WorldWideScience

Sample records for congres van het

 1. Research tracks op het Europese EMDR congres

  NARCIS (Netherlands)

  van Veen, S.C.

  Tijdens het Europese EMDR congres vonden de research tracks plaats in de Kilimanjaro zaal. Met een wirwar aan gangen was deze zaal niet bepaald goed te vinden, toch werden de research tracks goed bezocht. Het niveau van de gepresenteerde studies was hoog en zeer gevarieerd: van grote multicenter

 2. A brave new media world? Een kritische blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

  NARCIS (Netherlands)

  McGonagle, T.; de Beer, K.

  2010-01-01

  In 2009 werd in Reykjavik het eerste Europese ministerieel congres met betrekking tot ‘media en nieuwe communicatiediensten’ gehouden. Tijdens het congres is het beleid van de Raad van Europa inzake media en internet voor de komende jaren uiteengezet. Eerdere Europese ministeriële congressen hebben

 3. Over het zuurbasenevenwicht bij maagzweerlijders : een critisch onderzoek naar aanleiding van het verschijnsel van Bálint

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, Sikke Anne

  1930-01-01

  In 1925 hield Bálint, directeur van de Eerste Interne Kliniek van de Pázmány-Peter-Universiteit te Budapest, op het congres van de "Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten", te Weenen een voordracht over zijn onderzoekingen betreffende het zuurbasenevenwicht der maagzweerlijders.

 4. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 5. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 6. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 7. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 8. Verduurzaming voedselproductie : transportbewegingen van het Nederlandse voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, F.P.; Groot, J.J.; Snels, J.C.M.A.; Simons, A.E.

  2011-01-01

  Beschreven is welke transportbewegingen het Nederlandse voedsel maakt, de plaatsen van bestemming, de manieren van transport, de omvang en wijze van het transport van levende dieren en de milieudruk die het transport oplevert.

 9. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 10. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 11. Japanse excursie- en workshopindrukken XIX INQUA 2015 congres, Nagoya, Japan

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.; Busschers, Freek S.

  2015-01-01

  Afgelopen juli en augustus waren wij twee weken in Japan als deelnemers van INQUA’s vierjaarlijkse internationale Kwartairgeologische congres. Vóór het eigenlijke congres hebben we deelgenomen aan de PALSEA2 workshop (Paleo constraints on sea-level rise) en gingen we met collega’s van de Japanse

 12. Beoordeling van het volksgezondheidsrisico door blootstelling aan BSE-infectiviteit van het destructiebedrijf Rendac Bergum

  NARCIS (Netherlands)

  Huntly P; Comer P; Geertsma RE; Schreuder BEC; Koeijer AA de; Bruggen M van; Osterhaus ADME; Poel WHM van der; MGB

  2002-01-01

  Voor het vaststellen en kwantificeren van het volksgezondheidsrisico van BSE infectiviteit voortkomende uit de activiteiten van het destructiebedrijf Rendac Bergum, werd een "risk assessment" onderzoek uitgevoerd. De stroom van infectiviteit die de fabriek binnenkomt werd gemodelleerd

 13. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 14. Het Aquacultuurprogramma van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2016-01-01

  Na bijna 10 jaar bij Ahold als manager product integriteit te hebben gewerkt, is Aldin Hilbrands sinds een jaar directeur van het Aquacultuurprogramma van IDH. Deze organisatie is gericht op het verduurzamen van internationale handelsketens. IDH doet dit door middel van het bouwen van

 15. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 16. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 17. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 18. Het raadsel van Utopia

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 19. Cor pulmonale. De rol van het emphyseem en zijn complicaties bij het tekortschieten van het rechter hart

  NARCIS (Netherlands)

  1955-01-01

  Het vraagstuk van de rol, die het emphyseem en zijn complicaties spelen bij de overbelasting van het rechter hart, bracht ons er toe eerst onze aandacht te wijden aan het emphyseem zelf. Wij hebben onder meer stilgestaan bij de bemoeilijkte respiratie (waarbij het aandeel, dat elastische en visceuze

 20. Trombolytische therapie van het acute hartinfarct

  NARCIS (Netherlands)

  A.E.R. Arnold (Alfred); M.L. Simoons (Maarten); J. Lubsen (Jacob)

  1989-01-01

  textabstractTrombolytische behandeling van het hartinfarct is één van de belangrijkste aanwinsten van de laatste jaren voor het therapeutisch arsenaal van de medicus practicus. Elders in dit tijdschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.1 De eerste onderzoekingen naar de baten

 1. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 2. Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2011-01-01

  Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van

 3. De eerste resultaten van het Mobiliteitspanel Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Olde Kalter, Marie-José José Theresia; Hoogendoorn-Lanser, S.; Geurs, Karst Teunis

  2014-01-01

  Het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is erop gericht het inzicht te vergroten in de factoren die een rol spelen bij veranderingen in verplaatsingsgedrag. Dit wordt gedaan door het verplaatsingsgedrag van een vaste groep huishoudens (een panel) over meerdere jaren te volgen. Daarnaast wordt met het

 4. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 5. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject (

 6. LED belichting tijdens het voortrekken van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Wildschut, J.

  2010-01-01

  De laatste jaren staat het gebruik van LED-lampen in de tuinbouw in de belangstelling. Uit vele onderzoeken is al gebleken dat LED-lampen op dit moment nog geen alternatief zijn voor de SON-T lampen. Het grote voordeel van LED-lampen is dat ze monochromatisch licht van alle mogelijke golflengtes

 7. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 8. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 9. Forum; Grote ambities van het Olympisch Plan

  NARCIS (Netherlands)

  Groot-Nuijten, de S.; Peters, K.B.M.

  2009-01-01

  De vragen in welke mate de maatschappij profiteert van investeringen in Olympische spelen, hoeveel meer gezondheid, trots en cohesie het plan oplevert en of het plan inderdaad de economie en de ruimtelijke ordening versterkt, zullen in de komende periode nog moeten worden beantwoord. Maar hoe we het

 10. Twee kwesties naar aanleiding van het vonnis tegen Mohammed B.

  NARCIS (Netherlands)

  van Hattum, W.F.; de Jong, D.H.

  2006-01-01

  Aan de hand van twee kwesties rond de berechting van Mohammed B. willen wij laten zien dat een enge interpretatie van het strafprocesrecht - bijvoorbeeld een opvatting die voornamelijk uitgaat van het verdedigingsbelang - tekort kan doen aan het doel van het strafproces. In dat proces is ook plaats

 11. Het inrichten van een SOA governance levenscyclus

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, T.G.J.; Iacob, Maria Eugenia; de Maat, R.C.M.D.; van Eck, Pascal

  De verspreiding van diensten in een Service-Oriented Architecture (SOA) maakt het moeilijk om deze omgeving in controle te houden. Diensten worden op verschillende plekken in de organisatie beheerd, waardoor de samenhang verloren kan gaan. Het concept van SOA governance is ontstaan om een oplossing

 12. Voetvochtproblemen verminderen bij het dragen van veiligheidsschoenen

  NARCIS (Netherlands)

  Huppes, G.

  1990-01-01

  Door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de werknemer tegen gevaren beschermd. In de praktijk blijkt echter dat werknemers vaak moeilijk te motiveren zijn de middelen consequent en juist toe te passen. Het is daarom erg belangrijk de nadelen van persoonlijke beschermingsmiddelen

 13. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 14. Ik Kies Bewust; Effecten van het logo op het koopgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Meeusen, M.J.G.

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft de effecten van het Ik Kies Bewust-logo in de markt. Daarbij wordt gekeken of en in welke mate de vraag naar de producten met het Ik Kies Bewust-logo groter wordt en welke effecten dit heeft op de vraag naar andere producten in diezelfde of andere productcategorieën.

 15. Evaluatie van het gebruik van de iPad in het klaslokaal : Een onderzoek naar het iPadgebruik onder brugklasleerlingen van een Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Jan Huizing; Chantal Philipsen; Luka Linster

  2013-01-01

  In november 2012 kregen alle brugklasleerlingen van het Leeuwarder Lyceum een iPad uitgereikt. Dit nieuwe ‘device’ is de aanjager van onderwijsvernieuwingen op het gebied van digitalisering van lesmateriaal. Sowijs volgde de implementatie van de iPad en vroeg zich af: hoe is het iPadgebruik na een

 16. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 17. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 18. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 19. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 20. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 1. Competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen: een onderzoek op basis van papieren patiënten.

  NARCIS (Netherlands)

  Foets, M.; Schellevis, F.G.; Dijk, L. van

  1994-01-01

  Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen. Hierbij wordt de voorschrijfcompetentie bestudeerd in samanhang met huisarts- en praktijkkenmerken. Deze competentie reflecteert de farmacologische juistheid, de

 2. Inventarisatie van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het diepe grondwater in Nederland in 1992

  NARCIS (Netherlands)

  Boland J; van den Berg R; van der Linden AMA; Heusinkveld HAG; Baumann RA; LBG; LOC

  1994-01-01

  In 1991/1992 is een scanning uitgevoerd van residuen van bestrijdingsmid- delen in het grondwater van 5 tot 26 m beneden maaiveld in het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit. 41 Mengmonsters, samengesteld uit 2, 3 of 4 individuele monsters, zijn geanalyseerd en 15 individuele monsters. Met GC/MS

 3. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 4. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater van het Westland

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; Luttik R; Linders JBHJ

  1989-01-01

  Oppervlaktewatermonsters, maandelijks genomen op 10 punten in het Westland gedurende de periode april 1988 t/m januari 1989, zijn onderzocht op het voorkomen van 77 bestrijdingsmiddelen en verwante stoffen. Aldicarb-sulfon, aldicarb-sulfoxide, atrazin, diazinon, dichlobenil, alpha- en

 5. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 6. Applied Behavior Analysis: Het ABC van ABA

  NARCIS (Netherlands)

  Huskens, B.E.B.M.; Palmen, A.M.J.W.

  2016-01-01

  Gedragsinterventies staan internationaal volop in de belangstelling en worden ook door de Nederlandse Gezondheidsraad beschouwd als 'het best bewezen effectief' in de behandeling van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze gedragsinterventies zijn gebaseerd op de wetenschappelijke

 7. De eerste fase van het Input-Outputproject : compost

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Blok, C.

  2011-01-01

  In het kader van het 'Input-Output' project van WUR tracht men in een experimentele champignonteelt in Wageningen sluitende balansen te generen voor de belangrijkste parameters bij de benutting van compost. Dat levert interessante data op..

 8. Het gebruik van bewegingsvoorstellen bij mensen na een beroerte in de praktijk : het nagaan van het effect van een complexe interventie

  NARCIS (Netherlands)

  Susy Braun

  2011-01-01

  Sinds de eeuwwisseling heeft het gebruik van mental practice (Nederlands: mentale training) en movement imagery (Nederlands: bewegingsvoorstellingen) binnen diverse disciplines in de revalidatie steeds meer aandacht gekregen. Het gebruik van bewegingsvoorstellingen werd daarvoor vooral toegepast in

 9. WINDLIDAR: een remote sensing meettechniek voor het bepalen van windvelden

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet REC; van der Meulen A; Swart DPJ

  1986-01-01

  Windlidar is een remote sensing techniek voor het bepalen van wind- velden. Het systeem is gebaseerd op het herkennen van aerosol struc- turen in de atmosfeer met behulp van correlatie technieken. Afmetingen en levensduur vormen de belangrijkste parameters in deze techniek. Het verticale

 10. Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot

  NARCIS (Netherlands)

  Muilwijk, Mirthe; Alewijn, M.; Ruth, van S.M.

  2014-01-01

  Ieder jaar vallen er doden en gewonden in het verkeer bij ongevallen waarbij alcohol in het spel is. Het alcoholslotprogramma draagt bij aan het omlaag brengen van het aantal verkeersslachtoffers en is bedoeld voor bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen. Als

 11. De zin van het economische opnieuw beschouwd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. P. van der Kooy

  1964-03-01

  Full Text Available In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.

 12. Analyse en biologisch beheer van het watersysteem in het Vogelpark Avifauna

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, M.G.D.; Weber, A.; Blankendaal, V.G.

  2003-01-01

  In het kader van het “Helder water” project van TNO wordt gekeken naar biologische oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen. Het vogelpark Avifauna kampt in de zomermaanden in de pelikanenvijver met algenproblemen en in de rest van het watersysteem, wat doorstroomd wordt met water uit de Rijn, is

 13. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vroon, H.R.J.

  1999-01-01

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het

 14. Verkenner onderwater : Het belang van de onderzeeboot als inlichtingensensor

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijt, J.T. van de

  2016-01-01

  Onlangs heeft minister Hennis-Plasschaert het belang aangekaart van het vervangen van de Walrus-klasse onderzeeboot. De minister onderkent in haar visie dat de onderzeeboot zeer geschikt is voor het verzamelen, analyseren en delen van inlichtingen. Dit artikel gaat in op de inlichtingentaak van de

 15. Positie van het vak informatica in havo/vwo

  NARCIS (Netherlands)

  Zwaneveld, Bert; Perrenet, Jacob; van Diepen, N.M.

  2009-01-01

  De vraag van dit artikel is: hoe moet het verder met het vak informatica in de bovenbouw van havo en van vwo? Deze vraag is relevant om een aantal redenen. Enerzijds gaat het om een tamelijk marginaal vak; slechts ongeveer 60% van de scholen biedt informatica aan. Anderzijds is er een discussie op

 16. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Het zou mooi zijn als deze eerste uitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen. Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA, ETYMOLOGIA. REMOTA, ETYMOLOGIE, ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK, LEXICOGRAFIE, LEENVER-. TALING, MACROSTRUCTUUR ...

 17. De inzet van Facebook in het hoger onderwijs : Het gebruik van Facebook als communicatiemiddel binnen een onderwijsmodule op NHL Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Geert Jan van Dam; Renny Poelstra

  2013-01-01

  Traditionele digitale leeromgevingen in het hoger onderwijs sluiten niet meer goed aan bij de wensen van studenten en docenten. Twee onderzoekers van Sowijs deden in hun eigen onderwijspraktijk onderzoek naar het gebruik van Facebook in de klas. Hoe reageren studenten en docenten op het gebruik van

 18. Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, M.; de Nooij, M.; Koopmans, C.

  2010-01-01

  In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Hiervan worden positieve impulsen verwacht voor het imago van Nederland, het toerisme en de economische groei. Ook krijgt het organiserend comité een vooraf vastgestelde bijdrage van de FIFA. De

 19. Interculturele gespreksvoering, theorie en praktijk van het TOPOI model

  NARCIS (Netherlands)

  dr. E.M. Hoffman

  2002-01-01

  Na de succesvolle verschijning van het boek Interculturele gespreksvoering van Hoffman en Arts in 1994 heeft Hoffman in deze volledig herziene uitgave het TOPOI-model verder ontwikkeld. Het letterwoord TOPOI staat voor 'taal, ordening, personen, organisatie en inzet'. Het zijn de vijf gebieden waar

 20. Vijftig jaar Econometrie: de waarde van het model

  NARCIS (Netherlands)

  Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans); T. Kloek (Teun)

  2006-01-01

  textabstractEen halve eeuw geleden werd in Rotterdam het Econometrisch Instituut opgericht. Naar aanleiding van dit jubileum kijken we naar hoe het gebruik van modellen in de econometrie is geevolueerd.

 1. De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

  NARCIS (Netherlands)

  Oderkerk, A.E.

  2013-01-01

  Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt

 2. De varenrijkdom van het Kuinderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Bremer, P.

  2006-01-01

  In de provincie Flevoland verwacht je in eerste instantie geen botanische bijzonderheden. Bij nadere beschouwing blijken die er wel te zijn. In het Kuinderbos bevinden zich bijvoorbeeld varensoorten, die voorheen niet in Nederland te zien waren

 3. Op het raakvlak van historische disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dick E.H. de Boer

  2015-12-01

  Full Text Available At the Meeting Point of Historical DisciplinesThis contribution introduces the way in which the interaction between history and archaeology is examined, taking the case of the identification of a tomb and remains of Count William II of Holland, King of the Holy Roman Empire (†1256, in the former abbey church of Middelburg. It stresses the necessity of strict source criticism, which should be self-evident, but is at risk of receiving less attention. This is even truer when one of the disciplines is used as an auxiliary argument to support the other instead of a balanced approach. Wishful interpretation in such a case is a clear risk. The contribution gives some examples, before sketching the advance made thanks to the reapprochement of history and archaeology, and the consequent need for a registration system of archaeological data that can facilitate multi-disciplinary analysis. It ends with an introduction to the different stands in the dossier.Deze bijdrage biedt een inleiding op de wijze waarop de interactie tussen geschiedenis en archeologie wordt bekeken aan de hand van een casus betreffende het graf en de overblijfselen van de in 1256 gesneuvelde graaf Willem II van Holland, koning van het Heilige Roomse Rijk, in de voormalige abdijkerk van Middelburg. Hij benadrukt de noodzaak van een nauwgezette bronnenkritiek. Hoewel deze als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, is er een zeker risico van verminderde zorgvuldigheid. Dit speelt vooral wanneer één van de disciplines wordt gebruikt als een hulp-argument, dat de uitkomsten van de andere moet ondersteunen, in plaats van een benadering waarbij beide disciplines in evenwicht zijn. Bij een onbalans is het risico van interpreteren in het licht van de gewenste uitkomst duidelijk aanwezig. De bijdrage geeft hiervan enkele voorbeelden, alvorens de vooruitgang te schetsen die is geboekt juist dankzij de toenadering tussen geschiedenis en archeologie, en aan te geven dat er behoefte is aan een

 4. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.

  1984-01-01

  De prijsvorming van hout op stam en hout geveld uit het Nederlandse bos op het niveau van het bosbedrijf staat centraal in deze publikatie. Na een schets van een aantal facetten die invloed hebben op de prijsvorming wordt nader ingegaan op de prijsvorming zelf. Onderzocht wordt of er verschil in

 5. Certificeren van assessoren in het hbo. Waarom en hoe?

  NARCIS (Netherlands)

  Antoinette van Berkel; Dr. Mart van Dinther; Jos Speetjens; Inge Oudkerk Pool

  2008-01-01

  Ontwikkelingen in het kwaliteitsdenken in het hbo laten zien dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de deskundigheid van docenten. Door het invoeren van competentiegericht onderwijs komt daarbij dat nieuwe competenties moeten worden ontwikkeld voor verschillende docentrollen. De rol van

 6. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 7. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Govers, F.; Boekel, van T.; Buiter, R.

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen,

 8. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 9. Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula tot Jakob Ruf

  OpenAIRE

  Lie, Orlanda

  2009-01-01

  Toen God het eerste mensenpaar schiep, voorzag Hij hun lichamen van eigenschappen die het voortbestaan van de mensheid tot in de eeuwigheid zouden veilig stellen: Hij gaf de man een warme en droge natuur, en de vrouw een koude en vochtige natuur. Op deze manier zorgde Hij ervoor dat de aantrekkingskracht tussen deze twee elkaar aanvullende naturen de basis legde voor het verwekken van nageslacht (voortplantingsprincipe). Net als het zaad dat uitgestrooid wordt op een vruchtbare akker, zo stor...

 10. Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia L., via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Denderen, van Daniël P.D.; Tamis, Wil L.M.; Valkenburg, van Johan L.C.H.

  2010-01-01

  Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, in geïmporteerde partijen zaden. Met

 11. Analyse verpakkingsafval in 1995 ter monitoring van het convenant verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Hanemaayer AH; Joosten JM; LAE

  1996-01-01

  Om inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt jaarlijks door het RIVM de output van verpakkingsafval vastgesteld. Dit rapport presenteert de resultaten van de analyse naar de hoeveelheid verpakkingsafval in 1995, uitgesplitst in de componenten

 12. (Proef)diergebruik in het grijze voortgezet onderwijs : een oriënterende studie naar het gebruik van levende gewervelde dieren in biologielessen van het grijze voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Doekes, H.; Zwaan, I.

  2013-01-01

  In welke mate worden (proef)dieren ingezet tijdens biologielessen in het grijze voortgezet onderwijs en wat zijn de beweegredenen en kennis van de docenten met betrekking tot het inzetten van deze dieren? Wat zijn de relaties tussen het (proef)diergebruik, het niveau en de fase, de kennis en de

 13. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  NARCIS (Netherlands)

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen

 14. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 15. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 16. Strategische marketing : De tien geboden van het gezonden verstand

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, M.

  2007-01-01

  Door de jaren heen is de klassieke strategische doctrine nogal eens ter discussie gesteld. En het boek ‘Blue Ocean Strategy’ versterkt die trend alleen maar. In het boek staat waarde-innovatie centraal en het biedt, in tegenstelling tot eerdere werken zoals het pamflettistisch-kritische betoog van

 17. Moby Dick, het ontwerp van een Digitale Kameraad

  NARCIS (Netherlands)

  Havinga, Paul J.M.; Smit, Gerardus Johannes Maria

  2000-01-01

  Zullen de zaktelefoon en de mobiele computer uitgroeien tot een Digitale Kameraad waarmee je betaalt, de voordeur opent, jezelf identificeert en luistert naar muziek tijdens het joggen? Dit is een vraag waar het MOBY DICK project zich mee bezig houdt. In het MOBY DICK project van het cluster

 18. Het evangelie van Judas: Inleidende notities over zijn inhoud en ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  bekend als de slechterik bij uitstek. Zelfs is het nog erger: hij is het prototype van de geldzuchtige jood. En hij heeft Jezus toch verraden? Dat staat immers in het Nieuwe Testament? En nu een “evangelie” dat hem de held maakt? c Ek dank Prof J W (Hoffie) Hofmeyr (Universiteit van Pretoria) vir sy kollegiale aansporing om.

 19. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 20. Lekken en lekkers : Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

  NARCIS (Netherlands)

  Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M.

  1995-01-01

  In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven

 1. Bedrijfsrisico's van de accountant en het Audit Risk Model

  NARCIS (Netherlands)

  Wallage, Ph.; Klijnsmit, P.; Sodekamp, M.

  2003-01-01

  In de afgelopen jaren is het bedrijfsrisico van de controlerend accountant sterk toegenomen. De bedrijfsrisico’s van de accountant beginnen in toenemende mate een belemmering te vormen voor het aanvaarden van opdrachten. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de bedrijfsrisico’s

 2. Een kijkje in de technische keuken van het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Koenderink, N.J.J.P.; Brakel, van R.P.; Soest, van R.

  2010-01-01

  De schatkist van een onderzoeksfaciliteit als het Restaurant van de Toekomst is gevuld met data. Het is dan ook erg belangrijk om het datamanagement goed op orde te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je de verzamelde gegevens goed opslaat en hoe kun je optimaal gebruik maken van deze gegevens? Deze

 3. Het effect van enkele geneesmiddelen op experimentele glomerulonefritis bij de rat

  NARCIS (Netherlands)

  Feenstra, Koop

  1974-01-01

  HOOFDSTUK I geeft een korte historische schets van de ontwikkeling van het onderzoek naar - en van het inzicht in - glomerulaire pathologie bij mens en dier. Als doel van het eigen onderzoek wordt vermeld: ,,De bestudering van de invloed van enkele geneesmiddelen op het ,,natuurlijke\\" beloop (NH)

 4. Regulering van rendementen: snappen we het wel echt?

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.W.A.; Ligterink, J.

  2011-01-01

  Bij veel economische activiteiten met monopolie-achtige kenmerken wordt het maximaal te behalen rendement door een toezichthouder gefixeerd op basis van het corporate finance gedachtegoed, en in het bijzonder de WACC-methodologie. Aan de juiste bepaling hiervan zitten echter vele haken en ogen. Wij

 5. Het bereiden van een aflatoxine M1 standaardoplossing voor certificeringsdoeleinden en het verzenden van monsters

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.

  1986-01-01

  Een aflatoxine M1 in chloroform (massaconcentratie: 0.1 u,g/ml) werd bereid en geampulleerd ten behoeve van een certificeringsstudie voor melkpoeder RM 283. In totaal werden 47 ampullen bereid, die elk 2,5 ml standaardoplossing bevatten. De massa concentratie aan aflatoxine M1 en het netto

 6. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 7. Biobank voor onderzoek naar chronische ziekten. Overzicht van de opbouw en het gebruik van de bloedverzamelingen van RIVM-cohorten

  NARCIS (Netherlands)

  den Hoedt EM; Hoebee B; Bueno de Mesquita HB; CVG; TOX

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de opbouw en en het gebruik van de biobank van de RIVM-centra CVG en PZO. Deze biobank is voor het grootste deel opgebouwd tussen 1987 en 1998 in het kader van drie grootschalige epidemiologische projecten. De deelnemers (ca. 60 000) aan deze projecten hebben bloed

 8. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de

 9. Testen, Validatie en Toepassing van het Veris-sensorplatform Veldanalyse van twee percelen op veenkoloniale grond

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Berg, van den W.

  2013-01-01

  Het doel van dit project is vast te stellen of op basis van de metingen met het Veris MSP3 sensor platform een betrouwbaar beeld van de ruimtelijke variatie van pH en organische stof binnen een perceel kan worden verkregen. Door de gemeten pH en organische stof met de streefwaarde voor pH te

 10. Uitgaven- en kosteneffect van een koerswijziging in het natuurbeleid van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Luijt, J.

  2005-01-01

  In 2004 is in het natuurbeleid van het Ministerie van LNV een koerswijziging opgetreden. Voor de realisatie van de (restant-)taakstelling van de Ecologische Hoofd Structuur wordt nu een zwaarder accent gelegd bij particulier en agrarisch natuurbeheer (PA-NB), zodat er minder landbouwgronden hoeven

 11. Doorbraakinnovaties en ‘omgekeerde’ technologiebeoordeling: het geval van deeleconomie

  NARCIS (Netherlands)

  Frenken, Koen

  2016-01-01

  Dit artikel gaat over de wijze waarop de gemeente Amsterdam is omgegaan met de opkomst van het huizendeelplatform Airbnb. In samenwerking met Airbnb zijn regels opgesteld, die in de praktijk lastig te handhaven zijn zonder toegang tot gebruikersdata van Airbnb. Ook het wetenschappelijk onderzoek

 12. Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula tot Jakob Ruf

  NARCIS (Netherlands)

  Lie, Orlanda

  2009-01-01

  Toen God het eerste mensenpaar schiep, voorzag Hij hun lichamen van eigenschappen die het voortbestaan van de mensheid tot in de eeuwigheid zouden veilig stellen: Hij gaf de man een warme en droge natuur, en de vrouw een koude en vochtige natuur. Op deze manier zorgde Hij ervoor dat de

 13. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 14. Het effect van pre- en probiota op de groei en gezondheid van geitenlammeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dinteren, van L.; Haaij, de A.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  In de biologische dierhouderij is het gebruik van geneesmiddelen beperkt toegestaan. Daarom zijn dierziektepreventie en het op een zo natuurlijk mogelijke wijze de diergezondheid op peil houden belangrijke uitgangspunten. Het toedienen van weerstandsverhogende middelen (o.a. pre- en probiotica) past

 15. Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief

  NARCIS (Netherlands)

  van der Sloot, B.

