WorldWideScience

Sample records for darbs datorzintu doktora

 1. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  Mileika, Nadežda

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 2. Darbų saugos sistemos tobulinimas statyboje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eglė Klumbytė

  2011-06-01

  Full Text Available Straipsnyje apžvelgiama nelaimingų atsitikimų darbe statistika. Pateikiami darbų saugos sistemos tobulinimo būdai, aprašomas kompleksinio sistemos vertinimo modelio formavimas ir realizavimas. Pateikiamas rizikos vertinimas ir nurodomos konkrečios priemonės darbų saugos sistemos statybos įmonėse efektyvumui didinti.Straipsnis lietuvių kalba

 3. Mokytojų darbe patiriamo streso sąsaja su fiziniu aktyvumu ir nutukimu

  OpenAIRE

  Kruoliūtė, Vitalija

  2014-01-01

  Darbo objektas: mokytojų darbe patiriamo streso sąsaja su nutukimu ir fiziniu aktyvumu. Tikslas:ištirti mokytojų darbe patiriamo streso, nutukimo ir fizinio aktyvumo sąsajas. Uždaviniai: 1. Palyginti kūno masės indeksą jaunesnių ir vyresnių mokytojų bei vyrų ir moterų grupėse. 2. Palyginti mokytojų fizinį aktyvumą turinčių ir neturinčių antsvorio grupėse. 3. Įvertinti mokytojų darbe patiriamo streso, nutukimo ir fizinio aktyvumo sąsajas. Tyrimo metodai: 1. Literatūros ap...

 4. SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā.

  OpenAIRE

  Zēmele, Lāsma

  2009-01-01

  L. Zēmele SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā Bakalaura darbs saturs:82 lpp, 10 tabulas, 16 attēlu un 16 pielikumu Bakalaura darbā raksturota SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā. Darbā tiek analizēta produktu plūsma sadales kanālā, pasūtīšanas, uzglabāšanas un transportēšanas funkciju realizēšana šajā sadales kanālā, kā arī klientu apmierinātība ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Balstoties uz latviešu un ārzemj...

 5. STATISTICAL INVESTIGATION OF THE GROUNDWATER SYSTEM IN DARB EL-ARBAEIN, SOUTHWESTERN DESERT, EGYPT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kashouty Mohamed El

  2009-12-01

  Full Text Available In Darb El Arbaein, the groundwater is the only water resources. The aquifer system starts from Paleozoic-Mesozoic to Upper Cretaceous sandstone rocks. They overlay the basement rocks and the aquifer is confined. In the present research, the performance of the statistical analyses to classify groundwater samples depending on their chemical characters has been tested. The hydrogeological and hydrogeochemical data of 92 groundwater samples was obtained from the GARPAD authority in northern, central, and southern Darb El Arbaein. A robust classification scheme for partitioning groundwater chemistry into homogeneous groups was an important tool for the characterization of Nubian sandstone aquifer. We test the performance of the many available graphical and statistical methodologies used to classify water samples. R-mode, Q-mode, correlation analysis, and principal component analysis were investigated. All the methods were discussed and compared as to their ability to cluster, ease of use, and ease of interpretation. The correlation investigation clarifies the relationship among the lithology, hydrogeology, and anthropogenic. Factor investigation revealed three factors namely; the evaporation process-agriculturalimpact-lithogenic dissolution, the hydrogeological characteristics of the aquifer system, and the surface meteoric water that rechargethe aquifer system. Two main clusters that subdivided into four sub clusters were identified in groundwater system based on hydrogeological and hydrogeochemical data. They reflect the impact of geomedia, hydrogeology, geographic position, and agricultural wastewater. The groundwater is undersaturated with respect to most selected minerals. The groundwater was supersaturated with respect to iron minerals in northern and southern Darb El Arbaein. The partial pressure of CO2 of the groundwater versus saturation index of calcite shows the gradual change in PCO2 from atmospheric to the present aquifer

 6. Apgyvendinimo sektoriaus kontaktinių darbuotojų streso darbe valdymas

  OpenAIRE

  Staniulytė, Indrė

  2013-01-01

  Darbo tikslas: identifikuoti apgyvendinimo sektoriaus kontaktinių darbuotojų stresorius, bei streso valdymo priemonių veiksmingumą. Darbo uţdaviniai: 1. Išanalizuoti streso darbe atsiradimą ir valdymą. 2. Atskleisti apgyvendinimo sektoriaus kontaktinių darbuotojų stresinės veiklos aplinką. 3. Identifikuoti apgyvendinimo sektoriaus kontaktinių darbuotojų stresorius. 4. Išsiaiškinti apgyvendinimo sektoriuje naudojamų streso valdymo priemonių veiksmingumą kontaktiniams darbuotojams. Tiriamasis k...

 7. SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Skalbiņš, Verners

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze”. Darbā apskatītais uzņēmums ir poligrāfijas nozares uzņēmums, kas specializējas lielformāta drukas jomā. Darba mērķis ir identificēt uzņēmuma stiprās un vājās puses, un izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai un uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt uzņēmuma analīzes veikšanai nepieciešamo teorētisko bāzi, uz tās balstoties veikt uzņēmuma analīzi, kā arī izstrādāt secinājumus par līdzšinējo ...

 8. Metode Darb al-Amthâl dalam Penafsiran Muhammad ‘Abduh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Salim

  2015-09-01

  Full Text Available Muh}ammad ‘Abduh had ground the orientation of the Koran in the line of Muslim life. In other words, interpretations are always aiming to make the Koran as well as applying the guidance in public life as a solution to the problem of street life. Therefore, associated with verses mubham and mutashâbih, ‘Abduh closer to the bow of the salaf scholars who prefer silence and surrender fully to God’s intention (tafwîd. However, on several occasions, he sometimes shifts from the bow, for example, when in contact with mutashâbih verses, verses related to the supernatural, and the stories in the Koran as may be necessary to explain in detail. In this position, he sometimes refers to methods tamthîl as tafwîd form or otherwise as a form of ta’wîl. This article will explore the darb al-amthâl in view of ‘Abduh as one method of interpreting the Koran from his works that contain related ideas and his interpretation of the Koran and the consideration of the methods of darb al-amthâl

 9. Struktūras elementi Dž.K. Roulingas darbā "Harijs Poters"

  OpenAIRE

  Goškina, Elīna

  2009-01-01

  Nosaukums: Struktūras elementi Dž. K. Roulingas darbā “Harijs Poters”. Pamattēma: Struktūras elementi, intertekstualitāte, tās vēsturiskās attīstības posmi un klasifikācija. Intertekstualitātes nozīme tekstā, lietojot simbolu un kodu sistēmu. Atsauces uz citiem darbiem, lietojot simbolu un kodu sistēmu ar intertekstualitātes palīdzību. Intertekstualitātes veidošanās process. Mērķis: Darba mērķis ir pētīt intertekstualitātes attīstības posmus izmantojot simbolu un kodu sistēmu, sekot...

 10. Darbe Yükü Altındaki Hibrit Kompozit Plakalara Sıcaklığın Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metin SAYER

  2009-03-01

  Full Text Available Bu çalışmada, karbon-cam elyaf/epoksi (hibrit kompozitlerin sıcaklık ve artan darbe enerjisi altındaki darbe davranışları incelenmiştir. Bununla ilgili olarak iki tip tabaka dizilim açısına sahip, 8 tabakalı hibrit kompozit numunelere -20, 0, 20 ve 40 oC sıcaklıklarında, numunelerde delinme meydana gelene kadar darbe enerjisi uygulanmıştır. Hibrit kompozitlerin saplanma ve delinme sınır değerlerinin belirlenmesinde, darbe enerjisi ve absorbe edilen enerji arasındaki ilişkiyi göstermede kullanılan enerji profili diyagramı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, maksimum temas kuvveti (Fmax, toplam çökme (d ve maksimum temas süresi (t gibi önemli darbe karakteristiklerinin sıcaklık geçişlerindeki değişimleri de sunulmuştur. Sonuç olarak, cam ve karbon fiberlerin -20 oC'de, diğer sıcaklıklara göre daha çok gevrekleştiği görülmüştür. Buna göre her iki tip hibrit kompozit için -20 oC'de meydana gelen delinme sınırı diğer sıcaklıklara göre en yüksek değerde bulunmuştur.

 11. Tēlu izveide Dž. K. Roulingas darbā „Harijs Poters”

  OpenAIRE

  Grasberga, Aiva

  2009-01-01

  Bakalaura darbs “Harija tēla izveide Dž. K. Roulingas darbos Harijs Poters un Jauktasiņu Princis un Harijs Poters un Nāves Dāvesti” ir pētījums par modernās bērnu literatūras žanru, kas ietver galvenā varoņa Harija Potera tēla izveides analīzi mijiedarbībā ar citiem tēliem – draugiem, padomdevējiem, galvenajiem pretiniekiem un kontrastējošiem tēliem. Šis pētījums ir veikts, lai pierādītu hipotēzi, ka Harijs Poters nav pārvērtēts viduvējas bērnu literatūras produkts, kā arī lai pierādītu, ka i...

 12. Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

  OpenAIRE

  Čačika, Anastasija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apskatīti mārketinga vides teorētiskie aspekti, kā arī holdinga kompānijas „Ave Trans Group” mārketinga vidi ietekmējošie faktori, un ir piedāvāta dotā uzņēmuma mārketinga vides analīze, kā arī veikta anketēšana un anketu analīze. ...

 13. Latvijas Komercbanku risku regulēšana un Bāzeles III ieviešanas ietekme uz Komercbanku darbību

  OpenAIRE

  Kudrjavceva, Anastasija

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz ekonomiskās literatūras un darba autores veikto Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku analīzi, izstrādāt priekšlikumus par Bāzeles III ieviešanu Latvijā, ka arī novērtēt tās ietekmi uz komercbanku darbību. Darbā tiek veikta Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku atbilstības LR likumdošanai un starptautiskiem regulējumiem analīze. Autore izpēta un novērtē komercbanku risku pārvaldīšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Tiek i...

 14. Managers’ Ability to Cope with Stress in the Work Settings Vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Župerkienė

  2011-02-01

  ="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Stresas neatsiejamas šių laikų įmonės vadovo profesinės veiklos komponentas. Streso darbe tyrimams daugiau dėmesio pradėta skirti XX a. pab. ir jiems skiriama vis daugiau dėmesio dėl įvairių priežasčių: darbas, kaip ir šeima, sveikata, visuomeninis gyvenimas bei laisvalaikis, yra neatsiejama gyvenimo kokybės dalis; be fizinio ir psichologinio poveikio žmonių sveikatai, stresas darbe padidina organizacijos sąnaudas: nukenčia darbo ir sprendimų kokybė, pervertinamas vykstančių pokyčių greitis, todėl nuolat skubama, atsisakoma ilgalaikių perspektyvų analizės pasitenkinant trumpalaikiais sprendimais, nukenčia bendradarbiavimas sprendžiant organizacijoje kylančias problemas, trūksta originalių sprendimo būdų. Šiame straipsnyje nagrinėjamas gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą siekiant sumažinti vadovų streso darbe lygį, panaikinat stresą sukeliančius veiksnius arba sumažinant jų poveikį. Nuo to, kaip vadovai geba valdyti stresą – įveikti darbe ar asmeniniame gyvenime kylančias stresines situacijas, – priklauso tiek jo fizinės, tiek psichologinės sveikatos būklė. Problema: kaip vadovai geba valdyti darbe kylantį stresą. Tikslas – nustatyti Lietuvos smulkių ir vidutinių verslo įmonių vadovų gebėjimo valdyti stresą darbe problemas.

 15. Individuālā komersanta saimnieciskās darbības uzskaite un tās īpatnības

  OpenAIRE

  Graudiņa, Agnese

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Individuālā komersanta saimnieciskās darbības uzskaite un tās īpatnības”. Darbā ir izpētīta individuālā komersanta grāmatvedības kārtošana, sniegti priekšlikumi par to, kas būtu jādara, lai atvieglotu un vienkāršotu komersanta grāmatvedības uzskaiti. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām, kurās aplūkota reģistrēšanās un maksātnespējas process, individuālais komersants salīdzināts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību, analizēta vienkāršā grāmatvedības kārtošanas sistēm...

 16. Nepieciešamās profesionālās iemaņas darbā ar bērniem bibliotēkās

  OpenAIRE

  Jefimova, Sabīne

  2006-01-01

  Darbā ar bērniem bibliotēkās svarīgas ir bērnu bibliotekāra personiskās īpašības un profesionālās iemaņas. Mūsdienās profesionālam bērnu bibliotekāram tās sevī jāizkopj, jāattīsta un jāpilnveido. Bakalaura darbs “Nepieciešamās profesionālās iemaņas darbā ar bērniem bibliotēkās” atspoguļo bērnu bibliotekāru zināšanu, prasmju un iemaņu teorētiskos un praktiskos aspektus augstvērtīgai bērnu bibliotekārās apkalpošanas nodrošināšanai. Bakalaura darbā tiek skartas aktuālākās bērnu bibliotekār...

 17. Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošnā.

  OpenAIRE

  Ķepule, Inga

  2009-01-01

  Maģistra darba temats „Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošanā”. Zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. Phys., Andris Grīnfelds. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikums vadītāja efektīvai darbībai demokrātiskas vides aspektā. Maģistra darbā ir raksturoti teorētiskie aspekti par iestādes demokrātiskas vides jēdzienu, ietverot visus ietekmējošos faktorus, kā vadības stilu, motivāciju, un citus elementus. Maģistra darbā veiktā pētījuma rezultātā ir i...

 18. ZS "Avotiņi" saimnieciskās darbības analīze un nākotnes attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Beķere, Ināra

  2016-01-01

  Maģistra darbā ir veikta ZS “Avotiņi” saimnieciskā darba analīze, izmantojot sekojošas analīzes metodes: •pārskata lasīšana; •horizontālā analīze; •vertikālā analīze; •finanšu koeficientu aprēķināšana. Finanšu pārskatu lietotāji, veicot finanšu analīzi, var iegūt informāciju par uzņēmuma saimniecisko vai finanšu stāvokli. Tas ļauj pieņemt lēmumus par līdzekļu investēšanu, tādejādi jebkurš lēmums var būtiski ietekmēt tālāku saimniecisko un finansiālo darbību. Darba teorētiskajā daļā autore m...

 19. Tahsin Ömer’in “Darb-I Mesellerimiz Hakkında Tahlili Tedkikat” Adlı Atasözleri Seçkisi A Selection of Proverbs from Tahsin Ömer’s “Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlili Tedkikat”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulmuttalip İPEK

  2012-09-01

  Full Text Available Proverbs and idioms include very different matters ranging from the life styles of the societies they belong to to their frames of mind, from standards of judgements to moral insights due to the fact that they are based on lasting observations, experiences and lives of those societies. As a result, they are stereotyped words which are on the position of the soul of all the culture and value world of the nation they belong to. Proverbs, which make a short-cut and efficient expression possible, also reflect the philosophy of a nation. From this point of view, the realization and preservation of these verbal entities are of vital importance. From the time of Diwanu Lugat et-Turk, the oldest known dictionary of Turkish language, to our day, important dictionaries have been authored to preserve and record these verbal entities. Each of these dictionaries are very important resources as regards with Turkish language and culture. This manuscript will mention about an anthology of proverbs. According to the searches and surveys the anthology has been mentioned only in a few articles until today. The booklet “Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlili Tedkikat” was written by Tahsin Ömer and was printed in Evkaf Printing House in Şehzadebaşı, İstanbul between 1337 and 1340. The printed copy of the booklet in the library of the University of Toronto with the recording number of PN 6505 T8 035, is translated into Modern Turkish from Ottoman Turkish with an additional short review. As the result of a revisal of about 5000 proverbs used in our country, nearly 200 proverbs were sorted out according to their meanings and Tahsin Ömer says in the two and a half pages of foreword that this 16 pages booklet was written to make people learn and draw some lessons. The most exciting parts of this booklet are that the writer examines the proverbs in moral aspects and presents a sorting method. Another important part is the presented analytical assasments in the

 20. BTA Insurance Company SE darbības pilnveidošana tirgus daļas palielināšanā Baltijā un Eiropā

  OpenAIRE

  Radvila, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā “Apdrošināšanas tirgus segmentēšana - ieiešana Polijā” ir izpētīta Polijas apdrošināšanas tirgus nozare, Latvijas apdrošināšanas vieta pasaules, Eiropas un Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE finanšu rādītāji un tirgus segmentācija. Par pētījuma objektu izvēlēta apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Insurance Company” SE, kura darbojas Latvijā kopš 1993.gada 1.novembra, bet no 2011. gada marta ir reģistrēta Eiropas komercsabiedrības reģistrā. Maģistra darba izstr...

 1. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  OpenAIRE

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 2. Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā

  OpenAIRE

  Elksne, Dace

  2011-01-01

  Maģistra darba tēmu „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā” autore ir izvēlējusies, jo administratīvi teritoriālā reforma, kas noslēdzās 2009.gadā, ir ieviesusi būtiskas korekcijas pašvaldību teritoriju kontūrās Latvijas kartē, vienlaikus atstājot lielu ietekmi arī uz pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Viena no valsts nozīmīgākajām funkcijām – aizsargāt nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo tie...

 3. SIA „AUTO ATVARS” darbība Latvijas autotirgū.

  OpenAIRE

  Spila, Andis

  2007-01-01

  Pēdējo gadu laikā auto tirdzniecība ir viena no progresējošākajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā. Attīstoties jaunu automašīnu tirdzniecībai Latvijā attīstās arī citas vispārējai Latvijas attīstībai svarīgas nozares, tādas kā apdrošināšana, kreditēšana, būvniecība u.c. Pašreiz Latvijā piedāvājumā pārstāvētas praktiski visas pasaulē populārākās automašīnu markas, atsevišķas markas tirgo pat divas un vairāk kompānijas. Iespējams, jau pēc dažiem gadiem būs vēl vairāk jaunu auto ti...

 4. Universiteto dėstytojų pasitenkinimas darbu, darbo vertybės ir patiriamas darbe stresas

  OpenAIRE

  Pociūtė, Birutė; Bulotaitė, Laima; Bliumas, Remigijus

  2012-01-01

  The development of higher education changes the performance of universities as well as the roles and influences of academic staff. Modern research of teachers’ stress usually emphasizes the prevalence and intensity of stress in the community of universities. The objective of this study was to assess job satisfaction and stress features, stress coping strategies, also relations of these variables to work values in university teachers. The results revealed the job satisfaction in university aca...

 5. Küresel Şiddet ve Terör İnsan Olma Onuruna Vurulan Darbe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Onat

  2015-11-01

  Full Text Available Recently; a campaign towards the fact that violence and terror are connected with religion in general and with Islam in particular, and that Islamic culture has produced violence and terror has been intensively carried out. Although, the assuming of violence and terror a global dimension is directly related to “existential emptiness” which hopeless people fell down as a result of loss of sense, this loss of sense has been tried to be rooted and spread by means of identification of these two terms with Islam. In the world, none of religion does support directly the violence and terror, the most clear sign of senselessness. Violence and terror can be found in Islamic culture as much as everywhere mankind lives. Islamic culture in itself neither is a culture producing violence and terror, nor Muslims are terrorists. In this case, the main point to be questioned is not whether Islamic culture is inclined to produce violence and terror or not, rather is the fact that how the dominant values of Western civilisation such as democracy supremacy of law, human rights, which make this civilisation center of attraction, have been devastated by those claiming that they are representatives of this civilisation. In this article, it has been delt with that the fundamental paradigm bringing Western civilisation into existence should be inquired, starting from the fact that violence and, terror, gaining a global currency, threaten the future of mankind, and in this process Western dominant values are ruined by Westerners themselves

 6. Magistro baigiamųjų darbų rengimas Mykolo Romerio universitete kriminalistikos mokslo plėtros kontekste

  OpenAIRE

  Malevski, Hendryk; Latauskienė, Eglė; Matulienė, Snieguolė

  2005-01-01

  Mykolas Romeris University has become the main centre for forensic science studies in Lithuania. In accomplishing tasks organised by the government law enforcement institutions, it has negotiated the strategic integration of Lithuania into European structures with pragmatic science, study and law enforcement tasks. A master’s thesis is a systematic, multidisciplinary indicator of the specialist’s maturity. The article examines master’s theses as one of the current problems of organising high-...

 7. Ölçek Geliştirme Konulu Doktora Tezlerinin Test ve Ölçek Geliştirme Standartlarına Uygunluğunun İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ezgi MOR DİRLİK

  2014-12-01

  Full Text Available Psychological tests are used so widely from educational sciences to journalism and tourism. These measurement tools which are preferred especially in scientific research are prepared both adaption and development studies and presented to the users. In order to measure the psychological constructs according to the goal of development, these tests should be revised and controlled with new studies. In the context of this study, five doctoral dissertations published in the last five years with the aim of development of scale in educational sciences were selected randomly and analyzed by using the checklist which was prepared based on the Education and Psychological Testing Standards book published by American Psychological Association in 1999.The situations of these dissertations according to the standards were determined with the categorical content analysis. For each dissertation, the frequencies of the standard which are totally agreed, partial agreed and absent were calculated, so the ratio of these standards which were taken into account in scale development was defined. As a result of this study, it has been found that two of dissertations met the test and scale development standards so highly, one of dissertations met these standards moderately and the last two dissertations met these standards in low level. Also the points which should be revised in these dissertations according to the standards were defined

 8. Doktora Yeterlikler Çerçevesinde Öğretim Üyesi, Akran ve Öz Değerlendirmelerin Rasch Ölçme Modeliyle Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Çetin SEMERCİ

  2011-12-01

  Full Text Available The aim of this study is to perform the analysis of faculty member, peer and self evaluation by applying Rasch model within the scope of doctorate competencies. In this study in which survey method was used, the faculty members and researchers were chosen entirely on a voluntary basis. The Rasch model has three levels. In the study, the levels comprise of 11 evaluators, 5 of whom are faculty members and 6 are postgraduate students specified in the jury , 15 competencies which are adopted by the Council of Higher Education and are criteria being currently developed and 6 postgraduate students evaulated. The study group is composed of 5 faculty members working in the division of Curriculum and Intruction as of May 2011 and 6 postgraduate students educated in this department in Fırat University. According to the study findings, within the framework of determined criteria, the ones giving an outstanding performance were P1 and P2. In other words, P1 and P2 coded students were decided to be more adequate and P5 and P6 coded students were less adequate than the others.It was confirmed that J5 was the most lenient and J4 was the severest ones among the juries carrying out the evaluation. The most difficult task was B3 (taking the lead in specific and interdisciplinary studies and the easiest task was I3 (using a language at least at C1 level taking part in The European Language Portfolio; the ability of written, oral or visual communucation at an advanced level and discussion. In this study, it was observed differences between the competencies of the postgraduate students.It is recommended that training programs for resolving these observed differences should be provided for instructors and postgraduate students

 9. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbības pārskats (2011–2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lienīte Šarkūna

  2016-12-01

  Full Text Available 2011. gadā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika vairāki starptautiski un valstiski nozīmīgi pasākumi, starp tiem – pirms 20 gadiem notikušajiem 1991. gada barikāžu laika notikumiem veltītie. Tos atzīmējot, 12. janvārī muzejā atklāja izstādi un konferenci par ārstiem 1991. gada barikādēs.

 10. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  OpenAIRE

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 11. Bērnu mārketinga attīstība Latvijas lielāko pārtikas produktu ražotāju tirgus darbībās

  OpenAIRE

  Lūse, Ieva

  2010-01-01

  Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka apzināties bērnu potenciālu tirgū un aktivizē savu komunikāciju ar bērnu auditoriju. Bērni vienlaicīgi tirgū pilda vairākas lomas kā patērētāji, iniciatori, ietekmētāji un lēmēji par pirkumu un pircēji šodien un nākotnē, kļūstot par daudzu uzņēmumu produkcijas pamata patērētājiem. Ņemot vērā tēmas aktualitāti autore par maģistra darba mērķi izvirza apzināt un analizēt lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju aktivitāti bērnu mārketing...

 12. Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbe patiriamo streso įveikos stiliai

  OpenAIRE

  Loikienė, Olga; Pileckaitė-Markovienė, Margarita

  2013-01-01

  Carried out investigations proved that teachers’ stress experience is more often noticeable than among other professionals and threat of a professional burning out for the teachers is higher. This investigation is quite new because there is not much research, which would compare the styles of coping with stress at work by secondary school teachers and high schools lecturers. It could be important for further psychological investigations either in Lithuania as well as in other countries. This ...

 13. Baudžiamosios atsakomybės už darbų saugos normų ir taisyklių pažeidimus teismų praktika

  OpenAIRE

  Damanauskaitė, Rima

  2007-01-01

  The Article 176 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania provides the criminal liability for employers or responsible persons who infringed the labour safety rules and regulations in case of the accident, emergency that had or could have serious consequences. Much more fatal accidents at work and particularly at the construction industry, transport, wood manufacturing happen in Lithuania than in other states of the European Union. The main reasons for the accidents are “the human f...

 14. Osmanlı’da Bir Darbe ve Tahlili: Genç Osman Örneği A Coup in Ottoman Empire And Its Analysis: Genç Osman Example

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan YAŞAROĞLU

  2013-09-01

  Full Text Available The New Order (Nizam-ı Cedit movements started in period of Selim The third (III. Selim of Otttoman sultans, is an important step taken toward westernization. Some sultans in last period of Ottoman Empire have also strived to take similar steps. There are records of initiation for reform movements even during period of Mustafa The Third (III. Mustafa, father of Selim The Third (III. Selim. When we went back to more in time, The Lale Devri (The Tulip Period emerges. The Tulip Period (Lale Devri despite the term being at the forefront of pleasure and deligth, some steps have been taken at this time in the direction of the westernization/renewal. The period of Sultan Osman The Second (II Osman forms the first steps taken toward renewal. Unfortunately, an uprising movement has ended the mentioned period above. Both this first Ottoman innovation movement and the first Ottoman insurrection that terminated the innovation are of importance in terms of being sample for the next ones. After these events, most of the reform movements, which emerged in the Ottoman Empire, have shared the same fate as Genç Osman reform movement.Upon his uncle Mustafa The First (I. Mustafa being jailed, Genç Osman (Young Othman became the Ottoman Sultan, but Othman has soon attracted the wrath of Janissaries and the Ulema due to his tough attitude. This hatred increased in time when Sultan Othman personally assumed the supreme commander in chief of army and decided to go to Mecca for pilgimage and eventually turned into a rebellion. The coup that was started under the leadership of Janissary and Sipahi units, and the rebels, strengthened the next day with the participation of scholars, relied on the Palace’s door to inform their demands. Genç Osman (Young Othman initially rejected the demands of the rebels, but he but was unable to sustain his attitude over the time. The rebels, at the end, entered the Palace, and have taken the Sultan’s uncle Mustafa The first (I. Mustafa out of his seclusion and declared him as new Ottoman Sultan. Meantime, Genç Osman (Young Othman was lock up into Yedikule Dungeons and killed there. Genç Osman is the first Ottoman sultan killed as a result of a revolution. Osmanlı padişahlarından III. Selim döneminde başlatılan Nizam-ıCedit hareketi, batılılaşma yönünde atılmış önemli bir adımdır.Osmanlının son dönemlerinde bazı padişahlar benzer adımlar atmayagayret etmişlerdir. III. Selim’in babası III. Mustafa zamanında dahiıslahat hareketlerine girişildiğine dair kayıtlar vardır. Daha geriyegittiğimizde karşımıza Lale Devri çıkmaktadır. Lale Devri, zevku sefanınön planda olduğu bir dönem olmakla beraber, bu dönemde dahibatılılaşma/ yenileşme yönünde bazı adımlar atılmıştır. Yenileşmeyönünde atılan adımların ilkini ise Sultan II. Osman dönemi teşkiletmektedir. Mezkur dönemi sona erdiren ise bir ihtilal hareketiolmuştur. Gerek bu İlk Osmanlı yenilik hareketi ve gerekse onu sonaerdiren ilk Osmanlı ihtilalı, daha sonrakilere örnek olmaları bakımındanönem arz etmektedirler. Osmanlı İmparatorluğunda bundan sonraortaya çıkmış olan çoğu yenilik hareketi bu Genç Osman yenilikhareketi ile aynı kaderi paylaşmıştır.Amcası I. Mustafa’nın hal edilmesi üzerine padişah olan GençOsman, sert tavırları yüzünden kısa zamanda Yeniçeri ve Ulemanınnefretini üzerine çekmiştir. Bu nefret padişahın bizzat başkomutanlığıüstlenmesi ve hacca gitmeye karar vermesi üzerine zamanla artmış veneticede isyana dönüşmüştür. Yeniçeri ve Sipahi Ocakları öncülüğündebaşlatılmış olan ve bir sonraki gün ulemanın da katılımı ile güçlenenisyancılar, taleplerini bildirmek üzere Saray’ın kapısına dayanmışlardır.Genç Osman başlangıçta isyancıların taleplerini reddetmiş ancak butavrını fazla sürdürememiştir. Sonunda isyancılar Saray’a girmiş vepadişahın amcası I. Mustafa’yı bulunduğu hücreden çıkarıp sultan ilanetmişlerdir. Genç Osman ise Yedi Kule zindanlarına kapatılmış ve oradakatledilmiştir. Genç Osman, bir ihtilal sonucu öldürülen ilk Osmanlıpadişahıdır.

 15. Vene Holmes jälle ekraanil / Triin Tael

  Index Scriptorium Estoniae

  Tael, Triin

  2006-01-01

  Detektiivseriaal "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused" ("Prikljutshenija Sherloka Holmsa i doktora Vatsona") valmis Venemaal aastatel 1979-1986 Igor Maslennikovi lavastamisel, peaosades Vassili Livanov ja Vitali Solomin. Seda näitab alates tänasest Kanal 2. Lähemalt ka filmimispaikadest Eestis, Lätis jm

 16. Çin kaynaklarına göre Taoizm

  OpenAIRE

  Abudukelimu, Bumairimu

  2011-01-01

  ÖZET

  Çin kaynaklarına göre Taoizm

  Bumairimu Abudukelimu

  Doktora Tezi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Erdem

  Aralık 2011, 162 sayfa

   

  ...

 17. Comment on "Decagonal andQuasi-Crystalline Tilings in MedievalIslamic Architecture"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Makovicky, Emil

  2007-01-01

  Lu and Steinhardt (Reports, 23 February 2007, p. 1106) claimed the discovery of a large, potentially quasi-crystalline Islamic tiling in the Darb-i Imam shrine but regard the earlier Maragha tiling, previously described as quasiperiodic, as a small isolated motif. We demonstrate that the Darb...

 18. SalesPlay lietotnes servera izstrāde

  OpenAIRE

  Bērziņš, Mārtiņš

  2014-01-01

  Darbs „Sales Play” lietotnes servera izstrāde apraksta, kas jāveic aizmugures serverim, lai nodrošinātu klienta mobilajai lietojumprogrammai nepieciešamo datu glabāšanu, apstrādi un apmaiņu ar mobilajām ierīcēm. Darbā apskatītas problēmas, kuras jārisina, lai nodrošinātu efektīvu aizmugures servera darbību. Darba aprakstītās problēmas saistītas ar klienta datu importu, kad ir nepieciešams aizmugures servera datubāzē ievadīt lielu daudzumu datu. Darbā apskatītītas metodes kā pēc iespējas e...

 19. Sakārtojuma nevienādības

  OpenAIRE

  Popmane, Daiga

  2008-01-01

  Darbā tiek apskatīta viena no nevienādību teorijas sastāvdaļām – sakārtojuma nevienādības, kā arī daži to lietojumi. Darbā ir aplūkoti arī vairāki uzdevumi no dažādu gadu matemātikas olimpiādēm.

 20. Deoxyarbutin Possesses a Potent Skin-Lightening Capacity with No Discernible Cytotoxicity against Melanosomes

  OpenAIRE

  Miao, Fang; Shi, Ying; Fan, Zhi-Feng; Jiang, Shan; Xu, Shi-Zheng; Lei, Tie-Chi

  2016-01-01

  Safe and effective ingredients capable of removing undesired hyperpigmentation from facial skin are urgently needed for both pharmaceutical and cosmetic purposes. Deoxyarbutin (4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl) oxy] phenol, D-Arb) is a glucoside derivative of hydroquinone. Here, we investigated the toxicity and efficacy of D-Arb at the sub-cellular level (directly on melanosomes) and skin pigmentation using in vivo and in vitro models to compare with its parent compound hydroquinone (1,4-benzened...

 1. Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğretimle İlgili Tezlerin İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2002-2014)

  OpenAIRE

  YAVUZ, Soner; YAVUZ, Gonca

  2017-01-01

  Ülkemizde 2000’li yılların başlarından itibaren, Proje Tabanlı Öğretim (PTÖ) hakkında yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları tamamlanmaya başlamıştır. Günümüze kadar olan süreçte çok sayıda araştırma yapılmış olması konu hakkında genel çerçevenin belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Araştırmada, Türkiye’de 2002 ve 2014 yılları arasında fen eğitimi alanındaki PTÖ konusuyla ilgili tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamına a...

 2. Komiskais Č.Dikensa darbos "Olivers Tvists" un "Ziemassvētku dziesma"

  OpenAIRE

  Mihaileviča, Irina

  2008-01-01

  Darbs ir veltīts komiskām situācijām Č. Dikensa darbos „Olivers Tvists” un „Ziemassvētku dziesma”, kā ari visas Dikensa literāras darbības garumā. Komisms - ir vissvarīgākais jautājums šajā darbā. Tas ir Dikensa palīgs, kurš norāda epohas netikumus un negatīvas pazīmes cilvēciska raksturā un visas zemāk minētas problēmas. Komiskuma definīcija un veidi arī ir aprakstīti darbā. Darbs rāda atšķirības un līdzības divos jau iepriekš minētos literāros darbos un demonstrē, ko autors vēlas atsp...

 3. Ģeometrijas uzdevumi matemātikas olimpiādēs

  OpenAIRE

  Gorbunova, Svetlana

  2011-01-01

  Maģistra darbs „Ģeometrijas uzdevumi matemātikas olimpiādēs” veidots kā palīgmateriāls skolotājiem un skolēniem, kas gatavojas matemātikas olimpiādēm. Darbā ir aplūkoti matemātikas olimpiāžu 5.-9. klašu planimetrijas uzdevumi. Darbs satur no uzdevumus ar atrisinājumiem. Atslēgvārdi: matemātikas olimpiāde; kombinatoriskā ģeometrija; leņķu konstruēšana un aprēķināšana; papildkonstrukcijas; figūru pārveidojumi.

 4. MS Windows domēna darbstaciju migrācija no MS Windows XP uz Windows Vista.

  OpenAIRE

  Tetere, Agate

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā izpētīju darbstaciju migrācijas no Windows XP uz Windows Vista plusus un mīnusus. Darba gaitā tika veikti sekojoši uzdevumi: 1.Veikta Windows XP un Windows Vista darbstaciju instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 2.Veikta Windows Server 2003 un Windows Server 2008 instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 3.Izstrādāts migrācijas modelis 4.Veikta migrācijas optimizēšana 5.Veikta datu migrāc...

 5. Specefekti – to lietojums latviešu un ārzemju kino

  OpenAIRE

  Balders, Jānis

  2013-01-01

  Darbā apskatītā tēma ir: ”Specefekti – to lietojums latviešu un ārzemju kino” Darbā apskatīti specefekti Latviešu un ārzemju kino, kā arī aprakstīta specefektu izveide soli pa solim. Par pētniecības problēmjautājumu tika izvirzīts jautājums, kādi specefekti tiek izmantoti latviešu kino un vai tie spēj konkurēt ar ārzemju filmās redzamajiem specefektiem. Darbā apkopota teorētiskā literatūra par kino, specefektiem un to vēsturi, un metodoloģija, kas ietver nestrukturēto interviju, specefektu...

 6. Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze

  OpenAIRE

  Aksjonova, Viktorija

  2015-01-01

  Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze. Aksjonova V., zinātniskā vadītāja: docente Dr.chem. Osīte A.. Bakalaura darbs, 28 lpp., 7 attēli, 25 literatūras avoti, 6 pielikumi, latviešu valodā. Darbā veikta ar stronciju aizvietotu hidroksilapatītu un hidroksilapatītu sintēze, sintezēto paraugu hidrotermāla apstrāde un iegūto paraugu raksturošana ar XRD un FTIR metodēm. Bakalaura darbā apkopota literatūra par hidroksilapatītu, stroncija hidrok...

 7. Ventspils baptistu draudze (1952-1991)

  OpenAIRE

  Odorska, Eva

  2015-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīta Ventspils baptistu draudzes darbība laika posmā no 1952. līdz 1991. gadam, īpaši pievēršoties draudzes attiecībām ar valsti. Darbā tiek analizēta padomju varas vērstā politika pret baptistiem, Ventspils baptistu draudzes pārvalde un tās īstenotās aktivitātes. Ventspils baptistu draudze, pateicoties stipras gribas un pārliecības cilvēkiem, demokrātiskai baptistu draudžu struktūrai un ticības nodošanas praksei, kopumā sekmīgi tika galā ar padomju režīma ierobežojumie...

 8. Požeminių 3D duomenų modelio komunikacijų vizualizacija

  OpenAIRE

  Makovskaja, Tatjana

  2008-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama požeminių komunikacijų vizualizacija trimačiame modelyje. Šiame magistriniame darbe išnagrinėta 3D duomenų svarba ir pranašumas prieš 2D vizualizavimą. Buvo atliktas požeminių komunikacijų projektavimo tyrimas trima��io vaizdavimo programine įranga, ištirtas šių technologijų naudojimas užsienyje bei naudojimo perspektyvos Lietuvoje. Darbą sudaro 10 dalių: įvadas, informacijos vizualizavimo aplinkos, 3D duomenų modelio esmė, 3D programinės įrangos galimy...

 9. Deoxyarbutin Possesses a Potent Skin-Lightening Capacity with No Discernible Cytotoxicity against Melanosomes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fang Miao

  Full Text Available Safe and effective ingredients capable of removing undesired hyperpigmentation from facial skin are urgently needed for both pharmaceutical and cosmetic purposes. Deoxyarbutin (4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl oxy] phenol, D-Arb is a glucoside derivative of hydroquinone. Here, we investigated the toxicity and efficacy of D-Arb at the sub-cellular level (directly on melanosomes and skin pigmentation using in vivo and in vitro models to compare with its parent compound hydroquinone (1,4-benzenediol, HQ. At first, we examined the ultrastructural changes of melanosomes in hyperpigmented guinea pig skin induced by 308-nm monochromatic excimer lightand/or treated with HQ and D-Arb using transmission electron microscopy. The results showed that prominent changes in the melanosomal membrane, such as bulb-like structure and even complete rupture of the outer membranes, were found in the skin after topical application of 5% HQ for 10 days. These changes were barely observed in the skin treated with D-Arb. To further clarify whether membrane toxicity of HQ was a direct result of the compound treatment, we also examinedultrastructural changes of individual melanosomes purified from MNT1 human melanoma cells. Similar observations were obtained from the naked melanosome model in vitro. Finally, we determined the effects of melanosomal fractions exposed to HQ or D-Arb on hydroxyl radical generation in the Fenton reaction utilizing an electron spin resonance assay. D-Arb-treated melanosomesexhibit a moderate hydroxyl radical-scavenging activity, whereas HQ-treated melanosomessignificantly generate more hydroxyl free radicals. This study suggests that D-Arb possesses a potent ability in skin lightening and antioxidation with less melanosome cytotoxicity.

 10. Deoxyarbutin Possesses a Potent Skin-Lightening Capacity with No Discernible Cytotoxicity against Melanosomes.

  Science.gov (United States)

  Miao, Fang; Shi, Ying; Fan, Zhi-Feng; Jiang, Shan; Xu, Shi-Zheng; Lei, Tie-Chi

  2016-01-01

  Safe and effective ingredients capable of removing undesired hyperpigmentation from facial skin are urgently needed for both pharmaceutical and cosmetic purposes. Deoxyarbutin (4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl) oxy] phenol, D-Arb) is a glucoside derivative of hydroquinone. Here, we investigated the toxicity and efficacy of D-Arb at the sub-cellular level (directly on melanosomes) and skin pigmentation using in vivo and in vitro models to compare with its parent compound hydroquinone (1,4-benzenediol, HQ). At first, we examined the ultrastructural changes of melanosomes in hyperpigmented guinea pig skin induced by 308-nm monochromatic excimer lightand/or treated with HQ and D-Arb using transmission electron microscopy. The results showed that prominent changes in the melanosomal membrane, such as bulb-like structure and even complete rupture of the outer membranes, were found in the skin after topical application of 5% HQ for 10 days. These changes were barely observed in the skin treated with D-Arb. To further clarify whether membrane toxicity of HQ was a direct result of the compound treatment, we also examinedultrastructural changes of individual melanosomes purified from MNT1 human melanoma cells. Similar observations were obtained from the naked melanosome model in vitro. Finally, we determined the effects of melanosomal fractions exposed to HQ or D-Arb on hydroxyl radical generation in the Fenton reaction utilizing an electron spin resonance assay. D-Arb-treated melanosomesexhibit a moderate hydroxyl radical-scavenging activity, whereas HQ-treated melanosomessignificantly generate more hydroxyl free radicals. This study suggests that D-Arb possesses a potent ability in skin lightening and antioxidation with less melanosome cytotoxicity.

 11. eCommerce security

  OpenAIRE

  Budrionis, Andrius

  2010-01-01

  Darbe nagrinėjami šiuo metu rinkoje naudojami elektroninių atsiskaitymų modeliai ir jų saugumo problemos. Kadangi elektroninių transakcijų metu operuojama svarbiais ir konfidencialiais duomenimis, aukštesnio saugumo lygio užtikrinimo problema visada išlieka itin aktuali. Darbe išnagrinėtos dažniausiai sutinkamos elektroninių atsiskaitymų schemos (tiesioginis atsiskaitymas ir atsiskaitymas per Paypal sistemą), jų saugumo užtikrinimo principai, technikos ir spragos. Atsižvelgiant į dabartinius ...

 12. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo vadybos aspektai: Šiaulių miesto ir Radviliškio rajono mokyklų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Kontautaitė, Asta; Zavackiene, Neringa

  2008-01-01

  Magistro darbe nagrinėjamas Lietuvos ir užsienio autorių kvalifikacijos ir kompetencijos sampratų santykis, kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimas siejamas su mokymosi visą gyvenimą idėja, aptariami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo vadybos aspektai. Darbe pateikiama Šiaulių miesto ir Radviliškio rajono mokyklų vadovų nuomonė apie mokytojų atestavimo sistemą, aptariami kokybinio tyrimo rezultatai, įvertinti mokytojų vadybiniai kvalifikacijos tobulinimosi etapai bei jų požiūriai apie įvairi...

 13. Transformation from bpmn to wf model of document management system workflows

  OpenAIRE

  Kisly, Miroslav

  2008-01-01

  Darbe yra nagrinėjami du paplitę darbo sekų modeliai – BPMN ir Windows Workflow Foundation (WF), bei tiriama, kaip BPMN darbo sekas transformuoti į WF vykdymo modelį. BPMN ir WF yra iš esmės skirtingos kalbos ir pagrindinė transformavimo problema yra susijusi su nestruktūrizuotų ciklų eliminavimu, t.y. jų konvertavimu į proceso atžvilgiu ekvivalenčias struktūrizuotas konstrukcijas. Darbe pasirinktas žinomas algoritmas, skirtas panašioms ciklinėms konstrukcijoms transformuoti naudojant tęstinu...

 14. Uz grafiem balstītie darbu plānošanas algoritmi

  OpenAIRE

  Magdaļenoka, Māra

  2017-01-01

  Bakalaura darbā aprakstīti divu veidu grafi (disjunktīvais grafs un divpusējais grafs), kurus izmanto general shop problēmu atrisināšanai. Darbā tika aplūkotas open shop un job shop problēmas, kuru atrisinājuma iegūšanai ar grafu palīdzību tika izmantotas loku krāsošanas, divpusējās saskaņošanas un bootleneck metodes.

 15. Menininkų artimųjų portretai (XVa. – XXI a. pr.)

  OpenAIRE

  Kymantė, Mantė

  2014-01-01

  Taikomosios grafikos magistro darbe analizuojami skirtingi 15-20 amžiuose gyvenę menininkai, savitai vaizdavę artimųjų portretus. Šiame darbe artimaisiais laikomi ne tik menininkų šeimos nariai, bet ir žmonės, su kuriais autorius turėjo reikšmingų santykių. Portretų vaizdavimas analizuojamas skirtingais lygmenimis. Skyriuje „Portretas kaip atspindys“ tiriamas Albrechto Dürerio, Rembrandto Harmenszoon van Rijno, Luciano Freudo, Salvadoro Dali, Chucko Close‘o artimųjų portetų vaizdavimas. Emili...

 16. Engelli çocuklar için yapay zeka tabanlı eğitim-destek araçları geliştirilmesi

  OpenAIRE

  Uçar, Özlem

  2007-01-01

  Doktora Tezi. Engelli Çocuklar İçin Yapay Zeka Tabanli Eğitim-Destek Araçlari Geliştirilmesi. Engelli çocukların, eğitim ve gelişim olanaklarına mümkün olduğunca kolay ve etkin bir biçimde erişebilmesinin sağlanması, toplum için hem yasal hem de vicdani bir sorumluluktur. Yardımcı teknolojiler, engelli çocukların eğitim faaliyetlerine tam ve yeterli biçimde katılabilmesi için büyük olanaklar sunarlar. Bu tezde, artiküler bozukluğu olan, otistik veya zihinsel engellere sahip çocukların eğitiml...

 17. Mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem

  OpenAIRE

  Sirica, Dmitrijs

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir izstrādāts mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem. Darbā apkopoti pēdējo gadu dažādu līmeņu Latvijas matemātikas olimpiāžu uzdevumi skaitļu teorijā un doti izvērsti to atrisinājumi. Darbs paredzēts galvenokārt šādiem mērķiem: - palīgmateriāls matemātikas skolotājiem, gatavojot skolēnus matemātikas olimpiādēm ; - palīgmateriāls skolēniem, lai apgūtu nestandarta uzdevumu risināšana metodes skaitļu teorijā. Darbs satur arī mate...

 18. Diversity of problems of international mathematical olympiads (imo)

  OpenAIRE

  Kukuraitis, Nerijus

  2012-01-01

  Šiame darbe yra pateikta 16 Pasaulinių olimpiadų uždavinių ir jų sprendimų. Uždaviniai yra lyginami pagal jų sudėtingumo lygį. Sixteen problems and their solutions from International Mathematical Olympiads are presented in this work. Problems are compared by their difficulty.

 19. Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā

  OpenAIRE

  Kancāne, Madara

  2010-01-01

  Aizstāvēšanai piedāvāts maģistra darbs „Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā”. Darbā tiek izpētīts dzimumu līdztiesības un diskriminācija jautājums Latvijas un ES darba tirgū. Galvenā uzmanība darbā tiek pievērsta atalgojuma līdzvērtības analīzei, aplūkojot jautājumu gan no tiesiskā, gan praktiskā viedokļa. Par pētījuma pamatu tika ņemti vairāku pētījumu rezultāti, kas veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī autores veiktā aptauja. Darbā atspoguļo...

