WorldWideScience

Sample records for duurzame samenleving part

 1. Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.

  2008-01-01

  In het onderhavige artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De

 2. Duurzame verlichting.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, René

  2011-01-01

  Duurzame verlichting Verkenning van de mogelijkheden op het Zernike terrein Auteur: drs. René Kerstholt Begeleiders: Prof. dr. Henk Moll (RUG/IVEM) Danny von Hebel (RUG/FB) Drs. Karin Ree (RUG/Bèta Wetenschapswinkel) Opdrachtgever: RUG/FB Rapport Bèta 2011-01 Mei 2011 ISBN (boek) 978-90-367-5001-1 I

 3. Energiebesparing en duurzame energie

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2002-01-01

  Energie is onmisbaar op het varkensbedrijf en istegelijk een belangrijke kostenpost. Uit oogpunt vankostenbeheersing, duurzaamheid en imago is hetbelangrijk aandacht te besteden aan besparing vanenergie en aan duurzame energie.

 4. Duurzame systeem innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Lugt, Remko van der; Gijbels-Janssen, Cyrille; Enninga, Tanja

  2014-01-01

  Deze publicatie beschrijft ervaringen met innnovatie in trajecten in de zorg en de bouw. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de theorie van Peter Senge die complexe veranderingen in systeemdenken beschrijft. Deze Duurzame SysteemInnovatie/aanpak (DSI-aanpak) wordt beschreven met theoretische aanknopin

 5. Het kan ook duurzamer

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2009-01-01

  ASG (Animal Science Group) heeft ideeën ontwikkeld voor een in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023. Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de veehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het rapport Kracht van Koeien van ASG

 6. Duurzame logistiek betekent dubbele winst

  NARCIS (Netherlands)

  Bes-van Staalduinen, J. de

  2011-01-01

  Binnen het programma Duurzame Logistiek van Connekt valt het programma Lean en Green. Doel is om 250 partijen te werven die bereid zijn om hun activiteiten duurzamer uit te voeren. Dit gebeurt op basis van strenge criteria. Opvallend is dat bij de eerste 115 koplopers duurzaamheid hand in hand gaat

 7. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 8. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 9. Kennisoverdracht duurzame visserij en aquacultuur

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, S.R.; Rasenberg, M.M.M.

  2013-01-01

  De Nederlandse overheid heeft in het conceptplan voor het nieuwe Europese Visserij en Maritiem Fonds aangegeven dat onderwijs op het gebied van duurzame visserij op een relatief laag niveau ligt en dat de ontwikkeling van competenties (te) langzaam gaat. Om hier iets aan te kunnen veranderen is een

 10. Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Slabbekoorn, J.J.

  2007-01-01

  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor de akkerbouw algemeen en de vijf belangrijkste akkerbouwgewassen. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www.gewasbeschermingsmaatregelen.n

 11. Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : champignon

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Haan, de J.J.; Slabbekoorn, J.J.

  2007-01-01

  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor champignon. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www. gewasbeschermingsmaatregelen.nl

 12. Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Ozinga, W.A.

  2007-01-01

  Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en natuur is een gezonde bodem essentieel. Daarin past verminderd of geen gebruik van grote hoeveelheden meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daar is plaats voor een divers bodemleven, waarvan specifieke goedaardige bodemschimmels (mycorrhiza

 13. Meting van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppe, Thomas

  2012-01-01

  ‘Think globally, act locally’ is een slogan die sinds de jaren ’90 wordt gebruikt wanneer het over duurzame ontwikkeling gaat. Met de slogan wordt een vertaalslag gemaakt van de mondiale duurzaamheidsagenda naar de dagelijkse lokale praktijk. Daarbij gaat het om concrete afwegingen waar burgers en

 14. Duurzame energie: stroomt het? : belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningsverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Hagelaar, J.L.F.; Stokkers, R.

  2008-01-01

  Om de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw te bevorderen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat glastuinbouwondernemers belemmeringen ondervinden in wet- en regelgeving of vergunningverlening als ze willen omschakelen naar dergelijke energiesystemen. Ande

 15. Subsidies and sustainable development. Concepts, methodology and state of the art in literature; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Concepten, methodologie en stand van zaken van de literatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 1st research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. It gives a conceptual and methodological framework on the relation between subsidies and sustainable development. In the 2nd paper attention is given to an application of the methodology to map subsidies for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 1e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Het geeft een conceptueel en methodologisch kader over het verband tussen subsidies en duurzame ontwikkeling. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 16. Consumer-oriented Sustainable Energy Concepts; Consumentgerichte Duurzame Energieconcepten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuiper, H.J. [Universiteit Twente UT, Enschede (Netherlands)

  2009-10-15

  A study on the willingness of potential buyers of newly built houses to invest in energy efficient systems in order to realize a sustainable dwelling [Dutch] Een onder zoek naar de bereidheid van potentiele kopers van nieuwbouw woningen tot het investeren in energetische systemen om te komen tot een duurzame woning.

 17. Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland : managementsamenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijs, M.N.A.; Sewalt, K.; Berg, van den G.J.; Janssen, E.; Poot, E.H.

  2014-01-01

  Het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland heeft als doel het aanjagen van regionale duurzaamheidsprojecten in de Greenport Westland-Oostland. In het project Kennisoverdracht zijn zeven van dergelijke projecten als business case beschreven, die raakvlak hebben met de milieuthema’s

 18. Marketingstrategie en duurzame ontwikkeling in de agro-food sector

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.; Frambach, R.

  2011-01-01

  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.

 19. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 20. Subsidies and sustainable development. Case studies in the Flemish agricultural and housing policies; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Casestudies in het Vlaamse landbouw- en woonbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 2nd research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. Attention is given to an application of the methodology to map subsidies. In the 1st paper the concept and method are discussed. The method was used for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 2e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Aandacht wordt besteed aan een toepassing van de methodologie om subsidies in kaart te brengen. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 1. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway

 2. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  OpenAIRE

  P.C.M. Hoppenbrouwers

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between two major cities, Dordrecht and 's-Hertogenbosch. The riverlandscape was characterized by the alternation of sandy stream ridges and natural levees, inhabited since prehistoric times, and e...

 3. Duurzame energietechniek : toegepast in de bloembollensector : bijlage rapport : Afstudeerscriptie WErktuigbouwkunde De Haagse Hogeschool afdeling Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Meij, van der M.; PPO Bloembollenteelt,

  2011-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van duurzame energietechnieken die op bloembollenbedrijven toegepast kunnen worden. De volgende technieken zijn onderzocht: zonnepanelen, windenergie, zonnedak, warmtepomp, geothermie, warmtekrachtkoppeling en houtkachel.

 4. Local sustainable energy companies. A few visions from the market; Lokale duurzame energiebedrijven. Een aantal visies uit de markt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faasen, E.; Van Ee, M.; Chatelin, M. (eds.)

  2009-10-15

  In local sustainable energy companies it is all about renewable energy initiatives I which the local authorities play an important steering role. In this publication a number of experts from the renewable energy sector have their say. [Dutch] Bij lokale duurzame energiebedrijven gaat het om duurzame energie-initiatieven waarbij de decentrale overheid een belangrijke regisserende rol speelt. In deze publikatie wordt een aantal experts uit de duurzame energiesector aan het woord gelaten.

 5. Sustainable Energy Business Visits 2009; Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2010-03-15

  Because the Steering Committee for Long-term Agreements on Energy for Mushrooms found the sustainable energy business visits of 2008 very valuable, it was decided in 2009 to assign Cpoint the task of conducting sustainable energy advisory visits, enabling mushroom cultivators to sign up for a free of charge sustainable energy visit. This report summarizes the results of these business visits [Dutch] Omdat de Duurzame Energie (DE) bedrijfsbezoeken van 2008 door de Stuurgroep MJA-e Paddestoelen als erg waardevol zijn ervaren, is er ook voor het jaar 2009 aan Cpoint een opdracht voor het uitvoeren van DE adviesbezoeken verstrekt, waarbij champignontelers zich konden opgeven voor een gratis DE adviesbezoek. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de bedrijfsbezoeken.

 6. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 7. Sustainable energy in the flower bulb sector; Duurzame energie in de bloembollensector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-06-15

  The aim of this study is to get a clear view on the technical and economic options for the deployment of sustainable technologies in the flower bulb sector. It subsequently addresses the energy demand of the sector and its distribution across various company processes. Next it addresses the penetration degree of sustainable techniques in use. After this, the opportunities for new sustainable techniques are elaborated. The most appealing techniques are calculated: wood-fired boiler (base load), gas-fired boiler (peak load) and the use of surface water; bio-CHP; PV modules and/or sustainable electricity [Dutch] Het doel van deze studie is de technische en economische mogelijkheden voor de toepassing van duurzame technologieën in de sector helder te krijgen. Hierbij is achtereenvolgens ingegaan op de energievraag van de sector en de opdeling daarvan over de verschillende bedrijfsprocessen. Vervolgens is ingegaan op de penetratiegraad waarin duurzame technieken zijn toegepast. Daarna zijn de mogelijkheden voor nieuwe duurzame technieken uitgewerkt. De meest aantrekkelijke technieken zijn doorgerekend: Houtketel (basislast), gasketel (pieklast) en het gebruik van oppervlaktewater; Bio-WKK; PV-panelen en/of duurzame elektriciteit.

 8. Measures for sustainable energy in the livestock farming industry; Maatregelen duurzame energie veehouderijsector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellekens, J. [DLV Bouw Milieu en Techniek, Uden (Netherlands)

  2010-07-15

  The sectors of pig farming, poultry farming and veal farming have been examined for sustainable energy deployment options in agricultural businesses. These are systems are ready for practice and to be used by individual businesses. Background information is provided on energy saving, deployment of photovoltaic energy, solar collectors, biomass incineration, heat pumps, air conditioning with ground water, and practical experiences in the deployment of sustainable energy systems. Moreover, an overview is given of subsidies and fiscal opportunities for sustainable energy deployment by agricultural businesses [Dutch] Voor de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en vleeskalverhouderij is onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn van duurzame energie (DE) op agrarische bedrijven. Het betreft systemen welke praktijkrijp zijn en te gebruiken op individuele bedrijven. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over energiebesparing, toepassen van photovoltaische energie, zonnecollectoren, verbranden van biomassa, warmtepompen, luchtconditionering met grondwater, praktijkervaringen in de toepassing van duurzame energiesystemen. Ook wordt een overzicht geven van subsidies en fiscale mogelijkheden voor toepassen van DE-systemen op agrarische bedrijven.

 9. Sustainable energy is a choice for the future; Duurzame energie is kiezen voor de toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Kooij, E.

  2012-03-15

  On 7 February, the French 'Syndicat des Energies Renouvelables' (SER) published its white paper on renewable energy in which twelve recommendations are formulated. The aim is to raise the share of renewable energy in the total French energy system from 13% in 2010 to 25% in 2020. Employment, security of energy supply and a better climate are named as the main reasons for this endeavor. [Dutch] Op 7 februari presenteerde het Franse 'syndicat des energies renouvelables' (SER) haar witboek over duurzame energie waarin twaalf aanbevelingen zijn opgenomen. De inzet is om het aandeel van duurzame energie in de totale Franse energievoorziening te verhogen van 13% in 2010 naar 25% in 2020. Werkgelegenheid, energievoorzieningszekerheid en een beter klimaat werden als belangrijkste redenen genoemd.

 10. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 11. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 12. Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360 - ca. 1515.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between t

 13. Eiland op drift. De sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving: St. Eustatius

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.

  1979-01-01

  The island of St. Eustatius is one of the least known and forgotten places within the Kingdom of the Netherlands. Yet the island does have an illustrious history and it played an important part in trade within the Caribbean area, particularly in the eighteenth century. St. Eustatius was an important

 14. Eiland op drift : de sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving : St. Eustatius

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.

  1979-01-01

  The island of St. Eustatius is one of the least known and forgotten places within the Kingdom of the Netherlands. Yet the island does have an illustrious history and it played an important part in trade within the Caribbean area, particularly in the eighteenth century. St. Eustatius was an important

 15. Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360 - ca. 1515.

  OpenAIRE

  P.C.M. Hoppenbrouwers

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between two major cities, Dordrecht and 's-Hertogenbosch. The riverlandscape was characterized by the alternation of sandy stream ridges and natural levees, inhabited since prehistoric times, and extensive ...

 16. Sustainable energy. Economic growth for the Netherlands with green potential; Duurzame energie. Economisch groeigebied voor Nederland met groene potentie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijbesma, F.; Oudeman, M.

  2010-02-15

  Research of the economic potential and options for enhancing renewable energy in the Netherlands. The following research questions were addressed: What is the current and future economic value of renewable energy in the Netherlands?; What are the areas in which the Netherlands has a unique point of departure with respect to knowledge and activities?; How can the economic potential be optimally deployed? Can the opportunities be increased by making it a key area?; What are other ways are there to enhance the economic development?. [Dutch] Onderzoek naar de economische potentie en opties ter versterking van duurzame energie in Nederland. Daarbij stonden volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is de huidige en toekomstige economische waarde van duurzame energie in Nederland?; Op welke gebieden heeft Nederland een unieke uitgangspositie qua kennis en bedrijvigheid? Hoe is de economische potentie optimaal te benutten?; Kunnen de kansen vergroot worden door het een sleutelgebied te maken?; Welke andere manieren zijn er om de economische ontwikkeling te stimuleren?.

 17. Sustainable energy options in the mushroom sector [in the Netherlands]; De mogelijkheden van duurzame energie in de paddestoelensector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maas, M.J.J. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2004-07-15

  The mushroom sector is running behind the schedule of the Long-Term Agreement on Energy efficiency with regard to the aspect of sustainable energy. The conclusion of this report is that the option of (joint) purchase of green electricity is the best feasible option. Other options for sustainable energy, such as thermal energy storage combined with heat exchangers, are interesting from a business-economic perspective in new constructions [Dutch] De champignonsector ligt achter op het schema van de Meerjarenafspraak Energie voor het aspect duurzame energie. De conclusie van dit rapport is dat de optie van (gezamelijke) inkoop van groene stroom de meest haalbare is. Opties voor duurzame energie zoals koude- en warmteopslag in combinatie met een warmtewisselaar zijn bij nieuwbouw bedrijfseconomisch interessant.

 18. Where does sustainable growth end? Inaugural speech; Waar eindigt duurzame groei? Inaugurele rede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlagh, R.

  2010-11-15

  After a brief explanation about several characteristics of capitalism, a number of environmental issues are discussed, paying particular attention to the climate issue. In this context an answer is given to the question what sustainability means and how sustainability can be implemented. A price tag needs to be attached to the use of nature and the environment. Several examples are given in support of the value of scarce nature and how difficult it is to distribute this value evenly. Finally, insight is given in the conditions for sustainable growth as well as the main obstacles. [Dutch] Na een korte uiteenzetting van enkele kenmerken van het kapitalisme wordt een aantal milieuproblemen voor het voetlicht gebracht met speciale aandacht voor het klimaatprobleem. In deze context wordt de vraag beantwoord wat duurzaamheid betekent en hoe duurzaamheid kan worden geimplementeerd. Aan het gebruik van natuur en milieu moet een prijskaartje komen te hangen. Er worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt hoe waardevol schaarse natuur is, en hoe moeilijk het is deze waarde eerlijk te verdelen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de voorwaarden voor duurzame groei, en de belangrijkste obstakels.

 19. Nature and sustainable energy production. Wind turbines in nature reserves; Natuur en duurzame energieproductie. Windturbines in natuurgebieden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kistenkas, F.H. [Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid, Wageningen Universiteit WUR, Wageningen (Netherlands)

  2010-06-15

  Recent case law developments and opportunities within the nature conservation law of Natura 2000 are discussed (ch 2). Next, attention is paid whether or not the literature on nature conservation and climate legislation could provide innovative mindsets for the production of renewable energy in or near a Natura 2000 area. [Dutch] In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwste jurisprudentiele ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het natuurbeschermingsrecht van Natura 2000 (hfst 2) en vervolgens of ook de natuurbeschermingsrechtelijke en klimaatrechtelijke rechtsliteratuur nog vernieuwende denkrichtingen zou kunnen bieden voor duurzame energieproductie in of nabij een Natura 2000-gebied.

 20. Ambition, policy and consistency. The ins and outs of 16% sustainable energy in 2020; Ambitie, beleid en consistentie. Het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaat, A.

  2013-01-15

  This memo outlines the options to realize the target of 16% sustainable energy for 2020 via production in the Netherlands [Dutch] De notitie verkent de oplossingen om via productie in Nederland de doelstelling voor duurzame energie te halen: 16% in 2020.

 1. Review Programme Portfolio. Sustainable Electricity Supply. Innovation Force and Programming; Review Programmaportfolio Duurzame Elektriciteitsvoorziening. Innovatiekracht en Programmering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elings, C.; Bos, S.; Terwel, L.; Idema, R. [Royal Haskoning Strategie en Management Consultants SMC, Rotterdam (Netherlands)

  2010-07-15

  The title relates to the innovation review of the programs Wind, Solar PV, Bio-electricity, Smart Grids and Cogeneration of the NL Agency (formerly SenterNovem). The review assesses the innovation based on a survey of the activities from, among others, the EOS (Energy Research Strategy), DEN (Sustainable Energy Netherlands) and SDE (Stimulating Renewable Energy) programmes. The evaluation is performed using the seven functions of the innovation system method, ranging from knowledge development to market introduction. [Dutch] De titel review betreft de innovatiekracht van de programma's Windenergie, Zon-PV, Bio-elektriciteit, Slimme netten en Warmte-kracht koppeling van het Agentschap NL (voorheen SenterNovem). De review beoordeelt de innovatiekracht aan de hand van een inventarisatie van de activiteiten vanuit ondermeer EOS (Energie Onderzoek Strategie), DEN (Duurzame Energie Nederland) en SDE (Stimulering Duurzame Energie) in de afzonderlijke programma-velden. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de zeven functies uit de innovatie-systeem-benadering, die varieren van kennisontwikkeling tot marktintroductie.

 2. Working together. Best practices in sustainable utility building; Samen aan de slag. Best practices in duurzame utiliteitsbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franzen, E.; Verstraete, E.; Mathlener, R.; Wenting, R. [PricewaterhouseCoopers PwC, s.l. (Netherlands); De Waal, L.; Kuijpers, S.; Veendrick, P.; Scheelbeek, J. [Rabobank International, Utrecht (Netherlands); Fraanje, P. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Rabobank and PwC have taken the initiative to work with players in the construction and real estate sector to find success factors of sustainable construction of utility buildings. With the cooperation of industry leaders is a selection is made of case studies, quotes and findings. They are illustrative and should inspire to seek a personal interpretation of sustainability. [Dutch] Rabobank en PwC hebben het initiatief genomen om samen met spelers in de bouw- en vastgoedsector te zoeken naar succesfactoren van duurzame utiliteitsbouw. Met medewerking van toonaangevende bedrijven is een selectie gemaakt uit praktijkvoorbeelden, quotes en bevindingen. Ze zijn illustratief en moeten inspireren om op zoek te gaan naar een eigen invulling van duurzaamheid.

 3. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 4. Focusing on sustainable energy ambitions in the area development process. 2. ed.; Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  Many local authorities have established firm energy ambitions. Making the built environment more sustainable, both by means of energy saving measures and by making the remaining energy use sustainable, are important focus points. The question rises how sustainable energy ambitions can be embedded in the area development process. Area developments related to new buildings or demolition/new building projects often involve lengthy and complex projects. Projects in which many parties and interests play a role, in which many instruments can be used and energy concepts can be applied. This report provides an overview of the area development process and the corresponding instruments and concepts. [Dutch] Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgesteld. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. De vraag is hoe duurzame energieambities goed verankerd kunnen worden in het gebiedsontwikkelingsproces. Bij gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of sloop/nieuwbouw projecten gaat het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen, diverse instrumenten kunnen worden gebruikt en energieconcepten kunnen worden toegepast. Dit rapport geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten en concepten.

 5. Berekening van broeikasgas-emissies tijdens het internationale transport van sierteeltproducten : scenario's voor verduurzaming in de transportschakel van sierteeltproducten voor geselecteerde export- en importstromen in het kader van het project Greenrail III/Duurzame Slimme Ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Gogh, van J.B.; Groot, J.J.

  2012-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het transport van sierteeltproducten op duurzame wijze in te richten, is voor verschillende transportscenario’s de carbon footprint berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de exportbestemmingen Zweden, Noorwegen, Italië, Polen, Rusland en Turkije

 6. Local energy. Decentralized sustainable electricity. Business case and societal cost benefit analysis; Lokaal energiek. Decentrale duurzame elektriciteit. Business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-01-15

  The Dutch government plans to facilitate production of electricity for own use and remove barriers. A good understanding of the effects of decentralized electricity production on the existing (energy) system is lacking. A study has been carried out on the social value of local sustainable energy production in the Netherlands: at the local level and for the Netherlands as a whole. The research focuses on groups of small-scale domestic consumers and households that produce sustainable electricity from renewable sources for their own use, mainly by means of wind turbines and solar panels. The central question is: what happens when 50% of the households in the Netherlands produce their own electricity, locally and sustainable? [Dutch] De Nederlandse overheid wil elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik faciliteren en belemmeringen hiervoor wegnemen. Een goed inzicht in de effecten van decentrale electriciteitsproductie op het bestaande (energie)systeem ontbreekt. Er is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van lokale duurzame energieproductie in Nederland: op lokaal niveau en voor Nederland als geheel. Het onderzoek richt zich op groepen kleinverbruikers/huishoudens die hernieuwbare, duurzame elektriciteit produceren voor eigen gebruik, voornamelijk met windmolens en zonnepanelen. De centrale vraag is: wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekt?.

 7. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 8. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 9. Results of a survey on the sustainable import of biomass; Resultaat Enquete duurzame import van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergsma, G.C.; Groot, M.I.

  2006-06-15

  As part of an array of strategies to combat climate change, biomass is being used increasingly as a substitute for fossil fuels. It is important that the sustainability benefits thus accruing to the Netherlands are not at the expense of sustainable development in producer countries. Against this background the 'Sustainable biomass imports' project group is developing a set of criteria for evaluating the sustainability of biomass projects. To assess support for such criteria, CE conducted an internet survey among the various stakeholders (NGOs, industry, government), drawing a total of 104 responses. This report presents all the results and conclusions of the survey, for each category of stakeholders and overall. Among the most striking conclusions are the following: The majority of respondents see a sustainability audit on biomass as feasible, provided the sustainability criteria are adequate for the purpose (68%); Almost all the respondents are of the opinion that such sustainability criteria should apply to all applications of biomass (90%); On the issue of whether these criteria should vary according to the producer region concerned, respondents were divided (50% for, 50% against); Many NGOs state there should be different sustainability criteria in force for different biomass flows (50%), in contrast to industry, which argues for a uniform set of criteria for all flows; Most respondents hold that any biomass criteria should apply to both subsidised and unsubsidised projects; At the same time, a sizable majority of respondents state that subsidisation of biomass projects should depend on the degree of sustainability (72%) and in particular on the CO2 emission cuts achieved, this being regarded as the single most important factor; When it comes to the issue of GMO, opinions differ markedly between NGOs and industry, with some 75% of NGOs wanting this aspect included, but only 10% of industry; Respondents also commented on a number of additional issues

 10. Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief. Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Sanders

  2014-08-01

  and experience of ‘residents initiatives’ in the Dutch neighbourhood restructuring challenges, for investigating ‘the potential’ of residents initiating renewable energy in the home environment. As was reflected in the central research question: ‘Under which conditions do social cohesion and sustainable corporate residents initiative influence each other successfully, for the sake of renewable energy in the built environment for living?’In order to be able to answer the central research question, two lines of research were followed; in addition to research on conditions for social cohesion (a social collective of residents, conditions for residents collectives to invest in renewable energy were investigated. The research methodology included a combination of literature review, case studies at various levels (group discussions, interviews and research among professionals (group discussions. This included (besides the literature search all qualitative research to get the motivations and reasons behind ‘residents decisions’ more clear.The above mentioned case studies included both neighbourhoods that are known for the present social cohesion and sustainability realized as a result of ‘residents initiative’. This included the districts IJburg Amsterdam and Hoograven Utrecht, some ecological neighbourhoods in The Netherlands, as well as the GWL site in Amsterdam and ‘City of the Sun’ in Heerhugowaard. The geographic scale on which ‘residents initiatives’ appear, has therewith a part of the research and a component in analyses.Finally, group discussions with professionals regarding the role of resident initiatives, both in urban development (real estate professionals and energy transition (renewable energy in the environment (energy professionals were conducted. This was included to establish the attitude and roles of professionals towards ‘residents initiative’.The conclusion is that three ‘Blocking dilemmas’ further prevent the

 11. Sustainable development appreciated? The development of a monitor on sustainability consciousness and behaviour; Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.A.M.; Harkink, E.W.F.P.M.; Van Ingen, E.J. [Telos, Universiteit van Tilburg, Tilburg (Netherlands); Lampert MA; Van der Lelij, B.; Van Ossenbruggen, R. [Motivaction, Motivaction (Netherlands)

  2004-07-01

  voor duurzame producten of diensten. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de belangstelling voor duurzame producten of diensten verschilt tussen consumenten. Hoe is dit te verklaren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deden Telos en Motivaction in opdracht van het MNP-RIVM onderzoek naar het duurzaamheidbewustzijn en -gedrag van de Nederlandse bevolking. Er werden drie duurzaamheidsegmenten gevonden, op grond van de waardenpatronen van mensen. Laag duurzamen: zijn sterk gericht op leven in het hier en nu, houden erg van gemak, stellen het eigen belang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch ingesteld, zijn niet bezorgd over het milieu. Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen milieubewust leven, zijn gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, zijn betrokken bij de buurt, voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en willen daarnaast ook bewust milieuvriendelijk consumeren, meer betalen voor milieuvriendelijke en natuurlijk gefabriceerde producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap. De duurzaamheidsegmenten zijn vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde 'sociale milieus'. Traditionele burgers enerzijds en kosmopolieten/ postmaterialisten anderzijds bleken het meest duurzaam. Bij de eerste gaat het vooral om zorg en behoud van de eigen omgeving, bij de tweede vooral om mondiale betrokkenheid. Men kan met andere woorden vanuit een totaal verschillende waardenorientatie tot duurzaamheid komen. Opvallend was verder dat generaties sterk blijken te verschillen in de mate van duurzaamheid. Jongere generaties vinden duurzame ontwikkeling een stuk minder belangrijk dan ouderen. Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de levensfase waarin men zich bevindt, maar er zijn ook aanwijzingen dat duurzaamheid minder goed aansluit bij het waardenpatroon van jongere generaties.

 12. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 13. Sustainable development: a mission for social work? A normative approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jef Peeters

  2012-06-01

  De huidige sociaal-ecologische crisis vraagt om een transitie naar een duurzame samenleving, en die raakt aan alle aspecten van ons leven. Daarom moet ook het sociaal werk nadenken over de betekenis van duurzame ontwikkeling voor zijn praktijk. Tot nu toe bleef het bewustzijn van ecologische grenzen grotendeels buiten het aandachtsveld van het sociaal werk. Nochtans is het steeds maar groeiende verband tussen veel sociale en ecologische problemen de centrale focus van het concept duurzame ontwikkeling. Dit artikel argumenteert hoe het sociaal werk op grond van zijn eigen missie kan aansluiten bij een proces van duurzame ontwikkeling. Daartoe wordt het normatieve kader van de Brundtland-visie op duurzame ontwikkeling vergeleken met de missie van het sociaal werk die besloten ligt in zijn internationale definitie. Die analyse maakt het mogelijk om enkele voorwaarden te formuleren voor een bijdrage van het sociaal werk aan een duurzaamheidstransitie.

 14. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 15. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 16. Van maakbare samenleving naar maakbare mens?

  NARCIS (Netherlands)

  Dunk, H.W. von der

  2000-01-01

  In Hindoetempels op Bali staan bij de ingang links en rechts twee godheden opgesteld: Vishnu, de god van het goede en Shiva die het kwaad representeert als godheid van de destructie. Helemaal zo eenvoudig ligt het eigenlijk niet. Het A en O van alle historische wijsheid is trouwens 'dat het nooit zo

 17. Duurzame energie: een nuchter verhaal

  NARCIS (Netherlands)

  MacKay, D.J.C.

  2008-01-01

  Een samenvatting van het boek 'Sustainable Energy - without the hot air' van David J.C. MacKay. Professor MacKay is hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge en Chief Scientific Advisor to the Department of Energy and Climate Change van de Britse regering. In het boek vergelijkt hij het gebruik

 18. Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, André Gerardus

  2001-01-01

  The majority of human activities, including consumption, take place in urban areas. These activities are possible through the input and output of streams like energy, water, materials, goods and waste. Due to human activities citizens are often confronted with local environmental problems like air p

 19. Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beelen P van; Berg GA van den; Boer M de; Gaag DJ van der; Groenwold JG; Huijsmans JFM; Kalf DF; Kool SAM de; Kruijne R; Merkelbach RCM; Snoo GR de; Vijftigschild RAN; Vijver MG; Wal AJ van der; Alterra; CBS; CLM; CML; Kiwa; PD; PPO; PRI; RIZA; LER

  2007-01-01

  The Dutch plant protection policy aims at reaching sustainable agriculture in the Netherlands. Operational goals with respect to the environment for the year 2010 compared to the year 1998 are: a reduction of 95% of the environmental impact on surface water and a reduction of 95% of bottle-necks in

 20. Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, André Gerardus

  2001-01-01

  The majority of human activities, including consumption, take place in urban areas. These activities are possible through the input and output of streams like energy, water, materials, goods and waste. Due to human activities citizens are often confronted with local environmental problems like air p

 1. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 2. Reflection on the role of the Dutch government in sustainable supply chains. New phase in the transition of sustainable products; Reflectie op rol overheid bij verduurzaming productketens. Nieuwe fase in transitie naar duurzame producten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kok, M.; Van Oorschot, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-03-15

  This article is based on an exploratory study which analyses some of the earliest multi-actor sustainable supply chain governance systems in order to answer the key research questions: Which strategies and instruments do governments - national and supranational - apply in advancing sustainable production and consumption in global supply chains; and What is known about the effectiveness of these strategies and instruments? The study focuses on two supply chains with the longest history of addressing imports from developing countries (tropical timber and coffee). These two supply chains are compared with two supply chains that are gaining increasing attention: - cocoa and tea. The study shows that the two most 'mature' global sustainable supply chains are market led in issuing voluntary certification and that buying certified products is starting to become mainstream and increasingly effective. The sustainable supply chains for tea and cocoa are more recent developments but may develop faster because of the lessons learnt in sustainable supply chains developed earlier. [Dutch] Het marktaandeei van meerdere duurzame producten is inmiddels het nichestadium ontstegen. Die verduurzaming wordt door de overheid primair gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners (bedrijfsleven, burgers en belangenorganisaties). Hierbij speelt de overheid slechts een begeleidende rol vanuit de zijlijn. Naarmate de marktaandelen verder toenemen is vanwege tekortkomingen in de markt reflectie op die rol nodig. Als illustratie wordt in dit artikel ingegaan op ontwikkelingen in twee productketens: koffie en hout.

 3. Learning from the energetic rural area. Local and regional coalitions for sustainable development of rural areas; Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale coalities voor duurzame plattelands ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farjon, H.; Arnouts, R.

  2013-07-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 4. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  OpenAIRE

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzi...

 5. Employment effects of energy conservation investments in the four northern provinces of The Netherlands. Werkgelegenheid bij een doelmatige en duurzame energievoorziening in het Noorden des Lands

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huizinga, W.; De Vries, B.

  1986-01-01

  As part of the research project on the possibilities of more appropriate and long lasting energy supplies done by the 'Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde (IVEM)' of the State University of Groningen, an evaluation of the effects for employment has been made. This evaluation contains a.o. the set-up and results of an inquiry among suppliers of energy apparatus in the northern part of The Netherlands and the computer calculations of employment effects of energy conservation apparatus investments. 1 fig., 2 tabs., 50 refs.

 6. Multifunctional camping building full of sustainable technology. All installations controlled through the internet; Multifunctioneel kampeergebouw vol duurzame techniek. Alle installaties zijn via internet te beheren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoemaker, E.

  2011-06-15

  A fully integrated, computerized control system is not just suitable for large companies; it can also be realized by smaller organizations as part of their sustainability policy. Eventually, the investment can result in a significant saving. This article discussed the example of scouting and camping site St. Walrick in Overasselt (the Netherlands) [Dutch] Een volledig geintegreerd, computergestuurd beheersysteem is niet alleen geschikt voor grote bedrijven. Het is ook bereikbaar voor kleinere organisaties en past vaak heel goed in hun duurzaamheidbeleid. Uiteindelijk kan de investering een behoorlijke besparing opleveren. In dit artikel wordt het voorbeeld van scouting- en kampeerterrein St. Walrick in Overasselt (Gelderland) besproken.

 7. Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wallet

  2013-01-01

  For centuries ritual slaughter had a stable and legitimate place in Dutch society. It was one of the religious rites of the Jewish minority and thus accepted. From the nineteenth century onwards, however, criticism was voiced by animal rights activists, anti-religious organizations and anti-Semites.

 8. Polarisatie in de Nederlandse samenleving en politiek : het integratiebeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterwaal, A.

  2009-01-01

  Summary: Polarization in Dutch society and politics: the ethnic integration policy A growing polarization features current debates in the Netherlands. However, a systematic measurement of polarization is missing thus far. The present paper aims to describe and compare trends in societal and politica

 9. Groenafval: duurzame energie voor het oprapen

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  In het verleden was er geen groenafval. Alle uit natuur en landschap vrijkomende productie werd gebruikt, of het nu om heideplagsel gaat, wilgentenen, of geriefhout uit houtwallen en houtsingels. In de huidige tijd neemt de vraag naar grondstoffen uit de land- en bosbouw fors toe. In 2007 heeft Wage

 10. Evaluatie "Duurzame businessmodellen in de zorglandbouw"

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.; Hulsink, W.; Grin, J.

  2010-01-01

  Zorglandbouw is een vorm van metropolitane landbouw. Het verbindt de zorgvraag uit metropolitane gebieden aan agrarische ondernemers die dagbesteding aanbieden. Hierdoor ontstaat nieuwe (agrarische) bedrijvigheid die ervoor zorgt dat agrarisch cultuurlandschap rond de stad kan worden behouden. Een s

 11. Veerkracht : partijen vinden elkaar in duurzame pluimveevleesproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Top, van den M.; Leenstra, F.R.

  2005-01-01

  Een alsmaar kritischer wordende consument, een steeds sterkere internationale concurrentie en verdiensten die al jaren onder druk staan. De pluimveevleessector kan herstellen van de klappen. Het project 'Veerkrachtige Pluimveevleesproductie' laat dat zien

 12. Energiebesparing en duurzame energie op praktijkcentrum Sterksel

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Energie is sinds jaar en dag een belangrijk onderzoeksthema op Praktijkcentrum Sterksel. Daarom is er een energiemonitoring-systeem aangelegd en zijn er meerdere energiezuinige stalontwerpen en installaties geonstalleerd. Verwarmen en ventileren van de stallen zal echter altijd energie blijven vrage

 13. 4 dagen duurzame mobiliteit in Brest

  NARCIS (Netherlands)

  Gorris, T.

  2013-01-01

  Brest is gastheer van het 11e CIVITAS Forum Conference: hét jaarlijkse event van een initiatief waarmee de Europese Commissie Europese steden ondersteunt om stedelijke mobiliteit te verduurzamen. Voor mij een bijzondere editie: het is mijn eerste Forum en ik ben projectleider van het Civitas-Wiki pr

 14. Duurzame beheersing bodemziekten : een praktisch handvat

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de M.

  2012-01-01

  Aaltjes, schimmels, insecten en onkruiden vormen in de teelt van bloembollen, vaste planten en zomerbloemen op zandgrond een hardnekkig probleem. De oplossing ligt in het toepassen van duurzaam bodembeheer. Dit kan op veel manieren. In dit artikel een praktisch overzicht van de stappen en verschille

 15. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 16. Voorbeelden Duurzame Voedselplanning, Een inventarisatie van 10 steden en gemeentes die invulling geven aan duurzame voedselplanning

  NARCIS (Netherlands)

  Stuiver, M.; Schrijver, R.A.M.

  2010-01-01

  Welke internationale voorbeelden van steden zijn er die op lokaal niveau beleid maken om duurzaam voedsel te bevorderen? Wat zeggen die voorbeelden wat je als gemeente op lokaal niveau kan doen om duurzaam voedsel te bevorderen? In dit document staan 10 voorbeelden van gemeenten wereldwijd die lokaa

 17. Coronal Partings

  CERN Document Server

  Nikulin, Igor F

  2015-01-01

  The basic observational properties of the 'coronal partings'--the special type of the coronal magnetic structures, identified by a comparison of the coronal X-ray images and solar magnetograms--are considered. They represent channels inside the unipolar large-scale magnetic fields, formed by the rows of magnetic arcs directed to the neighboring fields of opposite polarity. The most important characteristics of the partings are revealed. It is found that--from the evolutionary and spatial point of view--the partings can transform to the coronal holes and visa versa. The classes of global, intersecting, and complex partings are identified.

 18. Clean air or keeping up appearances? European regulations for the emission of NOx and particulates by modern coal-fired power plants; Schone lucht of schone schijn? Europese regulering van de emissies van NOx en fijn stof naar lucht door moderne kolencentrales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giljam, R.A. [Groningen Centre of Energy Law, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-01-15

  The Dutch production capacity for energy generation is currently expanded significantly. A large part of this new capacity consists of coal-fired plants. This increases the dependence on fossil fuels. This development is at odds with the endeavour to create a more sustainable society, and particularly a more sustainable energy consumption. In view of this field of tension and the consequences the construction of these plants may have for the energy transition, this article examines the requirements with regard to environmental quality that these plants must meet. The article sketches the background of the research and offers an overview of the most important European regulations in this area. It also briefly touches upon the establishment of the concrete standard in the permits and discusses existing bottlenecks in current regulations. Finally, an analysis is conducted to find out how these developments will impact the level of environmental protection that is offered [Dutch] Momenteel wordt in Nederland de productiecapaciteit voor de opwekking van energie fors uitgebreid. Een groot deel van deze nieuwe capaciteit bestaat uit kolencentrales. Hierdoor zal sprake zijn van een toename van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met het streven naar een duurzamere samenleving en, in het bijzonder, een duurzamer energiegebruik. Vanwege dit spanningsveld, en de consequenties die de bouw kan hebben voor de energietransitie, wordt in dit artikel gekeken naar de eisen aan de milieukwaliteit van deze centrales. Het artikel schetst de achtergrond van het onderzoek en geeft een overzicht van de voornaamste Europese regelgeving op dit terrein. Ook wordt beknopt ingegaan op de totstandkoming van de concrete normstelling in de vergunningen en worden de bestaande knelpunten in de huidige regelgeving besproken. Tenslotte wordt geanalyseerd wat dit alles betekent voor het niveau van milieubescherming dat wordt geboden.