  2011-01-01

  Sinds een aantal jaren is behavioural targeting sterk in opkomst. Door het gedrag van internetgebruikers te volgen en te analyseren, kan reclame worden gegenereerd op basis van persoonlijke voorkeuren. Hiertoe worden cookies geplaatst op de computers van internetgebruikers, kleine tekstbestandjes

 16. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een

 17. Bitcoin: Informational Money en het Einde van Gewoon Geld

  NARCIS (Netherlands)

  Bergstra, J.A.

  2014-01-01

  Deze paper bevat een verkorte beschrijving van de Nakamoto architectuur voor informational money, een positionering van Bitcoin, een "money-like informational commodity", als een verschijningsvorm van iGoud, en een bespiegeling over de vraag hoe hoe informational money het einde van Gewoon Geld in

 18. Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1953-01-01

  Foto's van caissons voor het dichten van dijken in Zeeland in 1953. Geleverd werden 493 caissons en 203 manchetten door een combinatie van: • N.V. Amsterdamsche Ballast maatschappij, Amsterdam • Christiani en Nielsen N.V., ’s Gravenhage • N.V. van Hattum en Blankevoort, Beverwijk • Hollandsche Beton

 19. Klimaat en veehouderij : inzichten vanuit het onderzoek van Wageningen UR, mede naar aanleiding van de film "Meat the truth"

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Kuikman, P.J.; Vriesekoop, P.W.J.

  2008-01-01

  Nederland heeft zich (in het kader van het Kyoto protocol) verplicht om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Wat betreft de veehouderij sector heeft de film 'Meat the Truth' van de Partij voor de Dieren (PvdD) het vraagstuk eind 2007 op de agenda

 20. Risico-intelligentie en risicovaardigheid van professionals in het veiligheidsdomein : Problemen bij het nemen van risicobeslissingen door denkfouten en beperkte gecijferdheid

  NARCIS (Netherlands)

  Ab Bertholet

  2016-01-01

  In dit artikel worden de belangrijkste oorzaken beschreven van problemen bij het bepalen van en het omgaan met risico’s in het veiligheidsdomein: beperkte gecijferdheid en structurele denkfouten (biases). Aan de hand van een procesmodel wordt inzichtelijk gemaakt waar in het analyse- en

 1. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s

 2. Over het belang van Temminck's „Discours préliminaire" voor de zoologische Nomenclatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mees, G.F.

  1957-01-01

  Het gewoonlijk als „Discours préliminaire" aangeduide artikel van Temminck heeft nimmer die aandacht van dierkundigen getrokken, die het, wegens zijn systematisch belang, verdient. Ten dele vindt dit stellig zijn oorzaak in de betrekkelijke zeldzaamheid van het werk, ten dele ook in het feit dat het

 3. Screening op (pre)maligne afwijking van de cervix uteri in Noord-Nederland : Een studie van de resultaten van het cytologisch onderzoek van de cervix binnen en buiten het kader van het bevolkingsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zanten, Alje van

  1985-01-01

  De aanleiding tot deze studie is het feit dat vanaf 1978 in Groningen, Friesland en Drente het bevolkingsonderzoek naar cervixcarcinoom gaande is en de wens om de doeltmatigheid ervan aan een onderzoek te onderwerpen. Op deze wijze zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de bestudering van het

 4. Onderzoek naar de mogelijkheden van controlemonsters bij vitamine - analyses : evaluatie van het gebruik van de Exponential Moving Average (EMA-) grafiek

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.H.; Hollman, P.C.H.; Struijs - van der Putte, van der H.M.; Kleijnen, H.C.H.

  1991-01-01

  Dit rapport beschrijft de mogelijkheden van het gebruik van een niet-gevitamineerde volle melk poeder als controlemonster bij de analyse van vitamine A, vitamine E, vitamine B1 en vitamine B2. Onderzocht werd of het niveau van de gebruikte analysemethoden in de tijd constant is door elke maand in

 5. Het milieuprobleem in het zaakgericht onderwijs : Eli Heimans, Jac.P. Thijsse en de pedagogische opdracht van de school

  NARCIS (Netherlands)

  Praamsma, J.M.

  2005-01-01

  Hoewel Heimans en Thijsse als voorlopers beschouwd moeten worden van de hedendaagse natuur- en milieu-educatie, is er een belangrijk verschil in het denken over natuur en milieu in het onderwijs. Voor Heimans en Thijsse lag de oorzaak van het gebrek aan belangstelling voor de natuur niet op het

 6. Aanwijzingen voor oorzaken voor de toename van het aandeel afgekeurde levers bij vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.H.; Zonderland, J.J.

  2000-01-01

  In het kader van de verzekering van slachtdieren tegen gehele of gedeeltelijke afkeuring van karkassen en/of organen constateert het Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS) vanaf 1990 een toename van het percentage afgekeurde levers van varkens. De aanleiding tot afkeuring van varkenslevers is

 7. Desorptie en adsorptie van fosfaat na vernatting van veengrond uit het Hunzedal

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  2007-01-01

  In de benedenloop van de Hunze zijn nabij De Groeve twee moerasgebieden aangelegd waar Hunzewater kan worden ingelaten en inundatie van het maaiveld mogelijk is. Een van de moerasgebieden (ca 1,5 ha) fungeert als zuiveringsmoeras voor het Hunzewater. In dit gebiedje is nutriëntenonderzoek uitgevoerd

 8. Het beperkte recht : een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Mollema, Anne Fleur

  2013-01-01

  Het beperkte recht moet niet worden voorgesteld als een afsplitsing van een deel van de eigendom. Het beperkte recht moet veeleer als een last worden beschouwd die de eigenaar op de eigendom legt en voor de beperkte gerechtigde een nieuw, eigensoortig recht schept dat daarvoor nog niet bestond. Deze

 9. Grensoverschrijdende censuur: Het EHRM en de oude en nieuwe media ; Censures/Censuur, Actes du colloque/Referaten van het colloquium van 16 mai 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.

  2003-01-01

  Het artikel behandelt de censuur bij de pers, de film en de omroep in historisch perspectief en laat zien hoe het EHRM met deze media is omgegaan in het kader van de jurisprudentie rond artikel 10 EVRM. Vervolgens worden de ontwikkelingen rond het Internet belicht met name aan de hand van de

 10. Het grootste woordenboek ter wereld | van Wyk | Lexikos

  African Journals Online (AJOL)

  F. Heyvaert, A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits en R. Tempelaars (redactie). Het grootste woordenboek ter wereld: Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), s.j., 434 pp. ISBN 90 75566 96 4. URL: http://www.sdu.nl. Den Haag: SDU Uitgevers / Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

 11. HET RAADSELSPEL ALS RITUELE HANDELING Een reeks van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  d. Klass. Alt. wiss., II Reihe, I. 1, 62-125; A. Aarne, Vergleichende Ratsel forschung, Helsinki 1918 (FF (Folklore Fellows Communications, vol. IV; zeer uitvoerige ...... of mythology I, London 1897, 85 vv.; of. ook Schultz, R. a. d. Hell. Kult. kr. II, 86 vv.; een formele overeenkomst is ook deze dat het vertil len van mythen en het ...

 12. Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma

  NARCIS (Netherlands)

  Rensink, Arend

  2002-01-01

  Programmeeronderwijs maakt een wezenlijk deel uit van elke informatica-opleiding. Veel opleidingen kiezen ervoor dit onderwijs te schoeien op objectgeoriënteerde leest. Voor studenten die voor het eerst met dit paradigma geconfronteerd worden blijkt het vaak lastig te zijn zich een voorstelling te

 13. Financiële draagkracht van de pluimveesector en het diergezondheidsfonds

  NARCIS (Netherlands)

  Koole, B.; Bommel, van K.H.M.; Bont, de C.J.A.M.; Horne, van P.L.M.; Leeuwen, van M.G.A.

  2004-01-01

  De kosten van de uitbraak van de vogelpest in 2003 bedroegen ongeveer € 297 miljoen. Het plafond voor de bijdrage van de pluimveesector aan het Diergezondheidsfonds (DGF) gedurende 2000-2004 was € 11,3 mln. Dit rapport biedt een scenarioanalyse van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde en het

 14. Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ternier, Stefaan; Kester, Liesbeth; Schmitz, Birgit; Kluijfhout, Eric; Wolff, Charlotte; Maassen, Marcel; Gijselaers, Jérôme; Berkhout, Jeroen; Storm, Jeroen; Roks, Sabine

  2013-01-01

  Ternier, S., Kester, L., Wolff, C., Maasen, M., Gijselaers, J., Berkhout, J., & Storm, J. (2012, 16 November). Hoe maak je gebruik van augmented reality in het onderwijs. Masterclass in de OpenU community Open Universiteit, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op

 15. De alcoholverkeercursussen : interimverslag van het evaluatie-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwers, M.; Leuw, E.

  1990-01-01

  Het onderzoek is erop gericht informatie te geven over de volgende punten:Welke typen alcohol-verkeerswet overtreders worden door de Alcoholverkeercurussen (AVC's) bereikt?Welke effecten hebben de AVC's op relevante kennis, attituden en gedragingen van de cursisten?

 16. Onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten van de zoetwatervisserij in het seizoen 1948/'49

  NARCIS (Netherlands)

  Hildebrandt, A.G.U.

  1949-01-01

  Doel van dit onderzoek is ten behoeve van eventueel door overheidsinstanties of het georganiseerde visserijbedrijf te nemen maatregelen een inzicht te geven in de bedrijfsuitkomsten van de zoetwatervisserij, in het seizoen 1948/'49. Dit onderzoek omvat uitsluitend de binnenvisserij.

 17. Waterkwaliteit op het landgoed lankheet : zuiverende werking van rietvelden en de Buurserbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, H.M.; Gerven, van L.P.A.; Querner, E.P.; Werf, van der A.K.

  2009-01-01

  Op landgoed Lankheet worden rietvelden ingezet om het oppervlaktewater effectief te zuiveren van stikstof en fosfaat. Door het riet aan het einde van de groeiperiode te maaien kunnen grote hoeveelheden nutriënten uit het systeem gehaald worden. In deze studie wordt met het NUSWALITE

 18. Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2012-01-01

  Dirkx, K. J. H., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2012, 22 June). Het effect van herhaalde versus nieuwe vragen in het testing-effect. [The effects of repeated versus new questions in the testing-effect]. Poster session presented at the meeting of the Onderwijs Research Dagen [Educational Research

 19. Freedom Food : op de bres voor het welzijn van landbouwhuisdieren in het Verenigd Koninkrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Waller, B.; Heijden, van der P.G.M.

  2009-01-01

  Op 11 december 2008 gaf Bob Waller tijdens de NGVA thema-avond een presentatie met als titel "Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur". Freedom Food is een organisatie die tot doel heeft het welzijnprogramma van het Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - (RSPCA), de

 20. Het belang van krimp en krimpspanning: effecten tijdens de verharding van composieten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleverlaan, C.J.; Jongsma, L.A.

  2015-01-01

  De basis van de meeste tandheelkundige composieten bestaat uit monomeren zoals bisfenol-A diglycidylether methacrylaat (Bis-GMA) en tri-ethyleenglycoldimethacrylaat (TEGDMA), gecombineerd met vuldeeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Tijdens het verharden met de lamp worden de

 1. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse

 2. Effecten van een training in het Belastbaarheidgericht Beoordelingsgesprek (BGB) op de anamnese van verzekeringsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Spanjer, Jerry; van der Mei, Sijke; Cornelius, Lammert; Brouwer, Sandra; van der Klink, Jacobus

  2016-01-01

  Het Belastbaarheidgericht Beoordelingsgesprek (BGB) is een semigestructureerde gespreksmethode voor verzekeringsartsen om de belastbaarheid te beoordelen. Een driedaagse BGB-training is een vast onderdeel van de opleiding van verzekeringsartsen. Inmiddels hebben ruim 200 verzekeringsartsen in

 3. Van Smart City naar Smart Citizens : Over het metabolisme van onze steden

  NARCIS (Netherlands)

  Oorschot, L.M.

  2014-01-01

  In het discours over het stedelijk landschap staat al een paar jaar het concept smart city centraal. Als gevolg van de revolutie in data- en communicatietechnologie vindt een grootscheepse stedelijke reorganisatie plaats die is gebaseerd op slimme technologieën. Steden moeten efficiënter, veiliger

 4. Watervogels en fecale bacteriën in de plassen van het Park van Luna

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.

  2011-01-01

  Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of de slechte zwemwaterkwaliteit (te hoge concentraties door watervogels uitgescheiden fecale bacteriën) in de plassen van het Park van Luna, Heerhugowaard, gerelateerd is aan de hoge concentraties onopgeloste bestanddelen in

 5. Wat is het geheim van ammonium? (interview met Bram van der Maas)

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der A.A.

  2013-01-01

  Beter meten is meer weten. Dat is het uitgangspunt van de 'ion selectieve meter' die Horticoop en CleanGrow bezig zijn te ontwikkelen. Daarmee zijn zes elementen te controleren. Maar wat zegt bijvoorbeeld het gehalte ammonium over een gewas? Onderzoeker Bram van der Maas: 'Met ammonium is misschien

 6. Indicator-antigenen voor de bepaling van blootstelling aan (allergenen van) schimmels in het binnenhuismilieu II Alternaria alternata

  NARCIS (Netherlands)

  Deisz WDC; Wijnands LM; van Leusden FM; MGB

  1998-01-01

  Blootstelling aan schimmels en schimmelproducten in het binnenhuismilieu zou kunnen leiden tot het optreden van allergien, astma en respiratoire aandoeningen in het algemeen. Aangezien meting volgens klassieke methoden ontoereikend is om blootstelling aan schimmels, schimmelproducten en door

 7. Ontwikkeling en validering van de Dutch Feather Squadron app voor auditieve verwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. C.A.M. Neijenhuis; M. Barker

  2015-01-01

  Posterpresentatie tijdens het 36e Congres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Gent, België, 20 maart 2015 - In Nieuw Zeeland is de ‘Feather Squadron’ iPad app ontwikkeld voor het testen van auditieve verwerkingsvaardigheden. De app is vertaald naar het Nederlands. Deze poster presenteert de

 8. Studie en stage in het buitenland en de ontwikkeling van internationale competenties

  NARCIS (Netherlands)

  Jos Walenkamp; R.F.M. (Rudy) van den Hoven

  2013-01-01

  Hogeronderwijsinstellingen hebben verschillende redenen voor internationalisering. Een van de belangrijkste redenen vormt de ontwikkeling van internationale competenties van studenten. Van de instrumenten die zij daartoe inzetten wordt een verblijf in het buitenland om redenen van studie of stage

 9. Produktie van een hemoglobinereferentie preparaat op verzoek van het International Committee for Standardization in Haematology

  NARCIS (Netherlands)

  Koedam; J.C.

  1985-01-01

  Op verzoek van het secretariaat van de International Committee for Standardization in Haematology (ICSH) zijn twee partijen Hemolysaat bereid een partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 5 mmol/l en de tweede partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 10 mmol/l. De partijen

 10. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 11. Ontoereikende diagnostiek bij een fractuur van het collum mandibulae

  NARCIS (Netherlands)

  Valstar, M.H.; Jaspers, G.W.; de Lange, J.

  2013-01-01

  Een 13-jarige jongen presenteerde zich bij een mond-, kaak- en aangezichtschirurg na een val van zijn skateboard met pijn aan zijn kin en preauculaire pijn. Er werden op een panoramische röntgenopname geen aanwijzingen gevonden voor een fractuur van het collum mandibulae. Na 2 weken werd hij door

 12. Dendrobates ventrimaculatus: voortplanting in het water van een bladoksel.

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Vanaf het Guyanaschild tot de oostkant van de Andes van Colombia tot zuidelijk in Peru komt Dendrobates ventrimaculatus of een sterk daaraan verwante soort voor. De kikkertjes zijn gebonden aan planten die kleine poeltjes in hun bladoksels hebben. Zowel de eieren als de kikkervissen worden in deze

 13. Quinoa-geheleplantensilage in het rantsoen van melkkoeien

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.; Schooten, van H.; Pinxterhuis, I.

  2002-01-01

  Er kan worden geconcludeerd dat quinoa-GPS goed wordt opgenomen maar dat de voederwaarde laag is, hetgeen zich uit in een lagere melk(eiwit)productie. Toekomstig onderzoek zal gericht moeten zijn op verbetering van het eiwitgehalte en de verteerbaarheid met behoud van de goede eigenschappen zoals

 14. Ervaringen van straatagenten met het Criminaliteits Anticipatie Systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Anthonie Drenth; Ronald van Steden

  2017-01-01

  Predictive policing mag een veelbelovende ontwikkeling lijken, het is nog te vroeg om te spreken van een effectief middel. De wetenschap uit zich nogal eens kritisch over de effectiviteit en negatieve neveneffecten. Ook agenten die als eindgebruiker van CAS zijn geobserveerd en geïnterviewd in

 15. Agromere : Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp

  NARCIS (Netherlands)

  Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; Buck, de A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galama, P.J.; Visser, A.J.

  2010-01-01

  Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Samen met een groep stakeholders is een denkbeeldige wijk Agromere

 16. ‘Promoveren en degraderen’ van gedetineerden : Het wetsvoorstel elektronische detentie en de dreigende afschaffing van de detentiefasering

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, Miranda; van Hattum, Wiene

  2014-01-01

  Het wetsvoorstel dat beoogt het huidige systeem van detentiefasering in het Nederlandse gevangeniswezen te vervangen door elektronische detentie (hierna: ‘het wetsvoorstel’) is in april maar nipt door de Tweede Kamer gekomen. Alleen de regeringspartijen en de eenmansfractie Van Vliet stemden voor.

 17. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 18. Inventarisatie van Aeromonas spp. in het drinkwater van 21 pompstations in de periode september 1985-december 1986 (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH

  1987-01-01

  In de periode september 1985-december 1986 is in samenwerking met een aantal drinkwaterbedrijven een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van Aeromonas-bacterien in verschillende typen drinkwater geproduceerd op 21 drinkwaterpompstations. Nadat in de loop van het onderzoek

 19. Inventarisatie van Aeromonas spp. in het drinkwater van 21 pompstations in de periode september 1985-december 1986 (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH

  1987-01-01

  In de periode september 1985-december 1986 is in samenwerking met een aantal drinkwaterbedrijven een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van Aeromonas-bacterien in verschillende typen drinkwater geproduceerd op 21 drinkwaterpompstations. Nadat in de loop van het onderzoek

 20. Het effect van Cone Beam CT op het behandelresultaat in de mondzorg

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; van Dillen T; BMT

  2012-01-01

  Cone beam Computed Tomography (CBCT) is een relatief nieuwe techniek die met röntgenstraling driedimensionale afbeeldingen van de mond maakt en wordt gebruikt om diagnoses te stellen. In Nederland is deze techniek binnen de mondzorg in opkomst. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geen goede

 1. Lectoraten een meerwaarde voor de student? : een onderzoek naar de betrokkenheid van studenten bij het lectoraat Coastal and Marine Management en de meerwaarde die het hen biedt

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, S.

  2017-01-01

  Op hogeschool Van Hall Larenstein zijn net als op vele andere hogescholen lectoraten opgezet. Het doel van deze lectoraten is om door middel van praktijkgericht onderzoek, de koppeling tussen het onderwijs en het werkveld te versterken. Door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek worden actuele

 2. Preventieve maatregelen ter voorkoming van initiële infectie bronnen : Het effect van het onschadelijk maken van gewasresten van spruitkool

  NARCIS (Netherlands)

  Meier, R.; Schepers, H.T.A.M.; Vlaswinkel, M.E.T.

  2003-01-01

  In het project ‘Ruimte voor geïntegreerde schimmelbeheersing in Brassica’ dat ressorteert onder “Ruimte voor Groente” wordt gestreefd naar een verbeterde geïntegreerde schimmelbeheersing en een verlaging van de milieubelasting. De noodzaak tot bescherming van een koolgewas tegen schimmelaantasting

 3. Onderzoek naar een mogelijke verbetering van het medium en de voermethode ten behoeve van langdurende toxiciteitsexperimenten met Daphnia magna

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen-Spiekman EAM; Canton JH

  1987-01-01

  Een aantal toetsomstandigheden van het langdurend toxiciteitsonderzoek met Daphnia magna werden nader onderzocht. Tevens werd nagegaan of een aantal van deze variabelen de toxiciteit van een drietal verbindingen voor Daphnia beinvloedt. Uit dit onderzoek blijkt dat demiwater van een

 4. Kapitein in de Storm? : Een institutionele analyse van de rol van het Productschap Vis in een veranderend zeevisserijnetwerk

  OpenAIRE

  Buuren, Arwin; Klijn, Erik-Hans

  2004-01-01

  textabstractDe positie van het Productschap Vis is in de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. Deze positiewijziging is terug te voeren op veranderingen in de institutionele structuur van het netwerk. Deze wijzigt onder invloed van netwerkexterne en –interne ontwikkelingen en dwingt het schap tot een andere rolinvulling.

 5. Schatgraven in 'de mijnen van het Oosten'. Europa's eerste tijdschrift voor oriëntaalse studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Rietbergen

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1809 en 1818 verscheen Fundgruben des Orients. Dit eerste Europese tijdschrift voor oriëntaalse studies was een spreekbuis voor liefhebbers van de cultuur van het Oosten. De redactie wilde de nadruk leggen op het Nabije Oosten. De groeiende koloniale invloed van Engeland in Azië, met name in India, weerspiegelde zich echter ook in de kolommen van het tijdschrift. Een politiek gevoelig artikel maakte waarschijnlijk een einde aan het blad.

 6. Evaluatie praktijkprojecten in het kader van de nascheiding van kunststoffen en non-ferro's

  NARCIS (Netherlands)

  Ansems, A.M.M.

  1998-01-01

  In 1995 is in opdracht van het Ministerie van VROM, directie afvalstoffen een onderzoek gestart naar de terugwinnings- en hergebruiksmogelijkheden van kunst-stoffen, ferro- en non-ferro-fracties uit huishoudelijke afvalstoffen. Na een inventariserende fase is een praktijkfase, met proefprojecten

 7. Extensivering van de begeleiding door het inzetten van peer- en self-assessment in IMTO

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten-ten Brinke, Desirée

  2011-01-01

  Joosten-ten Brinke, D. (2011). Extensivering van de begeleiding door het inzetten van peer- en self-Assessment in IMTO. In E. Bakker, W. Giesbertz, J. von Grumbkow, & T. Houtmans (Red.), Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit (pp. 121-128). Heerlen: Open universiteit.

 8. K. Martin als directeur van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie

  NARCIS (Netherlands)

  Escher, B.G.

  1931-01-01

  De jonge Oldenburger geoloog Johann Karl Ludwig Martin, die bijzonder belang stelde in de zwerfsteenen, die gedurende het plistoceen met de gletschers uit Fenno-Skandia naar Noord-Duitschland en Nederland waren getransporteerd, werd door de verzameling van Staring van de geologie van Nederland naar

 9. Alternaria in het voetspoor van Phytophthora

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  Alternaria is een schimmelziekte die in opkomst is, zo bleek tijdens het Syngenta Alternaria symposium. De laatste jaren zijn de omstandigheden waaronder deze schimmel kan groeien verbeterd. Ingegaan wordt op de mogelijkheden om deze schimmel te bestrijden

 10. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme

 11. 'Media-aandacht is cruciaal': Arnold van Vliet : wetenschapper voor het publiek

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Vliet, van A.J.H.

  2014-01-01

  Van Vliet ontdekte de kracht van citizen science al in zijn studententijd in Wageningen. ‘Voor een afstudeervak bij het IBN, nu Alterra, kwam ik in contact met de archieven van het Nederlands Fenologisch Waarnemingsnetwerk. Stapels ordners met waarnemingen van mensen sinds 1868. Bij analyse van die

 12. P rof. D r . J. H. K roeze, Paraphrase van het boek Hooglied. Franeker,

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  twyfeld word „het onderwerp van het Hooglied in Oud en Nieuw. Testament gebezigd als beeld van Christus en Zijn gemeente" (bl. 30), ja, die onderwerp van die Hooglied, nl. die liefde tussen man en vrou, maar nie die nadere inhoud van die Hooglied nie en geen enkele van sy tiperende vorme of beelde of toneeltjies nie.

 13. Voortgangsrapportage van het WOT programma 406: Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek voor LNV in 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2005-01-01

  Voortgangsrapportage van het WOT programma 406, Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek van LNV in 2004. In het WOT-programma 406 worden Wettelijke Onderzoeks Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het visserijonderzoek. Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording van de activiteiten

 14. Het nieuwe werken en kennisdelen : de rol van organisatie-identificatie en autonomie

  NARCIS (Netherlands)

  Kleij, R. van der; Blok, M.; Aarts, O.; Vos, P.; Weyers, L.

  2013-01-01

  Het Nieuwe Werken (HNW) is een manier van werken en samenwerken, veelal ondersteund door technologie, gericht op het verbeteren van de productiviteit, werkplezier, werk-privé-balans, concurrentievermogen en het reduceren van de milieudruk. HNW lijkt vooral geschikt voor kennisintensieve organisaties

 15. Klimaatverandering: gevolgen, adaptatie en kwetsbaarheid in beeld gebracht : brochure naar aanleiding van de presentatie van het IPCC Working Group II Fourth Assessment Report

  NARCIS (Netherlands)

  Hove, van B.; Verhagen, J.; Veraart, J.A.; Jansen, B.; Berkhout, F.; Bouwer, B.; Eickhout, B.; Haanstra, H.; Kabat, P.; Leemans, R.; Tak, M.

  2007-01-01

  Deze brochure presenteert de belangrijkste conclusies uit het Fourth Assessment Report van Werkgroep II (WGII 4AR) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De werkzaamheden van deze werkgroep bestrijken de mondiale en regionale gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging,

 16. Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2015-01-01

  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting

 17. Succes met innovatief ondernemerschap; Ondernemers in beeld die zijn genomineerd voor de prijs 'Agrarisch Ondernemer van het Jaar'.

  NARCIS (Netherlands)

  Uffelen, van R.L.M.; Ham, van den A.; Splinter, G.M.

