WorldWideScience

Sample records for disconnection styring af

 1. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 2. Control of electricity consumption through disconnection; Styring af elforbrug gennem afbrydelighed

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-05-15

  The power balance, i.e. the balance between supply and demand of power, has in recent years caused problems around the world. Primarily in the USA, but the problem is now observed frequently in Europe as well, including in the Nordic countries and Denmark. When the demand for power increases one of today's solutions is to connect more power plant units or to reduce the demand. Traditionally Denmark has solved the problem by connecting more units however this solution gives energy consumption larger than the one that could be reached by optimised operation with the efficient power plant units due to the low overall efficiency of the latest connected units. In other words, the power problem can not be solved solely through use of one single tool. One potential tool is 'demand-response' or flexible power consumption, i.e. make a consumer respond to the price. This project is based on the need to develop the possibility for moving parts of the consumer's power consumption from periods with high demand to periods with low demand. This move is planned to be done through automatic disconnection of the consumer's power consumption. The project focuses on the benefits which the disconnection-customer, the distribution companies, the system responsible parties as well as the trade companies can obtain by taking cost development on Nord Pool into consideration, and the influence that use of disconnection has on price stability. (BA)

 3. Styring af international transfer pricing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reuther, Peter; Rossing, Christian Plesner

  2011-01-01

  Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV’en gives der et konkret eksempel...... på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til...... international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning....

 4. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 5. Ny styring af lærernes autonomi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2015-01-01

  Kapitlet ”Ny styring af lærernes autonom?” i bogen Folkeskolen - efter reformen fokuserer på, hvordan en realisering af den vedtagne skolereform og forventningen om en kommende brug af nye forenklede Fælles Mål ud fra en målstyringstænkning ændrer lærernes autonomi til at udøve dømmekraft i...... klasseværelset. Dermed er kapitlets tese, at man ikke – i hvert fald ikke kun – kan tale om et tab af autonomi, men en ændret opfattelse og indhold heraf. Opgaven er derfor at indkredse, hvordan danske læreres autonomi til at udøve professionel dømmekraft forandrer sig, hvis man realiserer idéen om en...... læringsmålstyret undervisning, konkret i form af forenklede Fælles Mål. Og netop spørgsmålet om lærerens autonomi til at udøve professionel dømmekraft bliver i sammenhæng med styring heraf et centralt emne og problematik at afklare. Ikke kun i dansk sammenhæng, men også internationalt....

 6. Studerendes mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Dette paper bygger på et casestudie af implementeringen af blended læring i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. I paperet afdækkes studerendes udfordringer i positionen mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og...... kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan......, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser....

 7. Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet...... kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan...... studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser....

 8. Anvendelse af informationsteknologi i større danske virksomheders miljøstyring og -rapportering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.

  2001-01-01

  Artiklen beskriver resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse i Danmarks største virksomheder udført af PricewaterhouseCoopers Danmark, om deres anvendelse af IT til at understøtte miljøfunktionen. Den generelle konklusion er, at der er forholdsvis lille fokus på udbygning af IT i miljøfunktionen...

 9. Forenklede Fælles Mål = mere styring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Jens Aage

  2015-01-01

  Forenklede Fælles Mål (FFM) indebærer strammere styring af undervisningens form og indhold i skolefaget historie end Fælles Mål 2009. Det er i hvert fald en af hovedkonklusionerne i EVA’s (Danmarks Evalueringsinstituts) rapport ”Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles...

 10. Lead user udvikling af Firefox - styring af decentrale udviklingsprocesser

  OpenAIRE

  Hoffmann, Sebastian Erbo

  2008-01-01

  Firefox is an open source internet browser, and it’s developed by a large amount of voluntary developers around the world, in an ongoing development process. Through this process Mozilla Firefox get sticky information’s about users needs and the users own solutions to the problems or needs. But how do Mozilla Firefox control and manage this process, when development is depended on a large amount of users that develop for free and are not committed by contract? Eric von Hippel’s(2002,2005), an...

 11. SOS - Der kaldes på Smartere Offentlig Styring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjortdal, Henrik

  2017-01-01

  Smartere Offentlig Styring eller SOS. Det var temaet da over hundrede kommunale direktører drøftede offentlig ledelse med en lang række toneangivende danske forskere.......Smartere Offentlig Styring eller SOS. Det var temaet da over hundrede kommunale direktører drøftede offentlig ledelse med en lang række toneangivende danske forskere....

 12. På sporet af magtspillet om dansk naturfagsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Jette Reuss

  Den neoliberale diskurs med tilhørende konkurrencemoment har længe været under beskydning i internationale forskningssammenhænge. Men der savnes konkrete eksempler på, hvordan neoliberal styring kommer til udtryk i nationale uddannelser. I denne afhandling følges derfor nogle af neoliberalismens...

 13. Brainstem disconnection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duffield, Curtis; Wootton-Gorges, Sandra L.; Jocson, Jennifer

  2009-01-01

  Brainstem disconnection is a very rare neonatal abnormality, with only seven cases reported. We report a unique case of a neonate who presented at delivery with hypertonia, dysmorphic facial features, and respiratory distress, as well as numerous musculoskeletal and genitourinary abnormalities. MRI of the brain showed disconnection between the pons and medulla with cerebellar hypoplasia and absent cerebellar peduncles. It aided in the description of the neurological and vascular anomalies associated with this diagnosis. (orig.)

 14. Brainstem disconnection

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duffield, Curtis; Wootton-Gorges, Sandra L. [University of California Davis, Medical Center and UC Davis Children' s Hospital, Department of Radiology, Sacramento, CA (United States); Jocson, Jennifer [University of California Davis, Medical Center and UC Davis Children' s Hospital, Department of Pediatrics, Sacramento, CA (United States)

  2009-12-15

  Brainstem disconnection is a very rare neonatal abnormality, with only seven cases reported. We report a unique case of a neonate who presented at delivery with hypertonia, dysmorphic facial features, and respiratory distress, as well as numerous musculoskeletal and genitourinary abnormalities. MRI of the brain showed disconnection between the pons and medulla with cerebellar hypoplasia and absent cerebellar peduncles. It aided in the description of the neurological and vascular anomalies associated with this diagnosis. (orig.)

 15. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 16. Design and advanced control of switched reluctance motor; Design og avanceret styring af switched reluctance motor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaabjerg, F.; Jensen, F.; Kierkegaard, P.; Pedersen, J.K.; Rasmussen, P.O.; Simonsen, L.

  1999-03-01

  The aim of the project is to design, construct and optimise the control of Switched Reluctance Motors with and without permanent magnets. The expectation was an increased efficiency and a decreased material consumption. The project included originally three types of SR-motors, two with a nominal number of revolutions of 3.000 rpm and one motor with a nominal number of revolutions of 50.000 rpm. The project was changed to focus on one motor with a nominal number of revolutions of 6.000 rpm, one with a nominal number of revolutions of 50.000 rpm and one two-phased low-voltage motor with a nominal number of revolutions of 2.000 rpm. The motors had different outputs of 2,7 kW, 0,9 kW and 3 kW, respectively. For this purpose an advanced simulation programme for Switched Reluctance Motors is developed. The programme differs from other programmes by being able to simulate multi-disciplinary such as vibrations and acoustic noise. It is even possible to play the sound. In this connection completely new models are developed. It is also possible to simulate different grid connected converters. Input to the simulation programme is finite element calculations, geometry of the motor and calculations or data from an advanced characterisation system for Switched Reluctance Motors. New methods to control the current in Switched Reluctance Motors are developed, which particularly make quick dynamics possible in a digitally controlled current without use of special noise filters. The method will soon have industrial use. Other new methods have emerged, which secure that the system all the time works with the maximum efficiency irrespective of load. In some cases an efficiency improvement of 10 % is obtained compared to a classic control of the Switched Reluctance Motor. (EHS) EFP-94; EFP-95; EFP-98. 16 refs.

 17. Intelligent control of dynamic LED lighting; Intelligent styring af dynamisk LED belysning. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thorseth, A.; Corell, D.; Hansen, Soeren S.; Dam-Hansen, C.; Petersen, Paul Michael

  2013-01-15

  The project has resulted in a prototype of a new intelligent lighting control system. The control system enables the end user to control his or her own local lighting environment (lighting zone) according to individual preferences and needs. The report provides a description of how the developed intelligent lighting system is composed and functions. The system is designed as a work lamp that enables dynamic change of the light color scheme according to a number of light control algorithms. It is specifically designed in relation to user tests of the intelligent lighting system, which is carried out in the final part of the project. An intelligent and advanced control of LED lighting was developed, which enables optimization of the user's light conditions in a given situation. Based on a number of known parameters, the system can control lighting so that at any time optimal light conditions are created, using a minimum of electric power. (LN)

 18. Disconnected electromagnetic form factors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilcox, Walter

  2001-01-01

  Preliminary results of a calculation of disconnected nucleon electromagnetic factors factors on the lattice are presented. The implementation of the numerical subtraction scheme is outlined. A comparison of results for electric and magnetic disconnected form factors on two lattice sizes with those of the Kentucky group is presented. Unlike previous results, the results found in this calculation are consistent with zero in these sectors

 19. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 20. Emotionel styring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe

  2008-01-01

  Artiklen udfordrer de konsekvenser, det kan få for en skoleorganisation, når den sætter sine vante magtordner og modstandsformer i spil gennem en særlig form for emotionstrimmende "class room management". Det er en form for magtudøvelse, der frem for at regulere på enkeltindivider regulerer på...

 1. McTv. Bidrag til en forståelse af tv-formaternes globale popularitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Waisbord

  2005-09-01

  Full Text Available Globaliseringen har knyttet verdens tv-industrier tættere sammen. Struk- turelle og institutionelle forbindelser mellem tv-systemer og tv-industrier har skabt en tv-branche, der i stigende grad styres af de samme prak- sisser og mål. Denne dynamik afspejles i tv-formaternes popularitet. På overfladen bidrager den globale udbredelse af tv-formater dog ikke kun til en global integration af industriens økonomi men også til en standardi- sering af programmernes indhold. Få store medieselskaber sælger idéer på et internationalt marked, således at seerne tilsyneladende ser natio- nale variationer af de samme programmer. På et dybere niveau viser salget af formater dog, at tv stadig er knyttet til lokale og nationale kulturer. Med eksempler fra Latinamerika argumenterer denne artikel for det syns- punkt, at tv på én gang er globalt og nationalt formet både af de globalise- rede medieøkonomier og af de lokale og nationale kulturer.

 2. The Decision Disconnect

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia Marie Ridgley

  2009-08-01

  Full Text Available If the practice of ethics amongst the members of an enterprise and their ideal identity conflict with those of the governing membership in structure, assumptions, dynamic or learning, then we have a decision disconnect that will constrain the success of that enterprise: a governance issue. Understanding the pervasive role of ethics in leading ICT in the enterprise is vital for effective practice of enterprise ICT governance. Hitherto there has been comparatively little critical attention paid to the problem of understanding how the value systems that shape decision-making comprehensively impact the appropriate practice of governance and management in ICT. In this paper, I argue that the value systems at play within the enterprise are central and intrinsic drivers for shaping control and influence. I conclude with a framework for making sense of the complex relationship between ethics, governance and the enterprise, to assist the practitioner in focusing on those planning factors that may be moderated for effective governance. I draw on the findings from the Centre for Applied Philosophy and Public Ethics’ (in partnership with the Australian Computer Society examination of ethics and regulation in the ICT industry (Lucas and Weckert, 2008 to highlight the particular problem of ethics and governance of ICT people. This paper is significant as the unambiguous establishment of the criticality of value systems in the practice of governance in the enterprise, and particularly the ICT enterprise. The proposed framework provides a systems-thinking basis for practitioners to explicitly plan and design for the dynamic interrelationship of values, people, process, and purpose in enterprise governance. The framework advocates recognition, planning and design for requisite diversity for all system components.

 3. Styrkelse af en skoles team- og samarbejdskultur gennem implementering af undersøgende arbejdsformer i alle fag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe; Lundgaard, Birthe; Ersted, Dan

  Der er stor fokus på den viden, færdigheder og kompetencer som børn skal tilegne sig for at kunne klare sig i det 21. århundrede. Rapporten ”Learning for the 21st century” anbefaler at børn udvikler kompetencer inden for information og kommunikation, kritisk tænkning og problemløsning samt...... interpersonelle relationer og selv-styring (Learning for the 21st century). Undersøgende arbejdsformer i skolen støtter elevers tilegnelse af disse kompetencer (Canada Education Association). Med udgangspunkt i et skoleudviklingsprojekt fokuserer dette symposium på, hvordan team- og samarbejdskulturen på en skole...

 4. Fremtidssikring af kloaknet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2008-01-01

  Beskrivelse af hvordan man ved udbygning af eksisterende kloaknet og ved nytænkning af planlægning af nye bydele kan sikre sig langsigtet mod konsekvenserne af klimaændinger og kraftigere nedbør...

 5. AF Sites

  Science.gov (United States)

  AF Bands Air Force Band Recordings Air National Guard Band of the Midwest Air National Guard Band of U.S. Air Force Bands U.S. Air Force Heartland of America Band U.S. Air Force Heritage of America Band U.S. Air Forces in Europe Band US Air Forces Central Command Band Medical 42d Medical Group 59th

 6. Magnetic disconnect for secondary shutdown

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lessor, D.L.

  1972-01-01

  A description is given of studies to develop a magnetic holding clutch in the control rod drive line as an alternate shutdown device for the FFTF. Results indicate that a three-phase disconnect, hold, and backup shutdown system can be designed to operate satisfactorily. (U.S.)

 7. Energirenovering af parcelhuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  af de tre huse består i efterisolering af lofter op til 300 mm, udskiftning af almindelige termoruder til energiruder, og installation af solvarmeanlæg til produktion af varmt brugsvand. I de tre huse er der ved energirenoveringen opnået en reduktion af energiforbruget på 16-22 procent. Rapporten...

 8. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut under udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 9. Eager to self-disconnect?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thomas, Paul.

  1997-01-01

  Since the deregulation of the United Kingdom electric power industry, the creed of ''competition'' has even affected customers, particularly low income groups and those least able to pay. Consumers in debt to electric utilities are being encouraged to accept pre-payment meters and so the burden of disconnection has shifted from the supplier to the customer. In the light of increasing numbers of poorer families voluntarily ''disconnecting'' themselves, as being unable to afford meter payments is described, a new voluntary nonprofit-making agency the Energy Action Grants Agency (EAGA) may offer such consumers hope. EAGA hopes to buy electricity cheaply from producers and sell direct to such customers. It plans to expand into gas and water supplies if successful. (UK)

 10. Disconnected Diagrams in Lattice QCD

  Science.gov (United States)

  Gambhir, Arjun Singh

  In this work, we present state-of-the-art numerical methods and their applications for computing a particular class of observables using lattice quantum chromodynamics (Lattice QCD), a discretized version of the fundamental theory of quarks and gluons. These observables require calculating so called "disconnected diagrams" and are important for understanding many aspects of hadron structure, such as the strange content of the proton. We begin by introducing the reader to the key concepts of Lattice QCD and rigorously define the meaning of disconnected diagrams through an example of the Wick contractions of the nucleon. Subsequently, the calculation of observables requiring disconnected diagrams is posed as the computationally challenging problem of finding the trace of the inverse of an incredibly large, sparse matrix. This is followed by a brief primer of numerical sparse matrix techniques that overviews broadly used methods in Lattice QCD and builds the background for the novel algorithm presented in this work. We then introduce singular value deflation as a method to improve convergence of trace estimation and analyze its effects on matrices from a variety of fields, including chemical transport modeling, magnetohydrodynamics, and QCD. Finally, we apply this method to compute observables such as the strange axial charge of the proton and strange sigma terms in light nuclei. The work in this thesis is innovative for four reasons. First, we analyze the effects of deflation with a model that makes qualitative predictions about its effectiveness, taking only the singular value spectrum as input, and compare deflated variance with different types of trace estimator noise. Second, the synergy between probing methods and deflation is investigated both experimentally and theoretically. Third, we use the synergistic combination of deflation and a graph coloring algorithm known as hierarchical probing to conduct a lattice calculation of light disconnected matrix elements

 11. Disconnected Diagrams in Lattice QCD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gambhir, Arjun [College of William and Mary, Williamsburg, VA (United States)

  2017-08-01

  In this work, we present state-of-the-art numerical methods and their applications for computing a particular class of observables using lattice quantum chromodynamics (Lattice QCD), a discretized version of the fundamental theory of quarks and gluons. These observables require calculating so called \\disconnected diagrams" and are important for understanding many aspects of hadron structure, such as the strange content of the proton. We begin by introducing the reader to the key concepts of Lattice QCD and rigorously define the meaning of disconnected diagrams through an example of the Wick contractions of the nucleon. Subsequently, the calculation of observables requiring disconnected diagrams is posed as the computationally challenging problem of finding the trace of the inverse of an incredibly large, sparse matrix. This is followed by a brief primer of numerical sparse matrix techniques that overviews broadly used methods in Lattice QCD and builds the background for the novel algorithm presented in this work. We then introduce singular value deflation as a method to improve convergence of trace estimation and analyze its effects on matrices from a variety of fields, including chemical transport modeling, magnetohydrodynamics, and QCD. Finally, we apply this method to compute observables such as the strange axial charge of the proton and strange sigma terms in light nuclei. The work in this thesis is innovative for four reasons. First, we analyze the effects of deflation with a model that makes qualitative predictions about its effectiveness, taking only the singular value spectrum as input, and compare deflated variance with different types of trace estimator noise. Second, the synergy between probing methods and deflation is investigated both experimentally and theoretically. Third, we use the synergistic combination of deflation and a graph coloring algorithm known as hierarchical probing to conduct a lattice calculation of light disconnected matrix elements

 12. Restaurering af Skjern Å

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, K.; Boysen Larsen, B.; Bundgaard, P.

  Denne rapport indeholder resultaterne af den natur- og miljøovervågning, der blev iværksat som en del af naturgenopretningen af Skjern Å 1999-2002. Ved projektet ophørte den kunstige afvanding af den vestlige del af Skjern Å dalen. Størstedelen af de dyrkede arealer ændredes til ekstensive græsni...

 13. 6 belysninger af vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Helle Mary; Jessing, Carla Tønder; Nymann, Anette

  Artiklerne belyser vejledning af unge og vejledning af voksne. I relation til unge drejer det sig om: 1. vejledning af unge med vanskeligheder i forhold til uddannelse - her unge med særlige vejledningsbehov, og mentorordninger for unge, og 2. vejledning af unge i ungdomsuddannelser og i erhvervs...

 14. Undervisning af tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Christian

  2003-01-01

  Artiklen fremdrager hovedresultaterne fra Virginia P. Collier's og Wayne P. Thomas's længdeundersøgelser af tosprogede elever i USA, som formentlig er de mest omfattende undersøgelser af undervisningen af tosprogede elever overhovedet. Resultaterne diskuteres i relation til udviklingen af en...

 15. Lyden-af-Leg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform.......Præsentation af seniorforsker-projekt Lyden-af-Leg i et traderingsperspektiv og med indledende fokus på YouTube som traderings-platform....

 16. Energirenovering af Sems Have

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Østergaard; Rose, Jørgen; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 17. Energirenovering af Traneparken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Thomsen, Kirsten Engelund; Mørck, Ove

  Nærværende rapport udgør en del af afrapporteringen af PSO ELFORSK projektet Vejledning for energirenovering af boligblokke til lavenergiklasse 2015 og 2020. Arbejdet har været finansieret af PSO midler via ELFORSK, projekt: 347-023. Formålet med projektet er at udvikle en vejledning for dybtgående...

 18. Beregning af nitratudvaskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens; Petersen, Bjørn Molt; Blicher-Mathiesen, Gitte

  2006-01-01

  I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kv...

 19. 30 CFR 77.808 - Disconnecting devices.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Mineral Resources MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR COAL MINE SAFETY AND HEALTH MANDATORY SAFETY STANDARDS, SURFACE COAL MINES AND SURFACE WORK AREAS OF UNDERGROUND COAL MINES Surface High-Voltage Distribution § 77.808 Disconnecting devices. Disconnecting devices shall be installed at the...

 20. Lyden af musik - er lyden af idealisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2015-01-01

  Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer.......Programartiklen til Det Ny Teaters opsætning af Rodgers & Hammersteins The Sound of Music, undersøger musicalgenrens - og især de konkrete ophavsmænds- affinitet til fremstillingen af såvel idealistiske som ideologiske universer....

 1. Skoling af lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerg, Helle

  2011-01-01

  På baggrund af interview med tre elevgenerationer fremanalyseres skolens virkningsfuldhed i skoling af lyst i et historisk perspektiv. I afhandlingen udvikles to teoretisk-analytiske optikker: Skolen som ideologisk rum - med inspiration fra Slavoj Zizeks ideologikritik, samt Skolen som affektivt...

 2. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 3. Udforskning af journalistiske moralnormer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Kirsten Mogensen beskriver professionelle journalistiske normer. Med udgangspunkt i amerikansk tv's dækning af begivenhederne 11. september kombinerer Kirsten Mogensen kvalitative interviews og tekstanalyse for på den måde at beskrive professionelle journalistiske normer. Metoden er en kombinatio...... af halvstrukturerede, udforskende interviews med både kvantitative og kvalitative analyser af den faktiske dækning, og er primært udledt af Alf Ross' essay om normer og direktiver....

 4. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2009-01-01

  Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009......Bogen: 'En verden af medier – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg' anmeldes. Anmeldelsen kan læses på: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1370/1499 Udgivelsesdato: 2009...

 5. Ensretning af historieundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønhede, Søren

  2008-01-01

  "Det er ikke kun i Putins Rusland, at statsmagten vil dirigere historieundervisningen." (Politiken havde fokuseret på "ensretning af historieundervisningen" i Rusland) "Kanonen fra 2006 er undfanget af Udvalget til Styrkelse af Historie i Folkeskolen. Dette udvalg havde regeringen nedsat; men bid...... bidrager kanonen til faglig styrkelse?" spørges der. Det vises, at flere kanonpunkter ikke er fagligt funderede, men af mytologisk art....

 6. Behandling af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle

  2004-01-01

  Ingen midler er p.t. godkendt og dermed lovlige til bekæmpelse af elmesyge i Danmark. Lovprisning af nye behandlinger ses f.eks. på internettet, men dokumentation mangler. Økonomien og nytten ved en kemisk bekæmpelse frem for sanering af syge træer skal afvejes nøje....

 7. Globalisering af uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henning Høgh

  2005-01-01

  Det globale marked for uddannelse er i voldsom vækst og er ved at blive et af Danmarks vigtigste vareområder. Hvorledes kan KVL agere i globaliseringen af uddannelse for at sikre en høj kvalitet af egne kandidater med gode jobmuligheder?...

 8. Livscyklusvurdering af basiskemikalier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Stig Irving

  1998-01-01

  Dette resumé af metoder og væsentlige erfaringer fra erhvervsforskerprojektet Livscyklusvurdering af basiskemikalier er skrevet i erkendelse af, at hovedrapporten er for omfattende til en hurtig introduktion i problemstillingerne. Formålet med denne rapport er derfor at give et kort overblik over...

 9. Digital formidling af kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  En af tidens store kulturelle dagsordner drejer sig om digital tilgængeliggørelse af kulturarv. Fortidens spor dukker op i nye former på nettet - næsten alle kulturinstitutioner arbejder med, og befolkningen har fået helt nye muligheder for at se med og deltage. Digital formidling af kulturarv...

 10. Af Upraktiske Grunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2001-01-01

  som både Claude Levi-Strauss lægger op til i sine klassiske studier af "den vilde tanke", og som Jean Baudrillard siden har lagt op til i sine analyser af samlere som en slags ekstreme forbrugere, der er i færd med at komplettere deres identitet gennem besiddelser af genstande. Imidlertid tillægger...

 11. Electrical design and control. Simulation platform to model, optimice and design windturbines; Elektrisk design og styring - simuleringsplatform til modellering, optimering og design af vindmoeller

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iov, F.; Timbus, A.V.; Hansen, A.D.; Soerensen, P.; Blaabjerg, F.

  2004-03-01

  This report is a general overview of the results obtained in the project 'Electrical Design and Control. Simulation Platform to Model, Optimize and Design Wind Turbines'. The motivation for this research project is the ever-increasing wind energy penetration into the power network. Therefore, the project has the main goal to create a model database in different simulation tools for a system optimization of the wind turbine systems. Using this model database a simultaneous optimization of the aerodynamic, mechanical, electrical and control systems over the whole range of wind speeds and grid characteristics can be achieved. The report is structured in six chapters. First, the background of this project and the main goals as well as the structure of the simulation platform is given. The main topologies for wind turbines, which have been taken into account during the project, are briefly presented. Then, the considered simulation tools narrely: HAWC, DIgSILENT, Saber and Matlab/Simulink have been used in this simulation platform are described. The focus here is on the modelling and simulation time scale aspects. The abilities of these tools are complementary and they can together cover all the modelling aspects of the wind turbines e.g. mechanical loads, power quality, switching, control and grid faults. However, other simulation packages e.g PSCAD/EMTDC can easily be added in the simulation platform. New models and new Control algorithms for wind turbine systems have been developed and tested in these tools. All these models are collected in dedicated libraries in Matlab/Simulink as well as in Saber. Some simulation results from the considered tools are presented for MW wind turbines. These simulation results focuses on fixed-speed and variable speed/pitch wind turbines. A good agreement with the real behaviour of these systems is obtained for each simulation tool. These models can easily be extended to model different kinds of wind turbines or large wind farms. The performance of these models is proven and they can be directly implemented in different simulation tools. Then, the general conclusions regarding the achieved results during the project are summarized and some guidelines for future work are given. A general conclusion is that the main goals of the project have been achieved. (au)

 12. Optimering af model for spredning af luftforurening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2008-01-01

  De nuværende luftforureningsmodeller har problemer med at bevare massen af diverse kemiske stoffer og med at der ind i mellem optræder negative værdier. Derfor arbejder specialestuderende Ayoe Buus Hansen på om at forbedre den model DMU bruger til at beskrive transport og spredning af luftforuren...... luftforurening på alle skalaer på den nordlige halvkugle ved at sammenligne tre alternative beregningsmodeller. ...

 13. Social media and (dis)connectivity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  The paper discuss the relation between media of communication and societal (dis)connectivity. The question is how communication media provide society with different possibilities for (dis)connectivity in different historical media societies. The paper draws on Luhmann’s theory of social systems...... for social systems to develop structures with new forms of communicative connections. Even though society only is possible because of communication media and gets new possibilities for the formation of new structures providing it with new connection possibilities, in the beginning a new communication medium....... In the present society we also see signs of new dis-connectivity, i.e. fake news, political polarization, and economic and democratic inequality. In the final section the paper analyse such problems triggered by digital media. Also the paper point out some new possibilities triggered by the acquisition of social...

 14. ARCgame - gamification af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Camilla Gyldendahl

  2014-01-01

  Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive brugen af spilelementer i andre miljøer for at forbedre brugernes oplevelse. Følgende tekst har til formål at behandle emnet i forhold til af opnå en forståelse for de elementer der indvirker på en ”gamification af et undervisningsforløb”, her...

 15. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 16. Ledelse af projektmyldret

  DEFF Research Database (Denmark)

  større arbejdsgrupper, og det kan være selvorganiserede store udviklingsprogrammer. Et projekt kører sjældent alene, og derfor er der ikke kun tale om projektledelse, men i lige så høj grad om ledelse af projekter. Ledelse af virksomhedens mylder af projekter er ikke let, og forfatterne gennemgår derfor...

 17. Strategisk ledelse af evalueringskulturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte Orlowitz

  2016-02-01

  Full Text Available Hvis evaluering skal anvendes til at udvikle uddannelser, er en af ledelsen vigtigste opgaver at udvikle en strategi for udvikling af evalueringskulturen – herunder strategier for udvikling af kommunikation og evalueringskapacitet. Den strategiske ledelse kan i den sammenhæng anvendes til at håndtere de ofte modsatte krav, som eksterne og interne interessenter stiller til evaluering.

 18. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...... Amabile, blev en undersøgelse derfor gennemført i udviklingsafdelingerne, Idéland og Idélab hos Bang og Olufsen, for at få et indblik i anvendeligheden af KEYS som inspirationskilde for succesfuld ledelse af organisationens kreativitet....

 19. Quick-Connect, Slow-Disconnect Bolt

  Science.gov (United States)

  Weddendorf, Bruce

  1995-01-01

  Proposed bolt functions similarly to device described in article "Quick-Connect, Slow-Disconnect Nut" (MFS-28833). Bolt installed in standard threaded hole simply by pushing it into hole. Once inserted, bolt withdrawn only by turning it in conventional way.

 20. Coaching af dit studieliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Rasmus Thorning

  2008-01-01

  En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus......En generel beskrivelse af de problemer specialestuderende sidder med og hvorledes coaching kan hjælpe med at (gen)skabe motivation og fokus...

 1. Dialektisk billede af Benjamin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2004-01-01

  Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"......Anmeldelse af Lars Brückner: "Løse blade. Læseren, kritikeren og fortælleren Walter Benjamin"...

 2. Administration af informationsmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hundebøl, Jesper

  2013-01-01

  En informationsmodel er i denne sammenhæng en digital repræsentation af et givent byggeri. Både offentlige og private bygherrer anvender informationsmodeller, når der 'bygges digitalt'. I denne artikel undersøges det, hvilke konkrete udfordringer der følger af digitaliseringen, hvor gennemgribend...

 3. Raman af hvide pigmenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 4. Midtvejsevaluering af EGA handlingsplanen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Niels; Hasle, Peter; Christiansen, Jørgen Møller

  Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og Institut for Teknologi og Samfund ved Danmarks Tekniske Universitet har gennemført denne midtvejsevaluering af arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod reduktion af ensidigt gentaget arbejde. Undersøgelsen viser, at der er sket en betydelig...

 5. Anvendelse af genmodificerede planter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, F.

  I rapporten vurderes mulighederne for at gennemføre velfærdsøkonomiske analyser af anvendelsen af genmodificerede planter. Der gøres rede for kravene til konse-kvensbeskrivelsen og for mulighederne for at prissætte såvel de markedsrelaterede som de ikke-markedsrelaterede konsekvenser. Mulighederne...

 6. Kvalitetsvurdering af sundhedsoplysende materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osler, Merete; Bech, Lars; Sybille, Bojlén

  1990-01-01

  Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale......Lægeforeningens Hygiejnekomités arbejdsgruppe vedrørende sundhedsoplysning har udarbejdet en "huskeliste" til brug for en kvalitetsvurdering af skriftligt sundhedsoplysende materiale...

 7. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 8. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 9. Fundering af mindre bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, J.; Ballisager, C.C.

  Denne SBI-anvisning indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Publikationen...

 10. Evaluering af afdeling H

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda; Birkmose, Sofie Meldal

  2016-01-01

  Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2013-2016 blev det åbne statsfængsel Søbysøgård i januar 2015 udvidet med 42 lukkede pladser i den nybyggede afdeling H. Nærværende evaluering kortlægger de erfaringer personalet og indsatte har gjort sig i løbet af det første år. Etableringen af den...... lukkede fængselsafdeling H giver en unik mulighed for at følge henholdsvis hvilke faktorer, der bidrager til udvikling af fængselskultur, og hvordan de respektive faktorer influerer på udvikling af fængselskulturen. Evalueringens metoder består af kvalitative og kvantitative metoder såsom dokumentanalyse...

 11. Sundhedseffekter af luftforurening-beregningspriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, M. S.; Frohn, L. M.; Jensen, S. S.

  Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af luftspredni......Denne rapport afrapporterer det fortsatte arbejde med udvikling af miljøøkonomiske beregningspriser. På grundlag af EcoSense 4.0 fra ExternE-projektet, er der foretaget nye beregninger af eksternaliteter ved luftforurening med sundhedseffekter. Samtidig giver rapporten en vurdering af...

 12. Quark disconnected diagrams in chiral perturbation theory

  CERN Document Server

  Della Morte, Michele

  2010-01-01

  We show how quark-disconnected and quark-connected contributions to hadronic n-point functions can be written as independent correlators for which one can derive expressions in partially quenched chiral effective theory. As an example we apply the idea to the case of the hadronic vacuum polarisation. In particular, we consider the cases of the Nf = 2 theory without and with a partially quenched strange quark and also the Nf = 2 + 1 theory. In the latter two cases a parameter-free prediction for the disconnected contribution at NLO in the effective theory is given. Finally we show how twisted boundary conditions can then be used in lattice QCD to improve the q^2 resolution in the connected contributions even when flavour singlet operators are considered.

