WorldWideScience

Sample records for een praktische toolkit

 1. Een biobed, geen praktische oplossing

  NARCIS (Netherlands)

  Sande-Schellekens, van de A.; Backus, G.

  1993-01-01

  De benodigde arbeid voor het laten functioneren van een biobed bedraagt 10 tot 15 minuten per varkensplaats per jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met het oplossen van storingen. De biobedden, zoals hier toegepast, zijn door de vele storingen technisch niet inpasbaar

 2. Wat werkt? Een verkenning van de praktische en wetenschappelijke kennis over informatievisualisaties.

  NARCIS (Netherlands)

  Carel Kuitenbrouwer; Dr. Yaël de Haan; Dr. Piet Bakker

  2013-01-01

  Voordat een visualisatie tot stand komt, is daar een complex proces aan vooraf gegaan. Doel en doelgroepen worden vastgesteld (‘hoe bereiken we welk effect bij wie?’) terwijl daarnaast de relatie tussen de data en de uiteindelijke visualisatie gedefinieerd moet worden (‘hoe laten we wat zien?’). De

 3. Hoornloos fokken : praktische aspecten bij het opbouwen van een hoornloze veestapel

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, G.

  2011-01-01

  De biologische melkveehouderij streeft naar een hoog dierenwelzijn en wil de integriteit van de dieren zo min mogelijk aantasten. Maar omdat veel stallen nog niet zijn aangepast aan het houden van dieren met hoorns, moeten de meeste biologische boeren toch onthoornen. Het fokken van hoornloze dieren

 4. Onderzoek doen met vragenlijsten : Een praktische handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Wil; Ongena, Yfke; Loosveldt, Geert

  Bij onderzoek naar meningen, opvattingen en verwachtingen van mensen, of naar gedragingen en gebeurtenissen uit het verleden, ligt het voor de hand om mensen daarnaar te vragen. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat het ondervragen van personen de meest gangbare methode is om gegevens te

 5. Onderwijzen in ondernemen : een studie betreffende de didactische voorwaarden en uitwerking van de beginselen van de structuurleer en het exemplarisch leren in relatie tot het middelbaar agrarisch onderwijs = Teaching farming : a study concerning the didactic conditions and elaboration of the principles of the structure theory and exemplary learning in relation to secondary agricultural education

  NARCIS (Netherlands)

  Lagemaat, van de D.

  1986-01-01

  Naar aanleiding van maatschappelijke veranderingen, die onder meer een aanpassing van het agrarisch onderwijs vragen, poogt de auteur via een filosofische benadering, gebaseerd op de beginselen van de reformatorische structuurleer van Dooyeweerd, en deels via eigen praktische ervaringen tot een

 6. Via diergezondheidsmanagement naar minimalisering van antibioticagebruik : weetjes en praktische tips voor de biologische varkenshouder

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Vermeer, H.M.; Houwers, H.W.J.; Eijck, I.; Leeijen, J.

  2014-01-01

  In deze waaier staan weetjes en praktische tips om uw diergezondheidsmanagement op uw biologische varkensbedrijf te versterken en daarmee het gebruik van antibiotica te minimaliseren. De weetjes en tips zijn o.a. gebaseerd op de ervaringen die biologische varkenshouders hebben opgedaan in een

 7. Het verbonden winkelgebied : hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad

  NARCIS (Netherlands)

  Risselada, A.H.; Hagen, D.; Weltevreden, J.W.J.; Atzema, O.A.L.C.; Spierings, B.; Janssen, J.W.H.; Ghaus, F.

  2018-01-01

  Met het handboek ‘Het verbonden winkelgebied’ willen we inzichtelijk maken hoe collectieve digitale marketing kan bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad. Het handboek bevat naast onderzoeksresultaten ook een toolkit met een plan van aanpak voor collectieve marketing. Collectieven,

 8. Dagelijks innoveren : Praktische adviezen voor een kansgerichte organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gaspersz, J.B.R.

  2009-01-01

  Dit nieuwe boek van Jeff Gaspersz bundelt op inspirerende wijze adviezen en tips met betrekking tot het versterken van innovatiekracht. Ze betreffen onder meer managementstijl, bedrijfscultuur, management van kennis en ideeën, HR-beleid en open innovatie.In tegenstelling tot vele andere boeken over

 9. Sociale uitsluiting: een meetinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Gerda Jehoel-Gijsbers; Wendy Smits; Jeroen Boelhouwer; Harry Bierings

  2009-01-01

  Doel van deze studie was het ontwikkelen van een adequaat meetinstrument voor sociale uitsluiting. Daarvoor is een theoretische verkenning uitgevoerd, waaruit sociale uitsluiting naar voren komt als een meerdimensioneel fenomeen. Het behelst tekorten op sociaal, cultureel, economisch en

 10. Tribal Green Building Toolkit

  Science.gov (United States)

  This Tribal Green Building Toolkit (Toolkit) is designed to help tribal officials, community members, planners, developers, and architects develop and adopt building codes to support green building practices. Anyone can use this toolkit!

 11. Antenna toolkit

  CERN Document Server

  Carr, Joseph

  2006-01-01

  Joe Carr has provided radio amateurs and short-wave listeners with the definitive design guide for sending and receiving radio signals with Antenna Toolkit 2nd edition.Together with the powerful suite of CD software, the reader will have a complete solution for constructing or using an antenna - bar the actual hardware! The software provides a simple Windows-based aid to carrying out the design calculations at the heart of successful antenna design. All the user needs to do is select the antenna type and set the frequency - a much more fun and less error prone method than using a con

 12. Naar een gezondere voedselkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie,

 13. Chinese letterkunde. Een inleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Idema, Wilt; Haft, Lloyd

  2005-01-01

  De Chinese cultuur mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. Chinese films bereiken in Nederland een steeds omvangrijker publiek en ook de moderne Chinese literatuur, die sinds de jaren tachtig een grote bloei doormaakt, wordt door veel liefhebbers op de voet gevolgd. Chinese Letterkunde

 14. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 15. Sereniteit met een dip

  NARCIS (Netherlands)

  dr Ed de Jonge

  2015-01-01

  Boekbespreking van Serendipiteit. De ongezochte vondst. Het boek opent met een verzameling van citaten die direct of indirect met het onderwerp samenhangen. Daarna volgt een kort voorwoord van Hans Clevers, de toenmalige president van de KNAW, die een lans breekt voor serendipiteit in de biologie.

 16. Samenwerking,een kleurrijke uitdaging?!

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. S. Bolhuis; Dr. Perry den Brok; Drs. Kennedy Aquilino Tielman; prof dr Douwe Beijaard

  2009-01-01

  Samenwerking,een kleurrijke uitdaging?! Samenwerking is belangrijk in een multiculturele klas. Maar wat vinden leerlingen en docenten nu van dat samenwerken? Speelt in hun ogen het multiculturele karakter eigenlijk wel een rol?

 17. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 18. Praktische handleiding PubMed : hét boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Etten-Jamaludin, van F.; Deurenberg, H.W.J.

  2010-01-01

  Praktische handleidng PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis toegang tot MEDLINE en is de meest gebruikte medische zoekmachine. In deze geheel herziene derde editie van Praktisch

 19. Optimaliseren van een biovergister

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bij, Joost; Rademaker, Mark; Visser, Klaas; de Vries, Herman

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft onderzoek van conversie van biomassa in een Swill-gasser geplaatst bij het Van der Valk restaurant in Cuijk. De Swill-gasser is een biomassa vergister voor restaurant afval. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van de data acquisitie en op het bepalen van de

 20. Een onbaatzuchtig imperium

  NARCIS (Netherlands)

  Boekestijn, A.J.

  2006-01-01

  Deze week bezocht Kurt Volker, een topambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. Tijdens een diner ging hij in discussie met de buitenlandwoordvoerders van onze politieke partijen over de Nederlandse missie naar Afghanistan. Spoedig bleek dat het gesprek eigenlijk

 1. Onderwijs, een riskante investering

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, J.; Boonstra, W.; Groeneveld, H.; Versteegh, E.

  2014-01-01

  Piet Moerland heeft een imponerend voorbeeld gegeven van kennisoverdracht tussen wetenschap en praktijk. Nagenoeg vanaf het begin van zijn carrière heeft hij beide werelden met elkaar verbonden, als een bevlogen hommel die uit de ene bloem zijn nectar zuigt en haast ongemerkt aan de andere zijn

 2. What is sauce for the goose is sauce for the gander. Plea of Transport and Logistics Netherlands for a practical and transparent system to calculate societal cost in the transportation sector in order to realize governmental targets for equal treatment of means of transportation; Gelijke monniken, gelijke kappen. Pleidooi van Transport en Logistiek Nederland voor een praktisch en transparant systeem van doorberekening van maatschappelijke kosten in de transportsector om overheidsdoelstellingen te halen bij gelijke behandeling van vervoerswijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohm, R.; Poppink, P. (eds.)

  2002-07-01

  ; Application requires a set of measures. [Dutch] Dit rapport verdiept zich in de maatschappelijke kosten van het goederentransport voor de Nederlandse samenleving in 2002. TLN borduurt daarbij voort op het rapport 'Efficiente prijzen voor het verkeer' (1999), dat CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geschreven. Met dit rapport wil TLN een constructieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de Witboeken 'Fair payment for infrastructure use' (1998) en 'European transport policy for 2010, Time to decide' (2001) van de Europese Commissie, en de Nederlandse discussies op het punt van de internalisering van de maatschappelijke kosten. Met 'Gelijke monniken, gelijke kappen' is zoveel mogelijk gezocht naar de achterkant van het gelijk en niet naar de uitvergroting van de verschillen tussen de diverse vervoerswijzen. Uiteindelijk gaat het er om dat de transportsector als geheel zijn belangrijke rol voor de samenleving duurzaam kan vervullen, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Om dat doel te bereiken dienen alle vervoerswijzen gelijk behandeld te worden en de overheid de transportsector via het systeem van heffingen prikkels te geven de marginale maatschappelijke kosten te internaliseren. Daar waar dat niet lukt, zal de overheid de opbrengsten van heffingen ten goede moeten laten komen aan het doel waarvoor ze worden geheven, t.w. bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De volgende punten komen aan de orde:Marginale kosten per definitie kosten van duurste maatregel om doel te bereiken; Geen enkele vervoerswijze betaalt alle marginale kosten; Transportkosten stijgen minste bij wegvervoer en meeste bij binnenvaart; Markt verandert qua modal split, werkgelegenheid en havenoverslag; Marktmodel of overheidsmodel?; Overheidsmodel zorgt voor zwaardere lasten voor spoor en binnenvaart; Onbetaalde rekening valt in praktijk lager uit dan in theorie; Wensen van bedrijfsleven en samenleving zijn door politiek te

 3. Spintransport in een lichtflits

  NARCIS (Netherlands)

  Koopmans, B.; Malinowski, G.; Dalla Longa, F.

  2009-01-01

  In het hedendaagse onderzoek naar magnetische materialen en devices staat een tweetal fascinerende scenario’s centraal. Enerzijds bieden femtoseconde lichtpulsen de mogelijkheid de ultieme grenzen van het magnetisch schakelen af te tasten. Anderzijds heeft zich met het injecteren van

 4. Drugs in een plattelandsgemeente. Een vervolgonderzoek bij jonge hashisgebruikers

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, Harmannus

  1977-01-01

  In deze studie hebben we de resultaten gepresenteerd van een vervolgonderzoek naar de gevolgen van het druggebruik in een plattelandsgemeente (t.w. Gieten). Zoals uit dit onderzoek blijkt, kwamen uit een gebruikersgroep zoals onze house-bezoekers, geen mensen die afhankelijk zijn geworden van

 5. Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud

  NARCIS (Netherlands)

  Fontijn, H.L.

  1985-01-01

  Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud zijn experimenteel onderzocht. De laboratoriumproeven zijn uitgevoerd in een goot; alleen loodrechte golfinval is beschouwd. Er zijn drie verschillende taludhellingen toegepast, t.w. twee flauwe (1:3, 1:2) en één steile (1:1).

 6. Perl Template Toolkit

  CERN Document Server

  Chamberlain, Darren; Cross, David; Torkington, Nathan; Diaz, tatiana Apandi

  2004-01-01

  Among the many different approaches to "templating" with Perl--such as Embperl, Mason, HTML::Template, and hundreds of other lesser known systems--the Template Toolkit is widely recognized as one of the most versatile. Like other templating systems, the Template Toolkit allows programmers to embed Perl code and custom macros into HTML documents in order to create customized documents on the fly. But unlike the others, the Template Toolkit is as facile at producing HTML as it is at producing XML, PDF, or any other output format. And because it has its own simple templating language, templates

 7. AVC-Proloog : Een effectevaluatie

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1995-01-01

  In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de 'AVC-proloog' uitgevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus (AVC), bestemd voor alcohol-verkeersdelinquenten met een ademalcoholgehalte van niet meer dan 570 mcg. Het gaat dus om een in vergelijking met de gewone AVC's 'lichtere'

 8. Werken aan een veilige delta

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkman, S.N.; Kok, M.

  2012-01-01

  De recente overstromingen in het buitenland (New Orleans, Thailand, Japan en New York) laten zien hoe groot de maatschappelijke ontwrichting na een overstroming is en wat het belang van een goed waterkeringssysteem is. Hoewel Nederland één van de best beveiligde delta’s in de wereld is, voldoet een

 9. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 10. Elon Musk, een visionaire ondernemer

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing. Ruud Thelosen

  2016-01-01

  Deze biografie van de nog vrij jonge ondernemer en maatschappijvernieuwer Elon Musk is een bijzonder boek over een bijzondere man. Musk beschikt over uitzonderlijke gaven en heeft deze ook sterk ontwikkeld. Daarnaast realiseert hij zijn diepste dromen, die misschien wel leiden tot een Marskolonie.

 11. Nudging: een opinieverkenning onder gezondheidsprofessionals

  NARCIS (Netherlands)

  Vet, de E.W.M.L.; Kroese, Floor; Schillemans, Thomas; Ridder, de Denise

  2015-01-01

  Het zingt steeds meer rond onder beleidsmakers en gezondheidsprofessionals: Nudging, een strategie voor gedragsbeïnvloeding waarbij gebruik wordt gemaakt van de impulsieve, automatische processen die mensen gebruiken om keuzes te maken. Een ‘nudge’ kan mensen een duwtje geven in de richting van

 12. Een andere economie is mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2016-01-01

  Na het verschijnen van de nieuwe heruitgave van Rudolf Steiner's economiecursus, heeft uitgever en publicist John Hogervorst een twintigtal lezingen gehouden in Nederland en een daarvan was op het Novaliscollege in Eindhoven. Daarin legt hij de uitgangspunten en visie uit voor een groter publiek.

 13. Transportation librarian's toolkit

  Science.gov (United States)

  2007-12-01

  The Transportation Librarians Toolkit is a product of the Transportation Library Connectivity pooled fund study, TPF- 5(105), a collaborative, grass-roots effort by transportation libraries to enhance information accessibility and professional expert...

 14. JAVA Stereo Display Toolkit

  Science.gov (United States)

  Edmonds, Karina

  2008-01-01

  This toolkit provides a common interface for displaying graphical user interface (GUI) components in stereo using either specialized stereo display hardware (e.g., liquid crystal shutter or polarized glasses) or anaglyph display (red/blue glasses) on standard workstation displays. An application using this toolkit will work without modification in either environment, allowing stereo software to reach a wider audience without sacrificing high-quality display on dedicated hardware. The toolkit is written in Java for use with the Swing GUI Toolkit and has cross-platform compatibility. It hooks into the graphics system, allowing any standard Swing component to be displayed in stereo. It uses the OpenGL graphics library to control the stereo hardware and to perform the rendering. It also supports anaglyph and special stereo hardware using the same API (application-program interface), and has the ability to simulate color stereo in anaglyph mode by combining the red band of the left image with the green/blue bands of the right image. This is a low-level toolkit that accomplishes simply the display of components (including the JadeDisplay image display component). It does not include higher-level functions such as disparity adjustment, 3D cursor, or overlays all of which can be built using this toolkit.

 15. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 16. Bitcoin reguleren: een huzarenstukje

  NARCIS (Netherlands)

  Deleanu, I.S.

  De bitcoin is sinds zijn inceptie paradoxaal genoeg zowel besmet als aansprekend geweest. De aanhangers ervan menen dat de bitcoin in een eerlijker, meer gedecentraliseerde vorm van financiering zal gaan voorzien. Tegenstanders wijzen er daarentegen op dat dubieuze klanten veel gebruik maken van

 17. Een godvechter wordt voorvechter

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  veroorzaakt door het feit dat de Pastorale Brieven meestal niet tot de authentieke Paulusbrieven worden gerekend. Met als belangrijkste redenen dat de behoefte aan een kerkelijke structuur en de waarschuwing tegen dwaalleraars moeilijk te plaatsen zijn in de levenstijd van de apostel Paulus. Aldus de argumentatie van ...

 18. Van verstaan naar vertolken : een praktisch-theologische analyse van de voorbereiding van een preek of catechese over de Openbaring van Johannes

  NARCIS (Netherlands)

  Jonker, Evert Rienk

  1998-01-01

  The aim of this practical-theological study is to give an account of the transition from understanding to rendering. Those who prepare a sermon or catechetical instruction on a biblical passage enter into a process by which they effectuate a conversation, at once correlative and critical, between

 19. De ontwikkeling van een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, J J; Cohen-Schotanus, J; Molenaar, W M

  2005-01-01

  Door de Groningse Faculteit der Medische Wetenschappen is een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers ontwikkeld. Het systeem is onder andere gebaseerd op een statistische analyse van de toetsresultaten. Uit een eerste peiling onder toetsvragenmakers blijken de respondenten overwegend positief te

 20. Sealed radioactive sources toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mac Kenzie, C.

  2005-09-01

  The IAEA has developed a Sealed Radioactive Sources Toolkit to provide information to key groups about the safety and security of sealed radioactive sources. The key groups addressed are officials in government agencies, medical users, industrial users and the scrap metal industry. The general public may also benefit from an understanding of the fundamentals of radiation safety

 1. Gedoseerde vochtafvoer, een alternatief voor een vochtklier: mechanisch vocht afvoeren

  NARCIS (Netherlands)

  Campen, J.B.

  2006-01-01

  Mechanisch vocht afvoeren is een alternatief voor de vochtkier. Met een ventilator wordt koude droge lucht onder het gewas ingeblazen. Horizontale temperatuurverschillen die soms optreden bij kieren blijven bij deze methode uit. De ventilatie kan precies worden afgestemd op de vochtproductie wat

 2. Doping. Een beetje vergif stimuleert.

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, van der H.; Blacquiere, T.

  2016-01-01

  Veel mensen nuttigen meerdere kopjes koffie per dag. Ze genieten van het giftige alkaloïde cafeïne, een natuurlijk insecticide en slakkengif dat planten aanmaken om zich te beschermen tegen vraat. Veel kopjes koffie per dag veroorzaken negatieve stemmingseffecten zoals angst. Een kopje koffie bevat

 3. Een nieuwe marketingcategorie: de strainer

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1 alinea column: De BCG-matrix is na zesendertig jaar eindelijk aan revisie toe. De question mark, star, cash cow en dog hebben er een vriendje bij: de strainer. ‘Het vergiet’ doet zich aan de marketingstrateeg misleidend voor als een van de usual suspects, waardoor hij denkt te moeten handelen

 4. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 5. Zorg voor een sluitende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Tieme de Koning

  2016-01-01

  Full text via link. Artikel uit Topartikelen 2016. De kranten staan bol van berichtgeving over verwarde personen. Een onderzoek van belangenvereniging Aedes geeft aan dat ook woningbouwcorporaties een toename aan verwarde personen ervaren in de woning en op straat. Om de toename van verwarde

 6. Een geforceerde secularisatie werkt niet

  NARCIS (Netherlands)

  Ajouaou, M.

  Wat betekent het als de houder van het Franse restaurant Le Cenacle tegen twee gehoed doekte vrouwen roept: ‘Ik leef in een seculier land en ik heb recht op mijn mening’? De context laat zien dat de met ‘en’ verbonden twee zinnen feitelijk los van elkaar staan. De restauranthouder leeft in een

 7. Terri Schiavo: een ethische analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2005-01-01

  Terri Schiavo verkeerde na een ongeval vele jaren in een persistente vegatatieve toestand. Haar man vond, dat de kunstmatige voeding die ze kreeg na verloop van tijd moest worden gestaakt. Schiavo's ouders vochten die visie aan. De rechtszaak kwam tot in het Amerikaanse hooggerechtshof. Uiteindelijk

 8. Een overzicht van de timemanagementliteratuur

  NARCIS (Netherlands)

  van Eerde, W.

  2014-01-01

  Timemanagement is een verzamelnaam voor verschillende strategieën die mogelijk helpen om de tijd onder controle te krijgen. In dit overzicht wordt een theoretische inbedding gegeven, waarna recente ontwikkelingen in het onderzoek naar timemanagement worden besproken. Er bestaat relatief weinig

 9. Endoveneuze lasertherapie: een nieuwe behandeling van varices.

  NARCIS (Netherlands)

  van den Bremer, J; Hedeman Joosten, P.P.H.A.; Moll, F.L.

  2007-01-01

  – Varicositas is een veelvoorkomende aandoening. De meest toegepaste behandeling van een insufficiënte V. saphena magna (VSM) bestaat al jaren uit het chirurgisch verwijderen van de vene en een crossectomie. – Sinds een aantal jaren zijn de minimaal-invasieve technieken sterk in opkomst, onder

 10. An Industrial Physics Toolkit

  Science.gov (United States)

  Cummings, Bill

  2004-03-01

  Physicists possess many skills highly valued in industrial companies. However, with the exception of a decreasing number of positions in long range research at large companies, job openings in industry rarely say "Physicist Required." One key to a successful industrial career is to know what subset of your physics skills is most highly valued by a given industry and to continue to build these skills while working. This combination of skills from both academic and industrial experience becomes your "Industrial Physics Toolkit" and is a transferable resource when you change positions or companies. This presentation will describe how one builds and sells your own "Industrial Physics Toolkit" using concrete examples from the speaker's industrial experience.

 11. Fragment Impact Toolkit (FIT)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shevitz, Daniel Wolf [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Key, Brian P. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Garcia, Daniel B. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2017-09-05

  The Fragment Impact Toolkit (FIT) is a software package used for probabilistic consequence evaluation of fragmenting sources. The typical use case for FIT is to simulate an exploding shell and evaluate the consequence on nearby objects. FIT is written in the programming language Python and is designed as a collection of interacting software modules. Each module has a function that interacts with the other modules to produce desired results.

 12. Newnes electronics toolkit

  CERN Document Server

  Phillips, Geoff

  2013-01-01

  Newnes Electronics Toolkit brings together fundamental facts, concepts, and applications of electronic components and circuits, and presents them in a clear, concise, and unambiguous format, to provide a reference book for engineers. The book contains 10 chapters that discuss the following concepts: resistors, capacitors, inductors, semiconductors, circuit concepts, electromagnetic compatibility, sound, light, heat, and connections. The engineer's job does not end when the circuit diagram is completed; the design for the manufacturing process is just as important if volume production is to be

 13. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 14. Het Voorstel voor een Verordening over een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht, zo gek nog niet?

  NARCIS (Netherlands)

  Cauffman, C.

  2012-01-01

  Voortbouwend op het DCFR en de Feasibility study uitgevoerd door de door haar aangestelde Expertencommissie publiceerde de Commissie in oktober 2011 een Verordeningsvoorstel betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (GEKR). Het voorstel betreft de invoering van een zogenaamd optioneel

 15. Toolkit Design for Interactive Structured Graphics

  National Research Council Canada - National Science Library

  Bederson, Benjamin B; Grosjean, Jesse; Meyer, Jon

  2003-01-01

  .... We compare hand-crafted custom code to polylithic and monolithic toolkit-based solutions. Polylithic toolkits follow a design philosophy similar to 3D scene graphs supported by toolkits including Java3D and OpenInventor...

 16. Doping. Een beetje vergif stimuleert.

  OpenAIRE

  Scheer, van der, H.; Blacquiere, T.

  2016-01-01

  Veel mensen nuttigen meerdere kopjes koffie per dag. Ze genieten van het giftige alkaloïde cafeïne, een natuurlijk insecticide en slakkengif dat planten aanmaken om zich te beschermen tegen vraat. Veel kopjes koffie per dag veroorzaken negatieve stemmingseffecten zoals angst. Een kopje koffie bevat ongeveer het tachtigste deel van een hoeveelheid cafeïne die dodelijk is voor de helft van de koffiedrinkers (LD50). Gelukkig beperkt men zich met drinken en kan het lichaam cafeïne redelijk snel a...

 17. Terrain-Toolkit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Qi; Kaul, Manohar; Long, Cheng

  2014-01-01

  , as will be shown, is used heavily for query processing in spatial databases; and (3) they do not provide the surface distance operator which is fundamental for many applications based on terrain data. Motivated by this, we developed a tool called Terrain-Toolkit for terrain data which accepts a comprehensive set......Terrain data is becoming increasingly popular both in industry and in academia. Many tools have been developed for visualizing terrain data. However, we find that (1) they usually accept very few data formats of terrain data only; (2) they do not support terrain simplification well which...

 18. The Populist Toolkit

  OpenAIRE

  Ylä-Anttila, Tuukka Salu Santeri

  2017-01-01

  Populism has often been understood as a description of political parties and politicians, who have been labelled either populist or not. This dissertation argues that it is more useful to conceive of populism in action: as something that is done rather than something that is. I propose that the populist toolkit is a collection of cultural practices, which politicians and citizens use to make sense of and do politics, by claiming that ‘the people’ are opposed by a corrupt elite – a powerful cl...

 19. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 20. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 1. Business/Employers Influenza Toolkit

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  This podcast promotes the "Make It Your Business To Fight The Flu" toolkit for Businesses and Employers. The toolkit provides information and recommended strategies to help businesses and employers promote the seasonal flu vaccine. Additionally, employers will find flyers, posters, and other materials to post and distribute in the workplace.

 2. Integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem: effecten op vis en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Schram, E.; Schelvis, R.; Hinrichs, C.S.; Heul, van der J.W.

  2012-01-01

  In opdracht van Hortimare BV en in het kader van het VIP project Vis, Schelp en Wier onderzocht IMARES de integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem (RAS) voor de kweek van tarbot. Onderzocht werden de effecten van de aanwezigheid van een zeewierreactor met Ulva in een

 3. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 4. Wat onhoudt een consument van een tv-commercial? Een kijkje in het brein met neuro-imaging technieken

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  2002-01-01

  textabstractMet een nieuwe neuro-imaging techniek om de activiteit in de hersenen te meten, de zogenaamde steady-state probe topography (SSPT), kan opgespoord worden welke scènes uit een tv-commercial door consumenten goed herinnerd worden. Uit een experiment blijkt dat scènes die langer dan 1,5

 5. Athletic skills model. Voor een optimale talentontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Wormhoudt, R.; Teunissen, J.W.; Savelsbergh, G.J.P.

  2013-01-01

  Voor een optimale talentontwikkeling De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan die van dertig jaar geleden. Door technologische ontwikkelingen als mobiele telefoons, spelcomputers, digitale media et cetera groeien kinderen op met een andere beweegcultuur, waarin buitenspelen geen

 6. Een wiskundig model voor de heide

  NARCIS (Netherlands)

  Berendse, F.; Kwant, R.

  1984-01-01

  De effecten van plaggen en maaien op het concurrentievermogen van dopheide en pijpestrootje zijn via een wiskundig model nagegaan. Daarbij is allereerst bepaald wat het effect is van een verhoging van stikstof- en fosfaatbeschikbaarheid op de soortensamenstelling van de vegetatie

 7. Bart Curvers: Arbeidsgeneeskunde is een mooie metier

  NARCIS (Netherlands)

  Mortelmans, K.; Putten, D. van

  2013-01-01

  In TBV 2 van 2013 is de Visienota voor de toekomst van de arbeidsgeneeskunde in België beschreven. Tijd voor een interview met een van de verantwoordelijke auteurs, de voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren, dokter Bart Curvers.

 8. Ketenpartijen over dierenwelzijn en een dierenwelzijnindex

  NARCIS (Netherlands)

  Vlieger, de J.J.; Goddijn, S.T.; Sengers, H.H.W.J.M.; Wolf, C.W.G.; Ingenbleek, P.T.M.

  2005-01-01

  Deze studie geeft een beeld van de behoeften, wensen, verwachtingen, randvoorwaarden en eisen van veehouders, veehandelaren, groothandelaren, be- en verwerkende bedrijven en NGO's met betrekking tot een dierenwelzijnindex. Daarnaast is aandacht besteed aan de rol van ketensamenwerking bij de

 9. Piketty en Smith : een bijzonder span?

  NARCIS (Netherlands)

  Gribnau, J.L.M.

  Piketty belicht economische, politieke, ethische en sociale aspecten van belastingen. Sloterdijk betoogde al eerder dat belastingen een moreel verschijnsel zijn. Adam Smith heeft een al even breed perspectief op belastingen. Piketty en Smith delen de idee dat belastingen vanuit verschillende

 10. Praktische Theorien?

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderegger, R.; von Bismarck, B.; Kaufmann, T.; Wuggenigg, U.

  2008-01-01

  Theorien der Praxis, die zugleich auch eine Praxis der Theorie darstellen, sind Seltenheiten. Neben der Praxistheorie von Pierre Bourdieu wird häufig auch der (deutschen) Kritischen Theorie zugebilligt, dass sie Theorie als Praxis zu begreifen und praktizieren versucht habe. In einem Vergleich

 11. Een vondst van Franse boekweit (Fagopyrum tataricum)

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink-Meijerink, Corry G.

  1998-01-01

  In september 1996, tijdens een van mijn vele plantenstrooptochten door het FLORON-district Twente, kwam ik in een landbouwgebied bij Dedemsvaart terecht. Landbouwgebieden met veel sloten en leidingen hebben een grote aantrekkingskracht op mij, daar ze soms schatten aan informatie opleveren. Door

 12. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 13. Onderzoeksresultaten introductie CNC bij een zestal bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Mal, van H.H.; Ottink, M.S.; Peters, R.B.

  1987-01-01

  In het kader van een afstudeerproject van de faculteit bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is er een onderzoek gedaan naar het gebruik en de gevolgen van het gebruikvan CNC-bewerkings machines in industriële organisaties [1]. Het onderzoek werd uitgevoerd in een zestal bedrijven,

 14. Zoete rust : Een muzikale soap-detective

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, P.

  1989-01-01

  De komedie' Zoete Rust' werd geschreven in opdracht van Theater de Tobbe in Voorburg . Naast de circa 120 professionele voorstellingen die elk seizoen in dit theater plaats vinden, organiseert De Tobbe een maal per laar een eigen theaterproduktie, die wordt gespeeld door het Tobbe-toneel, een ad-hoc

 15. Consumenten en hun voorkeuren: een DM toepassing.

  NARCIS (Netherlands)

  PhD Bob van Limburg

  1997-01-01

  In dit artikel een toepassing van een segmentatietechniek die gebruikt kan worden binnen Direct Marketing of liever Interactieve Marketing. Door middel van selectie van profielen op basis van consumentenvoorkeuren kan een database geaggregeerd worden en kan er één op één marketing worden bedreven.

 16. Lean and Information Technology Toolkit

  Science.gov (United States)

  The Lean and Information Technology Toolkit is a how-to guide which provides resources to environmental agencies to help them use Lean Startup, Lean process improvement, and Agile tools to streamline and automate processes.

 17. The Lean and Environment Toolkit

  Science.gov (United States)

  This Lean and Environment Toolkit assembles practical experience collected by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and partner companies and organizations that have experience with coordinating Lean implementation and environmental management.

 18. Business/Employers Influenza Toolkit

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  2011-09-06

  This podcast promotes the "Make It Your Business To Fight The Flu" toolkit for Businesses and Employers. The toolkit provides information and recommended strategies to help businesses and employers promote the seasonal flu vaccine. Additionally, employers will find flyers, posters, and other materials to post and distribute in the workplace.  Created: 9/6/2011 by Office of Infectious Diseases, Office of the Director (OD).   Date Released: 9/7/2011.

 19. Balans van 25 jaar arbeids- en organisatiepsychologie : nieuwe thema's en methoden, maar praktische relevantie onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Smulders, P.; Schouteten, R.

  2009-01-01

  Op basis van reviewartikelen, trend- en inhoudsanalyses poogt dit artikel een overzicht te geven van 25 jaar A&O-psychologie. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat er grote verschillen bestaan tussen de Verenigde Staten, het

 20. Comfortabel zitten op een kantoorstoel : een nieuwe uitdaging voor ontwerpers

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2005-01-01

  Het ontwerpen van de juiste kantoorstoel is niet eenvoudig. Nog niet zo lang geleden werd gesteld dat een nieuwe stoel ontworpen wordt om rugklachten te voorkomen. Inmiddels tonen diverse epidemiologische studies aan dat zitten alleen geen risicofactor is voor de rug. Zelfs “het zitten rechtop als

 1. BIT: Biosignal Igniter Toolkit.

  Science.gov (United States)

  da Silva, Hugo Plácido; Lourenço, André; Fred, Ana; Martins, Raúl

  2014-06-01

  The study of biosignals has had a transforming role in multiple aspects of our society, which go well beyond the health sciences domains to which they were traditionally associated with. While biomedical engineering is a classical discipline where the topic is amply covered, today biosignals are a matter of interest for students, researchers and hobbyists in areas including computer science, informatics, electrical engineering, among others. Regardless of the context, the use of biosignals in experimental activities and practical projects is heavily bounded by the cost, and limited access to adequate support materials. In this paper we present an accessible, albeit versatile toolkit, composed of low-cost hardware and software, which was created to reinforce the engagement of different people in the field of biosignals. The hardware consists of a modular wireless biosignal acquisition system that can be used to support classroom activities, interface with other devices, or perform rapid prototyping of end-user applications. The software comprehends a set of programming APIs, a biosignal processing toolbox, and a framework for real time data acquisition and postprocessing. Copyright © 2014 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 2. Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe dansmug voor Nederland (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuper, J.T.; Moller Pillot, H.K.M.

  2012-01-01

  In augustus 2011 werd een larve van een dansmug gevonden in een emmer onder een dakgoot in Appingedam. Na uitkweken bleek het te gaan om Metriocnemus carmencitabertarum, een nieuwe soort voor Nederland. In het buitenland komt deze soort voor in met water gevulde natuurlijke kommen in rotsen en

 3. Een beetje wetenschap is gevaarlijk!

  NARCIS (Netherlands)

  Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Kirschner, P. A. (2011, September). Een beetje wetenschap is gevaarlijk! [A little science is dangerous!]. COTimes, 3, 3. Available at http://portal.ou.nl/nl/web/pki/blog/-/blogs/1542243;jsessionid=290D80B8809693F8CC64CB1DB79EDD80

 4. Naar een structuurschema voor ontgrondingen

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, Paul; van der Moolen, Berend

  1991-01-01

  In ons land is lang gewerkt aan een nieuwe Ontgrondingenwet. Deze wet regelt de winning van zand, grind, klei, kalksteen, zilverzand, enz. In de oude wet van 1965 ontbreken belangrijke elementen waardoor er in Nederland geen wettelijk gefundeerd planmatig en gecoördineerd ontgrondingenbeleid kan

 5. Op zoek naar een loopbaan

  NARCIS (Netherlands)

  Schreiner, A.F.M.

  2005-01-01

  In deze studie staat de vraag centraal hoe in de toekomst het proces van individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving zich kan ontwikkelen. Daartoe komen de volgende onderdelen aan de orde: (1) afbakeningen, definities en begripsbepalingen (2) formulering van een aantal aannames die fungeren

 6. Een solidaire loonpolitiek voor Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  de Beer, P.T.; Buitendam, A.; Dumas, D.A.G.; Glebbeek, A.C.

  1990-01-01

  Een solidaire loonpolitiek voor Nederland?, in: A. Buitendam, D.A.G. Dumas, A.C. Glebbeek (red.), Het Zweedse Model: geschikt voor import?, Van Gorcum, Assen/Maas-tricht 1990, pp.155-164.: Het Zweedse model : geschikt voor import? / red.: A. Buitendam, D.A.G. Dumas, A.C. Glebbeek Auteur: Arend

 7. Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree!

  NARCIS (Netherlands)

  Ellinger, L.; Baars, E.; Baars, T.; Eekeren, van N.J.M.

  2006-01-01

  Door verschillende veehouders, binnen en buiten het project Bioveem, en door studenten van agrarische hogescholen is onderzoek gedaan naar het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarree. Het rapport geeft een verslag van de ervaringen die de veehouders

 8. Waste or biomass? A legal basis; Afval of biomassa? Een juridische onderbouwing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kremers, G.J.; Van Esch, T.; Cuperus, J.G. [Tauw Juridisch en Financieel advies, Amsterdam (Netherlands)

  2005-01-01

  A manual has been drafted by means of which it must be possible to determine whether materials, to be processed in a bio-energy project, is waste or biomass. The manual is based on national and international legislation and jurisprudence. [Dutch] Een handreiking is opgesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag wat afval is en wat biomassa is. Het antwoord op die vraag is uitgewerkt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal. Met enkele voorbeelden voor biomassa wordt praktisch dit toegelicht. Eenduidigheid in het onderscheid afval/niet-afval is van groot belang voor ieder bio-energieproject. Dit onderscheid kan grote consequenties hebben voor de inpassing in de ruimtelijke plannen, maar ook voor de vraag wie het bevoegd gezag is die de milieuvergunning uiteindelijk moet verlenen. In veel gevallen zijn bij bio-energieprojecten met afvalstoffen extra milieumaatregelen nodig die extra kosten met zich meebrengen Daarnaast moet de initiatiefnemer rekening houden met langere en meer gecompliceerde vergunningprocedures.

 9. Voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Een eerste inventarisatie (herziene uitgave)

  NARCIS (Netherlands)

  Koops R; Linden AMA van der; Berg R van den; LBG

  1996-01-01

  Een eerste inventariserend onderzoek is verricht om een globaal inzicht te krijgen in het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bodem. Daartoe werd een zevental bestrijdingsmiddelen geselecteerd en een bemonsteringsprogramma opgezet. Een viertal bestrijdingsmiddelen kon worden aangetoond:

 10. Toolkit Design for Interactive Structured Graphics

  National Research Council Canada - National Science Library

  Bederson, Benjamin B; Grosjean, Jesse; Meyer, Jon

  2003-01-01

  .... We describe Jazz (a polylithic toolkit) and Piccolo (a monolithic toolkit), each of which we built to support interactive 2D structured graphics applications in general, and Zoomable User Interface applications in particular...

 11. Behandeling van lucht uit een traditionele stal voor vleeskuikens met een chemische wasser

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, J.M.G.; Wever, A.C.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  1999-01-01

  In dit onderzoek werd de reductie van de ammoniakemissie gemeten door toepassing van een chemische wasser. Deze wasser behandelde de lucht die afkomstig was uit een traditionele stal voor vleeskuikens.

 12. Performance Prediction Toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2017-09-25

  The Performance Prediction Toolkit (PPT), is a scalable co-design tool that contains the hardware and middle-ware models, which accept proxy applications as input in runtime prediction. PPT relies on Simian, a parallel discrete event simulation engine in Python or Lua, that uses the process concept, where each computing unit (host, node, core) is a Simian entity. Processes perform their task through message exchanges to remain active, sleep, wake-up, begin and end. The PPT hardware model of a compute core (such as a Haswell core) consists of a set of parameters, such as clock speed, memory hierarchy levels, their respective sizes, cache-lines, access times for different cache levels, average cycle counts of ALU operations, etc. These parameters are ideally read off a spec sheet or are learned using regression models learned from hardware counters (PAPI) data. The compute core model offers an API to the software model, a function called time_compute(), which takes as input a tasklist. A tasklist is an unordered set of ALU, and other CPU-type operations (in particular virtual memory loads and stores). The PPT application model mimics the loop structure of the application and replaces the computational kernels with a call to the hardware model's time_compute() function giving tasklists as input that model the compute kernel. A PPT application model thus consists of tasklists representing kernels and the high-er level loop structure that we like to think of as pseudo code. The key challenge for the hardware model's time_compute-function is to translate virtual memory accesses into actual cache hierarchy level hits and misses.PPT also contains another CPU core level hardware model, Analytical Memory Model (AMM). The AMM solves this challenge soundly, where our previous alternatives explicitly include the L1,L2,L3 hit-rates as inputs to the tasklists. Explicit hit-rates inevitably only reflect the application modeler's best guess, perhaps informed by a few

 13. Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond van een property rights- en transactiekostenbenadering

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers-Heijnert, Elizabeth Mary

  1988-01-01

  Deze studie is een economische en juridische analyse van het verschijnsel franchising. Nagegaan is waarom ondernemers (franchisegevers) voor deze samenwerkingsvorm kiezen en hoe zij die samenwerkingsvorm met de franchisenemers in een contract gestalte hebben gegeven. Bij de vraag waarom partijen een

 14. Een beroemde persoon die een product aanprijst: Wat vindt uw brein daarvan?

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale); V. Klucharev (Vasily); G. Fernández (Guillén)

  2009-01-01

  textabstractBekende personen worden vaak ingehuurd voor reclamecampagnes. In dit onderzoek laten we zien dat een hoge gepercipieerde deskundigheid van de bekende persoon voor het product, sterk kan bijdragen aan het succes van dergelijke campagnes. Een expert zorgt zowel voor een beter geheugen voor

 15. Energieverbruik bij huisvesting vleeskuikens op een verhoogde strooiselvloer

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.

  1993-01-01

  Het voortdurend beluchten van de geproduceerde mest bij een verhoogde strooiselvloer bij vleeskuikens geeft een verhoging van de electriciteitskosten in vergelijking met de traditionele huisvesting van vleeskuikens.

 16. Nihilisme op de grens van filosofie en theologie. Een onderzoek naar de reflektie op het praktisch nihilisme bij Weischedel, Tillich en Barth

  NARCIS (Netherlands)

  Riessen, Johannes Pieter van

  1991-01-01

  This study focuses on questions about the nature and range of 'nihil', as implicated in the term nihilism. If nihilism can be seen as a still contemporary attitude of mind and as an attitude which has physical implications as well -the annihilation of man and all life on earth- then it is important

 17. Een goede improvisator is iemand die...

  NARCIS (Netherlands)

  Wopereis, Iwan

  2014-01-01

  Elke jazzliefhebber staat geregeld stil bij het wonder van de improvisatie. Het lijkt zo vanzelfsprekend en gemakkelijk - en toch is het een talent dat lang niet iedereen toevalt. Iwan Wopereis doet onderzoek voor een proefschrift waarin hij het geheim van de improvisatiekunst in de jazz wil

 18. Een Basketball Carnival voor de BAVO

  NARCIS (Netherlands)

  Jaap Verhagen

  2010-01-01

  Ongeveer vier jaar geleden is de Basisvorming ingevoerd. Na vier jaar zijn er allerlei schitterende lesinhouden, kijkwijzers, lesmethoden e.d. geïntroduceerd. Hier zou ik graag een bijdrage aan leveren d.m.v. een Basketball Carnival. Het woord carnival zal wel verbazing wekken. Carnival is niets

 19. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 20. Een onverwacht verbond - Fysica en Fisher informatie

  NARCIS (Netherlands)

  Schilders, W.H.A.

  2000-01-01

  Ditmaal een speciale case study, naar aanleiding van een recent verschenen boek van B. Roy Frieden [1]. Dit boek verscheen voor het eerst in 1998, en werd reeds tweemaal herdrukt in 1999, hetgeen aangeeft dat er over het boek wordt gesproken. En met recht, zoals zal blijken uit het onderstaande. De

 1. Signs: een wetenschappelijk tijdschrift in transatlantisch perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ieme van der Poel

  1997-06-01

  Full Text Available Het Amerikaanse feministische tijdschrift Signs is een belangrijke bron voor de receptie van het Franse feminisme in Amerika. Bovendien geeft het een indruk van het verschil tussen de academische, Amerikaanse vrouwenstudies enerzijds, en de literair en politiek getinte Franse vrouwenbeweging anderzijds. Ieme van der Poel analyseert de jaargangen van Signs tussen 1975 en 1981 vanuit deze gezichtspunten.

 2. De spontane pneumothorax; een klinische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Vervaat, Theodorus Johannes

  1963-01-01

  De pneumothorax, een ziektebeeld dat reeds 150 jaar bekend is, heeft voortdurend de aandacht en belangstelling van clinici gehad, vooral nadat de herkenning van dit ziektebeeld door de ontwikkeling van de roentgenologie eenvoudiger wqs geworden.De ontstaanswijze van een bepaalde vorm van

 3. Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  Wiggers, Hiske

  De eerste kennismaking met outdoor fitness was in het Fuxing Park in Shanghai, een park waar jong en oud samen komen om te sporten (outdoor fitness, dans en tai-chi) of om ontspannen hun vrije dag door te brengen. een unieke ervaring die verwarring en allerlei vragen tot gevolg had. waarom komen

 4. Employability, op weg naar een methode

  NARCIS (Netherlands)

  Man, M. de

  1998-01-01

  In dit rapport wordt een model ontworpen voor ontwikkeling van employability in industriële bedrijven, en met name voor assemblage afdelingen. Er wordt een aantal fasen onderscheiden, te weten: de entree fase, waarin contact gelegd wordt met de klant en waarin onderzocht moet worden wat er verlangd

 5. Een wandelend woordenboek heeft nog geen talenknobbel

  NARCIS (Netherlands)

  dr Marianne Boogaard; M. Jansen

  2014-01-01

  Wetenschappelijk hoofdstuk in: een wandelend woordenboek heeft nog geen talenknobbel. In W. Daniëls (red.) Verhalen over taal. 150 jaar Van Dale. De Dikke Van Dale speelt al anderhalve eeuw een belangrijke rol in de Nederlandse taalcultuur. De veranderende betekenissen van woorden als burgemeester,

 6. Wat maakt een slimme meter echt slim?

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, Gerardus Johannes Maria; Kokkeler, Andre B.J.; Bakker, Vincent; Bosman, M.G.C.; Molderink, Albert; Croes, Roel

  In de Tweede Kamer laaide in 2008 een discussie op naar aanleiding van geluiden uit de samenleving over het wel of niet verplicht installeren van slimme meters in huizen. Voor- en tegenstanders van een verplichte invoer gebruiken ondertussen alle media om de algemene opinie te beïnvloeden.

 7. Eichmann was meer dan een radertje

  NARCIS (Netherlands)

  van den Brink, H.H.A.

  1999-01-01

  Hannah Arendt werd in 1963 verweten Adolf Eichmann te hebben afgeschilderd als een 'ambtenaar' van het kwaad, niet als een 'demon' van het kwaad. Bert van den Brink meent dat uit haar these van de 'banaliteit van het kwaad' geenszins volgt dat zij hem van schuld aan nazimisdaden zou hebben

 8. Sturen op klantwaarde : een duurzaam paradigma?

  NARCIS (Netherlands)

  Smeets, J.J.A.M.

  2010-01-01

  De ontwikkelingen op de woningmarkt maken een vraaggerichte benadering onvermijdelijk. Bij een vraaggerichte benadering wordt het aanbod beter afgestemd op de ontwikkelingen in de markt en worden de belangen van de klant centraal gesteld zonder die van andere belangenhouders uit het oog te

 9. Mindfulnesstraining voor aiossen psychiatrie : een pilotstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoenders, H J R; Booij, S H; Knegtering, H; van den Brink, H

  2016-01-01

  ACHTERGROND Medisch studenten en artsen in opleiding tot specialist (aiossen) hebben een verhoogd risico op burn-out. Bovendien lijkt bij medisch studenten het niveau van empathie te dalen tijdens de studie. Dit lijkt gerelateerd aan een hoog stressniveau. Op mindfulness gebaseerde interventies

 10. Acta Neuropsychiatrica; Tijdschrift voor een hedendaagse neuropsychiatrie.

  Science.gov (United States)

  Verhey, F H

  1989-09-01

  Samenvatting De psychiatrie benist op een evenwichtige combinatie van gedragswetenschappelijke (ontwikkelingspsychologische en sociale) en natuurwetenschappelijke (neuropsychiatri-sche) dementen. Ofschoon klinici werkzaam in de gezondheidszorg er vaak in slaagden dit evenwicht rede-lijk te handhaven, werd de officiële psychiatrie tot voor kort meestal nogal modieus gedomineerd door een van deze deelgebieden. Uitgroei tot volwassenheid van de psychiatrie vraagt in deze fase om een aanvulling van de in de laatste decennien sterk tot de verbeelding sprekende psychologische en sociale dementen met de verworvenhe-den van een nieuwe neuropsychiatrie. Geschetst wordt waar uit deze verworvenheden bestaan en hoe deze effectief in de psychiatrische gezondheidszorg onderwijs en onderzoek ingebouwd kunnen worden. Het binnen de psychiatrie tot ontwikkeling brengen van een toegepaste klinische psychofysiologie van essentieel belang.

 11. Natuur en recreatie in evenwicht : de ontwikkeling van een zoneringsinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.

  2003-01-01

  Om te bepalen hoeveel recreatiedruk een gebied kan hebben en hoe een zonering is aan te brengen in een natuurgebied ontwikkelde Alterra een model dat recreatiedruk en de mate van verstoring aan elkaar koppelt. Dit zoneringsinstrument bestaat uit de gekoppelde modellen MASOOR en METAPHOR. MASOOR

 12. GEANT4 A Simulation toolkit

  CERN Document Server

  Agostinelli, S; Amako, K; Apostolakis, John; Araújo, H M; Arce, P; Asai, M; Axen, D A; Banerjee, S; Barrand, G; Behner, F; Bellagamba, L; Boudreau, J; Broglia, L; Brunengo, A; Chauvie, S; Chuma, J; Chytracek, R; Cooperman, G; Cosmo, G; Degtyarenko, P V; Dell'Acqua, A; De Paola, G O; Dietrich, D D; Enami, R; Feliciello, A; Ferguson, C; Fesefeldt, H S; Folger, G; Foppiano, F; Forti, A C; Garelli, S; Giani, S; Giannitrapani, R; Gibin, D; Gómez-Cadenas, J J; González, I; Gracía-Abríl, G; Greeniaus, L G; Greiner, W; Grichine, V M; Grossheim, A; Gumplinger, P; Hamatsu, R; Hashimoto, K; Hasui, H; Heikkinen, A M; Howard, A; Hutton, A M; Ivanchenko, V N; Johnson, A; Jones, F W; Kallenbach, Jeff; Kanaya, N; Kawabata, M; Kawabata, Y; Kawaguti, M; Kelner, S; Kent, P; Kodama, T; Kokoulin, R P; Kossov, M; Kurashige, H; Lamanna, E; Lampen, T; Lara, V; Lefébure, V; Lei, F; Liendl, M; Lockman, W; Longo, F; Magni, S; Maire, M; Mecking, B A; Medernach, E; Minamimoto, K; Mora de Freitas, P; Morita, Y; Murakami, K; Nagamatu, M; Nartallo, R; Nieminen, P; Nishimura, T; Ohtsubo, K; Okamura, M; O'Neale, S W; O'Ohata, Y; Perl, J; Pfeiffer, A; Pia, M G; Ranjard, F; Rybin, A; Sadilov, S; Di Salvo, E; Santin, G; Sasaki, T; Savvas, N; Sawada, Y; Scherer, S; Sei, S; Sirotenko, V I; Smith, D; Starkov, N; Stöcker, H; Sulkimo, J; Takahata, M; Tanaka, S; Chernyaev, E; Safai-Tehrani, F; Tropeano, M; Truscott, P R; Uno, H; Urbàn, L; Urban, P; Verderi, M; Walkden, A; Wander, W; Weber, H; Wellisch, J P; Wenaus, T; Williams, D C; Wright, D; Yamada, T; Yoshida, H; Zschiesche, D

  2003-01-01

  Geant4 is a toolkit for simulating the passage of particles through matter. It includes a complete range of functionality including tracking, geometry, physics models and hits. The physics processes offered cover a comprehensive range, including electromagnetic, hadronic and optical processes, a large set of long-lived particles, materials and elements, over a wide energy range starting, in some cases, from 250 eV and extending in others to the TeV energy range. It has been designed and constructed to expose the physics models utilised, to handle complex geometries, and to enable its easy adaptation for optimal use in different sets of applications. The toolkit is the result of a worldwide collaboration of physicists and software engineers. It has been created exploiting software engineering and object-oriented technology and implemented in the C++ programming language. It has been used in applications in particle physics, nuclear physics, accelerator design, space engineering and medical physics.

 13. Land surface Verification Toolkit (LVT)

  Science.gov (United States)

  Kumar, Sujay V.

  2017-01-01

  LVT is a framework developed to provide an automated, consolidated environment for systematic land surface model evaluation Includes support for a range of in-situ, remote-sensing and other model and reanalysis products. Supports the analysis of outputs from various LIS subsystems, including LIS-DA, LIS-OPT, LIS-UE. Note: The Land Information System Verification Toolkit (LVT) is a NASA software tool designed to enable the evaluation, analysis and comparison of outputs generated by the Land Information System (LIS). The LVT software is released under the terms and conditions of the NASA Open Source Agreement (NOSA) Version 1.1 or later. Land Information System Verification Toolkit (LVT) NOSA.

 14. Geant4 - A Simulation Toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  2002-01-01

  Geant4 is a toolkit for simulating the passage of particles through matter. It includes a complete range of functionality including tracking, geometry, physics models and hits. The physics processes offered cover a comprehensive range, including electromagnetic, hadronic and optical processes, a large set of long-lived particles, materials and elements, over a wide energy range starting, in some cases, from 250 eV and extending in others to the TeV energy range. it has been designed and constructed to expose the physics models utilized, to handle complex geometries, and to enable its easy adaptation for optimal use in different sets of applications. The toolkit is the result of a worldwide collaboration of physicists and software engineers. It has been created exploiting software engineering and object-oriented technology and implemented in the C++ programming language. It has been used in applications in particle physics, nuclear physics, accelerator design, space engineering and medical physics

 15. Geant4 - A Simulation Toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wright, Dennis H

  2002-08-09

  GEANT4 is a toolkit for simulating the passage of particles through matter. it includes a complete range of functionality including tracking, geometry, physics models and hits. The physics processes offered cover a comprehensive range, including electromagnetic, hadronic and optical processes, a large set of long-lived particles, materials and elements, over a wide energy range starting, in some cases, from 250 eV and extending in others to the TeV energy range. it has been designed and constructed to expose the physics models utilized, to handle complex geometries, and to enable its easy adaptation for optimal use in different sets of applications. The toolkit is the result of a worldwide collaboration of physicists and software engineers. It has been created exploiting software engineering and object-oriented technology and implemented in the C++ programming language. It has been used in applications in particle physics, nuclear physics, accelerator design, space engineering and medical physics.

 16. BAT - The Bayesian Analysis Toolkit

  CERN Document Server

  Caldwell, Allen C; Kröninger, Kevin

  2009-01-01

  We describe the development of a new toolkit for data analysis. The analysis package is based on Bayes' Theorem, and is realized with the use of Markov Chain Monte Carlo. This gives access to the full posterior probability distribution. Parameter estimation, limit setting and uncertainty propagation are implemented in a straightforward manner. A goodness-of-fit criterion is presented which is intuitive and of great practical use.

 17. Application of an energy saving installation concept for the flower bulb business Nic van Schagen in Bergen (NH), Netherlands. Feasibility study; Toepassing van een energiebesparend installatieconcept op het bloembollenbedrijf Nic van Schagen in Bergen (NH). Haalbaarheidsonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-05-15

  This document aims to consider a practically and widely applicable energy saving energy concept for the title company, both for content and financially. The proposed energy saving installation concept consists of the following four components: UTES(Underground Thermal Energy Storage); electric compression heat pump(s); water-conveying energy roof (solar roof); and Low Temperature (LT) heating system [Dutch] Dit document heeft tot doel om een praktisch en breed toepasbaar energiebesparend installatieconcept inhoudelijk en financieel te beschouwen voor het titel bedrijf. Het voorgestelde energiebesparende installatieconcept bestaat op hoofdlijnen uit de volgende vier onderdelen: KWO (Ondergrondse Koude- en Warmte Opslag); Elektrisch aangedreven compressiewarmtepomp(en); Watervoerend energiedak (zonnedak); en Laag Temperatuur (LT) afgiftesysteem.

 18. The integrity concept and its implementation; Das Integritaetskonzept und seine praktische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, E.; Herter, K.H.; Schuler, X. [Stuttgart Univ. (Germany). MPA; Koenig, G. [EnBW Kernkraft GmbH, Neckarwestheim (Germany)

  2008-07-01

  , dass fuer die Gewaehrleistung von Bruchausschluss die Beherrschung der Ursachen von im Betrieb moeglichen Schaedigungsmechanismen von entscheidender Bedeutung ist. Im Gegensatz dazu stellt das ''Integritaetskonzept'' als Umsetzung des Basissicherheitskonzepts unter Beruecksichtigung der jeweiligen anlagenspezifischen Voraussetzungen ein geschlossenes Gesamtkonzept dar, das der Notwendigkeit einer mehrstufigen Absicherung und ''laufender'' Aktualisierung Rechnung traegt. Das Integritaetskonzept ist Bestandteil des Alterungsmanagements fuer mechanische Komponenten und Systeme. Am Beispiel der Speisewasserleitung innerhalb Containment der Anlage GKN 1 wird dessen praktische Anwendung zum Nachweis der Integritaet aufgezeigt. (orig.)

 19. Supporting LGBT Communities: Police ToolKit

  OpenAIRE

  Vasquez del Aguila, Ernesto; Franey, Paul

  2013-01-01

  This toolkit provides police forces with practical educational tools, which can be used as part of a comprehensive LGBT strategy centred on diversity, equality, and non-discrimination. These materials are based on lessons learned through real life policing experiences with LGBT persons. The Toolkit is divided into seven scenarios where police awareness of LGBT issues has been identified as important. The toolkit employs a practical, scenario-based, problem-solving approach to help police offi...

 20. A sustainable swimming pool, an example for society; Een duurzaam zwembad, een voorbeeld voor de samenleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klok, T. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2009-11-15

  Swimming pools are public buildings. Generally, the local authorities are responsible for their housing. New constructions or renovations are usually based on high ambitions for environmental conservation, partly because no other building uses as much energy as a swimming pool. [Dutch] Een zwembad is een publiek gebouw. Meestal is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor de huisvesting. Bij nieuwbouw of renovatie zijn de ambities met betrekking tot milieubesparing vaak hoog, mede omdat bijna geen enkel gebouw is zo energie-intensief als een zwembad.

 1. Konsensusstatement "Praktische Fertigkeiten im Medizinstudium" – ein Positionspapier des GMA-Ausschusses für praktische Fertigkeiten [A Consensus Statement on Practical Skills in Medical School – a position paper by the GMA Committee on Practical Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schnabel, Kai P.

  2011-11-01

  standardisieren. Auf Initiative der deutschsprachigen Skills Labs wurde der GMA-Ausschuss für praktische Fertigkeiten gegründet, der einen kompetenzbasierten Lernzielkatalog entwickelte, dessen Entstehung und Struktur hier beschrieben wird.Ziel des Kataloges ist es, die praktischen Fertigkeiten im Medizinstudium zu definieren und damit den Fakultäten eine rationale Planungsgrundlage für die zur Vermittlung praktischer Fertigkeiten notwendigen Ressourcen zu geben.Methodik: Aufbauend auf schon vorhandenen deutschsprachigen Lernzielkatalogen wurde mittels einem mehrfach iterativem Kondensationsprozesses, der der Erarbeitung von S1-Leitlinien entspricht, vorgegangen, um eine breite fachliche und politische Abstützung zu erhalten. Ergebnisse: Es wurden 289 verschiedene praktische Lernziele identifiziert, die zwölf verschiedenen Organsystemen, drei Grenzbereichen zu anderen Kompetenzbereichen und einem Bereich mit organsystemübergreifenden Fertigkeiten zugeordnet. Sie wurden drei verschiedenen zeitlichen und drei verschiedenen Tiefendimensionen zugeordnet und mit dem Schweizer und dem Österreichischem Pendant abgeglichen. Diskussion: Das vorliegende Konsensusstatement kann den deutschen Fakultäten eine Grundlage zur Planung der Vermittlung praktischer Fertigkeiten bieten und bildet einen wichtigen Schritt zu einem nationalen Standard medizinischer Lernziele.Blick in die Zukunft: Das Konsensusstatement soll einen formativen Effekt auf die medizinischen Fakultäten haben, ihre praktischen Unterrichtsinhalte entsprechend zu vermitteln und die Ressourcen danach zu planen.

 2. MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector

  NARCIS (Netherlands)

  Goddijn, S.T.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten.

 3. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit

  CERN Document Server

  Kimball, Ralph; Thornthwaite, Warren; Mundy, Joy; Becker, Bob

  2011-01-01

  A thorough update to the industry standard for designing, developing, and deploying data warehouse and business intelligence systemsThe world of data warehousing has changed remarkably since the first edition of The Data Warehouse Lifecycle Toolkit was published in 1998. In that time, the data warehouse industry has reached full maturity and acceptance, hardware and software have made staggering advances, and the techniques promoted in the premiere edition of this book have been adopted by nearly all data warehouse vendors and practitioners. In addition, the term "business intelligence" emerge

 4. Penetration Tester's Open Source Toolkit

  CERN Document Server

  Faircloth, Jeremy

  2011-01-01

  Great commercial penetration testing tools can be very expensive and sometimes hard to use or of questionable accuracy. This book helps solve both of these problems. The open source, no-cost penetration testing tools presented do a great job and can be modified by the user for each situation. Many tools, even ones that cost thousands of dollars, do not come with any type of instruction on how and in which situations the penetration tester can best use them. Penetration Tester's Open Source Toolkit, Third Edition, expands upon existing instructions so that a professional can get the most accura

 5. Google Web Toolkit for Ajax

  CERN Document Server

  Perry, Bruce

  2007-01-01

  The Google Web Toolkit (GWT) is a nifty framework that Java programmers can use to create Ajax applications. The GWT allows you to create an Ajax application in your favorite IDE, such as IntelliJ IDEA or Eclipse, using paradigms and mechanisms similar to programming a Java Swing application. After you code the application in Java, the GWT's tools generate the JavaScript code the application needs. You can also use typical Java project tools such as JUnit and Ant when creating GWT applications. The GWT is a free download, and you can freely distribute the client- and server-side code you c

 6. Een hoge werkdruk sluipt er in

  NARCIS (Netherlands)

  Hulst, van der M.

  2005-01-01

  De werkdruk op het melkveebedrijf neemt toe. Boeren raken aan de grenzen van hun kunnen, waardoor de lol in het werk afneemt. Bespreking van de arbeidsinzet op het bedrijf in een studiegroep leidt tot efficiënter werken

 7. Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2009-01-01

  VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage

 8. Technisch lego met een Duplo-interface

  NARCIS (Netherlands)

  Pimentel, A.; Schipper, D.

  2008-01-01

  Daedalus is een ontwerpflow op systeemniveau waarmee techneuten snel kunnen experimenteren met verschillende multiprocessorarchitecturen tijdens de vroege stadia van het ontwerptraject. Het is het resultaat van tien jaar onderzoek en ontwikkeling binnen de Progress-projecten Artemis en Artemisia.

 9. Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders

  NARCIS (Netherlands)

  Loon-Steensma, van J.M.; Schelfhout, H.A.; Reintsema, R.; Jolink, E.; Leij, van der H.

  2013-01-01

  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en een verflauwd dijktalud, is er geen harde

 10. Management Control: franchising vanuit een controlperspectief: welke controlmechanismen gebruiken voor welke controlproblemen?

  OpenAIRE

  Verbieren, Sofie; Cools, Martine; Van den Abbeele, Alexandra

  2008-01-01

  Franchising is een ondernemingsvorm waarbij individuele franchisenemers een bedrijf exploiteren volgens het concept van de franchisegever. Vaak wordt franchising vanuit een marketing of een strategisch oogpunt benaderd. In dit artikel echter beargumenteren we dat controllers een cruciale rol kunnen spelen in het succes van een franchisenetwerk. De nauwe samenwerkingverbanden tussen de franchisegever en de franchisenemers kunnen immers aanleiding geven tot specifieke manageme...

 11. Professionalisering van het FTO in Noord-Holland Noord: evaluatie van een pilot.

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.; Dijk, L. van; Wagner, C.; Bakker, D. de

  2004-01-01

  Voor een succesvol Farmaco Therapie Overleg (FTO) zijn een goede voorbereiding, een strenge voorzitter, een duidelijk afgebakend onderwerp en heldere afspraken nodig. Daarmee is het mogelijk het functioneren van zo'n overleg naar een (nog) hoger niveau te tillen. Dit blijkt uit een

 12. EWCP : Electronic Warfare Control Processor ; Een belangrijke bijdrage aan een geïntegreerd Combat Systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Mühren, H.R.

  1996-01-01

  In het algemeen kan worden gesteld dat de luchtdreiging waartegen een fregat of een verband van schepen zich moet kunnen verdedigen, primair bestaat uit anti ship missiles. Dit betekent dat de technologische ontwikkeling van deze geleide wapens in belangrijke mate de eisen bepaalt, die moeten worden

 13. Een beslissingsondersteunend model voor de vervangingsinvestering van een machine of werktuig

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.; Krikke, A.T.

  1994-01-01

  De relevante aspecten m.b.t. een vervangingsinvestering worden in kaart gebracht. Tevens worden de beperkingen besproken van de gebruikelijke wijze van bepaling van het vervangingsmoment. Vervolgens wordt een op het PAGV ontwikkeld model beschreven dat primair bedoeld is de individuele ondernemer te

 14. Allemaal digitaal : Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Alyssa de Kruif; Carly Kuijper; Josje Louisse

  Voor u ligt een overzicht van vrij toegankelijke digitale spelvormen ter bevordering van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit overzicht vindt u digitale spelvormen die beschikbaar zijn als website en/of als applicatie voor op de smartphone of tablet. Voor de

 15. Effectiviteit van een klassieke Crew Resource Management training in de Intensive Care: een gecontroleerde studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kemper, P.F.; Bruijne, M. de; Dyck, C. van; So, K.L.; Tangkau, P.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Achtergrond: Er is een toenemende bewustwording dat onbedoelde zorg gerelateerde schade in de gezondheidszorg vaker voortvloeit uit problemen met niet-technische vaardigheden, dan door een gebrek in technische, of klinische, vaardigheden. Dit is vooral van belang in de Intensive Care (IC), waar

 16. Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van Anne; Nieuwenhuizen, Wim; Meijer, Marcel; Snepvangers, Judith; Herwaarden, van Gerrit Jan; Kamerling, Annemarie

  2016-01-01

  Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan niet met inzet van reeds bestaande

 17. Koude douche tijdens de marathon : Een eenvoudige interventie voor een betere prestatie?

  NARCIS (Netherlands)

  Levels, K.; Tiemessen, I.

  2010-01-01

  Tijdens de marathon ven Eindhoven op 11 oktober 2009 er door TNO onderzoek gedaan naar een mogelijk positief effect van het koelen vaon hardlopers op de loopsnelheid. Het is namelijk bekend dat de efficiëntie van een hardloper afneemt als hij het warm krijgt. Kunnen koude douches dit voorkomen?

 18. The DLESE Evaluation Toolkit Project

  Science.gov (United States)

  Buhr, S. M.; Barker, L. J.; Marlino, M.

  2002-12-01

  The Evaluation Toolkit and Community project is a new Digital Library for Earth System Education (DLESE) collection designed to raise awareness of project evaluation within the geoscience education community, and to enable principal investigators, teachers, and evaluators to implement project evaluation more readily. This new resource is grounded in the needs of geoscience educators, and will provide a virtual home for a geoscience education evaluation community. The goals of the project are to 1) provide a robust collection of evaluation resources useful for Earth systems educators, 2) establish a forum and community for evaluation dialogue within DLESE, and 3) disseminate the resources through the DLESE infrastructure and through professional society workshops and proceedings. Collaboration and expertise in education, geoscience and evaluation are necessary if we are to conduct the best possible geoscience education. The Toolkit allows users to engage in evaluation at whichever level best suits their needs, get more evaluation professional development if desired, and access the expertise of other segments of the community. To date, a test web site has been built and populated, initial community feedback from the DLESE and broader community is being garnered, and we have begun to heighten awareness of geoscience education evaluation within our community. The web site contains features that allow users to access professional development about evaluation, search and find evaluation resources, submit resources, find or offer evaluation services, sign up for upcoming workshops, take the user survey, and submit calendar items. The evaluation resource matrix currently contains resources that have met our initial review. The resources are currently organized by type; they will become searchable on multiple dimensions of project type, audience, objectives and evaluation resource type as efforts to develop a collection-specific search engine mature. The peer review

 19. Centaur, 1945-1948: een koers tussen herstel en vernieuwing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sophie Levie

  1998-06-01

  Full Text Available Een index van Centaur, voorafgegaan door een korte introductie waarin informatie wordt gegeven over de inhoud, de redactie en de signatuur van dit tijdschrift, dat tot nu toe schromelijk is verwaarloosd door de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving.

 20. Boulimie online overwinnen: beschrijving van een behandelprotocol via internet

  NARCIS (Netherlands)

  Renteria-Agirre, A.; Lange, A.

  2009-01-01

  Dit artikel beschrijft het protocol van een cognitieve gedragstherapie voor bulimia nervosa die volledig via internet wordt uitgevoerd. De behandeling bestaat uit interventies zoals psychoeducatie, registratie, een op maat gemaakt zelfcontroleprogramma, het uitdagen van negatieve gedachten,

 1. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 2. Der praktische Nutzen des Konsensusstatements "praktische Fertigkeiten im Medizinstudium" – eine Validierungsstudie [The practial use of the consensus statement on practical skills in medical school – a validation study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaum, Wolf E.