  2005-01-01

  Dit jaar reikt het Agrarisch Dagblad voor de 10e maal de prijs uit van 'Agrarisch ondernemer van het jaar'. Het LEI heeft onderzoek gedaan naar het succes van ondernemers die genomineerd zijn geweest voor deze prijs. Daarvoor is een enquête en workshop uitgevoerd met deze groep. Uit het onderzoek

 18. The energy consumption of control systems; Het energiegebruik van regelinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gulik, A.R.; De Wildt, M.G. [Grontmij Nederland, Amersfoort (Netherlands)

  2013-07-15

  Control systems for e.g. indoor climate and illumination are essential in modern building services, and useful for comfort or energy conservation. Energy conservation is of course an important aim, but what is the energy consumption of the control systems? Is the consumption higher than the savings? This question was subject of a comprehensive study, with measurements and simulation calculations. It can be concluded that the energy consumption of control installation for spaces is substantial [Dutch] Regelinstallaties voor bijvoorbeeld klimaatregeling, verlichtingsregeling en domotica zijn niet meer weg te denken uit de moderne installatietechniek, of ze nu dienen voor comfort, gemak of energiebesparing. Maar hoeveel energie gebruiken deze installaties eigenlijk? Voor ontwerpers blijkt dit helemaal geen issue te zijn terwijl adviseurs, installateurs en zelfs fabrikanten zeggen hiervan geen idee te hebben. Door metingen en het gebruik van berekeningsmodellen is vastgesteld wat het energiegebruik van regelinstallaties op jaarbasis is. Dit blijkt substantieel te zijn, maar er zijn mogelijkheden om het gebruik te reduceren.

 19. Learning analytics : Het rendement van een training op grote schaal

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laken, P.A.; Dorenbosch, L.; Brugman, T.

  2017-01-01

  Learning Analytics: Weten we in welke mate de grootschalige investeringen in training en opleiding renderen? Hoe analyseren we dat? En wat zijn de invloeden die het beeld van de uitkomsten kunnen vertekenen? Training en opleiding worden in veel onderzoek als een belangrijke HR-praktijk gezien

 20. Het effect van hamsterbeheer op de overwintering bij hamsters

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van der M.; Ligtenberg, H.; Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  De afgelopen decennia is het aantal hamsters (Cricetus cricetus) in Nederland sterk afgenomen. Door onderzoek te verrichten naar de levenscyclus en naar de effecten van agrarisch beheer is getracht de afname te verklaren en oplossingen aan te dragen. In voorjaar 2006 is een verkennend onderzoek

 1. Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Manderveld, Jocelyn

  2005-01-01

  Manderveld, J. (2004) Afspraken voor het uitwisselen en hergebruik van onderwijsmateriaal. In: Gorissen, P., Manderveld, J., Benneker, F. & Cordewener, B. Leertechnologie in de Lage Landen (pp. 17-19). Utrecht, Stichting Surf. Ook beschikbaar in dspace: http://hdl.handle.net/1820/270

 2. Het Topoi-Model, pluralistische systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie

  NARCIS (Netherlands)

  dr. E.M. Hoffman

  1999-01-01

  Het TOPOI-model is een systematiek van essentikle aandachtspunten en handvatten om in de gespreksvoering met mensen met een andere etnische en maatschappelijke achtergrond, culturele verschillen en misverstanden op te sporen en aan te pakken. TOPOI staat voor Taal, Ordening, Personen, Organisatie en

 3. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In

 4. Metageschiedenis in het werk van Peter Blum

  African Journals Online (AJOL)

  vluchtte de familie voor Hitler, want er zijn aanwijzigingen dat Blum of in elk geval zijn moeder joods was (haar meisjesnaam was Levi). Om vast te stellen of Blum inderdaad joods was, heeft Blums biograaf Kannemeyer zelfs discreet bij een niet nader genoemde getuige geïnformeerd of hij besneden was, hetgeen niet het ...

 5. Het Gerecht van Eerste Aanleg en voortschrijdend inzicht in GE/Honeywell

  NARCIS (Netherlands)

  Schinkel, M.P.

  2006-01-01

  Met de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA) van 14 december 2005 in GE/Honeywell sloot de derde akte in een boeiend internationaal drama. Het Gerecht stelde vast dat de Europese Commissie zich in haar beschikking van 3 juli 2001 om de voorgenomen fusie tussen Honeywell International

 6. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater".

 7. Spiegels van de ziel en spiegels van het brein? De uitdrukking van emoties als onderwerp van kunst en wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Keestra, M.; Schwartz, G.

  2014-01-01

  Is het niet verwonderlijk dat wij met zo veel plezier en ontroering kijken naar kunstwerken van wel duizenden jaren geleden? Kunstwerken waarop mensen afgebeeld staan die wij niet kennen, waarvan wij meestal de achtergrond niet kennen, die in een heel andere samenleving en tijd leefden en die

 8. Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, M.P.

  1976-01-01

  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.

 9. Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  NARCIS (Netherlands)

  Zijp MC; Kok L; de Valk E; DDB; M&V

  2018-01-01

  Veel inkopers bij overheidsorganisaties doen hun best om bij de aankoop van diensten en producten rekening te houden met mogelijke effecten op mens en milieu. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wordt dus niet alleen naar de prijs van een product gekeken. MVI kan bijvoorbeeld helpen de

 10. Filosofie van het kijken: Demonen, demonen - tot de dood ons van hen verlost.

  NARCIS (Netherlands)

  Boon, Mieke; Steenhuis, Peter Henk

  2008-01-01

  Museumbezoekers blijven negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort om er recht aan te doen. Maar als je langer wilt kijken, hoe moet je dat doen? In samenspraak met Peter Henk Steenhuis onderricht filosofe Mieke Boon over de filosofie van het kijken. Vandaag: de freudiaanse demonen van

 11. Penicillium in lelie : Effect van terugdrogen na het spoelen op Penicilliumaantasting tijdens de bewaring van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.

  2010-01-01

  Penicilliumaantasting in leverbare leliebollen tijdens de bewaring in ijs is niet te voorkomen door de bollen na het spoelen na de oogst terug te drogen bij een hoge RV en een hoge temperatuur. De mate van aantasting door Penicillium was na een half jaar bewaring in ijs, van bollen die relatief warm

 12. De beteekenis van het antivirus van Besredka in de heelkunde. Een klinisch-experimenteele studie

  NARCIS (Netherlands)

  Klein, Samuel Alexander

  1934-01-01

  Overzien wij de literatuur, welke naar aanleiding van Besredka's antivirus-theorie is ontstaan, dan treffen wij onder de zeer vele uiteenloopende meeningen en opvattingen één feit aan, waaromtrent het meerendeel van de onderzoekers eenzelfde zienswijze is toegedaan en wel dit feit, dat de werking

 13. De ontwikkeling van analytische methoden voor het bepalen van Quil A saponine

  NARCIS (Netherlands)

  Hagen-Fast AK; Derks HJGM

  1989-01-01

  Quil A is de naam voor een saponinemengsel dat gewonnen wordt uit de bast van de Quillaja Saponaria Molina. In een concentratie van 0,3 of meer g/l vormen deze saponines micellen, die de basis vormen voor "immunostimulating complexes" (iscoms). In dit rapport wordt het onderzoek

 14. Wie te laat komt! : het denken en handelen van de leden van het Politbüro en de regering van de DDR met betrekking tot het binnen- en buitenlands beleid gedurende de jaren 1985-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Vogel, Pieter Johannes

  2011-01-01

  Met toepassing van de sociaal-constructivistische theorie van Wendt en de neo-institutionele theorie van Sabatier e.a. onderzocht Peter Vogel de situatie binnen het Politbüro en de regering in de nadagen (1985- 1989) van de DDR. Hij keek daarbij in hoeverre en in welke mate mentale constructies,

 15. De appel van Eva: tacit knowledge revisited.: Implicaties voor het Hoger Onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Millar-Schijf, Carla C.J.M.

  2008-01-01

  In de kenniseconomie van de 21 e eeuw neemt de kennisintensieve sector en daarmee stille kennis2 X De term 'tacit knowledge' kan misschien het beste vertaald worden met 'het stille weten', of 'het stille kennen', maar ook dit dekt het Engelse begrip toch nog onvolmaakt. De vertaling door 'stille

 16. Een jaar later, onderzoek naar de implementatie van de iPad bij het Leeuwarder Lyceum : Een vervolgonderzoek naar het iPad-gebruik onder leerlingen en leraren van het Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Stephanie Nijssen; Klaas Jan Huizing

  2013-01-01

  In september 2012 is de iPad geïmplementeerd in het onderwijs van het Leeuwarder Lyceum. Sowijs onderzocht tijdens de implementatie welke verwachtingen leerlingen en leraren hadden van de iPad. Nu, een jaar later, hebben we opnieuw onderzoek gedaan onder leerlingen en leraren naar het iPad-gebruik.

 17. Voortgangsrapportage van het WOT programma 406: Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek voor LNV in 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2004-01-01

  Het WOT-programma 406 heeft betrekking op Wettelijke Onderzoeks Taken die betrekking hebben op het visserijonderzoek. Het onderzoeksprogramma WOT 406 loopt gedurende de periode 2002-2005 en is een voortzetting van WDT programma’s 212 en 339. Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording van de

 18. Professionele identiteit van docenten in het hbo: een kwalitatieve case studie

  NARCIS (Netherlands)

  Aangenendt, Max; Kuijpers, Marinka; Sanders, Karin

  2018-01-01

  Het belang van een onderwijssysteem voor de welvaart, het welzijn en het burgerschap van een land staat door de eeuwen heen nauwelijks ter discussie (Boyd & King, 1977; Nussbaum, 1997; OECD, 2005). Globalisering, competitie tussen naties, technologische ontwikkeling en economische crises voeden nu

 19. Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2006-01-01

  In de praktijk valt de bewaring van uien regelmatig tegen. Een belangrijk probleem is dat de spruitrust onvoldoende blijkt te zijn. Dit ondanks het feit dat de uien behandeld zijn met een spruitremmer. Een ander probleem is het optreden van kale uien op het moment dat de uien uit de bewaring gehaald

 20. Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  In het deelproject economie wordt de economische doelstelling van de nota Duurzame Gewasbescherming geëvalueerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden van nationaal gewasbeschermingsbeleid. Telers staan redelijk positief

 1. Kapitein in de Storm? : Een institutionele analyse van de rol van het Productschap Vis in een veranderend zeevisserijnetwerk

  NARCIS (Netherlands)

  M.W. van Buuren (Arwin); E-H. Klijn (Erik-Hans)

  2004-01-01

  textabstractDe positie van het Productschap Vis is in de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. Deze positiewijziging is terug te voeren op veranderingen in de institutionele structuur van het netwerk. Deze wijzigt onder invloed van netwerkexterne en –interne ontwikkelingen en dwingt

 2. Interventieteams: werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke urgentie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline de Savornin Lohman

  2009-06-01

  teams efficiënt, maar de inzet ervan is strijdig met een juridisch perspectief. Met succes klaagden burgers in de rechtszaal en bij de Ombudsman over de inzet van deze interventieteams, zich beroepend op het feit dat hun privacy door het opdringerige handelen van deze teams wordt geschonden. Als reactie hierop is door de rechter bepaald dat elk teamlid zich moet kunnen identificeren en de reden voor zijn bezoek moet kunnen toelichten. In de praktijk staat deze formele eis een efficiënte probleemoplossing in de weg. De auteur oppert dan ook de mogelijkheid van de contextgericht gezichtspunt. Het concept “dynamische legitimiteit” is bruikbaar om deze benadering een normatieve basis te geven. Dit omvat het perspectief van de bewoner, van wie de privacy op het spel staat. Onderzoek naar best practices bevestigt dat teams die dicht bij “de voordeur” werken een voorwaarde zijn voor succesvolle interventies, mits zij gebaseerd zijn op een stevig fundament van gerechtelijke principes en fatsoensnormen.

 3. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  die aan bepaalde aspecten en werkwijzes ten grondslag lagen. Informatie daarover werkt verhelderend. Mijn karakterisering van EWA zal bestaan uit een algemene typering, een beschouwing van de macrostructuur, de selectie en de aard van de trefwoor- den, met daarbinnen speciale aandacht voor de leenvertalingen, ...

 4. Het opsporen van relevante diagnostische studies in Medline: vrije-tekstzoeken versus thesauruszoeken en de zoekterm 'huisartsgeneeskunde'.

  NARCIS (Netherlands)

  Weijden, T. van der; IJzermans, C.J.; Dinant, G.J.; Duijn, N.P. van; Vet, H.C.W. de; Buntinx, F.

  1998-01-01

  Doel. Het exploreren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zoekstrategieën voor het opsporen van relevante diagnostische studies via Medline. Design. Het vergelijken van de resultaten van verschillende zoekstrategieën met een standaardcollectie studies over twee onderwerpen: de diagnostische

 5. Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied; een overzicht van waarden, functies, functiecombinaties, opties tot vermarkting, subsidies, regelingen ruimtelijke ordening en meer

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Raffe, van J.K.

  2002-01-01

  Deze studie komt voort uit het project Kwaliteitsimpuls landelijk gebied, dat tot doel had de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied te versterken door de aanleg, het herstel en het beheer van 40 000 ha aan landschapselementen. Deze landschapselementen kunnen functies vervullen op het

 6. Het bevel 'persoonlijk verschijnen' en de last 'medebrenging' voor het aanhoren van een uitspraak in strafzaken. Naar aanleiding van Mohammed B

  NARCIS (Netherlands)

  van Laanen, F.

  2005-01-01

  Op 21 juli 2005 werd in de media bericht dat de Rechtbank Amsterdam de verdachte Mohammed B. zou dwingen tot het aanhoren van de uitspraak in de strafzaak die tegen hem werd gevoerd, onder meer betreffende de moord op Theo van Gogh. De verdachte was al eerder verplicht om te verschijnen bij het

 7. NFU-programma “Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s”: procesevaluatie op het niveau van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en themaprojectgroepen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schilp, J.; Rademakers, J.

  2015-01-01

  Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg werken de Universitair Medische Centra gezamenlijk aan verbeteringen. Vertegenwoordigers van de UMC’s vonden het waardevol om bij elkaar te komen en ervaringen en ontwikkelde methodieken met elkaar te delen over medicatieveiligheid, interne audit en

 8. Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op de vitaliteit van het bos; een veldonderzoek naar boomgroei

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, R.J.A.M.; Engels, M.E.; Knotters, M.; Schraven, R.; Boertjes, M.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemes-ting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN).

 9. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 10. Van monetaire naar fysieke groei - het transformatiemodel - Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 3

  NARCIS (Netherlands)

  Wieringa K; Nieuwenhuijzen JEC van den; MTV

  1994-01-01

  Voor de Nationale Milieuverkenningen is een transformatiemodel ontwikkeld, waarmee fysieke scenario's voor de Nederlandse economie kunnen worden afgeleid. Het model is specifiek aangepast voor de Nationale Milieuverkenning 3. Het beschrijft de toekomstige ontwikkeling van de nationale

 11. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 12. De implementatie van de iPad in het voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Marjorie Louwsma; Anneke van Zwol; Klaas Jan Huizing

  2012-01-01

  Brengt de iPad in het onderwijs meer gebruiksgemak, snelheid en studievermogen? Sowijs deed onderzoek naar de implementatie van de iPad in het voortgezet onderwijs. Wat is de visie van leerlingen en leraren over de introductie van de iPad en wat zijn belangrijke aanbevelingen?

 13. The seed hunter in het spoor van Vavilov (interview met C. Kik)

  NARCIS (Netherlands)

  Zanderink, R.; Kik, C.

  2013-01-01

  Er moet voor een veredelaar een grote variatie aan plantmateriaal aanwezig zijn om uit te kunnen putten zodat onze gewassen, die vaak bestaan uit monoculturen, voor de toekomst veiliggesteld worden. Het vinden van die variatie is het werk van seed hunters of zadenverzamelaars. Eén van die seed

 14. Differentiële effecten van het werken in kleine groepen: theorie, hypothesen en onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Terwel, J.; Van den Eeden, P.

  1992-01-01

  Dit artikel betreft de vraag naar de differentiële effecten van het werken in kleine groepen bij wiskunde in de eerste fase van het voortgezet onderwijs.Uit verschillende onderzoekingen blijkt dat ‘cooperative learning’een positief effect heeft op de leerresultaten van de leerlingen. Voorts zijn er

 15. Training van gezinstherapeuten: verslag van de cursus in het NIPG te Leiden gehouden van augustus tootnovember 1967

  NARCIS (Netherlands)

  Boszormenyi-Nagy, I.; Rubinstein, D.; Zuk, G.

  1967-01-01

  De cursus gezinstherapie waarop dit verslag betrekking heeft. werd gehouden van medio augustus tot medio november 1967 in het Nederlands lnstituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden. Hij werd georganiseerd op initiatief en onder auspiciën van de Werkgroep Gezinsbenadering, een

 16. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 17. Het klieven van de buigpees bij ulcera van de tenen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Schepers (Tim); J. Koning (Jan)

  2011-01-01

  textabstractMeer dan 25% van alle diabetische voetproblemen wordt veroorzaakt door ulcera. De genezingskans met een conservatief beleid is laag, waarbij ruim tweederde van de ulcera na twintig weken nog niet genezen is. Ondanks dat de recidiefkans en de amputatiekans afnemen bij een

 18. De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkrachten.

  OpenAIRE

  Struyven, Katrien

  2005-01-01

  De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkr achten Katrien Struyven o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy (promotor) en Prof. Dr. Steven Janssens (co -promotor) Centrum voor Opleidingsdidactiek, KULeuven Student-activerende didactische werkvormen worden sedert de doorbraak va n constructivistische theorieën in onderzoek en praktijk (Kinnucan-Welsc h & Jenlink, 1998; Oxford, 1997; Terwel, ...

 19. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als

 20. Bouwstenen voor alarmberichten in het kader van NL-Alert : Rapportage over de ontwikkeling van berichtgeving voor burgeralarmering via cell broadcast

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.; Sillem, S.; Ale, B.J.M.

  2011-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten beschreven van de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de TU Delft om een aanzet te leveren tot een berichtendatabase ten behoeve van de implementatie van NL-Alert. In het kader van deze opdracht zijn opgesteld en onderzocht: • Een

 1. Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

  NARCIS (Netherlands)

  Brenninkmeijer, V.; Houwelingen, A. van; Blonk, R.; Yperen, M. van

  2006-01-01

  In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de

 2. De ecohydrologische en bodemkundige gesteldheid van de natuurontwikkelings- en Randstadgroenstructuurgebieden in het strategisch groenproject Eiland van Dordrecht; resultaten van een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mekkink, P.; Jansen, P.C.; Runhaar, H.; Dirkx, G.H.P.

  1999-01-01

  De bodem in het Eiland van Dordrecht bestaat uit kalkrijke zand-, zavel- en kleigronden in holocene afzettingen (Afzettingen van Tiel). Het rond NAP gelegen zeekleigebied ten oosten en ten zuiden van Dordrecht bestaat uit ingepolderde voormalige opwassen en aanwassen, die zijn ontstaan in een

 3. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber

 4. Op het spoor van een 'multifunctionele' test: Over de geschiedenis van de Trail Making Test

  NARCIS (Netherlands)

  Eling, P.A.T.M.

  2013-01-01

  De Trail Making Test is een van de meest gebruikte tests in de neuropsychologische praktijk. Hij ziet er gemakkelijk uit en al snel scoren patiënten slechter dan gezonden, het lijkt dus ook een gevoelig instrument. Net als andere populaire tests is de Trail Making al behoorlijk oud en heeft hij in

 5. Juridische aspecten van het gebruik van webcrawlers in de handhaving en opsporing

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.; Borgers, M.J.; Neerhof, A.R.

  2015-01-01

  Voorwoord De automatisering binnen de politie kent een roerige geschiedenis. In de tijd dat er 25 autonoom opererende politiekorpsen waren, was er ongeveer per korps andere software in gebruik. Geautomatiseerde uitwisseling van informatie met het Openbaar Ministerie was mede om die reden lange tijd

 6. Het stereotype beeld van een dakloze is dat hij een man is. Opvang van gezinnen na huisuitzetting

  NARCIS (Netherlands)

  dr Lia van Doorn; W. de Graaf; Catelijne Akkermans; dr Raymond Kloppenburg

  2008-01-01

  Voor u ligt een tussenrapportage van een onderzoek naar de opvang van gezinnen na huisuitzetting. De aanleiding hiervoor zijn berichten in de media die lijken te wijzen op een verontrustende toename van het aantal dakloze gezinnen. De staatssecretaris van VWS stelt in haar antwoord op Kamervragen

 7. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 8. Pedagogisch-didactische vormgeving van werkplekleren in het initieel beroepsonderwijs: een internationale reviewstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuis, Loek; Hoeve, Aimée; Nijman, Derk-Jan; Van Vlokhoven, Haske

  2018-01-01

  Werkplekleren is een belangrijk onderdeel van het curriculum in het beroepsonderwijs. In alle opleidingen binnen de beroepsonderwijskolom, vmbo, mbo en hbo, heeft buitenschools leren binnen arbeidsorganisaties een belangrijke plek – met name omdat het oefenen in de reële beroepspraktijk als

 9. De veranderende rol van water in het Israëlisch-Palestijnse conflict

  NARCIS (Netherlands)

  Smidt, Ebel; van der Molen, I.; Boerboom, L.G.J.; Horst, Rozemarijn

  2013-01-01

  De omstreden grenzen in het Israëlisch-Palestijnse conflict bepalen mede de toegang tot water. De verdeling van het schaarse water in het gebied is al sinds begin vorige eeuw een sleutelprobleem in de ongelijkheid tussen Israëli’s en Palestijnen. Maar die situatie kan geleidelijk veranderen, mede

 10. Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen

  OpenAIRE

  Devriese, L.; Janssen, C.

  2017-01-01

  In de context van het ‘Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil’ van OVAM werd VLIZ gevraagd de wetenschappelijke onderbouwing te voorzien op basis van de beschikbare wetenschappelijke studies over marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt al meer dan 10 jaar onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en mogelijke effecten van zwerfvuil in de Noordzee en op het strand. Momenteel bestaan een veertigtal A1 publicaties inzake zwerfvuil of microplastics waarvan ten minste...

 11. Content zijn met de vermogenspositie. Een handleiding bij het bepalen van een goede uitgangspositie van het vermogen van de Stichting Catent

  NARCIS (Netherlands)

  Lubbers, F.T.

  2009-01-01

  Catent is een stichting voor primair onderwijs. De 32 scholen van de stichting liggen verspreid over vier provincies binnen de driehoek Steggerda (Friesland), Weiteveen (Zuid-Oost Drenthe) en Ermelo (Gelderland). Sinds 2006 wordt het primair onderwijs gefinancierd volgens de lumpsum systematiek.

 12. De betekenis van het openbaar groen voor bijen : notitie over de toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve van bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Boer, de T.A.; Spijker, J.H.

  2009-01-01

  Overzicht van planten die nectar en stuifmeel leveren en die in openbaar groen (meer) toegepast kunnen worden. Onderzocht is ook in hoeverre drachtplanten voor bijen aandacht krijgen in het gemeentelijke groenbeheer. Middels literatuuronderzoek is in beeld gebracht welke informatie beschikbaar is

 13. Enquête naar het gewasbeschermingsgedrag van telers en hun houding tegenover het gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 2

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  Een belangrijk onderdeel van het deelproject economie is een enquête die is gehouden onder 410 telers uit acht sectoren. De geïnterviewde telers staan positief tegenover het gewasbeschermingsbeleid (goed voor het milieu en goed voor het imago), maar zijn ook ongerust over vermeend

 14. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende

 15. Mirakel en debacle : de Nederlandse besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, van den Bob R.A.

  2008-01-01

  Nederland bekleedde het EG Voorzitterschap in de tweede helft van 1991. In die periode moesten de onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag worden afgerond. Den Haag aanvaardde het conceptverdrag van zijn voorganger Luxemburg niet en vervaardigde zelf een nieuw concept naar eigen inzicht. Dit

 16. De knoflookpad Pelobates fuscus in het dal van de Overijsselse Vecht

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Stumpel, A.H.P.; Pullen, E.

  2005-01-01

  Eind vorige eeuw is de knoflookpad in Nederland sterk achteruit gegaan. Er zijn nog 38 leefgebieden met kleine populaties aanwezig. De belangrijkste oorzaken van achteruitgang zijn het verlies van habitat en het veranderde landgebruik. Dit onderzoek richt zich op de landhabitat, waarover erg weinig

 17. Het voorkomen van tekebeten en erythema migrans in de huisartsenpraktijken in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  de Mik EL; van Pelt W; Docters-van Leeuwen B; Veen A; Schellekens JFP; Borgdorff MW; CIE; ISC; LBA; LUW

  1995-01-01

  Achtergrond: Lyme disease is een bacteriele infectieziekte veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi. Het is een multisystemische ziekte met als specifiek kenmerk het erythema migrans, een huidafwijking die in 50% van de gevallen als eerste manifestatie van Lyme disease wordt opgemerkt.

 18. Het gentech debat ontleed : een analyse van terugkerende kernthema's en argumenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Keulartz, F.W.J.; Oever, v.d. L.; Vriend, H.

  2007-01-01

  In deze signalering is een analyse gemaakt van het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen. Met deze analyse van het debat hoopt de COGEM overheden en andere betrokkenen meer inzicht in de terugkerende thema's en de gehanteerde argumenten te geven en de achtergronden

 19. Beoordeling van criteria voor de omschakeling naar zwavelarme brandstoffen in het Brandstofinzetplan Centrales (BIPC)

  NARCIS (Netherlands)

  van Egmond ND; Scholten RDA; van Jaarsveld JA

  1980-01-01

  De berekeningen geven aanleiding tot de volgende conclusies: 1. Het niveau van 125 mug/cm3 als te verwachten daggemiddelde SO2-concentratie kan als een redelijk criterium voor het omschakelen naar aardgas worden beschouwd. Bij een schakelrendement van meer dan 70% wordt in een strenge winter

 20. Onheilig moeten. Drie studies over aspecten van het katholicisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. de Rooy

  2009-01-01

  Full Text Available M. Derks, Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertigM. Monteiro, G. Ackermans, Mannen Gods. Clericale identiteit in veranderingA. van den Oord, Voor het oog van het kerkvolk. Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939Unholy ObligationsIn this contribution, three recent studies about Dutch Catholicism in the first half of the twentieth century are reviewed. The success of the ‘verzuiling’ [pillarization] of the Catholic population was striking: the cohesion of the Catholic pillar was great, compared with the other pillars; in the Netherlands, the Catholic pillarization was also greater than in other countries. This success can be explained to a large extent by the intensive use of sacralism. The literature under review makes that perfectly clear, although it does have a strong tendency to blur this image by giving too much attention to so-called ‘other Catholics’ who managed to extricate themselves one way or another from the clergy’s authority.