 20. Izpildes pamatrādītāju modelēšana un implementēšanas iespējas

  OpenAIRE

  Kalniņa, Anna

  2016-01-01

  Nozīmīga loma organizācijas darbības uzlabošanā un novērtēšanā ieņem izpildes pamatrādītāji. Tie palīdz novērtēt organizācijas darbību mērot nodefinētos mērķus tādā veidā nosakot vai nodefinētie mērķi tiek sasniegti. Lai novērtētu organizācijas darbību, nepieciešams izveidot indikatoru modeli. Maģistra darbā “Izpildes pamatrādītāju modelēšana un implementēšanas iespējas” apskatītas literatūrā pieejamās izpildes pamatrādītāju modeļa izveidošanas metodes un izveidots indikatoru modelis izmantoj...

 1. 7 CFR 1980.497 - General administrative.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... intangibles. (iii) Presence of other major creditors or of senior creditors: e.g., guaranteed loan collateral...) PROGRAM REGULATIONS (CONTINUED) GENERAL Business and Industrial Loan Program § 1980.497 General... Law 103-354 functions with respect to B&I, D & D, and DARBE loans, the advice and assistance of OGC...

 2. Vertikālas datu bāzes arhitektūra un pielietojums

  OpenAIRE

  Beznosiks, Ivans

  2009-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts vertikālu datu bāzu izmantošanas problemātikai. Darbā ir apkopota informācija par kolonnu-orientētām datu bāzēm, salīdzinājumā ar rindu-orientētām datu bāzēm, ņemot vērā galvenos datu bāzu darbības parametrus: apstrādes ātrumu pēc laika un vietu, kuru aizņem dati. Pirmajās trīs nodaļās tiek teorētiski izklāstīti datu bāzu pamati, bet pēdējā nodaļā notiek divu datu bāzu praktiska salīdzināšana, izejot no teorētiskā apraksta. Darbā ir apskatītas Sybase IQ un Oracle E...

 3. Šiaulių universiteto studentų kaklinės stuburo dalies funkcijos, skausmo ir gyvenimo kokybės vertinimas

  OpenAIRE

  Ivanavičiūtė, Monika

  2014-01-01

  Bakalauro darbe analizuojami Šiaulių universiteto studentų kaklinės stuburo dalies funkcijos skausmo, judesių amplitudžių, laikysenos ir gyvenimo kokybės vertinimo rodikliai. Bachelor thesis analyzes Siauliai University students cervical spine function of pain, movement amplitude, posture and quality of life assessment indicators.

 4. Cognitive outcomes of preterm infants randomized to darbepoetin, erythropoietin, or placebo.

  Science.gov (United States)

  Ohls, Robin K; Kamath-Rayne, Beena D; Christensen, Robert D; Wiedmeier, Susan E; Rosenberg, Adam; Fuller, Janell; Lacy, Conra Backstrom; Roohi, Mahshid; Lambert, Diane K; Burnett, Jill J; Pruckler, Barbara; Peceny, Hannah; Cannon, Daniel C; Lowe, Jean R

  2014-06-01

  We previously reported decreased transfusions and donor exposures in preterm infants randomized to Darbepoetin (Darbe) or erythropoietin (Epo) compared with placebo. As these erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) have shown promise as neuroprotective agents, we hypothesized improved neurodevelopmental outcomes at 18 to 22 months among infants randomized to receive ESAs. We performed a randomized, masked, multicenter study comparing Darbe (10 μg/kg, 1×/week subcutaneously), Epo (400 U/kg, 3×/week subcutaneously), and placebo (sham dosing 3×/week) given through 35 weeks' postconceptual age, with transfusions administered according to a standardized protocol. Surviving infants were evaluated at 18 to 22 months' corrected age using the Bayley Scales of Infant Development III. The primary outcome was composite cognitive score. Assessments of object permanence, anthropometrics, cerebral palsy, vision, and hearing were performed. Of the original 102 infants (946 ± 196 g, 27.7 ± 1.8 weeks' gestation), 80 (29 Epo, 27 Darbe, 24 placebo) returned for follow-up. The 3 groups were comparable for age at testing, birth weight, and gestational age. After adjustment for gender, analysis of covariance revealed significantly higher cognitive scores among Darbe (96.2 ± 7.3; mean ± SD) and Epo recipients (97.9 ± 14.3) compared with placebo recipients (88.7 ± 13.5; P = .01 vs ESA recipients) as was object permanence (P = .05). No ESA recipients had cerebral palsy, compared with 5 in the placebo group (P < .001). No differences among groups were found in visual or hearing impairment. Infants randomized to receive ESAs had better cognitive outcomes, compared with placebo recipients, at 18 to 22 months. Darbe and Epo may prove beneficial in improving long-term cognitive outcomes of preterm infants. Copyright © 2014 by the American Academy of Pediatrics.

 5. Aikido pamatprincipi, tehnikas un filozofiskās idejas

  OpenAIRE

  Kovaļovs, Jānis

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts aikido pamatprincipu, tehnikas un filozofisko ideju izpētei, kas ietekmē cilvēka uztveri, ieradumus, dzīvesveidu u.c. Galvenais uzsvars šajā darbā tiek likts uz aikido universālo pamatprincipu izzināšanu, un Rietumu un japāņu meistaru pieejas izprašanu. Aikido tiek saukts par piedošanas cīņas mākslu, kas meklē veidus kā harmoniski līdzpastāvēt ar apkārtējo pasauli. Īpaši pēdējo gadu laikā tas iemanto arvien lielāku popularitāti, neskatoties uz to, ka izņemot apzīmējumu...

 6. Dažu smago metālisko elementu noteikšana ķiplokos (Allium sativum)

  OpenAIRE

  Bleidele, Zaiga

  2016-01-01

  Dažu smago metālisko elementu noteikšana ķiplokos (Allium sativum). Bleidele Z., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., prof. Vīksna A. Bakalaura darbs, 48 lappuses, 21 attēli, 19 tabulas, 45 literatūras avoti, 5 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā tika analizēti Latvijā un Ķīnā audzēti ķiploki un lielveikalos nopirktās ķiploku garšvielas. Eksperimentāli tika noteikts cinka un vara masas koncentrācijas izmantojot liesmas atomabsorbcijas spektrometriju, bet svina un kadmija masas koncentrācijas noteikš...

 7. Finteh uzņēmuma nākotnes stratēģijas varianti mikro finansējuma pakalpojumu sektorā Krievijas tirgū

  OpenAIRE

  Veilands, Toms

  2018-01-01

  Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro finanšu pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh sektorā, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO dar...

 8. Vandenilio kuro elementų tyrimas srovės trūkio metodu

  OpenAIRE

  Tamošaitis, Kęstutis

  2011-01-01

  Bakalauro baigiamąjį darbą „ Vandenilio kuro elementų tyrimas srovės trūkio metodu“ sudaro 5 skyriai: įvadas, teorinė dalis, tyrimų dalis, išvados, literatūra ir priedai. Darbo apimtį sudaro 73 puslapiai, 69 paveikslėliai, 3 lentelės ir 4 priedai. Darbe aprašomos įvairių tipų kuro elementai, jų veikimas. Nagrinėjama PEM kuro elemento veikimo principai. Pateikti PEM kuro elemento savybių eksperimentinio tyrimo rezultatai. The final work for bachelors degree „Investigation of Fuel Cells by C...

 9. UNIX veida mikrokodola operētājsistēma FPGA procesoram

  OpenAIRE

  Liepkalns, Ansis

  2012-01-01

  Risinājumos, kuros izmanto programmējamo loģisko mezglu masīvu (FPGA) procesorus, programmatūras pieejamība ir svarīga, lai samazinātu galaprodukta iegūšanai nepieciešamo laiku. Plašu programmatūras atbalstu ir ieguvušas UNIX veida operētājsistēmas. To kombinācija ar FPGA procesoriem spēj nodrošināt vēlamo izstrādes ātrumu. Lai apmierinātu kvalitātes prasības, tiek piedāvāts izmantot mikrokodola operētājsistēmu. Darbā tiek apskatīta sistēmas mikroshēmā izveide darbībai ar „Minix 3“ mikrokodol...

 10. Aerodium „Rīga” bāzes attīstības un perspektīvas analīze un mārketinga stratēģijas noteikšana

  OpenAIRE

  Verdens, Kaspars

  2011-01-01

  Darba mērķis ir, balstoties uz teorijas atziņām par mārketinga stratēģiju un plānu, kā arī makrovides faktoriem, izanalizēt Aerodium nākotnes iespējas un perspektīvas, izstrādāt Aerodium mārketinga stratēģiju, kā arī sniegt priekšlikumus Aerodium darbības pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autors veiks noteiktu mārketinga aspektu teorētisko apskatu. Otrajā nodaļā tiks sniegts uzņēmuma Aerodium darbības raksturojums un veikts tā ietekmējošo faktoru izvērtējums, tostarp veikta SVID analīze. Savu...

 11. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 12. Legal status of the head of an enterprise, company or organisation

  OpenAIRE

  Bagdžiūtė, Rasa

  2014-01-01

  Šiame darbe analizuojamas įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo teisinis statusas. Siekiant apibrėžti, apie kokio teisės subjekto vadovą bus kalbama, taip pat atsižvelgiant į tai, kad skirtingų juridinių asmenų vadovų teisinis statusas skiriasi, darbe pateikiama juridinio asmens samprata, kilmė bei klasifikacija. Nagrinėjama privačių ir viešųjų juridinių asmenų vadovų teisinio statuso raida, lyginant, kaip keitėsi ir koks šiuo metu yra įstatymų leidėjo bei teismų praktikos požiūris į juridin...

 13. Koherentas kustības uztvere skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku

  OpenAIRE

  Gritāne, Andželika

  2017-01-01

  Maģistra darbs tika uzrakstīts latviešu valodā uz 40 lapām, darbs satur 24 attēlus, 8 tabulas un satur 28 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Noteikt koherentas kustības slieksni skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uzmanības lauku. Metodika: Dalībnieki tika iedalīti divās grupās balstoties un nevārda atpazīšanas testa rezultātiem – grupa ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku un grupa ar attīstībai atbilstošu vizuālās uztveres lauka lielumu. Abu grupu dalībniekiem tika n...

 14. Noziegums un sods Grama Svifta romānā "Dienas gaisma" un Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods"

  OpenAIRE

  Hohlova, Marija

  2008-01-01

  Šis bakalaura darbs pēta nozieguma un soda tēmu Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods" un Grema Svifta romānā "Dienas gaisma". Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura pamatīgi aplūko nozieguma folozofiju, autore piemin integrēto pieeju nozieguma parādībai folozofijas skatījumā, kā arī analīzē nozieguma metafiziskās un socioloģiskās īpatnības uz Fjodora Dostojevska romāna "Noziegums un sods" pamata. Otrā nodaļa apraksta Fjodora Dostojevska romāna "Noziegums un sods" un Gre...

 15. Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību LU Veselības un Rehabilitācijas centrā.

  OpenAIRE

  Kļimovs, Vadims

  2006-01-01

  . Atslēgvārdi: Ārpusnodarbību darbs, Veselības un rehabilitācijas centrs, biedrība ”Universitātes Sports”, atveseļošanās, relaksācija, sauna, solārijs, masāža, ūdens procedūras. Maģistra darba tēma: Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitātes Veselības un rehabilitācijas centrā. Darba mērķis: pamatojoties uz teorētisko analīzi, pedagoģiskā izmēģinājuma darbību, izpētīt ārpusnodarbību darba ietekmi uz jauniešu un studentu ...

 16. Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām

  OpenAIRE

  Marduseviča, Aļona

  2014-01-01

  Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām. A. Marduseviča, darba vadītāji Dr. Chem. Asoc. Prof. P. Mekšs, O. Rotkāja. Maģistra darbs, 51 lappuses, 3 tabulas, 37 attēli, 42 literatūras avoti. Latviešu valodā. Atslēgas vārdi: OLBALUMVIELAS, PEPTĪDI, AEŠH, C18 KOLONNAS, IZDALĪŠANAS FAKTORS, GRADIENTA SLĪPUMS. Darbā apskatīti olbaltumvielu un peptīdu atdalīšanas mehānismi, gradients, organisko šķīdinātāju, kolonnas un temperatūras ietekme uz ol...

 17. Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

  OpenAIRE

  Gulbis, Mārtiņš

  2011-01-01

  Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEKTA APRAKSTS, DARBA UZDEVUMI, SPIRTI, FENOLI, INFORMĀCIJPRATĪBA, SADARBĪBAS PRASMES. Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest mācību modeļa izmantošanu ķīmijas mācību procesā, lai attīstītu skolēnu informācijpratību un sa...

 18. Datu noliktavu projektējums mobilajām iekārtām

  OpenAIRE

  Grigore, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „Datu noliktavu projektējums mobilajām iekārtām” tiek pētīti pētnieku piedāvātie risinājumi mobilas datu noliktavas izveidei. Darbā tiek izpētīts, kādas ir datu noliktavas pamata funkcijas, kas ir mobila vide, kas ir mobila BI un kādām īpašībām jāpiemīt iekrātai, lai to sauktu par mobilu iekārtu. Lasītāji tiek iepazīstināti ar trīs iespējamiem mobilas datu noliktas projektējumiem: Hand-OLAP, AMDB un FCLOS. Darba praktiskajā daļā tiek izmantotas MicroStrategy Desktop, Develop...

 19. Does the requirement to personally participate in the covenant of marriage contradicts the principle of contractual freedom?

  OpenAIRE

  Vonžodaitė, Ramunė

  2017-01-01

  Šiame darbe nagrinėjamas sutarties laisvės principo ir santuokos sudarymo procedūros santykis. Keliamas klausimas ar reikalavimas sudaryti santuoką abiems sutuoktiniams asmeniškai dalyvaujant nepažeidžia minėto principo. Siekiama išsiaiškinti ar sutuoktiniams valstybė užtikrina teisę pasirinkti santuokos sudarymo procedūrą. Darbe taipogi apžvelgiama šeimos ir santuokos sampratų kaita ir priežastys, kodėl šios sampratos kinta. Šeimos samprata aiškinama kaip teisinė ir kaip socialinė kategorij...

 20. Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu

  OpenAIRE

  Gumennikovs, Pāvels

  2009-01-01

  Bakalaura darba – „Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu” galvenais mērķis ir izskaidrot un saprast kā Indijas kino industrija nonāca pie pasaules atzinības 2009. gadā ar filmu „Graustu Miljonārs”. Lai izzinātu bakalaura darba galveno mērķi lasītājam būs iespēja arī iepazīties ar Indijas kino industrijas vēsturi, tās struktūru, stratēģijām. Bakalaura darbs parādā kā filmu industrija reaģēja uz dažādiem notikumiem valsts dzīvē laika gaitā. Bakalaura darbs ir veidots tā, lai ...

 1. „X“ banko darbuotojų socializacijos organizacijoje tyrimas

  OpenAIRE

  Guzevičienė, Julija

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas, įvertinti konkrečios stambios finansinės institucijos naujų darbuotojų socializacijos trūkumai bei privalumai, pateikiamos išvados bei siūlymai organizacijai. Darbe iškelta problema – dažna darbuotojų kaita Lietuvos organizacijose, kuriai turi įtakos prasta naujų darbuotojų socializacija bei nepakankamas dėmesys šiam procesui, kuris privalo būti sistemiškai nukreiptas į visapusišką darbuotojų įsiliejimą į gamy...

 2. UAB "Mažeikių šilumos tinklai" veiklos ir perspektyvų ekonominis vertinimas

  OpenAIRE

  Ligeikis, Linas; Jurkus, Jonas

  2009-01-01

  Magistro darbe analizuojamas UAB ,,Mažeikių šilumos tinklai’’ (toliau tekste – įmonė) veiklos efektyvumas 2003 – 2007 metais, pateikiamas 2008 – 2010 metų perspektyvų vertinimas, įgalinantis priimti praktinį sprendimą gerinant įmonės finansinę padėtį (gamtinių dujų panaudojimas) bei užtikrinant veiklos stabilumą (įskaitant vartotojų nepertraukiamą aprūpinimą šilumos energija) – kogeneracinės jėgainės įdiegimą. Darbe pateikiamos įmonės ekonominių rodiklių (finansinio stabilumo, likvidumo, kome...

 3. Viedās tehnoloģijas ikdienas dzīvē

  OpenAIRE

  Sakss, Imants

  2010-01-01

  Autors darbā dod ieskatu viedo tehnoloģiju izmantošanu ēku un māju automatizācijas sistēmās, to protokolus un kontroles principus. Plašais apskats ļauj izprast galvenajās vadlīnijās par automatizācijas sistēmu pielietošanu aktīvas komercdarbības procesos. Lietojot vizuālo materiālu un pārskatu ir vieglāk izvēlēties atbilstošos protokolus, lai izveidotu automatizācijas kontroles sistēmu. Darbs ļauj izprast, ko nozīme viedās tehnoloģijas ikdienas dzīvē. Tiek apskatītas automatizācijas sistēmas ...

 4. “Vasaknų dvaro” alaus įvedimo į rinką rinkodaros strategijos formavimas

  OpenAIRE

  Kievišaitė, Inga

  2009-01-01

  Šiame darbe buvo suformuota naujai įsikūrusios įmonės “Vasaknų dvaras” alaus įvedimo į rinką rinkodaros strategija. Darbo tikslas buvo sukurti šią strategiją, o uždaviniai buvo išanalizuoti aplinką, kurioje veikia įmonė bei įmonės galimybes šioje aplinkoje; išsiaiškinti alaus gamybos ir pardavimo subtilybes, apklausiant šios srities ekspertus; pateikti sprendimus dėl produkto pozicionavimo ir rinkodaros komplekso elementų. Darbe buvo naudojamas kokybinis tyrimas – rinkos ekspertų giluminis in...

 5. Kukuļa izspiešanas nošķiršana no kukuļa pieprasīšanas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Igors

  2015-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts divu kukuļņemšanas kvalificējošo pazīmju – kukuļa pieprasīšanas un kukuļa izspiešanas – izpētei un analīzei. Darba gaitā autors secina, ka praksē kriminālprocesa ietvaros ne vienmēr tiek visaptveroši analizēts jautājums, vai darbība, par kuru dots kukulis, bija likumīga vai nelikumīga, un vai valsts amatpersona apdraudēja personas likumīgās intereses vai nē, kas var novest pie kļūdainas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas. Ievērojot teorētiskās atziņas un apkopoto ...

 6. Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību

  OpenAIRE

  Stepens, Uldis

  2015-01-01

  “Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību”. Darba autors: Uldis Stepens. Darba vadītājs: Dr.sc.admin., Eur.Erg., Henrijs Kaļķis. Maģistra darbs uz 72 lpp. ietver 26 attēlus, 16 tabulas, 5 pielikumus un 27 informatīvos avotus. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīta un analizēta pieejamā literatūra un semināru materiāli par darba apavu ergonomiku, kritēriji par apavu izvēli un ieguvumi no ergonomiskiem apaviem. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās metodes:...

 7.  Profesor Zbigniew Messner – naukowiec, dydaktyk, wychowawca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kuzior

  2014-07-01

  Full Text Available  Profesor Zbigniew Messner urodził się w 1929 r. w Stryju. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE w Katowicach. Będąc studentem studiów pierwszego stop-nia, rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Rachunkowości WSE w Katowicach. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1961 r. Na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej w 1969 r. Akademia Ekonomiczna w Katowicach nadała dr. Z. Messnerowi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego Zbigniew Messner uzyskał w 1972 r., a profesora zwyczajnego – w 1977 r. Treści zawarte w Jego pracy doktorskiej i rozprawie habilitacyjnej wniosły istotny wkład w rozwój rachunku kosztów. Profe-sor Zbigniew Messner jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachun-ku kosztów, rachunkowości finansowej, wykorzystania informatyki na potrzeby rachunkowości. W istotny sposób przyczynił się On także do kształcenia i rozwoju kadry naukowej. Wkładał wiele wy-siłku w działania mające zapewnić w skali krajowej wysoką pozycję Katedry Rachunkowości Uniwer-sytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą kierował do 2008 r. Oprócz kierowania Katedrą, Profesor Z. Messner pełnił również inne funkcje w macierzystej uczelni, w tym najwyższą – funkcję Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczył w działalności uznanych organizacji środowiskowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ekono-micznego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc w nich zaszczytne funkcje.

 8. Papīra darbi ka domāšanas veicinātāji pirmsskolā

  OpenAIRE

  Jevdokimova, Jūlija

  2017-01-01

  Jūlija J. (2017.) “Papīra darbi kā domāšanas veicinātāji pirmsskolā”. Kvalifikācijas darbs. Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 90 lpp, 16 att., 4 tab., bibl. 18 nos., latviešu, angļu val. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem un 16 pielikumiem. Autors ir vairākus mēnešus izgājis praksi pirmsskolas pedagoga amatā. Darbā ir veikts pētījums par domāšanas attīstību rokdarbu nodarbībās, veicot papīra darbus Darba mērķis ir izzināt un atklāt bēr...

 9. Sociālo tīklu lietotnes izveide izmantojot NoSQL

  OpenAIRE

  Molotoks, Askolds

  2013-01-01

  Maģistra darbā "Sociālo tīklu lietotnes izveide izmantojot NoSQL" tiek izveidotā lietotne, izmantojot NoSQL datu bāzi. NoSQL – ne tikai SQL ir jauna datu bāzes pieeja, kas ļauj izmantot dažādus veidus datu glabāšanai. Maģistra darbā tiek analizētas izstrādes pieejas, izmatojot SQL un NoSQL datu bāzes tehnoloģijas. Maģistra darbā ir iekļautas nodaļas, kurās ir aprakstīta sociālo tīklu vēsture, sociālie tīkli un lietotnes. Ir aprakstītas NoSQL atšķirības no SQL, kā arī apskatītas NoSQL datu ...

 10. Biznesa formāta franšīzes līguma tiesiskais regulējums

  OpenAIRE

  Gailāns, Andrejs

  2009-01-01

  Šajā darbā autors analizē tiesisko regulējumu, kas izriet no Biznesa Formāta Franšīzes (BFF) attiecībām. Darbā ir aprakstīta franšīzes līguma izcelšanās vēsture, sniegta Biznesa Formāta Franšīzes līguma definīcija, norādītas galvenās tā pazīmes, un kritēriji, ar kuriem BFF atšķiras no citiem franšīzes modeļiem, kā arī dots īss franšīzes veidu raksturojums. Darbā ir sniegts nozares doktrinālo dokumentu apraksts, kā arī aprakstīti franšīzes līguma nozīmīgākie posmi, tādi kā pirmslīguma attiecīb...

 11. Iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā "ABC"

  OpenAIRE

  Lipse, Linda

  2011-01-01

  Iekšējās kontroles sistēmas ir būtiska katra uzņēmuma darbības sastāvdaļa. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma “ABC” iekšējās kontroles sistēmu, novērtēt tās atbilstību darbā pētītajām iekšējās kontroles sistēmas teorētiskajām prasībām un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma „ABC” iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Darbā ir trīs daļas, pirmajā daļā izpētīta teorētiskā bāze par iekšējās kontroles sistēmu, otrajā daļā - iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana, trešajā daļā izpētī...

 12. Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā

  OpenAIRE

  Burtniece, Ramona

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā”. Darba mērķis: izpētīt preču zīmes nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un franšīzē, analizējot uz franšīzes pamata darbojošos auto nomas uzņēmumu darbību Latvijā, to iespējamās priekšrocības vai zaudējumus salīdzinājumā ar vietējiem uzņēmumiem. Darba ietvaros izpētīts preču zīmes jēdziens, franšīzes būtība, likumdošana, kas to regulē, analizēta un salīdzināta 2 uz franšīzes pamata darbojošos auto nomu darbība un, veicot ...

 13. Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām

  OpenAIRE

  Šmitenbergs, Oskars

  2006-01-01

  Bakalaura darbs „Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām” ir sistēmas Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešanas procesa apraksts IT uzņēmumā SIA „UNITREE”. Darbs sniedz ieskatu sistēmas ieviešanas nepieciešamības cēloņos vidēja lieluma un lielos uzņēmumos. Kā viena no problēmu cēloņu novēršanas iespējām tiek piedāvāta Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešana uzņēmumā, tāpēc darbā galvenokārt tiek apskatīta biznesa pārvaldības iespējas, izmanto...

 14. Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

  OpenAIRE

  Žuks, Vadims

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī konkrēta frančaizinga biznesa uzsākšanas un darbības uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbs izpildīts uz 82 lappusēm. Darbs satur 8 attēlus, 12 tabulas un 3 pielikumus. Darba atslēgas vārdi ir: frančaizinga bizness, biznesa veikšanas p...

 15. SIA "Baltic Motors, Ltd" produkti, to attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Silavs, Mārtiņš

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „SIA „Baltic Motors, Ltd produkti, to attīstības iespējas” tiek aplūkota Ford un Mazda automašīnu oficiālā pārstāvja darbība Latvijā, pašreiz sniegto produktu un pakalpojumu nozīmība veiksmīgai nākotnes darbībai, nozares raksturojums, produktu kustība mainīgajos apstākļos. Darba aktualitāti nosaka cilvēku nepieciešamību, uzskatu maiņa ekonomisko apstākļu ietekmē. Darba autors secina, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē jaunu produktu iegādi, ir jūtīgi pret cenu izmaiņām, kas jauno a...

 16. Uzņēmējdarbības principu ieviešana publiskajā pārvaldē

  OpenAIRE

  Keiriša, Jolanta

  2007-01-01

  Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 79 lapām, satur 14 tabulas, 30 attēlus un 57 atsauces uz literatūras un informācijas avotiem. Maģistra darbs veltīts publiskās pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanai izmantojot uzņēmējdarbības principus. Šajā aspektā tika pētīts pašvaldību vadītāju pašnovērtējums par pārvaldes darbu. Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijas publiskajā pārvaldē, apskatīt kādi modernizācijas principi tajā darbojas, kādus vajadzētu vēl ieviest. Lai sasnieg...

 17. Psiholoģiskā trillera iezīmes filmās "Would you rather" un "The forest"

  OpenAIRE

  Bite, Linda

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir psiholoģiskā trillera iezīmes filmās ‘’Ko tu labāk’’ un ‘Mežs’’. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kur tika apskatīta teorija par filmām, šausmu kino, šausmu apakš-žanriem, naratīvu un psihoanalīzi. Darbā tika aprakstīta arī metodoloģija ar kuras palīdzību tika veikts pētījums, kas ir semiotiskā analīze un fokusgrupas pētījums. Darbā tika noteikta pētījuma problēma- kas ir tie elementi, kas ļauj atšķirt šausmu filmu no psiholoģiskā trillera. Pētījuma mērķis ir noskai...

 18. Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā.

  OpenAIRE

  Jakubovska, Solvita

  2010-01-01

  Maģistra darbā „Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā” aplūkoti jautājumi par metodiskā darba organizēšanu valsts, pašvaldības un skolas līmenī, kā arī metodisko komisiju darbības izvērtēšanu, balstoties uz skolu darba kvalitātes izvērtēšanu akreditācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt skolas metodiskā darba organizēšanas un izvērtēšanas iespējas, veidojot priekšlikumus darba uzlabošanai. Pētījuma ietveros tika izstrādāti skolas metodisko komisiju darbības izvērtēša...

 19. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERDE İDARİ USUL VE YARGISAL DENETİMİ

  OpenAIRE

  GÜZEL, Oğuzkan

  2008-01-01

  ÖZETGüzel, Oguzkan, Bagımsız İdari Otoritelerde İdari Usul ve Yargısal Denetimi, DoktoraTezi, Danısman: Doç.Dr.Ali D. Ulusoy, 307 s.BİO kavramı bakımından kullanılan bagımsızlık kavramı yürütme gücü içerisindekalmak sartıyla, yürütme gücü içerisinde üst otoritelere tabi olmama, bagımsız kararalma anlamına gelmektedir. BİO’lar için model bir düzenleme getirilerek üye sayısı,idari ve mali özerklik, atanma ve görev süreleri, personel rejimi konularındayeknesaklıgın saglanması gerekmektedir.BİO’l...

 20. Köpeklerde siklus tayini amacıyla vaginal sitolojinin geleneksel mikroskop yöntemi ve BS200Pro yazılımı ile dijital formatta değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  MÜLAZIMOĞLU, S. Barış

  2009-01-01

  Bu doktora çalışmasında, resim işleme yazılımı kullanılarak seksüel siklusun değişik dönemlerinde, eksfoliatif sitoloji amaçlı hazırlanan preparatlardaki hücre alanı, hücre çevresi, hücre çapı, sitoplazma alanı, çekirdek alanı, çekirdek çapı ölçümleri ve RGB (Red-Green-Blue) değerlerinin siklus tayininde yeni bir parametre olarak ne şekilde kullanılabileceğinin saptanması amaçlanmıştırÇalışmanın hayvan materyalini seksüel siklus dönemlerinin takibi amacı ile Ankara Üniver...

 1. GENÇ PARTİ'Yİ ANLAMAK (Parti, Lider ve Kitle Üzerine Bir Çalısma)

  OpenAIRE

  TÜRK, Hasan Bahadır

  2007-01-01

  Türk, Hasan Bahadır, Genç Parti’yi Anlamak: Parti, Lider ve Kitle Üzerine BirÇalısma, Doktora Tezi, Danısman: Doç.Dr. Aykut Çelebi, 399 s.ÖZETBu çalısmanın amacı; Genç Parti’nin temel yapısal özelliklerine ısık tutmaktır. Çalısma;Genç Parti’yi lider, kadro, parti tipolojisi, ideoloji ve söylem gibi parçalarındanhareketle analiz etmeye ve kitleyle kurdugu iliskiyi tartısmaya odaklanacaktır. Çalısma,üç ana bölümden olusmaktadır. lk iki bölümde Uzanlar’ın genel yapısı, yükselis veçöküs süreci Ge...

 2. Investavimo strategijų Forex rinkoje formavimas ir vertinimas taikant techninę analizę

  OpenAIRE

  Mockus, Dovydas

  2013-01-01

  Šiame baigiamajame bakalauro darbe tiriamas strategijų, paremtų technine analize, taikymas prekyboje Forex rinkoje. Pirmiausia teorinėje dalyje nagrinėjama pasaulinės valiutų rinkos sistema, aptariami privataus asmens dalyvavimo šioje rinkoje aspektai. Po to atskleidžiama techninės analizės specifika, pateikiant jos sampratą, pagrindines priemones bei teorinius, techninės analizės pagrindu sudarytos, strategijos formavimo principus. Praktinėje dalyje vertinamos, pagal teorinėje dalyje atsklei...

 3. Darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumas (statybos sektoriaus pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Šreiderienė, Ingrida; Rubštaitienė, Renata

  2007-01-01

  Magistro darbe išanalizuotas darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumas darbo rinkoje statybos sektoriaus pavyzdžiu. Pirmoje dalyje analizuojama teoriniai darbo rinkos, darbo bei darbo jėgos sampratos aspektai. Pateikti darbo pasiūlos ir paklausos bei pusiausvyros modeliai, juos įtakojantys veiksniai. Kartu analizuojamos valstybinės darbo rinkos reguliavimo priemonės bei vykdomos politikos kryptys Lietuvoje. Antroje dalyje nagrinėjami rodikliai apibūdinantys dabartinę esamą padėtį darbo rinkoj...

 4. Audito pasiūlos Baltijos šalių kapitalo rinkoms tyrimas

  OpenAIRE

  Černelis, Vidmantas

  2011-01-01

  Šiame darbe yra atskleidžiama ir analizuojama audito pasiūla tenkanti kapitalo rinkoms, nagrinėjama jos nepakankamumo problema. Darbo tikslas yra, įvertinus globalius audito pasiūlos pokyčius ir jų įtaką kapitalo rinkoms, atlikti audito pasiūlos ir auditoriaus pasirinkimo veiksnių Baltijos šalių kapitalo rinkoms tyrimą. Darbas skirstomas į tris pagrindines dalis. Pirmojoje dalyje apibūdinamas auditoriaus vaidmuo bei jo reikšmė ekonomikai, atskleidžiamas sisteminės rizikos, kylančios iš audito...

 5. Studiju programmas direktora informatīvā sistēma

  OpenAIRE

  Gūtmanis, Matīss

  2012-01-01

  Šajā kvalifikācijas darbā tiek izstrādāta atbalsta sistēma studiju programmas direktoram pamata informācijas glabāšanai. Sistēma tiek plānota kā tīmekļa lietotne, kas ir brīvi pieejama ikvienam. Lietotne ir izstrādāta izmantojot JAVA, HTML, JavaScript, MySQL tehnoloģijas. Sistēma paredzēta Latvijas Universitātes Datorikas Fakultātes programmu direktoriem.

 6. SEB VB Investicijų valdymas valdomų ir platinamų investicinių fondų portfelio optimizavimas

  OpenAIRE

  Kurlianskaitė, Rimantė; Stonienė, Lina

  2007-01-01

  Magistro darbe plačiai nagrinėjami H. Markowitz (1952), J. Tobin (1958), W. Sharpe (1964), S. Ross (1976), G. Fama ir K. French (1993) ir kitų autorių darbai, kuriuose akcentuojami portfelio formavimo kriterijai bei optimalaus portfelio sudarymo problemos. Darbas apima modernios portfelio teorijos praktinio pritaikymo aspektus, įvertinant vertybinių popierių atrankos į portfelį ir jų įkainojimo ypatumus bei portfelio vertę įtakojančius veiksnius, ieškant būdų jiems kiekybiškai išreikšti. Atli...

 7. The computerized point of order processing at the dairying plant

  OpenAIRE

  Pankauskienė, Dalia

  2007-01-01

  Darbe išanalizuota IS kūrimo principai ir problemos, pieno perdirbimo įmonės veikla. Pasirinktos užsakymų priėmimo sistemos projektavimo ir projekto realizavimo priemonės. Atliktas užsakymų priėmimo IS projektavimas. Sukurta duomenų bazė, kurios pagalba suprojektuota užsakymų priėmimo kompiuterizuota darbo vieta pieno perdirbimo įmonėje. Company’s business computerization stands for creating and installing an information system which would satisfy all company’s needs. Such system’s creatio...

 8. Falls in nursing home residents receiving pharmacotherapy for anemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reardon G

  2012-10-01

  Full Text Available Gregory Reardon,1 Naushira Pandya,2 Robert A Bailey31Informagenics, LLC and The Ohio State University College of Pharmacy, Columbus, OH, USA; 2Department of Geriatrics, Nova Southeastern University College of Osteopathic Medicine, Ft Lauderdale, FL, USA; 3Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USAPurpose: Falls are common among nursing home residents and have potentially severe consequences, including fracture and other trauma. Recent evidence suggests anemia may be independently related to these falls. This study explores the relationship between the use of anemia-related pharmacotherapies and falls among nursing home residents.Methods: Forty nursing homes in the United States provided data for analysis. All incidents of falls over the 6-month post-index follow-up period were used to identify the outcomes of falls (≥1 fall and recurrent falls (>1 fall. Logistic regression was used to analyze the relationship between falls and recurrent falls with each of the anemia pharmacotherapies after adjusting for potential confounders.Results: A total of 632 residents were eligible for analysis. More than half (57% of residents were identified as anemic (hemoglobin < 12 g/dL females, or <13 g/dL males. Of anemic residents, 50% had been treated with one or more therapies (14% used vitamin B12, 10% folic acid, 38% iron, 0.3% darbepoetin alfa [DARB], and 1.3% epoetin alfa [EPO]. Rates of falls/recurrent falls were 33%/18% for those receiving vitamin B12, 40%/16% for folic acid, 27%/14% for iron, 38%/8% for DARB, 18%/2% for EPO, and 22%/11% for those receiving no therapy. In the adjusted models, use of EPO or DARB was associated with significantly lower odds of recurrent falls (odds ratio = 0.06; P = 0.001. Other significant covariates included psychoactive medication use, age 75–84 years, age 85+ years, worsened balance score, and chronic kidney disease (P < 0.05 for all.Conclusion: Only half of the anemic residents were found to be using anemia

 9. Optinės holografijos metodai ir jų taikymas

  OpenAIRE

  Mindaugas ANDRULEVIČIUS

  2011-01-01

  Optinė holografija vis dažniau naudojama ne tik vaizdams  įrašyti bei atkurti, bet ir įvairiose srityse, nesusijusiose su vaizdų įrašymu. Ypač plačiai pastaruoju metu holografiniai metodai taikomi gaminių autentiškumo nustatymo ir dokumentų apsaugos priemonėse. Holografijos metodų populiarumą nulėmė nuolatos didėjantis apsaugos priemonių poreikis, nedidelė holografinių apsaugos priemonių savikaina bei gana didelis apsaugos patikimumas. Šiame darbe apžvelgiami ...

 10. Termoizoliacinių plokščių su sapropelio rišikliu ir šiaudais tyrimai

  OpenAIRE

  Germanavičius, Gintaras

  2009-01-01

  Baigiamajame darbe analizuojamas sapropelio kaip rišiklio panaudojimas termoizoliacinių sapropelio-šiaudų plokščių gamyboje. Šiems tyrimams buvo pasirinktas užpelkėjusio Dobilios ežero, esančio Kauno rajone, organinis sapropelis. Bandiniai buvo gaminami su skirtingu sapropelio-šiaudų kiekiu juose ir formuojami specialioje tyrimams pagamintoje formoje. Suformuotų bandinių masė buvo apie 130g. Suformuotų bandinių sapropelio kiekis kito nuo 15% iki 35%. Presavimo slėgis buvo 0,25; 0,5; 0,75; 1,0...

 11. Tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinė veikla profesinėje mokykloje

  OpenAIRE

  Rodzevičienė, Olga

  2012-01-01

  Magistriniame darbe tiriamas profesinės mokyklos mokinių nuomonė apie tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinę veiklą. Pirmoje darbo dalyje aptarinėjamas: 1) tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinės veiklos problemų sprendimas. Apžvelgtos tabako, alkoholio, ir neteisėtų narkotikų vartojimo priežastys ir jų vartojimo padariniai moksliniame kontekste; 2) pateikiama tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo kontrolę Lietuvos ir Europos reglamentuojanti teisės aktų apžvalga; 3) ...

 12. Oro taršos lakiaisiais organiniais junginiais tyrimas ir jos mažinimas naftos terminaluose

  OpenAIRE

  Paulauskienė, Tatjana

  2008-01-01

  Disertacijoje nagrinėjama naftos ir jos produktų garavimo terminaluose problema. Pagrindinis disertacijos tikslas – įvertinti atmosferos taršą lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ) naftos terminaluose, nustatyti meteorologinių elementų ir krovos indikatoriaus įtaką LOJ koncentracijos kitimui pažemės atmosferos sluoksnyje. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: ištirti LOJ pasiskirstymą pažemės atmosferos sluoksnyje už naftos terminalų teritorijos skirtingais metų sezonais atsižvel...

 13. Organizacijos kultūros veiksnių įtaka AB "Pieno žvaigždės" darbuotojų motyvacijai

  OpenAIRE

  Gykaraitė, Reda

  2010-01-01

  Magistro baigiamajame darbe analizuojama Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai teiginiai organizacijos kultūros ir darbuotojų motyvavimo klausimais, išryškinamos pagrindinės privataus sektoriaus darbuotojų motyvavimo priemonės, nagrinėjami pagrindiniai organizacijos kultūros veiksniai ir organizacijos kultūros pokyčiai. Tyrime dalyvavo 134 respondentai dirbantys įmonės AB „Pieno žvaigždės“ filiale „Mažeikių pieninė“. Remiantis anketinės apklausos rezultatais buvo identifikuota, kad daugiausi...

 14. Marketingo strategija plėtojant lauko vaizdo reklamos verslą

  OpenAIRE

  Jucytė, Jolanta

  2008-01-01

  Baigiamajame magistro darbe „Marketingo strategija plėtojant lauko vaizdo reklamos verslą“ išskiriama lauko vaizdo reklamos verslo problema, jos plėtojimo aktualijos. Nagrinėjama marketingo strategijos sąvoka. Išanalizavus ir susiteminus literatūrą marketingo strategijos planavimo, formulavimo ir įgyvendinimo klausimu, pateiktas teorinis marketingo strategijos modelis, tinkantis lauko vaizdo reklamos verslui. Išorinės reklamos rinkoje aplinka nuolat kinta, aštrėja įmonių konkurencinė kova, to...

 15. Aukštaitijos nacionalinio parko dieniniai drugiai (Lepidoptera, Rhopalocera)

  OpenAIRE

  Baltakienė, Violeta

  2014-01-01

  Magistro darbe pateikti Aukštaitijos nacionaliniame parke dieninių drugių (Lepidoptera, Rhopalocera) faunos tyrimų rezultatai. Tyrimo metu aptikta 70 dieninių drugių rūšių. Aukštaitijos nacionaliniame parke 2002 metais buvo vykdomi tyrimai, užregistruotos 78 dieninių drugių rūšys (Švitra, Dapkus 2002). Tyrimų rezultatuose palyginta dieninių drugių faunos sudėtis Lietuvoje ir Aukštaitijos nacionaliniame parke. Pateikiama trumpa kiekvienos šeimos charakteristika ir apibūdintos aptiktos rūšys. N...

 16. Ilgalaikių asmeninių investicijų strategijų ir valdymo metodų analizė

  OpenAIRE

  Stankevičiūtė, Agnė

  2010-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama investicijų planavimo, klasifikavimo, pasirinkimo galimybės, investicinio portfelio sudarymo metodai ir ilgalaikės strategijos teoriniu aspektu, bei išanalizuotos investicinių fondų strategijos trimis finansų rinkos laikotarpiais. Tyrimo objektas – investiciniai įrankiai, ilgalaikės investavimo strategijos. Tikslas – išanalizuoti ilgalaikes investavimo strategijas skirtingais ekonomikos tarpsniais ir išsiaiškinti kas lemia žemus investicinius rezul...

 17. Marketingo strategijos formavimas UAB“Žemaitijos statybos kompanijoje”

  OpenAIRE

  Dicevičienė, Inga

  2008-01-01

  Magistro darbe išanalizuoti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių marketingo strateginio planavimo ir marketingo strategijos kūrimo teoriniai aspektai. Anketinės apklausos būdu atliktas statybinių medžiagų ir paslaugų prekybinių įmonių vartotojų tyrimas, siekiant įvertinti šios produkcijos vartotojų poreikius, lūkesčius, elgsenos ypatumus. Konceptualiojoje darbo dalyje remiantis teorijoje pateiktu marketingo strateginio planavimo nuoseklumu įvertintas statybinių medžiagų ir paslaugų prekybinių...

 18. The impact of beaver (castor fiber l.) on canals of land reclamation

  OpenAIRE

  Jasiulionis, Marius

  2007-01-01

  Daugiau, kaip 80 % hidrografinio tinklo Lietuvoje sudaro melioracijos kanalai. Daugiau kaip 30 % bebrų populiacijos gyvena šiuose kanaluose. Bebrų veikla neretai trikdo normalų melioracijos sistemų funkcionavimą. Tyrimui pasirinktos dviejuose skirtinguose kraštovaizdžiuose esančios bebravietės (Molėtų bei Panevėžio rajonuose). Šiame darbe buvo tiriama bebraviečių tankumas, pasiskirstymas, erdvinės charakteristikos bei statybinės veiklos intensyvumas melioracijos kanaluose. Nustatytas bebrų po...

 19. Antrosios klasės gravimetrinių matavimų analizė

  OpenAIRE

  Purpurovič, Janina

  2012-01-01

  Baigiamajame magistro darbe atlikta Lietuvos ir Lenkijos gravimetrinių tinklų analizė. Apžvelgta IGSN 71 sunkio sistemos perdavimo metodika, išnagrinėtas gravimetrinių tinklų tikslumas. Pateikta informacija apie naujausią automatinį gravimetrą Scintrex CG-5, atlikta Lietuvos antrosios klasės gravimetrinio tinklo sudarymo metodikos detali analizė. Sudaryta gravimetrinių matavimų duomenų bazė, kuri gali būti naudojama gravimetrinių matavimų duomenų analizei. Panaudojant antrosios klasės gravime...

 20. Practical decisions of relationships creation with business-to-business customers on „LinkedIn“ social network

  OpenAIRE

  Maculevičiūtė, Gitana

  2017-01-01

  Šiame darbe nagrinėjama itin aktuali tema – santykių su verslas-verslui vartotojais kūrimas soc.tinkluose. Darbo tikslas – atlikus mokslinės literatūros šaltinių analizę ir praktinį tyrimą, pateikti projektinius sprendimus, kaip įmonėms efektyviai kurti santykius su verslas-verslui vartotojais „LinkedIn” soc.tinkle. Teorinėje darbo dalyje analizuojama santykių marketingo samprata, santykių marketingo verslas-verslui rinkoje specifika bei santykių kūrimas socialiniuose tinkluose. Analiti...

 1. Autonominės emocijų nustatymo sistemos vystymas

  OpenAIRE

  Bielskis, Antanas Andrius; Drungilas, Darius; Gricius, Gediminas

  2008-01-01

  Darbe aprašomas autonominės žmogaus emocijų matavimo sistemos modelis kuriant intelektualią socialinės e-rūpybos paslaugų aplinką. Modelis yra paremtas nutolusiuoju žmogaus emocijų tyrimu ir nutolusiųjų biorobotų adaptyviuoju valdymu per Atmega16 valdiklį. Modelyje yra naudojami žmogaus elektrokardiogramos (ECG), elektrinio odos aktyvumo (EDA) ir odos temperatūros matavimo duomenys. Aprašomi šiuos duomenis charakterizuojančių signalų surinkimo, transformavimo, filtravimo ir kaupimo būdai pana...

 2. Lietuvos Respublikos savivaldybių komunikacija socialiniame tinkle „Facebook“

  OpenAIRE

  Blinstrubas, Mantas

  2014-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama Lietuvos Respublikos savivaldybių komunikacija Lietuvoje ir pasaulyje populiariausiame socialiniame tinkle „Facebook“. Savivaldybė šio tyrimo rėmuose traktuojama kaip teritoriškai determinuota bendruomenė ir kaip vietos valdžios organas. Ataskaitoje pristatomo tyrimo problema išreiškiama klausimais „Kokia yra viešojo administravimo institucijų komunikacijos socialiniuose tinkluose specifika? Kokia yra Lietuvos Respublikos savivaldybių komunikacijos soc...

 3. Reglamentation of cfc rules in lithuania, junited kingdom and germany

  OpenAIRE

  Lukas, Mindaugas

  2007-01-01

  Šiame magistro darbe nagrinėjamos ir vertinamos Lietuvoje galiojančių kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimo taisyklių, dar vadinamų CFC taisyklėmis, nuostatos. Būtinybę analizuoti ir tobulinti lietuviškąsias CFC taisykles patvirtina tiek besiformuojanti Europos Teisingumo Tesimo pozicija, vertinant šias taisykles Europos Sąjungos teisės kontekste, tiek itin skurdi CFC taisyklių taikymo praktika Lietuvoje. Pagrindinis darbo tikslas yra išanalizuoti esmines Lietuvoje taikomų CF...

 4. Unification and approximation of the law of civil procedure

  OpenAIRE

  Juronytė, Austė

  2014-01-01

  Šiame darbe yra analizuojami bendrieji civilinio proceso teisės vienodinimo ir derinimo civilinėse ir komercinėse bylose teorinai ir praktiniai klausimai: tai civilinio proceso teisės samprata, istorija ir pagrindiniai šių dienų civilinio proceso teisės raidos bruožai. Taip pat pirmojoje darbo dalyje analizuojamos civilinio proceso teisės vienodinimo kliūtys bei pagrindinės civilinio proceso teisės vienodinimo priežastys arba tikslai, svarstoma kiek jos yra pagrįstos. Antroji darbo dalis yra ...