 13. High Pressure Quick Disconnect Particle Impact Tests

  Science.gov (United States)

  Rosales, Keisa R.; Stoltzfus, Joel M.

  2009-01-01

  NASA Johnson Space Center White Sands Test Facility (WSTF) performed particle impact testing to determine whether there is a particle impact ignition hazard in the quick disconnects (QDs) in the Environmental Control and Life Support System (ECLSS) on the International Space Station (ISS). Testing included standard supersonic and subsonic particle impact tests on 15-5 PH stainless steel, as well as tests performed on a QD simulator. This paper summarizes the particle impact tests completed at WSTF. Although there was an ignition in Test Series 4, it was determined the ignition was caused by the presence of a machining imperfection. The sum of all the test results indicates that there is no particle impact ignition hazard in the ISS ECLSS QDs. KEYWORDS: quick disconnect, high pressure, particle impact testing, stainless steel

 14. High voltage disconnect switch position monitoring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Crampton, S W

  1983-08-01

  Unreliable position indication on high-voltage (HV) disconnect switches can result in equipment damage worth many times the cost of a disconnect switch. The benefits and limitations of a number of possible methods of reliably monitoring HV disconnect switches are assessed. Several methods of powering active devices at HV are noted. It is concluded that the most reliable way of monitoring switch position at reasonable cost would use a passive hermetically-sealed blade-position sensor located at HV, with a fibre-optic link between HV and ground. Separate sensors would be used for open and closed position indication. For maximum reliability the fibre-optic link would continue into the relay building. A passive magnetically actuated fibre-optic sensor has been built which demonstrates the feasibility of the concept. The sensor monitors blade position relative to the jaws in three dimensions with high resolution. A design for an improved passive magneto-optic sensor has significantly lower optical losses, allowing a single fibre-optic loop and 3 sensors to monitor closure of all phases of a disconnect switch. A similar loop would monitor switch opening. The improved sensor has a solid copper housing to provide greater immunity to fault currents, and to protect it from the environment and from physical damage. Two methods of providing a protected path for fibre-optics passing from HV to ground are proposed, one using a hollow porcelain switch-support insulator and the other using an additional small-diameter polymer insulator with optical fibres imbedded in its fibreglass core. A number of improvements are recommended which can be made to existing switches to increase their reliability. 16 refs., 13 figs., 1 tab.

 15. På sporet af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandgaard, Lone Bak

  organisationen blandt ledere og medarbejdere samt eksternt, uden for organisationen, hos dens kunder. Ph.d.-afhandlingen På sporet af innovation har som formål at bidrage til forståelse af, hvordan organisationers arbejde med digital selvbetjening kan fremmes, set i et innovationsteoretisk perspektiv. Foruden en...... indføring i innovationsteorien og dens udvikling belyser afhandlingens resultater hvordan at innovationspotentialet kan styrkes gennem organisatorisk åbenhed og samarbejde i alle dele af den innovative proces. Dette gælder ved både idéudvikling, realisering og spredning af nye digitale løsninger.......Flere og flere private og offentlige servicer digitaliseres, så kunder, borgere og virksomheder, i øget grad betjener sig selv. Digital selvbetjening kan potentielt effektivisere driften og skabe bedre kundeservice. Men processen har udfordringer, da den kan kræve omfattende omstilling internt i...

 16. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 17. Supervision af psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  SUPERVISION AF PSYKOTERAPI indtager en central position i uddannelsen og udviklingen af psykoterapeuter. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, undervisning og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende...... supervisionens rammer og indplacering i forhold til organisation og samfund. En række kapitler drejer sig om supervisors opgaver, roller og kontrolfunktion, supervision set fra supervisandens perspektiv samt betragtninger over relationer og processer i supervision. Der drøftes fordele og ulemper ved de...... forskellige måder, hvorpå en sag kan fremlægges. Bogens første del afsluttes med refleksioner over de etiske aspekter ved psykoterapisupervision. Bogens anden del handler om de særlige forhold, der gør sig gældende ved supervision af en række specialiserede behandlingsformer eller af psykoterapi med bestemte...

 18. Sammenligning af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin

  flere forskellige spørgsmål fra praksis¬undersøgelser i samme sammenligning. Vi foreslår også, at metoder til såkaldte ’multi¬ple sammenligninger’ bruges til dele af undersøgelserne. Det er en ældre og ikke særlig kendt metode, men den er særdeles relevant både i den konkrete anvendelse og i andre...

 19. Effekten af absolut kumulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kyvsgaard, Britta; Klement, Christian

  2012-01-01

  Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens...... samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende....

 20. Genlyden af et nej

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2011-01-01

  Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne.......Europa og den vestlige verden er ramt af en økonomisk krise. Det er en krise, der er anderledes, end den vi har været vant til fx fra 1980'erne....

 1. Evaluering af kollegial supervision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Line Bjerre Folsgaard; Bager, Lene Tortzen; Jørgensen, Mette Eg

  2015-01-01

  Videoen er en evaluering af arbejdet med en metodisk tilgang til kollegial supervision på VIA Ergoterapeutuddannelsen gennem et par år. Evalueringen sætter fokus på selve metoden, der er anvendt til kollegial supervision. Derudover er der fokus på erfaringer og udbytte af at arbejde systematisk med...... kollegial supervision blandt undervisere på VIA Ergoterapeutuddannelsen....

 2. Disconnected forms of the standard group

  International Nuclear Information System (INIS)

  McInnes, B.

  1996-10-01

  Recent work in quantum gravity has led to a revival of interest in the concept of disconnected gauge groups. Here we explain how to classify all of the (non-trivial) groups which have the same Lie algebra as the ''standard group'', SU(3) x SU(2) x U(1), without requiring connectedness. The number of possibilities is surprisingly large. We also discuss the geometry of the ''Kiskis effect'', the ambiguity induced by non-trivial spacetime topology in such gauge theories. (author). 12 refs

 3. Pontomedullary disconnection: fetal and neonatal considerations

  International Nuclear Information System (INIS)

  McCann, Emma; Sweeney, Elizabeth; Pilling, David; Hesseling, Markus; Subhedar, Nim; Roberts, Devender

  2005-01-01

  The cerebellar and pontocerebellar hypoplasias present a unique challenge when detected in the developing fetus. A diverse aetiology and prognosis make counselling of these families difficult. Advances in fetal imaging allow for more accurate diagnosis and counselling, but postnatal MRI is still required. A case is presented in which cerebellar hypoplasia was detected at 20 weeks gestation. Later fetal imaging provided further information, but a diagnosis of pontomedullary disconnection was not made until the postnatal MRI scan. The clinical findings and possible causes of such pontocerebellar abnormalities are discussed. (orig.)

 4. Algorithms for Disconnected Diagrams in Lattice QCD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gambhir, Arjun Singh [College of William and Mary, Williamsburg, VA (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States); Stathopoulos, Andreas [College of William and Mary, Williamsburg, VA (United States); Orginos, Konstantinos [College of William and Mary, Williamsburg, VA (United States); Thomas Jefferson National Accelerator Facility (TJNAF), Newport News, VA (United States); Yoon, Boram [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Gupta, Rajan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Syritsyn, Sergey [Stony Brook Univ., NY (United States)

  2016-11-01

  Computing disconnected diagrams in Lattice QCD (operator insertion in a quark loop) entails the computationally demanding problem of taking the trace of the all to all quark propagator. We first outline the basic algorithm used to compute a quark loop as well as improvements to this method. Then, we motivate and introduce an algorithm based on the synergy between hierarchical probing and singular value deflation. We present results for the chiral condensate using a 2+1-flavor clover ensemble and compare estimates of the nucleon charges with the basic algorithm.

 5. Pontomedullary disconnection: fetal and neonatal considerations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McCann, Emma; Sweeney, Elizabeth [Royal Liverpool Children' s Hospital, Department of Clinical Genetics, Liverpool (United Kingdom); Pilling, David [Royal Liverpool Children' s Hospital, Department of Paediatric Radiology, Liverpool (United Kingdom); Hesseling, Markus; Subhedar, Nim [Liverpool Women' s Hospital, Department of Neonatology, Liverpool (United Kingdom); Roberts, Devender [Liverpool Women' s Hospital, Department of Fetal Medicine, Liverpool (United Kingdom)

  2005-08-01

  The cerebellar and pontocerebellar hypoplasias present a unique challenge when detected in the developing fetus. A diverse aetiology and prognosis make counselling of these families difficult. Advances in fetal imaging allow for more accurate diagnosis and counselling, but postnatal MRI is still required. A case is presented in which cerebellar hypoplasia was detected at 20 weeks gestation. Later fetal imaging provided further information, but a diagnosis of pontomedullary disconnection was not made until the postnatal MRI scan. The clinical findings and possible causes of such pontocerebellar abnormalities are discussed. (orig.)

 6. Anvendeligheden af GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winstrup, Mie; Levin, Gregor

  2011-01-01

  Fragmentering af naturen er en trussel mod biodiversiteten, og etablering af økologiske forbindelser/korridorer mellem naturområderne er én måde hvorved nedgangen i biodiversitet kan stoppes. Med Næstved Kommune som case-område har jeg undersøgt, hvordan analyser i GIS kan bruges til at udvælge...... omdannet til reelle korridorer, hvor bredden afhænger af arealdækket som forbindelserne krydser. I implementerings øjemed er det anvendeligt at vide om nogle forbindelser er særlig vigtige for at skabe mere sammenhængende natur. GIS er anvendeligt hertil, idet GIS kan bruges til at bestemme den enkelte...

 7. Videoanalyse af social interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Igennem de sidste 40 år er videooptagelser af praksis blevet anvendt som et redskab i forskning af social interaktion inden for f.eks. læring, design, mediering, kommunikationstræning og i sundhedsvæsenet. Videoanalyse af social interaktion giver et stærkt metodisk, teoretisk og praktisk blik ind i...... videoanalyse og viser, hvordan man som forsker og studerende kan bruge videoanalyse til at undersøge social interaktion. Bogens temaer og spørgsmål udgør således en grundsten i arbejdet med videoanalyse på professions-, universitets- og forskeruddannelser såvel som i forskning mere generelt og omfatter: - de...

 8. Realisering af Vision 2020

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

  Repræsentanter for byggesektoren har på 11 dialogmøder drøftet Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vision 2020 - Byggeri med mening". Drøftelserne førte til formulering af en lang række initiativforslag til realisering af visionen. Den mest centrale udfordring bliver at reducere fejl og mangler i...... byggeriet. Branchen lægger også vægt på, at styringen af Vision 2020s reaisering sker i byggesektoren. Initiativforslagene er i rapporten samlet under 3 hovedområder. Det første hovedområde lægger vægt på bygningerne, brugerbehov og det globale samfund. Det andet omhandler processen og leverancesystemet...

 9. Centralisering af FM organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering.......Centralisering af FM organisationer kan let føre til mange frustrerende arbejds- dage for medarbejdere og deres ledere. Denne artikel giver et bud på hvad kom- muner og andre kan gøre for at komme bedre igennem en omorganisering....

 10. Kuratering af Samtidskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuratering af Samtidskunst er den første bogudgivelse i Danmark, der fokuserer på kuratering som fag og praksis. Kuratering spiller en stadig større rolle i samtidskunsten. Bogen er en introduktion til skiftende forståelser af udstillings- og kuratorpraksisser og deres udfordringer, indkredset ge...... Kofod Olsen, Teresa Gleadowe, Helle Ryberg, Kirse Junge-Stevnsborg, Malene Natascha Ratcliffe, Pelin Uran, Jacob Fabricius, Lotte Juul Petersen, Jacob Lillemose, Solvej Helweg Ovesen, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen (kuratorisk aktion) og Temporary Services....

 11. Evaluering af naturfaglige kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Nielsen, Jan Alexis; Tidemand, Sofie

  2017-01-01

  Artiklen skitserer kort de sidste 40-50 års udvikling i naturfagene op til det nuværende fokus på undersøgelsesbaseret undervisning og udvikling af kompetencer. Den påpeger hvorledes mange traditionelle evalueringsformer, især brugt ved eksamen, ikke er i stand til at indfange de ønskede kompeten...

 12. Opfindelsen af naturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2016-01-01

  Kritisk omtale og kontekstualisering af Andrea Wulfs, "The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World". Der er en direkte forbindelse imellem oplysningstidens naturforståelse og den nuværende klimakrisevirkelighed. Alexander von Humboldt opfandt ikke bare naturen, han påpegede også det...

 13. Digitalisering af undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Hansen, Søren; Rossen, Svend

  2010-01-01

  Rapporten er et bestillingsarbejde fra FU (Forskning og Udvikling) og viser en række eksempler på hvorledes undervisningsforløb kan konstrueres online. Herunder ved brug af både LMS-systemer og web 2.0-værktøjer...

 14. Definition af et landdistrikt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Villy

  2008-01-01

  Forskellige lande arbejder med meget forskellige definitioner af begrebet landdistrikt. Arbejdspapiret diskuterer først en række generelle krav til definitioner og anbefaler på den baggrund konkrete justeringer i forhold til den hidtidige danske praksis på området. Arbejdspapiret er blevet til i...

 15. En verden af medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjarvard, Stig

  selvstændig institution, der forvalter samfundets fælles kommunikation, sætter de spillereglerne for andre aktører, og de er samtidig en selvfølgelig del af hverdagslivets kommunikation mellem familie, venner og kolleger. I samspillet mellem de gamle massemedier og nye interaktive medier opstår forandringer...

 16. Anmeldelse af: Gruppepsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Bodil

  2009-01-01

  , kreativitet og nytænkning. Det er her, videnskabens virkelige fremskridt sker.” Sådan lyder et citat af Albert Einstein, som Lars Svedberg bruger for at sætte sin faglige fremstilling om gruppepsykologi i perspektiv. Gruppeorganisationen er nemlig ofte rum for/ eller kan være rum for denne synergieffekt, der...

 17. Benchmarking af kommunernes sagsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Fra 2007 skal Ankestyrelsen gennemføre benchmarking af kommuernes sagsbehandlingskvalitet. Formålet med benchmarkingen er at udvikle praksisundersøgelsernes design med henblik på en bedre opfølgning og at forbedre kommunernes sagsbehandling. Dette arbejdspapir diskuterer metoder for benchmarking...

 18. En skygge af modernitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Artiklen vil kort skitsere forskellige, samtidige konservative reaktioner på teknikken, hvis destruktive potentiale var blevet åbenbart i og med Første Verdenskrig, og derefter gennem en læsning af Drachmanns politiske og skønlitterære forfatterskab identificere nøgleelementer og begreber i Drach...

 19. Konsekvensanalyse af Kulturby 96

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Koch-Nielsen, Inger

  1997-01-01

  Rapporten om Kulturby 96 indeholder en beskrivelse af kulturbyårets aktiviteter og responsen herpå fra publikum, turister, presse og samarbejdspartnere i øvrigt. Der redegøres for projektets organisatoriske struktur, herunder Kulturbysekretariatets organisation og rolle. Rapporten indeholder...

 20. På kanten af ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Niels Ulrik; Pless, Mette

  2015-01-01

  ). Parallelt hermed fortælles moderne ungdomsliv (i ungdomssociologien) frem gennem ”…theoretical frameworks based on urban experiences which capture neither the lives of rural young people nor the spatial dimensions of the structures and cultures that make up contemporary youth.” (Farrugia 2013......, at yderområder er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed (Bjørnsted & Andersen 2013), at områderne er præget af høj koncentration af unge med arbejderklassebaggrund (Ottosen et a 2010), mens de uddannelsesorienterede og ressourcestærke unge er tilbøjelige til at flytte væk og ind til byerne (Helve 2003). Og ser man...... stedstilknytning og stedbundne ressourcer. Teoretiske perspektiver, der peger på vigtigheden af en mere ”..spatialised youth sociology that is sensitive to macro-level processes producing different spaces, as well as the local, emplaced ways in which young people are responding to social changest hat shape...

 1. Boligboblen pustes op af bankerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib

  2017-01-01

  Den aktuelle boligboble blæses i vejret af bankerne, der gennem opkøb af realkreditobligationer skaber nye penge og dermed presser boligpriserne i vejret - en kreditfinansieret bolig- eller finansboble....

 2. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 3. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Hansen, Carsten

  2009-01-01

  I artiklen er taget udgangspunkt i den »klassiske« afståelsessituation, hvor en lejer vil afhænde den i de lejede lokaler drevne virksomhed, og lejeren har afståelsesret til en af udlejer godkendt lejer, uden at kravene til den ny lejer er specificeret. På baggrund af Vestre Landsrets dom af 9/2 ...

 4. Anmeldelse af Evolution, Literature and Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2011-01-01

  Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film......Diskussion af basisproblemer i evolutionær fiktionsteori med udgangspunkt i en anmeldelse af Evolution, Literature and Film...

 5. En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübcke, Poul

  2009-01-01

  På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer......På grundlag af en konsekventialistisk rekonstruktion af Rawls' politiske position gøres der rede for Rawls eksplicitte og implicitte vurdering af vores ansvar over for fremtidige generationer...

 6. På sporet af sprogpsykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2005-01-01

  Sprogpsykologi beskæftiger sig med, hvordan sprog og mennesker hænger sammen, og hvilke følger sammenhængen får for vore forståelser af verden og os selv. Denne antologi henvender sig til den sproginteresserede, der ønsker at gå et lag dybere end sprogets grammatiske sider. Sprog er ikke kun et l...

 7. Tilbagebetaling af sociale ydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hielmcrone, Nina Elisabeth von

  konstateres, at der foreligger fejl og forsømmelser hos både modtager og myndighed. Dermed stilles der også spørgsmålstegn ved de såkaldt "objektive" tilbagebetalingsbestemmelser som f.x. i boligstøttelovens § 47 stk. 1 og 2.       Bogen behandler desuden de mange og vanskelige fortolkningsproblemer, der...... knytter sig til anvendelsen af tilbagebetalingsbestemmelserne i de sociale love....

 8. Hvordan integration af it?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2008-01-01

  Fokus i artiklen er den måde, hvorpå børn positionerer sig på i skolerummet, og på, hvordan børn gennem brug af it opbygger og integrerer digital kompetence forstået som færdigheder, kundskaber og holdninger, der skal sætte dem i stand til at agere i det lærende samfund. Med udgangspunkt i et Bou...

 9. Innovation af innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  , at innovation af innovationen forsøges gennemført på en måde, hvor tiden kræves at forholde sig til sin egen tidslighed i form af fremtid, nutid, fortid og ikke mindst i form af samtidighed. I tiden skal vi iagttage, hvordan vi iagttager tiden. Vi dobbelt-koder tiden på samme måde, som forskning forsker i...... organisationssystemerne. De to typer systemer kan noget helt bestemt med fænomenet tid. De kan synkronisere. Analyseres organisationssystemer ser vi, imidlertid at innovation kræver ro. Stærkt innovative systemer er militærsystemet og kunstsystemet, der også inddrages, og hvor vi ser paradokset mellem innovation og...... involution. Tid er med et medium og ikke et lufttomt rum. Tid er end ikke en gasart, men udgør et solidt fluidum, som samfundet bader i og flyder i, konstant i bevægelse. Reformer forudsætter former, og innovation forudsætter involution. Kun sådan muliggøres evolution....

 10. Autistic spectrum disorders as functional disconnection syndrome.

  Science.gov (United States)

  Melillo, Robert; Leisman, Gerry

  2009-01-01

  We outline the basis of how functional disconnection with reduced activity and coherence in the right hemisphere would explain all of the symptoms of autistic spectrum disorder as well as the observed increases in sympathetic activation. If the problem of autistic spectrum disorder is primarily one of desynchronization and ineffective interhemispheric communication, then the best way to address the symptoms is to improve coordination between areas of the brain. To do that the best approach would include multimodal therapeusis that would include a combination of somatosensory, cognitive, behavioral, and biochemical interventions all directed at improving overall health, reducing inflammation and increasing right hemisphere activity to the level that it becomes temporally coherent with the left hemisphere. We hypothesize that the unilateral increased hemispheric stimulation has the effect of increasing the temporal oscillations within the thalamocortical pathways bringing it closer to the oscillation rate of the adequately functioning hemisphere. We propose that increasing the baseline oscillation speed of one entire hemisphere will enhance the coordination and coherence between the two hemispheres allowing for enhanced motor and cognitive binding.

 11. Quantum erasure with causally disconnected choice.

  Science.gov (United States)

  Ma, Xiao-Song; Kofler, Johannes; Qarry, Angie; Tetik, Nuray; Scheidl, Thomas; Ursin, Rupert; Ramelow, Sven; Herbst, Thomas; Ratschbacher, Lothar; Fedrizzi, Alessandro; Jennewein, Thomas; Zeilinger, Anton

  2013-01-22

  The counterintuitive features of quantum physics challenge many common-sense assumptions. In an interferometric quantum eraser experiment, one can actively choose whether or not to erase which-path information (a particle feature) of one quantum system and thus observe its wave feature via interference or not by performing a suitable measurement on a distant quantum system entangled with it. In all experiments performed to date, this choice took place either in the past or, in some delayed-choice arrangements, in the future of the interference. Thus, in principle, physical communications between choice and interference were not excluded. Here, we report a quantum eraser experiment in which, by enforcing Einstein locality, no such communication is possible. This is achieved by independent active choices, which are space-like separated from the interference. Our setup employs hybrid path-polarization entangled photon pairs, which are distributed over an optical fiber link of 55 m in one experiment, or over a free-space link of 144 km in another. No naive realistic picture is compatible with our results because whether a quantum could be seen as showing particle- or wave-like behavior would depend on a causally disconnected choice. It is therefore suggestive to abandon such pictures altogether.

 12. Relevansen af Aristoteles' etik for konceptionen af eksistentiel terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Siden sin undfangelse i begyndelsen af det 20. århundrede har den eksistentielle terapi repræsenteret et filosofisk funderet alternativ til de former for terapeutisk praksis, der er funderet i den funktionalistiske medicinske metafysik. Anvendelse af elementer fra Aristoteles' etik muliggør en...... fremhævelse af den eksistentielle terapi som en praktisk eksistensfænomenologisk livskunst, hvis anliggende er en frembringelse af det enkelte menneskes muligheder fra det skjulte og ind i det uskjulte, så mennesket viser sig som det er ved sig selv...

 13. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 14. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 15. Coaching af sygedagpengemodtagere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Coop Henriksen, Annemette

  SFI gennemførte i foråret 2008 til foråret 2009 en pilotundersøgelse om coaching. Undersøgelsen var designet som et lodtrækningsforsøg og omfattede 42 kvindelige sygedagpengemodtagere fra Rødovre Jobcenter, der var sygemeldt med psykiske lidelser i form af stress, depression eller udbrændthed eller...... med lidelser i bevægeapparatet. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rødovre Jobcenter. I rapporten undersøges, om coaching kan bidrage til at bringe sygedagpengemodtagere i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet målt ved, om deltagerne får fx øget motivation, mere selvtillid, øget afklaring...... og færre symptomer på sygdom. Undersøgelsen viser, at gruppen, der har modtaget coaching, oplever en positiv udvikling i forhold til stress, depression og udbrændthed. Gruppen, der modtog coaching, har den tydeligste positive udvikling, men begge grupper har oplevet en helbredsmæssig fremgang i...

 16. Overførsel af viden ved flytning af produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Erik Skov; Riis, Jens Ove; Wæhrens, Brian Vejrum

  2010-01-01

  Empiriske studier i tre industrielle virksomheder har afsløret, at selv virksomheder med mange års erfaring i at overføre produktion til andre lande hovedsagelig fokuserer på planlægning af den fysiske overflytning af produktionsudstyr og fokuserer på den eksplicitte viden, der er tilknyttet prod...

 17. Virkelighedsflugt og masser af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2011-01-01

  I artiklen laves en læsning af ungdomsromanen "6" (2010) af Ronni Andersen. Dernæst udfoldes en række litteraturpædagogiske forslag tilen undervisning i romanen i skolens ældste klasser. Arbejdsforslagene er baseret på en kompetencetilgang til danskfaget og rummer fire værksteder hvor eleverne sk...

 18. I Frans af Assisis fodspor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lisbeth

  2015-01-01

  En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer......En fodrejse fra Assisi til Rom i Frans af Assisis fodspor sætter gang i tankerne og giver anledning til nye ideer...

 19. Ledelse af forandringer i folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel; Rosdahl, Anders

  2016-01-01

  Dette notat bygger på kvalitative interview på seks folkeskoler i efteråret 2015. Skolerne ligger i forskellige egne af landet og i landområder, mindre og store byer. Skolerne er af forskellig størrelse, og deres elevgrundlag, dvs. forældrenes sociale baggrund, varierer også. Notatet bygger primæ...

 20. Forhastet regulering af de store

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2013-01-01

  Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke.......Christiansborg gennemfører sandsynligvis en markant skærpet regulering af de store finansielle virksomheder. Det vil virke kontraktivt og medvirke til erhvervslivets kredittørke....

 1. Masser af information uden betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brier, Søren

  en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik......en diskussion af informationsteorien i Tor Nørretranders "Mærk verden" og en skitse til et alternativ baseret på anden ordens kybernetik og semiotik...

 2. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 3. Modeller af komplicerede systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, J.

  emphasizes their use in relation to technical systems. All the presented models, with the exception of the types presented in chapter 2, are non-theoretical non-formal conceptual network models. Two new model types are presented: 1) The System-Environment model, which describes the environments interaction...... with conceptual modeling in relation to process control. It´s purpose is to present classify and exemplify the use of a set of qualitative model types. Such model types are useful in the early phase of modeling, where no structured methods are at hand. Although the models are general in character, this thesis......This thesis, "Modeller af komplicerede systemer", represents part of the requirements for the Danish Ph.D.degree. Assisting professor John Nørgaard-Nielsen, M.Sc.E.E.Ph.D. has been principal supervisor and professor Morten Lind, M.Sc.E.E.Ph.D. has been assisting supervisor. The thesis is concerned...

 4. Health Information in Somali (Af-Soomaali )

  Science.gov (United States)

  ... and Wound Healing - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations Fasting Blood Sugar Test - Af-Soomaali (Somali) Bilingual PDF Health Information Translations GTT (Glucose Tolerance Test) - Af-Soomaali ( ...

 5. Anmeldelse af World Drug Report 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Kim

  2005-01-01

  Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December......Internationale udfordringer i spændingsfeltet mellem organiseret kriminalitet og narkotika. Værdien af det illegale narkotikamarked. Skabelsen af et Illicit Drug Index. Ny organisationsstruktur bag udgivelsen af denne WDR. Udgivelsesdato: December...

 6. Nyttigt bidrag til professionalisering af revisionsudvalg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave.......Anmeldelse af: KPMG. 2009, Audit Committee Institute. Revisionsudvalg i Praksis. 2. reviderede udgave....

 7. Combination of TIPSS and azygoportal disconnection for portal hypertension

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cao Jianmin; Wu Xingjiang; Han Jianming; Wu Xuehao; Li Jieshou

  2002-01-01

  Objective: To investigate the clinical results of combined TIPSS and azygoportal disconnection for portal hypertension in controlling and preventing esophageal variceal bleeding. Methods: From Oct. 1996 to Dec. 2001, 60 patients with portal hypertension were admitted to authors' department because of variceal bleeding and submitted to the treatment with the combination TIPSS and azygoportal disconnection. According to Child-Pugh classification, 11 patients were in class A, 37 in class B, and 12 in class C. 41 patients showed mild ascites and 8 with severe ascites. The mild and severe esophageal varices were proven by upper digestive barium meal. The procedure was divided into two stages; first, TIPSS procedure with the stent of diameter 0.8 cm and length 6-7 cm was successfully in planted in all patients, second, all patients underwent azygoportal disconnection two weeks later after TIPSS. Results: After the combination TIPSS and azygoportal disconnection, the recent complications included three cases with bleeding at operative fields, one case with infradiaphragmatic abscess and seven with slight encephalopathy. No rebleeding of esophageal varices and death occurred during the treatment. During the follow-up of 1-5 years, the rates of shunt occlusion, rebleeding and death were 11.9%, 3.5% and 7.0% respectively. Conclusions: The combination TIPSS and azygoportal disconnection is an efficient therapeutic methods for portal hypertension

 8. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 9. Enhanced DSR Routing Protocol for the Short Time Disconnected MANET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  PAPAJ Ján

  2013-05-01

  Full Text Available Data delivery in Mobile Ad-Hoc network (MANET is a very difficult task due to the fact the sporadic connections between mobile nodes. For this reason, we introduce the new modified routing protocol that enables the data delivery in the case that the connections are disconnected. A key aspect of the protocol is a process of finding connections between source and destination nodes that can provide low end-to-end delay and better delivery performance in a disconnected MANET. The protocol provides the concepts of opportunistic routing of the routing packets in disconnected MANETs. In this paper we present a modification of the DSR routing protocol and also some results of a simulation.

 10. IHC-TM connect-disconnect and efferent control V.

  Science.gov (United States)

  Crane, H D

  1982-07-01

  Four previous papers in this series have explored how the idea of a set of disconnected inner hair cells (IHCs) that can "impact" the tectorial membrane (TM) is consistent with psychophysical data. This paper extends the model and explores the potential for mechanical interaction between the IHCs and outer hair cells (OHCs). In particular, it is speculated that the advantage of IHC-TM disconnect is extended dynamic range, and that movement of the movement of the OHCs and TM, under efferent control, constitutes a mechanical servo system for adjusting IHC-TM spacing along the cochlear partition to achieve this extended range.

 11. Connected, disconnected and strange quark contributions to HVP

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bijnens, Johan; Relefors, Johan

  2016-01-01

  We calculate all neutral vector two-point functions in Chiral Perturbation Theory (ChPT) to two-loop order and use these to estimate the ratio of disconnected to connected contributions as well as contributions involving the strange quark. We extend the ratio of −1/10 derived earlier in two flavour ChPT at one-loop order to a large part of the higher order contributions and discuss corrections to it. Our final estimate of the ratio disconnected to connected is negative and a few % in magnitude.

 12. Connected, disconnected and strange quark contributions to HVP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijnens, Johan; Relefors, Johan [Department of Astronomy and Theoretical Physics, Lund University,Sölvegatan 14A, SE 223-62 Lund (Sweden)

  2016-11-14

  We calculate all neutral vector two-point functions in Chiral Perturbation Theory (ChPT) to two-loop order and use these to estimate the ratio of disconnected to connected contributions as well as contributions involving the strange quark. We extend the ratio of −1/10 derived earlier in two flavour ChPT at one-loop order to a large part of the higher order contributions and discuss corrections to it. Our final estimate of the ratio disconnected to connected is negative and a few % in magnitude.

 13. Connected, disconnected and strange quark contributions to HVP

  Science.gov (United States)

  Bijnens, Johan; Relefors, Johan

  2016-11-01

  We calculate all neutral vector two-point functions in Chiral Perturbation Theory (ChPT) to two-loop order and use these to estimate the ratio of disconnected to connected contributions as well as contributions involving the strange quark. We extend the ratio of -1/10 derived earlier in two flavour ChPT at one-loop order to a large part of the higher order contributions and discuss corrections to it. Our final estimate of the ratio disconnected to connected is negative and a few % in magnitude.

 14. Rating af banker og banksystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2010-01-01

  Banksystemer over hele verdenen er med nød og næppe blevet reddet af diverse statslige hjælpepakker. Derfor er der i disse år øget fokus på banker og banksystemers rating. Denne interesse bliver ikke mindre af, at de statslige garantier til bankerne i mange lande udløber i de kommende år. Rating ...

 15. Analyse og design af produktionssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 16. Kants Kritik af dømmekraften

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning......Introduktion til Kants Kritik af dømmekraften bestående af otte artikler, der følger værkets egen tematiske opbygning...

 17. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 18. Beregning af luftlydisolation mellem to rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Donovan, A.

  Meddelelsen bringer resultaterne af en forundersøgelse af to beregningsmetoder. Den ene metode belyses nærmere gennem nogle forenklede eksempler, der viser omfanget af regnearbejdet og peger på nogle af de vanskeligheder det vil indebære at opstille en praktisk anvendelig beregningsmetode....

 19. På sporet af de gyldne opskrifter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulfelt, Flemming

  2015-01-01

  Børsen Ledelse. Markedet for kogebøger er stort. For der produceres hvert år et hav nye af slagsen. Nogle udgives af kendte kokke, nogle af særlige eksperter inden for kost og motion, og andre af personer, der har en ægte interesse inden for gastronomi og mad. På ledelsesområdet findes en...

 20. Udvikling af systemleverancer, parametri og BIM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kortegaard, Per

  2016-01-01

  Seminaret rummede indlæg fra både nogle af projektets tidligere ph.d.-studerende og forskellige kompetente professionelle personer fra forskellige grene af praksis. Seminaret gav samlet et fint billede af status indenfor udviklingen af systemleverancer og deres anvendelse i relation til BIM...

 1. Test af spørgeskema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Jonathan

  2017-01-01

  Denne bog gennemgår alle surveyarbejdets faser og giver en praktisk indføring i •design af undersøgelsen og udvælgelse af stikprøver, •formulering af spørgeskemaer samt indsamling og kodning af data, •metoder til at analysere resultaterne....

 2. Professor: Lær af Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Carsten

  2013-01-01

  Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada.......Transportdebatten: En mulig finansiering af fremtidige infrastrukturprojekter kunne være OPP. Danmark bør tage ved lære af erfaringer fra Canada....

 3. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 4. Regulering af det psykiske arbejdsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus T.

  nationale informationer om reguleringen af det psykiske arbejdsmiljø. Rapport er bygget op med ◊ et internationalt overblik over regulering af psykisk arbejdsmiljø ◊ en bredere diskussion af reguleringens dilemmaer ◊ en gennemgang af den aktuelle danske udvikling ◊ udfordringerne på området...

 5. Implementering af MultifunC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie; Kohl, Katrine Syppli; Oldrup, Helene

  (MultifunC), som allerede havde vist lovende resultater i Norge og Sverige. I 2011 og 2012 åbnede to danske MultifunC-institutioner derfor i henholdsvis København og Aarhus. Denne rapport undersøger, hvordan implementeringen af MultifunC-programmet er forløbet i Danmark. Undersøgelsen viser, at ingen af de...... to danske institutioner lykkedes med at implementere MultifunC tilfredsstillende i løbet af implementeringsperioden. Det har fx været vanskeligt at implementere det tætte tværfaglige samarbejde mellem medarbejdere med forskellige fagprofessionelle baggrunde, som behandlingsprogrammet indebærer. Det har...... desuden været særdeles vanskeligt for de danske MultifunC-institutioner at få etableret det eksterne samarbejde med de sociale myndigheder i kommunerne, politiet, skoler og praktiksteder samt fritidstilbud i nærområdet, som også er en væsentlig del af behandlingsprogrammet. Undersøgelsen af finansieret af...

 6. DanGrid. Report from working group 22. Concept for controlling the power system. [Smart grid in Denmark]; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 22. Koncept for styring af elsystemet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-09-15

  This report describes a Smart Grid concept for how the currently untapped and potentially cheaper resources, i.e. flexible electricity consumption and electricity generation, are put into play through markets or directly where it is economically desirable. The concept provides a framework for how all the actors involved (consumers, power plant owners, BRP, electricity traders, DSO, TSO and other new players) can create increased value solely because a today untapped resource can be activated, namely flexibility in consumption and production from even small consumers. The concept does not attempt to identify all technical needs to operate a market-based power system with 50 % wind power, but the concept focuses on the mobilization of new flexible resources for the benefit of the capacity and voltage challenges in the distribution networks, management of var flow between voltage levels and balance challenge in the power transmission system. (LN)

 7. Connect-disconnect coupling for preadjusted rigid shafts

  Science.gov (United States)

  Bajkowski, F. W.; Holmberg, A.

  1969-01-01

  Coupling device enables a rigid shaft to be connected to or disconnected from a fixed base without disturbing the point of adjustment of the shaft in a socket or causing the shaft to rotate. The coupling consists of an externally threaded, internally slotted boss extending from the fixed base.

 8. A note on intrinsic conditional autoregressive models for disconnected graphs

  KAUST Repository

  Freni-Sterrantino, Anna; Ventrucci, Massimo; Rue, Haavard

  2018-01-01

  In this note we discuss (Gaussian) intrinsic conditional autoregressive (CAR) models for disconnected graphs, with the aim of providing practical guidelines for how these models should be defined, scaled and implemented. We show how these suggestions can be implemented in two examples, on disease mapping.

 9. Agnosia, apraxia, callosal disconnection and other specific cognitive disorders.

  Science.gov (United States)

  Acciarresi, Monica

  2012-01-01

  Cortical function deficits have long been studied by anatomoclinic correlations. Recent functional imaging studies have allowed scientists to better understand which cerebral areas and which networks are involved in cognitive function deficit. This chapter will review the current knowledge on agnosia, apraxia and callosal disconnection syndromes. Copyright © 2012 S. Karger AG, Basel.

 10. A note on intrinsic conditional autoregressive models for disconnected graphs

  KAUST Repository

  Freni-Sterrantino, Anna

  2018-05-23

  In this note we discuss (Gaussian) intrinsic conditional autoregressive (CAR) models for disconnected graphs, with the aim of providing practical guidelines for how these models should be defined, scaled and implemented. We show how these suggestions can be implemented in two examples, on disease mapping.

 11. Disconnection as a Mechanism for Cognitive Dysfunction in Multiple Sclerosis

  Science.gov (United States)

  Dineen, R. A.; Vilisaar, J.; Hlinka, J.; Bradshaw, C. M.; Morgan, P. S.; Constantinescu, C. S.; Auer, D. P.

  2009-01-01

  Disconnection of cognitively important processing regions by injury to the interconnecting white matter provides a potential mechanism for cognitive dysfunction in multiple sclerosis. The contribution of tract-specific white matter injury to dysfunction in different cognitive domains in patients with multiple sclerosis has not previously been…

 12. The Family-Centre Partnership Disconnect: Creating Reciprocity

  Science.gov (United States)

  Hadley, Fay; Rouse, Elizabeth

  2018-01-01

  The purpose of this article is to examine the disconnect happening in relation to family-centre partnerships. Developing partnerships with families is hotly debated and provides challenges for educators teaching in the early childhood sector. Using a comparative case study analysis, several research studies conducted in the states of New South…

 13. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2003-01-01

  Resume af rapport om praktiske erfaringer med brug af alternative isoleringsmaterialer i en renoveringsopgave, udarbejdet af Byfornyelse København m.fl. under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 14. ”At styre sundheden”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toxvig, Lene

  2008-01-01

  The relation between governmentality and subjectivity in the prevention of overweight and depression in the general population and among pregnant women in the public health policies in Denmark 1999 - 2010 is analyzed by means of the theory of social construction and interpretations of Foucault’s ...

 15. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 16. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  OpenAIRE

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 17. Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; thomsen, rie

  2013-01-01

  Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir......Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi 2004-2013. Et arbejdspapir...

 18. Logning af teledata i lyset af Tele2-dommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  De danske teleudbydere har siden 2007 været underlagt en pligt efter logningsbekendtgørelsen til at registrere data om al telekommunikation for at sikre at data er tilgængelige ved en eventuel senere efterforskning. Logningspligten må nu revideres og i vidt omfang afvikles som følge af EU-domstol...

 19. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 20. Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise; Grant, Ruth

  Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne ...

 1. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 2. Transkateterlukning af venstre atriums aurikel til forebyggelse af apoplexia cerebri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Loupis, Anastasia M; De Backer, Ole; Ihlemann, Nikolaj

  2014-01-01

  In patients with atrial fibrillation (AF) and increased risk of stroke, oral anticoagulation (OAC) is the standard treatment for stroke prevention - however, this therapy also carries a high risk of bleeding. Percutaneous closure of the left atrial appendage (LAA) has been suggested to be an alte...

 3. Fremtidens bæredygtige solcelle-drevne LED system i øjenhøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders

  Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer.......Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer....

 4. Connected and disconnected quark contributions to hadron spin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chambers, A.J.

  2014-12-01

  By introducing an external spin operator to the fermion action, the quark spin fractions of hadrons are determined from the linear response of the hadron energies using the Feynman-Hellmann (FH) theorem. At our SU(3)-flavour symmetric point, we find that the connected quark spin fractions are universally in the range 55-70% for vector mesons and octet and decuplet baryons. There is an indication that the amount of spin suppression is quite sensitive to the strength of SU(3) breaking. We also present first preliminary results applying the FH technique to calculations of quark-line disconnected contributions to hadronic matrix elements of axial and tensor operators. At the SU(3)-flavour symmetric point we find a small negative contribution to the nucleon spin from disconnected quark diagrams, while the corresponding tensor matrix elements are consistent with zero.

 5. Connected and disconnected contractions in pion-pion scattering

  Science.gov (United States)

  Acharya, Neramballi Ripunjay; Guo, Feng-Kun; Meißner, Ulf-G.; Seng, Chien-Yeah

  2017-09-01

  We show that the interplay of chiral effective field theory and lattice QCD can be used in the evaluation of so-called disconnected diagrams, which appear in the study of the isoscalar and isovector channels of pion-pion scattering and have long been a major challenge for the lattice community. By means of partially-quenched chiral perturbation theory, we distinguish and analyze the effects from different types of contraction diagrams to the pion-pion scattering amplitude, including its scattering lengths and the energy-dependence of its imaginary part. Our results may be used to test the current degree of accuracy of lattice calculation in the handling of disconnected diagrams, as well as to set criteria for the future improvement of relevant lattice computational techniques that may play a critical role in the study of other interesting QCD matrix elements.

 6. A Case of Late Femoral Pseudoaneurysm Caused by Stent Disconnection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rivolta, Nicola; Fontana, Federico; Piffaretti, Gabriele; Tozzi, Matteo; Carrafiello, Gianpaolo

  2010-01-01

  We present the case of a late superficial femoral artery stent disconnection causing an asymptomatic pseudoaneurysm successfully treated with a stent-graft. A 67-year-old female was referred to our department for evaluation of claudication of the left lower limb and was diagnosed to have a total occlusion of the superficial femoral artery. Three nitinol stents were used to revascularize this artery. At 48 months, duplex-ultrasonography control revealed the presence of a 45-mm saccular femoral dilatation; X-rays and CT angiography showed fractures of the proximal stents and the presence of a pseudoaneurysm at the site of the distal stents disconnection. The pseudoaneurysm was excluded using two stent-grafts. We conclude that patients and surgeons should be aware of structural complications with all stents. Rigorous follow-up controls should be mandatory. Endovascular repair proved to be feasible and durable to manage a previous endovascular procedure.

 7. Evolution equations for connected and disconnected sea parton distributions

  Science.gov (United States)

  Liu, Keh-Fei

  2017-08-01

  It has been revealed from the path-integral formulation of the hadronic tensor that there are connected sea and disconnected sea partons. The former is responsible for the Gottfried sum rule violation primarily and evolves the same way as the valence. Therefore, the Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi evolution equations can be extended to accommodate them separately. We discuss its consequences and implications vis-á-vis lattice calculations.

 8. Ledelse af ledelse i udviklingssamtaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvem sætter dagsorden for udvikling? Udviklingssamtaler er præget af forskellige ledende interessser, der ikke blot konkurrerer om at vinde indflydelse, men også skaber tvetydigheder og doublebind, som ledere og medarbejdere må forholde sig til....

 9. Kvalifikation af skattesubjekter og traktatbeskyttelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bolander, Jane

  2014-01-01

  Artiklen er baseret på generalrapporten og den danske nationalrapport om emnet “Qualification of taxable entities and treaty protection”, der er udarbejdet til IFA-kongressen 2014 i Mumbai. Artiklen opsummerer konklusionerne fra generalrapportens komparative studier, og forhold af særlig dansk...

 10. Afgivelse af formue til trusts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2009-01-01

  Kravet om at en stifter skal have foretaget en "uigenkaldelig og effektiv udskillelse" for at dansk skatteret vil anerkende at der foreligger en trust vurderes. Kravet er senest lagt til grund i SKM 2009.249 SR. Forfatteren opfordrer til, at SKAT i stedet foretager en konkret vurdering af selve...

 11. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 12. Evaluering af Animationsbaseret Sketching Workshop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter; Hautopp, Heidi

  2017-01-01

  Formålet med workshoppen var at styrke forskere fra Ild-Lab i at anvende animationsbaseret sketching og prototyping i deres undervisning således, at undervisningen understøtter designbaserede tilgange, der er mere produkt- og teknologiorienteret. På denne led kan vi styrke materialiseringen af hu...

 13. Udredning af xerostomi og hyposalivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe; Jensen, Siri Beier

  2011-01-01

  Mundtørhed kræver grundig undersøgelse Xerostomi er ofte associeret til betydelig nedsat spytsekretion, men kan forekomme, uden at der objektivt kan påvises nedsat spytsekretion. Udredning af patienter, som klager over mundtørhed, bør således altid inkludere en omhyggelig anamnese, en detaljeret ...

 14. Danskernes brug af nyhedsmedier 2018

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Kim Christian; Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard

  Hvis der er ét begreb, der i 2018 er blevet slået fast med syvtommersøm i den offentlige debat verden over, så er det ’fake news’! Bekymringen over fænomenet er vokset eksplosivt, samtidig med at det er blevet mere og mere uklart, hvad ’fake news’ egentlig dækker over. I dette års analyse af...... brugen af nyhedsmedier sætter Reuters Institute Digital News Report, og også denne specialrapport om Danmark, analytisk fokus på ’fake news’ og kaster lys over borgernes opfattelse af fænomenet på en måde, så vi får nuancerne i det komplekse begreb med. Et andet emne, der er blevet diskuteret...... for fake news og egne oplevelser af fake news, og danskernes viden om, hvordan nyheder bliver lavet (nyheds-literacy)....

 15. Overholdelse af kravene i bygningsreglementet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Toke Haunstrup; Jensen, Jesper Ole; Gram-Hanssen, Kirsten

  Denne rapport undersøger, hvorvidt bestemmelserne i bygningsreglementet BR10 omkring energieffektivisering ved renoveringen af bygninger bliver overholdt. Der fokuseres især på parcelhuse, da problemet med manglende overholdelse menes at være størst her, ligesom potentialet for energibesparelser...

 16. Ledelsesroller i globalisering af cleantech

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Poul Frøjk; Tambo, Torben

  2011-01-01

  nyeste teknologier, globalisering af salg, installation og produktion, og at vækstdagsordenen er blevet fastholdt. Den globale satsning på cleantech sætter disse ledelsesmæssige kvaliteter under pres. Dette studie ser på en mellemstor komponentleverandør til vindindustrien, og dennes kamp...

 17. Virksomhedernes opfattelse af arbejdsmarkedets "restgrupper"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2010-01-01

  Artiklen beskriver, hvorledes danske arbejdsgivere opfatter ældre ledige, ledige indvandrere og ledige med lang forudgående ledighed. Det teoretiske udgangspunkt er, at arbejdsmarkedets fundamentale informationsproblemer fører til brug af statistisk diskrimination og frygt for «lemons». Analyserne...

 18. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 19. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 20. Udviklingen af rumopfattelsen 1600-2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2010-01-01

  Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted......Hovedtræk af rumopfattelsens idehistorie fra Descartes til Wittgenstein med speciel vægt på Kant, værkbegrebet, modelbegrebet og den fænomenologiske opfattelse af rummet som handlingens sted...

 1. Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens

  Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål...

 2. Public health: disconnections between policy, practice and research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kok Gerjo

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Public health includes policy, practice and research but to sufficiently connect academic research, practice and public health policy appears to be difficult. Collaboration between policy, practice and research is imperative to obtaining more solid evidence in public health. However, the three domains do not easily work together because they emanate from three more or less independent 'niches'. Work cycles of each niche have the same successive steps: problem recognition, approach formulation, implementation, and evaluation, but are differently worked out. So far, the research has focused on agenda-setting which belongs to the first step, as expressed by Kingdon, and on the use of academic knowledge in policy makers' decision-making processes which belongs to the fourth step, as elaborated by Weiss. In addition, there are more steps in the policy-making process where exchange is needed. Method A qualitative descriptive research was conducted by literature search. We analyzed the four steps of the policy, practice and research work cycles. Next, we interpreted the main conflicting aspects as disconnections for each step. Results There are some conspicuous differences that strengthen the niche character of each domain and hamper integration and collaboration. Disconnections ranged from formulating priorities in problem statements to power roles, appraisal of evidence, work attitudes, work pace, transparency of goals, evaluation and continuation strategies and public accountability. Creating awareness of these disconnections may result in more compatibility between researchers, policy makers and practitioners. Conclusion We provide an analysis that can be used by public health services-related researchers, practitioners and policy makers to be aware of the risk for disconnections. A synthesis of the social, practical and scientific relevance of public health problems should be the starting point for a dialogue that seeks to

 3. Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosdahl, Anders

  Dette arbejdspapir præsenterer resultaterne af en mindre kvalitativ undersøgelse af kommuners indsats for at bringe nyankomne flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Undersøgelsen er en opfølgning på en kvantitativ benchmarkanalyse, som er gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstit...

 4. Registrering af biometriske og biologiske personoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blume, Peter Erik; Herrmann, Janne Rothmar

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i menneskeretsdomstolens Marper dom drøftes i artiklen indretningen af dansk rets regler om registrering af fingeraftryk og dna-profil med tilhørende biologisk materiale, og om dommen nødvendiggør ændringer af disse regler....

 5. Delegation af lovgivningsmagt: risiko for ringere regulering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten Jarlbæk; Christensen, Geert Laier; Ravn, Jacob

  2016-01-01

  kortsigtetede, politiske incitamenter. Samtidig underlægges delegation ikke samme grad af kvalitetskontrolmekanismer som almindelig lovgivning; dette kunne ellers kompensere for den mere politiserede delegation. En øget brug af bekendtgørelser kan derfor betyde en stigende risiko for regulering af lavere...

 6. Registrering og Benchmarking af Modus 2 Forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Henrik Johannsen; Jørgensen, Jens E.

  2004-01-01

  Fremvæksten af modus 2 forskning stiller krav om en revurdering af højere læreanstalters evaluerings- og meriteringspraksis. Den endimensionale prioritering af modus 1 forskning såvel som dennes ligeså endimensionale evaluering via publikationer må afvises som utidssvarende. Som en konsekvens her...

 7. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre...

 8. Regulering af jødiske kroppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  på teori dels af Michel Foucault om, hvordan kultur sikrer sin egen overlevelse ved at indsamle viden om bl.a. kroppe med henblik på at regulere brugen af dem, dels af Judith Butler, der bl.a. forklarer, hvordan kultur trods alt er åben for såkaldt subversion, idet det bidrager til at udvide og...

 9. Magtens repræsentation af danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Carsten

  2016-01-01

  Med udgangspunkt i Maurice Charlands begreb om konstitutiv retorik og Jacques Derridas dekonstruktion af repræsentationslogik foretager artiklen en kritisk analyse og fortolkning af repræsentationen af dansk nationalidentitet, sådan som den kommer til udtryk i Dronning Margrethes nytårstaler...

 10. Prøvetagning af grundvand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Inga

  Bogen fokuserer på prøveatgning af grundvand og drikkevand til forskellige formål såsom undersøgelse af forurenede grunde, grundvandsmonitering samt produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens natur findes under jordoverfladen, beskriver bogen også væsentlige forhold om hydrogeologi og...

 11. Modelanalyser af mobilitet og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Linda; Gudmundsson, Henrik

  Begrebet bæredygtig transport diskuteres og ved hjælp af persontrafikmodellen ALTRANS belyses mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling gennem en række scenarier. Desuden præsenteres en mere detaljeret analyse af ændringer i CO2-belastningen ved forbedring af den kollektive trafiks servicen...

 12. Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Eigil V.

  Kurset Hærdeteknologi og Holdbarhed af Betonkonstruktioner afholdes i 1. og 2. periode af forårssemesteret 2006. Kurset sigter på at give de studerende en grundlæggende forståelse af, hvorledes man designer og udfører holdbare betonkonstruktioner....

 13. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2018-01-01

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 14. Påvisning af PCV2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  Mængden af PCV2-virus i poolede serumprøver kan anvendes til at finde grise med meget PCV2-virus, hvorimod mængden af PCV2-virus i spyt og fæces er velegnede til at vurdere tilstedeværelsen af eller tidspunktet for en begyndende PCV2-infektion...

 15. Produktion og afsætning af nicheprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jonas Baungaard; Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  . Egnsmærker opnår generelt en merpris på 20-30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at landmanden “kun” har omkring 13 pct. af forbrugerkronen på Lammefjords-kartofler. Her er der tale om unikke produkter, hvor det i praksis udelukkende er landmanden og landmandens placering og produktion, som skaber de unikke...

 16. Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattleff, Pernille

  2009-01-01

  tilgængelige for studerende og andre interesserede. Der kan således iagttages nogle barrierer i forhold til ibrugtagning af videooptaget undervisning på universitetsniveau, idet underviserne for en umiddelbar betragtning tilsyneladende for det første har nogle forbehold af psykologisk, for det andet af...... begrebsafklaring, præsenterer forfatterne i denne artikel erfaringerne med tilbud af videostreamet og podcastet universitetsundervisning til studerende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole med henblik på en diskussion af de potentialer og især de barrierer, der kan iagttages i forhold til en mere systematisk...

 17. Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Jacob Schack; Andersen, Simon G.; Nielsen, Allan Aasbjerg

  Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces. Der findes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reflectance...... bestemt ortofoto typisk vil skulle kalibreres til flere nabo-ortofotos. Disse flere kalibreringer vil iblandt være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en...

 18. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2011-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere....... Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren...... defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil....

 19. Vaccination af slagtekalve mod BRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Anne Mette; Larsen, Lars Erik

  2009-01-01

  Rspiratory Suncytial Virus) blev fundet til at være den typisk fundne virus, der forårsager lungebetændelse. Vacciner imod BRSV er tilgængelige på markedet, men de er aldrig blevt afprøvet systematisk under danske forhold. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af to forskellige...

 20. Domesticeringen af Ford i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører...

 1. Mimicking floodplain reconnection and disconnection using 15N mesocosm incubations

  Science.gov (United States)

  Welti, N.; Bondar-Kunze, E.; Mair, M.; Bonin, P.; Wanek, W.; Pinay, G.; Hein, T.

  2012-11-01

  Floodplain restoration changes the nitrate delivery pattern and dissolved organic matter pool in backwaters, though the effects these changes have are not yet well known. We performed two mesocosm experiments on floodplain sediments to quantify the nitrate metabolism in two types of floodplains. Rates of denitrification, dissimilatory nitrate reduction to ammonium (DNRA) and anammox were measured using 15N-NO3 tracer additions in mesocosms of undisturbed floodplain sediments originating from (1) restored and (2) disconnected sites in the Alluvial Zone National Park on the Danube River downstream of Vienna, Austria. DNRA rates were an order of magnitude lower than denitrification and neither rate was affected by changes in nitrate delivery pattern or organic matter quality. Anammox was not detected at any of the sites. Denitrification was out-competed by assimilation, which was estimated to use up to 70% of the available nitrate. Overall, denitrification was higher in the restored sites, with mean rates of 5.7 ± 2.8 mmol N m-2 h-1 compared to the disconnected site (0.6 ± 0.5 mmol N m-2 h-1). In addition, ratios of N2O : N2 were lower in the restored site indicating a more complete denitrification. Nitrate addition had neither an effect on denitrification, nor on the N2O : N2 ratio. However, DOM (dissolved organic matter) quality significantly changed the N2O : N2 ratio in both sites. Addition of riverine-derived organic matter lowered the N2O : N2 ratio in the disconnected site, whereas addition of floodplain-derived organic matter increased the N2O : N2 ratio in the restored site. These results demonstrate that increasing floodplains hydrological connection to the main river channel increases nitrogen retention and decreases nitrous oxide emissions.

 2. Connecting and disconnecting nematic disclination lines in microfluidic channels.

  Science.gov (United States)

  Agha, Hakam; Bahr, Christian

  2016-05-14

  Disclination lines in nematic liquid crystals can be used as "soft rails" for the transport of colloids or droplets through microfluidic channels [A. Sengupta, C. Bahr and S. Herminghaus, Soft Matter, 2013, 9, 7251]. In the present study we report on a method to connect and disconnect disclination lines in microfluidic channels using the interplay between anchoring, flow, and electric field. We show that the application of an electric field establishes a continuous disclination that spans across a channel region in which a disclination usually would not exist (because of different anchoring conditions), demonstrating an interruptible and reconnectable soft rail for colloidal transport.

 3. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry Johs. Høgh; Knudsen, Knud Erik Bach

  2010-01-01

  Et fordøjelighedsforsøg har vist, at energiværdien af byg og hvede steg ved fermentering. Effekten var størst ved fermentering af byg, hvor fordøjeligheden af organisk stof for enden af tyndtarmen steg statistisk sikkert med 9 %. Ved fermentering af hvede steg fordøjeligheden af organisk stof...... af vand og dels CO2-produktion og dermed tørstoftab. Anbefaling om beregning af energiværdi i fermenteret korn vil blive foretaget ud fra resultaterne af et produktionsforsøg med slagtesvin, som er under publicering. Fosforudnyttelse i fermenteret korn undersøges yderligere i et produktionsforsøg med...

 4. Housing, income support and mental health: Points of disconnection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Csiernik Rick

  2007-12-01

  Full Text Available Abstract There exists a disconnection between evolving policies in the policy arenas of mental health, housing, and income support in Canada. One of the complexities associated with analysing the intersection of these policies is that federal, provincial, and municipal level policies are involved. Canada is one of the few developed countries without a national mental health policy and because of the federal policy reforms of the 1970s, the provincial governments now oversee the process of deinstitutionalization from the hospital to the community level. During this same period the availability of affordable housing has decreased as responsibility for social housing has been transfered from the federal government to the provincial and/or municipal levels of government. Canada also stands alone in terms of being a developed nation without national housing policy instead what is considered "affordable" housing is partially dependant upon individuals' personal economic resources. As well, over the past decade rates of income supports have also been reduced. Psychiatric survivors have long been identified as being at risk for homelessness, with the disconnection existing between housing, income and mental health policies and the lack of a national policy in any of these policies areas further contributing to this risk.

 5. Disconnections Between Teacher Expectations and Student Confidence in Bioethics

  Science.gov (United States)

  Hanegan, Nikki L.; Price, Laura; Peterson, Jeremy

  2008-09-01

  This study examines how student practice of scientific argumentation using socioscientific bioethics issues affects both teacher expectations of students’ general performance and student confidence in their own work. When teachers use bioethical issues in the classroom students can gain not only biology content knowledge but also important decision-making skills. Learning bioethics through scientific argumentation gives students opportunities to express their ideas, formulate educated opinions and value others’ viewpoints. Research has shown that science teachers’ expectations of student success and knowledge directly influence student achievement and confidence levels. Our study analyzes pre-course and post-course surveys completed by students enrolled in a university level bioethics course ( n = 111) and by faculty in the College of Biology and Agriculture faculty ( n = 34) based on their perceptions of student confidence. Additionally, student data were collected from classroom observations and interviews. Data analysis showed a disconnect between faculty and students perceptions of confidence for both knowledge and the use of science argumentation. Student reports of their confidence levels regarding various bioethical issues were higher than faculty reports. A further disconnect showed up between students’ preferred learning styles and the general faculty’s common teaching methods; students learned more by practicing scientific argumentation than listening to traditional lectures. Students who completed a bioethics course that included practice in scientific argumentation, significantly increased their confidence levels. This study suggests that professors’ expectations and teaching styles influence student confidence levels in both knowledge and scientific argumentation.

 6. Disconnection of the Ascending Arousal System in Traumatic Coma

  Science.gov (United States)

  Edlow, Brian L.; Haynes, Robin L.; Takahashi, Emi; Klein, Joshua P.; Cummings, Peter; Benner, Thomas; Greer, David M.; Greenberg, Steven M.; Wu, Ona; Kinney, Hannah C.; Folkerth, Rebecca D.

  2013-01-01

  Traumatic coma is associated with disruption of axonal pathways throughout the brain but the specific pathways involved in humans are incompletely understood. In this study, we used high angular resolution diffusion imaging (HARDI) to map the connectivity of axonal pathways that mediate the 2 critical components of consciousness – arousal and awareness – in the postmortem brain of a 62-year-old woman with acute traumatic coma and in 2 control brains. HARDI tractography guided tissue sampling in the neuropathological analysis. HARDI tractography demonstrated complete disruption of white matter pathways connecting brainstem arousal nuclei to the basal forebrain and thalamic intralaminar and reticular nuclei. In contrast, hemispheric arousal pathways connecting the thalamus and basal forebrain to the cerebral cortex were only partially disrupted, as were the cortical “awareness pathways.” Neuropathologic examination, which utilized β-amyloid precursor protein and fractin immunomarkers, revealed axonal injury in the white matter of the brainstem and cerebral hemispheres that corresponded to sites of HARDI tract disruption. Axonal injury was also present within the grey matter of the hypothalamus, thalamus, basal forebrain, and cerebral cortex. We propose that traumatic coma may be a subcortical disconnection syndrome related to the disconnection of specific brainstem arousal nuclei from the thalamus and basal forebrain. PMID:23656993

 7. I feel disconnected: learning technologies in resident education.

  Science.gov (United States)

  Armstrong, April D; Jarvis-Selinger, Sandra

  2013-01-01

  With the rapid development of technology in medical education, orthopaedic educators are recognizing that the way residents learn and access information is profoundly changing. Residency programs are faced with the challenging problem that current educational methods are not designed to take full advantage of the information explosion and rapid technologic changes. This disconnection is often seen in the potentially separate approaches to education preferred by residents and orthopaedic educators. Becoming connected with residents requires understanding the possible learning technologies available and the learners' abilities, needs, and expectations. It is often assumed that approaches to strategic lifelong learning are developed by residents during their training; however, without the incorporation of technology into the learning environment, residents will not be taught the digital literacy and information management strategies that will be needed in the future. To improve learning, it is important to highlight and discuss current technologic trends in education, the possible technologic disconnection between educators and learners, the types of learning technologies available, and the potential opportunities for getting connected.

 8. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen......Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...

 9. Depressive patienters oplevelse af at modtage ECT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  Dette studie handler om, hvordan det opleves for den voksne depressive patient at gennemgå et ECT-behandlingsforløb (electroconvulsive therapy). Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan processen omkring ECT-behandlingen udspiller sig og dels at undersøge patienternes oplevelse......, reaktioner og tanker omkring ECT-behandlingen. Studiet bygger på den eksisterende viden om patienters oplevelse af ECT. Metoden er feltforskning med deltagende observation og etnografisk interview. Dette suppleres af to spørgeskemaer. Der blev inkluderet 8 patienter i undersøgelsen. Analysen udspringer af...... konstruktivistisk epistemiologisk vinkel. Ved en teoristyret analyse fremkom 2 overordnede temaer: Anspændthed og tryghed. Disse temaer blev behandlet i en procesorienteret forståelse af ECT-forløbet. Denne proces bestod af: Betingelser, interaktion og konsekvenser. Diskussionen er en kritisk diskussion af fund og...

 10. Gennemgang af den danske samfundsregulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falch, Morten

  investeringer hos en bred række af markedsaktører’1. Midlet til at opnå dette mål har været at skabe et regelsæt der gør det lettere for nye virksomheder at komme ind på det nye telemarked, og konkurrere på lige fod med TDC. Herudover, har man hjulpet de nye operatører på vej gennem en såkaldt asymmetrisk...

 11. Rekruttering og fastholdelse af seniorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luccat, Dorte

  Denne undersøgelse har til formål at afdække holdninger, praksis, barrierer og muligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af seniorer. Undersøgelsen er baseret på 19 kvalitative interviews med henholdsvis tillidsrepræsentanter og personaleledere på 13 forskellige arbejdspladser. De...... udvalgte arbejdspladser repræsenterer såvel den offentlige som den private sektor samt større (mindst 50 ansatte) og mindre (under 50 ansatte) arbejdspladser. Vi har endvidere besøgt virksomheder, der henholdsvis har og ikke har seniorer ansat, for at indsamle information om holdninger og praksis fra flere...

 12. Bekæmpelse af elmesyge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Iben Margrete; Kristoffersen, Palle; Ravn, Hans Peter

  2004-01-01

  Elmesygen kom til Danmark i 1970’erne. Efter 1985 er udbredelsen gået stærkt, og elmesygen har været katastrofal for bestanden af bytræer og træer i landskabet. Bekæmpelse består fortrinsvis af sanering, dvs. fjernelse af syge og billeangrebne træer inden 1. maj....

 13. Offentliggørelse af kursrelevante oplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, særligt på baggrund af EU-Domstolens dom af 28. juni 2012 i C-19/11, Daimler AG, hvilken betydning en række mellemliggende trin, der fører frem til en kursrelevant og offentliggørelsespligtig begivenhed, har for tidspunktet for indtrædelsen af pligten til offentliggørelse. De...

 14. Konceptuelt design og udvikling af Intergomus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, P.; Pedersen, T.; Stendal, Karsten

  1999-01-01

  Denne rapport gennemgår udviklingsforløbet af et træningsapparat til genoptræning af læderede fingre. Rapporten omhandler kun den mekaniske del af udstyret. Opgaven er blevet løst i samarbejde med Ergoterapien på Køge Amtssygehus, Procare, Centret forAvanceret Teknologi og flere afdelinger på RIS...

 15. Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Vibeke; Borum, Mette Kit; Dynes Møller, Kirsten

  2017-01-01

  Der findes ingen eksakte tal for forekomsten af fødevareallergi i den danske befolkning. Den kumulerede forekomst af fødevareallergi hos børn i de første tre leveår skønnes at være på 7-8 %, hvoraf hovedparten vokser sig fra det. Punktprævalensen af diagnosticeret fødevareallergi hos voksne er 3 ...

 16. NIR: optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, T.; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 17. Evaluering af FIU`s akademiuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Agnete Meldgaard; Nielsen, Kurt Aagaard

  I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering......I rapporten præsenteres en empirisk evaluerinf af to nye uddannelser i FIUs regi. I forlængelse af evalueringen præsenteres en forskningsmæssig analyse a uddannelsernes rolle i fagbevægelsens modernisering...

 18. Didaktisk design af et pervasive learning game

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oldenskov, Joakim; Westergren, Jens; Frank, Anders Bredahl

  2010-01-01

  Projektet er et studie i det teoretiske grundlag for, og en empirisk undersøgelse, af en prototype for et didaktisk design af et pervasive learning game. Der arbejdes overordnet med udviklingen af et didaktisk design af et læringsspil som kombinerer mobile teknologier, det fysiske rum og eleverne...... game med en analyse af legen og motivationen iboende spillet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres forskellige tilgange til læring og pervasive games, som alle repræsenterer et socialkonstruktivistisk syn på læring. Det didaktiske design danner grundlag for et prototypedesign af et...... funktionalitet som en del af undervisningen. Det er afgørende at teknologien er pålidelig og er let at gå til, da det er kernefunktionen i denne type af spil. Legens rolle er vigtig for motivationen, men må ikke overtage de formelle krav til den undervisning, som spillet er del af. Det var entydigt omkring...

 19. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 20. Snit af målinger: VK afhængig af DF og NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007......ANALYSE: Ekstra Risbjerg-snit af meningsmålinger grundet fortsat valgrummel - VK-regeringen vil blive afhængig af både DF og NA. Udgivelsesdato: 21. august 2007...

 1. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 2. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 3. Pilotprojekt - In situ test af stimuleret aerob nedbrydning til oprensning af pesticidpunktkilder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsitonaki, Katerina; Roost, Sandra; Larsen, Lars

  Denne rapport omhandler et pilotforsøg i felten, hvor det er undersøgt, hvorvidt aerob nedbrydning af phenoxysyre-pesticider kan stimuleres ved tilsætning af ilt suppleret med tilsætning af specifikke pesticidnedbrydende bakterier. Forsøget er udført på en forurenet lokalitet, Skelstofte, hvor der...

 4. Midler til lindring af mundtørhed og stimulation af spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge; Jensen, Allan Bardow

  2013-01-01

  effekt. I relation til risikoen for at udvikle caries, der er forhøjet hos den mundtørre patient, er det dog væsentligt at anbefale produkter uden sukker. Ligesom produktets indhold af syre og dermed det erosive potentiale er af betydning i forhold til udviklingen af dentale erosioner. Systemisk...

 5. Fluorerede stoffer i mademballage af pap og papir

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, Xenia; Cederberg, Tommy Licht; Jensen, Lisbeth Krüger

  andre typer af madbokse. Prøverne er blevet analyseret for flere forskellige typer af fluorerede stoffer, der anvendes til at imprægnere disse typer af emballager, så de ikke suger fedt eller vand. I ingen af prøverne er der fundet indhold af fluorerede stoffer, der overstiger analysemetodens...

 6. AN AGENT BASED TRANSACTION PROCESSING SCHEME FOR DISCONNECTED MOBILE NODES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.L. Walter Jeyakumar

  2010-12-01

  Full Text Available We present a mobile transaction framework in which mobile users can share data which is stored in the cache of a mobile agent. This mobile agent is a special mobile node which coordinates the sharing process. The proposed framework allows mobile affiliation work groups to be formed dynamically with a mobile agent and mobile hosts. Using short range wireless communication technology, mobile users can simultaneously access the data from the cache of the mobile agent. The data Access Manager module at the mobile agent enforces concurrency control using cache invalidation technique. This model supports disconnected mobile computing allowing mobile agent to move along with the Mobile Hosts. The proposed Transaction frame work has been simulated in Java 2 and performance of this scheme is compared with existing frame works.

 7. TANGIBLE ASSETS IN TERMS OF DISCONNECTION BETWEEN ACCOUNTING AND TAXATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana GURĂU

  2017-05-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to make a summary of the accounting and tax provisions of the tangible assets, regarding the current trend of disconnection between tax and accounting. Also, we are going to put together both tax and accounting provisions and we highlight which are the necessary and compulsory tax documents for fixed assets. In taxation, the principle "guilty until proven innocent" is applyng. That means that responsibility to know the Fiscal Code is an obligation "sine qua non" for taxpayers. Thus, there is in low the principle that "no one can excuse invoking ignorance of the law" ("Nemo censetur ignore legem". Based on these considerations, we found it necessary to make a summary of the fiscal obligations that have economic entities on fixed assets. This synthesis can provide to a company a basis for strong arguments in discussions with tax authorities that can prevent an aggressive approach of them.

 8. A Growing Disconnection From Nature Is Evident in Cultural Products.

  Science.gov (United States)

  Kesebir, Selin; Kesebir, Pelin

  2017-03-01

  Human connection with nature is widely believed to be in decline even though empirical evidence is scarce on the magnitude and historical pattern of the change. Studying works of popular culture in English throughout the 20th century and later, we have documented a cultural shift away from nature that begins in the 1950s. Since then, references to nature have been decreasing steadily in fiction books, song lyrics, and film storylines, whereas references to the human-made environment have not. The observed temporal pattern is consistent with the explanatory role of increased virtual and indoors recreation options (e.g., television, video games) in the disconnect from nature, and it is inconsistent with a pure urbanization account. These findings are cause for concern, not only because they imply foregone physical and psychological benefits from engagement with nature, but also because cultural products are agents of socialization that can evoke curiosity, respect, and concern for the natural world.

 9. Information jet: Handling noisy big data from weakly disconnected network

  Science.gov (United States)

  Aurongzeb, Deeder

  Sudden aggregation (information jet) of large amount of data is ubiquitous around connected social networks, driven by sudden interacting and non-interacting events, network security threat attacks, online sales channel etc. Clustering of information jet based on time series analysis and graph theory is not new but little work is done to connect them with particle jet statistics. We show pre-clustering based on context can element soft network or network of information which is critical to minimize time to calculate results from noisy big data. We show difference between, stochastic gradient boosting and time series-graph clustering. For disconnected higher dimensional information jet, we use Kallenberg representation theorem (Kallenberg, 2005, arXiv:1401.1137) to identify and eliminate jet similarities from dense or sparse graph.

 10. A connection-disconnection device for the nuclear reactor control rods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drean, H.; Breant, C.

  1992-01-01

  An automatic and relatively light system is developed to connect and disconnect the control rods in a nuclear reactor; it is designed to apply, in a controlled manner, constraints on the rods and to detect a possible misalignment of the connection-disconnection means in the corresponding butt

 11. 24 CFR 3280.804 - Disconnecting means and branch-circuit protective equipment.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ...-2005, National Electrical Code, concerning identification of each disconnecting means and each service... multiple receptacle shall be acceptable when connected to a 20-ampere laundry circuit. (i) When circuit... the blank space. (k) When a home is provided with installed service equipment, a single disconnecting...

 12. Circuit reliability boosted by soldering pins of disconnect plugs to sockets

  Science.gov (United States)

  Pierce, W. B.

  1964-01-01

  Where disconnect pins must be used for wiring and testing a circuit, improved system reliability is obtained by making a permanent joint between pins and sockets of the disconnect plug. After the circuit has been tested, contact points may be fused through soldering, brazing, or welding.

 13. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 14. Optimalt design af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.; Engelund, Erling; Juhl, Hans Jørn

  1993-01-01

  Udformningen af fødevarer opfattes som et designproblem, det består i at omsætte markedskrav, belyst gennem markedsanalyser, til egenskaber ved de fremstillede produkter under hensyntagen til de dermed forbundne omkostninger. Denne oversættelse af forbrugerønsker antages at kunne ske effektivt ge...

 15. Prioriteringer af efterretninger i kampen mod terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Galasz

  2015-01-01

  Efterretningstjenesterne indsamler stadig flere informationer i forsøget på at opdage og imødegå terrorister. Men mængden af informationer gør det ikke nødvendigvis lettere at forudsige terrorhandlinger. Efterretningstjenesterne bør derfor prioritere bearbejdning af oplysningerne højere, end de g...

 16. En bid af ældres hverdagsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Karen Marie; Top Christensen, Boye

  2000-01-01

  Undersøgelsen har udforsket hjemmeboende ældres egen forståelse og oplevelse af måltiddsaktiviteters betydning, og hvilke behov aktiviteterne dækker hos de ældre. Aktiviteterne har betydninger der knytter sig til maden men aktiviteterne har også betydninger i sig selv. Undersøgelsen er en af fler...

 17. Lokal integration af førtidspensionister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Joannes; Lindstrøm, Maia

  Denne rapport kortlægger livsvilkårene for en bred gruppe af førtidspensionister med fokus på deres hverdag og de vilkår, som omgiver dem. Derudover identificerer rapporten en gruppe af førtidspensionister, der selv ønsker mere social interaktion og indhold i hverdagen. Undersøgelsen viser, at de...

 18. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 19. Udvikling af pille-doserings teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brændgaard, Rikke; Churchill, Inge-Lise; Bolvig Poulsen, Søren

  2015-01-01

  Lab. X har i samarbejde med Brønderslev Kommune og Firmaet LT Automation i et idegenereringsforløb omhandlende viden om "pillens vej", indhentet viden om udfordringer og barrierer i forbindelse med udlevering af medicin fra apoteket til den afslutningsvis indtages af borgeren. Formålet med unders...

 20. Revisionsklienters anvendelse af serviceleverandører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjersgaard, Lisbeth; Kiertzner, Lars

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer det overordnede indhold af den ajourførte ISA 402 om revisionsmæssige overvejelser ved revision af regnskaber for virk somheder, der anvender service-leverandører. Artiklen er opbygget efter de tre grundlæggende elementer i revisionsprocessen - planlægning, udførelse og rappo...

 1. Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Klaus; Jørgensen, Christian Helms; Koudahl, Peter

  2013-01-01

  Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser (EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med stor...

 2. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 3. Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Andersen, Hans Skifter

  Anvisningen gennemgår detaljeret hvordan man gennemfører analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger som led i udarbejdelsen af det teknisk-økonomiske grundlag for beslutninger om energibesparende investeringer. Anvisningen indeholder blandt andet en række enkle skemaer, der kan lette og syste...

 4. Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stine Ejsing-Duun

  2016-01-01

  Full Text Available I denne artikel undersøger vi potentialerne for at lære matematik gennem programmering af robotter. Vi foreslår en model med tre indbyrdes afhængige læringspotentialer, som programmering fordrer. Det omfatter elevens evne til at; (1 tænke i algoritmer, (2 producere viden og artefakter gennem brug af matematik og (3 foretage abstraktion og indkapsling. Programmering er blevet en del af grundskolens læringsmål i flere lande. I Danmark er programmering et læringsmål i forenklede fælles mål for Fysik/Kemi og desuden en del af den nationale undervisningsvejledning for matematik. En analyse af potentialerne i at anvende programmering i forbindelse med disse fag er derfor væsentlig. I denne artikel fokuserer vi på samspillet mellem matematik og programmering gennem litteraturstudier og analyse af empiriske situationer fra undervisning i programmering af LEGO Mindstorms. Teoretisk anvendes den instrumentelle tilgang til teknologi i matematikundervisning. Analysen viser en række måder, hvorpå didaktisk opmærksomhed på epistemisk forhandling kan understøtte læring af matematik gennem programmering.

 5. Professionel udvikling af naturfagslærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Lars Brian

  2016-01-01

  & Hollingsworth, 2002) som model for tænkning omkring TPD, samt anvende en mange-lags evalueringsoptik i overensstemmelse med Guskey (2002). Den eksisterende viden om, hvad der skal til for at professionelle udviklingsaktiviteter får virkning opsummeres som afsæt for en drøftelse af TPD-design. Endelig...

 6. Sproget afhænger af stedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monka, Malene

  2014-01-01

  I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre j...

 7. Måling af virksomheders administrative byrder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."......Selskabsstyrelsen har offentliggjort rapporten: "Rapport om måling af virksomhedernes administrative byrder ved årsregnskabsloven og rapport om revisionshonorar for B-virksomheder."...

 8. Måling af stress hos mink

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmkvist, Jens

  2010-01-01

  Sammendrag Stress indgår som et element ved vurdering af dyrevelfærd. Endvidere kan stress mål anvendes i undersøgelser, hvor forskellige typer af avl, burmiljø og pasning af mink sammenlignes. Men hvad er stress egentlig og hvordan måles det? Er unormal adfærd koblet til stress hos mink? På...... temadagen præsenteres nye resultater og metoder til at vurdere stress hos mink. I en metode måles koncentrationen af nedbrydningsprodukter af hormonet cortisol i gødning fra mink. Der er en række fordele ved denne metode, frem for blodprøvetagning. Forsøg viste, at hovedparten af cortisol udskilles i fæces...... (83 %) frem for i urin (17 %), samt at omsætningen af radioaktivt mærket cortisol ikke er forskellig mellem mink med hhv. lav og høj forekomst af stereotypi. Denne viden kan bruges til bedre at forstå koblingen f.eks. unormal adfærd og stress hos mink....

 9. Beskrivelse og modellering af produktionssystemer, Tulip

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  1997-01-01

  produktionssystemer til brug ved optimering af drift og planlægning/udvikling af nye produktionssystemer. For at opnå et nødvendigt informationsgrundlag udføres projektet i samarbejde med udvalgte virksomheder.Rapporten er udført i samarbejde med Tulip International A/S i Vejle, hvor den del, der omfatter...

 10. Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke

  Rapporten beskriver tre forsøg med 3D-visualisering i forbindelse med konkurrencer vedrørende udbygning af Roskilde Universitetscenter. Første forsøg var en metode til hurtigt at skabe en række digitale modeller i højt abstraktionsniveau. Forsøget resulterede i 15 små animationer, der blev benyttet...... af dommerkomiteen til volumenstudier af bygningskonkurrencens indsendte forslag. Andet forsøg var afprøvning af et modelleringsarbejde i lavere abstraktionsniveau, som resulterede i en animation af vinderprojektet. I sidste forsøg blev de praktiske erfaringer fra de to første forsøg implementeret hos...

 11. Evaluering af en sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Streym, Súsanna við

  2008-01-01

  den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved hjælp af Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) ved baseline og efter der minimum var gået 10 uger. Genindlæggelseshyppigheden og gennemsnitsindlæggelsestiden, blev målt ved at sammenligne alle førstegangsindlæggelser fra 1. marts 2006 til...... tilbuddet om fysisk træning, ville have taget imod det (n=18). Konklusion: Den helbredsrelaterede livskvalitet var signifikant forbedret efter opfølgende undersøgelse. Dog kan dette studie ikke påvise, eksakt hvilke interventioner der har haft indflydelse på forbedringen. Der er ingen forskel på...

 12. Accident of Large-scale Wind Turbines Disconnecting from Power Grid and Its Protection

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2012-01-01

  There were many accidents of large-scale wind turbines disconnecting from power grid in 2011. As single- phase-to-ground fault cannot be correctly detected, single-phase-to-ground fault evolved to phase-to-phase fault. Phase-to-phase fault was isolated slowly, thus leading to low voltage. And wind turbines without enough low voltage ride-through capacity had to be disconnected from the grid. After some wind turbines being disconnected from the grid, overvoltage caused by reactive power surplus made more wind turbines disconnect from the grid. Based on the accident analysis, this paper presents solutions to above problems, including travelling waves based single-phase-to-ground protection, adaptive low voltage protection, integrated protection and control, and high impedance fault detection. The solutions lay foundations in theory and technology to prevent large-scale wind turbines disconnecting from the operating power grid.

 13. Om Hegels opfattelse af Gorgias, set på baggrund af tidligere filosofihistorikeres fremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2010-01-01

  En undersøgelse af Hegels tolkning af sofisten Gorgias giver anledning til at se på receptionen af sofisterne hos notable filosofihistorikere i det 18. århundrede. En sådan undersøgelse viser, at Hegel har en original og velvillig tolkning af sofisterne koncentreret omkring begrebet Bildung og det...... at give grunde for noget. Hegels udlægning af Gorgias bygger på hans tolkning af eleaterne, især af Zenon. Når Hegel har en særlig tolkning af eleaterne, skyldes det hans egne mangeårige filosofiske bestræbelser, og en identificering af en særlig, immanent objektiv dialektik hos Zenon, som han finder......, at Gorgias fører videre. Hegels filosofiske forståelse er tilstrækkelig udviklet til at kunne knytte positive kommentarer til alle dele af diskussionen i Gorgias' ræsonnement Om det ikkeværende, eller Om naturen. Det lykkes dog bedst i forhold til de to første af Gorgias' tre underteser. I hegelsk perspektiv...

 14. Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Claus Suldrup; Ivarsson, Anders; Schramm, Jesper

  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler. Undersøgelsen, som er udført af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Mekanisk Teknologi, er en del af et større projekt, som er finansieret af Trafikstyrelsens (tidligere Fær...... Færdselsstyrelsen) tilskudsordning til forsøg med biodiesel. Projektet har været administreret af Odense Kommune....

 15. Temporal disconnectivity of the energy landscape in glassy systems

  Science.gov (United States)

  Lempesis, Nikolaos; Boulougouris, Georgios C.; Theodorou, Doros N.

  2013-03-01

  An alternative graphical representation of the potential energy landscape (PEL) has been developed and applied to a binary Lennard-Jones glassy system, providing insight into the unique topology of the system's potential energy hypersurface. With the help of this representation one is able to monitor the different explored basins of the PEL, as well as how - and mainly when - subsets of basins communicate with each other via transitions in such a way that details of the prior temporal history have been erased, i.e., local equilibration between the basins in each subset has been achieved. In this way, apart from detailed information about the structure of the PEL, the system's temporal evolution on the PEL is described. In order to gather all necessary information about the identities of two or more basins that are connected with each other, we consider two different approaches. The first one is based on consideration of the time needed for two basins to mutually equilibrate their populations according to the transition rate between them, in the absence of any effect induced by the rest of the landscape. The second approach is based on an analytical solution of the master equation that explicitly takes into account the entire explored landscape. It is shown that both approaches lead to the same result concerning the topology of the PEL and dynamical evolution on it. Moreover, a "temporal disconnectivity graph" is introduced to represent a lumped system stemming from the initial one. The lumped system is obtained via a specially designed algorithm [N. Lempesis, D. G. Tsalikis, G. C. Boulougouris, and D. N. Theodorou, J. Chem. Phys. 135, 204507 (2011), 10.1063/1.3663207]. The temporal disconnectivity graph provides useful information about both the lumped and the initial systems, including the definition of "metabasins" as collections of basins that communicate with each other via transitions that are fast relative to the observation time. Finally, the two examined

 16. Typebestemmelse af de danske M. bovis stammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  Mycoplasma bovis er en af de mest betydningsfulde mykoplasma i kvægbruget på verdensplan. Bakterien findes oftest i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse, men andre kliniske manifestationer kan også forekomme. Der findes ikke præcise, nyere beregninger over konsekvenser af M. bovis...... relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala. M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis. I de følgende årtier blev bakterien isoleret...... sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods af en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne, blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af alvorlige udbrud af især ledbetændelse, men...

 17. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 18. Rapid Separation of Disconnected Triangle Meshes Based on Graph Traversal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ji, S J; Wang, Y

  2006-01-01

  In recent year, The STL file become a de facto standard on the file presentation in CAD/CAM, computer graph and reverse engineering. When point cloud which is obtained by scanning object body using optical instrument is used to reconstruct an original model, the points cloud is presented by the STL file. Usually, datum of several separated and relative objects are stored in a single STL file, when such a file is operated by a computer, the datum in the file is firstly separated and then each element of every triangle pitch on the triangle mesh is traversed and visited and is calculated. The problem is analyzed and studied by many experts, but there is still a lack of a simple and quick algorithm. An algorithm which uses graph traversal to traverse each element of the triangle meshes and separate several disconnected triangle meshes is presented by the paper, the searching and calculating speed of the data on the triangle meshes is enhanced, memory size of the computer is reduced, complexity of the data structure is simplified and powerful guarantee is made for the next process by using this algorithm

 19. Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtning og gødskning af § 3-beskyttede naturarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Morten Tune; Bak, Jesper Leth; Bladt, Jesper Stentoft

  2012-01-01

  Det er overvejende de ferske enge, der gødskes og sprøjtes, hvorimod dette kun undtagelsesvist er konstateret på andre naturtyper som overdrev og heder m.m. De ferske enge er samtidig den mest udbredte § 3-naturtype. Behandling i form af gødskning og sprøjtning foregår anslået på op til 20 % af a...

 20. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Mads; Grøn, Dorte Marie Frilund; Alon, Nevo

  2013-01-01

  Projektet klarlægger nødvendigheden for, og muligheder i, en struktureret og konsekvent planlægning ved anvendelsen af BIM i relation til projektering, udførelse og drift af byggeri. Der er udarbejdet et planlægningsværktøj, der muliggør en sådan planlægning. Samtidig kortlægges de nødvendige data......, der kan udtrækkes af en BIM model ved gennemførelsen af en LCA simulering. Projektet afsluttes med en præsentation af en udviklet demonstratorapplikation til gennemførelse af LCA simuleringer koblet med BIM modellen....

 1. Air Emissions/IGD: EF_AFS

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — EF_AFS is a subset of facilities from FRS_INTEREST and FRS_FACILITY_SITE which are updated on a monthly basis as part of the Locational Reference Tables (LRT)...

 2. Crowdings betydning for antallet af tvangsfikseringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Jesper; Nielsen, Lea Marie; Hæssum, Birte

  2017-01-01

  I denne artikel vil vi beskrive et par af resultaterne fra forskningsprojektet ”Mechanical restraint. Preventive Factors in Theory and Practice” samt et eksempel fra praksis om crowdings betydning for hvor meget der bliver tvangsfikseret....

 3. Kortlægning af Hadforbrydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drud Jensen, Mads Ted; Kromand, Rolf; Birgit, Lindsnæs

  Kortlægning af hadforbrydelser baserer sig på selvrapporteret udsathed for kriminalitet samt e-survey gennemført blandt minoritetsgrupper, der antages at være særlig udsat for hadforbrydelser....

 4. Danskernes brug af business case og gevinstrealisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ernst, Martin

  2013-01-01

  Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke.......Business case og gevinstrealisering har længe været faste begreber, når man taler effektivisering, implementering af strategi etc. Mange bruger det, flere brugere det delvist, og nogle bruger det slet ikke....

 5. Selskaberne er en del af staten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hein Jessen, Mathias

  2016-01-01

  Lækket af Panama Papers fremhæver endnu engang den paradoksale rolle, ikke mindst multinationale selskaber spiller i politik og økonomi: De er både skabt af staten, og fremstår stadig som uden for og i opposition til staten. Hvis vi vil gøre noget ved problemet, må vi forstå, hvordan stat og...

 6. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 7. Omrids af en trækultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rauff Greisen, Johannes

  2007-01-01

  høje prioritering af de fysiske rammer kan aflæses i de store linjer såvel som i de redelige detaljer. Artiklens spørgsmål er, hvorledes håndværkstraditionens kvaliteter og kerne kan overleveres til det moderne byggeri, der også i Vorarlberg i stigende grad præges af industrialiseringen, samt i hvilke...

 8. Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flørnæs, Maria L. Topholm; Lund, Mette; Kortegaard, Hanne Ellen

  2007-01-01

  I dette studie er omfanget af tandrelaterede sygdomme heriblandt parodontitis og feline odontoklastiske resorptions læsioner (FORL) blandt 19 perserkatte (heraf 2 exotics) på 3 til 9 år undersøgt både klinisk og radiografisk. Ingen af kattene havde tidligere fået renset tænder i anæstesi. Alle ka...

 9. Blended Learning Analytics Model for Evaluation (BLAME). Et case-studie af universitetsunderviseres brug af Blackboard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Musaeus, Peter; Bennedsen, Andreas Brændstrup; Hansen, Janne Saltoft

  2015-01-01

  I denne artikel vil vi præsentere en strategi til inddragelse af læringsanalytik (learning analytics) ved evaluering af universitetsunderviseres brug af et nyt LMS på Aarhus Universitet: Blackboard. Vi diskuterer en model (BLAME: Blended Learning Analytics Model of Evaluation) for, hvordan...... kategorisering af kurser og data om læringsanalytik indsamlet på Blackboard kan integreres. Endvidere belyser vi, hvilke implikationer en sådan læringsanalytik kan have for blended learning ved at analysere to forskellige uddannelses-cases/illustrationer. Dernæst diskuterer vi pædagogisk udvikling i forbindelse...

 10. Kontrol af konventionelle våben i Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmann, Rune; Kierulf, John; Pradhan-Blach, Flemming

  Rapporten indledes med en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE), som blev iværksat af NATO og det tidligere Warszawapagten i 1973. Traktaten fastsætter et loft for antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleripje...

 11. Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pihl, S.; Laubek, B.

  1999-01-01

  Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af he...

 12. Erfaringer fra nedrivning af boligblok i Rødbyhavn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Søren Skibstrup; Hansen, Klaus; Krogh, Hanne

  Denne meddelelse indeholder en beskrivelse af nedrivningen af et betonelementbyggeri. Der er foretaget en registrering af energiforbrug i forbindelse med nedrivningen og bortskaffelsen samt en registrering af de miljøbelastende stoffer i bygningsaffaldet. Inden bebyggelsen blev revet ned, blev de...

 13. Kommentarer til love og ændringer af love

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 14. DVD anmeldelse - En Verden af Lyd og Musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Anmeldelse af DVD-udgivelse af Claus Bang (2005): En Verden af Lyd og Musik. Musikterapi for døve, hørehæmmede og multihandicappede børn og unge. Al tale med undertekst eller tegnsprogstolkning. DVD-boks med 3 stk. dobbeltlag DVD beregnet til afspilning på PC. Udgivet af Musikterapi-foreningen En...

 15. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 16. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 17. Miljørigtig ombygning af Mallinggård

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om den byggetekniske anvendelse af alternativ isolering ved en ombygning af Mallinggårds lade til undervisningslokaler, udarbejdet af Bent Møller fra Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 18. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 19. Selektiv avl af racehunde og -katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Meyer, Iben Helene Coakley; Fredholm, Merete

  2014-01-01

  Dette kapitel ser nærmere på de velfærdsmæssige problemstillinger, der opstår som følge af måden, hvorpå racehunde og -katte påvirkes gennem selektiv avl. Først beskrives, hvordan avlen af racehunde og -katte er organiseret. Dernæst gøres der rede for de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser heraf....... Selektiv avl af hunde og katte tjener til at vedligeholde en stor racemæssig diversitet. De racemæssige forskelle gør det muligt for mennesker at vælge især hunde, der har nogle egenskaber, som passer til individuelle behov og ønsker. Desværre er der også en række bivirkninger for de pågældende dyrs...... problemer, som knytter sig til selektiv avl af racehunde og -katte, gennemgås og diskuteres mulige praktiske tiltag, som kan trække udviklingen i retning af at reducere forekomsten af disse problemer....

 20. Pædagogisk brug af test

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenbo, Sven Erik; Allerup, Peter; Andersen, Hanne Leth

  Publikationen er resultatet af et systematisk review foretaget i regi af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Reviewets grundspørgsmål er: Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag i klasser...... med almindelige elever? Spørgsmålet vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd? Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede brug af testdata...... i klasser med almindelige elever forbedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne oplever et medejerskab for. Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd har...

 1. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 2. The Level of Automation in Emergency Quick Disconnect Decision Making

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imset Marius

  2018-02-01

  Full Text Available As a key measure for safety and environmental protection during offshore well operations, drill rigs are equipped with Emergency Quick Disconnect (EQD systems. However, an EQD operation is in itself considered a risky operation with a major economic impact. For this reason, it is of great importance to aid the operators in their assessment of the situation at all times, and help them make the best decisions. However, despite the availability of such systems, accidents do happen. This demonstrates the vulnerability of our human decision-making capabilities in extremely stressful situations. One way of improving the overall human-system performance with respect to EQD is to increase the level and quality of the automation and decision support systems. Although there is plenty of evidence that automated systems have weaknesses, there is also evidence that advanced software systems outperform humans in complex decision-making. The major challenge is to make sure that EQD is performed when necessary, but there is also a need to decrease the number of false EQDs. This paper applies an existing framework for levels of automation in order to explore the critical decision process leading to an EQD. We provide an overview of the benefits and drawbacks of existing automation and decision support systems vs. manual human decision-making. Data are collected from interviews of offshore users, suppliers, and oil companies, as well as from formal operational procedures. Findings are discussed using an established framework for the level of automation. Our conclusion is that there is an appropriate level of automation in critical situations related to the loss of the position of the drill rig, and that there is the promising potential to increase the autonomy level in a mid- and long-term situation assessment.

 3. Disconnected-Sea Quarks Contribution to Nucleon Electromagnetic Form Factors

  Science.gov (United States)

  Sufian, Raza Sabbir

  We present comprehensive analysis of the light and strange disconnected-sea quarks contribution to the nucleon electric and magnetic form factors. The lattice QCD estimates of strange quark magnetic moment GsM (0) = -0.064(14)(09) microN and the mean squared charge radius E = -0.0043(16)(14) fm2 are more precise than any existing experimental measurements and other lattice calculations. The lattice QCD calculation includes ensembles across several lattice volumes and lattice spacings with one of the ensembles at the physical pion mass. We have performed a simultaneous chiral, infinite volume, and continuum extrapolation in a global fit to calculate results in the continuum limit. We find that the combined light-sea and strange quarks contribution to the nucleon magnetic moment is -0.022(11)(09) microN and to the nucleon mean square charge radius is -0.019(05)(05) fm 2. The most important outcome of this lattice QCD calculation is that while the combined light-sea and strange quarks contribution to the nucleon magnetic moment is small at about 1%, a negative 2.5(9)% contribution to the proton charge radius and a relatively larger positive 16.3(6.1)% contribution to the neutron charge radius come from the sea quarks in the nucleon. For the first time, by performing global fits, we also give predictions of the light-sea and strange quarks contributions to the nucleon electric and magnetic form factors at the physical point and in the continuum and infinite volume limits in the momentum transfer range of 0 ≤ Q2 ≤ 0.5 GeV2.

 4. Biotransformering af pyren i havbørsteormen Nereis virens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anne; Giessing, Anders; Juul Rasmussen, Lene

  føden og ved overførsel over epithelet. Graden af systemisk akkumulering af PAHer afhænger af optaget men ligeledes af effektiviteten af biotransformering i den pågældende organisme. N. virens er kendt for effektivt at biotransformere PAHer. I nærværende undersøgelse blev biotransformering undersøgt med......-glucuronid er den fase II metabolit der primært produceres ved biotransformering af pyren. Dette indikerer at de vigtigste enzymer i biotransformering af pyren i N. virens er CYP enzymer og glucuronosyl transferase enzymer....

 5. Digital innovation af folkeskolernes åbenhed og sammenlignelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann; Henriksen, Helle Zinner; Agger Nielsen, Jeppe

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en normativ model (Public Sector Process Rebuilding, PPR), som kan indfange, hvor innovativt offentlige organisationer anvender digitale løsninger. Optag af digital innovation anskues ofte i litteraturen binært – enten er innovationen anskaffet eller ikke anskaffet. Vores...... argument er imidlertid, at optag af digitale innovationer kan gradbøjes. Vores sigte er derfor at få fokus væk fra anskaffelse og mere i retning af udnyttelse af digitaliseringen med henblik på at skabe forbedring af kerneydelserne og gavne slutbrugerne. Med empirisk afsæt i danske folkeskolers tolkning af...

 6. Just-in-Time og Lean Manufacturing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U.

  2004-01-01

  Filosofi, principper og teknikker i JIT. Princip i Kanban-styring og dimensionering af et Kanban-system. Lean Thinking og Value Stream Mapping.......Filosofi, principper og teknikker i JIT. Princip i Kanban-styring og dimensionering af et Kanban-system. Lean Thinking og Value Stream Mapping....

 7. Privacy og selvbeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosengaard, Hans Ulrik

  2015-01-01

  En beskrivelse af feltet for forskning i Privacy med særligt henblik på privacys betydning for muligheden for at styre sin egen selvbeskrivelse......En beskrivelse af feltet for forskning i Privacy med særligt henblik på privacys betydning for muligheden for at styre sin egen selvbeskrivelse...

 8. The nation and the Revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Jan

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i begreberne magt, diskurs og interpellation og i en analyse af det cubanske styres historie og historiografier analyseres hvordan diskursen interpellerer og påvirker subjektet i Cuba.......Med udgangspunkt i begreberne magt, diskurs og interpellation og i en analyse af det cubanske styres historie og historiografier analyseres hvordan diskursen interpellerer og påvirker subjektet i Cuba....

 9. Animation - bringing motion into mathematics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Ved at bruge et i animationssammenhænge meget primitivt program som Excel peger artiklen på, hvorledes matematiske formler kan bruges til at styre animationer af geometriske figurer.......Ved at bruge et i animationssammenhænge meget primitivt program som Excel peger artiklen på, hvorledes matematiske formler kan bruges til at styre animationer af geometriske figurer....

 10. Historical evidence for nature disconnection in a 70-year time series of Disney animated films.

  Science.gov (United States)

  Prévot-Julliard, Anne-Caroline; Julliard, Romain; Clayton, Susan

  2015-08-01

  The assumed ongoing disconnection between humans and nature in Western societies represents a profoundly challenging conservation issue. Here, we demonstrate one manifestation of this nature disconnection, via an examination of the representation of natural settings in a 70-year time series of Disney animated films. We found that natural settings are increasingly less present as a representation of outdoor environments in these films. Moreover, these drawn natural settings tend to be more and more human controlled and are less and less complex in terms of the biodiversity they depict. These results demonstrate the increasing nature disconnection of the filmmaking teams, which we consider as a proxy of the Western relation to nature. Additionally, because nature experience of children is partly based on movies, the depleted representation of biodiversity in outdoor environments of Disney films may amplify the current disconnection from nature for children. This reduction in exposure to nature may hinder the implementation of biodiversity conservation measures. © The Author(s) 2014.

 11. Implementering af accountability - en udfordring for den pædagogiske profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørk, Brian

  2014-01-01

  dagtilbudområdet på. En styring, der kan identificeres som en accountability-politik, hvor det pædagogiske personale ansvarliggøres og stilles til regnskab for deres præstationer i arbejdet med udsatte børn. Fokus rettes blandt andet på de vanskeligheder og konsekvenser, der opstår hos ”gulvpædagoger” i...

 12. The regulation and reporting of faults and disconnections in Scandinavia. Demands, organization and contents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mogstad, Olve; Jensen, Morten Moeller; Eklund, Tony; Rehngren, Lars; Tapper; Matz

  2003-04-01

  The report shows how the faults and disconnections are being reported in the Nordic countries and emphasises on the distribution network. The registrations systems are compared at a higher level. The results show several differences. Norway is alone in focussing on undelivered energy and the costs connected to this. Denmark has a thorough registration of faults in components. Common to Norway, Denmark and Finland is the reporting of disconnections at the report point level (distribution transformers or delivery point to the customer in the high voltage network) while Sweden reports this at the end user level. In Finland all disconnections are reported, in Denmark disconnections with duration of more than 1 min. while in Sweden and Norway disconnections with duration of more than 3 min. are reported. In Finland there is little focus on a national statistics for faults and failure causes in components. In Denmark all reporting is voluntary while in Norway only a failure statistics for high voltage distribution networks is voluntary. In Sweden and Finland a limited disconnection reporting is compulsory and the failure registration voluntary. Various statistics for the period of 1991 to 2001 is presented

 13. International fragmentation af produktionen og vertikal disintegration af styringsformer i produktionskæderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Refslund, Bjarke

  Stigende international økonomisk integration har betydet en stigende fragmentering af produktionen, hvor store dele udføres i forskellige lande. Dertil kommer en stigende disintegration af vertikale styringsformer i produktions-værdikæder (Global Value Chains). Dette konferencepaper diskutere...

 14. For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/Ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gyldenkærne, Steen; Greve, Mogens Humlekrog

  Sammenfatning: Rapporten beskriver hvordan man kan beregne ændringen i drivhusgasemissionen ved omlægning af landbrugsjord til naturarealer. Rapporten er primært rettet mod tilskudsordningen vedr. udtagning af organiske lavbundsjorde, men kan også anvendes i andre sammenhænge. Rapporten anvender de...

 15. Identifikation af forkullet lig ved hjælp af ganeaftryk og koralnyresten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind; Bindslev, Dorthe Arenholt; Kristensen, Ingrid Bayer

  1997-01-01

  En retstodontologisk undersøgelse af en dødfunden, uidentificeret person, bygger almindeligvis på en undersøgelse af tandsættet. Hvis personen er tandløs må andre identifikationsmetoder tages i anvendelse. Fingeraftryk er et almindelig kendt eksempel på en alternativ metode, som bygger på, at cri...

 16. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 17. Fermentering af korn øger fordøjeligheden af næringsstoffer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anni Øyan; Jørgensen, Henry; Bach Knudsen, Knud Erik

  2010-01-01

  foderblandingerne med ikke-fermentet korn var dog lavere end normalt, hvilket kan have påvirket resultaterne, så effekten af fermentering er større i dette forsøg, end hvad der normalt kan forventes. Kornet var groft formalet (ca. 30 % under 1 mm), hvilket kan have påvirket resultaterne. Ved finere formaling af...

 18. Does an interdisciplinary outpatient atrial fibrillation (AF) clinic affect the number of acute AF admissions?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frydensberg, Vivi Skibdal; Brandes, Axel

  2018-01-01

  AIMS AND OBJECTIVES: To investigate the impact of a multidisciplinary outpatient clinic for patients with atrial fibrillation (AF-clinic) on the number of acute hospitalizations for atrial fibrillation compared with usual outpatient care for this condition before the establishment of the AF-clinic....... BACKGROUND: Guidelines recommend a structured outpatient clinic follow-up in multidisciplinary teams for patients with atrial fibrillation due to fewer hospitalizations and death. However the evidence base is weak. DESIGN: The study is a retrospective cohort study including a total of 129 patients from...... the cardiac outpatient clinic at a large Danish University Hospital. The study population consisted of two groups: a usual care group before a dedicated AF-clinic was established (n=73) and the AF-clinic group (n=56). The primary endpoint was acute hospitalization for AF. METHODS: Cox regression was used...

 19. Optisk scanning af spørgeskemaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paulsen, Aksel

  / 1000 felter= 0.370 (95% CI: 0.160-0.729), (p= 0.020)). Der var ingen statistisk forskel mellem optisk scanning (fejl/ 1000 felter= 0.046 (95% CI: 0.001-0.258)) og manuel dobbelt indtastning (p=1.000). Konklusioner: Optisk scanning er et godt alternativ til manuel dobbelt indtastning for spørgeskema med......Formål og baggrund: Patient rapporterede outcomes i form af spørgeskemaer bruges i øgende grad i sundhedssektoren både i klinisk praksis og forskning. Ofte bruges spørgeskemaer i papirformat. Manuel dobbelt indtastning er defineret som guld standard for overføring af data til et elektronisk format......, men processen er tidkrævende. Optisk scanning af spørgeskemaer med automatisk registrering af svar kan være et alternativ, men videre validering af metoden er nødvendig. Design: 200 patienter blev tilfældigt udvalgt fra en kohorte på 5777 patienter der tidligere havde svaret på to forskellige...

 20. Evaluering af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter og etablering af PBTK/TD modeller for pesticider - et ph.d.-projekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reffstrup, Trine Klein

  2012-01-01

  I dette ph.d.-projekt ved DTU Fødevareinstituttet er den nuværende viden om metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer med fokus på pesticider gennemgået. Endvidere undersøgtes, hvordan man kan implementere matematiske computermodeller som et værktøj i vurderingen af...

 1. E1AF degradation by a ubiquitin-proteasome pathway

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Akiko; Higashino, Fumihiro; Aoyagi, Mariko; Yoshida, Koichi; Itoh, Miyuki; Kobayashi, Masanobu; Totsuka, Yasunori; Kohgo, Takao; Shindoh, Masanobu

  2005-01-01

  E1AF is a member of the ETS family of transcription factors. In mammary tumors, overexpression of E1AF is associated with tumorigenesis, but E1AF protein has hardly been detected and its degradation mechanism is not yet clear. Here we show that E1AF protein is stabilized by treatment with the 26S protease inhibitor MG132. We found that E1AF was modified by ubiquitin through the C-terminal region and ubiquitinated E1AF aggregated in nuclear dots, and that the inhibition of proteasome-activated transcription from E1AF target promoters. These results suggest that E1AF is degraded via the ubiquitin-proteasome pathway, which has some effect on E1AF function

 2. Lejere der bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Nielsen, Torben Heien

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget i perioden 2002-06. I 2006 blev 2600 husstande, svarende til 0,1 pct. af samtlige husstande i Danmark, sat ud af deres bolig. Stigningen er især sket i de fem største byer: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg. I dette...... skal give viden om, hvilke årsager der er til, at nogle lejere bliver sat ud af deres bolig, og hvorfor der er sket en stigning i antallet af udsættelser. Den endelige afrapportering af undersøgelsen af udsættelser i Danmark vil ske i foråret 2008. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet....

 3. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 4. Undersøgelsen af brugernes evaluering af kontorpakker på Århus Sygehus og i Psykiatrien i Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hørlück, Jens

  En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ......En analyse af brugernes opfattelse af kvaliteten af tre office pakker: MS Office 2003 / 2007 og OpenOffice.  ...

 5. Network meta-analysis of disconnected networks: How dangerous are random baseline treatment effects?

  Science.gov (United States)

  Béliveau, Audrey; Goring, Sarah; Platt, Robert W; Gustafson, Paul

  2017-12-01

  In network meta-analysis, the use of fixed baseline treatment effects (a priori independent) in a contrast-based approach is regularly preferred to the use of random baseline treatment effects (a priori dependent). That is because, often, there is not a need to model baseline treatment effects, which carry the risk of model misspecification. However, in disconnected networks, fixed baseline treatment effects do not work (unless extra assumptions are made), as there is not enough information in the data to update the prior distribution on the contrasts between disconnected treatments. In this paper, we investigate to what extent the use of random baseline treatment effects is dangerous in disconnected networks. We take 2 publicly available datasets of connected networks and disconnect them in multiple ways. We then compare the results of treatment comparisons obtained from a Bayesian contrast-based analysis of each disconnected network using random normally distributed and exchangeable baseline treatment effects to those obtained from a Bayesian contrast-based analysis of their initial connected network using fixed baseline treatment effects. For the 2 datasets considered, we found that the use of random baseline treatment effects in disconnected networks was appropriate. Because those datasets were not cherry-picked, there should be other disconnected networks that would benefit from being analyzed using random baseline treatment effects. However, there is also a risk for the normality and exchangeability assumption to be inappropriate in other datasets even though we have not observed this situation in our case study. We provide code, so other datasets can be investigated. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd.

 6. Svingningsundersøgelse af betonskorsten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalgaard, Lars-Bo; Kristensen, Peter

  Dette projekt omhandler en teoretisk og en eksperimentel undersøgelse af svingningsforholdene for en 110 meter høj betonskorsten. Skorstenen tilhører I/S Nordjyllands elektricitetsforsyning(NEFO) og er opført i forbindelse med en udbygning af Vendsysselværket med en sektion II med en turbine effe...... på 300 MW. Vendsysselværkets sektion I og II er afbilledet i figur 1.1.1, hvor værket er set fra nordøst med den undersøgte skorsten til højre i billedet. Skorstenen er projekteret af firmaet Rambøll og Hannemann og taget i brug i foråret 1977....

 7. Bestemmelse af spormetaller i organisk materiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tjell, Jens Christian; Palfeldt, Kirsten

  Behovet for pålidelige analysemetoder til bestemmelse af spormetalindhold i organiske materialer, f.eks. planter, slam og dyrevæv er stigende på grund af den stigende erkendelse af disse stoffers betydning for organismers fysiologi, både hvor disse stoffer optræder i uønskede koncentrationer som...... der over de sidste år udviklet en analyseprocedure hvorefter det er muligt at analysere for metallerne Mn, Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd og Pb i planter, dyrevæv, jord, slam og andre materialer med standardafvigelser på mellem 5 og 10%. Der gøres rede for denne metode....

 8. MR-AFS: a global hierarchical file-system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reuter, H.

  2000-01-01

  The next generation of fusion experiments will use object-oriented technology creating the need for world wide sharing of an underlying hierarchical file-system. The Andrew file system (AFS) is a well known and widely spread global distributed file-system. Multiple-resident-AFS (MR-AFS) combines the features of AFS with hierarchical storage management systems. Files in MR-AFS therefore may be migrated on secondary storage, such as roboted tape libraries. MR-AFS is in use at IPP for the current experiments and data originating from super-computer applications. Experiences and scalability issues are discussed

 9. Leagile Manufacturing - implementering af modulariserede produktplatforme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjarnø, Ole-Christian

  2003-01-01

  Lean og Agile (Leagile) Manufacturing indebærer ikke blot den rette balance (dekobling) mellem lean producerede komponenter og agile konfigurerede færdigvarer, og dermed til levering af individualiserede produkter til konkurrencedygtige priser og høj kvalitet, men også til effektivitet og...... fleksibilitet i produktudvikling og produktion. For at opnå integrationen mellem agile og lean kan der arbejdes med en vifte af integrationsmekanismer inden for organisatoriske og teknologiske virkemidler. Projektet har til formål at identificere, strukturere og modellere de centrale analyse- og...

 10. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis...

 11. Supervision af psykologkandidater i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Birgitte

  et litteratur review over relevante temaer i supervisionslitteraturen samt overvejelser om læring i supervision. Afhandlingens empiriske resultater vil blive belyst og diskuteret med udgangspunkt i tilsvarende fænomener i supervisionslitteraturen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en...... række vigtige elementer ved supervision, der skal være opfyldt, hvis den skal opleves som udviklende og lærerig af praksiskandidaterne. Det er elementer som kontraktetablering, rådgivning og teoretisk refleksion, en tydelig teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det...

 12. Design og analyse af eksperimenter i R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Malte Rokkjær

  2017-01-01

  eksperimentelle studier med afsæt i statistikprogrammet R. Det er håbet, at notatet vil være en hjælp til at reflektere over, designe, og analysere eksperimenter i forbindelse med bachelorprojekter eller specialer - og forhåbentligt også i arbejde med eksperimenter uden for instituttets mure. Notatet berører......, herunder balancetest, hypotesetest med og uden kovariatjustering, interaktioner samt udledning af konfidensintervaller. Det antages, at læseren har et grundlæggende kendskab til R samt til *potentiel outcomes*-frameworket. De indledende kapitler i Gerber & Green (2012) eller Imbens & Athey (2017) er gode...

 13. Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Pedersen, Gitte Alsing; Foverskov, Annie

  Det er ikke længere tilladt af bruge bisphenol A baseret polycarbonatplast til fremstilling af tåteflasker. Mattilsynet udtog i vinteren 2012/2013 7 typer af sutteflasker som blev kontrolleret for om de indeholdt polycarbonatbaserede plastdele. I alt 28 enkeltdele blev kontrolleret ved infrarød...... spektrometri. Herudover blev 6 tutekopper, bestående af 38 enkeltdele, analyseret med samme teknik. Der blev ikke påvist bisphenol A baseret plast ved analyserne. Dåser, bægre, tuber og skruelåg kan være lakeret på matkontaktsiden med epoxylakker fremstillet af monomererne epichlorhydrin og bisphenol A. Alle...... 50 enkeltdele fra disse prøver blev undersøgt ved infrarød spektrometri og 9 af prøverne viste tegn på at indeholde epoxylak. Disse prøver blev undersøgt ved en ”worst case” ekstraktionstest hvor der kunne påvises små indhold af bisphenol A i ekstrakterne mens der ikke kunne påvises epichlorhydrin...

 14. Disconnection of pulmonary and systemic arterial stiffness in COPD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weir-McCall JR

  2018-05-01

  Full Text Available Jonathan R Weir-McCall,1 Patrick SK Liu-Shiu-Cheong,2 Allan D Struthers,1 Brian J Lipworth,2 J Graeme Houston1 1Division of Molecular and Clinical Medicine, Medical Research Institute, University of Dundee, Dundee, UK; 2Scottish Centre for Respiratory Research, Medical Research Institute, University of Dundee, Dundee, UK Background: Both pulmonary arterial stiffening and systemic arterial stiffening have been described in COPD. The aim of the current study was to assess pulse wave velocity (PWV within these two arterial beds to determine whether they are separate or linked processes. Materials and methods: In total, 58 participants with COPD and 21 healthy volunteers (HVs underwent cardiac magnetic resonance imaging (MRI and were tested with a panel of relevant biomarkers. Cardiac MRI was used to quantify ventricular mass, volumes, and pulmonary (pulse wave velocity [pPWV] and systemic pulse wave velocity [sPWV]. Results: Those with COPD had higher pPWV (COPD: 2.62 vs HV: 1.78 ms-1, p=0.006, higher right ventricular mass/volume ratio (RVMVR; COPD: 0.29 vs HV: 0.25 g/mL, p=0.012, higher left ventricular mass/volume ratio (LVMVR; COPD: 0.78 vs HV: 0.70 g/mL, p=0.009, and a trend toward a higher sPWV (COPD: 8.7 vs HV: 7.4 ms-1, p=0.06. Multiple biomarkers were elevated: interleukin-6 (COPD: 1.38 vs HV: 0.58 pg/mL, p=0.02, high-sensitivity C-reactive protein (COPD: 6.42 vs HV: 2.49 mg/L, p=0.002, surfactant protein D (COPD: 16.9 vs HV: 9.13 ng/mL, p=0.001, N-terminal pro-brain natriuretic peptide (COPD: 603 vs HV: 198 pg/mL, p=0.001, and high-sensitivity troponin I (COPD: 2.27 vs HV: 0.92 pg/mL, p<0.001. There was a significant relationship between sPWV and LVMVR (p=0.01 but not pPWV (p=0.97 nor between pPWV and RVMVR (p=0.27. Conclusion: Pulmonary arterial stiffening and systemic arterial stiffening appear to be disconnected and should therefore be considered independent processes in COPD. Further work is warranted to determine whether both these

 15. Test af to versioner af Modflow-LGR til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale – syntetisk studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilhelmsen, Troels Norvin; Christensen, Steen

  .eks. findes i begravede dale. Manglende opløsning af geologiske aflejringer på lokal skala kan potentielt resultere i fejlagtige prædiktioner af konsekvensen af grundvandsindvinding på kildeplads niveau. For i højere grad at kunne forvalte disse grundvandsressourcerne skal nye metoder undersøges. Dette er...... specielt gældende for komplekse begravede dalsystemer, som interagerer med omkringliggende regionale grundvandsystemer. I dette syntetiske studie er to versioner af MODFLOW - Local Grid Refinment (LGR) testet til simulering af grundvandsstrømninger i områder med begravede dale. Forsøgene er gennemført som...

 16. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  Det er veldokumenteret, at parasitter kan påvirke værternes adfærd, overlevelse, reproduktion, fysiologi og evolution. Disse parasit-vært interaktioner kan føre til radikale ændringer af naturlige samfunds struktur og diversitet. Eksperimenter har eksempelvis vist, at trematoder indirekte kan ændre...... strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 17. Domesticeringen af Ford i Danmark:Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940

  OpenAIRE

  Wagner, Michael

  2009-01-01

  Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er ...

 18. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru; Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing; Tang, Dongqi; Ji, Chunyan

  2014-01-01

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components

 19. Degradation of AF1Q by chaperone-mediated autophagy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Peng; Ji, Min; Lu, Fei; Zhang, Jingru [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Li, Huanjie; Cui, Taixing; Li Wang, Xing [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Tang, Dongqi, E-mail: tangdq@sdu.edu.cn [Research Center for Cell Therapy, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China); Center for Stem Cell and Regenerative Medicine, The Second Hospital of Shandong University, Jinan 250033 (China); Ji, Chunyan, E-mail: jichunyan@sdu.edu.cn [Department of Hematology, Key Laboratory of Cardiovascular Remodeling and Function Research, Qilu Hospital, Shandong University, Jinan 250012 (China)

  2014-09-10

  AF1Q, a mixed lineage leukemia gene fusion partner, is identified as a poor prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia (AML), adult AML with normal cytogenetic and adult myelodysplastic syndrome. AF1Q is highly regulated during hematopoietic progenitor differentiation and development but its regulatory mechanism has not been defined clearly. In the present study, we used pharmacological and genetic approaches to influence chaperone-mediated autophagy (CMA) and explored the degradation mechanism of AF1Q. Pharmacological inhibitors of lysosomal degradation, such as chloroquine, increased AF1Q levels, whereas activators of CMA, including 6-aminonicotinamide and nutrient starvation, decreased AF1Q levels. AF1Q interacts with HSPA8 and LAMP-2A, which are core components of the CMA machinery. Knockdown of HSPA8 or LAMP-2A increased AF1Q protein levels, whereas overexpression showed the opposite effect. Using an amino acid deletion AF1Q mutation plasmid, we identified that AF1Q had a KFERQ-like motif which was recognized by HSPA8 for CMA-dependent proteolysis. In conclusion, we demonstrate for the first time that AF1Q can be degraded in lysosomes by CMA. - Highlights: • Chaperone-mediated autophagy (CMA) is involved in the degradation of AF1Q. • Macroautophagy does not contribute to the AF1Q degradation. • AF1Q has a KFERQ-like motif that is recognized by CMA core components.

 20. Gymnasie ikke absolut fravalg af EUD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Tilde Mette; Pless, Mette

  2015-01-01

  Den faldende søgning til erhvervsuddannelserne har i medierne og den politiske debat ofte været begrundet med, at de unge ikke ser erhvervsuddannelserne som prestigefyldte. Nyt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning viser, at de unges opfattelser af erhvervsuddannelserne er mere nuance...

 1. Coaching af ph.d.-studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Mirjam Irene

  Rapporten danner grundlag for at etablere et koncept for ph.d.-coaching. Erfaringerne fra et 2-årigt projekt om ph.d.-coaching i SCKK regi beskrives. De centrale temaer er tilrettelæggelse af den individuelle coaching, typiske temaer i coachingen og arbejdsdeling mellem coach og vejleder. Der er...

 2. Indeklimamærkning af byggevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, P.A.; Wolkoff, P.

  I denne rapport beskrives på prototypeniveau en frivillig indeklimamærkningsordning for byggevarer. Ordningen er baseret på bestemmelse af byggevarernes afgasningsprofil, fastlagt ud fra laboratoriemålinger. Ved modelberegning bestemmes dernæst koncentrationsprofilen i et standardrum, og der udfø...

 3. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 4. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 5. Topological ferrimagnetic behaviours of coordination polymers containing manganese(II) chains with mixed azide and carboxylate bridges and alternating F/AF/AF'/AF'/AF interactions.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yan-Qin; Liu, Hou-Ting; Qi, Yan; Gao, En-Qing

  2014-08-21

  Two Mn(ii) complexes with azide and a new zwitterionic tetracarboxylate ligand 1,2,4,5-tetrakis(4-carboxylatopyridinium-1-methylene)benzene (L(1)), {[Mn5(L(1))2(N3)8(OH)2]·12H2O}n () and {[Mn5(L(1))2(N3)8(H2O)2](ClO4)2·6H2O}n (), have been synthesized and characterized crystallographically and magnetically. and contain similar alternating chains constructed by azide and carboxylate bridges. The independent sets of bridges alternate in an ABCCB sequence between adjacent Mn(ii) ions: (EO-N3)2 double bridges (EO = end-on) (denoted as A), [(EO-N3)(OCO)2] triple bridges (denoted as B) and [(EO-N3)(OCO)] double bridges (denoted as C). The alternating chains are interlinked into 2D coordination networks by the tetrapyridinium spacers. Magnetic studies demonstrate that the magnetic coupling through the double EO azide bridges is ferromagnetic and that through mixed azide/carboxylate bridges is antiferromagnetic. The unprecedented F/AF/AF'/AF'/AF coupling sequence along the chain dictates an uncompensated ground spin state (S = 5/2 per Mn5 unit) and leads to one-dimensional topological ferrimagnetism, which features a minimum in the χT versus T plot.

 6. Digitalisering af ældre menneskers hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Ditte Stilling; Sillesen, Agnete; Sommer, Finn M.

  2016-01-01

  Mange kommuner har inddraget frivillige som led i implementeringen af den offentlige digitaliseringsstrategi, der forpligter alle borgere til at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder. Artiklen diskuterer erfaringer med at inddrage frivillige til at vejlede ældre mennesker i at anvende d...

 7. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 8. Den teoretiske udvikling af Supply Chain Strategimodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvad Johansen, Jens

  2011-01-01

  segmentering via postponement-princippet, har givet mærkbare forbedringer. Det beskrives endvidere, hvordan produkternes livscyklus påvirker valget af supply chain design. Begrebet Demand Chain Management( DCM), hvormed strategimodeller bruger klassiske marketingelementer sammen med Supply Chain Management...... (SCM), bliver behandlet og der udvikles en DCM-strategimodel....

 9. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 10. Konsolidering af læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund; Geisnæs, Dorthe

  2016-01-01

  . Opbyggelse af konsolideringsstrategier er en langvarig proces. Processen er lang, fordi vidensabstraktion tager tid. Vidensopbyggelsen skal være så velkendt for eleven, at det er muligt for eleverne at genkende og hermed anvende viden til at kunne analysere fremtidige opgaver. https://www.youtube...

 11. Social praksisteoretiske analyser af unge i partnerskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Munkholm, Merete

  Denne bog analyserer lokale partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund. Bogen illustrerer, hvordan vi med social praksis teori kan forstå partnerskaber som grænsefællesskaber, hvor partnerskaber arrangeres i og på tværs af forskellige fællesskaber og han...

 12. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 13. Måling af radon i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Torben Valdbjørn

  endvidere til at vurdere radon­eksponeringen i forhold til det nationale referenceniveau. Anvisningen dækker radonmåling i boliger og andre bygninger, fx kontorer, skoler og institutioner. Den henvender sig til bygningsejere, bygherrer, projekterende og brugere af bygninger. Desuden henvender anvisningen...

 14. Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horst, Sebastian; Jensen, Ane; Johannsen, Bjørn Friis

  2011-01-01

  Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin årlige konference i 2011 den 30.-31. maj med temaet “Udvikling af universitetsundervisning - rammer, barrierer og muligheder”. På konferencen arbejdede ca. 100 personer fra alle niveauer i universitetsverdenen på at beskrive hvordan vi kan...

 15. En tegning af æstetik 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie; Ejsing-Duun, Stine

  2013-01-01

  Denne artikel fremstiller skredet fra det individuelle fokus til den sociale forhandling omkring en situation, som er det nye perspektiv indenfor æstetik. Derigennem identificeres tendenser som er med til at udgøre platformen for børn og unges kulturer, hvor det handler om, at et æstetisk system er...... selvproducerende og stiller sig til rådighed for erkendelse. Disse kulturer udfolder sig i formater, som skolen ikke er gearet til at imødekomme. Som eksempel ville DrawSomething vanskeligt kunne begrundes i forhold til billedkunstfagets af ministeriet fastsatte ”fælles mål” – eller kan det? En central udfordring...... er, hvordan der skal arbejdes med æstetiske praksisformer i en nutidig læringskontekst, når børn og unges kulturer udfolder og udvikler sig i formater, der er præget af foranderlighed og flygtighed; af en uendelig skaben for nogen og med nogen og af situationer, der bebos med attituder? Vi diskuterer...

 16. Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Torben Heien; Christensen, Gunvor

  Antallet af lejere, der bliver sat ud af deres bolig, er steget fra 1499 i 2002 til 2589 i 2006. Lejere kan blive sat ud af deres bolig, hvis de ikke betaler deres husleje til tiden, eller hvis de ikke overholder husordenen det sted de bor. Denne rapport beskriver årsager til, at lejere bliver sat...... ud af deres boliger og baggrunden for stigningen i antallet af udsættelser. desuden beskriver rapporten konsekvenser af en udsættelse og kommer med en række anbefalinger til indsatsområder. Af afgørende betydning for, at lejere bliver sat ud af deres bolig, er lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor...

 17. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 18. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 19. The disconnected values model improves mental well-being and fitness in an employee wellness program.

  Science.gov (United States)

  Anshel, Mark H; Brinthaupt, Thomas M; Kang, Minsoo

  2010-01-01

  This study examined the effect of a 10-week wellness program on changes in physical fitness and mental well-being. The conceptual framework for this study was the Disconnected Values Model (DVM). According to the DVM, detecting the inconsistencies between negative habits and values (e.g., health, family, faith, character) and concluding that these "disconnects" are unacceptable promotes the need for health behavior change. Participants were 164 full-time employees at a university in the southeastern U.S. The program included fitness coaching and a 90-minute orientation based on the DVM. Multivariate Mixed Model analyses indicated significantly improved scores from pre- to post-intervention on selected measures of physical fitness and mental well-being. The results suggest that the Disconnected Values Model provides an effective cognitive-behavioral approach to generating health behavior change in a 10-week workplace wellness program.

 20. Disconnection technique with a bronchial blocker for improving lung deflation: a comparison with a double-lumen tube and bronchial blocker without disconnection.

  Science.gov (United States)

  Yoo, Ji Young; Kim, Dae Hee; Choi, Ho; Kim, Kun; Chae, Yun Jeong; Park, Sung Yong

  2014-08-01

  One-lung ventilation (OLV) is accomplished with a double-lumen tube (DLT) or a bronchial blocker (BB). The authors compared the effectiveness of lung collapse using DLT, BB, and BB with the disconnection technique. Prospective, randomized, blind trial. A university hospital. Fifty-two patients undergoing elective pneumothorax surgery. Patients were assigned randomly to 1 of 3 groups: The DLT group (group 1), the BB group (group 2), and the BB with the disconnection technique group (group 3). The authors modified the disconnection technique in group 3 as follows: (1) turned off the ventilator and opened the adjustable pressure-limiting valve, allowing both lungs to collapse and (2) after loss of the CO2 trace on the capnograph, inflated the blocker cuff and turned on the ventilator, allowing only dependent-lung ventilation. Five and ten minutes after OLV, the degree of lung collapse was assessed by the surgeon, who was blinded to the isolation technique. The quality of lung collapse at 5 and 10 minutes was significantly better in groups 1 and 3 than in group 2. No significant differences were observed for the degree of lung collapse at any time point between groups 1 and 3. The average time for loss of the CO2 trace on the capnograph was 32.3±7.0 seconds in group 3. A BB with spontaneous collapse took longer to deflate and did not provide equivalent surgical exposure to the DLT. The disconnection technique could be helpful to accelerate lung collapse with a BB. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 2. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 3. Anmeldelse af Eigil Lego Andersen: Dirigent og generalforsamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber.......Artiklen er en anmeldelse af advokat, adj. professor, dr. jur. Eigil Lego Andersens juridiske monografi om dirigenten og generalforsamlingen, herunder med lancering af en række nye afstemningsmetoder til brug for generalforsamlingen i (større) aktieselskaber....

 4. Advancement in Watershed Modelling Using Dynamic Lateral and Longitudinal Sediment (Dis)connectivity Prediction

  Science.gov (United States)

  Mahoney, D. T.; al Aamery, N. M. H.; Fox, J.

  2017-12-01

  The authors find that sediment (dis)connectivity has seldom taken precedence within watershed models, and the present study advances this modeling framework and applies the modeling within a bedrock-controlled system. Sediment (dis)connectivity, defined as the detachment and transport of sediment from source to sink between geomorphic zones, is a major control on sediment transport. Given the availability of high resolution geospatial data, coupling sediment connectivity concepts within sediment prediction models offers an approach to simulate sediment sources and pathways within a watershed's sediment cascade. Bedrock controlled catchments are potentially unique due to the presence of rock outcrops causing longitudinal impedance to sediment transport pathways in turn impacting the longitudinal distribution of the energy gradient responsible for conveying sediment. Therefore, the authors were motivated by the need to formulate a sediment transport model that couples sediment (dis)connectivity knowledge to predict sediment flux for bedrock controlled catchments. A watershed-scale sediment transport model was formulated that incorporates sediment (dis)connectivity knowledge collected via field reconnaissance and predicts sediment flux through coupling with the Partheniades equation and sediment continuity model. Sediment (dis)connectivity was formulated by coupling probabilistic upland lateral connectivity prediction with instream longitudinal connectivity assessments via discretization of fluid and sediment pathways. Flux predictions from the upland lateral connectivity model served as an input to the instream longitudinal connectivity model. Disconnectivity in the instream model was simulated via the discretization of stream reaches due to barriers such as bedrock outcroppings and man-made check dams. The model was tested for a bedrock controlled catchment in Kentucky, USA for which extensive historic water and sediment flux data was available. Predicted sediment

 5. Udvikling af en internetsøgestrategi til identifikation af ny medicinsk teknologi inden for prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Marianne; Vondeling, Hindrik; Douw, Karla

  2007-01-01

  internetsider efter efficiens. Her er efficiens forstået som mindst antal minutter brugt pr. fund af information om en ny væsentlig medicinsk teknologi. Resultater: Strategien består af ti sider, som bør benyttes i følgende rækkefølge: YahooHealth, DoctorsGuide, The National Electronic Library for Medicines...

 6. Connection and disconnection transients for micro-grids under unbalance load condition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rocabert, J.; Azevedo, Gustavo M.S.; Candela, I.

  2011-01-01

  in connection and disconnection transients. This paper focuses on the design of a method oriented to carry out a stable intentional disconnection, and later re-connection, of local grids from the main distribution grid in an intentional way; also under unbalance load condition. Seamless transfer between grid-connected......The recent grid integration of Distributed Energy Resources (DER) possibility the formation of intentional islands in the case of a grid fault conditions. For such island formation is required an active agent capable of governing the micro-grid connection state in a safe mode, especially...

 7. Disconnective Hemispherotomy for Medically Intractable Status Epilepticus in an 8-Year-Old Child.

  Science.gov (United States)

  Bradley, Lucas; Bahgat, Diaa; Sharp, Gregory; Willis, Erin; Ocal, Eylem; Albert, Gregory; Serletis, Demitre

  2015-10-01

  We report here the unusual case of an 8-year-old child with left hemispheric focal epilepsy secondary to a perinatal infarction who presented with new onset absence seizures and eventual nonconvulsive status epilepticus that was refractory to medical management. Following review at our multidisciplinary Epilepsy Surgery conference, the patient underwent disconnective surgical hemispherotomy with immediate cessation of his seizures; and has remained seizure-free at 4 months following surgery. In this context, we present here an overview of hemispherectomy and related procedures, including peri-insular disconnective hemispherotomy, and we discuss the efficacy of surgery for challenging hemispheric epilepsies.

 8. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 9. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 10. Når ledelse af ledelse rettes mod selvet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2012-01-01

  Der fokuseres på det nye selvledelsesforhold som ledelse af ledelse er med til at fremkalde. Ud fra et signalement af det nye arbejdsliv beskrives det hvordan ledelse af ledelse skal forvalte en indgriben i medarbejderens selvforhold, hvor både magt og afmagt vil gøre sig gældende....

 11. Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Ole Gunni

  Forfatteren gennemførte 2003-2005 en undersøgelse for Branchearbejdsmiljådet for transport af danske kommuners praksis i forbindelse med udbud og udlicitering af renovationsopgaver. Formålet var at kortlægge og analysere erfaringerne med varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i kommunernes udbud og dr...

 12. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 13. Benchmarking af udsættelser i kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor; Jeppesen, Anders Gade; Markwardt, Kristoffer

  2015-01-01

  nuværende tidspunkt stadig mangler relevante forhold i benchmarking-modellen. Eksempelvis antallet af stofmisbrugere, antallet af borgere med psykiatriske indlæggelser samt forekomsten af projekter med henblik på at forebygge udsættelser (fx gældsrådgivning). Disse data er først tilgængelige i 2015....

 14. Anmeldelse af: Afghantsy. The Russians in Afghanistan 1979-89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2012-01-01

  Baseret på nyligt afklassificeret materiale fra arkiverne i Moskva samt fremstillinger af russiske historikere, tegnes et anderledes og mere nuanceret billede af de sovjetiske erfaringer fra Afghanistan. De første spadestik til opgøret med den amerikanske stempling af den sovjetiske ageren i...

 15. Antitrombotisk behanding af patienter med valvulær atrieflimren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovin, Ann; Christensen, Thomas Decker; Grove, Erik Lerkevang

  2017-01-01

  with valvular AF. Although the definition of valvular AF is disputed, the lack of evidence regarding the use of NOACs for these patients is not. We discuss the definition of valvular AF, the risk of thromboembolism, and the antithrombotic treatment for stroke prevention in these patients....

 16. Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haker Høegh, Britt; Rasmussen, Torben Valdbjørn

  Denne rapport omhandler projektet Effektivitet af naturligt drevne radontiltag året rundt. Projektet er et spireprojekt finansieret af Innovationsnetværket InnoBYG og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektet er gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Statens Byggeforskningsinsti...

 17. Barriere for Studerendes Læring af Holistisk Systemudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin; Madsen, Sabine

  Ud fra aktionsforskning af faget Informationsbehandling på bachelorprogrammet HA/DØK ved Copenhagen Business School undersøger vi i denne artikel hvilke barriere de studerende oplever i forbindelse med læring af holistisk systemudvikling og hvorfor. Siden 1980'erne har man i (dele af) litteraturen...

 18. Afståelsesbeskatning ved flytning af DEMPE-funktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Bundgaard, Jakob

  2017-01-01

  OECD har i den senest opdaterede version af Transfer Pricing Guidelines fastsat en definition af immaterielle aktiver og har samtidig indført konceptet DEMPE-funktioner, der omfatter visse vigtige funktioner relateret til immaterielle aktiver. SKAT synes at være af den opfattelse, at DEMPE...

 19. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 20. Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Tanja; Haslam, Trine Lolk; Abildgaard, Katrine Copmann

  Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter......Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter...

 1. An Interface Transformation Strategy for AF-IPPS

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100+ interfaces with 90+ external trading partners...platform such as PeopleSoft, Oracle, or SAP . Like other AF and Department of Defense (DoD) ERP programs, AF-IPPS is expected to have 100...currently perform these functions. The core of AF-IPPS will be implemented using an Enterprise Resource Planning ( ERP ) platform such as PeopleSoft

 2. Switching overvoltage when disconnecting a combined 400 kVcable/overhead line with permanently connected shunt reactor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Claus Leth; Søgaard, Kim

  2008-01-01

  400 kV power system and initiated by Danish TSO Energinet.dk after having measured the voltage of the cable/overhead line after disconnection. A particular decaying dynamic phase voltage containing voltages higher than the voltage before disconnection appeared. A simulation model for the entire system...

 3. A Test of the Perfectionism Social Disconnection Model among Ethnic Minority Youth.

  Science.gov (United States)

  Goya Arce, Ana B; Polo, Antonio J

  2017-08-01

  Perfectionistic self-presentation (PSP) has been identified as a vulnerability factor in the development of depressive disorders during early adolescence. The Perfectionism Social Disconnection Model (PSDM) offers a theoretical framework suggesting PSP leads to depressive symptoms via interpersonal problems and social disconnection. Previous studies have supported the role of social disconnection as a mediator in the relation between PSP and suicidal ideation, but have not evaluated interpersonal problems in the model. Furthermore, the generalizability of the model has not been established for community and ethnic minority samples. Using cross-sectional data, the present study addresses these gaps by evaluating the PSDM and including social anxiety and loneliness as indicators of interpersonal problems and social disconnection, respectively, as predictors of youth depressive symptoms. The sample includes 289 (51.2% females) predominately low income and Latino and African American youth in fifth through seventh grade in three public schools. As predicted, social anxiety mediates the relationship between both PSP and loneliness and PSP and depressive symptoms. Moreover, mediational analyses indicate that social anxiety accounts for the relation between PSP and depression. Consistent with the PSDM model, the relationship between PSP and youth depressive symptoms is mediated sequentially through both social anxiety and loneliness, but primarily among the Latino sample.

 4. Determination of disconnected diagrams for flavor singlet matrix elements in full QCD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Viehoff, J.

  1999-11-01

  Flavor-singlet phenomena play a fundamental role in the low energy regime of QCD. For observables which contain flavor-singlet currents, the impact of quantum fluctuations is reflected in terms of disconnected diagrams. In lattice calculations disconnected diagrams are directly accessible with stochastic estimator techniques. We review and improve the stochastic estimator techniques with complex Z2 noise and achieve clear evidence for contributions from disconnected diagrams in the pion-nucleon σ-term, σ πn , and the flavor-singlet axial coupling of the proton, G A 1 . The analysis is based on the SESAM gauge-field configurations with 2 flavors of dynamical Wilson fermions. Furthermore a set of configurations from the T χ L collaboration is analyzed as well. The lattice size is 16 3 x 32, respectively 24 3 x 40 for the T χ L configurations, with lattice spacing a ρ -1 ≅2.3 GeV and m π /m ρ =0.84-0.69. We find disconnected contributions for σ πN in the same order of magnitude as from the connected insertion and obtain σ πN =18(5) MeV. Furthermore we have determined the topological charge Q L on the gauge-field configurations with cooling techniques and with the Atiyah-Singer index-theorem in combination with SET. (orig.)

 5. A New Theoretical Approach to Postsecondary Student Disability: Disability-Diversity (Dis)Connect Model

  Science.gov (United States)

  Aquino, Katherine C.

  2016-01-01

  Disability is often viewed as an obstacle to postsecondary inclusion, but not a characteristic of student diversity. Additionally, current theoretical frameworks isolate disability from other student diversity characteristics. In response, a new conceptual framework, the Disability-Diversity (Dis)Connect Model (DDDM), was created to address…

 6. Using Link Disconnection Entropy Disorder to Detect Fast Moving Nodes in MANETs.

  Science.gov (United States)

  Alvarez, Carlos F; Palafox, Luis E; Aguilar, Leocundo; Sanchez, Mauricio A; Martinez, Luis G

  2016-01-01

  Mobile ad-hoc networks (MANETs) are dynamic by nature; this dynamism comes from node mobility, traffic congestion, and other transmission conditions. Metrics to evaluate the effects of those conditions shine a light on node's behavior in an ad-hoc network, helping to identify the node or nodes with better conditions of connection. In this paper, we propose a relative index to evaluate a single node reliability, based on the link disconnection entropy disorder using neighboring nodes as reference. Link disconnection entropy disorder is best used to identify fast moving nodes or nodes with unstable communications, this without the need of specialized sensors such as GPS. Several scenarios were studied to verify the index, measuring the effects of Speed and traffic density on the link disconnection entropy disorder. Packet delivery ratio is associated to the metric detecting a strong relationship, enabling the use of the link disconnection entropy disorder to evaluate the stability of a node to communicate with other nodes. To expand the utilization of the link entropy disorder, we identified nodes with higher speeds in network simulations just by using the link entropy disorder.

 7. What Works for Disconnected Young People: A Scan of the Evidence. MDRC Working Paper

  Science.gov (United States)

  Treskon, Louisa

  2016-01-01

  The purpose of this paper was to conduct a scan of the current state of the evidence regarding what works in helping disconnected young people, defined as the population of young people ages 16 to 24 who are not connected to work or school. The following four main research questions were investigated: (1) What local, state, and federal policies…

 8. Assessing the Disconnect between Grade Expectation and Achievement in a Business Statistics Course

  Science.gov (United States)

  Berenson, Mark L.; Ramnarayanan, Renu; Oppenheim, Alan

  2015-01-01

  In an institutional review board--approved study aimed at evaluating differences in learning between a large-sized introductory business statistics course section using courseware assisted examinations compared with small-sized sections using traditional paper-and-pencil examinations, there appeared to be a severe disconnect between the final…

 9. General Education Development (GED®) Credential Attainment, Externalizing Disorders, and Substance Use Disorders in Disconnected Emerging Adults

  Science.gov (United States)

  Bergman, Andrea; Kong, Grace; Pope, Alice

  2014-01-01

  There are many benefits for emerging adults, both financial and personal, in obtaining a General Education Development (GED®) credential (Ou, 2008). However, little is known about the correlates of GED® credential attainment in "disconnected" emerging adults attending GED® programs. Our goal was to examine whether externalizing…

 10. 30 CFR 77.600 - Trailing cables; short-circuit protection; disconnecting devices.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Trailing cables; short-circuit protection... AREAS OF UNDERGROUND COAL MINES Trailing Cables § 77.600 Trailing cables; short-circuit protection; disconnecting devices. Short-circuit protection for trailing cables shall be provided by an automatic circuit...

 11. Computing as Context: Experiences of Dis/Connection beyond the Moment of Non/Use

  Science.gov (United States)

  Harmon, Mary E.

  2015-01-01

  What does it mean to be "constantly connected" or to work for a "24/7" company? What does it mean to "disconnect" in an era of "always on" connectivity? This dissertation examines some of the textures of American life in an historical moment marked both by the arrival of ubiquitous computing and the…

 12. Conjugation weights and weighted convolution algebras on totally disconnected, locally compact groups

  OpenAIRE

  Willis, George

  2013-01-01

  A family of equivalent submultiplicative weights on the to- tally disconnected, locally compact group $G$ is defined in terms of the conjugation action of $G$ on itself. These weights therefore reflect the structure of $G$, and the corresponding weighted convolution algebra is intrinsic to $G$ in the same way that $L^1(G) is.

 13. Necessary but Insufficient: How Educators Enact Hope for Formerly Disconnected Youth

  Science.gov (United States)

  Flennaugh, Terry K.; Cooper Stein, Kristy S.; Carter Andrews, Dorinda J.

  2018-01-01

  This qualitative study investigated how educators in urban second-chance high school settings made sense of their work with formerly disconnected youth. Using Duncan-Andrade's framework of critical hope, we examined how adults' orientations toward hope shaped the educational context in ways that were necessary and sufficient for student success.…

 14. Efficacy of buffer zones in disconnecting roads and streams in the coastal plain

  Science.gov (United States)

  J.M. III Grace; E. Davis

  2010-01-01

  Established forest BMPs rely heavily on the forest floor to disconnect upslope activities from stream systems. Optimizing the buffer length required to negate the storm runoff contribution of upslope activities has been a point of interest for soil scientist, hydrologist, and conservation professionals for the last century. Minimum buffer lengths have been recommended...

 15. 77 FR 32959 - Request for Information on Strategies for Improving Outcomes for Disconnected Youth

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ... juvenile justice system, or are neither employed nor enrolled in an educational institution achieve success in meeting educational, employment, and other key lifelong development goals. The public input... disconnected youth that have been requested in the FY 2013 budget. In addition, the Department of Justice (DOJ...

 16. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase.......Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 17. Obama skal ikke nyde noget af Syrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til......Mange har i lang tid undret sig over at konflikten i Syrien har kunnet få lov at stå på i så lang tid, uden at USA har vist lederskab og grebet ind. Det er jo den rolle vi er vant til at se USA i. Men Obama skal ikke nyde noget af at engagere sig i Syrien. Det har USA ikke råd til...

 18. Microfluidic Pumps Containing Teflon [Trademark] AF Diaphragms

  Science.gov (United States)

  Willis, Peter; White, Victor; Grunthaner, Frank; Ikeda, Mike; Mathies, Richard A.

  2009-01-01

  Microfluidic pumps and valves based on pneumatically actuated diaphragms made of Teflon AF polymers are being developed for incorporation into laboratory-on-a-chip devices that must perform well over temperature ranges wider than those of prior diaphragm-based microfluidic pumps and valves. Other potential applications include implanted biomedical microfluidic devices, wherein the biocompatability of Teflon AF polymers would be highly advantageous. These pumps and valves have been demonstrated to function stably after cycling through temperatures from -125 to 120 C. These pumps and valves are intended to be successors to similar prior pumps and valves containing diaphragms made of polydimethylsiloxane (PDMS) [commonly known as silicone rubber]. The PDMS-containing valves ae designed to function stably only within the temperature range from 5 to 80 C. Undesirably, PDMS membranes are somwehat porous and retain water. PDMS is especially unsuitable for use at temperatures below 0 C because the formation of ice crystals increases porosity and introduces microshear.

 19. At afsøge mulige selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth

  2015-01-01

  Artiklen undersøger, hvad der karakteriserer den fortid, der gøres levende ifm. en pilgrimsvandring i Frans af Assisis fodspor, og hvilken brugsværdi denne fortid har i nutiden. Undersøgelsen viser, at den fortid, der har brugsværdi i nutiden er en autentisk fortid. Frans er en historisk person, og...... nærværende og bringes i spil ift. deltagernes nutid og fremtid. Fortiden bliver levendegjort på mangfoldige måder: gennem den konkrete både åndelige og kropslige imitation af fortidig praksis, gennem de flerstemmige narrativer om Frans, gennem deltagernes fransinspirerede narrativer om sig selv. Den...

 20. CERN’s AFS replacement project

  Science.gov (United States)

  Iven, J.; Lamanna, M.; Pace, A.

  2017-10-01

  OpenAFS is the legacy solution for a variety of use cases at CERN, most notably home-directory services. OpenAFS has been used as the primary shared file-system for Linux (and other) clients for more than 20 years, but despite an excellent track record, the project’s age and architectural limitations are becoming more evident. We are now working to offer an alternative solution based on existing CERN storage services. The new solution will offer evolved functionality, and is expected to eventually benefit from operational synergies. In this paper we will present CERN’s usage and an analysis of our technical choices: we will focus on the alternatives chosen for the various use cases (among them EOS, CERNBox and CASTOR); on implementing the migration process over the coming years; and the challenges and opportunities of the migration.

 1. Den kulturelle dimension af virksomhedens internationalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langhoff, Tine

  1994-01-01

  Artiklen omhandler den kulturelle dimensions indvirkning på virksomhedens internationalisering og diskuterer mulige internationalisieringsstrategier for virksomheder, der konfronteres med kulturforskelle. Med udgangspunkt i en kritik af den hidtidige forskning på området, hvor det såkaldte psykiske...... distancebegreb har haft en central placering, foreslås det, at man som alternativ til dette begreb skal fokusere på virksomhedens markedsbaserede innovationsevne. Denne betegnes som dens interkultu kompetence og vedrører dens evne til at identificere og udnytte muligheder i fremmede kulturelle sammenhænge. Det...... er herved, at den kulturelle dimension påvirker virksomheden og dens fortsatte udvikling. En empirisk analyse i den danske fødevarebranche afdækker virksomheders interkulturelle kompetence ved hjælp af to spørgsmål: (1) Hvorledes formår virksomheder med begrænsede ressourcer til deres disposition...

 2. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 3. Organisering af basal uddannelse i laparoskopisk kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lars; Høj, Lars; Poulsen, Johan

  2010-01-01

  evalueringsmetode er anvendt objective structured clinical examination (OSCE-test) og objective structured assessment of technical skills (OSATS-test). Resultater: Af de 106 læger er der færdigtrænet 80 læger på modul 1 og 2. Deltagernes fordeling på specialer var ved modul 1: kirurgi 47 læger, urologi 14 læger og...

 4. Vindafstivende vægge af letbetonelementer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhelt, M.

  Rapporten beskriver en forsøgsserie med 18 afstivende vægge opbygget af etagehøje, sammenlimede letbetonelementer. Der redegøres for de nødvendige kraftoverførende samlinger og der angives bæreevner for samlingerne og for væggen som helhed. Det konkluderes at sådanne vægge er velegnede som afstiv...

 5. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 6. Evaluering af Familiehuset i Rebild Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Arendt, Kasper Skou; Mehlsen, Line

  Evalueringen af Familiehuset i Rebild Kommuner viser, at børnenes trivsel forbedres, og de får færre følelsesmæssige problemer og adfærdsvanskeligheder. Samtidig falder forældrenes stressniveau i rollen som forældre. Baggrund: Rebild kommune har henvendt sig til VIVE for at få evalueret deres fam...

 7. Pressetørring af parketstave - Simulationsmodel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Niels Kjølstad; Sørensen, Mads Peter; Pinholt, Peter

  2004-01-01

  Nærværende rapport indgår som en del af det arbejde der er udført under BIPS centeret. Rapporten vedrører modelleringsarbejdet med Junckers pressetørringsproces. Det er målet at opstille en termodynamisk og mekanisk model for parketstavene under pressetørring med henblik på at forklare og om muligt...

 8. Forankring af kvarterløft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mazanti, B.

  Kvarterløft er et offentligt initiativ, der har til formål at forbedre sociale, bygningsmæssige og andre forhold i en afgrænset bydel. Kvarterløft er per definition tidsbegrænset til fem eller syv år. Mens et kvarterløft står på, er der ofte en mængde og mangfoldighed af aktiviteter og projekter....

 9. Evaluering af Relationskompetenceprojektet 2012-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund

  kollegafællesskab, at have fået øget bevidsthed om relationers betydning og om at være fuldt til stede i en undervisningssituation, og ikke mindst at have mødt og afprøvet konkrete værktøjer i arbejdet med elever i skolen for lærerne eller for de lærerstuderende i praktik. Nogle udfordringer der fremhæves har...... handlet om de såkaldte indre øvelser. Det ser således ud til, at det systematiske arbejde med disse øvelser, der fremstår som særdeles udbytterigt for nogle aktører, er op-levet mindre positivt af andre. Det har også været en udfordring når udefrakommende har været kritiske over for projektet. Projektets...... karakter med samarbejde på tværs af aktørgrupper ser ud til at have været et afgørende perspektiv for det store oplevede udbytte. For de lærerstuderende ser indsatsen over tid ud til at have været vigtig. Den fortsatte deltagelse på 4. år af studiet var frivillig, og de lærerstuderende der valgte dette til...

 10. DBS Electrodes With Single Disconnected Contacts: Long-Term Observation and Implications for the Management.

  Science.gov (United States)

  Allert, Niels; Jusciute, Egle; Quindt, Regina; Lindlau, Alexandra; Nolden, Brit Meike; Daryaeitabar, Mohammadreza; Karbe, Hans

  2018-04-27

  To evaluate the long-term course of quadripolar DBS electrodes with disconnected single contacts that cannot be used for DBS. Quadripolar electrodes with open circuits of single contacts or monopolar impedances >6500 Ω were identified from a cohort of 2082 electrodes from 1044 patients with variable movement disorders. The long-term course was analyzed from follow-up data. Disconnected contacts were found in 58 electrodes (2.8%) from 49 patients (4.7%). The dysfunction was restricted to one contact in 51 electrodes (87.9%), two contacts in 5 electrodes (8.6%), three contacts in 2 electrodes (3.4%). Onset was related to surgery (implantation, impulse generator replacement, or other surgical revision) in 34 electrodes (58.6%), trauma in 2 electrodes, undetermined in 11 electrodes, and occurred spontaneously after previous normal measurements in 11 electrodes (19.0%). Repeated measurements at follow-ups of ≥3 months were available in 39 electrodes. In 16 electrodes (41.0%) abnormal impedances persisted constantly during observations up to 11½ years (47 ± 35 months, median 41 months). In 21 electrodes (53.8%) abnormal impedances remained restricted to the initial contact(s) but varied considerably between measurements during up to six years (39 ± 18 months, median 38 months). Only two electrodes (5.1%) with initially one disconnected contact developed a disconnection of a second contact. Disconnections of single contacts occur with increasing cumulative incidence during long-term DBS. Surgery is the main causative risk factor. In the majority of electrodes, the dysfunction remains restricted to the initial contact(s). © 2018 International Neuromodulation Society.

 11. Enhedsskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Leder: "At dele eller ikke dele …" Artikler: "Den lange vej til enhedsskolen". Af Lars Olsen "Enhedsskolen til tælling – en fortælling". Af Jens Rasmussen "Stupid styring eller ”deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter” i folkeskolen". Af Verner C. Petersen "Reduktion af presset på specialun......Leder: "At dele eller ikke dele …" Artikler: "Den lange vej til enhedsskolen". Af Lars Olsen "Enhedsskolen til tælling – en fortælling". Af Jens Rasmussen "Stupid styring eller ”deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter” i folkeskolen". Af Verner C. Petersen "Reduktion af presset på...

 12. Overvågning af orkidéer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  resultaterne af orkidéovervågningen (Wind 2001). Hertil kommer præsentationen af projektet og dets resultater efter forløbet af de første tre år (Løjtnant 1991a) og en bearbejdning af projektets resultater for årene 1987-1995 (Wind 1997). I nærværende rapport undersøges skov-hullæbe for en eventuel sammenhæng...... mellem skudanlæggelsen udtrykt ved antallet af blomstrende og vegetative skud i et givet år og nedbørsmængder i august og september året før. Det er en udbredt antagelse at der er en sammenhæng mellem skudanlæggelse og mængden af nedbør det foregående år. Undersøgelser af skov-hullæbe populationer i...... truet og sårbar samt de to arter der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 2. I 2000 kan det i forhold til 1999 konstateres at der i 15 bestande er optalt et øget antal skud. I 11 bestande er der noteret en nedgang i antallet af skud sammenlignet med optællingerne i 1999. Af disse er der 2 be...

 13. Hadronic correlation functions with quark-disconnected contributions in lattice QCD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guelpers, Vera Magdalena

  2015-01-01

  One of the fundamental interactions in the Standard Model of particle physics is the strong force, which can be formulated as a non-abelian gauge theory called Quantum Chromodynamics (QCD). In the low-energy regime, where the QCD coupling becomes strong and quarks and gluons are confined to hadrons, a perturbative expansion in the coupling constant is not possible. However, the introduction of a four-dimensional Euclidean space-time lattice allows for an ab initio treatment of QCD and provides a powerful tool to study the low-energy dynamics of hadrons. Some hadronic matrix elements of interest receive contributions from diagrams including quark-disconnected loops, i.e. disconnected quark lines from one lattice point back to the same point. The calculation of such quark loops is computationally very demanding, because it requires knowledge of the all-to-all propagator. In this thesis we use stochastic sources and a hopping parameter expansion to estimate such propagators. We apply this technique to study two problems which relay crucially on the calculation of quark-disconnected diagrams, namely the scalar form factor of the pion and the hadronic vacuum polarization contribution to the anomalous magnet moment of the muon. The scalar form factor of the pion describes the coupling of a charged pion to a scalar particle. We calculate the connected and the disconnected contribution to the scalar form factor for three different momentum transfers. The scalar radius of the pion is extracted from the momentum dependence of the form factor. The use of several different pion masses and lattice spacings allows for an extrapolation to the physical point. The chiral extrapolation is done using chiral perturbation theory (χPT). We find that our pion mass dependence of the scalar radius is consistent with χPT at next-to-leading order. Additionally, we are able to extract the low energy constant anti l 4 from the extrapolation, and our result is in agreement with results from

 14. Hadronic correlation functions with quark-disconnected contributions in lattice QCD

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guelpers, Vera Magdalena

  2015-09-14

  One of the fundamental interactions in the Standard Model of particle physics is the strong force, which can be formulated as a non-abelian gauge theory called Quantum Chromodynamics (QCD). In the low-energy regime, where the QCD coupling becomes strong and quarks and gluons are confined to hadrons, a perturbative expansion in the coupling constant is not possible. However, the introduction of a four-dimensional Euclidean space-time lattice allows for an ab initio treatment of QCD and provides a powerful tool to study the low-energy dynamics of hadrons. Some hadronic matrix elements of interest receive contributions from diagrams including quark-disconnected loops, i.e. disconnected quark lines from one lattice point back to the same point. The calculation of such quark loops is computationally very demanding, because it requires knowledge of the all-to-all propagator. In this thesis we use stochastic sources and a hopping parameter expansion to estimate such propagators. We apply this technique to study two problems which relay crucially on the calculation of quark-disconnected diagrams, namely the scalar form factor of the pion and the hadronic vacuum polarization contribution to the anomalous magnet moment of the muon. The scalar form factor of the pion describes the coupling of a charged pion to a scalar particle. We calculate the connected and the disconnected contribution to the scalar form factor for three different momentum transfers. The scalar radius of the pion is extracted from the momentum dependence of the form factor. The use of several different pion masses and lattice spacings allows for an extrapolation to the physical point. The chiral extrapolation is done using chiral perturbation theory (χPT). We find that our pion mass dependence of the scalar radius is consistent with χPT at next-to-leading order. Additionally, we are able to extract the low energy constant anti l{sub 4} from the extrapolation, and our result is in agreement with results

 15. Evaluering af den ernæringsmæssige kvalitet af madordninger i daginstitutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Marie Heyn; Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller

  Fokus på madordninger i daginstitutioner og kvaliteten heraf har været stigende de seneste år. Mange nye madordninger er etableret i løbet af 2009 og 2010 især i børnehaver og i børnehavegrupper i de integrerede daginstitutioner. I 2009 opstillede Fødevarestyrelsen anbefalinger for den ernæringsm...... fedt samt at servere fisk, grøntsager, kartofler, samt fuldkornsvarianter af ris, pasta og brød mere hyppigt....

 16. En litteraturbaseret gennemgang af mulige velfærdsmæssig betydning af brugen af længerevarende smertelindring til kalve efter afhorning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskin, Mette S.; Nielsen, Bodil Højlund

  2018-01-01

  Dette er et udvidet sammendrag af vidensyntesen. Store dele af vidensyntesen er under review til et videnskabeligt tidsskrift, og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk før denne proces er afsluttet. Den fulde rapport kan fremsendes pr. mail. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så send en mail...

 17. Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, P.; Larsen, J. K.

  forekomsten af en række arter der enten yngler eller raster inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet, og er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Det drejer sig om arterne skarv Phalacrocorax carbo sinensis, blå kærhøg Circus cyaneus, hjejle Pluvialis apricaria, brushane Philomachus pugnax, klyde...

 18. Sorter af afgræsningslucerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søegaard, Karen

  2011-01-01

  – to nye sorter Verbena og Camboregio og en ældre sort Luzelle. Sorterne blev dyrket i renbestand og to forskellige blandinger med alm. rajgræs. Parcellerne blev afgræsset af kvier, med en forholdsvis hård afgræsning, i to forskellige slæt/afgræsnings systemer. Generelt klarede Verbena sig bedst og...... afgørende forskelle mellem denne ældre og de to nye sorter. Resultaterne for Luzelle lå generelt mellem Verbena og Camporegio....

 19. Innovation af “social kapital”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønsson, Thomas

  2008-01-01

  I de fleste organisationer anerkendes det positive potentiale ved sociale relationer og organisering i grupper, hvilket fx søges opnået gennem teamorganisering. I nogle sammenhænge omtales det socialpsykologiske potentiale i en organisation som “social kapital”. Forskning fra socialpsykologien...... interesser. Det vil også stille krav til medarbejderne i retningen af øget engagement og involvering. Omvendt vil der være udsigt til at medarbejdernes deltagelse i beslutninger forbedrer muligheder for succes i kombination med kompetenceudvikling og (andre) såkaldte Human Resource Management praktikker....

 20. Energirenovering af større bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Lone Hedegaard; Birck Laustsen, Jacob; Vorre, Mette Havgaard

  involverede parter i et renoveringsprojekt om, hvordan energirenoveringsprojekter gennemføres i alle faser. SBi-anvisning 269 kan bruges som styringsredskab for bygherrer og kravgrundlag for rådgivere, entreprenører og andre parter, der leverer ydelser til bygherren. For institutioner, der stiller kapital til......​SBi-anvisning 269 omhandler metode og proces for gennemførelse af energirenoveringsprojekter for større bygninger fra idefase til driftsfase. Større bygninger omfatter etageboliger, bygninger til privat handel- og service samt offentlige institutioner. Anvisningen giver vejledning for de...

 1. Bohr vs. Einstein: Fortolkning af kvantemekanikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Kraglund; Wade, Andrew Christopher James

  2013-01-01

  Siden 1913, da Bohr fremlagde sin kvantemekaniske model for atomet, har fysikere diskuteret, hvordan kvan- temekanikken skal fortolkes. Specielt aktive i denne diskussion var Bohr og Einstein, som havde modstridende opfattelser af, hvordan kvantemekanikken skulle forstås. Kan katte være både...... levende og døde på samme tid? Kan vi teleportere partikler mellem Månen og Jorden? Disse spørgsmål, og mange flere, forsøgte Bohr og Einstein at besvare, og det vil vi ligeledes i denne artikel....

 2. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 3. Bipolar soft connected, bipolar soft disconnected and bipolar soft compact spaces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Shabir

  2017-06-01

  Full Text Available Bipolar soft topological spaces are mathematical expressions to estimate interpretation of data frameworks. Bipolar soft theory considers the core features of data granules. Bipolarity is important to distinguish between positive information which is guaranteed to be possible and negative information which is forbidden or surely false. Connectedness and compactness are the most important fundamental topological properties. These properties highlight the main features of topological spaces and distinguish one topology from another. Taking this into account, we explore the bipolar soft connectedness, bipolar soft disconnectedness and bipolar soft compactness properties for bipolar soft topological spaces. Moreover, we introduce the notion of bipolar soft disjoint sets, bipolar soft separation, and bipolar soft hereditary property and study on bipolar soft connected and disconnected spaces. By giving the detailed picture of bipolar soft connected and disconnected spaces we investigate bipolar soft compact spaces and derive some results related to this concept.

 4. Embodied HANPP. Mapping the spatial disconnect between global biomass production and consumption

  International Nuclear Information System (INIS)

  Erb, Karl-Heinz; Krausmann, Fridolin; Haberl, Helmut; Lucht, Wolfgang

  2009-01-01

  Biomass trade results in a growing spatial disconnect between environmental impacts due to biomass production and the places where biomass is being consumed. The pressure on ecosystems resulting from the production of traded biomass, however, is highly variable between regions and products. We use the concept of embodied human appropriation of net primary production (HANPP) to map the spatial disconnect between net-producing and net-consuming regions. Embodied HANPP comprises total biomass withdrawals and land use induced changes in productivity resulting from the provision of biomass products. International net transfers of embodied HANPP are of global significance, amounting to 1.7 PgC/year. Sparsely populated regions are mainly net producers, densely populated regions net consumers, independent of development status. Biomass consumption and trade are expected to surge over the next decades, suggesting a need to sustainably manage supply and demand of products of ecosystems on a global level. (author)

 5. Udvikling af informationskompetence i problemorienteret arbejde med brug af digitale værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jørgen Lerche; Birch Andreasen, Lars; Jørgensen, Lars

  2006-01-01

  vejledningsformer. Visionen for projektet er, at arbejdet med at støtte de studerendes udvikling af informationskompetence ikke alene ses som en opgave for biblioteker biblioteker, men som en opgave der skal løses i et tættere integreret samarbejde mellem biblioteker og faglige uddannelsesmiljøer. Pilotprojektet...

 6. Udvikling af vejledningspraksis i kurser for undervisere i brugen af blended learning-aktiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenalt, Maria Hvid; Wichmann-Hansen, Gitte; Rossen, Dorte Sidelmann

  Hvert semester tilbyder Center for Undervisning og Læring (CUL) ved School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet et 1-årig langt kompetenceudviklingsforløb i brugen af blended learning for lektorer og professorer. I løbet af denne periode skal deltagerne gennemføre et indledende...... blended learning-kursusforløb på 5 uger efterfulgt af en udviklings- og afprøvningsfase. Som afslutning skal deltagerne skrive en refleksionsrapport. Forløbet indebærer to vejledningsmøder med en eller flere af de undervisningsudviklere fra CUL, der er ansvarlige for forløbet: 1) Et individuelt...... vejledningsmøde, hvor deltagerne skal finde frem til, hvordan de vil eller kan omlægge deres undervisning til blended learning og 2) et kollektivt vejledningsmøde efter første udviklingsfase, hvor deltagerne modtager feedback på deres igangværende udviklingstiltag fra gruppemedlemmer og undervisningsudviklere. Et...

 7. Rensning af et skulpturportræt af maleren C.W. Eckersberg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cone, Louise

  2016-01-01

  Rensning af gips er et kompliceret emne. Gips er et hygroskopisk (vand elskende) materiale som let optager vand. Rensning med almindelig vand er derfor helt umuligt, da snavs på overfladen vil blive transporteret ind i porestrukturen sammen med vandet. Når man støber i gips, frigiver den en masse...

 8. Om zeppelinere, forsvaret af København, blokaden af Tyskland og spionanklagen mod ritmester Frederik Moltke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Artiklen følger Hærens indkøbschef, ritmester Frederik Moltkes, virksomhed i England fra eftersommeren 1915. Han endte på grund af sin energiske indsats også som fungerende militærattaché samt gennem halvbrorens profil som dansk gesandt i Berlin med at blive spionmistænkt og fanget i den britiske...

 9. En kvalitativ undersøgelse af gravides valg af nakkefoldscanning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Stina Lou; Dahl, Katja; Beck risør, Mette

  2007-01-01

  valg. Vi ønskede at undersøge informationens rolle i den gravides forståelse og valg af nakkefoldskanning. Materiale og metoder: Seksogtyve gravide blev interviewet efter første svangrekonsultation og igen efter misdannelseskanningen. Undersøgelsesresultaterne i denne artikel stammer primært fra første...

 10. Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernhoft, Inger Marie

  2011-01-01

  Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark.......Inden for rammerne af det fælles-europæiske forskningsprojekt DRUID (DRiving Under the Influence of Drugs, alcohol and medicines) er forekomsten af alkohol og/eller andre stoffer blevet undersøgt i et stort antal europæiske lande, bl.a. i Danmark....

 11. Overvågning af karplanter i Suserup Skov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, P.

  1999-01-01

  Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev...... en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord...... saltholdighed i Ringkøbing Fjord bevirker, at vandplanter vokser dårligt eller forsvinder. Vandplanter udgør en væsentlig del af føden for visse andefugle og kan derfor have stor betydning for antallet af rastende fugle. Der blev registreret lave antal af knortegå, gråand, pibeand og krikand. Af blishøne blev...

 12. Frisættelse af fødderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Ole Fogh

  2013-01-01

  Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider.......Kropskultur. Amerikansk journalist og forfatter hævder, at løb - og fødder - giver adgang til livets mening. Anmeldelse af: Christoffer McDougall: Født til løb. Oversat af Jacob Giese efter Born to Run. Forlaget Turbulenz, 400 sider....

 13. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 14. Market Efficiency and Real Efficiency: The Connect and Disconnect via Feedback Effects

  OpenAIRE

  Liyan Yang; Itay Goldstein

  2014-01-01

  We study a model to explore the (dis)connect between market efficiency and real efficiency when real decision makers learn information from the market to guide their actions. We emphasize two channels that determine whether the two efficiency concepts are aligned. The "externality channel" says that individual learning outcomes may not always map into real efficiency because the presence of externality causes real decision makers to overuse the price information. The "(mis)match channel" emph...

 15. Transport of chemically bonded nuclear energy in a closed cycle with special consideration to energy disconnection

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ossami, S.

  1976-01-01

  The article describes the utilisation of nuclear energy in the form of 'nuclear long-distance energy'. Heat produced by nuclear fission is bonded to a reversible chemical reaction (cracking gas) which release the heat again at the place of comsumption by catalytic transformation. The article deals in particular with the process of methane cracking/methanisation, the disconnection of the energy (heat) by the methanisation process and the decisive role of the methanisation catalyzers. (orig.) [de

 16. The Baetylus Theorem?the central disconnect driving consumer behavior and investment returns in Wearable Technologies

  OpenAIRE

  Levine, James A.

  2016-01-01

  The Wearable Technology market may increase fivefold by the end of the decade. There is almost no academic investigation as to what drives the investment hypothesis in wearable technologies. This paper seeks to examine this issue from an evidence-based perspective. There is a fundamental disconnect in how consumers view wearable sensors and how companies market them; this is called The Baetylus Theorem where people believe (falsely) that by buying a wearable sensor they will receive health be...

 17. Making the connection: The relationship between fuel poverty, electricity disconnection, and prepayment metering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  O' Sullivan, Kimberley C., E-mail: kimberley.osullivan@otago.ac.n [Department of Public Health, University of Otago, Wellington, PO Box 7343, Wellington 6242 (New Zealand); Howden-Chapman, Philippa L.; Fougere, Geoff [Department of Public Health, University of Otago, Wellington, PO Box 7343, Wellington 6242 (New Zealand)

  2011-02-15

  Fuel poverty, or inability to afford adequate heating for a reasonable outlay of expenditure, is a significant and under-researched problem in New Zealand. The connection between fuel poverty, and electricity disconnection or 'self-disconnection' is analysed for four cities using prepayment metering to pay for electricity. A price comparison analysis on a government-sponsored website showed that prepayment metering was more expensive than other payment options. This website analysis was supplemented by qualitative data from older people with chronic respiratory disease expressing their views about electricity disconnection and prepayment metering. We show that prepayment metering for electricity is more expensive than other payment methods in New Zealand and that older people's insights provide valuable context to these issues. Under the present payment schedule, the use of prepayment metering to pay for electricity is not a suitable policy instrument to address fuel poverty, which remains problematic. The deregulated electricity market continues to lead to increases in the real price of residential electricity and in the number of people in fuel poverty. We offer policy suggestions for reducing fuel poverty in New Zealand. - Research highlights: {yields} Fuel poverty is a significant and under-researched problem in New Zealand. {yields} Prepayment metering is more expensive than other electricity payment options in NZ. {yields} Older people express fear of disconnection and find using prepayment stressful. {yields} Prepayment metering, as currently used in New Zealand, may contribute to fuel poverty. {yields} Better regulation of domestic pricing structures could reduce fuel poverty in NZ.

 18. Making the connection. The relationship between fuel poverty, electricity disconnection, and prepayment metering

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Sullivan, Kimberley C.; Howden-Chapman, Philippa L.; Fougere, Geoff

  2011-01-01

  Fuel poverty, or inability to afford adequate heating for a reasonable outlay of expenditure, is a significant and under-researched problem in New Zealand. The connection between fuel poverty, and electricity disconnection or 'self-disconnection' is analysed for four cities using prepayment metering to pay for electricity. A price comparison analysis on a government-sponsored website showed that prepayment metering was more expensive than other payment options. This website analysis was supplemented by qualitative data from older people with chronic respiratory disease expressing their views about electricity disconnection and prepayment metering. We show that prepayment metering for electricity is more expensive than other payment methods in New Zealand and that older people's insights provide valuable context to these issues. Under the present payment schedule, the use of prepayment metering to pay for electricity is not a suitable policy instrument to address fuel poverty, which remains problematic. The deregulated electricity market continues to lead to increases in the real price of residential electricity and in the number of people in fuel poverty. We offer policy suggestions for reducing fuel poverty in New Zealand. (author)

 19. The disconnection mechanism of coupled migration and shear at grain boundaries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khater, H.A.; Serra, A.; Pond, R.C.; Hirth, J.P.

  2012-01-01

  The mechanism of coupled migration and shear is studied in a range of [0 0 0 1] tilt boundaries in hexagonal close-packed metal using atomic-scale computer simulation. Symmetrical tilt boundaries spanning the low- and high-angle regimes and comprising regular arrays of grain boundary dislocations are simulated. For each misorientation, θ, the perfect boundary (pristine) is investigated as well as one containing a disconnection. Both types of structures are subjected to incremental applied strains to determine the stress that produces coupled migration and shear. The stress for motion in the pristine case, entailing nucleation, is higher than the Peierls stress for motion when disconnections are present. We conclude that the applied stresses in our simulations exert a Peach–Koehler force on pre-existing disconnections, thereby providing a feasible mechanism with a well-defined driving force that produces coupled migration and shear. This mechanism is feasible for the lower-angle boundaries studied, and facile for the high-angle cases.

 20. Family cohesion and the loneliness of adolescents from temporarily disconnected families due to economic migration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dołęga Zofia

  2015-03-01

  Full Text Available The paper reports the results of a comparative analysis of the two groups students coming from temporarily disconnected families due to foreign work parents (TDF, n = 68; male = 30, female = 38 and teenagers with the same social environment (NDF, n = 179, male = 89, female = 90, but without the experience of separation time (N= 247. The subject of the analysis was: the cohesion of a family from the perspective of the evaluated adolescent and three factors of psychological loneliness: social loneliness (sense of social marginalization and isolation, emotional loneliness (solitude and existential loneliness (sense of self-alienation. The Loneliness Scale (SBS was used based on an original concept of multidimensional sense of loneliness. The questionnaire for the survey of family cohesion (KSR were used too. The age (12-14 and 15-17, gender, family structure and the family lifestyle were controlled. Obtained results revealed significantly lower cohesion and significantly higher existential loneliness in group of teenagers from temporarily disconnected families (TDF. Not confirmed the supposition that made in earlier studies of temporarily disconnected families due to economic migration, that these teenagers suffer from a sense of emotional loneliness There has also confirmed the belief that the level of family cohesion and a sense of loneliness in adolescents is associated with atypical organization of family life associated with the duration of migration of parent/parents, frequency of contact with family members working abroad: mothers, fathers or broth parents, the duration of stays at home

 1. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling...... EDE-Q: 1,7 og ved EDI: 1,5), ligesom de generelle psykiske symptomer blev mindsket i høj grad (effectsize ved WHO-5: 1,0 og ved GSI meanscore: 0,8). I alt 82 % opfyldte før behandlingens start DSM-4’s diagnostiske kriterier for BED mod 11,5 % efter behandling. 52 % fik fuld remission (ingen...... accept af og tilfredshed med behandlingen. Der var stor effekt på antal overspisninger. Før behandling havde patienterne gennemsnitligt 23,7 overspisninger pr. mdr. mod 2,3 efter behandling (effect size: 5,4). Udbyttet i forhold til den samlede spiseforstyrrelsessymptomatologi var høj (effect size ved...

 2. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  Et højt indhold af kobber i foderet udgør en risiko for belastning af miljøet, og en begrænsning i udledningen af kobber er derfor ønskelig. Brug af organisk bundet kobber (kobberlysin) som alternativ til uorganisk kobber (kobbersulfat) i foderblandinger kan muligvis begrænse det totale forbrug af...

 3. Bakteriesensor til on-line identifikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentien, Anders; Tilsted Mogensen, Claus; Østergaard, Else-Marie

  Over det meste af verden defineres den mikrobielle drikkevandskvalitet primært på baggrund af grænseværdier for E. coli, coliforme bakterier og kimtal. Anvendelsen af den totale bakteriekoncentration til bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet er (af historiske årsager) ikke udbredt og primært...

 4. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 5. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  Music in Dementia Assessment Scales, MiDAS, er udviklet til at vurdere ændringer i trivsel hos borgere med demens som har deltaget i musikterapi. Målingen udføres af 1) personale før og efter musikterapien for at vurdere om der er en indflydelse i hverdagssituationer efterfølgende, eller af 2......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 6. Completing sparse and disconnected protein-protein network by deep learning.

  Science.gov (United States)

  Huang, Lei; Liao, Li; Wu, Cathy H

  2018-03-22

  Protein-protein interaction (PPI) prediction remains a central task in systems biology to achieve a better and holistic understanding of cellular and intracellular processes. Recently, an increasing number of computational methods have shifted from pair-wise prediction to network level prediction. Many of the existing network level methods predict PPIs under the assumption that the training network should be connected. However, this assumption greatly affects the prediction power and limits the application area because the current golden standard PPI networks are usually very sparse and disconnected. Therefore, how to effectively predict PPIs based on a training network that is sparse and disconnected remains a challenge. In this work, we developed a novel PPI prediction method based on deep learning neural network and regularized Laplacian kernel. We use a neural network with an autoencoder-like architecture to implicitly simulate the evolutionary processes of a PPI network. Neurons of the output layer correspond to proteins and are labeled with values (1 for interaction and 0 for otherwise) from the adjacency matrix of a sparse disconnected training PPI network. Unlike autoencoder, neurons at the input layer are given all zero input, reflecting an assumption of no a priori knowledge about PPIs, and hidden layers of smaller sizes mimic ancient interactome at different times during evolution. After the training step, an evolved PPI network whose rows are outputs of the neural network can be obtained. We then predict PPIs by applying the regularized Laplacian kernel to the transition matrix that is built upon the evolved PPI network. The results from cross-validation experiments show that the PPI prediction accuracies for yeast data and human data measured as AUC are increased by up to 8.4 and 14.9% respectively, as compared to the baseline. Moreover, the evolved PPI network can also help us leverage complementary information from the disconnected training network

 7. Connected and disconnected contributions to nucleon axial form factors using Nf = 2 twisted mass fermions at the physical point

  Science.gov (United States)

  Alexandrou, Constantia; Constantinou, Martha; Hadjiyiannakou, Kyriakos; Jansen, Karl; Kallidonis, Christos; Koutsou, Giannis; Vaquero Avilés-Casco, Alejandro

  2018-03-01

  We present results on the isovector and isoscalar nucleon axial form factors including disconnected contributions, using an ensemble of Nf = 2 twisted mass cloverimproved Wilson fermions simulated with approximately the physical value of the pion mass. The light disconnected quark loops are computed using exact deflation, while the strange and the charm quark loops are evaluated using the truncated solver method. Techniques such as the summation and the two-state fits have been employed to access ground-state dominance.

 8. Empowered? Examining self-disconnection in a postal survey of electricity prepayment meter consumers in New Zealand

  International Nuclear Information System (INIS)

  O'Sullivan, Kimberley C.; Howden-Chapman, Philippa L.; Fougere, Geoffrey M.; Hales, Simon; Stanley, James

  2013-01-01

  Prepayment metering is an electricity payment method often used by low-income consumers. Fuel poverty is an important public health problem in New Zealand, and is likely to be a particular problem for those using prepayment metering. This paper details a nationwide postal survey of consumers undertaken with the support of three major electricity retailers, which investigated the advantages and disadvantages of using prepayment metering from a consumer perspective. The study surveyed a total pool of 359 randomly selected consumers across the three companies, a response rate of 48%. The study found that while almost all respondents felt the benefits of using prepayment outweighed the risks of running out of credit or ‘self-disconnection’, 53% of respondents experienced self-disconnection in the past year. Of concern, over a third of respondents experiencing self-disconnection were without electricity for more than 12 h. The frequency of self-disconnection was also high, with 17% of those disconnecting reporting six or more events in the past year. Government intervention could reduce the risks and disadvantages involved with using prepayment metering, which could then support initiatives aimed at reducing fuel poverty. - Highlights: ► Results of a national postal survey of New Zealand electricity prepayment users. ► Self-disconnection is an extreme outcome of fuel poverty. ► 53% of respondents experienced self-disconnection in the past year. ► Self-disconnection is problematic, lasting 12 or more hours for 38% of those who disconnected. ► Government policies could minimise health effects and capture benefits of prepayment metering.

 9. Sentence processing and verbal working memory in a white-matter-disconnection patient.

  Science.gov (United States)

  Meyer, Lars; Cunitz, Katrin; Obleser, Jonas; Friederici, Angela D

  2014-08-01

  The Arcuate Fasciculus/Superior Longitudinal Fasciculus (AF/SLF) is the white-matter bundle that connects posterior superior temporal and inferior frontal cortex. Its causal functional role in sentence processing and verbal working memory is currently under debate. While impairments of sentence processing and verbal working memory often co-occur in patients suffering from AF/SLF damage, it is unclear whether these impairments result from shared white-matter damage to the verbal-working-memory network. The present study sought to specify the behavioral consequences of focal AF/SLF damage for sentence processing and verbal working memory, which were assessed in a single patient suffering from a cleft-like lesion spanning the deep left superior temporal gyrus, sparing most surrounding gray matter. While tractography suggests that the ventral fronto-temporal white-matter bundle is intact in this patient, the AF/SLF was not visible to tractography. In line with the hypothesis that the AF/SLF is causally involved in sentence processing, the patient׳s performance was selectively impaired on sentences that jointly involve both complex word orders and long word-storage intervals. However, the patient was unimpaired on sentences that only involved long word-storage intervals without involving complex word orders. On the contrary, the patient performed generally worse than a control group across standard verbal-working-memory tests. We conclude that the AF/SLF not only plays a causal role in sentence processing, linking regions of the left dorsal inferior frontal gyrus to the temporo-parietal region, but moreover plays a crucial role in verbal working memory, linking regions of the left ventral inferior frontal gyrus to the left temporo-parietal region. Together, the specific sentence-processing impairment and the more general verbal-working-memory impairment may imply that the AF/SLF subserves both sentence processing and verbal working memory, possibly pointing to the AF

 10. Perspectives on disconnects between scientific information and management decisions on post-fire recovery in Western US.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaoli; Emery, Nathan; Garcia, Elizabeth S; Hanan, Erin J; Hodges, Heather E; Martin, Tyronne; Meyers, Matthew A; Peavey, Lindsey E; Peng, Hui; Santamaria, Jaime Sainz; Uyeda, Kellie A; Anderson, Sarah E; Tague, Christina

  2013-12-01

  Environmental regulations frequently mandate the use of "best available" science, but ensuring that it is used in decisions around the use and protection of natural resources is often challenging. In the Western US, this relationship between science and management is at the forefront of post-fire land management decisions. Recent fires, post-fire threats (e.g. flooding, erosion), and the role of fire in ecosystem health combine to make post-fire management highly visible and often controversial. This paper uses post-fire management to present a framework for understanding why disconnects between science and management decisions may occur. We argue that attributes of agencies, such as their political or financial incentives, can limit how effectively science is incorporated into decision-making. At the other end of the spectrum, the lack of synthesis or limited data in science can result in disconnects between science-based analysis of post-fire effects and agency policy and decisions. Disconnects also occur because of the interaction between the attributes of agencies and the attributes of science, such as their different spatial and temporal scales of interest. After offering examples of these disconnects in post-fire treatment, the paper concludes with recommendations to reduce disconnects by improving monitoring, increasing synthesis of scientific findings, and directing social-science research toward identifying and deepening understanding of these disconnects.

 11. Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske, biologiske og termiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård Plantage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christophersen, Mette; Christensen, Jørgen Fjeldsø; Jørgensen, Torben H.

  , sulfonamider, barbiturater, anilin, cyanid og kviksølv, og det har resulteret i en meget kompleks forurening. Efter afgravning af 4000 tons meget forurenet jord ned til grundvandsspejlet i to af de seks gruber er næste skridt afprøvning af forskellige metoder til fjernelse af den kraftige grundvandsforurening...

 12. Røveri af bil - forbrydelsen der ikke findes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2018-01-01

  Artiklen behandler den særegne strafferetlige problematik, at røveri af bil ikke straffes som sådan, men alene som ulovlig tvang og brugstyveri. Dette skyldes en formodning om, at tyven kun vil bruge bilen, ikke tilegne sig bilen. Konsekvensen bliver en langt lavere straf for "røveri af bil", end...

 13. Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herrmann, Janne Rothmar

  tydeliggøres og analyseres forskellige problemstillinger: -Abort og fosterreduktion - Fosterdiagnostik - Fosteret som patient og forsøgsperson - Anvendelse af føtale celler og væv - Fosterets status som afdød - Fertilitetsbehandling og sortering af befrugtede æg - Fertilitetsturisme - Stamcelleforskning...

 14. Lyv og Død af H Andersen levnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Askgaard, Ejnar Stig

  2016-01-01

  I anledning af 200-året for H.C. Andersens fars død redegøres for friskomager Hans Andersens levned.......I anledning af 200-året for H.C. Andersens fars død redegøres for friskomager Hans Andersens levned....

 15. Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøier, Julie Kolbe; Jefsen, Anders

  2016-01-01

  Denne artikel afdækker centrale erfaringer fra etableringen af faste musikterapitilbud i kommunerne Hillerød og Sønderborg. I begge kommuner er musikterapien blevet et fast tilbud på baggrund af en prøvepe- riode, og der er blevet skabt en systematisk dokumentationspraksis. Denne er blevet etable...

 16. Krigens splittelse af det kropslige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejberg, Kasper Green

  2015-01-01

  Judith Butlers kritik af krigen mod terror opfordrer os til at bryde med de rammer, der styrer vores tænkning og sansning......Judith Butlers kritik af krigen mod terror opfordrer os til at bryde med de rammer, der styrer vores tænkning og sansning...

 17. Udstilling af børn og fostre med misdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver baggrunden for etableringen af de første anatomiske samlinger og de første samlinger med teratologiske præparater i Sct. Petersborg og Berlin. Den Saxtorphske Samling på Medicinsk Museion indeholder den største samling af teratologiske præparater i Danmark, og bagrunden for sam...

 18. Sparring på evaluering af Destination Trivsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulz, Anette

  , konklusion – hvor udsagn fra elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen indledningsvist behandles separat og deskriptivt. Efterfølgende er data analyseret med afsæt i en kryds-case-analyse, hvor der på baggrund af den deskriptive analyse koblet til de respektive målgrupper er udledt en...

 19. Lukning og indskrænkninger af virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Høgelund, Jan; Larsen, Mona

  Der tales meget om de negative konsekvenser af globalisering. I denne rapport søger forfatterne at vurdere risikoen for svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og forringet indkomstudvikling blandt fratrådte lønmodtagere i de dele af industrien, der er særligt udsat for konkurrence fra...

 20. Kontrol af konserveringsmidler og farvestoffer i legetøjskosmetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rastogi, S. C.; Jensen, G. H.

  deklarationerne på de udtagne produkter er indholdet af formaldehyd analyseret i 4 produkter, dehydroacetic acid i 2 produkter og Kathon CG i 9 produkter. Parabener, 2-phenoxy-ethanol samt organiske farvestoffer er analyseret i samtlige udtagne produkter. Det er blevet påvist, at 42% af de udtagne produkter (n=19...

 1. Spilteorien og (et par af) dens fædre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sune Welling

  2011-01-01

  Boganmeldelse af Robert Leonard's "Von Neumann, Morgenstern, and the Creation of Game Theory: From Chess to Social Science, 1900-1960". Cambridge University Press.......Boganmeldelse af Robert Leonard's "Von Neumann, Morgenstern, and the Creation of Game Theory: From Chess to Social Science, 1900-1960". Cambridge University Press....

 2. Strukturreformens succes afhænger af de offentlige ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, John Storm

  2005-01-01

  Bliver strukturreformen en succes eller fiasko? Det afhænger af ledernes evner og muligheder for at omstille driften i den offentlige sektors mange institutiner.......Bliver strukturreformen en succes eller fiasko? Det afhænger af ledernes evner og muligheder for at omstille driften i den offentlige sektors mange institutiner....

 3. Evaluering af Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stensaker, Bjørn; Benedicte, Brøgger; Nielsen, Kjeld

  2006-01-01

  Rapporten indeholder en beskrivelse af resultaterne fra en intern og ekstern evaluering af SEFIA - et center der driver undervisning og forsknings- og udviklingsarbejde samt formidling inden for temaerne flerkulturel forståelse og internationalt udviklingsarbejde. Evalueringen er foretaget på gru...

 4. Evaluering af ny kokkeuddannelse for hørehandicappede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  2010-01-01

  Center for Ungdomsforskning har netop afsluttet en evaluering af en ny uddannelse indenfor madproduktion, rettet imod personer med et hørehandicap. Hensigten med uddannelsen er, at kunne tilbyde døve, døvblinde og hørehæmmede personer et uddannelsestilbud indenfor fremstilling af mad. Konkret han...

 5. Testning af alment ordforråd hos danske universitetsstuderende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Louise Langhoff; Ravn, Ida Elise; Weed, Ethan

  2017-01-01

  Artiklen indeholder udviklingen og afprøvningen af en ordforrådstest designet specielt til universi- tetsstuderende. Testen er en elektronisk, revideret version af ’Hvilket billede passer til ordet’ udviklet med udgangspunkt i de billeder og ord, der bruges i Vejledende Læsetest for Voksne (VLV)....

 6. “All That Jazz” - bagsiden af showbizz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eigtved, Michael

  2017-01-01

  Artiklen, der er skrevet til programmet ifbm premieren på musicalen Chicago på Det Ny Teater beskriver den tendens i broadwaymusicals, som begynder i slutningen af 1960’erne med bla forestillingen Cabaret, hvor det er skyggesiden af underholdningens industrien, der selvrefleksivt er emnet for for...

 7. Skattemæssig behandling af virtuelle valutaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Udbredelsen og anvendelsen af virtuelle valutaer er stigende, og der synes derfor behov for en analyse af den skattemæssige kvalifikation og behandling heraf. Skatterådet har ved to lejligheder haft mulighed for at foretage denne analyse; i henholdsvis SKM2014.226.SR om Bitcoins og SKM2017.520.SR...

 8. Fremstilling af CO2-neutral benzin og diesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stummann, Magnus Zingler; Høj, Martin; Jensen, Peter Arendt

  2018-01-01

  Siden 1965 er verdens energiforbrug mere end femdoblet og forbruget forventes at fortsætte med at stige i fremtiden. Imens mindskes reserverne af fossilt brændstof hastigt og CO2-udledningen fra forbrændingen af fossile brændstoffer medfører global opvarmning. Vi har derfor brug for hurtigt at fi...

 9. Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Christopher; Christensen, Inger-Marie F.; Blok, Rasmus

  2009-01-01

  Artiklen videregiver en række praktiske erfaringer med anvendelse af webkonferencesystemet Adobe Connect Pro i forbindelse med undervisning på Syddansk Universitet (SDU). Via tre pilotprojekter fra forskellige fagområder præsenteres de første konkrete og indledende erfaringer med anvendelsen af det...

 10. Test af et satellitbaseret kørselsafgiftssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Simon Bojer; Lahrmann, Harry

  2007-01-01

  I dette paper beskrives opbygningen af en model af et takstsystem, som skal fungere i et satellitbaseret kørselsafgiftssystem. Modellen er forholdsvis simpel og bygger på et buffersystem, og der anvendes således ikke nogen avanceret map matching. Det beskrives, hvordan modellen afprøves med tilfæ...

 11. En retorisk analyse af en Hodayot-salme fra Qumran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Trine Bjørnung

  2007-01-01

  I salmesamlingen Hodayot (1QHa), fundet blandt Dødehavsrullerne, skelner man mellem to grupper af salmer på baggrund af måden hvorpå salmisten fremtræder. Når forskere diskuterer salmesamlingens organisationsprincip, bygger de ofte deres synspunkter på den antagelse at der har været mindst to for...

 12. Overvågning af influenza i svin 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjulsager, Charlotte Kristiane; Breum, Solvej Østergaard; Larsen, Lars Erik

  2012-01-01

  Influenza i dyr udgør en trussel mod dyresundheden, dyrevelfærden, produktionsøkonomien, fødeva-resikkerheden og har givet anledning til flere pandemier i mennesker. For at kunne agere hurtigt på nye trusler (early warning) og derved holde konsekvensen af fundet af et nyt virus på et minimum, er...

 13. Danske mediers dækning af Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  eller forstået 2016 – Brexit i Storbritannien og Donald Trumps valg kom som en stor overraskelse – medierne havde igen ikke fat i det magtfulde, der vokser frem i samfundet på trods af eliten. Udenrigsdækningen er delvist ude af sync med den verden, den beskriver. Den er for elitær. Den er for indlejret...

 14. Forhandlinger af mangfoldighed i danske kommunernes kostpolitikker for dagtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Warrer, Sarah; Leer, Jonatan

  2018-01-01

  Artiklen præsenterer en diskurs analytisk undersøgelse af danske kommuners kostpolitikker. Formålet med studiet er at kortlægge kommunernes forhandling af mangfoldighed og den måltidspædagogiske opgave, hvilket udgør et arbejdsredskab for pædagogerne i kommunale dagtilbud. Studiet er baseret på e...

 15. Målstyring af og frihedsgrader til de menneskelige ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  bevaring af arbejdspladser. I den voluntaristiske tilgang til ledelse af personale bevæger virksomhederne sig i en ”sociologisk dualisme” mellem hårde og bløde tilgange. Strukturerne på arbejdsmarkedet og kulturelle forhold i samspillet mellem samfund og virksomhed i det danske samfund betyder, at begge...

 16. Overvågning af influenza i svin 2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breum, Solvej Østergaard; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  % af de positive indsendelser. Dette fald kan indikere at dette virus har toppet i udbredelse, men det kan også være en tilfældig variation. I overvågningen 2011 fandt vi udover de forventede subtyper også nye svineinfluenzavirus subtyper. En af de nye subtyper - H1avN2hu - blev fundet i...

 17. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af...

 18. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 19. African Network Operators Group (AfNOG) Training Workshops and ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  The African Network Operators Group (AfNOG) is a forum for technical cooperation and coordination between African network operators and engineers from the region's universities, research institutions and industry. This year, AfNOG's training workshops and meetings will be held in Rabat, Morocco, between 24 May and 6 ...

 20. Udførelse af bygningsakustiske målinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Birgit; Hoffmeyer, Dan; Olesen, Henrik S.

  Denne anvisning definerer og beskriver udførelse af bygningsakustiske målinger m.m. i relation til Bygningsreglement 2015 (BR15), kapitel 6.4, Akustisk Indeklima (Trafik- og Byggestyrelen, 2016). Anvisningen er en opdatering af den første udgave fra 2008. Den nye udgave er ajourført med vejledning...... knyttet til blandt andet de nye standarder med feltmålemetoder for lydisolation. Anvisningen henvender sig primært til personer og firmaer, der udfører bygningsakustiske målinger, men vil også være et vigtigt redskab for rådgivere, udførende og leverandører i forbindelse med projektering af bygninger....... Anvisningen er også relevant for kommunerne i forbindelse med kontrol af opfyldelsen af lydbestemmelserne i bygningsreglementet....

 1. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...... stigma. I Gunnar Lind Haase Svendsens studie af italesættelsen af ’udkanten’ fra 1996-2011 ses fx en gennem de seneste år stigende anvendelse af termer som ’den rådne banan’ og ’Udkantsdanmark’ i medierne (Svendsen 2013: 12). Dette stigma forbindes med flere dele af Danmark (se bl.a. Arbejderbevægelsens...

 2. Skattemæsssig kvalifikation af trusts i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  Artiklen har til formål at systematisere og redegøre for skattemyndighedernes fremgangsmåde og kvalifikation af trusts i dansk ret. Baggrunden herfor er, at antallet af trust-sager for såvel de administrative myndigheder som domstolene relativt set er vokset betydeligt siden årtusindeskiftet. Ud...... fra en gennemgang af doms- og administrativ praksis kan det konstateres, at kvalifikationen af trusts kan opdeles i fire hovedkategorier, som er væsentlige at have kendskab til, såfremt en skattesag indeholdende trust-elementer måtte være under opsejling. Endvidere inddrages skattestrafferetlig...... praksis på baggrund af en nyligt afsagt landsretsdom vedrørende en offshore trust....

 3. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 4. Implementering af tre misbrugsbehandlinger for udsatte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weatherall, Cecilie Dohlmann; Termansen, Tina

  2015-01-01

  SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd skal evaluere ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, som løber fra 2011 til 2014. De tre behandlingsmodeller, som indgår i Socialstyrelsens (SOS) ”Projekt misbrugsbehandling for udsatte unge”, er MST-SA (Multi Systemic Therapy Substance Abuse...... både i Danmark og internationalt. Dog er der et stigende fokus på, at det er et centralt element for at opnå gode evalueringer (Fixen m.fl., 2005; Fixen m.fl., 2009; Durlak & DuPre, 2008), idet implementeringen af en indsats kan have stor betydning for den effekt, der observeres. Ifølge Durlak og Du...

 5. Supervision af nyudnævnte officerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Lennart Schou; Okholm, René

  for instituttet, skoler, lærere og elever, der giver opdateret viden om premierløjtnantens praksis. Projektets effekt kan ikke beskrives fuldstændigt, men dette brief kan ses som et generelt ønske om i højere grad at danne bro mellem Forsvarets skoler og den praksis, vi uddanner til. Projektet har allerede...... ledelseseksamen for hold Pløger i 2016. - Ændret fokus i ledelses- og lederudviklingsundervisningen i retning af: 1) at øge refleksionsevnen hos kadetterne, 2) at styrke deres personaleledelseskompetencer og 3) at indføre Leadership Pipeline-tankegangen. - Input til VUK, særligt i forhold til chefens rolle og...

 6. Arbejdsformer under anvendelse af 4. generationsværktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Søren; Grønbæk, Kaj; Rolskov, Tove

  En belysning af sammenhængen mellem arbejdsformer og anvendelse af 4. generationsværktøjer i systemudvikling -- baseret på en undersøgelse af 9 systemudviklingsprojekter og et litteraturstudium...

 7. Succesfulde virksomheder ledes af mænd - Ikke succesfulde af kvinder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mona Toft; Madsen, Henning; Neergaard, Helle

  fra amerikanske og britiske undersøgelser (Schein, 1973, 75, 96; Ryan et al., 2005a) ved at teste dem i et kulturelt miljø karakteriseret af mere feminine ledertræk (Hofstede, 1991). Undersøgelsen tager udgangspunkt i et sæt af person-karakteristika, der er blevet anvendt til at undersøge sammenfald...... mellem mandlige karakteristika og succesfuld ledelse (Schein, 1973, 75, 96). På lige fod med nyere britiske undersøgelser (Ryan et al. 2005a), er den aktuelle undersøgelse imidlertid udvidet til også at omhandle lederes perceptioner i forhold til ledelse i virksomheder uden succes. Resultaterne viser...

 8. Cape Newenham AFS, Alaska. Revised Uniform Summary of Surface Weather Observations (RUSSWO). Parts A-F.

  Science.gov (United States)

  1983-04-01

  TEMPERATURE DEPRESION F, ’O.AL 3 - 4 5- 6 8 9- 1 11 12 13 14 𔃿 t 11 1 9 :," 2. 4 :.! 2 2 5 . . I TAL .4’ 373 - .. .. 776 7 7 8 * ... .. H- j4 93 4 5 7...H ;AVETA: PSYCHROMETRIC SUMMARY; A:Z, %EAT ER SER VCLPI ’ 7 CARUP li i.L -AF -- AM---.- 7-. - _ PAGE 1 2 WET BLLB TEmPEPATURE DEPRESION F, " AL .’ 3

 9. Energi i økologisk jordbrug. Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi

  DEFF Research Database (Denmark)

  2004-01-01

  Målsætningen om at reducere forbruget af fossil energi er klart formuleret i de økologiske principper. Desuden er der både forsyningsmæssige og geopolitiske grunde til, at det kan være klogt at fremtidssikre økologisk jordbrug ved at øge selvforsyningsgraden. På den baggrund iværksatte FØJO i eft...

 10. Læremiddeltjek af Fandange - dansk for 5. klasse af Trine May og Susanne Arne-Hansen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard

  2013-01-01

  Fandango 5 er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen og er første gang udgivet i 2009. Systemet er siden kommet i flere oplag. Fandango – dansk for 5. klasse består af en grundbog (264 sider) Arbejdsbog A (64 sider) Arbejdsbog B (64 sider), en lærervejledning (ca. 220 sider) og en hjemmeside...

 11. Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i universitetsbiblioteket

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Eli; Bøgh Pedersen, Kasper

  Dette projekt har til formål, at to biblioteker med meget forskellige profiler gennemfører test af konkrete open source baserede ILS systemer, formidler resultaterne til FFU-bibliotekerne og deres interessenter, og herved bidrager til en nuancering af beslutningsprocesserne i de kommende år omkring...

 12. Udvikling og afprøvning af it-støttet vejledning af lærerstuderende i praktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemens, Heidie

  2011-01-01

  samarbejdet mellem læreruddannelsen og praktikinstitutionerne omkring vejledning af de studerende i praktikken via Skype eller VIAs platform og at afprøve en vejledningsform, der har karakter af procesvejledning. Erfaringer med at afprøve den virtuelle mødeform i denne sammenhæng muliggør mødet mellem...

 13. The pairwise disconnectivity index as a new metric for the topological analysis of regulatory networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wingender Edgar

  2008-05-01

  Full Text Available Abstract Background Currently, there is a gap between purely theoretical studies of the topology of large bioregulatory networks and the practical traditions and interests of experimentalists. While the theoretical approaches emphasize the global characterization of regulatory systems, the practical approaches focus on the role of distinct molecules and genes in regulation. To bridge the gap between these opposite approaches, one needs to combine 'general' with 'particular' properties and translate abstract topological features of large systems into testable functional characteristics of individual components. Here, we propose a new topological parameter – the pairwise disconnectivity index of a network's element – that is capable of such bridging. Results The pairwise disconnectivity index quantifies how crucial an individual element is for sustaining the communication ability between connected pairs of vertices in a network that is displayed as a directed graph. Such an element might be a vertex (i.e., molecules, genes, an edge (i.e., reactions, interactions, as well as a group of vertices and/or edges. The index can be viewed as a measure of topological redundancy of regulatory paths which connect different parts of a given network and as a measure of sensitivity (robustness of this network to the presence (absence of each individual element. Accordingly, we introduce the notion of a path-degree of a vertex in terms of its corresponding incoming, outgoing and mediated paths, respectively. The pairwise disconnectivity index has been applied to the analysis of several regulatory networks from various organisms. The importance of an individual vertex or edge for the coherence of the network is determined by the particular position of the given element in the whole network. Conclusion Our approach enables to evaluate the effect of removing each element (i.e., vertex, edge, or their combinations from a network. The greatest potential value of

 14. Impact of lateral flow on the transition from connected to disconnected stream-aquifer systems

  Science.gov (United States)

  Xian, Yang; Jin, Menggui; Liu, Yanfeng; Si, Aonan

  2017-05-01

  Understanding the mechanisms by which stream water infiltrates through streambeds to recharge groundwater systems is essential to sustainable management of scarce water resources in arid and semi-arid areas. An inverted water table (IWT) can develop under a stream in response to the desaturation between the stream and underlying aquifer as the system changes from a connected to disconnected status. However, previous studies have suggested that the IWT can only occur at the bottom of a low permeability streambed in which only the vertical flow between the stream and groundwater during disconnection was assumed. In the present study, numerical simulations revealed that the lateral flow induced by capillarity or heterogeneity also plays an essential role on interactions between streams and aquifers. Three pathways were identified for the transition from connection to disconnection in homogenous systems; notably, the lowest point of an IWT can develop not only at the bottom of the streambed but also within the streambed or the aquifer in response to the initial desaturation at, above, or below the interface between the streambed and aquifer (IBSA), respectively. A sensitivity analysis indicated that in wide streams, the lowest point of an IWT only occurs at the bottom of the streambed; however, for a stream half width of 1 m above a 6 m thick sandy loam streambed, the lowest point occurs in the streambed as stream depth is less than 0.5 m. This critical stream depth increases with streambed thickness and decreases with stream width. Thus, in narrow streams the lowest point can also develop in a thick streambed under a shallow stream. In narrow streams, the lowest point also forms in the aquifer if the ratio of the hydraulic conductivity of the streambed to that of the aquifer is greater than the ratio of the streambed thickness to the sum of the stream depth and the streambed thickness; correspondingly, the streambed is thin but relatively permeable and the stream is

 15. Switching Overvoltages in 60 kV reactor compensated cable grid due to resonance after disconnection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Claus Leth; Baldursson, Haukur; Oumarou, Abdoul M.

  2008-01-01

  power could be directly connected to long cables. Switching both cable and reactor together will cause resonance to occur between the cable capacitance and the inductance of the cable during last end disconnection. Similar type of resonance condition is known to have caused switching overvoltages...... on the 400kV grid in Denmark. Therefore it is considered necessary to analyze further whether connecting a reactor directly to 60kV cable can cause switching overvoltages. A model in PSCAD was used to analyze which parameters can cause overvoltage. The switching resonance overvoltage was found to be caused...

 16. Calculation of the hadronic vacuum polarization disconnected contribution to the muon anomalous magnetic moment

  CERN Document Server

  Blum, T.; Izubuchi, T.; Jin, L.; Jüttner, A.; Lehner, C.; Maltman, K.; Marinkovic, M.; Portelli, A.; Spraggs, M.

  2016-01-01

  We report the first lattice QCD calculation of the hadronic vacuum polarization disconnected contribution to the muon anomalous magnetic moment at physical pion mass. The calculation uses a refined noise-reduction technique which enabled the control of statistical uncertainties at the desired level with modest computational effort. Measurements were performed on the $48^3 \\times 96$ physical-pion-mass lattice generated by the RBC and UKQCD collaborations. We find $a_\\mu^{\\rm HVP~(LO)~DISC} = -9.6(3.3)(2.3)\\times 10^{-10}$, where the first error is statistical and the second systematic.

 17. Calculation of the Hadronic Vacuum Polarization Disconnected Contribution to the Muon Anomalous Magnetic Moment.

  Science.gov (United States)

  Blum, T; Boyle, P A; Izubuchi, T; Jin, L; Jüttner, A; Lehner, C; Maltman, K; Marinkovic, M; Portelli, A; Spraggs, M

  2016-06-10

  We report the first lattice QCD calculation of the hadronic vacuum polarization (HVP) disconnected contribution to the muon anomalous magnetic moment at physical pion mass. The calculation uses a refined noise-reduction technique that enables the control of statistical uncertainties at the desired level with modest computational effort. Measurements were performed on the 48^{3}×96 physical-pion-mass lattice generated by the RBC and UKQCD Collaborations. We find the leading-order hadronic vacuum polarization a_{μ}^{HVP(LO)disc}=-9.6(3.3)(2.3)×10^{-10}, where the first error is statistical and the second systematic.

 18. Calculation of the Hadronic Vacuum Polarization Disconnected Contribution to the Muon Anomalous Magnetic Moment

  Science.gov (United States)

  Blum, T.; Boyle, P. A.; Izubuchi, T.; Jin, L.; Jüttner, A.; Lehner, C.; Maltman, K.; Marinkovic, M.; Portelli, A.; Spraggs, M.; Rbc; Ukqcd Collaborations

  2016-06-01

  We report the first lattice QCD calculation of the hadronic vacuum polarization (HVP) disconnected contribution to the muon anomalous magnetic moment at physical pion mass. The calculation uses a refined noise-reduction technique that enables the control of statistical uncertainties at the desired level with modest computational effort. Measurements were performed on the 483×96 physical-pion-mass lattice generated by the RBC and UKQCD Collaborations. We find the leading-order hadronic vacuum polarization aμHVP (LO )disc=-9.6 (3.3 )(2.3 )×10-10 , where the first error is statistical and the second systematic.

 19. Analytical Modeling of Natural Convection in a Tall Rectangular Enclosure with Multiple Disconnected Partitions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Youngmin Bae

  2016-08-01

  Full Text Available In this study, laminar natural circulation and heat transfer in a tall rectangular enclosure with disconnected vertical partitions inside were investigated. Analytical expressions were developed to predict the circulation flow rate and the average Nusselt number in a partially partitioned enclosure with isothermal side walls at different temperatures and insulated top and bottom walls. The proposed formulas are then validated against numerical results for modified Rayleigh numbers of up to 106. The impacts of the governing parameters are also examined along with a discussion of the heat transfer regimes.

 20. Et nationalt studie af bankrøveri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Maj; Elklit, Ask

  11,1 % (n = 41) af ASD og seks måneder efter røveriet led 6,2 % (n = 23) af PTSD. Begge prævalenser var begrænset af kravet om undgåelsessymptomer (ASD uden undgåelse: 14 %, PTSD uden undgåelse: 17,8 %), men ASD diagnosen var især begrænset af kravet om dissociationssymptomer (ASD uden dissociation......: 26,7 %). Hierarkisk regressionsanalyse viste, at 51 % af variansen i PTSD sværhedsgrad blev forklaret af peritraumatisk dissociation, ASD sværhedsgrad, emotionel coping og negative tanker om egen person og evner. ASD sværhedsgrad var den stærkeste prædiktorer for PTSD sværhedsgrad og forudsagde alene...... diagnoser. Særligt ASD sværhedsgrad og negative tanker om egen person og evner synes at kunne forudsige PTSD sværhedsgrad efter bankrøveri. Det anbefales derfor, at ”Acute Stress Disorder Scale” anvendes til at screene for PTSD efter bankrøveri. Fremtidig forskning anbefales at fokusere på udvikling af...

 1. Brugen af personas hos danske virksomheder - 2012/13

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene; Nielsen, Kira Storgaard

  2013-01-01

  Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af InfinIT – Innovationsnetværket for IT. Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret sæt...... af anbefalinger for deres anvendelse. Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige vinkler:. Fokus vil bl.a. være på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til. Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i...... designprocesser. Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport benævnes et personasæt. Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til og beskrive, hvordan brugerne vil...

 2. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gitte B. Stald

  2000-09-01

  Full Text Available Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en betydning, der rækker ud over funktioner: den er markør af ungdomskultur, den er garant for tryghed, og den muliggør fast- holdelse af sociale og personlige relationer. Telefonen befordrer etablering- en af et virtuelt rum, hvor intimitet og fortrolighed er mulig. Set i lyset af den informationsteknologiske udvikling, der har bragt e-mail, chat og andre for- mer for on- og offline kommunikation ind i de fleste unge danskeres tilvæ- relse, er det interessant, at telefonen har fastholdt og endog forstærket sin betydning.

 3. Metodik til studiet af strategiske ledelsesprocesser i organisationer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Gulddahl Rasmussen

  2010-10-01

  Full Text Available Denne artikel handler om at skabe viden om en hverdagspraksis, der sjældent er sat ord på. Den behandler de ledelsesprocesser, der i virksomheder producerer strategi og omsætter sådanne strategier i produktive handlinger. Det er processer, der i små og mellemstore virksomheder er præget af intuition og af meget uformelle samspil mellem virksomhedsledere og medarbejdere. Metodikken er en videreudvikling af de metoder til produktion af kvalitative data, som FIRM-gruppen har eksperimenteret med gennem nogle år. Artiklen kan ses som en afrapportering af et flerårigt metodeudviklingsarbejde. Da erfaringer fra sådanne virksomheder viser, at strategiske processer i høj grad udvikler sig gennem uformel kommunikation, og at lederes intuition spiller en meget stor rolle, arbejder metodikken med en struktureret udviklingsdialog mellem et mindre antal virksomhedsledere med strategiske opgaver og forskere. Denne udviklingsdialog har til formål at følge og forstå de processer, der skaber ledernes egne praksisrelaterede ”teorier” for strategisk handling. Efter en præsentation af temaet gennemgås metodikkens praktiske fremgangsmåde med undersøgelser i en række virksomheder, opbygning af cases i samarbejde med ledere fra disse virksomheder, diskussion af disse og foreløbige konklusioner hen mod de næste trin i metodikken. Artiklen er skrevet samtidigt med arbejdet på et igangværende forskningsprojekt og vil derfor både være en præsentation og en udvikling af muligheder og vanskeligheder i metodikken.

 4. Telefonitis: unge danskeres brug af telefonen i IT-tidsalderen

  OpenAIRE

  Gitte B. Stald

  2000-01-01

  Den udbredte brug af mobiltelefoner har sat fornyet fokus på telefonens betydning i vores tid. Som følge af den informationsteknologiske udvikling ændrer telefonen karakter fra at være en kanal for kommunikation til at være et medie for flere funktioner, samtidig med at dens konkrete og sym- bolske betydning forstærkes. Dette kan i særlig grad aflæses i større børns og unges brug af telefonen, der dels er karakteriseret ved stor selvfølgelig- hed, dels ved at have en bet...

 5. De dankse domstoles håndtering af CISG

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lookofsky, Joseph

  2012-01-01

  Købelovskonventionen (CISG) forpligter de danske domstole til at tage hensyn til traktatens internationale karakter og til behovet for at fremme ensartet anvendelse af den. Artiklen peger på, at danske domspræmisser efterlader indtryk af sjældent at tage hensyn til disse pligter. Problemet - som...... parternes advokater er med til at skabe - understreges af fodnoten til en højesteretsdom, der synes at bekræfte, at de danske CISG-sager endnu ikke kører på det internationale spor....

 6. På sporet af fremtidens forsyningskæde: Agile Logistics?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles

  2001-01-01

  PRODUKTION OG LOGISTIK. På en lang række områder er vilkårene for industriel produktion dramatisk forandret. Nye teknologier står på spring til at ændre kendte forudsætninger på afgørende områder. Det vi ser er fremkomsten af nye forretningskoncepter, hvor behovet for hurtig udvikling og leveranc...... af kundetilpassede og individualiserede produkter og services sætter hidtil uhørte høje krav til effektiviteten og fleksibiliteten af både produktions- og logistiksystemerne....

 7. Didaktisk design af IKT og medier til fysioterapeutuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kim

  2012-01-01

  eksisterer i den reale verden som love og regler for materielle/fysiske forhold ved fænomener, objekter, kultur, natur og vores krop, eller brug af objekter og fænomener som kan repræsentere teorier, modeller, love og regler fysisk frem for artikulation af den reale verden. Et valg som antager at viden er...... regler. Især æstetisk design, men også kirurgi, spilplatforme og nogle få IKT- og medieeksempler til uddannelsesområdet, bidrager med forskellige forslag til udvikling af didaktiske design som kunne matche undervisningens centrale menneskesyn, viden- og læringsopfattelse. Samtidigt peger ny neurologisk...

 8. Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westergaard, Claus; Lemming, Gitte; Janniche, Gry Sander

  På Sortebrovej 26 i Tommerup blev der i 2006 gennemført afværgeforanstaltninger ved stimuleret reduktiv deklorering (SRD) ved injektion af donor og bakterier i kildeområdet med henblik på at oprense en forurening med TCE. Kildeområdet befinder sig 10-20 m u. t. i sandet og opsprækket moræneler...... gunstige forhold for nedbrydning af de klorerede ethener ved reduktiv deklorering. Der ses da også en klar dominans af nedbrydningsprodukterne DCE og VC samt ethen og ethan i grundvandet. I nogle boringer, ses dog en stagnerende omsætning af TCE og DCE i grundvandet. Årsagen her til kan være, at donoren...... da også fordoblet fra 2008 til 2010. Der er observeret zoner med betydelig omsætning af TCE, hvor cis-DCE dominerer, og der ses generelt VC og ethen centralt i disse zoner. Koncentrationsniveauet af fermenteringsprodukter er aftaget og består ved en sandslire (B370 K1) alene af acetat og methan...

 9. Dansk oversættelse af MiDAS, et redskab til assessment af musikterapi for personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Lykkegaard, Chris; McDermott, Orii

  2018-01-01

  DAS explored which procedures is used for outcome measure translation and cultural adaptation, and based on this recommended a ten-step procedure. We applied this procedure in order to translate MiDAS and hereby develop the Danish MiDAS-DK. The Danish MiDAS version has been tested by more than 20 professionals......) musikterapeuten umiddelbart efter sessionen for at vurdere forandringer i selve sessionen. Der har været stor interesse for at anvende MiDAS i flere Europæiske lande, herunder Danmark. Derfor undersøgte udviklerne af MiDAS hvilke procedurer der anvendes til oversættelse og kulturel tilpasning af...... assessmentredskaber, og anbefalede på den baggrund en ti-trins procedure. Vi anvendte denne procedure til oversættelsen af MiDAS og således udviklingen af den danske MiDAS-DK. Den danske version af MiDAS er afprøvet af mere end 20 fagpersoner på baggrund af 296 udfyldte MiDAS-skemaer. Målet med artiklen er...

 10. Atomic scale modeling of twinning in hexagonal metals: germination and migration of disconnections in zirconium, titanium and magnesium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mackain, Olivier

  2017-01-01

  We perform an atomic scale study of twinning in three hexagonal close packed metals: zirconium, titanium and magnesium. For that, we use two energetic models, an empirical potential suited for the study of zirconium and ab initio calculations in order to compare the three metals. The study of perfect twin boundaries shows that their surface energies are not relevant to predict which twin system is going to activate experimentally. We study nucleation and then migration of disconnections, that is to say interfacial dislocations whose glide along twin plane leads to twin thickening. We show that disconnections nucleation, rather than their migration, is the rate limiting step of twin thickening. In particular, by developing a coupling with elastic theory, we extract the core energies of each disconnection. With this method we prove that for a given twin system, the disconnection with the lowest formation energy is always the one compatible with twin mode observed experimentally, even if its elastic energy is higher. Finally, we construct the preliminary elements of a model considering the effect of stress on nucleation of disconnection. (author) [fr

 11. Perfectionistic Concerns, Social Negativity, and Subjective Well-Being: A Test of the Social Disconnection Model.

  Science.gov (United States)

  Mackinnon, Sean P; Kehayes, Ivy-Lee L; Leonard, Kenneth E; Fraser, Ronald; Stewart, Sherry H

  2017-06-01

  Partner-specific perfectionistic concerns (PC) include concern over mistakes, self-criticism, and socially prescribed perfectionism as it pertains to one's partner. The social disconnection model proposes that PC influences well-being indirectly through interpersonal problems. Thus, we hypothesized that social negativity (expressed anger, hostility, and rejection) would mediate the relationship between dyadic PC and subjective well-being. Data from 203 romantic dyads (92.1% heterosexual) were collected using self-report surveys and a four-wave, 4-week longitudinal design. Participants were predominantly female (53.1%), young (M = 22.69 years), and Caucasian (82.3%). Data were analyzed using an actor-partner interdependence model with multilevel structural equation modeling. There were significant actor effects at the between-subjects and within-subjects levels, and significant partner effects for the relationship between PC and social negativity at the within-subject level. Social negativity mediated the relationships between PC and both negative affect and life satisfaction. However, positive affect was more weakly related to PC and social negativity. The social disconnection model was supported. PC was positively associated with one's own social negativity and evoked hostile behaviors from one's partner. Hostile, rejecting behaviors reduced the well-being of the actor, but not the partner. Results suggest perfectionism may be best understood within an interpersonal context. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 12. Im/mobilities and dis/connectivities in medical globalisation: How global is Global Health?

  Science.gov (United States)

  Dilger, Hansjörg; Mattes, Dominik

  2018-03-01

  The interdisciplinary, politically contested field of Global Health has often been described as a consequence of, and response to, an intensification of the mobilities of, and connectivities between, people, pathogens, ideas, and infrastructure across national borders and large distances. However, such global mobilities and connectivities are not as omnidirectional and unpatterned as the rhetoric of many Global Health actors suggests. Instead, we argue that they are suffused by a plethora of institutional, national, and global political agendas, and substantially shaped by transnational and postcolonial power relations. Furthermore, the configurations that are typically subsumed under the category of Global Health represent only a minor part of the range of im/mobilities and dis/connectivities that are essential for understanding transformations of epidemiological patterns, health care infrastructures, and the responses to health-related challenges in a globalising world. In order to broaden such a limiting analytical perspective, we propose to expand the analytical focus in studying Global Health phenomena by paying close attention to the myriad ways in which particular im/mobilities and dis/connectivities constitute medicine and well-being in global and transnational settings. Pursuing a conceptual shift from studies of 'Global Health' to studying 'medical globalization' may carve out new analytical ground for such an endeavour.

 13. Being disconnected from life: meanings of existential loneliness as narrated by frail older people.

  Science.gov (United States)

  Sjöberg, Marina; Beck, Ingela; Rasmussen, Birgit H; Edberg, Anna-Karin

  2017-07-17

  This study illuminated the meanings of existential loneliness (EL) as narrated by frail older people. Data were collected through individual narrative interviews with 23 people 76-101 years old receiving long-term care and services. A phenomenological hermeneutical analysis was performed, including a naïve reading and two structural analyses as a basis for a comprehensive understanding of EL. Four themes were identified related to meanings of EL: (1) being trapped in a frail and deteriorating body; (2) being met with indifference; (3) having nobody to share life with; and (4) lacking purpose and meaning. These intertwined themes were synthesized into a comprehensive understanding of EL as 'being disconnected from life'. Illness and physical limitation affects access to the world. When being met with indifference and being unable to share one's thoughts and experiences of life with others, a sense of worthlessness is reinforced, triggering an experience of meaninglessness and EL, i.e. disconnection from life. It is urgent to develop support strategies that can be used by health care professionals to address older people in vulnerable situations, thereby facilitating connectedness.

 14. Implementering af ITIL® IT-governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Salling, Allan

  The IT Infrastructure Library (ITIL) fremhæves ofte som et IT-governance best practice framework, men det er tilsyneladende vanskeligt at implementere. ”Many organizations that decide to implement ITIL fail completely [...]” (Pereira og da Silva 2010). Dette vurderes som et væsentligt IS-forsknin......The IT Infrastructure Library (ITIL) fremhæves ofte som et IT-governance best practice framework, men det er tilsyneladende vanskeligt at implementere. ”Many organizations that decide to implement ITIL fail completely [...]” (Pereira og da Silva 2010). Dette vurderes som et væsentligt IS......-forskningsproblem. ITIL-litteraturen anviser bl.a. Critical Success Factors (CSF) som en løsning. Baseret på et identificeret litteraturgap blev det besluttet at undersøge, om kendte CSF kunne løse problemet. På den baggrund er der gennemført et aktionsforskningsprojekt, hvor ITILimplementeringsproblemet søges løs ved......, at kulturen delvist kunne forklare problemerne, og på den baggrund blev der opstillet handleanvisninger for diagnosticering og ændring af kulturen. ITIL-implementeringen var kun delvist en succes, men under aktionsforskningen blev der alligevel etableret en række holdbare rutiner, der stadig bruges flere år...

 15. Development of a fully automated high-resolution mechanical spray patternator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Ivar; Cortsen, Jens; Sølvason, Dorthe

  2012-01-01

  Artiklen omhandler udviklingen af måleudstyr der kan analysere væskefordelingen fra sprøjtedyser. Måleudstyret er fuldautomatisk og består af en Scara robot, software til styring af robotten, analyseramme bestående af 1936 opsamlingsceller. Cellerne er octagonale og har en afstand mellem de modst...

 16. Engle og dæmoner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kim Ebensgaard

  2008-01-01

  Diskussion af positiv stereotypificerings rolle i Barack Obama og John McCains opbygning af deres respektive images set i lyset af George Lakoffs teori om, at moral og verdenssyn i amerikansk politik i høj grad styres af idealiserede kognitive modeller omkring den ideelle familie: de progressives...

 17. Buksevand for øjnene af hele verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2009-01-01

  På internettet udvides randen af mobbetilskuere til potentielt hele verden. Det kan mangedoble de følelser, der er forbundet med en offentliggjort ydmygelse, fortæller mobbeforsker Jette Kofoed. Udgivelsesdato: Maj...

 18. Overmæt af islam kontra danskhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2013-01-01

  Debatindlæg der retter fokus på at, islam og muslimer konstrueres som modbillede til alt det, som danskhed repræsenterer, og at man i denne forbindelse glemmer at definitionen af danskhed gennem negationen af islam sker på bekostning af de mange muslimske borgere, der har skabt en identitet og...... selvforståelse som danske muslimer. Der tales her om de mange mennesker, der har skabt en tilværelse ved at sammentænke danskhed og islam i et forsøg på at overskride kontrasten imellem et fremmed ”dem” og et dansk ”os”. Denne gruppe udgør størstedelen af de herboende unge, voksne og børn, som ikke forstår...

 19. AfSIS MODIS Collection: Vegetation Indices, April 2014

  Data.gov (United States)

  Center for International Earth Science Information Network, Columbia University — The Africa Soil Information Service (AfSIS) Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Collection's Vegetation Indices data set contains rasters with the...

 20. Treatment Guidelines of Atrial Fibrillation (AFib or AF)

  Science.gov (United States)

  ... Artery Disease Venous Thromboembolism Aortic Aneurysm More Treatment Guidelines of Atrial Fibrillation (AFib or AF) Updated:Jun 28,2017 What are the treatment guidelines for atrial fibrillation? Medical guidelines are written by ...