 1. Ondersteuning IRRY in de praktijk : begeleiding van de introductie van het wateradviessysteem IRRY in de teelt van appel en peer in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.

  2004-01-01

  In veel fruitpercelen in Nederland is het groeiniveau te hoog. Met het verdwijnen van CCC als groeiregulator voor peer is dit probleem nog versterkt. De groei en beurtjarigheid bij Elstar is vaak in mee of minder mate nog een probleem. Daarnaast stellen regionale overheden normen voor het

 2. Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Zwijnenburg

  2014-12-01

  Full Text Available Network puzzling. Report of a study on the organization of network support for informal caregiversThis article describes the results of an action research into the way professionals can organize and/or support network support and network meetings for informal caregivers. It was conducted with professionals working in deprived neighbourhoods in Rotterdam. The research aimed to both gain insight into the support that network meetings can provide and to get insight into professional issues that are associated with such a method.The answer to the question about the support that network meetings can provide is layered, because of the diversity of caregiving situations. A process description, as derived from the organization theory, therefore fits better here than a traditional method description. The changing role of welfare professionals – more a linker and less an individual helper – calls for discussion in the social domain.Netwerkpuzzelen. Verslag van een onderzoek naar het organiseren van netwerksteun voor mantelzorgersDit artikel beschrijft de resultaten van een handelingsonderzoek naar de manier waarop professionals netwerksteun en netwerkgesprekken voor mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het onderzoek is samen met professionals uitgevoerd in achterstandswijken in Rotterdam. Het doel was om enerzijds inzicht te krijgen in de steun die netwerkgesprekken kunnen bieden aan mantelzorgers en anderzijds om zicht te krijgen op professionaliteitsvragen die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn.Een antwoord op de vraag welke steun netwerkgesprekken kunnen bieden is gelaagd, door de meervoudigheid van mantelzorgsituaties. Een procesbeschrijving, zoals in de organisatietheorie wordt gebruikt, past daarom beter dan een traditionele methodiekbeschrijving. De rol van de professional – die meer verbinder wordt dan individueel hulpverlener – vraagt om discussie in het sociale domein.

 3. De invloed van kalkammonsalpeter op de bladopbrengst en het alkaloïdengehalte van Datura stramonium var. inermis

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Sjouke Pieter

  1950-01-01

  Een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van stikstofbemesting op de bladopbrengst en het alkaloïdengehalte van Datura inermis. Ter nadere karakterizering van deze plant werden in een afzonderlijk hoofdstuk de naamsafleiding en de eigenschappen uitvoering beschreven. Op een proefveld werden

 4. Invloed van benzoezuur in het voer op de technische resultaten en urine-pH van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Verdoes, N.; Plagge, J.G.

  1998-01-01

  De ammoniakemissie uit varkensstallen kan aanzienlijk beperkt worden door een combinatie van huisvestings- en voedingsmaatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat door toevoeging aan het voer van een zuurmengsel dat 70% benzoëzuur bevatte, de ammoniakemissie daalde tot onder de Groen Label-norm van

 5. A brave new media world revisited: een nog kritischer blik op het nieuwe mediabeleid van de Raad van Europa

  NARCIS (Netherlands)

  McGonagle, T.; de Beer, K.

  2012-01-01

  In september 2011 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa de Aanbeveling over ‘a new notion of media’ aangenomen. De Aanbeveling biedt de lidstaten handvatten aan om een snel veranderend medialandschap adequaat te reguleren. In deze bijdrage worden de Aanbeveling en daarin neergelegde

 6. Van wonen tot marketing : een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georiënteerd handelen

  NARCIS (Netherlands)

  K. van Toledo (Kruin)

  1985-01-01

  textabstractToledo, K. van, Van wonen tot marketing. Een sociaal-filosofische analyse van het moderne behoefte-georiënteerd handelen/From living to marketing. An analysis of the social philosophical nature of modern want-oriented action, Proefschrift/ Doctoral thesis, Landbouwhogeschool, Wageningen

 7. Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van sopropo en kouseband : verslag van een proef te Saramacca, Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Wongsonadi, H.

  2010-01-01

  In 2010 werd een proef met sopropo (Momordica charanti) en een proef met kouseband (Vigna unguiculata sesquipedalis) uitgevoerd bij een teler in Suriname in de regio Saramacca. Doel was om het effect van variëteit, toepassing van mulch en bemestingstrategie op de productie en op het gewassaldo vast

 8. De geboorte van Alexander de Grote : de astrologisch-magische capita 1,2,3,4,12 van het eerste boek van de Griekse Alexanderroman recensio a

  NARCIS (Netherlands)

  Tiemersma, Enno Willem

  1995-01-01

  De Griekse Alexanderroman, het onderwerp van dit onderzoek is een merkwaardig boek. Er is behalve de bijbel waarschijnlijk geen boek in zoveel talen vertaald en over zo'n groot gebied verspreid als de Alexanderroman. Zowel op de oosterse als de westerse volkeren hebben het leven en de daden van

 9. De vrijheid van de marionet. Gedachten over het kuntvakonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Paul DE Bruyne

  2010-01-01

  Het kunstvakonderwijs is onderhevig aan snelle ontwikkelingen binnen het culturele en politieke veld (creative cities, experience economy etc). Hoe moet het kunstvakonderwijs met die veranderingen omgaan? Is er nog plaats voor kritische ruimte?

 10. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Full Text Available The Best of Both Worlds: Success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs In recent years, a number of countries, among them the Netherlands, attach great importance to stimulating the economic development in the country, by promoting entrepreneurship in general and within the ethnic and cultural entrepreneurial groups in particular. Innovation is generally the result of an interactive process involving synergy between the diverse backgrounds and characteristics. Based on a qualitative research, this article provides an overview of insights in the critical success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs in the Netherlands. The success factors of ethnic entrepreneurs are approached in this study from three different dimensions: individual factors, social factors, and environmental factors. The individual factors are presented as personality traits and personal motivations. The social factors are discussed from the perspective of social networks, socio-cultural and socio-economic characteristics. As for environmental factors, they are divided into regional characteristics as well as the availability of resources and the presence of opportunities. Turkish-Dutch entrepreneurs, also called “ethnic entrepreneurs”, appear proficient in linking different innovation opportunities to their own strengths. They are operating better in both worlds, and are successfully navigating between the two cultures. This article also formulates several suggestions for the Dutch government, business world and educational institutions to stimulate innovation. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers De laatste jaren hechten vele landen, onder andere Nederland, er groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door ondernemerschap in het algemeen, en binnen de etnische en culturele groepen in het bijzonder, te stimuleren. Innovatie is een gevolg van een interactief

 11. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen

 12. RFLP's in de plantenveredeling: het gebruik van RFLP's (Restrictie Fragment Lengte Polymorfismen) voor de constructie van genenkaarten

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenvoort, M.; Nijs, den A.P.M.

  1988-01-01

  Recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie hebben het mogelijk gemaakt de variatie in het DNA op moleculair niveau zichtbaar te maken, RFLP's. Met behulp van RFLP's zijn in korte tijd zeer gedetailleerde moleculaire kaarten geconstrueerd, vooral in zelfbevruchtende (homozygote) gewassen zoals

 13. Onderzoek naar toepasbaarheid van Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) voor het bepalen van aflatoxinen in voedings- en voedermiddelen 1e interimrapport: Orientatie en taakstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.; Sizoo; E.A.

  1987-01-01

  Immunochemische methoden van onderzoek voor het bepalen van mycotoxinen komen langzamerhand in de belangstelling te staan, vooral Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Om een beeld te krijgen van de praktische en wetenschappelijke karakteristieken van ELISA's in het

 14. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 15. The effects of energy policy of the Dutch province Overijssel; De effecten van het energiebeleid van de Provincie Overijssel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wetzels, W.; Van Hout, M.; Jablonska, B.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Plomp, A.J.; Volkers, C.H. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-06-15

  The Dutch Province of Overijssel has the ambition to reach a 20% share of renewable energy in 2020. The province is using a range of policy instruments to improve the investment climate for renewable energy and energy savings. Overijssel has asked ECN to investigate which effects can be expected in the period 2007-2020. The policies have significant positive effects on renewable energy, energy efficiency and employment, but are not sufficient for the province to reach the target of 20% renewable energy in 2020 [Dutch] De Provincie Overijssel heeft de ambitie om in 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie te bereiken. Overijssel richt zich op het creëren van een goed investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Het is de bedoeling dat het provinciale energiebeleid bijdraagt aan lastenverlichting, energiezekerheid, werkgelegenheid en innovatie. De Provincie Overijssel heeft ECN gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van het Overijsselse energiebeleid. De twee onderzoeksvragen zijn: (1) Wat zijn de beleidseffecten van het Energiepact en het programma Nieuwe Energie; en (2) Wat is de verwachting met betrekking tot het halen van de doelen tot en met 2020.

 16. Het effect van calciumperoxide op de opbrengst van consumptie-aardappelen en het optreden van bacterieziekten bij pootaardappelen = Effect of calcium peroxide on the yield of ware potatoes and on the control of bacterial diseases in seed potatoes

  NARCIS (Netherlands)

  Ridder, J.K.; Loon, van C.D.

  1992-01-01

  Zuurstofgebrek in de grond kan optreden na een lange natte periode. Dit kan vermindering van wortelactiviteit en afsterving van het wortelstelsel tot gevolg heben. Bij de teelt van pootaardappelen zou zuurstofgebrek aanleiding kunnen geven tot uitbreiding van bacterieziekten. Door een bemesting met

 17. Johan de Boose, Het geluk van Rusland. Reis naar het eenzaamste volk op aarde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Metz

  2008-10-01

  Full Text Available Ces dernières années Johan de Boose, slaviste, poète et romancier, a publié plusieurs livres retraçant ses expéditions en Europe centrale et orientale. Son dernier ouvrage, consacré à la Russie, peut être perçu comme l’apogée de ses récits de voyage. Il y dresse un bilan à la fois élaboré et très personnel de ses rencontres avec la Russie et ses habitants au cours des trois dernières décennies.Het geluk van Rusland (Le bonheur de la Russie appartient au genre du « voyage sentimental » : à l’...

 18. De bruikbaarheid van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese in het strafproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, R.A.

  In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigenbewijs van deskundigen die uitgaan van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese om aan te tonen dat een verdachte een baby heeft mishandeld of gedood. In onder meer de Verenigde Staten en Engeland woedt een felle discussie

 19. De grafiet calorimeter ; standaard voor het bepalen van de geabsorbeerde dosis. Meetprocedure en gegevensverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk; E.van; Aalbers; A.H.L.

  1985-01-01

  Dit rapport beschrijft de afregeling van het elektronisch meetgedeelte van de calorimeter, alsmede de computerprogramma's voor de bewerking van de meetgegevens. Deze computerprogramma's zijn geschreven in HPL en worden gedraaid op een tafelmodel rekenmachine, Fabr. Hewlett-Packard,

 20. Natuurbeleving door doelgroepen; waarden en wensen van jagers, sportvissers, vogelwerkgroepleden en vrijwilligers in het landschapsbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Filius, P.; Buijs, A.E.; Goossen, C.M.

  2000-01-01

  Aan de hand van een schriftelijke enqulte onder groepen van elk ongeveer veertig jagers, vissers, vogelwerkgroepleden en vrijwilligers in het landschapsbeheer wordt de relatie met de natuur beschreven van intensief bij de natuur betrokken doelgroepen.Vanwege de intensiteit waarmee deze groepen de

 1. Voortgangsrapportage van het WOT programma 406: Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek voor LNV in 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van F.A.

  2003-01-01

  Dit is de eerste jaarrapportage van WOT-programma 406. Het onderzoeksprogramma WOT 406 loopt gedurende de periode 2002-2005 en is de opvolger van WDT programma’s 212 en 339. Dit rapport bevat de rapportage en verantwoording van de activiteiten in 2002.

 2. Het Level of Detail van 3D geo-informatie : Een bekend maar nauwelijks onderzocht concept

  NARCIS (Netherlands)

  Biljecki, F.; Ledoux, H.; Stoter, J.E.

  2017-01-01

  ‘Level of Detail’ (LoD) is een veel gebruikt begrip in de 3D-geoinformatie wereld. Het detailniveauvan 3D-data speelt een rol bij de verschillende stappen in de 3D informatie keten, van inwinning tot gebruik. LoD is ook een van de belangrijkste basisprincipes van de internationale standaard CityGML,

 3. Het aanvullen van een leemte in de overeenkomst naar Nederlands en Engels recht

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrikx, A.M.M.; Boom, van W.H.; Breedveld-de, Voogd C.G.; Castermans, A.G.; De, Deugd-Dijkman M.D.R.M.; Hijma, J.

  2016-01-01

  In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de rol van de redelijkheid en billijkheid bij de aanvulling van een leemte in een overeenkomst naar Nederlands recht en de aanvullende werking van implied terms in het Engelse recht, waarbij ook gekeken zal worden naar de verschillen tussen beide

 4. Endotoxinen en de lever : een onderzoek naar het voorkomen en de betekenis van endotoxinemie bij leverziekten

  NARCIS (Netherlands)

  A.C.M. van Vliet (Adrie)

  1980-01-01

  textabstractIn dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar het voorkomen van endotoxinemie en de betekenis daarvan bij patiënten met een leverziekte, zoals acute hepatitis en levercirrose. Endotoxinen, ook wel genaamd lipopolysacchariden, zijn bestanddelen van de celwand van gramnegatieve

 5. Veiligheid in verbondenheid : een christelijk-sociale visie op burgerparticipatie bij het tegengaan van overlast en criminaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Steden, R.

  2017-01-01

  Doe meer voor je buurt en je medeburger! Dat is het credo van onze participatiesamenleving. Maar geldt dat ook als het gaat om het waarborgen van veiligheid in de buurt? Whatsapp-preventiegroepen schieten als paddenstoelen uit de grond. In diverse Nederlandse gemeenten lopen buurwachten rond. Is dat

 6. Mogelijkheden voor het inbrengen van informatieuit de ‘KRW-database’ in de ‘KE-database’

  NARCIS (Netherlands)

  Leneman, H.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2010-01-01

  Om het kosteneffectiviteitsinstrumentarium (KE) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met informatie over verdroging en mogelijk over waterberging uit te breiden (KE&database), is een analyse gemaakt van de informatie in de KRW&database. Deze database, samengesteld door het

 7. De inrichting en bevoegdheden van het auditcomité naar Europees recht anno 2014

  NARCIS (Netherlands)

  van der Elst, C.F.

  2014-01-01

  De Europese Richtlijn 2014/56/EC en Verordening (EU) Nr. 537/2014 hervormen het externe toezicht op grote vennootschappen. Meteen passen zij ook het interne toezicht aan voor zover dit wordt uitgevoerd door de auditcommissie. Deze commissie krijgt van Europa een aantal specifieke taken toegewezen en

 8. Effecten van nascholingen wetenschap en techniek in het primair onderwijs in de regio Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijck, Thomas; van den Berg, Ed

  2011-01-01

  In het kielzog van post-Sputnik curriculumvernieuwing in het middelbaar onderwijs in de Verenigde Staten werd ook ruim aandacht gegeven aan natuurwetenschap in de basisschool. Er werden interessante programma’s ontwikkeld met nadruk op hands-on science en onderzoekend leren (inquiry). Voorbeelden

 9. Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Hoijtink

  2011-08-01

  Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te creëren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.

 10. Arthrosis deformans van het kaakgewricht: : een klinisch en röntgenologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boering, Geert

  1966-01-01

  INLEIDING De aandoening van het kaakgewricht, gekenmerkt door knappen, pijn en bewegingsbeperking, is in de literatuur onder vele namen bekend. De meest voorkomende zijn: Costen's syndroom, pijn-dysfunctiesyndroom, mandibular joint syndrome of -disorder, chronische Kiefergelenkerkrankung en

 11. Bepaling van het gehalte aan soja in vleesprodukten m.b.v. ELISA-methode

  NARCIS (Netherlands)

  Visser-Meijer, M.A.; Buizer, F.G.

  1983-01-01

  Het gehalte soja-eiwit is bepaald in 3 monsters vleesprodukt met bekende hoeveelheid soja en vervolgens in 7 monsters vleesprodukt met onbekende hoeveelheid soja. De bepaling geschiedde met behulp van een ELISA methode.

 12. De Centrale Bibliotheek en het voormalig Hoger Instituut Voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de Universiteit Gent - architect Henry van de Velde - preliminaire studie

  OpenAIRE

  2003-01-01

  De Boekentoren, een meesterwerk van Henry van de Velde, verkeert in een slechte staat. Dit gebouw is het grootste bewaard gebleven project van Van de Velde en één van de markantste 20ste-eeuwse realisaties in België. Deze studie wil enerzijds het belang van dit beschermd monument benadrukken, anderzijds een analyse maken van de slechte toestand waarin dit gebouw zich bevindt. Zowel bouwkundig als technisch wordt het gebouw in kaart gebracht. Tenslotte bevat deze studie niet enkel een kostenra...

 13. Naar een effectief en breed geaccepteerd vossenbeheer; verslag van het vossensymposium op 12 mei 2004 te Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.L.; Apeldoorn, van R.C.; Klok, C.

  2005-01-01

  Drie duinwaterbedrijven (Amsterdam, Zuid-Holland en Noord-Holland) en Alterra namen in 2003 het initiatief tot het organiseren van een landelijk symposium. Deze uitgave doet verslag en geeft achtergrondinformatie

 14. De invloed van positieve en negatieve feedback op het zelfvertrouwen van cliënten met een eetstoornis

  NARCIS (Netherlands)

  Slagmolen, C.J.J.; Kamphuis, J.H.; Wigboldus, D.H.J.; Probst, M.; Vanderlinden, J.

  2009-01-01

  Een gebrek aan zelfwaardering kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en het voortduren van eetstoornissen. In dit onderzoek zijn de gevolgen van positieve en negatieve feedback op de impliciete en expliciete zelfwaardering bestudeerd bij vrouwen met een eetstoornis in vergelijking met

 15. De rol van de Bio-energiesector in de Biobased Economy : achtergronddocument voor het opstellen van een

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.; Elbersen, H.W.; Ree, van R.

  2011-01-01

  Met name de niet energie gerelateerde onderdelen van de Biobased Economy nemen in de komende jaren naar verwachting een grote vlucht. Dit legt een druk op het gebruik van biomassastromen voor bio-energie.Een te radicale transitie waarbij de aandacht voor bio-energie zou verslappen, heeft potentieel

 16. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 17. Transformaties van volksmuziek van de westelijke Balkan en de Servische Octoëchos (Byzantijnse kerkmuziek) in het oeuvre van Ljubica Marić

  NARCIS (Netherlands)

  Čičovački, B.

  2017-01-01

  Ljubica Marić (1909-2003) was een van de belangrijkste Servische componisten van de 20e eeuw en tegelijk ook een uitgesproken persoonlijkheid in de muziek van de 20e eeuw. Ze behoort tot de eerste generatie Servische componisten die het einddiploma compositie in Belgrado behaalde. In 1929 ging zij

 18. Kolb in de klas: vijf docenten in het hoger onderwijs onderzoeken de waarde van Kolbs leerstijlen voor hun eigen onderwijspraktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schoonenboom, J.; Van den Heuvel, W.; Leighton, R.; Dols, L.; Visser, W.; Van Steijn, S.

  2009-01-01

  Deze bundel bevat de resultaten van vijf kortlopende onderzoeken door deelnemers aan de masteropleiding Teaching in Higher Education, allen docenten in het hoger onderwijs, naar de waarde van de leerstijlen van Kolb voor hun eigen lespraktijk. Uit de onderzoeken komt naar voren dat het

 19. Onderwijs als nieuwe sociale scheidslijn? De gevolgen van onderwijsexpansie voor sociale mobiliteit, de waarde van diploma's en het relatieve belang van opleiding in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Tolsma, J.; Wolbers, M.H.J.

  2010-01-01

  De toegenomen deelname aan het onderwijs heeft geleid tot meer sociale mobiliteit en tot minder sociale ongelijkheid in moderne samenlevingen. Opleiding is daarom wellicht een nieuwe sociale scheidslijn in de samenleving geworden die de plaats inneemt van sociale herkomst. Tot op heden is het

 20. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 1. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 2. Yankees, cookies en dollars : De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs

 3. Tollens’ nagalm: Het dichterschap van Hendrik Tollens (1780-1856) in de Nederlandse herinneringscultuur

  NARCIS (Netherlands)

  Poortier, R.W.

  2014-01-01

  Hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe herinneren wij ons de dichter Hendrik Tollens (1780-1856). Herinneringsdragers zijn noodzakelijk om personen en gebeurtenissen in het verleden in de (collectieve) herinnering te bewaren. Samen vormen zij elementen van de herinneringscultuur. Deze kunnen wat een

 4. Training in ontwerpen: opzet en evaluatie van het vak ontwerpmethoden [Training in Design. Outline and Evaluation of the Course Design Methods

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, S.M.M.; van den Berg, Klaas; Weenk, W.

  1993-01-01

  De opzet van het tweedejaarsvak Ontwerpmethoden verschilt nogal van de gebruikelijke opzet van vakken in de informatica-opleiding van de Universiteit Twente. Het strak geplande vak is gericht op integratie van bestaande voorkennis en leidt tot veel activiteit van studenten, zowel in kliene groepen

 5. De geologie van het gebied tusschen de Brembo en de Serio noordelijk van de bergkam Monte Menna—Pizzo Arera Bijdrage tot de geologie van de Bergamasker Alpen No. 17

  NARCIS (Netherlands)

  Raasveldt, H.C.

  1939-01-01

  Deze studie vormt een bijdrage tot het systematisch-geologisch onderzoek van de Bergamasker Alpen, hetwelk sinds 1926 van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie te Leiden is uitgegaan. Sinds 1926 werden de karteeringsresultaten van 14 gebieden gepubliceerd, zooals op bijgaand overzichtskaartje

 6. DR. ƒ. H. KROEZE, De TVancf op Jen Afoncf. Verklaring van het ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  wel moeilikste van die Outestamentiese geskrifte. Hy ontleen die titel van sy studie aan 'n uitdrukking wat driemaal in die boek voorkom. (21:5, 29:9 en 39:37, Hebr. 40:5) en veral aan die laasgenoemde plek, waar dit die uiteindelike ootmoedige houding weergee waartoe die redes van die Here die Iyer gebring het: „Dit is ...

 7. Ontwerp en bouw van EUREM: de Europese Emissie Module in het RIM+

  NARCIS (Netherlands)

  van der Maas CWM; LAE

  1996-01-01

  Met EUREM worden de emissies van de landen en regio's in Europa beheerd en omgezet naar emissie-kaarten en emissie-bestanden per economische sector voor een reeks van jaren en een aantal scenario's. Uitvoer is mogelijk per land of regio, op grid (5*5km of 1*0,5 graad) of op het niveau van

 8. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 9. Nieuwe manieren, sterke frontieren. Het bouwconcept van Menno van Coehoorn en zijn aandeel in de verbetering van het verdedigingsstelsel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P.C.M. van Hoof

  2003-01-01

  Full Text Available J. P. C. M. van Hoof, New methods, strong borders. Menno van Coehoorn's building plans and contribution to improving the defence systemDuring the years 1680 to 1685, Menno van Coehoorn (1641-1704 designed a remarkable fortification system. It provided a sound alternative to both the traditional Dutch system of fortification, which reached its peak during the Eighty Years' War (1568-1648, and the French method, which had been used in our country since 1680.In his capacity as chief engineer, Coehoorn played a leading role in modernising the fortifications located along the borders during the years 1698-1702. With his design for the protection of Dutch territory by using lines of defence, he also created a new defence structure. His role as consultant to the policy-makers of the time meant that his views had a decisive influence. At the same time, he took a keen, personal interest in implementing and executing his own building plans.

 10. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 11. Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district

  NARCIS (Netherlands)

  Clason, E.W.

  1957-01-01

  Gaan we thans over tot de akkeronkruiden en ruderale planten, voorkomende op plaatsen, waar het plantendek veelvuldig wordt gestoord en waar adventieven moer gelegenheid krijgen zich te vestigen. Hierbij zijn er een aantal meer algemene, die hij ons in het D.D. niet of niet geregeld aanwezig zijn,

 12. Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Hermans

  2014-03-01

  Full Text Available Method-development, evaluation research and the body of knowledge of social workDuring the last ten years, a revival of the debate concerning the body of knowledge can be observed. During the same period, evidence-based practice caused a lot of resistance inside the social work profession. In this paper, we develop a broad view on evidence-based practice based on the discipline of evaluation research which acknowledges the complexity of the concept of effectiveness. In such a broad view, the first step is to develop and to describe the program theory of social interventions, which consists of the theory of action and the theory of change. We propose two methods to describe social interventions. In addition, we describe three modes to take into account the complexity of social interventions: (1 viable validity, (2 describing the interaction between the social intervention and the social context and (3 a multi-stakeholder approach paying special attention to the “silent voices”.Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werkDe afgelopen tien jaar leefde het debat over de kennisbasis van het sociaal werk op en zorgde de opkomst van evidence-based practice voor heel wat discussie en polarisering binnen het sociaal werk. In deze bijdrage vertrekken we van een ruime benadering van evidence-based practice die oog heeft voor de complexiteit van het effectiviteitsvraagstuk. We beargumenteren dat het expliciteren en theoretisch onderbouwen van interventies een mogelijkheid biedt om die kennisbasis van het sociaal werk beter in beeld te brengen. Deze interventie- of programmatheorie bestaat uit twee onderdelen: de handelingstheorie en de veranderingstheorie. We stellen twee methoden voor om interventies te expliciteren en theoretisch te onderbouwen. We schuiven daarnaast drie manieren naar voren om voldoende oog te hebben voor de complexiteit van sociale interventies: (1 praktische geldigheid, (2 het expliciteren

 13. Herziening van de zedendelicten? : Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Lindenberg, Kai; van Dijk, Alwin

  2016-01-01

  De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele herziening, maar uiteindelijk

 14. Herziening van de zedendelicten? : Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Lindenberg, Kai; van Dijk, Alwin

  2015-01-01

  De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele herziening, maar uiteindelijk

 15. Kuilvoeropslag in torensilo's : fysische eigenschappen van kuilvoer, de capaciteit van torensilo's en de belastingen uitgeoefend door het voer op de constructie van de silo

  NARCIS (Netherlands)

  Bosma, A.H.; Hart, 't C.; Oldenhof, H.B.J.