 5. Generation of the dynamic interactive gaming environment using audio signals

  OpenAIRE

  Nickus, Lukas

  2017-01-01

  Šiame magistriniame darbe buvo pasiūlytas interaktyvios dinaminės žaidimo aplinkos generavimo metodas, naudojant garsinius signalus. Buvo tobulinamas ritmą aptinkantis algoritmas, sukurtas programinis kodas, vartotojui leidžiantis į virtualią aplinką įkelti garso failus iš savo muzikos bibliotekos. Taip pat buvo apibrėžta virtualios aplinkos koncepcija bei sugeneruota testinių aplinkų aibė. Tyrimo tikslams aibės buvo išskirtos į du tipus – dinamines bei statines. Dinaminių aplinkų kaita prikl...

 6. Parallel computation of rotating flows

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundin, Lars Kristian; Barker, Vincent A.; Sørensen, Jens Nørkær

  1999-01-01

  This paper deals with the simulation of 3‐D rotating flows based on the velocity‐vorticity formulation of the Navier‐Stokes equations in cylindrical coordinates. The governing equations are discretized by a finite difference method. The solution is advanced to a new time level by a two‐step process...... is that of solving a singular, large, sparse, over‐determined linear system of equations, and the iterative method CGLS is applied for this purpose. We discuss some of the mathematical and numerical aspects of this procedure and report on the performance of our software on a wide range of parallel computers. Darbe...

 7. Šitakē sēņu ķīmiskais sastāvs

  OpenAIRE

  Reimanis, Madars

  2006-01-01

  Darbā veikti pētījumi ar sēņu ekstraktiem par fenola rindas savienojumu koncentrāciju un to identificēšanu, izmantojot spektrafotometriju un augstefektīvo šķidrumu hromotogrāfiju. Pētītajos sēņu ekstraktos identificēti kvercetīns, fenols, kanēļskābe un noteikts to saturs. Konstatēts, ka iegūtajiem ekstraktiem piemīt antioksidatīva aktivitāte.

 8. Grafinio dizaino mokymą/si aktualizuojantys veiksniai

  OpenAIRE

  Vitytė, Birutė

  2007-01-01

  Magistro darbe "Grafinio dizaino mokymą/si aktualizuojantys veiksniai" atskleidžiama grafinio dizaino mokymo/si svarba vizualiosios kultūros ugdymui, apžvelgiami grafinio dizaino mokymo/si šaltinių turinio ypatumai, tiriamas mokinių ir mokytojų požiūris bei išskiriami grafinio dizaino mokymą/si aktualizuojantys veiksniai. Dizainas — kūrybinė veikla, kurios tikslas yra „harmoningos daiktinės aplinkos, kuo visapusiškiau tenkinančios žmogaus materialinius ir dvasinius poreikius, formavimas“ (...

 9. Impact of the automation technologies on the labor demand changes in Lithuania

  OpenAIRE

  Pukelienė, Violeta; Karaliūtė, Akvilė

  2016-01-01

  Straipsnyje pateikiama automatizavimo samprata: istoriniai reiškinio plėtros etapai, sąvokos reikšmė, automatizuojamos sritys, pagrindiniai automatizavimo privalumai, trūkumai ir priežastys, skatinančios įmones automatizuoti veiklą. Publikacijos tikslas – įvertinti automatizavimo daromą įtaką darbo jėgos paklausos pokyčiams Lietuvoje. Tikslui pasiekti atlikta apklausa (trumpojo laikotarpio retrospektyva) atskleidė, kad žmonės darbe retai susiduria su automatizacijos daromu neigiam...

 10. Religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje

  OpenAIRE

  Macijauskaitė, Indrė

  2010-01-01

  Darbo objektas – Religinis turizmas Lietuvoje. Probleminis (tiriamasis) klausimas: Kokios religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje? Tyrimo tikslas: Ištirti religinio turizmo plėtros galimybes Lietuvos turizmo rinkoje. Rašant darbą buvo išsikelti keturi uždaviniai, kad išanalizuoti religinio turizmo sampratų kaitą ir religinio turizmo vietą Lietuvos turizmo rinkoje buvo atlikta mokslinė ir statistinių duomenų analizė. Išanalizuotos religinio turizmo galimybės Liet...

 11. Provintsirokokoost klassitsismini / Anne Lõugas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõugas, Anne, 1951-

  2002-01-01

  Portreekunsti arengust 18. sajandil ja seda ala viljelevatest kunstnikest Eestis, portreedel kujutatud isikute ja kunstnike identifitseerimisest. G. C.Groothi (1716-1749), W. D. Budbergi (1740-1784), G. C. Welté (1748/49-1792), F. H. Barisieni (1724-1796), J. A. Darbes'i (1747-1810), K. F. Vernet' (1774-1825), P. Rotari (1707-1762), A. Graffi (1736-1813), K. A. Senffi (1770-1838), G. F. Kügelgeni (1772-1820) jt. portreeloomingust, ka miniatuurmaalidest ja siluettidest

 12. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin İşlevsel Akademik Becerilerine İlişkin Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Gözden Geçirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Özak

  2010-01-01

  Full Text Available İşlevsel akademik beceriler bireyin toplumda bağımsız bir birey olarak yaşayabilmesi ve çalışabilmesi için gerekli olan becerilerdir. Türkiye’de zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle yapılan lisansüstü tez çalışmaları incelendiğinde, işlevsel akademik becerilere ilişkin tez çalışmalarının yürütüldüğü görülmekte; ancak, bu tezlerin ayrıntılı olarak incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu gereksinimden yola çıkarak, bu çalışmada zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilen lisansüstü tezler incelenmiştir. Türkiye’de zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin 29 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin 17 tanesi okuma-yazma becerileri (14 yüksek lisans, 3 doktora ve 12 tanesi de (9 yüksek lisans, 3 doktora matematik becerilerini konu almaktadır. Tezler, öğretim yapılan akademik becerilerin alanı, deneklerin özellikleri, yönteme ilişkin özellikler, modele ilişkin özellikler, bulgulara ilişkin özellikler olmak üzere incelenmiş, bulgular ileriye dönük öneriler ışığında tartışılmıştır. Functional academic skills are the ones that an individual needs to have and show in order to live independently in society. While checking master thesis and doctoral dissertations carried out with individuals with intellectual disabilities in Turkey, it was found that there have been master thesis and doctoral dissertations on functional academic skills of students with intellectual disabilities in Turkey. However, it was also recognized that there is no study reviewing these studies. Therefore, the purpose of this study is to review master thesis and doctoral dissertations on functional academic skills of students with intellectual disabilities in Turkey. It was found that out of 29 studies conducted in Turkey, 17 are on reading

 13. „Povrat h krščanskemu mišljenju in življenju” Cilji in metode Krekovega krščansko socialnega gibanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasmina Šuler-Galos

  2017-10-01

  żniejszego przedstawiciela – Janeza Evangelisty Kreka (1865–1917. Konserwatywne i prowadzone w duchu społeczno-chrześcijańskim reformy doktora Kreka mogły stać się konstytutywną częścią słoweńskiej świadomości kolektywnej tylko dlatego, że zostały one dopasowane do powtarzających się wzorców, za pomocą których społeczeństwo słoweńskie przynajmniej od początku XIX wieku przyjmowało i adaptowało nowe idee. Imaginarium ukształtowane przez takie wzorce jest w artykule nazwane „swojskim”, ponieważ opiera się na przednowoczesnym kapitale kulturowym i tradycyjnych strategiach przetrwania. Z zadziwiającą łatwością imaginarium „swojskości”, obserwowane w artykule z punktu widzenia działalności doktora Kreka, odsunęło na bok znaczące postulaty nowoczesności, skupiając się na osiągnięciach techniki, które często służyły do przechowywania konserwatywnych wartości i instytucji. W postaci „swojskiej nowoczesności” imaginarium to, paradoksalnie, umożliwiło stosunkowo bezkonfliktowe przyjęcie socjalizmu po II wojnie światowej.

 14. MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ALANINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA-A RESEARCH FOR THE EVALUATION OF THE STANDPOINT OF THE ACCOUNTING STUDENTS IN RESPECT OF THE FIELD OF ACCOUNTING AT MA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan ÇELENK

  2012-06-01

  Full Text Available Ülkemizde muhasebe eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok üniversitede verilmektedir. Öğrencilerin almış oldukları muhasebe eğitimi hem iş dünyası açısından hem de akademik açıdan önemli bir bilgi birikimi sunmaktadır. Ancak öğrencilerin aldıkları muhasebe eğitiminden sonra muhasebeye veya muhasebe alanına karşı tutumları ve muhasebeye ilişkin algıları bilinmeden verilen eğitimin etkileri, başarısı ve sonuçları hakkında bir bilgi sahibi olunamamaktadır. Bu bağlamda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin muhasebe eğitimi üzerine bakış açılarını ölçmeye yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Ankette yöneltilen sorular öğrencilerin; muhasebeye, muhasebe eğitimine, muhasebede hoca faktörüne ve muhasebe ile ilgili mesleklere ilişkin bakış açılarını değerlendirmeye yönelik olarak belirlenmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır.-In our country, accounting education is given in undergraduate, graduate and doctoral levels in many universities. Accounting education that has been received by the students provides significant knowledge in terms of both business and academic. However, it is not possible to obtain any information pertaining to the effects, success and results of the education without knowing the students’ attitude and perception in respect of the accounting and field of accounting. In this context, a survey study was conducted for the evaluation of the standpoint of the undergraduate and graduate (MA and Ph.D. students in the respect of the field of accounting at the Department of Business of Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Questions that have been asked in the survey were determined to evaluate the

 15. Yazma Eğitimi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Eğilimleri (2010 - 2014 Yılları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet TOK

  2015-10-01

  Full Text Available Yazma becerisinin birçok bilişsel işlemleri içerisinde barındırması, süreç içermesi, öğrencinin psikolojik durumu, motivasyon ve tutumu, öğretmenlerin yazma alanındaki konumu vb. unsurlar yazma alanında birçok sorunun yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, alan yazında yer alan birçok çalışmada, yazma sorunları doğrudan ele alınmış ya da sıkça bu sorunlara değinilmiştir. Yazma alanındaki sorunların çok olması, alanda yapılan çalışmaların önemini bir kat daha arttırmıştır. Bu çalışmada, yazma eğitimi konusunda 2010-2014 yılları arasında yapılan 126 yüksek lisans, 38 doktora tezinin yanı sıra düzenli bir şekilde yayınlanan 16 ulusal ve uluslararası bilimsel dergide yer alan 127 makale taranmıştır. Ele alınan akademik çalışmalar; hedef kitle, ilişkili olduğu alan, kullanılan yöntem ve yazma eğitimindeki eğilimleri bakımından değerlendirilmiştir. Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırmalarda hedef kitle bakımından en fazla ortaokul öğrencilerinin seçildiği, yazmanın daha çok okuma ve ilk okuma ile ilişkilendirilerek ele alındığı, yöntem olarak nicel araştırmaların (f=152 nitel araştırmalardan (f=114 daha çok tercih edildiği görülmüştür. En çok kullanılan yöntem tarama modeli olurken doktora tezlerinde deneysel çalışmalar ön plana çıkmıştır. Yazma araştırmaları incelendiğinde araştırmacı eğilimlerinin, yazma yöntemleri ve farklı türlerde metin yazmaya yönelik olduğu görülmüştür.

 16. Stāstu stāstīšanas izmantošana lasīšanas veicināšanas pasākumos

  OpenAIRE

  Mežjāne, Signe

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai stāstu stāstīšana ir efektīvs lasīšanas veicināšanas paņēmiens bērniem. Pētījuma problēma ir mūsdienu bērnu nevēlēšanās lasīt, lasīšanu varētu veicināt stāstu stāstīšana bibliotēkās. Darbā tiek analizēts stāstu stāstīšanas process atbilstoši bērnu vecumposmam, izmantojot dažādus runas stilus. Teorētiskā bāze ir balstīta uz Lasītāja reakcijas kritikas teoriju un Runas darbības teoriju. Galvenie pētījuma uzdevumi ir noskaidrot, vai Latvijas bibliotē...

 17. Aikido cīņas mākslas etiķete un filozofija

  OpenAIRE

  Suhova, Jeļena

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts Japānas cīņu mākslas aikido filozofijas un etiķetes izpētei, kas nosaka pareizos veidus, kā apgūt aikido. Aikido cīņas māksla ar savu nosaukumu kļuva pazīstama salīdzinoši nesen, tomēr tās filozofijas un tehniku pirmsākumi parādījās jau daudz agrāk.Darba mērķis ir izpētīt aikido filozofiju, tās izpaušanos caur etiķeti un izprast tās nozīmi šajā cīņas mākslā. Līdz ar to darbā tiks apskatīta arī aikido rašanās un attīstīšanās vēsture, lai saprastu, kā šī filozofija un et...

 18. Dāvida Lodža „Mazā pasaule” un „Paradīzes jaunumi” kā piedzīvojumu romāni

  OpenAIRE

  Kaušakīte, Inessa

  2007-01-01

  Maģistra darbā „Deivida Lodža „Mazā pasaule” un „Paradīzes Jaunumi” kā piedzīvojumu romāni” mērķis ir pievērst uzmanību piedzīvojuma žanra dažādām īpatnībām mūsdienu angļu romānista darbos. Darbs arī atklāj postmodernā piedzīvojumu romāna varoņa rakstura īpatnības. Pirmā nodaļa izceļ klasiskā 16. gadsimta spāņu literatūras piedzīvojumu romāna svarīgākās īpatnības. Šī nodaļa pēta apstākļus, kas palīdzējuši žanra attīstībai Anglijā. Otrā nodaļa pievērš uzmanību Deivida Lodža liktenim, kas kā...

 19. Stilistiskie izteiksmes līdzekļi Coca-Cola reklāmas plakātos

  OpenAIRE

  Gudre, Anete

  2017-01-01

  Šajā darbā tika pētīti mākslinieciskie un fonētiskie stila izteiksmes līdzekļi un to lietojums Coca-Cola reklāmas plakātos. Kā arī tika analizēti Coca-Cola reklāmas plakātu vizuālie elementi. Tēma tika izvēlēta, lai redzētu atšķirību starp mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un, lai redzētu, cik bieži tie tiek izmantoti izvēlētajos reklāmas plakātos. Darbā tika aplūkoti vispopulārākie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi – metafora, epitets, personifikācija un hiperbola. Multimediju analīze ...

 20. Reliģijas makdonaldizācija

  OpenAIRE

  Siliņš, Toms

  2012-01-01

  Bakalaura darbā apskatītas makdonaldizācijas procesa izpausmes Latvijas reliģisko organizāciju darbībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot makdonaldizācijas izpausmes Latvijas reliģiskajās organizācijās, tādēļ izvirzīti pētījuma jautājumi – kādas ir liecības par makdonaldizācijas procesa ietekmi uz reliģiskajām organizācijām Latvijā un kā vērtējama makdonaldizācijas procesa ietekme uz reliģiskajām organizācijām Latvijā. Pētījuma ietvaros veiktas divas ekspertu intervijas, kuru analīzes rezultātā i...

 1. Lojalitātes programmas mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Magone, Laura

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt klientu lojalitātes būtību un veidošanos, izmantojot mārketinga literatūrā piedāvātās koncepcijas, izpētīt mazumtirdzniecību lojalitātes programmas, salīdzināt uzņēmumu Prisma, Rimi un Maxima lojalitātes programmas un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot to darbību. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā nodaļā ir raksturota un analizēta lojalitāte mārketinga teorijā. Otrajā nodaļā ir analizētas lojalitātes programmas kā mārketinga instruments. Tre...

 2. „La Movida Madrilena” kā brīvības simbols 80. gadu Spānijā

  OpenAIRE

  Jesajana, Elmīra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīts “Movida Madrileña” fenomens un tā ietekme uz sociokulturālajām izmaiņām Spānijā 20.gs. 80. gados. Tā mērķis ir analizēt “Movida Madrileña” kustību kā brīvības izpausmes veidu Spānijā 20.gs. 80. gados. Darbu veido trīs daļas. Teorētiskajā daļā tiek skaidroti tādi abstrakti jēdzieni kā brīvība un simbols. Praktiskajā daļā tiek pielietota Hannas Arendas brīvības teorija, lai izpētītu “Movida Madrileña” kustības izcelsmi un analizētu tās nozīmi sabiedrībā. Darb...

 3. "Amoralle" zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū

  OpenAIRE

  Dubovska, Viktorija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Amoralle zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū” mērķis ir pētot starptautiskā mārketinga un preču virzīšanas tirgū metodes, kā arī luksusa zīmola nozīmes uzņēmumā teorētisko pamatojumu, izanalizēt „Amoralle” darbību Latvijā un izstrādāt uzņēmuma attīstības plānu starptautiskajā tirgū. Darbā tika apskatīts zīmola jēdziens, patērētāju uzvedība luksusa zīmola izvēlē, luksusa zīmols, starptautiskais zīmols un sadarbības zīmols. Autore apkopoja Latvijas uzņēmēju int...

 4. Nebanku kredītdevēju ”SMScredit” un ”InCREDIT GROUP” lojalitātes programmas un to novērtējums

  OpenAIRE

  Birnbauma, Egija

  2016-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Nebanku kredītdevēju ”SMScredit” un ”InCREDIT GROUP” lojalitātes programmas un to novērtējums.” Darba mērķis ir lojalitātes programmu komunikācijas kanālu vērtējums un klientu vērtējums par programmu noderīgumu, to priekšrocībām un vai programmu darbības principi klientiem ir saprotami. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek pētīta literatūra par mārketingu, integrētā mārketinga komunikāciju, patērēt...

 5. Mārketinga pasākumu nozīme starptautiska zīmola atpazīstamības veicināšanai Latvijā

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Arnis

  2012-01-01

  Darba tēmas izvēle ir saistīta ar būtisku mūsdienu ekonomikas iezīmi - marketinga aktivitāšu un zīmola mijiedarbību. Autors šajā darbā izvirza mērķi noskaidrot starptautiska zīmola atpazīstamības veicinošos faktorus, ir apzinājis zīmola Nike darbību Latvijā, iepazinies ar SIA Sportland mārketinga aktivitātēm un analizējis zīmola izplatību veicinošos pasākumus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: noskaidrot mārketinga vidi un preces izvēli veicinošos faktorus, izpētīt un analiz...

 6. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas aktuālās problēmas saistībā ar ārzonu kompānijām

  OpenAIRE

  Lapiņš, Roberts

  2016-01-01

  Maģistra darba temats ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana jeb „netīrā nauda”. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir noziedzīgs nodarījums pret tautsaimniecību. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, ja šīs darbības tiek veiktas nolūkā slēpt vai maskēt to noziedzīgo izcelsmi. Autors darbā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu jeb tā sauktās „netīrās naudas” izpēti: lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors raksturoja noziedzīgi iegū...

 7. Neironu tīklu pielietošana valūtas cenu prognozēšanai

  OpenAIRE

  Slavs, Vladimirs

  2012-01-01

  Šajā bakalaura darbā ir aprakstīta dažāda veida neironu tīklu un apmācības metožu pielietojums un to lietderība valūtas cenu prognozēšanai „forex” tirgos. Darbs mēģina analizēt mākslīga intelekta spējas valūtu tirgošanas sistēmā, kurā tieši nav atrastas simtprocentīgi darbojošās veiksmes formulas, tomēr eksistē likumsakarības. Mākslīgais neironu tīkls vairākslāņu perceptrona veidā ir uzprogrammēts C++ valodā un analizēja Eiro/ASV dolāra valūtu pāri. Atslēgvārdi: neironu tīkli, forex, valūt...

 8. Lietojumprogrammu instalāciju izveides risinājumi

  OpenAIRE

  Zālītis, Mārtiņš

  2010-01-01

  Bakalaura darbā „Lietojumprogrammu instalāciju izveides risinājumi” mērķis ir izanalizēt lietotājam draudzīgas un nedraudzīgas instalācijas, kā arī salīdzināt instalāciju veidošanas rīkus, norādot uz to stiprajām un vājajām pusēm. Lai izpētītu instalāciju izveides iespējas tiek izmantota tīmeklī pieejamā informācija, autora darbs ar instalāciju rīkiem un to novērtējums. Parādīta sarežģītas instalācijas uzbūve, kas izveidota ar NSIS instalāciju rīku, kuru arī autors atzīst par labāko risinājum...

 9. Informācijas pieejamības nodrošinājums nedzirdīgajiem skolēniem

  OpenAIRE

  Kleina-Brūvere, Liene

  2008-01-01

  Ir svarīgi, lai visiem nedzirdīgajiem cilvēkiem būtu dota iespēja labai sociālai, kultūras un ģimenes dzīvei. Autores mērķauditorija šajā darbā ir nedzirdīgi skolēni. Vissāpīgākā problēma nedzirdīgiem skolēniem ir nepietiekams informācijas nodrošinājums. Autores darbs veltīts Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 6.-12. klases skolēnu informācijas nodrošinājuma un sociālās aktivitātes izpētei. Pirmajā nodaļā dots darba teorētiskais ietvars – aplūkotas teorētiskās nostādnes par pētāmo...

 10. Objektrelāciju kartēšanas izveide Zephir valodā

  OpenAIRE

  Zālītis, Ričards

  2015-01-01

  Darbā tiek apskatīta Zephir programmēšanas valoda un iespējas, ko tā paver, objektrelācijas kartēšana - kas tā tāda ir un kāpēc tā ir vajadzīga - izstrādātā vienuma funkciju apskats, nepieciešamības pamatojums un to salīdzinājums ar esošajiem risinājumiem. Risinājums ir izgatavots ar mērķi to izmantot turpmāk praksē, lai atvieglotu un uzlabotu darbu ar datubāzēm, protams, to papildinot ar praksē gūtām zināšanām. Tas ir paredzēts darbā ar MySQL datubāzes vadības sistēmu un izmantot kopā ar ...

 11. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  OpenAIRE

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 12. "A/S PET Baltija" kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Goldšteins, Jānis

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ,,A/S PET Baltija’’ kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt A/S PET Baltija kvalitātes pārvaldības sistēmu darbības ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju, atklāt problēmas un izstrādāt priekšlikumus problēmu samazināšanai. Bakalaura darbs satur: 65 lapas, 4 tabulas, 24 attēlus. Darba pirmajā daļā autors analizē Eiropas Direktīvu un LR likumdošanas normatīvo aktu analīzi atkritumu apsaimniek...

 13. PepsiCo un to piedāvāto produktu virzišanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Bičihina, Justīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba „PepsiCo un to piedāvāto produktu virzīšanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” mērķis ir - pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izpētīt uzņēmuma darbību un tā izmantotos mārketinga komunikāciju veidus, ņemot vēra PepsiCo plašo zīmolu produktu skaitu, ko piedāvā uzņēmums, kā arī atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas ietver mārketinga komunikāciju uzskaiti un...

 14. Uz nestriktas loģikas balstīta lēmumu pieņemšanas sistēma biznesa spēlēs

  OpenAIRE

  Vitkovska, Diāna

  2015-01-01

  Darbs ir veltīts uz nestriktās loģikas balstītas lēmumu pieľemšanas sistēmas pielietojumam stratēģiju izvēlei biznesa spēlēs. Darbā tika aplūkotas divu personu spēles kā matemātiskais modelis divu uzľēmumu konkurences analīzei. Tika aprakstīta stratēģiju izvēles metode, kas balstās uz nestriktās secinājumu sistēmas, izmanto sistēmas nestrikto ieejas un izejas mainīgo lingvistiskās vērtības un lēmumu pieľemšanas kārtulas un tiek īstenota programmatūras Matlab vidē. Šādas metodes efektivitāte i...

 15. Kompanijas „ADIDAS” iekšējās un ārējās vides analīze

  OpenAIRE

  Kraiņeva, Jūlija

  2013-01-01

  ,,Kompānijas “Adidas” iekšējās un ārējās vides analīze”. Autore – Jūlija Kraiņeva. Darba vadītāja – lektore Irina Rezepina. Darbs „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” akadēmiskā grāda iegūšanai: 69 lapas, 8 attēli, 15 tabulas, 41 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti. Pētījuma mērķis ir аnаlizēt kompānijas „Аdidas” ārējo un iеkšējo vidi, izstrādāt рriеkšlikumus tо рilnvеidоšаnаi un izvirzīt rekomendācijas, kuras palīdzēs uzlabot kompānijas darbības efektivitāti. Darba tē...

 16. Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā

  OpenAIRE

  Dzene, Dace

  2017-01-01

  Autore: Dace Dzene, stud.apl.nr. dd15034 Darba vadītājs: Dr.med. Igors Ivanovs Ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm stacionārā nogādāto pacientu apmierinātība ar veselības aprūpi pirms stacionāra un stacionāra etapā. Maģistra darbs, Latvijas universitāte, Rīga, 2017. Darbs sastāv no teorētiskās un empīriskās daļas, 6 nodaļām, 66 lapām, 29 attēliem, 10 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma mērķis ir noskaidrot pacientu apmierinātību ar saņemto veselības aprūpes kvalitāti pirms st...

 17. "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze

  OpenAIRE

  Cekuls, Oskars

  2009-01-01

  Darba virsraksts – "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze. Darbs kopumā izklāstīts uz 88 lappusēm, tajā iekļauti 2 attēli, 1 tabula. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba mērķis izpētīt zīmola vispārējos aspektus, kā arī viena konkrēta uzņēmuma “Coca–Cola” virzības stratēģijas un pozicionēšanas pieredzi tirgū un uzņēmuma zīmola komunikāciju ar sabiedrību. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, 6 nodaļām ar apakšn...

 18. Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika

  OpenAIRE

  Plokste, Edīte

  2013-01-01

  Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī morālie, ētiskie un kristīgie argumenti. Darbā ietverta arī „gadījumu izpēte” un kvalitatīvās jeb padziļinātās intervijas ar mācītājiem un Latvijas mediķiem. Darba gaitā noskaidrojās, ka Cilvēktiesības tiešā veidā neietekmē eitanāzijas legalizēšanas vai aizliegšanas procesus...

 19. Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā

  OpenAIRE

  Krone, Monta

  2015-01-01

  Bakalaura darbs „Eitanāzijas kriminalizācija kā cilvēktiesību aizskārums Eiropā” ir uzrakstīts 2015. gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedrā. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir eitanāzija (jēdziena izpratne) un kādas ir tās pazīmes. Tiek apskatīti eitanāzijas veidi, sīkāk raksturojot voluntāro, nevoluntāro un involuntāro eitanāziju, kā arī eitanāzijas vēsturiskā attīstība no 19. gadsimta līdz pat mūsd...

 20. Starptautiskas kompānijas franšīze Latvijā - ,,McDonald's"

  OpenAIRE

  Sīle, Līga

  2012-01-01

  Bakalaura darbā tiek apskatīta stratēģiskā vadīšana un produktu diferencēšanas stratēģija, kā arī franšīze kā uzņēmējdarbības forma. Tiek analizēts uzņēmums McDonald’s un tā darbība dažādu valstu tirgos diferencēšanas stratēģijas ietvaros, veikta konkurentu analīze Latvijā, izvirzīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta stratēģiskā vadīšana, tās būtība un līmeņi, kā arī tuvāk aplūkota diferencēšanas stratēģija. Otrajā nodaļā apskatīta franšīzes būtība un veid...

 1. Reklāma kā mārketinga komunikāciju metode preču virzīšanai starptautiskā tirgū

  OpenAIRE

  Līcīte-Lasmane, Agnete

  2015-01-01

  Reklāma ir viens no izplatītākajiem un lielāko atdevi nesošajiem mārketinga komunikāciju kanāliem starptautisku uzņēmumu darbā. Tradicionālie reklāmas veidi nostiprina savu vērtību, bet inovācijas šajā nozarē ir sastopamas ik uz soļa. Diplomdarba mērķis ir pamatojoties uz apgūto starptautiskā mārketinga un reklāmas teorijas bāzi, salīdzināt un izstrādāt secinājumus par reklāmas veidiem un to pielietojumu uzņēmumu ’’Nestle Baltics’’ un ’’HKScan Latvia’’ darbā un priekšlikumus m...

 2. Īpašuma teorija Dž. Loka un R. Nozika filozofijā

  OpenAIRE

  Melle, Diāna

  2013-01-01

  Šis bakalaura darbs ir pētījums par to, kā tiek skaidrota īpašuma teorija klasiskajā liberālismā un uz tā bāzes atvedinātajā libertārismā. Darba gaitā tiek aplūkota īpašuma teorija politiskās filozofijas izpratnē, tuvāk pievēršoties īpašuma izpratnei klasiskā liberālisma pārstāvja Džona Loka un libertārisma pārstāvja Roberta Nozika filozofijā. Tā mērķis ir izpētīt Loka un Nozika īpašuma izpratni, to kopējās un atšķirīgās iezīmes. Darbs parāda, kādi ir klasiskā liberālisma un libertārisma kopī...

 3. Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS ,,Dominante Loģistikas Sistēma

  OpenAIRE

  Morozovs, Gļebs

  2010-01-01

  Darbā „Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS „Dominante Loģistikas Sistēma„ tiek pētīta noliktavu vadības sistēmas ievešanas ietekme uz loģistikas uzņēmumu. Darbā izpētīts loģistikas saturs un funkcionālās sfēra, aplūkoti noliktavu un transporta loģistika pamatprincipi un mijiedarbība, analizētas loģistikas attīstības tendences un loma Latvijas tautsaimniecība. Izpētīti noliktavu un transporta loģistikas instrumenti, raksturota infor...

 4. Mārketings mūzikas industrijā

  OpenAIRE

  Ēvelis, Andris

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir mārketings mūzikas industrijā. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt mārketinga lomu mūsdienu mūziķa veiksmīgā darbībā, izpētīt mārketinga pasākumu efektivitāti, analizējot šī brīža situāciju vietējā tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus mūziķa vai grupas darbības uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek novērtēti tradicionālie un netradicionālie mārketinga veidi no teorētiskā viedokļa. Bakalaura otrajā daļā ir apskatīti mūsdienu mūziķa karjerā izmantojami mārket...

 5. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  OpenAIRE

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 6. "5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana sižeta-lomu rotaļās pirmsskolas izglītības iestādē"

  OpenAIRE

  Kusiņa, Linda

  2016-01-01

  „5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana sižeta-lomu rotaļas pirmsskolas izglītības iestādē” Darba autore: Linda Kusiņa Zinātniskā vadītāja: Dr. paed., doc. Līga Āboltiņa Kursa darba apjoms: 58 lpp., 9 tabulas, 9 attēli, 15 pielikumi, izmantoti 28 literatūras avoti. Kvalifikācijas darbā ir veikt teorētiskais un praktiskais pētījums par iespēju izmantot sižeta lomu rotaļu 5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju veicināšanā. Darbā tika analizēta literatūra par sociālās prasmēm, sižeta lomu...

 7. Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918. gada un tā pēctecības izpausmes

  OpenAIRE

  Keišs, Oskars

  2015-01-01

  Oskars Keišs, maģistra darbs „Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918.gada un tā pēctecības izpausmes”. Maģistra darba mērķis – izskatīt un analizēt pierādījumu institūtu civilprocesā, tā pēctecību un attīstību Latvijā no 1918. gada, tā nozīmi. Maģistra darba uzdevumi - normatīvo aktu un juridiskās literatūras izpēte un analīze, tiesas spriedumu izpildes nozīmes un būtības raksturojums, vēsturiskās attīstības izpētīšana, priekšlikumu izteikšana. Maģistra darbā iz...

 8. Akcīzes nodokļa sociālekonomiskā loma Latvijā

  OpenAIRE

  Ēķe, Sintija

  2009-01-01

  Maģistra darba tēma : Akcīzes nodokļa sociālekonomiskā loma Latvijā. Maģistra darba mērķis ir analizēt akcīzes nodokļa lomu ekonomikā un budžeta ieņēmumos, analizēt tā politiku un izstrādāt priekšlikumus akcīzes nodokļa palielināšanai valsts budžetā. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tajā ir 94 lapaspuses, kur ir iekļautas 22 tabulas un 52 attēli. Izmantotās literat...

 9. Mihaila Bulgakova Volands un Marijas Korelli Lučija (salīdzinošā analīze)

  OpenAIRE

  Suhackis, Aleksandrs

  2009-01-01

  Darbs ir veltīts sātana tēlu romānos «Sātana Sēras» Marijas Korelli un «Meistars un Margarita» Mihaila Bulgakova salidzinošās analīzei. Pētīšanas mērķis ir salīdzināt Lučio Rimanca un Volanda tēlus simvolisma un demonoloģijas tradīcijas aspektā. Īpaša uzmanība ir veltīta arī uz simvolisma tradicijas, dekadanca un romantīsma abskatiem, ar mērķi analīzēt, literārus darbus „Satana Sēras” un „Meistars un Margarita” šaja aspektā. Darbs ir dalīts uz divam daļām. Pirmā ir aprakstīti teoretiskie ...

 10. Tēli un motīvi Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā "Mīlestība un krēms brulē".

  OpenAIRE

  Fedjkina, Jeļena

  2017-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts tēlu un motīvu atklāšanai Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā “Mīlestība un krēms brulē”. Darba mērķis ir noteikt galvenos tēlus un motīvus no izvēlētā stāstu krājuma. Bakalaura darba autors secina, ka galvenie stāstu krājuma motīvi ir bērnības, ģimenes, skolas, skaistuma, pirmās mīlestības un draudzības motīvi, bet tēli – skolotāja un bērna tēls. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā nodaļā ir izklāstīts bērnu literatūras galvenās funkcijas un iezīmes. ...

 11. Dzimumnoziegumi pret nepilngadīgajām personām

  OpenAIRE

  Strikas, Kristīna

  2010-01-01

  Darbā ietvarоs tika aрlūkоtas 1903. un 1933.gada Sоdu likuma, 1926.gada KРFSR kriminālkоdekss un 1961.gada LРSR kriminālkоdeksa рanti, kas regulēja cilvēka tiesības uz dzimumneaizskaramību un dzimumbrīvību, kuri darbоjās Latvijas teritоrijā kamēr tika рieņemts 1998.gada Krimināllikums. Kā arī ieskatīts ANО kоnvencijā рar bērna tiesībām, kurai Latvija рievienоjas 1991.gadā, tieši runājоt рar 34.рantu un LR Bērnu tiesības aizsardzības likumā 9., 15. un 51. рantu. Bakalaura darbu veidо trīs n...

 12. Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem

  OpenAIRE

  Vilcāne, Rūta

  2015-01-01

  Bakalaura darbā „Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem” tiek pētīta Japānas un Rietumu sabiedrības un to ietekme uz bērnu caur animācijām. Darba mērķis ir 1) noskaidrot Japānas un Rietumu sabiedrību galvenās atšķirības, kuras attiecas uz ietekmi uz bērniem, 2) apskatīt animācijas varoņu sniegtos paraugus bērniem. Darbs satur 57 lapas un ir sadalīts nodaļās un apakšnodaļās. Pētījuma veikšanai izmantoti zinātniski materiāli, ž...

 13. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 14. Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Veidemane, Agnese

  2017-01-01

  „Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi”. Darba autore: A.Veidemane. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Dr. chem. A.Vīksna. Maģistra darbs izklāstīts uz 100 lpp., ietver 51 attēlus, 19 tabulas, 80 literatūras avotus, 18 pielikumus. Pētījums sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par izplatītākajiem riskiem farmācijas pētniecības laboratorijās, aplūkota to ietekme uz veselību un nodarbināto darbspējām. Darb...

 15. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 16. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmu attēlos un tekstos

  OpenAIRE

  Krauja, Līga

  2007-01-01

  Krauja Līga. Vāciešu dzīves līmeņa atainojums televīzijas reklāmās attēlos un tekstos: Bakalaura darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007 Darba apjoms 38 lpp Darbā tiek apskatīta vāciešu dzīves līmeņa parādīšanās televīzijas reklāmās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā vāciešu dzīves līmenis tiek attēlots reklāmu tekstos: rakstītos, mutiskos un ar attēlu palīdzību. Darba mērķis ir saprast reklāmas uzbūvi un, pamatojoties uz to, analizēt televīzijas reklāmas, arī atsevišķus reklāmas...

 17. Augsnes un zemes kvalitātes novērtējuma karšu digitizēšana

  OpenAIRE

  Stalīdzāns, Didzis

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir nodrošināt augšņu agroķīmiskās izpētes izstrādes procesa kartogrāfiskā materiāla lietošanas efektivitātes pieaugumu. Maģistra darbā tiek aprakstīts līdzšinējais augšņu agroķīmiskās izstrādes process Valsts augu aizsardzības dienestā un digitālo augšņu karšu izmantošanas iespējas. Pamatojoties uz darbā veiktās izpētes rezultātiem ir definēta problēma: augšņu agroķīmiskās kartes nav pieejamas telpisko datu formātā. Problēmas risinājumam tiek piedāvātas projekta alternat...

 18. Kukuļņemšanas un kukuļdošanas noziedzīgo nodarījumu krimināltiesiskais raksturojums

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Uldis

  2010-01-01

  . Kukuļņemšanas un kukuļdošanas noziedzīgo nodarījumu krimināltiesiskais raksturojums. Kukuļņemšana un kukuļdošana ir vieni no izplatītākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Diplomdarba aktualitāte ir saistīta ar to, ka jau vairākus gadus Latvijas sabiedrībā ir izvērsusies plaša diskusija par nepieciešamību efektīvi cīnīties ar kukuļošanas izskaušanu valsts amatpersonu darbībā. Šajā darbā tiek apskatīts kukuļņemšanas un kukuļdošanas starptautiskais r...

 19. Vecrīgas restorānu ģeogrāfija

  OpenAIRE

  Udova, Alīna

  2009-01-01

  Bakalaura darbs “Vecrīgas restorānu ģeogrāfija” izstrādāts ar mērķi izvērtēt restorānu pakalpojumu vietu un attīstības iespējas Vecrīgā. Darbs sastāv no 7 nodaļām, kas veltītās restorānu attīstības vēsturei; attīstības tendencēm restorānos Latvijā; Vecrīgas restorānu izplatībai, daudzumam un virtuvei; Vecrīgas restorānu salīdzinājumam ar Viļņas un Tallinas restorāniem; Vecrīgas restorānu nozīmei Rīgas tūrisma piedāvājumu klāstā un Vecrīgas attīstības iespēju izvērtējumam ar pētījuma autora ...

 20. Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā

  OpenAIRE

  Bleive, Jolanta

  2010-01-01

  Bakalaura darba „Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā” mērķis ir izanalizēt migrācijas procesu Kārsavas pilsētā. Iedzīvotāju mobilitāte ir jēdziens, ar ko tiek apzīmēta personu kustība vai pārvietošanās. Bakalaura darbā tiek aplūkota galvenokārt iedzīvotāju mobilitāte un tai raksturīgākās iezīmes Kārsavas pilsētā. Darbs tiek strukturēts divās daļās – teorētiskās studijas un Kārsavas pilsētas iedzīvotāju mobilitātes analīze. Pētījumā tiek apskatīti un raksturoti iedzīvotāju s...

 1. Internetveikala E-diplomatic mārketinga stratēģija un attīstības prognozes.

  OpenAIRE

  Fedorčenko, Jeļena

  2013-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt globālo Interneta tirdzniecības vidi, tās attīstības un beznodokļu tirdzniecības kā tirdzniecības specifiskā veida, attīstības iespējas Internetā; izvērtēt internetveikala E-diplomatic kopējo darbības stratēģiju un mērķus, izstrādāt atbilstošu mārketinga stratēģiju. Darbs sastāv no 3 pamatdaļām. Pirmā daļa ir darba teorētiskā bāze, tajā raksturota elektroniskās tirdzniecības mārketinga specifika un īpatnības. Otrā daļā tiek veikta pasaules elektroniskās tirdzniecīb...

 2. Mārketinga stratēģijas izstrāde AS "Aldaris" pārdošanas palielināšana

  OpenAIRE

  Rabinoviča, Aļina

  2007-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts par tēmu „Mārketinga stratēģijas izstrāde AS pārdošanas palielināšanas nolūkā”. Tas ir veltīts Latvijas alus tirgus izpētei un AS „Aldaris” esošās mārketinga stratēģijas analīzei ieteikumu izstrādei tās pilnveidošanai. Maģistra darbā aplūkoti sekojoši jautājumi: •mūsdienu mārketinga instrumenti kā uzņēmuma tirdzniecības stratēģijas elements; •reklāmas īpatnības un tās veidi; •pieejas reklāmas budžeta noteikšanai; •Latvijas reklāmas tirgus; •Latv...

 3. Virtuālo komandu darba analīze un uzlabošana uzturēšanas projektos

  OpenAIRE

  Koncevičs, Rolands

  2006-01-01

  Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīšana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēšanas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. D...

 4. Latvijas strādājošo jauniešu attieksme pret naudu

  OpenAIRE

  Stigeviča, Inga

  2010-01-01

  Ar naudu šobrīd nākas saskarties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, jo bez naudas cilvēks nav spējīgs pilnvērtīgi eksistēt. Tādā gadījumā arī katram indivīdam ir izveidojusies noteikta attieksme pret naudu, kas spējīga izpausties noteiktās darbībās un nozīmes. Autore savā bakalaura darbā vēlas saprast, kāda ir tieši Latvijas strādājošo jauniešu attieksme pret savu nopelnīto naudu un naudas fenomenu kopumā. Par pētījuma objektu tika izvēlēti strādājošie jaunieši Latvijā, jo publiski pieejamu pētī...

 5. Medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdu struktūra noteikšana

  OpenAIRE

  Smuļko, Irina

  2012-01-01

  Medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdu struktūras noteikšana. Smuļko I., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., asoc. prof. Actiņš A. Maģistra darbs, 52 lappuses, 37 attēli, 6 tabulas, 29 literatūras avoti. Latviešu valodā. Maģistra darbā pētītas farmaceitiski aktīvās vielas – medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdi. Veikti mēģinājumi detomidīna bezūdens formas un monohidrāta struktūras noteikšanai, kā arī medetomidīna bezūdens formu A un B struktūras noteikšanai. Struktūras noteikšanai iz...

 6. Attiecība starp varu un cilvēcību F. Kafkas „Metamorfoze”: interpretēta japāņu manga

  OpenAIRE

  Geplere, Jeļena

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir Franca Kafkas romānā „Metamorfoze” atrodamu varas attiecību interpretācija un analīze japāņu manga medijos, balstoties uz Bjorna Krausa un Edvarda Šila varas teorijām. Darbā tika izstrādāts salīdzinošais multimediju pētījums, kura mērķis ir pierādīt un aprakstīt attiecību starp cilvēcību un varu Kafkas darbā, kā arī identificēt kā šī attiecība tiek parādīta „Metamorfozes” ietekmētajās darbos.Pētījuma rezultāti rāda, ka „Metamorfozē” un analizētājās manga eksistē iekšēj...

 7. Kansai dialekts Japānas populārajā kultūrā – anime un manga.

  OpenAIRE

  Rubene, Gunta

  2014-01-01

  Bakalaura darbs „Kansai dialekts Japānas populārajā kultūrā - anime un manga” ir veltīts Kansai dialekta lomas izpētei šajos populārās kultūras medijos. Pētījums atspoguļo stereotipus, kas mūsdienu japāņu sabiedrībā saistās ar Kansai dialektu un tā tipisku runātāju. Tiek apskatīti anime un mangas personāži kā šo stereotipu nesēji. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa sniedz teorētisko bāzi, kas ir nepieciešama, lai izprastu stereotipu par Kansai dialektu rašanās vēsturiskos un sociālo...

 8. Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)

  OpenAIRE

  Kapenieks, Kristaps

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)” tiek pētīts, kā uzņēmējdarbības vide ietekmē start-up uzņēmējdarbības aktivitāti un kur uzņēmējdarbības vide ir piemērotāka start-up uzņēmējdarbībai – Eiropas Savienībā vai ASV. Lai iegūtu atbildi uz šiem jautājumiem, maģistra darbā tiek pētīts, kas ir start-up uzņēmums un kā to ietekmē ārējā uzņēmējdarbības vide, salīdzināti vides faktoru dati par četrām Eiropas Savienības da...

 9. Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā "X"

  OpenAIRE

  Strode, Gunta

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X” ” tiek izskatīti un analizēti jautājumi par personāla atlases un apmācības procesu. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti personāla atlases mērķi un atlases organizēšanas kārtība. Otrajā daļā tiek raksturota personāla apmācības nozīme un organizēšanas nosacījumi. Trešajā daļā tiek pētīta personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X”. Pamatojoties uz veiktajiem ...

 10. Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2013-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā”. Šis darbs sevī iekļauj pētījumu par Japānas populārākajām subkultūrām un modes kustībām pēdējo divu gadsimtu laikā. Pētījums tiek veikts no psiholoģiskā skatu punkta. Darba mērķis ir sniegt lasītājam izpratni par tradicionālas japāņu kultūras konfliktu ar mūsdienu kultūru,analizēt un izprast subkultūru patieso būtību, kā arī uztvert vēstījumu, ko subkultūru pārstāvji cenšas nodot sabiedrībai.Bakalaura darbs sastāv n...

 11. Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē. Baznīcas "Jaunā paaudze" gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Maļuha, Sandra

  2008-01-01

  Izstrādātā bakalaura darba nosaukums ir „Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē: baznīcas „Jaunā paaudze” gadījuma analīze”. Darbā aplūkotā pētnieciskā problēma ir jauns, līdz šim maz pētīts fenomens - sabiedrisko attiecību mērķu realizācija jauno reliģisko kustību darbībā. Izvēlētais pētniecības objekts ir baznīca „Jaunā paaudze”, kura, pēc Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes sniegtajiem datiem, šobrīd ir lielākā jaunā reliģiskā kustība Latvijā. Teorētiskā pama...

 12. Naudas plūsmas pārskata izmantošana uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Džeina

  2016-01-01

  Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gait...

 13. Portāla YouTube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū

  OpenAIRE

  Krastiņa, Lāsma

  2016-01-01

  Bakalaura darba „Portāla Youtube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū” mērķis ir veicot padziļinātās intervijas un anketēšanu noskaidrot kādām darbībām portāls Youtube galvenokārt tiek izmantots un kādi ir tā izmantošanas paradumi un motivācija Latvijas vidusskolas vecuma jauniešu vidū. Darbs sastāv no 7 nodaļām. Teorētisko daļu sastāda nodaļas par Web 2.0, portālu Youtube, lietojuma un apmierinātības teoriju, bērnu un jauniešu interneta lietojumu. Metod...

 14. Pacientu attieksme pret māsu - vīrieti

  OpenAIRE

  Sidorova, Dace

  2009-01-01

  Autores bakalaura darba tēma „Pacientu attieksme pret māsu – vīrieti”. Darbs tika rakstīts ar mērķi noskaidrot pacientu domas par medicīnā praktizējošu māsu – vīrieti un noteikt vai pacientu attieksmi iespaido sabiedrībā valdošie stereotipi. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un pētnieciskās daļas, 7 nodaļām un 3 pielikumiem, 21 attēla un 40 lpp. Izmantotās literatūras saraksts sastāda 28 literatūras avotus. Pētījumā tika izmantota kvantitatīvā pētniecības metode. Tika aptaujāti 100 r...

 15. Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas

  OpenAIRE

  Brauere, Jolanta

  2010-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas”. Darba mērķis ir izpētīt normatīvos aktus, speciālo juridisko literatūru un judikatūru, nolūkā konstatēt problēmas kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijā. Lai sasniegtu šo mērķi, darbā tika aplūkota kukuļņemšanas un kukuļdošanas vēsturiskā attīstība, tādējādi sniedzot nelielu ieskatu par kukuļņemšanas un kukuļdošanas juridiskā pamata vēsturiskās attīstības posmiem no 19.gadsimta līdz mūsdienām. Darb...

 16. Veiksmīgu biznesa attiecību veidošana ar Japānu: lietišķā etiķete.

  OpenAIRE

  Korde, Roberts

  2014-01-01

  Bakalaura darbs veltīts Japānas lietišķās etiķetes nozīmīguma izpētei starptautisku biznesa attiecību ietvaros. Japānas kultūra arī mūsdienās ir spējusi saglabāt savas tradicionālās iezīmes. Japāņi pievērš uzmanību detaļām un pareizai rīcībai, tāpēc lietišķā etiķete ieņem būtisku lomu Japānas biznesa vidē. Šī darba mērķis ir noskaidrot, cik nozīmīga mūsdienās ir Japānas lietišķā etiķete starptautiskās biznesa attiecībās. Tādēļ darbā tiks apskatīti cēloņi, kāpēc Japānas lietišķā etiķete...

 17. "Private Banking" un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Dolgileviča, Oļesja

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas komercbanku darbības analīzi, identificēt „Private Banking” apkalpošanas sistēmas būtību, īpatnības un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta analīze „Private Banking” teorētiskajos aspektos. Apakšnodaļās tiek analizēta vēstures attīstība, jēdziena skaidrojums, biznesa modeļa būtība un „Private Banking” apkalpošanas īpatnības un pakalpojumi. Otrajā nodaļ...

 18. Dramatisko žanru problēma Šekspīra lugās

  OpenAIRE

  Klintsone, Sintija

  2009-01-01

  Darbā tiek aplūkota Žanru problēma Šekspīra lugās (ar viņa lugu „Divi veronieši”, „Spītnieces savaldīšana” un „Romeo un Džuljeta” detalizētāku analīzi). Darbā pētīta Šekspīra mainīgā attieksme pret komisko divās no viņa komēdijām un vienā traģēdijā, kā arī uzstādījums, ka komēdijas no traģēdijām šķir tikai vissmalkākā laika un vietas robeža - ka katra no tām sevī slēpju iespēju vienā mirklī mainīt žanru – un ka šī iespēja ir tā, kas piešķir katrai lugai tās īpašo spēku. Pētījums snied...

 19. Organizācijas antivīrusa programmatūras servera puses risinājumu ieviešana

  OpenAIRE

  Beitiks, Artūrs

  2011-01-01

  Darba mērķis ir izvērtēt dažādas Windows Server 2008 operētājsistēmai paredzētas pretvīrusu programmas, izvērtējot to funkcionālās iespējas, kā arī veikt dažāda veida drošības pārbaudījumus, lai spētu sniegt ieteikumus funkcionalitātes un drošības ziņā drošākā pretvīrusu risinājumu izvēlē. Darbā ir sniegts ieskats vīrusu un pretvīrusu vēsturē, to attīstībā līmeņos un darbības pamatprincipos Darba ietveros tika apskatīta pretvīrusu programmu konfigurācija, un spēja reaģēt uz dažāda veida...

 20. Karosi gadījumu oficiāla atzīšana Japānā un sabiedrības centieni to novēršanā

  OpenAIRE

  Baķe, Zane

  2009-01-01

  Bakalaura darbā tiek apskatīta jauna sociālā problēma mūsdienu Japānā – karŌsi (karŌshi, 過労死), kas tulkojumā nozīmē „nāve no pārstrādāšanās”. To izraisa liela fiziskā un psiholoģiskā slodze darbā. Šī problēma tika novērota Japānas kompānijās 20. gadsimta otrajā pusē un pastāv arī mūsdienās. Darba mērķis ir apskatīt iemeslus, kādēļ šāda problēma ir radusies Japānā un kā tā tiek risināta. Galvenais darba secinājums – karŌsi problēma ir neviennozīmīga un pastāv ekonomiski un sociāli iemesli, ...

 1. "LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos

  OpenAIRE

  Mickēvičs, Rihards

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos” aplūkots mērķa grupas kopējās interneta un sociālo mediju patēriņa tendences, komunikācijas rīku lietojums, vietnes „LinkedIn” loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas aspektā un sava personīgā sociālā zīmola apzināšanās. Darbs balstīts uz četrām galvenajām daļām – teorētisko, metodoloģisko, empīrisko un rezultātu. Pamatojoties uz pieejamo teorētisko bāzi saistībā ar attiecīgo tēmu, tika veikta fok...

 2. Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)

  OpenAIRE

  Šķestere, Ildze

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba nosaukums ir “Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)”. Mūsdienās Ziemeļkorejas ārpolitika ir īpaši svarīga austrumāzijas reģionā, tāpēc šajā darbā tiek aplūkots viens no iespējamajiem ietekmējošajiem faktoriem tajā – džuče ideoloģija.Uzsvars šajā darbāir likts uz ideoloģijas vēsturi un tās pamatelementiem, kā arī tajā tiek pielietota detalizētāk pieeja apskatot kā katrs no Ziemeļkorejas līderiem to paplašināja. Sākot no Kim Il Song, ...

 3. WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

  OpenAIRE

  Silauniece, Līga

  2010-01-01

  Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādātas vietnes par WebQuest mācību modeļa realizāciju. Izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma un metodiskie ieteikumi skolotājiem.

 4. Country Level Factors that Affect the Achievements of Primary School Students in Science in International Comparative Studies from Education Management Perspective

  OpenAIRE

  Rita Geske

  2013-01-01

  Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos izglītības vadības skatījumā Promocijas darba mērķis ir, veicot vairāku valstu datu salīdzinošo analīzi, atrast valsts līmeņa faktorus, kuri ietekmē Latvijas ceturto klašu skolēnu vidējos sasniegumus dabaszinātnēs. Darbā analizēti TIMSS dalībvalstu sociāli ekonomiskie, demogrāfiskie un politiskie faktori, kuri ietekmē skolēnu vidējos sasniegumus. Konstatēts, ka Latvijas...

 5. Gaujas upes baseina noteces sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas

  OpenAIRE

  Brigmane, Dace

  2011-01-01

  Baklaura darba ”Gaujas upes baseina noteces ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” pētījuma mērķis ir noskaidrot Gaujas baseina upju noteces sezonālas un ilgtermiņa izmaiņas un to savstarpējās atšķirības starp iedalītajiem trim daļbaseiniem-augšteces, vidusteces un lejteces. Bakalaura darbā tika apkopota literatūra par upju hidroloģisko režīmu un tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī par Latvijas upju hidroloģisko režīmu un tika izveidots Gaujas baseina fizioģeogrāfiskais raksturojums. Bakalaur...

 6. Labour migration and protection of migrant workers' rights

  OpenAIRE

  Kraukšlytė, Jovita

  2006-01-01

  Darbo jėgos migracija yra teigiamas reiškinys, padedantis spręsti nedarbo bei darbo jėgos trūkumo problemas. Dėl to svarbu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu užtikrinti darbuotojų migrantų apsaugą. Šiame darbe daugiausiai dėmesio skiriama darbo jėgos migracijai Europos Sąjungoje ir laisvo darbuotojų judėjimo suteikiamoms teisėms. Laisvo darbuotojų judėjimo laisve gali naudotis Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra pripažįstami darbuotojais. Asmenys priskiriami darbuoto...

 7. Mobilā lietotne: "Instagram bilžu plānotājs"

  OpenAIRE

  Cibuļskis, Aigars

  2016-01-01

  Šajā dokumentā ir iekļauta Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kursa “Kvalifikācijas darbs II” (DatZ2049) praktiskā darba ietvaros izstrādātā lietotne “Mobila lietotne “Instagram bilžu plānotājs”” tehniskā dokumentācija, kas ietver programmatūras prasību specifikāciju, datu bāzes un ekrānformu projektējumus. Instagram bilžu plānotājs - ir lietotne Android platformai, kura domāta atvieglot bilžu izlikšanu sociālajā tīklā Instagram, modes blogeriem un mā...

 8. Industrinio paveldo konversijos į kultūrinės paskirties objektus vizualiosios formos

  OpenAIRE

  Tautavičiūtė, Eglė

  2013-01-01

  Darbe apibrėžiamos industrinių erdvių paveldo konversijos ir pritaikymo idėjos, būdai ir formos vizualiniu aspektu; analizuojami Klaipėdos pramoninės architektūros paveldo objektai, jų architektūrinė specifika, išsidėstymas urbanistinėje miesto struktūroje. Pramoninės funkcijos išsaugojimo ir realizuotų konversijų atvejų studijos rodo dabartinę Klaipėdos pramoninės architektūros objektų situaciją, industrinio paveldo pritaikymo naujoms kultūrinėms veikloms vykti pranašumus ir trūkumus. Analiz...

 9. Links between femininity ideology and adolescent girls‘ depresive symptoms, self-esteem and subjective life satisfaction

  OpenAIRE

  Erentaitė, Rasa; Malinauskienė, Oksana

  2012-01-01

  Mokslinė problema. Tyrimai rodo, kad kai kurie paauglių merginų perimamos moteriškumo sampratos aspektai gali būti nepalankūs jų psichikos sveikatai, t. y. būti susiję su aukštesniais psichologinių sunkumų ir žemesniais gerovės rodikliais. Tačiau lieka neaišku, kiek tai aktualu vėlyvojoje paauglystėje, kokie psichologinių sunkumų ir gerovės rodikliai yra susiję su moteriškumo ideologija bei kiek šie ryšiai svarbūs Lietuvos kontekste. Tikslas. Šiame darbe siekiama nustatyti paauglių moteriškum...

 10. Vērtspapīru tirgus attīstība Baltijas valstīs

  OpenAIRE

  Kalniņa, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noteikt vērtspapīra tirgus attīstības tendences, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības tendences. Darba pamatuzdevumos ietilpa pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek dots īss vērtspapīra tirgus vispārīgais raksturojums un vērtspapīru tirgus instrumentu raksturojums. Darba otrajā daļā tiek doti Baltij...

 11. The efficiency of the advertising tools of the commercial enterprise

  OpenAIRE

  Česnulevičius, Kęstutis

  2008-01-01

  Magistro darbe tiriamas reklamos priemonių efektyvumas komercinėje įmonėje. Magistro darbo tyrimo objektas – UAB „Inarta“ reklamos priemonių efektyvumas. Magistro darbo tikslas – išnagrinėti reklamos efektyvumą UAB „Inarta“ ir parengti jos gerinimo planą. Darbo tyrimo hipotezė – reklamos priemonių efektyvumą lemia ne tik išlaidos reklamai, bet teisingas priemonių pasirinkimas įmonės veiklai reklamuoti. O taip pat teorinės ir praktinės sąsajos supratimas – kaip įmonė supranta šią sąsają ir kai...

 12. Jonometrijas un jonu hromatogrāfijas izmantošana jonu šķidrumu analīzē

  OpenAIRE

  Liberts, Andrejs

  2008-01-01

  Darbā ir apkopota literatūra par jonu šķidrumiem, jonometriju un jonu hromatogrāfiju. Noteikti tetrafluorborātjona jonselektīvā elektroda raksturlielumi, pārbaudītas tā praktiskās izmantošanas iespējas jonu šķidrumu analīzē, eksperimentāli atrasti potenciometriskie selektivitātes koeficienti. Veikta tetrafluorborātjonu saturošu jonu šķidrumu jonometriska noteikšana ar standartpiedevu metodi. Iegūtie rezultāti statistiski izvērtēti. Veikta arī hlorīdjonu un bromīdjonu saturošu jonu š...

 13. Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi

  OpenAIRE

  Jērāne, Austra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi” ir apkopota informācija par relāciju datu bāzu un NoSQL datu bāzu īpašībām un uz šī pētījuma pamata ir veikta dokumentu vadības sistēmas datu bāzes daļas tranformācija uz NoSQL datu bāzi.

 14. Kompostų įtaka sunkiųjų metalų kiekio kaupimuisi aliejinių moliūgų (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) vaisiuose

  OpenAIRE

  Neverauskaitė, Lina

  2014-01-01

  Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami aliejinių moliūgų sausųjų medžiagų, sunkiųjų metalų: kadmio, švino, chromo, vario, cinko ir nikelio duomenys, gauti juos auginant augalinių ir komunalinių atliekų kompostuose. Darbo objektas – aliejiniai moliūgai (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) ‘Olivia’, auginti augalinių ir komunalinių atliekų kompostuose. Darbo metodai. Standartiniais metodais tirta sausųjų medžiagų kiekis aliejinio moliūgo minkštime, žievėje ir sėklose. Sunkiųjų metalų...

 15. Pagaidu aizsardzība pret vardarbību civilprocesā.

  OpenAIRE

  Krauze, Kintija

  2018-01-01

  anotācija Maģistra darbā „Pagaidu aizsardzības pret vardarbību Civilprocesā” autore izpēta pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējuma ieviešanas praksi Latvijas tiesību sistēmā, aplūkojot un salīdzinot to ar citu valstu pieredzi regulējuma ieviešanā. Tika aplūkots pastāvošais pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējuma nepilnības. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai Latvijas pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējums ir efektīvākais veids, kā aizsargāt personas no vardarbības. ...

 16. Suvalkiečių kalbinės nuostatos

  OpenAIRE

  Dagilytė, Eglė

  2012-01-01

  Lietuvoje vis dar trūksta sociolingvistinių tyrimų, kuriuose būtų analizuojamos ne atskiros kalbos atmainos (pavyzdžiui, tarmės, bendrinė kalba), o gyventojų požiūris į savo ir kitų kalbą. Darbe aptariamos suvalkiečių kalbinės nuostatos tarmės ir bendrinės kalbos atžvilgiu. Siekiant išsamiai išsiaiškinti respondentų požiūrį buvo keliami šie uždaviniai: išanalizuoti, kaip tyrimo dalyviai identifikuoja save; aprašyti, kokį kalbos variantą respondentai renkasi kasdieniame bendravime; nustatyti, ...

 17. Televīzijas loma neapmierinātībā ar politiku: LTV1, LNT, TV3 nedēļas analītisko raidījumu satura, to veidotāju un ekspertu vērtējumu analīze (2008.gada oktobris-2009.gada marts)

  OpenAIRE

  Novodvorskis, Vladimirs

  2009-01-01

  Maģistra darbu „Televīzijas loma neapmierinātībā ar politiku: LTV1, LNT, TV3 nedēļas analītisko raidījumu satura, to veidotāju un ekspertu vērtējumu analīze (2008. gada oktobris – 2009. gada marts)” izstrādāja Latvijas Universitātes Komunikācijas studiju nodaļas students Vladimirs Novodvorskis. Darbs veltīts auditorijas negatīvas attieksmes veidošanas problēmas izpētei televīzijas informatīvi analītiskajos raidījumos Panorāma, De facto (LTV1), LNT Top 10 (LNT), Nekā personīga (TV3) pret pol...

 18. Jauna tehniskā lignīna degradācijas produktu pētīšana

  OpenAIRE

  Ponomarenko, Jevgenija

  2006-01-01

  Darbā ir veikta parastās egles (Picea abies) koksnes lignīnu analīze, kas ir iegūti Zviedrijas Lundas Universitātes bioetanola ražošanas pilotiekārtā kā cieti atlikumi dažādās procesa stadijās. Salīdzināšanai ir izmantots egles koksnes Bjorkmana lignīns. Lignīnu pētīšanai ir izmantotas oksidatīvas degradācijas un analītiskās pirolīzes metodes. Produktu sadalīšanai un identifikācijai ir izmantotas gāzes hromatogrāfijas un masspektrometrijas metodes. Nitrobenzola oksidēšanas rezultātā kā galven...

 19. MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7.

  OpenAIRE

  Zariņš, Valdis

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstītas MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7, kā servera operētājsistēmas izmantojot tādus Microsoft produktus, kā Microsoft Windows Server 2003 un Microsoft Windows Server 2008. Kvalifikācijas darba teorētiskaja daļā tiek apskatīti Microsoft Windows 7 priekšrocības un uzlabojumus gan no darbstacijas lietotāja , gan no darbstacijas administratora puses. Ir aprakstītas Microsoft Windows Server 2008 jauninājumu ie...

 20. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ KONKURENCINGUMAS IR TENDENCIJOS

  OpenAIRE

  Kontrimas, Robertas

  2010-01-01

  Darbe analizuojamas statybinių medžiagų konkurencingumas, nustatyti statybinių medžiagų konkurencingumą įtakojantys veiksniai ir pateikti pasiūlymai rinkos gerinimui. Pasitvirtino hipotezė, kad statybinių medžiagų paklausą ir kainas įtakoja klientų poreikiai ir jų finansinės galimybės, tačiau pasaulinės krizės įtaka yra labai ženkli,. Atlikta darbuotojų ir pirkėjų apklausa padėjo nustatyti, kokios statybinės medžiagos dažniausiai yra perkamos, kaip klientai ir darbuotojai vertina įmonę ir jos...

 1. Can offshoring be considered as abuse of law?

  OpenAIRE

  Narbutas, Saulius

  2017-01-01

  Šiame darbe iškelta hipotezė, kad verslo perkėlimas į lengvatinio apmokestinimo zonas nėra mokesčių vengimas. Verslo perkėlimas į palankesnes sąlygas priskiriamas mokesčių planavimui, labai svarbu atriboti planavimą nuo piktnaudžiavimo ir mokestinio vengimo. Mokestinis planavimas yra priskiriamas legaliai veikai, maža to, perkėlus verslą į tokias zonas jis įgyja pranašumą. Esant laisvam prekių, paslaugų, verslo judėjimui Lietuvos teisinė bazė nedraudžia naudotis šia galimybe. Bendroji rinka s...

 2. Palankios ugdymui(si) psichologinės ir fizinės aplinkos kūrimas inkliuzinėje klasėje

  OpenAIRE

  Bartkutė, Aistė

  2014-01-01

  Bakalauro darbe analizuojamas palankios ugdymui(si) psichologinės ir fizinės aplinkos kūrimas inkliuzinėje klasėje. Tyrime dalyvavo 104 pedagogai, dirbantys Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklose. Anketinės apklausos metodu tirta pedagogų nuomonė apie palankios ugdymui(si) psichologinės ir fizinės aplinkos kūrimo patirtis ir svarbiausias sąlygas inkliuzinėje klasėje. Analizuojant tyrimo duomenis ieškota ryšio tarp svarbiausių sąlygų, reikalingų palankios ugdymui(si) psicho...

 3. E-komercija un paterētāju aizsardzība

  OpenAIRE

  Mošenoka, Olga

  2013-01-01

  Bakalaura darba temats – E-komercija un patērētāju aizsardzība. Izstrādātais darbs sastāv no 70 lapaspusēm, 19 attēliem . Bakalaura darba mērķis: Izpētīt kas ir elektroniska komercija, kādas ir e-komercijas priekšrocības un trūkumi, kas ir e-komercijas dalībnieki, patērētāju aizsardzība. Izvirzītie darba uzdevumi: •noskaidrot kas ir e-bizness un e-komercija; •noskaidrot e-komercijas dalībniekus, priekšrocības, trūkumus; •iepazīties ar visveiksmīgākajiem e-komercijas piem...

 4. Antivaroņa arhetipa morāle Holivudas filmās: auditorijas viedokļu hermeneitiskā analīze

  OpenAIRE

  Zirdziņa, Beate

  2017-01-01

  Bakalaura darba “Antivaroņa arhetipa morāle Holivudas filmās: auditorijas viedokļu hermeneitiskā analīze” mērķis ir noskaidrot kā mūsdienu supervaroņu filmās funkcionē anti-varoņa arhetips izmantojot četru filmu naratīva analīzi kā arī noskaidrot auditorijas domas un pastāvošos uzskatus par anti-varoņa arhetipu filmās. Darbā tiek analizētas filmas “Ghost Rider”, “Watchmen”, “Suicide Squad” un “Deadpool”. Bakalaura darba teorētiskie dati balstīti Džozefa Kampbela “Varoņa ceļā” un Karla Junga a...

 5. BezRindas.lv biļešu tirdzniecības Android lietotne

  OpenAIRE

  Upītis, Reinis

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstīta autobusu biļešu tirdzniecības lietotne, kas ir paredzēta viedtālruņiem ar Android operētājsistēmu. Mobilā lietotne paredzēta kā papildinājums jau esošam servisam – Bezrindas.lv. Aprakstītās sistēmas izveide atvieglotu biļešu iegādi lietotājiem, kas to vēlētos darīt ar saviem viedtālruņiem.

 6. Enzīmu inducētas rezistences noteikšana klīniski nozīmīgos Gram negatīvo baktēriju celmos

  OpenAIRE

  Vēvere, Indra

  2013-01-01

  Noteikta K.pneumoniae, P.aeruginosa, A.baumannii un E.coli rezistence pret antibakteriālajiem preparātiem. Darbs izstrādāts RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centra Mikobakterioloģijas laboratorijā. Izanalizēti materiāli no 2012. gada. No elpceļu izolātiem iegūtas tīrkultūras, kuru rezistences spēja pārbaudīta ar β-laktāmu, aminoglikozīdu un hinolonu klases antibakteriālajiem preparātiem. Izmantotās metodes-disku difūzijas tests, Hodge tests, E-tests un dubultdisku metode. Izdalīti 267...

 7. Kolektyvinės sutarties motyvacinis aspektas UAB "Paslaugos tau" žmogiškųjų išteklių valdyme

  OpenAIRE

  Šemetaitė, Viktorija; Kairaitytė, Rasa

  2010-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas kolektyvinės sutarties motyvacinis aspektas UAB „Paslaugos tau“ žmogiškiesiems ištekliams. Daug dėmesio buvo skirta motyvacijos priemonių klasifikavimo principui analizuoti pagal D. Lipinskienę (2008) ir V. Gražulį (2005), t.y. materialinėms ir moralinėms skatinimo priemonėms, ir UAB „Paslaugos tau“ kolektyvinės sutarties nuostatų analizei, nes dalis anketos klausimų rėmėsi šių šaltinių informacija. Apklausoje dalyvavo 132 respondentai. Tyrimo metu nu...

 8. Didelių specialiųjų poreikių turinčių mokinių socialinio dalyvavimo galimybės

  OpenAIRE

  Baltušienė, Kristina

  2013-01-01

  Darbe analizuojamos didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinio dalyvavimo galimybės. Išanalizavus mokinių, turinčių didelius specialiuosius ugdymo(si) poreikius, socialinio dalyvavimo teorinius aspektus, remtasi mokytojų, specialistų ir tėvų „n“ specialiosios mokyklos pedagogų ir tėvų patirtimi norint atskleisti mokinių, turinčių negalę (didelius ugdymosi poreikius) socialinio dalyvavimo aspektus bei jį lemiančius veiksnius. Atvejo tyrime, taikant pusiau-struktūruoto in...

 9. Bendrojo lavinimo mokyklos mokinių kiekybinis ir kokybinis mikčiojimo sunkumo įvertinimas

  OpenAIRE

  Januškevičiūtė, Deimantė

  2011-01-01

  Bakalauro darbe analizuojami išoriniai ir vidiniai mikčiojimo požymiai, mokinių požiūrio į mikčiojimą ir emocijų įvertinimo metodikos, mikčiojimo požymių įvertinimo metodikos, analizuojamas mikčiojimo sunkumo laipsnių nustatymas. Suformuluotas tyrimo tikslas, kuriuo buvo siekiama kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti mikčiojančių mokinių užsikirtimų dažnumą, pobūdį, įvertinti lydimuosius judesius, remiantis metodiniais Mikčiojimo sunkumo metodikos (SSI) nurodymais ir atskleisti kiekybinio m...

 10. OpenStack augstas pieejamības risinājumi

  OpenAIRE

  Dreiže, Toms

  2016-01-01

  Šis bakalaura darbs ir pētījums par OpenStack IaaS mākoņpakalpojumu platformu. Tā mērķis ir sniegt ieskatu augstas pieejamības pamatprincipos un OpenStack mākoņpakalpojumu platformas piedāvātajos augstas pieejamības nodrošināšanas risinājumos. Bakalaura darba gaitā ir veikta augsti pieejamas OpenStack trīs mezglu sistēmas uzstādīšana, izmantojot Galera Cluster datubāzu klasteri un HAProxy slodzes līdzsvarotāju. Tika pārbaudīta OpenStack augsta pieejamība, testējot OpenStack Glance komponentes...

 11. Psihosomātiskā ietekme uz ametropijām

  OpenAIRE

  De March, Mauro

  2013-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 51 drukātas lapas, 30 zīmējumus, 21 grafiku un 4 tabulas. Galvenais darba mērķis ir parādīt sakaru starp individuāla cilvēka psiho-enerģētiskajiem apstākļiem, viņa fiziskajām īpašībām un ametropijas tipu. Eksperimentālie pētījumi ir veikti Itālijā 227 pacientiem vecumā no 14 līdz 84 gadiem, no kuriem 113 bija vīrieši un 114 sievietes. Tika meklēts sakars starp redzes defektiem un iespējamiem indivīda psiholoģiskajiem konfliktiem un somatiska...

 12. Kino repertuāra pārlūks Android ierīcēm

  OpenAIRE

  Zvirbulis, Jānis

  2013-01-01

  Kvalifikācijas darbā “Kino repertuāra pārlūks Android ierīcēm” tiek aprakstīta Android lietojumprogrammas “Kino repertuāra pārlūks” izstrāde un funkcionalitāte. Lietotne paredzēta kinoteātra repertuāra aplūkošanai izmantojot planšetdatorus un mobilos tālruņus, kas darbojas ar Android operētājsistēmu. Tā ir domāta kā parocīgāka alternatīva filmu apraksta un seansa laiku uzzināšanai caur kinoteātra mājaslapu, skrejlapām vai afišām. Atslēgvārdi: Android, filmas, pārlūks....

 13. Telekomunikāciju operatora "Lattelecom" lietotnes "mansTV" programmatūras izstrāde Android operētājsistēmai

  OpenAIRE

  Supe, Edgars

  2016-01-01

  Kvalifikācijas darbā ir aprakstīta mobilās operētājsistēmas Android lietotnes “mansTV” izstrāde. Programmatūras galvenās funkcijas ir sniegt piekļuvi televīzijai, televīzijas arhīvam un video nomas katalogam, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru ar Android operētājsistēmu Latvijas teritorijā. Programmatūra izstrādāta, izmantojot Java programmēšanas valodu un Android platformu. Projekts īstenots, izmantojot spējās izstrādes metodoloģiju.

 14. Vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procesui

  OpenAIRE

  Jakimavičiūtė, Judita

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta vartotojų elgsenos veiksnių įtaka sprendimo pirkti priėmimo procese, iškeltos vartotojų elgsenos problemos, susiję su vartotojo sprendimu pirkti bei pateikti siūlymai, kaip šias problemas spręsti. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriama vartotojų elgsenos samprata, pateikiamos skirtingos Lietuvos bei užsienio autorių nuomonės apie vidinių ir išorinių veiksnių įtaką vartotojų elgsenai bei vartotojų sprendimo priėmimo procesui. Antroje...

 15. Elektroninių dokumentų apyvartos teisinis reglamentavimas

  OpenAIRE

  Dranseikienė, Jolanta

  2005-01-01

  Šiuolaikinė visuomenė neįsivaizduojama be modernių informacijos apdorojimo, perdavimo, saugojimo priemonių. Įstatymai tradiciškai reikalauja „rašytinių“, „pasirašytų“, „originalių“ popierinių dokumentų, tai sukelia neaiškumų dėl dokumentų perteiktų elektronine forma teisinės reikšmės ir galios. Šiame darbe apibrėžiama e. dokumento sąvoka, teisinės galios aspektai, aptariama kokiomis priemonėmis e. dokumentui suteiktas teisinis pripažinimas ES šalių, Rusijos, Lietuvos, UNCITRAL dokumentuose. E...

 16. Klīnisko atradņu salīdzinājums FemtoLASIK un LASIK metodēs

  OpenAIRE

  Bistere, Aivija

  2010-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 60 lpp. Tas satur 36 att., 1 tab., 4 pielikumus. Izmantoti 57 literatūras avoti. Darba mērķis:Novērtēt un salīdzināt klīniskos rezultātus starp metodēm, kur radzenes vāciņš lāzerķirurģijas laikā veidots ar VisuMax femtosekunžu lāzeri(FemtoLASIK metode) un ar mehānisko mikrokeratomu(LASIK metode). Metodika:Pētījumā tika analizēti 84 miopi pacienti(154 acis)-LASIK metodē-59 pacienti,FemtoLASIK-25. Vidējais vecums 29±8 gadi. Pirms operācijas subjek...

 17. Žemės dirbimo intensyvumo, šiaudų ir žaliosios trąšos įtaka agroekosistemos komponentams miežių pasėlyje

  OpenAIRE

  Balandė, Monika

  2013-01-01

  Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami pasėlio sudygimo, tankumo, piktžolėtumo tyrimo duomenys skirtingo intensyvumo žemės dirbimo, padengimo šiaudais ir žaliąja trąša laukeliuose. Stacionarus dviejų veiksnių eksperimentas vykdomas nuo 1999 metų. Tyrimai buvo vykdomi nuo 2011 - 2012 m. Eksperimentas buvo vykdomas pagal tokią schemą: A veiksnys: Šiaudų įterpimas: šiaudai pašalinti (-Š), šiaudai susmulkinti ir paskleisti (+Š). B veiksnys: Žemės dirbimo sistemos. Atlikus tyr...

 18. Neariminio žemės dirbimo ir augalinių liekanų poveikis žieminių kviečių agroekosistemos komponentams

  OpenAIRE

  Leimonaitė, Laura

  2012-01-01

  Žemės dirbimas yra vienas iš daugiausia darbo, energetinių bei laiko sąnaudų reikalaujančių technologinių darbų auginant augalus. Todėl įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemų nustatymas, kurios nemažindamos žemės ūkio augalų derliaus neblogintų dirvožemio agrocheminių savybių, yra svarbus ir ekonomine, ir aplinkosaugine prasme. Pasikliaujama ribotu paviršiaus purenimu, ražienine sėja. Taip sutaupomos lėšos, mažiau gaištama laiko dirvai ruošti. Dėl gilaus ir pastovaus žemės dirbimo gali ma...

 19. Edukacinės animacinių filmų plotmės: Simpsonų filmas

  OpenAIRE

  Čirplienė, Renata

  2009-01-01

  Šio darbo tikslas – ištirti edukacinį filmo poveikį (per užslėptojo ugdymo/si bei savaiminio mokymo/si momentus). Tyrimo metu buvo analizuojamas Simpsonų filmas focus grupės metodu. Tyrimo duomenys nagrinėjami pagal autorės išskirtas kategorijas. Magistro darbe, remiantis lietuvių ir užsienio mokslinės literatūros analize, atskleistos edukacinės medijų plotmės: pristatyta neregimojo ugdymo/si bei savaiminio mokymo/si raiška animaciniuose filmuose; supažindinama su kino edukacija, kaip edukaci...

 20. Moderno datu apstrādes metožu pielietošana metomidīna un medetomidīna kristālisko formu pētījumos

  OpenAIRE

  Veldre, Kaspars

  2008-01-01

  Moderno datu apstrādes metožu pielietošana detomidīna un medetomidīna kristālisko formu pētījumos. Veldre K., darba vadītājs Dr.chem., asoc. prof. Actiņš A.. Maģistra darbs. 66 lappuses, 41 attēls, 8 tabulas, 60 literatūras avoti, 6 pielikumi. Latviešu valodā. Darba teorētiskajā daļā aplūkota informācija par polimorfajām formām, to pētīšanas metodēm, rentgendifraktometriju un tās izmantošanu organisko savienojumu struktūras noteikšanai. Praktiski noteikta struktūra detomidīna un medeto...

 1. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 2. Bagātīgo interneta lietojumprogrammu izstrādes platformu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Degiļeviča, Karīna

  2012-01-01

  Maģistra darbā ir aprakstītas populārākas bagātīgo interneta lietojumprogrammu tehnoloģijas, tādas kā Ajax, JavaFX, Silverlight, Adobe Flex un HTML5. Autore detalizētāk apskatīja Adobe Flex un JavaFX tehnoloģijas, to iespējas un izstrādes ietvarus. Balstoties uz iegūto informāciju, autore izveidoja praktisko darbu, kur, izmantojot Adobe Flex un JavaFX platformas, realizētas divas tīmekļa lietojumprogrammatūras. Maģistrā darba ietvaros ir aprakstītas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, ka ar...

 3. IT projekta pārcelšana uz Microsoft Azure mākoņa platformu

  OpenAIRE

  Dzenis, Gvido

  2015-01-01

  Pēdējo gadu laikā, strauji pieaugot interneta ātrumam un izplatībai, palielinās uzņēmumu interese par projektu izstrādi un uzturēšanu mākonī. Microsoft piedāvā produktu Azure, kas nodrošina ērtu un elastīgu risinājumu projektu uzturēšanai un izstrādei apvienojumā ar iespējām mainīt nepieciešamos datu apstrādes un skaitļošanas resursus, saglabājot salīdzinoši mazas izmaksas. Microsoft Azure piemērots visa izmēra projektiem. Darbā aplūkotas galvenās lietas, par ko jāpadomā pirms sākt projekt...

 4. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 5. Latvijas ozolu audžu augšņu raksturojums

  OpenAIRE

  Stalīdzāns, Didzis

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktora lomu parastā ozola (Quercus robur L.) izplatībai Latvijas teritorijā sastopamajās mežaudzēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija par parastā ozola izplatības areālu Latvijas teritorijā un citviet pasaulē. Sniegts - parastā ozola ekoloģiskais raksturojums, raksturīgākie augšanas apstākļi, audžu atjaunošanās un ar to saistīto problēmu izklāsts. Pētījumā izlases veidā tika atlasīti 24 ozolu audžu parauglaukumi, kuros veikta audzes augsne...

 6. 3D redaktorių taikymas mokomųjų žaidimų kūrimui

  OpenAIRE

  Vindbergaitė, Laura

  2009-01-01

  Šiame darbe buvo siekiama ištirti ir panaudoti 3D redaktorių galimybes kuriant mokomuosius žaidimus, t. y. atlikti populiariausių žaidimų 3D redaktorių lyginamąją analizę ir ištirti pasirinktų redaktorių galimybes kurti matematikos mokomuosius žaidimus, sukurti mokomąjį žaidimą, jį įdiegti mokykloje bei atlikti praktinio taikymo mokykloje tyrimą. Siekiant įvykdyti iškeltus uždavinius, buvo susipažinta su 3D redaktoriais, jie suskirstyti į tris tipus, atsižvelgiant į tai, ar jie gali būti pana...

 7. Makrostruktūriniai betono bandinių, pagamintų naudojant betono atliekas, tyrimai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Finoženok

  2011-06-01

  Full Text Available Statybinės atliekos Lietuvoje dažniausiai naudojamos keliams tiesti. Iš susidarančių statybinių atliekų 78 % sudaro betono atliekos, naudotos plytos ir čerpės. Betono atliekos galėtų būti naudojamos kokybiškų dirbinių gamyboje. Darbe atliktas betono bandinių, pagamintų naudojant stambiuosius užpildus iš betono atliekų, pjūvio tyrimas, apskaičiuoti kiekvienos sudėtinės fazės užimami plotai.Straipsnis lietuvių kalba

 8. Kopūstinės kandies (Plutella xylostella L.) (Lepidoptera: Plutelidae) skraidymo ir kenkimo intensyvumo dinamika vasarinių rapsų ir gūžinių kopūstų pasėliuose

  OpenAIRE

  Vyšniauskaitė, Sigrida

  2013-01-01

  Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami kopūstinės kandies skraidymo bei kenkimo dinamikos vasarinių rapsų ir gūžinių kopūstų pasėliuose tyrimų rezultatai. Darbo objektas – kopūstinė kandis (Plutella xylostella L.) Darbo metodai – kopūstinės kandies skraidymo dinamika tirta naudojant feromonines “delta” tipo gaudykles, 2012 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais, vasarinių rapsų ir ankstyvųjų bei vėlyvųjų baltagūžių kopūstų pasėliuose. Vasarinių rapsų pasėlyje buvo įrengta 12 ga...

 9. Ar cinku aizvietotu hidroksilapatītu pētījumi

  OpenAIRE

  Komarovska, Laura

  2013-01-01

  Darbā apkopota informācija par hidroksilapatītu īpašībām, to sintēzes iespējām un izmantošanu. Apkopota informācija arī par izmantotajām darba un analīzes metodēm. Eksperimentālajā daļā veikta ar cinku, cēriju un cinku - cēriju aizvietotu hidroksilapatītu sintēze, izmantojot hidrotermisko metodi, kā sākotnējo izejvielu izmantojot amorfas vai kristāliskas fāzes hidroksilapatītu. Iegūtie pulveri raksturoti izmantojot pulvera rentgendifraktometriju un Furjē transformācijas infrasarkano spektrosk...

 10. Metaforu lietojums ziņu rakstos par 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām

  OpenAIRE

  Safronovs, Imants

  2017-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts metaforu lietojuma izmeklēšanai divu ASV laikrakstu (The Wall Street Journal un The New York Times) interneta vietnēs. Pētījums analizē konceptuālās metaforas lietojumu ziņu rakstos par 2016. ASV prezidenta vēlēšanām. Pētījuma mērķis ir izmeklēt konceptuālo metaforu nozīmi ASV prezidenta vēlēšanu konceptualizācijā. Pielietotā metode ir konceptuālo metaforu analīze. Apkopotie dati ļauj secināt, ka analizētajos rakstos koncetuālajām metaforām ir būtiska nozīme vēstīju...

 11. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

  OpenAIRE

  Kelberga, Anna

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

 12. Izsoļu sistēma uz satvara “Laravel”

  OpenAIRE

  Kasparsons, Reinis

  2015-01-01

  Darbā aprakstīta informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmumam, kuram nepieciešama vienkārša izsoļu sistēma pakalpojumu un preču izsolei. Sistēmas klientiem tā nodrošina produkta iegādes iespēju, bet pārdevējam savu produktu un pakalpojumu vienkāršu izsoli. Sistēmas realizācija datu glabāšanai izmanto datubāzi ar SQL pieeju. Lietotāju skati tiek veidoti, izmantojot PHP, HTML5,CSS3,Bootstrap un Laravel.

 13. Reformatio in peius administratīvo pārkāpumu procesā

  OpenAIRE

  Berķis, Kaspars

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir pētīta reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanas problemātika administratīvo pārkāpumu procesā. Darba gaitā ir analizētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Administratīvā procesa likuma un kriminālprocesuālās tiesību normas, kas satur reformatio in peius aizlieguma principu. Darba ietvaros īpaša uzmanība pievērsta administratīvo tiesu prakses izpētei attiecībā uz reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietu izsk...

 14. Judicial Peculiarities of the Collective Labour Disputes Resolution: International Regulation, Experience of Foreign Countries and Future Perspectives in Lithuania

  OpenAIRE

  Bumblauskytė, Simona

  2007-01-01

  Šiame darbe yra pateikiama vienos darbo ginčų rūšies, tai yra kolektyvinių darbo ginčų, teisminio nagrinėjimo tarptautinio reglamentavimo ypatumai ir kai kurių užsienio valstybių patirties analizė bei šio metodo naudojimo Lietuvoje perspektyvos. Teisminis kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas yra jau seniai žinomas, efektyviai taikomas ir teigiamai vertinamas daugelyje užsienio valstybių, o tuo tarpu Lietuvos Respublikos teisės aktuose teisminis kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas tiesiogia...

 15. Dimensions of intimacy in young people family partnership

  OpenAIRE

  Stravinskaitė, Andrėja

  2006-01-01

  Intymumo dimensijos jaunų žmonių šeiminėje partnerystėje Šiame magistriniame darbe nagrinėjami poros tarpusavio santykiai, šeiminės partnerystės transformacijos ypatumai. Siekiama įvertinti intymumo svarbą šiuolaikiniuose jaunimo šeiminės partnerystės santykiuose. Šių tikslų siekiama kiekybiniais metodais paremtu tyrimu, kuris yra tarptautinio tyrimo pavadinimu „Jaunimo požiūris į šeiminę partnerystę Europos Sąjungos valstybėse“, koordinuojamo Estijos Tartu Universiteto Šeimos Studijų Centro,...

 16. Basketbola kluba "Ventspils" mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā

  OpenAIRE

  Purnis, Roberts

  2017-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir “Basketbola kluba “Ventspils” mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā.” Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā sociālajos tīklos Facebook un Instagram tiek komunicēts ar mērķa publikām, kā iesaistīta auditorija- skatītāji, fani, abonementu īpašnieki. Darba teorētisko pamatu veido informācija par sporta, sociālo tīklu mārketingu, kā arī sociālo tīklu un reklāmas teorija. Darbā analizēti basketbola kluba “Ventspils” ier...

 17. Tax planning differences from tax avoidance

  OpenAIRE

  Bajorinaitė, Rasa

  2007-01-01

  Pagrindinis magistro darbo tikslas – nubrėžti ribą tarp mokesčių planavimo ir mokesčių vengimo, todėl visapusiškai nagrinėjamos mokesčių planavimo ir vengimo sąvokas, požymiai bei mokesčių vengimo prevencijos priemonės. Šiame darbe pateikiama teisėto mokesčių planavimo proceso schema: mokesčių planavimo etapai, pagrindiniai principai ir galimi teisėti mokestinės naštos sumažinimo būdai. Kadangi teisėtu gali būti pripažintas tik toks mokesčių planavimas, kuris neatitinka mokesčių vengimą draud...

 18. Izlases dizainu salīdzināšana ar simulācijas eksperimentu palīdzību

  OpenAIRE

  Rikačova, Tatjana

  2012-01-01

  Darbā tika aplūkoti trīs veidu izlases dizaini: vienkāršā gadījuma izlase, sistemātiskā gadījuma izlase un stratificētā gadījuma izlase, kā arī tika apskatīta GREG novērtējumu teorija. Pētījuma mērķis bija ar simulācijas eksperimentu palīdzību salīdzināt iepriekš minētos izlases dizainus, lai noteiktu izlases dizainu, kas dod precīzākus konkrētās populācijas parametru novērtējumus. Lai veiktu simulācijas eksperimentus tika ģenerēti dati un uzrakstītas programmas, kas tika palaistas va...

 19. Lietu interneta drošības riski saimniecības un viedajās ierīcēs

  OpenAIRE

  Borskoviča, Sintija

  2017-01-01

  Lietu internets tiek attiecināts uz ierīcēm, kuras var savienot ar internetu, un kuras atvieglo cilvēku ikdienu. Šādas ierīces var būt gan mašīnas, gan ledusskapji. Šīs ierīču skaits pēdējo gadu laikā strauji pieaug. Taču līdz ar to pieaug arī kibernoziedznieku uzbrukumi lietu internetam, jo vairums ierīču ir nedrošas un ar lielām drošības un privātumu problēmām. Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīts, kas ir lietu internets, tā darbības principi, kā arī drošības problēmas, kas ir saistītas...

 20. Whether administration of justice is exceptionally only a human right?

  OpenAIRE

  Sapetkaitė, Gabrielė

  2017-01-01

  Šio darbo tikslas yra aptarti teisingumo vykdymą kaip tradicinę žmogaus teisę, dirbtinio intelekto sistemų poveikį teisės srityje bei pateikti galimus žmogaus teisės vykdyti teisingumą reguliavimo sprendimus dirbtinio intelekto sistemų kontekste. Darbo objektas yra – žmogaus teisė vykdyti teisingumą. Magistro darbu yra siekiama paanalizuoti mokslinę problemą ir atsakyti į klausimą ar teisingumo vykdymas yra išimtinai tik žmogaus teisė? Siekiant atsakyti į šį klausimą darbe yra pateikiami užsi...

 1. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 2. Dvejų ir vienerių rūmų parlamentai: lyginamasis aspektas

  OpenAIRE

  Džiaugytė, Viktė

  2011-01-01

  Mokslinis darbas parengtas aktualia tema , kurios svarbumą lemia tai, jog panašių tyrimų nėra daug. Šiame darbe analizuojami ir lyginami dvejų ir vienerių rūmų parlamentai. Koncentruojamasi ne tiek į atskirų šalių parlamentus, kiek, pasitelkiant lyginamąją analizę, siekiama išsiaiškinti dvejų ir vienerių rūmų parlamentų skirtumą. Siekiant šio mokslinio darbo tikslo ir įgyvendinant uždavinius pasitelkiami sisteminės analizės, lyginamasis teisės, apibendrinimo, dokumentų analizės, istorinis ...

 3. SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana

  OpenAIRE

  Kudiņa, Monta

  2015-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar populārākajiem SQL injekciju uzbrukumu veidiem, apzināties kā uzbrukumi tiek realizēti, un noskaidrot preventīvos pasākumus uzbrukumu novēršanai. Bakalaura darbā “SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana” tiek apskatīti SQL injekciju uzbrukumu veidi un metodes, uzbrukumu realizācijas dažādās datubāzes platformās, SQL injekciju uzbrukumu atklāšana un pasākumi uzbrukumu novēšanai. Darba gaitā tika gan teorētiski, gan praktiski iepazīti SQL uzbrukumi, un apsk...

 4. Līderība komercbanku organizācijas kultūras veidošanā Latvijā

  OpenAIRE

  Spiridonovs, Makars

  2016-01-01

  Maģistra darbs ir veltīts Latvijas komercbanku organizācijas kultūras izpētei un līdera lomai tās izveidē. Autors raksturo specifiskus bankas kultūru veidojošos elementus un nosaka, ar kādiem izaicinājumiem sastopas mūsdienu banku līderi, formējot kredītiestādes kultūru. Pētījuma rezultātā autors secina, ka vairot uzticības veidošanos un sekmēt bankas kulturālā profila izkristalizēšanos mainīgajos ekonomiskajos apstākļos ir pa spēkam tikai kompetentam, profesionāli un emocionāli inteliģentam ...

 5. Konfliktų valdymo gerinimas smulkiojo verslo organizacijose

  OpenAIRE

  Wasilewska, Lidia

  2008-01-01

  Šiame magistro baigiamajame darbe nagrinėjamos konfliktų valdymo gerinimo galimybės smulkaus verslo organizacijose (SVO). Jo tikslas yra atskleisti SVO kylančias konfliktines situacijas, jų priežastis, organizacinių konfliktų tipus, funkcijas bei pasekmes ir tuo pačiu pasiūlyti konfliktų valdymo strategijų organizacines prielaidas ir konstruktyvius jų sprendimo būdus. Pagrindinės šio darbo užduotys yra įvertinti bendrą konfliktų foną organizacijoje, išnagrinėti darbuotojų pasirenkamus sprendi...

 6. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimas Šeduvoje

  OpenAIRE

  Leščinskaitė, Sigita

  2013-01-01

  Darbe analizuojami teisės aktai reglamentuojantys elektromagnetinės spinduliuotės apsaugą, Europos sąjungos elektromagnetinės spinduliuotės apsaugos politika ir direktyvos. Išnagrinėta elektromagnetinės spinduliuotės skleidžiamų šaltinių lygiai Lietuvoje ir Šeduvoje. Atliktas žmogaus sukurtų elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančių šaltinių tyrimas Šeduvos mieste. Tyrime buvo atlikti aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo linijų, elektros transformatorinių pastočių, judriojo radijo ryši...

 7. The forecast of risk in business

  OpenAIRE

  Stapulionytė, Agnė

  2007-01-01

  Vienas iš darbo tikslų yra apžvelgti rizikos sąvokos aiškinimus, jos rūšis, veiksnius bei vertinimo ir analizės metodus. Šio darbo tyrimo tikslas – vertinti pasirinktos įmonės X riziką pagal finansinių ataskaitų duomenis. Siekiant įvertinti įmonės riziką ateičiai, darbe prognozuosime 2007 -2008 metams statistinius įmonės dydžius: nuosavo kapitalo vertę, grynąjį pelną, įsipareigojimus, turtą ir kt. Pagal realius ir prognozuotus duomenis skaičiuosime finansinius rodiklius. Prognozes atliksime p...

 8. Furagīna polimorfo formu iegūšana un raksturošana

  OpenAIRE

  Brovkina, Jūlija

  2013-01-01

  Bakalaura darba ietvaros iegūtas piecas farmaceitiski aktīvās vielas furazidīna polimorfās formas, kuras raksturotas ar pulvera rentgendifraktometrijas un termiskās analīzes metodēm. Darbā izmantotas vairākas polimorfo formu iegūšanas metodes: pārkristalizācija no dažādiem šķīdinātājiem, kristalizācija ar pH maiņu, solvātu desolvatācija un termiskā apstrāde. Pētīta iegūto polimorfo formu savstarpējā relatīvā stabilitāte, kā arī stabilitāte paaugstinātā temperatūrā un mitrumā....

 9. Furazidīna solvātu veidošanās, struktūra un desolvatācija

  OpenAIRE

  Oļehnovičs, Kirils

  2015-01-01

  Darbā ir apkopota informācija par cietvielu kristāliskajam formām un to pētīšanas metodēm; furazidīnu ¬un tā polimorfiem un pseidopolimorfiem. Iegūtas furazidīna pseidopolimorfās formas un jauktie solvāti – dimetilformamīda, dimetilsulfoksīda, dimetilformamīda:ūdens un tetrahidrofurāna:ūdens solvātī. Aprēķinātas jaukto solvātu mijiedarbību enerģijas un pētīts to desolvatācijas mehānisms.

 10. Furazidīna stabilitāte šķīdumos

  OpenAIRE

  Bērziņš, Kārlis

  2014-01-01

  Furazidīna stabilitāte šķīdumos. Bērziņš K., zinātniskais vadītājs Prof. Dr. ķīm. Andris Actiņš, konsultants Mag. ķīm. Ilze Grante, Maģistra darbs, 41 lapaspuse, 21 attēls, 8 tabulas, 43 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. Literatūras apskatā apkopota informācija par farmaceitiski aktīvo vielu degradāciju un to pētīšanas metodēm šķīdumos – UV/VIS spektroskopiju un augsti efektīvo šķīdrumu hromatogrāfiju-masspektrometriju; kompleksu sistēmu reakciju kinētiku homogēnā vidē. Veik...

 11. Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā

  OpenAIRE

  Hvoraks, Antons

  2007-01-01

  Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kuras ir sadalītas 20 apakšnodaļās, un no noslēguma daļas ar secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti klasiskās jogas uzskati par Visumu un cilvēku, par iespējām sasniegt atbrīvošanu un jogas kustības lielo izplatību. Otrajā nodaļā aprakstīti tantrisma uzs...

 12. Autora neoloģismi mūsdienu krievu fantastikas prozā.

  OpenAIRE

  Saveiko, Dmitrijs

  2016-01-01

  Bakaulara darbs ir veltīts mūsdienu fantastiskās prozas valodas izpētei. Autors veic mūsdienu fantastikas grāmatu analīzi un autoru neoloģismu izpēti. Autora neoloģismi mūsdienu fantastiskajā prozā tika meklēti šājās grāmatās: «Metro 2033» autors Dmitrijs Gluhovskis, S.T.A.L.K.E.R. «Černobiļa ēnas» autoru kopdarbs, «Rītdien karš» autors Aleksandrs Zoričs. Īpaša uzmanība tiek veltīta autora pielietotajai valodai un autora neoloģisma funkcijām tekstā. Pētījums var ieinteresēt filologus, kuri no...

 13. Objektinis programavimas ir vartotojo grafinis interfeisas (GUI) NetBeans aplinkoje

  OpenAIRE

  Jasiulionis, Rolandas

  2008-01-01

  Darbe nagrinėjami objektinio programavimo principai. Apžvelgiama Java programavimo kalba, jos platformos, virtualioji mašina, programų tipai. Apžvelgiami Java baziniai paketai, klasės. Aprašyta programavimo aplinka ir vartotojo grafinės sąsajos (interfeiso) kūrimas NetBeans aplinkoje. Aprašyti pagrindiniai swing ir awt paketų komponentai. Programiškai realizuoti ir aprašyti keli uždaviniai NetBeans aplinkoje, kurie demonstruoja vartotojo grafinės sąsajos kūrimą. Darbo tikslas yra NetBeans apl...

 14. SQL serverių efektyvumo tyrimai vidutinių duomenų bazių projektuose

  OpenAIRE

  Jakšta, Deividas

  2007-01-01

  Atliekant duomenų bazės projektavimo darbus visuomet yra svarbu žinoti ar pasirinkta sistema veiks taip kaip tikimasi. Šio darbo tikslas sukurti SQL serverių testavimo įrankį, kuris padės renkantis vienokią ar kitokią sistemą. Darbe išanalizuoti panašūs projektai, įvertinti tų projektų privalumai bei trūkumai. Making a data base project always important to know - do the system will work properly. The main point of this job is to create the test system of SQL servers (or DBMS – Data Bases M...

 15. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 16. Produkta izvietošana kinofilmās kā reklāmas veids un tā efektivitāte; 2009. gada 10 skatītāko kinofilmu Latvijā analīze

  OpenAIRE

  Goģe, Sandra

  2010-01-01

  Bakalaura darbs „PRODUKTA IZVIETOŠANA KINOFILMĀS KĀ REKLĀMAS VEIDS UN TĀ EFEKTIVITĀTE; 2009. GADA 10 SKATĪTĀKO KINOFILMU LATVIJĀ ANALĪZE” ir izstrādāts ar mērķi aplūkot produkta izvietošanu kinofilmās kā reklāmas veidu. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta produkta izvietošanas teorija, kino un izklaides industrija, produkta izvietošanas process un atribūcijas teorijas. Darba pētnieciskajā daļā tiek veikta 2009. gada 10 skatītāko kinofilmu Latvijā kontentanalīze, ar eksperimenta palīdzību t...

 17. Veikala lojalitātes programmas iOS lietotne

  OpenAIRE

  Freibergs, Kristaps

  2013-01-01

  Pasaulē izmantoto tehnoloģiju klāstam augot, ir pieaudzis arī mobilo ierīču piedāvājums un to iespējas. Salīdzinoši lielu daļu tirgus ir iekarojusi Apple Inc. ar savu produkciju, tai skaitā iPhone viedtālruņiem. Šajā kvalifikācijas darbā tiek aprakstīta un izstrādāta iPhone ierīces lietotne veikala lojalitātes programmas realizācijai. Lietotnes mērķis ir popularizēt konkrēto veikalu, piedāvājot dažādas lietotājam saistošas funkcijas, tai skaitā, apskatīt tuvākos veikalus, izveidot iepirkumu g...

 18. Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā

  OpenAIRE

  Vāķis, Andris

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Kriminālprocesa izbeigšana kriminālvajāšanā”. Darba mērķis ir noskaidrot un izpētīt pastāvošās problēmas kriminālprocesu izbeigšanas atbilstošo normu piemērošanu kriminālvajāšanā. Darba mērķa sasniegšanai ir izmantota vēsturisko un salīdzinošo metožu, normatīvo aktu un pirmstiesas procesa pabeigšanas veidu, jēdziena, vispārīgo un īpašo pamatu izpēte, statistikas dati. Bakalaura darba apjoms ir 50.lpp. un 2. pielikumi. Darbā izmantoti Latvijas Republikas un s...

 19. Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008–2013) 

  OpenAIRE

  Ērmiņa, Evisa

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008-2013)” ir apskatītas Latvijas vīriešu un sieviešu basketbola izlases reprezentācijas Eiropas čempionātu laikā no 2008. līdz 2013. gadam (no maija līdz oktobrim) interneta ziņu portālos „Delfi” un „Tvnet”. Darba teorētiskā daļa satur atziņas par reprezentāciju, sociālās realitātes konstruēšanu, mediju ietekmi uz realitāti un ide...

 20. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 1. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 2. Glosārija vizualizācija

  OpenAIRE

  Jermacāns, Gatis

  2012-01-01

  Gatis Jermacāns 2012. gada bakalaura darbā „Glosārija vizualizācija” izveidoja ISTQB testēšanas glosārija vizualizācijas daļēji automātisku ģenerēšanu 40 aspektiem, pēc kuriem var atlasīt gandrīz visus glosārija terminus, kas izvēlēti balstoties uz G. Arnicāna, D. Romāna un U. Straujuma metodoloģiju „Semi-automatic Generation of a Software Testing Lightweight Ontology from a Glossary Based on the ONTO6 Methodology”. Izveides procesā tika risināti šķēršļi, kas atklājās darba izstrādes laikā, k...

 3. Microsoft SQL serveris 2008 Pārskatu servisi.

  OpenAIRE

  Vugulis, Kristaps

  2010-01-01

  Darbā apskatīts un vispārīgi raksturots MS SQL Server 2008 Pārskatu Serviss, tājā iekļauti rīki un lietojumprogrammas.Praktiskā daļa ir veltīta divu DBVS - MS SQL Server un MySQL salīdzināšanai, SQL Server 2008 uzstādīšanai un Pārskatu Servera konfigurācijai. Atslēgvārdi: SQL serveris, pārskats, biznesa inteliģence, datu bāzes vadības sistēma

 4. Punishability of abortion according to lithuanian and foreign countries laws

  OpenAIRE

  Žukovaitė, Inga

  2009-01-01

  Šiame darbe yra nagrinėjamas abortas, kaip socialinis reiškinys, kuris reiškia žmogaus vaisiaus sunaikinimą iki jo gimimo, ir aborto baudžiamumo kriterijai bei ribos Lietuvoje ir kitose užsienio valstybėse. Žmogaus iki gimimo teisinė apsauga yra viena daugiausiai diskusijų kelianti ir vieno galutinio atsakymo neturinti socialinė sritis, tačiau aišku, kad valstybės požiūris į vaisiaus gyvybę tiesiogiai nulemia teisės poziciją abortų klausimu. Baudžiamoji teisė kaip griežčiausia priemonė apsaug...

 5. Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Andrejs

  2008-01-01

  “Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti” ir pētnieciskais darbs, kas ir rakstīts, lai aplūkotu 20. gadsimtā radušos fenomenu – specifisku spēļu tipu – video spēles. Darba mērķis ir izpētīt, vai un kā strukturālistu pieeja var tikt izmantota, lai apskatītu video spēles kā jaunu mediju un komunikācijas formu. Apskates metodes pamatā ir itāļu profesora Umberto Eko izstrādātā semiotisko kodu teorija, kuru viņš apraksta savā grāmatā „A Theory of Semiotics”. Darba teorētiskajā daļā tiek apl...

 6. Katalikiškų laidotuvių liaudies pamaldumo praktikos: tradicija, dabartis, edukaciniai aspektai

  OpenAIRE

  Blažauskaitė, Aušra

  2009-01-01

  Šiame magistro darbe: Pirmojoje dalyje atskleidžiamas krikščionybės požiūris į mirtį pagal Senąjį bei Naująjį Testamentus bei pagal naujausius Bažnyčios dokumentus. Aptariama kaip šis požiūris turėtų atsispindėti laidotuvių kontekste. Antrojoje darbo dalyje analizuojamas tradicinės bažnytinės laidotuvių apeiginės praktikos pagal Katalikų Bažnyčios dokumentus, apžvelgiami liaudies pamaldumo papročiai Lietuvoje nuo senųjų laikų iki mūsų dienų. Šioje dalyje taip pat tiriamos ir apibendrinamos la...

 7. Armour of the 14th c.-17th c. in the territory of vilnius castles according to the archaeological data

  OpenAIRE

  Bugys, Paulius

  2008-01-01

  Darbe yra analizuojamos Vilniaus pilių teritorijoje, archeologinių tyrimų metu, rastos šarvų detalės. Šioje teritorijoje aptiktas pakankamai didelis kiekis įvairiausių šarvų detalių, kurios datuojamos nuo XIV a. antrosios pusės iki XVII a. antros pusės. Publikacijų, skirtų Viduramžių ir renesanso ginkluotei, Lietuvoje yra labai nedaug, o archeologinių tyrimų metu aptiktai šarvuotei – išvis nėra. Todėl šio darbo objektu pasirinktos Vilniaus Pilių teritorijoje, archeologinių tyrimų metu, aptikt...

 8. Pretterorisma līdzekļu tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un Eiropas Kopienu tiesas loma tā piemērošanā

  OpenAIRE

  Tāluma, Kristīne

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izvērtēt pašreizējo Eiropas Savienības pretterorisma tiesību aktu tiesiskā regulējuma efektivitāti, īpašu vērību pievēršot Eiropas Kopienu tiesas lomai, piemērojot pretterorisma tiesisko regulējumu, un Tiesas veiktajai tiesiskā regulējuma iztulkošanai, izanalizēt Tiesas veikto tiesību aktu iztulkojumu, norādīt uz to nepilnībām un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darbā sniegts gan vispārīgs konspektīvs Eiropas Savienības pretterorisma politikas un tiesiskā regulēju...

 9. Internet-veikala projekta pārvaldība

  OpenAIRE

  Moisejeva, Nataļja

  2007-01-01

  Maģistra darbā projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija tika pielāgota neliela projekta „Interneta veikals RigaShop” pārvaldībai. Izstrādājot darbu tika veikti vairāki uzdevumi: -apskatīta projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija: definīcijas, projekta pārvaldības konteksts, projekta pārvaldības zināšanu apgabali, projekta pārvaldības procesi un procesu grupas, -projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija pielāgota projekta „Interneta veikals RigaShop” pār...

 10. Oferta ir akceptas vartojimo sutartyse

  OpenAIRE

  Ežerskytė, Ramunė

  2011-01-01

  Sutarčiai sudaryti paprastai reikia, kad viena šalis pasiūlytų sudaryti sutartį (oferta), o kita šalis sutiktų su pasiūlymu (akceptas). Sutarčių įvairovėje išskiriamos vartojimo sutartys, kurios dėl silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimo pasižymi tam tikrais ypatumais. Vartojimo sutarčių sudarymas pateikiant ofertą ir akceptą yra šio magistro baigiamojo darbo objektas. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje darbo dalyje analizuojama vartojimo sutarties sąvoka ir spec...

 11. Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā.

  OpenAIRE

  Zaltāns, Jānis

  2016-01-01

  Maģistra darba Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā autors Jānis Zaltāns ir izvirzījis mērķi izpētīt un noskaidrot faktorus, kas ietekmē Valsts atbalsta iespējas aizsardzības industrijas un pētniecības nozares esošai un turpmākai attīstībai. Darbā ir padziļināti analizēti Lielbritānijas, Francijas un Igaunijas piemēri, kā arī veikta padziļināta situāciju analīze par Latvijas valsts aizsardzības atbalstu, efektivitāti un tā i...

 12. Lādētu daļiņu kustības magnētiskā laukā 3D modelēšana OpenFOAM vidē

  OpenAIRE

  Venčels, Juris

  2013-01-01

  Darbā tiek aplūkota aprēķinu programmas izveide un tās funkcionalitāte elektriskā un magnētiskā lauka modelēšanai trijās dimensijās, izmantojot magnētiskā vektorpotenciāla “A, V-A” formulējumu. Programma veidota uz atvērtā koda bibliotēkas OpenFOAM bāzes. Rezultāti salīdzināti ar programmas FEMM aksiāl-simetriskajiem aprēķiniem. Programma nodrošina multi-reģionu aprēķinus, iespēju vienlaicīgi modelēt dažādus procesus, uzdot fizikālu lielumu atkarību no citiem lielumiem. Programma modelē el...

 13. Zemes izmantošanu ietekmējošie faktori 20.gs. Latvijā

  OpenAIRE

  Līkosts, Valdis

  2009-01-01

  Maģistra darbā tiek analizēta lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekojuma struktūra divos Rietumkurzemes augstienes pagastos. Zemes izmantošanu ietekmējošo faktoru ietekmju izvērtēšanai tika izmantota zemju apsaimniekošanas datu statistiskā apstrāde, aprēķinot faktoru ietekmju lielumu un nosakot to būtiskumu. Faktoru analīzes rezultātā tika konstatēts, ka zemes izmantošanu un ainavas dinamiku, šie faktori ietekmē. Faktoru ietekmei piemīt spēcīga mainība gan telpiskā, gan temporālā m...

 14. Public relations in social media

  OpenAIRE

  Naujalytė, Ieva

  2010-01-01

  Magistro baigiamojo darbo objektas – ryšiai su visuomene socialinėse medijose. Darbo tikslas – ištirti socialinių medijų taikymo ryšių su visuomene veikloje galimybes ir ypatumus ir nustatyti socialinių medijų nulemtą ryšių su visuomene kaitą. Uždaviniai: išanalizuoti ryšių su visuomene veiklos ypatumus; apibrėžti ir įvertinti interneto ir socialinių medijų įtaką ryšių su visuomene veiklai; ištirti ir nustatyti socialinių medijų lemiamą ryšių su visuomene veiklos kaitą, jos bruožus. Darbą sud...

 15. Pajamų iš tiesioginių mokesčių tyrimas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Stelmakovienė, Reda

  2012-01-01

  Bakalauro baigiamąjame darbe atskleidžiama tiesioginių mokesčių vieta Lietuvos mokesčių sistemoje, išskiriant mokesčių rūšis priskiriamas prie tiesioginių mokesčių grupės, nagrinėjami GPM, pelno mokesčio ir turto mokesčių (nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio, paveldimo turto mokesčio) apmokestinimo instrumentarijai. Nagrinėjama nacionalinio biudžeto mokestinių pajamų struktūrą, dinamika 2006-2010 m., atskleidžiama pajamų iš tiesioginių mokesčių lyginamieji svoriai nacionalinio biudže...

 16. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  OpenAIRE

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 17. Programmēšanas spēle "PyDrone"

  OpenAIRE

  Siliņš, Viesturs

  2010-01-01

  Darbā “Programmēšanas spēle “PyDrone”” ir dokumentēta atvērtā koda programmas PyDrone izstrāde. PyDrone ir programmēšanas spēle, kas paredzēta izklaidei un izglītošanai, spēles veidā iepazīstinot cilvēkus ar programmēšanu. Programma izstrādāta, izmantojot Python programmēšanas valodu. Programma izstrādāta, izmantojot spējo metodiku programmizstrādes principus. Atslēgvārdi: Python, spējās metodikas, programmēšanas spēle.

 18. Sociopato portreto vaizdavimas kinematografijoje

  OpenAIRE

  Uldukis, Vytautas

  2014-01-01

  Diplominiame darbe „Sociopato portreto vaizdavimas kinematografijoje“ nagrinėjama kaip ir kokiomis priemonėmis kino filmuose vaizduojami sociopatijos paveikti asmenys. Šis reiškinys psichologiškai dar nėra visiškai išnagrinėtas, todėl yra labai sunku visuomenėje nustatyti sociopatus. Pasireiškia tik atskiri atvejai kai jie yra demaskuojami dėl to, kad nusižengė įstatymams ir nepakluso teisėtvarkai. Nemažai įvairaus laikotarpio filmų sukuriama remiantis sociopatijos reiškiniu, kuriuose sukuria...

 19. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fırat SARSAR

  2014-12-01

  Full Text Available Sosyal medya ortamlarından Blogger ve Facebook, kullanım kolaylığı ve ücretsiz olması nedeniyle yaygın şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu ağların eğitimi desteklemek amacıyla kullanımı ve bu konudaki araştırmaların giderek arttığı dikkate alındığında söz konusu uygulamalara ilişkin bir örnek durumun incelenmesi ve öğrenen tepkilerinin ortaya çıkartılmaya çalışılması önemli görülmektedir.  Bu doğrultuda uygulaması 14 hafta süren araştırmanın amacı; öğrenenlerin öğretme-öğrenme sürecinde sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tek desenli durum çalışması niteliğinde olan bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülmekte olan Doktora Formasyon Programı kapsamındaki Gelişim ve Öğrenme dersinde yapılmıştır. Bu dönemde dersi alan ve farklı enstitülerde doktora programlarına kayıtlı 10 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplam 18 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırmada veriler anket yoluyla çevrimiçi olarak işlemden önce ve sonra olmak üzere iki aşamada toplanmıştır. Dersler sınıf ortamındaki paylaşımların yanı sıra sosyal medya ortamlarındaki etkinliklerle de yürütülmüştür. Verilerin analizinde nitel veriler için; temalar ve kodlar çalışmanın tasarlanmasından itibaren hem alanyazın, hem çalışmanın amaçları hem de elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre beklentiler, sosyal ağlar, öğrenme ortamı, duyuşsal özellikler, öğrenen katkısı ve öğretim elemanı özellikleri ana temaları ortaya çıkmıştır. Bulgulara göre öğrenenlerin tamamının dersle ilgili beklentilerinin karşılandığı; ders etkinlikleri için Facebook kullanımının öğrenenlerin tamamı tarafından olumlu olarak değerlendirildiği; Blogger kullanımının ise öğrenenlerin yarısı tarafından olumlu

 20. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  Science.gov (United States)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  The authors estimate the potential for power generation from water resources of small and medium-sized rivers, which are abundant in Latvia. They propose the algorithm for optimal operation of a small-scale hydropower plant (SHPP) at the chosen optimality criterion in view of the plant's participation in the market. The choice of SHPP optimization algorithm is made based on two mathematical programming methods - dynamic and generalized reduced gradient ones. Approbation of the algorithm is illustrated by an example of optimized SHPP operation. Darbā analizētas tradicionālo un pieejamo vietējo atjaunojamo energoresursu - mazo un vidējo upju hidroresursa izmantošanas iespējas Latvijas enerģētikā. Tiek sniegts faktiskais materiāls šajā jautājumā, kas iegūts, balstoties uz oficiālos avotos publicētiem citu autoru iepriekš veiktajiem pētījumiem. Tiek atzīmēts, ka teritoriju, kas atrodas mazo upju tuvumā un nav ietvertas centralizētās elektroapgādes sistēmā, saimnieciskā apgūšana rada apstākļus patērētāju stimulēšanai izmantot autonomus vietējos energoresursus, ieskaitot hidroenerģiju, izmantojošas mazas jaudas energoiekārtas. Atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un iekārtu pastāvīga attīstība un pilnveidošanās veicinās mazo upju plūsmas izmantošanas elektroenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos. Mūsdienu enerģētikas attīstības koncepcija, kas balstīta uz viedo tīklu (smart grids) izveidi, ļauj paaugstināt mazās hidroenerģētikas darbības efektivitāti, integrējot to elektroenerģētiskajā sistēmā. Mazo hidroelektrostaciju (MHES) darbības vadības sistēmas intelektualizācijas pamatā jābūt kompleksam algoritmam un programmām, kas ļauj tiešsaistes (online) režīmā nodrošināt izdevīgu MHES darbības grafiku (režīmu) maksimālā ienākuma gūšanai, balstoties uz zināmu elektroenerģijas cenas prognozi attiecīgajam laika periodam (diennaktij). MHES darbības optimiz

 1. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 2. Operative and technological management of super-large united power grids: lessons of major world’s blackouts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brinkis K.

  2014-02-01

  Full Text Available Neskatoties uz sasniegumiem elektroenerģētikas jomā un energosistēmu nepārtrauktu modernizāciju, pasaulē regulāri notiek sabrukumu avārijas. Rakstā apskatīti lielu un superlielu energosistēmu apvienību savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasības un kritēriji, kas pamatojas uz operatīvās un tehnoloģiskās vadības ciešu koordināciju starp energosistēmām. Savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasībām un kritērijiem ir izšķiroša nozīme, lai panāktu elektroapgādes drošumu un stabilitāti katrā energosistēmā, kas darbojas apvienotas energosistēmas sastāvā. Šo prasību un kritēriju ievērošana sekmē totālo avāriju izcelšanās iespēju samazināšanu un to novēršanu. Indijas 2012.gada totālo avāriju un citu analogo avāriju Eiropā un Amerikā analīze un izvērtējums laika posmā no 2003.gada, deva iespēju apkopot un izstrādāt lielu un superlielu energosistēmu operatīvās un tehnoloģiskās vadības principus un metodoloģiju, lai novērstu vai ierobežotu totālo avāriju izcelsmes iemeslus.

 3. Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özge Eliçin

  2011-07-01

  Full Text Available Bu araştırmada, Türkiye’de yaygın gelişimsel bozukluklar alanında 1990-2011 yılları arasında lisansüstü düzeyde gerçekleştirilen tez çalışmalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma için kaynaklara Yüksek Öğretim Kurulu’nun internet sitesinden ulaşılmıştır. Taramada anahtar kelime olarak “otizm”, “otistik bozukluk”, “otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk”, “Asperger” kelimeleri kullanılmıştır. Bunun yanında Zihinsel Yetersizlik ve Gelişimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası (Diken, Ünlü ve Karaaslan, 2008 kitabından “otizm”, “otistik bozukluk” ve “yaygın gelişimsel bozukluk”, “Asperger” kelimelerini içeren tezler araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen tezlerde a yaygın gelişimsel bozukluklar alanından bir tanı almış çocuklarla ya da bu tanı kriterlerine sahip çocukların aileleriyle yürütülmüş olması b incelenen durumların (görüş, olgu, karşılaştırma, etki yaygın gelişimsel bozukluklar alanından bir tanı almış çocuklar için yapılmış olması c çalışmaların yüksek lisans ve doktora tezi olması özellikleri aranmıştır. Araştırmada bu amaçla gerçekleştirilen toplam 79 teze ulaşılmıştır. Tezlerin analizi aşamasında, tezler konularına göre 6 kategoriye ayrılmıştır. Her bir kategoride yer alan tezler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. The purpose of this study is to review graduate studies (master thesis and doctoral dissertations regarding pervasive developmental disorders (PDD carried out between 1990-2011 in Turkey. Graduate studies were reached through website of Higher Education Council of Turkey by using keywords of “autism, autistic disorder, and pervasive developmental disorder/autism spectrum disorders”. In addition, graduate studies listed in the book (Diken, Ünlü and Karaaslan, 2008 entitled “Bibliography of

 4. Orwellův svět v roce 2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloslav Petrusek

  2017-10-01

  Full Text Available V červnu 1949 vyšla v nakladatelství Harcourt, Brace v New Yorku kniha, která se zařadila mezi několik zásadních beletristických děl 20. století. Svým politickým vyzněním měla otřást totalitními režimy, tímto zrůdným plodem „instrumentální racionality“ a ad absurdum dovedené byrokracie. Pomineme literaturu, jejímž dominantním literárním tématem je kritika nacismu – třebas Feuchtwangerovu triologii, román I ve smrti sami, Mannův esej Bratr Hitler, ale i alegorický příběh Doktora Fausta či nejslavnější román Heinricha Manna Mefisto, případně kritika latinskoamerických autoritářských režimů – třebas vynikající román Marquézův Podzim patriarchy nebo romány Carpentierovy Výbuch v katedrále a Náprava dle metody. Setrváme především u literárního obrazu a kritiky sovětského systému. Je jistě věcí individuální zkušenosti (osobní i literární a do značné míry subjektivní volby, která díla vybereme. Zdá se nicméně, že nejméně tři patří k neopominutelné „klasice“. Jsou totiž nejen formálně často jmenována, ale stále čtena, jsou živá a zřejmě tedy obsahují jakýsi aktualizující náboj, který jim nedovolí zůstat v řadě strnulé nehybnosti nečtených, leč ctěných klasiků. Myslím, že jde o knihu Artura Koestlera Tma o polednách, která již v roce 1939 odhalila – bez znalosti jakýchkoliv svědeckých či archivních podkladů – mechanismus moskevských procesů, které „otřásly světem“, o žánrově science fiction s titulem 1984 George Orwella a konečně o Solženicynův monument Soustroví Gulag.

 5. ABDURRAHMAN MUNÎF’İN EL-EŞCÂR VE İĞTİYÂLU MERZÛK ADLI ROMANININ TEKNİK YÖNDEN İNCELENMESİ / TECHNICAL ANALYSIS OF ABDELRAHMAN MOUNIF’S AL-ASHJAR WA-GHTYAL MARZUQ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan HARMANCI

  2013-11-01

  Full Text Available Modern Arap Edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Abdurrahman Munîf (1933–2004 Arap romanının olgunlaşma döneminin bir yazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazarın, Arap coğrafyasının önemli merkezlerinde uzun süre ikamet etmesi, bu coğrafyanın insanlarını tanıması ve batının tahakkümü karşısında yaşanan büyük toplumsal değişikliklerin meydana geldiği bir dönemde yaşamış olması göz önüne alındığında yetkin bir edebiyatçının ihtiyaç duyacağı şartlara sahip olduğu görülür. Munîf’in sahip olduğu bu imkânlara petrol üzerine yaptığı doktora çalışması ve Baas Partisi üyeliği ile aktif siyasette yer alması da eklenince, bütün bunlar yazarın yetkinliğini artıran diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.Roman yayımlamaya kırk gibi geç bir yaşta başlamış olan Abdurrahman Munîf, gerek ele aldığı konular, gerekse gelenekselle moderni birleştirmeye çalıştığı anlatım teknikleriyle çok geçmeden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.Başta Mudunu’l-Milh olmak üzere, Ortadoğu coğrafyası ve petrol üzerinden oynanan oyunları romanlarına konu edinen yazar, bu çalışmaya konu olan el-Eşcâr ve İğtiyâlu Merzûk (Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti romanında da; geçtiğimiz asırda, Arap insanının yaşadığı aidiyet sorunu, mağlubiyet duygusu ve bu coğrafyadaki siyasal iktidarların adaletsiz yönetimini gözler önüne serer.

 6. Sociālais tīkls “Instagram” kā mārketinga komunikācijas instruments: "Nike", "airBaltic" un "Qoo Qoo fashion" piemēru analīze

  OpenAIRE

  Bāre, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Sociālais tīkls „Instagram” kā mārketinga komunikācija instruments: „Nike”, „airBaltic” un „QooQoo fashion” piemēru analīze” mērķis ir noskaidrot, kā uzņēmumi izmanto Instagram mārketinga komunikācijas mērķu sasniegšanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālo mediju mārketingu un foto dalīšanās vietnēm. Metodoloģijas daļas, kurā iekļauta aptauja, kontentanalīze, daļēji strukturētā intervija un no empīriskās daļas, kurā tiek anal...

 7. Pierādījumu vērtēšana kriminālprocesā

  OpenAIRE

  Griķe, Madara

  2011-01-01

  Pierādījumu vērtēšana ir viena no būtiskākajām valsts atzīto un aizsargāto cilvēka pamattiesību garantijām kriminālprocesā, tā nosaka tiesas nolēmuma tiesiskumu un pamatotību. Attiecībā uz pierādījumu vērtēšanu likumā nav konkrēta panta, ir reglamentēti pierādīšanas teorijas centrālie jēdzieni, principi un prasības, pēc kurām jāatbilst pierādījumiem un pēc kurām tie jāvērtē. Autore darbā pievēršas sastopamām problēmām praksē, kas saistītas ar pierādījumu vērtēšanu. Autore aktualizē jautājumu...

 8. Augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļu ietekme uz organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu

  OpenAIRE

  Rotkāja, Oksana

  2010-01-01

  DISOCIĀCIJAS KONSTANTE, ORGANISKO SAVIENOJUMU pKa VĒRTĪBA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJA, SORBENTS, KUSTĪGĀ FĀZE. Darbā analizēti literatūras avoti par organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu sevišķi pievēršot uzmanību apgrieztās fāzes augsti efektīvai šķidrumu hromatogrāfijai (AF-AEŠH). Eksperimentālajā daļā izmantojot dažādas AF-AEŠH sistēmas ir noteiktas benzoskābes, feniletiķskābes, varfarīna, trimetoprima, timolola un amitriptilīna pKa vērtības un iegūtie rezultāti sal...

 9. Ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietotās valodas īpatnības

  OpenAIRE

  Eglīte, Andžela

  2008-01-01

  Modernās ceļojumu pasaules sfērā reklāma spēlē ievērojamāko lomu tās komunikatīvo līdzekļu dēļ. Reklāmu lieto, lai informētu un lai ietekmētu attieksmi starp klientiem. Ceļojumu aģentūrām ir daudz iespēju, kur ieguldīt reklāmai paredzēto marketinga budžetu, tomēr tādus publicētos marketinga materiālus kā žurnāli, katalogi, brošūras uzskata par izplatītākajiem, efektīvākajiem un populārākajiem. Šajā bakalaura darbā apskatītas ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietot...

 10. Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara Cosmetics” un „Bio2you" piemēri

  OpenAIRE

  Davidsone, Inese

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara cosmetics” un „Bio2you” piemēri. Darbs sastāvs no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts zīmola jēdziens un funkcijas, zīmola identitāte, zīmola komunikācija, produktu iepakojuma nozīme, funkcijas un iedalījums, iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā, kā arī zaļo patērētāju vērtību pozicionēšana un videi draudzīgs iepakojums. Bak...

 11. Vīrieša tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla "Klubs" 2014. gada reklāmu analīze

  OpenAIRE

  Blumberga, Lelde

  2015-01-01

  Bakalaura darba ”Vīriešu tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla „Klubs” 2014. gada reklāmu analīze” mērķis ir noskaidrot, kāds vīrieša tēls tiek veidots vīriešu žurnālu reklāmas un tā patērētāja priekšstatos. Darba pētnieciskā problēma paredz, ka vīriešu tēls vīriešu žurnālos tiek pasniegts kā spilgts, veiksmīgs un ietekmīgs, kas var atstāt iespaidu uz patērētāja apziņu. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīta teorij...

 12. Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū.

  OpenAIRE

  Kadakovska, Agnese

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas veidošanu, identificēt patērētāju skatījumā vērtīgākos sporta apģērbu un apavu tirgus zīmolus Latvijā un izstrādāt priekšlikumus to vērtības palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikum...

 13. Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas

  OpenAIRE

  Daudze, Anita

  2009-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas”. Pētījuma problēma ir mobilās reklāmas piemērotība komunikācijai ar Y paaudzes pārstāvjiem – mobilo priekšapmaksas sarunu karšu lietotājiem. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz Y paaudzes jēdziena izpratni, mobilā telefona kā reklāmas komunikācijas kanāla aplūkošanu, kā arī mobilā mārketinga un reklāmas pamatprincipu izklāstu. Darbā izman...

 14. Mobilo ierīču skriešanas aplikāciju izmantošanas iespējas interešu izglītībā sākumskolas vecumposmā

  OpenAIRE

  Pluģis, Mārtiņš

  2017-01-01

  21. gadsimta tehnoloģiju pasaulē gandrīz katram cilvēkam ir viedtālrunis, kurā ir daudz daţādas aplikācijas. Mobilo ierīču lietotāju vidū, kuri īsteno veselīgu dzīvesveidu, populāras ir fizisko aktivitāšu aplikācijas. Mūsdienās arvien jaunākiem bērniem ir pašiem savi viedtālruņi vai pieeja tiem. Diplomdarba tēma - Mobilo ierīču skriešanu aplikāciju izmantošanas iespējas interešu izglītībā sākumskolas vecumposmā. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, nobeiguma secinājumiem u...

 15. Publiskās runas izmantošana mutvārdu iemaņu pilnveidošanā

  OpenAIRE

  Zorģe, Inta

  2008-01-01

  Diplomdarbs risina publiskās runas izmantošanas problēmas, lai attīstītu mutvārdu iemaņas. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, literatūras saraksta un pielikumiem. Diplomdarbs ietver sevī atbilstošas teorētiskās literatūras apskatu un analīzi, kā arī atspoguļo iegūto teorētisko zināšanu pielietojumu publiskās runas iemaņu attīstīšanai praksē. Pētījumā analizētas publiskās runas iezīmes, veidi, kā arī attiecīgo iemaņu realizēšana praksē. Darbā uzsvērta skolotāja loma runa...

 16. Karla Rodžersa terapija un kristīgā teoloģija

  OpenAIRE

  Tenisone, Ilze

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir atklāt Rodžersa terapijas principus, „es” koncepciju un salīdzināt tos ar kristīgo teoloģiju. Darbā tiek sniegts ieskats psiholoģijā un arī humānistiskajā psiholoģijā. Autore aplūko arī Rodžersa biogrāfiju - kā viņš ir ticis līdz savas terapijas izveidei, noslēgumā sniedzot teoloģisku izvērtējumu (Rodžersa uzstādījumam, ka cilvēks ir labs, kongruencei, beznosacījuma attieksmei, empātiskai sapratnei) salīdzinājumā ar psiholoģiju. Izzinot Rodžersa biogrāfiju un pēto...

 17. Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē

  OpenAIRE

  Vesere, Sandra

  2017-01-01

  Maģistra darbā „Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē” raksturota iekštelpu gaisa kvalitāte, “slimās ēkas sindroms”, to veicinošie faktori, smēķēšanas process un tā ietekme uz veselību. Smēķēšanas laikā radušos dūmu sastāvā ir vairāk nekā 5000 ķīmisku vielu, kuras izplatās telpā un rada piesārņojumu, kas kaitīgs ir ne tikai aktīvajam, bet arī pasīvajām smēķētājam. Pētījums veikts, lai novērtētu šo dūmu ķīmisko sastāvu un vielu noturību iekštelpu vid...

 18. Vecāku audzināšanas stila saistība ar romantiskajām attiecībām jauniešiem

  OpenAIRE

  Meijere, Rivita

  2009-01-01

  Bakalaura darbā tika izvirzīti šādi pētījuma jautājumi : 1) Kāda ir saistība starp mātes audzināšanas stilu ģimenē un romantiskajām attiecībām jauniešiem? 2) Kāda ir saistība starp tēva audzināšanas stilu ģimenē un romantiskajām attiecībām jauniešiem? Lai atbildētu uz pētījumā izvirzītajiem jautājumiem, tika veikts korelatīvs pētījums-60 respondenti (30 sievietes un 30 vīrieši), vecumā no 18- 25 gadiem. Viņi ir iesaistīti romantiskās attiecībās, kuru ilgums ir vismaz seši mēneši un nāk no pil...

 19. 19.gadsimta Anglijas naratīvs japāņu animācijas seriālā „Emma: A Victorian Romance”

  OpenAIRE

  Čiževska, Inese

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kā ar dažādiem stāstījuma veidiem, zīmēm un simboliem tiek reprezentēta 19.gs.Anglija, kādas ir līdzīgās un atšķirīgās iezīmes starp vēsturisko un animācijas seriālā atveidoto vidi. Darbā tiek analizēts japāņu animācijas seriāls „Emma: A Victorian Romance”. Empīriskie dati iegūti, veicot naratīva analīzi un semiotisko analīzi, ar kuru palīdzību tiks noskaidrots, kā caur japāņu kultūras prizmu tiek attēlota 19.gs. Anglija. Iegūtie rezultāti sniedz inf...

 20. Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums

  OpenAIRE

  Stabrovska, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums”. Darba mēr is ir veikt uzņēmuma «Circle K», “Neste” un «Virši-A» komunikācijas analīzi par lojalitātes programmām un klientu vērtējumu par uzņēmumu veiktajām klientu lojalitātes veicināšanas aktivitātēm. Darbs sastāv no trīs da ām: teorētiskās, metodolo iskās un empīriskās da as. Darba teorētiskājā da ā izmantota literatūra par zīmolu, mārketingu, mārketinga kompleksu, mārketinga komun...

 1. Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013. gada marta līdz 2014. gada maijam

  OpenAIRE

  Bojāre, Liene

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013.gada marta līdz 2014.gada maijam” mērķis ir noskaidrot, vai un kā naratīva struktūra reklāmā ietekmē vizuālā un verbālā vēstījuma efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās literatūras apkopojuma un teorijas daļas izstrādes, pētījumā izmantotās metodoloģijas apraksta, kā arī veiktā pētījuma izklāsta un tā rezultātu apkopojuma. Darba teorētisko daļu veido teorijas par reklāmu un TV reklāmu, t...

 2. Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE.

  OpenAIRE

  Oksaniča, Ilona

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE. Apdrošināšanas nozarē pastāv liela konkurence, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāizstrādā laba mārketinga komunikācija, lai jau esošie un potenciālie klienti izvēlētos noteiktu apdrošināšanas uzņēmumu. Pēc nesenās finanšu krīzes visi uzņēmumi piesardzīgi izturas pret visām darbībām ar finansēm, līdz ar to uzņēmumam ir jāizvērtē sava īstenotā mārketinga komunikācija, lai saprastu, kuras ir veiksmīgas un kuras nav tik veik...

 3. Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma.

  OpenAIRE

  Haritonova, Jūlija

  2017-01-01

  Maģistra darba Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma mērķis ir izpētīt uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas būtību un īpatnības, analizēt patērētāju rotaļlietu pirkšanas lēmuma pieņemšanas ceļu un noteikt bērnu lomu tajā, kā arī pamatojoties uz to uzbūvēt aktuālu uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas ekosistēmu. Darbs sastāv no trim nodaļām – teorētiskās, analītiskās un empīriskas....

 4. AAS "BALTA" konkurētspēja juridisko personu īpašuma produkta apdrošināšanā Latvijā

  OpenAIRE

  Jukštaka, Elīna

  2012-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīta AAS Balta juridisko personu īpašuma apdrošināšanas produkta konkurētspēja starp vadošajiem tirgus līderiem īpašuma apdrošināšanā Latvijas tirgū. Analizējot juridisko personu īpašuma apdrošināšanas noteikumus un finanšu rādītājus ir izteikti secinājumi un priekšlikumi AAS Balta juridisko personu īpašuma apdrošināšanas produkta konkurētspējas paaugstināšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors izpētīja Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstību un atse...

 5. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 6. Tīmekļa lietojumprogrammatūra elektroniskai tirdzniecībai tiešsaistē

  OpenAIRE

  Folkmanis, Kristaps

  2014-01-01

  “Tīmekļa lietojumprogrammatūra elektroniskai tirdzniecībai tiešsaistē” ir uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta sistēma, kas realizēta kā interneta vietne. Sistēmas lietotājiem ir iespēja apskatīt un iegādāties preces, kas sadalītas pa dažādām kategorijām. Lietotāji var veikt arī citas papildus darbības, piemēram, reģistrēties sistēmā, pievienot precēm komentārus un pārvaldīt savu iepirkumu grozu. Sistēmas administrators var pārvaldīt visu preču klāstu un citus sistēmā esošos datus, izmantojot šim...

 7. Veselības aprūpes iemaņas pusaudžiem bērnu namā

  OpenAIRE

  Zūpe, Daira

  2008-01-01

  Pētniecības darbā „Veselības aprūpes iemaņas pusaudžiem bērnu namā” autore Daira Zūpe izpēta un analizē vienu no bērnu namu aktuālajām problēmām veselības profilakses veicināšanā – veselības aprūpes iemaņu attīstīšanu. Pētījumā uzmanība pievērsta māsas lomai bērnu nama pusaudžu veselības aprūpes procesā, kur akcentēta veselības aprūpes pamatiemaņu nozīme veselības vecināšanā - fiziskās aktivitātes, ēšanas paradumi, kaitīgie ieradumi un higiēnas iemaņas. Pētniecības darba zinātniskā vadītā...

 8. EJB 3.0 un EJB 2.0 salīdzinājums

  OpenAIRE

  Karnigins, Vadims

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „EJB 3.0 un EJB 2.0 salīdzinājums” ir apskatītas atšķirības starp EJB 2.0 un EJB 3.0 tehnoloģijām - uzlabojumi tehnoloģijas trešajā versijā, salīdzinot ar otro, kā arī atšķirības programmēšanas pieejās, kas tiek diktētas ar EJB 3.0, salīdzinot ar EJB 2.0, un atšķirības starp 2. un 3. EJB tehnoloģijas versiju komponentēm. Darba praktiskajā daļā tiek apskatīta konkrētās Java EE lietotnes migrācija uz EJB 3.0 arhitektūru no EJB 2.0. Lietotne ir bankas karšu sistēmas sastāvdaļa...

 9. Loģistikas pārvaldības sistēmas izstrāde, izmantojot Spring un Hibernate ietvarus

  OpenAIRE

  Ziļickis, Intars

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā “Loģistikas pārvaldības sistēmas izstrāde, izmantojot Spring un Hibernate ietvarus” ir aprakstīta pogrammatūras izstrāde. Ir iekļauti programmatūras prasību un projektējumu aprakstoši dokumenti, dati par izstrādē izmantotajiem rīkiem un tehnoloģijām, kā arī aprakstīta programmatūras kvalitātes nodrošināšana, testēšana un darbietilpības aprēķins. Loģistikas pārvaldības sistēma ir paredzēta kompānijām, kas nodarbojas ar loģistikas pārvedumu izpildi, vieglākai pārve...

 10. Tīmekļa lietotņu veiktspējas optimizācija AngularJS lietotnēs

  OpenAIRE

  Niedrītis, Andris

  2016-01-01

  Darbā Tīmekļa lietotņu veiktspējas optimizācija AngularJS lietotnēs tiek pētīts klienta puses lietotņu izstrādes ietvars AngularJS un tā tipiskākie veiktspējas trūkumi un izstrādātāju kļūdas, kā arī veidi kā risināt šīs kļūdas un uzlabot lietotņu veiktspēju. Pētījums balstās uz informāciju, kas atrodama paša ietvara oficiālajā dokumentācijā un pieredzējušu AngularJS lietotāju viedokļiem par šī ietvara potenciālajām problēmām un to risinājumiem. Pārsvarā tiek aplūkoti veidi kā veidot lietotne...

 11. Nodokļu apiešanas ierobežošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku

  OpenAIRE

  Goluboviča, Maija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu apiešanas ierobeţošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku”. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ieviešanas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ...

 12. SIA "Valrito" apgrozījuma palielināšana

  OpenAIRE

  Lazdiņš, Ivars

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Valrito” attīstības iespējas, piedāvājot savam klientam iegādāties jaunu, līdz šim nepiedāvātu produktu līdz 2015. gadam, pielietojot projekta vadīšanas metodes.Darbs ietver uzņēmuma veikalu „Gustiņš” noieta tirgus, produktu un pakalpojumu piedāvājuma, un finanšu rādītāju izpēti, un analīzi. Risinājuma piedāvājumu, kura realizācijai par pamatu tiks ņemts jauna produkta ražošanas uzsākšana.Darba pētījuma ietvaros tiek definēta sekojoša problēma: Uzņēmums ...

 13. I.Kanta idejas un to ietekme uz mūsdienu tiesību attīstību

  OpenAIRE

  Smiltēna, Anda

  2007-01-01

  Darbs ir veltīts Imanuela Kanta tiesību filozofijas analīzei, uzmanību pievēršot tiesību teorijas jautājumiem, kā arī šo ideju praktiskajai ietekmei mūsdienu tiesību zinātnē. Pirmajā nodaļā aprakstītas galvenās Kanta tiesību filozofijas idejas, kas veido tiesību teorijas bāzi, nosaka tiesību sistēmu un to veidojošo elementu īpašības, nodala tiesības no morāles, iezīmē kategoriskā imperatīva un brīvības kategorijas nozīmi tiesībās. Otrā nodaļa veltīta neokantisma kustībai tiesībās un tās galve...

 14. Drošas tīmekļa lietotnes izstrāde izmantojot JAVA programmēšanas valodu

  OpenAIRE

  Ķīvītis, Jānis

  2015-01-01

  Internetu ar katru dienu izmanto vairāk cilvēku un uzņēmumu. Pieaugošā lietotāju skaita fonā aug arī tīmeklī izvietoto vietņu skaits. Ar katru jaunu vietni kibernoziedzniekiem paliek vairāk mērķu uzbrukumiem. Lai datorlauži nespētu piekļūt datiem, kas glabājas uz servera, kurā izvietota programmatūra, tīmekļa vietni jāaizsargā. Darbā tiks izpētīti bīstamākie tīmekļa programmatūras ievainojumi un iespējas tos novērst. Tiks apskatīti arī daži informācijas tehnoloģiju drošības standarti. Pētī...

 15. OpenLayers izmantošana Android ĢIS lietotnē

  OpenAIRE

  Krūmiņš, Kristaps

  2015-01-01

  “OpenLayers izmantošana Android ĢIS lietotnē” ir kvalifikācijas darbs, kurā tika izstrādāta hibrīd Android lietotne. Lietotne domāta cilvēkiem, kas vēlas iemūžināt bildes un vēlāk tās apskatīt kartē, lai redzētu kurā vietā bildes tika uzņemtas, kā arī redzēt pārējās bildes, kas tika uzņemtas šajā vietā vai tās tuvumā. Papildus tam, lietotni var izmantot, lai orientētos apkārtnē un, lai apskatītu savu veikto ceļu. Projekts realizēts pēc spējās izstrādes metodoloģijas. Izstrādes procesā tika iz...

 16. Tiesas nolēmumu piespiedu izpilde pārrobežu civillietās un komerclietās

  OpenAIRE

  Staltmane, Anda

  2015-01-01

  Autores mērķis, rakstot šo darbu, ir apzināt praksē pastāvošās problēmas pārrobežu civillietās un komerclietās, kas saistītas ar tiesu nolēmumu praktisko izpildi ārvalstīs. Vienlaikus autore izdarīs secinājumus par problēmu cēloņiem, to iespējamiem risinājumiem, t.sk. arī par Latvijas normatīvā regulējuma pilnveidošanu, ņemot vērā arī ārvalstu pieredzi, doktrīnu un citus avotus. Autore, lai sasniegtu šo mērķi, darbā aplūkos galvenokārt starptautiskos dokumentus un nacionālo tiesību regulēj...

 17. Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā

  OpenAIRE

  Stricka, Ilona

  2017-01-01

  Darba nosaukums: Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā. Darba autore: Ilona Stricka. Darba zinātniskā vadītāja: dr. paed., lekt. Antra Randoha. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, literatūras un avotu saraksta, pielikuma. Darba pirmajā daļā autore iepazīstina ar iztēles jēdziena skaidrojumu dažādu pedagogu un psihologu teorētiskajām atziņām. Zīmēšanas būtību, veidiem un iztēles sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskiem nosacījumiem zīmēšanas procesā. Otrajā daļā au...

 18. Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā

  OpenAIRE

  Gūtšmite, Sana

  2017-01-01

  Bakalaura darba autore ir Sana Gūtšmite. Bakalaura darba nosaukums: „Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā”. Darba mērķis: – teorētiski un empīriski pētīt bērnu saskarsmes prasmju veicināšanas iespējas muzikālās rotaļās un muzikāli ritmiskās kustībās. Darbā izvirzīta sekojoša hipotēze: – pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes prasmes veicināšana būs sekmīgāka, ja pedagoģiskajā procesā skolotājs •izmantos muzikālas rotaļas un muzikāli ritmiskās kustības; •veidos labvēlīg...

 19. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 20. Uzņēmuma "Starbucks" ieviešana un virzīšana Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Bloka, Līva

  2014-01-01

  Uzņēmums „Starbucks” ir viens no pasaulē populārākajiem savas nozares uzņēmumiem un pastāv jau vairāk nekā 40 gadus. Lai gan tas uzsācis darbību jau 22 Eiropas valstīs, Latvija joprojām nav starp tām. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajiem aspektiem par uzņēmuma ieviešanu un virzīšanu jaunā tirgū un potenciālās mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, noteikt uzņēmuma „Starbucks” ieviešanas un virzīšanas iespējas Latvijas tirgū. Pētījuma periods mārketinga ārējās vides faktoriem...

 1. Zilbaltā grāmata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raimo Pullats

  2010-12-01

  Full Text Available Akadēmiķa, zinātnes vēsturnieka Jāņa Stradiņa enciklopēdiskā monogrāfija "Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā" aizpilda līdz šim diezgan nepilnīgo zinātnes un kultūras vēstures telpu Latvijā. Autora pirmais raksts par dabaszinātnēm Baltijā 17. un 18. gs. tika sarakstīts 1955. gadā un publicēts rakstu krājumā "Из истории медицины", kuru toreiz izdeva viņa tēvs – profesors Pauls Stradiņš. Kopš tā laika autora interese par Baltijas prioritāšu meklējumiem zinātņu vēsturē nav apsīkusi un paveiktais apkopots šajā enciklopēdiskajā izdevumā par Latvijas intelektuālo vēsturi – lielākajā rakstu darbā, ko autors līdz šim ir paveicis.

 2. Vēstuļu rakstīšanas rituāli raidījumam "Juniors TV"

  OpenAIRE

  Kroiča, Marita

  2009-01-01

  Maģistra darba tēma: „Vēstuļu rakstīšanas rituālu jauniešu raidījums „Juniors TV””, aktualizē ikdienā sastopamu lietu nozīmīgumu – televīzijas pārraižu skatīšanos, vēstuļu rakstīšanu, piedalīšanos rituālos. Darbā tiek apskatīti gan rituāli un to nozīme cilvēka ikdienas dzīvē, gan televīzijas vietu indivīda dienaskārtībā, gan arī pusaudži kā jauni uz izvēlīgi patērētāji, jaunā TV auditorija, kas raksta vēstules televīzijas raidījumam Juniors TV, lai spētu saprast, cik n...

 3. Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

  OpenAIRE

  Šteina, Māra

  2009-01-01

  Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmā daļa ir teorētiskajā daļa, kurā autore apskatīja pieejamos literatūras avotus un citu autoru darbus, izvērtējot tēmas aktualitāti, galvenās problēmas un to risinājumus. Otrā daļa ...

 4. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 5. Mātes-meitas -attiecības Elfrīdes Jelinekas romānā "Klavierspēlētāja"

  OpenAIRE

  Martiņuka, Jekaterina

  2014-01-01

  Elfrīdes Jelinekas romānā visvairāk uzminība tiek koncentrēta uz attiecībām starp māti un meitu, kā arī šo attiecību tālāko ietekmi uz galvenās varones dzīvi. Šis darbs sniedz ieskatu pašas rakstnieces dzīvē, kā arī viņas bērnībā, no kurienes arī nākušas romānas vēsmas. Galvenās varones Ērikas uzvedībai ir cēloņi, kas nāk no viņas bērnibas, bet galvenokārt no viņas attiecībām ar pašas māti. Jelineka izveidoja autoritāru tēlu, māti, kura audzina savu bērnu savtīgiem nolūkiem, tajā pašā laik...

 6. Paula Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžai pieejamie resursi un to izmantošana medicīnas speciālistu sagatavošanas procesā

  OpenAIRE

  Oliņa, Agnese

  2007-01-01

  Veselības nozares nodrošināšana ar pietiekamiem cilvēkresursiem. Mērķis, izpētīt koledžas pieejamos resursus un to izmantošanu, atklāt pozitīvos momentus un trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus. Analīzes rezultāti, nepietiekams finanšu resurss telpu un iekārtu nodrošināsanai jaunajām studiju programmām, resursu vadīšanas procesam nepieciešami papildus darbinieki un zināšanas. Darbā analizēti vispārējie resursi un to atšķirības veselības izglītības jomā, vadīšanas process un kvalit...

 7. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  OpenAIRE

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 8. Digitālā mārketinga procesu optimizācija uzņēmumā "Fastercourse"

  OpenAIRE

  Veidemane, Līva

  2017-01-01

  Digitālais mārketings piedāvā dažādus veidus, kā veicināt uzņēmuma attīstību, palielinot klientu skaitu un peļņas apjomu. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošus digitālā mārketinga kanālus un izmantot tos efektīvi, lai sniegtais ieguldījums atmaksātos. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmumā izmantotos digitālā mārketinga kanālus, lai spētu novērtēt to darbības lietderīgumu un efektivitāti, kā arī izvirzīt priekšlikumus katra digitālā mārketinga kanāla uzlabošanai un tālāk attīstībai. Pētījuma laikā t...

 9. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta izmantošana zopiklona tablešu ražošanā

  OpenAIRE

  Kūms, Uģis

  2015-01-01

  Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts ir plaši izmantota palīgviela, ko izmanto farmācijā, medicīnā un pārtikas ražošanā. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts nodrošina zopiklona tablešu presēšanās spēju, bet tā fizikāli-tehnoloģiskās īpašības var ietekmēt tabletes mehānisko izturību un pašu tabletes ražošanas procesu. Šajā darbā tika pētīta bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta ietekme uz izplatītu nebenzodiazepīna klases miega līdzekli zopiklonu tablešu kvalitatīvajiem rādītājiem. Bezūdens kalcija hid...

 10. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  OpenAIRE

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 11. Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos

  OpenAIRE

  Ziemele, Agnese

  2010-01-01

  Bakalaura darbā „Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos” tiek noskaidrota sievietes, vīrieša un jaunieša loma sabiedrībā. No 1933. līdz 1945. gadam Vācijā pastāvošā nacionālsociālistiskās ideoloăija ietekmēja propagandas saturu, kā arī noteica sabiedrības locekĜu domāšanas veidu un uzskatus. Darba gaitā tiek aplūkotas tā laika Vācijā valdošās politiskās idejas, mediju un propagandas, kā arī Trešā reiha valodas īpatnības. Darba galvenais pētījumu...

 12. Android mobilo telefonu drošība un tās palielināšanas iespējas

  OpenAIRE

  Koņkovs, Nikolajs

  2015-01-01

  Kā vispopulārākā mobilā operētājsistēma Android ir lietotāju, izstrādātāju un datorlaužu kopienas ciešā uzmanībā. Kā katrai operētājsistēmai, Android platformai ir problēmas un drošības ievainojamības. Popularitātes un izplatības dēļ Android cieš no uzbrukumiem vairāk, nekā tā konkurenti iOS un Windows Phone. Darbā ir apskatīti operētājsistēmas Android drošības mehānismi un dažu drošības problēmu risinājuma metodes, lai noskaidrotu Android visievainotākās vietas un ir doti ieteikumi, kā ir...

 13. Preču uzskaites sistēmas izstrāde Django ietvarā

  OpenAIRE

  Kokorevičs, Miķelis

  2014-01-01

  Django ietvars ir moderns un pilnvērtīgs tīmekļa ietvars, kas ir veidots Python programmēšanas valodā. Šajā darbā, tiek pētīta Django ietvara funkcionalitāte un piemērotība individuālu preču uzskaites sistēmu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt Django ietvara iespējas un apkopot preču uzskaites sistēmas izstrādei nozīmīgākās priekšrocības. Šī darba rezultātā, tika aprakstīta Django ietvara funkcionalitāte, iespējas un uzbūve. Tika veikts salīdzinājums starp populārākajiem Pyth...

 14. Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas tautu un kultūru

  OpenAIRE

  Skrinda, Ramona

  2008-01-01

  Darbā „Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas Tautu un kultūru” tiek aplūkoti Mao Dzeduna personības un uzskatu veidošanās apstākļi, izpētot tā laika politisko atmosfēru valstī, Mao izcelsmi, skolas gaitas, jaunības gadus. Tiek apskatīta arī Mao varas biogrāfija līdz Tautas Republikas proklamēšanas brīdim. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Mao Dzeduna personību tiek sniegts arī ģimenes dzīves apskats- Mao četras sievas un viņa attieksme pret tām, kopīgie bērni un to liktenis. Tiek minēti ar...

 15. 10- 12 gadus vecu bērnu ar atkārtotu nesekmību iemācītās bezpalīdzības saistība ar vecāku iemācīto bezpalīdzību

  OpenAIRE

  Lamstere, Jolanta

  2006-01-01

  Darbā tika pētīta iemācītās bezpalīdzības saistība bērniem ar vecāku iemācīto bezpalīdzību. Pētījuma gaitā tika izvirzīti pētījuma jautājumi: vai pastāv statistiski nozīmīgas sakarības starp iemācītās bezpalīdzības rādītājiem 10- 12 gadus veciem bērniem ar atkārtotu nesekmību un viņu vecāku iemācītās bezpalīdzības rādītājiem; vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp iemācītās bezpalīdzības rādītājiem bērniem ar atkārtotu nesekmību un sekmīgiem bērniem; vai pastāv statistiski nozīmīga...

 16. Klausīšanās mācīšana angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Rudzīte, Jana

  2009-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts klausīšanās apmacīšanai angļu valodas stundās un pēta klausīšanās vingrinājumus un to ierakstu veidus un īpatnības. Darba teorētiskā daļa sniedz pārskatu par klausīšanās procesa apguvi un teksta izpratni, informācijas apstrādi klausīšanās laikā; pētījums apraksta klausīšanās vingrinājumu sadalīšanu svarīguma pakāpēs un demonstrē dažādus klausīšanās materiāla veidu raksturojumus un klausīšanās ierakstu galvenos faktorus, kuri palīdz vai traucē klausīšanās...

 17. Reklāma kā sociālā mārketinga elements un tās efektivitāte: CSDD sociālā TV reklāma "Orgānu donori"

  OpenAIRE

  Priedīte, Unda

  2008-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „ Reklāma kā sociālā mārketinga elements un tās efektivitāte: CSDD sociālā TV reklāma „ Orgānu donori ””. Darbā izvirzītā hipotēze: sociālā TV reklāma „Orgānu donori” kā sociālā mārketinga elements ir bijusi efektīva un tā attaisno vizuālo un tekstuālo risinājumu izvēli, jo spēcīgas emocijas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sociālo problēmu kontekstā mainīt cilvēku attieksmi un rīcību. Pēc paveiktās teorētiskās informācijas apstrādes un pētījuma rezultātu ana...

 18. Getting into hot water Problematizing hot water service demand: The case of Old Cairo

  Science.gov (United States)

  Culhane, Thomas Henry

  This dissertation analyzes hot water demand and service infrastructure in two neighboring but culturally distinct communities of the urban poor in the inner-city area of central Cairo. The communities are the Historic Islamic Cairo neighborhood of Darb Al Ahmar at the foot of Al-Azhar park, and the Zurayib neighborhood of Manshiyat Nasser where the Coptic Zabaleen Recyclers live. The study focuses on the demand side of the hot water issue and involves consideration of built-environment infrastructures providing piped water, electricity, bottled gas, sewage, and the support structures (wiring and plumbing) for consumer durables (appliances such as hot water heaters, stoves, refrigerators, air conditioners) as well as water pumps and water storage tanks. The study asks the questions "How do poor communities in Cairo value hot water" and "How do cost, infrastructure and cultural preferences affect which attributes of hot water service are most highly preferred?". To answer these questions household surveys based primarily on the World Bank LSMS modules were administered by professional survey teams from Darb Al Ahmar's Aga Khan Trust for Culture and the Zabaleen's local NGO "Spirit of Youth" in their adjacent conununities in and surrounding historic Cairo. In total 463 valid surveys were collected, (231 from Darb Al Ahmar, 232 from the Zabaleen). The surveys included a contingent valuation question to explore Willingness to Pay for improved hot water service; the surveys queried household assets as proxies for income. The dissertation's findings reveal that one quarter of the residents of Darb Al Ahmar and two-thirds of the residents of Manshiyet Nasser's Zabaleen lack conventional water heating service. Instead they employ various types of stoves and self-built contraptions to heat water, usually incurring considerable risk and opportunity costs. However the thesis explores the notion that this is rational "satisficing" behavior; despite the shortcomings of such self

 19. Musulmaņu minoritātes integrācija Eiropas Savienībā. Nīderlandes, Francijas un Grieķijas salīdzinājums

  OpenAIRE

  Heidemane, Madara

  2012-01-01

  Darba mērķis ir noskaidrot, kādu integrācijas politiku popularizē Eiropas Savienība. Problēmjautājums ir, vai ES dalībvalstis, konkrēti Francija, Grieķija un Nīderlande, īsteno ES izvirzīto musulmaņu imigrantu integrācijas politiku. Darba hipotēze ir: Grieķijas integrācijas politika ir atbilstīgāka ES nostādnēm, jo tā par imigrācijas valsti kļuva vēlāk nekā Francija un Nīderlande; attiecīgie tiesību akti radīti pēc ES un tās dalībvalstu piemēra. Darbā tiek skatīta integrācija, tās elementi, I...

 20. Mājdzīvnieku (mājas – istabas dzīvnieku) pozicionēšana vegānismā

  OpenAIRE

  Dziedātāja, Elīna

  2015-01-01

  Bakalaura darbā “Mājdzīvnieku pozicionēšana vegānismā” tiek noskaidrots kā sadzīvo divas, savā starpā šķietami pretrunīgas prakses – vegānisms, kas ir kustība, kuras dalībnieki uzskata par morālu pienākumu respektēt dzīvnieku intereses, ar mājdzīvnieku jeb istabas – mājas dzīvnieku turēšanu. Vegānisms tiek skatīts kā viena no veģetārisma apakšgrupām, tomēr netiek saistīts tikai un vienīgi ar uzturu, bet lielākoties balstās uz ētisku izturēšanos pret dzīvniekiem. P...

 1. Starptautiskais mārketings SIA „NEW ROSME” uzņēmumā

  OpenAIRE

  Rodčenkova, Anastasija

  2014-01-01

  Atslēgas vārdi: ienākšanas veidi starptautiskā tirgū; franšīze; franšīzes metodes priekšrocības un trūkumi; Krievijas Federācijas apakšveļas tirgus. Bakalaura darbs sastāv no 66 lappusēm, neieskaitot pielikumus, 21 attēliem, 2 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma procesā tika izmantoti 46 literatūras un informācijas avoti. Bakalaura darba temats ir „Franšīze kā uzņēmuma SIA „NEW ROSME” attīstības stratēģija Krievijas tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA „NEW ROSME” franšīzes metodes...

 2. Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā SIA "Adidas Baltics".

  OpenAIRE

  Zvīnis, Gusts Gustavs

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā Sia “adidas Baltics” Darba mērķis ir pamatojoties uz apkopoto teorētiskās daļas informāciju par mārketinga komunikāciju veidiem un to plānošanu , analizēt uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, rezultātā izstrādājot rekomendācijas uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitātes palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un prie...

 3. Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

  OpenAIRE

  Penēze, Aija

  2015-01-01

  Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SI...

 4. Franšīzes līgums

  OpenAIRE

  Bērziņš, Artūrs

  2011-01-01

  Bakalaura darba "Franšīzes līgums" mērķis ir jaunā nacionālā tiesiskā regulējuma izpēte, tā atbilstības starptautiskajam regulējumam konstatēšana. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek aplūkots franšīzes līgums un tā būtība, tā atšķirība no citiem civiltieskiem līgumiem, franšīzes attīstība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveidošana Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ietvaros, kā arī problēmjautājumi un to risinājums. Darba autors nonāk pie secinājuma, ka nolūkā past...

 5. Naratīvie elementi kiberpanka literatūrā

  OpenAIRE

  Beņko, Oļegs

  2011-01-01

  Darba tēma ir „Naratīvie elementi kiberpanka literatūrā”. Naratīvie elementi veido stāstu. Dažādiem žanriem ir raksturīgi atšķirīgi elementi. Līdz ar to, saskaroties ar noteiktu naratīvo elementu – darbības vidi, tēlu vai sižetu, kas attīstās ap kādu tēmu, – varam identificēt arī žanru. Darba mērķis ir noskaidrot kopējos kiberpanka literatūrai raksturīgos naratīvos elementus. Lai īstenotu šo mērķi, tiek analizēti un salīdzināti divi kibepanka žanrā tapuši darbi – Viljama Gibsona „Neirom...

 6. Sieviešu un vīriešu priekšvārdi Somijā

  OpenAIRE

  Felss, Vita

  2011-01-01

  Bakalaura darba „ Sieviešu un vīriešu priekšvārdi Somijā ” mērķis ir sniegt pēc iespējas plašāku informāciju latviešu valodā par mūsdienu kalendārā sastopamiem priekšvārdiem Somijā, to nozīmi, vēsturisko attīstību, populārākajiem vārdiem pēdējās trīs desmitgadēs. Bakalaura darba autore pēc saviem ieskatiem izvēlētos priekšvārdus ir izpētījusi no etimoloģijas, vēstures un psiholoģijas aspekta. Bakalaura darbs sastāv no 70 lappusēm, 5 pielikumiem, kas sastāda 14 lappuses. Teorētiskajā daļā tiek...

 7. Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai

  OpenAIRE

  Milčs, Olafs

  2015-01-01

  Bakalaura darbu „Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana stratēģisko mērķu sasniegšanai” izstrādājis Olafs Milčs. Darba autors novērtējis SIA „Latvia Tours” darbības aspektus, kas ir kritiski uzņēmuma nākotnes attīstībai, veicis uzņēmuma apgrozījumu veidojošo aspektu analīzi un identificējis galvenos veiktspējas rādītājus, kas uzņēmuma vadībai ļaus uzraudzīt uzņēmuma stratēģijā 2014.-2019. gadam iekļauto stratēģisko mērķu progresu. Sasniedzot autora identificētos galveno veiktspējas rādītāju...

 8. Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē

  OpenAIRE

  Beinerte, Inga

  2009-01-01

  Lai veiksmīgi uzsāktu uzņēmuma vadīšanu ir nepieciešami noteikti resursi, uz ko balstīt uzņēmumu. Visneprognozējamākie un grūtāk vadāmie no šiem resursiem ir cilvēkresursi. Bez cilvēkresursiem nav iedomājama uzņēmējdarbība, jo tie izgudro un ražo preces, sniedz pakalpojumus, vada un kontrolē procesu darbību, kā arī kontrolē to kvalitāti. Maģistra darba „Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē” mērķis ir izpētīt personāla vadību, tās būtību un izanalizē...

 9. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 10. Ienākumu nevienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm jauniešu vidū Latvijā un Itālijā

  OpenAIRE

  Cīrule, Laura

  2017-01-01

  Darba mērķi skaistās ar ienākumu un dzimumu nevienlīdzības teorētiskā pamatojuma apguvi, gūt uz statistiskas datiem balstītu priekšstatu par ienākumu nevienlīdzību dzimumu starpā jauniešu vecuma grupā Latvijā un Itālijā, kā arī individuāla pētījuma veikšanu. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, kurās tiek pētīta ienākumu plaisa starp vīriešiem un sievietēm Latvijā un Itālijā, kā arī meklēti iespējamie problēmas skaidrojumi un risinājumi. Pirmajā daļā tiek apkopoti pieejamie teorētiskās lite...

 11. Magnētisku dipolu rotācijas inducēta šķidra metāla kustības eksperimentāla izpēte

  OpenAIRE

  Beinerts, Toms

  2009-01-01

  Darba mērķis ir eksperimentāli izpētīt inducēto šķidrā metāla kustību no rotējošiem cilindriskiem magnētiem, kuru magnetizācija vērta ortogonāli asij. Darbā tiek izpētīta pasaulē vel nekur nerealizēta magnētiskā sistēma, ar mērķi noskaidrot vai šādus magnētus var lietot efektīvai šķidro metālu maisīšanai. Tika izveidota eksperimentā ierīce, kas ļāva nomērīt inducētās šķidrā metālā kustības ātrumu atkarībā no magnētu rotācijas frekvences un attāluma starp magnētiem un šķidrā metāla rezervuāru....

 12. Restorānu franšīzes attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Zaļā, Magda

  2013-01-01

  'Jauniem uzņēmējiem, kam trūkst kompetences biznesa uzsākšanai, un uzņēmumiem, kuriem nākas izvērtēt alternatīvas paplašināšanās metodes, risinājums var būt franšīze. Bakalaura darba mērķis ir piedāvāt priekšlikumus restorānu franšīzes uzņēmumu attīstībai Latvijā un ārpus tās. Darbā aprakstīta franšīzes attīstība, veidi; salīdzināti franšīzes restorāni Latvijā, pētīts to potenciāls ārvalstīs un ārvalstu franšīzes potenciāls Latvijā; analizētas priekšrocības; noteikti attīstības faktori;...

 13. Jaunākā vecumposma bērnu pašapkalpošanās prasmju sekmēšana pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Kovaļčuka, Rita

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darba mērķis ir novērot un analizēt jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapkalpošanās prasmes. Pirmā nodaļa - kvalifikācijas darbs sastāv no pētījuma teorētiskās bāzes, pedagoģijas un psiholoģijas zinātnieku atziņām par jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapkalpošanās prasmēm. Otrā nodaļa - empīriskā daļa. Darba autore novēro un analizē bērnu pašapkalpošanās prasmes jaunākajā pirmsskolas vecumā - ēšanas, mazgāšanās un ģērbšanās prasmes. Novērojumā secināts, ka pašapkalpošanās ...

 14. 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs

  OpenAIRE

  Zavicka, Vita

  2017-01-01

  . Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības vei...

 15. Trīsgadīgu bērnu krāsu uztveres sekmēšana tēlotājdarbībā pirmsskolā

  OpenAIRE

  Leja, Inga

  2017-01-01

  Inga Leja kvalifikācijas darbs “Trīsgadīgu bērnu krāsu uztveres sekmēšana tēlotājdarbībā pirmsskolā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Pētījuma jautājums – kā tēlotājdarbībā pirmsskolā sekmējama trīsgadīgu bērnu krāsu uztvere? Darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1)Teorētiski analizēt literatūru par krāsu uztveri un to sekmēšanu 2)Teorētiski analizēt literatūru par tēlotājdarbību pirmsskolā 3)Prakstiski pārbaudīt teorētiskās atziņas...

 16. Videospēļu spēlēšanas ilguma saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem.

  OpenAIRE

  Karņickis, Edgars

  2013-01-01

  Bakalaura darba ”Videospēļu spēlēšanas ilguma saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem un agresiju” mērķis ir noskaidrot videospēļu spēlēšanas paradumu korelāciju ar skolēnu mācību sasniegumiem. Galvenie darbā izvirzītie pētījuma jautājumi: Vai ir novērojama statistiski nozīmīga saistība starp video spēļu spēlēšanas biežumu un agresijas izpausmēm? Vai ir novērojama statistiski nozīmīga saistība starp video spēļu spēlēšanas ilgumu un akadēmiskiem sasniegumiem (vidējo atzīmi dažādos māc...

 17. Uzņēmuma ienākuma nodokļa tiesiskas plānošanas iespējas

  OpenAIRE

  Liscova, Nataļja

  2014-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizētas uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošanas iespējas, ko piedāvā Latvijas Republikas normatīvie akti. Problēmas būtība ir nošķirt divus jēdzienus: nodokļu plānošana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Pētījuma mērķis ir saprast kādas uzņēmuma ienākuma nodokļa plānošanas iespējas piedāvā Latvijas Republikas likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk tekstā – likums), kādas ir nodokļu plānošanas iespējas starptautiskajā līmenī, kā arī apkopojot pētījuma ...

 18. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 19. Piedošanas, subjektīvās labklājības un uztvertās attiecību kvalitātes saistība

  OpenAIRE

  Plauča, Ilze

  2010-01-01

  Darbā tiek apskatīti piedošanas, uztvertās attiecību kvalitātes un subjektīvās labklājības saistība. Piedošana tiek aplūkota M.Makkuloka (McCullough) izstrādātā modeļa ietvaros, ka piedošana ir atriebības, izvairīšanās un labvēlības motivācijas izmaiņu komplekss. Uztvertās attiecību kvalitātes komponentes ir apmierinātība ar attiecībām , nodošanās, intimitāte jeb tuvība, uzticēšanās, kaislība un mīlestība (Fletcher et al). Subjektīvās labklājības modelis tiek aplūkots Dīnera (Diener) teor...

 20. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 1. The mathematical modeling of the single and ensemble dynamics of magnetic filaments

  OpenAIRE

  Livanovičs, Rūdolfs

  2016-01-01

  Biomimētisku sistēmu izmantošana mikrodzinēju un šķidrumu maisītāju izveidei ir aktuāls izpētes objekts mīksto materiālu nozarē. Šiem mērķiem iespējams izmantot magnētiskas stīgas, ko ir viegli kontrolēt mainot ārēja magnētiskā lauka parametrus. Šajā darbā ir izveidots magnētisku stīgu matemātisks modelis, kas ietver gan vērp es, gan hidrodinamisko mijiedarbību ietekmi dažādos tuvinājumos un izveidota praktiska implementācija divu programmatūras bibliotēku formā. Ar izveidotā modeļa palīdzību...

 2. Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide

  OpenAIRE

  Baurovskis, Armands

  2013-01-01

  Kvalifikācijas darbā – „Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide” ir izstrādāta Rojas novada tūrisma lietotne iOS operētājsistēmai – „Roja Travel Guide”. Izstrāde tika veikta ar spējo programmatūras izstrādes metodi. Lietotne nodrošina informāciju divās valodās – latviešu un angļu – par Rojas novada tūrisma objektiem, kā arī ļauj lasīt jaunākās ziņas, kas ir saistītas ar novadu. Lietotne ir paredzēta tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Lietotne strādā pilnvērtīgi uz visiem iPhone un iPad ...

 3. Ikdienas dzīve Vācu ordeņa pilīs viduslaiku Livonijā

  OpenAIRE

  Beķere, Kristīne

  2006-01-01

  . Bakalaura darbs ir veltīts ikdienas dzīves norisēm Vācu ordeņa pilīs viduslaiku Livonijā. Pils pirmkārt bija cietoksnis, kas deva saviem iedzīvotājiem drošību, dzīves telpu, iespēju novietot drošā vietā krājumus un saimniekot. Ikdienas dzīves specifiku pilī noteica pils fiziskā vide – plānojums, arhitektoniskā uzbūve un iekārtojums – un pils saimnieku, Vācu ordeņa, statūtos noteiktie ikdienas dzīves ierobežojumi. Tāpat ikdienas dzīve atšķīrās dažādām sociālajām pils iedzīvotāju grupā...

 4. Rakstīšanas procesa izmantošana angļu valodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Zdanovska, Ināra

  2012-01-01

  Darbs veltīts rakstīšanas procesa izmantošanai angļu valodas mācīšanā pamatskolā. Izpētes mērķis ir izpētīt procesa rakstīšanas pieejas teorijas, procesa rakstīšanas modeļus, pielāgot piemērotāko modeli atbilstoši skolēnu vajadzībām un izmēģināt to angļu valodas stundās. Lai izpētītu adoptētā procesa rakstīšanas modeļa efektivitāti, tika pielietota atsevišķa gadījuma izpētes metode. Tā ietvēra adaptētā procesa rakstīšanas modeļa izmēģināšanu, skolēnu testēšanu, aptaujas, novērošanu, datu vākš...

 5. Ceļa servitūts

  OpenAIRE

  Livdāns, Dāvis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Ceļa servitūts.” Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ceļa servitūta nodibināšanas kārtību, iespējamās kļūdas, praksē nodibināto servitūtu problēmjautājumus un to risinājumus. Bakalaura darba tapšanas stadijā autors izmantoja zinātnisko literatūru, normatīvos aktus, kā arīi ar to tapšanu saistītos dokumentus un juridiskās prakses materiālus. Darbā ir apskatīti gan Civillikumā noteiktie servitūtu nodibināšanas pamati, gan citi iespējamie nodibināšanas pamati, pēc kā ir an...

 6. Uzņēmuma "ArtBag"stratēģija eksporta konkurētspējas paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Lase-Lasmane, Zane

  2012-01-01

  Šī darba mērķis ir analizēt internetā bāzētu individualizētu rokassomiņu un apavu uzņēmumu stratēģijas un noskaidrot, vai tās izmanto kādu no ekonomiskajā literatūrā biežāk citētajām stratēģijām vai izvēlas vairāku stratēģiju sajaukumu. Darbā aplūkotas M. Portera Zemu izmaksu līderības, Diferenciācijas un Fokusa stratēģijas, kā arī V. Čana Kima un R. Mabornas Zilā okeāna stratēģija, definēts masveida individualizācijas fenomens. Pētnieciskajā daļā veikta divu nozares uzņēmumu – „Shoes of Prey...

 7. Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2017-01-01

  Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra”. Šis darbs iekļauj pētījumu par Āzijas vērtību nozīmi Austrumāzijas demokrātijā. Pētījumā tiek sniegta atbilde, vai Āzijas vērtības ir pretrunā ar demokrātiju, salīdzinot šīs vērtības ar universālajām vērtībām. Tiek salīdzināts Japānas demokrātijas modelis ar Dienvidkorejas un Taizemes demokrātijas modeļiem, un sniegta atbilde, vai Japāna ir vienīgā Austrumāzijas ...

 8. Speciālistu viedoklis par viedierīču izmantošanu bērnu rotaļās

  OpenAIRE

  Lemko, Laila

  2017-01-01

  Bakalaura darba “Speciālistu viedoklis par viedierīču izmantošanu bērnu rotaļās” mērķis ir noskaidrot, kāds ir bērnu psihologu un videospēļu un lietotņu izstrādātāju viedoklis par viedierīču izmantošanu bērnu rotaļās. Darbs sastāv no četrām nodaļām – divām teorētiskajām, pētījuma metodoloģijas un empīriskā pētījuma analīzes nodaļas, kurai seko pētījuma secinājumi un diskusija. Pētījuma objekts ir bērnu psihologi un bērnu auditorijām paredzēto videospēļu un lietotņu izstrādātāji. Par pētījuma ...

 9. Tiešsaistes videospēļu “Counter Strike” un “League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija

  OpenAIRE

  Kaminskis, Dāvis

  2017-01-01

  Bakalaura darbā „tiešsaistes video spēļu „Counter Strike” un „League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija” tiek pētīta verbālās un neverbālās valodas lietošana un tās pielietojums dažādos komunikācijas kanālos. Papildus pēc iegūtajiem datiem un veiktajiem novērojumiem tiek noskaidrots auditorijas (spēlētāju) viedoklis par komunikācijas saturu un nepieciešamību. Darba teorētisko daļu veido daļas par kvalitatīvu komunikāciju, kā arī nodaļas par interaktīvo komunikāciju, tiešsaist...

 10. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam

  OpenAIRE

  Jaunzems, Ģirts

  2012-01-01

  Diplomdarba tēma ir Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest pielāgotu klientu attiecību pārvaldības sistēmu nelielam autoservisam, tādējādi atvieglojot klientu un viņu darbības vēstures uzskaiti. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, darba autors izpētīja teorētiskos informācijas avotus, salīdzināja divas klientu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāja sistēmu konkrētam uzņēmumam, veicot arī tās izmaksu analīzi. Diplomdarbā ir secināts, ...

 11. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze

  OpenAIRE

  Beinaroviča, Kristīne

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „G & K” restorāna „Zilā govs” konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, otrajā nodaļā raksturota nozare, kurā uzņēmums darbojas, valsts ekonomiskās lejupslīdes kontekstā, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.E.Portera 5 spēku modeli. Trešajā nodaļā raksturota uzņēmuma vēsturiskā ...

 12. Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā

  OpenAIRE

  Valtere, Jūlija

  2009-01-01

  Bakalaura darbā „Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā” tiek apskatīta reklāmas nepietiekamās efektivitātes problēma. Darba mērķis ir izpētīt reklāmas efektivitātes uzlabošanas iespējas mūsdienu uzņēmējdarbībā, atklājot tās priekšrocības un trūkumus, kā arī izstrādāt virkni nosacījumu, kuri palīdz uzlabot reklāmas efektivitāti uzņēmējdarbībā Darba rezultātā autore izdara secinājumus un izvirž priekšlikumus reklāmas efektivitātes uzlabošanai, kas veicinātu reklāmas, un, līdz ar to reklāmas t...

 13. Nolaupīšanas kvalifikācija atkarībā no mantas vērtības

  OpenAIRE

  Kasjanovs, Georgijs

  2011-01-01

  Maģistra darba tēma ir "Nolaupīšanas kvalifikācija atkarībā no mantas apmēra". Tiesu praksē un tiesību teorijā ir sastopami strīdīgi jautājumi, kas saistīti ar nolaupīšanas kvalifikāciju atkarībā no mantas apmēra, kuru rezultātā rodas problēmas sakarā ar tiesību normu piemērošanu, atšķirīga tiesu prakse līdzīgās situācijās, ka arī dažreiz tiek kavēts izmeklēšanas iestāžu darbs ar šāda rakstura lietām. Darba mērķis ir izskatīt praktiskus un teorētiskus problēmjautājumus un atrast visefek...

 14. "McDonald's" reklāmas analīze Latvijā un Maltā - starpkultūru atšķirīgā uztvere

  OpenAIRE

  Barkēviča, Santa

  2016-01-01

  Darbā ““McDonald's” reklāmas analīze Latvijā un Maltā – starpkultūru atšķirīgā uztvere” galvenais problēmjautājums, kas jānoskaidro, vai starptautisks uzņēmums var izmantot viena stila reklāmas kampaņu divās dažādās valstīs – Latvijā un Maltā. Galvenais darba mērķis ir noskaidrot, vai starptautisks uzņēmums var veidot vienu reklāmas kampaņu shēmu, un to izmantot dažādās valstīs, kur atrodas tā franšīzes vai filiāles, un kā starpkultūru atšķirība ietekmē reklāmas uztveri. Veicot aptaujas, inte...

 15. Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā.

  OpenAIRE

  Cibule, Rūta

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā”. Darbā ir apskatītas vadīšanas funkcijas – organizēšana, plānošana, motivēšana, koordinēšana un kontrole, fokusējoties uz pirmajām trim minētajām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vadīšanas funkciju izpildi Viļakas novada domes administrācijā, pievēršot pastiprinātu uzmanību organizēšanai, motivēšanai un plānošanai. Lai šo mērķi izpildītu, pirmajā daļā autore izpētīja dažādus teorijas avotus, otrajā da...

 16. Auditorijas attieksme pret AS "Latvenergo" zīmola maiņu

  OpenAIRE

  Jemeļjanova, Kristīne

  2009-01-01

  Darba tēma ir „Auditorijas attieksme pret AS „Latvenergo” zīmola maiņu”, kura mērķis ir noskaidrot: vai auditorija ir pamanījusi Latvenergo zīmola maiņu, tādā veidā uzzinot, vai komunikācija ir bijusi sekmīga un kāda ir tās attieksme pret pārradīto zīmolu Darbā ir aplūkota teorija par zīmolu, zīmola maiņas stratēģiju, komunikāciju zīmola maiņas gadījumā un mērķauditoriju. Darba pētījums tiek veikts ar divu pētniecību metožu palīdzību – interviju un aptauju. Ir izvirzīta darba hipotēze,...

 17. Intelektuālo darbinieku motivācija

  OpenAIRE

  Šilovska, Elīna

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma Color Expert – Storch LV SIA darbinieku motivācijas sistēmu, tās īstenošanu darba procesā, novērtēt sistēmas efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta motivācija jēdziena būtība, intelektuālo darbinieku loma un īpatnības. Otrajā nodaļā analizētas jaunākās motivācijas teorijas, kā arī vadītāja loma darbinieku motivācijā. Trešajā nodaļā veikts pētījums par uzņēmumu Color Expert – Sto...

 18. Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodas stundās

  OpenAIRE

  Kraģe, Indra

  2010-01-01

  Diplomdarbā ”Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodu stundās” pētīta skolotāju motivācija un tās ietekme uz skolēnu motivāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un izzināt, kas skolotājus motivē darbam un kā skolotāju motivācija ietekmē skolēnu motivāciju. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats skolotāju un skolēnu motivācijas psiholoģiskajos un pedagoģiskajos aspektos, savukārt praktiskajā daļā...

 19. BakeCMS satura vadības sistēma

  OpenAIRE

  Znotiņš, Artūrs

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbs apraksta izstrādātu BakeCMS satura vadības sistēmu, kas piedāvā ērti pielāgojamu tīmekļa vietņu administrēšanas paneli. Sistēma tīmekļa vietnes administratoram nodrošina ērtu veidu, kā rediģēt vietnes tekstuālo un vizuālo informāciju. BeakeCMS sevī ietver jau gatavus biežāk nepieciešamos lapas satura vadības moduļus un piedāvā programmatūras saskarni (API), kas atvieglo jaunu moduļu izstrādi un esošo pielāgošanu konkrētās vietnes vajadzībām. Izstrāde ir pilnībā dokumentēt...

 20. Uzņēmumu ekspansijas iespējas ārvalstu tirgos

  OpenAIRE

  Lovnieks, Jānis

  2011-01-01

  Pasaules ekonomikai augot, palielinās arī multinacionālu uzņēmumu nozīme. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgū ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ekspansijas iespējas darbībai citu valstu tirgos, noskaidrot priekšnoteikumus dažādu stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos, un apkopot Latvijas uzņēmumu pieredzi šajā jomā Pēc Latvijas uzņēmumu pieredzes tika noskaidrots, ka veiksmīgākā paplašināšanās uzsākšanas iespēja ir eksportēšana, kas atļauj uzsākt starpt...

 1. Dažādu metožu izmantošana lasīšanas veicināšanai sākumskolā.

  OpenAIRE

  Lāce, Laimdota

  2006-01-01

  Darbā veikta lasīšanas veicināšanas metožu izpēte. Mērķis - noteikt šo metožu izmantošanas iespējas mācību procesā un noskaidrot skolēnu lasīšanas aktivitātes metožu mērķtiecīgas izmantošanas rezultātā pamatizglītības posmā no otrās līdz ceturtajai klasei. Tēmas aktualitāti pamato situācija, kāda izveidojusies, ja bērniem dažādu iemeslu dēļ zūd interese par grāmatu lasīšanu. Diplomdarba teorētiskajā daļā vispirms akcentēta lasīšanas nozīme bērna pasaules izziņas procesā, psihiskā lī...

 2. Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Nazarova, Anželika

  2014-01-01

  Darba nosaukums: Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē Darba autore: Anželika Nazarova Zin. vadītāja: mag.paed.,Mg.phil. lekt. Ērika Lanka Darba apjoms: 67 lpp.,12 attēli, 3 shēmas, 4 tabulas, pielikumi, izmantoti 36 literatūras avoti Darba pētāmā problēma: Darbs veltīts problēmai, kā ar zīmēšanas palīdzību var veicināt iztēles attīstību. Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz V.Hibneres, D.Lieģinieces., G.Svences, A.Ozoliņa Nucho, A.Vor...

 3. Pielāgojama norēķinu sistēma mākoņskaitļošanas pakalpojumiem

  OpenAIRE

  Surženko, Dmitrijs

  2013-01-01

  Šajā darbā apskatīts mākoņskaitļošanas jēdziens un mākoņskaitļošanas mākoņu veidi un to funkcionālā klasifikācija. Apskatīti norēķinu sistēmas pamati balstoties uz telekomunikāciju norēķinu sistēmas pamatiem. Aprakstīta uzņēmuma N mākoņa pārvaldības infrastruktūra. Definētas mākoņskaitļošanas brokera prasības uz uzņēmuma N piemēra. Veikts vairāku mākoņskaitļošanas pakalpojumu norēķinu sistēmas apskats un aprakstīta to atbilstība pielāgojamai norēķinu sistēmai un mākoņskaitļošanas brokera pras...

 4. Šausmu estētika E.A.Po darbos

  OpenAIRE

  Pērkone, Jana

  2007-01-01

  Bailes ir viena no spēcīgākajām cilvēka emocijām, tādēļ tās tiek aplūkotas daudzos literatūras veidos, sākot no folkloras un beidzot ar šausmu stāstiem. Viens no labakājiem šausmu stāstu autoriem ir amerikānis Edgars Alans Po. Viņa devums literatūrā tiek vērtēts pretrunīgi, tādēļ ir interesanti tuvāk izpētīt Po darbu īpatnības. Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta šausmu literatūras veidu attīstība un E.A. Po vieta un loma šajā procesā. Bakalaura darba mērķis ir atrast šausmu literatūras e...

 5. Konfrontācija kriminālprocesā

  OpenAIRE

  Roderte, Nora

  2013-01-01

  Pētījuma problēmas būtība ir tā , ka konfrontēšana ir izmeklēšanas darbība, kura tiek reti pielietota pirmstiesas izmeklēšanā. Pētījuma mērķis ir izpētīt konfrontēšanas un pratināšanas kā konfrontēšanas satura procesuālos aspektus,analizēt esošo likumdošanu,kā arī ārvalstu likumdošanu, nepilnības,pretrunas un problēmas,kuras rodas konfrontācijas un pratināšanas laikā. Galvenie uzdevumi bija apskatīt konfrontēšanas un pratināšanas jēdzienus, pratināšanas veidus,pareizu procesuālu nostip...

 6. Franšīzes izmantošana uzņēmumā McDonald’s.

  OpenAIRE

  Žučkova, Alina

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Franšīzes izmantošanas uzņēmumā McDonald’s”. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās nodaļas saturs ir balstīts uz franšīzes teorētiskā raksturojuma analīzi. Tas sevī ietver gan franšīzes būtību un principus, gan franšīzes attīstību un tās veidus, gan franšīzes iedalījumu pēc formas, kā arī franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja ieguvumu un zaudējumu apskatu. Otrajā nodaļā tiek apskatīta Latvijas likumdošanas bāze, kas ir saistīta ar franšīzi. Tre...

 7. Bioētikas krimināltiesiskie aspekti

  OpenAIRE

  Lisovskis, Jānis

  2011-01-01

  Šis darbs ir veltīts nozīmīgu bioētikas jautājumu aplūkošanai saistība ar krimināltiesībām, precīzāk, ģenētiskās inženierijas saistību ar Krimināllikumu. Straujā attīstība tādās zinātnes nozarēs kā nanotehnoloģijas, ģenētiskā inženierija, manipulācijas ar audiem un cilmes šūnām, kā arī citās ar šīm saistītās biomedicīnas nozarēs rada jaunu problēmu riskus, proti, robežu noteikšana, cik tālu zinātne var sniegties. Lai gan modernajiem atklājumiem medicīnā ir ļoti liels potenciāls uzlabo...

 8. Emocionālo elementu un instrumentu pielietošanas prakse CSDD sociālajā mārketinga (2001 - 2010)

  OpenAIRE

  Meldere, Jūlija

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Emocionālo elementu un instrumentu pielietošanas prakse CSDD sociālajā mārketingā (2001-2010)” tika izvēlēta, lai tās robežās analizēt dažādu emociju pielietošanu CSDD sociālā mārketingā – sociālās reklāmas kampaņās. Bakalaura darbā tika apskatīts kā dažādu emocionālo paņēmienu maiņa CSDD sociālā mārketingā palīdz veiksmīgāk uzrunāt auditoriju un sekmēt auditorijas rekomendējamas uzvedības pieņemšanas procesu. Bakalaura darba mērķis ir saprast, kāpēc CSDD izmanto dažād...

 9. Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentiem

  OpenAIRE

  Rauska, Rihards

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma “Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentu vidū”. Darbā analizēta teorētiskā literatūra par motivāciju, mācību motivāciju un prokrastināciju. Bakalaura darba mērķis mācību motivācija un prokrastinācijas savstarpējās saistības izpēte un analīze. Pētījumā piedalījušies 50 respondentu vecumā no 19 – 40 gadu vecumam. Bakalaura darba pētījuma veikšanai izmantotas divas metodes: 1.Prokrastinācijas aptauja, (Procrastination scale Lay,1986), Latvijā aptauju adaptēj...

 10. Datorprogrammas kā autortiesību aizsardzības objekti Latvijas Republikā

  OpenAIRE

  Cers, Gatis

  2008-01-01

  Bakalaura darbā autors analizē datorprogrammu aizsardzību ar autortiesībām Latvijas Republikā. Tiek aplūkota datorprogrammas legālās definīcijas nepieciešamība, kā arī datorprogrammu autoru iespējas aizsargāt savas tiesības gan vēršoties tiesā, gan ārpus tās. Autors Latvijas Republikas tiesisko regulējumu salīdzina ar citās valstīs pastāvošajiem regulējumiem un sniedz priekšlikumus Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā, kā arī piedāvā veikt labojumus atsevišķos normatīvajo...

 11. Zādzība kvalificējošos apstākļos

  OpenAIRE

  Šleija, Ilze

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Zādzība kvalificējošos apstākļos”. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot zādzības kvalificējošo apstākļu izpratni teorijā un to piemērošanu praksē. Aplūkojot krimināltiesību teorijā paustās atziņas un analizējot tiesu praksi, maģistra darbā tika noskaidroti problēmjautājumi, kas rodas kvalificējot zādzību, kas izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, zādzība izdarīta atkārtot...

 12. Franšīzes izmantošanas iespējas un efektivitātes novērtēšana Baltijā

  OpenAIRE

  Li, Nadežda

  2016-01-01

  Bakalaura tēma ir “Franšīzes izmantošanas iespējas un efektivitātes novērtēšana Baltijā”. Perspektīva biznesa attīstībā ir viens galvenajiem dzinējspēkiem, kurš motivē uzņēmējus, uzsākot savu darbību. Viens no mūsdienās plaši izmantojamajiem biznesa modeļiem ir franšīzes sistēma. Pasaulē bizness uz franšīzes pamata skaitās kā drošs, jo uzņēmējam ir spēja veiksmīgi attīstīt savu komercdarbību bez iepriekšējām zināšanām un pieredzi, jo franšīze paredz ne tikai gatavo biznesa rokasgrāmatu, bet a...

 13. LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Mūsiņa, Santa

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā” galvenā uzmanība pievērsta LGBT interešu pārstāvībai ES, analizējot interešu grupu spēju īstenot LGBT lobija aktivitātes ES institucionālajā ietvarā. Pētījumā mēģināts noskaidrot, kāpēc LGBT organizācijām līdz šim nav izdevies panākt ES LGBT likumdošanas paplašināšanu, pievēršot uzmanību organizāciju lobija stratēģijām. Darba teorētiskā pieeja balstās uz lobija efektivitātes principiem, kurus adap...

 14. Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Treija, Solveiga

  2014-01-01

  Solveiga Treija. Maģistra darbs „Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā.” Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mobilo mārketingu, mobilo ierīču lietotāju aptaujas rezultātiem un padziļināto interviju ar nozares speciālistiem rezultātiem, novērtēt mobilā mārketinga izmantošanu Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus mobilā mārketinga attīstībai uzņēmējdarbībā Latvijā. Pirmajā nodaļā pētīta mobilā mārketinga būtība, galvenie rīki un ...

 15. SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā

  OpenAIRE

  Antuzevičs, Jānis

  2007-01-01

  „SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā” ir bakalaura darbs, kas ir veltīts korporatīvo risinājumu integrācijas problēmu risināšanai, izmantojot servisu orientētās arhitektūras (SOA) pieeju. Darba mērķis ir izpētīt SOA raksturojošās iezīmes un tās priekšrocības, kā arī apskatīt tehnoloģijas SOA realizācijai. Darba gaitā tiek apskatīta uz tīmekļa servisiem un standartiem balstīta SOA implementācija ar skaidrojošiem piemēriem, kā arī tiek sniegta kompānijas Sun Microsystems kom...

 16. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 17. Patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku.

  OpenAIRE

  Dembovska, Gerda

  2013-01-01

  Darba tēma -patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku. Autore apraksta patērētāja uzvedības izpētes un e-komercijas teorētiskos aspektus,analizē uzņēmuma Hungryhouse.co.uk. darbību Lielbritānijā,veic aptauju par Hungryhouse.co.uk.pastāvēšanas iespējām Latvijā. Darba mērķis -pamatojoties uz patērētāju uzvedības un e-komercijas teorētiskām atziņām,kā arī uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, izpētīt ēdiena piegādes portāla Hungryho...

 18. Apgrozījuma prognozēšana ar mākslīgo neironu tīklu palīdzību

  OpenAIRE

  Puškina, Tatjana

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījumu ietvaros tika analizēta mākslīgo neironu tīklu programmas izvēle Latvijas uzņēmuma „Pasaules Optika” apgrozījuma prognozēšanai, kā arī veikta tā praktiskā pielietošana. Darbs sastāv no trim nodaļām, kurās tiek izskatītas problēmas, kas ir iespējams risināt ar mākslīgo neironu tiklu palīdzību, izmantojot Neuro XL programmu. Salīdzinājumā ar citām mākslīgā intelekta risinošam datu apstrādes programmām tiek novērtēts Neuro XL programmas priekšrocības, tiek imitēti ikgadē...

 19. "KinLeaves" reklāmas aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook” 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mandrika, Dana

  2017-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādas reklāmas aktivitātes uzņēmums ir veicis un noskaidrot, vai sociālajā tīklā “Facebook” ar reklāmas aktivitātēm ir iespējams sasniegt mērķauditoriju. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Teorētisko daļu veido nodaļas par reklāmu, sociālo tīklu vietnēm, sociālo tīklu „Facebook” un reklāmu sociālo tīklu vietnēs. Metodoloģiskajā daļā apskatītas pētījumā izmantotās metodes - kontentanalīze, intervija, anketēšana. Empīrisk...

 20. „Honda” korporācijas konkurētspēja Japānas un pasaules auto industrijas tirgū

  OpenAIRE

  Rubina, Jeļena

  2010-01-01

  Bakalaura darbs „„Honda” korporācijas konkurētspēja Japānas un pasaules auto industrijas tirgū” ir veltīts „Honda” korporācijas izpētei, balstoties uz vairākiem faktoriem, kuri ietekmējuši tās panākumus Japānas un pasaules auto industrijā. To skaitā ir korporācijas vēsture un pieredze moto industrijā, kas sekmējusi korporācijas stratēģijas izveidi, tehnoloģiju attīstīšana, kuru veic speciāla korporācijas filiāle, un to pielietošana auto būvniecībā, tai skaitā arī hibrīdauto un sacīkšu auto...

 1. Jūrmalas pilsētas domes īpašuma izmantošanas nosacījumi un problēmas privāto tiesību jomā

  OpenAIRE

  Millers, Andris

  2008-01-01

  Darbā aplūkoti problēmjautājumi, kas rodas, ja Jūrmalas pilsētas dome izmanto tās īpašumu privāto tiesību jomā. To cēlonis ir nepabeigtais privatizācijas process, nepilnīgais tiesiskais regulējums pašvaldības īpašuma iznomāšanā un nesakārtotā normatīvā bāze tādu modernu publisko projektu finansēšanai kā privātā un publiskā partnerība. Autors piedāvā veikt izmaiņas normatīvajos aktos, skaidro jau esošo tiesību normu pareizu piemērošanu un izsaka savus priekšlikumus sekmīg...

 2. Pilsētas sarukšanas ietekme uz Rīgas vēsturiskā centra vidi

  OpenAIRE

  Ķivule, Astra

  2013-01-01

  Pasaulē katru gadu ievērojami pieaug pilsētās un mazpilsētās dzīvojošo cilvēku skaits. Vienlaikus Eiropa piedzīvo rūkošo pilsētu fenomenu, ko veicina zemā dzimstība un suburbanizācijas procesi. Pie rūkošām pilsētām pieskaitāma arī Rīga, kas pēdējo 20 gadu laikā ir zaudējusi vairāk nekā 20% iedzīvotāju. Šis process atspoguļojas Rīgas vēsturiskā centra vidē, jo īpaši lielajā neapdzīvoto ēku īpatsvarā. Maģistra darbā apzināts neizmantoto ēku skaits Rīgas vēsturiskajā centrā. Neizmantotās ēkas da...

 3. Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Škute, Solvita

  2014-01-01

  Darbā tiek apskatīti pusaudži, kuri lieto sejas ādas kopšanas līdzekļus, lai novērstu sejas ādas problēmas. Tiek izklāstīts par sejas ādas slimībām, kā pareizi rīkoties un, kas jāievēro šādiem pacientiem. Uzmanība likta uz pacientiem, kuriem jau ir sejas ādas problēmas ilgāku laiku. Bakalaura darba tēma – "Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā". Tēmas aktualitāti nosaka sejas ādas kopšanas līdzekļu efektivitāte. Darba mērķis ir noskaidrot jauniešu sejas ādas kopšanas līdzekļu pie...

 4. Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla "Biotēka" piemērs

  OpenAIRE

  Drizļionoka, Diāna

  2010-01-01

  Autores Diānas Drizļionokas izstrādātā bakalaura darba temats ir „Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla „Biotēka” piemērs” . Darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis noteikt mājas lapas lomu mazumtirdzniecības veikalu tīkla „Biotēka” mārketinga komunikācijā. Darbā izstrādē autore balstās uz Filipa Kotlera (Philip Kotler) teorētiskajām nostādnēm par mārketingu, Davīda Čefija (David Chaffey) teorētiskajām nostādnēm par interneta mārketingu un mājas lapu, Tomasa Pauela (Thomas Pow...

 5. Slow Food Rīga- organizācijas ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā

  OpenAIRE

  Skudrīte, Laura

  2012-01-01

  Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu ...

 6. Testēšanas metožu un testēšanas automatizācijas rīku pielietojums tīmekļa bāzētas sistēmas testēšanā

  OpenAIRE

  Jaunošāne, Kristīne

  2016-01-01

  Nav iespējams veikt pilnīgu sistēmas testēšanu, notestēt visas ievadvērtības un nosacījumus, tā vietā jāveic piemērotas testēšanas metodes izvēle, balstoties uz testējamā objekta īpašībām. Bakalaura darbā tiek apskatītas sešas testēšanas metodes, kuras ir aprakstītas ISTQB Foundation Level Syllabus un to praktiska pielietošana tīmekļa bāzētā vietnē, kura tika izstrādāta darba gaitā, vai uz atsevišķi izveidotiem piemēriem. Testēšanas automatizācija var paaugstināt testēšanas efektivitāti un op...

 7. Ekvivalences pamata kategorijas , tulkojot specializētos tekstus ar angļu-latviešu un latviešu-angļu tulkojumu piemēriem

  OpenAIRE

  Saveļjevs, Jurijs

  2014-01-01

  Maģistra darbs ar nosaukumu „Ekvivalences pamata kategorijas, tulkojot specializētos tekstus, ar angļu-latviešu un latviešu-angļu tulkojumu piemēriem” ir veltīts dabiskās un virzītās, kā arī formālās un dinamiskās ekvivalences jēdzienu pētījumam. Darba teorētiskajā daļā tiek iztirzāta leksiski-sintaktisko valodas elementu ekvivalences jēdziena izcelsme un attīstība, tā pašreizējais stāvoklis un dažādu pētnieku tā redzējums. tāpat tiek izvērtētas ekvivalences jēdziena pamata kategorijas – dabi...

 8. Pusaudžu agresivitātes saistība ar vecāku audzināšanas stilu.

  OpenAIRE

  Dambe, Agnese

  2007-01-01

  Šajā darbā tiek apskatīta viena no mūsdienu būtiskākajām problēmām- pusaudžu agresivitāte. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv statistiski nozīmīgas saistības starp vecāku audzināšanas stilu un pusaudžu agresivitāti. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži (30 jaunietes un 30 jaunieši) no pilnām ģimenēm, vecumposmā no 15-17 gadiem. Pētījumā tika izmantotas divas pētījuma metodes- A.H. Bassa (A.H. Buss)- A. Darki (A. Durkee) aptaujas anketa agresīvu reakciju noteikšanai un ...

 9. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 10. „ORACLE E-BUSINESS SUITE” MIGRĀCIJA STARP DAŽĀDĀM VERSIJĀM

  OpenAIRE

  Dansone, Linda

  2008-01-01

  Maģistra darbā analizēta uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmās "Oracle E-Business Suite" migrācija starp dažādām versijām. Darba gaitā izpētīti ieteikumi „Oracle E-Business Suite” migrācijai, apskatīta Oracle E-Business Suite standartfunkcionalitāte un arhitektūra, izanalizēta uzņēmuma pieredze šīs sistēmas migrēšanā, apzināti ieteikumi un rekomendācijas šī procesa uzlabošanā, apskatīta risku pārvaldība, apskatīts COBIT standarts, izanalizēti riski, veikta pieteikumu analīze pirms migrāci...

 11. Dzīves stila reklāma žurnālā "Cosmopolitan" (2008. gada janvāris - 2008. gada decembris)

  OpenAIRE

  Millere, Katrīna

  2009-01-01

  Bakalaura darbs “Dzīves stila reklāma žurnālā “Cosmopolitan” (2008.gada janvāris – 2008. gada decembris)” pievēršas tādai masu komunikācijas tēmai kā dzīves stila reklāma. Mūsdienu reklāmas pasaule ir tik dažāda un bagātīga ar patērētāju piesaistīšanas paņēmieniem. Tomēr ir reklāmas formāts, kas pārdod nevis preci, bet gan dzīves stilu. Patērētājs, iegādājoties kādu preci iedomājas, ka iegūst sev jaunu statusu. Tomēr vai tas tā ir? Vai arī reklāma meistarīgi spēlē ar cilvēku prātiem? Ba...

 12. Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā

  OpenAIRE

  Beirote, Laura

  2017-01-01

  Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu lī...

 13. SIA "Baltegle" naudas plūsmas analīze un vadīšana

  OpenAIRE

  Jegorova, Valērija

  2011-01-01

  Vairākiem Latvijas uzņēmumiem ir aktuālas stabilizēšanas problēmas, kuras ietekmēja naudas plūsmas neefektīva vadīšana. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA „Baltegle” naudas plūsmu un izstrādāt priekšlikumus tās optimizācijai. Pirmajā diplomdarba nodaļā apskatīta naudas plūsmas būtība, otrajā nodaļā - naudas plūsmas pārskata sagatavošanas īpatnības, trešajā nodaļā - analīzes un vadīšanas aspekti. Ceturtajā nodaļā pētīta SIA „Baltegle” saimnieciskā darbība. Piektajā nodaļā veikta uzņēmuma...

 14. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 15. Projekts Sporta kluba izveidošanai

  OpenAIRE

  Andrejevs, Jurijs

  2010-01-01

  Maģistra darba temats ir „PROJEKTS SPORTA KLUBA „URBAN GYM” IZVEIDOŠANA.” Uzņēmējdarbības vide Latvijā pēdējos gados sākusi stipri vien mainīties. No vienas puses, tā lēnām kļūst sakārtotāka, no otras puses, iezīmējas arvien lielāks konkurences pieaugums. Tirgus tiek piesātināts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nedomājot par konkurenci, darbības aktivitāti un rentabilitāti. Vadītājiem un īpašniekiem nemitīgi jādomā, ar ko uzņēmums īsti pelna naudu, kā varētu pelnīt vairāk. Bet neskatoti...

 16. Informatīva uzņēmuma vadības sistēma

  OpenAIRE

  Salzemnieks, Aldis

  2009-01-01

  Informatīva uzņēmuma vadības sistēma piedāvā ērti un ātri pārlūkot informāciju par darbiniekiem, klientiem un finansiālajām attiecībām pret klientiem, kontrolēt uzņēmuma darbinieku veiktās darbības un veiksmīgi sadalīt darbus starp darbiniekiem. Sistēmu iespējams uzstādīt tā, lai piekļuve tai caur pārlūkprogrammu būtu gan no iekšējā datortīklā, gan arī tīmeklī. Tas nodrošina ātru, kvalitatīvu un organizētu darba izpildi, kā arī ietaupa laiku. Sistēmā iespējams izveidot lietotājus ar dažādiem ...

 17. Viesnīcas pārvaldības sistēma

  OpenAIRE

  Ščablinska, Elvīra

  2011-01-01

  Viesnīcas pārvaldības sistēma ir paredzēta viesnīcām, kas nodarbojas ar viesnīcas viesu izmitināšanu, ēdināšanu un SPA pakalpojumu piedāvāšanu. Tā var palīdzēt efektīvi organizēt viesnīcas numuru rezervēšanu, pieraksta veikšanu uz SPA procedūrām, viesnīcas restorāna darbības pārvaldību un informēt interesentus par viesnīcas aktualitātēm. Kā arī ļauj lietotājiem rezervēt viesnīcas numuru, pierakstīties uz SPA procedūrām, rezervēt galdiņu restorānā tiešsaistē, kas ir ērts veids kā plānot savu l...

 18. 15.SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem"un 16.SFPS "Noma" prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu

  OpenAIRE

  Dābola, Iveta

  2016-01-01

  Maģistra darba temats 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu. Maģistra darba mērķis - balstoties uz 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” standartu prasību izpēti un analīzi, novērtēt Latvijas likumdošanas atbilstību minēto standartu prasībām un sniegt priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai Latvijas kontekstā. Maģistra darbā izpētīti LR normatīvie regulējumi un sta...

 19. GPS sekošanas sistēma

  OpenAIRE

  Striževskis, Andrejs

  2011-01-01

  Šajā darbā ir izskatītas GPS sekošanas iespējas privātās lietošanas sfērā, aprakstītas kartogrāfijas un navigācijas teorētisko pamatu izvēlētās nodaļas un piedāvāts bezmaksas risinājums, kas dod iespēju izmantot sekošanai GPS ierīces ar datora palīdzību un interneta pieslēgumu bez papildus servisiem, kā arī veidot tam nolūkam navigācijas kartes, piesaistot rastra attēlus Zemes ģeogrāfisko koordinātu sistēmai ar polinomiālās transformācijas palīdzību. Atslēgvārdi: GPS sekošana, GIS, navigāc...

 20. Elektroniskie laikraksti kā informācijas mediatori

  OpenAIRE

  Mileiko, Evija

  2009-01-01

  E-laikraksts pagaidām ir maz pētīts un kopumā neapzināts resurss digitālajās bibliotēkās, kā arī Latvijā gandrīz nav labas prakses piemēru e-laikrakstu pētniecībā. Tieši tāpēc maģistra darba autore ir izvēlējusies tematu par e-laikrakstiem kā informācijas mediatoriem. Risinot problēmsituāciju, maģistra darbs, pirmkārt, sniedz apskatu par teorijām, kas saistītas ar e-laikrakstu kā informācijas mediatoru (pragmatisms, aktoru tīkla teorija, žanru teorija), kā arī analizē autoru konceptuālos a...

 1. Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze

  OpenAIRE

  Kolbina, Inese

  2016-01-01

  Bakalaura darbā „Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze” tika analizētas nevalstiskās organizācijas "Centrs Dardedze" seši sociālo reklāmu video materiāli. Analīze balstās uz reklāmas vizuālo vēstījumu un auditorijas uztveres izpēti. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt "Centrs Dardedze" reklāmas kampaņas, noskaidrot kā un ar kādiem paņēmieniem konkrētās sociālās reklāmas cenšas mainīt...

 2. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 3. Naudas atmazgāšana būtība, mehānismi un ietekme uz komercattiecību vidi Eiropā

  OpenAIRE

  Tilcēns, Mārtiņš

  2016-01-01

  Mūsdienās ikvienas valsts izaicinājums ir cīņa ar tādu ēnu ekonomikas parādību kā naudas atmazgāšana. Aizvien pieaugot vispārējai globalizācijas tendencei, mainoties gan starptautiskajiem, gan valstu iekšējiem likumiskajiem regulējumiem, attīstoties tehnoloģiskajām iespējām un noziegumu īstenotāju izdomai, šī cīņa kļūst aizvien sarežģītāka. Bakalaura darba mērķis ir parādīt noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas nozīmi un ietekmi uz ekonomiskajām sistēmām. Bakalaura darbs sastāv no trim da...

 4. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 5. Alkohols un biznesa lietišķā etiķete starp vīriešiem japāņu kompānijās

  OpenAIRE

  Stepčenko, Agnese

  2011-01-01

  Darbā tiek apskatīta alkohola nozīme un tā funkcijas japāņu biznesa lietišķās etiķetes ietvaros. Lai varētu izprast alkohola nozīmi mūsdienu japāņu biznesa vidē, alkohols tiek aplūkots Japānas ietvaros no vēsturiska skatpunkta, aplūkota kompānijas nozīme indivīda dzīvē un kulturālie uzvedības principi, kas ietekmē indivīda uzvedību, tajā skaitā arī kopīgos dzeršanas pasākumos. Turklāt tiek apskatīti alkoholisma apmēri un veidi kā valstī ar to cīnās, Japānas jaunāko paaudžu attieksmes un vērtī...

 6. Apmierinātības ar dzīvi saistība ar sociālo salīdzināšanu.

  OpenAIRE

  Tamsone, Liliāna

  2011-01-01

  Šajā bakalaura darbā tika izvirzīti trīs pētījuma jautājumi: 1)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un sociālās salīdzināšanas līmeni? 2)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un augšupejošo salīdzināšanu? 3)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un lejupejošo salīdzināšanu? Pētījumā piedalījās 58 respondenti – 12 vīrieši un 46 sievietes vecumā no 25 līdz 45 gadiem. Respondentu vidējais vecums ir M = 31,67, SD = 5,11. Pētījuma instrumentārijs iekļauj divas m...

 7. Integrāļa attīstības vēsture un daudzveidība

  OpenAIRE

  Baune, Anna

  2015-01-01

  Bakalaura darba “Integrāļu attīstības vēsture un daudzveidība” mērķis ir izpētīt integrāļu attīstības vēsturi un to, kā apgūst integrāļu teoriju mūsdienās, saistot to laukumu un tilpumu aprēķināšanu, iepriekš izpētot būtiskos jautājumus skolas matemātikas programmās. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkots matemātikas priekšmets un tā vēsturiskā loma cilvēces attīstībā. Otrajā nodaļā tiek aplūkota integrāļu rašanās un attīstības vēsture....

 8. SIA "Emīla Gustava šokolāde" šokolādes kvalitāte.

  OpenAIRE

  Balcere, Marika

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēmas nosaukums ir SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolādes kvalitāte. Darba autore darba tēmu izvēlējās, jo ir strādājusi SIA „Emīla Gustava Šokolāde”, kā arī vēlējās gūt apstiprinājumu par izteikumu, ka SIA „Emīla Gustava Šokolāde” šokolāde ir ekskluzīva un izsmalcināta. Darba mērķis: iepazīties ar šokolādes kvalitāti. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un empīriskās daļas. 1. nodaļā aprakstīta šokolādes produktu attīstības vēsture. 2. nodaļā aprakstīta...

 9. SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana

  OpenAIRE

  Černova, Egita

  2013-01-01

  Bakalaura darbā "SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana" tika pētīta uzņēmuma komunikācija sociālajos tīklos - komunicēšanas veids, identificējot sociālo tīklu lietotāju viedokli par to. Darba mērķis izpētīt „Statoil” komunikāciju sociālajos medijos un secinājumus piedāvāt kā ierosinājumus uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanai. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par Gruniga sabiedrisko attiecību komunikācijas modeļiem, so...

 10. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  OpenAIRE

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 11. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 12. Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļā iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā

  OpenAIRE

  Mišina, Jeļena

  2007-01-01

  Līdz ar to, kā pēdējos gados visa pasaulē un Latvijā tiek pievērsta pastiprinātā uzmanība naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas problēmai par maģistra darba tematu tika izvēlēta „Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļa iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā”. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmā nodaļā tiek definēta līdzekļu legalizācijas būtība. Otrā nodaļa tiek izskatītas ārvalsts pieņemtie normatīvie akti un darbojošās institūcijas. Trešā daļā uzmanība ir vērst...

 13. Elektroniskās naudas sistēmas WebMoney

  OpenAIRE

  Zablocka, Jelena

  2011-01-01

  Šī darba mērķis ir pamatojoties uz speciālo literatūru un pieejamu statistisko informāciju izskatīt jautājumu par elektroniskās naudas būtību, raksturot un parādīt tās veidus, analizēt un izskatīt elektroniskās naudas izmantošanas problēmas, izpētīt un norādīt tās izmantošanas perspektīvas, novērtēt tās uzskaites un kontroles operāciju problēmas, kas ir sastopamas, izmantojot elektronisko naudu praksē. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā aplūkoti elektroniskās naudas jēdziens un ...

 14. Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: "Nike", "Adidas", "Puma" gadījums

  OpenAIRE

  Mačane, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: „Nike”, „Adidas”, „Puma” gadījums” mērķis ir noskaidrot un analizēt zīmolu komunikācijas paradumus un nozīmi, kā arī novērtēt auditorijas attieksmi par zīmolu īstenoto komunikāciju. Darba ietvaros tika analizēta zīmolu komunikācija sociālajos medijos facebook.com, instagram.com un twitter.com laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam. Darbā apkopota teorijas par zīmola un zīmolvedības...

 15. “Tuvu attiecību” definēšanas principi geju un lesbiešu skatījumā

  OpenAIRE

  Rudzīte, Katrīna

  2017-01-01

  Bakalaura darbā “”Tuvu attiecību” definēšanas principi geju un lesbiešu skatījumā” pētītas radniecīgu vai radniecībai ļoti līdzīgu attiecību definēšanas un veidošanas prakses geju un lesbiešu vidū, pievēršot uzmanību tam, kādas nozīmes tuvībai un tuvām attiecībām tiek piešķirtas. Tuvība un tuvas attiecības, kas sadzīves realitātē bieži tiek skatītas kā pašsaprotamas parādības, kas pastāv personas privātajā telpā un neprasa plašāku refleksiju kultūrsociālā kontekstā, pētījumā tiek aplūkotas kā...

 16. Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer Aslan

  2016-06-01

  Full Text Available Akademik yayın hayatının 20. yılına ulaşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, son yıllarda ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık alanında önemli mesafeler kat etti. 15 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız 19. cilt 2. sayımızdan itibaren sağlanan ilerlemeleri, siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.1996 yılından itibaren  Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi [Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology] adıyla yayınlanan dergimizin adının çok uzun olması ve atıf tespitinde yaşanan zorluklar sebebi ile Cumhuriyet ilahiyat dergisi [Cumhuriyet theology journal] olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.  Dergimiz, 20. cilt, 1. sayıdan itibaren bu adla yayın hayatına devam edecektir.Dergimiz, TÜBİTAK - ULAKBİM’in sunduğu elektronik dergi yönetim sistemi DergiPark Akademik’ın yeni versiyonunun güçlü açık erişim ve online akademik yayıncılık alt yapısını kullanabilmek amacıyla gerekli teknik çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 01 Haziran 2016 tarihi itibariyle yeni web sayfamız hizmete girdi.          Eski web sitemiz: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuilah/          Yeni web sitemiz: http://cumhuriyet.dergipark.gov.tr/cuidDergimizde yayımlanan yoğun emek mahsulü makalelerin uluslararası akademik camianın bilgisine sunulabilmesi ve yazarlarımızın yurt dışından atıf alabilmesi amacıyla, hakem değerlendirmesinden geçen makalelerin, Türkçe ve İngilizce 150 kelimelik “Öz/Abstract” ile birlikte 750 kelimelik “Özet/Summary” içermesi de zorunlu tutulmaya başlandı. İlk defa bu sayımızda “Özet/Summary” içeren makaleler sizlerle buluştu.Yine ilk defa bu sayımızda, ilahiyat alanında yurtiçi veya yurtdışında son üç yıl içinde tamamlanan ve yayın için dergimize gönderilen doktora tezlerine ait Türkçe ve İngilizce özetleri yayımladık. Bu sayede yurti

 17. Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer Aslan

  2016-06-01

  Full Text Available Akademik yayın hayatının 20. yılına ulaşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, son yıllarda ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık alanında önemli mesafeler kat etti. 15 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız 19. cilt 2. sayımızdan itibaren sağlanan ilerlemeleri, siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.1996 yılından itibaren  Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi [Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology] adıyla yayınlanan dergimizin adının çok uzun olması ve atıf tespitinde yaşanan zorluklar sebebi ile Cumhuriyet ilahiyat dergisi [Cumhuriyet theology journal] olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.  Dergimiz, 20. cilt, 1. sayıdan itibaren bu adla yayın hayatına devam edecektir.Dergimiz, TÜBİTAK - ULAKBİM’in sunduğu elektronik dergi yönetim sistemi DergiPark Akademik’ın yeni versiyonunun güçlü açık erişim ve online akademik yayıncılık alt yapısını kullanabilmek amacıyla gerekli teknik çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 01 Haziran 2016 tarihi itibariyle yeni web sayfamız hizmete girdi.          Eski web sitemiz: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuilah/          Yeni web sitemiz: http://cumhuriyet.dergipark.gov.tr/cuidDergimizde yayımlanan yoğun emek mahsulü makalelerin uluslararası akademik camianın bilgisine sunulabilmesi ve yazarlarımızın yurt dışından atıf alabilmesi amacıyla, hakem değerlendirmesinden geçen makalelerin, Türkçe ve İngilizce 150 kelimelik “Öz/Abstract” ile birlikte 750 kelimelik “Özet/Summary” içermesi de zorunlu tutulmaya başlandı. İlk defa bu sayımızda “Özet/Summary” içeren makaleler sizlerle buluştu.Yine ilk defa bu sayımızda, ilahiyat alanında yurtiçi veya yurtdışında son üç yıl içinde tamamlanan ve yayın için dergimize gönderilen doktora tezlerine ait Türkçe ve İngilizce özetleri yayımladık. Bu sayede yurti

 18. Multi-Objective Optimization of Transmission Lines / Elektropārvades Līnijas Daudzkriteriālā Optimizācija

  Science.gov (United States)

  Berjozkina, S.; Sauhats, A.; Neimane, V.

  2013-10-01

  Introduction of new advanced electrical connections into a transmission grid reduces the capacity of existing overhead lines (OHLs). At the same time, designing & building of new OHLs and substations involves considerable technical, environmental and economical problems. The authors propose a concept of the multi-objective optimization for selection of transmission line routes, towers (their type, placement and geometry), of conductors, insulators, dampers, earthing and lightning protection systems, span lengths, etc.. The optimization is organized in five stages. At the first and second stages a search for optimum solutions is performed along with determination of the main impacting factors. The next two stages present a two-objective optimization based on Pareto's approach. At the last stage (exemplified by a case study), the probability of the restriction removal conditions is assessed, and preventive measures are identified. The presented approach uses a real line design and is intended for minimizing the total invested capital and maximizing the net present value. In the framework of this approach 20 alternatives have been elaborated, which can successfully be applied in the cases described in the paper. Elektropārvades tīklam rodas nepieciešamība pēc jauniem elektriskajiem pieslēgumiem, kas noved pie esošo gaisvadu līniju jaudas nepietiekamības. Viens no iespējamajiem pastāvošās problēmas risinājumiem ir jaunu gaisvadu līniju un apakšstacijas būvniecība. Gaisvadu līniju projektēšana ir saistīta ar ievērojamām tehniskām, vides un ekonomiskām problēmām. Darbā aprakstīta elektropārvades līnijas optimālās trases izvēles daudzkritēriju optimizācijas koncepcija, ieskaitot balstu tipa, balstu izvietojuma koordināšu, balstu ģeometrijas, vadu tipu un parametru, izolatoru tipu, vibroslāpētāju tipu, zibensaizsardzības un zemēšanas sistēmu, kā arī laidumu garumu izvēles optimizāciju. Optimizācijas uzdevums tiek organiz

 19. Contribution To The Geology Of Basement Rocks In The South Western Desert Of Egypt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sadek, M.F.; Khyamy, A.A.

  2003-01-01

  Three major Precambrian basement inliers are exposed in the South Western Desert of Egypt between Long. 29 degree E and the River Nile within the Uweinat-Bir Safsaf-Aswan E-W uplift system. These are Bir Safsaf, Gabal EI-Asr and Gabal Umm Shaghir areas. Smaller outcrops include Gabal EI-Gara El-Hamra and Gabal El-Gara EI-Soda, Gabal Siri, GabaI EI-Fantas and Aswan-Kalabsha area as well as the scattered outcrops around Darb El-Arbain road. Band ratios 5/7, 5/1, 4 of Landsat TM images were applied to delineate the borders, the lithologic units and structural features of low relief basement outcrops within the surrounding flat lying sedimentary rocks and sand plains. These basement rocks comprise ortho gneisses (assumed by many authors as related to old continent pre Pan-African rocks), G 1 tonalite-granodiorite, and G2 monzogranite-alkali feldspar granite intruded by variable dykes. The boundaries between the basement exposures and the sedimentary rocks are marked by nonconformity surfaces or sets of faults. Both basement and sedimentary rocks are intruded by Mesozoic syenite-G3 granites, rhyolite, trachytic plugs and Upper Cretaceous to Tertiary basalts. The basement exposures are structurally controlled by major E- W fault systems. Their vertical uplifting is overprinted by folding the overlying sedimentary rocks. This study revealed that, the different basement exposures in the SE of the Western Desert of Egypt are similar in appearance and field relations to the Pan-African basement rocks extending towards the east of the River Nile and exposed everywhere in the Eastern Desert of Egypt

 20. EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Fatih DARICAN

  2015-01-01

  Full Text Available Dünya ekonomisi yıllardır ekonomik istikrarsızlıklara karşı karşıya gelmiştir. Ekonomik istikrarsızlıklar beraberinde dünya devletlerini etkileyen ekonomik krizler meydana getirmiştir. Bu makalede dünyada yaşanan krizler ve bu krizlerin Türkiye'ye yansıması anlatılmıştır. Türkiye'deki krizlerin bir kısmı kendi içindeki problemlerden kaynaklanmış bir kısmı ise dünyadaki gelişmelerden dolayı ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki ortaya çıkan krizler tek nedene bağlamak doğru olmaz. Kimi zaman siyasal nedenlerde kimi zaman arz talep dengesizliğinden bazen de bankaların tutumundan kaynaklanabilir. Bu örnekler ve kriz çeşitleri detaylı bir şekilde makalede yer almaktadır. Türkiye tarihinde bir çok defa darbe görmüş bu darbeler sonunda da kimi zaman krize sürüklenmiştir. Demokratik tutumun olup olmaması da ekonomik krizlerin ortaya çıkmasında etkili bir nedendir. Türkiye ilk ekonomik krizi 1929 Büyük bunalım adı ile anılan dünya çapındaki krizle yaşamış son olarak da 2008 deki küresel krizden etkilenmiştir.

 1. P-16: Takım Sporu Yapan Bireylerde Görülen Sakatlık Türleri ve Bu Sakatlıkların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bursa Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlker Kirişci

  2017-03-01

  Full Text Available u araştırma; Voleybol, basketbol, futbol, hentbol branşlarında 16 – 28 yaş aralığındaki erkek sporcuların sakatlıklarla ilgili bilgi düzeylerini tespit etmek ve branşlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.Araştırma kapsamındaki ankette Bursa il sınırlarında voleybol, basketbol, futbol, hentbol branşlarındaki lisanslı erkek sporcuların karşılaştıkları sakatlıkların ve sakatlıklardan korunma konusundaki bilgi düzeylerinin, bu parametrelerin branşlara göre farklılıkları ortaya konulmuştur. Uygulama, çalışmanın uygulandığı süre içerisinde ulaşılan toplam 250 sporcu üzerinde yapılmıştır. Yaş ortalaması 19,2±2,79 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında T testi ve ANOVA kullanılmıştır. Kategorik veriler ise çapraz tablolar, ki kare testi ve Pearson Korelasyon Testi kullanılarak analiz edilmiştir.Yapılan çalışmada kas sakatlıkları, bağ ve menisküs sakatlıkları ve burkulma olayları daha sık görülmektedir. Sakatlıkları en az önemseyenler basketbolcular, daha çok önemseyenler ise voleybolcular olmuştur. Büyük bölümü sakatlanmaya karşı özel bir önlem almaya gerek duymamışlardır. 250 sporcunun 216’sı en az 1 kez sakatlanmış ve 156’sı futbolu daha riskli görmektedir. Futbol, basketbol ve hentbolda en çok rakibin darbesiyle sakatlanma yaşanmakta, voleybolda ise yetersiz ısınma sakatlığa neden olmaktadır. Sporcuların çoğu sakatlıklar karşısında doktora gitmeyi tercih etmektedir. Yarısından fazlası ise (%53,2 sağlık kontrolünden geçmemişler ve sakatlıklar en çok kullanılan uzuvlar üzerinde oluşmaktadır. Futbolda alt ekstremite sakatlıkları çok beklenirken üst ekstremite sakatlıkları daha sık görülmüştür. Bunun sebebi; düşme tekniğini yanlış uygulama

 2. Deşifre Şarkı Söyleme Eğitimine Yönelik Öğretim Metodu Önerisi A Recommended Teaching Method For Sight-Singing Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevan NART

  2013-03-01

  şkilidir. Deşifre şarkı söyleme, sözlü bir müzikeserini ilk görüşte müzik yazısına uygun olarak doğrudan sözleriyleçözümleyerek seslendirebilme becerisidir. Mesleki müzik eğitimindemüziksel okuryazarlığın en üst basamağı sayılabilecek bu beceri müzikeğitimi alan her bireyin geliştirmesi gereken bir beceridir ve her bireydebelli düzeyde bulunan deşifre şarkı söyleme becerisi planlı, programlı,sistemli ve düzenli çalışmalarla geliştirilebilir.Ülkemizde deşifre okuma becerisini geliştirmeye yönelik özgünçalışmalar birkaç kaynak kitapla sınırlı bulunmaktadır. Deşifre şarkısöylemeye yönelik ise sistemli ve planlı hiçbir uygulama yapılmamakta,bilimsel araştırma ya da kaynak bulunmamaktadır. Yurt dışında ise1800’lü yıllardan bu yana deşifre şarkı söyleme öğretimine yönelik çoksayıda yayımlanmış kaynak bulunmaktadır ve pek çok yöntem başarılıbir şekilde uygulanmaktadır.Bu çalışmada deşifre şarkı söyleme öğretim materyali olarakönerilen metot, deşifre şarkı söyleme alanındaki bu kaynak eksikliğinigiderme düşüncesiyle yapılan doktora araştırmasında geliştirilip,uygulanmış özgün bir öğretim metodudur. Çalışmada deşifre şarkısöyleme için önerilen öğretim yöntemi ve öğretim sistemi ile deşifreşarkı söyleme öğretim programı ve materyallerinin oluşturulmasınailişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu metot deşifre şarkısöyleme eğitimine yönelik Türkiye’de yazılmış “ilk” öğretim metoduniteliğini taşıdığından ve bu alanda yapılabilecek başka araştırmalara,eğitim-öğretim programlarına ve uygulamalarına yol gösterip kaynakoluşturması açısından önem taşımaktadır.

 3. Lapse time and frequency-dependent attenuation of coda waves in the Zagros continental collision zone in Southwestern Iran

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rahimi, H; Hamzehloo, H

  2008-01-01

  The coda Q, Q c , were estimated for the Zagros continental collision zone in southwestern Iran by analyzing the coda waves of 51 local earthquakes recorded on the three stations of the Iranian National Seismic Network (INSN) with magnitudes of between 3.1 and 4.9 recorded in the region during March and April 2006. Most of the analyzed events are foreshocks and aftershocks of the Darb-e-Astane earthquake which occurred on 31 March 2006 with a magnitude of 6.1 (IIEES). The earthquakes had an epicentral distance of between 120 and 200 km and a focal depth of about 18 km. The Q c values were computed at nine central frequencies of 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 12.0, 16.0 and 20.0 Hz through eight lapse time windows from 25 to 60 s starting at double the time of the primary S-wave from the origin time using the time-domain coda-decay method of a single backscattering model. In this study the collected data were compared between the events that occurred before and after the main event (foreshocks and aftershocks). The analysis showed a significant variation in the value of coda, Q, for the study region in different lapse times and frequencies. The variation of the quality factor, Q c , before and after the main event was estimated at different lapse time windows to observe its effect with depth. The estimated average frequency-dependent relation of Q c for foreshocks varies from Q c = (144 ± 24)f (0.42±0.23) at 25 s to Q c = (85 ± 10)f (0.92±0.11) at 60 s lapse window time length, respectively. For aftershocks, it varies from Q c = (121 ± 55)f (0.97±0.26) at 25 s to Q c = (212 ± 59)f (0.82±0.15) at 60 s. The averages of Q c in all stations and lapse times window are obtained as Q c = 99f 0.84 and Q c = 178f 0.86 for foreshocks and aftershocks, respectively. The Q frequency relationship for foreshocks is similar to that for the South Carolina, Koyna, western Anatolia and Aleutian earthquakes, whereas for aftershocks it is similar to the Kumaun, NW Himalaya and

 4. Effect of dissimilatory iron and sulfate reduction on arsenic dynamics in the wetland rhizosphere and its bioaccumulation in plants

  Science.gov (United States)

  Jaffe, P. R.; Zhang, Z.; Moon, H. S.; Myneni, S.

  2015-12-01

  The mobility of arsenic in soils is linked to biogeochemical redox processes. The presence of wetland plants in riparian wetlands has a significant impact on the biogeochemical dynamics of the soil/sediment-redoxcline due to the release of root exudates and root turnover and oxygen transfer from the roots into the surrounding sediment. Micro-environmental redox conditions in the rhizosphere affect As, Fe, and S speciation as well as Fe(III) plaque deposition, which affects arsenic transport and uptake by plants. To investigate the dynamics of As coupled to S and Fe cycling in wetlands, mesocosms were operated in a greenhouse under various conditions (high and low Fe, high and low sulfate, with plant and without plants) for four months. Results show that the presence of plants, high Fe, and high SO42- levels enhanced As sequestration in these soils. We hypothesize that this compounding effect is because plants release biodegradable organic carbon, which is used by microorganism to reduce ferrihydrite and SO42- to generate FeS, FeS2, and/or orpiment (As2S3). Over the concentration range studied, As immobilization in soil and uptake by Scirpus actus was mainly controlled by SO42- rather than Fe levels. Under high sulfate levels, As immobilization in soil increased by 50% and As concentrations in plant roots increased by 97%, whereas no significant changes in plant As levels were seen for varying Fe concentrations. More than 80% of As was sequestrated in soils rather than plant uptake. Pore water As speciation analyses indicate that 20% more As(V) was reduced to As(III) under high sulfate as than low sulfate levels and that low Fe was more favorable to the As dissimilatory reduction. More dissimilatory arsenate-respiring bacteria (DARB) under high sulfate were confirmed by quantitative PCR. Arsenic distribution in plant leafs and roots after 30 days of exposure to As was analyzed via Synchrotron X-ray fluorescence analyses. The uptake of As by plants was distributed

 5. Antalya İlinde Portakal Bahçelerinde Gözlenen Önemli Zararlı ve Yararlı Böcek Popülasyonları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vildan GÖL

  2016-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada, 2014 yılında, Antalya ilinde bulunan iki portakal bahçesinde önemli zararlı ve yararlı böcek popülasyonları belirlenmiştir. Bahçelerde ağırlıklı olarak portakal bulunması nedeniyle örneklemeler de bu tür üzerinde yapılmıştır. Çalışma süresince zararlılara karşı herhangi bir mücadele yöntemi uygulanmamıştır. Çalışmada örneklerin toplanması için gözle kontrol yöntemi, yaprak, sürgün, meyve örnekleme yöntemi, darbe ve tuzakla yakalama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda zararlı türler olarak Tetranychus urticae (Koch (Acarina: Tetranychidae, Empoasca decipiens (Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli (Hemiptera: Cicadellidae, Dialeurodes citri (Ashmead, Aleurothrixus floccosus (Maskell (Hem.: Aleyrodidae, Aphis craccivora (Koch (Hem.: Aphididae, Icerya purchasi Maskell (Hem.: Margarodidae, Coccus hesperidum (Linnaeus, Ceroplastes floridensis (Comstock (Hem.: Coccidae, Aonidiella aurantii (Maskell, Aonidiella citrina (Coquillet, Parlatoria pergandii (Comstock (Hem.: Diaspididae, Planococcus citri (Risso (Hem.: Pseudococcidae, Ceratitis capitata (Wiedemann (Diptera: Tephritidae ve Phyllocnistis citrella (Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae saptanmıştır. Bunlardan E. decipiens (Paoli, A. decedens (Paoli, A. floccosus (Maskell, A. aurantii (Maskell ve Parlatoria pergandii (Comstock en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2 takıma bağlı 7 avcı ve asalak tür saptanmıştır. Bu türler: Chrysoperla carnea (Stephens (Neuroptera: Chrysopidae, Coccinella septempunctata L., Chilocorus bipustulatus L., Rhyzobius lophantae (Blaisdell, Oenopia conglobata (L. (Coleoptera: Coccinellidae, Aphytis melinus DeBach ve Comperiella bifasciata (Coleoptera: Aphelinidae’ dır. Çalışmada ayrıca zararlı iki cicadellid türü ile A. floccosus, A. aurantii, P. pergandii, C. capitata‘nın ve doğal düşmanlardan C. carnea’nın, coccinellidlerin, A. melinus ve E. citrina

 6. Relationship between patient dependence and direct medical-, social-, indirect-, and informal-care costs in Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2015-07-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Lisette Kaskens2 1Department of Economics, University of Barcelona, 2BCN Health Economics and Outcomes Research SL, Barcelona, Spain Objective: The objectives of this analysis were to examine how patients' dependence on others relates to costs of care and explore the incremental effects of patient dependence measured by the Dependence Scale on costs for patients with Alzheimer's disease (AD in Spain. Methods: The Co-Dependence in Alzheimer's Disease study is an 18 multicenter, cross-sectional, observational study among patients with AD according to the clinical dementia rating score and their caregivers in Spain. This study also gathered data on resource utilization for medical care, social care, caregiver productivity losses, and informal caregiver time reported in the Resource Utilization in Dementia Lite instrument and a complementary questionnaire. The data of 343 patients and their caregivers were collected through the completion of a clinical report form during one visit/assessment at an outpatient center or hospital, where all instruments were administered. The data collected (in addition to clinical measures also included sociodemographic data concerning the patients and their caregivers. Cost analysis was based on resource use for medical care, social care, caregiver productivity losses, and informal caregiver time reported in the Resource Utilization in Dementia Lite instrument and a complementary questionnaire. Resource unit costs were applied to value direct medical-, social-, and indirect-care costs. A replacement cost method was used to value informal care. Patient dependence on others was measured using the Dependence Scale, and the Cumulative Index Rating Scale was administered to the patient to assess multi-morbidity. Multivariate regression analysis was used to model the effects of dependence and other sociodemographic and clinical variables on cost of care. Results: The mean (standard deviation costs per patient

 7. Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen Farklı Tipteki Alüminyum Bağlantıların Tahribatlı ve Tahribatsız Muayenesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Furkan SARSILMAZ

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalışmada farklı kimyasal ve mekanik özelliklere sahip AA 5754 (AlMg3 ile AA 5083 (AlMg4,5Mn0,7 alüminyum alaşım levhaları, günümüzde yeni geliştirilen sürtünme karıştırma kaynak (SKK yöntemiyle birleştirilmiştir. Çalışmada farklı devir ve ilerleme hızlarının, kaynaklı bağlantıların mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla tahribatlı (çekme, çentik darbe, ve yorulma ve tahribatsız (floroskopik testler uygulanmıştır. Tahribatlı testler sonucunda farklı kaynak dönme ve ilerleme hızlarının, bağlantının mekanik test sonuçlarını etkilediği belirlenmiştir. Tahribatsız test sonucunda ise düşük devir sayısının ve yüksek ilerleme hızının, kaynak bölgesinde yetersiz birleşme meydana getirmesiyle, dikiş boyunca bölgesel porozite, tünel ve boşluklu bölgelerin oluştuğu görülmüştür. En iyi mekanik test sonucunu, 1400 devir dönme hızı ve 250 mm/dak ilerleme hızı işlem parametresi ile birleştirilen numune sergilemiştir. Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı, Alüminyum Alaşımları, Tahribatlı Ve Tahribatsız Muayene, Kaynak Bölgesi

 8. Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  Full Text Available ADAM MICKIEWICZ'S LITHUANIAN AUTOGRAPHSummaryThe article examines the only known text in Lithuanian written by A. Mickiewicz (the text is kept in A. Mickiewicz's museum in Paris. It consists of fragments of three Lithuanian folk songs sung to A. Mickiewicz by L. Korylski (Kobecki. On the basis of the photocopy of the text and the analysis of extralinguistic data as well as experimental data, the author of the article comes to the following conclusions:The fragments of the Lithuanian folk songs were sung by L. Korylski in his native Northern Samogitian dialect spoken in the area between Palanga, Darbėnai and Lenkimai. This dialect greatly differs from Standard Lithuanian, and A. Mickiewicz cannot have been acquainted with it. Yet, he was familiar with the Aukštaičiai variants (dialects akin to Standard Lithuanian of the first two fragments. Therefore, in recording them, A. Mickiewicz vacillated between Korylski's Samogitian and his own Aukštaičiai forms, which was the cause of their quarrel mentioned by A. Mickiewicz's children (this disproves the conclusion reached by M. Brensztejn and Otrębski that the children may have failed to remember it exactly. The third fragment was not familiar to A. Mickiewicz. He recorded it by ear, not fully understanding the Samogitian text, at least at the beginning.The analysis of the said text and extralinguistic data shows that Lithuanian cannot have been absolutely unknown to A. Mickiewicz. Yet, we have no data which would enable us to establish the degree of his knowledge of Lithuanian.AUTOGRAF ADAMA MICKIEWICZA W JĘZYKU LITEWSKIMReziumeW artykule poddaje się analizie jedyny znany tekst w języku litewskim, zapisany ręką A. Mic­kiewicza (znajdu je się on w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Paryżu. Tekst zawiera fragmenty trzech litewskich pieśni ludowych, wykonanych przez L. Korylskiego (Kobeckiego. Na podstawie fotokopii tekstu i wynikach analizy ekstralingwistycznej, a także na dokonanym

 9. Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde “Su” Unsurlu Atasözlerinin Gramer Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet ÖKSÜZ

  2014-11-01

  Full Text Available Öz İnsanın yaşam tarzı, tarihi, kültürü, hayata bakış açısı dilde yansıtılır. Atalarımızdan bize aktarılan ve anların üzün süre gözlemleyip bir sonuca vararak öğüt ve nasihat şeklinde aktarmış oldukları özlü sözlerdir. Atasözleri değişik dillerde farklı terimlerle telaffuz edilmiştir; Türkçede ise Kaşkarlı Mahmut sav şeklinde ifade ederken daha sonraları Osmanlı Türkçesinde ise darbımesel veya durûb-i emsal kelime grubuyla ifade edilmiştir. Günümüz Türkçesinde ise atasözü şeklinde söylenmektedir. Azerbaycan Türkçesinde ise Atalar sözü terimiyle ifade edilmektedir. Atasözleri toplumda yaşanan olaylardan çıkarılması gereken dersleri bir nasihat bir öğüt şeklinde kısaca anlatır, dile getirir. O nedenle atasözlerini deyimlerden ayıran en önemli tarafı atasözlerinin bir yargı bildirmesidir. Bu öğüt bütün toplumu kapsar ve her zaman doğruya ve iyiye yönlendirir. Diğer taraftan değişik Türk toplulukları kendi atasözlerini toplamışlar ve üzerinde dil çalışmaları yapmışlardır. Bu bakımdan atasözleri ve deyimlerin incelenmesi özel önem taşımaktadır. Türkiye ve Azerbaycan tarihten bu güne hem dilde hem de kültürde birlikteliği sağlamış iki devlettir. Aynı dili konuşmamızın yanında farklı komşuluk ilişkilerine sahip olmamız ve farklı kültürlerden etkilenmemiz nedeni ile hem dilde hem de kültürde azda olsa farklılıklar vardır. Bu farklılıklar atasözlerinde de görülmektedir. Biz bu araştırmamızda iki Türkçede su ile ilgili söylenmiş atasözlerinin gramer özellikleri üzerinde durarak farklı ve benzer yanları nelerdir; bunu ortaya koymaya çalışacağız. Anahtar kelimeler: Atasözleri, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkçe gramer, Türk kültürü, Su kültürü, dil kültürü. The Grammatical Features of the Word “Water” in the Proverbs of Turkey and Azerbaijan Abstract The lifestyle

 10. A budget impact analysis of Spiromax® compared with Turbuhaler® for the treatment of moderate to severe asthma: a potential improvement in the inhalation technique to strengthen medication adherence could represent savings for the Spanish Healthcare System and five Spanish regions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2016-09-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Gabriela Ramírez,2 Juan L García-Rivero,3 Sagrario Mayoralas-Alises,4 José Francisco Pascual,5 Albert Roger,6 Diego Vargas,7 Adi Bijedic8 1Department of Economics, Universitat de Barcelona, 2BCN Health Economics & Outcomes Research SL, 3Hospital Laredo, Cantabria, 4Hospital Ramón y Cajal, Madrid, 5Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, 6Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona, 7Hospital de Alta Resolución el Toyo, Andalusia, 8Market Access and HEOR Department, TEVA Pharmaceutical, Madrid, Spain Objective: To assess the economic impact of the introduction of DuoResp® Spiromax® by focusing on a potential improvement in the inhalation technique to strengthen medication adherence for the treatment of moderate to severe asthmatics in Spain and five Spanish regions including Andalusia, Catalonia, Galicia, Madrid, and Valencia.Methods: A 4-year budget impact model was developed for the period 2015–2018 from the Spanish Healthcare System perspective. Budesonide–formoterol fixed-dose combination delivered by Turbuhaler® was considered to be the most appropriate comparator for assessing the budget impact with the introduction of DuoResp® Spiromax®. National and regional data on asthma prevalence were obtained from the literature. Input parameters on health care resources were obtained by consulting experts from different Spanish hospitals. Resources used included medical visits, emergency room visits, and hospitalizations. The average numbers of primary care and specialist visits per year were also gathered. Based on health care resource use per patient, the total treatment cost per patient was estimated.Results: The population with moderate to severe asthma treated with budesonide–formoterol fixed-dose combinations delivered by Turbuhaler® in 2015 was estimated to be 166,985 in Spain. Region-specific prevalence data resulted in 25,081, 12,392, 16,097, 17,829, and 15,148 patients in Andalusia

 11. Sail-Type Wind Turbine for Autonomous Power Supplay: Possible Use in Latvia

  Science.gov (United States)

  Sakipova, S.; Jakovics, A.

  2014-12-01

  Under the conditions of continuous increase in the energy consumption, sharply rising prices of basic energy products (gas, oil, coal), deterioration of environment, etc., it is of vital importance to develop methods and techniques for heat and power generation from renewables. The paper considers the possibility to use a sail-type wind turbine for autonomous power supply in Latvia, taking into account its climatic conditions. The authors discuss the problems of developing a turbine of the type that would operate efficiently at low winds, being primarily designed to supply power to small buildings and farms distant from centralized electricity networks. The authors consider aerodynamic characteristics of such a turbine and the dependence of the thrust moment of its pilot model on the airflow rate at different angles of attack. The pilot model with a changeable blade shape has been tested and shows a good performance. Darbs veltīts vienam no atjaunojamo enerģiju veidiem - vēja enerģijai, analizētas tās izmantošanas iespējas. Vispirms īsi raksturota vēja enerģijas izmantošana pasaulē, kā arī vērtētas izmantošanas perspektīvas no inženiertehniskā un klimatisko apstākļu viedokļa. Turpinājumā raksturota situācija Latvijā, t. sk., arī vēja potenciāla pieejamība dažādos reģionos, kā arī vēja enerģijas izmantošanas efektivitāti raksturojošie lielumi. Konstatējot problēmu, rast vēja turbīnu risinājumus Latvijas apstākļiem ar maziem vidējiem vēja ātrumiem, izveidots buras tipa turbīnas modelis. Šī modeļa raksturlielumu izpēte veikta vēja tunelī Karagandas universitātē, konstatējot relatīvi labus efektivitātes rādītājus tiešai un pretējai vēja plūsmai. Izmantojot mērījumu rezultātus, ierosināti sistēmas uzlabojumi, kurus plānots pētīt turpmāk. Šādas sistēmas potenciāli var rast lietojumu tur, kur nepieciešami autonomi enerģijas avoti.

 12. Identification of factors involved in medication compliance: incorrect inhaler technique of asthma treatment leads to poor compliance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2016-02-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Gabriela Ramírez,2 Antoni Sicras,3 Laura García-Bujalance,4 Saku Torvinen,5 Rainel Sánchez-de la Rosa6 1Department of Economics, Universitat de Barcelona, 2BCN Health Economics & Outcomes Research S.L., 3Department of Planning, Badalona Serveis Assistencials S.A., Barcelona, 4Market Access Department, Teva Pharmaceutical, Madrid, Spain; 5Market Access Department, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Amsterdam, the Netherlands; 6Medical Department, Teva Pharmaceutical, Madrid, Spain Objective: To identify the impact of delivery device of inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonist (ICS/LABA on asthma medication compliance, and investigate other factors associated with compliance. Materials and methods: We conducted a retrospective and multicenter study based on a review of medical registries of asthmatic patients treated with ICS/LABA combinations (n=2,213 whose medical devices were either dry powder inhalers (DPIs, such as Accuhaler®, Turbuhaler®, and NEXThaler® or pressurized metered-dose inhalers (pMDI. Medication compliance included persistence outcomes through 18 months and medication possession ratios. Data on potential confounders of treatment compliance such as asthma exacerbations, comorbidities, demographic characteristics, and health care resource utilization were also explored. Results: The probability of asthma medication compliance in case of DPIs was lower compared to pMDIs, which suggests that inhaler devices influence inhalation therapies. There were additional confounding factors that were considered as explanatory variables of compliance. A worse measure of airflow obstruction (forced expiration volume in 1 second, comorbidities and general practitioner (GP consultations more than once per month decreased the probability of compliance. Within comorbidities, alcoholism was positively associated with compliance. Patients of 29–39, 40–50, and 51–61 age groups or suffering from more than two

 13. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  1998-07-01

  Nicaragua. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994. xii + 261 pp. -Winthrop R. Wright, Jay Kinsbruner, Not of pure blood: The free people of color and racial prejudice in nineteenth-century Puerto Rico. Durham NC: Duke University Press, 1996. xiv + 176 pp. -Gage Averill, Deborah Pacini Hernandez, Bachata: A social history of a Dominican popular music. Philadelphia PA: Temple University Press, 1995. xxiii + 267 pp. -Vera M. Kutzinski, Lorna Valerie Williams, The representation of slavery in Cuban fiction. Columbia: University of Missouri Press, 1994. viii + 220 pp. -Peter Mason, Elmer Kolfin, Van de slavenzweep en de muze: Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1997. 184 pp. -J. Michael Dash, Jean-Pol Madou, Édouard Glissant: De mémoire d'arbes. Amsterdam: Rodopi, 1996. 114 pp. -Ransford W. Palmer, Jay R. Mandle, Persistent underdevelopment: Change and economic modernization in the West Indies. Amsterdam: Gordon and Breach, 1996. xii + 190 pp. -Ramón Grossfoguel, Juan E. Hernández Cruz, Corrientes migratorias en Puerto Rico/Migratory trends in Puerto Rico. Edición Bilingüe/Bilingual Edition. San Germán: Caribbean Institute and Study Center for Latin America, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1994. 195 pp. -Gert Oostindie, René V. Rosalia, Tambú: De legale en kerkelijke repressie van Afro-Curacaose volksuitingen. Zutphen: Walburg Pers, 1997. 338 pp. -John M. Lipski, Armin J. Schwegler, 'Chi ma nkongo': Lengua y rito ancestrales en El Palenque de San Basilio (Colombia. Frankfurt: Vervuert, 1996. 2 vols., xxiv + 823 pp. -Umberto Ansaldo, Geneviève Escure, Creole and dialect continua: Standard acquisition processes in Belize and China (PRC. Amsterdam: John Benjamins, 1997. ix + 307 pp.

 14. Budget impact analysis of the fentanyl buccal tablet for treatment of breakthrough cancer pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2013-12-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Lisette Kaskens,2 Rainel Sánchez-de la Rosa31University of Barcelona, Barcelona, 2BCN Health Economics and Outcomes Research SL, Barcelona, 3Medical and HEOR Department, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd, Madrid, SpainBackground: The purpose of this study was to assess the economic impact of the fentanyl buccal tablet for the management of breakthrough cancer pain (BTcP in Spain.Methods: A 4-year budget impact model was developed for the period 2012–2015 for patients with BTcP from the perspective of the Spanish National Health System. BTcP products included in this model were rapid-onset opioids containing fentanyl (buccal, sublingual, or nasal transmucosal. Prevalence data on cancer, BTcP, opioid use, and number of BTcP episodes were obtained from the literature. Input data on health care resources associated with opioid use and opioid-induced side effects were obtained by consulting experts in oncology from different Spanish hospitals. Resources used included drugs, medical and emergency visits, other nonpharmacologic treatments, and treatment of opioid-induced side effects. Unit costs were obtained from the literature, and a 3% discount rate was applied to costs. Based on the unit costs for drugs and health care resources, the annual BTcP treatment costs per patient associated with each fentanyl product were determined to estimate the overall budget impact based on the total treatment population and the percentage of drug utilization associated with each product. One-way sensitivity analyses were conducted to test the robustness of the model.Results: Patients treated with oral opioids for BTcP were estimated at 23,291 in 2012, with an increase up to 23,413 in 2015. The average annual budget savings, with an increase of fentanyl buccal tablets, fentanyl sublingual tablets, and intranasal fentanyl spray, and a decrease in oral transmucosal fentanyl citrate, was estimated at €2.6 million, which represents a 0.5% decrease in

 15. Estimating the economic consequences of an increased medication adherence due to a potential improvement in the inhaler technique with Spiromax® compared with Turbuhaler® in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease in Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2017-02-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Gabriela Ramírez,2 Juan L García-Rivero,3 Sagrario Mayoralas,4 José Francisco Pascual,5 Diego Vargas,6 Adi Bijedic7 1Department of Economics, Universitat de Barcelona, 2BCN Health Economics & Outcomes Research S.L., Barcelona, 3Hospital Laredo, Cantabria, 4Hospital Ramón y Cajal, Madrid, 5Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, 6Hospital de Alta Resolución el Toyo, Andalusia, 7Market Access and HEOR Department, TEVA Pharmaceutical, Madrid, Spain Objective: The objective of this study was to estimate the economic impact of the introduction of DuoResp® Spiromax®, budesonide/formoterol fixed-dose combination (FDC, focusing on an increase in medication adherence due to an enhancement of the inhalation technique for the treatment of COPD patients in Spain and 5 regions including Andalusia, Catalonia, Galicia, Madrid, and Valencia.Methods: A 4-year budget impact model was developed for the time period of 2015–2018. This study aimed at evaluating the budget impact associated with the introduction of DuoResp Spiromax in comparison with Symbicort® Turbuhaler® and Rilast® Turbuhaler. National and regional data on COPD prevalence were obtained from the literature. Input data on health care resource utilization were obtained by clinical consultation. Resource included primary care visits, specialist visits, hospitalization, and emergency room visits as well as the length of hospital stay. Based on both pharmacological and health care resource costs, overall annual treatment cost per patient was estimated in EUR 2015. Results: It was calculated that 130,777 adults were treated with budesonide/formoterol FDC delivered by a dry powder inhaler, Turbuhaler, in Spain in 2015. However, the target population decreases over the next 4 years. This pattern was observed in 4 regions, but for Andalusia, the treated population increased slightly. The overall budget savings in Spain with the market share of DuoResp Spiromax were

 16. The Influence of Social Economic Business Environment on Thermography Business Socialinės ekonominės verslo aplinkos įtaka termovizinių tyrimų verslui

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rūta Poželaitė

  2011-02-01

  company and which the company could influence. The interaction of Lithuanian social and economic environments makes opportunities and threats for thermography business. The poor economic situation influ-ences increasing unemployment, therefore the consumer purchasing power reduces and the incentive to emigrate increases, thus reducing the market of thermography business. As well as the economic situation of the country results in the construction sector in its production decline and increase in bankruptcies of construction companies seeking ways to cost reduction, which reduces the market of thermography business. But the need to save energy, the desire to live in warm housing is still a small possibility of market growth, even in crisis conditions.

  Keywords: business environment, social environment, economic environment,  PESTLE.

  Lietuvos ekonomikai patyrus recesiją, verslo padėtis šalies rinkoje tapo sunki. Vienas pirmųjų ekonomikos recesijos pasekmes patyrė statybų verslas, paskui save į keblią padėtį įstumdamas ir su šiuo verslu susijusias įmones bei gyventojus. Dėl ekonomikos nuosmukio pigo statybinių paslaugų kainos, tačiau mažėjo ir gyventojų perkamoji galia, todėl dar labiau sumažėjo statybinių paslaugų rinka. Ekonomikos augimo metu pakito gyventojų požiūris į šiltą būstą, kokybiškai atliktus statybos darbus. Nors termoviziniai tyrimai, naudojami statybos pramonėje, leidžia statybinėms įmonėms užtikrinti savo darbų kokybę, gyventojams atrasti jų būstų blogos šilumos izoliacijos, drėgmės kaupimosi vietas ir efektyviau

 17. Greenhouse Gas Emission Reduction Due to Improvement of Biodegradable Waste Management System

  Science.gov (United States)

  Bendere, R.; Teibe, I.; Arina, D.; Lapsa, J.

  2014-12-01

  ārdāmo atkritumu apsaimniekošanas statistikas datu novērtējums atbilstoši likumdošanas prasībām. Izmantojot matemātisko modelēšanas programmu WAMPS, analizēti trīs dažādi bioloģisko noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas scenāriji, kuriem veikts vides ietekmes novērtējums, kas izteikts klimata pārmaiņu potenciālā - tonnas CO2 ekv. Darbā secināts, ka lielākais siltumnīcefektu (SEG) avots atkritumu apsaimniekošanas ir atkritumu poligoni (Bāzes scenārijs), ko galvenokārt ietekmē CH4 rašanās, organiskajiem atkritumiem sadaloties anaerobos apstākļos. Būtisku pozitīvo efektu SEG emisiju samazināšanā dod atkritumu pārstrāde otrreizējās izejvielās un sadedzināšana cementa ražotnē, kas ļauj samazināt dabīgo izejmateriālu un fosilo enerģijas resursu patēriņu. Attīstot pārtikas atkritumu pārstrādi biogāzē, lietderīgi veidot alternatīvās vai izmantot esošās sistēmas, kas nodrošina iegūtās enerģijas un digestāta patēriņu, t.i lauksaimniecība, transports vai komunālie pakalpojumi. Lai no zaļajiem dārza atkritumiem iegūtu augstvērtīgu kompostu, valstī jārada tam nepieciešami likumdošanas un ekonomiskie instrumenti, kas veicina komposta tirgus attīstību.

 18. Personnel Motivation of Virtual Organization Virtualiosios organizacijos personalo motyvavimas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Uturytė-Vrubliauskienė

  2011-02-01

  veiksniams, skatinantiems darbuotojus geriau atlikti darbą ir taip prisidėti prie visos organizacijos veiklos produktyvumo. Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą ilgalaikėje perspektyvoje, svarbu ieškoti ir taikyti priemones, skatinančias darbuotojus imtis iniciatyvos ir siekti kuo geresnių darbo rezultatų. Pastarųjų metų mokslinėje literatūroje galima rasti tyrimų, nagrinėjančių virtualiąsias organizacijas kaip kokybiškai naują organizacijos struktūrą, tačiau personalo motyvacijos tema, palyginti su tradicinėmis organizacijų formomis, nėra pakankamai ištirta. Daugėjant organizacijų, dirbančių naujomis verslo sąlygomis, o kartu didėjant šių organizacijų darbuotojų skaičiui, darbuotojų valdymo ir motyvavimo klausimai tampa aktualūs plėtojant verslą. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti virtualiai ir tradiciškai dirbančių darbuotojų požiūrį į pagrindinius motyvaciją lemiančius veiksnius. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo iškelti tokie tyrimo uždaviniai: išanalizuoti naujos organizacijos formos kilmę, privalumus ir trūkumus, minimus mokslinėje literatūroje, pateikti atlikto personalo motyvavimo tyrimo rezultatus: virtualiųjų organizacijų darbuotojų motyvavimo veiksnius, siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus ir planus.

 19. Portlandcemenčių su aktyviais atliekiniais priedais kietėjimo proceso ypatumų tyrimai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadvyga ŽVIRONAITĖ

  2011-03-01

  Full Text Available Darbe tiriamas naftos krekingo katalizatoriaus atliekų (FCC ir žemakrosnės dulkių (CD poveikis skirtingų CEM portlandcemenčių kietėjimo procesui ir fizikinėms mechaninėms savybėms. Tyrimams naudoti šie portlandcemenčiai pagal EN 197-1: CEM I 42,5 R (PCR, CEM I 42,5 N (PCN, CEM II/A-S 42,5 N (PCSN. Taikant ultragarso impulso sklidimo greičio (UIG matavimo metodą, buvo tiriamas grynų portlandcemenčių (PC tešlų ir tešlų, kuriose 10 % cemento buvo pakeista atliekiniais priedais, tarp jų ir gerai žinomu pucolaniniu priedu - silicio dioksido mikrodulkėmis (MS - struktūros kitimas, taip pat mineralinės sudėties bei fizinių mechaninių savybių pokyčiai. Nustatyta, kad priedų poveikis priklauso tiek nuo paties priedo savybių (smulkumo, cheminės sudėties, tiek nuo cemento smulkumo bei mineralinės sudėties. CD iš tirtų priedų labiausiai mažina cemento tešlų išsiliejimo rodiklį. FCC poveikis kietėjančių cemento tešlų struktūros kitimui yra panašus kaip MS, tik ne toks ryškus. FCC pastebimai spartina tik smulkesnio cemento (PCR pradinės struktūros susidarymą, kitiems cementams įtaka nedidelė. Toliau (po 24 h visų cemento tešlų su FCC struktūra kurį laiką kinta lėčiau, tačiau po 28 parų jų struktūra jau tankesnė nei grynų cemento tešlų. Atitinkamai kinta ir stiprumo savybės: tešlų su FFC ankstyvasis stipris (po 2 parų yra mažesnis, po 28 ir 90 parų - didesnis nei grynų cemento tešlų. CD poveikis tiek struktūros kitimui, tiek stiprio savybėms yra kitoks: pradžioje (iki 24 h PCR ir ypač PCSN struktūra keičiasi sparčiau, PCN - beveik nekinta. Tolesnį kietėjančių tešlų struktūros tankėjimą CD priedas lėtina. Cementų ankstyvajam stipriui CD įtaka nedidelė, o po 28 ir 90 parų PCR ir PCN tešlų su CD priedu stipris mažesnis, PCSN - didesnis nei kontrolinių tešlų. Tokį poveikį tikriausiai nulėmė CD esančios šarminių elementų priemaišos (K+ ir Na

 20. 27 Mayıs Darbesi Sonrası Celal Bayar ve Eski Demokrat Partililerin Türk Siyasi Hayatına Etkileri Ss, 2585-2598 The Effects of Celal Bayar and Former-Democratic Party Members on Turkish Political Life After the Coup of 27th May

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nedim YALANSIZ

  2012-09-01

  Demokrat Parti iktidarına karşı yapıldı. Çok partili hayatın diğer aktörleri olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi siyasi faaliyetlerine devam ederken, Demokrat Parti bu haktan mahrum edildi. Darbe sonrası içlerinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri olmak üzere yaklaşık 500 Demokrat Parti üyesi tutuklandı. Yüksek Adalet Divanı adında bir yüksek mahkeme oluşturuldu. Bu mahkeme bir yıl süren yargılama süreci sonrasında Demokrat Parti üyelerine ölüm cezası ve müebbet hapis de dahil çeşitli cezalar verdi. Ölüm cezasına ve müebbet hapse çarptırılmış eski DP’li Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili ve yönetici, eski Demokrat Parti tabanının zorlaması, memleketin normalleşme ihtiyacı ve aflarından siyasi rant bekleyen yeni ve eski partilerin çabaları sonucu birkaç yıl sonra ağır cezalarından affedildiler. Bazıları da sağlık sorunları nedeniyle daha önce salıverilmişti. Özgürlüklerine kavuştuktan sonra da bu defa kendileri siyasi haklarını, iade-i itibarlarını elde etme mücadelesi verdiler. Ölüm ve hapis cezalarından kurtulmalarına rağmen, siyasi partilere üye olma, milletvekili seçilme hakları ve hatta siyasette yer almadan önce sahip oldukları mesleklerini(örneğin doktorluk gibi yapabilme hakları ellerinden alınmıştı. İktidar ve muhalefet partilerinin anlaşmaları sonucu çıkarılan siyasi aflarla önce mesleklerini yapabilme hakları, sonra siyasi haklarını elde ettiler. Araya 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin girmesiyle bu çok zorlu ve uzun bir süreçte gerçekleşti. Eski DP’liler siyasi haklarını elde etme yanında merkez sağı yeniden Demokrat Parti çatısı altında birleştirmeyi hedeflediler. Kendilerinden koparak kurulan yeni ve güçlü partilerin ve bunların yeni kuşak seçmenlerinin olması nedeniyle bu hedefleri istedikleri şekilde gerçekleşmedi. Bu makalede eski DP’lilerin bu mücadeleleri anlatılmaktadır.

 1. E-Government in Lithuania – Local Self-Government Layer Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Raginytė

  2011-02-01

  . Tačiau vis dar susiduria su techninėmis, teisinėmis ir metodologinėmis problemomis, kurios nesudaro prielaidų užtikrinti e. valdžios veiksmingumui. E. valdžios plėtros būtinybę bei aktualumą rodo ir tai, jog šalys, neplėtojančios e. valdžios, investuotojų vertinamos vis nepalankiau, nes tokio pobūdžio paslaugos kitose šalyse yra nuolat ir aktyviai plėtojamos. Esminis Lietuvos ekonominės politikos uždavinys šiandien yra padidinti palies konkurencingumą. Kaip rodo įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai tyrimai, žemas viešojo administravimo veiksmingumo lygis (įskaitant korupciją yra stiprus veiksnys, mažinantis įmonių konkurencingumą ir šalies patrauklumą joje investuoti bei gyventi. Reikia pažymėti, kad iki šio laikotarpio atlikta nemažai darbų ir įgyvendinta e. valdžios koncepcijos projektų. Tačiau pastebima dar gana daug e. valdžios plėtros planuose numatytų, bet neįgyvendintų uždavinių, neišspręstų problemų. Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti savivaldos lygmeniu teikiamų elektroninių paslaugų kokybę. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo iškelti tokie tyrimo uždaviniai: išanalizuoti elektroninės valdžios plėtros problemas, atlikti Lietuvos savivaldybių internetinių svetainių vertinimus, ištirti savivaldybių darbuotojų kompiuterinio raštingumo lygį ir remiantis tyrimų rezultatais išnagrinėti priežastis, ribojančias naudojimosi elektroninėmis paslaugomis galimybes.

  Raktiniai žodžiai: İKİ FARKLI SIVI ORTAMDA NİTRÜRLENMİŞ H13 ÇELİĞİNİN AŞINMA DAVRANIŞI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HATEM AKBULUT

  2005-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada, H13 sıcak iş takım çeliği ve bu çelikierin yüzey lerinin sertleştirilmesi amacıyla kullanılan prosesler hakkında bilgi verilmiş; ekonomik, yararlı ve basit bir termokimyasal yöntenı olan sıvı tuz ortamında nitrürleme prosesi üzerinde durulmuştur. Sanayide kullanılan sıvı nitrürleme proseslerinden Su rsuJf Prosesi ve Tufftride Prosesi ile 570 oc ve 550 °C'de 2 ve 2,5 saat nitrürlenen H13 (DlN 1.2344 çelik numuneler üzerinde metalografik incelemeler., sertlik testleri, aşınma testleri ve XRD faz analizleri yapılm•ş ve hangi prosesin ne şekilde uygulandığında çelik yüzeyinin maksimum aşınma direnci gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Tufftride Prosesi ile 570 °C'de 2,5 saat b o y unca nitrürlenen numuneden maksimum yüzey sertliği (1086 HVN ve maksimum beyaz tabaka (15 JJ.m ve difüzyon tabakası (195 JJ.. m kalınlıkları elde edilmiştir. Anahtar Kelime/er- Sursulf, Tufftride, nitrürleme. Abstract - In this study, s ome info rmation is given about Hl3 hot working tool steel and processes used for surface hardening of these steels; salt batb nitriding process which is an econo mical and effective thermochemical nitriding process is studied. H13 (DI N 1.2344 saınples are nitrided for 2 and 2,5 hours at 550 oc and 570 oc by Tufftride and Sursulf Process which are salt bath nitriding proc esses and used in indu � try. Hardness tests, XRD phase analyses, wearıng tests and metallographic examination are applied on nitrided samples. As a result, maximum surface hardness (1086 HVN and maximum white layer thickness (15 J.Lm and diffusion zone thickness (195 ıım are obtained from the sample whicb is nitrided by Tufftride for 2,5 hours at 570 oc. Keywords - Sursulf, Tufftride, nitriding. H. AKBULUT, E. BENGÜ, Sakarya Üniv. Fen Bil. Enst. Met. ve Malz. Müh. Bölümü, SAKARYA I. GİRİŞ Günümüzde demir esaslı malzemelerin yüzeylere: korozyon, darbe, a

 2. Osman Turan'ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada'da Yargılanması (1954-1961 Political Identity Of Osman Turan And His Trial In Yassıada (1954-1961

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra ARSLAN

  2013-09-01

  Darbesi'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Milletvekilliği süresince mensubu bulunduğu Demokrat Partinin Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi, üniversitelerde yapılan düzenlemeler, muhalefete karşı alınan tedbirler vb. uygulamalarını tasvip etmediğini TBMM ve parti grubunda yaptığı konuşmalarda dile getirmiştir. 27 Mayıs Darbesi sonrası DP mensuplarına yönelik suçlamaların başını çeken Tahkikat Encümeni oluşturulması ve bu encümene olağanüstü yetkiler veren kanunların çıkartılması sırasında da Osman Turan, sağlık problemleri nedeniyle mecliste bulunamamış dolayısı ile bu kanunlara lehte veya aleyhte oy vermemiştir. Menderes'le zaman zaman ters düştüğü için parti içerisinde adı, muhaliflerle birlikte anılmış hatta ihraç edileceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Fakat mücadelesini DP içerisinde sürdürme yolunu seçen Osman Turan, darbe ile birlikte tutuklanmış, ilk ifadesini de 30 Haziran 1960 tarihinde vermiştir. İddia makamı tarafından hazırlanan kararnamede, Türk Ceza Kanununun 141 ve 146ncı maddeleri kapsamında yargılanmıştır. Kararnamede Osman Turan'ın adının geçtiği tek suçlama ise bir miktar döviz aldığı iddiası olmuştur. Savunmasına ek olarak sunduğu deliller ve yapılan soruşturmalar sonucunda aleyhinde yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğu kanıtlanmıştır. Toplam 16,5 ay tutukluluk döneminde sağlık problemleri yaşamış ve garnizondaki hastanede tedavi altına alındığı için duruşmaların tümüne iştirak edememiştir. Osman Turan, 15 Eylül 1961 tarihinde anayasayı ihlal suçundan tutuklu bulunup beraatına karar verilen 45 sanık arasında yer almıştır.

 3. Emsâl ü Nesâyih-i Türkî ve Dil Özellikleri Üzerine The Emsâl ü Nesâyih-i Türkî and Its Language Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Talip DOĞAN

  2013-09-01

  ıca, güçlü bir anlatıma ve kavram zenginliğine sahip olmaları yönüyle öne çıkan dil unsurlarındandır. Yerinde kullanıldığı zaman düşünceye büyük bir zenginlik katan atasözlerinde, dilin bütün imkânlarından istifade edildiği göze çarpmaktadır. Sözlü kültür ortamının ürünlerinden olan atasözleri, hayata dair her türlü hadiseyi, durumu birçok yönüyle ve renkliliğiyle aksettirir. Bundan dolayı atasözlerinde Türk milletinin ahlâk anlayışı, ortak değerleri, dini, zekâ parıltıları ve hayal gücü yer alır. Türk atasözleri, coğrafya, lehçe gibi farklılıkların ötesinde Türklüğün karakterini göstermekle birlikte aynı zamanda bir tarihî belge niteliğindedir. Türkçede atasözü, tarih boyunca sav, mesel ve darbımesel gibi kelimelerle karşılanmıştır. Bugün Azerbaycan Türklerinde atasözü yerine atalar sözü, ata baba sözleri, emsâl, emsâl-i Türkân gibi terimler kullanılmaktadır.Emåāl ü Neṣāyiḥ-i Türkì, Mìrzā ‘Elineḳì Merāġì tarafından İran Azerbaycanı’nın Meraga şehrinde 20. yüzyılın başlarında yazılmıştır. Müellif yazması olan eser, Talîk-Divanî kırması yazı ile yazılmıştır. Emåāl ü Neṣāyiḥ-i Türkì, otuz üç sayfadan ibaret olan atasözlerini ihtiva etmektedir. Atasözleri eserde, ağız özellikleri korunarak kaydedilmiş olup Arap alfabesinin harf sırasına göre dizilmiştir.Bu çalışmada, Emåāl ü Neṣāyiḥ-i Türkì’de yer alan atasözlerinin yazım, ses ve şekil özellikleri üzerinde durulmuştur. Dil özellikleri aynı zamanda tarihî lehçeler ve Oğuz grubu ağızlarıyla mukayese edilmiştir.

 4. Ömer Seyfeddin'in Değiş(tirilen Andı The Manipulated And Of Ömer Seyfeddin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fundagül APAK

  2013-07-01

  adaptation, word/meaning oriented translation… in the target culture as a result of the act of translation. Therefore this research intends to examine what kind of changes in terms of structure and meaning And has undergone and/or been exposed to, in its editions published after the passing away of its author and in which part of the map developed by Holmes these changes have originated from. According to the theory suggested by Vermeer and Reiss, decision making bodies effective in reshaping the source text during the process of translation, will be tried to be described. Thus covering the period from the establishment of the Republic until today, a pilot study, in terms of the functions of patronage and ideologies in Turkish literature influencing the reshaping of a literary product will be presented. And; Türk edebiyatında “modern öykücülüğün babası” kabul edilen Ömer Seyfeddin’in (1884-1920 yazdığı öykülerden birinin adıdır. Bu öykünün, yazarın ölümünden sonraki baskıları incelendiğinde, kurgunun, yapı ve anlam açısından bozulduğu ve birbirinden oldukça farklı metinlere dönüştüğü görülür. Kaynak metin; yabancı bir kültürün diline çevrilmişçesine, biçim ve içerik açısından pek çok darbe almıştır. 20. yüz yılda, James Holmes (1924-1986 tarafından salt ve uygulamalı olmak üzere ikiye ayrılıp kendi içinde dallanıp budaklanan çeviribilimde, salt alandaki ürün-süreç-işlev odaklı betimleyici çalışmaların yanı sıra, içinde hem genel hem de araç-alan-düzey-metin türü-zaman-sorun ile sınırlandırılmış bölütlü çalışmaların bulunduğu kuramsal aşamalar yer alır. Çevirmen eğitimi, çeviri destekleri ve çeviri eleştirisi ise çeviribilimin uygulamalı kolunu oluşturur. Hans Vermeer ve Katharina Reiss’in geliştirdiği Skopos (amaç kuramındaysa bir kaynak metni erek kültürde yeniden biçimlendirirken belirlenen amacın çevrilen kültüre ya da çevirmenin (ki

 5. Development and Experimental Study of Phantoms for Mapping Skin Chromophores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silapetere A.

  2014-06-01

  Full Text Available Mūsdienās multispektrālās attēlošanas iekārtas izmanto ādas parametru un fizioloģisko procesu aprakstīšanai gan pētniecības, gan diagnostikas nolūkiem. Iekārtu darbības uzlabošanai ir nepieciešams labāk saprast gaismas mijiedarbību ar audiem, kā arī veikt šo iekārtu kalibrēšanu ar ādas maketu. Redzamā un tuvā infrasarkanā optiskā diapazona spektroskopijā ir svarīgi ādas maketi, kas simulē audu slāņaino struktūru un ķīmiskās īpašības, kā arī maketi, kas ir bioloģiski līdzvērtīgi. Šajā pētījumā tika izveidots ādas makets no bioloģiskām un ķīmiski sintezētām struktūrām. Ādas maketa izveidei tika izmantota fibrīna matrica ar dermālo un epidermālo šūnu piejaukumu, lai imitētu ādas slāņaino struktūru. Fibrīna matrica tiek veidota no 0,47 ml asins plazmas, 0,4 ml fizioloģiskā šķīduma, 0,8 μl treneksāmskābes un 89,4 μl kalcija glukanāta. Izveidoto matricu ievieto šūnu inkubatorā, lai tā polimerizētos. Nākošais slānis tiek veidots ar dermālo šūnu piejaukumu (180-270 šūnas, un pēdējais fibrīna matriksa slānis tiek veidots ar epidermālo šūnu piejaukumu (270 šūnas un šūnu augšanu veicinošu serumu (FBS. Šūnu kultivēšanai nepieciešamas vismaz divas nedēļas. Šajā slāņainajā struktūrā ir iespējams pievienot ādas hromoforu simulējošus iekļāvumus. Optiskajā diapazonā no 450-900 nm ādas hromoforas, kurām ir visizteiktākais spektrs, ir bilirubīns, melanīns un hemoglobīns. Lai simulētu ādas hromoforu spektrālās īpašības, tika izmantots sintezēts bilirubīns, eritrocītu masa un nigrozīns. Lai izpētītu šī maketa iekārtu kalibrēšanas potenciālu, tika izveidoti 76 paraugi, kur katros 24 paraugos bija pievienots viens no absorbentiem ar dažādām koncentrācijām. Pilna ādas maketa audzēšanai nepieciešamas divas nedēļas, lai ātrāk tiktu iegūti pirmie rezultāti tika veidoti maketi bez dermālo un epiderm

 6. Kongre İzlenimleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Balcı

  2007-12-01

  İstanbul Üniversitesi Yard. Doç. Dr Hülya Yükseloğlu, Phd. İstanbul Üniversitesi Araştırma Gör. Şebnem Özcan İstanbul Üniversitesi Doktora Öğr. Itır Tan İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Biçer Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Kemalettin Acar Pamukkale Üniversitesi Güney Ersoy ATUD (2 yaşındaki en küçük katılımcımız, Özlem & Gökhan çiftinin oğlu Sözlü Bildiriler 1-\tEffects of ambulance craches on transporting patient’s death. E. Özlem, E. Gökhan, AE. Ülker, K. Gülay, E. Süheyla, Y. Özlem 2-\tEvaluation of deaths after immunization. E. Gökhan, Y. Özlem, T. Sad, B. Ersin 3-\tThe importance of measuring intraocular pressure (IOP using a tonometer in order to estimate the post-mortem interval. Y. Balcı, H. Başmak, B. Kenan Kocatürk, A. Şahin, K. Özdamar 4-\tNatural childhood and adolescant deaths in medicolegal autopsy cases in Adana- Turkey. GM. Korkut, M. Demet, A. Ramazan, Ç. Nemci, H. Ahmet 5-\tSudden cardiac death and Glycoprotein iib/iia polymorphism. P. Öncü, P. Danae,, Y. Kocias, KF. Elena, E. Abacı Kalfaoğlu, M. Panagiotis, S. Atasoy, M. Emmanuel 6-\tWhat about the forensic toxicology in Adana-Tur-key. B. Dilek, GM. Korkut, D. Nebile, H. Abmet. 7-\tThe significance of the prolanged hungers in forensic medicine. N. Küçükçallı, Ü. Biçer, C. Yorulmaz, Ö. Özkalıpçı Poster Bildirileri T Intrafamilier violence cases of Pamukkale University, School of Medicine, Department of Forensic Medicine between May 2003-July 2004. B. Boz, K. Acar, A. Kurtuluş 2-\tThe use of cannines in forensics: a Turkey perspective. S. Şebnem Özcan, H. Akın, H. Bayram, M. Baş, A. Yıldız, A. Özdemiroğlu 3-\tCrime Scene investigation in Adana-Turkey-“An analyses for yesterday, today and tomorrow. MK. Gülmen, H. Kaygısız, B. Gönültaş, D. Meral, R. Akcan 4-\tAllele frequencies for 15 STR loci of Çukurova Region from Turkey: Preliminary study. C. Hüsniye, S. Ayşe, A. Behnan 5-\tFemale homicide victimization

 7. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şebnem Korur Fincancı

  1999-04-01

  Full Text Available BİYOLUMİNESAN İLE BEYİNDE ATP DÜZEYİ ÇALIŞMASI: ÖLÜM ZAMANI BELİRLEME YÖNTEMİ Study on cerebral ATP level with bioluminescent: method to estimate the time of death "Makale Çincedir" Cben Y. Fa I Hsueh Tsa Chih 1997;13(3>138-9. Bu yazı değişik ölüm zamanlarında köpek beynindeki ATP düzeylerini bildirmektedir. ATP düzeyleri biyoluminesan yöntemi ile saptanmıştır. Sonuçlar ATP konsantrasyonunun ölüm zamanı ile birlikte yavaşça azaldığını göstermiştir. Adli uygulamada ölüm zamanının belirlenmesi için bu çalışma değer taşımaktadır. SÜTÇOCUĞU VE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN KAZADIŞI KAFA TRAVMASINDA YARALANMA ıLE AĞIR SEMPTOMLAR ARASINDA GEÇEN ZAMAN Interval duration between injury and severe symptoms in nonaccidental head trauma in infants and young children. Gilliland MG. J Forensic Sci. 1998 May;43(3:723-5. Adli patologların sık sık çocuk istismarındaki kafa travması ölümlerinde yaralanma ile semptomların ortaya çıkışı arasında geçen zamanı belirlemeleri istenmektedir. Bu bilgilerin elde edilebildiği 76 kafa travması ile ölüm olgusunda yaralanmadan semptomların ortaya çıkışına kadar geçen süre, prospektif bir postmortem çalışmada araştırılmıştır. Kafa travması ölümleri yaralanma mekanizmasına göre sınıflan- mıştır. Mekanizmalar saısma(darbe yok, sarsma ve künt darbe birlikte ve künt darbe(sarsma öyküsü yok idi. Sarsma olgularının %80’inde, birlikte olanda %71.9 ve künt travmada % 69.2’sinde geçen zaman 24 saatten azdı. Son iki grubun herbirinin %25’inclen fazlasında geçen zaman 24 saatten fazla ve 4 çocukta da 72 saatten daha geçti. Yaralanma ile semptomların ortaya çıkışı arasındaki zamanın değişkenliği bu konuda yapılacak değerlendirmelerin ihtiyatlı olması gerektiğini göstermektedir. Bilginin fail dışında kişilerden alındığı tüm olgularda çocuğun bu zaman diliminde normal olmadığının

 8. Creative Ecologies: Developing and Managing New Concepts of Creative Economy Kūrybos ekologijos: naujų kūrybos ekonomikos koncepcijų plėtojimas ir valdymas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jelena Stankevičienė

  2011-11-01

  čių veiksmų – kūrybingumo ir kontrolės balanso. Šio straip­snio autorės savo darbe kelia tris pagrindinius klausimus: 1 kokie yra fundamentalūs kūrybingumo ir nuoseklaus kūrybos proceso elementai; 2 kokiu būdu žmogus gali plėtoti aukštos kokybės idėjas ir paversti jas realybe; 3 ar įmanoma ir kaip įmanoma dalytis tvariais kūrybiniais produktais nūdienos nerūpestingai vartojančioje visuomenėje.
  Individai, organizacijos, šalys ir visas pasaulis šiandien tampa vis labiau priklausomas nuo kūrybingumo – tradicinės žaliavos vis dažniau yra keičiamos intelektualiniais ištekliais. Pačių idėjų skaičius neturi ribų, tačiau apčiuopiamų kūrybos produktų skaičius yra limituotas. Todėl kiekvienas individas, būdamas kūrybingas, turi galimybę savo idėjas paversti kūrybos produktu ir siekti pelno. Tuomet toks individas tampa kūrybos ekonomikos dalimi.
  Kūrybos ekonomika yra sparčiausiai augantis pasaulinės rinkos sektorius. XXI a. ekonomikos plėtra grindžiama jau nebe paprastu vartojimu praktiškiems poreikiams tenkinti, bet sudėtingu simbolinių vertybių ir aukštesnių socialinių poreikių tenkinimu. Paskutinis dešimtmetis pakeitė prioritetus žmonių sąmonėje: nuo fizinės nuosavybės pereinama prie intelektualiosios, kuri, turėdama daugumą tų pačių charakteristikų, turi ir vieną išskirtinę – yra neribota. Šiais laikais vis sunkiau atskirti prekę nuo pa­slaugos, nes, anot Howkinso (2010, didesnė produkto vertės dalis priklauso nuo tokių neapčiuopiamų dalykų kaip idėja, dizainas ar prekės ženklas. Visi išvardyti elementai priklauso ir nuo žmogaus su­vokimo, o tai nėra pastovu.
  Per kūrybos ekologijų teoriją (Howkinsas

 9. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Tok

  2001-08-01

  , elektrikle idam, hemorajik şok, kardiak kontüzyon ve orga-nofosfat zehirlenmesi immünohistokimya ve görüntü analizleri ile çalışıldı. Sonuçta myokard infarktüslü ve myokarditli grupta pozitif C5 boyanma saptanırken, mekanik asfiksi, elektrikle idam, hemorajik şok, kardiak kontüzyon ve organofosfat zehirlenmesi gruplarında saptanmadı. Böylece C5 pozitif reaksiyonunun sadece myokardit ile karışabileceği ve myokard infarktüsü tanısında daha spesifik olduğu görüldü. YARA ZAMANINI SAPTAMADA SEREBRAL KONTÜZYON SONRASINDA FİBRONEKTİN GÖSTERİLMESİ ÇALIŞMASI Study on the expression of fibroneetin after cerebral contusion in rats for timing of injuries Chen L, Chen YJ, Liu NG, Li Z, Zhao ZQ, Gu YJ. Fa Yi Xue Za Zhi 2001 Feb;17(l:l-3, 61 Radarda tekrarlanabilir deneysel fokal serebral kontüzyon modeli için sağ hemisferlere çarpacak şekilde darbe uygulandı. Fibronektin ve fibronektin mRNA’sının açığa çıktığı immünohistokimyasal boyama ve in situ hibridizasyon ile saptandı. Sonuçlar göstermiştir ki fibronektin ve fibronektin mRNA’sının açığa çıkışı yaralanmadan sonra artmakta ve artmış fibronektin ile mRNA’sı ve beyin yaralanmasının değişik evreleri arasında bir ilişki oluşmaktadır. Buradan fibronektin ve mRNA’mn açığa çıkışının beyin yaralanmasında zaman tayininde ve antemortem-postmortem beyin kontüzyon-larının ayırt edilmesinde kullanılabileceği çıkarılabilir. TAVŞANDA ÖLÜMDEN SONRA GÖZ İÇİ SIVISI ABSORB ANS DEĞİŞİMİ İLE POSTMORTEM İNTERVAL ARASINDAKİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMA Study on the relationship between postmortem interval and the change of absorbance in vitreous humor of rabbit after death Gong ZQ, Xu XM, Sun YG, Wang DW, Zhou XM, Xu FY, Zhou JL. Fa Yi Xue Za Zhi 2001 May;17(2:77-8 AMAÇ: Postmortem intervali (PMİ hesaplamada kesin bir yöntem aramak. YÖNTEM: Bu çalışma postmortem interval ve ölüm sonrası tavşan göz sıvısında absor