 19. Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers TAM; Harkink EWFPM; Ingen EJ van; Lampert MA; Lelij B van der; Ossenbruggen R van; Telos; Motivaction; NMD

  2004-01-01

  From several studies it follows that Dutch consumers are not really interested in buying sustainable products or services. But these studies also conclude that some consumers are more sustainable in their purchasing behaviour than others. In order to explain this difference the Dutch population was

 20. Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  D. Kooij (Dorien); J.S.E. Dikkers (Josje); P.G.W. Jansen (Paul); J.J.C. van den Broek (Judith)

  2013-01-01

  markdownabstract__Inleidend__ Gezien de sterke vergrijzing van Westerse samenlevingen (o.a. OECD, 2012; UN, 2007) en ontwikkelingen op overheidsniveau rond het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd is het (nood)zaak voor beleidmakers en Human Resource (HR) professionals om oudere

 1. Jaarrond duurzame en intensieve aardbeienteelt met minder stroom

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.

  2016-01-01

  The opportunities to significantly reduce the electricity consumption in an illuminated strawberry cultivation
  has been analysed in a desk study. Special energy-efficient LED lamps can be used to steer plant growth and
  development. By replacing HPS-lamps by the latest LEDs with an energy eff

 2. Expeditie agroparken : ontwerpend onderzoek naar metropolitane landbouw en duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Smeets, P.J.A.M.

  2009-01-01

  In agropark-ontwerpen ligt de ambitie besloten om via ruimtelijke clustering scheiding op te heffen tussen landbouw(productie), transport in de primaire lijn en de verwerking van produkten (zoals bij slacht van vee). Belangrijke uitdaging daarbij is het aandeel van fossiele energie. Daarnaast zijn o

 3. Jaarrond duurzame en intensieve aardbeienteelt met minder stroom

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.

  2016-01-01

  The opportunities to significantly reduce the electricity consumption in an illuminated strawberry cultivation
  has been analysed in a desk study. Special energy-efficient LED lamps can be used to steer plant growth and
  development. By replacing HPS-lamps by the latest LEDs with an energy

 4. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontw

 5. Kippen in de wei is een ecologisch duurzame neventak.

  NARCIS (Netherlands)

  Bassler, A.; Oomen, G.J.M.

  1998-01-01

  To prevent problems with parasites and accumulation of manure, an experiment was performed with layers on pasture, together with cows and sheep. Calculations were made for additional feeding with cereals and the possible reduction in feed costs. The maximum number of chickens per ha on a pasture sha

 6. Body parts

  Science.gov (United States)

  Ayiter, Elif

  2010-01-01

  In this project, the artist wishes to examine corporeality in the virtual realm, through the usage of the (non)-physical body of the avatar. An art installation created in the virtual world of Second Life, which is meant to be accessed with site specific avatars, will provide the creative platform whereby this investigation is undertaken. Thus, "body parts" seeks to challenge the residents of virtual environments into connecting with the virtual manifestations, i.e., avatars of others in an emotionally expressive/intimate manner.

 7. Part two

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mads Pagh; Kær, Søren Knudsen; Korsgaard, Anders

  2008-01-01

  A novel micro combined heat and power system and a dynamic model thereof were presented in part one of the publication. In the following, the control system and dynamic performance of the system are presented. The model is subjected to a measured consumption pattern of 25 Danish single family...... houses with measurements of heat, power and hot water consumption every 15th minute during one year. Three scenarios are analyzed ranging from heat following only (grid compensation for electricity) to heat and power following with net export of electricity during high and peak load hours. Average...

 8. De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.B.A.

  2014-01-01

  The thesis is a case study into the development of child labor in the Netherlands in the nineteenth century (up to 1914), focusing on Leiden. Child labor in this study is defined as the market-orientated production of goods and services by people under the age of sixteen years. Concentrating on one

 9. Orthodoxie voor beginners. Orthodox-christelijke jongeren in de moderne samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Lühoff, Johannes; Selten, P.J.H.

  2002-01-01

  In this article we have examined how modern individualisation has been of influence to the attitudes and values of young christian-orthodox people in the Netherlands. On the basis of interviews with twenty of them we have found that although their religious views can be characterized as orthodox, th

 10. De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.B.A.

  2014-01-01

  The thesis is a case study into the development of child labor in the Netherlands in the nineteenth century (up to 1914), focusing on Leiden. Child labor in this study is defined as the market-orientated production of goods and services by people under the age of sixteen years. Concentrating on one

 11. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s

 12. Veranderingen in samenleving en kerk en de gevolgen voor het beroep van pastor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerben Heitink

  2004-10-01

  Full Text Available This article is an attempt to open up a new perspective on the crisis of christianity and church in the context of Western Europe, especially The Netherlands. Since half a century the secularisation paradigm has� been the dominant perspective to explain� this development. But a long-term historical perspective offers a wider horizon. Through the ages there have been different� types of christianity (E.Troeltsch: the public church in relation to the civil society, the free church emphasizing church membership (the priesthood of the believers and the more individualized mystic type of faith. Since the� separation� of church and state untill totday the second type had been the dominant one. A consequence of� the cultural� shift from modernity to postmodernity is the rise of �wild devotion� conform the third type of a more individualized way of life. This article pays attention to the challenges of these� developments� to the practice of church life and the pastoral profession.�

 13. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 14. Echte Natuur. Een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving.

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2002-01-01

  The subject of nature valuation and nature conservation has attracted a vast body of social research. And yet there is hardly an accepted theoretical framework with which to clarify dominant present-day concepts of nature and their social backgrounds. Many of today's authors would rather emphasize t

 15. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 16. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s utilitarianis

 17. Echte natuur : een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2002-01-01

  The subject of nature valuation and nature conservation has attracted a vast body of social research. And yet there is hardly an accepted theoretical framework with which to clarify dominant present-day concepts of nature and their social backgrounds.

 18. Smelting of biomass residues and wastes to produce energy and materials. A study on possible feedstock mixtures and a preliminary design for a smelter; Smelten van biomassa-reststromen en afval tot (duurzame) energie en grondstoffen. Een onderzoek naar mogelijke brandstofmengsels en een smeltervoorontwerp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boersma, A.R.; Pels, J.R.; Oudhuis, A.B.J. [ECN Biomass, Petten (Netherlands); Lotens, J.P. [Solid Chemical Solutions SCS, Ellecom (Netherlands)

  2006-05-15

  After conversion of biomass and biomass feedstocks into energy, e.g. combustion or gasification, the mineral content in the form of ashes or char has to be disposed of. This can both be problematic and costly. A possible solution is a smelter process to produce synthetic basalt, heat and/or electricity. Several possible (biomass) residues have been identified as potential feedstocks in this project. For these streams (sewage sludge, gasification and combustion ashes) calculations on melt characteristics (e.g. viscosity and liquidus temperature) have been performed. Mixtures of the feedstocks have been prepared and lab-scale smelting tests carried out. From the samples the most promising materials have been analysed by XRD and SEM. Furthermore, a preliminary process design, including mass- and energy balances, has been made for a commercial facility having a capacity of 25,000 ton/a. It is concluded that with a careful selection of the feedstock mixture, it seems technically possible to produce synthetic basalt that meets the requirements for building applications. The composition of the product can be well predicted from the composition of the feedstocks. The produced materials have a good micro-crystalline structure, required for basalt. The economics of the process have not been studied in this project. [Dutch] Een van de mogelijkheden voor de opwekking van (duurzame) energie is het gebruik maken van biomassa (bijvoorbeeld hout en rioolslib) en afval. Bij de winning van energie uit biomassa door vergassing of verbranding blijft in principe een minerale rest over. Zo ontstaat bijvoorbeeld koolstofbevattende vliegas bij vergassing en digestaat bij vergisting. Indien uitgegaan wordt van biomassa bevattende afvalstromen als input is de kwaliteit van deze restproducten dermate dat ze als afvalstof aangemerkt dienen te worden en tegen hoge kosten moeten worden afgevoerd. Deze restproducten kunnen echter tot hoogwaardige producten zijnde energie en bouwstoffen worden

 19. Steroids Update, Part 1 and Part 2.

  Science.gov (United States)

  Miller, Calvin; Duda, Marty

  1986-01-01

  Part 1 of this two-part article describes the views of a physician who believes that athletes who want to take steroids are best protected by receiving a prescription and monitoring. Part 2 discusses the more general view of physicians that steroids should not be prescribed but perhaps should be monitored. (MT)

 20. Part C and Part D Compliance Actions

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This page includes results from CMSs Past Performance Review. The report called Spring 2014 Past Performance Review Outlier Results lists MA organizations and Part...

 1. Part C and Part D Compliance Actions

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This page includes results from CMSs Past Performance Review. The report called Spring 2014 Past Performance Review Outlier Results lists MA organizations and Part D...

 2. Drug Coverage (Part D)

  Science.gov (United States)

  ... insurance Find health & drug plans Drug coverage (Part D) How to get drug coverage Get Medicare prescription drug coverage either from a Part D plan or a Medicare Advantage Plan offering Medicare ...

 3. Partly occupied Wannier functions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Kristian Sommer; Hansen, Lars Bruno; Jacobsen, Karsten Wedel

  2005-01-01

  We introduce a scheme for constructing partly occupied, maximally localized Wannier functions (WFs) for both molecular and periodic systems. Compared to the traditional occupied WFs the partly occupied WFs possess improved symmetry and localization properties achieved through a bonding-antibondin......We introduce a scheme for constructing partly occupied, maximally localized Wannier functions (WFs) for both molecular and periodic systems. Compared to the traditional occupied WFs the partly occupied WFs possess improved symmetry and localization properties achieved through a bonding...

 4. Part Machinability Evaluation System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  1999-01-01

  In the early design period, estimation of the part or the whole product machinability is useful to consider the function and process request of the product at the same time so as to globally optimize the design decision. This paper presents a part machinability evaluation system, discusses the general restrictions of part machinability, and realizes the inspection of these restrictions with the relation between tool scan space and part model. During the system development, the expansibility and understandability were considered, and an independent restriction algorithm library and a general function library were set up. Additionally, the system has an interpreter and a knowledge manager.

 5. Standard biological parts knowledgebase.

  Science.gov (United States)

  Galdzicki, Michal; Rodriguez, Cesar; Chandran, Deepak; Sauro, Herbert M; Gennari, John H

  2011-02-24

  We have created the Knowledgebase of Standard Biological Parts (SBPkb) as a publically accessible Semantic Web resource for synthetic biology (sbolstandard.org). The SBPkb allows researchers to query and retrieve standard biological parts for research and use in synthetic biology. Its initial version includes all of the information about parts stored in the Registry of Standard Biological Parts (partsregistry.org). SBPkb transforms this information so that it is computable, using our semantic framework for synthetic biology parts. This framework, known as SBOL-semantic, was built as part of the Synthetic Biology Open Language (SBOL), a project of the Synthetic Biology Data Exchange Group. SBOL-semantic represents commonly used synthetic biology entities, and its purpose is to improve the distribution and exchange of descriptions of biological parts. In this paper, we describe the data, our methods for transformation to SBPkb, and finally, we demonstrate the value of our knowledgebase with a set of sample queries. We use RDF technology and SPARQL queries to retrieve candidate "promoter" parts that are known to be both negatively and positively regulated. This method provides new web based data access to perform searches for parts that are not currently possible.

 6. Standard biological parts knowledgebase.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Galdzicki

  Full Text Available We have created the Knowledgebase of Standard Biological Parts (SBPkb as a publically accessible Semantic Web resource for synthetic biology (sbolstandard.org. The SBPkb allows researchers to query and retrieve standard biological parts for research and use in synthetic biology. Its initial version includes all of the information about parts stored in the Registry of Standard Biological Parts (partsregistry.org. SBPkb transforms this information so that it is computable, using our semantic framework for synthetic biology parts. This framework, known as SBOL-semantic, was built as part of the Synthetic Biology Open Language (SBOL, a project of the Synthetic Biology Data Exchange Group. SBOL-semantic represents commonly used synthetic biology entities, and its purpose is to improve the distribution and exchange of descriptions of biological parts. In this paper, we describe the data, our methods for transformation to SBPkb, and finally, we demonstrate the value of our knowledgebase with a set of sample queries. We use RDF technology and SPARQL queries to retrieve candidate "promoter" parts that are known to be both negatively and positively regulated. This method provides new web based data access to perform searches for parts that are not currently possible.

 7. Land, kennis, moed en eenheid: conflicterende discoursen binnen samenleving en gezin over landbouw en droogte in Noordoost Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Peerboom, I.B.F.C.

  2012-01-01

  This dissertation examines the survival strategies of family farmers in Conceição do Coité, Bahia, in semi-arid Brazil in 1997 and 2008 by using the livelihood framework. It analyses natural capital (land), human capital (work ethic and knowledge), and social capital (mutual aid). Greater access to

 8. Gezond door landbouw en groen. De betekenis van landbouw en groen voor de gezondheid van de stedelijke samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.

  2006-01-01

  De stedelijke gebieden van Nederland krijgen het steeds benauwder. Nieuwbouw verdringt meer en meer het groen in en om de stad, terwijl de 24-uurs-economie de mensen opjaagt. Kwetsbare groepen, onder wie cliënten met een verstandelijke beperking of psychische problematiek, mensen met een verslavings

 9. Ruggengraat van de stedelijke samenleving : De rol van de gilden in de stad Utrecht, 1528-1818

  NARCIS (Netherlands)

  Slokker, N.H.

  2009-01-01

  Dutch historiography of the guilds was ‘sectarian’ throughout the nineteenth and much of the twentieth centuries. Catholics, Protestants, and National Socialists expressed appreciation for the guild system for various reasons. Marxists and Liberals took a more critical view and Liberals had the broa

 10. Land, kennis, moed en eenheid: conflicterende discoursen binnen samenleving en gezin over landbouw en droogte in Noordoost Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Peerboom, I.B.F.C.

  2012-01-01

  This dissertation examines the survival strategies of family farmers in Conceição do Coité, Bahia, in semi-arid Brazil in 1997 and 2008 by using the livelihood framework. It analyses natural capital (land), human capital (work ethic and knowledge), and social capital (mutual aid). Greater access to

 11. Play your part

  CERN Document Server

  Ramsey, Gaynor

  1978-01-01

  Play your part is a collection of then situations in which students have to take on the roles of particular people and express their opinions, feelings or arguments about the situation. Play your part is intended for use with advanced students of English.

 12. Introduction to Part 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2015-01-01

  A brief contextualising discussion of Western Music History and its relations to Theological Aesthetical Thought since Carolingian Times as an introduction to 3 music articles in Part 3 of the volume.......A brief contextualising discussion of Western Music History and its relations to Theological Aesthetical Thought since Carolingian Times as an introduction to 3 music articles in Part 3 of the volume....

 13. Walrus parts collection notes

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — The attached field diary notes provide documentation of walrus parts collection activities which occurred in the Nome and surrounding area during the periods of May...

 14. Parts lubas uut muusikakooli

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastas Tallinna Muusikakeskkooli õpilase Judith Partsi kirjale Tallinna Muusikakeskkooli olukorrast lubadusega hoida silma peal Tallinna Muusikakeskkoolile, Tallinna Balletikoolile ja Georg Otsa nim. Muusikakoolile ühise hoone võimaldamisest kokkuehituseks Eesti Muusikaakadeemiaga

 15. Parts lubas uut muusikakooli

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastas Tallinna Muusikakeskkooli õpilase Judith Partsi kirjale Tallinna Muusikakeskkooli olukorrast lubadusega hoida silma peal Tallinna Muusikakeskkoolile, Tallinna Balletikoolile ja Georg Otsa nim. Muusikakoolile ühise hoone võimaldamisest kokkuehituseks Eesti Muusikaakadeemiaga

 16. Scientists Create Part-Human, Part-Pig Embryo

  Science.gov (United States)

  ... 163262.html Scientists Create Part-Human, Part-Pig Embryo One goal of this stem cell research is ... have successfully used human stem cells to create embryos that are part-human, part-pig. Scientists said ...

 17. Matrix comparison, Part 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Borlund, Pia

  2007-01-01

  The present two-part article introduces matrix comparison as a formal means for evaluation purposes in informetric studies such as cocitation analysis. In the first part, the motivation behind introducing matrix comparison to informetric studies, as well as two important issues influencing...... such comparisons, matrix generation, and the composition of proximity measures, are introduced and discussed. In this second part, the authors introduce and thoroughly demonstrate two related matrix comparison techniques the Mantel test and Procrustes analysis, respectively. These techniques can compare...... important. Alternatively, or as a supplement, Procrustes analysis compares the actual ordination results without investigating the underlying proximity measures, by matching two configurations of the same objects in a multidimensional space. An advantage of the Procrustes analysis though, is the graphical...

 18. PHP The Good Parts

  CERN Document Server

  MacIntyre, Peter

  2010-01-01

  Get past all the hype about PHP and dig into the real power of this language. This book explores the most useful features of PHP and how they can speed up the web development process, and explains why the most commonly used PHP elements are often misused or misapplied. You'll learn which parts add strength to object-oriented programming, and how to use certain features to integrate your application with databases. Written by a longtime member of the PHP community, PHP: The Good Parts is ideal for new PHP programmers, as well as web developers switching from other languages. Become familiar w

 19. Part TRIPOLI TRIMARAN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baur, A.; Bourdet, L.; Dejonghe, G.; Ermont, G.; Gonnord, J.; Monnier, A.; Nimal, J.C.; Vergnaud, T. (CEA, CEN Saclay, 91 - Gif-sur-Yvette (France))

  1983-05-01

  This article presents the Monte Carlo criticality codes TRIPOLI and TRIMARAN carried out at the Nuclear Studies Center (CEN) at Saclay. A first part deals with the main schemes of criticality studies carried out at Saclay, the generalities about the three-dimensional Monte-Carlo code TRIPOLI, the geometry and the utilization of sources in TRIPOLI. A second part present the cross section processing and the thermalization processing in TRIPOLI. Some criticality calculations with the code TRIPOLI are then presented. Finally, the TRIMARAN code is presented: the main features, the principles of operation, and the qualifications carried out on this code.

 20. Derecho Penal. Parte especial

  OpenAIRE

  Ríos Corbacho, José Manuel

  2014-01-01

  El objetivo básico que se persigue obtener con el desarrollo de esta asignatura es el conocimiento de la parte especial del Código penal. Se llevará a cabo un análisis individualizado de cada uno de los delitos y faltas, prestando una especial atención a los problemas de parte especial que los mismos plantean. Sobre cada uno de ellos, se analizará la visión jurisprudencial. La asignatura de Derecho penal especial tiene como objetivo enseñar a las/os alumnas/os los delitos y faltas conte...

 1. Pallet part grading trainer

  Science.gov (United States)

  Deborah F. Cook; Philip A. Araman; Matthew F. Winn

  2000-01-01

  A computerized pallet grading training system was developed to facilitate the production of higher quality pallets. Higher quality pallets would be more durable and could be re-used many times, resulting in long-term savings. Schmoldt et al. (1993) evaluated the economic impact of grading and sorting pallet parts. They determined that higher quality pallets produced by...

 2. AUTO PARTS MAN, WORKBOOK.

  Science.gov (United States)

  DOVER, BUEL H.

  THE INFORMATION IN THIS STUDY GUIDE WAS DEVELOPED FOR USE IN THE RELATED TECHNICAL CLASSROOM INSTRUCTION PHASE OF THE AUTO PARTS MAN APPRENTICE TRAINING PROGRAM. THE MATERIAL WAS PLANNED UNDER THE DIRECTION OF THE STATE EDUCATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR THE AUTOMOTIVE TRADE. THE UNITS ARE (1) SCOPE AND OPPORTUNITY, (2) AREAS OF RESPONSIBILITY,…

 3. Pieces and Parts

  Science.gov (United States)

  Miller, Deborah A.; Ellis, Edith B.

  2006-01-01

  Although critical to understanding human sexuality and reproductive physiology, the male and female reproductive anatomy is often minimally covered by teachers. For teachers and students alike, it is often an embarrassing topic to discuss. This activity allows students and teachers to identify the parts of both reproductive systems with little…

 4. Son: Part Two

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jennifer Higgie

  2005-03-01

  Full Text Available It is 1842. Two Englishman set out on a Grand Tour of Europe and the Middle East. One is a young, gifted artist; the other a Gentleman. By the time they return to England, the artist has become a devotee of the Egyptian god Osiris. One night, after dining together in a small inn in Cobham, he violently murders his beloved father, believing him to be an imposter. Why? Son is a novel inspired by the life of Richard Dadd, one of the greatest Victorian painters and inmate of Bethlem Hospital - more commonly known as Bedlam. Part one of Son was published in PORTAL vol. 1, no. 2, in July 2004. This is the second and concluding part of the novel.

 5. Multiple part feeding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvilshøj, Mads; Bøgh, Simon; Nielsen, Oluf Skov

  2012-01-01

  Purpose - The purpose of this paper is to present experience from a real-world demonstration of autonomous industrial mobile manipulation (AIMM) based on the mobile manipulator "Little Helper" performing multiple part feeding at the pump manufacturer Grundfos A/S. Design/methodology/approach - Th......Purpose - The purpose of this paper is to present experience from a real-world demonstration of autonomous industrial mobile manipulation (AIMM) based on the mobile manipulator "Little Helper" performing multiple part feeding at the pump manufacturer Grundfos A/S. Design....../methodology/approach - The necessary AIMM technologies exist at a mature level - the reason that no mobile manipulators have yet been implemented in industrial environments, is that research in the right applications have not been carried out. We propose a pragmatic approach consisting of: a commercial-off-the-shelf (COTS) mobile...... manipulator system design ("Little Helper"), a suitable and comprehensive industrial application (multiple part feeding), and a general implementation concept for industrial environments (the "Bartender Concept"). Findings - Results from the three days of real-world demonstration show that "Little Helper...

 6. R806 (part 1)

  CERN Multimedia

  1976-01-01

  R806 was designed by the BNL-CERN-Syracuse-Yale Collaboration (Bill Willis spokesman) to study large transverse momentum phenomena, and installed in intersection 8 of the ISR. The main detectors were Lithium foil transition radiation detectors to identify electrons and liquid argon calorimeters to measure the energy of the electrons and photons (among the first such calorimeters to be used in an experiment). In part 1 there were two modules, top and bottom of the horizontal beam pipe; the black vertical pipe contains the cryogenics (LN2 and Lar) and is connected to the two modules with the horizontal piping.

 7. Endocrine system: part 1.

  Science.gov (United States)

  Johnstone, Carolyn; Hendry, Charles; Farley, Alistair; McLafferty, Ella

  2014-05-27

  This article, which forms part of the life sciences series and is the first of two articles on the endocrine system, examines the structure and function of the organs of the endocrine system. It is important that nurses understand how the endocrine system works and its role in maintaining health. The role of the endocrine system and the types, actions and control of hormones are explored. The gross structure of the pituitary and thyroid glands are described along with relevant physiology. Several disorders of the thyroid gland are outlined. The second article examines growth hormone, the pancreas and adrenal glands.

 8. Java The Good Parts

  CERN Document Server

  Waldo, Jim

  2010-01-01

  What if you could condense Java down to its very best features and build better applications with that simpler version? In this book, veteran Sun Labs engineer Jim Waldo reveals which parts of Java are most useful, and why those features make Java among the best programming languages available. Every language eventually builds up crud, Java included. The core language has become increasingly large and complex, and the libraries associated with it have grown even more. Learn how to take advantage of Java's best features by working with an example application throughout the book. You may not l

 9. Happy to be taking part?

  NARCIS (Netherlands)

  M.H. Kwekkeboom; C.M.C. van Weert

  2008-01-01

  Original title: Meedoen en gelukkig zijn. 'Taking part': that is the central plank of Dutch government policy for people with disabilities. But what exactly does 'taking part' mean, and what is needed to ensure that people are willing or able to take part? Does taking part make people happier?. Doe

 10. Rickets: Part I.

  Science.gov (United States)

  Shore, Richard M; Chesney, Russell W

  2013-01-01

  Rickets is characterized by impaired mineralization and ossification of the growth plates of growing children caused by a variety of disorders, the most frequent of which is nutritional deficiency of vitamin D. Despite ample knowledge of its etiology and the availability of cost-effective methods of preventing it, vitamin D deficiency rickets remains a significant problem in developing and developed countries. This two-part review covers the history, etiology, pathophysiology and clinical and radiographical findings of vitamin D deficiency rickets. Other less frequent causes of rickets and some of the disorders entering into the differential diagnoses of rickets are also considered. Controversial issues surrounding vitamin D deficiency include determination of what constitutes vitamin D sufficiency and the potential relationship between low levels of vitamin D metabolites in many individuals and unexplained fractures in infants.

 11. LGBTQ Youth Part 1.

  Science.gov (United States)

  Perron, Tracy; Kartoz, Connie; Himelfarb, Chaya

  2017-03-01

  In order to provide holistic care, school nurses must be culturally competent by being sensitive to health disparities experienced by students in at-risk populations. Despite the growing acceptance toward gender and sexual minorities, LGBTQ youth remain an at-risk population in our communities and our schools. School nurses as well as school counselors, social workers, and psychologists can increase their cultural competence in caring for this group of students by increasing their understanding of appropriate terminology and risks associated with this vulnerable group. This article is Part 1 of a two-article series designed to increase school nurses' abilities to advocate and care for LGBTQ youth in school settings. This first article provides information regarding proper terminology and current percentages of youth who identify as LGBTQ and concludes with implications for school nurses, including resources for nurses, school staff, and families.

 12. LGBTQ Part 2.

  Science.gov (United States)

  Perron, Tracy; Kartoz, Connie; Himelfarb, Chaya

  2017-03-01

  In addition to dealing with the normal challenges of being a teenager, many times LGBTQ youth have to deal with harassment, intimidation, and bullying on a daily basis as they disproportionately experience verbal and physical harassment while in school as a result of their sexual orientation and/or gender identity. This violence adversely affects these students' health and well-being as reflected in the depression and suicide rate among LGBTQ youth. As Part 2 of a series in articles on caring for LGBTQ youth in a school setting, this article reviews specific health risks in this group of students. School nurses can help reduce disparities in health for LGBTQ youth by understanding risk for psychological consequences of bullying and advocating for a just and responsive social school culture. Implications for school nurses include educating school staff and families as well as providing prompt and appropriate referrals for necessary psychological care.

 13. Son: Part One

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jennifer Higgie

  2004-08-01

  Full Text Available It is 1842. Two Englishman set out on a Grand Tour of Europe and the Middle East. One is a young, gifted artist; the other a Gentleman. By the time they return to England, the artist has become a devotee of the Egyptian god Osiris. One night, after dining together in a small inn in Cobham, he violently murders his beloved father, believing him to be an imposter. Why? Son is a novel inspired by the life of Richard Dadd, one of the greatest Victorian painters and inmate of Bethlem Hospital - more commonly known as Bedlam. Part Two of Son will be published in Portal vol. 2, no. 1, January 2005.

 14. Duurzame Mobiliteit: ook verkeersveiligheidseffecten in beeld brengen : een kwalitatief overzicht van feitelijke en mogelijke verkeersveiligheidswinst.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2011-01-01

  Sustainable Mobility: also point out the road safety effects; A qualitative overview of actual and possible road safety gains. Mobility and sustainability are of vital importance for modern society. The two are combined in the concept Sustainable Mobility: an environment-friendly type of mobility.

 15. Duurzame Mobiliteit: ook verkeersveiligheidseffecten in beeld brengen : een kwalitatief overzicht van feitelijke en mogelijke verkeersveiligheidswinst.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2011-01-01

  Sustainable Mobility: also point out the road safety effects; A qualitative overview of actual and possible road safety gains. Mobility and sustainability are of vital importance for modern society. The two are combined in the concept Sustainable Mobility: an environment-friendly type of mobility. G

 16. DEUGD. Sustainable energy from concentrated flows in Deventer, Netherlands; DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Telkamp, P.; Flameling, A.G. [Tauw, Deventer (Netherlands); Wempe, J.F.D.B.; De Wit, J.B. [Saxion Hogeschool, Deventer (Netherlands)

  2011-12-15

  The Dutch DEUGD project looks at options for expanding the energy produced at the sewage water treatment plant in Deventer (biogas) with concentrated toilet water (blackwater)and organic kitchen waste from new dwellings in the north of Deventer. The research focuses on the feasibility of using the energy content of waste water and organic kitchen waste in the north of Deventer for heating housing projects. Starting point is to first use the existing infrastructure of the sewage water treatment plant (existing sludge digestion and CHP) and subsequently (medium-term) expansion of this infrastructure or of the delivery of biogas. This report presents the results of this feasibility study [Dutch] In het project DEUGD wordt vastgesteld of het mogelijk is om de energie die op de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Deventer wordt geproduceerd in de vorm van biogas te vergroten met geconcentreerd toiletwater (zwartwater) en organisch keukenafval (GF) uit nieuwe woningen in het noorden van Deventer. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid om de energie-inhoud van het afvalwater en het organisch keukenafval te gebruiken in het noorden van Deventer voor de verwarming van woningbouwprojecten. Uitgangspunt is in eerste instantie het gebruiken van de bestaande infrastructuur op de rwzi (bestaande slibgisting en Warmte-Kracht Koppeling (WKK)) en in tweede instantie (middellange termijn) een uitbreiding van deze infrastructuur of het leveren van biogas. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek.

 17. Scenario's voor duurzame energie in verkeer en vervoer; beoordeling op verschillende criteria voor duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; RIM

  2003-01-01

  The study documented here deals with the technical potential of sustainable energy sources to reduce the use of fossil fuels in the long term (2050) by more than 80% compared to their use in 1990. Biomass alone was shown to have insufficient potential to reach this goal where CO2 emissions are conce

 18. Total Energy. Sustainable cooling and heating in supermarkets; Total Energy. Duurzame koeling en verwarming supermarkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  In 8 articles attention is paid to different aspects of cooling and heating in supermarkets: new coolants in the food retail sector, the climate plan of the Dutch Food Retail Association (CBL), he Round Table discussion with between CBL and supermarket chains about research results, approach and targets, the use of CO2 refrigeration in supermarkets, leakage of coolants from refrigerators and freezers in Dutch supermarkets, the energy efficient and environment-friendly refrigerator and freezer equipment of the distribution centre of supermarket chain C1000 in Raalte, Netherlands, changes for cooling techniques in the EIA energy list (Energy investment deduction scheme) and finally education options for the refrigeration industry in the Netherlands. [Dutch] In 8 artikelen wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten m.b.t. koeling en verwarming in supermarkten: nieuwe koelmiddelen in de 'food retail sector, het klimaatplan van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Rondetafel overleg met de CBL en supermarktketens over onderzoeksresultaten, aanpak en doelen, de toepassing van CO2 koeling in supermarkten, lekkage van koelmiddelen uit koel- en vriesinstallaties in Nederlandse supermarkten, de energiezuinige en milieuvriendelijke koel-vriesinstallatie van het distributiecentrum van de supermarktketen C1000 in Raalte, wijzigingen voor koeltechniek in de EIA energielijst (Energie Investeringsaftrek subsidieregeling), en tenslotte opleidingsmogelijkheden voor de koeltechnische sector in Nederland.

 19. Gezonde vis alternatieven literatuurstudie binnen het beleidsondersteunende project "Nieuwe marktgerichte duurzame eiwitconcepten"

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der A.A.; Vereijken, J.M.

  2013-01-01

  Within the policy supporting project "New market-oriented sustainable protein concepts" (BO-08-018.03-002), a literature study is performed to healthy fish alternatives. The research question was: "What is the nutritional importance of fish consumption, what are alternatives to fish, are there

 20. Duurzame Mobiliteit: ook verkeersveiligheidseffecten in beeld brengen : een kwalitatief overzicht van feitelijke en mogelijke verkeersveiligheidswinst.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2011-01-01

  Sustainable Mobility: also point out the road safety effects; A qualitative overview of actual and possible road safety gains. Mobility and sustainability are of vital importance for modern society. The two are combined in the concept Sustainable Mobility: an environment-friendly type of mobility. G

 1. Study on sustainable energy supply for Triflor [tulip business]; Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor [tulpenbedrijf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijssen, J.

  2009-09-15

  The energy supply of the Tulip cultivation and hot-bed company Triflor has been mapped and the economic feasibility of various alternatives has been studied. [Dutch] De energievoorziening van het tulpenteelt- en broeibedrijf Triflor, Nieuwe Niedorp, is in kaart gebracht en de economische haalbaarheid van diverse alternatieven is onderzocht.

 2. Energy conservation and sustainable employment. Curse or blessing?; Energiebesparing en duurzame arbeid. Vloek of zegen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Settels, P.J.M. [Safety, Health Services and Ergonomics, ING HR-Nederland, Amsterdam (Netherlands)

  2010-11-15

  Energy conservation and sustainable employment is a contradiction. Sustainable employment is the fine tuning between work, tools and people. Sustainable physical working conditions and seasonal influences on human beings. Daylight Prevention for heat and cold resistance. Good illuminance is justified light. Improper light brings discomfort and costs money. LED lighting when it is not applied in the right way; costs of leakage. Integration of technology and human expertise provides sustainable human vitality, lower maintenance facilities, proper energy bills, higher returns for the company. Profit for management and shareholders and for the Netherlands as a whole. [Dutch] Uit verschillende onderzoeken blijkt dat positieve waardering meer en langduriger een hoger prestatie rendement oplevert, dan te wijzen op het verbeteren van de slechte prestaties. In dit artikel wordt een en ander opgehangen aan pogingen van bedrijven om energie te besparen en de arbeid duurzaam te maken en de werkomstandigheden te verbeteren.

 3. Technological creativity of chemical companies supports sustainable development; Technologische creativiteit chemische bedrijven ondersteunt duurzame ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Veer, J. [Koninklijke/Shell Groep, The Hague (Netherlands)

  1998-10-01

  The petrochemical industry is often seen as a major cause of contamination of the environment. According to the director of Koninklijke/Shell Group, economic development, social responsibility and protection of the environment do not have to exclude each other.

 4. Gezonde vis alternatieven literatuurstudie binnen het beleidsondersteunende project "Nieuwe marktgerichte duurzame eiwitconcepten"

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der A.A.; Vereijken, J.M.

  2013-01-01

  Within the policy supporting project "New market-oriented sustainable protein concepts" (BO-08-018.03-002), a literature study is performed to healthy fish alternatives. The research question was: "What is the nutritional importance of fish consumption, what are alternatives to fish, are there techn

 5. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 6. Platform Groene grondstoffen, werkgroep 1: duurzame productie en ontwikkeling van biomassa, deelpad: Aquatische biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, H.; Steketee, J.; Brandenburg, W.A.; Sijtsma, L.

  2006-01-01

  Het deelpad Aquatische Biomassa heeft een sterke internationale dimensie. Wereldwijd bestaat een groeiende belangstelling voor het aquatisch milieu (denk hierbij aan waterplanten, zoutwaterlandbouw, micro-algen en zeewieren) als leverancier van voedsel, grondstoffen en energie. Daarnaast is er grote

 7. Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie

  NARCIS (Netherlands)

  Gommans, L.J.J.H.M.

  2012-01-01

  Over 40% of the energy demand is related to the built environment and is still largely reduced with interventions within or on buildings. Leo Gommans has been professionally active for years in the field of research, education and in the consultation of energy-conscious design for buildings. In the

 8. Nederland in kopgroep duurzame biomassa (interview met J.P.M. Sanders)

  NARCIS (Netherlands)

  Zoethout, T.; Sanders, J.P.M.

  2010-01-01

  Van alle energie- en klimaatdoelstellingen die het Rijk zich de laatste decennia heeft gesteld, is biomassa het dichtst in de buurt gekomen. Maar ons land kan meer: tien jaar discussie over de duurzaamheid van biomassa heeft erin geresulteerd dat onze criteria ook mondiaal worden aanvaard. Bovendien

 9. Toerisme in en rond Nationaal Park De Hoge Veluwe: een kwestie van duurzame ontwikkeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Cottrell, S.P.; Vaske, J.J.; Duim, van der V.R.

  2006-01-01

  Dit artikel analyseert de mate waarin vier duurzaamheidsdimensies (sociaal-cultureel, economisch, ecologisch, institutioneel) bijdragen in het voorspellen van de tevredenheid van bewoners met toerisme in en rond De Hoge Veluwe. De gegevens zijn verzameld uit de drie dorpen: Hoenderloo, Otterloo en S

 10. Parts and boundaries.

  Science.gov (United States)

  Jackendoff, R

  1991-12-01

  Within the framework of Conceptual Semantics, a family of conceptual features and functions is developed that accounts for phenomena in the semantics of noun phrases such as the mass-count distinction, plurality, the partitive construction (a leg of the table), the constitutive construction (a house of wood), the "Universal Packager" (three coffees), and boundary words such as end, edge, and crust. Using the strong formal parallelism between noun phrase semantics and event structure that is a hallmark of the Conceptual Semantics approach, the features and functions of the NP system are applied to a wide range of problems in event structure, for example the analysis of the Vendler classes, the meaning of the progressive, the "imperfective paradox", and "aktionsarten" such as the syntactically unexpressed sense of repetition in The light flashed until dawn. Crucial to the analysis is that these features and functions can be expressed in syntactic structure either by being part of lexical conceptual structure, or by use of a morphological affix, or by being associated with the meaning of a construction such as N of NP or nominal compounding. Alternatively, they may remain unexpressed altogether, being introduced into the conceptual structure of a phrase by "rules of construal". This shows that lexical semantics and phrasal semantics interpenetrate deeply, and that there is no strict one-to-one correspondence between syntactic and semantic structures. In addition, the analysis provides further evidence that natural language semantics must be based on a psychological view of meaning--it must be concerned with how language users are constructed to understand and schematize the world.

 11. Medicare Utilization for Part B

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This link takes you to the Medicare utilization statistics for Part B (Supplementary Medical Insurance SMI) which includes the Medicare Part B Physician and Supplier...

 12. Development of Aircraft Sandwich Parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Křena

  2000-01-01

  Full Text Available The presented paper shows the design and development process of sandwich parts. A spoiler plate and a main landing gear door are developed. Sandwich parts are made of C/E composite facings and a foam core. FE models have been used for optimization of structures. Emphasis has been placed on deformations of parts under a few load cases. Experimental tests have been used for a verification of structure parts loaded by concentrated forces.

 13. Visible parts of fractal percolation

  CERN Document Server

  Arhosalo, I; Järvenpää, M; Rams, M; Shmerkin, P

  2009-01-01

  We study dimensional properties of visible parts of fractal percolation in the plane. Provided that the dimension of the fractal percolation is at least 1, we show that, conditioned on non-extinction, almost surely all visible parts from lines are 1-dimensional. Furthermore, almost all of them have positive and finite Hausdorff measure. We also verify analogous results for visible parts from points. These results are motivated by an open problem on the dimensions of visible parts.

 14. Exploring Water Pollution. Part II

  Science.gov (United States)

  Rillo, Thomas J.

  1975-01-01

  This is part two of a three part article related to the science activity of exploring environmental problems. Part one dealt with background information for the classroom teacher. Presented here is a suggested lesson plan on water pollution. Objectives, important concepts and instructional procedures are suggested. (EB)

 15. Exploring Water Pollution. Part II

  Science.gov (United States)

  Rillo, Thomas J.

  1975-01-01

  This is part two of a three part article related to the science activity of exploring environmental problems. Part one dealt with background information for the classroom teacher. Presented here is a suggested lesson plan on water pollution. Objectives, important concepts and instructional procedures are suggested. (EB)

 16. Staircase and Fractional Part Functions

  Science.gov (United States)

  Amram, Meirav; Dagan, Miriam; Ioshpe, Michael; Satianov, Pavel

  2016-01-01

  The staircase and fractional part functions are basic examples of real functions. They can be applied in several parts of mathematics, such as analysis, number theory, formulas for primes, and so on; in computer programming, the floor and ceiling functions are provided by a significant number of programming languages--they have some basic uses in…

 17. Condition based spare parts supply

  NARCIS (Netherlands)

  Lin, X.; Basten, Robertus Johannes Ida; Kranenburg, A.A.; van Houtum, Geert-Jan

  2012-01-01

  We consider a spare parts stock point that serves an installed base of machines. Each machine contains the same critical component, whose degradation behavior is described by a Markov process. We consider condition based spare parts supply, and show that an optimal, condition based inventory policy

 18. Rapid Statistical Methods: Part 1.

  Science.gov (United States)

  Lyon, A. J.

  1980-01-01

  Discusses some rapid statistical methods which are intended for use by physics teachers. Part one of this article gives some of the simplest and most commonly useful rapid methods. Part two gives references to the relevant theory together with some alternative and additional methods. (HM)

 19. Small Bowel Review - Part I

  OpenAIRE

  ABR Thomson; Wild, G.

  1997-01-01

  Significant advances have been made in the study of the small bowel. Part I of this two-part review of the small bowel examines carbohydrates, including brush border membrane hydrolysis and sugar transport; amino acids, dipeptides, proteins and food allergy, with a focus on glutamine, peptides and macromolecules, and nucleoside...

 20. The Majorana Parts Tracking Database

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abgrall, N.; Aguayo, E.; Avignone, F. T.; Barabash, A. S.; Bertrand, F. E.; Brudanin, V.; Busch, M.; Byram, D.; Caldwell, A. S.; Chan, Y-D.; Christofferson, C. D.; Combs, D. C.; Cuesta, C.; Detwiler, J. A.; Doe, P. J.; Efremenko, Yu.; Egorov, V.; Ejiri, H.; Elliott, S. R.; Esterline, J.; Fast, J. E.; Finnerty, P.; Fraenkle, F. M.; Galindo-Uribarri, A.; Giovanetti, G. K.; Goett, J.; Green, M. P.; Gruszko, J.; Guiseppe, V. E.; Gusev, K.; Hallin, A. L.; Hazama, R.; Hegai, A.; Henning, R.; Hoppe, E. W.; Howard, S.; Howe, M. A.; Keeter, K. J.; Kidd, M. F.; Kochetov, O.; Konovalov, S. I.; Kouzes, R. T.; LaFerriere, B. D.; Leon, J. Diaz; Leviner, L. E.; Loach, J. C.; MacMullin, J.; Martin, R. D.; Meijer, S. J.; Mertens, S.; Miller, M. L.; Mizouni, L.; Nomachi, M.; Orrell, J. L.; O׳Shaughnessy, C.; Overman, N. R.; Petersburg, R.; Phillips, D. G.; Poon, A. W. P.; Pushkin, K.; Radford, D. C.; Rager, J.; Rielage, K.; Robertson, R. G. H.; Romero-Romero, E.; Ronquest, M. C.; Shanks, B.; Shima, T.; Shirchenko, M.; Snavely, K. J.; Snyder, N.; Soin, A.; Suriano, A. M.; Tedeschi, D.; Thompson, J.; Timkin, V.; Tornow, W.; Trimble, J. E.; Varner, R. L.; Vasilyev, S.; Vetter, K.; Vorren, K.; White, B. R.; Wilkerson, J. F.; Wiseman, C.; Xu, W.; Yakushev, E.; Young, A. R.; Yu, C. -H.; Yumatov, V.; Zhitnikov, I.

  2015-04-01

  The MAJORANA DEMONSTRATOR is an ultra-low background physics experiment searching for the neutrinoless double beta decay of 76Ge. The MAJORANA Parts Tracking Database is used to record the history of components used in the construction of the DEMONSTRATOR. Transportation, storage, and processes undergone by parts such as machining or cleaning are linked to part records. Tracking parts provides a great logistics benefit and an important quality assurance reference during construction. In addition, the location history of parts provides an estimate of their exposure to cosmic radiation. A web application for data entry and a radiation exposure calculator have been developed as tools for achieving the extreme radiopurity required for this rare decay search.

 1. The Majorana Parts Tracking Database

  CERN Document Server

  Abgrall, N; Avignone, F T; Bertrand, F E; Brudanin, V; Busch, M; Byram, D; Caldwell, A S; Chan, Y-D; Christofferson, C D; Combs, D C; Cuesta, C; Detwiler, J A; Doe, P J; Efremenko, Yu; Egorov, V; Ejiri, H; Elliott, S R; Esterline, J; Fast, J E; Finnerty, P; Fraenkle, F M; Galindo-Uribarri, A; Giovanetti, G K; Goett, J; Green, M P; Gruszko, J; Guiseppe, V E; Gusev, K; Hallin, A L; Hazama, R; Hegai, A; Henning, R; Hoppe, E W; Howard, S; Howe, M A; Keeter, K J; Kidd, M F; Kochetov, O; Kouzes, R T; LaFerriere, B D; Leon, J Diaz; Leviner, L E; Loach, J C; MacMullin, J; Martin, R D; Meijer, S J; Mertens, S; Miller, M L; Mizouni, L; Nomachi, M; Orrell, J L; O'Shaughnessy, C; Overman, N R; Petersburg, R; Phillips, D G; Poon, A W P; Pushkin, K; Radford, D C; Rager, J; Rielage, K; Robertson, R G H; Romero-Romero, E; Ronquest, M C; Shanks, B; Shima, T; Shirchenko, M; Snavely, K J; Snyder, N; Soin, A; Suriano, A M; Tedeschi, D; Thompson, J; Timkin, V; Tornow, W; Trimble, J E; Varner, R L; Vasilyev, S; Vetter, K; Vorren, K; White, B R; Wilkerson, J F; Wiseman, C; Xu, W; Yakushev, E; Young, A R; Yu, C -H; Zhitnikov, I

  2015-01-01

  The Majorana Demonstrator is an ultra-low background physics experiment searching for the neutrinoless double beta decay of $^{76}$Ge. The Majorana Parts Tracking Database is used to record the history of components used in the construction of the Demonstrator. The tracking implementation takes a novel approach based on the schema-free database technology CouchDB. Transportation, storage, and processes undergone by parts such as machining or cleaning are linked to part records. Tracking parts provides a great logistics benefit and an important quality assurance reference during construction. In addition, the location history of parts provides an estimate of their exposure to cosmic radiation. A web application for data entry and a radiation exposure calculator have been developed as tools for achieving the extreme radio-purity required for this rare decay search.

 2. Parts hindab oma valitsust "kolmega" / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis puudutavad uue valitsuskoalitsiooni moodustamist. Peaminister peab oluliseks, et uus valitsus tekiks kiiresti, ning on nõus ise uue valitsuse kokku panema

 3. Otvetshajet Juhan Parts, premjer-ministr / Juhan Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts selgitab Res Publica ja valitsuse korruptsioonivastast poliitikat ning loodab, et justiitsminister Ken-Marti Vaheri pakutud strateegia võitluses korruptsiooniga ei saa koalitsiooni lagunemise põhjuseks

 4. Juhan Parts lubab investeerida teedesse / Juhan Parts ; interv. Tanel Raig

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 17. okt. lk. 13. Majandusminister Juhan Parts arutleb lahendamist vajavate küsimuste ja prioriteetsete investeeringute üle transpordisektoris. Lisa: Juhan Partsi kuus kuud ministrina

 5. Otvetshajet Juhan Parts, premjer-ministr / Juhan Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts selgitab Res Publica ja valitsuse korruptsioonivastast poliitikat ning loodab, et justiitsminister Ken-Marti Vaheri pakutud strateegia võitluses korruptsiooniga ei saa koalitsiooni lagunemise põhjuseks

 6. Parts hindab oma valitsust "kolmega" / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis puudutavad uue valitsuskoalitsiooni moodustamist. Peaminister peab oluliseks, et uus valitsus tekiks kiiresti, ning on nõus ise uue valitsuse kokku panema

 7. Juhan Parts lubab investeerida teedesse / Juhan Parts ; interv. Tanel Raig

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 17. okt. lk. 13. Majandusminister Juhan Parts arutleb lahendamist vajavate küsimuste ja prioriteetsete investeeringute üle transpordisektoris. Lisa: Juhan Partsi kuus kuud ministrina

 8. Medicare Part D Claims Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This page contains information on Part D claims data for the purposes of research, analysis, reporting, and public health functions. These data will also be used to...

 9. Medicare Part D Program Analysis

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This page contains information on Part D program analysis performed by CMS. These reports will also be used to better identify, evaluate and measure the effects of...

 10. Medicare Utilization for Part A

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This link takes you to the Medicare utilization statistics for Part A (Hospital Insurance HI) which include the Medicare Ranking for all Short-Stay Hospitals by...

 11. Bringing Ceramic Parts to Earth

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  履之

  1995-01-01

  The benefits of using ceramic engine components are well known:They are tougher than metal parts, weigh less, and can withstand hotter operating temperatures.So why aren’t they being used now? High cost.

 12. World Auto Parts Market Thriving

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  @@ In a global market with increased competition, the global auto industrial chain in some regions of Europe, the U.S. and Japan is transforming into a new relationship between the auto parts producers and complete vehicle producers.

 13. Function Concepts for Machine Parts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Niels Henrik

  1999-01-01

  The majority of resources, like time and costs, consumed in industrial product development can be related to detailed design, i.e. the materialisation of machine parts (German Maschinenteile). Existing design theories based on a systems approach, e.g. Haberfellner [5] all have function, i...... to be identification of a purposeful behaviour concept, i.e. function for a machine part. The contribution is based on the theory of technical systems, Hubka and the domain theory, Andreasen....

 14. Small Bowel Review - Part I

  OpenAIRE

  Thomson, ABR; Wild, G.

  1997-01-01

  Significant advances have been made in the study of the small bowel. Part I of this two-part review of the small bowel examines carbohydrates, including brush border membrane hydrolysis and sugar transport; amino acids, dipeptides, proteins and food allergy, with a focus on glutamine, peptides and macromolecules, and nucleosides, nucleotides and polyamines; salt and water absorption, and diarrhea, including antidiarrheal therapy and oral rehydration treatment; lipids (digestion and absorption...

 15. Identification based on facial parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevanov Zorica

  2007-01-01

  Full Text Available Two opposing views dominate face identification literature, one suggesting that the face is processed as a whole and another suggesting analysis based on parts. Our research tried to establish which of these two is the dominant strategy and our results fell in the direction of analysis based on parts. The faces were covered with a mask and the participants were uncovering different parts, one at the time, in an attempt to identify a person. Already at the level of a single facial feature, such as mouth or eye and top of the nose, some observers were capable to establish the identity of a familiar face. Identification is exceptionally successful when a small assembly of facial parts is visible, such as eye, eyebrow and the top of the nose. Some facial parts are not very informative on their own but do enhance recognition when given as a part of such an assembly. Novel finding here is importance of the top of the nose for the face identification. Additionally observers have a preference toward the left side of the face. Typically subjects view the elements in the following order: left eye, left eyebrow, right eye, lips, region between the eyes, right eyebrow, region between the eyebrows, left check, right cheek. When observers are not in a position to see eyes, eyebrows or top of the nose, they go for lips first and then region between the eyebrows, region between the eyes, left check, right cheek and finally chin.

 16. Assembly sequencing with toleranced parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Latombe, J.C. [Stanford Univ., CA (United States). Robotics Lab.; Wilson, R.H. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States). Intelligent Systems and Robotics Center

  1995-02-21

  The goal of assembly sequencing is to plan a feasible series of operations to construct a product from its individual parts. Previous research has thoroughly investigated assembly sequencing under the assumption that parts have nominal geometry. This paper considers the case where parts have toleranced geometry. Its main contribution is an efficient procedure that decides if a product admits an assembly sequence with infinite translations that is feasible for all possible instances of the components within the specified tolerances. If the product admits one such sequence, the procedure can also generate it. For the cases where there exists no such assembly sequence, another procedure is proposed which generates assembly sequences that are feasible only for some values of the toleranced dimensions. If this procedure produces no such sequence, then no instance of the product is assemblable. Finally, this paper analyzes the relation between assembly and disassembly sequences in the presence of toleranced parts. This work assumes a simple, but non-trivial tolerance language that falls short of capturing all imperfections of a manufacturing process. Hence, it is only one step toward assembly sequencing with toleranced parts.

 17. Staircase and fractional part functions

  Science.gov (United States)

  Amram, Meirav; Dagan, Miriam; Ioshpe, Michael; Satianov, Pavel

  2016-10-01

  The staircase and fractional part functions are basic examples of real functions. They can be applied in several parts of mathematics, such as analysis, number theory, formulas for primes, and so on; in computer programming, the floor and ceiling functions are provided by a significant number of programming languages - they have some basic uses in various programming tasks. In this paper, we view the staircase and fractional part functions as a classical example of non-continuous real functions. We introduce some of their basic properties, present some interesting constructions concerning them, and explore some intriguing interpretations of such functions. Throughout the paper, we use these functions in order to explain basic concepts in a first calculus course, such as domain of definition, discontinuity, and oddness of functions. We also explain in detail how, after researching the properties of such functions, one can draw their graph; this is a crucial part in the process of understanding their nature. In the paper, we present some subjects that the first-year student in the exact sciences may not encounter. We try to clarify those subjects and show that such ideas are important in the understanding of non-continuous functions, as a part of studying analysis in general.

 18. Calculus: A Computer Oriented Presentation, Part 1 [and] Part 2.

  Science.gov (United States)

  Stenberg, Warren; Walker, Robert J.

  Parts one and two of a one-year computer-oriented calculus course (without analytic geometry) are presented. The ideas of calculus are introduced and motivated through computer (i.e., algorithmic) concepts. An introduction to computing via algorithms and a simple flow chart language allows the book to be self-contained, except that material on…

 19. Parts : ministrite minevik olgu avalik / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis on seotud politseinike altkäemaksu andmise avalikuks tulekuga, komissar Indrek Sirgi ametist lahkumisega ja ministrite seadusrikkumiste avalikustamisega. Kommenteerivad: Margus Leivo, Tarmo Loodus, Ain Seppik. Vt. samas: Valik saladuses peetavast teabest

 20. Parts : ministrite minevik olgu avalik / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis on seotud politseinike altkäemaksu andmise avalikuks tulekuga, komissar Indrek Sirgi ametist lahkumisega ja ministrite seadusrikkumiste avalikustamisega. Kommenteerivad: Margus Leivo, Tarmo Loodus, Ain Seppik. Vt. samas: Valik saladuses peetavast teabest

 1. Update on rheumatology: part 1.

  Science.gov (United States)

  Neal-Boylan, Leslie

  2009-05-01

  There are many rheumatic diseases. Part 1 of this 2 part series on rheumatology presented a few of those most commonly seen in the community. Home health clinicians can be helpful in managing these diseases and preventing progression by watching for new symptoms or acute attacks of pain or disability, ensuring that patients take their medications appropriately, reminding patients to see their rheumatology providers and have their lab work done regularly, and reporting adverse effects to medications promptly. Additionally, as with most home health patients, an interdisciplinary approach that includes physical and occupational therapy, social work, nursing, nutrition, and other disciplines as needed should be implemented so that all patient needs are met and the patient is discharged at the highest level of self-care that is possible. Part 2 of this series will discuss the care of the patient with rheumatic disease at home and will provide a more in-depth look at lab diagnosis of rheumatic diseases.

 2. Electronic parts reliability data 1997

  CERN Document Server

  Denson, William; Jaworski, Paul; Mahar, David

  1996-01-01

  This document contains reliability data on both commercial and military electronic components for use in reliability analyses. It contains failure rate data on integrated circuits, discrete semiconductors (diodes, transistors, optoelectronic devices), resistors, capacitors, and inductors/transformers, all of which were obtained from the field usage of electronic components. At 2,000 pages, the format of this document is the same as RIAC's popular NPRD document which contains reliability data on nonelectronic component and electronic assembly types. Data includes part descriptions, quality level, application environments, point estimates of failure rate, data sources, number of failures, total operating hours, miles, or cycles, and detailed part characteristics.

 3. SPSS for Starters, Part 2

  CERN Document Server

  Cleophas, Ton J

  2012-01-01

  The first part of this title contained all statistical tests that are relevant for starters on SPSS, and included standard parametric and non-parametric tests for continuous and binary variables, regression methods, trend tests, and reliability and validity assessments of diagnostic tests. The current part 2 of this title reviews multistep methods, multivariate models, assessments of missing data, performance of diagnostic tests, meta-regression, Poisson regression, confounding and interaction, and survival analyses using log tests and segmented time-dependent Cox regression. Methods for asses

 4. Inaccessibility and Subinaccessibility. Part I

  CERN Document Server

  Kiselev, A

  2010-01-01

  The work presents the first part of second edition of the previous edition of 2000 under the same title containing the proof (in $ZF$) of the nonexistence of inaccessible cardinals, now enriched and improved. This part contains the apparatus of subinaccessible cardinals and its basic tools -- theories of reduced formula spectra and matrices, disseminators and others -- which are used in this proof and is set forth now in their more transparent and simplified form. Much attention is devoted to the explicit and substantial development and cultivation of basic ideas, serving as grounds for all main constructions and reasonings.

 5. Small Bowel Review - Part I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ABR Thomson

  1997-01-01

  Full Text Available Significant advances have been made in the study of the small bowel. Part I of this two-part review of the small bowel examines carbohydrates, including brush border membrane hydrolysis and sugar transport; amino acids, dipeptides, proteins and food allergy, with a focus on glutamine, peptides and macromolecules, and nucleosides, nucleotides and polyamines; salt and water absorption, and diarrhea, including antidiarrheal therapy and oral rehydration treatment; lipids (digestion and absorption, fatty acid binding proteins, intracellular metabolism, lipoproteins and bile acids; and metals (eg, iron and vitamins.

 6. Understanding quantitative research: part 1.

  Science.gov (United States)

  Hoe, Juanita; Hoare, Zoë

  This article, which is the first in a two-part series, provides an introduction to understanding quantitative research, basic statistics and terminology used in research articles. Critical appraisal of research articles is essential to ensure that nurses remain up to date with evidence-based practice to provide consistent and high-quality nursing care. This article focuses on developing critical appraisal skills and understanding the use and implications of different quantitative approaches to research. Part two of this article will focus on explaining common statistical terms and the presentation of statistical data in quantitative research.

 7. Ultrasonic Assembly of Thermoplastic Parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schurman, W. R.

  1970-03-31

  Four ultrasonic methods were evaluated for assembly of experimental plastic parts for detonators: (1) welding, (2) crimping and staking, (3) insertion, and (4) reactivation of adhesives. For welding, staking and insertion, plastics with low elastic moduli, such as acrylics and polycarbonate, produced the best results. Thermosetting, hot-melt, and solution adhesives could all be activated ultrasonically to form good bonds on plastics and other materials. This evaluation indicated that thermoplastic detonator parts could be assembled ultrasonically in shorter times than by present production techniques with high bond strengths and high product acceptance rates.

 8. Local Area Networks: Part II.

  Science.gov (United States)

  Dessy, Raymond E., Ed.

  1982-01-01

  Discusses five approaches used by industry/colleges to provide local area network (LAN) capabilities in the analytical laboratory: (1) mixed baseband bus network coupled to a star net; (2) broadband bus network; (3) ring network; (4) star network coupled to broadband net; and (5) simple multiprocessor center. Part I (September issue) focused on…

 9. Piecing Together a College Education behind Bars. Part One [and] Part Two [and] Part Three [and] Part Four.

  Science.gov (United States)

  Taylor, Jon Marc

  2002-01-01

  This is a four-part article on how to earn a college degree from inside prison. The author, who earned his master's while in prison, argues that education offers prisoners the best chance of staying out of prison after their release, as well as qualifying them for a decent job and easing social reintegration. The author outlines the approaches…

 10. Theorem of Mystery: Part 2

  Science.gov (United States)

  Lopez-Real, Francis

  2008-01-01

  The Varignon parallelogram has always provided a simple geometric investigation for students that gives rise to a surprising result. It is possible to extend the Varignon investigation by looking at special quadrilaterals or by considering different dissection points along the sides. In the second of his two-part series, the author offers some…

 11. Parts loob superametit / Koit Brinkmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Brinkmann, Koit

  2007-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kavatseb 2008. aastal liita uueks ametiks viis järelvalveametkonda - konkurentsiameti, sideameti, raudteeinspektsiooni, energiaturu inspektsiooni ja tehnilise järelevalve inspektsiooni - eesmärgiks on kulude kokkuhoid ning tõhusam kontroll monopolide üle. Kommenteerivad Valdo Kalm, Meelis Atonen. Lisa: Number. Vt. samas: Intervjuu majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsiga

 12. Understanding quantitative research: part 2

  OpenAIRE

  Hoare, Z.; Hoe, J.

  2013-01-01

  This article, which is the second in a two-part series, provides an introduction to understanding quantitative research, basic statistics and terminology used in research articles. Understanding statistical analysis will ensure that nurses can assess the credibility and significance of the evidence reported. This article focuses on explaining common statistical terms and the presentation of statistical data in quantitative research.

 13. Speech parts as Poisson processes.

  Science.gov (United States)

  Badalamenti, A F

  2001-09-01

  This paper presents evidence that six of the seven parts of speech occur in written text as Poisson processes, simple or recurring. The six major parts are nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions, with the interjection occurring too infrequently to support a model. The data consist of more than the first 5000 words of works by four major authors coded to label the parts of speech, as well as periods (sentence terminators). Sentence length is measured via the period and found to be normally distributed with no stochastic model identified for its occurrence. The models for all six speech parts but the noun significantly distinguish some pairs of authors and likewise for the joint use of all words types. Any one author is significantly distinguished from any other by at least one word type and sentence length very significantly distinguishes each from all others. The variety of word type use, measured by Shannon entropy, builds to about 90% of its maximum possible value. The rate constants for nouns are close to the fractions of maximum entropy achieved. This finding together with the stochastic models and the relations among them suggest that the noun may be a primitive organizer of written text.

 14. Geometric design of part feeders

  NARCIS (Netherlands)

  Berretty, R.-P.M.

  2001-01-01

  This thesis presents solutions for problems derived from industrial assembly and robotic manipulation. The basic tasks in a factory are manufacturing the parts, and combining them into the desired product. In automating these tasks, we want to use robot manipulators that require little or no h

 15. Air Pollution Control, Part I.

  Science.gov (United States)

  Strauss, Werner, Ed.

  Authoritative reviews in seven areas of current importance in air pollution control are supplied in this volume, the first of a two-part set. Titles contained in this book are: "Dispersion of Pollutants Emitted into the Atmosphere,""The Formation and Control of Oxides of Nitrogen in Air Pollution,""The Control of Sulfur Emissions from Combustion…

 16. Inaccessibility and Subinaccessibility. In two parts. Part II

  CERN Document Server

  Kiselev, A

  2010-01-01

  The work presents the second part of the second edition of its previous one published in 2000 under the same title, containing the proof (in $ZF$) of the inaccessible cardinals nonexistence, which is enriched and improved now. This part contains applications of the subinaccessible cardinals apparatus and its basic tools -- theories of reduced formula spectra and matrices, disseminators and others, which are used here in this proof and are set forth now in their more transparent and simplified form. Much attention is devoted to the explicit and substantial development and cultivation of basic ideas, serving as grounds for all main constructions and reasonings. The proof of the theorem about inaccessible cardinals nonexistence is presented in its detailed exposition. Several easy consequences of this theorem and some well-known results are presented.

 17. Inaccessibility and subinaccessibility. In two parts. Part I (in Russian)

  CERN Document Server

  Kiselev, Alexander

  2011-01-01

  This work represents a translation from English into Russian of the first part of the monograph by Alexander Kiselev under the same title, containing the proof (in ZF) of inaccessible cardinals nonexistence. The first edition of this work was published in 2000. This part contains the apparatus of subinaccessible cardinals and its basic tools - theories of reduced formula spectra and matrices, disseminators and others - which are used in this proof and are set forth now in their more transparent and detailed form. Much attention is devoted to the explicit and substantial development and cultivation of basic ideas, serving as grounds for all main constructions and reasonings. Appropriated for specialists in Set Theory and Mathematical Logic, and also for teachers and students of faculties of the mathematical profile.

 18. Inaccessibility and subinaccessibility. In two parts. Part II (in Russian)

  CERN Document Server

  Kiselev, Alexander

  2011-01-01

  This work represents a translation from English into Russian of the second part of the monograph by Alexander Kiselev under the same title. It contains the proof (in ZF) of inaccessible cardinals nonexistence. The first edition of this work was published in 2000. This part II contains applications of the subinaccessible cardinals apparatus and its basic tools - theories of reduced formula spectra and matrices, disseminators and others, which are used here in this proof and are set forth now in their more transparent and refined form. Much attention is devoted to the more explicit and substantial development and cultivation of basic ideas, serving as grounds for all main constructions and reasonings. The proof of the theorem about inaccessible cardinals nonexistence is presented in its detailed exposition. Several easy consequences of this theorem and some well-known results are presented. Appropriated for specialists in Set Theory and Mathematical Logic, and also for teachers and students of faculties of the ...

 19. Cleaning of parts for new manufacturing and parts rebuilding

  Science.gov (United States)

  Doherty, Jeff

  1994-06-01

  Parts cleaning is the largest single expense, and the most time consuming activity, in rebuilding and new manufacturing. On average, 25% to 40% of the total labor and overhead burden is spent on cleaning. EPA and OSHA pressures add to the burden by making some methods and chemicals obsolete. Some of the processes and chemicals in current use will be curtailed and or outlawed in the future. How can a shops and industries make long term decisions or capital investments in cleaning and process improvements when the government keeps changing its rules? At the MART Corporation in Saint Louis, Missouri, we manufacture a line of cabinet-style batch cleaning machines known as Power Washers. Twenty years ago MART invented and patented the Power Washer process, a cleaning method that recycles wash solution and blasts contaminates as they are washed off the more heavily contaminated parts. Since the initial invention MART has continued to R&D the washing process and develop ancillary systems that comply with EPA and OSHA regulations. For applications involving new industrial parts or items requiring specification cleaned surfaces. MART provides filtration and solution conditioning systems, part drying operations, and triple rinsing. Units are available in stainless steel or higher alloys. We are not alone in the washer manufacturing business. You have many choices of cleaning solutions (no pun intended) which will perform in your operations and yield good results. As a manufacturer, we are interested in your success with our equipment. We have all heard the horror stories of companies having selected inappropriate cleaning systems and or processes which then brought the company to its knees, production wise. Assembly, appearance, warranty, and performance shortcomings of finished products can often be directly related to the cleaning process and its shortcomings.

 20. Strategic stock management task for building corporations. Energy as part of the house quality; Strategisch voorraadbeheer taak woningcorporaties. Energie als onderdeel van de woonkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burdorf, E. [DWA installatie en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2006-03-15

  From a strategic stock management perspective building corporations should have a vision on what is important for future target groups: young or old, families or singles, income, etc. Those aspects have a great impact on the level of facilities and provisions in houses and the possibility to adjust houses by applying domotics, comfort cooling, care facilities, the use of renewable energy systems. [Dutch] Vanuit het strategisch voorraadbeheer van woningcorporaties is een visie op de toekomstige doelgroepen van belang. Vindt er een verschuiving plaats van jong naar oud? Gezinnen of juist alleenstaanden? Welke inkomensgroepen worden bediend? Dergelijke vragen hebben grote invloed op het voorzieningenniveau in de woningen. Flexibiliteit inbouwen door woningen gemakkelijk aanpasbaar te maken voor domotica, comfortkoeling, zorgfuncties, en met oog voor de opties voor duurzame energie. Want met de huidige stijgende energieprijzen kunnen de energielasten stijgen tot 40 procent van de woonkosten. Dat vraagt aandacht voor de post energie.

 1. Modernizing medical photography, part 2.

  Science.gov (United States)

  Crompton, Paul

  2005-03-01

  Part 1 of this paper explored the origins of process activity mapping, one of the major tools currently being used to modernize patient pathways in the National Health Service in Great Britain. Within medical photography the current notion of modernization is inextricably linked to the development of digital technology. Whilst the core principle of capturing light on a sensitive medium remains as clear and relevant as ever, the mechanisms by which the image is processed and presented to the client have changed profoundly. Part 2 shows how the principles of lean thinking and process activity mapping can be utilized to harness the advantages of digital technology to provide a modern and appropriate medical photography service in a large disparate teaching hospital.

 2. Modernizing medical photography, part 1.

  Science.gov (United States)

  Crompton, Paul

  2004-12-01

  Government, media and public focus on waiting times in the National Health Service in the United Kingdom has forced the organization to look closely at the process by which a patient progresses through an increasingly complex and ever changing system. In an effort to streamline the patient journey or care pathway, modernizers have turned to business and manufacturing for solutions. Whilst medical photographers need to recognize their role in this context, they are also facing major technological modernization through the development of digital photography. Part 1 of this paper looks at the origins of some of the techniques presently being used to modernize the patient journey. Part 2 shows how these tools of modernization can be utilized to harness the advantages of digital technology to provide a modern and appropriate medical photography service in a large, disparate teaching hospital.

 3. The Emergence of Axial Parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Svenonius

  2007-01-01

  Full Text Available Many languages have specialized locative words or morphemes translating roughly into words like ‘front,’ ‘back,’ ‘top,’ ‘bottom,’ ‘side,’ and so on. Often, these words are used instead of more specialized adpositions to express spatial meanings corresponding to ‘behind,’ ‘above,’ and so on. I argue, on the basis of a cross-linguistic survey of such expressions, that in many cases they motivate a syntactic category which is distinct from both N and P, which I call AxPart for ‘Axial Part’; I show how the category relates to the words which instantiate it, and how the meaning of the construction is derived from the combination of P[lace] elements, AxParts, and the lexical material which expresses them.

 4. Part-time Work in International Perspective.

  Science.gov (United States)

  Thurman, Joseph E.; Trah, Gabriele

  1990-01-01

  Examines the reasons for part-time work and characteristics of part-time workers, legislative protection, national incentives to increase access to part-time jobs, and forms of part-time work. Explores arguments for and against part-time employment. (SK)

 5. EMC Part Ⅱ Regulatory Requirements

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  JohnWong

  2005-01-01

  As described in the Part I, the goal of electromagnetic compatibility, or EMC, is to design electronic systems that are electromagnetically compatible with their environment. EMC requirements exist so that electronic systems designers have a set of guidelines that explain the limits of what is considered electromagnetically compatible. There is not, however, one allencompassing set of EMC guidelines. Instead, EMC guidelines are created by individual product manufacturers,

 6. Body part categorisation in Punjabi

  OpenAIRE

  Majid, A.

  2006-01-01

  A key question in categorisation is to what extent people categorise in the same way, or differently. This paper examines categorisation of the body in Punjabi, an Indo-European language spoken in Pakistan and India. First, an inventory of body part terms is presented, illustrating how Punjabi speakers segment and categorise the body. There are some noteworthy terms in the inventory, which illustrate categories in Punjabi that are unusual when compared to other languages presented in this vol...

 7. Repair Types, Procedures - Part 1

  Science.gov (United States)

  2010-05-01

  New Jersey, USA. Repair Types, Procedures – Part I RTO-EN-AVT-156 9 - 19 [5] Drieker R, Botello C, MacBeth S, and Grody J, “Aircraft Battle... MacBeth S, and Grody J, “Aircraft Battle Damage Assessment and Repair (ABDAR), Vol. III: Field Test Report,” AFRL-HE-WP-TR-2002-0039, July 2000. [8

 8. Counterfeit Parts Prevention Strategies Guide

  Science.gov (United States)

  2014-06-24

  as part of an International Standards Organization ( ISO ) 9001 :200818 or AS9100C19 quality management system. The third and fourth steps, Reporting...when problems are detected after delivery. Companies operating to ISO 9001 or other QMS processes may need to enhance customer reporting practices...Critical Ground Support Hardware ISO - 9001 Quality Management System - Requirements ISO /IEC 17025 General Requirements for the Competence of Testing and

 9. Automotive stamped part fatigue design

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caudoux Mélanie

  2014-06-01

  Full Text Available Fatigue design of automotive axle parts is of prior concern because of these are high safety parts and they are expected to drive the overall vehicle mass reduction. In this framework, the stamping process is widely used to form axle parts, before assembling them by welding. Consequently, the mechanical and physical characteristics of the blank sheet are modified, having a strong influence on the fatigue behavior. In this paper, we address the consequences of the stamped process on the fatigue design and how they may be effectively taken into account in the automotive industry. Actually, the coupling between the stamping process and the fatigue design is under development at PSA Peugeot Citroën Company since several years. Such an analysis deals with some major topics: thickness variation, plastic hardening and deformation, and residual stress. All of these ingredients result in fatigue criteria evolutions: it is important to stress that the stamping process can have advantageous or disadvantageous consequences on the fatigue design. This is here highlighted on some examples, dealing with front and rear axles.

 10. NASA EEE Parts 2014 Year in Review

  Science.gov (United States)

  Lee, Sara-Anne

  2015-01-01

  The NASA Electronic Parts and Packaging Program continue to support Electrical, Electronic and Electromagnetic Parts for the agency with an eventful year of workshops, innovations, testing and challenges.

 11. The Inconvenient Truth. Part 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Athanasiou, T.

  2007-01-15

  Essay-type of publication on what should happen next after Al Gore's presentations on the Inconvenient Truth about the impacts of climate change. The essay states in the first lines: 'We've seen the movie, so we know the first part - we're in trouble deep. And it's time, past time, for at least some of us to go beyond warning to planning, to start talking seriously about a global crash program to stabilize the climate.

 12. Experimental Data Processing. Part 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilhelm LAURENZI

  2011-03-01

  Full Text Available This paper represents the second part of a study regarding the processing of experimental monofactorialdata, and it presents the original program developed by the author for processing experimental data.Using consecrated methods and relations, this program allows establishing the number of samples,generating the experimental plan, entering and saving the measured data, identifying the data corrupted byaberrant errors, verifying the randomness, verifying the normality of data repartition, calculating the mainstatistical parameters and exporting the experimental data to Excel or to other programs for statistical dataprocessing.

 13. The Sum of its Parts

  Science.gov (United States)

  Spriggs, John

  A safety case is a collation of the arguments and supporting evidence needed to demonstrate that an item is safe to use. Although there are regulatory and legislative requirements in some industries, and in some parts of the world, for the production of a safety case, there are few standard definitions of what should go into one. Indeed, there is no single, correct, way to prepare a safety case; but this should not be surprising, given the wide variety of applications to which they are put.

 14. Part time secretarial assistant needed

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  The English National Programme at the Lycée International, Ferney-Voltaire, one of the Programmes originally set up by CERN to provide schooling for children of Members of the Personnel in their maternal language, is recruiting a part time secretarial assistant. Applications for this post should be sent as soon as possible. The closing date is the end of the day on July 19th. Applicants will find details on the ‘Staff Vacancies' page of our website: http://enpferney.org/

 15. Standards in neurosonology. Part I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Wojcza

  2015-09-01

  Full Text Available The paper presents standards related to ultrasound imaging of the cerebral vasculature and structures. The aim of this paper is to standardize both the performance and description of ultrasound imaging of the extracranial and intracranial cerebral arteries as well as a study of a specifi c brain structure, i.e. substantia nigra hyperechogenicity. The following aspects are included in the description of standards for each ultrasonographic method: equipment requirements, patient preparation, study technique and documentation as well as the required elements of ultrasound description. Practical criteria for the diagnosis of certain pathologies in accordance with the latest literature were also presented. Furthermore, additional comments were included in some of the sections. Part I discusses standards for the performance, documentation and description of different ultrasound methods (Duplex, Doppler. Part II and III are devoted to standards for specifi c clinical situations (vasospasm, monitoring after the acute stage of stroke, detection of a right-toleft shunts, confi rmation of the arrest of the cerebral circulation, an assessment of the functional effi ciency of circle of Willis, an assessment of the cerebrovascular vasomotor reserve as well as the measurement of substantia nigra hyperechogenicity.

 16. Standards in neurosonology. Part III

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Wojczal

  2016-06-01

  Full Text Available The paper presents standards related to ultrasound imaging of the cerebral vasculature and structures. The aim of this paper is to standardize both the performance and description of ultrasound imaging of the extracranial and intracranial cerebral arteries as well as a study of a specific brain structure, i.e. substantia nigra hyperechogenicity. The following aspects are included in the description of standards for each ultrasonographic method: equipment requirements, patient preparation, study technique and documentation as well as the required elements of ultrasound description. Practical criteria for the diagnosis of certain pathologies in accordance with the latest literature were also presented. Furthermore, additional comments were included in some of the sections. Part I discusses standards for the performance, documentation and description of different ultrasound methods (Duplex, Doppler. Part II and III are devoted to standards for specific clinical situations (vasospasm, monitoring after the acute stage of stroke, detection of a right-to-left shunts, confirmation of the arrest of the cerebral circulation, an assessment of the functional efficiency of circle of Willis, an assessment of the cerebrovascular vasomotor reserve as well as the measurement of substantia nigra hyperechogenicity.

 17. Facilitation of learning: part 2.

  Science.gov (United States)

  Warburton, Tyler; Houghton, Trish; Barry, Debbie

  2016-04-27

  The previous article in this series of 11, Facilitation of learning: part 1, reviewed learning theories and how they relate to clinical practice. Developing an understanding of these theories is essential for mentors and practice teachers to enable them to deliver evidence-based learning support. This is important given that effective learning support is dependent on an educator who possesses knowledge of their specialist area as well as the relevent tools and methods to support learning. The second domain of the Nursing and Midwifery Council's Standards to Support Learning and Assessment in Practice relates to the facilitation of learning. To fulfil this domain, mentors and practice teachers are required to demonstrate their ability to recognise the needs of learners and provide appropriate support to meet those needs. This article expands on some of the discussions from part 1 of this article and considers these from a practical perspective, in addition to introducing some of the tools that can be used to support learning.

 18. Future Jet Technologies, Part C

  Science.gov (United States)

  Gal-Or, Benjamin

  2013-06-01

  This updated, PART C REVIEW, covers the dangerous global spread of JS-stealth, drone technology [1-91], canard-free, stealth, new agile drones and the highly debated, 480 billion F-35 International Program as reported on March 13, 2013 to the U.S. Congress [92]. Due to serious design issues, spiraling high costs and years in delays, alternatives are analyzed here, depicted and proposed, mainly from the propulsion-design point of view. These include fleets of low-cost, stealth, jet-steered-drones mixed with non-stealthy, low-cost, ready-to-be-delivered, U.S. or European or Russian fighter aircraft. Can a few F-35s win against large fleets of stealth agile drones? To understand the dangers and critical issues involved, the author's own, past classified information is partly disclosed, while resorting to images in Figs. 2(a) and 2(b) taken from his book [2] and from Wikipedia, the "Free Encyclopedia", in all other images.

 19. Standards in neurosonology. Part III.

  Science.gov (United States)

  Wojczal, Joanna; Tomczyk, Tomasz; Luchowski, Piotr; Kozera, Grzegorz; Kaźmierski, Radosław; Stelmasiak, Zbigniew

  2016-06-01

  The paper presents standards related to ultrasound imaging of the cerebral vasculature and structures. The aim of this paper is to standardize both the performance and description of ultrasound imaging of the extracranial and intracranial cerebral arteries as well as a study of a specific brain structure, i.e. substantia nigra hyperechogenicity. The following aspects are included in the description of standards for each ultrasonographic method: equipment requirements, patient preparation, study technique and documentation as well as the required elements of ultrasound description. Practical criteria for the diagnosis of certain pathologies in accordance with the latest literature were also presented. Furthermore, additional comments were included in some of the sections. Part I discusses standards for the performance, documentation and description of different ultrasound methods (Duplex, Doppler). Part II and III are devoted to standards for specific clinical situations (vasospasm, monitoring after the acute stage of stroke, detection of a right-to-left shunts, confirmation of the arrest of the cerebral circulation, an assessment of the functional efficiency of circle of Willis, an assessment of the cerebrovascular vasomotor reserve as well as the measurement of substantia nigra hyperechogenicity).

 20. Two-part set systems

  CERN Document Server

  Gerbner, Dániel; Lemons, Nathan; Mubayi, Dhruv; Palmer, Cory; Patkós, Balázs

  2011-01-01

  The two part Sperner theorem of Katona and Kleitman states that if $X$ is an $n$-element set with partition $X_1 \\cup X_2$, and $\\cF$ is a family of subsets of $X$ such that no two sets $A, B \\in \\cF$ satisfy $A \\subset B$ (or $B \\subset A$) and $A \\cap X_i=B \\cap X_i$ for some $i$, then $|\\cF| \\le {n \\choose \\lfloor n/2 \\rfloor}$. We consider variations of this problem by replacing the Sperner property with the intersection property and considering families that satisfiy various combinations of these properties on one or both parts $X_1$, $X_2$. Along the way, we prove the following new result which may be of independent interest: let $\\cF, \\cG$ be families of subsets of an $n$-element set such that $\\cF$ and $\\cG$ are both intersecting and cross-Sperner, meaning that if $A \\in \\cF$ and $B \\in \\cG$, then $A \

 1. 30 CFR 33.38 - Electrical parts.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Electrical parts. 33.38 Section 33.38 Mineral... § 33.38 Electrical parts. (a) Units with electrical parts and designed to operate as electric face... which is Schedule 2F), and the examination and testing of the electrical parts shall be...

 2. Tool sharing in parallel part production

  NARCIS (Netherlands)

  Gaalman, G.J.C.; Nawijn, W.M.

  1996-01-01

  A group of identical NC machines, laid out in a line, manufactures relatively few part types in large batch size. Parts of the same type are processed by the machines simultaneously. The operations on a part are performed by one machine only, using a part type specific tool set. During batch product

 3. 20 CFR 726.3 - Relationship of this part to other parts in this subchapter.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 3 2010-04-01 2010-04-01 false Relationship of this part to other parts in...; REQUIREMENTS FOR COAL MINE OPERATOR'S INSURANCE General § 726.3 Relationship of this part to other parts in...) If the provisions of this part appear to conflict with any provision of any other part in...

 4. Revenue cycle management, Part II.

  Science.gov (United States)

  Crew, Matt

  2007-01-01

  The proper management of your revenue cycle requires the application of "best practices" and the continual monitoring and measuring of the entire cycle. The correct technology will enable you to gain the insight and efficiencies needed in the ever-changing healthcare economy. The revenue cycle is a process that begins when you negotiate payor contracts, set fees, and schedule appointments and continues until claims are paid in full. Every single step in the cycle carries equal importance. Monitoring all phases and a commitment to continually communicating the results will allow you to achieve unparalleled success. In part I of this article, we explored the importance of contracting, scheduling, and case management as well as coding and clinical documentation. We will now take a closer look at the benefits charge capture, claim submission, payment posting, accounts receivable follow-up, and reporting can mean to your practice.

 5. Advances in photovoltaics part 4

  CERN Document Server

  Willeke, Gerhard P

  2015-01-01

  Advances in Photovoltaics: Part Four provides valuable information on the challenges faced during the transformation of our energy supply system to more efficient, renewable energies. The volume discusses the topic from a global perspective, presenting the latest information on photovoltaics, a cornerstone technology. It covers all aspects of this important semiconductor technology, reflecting on the tremendous and dynamic advances that have been made on this topic since 1975, when the first book on solar cells-written by Harold J. Hovel of IBM-was published as volume 11 in the now famous series on Semiconductors and Semimetals. Readers will gain a behind the scenes look at the continuous and rapid scientific development that leads to the necessary price and cost reductions in global industrial mass-production. Written by leading, internationally known experts on his topic Provides an in-depth overview of the current status and perspectives of thin film PV technologies Discusses the challenges faced during th...

 6. Neurofibromatosis: part 2--clinical management.

  Science.gov (United States)

  Batista, Pollyanna Barros; Bertollo, Eny Maria Goloni; Costa, Danielle de Souza; Eliam, Lucas; Cunha, Karin Soares Gonçalves; Cunha-Melo, José Renan; Darrigo Junior, Luiz Guilherme; Geller, Mauro; Gianordoli-Nascimento, Ingrid Faria; Madeira, Luciana Gonçalves; Mendes, Hérika Martins; Miranda, Débora Marques de; Mata-Machado, Nikolas Andre; Morato, Eric Grossi; Pavarino, Érika Cristina; Pereira, Luciana Baptista; Rezende, Nilton Alves de; Rodrigues, Luíza de Oliveira; Sette, Jorge Bezerra Cavalcanti

  2015-06-01

  Part 1 of this guideline addressed the differential diagnosis of the neurofibromatoses (NF): neurofibromatosis type 1 (NF1), neurofibromatosis type 2 (NF2) and schwannomatosis (SCH). NF shares some features such as the genetic origin of the neural tumors and cutaneous manifestations, and affects nearly 80 thousand Brazilians. Increasing scientific knowledge on NF has allowed better clinical management and reduced rate of complications and morbidity, resulting in higher quality of life for NF patients. Most medical doctors are able to perform NF diagnosis, but the wide range of clinical manifestations and the inability to predict the onset or severity of new features, consequences, or complications make NF management a real clinical challenge, requiring the support of different specialists for proper treatment and genetic counseling, especially in NF2 and SCH. The present text suggests guidelines for the clinical management of NF, with emphasis on NF1.

 7. Room for Sustainable Agriculture. Part 1 Advice. Part 2 Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-03-15

  An outline is given of the social dilemmas associated with agriculture and horticulture in the Netherlands. Ongoing innovation and accelerated sustainable development are essential to resolve these dilemmas. Given the importance of the Dutch agriculture and horticulture sector, there is every reason for the central government to play its part and help remove the obstacles to the continuing sustainable development of the sector. The Council recommends that the central government continues developing the Council's vision for agriculture and horticulture with the parties concerned, allows scope for the development of different agricultural business models, applies knowledge and innovation as drivers of continuing sustainable development, amends laws and regulations as necessary, and facilitates a permanent dialogue between the sector and society. The advisory report also sets out the Council's vision concerning the political and public debate on agriculture and horticulture. This debate is most clearly characterised by major and seemingly insurmountable differences of opinion. The Council hopes that its report will induce a shift in thinking about Dutch agriculture among politicians and society at large, so that the transitions considered necessary by the Council can be implemented more rapidly.

 8. Sustainable Materialization of Residues from Thermal Processes into Carbon Sinks (Duurzame omvorming van residuen van thermische processen in koolstofputten)

  OpenAIRE

  Santos, Rafael Mattos dos

  2013-01-01

  Two of the largest and most important waste products from industrial the rmal processes are carbon dioxide gas and waste solid residues. Given th e high financial and environmental burden caused by these waste products , it is urgently desirable to industry and society alike to find a susta inable manner for managing them. The objective of this research project is the production of a carbon sink based on the process of mineral carbo n sequestration that provides a responsible and economical o...

 9. Renewable energy and reduction of methane emission. Emission-low manure storage; Duurzame energie en vermindering methaanemissies. Emissiearme mestopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hilhorst, M.A.; Monteny, G.J.; De Gijsel, P. [IMAG Wageningen-UR, Wageningen (Netherlands); Van Dooren, H.J.C.; Van Lent, A.J.H. [Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden PR, Lelystad (Netherlands)

  2001-03-01

  It is the target of the Dutch government to reduce the emissions of all non-CO2 greenhouse gases in The Netherlands by 8 Mton CO2-eq in 2010. Livestock contributes for about 40% (10 Mton CO2-eq) to the emissions of methane. Enteric fermentation is responsible for 32% (8 Mton CO2-eq) and slurry for 8% (2 Mton CO2-eq). In the Netherlands, slurry is the most common manure system. Low-cost and effective options to reduce methane emissions, without increasing emissions of ammonia and nitrous oxide, are covering the outdoor slurry storage, shortening the indoor storage time, lowering the storage temperature and filtration of the air from the livestock house and storage facility. Other less favourable options are aeration, acidification, feed adjustments and controlled anaerobic digestion. Covering of outdoor storages is mandatory in the Netherlands to reduce ammonia emissions. The methane emission reduction of a well covered outdoor storage with the slurry at rest is around 60%. In The Netherlands the average temperature of outdoor storage is less than 10.2C. Methane emissions will decrease by 66% if the slurry temperature is decreased from 20C to 10C. For pig farms the main source of methane is the slurry stored under the slatted floor. The slurry surface is nearly at indoor temperature (20C). It is most effective for pig slurry to reduce the indoor storage time. Also for ruminants some reduction may be expected from shortening the indoor storage time of slurry. In addition measurements showed a reduction of more than 50% methane emission for well covered storages with slurry at rest. Therefore, the methane emission from an outdoor storage may be neglected. Reduction of the indoor storage time can result in methane emission reduction from slurry by 50% or 1 Mton CO2-eq. Since most of the methane is produced in the livestock house, i.e. methane from enteric fermentation and from slurry, it is evident that filtering the methane from the ventilation air can be an effective mitigation option. Methane filters are technically possible, but they are still under development and not yet available for practical application. Air filters can result in a reduction of up to 50% of the total methane emission from livestock or up to 5 Mton C)2-eq. [Dutch] Een deskstudie is verricht om de reeds gepubliceerde kennis over reductieopties voor methaanen-emissies te inventariseren. Waar nodig zijn mogelijke reductieopties getoetst met verkennende labproeven. Niet alle oplossingen die leiden tot methaanemissiereductie zijn gunstig voor lachgas- of ammoniakemissies en omgekeerd. Bij het kiezen van een reductieoptie moet dus afstemming plaatsvinden met de andere gassen. Dit rapport geeft een inventarisatie van de potentiele mogelijkheden van emissiereducerende technieken bij mestopslag en wat de uiteindelijke haalbare reductiefactoren zijn per techniek in CO2-eq. per jaar. Hierbij is gelet op het effect van emissiereducerende technieken voor CH4 op N2O en NH3 emissies. Rekening is gehouden met de stand der techniek, het netto milieueffect en met wat nu en op termijn economisch haalbaar lijkt. Samen met het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) heeft het IMAG de mogelijkheden onderzocht van het affakkelen van de methaanemissies uit mestopslagen. Het doel was bestaande technische mogelijkheden voor het affakkelen van methaan op bedrijfsniveau te inventariseren en te beoordelen. Daarnaast worden richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen en voor irnplementatie van affakkelinstallaties bij mestopslagen op bedrijfsniveau in kaart gebracht om zo de emissie van methaan te verminderen. Het aandeel van het PR was een survey naar de potentiele technische mogelijkheden. Daarnaast heeft het PR bijgedragen in discussies en met informatie over het aanzuren van mest. In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste processen besproken die ten grondslag liggen aan de vorming van methaan, lachgas en ammoniak. Ook wordt ingegaan op de absorptie van methaan door methanotrofe bacterien. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste factoren behandeld die de emissie van broeikasgassen beinvloeden. Ingegaan wordt op het effect van de temperatuur, de zuurgraad en afdekking van de mest op de gasemissies. In hoofdstuk 4 worden de potentiele mogelijkheden behandeld waarmee gasemissies kunnen worden verminderd. Een parallel wordt getrokken met het voorkomen van bederf bij voedingsmiddelen. In hoofdstuk 5 zullen conclusies worden getrokken waaruit aanbevelingen volgen voor enkele praktische reductieopties. Ook worden aanbevelingen gedaan voor nog gewenst onderzoek op specifieke aspecten van kansrijke reductieopties. Bijlage A is een proefverslag over het aanzuren van mest bij verschillende temperaturen. De proef moet informatie opleveren over het effect van aanzuren met verschillende zuren op mest. Tot slot wordt in de conclusies een voorstel gedaan, gebaseerd op de bevindingen van dit rapport, voor de aanpak van de methaanernissieproblematiek.

 10. Energy Roof. A waterproof and efficient solution for sustainable energy; Energiedak. Een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiebroek, A. [SolarTech International, Eindhoven (Netherlands)

  2013-06-15

  An Energy Roof is an effective and economically efficient system to compensate heat loss in the underground. It concerns a tube system on the roof which contains cold water that is heated by the sun, balancing the underground storage. A good system to control the flow is key to a sustainable climate installation for heating and cooling [Dutch] Een Energiedak is een effectief en economisch rendabel systeem om de onttrekking van warmte aan de bodem op een efficiente wijze te compenseren. Het betreft een buizensysteem op het dak waar koud water doorheen vloeit, dat door de zon wordt opgewarmd en de ondergrondse bron in balans houdt. Een goede regeling om de stroomsnelheid te beinvloeden vormt het sluitstuk van een duurzaam klimaatsysteem voor verwarming en koeling.

 11. Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van ammoniak, geur, fijn stof (PM10, PM2,5), methaan en lachgas uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten.This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous

 12. PPS in de polder : De betekenis van publiekprivate samenwerking voor de borging van duurzame ruimtelijke kwaliteit op Vinex-locaties

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, G.J.J. van den

  2006-01-01

  In the Fourth National Spatial Policy Plan Extra (1990) the development areas were pointed out (the so-called "Vinex-areas"). This encouraged project developers to buy large and strategic situated properties. The key question is how to assure that also next generations of inhabitants, politicians

 13. PPS in de polder : De betekenis van publiekprivate samenwerking voor de borging van duurzame ruimtelijke kwaliteit op Vinex-locaties

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, G.J.J. van den

  2006-01-01

  In the Fourth National Spatial Policy Plan Extra (1990) the development areas were pointed out (the so-called "Vinex-areas"). This encouraged project developers to buy large and strategic situated properties. The key question is how to assure that also next generations of inhabitants, politicians an

 14. Sustainable Materialization of Residues from Thermal Processes into Carbon Sinks (Duurzame omvorming van residuen van thermische processen in koolstofputten)

  OpenAIRE

  Santos, Rafael Mattos dos

  2013-01-01

  Two of the largest and most important waste products from industrial the rmal processes are carbon dioxide gas and waste solid residues. Given th e high financial and environmental burden caused by these waste products , it is urgently desirable to industry and society alike to find a susta inable manner for managing them. The objective of this research project is the production of a carbon sink based on the process of mineral carbo n sequestration that provides a responsible and economical o...

 15. In search of a sustainable world. The TARGETS model; Op zoek naar een duurzame wereld. Het TARGETS model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, H.J.M. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  1998-09-01

  A description is given of the integrated TARGETS (Tool to Assess Regional and Environmental and health Targets for Sustainability) model. The various submodels are briefly introduced, after which it is indicated how global scenarios for the next century have been constructed for three different world views, based on cultural theory. The results show the extent to which assumptions about controversial issues determine expectations about the future. The study thus contributes to a more transparent discussion on a sustainable future for mankind, one in which human values play an explicit role. 31 refs.

 16. Commercial Parts Technology Qualification Processes

  Science.gov (United States)

  Cooper, Mark S.

  2013-01-01

  Many high-reliability systems, including space systems, use selected commercial parts (including Plastic Encapsulated Microelectronics or PEMs) for unique functionality, small size, low weight, high mechanical shock resistance, and other factors. Predominantly this usage is subjected to certain 100% tests (typically called screens) and certain destructive tests usually (but not always) performed on the flight lot (typically called qualification tests). Frequently used approaches include those documented in EEE-INST-002 and JPL DocID62212 (which are sometimes modified by the particular aerospace space systems manufacturer). In this study, approaches from these documents and several space systems manufacturers are compared to approaches from a launch systems manufacturer (SpaceX), an implantable medical electronics manufacturer (Medtronics), and a high-reliability transport system process (automotive systems). In the conclusions section, these processes are outlined for all of these cases and presented in tabular form. Then some simple comparisons are made. In this introduction section, the PEM technology qualification process is described, as documented in EEE-INST-002 (written by the Goddard Space Flight Center, GSFC), as well as the somewhat modified approach employed at the Jet Propulsion Laboratory (JPL). Approaches used at several major NASA contractors are also described

 17. Drilling miniature holes, Part III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gillespie, L.K.

  1978-07-01

  Miniature components for precision electromechanical mechanisms such as switches, timers, and actuators typically require a number of small holes. Because of the precision required, the workpiece materials, and the geometry of the parts, most of these holes must be produced by conventional drilling techniques. The use of such techniques is tedious and often requires considerable trial and error to prevent drill breakage, minimize hole mislocation and variations in hole diameter. This study of eight commercial drill designs revealed that printed circuit board drills produced better locational and size repeatability than did other drills when centerdrilling was not used. Boring holes 1 mm in dia, or less, as a general rule did not improve hole location in brass or stainless steel. Hole locations of patterns of 0.66-mm holes can be maintained within 25.4-..mu..m diametral positional tolerance if setup misalignments can be eliminated. Size tolerances of +- 3.8 ..mu..m can be maintained under some conditions when drilling flat plates. While these levels of precision are possible with existing off-the-shelf drills, they may not be practical in many cases.

 18. Higher Spin Theory -- Part I

  CERN Document Server

  Rahman, Rakibur

  2013-01-01

  These notes comprise a part of the introductory lectures on Higher Spin Theory presented in the Eighth Modave Summer School in Mathematical Physics. We construct free higher-spin theories and turn on interactions to find that inconsistencies show up in general. Interacting massless fields in flat space are in tension with gauge invariance and this leads to various no-go theorems. While massive fields exhibit superluminal propagation, appropriate non-minimal terms may cure such pathologies as they do in String Theory -- a fact that we demonstrate. Given that any interacting massive higher-spin particle is described by an effective field theory, we compute a model independent upper bound on the ultraviolet cutoff in the case of electromagnetic coupling in flat space and discuss its implications. Finally, we consider various possibilities of evading the no-go theorems for massless fields, among which Vasiliev's higher-spin gauge theory is one. We work out a simple example of a higher-derivative cubic coupling in...

 19. Somos parte de la crisis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingeniería e Investigación Revista

  2011-06-01

  Full Text Available Muchos años estuvimos resistiéndonos a aceptar la difícil situación que en todos los órdenes vivía el país. Finalmente, y como consecuencia de intereses ajenos a los que realmente debían guiarnos, estalló o quizá sea mejor decir, se agudizo la crisis del sistema. El tema no es nuevo, y recabar sobre el mismo, no pasaría, en el mejor de los casos, de ser un simple mea-culpa que dudamos aporte luces a la solución del problema. Sin embargo, pretender cerrar los ojos frente a la crisis, también resulta imposible, y mas aun, cuando la consecuencia directa de ella se refleja en la perdida, cada vez mayor, de confianza de la ciudadanía en todos los estamentos de la nación, pero fundamentalmente porque institucionalmente somos parte de ella.

 20. Range Imaging without Moving Parts

  Science.gov (United States)

  Blair, J. Bryan; Scott, V. Stanley, III; Ramos-Izquierdo, Luis

  2008-01-01

  Range-imaging instruments of a type now under development are intended to generate the equivalent of three-dimensional images from measurements of the round-trip times of flight of laser pulses along known directions. These instruments could also provide information on characteristics of targets, including roughnesses and reflectivities of surfaces and optical densities of such semi-solid objects as trees and clouds. Unlike in prior range-imaging instruments based on times of flight along known directions, there would be no moving parts; aiming of the laser beams along the known directions would not be accomplished by mechanical scanning of mirrors, prisms, or other optical components. Instead, aiming would be accomplished by using solid-state devices to switch input and output beams along different fiber-optic paths. Because of the lack of moving parts, these instruments could be extraordinarily reliable, rugged, and long-lasting. An instrument of this type would include an optical transmitter that would send out a laser pulse along a chosen direction to a target. An optical receiver coaligned with the transmitter would measure the temporally varying intensity of laser light reflected from the target to determine the distance and surface characteristics of the target. The transmitter would be a combination of devices for generating precise directional laser illumination. It would include a pulsed laser, the output of which would be coupled into a fiber-optic cable with a fan-out and solid-state optical switches that would enable switching of the laser beam onto one or more optical fibers terminated at known locations in an array on a face at the focal plane of a telescope. The array would be imaged by the telescope onto the target space. The receiver optical system could share the aforementioned telescope with the transmitter or could include a separate telescope aimed in the same direction as that of the transmitting telescope. In either case, light reflected

 1. The genus Allium. Part 2.

  Science.gov (United States)

  Fenwick, G R; Hanley, A B

  1985-01-01

  Allium is a genus of some 500 species belonging to the family Liliaceae. However only a few of these are important as food plants, notably onion, garlic, chive, leek, and rakkyo. Such plants have been used for many centuries for the pungency and flavoring value, for their medicinal properties, and, in some parts of the world, their use also has religious connotations. The flavors of members of the genus Alliums, in addition to having certain characteristics, are also complex, being derived enzymically from a number of involatile precursors. In addition to there being variation of flavor between different alliums, there are also considerable changes that occur as a result of cooking and processing. Of course, these are of importance to the consumer and food technologist-processor. The review will introduce the subject by an historical perspective and will set this against data on the present cultivation and usage of commercially cultivated alliums. The chemical composition of these plants will be discussed, emphasis being given to nonvolatile constituents which are, perhaps, less often considered. Discussion of the volatile constituents, which will include mention of the methods currently used for their analysis and for the determination of "flavor strength", will be mainly concerned with literature taken from the last 5 years. In considering the extent and nature of allium cultivation and processing, factors affecting the nutritional value and quality will be highlighted. The medicinal properties of garlic and onion oils have been much studied over the last decade and the review will include critical assessment of this area and also will touch on the more general properties (antimicrobial, antifungal, antibacterial, and insecticidal) of these oils. Finally mention will be made of the antinutritional, toxic, or otherwise undesirable effects of alliums, for example, as inadvertent components of animal diets, tainting of milk and other food products. It is our

 2. Primer for Purchasing Computer Programs: Part 3.

  Science.gov (United States)

  Delf, Robert M.

  1981-01-01

  The last section of a three-part series deals with computer hardware requirements, program installation, and evaluation techniques. The first two parts appeared in the July and September 1981 issues. (Author/MLF)

 3. The Progressing Auto Parts Sector in China

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  @@ The auto parts sector was not only the basis for the entire auto industry in China, but continues to be an important part of industry development. China's auto parts sector had lagged behind the world's auto industry for a long time; however, since the start of the new century, the country's auto parts sector has been put on a fast track to meet the rapid growth in the auto industry.

 4. TSUNAMI INFORMATION SOURCES - PART 4

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert L. Wiegel

  2006-01-01

  Full Text Available I have expanded substantially my list of information sources on: tsunami generation (sources, impulsive mechanisms, propagation, effects of nearshore bathymetry, and wave run-up on shore - including physical (hydraulic modeling and numerical modeling. This expanded list includes the subjects of field investigations of tsunamis soon after an event; damage effects in harbors on boats, ships, and facilities; tsunami wave-induced forces; damage by tsunami waves to structures on shore; scour/erosion; hazard mitigation; land use planning; zoning; siting, design, construction and maintenance of structures and infrastructure; public awareness and education; distant and local sources; tsunami warning and evacuation programs; tsunami probability and risk criteria. A few references are on "sedimentary signatures" useful in the study of historic and prehistoric tsunamis (paleo-tsunamis. In addition to references specifically on tsunamis, there are references on long water wave and solitary wave theory; wave refraction, diffraction, and reflection; shelf and basin free and forced oscillations (bay and harbor response; seiches; edge waves; Mach- reflection of long water waves ("stem waves"; wave run-up on shore; energy dissipation. All are important in understanding tsunamis, and in hazard mitigation. References are given on subaerial and submarine landslide (and rockfall generated waves in reservoirs, fjords, bays, and ocean; volcano explosive eruptions/collapse; underwater and surface explosions; asteroid impact. This report is in two parts: 1 Bibliographies, books and pamphlets, catalogs, collections, journals and newsletters, maps, organizations, proceedings, videos and photos; 2 Articles, papers, reports listed alphabetically by author.Many papers on the Indian Ocean (Sumatra tsunami of 26 December 2004, were given at the 22nd IUGG International Tsunami Symposium, Chania, Crete, 27-29 June 2005, but had not been published at the date of this report. For

 5. Expertise revisited, Part I-Interactional expertise.

  Science.gov (United States)

  Collins, Harry; Evans, Robert

  2015-12-01

  In Part I of this two part paper we try to set out the 'essence' of the notion of interactional expertise by starting with its origins. In Part II we will look at the notion of contributory expertise. The exercise has been triggered by recent discussion of these concepts in this journal by Plaisance and Kennedy and by Goddiksen.

 6. Expertise revisited, Part II: Contributory expertise.

  Science.gov (United States)

  Collins, Harry; Evans, Robert; Weinel, Martin

  2016-04-01

  In Part I of this two part paper we tried to elicit the 'essence' of the notion of interactional expertise by looking at its origins. In Part II we will look at the notion of contributory expertise. The exercise has been triggered by recent discussion of these concepts in this journal by Plaisance and Kennedy and by Goddiksen.

 7. Flexural Properties of Eastern Hardwood Pallet Parts

  Science.gov (United States)

  John A. McLeod; Marshall S. White; Paul A. Ifju; Philip A. Araman

  1991-01-01

  Accurate estimates of the flexural properties of pallet parts are critical to the safe, yet efficient, design of wood pallets. To develop more accurate data for hardwood pallet parts, 840 stringers and 2,520 deckboards, representing 14 hardwood species, were sampled from 35 mills distributed throughout the Eastern United States. The parts were sorted by species,...

 8. 14 CFR 27.602 - Critical parts.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... STANDARDS: NORMAL CATEGORY ROTORCRAFT Design and Construction General § 27.602 Critical parts. (a) Critical... the required level of integrity. (b) If the type design includes crtical parts, a critical parts list shall be established. Procedures shall be established to define the critical design...

 9. 14 CFR 29.602 - Critical parts.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY ROTORCRAFT Design and Construction General § 29.602 Critical parts. (a... required level of integrity. (b) If the type design includes critical parts, a critical parts list shall be established. Procedures shall be established to define the critical design characteristics, identify...

 10. Parts, Cavities, and Object Representation in Infancy

  Science.gov (United States)

  Hayden, Angela; Bhatt, Ramesh S.; Kangas, Ashley; Zieber, Nicole

  2011-01-01

  Part representation is not only critical to object perception but also plays a key role in a number of basic visual cognition functions, such as figure-ground segregation, allocation of attention, and memory for shapes. Yet, virtually nothing is known about the development of part representation. If parts are fundamental components of object shape…

 11. Part-time Jobs : What Women Want?

  NARCIS (Netherlands)

  Booth, A.L.; van Ours, J.C.

  2010-01-01

  Part-time jobs are popular among partnered women in many countries. In the Netherlands the majority of partnered working women have a part-time job. Our paper investigates, from a supply-side perspective, if the current situation of abundant part-time work in the Netherlands is likely to be a

 12. Using GPU shaders for visualization, part 3.

  Science.gov (United States)

  Bailey, Mike

  2013-01-01

  GPU shaders aren't just for glossy special effects. Parts 1 and 2 of this discussion looked at using them for point clouds, cutting planes, line integral convolution, and terrain bump-mapping. Part 3 covers compute shaders and shader storage buffer objects-two features announced as part of OpenGL 4.3.

 13. Asmparts: assembly of biological model parts.

  Science.gov (United States)

  Rodrigo, Guillermo; Carrera, Javier; Jaramillo, Alfonso

  2007-12-01

  We propose a new computational tool to produce models of biological systems by assembling models from biological parts. Our software not only takes advantage of modularity, but it also enforces standardisation in part characterisation by considering a model of each part. We have used model parts in SBML to design transcriptional networks. Our software is open source, it works in linux and windows platforms, and it could be used to automatically produce models in a server. Our tool not only facilitates model design, but it will also help to promote the establishment of a registry of model parts.

 14. Getting from Organ- to Part- Structure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Mogens Myrup; Mortensen, Niels Henrik

  1997-01-01

  The paper gives definitions of organ and part and elaborate on the relations between organ, parts and production methods. The importance of the law of superimposed structures on part design is illustrated and a domain- and view concept is developed.The paper is a collective of overhead-copies, pu......The paper gives definitions of organ and part and elaborate on the relations between organ, parts and production methods. The importance of the law of superimposed structures on part design is illustrated and a domain- and view concept is developed.The paper is a collective of overhead......-copies, published in an informed binder from the 13th WDK' Workshop at Rigi....

 15. Design Concepts in Set Parts Supply Implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suhartini Mohd Jainury

  2013-10-01

  Full Text Available The increasing number of parts variants on an assembly line requires an improvement for a cost efficient and flexible parts supply system. For that reason, the Set Parts Supply (SPS system was introduced by Toyota as a new material handling system for supplying parts in sets based on the kitting concept. In this study, we investigate the consideration of design concepts in SPS implementation at one of Malaysia’s automotive manufacturers through a case study in a mixed-model assembly line that contains many parts to be assembled to the car body. From our case study, we found that the design of the ‘parts only’ or minomi concept on the component racks contributes to the elimination of waste; mura, muri and muda. Finally, we present the lean approach in the minomi concepts that used in designing the component racks.

 16. Predicting Pallet Part Yields From Hardwood Cants

  OpenAIRE

  Mitchell, Hal Lee

  1999-01-01

  Pallet cant quality directly impacts pallet part processing and material costs. By knowing the quality of the cants being processed, pallet manufacturers can predict costs to attain better value from their raw materials and more accurately price their pallets. The study objectives were 1) to develop a procedure for accurately predicting hardwood pallet part yield as a function of raw material geometry and grade, processing equipment, and pallet part geometry, 2) to develop a model for accur...

 17. Neuroscience in Nazi Europe Part III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeidman, Lawrence A; Kondziella, Daniel

  2012-01-01

  In Part I, neuroscience collaborators with the Nazis were discussed, and in Part II, neuroscience resistors were discussed. In Part III, we discuss the tragedy regarding european neuroscientists who became victims of the Nazi onslaught on “non-Aryan” doctors. Some of these unfortunate neuroscient...... of neuroscience, we pay homage and do not allow humanity to forget, lest this dark period in history ever repeat itself....

 18. Machining Thin-Walled Cylindrical Parts

  Science.gov (United States)

  Cimbak, Joe; Spagnolo, Jim; Kraus, Dan

  1988-01-01

  Cylindrical walls only few thousandths of inch thick machined accurately and without tears or punctures with aid of beryllium copper mandrel. Chilled so it contracts, then inserted in cylinder. As comes to room temperature, mandrel expands and fits snugly inside cylinder. Will not allow part to slide and provides solid backup to prevent deflection when part machined by grinding wheel. When machining finished, cylinder-and-mandrel assembly inserted in dry ice, mandrel contracts and removed from part.

 19. Reliability and quality EEE parts issues

  Science.gov (United States)

  Barney, Dan; Feigenbaum, Irwin

  1990-01-01

  NASA policy and procedures are established which govern the selection, testing, and application of electrical, electronic, and electromechanical (EEE) parts. Recent advances in the state-of-the-art of electronic parts and associated technologies can significantly impact the electronic designs and reliability of NASA space transportation avionics. Significant issues that result from these advances are examined, including: recent advances in microelectronics technology (as applied to or considered for use in NASA projects); electron packaging technology advances (concurrent with, and as a result of, the development of the advanced microelectronic devices); availability of parts used in space avionics; and standardization and integration of parts activities between projects, centers, and contractors.

 20. Metallic parts fabrication using the SIS process

  Science.gov (United States)

  Mojdeh, Mehdi

  Since early 1980s, quite a few techniques of Rapid Prototyping (RP), also known as Layered Manufacturing, have been developed. By building three-dimensional parts in a layer-by-layer additive manner, these techniques allow freeform fabrication of parts of complex geometry. Despite recent advances in fabrication of polymer parts, most of the existing rapid prototyping processes are still not capable of fabrication of accurate metallic parts with acceptable mechanical properties. Insufficient dimensional accuracy, limited number of materials, proper mechanical properties, required post machining and lack of repeatability between builds have greatly limited the market penetration of these techniques. This dissertation presents an innovative layered manufacturing technique for fabrication of dense metallic parts called Selective Inhibition Sintering (SIS), developed at the University of Southern California. The SIS-Metal technology adapts RP capabilities and extends them to the field of fabrication of metallic parts for a variety of applications such as tooling and low volume production. Using this process, a metallic part, with varying 3 dimensional geometries, can be automatically constructed from a wide range of materials. SIS-Metal is the only RP process which is suitable for fabrication of dense, complex shaped, accurate objects using a variety of materials. In the SIS-Metal process a metallic part is built layer by layer by deposition for each layer of an inhibitor material which defines the corresponding layer boundary and then filling the voids of the created geometry with metal powder; and compacting the layer formed to reach a high powder density. The resulting green part is then sintered in a furnace to yield the final functional part. In this research different inhibition techniques were explored and a series of single and multi layer parts was fabricated using the most promising inhibition technique, namely, macro-mechanical inhibition. Dimensional

 1. Research on Part Experssion Methodology of Part Library Based on ISO13584

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  ISO13584 (PLIB) is an international standard, which is established to realize computer's identification ofdata expression and data exchange of part library. In this international standard, part expression methodology ofpart library is an important characteristic, which distinguishes itself from STEP. So, the methodology is a focus inthe research of part library. This article describes the principles of part information expression of part library basedon ISO13584, and the research results of the methodology in details.

 2. Metrology of Large Parts. Chapter 5

  Science.gov (United States)

  Stahl, H. Philip

  2012-01-01

  As discussed in the first chapter of this book, there are many different methods to measure a part using optical technology. Chapter 2 discussed the use of machine vision to measure macroscopic features such as length and position, which was extended to the use of interferometry as a linear measurement tool in chapter 3, and laser or other trackers to find the relation of key points on large parts in chapter 4. This chapter looks at measuring large parts to optical tolerances in the sub-micron range using interferometry, ranging, and optical tools discussed in the previous chapters. The purpose of this chapter is not to discuss specific metrology tools (such as interferometers or gauges), but to describe a systems engineering approach to testing large parts. Issues such as material warpage and temperature drifts that may be insignificant when measuring a part to micron levels under a microscope, as will be discussed in later chapters, can prove to be very important when making the same measurement over a larger part. In this chapter, we will define a set of guiding principles for successfully overcoming these challenges and illustrate the application of these principles with real world examples. While these examples are drawn from specific large optical testing applications, they inform the problems associated with testing any large part to optical tolerances. Manufacturing today relies on micrometer level part performance. Fields such as energy and transportation are demanding higher tolerances to provide increased efficiencies and fuel savings. By looking at how the optics industry approaches sub-micrometer metrology, one can gain a better understanding of the metrology challenges for any larger part specified to micrometer tolerances. Testing large parts, whether optical components or precision structures, to optical tolerances is just like testing small parts, only harder. Identical with what one does for small parts, a metrologist tests large parts and optics

 3. Checklist energy efficient building in the flower bulbs sector; Checklist energiezuinig bouwen in de bloembollensector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Paridon, W.J.A.; Dol, J.J.

  2002-11-15

  This checklist shows the energy saving options for investments in buildings and installations for flower bulb businesses. Next to an energy efficiency improvement of 22%, the Long-term agreement for energy has also adopted the target of 4% sustainable energy deployment. This checklist therefore indicates for each category whether it is in the sustainable energy category or part of the regular saving options [Dutch] In deze checklist wordt aangegeven waar de mogelijkheden liggen tot besparing van energie bij investeringen in gebouwen en installaties voor bloembollenteeltbedrijven. In de meerjarenafspraak energie heeft de bloembollensector naast de energie efficiency verbetering van 22% ook de doelstelling opgenomen om 4% duurzame energie te gebruiken. In de checklist staat daarom per aspect of deze behoort tot de categorie duurzame energie of tot de normale besparingsopties.

 4. The Search for Another Earth - Part II

  Indian Academy of Sciences (India)

  2016-10-01

  In the first part, we discussed the various methods for thedetection of planets outside the solar system known as theexoplanets. In this part, we will describe various kinds ofexoplanets. The habitable planets discovered so far and thepresent status of our search for a habitable planet similar tothe Earth will also be discussed.

 5. Ultrasonic scanning for pallet part grading

  Science.gov (United States)

  Mohammed F. Kabir; Daniel L. Schmoldt; Mark E. Schafer; Philip A. Araman

  2000-01-01

  Sorting and grading of wooden pallet parts are key factors for pallet manufacturing quality and pallet durability. The feasibility of ultrasonic scanning for defect detection in pallet manufacturing is examined in this report. Scanning was conducted by two pressure-contact rolling transducers in a pitch-catch arrangement. Pallet part deckboards were fed through the...

 6. Economics of Grading and Sorting Pallet Parts

  Science.gov (United States)

  Daniel L. Schmoldt; John A. McLeod; Philip A. Araman

  1993-01-01

  Before trying to develop an automated inspection system for pallet part grading we analyzed the economics of such a system. Our results suggest that higher quality pallets produced by grading and sorting pallet parts would be attractive to both manufacturers and their customers, who would have to pay increased prices for higher quality pallets. Reductions in cost-per-...

 7. Part Time Study in Higher Education.

  Science.gov (United States)

  Neville, Colin

  This document, which is intended for adults considering enrolling in part-time study in higher education, examines the objectives and experiences of adults who have pursued part-time study in higher education in the United Kingdom. The following reasons why adults return to higher education are discussed: personal development; self-fulfillment;…

 8. Search Engines for Tomorrow's Scholars, Part Two

  Science.gov (United States)

  Fagan, Jody Condit

  2012-01-01

  This two-part article considers how well some of today's search tools support scholars' work. The first part of the article reviewed Google Scholar and Microsoft Academic Search using a modified version of Carole L. Palmer, Lauren C. Teffeau, and Carrier M. Pirmann's framework (2009). Microsoft Academic Search is a strong contender when…

 9. Reproduce and die! Why aging? Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Schuiling, GA

  2005-01-01

  Whilst in part I of this diptych on aging the question why aging exists at all is discussed; this part deals with the question which mechanisms underly aging and, ultimately, dying. It appears that aging is not just an active process as such - although all kinds of internal (e.g., oxigen-free radica

 10. La electricidad antes de Faraday. Parte 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Poveda Ramos

  2004-01-01

  Full Text Available Esta es la segunda y última parte de este artículo, cuya primera parte fue publicada en el número anterior de esta revista. Esta parte cubre el período de la Edad Moderna posterior al Renacimiento, hasta llegar a Faraday. Presenta los descubrimientos y los inventos que en este tramo de historia se hicieron en la teoría y en la experimentación en el campo de la electricidad, los cuales forman parte muy importante de esa ciencia, con el nombre de electrostática. Esta parte final (y el artículo completo llegan hasta Faraday porque este gran científico reunió en un solo cuerpo de conocimientos la electricidad y el magnetismo.

 11. Spatial part-set cuing facilitation.

  Science.gov (United States)

  Kelley, Matthew R; Parasiuk, Yuri; Salgado-Benz, Jennifer; Crocco, Megan

  2016-07-01

  Cole, Reysen, and Kelley [2013. Part-set cuing facilitation for spatial information. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, 39, 1615-1620] reported robust part-set cuing facilitation for spatial information using snap circuits (a colour-coded electronics kit designed for children to create rudimentary circuit boards). In contrast, Drinkwater, Dagnall, and Parker [2006. Effects of part-set cuing on experienced and novice chess players' reconstruction of a typical chess midgame position. Perceptual and Motor Skills, 102(3), 645-653] and Watkins, Schwartz, and Lane [1984. Does part-set cuing test for memory organization? Evidence from reconstructions of chess positions. Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie, 38(3), 498-503] showed no influence of part-set cuing for spatial information when using chess boards. One key difference between the two procedures was that the snap circuit stimuli were explicitly connected to one another, whereas chess pieces were not. Two experiments examined the effects of connection type (connected vs. unconnected) and cue type (cued vs. uncued) on memory for spatial information. Using chess boards (Experiment 1) and snap circuits (Experiment 2), part-set cuing facilitation only occurred when the stimuli were explicitly connected; there was no influence of cuing with unconnected stimuli. These results are potentially consistent with the retrieval strategy disruption hypothesis, as well as the two- and three-mechanism accounts of part-set cuing.

 12. Recurring part arrangements in shape collections

  KAUST Repository

  Zheng, Youyi

  2014-05-01

  Extracting semantically related parts across models remains challenging, especially without supervision. The common approach is to co-analyze a model collection, while assuming the existence of descriptive geometric features that can directly identify related parts. In the presence of large shape variations, common geometric features, however, are no longer sufficiently descriptive. In this paper, we explore an indirect top-down approach, where instead of part geometry, part arrangements extracted from each model are compared. The key observation is that while a direct comparison of part geometry can be ambiguous, part arrangements, being higher level structures, remain consistent, and hence can be used to discover latent commonalities among semantically related shapes. We show that our indirect analysis leads to the detection of recurring arrangements of parts, which are otherwise difficult to discover in a direct unsupervised setting. We evaluate our algorithm on ground truth datasets and report advantages over geometric similarity-based bottom-up co-segmentation algorithms. © 2014 The Author(s) Computer Graphics Forum © 2014 The Eurographics Association and John Wiley & Sons Ltd. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 13. Concurrent Process Planning for Machined Parts

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴丹; 王先逵; 李志忠

  2002-01-01

  Detailed manufacturing information about the parts can help designers produce better designs. Detailed manufacturing information is conveyed to the designer through micro-circles within the concurrent design process for machined parts, focusing on instantaneous product design and process planning. The process has three key elements: a hierarchical architecture design of the concurrent process planning system, modeling and reengineering of the concurrent process planning, and modeling of information. The approach is successfully implemented and applied for concurrent design and process planning of some complicated parts.

 14. A Universal Part-of-Speech Tagset

  CERN Document Server

  Petrov, Slav; McDonald, Ryan

  2011-01-01

  To facilitate future research in unsupervised induction of syntactic structure and to standardize best-practices, we propose a tagset that consists of twelve universal part-of-speech categories. In addition to the tagset, we develop a mapping from 25 different treebank tagsets to this universal set. As a result, when combined with the original treebank data, this universal tagset and mapping produce a dataset consisting of common parts-of-speech for 22 different languages. We highlight the use of this resource via two experiments, including one that reports competitive accuracies for unsupervised grammar induction without gold standard part-of-speech tags.

 15. CRACK REASON ANALYSIS OF DAMAGED CARBONITRIDED PART

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Kocúrová

  2010-03-01

  Full Text Available The article deals with the analysis of a damaged part, which was designed for use in a mechanical clutch of a car. The crack in the part was found during the production inspection. The aim of metallographic and fractography analyses of the fracture surfaces was to discover the reasons for the crack. The reason for creating the crack was the formation of smaller cracks in the production during pressing process of the semiproduct. These cracks even grew after the following thermochemical treatment. The fracture was initiated during the straightening process of quenched part.

 16. 29 CFR Appendix B to Part 1 - Appendix B to Part 1

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 1 2010-07-01 2010-07-01 true Appendix B to Part 1 B Appendix B to Part 1 Labor Office of the Secretary of Labor PROCEDURES FOR PREDETERMINATION OF WAGE RATES Pt. 1, App. B Appendix B to Part... Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Texas, Utah and Wyoming: Regional Administrator, Wage and...

 17. 45 CFR Appendix A to Part 1110 - Federal Financial Assistance to Which This Part Applies

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... research in the humanities. 5. Support of educational programs in the humanities, including the training of... Applies A Appendix A to Part 1110 Public Welfare Regulations Relating to Public Welfare (Continued... Pt. 1110, App. A Appendix A to Part 1110—Federal Financial Assistance to Which This Part Applies...

 18. 12 CFR Appendix 1 to Part 24 - CD-1-National Bank Community Development (Part 24) Investments

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 12 Banks and Banking 1 2010-01-01 2010-01-01 false CD-1-National Bank Community Development (Part 24) Investments 1 Appendix 1 To Part 24 Banks and Banking COMPTROLLER OF THE CURRENCY, DEPARTMENT OF... PUBLIC WELFARE INVESTMENTS Pt. 24, App. 1 Appendix 1 To Part 24—CD-1—National Bank Community Development...

 19. The Use and Abuse of Part-Time Faculty: The Part-Timers' Point of View.

  Science.gov (United States)

  Wilson, Wendy L.

  Problems faced by part-time faculty members are identified, and suggestions to avoid mistreatment of these teachers are offered. Disadvantages of part-time teaching include the lack of equitable pay and benefits. Since most institutions have a standard pay rate for part-timers, it is suggested that teaching excellence be recognized by creating…

 20. 49 CFR 236.505 - Proper operative relation between parts along roadway and parts on locomotive.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... roadway and parts on locomotive. 236.505 Section 236.505 Transportation Other Regulations Relating to... SYSTEMS, DEVICES, AND APPLIANCES Automatic Train Stop, Train Control and Cab Signal Systems Standards § 236.505 Proper operative relation between parts along roadway and parts on locomotive....

 1. Labor law update--Part 1.

  Science.gov (United States)

  Fiesta, J

  1997-01-01

  To ensure proper actions when making managerial decisions, nurses must be aware of labor laws and the policies that apply to them. Part 1 of "Labor Law Update" discusses public policy considerations and gender, racial and pregnancy discrimination.

 2. Labor law update--Part 4.

  Science.gov (United States)

  Fiesta, J

  1997-09-01

  Many hospitals are eliminating positions as part of the restructuring process. If these decisions involve race, nationality, age or gender discrimination, back pay and punitive damages may be awarded. Cases involving wrongful termination issues are discussed.

 3. Medicare Provider Data - Part D Prescriber

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Part D Prescriber Public Use File (PUF) provides information on prescription drugs prescribed by individual physicians and other health care providers and paid...

 4. Manganese ferrite thin films Part II: Properties

  NARCIS (Netherlands)

  Hulscher, W.S.

  1972-01-01

  Some properties of evaporated manganese ferrite thin films are investigated, e.g. resistivity, magnetization reversal, Curie temperature, Faraday rotation and optical absorption. The properties are partly related to the partial oxygen pressure present during a preceding annealing process.

 5. Applied optics and optical design, part two

  CERN Document Server

  Conrady, A E

  2014-01-01

  Classic detailed treatment for practical designer. Fundamental concepts, systematic study and design of all types of optical systems. Reader can then design simpler optical systems without aid. Part Two of Two.

 6. Biochemical Engineering. Part II: Process Design

  Science.gov (United States)

  Atkinson, B.

  1972-01-01

  Describes types of industrial techniques involving biochemical products, specifying the advantages and disadvantages of batch and continuous processes, and contrasting biochemical and chemical engineering. See SE 506 318 for Part I. (AL)

 7. Medicare Part D Opioid Drug Mapping Tool

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The opioid prescribing rate interactive mapping tool shows geographic comparisons, at the state, county, and ZIP code levels, of de-identified Medicare Part D opioid...

 8. Langevarjurid ja Pekingi part / Kaarel Kressa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2010-01-01

  Kahest lühifilmist, mis linastusid 14. detsembril kinos Sõprus. Mihkel Soe dokumentaalfilmist ekstreemsportlasest Toomas Taltsist "3. 2. 1 - ilus hüpe" ja Kristin Kalamehe lühikomöödiast "Pekingi part"

 9. Periodontal Disease Part IV: Periodontal Infections

  OpenAIRE

  Turnbull, Robert S.

  1988-01-01

  In Part IV of this article, the author describes two periodontal infections, acute necrotizing ulcerative gingivitis (trench mouth) and periodontal abscess, both acute painful conditions for which patients may seek advice from their family physician rather than their dentist.

 10. Medicare Part D Prescriber Interactive Dataset

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — As part of the Obama Administrations efforts to make our healthcare system more transparent, affordable, and accountable, the Centers for Medicare and Medicaid...

 11. Smart variations: Functional substructures for part compatibility

  KAUST Repository

  Zheng, Youyi

  2013-05-01

  As collections of 3D models continue to grow, reusing model parts allows generation of novel model variations. Naïvely swapping parts across models, however, leads to implausible results, especially when mixing parts across different model families. Hence, the user has to manually ensure that the final model remains functionally valid. We claim that certain symmetric functional arrangements (sFarr-s), which are special arrangements among symmetrically related substructures, bear close relation to object functions. Hence, we propose a purely geometric approach based on such substructures to match, replace, and position triplets of parts to create non-trivial, yet functionally plausible, model variations. We demonstrate that starting even from a small set of models such a simple geometric approach can produce a diverse set of non-trivial and plausible model variations. © 2013 The Author(s) Computer Graphics Forum © 2013 The Eurographics Association and Blackwell Publishing Ltd.

 12. Jeremy Bentham's essay on "Paederasty". Part 2.

  Science.gov (United States)

  Crompton, L

  1978-01-01

  This is Part 2 of a transcription of Bentham's manuscript essay on "Paederasty" (1785), Part 1 of which appeared in Vol. 3, No. 4. In Part 1 Bentham argued for the decriminalization of sodomy and opposed the theories of Montesquieu and Voltaire as to its social dangers. In Part 2 Bentham speculates on its causes and alleges that the real reason such behavior is so severely punished is an irrational "antipathy" to pleasure generally and to sexual pleasure in particular. He discusses the danger of blackmail and false accusations and the punishment of lesbian acts, bestiality, and masturbation. Some miscellaneous related notes by Bentham are appended: these deal with religious fears based on the destruction of Sodom, the threat to population, the harshness of English naval law, and other topics.

 13. Social security and part-time employment.

  Science.gov (United States)

  Euzeby, A

  1988-01-01

  "The author examines social security provisions that constitute obstacles to part-time employment before considering a number of measures that could be taken to make the schemes more flexible and hence promote part-time employment both as a means of meeting the needs of many workers and as a form of work sharing that can help to combat unemployment." The geographical focus is on developed countries, with an emphasis on Europe.

 14. Rapid Prototyping Of Layered Composite Parts

  Science.gov (United States)

  Wolff, Edwin D.

  1992-01-01

  Numerically controlled cutting accelerates fabrication of layers. Proposed method derived from stereoscopic lithography. CATIA or CAEDS computer program used to generate three-dimensional mathematical model of prototype part. In model, geometry of part specified in layers, as in stereoscopic lithography. Model data for each layer fed to computer-numerically-controlled ultrasonic cutting machine. Sheet of prepreg (uncured composite material) of specified layer thickness placed in machine and cut, under control of model data, to specified shape of layer.

 15. DISCRETIZATION APPROACH USING RAY-TESTING MODEL IN PARTING LINE AND PARTING SURFACE GENERATION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HAN Jianwen; JIAN Bin; YAN Guangrong; LEI Yi

  2007-01-01

  Surface classification, 3D parting line, parting surface generation and demoldability analysis which is helpful to select optimal parting direction and optimal parting line are involved in automatic cavity design based on the ray-testing model. A new ray-testing approach is presented to classify the part surfaces to core/cavity surfaces and undercut surfaces by automatic identifying the visibility of surfaces. A simple, direct and efficient algorithm to identify surface visibility is developed. The algorithm is robust and adapted to rather complicated geometry, so it is valuable in computer-aided mold design systems. To validate the efficiency of the approach, an experimental program is implemented. Case studies show that the approach is practical and valuable in automatic parting line and parting surface generation.

 16. Living musical instruments and inanimate body parts?

  Science.gov (United States)

  Barbarotto, R; Capitani, E; Laiacona, M

  2001-01-01

  In the literature about category effects in semantic memory, body parts and musical instruments are often considered atypical, because in cases with a disproportionate impairment of living categories body parts are relatively spared, while musical instruments are often severely defective. In this study the performance of 57 subjects affected by diseases generally associated with lexical-semantic impairment, for the most part Alzheimer's disease and other forms of cortical degeneration, but also herpetic encephalitis and traumatic brain damage are analyzed. The subjects were given a picture naming task tapping eight categories: three living categories (animals, fruits and vegetables) and three non-living categories (tools, furniture and vehicles), plus body parts and musical instruments. On a preliminary analysis at the group level, body parts were the least impaired category and musical instruments the most severely impaired, the six living and non-living categories being intermediate. However, these differences disappeared after covariance for lexical frequency, name agreement and age of acquisition. The relationship between living categories, non-living categories, musical instruments and body parts was investigated by means of a Lisrel model of Confirmatory Factor Analysis. Two latent variables related to living and non-living categories respectively were defined, and it was found that both body parts and musical instruments were significantly related only with non-living categories. The results showed that the definition of the latent variable expressing the substrate of non-living categories was less satisfactory than that expressing the living categories. On this basis, the conclusions of this study appear statistically definite but their psychological interpretation is less straightforward.

 17. Prediction of Part Distortion in Die Casting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R. Allen Miller

  2005-03-30

  The die casting process is one of the net shape manufacturing techniques and is widely used to produce high production castings with tight tolerances for many industries. An understanding of the stress distribution and the deformation pattern of parts produced by die casting will result in less deviation from the part design specification, a better die design and eventually more productivity and cost savings. This report presents methods that can be used to simulate the die casting process in order to predict the deformation and stresses in the produced part and assesses the degree to which distortion modeling is practical for die casting at the current time. A coupled thermal-mechanical finite elements model was used to simulate the die casting process. The simulation models the effect of thermal and mechanical interaction between the casting and the die. It also includes the temperature dependant material properties of the casting. Based on a designed experiment, a sensitivity analysis was conducted on the model to investigate the effect of key factors. These factors include the casting material model, material properties and thermal interaction between casting and dies. To verify the casting distortion predictions, it was compared against the measured dimensions of produced parts. The comparison included dimensions along and across the parting plane and the flatness of one surface.

 18. PART BUILDING ORIENTATION OPTIMIZATION METHOD IN STEREOLITHOGRAPHY

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  Aiming at the part quality and building time problems in stereolithography (SL) caused by unreasonable building orientation, a part building orientation decision method in SL rapid prototyping (RP) is carried out. Bringing into full consideration of the deformation, stair-stepping effect, overcure effect and building time related to the part fabrication orientation, and using evaluation function method, a multi-objective optimization model for the building orientation is defined. According to the difference in the angles between normal vectors of triangular facets in standard triangulation language (STL) model and z axis, the expressions of deformation area, stair-stepping area, overcure area are established. According to the characteristics in SL process, part building time is divided into four sections, that is, hatching scanning time, outline scanning time, support building time and layer waiting time. Expressions of each building time section are given. Considering the features of this optimization model, genetic algorithm (GA) is used to derive the optimization objective, related software is developed and optimization results are tested through experiments. Application shows that this method can effectively solve the quality and efficiency troubles caused by unreasonable part building orientation, an automatic orientation-determining program is developed and verified through test.

 19. Pharmacogenomics: from cell to clinic (Part 1).

  Science.gov (United States)

  Siest, Gérard; Medeiros, Rui; Melichar, Bohuslav; Stathopoulou, Maria; Van Schaik, Ron H N; Cacabelos, Ramon; Abt, Peter Meier; Monteiro, Carolino; Gurwitz, David; Queiroz, Jao; Mota-Filipe, Helder; Ndiaye, Ndieye Coumba; Visvikis-Siest, Sophie

  2014-04-01

  The second international European Society of Pharmacogenomics and Theranostics (ESPT) conference was organized in Lisbon, Portugal, and attracted 250 participants from 37 different countries. The participants could listen to 50 oral presentations, participate in five lunch symposia and were able to view 83 posters and an exhibition. The first part of this Conference Scene will focus on the pharmacogenomics and biomarkers used in medical oncology, and in particular solid tumors. In addition, this article covers the two keynote conference introductory lectures by Ann K Daly and Magnus Ingelman-Sundberg. The second part of this article will discuss the clinical implementation of pharmacogenomic tests; the role of transports and pharmacogenomics; how stem cells and other new tools are helping the development of pharmacogenomics and drug discovery; and an update on the clinical translation of pharmacogenomics to personalized medicine. Part two of this Conference Scene will be featured in the next issue of Pharmacogenomics.

 20. Heart sounds: are you listening? Part 1.

  Science.gov (United States)

  Reimer-Kent, Jocelyn

  2013-01-01

  All nurses should have an understanding of heart sounds and be proficient in cardiac auscultation. Unfortunately, this skill is not part of many nursing school curricula, nor is it necessarily a required skillfor employment. Yet, being able to listen and accurately describe heart sounds has tangible benefits to the patient, as it is an integral part of a complete cardiac assessment. In this two-part article, I will review the fundamentals of cardiac auscultation, how cardiac anatomy and physiology relate to heart sounds, and describe the various heart sounds. Whether you are a beginner or a seasoned nurse, it is never too early or too late to add this important diagnostic skill to your assessment tool kit.

 1. Career anchors and planning education (part III.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Brečko

  2006-12-01

  Full Text Available The first part of the article (AS, Vol. 13, No. 1, 2006 identifies eight different career anchors and  establishes important correlation with some professions and occupations. The second part of the article (AS, No.2, 2006 focuses on considerable impact career anchors have at planning education and learning routes. The last part draws special attention to the relationship between different career anchors and career objectives. Not only career objectives expressed and dreamt of, but also those, which have actually been achieved in practice. We are also going to survey the impact of education and training for achieving career objectives. We will also make some comparison and analyses among career anchors and vertical vs. horizontal promotion and try to find out whether the career anchors influence also the direction of promotion in the organization. Finally we will show how the results of the survey about career anchors can be a useful tool for individuals and organizations at career planning.

 2. Pharmaceutical advertising and Medicare Part D.

  Science.gov (United States)

  Lakdawalla, Darius; Sood, Neeraj; Gu, Qian

  2013-12-01

  We explore how and to what extent prescription drug insurance expansions affect incentives for pharmaceutical advertising. When insurance expansions make markets more profitable, firms respond by boosting advertising. Theory suggests this effect will be magnified in the least competitive drug classes, where firms internalize a larger share of the benefits from advertising. Empirically, we find that the implementation of Part D coincides with a 14-19% increase in total advertising expenditures. This effect is indeed concentrated in the least competitive drug classes. The additional advertising raised utilization among non-elderly patients outside the Part D program by about 3.6%. This is roughly half of the direct utilization effect of Part D on elderly beneficiaries. The results suggest the presence of considerable spillover effects from publicly subsidized prescription drug insurance on the utilization and welfare of consumers outside the program.

 3. Workplace Bullying in Healthcare: Part 1.

  Science.gov (United States)

  Lamberth, Becky

  2015-01-01

  Bullying is a repetitive and a busive behavior in which the victim suffers from abuse, humiliation, or intimidation to such an extent that it interferes with job performance. Victims of bullying have three possible legal solutions: harassment, hostile work environment, and intentional/negligent infliction of emotional distress. However, the elements necessary to fulfill the legal definitions are subjective and difficult at best to satisfy. Hospitals are hesitant to terminate any employee, which would result in open staff positions that are difficult to fill. Replacing staff with specific skills, costly. This make recruitmen cost a significant factor in retaining staff members who demonstrate poor behavior. Part 1 will focus on terminology and concerns related to bullying. Part 2 will discuss the legal protection afforded the bully and possible organizational solutions. Part 3 will address managers who have been accused of bullying by disgruntled employees and what to do about it.

 4. Current and Future Parts Management at NASA

  Science.gov (United States)

  Sampson, Michael J.

  2011-01-01

  This presentation provides a high level view of current and future electronic parts management at NASA. It describes a current perspective of the new human space flight direction that NASA is beginning to take and how that could influence parts management in the future. It provides an overview of current NASA electronic parts policy and how that is implemented at the NASA flight Centers. It also describes some of the technical challenges that lie ahead and suggests approaches for their mitigation. These challenges include: advanced packaging, obsolescence and counterfeits, the global supply chain and Commercial Crew, a new direction by which NASA will utilize commercial launch vehicles to get astronauts to the International Space Station.

 5. Uncertainty for Part Density Determination: An Update

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valdez, Mario Orlando [Los Alamos National Laboratory

  2016-12-14

  Accurate and precise density measurements by hydrostatic weighing requires the use of an analytical balance, configured with a suspension system, to both measure the weight of a part in water and in air. Additionally, the densities of these liquid media (water and air) must be precisely known for the part density determination. To validate the accuracy and precision of these measurements, uncertainty statements are required. The work in this report is a revision of an original report written more than a decade ago, specifically applying principles and guidelines suggested by the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) for determining the part density uncertainty through sensitivity analysis. In this work, updated derivations are provided; an original example is revised with the updated derivations and appendix, provided solely to uncertainty evaluations using Monte Carlo techniques, specifically using the NIST Uncertainty Machine, as a viable alternative method.

 6. Parts quality management: Direct part marking of data matrix symbol for mission assurance

  Science.gov (United States)

  Moss, Chantrice; Chakrabarti, Suman; Scott, David W.

  A United States Government Accountability Office (GAO) review of twelve NASA programs found widespread parts quality problems contributing to significant cost overruns, schedule delays, and reduced system reliability. Direct part marking with Data Matrix symbols could significantly improve the quality of inventory control and parts lifecycle management. This paper examines the feasibility of using direct part marking technologies for use in future NASA programs. A structural analysis is based on marked material type, operational environment (e.g., ground, suborbital, Low Earth Orbit), durability of marks, ease of operation, reliability, and affordability. A cost-benefits analysis considers marking technology (label printing, data plates, and direct part marking) and marking types (two-dimensional machine-readable, human-readable). Previous NASA parts marking efforts and historical cost data are accounted for, including in-house vs. outsourced marking. Some marking methods are still under development. While this paper focuses on NASA programs, results may be applicable to a variety of industrial environments.

 7. Parts Quality Management: Direct Part Marking of Data Matrix Symbol for Mission Assurance

  Science.gov (United States)

  Moss, Chantrice; Chakrabarti, Suman; Scott, David W.

  2013-01-01

  A United States Government Accountability Office (GAO) review of twelve NASA programs found widespread parts quality problems contributing to significant cost overruns, schedule delays, and reduced system reliability. Direct part marking with Data Matrix symbols could significantly improve the quality of inventory control and parts lifecycle management. This paper examines the feasibility of using direct part marking technologies for use in future NASA programs. A structural analysis is based on marked material type, operational environment (e.g., ground, suborbital, Low Earth Orbit), durability of marks, ease of operation, reliability, and affordability. A cost-benefits analysis considers marking technology (label printing, data plates, and direct part marking) and marking types (two-dimensional machine-readable, human-readable). Previous NASA parts marking efforts and historical cost data are accounted for, including inhouse vs. outsourced marking. Some marking methods are still under development. While this paper focuses on NASA programs, results may be applicable to a variety of industrial environments.

 8. Part Ⅱ Typical Cases of Urolithiasis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘文红; 董洪英; 徐立

  2004-01-01

  @@ CASE 1 Mr. WU, 28 years old, an army man. His first visit was on December 23, 2001. Chief complaints: He complained of having got an acute violent angina in the lumbar region, and the pain radiated toward the medial part of the lower limb. Examination: Pale and suffering complexion, profuse sweating, red tongue with yellowish coating, taut pulse; tapping pain in the left side kidney region. X-ray test suggested calculus in the upper part of the left ureter. He once tried treatment with oral administration of Atropine, but without apparent effect.

 9. Making space part of general education

  Science.gov (United States)

  Horan, Stephen

  1992-01-01

  General education reform is on-going at many universities to, in part, make undergraduate students more technically literate. The space program provides an area of study that is still exciting to students, provides technical content, and can incorporate the other goals. Additionally, human space activity contains international and interdisciplinary dimensions that can reach students outside of the technical disciplines. The development and contents of a space education course to become part of the university's general education program open to all students is presented. Included in the presentation is a listing of the course materials to be used by the students.

 10. Plasma Astrophysics, Part I Fundamentals and Practice

  CERN Document Server

  Somov, Boris V

  2012-01-01

  This two-part book is devoted to classic fundamentals and current practices and perspectives of modern plasma astrophysics. This first part uniquely covers all the basic principles and practical tools required for understanding and work in plasma astrophysics. More than 25% of the text is updated from the first edition, including new figures, equations and entire sections on topics such as magnetic reconnection and the Grad-Shafranov equation. The book is aimed at professional researchers in astrophysics, but it will also be useful to graduate students in space sciences, geophysics, applied physics and mathematics, especially those seeking a unified view of plasma physics and fluid mechanics.

 11. Aprende Ajedrez con Rey - Parte 2

  OpenAIRE

  ESTÉVEZ MONTERO, RAÚL; Lloret Mauri, Jaime

  2016-01-01

  Es una pieza audiovisual creada con el objeto de atraer la atención de los niños de muy corta edad con el ajedrez y familiarizarlos con todas sus piezas y movimientos. Es una animación dirigida a un público infantil presentada por dibujos animados en 2D, en la que se ha intentado respetar en todo momento el argot de la comunidad ajedredística. En este video se presenta la segunda parte. Estévez Montero, R.; Lloret Mauri, J. (2016). Aprende Ajedrez con Rey - Parte 2. http://hdl.handle.net/1...

 12. Aprende Ajedrez con Rey - Parte 1

  OpenAIRE

  ESTÉVEZ MONTERO, RAÚL; Lloret Mauri, Jaime

  2016-01-01

  Es una pieza audiovisual creada con el objeto de atraer la atención de los niños de muy corta edad con el ajedrez y familiarizarlos con todas sus piezas y movimientos. Es una animación dirigida a un público infantil presentada por dibujos animados en 2D, en la que se ha intentado respetar en todo momento el argot de la comunidad ajedredística. En este video se presenta la primera parte. Estévez Montero, R.; Lloret Mauri, J. (2016). Aprende Ajedrez con Rey - Parte 1. http://hdl.handle.net/1...

 13. Globalization in the pharmaceutical industry, Part II.

  Science.gov (United States)

  Casadio Tarabusi, C; Vickery, G

  1998-01-01

  This is the second of a two-part report on the pharmaceutical industry. Part II begins with a discussion of foreign direct investment and inter-firm networks, which covers international mergers, acquisitions, and minority participation; market shares of foreign-controlled firms; international collaboration agreements (with a special note on agreements in biotechnology); and licensing agreements. The final section of the report covers governmental policies on health and safety regulation, price regulation, industry and technology, trade, foreign investment, protection of intellectual property, and competition.

 14. Laser repairing of parts in metallurgical industries

  Science.gov (United States)

  Yang, Xichen; Wang, Yunshan; Zhao, Xin

  1999-09-01

  A new repair system for hardfacing of parts in metallurgical industries has been developed. The system can produce single pass quenching or cladding width of 10 - 35 mm, thickness of 0.5 - 10 mm. The wide range of powder materials can be deposited to provide hardfacing layers against wear, corrosion and oxidation. Comparing with welding and flame spraying, it presents clear advantages with low distortion, low dilution, low cost and small postclad machining. It has been successfully used to repair some of parts, for example, roll, drawing wire wheel in high speed wire, and so on.

 15. [Basic lung ultrasound. Part 2. Parenchymal diseases].

  Science.gov (United States)

  de la Quintana Gordon, F B; Nacarino Alcorta, B; Fajardo Pérez, M

  2015-01-01

  In this second part, an analysis is made of the pathology of lung parenchyma. This text is structured into different sections, including the study of atelectasias, pneumonia and abscess, interstitial/alveolar or Blines patterns, and finally an analysis is made of pulmonary embolism. With this second part, the basic knowledge to develop lung ultrasound in the anesthesia department has been presented. Copyright © 2014 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 16. Air resistance measurements on actual airplane parts

  Science.gov (United States)

  Weiselsberger, C

  1923-01-01

  For the calculation of the parasite resistance of an airplane, a knowledge of the resistance of the individual structural and accessory parts is necessary. The most reliable basis for this is given by tests with actual airplane parts at airspeeds which occur in practice. The data given here relate to the landing gear of a Siemanms-Schuckert DI airplane; the landing gear of a 'Luftfahrzeug-Gesellschaft' airplane (type Roland Dlla); landing gear of a 'Flugzeugbau Friedrichshafen' G airplane; a machine gun, and the exhaust manifold of a 269 HP engine.

 17. Sentence Clustering Using Parts-of-Speech

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Khoury

  2012-02-01

  Full Text Available Clustering algorithms are used in many Natural Language Processing (NLP tasks. They have proven to be popular and effective tools to use to discover groups of similar linguistic items. In this exploratory paper, we propose a new clustering algorithm to automatically cluster together similar sentences based on the sentences’ part-of-speech syntax. The algorithm generates and merges together the clusters using a syntactic similarity metric based on a hierarchical organization of the parts-of-speech. We demonstrate the features of this algorithm by implementing it in a question type classification system, in order to determine the positive or negative impact of different changes to the algorithm.

 18. Part-Time Teachers--or Teachers, Who Work Part-Time?

  Science.gov (United States)

  Pollington, Mary

  The first and most often cited problem of part-time teachers is the question of remuneration. Most part-timers are paid a per-course amount which almost never represents a true pro-rata proportion of a full-time salary at the same institution. Another problem which often concerns part-timers is that they are not eligible for health insurance or…

 19. Parts : Lihula samba sünd on aasta rumalaim tegu / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts Lihula visiidist, suhtumisest julgestuspolitsei kasutamisse, valitsuskoalitsiooni koostööst erinevate probleemide lahendamisel. Siseminister Margus Leivo kommenteerib julgestuspolitsei kohalolekut Lihulas

 20. Parts : Lihula samba sünd on aasta rumalaim tegu / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts Lihula visiidist, suhtumisest julgestuspolitsei kasutamisse, valitsuskoalitsiooni koostööst erinevate probleemide lahendamisel. Siseminister Margus Leivo kommenteerib julgestuspolitsei kohalolekut Lihulas

 1. Maintenance Centered Service Parts Inventory Control

  NARCIS (Netherlands)

  W.L. van Jaarsveld (Willem)

  2013-01-01

  textabstractHigh-tech capital goods enable the production of many services and articles that have become a part of our daily lives. Examples include the refineries that produce the gasoline we put in our cars, the photolithography systems that enable the production of the chips in our cell phones a

 2. Le Francais Courant: Part V, French.

  Science.gov (United States)

  Dade County Public Schools, Miami, FL.

  Instructional objectives of the Dade County Public Schools Quinmester Program in French for use with "Le Francais Courant: Part 5" focus on the development of mastery of the basic numbering system and other grammatical structures. Structures include the formation of the present tense of the irregular verbs…

 3. UK semiconductor tracker parts head for CERN

  CERN Multimedia

  Holland, Colin

  2005-01-01

  The last of the 4 barrels that make up the central part of the Semiconductor Tracker (SCT), the heart of the biggest physics collaboration in the world have left Oxford for its new home at the European Particle Physics Laboratory, CERN, near Geneva

 4. More Than Parts of the Human Body

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  栗学锋

  2004-01-01

  The head is considered as the most important part of the humanbody, often compared to a ruler or a leader. So we call the president ofthe U.S.A and the Prime Minister of Great Britain heads of governments (政府首脑). We can also say the head of a firm or a family.

 5. Unified Modern Mathematics, Course 3, Part 2.

  Science.gov (United States)

  Secondary School Mathematics Curriculum Improvement Study, New York, NY.

  The second part of Course III includes a study of probability, polynomial, rational and circular functions, and informal space geometry. The chapter on probability presents such topics as probability measure, outcome sets and events, and overview of topics studied in Courses I and II. Chapters on functions include polynomial algebra concepts and…

 6. Development of Nonelectronic Part Cyclic Failure Rates

  Science.gov (United States)

  1977-12-01

  Figure 26), QM, and QL (Figure 27). The QH and QL are rugged connectors and utilize a course double lead-thread coupling. Other large connectors...group of relays is cacegorized either by MIL- SPOC classification or part type, as applicable. Operating fail- ure rates for each set of data were

 7. Part-Time Work: Solution or Trap?

  Science.gov (United States)

  Bolle, Patrick

  1997-01-01

  Presents some of the benefits and drawbacks of part-time work and describes measures taken to make the most of the former and counteract the latter, taking care to distinguish the individual and national levels. Discusses definitions and methodology, the difficulties involved in making international comparisons, and the relationship between…

 8. 16 CFR Appendix to Part 460 - Exemptions

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 16 Commercial Practices 1 2010-01-01 2010-01-01 false Exemptions Appendix to Part 460 Commercial Practices FEDERAL TRADE COMMISSION TRADE REGULATION RULES LABELING AND ADVERTISING OF HOME INSULATION Pt... type and thickness of the insulation when they make a representation in an advertisement or...

 9. Inquiry and Living History, Part I

  Science.gov (United States)

  Coatney, Sharon; Smalley, Rachel

  2005-01-01

  This article, the first of a two-part series, introduces the living history program. This yearly, weeklong program features living portrayals of famous people, which becomes a catalyst for teaching curricular standards, as well as providing the spark for inquiry. Here, the authors describe how the yearly living history program was implemented and…

 10. 47 CFR Alphabetical Index - Part 78

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... SERVICE Technical Regulations Modulation limits. Pt. 78, Index Alphabetical Index—Part 78 A Antenna... Changes in equipment 78.109 Conditions for license 78.27 Coordination, frequencies 78.36 Cross reference to other rules 78.3 D Definitions 78.5 E Eligibility for license 78.13 Emission designator...

 11. Rutgers International Part-Time MBA Program

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2009-01-01

  Rutgers Business School has been offering first-rate, graduate business instruction in China on a continuous basis since 1994, longer than any other American business school. The quality of our international part-time MBA program has been recognized in the Financial Times, which cited it as being among the 10 best in the country. Classes are offered in both Beijing and Shanghai.

 12. Dental photography today. Part 1: basic concepts

  Science.gov (United States)

  CASAGLIA, A.; DE DOMINICIS, P.; ARCURI, L.; GARGARI, M.; OTTRIA, L.

  2015-01-01

  SUMMARY This paper is the first article in a new series on digital dental photography. Part 1 defines the aims and objectives of dental photography for examination, diagnosis and treatment planning, legal and forensic documentation, publishing, education, marketing and communication with patients, dental team members, colleagues and dental laboratory. PMID:28042424

 13. Unified Modern Mathematics, Course 3, Part 1.

  Science.gov (United States)

  Secondary School Mathematics Curriculum Improvement Study, New York, NY.

  The first part of Course III focuses on matrix algebra, graphs and functions, and combinatorics. Topics studied include: matrices and transformations, the solution of systems of linear equations, matrix multiplication, matrix inversion and a field of 2 x 2 matrices. The section on graphs and functions considers regions of the plane and…

 14. Unified Modern Mathematics, Course 2, Part 2.

  Science.gov (United States)

  Secondary School Mathematics Curriculum Improvement Study, New York, NY.

  Topics included in Part 2 of Course II are: real functions; descriptive statistics; transformations in the plane; length, area, and volume; combinatorics; and mass points. The chapter on real functions includes a discussion of properties of functions, composition of functions, inverses of functions and other topics. The chapter on descriptive…

 15. Lernen Wir Deutsch: Part I, German.

  Science.gov (United States)

  Dade County Public Schools, Miami, FL.

  Instructional objectives of the Dade County Public Schools Quinmester Program in German for use with "Lernen Wir Deutsch: Part 1" focus on the development of basic skills through the use of short dialogues and structured exercises. The contents of this guide focus on: (1) course description, (2) broad goals and performance objectives,…

 16. Lernen Wir Deutsch!: Part 2, German.

  Science.gov (United States)

  Dade County Public Schools, Miami, FL.

  Instructional objectives of the Dade County Public Schools Quinmester Program in German for use with "Lernen Wir Deutsch: Part 2" focus on development of basic skills through the use of short dialogues and structured exercises. The grammar of the course includes the study of nouns, pronouns, and verbs. Possessive determiners are…

 17. Social Security and Part-Time Employment.

  Science.gov (United States)

  Euzeby, Alain

  1988-01-01

  Discusses rules governing social security and their implications for part-time employees in various countries. Topics include (1) methods of financing social security, (2) benefits, (3) measures concerning the unemployed, (4) a floor for employers' contributions, (5) graduated contribution rates, and (6) financial incentives. (CH)

 18. Hypertension. Part 2: The Role of Medication.

  Science.gov (United States)

  Tanji, Jeffrey L.

  1990-01-01

  Discusses the differences between exercise alone and exercise with medication (e.g., diuretics, beta blockers, and ACE inhibitors) for treating hypertensive patients. Guidelines are presented for physicians wanting to change the therapeutic regimen or to step down from medical therapy, noting exercise must always be part of the program. (SM)

 19. [Kõne Eesti Panga eurokonverentsil] / Juhan Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Kroon & Economy, 2004, nr. 2, lk. 38-42. Peaminister Juhan Parts EL-i ja Euroopa Rahaliiduga liitumise mõjust Eesti majanduslikule arengule, valitsuse ning Eesti Panga koostöö vajalikkusest eurole ülemineku eelduseks olevate Maastrichti kriteeriumite täitmisel

 20. Storytime with Fresh Professor, Part One

  Science.gov (United States)

  Miles, James

  2016-01-01

  James Miles writes that he wasn't always the Fresh Professor. At one point, he was just another starving actor, trying to make a living. But stories change over time, as do professional desires. This article presents Part One of his story.

 1. Mathematics 2000 Part 1: Coursework in Mathematics.

  Science.gov (United States)

  Willson, William Wynne

  1993-01-01

  Presents a history of the question of whether or not to include coursework, versus only traditional exams, as part of the assessment for the British General Certificate of Secondary Education (GCSE) and discusses arguments for and against the inclusion of coursework. (MKR)

 2. Chinese Women 50 Years On (Part Ⅱ)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  1999-01-01

  IN accordance with thegovernment’s shift in focustoward the realization of thenation’s modernization in 1978,the year when China adopted itspolicy of reform, the All-ChinaWomen’s Federation mobilizedwomen to take an active part inthe new economic construction. Itplaced this work as its own focusfor the new era.

 3. Multiculturalism, Medicine and Health: Part VI

  Science.gov (United States)

  Masi, R.

  1989-01-01

  In this article, which concludes the series, the author presents an overview of the earlier parts, contending that physicians must be aware of, and respond to, cultural factors in our increasingly pluralistic society in order to provide optimum health care for a variety of patients. PMID:21248990

 4. Coil in bottom part of splitter magnet

  CERN Multimedia

  1976-01-01

  Radiation-resistant coil being bedded into the bottom part of a splitter magnet. This very particular magnet split the beam into 3 branches, for 3 target stations in the West-Area. See Annual Report 1975, p.176, Figs.14 and 15.

 5. Parts pakub pensionilisa kinnisvara tagatisel / Kadri Bank

  Index Scriptorium Estoniae

  Bank, Kadri

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 30. jaan. lk. 4. Majandusminister Juhan Parts pakub välja ideed, mis võimaldaks pensionäril saada oma kinnisvara eest igakuist pensionilisa. Vt. samas: Skeem: Pensionilisa kinnisvara tagatisel; Vanurid koduga riskima ei tõtta. Kommenteerivad Valdek Mikkal, Triin Messimas ja Peep Sooman

 6. Unlearning Established Organizational Routines--Part I

  Science.gov (United States)

  Fiol, Marlena; O'Connor, Edward

  2017-01-01

  Purpose: The purpose of this two-part paper is to develop a process model of unlearning established organizational routines. The model traces the interactions among three unlearning sub-processes: ostensive aspects of initial destabilization of an established routine; performative aspects of ongoing discarding-from-use of old behaviors and…

 7. Auto Parts Market Potential Coming into Surface

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Guo Yan

  2008-01-01

  @@ Looking at the increasingly fierce competition in the world auto market,global automobile manufacturing industry,taking Europe,the U.S.and Japan as representatives,is gradually forming a new type of relationship,mutual cooperation between whole vehicle and parts manufacturers.

 8. Structure Property Studies for Additively Manufactured Parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milenski, Helen M [Univ. of Mexico, Los Alamos, NM (United States); Schmalzer, Andrew Michael [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Kelly, Daniel [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-08-17

  Since the invention of modern Additive Manufacturing (AM) processes engineers and designers have worked hard to capitalize on the unique building capabilities that AM allows. By being able to customize the interior fill of parts it is now possible to design components with a controlled density and customized internal structure. The creation of new polymers and polymer composites allow for even greater control over the mechanical properties of AM parts. One of the key reasons to explore AM, is to bring about a new paradigm in part design, where materials can be strategically optimized in a way that conventional subtractive methods cannot achieve. The two processes investigated in my research were the Fused Deposition Modeling (FDM) process and the Direct Ink Write (DIW) process. The objectives of the research were to determine the impact of in-fill density and morphology on the mechanical properties of FDM parts, and to determine if DIW printed samples could be produced where the filament diameter was varied while the overall density remained constant.

 9. Assessment of CPA Candidates' Education: Part Two

  Science.gov (United States)

  Giffin, Richard B.; Geddie, Mary; Moser, Ernest; Griffin, B. Wynne

  2012-01-01

  This paper is the second of a two part study comparing The Sixth Edition of the Uniform Accountancy Act as prepared and adopted by the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA)with the actual regulatory practice of the various jurisdictional boards of accountancy in place just prior to the release of the most recent NASBA…

 10. Deburring capabilities for miniature precision parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gillespie, L.K.

  1976-09-01

  A study was initiated to determine which of 24 major deburring processes are applicable to the production of miniature precision metal components. Component parts of small precision mechanisms typically require near-sharp edges to assure reliable operation. A burr-free condition also is needed to minimize the possibility of the mechanism jamming in the event that burrs should break loose during operation. In the past, the reliable removal of machining burrs and the protection of the near-sharp part edges have dictated that deburring be performed only by hand. This method is inherently time-consuming and operator-variable. Specifically, the study sought to determine the manner in which the burr size affects the operating parameters of each deburring process, and the extent to which part size, surface finish, and edge radii are influenced by the various processes. Tests were performed on thirteen of the more promising processes. Of these, six were studied extensively, and reports on the individual investigations were published. A summary is given of the data that were obtained from tests which involved 30,000 measurements, a study of published literature, and discussions with hundreds of vendors and users of deburring equipment. The data presented describe the mechanism by which each process operates, define its uses and limitations, and provide the best possible estimate of its quantitative effects. This information can be used in the selection of a deburring process to meet specific part requirements. As a result of this investigation, the conclusion was reached that burrs having a major dimension of less than 25.4 ..mu..m (0.001 inch) can be removed by almost any process without adverse effects on part dimensions or surface finish.

 11. 13 CFR Appendix A to Part 1171 - Appendix A to Part 1171

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  .... International Trade Program Small Business Act, section 22. Technical and Management Assistance Small Business... 13 Business Credit and Assistance 1 2010-01-01 2010-01-01 false Appendix A to Part 1171 A Appendix A to Part 1171 Business Credit and Assistance SMALL BUSINESS ADMINISTRATION NONDISCRIMINATION...

 12. 10 CFR Appendix A to Part 4 - Federal Financial Assistance to Which This Part Applies 1

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ...) Conferences on regulatory programs. Agreements for financial assistance to State officials, without full-cost... 10 Energy 1 2010-01-01 2010-01-01 false Federal Financial Assistance to Which This Part Applies 1 A Appendix A to Part 4 Energy NUCLEAR REGULATORY COMMISSION NONDISCRIMINATION IN FEDERALLY...

 13. 32 CFR Appendix A to Part 195 - Programs to Which This Part Applies

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 2 2010-07-01 2010-07-01 false Programs to Which This Part Applies A Appendix A...-EFFECTUATION OF TITLE VI OF THE CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 Pt. 195, App. A Appendix A to Part 195—Programs to... consideration, or at a nominal or reduced consideration, on lands under the control of the Department of...

 14. 22 CFR Appendix A to Part 142 - Federal Financial Assistance to Which This Part Applies

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Federal Financial Assistance to Which This Part Applies A Appendix A to Part 142 Foreign Relations DEPARTMENT OF STATE CIVIL RIGHTS NONDISCRIMINATION ON.... Resettlement of Refugees in the United States Under the Migration and Refugee Assistance Act of 1962, as...

 15. 2 CFR Appendix C to Part 230 - Non-Profit Organizations Not Subject to This Part

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 2 Grants and Agreements 1 2010-01-01 2010-01-01 false Non-Profit Organizations Not Subject to This... GUIDANCE Reserved COST PRINCIPLES FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS (OMB CIRCULAR A-122) Pt. 230, App. C Appendix C to Part 230—Non-Profit Organizations Not Subject to This Part 1. Advance Technology...

 16. 33 CFR Appendix A to Part 385 - Illustrations to Part 385

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 3 2010-07-01 2010-07-01 false Illustrations to Part 385 A Appendix A to Part 385 Navigation and Navigable Waters CORPS OF ENGINEERS, DEPARTMENT OF THE ARMY, DEPARTMENT OF DEFENSE PROGRAMMATIC REGULATIONS FOR THE COMPREHENSIVE EVERGLADES RESTORATION PLAN Pt. 385,...

 17. 50 CFR Figure 1 to Part 640 - Figure 1 to Part 640

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 50 Wildlife and Fisheries 8 2010-10-01 2010-10-01 false Figure 1 to Part 640 1 Figure 1 to Part 640 Wildlife and Fisheries FISHERY CONSERVATION AND MANAGEMENT, NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF COMMERCE SPINY LOBSTER FISHERY OF THE GULF OF MEXICO AND SOUTH ATLANTIC Pt....

 18. Visual object agnosia as a problem in integrating parts and part relations.

  Science.gov (United States)

  Saumier, Daniel; Arguin, Martin; Lefebvre, Christine; Lassonde, Maryse

  2002-01-01

  Current models of vision generally assume that the recognition of visual objects is achieved by encoding their component parts, as well as the spatial relations among parts. The current study examined how the processing of parts and their configurations may be affected in visual agnosia due to brain damage. Both a visual agnosic patient (AR) and healthy control subjects performed a visual search task in which they had to discriminate between targets and distractors that varied according to whether they shared their parts and/or their configuration. The results show that AR's visual search rates are disproportionally slow when targets and distractors share the same configuration than when they have different configurations. AR is also found to be disproportionately slow in discriminating targets and distractors that share identical parts when the targets and distractors share the same configuration. With differently configured targets and distractors, AR shows no part sharing effect. For controls, in contrast, the part and configuration sharing effects occur independently of one another. It is concluded that AR's object recognition deficit arises from difficulties in discriminating objects that share their configuration, and from an abnormal dependency of part information processing upon object configuration.

 19. 24 CFR Appendix Ms-2 to Part 3500 - Appendix MS-2 to Part 3500

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT REAL ESTATE SETTLEMENT PROCEDURES ACT Pt. 3500, App. MS-2 Appendix MS-2 to... 24 Housing and Urban Development 5 2010-04-01 2010-04-01 false Appendix MS-2 to Part 3500 MS Appendix MS-2 to Part 3500 Housing and Urban Development Regulations Relating to Housing and...

 20. 24 CFR Appendix Ms-1 to Part 3500 - Appendix MS-1 to Part 3500

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT REAL ESTATE SETTLEMENT PROCEDURES ACT Pt. 3500, App. MS-1 Appendix MS-1 to... 24 Housing and Urban Development 5 2010-04-01 2010-04-01 false Appendix MS-1 to Part 3500 MS Appendix MS-1 to Part 3500 Housing and Urban Development Regulations Relating to Housing and...

 1. Stochastic model of forecasting spare parts demand

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan S. Milojević

  2012-01-01

  hypothesis of the existence of phenomenon change trends, the next step in the methodology of forecasting is the determination of a specific growth curve that describes the regularity of the development in time. These curves of growth are obtained by the analytical representation (expression of dynamic lines. There are two basic stages in the process of expression and they are: - The choice of the type of curve the shape of which corresponds to the character of the dynamic order variation - the determination of the number of values (evaluation of the curve parameters. The most widespread method of forecasting is the trend extrapolation. The basis of the trend extrapolation is the continuing of past trends in the future. The simplicity of the trend extrapolation process, on the one hand, and the absence of other information on the other hand, are the main reasons why the trend extrapolation is used for forecasting. The trend extrapolation is founded on the following assumptions: - The phenomenon development can be presented as an evolutionary trajectory or trend, - General conditions that influenced the trend development in the past will not undergo substantial changes in the future. Spare parts demand forecasting is constantly being done in all warehouses, workshops, and at all levels. Without demand forecasting, neither planning nor decision making can be done. Demand forecasting is the input for determining the level of reserve, size of the order, ordering cycles, etc. The question that arises is the one of the reliability and accuracy of a forecast and its effects. Forecasting 'by feeling' is not to be dismissed if there is nothing better, but in this case, one must be prepared for forecasting failures that cause unnecessary accumulation of certain spare parts, and also a chronic shortage of other spare parts. All this significantly increases costs and does not provide a satisfactory supply of spare parts. The main problem of the application of this model is that each

 2. Part weight verification between simulation and experiment of plastic part in injection moulding process

  Science.gov (United States)

  Amran, M. A. M.; Idayu, N.; Faizal, K. M.; Sanusi, M.; Izamshah, R.; Shahir, M.

  2016-11-01

  In this study, the main objective is to determine the percentage difference of part weight between experimental and simulation work. The effect of process parameters on weight of plastic part is also investigated. The process parameters involved were mould temperature, melt temperature, injection time and cooling time. Autodesk Simulation Moldflow software was used to run the simulation of the plastic part. Taguchi method was selected as Design of Experiment to conduct the experiment. Then, the simulation result was validated with the experimental result. It was found that the minimum and maximum percentage of differential of part weight between simulation and experimental work are 0.35 % and 1.43 % respectively. In addition, the most significant parameter that affected part weight is the mould temperature, followed by melt temperature, injection time and cooling time.

 3. Parts Quality Management: Direct Part Marking via Data Matrix Symbols for Mission Assurance

  Science.gov (United States)

  Moss, Chantrice

  2013-01-01

  A United States Government Accountability Office (GAO) review of twelve NASA programs found widespread parts quality problems contributing to significant cost overruns, schedule delays, and reduced system reliability. Direct part-marking with Data Matrix symbols could significantly improve the quality of inventory control and parts lifecycle management. This paper examines the feasibility of using 15 marking technologies for use in future NASA programs. A structural analysis is based on marked material type, operational environment (e.g., ground, suborbital, orbital), durability of marks, ease of operation, reliability, and affordability. A cost-benefits analysis considers marking technology (data plates, label printing, direct part marking) and marking types (two-dimensional machine-readable, human-readable). Previous NASA parts marking efforts and historical cost data are accounted for, including in-house vs. outsourced marking. Some marking methods are still under development. While this paper focuses on NASA programs, results may be applicable to a variety of industrial environments.

 4. Toward Parts-Based Scene Understanding with Pixel-Support Parts-Sparse Pictorial Structures

  CERN Document Server

  Corso, Jason J

  2011-01-01

  Scene understanding remains a significant challenge in the computer vision community. The visual psychophysics literature has demonstrated the importance of interdependence among parts of the scene. Yet, the majority of methods in computer vision remain local. Pictorial structures have arisen as a fundamental parts-based model for some vision problems, such as articulated object detection. However, the form of classical pictorial structures limits their applicability for global problems, such as semantic pixel labeling. In this paper, we propose an extension of the pictorial structures approach, called pixel-support parts-sparse pictorial structures, or PS3, to overcome this limitation. Our model extends the classical form in two ways: first, it defines parts directly based on pixel-support rather than in a parametric form, and second, it specifies a space of plausible parts-based scene models and permits one to be used for inference on any given image. PS3 makes strides toward unifying object-level and pixel...

 5. SELECTION OF METHOD FOR RESTORATION OF PARTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. P. Ivanov

  2016-01-01

  Full Text Available The paper contains definitions for a process and a methodology for restoration of parts on the basis of the analysis of the known methods and their selection. Geometric parameters and operational properties that should be provided for restoration of parts have been determined in the paper. A process for selection of the required method for restoration parts has been improved and it makes it possible to synthesize an optimal process of the restoration according to a criterion of industrial resource consumption with due account of quality, productivity and security limits. A justification on measures that meet the required limits has been presented in the paper. The paper shows a direction of technical solutions that ensure complete use of residual life of repair fund parts. These solutions can be achieved through close application of all repair sizes of work-pieces with revision of their values, uniform removal of the allowance while cutting the work-pieces at optimum locating, application of coating processes only in technically justified cases, application of straightening with thermal fixing of its results or all-around compression of deformable elements. The paper proposes to limit a number of overhauls for the units together with restoration of basic and fundamental parts by two repairs for the whole period of their lifetime. Number of shaft journal building-up should be limited by one building-up operation throughout the whole life cycle of the part with the purpose to preserve its length within the prescribed limits. It has been recommended to expand an application area of volumetric plastic deformation of material in the form of thermoplastic distribution or reduction of repair work-pieces representing class of rotation bodies with holes that ensures an allowance to machine external and internal surfaces for nominal dimensions without coating. A structure of the coating material with fine inclusions of carbides or nitrides of metals and

 6. 49 CFR Appendix A-Ii to Part 541 - Lines With Antitheft Devices Which Are Exempted in-Part From the Parts-Marking Requirements of...

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ...-Part From the Parts-Marking Requirements of This Standard Pursuant to 49 CFR Part 543 A Appendix A-II... TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL MOTOR VEHICLE THEFT PREVENTION STANDARD Pt. 541, App. A-II Appendix A-II to Part 541—Lines With Antitheft Devices Which Are Exempted in...

 7. Shalom Sefarad: Una "erensya" envenenada (Parte II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARINA VARGAS GÓMEZ-URRUTIA

  2015-07-01

  Full Text Available This paper focus the regulation established in the Law 12/2015, June 24 for granting the Spanish nationality to the Sephardic originating from Spain. The second part analyzes the amendments made to the bill during the parliamentary process and critically examines the most important aspects of the final text of the law. En este trabajo se da cuenta de la regulación establecida en la Ley 12/2015, de 24 de junio para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Esta segunda parte analiza las enmiendas introducidas al Proyecto de Ley durante el proceso parlamentario y examina críticamente los aspectos más relevantes del texto final de la ley.

 8. Shalom Sefarad: Una "erensya" envenenada (Parte I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARINA VARGAS GÓMEZ-URRUTIA

  2015-07-01

  Full Text Available This paper focus the regulation established in the Law 12/2015, June 24 for granting the Spanish nationality to the Sephardic originating from Spain. The first part analyzes the legislative process (Bill and the differences with the bill sent by the Government to the Congress of Deputies. En este trabajo se da cuenta de la regulación establecida en la Ley 12/2015, de 24 de junio para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Esta primera parte analiza los antecedentes legislativos (Anteproyecto de Ley y sus diferencias con el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados

 9. Improvement of Automotive Part Supplier Performance Evaluation

  Science.gov (United States)

  Kongmunee, Chalermkwan; Chutima, Parames

  2016-05-01

  This research investigates the problem of the part supplier performance evaluation in a major Japanese automotive plant in Thailand. Its current evaluation scheme is based on experiences and self-opinion of the evaluators. As a result, many poor performance suppliers are still considered as good suppliers and allow to supply parts to the plant without further improvement obligation. To alleviate this problem, the brainstorming session among stakeholders and evaluators are formally conducted. The result of which is the appropriate evaluation criteria and sub-criteria. The analytical hierarchy process is also used to find suitable weights for each criteria and sub-criteria. The results show that a newly developed evaluation method is significantly better than the previous one in segregating between good and poor suppliers.

 10. Small part ultrasound in childhood and adolescence

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wunsch, R., E-mail: R.Wunsch@kinderklinik-datteln.de [Department of Pediatric Radiology, Vestic Children' s Hospital Datteln, University of Witten/Herdecke, Dr.-Friedrich-Steiner-Strasse 5, D-45711 Datteln (Germany); Rohden, L. von, E-mail: l.vonrohden@gmx.de [Department of Pediatric Radiology, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Klinik f. Radiologie und Nuklearmedizin – Kinderradiologie, Leipziger Straße 44, D-39120 Magdeburg (Germany); Cleaveland, R. [Department of Pediatric Radiology, Vestic Children' s Hospital Datteln, University of Witten/Herdecke, Dr.-Friedrich-Steiner-Strasse 5, D-45711 Datteln (Germany); Aumann, V., E-mail: volker.aumann@med.ovgu.de [Department of Pediatric Haematology and Oncology, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Universitätskinderklinik (H 10), Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Leipziger Straße 44, D-39120 Magdeburg (Germany)

  2014-09-15

  Small-part sonography refers to the display of small, near-surface structures using high-frequency linear array transducers. Traditional applications for small part ultrasound imaging include visualization and differential diagnostic evaluation in unclear superficial bodily structures with solid, liquid and mixed texture, as well as similar structures in nearly superficial organs such as the thyroid glands and the testes. Furthermore indications in the head and neck regions are the assessment of the outer CSF spaces in infants, the sonography of the orbit, the sonography of the walls of the large neck vessels, the visualization of superficially situated lymph nodes and neoplasms. Clinical evidence concludes that sonography, having of all imaging modalities the highest spatial resolution in the millimeter- and micrometer range (100–1000 μm), can be considered the best suited technique for examining superficial pathological formations and near-surface organs. In addition, it delivers important information about characteristic, often pathognomonic tissue architecture in pathological processes.

 11. Plasma Astrophysics, part II Reconnection and Flares

  CERN Document Server

  Somov, Boris V

  2007-01-01

  This well-illustrated monograph is devoted to classic fundamentals, current practice, and perspectives of modern plasma astrophysics. The first part is unique in covering all the basic principles and practical tools required for understanding and working in plasma astrophysics. The second part presents the physics of magnetic reconnection and flares of electromagnetic origin in space plasmas within the solar system; single and double stars, relativistic objects, accretion disks, and their coronae are also covered. This book is designed mainly for professional researchers in astrophysics. However, it will also be interesting and useful to graduate students in space sciences, geophysics, as well as advanced students in applied physics and mathematics seeking a unified view of plasma physics and fluid mechanics.

 12. Plasma Astrophysics, Part I Fundamentals and Practice

  CERN Document Server

  Somov, Boris V

  2006-01-01

  This well-illustrated monograph is devoted to classic fundamentals, current practice, and perspectives of modern plasma astrophysics. The first part is unique in covering all the basic principles and practical tools required for understanding and working in plasma astrophysics. The second part presents the physics of magnetic reconnection and flares of electromagnetic origin in space plasmas within the solar system; single and double stars, relativistic objects, accretion disks, and their coronae are also covered. This book is designed mainly for professional researchers in astrophysics. However, it will also be interesting and useful to graduate students in space sciences, geophysics, as well as advanced students in applied physics and mathematics seeking a unified view of plasma physics and fluid mechanics.

 13. Multi-part mask for implanting workpieces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Webb, Aaron P.; Carlson, Charles T.

  2016-05-10

  A multi-part mask has a pattern plate, which includes a planar portion that has the desired aperture pattern to be used during workpiece processing. The multi-part mask also has a mounting frame, which is used to hold the pattern plate. Prior to assembly, the pattern plate has an aligning portion, which has one or more holes through which reusable alignment pins are inserted. These alignment pins enter kinematic joints disposed on the mounting frame, which serve to precisely align the pattern plate to the mounting frame. After the pattern plate has been secured to the mounting frame, the aligning portion can be detached from the pattern plate. The alignment pins can be reused at a later time. In some embodiments, the pattern plate can later be removed from the mounting frame, so that the mounting frame may be reused.

 14. Neurofibromatoses: part 1 ? diagnosis and differential diagnosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues

  2014-03-01

  Full Text Available Neurofibromatoses (NF are a group of genetic multiple tumor growing predisposition diseases: neurofibromatosis type 1 (NF1, neurofibromatosis type 2 (NF2 and schwannomatosis (SCH, which have in common the neural origin of tumors and cutaneous signs. They affect nearly 80 thousand of Brazilians. In recent years, the increased scientific knowledge on NF has allowed better clinical management and reduced complication morbidity, resulting in higher quality of life for NF patients. In most cases, neurology, psychiatry, dermatology, clinical geneticists, oncology and internal medicine specialists are able to make the differential diagnosis between NF and other diseases and to identify major NF complications. Nevertheless, due to its great variability in phenotype expression, progressive course, multiple organs involvement and unpredictable natural evolution, NF often requires the support of neurofibromatoses specialists for proper treatment and genetic counseling. This Part 1 offers step-by-step guidelines for NF differential diagnosis. Part 2 will present the NF clinical management.

 15. [Aerosinusitis: part 1: Fundamentals, pathophysiology and prophylaxis].

  Science.gov (United States)

  Weber, R; Kühnel, T; Graf, J; Hosemann, W

  2014-01-01

  The relevance of aerosinusitis stems from the high number of flight passengers and the impaired fitness for work of the flight personnel. The frontal sinus is more frequently affected than the maxillary sinus and the condition generally occurs during descent. Sinonasal diseases and anatomic variations leading to obstruction of paranasal sinus ventilation favor the development of aerosinusitis. This Continuing Medical Education (CME) article is based on selective literature searches of the PubMed database (search terms: "aerosinusitis", "barosinusitis", "barotrauma" AND "sinus", "barotrauma" AND "sinusitis", "sinusitis" AND "flying" OR "aviator"). Additionally, currently available monographs and further articles that could be identified based on the publication reviews were also included. Part 1 presents the pathophysiology, symptoms, risk factors, epidemiology and prophylaxis of aerosinusitis. In part 2, diagnosis, conservative and surgical treatment will be discussed.

 16. Acute Lower Gastrointestinal Bleeding: Part I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Enns

  2001-01-01

  Full Text Available Acute lower gastrointestinal (LGI bleeding is typically caused by vascular malformations, diverticuli and neoplasia. Although endoscopic evaluation of the colon is relatively standard in stable patients with LGI bleeding, those with significant ongoing hemorrhage are often more difficult to evaluate endoscopically. Other investigative techniques such as nuclear scintigraphy, angiography and surgical exploration have been commonly used in unstable patients with LGI bleeding when the exact site is unknown. These investigative techniques have had variable measures of success. This two-part review evaluates the literature in an attempt to review the optimal investigative approach in patients with LGI hemorrhage, in particular patients who have had significant and ongoing bleeding. Part 1 of this article concentrates on the etiology of LGI hemorrhage, followed in a subsequent article by diagnostic and management strategies. Following the review, a consensus update will be included with guidelines for clinical use.

 17. Treatment of cellulite: Part I. Pathophysiology.

  Science.gov (United States)

  Khan, Misbah H; Victor, Frank; Rao, Babar; Sadick, Neil S

  2010-03-01

  Cellulite is a topographic skin change that is nearly ubiquitous in postpubertal women. Treatment remains elusive. The various treatments currently available are only partially or temporarily effective. Newer therapeutic modalities continue to evolve without much understanding of the complex nature of cellulite. The successful treatment of cellulite will ultimately depend upon our understanding of the pathophysiology of cellulite adipose tissue. Part I of this two-part series on cellulite reviews how the concept and perception of cellulite has evolved over time and its proposed etiologies. The article also focuses on the physiology of human adipose tissue, particularly regarding cellulite. Copyright 2009 American Academy of Dermatology, Inc. Published by Mosby, Inc. All rights reserved.

 18. Development of swinging part profilometer for optics

  Science.gov (United States)

  Zhang, Peng; Li, Jie; Yu, Guoyu; Walker, David D.

  2016-11-01

  A new surface metrology instrument, the `Swinging Part Profilometer' (SPP), has been developed for in-situ measurement of optics undergoing robot-processing in the ground (non-specular) state. In this paper, we present the hardware-design of the SPP, together with software for hardware-control, data-acquisition and surface-reconstruction. First results on a sample part are presented, compared with interferometric metrology, and error-contributions considered. Notably, during each individual scan of a measurement-cycle, the probe remains fixed. This lends itself to automated probe-deployment by the same robot as performs surface-processing, as probe stability is required on only the time-scale for a single scan.

 19. Therapeutic Songwriting in Music Therapy Part I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baker, Felicity; Wigram, Tony; Stott, Dave

  2008-01-01

  Songwriting as therapeutic intervention has received increasing attention in the field of music therapy over the past decade however much of the publications focus on clinical outcomes rather than methods of practice. This paper, part of a two-part research report into trends in the clinical...... of songwriting clinical practice and the frequency with which songwriting is employed in practice. The data highlights that songwriting is frequently employed in developmental disability and ASD practice, with reports on songwriting with these diagnostic groups being underrepresented in the music therapy...... practice of songwriting, aims to describe the most frequently employed goal areas across a range of clinical populations and compare these findings with the published literature. Responses to a 21-question on-line survey were obtained from 477 professional music therapists practicing in 29 countries which...

 20. Galeria de partes, Cuerpos Globales, presas locales.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Millan de Benavides.

  2004-01-01

  Full Text Available The author analyzes the ways in which globalization has reconfigured patterns of migration. In addition to entire communities displaced within and outside of Colombia's borders, migratory patterns revolve around flight, exile or the movement of body parts, including legs, brains and reproductive organs. This text addresses distinct types of work and the bodily transactions that each entails when migration occurs; it then explores the consequent visibility or invisibility and resulting legalization or illegality of the re-location of different body parts and the creation of new spaces. Thus, while a prostitute will never receive a visa due to the danger that she represents, a football player will not only receive citizenship, but also a privileged place as raw material in the global marketplace.

 1. Therapeutic Songwriting in Music Therapy Part I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baker, Felicity; Wigram, Tony; Stott, Dave

  2008-01-01

  Songwriting as therapeutic intervention has received increasing attention in the field of music therapy over the past decade however much of the publications focus on clinical outcomes rather than methods of practice. This paper, part of a two-part research report into trends in the clinical...... of songwriting clinical practice and the frequency with which songwriting is employed in practice. The data highlights that songwriting is frequently employed in developmental disability and ASD practice, with reports on songwriting with these diagnostic groups being underrepresented in the music therapy...... practice of songwriting, aims to describe the most frequently employed goal areas across a range of clinical populations and compare these findings with the published literature. Responses to a 21-question on-line survey were obtained from 477 professional music therapists practicing in 29 countries which...

 2. NEW STEPS IN SKETCHING MACHINE PARTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tocariu Liliana

  2009-07-01

  Full Text Available This paper presents new and main steps in sketching machine part, by using the Solid Edge program. The traditional method applied in the technical drawing is appreciably altered in the case of the computer-assisted and modern design. These modifications involve others: e.g., use of classic drawing rule in tool sketching. The author deals with them from three points of view, namely: technical drawing, technical education and advantages.

 3. Surgical history of ancient China: Part 2.

  Science.gov (United States)

  Fu, Louis

  2010-03-01

  In this second part of ancient Chinese surgical history, the practice of bone setting in China began around 3000 years ago. Throughout this period, significant progress was made, some highlights of which are cited. These methods, comparable with Western orthopaedic technique, are still being practised today. In conclusion, the possible reasons for the lack of advancement in operative surgery are discussed, within context of the cultural, social and religious background of ancient China.

 4. SOLIDWORKS SIMULATIONEXPRESS ANALYSYS ON A DESIGNED PART

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cătălin IANCU

  2015-05-01

  Full Text Available In this paperwork are presented the SolidWorks analysis steps taken for to preliminary strength study of a designed part, using SimulationExpress module. There are presented the settings that have to be done for such analysis and the results shown by this software module. The MEF elements that are taken into account are specific to a static analysis completed with imposed safety factor distribution.

 5. Obesity in pregnancy. Part 2: management.

  Science.gov (United States)

  Phillips, Frankie

  2013-01-01

  Obesity is placing a huge burden on healthcare resources and the wellbeing of individuals. The first article in this two part series (October 2012) reviewed the prevalence of obesity in pregnancy and the increased risks for pregnant women to their own and their babies' health. Management of obesity during pregnancy also places a large burden on midwifery resources. A renewed focus is needed on achieving a healthy weight for pregnancy to ensure optimal outcomes and reduce risks.

 6. Wound healing: part II. Clinical applications.

  Science.gov (United States)

  Janis, Jeffrey; Harrison, Bridget

  2014-03-01

  Treatment of all wounds requires adequate wound bed preparation, beginning with irrigation and débridement. Complicated or chronic wounds may also require treatment adjuncts or specialized wound healing products. An extensive body of research and development has introduced novel wound healing therapies and scar management options. In this second of a two-part continuing medical education series on wound healing, the reader is offered an update on current wound healing technologies and recommendations for obtaining optimal outcomes.

 7. Computer hardware for radiologists: Part I

  OpenAIRE

  Indrajit I; Alam A

  2010-01-01

  Computers are an integral part of modern radiology practice. They are used in different radiology modalities to acquire, process, and postprocess imaging data. They have had a dramatic influence on contemporary radiology practice. Their impact has extended further with the emergence of Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), Picture Archiving and Communication System (PACS), Radiology information system (RIS) technology, and Teleradiology. A basic overview of computer hardware...

 8. Treatment of superficial mycoses: review - part II

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Superficial fungal infections of the hair, skin and nails are a major cause of morbidity in the world. Choosing the right treatment is not always simple because of the possibility of drug interactions and side effects. The first part of the article discusses the main treatments for superficial mycoses - keratophytoses, dermatophytosis, candidiasis, with a practical approach to the most commonly-used topical and systemic drugs , referring also to their dosage and duration of use. Promising new...

 9. Treatment of superficial mycoses: review - part II*

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Superficial fungal infections of the hair, skin and nails are a major cause of morbidity in the world. Choosing the right treatment is not always simple because of the possibility of drug interactions and side effects. The first part of the article discusses the main treatments for superficial mycoses - keratophytoses, dermatophytosis, candidiasis, with a practical approach to the most commonly-used topical and systemic drugs , referring also to their dosage and duration of use. Promising new...

 10. Gingival overgrowth: Part 2: management strategies.

  Science.gov (United States)

  Chesterman, J; Beaumont, J; Kellett, M; Durey, K

  2017-02-10

  The effective and predictable management of gingival overgrowth requires correct diagnosis and consideration of aetiological factors, as discussed in Part 1 (BDJ 2017; 222: 85-91). Initial management should involve cause-related therapy, which may resolve or reduce the lesion. If functional, aesthetic and maintenance complications persist following this phase; further treatment may be required in the form of surgery. This paper discusses management strategies, including management of aetiological factors and surgical techniques.

 11. Computer hardware for radiologists: Part I

  OpenAIRE

  Indrajit I; Alam A

  2010-01-01

  Computers are an integral part of modern radiology practice. They are used in different radiology modalities to acquire, process, and postprocess imaging data. They have had a dramatic influence on contemporary radiology practice. Their impact has extended further with the emergence of Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), Picture Archiving and Communication System (PACS), Radiology information system (RIS) technology, and Teleradiology. A basic overview of computer hardware...

 12. Renewable energy sources 1991, part 3

  Science.gov (United States)

  Michalicka, L.

  1991-12-01

  The Fourth International Conference on Renewable Energy Sources was held at Prague Technical University from 1-4 Jul. 1991. Part 3 of the proceedings contains a report on the conference and 10 contributions, of which 2 were inputted in INIS: one deals with the economic problems of wind-, solar- and oil-driven water pumps, the other deals with the decrease in sunshine brought about by the operation of Czechoslovak nuclear power plants.

 13. Novel Reduced Parts Online Uninterruptible Power Supply

  OpenAIRE

  Bahram Ashrafi; Mehdi Niroomand

  2012-01-01

  This paper presents design consideration and performance analysis of novel reduced parts online three-phase uninterruptible power supply (UPS) system. The proposed UPS system is based on reduced switch count dual bridge matrix converter. It employs only six power switches and results in reducing the cost of the system compared to conventional online UPS topologies, while achieving excellent performance. The performance of the proposed system is evaluated through simulation in terms of input/o...

 14. The Unexplained Part of Public Debt

  OpenAIRE

  2006-01-01

  This paper shows that budget deficits account for a relatively small fraction of debt growth and that stock-flow reconciliation, which is often considered a residual entity, is one of the key determinants of debt dynamics. After having explained the importance of the stock-flow reconciliation, the paper shows that this residual entity can be partly explained by contingent liabilities and balancesheet effects.

 15. SOLIDWORKS COSTING ANALYSYS ON A DESIGNED PART

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catalin IANCU

  2016-05-01

  Full Text Available In this paperwork are presented the SolidWorks analysis steps taken for costing study of a designed part, using Costing module. There are presented the settings that have to be done for such analysis and the results shown by this software module. The costing elements that are taken into account are specific to default costing templates in SolidWorks, but can be adjusted (edited to costs specific to a given enterprise.

 16. Modelization and structural analysis of FDM parts

  Science.gov (United States)

  Martínez, J.; Diéguez, J. L.; Ares, J. E.; Pereira, A.; Pérez, J. A.

  2012-04-01

  Get prototypes from technologies of Rapid Prototyping (RP) is a very important step for the development of new products. In some cases, these prototypes have mechanical properties lower than the final product, which prevents the designers to use all of the potential that these technologies can provide. In this study the RP technology known as FDM (Fused Deposition Modeling) was used to manufacture samples used in tests, in where the orientation of deposition wires in layers were varying depending on manufacturing placement. Mechanical tests were performed to verify the stiffness of the final pieces obtained. The Classical Theory of Laminates (TCL) will be used to predict the mechanical behavior of the parts in different orientations of manufacturing. Thus, this study aims to evaluate the influence of the strategies in the deposition of construction material on the mechanical properties of parts obtained by the FDM and analyzes manufacturing factors for a future generation of a finite elements analytic model that could be used to obtain the structural behavior of parts made by rapid prototyping with FDM technology.

 17. Career anchors and learning plan (part one

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Brečko

  2006-12-01

  Full Text Available The article is divided into three parts. The first part concentrates on how important career is for an individual, organization and society. The author establishes that understanding of career has changed dramatically and does not only refer to climbing up the career ladder, but also moving off or even down the career ladder. The notion of career, as a lifelong and professional path, encompasses all aspects of human personality and their roles acquired through one's life. On basis of vast and longitudinal research, where the author has studied career anchors of individuals, it is the objective of the author to find out on basis of what grounds do the individuals decide to take certain directions in their careers and how learning contributes to such decisions. As a source the author has used Shein's theory of career anchors. Part one describes in greater detail 8 different career anchors and introduces their main features with the findings of the research, which refer to the analysis of professions (work positions and established career anchors. The author thus verifies the hypothesis that career anchors do exist in our area.

 18. NASA Electrical, Electronic and Electromechanical (EEE) Parts Assurance, An Overview

  Science.gov (United States)

  Label, Kenneth A.; Sampson, Michael J.

  2017-01-01

  This presentation will cover NASA Electrical, Electronic and Electromechanical (EEE) Parts Assurance Structure, NASA Electronic Parts and Packaging (NEPP) Program, NASA Electronic Parts Assurance Group (NEPAG), examples of assurance challenges, and future challenges.

 19. Peaminister Juhan Parts ei plaani ametit maha panna / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts pooldab paremerakondade ühinemist, ei kavatse ametist lahkuda ning peab valitsuse üheks ülesandeks rahvaarutelu algatamist vabaduse samba üle. Lisa: Ene Ergma kõnest Riigikogus (13.09.2004)

 20. Parts : oleme valmis kompromissideks / Juhan Parts ; interv. Külli-Riin Tigasson

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis on seotud Brüsselis algava Euroopa Liidu ülemkogu ehk EL-i valitsusjuhtide tippkohtumisega, põhiseaduse lepingu projektiga. Vt. samas: Volinike arvu piiramine kasulik

 1. Master plan Modoc National Wildlife Refuge [ Part I and Part II

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — The Master Plan, consisting of three parts, is designed to accomplish sound and orderly development of Modoc Refuge and provides for a continuing program of wildlife...

 2. Peaminister Parts : lapsed olgu meist targemad / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Intervjuus tunnistab peaminister Juhan Parts end roheliseks poliitikuks, nimetab valitsusliitu parimaks võimalikuks ja soovitab tudengitel kõigepealt õppida ning annab valitsuse 100 päeva hindeks "neli miinus". Kommenteerivad: Evelyn Sepp, Tarmo Loodus, Ivari Padar

 3. Parts : valitsuskoostöö pole armastus / Juhan Parts ; interv. Jaanus Piirsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaministri ametisse asuv Juhan Parts vastab küsimustele Res Publicat käsitleva peaminister Siim Kallase kirja, oma koalitsioonipartnerite usaldatavuse, ministritele seatavate kriteeriumide, kokkuhoiu, ametiautode süsteemi muutmise, erakondade rahastamise, iibe kohta

 4. Parts lubab eestlasliku korra riigis majja lüüa / Juhan Parts ; interv. Urmet Kook

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Res Publica esimees Juhan Parts vastab küsimustele erakonna valimislubaduste, valimisloosungi, sündimuspoliitika, EL-iga liitumise kohta, Eesti-Vene suhetes läbimurde saavutamise võimalikkusest, parteide rahastamisest

 5. Juhan Parts : mina olen ka kodanikuühiskond / Juhan Parts ; interv. Kertu Ruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele kodanikuühenduste, nende rolli, toetamise, koalitsioonileppe avaliku arutamise, valitsuse ja kodanikuühenduste ühiskomisjoni moodustamise, annetamise kohta

 6. Juhan Parts : oleme Isamaaliiduga lähedased / Juhan Parts ; interv. Toomas Mattson

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis puudutavad Isamaaliitu kui Res Publicale kõige lähedasemat võimalikku koalitsioonipartnerit, nn suure koalitsiooni tekkimise võimalust. Skeem: Jõujooned Riigikogus

 7. Parts : valitsus ei saa kukkuda heade kavatsuste pärast / Juhan Parts ; interv. Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Pärnu Postimees 16. märts, lk. 7. Peaminister Juhan Parts selgitab olukorda valitsuses, võimalikust umbusalduse avaldamisest justiitsminister Ken-Marti Vaherile, võimuliidu püsimajäämise tingimustest

 8. Peaminister Parts : "ei" seisukohaga Keskerakonnaga valitsust ei tee / Juhan Parts ; interv. Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts tõdeb, et Keskerakonna juht Edgar Savisaar on selgelt väljendanud oma eitavat seisukohta Eesti EL-iga liitumise suhtes ning sellelt pinnalt on võimu jagamine Keskerakonnaga võimatu

 9. Peaminister Juhan Parts ei plaani ametit maha panna / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts pooldab paremerakondade ühinemist, ei kavatse ametist lahkuda ning peab valitsuse üheks ülesandeks rahvaarutelu algatamist vabaduse samba üle. Lisa: Ene Ergma kõnest Riigikogus (13.09.2004)

 10. Parts : valitsus ei saa kukkuda heade kavatsuste pärast / Juhan Parts ; interv. Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Pärnu Postimees 16. märts, lk. 7. Peaminister Juhan Parts selgitab olukorda valitsuses, võimalikust umbusalduse avaldamisest justiitsminister Ken-Marti Vaherile, võimuliidu püsimajäämise tingimustest

 11. Peaminister Parts : "ei" seisukohaga Keskerakonnaga valitsust ei tee / Juhan Parts ; interv. Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts tõdeb, et Keskerakonna juht Edgar Savisaar on selgelt väljendanud oma eitavat seisukohta Eesti EL-iga liitumise suhtes ning sellelt pinnalt on võimu jagamine Keskerakonnaga võimatu

 12. Parts : oleme valmis kompromissideks / Juhan Parts ; interv. Külli-Riin Tigasson

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis on seotud Brüsselis algava Euroopa Liidu ülemkogu ehk EL-i valitsusjuhtide tippkohtumisega, põhiseaduse lepingu projektiga. Vt. samas: Volinike arvu piiramine kasulik

 13. Parts lubab eestlasliku korra riigis majja lüüa / Juhan Parts ; interv. Urmet Kook

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Res Publica esimees Juhan Parts vastab küsimustele erakonna valimislubaduste, valimisloosungi, sündimuspoliitika, EL-iga liitumise kohta, Eesti-Vene suhetes läbimurde saavutamise võimalikkusest, parteide rahastamisest

 14. Parts : valitsuskoostöö pole armastus / Juhan Parts ; interv. Jaanus Piirsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaministri ametisse asuv Juhan Parts vastab küsimustele Res Publicat käsitleva peaminister Siim Kallase kirja, oma koalitsioonipartnerite usaldatavuse, ministritele seatavate kriteeriumide, kokkuhoiu, ametiautode süsteemi muutmise, erakondade rahastamise, iibe kohta

 15. Peaminister Parts : lapsed olgu meist targemad / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Intervjuus tunnistab peaminister Juhan Parts end roheliseks poliitikuks, nimetab valitsusliitu parimaks võimalikuks ja soovitab tudengitel kõigepealt õppida ning annab valitsuse 100 päeva hindeks "neli miinus". Kommenteerivad: Evelyn Sepp, Tarmo Loodus, Ivari Padar

 16. Juhan Parts : mina olen ka kodanikuühiskond / Juhan Parts ; interv. Kertu Ruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele kodanikuühenduste, nende rolli, toetamise, koalitsioonileppe avaliku arutamise, valitsuse ja kodanikuühenduste ühiskomisjoni moodustamise, annetamise kohta

 17. Juhan Parts : oleme Isamaaliiduga lähedased / Juhan Parts ; interv. Toomas Mattson

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis puudutavad Isamaaliitu kui Res Publicale kõige lähedasemat võimalikku koalitsioonipartnerit, nn suure koalitsiooni tekkimise võimalust. Skeem: Jõujooned Riigikogus

 18. Vertical deformation at western part of Sumatra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Febriyani, Caroline, E-mail: caroline.fanuel@students.itb.ac.id; Prijatna, Kosasih, E-mail: prijatna@gd.itb.ac.id; Meilano, Irwan, E-mail: irwan.meilano@gd.itb.ac.id

  2015-04-24

  This research tries to make advancement in GPS signal processing to estimate the interseismic vertical deformation field at western part of Sumatra Island. The data derived by Continuous Global Positioning System (CGPS) from Badan Informasi Geospasial (BIG) between 2010 and 2012. GPS Analyze at Massachusetts Institute of Technology (GAMIT) software and Global Kalman Filter (GLOBK) software are used to process the GPS signal to estimate the vertical velocities of the CGPS station. In order to minimize noise due to atmospheric delay, Vienna Mapping Function 1 (VMF1) is used as atmospheric parameter model and include daily IONEX file provided by the Center for Orbit Determination in Europe (CODE) as well. It improves GAMIT daily position accuracy up to 0.8 mm. In a second step of processing, the GLOBK is used in order to estimate site positions and velocities in the ITRF08 reference frame. The result shows that the uncertainties of estimated displacement velocity at all CGPS stations are smaller than 1.5 mm/yr. The subsided deformation patterns are seen at the northern and southern part of west Sumatra. The vertical deformation at northern part of west Sumatra indicates postseismic phase associated with the 2010 and 2012 Northern Sumatra earthquakes and also the long-term postseismic associated with the 2004 and 2005 Northern Sumatra earthquakes. The uplifted deformation patterns are seen from Bukit Tinggi to Seblat which indicate a long-term interseismic phase after the 2007 Bengkulu earthquake and 2010 Mentawai earthquake. GANO station shows a subsidence at rate 12.25 mm/yr, indicating the overriding Indo-Australia Plate which is dragged down by the subducting Southeast Asian Plate.

 19. Body-Part Tracking of Infants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Mikkel Damgaard; Herskind, Anna; Nielsen, Jens Bo;

  2014-01-01

  Motion tracking is a widely used technique to analyze and measure adult human movement. However, these methods cannot be transferred directly to motion tracking of infants due to the big differences in the underlying human model. However, motion tracking of infants can be used for automatic...... analysis of infant development and might be able to tell something about possible motor disabilities such as cerebral palsy. In this paper, we address markerless 3D body part detection of infants using a widely available depth sensor and discuss some of the major challenges that arise. We present a method...

 20. NASA Electronic Parts and Packaging (NEPP) Program

  Science.gov (United States)

  LaBel, Kenneth A.; Sampson, Michael J.

  2008-01-01

  This viewgraph presentation reviews NASA's Electronic Parts and Packaging (NEPP) Program. The NEPP mission is to provide guidance to NASA for the selection and and application of microelectronics technologies, to improve understanding of the risks related to the use of these technologies in the space environment and to ensure that appropriate research is performed to meet NASA mission needs. The NEPP Program focuses on the reliability aspects of electronic devices. Three principal aspects to this reliability: (1) lifetime, (2) effects of space radiation and the space environment, and (3) creation and maintenance of the assurance support infrastructure required for success.

 1. Ergonomics as a missing part of sustainability.

  Science.gov (United States)

  Pavlovic-Veselinovic, Sonja

  2014-01-01

  In the last twenty years, terms such as sustainable development, environmental protection, and sustainable design have been widely exploited, often without justification. Does ergonomics have a legitimate need or right to use these terms and to be the part of the process to which they refer? This paper discusses the relationship between ergonomics and the concept of sustainable development and its three elements of sustainability (environmental, social and economic), as the steps ergonomists need to take to secure and strengthen the influence in sustainability topics.

 2. Surgical history of ancient China: part 1.

  Science.gov (United States)

  Fu, Louis

  2009-12-01

  Although surgery was an accepted and quite proficient craft very early on in Chinese history, it has deteriorated through the ages. Despite the fact that anaesthetic agents in major surgery were employed during the third century, Chinese surgery is conspicuous by its stagnation. Reverence for the dead, filial piety, abhorrence of shedding blood and other conservative attitudes make it impossible for any accurate knowledge of the human anatomy and physiology, without which surgery cannot progress. This article surveys some highlights in the history of surgery in ancient China and examines the factors responsible for its decline. The second concluding part deals with orthopaedics.

 3. Silicon integrated circuits part A : supplement 2

  CERN Document Server

  Kahng, Dawon

  1981-01-01

  Applied Solid State Science, Supplement 2: Silicon Integrated Circuits, Part A focuses on MOS device physics. This book is divided into three chapters-physics of the MOS transistor; nonvolatile memories; and properties of silicon-on-sapphire substrates devices, and integrated circuits. The topics covered include the short channel effects, MOSFET structures, floating gate devices, technology for nonvolatile semiconductor memories, sapphire substrates, and SOS integrated circuits and systems. The MOS capacitor, MIOS devices, and SOS process and device technology are also deliberated. This public

 4. La urdimbre del tejido social II Parte

  OpenAIRE

  Galindo Cáceres, Jesús

  1985-01-01

  El artículo corresponde a al segunda parte del trabajo titulado "La urdimbre dle tejido social" que apareciera en el número 6 de nuestra Revista. Después de iniciar una reflexión alrededor del análisis de la composiciónsocial y su relación con elementos tales como el Estado y el poder, el autor pasa a considerar elementos como comunicación y hegemonía presentes al interior de la organización social.

 5. Difficult asthma: assessment and management, Part 1.

  Science.gov (United States)

  Long, Aidan A; Fanta, Christopher H

  2012-01-01

  A minority of asthma patients have disease that proves difficult to control with usual medications and experience ongoing symptoms, poor quality of life, and limitations in activity and/or frequent asthma exacerbations. This group of patients accounts for much of the expense associated with asthma care and is the focus of national and international collaborative study groups. Distinguishing between "difficult-to-manage asthma" and truly "therapy-resistant asthma" is helpful and promotes a systematic consideration of contributory factors. Critical evaluation of factors contributing to difficult-to-manage asthma including adverse environment, comorbidities, nonadherence, and incorrect diagnosis is recommended in a systematic fashion in Part 1 of this contribution.

 6. Drugs, money and society (Part II).

  Science.gov (United States)

  Walley, Tom

  2010-09-01

  Pharmacoeconomics started as marketing but has developed into a valuable tool in the fuller assessment of drug therapies. Its principles are now widely accepted, and many countries have government-funded agencies with responsibility for its application, most notably the National Institute for Health and Clinical Excellence in England. Many clinical pharmacologists are active in this area, and the discipline itself is part of the clinical pharmacology trainees' curriculum. Further developments will include value-based pricing and its use in cost sharing arrangements between health service and manufacturers.

 7. Compressor Part I: Measurement and Design Modeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas W. Bein

  1999-01-01

  method used to design the 125-ton compressor is first reviewed and some related performance curves are predicted based on a quasi-3D method. In addition to an overall performance measurement, a series of instruments were installed on the compressor to identify where the measured performance differs from the predicted performance. The measurement techniques for providing the diagnostic flow parameters are also described briefly. Part II of this paper provides predictions of flow details in the areas of the compressor where there were differences between the measured and predicted performance.

 8. New particle searches in ALEPH (part II)

  CERN Document Server

  Roussarie, A

  1991-01-01

  This report is the second part of the ALEPH search report . I t covers the search for super - symmetric particles (Higgs , chargino s an d neutralinos ) withi n th e framewor k o f th e Minima l Supersymmmetri c Standar d Mode l an d th e searc h fo r composi t charge d lepton s an d neutrinos . Lowe r limit s o f masse s o f suc h ne w particle s ar e given . Mos t o f the m ar e ver y clos e t o th e LE P I kenematica l limit .

 9. Mobile TV as Part of IMT Advanced

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tadayoni, Reza; Henten, Anders; Skouby, Knud Erik

  2008-01-01

  The paper is an exploratory study of the technological and market development potentials of mobile TV as part of IMT Advanced. Different mobile TV platforms and technologies are already available on the market, and huge resources are allocated to push the development forward. The technology......, Wireless/Mobile IPTV and the Converged Platforms; the regulatory challenges are identified and the revenue models and interests of the stakeholders are discussed as an indicator of the future changes in market structure and organisation. Udgivelsesdato: Juni...

 10. Treatment of superficial mycoses: review - part II*

  Science.gov (United States)

  Dias, Maria Fernanda Reis Gavazzoni; Bernardes-Filho, Fred; Quaresma-Santos, Maria Victória Pinto; Amorim, Adriana Gutstein da Fonseca; Schechtman, Regina Casz; Azulay, David Rubem

  2013-01-01

  Superficial fungal infections of the hair, skin and nails are a major cause of morbidity in the world. Choosing the right treatment is not always simple because of the possibility of drug interactions and side effects. The first part of the article discusses the main treatments for superficial mycoses - keratophytoses, dermatophytosis, candidiasis, with a practical approach to the most commonly-used topical and systemic drugs , referring also to their dosage and duration of use. Promising new, antifungal therapeutic alternatives are also highlighted, as well as available options on the Brazilian and world markets. PMID:24474103

 11. Treatment of superficial mycoses: review. Part II.

  Science.gov (United States)

  Dias, Maria Fernanda Reis Gavazzoni; Bernardes-Filho, Fred; Quaresma-Santos, Maria Victória Pinto; Amorim, Adriana Gutstein da Fonseca; Schechtman, Regina Casz; Azulay, David Rubem

  2013-01-01

  Superficial fungal infections of the hair, skin and nails are a major cause of morbidity in the world. Choosing the right treatment is not always simple because of the possibility of drug interactions and side effects. The first part of the article discusses the main treatments for superficial mycoses - keratophytoses, dermatophytosis, candidiasis, with a practical approach to the most commonly-used topical and systemic drugs , referring also to their dosage and duration of use. Promising new, antifungal therapeutic alternatives are also highlighted, as well as available options on the Brazilian and world markets.

 12. Coastal pollution emergency plan. Part I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Semanov, G.; Volkov, V.; Somkin, V.; Iljushenko-Krylov, D.

  1997-12-31

  A higher degree of ecological safety in ship traffic depends on onboard measures as well as reception facilities on shore, treatment of ship generated wastes and preparedness for combating emergency oil spills. The problem is particularly acute in the North Sea Route (NSR) due to high vulnerability of the Arctic ecosystems, low rates of natural degradation of oil, absence of forward coastal infrastructure, low efficiency of oil combating means in ice conditions and severe climatic conditions. Oil spills in the NSR are likely to occur as the offshore production and transportation of oil increase. Therefore a regional Oil Spill Contingency Plan (OSCP) is being constructed and developed on 3 levels: 1) Development of concept, definition of response organisations and their technical ability (Part I). 2) Collection and analysis of information, development of scenarios of probable oil spills, clearing of the funding mechanism and basis for additional outside co-operation from other Russian regions and circumpolar countries (part II). 3) Development of NSR OSCP (part III). The present report (part I) provides the plan concept, rescue organisations and data on types and amounts of the oil spill combating technical means and of the floating facilities available in the NSR or it`s vicinity. The concept takes into account subdivision of the Route, interaction and links between responsible organisations, realities of the Russian Arctic such as transport, communications, energy, labour resources etc. and requirements of the IMO and of the International Convention OPRC 90. According to Russian legislation implementation of combating operations at sea is the responsibility of the Maritime Pollution Control and Salvage Administration that consists of a Central Administration and basin emergency divisions situated in Murmansk and Nahodka. The body is responsible for carrying out cleaning operations at sea from installations and may be assisted by resources and means of the co

 13. Reversible part of a quantum dynamical system

  OpenAIRE

  2016-01-01

  In this work a quantum dynamical system $(\\mathfrak M,\\Phi, \\varphi)$ is constituted by a von Neumann algebra $\\mathfrak M$, by a unital Schwartz map $\\Phi:\\mathfrak{M\\rightarrow M}$ and by a $\\Phi$-invariant normal faithful state $\\varphi$ on $\\mathfrak M$. The ergodic properties of a quantum dynamical system, depends on its reversible part $(\\mathfrak{D}_\\infty,\\Phi_\\infty, \\varphi_\\infty)$. It is constituted by a von Neumann sub-algebra $\\mathfrak{D}_\\infty$ of $\\mathfrak M$ by an automorp...

 14. Electroerosión. 1a. Parte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José William Moreno Portillo

  2011-02-01

  Full Text Available Mediante este trabajo se quiere dar a conocer los principios básicos que gobiernan el proceso de electroerosión, las partes principales de los equipos que se utilizan en el proceso y sus funciones, al igual que los principios de operación y sus principales parámetros tecnológicos. También se pretende dar algunos criterios que se deben tener en cuenta para la selección de un equipo de electroerosión y se hacen algunas consideraciones sobre el diseño de piezas que se van a obtener mediante este proceso.

 15. LOGISTICS AS A PART OF INNOVATION PROCESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Loučanová

  2016-03-01

  Full Text Available The paper deals with the importance of logistics in innovation process. The issue is focused on management of different logistic processes building on the innovation and on innovation process. However, logistics is an essential part of this process. The results describe logistics chain within innovation process for the satisfaction of customers´ demand and fulfilment of customers’ requests on the innovation. This approach involves “7S of logistics” which means: “create proper innovation, in the proper quality, for the right place and in the right time, as well as, with the proper price and package”.

 16. Tax Evasion, an Integral Part of Corruption

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Elena Coca

  2014-05-01

  Full Text Available State budget is considered to be the instrument of achieving social and economic objectives, with the ability to mediate its subsidies and tax incentives. Lack of funds, which are part of budget income, leads to incapacity of achieving the state duties, and this is the result of taxpayers avoiding to pay taxes. The need for delimitation between unlawful and lawful tax avoidance makes it useful to estimate the size of the phenomenon on its two forms of expression and raise awareness among political and administrative decision makers, in order to search and determine appropriate methods to limit and combat the phenomenon.

 17. Modification of the surface of parts

  Science.gov (United States)

  Simonova, L. A.; Chernova, M. A.; Zvezdin, V. V.

  2016-06-01

  The increasing wear resistance of parts is one of the main tasks of engineering. The achievement of stable parameters is a difficult task. It depends on capabilities of equipment, type of evaporator, interaction evaporator with the evaporating substance and deposition process.The control system must foresee and identify emerging cracks or damage of the system components. At every stage software of control process system must automatically make the optimal decisions based on information about the process. It also improves the efficiency of the operator. This article focuses on the results of using intelligent control system technological process.

 18. User prototypes as partly unconscious communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasemann, Marie; Kanstrup, Anne Marie

  2010-01-01

  In this paper, we introduce user prototypes as a technique that supports users’ articulation of emotions relevant for design: dreams, fears, motivations – their feelings and aspirations. Following Bateson’s writings about communication through art, we consider user prototypes as “partly unconscious...... emotional themes related to youth identity, the burden of being young with a chronic illness, and the need to be connected and feel safe through design of prototypes. The new conceptual space that arises from user prototypes shows potential for addressing emotions when designing for health and for further...... development of the technique user prototypes....

 19. Jonckheere Double Star Photometry - Part V: Cancer

  Science.gov (United States)

  Knapp, Wilfried

  2017-07-01

  If any double star discoverer is in urgent need of photometry then it is Jonckheere. There are over 3000 Jonckheere objects listed in the WDS catalog and a good part of them have magnitudes which are obviously far too bright. This report covers the Jonckheere objects in the constellation Cancer. Only one image per object was taken as despite the risk of random effects even a single measurement is better than the currently usually given estimation, although the J-objects in this constellation seem with some exceptions better covered with observations as usual for Jonckheere doubles.

 20. Renewable energy sources 1991, part 2

  Science.gov (United States)

  Michalicka, L.

  1991-12-01

  The International Conference on Renewable Energy Sources was held in Prague on 1-4 Jul. 1991. Part 2 of the proceedings is devoted to the use of the energy of wind, biogas, and small hydroelectric sources. The publication contains 14 contributions, of which 3 were inputted in INIS. Topics covered include: a wind power plant in Sweden and its environmental impacts, economic aspects of the introduction of alternative energy sources in Czechoslovakia, and the efficiency of application of a Fresnel lens-based solar collector.

 1. Body-Part Tracking of Infants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Mikkel Damgaard; Herskind, Anna; Nielsen, Jens Bo

  2014-01-01

  analysis of infant development and might be able to tell something about possible motor disabilities such as cerebral palsy. In this paper, we address markerless 3D body part detection of infants using a widely available depth sensor and discuss some of the major challenges that arise. We present a method......Motion tracking is a widely used technique to analyze and measure adult human movement. However, these methods cannot be transferred directly to motion tracking of infants due to the big differences in the underlying human model. However, motion tracking of infants can be used for automatic...

 2. Topics in current aerosol research (part2)

  CERN Document Server

  Hidy, G M

  1972-01-01

  Topics in Current Aerosol Research, Part 2 contains some selected articles in the field of aerosol study. The chosen topics deal extensively with the theory of diffusiophoresis and thermophoresis. Also covered in the book is the mathematical treatment of integrodifferential equations originating from the theory of aerosol coagulation. The book is the third volume of the series entitled International Reviews in Aerosol Physics and Chemistry. The text offers significant understanding of the methods employed to develop a theory for thermophoretic and diffusiophoretic forces acting on spheres in t

 3. Novel Reduced Parts Online Uninterruptible Power Supply

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bahram Ashrafi

  2012-01-01

  Full Text Available This paper presents design consideration and performance analysis of novel reduced parts online three-phase uninterruptible power supply (UPS system. The proposed UPS system is based on reduced switch count dual bridge matrix converter. It employs only six power switches and results in reducing the cost of the system compared to conventional online UPS topologies, while achieving excellent performance. The performance of the proposed system is evaluated through simulation in terms of input/output waveforms quality and shows the viability of topology.

 4. Charpy Impact Test on Polymeric Molded Parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandra Raicu

  2012-09-01

  Full Text Available The paper presents the Charpy impact tests on the AcrylonitrileButadiene-Styrene (ABS polymeric material parts. The Charpy impact test, also known as the Charpy V-notch test, is a standardized strain rate test which determines the amount of energy absorbed by a material during fracture. This is a typical method described in ASTM Standard D 6110. We use for testing an Instron - Dynatup equipment which have a fully integrated hardware and software package that let us capture load information at very high speed from the impact tests.

 5. Simulation in Wood Industry. Part II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihály Varga

  2010-03-01

  Full Text Available The goal of this simulation is to introduce and realize a part of material flow of an international furniture manufacturing company. This simulation was made with a special process-simulation software, called SIMUL8. With SIMUL8 we could simulate the whole process under real circumstances, and obtain the actual values of specific parameters relevant for the company. This opportunity helped the company to develop its strategy - to maximize the production efficiency and to find out the possibble bottle-necks without making any investment, and to rearrange the workcenters effectively.

 6. A learning apprentice for software parts composition

  Science.gov (United States)

  Allen, Bradley P.; Holtzman, Peter L.

  1987-01-01

  An overview of the knowledge acquisition component of the Bauhaus, a prototype computer aided software engineering (CASE) workstation for the development of domain-specific automatic programming systems (D-SAPS) is given. D-SAPS use domain knowledge in the refinement of a description of an application program into a compilable implementation. The approach to the construction of D-SAPS was to automate the process of refining a description of a program, expressed in an object-oriented domain language, into a configuration of software parts that implement the behavior of the domain objects.

 7. User prototypes as partly unconscious communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasemann, Marie; Kanstrup, Anne Marie

  2010-01-01

  In this paper, we introduce user prototypes as a technique that supports users’ articulation of emotions relevant for design: dreams, fears, motivations – their feelings and aspirations. Following Bateson’s writings about communication through art, we consider user prototypes as “partly unconscious...... emotional themes related to youth identity, the burden of being young with a chronic illness, and the need to be connected and feel safe through design of prototypes. The new conceptual space that arises from user prototypes shows potential for addressing emotions when designing for health and for further...... development of the technique user prototypes....

 8. Enthesopathies and enthesitis. Part 1. Etiopathogenesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Sudoł-Szopińska

  2015-03-01

  Full Text Available The pathologies of tendon and ligament attachments are called enthesopathies. One of its types is enthesitis which is a characteristic sign of peripheral spondyloarthropathy. Clinical diagnosis of enthesitis is based on rather non-specific clinical signs and results of laboratory tests. Imaging examinations are highly promising. Numerous publications prove that enthesitis can be differentiated from other enthesopathic processes in an ultrasound examination or magnetic resonance imaging. However, some reports indicate the lack of histological criteria, specific immunological changes and features in imaging examinations that would allow the clinical diagnosis of enthesitis to be confirmed. The first part of the publication presents theories on the etiopathogenesis of enthesopathies: inflammatory, mechanical, autoimmune, genetic and associated with the synovio-entheseal complex, as well as theories on the formation of enthesophytes: infl ammatory, molecular and mechanical. The second part of the paper is a review of the state-of-the-art on the ability of imaging examinations to diagnose enthesitis. It indicates that none of the criteria of inflammation used in imaging medicine is specific for this pathology. As enthesitis may be the only symptom of early spondyloarthropathy (particularly in patients with absent HLA-B27 receptor, the lack of its unambiguous picture in ultrasound and magnetic resonance scans prompts the search for other signs characteristic of this disease and more specific markers in imaging in order to establish diagnosis as early as possible.

 9. The Aalborg Survey / Part 4 - Literature Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harder, Henrik; Christensen, Cecilie Breinholm

  Background and purpose The Aalborg Survey consists of four independent parts: a web, GPS and an interview based survey and a literature study, which together form a consistent investigation and research into use of urban space, and specifically into young people’s use of urban space: what young p....... Jensen are conducting research within the field related to this research project. Furthermore, both are intended end users of the outcome of this literature study. Finally, all references have been collected in a digital database in RefWorks.......Background and purpose The Aalborg Survey consists of four independent parts: a web, GPS and an interview based survey and a literature study, which together form a consistent investigation and research into use of urban space, and specifically into young people’s use of urban space: what young...... people do in urban spaces, where they are in the urban spaces and when the young people are in the urban spaces. The answers to these questions form the framework and enable further academic discussions and conclusions in relation to the overall research project Diverse Urban Spaces (DUS). The primary...

 10. Robotics Programming Competition Spheres, Russian Part

  Science.gov (United States)

  Sadovski, Andrei; Kukushkina, Natalia; Biryukova, Natalia

  2016-07-01

  Spheres" such name was done to Russian part of the Zero Robotics project which is a student competition devoted to programming of SPHERES (SPHERES - Synchronized Position Hold Engage and Reorient Experimental Satellites are the experimental robotics devices which are capable of rotation and translation in all directions, http://ssl.mit.edu/spheres/), which perform different operations on the board of International Space Station. Competition takes place online on http://zerorobotics.mit.edu. The main goal is to develop a program for SPHERES to solve an annual challenge. The end of the tournament is the real competition in microgravity on the board of ISS with a live broadcast. The Russian part of the tournament has only two years history but the problems, organization and specific are useful for the other educational projects especially for the international ones. We introduce the history of the competition, its scientific and educational goals in Russia and describe the participation of Russian teams in 2014 and 2015 tournaments. Also we discuss the organizational problems.

 11. Generic drugs in dermatology: part I.

  Science.gov (United States)

  Payette, Michael; Grant-Kels, Jane M

  2012-03-01

  The cost of health care in the United States is increasing. In order to help control these rising costs, all parties involved in the delivery of health care, including dermatologists, need to be part of the solution of ethically reducing the cost of delivery of care. One potential means of meeting this goal is to increase the use of generic medications in daily practice. Generic medications can offer equally efficacious therapy at significantly lower prices, which can translate into large scale savings for the individual patient, the payer, and the overall health care system. Herein we provide an overview of new drug development, review the history of the generic drug industry, describe how generic drugs are approved by the US Food and Drug Administration, and define the concepts of bioequivalence and therapeutic equivalence. In part II, we explore various factors impacting generic drug use, provide cost analyses of dermatologic brand name and generic drugs, and review data addressing potential differences in the effectiveness of brand name versus generic drugs in dermatology. The cost of brand name and generic medications is highly variable by pharmacy, state, and payer. We used one source (www.drugstore.com) as an example and for consistency across all medications discussed herein. Prices included here may not reflect actual retail prices across the United States.

 12. Temporomandibular disorders. Part 2: conservative management

  Science.gov (United States)

  Shaffer, Stephen M; Brismée, Jean-Michel; Sizer, Phillip S; Courtney, Carol A

  2014-01-01

  Appropriate management of temporomandibular disorders (TMD) requires an understanding of the underlying dysfunction associated with the temporomandibular joint (TMJ) and surrounding structures. A comprehensive examination process, as described in part 1 of this series, can reveal underlying clinical findings that assist in the delivery of comprehensive physical therapy services for patients with TMD. Part 2 of this series focuses on management strategies for TMD. Physical therapy is the preferred conservative management approach for TMD. Physical therapists are professionally well-positioned to step into the void and provide clinical services for patients with TMD. Clinicians should utilize examination findings to design rehabilitation programs that focus on addressing patient-specific impairments. Potentially appropriate plan of care components include joint and soft tissue mobilization, trigger point dry needling, friction massage, therapeutic exercise, patient education, modalities, and outside referral. Management options should address both symptom reduction and oral function. Satisfactory results can often be achieved when management focuses on patient-specific clinical variables. PMID:24976744

 13. Curriculum Redesign in Veterinary Medicine: Part I.

  Science.gov (United States)

  Chaney, Kristin P; Macik, Maria L; Turner, Jacqueline S; Korich, Jodi A; Rogers, Kenita S; Fowler, Debra; Scallan, Elizabeth M; Keefe, Lisa M

  2017-01-01

  Curricular review is considered a necessary component for growth and enhancement of academic programs and requires time, energy, creativity, and persistence from both faculty and administration. At Texas A&M College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences (TAMU), the faculty and administration partnered with the university's Center for Teaching Excellence to create a faculty-driven, data-enhanced curricular redesign process. The 8-step process begins with the formation of a dedicated faculty curriculum design team to drive the redesign process and to support the college curriculum committee. The next steps include defining graduate outcomes and mapping the current curriculum to identify gaps and redundancies across the curriculum. Data are collected from internal and external stakeholders including veterinary students, faculty, alumni, and employers of graduates. Data collected through curriculum mapping and stakeholder engagement substantiate the curriculum redesign. The guidelines, supporting documents, and 8-step process developed at TAMU are provided to assist other veterinary schools in successful curricular redesign. This is the first of a two-part report that provides the background, context, and description of the process for charting the course for curricular change. The process involves defining expected learning outcomes for new graduates, conducting a curriculum mapping exercise, and collecting stakeholder data for curricular evaluation (steps 1-4). The second part of the report describes the development of rubrics that were applied to the graduate learning outcomes (steps 5-8) and engagement of faculty during the implementation phases of data-driven curriculum change.

 14. Curriculum Redesign in Veterinary Medicine: Part II.

  Science.gov (United States)

  Macik, Maria L; Chaney, Kristin P; Turner, Jacqueline S; Rogers, Kenita S; Scallan, Elizabeth M; Korich, Jodi A; Fowler, Debra; Keefe, Lisa M

  2017-01-01

  Curricular review is considered a necessary component for growth and enhancement of academic programs and requires time, energy, creativity, and persistence from both faculty and administration. On a larger scale, a comprehensive redesign effort involves forming a dedicated faculty redesign team, developing program learning outcomes, mapping the existing curriculum, and reviewing the curriculum in light of collected stakeholder data. The faculty of the Texas A&M University College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences (TAMU) recently embarked on a comprehensive curriculum redesign effort through partnership with the university's Center for Teaching Excellence. Using a previously developed evidence-based model of program redesign, TAMU created a process for use in veterinary medical education, which is described in detail in the first part of this article series. An additional component of the redesign process that is understated, yet vital for success, is faculty buy-in and support. Without faculty engagement, implementation of data-driven curricular changes stemming from program evaluation may be challenging. This second part of the article series describes the methodology for encouraging faculty engagement through the final steps of the redesign initiative and the lessons learned by TAMU through the redesign process.

 15. Diabetes mellitus, part 1: physiology and complications.

  Science.gov (United States)

  Nair, Muralitharan

  In part 1 of this 2-part article the author discusses the physiology and complications of diabetes mellitus (DM), a chronic and progressive disorder which affects all ages of the population. The number of people diagnosed with diabetes is approximately 1.8 million and an estimated further 1 million are undiagnosed (Department of Health, 2005). In the UK, 1-2% of the population have diabetes and among school children this is approximately 2 in 1000 (Watkins, 1996). There are two main types of diabetes--type 1 and type 2 (Porth, 2005). The aetiology of DM is unknown; however, genetic and environmental factors have been linked to its development. Type 1 results from the loss of insulin production in the beta cells of the pancreas, and type 2 from a lack of serum insulin or poor uptake of glucose into the cells. Diabetes causes disease in many organs in the body, which may be life-threatening if untreated. Complications such as heart disease, vascular disease, renal failure and blindness (Roberts, 2005) have all been reported. The increased prevalence may be caused by factors such as environmental aspects, diet, an ageing population and low levels of physical exercise.

 16. Anomalous transport from holography: Part II

  CERN Document Server

  Bu, Yanyan; Sharon, Amir

  2016-01-01

  This is a second study of chiral anomaly induced transport within a holographic model consisting of anomalous $U(1)_V\\times U(1)_A$ Maxwell theory in Schwarzschild-$AdS_5$ spacetime. In the first part, chiral magnetic/separation effects (CME/CSE) are considered in presence of a static spatially-inhomogeneous external magnetic field. Gradient corrections to CME/CSE are analytically evaluated up to third order in the derivative expansion. Some of the third order gradient corrections lead to an anomaly-induced negative $B^2$-correction to the diffusion constant. We also find non-linear modifications to the chiral magnetic wave (CMW). In the second part, we focus on the experimentally interesting case of the axial chemical potential being induced dynamically by a constant magnetic and time-dependent electric fields. Constitutive relations for the vector/axial currents are computed employing two different approximations: (a) derivative expansion (up to third order) but fully nonlinear in the external fields, and (...

 17. Reconfigurability in MDO Problem Synthesis. Part 2

  Science.gov (United States)

  Alexandrov, Natalia M.; Lewis, Robert Michael

  2004-01-01

  Integrating autonomous disciplines into a problem amenable to solution presents a major challenge in realistic multidisciplinary design optimization (MDO). We propose a linguistic approach to MDO problem description, formulation, and solution we call reconfigurable multidisciplinary synthesis (REMS). With assistance from computer science techniques, REMS comprises an abstract language and a collection of processes that provide a means for dynamic reasoning about MDO problems in a range of contexts. The approach may be summarized as follows. Description of disciplinary data according to the rules of a grammar, followed by lexical analysis and compilation, yields basic computational components that can be assembled into various MDO problem formulations and solution algorithms, including hybrid strategies, with relative ease. The ability to re-use the computational components is due to the special structure of the MDO problem. The range of contexts for reasoning about MDO spans tasks from error checking and derivative computation to formulation and reformulation of optimization problem statements. In highly structured contexts, reconfigurability can mean a straightforward transformation among problem formulations with a single operation. We hope that REMS will enable experimentation with a variety of problem formulations in research environments, assist in the assembly of MDO test problems, and serve as a pre-processor in computational frameworks in production environments. Part 1 of two companion papers, discusses the fundamentals of REMS. This paper, Part 2 illustrates the methodology in more detail.

 18. Reconfigurability in MDO Problem Synthesis. Part 1

  Science.gov (United States)

  Alexandrov, Natalia M.; Lewis, Robert Michael

  2004-01-01

  Integrating autonomous disciplines into a problem amenable to solution presents a major challenge in realistic multidisciplinary design optimization (MDO). We propose a linguistic approach to MDO problem description, formulation, and solution we call reconfigurable multidisciplinary synthesis (REMS). With assistance from computer science techniques, REMS comprises an abstract language and a collection of processes that provide a means for dynamic reasoning about MDO problems in a range of contexts. The approach may be summarized as follows. Description of disciplinary data according to the rules of a grammar, followed by lexical analysis and compilation, yields basic computational components that can be assembled into various MDO problem formulations and solution algorithms, including hybrid strategies, with relative ease. The ability to re-use the computational components is due to the special structure of the MDO problem. The range of contexts for reasoning about MDO spans tasks from error checking and derivative computation to formulation and reformulation of optimization problem statements. In highly structured contexts, reconfigurability can mean a straightforward transformation among problem formulations with a single operation. We hope that REMS will enable experimentation with a variety of problem formulations in research environments, assist in the assembly of MDO test problems, and serve as a pre-processor in computational frameworks in production environments. This paper, Part 1 of two companion papers, discusses the fundamentals of REMS. Part 2 illustrates the methodology in more detail.

 19. Targeted development of registries of biological parts.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Peccoud

  Full Text Available BACKGROUND: The design and construction of novel biological systems by combining basic building blocks represents a dominant paradigm in synthetic biology. Creating and maintaining a database of these building blocks is a way to streamline the fabrication of complex constructs. The Registry of Standard Biological Parts (Registry is the most advanced implementation of this idea. METHODS/PRINCIPAL FINDINGS: By analyzing inclusion relationships between the sequences of the Registry entries, we build a network that can be related to the Registry abstraction hierarchy. The distribution of entry reuse and complexity was extracted from this network. The collection of clones associated with the database entries was also analyzed. The plasmid inserts were amplified and sequenced. The sequences of 162 inserts could be confirmed experimentally but unexpected discrepancies have also been identified. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Organizational guidelines are proposed to help design and manage this new type of scientific resources. In particular, it appears necessary to compare the cost of ensuring the integrity of database entries and associated biological samples with their value to the users. The initial strategy that permits including any combination of parts irrespective of its potential value leads to an exponential and economically unsustainable growth that may be detrimental to the quality and long-term value of the resource to its users.

 20. Gepraktiseerde religie thuis en sociale limieten : een vergelijkende studie van de opvoeding en houding van jongeren bij gereformeerd vrijgemaakte, hindoe-, joodse, islamitische en seculiere gezinnen in de Nederlandse samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Mousavi Torshezi, Sayed Hassan

  2009-01-01

  The present research has been conducted as an additional contribution to the international Reaction Pattern Research (RPR). So far religion and its influence on the rearing and attitude of juveniles with respect to social limits have not received a place of their own within the RPR. The present rese

 1. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Allaert

  2012-12-01

  Full Text Available It is widely recognized that cities nowadays are confronted with (new challenges like segregation and suburbanisation. This paper explores the idea that these processes are related with residential choices (or preferences made by residents with divergent lifestyles and value patterns. The paper focuses on differences between urban and suburban lifestyles and residential preferences. Firstly the concept of lifestyles in general, and urban and suburban lifestyles more specifically, are approached. Secondly the results of a quantitative survey amongst residents within four neighbourhoods in the Ghent Region, a city in Belgium, are presented. This survey confirms that residents of urban and suburban zones have divergent lifestyles, but only for behavioural aspects, such as : private property protection, status behaviour and ecological behaviour. This results however in a social-spatial inequality and polarization between the urban centres and the suburban fringe. The shared aims amongst urban as well as suburban residents for a more secure residential environment and the ideal of the detached single-family house with private garden situated within a purely residential area, were identified as drivers for future suburban migrations. These residential preferences might cause (further suburbanisation but do not need to lead to segregated social communities, since living with peers does not seem to be a driver for migration in Flanders, Belgium.Heel wat steden worden vandaag de dag geconfronteerd met een toenemende of voortschrijdende segregatie en suburbanisatie. Deze maatschappelijke en ruimtelijke processen worden in deze paper in verband gebracht met concrete woonkeuzes of -voor­keuren van de bewoners en met hun specifieke leefstijlen. In eerste instantie wordt in de paper stilgestaan bij het concept leefstijl, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen latente leefstijlen, gerelateerd aan normen, waarden en karaktereigenschappen van de respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 2. Performance of pallet parts recovered from used wood pallets

  Science.gov (United States)

  John W. Clarke; Marshall S. White; Philip A. Araman

  2001-01-01

  The flexural modulus of elasticity (MOE), flexural modulus of rupture (MOR), and density of used pallet parts were measured and compared to the same properties of new parts. Seventy-four percent of used pallet parts sampled were hardwoods, and 26 percent were softwoods. The average mixed hardwood parts were 41 percent stronger and 40 percent stiffer than the mixed...

 3. The Geometric Modelling of Furniture Parts and Its Application

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张福炎; 蔡士杰; 王玉兰; 居正文

  1989-01-01

  In this paper, a 3-D solid modelling method appropriate for the design of furniture parts, which has been used in FCAD (Computer Aided Design for Furniture Structure )system, is introduced. Some interactive functions for modifying part models and deriving a variety of practical parts are described. Finally. the application of the modelling method to computer aided manufacturing of furniture parts is prospected.

 4. End-of-Life Inventory Decisions of Service Parts

  NARCIS (Netherlands)

  M. Pourakbar (Morteza)

  2011-01-01

  textabstractWith the spurt of technology and innovation the life cycles of parts and products have become shorter and service parts enter their final phases earlier. Final phase of a typical service part starts once the part production is ceased and ends when the last service or warranty contract

 5. Part-Time Faculty: Identifying the Trends and Challenges.

  Science.gov (United States)

  German, Kathleen M.

  1996-01-01

  Considers the scope of the problem of the trend toward part-time faculty. Identifies the characteristics of part-time instructors. Assesses the effects of part-time appointments on the profession. Notes that women are most often found in the lower ranks of part-time faculty. (PA)

 6. DNA from keratinous tissue. Part I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Camilla Friis; Olsen, Maia E.; Brandt, Luise Ørsted

  2012-01-01

  Keratinous tissues such as nail, hair, horn, scales and feather have been used as a source of DNA for over 20 years. Particular benefits of such tissues include the ease with which they can be sampled, the relative stability of DNA in such tissues once sampled, and, in the context of ancient...... genetic analyses, the fact that sampling generally causes minimal visual damage to valuable specimens. Even when freshly sampled, however, the DNA quantity and quality in the fully keratinized parts of such tissues is extremely poor in comparison to other tissues such as blood and muscle - although little...... systematic research has been undertaken to characterize how such degradation may relate to sample source. In this review paper we present the current understanding of the quality and limitations of DNA in two key keratinous tissues, nail and hair. The findings indicate that although some fragments of nuclear...

 7. Neurofibromatosis: part 2 – clinical management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pollyanna Barros Batista

  2015-06-01

  Full Text Available Part 1 of this guideline addressed the differential diagnosis of the neurofibromatoses (NF: neurofibromatosis type 1 (NF1, neurofibromatosis type 2 (NF2 and schwannomatosis (SCH. NF shares some features such as the genetic origin of the neural tumors and cutaneous manifestations, and affects nearly 80 thousand Brazilians. Increasing scientific knowledge on NF has allowed better clinical management and reduced rate of complications and morbidity, resulting in higher quality of life for NF patients. Most medical doctors are able to perform NF diagnosis, but the wide range of clinical manifestations and the inability to predict the onset or severity of new features, consequences, or complications make NF management a real clinical challenge, requiring the support of different specialists for proper treatment and genetic counseling, especially in NF2 and SCH. The present text suggests guidelines for the clinical management of NF, with emphasis on NF1.

 8. ELECTRONIC COMMERCE, PART OF THE INFORMATION SOCIETY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TEODORESCU ANA-MARIA

  2016-06-01

  Full Text Available This article shows the role of electronic commerce in the digital economy, where information is the main resource. Internet, information society technology vector, made possible transition to a knowledge society at the beginning of XXI century. New economy involves transition from a traditional economy based on resources, to a knowledge-based economy. The development of information technology leads to major changes in the economic and social fields. In a world of globalization, e-commerce, part of the information society, manages to eliminate geographical barriers between participants at economic transactions. I presented e-commerce history, definitions. I pointed out the importance of this sector at european level by quantification of indicators. I used a theoretical research and qualitative analysis of the data. I presented values indicators at the european level, the lowest and highest value, and recorded values for Romania.

 9. Microhydropower Handbook, Volume 1, Part 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McKinney, J.D.

  1983-01-01

  The purpose of the “Microhydropower Handbook, Volume 1, Part 2” is to provide a mechanically proficient lay person with sufficient information to evaluate microhydropower site potential, lay out a site, select and install equipment, and finally, operate and maintain the completed system. The actual construction details of the site are not included; rather, pointers are given as to what help an individual should expect from a construction contractor, and general guidelines on construction details are provided. In addition, information about obtaining financing and permits is provided. To help offset cost, the person performing the work, referred to as the “developer,” is encouraged to do as much of the work as possible. However, developers with major areas of uncertainty should consider professional assistance.

 10. Generic drugs in dermatology: part II.

  Science.gov (United States)

  Payette, Michael; Grant-Kels, Jane M

  2012-03-01

  In part I, we discussed new drug development, reviewed the history of the generic drug industry, described how generic drugs are approved by the US Food and Drug Administration, and defined the concepts of bioequivalence and therapeutic equivalence. Herein, we explore various factors impacting generic drug use across the different parties involved: the prescriber, the pharmacist, the patient, and the payer. We also include original cost analysis of dermatologic brand name and generic drugs and show the potential cost savings that can be achieved through generic substitution. We conclude with a review of the data addressing potential differences in the effectiveness of brand name versus generic drugs in dermatology. The cost of brand name and generic medications is highly variable by pharmacy, state, and payer. We used one source (www.drugstore.com) as an example and for consistency across all medications discussed herein. Prices included here may not reflect actual retail prices across the United States.

 11. The Axial Part Phrase in Japanese

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaori Takamine

  2007-01-01

  Full Text Available In this paper, I investigate the categorial status of spatial terms in locative/directional expressions in Japanese. I will show that a certain class of spatial terms have a distinct categorial status from both regular postpositions and nouns. On one hand, syntactic diagnostics such as doubling, coordination by to, and co-occurrence with demonstratives indicate that these spatial terms belong to a nominal category rather than to a postpositional category. On the other hand, the fact that these spatial terms are modified by range modifiers indicates that they are more similar to regular postpositions than to nouns. On the basis of these diagnostics, I will argue that spatial terms in Japanese need to be assigned a new category Axial Part Phrase which is proposed by Svenonius 2006.

 12. Aerobots as a Ubiquitous Part of Society

  Science.gov (United States)

  Young, Larry A.

  2006-01-01

  Small autonomous aerial robots (aerobots) have the potential to make significant positive contributions to modern society. Aerobots of various vehicle-types - CTOL, STOL, VTOL, and even possibly LTA - will be a part of a new paradigm for the distribution of goods and services. Aerobots as a class of vehicles may test the boundaries of aircraft design. New system analysis and design tools will be required in order to account for the new technologies and design parameters/constraints for such vehicles. The analysis tools also provide new approaches to defining/assessing technology goals and objectives and the technology portfolio necessary to accomplish those goals and objectives. Using the aerobot concept as an illustrative test case, key attributes of these analysis tools are discussed.

 13. Imaging features of alveolar soft part sarcoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Teng Jin; Ping Zhang Co-first author; Xiaoming Li

  2015-01-01

  Objective The aim of this study was to analyze the imaging features of alveolar soft part sarcoma (ASPS). Methods The imaging features of 11 cases with ASPS were retrospectively analyzed. Results ASPS mainly exhibited an isointense or slightly high signal intensity on T1-weighted imaging (T1WI), and a mixed high signal on T2-weighted imaging (T2WI). ASPS was partial, with rich tortuous flow voids, or “line-like” low signal septa. The essence of the mass was heterogeneous enhancement. The 1H-MRS showed a slight choline peak at 3.2 ppm. Conclusion The wel-circumscribed mass and blood voids, combined with “line-like” low signals play a significant role in diagnosis. The choline peak and the other signs may be auxiliary diagnoses.

 14. Sesquiterpenes from aerial parts of Ferula vesceritensis.

  Science.gov (United States)

  Oughlissi-Dehak, Karima; Lawton, Philippe; Michalet, Serge; Bayet, Christine; Darbour, Nicole; Hadj-Mahammed, Mahfoud; Badjah-Hadj-Ahmed, Yacine A; Dijoux-Franca, Marie-Geneviève; Guilet, David

  2008-06-01

  From the dichloromethane extract of aerial parts of Ferula vesceritensis (Apiaceae), 11 sesquiterpene derivatives were isolated. Among them five were compounds designated as 10-hydroxylancerodiol-6-anisate, 2,10-diacetyl-8-hydroxyferutriol-6-anisate, 10-hydroxylancerodiol-6-benzoate, vesceritenone and epoxy-vesceritenol. The six known compounds were identified as feselol, farnesiferol A, lapidol, 2-acetyl-jaeschkeanadiol-6-anisate, lasidiol-10-anisate and 10-oxo-jaesckeanadiol-6-anisate. All the structures were determined by extensive spectroscopic studies including 1D and 2D NMR experiments and mass spectroscopy analysis. Two of the compounds, the sesquiterpene coumarins farnesiferol A and feselol, bound to the model recombinant nucleotide-binding site of an MDR-like efflux pump from the enteropathogenic protozoan Cryptosporidium parvum.

 15. Rapid prototyping of complex ceramic parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chartier, T.; Chaput, C.; Doreau, F.; Loiseau, M. [SPCTS, ENSCI, Limoges (France); CTTC, Ester Technopole, Limoges (France)

  2002-07-01

  A cost-effective method of complex ceramic parts manufacturing using stereolithography has been developed. The process consists in fabricating ceramic pieces by laser polymerization of an UV curable monomeric system, subsequent removal of organic components and sintering. Highly concentrated suspensions of well dispersed ceramic particles (up to 60 vol%) in a reactive acrylic monomer, with a suitable rheological behaviour for the spreading of thin layers (down to 25 {mu}m) were defined. Adequate cured depth (higher than 200 {mu}m) is obtained even at high scanning speeds. Nevertheless, a compromise has to be found between the cured depth and the cured width to improve the dimensional resolution. The dimensional resolution reached on alumina partterns is about 200 {mu}m with an energy density of 0.05 J.cm{sup -2}. (orig.)

 16. Toxicological Models Part B: Environmental Models

  Science.gov (United States)

  Garric, Jeanne; Thybaud, Eric

  Assessment of ecotoxicological risks due to chemical substances is based in part on establishing concentration-response relationships for different organisms, including plants, invertebrates, and vertebrates living on land, fresh water, or sea water. European regulations for assessing the risks due to chemical products thus recommend the measurement of toxic effects on at least three taxons (algae, crustacea, fish) [1]. The assessment becomes more relevant when based upon a variety of different organisms, with a range of different biological and ecological features (autotrophic or heterotrophic, benthic or pelagic habitat, and different modes of reproduction, growth, respiration, or feeding, etc.), but also when it describes the effects of contaminants on sensitive physiological functions such as growth and reproduction, which determine the balance of populations of terrestrial and aquatic species in their environment.

 17. The sociogeometry of inequality: Part II

  Science.gov (United States)

  Eliazar, Iddo

  2015-05-01

  The study of socioeconomic inequality is of prime economic and social importance, and the key quantitative gauges of socioeconomic inequality are Lorenz curves and inequality indices - the most notable of the latter being the popular Gini index. In this series of papers we present a sociogeometric framework to the study of socioeconomic inequality. In this part we focus on the gap between the rich and the poor, which is quantified by gauges termed disparity curves. We shift from disparity curves to disparity sets, define inequality indices in terms of disparity sets, and introduce and explore a collection of distance-based and width-based inequality indices stemming from the geometry of disparity sets. We conclude with mean-absolute-deviation (MAD) representations of the inequality indices established in this series of papers, and with a comparison of these indices to the popular Gini index.

 18. The sociogeometry of inequality: Part I

  Science.gov (United States)

  Eliazar, Iddo

  2015-05-01

  The study of socioeconomic inequality is of prime economic and social importance, and the key quantitative gauges of socioeconomic inequality are Lorenz curves and inequality indices-the most notable of the latter being the popular Gini index. In this series of papers we present a sociogeometric framework to the study of socioeconomic inequality. In this part we shift from the notion of Lorenz curves to the notion of Lorenz sets, define inequality indices in terms of Lorenz sets, and introduce and explore a collection of distance-based and width-based inequality indices stemming from the geometry of Lorenz sets. In particular, three principle diameters of Lorenz sets are established as meaningful quantitative gauges of socioeconomic inequality-thus indeed providing a geometric quantification of socioeconomic inequality.

 19. Enthesopathies and enthesitis. Part 2: Imaging studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Sudoł-Szopińska

  2015-06-01

  Full Text Available The pathologies of tendon and ligament attachments are called enthesopathies. Enthesitis is one of enthesopathies and it is considered a characteristic sign of rheumatic diseases from the spondyloarthritis group, including peripheral spondyloarthritis. Therefore, enthesitis has been included in a number of clinical classifi cations for diagnosing these diseases. Clinical diagnosis of enthesitis is based on rather non-specific clinical signs and results of laboratory tests. It is believed that imaging examinations might improve diagnosis, particularly because numerous papers prove that differentiating enthesitis from other enthesopathic processes is possible. On the other hand, a number of authors report the lack of specifi c signs in imaging as well as typical histological and immunological features that would enable confi rmation of clinical diagnosis of enthesitis. The first part of the publication presented theories on the etiopathogenesis of enthesitis (infl ammatory, mechanical, autoimmune and associated with the synovio-entheseal complex as well as on the formation of enthesophytes (infl ammatory, molecular and mechanical. This paper – the second part of the article, is a review of the state-of-the-art on the ability of imaging examinations to diagnose enthesitis. It turns out that none of the enthesitis criteria used in imaging examinations is specific for infl ammation. As enthesitis may be the only symptom of early spondyloarthritis (particularly in patients with absent HLA-B27 antigen, the lack of its unambiguous picture in ultrasound and magnetic resonance imaging prompts the search for other signs characteristic of spondyloarthritis and more specific features in imaging in order to make a diagnosis as early as possible.

 20. Computer hardware for radiologists: Part 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indrajit I

  2010-01-01

  Full Text Available Computers are an integral part of modern radiology equipment. In the first half of this two-part article, we dwelt upon some fundamental concepts regarding computer hardware, covering components like motherboard, central processing unit (CPU, chipset, random access memory (RAM, and memory modules. In this article, we describe the remaining computer hardware components that are of relevance to radiology. "Storage drive" is a term describing a "memory" hardware used to store data for later retrieval. Commonly used storage drives are hard drives, floppy drives, optical drives, flash drives, and network drives. The capacity of a hard drive is dependent on many factors, including the number of disk sides, number of tracks per side, number of sectors on each track, and the amount of data that can be stored in each sector. "Drive interfaces" connect hard drives and optical drives to a computer. The connections of such drives require both a power cable and a data cable. The four most popular "input/output devices" used commonly with computers are the printer, monitor, mouse, and keyboard. The "bus" is a built-in electronic signal pathway in the motherboard to permit efficient and uninterrupted data transfer. A motherboard can have several buses, including the system bus, the PCI express bus, the PCI bus, the AGP bus, and the (outdated ISA bus. "Ports" are the location at which external devices are connected to a computer motherboard. All commonly used peripheral devices, such as printers, scanners, and portable drives, need ports. A working knowledge of computers is necessary for the radiologist if the workflow is to realize its full potential and, besides, this knowledge will prepare the radiologist for the coming innovations in the ′ever increasing′ digital future.

 1. Submodeling Simulations in Fusion Welds: Part II

  Science.gov (United States)

  Bonifaz, E. A.

  2013-11-01

  In part I, three-dimensional transient non-linear sub modeling heat transfer simulations were performed to study the thermal histories and thermal cycles that occur during the welding process at the macro, meso and micro scales. In the present work, the corresponding non-uniform temperature changes were imposed as load conditions on structural calculations to study the evolution of localized plastic strains and residual stresses at these sub-level scales. To reach the goal, a three-dimensional finite element elastic-plastic model (ABAQUS code) was developed. The sub-modeling technique proposed to be used in coupling phase-field (and/or digital microstructures) codes with finite element codes, was used to mesh a local part of the model with a refined mesh based on interpolation of the solution from an initial, relatively coarse, macro global model. The meso-sub-model is the global model for the subsequent micro sub-model. The strategy used to calculate temperatures, strains and residual stresses at the macro, meso and micro scale level, is very flexible to be used to any number of levels. The objective of this research was to initiate the development of microstructural models to identify fusion welding process parameters for preserving the single crystal nature of gas turbine blades during repair procedures. The multi-scale submodeling approach can be used to capture weld pool features at the macro-meso scale level, and micro residual stress and secondary dendrite arm spacing features at the micro scale level.

 2. Computer hardware for radiologists: Part 2.

  Science.gov (United States)

  Indrajit, Ik; Alam, A

  2010-11-01

  Computers are an integral part of modern radiology equipment. In the first half of this two-part article, we dwelt upon some fundamental concepts regarding computer hardware, covering components like motherboard, central processing unit (CPU), chipset, random access memory (RAM), and memory modules. In this article, we describe the remaining computer hardware components that are of relevance to radiology. "Storage drive" is a term describing a "memory" hardware used to store data for later retrieval. Commonly used storage drives are hard drives, floppy drives, optical drives, flash drives, and network drives. The capacity of a hard drive is dependent on many factors, including the number of disk sides, number of tracks per side, number of sectors on each track, and the amount of data that can be stored in each sector. "Drive interfaces" connect hard drives and optical drives to a computer. The connections of such drives require both a power cable and a data cable. The four most popular "input/output devices" used commonly with computers are the printer, monitor, mouse, and keyboard. The "bus" is a built-in electronic signal pathway in the motherboard to permit efficient and uninterrupted data transfer. A motherboard can have several buses, including the system bus, the PCI express bus, the PCI bus, the AGP bus, and the (outdated) ISA bus. "Ports" are the location at which external devices are connected to a computer motherboard. All commonly used peripheral devices, such as printers, scanners, and portable drives, need ports. A working knowledge of computers is necessary for the radiologist if the workflow is to realize its full potential and, besides, this knowledge will prepare the radiologist for the coming innovations in the 'ever increasing' digital future.

 3. NASA Electronic Parts and Packaging (NEPP) Program

  Science.gov (United States)

  Agarwal, Shri

  2012-01-01

  Recent Findings from Audits, New Technology Data Reviews a) Disabled Chip Burn-ins A recent audit for a QML device discovered that the chip was disabled during the static burn-in, thus it was not drawing any current. Recommendation: For new SMDs add a statement within the burn-in paragraphs stating that the parts shall be kept in their enabled state during the burn-in. b) Class Q 160-hr/125oC Burn-in This is being interpreted as a static burn-in (even for CMOS technology). Recommendation: Provide clarification in MIL-STD-883, Test Method 5004. c) At Frequency (Dynamic) Burn-ins Test equipment limitation is being cited for not doing burn-ins at the application frequency. Recommendation: The burn-in task group to discuss and provide guidance. When the SMD says that the part can be used at 200 MHz, then doing burn-in at 6 MHz (cited as burn-in equipment limitation frequency) is not going to be meaningful! d) Two Static Burn-ins Some manufacturers are doing electrical testing between the two static burn-ins, whereas others do electricals after completing both static burn-ins. Recommendation: Provide clarification in MIL-STD-883, Test Method 5004. e) Thermal Imaging For a device with hot spots, the thermal resistance, junction-to-case, would be much higher than the guidelines given in MIL-STD-1835. One of the suppliers used thermal imaging to find hot spots on the die. Recommendation: Assign a task group to evaluate the effectiveness of thermal imaging at the product development stage.

 4. Synchrotron X-ray CT characterization of titanium parts fabricated by additive manufacturing. Part II. Defects.

  Science.gov (United States)

  Scarlett, Nicola Vivienne Yorke; Tyson, Peter; Fraser, Darren; Mayo, Sheridan; Maksimenko, Anton

  2016-07-01

  Synchrotron X-ray tomography (SXRT) has been applied to the study of defects within three-dimensional printed titanium parts. These parts were made using the Arcam EBM(®) (electron beam melting) process which uses powdered titanium alloy, Ti64 (Ti alloy with approximately 6%Al and 4%V) as the feed and an electron beam for the sintering/welding. The experiment was conducted on the Imaging and Medical Beamline of the Australian Synchrotron. The samples represent a selection of complex shapes with a variety of internal morphologies. Inspection via SXRT has revealed a number of defects which may not otherwise have been seen. The location and nature of such defects combined with detailed knowledge of the process conditions can contribute to understanding the interplay between design and manufacturing strategy. This fundamental understanding may subsequently be incorporated into process modelling, prediction of properties and the development of robust methodologies for the production of defect-free parts.

 5. Engineering BioBrick vectors from BioBrick parts

  OpenAIRE

  Knight Thomas F; Endy Drew; Shetty Reshma P

  2008-01-01

  Abstract Background The underlying goal of synthetic biology is to make the process of engineering biological systems easier. Recent work has focused on defining and developing standard biological parts. The technical standard that has gained the most traction in the synthetic biology community is the BioBrick standard for physical composition of genetic parts. Parts that conform to the BioBrick assembly standard are BioBrick standard biological parts. To date, over 2,000 BioBrick parts have ...

 6. Maternal movements to part time employment: what is the penalty?

  OpenAIRE

  Wilson, J

  2010-01-01

  In Britain, part time employment is typically used to combine work and motherhood: 60% of employed mothers in Britain work part time, and this usually involves a transition from full time employment around the first childbirth. Part time jobs are often situated in lower level occupational groups and so a transition from full to part time employment may reduce the wage. Using the British Household Panel Survey this study investigates the wage impact of switching from full to part time employme...

 7. Helping Children Cope with Fears and Stress. Part I: Discussion and Activities. Part II: Facilitator's Guide.

  Science.gov (United States)

  Robinson, Edward H.; And Others

  How fears, phobias, anxiety and stress develop in elementary school students and how these students can be assisted in coping with fears and stress are discussed in this book. Part 1, "Discussion and Activities," contains six sections. Section 1 presents an overview of fears, and stress in children. Section 2 presents 12 fear-specific activities…

 8. 13 CFR Appendix A to Part 112 - Appendix A to Part 112

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ...—economic injury Small Business Act, sec. 7(b)(4). Other Federal Financial Assistance Women's business... A to Part 112 Business Credit and Assistance SMALL BUSINESS ADMINISTRATION NONDISCRIMINATION IN... Involving Grants of Funds Regular business loans Small Business Act, sec. 7(a) and 7(a)(11)....

 9. Aprendamos juntos: Cuaderno de trabajo. Segunda parte (Let's Learn Together: Workbook. Part Two).

  Science.gov (United States)

  Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos, Mexico City (Mexico).

  This workbook is part of a Mexican series of instructional materials designed for Spanish speaking adults who are in the process of becoming literate or have recently become literate in their native language. This workbook provides an introduction to grammar. It is designed to help students learn to write words, complete sentences, and paragraphs.…

 10. Aprendamos juntos: Cuaderno de trabajo. Primera parte (Let's Learn Together: Workbook. Part One).

  Science.gov (United States)

  Instituto Nacional para la Educacion de los Adultos, Mexico City (Mexico).

  This workbook is part of a Mexican series of instructional materials designed for Spanish speaking adults who are in the process of becoming literate or have recently become literate in their native language. This workbook focuses on teaching initial sounds and letters and moves on to simple words and sentences. The unit on mathematics goes over…

 11. 44 CFR Appendix A(4) to Part 61 - Appendix A(4) to Part 61

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... notice sent to you in conjunction with the community inspection procedure established under 44 CFR 59.30... procedure set forth in National Flood Insurance Program Regulations (44 CFR 59.30). During the several years... 44 Emergency Management and Assistance 1 2010-10-01 2010-10-01 false Appendix A(4) to Part 61...

 12. 22 CFR Appendix A to Part 141 - Federal Financial Assistance to Which This Part Applies

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Applies A Appendix A to Part 141 Foreign Relations DEPARTMENT OF STATE CIVIL RIGHTS NONDISCRIMINATION IN FEDERALLY-ASSISTED PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF STATE-EFFECTUATION OF TITLE VI OF THE CIVIL RIGHTS ACT OF...). 3. Assistance to or in behalf of refugees designated by the President (Migration and Refugee...

 13. 36 CFR Appendix A to Part 14 - Appendix A to Part 14

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... RIGHTS-OF-WAY Pt. 14, App. A Appendix A to Part 14 Where necessary, these forms should be modified so as..., and to the nature of the project. Form References should be made to the appropriate section of the... obtain the benefits of _____(Cite statute); and I further certify that the right-of-way herein described...

 14. The Nature of Reinforcement: Part I. (Volume I), Part II. (Volume II).

  Science.gov (United States)

  Glaser, Robert, Ed.

  Part One of this report describes the first half of a conference, designed to examine the nature of reinforcement, which was held at the University of Pittsburgh in June 1969. The topics discussed include: "Reward in Human Learning: Theoretical Issues and Strategic Choice Points"; "Are Reinforcement Concepts Able to Provide Reinforcement for…

 15. Minister Juhan Parts : Eesti tööseadusandlus on iganenud / Juhan Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2007-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kavatseb oma ametiajal reguleerida tööandja ja töötaja vahelisi suhteid, suurendada teadus- ja arendustegevusele suunatud kulutusi ning säilitada praegust maksusüsteemi, Eesti majanduse väljavaated lähiaastateks

 16. 45 CFR Appendix A to Part 13 - Appendix A to Part 13

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... ACCESS TO JUSTICE ACT IN AGENCY PROCEEDINGS Pt. 13, App. A Appendix A to Part 13 Proceedings covered.... Proceedings provided to a fiscal intermediary before assigning or reassigning Medicare providers to a different fiscal intermediary 42 U.S.C. 1395h(e)(1)-(3) 42 CFR 421.114, 421.128. 3. Appeals...

 17. Minister Juhan Parts : Eesti tööseadusandlus on iganenud / Juhan Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2007-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kavatseb oma ametiajal reguleerida tööandja ja töötaja vahelisi suhteid, suurendada teadus- ja arendustegevusele suunatud kulutusi ning säilitada praegust maksusüsteemi, Eesti majanduse väljavaated lähiaastateks

 18. [Medicine in ancient Mesopotamia--part 1].

  Science.gov (United States)

  Martins E Silva, J

  2009-01-01

  The present work summarizes the more elucidating aspects on the foundations and the practice of the medicine in Antique Mesopotamia, since the invention of the writing, more than 5000 thousand years ago, and the beginning of our era. The first part of the article includes a brief perspective about the political and social evolution that characterized those archaic civilizations, as well as the inventions and knowledge further used by the following Humanity's generations. Most of what is known on the subject, as well as the history and political-social events that occurred in the region during that remote epoch, resulted of the laborious decoding of about half a million small clay plates or fragments with text engravings in cuneiform characters that were discovered since the middle of the XIX century in the ruins of the main cities of the Babylonian and Assyrian empires. The second part embraces exclusively the main characteristics of the medicine in Ancient Mesopotamia, in its main facets: concept of disease, healers and practice. The disease was considered a divine punishment or resultant from a malign influence. In that base, the medicine began by being preventive, by the use of appropriate amulets, or by offerings or sacrifices intending to pacify those malign forces. The treatment of the generality of the diseases privileged the expulsion of those spirits and malign influences from the patient body, purifying it, which was done by the specific intervention of an ãshipu (clergyman-exorcist); not having results, the treatment was continued by the asû (practical healer) that appealed to a group of physical manipulations, limited surgical acts and the administration or application of prescriptions, resultants of the mixture of organic and inorganic substances. In case of failing, the patients (as well as individuals or rein leaders) could fall back upon a priest diviner (bârû) who, by examination of the organs of an animal especially sacrificed for the effect

 19. TEXTILE STRUCTURES FOR AERONAUTICS (PART II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SOLER Miquel

  2014-05-01

  Full Text Available Three-dimensional (3D textile structures with better delamination resistance and damage impact tolerance to be applied in composites for structural components is one of the main goals of the aeronautical industry. Textile Research Centre in Canet de Mar has been working since 2008 in this field. Our staff has been designing, developing and producing different textile structures using different production methods and machinery to improve three-dimensional textile structures as fiber reinforcement for composites. This paper describes different tests done in our textile labs from unidirectional structures to woven, knitted or braided 3 D textile structures. Advantages and disadvantages of each textile structure are summarized. The second part of this paper deals with our know-how in the manufacturing and assessing of three-dimensional textile structures during this last five years in the field of textile structures for composites but also in the development of structures for other applications. In the field of composites for aeronautic sector we have developed textile structures using the main methods of textile production, that is to say, weaving, warp knitting, weft knitting and braiding. Comparing the advantages and disadvantages it could be said that braided fabrics, with a structure in the three space axes are the most suitable for fittings and frames.

 20. Our October 2013 public meetings (first part)

  CERN Multimedia

  Staff Association

  2013-01-01

  Several hundred of you took part in our public meetings held from the 1st to the 8th of October 2013 and for that we thank you. The main presentation was preceded by a tribute to Philippe Defert, Vice-President of the Staff Association, who passed away in September. Philippe had been an active member of the Staff Association and a delegate to the Staff Council since 1992. At the end of those meetings thanks were given to Marcel Aymon, Member of the Staff Council for 25 years and member of the Executive Committee for almost as many years. Marcel has held, almost uninterruptedly, the position of Secretary within the Executive Committee except for the four years during which he held the position of Vice President. Thank you Marcel for your exemplary dedication! After each meeting around a cup of coffee or tea more personalized discussions between staff members and their delegates took place. Files with the presentations are available at the URL https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=275010. He...