  1984-01-01

  In dit rapport worden de laboratoriumproeven beschreven, de berekeningen, de vergelijking met de praktijk en de wijze waarop in een bestaande torensilo metingen zijn verricht ter bepaling van belastingen op silowand en -bodem. Op basis van het hier beschreven onderzoek is voor de Nederlandse

 16. Onderzoek naar de relatie tussen het zoutgehalte van de bodem, de bodemvruchtbaarheid, de vegetatie, de bladsamenstelling en de boniteit van opstanden van zomereik (Quercus robur) in de boswachterij Wieringermeer (voorjaar-najaar 1981) = Investigation of relationships between soil salinity, soil fertility, natural vegetation, foliar composition and site index of stands of pedunculate oak (Q.robur)

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.; Leys, H.N.; Lynden, van K.R.

  1984-01-01

  Het verband tussen de natuurlijke vegetatie, het bodemprofiel, de bodemchemische eigenschappen, de grondwaterstand, het zoutgehalte van de bodem en de boniteit van zomereik (Quercus robur) werd in 1981 onderzocht in 26 proefplekken in de boswachterij Wieringermeer. Het doel van het onderzoek in deze

 17. Ambtscriminaliteit aangegeven? : Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vries Robbé, E. de; Cornelissens, A.; Ferwerda, H.

  2008-01-01

  Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aannemen van steekpenningen en misdrijven waarbij ambtenaren een bijzondere ambtsplicht schenden. De aangifteplicht raakt de klokkenluidersregeling en maakt onderdeel uit

 18. De significantie van klimaatverandering in Nederland Een analyse van historische en toekomstige trends (1901-2020) in het weer, weersextremen en temperatuurgerelateerde impact-variabelen

  NARCIS (Netherlands)

  Visser H; IMP

  2005-01-01

  Statistische analyse van het Nederlandse weer laat veranderingen zien die reeds statistisch significant zijn, gezien over de afgelopen honderd jaar. Jaargemiddelde temperaturen zijn toegenomen met 1.5 plus minus 0.5 graden Celcius sinds 1901. Het aantal zomerse dagen is ruwweg verdubbeld, van

 19. Het vaststellen van de mate van religieuze tolerantie bij leraren in ...

  African Journals Online (AJOL)

  30 juni 2016 ... doordat samenlevingen in cultureel en religieus opzicht een steeds ongelijksoortiger en meer uiteenlopend karakter aannemen. Ook in academische debatten speelt het onderwerp een belangrijke rol, in het bijzonder als het gaat over het verband tussen onderwijs en opvoeding en religieuze tolerantie (cf.

 20. Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk : Verslag van een internationale discussie over concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk - Protection of fundamental rights in a digital age; report on an international discussion

  NARCIS (Netherlands)

  Voermans, Wim; Koekkoek, Alis; Matthijsen, Luuk

  2000-01-01

  Verslag van een internationale digitale discussie, waarin meningen zijn uitgewisseld door buitenlandse experts over de concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk.English Discussion on the draft proposals of the Commission on fundamental rights in the digital age.

 1. Onderzoek naar het verbreken van winterrust bij Malus 'Elstar'

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.; Kers, M.

  2006-01-01

  In een driejarig onderzoek is aangetoond dat vooral bij Elstar op onderstam M9 sprake is van een ongelijktijdige verbreking van de winterrust. Dit veroorzaakt problemen, zoals `slapers en dromers¿ (niet of slecht uitlopen van de ogen) en bloeden op de knipplaats. De fysiologische ontwikkeling van de

 2. Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2011-01-01

  In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd: een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is; een proef waarin

 3. Nutrientsamenstelling van voedingsmiddelen en berekening van opname van voedingsstoffen ten behoeve van een patient-controle onderzoek naar der ol van voeding bij het ontstaan van kanker deel 3: Aanvullingen en correcties bij nutrientwaarden behorende bij rapport nr. V 84/320/080156 CIVO/TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Runia S; Bueno de Mesquita HB

  1989-01-01

  Ten behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van pancreas, galblaas en galwegen (SEARCH-project IARC, Lyon) is het noodzakelijk een voedingsmiddelentabel samen te stellen, hierna te noemen SEARCH tabel, bestaande uit nutrienten die voor het

 4. What’s Next : Een aanpak om nieuwe mogelijkheden te ontdekken bij de implementatie van iPads in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Raymond van Dongelen

  2013-01-01

  De introductie van nieuwe media, zoals de iPad, in het onderwijs kunnen het onderwijs versterken en een interessante leeromgeving scheppen. Voor een school valt het echter in de praktijk van alledag niet mee om deze mogelijkheden te zien en toe te passen. Dit whitepaper bevat een beschrijving van

 5. Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie : een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven

  NARCIS (Netherlands)

  Hutter, Antonie

  1925-01-01

  In de voorafgaande hoofdstukken werd mededeeling gedaan, van hetgeen het materiaal deed zien, over de geaardheid van de praepsychotische persoonlijkheid, het gezin en de verdere familie. Het ging om de opvallende karaktertrekken van de gezinsleden, om psychiatrisch lijden bij de familie als geheel.

 6. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 7. Environmental taxes and green growth. Exploring possibilities within energy and climate policy; Milieubelastingen en Groene Groei. Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energie- en klimaatbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebergh, H.

  2012-08-15

  Green growth is currently a topic of global interest. It aims to foster economic growth and development, while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our wellbeing relies. The concept of green growth fits in with a long tradition focused on economic growth that takes account of issues such as environmental pollution and quality of life. Although in the Netherlands the political interest in green growth is somewhat lagging behind, it is widely understood and accepted that unbridled economic expansion may pose a serious risk to society in the long term. Offering the right financial incentives through 'environmental pricing' is a key element of policy aimed at sustainable economic growth. The present paper provides a stepwise analysis of the issues related to the use of tax instruments as part of the policy on sustainable economic growth. The report promotes an evaluation of options using not only standard criteria, such as allocation effectiveness, static efficiency, distributive justice, and feasibility, but also criteria such as dynamic efficiency. The discussion focuses on the two main areas of environmental taxation in the Netherlands, i.e. taxes on energy consumption and transport [Dutch] Wereldwijd is er veel belangstelling voor groene groei. Groene groei beoogt economische ontwikkeling te realiseren waarbij de hoeveelheid en kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen voldoende blijven om onze welvaart te garanderen op de lange termijn (OESO, 2011a). Het concept past in een lange traditie gericht op economische groei die rekening houdt met aspecten als milieuvervuiling en leefbaarheid. De aandacht hiervoor blijft weliswaar in de Nederlandse politiek wat achter, maar is niettemin ook voor Nederland relevant. In brede kring leeft het besef dat ongebreidelde economische expansie op lange termijn niet houdbaar is. Het geven van de juiste prijsprikkels, soms ook wel 'milieubeprijzing' genoemd

 8. Sustainable protein from biogas. The perspective of susteine; Duurzaam eiwit uit biogas. Verkenning van het perspectief van susteine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, N. [Easthouse Business Solutions, Rolde (Netherlands); Hooijer, H. [We-Do Interim Management and Consultancy, Culemborg (Netherlands)

  2007-12-15

  and a centrally located production of protein (due to scale of economy). However, such an option is not possible yet. Strict measurements for safety, quality and guarantee of supply as used by Gasunie makes such an option not directly applicable. It is advised to investigate which barriers (technical, political) have to be taken before this will be possible. Another hurdle in the economics is the applicability of the digested material. This is a general problem for biogas production from manure. In our surrounding countries various options for application of the digested material are investigated. Drying of the digested material, burning and application of the minerals as fertilizer would be an option. Also the isolation of the minerals and further purification of the digested material could be an option. However, this will lead to significant costs, although the earnings from the mineral stream might compensate. In general it may be concluded that earlier made statements and questions has been positively been answered. Production of protein from manure would lead to a more sustainable cattle breeding. On the other hand, major not only technical but also political hurdles have to be taken before such a project has a positive economical feasibility. [Dutch] Uit een eerder uitgevoerde analyse is geconcludeerd dat de productie van microbieel eiwit (SCP, Susteine) op basis van biogas een interessante optie zou kunnen zijn om enerzijds het mineralenoverschot in de veehouderijsector te verminderen en anderzijds om een sustainable eiwitbron voor diervoeder te produceren. In deze studie is de haalbaarheid van een dergelijke productie en een dergelijk product nader onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat, mits voldaan aan de HACCP-eisen die de diervoedersector stelt, het product Susteine (aangenomen dat dit gelijkwaardig is aan het door Norferm geproduceerde eiwit), een aantrekkelijke positie kan veroveren. Weliswaar moet het product eerst worden toegelaten, hetgeen een

 9. Het inbedden van BIM. In interactiekaders en objectbibliotheken

  NARCIS (Netherlands)

  Willems, P.H.; Böhms, M.

  2012-01-01

  Een bouwwerkinformatiemodel (BIM) zelf lost de tekortkomingen van ICTondersteuning in de bouwproductieketen niet adequaat op. Een BIM zou moeten worden ingebed in een formele beschrijving van alle benodigde uitwisselingsvereisten. De ISO/buildingSMART standaard Information Delivery Manual (IDM) is

 10. The background of the climate problem; De achtergrond van het klimaatprobleem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strengers, B.; Meyer, L. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dorland, R. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2013-01-15

  Climate change is a much discussed topic, both in science and in the public domain. A major difference is that in the public domain questions are frequently addressed which are barely an issue anymore in the scientific domain. These are usually issues of a more general nature such as the question whether the earth is truly warming up and if man is the main causer. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and the Royal Netherlands Meteorological Institute jointly wrote this note, in which recent literature is used to outline what the current status quo of climate science is in a number of crucial areas. It is also indicated with which degree of certainty certain statements can be made [Dutch] Er is veel discussie over klimaatverandering, zowel in de wetenschap als in het publieke domein. Een belangrijk verschil is dat er in het publieke domein regelmatig vragen aan de orde komen die in het wetenschappelijke domein nauwelijks meer een issue zijn. Dit zijn veelal meer algemene issues zoals de vraag of de aarde echt wel opwarmt en of de mens de belangrijkste veroorzaker. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) hebben bovenstaande notitie geschreven, waarin op basis van recente literatuur wordt gepoogd om in hoofdlijnen aan te geven wat de huidige stand van de klimaatwetenschap is op een aantal cruciale terreinen. Daarbij wordt aangegeven met welke mate van zekerheid bepaalde uitspraken gedaan kunnen worden.

 11. Personeel van sociale instituties. Over het verband tussen vrouwenbeweging en maatschappelijk werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berteke Waaldijk

  2015-06-01

  Full Text Available Staffing Social Institutions: The Relation between the Women’s Movement and Social WorkBerteke Waaldijk discusses the way ideals of feminism and women’s emancipation in the Netherlands found their way into the design and delivery of social interventions. She compares ideals of women’s movement around 1913 with practices designed by the ‘Benevolent Colonies’ in the 1820s for Dutch paupers and with the feminist training for social workers of the 1970s and 1980s in the Netherlands. She concludes that ideals about the liberation of women were often expressed as those of professional social work aimed at making clients (‘paupers’ in 1820, ‘the poor’ in 1913 become self-reliant citizens. Respect for clients and trainedexpertise of the social workers were the requirement for such social interventions. In the examples discussed disciplinary practices and emancipatory ideals are not mutually exclusive. More research therefore is required on the way connections between feminist movements and training for social professionals facilitate disciplining social policies.Berteke Waaldijk bespreekt de historische vervlechting tussen vrouwenbewegingen en sociale interventies. Uit een vergelijking van de idealen van het sociaal werk rond 1913 met de praktijken van de Maatschappij voor Weldadigheid concludeert zij dat nadruk op zelfredzaamheid van de cliënt en respect en deskundigheid van de hulpverlener niet nieuw waren. De idealen van Hélène Mercier en MarieMuller-Lulofs rond 1900 leken in veel opzichten op de idealen van dat oudere disciplinerende sociale project. Met een beschrijving van de idealen van de tweede feministische golf binnen de sociale beroepsopleiding ‘Vrouwen en Welzijnswerk’ laat Waaldijk zien dat ook in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuwfeministische idealen soms geformuleerd werden als pleidooien voor professioneel sociaal werk. De rol van de denkbeelden over bevrijding en emancipatie van vrouwen in het

 12. 'De God van de vrede' in het Nieuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  13 juli 2015 ... Wat heeft God met vrede te maken? Die vraag lijkt veel gemakkelijker te beantwoorden dan de vraag wat de God van de Bijbel te maken heeft met geweld of met macht. We willen maar al te graag geloven in een God van de vrede. Toch komt die uitdrukking, 'de God van de vrede', als zodanig niet vaak ...

 13. Een adolescente jongen met fibreuze dysplasie van het kaakbot

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwland, A.C.; Vierhout, I.; Eekhoff, E.M.W.; van der Waal, I.

  2012-01-01

  Een 16-jarige jongen bleek na diagnostisch onderzoek met computertomografie en een skeletscan de monostotische verschijningsvorm van fibreuze dysplasie in de maxilla te hebben. De diagnose is bevestigd aan de hand van een botbiopt. Tijdens een periode van 8 jaar afwachtend beleid hebben zich geen

 14. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 15. De zuivering en de eigenschappen van de replicatieve vorm van het RNA van cowpea-mozaiekvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Griensven, van L.J.L.D.

  1970-01-01

  Purified infectious preparations of cowpea mosaic virus (CPMV) consist of three centrifugal components with sedimentation coefficients of 58, 95 and 115 S . These are referred to as top (T), middle (M) and bottom (B) component and contain 0, 24 and 33% RNA respectively (Van Kammen, 1967). All three

 16. Enkele aspecten van het gelaatspatroon bij 9-jarige kinderen; een röntgencephalometrisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Herman

  1966-01-01

  Orthodontische afwijkingen komen zeer veelvuldig voor. Uitermate zelden treft men een individu aan, waarbij zich geen onregelmatigheden in het gebit voordoen en waarbij ook de uitwendige gelaatsstructuur harmonisch is. Zo wees een onderzoek bij Groningse schoolkinderen uit, dat ongeveer 20% van hen

 17. Deleuze en het Zijn : De aanwezigheid van Heidegger in Verschil en Herhaling

  NARCIS (Netherlands)

  D. van Putten (David)

  2014-01-01

  textabstractIn ‘Deleuze en het Zijn’, David van Putten argues that despite the fact that Deleuze barely discusses Heidegger in his Difference and Repetition, he ultimately addresses the same philosophical problem as Heidegger. Both Deleuze and Heidegger try to get away from the Aristotelian

 18. Een wereld als verschil : De ontwikkeling van het meisjesboek tussen 1945 en 1970

  NARCIS (Netherlands)

  Haan Leinenga, Yolanda

  Op verzoek van het KinderBoekenHuis deed Yolanda Haan, masterstudente Neerlandistiek, voor de wetenschapswinkel onderzoek naar meisjesromans uit de periode 1945-1970. Daarvoor combineerde zij literair-historisch onderzoek met een studie naar tien specifieke meisjesboeken. Yolanda analyseerde de

 19. Gaudeamus. Het leven van Julius Röntgen (1855-1932). Componist en musicus

  NARCIS (Netherlands)

  Vis, G.N.M.

  2007-01-01

  Gaudeamus Het leven van Julius Röntgen (1855-1932) Componist en musicus Jurjen Vis shows in his thesis Gaudeamus. The life of Julius Röntgen (1855-1932) that already as a young child Julius Röntgen was a remarkable pianist and composer. He was hailed at that time as a second Mendelssohn. In 1874

 20. Op het grensvlak van chemie en biotechnologie (interview met Harry Bitter)

  NARCIS (Netherlands)

  Gool, van J.; Bitter, J.H.

  2015-01-01

  Harry Bitter, sinds twee jaar hoogleraar Biobased Chemistry & Technology aan de Wageningen Universiteit, pleit voor meer chemie en katalyse in het onderzoek naar biobased producten. ‘Mijn onderzoeksfocus ligt op hoe je de omzettingen van biomassa naar product zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren.

 1. Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik-Kloosterman J; van Valkengoed IGM; de Boer EJ; Nicolaou M; van der A DL; CVG

  2011-01-01

  Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status (< 50 nmol/L) bij autochtone Nederlanders, matige vitamine B12-status in de

 2. Het meten van spontane en uitgelokte confabulaties: De Nijmegen-Venray Confabulatie Lijst-20 (NVCL-20)

  NARCIS (Netherlands)

  Rensen, Y.C.M.; Oosterman, J.M.; Eling, P.A.T.M.; Wester, A.J.; Kessels, R.P.C.

  2016-01-01

  Confabuleren kan voorkomen na hersenletsel, bijvoorbeeld bij patiënten met frontale laesies of patiënten met het korsakovsyndroom (KS). Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van confabulatiegedrag: uitgelokt en spontaan. Op dit moment bestaan er alleen instrumenten die uitgelokte

 3. Plant - Microbiele Brandstofcel (MFC): exudate productie : het optimaliseren van wortelexudatie met een split-root systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Khodabaks, M.; Blok, C.; Berg, van den C.C.; Snel, J.F.H.

  2009-01-01

  De plant microbiële brandstofcel of Plant Microbial Fuel Cell (Plant$MFC) is een technologie die het op basis van een nieuw principe mogelijk maakt direct elektriciteit of biofuels aan een plant te onttrekken, zonder dat deze geoogst hoeft te worden (Strik en Helderman, 2004). Levende planten zetten

 4. De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde overlevende rattehart

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Willebrands, A.F.; Durrer, D.

  1959-01-01

  Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang doen de mechanische activiteit van het overlevende, geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor medische en biologische doeleinden. Chemische analyses toonden een duidelijk verschil tussen

 5. De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Schouwen-Oost; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, J.R.

  1998-01-01

  Het herinrichtingsgebied Schouwen-Oost bestaat uit het oude getij- en lagunaire gebied met oude zeekleigronden (811 ha = 12%) en het jonge getij- en doorbraakgebied met jonge zeekleigronden (4615 ha = 70%). De oude zeekleigronden bestaan uit plaat-, kreekrug-, kleiplaat- en poelkleigronden. De jonge

 6. Het potentieel van de volgende grote mediasport: eSport

  NARCIS (Netherlands)

  Rene Foolen; Pieter Marechal

  2016-01-01

  Is eSport een echte sport of niet? Hoe je het fenomeen ook wil categoriseren, eSport is de nieuwste ster in de sportmediawereld. Voorlopig lijkt er nog lang geen einde te komen aan haar steile groeicurve. De vraag is volgens ons dan ook niet of eSport een plaats opeist bij de grote mediasporten,

 7. Het klassieke lesgeven is niet meer van deze tijd

  NARCIS (Netherlands)

  Martin Cusiel

  2014-01-01

  Remo Mombarg werd onlangs geïnstalleerd als lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan de Hanzehogeschool Groningen. Met zijn team werkt hij aan sportopvoeding op maat voor kinderen. GRONINGEN Lector zijn doe je niet regerend als een eenling. Althans, als het aan de kersverse lector Remo Mombarg

 8. Ik ben ik : De ontdekking van het zelf

  NARCIS (Netherlands)

  Kohnstamm, Dolph

  2006-01-01

  Enkele jaren geleden zag de ontwikkelingspsycholoog Dolph Kohnstamm een gefilmd interview met Jung. Deze vertelde hoe hij als elfjarige, op weg naar school, een plotseling inzicht kreeg. 'Het was net alsof ik (tot die dag) in een mist gelopen had en ik stapte eruit en ik wist: ik ben'. Over dit

 9. Biologische teelt van houtig kleinfruit - Toetsen van de gebruikswaarde van natuurlijke vijanden tegen kleine bessenbladwesp en hennepnetelluis in rode bes in 2000 en 2001 en het effect van mangaan- en magnesiumbespuitingen op gele trosstelen bij rode bes in 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Zuidam, van C.A.

  2002-01-01

  Voor de bestrijding van plagen in rode bes zijn geen selectieve middelen voorhanden, zodat een duurzame teelt in de praktijk tot nu toe onmogelijk is. In de teelt van houtig kleinfruit waren de ervaringen met het uitzetten van natuurlijke vijanden zeer gering. Doordat in de gangbare teelt veel

 10. Geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied; een quick scan van de geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied in zijn geheel en in afzonderlijke delen die belangrijk zijn voor recreatie

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Langers, F.

  2003-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten tussen recreatie en geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied. Via een GIS-analyse zijn de geluidbelastingbestanden van snelwegen, provinciale wegen, spoorlijnen en luchtvaart geconfronteerd met het centraal Veluws natuurgebied, een bestand met

 11. Monitoring greenhouse gases in the landscape; Meten van broeikasgassen in het landschap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.S.; Hensen, A.; Veenendaal, E.M. [Energy Research Centre of the Netherlands ECN, Department of Air Quality and Climate Change, 1755 LE Petten (Netherlands); Van Huissteden, J. [Darwin Center, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Dolman, A.J. [Subafdeling hydrologie en geo-milieuwetenschappen, Faculteit der aard- en levenswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Duyzer, J.H. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Elbers, J.A.; Van Beek, C.L. [Alterra, Wageningen (Netherlands); Mosquera, J. [Animal Sciences Group ASG, Wageningen UR Livestock Research, Wageningen (Netherlands)

  2010-08-15

  The exchange of greenhouse gases between the landscape and the atmosphere is not as easy to determine as the emission from a chimney. Various instruments and techniques are used to map the dynamics of this exchange in space and time. The measurements will have to tell what the net greenhouse gas balance of the landscape is and how it will react to a changing climate. [Dutch] De uitwisseling van broeikasgassen tussen het landschap en de atmosfeer laat zich niet zo gemakkelijk bepalen als de emissie uit een schoorsteen. Verschillende meetinstrumenten en technieken worden ingezet om de dynamiek van deze uitwisseling in ruimte en tijd in beeld te krijgen. De metingen moeten vertellen wat de netto broeikasgasbalans van het landschap is en hoe deze zal reageren op een veranderend klimaat.

 12. De spijker op zijn kop : verslag van een verkennend onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen in het Arnhemse Spijkerkwartier in 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Kleiman, W.M.; Kommer, M.M.; Aidala, R.

  1996-01-01

  In de tweede helft van 1995 deden zich in het Arnhemse Spijkerkwartier en de Rotterdamse wijk Spangen enkele manifestaties van buurtbewoners voor die door hun heftigheid de landelijke media haalden. De bewoners waren boos dat de gemeente geen eind maakte aan de overlast die zij ondervonden van de

 13. De bodemkwaliteit in Nederland in 2006-2010 en de verandering ten opzichte van 1993-1997 : Resultaten van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Wattel-Koekkoek EJW; van Vliet ME; Boumans LJM; Ferreira J; Spijker J; van Leeuwen TC; CMM; mev

  2013-01-01

  Tussen 2006 en 2010 is de bodemkwaliteit van Nederland gemeten in de derde meetronde van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB). Hierbij zijn 200 locaties bemonsterd: 10 combinaties van grondsoort en landgebruik (=categorie), en per categorie 20 locaties.

  Huidige

 14. Kijken in het brein: Over de mogelijkheden van neuromarketing

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  2002-01-01

  textabstractMet moderne beeldvormende technieken, de neuro-imaging-technieken, kan ge-meten worden waar en wanneer hersenactiviteit plaats vindt bij de uitvoering van een bepaalde taak. Zodoende kan de reactie van de hersenen gemeten worden op marketing stimuli zoals een reclamefilmpje of een

 15. Ouderdomsbepaling bij herten van het genus Rusa (voorlopige mededeling)

  NARCIS (Netherlands)

  Bemmel, van A.C.V.

  1949-01-01

  Wanneer men bij een systematisch onderzoek van herten tracht om de soortsen raskenmerken vast te stellen, stuit men op moeilijkheden van velerlei aard. Om te beginnen zijn herten sexueel dimorph en vertonen zij bovendien een duidelijke periodiciteit, die samenhangt met de sexuele cyclus. De laatste

 16. In het diepe gegooid worden : Onderzoek naar leeropbrengsten van eerstejaars studenten in Teaching Hotel Château Bethlehem

  NARCIS (Netherlands)

  Sylvia Schoenmakers; Jogien Wilms

  2015-01-01

  Bachelor-studenten van de Hotel Management School Maastricht beginnen hun opleiding Hoger Hotelonderwijs met een semester Hotel Orientation. De module Hotel Orientation was ten tijde van het onderzoek opgebouwd uit blokken van drie weken waarin studenten zich theoretisch oriënteren en gedurende

 17. DAMES: een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 20300

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Spakman J; LAE

  2001-01-01

  Dit rapport beschrijft de datafile DAMES (DAtabestand Macro-emissies Elektriciteitssector). Dames biedt een integraal overzicht van het Nederlandse elektriciteitsaanbod en de daarmee gepaard gaande emissies van CO2, NOx and SO2. DAMES voegt de resultaten samen van verschillende bronnen: (1)

 18. Beheersing van de iepziekte in bossen met een natuurstelling. Deel 2: waarnemingen en resultaten over het jaar 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Kopinga, J.

  2007-01-01

  Om de stobben van gevelde iepen snel te laten afsterven om opslag vanuit de stobbe en de wortels te voorkomen worden in de reguliere iepziektebestrijding doorgaans nog chemische middelen gebruikt. Dit wordt vanuit het oogpunt van milieuzorg steeds minder wenselijk geacht. Vorming van opslag kan

 19. The Dossier Green Office. The most sustainable industrial building in the Netherlands; Het Dossier Groen Kantoor. Het duurzaamste bedrijfsgebouw van Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, A.

  2011-03-25

  About forty houses competed for the title of Most sustainable Industrial building Netherlands 2011, an initiative of a Dutch radio program ('Vroege Vogels') and the magazine De Ingenieur (The Engineer). The jury selected the renovated over one hundred years old water tower with newly built pavilion in Bussum as the winner. Besides the winner attention was also paid to innovative concepts applied in other buildings, including the office of Rijkswaterstaat Terneuzen, the Vomar Voordeelmarkt in Heerhugowaard, The Christiaan Huygens College, Eindhoven, the new Administration Centre of the Rabobank in Utrecht, and the office of the district water board Rivierenland Tiel. [Dutch] Zo'n veertig panden streden om de titel Duurzaamste Bedrijfsgebouw van Nederland 2011, een initiatief van het VARA-programma Vroege Vogels en De Ingenieur. De jury wees de gerenoveerde, ruim honderd jaar oude watertoren met nieuw aangebouwd paviljoen in Bussum aan als winnaar. Naast de winnaar wordt ook aandacht besteed aan de toegepaste innovatieve concepten in enkele andere gebouwen. Onder meer het kantoor van de Rijkswaterstaat in Terneuzen, de Vomar Voordeelmarkt in Heerhugowaard, Het Christiaan Huygens College in Eindhoven, het nieuwe Bestuurscentrum van de Rabobank in Utrecht, en het kantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel.

 20. Maak van de nul een punt in Zuid-Holland : verkeersveiligheidsanalyse en mogelijke maatregelen met het accent op jonge bestuurders, senioren en fietsers.

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, L.T. Boele, M. & Bos, N.M.

  2018-01-01

  Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) is bezig met de invulling en uitwerking van het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2017-2020. Met dit programma ondersteunt het ROV-ZH de regievoerders van Zuid-Holland: de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio

 1. Het paard in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weerdt, de M.; Oldenbroek, J.K.

  2010-01-01

  Paardenrassen, die hun oorsprong hebben in Nederland, zijn het Friese paard, het Gelderse paard, de Groninger en het Nederlands trekpaard. Dit verslag over de rol en de toekomst van de Nederlandse paardenrassen beschrijft de domesticatie van het paard en het ontstaan en de ontwikkeling van deze

 2. 1001 Vrouwen in perspectief. Traditie en verandering van het biografische woordenboek in Nederland en elders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mineke Bosch

  2014-03-01

  Full Text Available 1001 Women in Perspective: Tradition and Change in the Biographical Dictionaries of the Netherlands and ElsewhereIn this article Mineke Bosch discusses the book 1001 Women from Dutch History, published in February 2013 and edited by Els Kloek, against the background of the tradition and recent change of national dictionaries of biography. Since the nineteenth century this historical genre has played a central role in processes of canonisation within national history. The gender order that is written into these biographical reference works is now considered out of date. Since the 1970s, therefore, corrections have been made. In the United States, for instance, a special dictionary of women’s biography appeared, the Notable American Women, as a ‘supplement’ to the standard Dictionary of American Biography. The British Dictionary of National Biography decided to add to and rewrite all the existing lemma’sbetween 1994 and 2004, to reappear as the Oxford Dictionary of National Biography. This work represents a paradigm change as the basic question of inclusion is no longer ‘who survived history?’, but ‘who deserves a lemma in our contemporary vision of history?’ In this historical perspective Bosch answers such questions as what is the relation between 1001 Women and the Dutch Biographical Dictionary of the Netherlands. Was it the aim of the book to confront gendered processes of canonisation? Can the work be seen as ‘a contribution to’ (herstory or a ‘rewriting of’ history? In dit artikel bespreekt Mineke Bosch het in februari 2013 onder redactie van Els Kloek uitgekomen 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis in het perspectief van traditie en verandering van het biografisch woordenboek. Sinds de negentiende eeuw speelt dit genre van het historische standaardwerk een centrale rol in canoniseringsprocessen binnen de nationale geschiedschrijving. De genderorde die in deze biografische woordenboeken werd vervat, blijkt

 3. Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de H.C.

  2015-01-01

  Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op

 4. Het inrichten van landinrichtingsgebieden door toedeling; eisen en oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Jurgens, C.R.

  1982-01-01

  Ingegaan wordt op de toedeling en de doelstellingen van landinrichting, de toedeling en de landinrichtingsprocedure, de toedeling en de (ontwerp-)wet en de toedeling als technisch planvormings-instrument

 5. Het Vietnam van Viet Thanh Nguyen [Bespreking van: V.T. Nguyen The sympathizer; V.T. Nguyen Nothing ever dies: Vietnam and the memory of war

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinen, J.

  2016-01-01

  Over geen enkele Amerikaanse oorlog en de gevolgen daarvan zijn meer boeken geschreven dan over de Vietnamoorlog. En toch zijn we er nog lang niet over uitgeschreven. Terecht, getuige het verrassende werk van Viet Thanh Nguyen.

 6. Preventieve Wellness, ook in Nederland : Een onderzoek naar trends, kansen en uitdagingen op het gebied van preventieve wellness

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Angelique Lombarts

  2013-01-01

  De vraag naar nieuwe innovatieve wellnessproducten was in 2010 de aanleiding tot het onderzoek waarvan u hier het eindresultaat voor u heeft. Docente en research fellow Roos Gerritsma van de minor Sports, Wellness & Lifestyle had vele afstudeeronderzoeken en stages begeleid en was mede daardoor goed

 7. Vergeefse moeite als oordeel van God : een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het OudeTestament

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, W.M. (Willem Mijndert) de

  1997-01-01

  In deze studie hebben we getracht een beter beeld te krijgen van een ‘Gattung’ die voor het eerst als zodanig werd onderscheiden door D.R. Hillers in zijn werk ‘Treaty curses and the Old Testament prophets’ en die door hem werd aangeduid als ‘futility curses’. Om het genre, dat tot nu toe weinig

 8. Adriaan van Veldhuizen, De partij. Over het politieke leven in de vroege S.D.A.P.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk Jan Wolffram

  2016-11-01

  Full Text Available Adriaan van Veldhuizen, De partij. Over het politieke leven in de vroege S.D.A.P. (Dissertatie Universiteit Leiden 2015; Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2015, 375 pp., isbn 978 90 3513 857 5.

 9. Joep van Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen (eds., Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Quartier

  2017-06-01

  Full Text Available Joep van Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen (eds., Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven (Hilversum: Verloren, 2014, 234 pp., isbn 978 908 704 469 5.

 10. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 11. Biofuels in the European Union. An outline of the policy; Biobrandstoffen in de EU. Een uiteenzetting van het beleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Veldhoven, S.; Reynders, M. [Permanente Vertegenwoordiging Nederland (EU Brussel), Brussels (Belgium)

  2005-08-01

  An overview is given of the different policies of the European Commission with respect to biofuels. Based on three Directives, campaigns to implement and promote biofuels and support of research and technological development the production and the use of biofuels in Europe is stimulated. [Dutch] Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende vormen van beleid van de Europese Commissie (EC) ten aanzien van biobrandstoffen. Door middel van drie richtlijnen, campagnes om implementatie en bewustwording te stimuleren en het steunen van onderzoek wordt de productie en het gebruik van biobrandstoffen op Europees niveau bevorderd. De EC heeft zichzelf ambitieuze doelstellingen gesteld die alleen door deze gecombineerde aanpak en een actief beleid van de lidstaten gehaald kunnen worden.

 12. Constrained Non-Negative Matrix Factorization for Vocabulary Acquisition from Continuous Speech (Niet-negatieve matrix factorisatie met randvoorwaarden voor het verwerven van een woordenschat uit continue spraak)

  OpenAIRE

  Sun, Meng

  2012-01-01

  Sun M., ''Constrained non-negative matrix factorization for vocabulary acquisition from continuous speech'', Proefschrift voorgedragen tot het behalen van het doctoraat in de ingenieurswetenschappen, KU Leuven, November 2012, Leuven, Belgium.

 13. Handleiding voor natuurondernemen : het ontwikkelen van verdienmodellen voor natuurbehoud en natuurontwikkeling : product van het WURKS project Natuurondernemerschap en Toerisme binnen het Groene Onderwijs (NatureToGo)

  NARCIS (Netherlands)

  Felder, M.; Pellis, A.

  2013-01-01

  Natuurbeschermingsorganisaties kijken naar nieuwe vormen van ondernemerschap om natuurbehoud ook in de toekomst te kunnen blijven financieren. Natuur wordt daarnaast meer naar voren geschoven als economische drager van gebieden die kampen met drastische economische en demografische veranderingen. De

 14. Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland : handreiking voor een stappenplan in het kader van de aanpak ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers in Zuid-Holland’.

  NARCIS (Netherlands)

  Aarts, L.T. & Boele, M.

  2018-01-01

  Voor de uitwerking van het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid 2017-2020 heeft SWOV in opdracht van het ROV-ZH de verkeersveiligheid in Zuid-Holland geanalyseerd en mogelijke maatregelen in kaart gebracht (SWOV-rapport R-2017-5). Het rapport dat hier voorligt biedt een handreiking voor

 15. vrijheid van meningsuiting en godsdienst versus het non

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  4 De a 1 en 2.1 van de Universele Verklaring; a 26 BuPo; a 14 EVRM in die zin dat alle rechten uit dat verdrag zonder enig onderscheid moeten worden gegarandeerd. 5 Een volledige lijst voor Nederland geldende verdragen die discriminatie of gelijke behandeling (mede) als onderwerp hebben is te vinden in Tazelaar en ...

 16. Privacy na Babel : de vermeende ongrijpbaarheid van het privacybegrip

  NARCIS (Netherlands)

  Vedder, A.H.

  1998-01-01

  De veel voorkomende en onlangs weer door Serge Gutwirth naar voren gebrachte opvatting dat privacy principieel ondefinieerbaar is, is onjuist. Voor de verdediging van privacy als waarde moet men aannemen dat privacy weliswaar een vaag complex begrip is, dat voor een deel contextueel bepaald wordt,

 17. New Education, de achterkant van het Digitale Wonderland

  NARCIS (Netherlands)

  T.J. van Weert

  2003-01-01

  Tom van Weert argues that economic, societal and cultural developments in indus-trialized countries push for educational innovation. He sees Information and Communication Technology (ICT) as enabling factor of this innovation. His line of reasoning is the following. Knowledge intensive economies

 18. The economy of natural gas; De economie van het gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholtens, B. [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-03-08

  The Dutch government uses the benefits of natural gas especially for public consumption expenditures. Re-establishment of a natural gas fund would lead to productive investment and create a more prosperous Dutch economy [Dutch] De Nederlandse overheid gebruikt de aardgasbaten nu met name voor consumptieve overheidsbestedingen. Heroprichting van een aardgasfonds zou tot productieve investeringen leiden en Nederland welvarender maken.

 19. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway

 20. Over het kweeken en differentieeren van tuberkelbacillen uit huidtuberculose

  NARCIS (Netherlands)

  Folpmers, Jacobus Andreas

  1938-01-01

  In totaal werden door mij 79 patiënten met tuberculeuse huidaandoeningen bacteriologisch onderzocht. Een dezer patiënten (No. 38) had naast lupus vulgaris tevens tuberculosis colliquativa. Dientengevolge werden dus 80 tuberculeuse huidaandoeningen bacteriologisch onderzocht en wel: 68 gevallen van

 1. Sustainable higher education 2002. State-of-the-art of the integration of sustainable development in the education of academies and universities in the Netherlands; Duurzaam Hoger Onderwijs 2002. Stand van zaken van de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van hogescholen en universiteiten in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heideveld, A.; Wieman, A.; Van Zonneveld, H.

  2002-03-01

  In 1998 students and professors set up the Sustainable Higher Education network. The aim of the network is to integrate sustainable development in higher education, so that every student learns about the relation between sustainable development and his or her own discipline and how to cooperate with representatives of other disciplines in solving sustainability problems. [Dutch] In 1998 is door studenten en docenten het netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs opgezet. Doel van het netwerk is integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs: iedere student dient aan het eind van de studie te weten wat de relatie van duurzame ontwikkeling met het eigen vakgebied is en in interdisciplinair verband te kunnen samenwerken met vertegenwoordigers van andere disciplines aan de oplossing van actuele duurzaamheidsvraagstukken. Hiertoe wordt gepoogd de, nog immer toenemende, stroom van activiteiten op het gebied van integratie van duurzame ontwikkeling te kanaliseren en waar mogelijk te bundelen.

 2. Energy efficient optimization of the micro climate by air flow; Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bontsema, J.; Van Weel, P.A.; Labrie, C.W.; Van Noort, F.R.; Raaphorst, M.G.M. [Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk (Netherlands); Voogt, J.O. [Hogendoorn Growth Management, Vlaardingen (Netherlands); Van den Beukel, J. [JB Matricaria, Venlo (Netherlands); Zuijderwijk, A. [Zuijderwijk en Witzier, Bergschenhoek (Netherlands)

  2009-06-15

  Research has proven that the Aircobreeze provides a sophisticated control strategy enabling a 20 to 30% saving of natural gas in Gerbera. The project aimed at a step-by-step search for options for creating an active micro climate and minimal energy use. [Dutch] In onderzoek is aangetoond dat het met de Aircobreeze en een uitgekiende regelstrategie mogelijk is om in Gerbera ca 20-30% te besparen op aardgas. Het project was er op gericht om in nauwe samenwerking met de betrokken telers stapsgewijs te zoeken naar mogelijkheden om een actief microklimaat te creeren met een zo laag mogelijk energie verbruik, waarbij niet alleen het nieuwe element van de Aircobreeze werd ingezet, maar ook het gebruik van alle bestaande middelen die invloed hebben op het microklimaat om dit doel te bereiken.

 3. The economic perspective of energy conservation by lower heating temperature of pot plants; Het economisch perspectief van energiebesparing door het aanhouden van lagere stooktemperaturen bij potplanten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benninga, J.; Van Noort, F. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Naaldwijk (Netherlands); Kempkes, F. [Agrotechnology and Food Innovations, Wageningen (Netherlands)

  2005-09-15

  The maximum energy saving that can be achieved with a reduction of the heating temperature ranges from 29 m{sup 3}/m{sup 2} per year (hydrangea: heating temperature reduction 8C) to 13 m{sup 3}/m{sup 2} per year (poinsettia: heating temperature reduction 3C). A reduction of the heating temperature does have economic advantages for poinsettia (Christmas Rose) and hydrangea, provided that the labour operation of 'pegging' can be omitted. No improvement in returns can be expected with cyclamen and chrysanthemum. [Dutch] De maximum energiebesparing die met een verlaging van de stooktemperatuur kan worden gerealiseerd loopt uiteen van 29 m{sup 3}/m{sup 2} per jaar (Hortensia; stooktemperatuurverlaging 8C) tot 13 m{sup 3}/m{sup 2} per jaar (Poinsettia; stooktemperatuurverlaging 3oC). Een verlaging van de stooktemperatuur heeft economisch perspectief bij Poinsettia (Kerstster) en Hortensia, mits de arbeidshandeling 'Pennen' achterwege kan worden gelaten. Bij Cyclamen en potchrysant valt geen verbetering van het rendement te verwachten.

 4. De economische waarde en het investeringspotentieel van het biobased cluster in Zuid-Holland

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.; Broens, D.F.; Georgiev, E.S.; Logatcheva, K.

  2012-01-01

  De biobased economy kan in de komende jaren een belangrijke motor worden voor regionale economische groei in de Provincie Zuid-Holland. Uit dit onderzoek blijkt dat op dit moment al circa 900 mln. euro toegevoegde waarde per jaar wordt gerealiseerd en dat ondernemers een verdubbeling van deze waarde

 5. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 6. Gedragscode onder de Flora- en faunawet : een versterking van de soortenbescherming of het zwaard van Damocles?

  NARCIS (Netherlands)

  Bastmeijer, C.J.; Aarts, G.; van Geilswijk, M.

  2006-01-01

  Van de verboden in de Flora- en faunawet zijn vrijstellingen verleend voor diverse categorieën van activiteiten. Ten aanzien van de minder algemene dier- en plantensoorten geldt daarbij de voorwaarde dat men handelt overeenkomstig een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Enkele

 7. Het vennootschapsrecht van Holland. Het vennootschapsrecht van Holland, Zeeland en West-Friesland in de rechtspraak van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Punt, Hendrik Martijn

  2010-01-01

  This book focuses on the observationes tumultuariae of Cornelis van Bijnkershoek and the observationes tumultuariae novae of his son-in-law Willem Pauw. Between 1704 and 1787, therefore during virtually the entire eighteenth century, both these judges and presidents of the Supreme Court of Holland,

 8. Een Middeleeuwse samenleving : het land van Heusden (ca. 1360 - 1515)

  OpenAIRE

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between two major cities, Dordrecht and 's-Hertogenbosch. The riverlandscape was characterized by the alternation of sandy stream ridges and natural levees, inhabited since prehistoric times, and extensive ...

 9. Teelt de grond uit in perspectief; Prestaties van teeltsystemen op het gebied van integrale duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Breukers, A.; Stokkers, R.; Spruijt-Verkerke, J.; Roelofs, P.F.M.M.; Haan, de J.J.

  2013-01-01

  Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen, naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren en gewaardeerd

 10. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Nieuwleusen-Ruitenveen; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, A.

  1996-01-01

  De bodem in het landinrichtingsgebied Nieuwleusen-Ruitenveen bestaat uit zandgronden, moerige gronden en veengronden. Binnen de zandgronden komen eerdgronden en humuspodzolgronden voor. De moerige gronden bestaan uit moerpodzolgronden en broekeerdgronden. De veengronden bestaan uit meerveengronden.

 11. Gezondheid en welzijn van Kaapverdianen in Rotterdam: inventarisatie van gezondheidsproblemen, oorzaken en interventies t.b.v. het community project Nos Saude.

  NARCIS (Netherlands)

  Pieterse, Marcel E.

  2002-01-01

  Kaapverdianen zijn lange tijd als migrantengroep onderbelicht gebleven in onderzoek en beleid. Waarschijnlijk omdat de gemeenschap niet zo groot is en bij voorkeur de problemen in eigen kring oplost. Deze review geeft een algemeen beeld van de gezondheid en het welzijn van de Kaapverdianen in

 12. Transnational literary history? Dutch-speaking writers in Karel van het Reve’s ‘ventistic’ Geschiedenis van de Russische Literatuur [History of Russian Literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dobbeleer Michel De

  2016-11-01

  Full Text Available In his Geschiedenis van de Russische literatuur [History of Russian Literature, 1985] the famous Dutch Slavist and essayist Karel van het Reve, links Russian writers, such as Gavriil Derzhavin and Aleksei Pisemskii to Dutch and Flemish ones, such as Vondel and Willem Elsschot. Further on, in the chapter on Lev Tolstoi, Multatuli’s Max Havelaar is cited, although it is clear from the start that none of these Dutch-speaking authors could have had any influence on the Russian writers to whom Van het Reve devotes his colourful chapters. In this article I explore the ‘transnational’ potential of Van het Reve’s self-willed literary-historiographical approach. It turns out that Van het Reve mentions most of these Dutch-speaking authors rather to indicate - directly or indirectly - that he (dislikes them, than to contribute to the achievements of comparative literature. Both in his choice of authors and his way of practicing literary historiography Van het Reve manifests himself as a proponent of the vent (cf. the well-known vorm of vent or manner or man discussion. Nevertheless, some of his observations could be considered as transnational constellations (in the world-literature sense of the term.

 13. Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data: Resultaten behaald in het kader van “De Energieboerderij”

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuizen, A.T.; Vermeulen, B.; Verwijs, B.R.

  2011-01-01

  Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel is. Dit is uitgewerkt door brandstofverbruik te

 14. J.A.A. van Doorn en de Nederlandse sociologie : De erfenis, het debat en de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  2010-01-01

  Op 14 mei 2008 overleed Jacques van Doorn, de centrale figuur binnen de naoorlogse Nederlandse sociologie. In dit boek buigen vakgenoten zich over zijn intellectuele nalatenschap en zijn betekenis voor de ontwikkeling van het vak. Cor Lammers en Joop Ellemers, beiden generatiegenoten die nauw met

 15. The energy agreement: what does it mean? Assessment of the agreements made; Het Energieakkoord. Wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands); Boot, P. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 16. Clean energy from a reliable source. Feasibility study on the use of geothermal heat from mine water for the city park Oranje Nassau and Heerlerheide Centre, Netherlands; Schone energie uit vertrouwde bron. Onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van aardwarmte uit het mijnwater voor het Stadspark Oranje Nassau en Heerlerheide Centrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gommans, L.J.J.H.M. [Milieukundig Onderzoeks- en Ontwerp Buro BOOM, Maastricht (Netherlands); Kempen, G.W.P.J. [ARPAS Energy Contracting, Sittard (Netherlands); Van Tongeren, P.C.H. [Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, Mol (Belgium)

  2003-03-26

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into the feasibility to use water from mines as a source for renewable energy and/or energy storage in an overall energy plan for the city Heerlen in the Netherlands. [Dutch] Het doel van de voorliggende studie is om inzicht te geven in de haalbaarheid om (aard)warmte middels het gebruik van mijnwater in te zetten als bron van duurzame energie en/of energieopslag binnen het plan 'centrum noord' voor Heerlen. Er wordt van uitgegaan dat er door de voormalige mijnbouwactiviteiten ondergronds een relatief grillig, door mensen gevormd kunstmatig reservoir is ontstaan, dat gevuld is met relatief warm water. Voor een goed inzicht in het type reservoir (opbouw) en het - vermoedelijke - reservoirgedrag, wordt in deze studie een analyse gegeven van de belangrijkste onderdelen van het reservoir, alsmede van die factoren die het reservoirgedrag (mede) sterk (kunnen) beinvloeden. Zaken als verwachte porositeiten, permeabiliteiten en reservoirvolume komen hierbij aan de orde. Eveneens wordt de gevonden informatie over watertemperatuur, chemische samenstelling, e.d, behandeld. Een beperkt deel van de voormalige mijninfrastructuur is gedigitaliseerd en de digitale gegevens zijn ondergebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tevens zijn in de rapportage enkele conceptuele mogelijkheden voor warmtewinning en/of opslag m.b.t. de lokale ondergrond aangegeven en worden bij een aantal aspecten de mogelijke risico's aangegeven.

 17. De kwaliteit van het grondwater in Nederland op een diepte tussen 5 en 30 meter in Nederland in het jaar 1992 en de verandering daarvan in de periode 1984-1993

  NARCIS (Netherlands)

  van Drecht G; Reijnders HFR; Boumans LJM; van Duijvenbooden W; LBG

  1996-01-01

  In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit wordt vanaf 1984 jaarlijks op circa 400 locaties grondwater bemonsterd op diepten van ca 10 en 25 m onder maaiveld. Sinds 1989 groeit het aantal locaties door de inrichting en de bemonstering van de provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit. In 1992

 18. Wat is het effect van oefentherapie bij artrose van heup of knie?

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ende, C.H.M. van den

  2003-01-01

  Bij mensen op hogere leeftijd komt artrose van heup of knie veel voor. Symptomen zijn onder andere pijn en stijfheid van deze gewrichten waardoor activiteiten als lopen, traplopen, staan en hurken moeizaam kunnen worden. Oefentherapie speelt in de fysiotherapiebehandeling van deze patiëntengroep een

 19. Het effect van gedragsmatige oefentherapie bij patiënten met artrose van heup of knie.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Dekker, J.; Bijlsma, H.; Ende, E. van den

  2008-01-01

  In dit hoofdstuk wordt de effectiviteit van gedragsmatige oefentherapie, genaamd GRADIT, beschreven en vergeleken met behandeling volgens de huidige fysiotherapeutische richtlijn, bij patiënten met artrose van heup of knie. De GRADIT-behandeling is gebaseerd op de behandelprincipes van operant leren

 20. Beperkte evaluatie van een ELISA kit voor het bepalen van Diarrhetic Shellfish Poisons : met name okadainezuur

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.M.P.; Traag, W.A.; Paulussen, R.J.A.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1988-01-01

  Naast een reeds in ontwikkeling zijnde methode me t gebruik van HPLC is er zeer recentelijk een ELISA-kit van Japanse origine op de markt gekomen voor de bepaling van DSP (Diarrhetic Shellfish Paisons). Deze kit is getest met een viertal mosselen welke positief waren bevonden met de rat bio-assay.

 1. De AERA. Gedroomde machines en de praktijk van het rekenwerk aan het Mathematisch Centrum te Amsterdam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Alberts

  2008-06-01

  Full Text Available AERA. Dream machines and computing practices at the Mathematical Center  Dream machines may be just as effective as the ones materialised. Their symbolic thrust can be quite powerful. The Amsterdam ‘Mathematisch Centrum’ (Mathematical Center, founded February 11, 1946, created a Computing Department in an effort to realise its goal of serving society. When Aad van Wijngaarden was appointed as head of the Computing Department, however, he claimed space for scientific research and computer construction, next to computing as a service. Still, the computing service following the five stage style of Hartree’s numerical analysis remained a dominant chara c ter istic of the work of the Computing Department.The high level of ambition held by Aad van Wijngaarden lead to ever renewed projections of big automatic computers, symbolised by the never-built AERA. Even a machine that was actually constructed, the ARRA which followed A.D. Booth’s design of the ARC, never made it into real operation. It did serve Van Wijngaarden to bluff his way into the computer age by midsummer 1952. Not until January 1954 did the computing department have a working stored program computer, which for reasons of policy went under the same name: ARRA. After just one other machine, the ARMAC, had been produced, a separate company, Electrologica, was set up for the manufacture of computers, which produced the rather successful X1 computer.The combination of ambition and absence of a working machine lead to a high level of work on programming, way beyond the usual ideas of libraries of subroutines. Edsger W. Dijkstra in particular led the way to an emphasis on the duties of the programmer within the pattern of numerical analysis. Programs generating programs, known elsewhere as autocoding systems, were at the ‘Mathematisch Centrum’ called ‘superprograms’. Practical examples were usually called a ‘complex’, in Dutch, where in English one might say

 2. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te

 3. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 4. Het grote zwijgen

  NARCIS (Netherlands)

  Withuis, J.

  2009-01-01

  Toen Jolande Withuis, zelf opgevoed in het geloof der kameraden, voor het eerst hoorde van de massaverkrachtingen in Duitsland door het Rode bevrijdingsleger, kon ze het niet geloven. „Maar het was wél waar en ik had het kunnen weten.” Ze heeft goede hoop dat de film ’Anonyma’, zojuist in

 5. Metingen van de gehalten aan diaceton-keto-gulonzuur (dikegulac) in grensoverschrijdend rivierwater gedurende het tijdvak 1 oktober 1990 tot en met 30 juni 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; Engelsman G den; Wammes JIJ; Willemsen WH; IEM.

  1995-01-01

  Medio 1989 werd binnen de Duitste Waterleidingbedrijfstak geconstateerd dat diaceton-keto-gulonzuur (dikegulac) in een concentratie van meerdere microgrammen per liter in het Rijnwater aanwezig was. De verbinding werd ook aangetoond in het Nederlandse Rijnwater alsmede in het drinkwater en/of

 6. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 7. Tekenen en vasseren : Het bedrijf van Jan Peter van Baurscheit (1699 - 1768) en de architectuur in het tweede kwart van de achttiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Breedveldt Boer, I.M.

  2003-01-01

  Jan Peter van Baurscheit the Younger (1699 - 1768) was educated to become a sculptor and an architect in the studio of his father, J.P. van Baurscheit the elder (1669 - 1728), who owned one of the leading sculptor studios in Antwerpen. Van Baurscheit continued the bussiness after his father's death

 8. Schriftgezag op het speelveld van de hermeneutische ethiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Nullens

  2017-04-01

  Full Text Available Scripture on the playground of hermeneutical ethics. As a tribute to Jan G. van der Watt, in this article I offer a reflection on the authority of Scripture in ethics, in attempted loyalty to the motto of our theological faculty: Fides Quaerens Intellectum. The main thesis of this article is that ethics not only requires hermeneutics, but that the core task of ethics itself is interpretation. From an evangelical-reformed perspective, I will present a phenomenological and hermeneutical model, inspired by thinkers such as Gadamer and Ricoeur, defining ethics itself as a hermeneutical exercise, an act of interpretation, inherent to life itself. Defining ethics as such will influence the way in which we will integrate Scripture in our moral discourse. The playing field of hermeneutical Christian ethics is described by four points we will briefly discuss. Firstly, we will describe ethics as a philosophical and theological discipline with a hermeneutical task. Next, I offer three anchor points for the unique contribution of Scripture to this hermeneutical process: (1 faith as the entry point for interpreting Scripture as a source for Christian ethics; (2 the church in the world as the context in which one uses Scripture; and (3 in the Augustinian tradition, the double commandment of love as the ultimate rule of interpretation, the measure against which every text should be read. Despite the fact that these three anchor points all have their negative counterparts (idolatry, individualism and resentment, they are vital to the interpretation of Scripture in Christian ethics. Pastors who use Scripture for moral direction have to be aware of the characteristics of moral

 9. Vissen en amfibieën in het beheergebied Eemland van Vereniging Natuurmonumenten : verspreiding van zoetwatervissen en amfibieën in de Noordpolder te Veen, Noordpolder te Veld, Zuidpolder te Veld, Maatpolder en Bikkerspolder

  NARCIS (Netherlands)

  Ottburg, F.G.W.A.; Jonkers, D.A.

  2010-01-01

  Zowel in 2007 als in 2008 is in een aantal eigendommen van Natuurmonumenten in Eemland, de waaien beoosten de Eem en een deel van de Noordpolder te Veen onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissoorten. De verspreiding van deze soorten wordt in dit rapport beschreven. Ook worden de bijvangsten van

 10. Lezing dr. Arthur Elias, Universiteit van Leiden, in het kader van de ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  machtenscheiding van Montesquieu. Dit beginsel wordt echter niet geheel zuiver toegepast, want men ziet de volksvertegenwoordiging als de hoogste macht. Dus in theorie is er niet sprake van een zuiver evenwicht. De hoogste macht berust bij een te kiezen Vertegenwoordigend Lichaam. Na verkiezing splitst dit college ...

 11. Process Control Security in het Informatieknooppunt Cybercrime NICC : Eén publiekprivate geïntegreerde aanpak. Eén sluitende nationale infrastructuur ter bestrijding van cybercrime.

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2009-01-01

  Opsporing en vervolging van cybercrime? Heel belangrijk, maar niet dé oplossing voor het probleem. Voorkómen is beter! De sectoren die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Cybercrime hebben de (informatie)beveiliging van procescontrolesystemen (PCS), waaronder SCADA, als uitdaging opgepakt.

 12. Het verbeteren van de last-mile in een OV reis met automatische voertuigen : Een Delftse case studie en stated preference onderzoek gecombineerd

  NARCIS (Netherlands)

  Scheltes, A.F.; Yap, M.D.; van Oort, N.

  2016-01-01

  De last-mile in een openbaar vervoer (OV)reis is een van de meest hinderlijke gedeelten van een reis perOV,hierdoor is het OV veelal niet in staat om te kunnen concurreren met de auto. De oorzaak kan deels worden gevonden in het gebrek aan flexibiliteit en de lage snelheden die de veelal

 13. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 14. Focusing on sustainable energy ambitions in the area development process. 2. ed.; Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  Many local authorities have established firm energy ambitions. Making the built environment more sustainable, both by means of energy saving measures and by making the remaining energy use sustainable, are important focus points. The question rises how sustainable energy ambitions can be embedded in the area development process. Area developments related to new buildings or demolition/new building projects often involve lengthy and complex projects. Projects in which many parties and interests play a role, in which many instruments can be used and energy concepts can be applied. This report provides an overview of the area development process and the corresponding instruments and concepts. [Dutch] Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgesteld. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. De vraag is hoe duurzame energieambities goed verankerd kunnen worden in het gebiedsontwikkelingsproces. Bij gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of sloop/nieuwbouw projecten gaat het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen, diverse instrumenten kunnen worden gebruikt en energieconcepten kunnen worden toegepast. Dit rapport geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten en concepten.

 15. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 16. Learning from the energetic rural area. Background report; Leren van het energieke platteland. Achtergrondrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnouts, R.; Van den Born, G.J.; Daalhuizen, F.; Farjon, H.; Pols, L.; Tekelenburg, T.; Tisma, S.; Van Veen, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Gerritsen, A.; Verburg, R. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wiering, M. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Roovers, G. [Oranjewoud, Heerenveen (Netherlands)

  2013-06-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 17. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 18. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.; Baltussen, W.H.M.; Koeijer, de T.J.; Leenstra, F.R.; Velthof, G.L.; Verdoes, N.; Willems, J.; Grinsven, van H.

  2013-01-01

  Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid

 19. Een vorstelijke palts te Zutphen ? : macht en prestige op en rond het plein 's-Gravenhof van de Karolingische tijd tot aan de stadsrechtverlening

  NARCIS (Netherlands)

  Groothedde, Michael

  2013-01-01

  De stad Zutphen is een van de oudste steden van Nederland. De site representeert niet alleen een stadskern van regionaal en nationaal belang. Door de historische context en archeologische verschijningsvorm moet de vindplaats Zutphen van internationaal belang worden geacht. Sinds 2002 heeft het

 20. Climate control in greenhouses by means of the Reversi system; Regeling van het klimaat in kassen met het Reversi-systeem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peters, D.J.; Infante Ferreira, C. [Process and Energy, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Brusse, P. [Adegeest Kasverwarming, Bergschenhoek (Netherlands)

  2011-07-15

  The Reversi system (a cooling system based on desiccants) allows the windows of greenhouses to be closed longer while keeping the quality of the plants or even improve the quality. This not only leads to significant energy savings (12.6%) for the studied situation, but also on average a higher concentration of CO2 in the greenhouse and thus a higher production. [Dutch] Het Reversi-systeem (een koelsysteem, gebaseerd op droggmiddelen) maakt het mogelijk om de ramen van kassen langer dicht te houden terwijl de kwaliteit van de planten wordt gehandhaafd of zelfs verbetert. Dit leidt niet alleen tot een significante energiebesparing (12,6%) voor de bestudeerde situatie, maar ook voor gemiddeld een hogere CO2-concentratie in de kas en zo een hogere productie.

 1. Pilotstudie naar het terreingebruik door Smienten in relatie tot de ligging van slaapplaatsen : onderzoek naar methoden waaronder telemetrie, in nationaal landschap Laag Holland en geplaatst in perspectief van aantalontwikkeling, verspreiding en foerageergedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Muskens, G.J.D.M.; Kats, van R.J.M.; Tanger, D.; Witteveldt, M.; Stumpel, A.H.P.; Bommel, van F.P.J.

  2006-01-01

  Om te bepalen welke gebieden in Noord-Holland in aanmerking komen voor de opvang van overwinterende Smienten is aanvullende kennis omtrent het ruimtegebruik benodigd. Essentieel hierbij is de vraag wat het foerageergedrag van de Smienten is en wat hun (nachtelijke) actieradius bedraagt. Hiervoor is

 2. Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Odoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Stoffelsen, G.H.

  2004-01-01

  Het landinrichtingsgebied Odoorn bestaat uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak (binnen boorbereik) voorkomen, bestaan voor een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand, en worden tot de Formatie

 3. Stekken onder LED-belichting : verkenning naar de mogelijkheden van het stekken van boomkwekerijgewassen onder LED in een meerlaagssysteem zonder daglicht

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.; Slingerland, L.; Roelofs, P.F.M.M.

  2011-01-01

  LED-belichting biedt enorme kansen voor de tuinbouw. Ook in de boomkwekerij biedt LED-belichting perspectief, met name bij het stekken van boomkwekerijgewassen. LED-belichting geeft namelijk specifieke kleuren af, waarmee processen in de plant beïnvloed kunnen worden, zoals beworteling en

 4. 'Mercator Sapiens' (De Wijze Koopman). Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Marion Hélène

  2008-01-01

  De waardigheid van een regent omvatte de verplichting om als magistraat voor het publieke welzijn verantwoordelijk te zijn. De Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen (16411717) heeft deze opdracht serieus genomen. Vrijwel alle tijd die hem naast zijn bestuursfuncties restte, besteedde hij aan

 5. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en

 6. Hogeschooldocenten op social media : Een onderzoek naar het gebruik en de verwachtingen van social media bij docenten aan NHL Hogeschool

  NARCIS (Netherlands)

  Ingeborg van Dorth; Marjorie Louwsma; Erwin Kuipers; Klaas Jan Huizing

  2013-01-01

  Dat studenten grootgebruikers zijn van social media wisten we al na ons onderzoek Wat studenten doen op social media. Maar hoe staat dat met docenten aan de hogeschool? Liggen er kansen voor educatieve instellingen om social media grootschalig(er) in het onderwijs in te zetten?

 7. De zin en onzin van fair value in de jaarrekening : de zoektocht naar natuurlijke breuklijnen in het historische kostprijsoppervlak

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, R.L. ter

  2006-01-01

  Ter Hoeven stelt dat fair value in de regelgeving van de International Accounting Standards Board (IASB) is ingevoerd zonder een onderliggende theoretische onderbouwing. Dit heeft geleid tot inconsistenties in de wijze waarop de fair value moet worden bepaald. “Het is onbegrijpelijk dat pas

 8. Zeeland geeft glastuinbouw belangrijke rol in Biopark Terneuzen (Bram van der Maas: "Ontzorgd telen is het uitgangspunt")

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van J.; Maas, van der A.A.

  2008-01-01

  Biopark Terneuzen is een ambitieus plan voor integrale gebiedsontwikkeling, waarin industrie en glastuinbouw centraal staan. De industrie voorziet 160 ha kassen van restwarmte en CO2 wat de milieubelasting vermindert. Het draagvlak voor de plannen is groot en zo'n twintig telers hebben concrete

 9. De sterktebepaling van drie monocomponent insulines ten opzichte van het Europese Referentie Preparaat

  NARCIS (Netherlands)

  Hillen; F.C.; Jong; Y. de; Weick; G.

  1986-01-01

  Drie monocomponent insulines werden geijkt tegen de Europese Referentie Standaar. Van iedere insuline-soort (humaan-, varken-, en runderinsulines) werden drie ijkingen uitgevoerd als 2 x 2 punts- kuisijking bij konijnen met de bloedglucose-verlaging methode. De gecombineerde sterktes waren

 10. De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland : ontginning en bedijking in de Vroege Middeleeuwen

  NARCIS (Netherlands)

  Roorda van Eysinga, N.P.H.J.

  1988-01-01

  The history of the public waterboard or the Hoogheemraadschap van Delfland, dates back to the year 1317.
  Uninterrupted management of water conditions over an era of almost seven centuries is in itself an impressive record. Moreover, we heve to state that the region includes almost the entire

 11. Het belang van een 'lenige geest'. Agendering van integrale actie voor een Gezonde Stad

  NARCIS (Netherlands)

  Bekker, M.P.M.; Mutsaers, B.; Dumont, R.; Jansen, M.

  2015-01-01

  In dit artikel staat de vraag centraal hoe draagvlak onder stakeholders voor integrale actie voor gezondheid tot stand komt. Daartoe hebben we in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een responsieve evaluatie opgezet waarin 32 gemeentelijke ambtenaren van verschillende beleidsterreinen

 12. Het Italiaanse voorzetsel da

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In een voorzetselstudie in het kader van Jackendoffs semantische theorie wordt het sterk polyseme Italiaanse voorzetsel da geanalyseerd als een verzameling deelbetekenissen waarbij de meeste door een of meer semantische regels afgeleid kunnen worden van de basisbetekenis ruimtelijke

 13. Starting points for the reference path in the evaluation of the SER Energy Agreement for Sustainable Growth; Uitgangspunten voor het referentiepad bij de evaluatie van het SER-energieakkoord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koelemeijer, R.; Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Dril, T.; Seebregts, A. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-09-01

  The effect of the measures from the SER (Social and Economic Council of the Netherlands) energy agreement on energy, renewable energy and greenhouse gas emissions is assessed by ECN and PBL in relation to the so-called SER-reference path. This paper provides an overview of the assumptions for this reference path with regard to policy, macro-economic development, demography and energy prices and the CO2 price and gives the effect on the price for electricity [Dutch] Het effect van de maatregelen uit het SER-energieakkoord op energiegebruik, hernieuwbare energie en broeikasgasemissies is door ECN en PBL geraamd ten opzichte van het z.g. SER-referentiepad. Deze notitie geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor dit referentiepad ten aanzien van beleid, macro-economische groei, demografie en energie- en de CO2-prijs en geeft het effect daarvan op de elektriciteitsprijs.

 14. D.P.C.M. Hellegers, De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015 : [bespreking van: D.P.C.M. Hellegers De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Westerveld, M.

  Op 27 november 2015 verdedigde Donald Hellegers zijn proefschrift aan de Open Universiteit te Heerlen over de juridische randvoorwaarden rondom het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna kortheidshalve: Kifid) anno 2015. Het proefschrift laat zich lezen als een eerste verkenning van de

 15. Dutch climate and energy policy. Analysis of policy reviews 1989-2012; Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid. Analyse van beleidsevaluaties 1989-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faber, J.; Blom, M.J.; De Bruyn, S.M.; Nelissen, D.; Aarnink, S.J.; De Buck, A.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Oosterhuis, F.H.; Kuik, O.J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  The Dutch government has had climate policy in place since 1989. Since 1999 that policy has been intensified with a view to meeting Kyoto commitments for the period 2008-2012. The Dutch Parliament requested a review of the costs and effects of the measures implemented in the context of Dutch climate and energy policy, based on the available review studies, with led to the commissioning of the present report [Dutch] De Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008-2012. De Tweede Kamer wil een overzicht hebben van de kosten en effecten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies en heeft daarom deze studie laten uitvoeren.

 16. Greening of the fiscal and financial system. Options for municipalities and provinces in the Netherlands; Vergroening van het fiscale en financiele stelsel. Mogelijkheden voor gemeenten en provincies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Boon, B.H.; Rooijers, F.J.; Schillemans, R.A.A.

  2004-10-01

  New and existing options for a decentralized (i.e. on a local level) greening of fiscal and financial taxes in the Netherlands are listed and compared. Several local measures are considered to become successful: (1) differentiation of parking tariffs for automobiles; (2) different tariffs for waste levies; and (3) taking into account the environmental impacts in tenders for regional and local transportation systems. [Dutch] Nederland heeft de afgelopen 15 jaar een belangrijke vergroening van het belastingstelsel doorgevoerd. Groene belastingen hebben inmiddels een aandeel van ca. 14 procent van de totale belastinginkomsten (2004). De meest in het oog springende voorstel is ongetwijfeld de stapsgewijze verhoging van de Energiebelasting (voorheen regulerende energiebelasting). Vergeleken met de relatief grote belangstelling voor vergroening op rijksniveau is de aandacht bij lagere overheden minder groot en versnipperd geweest. Dit was voor het Ministerie van VROM aanleiding om onderzoek uit te laten voeren naar 'decentrale vergroening'. In het rapport worden nieuwe en bestaande opties op een rij gezet en beoordeeld op milieueffectiviteit, uitvoerbaarheid en draagvlak. Het advies is te zien als een wegwijzer die de brede waaier aan opties enigszins poogt te structureren. De uiteindelijke bijdrage aan het lokale milieubeleid kunnen dan het beste door gemeenten en provincies zelf worden beoordeeld. Vier lokale vergroeningsmaatregelen worden gezien als kansrijk. Een daarvan is het differentieren van parkeertarieven naar grootte en milieuklasse auto's. Deze maatregel kan ertoe bijdragen dat de parkeerdruk afneemt en de stedelijke luchtkwaliteit verbetert. Als eerste stap kunnen gemeenten ervoor kiezen de tarieven van de vergunninghouders te differentieren. Ook kan gedacht worden aan gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing (Diftar). Een kwart van de gemeenten werkt daar al mee. Verdere vergroening is ook mogelijk door het milieu een rol te

 17. 'Het einde van de geesteswetenschappen 1.0' - 'The End of the Humanities 1.0'

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geert Janssen

  2013-12-01

  Full Text Available On 14th December 2012 Rens Bod delivered his inaugural address as Professor of Computational and Digital Humanities at the University of Amsterdam. Under the ominous title Het einde van de geesteswetenschappen 1.0 [The End of the Humanities 1.0], the lecture provided a spirited agenda for the future of the arts and humanities. This Forum of the BMGN - Low Countries Historical Review seeks to facilitate a discussion about Rens Bod’s ideas from the perspective of current historical science in the Netherlands and Belgium. For this purpose the editors have asked three historians with expertise in digital humanities – Inger Leemans, Andreas Fickers and Marnix Beyen – to engage with Bod’s agenda from their respective cultural, political and media historical perspective.

 18. Naar een betere bescherming van champignonrassen : het definiëren van afgeleid kwekersrecht voor champignons en het creëren van draagvlak

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Baars, J.J.P.

  2013-01-01

  1. Inleiding In 1980 zijn de eerste hybride rassen van de champignon gemaakt en op de markt gebracht: Horst U1 en Horst U3. Deze rassen zijn in 3 jaar uitgegroeid tot de belangrijkste ch ampignonrassen, wereldwijd. Beide rassen zijn ook de eerste paddenstoelrassen die via kwekersrecht zijn

 19. The distribution of greenhouse gases emission rights in the European Union from a competition perspective; De verdeling van broeikasgasemissierechten in de EU bezien in het licht van concurrentieverhoudingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, F.; Peeters, M.

  2006-03-15

  From an administrative and economical perspective the present method of allocation in the European emissions trading system for greenhouse gases is discussed. In particular, attention is paid to the distribution of the emission rights over the businesses and the related current and future legal and economical problems. [Dutch] In dit rapport wordt vanuit een bestuurlijk-juridisch en een economisch kader de huidige allocatiemethode van het Europese emissiehandelssysteem voor broeikasgassen beschouwd. In het bijzonder wordt ingegaan op de wijze waarop de emissierechten in dit systeem worden verdeeld over de bedrijven, en de juridische en economische problemen die in dit opzicht zijn ontstaan of zouden kunnen ontstaan.

 20. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer

 1. Zelfstandigheidspolitiek. De achtergrond van een cruciale term in het buitenlands beleid van Nederland 1900-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. den Hertog

  2009-01-01

  Full Text Available The Policy of Independence. The Background of a Crucial Phrase in Dutch Foreign Policy 1900-1940The phrase ‘policy of independence’ was coined by the Dutch Minister of Foreign Affairs Van Karnebeek after the First World War. It has aroused a lot of discussion ever since. The phrase is often portrayed as sign of a change from a passive policy of neutrality to a much more active foreign policy. In this article the use of the phrase and the question of continuity or discontinuity are raised. This is done first of all on the basis of some crucial episodes from the First World War and subsequently the Dutch policy towards the German emperor and crown prince, Belgium and the League of Nations. This contribution argues that throughout those years the Dutch government pursued a policy characterized by activity and adopted an attitude that adhered to international law. Even before 1914 this approach was referred to as ‘independent’. Thereafter, Van Karnebeek coined the phrase ‘policy of independence’ to give expression to this prevailing attitude.

 2. Leren uit levensverhalen: Het levensverhaal als bron van kennis en kracht in de opleiding ‘Ervaringsdekundige in armoede en sociale uitsluiting’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian van der Sypt

  2006-03-01

  Full Text Available Boeken waarin mensen hun persoonlijke ervaringen met ingrijpende gebeurtenissen of problemen beschrijven, zijn tegenwoordig bijzonder populair. Borstkanker, echtscheiding en autisme zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen waarmee mensen hun strikt persoonlijk belevings- en verwerkingsproces aan een breed lezerspubliek openbaren. Blijkbaar hebben zowel de schrijvers als de lezers hier voordeel bij. Is het opschrijven van het verhaal een verwerkingsproces op zich? Geeft het delen van deze vaak traumatische ervaringen met een anoniem publiek méér zin aan de gebeurtenissen? Leidt herkenning tot méér inzicht of betere verwerking bij deze lezer? Niet zelden willen deze boeken een signaal geven niet alleen aan de publieke opinie maar ook aan de professionele wereld door het aanklagen van inadequaat gedrag van professionelen, van een nefaste omgeving of door het aan de kaak stellen van een falend beleid. De opleiding ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ in Vlaanderen lijkt in een aantal opzichten op deze hiervoor genoemde initiatieven. Persoonlijke probleemverwerking, inzichtverwerving, (herkenning en signalering zijn sleutelwoorden in deze opleiding. Het werken met levensverhalen van de cursisten staat centraal. De cursisten brengen om zo te zeggen hun eigen leven als centrale casus binnen in het leerproces. Hoe verloopt deze bijzondere vorm van sociale interventie? Wat beoogt deze unieke opleidingsvorm? Kan een dergelijke opleiding de positie van kansarmen in de samenleving beïnvloeden? Dit artikel besteedt eerst aandacht aan de centrale actor in deze opleiding, de ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’. Wie zijn ze en wat zet hen aan om deze opleiding te volgen? Vanwaar komt het idee om hun levensverhalen een centrale en onbetwistbare plaats te geven? Hoe ervaren cursisten en hun lesgevers het werken met deze specifieke vorm van casuïstiek? Welke effecten stellen ze vast? De opleiding

 3. C-VAT – Clinical Video game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, A.J. van; Duin, L. van; Frielink, N.; DeFuentes-Merillas, L.; Schoenmakers, T.M.

  2012-01-01

  In de Nederlandse verslavingszorg worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met een hulpvraag op het gebied van ‘gameverslaving’. Tot nu toe is er echter geen diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om het probleem goed in kaart te brengen. Dit artikel bespreekt de ontwikkeling

 4. De kwaliteit van ondiep en middeldiep grond-water in Nederland in het jaar 2000 en verandering daarvan in de periode 1984-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnders HFR; van Drecht G; Prins HF; Bronswijk JJB; Boumans LJM; LDL

  2004-01-01

  Gerapporteerd wordt over de kwaliteit van het ondiepe (circa 10 m-mv) en middeldiepe (circa 25 m-mv) grondwater in Nederland in de waarnemingsperiode: 1984-2000. De waarnemingen zijn gegroepeerd in zogenaamde ecodistrictgroepen. Per ecodistrictgroep is het percentage Oppervlakte uitgerekend met

 5. De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland : In het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet ME; Vrijhoef A; Boumans LJM; Wattel-Koekkoek EJW; CMM; mev

  2010-01-01

  In 2008 overschrijden ammonium, totaal-fosfor, nitraat, kalium, nikkel, cadmium, zink, chroom, arseen, sulfaat, chloride, de zuurgraad en aluminium de toetsingswaarde in het ondiepe en middeldiepe grondwater van Nederland. Tussen 1984 en 2008 is de grondwaterkwaliteit over het algemeen weinig

 6. De behandeling van loodintoxicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans E; Vries I de; Dijk A van; Savelkoul TJF; VIC

  1996-01-01

  Regelmatig worden het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de polikliniek Medische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht geconfronteerd met vragen van artsen die te maken hebben met personen met een verhoogde

 7. De keuze van de steekproef ten behoeve van het SWOV-project "Kencijfers voor de verkeersveiligheid van wegen".

  NARCIS (Netherlands)

  Minnen, J. van

  1987-01-01

  In the framework of the SWOV-research: "kencijfers voor de verkeersveiligheid van wegen "an inventory is made of the characteristics of the road, traffic and accidents of the main road network. The sequence of it is an inventory of secondary and tertiary roads outside built-up areas. As this would

 8. Polyurethaan en polycarbonaat produceren zonder fosgeen. Huidige en toekomstige mogelijkheid voor chloorvrije industriële productie van de kunststoffen PUR en polycarbonaat zonder gebruik van het schadelijke fosgeen als grondstof

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Sluis, P.

  1997-01-01

  In de productie van de kunststoffen polyurethaan (PUR) en polycarbonaat (PC) wordt fosgeen toegepast. Gezien de risico's van het gebruik van fosgeen voor veiligheid en milieu is de omschakeling naar fosgeenvrije processen gewenst. Dit rapport behandelt een literatuur-onderzoek naar alternatieve

 9. De Celtic Fields van Wekerom : kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch raatakkersysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Arnoldussen, Stijn; Scheele, Esther E.

  2014-01-01

  Het rapport beschrijft het gecombineerde archeologische, bodemkundige, geochemische en paleobotanische onderzoek van enkele wallen en velden binnen het raatakkercomplex van Lunteren / Wekerom De Vijfsprong / Hoge valksedijk

 10. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 11. Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld

  NARCIS (Netherlands)

  Woltjer, G.B.; Jongeneel, R.A.; Groot, de H.L.F.

  2007-01-01

  Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de

 12. Leeft het wilde paard voort in Engeland?

  NARCIS (Netherlands)

  Hovens, H.

  2009-01-01

  Lange tijd werd gedacht dat het Przewalskipaard het enige niet uitgestorven wilde paard van Europa was, maar mogelijk is er nog een tweede: de Exmoorpony. Hans Hovens gaat in het nieuwste nummer van Zoogdier op zoek naar bewijzen.

 13. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 14. Genesis herschreven en geïnterpreteerd in het boek Jubileeën, nader toegelicht met een vergelijking van Genesis 17 en Jubileeën 15

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiten, Jacques T.A.G.M. van

  2010-01-01

  Jacques T.A.G.M. van Ruiten, “Genesis herschreven en geïnterpreteerd in het boek Jubileeën, nader toegelicht met een vergelijking van Genesis 17 en Jubileeën 15,” Nederlands theologisch tijdschrift 64 (2010): 32-50.

 15. Toxocara canis: Het effect van behandeling met anti-interleukine-5 en anti-interleukine-4 op immunologische en ontstekingsparameters in de longen

  NARCIS (Netherlands)

  Buijs J; Pitstra B; Rouws C; Rees E van; Savelkoul HFJ; LPM; VUA/celbiologie en immunologie; EUR/MF

  1995-01-01

  De toenames van eosinofiele granulocyten en IgE concentraties in Toxocara canis geinfecteerde BALB/c muizen werden geblokkeerd door behandeling met ratte-hybridoma cellen die respectievelijk anti-interleukine-5 (anti-IL-5) en anti-IL-4 produceerden. Doel was het effect te bestuderen van deze

 16. Monitoring en Evalautie Pilot Zandmotor Fase 2 - Plan van Aanpak Kwaliteitsborging

  NARCIS (Netherlands)

  Baptist, M.J.; Laane, R.W.P.M.

  2011-01-01

  Dit Plan van Aanpak Kwaliteitsborging beschrijft het proces voor de borging van de inhoudelijke kwaliteit van de tijdens het project op te leveren producten, en de rollen en verantwoordelijkheden van het reviewteam in het geheel van de projectkwaliteit.

 17. Calculation of CO2 emissions, primary fossil fuel energy consumption and electric efficiency in the Netherlands; Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harmelink, M. [Harmelink consulting, Utrecht (Netherlands); Bosselaar, L. [Agentschap NL, DEn Haag (Netherlands); Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Segers, R.; Pouwelse, H. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  The monitoring of energy and climate policy lacks nationally and internationally accepted general standard values for CO2 emissions of fossil fuel energy consumption per unit of produced, consumed or saved electricity. In the Netherlands this has led to a situation in which different methods and indicators are used for monitoring activities. The methods used are not always transparent. Parties in the Netherlands that are responsible for development of methods and calculation of indicators (NL Agency, PBL, ECN and Statistics Netherlands) find this situation undesirable and took the joint initiative to draw up this report in which transparent standard values and methods for this topic have been included. The target audience of this report are organizations, advisory agencies and businesses that are involved in monitoring and evaluation of energy and climate policy [Dutch] Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant. Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

 18. Analytisch-psychologische conceptualisatie van het symbolische bij C.G. Jung : Onderzoek van het statuut daarvan in een bekend Westers esoterisch genootschap: de Vrijmetselarij

  NARCIS (Netherlands)

  M.M.J. Journee

  1999-01-01

  textabstractDe Analytische Psychologie en de Vrijmetselarij zijn twee relatief onbekende fenomenen. Dit proefschrift onderzoekt of de symbolen, riten en mythen van de Vrijmetselarij verklaard kunnen worden vanuit de Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung. "Symbolen, riten en mythen noemen we

 19. HELP! De stroom valt uit : Het belang van 'digital media literacy' voor werken en leren ; essay in het kader van de masterclass SHRM

  NARCIS (Netherlands)

  Jack Pleumeekers

  2012-01-01

  Een digitaal netwerk is van strategisch belang voor mens, organisatie en regio. Hoe kunnen we social media en andere vormen van digitale netwerken nu functioneel doordacht, efficiënt en effectief inzetten? Hebben we voldoende media wijsheid in pacht? Zijn we voldoende ‘digital media literate’?

 20. Non-fiscal price incentives. The energy-efficiency impact of differentiated energy prices; Niet-fiscale prijsprikkels. Onderzoek naar het besparingseffect van gedifferentieerde energieprijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leguijt, C.; Blom, M.B.J.; Schepers, B.L.; Warringa, G.E.A.

  2012-02-15

  An exploratory study has been carried out on the potential impact of non-fiscal energy incentives. The study will feed into the Dutch government policies on energy efficiency in the built environment. The study takes in both electricity and gas, and private dwellings as well as utility buildings. The following non-fiscal price incentives were considered: (1) consumer prices indexed to consumption volume; (2) consumer prices indexed to time of consumption; (3) the energy-efficiency impact of 'autonomous' increases in energy prices. The energy-efficiency effects of price changes (options 1 and 3) were calculated on the basis of price elasticities, while for option 2 use was made of the results of the Social Cost-Benefit Analysis of Smart Grids carried out by CE Delft in collaboration with KEMA. The conclusions of the study are as follows: (a) Although differentiating consumer prices by consumption volume may yield energy savings of up to 2%, this would require market agreements in breach of the competition rules underpinning the liberalised energy market. This option is therefore unfeasible via consumer prices; (b) The energy savings accruing from indexing consumer prices to time of consumption are uncertain, as the main impact will be a temporal shift in consumption. This option is highly feasible, as such differentiation will in all likelihood evolve of its own accord with the roll-out of smart meters and smart grids; (c) The energy-efficiency impact of autonomous energy price rises is 0.2 to 0.4% per annum [Dutch] CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: (1

 1. Rood en groen : het combineren van verstedelijking en natuur in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Jókövi, E.M.; Luttik, J.

  2003-01-01

  De combinatie van natuur met verstedelijking is één van de vormen van verbreding van natuur. De centrale vraag in deze studie is hoe dat in de praktijk combineert. In deze studie komen aan bod: rood voor groen in de stadsuitbreiding; vraag en aanbod van groen wonen; groen als vestigingsfacor voor

 2. “As jou broer verkeerd opgetree het teen jou ...”: Enkele aspekte van ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  teen jou ...”: Enkele aspekte van kerklike dissipline uit die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde. Kerk van Afrika. B J (Barry) van Wyk. Hervormde Teologiese Kollege. Universiteit van Pretoria. Abstract. “If a brother sins against you ...”: Certain aspects of church discipline from the Church Ordinance of the. Netherdutch ...

 3. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  NARCIS (Netherlands)

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden

 4. spiritualiteit in het lucasevangelie: geschiedenis en bevrijding1

  African Journals Online (AJOL)

  (Cadbury 1927) moet bezien worden of oordelen over de schrijfstijl en de presentatie van het materiaal in Handelingen ook betrekking hebben op het evangelie. Een snelle blik op het begin van het eerste deel van het lucaanse dubbelwerk maakt reeds helder dat de karakterisering van Lucas als geschiedschrijver ook hier ...

 5. Magnesium productie in de Eemsmond, De milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en de milieuprestaties van magnesium in auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Sambeek, E.J.W. van

  1999-01-01

  Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de primiaire aluminiumindustrie in Delfzijl (Aldel) is het Aldel convenant gevormd. Het doel van het convenant is het versterken van de economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid in en rond Delfzijl, opdat het verlies van

 6. Het straffende bestuur

  NARCIS (Netherlands)

  WODC

  2005-01-01

  De aflevering van Justitiële verkenningen van september 2005 richt de aandacht op het verschijnsel dat er in Nederland steeds meer wordt gestraft buiten de rechter om. Enerzijds gaat het om bestuursorganen die boetes uitdelen. Circa zestig wetten kennen in 2005 al de mogelijkheid van een

 7. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 8. Weidegang van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 9. Didactische ICT bekwaamheid van docenten

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Heitink, Maaike Christine; Fisser, Petra; van Braak, Johan; Verplanken, Liesbet; Walraven, Amber

  2013-01-01

  Met de snelle ontwikkeling in het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT) in onze samenleving kan het onderwijs het gebruik van ICT niet meer negeren. Leerlingen moeten worden voorbereid op een samenleving waarin het gebruik van ICT-toepassingen deel van het dagelijks leven zijn.

 10. Snijbloemen versterken positieve gevoelens en stemmingen : wetenschappelijk onderzoek naar het effect van snijbloemen op de gemoedstoestand van de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, F.; Mojet, J.; Veggel, van R.J.F.M.; Koster, A.C.

  2009-01-01

  Onderzoek van Wageningen UR naar de invloed van snijbloemen op gevoelens en stemmingen toont postieve resultaten. Dit biedt veel kansen voor reclame- en voorlichtingscampagnes, maar ook voor verkoopgesprekken en toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld restaurants

 11. Energy consumption of storing special flower bulbs. Allium, Muscari, Zantedeschia and Fritillaria; Energieverbruik bij het bewaren van bijzondere bolgewassen. Allium, Muscari, Zantedeschia en Fritillaria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Vasen, R. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2010-03-15

  The energy use of drying and storing special flower bulbs has been mapped. From the variation in energy use between various businesses, more energy efficient ventilation, circulation and temperature standards can be derived. This way the costs for energy use in a business and at sector level can be reduced significantly [Dutch] Het energieverbruik voor drogen en bewaren van bijzondere bolgewassen is in kaart gebracht. Uit de variatie in het energieverbruik tussen de verschillende bedrijven kunnen energiezuiniger ventilatie-, circulatie- en temperatuursnormen worden afgeleid. Hiermee kunnen de kosten voor energieverbruik op het bedrijf en op sectorniveau fors verlaagd worden.

 12. Het veilig bouwen en beheren van (co-)vergistingsinstallaties voor de productie van biogas : Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Heezen PAM; Mahesh S; Gooijer L; CEV; mev

  2012-01-01

  Voor de productie van biogas door co-vergisting wordt mest vermengd met restanten van bijvoorbeeld oogsten of voedsel die kunnen vergisten. Biogas heeft brandbare en giftige eigenschappen, waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat

 13. Resultaten van het ringonderzoek betreffende den vogeltrek, ingesteld door 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Oort, van E.D.

  1930-01-01

  De hier volgende berichten van waarneming van geringde vogels werden door mij in 1929 ontvangen. Wederom zijn talrijke interessante gevallen te vermelden, dank zij de medewerking van zoo velen, aan wie ik hier openlijk dank breng. Bij voortduring beveel ik ons ringonderzoek in aller medewerking aan

 14. Simulaties van temperatuurvariaties in de bodem (proefveld Ruurlo 1982)

  NARCIS (Netherlands)

  Huet, van H.

  1982-01-01

  In het kader van de modellering van stikstofhuishouding in de bodem van het projectgebied Zuidelijke Peel is het gewenst dat temperaturen op verschillende diepten bekend zijn. Deze hebben invloed op de snelheid van biologische omzettingen van stikstof in de bodem.

 15. Bepaling van dapson, mono- en diacetyldapson in runderbloedplasma

  NARCIS (Netherlands)

  Reuver, de M.J.B.; Aerts, M.M.L.; Kuiper, H.A.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het testen van de bepalingsmetheden voor dapson, mono- en diacetyldapson in bloedplasma van melkgevende runderen en het vaststellen van het kinetisch profiel van genoemde stoffen na orale en intramusculaire toediening. Tevens wordt deglucuronidering en eiwitbinding

 16. 'One peak or twin peaks?' het regeerakkoord en de toekomst van de bestuursrechtspraak

  NARCIS (Netherlands)

  van Ettekoven, B.J.

  2013-01-01

  Op vrijdag 18 januari jl. vond in Pulchri Den Haag op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een debat plaats over de inrichting van de bestuursrechtspraak. De concrete aanleiding om de discussie over de voltooiing van de herziening van de rechterlijke organisatie weer ter hand

 17. Burgers tegen Plasterk: het Nederlandse staartje van de Snowden-saga

  NARCIS (Netherlands)

  van Daalen, O.

  2015-01-01

  De Snowden-onthullingen haalden niet alleen wereldwijd de media en het parlementair debat. Ze leidden zelfs tot een Nederlandse rechtszaak over communicatieprivacy. Een principiële rechtszaak over burgerrechtenactivisme, surveillance en politieke intrige, met een verrassende, maar ook

 18. Ethylene controlled ventilation. Energy conservation in the project 'Klep Dicht' (Close the Valve) and results of supplementary research; Ethyleengestuurde ventilatie. Energiebesparing in het project 'Klep Dicht' en resultaten van aanvullend onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Langner-Noort, L. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2007-11-15

  The project ‘Close the Valve’ has been initiated with the aim of demonstrating the energy conservation options through ethylene-controlled ventilation of tulip flower bulb. During previous meetings on the ethylene analyzer, there were some urgent questions about practical use: What happens with the ethylene content during an Actellic treatment?; What is the influence of the ethylene content in outdoor air?; How is the ethylene distribution in the storage room?; The supplementary research involved the effect of ethylene in outdoor air, the distribution of ethylene in the cold store, and the behavior of ethylene during the period of the Actellic treatment (Actellic is an insecticide) [Dutch] Het project 'Klep Dicht' is opgezet met als doel de energiebesparingsmogelijkheden door ethyleengestuurde ventilatie van tulpenbollen te demonstreren. Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ethyleenanalyser, kwamen een aantal dringende vragen uit de praktijk naar voren: Wat gebeurt er met het ethyleengehalte tijdens een Actellic-behandeling?; Hoe zit het met de invloed van het ethyleengehalte in de buitenlucht?; Hoe zit het met de ethyleenverdeling in de bewaarruimte? Het aanvullende onderzoek betrof het effect van ethyleen in de buitenlucht, de verdeling van het ethyleen in de bewaarcel, en het gedrag van ethyleen tijdens de periode van de actellicbehandeling (actellic is een insecticide)

 19. Final report SmartProofS. Results of projects of the SmartProofS program; Eindrapport SmartProofS. Projectresultaten van het SmartProofS programma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hoorik, P.; Westerga, R. [Energy Valley, Groningen (Netherlands)

  2011-05-15

  The SmartProofs program aims to develop tools which must show that the principle of a Smart Power System (SPS) works and how. An SPS can ensure that the supply and demand of electricity in the grid is balanced, even in case more decentralized energy techniques will be put into use. This final report summarizes the main results and conclusions of the SmartProofs program. As part of the SPS program attention is paid to the impacts on the girds, the effects of centralized and decentralized management, disaster resilience, pricing models, potential benefits of control and new business models [Dutch] Het SmartProofs programma heeft tot doel om een concept van een Smart Power System (SPS) te ontwikkelen waarmee kan worden aangetoond dat het principe van een SPS werkt en op welke manier. Een SPS kan zorgen dat het aanbod van elektriciteit op het net op elk moment van de dag overeenkomt met de vraag, ook als er straks veel meer decentrale energietechnieken gebruikt worden waarmee zowel de vraag als het aanbod van elektriciteit onvoorspelbaar wordt. Dit eindrapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten en conclusies van het SmartProofs programma. Het programma heeft in de werkpakketten deelvraagstukken rondom SmartProofS onderzocht rondom de effecten op onze energienetten, de effecten van zowel centrale- als decentrale aansturing, disaster resilience, prijsmodellen, mogelijke baten van aansturing en nieuwe business modellen.

 20. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 1. A Taste of Act Your Age : Filosofische impressies van dans en de kunst van het ouder worden

  NARCIS (Netherlands)

  Nico de Vos

  2013-01-01

  Tijdens Act Your Age kregen negen choreografen uit Italië, Cyprus en Nederland de gelegenheid on zich twee jaar lang in het onderwerp ouder worden te verdiepen. Ze presenteerden hun eerste onderzoekresultaten op de drie partnerfestivals Opera Estate Festival (Italië), Open House Dance and

 2. Toetsing van het gehalte duurzame veiligheid met Safer Transportation Network Planning : integratie van de ‘DV-gehaltemeter’ in het ontwerpprogramma ‘Safer-TNP’

  NARCIS (Netherlands)

  Hummel, T.

  2001-01-01

  Testing the sustainable-safety contents with Safer Transportation Network Planning. In the publication entitled “Developing a sustainable-safety meter (DV-meter) for measuring the sustainable-safety contents” (Van der Kooi & Dijkstra, 2000), the development of and a pilot measurement with a

 3. Het sociale media netwerk van NPO Spirit in beeld : Resultaten van het project TeSMeN: Televisie en Sociale Media Netwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Rogier Brussee; Heinze Havinga; Thijs Waardenburg

  2015-01-01

  Van oorsprong worden televisieprogramma’s op een lineaire manier aangeboden aan kijkers: een omroep bepaalt in welke volgorde programma’s worden getoond. Dit verandert echter langzaam. Ondemand mogelijkheden via internet en settopboxen zorgen ervoor dat kijkers zelf kunnen bepalen wanneer ze welk

 4. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 5. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Samenvattingen van 5 presentaties: 'Heterogenity of Dutch Fusarium oxysporum strains isolated as forma specialis radicis-lycopersici';'Een proteomics benadering om eiwitten te identificeren die door Fusarium oxysporum worden uitgescheiden in xyleemsap van tomaat'; 'Ontwikkeling en implementatie van

 6. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 7. It's kind of an exciting story: De rol van het Internet in de adolescente seksuele ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Doornwaard, S.M.; van den Eijnden, R.J.J.M.; Vanwesenbeeck, W.M.A.; ter Bogt, T.F.M.

  2016-01-01

  In dit artikel worden de bevindingen van Project STARS Deelproject 3 beschreven, waarin de rol van Internet in de adolescente seksuele ontwikkeling is onderzocht. De verschillende empirische studies die zijn uitgevoerd hadden tot doel meer inzicht te bieden in (1) de prevalentie en ontwikkeling van

 8. De drang naar Duitsland: of het einde van een zwaar bewaakte illusie

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.G. Beunders (Henri)

  1990-01-01

  textabstractDe historicus Henri Beunders maakte als correspondent van NRC-Handelsblad de dramatische 'Wende' mee die zich in 1989-1990 afspeelde in Duitsland. Wat begon als een massale vluchtbeweging van DDR-burgers, mondde spoedig uit in de zelf-liquidatie van de 'eerste arbeiders- en boerenstaat

 9. De kosten van ontbrekende of ontoereikende veiligheid en gezondheid op het werk: samenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Weerd, M. de; Tierney, R.; Duuren-Stuurman, B. van; Bertranou, E.

  2013-01-01

  De kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kunnen hoog oplopen. In de EU-27 deden zich in 2007 5 580 arbeidsongevallen met dodelijke afloop voor en had 2,9% van de arbeidskrachten een ongeval dat resulteerde in meer dan drie dagen arbeidsverzuim. Bovendien hadden gedurende een periode van

 10. Radioisotopes in Medicine. Foresight of the use of reactor isotopes until 2025; Het medisch gebruik van radioisotopen tot 2025. Een toekomstverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-12-15

  The request from the Ministry of VROM concerns a foresight study into the possibilities of future, alternative technologies for medical imaging and the future need in medicine for radioisotopes in general and technetium in particular. At present, HFR is of great importance for nuclear imaging in the medical world at national, European and worldwide level. How this will be in the period from 2015-2025 has to be answered with the following research questions: (1) What is the expected volume of imaging technologies for medical purposes in the future, i.e. from now till 2025 and what will be the relative share of technetium-based imaging in these technologies?; and (2) What new or upcoming imaging technologies for medical purposes may affect or displace the technetium-based imaging in the period till 2025, both in terms of quality and quantity? This report aims at providing a broadly based answer to questions of position and volume regarding the future use of radioisotopes for medical procedures. To that end, chapter 2 explains what methodology has been used and why. Subsequently, chapter 3 addresses the current medical imaging modalities and the present use of these modalities. It also deals in more detail with the manufacturing of radiopharmaceuticals and related market developments. Chapter 4 discusses the expectations for the future regarding the use of different imaging modalities and technetium in particular, as well as the expectations regarding the use of reactor isotopes for therapy. Chapter 5 summarises the conclusions. [Dutch] De vraag van het ministerie van VROM betreft een toekomstverkenning naar de mogelijkheden van toekomstige alternatieve technologieen voor de medische beeldvorming en de toekomstige behoefte aan radio-isotopen in het algemeen en Technetium in het bijzonder voor medische doeleinden. Vandaag de dag is de HFR van groot belang voor radiofarmaca en de medische wereld, zowel op nationaal, Europees als mondiaal niveau. Hoe dit zal zijn in de

 11. Relatie tussen vegetatie en abiotische factoren in het meetnet vitaliteit en verdroging; een statistische studie op grond van waarnemingen in 200 opstanden in 1995 en 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Dobben, van H.F.; Vries, de W.

  2001-01-01

  In de 200 bosopstanden van het meetnet vitaliteit en verdroging zijn in 1995 bodemchemische factoren bepaald en in 1996 vegetatieopnamen gemaakt. Deze gegevens zijn gebruikt om de relatie vast te stellen tussen bodem en vegetatie. Additioneel zijn niet-bodemchemische variabelen gebruikt, die deels

 12. Sociale marketing van de verkeersveiligheid : een beschouwing over toepassingsmogelijkheden van principes uit de sociale marketing voor de verkeersveiligheid, ter gelegenheid van het Nationaal VerkeersVeiligheids Congres NVVC, 4 april 1996 in Amsterdam, georganisserd door de ANWB en de SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D. & Goldenbeld, C.

  2007-01-01

  `Marketing' is a strategy for changing behaviour. `Social marketing' focuses on social objectives, such as health, quality of life and safety. This report argues that `social marketing' is a welcome additional method toward promoting safety. Marketing distinguishes itself from other approaches in

 13. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 14. De mens in zijn totaliteit. De antropologische benadering in het werk van Lammert van der Horst (1893-1978

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Karstens

  2010-09-01

  Full Text Available The totality of man. The anthropological approach to psychiatry in the work of Lammert van der Horst (1893-1978 The anthropological approach was one of the new approaches to psychiatry that emerged in the interbellum. In the Netherlands professor Van der Horst (VU-university Amsterdam and the municipal University of Amsterdam was its most prominent proponent. The general idea of the anthropological approach was to integrate the various ways of knowing then available. A psychiatric disease was seen as the result of a failure in the self-realisation of the individual person. This required to consider all relevant aspects relating to the patient’s existence. How to tailor these ideas to concrete forms of diagnosis and methods of treatment was no easy matter and Van der Horst devoted himself all his life to this task. He first sought to classify man in three or four types of character inspired by the works of Heymans and Kretschmer. Then he tried to give the specific human aspect its place in psychiatry by introducing a ‘pneumatic’ dimension in his analysis of persons. He also connected this dimension to Calvinism, the church he belonged to. In the 1940’s he made a turn towards existentialism and tried to connect this philosophy to anthropological psychiatry. In spite of its fragmentary appearance I believe it is possible to discern a degree of continuity in the work of Van der Horst. The concern with the specifically human was always central to him. Moreover Van der Horst saw no strict divide between addressing questions in psychiatry and thinking about the greater questions of life which provides an explanation for his meandering thoughts. The dissertation of J.H. van den Berg which appeared in 1946 offers an interesting contrast to Van der Horst. To Van den Berg the anthropological approach was no more than a method best developed by Binswanger. Van den Berg tested this method and concluded that the approach could offer hermeneutic

 15. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 16. Interactief onderwijs via het web

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Bottema

  2013-01-01

  Op welke manier kunnen (beginnende) leraren technologie en ICT inzetten als hulpmiddel bij het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs? OnderWijs met ICT geeft inzichten, achtergronden en ideeën voor het inzetten van technologie en ICT in het onderwijs. Hierbij leggen de auteurs de nadruk op de

 17. Interactief onderwijs via het web

  NARCIS (Netherlands)

  Jeroen Bottema

  2013-01-01

  Hoofdstuk 2 uit boek OnderWijs met ICT. Op welke manier kunnen (beginnende) leraren technologie en ICT inzetten als hulpmiddel bij het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs? OnderWijs met ICT geeft inzichten, achtergronden en ideeën voor het inzetten van technologie en ICT in het onderwijs.

 18. Nieuwe Scheikunde in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. dr. Albert Pilot; Drs. Kennedy Aquilino Tielman; Machiel Stolk; Sergine Lansman; John Hukom

  2011-01-01

  Het scheikunde onderwijs op het VMBO staat onder druk. NaSk2 dreigt te verdwijnen. Om de interesse van leerlingen voor NaSk2 te vergroten en positie van het vak te versterken, stellen wij voor om actuele en herkenbare contexten in NaSk 2 te implementeren. Tevens nodigen wij docenten uit op om mee te

 19. Mensenrechten in het Romeinse Recht?

  NARCIS (Netherlands)

  J. Giltaij (Jacob)

  2011-01-01

  textabstractDe vraagstelling van dit proefschrift kan aldus worden geformuleerd: ‘bestonden er in het klassieke Romeinse recht mensenrechten?’. Deze vraag roept talloze deelvragen op. De eerste van deze vragen moet zijn: wat kunnen we onder het begrip ‘mensenrechten’ verstaan? Het voor de hand

 20. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 1. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 2. Consumentenpanel Gezondheidszorg: basisrapport met informatie over het panel .

  NARCIS (Netherlands)

  Brabers, A.E.M.; Reitsma-van Rooijen, M.; Jong, J.D. de

  2012-01-01

  Het NIVEL is onlangs gestart met de werving van 1.000 migranten voor het Consumentenpanel Gezondheidszorg. In het panel worden landelijk meningen en ervaringen verzameld van gebruikers van de gezondheidszorg. De panelleden moeten daarom een goede afspiegeling vormen van de bevolking. Het panel

 3. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B -

 4. Het rendement van de detectiemethode voor Cryptosporidium en Giardia in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Medema GJ; Schijven JF; MGB

  2004-01-01

  Nederlandse waterleidingbedrijven zijn verplicht om te berekenen of als gevolg van consumptie van drinkwater infectie met Cryptosporidium of Giardia kan optreden. De kans hierop moet kleiner dan een infectie per 10000 personen per jaar zijn. De berekening (risicoanalyse) wordt gebaseerd op de

 5. De invloed van het nieuwe Conceptual Framework op de rapportage over prestaties binnen IFRS

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.

  2016-01-01

  In de Exposure Draft Conceptual Framework for Financial Reporting blijft de International Accounting Standards Board (IASB) uitgaan van een balansbenadering waarbij baten en lasten worden afgeleid van de mutaties in balansposten. Financiële prestatie wordt niet afzonderlijk gede"nieerd en de IASB

 6. Brabant historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500

  NARCIS (Netherlands)

  Tigelaar, J.

  2006-01-01

  The History of Brabant Unfolded. Die alder excellenste cronyke van Brabant and the Brabantine View of the Past in the Year 1500 Die alder excellenste cronyke van Brabant, an incunable published in Antwerp in 1498, was written by an anonymous compiler, and consists of two parts. The first parts

 7. Filosofie en non-filosofie. Fenomenologie en psychoanalyse in het werk van Maurice Merleau-Ponty

  NARCIS (Netherlands)

  M. Besters

  2005-01-01

  textabstractEen filosoof die zich nadrukkelijk met de status en rol van de academische wijsbegeerte heeft beziggehouden, is Maurice Merleau-Ponty. Een onderzoek naar de verhouding tussen filosofie en non-filosofie lijkt volgens Merleau-Ponty de filosoof pas in staat te stellen om de eigen aard van

 8. Deliberatie over klimaatkennis: De publieke omgang van het PBL met IPCC-fouten en klimaatsceptici

  NARCIS (Netherlands)

  Tuinstra, W.; Hajer, M.

  2014-01-01

  ‘Klimaatverandering’ wordt in de literatuur vaak als voorbeeld aangehaald van een wicked problem; een inherent politiek probleem zonder eenduidige definitie en oplossing waarbij top-down sturing aan de hand van wetenschappelijke kennis niet afdoende is. Paradoxaal genoeg is er in de internationale

 9. EMPLOYABILITY van UM-afgestudeerden

  NARCIS (Netherlands)

  van Eldert, Peter; Künn, Annemarie; Mommers, Ardi

  2017-01-01

  De voor u liggende studie is een weerslag van het project ‘Employability onder UM afgestudeerden’. Het rapport geeft eerst een samenvatting van de uitgevoerde literatuurstudie op het gebied van ