WorldWideScience

Sample records for duurzame samenleving part

 1. Transition management. Key to a sustainable society; Transitiemanagement. Sleutel voor een duurzame samenleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rotmans, J. [International Centre for Integrative Studies ICIS, Universiteit Maastricht, Maastricht (Netherlands)

  2003-07-01

  Via transitions outdated societal systems need to be replaced by new societal and sustainable systems. In this book attention is paid to how the renewal process can be steered. The first part deals with the transition philosophy, while the second part is dedicated to a series of practical examples in the field of water, agriculture, energy, construction, mobility and biodiversity which must bring us to a new, sustainable society. [Dutch] Het creeren van een duurzame samenleving is van levensbelang voor de huidige en toekomstige generaties. Toch krijgt duurzaamheid van de politiek nog steeds niet de aandacht die zij verdient. Dit boek biedt daarom een vernieuwende en uitdagende kijk op deze grote maatschappelijke opgave. Onze tegenwoordige samenleving is verre van duurzaam; ondanks het veelgeroemde 'poldermodel' zijn we er tot nu toe niet in geslaagd de hardnekkige problemen in sectoren als de landbouw, de gezondheidszorg en de energievoorziening het hoofd te bieden. Meer en meer wordt duidelijk dat een duurzame samenleving een echte cultuuromslag vergt. Via transities - maatschappelijke overgangen die tijd, durf en energie vergen - zullen verouderde maatschappelijke systemen (deels) moeten worden afgebroken om vervolgens opnieuw te worden opgebouwd. Dit boek gaat in op de wijze waarop dit noodzakelijke vernieuwingsproces kan worden gestuurd. Het eerste deel behandelt het transitiedenken, inclusief de achterliggende filosofie. In het tweede deel staat het transitiehandelen centraal, aan de hand van een serie praktijkvoorbeelden op de terreinen water, landbouw, energie, de bouwsector, mobiliteit en biodiversiteit. Een inspirerend boek voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een nieuwe, duurzame samenleving.

 2. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 3. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 4. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 5. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 6. Innovation. Chances for sustainable development; Innovatie. Kansen voor duurzame ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2004-05-01

  Technological innovation can play an important part in the process of sustainable development, but only when innovation is more than developing new high-tech solutions. Applying new innovative technology must result in positive environmental effects. [Dutch] Technologische innovatie kan een sleutelrol spelen in het streven naar duurzame ontwikkeling. Maar dan moet innovatie wel meer zijn dan alleen ontwikkelen van nieuwe 'high tech' oplossingen. Juist in de toepassing van nieuwe technologie in de praktijk blijkt namelijk of innovatie al of geen milieusucces oplevert.

 7. 'Gezonde en duurzame keus moet makkelijker worden'

  NARCIS (Netherlands)

  Duijzer, G.

  2011-01-01

  De Britse conservatieve premier David Cameron ziet het helemaal zitten, nudging. Als reclamemakers consumenten kunnen beïnvloeden bepaalde chips te kopen, dan kun je de niet-rationeel kiezende consument net zo goed een zetje geven in de richting van gezonde en duurzame aankopen. Wageningen UR

 8. Successful sustainable renovation; Succesvolle duurzame renovatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Doorn, A.Q.C.M.; De Ruyter, G.M. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands); Kaper, A.A. [Ballast Nedam, Nieuwegein (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. It is often said that Smart defined ambitions and strict process management are important ingredients for successful realization of building projects. Sustainable real estate developments can be considered as highly ambitious projects. To find out how and why sustainable renovation projects actually became sustainable, a group of professionals systematically evaluated 21 leading Dutch real estate renovation projects. For each project they interviewed the client, consultant, architect and contractor. Based on the results it was concluded that a pre-defined (sustainability) ambition is not a necessity to realize a project that can be considered sustainable in practice. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. Een jaar lang zijn de succes- en faalfactoren van duurzame renovatieprojecten onderzocht. Voor 21 projecten zijn in totaal 73 actoren geinterviewd. Er werd een vragenlijst gebruikt, die vanuit vijf invalshoeken was opgesteld: ambitiestelling, duurzame maatregelen, actoren, beleidsomgeving en proces. Per project zijn opdrachtgevers, architecten, aannemers, adviseurs en gebruikers geinterviewd. Alle data is verwerkt in een database. De projecten voldoen aan het selectiecriterium Trias Energetica. Het accent lag op woningbouw, waar de grootste uitdaging ligt voor duurzame

 9. Subsidies and sustainable development. Concepts, methodology and state of the art in literature; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Concepten, methodologie en stand van zaken van de literatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 1st research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. It gives a conceptual and methodological framework on the relation between subsidies and sustainable development. In the 2nd paper attention is given to an application of the methodology to map subsidies for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 1e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Het geeft een conceptueel en methodologisch kader over het verband tussen subsidies en duurzame ontwikkeling. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 10. Sustainable energy. Program of action for sustainable development. National actions; Duurzame Daadkracht. Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling. Nationale deel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-04

  In the title program it is described how the Netherlands will fulfil the agreements that were made at the Johannesburg summit on sustainable development. The program consists of an international and a national strategy. In this document the national strategy will be dealt with. [Dutch] In november 2002 stemde de ministerraad in met het Actieprogramma voor Duurzame Ontwikkeling, getiteld 'Duurzame Daadkracht'. Hierin beschrijft het kabinet hoe invulling wordt gegeven aan de afspraken die tijdens de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in september in Johannesburg zijn gemaakt. Het actieprogramma bestaat uit een internationale en een nationale strategie. Beide strategieen kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien. Coherentie tussen binnenlands beleid en wat in internationaal verband te ondernemen is cruciaal. In de internationale strategie wordt uiteengezet op welke concrete doelen Nederland zich op het vlak van duurzame ontwikkeling in de nabije toekomst met voorrang zal richten. Daarbij wordt aangegeven met welke middelen Nederland aan het realiseren van die doelen zal bijdragen. De concrete maatregelen zijn gericht op de vijf thema's die door secretaris-generaal van de Verenigde Naties als prioriteiten zijn aangegeven: water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit. Het kabinet voegt daar het thema handel en investeringen aan toe, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bereiken van duurzame ontwikkeling, en meer in het bijzonder armoedebestrijding.

 11. Fit 4 Sustainable Employability : Sensortechnologie en duurzame inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hugo Velthuijsen

  2014-01-01

  Self-tracking devices (sensortechnologie) als middel om het zelfinzicht en zelfmanagement van medewerkers op het gebied van gezond gedrag te vergroten. Doel: een hogere mate van duurzame inzetbaarheid, omdat werknemers bewuster en beter toegerust worden als het gaat om gezond gedrag.

 12. Consumer-oriented Sustainable Energy Concepts; Consumentgerichte Duurzame Energieconcepten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuiper, H.J. [Universiteit Twente UT, Enschede (Netherlands)

  2009-10-15

  A study on the willingness of potential buyers of newly built houses to invest in energy efficient systems in order to realize a sustainable dwelling [Dutch] Een onder zoek naar de bereidheid van potentiele kopers van nieuwbouw woningen tot het investeren in energetische systemen om te komen tot een duurzame woning.

 13. Progress Report Sustainable Energy 2006; Voortgangsrapportage Duurzame Daadkracht 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-02-15

  In the title program it is described how the Netherlands will fulfil the agreements that were made at the Johannesburg summit on sustainable development. The program consists of an international and a national strategy. In this document an overview is given of the results so far. The focus is on administration, energy and biological diversity. [Dutch] Het Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling, getiteld 'Duurzame Daadkracht' (2003), is de Nederlandse uitwerking van de afspraken die in 2002 op de World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg zijn gemaakt. In de voorliggende voortgangsrapportage over 2006 worden de vorderingen in het bereiken van de ambities van het rijk, zowel voor het nationale als het internationale deel, verder uitgediept. Daarbij is dit jaar gekozen voor een meer thematische benadering dan in voorgaande rapportages, mede naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 4 oktober 2006 over de rapportage 2005. De thema's zijn bestuur, energie en biodiversiteit. In hoofdstuk 2 wordt een beschouwing gegeven over de aansturing van duurzame ontwikkeling, een thema dat in 2006 vooral in internationale bijeenkomsten veel aandacht kreeg. Hoofdstuk 3 belicht het thema duurzame energiehuishouding. In hoofdstuk 4 wordt het thema natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit nader bezien. Hoofdstuk 5 geeft informatie over een aantal relevante instrumenten, waaronder de internationale partnerschappen, innovatieprojecten en de peer review van het Nederlandse duurzaamheidsbeleid. Hoofdstuk 6 presenteert de voortgang in duurzaam inkopen bij de Rijksoverheid en illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de wijze waarop vijf ministeries concreet invulling geven aan duurzame ontwikkeling binnen de eigen organisatie. De bijlage bevat een afkortingenregister.

 14. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 15. Subsidies and sustainable development. Case studies in the Flemish agricultural and housing policies; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Casestudies in het Vlaamse landbouw- en woonbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 2nd research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. Attention is given to an application of the methodology to map subsidies. In the 1st paper the concept and method are discussed. The method was used for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 2e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Aandacht wordt besteed aan een toepassing van de methodologie om subsidies in kaart te brengen. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 16. De Unie congresnota : een andere blik op mens en samenleving : blikopener : leven en werken in een netwerksamenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Dalen, E.J. van; Dirk, H.; Kruse, L.; Teuwen, J.

  2003-01-01

  De tijd van heldere organisatiestructuren is nog niet zo lang geleden. Taken waren afgebakend, kansen en bedreigingen behoorlijk goed in te schatten. In hoog tempo echter veranderen de samenleving, organisaties, markten en individuele wensen en verwachtingen. Typerende kenmerken zijn complexiteit en

 17. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway

 18. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  OpenAIRE

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between two major cities, Dordrecht and 's-Hertogenbosch. The riverlandscape was characterized by the alternation of sandy stream ridges and natural levees, inhabited since prehistoric times, and extensive ...

 19. Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  In het deelproject economie wordt de economische doelstelling van de nota Duurzame Gewasbescherming geëvalueerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden van nationaal gewasbeschermingsbeleid. Telers staan redelijk positief

 20. Local sustainable energy companies. A few visions from the market; Lokale duurzame energiebedrijven. Een aantal visies uit de markt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faasen, E.; Van Ee, M.; Chatelin, M. (eds.)

  2009-10-15

  In local sustainable energy companies it is all about renewable energy initiatives I which the local authorities play an important steering role. In this publication a number of experts from the renewable energy sector have their say. [Dutch] Bij lokale duurzame energiebedrijven gaat het om duurzame energie-initiatieven waarbij de decentrale overheid een belangrijke regisserende rol speelt. In deze publikatie wordt een aantal experts uit de duurzame energiesector aan het woord gelaten.

 1. Sustainable Energy Business Visits 2009; Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2010-03-15

  Because the Steering Committee for Long-term Agreements on Energy for Mushrooms found the sustainable energy business visits of 2008 very valuable, it was decided in 2009 to assign Cpoint the task of conducting sustainable energy advisory visits, enabling mushroom cultivators to sign up for a free of charge sustainable energy visit. This report summarizes the results of these business visits [Dutch] Omdat de Duurzame Energie (DE) bedrijfsbezoeken van 2008 door de Stuurgroep MJA-e Paddestoelen als erg waardevol zijn ervaren, is er ook voor het jaar 2009 aan Cpoint een opdracht voor het uitvoeren van DE adviesbezoeken verstrekt, waarbij champignontelers zich konden opgeven voor een gratis DE adviesbezoek. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de bedrijfsbezoeken.

 2. De duurzame controller neemt leiding in een traditie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma-de Jong, Margreet F.

  2015-01-01

  Steeds meer dringt het besef door dat er geen andere weg meer is dan duurzaam ondernemen. Organisaties die dit inzien streven naar meer dan al- leen nanciële winstmaximalisatie: er moet ook winst worden gecreëerd voor de mens, samenleving en milieu. Als de MVO-ambities meer zijn dan window-dressing,

 3. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 4. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 5. Measures for sustainable energy in the livestock farming industry; Maatregelen duurzame energie veehouderijsector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellekens, J. [DLV Bouw Milieu en Techniek, Uden (Netherlands)

  2010-07-15

  The sectors of pig farming, poultry farming and veal farming have been examined for sustainable energy deployment options in agricultural businesses. These are systems are ready for practice and to be used by individual businesses. Background information is provided on energy saving, deployment of photovoltaic energy, solar collectors, biomass incineration, heat pumps, air conditioning with ground water, and practical experiences in the deployment of sustainable energy systems. Moreover, an overview is given of subsidies and fiscal opportunities for sustainable energy deployment by agricultural businesses [Dutch] Voor de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en vleeskalverhouderij is onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn van duurzame energie (DE) op agrarische bedrijven. Het betreft systemen welke praktijkrijp zijn en te gebruiken op individuele bedrijven. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over energiebesparing, toepassen van photovoltaische energie, zonnecollectoren, verbranden van biomassa, warmtepompen, luchtconditionering met grondwater, praktijkervaringen in de toepassing van duurzame energiesystemen. Ook wordt een overzicht geven van subsidies en fiscale mogelijkheden voor toepassen van DE-systemen op agrarische bedrijven.

 6. Sustainable energy. Progress report 2004. National and international strategy; Duurzame Daadkracht. Voortgangsrapportage 2004. Nationale en internationale strategie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-12-01

  In the title program it is described how the Netherlands will fulfil the agreements that were made at the Johannesburg summit on sustainable development. The program consists of an international and a national strategy. In this document an overview is given of the results so far. [Dutch] In deze voortgangsrapportage van Duurzame Daadkracht, het Actieprogramma duurzame ontwikkeling, wordt aangegeven hoe de stand van zaken is ten aanzien van de ambities en voorgenomen acties, die beschreven staan in zowel het nationale als het internationale deel van het actieprogramma. Duurzame Daadkracht is de Nederlandse uitwerking van de afspraken die op de World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg zijn gemaakt. De kern van het nationale deel is dat de Nederlandse overheid er naar streeft om zich bij al haar activiteiten (van beleidsontwikkeling tot bijvoorbeeld de eigen huisvesting) te richten op duurzame ontwikkeling. Dit is uitgewerkt aan de hand van te ontwikkelen instrumenten en ruim twintig beleidsprogramma's. Het internationale deel concentreert zich op de internationale inspanningen van de Nederlandse overheid op het gebied van de institutionele ontwikkeling, publiek-private partnerschappen als instrument, de prioritaire thema's water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit, op duurzame handel en investeringen.

 7. Towards a sustainable agriculture in 2030. An essay on transition; Naar een duurzame landbouw in 2030. Een essay over transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hees, E.M.; Van der Weijden, W.J.; Hin, C.J.A.

  2002-05-01

  Sustainable development of the agricultural sector in the Netherlands is high on the list of priorities in the environmental policy of the Netherlands. In this report special attention is paid to sustainability indicators which can be used in the transition of a Dutch National Environmental Balance towards a Dutch National Sustainability Balance. The report consists of three parts: (1) an essay in the form of an imaginary review from the year 2030 back to the transition process of the agricultural sector from the year 2000 onwards; (2) 14 texts on proposals for economical, socio-cultural and ecological indicators; and (3) four maps which present chances for offering 'green' services in Dutch agricultural areas. [Dutch] Een van de sectoren waar duurzame ontwikkeling hard nodig is, is de landbouw. Het 4e Nationaal Miliebeleidsplan (NMP4) noernt de landbouw naast de energiesector en biodiversiteit als een prioritaire sector. In dit rapport is een visie neergelegdeen met speciale aandacht voor duurzaamheidindicatoren. Die indicatoren zouden bouwstenen kunnen zijn voor de voorgenomen overgang van een Nationale Milieubalans naar een Nationale Duurzaamheidsbalans. Dit rapport bestaat uit drie uiteenlopende delen: een essay in de vorm van een denkbeeldige terugblik vanuit het jaar 2030 naar het transitieproces dat de landbouw vanaf 2000 heeft doorgemaakt; een 14-tal tekstuele bijIagen, met onder meer voorstellen voor te hanteren economische, sociaal-culturele en ecologische indicatoren; en een viertal kaart-bijlagen waarop staat aangegeven waar in het Nederlandse landbouwareaal kansen liggen voor groene diensten.

 8. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 9. Duurzame Landbouw in Beeld 2010 : resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw op het gebied van People, Planet en Profit

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.; Dolman, M.A.

  2010-01-01

  Duurzame Landbouw in Beeld 2010 geeft de resultaten weer van de Nederlandse land- en tuinbouw op alle relevante duurzaamheidsaspecten. Zowel de meest recente cijfers als de langetermijnontwikkelingen worden gepresenteerd. Naast de resultaten voor de sector als geheel worden de sectoren akkerbouw,

 10. Clear road for sustainable fuels? Study on the willingness of consumers to switch to sustainable fuels; Weg vrij voor duurzame brandstoffen? Onderzoek naar bereidheid consument om over te schakelen op duurzame brandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Amelsfoort, A.; Zwier, R.

  2007-07-01

  In the Netherlands, there are currently hardly any filling stations where various types of sustainable fuels are available next to the regular fuels. Green Planet wants to start a filling station in the province of Drenthe. However, first Green Planet want to examine if consumers are prepared to switch to sustainable fuels. In addition, they want to know how these fuels should be properly introduced. The authors have sent questionnaires to more than 300 car drivers in the provinces of Groningen en Drenthe. Based on the results of the questionnaire a marketing strategy was developed recommending to start offering sustainable fuels, and especially B10/E10 and CNG. The consumer must be informed about the composition of sustainable fuels and possible consequences that driving on sustainable fuels may have for cars and the environment. [mk]. [Dutch] In Nederland zijn op dit moment praktisch geen tankstations waar, naast reguliere brandstoffen, verschillende soorten duurzame brandstoffen worden aangeboden. Green Planet wil hiervoor een tankstation beginnen in de provincie Drenthe. Green Planet wil echter eerst laten onderzoeken of consumenten bereid zijn om op duurzame brandstoffen te gaan rijden. Daarnaast wil zij graag weten op welke wijze deze brandstoffen moeten worden geintroduceerd. De auteurs hebben een enquete uitgezet onder ruim 300 autorijders in Groningen en Drenthe. Op basis van de enqueteresultaten is een marketingstrategie opgesteld waarin wordt aanbevolen om duurzame brandstoffen te gaan aanbieden, met nadruk op B10/E10 en CNG. Hierbij moet de consument vooral ingelicht worden over de samenstelling van duurzame brandstoffen en over eventuele consequenties van het rijden op duurzame brandstoffen voor auto en milieu.

 11. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 12. The energetic society. Searching for a steering philosophy for a clean economy; De energieke samenleving. Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hajer, M.

  2011-06-15

  The creativity and innovation powers of citizens and businesses in the Dutch society offer opportunities for 'green growth'. Deployment of this energetic society requires adjustment in thinking and actions of the Dutch government. This signal report offers tools for the government's new role. [Dutch] De in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven biedt kansen voor 'groene groei'. Het inzetten van deze energieke samenleving vraagt een aanpassing in het denken en doen van de Rijksoverheid. In dit signalenrapport worden handvatten gegeven voor die nieuwe rol van de overheid.

 13. New techniques no guarantee for sustainable use of energy; Nieuwe techniekebn zijn geen garantie voor meer duurzame energiebenutting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogeling, J. [ISSO, Rotterdam (Netherlands)

  2011-12-15

  It is not certain that the application of new installation techniques, such as heat pumps, solar water heaters and PV panels actually achieves the intended savings. That guarantee can be assured if the installations are covered by ackowledged product or process certification systems. The Renewable Energy Directive of the EU enforces the Dutch government to certify renewable energy systems. But how, is not yet clear. [Dutch] Het is niet zeker dat de toepassing van nieuwe installatietechnieken zoals warmtepompen, zonneboilers en pv-panelen de beoogde energiebesparing daadwerkelijk realiseert. Deze waarborg heeft men wel wanneer de installaties onder erkende product- of procescertificatiesystemen tot stand komen. De Duurzame Energie Richtlijn van de EU verplicht onze overheid per 2013 te regelen dat deze duurzame energietoepassingen onder een certificatie worden gerealiseerd. Maar hoe, dat is nog niet duidelijk.

 14. Eiland op drift : de sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving : St. Eustatius

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.

  1979-01-01

  The island of St. Eustatius is one of the least known and forgotten places within the Kingdom of the Netherlands. Yet the island does have an illustrious history and it played an important part in trade within the Caribbean area, particularly in the eighteenth century. St. Eustatius was an important

 15. A sustainable swimming pool, an example for society; Een duurzaam zwembad, een voorbeeld voor de samenleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klok, T. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2009-11-15

  Swimming pools are public buildings. Generally, the local authorities are responsible for their housing. New constructions or renovations are usually based on high ambitions for environmental conservation, partly because no other building uses as much energy as a swimming pool. [Dutch] Een zwembad is een publiek gebouw. Meestal is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor de huisvesting. Bij nieuwbouw of renovatie zijn de ambities met betrekking tot milieubesparing vaak hoog, mede omdat bijna geen enkel gebouw is zo energie-intensief als een zwembad.

 16. Wrong effects of apparent sustainable solutions. The Dutch impact on global biodiversity; Averechtse effecten van schijnbaar duurzame oplossingen. De Nederlandse invloed op de mondiale biodiversiteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rood, T.; Alkemade, R. [Milieu- en Natuur Planbureau MNP, Bilthoven (Netherlands)

  2005-09-01

  What is the value of sustainable development in a specific country if imported products have negative effects in the country from where those products were imported. Apparently sustainable solutions in one's own country might have negative effects somewhere else, sooner or later. A clear picture of the ecological claim of a country is one of the methods to find the right way towards a sustainable future. [Dutch] Wat is een duurzame ontwikkeling van een land waard als de producten die men importeert elders nadelig uitwerken? Schijnbaar duurzame oplossingen in eigen land kunnen elders of later tot het tegendeel leiden. Een helder beeld van de ecologische claim van een land is een van de methoden voor het vinden van de weg naar duurzame ontwikkeling.

 17. Where does sustainable growth end? Inaugural speech; Waar eindigt duurzame groei? Inaugurele rede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlagh, R.

  2010-11-15

  After a brief explanation about several characteristics of capitalism, a number of environmental issues are discussed, paying particular attention to the climate issue. In this context an answer is given to the question what sustainability means and how sustainability can be implemented. A price tag needs to be attached to the use of nature and the environment. Several examples are given in support of the value of scarce nature and how difficult it is to distribute this value evenly. Finally, insight is given in the conditions for sustainable growth as well as the main obstacles. [Dutch] Na een korte uiteenzetting van enkele kenmerken van het kapitalisme wordt een aantal milieuproblemen voor het voetlicht gebracht met speciale aandacht voor het klimaatprobleem. In deze context wordt de vraag beantwoord wat duurzaamheid betekent en hoe duurzaamheid kan worden geimplementeerd. Aan het gebruik van natuur en milieu moet een prijskaartje komen te hangen. Er worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt hoe waardevol schaarse natuur is, en hoe moeilijk het is deze waarde eerlijk te verdelen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de voorwaarden voor duurzame groei, en de belangrijkste obstakels.

 18. Ambition, policy and consistency. The ins and outs of 16% sustainable energy in 2020; Ambitie, beleid en consistentie. Het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaat, A.

  2013-01-15

  This memo outlines the options to realize the target of 16% sustainable energy for 2020 via production in the Netherlands [Dutch] De notitie verkent de oplossingen om via productie in Nederland de doelstelling voor duurzame energie te halen: 16% in 2020.

 19. Vision for 2030; Visie 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-02-15

  This is the long term vision of the Dutch Transmission System Operator TenneT with respect to the 380kV and 220 kV parts of the national electricity distribution grid. In this vision 4 trend scenarios have been developed. The scenarios 'Green Revolution' and 'Sustainable transition' are based on a sustainable society whereas 'Money rules' and 'New strongholds' depict a society that mainly depends on fossil fuels. For 'Green revolution' and 'Money rules' a free global market is assumed and for 'Sustainable transition' and 'New strongholds' a regionally oriented market with protectionism is assumed. [mk]. [Dutch] Een langetermijnvisie van de Nederlandse Transmission System Operator TenneT op het 380 kV en 220kV deel van het landelijke elektriciteitstransportnet. Daarvoor zijn vier trendscenario's ontwikkeld. De scenario's Groene Revolutie en Duurzame Transitie gaan uit van een duurzame samenleving terwijl Geld Regeert en Nieuwe Burchten een samenleving hanteert die vooral afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Voor Groene Revolutie en Geld Regeert wordt een vrije mondiale markt verondersteld en voor Duurzame Transitie en Nieuwe Burchten een regionaal georienteerde markt waarbij sprake is van protectionisme.

 20. Working together. Best practices in sustainable utility building; Samen aan de slag. Best practices in duurzame utiliteitsbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franzen, E.; Verstraete, E.; Mathlener, R.; Wenting, R. [PricewaterhouseCoopers PwC, s.l. (Netherlands); De Waal, L.; Kuijpers, S.; Veendrick, P.; Scheelbeek, J. [Rabobank International, Utrecht (Netherlands); Fraanje, P. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Rabobank and PwC have taken the initiative to work with players in the construction and real estate sector to find success factors of sustainable construction of utility buildings. With the cooperation of industry leaders is a selection is made of case studies, quotes and findings. They are illustrative and should inspire to seek a personal interpretation of sustainability. [Dutch] Rabobank en PwC hebben het initiatief genomen om samen met spelers in de bouw- en vastgoedsector te zoeken naar succesfactoren van duurzame utiliteitsbouw. Met medewerking van toonaangevende bedrijven is een selectie gemaakt uit praktijkvoorbeelden, quotes en bevindingen. Ze zijn illustratief en moeten inspireren om op zoek te gaan naar een eigen invulling van duurzaamheid.

 1. Focusing on sustainable energy ambitions in the area development process. 2. ed.; Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  Many local authorities have established firm energy ambitions. Making the built environment more sustainable, both by means of energy saving measures and by making the remaining energy use sustainable, are important focus points. The question rises how sustainable energy ambitions can be embedded in the area development process. Area developments related to new buildings or demolition/new building projects often involve lengthy and complex projects. Projects in which many parties and interests play a role, in which many instruments can be used and energy concepts can be applied. This report provides an overview of the area development process and the corresponding instruments and concepts. [Dutch] Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgesteld. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. De vraag is hoe duurzame energieambities goed verankerd kunnen worden in het gebiedsontwikkelingsproces. Bij gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of sloop/nieuwbouw projecten gaat het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen, diverse instrumenten kunnen worden gebruikt en energieconcepten kunnen worden toegepast. Dit rapport geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten en concepten.

 2. Sustainable mobility. Sustainable development and the passenger transportation facilities structure in the Randstad, Netherlands; Duurzame mobiliteit. Duurzame ontwikkeling en de voorzieningenstructuur van het personenvervoer in de Randstad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baggen, J.

  1994-06-23

  The environmental problems in the Netherlands and the necessity of a sustainable development are outlined in chapter 1. Sustainable development is situated and studied in the area of tension of environment/ecology and economy. Sustainable mobility is located in the area of tension between amenity and accessibility. In chapter 2 a conceptual framework is created to indicate ways that result in a lasting compatibility of (car)mobility with both physical environment and social-economic development. In chapter 3 instruments are chosen for the empirical part of this study: reduction of unwanted car mobility by construction of alternative infrastructure (public transport) in combination with a reduction (prevention) of mobility needs by means of physical planning. A theoretical system description of transport systems in their spatial and regional-economic context is given, resulting in a layout for present and future transport systems, based on transport mode (private and public transport), function (main route or feeder) and spatial level (from international to local). In chapter 4 spatial levels are the basis for a description and analysis of developments and policy in the fields of physical planning, transport and environment. Chapter 6 gives a description and an analysis of present facilities structures and their effects on amenity in the area of study. In chapter 7 a number of land-use scenarios for facilities structures and effects on amenity of passenger transport in future are designed for the Randstad in 2015. These scenarios are chosen on the basis of a number of factors that effect land-use planning: the exogenous effects of demographic developments and endogenous effects of physical planning on future land-use of the study area. A combination of these two factors results in four land-use scenarios. They are mainly supplemented with various configurations of housing locations on the basis of different physical planning principles. (Abstract Truncated)

 3. Welzijnsbeleid in de lokale samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  W. Wiertsema; L.A.J. Cordia; A.A.M. van Egeraat; J.E. Heikoop; M.H. Kwekkeboom; A.W. van der Pennen; V. Veldheer

  1993-01-01

  Een omschrijving wordt gegeven van het begrip 'welzijn'. Aandacht wordt geschonken aan de taak die de overheid in de huidige tijd vervult ten aanzien van het welzijn. Nadat de opzet van het onderzoek wordt aangegeven, wordt een beschrijving gegeven van het monitoring-systeem waarmee de

 4. Sustainable comfort services. The impact of a combination of comfort and environment; Duurzame gemaksdiensten. Combinatie van gemak en milieu biedt kansen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Keizer, I.; Van Swigchem, J.

  2002-03-01

  The aim of the study on the title subject is to determine the environmental impact of so-called sustainable and environment-friendly comfort services which are offered to individual consumers from a central point. The comfort services discussed in this report are a laundry service, delivery or messenger service, and a meal service or domestic caterer. [Dutch] Mensen die werk en prive(of zorg) combineren, leiden een druk bestaan, waardoor de behoefte bestaat om bijvoorbeeld huishoudelijke taken efficient in te richten. Verhoging van gemak en comfort gaat echter vaak gepaard met een toename van de milieudruk: meer apparatuur, dus hogere energieverbruik, en meer behoefte aan mobiliteit. Voor het Ministerie van VROM ligt de uitdaging in het zoeken naar kansen die zowel gemak opleveren als winst voor het milieu. en mogelijk concept hiervoor wordt gezien in zogenaamde 'duurzame gemaksdiensten', zoals een was-, boodschappen- en een maaltijdservice, die aangeboden worden op een centraal punt: het dienstenknooppunt. Elk van deze services blijkt kansen te bieden, varierend van reducties in energiegebruik (max. 36% per huishouden per jaar) tot een (forse) reductie van het aantal gereden autokilometers. oordat deze kansen echter optimaal benut kunnen worden, is een aantal aspecten van belang om verder te onderzoeken: de werkelijke vraag naar duurzame gemaksdiensten vanuit de consument, de locatie van het dienstenknooppunt en het vervoer op en rondom het knooppunt.

 5. Local energy. Decentralized sustainable electricity. Business case and societal cost benefit analysis; Lokaal energiek. Decentrale duurzame elektriciteit. Business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-01-15

  The Dutch government plans to facilitate production of electricity for own use and remove barriers. A good understanding of the effects of decentralized electricity production on the existing (energy) system is lacking. A study has been carried out on the social value of local sustainable energy production in the Netherlands: at the local level and for the Netherlands as a whole. The research focuses on groups of small-scale domestic consumers and households that produce sustainable electricity from renewable sources for their own use, mainly by means of wind turbines and solar panels. The central question is: what happens when 50% of the households in the Netherlands produce their own electricity, locally and sustainable? [Dutch] De Nederlandse overheid wil elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik faciliteren en belemmeringen hiervoor wegnemen. Een goed inzicht in de effecten van decentrale electriciteitsproductie op het bestaande (energie)systeem ontbreekt. Er is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van lokale duurzame energieproductie in Nederland: op lokaal niveau en voor Nederland als geheel. Het onderzoek richt zich op groepen kleinverbruikers/huishoudens die hernieuwbare, duurzame elektriciteit produceren voor eigen gebruik, voornamelijk met windmolens en zonnepanelen. De centrale vraag is: wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekt?.

 6. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 7. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 8. Sustainable innovation in the building sector. An analysis of chances and constraints; Duurzame innovatie in de bouwsector. Een analyse van kansen en belemmeringen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurs, R. [TNO, Delft (Netherlands); Van Niekerk, E.; Van Barreveld, C. [3D BluePrint, Amsterdam (Netherlands); Urlings, M. [LSWA architecten, Oirschot (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. The building construction sector is in need for sustainable innovation. This transition process calls for new organisational forms, new regulations, shifting markets, etc. To establish this, firms and governments should join forces to set up a network that stimulates and fosters sustainable innovation, an Innovation System. This is the only way to successfully support sustainable innovations in the construction sector. An Innovation System Analysis of the development of 'Building Information Systems' provides insights in the actual opportunities and threats offered by innovation in current building practice. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. Onder druk van een veranderende wereld en forse economische terugval, neemt de roep om duurzame innovatie in de bouwsector toe. Dit vraagt om nieuwe organisatiestructuren, aangepaste regelgeving, opkomende markten, etc. Bedrijven en overheden zullen samen een netwerk moeten opbouwen dat duurzame innovatie faciliteert en versnelt. Alleen zo krijgen opkomende innovaties de kans om de bouwsector ingrijpend te veranderen. Een 'lnnovatie Systeem Analyse' (lSA) van de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van Bouw Informatie Modellen (BIM) geeft inzicht in de kansen en belemmeringen.

 9. Results of a survey on the sustainable import of biomass; Resultaat Enquete duurzame import van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergsma, G.C.; Groot, M.I.

  2006-06-15

  As part of an array of strategies to combat climate change, biomass is being used increasingly as a substitute for fossil fuels. It is important that the sustainability benefits thus accruing to the Netherlands are not at the expense of sustainable development in producer countries. Against this background the 'Sustainable biomass imports' project group is developing a set of criteria for evaluating the sustainability of biomass projects. To assess support for such criteria, CE conducted an internet survey among the various stakeholders (NGOs, industry, government), drawing a total of 104 responses. This report presents all the results and conclusions of the survey, for each category of stakeholders and overall. Among the most striking conclusions are the following: The majority of respondents see a sustainability audit on biomass as feasible, provided the sustainability criteria are adequate for the purpose (68%); Almost all the respondents are of the opinion that such sustainability criteria should apply to all applications of biomass (90%); On the issue of whether these criteria should vary according to the producer region concerned, respondents were divided (50% for, 50% against); Many NGOs state there should be different sustainability criteria in force for different biomass flows (50%), in contrast to industry, which argues for a uniform set of criteria for all flows; Most respondents hold that any biomass criteria should apply to both subsidised and unsubsidised projects; At the same time, a sizable majority of respondents state that subsidisation of biomass projects should depend on the degree of sustainability (72%) and in particular on the CO2 emission cuts achieved, this being regarded as the single most important factor; When it comes to the issue of GMO, opinions differ markedly between NGOs and industry, with some 75% of NGOs wanting this aspect included, but only 10% of industry; Respondents also commented on a number of additional issues

 10. Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief. Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Sanders

  2014-08-01

  and experience of ‘residents initiatives’ in the Dutch neighbourhood restructuring challenges, for investigating ‘the potential’ of residents initiating renewable energy in the home environment. As was reflected in the central research question: ‘Under which conditions do social cohesion and sustainable corporate residents initiative influence each other successfully, for the sake of renewable energy in the built environment for living?’ In order to be able to answer the central research question, two lines of research were followed; in addition to research on conditions for social cohesion (a social collective of residents, conditions for residents collectives to invest in renewable energy were investigated. The research methodology included a combination of literature review, case studies at various levels (group discussions, interviews and research among professionals (group discussions. This included (besides the literature search all qualitative research to get the motivations and reasons behind ‘residents decisions’ more clear. The above mentioned case studies included both neighbourhoods that are known for the present social cohesion and sustainability realized as a result of ‘residents initiative’. This included the districts IJburg Amsterdam and Hoograven Utrecht, some ecological neighbourhoods in The Netherlands, as well as the GWL site in Amsterdam and ‘City of the Sun’ in Heerhugowaard. The geographic scale on which ‘residents initiatives’ appear, has therewith a part of the research and a component in analyses. Finally, group discussions with professionals regarding the role of resident initiatives, both in urban development (real estate professionals and energy transition (renewable energy in the environment (energy professionals were conducted. This was included to establish the attitude and roles of professionals towards ‘residents initiative’. The conclusion is that three ‘Blocking dilemmas’ further prevent the

 11. Outline of sustainable energy technology for flower bulb businesses. An economic analysis of decentralized energy production options; Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven. Een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Putten, K. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-05-15

  An overview is offered of the available sustainable energy sources and techniques that are available for decentralized energy generation in the flower bulb sector. By comparing the expected increase of gas and electricity prices to the expected price decrease of new, sustainable technologies, an estimate was made regarding the year in which these techniques will become financially appealing for flower bulb businesses. This comparison takes into account the various growth scenarios and the allocation of subsidies [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van beschikbare duurzame energiebronnen en technieken waarmee decentraal energie kan worden opgewekt in de bloembollensector. Door de verwachte stijging van de gas en elektriciteitsprijzen uit te zetten tegen de verwachte prijsdaling van de nieuwe, duurzame technologieen, is een schatting gemaakt van het jaar waarin deze technieken financieel aantrekkelijk worden voor bloembollenbedrijven. Hierbij is rekening gehouden met verschillende groeiscenario's en het wel of niet verkrijgen van subsidie.

 12. Duurzame landbouw in beeld

  OpenAIRE

  Brouwer, F.M.; Bont, de, C.J.A.M.; Leneman, H.; Meulen, van der, H.A.B.

  2005-01-01

  Sustainable agriculture in the picture provides a systematic overview of the available data that are relevant for debate on transitions towards sustainable agriculture. Review for the agocomplex, greenhouse horticulture, dairy farming and pig farming. Indicators on economy, environment, nature, animal welfare, human and animal health. Results achieved in practice for the three dimensions of sustainable agriculture, namely economics ('profit'), ecology ('planet') and socio-cultural ('people').

 13. Duurzame landbouw in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, F.M.; Bont, de C.J.A.M.; Leneman, H.; Meulen, van der H.A.B.

  2005-01-01

  Sustainable agriculture in the picture provides a systematic overview of the available data that are relevant for debate on transitions towards sustainable agriculture. Review for the agocomplex, greenhouse horticulture, dairy farming and pig farming. Indicators on economy, environment, nature,

 14. Sustainable development appreciated? The development of a monitor on sustainability consciousness and behaviour; Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.A.M.; Harkink, E.W.F.P.M.; Van Ingen, E.J. [Telos, Universiteit van Tilburg, Tilburg (Netherlands); Lampert MA; Van der Lelij, B.; Van Ossenbruggen, R. [Motivaction, Motivaction (Netherlands)

  2004-07-01

  voor duurzame producten of diensten. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de belangstelling voor duurzame producten of diensten verschilt tussen consumenten. Hoe is dit te verklaren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deden Telos en Motivaction in opdracht van het MNP-RIVM onderzoek naar het duurzaamheidbewustzijn en -gedrag van de Nederlandse bevolking. Er werden drie duurzaamheidsegmenten gevonden, op grond van de waardenpatronen van mensen. Laag duurzamen: zijn sterk gericht op leven in het hier en nu, houden erg van gemak, stellen het eigen belang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch ingesteld, zijn niet bezorgd over het milieu. Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen milieubewust leven, zijn gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, zijn betrokken bij de buurt, voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en willen daarnaast ook bewust milieuvriendelijk consumeren, meer betalen voor milieuvriendelijke en natuurlijk gefabriceerde producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap. De duurzaamheidsegmenten zijn vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde 'sociale milieus'. Traditionele burgers enerzijds en kosmopolieten/ postmaterialisten anderzijds bleken het meest duurzaam. Bij de eerste gaat het vooral om zorg en behoud van de eigen omgeving, bij de tweede vooral om mondiale betrokkenheid. Men kan met andere woorden vanuit een totaal verschillende waardenorientatie tot duurzaamheid komen. Opvallend was verder dat generaties sterk blijken te verschillen in de mate van duurzaamheid. Jongere generaties vinden duurzame ontwikkeling een stuk minder belangrijk dan ouderen. Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de levensfase waarin men zich bevindt, maar er zijn ook aanwijzingen dat duurzaamheid minder goed aansluit bij het waardenpatroon van jongere generaties.

 15. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 16. Behavior practices in transition. The behavior practices method tested in two cases. Sustainable living and sustainable tourist's mobility; Gedragspraktijken in Transitie. De Gedragspraktijkenbenadering getoetst in twee gevallen. Duurzaam wonen en Duurzame toeristische mobiliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spaargaren, G.; Beckers, T.; Martens, S.; Bargeman, B.; Van Es, T.

  2002-07-01

  A cooperative of social-scientific researchers form the universities of Tilburg and Wageningen (both in the Netherlands) developed an analytical framework based on which environmental policy experts can develop favourable strategies and stimulate sustainable consumption. In chapter 1 an overview is given of existing models and results of previous studies. In chapter 2 the behavior practices method is explained, while in chapter 3 the research questions are formulated. In chapter 4 attention is paid to the results of the title case studies. [Dutch] In een samenwerkingsverband van Tilburgse en Wageningse sociaal-wetenschappelijke onderzoekers is sinds 1999 gewerkt aan de ontwikkeling van een analytisch, conceptueel kader, dat betrokkenen bij het milieubeleid in staat moet stellen kansrijke strategieen te ontwikkelen om duurzame consumptie te bevorderen. Na een kritische analyse van bestaande verklaringsmodellen werd gepleit voor een sociologisering van het wetenschappelijk en beleidsmatig benaderen van burger-consumenten, geinspireerd door het werk van Anthony Giddens en Ulrich Beck. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste resultaten van de eerdere studies en wordt de opzet van dit onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 2 wordt de Gedragspraktijkenbenadering nader toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de algemene onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 is een samenvatting van de resultaten van de casestudies 'Duurzame toeristische mobiliteit' en 'Duurzaam wonen'. In hoofdstuk 5 komen de conclusies ten behoeve van het milieubeleid aan bod.

 17. De techniek van de Nederlandse samenleving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Vanpaemel

  2005-01-01

  Full Text Available Technology in Dutch societyTIN-20 takes the traditional history of technology one step further and transforms it into a contextual history of technical artefacts. In this way, technology (and the technical genius behind it is reduced to little more than a plaything between social actors. The author argues that more attention should be given to the particular features of technological (and scientific genius and to an archaeology of this genius in the material, and particularly spiritual, evolution of Dutch society.

 18. Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, André Gerardus

  2001-01-01

  The majority of human activities, including consumption, take place in urban areas. These activities are possible through the input and output of streams like energy, water, materials, goods and waste. Due to human activities citizens are often confronted with local environmental problems like air

 19. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 20. Reflection on the role of the Dutch government in sustainable supply chains. New phase in the transition of sustainable products; Reflectie op rol overheid bij verduurzaming productketens. Nieuwe fase in transitie naar duurzame producten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kok, M.; Van Oorschot, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-03-15

  This article is based on an exploratory study which analyses some of the earliest multi-actor sustainable supply chain governance systems in order to answer the key research questions: Which strategies and instruments do governments - national and supranational - apply in advancing sustainable production and consumption in global supply chains; and What is known about the effectiveness of these strategies and instruments? The study focuses on two supply chains with the longest history of addressing imports from developing countries (tropical timber and coffee). These two supply chains are compared with two supply chains that are gaining increasing attention: - cocoa and tea. The study shows that the two most 'mature' global sustainable supply chains are market led in issuing voluntary certification and that buying certified products is starting to become mainstream and increasingly effective. The sustainable supply chains for tea and cocoa are more recent developments but may develop faster because of the lessons learnt in sustainable supply chains developed earlier. [Dutch] Het marktaandeei van meerdere duurzame producten is inmiddels het nichestadium ontstegen. Die verduurzaming wordt door de overheid primair gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners (bedrijfsleven, burgers en belangenorganisaties). Hierbij speelt de overheid slechts een begeleidende rol vanuit de zijlijn. Naarmate de marktaandelen verder toenemen is vanwege tekortkomingen in de markt reflectie op die rol nodig. Als illustratie wordt in dit artikel ingegaan op ontwikkelingen in twee productketens: koffie en hout.

 1. Learning from the energetic rural area. Local and regional coalitions for sustainable development of rural areas; Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale coalities voor duurzame plattelands ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farjon, H.; Arnouts, R.

  2013-07-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 2. Multifunctional camping building full of sustainable technology. All installations controlled through the internet; Multifunctioneel kampeergebouw vol duurzame techniek. Alle installaties zijn via internet te beheren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoemaker, E.

  2011-06-15

  A fully integrated, computerized control system is not just suitable for large companies; it can also be realized by smaller organizations as part of their sustainability policy. Eventually, the investment can result in a significant saving. This article discussed the example of scouting and camping site St. Walrick in Overasselt (the Netherlands) [Dutch] Een volledig geintegreerd, computergestuurd beheersysteem is niet alleen geschikt voor grote bedrijven. Het is ook bereikbaar voor kleinere organisaties en past vaak heel goed in hun duurzaamheidbeleid. Uiteindelijk kan de investering een behoorlijke besparing opleveren. In dit artikel wordt het voorbeeld van scouting- en kampeerterrein St. Walrick in Overasselt (Gelderland) besproken.

 3. Toezicht in de open samenleving : Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen

  OpenAIRE

  van Erp, J.G.

  2016-01-01

  Globalisering creëert nieuwe mogelijkheden voor het houden van toezicht op multinationale ondernemingen. Dat is de kern van de oratie die professor Judith van Erp uitsprak bij de aanvaarding van de leerstoel Publieke Instituties aan de Universiteit Utrecht. Globalisering heeft voor ondernemingen veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd, maar ook nieuwe gelegenheden voor organisatiecriminaliteit. Daarom moet toezicht zich vernieuwen. In haar leerstoel wil Van Erp nieuwe toezichtinstituties onderzoe...

 4. Toezicht in de open samenleving : Maatschappelijke controle op multinationale ondernemingen

  NARCIS (Netherlands)

  van Erp, J.G.|info:eu-repo/dai/nl/161941958

  2016-01-01

  Globalisering creëert nieuwe mogelijkheden voor het houden van toezicht op multinationale ondernemingen. Dat is de kern van de oratie die professor Judith van Erp uitsprak bij de aanvaarding van de leerstoel Publieke Instituties aan de Universiteit Utrecht. Globalisering heeft voor ondernemingen

 5. Landbouwwetenschappen in de samenleving van nu en morgen.

  NARCIS (Netherlands)

  Kleefmann, F.

  1986-01-01

  Verslag van een bekroonde inzending op een prijsvraag in het jubileumthema van het KGVL (Koninklijk Genootschap van Landbouw) "Zijn en blijven er landbouwwetenschappen?". De auteur noemt in zijn essay drie aspekten van de landbouw welke drie omvangrijke probleemvelden omvatten. Hij wijst op de

 6. Kleine plattelandskernen in de Nederlandse samenleving : schaalvergroting en dorpsbinding

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, J.P.

  1972-01-01

  The 'increase of scale' as a process of social change has a detrimental effect on many small communities in the country. The number of inhabitants in some hamlets, villages, country-towns and other small rural communities is decreasing; small communities have lost to some extent their function as

 7. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 8. Motorcycle Parts

  Science.gov (United States)

  1993-01-01

  An article in NASA Tech Briefs describing a vacuum bagging process for forming composite parts helped a small Oklahoma Company to improve its manufacturing process. President of Performance Extremes, Larry Ortega, and his partners make motorcycle parts from carbon/epoxy to reduce weight. Using vacuum bags, parts have a better surface and fewer voids inside. When heat used in the vacuum bag process caused deformation upon cooling, a solution found in another tech brief solved the problem. A metal plate inside the vacuum bag made for more even heat transfer. A third article described a simple procedure for repairing loose connector pins, which the company has also utilized.

 9. Part two

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mads Pagh; Kær, Søren Knudsen; Korsgaard, Anders

  2008-01-01

  A novel micro combined heat and power system and a dynamic model thereof were presented in part one of the publication. In the following, the control system and dynamic performance of the system are presented. The model is subjected to a measured consumption pattern of 25 Danish single family...... houses with measurements of heat, power and hot water consumption every 15th minute during one year. Three scenarios are analyzed ranging from heat following only (grid compensation for electricity) to heat and power following with net export of electricity during high and peak load hours. Average...

 10. Consequences of sustainable development 2010; Consequenties duurzame ontwikkeling 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lanting, R.W. [TNO Bouw, Rijswijk (Netherlands)

  1998-11-01

  SBR is a member of the `Conseil International du Batiment` (CIB) and participates in the CIB Working Group 82: Future Studies in Construction. The working group has been asked to outline the future of sustainable construction in the year 2010 and the consequences for businesses. So far, 13 countries, including the Netherlands, will contribute to the project. SBR decided to bring the results of the Dutch contribution to the attention of the Dutch building construction sector in the form of a policy study. The long-term consequences of the Dutch policy in the field of building construction are described. Also, an overview is given of the targets for the year 2010 and the challenges for the construction sector with respect to urban development and urban infrastructure, and new and existing buildings

 11. Sustainable energy with thermochemical storage; Duurzame energie met thermochemische opslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, M. [ECN Efficiency and Infrastructure, Petten (Netherlands)

  2010-03-15

  The Energy research Centre of the Netherlands ECN) foresees an important role for heat in sustainable construction of buildings. Using salt hydrates the surplus of heat can be stored in the summer which then can be used in the winter. By means of thermochemical storage natural gas for heating tap water or houses is no longer necessary. [Dutch] Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ziet voor warmteopslag een belangrijke rol weggelegd in het duurzaam bouwen. Met behulp van zouthydraten kan de overtollige warmte in de zomer opgeslagen worden om deze in de winter weer vrij te maken. Met deze thermochemische opslag is in de nabije toekomst aardgas overbodig voor de verwarming van kraanwater of woonhuis.

 12. Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers TAM; Harkink EWFPM; Ingen EJ van; Lampert MA; Lelij B van der; Ossenbruggen R van; Telos; Motivaction; NMD

  2004-01-01

  From several studies it follows that Dutch consumers are not really interested in buying sustainable products or services. But these studies also conclude that some consumers are more sustainable in their purchasing behaviour than others. In order to explain this difference the Dutch population was

 13. Flower Life: ontwikkeling duurzame bloembehandelingstechnologieën

  NARCIS (Netherlands)

  Woltering, E.J.; Harkema, H.

  2012-01-01

  Adequate behandeling van snijbloemen ter voorkoming van ethyleeneffecten, vatverstopping en blad(vergelings)problemen is een noodzaak bij langdurige bewaring en transport. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden toegepast als voorbehandeling, transportbehandeling of nabehandeling. Een

 14. Kippen in de wei is een ecologisch duurzame neventak.

  NARCIS (Netherlands)

  Bassler, A.; Oomen, G.J.M.

  1998-01-01

  To prevent problems with parasites and accumulation of manure, an experiment was performed with layers on pasture, together with cows and sheep. Calculations were made for additional feeding with cereals and the possible reduction in feed costs. The maximum number of chickens per ha on a pasture

 15. (segunda parte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José María Oliva-Martínez

  2004-01-01

  Full Text Available Este trabajo es la continuación de otro anterior (Oliva, 2004, ambos dedicados al estudio de la importancia del pensamiento analógico en la construcción histórica de la noción de fuerza gravitatoria y del modelo de Sistema Solar. En aquella ocasión analizamos dicho papel durante el período comprendido desde las antiguas civilizaciones hasta llegar a la revolución copernicana con científicos como Copérnico, Gilbert, Kepler o el propio Galileo. En esta segunda parte, se continúa con algunos de los razonamientos analógicos proporcionados desde la vertiente mecanicista, capitaneada por Descartes y desde la tradición subsiguiente que se desarrolló en línea con la utilización del método de la analogía como criterio argumentativo (Huyghens, Hooke, Bernoulli, etc.. Dedicamos asimismo un capítulo aparte a la figura de Newton, quien continúa con dicha tradición en su intento de explicar la naturaleza de la gravitación. Finalmente se procede, a modo de síntesis, a realizar una clasificación de distintos tipos de razonamientos analógicos aportados en el desarrollo histórico en torno a estos temas, estudiando el papel científico y divulgativo de cada uno

 16. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 17. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s

 18. Echte natuur : een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2002-01-01

  The subject of nature valuation and nature conservation has attracted a vast body of social research. And yet there is hardly an accepted theoretical framework with which to clarify dominant present-day concepts of nature and their social backgrounds. Many of today's authors would

 19. Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw : functie en betekenis van het kerkgebouw in een veranderende samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Melchers, Marisa Johanna

  2011-01-01

  This doctoral thesis describes the cultural history of Dutch church architecture in the twentieth century, a period in which more than 5,000 churches were built in the Netherlands. The majority of these houses of worship are not listed buildings and suffer from a lack of maintenance. Because of the

 20. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking: participatiemonitor 2007.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogen, P. van den; Cardol, M.; Speet, M.; Spreeuwenberg, P.; Rijken, M.

  2008-01-01

  Hoe doen mensen met een beperking mee in de maatschappij? Mensen met een lichamelijke beperking wonen en werken meestal net als iedereen, en ook zij zijn niet altijd tevreden met hun werk. Mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken vaak in een speciale omgeving. Het overheidsbeleid

 1. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking: participatiemonitor 2007.

  OpenAIRE

  Hoogen, P. van den; Cardol, M.; Speet, M.; Spreeuwenberg, P.; Rijken, M.

  2008-01-01

  Hoe doen mensen met een beperking mee in de maatschappij? Mensen met een lichamelijke beperking wonen en werken meestal net als iedereen, en ook zij zijn niet altijd tevreden met hun werk. Mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken vaak in een speciale omgeving. Het overheidsbeleid is erop gericht dat iedereen – dus ook mensen met een beperking – zoveel mogelijk ‘gewoon mee kan doen’ in de maatschappij. Bijvoorbeeld werken bij een gewone werkgever, schoolgaan op een gewone school...

 2. De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.B.A.

  2014-01-01

  The thesis is a case study into the development of child labor in the Netherlands in the nineteenth century (up to 1914), focusing on Leiden. Child labor in this study is defined as the market-orientated production of goods and services by people under the age of sixteen years. Concentrating on one

 3. Part C and Part D Compliance Actions

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This page includes results from CMSs Past Performance Review. The report called Spring 2014 Past Performance Review Outlier Results lists MA organizations and Part D...

 4. Pushing for Part Time.

  Science.gov (United States)

  Geber, Beverly

  1987-01-01

  More employees are choosing to work part time. Although this trend started because of working women, some men are choosing part-time positions. Part-time employees forfeit salary and promotion potential, yet most feel the trade is fair and that they are more productive during their working hours. (CH)

 5. Standard biological parts knowledgebase.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Galdzicki

  2011-02-01

  Full Text Available We have created the Knowledgebase of Standard Biological Parts (SBPkb as a publically accessible Semantic Web resource for synthetic biology (sbolstandard.org. The SBPkb allows researchers to query and retrieve standard biological parts for research and use in synthetic biology. Its initial version includes all of the information about parts stored in the Registry of Standard Biological Parts (partsregistry.org. SBPkb transforms this information so that it is computable, using our semantic framework for synthetic biology parts. This framework, known as SBOL-semantic, was built as part of the Synthetic Biology Open Language (SBOL, a project of the Synthetic Biology Data Exchange Group. SBOL-semantic represents commonly used synthetic biology entities, and its purpose is to improve the distribution and exchange of descriptions of biological parts. In this paper, we describe the data, our methods for transformation to SBPkb, and finally, we demonstrate the value of our knowledgebase with a set of sample queries. We use RDF technology and SPARQL queries to retrieve candidate "promoter" parts that are known to be both negatively and positively regulated. This method provides new web based data access to perform searches for parts that are not currently possible.

 6. Standard Biological Parts Knowledgebase

  Science.gov (United States)

  Galdzicki, Michal; Rodriguez, Cesar; Chandran, Deepak; Sauro, Herbert M.; Gennari, John H.

  2011-01-01

  We have created the Knowledgebase of Standard Biological Parts (SBPkb) as a publically accessible Semantic Web resource for synthetic biology (sbolstandard.org). The SBPkb allows researchers to query and retrieve standard biological parts for research and use in synthetic biology. Its initial version includes all of the information about parts stored in the Registry of Standard Biological Parts (partsregistry.org). SBPkb transforms this information so that it is computable, using our semantic framework for synthetic biology parts. This framework, known as SBOL-semantic, was built as part of the Synthetic Biology Open Language (SBOL), a project of the Synthetic Biology Data Exchange Group. SBOL-semantic represents commonly used synthetic biology entities, and its purpose is to improve the distribution and exchange of descriptions of biological parts. In this paper, we describe the data, our methods for transformation to SBPkb, and finally, we demonstrate the value of our knowledgebase with a set of sample queries. We use RDF technology and SPARQL queries to retrieve candidate “promoter” parts that are known to be both negatively and positively regulated. This method provides new web based data access to perform searches for parts that are not currently possible. PMID:21390321

 7. Standard biological parts knowledgebase.

  Science.gov (United States)

  Galdzicki, Michal; Rodriguez, Cesar; Chandran, Deepak; Sauro, Herbert M; Gennari, John H

  2011-02-24

  We have created the Knowledgebase of Standard Biological Parts (SBPkb) as a publically accessible Semantic Web resource for synthetic biology (sbolstandard.org). The SBPkb allows researchers to query and retrieve standard biological parts for research and use in synthetic biology. Its initial version includes all of the information about parts stored in the Registry of Standard Biological Parts (partsregistry.org). SBPkb transforms this information so that it is computable, using our semantic framework for synthetic biology parts. This framework, known as SBOL-semantic, was built as part of the Synthetic Biology Open Language (SBOL), a project of the Synthetic Biology Data Exchange Group. SBOL-semantic represents commonly used synthetic biology entities, and its purpose is to improve the distribution and exchange of descriptions of biological parts. In this paper, we describe the data, our methods for transformation to SBPkb, and finally, we demonstrate the value of our knowledgebase with a set of sample queries. We use RDF technology and SPARQL queries to retrieve candidate "promoter" parts that are known to be both negatively and positively regulated. This method provides new web based data access to perform searches for parts that are not currently possible.

 8. Loose part monitoring device

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nomura, Hiroshi.

  1992-01-01

  The device of the present invention estimates a place where loose parts occur and structural components as the loose parts in a fluid flow channel of a reactor device, to provide information thereof to a plant operator. That is, the device of the present invention comprises (1) a plurality of detectors disposed to each of equipments constituting fluid channels, (2) an abnormal sound sensing device for sensing signals from the detectors, (3) an estimation section for estimating the place where the loose parts occur and the structural components thereof based on the signals sensed by the abnormal sound sensing section, (4) a memory section for storing data of the plant structure necessary for the estimation, and (5) a display section for displaying the result of the estimation. In such a device, the position where the loose parts collide against the plant structural component and the energy thereof are estimated. The dropping path of the loose parts is estimated from the estimation position. Parts to be loose parts in the path are listed up. The parts on the list is selected based on the estimated energy thereby enabling to determine the loose parts. (I.S.)

 9. Controlled parts management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyle, C.M.; Hidalgo, S.P.; Martinez, B.J.

  2004-01-01

  The Controlled Parts Management (CPM) system is based on industry standard practices for managing inventory. CPM is designed to record the movement of any type of inventory in a defined region referred to as an Account or SubAccount. The system is used to track the receiving, processing, storing and transfer of inventory parts. CPM provides information on parts, quantity and the exact location of the inventory. CPM is a barcode-based-part tracking system currently used to track controlled parts that are used in the R and D and testing of weapons; this tracking helps maintain the part pedigree that is required for certification of a weapon or weapon test. CPM includes bar code data collection software programmed into portable bar code readers for automating physical inventory services and remote transaction capture. CPM interfaces to other Engineering systems and supports a 'material content' of a weapons test through the test Bill of Materials and assignment of a unique inventory part in CPM. Additional functionality includes the ability to group or join parts, logically or physically and temporary or permanent, to represent discrete parts, containers, subassemblies and assemblies, and groupings.

 10. Introduction to Part 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2015-01-01

  A brief contextualising discussion of Western Music History and its relations to Theological Aesthetical Thought since Carolingian Times as an introduction to 3 music articles in Part 3 of the volume.......A brief contextualising discussion of Western Music History and its relations to Theological Aesthetical Thought since Carolingian Times as an introduction to 3 music articles in Part 3 of the volume....

 11. Matrix comparison, Part 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Borlund, Pia

  2007-01-01

  The present two-part article introduces matrix comparison as a formal means for evaluation purposes in informetric studies such as cocitation analysis. In the first part, the motivation behind introducing matrix comparison to informetric studies, as well as two important issues influencing such c...

 12. Play your part

  CERN Document Server

  Ramsey, Gaynor

  1978-01-01

  Play your part is a collection of then situations in which students have to take on the roles of particular people and express their opinions, feelings or arguments about the situation. Play your part is intended for use with advanced students of English.

 13. Biostatistics primer: part I.

  Science.gov (United States)

  Overholser, Brian R; Sowinski, Kevin M

  2007-12-01

  Biostatistics is the application of statistics to biologic data. The field of statistics can be broken down into 2 fundamental parts: descriptive and inferential. Descriptive statistics are commonly used to categorize, display, and summarize data. Inferential statistics can be used to make predictions based on a sample obtained from a population or some large body of information. It is these inferences that are used to test specific research hypotheses. This 2-part review will outline important features of descriptive and inferential statistics as they apply to commonly conducted research studies in the biomedical literature. Part 1 in this issue will discuss fundamental topics of statistics and data analysis. Additionally, some of the most commonly used statistical tests found in the biomedical literature will be reviewed in Part 2 in the February 2008 issue.

 14. Workshop 96. Part III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  Part III of the proceedings contain 155 contributions in various fields of science and technology including nuclear engineering, environmental science, and biomedical engineering. Out of these, 10 were selected to be inputted in INIS. (P.A.).

 15. Parts lubas uut muusikakooli

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastas Tallinna Muusikakeskkooli õpilase Judith Partsi kirjale Tallinna Muusikakeskkooli olukorrast lubadusega hoida silma peal Tallinna Muusikakeskkoolile, Tallinna Balletikoolile ja Georg Otsa nim. Muusikakoolile ühise hoone võimaldamisest kokkuehituseks Eesti Muusikaakadeemiaga

 16. Male hypogonadism (Part 1)

  OpenAIRE

  Ye.V. Luchytskyy; V.Yе. Luchytskyy; M.D. Tronko

  2017-01-01

  The first part of the review presents the current data on the prevalence of male hypogonadism, methods of diagnosing different forms of hypogonadism, describes the clinical manifestations of the most common forms of this disease.

 17. Male hypogonadism (Part 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ye.V. Luchytskyy

  2017-05-01

  Full Text Available The first part of the review presents the current data on the prevalence of male hypogonadism, methods of diagnosing different forms of hypogonadism, describes the clinical manifestations of the most common forms of this disease.

 18. Workshop 96. Part III

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-12-01

  Part III of the proceedings contain 155 contributions in various fields of science and technology including nuclear engineering, environmental science, and biomedical engineering. Out of these, 10 were selected to be inputted in INIS. (P.A.)

 19. Land, kennis, moed en eenheid: conflicterende discoursen binnen samenleving en gezin over landbouw en droogte in Noordoost Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Peerboom, I.B.F.C.

  2012-01-01

  This dissertation examines the survival strategies of family farmers in Conceição do Coité, Bahia, in semi-arid Brazil in 1997 and 2008 by using the livelihood framework. It analyses natural capital (land), human capital (work ethic and knowledge), and social capital (mutual aid). Greater access to

 20. Gezond door landbouw en groen. De betekenis van landbouw en groen voor de gezondheid van de stedelijke samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.

  2006-01-01

  De stedelijke gebieden van Nederland krijgen het steeds benauwder. Nieuwbouw verdringt meer en meer het groen in en om de stad, terwijl de 24-uurs-economie de mensen opjaagt. Kwetsbare groepen, onder wie cliënten met een verstandelijke beperking of psychische problematiek, mensen met een

 1. Ruggengraat van de stedelijke samenleving : De rol van de gilden in de stad Utrecht, 1528-1818

  NARCIS (Netherlands)

  Slokker, N.H.

  2009-01-01

  Dutch historiography of the guilds was ‘sectarian’ throughout the nineteenth and much of the twentieth centuries. Catholics, Protestants, and National Socialists expressed appreciation for the guild system for various reasons. Marxists and Liberals took a more critical view and Liberals had the

 2. A sustainable start. Towards sustainable ICT in higher education and research; Een duurzame start. Op weg naar duurzame ICT in het hoger onderwijs en onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmholt, K.A.; Bomhof, F.W. [TNO Informatie- en Communicatie Technologie, Delft (Netherlands)

  2011-03-15

  This document has listed a number of general considerations with regard to sustainability and addresses the more specific situation of the educational institutions: relatively large use of computer equipment and the presence of large groups of people that cannot be considered 'employees'. This document sets out to sketch a wide framework and subsequently focuses on the working environment of an I(C)T manager of a large educational institute who has been given the assignment of making ICT more sustainable. Attention is paid to questions such as: when is ICT sustainable?; how can you measure/account for the sustainability of ICT?; and what are current methods/measures for realizing sustainability of/with ICT?. [Dutch] In dit document wordt een aantal algemene overwegingen m.b.t. duurzaamheid op een rij gezet en wordt ingegaan op de specifiekere situatie waarin onderwijsinstellingen zich bevinden: het gebruik van relatief veel computerapparatuur, en de aanwezigheid van grote groepen mensen die niet als 'werknemer' beschouwd kunnen worden. Dit document begint met het schetsen van een groot kader en focust vervolgens meer in op de werkomgeving van een I(C)T-manager van een grote onderwijsinstelling die de opdracht krijgt 'de ICT duurzaam te maken'. Daarbij is aandacht besteed aan antwoorden op de volgende vragen: wanneer is ICT duurzaam?; hoe kun je de duurzaamheid van ICT meten/verantwoorden?; en wat zijn huidige methoden/maatregelen om duurzaamheid van en met ICT bereiken?.

 3. Plutonium microstructures. Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cramer, E.M.; Bergin, J.B.

  1981-09-01

  This report is the first of three parts in which Los Alamos and Lawrence Livermore National Laboratory metallographers exhibit a consolidated set of illustrations of inclusions that are seen in plutonium metal as a consequence of inherent and tramp impurities, alloy additions, and thermal or mechanical treatments. This part includes illustrations of nonmetallic and intermetallic inclusions characteristic of major impurity elements as an aid to identifying unknowns. It also describes historical aspects of the increased purity of laboratory plutonium samples, and it gives the composition of the etchant solutions and describes the etching procedure used in the preparation of each illustrated sample. 25 figures

 4. PHP The Good Parts

  CERN Document Server

  MacIntyre, Peter

  2010-01-01

  Get past all the hype about PHP and dig into the real power of this language. This book explores the most useful features of PHP and how they can speed up the web development process, and explains why the most commonly used PHP elements are often misused or misapplied. You'll learn which parts add strength to object-oriented programming, and how to use certain features to integrate your application with databases. Written by a longtime member of the PHP community, PHP: The Good Parts is ideal for new PHP programmers, as well as web developers switching from other languages. Become familiar w

 5. Multiple part feeding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvilshøj, Mads; Bøgh, Simon; Nielsen, Oluf Skov

  2012-01-01

  " is capable of successfully servicing four part feeders in three production cells using command signals from an Open Process Control (OPC) server. Furthermore, the paper presents future research and development suggestions for AIMM, which contributes to near-term industrial maturation and implementation...

 6. Workshop 96. Part II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  Part II of the seminar proceedings contains contributions in various areas of science and technology, among them materials science in mechanical engineering, materials science in electrical, chemical and civil engineering, and electronics, measuring and communication engineering. In those areas, 6 contributions have been selected for INIS. (P.A.).

 7. Basic Electricity. Part 3.

  Science.gov (United States)

  Kilmer, Donald C.

  Third (part 3) in a set of four guides designed for the student interested in a vocation in electrical work, this guide includes four units: Unit VI--Ohm's Law, covering six lessons (voltage, current-flow and resistance, the Ohm's Law formula, formula for finding voltage, formula for finding resistance); Unit VII--Voltages, covering five lessons…

 8. Workshop 96. Part II

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-12-01

  Part II of the seminar proceedings contains contributions in various areas of science and technology, among them materials science in mechanical engineering, materials science in electrical, chemical and civil engineering, and electronics, measuring and communication engineering. In those areas, 6 contributions have been selected for INIS. (P.A.)

 9. Workshop 95. Part I

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-12-01

  The proceedings of the seminar contain more than 420 contributions divided into 21 areas of interest. In Part I, 144 contributions are presented from the following fields: mathematics, physics, chemistry, engineering informatics and cybernetics, computer art, and fluid mechanics. For input in INIS, 15 contributions were selected from the physics section and 1 from the chemistry section. (J.B.)

 10. Workshop 95. Part I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The proceedings of the seminar contain more than 420 contributions divided into 21 areas of interest. In Part I, 144 contributions are presented from the following fields: mathematics, physics, chemistry, engineering informatics and cybernetics, computer art, and fluid mechanics. For input in INIS, 15 contributions were selected from the physics section and 1 from the chemistry section. (J.B.).

 11. Workshop 93. Part A

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-12-31

  The aim of the seminar was to present and discuss the latest results obtained in research at the Czech Technical University and collaborating institutions. Part A of the Proceedings contains 99 contributions from the following fields: physical electronics and optics, mathematics, informatics and cybernetics, and materials engineering. Two contributions were selected for INIS. (J.B.).

 12. MIRD methodology. Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rojo, Ana M.

  2004-01-01

  This lecture develops the MIRD (Medical Internal Radiation Dose) methodology for the evaluation of the internal dose due to the administration of radiopharmaceuticals. In this first part, the basic concepts and the main equations are presented. The ICRP Dosimetric System is also explained. (author)

 13. MIRD methodology. Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gomez Parada, Ines

  2004-01-01

  This paper develops the MIRD (Medical Internal Radiation Dose) methodology for the evaluation of the internal dose due to the administration of radiopharmaceuticals. In this second part, different methods for the calculation of the accumulated activity are presented, together with the effective half life definition. Different forms of Retention Activity curves are also shown. (author)

 14. Machine Parts as Metaphor.

  Science.gov (United States)

  Porter, Gerald

  The connection between Language for Specific Purposes (LSP) and literature is discussed with examples of technical vocabulary drawn from a variety of writers, with particular attention to a sketch by the British dramatist Harold Pinter, "Trouble in the Works," which makes extensive use of the terminology of machine parts. It is noted…

 15. Workshop 93. Part A

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  The aim of the seminar was to present and discuss the latest results obtained in research at the Czech Technical University and collaborating institutions. Part A of the Proceedings contains 99 contributions from the following fields: physical electronics and optics, mathematics, informatics and cybernetics, and materials engineering. Two contributions were selected for INIS. (J.B.)

 16. Concern for older parts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Titus, E.; Spink, T.; Cookson, B.; Tenera, L.P.

  1992-01-01

  For the last half decade, regulatory expectations of the procurement process for nuclear commercial-grade safety-related materials have increase. The changes have been driven by concern for fraudulent or misrepresented parts and the loss of original equipment manufacturers. The industry responded to these concerns by developing improved procurement programs that changed how parts were specified and received and provided for verification of attributes that were critical to the successful performance of safety functions(s). Like its counterparts, Duquesne Light Company (DLCo), Beaver Valley power station began applying these enhanced requirements to procurements initiated after January 1, 1990, in response to the Nuclear Management and Resources Council initiative on dedication. Procurements prior to this data were not subject to the new requirements

 17. Workshop 93. Part B

  International Nuclear Information System (INIS)

  1993-01-01

  The aim of the seminar was to present and discuss the latest results obtained in research at the Czech Technical University and collaborating institutions. Part B of the Proceedings contains 109 contributions from the following fields: physics; medical engineering; fluid mechanics, environmental engineering, and structural mechanics. Fourteen contributions dealing with nuclear physics, plasma physics, quantum physics, nuclear chemistry, and computational physics were selected for INIS. (J.B.)

 18. Electricity Bill [Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parkinson, C.; Hogg, N.; Salmond, A.

  1988-01-01

  The paper presents the first part of the Parliamentary debate on the second reading of the Electricity Bill, House of Commons, London 1988. The Bill sets out the government's proposals for the restructuring and privatisation of the electricity supply industry throughout Great Britain. Customers and suppliers, choice for the consumer, competition promotion, security of supply, nuclear power stations, and cost, are all discussed. (U.K.)

 19. Workshop 93. Part B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-12-31

  The aim of the seminar was to present and discuss the latest results obtained in research at the Czech Technical University and collaborating institutions. Part B of the Proceedings contains 109 contributions from the following fields: physics; medical engineering; fluid mechanics, environmental engineering, and structural mechanics. Fourteen contributions dealing with nuclear physics, plasma physics, quantum physics, nuclear chemistry, and computational physics were selected for INIS. (J.B.).

 20. Workshop 96. Part I

  International Nuclear Information System (INIS)

  1995-12-01

  The proceedings of the seminar contain nearly 500 contributions divided into 22 fields of science and technology. In Part I, 167 contributions are presented in the following areas: mathematics, physics, chemistry, engineering informatics and cybernetics, computers, and fluid mechanics. For input in INIS, 19 contributions were selected from the Physics section, 2 from the Mathematics section, and 4 from the Chemistry section. (P.A.)

 1. Workshop 96. Part I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The proceedings of the seminar contain nearly 500 contributions divided into 22 fields of science and technology. In Part I, 167 contributions are presented in the following areas: mathematics, physics, chemistry, engineering informatics and cybernetics, computers, and fluid mechanics. For input in INIS, 19 contributions were selected from the Physics section, 2 from the Mathematics section, and 4 from the Chemistry section. (P.A.).

 2. Endocrine system: part 1.

  Science.gov (United States)

  Johnstone, Carolyn; Hendry, Charles; Farley, Alistair; McLafferty, Ella

  2014-05-27

  This article, which forms part of the life sciences series and is the first of two articles on the endocrine system, examines the structure and function of the organs of the endocrine system. It is important that nurses understand how the endocrine system works and its role in maintaining health. The role of the endocrine system and the types, actions and control of hormones are explored. The gross structure of the pituitary and thyroid glands are described along with relevant physiology. Several disorders of the thyroid gland are outlined. The second article examines growth hormone, the pancreas and adrenal glands.

 3. Fuel cells (part 2)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campanari, S.; Macchi, E.

  1999-01-01

  The article, following and completing the issues dealt with in part 1 (CH4 Energia Metano, 1/99, p. 7), describe the operating characteristic and construction features of molten carbonate and solid oxide fuel cells (MCFC and SOFC). For the latter type, construction cost are evaluated by various authors and research institutes. The article ends by presenting some tables showing the classification and the main characteristics of various fuel cells, and well as the effect of some gases on the behaviour of some of them [it

 4. Java The Good Parts

  CERN Document Server

  Waldo, Jim

  2010-01-01

  What if you could condense Java down to its very best features and build better applications with that simpler version? In this book, veteran Sun Labs engineer Jim Waldo reveals which parts of Java are most useful, and why those features make Java among the best programming languages available. Every language eventually builds up crud, Java included. The core language has become increasingly large and complex, and the libraries associated with it have grown even more. Learn how to take advantage of Java's best features by working with an example application throughout the book. You may not l

 5. R806 (part 1)

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1976-01-01

  R806 was designed by the BNL-CERN-Syracuse-Yale Collaboration (Bill Willis spokesman) to study large transverse momentum phenomena, and installed in intersection 8 of the ISR. The main detectors were Lithium foil transition radiation detectors to identify electrons and liquid argon calorimeters to measure the energy of the electrons and photons (among the first such calorimeters to be used in an experiment). In part 1 there were two modules, top and bottom of the horizontal beam pipe; the black vertical pipe contains the cryogenics (LN2 and Lar) and is connected to the two modules with the horizontal piping.

 6. Alveolar Soft Part Sarcoma.

  Science.gov (United States)

  Jaber, Omar I; Kirby, Patricia A

  2015-11-01

  Alveolar soft part sarcoma is a rare neoplasm usually arising in the soft tissues of the lower limbs in adults and in the head and neck region in children. It presents primarily as a slowly growing mass or as metastatic disease. It is characterized by a specific chromosomal alteration, der(17)t(X:17)(p11:q25), resulting in fusion of the transcription factor E3 (TFE3) with alveolar soft part sarcoma critical region 1 (ASPSCR1) at 17q25. This translocation is diagnostically useful because the tumor nuclei are positive for TFE3 by immunohistochemistry. Real-time polymerase chain reaction to detect the ASPSCR1-TFE3 fusion transcript on paraffin-embedded tissue blocks has been shown to be more sensitive and specific than detection of TFE3 by immunohistochemical stain. Cathepsin K is a relatively recent immunohistochemical stain that can aid in the diagnosis. The recent discovery of the role of the ASPSCR1-TFE3 fusion protein in the MET proto-oncogene signaling pathway promoting angiogenesis and cell proliferation offers a promising targeted molecular therapy.

 7. Mapping sequences by parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guziolowski Carito

  2007-09-01

  Full Text Available Abstract Background: We present the N-map method, a pairwise and asymmetrical approach which allows us to compare sequences by taking into account evolutionary events that produce shuffled, reversed or repeated elements. Basically, the optimal N-map of a sequence s over a sequence t is the best way of partitioning the first sequence into N parts and placing them, possibly complementary reversed, over the second sequence in order to maximize the sum of their gapless alignment scores. Results: We introduce an algorithm computing an optimal N-map with time complexity O (|s| × |t| × N using O (|s| × |t| × N memory space. Among all the numbers of parts taken in a reasonable range, we select the value N for which the optimal N-map has the most significant score. To evaluate this significance, we study the empirical distributions of the scores of optimal N-maps and show that they can be approximated by normal distributions with a reasonable accuracy. We test the functionality of the approach over random sequences on which we apply artificial evolutionary events. Practical Application: The method is illustrated with four case studies of pairs of sequences involving non-standard evolutionary events.

 8. LGBTQ Youth Part 1.

  Science.gov (United States)

  Perron, Tracy; Kartoz, Connie; Himelfarb, Chaya

  2017-03-01

  In order to provide holistic care, school nurses must be culturally competent by being sensitive to health disparities experienced by students in at-risk populations. Despite the growing acceptance toward gender and sexual minorities, LGBTQ youth remain an at-risk population in our communities and our schools. School nurses as well as school counselors, social workers, and psychologists can increase their cultural competence in caring for this group of students by increasing their understanding of appropriate terminology and risks associated with this vulnerable group. This article is Part 1 of a two-article series designed to increase school nurses' abilities to advocate and care for LGBTQ youth in school settings. This first article provides information regarding proper terminology and current percentages of youth who identify as LGBTQ and concludes with implications for school nurses, including resources for nurses, school staff, and families.

 9. LGBTQ Part 2.

  Science.gov (United States)

  Perron, Tracy; Kartoz, Connie; Himelfarb, Chaya

  2017-03-01

  In addition to dealing with the normal challenges of being a teenager, many times LGBTQ youth have to deal with harassment, intimidation, and bullying on a daily basis as they disproportionately experience verbal and physical harassment while in school as a result of their sexual orientation and/or gender identity. This violence adversely affects these students' health and well-being as reflected in the depression and suicide rate among LGBTQ youth. As Part 2 of a series in articles on caring for LGBTQ youth in a school setting, this article reviews specific health risks in this group of students. School nurses can help reduce disparities in health for LGBTQ youth by understanding risk for psychological consequences of bullying and advocating for a just and responsive social school culture. Implications for school nurses include educating school staff and families as well as providing prompt and appropriate referrals for necessary psychological care.

 10. Rickets: Part I.

  Science.gov (United States)

  Shore, Richard M; Chesney, Russell W

  2013-01-01

  Rickets is characterized by impaired mineralization and ossification of the growth plates of growing children caused by a variety of disorders, the most frequent of which is nutritional deficiency of vitamin D. Despite ample knowledge of its etiology and the availability of cost-effective methods of preventing it, vitamin D deficiency rickets remains a significant problem in developing and developed countries. This two-part review covers the history, etiology, pathophysiology and clinical and radiographical findings of vitamin D deficiency rickets. Other less frequent causes of rickets and some of the disorders entering into the differential diagnoses of rickets are also considered. Controversial issues surrounding vitamin D deficiency include determination of what constitutes vitamin D sufficiency and the potential relationship between low levels of vitamin D metabolites in many individuals and unexplained fractures in infants.

 11. Job sharing. Part 1.

  Science.gov (United States)

  Anderson, K; Forbes, R

  1989-01-01

  This article is the first of a three part series discussing the impact of nurses job sharing at University Hospital, London, Ontario. This first article explores the advantages and disadvantages of job sharing for staff nurses and their supervising nurse manager, as discussed in the literature. The results of a survey conducted on a unit with a large number of job sharing positions, concur with literature findings. The second article will present the evaluation of a pilot project in which two nurses job share a first line managerial position in the Operating Room. The third article will relate the effects of job sharing on women's perceived general well being. Job sharing in all areas, is regarded as a positive experience by both nurse and administrators.

 12. Part 6: Forest monitoring

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  In this part the results of forest monitoring on Hungarian and Slovak territory are presented. The two countries examine the growth and the health conditions of trees in similar ways. The monitoring sites in the Slovak and Hungarian territories, included in the joint monitoring, are shown on figure. The Slovak Party has already evaluated the wood yield data for 1996, the weekly girth growth observations in 1996 were not performed yet. So far on the Hungarian side only the weekly girth growth data are available for the year 1996, the wood yield data for 1996 are being processed. In the evaluation of Hungarian side only the results obtained for the period from 1992 to 1995 were analysed. Moreover, on the Slovak side an evaluation of the health conditions of trees based on aerial was carried out. The Hungarian party did not carried out such a survey, therefore the evaluation is based only on field (on-the-spot) observations

 13. Loose parts monitoring system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wakasa, Kohji; Nishida, Eiichi; Ishii, Kazuo; Yamanaka, Hiroto.

  1987-01-01

  In the loose parts monitoring system (LPMS), installed for integrity monitoring of the nuclear power plants; when there occur foreign metallic objects in the reactor primary system, including a steam generator and the piping, the sounds caused by them moving with the cooling water and thereby getting in contact with various structures are detected. Its purpose is, therefore, to detect any abnormality in the reactor plant system through such abnormal sounds due to loose or fallen supports etc., and so provide this information to the reactor operators. In principle, accelerometers are distributed in such as reactor vessel, steam generator, coolant pumps, etc., so that various sounds are collected and converted into electrical signals, followed by analysis of the data. Described are the LPMS configuration/functions, the course taken in LPMS development, future problems, etc. (Mori, K.)

 14. Fuel cycle math - part one

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This article is Part One of a two-part article that reviews some of the numbers associated with the nuclear fuel cycle. The contents of Part One include: composition of the element uranium, considering atomic mass and weight-percent of the isotopes; uranium in the ground, including ore grades; mining, with dilution factors and recovery rates; ore sorting, including concentration factors; and uranium recovery. No financial information is presented in either Part One or Part Two

 15. Sustainable eye-catcher. Greenhouse complex Anthura in Bleiswijk, Netherlands; Duurzame blikvanger. Kassencomplex Anthura in Bleiswijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Overeijnder, F. [Overeijnder Van den Dool, Capelle aan den IJssel (Netherlands); Snellens, N.C. [Priva, De Lier (Netherlands)

  2011-06-15

  The architecture is impressive and a true eye catcher. Anthura's greenhouse building complex seems futuristic, but also stems from the design of the impressive greenhouses of the Royal Botanic Gardens of Kew, in London and the distinguished orangeries of castles and palaces. At the same time, the complex is a beautiful and modern example of sustainable and innovative entrepreneurship in glasshouse horticulture. The new 'Hortus Anthura' offers a pleasant and healthy climate for both crops and employees, is a great addition to the surrounding area, saves the environment and the climate and provides higher quality products. [Dutch] De indrukwekkende architectuur is een regegrechte blikvanger. Het kassencomplex van Anthura in Bleiswijk doet futuristisch aan, maar grijpt ook terug op de vormgeving van indrukwekkende greenhouses in de Royal Botanic Gardens van Kew in Londen en de deftige oranjerieen van kastelen en paleizen. Tegelijk is het complex een fraai en actueel voorbeeld van duurzaam en innovatief ondernemen in de glastuinbouw. De nieuwe 'Hortus Anthura' biedt zowel de planten als de medewerkers een goed leefklimaat, is een aanwinst voor de omgeving, spaart milieu en klimaat en levert een kwalitatief beter product.

 16. DEUGD. Sustainable energy from concentrated flows in Deventer, Netherlands; DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Telkamp, P.; Flameling, A.G. [Tauw, Deventer (Netherlands); Wempe, J.F.D.B.; De Wit, J.B. [Saxion Hogeschool, Deventer (Netherlands)

  2011-12-15

  The Dutch DEUGD project looks at options for expanding the energy produced at the sewage water treatment plant in Deventer (biogas) with concentrated toilet water (blackwater)and organic kitchen waste from new dwellings in the north of Deventer. The research focuses on the feasibility of using the energy content of waste water and organic kitchen waste in the north of Deventer for heating housing projects. Starting point is to first use the existing infrastructure of the sewage water treatment plant (existing sludge digestion and CHP) and subsequently (medium-term) expansion of this infrastructure or of the delivery of biogas. This report presents the results of this feasibility study [Dutch] In het project DEUGD wordt vastgesteld of het mogelijk is om de energie die op de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Deventer wordt geproduceerd in de vorm van biogas te vergroten met geconcentreerd toiletwater (zwartwater) en organisch keukenafval (GF) uit nieuwe woningen in het noorden van Deventer. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid om de energie-inhoud van het afvalwater en het organisch keukenafval te gebruiken in het noorden van Deventer voor de verwarming van woningbouwprojecten. Uitgangspunt is in eerste instantie het gebruiken van de bestaande infrastructuur op de rwzi (bestaande slibgisting en Warmte-Kracht Koppeling (WKK)) en in tweede instantie (middellange termijn) een uitbreiding van deze infrastructuur of het leveren van biogas. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek.

 17. Scenario's voor duurzame energie in verkeer en vervoer; beoordeling op verschillende criteria voor duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; RIM

  2003-01-01

  The study documented here deals with the technical potential of sustainable energy sources to reduce the use of fossil fuels in the long term (2050) by more than 80% compared to their use in 1990. Biomass alone was shown to have insufficient potential to reach this goal where CO2 emissions are

 18. Energy conservation and sustainable employment. Curse or blessing?; Energiebesparing en duurzame arbeid. Vloek of zegen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Settels, P.J.M. [Safety, Health Services and Ergonomics, ING HR-Nederland, Amsterdam (Netherlands)

  2010-11-15

  Energy conservation and sustainable employment is a contradiction. Sustainable employment is the fine tuning between work, tools and people. Sustainable physical working conditions and seasonal influences on human beings. Daylight Prevention for heat and cold resistance. Good illuminance is justified light. Improper light brings discomfort and costs money. LED lighting when it is not applied in the right way; costs of leakage. Integration of technology and human expertise provides sustainable human vitality, lower maintenance facilities, proper energy bills, higher returns for the company. Profit for management and shareholders and for the Netherlands as a whole. [Dutch] Uit verschillende onderzoeken blijkt dat positieve waardering meer en langduriger een hoger prestatie rendement oplevert, dan te wijzen op het verbeteren van de slechte prestaties. In dit artikel wordt een en ander opgehangen aan pogingen van bedrijven om energie te besparen en de arbeid duurzaam te maken en de werkomstandigheden te verbeteren.

 19. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 20. 81 options. Technology for sustainable development; 81 mogelijkheden. Technologie voor duurzame ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Kuijper, J.; Smeets, E. [TNO Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO-STB, Apeldoorn (Netherlands); Annokee, G.J. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands); Minne, B. [Centraal Planbureau CPB, The Hague (Netherlands)

  1997-03-01

  An outline is given of the chances and threats of technological developments for the environment in the next 25 years. First, the most important technological supply-side developments were inventorized and assessed for their environmental relevance and in the light of three CPB-scenarios. From the results of the analysis it appears that their are many options to improve the environmental efficiency of products and processes. An important motive to develop environment-efficient technology is the price of energy. A higher price for energy will stimulate the development of energy efficient products and processes. Also the interest for dematerialization will increase while the processing of basic materials and the use of materials requires energy too. A second important motive is the demand for environment-efficient products. The market introduction of new environment-friendly products strongly depends on the quality consciousness (including the environmental quality) of the consumer. With respect to the environmental policy it can be concluded that technological innovation is important in the transfer of a decontamination-based policy to a prevention-based policy. 95 refs.

 1. With tactful policy towards sustainable mobility; Met beleid naar duurzame mobiliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagter, H. [Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Verkeer en Waterstaat VenW, Den Haag (Netherlands); Weterings, R. [TNO, Delft (Netherlands)

  2009-11-12

  This report offers a view on policy measures that may be needed to realize the CO2 reduction targets for traffic and transport in 2020 and beyond. It provides a summary of the results of a dialogue supervised by TNO between key persons from trade and industry, the government, social organizations and knowledge institutes. Four thematic work sessions were dedicated to identifying the measures that hold the largest reduction potential, an exploration was done to find out how the measures can realize maximum impact and what is needed for these measures to realize maximum impact. The result will be used as input for the evaluation of 'Clean and Efficient' and for further policy development. [Dutch] Het voorliggende rapport biedt zicht op de beleidsmaatregelen die mogelijk nodig zijn om de CO2-reductiedoelen voor verkeer en vervoer in 2020 en verder te behalen. Het vormt een samenvatting van de resultaten van een door TNO begeleidde dialoog tussen sleutelpersonen uit bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. In vier thematische werksessies zijn de maatregelen met het grootste reductiepotentieel geidentificeerd, is verkend hoe de haalbaarheid gemaximaliseerd kan worden en wat er voor nodig is om met deze maatregelen maximale impact te realiseren. Het resultaat vormt input voor de evaluatie van 'Schoon en Zuinig' en voor verdere beleidsontwikkeling.

 2. Total Energy. Sustainable cooling and heating in supermarkets; Total Energy. Duurzame koeling en verwarming supermarkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  In 8 articles attention is paid to different aspects of cooling and heating in supermarkets: new coolants in the food retail sector, the climate plan of the Dutch Food Retail Association (CBL), he Round Table discussion with between CBL and supermarket chains about research results, approach and targets, the use of CO2 refrigeration in supermarkets, leakage of coolants from refrigerators and freezers in Dutch supermarkets, the energy efficient and environment-friendly refrigerator and freezer equipment of the distribution centre of supermarket chain C1000 in Raalte, Netherlands, changes for cooling techniques in the EIA energy list (Energy investment deduction scheme) and finally education options for the refrigeration industry in the Netherlands. [Dutch] In 8 artikelen wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten m.b.t. koeling en verwarming in supermarkten: nieuwe koelmiddelen in de 'food retail sector, het klimaatplan van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Rondetafel overleg met de CBL en supermarktketens over onderzoeksresultaten, aanpak en doelen, de toepassing van CO2 koeling in supermarkten, lekkage van koelmiddelen uit koel- en vriesinstallaties in Nederlandse supermarkten, de energiezuinige en milieuvriendelijke koel-vriesinstallatie van het distributiecentrum van de supermarktketen C1000 in Raalte, wijzigingen voor koeltechniek in de EIA energielijst (Energie Investeringsaftrek subsidieregeling), en tenslotte opleidingsmogelijkheden voor de koeltechnische sector in Nederland.

 3. Duurzame Mobiliteit: ook verkeersveiligheidseffecten in beeld brengen : een kwalitatief overzicht van feitelijke en mogelijke verkeersveiligheidswinst.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2011-01-01

  Sustainable Mobility: also point out the road safety effects; A qualitative overview of actual and possible road safety gains. Mobility and sustainability are of vital importance for modern society. The two are combined in the concept Sustainable Mobility: an environment-friendly type of mobility.

 4. Een Duurzame Alliantie : Gilden en Regenten in Zeeland, 1600-1800

  NARCIS (Netherlands)

  Remmerswaal, L.H.

  2006-01-01

  From the late Middle Ages until the mid-eighteenth century, guilds exerted substantial social control in cities and towns throughout Western Europe. Their functions covered social and cultural affairs, politics and economics and defined social relations within urban communities. The literature

 5. Study on sustainable energy supply for Triflor [tulip business]; Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor [tulpenbedrijf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijssen, J.

  2009-09-15

  The energy supply of the Tulip cultivation and hot-bed company Triflor has been mapped and the economic feasibility of various alternatives has been studied. [Dutch] De energievoorziening van het tulpenteelt- en broeibedrijf Triflor, Nieuwe Niedorp, is in kaart gebracht en de economische haalbaarheid van diverse alternatieven is onderzocht.

 6. [Neurology! Adieau? (Part 2)].

  Science.gov (United States)

  Szirmai, Imre

  2010-05-30

  The education of neurologists is debilitated worldwide. University professors are engaged in teaching, research and patient-care. This triple challenge is very demanding, and results in permanent insecurity of University employees. To compensate for the insufficient clinical training, some institutes in the USA employ academic staff members exclusively for teaching. The formation of new subspecialties hinders the education and training of general neurologists. At present, four generations of medical doctors are working together in hospitals. The two older generations educate the younger neurologists who have been brought up in the world of limitless network of sterile information. Therefore their manual skills at the bedside and their knowledge of emergency treatment are deficient. Demographics of medical doctors changed drastically. Twice as many women are working in neurology and psychiatry than men. Integrity of neurology is threatened by: (1) Separation of the cerebrovascular diseases from general neurology. Development of "stroke units" was facilitated by the better reimbursement for treatment and by the interest of the pharmaceutical companies. Healthcare politics promoted the split of neurology into two parts. The independent status of "stroke departments" will reduce the rest of clinical neurology to outpatient service. (2) The main argumentation to segregate the rare neurological diseases was that their research will provide benefit for the diseases with high prevalence. This argumentation serves territorial ambitions. The separation of rare diseases interferes with the teaching of differential diagnostics in neurological training. The traditional pragmatic neurology can not be retrieved. The faculty of neurology could retain its integrity by the improvement of diagnostic methods and the ever more effective drugs. Nevertheless, even the progression of neurological sciences induces dissociation of clinical neurology. Neurology shall suffer fragmentation if

 7. Part I. Emergency workers

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-01-01

  This monograph deals with assessment of radiological health effects of the Chernobyl accident for emergency workers (part 1) and the population of the contaminated areas in Russia (part 2). The Chernobyl emergency workers and people living in the contaminated areas of Russia received much lower doses than the population of Hiroshima and Nagasaki and it was unclear whether risks of radiation-induced cancers derived with the Japanese data could be extrapolated to the low dose range However, it was predicted as early as in 1990 that the thyroid cancer incidence might be increasing due to incorporated 131 irradiation. What conclusions can be drawn from regarding cancer incidence among emergency workers and residents of the contaminated areas in Russia and the role of the radiation factor on the basis of the registry data? Leukemia incidence. Leukemia incidence is known to be one of principal indications of radiation effects. The radiation risk for leukemias is 3-4 times higher that for solid cancers and its latent period is estimated to be 2-3 years after exposure. Results of the radiation epidemiological studies discussed in this book show that in the worst contaminated Bryansk region the leukemia incidence rate is not higher than in the country in general. Even though some evidence exists for the dose response relationship, the radiation risks appear to be not statistically significant. Since risks of leukemia are known to be higher for those who were children at exposure, long-term epidemiological studies need to be continued. The study of leukemias among emergency workers strongly suggest the existence of dose response relationship. In those who received external doses more than 0.15 Gy the leukemia incidence rate is two time higher and these emergency workers should be referred to as a group of increased radiation risk. Solid cancers. The obtained results provide no evidence to a radiation-induced increase in solid cancers among residents of the contaminated areas

 8. Part II. Population

  International Nuclear Information System (INIS)

  2004-01-01

  This monograph deals with assessment of radiological health effects of the Chernobyl accident for emergency workers (part 1) and the population of the contaminated areas in Russia (part 2). The Chernobyl emergency workers and people living in the contaminated areas of Russia received much lower doses than the population of Hiroshima and Nagasaki and it was unclear whether risks of radiation-induced cancers derived with the Japanese data could be extrapolated to the low dose range However, it was predicted as early as in 1990 that the thyroid cancer incidence might be increasing due to incorporated 131 irradiation. What conclusions can be drawn from regarding cancer incidence among emergency workers and residents of the contaminated areas in Russia and the role of the radiation factor on the basis of the registry data? Leukemia incidence. Leukemia incidence is known to be one of principal indications of radiation effects. The radiation risk for leukemias is 3-4 times higher that for solid cancers and its latent period is estimated to be 2-3 years after exposure. Results of the radiation epidemiological studies discussed in this book show that in the worst contaminated Bryansk region the leukemia incidence rate is not higher than in the country in general. Even though some evidence exists for the dose response relationship, the radiation risks appear to be not statistically significant. Since risks of leukemia are known to be higher for those who were children at exposure, long-term epidemiological studies need to be continued. The study of leukemias among emergency workers strongly suggest the existence of dose response relationship. In those who received external doses more than 0.15 Gy the leukemia incidence rate is two time higher and these emergency workers should be referred to as a group of increased radiation risk. Solid cancers. The obtained results provide no evidence to a radiation-induced increase in solid cancers among residents of the contaminated areas

 9. Medicare Utilization for Part B

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This link takes you to the Medicare utilization statistics for Part B (Supplementary Medical Insurance SMI) which includes the Medicare Part B Physician and Supplier...

 10. Development of Aircraft Sandwich Parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Křena

  2000-01-01

  Full Text Available The presented paper shows the design and development process of sandwich parts. A spoiler plate and a main landing gear door are developed. Sandwich parts are made of C/E composite facings and a foam core. FE models have been used for optimization of structures. Emphasis has been placed on deformations of parts under a few load cases. Experimental tests have been used for a verification of structure parts loaded by concentrated forces.

 11. Exploring Water Pollution. Part II

  Science.gov (United States)

  Rillo, Thomas J.

  1975-01-01

  This is part two of a three part article related to the science activity of exploring environmental problems. Part one dealt with background information for the classroom teacher. Presented here is a suggested lesson plan on water pollution. Objectives, important concepts and instructional procedures are suggested. (EB)

 12. Part Objects and Their Location

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ole Lehrmann; Møller-Pedersen, Birger

  1992-01-01

  The notion of location of part objects is introduced, yielding a reference to the containing object. Combined with locally defined objects and classes (block structure), singularly defined part objects, and references to part objects, it is a powerful language mechanism for defining objects...

 13. Condition based spare parts supply

  NARCIS (Netherlands)

  Lin, X.; Basten, Robertus Johannes Ida; Kranenburg, A.A.; van Houtum, Geert-Jan

  2012-01-01

  We consider a spare parts stock point that serves an installed base of machines. Each machine contains the same critical component, whose degradation behavior is described by a Markov process. We consider condition based spare parts supply, and show that an optimal, condition based inventory policy

 14. Machine for dismantling metal parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prokopov, O.I.; Loginovskiy, V.I.; Yagudin, S.Z.

  1982-01-01

  The purpose of the invention is to reduce the outlays of time for dismantling metal parts under conditions of eliminating open gas and oil gushers in operational drilling. This goal is achieved because the machine for dismantling the metal parts is equipped with a set of clamping elements arranged on the chassis, where each of them has a drive.

 15. The MAJORANA Parts Tracking Database

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abgrall, N. [Nuclear Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA (United States); Aguayo, E. [Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA (United States); Avignone, F.T. [Department of Physics and Astronomy, University of South Carolina, Columbia, SC (United States); Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States); Barabash, A.S. [Institute for Theoretical and Experimental Physics, Moscow (Russian Federation); Bertrand, F.E. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States); Brudanin, V. [Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russian Federation); Busch, M. [Department of Physics, Duke University, Durham, NC (United States); Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, NC (United States); Byram, D. [Department of Physics, University of South Dakota, Vermillion, SD (United States); Caldwell, A.S. [South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD (United States); Chan, Y-D. [Nuclear Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA (United States); Christofferson, C.D. [South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD (United States); Combs, D.C. [Department of Physics, North Carolina State University, Raleigh, NC (United States); Triangle Universities Nuclear Laboratory, Durham, NC (United States); Cuesta, C.; Detwiler, J.A.; Doe, P.J. [Center for Experimental Nuclear Physics and Astrophysics, and Department of Physics, University of Washington, Seattle, WA (United States); Efremenko, Yu. [Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee, Knoxville, TN (United States); Egorov, V. [Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russian Federation); Ejiri, H. [Research Center for Nuclear Physics and Department of Physics, Osaka University, Ibaraki, Osaka (Japan); Elliott, S.R. [Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (United States); and others

  2015-04-11

  The MAJORANA DEMONSTRATOR is an ultra-low background physics experiment searching for the neutrinoless double beta decay of {sup 76}Ge. The MAJORANA Parts Tracking Database is used to record the history of components used in the construction of the DEMONSTRATOR. The tracking implementation takes a novel approach based on the schema-free database technology CouchDB. Transportation, storage, and processes undergone by parts such as machining or cleaning are linked to part records. Tracking parts provide a great logistics benefit and an important quality assurance reference during construction. In addition, the location history of parts provides an estimate of their exposure to cosmic radiation. A web application for data entry and a radiation exposure calculator have been developed as tools for achieving the extreme radio-purity required for this rare decay search.

 16. The MAJORANA Parts Tracking Database

  Science.gov (United States)

  Abgrall, N.; Aguayo, E.; Avignone, F. T.; Barabash, A. S.; Bertrand, F. E.; Brudanin, V.; Busch, M.; Byram, D.; Caldwell, A. S.; Chan, Y.-D.; Christofferson, C. D.; Combs, D. C.; Cuesta, C.; Detwiler, J. A.; Doe, P. J.; Efremenko, Yu.; Egorov, V.; Ejiri, H.; Elliott, S. R.; Esterline, J.; Fast, J. E.; Finnerty, P.; Fraenkle, F. M.; Galindo-Uribarri, A.; Giovanetti, G. K.; Goett, J.; Green, M. P.; Gruszko, J.; Guiseppe, V. E.; Gusev, K.; Hallin, A. L.; Hazama, R.; Hegai, A.; Henning, R.; Hoppe, E. W.; Howard, S.; Howe, M. A.; Keeter, K. J.; Kidd, M. F.; Kochetov, O.; Konovalov, S. I.; Kouzes, R. T.; LaFerriere, B. D.; Leon, J. Diaz; Leviner, L. E.; Loach, J. C.; MacMullin, J.; Martin, R. D.; Meijer, S. J.; Mertens, S.; Miller, M. L.; Mizouni, L.; Nomachi, M.; Orrell, J. L.; O`Shaughnessy, C.; Overman, N. R.; Petersburg, R.; Phillips, D. G.; Poon, A. W. P.; Pushkin, K.; Radford, D. C.; Rager, J.; Rielage, K.; Robertson, R. G. H.; Romero-Romero, E.; Ronquest, M. C.; Shanks, B.; Shima, T.; Shirchenko, M.; Snavely, K. J.; Snyder, N.; Soin, A.; Suriano, A. M.; Tedeschi, D.; Thompson, J.; Timkin, V.; Tornow, W.; Trimble, J. E.; Varner, R. L.; Vasilyev, S.; Vetter, K.; Vorren, K.; White, B. R.; Wilkerson, J. F.; Wiseman, C.; Xu, W.; Yakushev, E.; Young, A. R.; Yu, C.-H.; Yumatov, V.; Zhitnikov, I.

  2015-04-01

  The MAJORANA DEMONSTRATOR is an ultra-low background physics experiment searching for the neutrinoless double beta decay of 76Ge. The MAJORANA Parts Tracking Database is used to record the history of components used in the construction of the DEMONSTRATOR. The tracking implementation takes a novel approach based on the schema-free database technology CouchDB. Transportation, storage, and processes undergone by parts such as machining or cleaning are linked to part records. Tracking parts provide a great logistics benefit and an important quality assurance reference during construction. In addition, the location history of parts provides an estimate of their exposure to cosmic radiation. A web application for data entry and a radiation exposure calculator have been developed as tools for achieving the extreme radio-purity required for this rare decay search.

 17. Goal-driven evaluations of sustainable products

  NARCIS (Netherlands)

  Perlaviciute, Goda

  2014-01-01

  Door de aanschaf van duurzame producten zoals “groene” levensmiddelen en duurzame energiebronnen kunnen milieuproblemen worden verminderd. Maar hoe beoordelen mensen deze producten? Deze vraag is belangrijk omdat mensen duurzame producten alleen zullen aanschaffen als ze voldoende aantrekkelijk

 18. Juhan Parts lubab investeerida teedesse / Juhan Parts ; interv. Tanel Raig

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 17. okt. lk. 13. Majandusminister Juhan Parts arutleb lahendamist vajavate küsimuste ja prioriteetsete investeeringute üle transpordisektoris. Lisa: Juhan Partsi kuus kuud ministrina

 19. Parts hindab oma valitsust "kolmega" / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis puudutavad uue valitsuskoalitsiooni moodustamist. Peaminister peab oluliseks, et uus valitsus tekiks kiiresti, ning on nõus ise uue valitsuse kokku panema

 20. Otvetshajet Juhan Parts, premjer-ministr / Juhan Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Peaminister Juhan Parts selgitab Res Publica ja valitsuse korruptsioonivastast poliitikat ning loodab, et justiitsminister Ken-Marti Vaheri pakutud strateegia võitluses korruptsiooniga ei saa koalitsiooni lagunemise põhjuseks

 1. Advanced modern algebra part 2

  CERN Document Server

  Rotman, Joseph J

  2017-01-01

  This book is the second part of the new edition of Advanced Modern Algebra (the first part published as Graduate Studies in Mathematics, Volume 165). Compared to the previous edition, the material has been significantly reorganized and many sections have been rewritten. The book presents many topics mentioned in the first part in greater depth and in more detail. The five chapters of the book are devoted to group theory, representation theory, homological algebra, categories, and commutative algebra, respectively. The book can be used as a text for a second abstract algebra graduate course, as a source of additional material to a first abstract algebra graduate course, or for self-study.

 2. Medicare Utilization for Part A

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This link takes you to the Medicare utilization statistics for Part A (Hospital Insurance HI) which include the Medicare Ranking for all Short-Stay Hospitals by...

 3. Medicare Part D Claims Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — This page contains information on Part D claims data for the purposes of research, analysis, reporting, and public health functions. These data will also be used to...

 4. VULNERABILITY OF PART TIME EMPLOYEES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raluca Dimitriu

  2015-11-01

  Full Text Available The employee who concluded a part-time contract is the employee whose normal working hours, calculated weekly or as monthly average, is lower than the number of normal working hours of a comparable full-time employee. Part-time workers generally have the same legal status as full time workers. In fact, the vulnerability of this category of workers is not necessarily legal but rather economic: income - in proportion to the work performed, may be insufficient to cover the needs of living. However, such vulnerability may also have a certain cultural component: in some societies, professional identity is determined by the length of working hours. Also, part time work may hide many types of indirect discrimination.As a result, the part-time contract requires more than a protective legislation: it requires a strategy. This paper proposes a number of milestones of such a strategy, as well as some concrete de lege ferenda proposals.

 5. Computer-Aided Parts Estimation

  OpenAIRE

  Cunningham, Adam; Smart, Robert

  1993-01-01

  In 1991, Ford Motor Company began deployment of CAPE (computer-aided parts estimating system), a highly advanced knowledge-based system designed to generate, evaluate, and cost automotive part manufacturing plans. cape is engineered on an innovative, extensible, declarative process-planning and estimating knowledge representation language, which underpins the cape kernel architecture. Many manufacturing processes have been modeled to date, but eventually every significant process in motor veh...

 6. TSUNAMI INFORMATION SOURCES PART 3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert L. Wiegel

  2009-01-01

  Full Text Available This is Part 3 of Tsunami Information Sources published by Robert L. Wiegel, as Technical Report UCB/HEL 2006-3 of the Hydraulic Engineering Laboratory of the Department of Civil & Environmental Engineering of the University of California at Berkeley. Part 3 is published in "SCIENCE OF TSUNAMI HAZARDS" -with the author's permission -so that it can receive wider distribution and use by the Tsunami Scientific Community.

 7. Parts : ministrite minevik olgu avalik / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis on seotud politseinike altkäemaksu andmise avalikuks tulekuga, komissar Indrek Sirgi ametist lahkumisega ja ministrite seadusrikkumiste avalikustamisega. Kommenteerivad: Margus Leivo, Tarmo Loodus, Ain Seppik. Vt. samas: Valik saladuses peetavast teabest

 8. Calculus: A Computer Oriented Presentation, Part 1 [and] Part 2.

  Science.gov (United States)

  Stenberg, Warren; Walker, Robert J.

  Parts one and two of a one-year computer-oriented calculus course (without analytic geometry) are presented. The ideas of calculus are introduced and motivated through computer (i.e., algorithmic) concepts. An introduction to computing via algorithms and a simple flow chart language allows the book to be self-contained, except that material on…

 9. Dynamic loading of galvanized parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Černý

  2010-01-01

  Full Text Available This work is divided into two parts: the theoretical part includes actual knowledge and points of view about degradation processes in construction materials, anticorrosion protection, zinc coat composition and high frequency fatigue. The laboratory part follow-up existing regulations contents Czech standards and formulate specifications for acquisition of objective information from acceleration la­bo­ra­to­ry tests in condensation chests, mechanical high frequency fatigue tests on pulsator machine and possibilities of evaluation of fatigue tests. Laboratory findings declare to fundamental types of damage of constructions with anticorrosion protection in real loading conditions with dynamic high frequency character. Laboratory tests were made in sulphide and chloride environments.

 10. Function Concepts for Machine Parts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Niels Henrik

  1999-01-01

  The majority of resources, like time and costs, consumed in industrial product development can be related to detailed design, i.e. the materialisation of machine parts (German Maschinenteile). Existing design theories based on a systems approach, e.g. Haberfellner [5] all have function, i.......e. transformation from input to output or ability to deliver purposeful effects as the core concept. The units in a product which posses functions are the organs (German: Funktionsträgern). Because individual parts do not posses functions, one could argue that the design theories based on a systems approach...... to be identification of a purposeful behaviour concept, i.e. function for a machine part. The contribution is based on the theory of technical systems, Hubka and the domain theory, Andreasen....

 11. Update on rheumatology: part 1.

  Science.gov (United States)

  Neal-Boylan, Leslie

  2009-05-01

  There are many rheumatic diseases. Part 1 of this 2 part series on rheumatology presented a few of those most commonly seen in the community. Home health clinicians can be helpful in managing these diseases and preventing progression by watching for new symptoms or acute attacks of pain or disability, ensuring that patients take their medications appropriately, reminding patients to see their rheumatology providers and have their lab work done regularly, and reporting adverse effects to medications promptly. Additionally, as with most home health patients, an interdisciplinary approach that includes physical and occupational therapy, social work, nursing, nutrition, and other disciplines as needed should be implemented so that all patient needs are met and the patient is discharged at the highest level of self-care that is possible. Part 2 of this series will discuss the care of the patient with rheumatic disease at home and will provide a more in-depth look at lab diagnosis of rheumatic diseases.

 12. Understanding quantitative research: part 1.

  Science.gov (United States)

  Hoe, Juanita; Hoare, Zoë

  This article, which is the first in a two-part series, provides an introduction to understanding quantitative research, basic statistics and terminology used in research articles. Critical appraisal of research articles is essential to ensure that nurses remain up to date with evidence-based practice to provide consistent and high-quality nursing care. This article focuses on developing critical appraisal skills and understanding the use and implications of different quantitative approaches to research. Part two of this article will focus on explaining common statistical terms and the presentation of statistical data in quantitative research.

 13. Grinding Parts For Automatic Welding

  Science.gov (United States)

  Burley, Richard K.; Hoult, William S.

  1989-01-01

  Rollers guide grinding tool along prospective welding path. Skatelike fixture holds rotary grinder or file for machining large-diameter rings or ring segments in preparation for welding. Operator grasps handles to push rolling fixture along part. Rollers maintain precise dimensional relationship so grinding wheel cuts precise depth. Fixture-mounted grinder machines surface to quality sufficient for automatic welding; manual welding with attendant variations and distortion not necessary. Developed to enable automatic welding of parts, manual welding of which resulted in weld bead permeated with microscopic fissures.

 14. SPSS for Starters, Part 2

  CERN Document Server

  Cleophas, Ton J

  2012-01-01

  The first part of this title contained all statistical tests that are relevant for starters on SPSS, and included standard parametric and non-parametric tests for continuous and binary variables, regression methods, trend tests, and reliability and validity assessments of diagnostic tests. The current part 2 of this title reviews multistep methods, multivariate models, assessments of missing data, performance of diagnostic tests, meta-regression, Poisson regression, confounding and interaction, and survival analyses using log tests and segmented time-dependent Cox regression. Methods for asses

 15. Fuel cycle math - part two

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1992-01-01

  This article is Part 2 of a two part series on simple mathematics associated with the nuclear fuel cycle. While not addressing any of the financial aspects of the fuel cycle, this article does discuss the following: conversion between English and metric systems; uranium content expressed in equivalent forms, such as U3O8, and the method of determining these equivalencies; the uranium conversion process, considering different input and output compounds; and the enrichment process, including feed, tails, and product assays, as well as SWU and feed requirements

 16. Magnetic fusion energy. Part VI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1982-01-01

  The first chapter of this part describes briefly the DOE policy for fusion energy. Subsequent chapters include: FY 1980 overview - activities of the Office of Fusion Energy; subactivity descriptions (confinement systems, development and technology, applied plasma physics, and reactor projects); field activities (DOE laboratories, educational institutions, nonprofit organizations, and commercial firms); commercialization; environmental implications; regional activities; and international programs

 17. Speech parts as Poisson processes.

  Science.gov (United States)

  Badalamenti, A F

  2001-09-01

  This paper presents evidence that six of the seven parts of speech occur in written text as Poisson processes, simple or recurring. The six major parts are nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions, with the interjection occurring too infrequently to support a model. The data consist of more than the first 5000 words of works by four major authors coded to label the parts of speech, as well as periods (sentence terminators). Sentence length is measured via the period and found to be normally distributed with no stochastic model identified for its occurrence. The models for all six speech parts but the noun significantly distinguish some pairs of authors and likewise for the joint use of all words types. Any one author is significantly distinguished from any other by at least one word type and sentence length very significantly distinguishes each from all others. The variety of word type use, measured by Shannon entropy, builds to about 90% of its maximum possible value. The rate constants for nouns are close to the fractions of maximum entropy achieved. This finding together with the stochastic models and the relations among them suggest that the noun may be a primitive organizer of written text.

 18. Virtual Parts Engineering Research Center

  Science.gov (United States)

  2010-05-20

  engineering 10 materials. High strength alloys , composites (polymer composites and metallic composites), and the like cannot merely be replaced by...ceramics, smart materials, shape memory alloys , super plastic materials and nano- structured materials may be more appropriate substitutes in a reverse...molding process using thermosetting Bakelite. For remanufacturing the part in small quantities, machining has been identified as the most economical

 19. Maintaining Healthy Skin -- Part 2

  Science.gov (United States)

  ... and SCI • Depression and SCI • Taking Care of Pressure Sores • Maintaining Healthy Skin (Part I) • Maintaining Healthy Skin ( ... For information on establishing skin tolerance, see our “Pressure Sores” pamphlet.) Pressure releases in a wheelchair can be ...

 20. Geometric design of part feeders

  NARCIS (Netherlands)

  Berretty, R.-P.M.

  2000-01-01

  This thesis presents solutions for problems derived from industrial assembly and robotic manipulation. The basic tasks in a factory are manufacturing the parts, and combining them into the desired product. In automating these tasks, we want to use robot manipulators that require little or no

 1. Mosquito Control: Do Your Part

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  Everyone can do their part to help control mosquitoes that can carry viruses like West Nile, Zika, dengue and chikungunya. In each episode of this podcast, you will learn ways to help reduce the number of mosquitoes in and around your home.

 2. Improved Radiography Of Wooden Parts

  Science.gov (United States)

  Berry, Maggie L.; Berry, Robert F., Jr.

  1990-01-01

  Technique developed to increase radiographic contrasts of inherent latent defects in wood. Involves introduction of radiopaque substance into defect site and subjecting site to penetrating radiation. Radiopaque penetrant used is commercially available fluorocarbon cleaning solvent, trichlorotrifluoroethane. Applicable in inspection of wooden aircraft components, fan and wind-turbine blades, marine parts, insulators, and other wooden components, assemblies, and structures.

 3. Hydroforming of flanged tubular part

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joo, B. D.; Jang, J. H.; Choi, M. K.; Moon, Y. H.

  2010-01-01

  Tube hydroforming is the technology that utilizes hydraulic pressure to form a tube into desired shapes inside die cavities. Recently, tube hydroforming technology draws attentions of automotive industries due to its advantages such as weight reduction, increased strength, improved quality and reduced tooling cost. Hydroformed automotive parts used as structural components in vehicle body frame or subframe often have to be structurally joined at some point. Therefore it is useful if the hydroformed automotive parts can be given a localized attachment flange. In this study, a tube hydroformed product which has flange has been formed at various processing conditions. To accomplish successful flange hydroforming process, thorough investigation on proper combination of process parameters such as internal hydraulic pressure and tool geometry has been performed. For the process design FE analysis was performed with Dynaform 5.5. With optimized die parting angle and circumferential expansion ratio, hydroforming experiments to form flange were performed and forming characteristics at various process conditions were analyzed. The results show that flanged parts can be successfully produced by tube hydroforming process.

 4. Roots/Routes: Part II

  Science.gov (United States)

  Swanson, Dalene M.

  2009-01-01

  This narrative acts as an articulation of a journey of many routes. Following Part I of the same research journey of rootedness/routedness, it debates the nature of transformation and transcendence beyond personal and political paradoxes informed by neoliberalism and related repressive globalizing discourses. Through a more personal, descriptive,…

 5. Machine Shop Fundamentals: Part I.

  Science.gov (United States)

  Kelly, Michael G.; And Others

  These instructional materials were developed and designed for secondary and adult limited English proficient students enrolled in machine tool technology courses. Part 1 includes 24 lessons covering introduction, safety and shop rules, basic machine tools, basic machine operations, measurement, basic blueprint reading, layout, and bench tools.…

 6. Automobile parts by radiation crosslinking

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoshii, Fumio

  2008-01-01

  Radiation crosslinking, graft polymerization and degradation are useful technologies to improve polymer materials. The crosslinking causes improvement in strength, heat stability and processability to gives network structure for polymer materials and hence crosslinked materials are used in various fields, especially car parts. Electron beam (EB) of short time irradiation is used for these modifications. Irradiated (pre-vulcanized) before sulfur vulcanization rubber tires, heat resistant wires/cables, shrinkable tubes and foams of car parts are achieved by EB crosslinking. Polyethylene and polyvinyl chloride are used in cables and wires, polypropylene in plastic foams and natural rubber etc. In this paper radiation processing of tire, wire/cables, foams, shrinkable tubes and circuit protection devices (CPT) are explained. (author)

 7. The Inconvenient Truth. Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Athanasiou, T.

  2007-01-01

  Essay-type of publication on what should happen next after Al Gore's presentations on the Inconvenient Truth about the impacts of climate change. The essay states in the first lines: 'We've seen the movie, so we know the first part - we're in trouble deep. And it's time, past time, for at least some of us to go beyond warning to planning, to start talking seriously about a global crash program to stabilize the climate

 8. Workshop 97. Part I. Proceedings

  International Nuclear Information System (INIS)

  1996-12-01

  The complete Proceedings, in 4 volumes, contain contributions by staff members of the Czech Technical University in Prague, the Technical University in Brno, and the Technical University (former University of Mining) in Ostrava, covering all branches of science and technology dealt with by the 3 universities. Part I includes contributions in mathematics, physics, engineering informatics and cybernetics, and computers. Out of these, 13 have been input to INIS. (P.A.)

 9. Workshop 97. Part I. Proceedings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-01

  The complete Proceedings, in 4 volumes, contain contributions by staff members of the Czech Technical University in Prague, the Technical University in Brno, and the Technical University (former University of Mining) in Ostrava, covering all branches of science and technology dealt with by the 3 universities. Part I includes contributions in mathematics, physics, engineering informatics and cybernetics, and computers. Out of these, 13 have been input to INIS. (P.A.).

 10. Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving: de classificatie van cultuuruitingen in Nederland en andere Westerse landen na 1950

  NARCIS (Netherlands)

  M.S.S.E. Janssen (Susanne)

  2005-01-01

  textabstractActors in the field of culture (producers, mediators, consumers, etc,) continuously classify cultural products according to their alleged meaning, style, quality, effects or other properties. Such classifications do not emanate from the content of cultural objects, but are socially

 11. Toch liever geen idioot?! : Beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het burgerschapsonderwijs in het licht van de theorie van Normatieve Professionalisering

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauwendraad, G.

  2018-01-01

  Since 2006, educational institutes have been assigned with the task to provide citizenship education in accordance with their philosophical, religious, and educational outlook, and to explain this outlook in their school guide. This study discusses the results of research done into the current

 12. Nuclear medicine. 1 part. Manual

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shlygina, O.E.; Borisenko, A.R.

  2006-01-01

  Current manual is urged to give wide-scale readers a submission on a key principles and methods of nuclear medicine, and it opportunities and restrictions in diagnostics and treatment of different diseases. Nuclear medicine is differing first of all by combination of diverse knowledge fields: special knowledge of a doctor, knowledge of physical processes bases, related with radiation, grounds of radiopharmaceutics, dosimetry. In the base of the book the 5th edition of 'Nuclear medicine' manual in 2 parts of German authors - Schicha, G.; Schober, O. is applied. In the book publishing the stuff of the Institute of Nuclear Physics of the National Nuclear Center of Republic of Kazakhstan has been worked. Modifications undergo practically all chapters: especially the second one, forth and sixth was enlarged. The 1 part of the book was published due to support of IAEA within the Technical cooperation project 'Implementation of Nuclear Medicine and Biophysics Center' (KAZ/6/007). The manual second part - devoted to applications of nuclear medicine methods for diagnostics and treatment - will be published in 2007

 13. Strategic stock management task for building corporations. Energy as part of the house quality; Strategisch voorraadbeheer taak woningcorporaties. Energie als onderdeel van de woonkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burdorf, E. [DWA installatie en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2006-03-15

  From a strategic stock management perspective building corporations should have a vision on what is important for future target groups: young or old, families or singles, income, etc. Those aspects have a great impact on the level of facilities and provisions in houses and the possibility to adjust houses by applying domotics, comfort cooling, care facilities, the use of renewable energy systems. [Dutch] Vanuit het strategisch voorraadbeheer van woningcorporaties is een visie op de toekomstige doelgroepen van belang. Vindt er een verschuiving plaats van jong naar oud? Gezinnen of juist alleenstaanden? Welke inkomensgroepen worden bediend? Dergelijke vragen hebben grote invloed op het voorzieningenniveau in de woningen. Flexibiliteit inbouwen door woningen gemakkelijk aanpasbaar te maken voor domotica, comfortkoeling, zorgfuncties, en met oog voor de opties voor duurzame energie. Want met de huidige stijgende energieprijzen kunnen de energielasten stijgen tot 40 procent van de woonkosten. Dat vraagt aandacht voor de post energie.

 14. Smart variations: Functional substructures for part compatibility

  KAUST Repository

  Zheng, Youyi; Cohen-Or, Daniel; Mitra, Niloy J.

  2013-01-01

  As collections of 3D models continue to grow, reusing model parts allows generation of novel model variations. Naïvely swapping parts across models, however, leads to implausible results, especially when mixing parts across different model families

 15. Unconventional material part FEM analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal TROPP

  2016-12-01

  Full Text Available The article covers the usability of alternative materials in vehicles construction. The paper elaborates upon the setup of the process and analysis of the results of carbon composite component FEM model. The 3D model, used for the examination, is a part of axle from alternative small electric vehicle. The analysis was conducted with the help of MSC Adams and Ansys Workbench software. Color maps of von Mises stress in material and total deformations of the component are the results of calculation.

 16. Part time secretarial assistant needed

  CERN Multimedia

  2004-01-01

  The English National Programme at the Lycée International, Ferney-Voltaire, one of the Programmes originally set up by CERN to provide schooling for children of Members of the Personnel in their maternal language, is recruiting a part time secretarial assistant. Applications for this post should be sent as soon as possible. The closing date is the end of the day on July 19th. Applicants will find details on the ‘Staff Vacancies' page of our website: http://enpferney.org/

 17. The Sum of the Parts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gross, Fridolin; Green, Sara

  2017-01-01

  Systems biologists often distance themselves from reductionist approaches and formulate their aim as understanding living systems “as a whole”. Yet, it is often unclear what kind of reductionism they have in mind, and in what sense their methodologies offer a more comprehensive approach. To addre......-up”. Specifically, we point out that system-level properties constrain lower-scale processes. Thus, large-scale modeling reveals how living systems at the ​same time ​ are ​more and ​less than the sum of the parts....

 18. Standards in neurosonology. Part I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Wojcza

  2015-09-01

  Full Text Available The paper presents standards related to ultrasound imaging of the cerebral vasculature and structures. The aim of this paper is to standardize both the performance and description of ultrasound imaging of the extracranial and intracranial cerebral arteries as well as a study of a specifi c brain structure, i.e. substantia nigra hyperechogenicity. The following aspects are included in the description of standards for each ultrasonographic method: equipment requirements, patient preparation, study technique and documentation as well as the required elements of ultrasound description. Practical criteria for the diagnosis of certain pathologies in accordance with the latest literature were also presented. Furthermore, additional comments were included in some of the sections. Part I discusses standards for the performance, documentation and description of different ultrasound methods (Duplex, Doppler. Part II and III are devoted to standards for specifi c clinical situations (vasospasm, monitoring after the acute stage of stroke, detection of a right-toleft shunts, confi rmation of the arrest of the cerebral circulation, an assessment of the functional effi ciency of circle of Willis, an assessment of the cerebrovascular vasomotor reserve as well as the measurement of substantia nigra hyperechogenicity.

 19. Standards in neurosonology. Part III

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Wojczal

  2016-06-01

  Full Text Available The paper presents standards related to ultrasound imaging of the cerebral vasculature and structures. The aim of this paper is to standardize both the performance and description of ultrasound imaging of the extracranial and intracranial cerebral arteries as well as a study of a specific brain structure, i.e. substantia nigra hyperechogenicity. The following aspects are included in the description of standards for each ultrasonographic method: equipment requirements, patient preparation, study technique and documentation as well as the required elements of ultrasound description. Practical criteria for the diagnosis of certain pathologies in accordance with the latest literature were also presented. Furthermore, additional comments were included in some of the sections. Part I discusses standards for the performance, documentation and description of different ultrasound methods (Duplex, Doppler. Part II and III are devoted to standards for specific clinical situations (vasospasm, monitoring after the acute stage of stroke, detection of a right-to-left shunts, confirmation of the arrest of the cerebral circulation, an assessment of the functional efficiency of circle of Willis, an assessment of the cerebrovascular vasomotor reserve as well as the measurement of substantia nigra hyperechogenicity.

 20. Advances in photovoltaics part 4

  CERN Document Server

  Willeke, Gerhard P

  2015-01-01

  Advances in Photovoltaics: Part Four provides valuable information on the challenges faced during the transformation of our energy supply system to more efficient, renewable energies. The volume discusses the topic from a global perspective, presenting the latest information on photovoltaics, a cornerstone technology. It covers all aspects of this important semiconductor technology, reflecting on the tremendous and dynamic advances that have been made on this topic since 1975, when the first book on solar cells-written by Harold J. Hovel of IBM-was published as volume 11 in the now famous series on Semiconductors and Semimetals. Readers will gain a behind the scenes look at the continuous and rapid scientific development that leads to the necessary price and cost reductions in global industrial mass-production. Written by leading, internationally known experts on his topic Provides an in-depth overview of the current status and perspectives of thin film PV technologies Discusses the challenges faced during th...

 1. Forming parts over small radii

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hazra, S K; Hughes, D J; Pereira, M P; Rolfe, B F

  2016-01-01

  Stamping simulations usually make the plane stress simplifying assumption. However, this becomes less valid when material draws around features with radius to sheet thickness ratios less than 20. Pereira, Yan and Rolfe (Wear, Vol.265, p.1687 (2008)) predicted that out-of-plane stress equivalent to material yield can occur because a line contact forms briefly at the start of the draw process. The high transient stress can cause high rates of tool wear and may cause the ‘die impact line’ cosmetic defect. In this work, we present residual strain results of a channel section that was drawn over a small radius. Using the neutron source at the Institut Laue-Langevin, in-plane and out-of-plane strains were measured in the channel part to show some support for the conclusions of Pereira et. al. (paper)

 2. Room for Sustainable Agriculture. Part 1 Advice. Part 2 Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-03-15

  An outline is given of the social dilemmas associated with agriculture and horticulture in the Netherlands. Ongoing innovation and accelerated sustainable development are essential to resolve these dilemmas. Given the importance of the Dutch agriculture and horticulture sector, there is every reason for the central government to play its part and help remove the obstacles to the continuing sustainable development of the sector. The Council recommends that the central government continues developing the Council's vision for agriculture and horticulture with the parties concerned, allows scope for the development of different agricultural business models, applies knowledge and innovation as drivers of continuing sustainable development, amends laws and regulations as necessary, and facilitates a permanent dialogue between the sector and society. The advisory report also sets out the Council's vision concerning the political and public debate on agriculture and horticulture. This debate is most clearly characterised by major and seemingly insurmountable differences of opinion. The Council hopes that its report will induce a shift in thinking about Dutch agriculture among politicians and society at large, so that the transitions considered necessary by the Council can be implemented more rapidly.

 3. Room for Sustainable Agriculture. Part 1 Advice. Part 2 Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-03-15

  An outline is given of the social dilemmas associated with agriculture and horticulture in the Netherlands. Ongoing innovation and accelerated sustainable development are essential to resolve these dilemmas. Given the importance of the Dutch agriculture and horticulture sector, there is every reason for the central government to play its part and help remove the obstacles to the continuing sustainable development of the sector. The Council recommends that the central government continues developing the Council's vision for agriculture and horticulture with the parties concerned, allows scope for the development of different agricultural business models, applies knowledge and innovation as drivers of continuing sustainable development, amends laws and regulations as necessary, and facilitates a permanent dialogue between the sector and society. The advisory report also sets out the Council's vision concerning the political and public debate on agriculture and horticulture. This debate is most clearly characterised by major and seemingly insurmountable differences of opinion. The Council hopes that its report will induce a shift in thinking about Dutch agriculture among politicians and society at large, so that the transitions considered necessary by the Council can be implemented more rapidly.

 4. Atmospheric fluoride pollution. Part II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasegawa, T; Yamazaki, Y

  1969-01-01

  In East Osaka, agricultural crops either died or showed poor growth in the neighborhood of a factory producing white cosmetic bottles. Since fluorite was used as a material and there was no damage before the establishment of the factory, it was suspected that fluorine compounds were causing the damage. Quantitative analysis was performed on the agricultural crops and the exhaust gas as well as the dust particles in order to determine the fluorine content. Gas samplers were used to collect the dusts from the surrounding atmosphere. The fluorine content of dust near the factory was about 93 mg per cubic meter per day, and in some parts, as high as 1.54 mq per cubic meter per day. Relatively larger quantities of fluorine were measured at the southwestern and southeastern area of the factory, corresponding to the general wind pattern. Rice and soy beans from the neighborhood of the factory showed concentrations of fluorine and, especially in the leaves of the damaged crops, the concentrations were several hundred times higher than those of the undamaged leaves.

 5. Intrauterine growth restriction - part 2.

  Science.gov (United States)

  Sharma, Deepak; Farahbakhsh, Nazanin; Shastri, Sweta; Sharma, Pradeep

  2016-12-01

  Small for gestational age (SGA) infants have been classically defined as having birth weight less than two standard deviations below the mean or less than the 10th percentile of a population-specific birth weight for specific gestational age, whereas intrauterine growth restriction (IUGR) has been defined as a rate of foetal growth that is less than normal for the population and for the growth potential of a specific infant. SGA infants have more frequent problems such as perinatal asphyxia, hypothermia, hypoglycaemia, polycythaemia and many more when compared with their appropriate for gestational age counterpart. They too have growth retardation and various major and subtle neurodevelopmental handicaps, with higher rates of perinatal and neonatal mortality. With the advent of newer technologies, even though the perinatal diagnosis of these SGA/IUGR foetuses has increased, but still perinatal morbidity and mortality rates are higher than normal foetuses and infants. In this part, we have covered neonatal IUGR classification, postnatal diagnosis, short-term and long-term complications faced by these IUGR infants.

 6. What is WHMIS? Part One

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matthew, M. A.

  2003-07-01

  Essential features of the Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) are outlined. WHMIS was introduced by the federal government in 1988, followed in quick succession by specific regulations by the provinces and territories. The WHMIS regulations set out what an employer must do to comply to ensure that controlled products are used, handled, and/or disposed of in the workplace are labelled, that employees are fully trained on the safe use, handling, storage and disposal of all controlled products, and that a material safety data sheet (MSDS) that describes each product is available on site for employees. The controlled products regulation (CPR) which is separate from the WHMIS regulations sets the specific requirements for product labelling for suppliers and importers. Controlled products are categorized in four classes and various subclasses, such as flammable/combustible materials, oxidizing materials, materials of immediate and serious toxic effects, corrosive materials, etc. Part Two of this article will explain supplier versus workplace labels, the content of the material data sheets and will provide details about employee training methods.

 7. Commercial Parts Technology Qualification Processes

  Science.gov (United States)

  Cooper, Mark S.

  2013-01-01

  Many high-reliability systems, including space systems, use selected commercial parts (including Plastic Encapsulated Microelectronics or PEMs) for unique functionality, small size, low weight, high mechanical shock resistance, and other factors. Predominantly this usage is subjected to certain 100% tests (typically called screens) and certain destructive tests usually (but not always) performed on the flight lot (typically called qualification tests). Frequently used approaches include those documented in EEE-INST-002 and JPL DocID62212 (which are sometimes modified by the particular aerospace space systems manufacturer). In this study, approaches from these documents and several space systems manufacturers are compared to approaches from a launch systems manufacturer (SpaceX), an implantable medical electronics manufacturer (Medtronics), and a high-reliability transport system process (automotive systems). In the conclusions section, these processes are outlined for all of these cases and presented in tabular form. Then some simple comparisons are made. In this introduction section, the PEM technology qualification process is described, as documented in EEE-INST-002 (written by the Goddard Space Flight Center, GSFC), as well as the somewhat modified approach employed at the Jet Propulsion Laboratory (JPL). Approaches used at several major NASA contractors are also described

 8. Drilling miniature holes, Part III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gillespie, L.K.

  1978-07-01

  Miniature components for precision electromechanical mechanisms such as switches, timers, and actuators typically require a number of small holes. Because of the precision required, the workpiece materials, and the geometry of the parts, most of these holes must be produced by conventional drilling techniques. The use of such techniques is tedious and often requires considerable trial and error to prevent drill breakage, minimize hole mislocation and variations in hole diameter. This study of eight commercial drill designs revealed that printed circuit board drills produced better locational and size repeatability than did other drills when centerdrilling was not used. Boring holes 1 mm in dia, or less, as a general rule did not improve hole location in brass or stainless steel. Hole locations of patterns of 0.66-mm holes can be maintained within 25.4-..mu..m diametral positional tolerance if setup misalignments can be eliminated. Size tolerances of +- 3.8 ..mu..m can be maintained under some conditions when drilling flat plates. While these levels of precision are possible with existing off-the-shelf drills, they may not be practical in many cases.

 9. TSUNAMI INFORMATION SOURCES PART 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert L. Wiegel

  2006-01-01

  Full Text Available Tsunami Information Sources (Robert L. Wiegel, University of California, Berkeley, CA, UCB/HEL 2005-1, 14 December 2005, 115 pages, is available in printed format, and on a diskette. It is also available in electronic format at the Water Resources Center Archives, University of California, Berkeley, CA http:www.lib.berkeley.edu/WRCA/tsunamis.htmland in the International Journal of The Tsunami Society, Science of Tsunami Hazards (Vol. 24, No. 2, 2006, pp 58-171 at http://www.sthjournal.org/sth6.htm.This is Part 2 of the report. It has two components. They are: 1.(Sections A and B. Sources added since the first report, and corrections to a few listed in the first report. 2.(Sections C and D. References from both the first report and this report, listed in two categories:Section C. Planning and engineering design for tsunami mitigation/protection; adjustments to the hazard; damage to structures and infrastructureSection D. Tsunami propagation nearshore; induced oscillations; runup/inundation (flooding and drawdown.

 10. Part 1: diagnosis and monitoring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Krasowska

  2017-11-01

  Full Text Available Systemic sclerosis is an immune-mediated disease characterized by a chronic and progressive course. It often leads to multiorgan failure and patient disability, and contributes to significant reduction in the quality of life. Systemic sclerosis affects the skin, subcutaneous tissue, muscles, osteoarticular system and internal organs. The complexity and diversity of clinical presentations require an individual approach and multidisciplinary collaboration both at the stage of diagnosis and treatment. Critical factors in systemic sclerosis include early diagnosis, assessment of internal organ involvement, identification of patients at potential risk of organ complications, assessment of disease dynamics and activity, and implementation of optimal therapy. Part 1 presents current recommendations for the diagnostics and monitoring of patients with systemic sclerosis. Attention is given to classification criteria, clinical forms of systemic sclerosis, assessment of skin thickness and systemic sclerosis microangiopathy, significance of antinuclear antibodies, diagnosis of interstitial lung disease and pulmonary arterial hypertension, renal crisis and cardiac abnormalities, and evaluation of the gastrointestinal tract and osteoarticular and muscular systems.

 11. A new school. Can it be improved? Report of a search. Part 1; Een nieuwe school. Kan het ook beter? Verslag van een zoektocht. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2002-08-01

  While the situation in schools may have improved, new problems have also arisen. E.g. air quality which was never an issue years ago, and the increase of asthma and allergies, particularly among children and young adults. Is our society unable to build good schools, are the budgets too low, is there too little knowledge or is it a combination of factors?. [Dutch] De situatie op scholen is weliswaar enigszins verbeterd, maar er zijn ook nieuwe problemen gekomen. Denk maar aan de luchtverontreiniging die we vroeger nauwelijks kenden en aan de sterke groei van astma en allergie, vooral bij kinderen en jong volwassenen. Denk ook aan de ICT voorzieningen (die er vaak niet zijn) en het computeronderwijs, waarmee het op de meeste scholen maar behelpen is. Is onze samenleving niet in staat goede scholen te bouwen, zijn de budgetten te laag, moet er bij de bouw beter worden nagedacht, is er te weinig kennis of is het een combinatie van factoren? Nadenken kost geen geld en dat is een goede reden om daarmee te beginnen.

 12. Buildings move. The benefit of sustainable renovation of office buildings; Gebouwen bewegen. De winst van duurzame kantoorrenovatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Miert, M. [Bureau Van Miert, Breda (Netherlands); De Ruiter, P. [Architectenbureau Paul de Ruiter, Amsterdam (Netherlands); Verburgt, P.

  2012-05-15

  Within the programme 'EnergieSprong' the development of the so-called Transition Formula was initiated that shows how existing offices can be renovated into energy efficient or even energy neutral buildings. A multidisciplinary view on the existing office buildings stock and users' demand has led to four renovation strategies which are described in this book [Dutch] EnergieSprong heeft het initiatief genomen dit boek te ontwikkelen waarin de Transitieformule laat zien hoe het vandaag de dag mogelijk is om bestaande kantoren heel energiezuinig of zelfs energieneutraal te renoveren. Een multidisciplinaire kijk op de bestaande kantorenvoorraad en de huidige vraag van gebruikers heeft geleid tot een viertal renovatiestrategieen die in dit boek beschreven worden.

 13. PPS in de polder : De betekenis van publiekprivate samenwerking voor de borging van duurzame ruimtelijke kwaliteit op Vinex-locaties

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, G.J.J. van den

  2006-01-01

  In the Fourth National Spatial Policy Plan Extra (1990) the development areas were pointed out (the so-called "Vinex-areas"). This encouraged project developers to buy large and strategic situated properties. The key question is how to assure that also next generations of inhabitants, politicians

 14. Helpt 'nudgen' bij een gezonde en duurzame keuze? : zes nudges en de keuze voor duurzaam of gezond voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.C.M.

  2012-01-01

  Hoe werken 'bewezen' nudges voor duurzaam en gezond voedsel? En in hoeverre zijn deze nudges ethisch verantwoord? Dat zijn de kernvragen in dit onderzoek. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat nudges kunnen bijdragen aan een duurzamere en gezondere productkeuze van de consument.

 15. Emissies uit een varkensstal met een gecombineerd luchtwassysteem met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Lovink, E.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pig housing system with a combined (multi-stage) air scrubber with a water scrubber, a biological scrubber and an odour removal section.

 16. Pediatricians Working Part-Time Has Plateaued.

  Science.gov (United States)

  Cull, William L; Frintner, Mary Pat; O'Connor, Karen G; Olson, Lynn M

  2016-04-01

  To examine trends in pediatricians working part-time and residents seeking part-time work and to examine associated characteristics. The American Academy of Pediatrics (AAP) Periodic Survey of Fellows and the AAP Annual Survey of Graduating Residents were used to examine part-time employment. Fourteen periodic surveys were combined with an overall response rate of 57%. Part-time percentages were compared for surveys conducted from 2006-2009 and 2010-2013. The AAP Annual Surveys of Graduating Residents (combined response rate = 60%) from 2006-2009 were compared with 2010-2013 surveys for residents seeking and obtaining part-time positions following training. Multivariable logistic regression models identified characteristics associated with part-time work. Comparable percentages of pediatricians worked part-time in 2006-2009 (23%) and 2010-2013 (23%). There was similarly no statistically significant difference in residents seeking part-time work (30%-28%), and there was a slight decline in residents accepting part-time work (16%-13%, aOR .75, 95% CI .56-.96). Increases in working part-time were not found for any subgroups examined. Women consistently were more likely than men to work part-time (35% vs 9%), but they showed different patterns of part-time work across age. Women in their 40s (40%) were more likely than other women (33%) and men in their 60s (20%) were more likely than other men (5%) to work part-time. There has been a levelling off in the number of pediatricians working part-time and residents seeking part-time work. Overall, women remain more likely to work part-time, although 1 in 5 men over 60 work part-time. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Spare Parts Management of Aging Capital Products

  NARCIS (Netherlands)

  M. Hekimoğlu (Mustafa)

  2015-01-01

  textabstractSpare parts are critical for operations of capital products such as aircraft, refineries, trucks, etc/, which require maintenance regularly. Original Equipment Manufacturers (OEMs) bear the responsibility of undisrupted maintenance service and spare parts flow for their capital products.

 18. Automated visual inspection of moving custom parts

  CSIR Research Space (South Africa)

  Davrajh, S

  2008-01-01

  Full Text Available frequencies than batched produced parts. This higher frequency of inspection significantly impacts inspection times, and inherently, production rates. An effective, diverse, accurate, robust, and time efficient method for inspecting custom parts is therefore...

 19. 30 CFR 57.19122 - Replacement parts.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Replacement parts. 57.19122 Section 57.19122 Mineral Resources MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR METAL AND NONMETAL MINE... Inspection and Maintenance § 57.19122 Replacement parts. Parts used to repair hoists shall have properties...

 20. 30 CFR 56.19122 - Replacement parts.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Replacement parts. 56.19122 Section 56.19122 Mineral Resources MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR METAL AND NONMETAL MINE... Inspection and Maintenance § 56.19122 Replacement parts. Parts used to repair hoists shall have properties...

 1. Part-time jobs : What women want?

  NARCIS (Netherlands)

  Booth, A.L.; van Ours, J.C.

  2013-01-01

  Part-time jobs are common among partnered women in many countries. There are two opposing views on the efficiency implications of so many women working part-time. The negative view is that part-time jobs imply wastage of resources and underutilization of investments in human capital since many

 2. Part-time Jobs : What Women Want?

  NARCIS (Netherlands)

  Booth, A.L.; van Ours, J.C.

  2010-01-01

  Part-time jobs are popular among partnered women in many countries. In the Netherlands the majority of partnered working women have a part-time job. Our paper investigates, from a supply-side perspective, if the current situation of abundant part-time work in the Netherlands is likely to be a

 3. Parts, Cavities, and Object Representation in Infancy

  Science.gov (United States)

  Hayden, Angela; Bhatt, Ramesh S.; Kangas, Ashley; Zieber, Nicole

  2011-01-01

  Part representation is not only critical to object perception but also plays a key role in a number of basic visual cognition functions, such as figure-ground segregation, allocation of attention, and memory for shapes. Yet, virtually nothing is known about the development of part representation. If parts are fundamental components of object shape…

 4. Some Aspects of Part-Time Work.

  Science.gov (United States)

  Australian Dept. of Labour and National Service, Melbourne. Women's Bureau.

  Of major importance to many married women seeking employment in Australia is the availability of part-time work. To describe the economic aspects of part-time employment for women, a review was made of statistics published by the Commonwealth Bureau of Census and Statistics and of research on part-time employment in overseas countries, and a…

 5. NASA EEE Parts and NASA Electronic Parts and Packaging (NEPP) Program Update 2018

  Science.gov (United States)

  Label, Kenneth A.; Sampson, Michael J.; Pellish, Jonathan A.; Majewicz, Peter J.

  2018-01-01

  NASA Electronic Parts and Packaging (NEPP) Program and NASA Electronic Parts Assurance Group (NEPAG) are NASAs point-of-contacts for reliability and radiation tolerance of EEE parts and their packages. This presentation includes an FY18 program overview.

 6. Changing nature of equipment and parts qualification

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bucci, R.M.

  1988-01-01

  Ideally, the original supplier of a piece of nuclear safety-related equipment has performed a qualification program and will continue to support that equipment throughout the lifetime of the nuclear power plants in which in equipment is installed. The supplier's nuclear quality assurance program will be maintained and he will continue to offer all necessary replacement parts. These parts will be identical to the original parts, certified to the original purchase order requirements, and the parts will be offered at competitive prices. Due to the changing nature of the nuclear plant equipment market, however, one or more of those ideal features are frequently unavailable when safety-related replacement equipment or parts are required. Thus, the process of equipment and parts qualification has had to adjust in order to ensure obtaining qualified replacements when needed. This paper presents some new directions taken in the qualification of replacement equipment and parts to meet changes in the marketplace

 7. 47 CFR 27.1133 - Protection of Part 74 and Part 78 operations.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 2 2010-10-01 2010-10-01 false Protection of Part 74 and Part 78 operations... MHz Bands Protection of Incumbent Operations § 27.1133 Protection of Part 74 and Part 78 operations... stations with those licensees. In the event that mutually satisfactory coordination agreements cannot be...

 8. The spares provisioning problem with parts inventory

  OpenAIRE

  Abboud, Nadim E.

  1990-01-01

  In this research, we consider the spares provisioning problem, where a finite population of homogeneous machines are being deployed to meet a constant demand. While a machine is operating, it could become inoperable due to the failure of a critical built-in part in the machine. Before repairs on the machine can be initiated, however, a replacement part must be obtained. If a replacement part is available from stock, the machine is immediately transferred to the repair subsystem...

 9. Neuroscience in Nazi Europe Part III

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeidman, Lawrence A; Kondziella, Daniel

  2012-01-01

  In Part I, neuroscience collaborators with the Nazis were discussed, and in Part II, neuroscience resistors were discussed. In Part III, we discuss the tragedy regarding european neuroscientists who became victims of the Nazi onslaught on “non-Aryan” doctors. Some of these unfortunate...... of neuroscience, we pay homage and do not allow humanity to forget, lest this dark period in history ever repeat itself....

 10. Part-time work among pediatricians expands.

  Science.gov (United States)

  Cull, William L; O'Connor, Karen G; Olson, Lynn M

  2010-01-01

  The objective of this study was to track trends in part-time employment among pediatricians from 2000 to 2006 and to examine differences within subgroups of pediatricians. As part of the Periodic Survey of Fellows, national random samples of American Academy of Pediatrics members were surveyed in 2000, 2003, and 2006. These surveys shared questions concerning working part-time and other practice characteristics. Roughly 1600 pediatricians were included in each random sample. Totals of 812 (51%), 1020 (63%), and 1013 (62%) pediatricians completed the surveys in 2000, 2003, and 2006, respectively. Analyses were limited to nonretired, posttrainee pediatricians. The number of pediatricians who reported that they work part-time increased from 15% in 2000, to 20% in 2003, to 23% in 2006. The pattern of increased part-time work from 2000 to 2006 held for many subgroups, including men, women, pediatricians who were younger than 40 years, pediatricians who were aged >or=50 years, pediatricians who worked in an urban inner city, pediatricians who worked in suburban areas, general pediatricians, and subspecialist pediatricians. Those who were working part-time were more satisfied within their professional and personal activities. Part-time pediatricians worked on average 14.3 fewer hours per week in direct patient care. Increases in part-time work are apparent throughout pediatrics. The possible continued growth of part-time is an important trend within the field of pediatrics that will need to be monitored.

 11. Opportunistic replacement of fusion power system parts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Day, J.A.; George, L.L.

  1981-01-01

  This paper describes a maintenance problem in a fusion power plant. The problem is to specify which life limited parts should be replaced when there is an opportunity. The objective is to minimize the cost rate of replacement parts and of maintenance actions while satisfying a power plant availability constraint. The maintenance policy is to look ahead and replace all parts that will reach their life limits within a time called a screen. Longer screens yield greater system availabilities because more parts are replaced prior to their life limits

 12. Counter of radiation in body parts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pollard, D.E.

  1983-01-01

  A new radiation counter for the determination of radiocontaminated body parts has been designed. Composed of several movable detectors, shielded from background radiation and focused on different parts of the human body by narrow apertures in the lead enclosure, the invention provides a quick tool for quantitative and qualitative part-by-part analysis of the body with respect to radiocontamination. The counter can be handled easily by the tested person himself and consequently, it is suitable for mass controls etc. (G.J.P.)

 13. 40 CFR 85.2105 - Aftermarket parts.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... aftermarket part in the maintenance or repair of a vehicle. A vehicle manufacturer that honors a valid....2107(c). (b) Except as provided in § 85.2104(h), a vehicle manufacturer may deny an emission performance warranty claim on the basis of an uncertified aftermarket part used in the maintenance or repair...

 14. Search Engines for Tomorrow's Scholars, Part Two

  Science.gov (United States)

  Fagan, Jody Condit

  2012-01-01

  This two-part article considers how well some of today's search tools support scholars' work. The first part of the article reviewed Google Scholar and Microsoft Academic Search using a modified version of Carole L. Palmer, Lauren C. Teffeau, and Carrier M. Pirmann's framework (2009). Microsoft Academic Search is a strong contender when…

 15. Part time working in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Wil Portegijs; Saskia Keuzenkamp

  2008-01-01

  Original title: Nederland deeltijdland. The Netherlands is at the top of the league when it comes to part-time working. Women in particular very frequently work part-time. This is blamed on the difficulty of combining paid employment with care tasks, thus limiting the scope for participation

 16. Part-time labour in retailing

  OpenAIRE

  Thurik, Roy; Wijst, Nico

  1984-01-01

  textabstractRetailers have to deal with a fluctuating demand for labor. The use of part-time employees is one of their instruments to cope with these fluctuations. This article gives theoretical considerations regarding the use of part-time labor in the retail trade and empirical evidence regarding the influence of its use on labor productivity.

 17. Part-time labour in retailing

  NARCIS (Netherlands)

  A.R. Thurik (Roy); N. van der Wijst (Nico)

  1984-01-01

  textabstractRetailers have to deal with a fluctuating demand for labor. The use of part-time employees is one of their instruments to cope with these fluctuations. This article gives theoretical considerations regarding the use of part-time labor in the retail trade and empirical evidence regarding

 18. Core sampling system spare parts assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Walter, E.J.

  1995-01-01

  Soon, there will be 4 independent core sampling systems obtaining samples from the underground tanks. It is desirable that these systems be available for sampling during the next 2 years. This assessment was prepared to evaluate the adequacy of the spare parts identified for the core sampling system and to provide recommendations that may remediate overages or inadequacies of spare parts

 19. Reproduce and die! Why aging? Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Schuiling, GA

  Whilst in part I of this diptych on aging the question why aging exists at all is discussed; this part deals with the question which mechanisms underly aging and, ultimately, dying. It appears that aging is not just an active process as such - although all kinds of internal (e.g., oxigen-free

 20. Coal-fired power materials - Part II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Viswanathan, V.; Purgert, R.; Rawls, P. [Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA (United States)

  2008-09-15

  Part 1 discussed some general consideration in selection of alloys for advanced ultra supercritical (USC) coal-fired power plant boilers. This second part covers results reported by the US project consortium, which has extensively evaluated the steamside oxidation, fireside corrosion, and fabricability of the alloys selected for USC plants. 3 figs.

 1. Working part-time: (not) a problem?

  NARCIS (Netherlands)

  Saskia Keuzenkamp; Carlien Hillebrink; Wil Portegijs; Babette Pouwels

  2009-01-01

  Original title: Deeltijd (g)een probleem. Three-quarters of working women in the Netherlands work part-time. More than half these women are in small part-time jobs (less than 25 hours per week). The government wants to raise the average working hours of women. A key question is then how much

 2. A picture of part-time working

  NARCIS (Netherlands)

  Wil Portegijs; Mariëlle Cloïn; Saskia Keuzenkamp; Ans Merens; Eefje Steenvoorden

  2008-01-01

  Original title: Verdeelde tijd. The idea that a woman should work part-time no longer raises any eyebrows in the Netherlands - not even if she has just completed her education and does not yet have children; not even if her children are grown up and no longer need much looking after. Part-time

 3. Cubby : Multiscreen Desktop VR Part III

  NARCIS (Netherlands)

  Djajadiningrat, J.P.; Gribnau, M.W.

  2000-01-01

  In this month's final episode of our 'Cubby: Multiscreen Desktop VR' trilogy we explain how you read the InputSprocket driver from part II, how you use it as input for the cameras from part I and how you calibrate the input device so that it leads to the correct head position.

 4. A Theory of Intellectual Development: Part 1.

  Science.gov (United States)

  Confrey, Jere

  1994-01-01

  Part 1 of a three-part article analyzing radical constructivism (as one interpretation of Piaget) and the socio-cultural perspective (as one interpretation of Vygotsky), including major principles, primary contributions to mathematics education, and potential limitations. Introduces an integration of the two theories through a feminist…

 5. Digital dental photography. Part 1: an overview.

  Science.gov (United States)

  Ahmad, I

  2009-04-25

  This paper is the first article in a new ten-part series on digital dental photography. Part 1 previews and outlines the contents of the subsequent papers and in addition, defines the aims and objectives of a digital dental image and the features that are required for an ideal intra-oral picture.

 6. Unlearning Established Organizational Routines--Part II

  Science.gov (United States)

  Fiol, C. Marlena; O'Connor, Edward J.

  2017-01-01

  Purpose: The purpose of Part II of this two-part paper is to uncover important differences in the nature of the three unlearning subprocesses, which call for different leadership interventions to motivate people to move through them. Design/methodology/approach: The paper draws on research in behavioral medicine and psychology to demonstrate that…

 7. Nuclear medicine and thyroid disease - part II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chatterton, B.E.

  2005-01-01

  Part 1 of this article discussed the anatomy, physiology and basic pathology of the thyroid gland. Techniques of thyroid scanning and a few clinical examples are shown part II Copyright (2005) The Australian and New Zealand Society Of Nuclear Medicine Inc

 8. 47 CFR Alphabetical Index - Part 78

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 4 2010-10-01 2010-10-01 false Part 78 Index Alphabetical Index... SERVICE Technical Regulations Modulation limits. Pt. 78, Index Alphabetical Index—Part 78 A Antenna... Changes in equipment 78.109 Conditions for license 78.27 Coordination, frequencies 78.36 Cross reference...

 9. Holistic processing from learned attention to parts.

  Science.gov (United States)

  Chua, Kao-Wei; Richler, Jennifer J; Gauthier, Isabel

  2015-08-01

  Attention helps us focus on what is most relevant to our goals, and prior work has shown that aspects of attention can be learned. Learned inattention to parts can abolish holistic processing of faces, but it is unknown whether learned attention to parts is sufficient to cause a change from part-based to holistic processing with objects. We trained subjects to individuate nonface objects (Greebles) from 2 categories: Ploks and Glips. Diagnostic information was in complementary halves for the 2 categories. Holistic processing was then tested with Plok-Glip composites that combined the kind of part that was diagnostic or nondiagnostic during training. Exposure to Greeble parts resulted in general failures of selective attention for nondiagnostic composites, but face-like holistic processing was only observed for diagnostic composites. These results demonstrated a novel link between learned attentional control and the acquisition of holistic processing. (c) 2015 APA, all rights reserved).

 10. La electricidad antes de Faraday. Parte 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Poveda Ramos

  2004-01-01

  Full Text Available Esta es la segunda y última parte de este artículo, cuya primera parte fue publicada en el número anterior de esta revista. Esta parte cubre el período de la Edad Moderna posterior al Renacimiento, hasta llegar a Faraday. Presenta los descubrimientos y los inventos que en este tramo de historia se hicieron en la teoría y en la experimentación en el campo de la electricidad, los cuales forman parte muy importante de esa ciencia, con el nombre de electrostática. Esta parte final (y el artículo completo llegan hasta Faraday porque este gran científico reunió en un solo cuerpo de conocimientos la electricidad y el magnetismo.

 11. Recurring part arrangements in shape collections

  KAUST Repository

  Zheng, Youyi

  2014-05-01

  Extracting semantically related parts across models remains challenging, especially without supervision. The common approach is to co-analyze a model collection, while assuming the existence of descriptive geometric features that can directly identify related parts. In the presence of large shape variations, common geometric features, however, are no longer sufficiently descriptive. In this paper, we explore an indirect top-down approach, where instead of part geometry, part arrangements extracted from each model are compared. The key observation is that while a direct comparison of part geometry can be ambiguous, part arrangements, being higher level structures, remain consistent, and hence can be used to discover latent commonalities among semantically related shapes. We show that our indirect analysis leads to the detection of recurring arrangements of parts, which are otherwise difficult to discover in a direct unsupervised setting. We evaluate our algorithm on ground truth datasets and report advantages over geometric similarity-based bottom-up co-segmentation algorithms. © 2014 The Author(s) Computer Graphics Forum © 2014 The Eurographics Association and John Wiley & Sons Ltd. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 12. Spatial part-set cuing facilitation.

  Science.gov (United States)

  Kelley, Matthew R; Parasiuk, Yuri; Salgado-Benz, Jennifer; Crocco, Megan

  2016-07-01

  Cole, Reysen, and Kelley [2013. Part-set cuing facilitation for spatial information. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, 39, 1615-1620] reported robust part-set cuing facilitation for spatial information using snap circuits (a colour-coded electronics kit designed for children to create rudimentary circuit boards). In contrast, Drinkwater, Dagnall, and Parker [2006. Effects of part-set cuing on experienced and novice chess players' reconstruction of a typical chess midgame position. Perceptual and Motor Skills, 102(3), 645-653] and Watkins, Schwartz, and Lane [1984. Does part-set cuing test for memory organization? Evidence from reconstructions of chess positions. Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie, 38(3), 498-503] showed no influence of part-set cuing for spatial information when using chess boards. One key difference between the two procedures was that the snap circuit stimuli were explicitly connected to one another, whereas chess pieces were not. Two experiments examined the effects of connection type (connected vs. unconnected) and cue type (cued vs. uncued) on memory for spatial information. Using chess boards (Experiment 1) and snap circuits (Experiment 2), part-set cuing facilitation only occurred when the stimuli were explicitly connected; there was no influence of cuing with unconnected stimuli. These results are potentially consistent with the retrieval strategy disruption hypothesis, as well as the two- and three-mechanism accounts of part-set cuing.

 13. Recurring part arrangements in shape collections

  KAUST Repository

  Zheng, Youyi; Cohen-Or, Daniel; Averkiou, Melinos; Mitra, Niloy J.

  2014-01-01

  Extracting semantically related parts across models remains challenging, especially without supervision. The common approach is to co-analyze a model collection, while assuming the existence of descriptive geometric features that can directly identify related parts. In the presence of large shape variations, common geometric features, however, are no longer sufficiently descriptive. In this paper, we explore an indirect top-down approach, where instead of part geometry, part arrangements extracted from each model are compared. The key observation is that while a direct comparison of part geometry can be ambiguous, part arrangements, being higher level structures, remain consistent, and hence can be used to discover latent commonalities among semantically related shapes. We show that our indirect analysis leads to the detection of recurring arrangements of parts, which are otherwise difficult to discover in a direct unsupervised setting. We evaluate our algorithm on ground truth datasets and report advantages over geometric similarity-based bottom-up co-segmentation algorithms. © 2014 The Author(s) Computer Graphics Forum © 2014 The Eurographics Association and John Wiley & Sons Ltd. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 14. [Part-time residency training in Israel].

  Science.gov (United States)

  Fishbain, Dana; Levi, Baruch; Borow, Malke; Ashkenazi, Shai; Lindner, Arie

  2012-08-01

  Full-time work has long been perceived as a cornerstone of medical residency, the consensus being that a resident must apply the bulk of his time and attention to his professional training. Demographic and cultural changes that have taken place over the last several years, specifically the rise in the number of female doctors and the importance of leisure time to the younger generation, have intensified the need to find new and innovative ways to deal with the plight of the resident population. One idea, already in effect in many Western countries, is the institution of part-time residency programs. The possibility of fulfilling residency requirements on a part-time basis is intended to assist medical residents in integrating their professional development with their personal and family life, without compromising the quality of their training. A number of research studies conducted over the last several years in countries that allow part-time residency, among them the United States, England and Switzerland, aimed to examine the quality of part-time training. The various studies evinced a high level of satisfaction from the program both by the residents themselves and their supervisors, and in many aspects those doing residency part-time received higher appraisals than their full-time colleagues. Some of the residents polled noted that they would have totally foregone the practice of medicine had there not been an option to complete residency part-time. In light of the experience throughout the world and the changing landscape in Israel, the Scientific Council of the Israeli Medical Association decided to examine the issue and its various aspects, and weighed all the considerations in favor and against part-time residency. Recently, the Scientific Council approved the launch of a pilot program to allow part-time residency in several fields that were carefully selected according to specific criteria. Once the Ministry of Health completes the LegisLation process, part

 15. Spare parts classification and procurement program

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adlon, K.L.; Hassaballa, M.M.

  1986-01-01

  The cost benefits have been demonstrated for an integrated program, which is currently being implemented for two PWR stations with two 1100-MW units each. The component classification efforts reduced the number of safety-related components in several systems. Furthermore, the knowledge of the component specific function has contributed to the reduction of many safety-related parts per component, in addition to ensuring the procurement of parts to the correct safety level. The use of qualified commercial grade parts and components with their lower cost and reasonable procurement lead time compared to their 10 CFR 21 counterparts has a pronounced economic effect on the utility balance sheets

 16. Conflict in the workplace: part 2.

  Science.gov (United States)

  Northam, Sally

  2009-07-01

  Last month, in Part 1 of this two-part article, I explored factors that contribute to workplace conflict among nurses (such as sex, age, power, and culture), as well as individual responses to conflict. I also discussed my observation that nurses apply their skills in therapeutic communication to solving workplace conflict, and that they therefore tend to focus on emotions rather than on solutions. In Part 2, I present strategies nurses can use to resolve conflict and build more effective-and harmonious-workplace relationships.

 17. Gauge Coupling Unification with Partly Composite Matter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gherghetta, Tony

  2005-01-01

  It is shown how gauge coupling unification can occur in models with partly composite matter. The particle states which are composite only contribute small logarithmns to the running of gauge couplings, while the elementary states contribute the usual large logarithmns. This introduces a new differential running contribution to the gauge couplings from partly composite SU(5) matter multiplets. In particular, for partly supersymmetric models, the incomplete SU(5) elementary matter multiplets restore gauge coupling unification even though the usual elementary gaugino and Higgsino contributions need not be present

 18. Vehicle parts detection based on Faster - RCNN with location constraints of vehicle parts feature point

  Science.gov (United States)

  Yang, Liqin; Sang, Nong; Gao, Changxin

  2018-03-01

  Vehicle parts detection plays an important role in public transportation safety and mobility. The detection of vehicle parts is to detect the position of each vehicle part. We propose a new approach by combining Faster RCNN and three level cascaded convolutional neural network (DCNN). The output of Faster RCNN is a series of bounding boxes with coordinate information, from which we can locate vehicle parts. DCNN can precisely predict feature point position, which is the center of vehicle part. We design an output strategy by combining these two results. There are two advantages for this. The quality of the bounding boxes are greatly improved, which means vehicle parts feature point position can be located more precise. Meanwhile we preserve the position relationship between vehicle parts and effectively improve the validity and reliability of the result. By using our algorithm, the performance of the vehicle parts detection improve obviously compared with Faster RCNN.

 19. 12 CFR Appendix 1 to Part 24 - CD-1-National Bank Community Development (Part 24) Investments

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 12 Banks and Banking 1 2010-01-01 2010-01-01 false CD-1-National Bank Community Development (Part 24) Investments 1 Appendix 1 To Part 24 Banks and Banking COMPTROLLER OF THE CURRENCY, DEPARTMENT OF... PUBLIC WELFARE INVESTMENTS Pt. 24, App. 1 Appendix 1 To Part 24—CD-1—National Bank Community Development...

 20. Commonsense in parts : Mining part-whole relations from theweb and image tags

  NARCIS (Netherlands)

  Tandon, Niket; Hariman, Charles; Urbani, Jacopo; Rohrbach, Anna; Rohrbach, Marcus; Weikum, Gerhard

  2016-01-01

  Commonsense knowledge about part-whole relations (e.g., screen partOf notebook) is important for interpreting user input in web search and question answering, or for object detection in images. Prior work on knowledge base construction has compiled part-whole assertions, but with substantial

 1. Periodontal Disease Part IV: Periodontal Infections

  OpenAIRE

  Turnbull, Robert S.

  1988-01-01

  In Part IV of this article, the author describes two periodontal infections, acute necrotizing ulcerative gingivitis (trench mouth) and periodontal abscess, both acute painful conditions for which patients may seek advice from their family physician rather than their dentist.

 2. Status of 10 CFR part 61 implementation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jackson, K.C.

  1984-01-01

  NRC's waste management efforts in support of Part 61, ''Licensing Requirements for Land Disposal of Radioactive Wastes,'' are focused in four principal technical areas: policy and regulation development; policy and regulation implementation; licensing casework; and technical programs to support ongoing regulatory development and implementation. Part 61 implementation has proceeded well. NRC will continue to review topical reports for solidification media and containers on an as-requested basis. The major efforts needed to complete implementation are underway. These include the study engineered alternatives to shallow land burial, update of the Part 61 analysis methodology to allow improved consideration of waste exceeding Class C concentrations, and determination of any changes needed in Part 61 to resolve Resource Recovery and Conservation Act concerns. The curent schedule calls for completion of these activities during FY 1985

 3. Smart variations: Functional substructures for part compatibility

  KAUST Repository

  Zheng, Youyi

  2013-05-01

  As collections of 3D models continue to grow, reusing model parts allows generation of novel model variations. Naïvely swapping parts across models, however, leads to implausible results, especially when mixing parts across different model families. Hence, the user has to manually ensure that the final model remains functionally valid. We claim that certain symmetric functional arrangements (sFarr-s), which are special arrangements among symmetrically related substructures, bear close relation to object functions. Hence, we propose a purely geometric approach based on such substructures to match, replace, and position triplets of parts to create non-trivial, yet functionally plausible, model variations. We demonstrate that starting even from a small set of models such a simple geometric approach can produce a diverse set of non-trivial and plausible model variations. © 2013 The Author(s) Computer Graphics Forum © 2013 The Eurographics Association and Blackwell Publishing Ltd.

 4. Part D Reconsideration Appeals Fact Sheets

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — If a Part D plan sponsor issues an adverse redetermination decision, the enrollee or the enrollees representative may appeal the decision to the Independent Review...

 5. Medicare Provider Data - Part D Prescriber

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Part D Prescriber Public Use File (PUF) provides information on prescription drugs prescribed by individual physicians and other health care providers and paid...

 6. Jeremy Bentham's essay on "Paederasty". Part 2.

  Science.gov (United States)

  Crompton, L

  1978-01-01

  This is Part 2 of a transcription of Bentham's manuscript essay on "Paederasty" (1785), Part 1 of which appeared in Vol. 3, No. 4. In Part 1 Bentham argued for the decriminalization of sodomy and opposed the theories of Montesquieu and Voltaire as to its social dangers. In Part 2 Bentham speculates on its causes and alleges that the real reason such behavior is so severely punished is an irrational "antipathy" to pleasure generally and to sexual pleasure in particular. He discusses the danger of blackmail and false accusations and the punishment of lesbian acts, bestiality, and masturbation. Some miscellaneous related notes by Bentham are appended: these deal with religious fears based on the destruction of Sodom, the threat to population, the harshness of English naval law, and other topics.

 7. Word Parts and What They Mean

  Science.gov (United States)

  ... mono- one multi- many olig-, oligo- few, little poly- many, excessive quadri- four semi- half tachy- fast ... pressure Good and Bad Part Definition -alge-, -algesi pain a-, an- without; lacking anti- against contra- against ...

 8. Langevarjurid ja Pekingi part / Kaarel Kressa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kressa, Kaarel, 1983-

  2010-01-01

  Kahest lühifilmist, mis linastusid 14. detsembril kinos Sõprus. Mihkel Soe dokumentaalfilmist ekstreemsportlasest Toomas Taltsist "3. 2. 1 - ilus hüpe" ja Kristin Kalamehe lühikomöödiast "Pekingi part"

 9. Medicare Part D Opioid Drug Mapping Tool

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medicare Part D opioid prescribing mapping tool is an interactive tool that shows geographic comparisons, at the state, county, and ZIP code levels, of...

 10. The part-whole perception of emotion.

  Science.gov (United States)

  Glazer, Trip

  2018-02-01

  A clever argument purports to show that we can directly perceive the emotions of others: (1) some emotional expressions are parts of the emotions they express; (2) in perceiving a part of something, one can perceive the whole; (3) therefore, in perceiving some emotional expressions, one can perceive the emotions they express. My aim in this paper is to assess the extent to which contemporary theories of emotion support the first premise of this argument. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. CHILD WELFARE IN CANADA : PART II

  OpenAIRE

  松本, 眞一; Shinichi, Matsumoto; 桃山学院大学社会学部

  2006-01-01

  This part study aims to research on the whole aspect of child protection in Canada. And so, this paper consists of five chapters as follows: (1)Canadian history of child protection, (2)definition of child abuse, (3)current situation of child protection in Canada, (4)outline of child protection and treatment, (5)triangular comparison of child protection and prevention in Canada, Australia and England. The first efforts at identifying and combating child abuse occurred in the latter part of the...

 12. Intelligent Machine Parts with Surface Embedded Sensors

  OpenAIRE

  Østbø, Niels Peter

  2009-01-01

  A surface embedded temperature sensor has successfully been fabricated on a customized industrial bolt. The aluminum substrate of the bolt was electrically isolated by plasma electrolytic oxidation followed by the fabrication of a type T thermocouple and finally covered by a wear resistant DLC coating. This bolt is part of our work to develop smart machine parts that are capable of reporting their current physical status under real working conditions enabling both new tools for condition base...

 13. Analysis of Critical Parts and Materials

  Science.gov (United States)

  1980-12-01

  1 1 1% 1% 1% 1% Large Orders Manual Ordering of Some Critical Parts Order Spares with Original Order Incentives Belter Capital Investment...demand 23 Large orders 24 Long lead procurement funding (including raw materials, facility funding) 25 Manpower analysis and training 26 Manual ... ordering of some critical parts 27 More active role in schedule negotiation 28 Multiple source procurements 29 Multi-year program funding 30 Order

 14. Development of non-linear TWB parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, J.; Yoon, C.S.; Lim, J.D. [Hyundai Motor Company and Kia Motors Corp. (Korea). Advanced Technology Center; Park, H.C. [Hyundai Hysco (Korea). Technical Research Lab.

  2005-07-01

  New manufacturing methods have applied for automotive parts to reduce total weight of car, resulting in improvement of fuel efficiency. TWB technique is applied to auto body parts, especially door inner, side inner and outer panel, and center floor panel to accomplish this goal. We applied non-linear (circular welded) TWB to shock absorber housing (to reduce total weight of shock absorber housing assembly). Welding line and shape of blank were determined by FEM analysis. High formability steel sheet and 440MPa grade high strength steel sheet were laser welded and press formed to final shock absorber housing (S/ABS HSG) panel and assembled with other sub parts. As a result, more than 10% of total weight of shock absorber housing assembly could be reduced compared with the mass of same part manufactured by conventional method. Also circular welding technique made it possible to design optimum welding line of TWB part. This paper is about result of FEM analysis and development procedure of non-linear TWB part (shock absorber housing assembly). (orig.)

 15. Magnetic self-assembly of small parts

  Science.gov (United States)

  Shetye, Sheetal B.

  Modern society's propensity for miniaturized end-user products is compelling electronic manufacturers to assemble and package different micro-scale, multi-technology components in more efficient and cost-effective manners. As the size of the components gets smaller, issues such as part sticking and alignment precision create challenges that slow the throughput of conventional robotic pick-n-place systems. As an alternative, various self-assembly approaches have been proposed to manipulate micro to millimeter scale components in a parallel fashion without human or robotic intervention. In this dissertation, magnetic self-assembly (MSA) is demonstrated as a highly efficient, completely parallel process for assembly of millimeter scale components. MSA is achieved by integrating permanent micromagnets onto component bonding surfaces using wafer-level microfabrication processes. Embedded bonded powder methods are used for fabrication of the magnets. The magnets are then magnetized using pulse magnetization methods, and the wafers are then singulated to form individual components. When the components are randomly mixed together, self-assembly occurs when the intermagnetic forces overcome the mixing forces. Analytical and finite element methods (FEM) are used to study the force interactions between the micromagnets. The multifunctional aspects of MSA are presented through demonstration of part-to-part and part-to-substrate assembly of 1 mm x 1mm x 0.5 mm silicon components. Part-to-part assembly is demonstrated by batch assembly of free-floating parts in a liquid environment with the assembly yield of different magnetic patterns varying from 88% to 90% in 20 s. Part-to-substrate assembly is demonstrated by assembling an ordered array onto a fixed substrate in a dry environment with the assembly yield varying from 86% to 99%. In both cases, diverse magnetic shapes/patterns are used to control the alignment and angular orientation of the components. A mathematical model is

 16. DISCRETIZATION APPROACH USING RAY-TESTING MODEL IN PARTING LINE AND PARTING SURFACE GENERATION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HAN Jianwen; JIAN Bin; YAN Guangrong; LEI Yi

  2007-01-01

  Surface classification, 3D parting line, parting surface generation and demoldability analysis which is helpful to select optimal parting direction and optimal parting line are involved in automatic cavity design based on the ray-testing model. A new ray-testing approach is presented to classify the part surfaces to core/cavity surfaces and undercut surfaces by automatic identifying the visibility of surfaces. A simple, direct and efficient algorithm to identify surface visibility is developed. The algorithm is robust and adapted to rather complicated geometry, so it is valuable in computer-aided mold design systems. To validate the efficiency of the approach, an experimental program is implemented. Case studies show that the approach is practical and valuable in automatic parting line and parting surface generation.

 17. Manufacture of plastic parts by radiation molding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Leszyk, G.M.; Morrison, E.D.; Williams, R.F. Jr.

  1977-01-01

  Thin plastic parts which can have precise tolerances and can be of complex shape are prepared by casting a viscous radiation-curable composition onto a support, such as a moving web of polymeric material, in the shape of the desired part and then irradiating, for example with ultraviolet radiation or high energy electrons, to cause curing of the composition to a solid plastic. The radiation-curable composition is formulated with viscosity and flow characteristics it to be cast in the exact shape of the part desired yet retain this shape during curing while supported only by the surface on which it has been cast. Plastic parts made by this method can be formed entirely of the radiation-curable composition by casting onto a web having a release surface from which the part can be stripped subsequent to curing or can be formed partially from a web material and partially from the radiation-curable composition by casting onto a web to which the composition will bond and subsequently cutting the web into discrete portions which include the cured composition

 18. Nuclear reactor with scrammable part length rod

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bevilacqua, F.

  1979-01-01

  A new part length rod is provided. It may be used to control xenon induced power oscillations but to contribute to shutdown reactivity when a rapid shutdown of the reactor is required. The part length rod consists of a control rod with three regions. The lower control region is a longer weaker active portion separated from an upper stronger shorter poison section by an intermediate section which is a relative non-absorber of neutrons. The combination of the longer weaker control section with the upper high worth poison section permits the part length rod of this to be scrammed into the core when a reactor shutdown is required but also permits the control rod to be used as a tool to control power distribution in both the axial and radial directions during normal operation

 19. Workplace Bullying in Healthcare: Part 1.

  Science.gov (United States)

  Lamberth, Becky

  2015-01-01

  Bullying is a repetitive and a busive behavior in which the victim suffers from abuse, humiliation, or intimidation to such an extent that it interferes with job performance. Victims of bullying have three possible legal solutions: harassment, hostile work environment, and intentional/negligent infliction of emotional distress. However, the elements necessary to fulfill the legal definitions are subjective and difficult at best to satisfy. Hospitals are hesitant to terminate any employee, which would result in open staff positions that are difficult to fill. Replacing staff with specific skills, costly. This make recruitmen cost a significant factor in retaining staff members who demonstrate poor behavior. Part 1 will focus on terminology and concerns related to bullying. Part 2 will discuss the legal protection afforded the bully and possible organizational solutions. Part 3 will address managers who have been accused of bullying by disgruntled employees and what to do about it.

 20. Heart sounds: are you listening? Part 1.

  Science.gov (United States)

  Reimer-Kent, Jocelyn

  2013-01-01

  All nurses should have an understanding of heart sounds and be proficient in cardiac auscultation. Unfortunately, this skill is not part of many nursing school curricula, nor is it necessarily a required skillfor employment. Yet, being able to listen and accurately describe heart sounds has tangible benefits to the patient, as it is an integral part of a complete cardiac assessment. In this two-part article, I will review the fundamentals of cardiac auscultation, how cardiac anatomy and physiology relate to heart sounds, and describe the various heart sounds. Whether you are a beginner or a seasoned nurse, it is never too early or too late to add this important diagnostic skill to your assessment tool kit.

 1. Uncertainty for Part Density Determination: An Update

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valdez, Mario Orlando [Los Alamos National Laboratory

  2016-12-14

  Accurate and precise density measurements by hydrostatic weighing requires the use of an analytical balance, configured with a suspension system, to both measure the weight of a part in water and in air. Additionally, the densities of these liquid media (water and air) must be precisely known for the part density determination. To validate the accuracy and precision of these measurements, uncertainty statements are required. The work in this report is a revision of an original report written more than a decade ago, specifically applying principles and guidelines suggested by the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) for determining the part density uncertainty through sensitivity analysis. In this work, updated derivations are provided; an original example is revised with the updated derivations and appendix, provided solely to uncertainty evaluations using Monte Carlo techniques, specifically using the NIST Uncertainty Machine, as a viable alternative method.

 2. Monitoring coordinate measuring machines by calibrated parts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weckenmann, A; Lorz, J

  2005-01-01

  Coordinate measuring machines (CMM) are essential for quality assurance and production control in modern manufacturing. Due to the necessity of assuring traceability during the use of CMM, interim checks with calibrated objects carried out periodically. For this purpose usually special artefacts like standardized ball plates, hole plates, ball bars or step gages are measured. Measuring calibrated series parts would be more advantageous. Applying the substitution method of ISO 15530-3: 2000 such parts can be used. It is less cost intensive and less time consuming than measuring expensive special standardized objects in special programmed measurement routines. Moreover, the measurement results can directly compare with the calibration values; thus, direct information on systematic measurement deviations and uncertainty of the measured features are available. The paper describes a procedure for monitoring horizontal-arm CMMs with calibrated sheet metal series parts

 3. Pharmaceutical Advertising and Medicare Part D

  Science.gov (United States)

  Lakdawalla, Darius; Sood, Neeraj; Gu, Qian

  2013-01-01

  We explore how and to what extent prescription drug insurance expansions affects incentives for pharmaceutical advertising. When insurance expansions make markets more profitable, firms respond by boosting advertising. Theory suggests this effect will be magnified in the least competitive drug classes, where firms internalize a larger share of the benefits from advertising. Empirically, we find that the implementation of Part D coincides with a 14% to 19% increase in total advertising expenditures. This effect is indeed concentrated in the least competitive drug classes. The additional advertising raised utilization among non-elderly patients outside the Part D program by about 3.6%. This is roughly half of the direct utilization effect of Part D on elderly beneficiaries. The results suggest the presence of considerable spillover effects from publicly subsidized prescription drug insurance on the utilization and welfare of consumers outside the program. PMID:24308884

 4. The Aalborg Survey / Part 4 - Literature Study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harder, Henrik; Christensen, Cecilie Breinholm

  Background and purpose The Aalborg Survey consists of four independent parts: a web, GPS and an interview based survey and a literature study, which together form a consistent investigation and research into use of urban space, and specifically into young people’s use of urban space: what young......) and the research focus within the cluster of Mobility and Tracking Technologies (MoTT), AAU. Summary / Part 4 - Literature Study The 4th part of the DUS research project has been carried out during the spring 2012 and consists primarily of a literature search and bibliographical listings of literature by the three....... Jensen are conducting research within the field related to this research project. Furthermore, both are intended end users of the outcome of this literature study. Finally, all references have been collected in a digital database in RefWorks....

 5. Current and Future Parts Management at NASA

  Science.gov (United States)

  Sampson, Michael J.

  2011-01-01

  This presentation provides a high level view of current and future electronic parts management at NASA. It describes a current perspective of the new human space flight direction that NASA is beginning to take and how that could influence parts management in the future. It provides an overview of current NASA electronic parts policy and how that is implemented at the NASA flight Centers. It also describes some of the technical challenges that lie ahead and suggests approaches for their mitigation. These challenges include: advanced packaging, obsolescence and counterfeits, the global supply chain and Commercial Crew, a new direction by which NASA will utilize commercial launch vehicles to get astronauts to the International Space Station.

 6. Pharmaceutical advertising and Medicare Part D.

  Science.gov (United States)

  Lakdawalla, Darius; Sood, Neeraj; Gu, Qian

  2013-12-01

  We explore how and to what extent prescription drug insurance expansions affect incentives for pharmaceutical advertising. When insurance expansions make markets more profitable, firms respond by boosting advertising. Theory suggests this effect will be magnified in the least competitive drug classes, where firms internalize a larger share of the benefits from advertising. Empirically, we find that the implementation of Part D coincides with a 14-19% increase in total advertising expenditures. This effect is indeed concentrated in the least competitive drug classes. The additional advertising raised utilization among non-elderly patients outside the Part D program by about 3.6%. This is roughly half of the direct utilization effect of Part D on elderly beneficiaries. The results suggest the presence of considerable spillover effects from publicly subsidized prescription drug insurance on the utilization and welfare of consumers outside the program. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Chemometrics in spectroscopy. Part 1. Classical chemometrics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geladi, Paul

  2003-01-01

  An overview is given of chemometrics as it can be applied to spectroscopic and other multivariate data. Major chemometrics and data analysis techniques are described. An important aspect is the focus on soft modeling for situations that are too complicated for the traditional hard models to work. Also measurement noise is given due attention. A small example is used to illustrate some ways of working, mainly by using graphics. Selected literature references are given. Part 1 deals with classical chemometrics. Part 2 presents some newer developments and includes some more elaborated examples

 8. Aprende Ajedrez con Rey - Parte 2

  OpenAIRE

  ESTÉVEZ MONTERO, RAÚL; Lloret Mauri, Jaime

  2016-01-01

  Es una pieza audiovisual creada con el objeto de atraer la atención de los niños de muy corta edad con el ajedrez y familiarizarlos con todas sus piezas y movimientos. Es una animación dirigida a un público infantil presentada por dibujos animados en 2D, en la que se ha intentado respetar en todo momento el argot de la comunidad ajedredística. En este video se presenta la segunda parte. Estévez Montero, R.; Lloret Mauri, J. (2016). Aprende Ajedrez con Rey - Parte 2. http://hdl.handle.net/1...

 9. Aprende Ajedrez con Rey - Parte 1

  OpenAIRE

  ESTÉVEZ MONTERO, RAÚL; Lloret Mauri, Jaime

  2016-01-01

  Es una pieza audiovisual creada con el objeto de atraer la atención de los niños de muy corta edad con el ajedrez y familiarizarlos con todas sus piezas y movimientos. Es una animación dirigida a un público infantil presentada por dibujos animados en 2D, en la que se ha intentado respetar en todo momento el argot de la comunidad ajedredística. En este video se presenta la primera parte. Estévez Montero, R.; Lloret Mauri, J. (2016). Aprende Ajedrez con Rey - Parte 1. http://hdl.handle.net/1...

 10. Air resistance measurements on actual airplane parts

  Science.gov (United States)

  Weiselsberger, C

  1923-01-01

  For the calculation of the parasite resistance of an airplane, a knowledge of the resistance of the individual structural and accessory parts is necessary. The most reliable basis for this is given by tests with actual airplane parts at airspeeds which occur in practice. The data given here relate to the landing gear of a Siemanms-Schuckert DI airplane; the landing gear of a 'Luftfahrzeug-Gesellschaft' airplane (type Roland Dlla); landing gear of a 'Flugzeugbau Friedrichshafen' G airplane; a machine gun, and the exhaust manifold of a 269 HP engine.

 11. Determination of Selected Properties of Teletype Parts.

  Science.gov (United States)

  1985-10-01

  THtS REPORT IS NOT TO BC USED IN WHOLE OR IN PART rOR ADVERTISING OR SALES PROMOTION PURPOSES ASD $1 64 PNCVIOus COTION OF THIS FORM MAY at useo...REPoRT 1s NOT TO BE USED IN WHOLE of IN PART FOa AOvCRTsINO oR SALES PROMoTIoN PuRPW-- PR S* P0gwSOUS -oD ION Of .. . , FOM MAY O uSTm. AI-W---,AT AS ?M 57

 12. Actinide colloid generation in groundwater. Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, J.I.

  1991-01-01

  The progress made in the investigation of actinide colloid generation in groundwater is summarized and discussed with particular examples relevant to an understanding of the migration behaviour of actinides in natural aquifer systems. The first part deals with the characterization of colloids: groundwater colloids, actinide real-colloids and actinide pseudocolloids. The second part concentrates on the generation processes and migration behaviour of actinide pseudo colloids, which are discussed with some notable experimental examples. Importance is stressed more on the chemical aspects of the actinide colloid generation in groundwater. This work is a contribution to the CEC Mirage II project, in particular the complexation and colloids research area

 13. Compressor Has No Moving Macroscopic Parts

  Science.gov (United States)

  Gasser, Max

  1995-01-01

  Compressor containing no moving macroscopic parts functions by alternating piston and valve actions of successive beds of magnetic particles. Fabricated easily because no need for precisely fitting parts rotating or sliding on each other. Also no need for lubricant fluid contaminating fluid to be compressed. Compressor operates continuously, eliminating troublesome on/off cycling of other compressors, and decreasing consumption of energy. Phased cells push fluid from bottom to top, adding increments of pressure. Each cell contains magnetic powder particles loose when electromagnet coil deenergized, but tightly packed when coil energized.

 14. Working part-time: (not) a problem?

  OpenAIRE

  Saskia Keuzenkamp; Carlien Hillebrink; Wil Portegijs; Babette Pouwels

  2009-01-01

  Original title: Deeltijd (g)een probleem. Three-quarters of working women in the Netherlands work part-time. More than half these women are in small part-time jobs (less than 25 hours per week). The government wants to raise the average working hours of women. A key question is then how much scope there is for women to increase their working hours. This report explores this issue from three angles. First it looks at the role played by employers in increasing the working hours of women and at ...

 15. Globalization in the pharmaceutical industry, Part II.

  Science.gov (United States)

  Casadio Tarabusi, C; Vickery, G

  1998-01-01

  This is the second of a two-part report on the pharmaceutical industry. Part II begins with a discussion of foreign direct investment and inter-firm networks, which covers international mergers, acquisitions, and minority participation; market shares of foreign-controlled firms; international collaboration agreements (with a special note on agreements in biotechnology); and licensing agreements. The final section of the report covers governmental policies on health and safety regulation, price regulation, industry and technology, trade, foreign investment, protection of intellectual property, and competition.

 16. Jonckheere Double Star Photometry - Part VII: Aquarius

  Science.gov (United States)

  Knapp, Wilfried R. A.

  2017-10-01

  If any double star discoverer is in urgent need of photometry then it is Jonckheere. There are over 3000 Jonckheere objects listed in the WDS catalog and a good part of them with magnitudes obviously far too bright. This report covers the Jonckheere objects in the constellation Aquarius. One image per object was taken with V-filter to allow for visual magnitude measurement by differential pho-tometry. All objects were additionally checked for common proper motion by comparing 2MASS to GAIA DR1 positions and a rather surprisingly large part of the objects qualify indeed as potential CPM pairs. For a few objects also WDS position errors were found.

 17. MANAGING PARAMETERIZED PARTS WITH VARIABLE CUT DIMENSIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  POMAZAN Valentina

  2017-05-01

  Full Text Available The design of the custom cut parts, in order to cumulate the lengths of all inserted variations in an assembly is solved, using a case study of a threaded extruded bar, commonly used in mechanical design, and purchased as long bars, of fixed length. Using the facilities offered by the iPart concept in Autodesk Inventor, the main member definition parameters are defined and linked for the automation of design data usage in assemblies. Further, a more complex case study is developed, for multi customized cut dimensions and variable pattern features.

 18. Parts Quality Management: Direct Part Marking of Data Matrix Symbol for Mission Assurance

  Science.gov (United States)

  Moss, Chantrice; Chakrabarti, Suman; Scott, David W.

  2013-01-01

  A United States Government Accountability Office (GAO) review of twelve NASA programs found widespread parts quality problems contributing to significant cost overruns, schedule delays, and reduced system reliability. Direct part marking with Data Matrix symbols could significantly improve the quality of inventory control and parts lifecycle management. This paper examines the feasibility of using direct part marking technologies for use in future NASA programs. A structural analysis is based on marked material type, operational environment (e.g., ground, suborbital, Low Earth Orbit), durability of marks, ease of operation, reliability, and affordability. A cost-benefits analysis considers marking technology (label printing, data plates, and direct part marking) and marking types (two-dimensional machine-readable, human-readable). Previous NASA parts marking efforts and historical cost data are accounted for, including inhouse vs. outsourced marking. Some marking methods are still under development. While this paper focuses on NASA programs, results may be applicable to a variety of industrial environments.

 19. Are part timers real GPs? Attitudes of general practitioners toward those who work part time.

  Science.gov (United States)

  Mazza, D; Northfield, S

  2000-09-01

  Current attitudes within the medical profession suggest that one cannot be a 'real' doctor unless one works full time. The aim of this study was to determine the views and attitudes of a sample of GPs toward part time practice. As part of a larger study, GPs in two divisions in metropolitan Melbourne were sent a questionnaire based survey. GPs were asked to rate statements about part time practice using a Likert scale. The response rate was 55% (n = 246). The majority of GPs disagreed with the statement 'part time GPs are not real GPs' but feelings were mixed about whether part timers covered the same range of clinical content as full timers. One fifth of respondents questioned the competence of part time GPs. Male GPs, those over 55 years and full timers were more likely to hold negative views toward part time general practice. Our results show a 'generational' pattern toward part time practice. With the increasing numbers of women entering general practice, these attitudes will need to change to accommodate the fact that more GPs will be choosing to work part time in the future.

 20. Parts : Lihula samba sünd on aasta rumalaim tegu / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts Lihula visiidist, suhtumisest julgestuspolitsei kasutamisse, valitsuskoalitsiooni koostööst erinevate probleemide lahendamisel. Siseminister Margus Leivo kommenteerib julgestuspolitsei kohalolekut Lihulas

 1. Maintenance Centered Service Parts Inventory Control

  NARCIS (Netherlands)

  W.L. van Jaarsveld (Willem)

  2013-01-01

  textabstractHigh-tech capital goods enable the production of many services and articles that have become a part of our daily lives. Examples include the refineries that produce the gasoline we put in our cars, the photolithography systems that enable the production of the chips in our cell phones

 2. Partly occupied Wannier functions: Construction and applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Kristian Sommer; Hansen, Lars Bruno; Jacobsen, Karsten Wedel

  2005-01-01

  We have developed a practical scheme to construct partly occupied, maximally localized Wannier functions (WFs) for a wide range of systems. We explain and demonstrate how the inclusion of selected unoccupied states in the definition of the WFs can improve both their localization and symmetry...

 3. The Other Open University, Part 2.

  Science.gov (United States)

  Gross, Ronald

  1978-01-01

  Presented is the second of a two-part study that describes how some colleges have been joining together in a grassroots cooperative movement to buy, make use of, and shape telecourses. The experiences of two such consortia used by colleges are among the topics discussed. (JMD)

 4. Dental photography today. Part 1: basic concepts.

  Science.gov (United States)

  Casaglia, A; DE Dominicis, P; Arcuri, L; Gargari, M; Ottria, L

  2015-01-01

  This paper is the first article in a new series on digital dental photography. Part 1 defines the aims and objectives of dental photography for examination, diagnosis and treatment planning, legal and forensic documentation, publishing, education, marketing and communication with patients, dental team members, colleagues and dental laboratory.

 5. Who Are the Part-Time Faculty?

  Science.gov (United States)

  Monks, James

  2009-01-01

  The use of contingent faculty in higher education in the United States has grown tremendously over the past three decades. In 1975, only 30.2 percent of faculty were employed part time; by 2005, according to data compiled by the American Association of University Professors (AAUP) from the Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS),…

 6. Improving Supervision of Part-Time Instructors

  Science.gov (United States)

  Eney, Patricia R.; Davidson, Evelyn

  2012-01-01

  With an increasing number of colleges and universities turning to part-time instructors to teach courses at their institutions, developmental education professionals are faced with the task of finding appropriate ways to train, serve, and evaluate these instructors. Unfortunately, there is little published information on how to accomplish these…

 7. Typewriting Syllabus: Part II: Modules. 1976 Revision.

  Science.gov (United States)

  New York State Education Dept., Albany. Bureau of Occupational and Career Curriculum Development.

  The document is the second of a two-part set on typewriting and focuses on the nine modules of instruction. The nine modules are: (1) keyboard mastery and skill development, (2) basic typewriting competencies, (2a) personal use typewriting, (3) introduction to office typewriting I, (4) introduction to office typewriting II, (5) intermediate office…

 8. Parts pakub pensionilisa kinnisvara tagatisel / Kadri Bank

  Index Scriptorium Estoniae

  Bank, Kadri

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 30. jaan. lk. 4. Majandusminister Juhan Parts pakub välja ideed, mis võimaldaks pensionäril saada oma kinnisvara eest igakuist pensionilisa. Vt. samas: Skeem: Pensionilisa kinnisvara tagatisel; Vanurid koduga riskima ei tõtta. Kommenteerivad Valdek Mikkal, Triin Messimas ja Peep Sooman

 9. Accessibility, equity and efficiency. Part 1: Introduction

  NARCIS (Netherlands)

  Geurs, Karst Teunis; Dentinho, T.; Patuelli, R.; Geurs, K.T.; Patuelli, R.; Dentinho, T.

  2016-01-01

  The tension between efficiency and equity has been the focus of major debate since equity aspects started to be considered as part of project evaluation procedures (Thomopoulos et al. 2009). In this book, we contribute to the debate by focusing on the links and trade-offs between accessibility,

 10. Temporomandibular disorders and bruxism. Part I.

  Science.gov (United States)

  Kevilj, R; Mehulic, K; Dundjer, A

  2007-01-01

  Correct functioning of the entire stomatognathic system is achieved by a compatible relationship of all its parts. Four determinants, by their mutual harmonious activity, dictate the function of the entire system: the teeth, periodontium with supporting structure, muscles, temporomandibular joint (TMJ) and CNS. In such a complex system a disorder of any integrative part causes disturbances also in other parts of the system. Changed functions can arise through organic disorder, and also iatrogenically by inadequate conservative, prosthetic, surgical or orthodontic therapy. For this reason it is often difficult to recognise the primary cause. The first responses of the system to the disorder are adaptive mechanisms which occur within one or more integrative parts, and depending on their intensity and duration symptoms grow more prominent. Tissue response can be ortho- or parafunctional. Attempts are made to exclude psychoemotional influences and the obstacle eliminated by either abrasion, clenching or grinding of the teeth. If the obstacle is not eliminated by abrasion, the cause of such functional disorder becomes the trigger for parafunctional activity. From a review of the relevant literature it can be concluded that parafunctional activity is caused by changed occlusion, with determined psychological habits of the patient and specific tissue response of the stomatognathic system. Therefore, therapy of these disorders is made more difficult and includes a multidisciplinary approach.

 11. Coil in bottom part of splitter magnet

  CERN Multimedia

  CERN PhotoLab

  1976-01-01

  Radiation-resistant coil being bedded into the bottom part of a splitter magnet. This very particular magnet split the beam into 3 branches, for 3 target stations in the West-Area. See Annual Report 1975, p.176, Figs.14 and 15.

 12. Numerical methods in nuclear engineering. Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Phillips, G.J.

  1983-08-01

  These proceedings, published in two parts contain the full text of 56 papers and summaries of six papers presented at the conference. They cover the use of numerical methods in thermal hydraulics, reactor physics, neutron diffusion, subchannel analysis, risk assessment, transport theory, and fuel behaviour

 13. The Many Meanings of History, Part II

  Science.gov (United States)

  Szasz, Ferenc M.

  1974-01-01

  This article contains a collection of quotations about history collected by Professor Szasz. The first part of the collection appeared in the August 1974 issue of "The History Teacher." Readers are invited to send in other definitions they have found. (Author/RM)

 14. UK semiconductor tracker parts head for CERN

  CERN Multimedia

  Holland, Colin

  2005-01-01

  The last of the 4 barrels that make up the central part of the Semiconductor Tracker (SCT), the heart of the biggest physics collaboration in the world have left Oxford for its new home at the European Particle Physics Laboratory, CERN, near Geneva

 15. Cubby : Multiscreen Desktop VR Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Gribnau, M.W.; Djajadiningrat, J.P.

  2000-01-01

  In this second part of our 'Cubby: Multiscreen Desktop VR' trilogy, we will introduce you to the art of creating a driver to read an Origin Instruments Dynasight input device. With the Dynasight, the position of the head of the user is established so that Cubby can display the correct images on its

 16. 77 FR 39201 - 16 CFR Part 23

  Science.gov (United States)

  2012-07-02

  ... they continue to achieve their intended purpose without unduly burdening commerce. As part of this review, the Commission requests public comments on the overall costs, benefits, necessity, [[Page 39202... burdening commerce. The Commission schedules its regulations and guides for review on a ten-year cycle; i.e...

 17. Social Security and Part-Time Employment.

  Science.gov (United States)

  Euzeby, Alain

  1988-01-01

  Discusses rules governing social security and their implications for part-time employees in various countries. Topics include (1) methods of financing social security, (2) benefits, (3) measures concerning the unemployed, (4) a floor for employers' contributions, (5) graduated contribution rates, and (6) financial incentives. (CH)

 18. 47 CFR Appendix to Part 36 - Glossary

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... such terms in the separation procedures. Terms which are defined in the text of this part are not.... Complement (of cable) A group of conductors of the same general type (e.g., quadded, paired) within a single... unit which is normally dependent upon the central processor of the host office for call processing...

 19. Structure Property Studies for Additively Manufactured Parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milenski, Helen M [Univ. of Mexico, Los Alamos, NM (United States); Schmalzer, Andrew Michael [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Kelly, Daniel [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-08-17

  Since the invention of modern Additive Manufacturing (AM) processes engineers and designers have worked hard to capitalize on the unique building capabilities that AM allows. By being able to customize the interior fill of parts it is now possible to design components with a controlled density and customized internal structure. The creation of new polymers and polymer composites allow for even greater control over the mechanical properties of AM parts. One of the key reasons to explore AM, is to bring about a new paradigm in part design, where materials can be strategically optimized in a way that conventional subtractive methods cannot achieve. The two processes investigated in my research were the Fused Deposition Modeling (FDM) process and the Direct Ink Write (DIW) process. The objectives of the research were to determine the impact of in-fill density and morphology on the mechanical properties of FDM parts, and to determine if DIW printed samples could be produced where the filament diameter was varied while the overall density remained constant.

 20. Missouri's forest 1999-2003, part B

  Science.gov (United States)

  Andrew D. Hill; Mark H. Hansen; W. Keith Moser; Gary Brand; Ronald E. McRoberts

  2011-01-01

  This report presents the methods used in the 1999-2003 inventory of the forest resources of Missouri along with tables of important forest attribute estimates and discussion of quality of these estimates. This inventory is part of the Forest Inventory and Analysis (FIA) program conducted by U.S. Forest Service, a national program to continuously inventory and report on...

 1. Magnetic Measurement and Magnet Tutorial, Part 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanabe, Jack

  2003-07-15

  Magnetic measurements, like magnet design, is a broad subject. It is the intention of this lecture to cover only a small part of the field, regarding the characterization of the line integral field quality of multipole magnets (dipoles, quadrupoles and sextupoles) using compensated rotating coils. Other areas which are not covered are magnet mapping, AC measurements and sweeping wire measurements.

 2. Assessment of CPA Candidates' Education: Part Two

  Science.gov (United States)

  Giffin, Richard B.; Geddie, Mary; Moser, Ernest; Griffin, B. Wynne

  2012-01-01

  This paper is the second of a two part study comparing The Sixth Edition of the Uniform Accountancy Act as prepared and adopted by the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA)with the actual regulatory practice of the various jurisdictional boards of accountancy in place just prior to the release of the most recent NASBA…

 3. A New Road to Reactions: Part 2.

  Science.gov (United States)

  de Vos, Wobbe; Verdonk, Adri H.

  1985-01-01

  Describes a precipitation experiment which follows a yellow powder experiment discussed in part 1 (vol 62 no 3 p238-40). Advantages of using a Petri dish to perform the experiment, laboratory procedures used, instructional strategies, and implications for chemistry curriculum and instruction are discussed. (JN)

 4. Lernen Wir Deutsch: Part I, German.

  Science.gov (United States)

  Dade County Public Schools, Miami, FL.

  Instructional objectives of the Dade County Public Schools Quinmester Program in German for use with "Lernen Wir Deutsch: Part 1" focus on the development of basic skills through the use of short dialogues and structured exercises. The contents of this guide focus on: (1) course description, (2) broad goals and performance objectives,…

 5. Lernen Wir Deutsch!: Part 2, German.

  Science.gov (United States)

  Dade County Public Schools, Miami, FL.

  Instructional objectives of the Dade County Public Schools Quinmester Program in German for use with "Lernen Wir Deutsch: Part 2" focus on development of basic skills through the use of short dialogues and structured exercises. The grammar of the course includes the study of nouns, pronouns, and verbs. Possessive determiners are…

 6. Stochastic model of forecasting spare parts demand

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan S. Milojević

  2012-01-01

  hypothesis of the existence of phenomenon change trends, the next step in the methodology of forecasting is the determination of a specific growth curve that describes the regularity of the development in time. These curves of growth are obtained by the analytical representation (expression of dynamic lines. There are two basic stages in the process of expression and they are: - The choice of the type of curve the shape of which corresponds to the character of the dynamic order variation - the determination of the number of values (evaluation of the curve parameters. The most widespread method of forecasting is the trend extrapolation. The basis of the trend extrapolation is the continuing of past trends in the future. The simplicity of the trend extrapolation process, on the one hand, and the absence of other information on the other hand, are the main reasons why the trend extrapolation is used for forecasting. The trend extrapolation is founded on the following assumptions: - The phenomenon development can be presented as an evolutionary trajectory or trend, - General conditions that influenced the trend development in the past will not undergo substantial changes in the future. Spare parts demand forecasting is constantly being done in all warehouses, workshops, and at all levels. Without demand forecasting, neither planning nor decision making can be done. Demand forecasting is the input for determining the level of reserve, size of the order, ordering cycles, etc. The question that arises is the one of the reliability and accuracy of a forecast and its effects. Forecasting 'by feeling' is not to be dismissed if there is nothing better, but in this case, one must be prepared for forecasting failures that cause unnecessary accumulation of certain spare parts, and also a chronic shortage of other spare parts. All this significantly increases costs and does not provide a satisfactory supply of spare parts. The main problem of the application of this model is that each

 7. Parts Quality Management: Direct Part Marking via Data Matrix Symbols for Mission Assurance

  Science.gov (United States)

  Moss, Chantrice

  2013-01-01

  A United States Government Accountability Office (GAO) review of twelve NASA programs found widespread parts quality problems contributing to significant cost overruns, schedule delays, and reduced system reliability. Direct part-marking with Data Matrix symbols could significantly improve the quality of inventory control and parts lifecycle management. This paper examines the feasibility of using 15 marking technologies for use in future NASA programs. A structural analysis is based on marked material type, operational environment (e.g., ground, suborbital, orbital), durability of marks, ease of operation, reliability, and affordability. A cost-benefits analysis considers marking technology (data plates, label printing, direct part marking) and marking types (two-dimensional machine-readable, human-readable). Previous NASA parts marking efforts and historical cost data are accounted for, including in-house vs. outsourced marking. Some marking methods are still under development. While this paper focuses on NASA programs, results may be applicable to a variety of industrial environments.

 8. Part-Time Faculty Satisfaction at Two-Year Public Postsecondary Institutions: A Comparison of Involuntary Part-Time, Voluntary Part-Time, and Full-Time Faculty

  Science.gov (United States)

  Kinchen, Nancy Huval

  2010-01-01

  Part-time faculty members represent the majority of faculty at public two-year postsecondary institutions. Utilizing part-time faculty enables two-year institutions to control their instructional costs and maintain scheduling flexibility. However, part-time faculty are diverse in regards to their employment preference, some prefer part-time…

 9. Galeria de partes, Cuerpos Globales, presas locales.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Millan de Benavides.

  2004-01-01

  Full Text Available The author analyzes the ways in which globalization has reconfigured patterns of migration. In addition to entire communities displaced within and outside of Colombia's borders, migratory patterns revolve around flight, exile or the movement of body parts, including legs, brains and reproductive organs. This text addresses distinct types of work and the bodily transactions that each entails when migration occurs; it then explores the consequent visibility or invisibility and resulting legalization or illegality of the re-location of different body parts and the creation of new spaces. Thus, while a prostitute will never receive a visa due to the danger that she represents, a football player will not only receive citizenship, but also a privileged place as raw material in the global marketplace.

 10. Plasma Astrophysics, part II Reconnection and Flares

  CERN Document Server

  Somov, Boris V

  2007-01-01

  This well-illustrated monograph is devoted to classic fundamentals, current practice, and perspectives of modern plasma astrophysics. The first part is unique in covering all the basic principles and practical tools required for understanding and working in plasma astrophysics. The second part presents the physics of magnetic reconnection and flares of electromagnetic origin in space plasmas within the solar system; single and double stars, relativistic objects, accretion disks, and their coronae are also covered. This book is designed mainly for professional researchers in astrophysics. However, it will also be interesting and useful to graduate students in space sciences, geophysics, as well as advanced students in applied physics and mathematics seeking a unified view of plasma physics and fluid mechanics.

 11. Plasma Astrophysics, Part I Fundamentals and Practice

  CERN Document Server

  Somov, Boris V

  2006-01-01

  This well-illustrated monograph is devoted to classic fundamentals, current practice, and perspectives of modern plasma astrophysics. The first part is unique in covering all the basic principles and practical tools required for understanding and working in plasma astrophysics. The second part presents the physics of magnetic reconnection and flares of electromagnetic origin in space plasmas within the solar system; single and double stars, relativistic objects, accretion disks, and their coronae are also covered. This book is designed mainly for professional researchers in astrophysics. However, it will also be interesting and useful to graduate students in space sciences, geophysics, as well as advanced students in applied physics and mathematics seeking a unified view of plasma physics and fluid mechanics.

 12. Fixed-film processes. Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Canziani, R.

  1999-01-01

  Recently, full scale fixed-film or mixed suspended have been applied in many wastewater treatments plants. These processes no longer depend on biomass settle ability and can be used to improve the performance of existing plants as required by more stringent discharge permit limits, especially for nutrients suspended solids. Also, processes may work at high rates making is possible to build small footprint installations. Fixed-film processes include trickling filters (and combined suspended and fixed-films processes), rotating biological contactors, biological aerated submerged, filters moving bed reactors, fluidized bed reactors. In the first part, the theoretical based governing fixed-film processes are briefly outlined, with some simple examples of calculations, underlining the main differences with conventional activate sludge processes. In the second part, the most common types of reactors are reviewed [it

 13. The siting guidelines, 10 CFR Part 960

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hanlon, C.L.

  1991-01-01

  The Siting Guidelines, 10 CFR Part 960, have played a major role in the U.S. Department of Energy's (the Department) Office of Civilian Radioactive Waste Management siting program since their development and implementation in response to the Nuclear Waste Policy Act of 1982. According to the Act, the Siting Guidelines were applicable to the selection of sites for characterization. The Nuclear Waste Policy Amendments Act of 1987 (the Amendments Act) has selected the Yucca Mountain, Nevada, site for characterization from among those nominated according to the Siting Guidelines. Thus, the Amendments Act has taken the repository program beyond the phase of Siting Guidelines applicability, making the U.S. Nuclear Regulatory Commission's 10 CFR Part 60 the applicable regulation. However, the Department has chosen to make use of aspects of the Siting Guidelines in the Site Characterization Plan for the Yucca Mountain Site. (author) 4 figs., 11 refs

 14. Scientific perspectives on greenhouse problem. Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jastrow, R.; Nierenberg, W.; Seitz, F.

  1992-01-01

  The spectre of major climate change caused by the greenhouse effect has generated intensive research, heated scientific debate and a concerted international effort to draft agreements for the reduction of greenhouse gas emissions. This report of Scientific Perspectives on the greenhouse problem explains the technical issues in the debate in language readily understandable to the non-specialist. The inherent complexities of attempts to simulate the earth's climate are explained, particularly with regard to the effects of clouds and the circulation of the oceans, which together represent the largest factors of uncertainty in current global warming forecasts. Results of the search for the 'greenhouse signal' in existing climate records aredescribed in chapter 3 (part two). Chapter 5 (part two) develops a projection of 21st-century warming based on relatively firm evidence of the earth's actual response to known increases in greenhouse gas emissions during the last 100 years

 15. Therapeutic Songwriting in Music Therapy Part I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baker, Felicity; Wigram, Tony; Stott, Dave

  2008-01-01

  Songwriting as therapeutic intervention has received increasing attention in the field of music therapy over the past decade however much of the publications focus on clinical outcomes rather than methods of practice. This paper, part of a two-part research report into trends in the clinical...... practice of songwriting, aims to describe the most frequently employed goal areas across a range of clinical populations and compare these findings with the published literature. Responses to a 21-question on-line survey were obtained from 477 professional music therapists practicing in 29 countries which...... of songwriting clinical practice and the frequency with which songwriting is employed in practice. The data highlights that songwriting is frequently employed in developmental disability and ASD practice, with reports on songwriting with these diagnostic groups being underrepresented in the music therapy...

 16. Inventory Centralization Decision Framework for Spare Parts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Nicklas; Herbert-Hansen, Zaza Nadja Lee

  2018-01-01

  Within the current literature, there is a lack of a holistic and multidisciplinary approach to managing spare parts and their inventory configuration. This paper addresses this research gap by examining the key contextual factors which influence the degree of inventory centralization and proposes...... a novel holistic theoretical framework, the Inventory Centralization Decision Framework (ICDF), useful for practitioners. Through an extensive review of inventory management literature, six contextual factors influencing the degree of inventory centralization have been identified. Using the ICDF...... practitioners can assess the most advantageous inventory configuration of spare parts. The framework is tested on a large global company which, as a result, today actively uses the ICDF; thus showing its practical applicability....

 17. Small part ultrasound in childhood and adolescence

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wunsch, R.; Rohden, L. von; Cleaveland, R.; Aumann, V.

  2014-01-01

  Small-part sonography refers to the display of small, near-surface structures using high-frequency linear array transducers. Traditional applications for small part ultrasound imaging include visualization and differential diagnostic evaluation in unclear superficial bodily structures with solid, liquid and mixed texture, as well as similar structures in nearly superficial organs such as the thyroid glands and the testes. Furthermore indications in the head and neck regions are the assessment of the outer CSF spaces in infants, the sonography of the orbit, the sonography of the walls of the large neck vessels, the visualization of superficially situated lymph nodes and neoplasms. Clinical evidence concludes that sonography, having of all imaging modalities the highest spatial resolution in the millimeter- and micrometer range (100–1000 μm), can be considered the best suited technique for examining superficial pathological formations and near-surface organs. In addition, it delivers important information about characteristic, often pathognomonic tissue architecture in pathological processes

 18. Small part ultrasound in childhood and adolescence

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wunsch, R., E-mail: R.Wunsch@kinderklinik-datteln.de [Department of Pediatric Radiology, Vestic Children' s Hospital Datteln, University of Witten/Herdecke, Dr.-Friedrich-Steiner-Strasse 5, D-45711 Datteln (Germany); Rohden, L. von, E-mail: l.vonrohden@gmx.de [Department of Pediatric Radiology, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Klinik f. Radiologie und Nuklearmedizin – Kinderradiologie, Leipziger Straße 44, D-39120 Magdeburg (Germany); Cleaveland, R. [Department of Pediatric Radiology, Vestic Children' s Hospital Datteln, University of Witten/Herdecke, Dr.-Friedrich-Steiner-Strasse 5, D-45711 Datteln (Germany); Aumann, V., E-mail: volker.aumann@med.ovgu.de [Department of Pediatric Haematology and Oncology, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Universitätskinderklinik (H 10), Pädiatrische Hämatologie und Onkologie, Leipziger Straße 44, D-39120 Magdeburg (Germany)

  2014-09-15

  Small-part sonography refers to the display of small, near-surface structures using high-frequency linear array transducers. Traditional applications for small part ultrasound imaging include visualization and differential diagnostic evaluation in unclear superficial bodily structures with solid, liquid and mixed texture, as well as similar structures in nearly superficial organs such as the thyroid glands and the testes. Furthermore indications in the head and neck regions are the assessment of the outer CSF spaces in infants, the sonography of the orbit, the sonography of the walls of the large neck vessels, the visualization of superficially situated lymph nodes and neoplasms. Clinical evidence concludes that sonography, having of all imaging modalities the highest spatial resolution in the millimeter- and micrometer range (100–1000 μm), can be considered the best suited technique for examining superficial pathological formations and near-surface organs. In addition, it delivers important information about characteristic, often pathognomonic tissue architecture in pathological processes.

 19. Multi-part mask for implanting workpieces

  Science.gov (United States)

  Webb, Aaron P.; Carlson, Charles T.

  2016-05-10

  A multi-part mask has a pattern plate, which includes a planar portion that has the desired aperture pattern to be used during workpiece processing. The multi-part mask also has a mounting frame, which is used to hold the pattern plate. Prior to assembly, the pattern plate has an aligning portion, which has one or more holes through which reusable alignment pins are inserted. These alignment pins enter kinematic joints disposed on the mounting frame, which serve to precisely align the pattern plate to the mounting frame. After the pattern plate has been secured to the mounting frame, the aligning portion can be detached from the pattern plate. The alignment pins can be reused at a later time. In some embodiments, the pattern plate can later be removed from the mounting frame, so that the mounting frame may be reused.

 20. Relatively Inexpensive Rapid Prototyping of Small Parts

  Science.gov (United States)

  Swan, Scott A.

  2003-01-01

  Parts with complex three-dimensional shapes and with dimensions up to 8 by 8 by 10 in. (20.3 by 20.3 by 25.4 cm) can be made as unitary pieces of a room-temperature-curing polymer, with relatively little investment in time and money, by a process now in use at Johnson Space Center. The process is one of a growing number of processes and techniques that are known collectively as the art of rapid prototyping. The main advantages of this process over other rapid-prototyping processes are greater speed and lower cost: There is no need to make paper drawings and take them to a shop for fabrication, and thus no need for the attendant paperwork and organizational delays. Instead, molds for desired parts are made automatically on a machine that is guided by data from a computer-aided design (CAD) system and can reside in an engineering office.

 1. [Neurohumoral mechanisms for vasovagal syncopes. Part I].

  Science.gov (United States)

  Gajek, Jacek; Zyśko, Dorota

  2003-04-01

  Vasovagal syncope is defined as a reflex loss of consciousness related to reaction to various stimuli as orthostatic stress, pain or emotions connected with loss of muscle postural tone. The aetiology of this disorder is still unknown. The imbalance between the parts of autonomic nervous system and other homeostasis-related systems as renin-angiotensin-aldosterone system, peptides as endothelin, neuropeptide Y, vasopressin, adrenomedullin and cAMP, adenosine and AMP can play an important role in the development of vasovagal syncope. In the first part of the paper the authors describe the mechanisms involved in the development of vasovagal reaction, pathophysiology of the head-up tilt test and the role of autonomic nervous system.

 2. Surgical history of ancient China: Part 2.

  Science.gov (United States)

  Fu, Louis

  2010-03-01

  In this second part of ancient Chinese surgical history, the practice of bone setting in China began around 3000 years ago. Throughout this period, significant progress was made, some highlights of which are cited. These methods, comparable with Western orthopaedic technique, are still being practised today. In conclusion, the possible reasons for the lack of advancement in operative surgery are discussed, within context of the cultural, social and religious background of ancient China.

 3. Take part in the Poster Forum

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  The CERN Control Week will run from 17 to 23 May 2008. For the first time, the IT-CO group will be organising a "poster forum" on the theme of process control, which will be held in the main hall of Building 500 in Meyrin, near Restaurant No. 1 (see Bulletin No. 16/2008). If you wish to take part, there is still time to send your posters to Mathias Dutour or Stefan Lueders.

 4. A guide to GALAXY 5 part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Price, J.A.

  1975-11-01

  GALAXY 6 Part 1 is a program, written in Fortran IV language, to compute spectrum-weighted, group-averaged nuclear cross-sections and group-to-group transfer cross-sections from the evaluated microscopic cross-section data contained in the UKAEA Nuclear Data Library. A description is given of the input and output schemes and operating procedures for the IBM 370/168, together with the structure and functioning of the program and other relevant topics. (author)

 5. 47 CFR Alphabetical Index - Part 76

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ...: Notification 76.94 Network programming 76.5 Network programs: nonduplication protection 76.92 Network station....209 Possession of rules 76.301 Prime time 76.5 Program carriages, STV 76.64 Programming, Network 76.5... candidates for 76.205 PURPOSE—Part 76 76.1 Q Qualified TV station, Showing 76.55 R Rate regulation standards...

 6. NEW STEPS IN SKETCHING MACHINE PARTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tocariu Liliana

  2009-07-01

  Full Text Available This paper presents new and main steps in sketching machine part, by using the Solid Edge program. The traditional method applied in the technical drawing is appreciably altered in the case of the computer-assisted and modern design. These modifications involve others: e.g., use of classic drawing rule in tool sketching. The author deals with them from three points of view, namely: technical drawing, technical education and advantages.

 7. Update of Part 61 impacts analysis methodology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oztunali, O.I.; Roles, G.W.

  1986-01-01

  The US Nuclear Regulatory Commission is expanding the impacts analysis methodology used during the development of the 10 CFR Part 61 rule to allow improved consideration of costs and impacts of disposal of waste that exceeds Class C concentrations. The project includes updating the computer codes that comprise the methodology, reviewing and updating data assumptions on waste streams and disposal technologies, and calculation of costs for small as well as large disposal facilities. This paper outlines work done to date on this project

 8. Update of Part 61 impacts analysis methodology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oztunali, O.I.; Roles, G.W.; US Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC 20555)

  1985-01-01

  The US Nuclear Regulatory Commission is expanding the impacts analysis methodology used during the development of the 10 CFR Part 61 regulation to allow improved consideration of costs and impacts of disposal of waste that exceeds Class C concentrations. The project includes updating the computer codes that comprise the methodology, reviewing and updating data assumptions on waste streams and disposal technologies, and calculation of costs for small as well as large disposal facilities. This paper outlines work done to date on this project

 9. Renewable energy sources '91. Part 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michalicka, L.

  1991-01-01

  Part 3 of the proceedings contains a report on the conference and 10 contributions, out of which 2 have been inputted in INIS: one deals with the economic problems of wind-, solar- and oil-driven water pumps, the other deals with the decrease in sunshine brought about by the operation of Czechoslovak nuclear power plants. (M.D.). 4 tabs., 10 figs., 10 refs

 10. Trinary Associative Memory Would Recognize Machine Parts

  Science.gov (United States)

  Liu, Hua-Kuang; Awwal, Abdul Ahad S.; Karim, Mohammad A.

  1991-01-01

  Trinary associative memory combines merits and overcomes major deficiencies of unipolar and bipolar logics by combining them in three-valued logic that reverts to unipolar or bipolar binary selectively, as needed to perform specific tasks. Advantage of associative memory: one obtains access to all parts of it simultaneously on basis of content, rather than address, of data. Consequently, used to exploit fully parallelism and speed of optical computing.

 11. Update of ESA EEE parts relifing rules

  Science.gov (United States)

  Le Blanc, P.; Aicardi, C.

  2002-12-01

  Storage of EEE part represents a key process in space electronics activity. In order to cope with projects time schedule on one hand and with economical procurement constraints on the other hand, parts are often to be stored for quite a long time. Obsolescence issues could make us to build strategic stock in order to be able to still manufacture equipments over time. Up to now several documents ruled the way to de-store (relifed) EEE part in such a way we are able to guaranty their reliability despite their long period of storage. None of these documents backed up their figures and rules with consistent approach and physics. No field return existed or was used to assess these rules. In the frame of a contract from CNES we established an updated rule taking into account field-return and failure mechanisms analysis .We ended up by a new storage and de-storage procedure that is to be included in the ECSS format.

 12. Career anchors and learning plan (part one

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Brečko

  2006-12-01

  Full Text Available The article is divided into three parts. The first part concentrates on how important career is for an individual, organization and society. The author establishes that understanding of career has changed dramatically and does not only refer to climbing up the career ladder, but also moving off or even down the career ladder. The notion of career, as a lifelong and professional path, encompasses all aspects of human personality and their roles acquired through one's life. On basis of vast and longitudinal research, where the author has studied career anchors of individuals, it is the objective of the author to find out on basis of what grounds do the individuals decide to take certain directions in their careers and how learning contributes to such decisions. As a source the author has used Shein's theory of career anchors. Part one describes in greater detail 8 different career anchors and introduces their main features with the findings of the research, which refer to the analysis of professions (work positions and established career anchors. The author thus verifies the hypothesis that career anchors do exist in our area.

 13. River as a part of ground battlefield

  Science.gov (United States)

  Vračar, Miodrag S.; Pokrajac, Ivan; Okiljević, Predrag

  2013-05-01

  The rivers are in some circumstances part of the ground battlefield. Microseisms induced at the riverbed or ground at the river surrounding might be consequence of military activities (military ground transports, explosions, troop's activities, etc). Vibrations of those fluid-solid structures are modeled in terms of solid displacement and change of fluid pressure. This time varying fluid pressure in river, which originates from ground microseisms, is possible to detect with hydrophones. Therefore, hydroacoustic measurements in rivers enables detecting, identification and localization various types of military noisy activities at the ground as and those, which origin is in the river water (hydrodynamics of water flow, wind, waves, river vessels, etc). In this paper are presented river ambient noise measurements of the three great rivers: the Danube, the Sava and the Tisa, which flows in north part of Serbia in purpose to establish limits in detection of the ground vibrations in relatively wide frequency range from zero to 20 kHz. To confirm statement that the river is a part of ground battlefield, and that hydroacoustic noise is possible to use in detecting and analyzing ground microseisms induced by civil or military activities, some previous collected data of hydroacoustic noise measurement in the rivers are used. The data of the river ambient noise include noise induced by civil engineering activities, that ordinary take place in large cities, noise that produced ships and ambient noise of the river when human activities are significantly reduced. The poly spectral method was used in analysis such events.

 14. Continuum Thermodynamics - Part II: Applications and Examples

  Science.gov (United States)

  Albers, Bettina; Wilmanski, Krzysztof

  The intention by writing Part II of the book on continuum thermodynamics was the deepening of some issues covered in Part I as well as a development of certain skills in dealing with practical problems of oscopic processes. However, the main motivation for this part is the presentation of main facets of thermodynamics which appear when interdisciplinary problems are considered. There are many monographs on the subjects of solid mechanics and thermomechanics, on fluid mechanics and on coupled fields but most of them cover only special problems in great details which are characteristic for the chosen field. It is rather seldom that relations between these fields are discussed. This concerns, for instance, large deformations of the skeleton of porous materials with diffusion (e.g. lungs), couplings of deformable particles with the fluid motion in suspensions, couplings of adsorption processes and chemical reactions in immiscible mixtures with diffusion, various multi-component aspects of the motion, e.g. of avalanches, such as segregation processes, etc...

 15. The metallurgy of superalloys part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abdelazim, M.E.; Hammad, F.H.

  1990-01-01

  This is part II of the report titled 'the metallurgy of superalloys'. It deals with the effect of heat treatment and operating conditions (thermal exposure and environment) on the mechanical properties of superalloys. The heat treatment is important in the development of superalloys through that it controls type, amount, size shape and distribution of the precipitate and the grain size of the matrix. The thermal exposure leads to reduction in the amount of the primary carbides and to precipitation of secondary carbides. Also it leads to the agglomeration and coarsening of gamma or the transformation of gamma phase to phase. The environment may lead to the internal oxidation, carburization, decarburization or sulphidization of the superalloys which may result in the degradation of their mechanical properties. This part gives also an example of applications of superalloys in the field of nuclear reactors especially high temperature-gas cooled reactors. Joined with this part a table which contains the major superalloys including its chemical analysis, creep rupture strength and some of its applications. 1 tab

 16. Spline approximation, Part 1: Basic methodology

  Science.gov (United States)

  Ezhov, Nikolaj; Neitzel, Frank; Petrovic, Svetozar

  2018-04-01

  In engineering geodesy point clouds derived from terrestrial laser scanning or from photogrammetric approaches are almost never used as final results. For further processing and analysis a curve or surface approximation with a continuous mathematical function is required. In this paper the approximation of 2D curves by means of splines is treated. Splines offer quite flexible and elegant solutions for interpolation or approximation of "irregularly" distributed data. Depending on the problem they can be expressed as a function or as a set of equations that depend on some parameter. Many different types of splines can be used for spline approximation and all of them have certain advantages and disadvantages depending on the approximation problem. In a series of three articles spline approximation is presented from a geodetic point of view. In this paper (Part 1) the basic methodology of spline approximation is demonstrated using splines constructed from ordinary polynomials and splines constructed from truncated polynomials. In the forthcoming Part 2 the notion of B-spline will be explained in a unique way, namely by using the concept of convex combinations. The numerical stability of all spline approximation approaches as well as the utilization of splines for deformation detection will be investigated on numerical examples in Part 3.

 17. Oil geology of carbonate rock (Part 9)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oshima, Kazuaki [Canpex Co., Ltd., Tokyo (Japan)

  1989-04-01

  As related with the oil exploration and development, the geological and environmental situation, where coral and other biological reef forms, was explained in Mubarras shoal and Bu Tinah shoal off Abu Dhabi, and the Okinawa islands. Generally, reef-natured sediment is distributed in marine areas, high in wave energy and facing open sea, and composed of coarse sediment. While, for the formation of biological reef, life must have so strong skeleton as to stand such severe wave, current and other oceanographic conditions. In Mubarras shoal, underground upheaval is found mainly in the northern part of shoal, while, in Bu Tinah shoal, it is found at the central part of shoal. Both the shoals are mutually different in condition of coral reef and coarse particulate sediment however common in the point that coral reef is always formed from the central part of upheaval toward offshore, inside which formation coarse calcareous sediment is formed. While the existence of calcareous mud prevents coral from growing and simultaneously lower reservoir rock in form condition. 26 figs.

 18. 49 CFR 541.6 - Requirements for replacement parts.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 6 2010-10-01 2010-10-01 false Requirements for replacement parts. 541.6 Section....6 Requirements for replacement parts. (a) Each replacement part for a part specified in § 541.5(a) must have the registered trademark of the manufacturer of the replacement part, or some other unique...

 19. 48 CFR 18.000 - Scope of part.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... AND CONTRACT TYPES EMERGENCY ACQUISITIONS 18.000 Scope of part. (a) This part identifies acquisition... and limitations set forth in FAR Part 3, Improper Business Practices and Personal Conflicts of...

 20. 2 CFR 3185.10 - What does this part do?

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... supplemented by this part, as the Institute of Museum and Library Services (IMLS) policies and procedures for... LIBRARY SERVICES NONPROCUREMENT DEBARMENT AND SUSPENSION § 3185.10 What does this part do? This part...

 1. Parts : valitsuskoostöö pole armastus / Juhan Parts ; interv. Jaanus Piirsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaministri ametisse asuv Juhan Parts vastab küsimustele Res Publicat käsitleva peaminister Siim Kallase kirja, oma koalitsioonipartnerite usaldatavuse, ministritele seatavate kriteeriumide, kokkuhoiu, ametiautode süsteemi muutmise, erakondade rahastamise, iibe kohta

 2. Parts lubab eestlasliku korra riigis majja lüüa / Juhan Parts ; interv. Urmet Kook

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Res Publica esimees Juhan Parts vastab küsimustele erakonna valimislubaduste, valimisloosungi, sündimuspoliitika, EL-iga liitumise kohta, Eesti-Vene suhetes läbimurde saavutamise võimalikkusest, parteide rahastamisest

 3. Parts : valitsus ei saa kukkuda heade kavatsuste pärast / Juhan Parts ; interv. Rasmus Kagge

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Pärnu Postimees 16. märts, lk. 7. Peaminister Juhan Parts selgitab olukorda valitsuses, võimalikust umbusalduse avaldamisest justiitsminister Ken-Marti Vaherile, võimuliidu püsimajäämise tingimustest

 4. Peaminister Juhan Parts ei plaani ametit maha panna / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts pooldab paremerakondade ühinemist, ei kavatse ametist lahkuda ning peab valitsuse üheks ülesandeks rahvaarutelu algatamist vabaduse samba üle. Lisa: Ene Ergma kõnest Riigikogus (13.09.2004)

 5. Peaminister Parts : "ei" seisukohaga Keskerakonnaga valitsust ei tee / Juhan Parts ; interv. Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts tõdeb, et Keskerakonna juht Edgar Savisaar on selgelt väljendanud oma eitavat seisukohta Eesti EL-iga liitumise suhtes ning sellelt pinnalt on võimu jagamine Keskerakonnaga võimatu

 6. Parts : oleme valmis kompromissideks / Juhan Parts ; interv. Külli-Riin Tigasson

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2004-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis on seotud Brüsselis algava Euroopa Liidu ülemkogu ehk EL-i valitsusjuhtide tippkohtumisega, põhiseaduse lepingu projektiga. Vt. samas: Volinike arvu piiramine kasulik

 7. 14 CFR Appendix D to Part 25 - Appendix D to Part 25

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY AIRPLANES Pt. 25, App. D Appendix D to Part 25 Criteria for... any compartment. (7) The degree of automation provided in the aircraft systems to afford (after...

 8. 36 CFR Appendix A to Part 14 - Appendix A to Part 14

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... obtain the benefits of _____(Cite statute); and I further certify that the right-of-way herein described... RIGHTS-OF-WAY Pt. 14, App. A Appendix A to Part 14 Where necessary, these forms should be modified so as...

 9. Peaminister Parts : lapsed olgu meist targemad / Juhan Parts ; interv. Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Intervjuus tunnistab peaminister Juhan Parts end roheliseks poliitikuks, nimetab valitsusliitu parimaks võimalikuks ja soovitab tudengitel kõigepealt õppida ning annab valitsuse 100 päeva hindeks "neli miinus". Kommenteerivad: Evelyn Sepp, Tarmo Loodus, Ivari Padar

 10. Juhan Parts : mina olen ka kodanikuühiskond / Juhan Parts ; interv. Kertu Ruus

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele kodanikuühenduste, nende rolli, toetamise, koalitsioonileppe avaliku arutamise, valitsuse ja kodanikuühenduste ühiskomisjoni moodustamise, annetamise kohta

 11. Juhan Parts : oleme Isamaaliiduga lähedased / Juhan Parts ; interv. Toomas Mattson

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Peaminister Juhan Parts vastab küsimustele, mis puudutavad Isamaaliitu kui Res Publicale kõige lähedasemat võimalikku koalitsioonipartnerit, nn suure koalitsiooni tekkimise võimalust. Skeem: Jõujooned Riigikogus

 12. Radiation transport phenomena and modeling. Part A: Codes; Part B: Applications with examples

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lorence, L.J. Jr.; Beutler, D.E.

  1997-09-01

  This report contains the notes from the second session of the 1997 IEEE Nuclear and Space Radiation Effects Conference Short Course on Applying Computer Simulation Tools to Radiation Effects Problems. Part A discusses the physical phenomena modeled in radiation transport codes and various types of algorithmic implementations. Part B gives examples of how these codes can be used to design experiments whose results can be easily analyzed and describes how to calculate quantities of interest for electronic devices

 13. Developing preceptorship through action research: Part 1.

  Science.gov (United States)

  Hilli, Yvonne; Melender, Hanna-Leena

  2015-09-01

  Clinical preception in practice plays a significant role in both registered and practical nurse studies. As such, the cooperation between the faculty and working life is important to narrow the theory-practice gap, with emphasis being placed on a student-oriented approach promoting self-direction and lifelong learning. The aim of this project was to develop the preceptorship at five different units within the health-care sector in western Finland by implementing an action research (AR) approach. This article is the first of a two-part article on the project, focusing on a cultural analysis and the development of preception models conducted within the project. The five units participating in the study were the following: a long-term care ward in the community, a ward for people with dementia, a geriatric ward, a medical ward and a surgical ward representing specialised care. The starting point of the study was a cultural analysis, which was made in all the five units to obtain a 'bottom-up' perspective. In each of the five units 3-5 nurses were appointed to become members of the core groups. This meant that all the units would start from the perspective of their own working environment when creating a preception model that would fit into their particular workplace. During this process, the participants received continuous support from the researchers. Several workshops and seminars were also arranged to further support the core groups and staff. The models were implemented and tested during the academic year 2010-2011 followed by an evaluation of the project. The evaluation results will be presented in the second part of the two-part article. The project showed that reflective practice and critical thinking can be improved through an AR approach. © 2015 Nordic College of Caring Science.

 14. Vertical deformation at western part of Sumatra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Febriyani, Caroline, E-mail: caroline.fanuel@students.itb.ac.id; Prijatna, Kosasih, E-mail: prijatna@gd.itb.ac.id; Meilano, Irwan, E-mail: irwan.meilano@gd.itb.ac.id

  2015-04-24

  This research tries to make advancement in GPS signal processing to estimate the interseismic vertical deformation field at western part of Sumatra Island. The data derived by Continuous Global Positioning System (CGPS) from Badan Informasi Geospasial (BIG) between 2010 and 2012. GPS Analyze at Massachusetts Institute of Technology (GAMIT) software and Global Kalman Filter (GLOBK) software are used to process the GPS signal to estimate the vertical velocities of the CGPS station. In order to minimize noise due to atmospheric delay, Vienna Mapping Function 1 (VMF1) is used as atmospheric parameter model and include daily IONEX file provided by the Center for Orbit Determination in Europe (CODE) as well. It improves GAMIT daily position accuracy up to 0.8 mm. In a second step of processing, the GLOBK is used in order to estimate site positions and velocities in the ITRF08 reference frame. The result shows that the uncertainties of estimated displacement velocity at all CGPS stations are smaller than 1.5 mm/yr. The subsided deformation patterns are seen at the northern and southern part of west Sumatra. The vertical deformation at northern part of west Sumatra indicates postseismic phase associated with the 2010 and 2012 Northern Sumatra earthquakes and also the long-term postseismic associated with the 2004 and 2005 Northern Sumatra earthquakes. The uplifted deformation patterns are seen from Bukit Tinggi to Seblat which indicate a long-term interseismic phase after the 2007 Bengkulu earthquake and 2010 Mentawai earthquake. GANO station shows a subsidence at rate 12.25 mm/yr, indicating the overriding Indo-Australia Plate which is dragged down by the subducting Southeast Asian Plate.

 15. Electroerosión. 1a. Parte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José William Moreno Portillo

  1987-01-01

  Full Text Available Mediante este trabajo se quiere dar a conocer los principios básicos que gobiernan el proceso de electroerosión, las partes principales de los equipos que se utilizan en el proceso y sus funciones, al igual que los principios de operación y sus principales parámetros tecnológicos. También se pretende dar algunos criterios que se deben tener en cuenta para la selección de un equipo de electroerosión y se hacen algunas consideraciones sobre el diseño de piezas que se van a obtener mediante este proceso.

 16. Surgical history of ancient China: part 1.

  Science.gov (United States)

  Fu, Louis

  2009-12-01

  Although surgery was an accepted and quite proficient craft very early on in Chinese history, it has deteriorated through the ages. Despite the fact that anaesthetic agents in major surgery were employed during the third century, Chinese surgery is conspicuous by its stagnation. Reverence for the dead, filial piety, abhorrence of shedding blood and other conservative attitudes make it impossible for any accurate knowledge of the human anatomy and physiology, without which surgery cannot progress. This article surveys some highlights in the history of surgery in ancient China and examines the factors responsible for its decline. The second concluding part deals with orthopaedics.

 17. Electroerosión. 1a. Parte

  OpenAIRE

  José William Moreno Portillo

  2011-01-01

  Mediante este trabajo se quiere dar a conocer los principios básicos que gobiernan el proceso de electroerosión, las partes principales de los equipos que se utilizan en el proceso y sus funciones, al igual que los principios de operación y sus principales parámetros tecnológicos. También se pretende dar algunos criterios que se deben tener en cuenta para la selección de un equipo de electroerosión y se hacen algunas consideraciones sobre el diseño de piezas que se van a obtener mediante este...

 18. Topics in current aerosol research (part2)

  CERN Document Server

  Hidy, G M

  1972-01-01

  Topics in Current Aerosol Research, Part 2 contains some selected articles in the field of aerosol study. The chosen topics deal extensively with the theory of diffusiophoresis and thermophoresis. Also covered in the book is the mathematical treatment of integrodifferential equations originating from the theory of aerosol coagulation. The book is the third volume of the series entitled International Reviews in Aerosol Physics and Chemistry. The text offers significant understanding of the methods employed to develop a theory for thermophoretic and diffusiophoretic forces acting on spheres in t

 19. Silicon integrated circuits part A : supplement 2

  CERN Document Server

  Kahng, Dawon

  1981-01-01

  Applied Solid State Science, Supplement 2: Silicon Integrated Circuits, Part A focuses on MOS device physics. This book is divided into three chapters-physics of the MOS transistor; nonvolatile memories; and properties of silicon-on-sapphire substrates devices, and integrated circuits. The topics covered include the short channel effects, MOSFET structures, floating gate devices, technology for nonvolatile semiconductor memories, sapphire substrates, and SOS integrated circuits and systems. The MOS capacitor, MIOS devices, and SOS process and device technology are also deliberated. This public

 20. The Anatomy of the Gyroscope. Part 3

  Science.gov (United States)

  1990-03-01

  parts of the optical train by gyroscopic means; one of the first is that of JENSEN 1JS 2829557 (1958) who proposes a Porro - prism binocular telescope...to the ideas of JENSEN using Porro - prisms but we have neglected until now to refer to the work of KAESTNER who using porro - prisms and counterweights...CLEMENCE G.M. DYNAMICS OP THE SOLAR SYSTEM IBID pp. 2.60-2.68 ** See N.M.R. nuclear magnetic resonance , discovered 1945. ABRAGAM. A and GOLDMAN. M

 1. Tax Evasion, an Integral Part of Corruption

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Elena Coca

  2014-05-01

  Full Text Available State budget is considered to be the instrument of achieving social and economic objectives, with the ability to mediate its subsidies and tax incentives. Lack of funds, which are part of budget income, leads to incapacity of achieving the state duties, and this is the result of taxpayers avoiding to pay taxes. The need for delimitation between unlawful and lawful tax avoidance makes it useful to estimate the size of the phenomenon on its two forms of expression and raise awareness among political and administrative decision makers, in order to search and determine appropriate methods to limit and combat the phenomenon.

 2. LHC related projects and studies - Part (II)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rossi, L.; De Maria, R.

  2012-01-01

  The session was devoted to address some aspects of the HL-LHC (High Luminosity LHC) project and explore ideas on new machines for the long term future. The session had two parts. The former focused on some of the key issues of the HL-LHC projects: beam current limits, evolution of the collimation system, research plans for the interaction region magnets and crab cavities. The latter explored the ideas for the long term future projects (LHeC and HE-LHC) and how the current research-development program for magnets and RF structures could fit in the envisaged scenarios

 3. Store Image: Scale implementation Part 3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel du Preez

  2008-10-01

  Full Text Available This paper is the final in the three-part series regarding store image. The purposes of this article are to (1 implement the developed scale to assess whether it illustrates acceptable psychometric properties of reliability and validity, (2 assess the model fit of the developed scale and (3 formulate recommendations for future research. Results indicated that the Apparel Store Image Scale (ASIS show acceptable reliability and model fit. A refined definition of store image was proposed together with a Final Model of Apparel Store Image. Recommendations for future research are made.

 4. Part-of-Speech Enhanced Context Recognition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Rasmus Elsborg; Larsen, Jan; Hansen, Lars Kai

  2004-01-01

  Language independent `bag-of-words' representations are surprisingly efective for text classi¯cation. In this communi- cation our aim is to elucidate the synergy between language inde- pendent features and simple language model features. We consider term tag features estimated by a so-called part...... and a probabilistic neural network classi- fier. Three medium size data-sets are analyzed and we find consis- tent synergy between the term and natural language features in all three sets for a range of training set sizes. The most significant en- hancement is found for small text databases where high recognition...

 5. Ergonomics as a missing part of sustainability.

  Science.gov (United States)

  Pavlovic-Veselinovic, Sonja

  2014-01-01

  In the last twenty years, terms such as sustainable development, environmental protection, and sustainable design have been widely exploited, often without justification. Does ergonomics have a legitimate need or right to use these terms and to be the part of the process to which they refer? This paper discusses the relationship between ergonomics and the concept of sustainable development and its three elements of sustainability (environmental, social and economic), as the steps ergonomists need to take to secure and strengthen the influence in sustainability topics.

 6. LOGISTICS AS A PART OF INNOVATION PROCESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Loučanová

  2016-03-01

  Full Text Available The paper deals with the importance of logistics in innovation process. The issue is focused on management of different logistic processes building on the innovation and on innovation process. However, logistics is an essential part of this process. The results describe logistics chain within innovation process for the satisfaction of customers´ demand and fulfilment of customers’ requests on the innovation. This approach involves “7S of logistics” which means: “create proper innovation, in the proper quality, for the right place and in the right time, as well as, with the proper price and package”.

 7. Sistem Pendukung Keputusan Pengalokasian Spare Part

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Wiryasaputra

  2013-01-01

  Full Text Available Abstrak Era informasi yang semakin berkembang mempengaruhi lingkungan bisnis. Pengaruhnya dapat dilihat pada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terhadap sejumlah alternatif dan sejumlah tujuan diselesaikan dengan sebuah sistem. Sistem  yang bermodelkan Multi Attribute Decision Making (MADM dan Multi Objective Decision Making (MODM. Model MODM digunakan untuk menyelesaikan perancangan alternatif terbaik dan model MADM digunakan untuk menyelesaikan penyeleksian terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. Salah satu pendekatan model MADM adalah TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Konsep utama TOPSIS adalah alternatif preferensi terbaik memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Hasil metode TOPSIS adalah perankingan terhadap sejumlah alternatif. Salah satu masukan dari metode TOPSIS adalah nilai pembobotan kriteria. Nilai pembobotan kriteria dapat diberikan secara langsung oleh pengambil keputusan atau dihitung melalui sebuah metode. Penelitian akan menghitung nilai pembobotan kriteria dengan metode Entropy. Tujuannya adalah untuk memberikan objektifitas pembobotan kriteria. Penelitian mengangkat kasus tentang pengalokasian spare part ke sejumlah store. Alternatif terbaik dengan sumber daya yang terbatas, beberapa tujuan yang saling bertentangan didekati dengan metode Goal programming. Pengambilan keputusan akan lebih terarah karena sistem menghasilkan perankingan store spare part, dan menampilkan  informasi alokasi spare part.   Kata kunci— Sistem Pendukung Keputusan, Entropy, TOPSIS, Goal Programming   Abstract The capabilities of computrized systems facilitate decision support in a number of ways, such as speed computations, increased productivity ,improved data management and others. Decisions are often made by individuals. There may be conflicting objectives even for a  decision maker. The conflicting

 8. Charpy Impact Test on Polymeric Molded Parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandra Raicu

  2012-09-01

  Full Text Available The paper presents the Charpy impact tests on the AcrylonitrileButadiene-Styrene (ABS polymeric material parts. The Charpy impact test, also known as the Charpy V-notch test, is a standardized strain rate test which determines the amount of energy absorbed by a material during fracture. This is a typical method described in ASTM Standard D 6110. We use for testing an Instron - Dynatup equipment which have a fully integrated hardware and software package that let us capture load information at very high speed from the impact tests.

 9. Rotating electric machine with fluid supported parts

  Science.gov (United States)

  Smith, Jr., Joseph L.; Kirtley, Jr., James L.

  1981-01-01

  A rotating electric machine in which the armature winding thereof and other parts are supported by a liquid to withstand the mechanical stresses applied during transient overloads and the like. In particular, a narrow gap is provided between the armature winding and the stator which supports it and this gap is filled with an externally pressurized viscous liquid. The liquid is externally pressurized sufficiently to balance the static loads on the armature winding. Transient mechanical loads which deform the armature winding alter the gap dimensions and thereby additionally pressurize the viscous liquid to oppose the armature winding deformation and more nearly uniformly to distribute the resulting mechanical stresses.

 10. A learning apprentice for software parts composition

  Science.gov (United States)

  Allen, Bradley P.; Holtzman, Peter L.

  1987-01-01

  An overview of the knowledge acquisition component of the Bauhaus, a prototype computer aided software engineering (CASE) workstation for the development of domain-specific automatic programming systems (D-SAPS) is given. D-SAPS use domain knowledge in the refinement of a description of an application program into a compilable implementation. The approach to the construction of D-SAPS was to automate the process of refining a description of a program, expressed in an object-oriented domain language, into a configuration of software parts that implement the behavior of the domain objects.

 11. Coastal pollution emergency plan. Part I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Semanov, G.; Volkov, V.; Somkin, V.; Iljushenko-Krylov, D.

  1997-12-31

  A higher degree of ecological safety in ship traffic depends on onboard measures as well as reception facilities on shore, treatment of ship generated wastes and preparedness for combating emergency oil spills. The problem is particularly acute in the North Sea Route (NSR) due to high vulnerability of the Arctic ecosystems, low rates of natural degradation of oil, absence of forward coastal infrastructure, low efficiency of oil combating means in ice conditions and severe climatic conditions. Oil spills in the NSR are likely to occur as the offshore production and transportation of oil increase. Therefore a regional Oil Spill Contingency Plan (OSCP) is being constructed and developed on 3 levels: 1) Development of concept, definition of response organisations and their technical ability (Part I). 2) Collection and analysis of information, development of scenarios of probable oil spills, clearing of the funding mechanism and basis for additional outside co-operation from other Russian regions and circumpolar countries (part II). 3) Development of NSR OSCP (part III). The present report (part I) provides the plan concept, rescue organisations and data on types and amounts of the oil spill combating technical means and of the floating facilities available in the NSR or it`s vicinity. The concept takes into account subdivision of the Route, interaction and links between responsible organisations, realities of the Russian Arctic such as transport, communications, energy, labour resources etc. and requirements of the IMO and of the International Convention OPRC 90. According to Russian legislation implementation of combating operations at sea is the responsibility of the Maritime Pollution Control and Salvage Administration that consists of a Central Administration and basin emergency divisions situated in Murmansk and Nahodka. The body is responsible for carrying out cleaning operations at sea from installations and may be assisted by resources and means of the co

 12. [Neurohumoral mechanisms for vasovagal syncopes. Part II].

  Science.gov (United States)

  Gajek, Jacek; Zyśko, Dorota

  2003-04-01

  Vasovagal syncope is defined as a reflex loss of consciousness related to reaction to various stimuli as orthostatic stress, pain or emotions connected with loss of muscle postural tone. In the second part of the paper the authors describe the possible role of the particular neurohumoral factors and autonomic nervous system in the development of vasovagal syncope. The studies on the involvement of neurohumoral factors in vasovagal syncope can play a key role in a more precise evaluation of affected patients, long term prophylaxis against syncopal events and may contribute to development of more reliable diagnostic tests.

 13. Environmental Testing for Precision Parts and Instruments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Man Yong; Park, Jeong Hak; Yun, Kyu Tek

  2001-01-01

  Precision parts and instruments are tested to evaluate performance in development-process and product-step to prement a potential defect due to a failure design. In this paper, Environmental test technology, which is the basis of reliability analysis, is introduced with examples of test criterion, test method for products, encoder and traffic signal controller, and measuring instruments. Recently, as the importance of the environmental test technology is recognised. It is proposed that training of test technician and technology of jig design and failure analysis are very essential

 14. Compressor Part I: Measurement and Design Modeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas W. Bein

  1999-01-01

  method used to design the 125-ton compressor is first reviewed and some related performance curves are predicted based on a quasi-3D method. In addition to an overall performance measurement, a series of instruments were installed on the compressor to identify where the measured performance differs from the predicted performance. The measurement techniques for providing the diagnostic flow parameters are also described briefly. Part II of this paper provides predictions of flow details in the areas of the compressor where there were differences between the measured and predicted performance.

 15. Drugs, money and society (Part II).

  Science.gov (United States)

  Walley, Tom

  2010-09-01

  Pharmacoeconomics started as marketing but has developed into a valuable tool in the fuller assessment of drug therapies. Its principles are now widely accepted, and many countries have government-funded agencies with responsibility for its application, most notably the National Institute for Health and Clinical Excellence in England. Many clinical pharmacologists are active in this area, and the discipline itself is part of the clinical pharmacology trainees' curriculum. Further developments will include value-based pricing and its use in cost sharing arrangements between health service and manufacturers.

 16. Dramaturgia carnavalesca o festiva (2a parte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Duque Mesa

  2017-01-01

  Full Text Available El presente ensayo continúa la reflexión acerca de la Dramaturgia carnavalesca o festiva, enfocada en las búsquedas colectivas e individuales, más interesantes que se han venido dando en la práctica por parte de diversos grupos teatrales colombianos experimentales y latinoamericanos. Desde la década de los setenta hasta el momento presente, teniendo como referente las fuentes carnavalescas o festivas por parte de los grandes creadores de la literatura universal popular como: Aristófanes, Menandro, Plauto, Terencio, Teatro Popular Medieval, la Comedia del Arte, con Ángelo Beolco (Ruzzante, Carlo Goldoni, Pietro Aretino, Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Rueda, Félix Lope de Vega, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo y Villegas, William Shakespeare, Molière, François Rabelais, Giovanni Bocaccio, hasta llegar a Alfred Jarry, Bertolt Brecht, Darío Fo, Franca Rame, Gabriel García Márquez, Santiago García, Enrique Buenaventura, Juan José Arreola, entre muchos otros. Creaciones dadas en un tiempo y en un espacio en el que se comienza a ver y analizar desde las prácticas de la escena, los más diversos y complejos procesos histórico-sociales

 17. Visualizing Forensic Data : Evidence Guidelines (Part 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Schofield

  2013-03-01

  Full Text Available Visualisation is becoming increasingly important for understanding information, such as investigative data (for example: computing, medical and crime scene evidence and analysis (for example: network capability assessment, data file reconstruction and planning scenarios. Investigative data visualisation is used to reconstruct a scene or item and is used to assist the viewer (who may well be a member of the general public with little or no understanding of the subject matter to understand what is being presented. Analysis visualisations, on the other hand, are usually developed to review data, information and assess competing scenario hypotheses for those who usually have an understanding of the subject matter. Visualisation represents information that has been digitally recorded (for example: pictures, video and sound, hand written and/or spoken data, to show what may have, could have, did happen or is believed to have happened. That is why visualising data is an important development in the analysis and investigation realms, as visualisation explores the accuracies, inconsistencies and discrepancies of the collected data and information. This paper presents introduces some of the various graphical techniques and technology used to display digital information in a courtroom. The advantages and disadvantages involved in the implementation of this technology are also discussed. This paper is part one of a two part series that aims to describe the use of, and provide guidelines for, the use of graphical displays in courtrooms.

 18. Study of laser cladding nuclear valve parts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shi Shihong; Wang Xinlin; Huang Guodong

  1998-12-01

  The mechanism of laser cladding is discussed by using heat transfer model of laser cladding, heat conduction model of laser cladding and convective transfer mass model of laser melt-pool. Subsequently the laser cladding speed limit and the influence of laser cladding parameters on cladding layer structure is analyzed. A 5 kW with CO 2 transverse flow is used in the research for cladding treatment of sealing surface of stop valve parts of nuclear power stations. The laser cladding layer is found to be 3.0 mm thick. The cladding surface is smooth and has no such defects as crack, gas pore, etc. A series of comparisons with plasma spurt welding and arc bead welding has been performed. The results show that there are higher grain grade and hardness, lower dilution and better performances of resistance to abrasion, wear and of anti-erosion in the laser cladding layer. The new technology of laser cladding can obviously improve the quality of nuclear valve parts. Consequently it is possible to lengthen the service life of nuclear valve and to raise the safety and reliability of the production system

 19. The Mid America Heart Institute: part II.

  Science.gov (United States)

  McCallister, Ben D; Steinhaus, David M

  2003-01-01

  The Mid America Heart Institute (MAHI) is one of the first and largest hospitals developed and designed specifically for cardiovascular care. The MAHI hybrid model, which is a partnership between the not-for-profit Saint Luke's Health System, an independent academic medical center, and a private practice physician group, has been extremely successful in providing high-quality patient care as well as developing strong educational and research programs. The Heart Institute has been the leader in providing cardiovascular care in the Kansas City region since its inception in 1975. Although challenges in the future are substantial, it is felt that the MAHI is in an excellent position to deal with the serious issues in health care because of the Heart Institute, its facility, organization, administration, dedicated medical and support staff, and its unique business model of physician management. In part I, the authors described the background and infrastructure of the Heart Institute. In part II, cardiovascular research and benefits of physician management are addressed.

 20. The Mid America Heart Institute: part 1.

  Science.gov (United States)

  McCallister, Ben D; Steinhaus, David M

  2003-01-01

  The Mid America Heart Institute (MAHI) is one of the first and largest hospitals developed and designed specifically for cardiovascular care. The MAHI hybrid model, which is a partnership between the not-for-profit Saint Luke's Health System, an independent academic medical center, and a private practice physician group, has been extremely successful in providing high-quality patient care as well as developing strong educational and research programs. The Heart Institute has been the leader in providing cardiovascular care in the Kansas City region since its inception in 1975. Although challenges in the future are substantial, it is felt that the MAHI is in an excellent position to deal with the serious issues in health care because of the Heart Institute, its facility, organization, administration, dedicated medical and support staff, and its unique business model of physician management. In part I, the authors describe the background and infrastructure of the Heart Institute. In part II, cardiovascular research and benefits of physician management will be addressed.

 1. The metallurgy of superalloys part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abdelazim, M.E.; Hammad, F.H.

  1990-01-01

  This is part I of the report titled 'the metallurgy of superalloys'. In this part the structure, phases and systems of superalloys are reviewed. The role of alloying elements in the design of superalloys and the mechanical properties of superalloys are also reviewed. Superalloys are important in high temperature technology, especially above 700 degree c. They are 'super' mainly because their creep and stress rupture resistances are very high. Superalloys are based on an austenitic matrix including secondary phases, mainly gamma precipitates, inter and intragranular carbides mainly M 23 C 6 and M 6 C. They are classified into three systems, Ni-base, Fe-Ni base and Ce-base alloys. Different alloying elements mainly Cr, Mo, Al, Ti are added to increase the strength either by solid solution hardening (Cr, Mo, Al), precipitation hardening (A 1, Ti to produce gamma) or by dispersion hardening (Cr, Mo to form M 23 C 6 and M 6 C carbides) and to increase the oxidation resistance (Cr, Al). 3 tab., 2 fig

 2. Curriculum Redesign in Veterinary Medicine: Part I.

  Science.gov (United States)

  Chaney, Kristin P; Macik, Maria L; Turner, Jacqueline S; Korich, Jodi A; Rogers, Kenita S; Fowler, Debra; Scallan, Elizabeth M; Keefe, Lisa M

  Curricular review is considered a necessary component for growth and enhancement of academic programs and requires time, energy, creativity, and persistence from both faculty and administration. At Texas A&M College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences (TAMU), the faculty and administration partnered with the university's Center for Teaching Excellence to create a faculty-driven, data-enhanced curricular redesign process. The 8-step process begins with the formation of a dedicated faculty curriculum design team to drive the redesign process and to support the college curriculum committee. The next steps include defining graduate outcomes and mapping the current curriculum to identify gaps and redundancies across the curriculum. Data are collected from internal and external stakeholders including veterinary students, faculty, alumni, and employers of graduates. Data collected through curriculum mapping and stakeholder engagement substantiate the curriculum redesign. The guidelines, supporting documents, and 8-step process developed at TAMU are provided to assist other veterinary schools in successful curricular redesign. This is the first of a two-part report that provides the background, context, and description of the process for charting the course for curricular change. The process involves defining expected learning outcomes for new graduates, conducting a curriculum mapping exercise, and collecting stakeholder data for curricular evaluation (steps 1-4). The second part of the report describes the development of rubrics that were applied to the graduate learning outcomes (steps 5-8) and engagement of faculty during the implementation phases of data-driven curriculum change.

 3. Benchmark matrix and guide: Part II.

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  In the last issue of the Journal of Quality Assurance (September/October 1991, Volume 13, Number 5, pp. 14-19), the benchmark matrix developed by Headquarters Air Force Logistics Command was published. Five horizontal levels on the matrix delineate progress in TQM: business as usual, initiation, implementation, expansion, and integration. The six vertical categories that are critical to the success of TQM are leadership, structure, training, recognition, process improvement, and customer focus. In this issue, "Benchmark Matrix and Guide: Part II" will show specifically how to apply the categories of leadership, structure, and training to the benchmark matrix progress levels. At the intersection of each category and level, specific behavior objectives are listed with supporting behaviors and guidelines. Some categories will have objectives that are relatively easy to accomplish, allowing quick progress from one level to the next. Other categories will take considerable time and effort to complete. In the next issue, Part III of this series will focus on recognition, process improvement, and customer focus.

 4. Metamorphic evolution of the eastern part

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Faryad Shah Wali

  1999-06-01

  Full Text Available The Inner to Central parts of the Western Carpathians consist of several tectonic units that provide unique opportunity to investigate Alpine and Pre-Alpine tectonothermal evolution in the Western Carpathians. Lithological and geochemical composition of sedimentary and igneous rocks indicate the presence of Alpine-Meliata and Pre-Alpine Rakovec suture zones. The Meliata blueschists are the only evidence of subducted Triassic Meliata-Hallstatt oceanic basin and adjacent continental wedge which occurred during the Jurassic time. These processes were followed by the Cretaceous collision that suffered not only the Gemer but also the Vepor Belts. Since Alpine and Variscan metamorphism occurred in most tectonic units under similar pressure and/or temperature conditions, for reconstruction of Alpine development is necessary to understand Pre-Alpine history of each tectonic unit. The Field Meeting is aimed to comprehend Alpine and Pre-Alpine tectonothermal evolution in the eastern parts of the Western Carpathians with a special respect to subduction and exhumation history of the Jurassic Meliata blueschists, as well as of Cretaceous collision in the Western Carpathians. In order to clear metamorphic characteristic and geological position of each unit a brief outline on structure and metamorphism of the Central Western Carpathians is given in the excursion guide. The manuscript of this work was improved by helpful suggestions of S. Jacko, D. Plašienka and M. Janák. This work was supported by Slovak Academic Agency, project WEGA-1/5003/98

 5. User prototypes as partly unconscious communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasemann, Marie; Kanstrup, Anne Marie

  2010-01-01

  In this paper, we introduce user prototypes as a technique that supports users’ articulation of emotions relevant for design: dreams, fears, motivations – their feelings and aspirations. Following Bateson’s writings about communication through art, we consider user prototypes as “partly unconscious...... communication” and propose to analyze them by focusing on the emotional articulations integrated in the users’ design language. We illustrate this with an example from a design research project on designing learning technology for young diabetics. The example shows how young people with diabetes can express...... emotional themes related to youth identity, the burden of being young with a chronic illness, and the need to be connected and feel safe through design of prototypes. The new conceptual space that arises from user prototypes shows potential for addressing emotions when designing for health and for further...

 6. The sociogeometry of inequality: Part I

  Science.gov (United States)

  Eliazar, Iddo

  2015-05-01

  The study of socioeconomic inequality is of prime economic and social importance, and the key quantitative gauges of socioeconomic inequality are Lorenz curves and inequality indices-the most notable of the latter being the popular Gini index. In this series of papers we present a sociogeometric framework to the study of socioeconomic inequality. In this part we shift from the notion of Lorenz curves to the notion of Lorenz sets, define inequality indices in terms of Lorenz sets, and introduce and explore a collection of distance-based and width-based inequality indices stemming from the geometry of Lorenz sets. In particular, three principle diameters of Lorenz sets are established as meaningful quantitative gauges of socioeconomic inequality-thus indeed providing a geometric quantification of socioeconomic inequality.

 7. The sociogeometry of inequality: Part II

  Science.gov (United States)

  Eliazar, Iddo

  2015-05-01

  The study of socioeconomic inequality is of prime economic and social importance, and the key quantitative gauges of socioeconomic inequality are Lorenz curves and inequality indices - the most notable of the latter being the popular Gini index. In this series of papers we present a sociogeometric framework to the study of socioeconomic inequality. In this part we focus on the gap between the rich and the poor, which is quantified by gauges termed disparity curves. We shift from disparity curves to disparity sets, define inequality indices in terms of disparity sets, and introduce and explore a collection of distance-based and width-based inequality indices stemming from the geometry of disparity sets. We conclude with mean-absolute-deviation (MAD) representations of the inequality indices established in this series of papers, and with a comparison of these indices to the popular Gini index.

 8. Fixed-film processes. Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Canziani, R.

  1999-01-01

  Recently, full scale fixed-film or mixed suspended and fixed biomass bioreactors have been applied in many wastewater treatments plants. These process no longer depend on biomass settle ability and can be used to improve the performance of existing plants as required by more stringent discharge permit limits, especially for nutrients and suspended solid. Also, processes may work at high rates making it possible to build small footprint installations. Fixed-film process include trickling filter, moving bed reactors fluidized bed reactors. In the first part, the theoretical base governing fixed-film processes are briefly outlined with some simple examples of calculations underlining the main differences with conventional activated sludge processes [it

 9. Connecting plastic parts correctly; Kunststoffe richtig verbinden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Endemann, U. [BASF AG, Ludwigshafen (Germany)

  2001-07-01

  Welding, screw joints and snap-fits are the most common of the many techniques used to join plastic parts. Following a short description of each technique, their relative advantages will be discussed along with design analysis methods and an assessment of the finished joint. Such an overview allows an initial selection to be made of the most suitable joining technique for a particular application. A good knowledge of polymer properties and the rules of plastics engineering is essential when it comes to designing an actual joint. (orig.) [German] Unter den zahlreichen Verbindungstechniken, die fuer die Verbindung von Kunststoffteilen in Betracht kommen, spielen Schweiss-, Schraub- und Schnappverbindungen die groesste Rolle. Neben einer kurzen Beschreibung dieser Techniken werden die jeweiligen Vor- und Nachteile, die Berechnungsmoeglichkeiten und die Beurteilung fertiger Verbindungen behandelt. Diese Uebersicht ermoeglicht eine Vorauswahl der fuer einen bestimmten Anwendungsfall guenstigsten Verbindungstechnik. Fuer die konkrete konstruktive Gestaltung einer Verbindung ist ein gutes Werkstoffverstaendnis und die Kenntnis der Regeln kunststoffgerechten Konstruierens unabdingbar. (orig.)

 10. Stennis engineer part of LCROSS moon mission

  Science.gov (United States)

  2009-01-01

  Karma Snyder, a project manager at NASA's John C. Stennis Space Center, was a senior design engineer on the RL10 liquid rocket engine that powered the Centaur, the upper stage of the rocket used in NASA's Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) mission in October 2009. Part of the LCROSS mission was to search for water on the moon by striking the lunar surface with a rocket stage, creating a plume of debris that could be analyzed for water ice and vapor. Snyder's work on the RL10 took place from 1995 to 2001 when she was a senior design engineer with Pratt & Whitney Rocketdyne. Years later, she sees the project as one of her biggest accomplishments in light of the LCROSS mission. 'It's wonderful to see it come into full service,' she said. 'As one of my co-workers said, the original dream was to get that engine to the moon, and we're finally realizing that dream.'

 11. Structure of partly quenched molten copper chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pastore, G.; Tosi, M.P.

  1995-09-01

  The structural modifications induced in a model of molten CuCl by quenching the chlorine component into a microporous disordered matrix are evaluated using the hypernetted-chain closure in Ornstein-Zernike relations for the pair distribution functions in random systems. Aside from obvious changes in the behaviour of long-wavelength density fluctuations, the main effect of partial quenching is an enhanced delocalization of the Cu + ions. The model suggests that the ionic mobility in a superionic glass is enhanced relative to the melt at the same temperature and density. Only very minor quantitative differences are found in the structural functions when the replica Ornstein-Zernike relations derived by Given and Stell for a partly quenched system are simplified to those given earlier by Madden and Glandt. (author). 19 refs, 6 figs

 12. Absorption chillers: Part of the solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Occhionero, A.J.; Hughes, P.J.; Reid, E.A.

  1991-01-01

  Acid rain, ozone depletion, global warming, and implementation economics are considered as they relate to the advisability of expanding the application of absorption chillers. Introductory and background information are provided to put the discussion in the proper context. Then all four issues are discussed separately as they relate to absorption chillers. Acid rain and ozone depletion concerns, and implementation economics, are found to support the expanded use of absorption chillers. The global warming concern is found to be more of a gray area, but the areas of benefit correspond well with the conditions of greatest economic advantage. All things considered, absorption chillers are believed to be part of the environmental and economic solution. It is further believed that integrated resource planning (IRP) processes that consider electric and gas technologies on an equal footing would come to the same conclusion for many regions of the United States. 9 refs., 3 tabs

 13. Has the tsunami arrived? Part II.

  Science.gov (United States)

  Halverson, Dean; Glowac, Wayne

  2009-01-01

  Healthcare is an industry in the midst of significant change. After years of double-digit cost increases, the system has reached a tipping point. Where once only employers were heard crying out for change, the call is now coming from all levels of American society. The voice that is most important to effect change is the newest--that of the consumer. In part two of our overview of the healthcare tsunami, we hope to offer you some insights and practical ideas on how to improve the return on investment of your marketing. We believe those who work to understand the new market forces and react with insight will not just survive during the tsunami, they will thrive.

 14. Neurofibromatosis: part 2 – clinical management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pollyanna Barros Batista

  2015-06-01

  Full Text Available Part 1 of this guideline addressed the differential diagnosis of the neurofibromatoses (NF: neurofibromatosis type 1 (NF1, neurofibromatosis type 2 (NF2 and schwannomatosis (SCH. NF shares some features such as the genetic origin of the neural tumors and cutaneous manifestations, and affects nearly 80 thousand Brazilians. Increasing scientific knowledge on NF has allowed better clinical management and reduced rate of complications and morbidity, resulting in higher quality of life for NF patients. Most medical doctors are able to perform NF diagnosis, but the wide range of clinical manifestations and the inability to predict the onset or severity of new features, consequences, or complications make NF management a real clinical challenge, requiring the support of different specialists for proper treatment and genetic counseling, especially in NF2 and SCH. The present text suggests guidelines for the clinical management of NF, with emphasis on NF1.

 15. Medicare Part D and Portfolio Choice.

  Science.gov (United States)

  Ayyagari, Padmaja; He, Daifeng

  2016-05-01

  This study evaluates the impact of medical expenditure risk on portfolio choice among the elderly. The risk of large medical expenditures can be substantial for elderly individuals and is only partially mitigated by access to health insurance. The presence of deductibles, copayments, and other cost-sharing mechanisms implies that medical spending risk can be viewed as an undiversifiable background risk. Economic theory suggests that increases in background risk reduce the optimal financial risk that an individual or household is willing to bear (Pratt and Zeckhauser 1987; Elmendorf and Kimball 2000). In this study, we evaluate this hypothesis by estimating the impact of the introduction of the Medicare Part D program, which significantly reduced prescription drug spending risk for seniors, on portfolio choice.

 16. Design of pressure vessels. Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grandemange, J.M.

  2008-01-01

  This document deals with the classification of stresses, necessary for the implementation of the mechanical code criteria defined for the pressure vessels of PWR-type reactors. It describes the general approach of design, analysis, and in-service monitoring, the regulatory tests and the modalities of equivalence between industrial construction codes. Content: 1 - damage modes and stresses classification: context, general approach, example of application; 2 - from the design stage to the in-service monitoring: liabilities, design conditions, materials choice and dimensioning, analysis, particular case of pipes and valve parts, in-service monitoring; 3 - regulatory tests: context, tests prescribed by the design and construction rules of PWR mechanical components (RCC-M); 4 - equivalence possibilities between codes: codes for nuclear reactor equipments, convergence between industrial codes and standards; 5 - conclusion. (J.S.)

 17. ELECTRONIC COMMERCE, PART OF THE INFORMATION SOCIETY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TEODORESCU ANA-MARIA

  2016-06-01

  Full Text Available This article shows the role of electronic commerce in the digital economy, where information is the main resource. Internet, information society technology vector, made possible transition to a knowledge society at the beginning of XXI century. New economy involves transition from a traditional economy based on resources, to a knowledge-based economy. The development of information technology leads to major changes in the economic and social fields. In a world of globalization, e-commerce, part of the information society, manages to eliminate geographical barriers between participants at economic transactions. I presented e-commerce history, definitions. I pointed out the importance of this sector at european level by quantification of indicators. I used a theoretical research and qualitative analysis of the data. I presented values indicators at the european level, the lowest and highest value, and recorded values for Romania.

 18. Physics of badminton shuttlecocks. Part 1 : aerodynamics

  Science.gov (United States)

  Cohen, Caroline; Darbois Texier, Baptiste; Quéré, David; Clanet, Christophe

  2011-11-01

  We study experimentally shuttlecocks dynamics. In this part we show that shuttlecock trajectory is highly different from classical parabola. When one takes into account the aerodynamic drag, the flight of the shuttlecock quickly curves downwards and almost reaches a vertical asymptote. We solve the equation of motion with gravity and drag at high Reynolds number and find an analytical expression of the reach. At high velocity, this reach does not depend on velocity anymore. Even if you develop your muscles you will not manage to launch the shuttlecock very far because of the ``aerodynamic wall.'' As a consequence you can predict the length of the field. We then discuss the extend of the aerodynamic wall to other projectiles like sports balls and its importance.

 19. Last Time Buy and repair decisions for fast moving parts

  NARCIS (Netherlands)

  Behfard, S.; Al Hanbali, A.; van der Heijden, M. C.; Zijm, W. H.M.

  2018-01-01

  Spare part availability is essential for advanced capital goods with a long service period. Sourcing becomes challenging once the production of spare parts ceases, while the remaining service period is still long. In this paper, we focus on fast moving parts with repair of failed parts as an

 20. 5 CFR 630.303 - Part-time employees; earnings.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2010-01-01 2010-01-01 false Part-time employees; earnings. 630.303... AND LEAVE Annual Leave § 630.303 Part-time employees; earnings. A part-time employee for whom there... workweek, and a part-time employee on a flexible work schedule for whom there has been established only a...

 1. 29 CFR 1405.9 - Part-time employment practices.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 4 2010-07-01 2010-07-01 false Part-time employment practices. 1405.9 Section 1405.9 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) FEDERAL MEDIATION AND CONCILIATION SERVICE PART-TIME EMPLOYMENT Part-time Employment Program § 1405.9 Part-time employment practices. FMCS will review positions which...

 2. End-of-Life Inventory Decisions of Service Parts

  NARCIS (Netherlands)

  M. Pourakbar (Morteza)

  2011-01-01

  textabstractWith the spurt of technology and innovation the life cycles of parts and products have become shorter and service parts enter their final phases earlier. Final phase of a typical service part starts once the part production is ceased and ends when the last service or warranty contract

 3. 50 CFR 216.37 - Marine mammal parts.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ...: (1) The person transferring the part receives no remuneration of any kind for the marine mammal part... specifically authorized by the Regional Director, consistent with the requirements of paragraphs (a)(1) and (a... Regional Director of the transfer, including a description of the part, the person to whom the part was...

 4. Laser beam welding of titanium additive manufactured parts

  NARCIS (Netherlands)

  Wits, Wessel Willems; Jauregui Becker, Juan Manuel

  2015-01-01

  In this paper the joinability of titanium Additive Manufactured (AM) parts is explored. Keyhole welding, using a pulsed laser beam, of conventionally produced parts is compared to AM parts. Metal AM parts are notorious for having remaining porosities and other non-isotropic properties due to the

 5. 47 CFR 24.2 - Other applicable rule parts.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... procedures concerning the marketing and importation of radio frequency devices, and for obtaining equipment... conditions relating to the marketing of part 15 devices. Unlicensed PCS devices operate under subpart D of... towers. (g) Part 20 of this chapter governs commercial mobile radio services. (h) Part 21. This part...

 6. 47 CFR 90.5 - Other applicable rule parts.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... MOBILE RADIO SERVICES General Information § 90.5 Other applicable rule parts. Other Commission rule parts..., and treaties. This part also contains standards and procedures concerning marketing of radio frequency... contains rules relating to commercial mobile radio services. (i) Part 20 which governs commercial mobile...

 7. 9 CFR 381.79 - Passing of carcasses and parts.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Passing of carcasses and parts. 381.79 Section 381.79 Animals and Animal Products FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE... Carcasses and Parts § 381.79 Passing of carcasses and parts. Each carcass and all organs and other parts of...

 8. 30 CFR 56.14107 - Moving machine parts.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Moving machine parts. 56.14107 Section 56.14107... Safety Devices and Maintenance Requirements § 56.14107 Moving machine parts. (a) Moving machine parts... takeup pulleys, flywheels, couplings, shafts, fan blades, and similar moving parts that can cause injury...

 9. Computer hardware for radiologists: Part 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indrajit I

  2010-01-01

  Full Text Available Computers are an integral part of modern radiology equipment. In the first half of this two-part article, we dwelt upon some fundamental concepts regarding computer hardware, covering components like motherboard, central processing unit (CPU, chipset, random access memory (RAM, and memory modules. In this article, we describe the remaining computer hardware components that are of relevance to radiology. "Storage drive" is a term describing a "memory" hardware used to store data for later retrieval. Commonly used storage drives are hard drives, floppy drives, optical drives, flash drives, and network drives. The capacity of a hard drive is dependent on many factors, including the number of disk sides, number of tracks per side, number of sectors on each track, and the amount of data that can be stored in each sector. "Drive interfaces" connect hard drives and optical drives to a computer. The connections of such drives require both a power cable and a data cable. The four most popular "input/output devices" used commonly with computers are the printer, monitor, mouse, and keyboard. The "bus" is a built-in electronic signal pathway in the motherboard to permit efficient and uninterrupted data transfer. A motherboard can have several buses, including the system bus, the PCI express bus, the PCI bus, the AGP bus, and the (outdated ISA bus. "Ports" are the location at which external devices are connected to a computer motherboard. All commonly used peripheral devices, such as printers, scanners, and portable drives, need ports. A working knowledge of computers is necessary for the radiologist if the workflow is to realize its full potential and, besides, this knowledge will prepare the radiologist for the coming innovations in the ′ever increasing′ digital future.

 10. Orthogonal cutting of laser beam melted parts

  Science.gov (United States)

  Götze, Elisa; Zanger, Frederik; Schulze, Volker

  2018-05-01

  The finishing process of parts manufactured by laser beam melting is of high concern due to the lack of surface accuracy. Therefore, the focus of this work lies on the influence of the build-up direction of the parts and their effect on the finishing process. The orthogonal cutting reveals findings in the fields of chip formation, involved forces and temperatures appearing during machining. In the investigations, the cutting depth was varied between 0.05 and 0.15 mm representing a finishing process and the cutting velocity ranges from 30 to 200 m/min depending on the material. The experiments contain the materials stainless steel (AISI 316L), titanium (Ti6Al4V) and nickel-base alloy (IN718). The two materials named latter are of high interest in the aerospace sector and at the same time titanium is used in the medical field due to its biocompatibility. For the materials IN718 and Ti6Al4V a negative rake angle of -7.5° and for stainless steel a rake angle of 12.5° are chosen for the cutting experiments. The results provide the base for processing strategies. Therefore, the specimens were solely laser beam melted without post-processing like heat treatment. The evaluation of the experiments shows that an increase in cutting speed has different effects depending on the material. For stainless steel the measured forces regarding the machining direction to the layers approach the same values. In contrast, the influence of the layers regarding the forces appearing during orthogonal cutting of the materials IN718 and Ti6Al4V differ for lower cutting speeds.

 11. Computer hardware for radiologists: Part 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Indrajit, IK; Alam, A

  2010-01-01

  Computers are an integral part of modern radiology equipment. In the first half of this two-part article, we dwelt upon some fundamental concepts regarding computer hardware, covering components like motherboard, central processing unit (CPU), chipset, random access memory (RAM), and memory modules. In this article, we describe the remaining computer hardware components that are of relevance to radiology. “Storage drive” is a term describing a “memory” hardware used to store data for later retrieval. Commonly used storage drives are hard drives, floppy drives, optical drives, flash drives, and network drives. The capacity of a hard drive is dependent on many factors, including the number of disk sides, number of tracks per side, number of sectors on each track, and the amount of data that can be stored in each sector. “Drive interfaces” connect hard drives and optical drives to a computer. The connections of such drives require both a power cable and a data cable. The four most popular “input/output devices” used commonly with computers are the printer, monitor, mouse, and keyboard. The “bus” is a built-in electronic signal pathway in the motherboard to permit efficient and uninterrupted data transfer. A motherboard can have several buses, including the system bus, the PCI express bus, the PCI bus, the AGP bus, and the (outdated) ISA bus. “Ports” are the location at which external devices are connected to a computer motherboard. All commonly used peripheral devices, such as printers, scanners, and portable drives, need ports. A working knowledge of computers is necessary for the radiologist if the workflow is to realize its full potential and, besides, this knowledge will prepare the radiologist for the coming innovations in the ‘ever increasing’ digital future

 12. Synchrotron X-ray CT characterization of titanium parts fabricated by additive manufacturing. Part II. Defects.

  Science.gov (United States)

  Scarlett, Nicola Vivienne Yorke; Tyson, Peter; Fraser, Darren; Mayo, Sheridan; Maksimenko, Anton

  2016-07-01

  Synchrotron X-ray tomography (SXRT) has been applied to the study of defects within three-dimensional printed titanium parts. These parts were made using the Arcam EBM(®) (electron beam melting) process which uses powdered titanium alloy, Ti64 (Ti alloy with approximately 6%Al and 4%V) as the feed and an electron beam for the sintering/welding. The experiment was conducted on the Imaging and Medical Beamline of the Australian Synchrotron. The samples represent a selection of complex shapes with a variety of internal morphologies. Inspection via SXRT has revealed a number of defects which may not otherwise have been seen. The location and nature of such defects combined with detailed knowledge of the process conditions can contribute to understanding the interplay between design and manufacturing strategy. This fundamental understanding may subsequently be incorporated into process modelling, prediction of properties and the development of robust methodologies for the production of defect-free parts.

 13. Laser beam welding of titanium additive manufactured parts

  OpenAIRE

  Wits, Wessel Willems; Jauregui Becker, Juan Manuel

  2015-01-01

  In this paper the joinability of titanium Additive Manufactured (AM) parts is explored. Keyhole welding, using a pulsed laser beam, of conventionally produced parts is compared to AM parts. Metal AM parts are notorious for having remaining porosities and other non-isotropic properties due to the layered manufacturing process. This study shows that due to these deficiencies more energy per unit weld length is required to obtain a similar keyhole geometry for titanium AM parts. It is also demon...

 14. [Medicine in ancient Mesopotamia--part 1].

  Science.gov (United States)

  Martins E Silva, J

  2009-01-01

  The present work summarizes the more elucidating aspects on the foundations and the practice of the medicine in Antique Mesopotamia, since the invention of the writing, more than 5000 thousand years ago, and the beginning of our era. The first part of the article includes a brief perspective about the political and social evolution that characterized those archaic civilizations, as well as the inventions and knowledge further used by the following Humanity's generations. Most of what is known on the subject, as well as the history and political-social events that occurred in the region during that remote epoch, resulted of the laborious decoding of about half a million small clay plates or fragments with text engravings in cuneiform characters that were discovered since the middle of the XIX century in the ruins of the main cities of the Babylonian and Assyrian empires. The second part embraces exclusively the main characteristics of the medicine in Ancient Mesopotamia, in its main facets: concept of disease, healers and practice. The disease was considered a divine punishment or resultant from a malign influence. In that base, the medicine began by being preventive, by the use of appropriate amulets, or by offerings or sacrifices intending to pacify those malign forces. The treatment of the generality of the diseases privileged the expulsion of those spirits and malign influences from the patient body, purifying it, which was done by the specific intervention of an ãshipu (clergyman-exorcist); not having results, the treatment was continued by the asû (practical healer) that appealed to a group of physical manipulations, limited surgical acts and the administration or application of prescriptions, resultants of the mixture of organic and inorganic substances. In case of failing, the patients (as well as individuals or rein leaders) could fall back upon a priest diviner (bârû) who, by examination of the organs of an animal especially sacrificed for the effect

 15. Olkiluoto site description 2008. Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  2009-04-01

  This third version of the Olkiluoto Site Report, produced by the OMTF (Olkiluoto Modelling Task Force), updates the Olkiluoto Site Report 2006 (Andersson et al. 2007) with the data and knowledge obtained up to December 2007. The main product of the modelling has been to develop an updated version of the descriptive model of the site (the Site Descriptive Model), i.e. a model describing the geometry, properties of the bedrock and the water and the associated interacting processes and mechanisms. The Site Descriptive Model is divided into six parts: the surface system, geology, rock mechanics, hydrogeology, hydrogeochemistry and migration, which are presented in individual chapters. Five separated models are presented: the geological, rock mechanics, hydrogeological, hydrogeochemical and migration models. The main advances since Site Report 2006 are: (1) The geological model has been revised according to new data and interpretations. This has improved the consistency between the locations of the deformation zones in the geological model and the hydraulic zones in the hydrogeological model, (2) New 3D seismic data have been incorporated within the geological model and an initial model for the eastern part of the Island is presented. Site-scale brittle deformation zones are extrapolated to intersect the surrounding regional lineaments, unless prohibited by direct observations to the contrary. The alteration model has been revised, showing a clear correspondence between the illitisation and the sitescale fault zones, (3) A first account of the development of the brittle deformation history of the site is provided, (4) A new geological DFN model has been developed, that considers mapped fracture traces from both the surface and the ONKALO, (5) A new stress state model and fracture and fracture zone properties are presented, (6) A new hydrogeological DFN model has been developed, (7) An updated site scale (EPM) flow model has been developed, (8) There has been an

 16. Part-Time Lecturers Teaching Part-Time Learners at University: A Transformation Issue

  Science.gov (United States)

  February, C.; Koetsier, J.; Walters, S.

  2010-01-01

  The relationship between the academic labour market and the global labour market provides an important context for this research. There appear to be growing numbers of part-time lecturers at universities worldwide, which is seen as an extension of casualisation of labour more generally. From a social justice perspective, it is therefore of concern…

 17. Part-time vs. full-time occlusion for amblyopia: evidence for part-time patching.

  Science.gov (United States)

  Matta, Noelle S; Silbert, David I

  2013-01-01

  Amblyopia is characterized by a decreased uncorrectable visual acuity in a structurally normal eye. Occlusion therapy has been used for years to improve acuity, and, traditionally, practitioners have utilized full-time patching. This article will explore more recent research looking at using part-time patching in the treatment of amblyopia.

 18. Research into falls of coal - part I. Investigacion en derrabes de carbon (1a parte)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gomez de las Heras, J. (ITGE, Madrid (Spain))

  1991-10-01

  Summarises the work carried out between April 1989 and June 1991 as part of a research project into falls of coal in seams with a gradient greater than 35[degree]. The research centred on the coalfields of Castille, Leon and Asturias. The value of the project was 90 million pesetas. 6 figs., 2 tabs.

 19. Physics and technology R and D for ITER conceptual design: Part A (physics), Part B (technology)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Doggett, J.

  1991-01-01

  As a part of the ITER Conceptual Design Activities, a list of tasks concerning questions which needed to be addressed was set up. These tasks covered areas of research which was needed as an augmentation to the existing fusion knowledge base. The results of the investigations involving these 23 tasks are reported in this document. Tabs

 20. Minister Juhan Parts : Eesti tööseadusandlus on iganenud / Juhan Parts

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2007-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kavatseb oma ametiajal reguleerida tööandja ja töötaja vahelisi suhteid, suurendada teadus- ja arendustegevusele suunatud kulutusi ning säilitada praegust maksusüsteemi, Eesti majanduse väljavaated lähiaastateks

 1. Trust Control of VTOL Aircraft Part Deux

  Science.gov (United States)

  Dugan, Daniel C.

  2014-01-01

  Thrust control of Vertical Takeoff and Landing (VTOL) aircraft has always been a debatable issue. In most cases, it comes down to the fundamental question of throttle versus collective. Some aircraft used throttle(s), with a fore and aft longitudinal motion, some had collectives, some have used Thrust Levers where the protocol is still "Up is Up and Down is Down," and some have incorporated both throttles and collectives when designers did not want to deal with the Human Factors issues. There have even been combinations of throttles that incorporated an arc that have been met with varying degrees of success. A previous review was made of nineteen designs without attempting to judge the merits of the controller. Included in this paper are twelve designs entered in competition for the 1961 Tri-Service VTOL transport. Entries were from a Bell/Lockheed tiltduct, a North American tiltwing, a Vanguard liftfan, and even a Sikorsky tiltwing. Additional designs were submitted from Boeing Wichita (direct lift), Ling-Temco-Vought with its XC-142 tiltwing, Boeing Vertol's tiltwing, Mcdonnell's compound and tiltwing, and the Douglas turboduct and turboprop designs. A private party submitted a re-design of the Breguet 941 as a VTOL transport. It is important to document these 53 year-old designs to preserve a part of this country's aviation heritage.

 2. CERN takes part in Earth Hour

  CERN Multimedia

  Anaïs Vernède

  2011-01-01

  From 8.30 to 9.30 p.m. on Saturday, 26 March 2011, the Globe of Science and Innovation will be plunged into darkness to mark CERN's participation in Earth Hour. A growing number of countries and cities across the planet are involved in this global initiative against climate change, which was launched by the WWF in 2007.   The lights on the Globe were switched off for the 2009 Earth Hour event. Along with individuals, companies and tourist attractions in thousands of towns and cities all over the world participating in the fourth annual Earth Hour event, CERN will turn off the lights of the Globe for 60 minutes at 8.30 p.m. on Saturday 26 March. CERN's participation in the initiative is one of several examples of its commitment to respect the environment and keep its ecological footprint to the minimum. A recent example under the green transport heading was the replacement of part of CERN's petrol vehicle fleet with cars running on natural gas with a view to reducing air pollution. Other examples...

 3. Teratógenos - Primera parte*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia McElhatton

  2003-08-01

  Full Text Available Los riesgos y beneficios de la farmacoterapia durante el embarazo siguen siendo difíciles de evaluar. En el presente artículo, que consta de dos partes, se establecen algunos principios generales de teratogenia y de prescripción durante el embarazo, se enumeran los medicamentos con efectos fetotóxicos o teratógenos conocidos y se describen los problemas específicos causados por productos que actúan en el sistema nervioso central. Entre esos problemas cabe citar dismorfismo facial y defectos del tubo neural causados por los anticonvulsivos, posibles defectos cardiacos por el litio y posible síndrome de abstinencia por los antidepresivos.A bibliographic review of professional competence was made and concepts of competence, evaluation and conditions to create evaluative tools were analyzed. The different levels of professional performance were described according to Miller´s model. Reference was made to the newest evaluation test, the objective structured clinical examination, which is one of the most complete methodologies at present, although it is made clear that the evaluation is carried out under a created and simulated situation. It is concluded that the bases for making the evaluative tools that will measure the competence or incompetence of our medical sciences professionals should be structured.

 4. Bisphenol A in Edible Part of Seafood

  Science.gov (United States)

  Repossi, Adele; Farabegoli, Federica; Zironi, Elisa; Pagliuca, Giampiero

  2016-01-01

  Bisphenol A (BPA) is a man-made compound, mainly used as a monomer to produce polycarbonate (PC), epoxy resins, non-polymer additives to other plastics, which have many food related applications, such as food storage containers, tableware and internal coating of cans, as well as non-food applications such as electronic equipment, construction materials and medical devices. BPA exposure can occur when the residual monomer migrates into packaged food and beverages. Moreover, due to the ubiquitous presence of this compound, the general population can be exposed to environmental sources such as water, air and soil. Many studies have investigated the potential health hazards associated with BPA, which can elicit toxic and cancerogenic effects on humans. According to the European Food Safety Authority opinion, diet is considered to be the main source of exposure, especially canned food; moreover, among non-canned food, meat and fish products have the highest levels of BPA contamination. This review focuses on BPA contamination in seafood, analysing worldwide literature (from January 2010 to October 2015) on BPA contamination of edible parts. The authors try to identify differences between canned and non-canned seafood in literature, and gaps in the state of art. The data evaluated underline that all concentrations for both canned and non-canned seafood were below the specific migration limit set by the European Community Directive for BPA in food. Moreover, the canned seafood is more contaminated than the non-canned one. PMID:27800447

 5. Lipids: Part of the tangled web

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krauss, R.M.

  1992-08-01

  Analysis of LDL subclasses by non-denaturing gradient gel electrophoresis has led to the identification of a subclass pattern characterized by predominance of small LDL, designated LDL subclass pattern B. The prevalence of pattern B in the general population is approximately 25%, but varies as a function of age and gender, being relatively uncommon in children and in premenopausal women. The remainder of the population has a predominance of larger LDL (pattern A) or an intermediate pattern. Our findings indicate that LDL subclass pattern B is an integral part of the ``tangled web`` of interrelated coronary disease risk factors associated with insulin resistance. It may be that the pathologic features of this lipoprotein profile, including the relative atherogenicity of small, dense LDL and IDL, contribute importantly to the increased risk of cardiovascular disease in subjects with insulin resistance and hypertension. Furthermore, pattern B serves as a marker for a common genetic trait which may underlie a substantial portion of the familial predisposition to coronary artery disease in the general population. Studies of hormonal, dietary, and pharmacologic influences on expression of this atherogenic phenotype should lead to more effective identification and management of high-risk individuals, and improved approaches to disease prevention in high-risk families.

 6. Compact tokamak reactors. Part 1 (analytic results)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wootton, A.J.; Wiley, J.C.; Edmonds, P.H.; Ross, D.W.

  1996-01-01

  We discuss the possible use of tokamaks for thermonuclear power plants, in particular tokamaks with low aspect ratio and copper toroidal field coils. Three approaches are presented. First we review and summarize the existing literature. Second, using simple analytic estimates, the size of the smallest tokamak to produce an ignited plasma is derived. This steady state energy balance analysis is then extended to determine the smallest tokamak power plant, by including the power required to drive the toroidal field, and considering two extremes of plasma current drive efficiency. The analytic results will be augmented by a numerical calculation which permits arbitrary plasma current drive efficiency; the results of which will be presented in Part II. Third, a scaling from any given reference reactor design to a copper toroidal field coil device is discussed. Throughout the paper the importance of various restrictions is emphasized, in particular plasma current drive efficiency, plasma confinement, plasma safety factor, plasma elongation, plasma beta, neutron wall loading, blanket availability and recirculating electric power. We conclude that the latest published reactor studies, which show little advantage in using low aspect ratio unless remarkably high efficiency plasma current drive and low safety factor are combined, can be reproduced with the analytic model

 7. Integrated concurrent utilization quality review, Part one.

  Science.gov (United States)

  Caterinicchio, R P

  1987-01-01

  This article is the first of a two-part series which argues for the concurrent management of the appropriateness, necessity, and quality of patient care. Intensifying scrutiny by the credentialing groups, the PROs and all third-party payors underscores the vital need to implement cost-effective information systems which integrate the departmentalized functions of patient-physician profiling, DRG case-mix analyses, length of stay monitoring, pre-admission/admission and continued stay review, discharge planning, risk management, incident reporting and quality review. In the domain of physician performance regarding admitting and practice patterns, the ability to exercise concurrent utilization-quality review means early detection and prevention of events which would otherwise result in denials of payment and/or compromised patient care. Concurrent utilization-quality review must, by definition, be managerially invasive and focused; hence, it is integral to maintaining the integrity of the services and product lines offered by the provider. In fact, if PPO status is a marketing agenda, then the institutional objectives of cost-effectiveness, productivity, value, and competitiveness can only be achieved through concurrent utilization-quality review.

 8. Frontal cephalometrics: practical applications, part 2.

  Science.gov (United States)

  Grummons, Duane; Ricketts, Robert M

  2004-01-01

  To (1) demonstrate the needs and benefits of three-dimensional diagnostic and treatment applications; (2) illustrate practical clinical applications of anteroposterior images and frontal analysis; and (3) enhance utilization of the Ricketts and Grummons frontal analyses. Frontal analysis methods and applications are specified and integrated into facial, smile, jaw, and occlusal therapies. Asymmetry conditions must be differentially diagnosed and effectively treated. Frontal and related image analysis and tracing steps are detailed. Asymmetry of facial parts is the rule, rather than the exception. Dental and facial midlines, occlusal plane, chin location, and smile esthetics are primarily emphasized. Beautiful facial proportions and smile harmony can be developed despite initial facial dysmorphosis and disproportions. Patients view themselves from the frontal perspective, so this carries priority when assessing problems. It is important to know the etiology of asymmetry to assist others with genetic counseling. Facial harmony and smile beauty are optimal when facial and maxillary dental midlines are aligned. The maxillary dentition width should be sufficiently wide to be in harmony with the individual patient facial morphology. The occlusal plane should be level and the chin centered as much as possible. Best facial development and proportionality exist when the skeletal and dental components are optimized transversely and are symmetric.

 9. TEXTILE STRUCTURES FOR AERONAUTICS (PART I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SOLER Miquel

  2014-05-01

  Full Text Available Three-dimensional (3D textile structures with better delamination resistance and damage impact tolerance to be applied in composites for structural components is one of the main goals of the aeronautical industry. Textile Research Centre in Canet de Mar has been working since 2008 in this field. Our staff has been designing, developing and producing different textile structures using different production methods and machinery to improve three-dimensional textile structures as fiber reinforcement for composites. This paper describes different tests done in our textile labs from unidirectional structures to woven, knitted or braided 3 D textile structures. Advantages and disadvantages of each textile structure are summarized. The first part of this paper deals with the introduction of our Textile Research Centre in the field of composites and carbon fiber as a main material to produce three – dimensional textile structures. The use of composite materials in aerospace structures has increased over the past decades. Our contribution related to this field consists of the development of three- dimensional textile structures and even the adaptation and improvement of machinery to do it possible. Carbon fiber provides advantages as volumetric fraction and minimum fault occurrence. However carbon fiber has also disadvantages as uncomfortable handling delamination and high cost of material and processing.

 10. Take part in a Django Girls training!

  CERN Multimedia

  2016-01-01

  Women are often under-represented in IT. And yet, at any age and whatever their level and background, it is a field that can arouse much interest.    To overcome this under-representation, the R0SEH1PSters community organises Django workshops targeted at women to introduce them to the world of coding and technology by teaching them how to successfully create a blog application and deploy it to the internet. And who knows, a spark of interest in the newly-discovered IT world may develop into a shine! The aim of Django Girls is also to increase the diversity within the industry. The mentors are mainly female volunteers who bring their passion to the workshop and are part of the awesome atmosphere attendees can feel during each event. Workshops have been organised worldwide regularly since 2014. Hosted by IdeaSquare and supported by the CERN IT department and the Diversity team, the Geneva workshop will take place in the evening on Friday evening, 26 February, and al...

 11. Dignity and the use of body parts.

  Science.gov (United States)

  Foster, Charles

  2014-01-01

  This paper contends that the conventional ethical and legal ways of analysing the wrong involved in the misuse of human body parts are inadequate, and should be replaced with an analysis based on human dignity. It examines the various ways in which dignity has been understood, outlines many of the criticisms made of those ways (agreeing with many of the criticisms), and proposes a new way of seeing dignity which is exegetically consonant with the way in which dignity has been historically understood, and yet avoids the pitfalls which have led to dignity being dismissed by many as hopelessly amorphous or incurably theological. The account of dignity proposed is broadly Aristotelian. It defines dignity in terms of human thriving, and presupposes that it is possible, at least in principle, to determine empirically what makes humans thrive. It contends that humans are quintessentially relational animals, and that it is not possible (and certainly not ethically desirable) to define humans as atomistic entities. One important corollary of this is that when using dignity/thriving as a criterion for determining the ethical acceptability of a proposed action or inaction, one should ask not merely how the dignity interests of the patient (for instance) would be affected, but how the dignity interests of all stakeholders would be affected. The business of ethics is then the business of auditing all those interests, and determining the course of action which would maximise the amount of thriving in the world.

 12. Pleomorphic Hyalinizing Angiectatic Tumor of Soft Parts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hui-Chin Peng

  2010-08-01

  Full Text Available Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor (PHAT of soft parts is a rare, nonmetastasizing tumor of uncertain lineage which was first reported in 1996. Here, we report a case of PHAT and review the literature. A 49-year-old man presented with a soft and progressively enlarging mass over the right buttock for several years. On suspicion that the mass was a right gluteal lipoma, he underwent surgical excision. The excised lesion measured 14 × 6 × 3.5 cm. It had a variegated appearance with a white-tan to yellowish color on the cut surface. Some punctate hemorrhage and vessel thrombosis were seen. Microscopically, the tumor was a PHAT characterized by clusters of ectatic, fibrin-lined, thin-walled vessels, which were surrounded by a mitotically inert, spindled, pleomorphic, neoplastic stroma that contained a variable inflammatory component. Immunohistochemical study showed that the tumor cells were positive for CD34, and negative for S-100, HMB45 and actin. The patient experienced local recurrence 6 months later. The recurrent tumor was widely excised. No evidence of metastasis was found during the 18 months after the second operation. The recurrent lesion had a microscopic appearance that was similar to the initial lesion.

 13. Computer hardware for radiologists: Part I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indrajit I

  2010-01-01

  Full Text Available Computers are an integral part of modern radiology practice. They are used in different radiology modalities to acquire, process, and postprocess imaging data. They have had a dramatic influence on contemporary radiology practice. Their impact has extended further with the emergence of Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM, Picture Archiving and Communication System (PACS, Radiology information system (RIS technology, and Teleradiology. A basic overview of computer hardware relevant to radiology practice is presented here. The key hardware components in a computer are the motherboard, central processor unit (CPU, the chipset, the random access memory (RAM, the memory modules, bus, storage drives, and ports. The personnel computer (PC has a rectangular case that contains important components called hardware, many of which are integrated circuits (ICs. The fiberglass motherboard is the main printed circuit board and has a variety of important hardware mounted on it, which are connected by electrical pathways called "buses". The CPU is the largest IC on the motherboard and contains millions of transistors. Its principal function is to execute "programs". A Pentium® 4 CPU has transistors that execute a billion instructions per second. The chipset is completely different from the CPU in design and function; it controls data and interaction of buses between the motherboard and the CPU. Memory (RAM is fundamentally semiconductor chips storing data and instructions for access by a CPU. RAM is classified by storage capacity, access speed, data rate, and configuration.

 14. Bisphenol A in edible part of seafood

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adele Repossi

  2016-05-01

  Full Text Available Bisphenol A (BPA is a man-made compound, mainly used as a monomer to produce polycarbonate (PC, epoxy resins, non-polymer additives to other plastics, which have many food related applications, such as food storage containers, tableware and internal coating of cans, as well as non-food applications such as electronic equipment, construction materials and medical devices. BPA exposure can occur when the residual monomer migrates into packaged food and beverages. Moreover, due to the ubiquitous presence of this compound, the general population can be exposed to environmental sources such as water, air and soil. Many studies have investigated the potential health hazards associated with BPA, which can elicit toxic and cancerogenic effects on humans. According to the European Food Safety Authority opinion, diet is considered to be the main source of exposure, especially canned food; moreover, among non-canned food, meat and fish products have the highest levels of BPA contamination. This review focuses on BPA contamination in seafood, analysing worldwide literature (from January 2010 to October 2015 on BPA contamination of edible parts. The authors try to identify differences between canned and non-canned seafood in literature, and gaps in the state of art. The data evaluated underline that all concentrations for both canned and non-canned seafood were below the specific migration limit set by the European Community Directive for BPA in food. Moreover, the canned seafood is more contaminated than the non-canned one.

 15. Computer hardware for radiologists: Part I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Indrajit, IK; Alam, A

  2010-01-01

  Computers are an integral part of modern radiology practice. They are used in different radiology modalities to acquire, process, and postprocess imaging data. They have had a dramatic influence on contemporary radiology practice. Their impact has extended further with the emergence of Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), Picture Archiving and Communication System (PACS), Radiology information system (RIS) technology, and Teleradiology. A basic overview of computer hardware relevant to radiology practice is presented here. The key hardware components in a computer are the motherboard, central processor unit (CPU), the chipset, the random access memory (RAM), the memory modules, bus, storage drives, and ports. The personnel computer (PC) has a rectangular case that contains important components called hardware, many of which are integrated circuits (ICs). The fiberglass motherboard is the main printed circuit board and has a variety of important hardware mounted on it, which are connected by electrical pathways called “buses”. The CPU is the largest IC on the motherboard and contains millions of transistors. Its principal function is to execute “programs”. A Pentium ® 4 CPU has transistors that execute a billion instructions per second. The chipset is completely different from the CPU in design and function; it controls data and interaction of buses between the motherboard and the CPU. Memory (RAM) is fundamentally semiconductor chips storing data and instructions for access by a CPU. RAM is classified by storage capacity, access speed, data rate, and configuration

 16. Navigating the grounded theory terrain. Part 1.

  Science.gov (United States)

  Hunter, Andrew; Murphy, Kathy; Grealish, Annmarie; Casey, Dympna; Keady, John

  2011-01-01

  The decision to use grounded theory is not an easy one and this article aims to illustrate and explore the methodological complexity and decision-making process. It explores the decision making of one researcher in the first two years of a grounded theory PhD study looking at the psychosocial training needs of nurses and healthcare assistants working with people with dementia in residential care. It aims to map out three different approaches to grounded theory: classic, Straussian and constructivist. In nursing research, grounded theory is often referred to but it is not always well understood. This confusion is due in part to the history of grounded theory methodology, which is one of development and divergent approaches. Common elements across grounded theory approaches are briefly outlined, along with the key differences of the divergent approaches. Methodological literature pertaining to the three chosen grounded theory approaches is considered and presented to illustrate the options and support the choice made. The process of deciding on classical grounded theory as the version best suited to this research is presented. The methodological and personal factors that directed the decision are outlined. The relative strengths of Straussian and constructivist grounded theories are reviewed. All three grounded theory approaches considered offer the researcher a structured, rigorous methodology, but researchers need to understand their choices and make those choices based on a range of methodological and personal factors. In the second article, the final methodological decision will be outlined and its research application described.