  2012-08-01

  develop teaching units. The comparison with established curricula also offers possibilities for further development of the consensus statement, and therefore also of the NKLM. [german] Zielsetzung: Die Bedeutung des Erwerbs praktischer Fertigkeiten im Medizinstudium nimmt zu. Mit dem Konsensusstatement „praktische Fertigkeiten“ hat die GMA im Rahmen der Entwicklung des Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin (NKLM eine Referenz für deren Vermittlung entwickelt, die 290 Lernziele nach Organsystem, Typ (Kern- oder Wahlziel, Reifezeitpunkt der Studierenden und Lernzieltiefe gliedert. Durch den Abgleich eines umfangreichen und gut evaluierten studentischen Tutorienangebots mit dem Konsensusstatement soll einerseits der praktische Nutzen des Konsensusstatements analysiert und andererseits das Tutorienangebot selbst auf Vollständigkeit hin untersucht werden.Methodik: Vier Bewerter/-innen haben in einem ersten Schritt in zwei Gruppen alle Lernziele des Konsensusstatements durch eines der 48 angebotenen Tutorien unabhängig voneinander klassifiziert. Zwischen den Bewertern/-innen einer Gruppe wurde die Interrater-Reliabilität insgesamt und in Abhängigkeit vom Organsystem berechnet. In einem zweiten Schritt wurde Dissens in der Klassifikation durch Diskussion und Konsensfindung gelöst. Anschließend wurde die Abdeckung der Lernziele in der geforderten Tiefe durch das Tutorienangebot getrennt nach Lernzieltyp und Organsystem analysiert. Gründe für den initialen Dissens wurden protokolliert und thematisch gruppiert. Ergebnisse: Die Klassifikationen der beiden Bewerter/-innen korrelieren signifikant in moderater Stärke, die Stärke der Korrelation variiert in Abhängigkeit vom Organsystem und damit auch der Formulierung der einzelnen Lernziele. Nach Konsentierung ergab sich folgendes Bild: 66% aller Lernziele und 74% der Kernziele wurden durch das Tutorienangebot abdeckt. Der Grad der Abdeckung unterschied sich abhängig von Organsystem und Reifezeitpunkten

 3. Audit: Automated Disk Investigation Toolkit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Umit Karabiyik

  2014-09-01

  Full Text Available Software tools designed for disk analysis play a critical role today in forensics investigations. However, these digital forensics tools are often difficult to use, usually task specific, and generally require professionally trained users with IT backgrounds. The relevant tools are also often open source requiring additional technical knowledge and proper configuration. This makes it difficult for investigators without some computer science background to easily conduct the needed disk analysis. In this paper, we present AUDIT, a novel automated disk investigation toolkit that supports investigations conducted by non-expert (in IT and disk technology and expert investigators. Our proof of concept design and implementation of AUDIT intelligently integrates open source tools and guides non-IT professionals while requiring minimal technical knowledge about the disk structures and file systems of the target disk image.

 4. Peri-implantitis in de algemene kaakchirurgische praktijk: een pilotonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Frank, M.H.; Baas, E.M.; de Lange, J.

  2012-01-01

  Een peri-implantaire infectie is een aandoening waarvan de prevalentie en de incidentie jaarlijks hoger zullen worden als gevolg van de toegenomen hoeveelheden implantaten die worden geplaatst. Aan de hand van bestaande literatuur is als pilot een patiënt-controleonderzoek uitgevoerd onder de

 5. Een punt voor gym!? : beoordelen in de lichamelijke opvoeding

  NARCIS (Netherlands)

  Gertjan van Dokkum; dr. Lars B. Borghouts; drs Menno Slingerland

  2013-01-01

  Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit het eigenlijk met het vak Lichamelijke Opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een 'punt voor gym' op het rapport. Maar het zal niet gauw voorkomen dat een leerling die op de

 6. De kwaliteit van SERVQUAL: een toepassing bij zeven dienstverlenende organisaties

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  1993-01-01

  textabstractHet SERVQUAL-model met bijbehorende standaardvragenhijst is een hulpmiddel bij de diagnose van kwaliteitsproblemen in dienstverlening. De methode mag zich in een groeiende belangstelling verheugen bij dienstverleners in de praktijk. In dit artikel worden de resultaten vergeleken van een

 7. Living Labs als een Vehikel voor (Onderwijs)innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen Sjoer

  2014-01-01

  Wereldwijd schieten ze als paddenstoelen uit de grond: living labs. Deze ‘levende laboratoria’ zijn er in alle soorten en maten. Meestal wordt het lab gezien als een onderzoeks- en ontwikkelomgeving om een probleem met verschillende partijen op een innovatieve manier op te lossen. De thema’s van de

 8. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 9. Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.N.; Vliet, van C.M.

  1999-01-01

  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!),

 10. Optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Hiele, van der T.M.

  2007-01-01

  Stage verslag van een student van de hogeschool Zeeland, opleiding aquatische Ecotechnologie. Bij dit onderzoek is gekeken naar optimaal en efficient voeren van mosselbroed in een nursery. Geconcludeerd wordt dat de beste manier om mosselbroed in een nursery te voeren is door de algen toe te dienen

 11. NOAA Weather and Climate Toolkit (WCT)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The NOAA Weather and Climate Toolkit is an application that provides simple visualization and data export of weather and climatological data archived at NCDC. The...

 12. ARC Code TI: Crisis Mapping Toolkit

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The Crisis Mapping Toolkit (CMT) is a collection of tools for processing geospatial data (images, satellite data, etc.) into cartographic products that improve...

 13. Wetland Resources Action Planning (WRAP) toolkit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bunting, Stuart W.; Smith, Kevin G.; Lund, Søren

  2013-01-01

  The Wetland Resources Action Planning (WRAP) toolkit is a toolkit of research methods and better management practices used in HighARCS (Highland Aquatic Resources Conservation and Sustainable Development), an EU-funded project with field experiences in China, Vietnam and India. It aims to communi......The Wetland Resources Action Planning (WRAP) toolkit is a toolkit of research methods and better management practices used in HighARCS (Highland Aquatic Resources Conservation and Sustainable Development), an EU-funded project with field experiences in China, Vietnam and India. It aims...... to communicate best practices in conserving biodiversity and sustaining ecosystem services to potential users and to promote the wise-use of aquatic resources, improve livelihoods and enhance policy information....

 14. A Modular Toolkit for Distributed Interactions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julien Lange

  2011-10-01

  Full Text Available We discuss the design, architecture, and implementation of a toolkit which supports some theories for distributed interactions. The main design principles of our architecture are flexibility and modularity. Our main goal is to provide an easily extensible workbench to encompass current algorithms and incorporate future developments of the theories. With the help of some examples, we illustrate the main features of our toolkit.

 15. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking: participatiemonitor 2007.

  OpenAIRE

  Hoogen, P. van den; Cardol, M.; Speet, M.; Spreeuwenberg, P.; Rijken, M.

  2008-01-01

  Hoe doen mensen met een beperking mee in de maatschappij? Mensen met een lichamelijke beperking wonen en werken meestal net als iedereen, en ook zij zijn niet altijd tevreden met hun werk. Mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken vaak in een speciale omgeving. Het overheidsbeleid is erop gericht dat iedereen – dus ook mensen met een beperking – zoveel mogelijk ‘gewoon mee kan doen’ in de maatschappij. Bijvoorbeeld werken bij een gewone werkgever, schoolgaan op een gewone school...

 16. Het stereotype beeld van een dakloze is dat hij een man is. Opvang van gezinnen na huisuitzetting

  NARCIS (Netherlands)

  dr Lia van Doorn; W. de Graaf; Catelijne Akkermans; dr Raymond Kloppenburg

  2008-01-01

  Voor u ligt een tussenrapportage van een onderzoek naar de opvang van gezinnen na huisuitzetting. De aanleiding hiervoor zijn berichten in de media die lijken te wijzen op een verontrustende toename van het aantal dakloze gezinnen. De staatssecretaris van VWS stelt in haar antwoord op Kamervragen

 17. Een Digitale bibliotheek van dateringen: de internationale doorwerking van een Nederlands initiatief

  NARCIS (Netherlands)

  Jansma, E.; Lanen, R.J. van

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networked Services (DANS) hebben met NWO-gelden een internationale digitale bibliotheek ontwikkeld voor ouderdomsbepalingen met behulp van houtonderzoek. Alle in Nederland ontwikkelde jaarringarchieven over het cultureel erfgoed

 18. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in vlees en melk

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1985-01-01

  Door toepassing van het zogenaamde "FAST-LC systeem" kunnen monsters zonder veel manuele handelingen automatisch worden geanalyseerd op nitrofuranen, medicinale stoffen met een breed werkingsspectrum, toegepast tegen infectieziekten bij runderen, varkens en pluimvee. In de Verenigde Staten mogen

 19. De Nouvelles littéraires: een spraakmakend debuut van een jonge uitgever, 1715-1720

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin van Meerkerk

  2000-12-01

  Full Text Available Het onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse geleerdentijdschriften heeft al vele interessante studies opgeleverd. Daarbij is echter, zo blijkt uit dit artikel, nooit voldoende onderzocht wat de werkelijke verspreiding van deze periodieken was. De canon die in de literatuur wordt geschetst, komt niet overeen met de werkelijkheid. Een tot nog toe onopgemerkt debuut van een Haagse uitgever stak alle grote tijdschriften naar de kroon.

 20. Spel en professie : Een collegiale gevalsbeschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Michiel de Ronde

  2011-01-01

  In de praktijk van de begeleidingskunde wordt veel gewerkt met spel en spelmethodieken. De theoretische doordenking van het gebruik van deze werkvormen blijft daarbij achter. Er is weliswaar een grote hoeveelheid aan spelvormen beschikbaar, en er zijn veel publicaties over diverse methodieken, maar

 1. Voorbeelden en analoog redeneren : een nieuwe uitdaging?

  NARCIS (Netherlands)

  Marieke Barendsen; prof. dr. R.F.W. (René) Diekstra

  2015-01-01

  Voorbeelden en onderwijs lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gebruik van voorbeelden is vaak zo vanzelfsprekend, dat zelfs in didactische opleidingen niet altijd aandacht wordt besteed aan de voorwaarden voor een optimal gebruik ervan. Voorbeelden blijken echter niet automatisch tot meer

 2. Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

  NARCIS (Netherlands)

  van Meeteren-Schram MT; Baan CA; PZO

  2007-01-01

  Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak last van depressies als mensen zonder diabetes. Een betere herkenning en behandeling van depressies kan de complicaties van diabetes helpen voorkomen. Herziening van de diabeteszorg is nodig, omdat de huidige zorg deze gecombineerde problematiek te

 3. De noodzaak van een alternatief pensioenakkoord

  NARCIS (Netherlands)

  van Praag, B.

  2011-01-01

  Het pensioenakkoord lijkt solide, maar er worden nog te veel heikele discussiepunten onder het tapijt geveegd. Bernard van Praag laat zijn licht schijnen over keuzes en niet gemaakte keuzes in het pensioenakkoord. Het afgesloten pensioenakkoord is volgens hem niet meer dan een Pyrrhus-overwinning en

 4. Een bijzonder boek: Regius’ Fundamenta physices

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, Theo

  2009-01-01

  Niet alleen in de literatuur, maar ook in het echte leven is er naast de hoofdzaak bijna altijd een hele serie bijzaken. Het enige verschil is eigenlijk dat in de literatuur de auteur het voor het zeggen heeft en zelf mag uitmaken wat hoofd- of bijzaak is, terwijl dat in het echte leven zelfs

 5. De polders van Nederland: een geologisch succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.

  Overal in Nederland is de gesteldheid van de ondergrond het gevolg van landschapsvorming door de natuur, en van bedoelde en onbedoelde acties door de mens. Dat is nog eens extra waar in de poldergebieden van de kustvlakte en het rivierengebied. Al in de Romeinse tijd lagen daar lokaal de nodige

 6. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via

 7. Mag het een pondje minder zijn?

  NARCIS (Netherlands)

  S.G. van der Lecq (Fieke)

  2000-01-01

  textabstractOverstekende zakenreizigers en vakantiegangers merken het direct: de koers van het Britse pond is hoog. Meer dan EUR 1,50 oftewel een ruime ƒ 3,50: dat tikt hard aan in het dagelijkse gebruik. Natuurlijk is dit de keerzijde van de lage eurokoers, waarbij de rol van het pond als

 8. Meloidogyne ulmi: een nieuwe iepenparasiet in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  Karssen, G.; Keulen, van I.; Hoenselaar, van T.; Heese, van E.

  2008-01-01

  eloidogyne ulmi In de land- en tuinbouw zijn plant-parasitaire nematoden een bekend fenomeen: in meer of mindere mate parasiteren deze draadwormen op vrijwel alle gewassen. Schade varieert van groeireductie tot complete misoogsten. Wereldwijd behoort de groep van de wortelknobbelnematoden, ofwel

 9. Turgot en Smith; een paar apart

  NARCIS (Netherlands)

  Hoyng, A.C.

  2011-01-01

  Anne-Claire Hoyng deed onderzoek naar het boek The Wealth of Nations van Adam Smith (1723-1790). Ze concludeert dat Smith voor het schrijven van zijn boek een werk van de Fransman Anne-Robert Jacques Turgot (1727-1781) als inspiratiebron gebruikte (Réflexions sur la Formation et la distribution des

 10. Mycorrhizaschimmels: een rol in gewasbescherming?; thema bodemweerbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.

  2005-01-01

  In de grond kunnen bij planten specifieke bodemschimmels voorkomen. Dit zijn de zogeheten mycorrhizaschimmels. Kenmerkend voor mycorrhizaschimmels is dat deze schimmels met planten in een gebalanceerde symbiose leven. Van zo'n symbiose hebben zowel de planten als de schimmels profijt. In dit artikel

 11. Pandakteregistratie van Belastingdienst naar blockchain: een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Berlee, A.

  2018-01-01

  De noodzaak om pandakten bij de Belastingdienst te registreren ontbreekt. Daarom wordt in deze bijdrage de mogelijkheid geopperd de registratie te verplaatsen naar een specifieke blockchain, waarbij de pandgevers en -houders zelf zorg kunnen dragen voor de registratie van hun pandakten in dit

 12. Het juiste werk voor een bijzonder talent?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijn, R.; Kleij, R. van der

  2012-01-01

  TNO draagt met diverse onderzoeken bij aan het ontwikkelen en toepassen van kennis om de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid om mensen met stoornissen in het autistische spectrum in te zetten in cameratoezichtcentrales.

 13. SIGKit: Software for Introductory Geophysics Toolkit

  Science.gov (United States)

  Kruse, S.; Bank, C. G.; Esmaeili, S.; Jazayeri, S.; Liu, S.; Stoikopoulos, N.

  2017-12-01

  The Software for Introductory Geophysics Toolkit (SIGKit) affords students the opportunity to create model data and perform simple processing of field data for various geophysical methods. SIGkit provides a graphical user interface built with the MATLAB programming language, but can run even without a MATLAB installation. At this time SIGkit allows students to pick first arrivals and match a two-layer model to seismic refraction data; grid total-field magnetic data, extract a profile, and compare this to a synthetic profile; and perform simple processing steps (subtraction of a mean trace, hyperbola fit) to ground-penetrating radar data. We also have preliminary tools for gravity, resistivity, and EM data representation and analysis. SIGkit is being built by students for students, and the intent of the toolkit is to provide an intuitive interface for simple data analysis and understanding of the methods, and act as an entrance to more sophisticated software. The toolkit has been used in introductory courses as well as field courses. First reactions from students are positive. Think-aloud observations of students using the toolkit have helped identify problems and helped shape it. We are planning to compare the learning outcomes of students who have used the toolkit in a field course to students in a previous course to test its effectiveness.

 14. Java advanced medical image toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saunder, T.H.C.; O'Keefe, G.J.; Scott, A.M.

  2002-01-01

  Full text: The Java Advanced Medical Image Toolkit (jAMIT) has been developed at the Center for PET and Department of Nuclear Medicine in an effort to provide a suite of tools that can be utilised in applications required to perform analysis, processing and visualisation of medical images. jAMIT uses Java Advanced Imaging (JAI) to combine the platform independent nature of Java with the speed benefits associated with native code. The object-orientated nature of Java allows the production of an extensible and robust package which is easily maintained. In addition to jAMIT, a Medical Image VO API called Sushi has been developed to provide access to many commonly used image formats. These include DICOM, Analyze, MINC/NetCDF, Trionix, Beat 6.4, Interfile 3.2/3.3 and Odyssey. This allows jAMIT to access data and study information contained in different medical image formats transparently. Additional formats can be added at any time without any modification to the jAMIT package. Tools available in jAMIT include 2D ROI Analysis, Palette Thresholding, Image Groping, Image Transposition, Scaling, Maximum Intensity Projection, Image Fusion, Image Annotation and Format Conversion. Future tools may include 2D Linear and Non-linear Registration, PET SUV Calculation, 3D Rendering and 3D ROI Analysis. Applications currently using JAMIT include Antibody Dosimetry Analysis, Mean Hemispheric Blood Flow Analysis, QuickViewing of PET Studies for Clinical Training, Pharamcodynamic Modelling based on Planar Imaging, and Medical Image Format Conversion. The use of jAMIT and Sushi for scripting and analysis in Matlab v6.1 and Jython is currently being explored. Copyright (2002) The Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine Inc

 15. Sierra toolkit computational mesh conceptual model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baur, David G.; Edwards, Harold Carter; Cochran, William K.; Williams, Alan B.; Sjaardema, Gregory D.

  2010-01-01

  The Sierra Toolkit computational mesh is a software library intended to support massively parallel multi-physics computations on dynamically changing unstructured meshes. This domain of intended use is inherently complex due to distributed memory parallelism, parallel scalability, heterogeneity of physics, heterogeneous discretization of an unstructured mesh, and runtime adaptation of the mesh. Management of this inherent complexity begins with a conceptual analysis and modeling of this domain of intended use; i.e., development of a domain model. The Sierra Toolkit computational mesh software library is designed and implemented based upon this domain model. Software developers using, maintaining, or extending the Sierra Toolkit computational mesh library must be familiar with the concepts/domain model presented in this report.

 16. Integrated Systems Health Management (ISHM) Toolkit

  Science.gov (United States)

  Venkatesh, Meera; Kapadia, Ravi; Walker, Mark; Wilkins, Kim

  2013-01-01

  A framework of software components has been implemented to facilitate the development of ISHM systems according to a methodology based on Reliability Centered Maintenance (RCM). This framework is collectively referred to as the Toolkit and was developed using General Atomics' Health MAP (TM) technology. The toolkit is intended to provide assistance to software developers of mission-critical system health monitoring applications in the specification, implementation, configuration, and deployment of such applications. In addition to software tools designed to facilitate these objectives, the toolkit also provides direction to software developers in accordance with an ISHM specification and development methodology. The development tools are based on an RCM approach for the development of ISHM systems. This approach focuses on defining, detecting, and predicting the likelihood of system functional failures and their undesirable consequences.

 17. An Overview of the Geant4 Toolkit

  CERN Document Server

  Apostolakis, John

  2007-01-01

  Geant4 is a toolkit for the simulation of the transport of radiation trough matter. With a flexible kernel and choices between different physics modeling choices, it has been tailored to the requirements of a wide range of applications. With the toolkit a user can describe a setup's or detector's geometry and materials, navigate inside it, simulate the physical interactions using a choice of physics engines, underlying physics cross-sections and models, visualise and store results. Physics models describing electromagnetic and hadronic interactions are provided, as are decays and processes for optical photons. Several models, with different precision and performance are available for many processes. The toolkit includes coherent physics model configurations, which are called physics lists. Users can choose an existing physics list or create their own, depending on their requirements and the application area. A clear structure and readable code, enable the user to investigate the origin of physics results. App...

 18. A Statistical Toolkit for Data Analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Donadio, S.; Guatelli, S.; Mascialino, B.; Pfeiffer, A.; Pia, M.G.; Ribon, A.; Viarengo, P.

  2006-01-01

  The present project aims to develop an open-source and object-oriented software Toolkit for statistical data analysis. Its statistical testing component contains a variety of Goodness-of-Fit tests, from Chi-squared to Kolmogorov-Smirnov, to less known, but generally much more powerful tests such as Anderson-Darling, Goodman, Fisz-Cramer-von Mises, Kuiper, Tiku. Thanks to the component-based design and the usage of the standard abstract interfaces for data analysis, this tool can be used by other data analysis systems or integrated in experimental software frameworks. This Toolkit has been released and is downloadable from the web. In this paper we describe the statistical details of the algorithms, the computational features of the Toolkit and describe the code validation

 19. The 2016 ACCP Pharmacotherapy Didactic Curriculum Toolkit.

  Science.gov (United States)

  Schwinghammer, Terry L; Crannage, Andrew J; Boyce, Eric G; Bradley, Bridget; Christensen, Alyssa; Dunnenberger, Henry M; Fravel, Michelle; Gurgle, Holly; Hammond, Drayton A; Kwon, Jennifer; Slain, Douglas; Wargo, Kurt A

  2016-11-01

  The 2016 American College of Clinical Pharmacy (ACCP) Educational Affairs Committee was charged with updating and contemporizing ACCP's 2009 Pharmacotherapy Didactic Curriculum Toolkit. The toolkit has been designed to guide schools and colleges of pharmacy in developing, maintaining, and modifying their curricula. The 2016 committee reviewed the recent medical literature and other documents to identify disease states that are responsive to drug therapy. Diseases and content topics were organized by organ system, when feasible, and grouped into tiers as defined by practice competency. Tier 1 topics should be taught in a manner that prepares all students to provide collaborative, patient-centered care upon graduation and licensure. Tier 2 topics are generally taught in the professional curriculum, but students may require additional knowledge or skills after graduation (e.g., residency training) to achieve competency in providing direct patient care. Tier 3 topics may not be taught in the professional curriculum; thus, graduates will be required to obtain the necessary knowledge and skills on their own to provide direct patient care, if required in their practice. The 2016 toolkit contains 276 diseases and content topics, of which 87 (32%) are categorized as tier 1, 133 (48%) as tier 2, and 56 (20%) as tier 3. The large number of tier 1 topics will require schools and colleges to use creative pedagogical strategies to achieve the necessary practice competencies. Almost half of the topics (48%) are tier 2, highlighting the importance of postgraduate residency training or equivalent practice experience to competently care for patients with these disorders. The Pharmacotherapy Didactic Curriculum Toolkit will continue to be updated to provide guidance to faculty at schools and colleges of pharmacy as these academic pharmacy institutions regularly evaluate and modify their curricula to keep abreast of scientific advances and associated practice changes. Access the

 20. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  NARCIS (Netherlands)

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron

 1. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 2. De vrijheid van meningsuiting en hate speech: een rechtsvergelijking met de VS

  NARCIS (Netherlands)

  van Vugt, Eva

  2016-01-01

  De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een democratische samenleving maar kan onder bepaalde voorwaarden ingeperkt worden. Haatuitingen genieten bijvoorbeeld in veel westerse democratieën geen (volledige) bescherming. De VS vormt een uitzondering in dit opzicht

 3. Hoe de implementatiekloof te dichten? Een analyse voor perspectieven in het overstromingsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Coninx, I.

  2017-01-01

  Als overheidsbeleid de gestelde doelen niet haalt, dan is er sprake van een implementatiekloof (Laurian & Crawford, 2016). Ook het Vlaams overstromingsbeleid lijkt een implementatiekloof te kennen, want ondanks een palet aan preventieve, effectgerichte en curatieve overstromingsmaatregelen wordt

 4. TRSkit: A Simple Digital Library Toolkit

  Science.gov (United States)

  Nelson, Michael L.; Esler, Sandra L.

  1997-01-01

  This paper introduces TRSkit, a simple and effective toolkit for building digital libraries on the World Wide Web. The toolkit was developed for the creation of the Langley Technical Report Server and the NASA Technical Report Server, but is applicable to most simple distribution paradigms. TRSkit contains a handful of freely available software components designed to be run under the UNIX operating system and served via the World Wide Web. The intended customer is the person that must continuously and synchronously distribute anywhere from 100 - 100,000's of information units and does not have extensive resources to devote to the problem.

 5. Measuring employee satisfaction in new offices - the WODI toolkit

  NARCIS (Netherlands)

  Maarleveld, M.; Volker, L.; van der Voordt, Theo

  2009-01-01

  Purpose: This paper presents a toolkit to measure employee satisfaction and perceived labour productivity as affected by different workplace strategies. The toolkit is being illustrated by a case study of the Dutch Revenue Service.
  Methodology: The toolkit has been developed by a review of

 6. Wind Integration National Dataset Toolkit | Grid Modernization | NREL

  Science.gov (United States)

  Integration National Dataset Toolkit Wind Integration National Dataset Toolkit The Wind Integration National Dataset (WIND) Toolkit is an update and expansion of the Eastern Wind Integration Data Set and Western Wind Integration Data Set. It supports the next generation of wind integration studies. WIND

 7. Solar Integration National Dataset Toolkit | Grid Modernization | NREL

  Science.gov (United States)

  Solar Integration National Dataset Toolkit Solar Integration National Dataset Toolkit NREL is working on a Solar Integration National Dataset (SIND) Toolkit to enable researchers to perform U.S . regional solar generation integration studies. It will provide modeled, coherent subhourly solar power data

 8. Practical implementation of a quality management system in a radiological department; Praktische Umsetzung von Qualitaetsmanagement in einer radiologischen Abteilung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huber, S.; Zech, C.J. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Campus Innenstadt, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany)

  2011-10-15

  This article describes the architecture of a project aiming to implement a DIN EN ISO 9001 quality management system in a radiological department. It is intended to be a practical guide to demonstrate each step of the project leading to certification of the system. In a planning phase resources for the implementation of the project have to be identified and a quality management (QM) group as core team has to be formed. In the first project phase all available documents have to be checked and compiled in the QM manual. Moreover all relevant processes of the department have to be described in so-called process descriptions. In a second step responsibilities for the project are identified. Customer and employee surveys have to be carried out and a nonconformity management system has to be implemented. In this phase internal audits are also needed to check the new QM system, which is finally tested in the external certification audit with reference to its conformity with the standards. (orig.) [German] Dieser Beitrag beschreibt die Grundarchitektur einer Projektplanung fuer die Etablierung eines Qualitaetsmanagement(QM)-Systems mit Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 fuer eine radiologische Abteilung basierend auf eigenen Erfahrungen und der einschlaegigen Praxis. Er soll ein praktischer Leitfaden fuer die einzelnen Arbeitsschritte waehrend eines solchen Zertifizierungsprojekts sein. In einer Planungsphase muessen die erforderlichen Ressourcen fuer ein Zertifizierungsprojekt erfasst und eine QM-Gruppe als Kernteam gebildet werden. In der ersten Projektphase werden die Dokumente und Vorlagen der Abteilung gesichtet und in einem Handbuch gelenkt. Zudem muessen fuer alle wesentlichen Prozesse Beschreibungen erstellt werden. In einer zweiten Projektphase werden weitere Verantwortlichkeiten im Rahmen eines Beauftragtenwesens festgelegt, Befragungen relevanter ''Kunden'' (Patienten, Zuweiser) und Mitarbeiter durchgefuehrt und ein Fehler- und

 9. Corticosteroïdinjecties, fysiotherapie of een afwachtend beleid voor patiënten met een epicondylitis lateralis? Een gerandomiseerd onderzoek in de eerste lijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, N.; Windt, D. van der; Assendelft, P.; Devillé, W.; Bouter, L.

  2004-01-01

  Doel: Vergelijking van de effecten van corticosteroïdinjecties, fysiotherapie en een afwachtend beleid voor een epicondylitis lateralis. Methoden: Patiëntenselectie vond plaats in 65 deelnemende huisartsenpraktijken. De belangrijkste insluitcriteria waren: minimaal 6 weken pijn aan de laterale zijde

 10. Het definitieve marketingplan : zonder keuze geen richting

  NARCIS (Netherlands)

  Santema, S.C.; Rijt, van de J.

  2004-01-01

  Dit praktische boekje gaat over het maken van een uitvoerbaar marketingplan. Het bevat niet alleen hulpmiddelen voor het schrijven van een plan, maar ook voor het naderhand implementeren en monitoren ervan. De auteurs hebben een uiterst praktisch boek geschreven over hoe een abstract doel met behulp

 11. Marine Debris and Plastic Source Reduction Toolkit

  Science.gov (United States)

  Many plastic food service ware items originate on college and university campuses—in cafeterias, snack rooms, cafés, and eateries with take-out dining options. This Campus Toolkit is a detailed “how to” guide for reducing plastic waste on college campuses.

 12. Integrated System Health Management Development Toolkit

  Science.gov (United States)

  Figueroa, Jorge; Smith, Harvey; Morris, Jon

  2009-01-01

  This software toolkit is designed to model complex systems for the implementation of embedded Integrated System Health Management (ISHM) capability, which focuses on determining the condition (health) of every element in a complex system (detect anomalies, diagnose causes, and predict future anomalies), and to provide data, information, and knowledge (DIaK) to control systems for safe and effective operation.

 13. A toolkit for promoting healthy ageing

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Knevel; Aly Gruppen

  2016-01-01

  This toolkit therefore focusses on self-management abilities. That means finding and maintaining effective, positive coping methods in relation to our health. We included many common and frequently discussed topics such as drinking, eating, physical exercise, believing in the future, resilience,

 14. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  Full Text Available Self-regulation as an innovative concept of professionalismThis contribution opens with a discussion of three sources of knowledge that form a foundation for the concept of “selfregulation” as developed by Donkers. It starts with a historical enquiry on the Western European ideas about change and changeability of people and society. Three paradigms of change appear which in every period of modern history conflicted with each other and thereby became refined and differentiated. A second source relates to practice research to a number of methods for social intervention. The third source is a critical reflection on contemporary societal developments. Central in that reflection are all kinds of expropriation of self-direction – in – dialogue with others and processes of fragmentation of the complex societal reality. From these three sources a plea is given for a new concept of professionalism marked by strong attention for the reinforcement of the selfregulating possibilities of persons, organizations and society.In the second part Geertsema focusses on the relation between change and intervention and values that are part of these processes. As the Dutch society seems to be in a third order transition, without a clear view of the new situation, the urgency of value debates is high. But the late modernity seems to be imprisoned in notions of individuality that puts strong pressure upon more relational ontologies and mutual responsibilities. Besides that growing anonymous and invisible systems influence the formation of daily life deeply. If there will be a situation of relational ontology which make use of the powers of diversity and multiplicity of our existence, then change agents should take a moral stance by themselves to create space for numerous narratives. The concept of “selfregulation” makes it possible to relate these value debates with debates about the design of society in this transition situation.Zelfregulering als een

 15. Towards a sustainable agriculture in 2030. An essay on transition; Naar een duurzame landbouw in 2030. Een essay over transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hees, E.M.; Van der Weijden, W.J.; Hin, C.J.A.

  2002-05-01

  Sustainable development of the agricultural sector in the Netherlands is high on the list of priorities in the environmental policy of the Netherlands. In this report special attention is paid to sustainability indicators which can be used in the transition of a Dutch National Environmental Balance towards a Dutch National Sustainability Balance. The report consists of three parts: (1) an essay in the form of an imaginary review from the year 2030 back to the transition process of the agricultural sector from the year 2000 onwards; (2) 14 texts on proposals for economical, socio-cultural and ecological indicators; and (3) four maps which present chances for offering 'green' services in Dutch agricultural areas. [Dutch] Een van de sectoren waar duurzame ontwikkeling hard nodig is, is de landbouw. Het 4e Nationaal Miliebeleidsplan (NMP4) noernt de landbouw naast de energiesector en biodiversiteit als een prioritaire sector. In dit rapport is een visie neergelegdeen met speciale aandacht voor duurzaamheidindicatoren. Die indicatoren zouden bouwstenen kunnen zijn voor de voorgenomen overgang van een Nationale Milieubalans naar een Nationale Duurzaamheidsbalans. Dit rapport bestaat uit drie uiteenlopende delen: een essay in de vorm van een denkbeeldige terugblik vanuit het jaar 2030 naar het transitieproces dat de landbouw vanaf 2000 heeft doorgemaakt; een 14-tal tekstuele bijIagen, met onder meer voorstellen voor te hanteren economische, sociaal-culturele en ecologische indicatoren; en een viertal kaart-bijlagen waarop staat aangegeven waar in het Nederlandse landbouwareaal kansen liggen voor groene diensten.

 16. Psychologische functieleer en cognitieve ergonomie: een Siamese tweeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Verwey, Willem B.

  2004-01-01

  Ooit zijn cognitieve ergonomie en psychologische functieleer samen ontstaan uit vragen naar de mentale mogelijkheden en beperkingen van de mens. Echter, deze onderzoeksgebieden blijken uit elkaar te groeien en dat is een verlies voor beide gebieden. Deze stelling wordt aan de hand van een aantal

 17. Hoe teams deadlines halen : een aanzet tot team-timemanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Gevers, J.M.P.; Rutte, C.G.

  2014-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in de wetenschappelijk literatuur ten aanzien van de vraag hoe teams hun deadlines halen. Het beschikbare materiaal wijst erop dat teams beter in staat zijn om deadlines te halen als teamleden, naast een gemeenschappelijke visie op het team en

 18. Continue subcutane insuline-infusie : Een klinisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Ballegooie, Evert van

  1984-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar: (1) de rol van bloedsuikerstrips en insuline-infusiepompjes bij de behandeling van diabetes mellitus; (2) de invloed van een verbetering van de diabetesregulatie op het verloop van de nefro-, neuro- en retinopathie en (3) de

 19. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 20. Veilig werken in een onveilige wereld: TNOspecial september

  NARCIS (Netherlands)

  Blijswijk, M. van; Frielink, S.; Hark, T. ter; Keus, M.; Korver, T.; Louwrier, N.; Nossent, S.; Nuyens, M.; Vries, S. de

  2005-01-01

  Het thema is deze keer: Veilig werken in een onveilige omgeving. De maatschappij verruwt, dus ook de omgang tussen mensen die in een organisatie samenwerken. Eén-op-één of allen-tegen-één. Hoort het erbij of kunnen we er iets aan doen?

 1. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 2. Mindfulness voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Punt, M.; Helmond, P.E.; Meirmans, M.; Otten, R.; Speckens, A.E.M.

  2016-01-01

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben veelal te maken met een opeenstapeling van verschillende biologische, psychologische en sociale factoren, waardoor zij vijf tot zes keer meer kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden (Allen, 2008; Buckles,

 3. Empathie, een kracht van de huisarts in gevaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, F.; Olde Hartman, T.C.; Bensing, J.; Lagro-Janssen, T.

  2018-01-01

  Empathie speelt een belangrijke rol in de patiënt-huisartscommunicatie met het oog op persoonsgerichte zorg. Een empathische houding levert de huisarts meer informatie op over de situatie van de patiënt, verbetert de onderlinge relatie en maakt dat patiënten zich meer op hun gemak voelen. In de

 4. Verspreiding van opgelost zout vanuit een zanddepot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1990-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnenvan het zand, de verspreidingdoor stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 5. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 6. Wat is de basis? Geschiedenis van een internationalisme

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt het woord base ‘basis’ behandeld als voorbeeld van een internationalisme. Het woord is gemotiveerd in het Grieks; daarna wordt het overgenomen in alle talen van Europa in verschillende betekenissen, behorende tot verschillende vaktalige domeinen. Een

 7. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 8. Ontwikkeling van een toets ter detectie groene schimmel in compost

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Mumm, R.

  2011-01-01

  Sinds het voorjaar van 2006 komen op champignonteeltbedrijven met een zekere regelmaat infecties voor met een agressieve groene schimmel; Trichoderma aggressivum. De infectie treedt al op op de compostbedrijven, maar is op het moment waarop compost wordt uitgeleverd aan teeltbedrijven nog niet

 9. Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen : een gematchte vergelijking

  NARCIS (Netherlands)

  Wermink, H.; Blokland, A.; Nieuwbeerta, P.; Tollenaar, N.

  2009-01-01

  Het doel van dit artikel is het vergelijken van de recidive van werkgestrafte met de recidive van gevangenisgestrafte volwassen daders in Nederland. We maken gebruik van longitudinale, justitiële gegevens om de recidive over een maximumperiode van acht jaar van daders die een werkstraf kregen

 10. Gymzaal van de toekomst : Samen leren in een innovatieomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Joris Hoeboer; S.I. (Sanne) de Vries

  2015-01-01

  Begin 2014 is vanuit het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving gestart met het project ‘Gymzaal van de Toekomst’, tevens een van de grootste projecten binnen het Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven van De Haagse Hogeschool. De Gymzaal van de Toekomst betreft niet alleen de

 11. Het Saramacca project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Heldring, Alexander

  2010-01-01

  Van 1946 tot 1948 onderhandelde een Amerikaans-Joodse organisatie, de Freeland League, met de Nederlandse en Surinaamse regeringen over de vestiging in Suriname van 30.000 joodse ontheemden uit Europa. Na een aanvankelijk positieve opstelling zetten beide regeringen de onderhandelingen stop: de

 12. Nieuwe game rond een reëel probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van G.J.; Janssen, H.

  2014-01-01

  Het management van een tomatenbedrijf moet snel besluiten welke maatregelen ze gaat treffen om een gevaarlijke bacteriebesmetting op hun tomaten op te sporen, te bestrijden en om nieuwe besmettingen te voorkomen. Doen ze dit niet, dan kan het bedrijf failliet gaan. Deze opdracht kregen docenten en

 13. Over Aldo Rossi : welstand en architectuur-kritiek, een "insidestory"

  NARCIS (Netherlands)

  Bakel, van A.P.M.

  1993-01-01

  Ir. Anton van Bakel, T.U. Eindhoven, verricht een onderzoek naar st~Jlen van ontwerpen. De uitlomst Ieidt hela.as niet tnt bet definit~eveantwoord op bet probleem van de antwerpstijlen. Maar als mede-proefkonijn was 1k benleuwd naar de eerste contouren van een uitkomst Hij constateerde 6 stijlen van

 14. The Reconstruction Toolkit (RTK), an open-source cone-beam CT reconstruction toolkit based on the Insight Toolkit (ITK)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rit, S; Vila Oliva, M; Sarrut, D; Brousmiche, S; Labarbe, R; Sharp, G C

  2014-01-01

  We propose the Reconstruction Toolkit (RTK, http://www.openrtk.org), an open-source toolkit for fast cone-beam CT reconstruction, based on the Insight Toolkit (ITK) and using GPU code extracted from Plastimatch. RTK is developed by an open consortium (see affiliations) under the non-contaminating Apache 2.0 license. The quality of the platform is daily checked with regression tests in partnership with Kitware, the company supporting ITK. Several features are already available: Elekta, Varian and IBA inputs, multi-threaded Feldkamp-David-Kress reconstruction on CPU and GPU, Parker short scan weighting, multi-threaded CPU and GPU forward projectors, etc. Each feature is either accessible through command line tools or C++ classes that can be included in independent software. A MIDAS community has been opened to share CatPhan datasets of several vendors (Elekta, Varian and IBA). RTK will be used in the upcoming cone-beam CT scanner developed by IBA for proton therapy rooms. Many features are under development: new input format support, iterative reconstruction, hybrid Monte Carlo / deterministic CBCT simulation, etc. RTK has been built to freely share tomographic reconstruction developments between researchers and is open for new contributions.

 15. Een onderzoek naar de bijdrage van een Strong Viking Run op het sport- en beweeggedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Ward Janssen

  2017-01-01

  Aanleiding: Eenmalig of terugkerende sportevenementen vormen een snel ontwikkeld onderdeel binnen de sportsector. Alleen spektakel is niet langer toereikend in deze sector, positieve maatschappelijke doeleinde staan hierbij voorop. Zo kwam er ook de vraag vanuit Strong Viking B.V. wat haar

 16. Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, de M.; Rink, G.J.

  2005-01-01

  In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door

 17. Reductie BLEVE-frequentie van een LPG-tankauto op een autotankstation

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, O.M.P.; Pietersen, C.M.

  1985-01-01

  Uit de LPG-Integraalstudie [4] blijkt dat de BLEVE van de LPG-Tankauto het risico van het autotankstation domineert (bij ondergrondse opslagtank). In deze studie is nagegaan wat de invloed is van een aantal mogelijk te treffen voorzieníngen aan de LPG-tankauto en het LPG-autotankstation op de

 18. Intracardiale chirurgie met behulp van een cirrestor : een experimentele en klinische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Homan van der Heide, Jan Nico

  1960-01-01

  SAMENVATTING De intracardiale chirurgie is op grote schaal mogelijk geworden dank zij het feit, dat afwijkingen in bloedvrije hartholten met direct zicht hersteld kunnen worden. Voordat de operatieve correctie plaats vindt, moet de patient in een bepaalde, voor de operatie geschikte conditie

 19. Hendrik-Jan de tuinman moet eruit! : mobbing, een zaak van het hele bedrijf?

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, H.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen,

 20. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 1. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed

 2. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking: participatiemonitor 2007.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogen, P. van den; Cardol, M.; Speet, M.; Spreeuwenberg, P.; Rijken, M.

  2008-01-01

  Hoe doen mensen met een beperking mee in de maatschappij? Mensen met een lichamelijke beperking wonen en werken meestal net als iedereen, en ook zij zijn niet altijd tevreden met hun werk. Mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken vaak in een speciale omgeving. Het overheidsbeleid

 3. Evaluatie pilot toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; te Velde, R.; Segers, J.; Bilderbeek, R.

  2008-01-01

  Publicatienummer 2006.051-0713; Een evaluatie van een pilot inzake de toepassing van technieken op gebied van electronic monitoring binnen een penitentiaire inrichting. Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid (incidenten, ontvluchtingen) en welk inzicht biedt een kosten-batenanalyse?

 4. Rioolwateronderzoek op locaties met een verhoogde kans op import van wild poliovirus ; een pilot in drie asielzoekerscentra

  NARCIS (Netherlands)

  van der Avoort HGAM; Bijen M; Ras A; Koopmans MPG; van Loon AM; LIO; LIS

  1997-01-01

  Watermonsters, verkregen uit het riool op of nabij een drietal asielzoekerscentra werden onderzocht op de aanwezigheid van wild poliovirus, als experiment voor de surveillance van import van wild poliovirus in Nederland. In geen van de 73 monsters, die waren verkregen in een periode van vier

 5. Direct zaaien van snijmaïs : een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Prins, U.; Oomen, G.J.M.; Eekeren, van N.J.M.

  2009-01-01

  De traditionele teelt van snijmaïs met ploegen, frezen of spitten heeft te kampen met een aantal belangrijke problemen. Achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid, verslechtering van de bodemstructuur, verlies van vruchtbare grond door watererosie, overmatige stikstofverliezen en een verlies aan

 6. Optimalisatie van een nursery systeem voor de kweek van mosselbroed en een algenkweek systeem t.b.v. deze nursery

  NARCIS (Netherlands)

  Peene, F.

  2006-01-01

  Stage rapport van een leerling van Hogeschool Zeeland, opleiding Aquatische Ecotechnologie. De studie die tijdens deze stage uitgevoerd is, is een literatuurstudie naar systemen voor de nursery van mosselen en systemen voor grootschalige algenkweek ten behoeve van deze nursery. Ook zijn experimenten

 7. ECCE Toolkit: Prototyping Sensor-Based Interaction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Bellucci

  2017-02-01

  Full Text Available Building and exploring physical user interfaces requires high technical skills and hours of specialized work. The behavior of multiple devices with heterogeneous input/output channels and connectivity has to be programmed in a context where not only the software interface matters, but also the hardware components are critical (e.g., sensors and actuators. Prototyping physical interaction is hindered by the challenges of: (1 programming interactions among physical sensors/actuators and digital interfaces; (2 implementing functionality for different platforms in different programming languages; and (3 building custom electronic-incorporated objects. We present ECCE (Entities, Components, Couplings and Ecosystems, a toolkit for non-programmers that copes with these issues by abstracting from low-level implementations, thus lowering the complexity of prototyping small-scale, sensor-based physical interfaces to support the design process. A user evaluation provides insights and use cases of the kind of applications that can be developed with the toolkit.

 8. Integrating existing software toolkits into VO system

  Science.gov (United States)

  Cui, Chenzhou; Zhao, Yong-Heng; Wang, Xiaoqian; Sang, Jian; Luo, Ze

  2004-09-01

  Virtual Observatory (VO) is a collection of interoperating data archives and software tools. Taking advantages of the latest information technologies, it aims to provide a data-intensively online research environment for astronomers all around the world. A large number of high-qualified astronomical software packages and libraries are powerful and easy of use, and have been widely used by astronomers for many years. Integrating those toolkits into the VO system is a necessary and important task for the VO developers. VO architecture greatly depends on Grid and Web services, consequently the general VO integration route is "Java Ready - Grid Ready - VO Ready". In the paper, we discuss the importance of VO integration for existing toolkits and discuss the possible solutions. We introduce two efforts in the field from China-VO project, "gImageMagick" and "Galactic abundance gradients statistical research under grid environment". We also discuss what additional work should be done to convert Grid service to VO service.

 9. A toolkit for detecting technical surprise.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trahan, Michael Wayne; Foehse, Mark C.

  2010-10-01

  The detection of a scientific or technological surprise within a secretive country or institute is very difficult. The ability to detect such surprises would allow analysts to identify the capabilities that could be a military or economic threat to national security. Sandia's current approach utilizing ThreatView has been successful in revealing potential technological surprises. However, as data sets become larger, it becomes critical to use algorithms as filters along with the visualization environments. Our two-year LDRD had two primary goals. First, we developed a tool, a Self-Organizing Map (SOM), to extend ThreatView and improve our understanding of the issues involved in working with textual data sets. Second, we developed a toolkit for detecting indicators of technical surprise in textual data sets. Our toolkit has been successfully used to perform technology assessments for the Science & Technology Intelligence (S&TI) program.

 10. Texas Team: Academic Progression and IOM Toolkit.

  Science.gov (United States)

  Reid, Helen; Tart, Kathryn; Tietze, Mari; Joseph, Nitha Mathew; Easley, Carson

  The Institute of Medicine (IOM) Future of Nursing report, identified eight recommendations for nursing to improve health care for all Americans. The Texas Team for Advancing Health Through Nursing embraced the challenge of implementing the recommendations through two diverse projects. One group conducted a broad, online survey of leadership, practice, and academia, focusing on the IOM recommendations. The other focused specifically on academic progression through the use of CABNET (Consortium for Advancing Baccalaureate Nursing Education in Texas) articulation agreements. The survey revealed a lack of knowledge and understanding of the IOM recommendations, prompting development of an online IOM toolkit. The articulation agreements provide a clear pathway for students to the RN-to-BSN degree students. The toolkit and articulation agreements provide rich resources for implementation of the IOM recommendations.

 11. Knowledge information management toolkit and method

  Science.gov (United States)

  Hempstead, Antoinette R.; Brown, Kenneth L.

  2006-08-15

  A system is provided for managing user entry and/or modification of knowledge information into a knowledge base file having an integrator support component and a data source access support component. The system includes processing circuitry, memory, a user interface, and a knowledge base toolkit. The memory communicates with the processing circuitry and is configured to store at least one knowledge base. The user interface communicates with the processing circuitry and is configured for user entry and/or modification of knowledge pieces within a knowledge base. The knowledge base toolkit is configured for converting knowledge in at least one knowledge base from a first knowledge base form into a second knowledge base form. A method is also provided.

 12. Application experiences with the Globus toolkit.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunett, S.

  1998-06-09

  The Globus grid toolkit is a collection of software components designed to support the development of applications for high-performance distributed computing environments, or ''computational grids'' [14]. The Globus toolkit is an implementation of a ''bag of services'' architecture, which provides application and tool developers not with a monolithic system but rather with a set of stand-alone services. Each Globus component provides a basic service, such as authentication, resource allocation, information, communication, fault detection, and remote data access. Different applications and tools can combine these services in different ways to construct ''grid-enabled'' systems. The Globus toolkit has been used to construct the Globus Ubiquitous Supercomputing Testbed, or GUSTO: a large-scale testbed spanning 20 sites and included over 4000 compute nodes for a total compute power of over 2 TFLOPS. Over the past six months, we and others have used this testbed to conduct a variety of application experiments, including multi-user collaborative environments (tele-immersion), computational steering, distributed supercomputing, and high throughput computing. The goal of this paper is to review what has been learned from these experiments regarding the effectiveness of the toolkit approach. To this end, we describe two of the application experiments in detail, noting what worked well and what worked less well. The two applications are a distributed supercomputing application, SF-Express, in which multiple supercomputers are harnessed to perform large distributed interactive simulations; and a tele-immersion application, CAVERNsoft, in which the focus is on connecting multiple people to a distributed simulated world.

 13. A toolkit for promoting healthy ageing

  OpenAIRE

  Knevel, Jeroen; Gruppen, Aly

  2016-01-01

  This toolkit therefore focusses on self-management abilities. That means finding and maintaining effective, positive coping methods in relation to our health. We included many common and frequently discussed topics such as drinking, eating, physical exercise, believing in the future, resilience, preventing loneliness and social participation. Besides some concise background information, we offer you a great diversity of exercises per theme which can help you discuss, assess, change or strengt...

 14. Automated prototyping tool-kit (APT)

  OpenAIRE

  Nada, Nader; Shing, M.; Berzins, V.; Luqi

  2002-01-01

  Automated prototyping tool-kit (APT) is an integrated set of software tools that generate source programs directly from real-time requirements. The APT system uses a fifth-generation prototyping language to model the communication structure, timing constraints, 1/0 control, and data buffering that comprise the requirements for an embedded software system. The language supports the specification of hard real-time systems with reusable components from domain specific component libraries. APT ha...

 15. Computational Chemistry Toolkit for Energetic Materials Design

  Science.gov (United States)

  2006-11-01

  industry are aggressively engaged in efforts to develop multiscale modeling and simulation methodologies to model and analyze complex phenomena across...energetic materials design. It is hoped that this toolkit will evolve into a collection of well-integrated multiscale modeling methodologies...Experimenta Theoreticala This Work 1-5-Diamino-4- methyl- tetrazolium nitrate 8.4 41.7 47.5 1-5-Diamino-4- methyl- tetrazolium azide 138.1 161.6

 16. chemf: A purely functional chemistry toolkit.

  Science.gov (United States)

  Höck, Stefan; Riedl, Rainer

  2012-12-20

  Although programming in a type-safe and referentially transparent style offers several advantages over working with mutable data structures and side effects, this style of programming has not seen much use in chemistry-related software. Since functional programming languages were designed with referential transparency in mind, these languages offer a lot of support when writing immutable data structures and side-effects free code. We therefore started implementing our own toolkit based on the above programming paradigms in a modern, versatile programming language. We present our initial results with functional programming in chemistry by first describing an immutable data structure for molecular graphs together with a couple of simple algorithms to calculate basic molecular properties before writing a complete SMILES parser in accordance with the OpenSMILES specification. Along the way we show how to deal with input validation, error handling, bulk operations, and parallelization in a purely functional way. At the end we also analyze and improve our algorithms and data structures in terms of performance and compare it to existing toolkits both object-oriented and purely functional. All code was written in Scala, a modern multi-paradigm programming language with a strong support for functional programming and a highly sophisticated type system. We have successfully made the first important steps towards a purely functional chemistry toolkit. The data structures and algorithms presented in this article perform well while at the same time they can be safely used in parallelized applications, such as computer aided drug design experiments, without further adjustments. This stands in contrast to existing object-oriented toolkits where thread safety of data structures and algorithms is a deliberate design decision that can be hard to implement. Finally, the level of type-safety achieved by Scala highly increased the reliability of our code as well as the productivity of

 17. VIDE: The Void IDentification and Examination toolkit

  Science.gov (United States)

  Sutter, P. M.; Lavaux, G.; Hamaus, N.; Pisani, A.; Wandelt, B. D.; Warren, M.; Villaescusa-Navarro, F.; Zivick, P.; Mao, Q.; Thompson, B. B.

  2015-03-01

  We present VIDE, the Void IDentification and Examination toolkit, an open-source Python/C++ code for finding cosmic voids in galaxy redshift surveys and N-body simulations, characterizing their properties, and providing a platform for more detailed analysis. At its core, VIDE uses a substantially enhanced version of ZOBOV (Neyinck 2008) to calculate a Voronoi tessellation for estimating the density field and performing a watershed transform to construct voids. Additionally, VIDE provides significant functionality for both pre- and post-processing: for example, VIDE can work with volume- or magnitude-limited galaxy samples with arbitrary survey geometries, or dark matter particles or halo catalogs in a variety of common formats. It can also randomly subsample inputs and includes a Halo Occupation Distribution model for constructing mock galaxy populations. VIDE uses the watershed levels to place voids in a hierarchical tree, outputs a summary of void properties in plain ASCII, and provides a Python API to perform many analysis tasks, such as loading and manipulating void catalogs and particle members, filtering, plotting, computing clustering statistics, stacking, comparing catalogs, and fitting density profiles. While centered around ZOBOV, the toolkit is designed to be as modular as possible and accommodate other void finders. VIDE has been in development for several years and has already been used to produce a wealth of results, which we summarize in this work to highlight the capabilities of the toolkit. VIDE is publicly available at http://bitbucket.org/cosmicvoids/vide_public and http://www.cosmicvoids.net.

 18. An Overview of the GEANT4 Toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Apostolakis, John; CERN; Wright, Dennis H.

  2007-01-01

  Geant4 is a toolkit for the simulation of the transport of radiation through matter. With a flexible kernel and choices between different physics modeling choices, it has been tailored to the requirements of a wide range of applications. With the toolkit a user can describe a setup's or detector's geometry and materials, navigate inside it, simulate the physical interactions using a choice of physics engines, underlying physics cross-sections and models, visualize and store results. Physics models describing electromagnetic and hadronic interactions are provided, as are decays and processes for optical photons. Several models, with different precision and performance are available for many processes. The toolkit includes coherent physics model configurations, which are called physics lists. Users can choose an existing physics list or create their own, depending on their requirements and the application area. A clear structure and readable code, enable the user to investigate the origin of physics results. Application areas include detector simulation and background simulation in High Energy Physics experiments, simulation of accelerator setups, studies in medical imaging and treatment, and the study of the effects of solar radiation on spacecraft instruments

 19. Network Science Research Laboratory (NSRL) Discrete Event Toolkit

  Science.gov (United States)

  2016-01-01

  ARL-TR-7579 ● JAN 2016 US Army Research Laboratory Network Science Research Laboratory (NSRL) Discrete Event Toolkit by...Laboratory (NSRL) Discrete Event Toolkit by Theron Trout and Andrew J Toth Computational and Information Sciences Directorate, ARL...Research Laboratory (NSRL) Discrete Event Toolkit 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) Theron Trout

 20. Numerieke berekeningen aan een luchtstroming in een spleetblazer, uit het oogpunt van trekkrachtgeneratie in een nonwoven-produktieproces [Numerical computation of flow phenomena in a transport jet for the tractive power generation in a nonwoven producti

  NARCIS (Netherlands)

  D. Lanser (Debby)

  1997-01-01

  textabstractAkzo Nobel is een belangrijke producent van zgn. nonwovens of spinvliezen. Een essentiële rol in een nieuw nonwovenproduktieproces wordt gespeeld door de spleetblazer. Om de filamenten, de dunne draadjes waaruit het nonwoven is opgebouwd, te verstrekken en te transporteren, wordt in de

 1. Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater in een bufferstrook en aangrenzende akker; resultaten van twee jaar experimenteel ondezoek aan een grasbufferstrook op zandgrond op akkerbouwbedrijf Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, C.L.; Heinen, M.; Clevering, O.A.; Kleef, van J.

  2005-01-01

  Gedurende twee uitspoelseizoenen zijn hydrologische en chemische bepalingen uitgevoerd in een grasbufferstrook en in de aangrenzende akker op een akkerbouwbedrijf op zandgrond. Nitraatconcentraties in het (bovenste) grondwater waren lager onder de bufferstrook dan onder de akker. Stabiele

 2. Praktische Festigkeitsberechnungen im Maschinenbau

  Science.gov (United States)

  Böge, Gert; Böge, Wolfgang

  Ziel aller Festigkeitsberechnungen ist die Ermittlung der vorhandenen Spannung und der Nachweis, dass ein konstruiertes Bauteil mit Sicherheit "hält". Seine geforderte oder erwartete Tragfähigkeit muss unter allen denkbaren Umständen gewährleistet sein, es darf z. B. auch bei Dauerbelastung in der vorgeschriebenen Lebensdauer nicht brechen oder seine Form bleibend so verändern, dass es seine Funktion nicht mehr ausreichend erfüllt.

 3. NGS QC Toolkit: a toolkit for quality control of next generation sequencing data.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravi K Patel

  Full Text Available Next generation sequencing (NGS technologies provide a high-throughput means to generate large amount of sequence data. However, quality control (QC of sequence data generated from these technologies is extremely important for meaningful downstream analysis. Further, highly efficient and fast processing tools are required to handle the large volume of datasets. Here, we have developed an application, NGS QC Toolkit, for quality check and filtering of high-quality data. This toolkit is a standalone and open source application freely available at http://www.nipgr.res.in/ngsqctoolkit.html. All the tools in the application have been implemented in Perl programming language. The toolkit is comprised of user-friendly tools for QC of sequencing data generated using Roche 454 and Illumina platforms, and additional tools to aid QC (sequence format converter and trimming tools and analysis (statistics tools. A variety of options have been provided to facilitate the QC at user-defined parameters. The toolkit is expected to be very useful for the QC of NGS data to facilitate better downstream analysis.

 4. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een

 5. Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier : Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbelevingen prestatiematen [A new headgear to prevent solar radiation for an Olympic rower : Influence on head skin temperature, temperature perception and performance

  NARCIS (Netherlands)

  Bogerd, C.P.; Heus, R.; Willems, J.W.M.

  2005-01-01

  In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had

 6. Graph algorithms in the titan toolkit.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McLendon, William Clarence, III; Wylie, Brian Neil

  2009-10-01

  Graph algorithms are a key component in a wide variety of intelligence analysis activities. The Graph-Based Informatics for Non-Proliferation and Counter-Terrorism project addresses the critical need of making these graph algorithms accessible to Sandia analysts in a manner that is both intuitive and effective. Specifically we describe the design and implementation of an open source toolkit for doing graph analysis, informatics, and visualization that provides Sandia with novel analysis capability for non-proliferation and counter-terrorism.

 7. Design Optimization Toolkit: Users' Manual

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aguilo Valentin, Miguel Alejandro [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States). Computational Solid Mechanics and Structural Dynamics

  2014-07-01

  The Design Optimization Toolkit (DOTk) is a stand-alone C++ software package intended to solve complex design optimization problems. DOTk software package provides a range of solution methods that are suited for gradient/nongradient-based optimization, large scale constrained optimization, and topology optimization. DOTk was design to have a flexible user interface to allow easy access to DOTk solution methods from external engineering software packages. This inherent flexibility makes DOTk barely intrusive to other engineering software packages. As part of this inherent flexibility, DOTk software package provides an easy-to-use MATLAB interface that enables users to call DOTk solution methods directly from the MATLAB command window.

 8. Accelerator physics analysis with an integrated toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holt, J.A.; Michelotti, L.; Satogata, T.

  1992-08-01

  Work is in progress on an integrated software toolkit for linear and nonlinear accelerator design, analysis, and simulation. As a first application, ''beamline'' and ''MXYZPTLK'' (differential algebra) class libraries, were used with an X Windows graphics library to build an user-friendly, interactive phase space tracker which, additionally, finds periodic orbits. This program was used to analyse a theoretical lattice which contains octupoles and decapoles to find the 20th order, stable and unstable periodic orbits and to explore the local phase space structure

 9. Tips from the toolkit: 1 - know yourself.

  Science.gov (United States)

  Steer, Neville

  2010-01-01

  High performance organisations review their strategy and business processes as part of usual business operations. If you are new to the field of general practice, do you have a career plan for the next 5-10 years? If you are an experienced general practitioner, are you using much the same business model and processes as when you started out? The following article sets out some ideas you might use to have a fresh approach to your professional career. It is based on The Royal Australian College of General Practitioners' 'General practice management toolkit'.

 10. OGSA Globus Toolkits evaluation activity at CERN

  CERN Document Server

  Chen, D; Foster, D; Kalyaev, V; Kryukov, A; Lamanna, M; Pose, V; Rocha, R; Wang, C

  2004-01-01

  An Open Grid Service Architecture (OGSA) Globus Toolkit 3 (GT3) evaluation group is active at CERN since GT3 was available in early beta version (Spring 2003). This activity focuses on the evaluation of the technology as promised by the OGSA/OGSI paradigm and on GT3 in particular. The goal is to study this new technology and its implications with the goal to provide useful input for the large grid initiatives active in the LHC Computing Grid (LCG) project. A particular effort has been devoted to investigate performance and deployment issues, having in mind the LCG requirements, in particular scalability and robustness.

 11. Livermore Big Artificial Neural Network Toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2016-07-01

  LBANN is a toolkit that is designed to train artificial neural networks efficiently on high performance computing architectures. It is optimized to take advantages of key High Performance Computing features to accelerate neural network training. Specifically it is optimized for low-latency, high bandwidth interconnects, node-local NVRAM, node-local GPU accelerators, and high bandwidth parallel file systems. It is built on top of the open source Elemental distributed-memory dense and spars-direct linear algebra and optimization library that is released under the BSD license. The algorithms contained within LBANN are drawn from the academic literature and implemented to work within a distributed-memory framework.

 12. GENFIT - a generic track-fitting toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rauch, Johannes [Technische Universitaet Muenchen (Germany); Schlueter, Tobias [Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Germany)

  2014-07-01

  GENFIT is an experiment-independent track-fitting toolkit, which combines fitting algorithms, track representations, and measurement geometries into a modular framework. We report on a significantly improved version of GENFIT, based on experience gained in the Belle II, PANDA, and FOPI experiments. Improvements concern the implementation of additional track-fitting algorithms, enhanced implementations of Kalman fitters, enhanced visualization capabilities, and additional implementations of measurement types suited for various kinds of tracking detectors. The data model has been revised, allowing for efficient track merging, smoothing, residual calculation and alignment.

 13. National eHealth strategy toolkit

  CERN Document Server

  2012-01-01

  Worldwide the application of information and communication technologies to support national health-care services is rapidly expanding and increasingly important. This is especially so at a time when all health systems face stringent economic challenges and greater demands to provide more and better care especially to those most in need. The National eHealth Strategy Toolkit is an expert practical guide that provides governments their ministries and stakeholders with a solid foundation and method for the development and implementation of a national eHealth vision action plan and monitoring fram

 14. Communities and Spontaneous Urban Planning: A Toolkit for Urban ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  State-led urban planning is often absent, which creates unsustainable environments and hinders the integration of migrants. Communities' prospects of ... This toolkit is expected to be a viable alternative for planning urban expansion wherever it cannot be carried out through traditional means. The toolkit will be tested in ...

 15. Microsoft BizTalk ESB Toolkit 2.1

  CERN Document Server

  Benito, Andrés Del Río

  2013-01-01

  A practical guide into the architecture and features that make up the services and components of the ESB Toolkit.This book is for experienced BizTalk developers, administrators, and architects, as well as IT managers and BizTalk business analysts. Knowledge and experience with the Toolkit is not a requirement.

 16. Design-based learning in classrooms using playful digital toolkits

  NARCIS (Netherlands)

  Scheltenaar, K.J.; van der Poel, J.E.C.; Bekker, Tilde

  2015-01-01

  The goal of this paper is to explore how to implement Design Based Learning (DBL) with digital toolkits to teach 21st century skills in (Dutch) schools. It describes the outcomes of a literature study and two design case studies in which such a DBL approach with digital toolkits was iteratively

 17. Veterinary Immunology Committee Toolkit Workshop 2010: Progress and plans

  Science.gov (United States)

  The Third Veterinary Immunology Committee (VIC) Toolkit Workshop took place at the Ninth International Veterinary Immunology Symposium (IVIS) in Tokyo, Japan on August 18, 2020. The Workshop built on previous Toolkit Workshops and covered various aspects of reagent development, commercialisation an...

 18. Hydropower Regulatory and Permitting Information Desktop (RAPID) Toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Levine, Aaron L [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States)

  2017-12-19

  Hydropower Regulatory and Permitting Information Desktop (RAPID) Toolkit presentation from the WPTO FY14-FY16 Peer Review. The toolkit is aimed at regulatory agencies, consultants, project developers, the public, and any other party interested in learning more about the hydropower regulatory process.

 19. Rode Dendrobates ventrimaculatus: een chaos van soorten en synoniemen

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2006-01-01

  Steeds weer worden er kikkers aangeboden onder de namen rode quinq, rode ventrimaculatus of amazonicus met daaropvolgend vragen van mede hobbyisten wat nu het verschil is tussen deze kikkers. Gaat het hier om een en dezelfde soort?

 20. Civic crowdfunding is niet alleen een speeltje van zelfredzame burgers

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaf, Frank Jan; Bakker, Ezrah

  2017-01-01

  De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief hoogopgeleide burgers? De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt dit.

 1. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 2. Expertiseontwikkeling in een regionale projectgroep ‘begeleiding startende leraren’

  NARCIS (Netherlands)

  Dengerink, J.; Swennen, J.M.H.

  2015-01-01

  De tekst moet de volgende onderdelen bevatten: Onderzoeksdoel - Theoretisch kader - Onderzoeksmethode - (Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies - Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage. Dit onderzoek gaat over de expertiseontwikkeling binnen een professionele leergemeenschap, in het

 3. Aerosol emissiereductie met een condenserende warmtewisselaar in biomassa gestookte verwarmingsinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Kemenade, van H.P.

  2008-01-01

  Een warmtewisselaarconcept voor biomassa gestookte installaties is ontwikkeld om zoveel mogelijk fijnstof binnen te houden. Op deze wijze is het in kleinere verwarmingsketels mogelijk om de fijnstof norm te halen zonder installatie van additionele filters.

 4. De universiteiten en de uitgevers : een moeizame relatie

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus

  2014-01-01

  De vastgelopen onderhandelingen tussen de VNSU en uitgeverij Elsevier over een nieuw meerjarencontract voor digitale tijdschriften (ScienceDirect) en het akkoord met Uitgeverij Springer over de overgang naar Open Access

 5. Technische Planologie in beweging, naar een hoge kwaliteit in onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, P.

  2008-01-01

  In de oratie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de opleiding Technische Planologie en de daarmee samenhangende internationalisering. Tevens wordt het onderwijs-kwaliteitszorg-systeem zoals dat vanaf 2008 binnen de RUG zal worden opgezet nader belicht.

 6. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 7. ‘Transient epileptic amnesia’ : een caus en loteratuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Thissen, S.; Vlooswijk, Marielle; Hendriks, M.P.H.; Majoie, Marian

  ‘Transient epileptic amnesia’ (TEA) wordt gezien als een weinig voorkomende vorm van temporaalkwabepilepsie, gekarakteriseerd door aanvallen van specifieke amnesie door epileptische activiteit (ictaalof postictaal). TEA treft voornamelijk mannen bovende 40 jaar. Aanvallen duren korter dan 60 minuten

 8. Hoe ziek zijn de paardekastanjes in Nederland?: een nieuwe ziekte?

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.

  2004-01-01

  Verslag van de werkgroep Aesculaap, het centrale coördinatiepunt voor de onbekende paardekastanjeziekte. De werkgroep doet onderzoek naar de achtergronden en geeft een overzicht van huidige activiteiten op het gebied van onderzoek.

 9. Erving Goffmans Kaderanalyse: een Negatie van Herbert Blumers Symbolisch Interactionisme

  OpenAIRE

  Verhoeven, Jef

  1983-01-01

  Goffmans sociologie wordt dikwijls symbolisch interactionistisch genoemd. Om dit probleem te onderzoeken werd het werk van Goffman vergeleken met de visie van Blumer over het symbolisch interactionisme. Er wordt aangetoond dat Goffmans kaderanalyse, uitgewerkt in Frame Analysis (1974), reeds in zijn vroegere werken aanwezig was en dat deze benadering een andere bedoeling heeft dan het symbolisch interactionisme. In het artikel wordt verduidelijkt dat beide auteurs vertrekken van een ged...

 10. Authenticiteit en contracteren omtrent kunst : een rechtsvergelijkende analyse.

  OpenAIRE

  Demarsin, Bert

  2008-01-01

  JURIDISCH-TECHNISCHE TOELICHTING Dit proefschrift is opgebouwd in drie delen. Deel I biedt een interdisciplinair onderzoek naar het authenticiteitsbegrip dat niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit kunsthistorisch en filosofisch oogpunt ontleed wordt. Delen II en III bouwen vervolgens verder op het aldus ontwikkelde begrippenapparaat. Deel II richt zich op de authenticiteitsproblematiek in de rechtstreekse verhouding tussen de koper en de verkoper van een kunstvoorwerp. De analyse ...

 11. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 12. Energy retrofit analysis toolkits for commercial buildings: A review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Sang Hoon; Hong, Tianzhen; Piette, Mary Ann; Taylor-Lange, Sarah C.

  2015-01-01

  Retrofit analysis toolkits can be used to optimize energy or cost savings from retrofit strategies, accelerating the adoption of ECMs (energy conservation measures) in buildings. This paper provides an up-to-date review of the features and capabilities of 18 energy retrofit toolkits, including ECMs and the calculation engines. The fidelity of the calculation techniques, a driving component of retrofit toolkits, were evaluated. An evaluation of the issues that hinder effective retrofit analysis in terms of accessibility, usability, data requirement, and the application of efficiency measures, provides valuable insights into advancing the field forward. Following this review the general concepts were determined: (1) toolkits developed primarily in the private sector use empirically data-driven methods or benchmarking to provide ease of use, (2) almost all of the toolkits which used EnergyPlus or DOE-2 were freely accessible, but suffered from complexity, longer data input and simulation run time, (3) in general, there appeared to be a fine line between having too much detail resulting in a long analysis time or too little detail which sacrificed modeling fidelity. These insights provide an opportunity to enhance the design and development of existing and new retrofit toolkits in the future. - Highlights: • Retrofit analysis toolkits can accelerate the adoption of energy efficiency measures. • A comprehensive review of 19 retrofit analysis toolkits was conducted. • Retrofit toolkits have diverse features, data requirement and computing methods. • Empirical data-driven, normative and detailed energy modeling methods are used. • Identified immediate areas for improvement for retrofit analysis toolkits

 13. LAIT: a local ancestry inference toolkit.

  Science.gov (United States)

  Hui, Daniel; Fang, Zhou; Lin, Jerome; Duan, Qing; Li, Yun; Hu, Ming; Chen, Wei

  2017-09-06

  Inferring local ancestry in individuals of mixed ancestry has many applications, most notably in identifying disease-susceptible loci that vary among different ethnic groups. Many software packages are available for inferring local ancestry in admixed individuals. However, most of these existing software packages require specific formatted input files and generate output files in various types, yielding practical inconvenience. We developed a tool set, Local Ancestry Inference Toolkit (LAIT), which can convert standardized files into software-specific input file formats as well as standardize and summarize inference results for four popular local ancestry inference software: HAPMIX, LAMP, LAMP-LD, and ELAI. We tested LAIT using both simulated and real data sets and demonstrated that LAIT provides convenience to run multiple local ancestry inference software. In addition, we evaluated the performance of local ancestry software among different supported software packages, mainly focusing on inference accuracy and computational resources used. We provided a toolkit to facilitate the use of local ancestry inference software, especially for users with limited bioinformatics background.

 14. The Best Ever Alarm System Toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kasemir, Kay; Chen, Xihui; Danilova, Ekaterina N.

  2009-01-01

  Learning from our experience with the standard Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS) alarm handler (ALH) as well as a similar intermediate approach based on script-generated operator screens, we developed the Best Ever Alarm System Toolkit (BEAST). It is based on Java and Eclipse on the Control System Studio (CSS) platform, using a relational database (RDB) to store the configuration and log actions. It employs a Java Message Service (JMS) for communication between the modular pieces of the toolkit, which include an Alarm Server to maintain the current alarm state, an arbitrary number of Alarm Client user interfaces (GUI), and tools to annunciate alarms or log alarm related actions. Web reports allow us to monitor the alarm system performance and spot deficiencies in the alarm configuration. The Alarm Client GUI not only gives the end users various ways to view alarms in tree and table, but also makes it easy to access the guidance information, the related operator displays and other CSS tools. It also allows online configuration to be simply modified from the GUI. Coupled with a good 'alarm philosophy' on how to provide useful alarms, we can finally improve the configuration to achieve an effective alarm system.

 15. Applications toolkit for accelerator control and analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Borland, M.

  1997-01-01

  The Advanced Photon Source (APS) has taken a unique approach to creating high-level software applications for accelerator operation and analysis. The approach is based on self-describing data, modular program toolkits, and scripts. Self-describing data provide a communication standard that aids the creation of modular program toolkits by allowing compliant programs to be used in essentially arbitrary combinations. These modular programs can be used as part of an arbitrary number of high-level applications. At APS, a group of about 70 data analysis, manipulation, and display tools is used in concert with about 20 control-system-specific tools to implement applications for commissioning and operations. High-level applications are created using scripts, which are relatively simple interpreted programs. The Tcl/Tk script language is used, allowing creating of graphical user interfaces (GUIs) and a library of algorithms that are separate from the interface. This last factor allows greater automation of control by making it easy to take the human out of the loop. Applications of this methodology to operational tasks such as orbit correction, configuration management, and data review will be discussed

 16. The Virtual Physiological Human ToolKit.

  Science.gov (United States)

  Cooper, Jonathan; Cervenansky, Frederic; De Fabritiis, Gianni; Fenner, John; Friboulet, Denis; Giorgino, Toni; Manos, Steven; Martelli, Yves; Villà-Freixa, Jordi; Zasada, Stefan; Lloyd, Sharon; McCormack, Keith; Coveney, Peter V

  2010-08-28

  The Virtual Physiological Human (VPH) is a major European e-Science initiative intended to support the development of patient-specific computer models and their application in personalized and predictive healthcare. The VPH Network of Excellence (VPH-NoE) project is tasked with facilitating interaction between the various VPH projects and addressing issues of common concern. A key deliverable is the 'VPH ToolKit'--a collection of tools, methodologies and services to support and enable VPH research, integrating and extending existing work across Europe towards greater interoperability and sustainability. Owing to the diverse nature of the field, a single monolithic 'toolkit' is incapable of addressing the needs of the VPH. Rather, the VPH ToolKit should be considered more as a 'toolbox' of relevant technologies, interacting around a common set of standards. The latter apply to the information used by tools, including any data and the VPH models themselves, and also to the naming and categorizing of entities and concepts involved. Furthermore, the technologies and methodologies available need to be widely disseminated, and relevant tools and services easily found by researchers. The VPH-NoE has thus created an online resource for the VPH community to meet this need. It consists of a database of tools, methods and services for VPH research, with a Web front-end. This has facilities for searching the database, for adding or updating entries, and for providing user feedback on entries. Anyone is welcome to contribute.

 17. Freewheelers, solo- en social competers: een driewegsclassificatie van heavy gamers op basis van een vijfdimensionele gameflow-schaal

  OpenAIRE

  Van Looy, Jan; Schuurman, Dimitri; De Moor, Katrien; De Marez, Lieven; Courtois, Cédric

  2010-01-01

  De voorbije decennia is videogaming uitgegroeid van een niche tot een mainstream entertainmentvorm. Het gamerpubliek is daarbij in toenemende mate gediversifieerd (De Pauw et al., 2008). Desondanks staat het wetenschappelijke onderzoek hiernaar nog in zijn kinderschoenen. Bartles classificatie van gebruikers van Multi-User Dungeons (2001) in ‘achievers’, ‘explorers’, ‘socializers’ en ‘killers’ was in dit verband baanbrekend. Utz (2000) en Bekhtina (2002) werkten verder op dit gegeven en Cole ...

 18. EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells by potentiating IGF-1 secretion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huang, Er-Wen; Xue, Sheng-Jiang; Li, Xiao-Yan; Xu, Suo-Wen; Cheng, Jian-Ding; Zheng, Jin-Xiang; Shi, He; Lv, Guo-Li; Li, Zhi-Gang; Li, Yue; Liu, Chang-Hui; Chen, Xiao-Hui; Liu, Hong; Li, Jie; Liu, Chao

  2014-01-01

  Highlights: • Levels of EEN expression paralleled with the rate of cell proliferation. • EEN was involved in the proliferation and survival of multiple myeloma (MM) cells. • EEN regulated the activity of IGF-1-Akt/mTOR pathway. • EEN regulated proliferation and survival of MM cells by enhancing IGF-1 secretion. - Abstract: The molecular mechanisms of multiple myeloma are not well defined. EEN is an endocytosis-regulating molecule. Here we report that EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells, by regulating IGF-1 secretion. In the present study, we observed that EEN expression paralleled with cell proliferation, EEN accelerated cell proliferation, facilitated cell cycle transition from G1 to S phase by regulating cyclin-dependent kinases (CDKs) pathway, and delayed cell apoptosis via Bcl2/Bax-mitochondrial pathway. Mechanistically, we found that EEN was indispensable for insulin-like growth factor-1 (IGF-1) secretion and the activation of protein kinase B-mammalian target of rapamycin (Akt-mTOR) pathway. Exogenous IGF-1 overcame the phenotype of EEN depletion, while IGF-1 neutralization overcame that of EEN over-expression. Collectively, these data suggest that EEN may play a pivotal role in excessive cell proliferation and insufficient cell apoptosis of bone marrow plasma cells in multiple myeloma. Therefore, EEN may represent a potential diagnostic marker or therapeutic target for multiple myeloma

 19. EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells by potentiating IGF-1 secretion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huang, Er-Wen [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xue, Sheng-Jiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Li, Xiao-Yan [Department of Pharmacy, The Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Xu, Suo-Wen [Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmaceutical Sciences, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Cheng, Jian-Ding; Zheng, Jin-Xiang [Department of Forensic Pathology, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Shi, He; Lv, Guo-Li; Li, Zhi-Gang; Li, Yue; Liu, Chang-Hui; Chen, Xiao-Hui; Liu, Hong [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China); Li, Jie, E-mail: mdlijie@sina.com [Department of Anaesthesiology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou (China); Liu, Chao, E-mail: liuchaogaj@21cn.com [Guangzhou Institute of Forensic Science, Guangzhou (China)

  2014-05-02

  Highlights: • Levels of EEN expression paralleled with the rate of cell proliferation. • EEN was involved in the proliferation and survival of multiple myeloma (MM) cells. • EEN regulated the activity of IGF-1-Akt/mTOR pathway. • EEN regulated proliferation and survival of MM cells by enhancing IGF-1 secretion. - Abstract: The molecular mechanisms of multiple myeloma are not well defined. EEN is an endocytosis-regulating molecule. Here we report that EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells, by regulating IGF-1 secretion. In the present study, we observed that EEN expression paralleled with cell proliferation, EEN accelerated cell proliferation, facilitated cell cycle transition from G1 to S phase by regulating cyclin-dependent kinases (CDKs) pathway, and delayed cell apoptosis via Bcl2/Bax-mitochondrial pathway. Mechanistically, we found that EEN was indispensable for insulin-like growth factor-1 (IGF-1) secretion and the activation of protein kinase B-mammalian target of rapamycin (Akt-mTOR) pathway. Exogenous IGF-1 overcame the phenotype of EEN depletion, while IGF-1 neutralization overcame that of EEN over-expression. Collectively, these data suggest that EEN may play a pivotal role in excessive cell proliferation and insufficient cell apoptosis of bone marrow plasma cells in multiple myeloma. Therefore, EEN may represent a potential diagnostic marker or therapeutic target for multiple myeloma.

 20. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  also extends to all areas of life. He states that democracy is, above all, a way of living together that finds expression in involvement in social practices. Children learn particularly through meaningful practices, and this pedagogic principle is also applicable to the practices of citizens. Dewey’s conception of democracy is direct participation. It is open in nature, a way of life in which people become involved in all kind of experiences. In his transactional epistemology, Dewey seeks to transcend the difference or dualism between mind (the subjective individual and world (the objective reality. According to him, there is no objective reality except for our actions, but we learn to understand reality better in and through our actions and reality subsequently reveals itself in a more meaningful and differentiated way. Dewey’s philosophy puts transactions which have taken place in the world at the centre. It is obvious that gaining experience, experimental learning and situations of trial and error are at the heart of his philosophy. Gaining and developing knowledge is closely linked with actions. Not actions in themselves but actions in constant interaction with reflection.The literature in this article shows that stimulating active citizenship is closely linked with the values at stake. Active citizenship cannot be borne out of an imposed morality but must be embedded in the daily routines and the involvement of citizens whereby “learning by doing” coincides with the development of meaningful practices. In this field, social professionals need to be able to support and facilitate these kinds of practices.Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap. Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijkenIn dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak

 1. Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, J.G.

  1977-01-01

  In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte van de Astense Aa, waar van plaats tot plaats

 2. Risicovol beslisgedrag bij ADHD : Een metaregressieanalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Dekkers, T.J.; Agelink van Rentergem, J.A.; Popma, A.; Bexkens, A.; Huizenga, H.M.

  2016-01-01

  ADHD (aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis) wordt gekenmerkt door een verhoogde kans op een breed scala aan risicovolle gedragingen in het dagelijks leven, zoals verkeersongevallen, middelengebruik, criminele activiteiten, gokproblemen en seksueel risicovol gedrag. In experimentele studies

 3. Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.; Annevelink, E.; Bos, H.L.; Keijsers, E.R.P.; Maas, van der M.P.; Poot, E.H.; Vermeulen, T.; Raaphorst, M.G.M.; Maas, van der A.A.; Schoorlemmer, H.B.; Dijk, van S.M.

  2013-01-01

  RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig

 4. TRAK: voedselkwaliteit op het spoor : op weg naar een transparant beleidsafwegingskader

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.; Bakker, de E.; Beekman, V.; Jansson, K.; Graaff, de R.P.M.

  2008-01-01

  Dit rapport presenteert de methodiek TRAK: een instrument waarmee verschillende beleidsscenario's transparant tegen elkaar kunnen worden afgewogen met behulp van een verzameling van criteria die samen alle relevante waarden dekken. Op deze wijze kan het voor consumenten en politici inzichtelijker

 5. ID.alistic: identificatie met een touch voor de patiënt

  NARCIS (Netherlands)

  M. Wilschut; M. Zijlmans; Dr. L.S.G.L Wauben

  2017-01-01

  ID.alistic is een conceptuele patiëntidentificatie methode (middels een vingerafdrukscanner), ter vervanging van het polsbandjessysteem van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) dialysecentrum. Dit onderzoek bepaalt de implementeerbaarheid van ID.alistic binnen het dialysecentrum door

 6. Bemiddelen bij conflicten tussen buren : Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peper, Bram; Spierings, Frans; Jong, Wiebe de; Blad, John; Hogenhuis, Stijn; Altena, Vanessa van

  1999-01-01

  In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige bemiddelaars bij burenruzies. Deze vrijwillige bemiddelaars vormen een afspiegeling van de sociale en etnische samenstelling van de betreffende buurten. Naast een procesanalyse,

 7. Plaatsing als strategie voor een efficiëntere fosfaatbemesting 1. literatuur en modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.L.; Willigen, de P.; Pronk, A.A.

  2009-01-01

  Plaatsing als strategie voor een efficiëntere fosfaatbemesting. Fosfaat is een bemestingsstrategie waarbij relatief kleine hoeveelheden fosfaat lokaal aangeboden worden in de nabijheid van plantenwortels. In het kader van strengere regelgeving is model matig onderzocht in hoeverre fosfaatplaatsing

 8. Richtlijnen en denkwijzen: Een reactie op de Conceptrichtlijnen depressie en angststoornissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Takens, R.J.

  2004-01-01

  Inleiding Voorjaar 2003 publiceerde het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO twee conceptrichtlijnen: een voor de behandeling van depressies en een voor de behandeling van angststoornissen. Deze richtlijnen bevatten landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor

 9. Een empirisch onderzoek naar de rol van de openbare apotheker in de geneesmiddelenvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  A. Mantel; B. Wierenga (Berend)

  1988-01-01

  textabstractIn het kader van het in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verrichte wetenschappelijk onderzoek 'De Nederlandse geneesmiddelenmarkt in observatie' is door een projectgroep een studie verricht naar structuur en werking van de Nederlandse extramurale

 10. Glucosetolerantie, insulinereserve en micro-angiopathie. Een onderzoek bij prediabetes, acromegalie en hypertriglyceridemie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, Ouwe de

  1975-01-01

  In hoofdstuk I wordt een literatuuroverzicht gegeven van de kennis van de insuline-afgifte, in nuchtere toestand en na stimulatie, bij controlepersonen, bij patienten met diabetes mellitus en bij genetisch belaste personen rret een normale glucosetolerantie. ... Zie: Samenvatting

 11. Potentiële ziekten en plagen in brandnetel (Urtica dioica) : een beknopt literatuur overzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Alebeek, van F.A.N.

  2006-01-01

  Wilde brandnetelvegetaties vormen een biotoop waarin grote aantallen verschillende insecten zich thuis voelen. Slechts een paar soorten bereiken dichtheden die leiden tot zware aantasting van de planten. Het zou kunnen dat bij grootschalige teelten van geselecteerde brandnetelklonen, en door de

 12. Ervaringen met camouflage- en afleidingstrategieën in Woonzorgcentra Flevoland : Een kwalitatief onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dumisevic, S.; Mourits, P.M.C.; Schreuder, E.J.A.

  2012-01-01

  Woonzorgcentra Flevoland (verder WZF) is een zorginstelling die verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, dagverzorging en thuiszorg levert in Lelystad. Er zijn twee locaties, De Uiterton en Hanzeborg. Voor ouderen met dementie heeft WZF kleinschalige woongroepen gerealiseerd waarbij een open deuren

 13. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 14. Hemoglobine A1c. Ontwikkeling van een bepalingsmethode en enige klinische toepassingen

  NARCIS (Netherlands)

  Miedema, Kornelis

  1981-01-01

  In dit proefschrift wordt een kolomchromatografische bepalingsmethode van het HbA1c beschreven. Het belang van deze bepaling voor de controle van patiënten met diabetes mellites wordt in een aantal klinische studies nagegaan. ... Zie: Samenvatting

 15. NBII-SAIN Data Management Toolkit

  Science.gov (United States)

  Burley, Thomas E.; Peine, John D.

  2009-01-01

  percent of the cost of a spatial information system is associated with spatial data collection and management (U.S. General Accounting Office, 2003). These figures indicate that the resources (time, personnel, money) of many agencies and organizations could be used more efficiently and effectively. Dedicated and conscientious data management coordination and documentation is critical for reducing such redundancy. Substantial cost savings and increased efficiency are direct results of a pro-active data management approach. In addition, details of projects as well as data and information are frequently lost as a result of real-world occurrences such as the passing of time, job turnover, and equipment changes and failure. A standardized, well documented database allows resource managers to identify issues, analyze options, and ultimately make better decisions in the context of adaptive management (National Land and Water Resources Audit and the Australia New Zealand Land Information Council on behalf of the Australian National Government, 2003). Many environmentally focused, scientific, or natural resource management organizations collect and create both spatial and non-spatial data in some form. Data management appropriate for those data will be contingent upon the project goal(s) and objectives and thus will vary on a case-by-case basis. This project and the resulting Data Management Toolkit, hereafter referred to as the Toolkit, is therefore not intended to be comprehensive in terms of addressing all of the data management needs of all projects that contain biological, geospatial, and other types of data. The Toolkit emphasizes the idea of connecting a project's data and the related management needs to the defined project goals and objectives from the outset. In that context, the Toolkit presents and describes the fundamental components of sound data and information management that are common to projects involving biological, geospatial, and other related data

 16. MX: A beamline control system toolkit

  Science.gov (United States)

  Lavender, William M.

  2000-06-01

  The development of experimental and beamline control systems for two Collaborative Access Teams at the Advanced Photon Source has resulted in the creation of a portable data acquisition and control toolkit called MX. MX consists of a set of servers, application programs and libraries that enable the creation of command line and graphical user interface applications that may be easily retargeted to new and different kinds of motor and device controllers. The source code for MX is written in ANSI C and Tcl/Tk with interprocess communication via TCP/IP. MX is available for several versions of Unix, Windows 95/98/NT and DOS. It may be downloaded from the web site http://www.imca.aps.anl.gov/mx/.

 17. Sierra Toolkit Manual Version 4.48.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sierra Toolkit Team

  2018-03-01

  This report provides documentation for the SIERRA Toolkit (STK) modules. STK modules are intended to provide infrastructure that assists the development of computational engineering soft- ware such as finite-element analysis applications. STK includes modules for unstructured-mesh data structures, reading/writing mesh files, geometric proximity search, and various utilities. This document contains a chapter for each module, and each chapter contains overview descriptions and usage examples. Usage examples are primarily code listings which are generated from working test programs that are included in the STK code-base. A goal of this approach is to ensure that the usage examples will not fall out of date. This page intentionally left blank.

 18. STAR: Software Toolkit for Analysis Research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doak, J.E.; Prommel, J.M.; Whiteson, R.; Hoffbauer, B.L.; Thomas, T.R.; Helman, P.

  1993-01-01

  Analyzing vast quantities of data from diverse information sources is an increasingly important element for nonproliferation and arms control analysis. Much of the work in this area has used human analysts to assimilate, integrate, and interpret complex information gathered from various sources. With the advent of fast computers, we now have the capability to automate this process thereby shifting this burden away from humans. In addition, there now exist huge data storage capabilities which have made it possible to formulate large integrated databases comprising many thereabouts of information spanning a variety of subjects. We are currently designing a Software Toolkit for Analysis Research (STAR) to address these issues. The goal of STAR is to Produce a research tool that facilitates the development and interchange of algorithms for locating phenomena of interest to nonproliferation and arms control experts. One major component deals with the preparation of information. The ability to manage and effectively transform raw data into a meaningful form is a prerequisite for analysis by any methodology. The relevant information to be analyzed can be either unstructured text structured data, signals, or images. Text can be numerical and/or character, stored in raw data files, databases, streams of bytes, or compressed into bits in formats ranging from fixed, to character-delimited, to a count followed by content The data can be analyzed in real-time or batch mode. Once the data are preprocessed, different analysis techniques can be applied. Some are built using expert knowledge. Others are trained using data collected over a period of time. Currently, we are considering three classes of analyzers for use in our software toolkit: (1) traditional machine learning techniques, (2) the purely statistical system, and (3) expert systems

 19. Resultaat van 6 jaar Field Robot Event : studenten, netwerk en een prototype robot

  NARCIS (Netherlands)

  Henten, van E.J.; Bakker, T.; Evert, van F.K.; Hofstee, J.W.

  2009-01-01

  In 2003 beleefde het Field Robot Event (FRE) in Wageningen zijn primeur. De FRE is een internationale wedstrijd, waarin field robots met elkaar de competitie aangaan om zo goed mogelijk autonoom door een perceel te navigeren en een landbouwkundige taak uit te voeren. Dit jaar wordt het Field Robot

 20. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 1. Sjakie en de nieuwe sociale zekerheid : levensloop van de beroepsbevolking in een rollenspel

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes, A.; Nossent, S.; Hark, T. ter

  2005-01-01

  In dit artikel wordt het voorgestelde nieuwe stelsel van sociale zekerheid (levensloopregeling) onderworpen aan een fictieve praktijktoets. Centraal stond hierbij de vraag: wat zijn de kansen en gevolgen van dit nieuwe stelsel voor Sjakie, een vmbo-leerling autotechniek die uitgroeit tot een

 2. Een instrument (leren) bespelen? : Hoe oud je ook bent: oefenen moet je toch!

  NARCIS (Netherlands)

  Linda Hendriks

  2016-01-01

  Met een consortium van muziekdocenten die zich gespecialiseerd hebben in ouderen en muziek voerde het lectoraat Lifelong Learning in Music van 2010-2012 onderzoek uit naar het leren bespelen van een instrument op oudere leeftijd. Maar hoe is het om voor het eerst een instrument te leren bespelen in

 3. 3D Printing verbindt Fontys Instituten : De basis voor een verdere samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Ing. Ricardo Abdoel

  2015-01-01

  De wereld verandert in een razend tempo. Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op mens en maatschappij. Het verandert niet alleen onze manier van werken maar ook onze manier van leven. Steeds meer disciplines hanteren technologie als basis om in een professionele omgeving het werk

 4. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De

 5. Stress speelt een belangrijke rol : inzicht in koploosheid groeit door gezamenlijk onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.; Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2016-01-01


  Jonge tomaten- en paprikaplanten, maar ook een aantal andere gewassen, houden soms opeens op met groeien. Koploosheid was lange tijd een lastig maar zeer slecht begrepen fenomeen. De laatste jaren is het inzicht in een stroomversnelling gekomen. In ieder geval is het aantal mogelijke oorzaken

 6. Bruchus brachialis, een zaadkever nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Chrysomelidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, O.

  2014-01-01

  Onlangs werd op een braakliggend terrein in Roermond de zaadkever Bruchus brachialis verzameld. Dit is de eerste Nederlandse vondst van deze zuidelijke soort. Een reeks recente waarnemingen uit de ons omringende landen laat zien dat deze soort al enige jaren in een noordwaartse areaaluitbreiding

 7. Twisten tussen woningcorporatie en huurder: garandeert het Unierecht een recht op schotelantennes?

  NARCIS (Netherlands)

  van Harten, Herman; van Hees, Sander

  In het huurreglement van de Arnhemse woningcorporatie SVA is opgenomen dat een huurder niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het gehuurde mag wijzigen. Daaronder wordt mede begrepen het plaatsen van antennes. De vordering van de woningcorporatie tot verwijdering van een door een huurder

 8. Antiperinucleaire factor; een nieuwe serologische reactie voor de diagnostiek van reumatoide arthritis

  NARCIS (Netherlands)

  Nienhuis, Roelof Lydius Fokke

  1965-01-01

  SAMENVATTING In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven dat werd verricht naar de aard en het voorkomen van een tot dusver onbekende factor in het serum van bepaalde patienten, In hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de gebruikte methoden en materialen. De uitvoering van de

 9. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 10. Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?’

  NARCIS (Netherlands)

  Wiggers, Hiske

  2012-01-01

  Outdoor fitness is een nieuwe sportvorm binnen de Nederlandse sportinfrastructuur die vijf jaar geleden in Nederland is ingevoerd. Het is een relatief nieuwe trend, over de meerwaarde en het gebruik is nog weinig bekend. In opdracht van DSP-groep is een beeld geschetst van de huidige situatie van

 11. Online leren en werken (6) : Het ontwerpen en modereren van een social MOOC

  NARCIS (Netherlands)

  Petra Peeters; Marlo Kengen

  2016-01-01

  In de reeks Online leren en werken belichten we de wijze waarop de leerpraktijk van professionals verandert door sociaal technologische invloeden. Een van die veranderingen is leren in verbinding met anderen. Een MOOC is een leerinterventie die dit type leren expliciet ondersteunt.

 12. Prestatiekenmerken van een TotalQuant-elementanalyse met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; LAC

  1998-01-01

  TotalQuant-analyse met ICP-MS is een geschikte methode om snel oplossingen van diverse materialen te scannen op alle elementen van het periodieke systeem, behalve H, N, O, F, edelgassen en kortlevende (radio-actieve) elementen. Bij een TotalQuant-analyse wordt gebruik gemaakt van een standaard

 13. Lucebert en de religie: Een oratorium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van der Elst

  1994-05-01

  Full Text Available This article reviews the intertextual relations between the poetry of the Dutch poet Lucebert and the Bible. Although Lucebert is by no means a religious poet he freely uses Biblical citations and allusions in his poetry. This has special relevance for one of his newest volumes of poetry entitled Troost de hysterische robot - Gedichten en een oratorium (Console the hysterical robot - Poems and an oratorio. The last part of this title refers to an oratorio - which can be defined as a lyrical-musical drama which usually has a religious substance. The Biblical jargon that Lucebert uses does not only refer to texts but also refers to isolated words or phrases which belong to Biblical or religious jargon in general. In his reflections on human destiny and fate, the poet uses many anchoring texts from the Bible. One comes to the conclusion that Lucebert's poems do not fall within the framework of a religious system, but he does use religion and then especially Biblical allusions to testify to his dissatisfaction with established institutions which include the church. The main stylistic device he uses to reach his objective is antithesis, which is also a topic of discussion in this article.

 14. Ethnography in design: Tool-kit or analytic science?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bossen, Claus

  2002-01-01

  The role of ethograpyh in system development is discussed through the selective application of an ethnographic easy-to-use toolkit, Contextual design, by a computer firm in the initial stages of the development of a health care system....

 15. Energy Savings Performance Contract Energy Sales Agreement Toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2017-08-14

  FEMP developed the Energy Savings Performance Contracting Energy Sales Agreement (ESPC ESA) Toolkit to provide federal agency contracting officers and other acquisition team members with information that will facilitate the timely execution of ESPC ESA projects.

 16. Toolkit for local decision makers aims to strengthen environmental sustainability

  CSIR Research Space (South Africa)

  Murambadoro, M

  2011-11-01

  Full Text Available Members of the South African Risk and Vulnerability Atlas were involved in a meeting aimed at the development of a toolkit towards improved integration of climate change into local government's integrated development planning (IDP) process....

 17. CRISPR-Cas9 Toolkit for Actinomycete Genome Editing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tong, Yaojun; Robertsen, Helene Lunde; Blin, Kai

  2018-01-01

  engineering approaches for boosting known and discovering novel natural products. In order to facilitate the genome editing for actinomycetes, we developed a CRISPR-Cas9 toolkit with high efficiency for actinomyces genome editing. This basic toolkit includes a software for spacer (sgRNA) identification......, a system for in-frame gene/gene cluster knockout, a system for gene loss-of-function study, a system for generating a random size deletion library, and a system for gene knockdown. For the latter, a uracil-specific excision reagent (USER) cloning technology was adapted to simplify the CRISPR vector...... construction process. The application of this toolkit was successfully demonstrated by perturbation of genomes of Streptomyces coelicolor A3(2) and Streptomyces collinus Tü 365. The CRISPR-Cas9 toolkit and related protocol described here can be widely used for metabolic engineering of actinomycetes....

 18. Improving safety on rural local and tribal roads safety toolkit.

  Science.gov (United States)

  2014-08-01

  Rural roadway safety is an important issue for communities throughout the country and presents a challenge for state, local, and Tribal agencies. The Improving Safety on Rural Local and Tribal Roads Safety Toolkit was created to help rural local ...

 19. A Geospatial Decision Support System Toolkit, Phase II

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — We propose to build and commercialize a working prototype Geospatial Decision Support Toolkit (GeoKit). GeoKit will enable scientists, agencies, and stakeholders to...

 20. A User Interface Toolkit for a Small Screen Device.

  OpenAIRE

  UOTILA, ALEKSI

  2000-01-01

  The appearance of different kinds of networked mobile devices and network appliances creates special requirements for user interfaces that are not met by existing widget based user interface creation toolkits. This thesis studies the problem domain of user interface creation toolkits for portable network connected devices. The portable nature of these devices places great restrictions on the user interface capabilities. One main characteristic of the devices is that they have small screens co...

 1. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian ter Haar

  2010-09-01

  Full Text Available On the move! About organizational identity formation in a changing context How does the identity of an organization develop in a permanently changing environment on which it depends and with which it is intertwined through networks? This question forms the subject of a case study performed by the Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB. Tackling problems and attaining goals requires the exchange and combination of goods, services and expertise. To achieve that, organizations work together in networks. Social problems, however, tend to be complex because they involve different parties with different backgrounds and different interests. Moreover, constant changes in the environment constantly require a response from organizations to safeguard their position. Confronted with changes, organizations are faced with dilemmas. These dilemmas reveal value contrasts that organizations have to deal with and that lead them to constantly reconsider their identity. Dilemmas and decision-making have been selected as the starting point for data collection in the study, the results of which show that, in order to preserve its mission, the NISB is constantly adapting its identity to suit the environment. In other words, a robust working method and a stable mission constantly create a new interactive identity. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context Hoe ontwikkelt de identiteit van een organisatie zich in een permanent veranderende omgeving waarmee zij via netwerken verweven is en waarvan zij afhankelijk is? Deze vraag is onderwerp van een casestudy, uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB. Bij de aanpak van problemen en het realiseren van doelstellingen is uitwisseling en bundeling van goederen, diensten en expertise noodzakelijk. Daartoe werken organisaties samen in netwerken. Maatschappelijke problemen zijn dikwijls complex omdat

 2. Festival Atlas 2016 : een overzicht en analyse van het landschap van film-, food- en muziekfestivals in Nederland in 2016

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet, Harry

  De Festival Atlas 2016 geeft een overzicht en analyse van het landschap van film-, food- en muziekfestivals in Nederland in 2016. Dit is een druk en divers landschap. Een landschap ook dat veel bezocht wordt en daarmee een belangrijke culturele, sociale en economische factor is. Maar hoe ziet dit

 3. Ziekteverzuim van verpleegkundig en verzorgend personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen: een inventarisatie van oorzaken en beïnvloedende factoren.

  NARCIS (Netherlands)

  Peeters, J.M.; Verschuur, E.M.L.; Veer, A.J.E. de; Francke, A.L.

  2008-01-01

  Personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen met een duidelijk en zakelijk verzuimbeleid is minder vaak ziek. Een goede werksfeer en een helder beleid, in combinatie met persoonlijke aandacht voor de medewerkers en goed management van direct leidinggevenden, zijn belangrijke voorwaarden voor een laag

 4. Een resource-based portfoliobenadering : strategieën op basis van de resource-based view

  NARCIS (Netherlands)

  Santema, S.C.; Rijt, van de J.

  1999-01-01

  In dit artikel wordt met behulp van de Resourcebased View (RBV) een portfoliomodel voor resources ontwikkeld. De RBV kenmerkt zich tot op heden als een theorie met een eenzijdige focus op sterke, niet-imiteerbare, immobiele resources. In dit artikel wordt weergegeven hoe een onderneming kan omgaan

 5. Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld

  NARCIS (Netherlands)

  Woltjer, G.B.; Jongeneel, R.A.; Groot, de H.L.F.

  2007-01-01

  Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de

 6. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 7. VaST: A variability search toolkit

  Science.gov (United States)

  Sokolovsky, K. V.; Lebedev, A. A.

  2018-01-01

  Variability Search Toolkit (VaST) is a software package designed to find variable objects in a series of sky images. It can be run from a script or interactively using its graphical interface. VaST relies on source list matching as opposed to image subtraction. SExtractor is used to generate source lists and perform aperture or PSF-fitting photometry (with PSFEx). Variability indices that characterize scatter and smoothness of a lightcurve are computed for all objects. Candidate variables are identified as objects having high variability index values compared to other objects of similar brightness. The two distinguishing features of VaST are its ability to perform accurate aperture photometry of images obtained with non-linear detectors and handle complex image distortions. The software has been successfully applied to images obtained with telescopes ranging from 0.08 to 2.5 m in diameter equipped with a variety of detectors including CCD, CMOS, MIC and photographic plates. About 1800 variable stars have been discovered with VaST. It is used as a transient detection engine in the New Milky Way (NMW) nova patrol. The code is written in C and can be easily compiled on the majority of UNIX-like systems. VaST is free software available at http://scan.sai.msu.ru/vast/.

 8. Modelling toolkit for simulation of maglev devices

  Science.gov (United States)

  Peña-Roche, J.; Badía-Majós, A.

  2017-01-01

  A stand-alone App1 has been developed, focused on obtaining information about relevant engineering properties of magnetic levitation systems. Our modelling toolkit provides real time simulations of 2D magneto-mechanical quantities for superconductor (SC)/permanent magnet structures. The source code is open and may be customised for a variety of configurations. Ultimately, it relies on the variational statement of the critical state model for the superconducting component and has been verified against experimental data for YBaCuO/NdFeB assemblies. On a quantitative basis, the values of the arising forces, induced superconducting currents, as well as a plot of the magnetic field lines are displayed upon selection of an arbitrary trajectory of the magnet in the vicinity of the SC. The stability issues related to the cooling process, as well as the maximum attainable forces for a given material and geometry are immediately observed. Due to the complexity of the problem, a strategy based on cluster computing, database compression, and real-time post-processing on the device has been implemented.

 9. Security Assessment Simulation Toolkit (SAST) Final Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meitzler, Wayne D.; Ouderkirk, Steven J.; Hughes, Chad O.

  2009-11-15

  The Department of Defense Technical Support Working Group (DoD TSWG) investment in the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) Security Assessment Simulation Toolkit (SAST) research planted a technology seed that germinated into a suite of follow-on Research and Development (R&D) projects culminating in software that is used by multiple DoD organizations. The DoD TSWG technology transfer goal for SAST is already in progress. The Defense Information Systems Agency (DISA), the Defense-wide Information Assurance Program (DIAP), the Marine Corps, Office Of Naval Research (ONR) National Center For Advanced Secure Systems Research (NCASSR) and Office Of Secretary Of Defense International Exercise Program (OSD NII) are currently investing to take SAST to the next level. PNNL currently distributes the software to over 6 government organizations and 30 DoD users. For the past five DoD wide Bulwark Defender exercises, the adoption of this new technology created an expanding role for SAST. In 2009, SAST was also used in the OSD NII International Exercise and is currently scheduled for use in 2010.

 10. Towards a black carbon indicator for a healthier air quality policy; Naar een roetmaat voor een gezonder luchtkwaliteitsbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); Krijgsheld, K. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu I+M, Den Haag (Netherlands)

  2011-12-15

  October 5, 2011, the national conference 'Towards a black carbon indicator for a healthier air quality policy' was held in Schiedam, Netherlands. This article reports on the conference, which was divided into three aspects: the administrative reality, the scientific contribution and practice. [Dutch] Op 5 oktober 2011 vond de nationale conferentie 'Naar een roetmaat voor een gezonder luchtkwaliteitsbeleid' plaats in Schiedam. In dit artikel wordt verslag gedaan van de conferentie, die was opgedeeld in drie deelaspecten: de bestuurlijke werkelijkheid, de wetenschappelijke bijdrage en de praktijk.

 11. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 12. De wet deskundige in strafzaken : Een remmende sprong vooruit?

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman, N.J.M.

  2011-01-01

  De kern van deze bijdrage bestaat uit een rechtsvergelijkende verkenning m.b.t. de rol van de deskundige in strafzaken in de ons omringende landen in het licht van de huidige stand van zaken in eigen land. Uit deze rechtsvergelijkende verkenning blijkt dat de kwaliteitsverbetering van de

 13. E-books bij de RUG : Een update

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 14. Op weg naar een Erwinia-vrije pootgoedteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Velvis, H.; Haar, van der J.; Wolf, van der J.M.

  2006-01-01

  De laatste jaren zijn er toenemende problemen in de pootgoedteelt met de bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Erwinia's. Een dieptepunt was 2003, toen 15,8% van het areaal pootgoed door de NAK werd verlaagd vanwege bacterieziek (Erwinia), waarvan 4% afgekeurd. In 2005

 15. Dendrobates ventrimaculatus: voortplanting in het water van een bladoksel.

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Vanaf het Guyanaschild tot de oostkant van de Andes van Colombia tot zuidelijk in Peru komt Dendrobates ventrimaculatus of een sterk daaraan verwante soort voor. De kikkertjes zijn gebonden aan planten die kleine poeltjes in hun bladoksels hebben. Zowel de eieren als de kikkervissen worden in deze

 16. Innovo et Emergo : Procesaanbeveling voor een multifunctionele kustzone in Zeeland

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.; Roose, R.

  2006-01-01

  De Zeeuwse kust staat onder druk. Naar verwachting zal de zeespiegel deze eeuw ongeveer 60 centimeter stijgen door klimaatverandering. Niet alleen de zee, maar ook de rivieren zorgen naar alle waarschijnlijkheid voor een stijging. De deltawateren zijn nu weliswaar afgesloten van Rijn, Maas en

 17. Kuyper en de volkskerk. Een dogmatisch-ecclesiologische studie.

  NARCIS (Netherlands)

  Langman, Harm Jan

  1950-01-01

  Kuyper en de volkskerk! Hoe voor de hand liggend het ook mag schijnen, om een studie aan dit onderwerp te wijden, het was toch niet in één keer, dat we daartoe gekomen zijn. Het is eigenlijk het derde onderwerp, waarmee we ons hebben bezig gehouden. Maar ook in de voorgaande onderwerpen heeft reeds

 18. Lichtminnende gewassen verlangen 50% haze en een hoge transmissie

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Hemming, S.

  2012-01-01

  Het aanbod van diffuse kasdekmaterialen en coatings werd in het recente verleden steeds breder, maar wordt geleidelijk opgeschoond. Dat maakt het op termijn mogelijk om een beperkt aantal soorten in grotere hoeveelheden, dus goedkoper te produceren. De meerwaarde van diffuus licht is afdoende

 19. WINDLIDAR: een remote sensing meettechniek voor het bepalen van windvelden

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet REC; van der Meulen A; Swart DPJ

  1986-01-01

  Windlidar is een remote sensing techniek voor het bepalen van wind- velden. Het systeem is gebaseerd op het herkennen van aerosol struc- turen in de atmosfeer met behulp van correlatie technieken. Afmetingen en levensduur vormen de belangrijkste parameters in deze techniek. Het verticale

 20. Uitstellen : vaak een kwestie van slecht time management

  NARCIS (Netherlands)

  Eerde, van W.

  1999-01-01

  ‘Onpiezierige’ werkzaamheden die hoge prioriteit hebben telkens weer vooruitschuiven. Veel mensen hebben deze hinderlijke gewoonte, maar kunnen er niet op eigen kracht vanafkomen. Onderzoek leert dat uitstelgedrag afneemt als een timemanagementtraining is gevolgd. ‘Ordenen van werkzaamheden’ en

 1. Groter geluk voor een groter aantal. Kan dat in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractWat is de taak van de overheid? Volgens Jeremy Bentham (1789) uiteindelijk om groter geluk voor een groter aantal burgers te bewerkstelligen. Hij vatte geluk daarbij op als individuele levensvoldoening: in zijn woorden als "the sum of pleasures and pains". In zijn tijd kon geluk nog niet

 2. Preken tussen de verhalen: een homiletische doordenking van narrativiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Dusseldorp, Cornelis van

  (Nederlands) Verhalen staan op vele manieren in de belangstelling. Narratief onderzoek van mens en wereld vormt een brede stroom in de sociale wetenschappen. In de preekleer is aandacht voor het vertellen nooit helemaal weggeweest, maar in de laatste decennia steeds sterker naar voren gebracht.

 3. CFD voor een gezonde en comfortabele stedelijke omgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Blocken, B.J.E.

  2010-01-01

  Stedebouwfysica omvat de studie van fysische processen om te zorgen voor een gezonde, comfortabele en duurzame stedelijke omgeving. Dit artikel bespreekt kort de belangrijke rol die CFD-simulaties hierin kunnen spelen, op voorwaarde dat hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn. Het

 4. Voeding online: een kwestie van medium én mentaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2014-01-01

  In Nederland kopen we nog betrekkelijk weinig voeding online. De verwachting is dat dit gaat veranderen de komende tijd. De voorlopers bedienen zich niet alleen van moderne media als verkoopkanaal, maar houden er ook een andere mentaliteit op na over ‘het goede eten’. De vlucht die het aanbieden van

 5. Koppelen en ontkoppelen; milieupolitieke modernisering in een tijdperk van globalisering

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, A.P.J.

  2001-01-01

  Een bijdrage over de modernisering van het milieubeleid in Nederland en Europa sinds 1970, waarbij de processen worden onderscheiden die van belang zijn om deze modernisering te realiseren. Rede, uitgesproken ␛bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het milieubeleid (Wageningen)

 6. Een beter leven met groene daken en muren

  NARCIS (Netherlands)

  Tonneijck, A.E.G.

  2006-01-01

  De toepassing van ‘gezond groen’ wordt vooral toegespitst op ‘ongezonde plekken’, zoals direct langs de snelweg. Maar het loont om wat beter na te denken over de inzet van groen. Tenminste, als het de bedoeling is om de concentraties van vuile stoffen op die ongezonde plekken zelf te verlagen. Een

 7. Een theoretische exercitie over de zorgverantwoordelijkheid van jonge mantelzorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Deirdre Beneken genaamd Kolmer; Gert Evers

  2014-01-01

  In het recent gepubliceerde boek “Jonge mantelzorgers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden” wordt antwoord gegeven op de vraag “In hoeverre is het wenselijk dat jonge mantelzorgers zorgen voor naaste familieleden?” Om deze vraag te beantwoorden is allereerst een literatuurstudie

 8. Het gelijk van Peter Singer: een ethische analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2004-01-01

  Volgens Peter Singer maakt de mens zich schuldig aan speciecisme, discriminatie van dieren t.o.v. mensen zuiver en alleen omdat we tot verschillende soorten behoren. Singers ethiek is omstreden, zoals mr. dr. M. de Blois betoogt in zijn artikel "Bij de beesten af. Een beschouwing over de ethiek van

 9. De optimale datum voor het afsluiten van een lening

  NARCIS (Netherlands)

  van Ommeren, Bernard; Allers, Maarten; Vellekoop, Michel

  Wie een lening moet afsluiten kan dat direct doen, of afwachten in de hoop dat de rente zal dalen vóór het moment dat de lening echt nodig is. Maar als de rente niet daalt maar stijgt, wordt de lening duurder. Dus wat is wijsheid?

 10. Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks

 11. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 12. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml

 13. Pepino mozaïekvirus; een blijvend probleem??

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, I.; Vlugt, van der R.A.A.

  2006-01-01

  Pepinomozaïekvirus (PepMV) is een virus wat voor het eerst gevonden is in bladmonsters genomen in 1974 van pepino planten (Solanum muricatum) in de Canete vallei in Peru. Jonge bladeren van deze planten vertoonden wat geel mozaïek. In de elektronenmicroscoop (EM) bleken er in deze planten typische

 14. Alarm over dakloze gezinnen. Reconstructie van een mediahype.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lia van Doorn

  2011-11-01

  Sociaal wetenschappelijk onderzoekers die hun bevindingen voor het voetlicht brengen via de media, krijgen soms te maken met mediahypes waarin de nuances van de onderzoeksresultaten verloren gaan. Dit artikel belicht de vraag hoe onderzoekers daarmee om kunnen gaan. We verduidelijken dit met een casus van de berichtgeving over ons onderzoek naar het aantal dakloze gezinnen dat een beroep doet op de instellingen voor maatschappelijke opvang. Op basis van dit onderzoek maakten tientallen dagbladen melding van toename van het aantal dakloze gezinnen. Deze berichtgeving strookte niet met de uitkomsten van het onderzoek. Het suggereerde een veel dramatischer beeld dan op basis van de onderzoeksresultaten gerechtvaardigd was. In dit artikel wordt het proces waarin de berichtgeving tot stand kwam gereconstrueerd en geanalyseerd. Eerst wordt Stanley Cohen’s theorie over mediahypes aangestipt en komt Beckers’ onderscheid in drie typen morele entrepreneurs aan bod. Vervolgens wordt de casus uiteengezet en geanalyseerd. Op basis van de analyse voegen we aan de drie typen die Becker onderscheidt, een vierde type morele entrepreneur toe. Tenslotte keren we terug naar de vraag hoe sociaal wetenschappelijk onderzoekers hun bevindingen voor het voetlicht kunnen brengen via de media.

 15. Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

  NARCIS (Netherlands)

  Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de; Bregman, I.M.

  2012-01-01

  Dit rapport beschrijft de omvang, achtergrondkenmerken en recidivegegevens van tbs-gestelden met een zedendelict als indexdelict. Het indexdelict is het delict waarvoor de tbs-maatregel is opgelegd. Twee populaties zedendelinquenten komen aan de orde. De eerste populatie, de 'uitstroompopulatie',

 16. Ontwikkelingen in een ondergewaardeerde sector.: Is renovatie sexy?

  NARCIS (Netherlands)

  Lichtenberg, J.J.N.

  2006-01-01

  Nieuwbouw krijgt altijd en overal veel meer aandacht dan renovatie. Voor zowel opdrachtgevers als ontwerpers is er kennelijk meer eer te behalen aan een verfrissend nieuwbouwproject dan aan de upgrading van bestaande complexen. Opvallend is ook dat de industrie zich bij productontwikkeling meer op

 17. A qualitative study of clinic and community member perspectives on intervention toolkits: "Unless the toolkit is used it won't help solve the problem".

  Science.gov (United States)

  Davis, Melinda M; Howk, Sonya; Spurlock, Margaret; McGinnis, Paul B; Cohen, Deborah J; Fagnan, Lyle J

  2017-07-18

  Intervention toolkits are common products of grant-funded research in public health and primary care settings. Toolkits are designed to address the knowledge translation gap by speeding implementation and dissemination of research into practice. However, few studies describe characteristics of effective intervention toolkits and their implementation. Therefore, we conducted this study to explore what clinic and community-based users want in intervention toolkits and to identify the factors that support application in practice. In this qualitative descriptive study we conducted focus groups and interviews with a purposive sample of community health coalition members, public health experts, and primary care professionals between November 2010 and January 2012. The transdisciplinary research team used thematic analysis to identify themes and a cross-case comparative analysis to explore variation by participant role and toolkit experience. Ninety six participants representing primary care (n = 54, 56%) and community settings (n = 42, 44%) participated in 18 sessions (13 focus groups, five key informant interviews). Participants ranged from those naïve through expert in toolkit development; many reported limited application of toolkits in actual practice. Participants wanted toolkits targeted at the right audience and demonstrated to be effective. Well organized toolkits, often with a quick start guide, with tools that were easy to tailor and apply were desired. Irrespective of perceived quality, participants experienced with practice change emphasized that leadership, staff buy-in, and facilitative support was essential for intervention toolkits to be translated into changes in clinic or public -health practice. Given the emphasis on toolkits in supporting implementation and dissemination of research and clinical guidelines, studies are warranted to determine when and how toolkits are used. Funders, policy makers, researchers, and leaders in primary care and

 18. Wat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hille Hoogland

  2017-12-01

  also stimulate and improve trust in others and self-confidence. Financial problems are often associated with mental health problems and high levels of mistrust. Negative self-image and mistrust of others can prevent people from asking for help or taking action. Interventions such as training programmes involving multiple participants can be an appropriate way to focus on stimulating feelings of trust and self-confidence. Creating a space for participants to share their experiences and ideas is crucial. Sharing experiences with others make people feel heard and supported. At the same time, people can learn from each other by sharing their experiences. Listening to the experiences of others can also help to put one’s own experiences into perspective. Second, we recommend the “Theory of Change” as a suitable research method for studying the effects of an intervention. Applying this evaluation method helps people to study the effects of an intervention and at the same time to improve the intervention based on research findings. When the focus is on the participants’ experiences of the intervention in question, it is possible to identify the needs of the target group better. Subsequent intervention can then be more accurately tailored to the needs of the target group.SAMENVATTINGWat levert een training voor voedselbankklanten op? Bevindingen uit een kwalitatieve studie Voedselbanken delen in Nederland al vijftien jaar voedselpakketten uit aan mensen die kampen met financiële problemen en daarnaast gezondheidsproblemen en “psychologisch lijden” ervaren. In Amsterdam is voor voedselbankklanten een trainingsprogramma ontwikkeld met het doel hen zoveel mogelijk “op eigen benen te laten staan”. Om te achterhalen wat de training teweeg brengt is een kwalitatieve studie gedaan op basis van de “Theory of Change”-methode. In dit artikel presenteren wij bevindingen uit interviews met vijftien respondenten, die per respondent zijn gehouden op drie verschillende

 19. Magnetic resonance imaging of the hand in rheumatoid arthritis. New scientific insights and practical application; Magnetresonanztomographie der Hand bei rheumatoider Arthritis. Wissenschaftliche Ergebnisse und praktische Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hermann, K.G.A. [Charite - Universitaetsmedizin Berlin, Institut fuer Radiologie am Campus Mitte, Berlin (Germany)

  2006-05-15

  Magnetic resonance imaging (MRI) is a sensitive diagnostic modality for the detection of inflammatory changes in peripheral joints. Nevertheless, the widespread clinical use of MRI in assessing patients with early rheumatoid arthritis is still hampered by the technical complexity and higher cost of MRI compared with conventional radiography. This overview summarizes the results of recent research and gives practical tips on how to perform MRI of the hands. The authors present an MR protocol for hand imaging, discuss the pros and cons of low-field MR scanners, and outline pitfalls and artifacts. The MRI changes associated with rheumatoid arthritis such as synovitis, tenosynovitis, erosions, and bone marrow edema are described including their prognostic significance. The proven facts on the validation and grading of MR changes in rheumatoid arthritis are summarized. Finally, the role of MRI in the differential diagnosis of arthritis is critically discussed. (orig.) [German] Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein sensitives Verfahren zur Detektion entzuendlicher Veraenderungen der peripheren Gelenke. Den breiten Einsatz der MRT im Fruehstadium der rheumatoiden Arthritis behindern derzeit jedoch der im Vergleich zur konventionellen Roentgendiagnostik hoehere technische Aufwand und vermehrte Kosten. Diese Uebersichtsarbeit fasst wichtige Studienergebnisse zusammen und gibt praktische Hinweise fuer Hand-MRTs. Ein geeignetes Sequenzprotokoll wird vorgestellt, Vor- und Nachteile von Niederfeld-MRTs werden beruecksichtigt, moegliche Fehlerquellen und Artefakte diskutiert. Magnetresonanztomographische Befunde bei rheumatoider Arthritis wie Synovitis, Tenosynovitis, Erosionen und Knochenmarkoedeme werden beschrieben und deren prognostische Bedeutung dargestellt. Gesicherte Fakten zur Validierung und Moeglichkeiten der Graduierung MR-tomographischer Veraenderungen bei rheumatoider Arthritis werden zusammengefasst. Der Nutzen der MRT zur differenzialdiagnostischen

 20. Onderzoek en/in methodiekontwikkeling, een veelstemmig proces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Vlaeminck

  2013-12-01

  Full Text Available Research and/on method-development, a multi-voiced processIn the past decade there is a growing – a renewed? – interest in the development of methods in social work. Research is supposed to play an essential role in this kind of projects. Practice teachers of university colleges are often in charge of it (rather than academic researchers because of their specific knowledge and their nearness with social work fields. This mixed role, being a teacher as well as a researcher and a developer, creates opportunities but evokes threats too. As a teacher he is monitoring methods on four levels: the technical-instrumental; the personal; the ethical; and the theoretical. As a supervisor he is acquainted with the daily professional practices and is familiar with casuistry. As a researcher he has to observe independently and critically from a meta-position to daily practices, to the underlying theories and assumptions. As a method developer he translates registered data in tools in order to systemize the interventions. He formulates limits and guidelines. A recent project in primary care in Flanders – used as a case in this article – describes the methodological choices in every phase. This project shows a remarkable number of stakeholders engaged with method development. Of course there is the duo of researcher and lecturer, but there are also: the method-practitioners; the method-users (clients; the method-supporting management, the method-policy and the method-referrals (colleague social workers as well as not-social workers belonging to the institutional network. They all have to play a significant role. Method development is a multi-voiced matter. Someone would say this is co-creation.Onderzoek en/in methodiekontwikkeling, een veelstemmig procesEr is een groeiende – een vernieuwde? – belangstelling voor methodiekontwikkeling in sociaal werk. Onderzoek wordt verondersteld daarin een essentiële rol te spelen. Praktijkdocenten van hogescholen

 1. An open source toolkit for medical imaging de-identification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodriguez Gonzalez, David; Carpenter, Trevor; Wardlaw, Joanna; Hemert, Jano I. van

  2010-01-01

  Medical imaging acquired for clinical purposes can have several legitimate secondary uses in research projects and teaching libraries. No commonly accepted solution for anonymising these images exists because the amount of personal data that should be preserved varies case by case. Our objective is to provide a flexible mechanism for anonymising Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) data that meets the requirements for deployment in multicentre trials. We reviewed our current de-identification practices and defined the relevant use cases to extract the requirements for the de-identification process. We then used these requirements in the design and implementation of the toolkit. Finally, we tested the toolkit taking as a reference those requirements, including a multicentre deployment. The toolkit successfully anonymised DICOM data from various sources. Furthermore, it was shown that it could forward anonymous data to remote destinations, remove burned-in annotations, and add tracking information to the header. The toolkit also implements the DICOM standard confidentiality mechanism. A DICOM de-identification toolkit that facilitates the enforcement of privacy policies was developed. It is highly extensible, provides the necessary flexibility to account for different de-identification requirements and has a low adoption barrier for new users. (orig.)

 2. The self-describing data sets file protocol and Toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Borland, M.; Emery, L.

  1995-01-01

  The Self-Describing Data Sets (SDDS) file protocol continues to be used extensively in commissioning the Advanced Photon Source (APS) accelerator complex. SDDS protocol has proved useful primarily due to the existence of the SDDS Toolkit, a growing set of about 60 generic commandline programs that read and/or write SDDS files. The SDDS Toolkit is also used extensively for simulation postprocessing, giving physicists a single environment for experiment and simulation. With the Toolkit, new SDDS data is displayed and subjected to complex processing without developing new programs. Data from EPICS, lab instruments, simulation, and other sources are easily integrated. Because the SDDS tools are commandline-based, data processing scripts are readily written using the user's preferred shell language. Since users work within a UNIX shell rather than an application-specific shell or GUI, they may add SDDS-compliant programs and scripts to their personal toolkits without restriction or complication. The SDDS Toolkit has been run under UNIX on SUN OS4, HP-UX, and LINUX. Application of SDDS to accelerator operation is being pursued using Tcl/Tk to provide a GUI

 3. Dosimetry applications in GATE Monte Carlo toolkit.

  Science.gov (United States)

  Papadimitroulas, Panagiotis

  2017-09-01

  Monte Carlo (MC) simulations are a well-established method for studying physical processes in medical physics. The purpose of this review is to present GATE dosimetry applications on diagnostic and therapeutic simulated protocols. There is a significant need for accurate quantification of the absorbed dose in several specific applications such as preclinical and pediatric studies. GATE is an open-source MC toolkit for simulating imaging, radiotherapy (RT) and dosimetry applications in a user-friendly environment, which is well validated and widely accepted by the scientific community. In RT applications, during treatment planning, it is essential to accurately assess the deposited energy and the absorbed dose per tissue/organ of interest, as well as the local statistical uncertainty. Several types of realistic dosimetric applications are described including: molecular imaging, radio-immunotherapy, radiotherapy and brachytherapy. GATE has been efficiently used in several applications, such as Dose Point Kernels, S-values, Brachytherapy parameters, and has been compared against various MC codes which are considered as standard tools for decades. Furthermore, the presented studies show reliable modeling of particle beams when comparing experimental with simulated data. Examples of different dosimetric protocols are reported for individualized dosimetry and simulations combining imaging and therapy dose monitoring, with the use of modern computational phantoms. Personalization of medical protocols can be achieved by combining GATE MC simulations with anthropomorphic computational models and clinical anatomical data. This is a review study, covering several dosimetric applications of GATE, and the different tools used for modeling realistic clinical acquisitions with accurate dose assessment. Copyright © 2017 Associazione Italiana di Fisica Medica. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. BoKS 1.0. : Een voorstel voor een body of knowlegde & skills van de communicatieve competentie

  NARCIS (Netherlands)

  Els van der Pool; Monique van Wijk; Cecilia van Dongen

  2010-01-01

  Sinds 2008 bestaat er een landelijke Body of Knowledge & Skills voor vijf domeinen binnen het hoger onderwijs, te weten Business Administration, Commerce, Communications, Economics en Laws (Hbo-raad 2008). De term Body of Knowledge & Skills (BoKS) staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en

 5. Zin in een duik in de toekomst? Een onderzoek naar de beleving van en de publiciteit rondom Oktober Kennismaand 2011

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veer, C.G.; Groven, M.; Higler, L.E.A.

  2012-01-01

  Samenvatting Oktober Kennismaand is erop gericht om jongeren en hun (groot)ouders kennis te laten maken met actuele wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Door het organiseren van talloze evenementen gedurende een maand kan in beginsel veel publiek, op verschillende tijdstippen, kennis

 6. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 7. Validation of Power Output for the WIND Toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  King, J.; Clifton, A.; Hodge, B. M.

  2014-09-01

  Renewable energy integration studies require wind data sets of high quality with realistic representations of the variability, ramping characteristics, and forecast performance for current wind power plants. The Wind Integration National Data Set (WIND) Toolkit is meant to be an update for and expansion of the original data sets created for the weather years from 2004 through 2006 during the Western Wind and Solar Integration Study and the Eastern Wind Integration Study. The WIND Toolkit expands these data sets to include the entire continental United States, increasing the total number of sites represented, and it includes the weather years from 2007 through 2012. In addition, the WIND Toolkit has a finer resolution for both the temporal and geographic dimensions. Three separate data sets will be created: a meteorological data set, a wind power data set, and a forecast data set. This report describes the validation of the wind power data set.

 8. Windows forensic analysis toolkit advanced analysis techniques for Windows 7

  CERN Document Server

  Carvey, Harlan

  2012-01-01

  Now in its third edition, Harlan Carvey has updated "Windows Forensic Analysis Toolkit" to cover Windows 7 systems. The primary focus of this edition is on analyzing Windows 7 systems and on processes using free and open-source tools. The book covers live response, file analysis, malware detection, timeline, and much more. The author presents real-life experiences from the trenches, making the material realistic and showing the why behind the how. New to this edition, the companion and toolkit materials are now hosted online. This material consists of electronic printable checklists, cheat sheets, free custom tools, and walk-through demos. This edition complements "Windows Forensic Analysis Toolkit, 2nd Edition", (ISBN: 9781597494229), which focuses primarily on XP. It includes complete coverage and examples on Windows 7 systems. It contains Lessons from the Field, Case Studies, and War Stories. It features companion online material, including electronic printable checklists, cheat sheets, free custom tools, ...

 9. The ECVET toolkit customization for the nuclear energy sector

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ceclan, Mihail; Ramos, Cesar Chenel; Estorff, Ulrike von

  2015-01-01

  As part of its support to the introduction of ECVET in the nuclear energy sector, the Institute for Energy and Transport (IET) of the Joint Research Centre (JRC), European Commission (EC), through the ECVET Team of the European Human Resources Observatory for the Nuclear energy sector (EHRO-N), developed in the last six years (2009-2014) a sectorial approach and a road map for ECVET implementation in the nuclear energy sector. In order to observe the road map for the ECVET implementation, the toolkit customization for nuclear energy sector is required. This article describes the outcomes of the toolkit customization, based on ECVET approach, for nuclear qualifications design. The process of the toolkit customization took into account the fact that nuclear qualifications are mostly of higher levels (five and above) of the European Qualifications Framework.

 10. The ECVET toolkit customization for the nuclear energy sector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ceclan, Mihail; Ramos, Cesar Chenel; Estorff, Ulrike von [European Commission, Joint Research Centre, Petten (Netherlands). Inst. for Energy and Transport

  2015-04-15

  As part of its support to the introduction of ECVET in the nuclear energy sector, the Institute for Energy and Transport (IET) of the Joint Research Centre (JRC), European Commission (EC), through the ECVET Team of the European Human Resources Observatory for the Nuclear energy sector (EHRO-N), developed in the last six years (2009-2014) a sectorial approach and a road map for ECVET implementation in the nuclear energy sector. In order to observe the road map for the ECVET implementation, the toolkit customization for nuclear energy sector is required. This article describes the outcomes of the toolkit customization, based on ECVET approach, for nuclear qualifications design. The process of the toolkit customization took into account the fact that nuclear qualifications are mostly of higher levels (five and above) of the European Qualifications Framework.

 11. Outage Risk Assessment and Management (ORAM) thermal-hydraulics toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Denny, V.E.; Wassel, A.T.; Issacci, F.; Pal Kalra, S.

  2004-01-01

  A PC-based thermal-hydraulic toolkit for use in support of outage optimization, management and risk assessment has been developed. This mechanistic toolkit incorporates simple models of key thermal-hydraulic processes which occur during an outage, such as recovery from or mitigation of outage upsets; this includes heat-up of water pools following loss of shutdown cooling, inadvertent drain down of the RCS, boiloff of coolant inventory, heatup of the uncovered core, and reflux cooling. This paper provides a list of key toolkit elements, briefly describes the technical basis and presents illustrative results for RCS transient behavior during reflux cooling, peak clad temperatures for an uncovered core and RCS response to loss of shutdown cooling. (author)

 12. Elke stap is een volgende : een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldend kunstenaars

  NARCIS (Netherlands)

  Delfgaauw, Leo

  2017-01-01

  Samenvatting Dit onderzoek komt voort uit mijn interesse voor de beroepspraktijk van oudere beeldend kunstenaars. Kan deze beroepspraktijk ook als een vorm van levenslang en levensbreed leren beschouwd worden? Aangezien in de artistieke praktijk en in het leerproces van de kunstenaar het ‘zelf’ een

 13. Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

  NARCIS (Netherlands)

  F.M. Werger (Frank)

  2011-01-01

  markdownabstract__Abstract__ De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De

 14. Evaluatie van het gebruik van de iPad in het klaslokaal : Een onderzoek naar het iPadgebruik onder brugklasleerlingen van een Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Jan Huizing; Chantal Philipsen; Luka Linster

  2013-01-01

  In november 2012 kregen alle brugklasleerlingen van het Leeuwarder Lyceum een iPad uitgereikt. Dit nieuwe ‘device’ is de aanjager van onderwijsvernieuwingen op het gebied van digitalisering van lesmateriaal. Sowijs volgde de implementatie van de iPad en vroeg zich af: hoe is het iPadgebruik na een

 15. Effect van volledig roostervloer en dichte vloer en doorlaatbaarheid van vloeren in varkensstallen op milieu, diergezondheid en -welzijn en voedselveiligheid: een literatuur review

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.; Enting, J.; Spoolder, H.A.M.

  2009-01-01

  Een integrale benadering kan leiden tot het verbeteren van een vloeruitvoering. Niet alleen spleetbreedte of aandeel roostervloer is belangrijk, maar een minimum percentage doorlaatbaarheid van het totale vloeroppervlak is doorslaggevend

 16. (CRA)Ervaringen met een terugvalpreventie programma gecombineerd met naltrexon bij opiaatafhankelijken: effect op verslavingsgedrag en predictieve waarde van psychiatrische comorbiditeit

  NARCIS (Netherlands)

  Roozen, H.G.

  2000-01-01

  achtergrond Naltrexon, een opiaatantagonist, raakt steeds meer in de belangstelling bij de behandeling van verslaafden aan opiaatpreparaten. De effecten van dit medicijn lijken het best te beklijven wanneer het als adjuvans bij een psychosociaal programma wordt voorgeschreven, zoals in een

 17. Development of a Multimedia Toolkit for Engineering Graphics Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moudar Zgoul

  2009-09-01

  Full Text Available This paper focuses upon the development of a multimedia toolkit to support the teaching of Engineering Graphics Course. The project used different elements for the toolkit; animations, videos and presentations which were then integrated in a dedicated internet website. The purpose of using these elements is to assist the students building and practicing the needed engineering skills at their own pace as a part of an e-Learning solution. Furthermore, this kit allows students to repeat and view the processes and techniques of graphical construction, and visualization as much as needed, allowing them to follow and practice on their own.

 18. User's manual for the two-dimensional transputer graphics toolkit

  Science.gov (United States)

  Ellis, Graham K.

  1988-01-01

  The user manual for the 2-D graphics toolkit for a transputer based parallel processor is presented. The toolkit consists of a package of 2-D display routines that can be used for the simulation visualizations. It supports multiple windows, double buffered screens for animations, and simple graphics transformations such as translation, rotation, and scaling. The display routines are written in occam to take advantage of the multiprocessing features available on transputers. The package is designed to run on a transputer separate from the graphics board.

 19. Pyradi: an open-source toolkit for infrared calculation and data processing

  CSIR Research Space (South Africa)

  Willers, CJ

  2012-09-01

  Full Text Available of such a toolkit facilitates and increases productivity during subsequent tool development: “develop once and use many times”. The concept of an extendible toolkit lends itself naturally to the open-source philosophy, where the toolkit user-base develops...

 20. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 1. The Early Astronomy Toolkit was Universal

  Science.gov (United States)

  Schaefer, Bradley E.

  2018-01-01

  From historical, anthropological, and archaeological records, we can reconstruct the general properties of the earliest astronomy for many cultures worldwide, and they all share many similar characteristics. The 'Early Astronomy Toolkit' (EAT) has the Earth being flat, and the heavens as a dome overhead populated by gods/heroes that rule Nature. The skies provided omens in a wide variety of manners, with eclipses, comets, and meteors always being evil and bad. Constellations were ubiquitous pictures of gods, heroes, animals, and everyday items; all for story telling. The calendars were all luni-solar, with no year counts and months only named by seasonal cues (including solstice observations and heliacal risings) with vague intercalation. Time of day came only from the sun's altitude/azimuth, while time at night came from star risings. Graves are oriented astronomically, and each culture has deep traditions of quartering the horizon. The most complicated astronomical tools were just a few sticks and stones. This is a higher level description and summary of the astronomy of all ancient cultures.This basic EAT was universal up until the Greeks, Mesopotamians, and Chinese broke out around 500 BC and afterwards. Outside the Eurasian milieu, with few exceptions (for example, planetary position measures in Mexico), this EAT represents astronomy for the rest of the world up until around 1600 AD. The EAT is present in these many cultures with virtually no variations or extensions. This universality must arise either from multiple independent inventions or by migration/diffusion. The probability of any culture independently inventing all 19 items in the EAT is low, but any such calculation has all the usual problems. Still, we realize that it is virtually impossible for many cultures to independently develop all 19 items in the EAT, so there must be a substantial fraction of migration of the early astronomical concepts. Further, the utter lack, as far as I know, of any

 2. A Toolkit of Systems Gaming Techniques

  Science.gov (United States)

  Finnigan, David; McCaughey, Jamie W.

  2017-04-01

  Decision-makers facing natural hazard crises need a broad set of cognitive tools to help them grapply with complexity. Systems gaming can act as a kind of 'flight simulator for decision making' enabling us to step through real life complex scenarios of the kind that beset us in natural disaster situations. Australian science-theatre ensemble Boho Interactive is collaborating with the Earth Observatory Singapore to develop an in-person systems game modelling an unfolding natural hazard crisis (volcanic unrest or an approaching typhoon) impacting an Asian city. Through a combination of interactive mechanisms drawn from boardgaming and participatory theatre, players will make decisions and assign resources in response to the unfolding crisis. In this performance, David Finnigan from Boho will illustrate some of the participatory techniques that Boho use to illustrate key concepts from complex systems science. These activities are part of a toolkit which can be adapted to fit a range of different contexts and scenarios. In this session, David will present short activities that demonstrate a range of systems principles including common-pool resource challenges (the Tragedy of the Commons), interconnectivity, unintended consequences, tipping points and phase transitions, and resilience. The interactive mechanisms for these games are all deliberately lo-fi rather than digital, for three reasons. First, the experience of a tactile, hands-on game is more immediate and engaging. It brings the focus of the participants into the room and facilitates engagement with the concepts and with each other, rather than with individual devices. Second, the mechanics of the game are laid bare. This is a valuable way to illustrate that complex systems are all around us, and are not merely the domain of hi-tech systems. Finally, these games can be used in a wide variety of contexts by removing computer hardware requirements and instead using materials and resources that are easily found in

 3. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 4. Een instrument (leren) bespelen?: Hoe oud je ook bent: oefenen moet je toch!

  OpenAIRE

  Hendriks, Linda

  2016-01-01

  Met een consortium van muziekdocenten die zich gespecialiseerd hebben in ouderen en muziek voerde het lectoraat Lifelong Learning in Music van 2010-2012 onderzoek uit naar het leren bespelen van een instrument op oudere leeftijd. Maar hoe is het om voor het eerst een instrument te leren bespelen in de drukste levensfase in combinatie met kinderen en werk. Linda Hendriks leerde klarinet te spelen in deze levensfase en reflecteerde op de uitkomsten van eerder onderzoek naar muziekbeoefening doo...

 5. Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

  OpenAIRE

  Tjon Soei Len, L.

  2014-01-01

  Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst maken ten koste van anderen die al slecht af zijn is onacceptabel, zo is de gedachte. Maar is een consumentenaankoop van een sweatshop-product eigenlijk wel normaal, acceptabel marktgedrag? En hoe zou ...

 6. Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht

  OpenAIRE

  Declerck, Charlotte

  2015-01-01

  In dit editoriaal worden enkele voorstellen tot het bereiken van een beter evenwicht tussen de huidige samenlevingsvormen geformuleerd samenlevingsvormen; huwelijk; wettelijke samenwoning; feitelijke samenwoning; evenwicht

 7. Local Safety Toolkit: Enabling safe communities of opportunity

  CSIR Research Space (South Africa)

  Holtmann, B

  2010-08-31

  Full Text Available remain inadequate to achieve safety. The Local Safety Toolkit supports a strategy for a Safe South Africa through the implementation of a model for a Safe Community of Opportunity. The model is the outcome of work undertaken over the course of the past...

 8. Practical computational toolkits for dendrimers and dendrons structure design

  Science.gov (United States)

  Martinho, Nuno; Silva, Liana C.; Florindo, Helena F.; Brocchini, Steve; Barata, Teresa; Zloh, Mire

  2017-09-01

  Dendrimers and dendrons offer an excellent platform for developing novel drug delivery systems and medicines. The rational design and further development of these repetitively branched systems are restricted by difficulties in scalable synthesis and structural determination, which can be overcome by judicious use of molecular modelling and molecular simulations. A major difficulty to utilise in silico studies to design dendrimers lies in the laborious generation of their structures. Current modelling tools utilise automated assembly of simpler dendrimers or the inefficient manual assembly of monomer precursors to generate more complicated dendrimer structures. Herein we describe two novel graphical user interface toolkits written in Python that provide an improved degree of automation for rapid assembly of dendrimers and generation of their 2D and 3D structures. Our first toolkit uses the RDkit library, SMILES nomenclature of monomers and SMARTS reaction nomenclature to generate SMILES and mol files of dendrimers without 3D coordinates. These files are used for simple graphical representations and storing their structures in databases. The second toolkit assembles complex topology dendrimers from monomers to construct 3D dendrimer structures to be used as starting points for simulation using existing and widely available software and force fields. Both tools were validated for ease-of-use to prototype dendrimer structure and the second toolkit was especially relevant for dendrimers of high complexity and size.

 9. An Ethical Toolkit for Food Companies: Reflection on its Use

  NARCIS (Netherlands)

  Deblonde, M.K.; Graaff, R.; Brom, F.W.A.

  2007-01-01

  Nowadays many debates are going on that relate to the agricultural and food sector. It looks as if present technological and organizational developments within the agricultural and food sector are badly geared to societal needs and expectations. In this article we briefly present a toolkit for moral

 10. Evaluating Teaching Development Activities in Higher Education: A Toolkit

  Science.gov (United States)

  Kneale, Pauline; Winter, Jennie; Turner, Rebecca; Spowart, Lucy; Hughes, Jane; McKenna, Colleen; Muneer, Reema

  2016-01-01

  This toolkit is developed as a resource for providers of teaching-related continuing professional development (CPD) in higher education (HE). It focuses on capturing the longer-term value and impact of CPD for teachers and learners, and moving away from immediate satisfaction measures. It is informed by the literature on evaluating higher…

 11. NNCTRL - a CANCSD toolkit for MATLAB(R)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgård, Peter Magnus; Ravn, Ole; Poulsen, Niels Kjølstad

  1996-01-01

  A set of tools for computer-aided neuro-control system design (CANCSD) has been developed for the MATLAB environment. The tools can be used for construction and simulation of a variety of neural network based control systems. The design methods featured in the toolkit are: direct inverse control...

 12. Report of the Los Alamos accelerator automation application toolkit workshop

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clout, P.; Daneels, A.

  1990-01-01

  A 5 day workshop was held in November 1988 at Los Alamos National Laboratory to address the viability of providing a toolkit optimized for building accelerator control systems. The workshop arose from work started independently at Los Alamos and CERN. This paper presents the discussion and the results of the meeting. (orig.)

 13. Designing a Portable and Low Cost Home Energy Management Toolkit

  NARCIS (Netherlands)

  Keyson, D.V.; Al Mahmud, A.; De Hoogh, M.; Luxen, R.

  2013-01-01

  In this paper we describe the design of a home energy and comfort management system. The system has three components such as a smart plug with a wireless module, a residential gateway and a mobile app. The combined system is called a home energy management and comfort toolkit. The design is inspired

 14. 77 FR 73022 - U.S. Environmental Solutions Toolkit

  Science.gov (United States)

  2012-12-07

  ... relevant to reducing air pollution from oil and natural gas production and processing. The Department of... environmental officials and foreign end-users of environmental technologies that will outline U.S. approaches to.... technologies. The Toolkit will support the President's National Export Initiative by fostering export...

 15. Toolkit for healthcare facility design evaluation - some case studies

  CSIR Research Space (South Africa)

  De Jager, Peta

  2007-10-01

  Full Text Available themes in approach. Further study is indicated, but preliminary research shows that, whilst these toolkits can be applied to the South African context, there are compelling reasons for them to be adapted. This paper briefly outlines these three case...

 16. Toolkit for healthcare facility design evaluation - some case studies.

  CSIR Research Space (South Africa)

  De Jager, Peta

  2007-10-01

  Full Text Available themes in approach. Further study is indicated, but preliminary research shows that, whilst these toolkits can be applied to the South African context, there are compelling reasons for them to be adapted. This paper briefly outlines these three case...

 17. Measuring acceptance of an assistive social robot: a suggested toolkit

  NARCIS (Netherlands)

  Heerink, M.; Kröse, B.; Evers, V.; Wielinga, B.

  2009-01-01

  The human robot interaction community is multidisciplinary by nature and has members from social science to engineering backgrounds. In this paper we aim to provide human robot developers with a straightforward toolkit to evaluate users' acceptance of assistive social robots they are designing or

 18. Toolkit for Conceptual Modeling (TCM): User's Guide and Reference

  NARCIS (Netherlands)

  Dehne, F.; Wieringa, Roelf J.

  1997-01-01

  The Toolkit for Conceptual Modeling (TCM) is a suite of graphical editors for a number of graphical notation systems that are used in software specification methods. The notations can be used to represent the conceptual structure of the software - hence the name of the suite. This manual describes

 19. The Free Review: opkomst en ondergang van een vrijdenkerstijdschrift

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odin Dekkers

  2003-12-01

  Full Text Available In dit artikel staat The Free Review centraal, een vrijdenkerstijdschrift dat in 1893 werd opgericht met de simpele maar ambitieuze doelstelling om met de pen de sociale, religieuze en culturele orde van het Engeland van de late negentiende eeuw grondig overhoop te halen. Het tijdschrift is uiteindelijk minder dan acht jaar verschenen, en heeft zich tot nu toe nauwelijks in de belangstelling van onderzoekers mogen verheugen.

 20. Commercial Building Energy Saver: An energy retrofit analysis toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hong, Tianzhen; Piette, Mary Ann; Chen, Yixing; Lee, Sang Hoon; Taylor-Lange, Sarah C.; Zhang, Rongpeng; Sun, Kaiyu; Price, Phillip

  2015-01-01

  Highlights: • Commercial Building Energy Saver is a powerful toolkit for energy retrofit analysis. • CBES provides benchmarking, load shape analysis, and model-based retrofit assessment. • CBES covers 7 building types, 6 vintages, 16 climates, and 100 energy measures. • CBES includes a web app, API, and a database of energy efficiency performance. • CBES API can be extended and integrated with third party energy software tools. - Abstract: Small commercial buildings in the United States consume 47% of the total primary energy of the buildings sector. Retrofitting small and medium commercial buildings poses a huge challenge for owners because they usually lack the expertise and resources to identify and evaluate cost-effective energy retrofit strategies. This paper presents the Commercial Building Energy Saver (CBES), an energy retrofit analysis toolkit, which calculates the energy use of a building, identifies and evaluates retrofit measures in terms of energy savings, energy cost savings and payback. The CBES Toolkit includes a web app (APP) for end users and the CBES Application Programming Interface (API) for integrating CBES with other energy software tools. The toolkit provides a rich set of features including: (1) Energy Benchmarking providing an Energy Star score, (2) Load Shape Analysis to identify potential building operation improvements, (3) Preliminary Retrofit Analysis which uses a custom developed pre-simulated database and, (4) Detailed Retrofit Analysis which utilizes real-time EnergyPlus simulations. CBES includes 100 configurable energy conservation measures (ECMs) that encompass IAQ, technical performance and cost data, for assessing 7 different prototype buildings in 16 climate zones in California and 6 vintages. A case study of a small office building demonstrates the use of the toolkit for retrofit analysis. The development of CBES provides a new contribution to the field by providing a straightforward and uncomplicated decision

 1. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 1: Wat weten we over KMO’s en over personeelsbeleid in KMO’s?

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 2. ADR in het strafrecht; de derde in een verticale rechtsstrijd tussen de bestraffende overheid en de verdachte.

  NARCIS (Netherlands)

  Kwakman, Nico (N.J.M.)

  2006-01-01

  In deze bijdrage wordt de vraag aan de orde gesteld of alternatieve geschilbeslechting wel past in een 'verticale' rechtsstrijd tussen de bestraffende overheid en de verdachte. Onder welke voorwaarden kunnen vormen van AGB (zoals bijvoorbeeld mediation) daadwerkelijk een aantrekkelijk alternatief

 3. Hoe leraren (in opleiding) 'context based' chemieonderwijs beschouwen: een verkenning binnen de M.Ed.-lerarenopleiding scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Kennedy Aquilino Tielman; Dr. Rutger van de Sande; Guido Mollen

  2011-01-01

  Scheikundeleraren die actief zijn binnen het voorbereidend hoger onderwijs krijgen in toenemende mate te maken met 'nieuwe scheikunde'. Het betreft een landelijke onderwijsinnovatie waarin het scheikundeonderwijs voor havo en vwo vanaf klas 3 wordt getransformeerd naar een 'context based'

 4. Doelmatigheid van TENS-therapie bij subacute lumbosacrale radiculaire pijn (≤ 6 maanden) in vergelijking met een transforaminale epidurale injectie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J.H. Groenewoud; E.E. Vegt; K.D. Meijers-Verhoeven

  2015-01-01

  Introductie Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie (TENS) kan een bijdrage leveren aan de behandeling van lumbosacrale radiculaire pijn (LRP) maar wordt wegens onvoldoende evidence niet als standaard geadviseerd. Doel Vergelijken van het effect van TENS-behandeling met een transforaminale

 5. Verborgen carrières; oudere kunstenaars en een leven lang leren : een narratief PhD-onderzoek naar levenslang en levensbreed leren binnen de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars

  NARCIS (Netherlands)

  Delfgaauw, Leo

  2014-01-01

  Oudere Kunstenaars en een leven lang leren. ​Verborgen carrières: oudere kunstenaars en een leven lang leren. Een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren binnen de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars. PhD-research Leo Delfgaauw. Promotoren: prof. dr.

 6. Per maand of per kWh?: beoordeling van de effecten van een ander tariefsysteem voor kleinverbruikers electriciteit

  NARCIS (Netherlands)

  Aalbers, R.F.A.; de Nooij, M.

  2006-01-01

  Dit rapport bepaalt de effecten van de invoering van een capaciteitstarief voor de kosten van het transport van elektriciteit voor kleinverbruikers. Centraal kenmerk van een capaciteitstarief is dat kleinverbruikers niet langer per afgenomen kWh, maar een vast bedrag per aansluiting betalen. In het

 7. Rosbief Juridische kanttekeningen bij het paardenvleesschandaal Over de gedaantewisseling van een paard, voedselveiligheid en misleiding van de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der S.M.M.; Meulen, van der B.M.J.

  2013-01-01

  In november 2012 wordt tijdens een smaaktest van hamburgers in het consumentenprogramma Kassa kort aandacht besteed aan de samenstelling van de geteste hamburgers. Consumenten verwachten dat een hamburger in ieder geval grotendeels bestaat uit rundvlees. In een van de geteste burgers wordt naast

 8. Over de behandeling van zwangeren met een gestoorde bloedsuikercurve en de resultaten ten aanzien van de fetal loss

  NARCIS (Netherlands)

  Omers, Roger

  1960-01-01

  Eerste gedeelte In hoofdstuk 1 wordt het probleem in zijn algemeenheid gesteld. In de literatuur konden twee perioden worden onderkend, een periode, die zich bezig houdt met de katamnestische onderzoekingen; een tweede periode. waarbij de glucose-tolerantietest een belangrijke plaats inneemt. In

 9. Van autonomie terug naar natuurlijk­heid? Een reactie op prof.dr. H.M. Dupuis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  Wie de inleidingen van Prof. Dupuis en Mgr. Eijk leest, kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat zij het onderling behoorlijk eens zijn. Dat verbaast, want Eijk staat bekend als een aanhanger van het natuurrecht zoals geïnterpreteerd in de rooms-katholieke traditie en Dupuis als een

 10. Naar een bemonsteringsmethodiek voor Xanthomonas fragariae in aardbei : verdeling van Xanthomonas fragariae in twee natuurlijk-besmette vermeerderingsgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Been, T.H.; Kastelein, P.; Wolf, van der J.M.

  2008-01-01

  In november 2007 werden twee percelen met aardbeivoortkwekingsmateriaal, natuurlijk geïnfecteerd met X. fragariae, systematisch bemonsterd. Op een plot met een oppervlakte van ca. 100 m2 werden van ca. 120 planten rond een symptomatische plant, de (negen) samengestelde bladeren geanalyseerd op

 11. Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

  NARCIS (Netherlands)

  Brenninkmeijer, V.; Houwelingen, A. van; Blonk, R.; Yperen, M. van

  2006-01-01

  In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de

 12. Doorvoer via entrepot : Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie

  NARCIS (Netherlands)

  Louw, E.

  1990-01-01

  In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de

 13. Een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie ondernemen. Met nieuwe detectietechnieken minder middelen spuiten

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.A.; Hemming, J.; Zande, van de J.C.; Snel, J.F.H.

  2007-01-01

  In het verleden werd op een vast moment in de week een cocktail van middelen gespoten om het gewas gezond te houden. Dit veranderde toen duidelijk werd dat chemische middelen ook nadelen hadden. Later kwam daar ook het milieu bij met als gevolg dat de emissie naar de lucht en het oppervlaktewater

 14. Ondernemerschap in de rechtspleging : Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

  NARCIS (Netherlands)

  Bauw, E.|info:eu-repo/dai/nl/101192320

  2016-01-01

  De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde ‘commercial courts’ marktaandeel af van de ‘gewone’ civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands

 15. Vezelvlassector in opmars; Een analyse van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Janssens, S.R.M.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse vlassector ten opzichte van België en Frankrijk. Met behulp van een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlasteelt en -verwerking in kaart gebracht. Door de middel van een

 16. Een menselijk geluid: het effect van reactieve en proactieve webcare op merkevaluaties

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, L.M.; van Noort, G.; Bronner, F.; Bronner, A.E.; Dekker, P.; de Leeuw, E.; Paas, L.J.; de Ruyter, K.; Smidts, A.; Wieringa, J.E.

  2012-01-01

  Met de komst van social media kunnen consumenten moeiteloos hun ongenoegen over producten en diensten met een groot aantal andere consumenten delen. Online klagen is daarmee verworden tot een sociaal fenomeen met negatieve gevolgen voor de manier waarop (potentiële) consumenten bedrijven en merken

 17. De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Beauvesère-Storm, de A.; Tempelman, D.

  2009-01-01

  De meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te

 18. Op het spoor van een 'multifunctionele' test: Over de geschiedenis van de Trail Making Test

  NARCIS (Netherlands)

  Eling, P.A.T.M.

  2013-01-01

  De Trail Making Test is een van de meest gebruikte tests in de neuropsychologische praktijk. Hij ziet er gemakkelijk uit en al snel scoren patiënten slechter dan gezonden, het lijkt dus ook een gevoelig instrument. Net als andere populaire tests is de Trail Making al behoorlijk oud en heeft hij in

 19. Effecten van geluid door wegverkeer op de slaap. Een systematische review van studies in de woonomgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen AEM; Kwekkeboom JMI; MGO

  2003-01-01

  Als achtergrond bij een op korte termijn te starten veldstudie naar slaapverstoring en wegverkeer heeft het RIVM de beschikbare literatuur op het gebied van wegverkeersgeluid en slaapverstoring op een systematische wijze verzameld, beoordeeld en samengevat. Voor twee effecten 'ervaren

 20. Bacon, Lettuce and Tomato: een strategie om leerlingen te helpen hun antwoorden op examenvragen te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Kneppers, L.

  2014-01-01

  In Tutor2u las ik dat in een workshop een strategie was besproken om leerlingen te helpen hun examenantwoorden vollediger en juister te formuleren. De strategie heet in Groot Brittannië BLT, voor leerlingen daar gemakkelijk te onthouden vanwege de populaire Bacon, Lettuce en Tomato sandwich.

 1. MijnOU.nl (proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit)

  NARCIS (Netherlands)

  Eshuis, Jannes; Hermans, Henry

  2010-01-01

  Doel van het project Mijnou.nl Het ideaal van een volledig gepersonaliseerd startportaal, waarin studenten via een Single Sign On (SSO) toegang vinden tot al het leermateriaal waarop zij rechten hebben verworven, relevante informatie vinden over activiteiten op studiecentra, contacten kunnen

 2. Een wraakzuchtige Maria - Boliviaanse vrouwen over lijden en woede door huiselijk geweld

  NARCIS (Netherlands)

  Derks, S.W.; Heessels, M.

  2009-01-01

  Huiselijk geweld en de omgang hiermee in Latijns-Amerika wordt in onderzoek vaak in verband gebracht met de genderstereotypen machismo en marianismo. Machismo is een vorm van agressieve mannelijkheid en marianismo staat - met de Maagd Maria als rolmodel - voor een passieve en lijdzame vorm van

 3. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 4. Een stuifmeelvervangingsmiddel van, voor en door de imker : PPO-Bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2005-01-01

  Bijen hebben een eiwit nodig en halen dit uit stuifmeel. Eiwitgebrek heeft negatieve consequenties voor de individuele bij en voor het bijenvolk. In kassen en tijdens bepaalde perioden in agrarische gebieden treedt vaak eiwitgebrek op. Dit is te zien aan een kleiner broednest vanwege verminderde

 5. Gezondheidsrisico's van drinkwater bereid uit oppervlaktewater: een pilotstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Mons MN; de Nijs ACM; LWD

  1996-01-01

  De resultaten van een pilotstudie zijn beschreven waarin getracht is via een modelmatige ketenbenadering meer inzicht te geven in de gezondheidsrisico's van drinkwater dat bereid is uit oppervlaktewater. Van twee bestrijdingsmiddelen en het micro-organisme Cryptosporidium is met behulp van

 6. Cliëntgebonden samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan een andere organisatie: tabellen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dieteren, C.M.; Veer, A.J.E. de; Groot, K. de

  2017-01-01

  Begin 2017 ontvingen 1756 deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging via de mail een vragenlijst over cliëntgebonden samenwerking met zorgverleners of vrijwilligers uit andere organisaties. Is de mantelzorger een samenwerkingspartner? En hoe verloopt de afstemming en samenwerking met

 7. Enkele aspecten van het gelaatspatroon bij 9-jarige kinderen; een röntgencephalometrisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Herman

  1966-01-01

  Orthodontische afwijkingen komen zeer veelvuldig voor. Uitermate zelden treft men een individu aan, waarbij zich geen onregelmatigheden in het gebit voordoen en waarbij ook de uitwendige gelaatsstructuur harmonisch is. Zo wees een onderzoek bij Groningse schoolkinderen uit, dat ongeveer 20% van hen

 8. Ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met opvang en verwijdering van mest via spoelgoten

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in ‘t Veld, J.H.W.; Satter, I.H.G.

  1998-01-01

  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met een zogenaamd spoelgotensysteem. Bij dit systeem bevonden zich onder de roosters, horizontaal gelegen, in V-vorm uitgevoerde goten van 26 cm diep. De mest van de varkens kwam in deze goten terecht en werd tweemaal daags uit

 9. Romania en bankgarantie: een herlezing van de arresten Romania, Aukema en TEP

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkers, A.L.

  2014-01-01

  In het Romania-arrest geeft de Hoge Raad in een obiter dictum aan dat in het daar voorliggende geval de garant geen regresvordering jegens de boedel geldend kan maken. Die garant was in Romania de aandeelhouder van de failliet. In deze bijdrage wordt betoogd dat de garantie van een bank - met

 10. De bezielde zakelijkheid van M. Revis : Over het oeuvre van een vergeten auteur

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, J.H.M.

  1990-01-01

  Feiten, cijfers en beschrijvingen van manoeuvres in de handels- en geldwereld spelen een belangrijke rol in het werk van M. Revis. Zijn fascinatie voor het maatschappelijkeconomisch leven enerzijds, en zijn protest tegen sociale misstanden anderzijds, maken hem tot een opmerkelijk auteur. In dit

 11. Karl Marx:"Er waart een spook door Europa" door Bart Tromp

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing Ruud Thelosen

  2011-01-01

  In dit in 2006 verschenen boekje van prof. Sociologie Bart Tromp, die zelf in 2007 overleed, worden niet alleen belangrijke stukken van de hand van Karl Marx zelf weergegeven, maar ook een grondige biografie en een inleiding om het belang van Marx ook voor de actualiteit te benadrukken.

 12. Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; Eijk; R.V.W.van

  1985-01-01

  De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken

 13. Vergelijking van een tijd besparende analysemethode voor hydroxyproline met ISO 3496-1978

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Tuinstra, L.G.M.Th.; Werdmuller, G.A.

  1988-01-01

  De bepaling van hydroxyproline volgens de referentiemethode ISO 3496 is zeer tijdrovend. In een door het Nordisk Metodikkomitti för Livsmedel voorgestelde methode is een aantal wijzigingen ten opzichte van ISO 3496 aangebracht die de analysetijd per monster sterk verkorten. Om na te gaan of deze

 14. Het aanvullen van een leemte in de overeenkomst naar Nederlands en Engels recht

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrikx, A.M.M.; Boom, van W.H.; Breedveld-de, Voogd C.G.; Castermans, A.G.; De, Deugd-Dijkman M.D.R.M.; Hijma, J.

  2016-01-01

  In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de rol van de redelijkheid en billijkheid bij de aanvulling van een leemte in een overeenkomst naar Nederlands recht en de aanvullende werking van implied terms in het Engelse recht, waarbij ook gekeken zal worden naar de verschillen tussen beide

 15. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 16. De CAD/CAM-brug vervaardigd met behulp van een composiet mock-up

  NARCIS (Netherlands)

  Denissen, H.; Đozic, A.

  2010-01-01

  Het esthetische aspect van een brugconstructie in het front is niet altijd voorspelbaar. Dit geldt voor zowel conventionele bruggen als bruggen die computerondersteund worden ontworpen (computer-aided design, cad ) en geproduceerd (computer-aided manufacturing, cam ). Een cruciale factor is het

 17. De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885 : een analyse van twee territoriale conflicten

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.W.J.

  1992-01-01

  Deze studie beschrijft een politiek-historisch proces en vormt een bijdrage aan de systematische studie van internationale territoriale conflicten vanuit het gezichtspunt van de politieke geografie. Tevens worden aspecten van het Europese imperialisme van de late 19e eeuw nader verklaard. De

 18. Een traditie herneemt zich - Over het belang van Aldo van Eyck

  NARCIS (Netherlands)

  Colenbrander, B.J.F.

  1997-01-01

  Zo'n zeven, acht jaar geleden veranderde Aldo van Eyck, overigens bij leven en welzijn, van een lijfelijk deelnemer aan de architectuurdiscussie in een historische figuur. Hij werd verguisd en gelauwerd. Met de Rekenkamer in Den Haag echter doet Van Eyck lang vergeten manifesten herleven. Gloort er

 19. Wees een haan : Die konste om te leren spreken ende swighen alst tijt is

  NARCIS (Netherlands)

  Veldhuizen, M.D.

  2016-01-01

  In de rubriek ‘In de Kast’ bepleiten uiteenlopende figuren uit de wereld der letteren waarom een bepaalde tekst of auteur opnieuw de volle aandacht verdient. Dit keer bespreekt Martine Veldhuizen (docent Middelnederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht) een vijftiende-eeuws traktaat van

 20. Tekenradar.nl: een webplatform voor wetenschappelijk onderzoek naar tekenbeten en de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Wijngaard, van den C.C.; Vliet, van A.J.H.; Vrijmoeth, H.D.; Ursinus, J.; Harms, Margriet

  2016-01-01

  Tekenradar.nl is een webplatform voor onderzoek naar teken en tekenoverdraagbare aandoeningen zoals de ziekte van Lyme. Het RIVM en Wageningen University hebben de website in 2012 gezamenlijk opgericht. De website geeft informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme en een voorspelling van de

 1. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral

 2. Dood hout in het beukenbos: een bron van water en nutriënten

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, van A.F.M.

  2003-01-01

  Eerste artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit, waarin aandacht wordt besteed aan de fysisch-chemische karakteristieken van het dode beukenhout. In een aantal Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond werd de aanwezige hoeveelhoud dood hout

 3. Noordervisie 2040 : een co-creative verkenning van de toekomst van Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Alex van Oost (Provincie Drenthe) (hoofdredactie), [No Value; Haro van Dijk (Provincie Groningen) (redactie), [No Value; Anoesjka Duinstra (Provincie Fryslân) (redactie), [No Value; [et al.], [No Value

  2013-01-01

  NOORDERVISIE 2040 Een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor de drie noordelijke provincies. Dat is Noordervisie 2040. De voorloper, KoersNoord, had een looptijd van 2007 tot 2013. Sinds het verschijnen van die visie, is er veel veranderd in de samenleving.

 4. Privacy in het post NSA-tijdperk: tijd voor een fundamentele herziening?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Sloot, B.

  2014-01-01

  De recente NSA-affaire heeft een brede technologische ontwikkeling blootgelegd waarin zeer grote hoeveelheden persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt, zonder dat dit een vooraf en helder bepaald doel heeft. Alhoewel dit evidente privacyproblemen met zich meebrengt, lijken de meeste

 5. Praktisch Gesproken: Alledaagse civiele rechtspleging als praktische oordeelsvorming

  NARCIS (Netherlands)

  R.C. Hartendorp (Rogier Cornelis)

  2008-01-01

  textabstractThis thesis is devoted to day-to-day civil justice. In the dominant view on this topic, daily judicial decision-making is considered as the application of general rules on individual cases. This vision ensues from the underlying rational-positivist frame of mind. As in the

 6. Monitoring the grid with the Globus Toolkit MDS4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schopf, Jennifer M; Pearlman, Laura; Miller, Neill; Kesselman, Carl; Foster, Ian; D'Arcy, Mike; Chervenak, Ann

  2006-01-01

  The Globus Toolkit Monitoring and Discovery System (MDS4) defines and implements mechanisms for service and resource discovery and monitoring in distributed environments. MDS4 is distinguished from previous similar systems by its extensive use of interfaces and behaviors defined in the WS-Resource Framework and WS-Notification specifications, and by its deep integration into essentially every component of the Globus Toolkit. We describe the MDS4 architecture and the Web service interfaces and behaviors that allow users to discover resources and services, monitor resource and service states, receive updates on current status, and visualize monitoring results. We present two current deployments to provide insights into the functionality that can be achieved via the use of these mechanisms

 7. Developing Mixed Reality Educational Applications: The Virtual Touch Toolkit.

  Science.gov (United States)

  Mateu, Juan; Lasala, María José; Alamán, Xavier

  2015-08-31

  In this paper, we present Virtual Touch, a toolkit that allows the development of educational activities through a mixed reality environment such that, using various tangible elements, the interconnection of a virtual world with the real world is enabled. The main goal of Virtual Touch is to facilitate the installation, configuration and programming of different types of technologies, abstracting the creator of educational applications from the technical details involving the use of tangible interfaces and virtual worlds. Therefore, it is specially designed to enable teachers to themselves create educational activities for their students in a simple way, taking into account that teachers generally lack advanced knowledge in computer programming and electronics. The toolkit has been used to develop various educational applications that have been tested in two secondary education high schools in Spain.

 8. Developing Mixed Reality Educational Applications: The Virtual Touch Toolkit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Mateu

  2015-08-01

  Full Text Available In this paper, we present Virtual Touch, a toolkit that allows the development of educational activities through a mixed reality environment such that, using various tangible elements, the interconnection of a virtual world with the real world is enabled. The main goal of Virtual Touch is to facilitate the installation, configuration and programming of different types of technologies, abstracting the creator of educational applications from the technical details involving the use of tangible interfaces and virtual worlds. Therefore, it is specially designed to enable teachers to themselves create educational activities for their students in a simple way, taking into account that teachers generally lack advanced knowledge in computer programming and electronics. The toolkit has been used to develop various educational applications that have been tested in two secondary education high schools in Spain.

 9. Developing Mixed Reality Educational Applications: The Virtual Touch Toolkit

  Science.gov (United States)

  Mateu, Juan; Lasala, María José; Alamán, Xavier

  2015-01-01

  In this paper, we present Virtual Touch, a toolkit that allows the development of educational activities through a mixed reality environment such that, using various tangible elements, the interconnection of a virtual world with the real world is enabled. The main goal of Virtual Touch is to facilitate the installation, configuration and programming of different types of technologies, abstracting the creator of educational applications from the technical details involving the use of tangible interfaces and virtual worlds. Therefore, it is specially designed to enable teachers to themselves create educational activities for their students in a simple way, taking into account that teachers generally lack advanced knowledge in computer programming and electronics. The toolkit has been used to develop various educational applications that have been tested in two secondary education high schools in Spain. PMID:26334275

 10. ProtoMD: A prototyping toolkit for multiscale molecular dynamics

  Science.gov (United States)

  Somogyi, Endre; Mansour, Andrew Abi; Ortoleva, Peter J.

  2016-05-01

  ProtoMD is a toolkit that facilitates the development of algorithms for multiscale molecular dynamics (MD) simulations. It is designed for multiscale methods which capture the dynamic transfer of information across multiple spatial scales, such as the atomic to the mesoscopic scale, via coevolving microscopic and coarse-grained (CG) variables. ProtoMD can be also be used to calibrate parameters needed in traditional CG-MD methods. The toolkit integrates 'GROMACS wrapper' to initiate MD simulations, and 'MDAnalysis' to analyze and manipulate trajectory files. It facilitates experimentation with a spectrum of coarse-grained variables, prototyping rare events (such as chemical reactions), or simulating nanocharacterization experiments such as terahertz spectroscopy, AFM, nanopore, and time-of-flight mass spectroscopy. ProtoMD is written in python and is freely available under the GNU General Public License from github.com/CTCNano/proto_md.

 11. RGtk2: A Graphical User Interface Toolkit for R

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duncan Temple Lang

  2011-01-01

  Full Text Available Graphical user interfaces (GUIs are growing in popularity as a complement or alternative to the traditional command line interfaces to R. RGtk2 is an R package for creating GUIs in R. The package provides programmatic access to GTK+ 2.0, an open-source GUI toolkit written in C. To construct a GUI, the R programmer calls RGtk2 functions that map to functions in the underlying GTK+ library. This paper introduces the basic concepts underlying GTK+ and explains how to use RGtk2 to construct GUIs from R. The tutorial is based on simple and pratical programming examples. We also provide more complex examples illustrating the advanced features of the package. The design of the RGtk2 API and the low-level interface from R to GTK+ are discussed at length. We compare RGtk2 to alternative GUI toolkits for R.

 12. Het beperkte recht : een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Mollema, Anne Fleur

  2013-01-01

  Het beperkte recht moet niet worden voorgesteld als een afsplitsing van een deel van de eigendom. Het beperkte recht moet veeleer als een last worden beschouwd die de eigenaar op de eigendom legt en voor de beperkte gerechtigde een nieuw, eigensoortig recht schept dat daarvoor nog niet bestond. Deze

 13. Srijan: a graphical toolkit for sensor network macroprogramming

  OpenAIRE

  Pathak , Animesh; Gowda , Mahanth K.

  2009-01-01

  International audience; Macroprogramming is an application development technique for wireless sensor networks (WSNs) where the developer specifies the behavior of the system, as opposed to that of the constituent nodes. In this proposed demonstration, we would like to present Srijan, a toolkit that enables application development for WSNs in a graphical manner using data-driven macroprogramming. It can be used in various stages of application development, viz. i) specification of application ...

 14. SwingStates: adding state machines to the swing toolkit

  OpenAIRE

  Appert , Caroline; Beaudouin-Lafon , Michel

  2006-01-01

  International audience; This article describes SwingStates, a library that adds state machines to the Java Swing user interface toolkit. Unlike traditional approaches, which use callbacks or listeners to define interaction, state machines provide a powerful control structure and localize all of the interaction code in one place. SwingStates takes advantage of Java's inner classes, providing programmers with a natural syntax and making it easier to follow and debug the resulting code. SwingSta...

 15. A framework for a teaching toolkit in entrepreneurship education.

  Science.gov (United States)

  Fellnhofer, Katharina

  2017-01-01

  Despite mounting interest in entrepreneurship education (EE), innovative approaches such as multimedia, web-based toolkits including entrepreneurial storytelling have been largely ignored in the EE discipline. Therefore, this conceptual contribution introduces eight propositions as a fruitful basis for assessing a 'learning-through-real-multimedia-entrepreneurial-narratives' pedagogical approach. These recommendations prepare the grounds for a future, empirical investigation of this currently under-researched topic, which could be essential for multiple domains including academic, business and society.

 16. Needs assessment: blueprint for a nurse graduate orientation employer toolkit.

  Science.gov (United States)

  Cylke, Katherine

  2012-01-01

  Southern Nevada nurse employers are resistant to hiring new graduate nurses (NGNs) because of their difficulties in making the transition into the workplace. At the same time, employers consider nurse residencies cost-prohibitive. Therefore, an alternative strategy was developed to assist employers with increasing the effectiveness of existing NGN orientation programs. A needs assessment of NGNs, employers, and nursing educators was completed, and the results were used to develop a toolkit for employers.

 17. Business plans--tips from the toolkit 6.

  Science.gov (United States)

  Steer, Neville

  2010-07-01

  General practice is a business. Most practices can stay afloat by having appointments, billing patients, managing the administration processes and working long hours. What distinguishes the high performance organisation from the average organisation is a business plan. This article examines how to create a simple business plan that can be applied to the general practice setting and is drawn from material contained in The Royal Australian College of General Practitioners' 'General practice management toolkit'.

 18. XPIWIT--an XML pipeline wrapper for the Insight Toolkit.

  Science.gov (United States)

  Bartschat, Andreas; Hübner, Eduard; Reischl, Markus; Mikut, Ralf; Stegmaier, Johannes

  2016-01-15

  The Insight Toolkit offers plenty of features for multidimensional image analysis. Current implementations, however, often suffer either from a lack of flexibility due to hard-coded C++ pipelines for a certain task or by slow execution times, e.g. caused by inefficient implementations or multiple read/write operations for separate filter execution. We present an XML-based wrapper application for the Insight Toolkit that combines the performance of a pure C++ implementation with an easy-to-use graphical setup of dynamic image analysis pipelines. Created XML pipelines can be interpreted and executed by XPIWIT in console mode either locally or on large clusters. We successfully applied the software tool for the automated analysis of terabyte-scale, time-resolved 3D image data of zebrafish embryos. XPIWIT is implemented in C++ using the Insight Toolkit and the Qt SDK. It has been successfully compiled and tested under Windows and Unix-based systems. Software and documentation are distributed under Apache 2.0 license and are publicly available for download at https://bitbucket.org/jstegmaier/xpiwit/downloads/. johannes.stegmaier@kit.edu Supplementary data are available at Bioinformatics online. © The Author 2015. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 19. Numerical relativity in spherical coordinates with the Einstein Toolkit

  Science.gov (United States)

  Mewes, Vassilios; Zlochower, Yosef; Campanelli, Manuela; Ruchlin, Ian; Etienne, Zachariah B.; Baumgarte, Thomas W.

  2018-04-01

  Numerical relativity codes that do not make assumptions on spatial symmetries most commonly adopt Cartesian coordinates. While these coordinates have many attractive features, spherical coordinates are much better suited to take advantage of approximate symmetries in a number of astrophysical objects, including single stars, black holes, and accretion disks. While the appearance of coordinate singularities often spoils numerical relativity simulations in spherical coordinates, especially in the absence of any symmetry assumptions, it has recently been demonstrated that these problems can be avoided if the coordinate singularities are handled analytically. This is possible with the help of a reference-metric version of the Baumgarte-Shapiro-Shibata-Nakamura formulation together with a proper rescaling of tensorial quantities. In this paper we report on an implementation of this formalism in the Einstein Toolkit. We adapt the Einstein Toolkit infrastructure, originally designed for Cartesian coordinates, to handle spherical coordinates, by providing appropriate boundary conditions at both inner and outer boundaries. We perform numerical simulations for a disturbed Kerr black hole, extract the gravitational wave signal, and demonstrate that the noise in these signals is orders of magnitude smaller when computed on spherical grids rather than Cartesian grids. With the public release of our new Einstein Toolkit thorns, our methods for numerical relativity in spherical coordinates will become available to the entire numerical relativity community.

 20. pypet: A Python Toolkit for Data Management of Parameter Explorations.

  Science.gov (United States)

  Meyer, Robert; Obermayer, Klaus

  2016-01-01

  pypet (Python parameter exploration toolkit) is a new multi-platform Python toolkit for managing numerical simulations. Sampling the space of model parameters is a key aspect of simulations and numerical experiments. pypet is designed to allow easy and arbitrary sampling of trajectories through a parameter space beyond simple grid searches. pypet collects and stores both simulation parameters and results in a single HDF5 file. This collective storage allows fast and convenient loading of data for further analyses. pypet provides various additional features such as multiprocessing and parallelization of simulations, dynamic loading of data, integration of git version control, and supervision of experiments via the electronic lab notebook Sumatra. pypet supports a rich set of data formats, including native Python types, Numpy and Scipy data, Pandas DataFrames, and BRIAN(2) quantities. Besides these formats, users can easily extend the toolkit to allow customized data types. pypet is a flexible tool suited for both short Python scripts and large scale projects. pypet's various features, especially the tight link between parameters and results, promote reproducible research in computational neuroscience and simulation-based disciplines.

 1. A Genetic Toolkit for Dissecting Dopamine Circuit Function in Drosophila

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tingting Xie

  2018-04-01

  Full Text Available Summary: The neuromodulator dopamine (DA plays a key role in motor control, motivated behaviors, and higher-order cognitive processes. Dissecting how these DA neural networks tune the activity of local neural circuits to regulate behavior requires tools for manipulating small groups of DA neurons. To address this need, we assembled a genetic toolkit that allows for an exquisite level of control over the DA neural network in Drosophila. To further refine targeting of specific DA neurons, we also created reagents that allow for the conversion of any existing GAL4 line into Split GAL4 or GAL80 lines. We demonstrated how this toolkit can be used with recently developed computational methods to rapidly generate additional reagents for manipulating small subsets or individual DA neurons. Finally, we used the toolkit to reveal a dynamic interaction between a small subset of DA neurons and rearing conditions in a social space behavioral assay. : The rapid analysis of how dopaminergic circuits regulate behavior is limited by the genetic tools available to target and manipulate small numbers of these neurons. Xie et al. present genetic tools in Drosophila that allow rational targeting of sparse dopaminergic neuronal subsets and selective knockdown of dopamine signaling. Keywords: dopamine, genetics, behavior, neural circuits, neuromodulation, Drosophila

 2. Guide to Using the WIND Toolkit Validation Code

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lieberman-Cribbin, W.; Draxl, C.; Clifton, A.

  2014-12-01

  In response to the U.S. Department of Energy's goal of using 20% wind energy by 2030, the Wind Integration National Dataset (WIND) Toolkit was created to provide information on wind speed, wind direction, temperature, surface air pressure, and air density on more than 126,000 locations across the United States from 2007 to 2013. The numerical weather prediction model output, gridded at 2-km and at a 5-minute resolution, was further converted to detail the wind power production time series of existing and potential wind facility sites. For users of the dataset it is important that the information presented in the WIND Toolkit is accurate and that errors are known, as then corrective steps can be taken. Therefore, we provide validation code written in R that will be made public to provide users with tools to validate data of their own locations. Validation is based on statistical analyses of wind speed, using error metrics such as bias, root-mean-square error, centered root-mean-square error, mean absolute error, and percent error. Plots of diurnal cycles, annual cycles, wind roses, histograms of wind speed, and quantile-quantile plots are created to visualize how well observational data compares to model data. Ideally, validation will confirm beneficial locations to utilize wind energy and encourage regional wind integration studies using the WIND Toolkit.

 3. pypet: A Python Toolkit for Data Management of Parameter Explorations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Meyer

  2016-08-01

  Full Text Available pypet (Python parameter exploration toolkit is a new multi-platform Python toolkit for managing numerical simulations. Sampling the space of model parameters is a key aspect of simulations and numerical experiments. pypet is designed to allow easy and arbitrary sampling of trajectories through a parameter space beyond simple grid searches.pypet collects and stores both simulation parameters and results in a single HDF5 file.This collective storage allows fast and convenient loading of data for further analyses.pypet provides various additional features such as multiprocessing and parallelization of simulations, dynamic loading of data, integration of git version control, and supervision of experiments via the electronic lab notebook Sumatra. pypet supports a rich set of data formats, including native Python types, Numpy and Scipy data, Pandas DataFrames, and BRIAN(2 quantities. Besides these formats, users can easily extend the toolkit to allow customized data types. pypet is a flexible tool suited for both short Python scripts and large scale projects. pypet's various features, especially the tight link between parameters and results, promote reproducible research in computational neuroscience and simulation-based disciplines.

 4. Matlab based Toolkits used to Interface with Optical Design Software for NASA's James Webb Space Telescope

  Science.gov (United States)

  Howard, Joseph

  2007-01-01

  The viewgraph presentation provides an introduction to the James Webb Space Telescope (JWST). The first part provides a brief overview of Matlab toolkits including CodeV, OSLO, and Zemax Toolkits. The toolkit overview examines purpose, layout, how Matlab gets data from CodeV, function layout, and using cvHELP. The second part provides examples of use with JWST, including wavefront sensitivities and alignment simulations.

 5. Web-based Toolkit for Dynamic Generation of Data Processors

  Science.gov (United States)

  Patel, J.; Dascalu, S.; Harris, F. C.; Benedict, K. K.; Gollberg, G.; Sheneman, L.

  2011-12-01

  All computation-intensive scientific research uses structured datasets, including hydrology and all other types of climate-related research. When it comes to testing their hypotheses, researchers might use the same dataset differently, and modify, transform, or convert it to meet their research needs. Currently, many researchers spend a good amount of time performing data processing and building tools to speed up this process. They might routinely repeat the same process activities for new research projects, spending precious time that otherwise could be dedicated to analyzing and interpreting the data. Numerous tools are available to run tests on prepared datasets and many of them work with datasets in different formats. However, there is still a significant need for applications that can comprehensively handle data transformation and conversion activities and help prepare the various processed datasets required by the researchers. We propose a web-based application (a software toolkit) that dynamically generates data processors capable of performing data conversions, transformations, and customizations based on user-defined mappings and selections. As a first step, the proposed solution allows the users to define various data structures and, in the next step, can select various file formats and data conversions for their datasets of interest. In a simple scenario, the core of the proposed web-based toolkit allows the users to define direct mappings between input and output data structures. The toolkit will also support defining complex mappings involving the use of pre-defined sets of mathematical, statistical, date/time, and text manipulation functions. Furthermore, the users will be allowed to define logical cases for input data filtering and sampling. At the end of the process, the toolkit is designed to generate reusable source code and executable binary files for download and use by the scientists. The application is also designed to store all data

 6. Willem II of Floris de Voogd? Vragen rond een grafmonument en een skelet in de Koorkerk te Middelburg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Henderikx

  2015-12-01

  Full Text Available William II or Florence the Guardian?: Questions about a Tomb and a Skeleton in the Abbey Church at MiddelburgBoth William II, Count of Holland and Zeeland and King of the Holy Roman Empire (†1256, re-interred 1282 and his brother Florence the Guardian (†1258 are buried in the Norbertine abbey church in Middelburg. In 1817 a skeleton was found in a bricked up niche, along with the remains of a tombstone on which was carved a knightly figure whose shield bears the coat of arms of Holland. Based on the results of an examination of the bones by George J.R. Maat and his team (Leiden University Medical Centre, Henderikx takes it that the skeleton could be either that of the King of the Holy Roman Empire or of Florence the Guardian. Considering that the skeleton, burial space and tombstone formed a coherent whole, and the high-relief on the tombstone almost certainly does not refer to the King of Rome but to his brother, Henderikx concludes that the skeleton must be the  earthly remains of Florence the Guardian.Roomskoning Willem II, graaf van Holland en Zeeland (†1256, herbegraven 1282 en diens broer Floris de Voogd (†1258 zijn beiden in de norbertijner abdijkerk in Middelburg begraven. In 1817 werd daar in een dichtgemetselde nis een skelet aangetroffen samen met de resten van een zerk met daarop een gebeeldhouwde ridderfiguur met op diens wapenschild het wapen van Holland. Uitgaande van de resultaten van het onderzoek van het botmateriaal door George J.R. Maat cum suis (Leids Universitair Medisch Centrum stelt Henderikx vast dat het skelet afkomstig kan zijn van zowel de Roomskoning als van Floris de Voogd. Aangezien skelet, grafruimte en zerk steeds één samenhangend geheel hebben gevormd en het beeldhouwwerk op de zerk zo goed als zeker niet naar de Roomskoning maar naar diens broer verwijst, komt Henderikx tot de conclusie dat het skelet het stoffelijk overschot moet zijn van Floris de Voogd.

 7. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 8. Ontwikkeling van een BlueJ-getinte uitbreiding voor NetBeans

  OpenAIRE

  Boutsen, Stijn

  2017-01-01

  BlueJ is een open-source IDE die het aanleren van object georiënteerd programmeren in JAVA vergemakkelijkt. Dit programma wordt gebruikt in 1BA maar is niet geschikt om grote applicaties te schrijven. Door het ontbreken van de educatieve tools van BlueJ hebben studenten moeilijkheden met de overgang naar een professionele programmeeromgeving zoals de NetBeans IDE. Deze masterproef realiseert een plugin voor NetBeans met de belangrijkste educatieve kenmerken van BlueJ. Zowel het visueel kla...

 9. A GIS Software Toolkit for Monitoring Areal Snow Cover and Producing Daily Hydrologic Forecasts using NASA Satellite Imagery, Phase I

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Aniuk Consulting, LLC, proposes to create a GIS software toolkit for monitoring areal snow cover extent and producing streamflow forecasts. This toolkit will be...

 10. Pydpiper: A Flexible Toolkit for Constructing Novel Registration Pipelines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miriam eFriedel

  2014-07-01

  Full Text Available Using neuroimaging technologies to elucidate the relationship between genotype and phenotype and brain and behavior will be a key contribution to biomedical research in the twenty-first century. Among the many methods for analyzing neuroimaging data, image registration deserves particular attention due to its wide range of applications. Finding strategies to register together many images and analyze the differences between them can be a challenge, particularly given that different experimental designs require different registration strategies. Moreover, writing software that can handle different types of image registration pipelines in a flexible, reusable and extensible way can be challenging. In response to this challenge, we have created Pydpiper, a neuroimaging registration toolkit written in Python. Pydpiper is an open-source, freely available pipeline framework that provides multiple modules for various image registration applications. Pydpiper offers five key innovations. Specifically: (1 a robust file handling class that allows access to outputs from all stages of registration at any point in the pipeline; (2 the ability of the framework to eliminate duplicate stages; (3 reusable, easy to subclass modules; (4 a development toolkit written for non-developers; (5 four complete applications that run complex image registration pipelines ``out-of-the-box.'' In this paper, we will discuss both the general Pydpiper framework and the various ways in which component modules can be pieced together to easily create new registration pipelines. This will include a discussion of the core principles motivating code development and a comparison of Pydpiper with other available toolkits. We also provide a comprehensive, line-by-line example to orient users with limited programming knowledge and highlight some of the most useful features of Pydpiper. In addition, we will present the four current applications of the code.

 11. Pydpiper: a flexible toolkit for constructing novel registration pipelines.

  Science.gov (United States)

  Friedel, Miriam; van Eede, Matthijs C; Pipitone, Jon; Chakravarty, M Mallar; Lerch, Jason P

  2014-01-01

  Using neuroimaging technologies to elucidate the relationship between genotype and phenotype and brain and behavior will be a key contribution to biomedical research in the twenty-first century. Among the many methods for analyzing neuroimaging data, image registration deserves particular attention due to its wide range of applications. Finding strategies to register together many images and analyze the differences between them can be a challenge, particularly given that different experimental designs require different registration strategies. Moreover, writing software that can handle different types of image registration pipelines in a flexible, reusable and extensible way can be challenging. In response to this challenge, we have created Pydpiper, a neuroimaging registration toolkit written in Python. Pydpiper is an open-source, freely available software package that provides multiple modules for various image registration applications. Pydpiper offers five key innovations. Specifically: (1) a robust file handling class that allows access to outputs from all stages of registration at any point in the pipeline; (2) the ability of the framework to eliminate duplicate stages; (3) reusable, easy to subclass modules; (4) a development toolkit written for non-developers; (5) four complete applications that run complex image registration pipelines "out-of-the-box." In this paper, we will discuss both the general Pydpiper framework and the various ways in which component modules can be pieced together to easily create new registration pipelines. This will include a discussion of the core principles motivating code development and a comparison of Pydpiper with other available toolkits. We also provide a comprehensive, line-by-line example to orient users with limited programming knowledge and highlight some of the most useful features of Pydpiper. In addition, we will present the four current applications of the code.

 12. The advanced computational testing and simulation toolkit (ACTS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drummond, L.A.; Marques, O.

  2002-01-01

  During the past decades there has been a continuous growth in the number of physical and societal problems that have been successfully studied and solved by means of computational modeling and simulation. Distinctively, a number of these are important scientific problems ranging in scale from the atomic to the cosmic. For example, ionization is a phenomenon as ubiquitous in modern society as the glow of fluorescent lights and the etching on silicon computer chips; but it was not until 1999 that researchers finally achieved a complete numerical solution to the simplest example of ionization, the collision of a hydrogen atom with an electron. On the opposite scale, cosmologists have long wondered whether the expansion of the Universe, which began with the Big Bang, would ever reverse itself, ending the Universe in a Big Crunch. In 2000, analysis of new measurements of the cosmic microwave background radiation showed that the geometry of the Universe is flat, and thus the Universe will continue expanding forever. Both of these discoveries depended on high performance computer simulations that utilized computational tools included in the Advanced Computational Testing and Simulation (ACTS) Toolkit. The ACTS Toolkit is an umbrella project that brought together a number of general purpose computational tool development projects funded and supported by the U.S. Department of Energy (DOE). These tools, which have been developed independently, mainly at DOE laboratories, make it easier for scientific code developers to write high performance applications for parallel computers. They tackle a number of computational issues that are common to a large number of scientific applications, mainly implementation of numerical algorithms, and support for code development, execution and optimization. The ACTS Toolkit Project enables the use of these tools by a much wider community of computational scientists, and promotes code portability, reusability, reduction of duplicate efforts

 13. The advanced computational testing and simulation toolkit (ACTS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drummond, L.A.; Marques, O.

  2002-05-21

  During the past decades there has been a continuous growth in the number of physical and societal problems that have been successfully studied and solved by means of computational modeling and simulation. Distinctively, a number of these are important scientific problems ranging in scale from the atomic to the cosmic. For example, ionization is a phenomenon as ubiquitous in modern society as the glow of fluorescent lights and the etching on silicon computer chips; but it was not until 1999 that researchers finally achieved a complete numerical solution to the simplest example of ionization, the collision of a hydrogen atom with an electron. On the opposite scale, cosmologists have long wondered whether the expansion of the Universe, which began with the Big Bang, would ever reverse itself, ending the Universe in a Big Crunch. In 2000, analysis of new measurements of the cosmic microwave background radiation showed that the geometry of the Universe is flat, and thus the Universe will continue expanding forever. Both of these discoveries depended on high performance computer simulations that utilized computational tools included in the Advanced Computational Testing and Simulation (ACTS) Toolkit. The ACTS Toolkit is an umbrella project that brought together a number of general purpose computational tool development projects funded and supported by the U.S. Department of Energy (DOE). These tools, which have been developed independently, mainly at DOE laboratories, make it easier for scientific code developers to write high performance applications for parallel computers. They tackle a number of computational issues that are common to a large number of scientific applications, mainly implementation of numerical algorithms, and support for code development, execution and optimization. The ACTS Toolkit Project enables the use of these tools by a much wider community of computational scientists, and promotes code portability, reusability, reduction of duplicate efforts

 14. PEA: an integrated R toolkit for plant epitranscriptome analysis.

  Science.gov (United States)

  Zhai, Jingjing; Song, Jie; Cheng, Qian; Tang, Yunjia; Ma, Chuang

  2018-05-29

  The epitranscriptome, also known as chemical modifications of RNA (CMRs), is a newly discovered layer of gene regulation, the biological importance of which emerged through analysis of only a small fraction of CMRs detected by high-throughput sequencing technologies. Understanding of the epitranscriptome is hampered by the absence of computational tools for the systematic analysis of epitranscriptome sequencing data. In addition, no tools have yet been designed for accurate prediction of CMRs in plants, or to extend epitranscriptome analysis from a fraction of the transcriptome to its entirety. Here, we introduce PEA, an integrated R toolkit to facilitate the analysis of plant epitranscriptome data. The PEA toolkit contains a comprehensive collection of functions required for read mapping, CMR calling, motif scanning and discovery, and gene functional enrichment analysis. PEA also takes advantage of machine learning technologies for transcriptome-scale CMR prediction, with high prediction accuracy, using the Positive Samples Only Learning algorithm, which addresses the two-class classification problem by using only positive samples (CMRs), in the absence of negative samples (non-CMRs). Hence PEA is a versatile epitranscriptome analysis pipeline covering CMR calling, prediction, and annotation, and we describe its application to predict N6-methyladenosine (m6A) modifications in Arabidopsis thaliana. Experimental results demonstrate that the toolkit achieved 71.6% sensitivity and 73.7% specificity, which is superior to existing m6A predictors. PEA is potentially broadly applicable to the in-depth study of epitranscriptomics. PEA Docker image is available at https://hub.docker.com/r/malab/pea, source codes and user manual are available at https://github.com/cma2015/PEA. chuangma2006@gmail.com. Supplementary data are available at Bioinformatics online.

 15. Developing Climate Resilience Toolkit Decision Support Training Sectio

  Science.gov (United States)

  Livezey, M. M.; Herring, D.; Keck, J.; Meyers, J. C.

  2014-12-01

  The Climate Resilience Toolkit (CRT) is a Federal government effort to address the U.S. President's Climate Action Plan and Executive Order for Climate Preparedness. The toolkit will provide access to tools and products useful for climate-sensitive decision making. To optimize the user experience, the toolkit will also provide access to training materials. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) has been building a climate training capability for 15 years. The target audience for the training has historically been mainly NOAA staff with some modified training programs for external users and stakeholders. NOAA is now using this climate training capacity for the CRT. To organize the CRT training section, we collaborated with the Association of Climate Change Officers to determine the best strategy and identified four additional complimentary skills needed for successful decision making: climate literacy, environmental literacy, risk assessment and management, and strategic execution and monitoring. Developing the climate literacy skills requires knowledge of climate variability and change, as well as an introduction to the suite of available products and services. For the development of an environmental literacy category, specific topics needed include knowledge of climate impacts on specific environmental systems. Climate risk assessment and management introduces a process for decision making and provides knowledge on communication of climate information and integration of climate information in planning processes. The strategic execution and monitoring category provides information on use of NOAA climate products, services, and partnership opportunities for decision making. In order to use the existing training modules, it was necessary to assess their level of complexity, catalog them, and develop guidance for users on a curriculum to take advantage of the training resources to enhance their learning experience. With the development of this CRT

 16. RAVE-a Detector-independent vertex reconstruction toolkit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Waltenberger, Wolfgang; Mitaroff, Winfried; Moser, Fabian

  2007-01-01

  A detector-independent toolkit for vertex reconstruction (RAVE) is being developed, along with a standalone framework (VERTIGO) for testing, analyzing and debugging. The core algorithms represent state of the art for geometric vertex finding and fitting by both linear (Kalman filter) and robust estimation methods. Main design goals are ease of use, flexibility for embedding into existing software frameworks, extensibility, and openness. The implementation is based on modern object-oriented techniques, is coded in C++ with interfaces for Java and Python, and follows an open-source approach. A beta release is available

 17. The RAVE/VERTIGO vertex reconstruction toolkit and framework

  Science.gov (United States)

  Waltenberger, W.; Mitaroff, W.; Moser, F.; Pflugfelder, B.; Riedel, H. V.

  2008-07-01

  A detector-independent toolkit for vertex reconstruction (RAVE1) is being developed, along with a standalone framework (VERTIGO2) for testing, analyzing and debugging. The core algorithms represent state-of-the-art for geometric vertex finding and fitting by both linear (Kalman filter) and robust estimation methods. Main design goals are ease of use, flexibility for embedding into existing software frameworks, extensibility, and openness. The implementation is based on modern object-oriented techniques, is coded in C++ with interfaces for Java and Python, and follows an open-source approach. A beta release is available.

 18. RAVE-a Detector-independent vertex reconstruction toolkit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waltenberger, Wolfgang [Institute of High Energy Physics, Austrian Academy of Sciences A-1050 Vienna (Austria)], E-mail: walten@hephy.oeaw.ac.at; Mitaroff, Winfried; Moser, Fabian [Institute of High Energy Physics, Austrian Academy of Sciences A-1050 Vienna (Austria)

  2007-10-21

  A detector-independent toolkit for vertex reconstruction (RAVE) is being developed, along with a standalone framework (VERTIGO) for testing, analyzing and debugging. The core algorithms represent state of the art for geometric vertex finding and fitting by both linear (Kalman filter) and robust estimation methods. Main design goals are ease of use, flexibility for embedding into existing software frameworks, extensibility, and openness. The implementation is based on modern object-oriented techniques, is coded in C++ with interfaces for Java and Python, and follows an open-source approach. A beta release is available.

 19. The RAVE/VERTIGO vertex reconstruction toolkit and framework

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waltenberger, W; Mitaroff, W; Moser, F; Pflugfelder, B; Riedel, H V [Austrian Academy of Sciences, Institute of High Energy Physics, A-1050 Vienna (Austria)], E-mail: walten@hephy.oeaw.ac.at

  2008-07-15

  A detector-independent toolkit for vertex reconstruction (RAVE{sup 1}) is being developed, along with a standalone framework (VERTIGO{sup 2}) for testing, analyzing and debugging. The core algorithms represent state-of-the-art for geometric vertex finding and fitting by both linear (Kalman filter) and robust estimation methods. Main design goals are ease of use, flexibility for embedding into existing software frameworks, extensibility, and openness. The implementation is based on modern object-oriented techniques, is coded in C++ with interfaces for Java and Python, and follows an open-source approach. A beta release is available.

 20. Benchmarking the Collocation Stand-Alone Library and Toolkit (CSALT)

  Science.gov (United States)

  Hughes, Steven; Knittel, Jeremy; Shoan, Wendy; Kim, Youngkwang; Conway, Claire; Conway, Darrel J.

  2017-01-01

  This paper describes the processes and results of Verification and Validation (VV) efforts for the Collocation Stand Alone Library and Toolkit (CSALT). We describe the test program and environments, the tools used for independent test data, and comparison results. The VV effort employs classical problems with known analytic solutions, solutions from other available software tools, and comparisons to benchmarking data available in the public literature. Presenting all test results are beyond the scope of a single paper. Here we present high-level test results for a broad range of problems, and detailed comparisons for selected problems.

 1. LBTool: A stochastic toolkit for leave-based key updates

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yuksel, Ender; Nielson, Hanne Riis; Nielson, Flemming

  2012-01-01

  Quantitative techniques have been successfully employed in verification of information and communication systems. However, the use of such techniques are still rare in the area of security. In this paper, we present a toolkit that implements transient analysis on a key update method for wireless...... sensor networks. The analysis aims to find out the probability of a network key being compromised at a specific time point, which result in fluctuations over time for a specific key update method called Leave-based key update. For such a problem, the use of current tools is limited in many ways...

 2. A simulation toolkit for electroluminescence assessment in rare event experiments

  CERN Document Server

  Oliveira, C A B; Veenhof, R; Biagi, S; Monteiro, C M B; Santos, J M F dos; Ferreira, A L; Veloso, J F C A

  2011-01-01

  A good understanding of electroluminescence is a prerequisite when optimising double-phase noble gas detectors for Dark Matter searches and high-pressure xenon TPCs for neutrinoless double beta decay detection. A simulation toolkit for calculating the emission of light through electron impact on neon, argon, krypton and xenon has been developed using the Magboltz and Garfield programs. Calculated excitation and electroluminescence efficiencies, electroluminescence yield and associated statistical fluctuations are presented as a function of electric field. Good agreement with experiment and with Monte Carlo simulations has been obtained.

 3. The Populist Toolkit : Finnish Populism in Action 2007–2016

  OpenAIRE

  Ylä-Anttila, Tuukka

  2017-01-01

  Populism has often been understood as a description of political parties and politicians, who have been labelled either populist or not. This dissertation argues that it is more useful to conceive of populism in action: as something that is done rather than something that is. I propose that the populist toolkit is a collection of cultural practices, which politicians and citizens use to make sense of and do politics, by claiming that ‘the people’ are opposed by a corrupt elite – a powerful cl...

 4. The Multiple-Patient Simulation Toolkit: Purpose, Process, and Pilot.

  Science.gov (United States)

  Beroz, Sabrina; Sullivan, Nancy; Kramasz, Vanessa; Morgan, Patricia

  Educating nursing students to safely care for multiple patients has become an important but challenging focus for nurse educators. New graduate nurses are expected to manage care for multiple patients in a complex and multifaceted health care system. With patient safety as a priority, multiple-patient assignments are necessary in order for nursing students to learn how to effectively prioritize and delegate care. The purpose of this project was the construction of an adaptable and flexible template for the development of multiple-patient simulations. Through utilization, the template moved to a toolkit adding an operational guide, sample-populated template, and bibliography.

 5. Object Toolkit Version 4.3 User’s Manual

  Science.gov (United States)

  2016-12-31

  and with Nascap-2k. See the EPIC and Nascap-2k manuals for instructions. Most of the difficulties that users have encountered with Object Toolkit are...4/icond). 12.3 Importing Components From a NX I-DEAS TMG ASCII VUFF File Users of the NX I-DEAS TMG thermal analysis program can import the ASCII...2k user interface. The meaning of these properties is discussed in the Nascap-2k User’s Manual . Figure 36. Detector Properties Dialog Box. 15.5

 6. A flexible open-source toolkit for lava flow simulations

  Science.gov (United States)

  Mossoux, Sophie; Feltz, Adelin; Poppe, Sam; Canters, Frank; Kervyn, Matthieu

  2014-05-01

  Lava flow hazard modeling is a useful tool for scientists and stakeholders confronted with imminent or long term hazard from basaltic volcanoes. It can improve their understanding of the spatial distribution of volcanic hazard, influence their land use decisions and improve the city evacuation during a volcanic crisis. Although a range of empirical, stochastic and physically-based lava flow models exists, these models are rarely available or require a large amount of physical constraints. We present a GIS toolkit which models lava flow propagation from one or multiple eruptive vents, defined interactively on a Digital Elevation Model (DEM). It combines existing probabilistic (VORIS) and deterministic (FLOWGO) models in order to improve the simulation of lava flow spatial spread and terminal length. Not only is this toolkit open-source, running in Python, which allows users to adapt the code to their needs, but it also allows users to combine the models included in different ways. The lava flow paths are determined based on the probabilistic steepest slope (VORIS model - Felpeto et al., 2001) which can be constrained in order to favour concentrated or dispersed flow fields. Moreover, the toolkit allows including a corrective factor in order for the lava to overcome small topographical obstacles or pits. The lava flow terminal length can be constrained using a fixed length value, a Gaussian probability density function or can be calculated based on the thermo-rheological properties of the open-channel lava flow (FLOWGO model - Harris and Rowland, 2001). These slope-constrained properties allow estimating the velocity of the flow and its heat losses. The lava flow stops when its velocity is zero or the lava temperature reaches the solidus. Recent lava flows of Karthala volcano (Comoros islands) are here used to demonstrate the quality of lava flow simulations with the toolkit, using a quantitative assessment of the match of the simulation with the real lava flows. The

 7. The Wind Integration National Dataset (WIND) toolkit (Presentation)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caroline Draxl: NREL

  2014-01-01

  Regional wind integration studies require detailed wind power output data at many locations to perform simulations of how the power system will operate under high penetration scenarios. The wind datasets that serve as inputs into the study must realistically reflect the ramping characteristics, spatial and temporal correlations, and capacity factors of the simulated wind plants, as well as being time synchronized with available load profiles.As described in this presentation, the WIND Toolkit fulfills these requirements by providing a state-of-the-art national (US) wind resource, power production and forecast dataset.

 8. Formal verification an essential toolkit for modern VLSI design

  CERN Document Server

  Seligman, Erik; Kumar, M V Achutha Kiran

  2015-01-01

  Formal Verification: An Essential Toolkit for Modern VLSI Design presents practical approaches for design and validation, with hands-on advice for working engineers integrating these techniques into their work. Building on a basic knowledge of System Verilog, this book demystifies FV and presents the practical applications that are bringing it into mainstream design and validation processes at Intel and other companies. The text prepares readers to effectively introduce FV in their organization and deploy FV techniques to increase design and validation productivity. Presents formal verific

 9. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor van den Bersselaar

  2011-05-01

  Full Text Available Never kiss a frog again? About neurosocial interventions and existential ethics. In De Vrije wil bestaat niet [There is No Freedom of the Will] Victor Lamme pleads for neurological research into social interventions. I support his plea, but not without some critical considerations. Lamme disputes on neurological grounds the existence of a free will, but he neglects the difference between free will and freedom. As a result he exposes to risk the freedom of the individual to embrace, but also to refuse social interventions. In addition he pleads for a neurological founded utilitarian approach of the training and correction of human behaviour. However, implicitly Lamme’s view on the communicative function of the speech centre in the brain sustains neurologically the relevance of public debate on rules of behaviour and of personal freedom. It would reinforce his plea considerably if he would develop this line of argument and connect it with existential ethics (virtue ethics, care ethics which is, as I argue, also neurological relevant as a framework for research into social interventions. Nooit meer een kikker kussen? Over neurosociale interventies en bestaansethiek Victor Lamme pleit in De vrije wil bestaat niet voor neurologisch onderzoek naar sociale interventies. Ik val hem bij, maar plaats ook kritische kanttekeningen. Lamme betwist op neurologische gronden het bestaan van een vrije wil, maar hij veronachtzaamt het verschil tussen vrije wil en vrijheid. Daarmee zet hij de vrijheid van het individu om sociale interventies te omarmen, maar ook te weigeren, op het spel. Lamme pleit bovendien voor een neurologisch gefundeerde utilitaristische benadering van de training en correctie van menselijk gedrag. Zijn visie op de communicatieve functie van het taalcentrum in de hersenen ondersteunt echter impliciet de neurologische relevantie van het publieke debat over gedragsregels en van persoonlijke vrijheid. Het zou zijn pleidooi aanzienlijk

 10. Provider perceptions of an integrated primary care quality improvement strategy: The PPAQ toolkit.

  Science.gov (United States)

  Beehler, Gregory P; Lilienthal, Kaitlin R

  2017-02-01

  The Primary Care Behavioral Health (PCBH) model of integrated primary care is challenging to implement with high fidelity. The Primary Care Behavioral Health Provider Adherence Questionnaire (PPAQ) was designed to assess provider adherence to essential model components and has recently been adapted into a quality improvement toolkit. The aim of this pilot project was to gather preliminary feedback on providers' perceptions of the acceptability and utility of the PPAQ toolkit for making beneficial practice changes. Twelve mental health providers working in Department of Veterans Affairs integrated primary care clinics participated in semistructured interviews to gather quantitative and qualitative data. Descriptive statistics and qualitative content analysis were used to analyze data. Providers identified several positive features of the PPAQ toolkit organization and structure that resulted in high ratings of acceptability, while also identifying several toolkit components in need of modification to improve usability. Toolkit content was considered highly representative of the (PCBH) model and therefore could be used as a diagnostic self-assessment of model adherence. The toolkit was considered to be high in applicability to providers regardless of their degree of prior professional preparation or current clinical setting. Additionally, providers identified several system-level contextual factors that could impact the usefulness of the toolkit. These findings suggest that frontline mental health providers working in (PCBH) settings may be receptive to using an adherence-focused toolkit for ongoing quality improvement. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 11. Guest editors' introduction to the 4th issue of Experimental Software and Toolkits (EST-4)

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, van den M.G.J.; Kienle, H.M.; Mens, K.

  2014-01-01

  Experimental software and toolkits play a crucial role in computer science. Elsevier’s Science of Computer Programming special issues on Experimental Software and Toolkits (EST) provide a means for academic tool builders to get more visibility and credit for their work, by publishing a paper along

 12. The Customer Flow Toolkit: A Framework for Designing High Quality Customer Services.

  Science.gov (United States)

  New York Association of Training and Employment Professionals, Albany.

  This document presents a toolkit to assist staff involved in the design and development of New York's one-stop system. Section 1 describes the preplanning issues to be addressed and the intended outcomes that serve as the framework for creation of the customer flow toolkit. Section 2 outlines the following strategies to assist in designing local…

 13. Heart Failure: Self-care to Success: Development and evaluation of a program toolkit.

  Science.gov (United States)

  Bryant, Rebecca

  2017-08-17

  The Heart Failure: Self-care to Success toolkit was developed to assist NPs in empowering patients with heart failure (HF) to improve individual self-care behaviors. This article details the evolution of this toolkit for NPs, its effectiveness with patients with HF, and recommendations for future research and dissemination strategies.

 14. Building Emergency Contraception Awareness among Adolescents. A Toolkit for Schools and Community-Based Organizations.

  Science.gov (United States)

  Simkin, Linda; Radosh, Alice; Nelsesteun, Kari; Silverstein, Stacy

  This toolkit presents emergency contraception (EC) as a method to help adolescent women avoid pregnancy and abortion after unprotected sexual intercourse. The sections of this toolkit are designed to help increase your knowledge of EC and stay up to date. They provide suggestions for increasing EC awareness in the workplace, whether it is a school…

 15. Ontwikkeling van een 11 Tesla Nb3Sn dipoolmagneet voor de LHC van CERN

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, A.

  1996-01-01

  In synchrone deeltjesversnellers (kortweg synchrotrons) worden twee tegengesteld gerichte bundels geladen deltjes, zoals protonen of elektronen, in een cirkelvormige baan tot vrijwel de lichtsnelheid versneld... Het doel van dergelijke experimenten is om het karakter van deze samenstellende krachten

 16. Telematics and Building Management Systems. A wireless future; Telematica en Gebouwbeheersystemen. Een draadloze toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boons, J.; Hazenberg, S.; Roumans, M.; Scholten, R.; Schoon, P.; Tolle, R.; Zeiler, W. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2003-11-01

  Communication in buildings is growing more and more important - not only for linking up more or less intelligent, autonomous peripheral controls within a building management system, but for the office automation of user companies. Developments in ICT ore continually gaining pace. As part of their work on a Telematics and Building Management Systems course, a number of students hove written a survey of some recent developments in wireless communication. [Dutch] De communicatie in gebouwen wordt steeds belangnjker. Niet alleen voor de koppoling van meer of minder intelligente en autonome naregelingen binnen een gebouwbeheersysteem, maar vooral in de kantoorautomatisering binnen de bedriiven. De ontwikkelingen op het gebied van de ICT gaan steeds sneller. In het kader van het vak Telematica en Gebouwbeheersystemen heeft een aantal studenten een deel van de ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie in een overzichtsrapport weergegeven.

 17. Gestroomlijnd schrijven: het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid

  OpenAIRE

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, S., & Kirschner, P. A. (2011) Gestroomlijnd schrijven: Het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 14-25.

 18. Assurance en Risk Appetite : Een botsing tussen theorie en praktijk die veel energie oplevert

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild

  2015-01-01

  Presentatie over Risk Appetite: een belangrijk onderdeel van het risicomanagementsysteem. Gegeven aan de Erasmus School of Accounting and Assurance op 10 april 2015 door dr. Arie F. de Wild, lector Gedragseconomie bij Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam.

 19. Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht: sweatshops en contractuele immoraliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Tjon Soei Len, L.

  2014-01-01

  Sweatshops - fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving - zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst

 20. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in