 17. Bisphenol A in Edible Part of Seafood.

  Science.gov (United States)

  Repossi, Adele; Farabegoli, Federica; Gazzotti, Teresa; Zironi, Elisa; Pagliuca, Giampiero

  2016-04-19

  Bisphenol A (BPA) is a man-made compound, mainly used as a monomer to produce polycarbonate (PC), epoxy resins, non-polymer additives to other plastics, which have many food related applications, such as food storage containers, tableware and internal coating of cans, as well as non-food applications such as electronic equipment, construction materials and medical devices. BPA exposure can occur when the residual monomer migrates into packaged food and beverages. Moreover, due to the ubiquitous presence of this compound, the general population can be exposed to environmental sources such as water, air and soil. Many studies have investigated the potential health hazards associated with BPA, which can elicit toxic and cancerogenic effects on humans. According to the European Food Safety Authority opinion, diet is considered to be the main source of exposure, especially canned food; moreover, among non-canned food, meat and fish products have the highest levels of BPA contamination. This review focuses on BPA contamination in seafood, analysing worldwide literature (from January 2010 to October 2015) on BPA contamination of edible parts. The authors try to identify differences between canned and non-canned seafood in literature, and gaps in the state of art. The data evaluated underline that all concentrations for both canned and non-canned seafood were below the specific migration limit set by the European Community Directive for BPA in food. Moreover, the canned seafood is more contaminated than the non-canned one.

 18. Workplace Bullying in Healthcare: Part 3.

  Science.gov (United States)

  Lamberth, By Becky

  2015-01-01

  As many as 53.5 million American workers have experienced workplace bullying, which can cost organizations an estimated $200 billion annually in lost productivity, increased sick d ays, increased med ical claims, legal costs, and staff turnover. Bullying can occur in any profession, but for many reasons it is most prevalent in healthcare. Bullying behavior in healthcare has been reported and documented in literature for over 35 years. Although physicians are often considered to be the primary culprit of bullying, healthcare bullies can be one any one of the professionals who work in the organization including nurses, radiology technologists, pharmacists, ancillary staff personnel, administrators, or other non-physician staff members. The first installment of the series focused on defining bullying and its impact on the organization. Part 2 discussed three legal protections for the bully to include at-will laws, unions, and bylaws related to physician privileging. The final installment in this series will evaluate specific bully types and implementing processes to address inappropriate behavior.

 19. [Conceptual Development in Cognitive Science. Part II].

  Science.gov (United States)

  Fierro, Marco

  2012-03-01

  Cognitive science has become the most influential paradigm on mental health in the late 20(th) and the early 21(st) centuries. In few years, the concepts, problem approaches and solutions proper to this science have significantly changed. Introduction and discussion of the fundamental concepts of cognitive science divided in four stages: Start, Classic Cognitivism, Connectionism, and Embodying / Enacting. The 2(nd) Part of the paper discusses the above mentioned fourth stage and explores the clinical setting, especially in terms of cognitive psychotherapy. The embodying/enacting stage highlights the role of the body including a set of determined evolutionary movements which provide a way of thinking and exploring the world. The performance of cognitive tasks is considered as a process that uses environmental resources that enhances mental skills and deploys them beyond the domestic sphere of the brain. On the other hand, body and mind are embedded in the world, thus giving rise to cognition when interacting, a process known as enacting. There is a close connection between perception and action, hence the interest in real-time interactions with the world rather than abstract reasoning. Regarding clinics, specifically the cognitive therapy, there is little conceptual discussion maybe due to good results from practice that may led us to consider that theoretical foundations are firm and not problem-raising. Copyright © 2012 Asociación Colombiana de Psiquiatría. Publicado por Elsevier España. All rights reserved.

 20. Lipids: Part of the tangled web

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krauss, R.M.

  1992-08-01

  Analysis of LDL subclasses by non-denaturing gradient gel electrophoresis has led to the identification of a subclass pattern characterized by predominance of small LDL, designated LDL subclass pattern B. The prevalence of pattern B in the general population is approximately 25%, but varies as a function of age and gender, being relatively uncommon in children and in premenopausal women. The remainder of the population has a predominance of larger LDL (pattern A) or an intermediate pattern. Our findings indicate that LDL subclass pattern B is an integral part of the tangled web'' of interrelated coronary disease risk factors associated with insulin resistance. It may be that the pathologic features of this lipoprotein profile, including the relative atherogenicity of small, dense LDL and IDL, contribute importantly to the increased risk of cardiovascular disease in subjects with insulin resistance and hypertension. Furthermore, pattern B serves as a marker for a common genetic trait which may underlie a substantial portion of the familial predisposition to coronary artery disease in the general population. Studies of hormonal, dietary, and pharmacologic influences on expression of this atherogenic phenotype should lead to more effective identification and management of high-risk individuals, and improved approaches to disease prevention in high-risk families.

 1. Plasma facing parts and repairing method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fuse, Toshiaki; Tachikawa, Nobuo.

  1994-01-01

  Plasma facing parts of the present invention are constituted by joining an armour comprising a material having a high melting point and a cooling member comprising copper or the like. A metal member having good solderability with the cooling member is disposed on the joined surface of the armor member. In addition, the joined surface of the cooling member is provided with a barrier layer for preventing invasion of a solder. A solder having a low melting point is interposed between the armour and the cooling member. If they are heated entirely, the solder having low melting point is melted, so that the metal member having good solderability disposed on the armor member is soldered with the barrier layer for the cooling member. Upon exchange of the armour, the joint is heated again. Then, the solder having a low melting point is melted and the armour member and the cooling member are separated. If a solder is put on the cooling member and a new armour is placed and then heated, repairing is completed. (I.S.)

 2. Limits of detection and decision. Part 4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Voigtman, E.

  2008-01-01

  Probability density functions (PDFs) have been derived for a number of commonly used limit of detection definitions, including several variants of the Relative Standard Deviation of the Background-Background Equivalent Concentration (RSDB-BEC) method, for a simple linear chemical measurement system (CMS) having homoscedastic, Gaussian measurement noise and using ordinary least squares (OLS) processing. All of these detection limit definitions serve as both decision and detection limits, thereby implicitly resulting in 50% rates of Type 2 errors. It has been demonstrated that these are closely related to Currie decision limits, if the coverage factor, k, is properly defined, and that all of the PDFs are scaled reciprocals of noncentral t variates. All of the detection limits have well-defined upper and lower limits, thereby resulting in finite moments and confidence limits, and the problem of estimating the noncentrality parameter has been addressed. As in Parts 1-3, extensive Monte Carlo simulations were performed and all the simulation results were found to be in excellent agreement with the derived theoretical expressions. Specific recommendations for harmonization of detection limit methodology have also been made

 3. Glucocorticoids and fetal programming part 2: Mechanisms.

  Science.gov (United States)

  Moisiadis, Vasilis G; Matthews, Stephen G

  2014-07-01

  The lifelong health of an individual is shaped during critical periods of development. The fetus is particularly susceptible to internal and external stimuli, many of which can alter developmental trajectories and subsequent susceptibility to disease. Glucocorticoids are critical in normal development of the fetus, as they are involved in the growth and maturation of many organ systems. The surge in fetal glucocorticoid levels that occurs in most mammalian species over the last few days of pregnancy is an important developmental switch leading to fundamental changes in gene regulation in many organs, including the brain. These changes are important for the transition to postnatal life. Exposure of the fetus to increased levels of glucocorticoids, resulting from maternal stress or treatment with synthetic glucocorticoids, can lead to long-term 'programming' of hypothalamic-pituitary-adrenal function and behaviours. Glucocorticoids act at multiple levels within the fetal brain. Growing evidence indicates that they can exert powerful effects on the epigenome, including on DNA methylation, histone acetylation and microRNA, to influence gene expression. Such influences probably represent a critical component of the 'programming' process, and might be partly responsible for the transgenerational effects of antenatal glucocorticoid exposure on neurologic, cardiovascular and metabolic function.

 4. Radiological assistance program: Region I. Part I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Musolino, S.V.; Kuehner, A.V.; Hull, A.P.

  1985-01-01

  The purpose of the Radiological Assistance Program (RAP) is to make DOE resources available and provide emergency assistance to state and local agencies in order to control radiological hazards, protect the public health and safety, and minimize the loss of property. This plan is an integral part of a nationwide program of radiological assistance established by the US DOE, and is implemented on a regional basis. The Brookhaven Area Office (BHO) Radiological Assistance Program is applicable to DOE Region I, which consists of the New England States, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland and the District of Columbia. The BHO RAP-1 has been developed to: (a) ensure the availability of an effective radiological assistance capability to ensure the protection of persons and property; (b) provide guidelines to RAP-1 Team personnel for the evaluation of radiological incidents and implementation of corrective actions; (c) maintain liaison with other DOE installations, Federal, State and local organizations which may become involved in radiological assistance operations in Region I; and (d) encourage development of a local capability to cope with radiological incidents

 5. Compressor Part II: Volute Flow Predictions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu-Tai Lee

  1999-01-01

  Full Text Available A numerical method that solves the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations is used to study an inefficient component of a shipboard air-conditioning HCFC-124 compressor system. This high-loss component of the centrifugal compressor was identified as the volute through a series of measurements given in Part I of the paper. The predictions were made using three grid topologies. The first grid closes the connection between the cutwater and the discharge diffuser. The other two grids connect the cutwater area with the discharge diffuser. Experiments were performed to simulate both the cutwater conditions used in the predictions. Surface pressures along the outer wall and near the inlet of the volute were surveyed for comparisons with the predictions. Good agreements between the predicted results and the measurements validate the calculations. Total pressure distributions and flow stream traces from the prediction results support the loss distribution through the volute. A modified volute configuration is examined numerically for further loss comparison.

 6. On-line alkali monitoring - Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andersson, Christer; Ljung, P.; Woxlin, H.

  1997-02-01

  As a consequence of the increased knowledge of the environmental impact of combustion based heat and power generation, the use of renewable biofuels will be increased. An obstacle associated to biofuel combustion compared to other fuels is the large release of alkali. Alkali compounds in flue gases are known to cause severe operational problems. Three of the major problems are; fouling of superheating tubes (causing reduced heat transfer and possibly corrosion), agglomeration of the bed material in fluidized beds, and poisoning of SCR catalysts. Yet another alkali related problem arises when, in order to increase the electric efficiency of combustion power plants, combined-cycle technology is used. Alkali vapour present in the fuel gas for the gas turbine is condensed to particles which increase corrosion and erosion of the turbine blades. The research on ash related operational problems has to be extended in order to ensure future use of biofuels in heat and power generation. In all successful research, adequate tools are necessary. To investigate ash related problems the key issue is to be able to perform continuous alkali measurements. This pilot study has investigated the need of continuous alkali measurements, which alkali species are harmful in the different applications and also available instrumentation capable of measuring the specific alkali species. The report gives a short summary presenting alkali related operational problems. In addition a schematic overview is given, showing the alkali species that possibly can exist in various parts of the power plant. 48 refs, 13 figs, 4 tabs

 7. Decontamination Process of Internal Part Pipes - 13442

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ladet, X.; Sozet, O.; Cabanillas, P.; Macia, G. [STMI, Site de MARCOULE - Batiment 423 - 30204 Bagnols-sur-Ceze (France); Moggia, F.; Damerval, F. [STMI, 1 route de la Noue 91196 - Gif-sur-Yvette (France)

  2013-07-01

  The Marcoule Site, created in 1955 is one of the first nuclear sites in France. It combines the activities of the Research Centre of the French Atomic Energy Commission (CEA) and AREVA industrial operations. Today, a large part of the operations on this site consists of the cleaning and the dismantling of nuclear Installations, once the end of their life cycle has been reached. An example can be the reprocessing plant UP1. This unit, started in 1958 has been stopped in 1997 and its dismantling started quickly thereafter. Technical challenges of the UP1 dismantling are mainly linked to a very high risk of exposure due to a large variety of contaminated equipments and residuals of fission products, potential sources of irradiation. The dismantling of Hall 71 is a typical example of such challenge. This paper will present a solution developed by AREVA Clean-Up business unit, in collaboration with COFIM Industry, to remove contamination incrusted inside the pipes before starting the cutting operations, thus reducing irradiation risk. (authors)

 8. Our October 2013 public meetings (first part)

  CERN Multimedia

  Staff Association

  2013-01-01

  Several hundred of you took part in our public meetings held from the 1st to the 8th of October 2013 and for that we thank you. The main presentation was preceded by a tribute to Philippe Defert, Vice-President of the Staff Association, who passed away in September. Philippe had been an active member of the Staff Association and a delegate to the Staff Council since 1992. At the end of those meetings thanks were given to Marcel Aymon, Member of the Staff Council for 25 years and member of the Executive Committee for almost as many years. Marcel has held, almost uninterruptedly, the position of Secretary within the Executive Committee except for the four years during which he held the position of Vice President. Thank you Marcel for your exemplary dedication! After each meeting around a cup of coffee or tea more personalized discussions between staff members and their delegates took place. Files with the presentations are available at the URL https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=275010. He...

 9. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Allaert

  2012-12-01

  Full Text Available It is widely recognized that cities nowadays are confronted with (new challenges like segregation and suburbanisation. This paper explores the idea that these processes are related with residential choices (or preferences made by residents with divergent lifestyles and value patterns. The paper focuses on differences between urban and suburban lifestyles and residential preferences. Firstly the concept of lifestyles in general, and urban and suburban lifestyles more specifically, are approached. Secondly the results of a quantitative survey amongst residents within four neighbourhoods in the Ghent Region, a city in Belgium, are presented. This survey confirms that residents of urban and suburban zones have divergent lifestyles, but only for behavioural aspects, such as : private property protection, status behaviour and ecological behaviour. This results however in a social-spatial inequality and polarization between the urban centres and the suburban fringe. The shared aims amongst urban as well as suburban residents for a more secure residential environment and the ideal of the detached single-family house with private garden situated within a purely residential area, were identified as drivers for future suburban migrations. These residential preferences might cause (further suburbanisation but do not need to lead to segregated social communities, since living with peers does not seem to be a driver for migration in Flanders, Belgium.Heel wat steden worden vandaag de dag geconfronteerd met een toenemende of voortschrijdende segregatie en suburbanisatie. Deze maatschappelijke en ruimtelijke processen worden in deze paper in verband gebracht met concrete woonkeuzes of -voor­keuren van de bewoners en met hun specifieke leefstijlen. In eerste instantie wordt in de paper stilgestaan bij het concept leefstijl, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen latente leefstijlen, gerelateerd aan normen, waarden en karaktereigenschappen van de respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 10. Training manual for precision hand deburring, Part 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gillespie, L.K.

  1981-03-01

  This publication is Part 3 of a 4 part training manual to be used by machinist trainees, production workers, and others removing burrs from precision miniature parts. The manuals are written to be self-teaching and are intended to be used with two hours of training each day along with six additional hours of bench work in deburring. This part describes mounted stones, scrapers, hand stones, abrasive filled rubber and cotton tools, abrasive paper products, felt bobs and lapping compounds, mandrels and arbors, miscellaneous tools, personal techniques for assuring quality, cleaning parts, and deburring gears and plastic parts.

 11. Information as a part of radiation protection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Djurovic, B.; Misovic, M.; Spasic-Jokic, V.

  2006-01-01

  The increasing range of application of ionizing radiation in many different areas requires the needs for further education and training. Unfortunately, some aspects of application of ionizing radiation are not planed and announced for all involved personnel-like in military conflicts, when radiation and radioactivity are used as a new kind of ammunition. In that situation there is no time for formal and planned education. During the NATO strikes on Serbia and Montenegro in 1999. depleted uranium (D.U.) ammunition was used. Before that, it was used in Gulf War in 1991. for the first time. Faced with the health consequences of Gulf War for the soldiers of both sides, which were mainly attributed to D.U., Military Medical Service in the Army of Serbia and Montenegro, prepared educational material for the soldiers who could be employed in the area of the D.U. contamination. Considering the information/knowledge as very important part of radiation protection, booklet was prepared and distributed before the NATO strikes on Serbia and Montenegro. In this paper we present the booklet prepared for the military personnel. In the simplified way the nature of D.U. is explained. Some practical aspects of protection and prevention in D.U. contaminated area-how to avoid and minimize radiological hazard of D.U. in the battlefield, as well as how to avoid long-term hazards of D.U., are presented. It is also explained when to ask for medical care and what kind of examination would be necessary in the case of D.U. contamination. 5AUTHORS

 12. Information as a part of radiation protection

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Djurovic, B.; Misovic, M. [Military Medical Academy, Radiation Protection Dept., Belgrade Serbia and Montenegro (Serbia); Spasic-Jokic, V. [VINCA Institute of Nuclear Sciences, Lab. of Physics, Belgrade, Serbia and Montenegro (Serbia)

  2006-07-01

  The increasing range of application of ionizing radiation in many different areas requires the needs for further education and training. Unfortunately, some aspects of application of ionizing radiation are not planed and announced for all involved personnel-like in military conflicts, when radiation and radioactivity are used as a new kind of ammunition. In that situation there is no time for formal and planned education. During the NATO strikes on Serbia and Montenegro in 1999. depleted uranium (D.U.) ammunition was used. Before that, it was used in Gulf War in 1991. for the first time. Faced with the health consequences of Gulf War for the soldiers of both sides, which were mainly attributed to D.U., Military Medical Service in the Army of Serbia and Montenegro, prepared educational material for the soldiers who could be employed in the area of the D.U. contamination. Considering the information/knowledge as very important part of radiation protection, booklet was prepared and distributed before the NATO strikes on Serbia and Montenegro. In this paper we present the booklet prepared for the military personnel. In the simplified way the nature of D.U. is explained. Some practical aspects of protection and prevention in D.U. contaminated area-how to avoid and minimize radiological hazard of D.U. in the battlefield, as well as how to avoid long-term hazards of D.U., are presented. It is also explained when to ask for medical care and what kind of examination would be necessary in the case of D.U. contamination. 5AUTHORS.

 13. Simplex coke ovens: their history (Part 2)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edwards, D.G.

  2002-07-01

  A number of other patents were taken out by Fabry or Baglin for oven heating systems. No evidence of their actual use in practice has yet been found, so the specifications are merely abstracted in Appendix 2, except for one which is significant enough to be dealt with here. In British Patent 105,047 of 1916, Rene Fabry appears to have anticipated Heinrich Koppers in the invention of the 'differential heating' (Kreisstrom) idea: lengthening the flame in the ascending flue of a pair by recirculating some waste gas from the descending flue through a port in the bottom of the dividing wall. Fabry's precedence in this respect was recognised by F.M. Ress over 40 years ago; previously, Koppers had considered only recycling waste gas from the foot of the battery chimney to the air inlet. However, in Fabry's specification the idea was applied to vertical flues arranged not in distinct pairs but in larger groups linked by top and bottom horizontal channels, with gas burners at the top, so that the recirculated combustion products encountered incoming air first, not the burner flame immediately. Another of Fabry's principal aims was to increase the rate of flow through the flues. Several years later, both Fabry and Baglin took out patents for heating systems more in line with that of Koppers. Part 1 of this article was published in the COMA Year-Book 2001, pp 226-236. See Abstract entry Sep 2003 00265. 105 refs., 9 figs., 2 tabs., 2 apps.

 14. PERMIAN BRACHIOPODS FROM KARAKORUM (PAKISTAN PART. 3.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUCIA ANGIOLINI

  2001-11-01

  Full Text Available Late Wordian (Guadalupian brachiopods from Member 2 of the Panjshah Formation in the Karakorum (N Pakistan are described. The brachiopod assemblage, dated by the associated fusulinids and conodonts, consists of 29 genera (3 of which are questionable and 1 unidentifiable of the orders Productida, Orthida, Rhynchonellida, Athyridida, Spiriferida and Terebratulida. Hunzininae, a new subfamily of the Spiriferellidae is proposed; it includes Darbandia n. gen., with type species D. vagabunda n. sp. and Elivina chapursani n. sp. A third new species is assigned to the genus Anchorhynchia of the family Wellerellidae: A. cimmerica n. sp.A quantitative biostratigraphic analysis demonstrates two major faunal changes in the Elivina chapursani- Chapursania tatianae Assemblage Zone of the upper part of Member 2, which are not strictly linked to lithological changes. This biozone is correlated with the brachiopod faunas of the Gnishik Formation of Armenia and those of the basal Takhtabulak Formation of SE Pamir.The faunal elements of the Elivina chapursani- Chapursania tatianae Assemblage Zone are an admixture of wide-ranging, Tethyan (particularly abundant, Gondwanan and endemic (Cimmerian genera, representing a transitional fauna and a biostratigraphic tool for intercontinental correlation, which are particularly problematic in this time interval. The Panjshah transitional fauna demonstrates the persistence of the Transhimalayan Province of the Cimmerian Region into the late Guadalupian, which originated at the end of the Cisuralian and occupied Armenia, Central Afghanistan, Karakorum and SE Pamir. It provides also some insights into the biodiversity pattern before the mass extinction at the end of the Guadalupian, and suggests that this event was as rapid as the end- Permian mass extinction, at least in Central Asia. 

 15. Cediranib for Metastatic Alveolar Soft Part Sarcoma

  Science.gov (United States)

  Kummar, Shivaani; Allen, Deborah; Monks, Anne; Polley, Eric C.; Hose, Curtis D.; Ivy, S. Percy; Turkbey, Ismail B.; Lawrence, Scott; Kinders, Robert J.; Choyke, Peter; Simon, Richard; Steinberg, Seth M.; Doroshow, James H.; Helman, Lee

  2013-01-01

  Purpose Alveolar soft part sarcoma (ASPS) is a rare, highly vascular tumor, for which no effective standard systemic treatment exists for patients with unresectable disease. Cediranib is a potent, oral small-molecule inhibitor of all three vascular endothelial growth factor receptors (VEGFRs). Patients and Methods We conducted a phase II trial of once-daily cediranib (30 mg) given in 28-day cycles for patients with metastatic, unresectable ASPS to determine the objective response rate (ORR). We also compared gene expression profiles in pre- and post-treatment tumor biopsies and evaluated the effect of cediranib on tumor proliferation and angiogenesis using positron emission tomography and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Results Of 46 patients enrolled, 43 were evaluable for response at the time of analysis. The ORR was 35%, with 15 of 43 patients achieving a partial response. Twenty-six patients (60%) had stable disease as the best response, with a disease control rate (partial response + stable disease) at 24 weeks of 84%. Microarray analysis with validation by quantitative real-time polymerase chain reaction on paired tumor biopsies from eight patients demonstrated downregulation of genes related to vasculogenesis. Conclusion In this largest prospective trial to date of systemic therapy for metastatic ASPS, we observed that cediranib has substantial single-agent activity, producing an ORR of 35% and a disease control rate of 84% at 24 weeks. On the basis of these results, an open-label, multicenter, randomized phase II registration trial is currently being conducted for patients with metastatic ASPS comparing cediranib with another VEGFR inhibitor, sunitinib. PMID:23630200

 16. The Failure of Mandated Disclosures, part 3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Omri Ben-Shahar

  2017-09-01

  Full Text Available Objective to elaborate the conceptual theoreticallegal provisions and scientific recommendations for the substantiating the inefficiency of mandated disclosure. Methods general dialectic method of cognition as well as the general scientific and specific legal methods of research based on it. Results the article explores the spectacular prevalence and failure of the single most common technique for protecting personal autonomy in modern society mandated disclosure. The article has four parts 1 a comprehensive summary of the recurring use of mandated disclosures in many forms and circumstances in the areas of consumer and borrower protection patient informed consent contract formation and constitutional rights 2 a survey of the empirical literature documenting the failure of the mandated disclosure regime in informing people and in improving their decisions 3 an account of the multitude of reasons mandated disclosures fail focusing on the political dynamics underlying the enactments of these mandates the incentives of disclosers to carry them out and most importantly on the ability of disclosees to use them and 4 an argument that mandated disclosure not only fails to achieve its stated goal but also leads to unintended consequences that often harm the very people it intends to serve. Scientific novelty the article elaborates and introduces into academic sphere the substantiation of the efficiency of mandated disclosure proves the failure of the mandated disclosure regime in informing people and in improving their decisions and reveals the unintended consequences that often harm the very people it intends to serve. Practical significance the provisions ad conclusions of the article can be used in scientific lawmaking and lawenforcement activities and in the educational process of institutions of higher education.

 17. [Medicine in ancient Mesopotamia - part 2].

  Science.gov (United States)

  Martins E Silva, J

  2010-01-01

  The second part embraces exclusively the main characteristics of the medicine in Ancient Mesopotamia, in its main facets: concept of disease, healers and practice. The disease was considered a divine punishment or resultant from a malign influence. Insofar, the medicine began by being preventive, by the use of appropriate amulets or by offerings or sacrifices intending to pacify those malign forces. The treatment of the generality of the diseases privileged the expulsion of those spirits and malign influences from the patient body, purifying it, which was done by the specific intervention of a approximately shipu (clergymanexorcist); not having results, the treatment was continued by the asû (practical healer) that appealed to a group of physical manipulations, limited surgical acts and the administration or application of prescriptions, resultants of the mixture of organic and inorganic substances. In case of failing, the patients (as well as common healthy individuals or rule leaders) could fall back upon a priest diviner (bârû) that, by examination of the organs of an animal especially sacrificed for, would give a final decision about the disease or the future. Besides this more occult facet, nourished in religious faiths and in the magic, the medicine of Ancient Mesopotamia included rational knowledge, certainly as the result of systematic patients observation and semiotic interpretation. From those observations and knowledge referred to the Sumerian period, carefully logged, refined and transmitted to the following generations, it was built a valuable group of texts with the description of symptoms, signs, diagnosis and prognostic of the most common diseases, still identifiable in the present.

 18. Balanced Flow Meters without Moving Parts

  Science.gov (United States)

  Kelley, Anthony R.; VanBuskirk, Paul

  2008-01-01

  Balanced flow meters are recent additions to an established class of simple, rugged flow meters that contain no moving parts in contact with flow and are based on measurement of pressure drops across objects placed in flow paths. These flow meters are highly accurate, minimally intrusive, easily manufacturable, and reliable. A balanced flow meter can be easily mounted in a flow path by bolting it between conventional pipe flanges. A balanced flow meter can be used to measure the flow of any of a variety of liquids or gases, provided that it has been properly calibrated. Relative to the standard orifice-plate flow meter, the balanced flow meter introduces less turbulence and two times less permanent pressure loss and is therefore capable of offering 10 times greater accuracy and repeatability with less dissipation of energy. A secondary benefit of the reduction of turbulence is the reduction of vibration and up to 15 times less acoustic noise generation. Both the balanced flow meter and the standard orifice-plate flow meter are basically disks that contain holes and are instrumented with pressure transducers on their upstream and downstream faces. The most obvious difference between them is that the standard orifice plate contains a single, central hole while the balanced flow meter contains multiple holes. The term 'balanced' signifies that in designing the meter, the sizes and locations of the holes are determined in an optimization procedure that involves balancing of numerous factors, including volumetric flow, mass flow, dynamic pressure, kinetic energy, all in an effort to minimize such undesired effects as turbulence, pressure loss, dissipation of kinetic energy, and non-repeatability and nonlinearity of response over the anticipated range of flow conditions. Due to proper balancing of these factors, recent testing demonstrated that the balanced flow-meter performance was similar to a Venturi tube in both accuracy and pressure recovery, but featured reduced

 19. 1974 annual report to Congress. Part one: operating and developmental functions. Part two: regulatory functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  1974-01-01

  This report is of a nontechnical nature, with numerous photographs. The first part contains chapters on the reorganization of the AEC to ERDA and NRC, the history of the AEC: 1946--1975, energy research and development, breeder reactors, public health and safety, fusion research, environmental research, biomedical research, physical research, nuclear materials, national security, and management of radioactive waste. The part on regulatory functions contains chapters on nuclear regulation in 1974, 1974 nuclear power licensing, fuels and materials licensing, nuclear materials and plant protection, regulatory operations, nuclear standards development, public participation in regulation, and state and international liaison. Appendixes give membership of various boards and committees, changes in rules and regulations, a list of AEC regulatory guides, and a table of nuclear electric generating units in operation, under construction, or planned. (U.S.)

 20. Alternate-Fueled Combustor-Sector Performance: Part A: Combustor Performance Part B: Combustor Emissions

  Science.gov (United States)

  Shouse, D. T.; Neuroth, C.; Henricks, R. C.; Lynch, A.; Frayne, C.; Stutrud, J. S.; Corporan, E.; Hankins, T.

  2010-01-01

  Alternate aviation fuels for military or commercial use are required to satisfy MIL-DTL-83133F(2008) or ASTM D 7566 (2010) standards, respectively, and are classified as drop-in fuel replacements. To satisfy legacy issues, blends to 50% alternate fuel with petroleum fuels are certified individually on the basis of feedstock. Adherence to alternate fuels and fuel blends requires smart fueling systems or advanced fuel-flexible systems, including combustors and engines without significant sacrifice in performance or emissions requirements. This paper provides preliminary performance (Part A) and emissions and particulates (Part B) combustor sector data for synthetic-parafinic-kerosene- (SPK-) type fuel and blends with JP-8+100 relative to JP-8+100 as baseline fueling.

 1. single photon emission tomography and positron emission tomography - Part 1 (October 2012), Part 2 (October 2010)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buvat, Irene

  2010-10-01

  The objective of this lecture is to present the single photon emission computed tomography (SPECT) and the positron emission tomography (PET) imaging techniques. Part 1 Content: 1 - Introduction: anatomic, functional and molecular imaging; 2 - Radiotracers: chemical and physical constraints, gamma photon emitters, positon emitters, radioisotopes production, emitters type and imaging techniques; 3 - Gamma cameras; 4 - Quantification in emission tomography: attenuation, scattering, un-stationary spatial resolution; 5 - Synthesis and conclusion. Part 2 content: 1 - Positon emitters; 2 - Positons detection: Coincidence detection (electronic collimation, PET detectors with gamma cameras, dedicated PET detectors, spectrometry); PET detectors type; time-of-flight PET; 2D PET; 3D PET; 3 - Quantification in emission tomography: detected events, attenuation, scattering, fortuitous coincidences, standardisation; 4 - Common SPECT and PET problems: partial volume effect, movement, tomographic reconstruction, calibration, dead time; 5 - Synthesis and conclusion

 2. Charged NUT field : [Part] I. Motion of test particles and [Part] II. Cosmic censorship

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krori, K.D.

  1981-01-01

  Some properties of the charged NUT field are studied. In the first part of the paper, some general aspects of the charged NUT field have been investigated using uncharged and charged particles. The behaviour of the particles near the singularity has also been considered. In the second part of the paper, the charged NUT sources in the context of cosmic censorship hypothesis are studied. Motion of charged particles in the equatorial plane and along the axis is considered. From this investigation the interesting result is discovered that by such a bombardment of charged test particles, the existing event horizons cannot be destroyed but, in contrast to the Reissner-Nordstrom field, naked singularities do not get enveloped by event horizons. (author)

 3. Cumulative indices for Spectrochima Acta, Part A and Spectrochimica Acta, Part B

  International Nuclear Information System (INIS)

  Scheeline, A.; Williams, B.; Williksen, E.; Jeffrey Steinfeld,; McEnroe, B.

  1998-01-01

  This article is an electronic publication in Spectrochimica Acta Electronica (SAE), a section of Spectrochimica Acta, Part B (SAB). The hardcopy text is accompanied by an electronic archive, stored on the SAE homepage at http://www.elsevier.nl/locate/sabe. The archive contains data, index and program files. The main article discusses the bibliographical purpose of the program and data files. A collective index for Spectrochimica Acta for volumes since it was split into Parts A and B, and continuing through 1991 for SAA and 1997 for SAB, is presented in DBF format, along with rudimentary data entry and access software. (Copyright (c) 1998 Elsevier Science B.V., Amsterdam. All rights reserved.)

 4. Water as a sustainable energy source. Recommendations and energy payback periods of eight technologies; Water als duurzame energiebron. Aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Berg, M.; Geurts, F.; Stolk, N. [Ecofys, Utrecht (Netherlands)

  2010-02-15

  The spatial effects of six energy technologies based on water are described: thermal energy storage, tidal energy, tidal energy based on height of fall, wave energy, aquatic biomass and osmosis energy (blue energy) [Dutch] De omgevingseffecten van zes energietechnologieen met water worden beschreven: warmte-koude opslag, getijdenstroming, getijdenenergie op verval, golfenergie, aquatische biomassa en osmose-energie (blue energy)

 5. Water as a source of renewable energy. Environmental impacts of six energy techniques; Water als bron van duurzame energie. Omgevingseffecten van zes energietechnologieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Berg, M.; De Bie, Y.; Geurts, F.; Van Iersel, S.; Ritzen, A.; Stolk, N.

  2010-03-15

  This report describes the environmental impact of six energy technologies using water: thermal energy storage, tidal current, tidal energy with height of fall, wave energy, aquatic biomass and osmosis energy (blue energy) [Dutch] In dit rapport zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieen met water beschreven: warmte koude opslag, getijdenstroming, getijdenenergie op verval, golfenergie, aquatische biomassa en osmose-energie (blue energy)

 6. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Potentie duurzame energie bij kunstwerken. WINN Energie uit water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, R.J. [Deltares, Delft (Netherlands); Slootjes, N. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands); Van den Noortgaete, T. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  This exploratory study focuses on the options of generating electrical energy from flowing water of constructions. Machines that could be suitable for other locations are also indicated. Remarks on deployment of hydropower in future constructions are also included [Dutch] Deze verkennende studie richt zich op de mogelijkheden bij bestaande kunstwerken elektrische energie uit stromend water op te wekken. Mogelijke machines voor andere locaties worden ook aangegeven. Opmerkingen over toepassing van waterkracht bij toekomstige werken zijn ook opgenomen.

 7. The Netherlands in a sustainable world. Poverty, climate and biodiversity. Second Sustainability Outlook; Nederland en een duurzame wereld. Armoede, klimaat en biodiversiteit. Tweede Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; De Ridder, W.; Aalbers, T.; Eickhout, B.; Hilderink, H.; Hitman, L.; Manders, T.; Nagelhout, D.; Petersen, A. (eds.)

  2007-11-15

  Poverty reduction, climate change and biodiversity loss to be tackled as an integrated global problem. The world is too small to simultaneously produce enough food (including meat) for everyone and to deliver biofuels on a large enough scale to slow down climate change and maintain biodiversity. In this report sufficient options for fighting poverty, tackling climate change and limiting the loss of biodiversity are presented and discussed. The costs of these options can be limited to a few percent of GDP in 2040. However this will only be possible with coordinated international policies. [Dutch] In de Tweede Duurzaamheidsverkening staan drie duurzaamheidsvraagstukken centraal: het ontwikkelingsvraagstuk, de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. Deze verkenning beschrijft de trends en de beleidsopties om de internationaal afgesproken doelen voor deze vraagstukken dichterbij te brengen. Er is voor gekozen om te werken met een Trendscenario van de OESO dat loopt tot 2040. In een Trendscenario wordt geen aanvullend beleid verondersteld, zoals het recent afgesproken EU-klimaatbeleid. Vervolgens zijn additionele beleidsopties geinventariseerd, gericht op het dichterbij brengen van de doelen. Vanuit verschillende visies op de wereld (wereldbeelden) zijn daarna de geidentificeerde beleidsopties geanalyseerd.

 8. Purmerend wants to heat city of the Netherlands. Efficient distribution of sustainable heat; Purmerend wil warmtestad van Nederland worden. Efficiente distributie van duurzame warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stollmeyer, A. [Stadsverwarming Purmerend, Purmerend (Netherlands)

  2010-09-15

  Stadsverwarming Purmerend (District heating) is working on realizing the most sustainable heating company in the Netherlands. This is to be realized by means of an energy transition: the transition from grey waste heat to green energy sources such as biomass and deep geothermal energy. Moreover, the SlimNet program is used to efficiently distribute heat generated from sustainable sources. The system will enter into operation in 2014. [Dutch] Stadsverwarming Purmerend werkt aan het duurzaamste warmtebedrijf van Nederland. Een en ander wordt gerealiseerd via een energietransitie: de overstap van grijze restwarmte naar groene energiebronnen als biomassa en diepe geothermie. Ook wordt het programma SlimNet ingezet om de duurzaam geproduceerde warmte efficient te distribueren. Het systeem wordt in 2014 operationeel.

 9. The impact of new discharge regulations on the use of sludge digestion to produce biogas; Nieuwe lozingseisen beperken slibgisting als duurzame energiebron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schomaker, T.; Roeleveld, P. [Haskoning Ingenieurs- en Architectenbureau, Nijmegen (Netherlands)

  1997-05-01

  In order to meet the new discharge regulations for nitrates and phosphates (nutrients) in waste water from sewage works existing installations are adjusted. An overview is given of the technical adjustments that are made and the consequences for the biogas yield and the consumption of electricity. 1 fig., 1 tab., 4 refs.

 10. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 11. Explanations of sustainable consumption. A search for new starting points for environmental policy; Verklaringen van duurzame consumptie. Een speurtocht naar nieuwe aanknopingspunten voor milieubeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.; Ester, P.; Spaargaren, G. [eds.

  1999-07-01

  In two studies attention is paid to the impact of an immaterial consumption pattern on the desires, drives and preferences of human beings. In this study it was expected that a more immaterial interpretation of human needs would cause less burden of the environment. Based on the results of the title search the relation between drives and behavior can be explained. Also insight is given into conceptual models which can be a productive starting point for effective interventions aiming at stimulation of sustainable consumption. 61 refs.

 12. Toetsing van het gehalte duurzame veiligheid met Safer Transportation Network Planning : integratie van de ‘DV-gehaltemeter’ in het ontwerpprogramma ‘Safer-TNP’

  NARCIS (Netherlands)

  Hummel, T.

  2001-01-01

  Testing the sustainable-safety contents with Safer Transportation Network Planning. In the publication entitled “Developing a sustainable-safety meter (DV-meter) for measuring the sustainable-safety contents” (Van der Kooi & Dijkstra, 2000), the development of and a pilot measurement with a

 13. Enquête naar het gewasbeschermingsgedrag van telers en hun houding tegenover het gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 2

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  Een belangrijk onderdeel van het deelproject economie is een enquête die is gehouden onder 410 telers uit acht sectoren. De geïnterviewde telers staan positief tegenover het gewasbeschermingsbeleid (goed voor het milieu en goed voor het imago), maar zijn ook ongerust over vermeend

 14. The role of production risks in the conversion to more sustainable arable farming = [De rol van productierisico's in de omschakeling naar een meer duurzame akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Buck, de A.

  2001-01-01

  The objective of the research described in this thesis was to determine the role of production risks in the conversion to more sustainable production systems of arable farming in The Netherlands. More specifically, the research goals were: (1) to specify the typical production risks that prevent

 15. Water as a source of renewable energy. Recommendations and energy payback periods of eight techniques; Water als bron van duurzame energie. Aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Berg, M.; Geurts, F.; Stolk, N.

  2010-02-15

  This report describes the environmental impact of six energy technologies using water: thermal energy storage, tidal current, tidal energy with height of fall, wave energy, aquatic biomass and osmosis energy (blue energy) [Dutch] In dit rapport zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieen met water beschreven: warmte koude opslag, getijdenstroming, getijdenenergie op verval, golfenergie, aquatische biomassa en osmose-energie (blue energy)

 16. Technische universiteiten en duurzame ontwikkeling in Afrika : Een interfacultair studenten onderzoeksproject voor het 33e lustrumsymposium van de Technische Universiteit Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Duijvestein, C.A.J.; de Vries, G.; Bos, M.; Cozijnse, K.; Findlater, J.W.; Fremouw, M.; Jonkman, J.; Oijevaar, K.; Peters, S.; van Rattinghe, K.; Sack-van Straaten, K.; De Vries, G.; Wessels, R.

  2007-01-01

  In 2007, Delft University of Technology celebrates its 165th birthday. This unique occasion is celebrated with several activities revolving around the subject "Sustainable Solutions, with a focus on Africa". For the interdisciplinary course "Technical Universities and Sustainable development of

 17. The part task of the part-spacing paradigm is not a pure measurement of part-based information of faces.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qi Zhu

  Full Text Available BACKGROUND: Faces are arguably one of the most important object categories encountered by human observers, yet they present one of the most difficult challenges to both the human and artificial visual systems. A variety of experimental paradigms have been developed to study how faces are represented and recognized, among which is the part-spacing paradigm. This paradigm is presumed to characterize the processing of both the featural and configural information of faces, and it has become increasingly popular for testing hypotheses on face specificity and in the diagnosis of face perception in cognitive disorders. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: In two experiments we questioned the validity of the part task of this paradigm by showing that, in this task, measuring pure information about face parts is confounded by the effect of face configuration on the perception of those parts. First, we eliminated or reduced contributions from face configuration by either rearranging face parts into a non-face configuration or by removing the low spatial frequencies of face images. We found that face parts were no longer sensitive to inversion, suggesting that the previously reported inversion effect observed in the part task was due in fact to the presence of face configuration. Second, self-reported prosopagnosic patients who were selectively impaired in the holistic processing of faces failed to detect part changes when face configurations were presented. When face configurations were scrambled, however, their performance was as good as that of normal controls. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: In sum, consistent evidence from testing both normal and prosopagnosic subjects suggests the part task of the part-spacing paradigm is not an appropriate task for either measuring how face parts alone are processed or for providing a valid contrast to the spacing task. Therefore, conclusions from previous studies using the part-spacing paradigm may need re-evaluation with

 18. Report covering examination of parts from downhole steam generators. [Combustor head and sleeve parts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettit, F. S.; Meier, G. H.

  1983-08-01

  Combustor head and sleeve parts were examined by using optical and scanning electron metallography after use in oxygen/diesel and air/diesel downhole steam generators. The degradation of the different alloy components is described in terms of reactions with oxygen, sulfur and carbon in the presence of cyclic stresses, all generated by the combustion process. Recommendations are presented for component materials (alloys and coatings) to extend component lives in the downhole steam generators. 9 references, 22 figures, 3 tables.

 19. Runaway reactions. Part 2 Causes of Accidents in selected CSB case histories Part 2

  OpenAIRE

  GYENES ZSUZSANNA; CARSON PHILLIP

  2017-01-01

  Part 1 briefly discussed the basic thermochemistry of reactive chemicals, the statistics of accidents involving runaway reactions, and general control measures to minimise risk and mitigate the consequences. The present paper highlights the main causes of major accidents from runaway reactions with illustrative case histories to link theory and practice. It also discusses lessons learned from these accidents, which are very similar in the cases studied. The main causes are management deficien...

 20. Juhan Parts : näoga tuleviku poole / Juhan Parts ; interv. Märt Kivine

  Index Scriptorium Estoniae

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Res Publica esimehe kohalt lahkuv Juhan Parts ütleb, et erakond on jäänud endaks - ausaks. Res Publica praeguse seisu üks põhjusi on tema arvates see, et erakond pole võtnud omaks vana poliitika lähenemisviise, ükski olemasolev erakond ei taha näha Res Publicat Eesti poliitikas. Lisa: Res Publica valib uue juhi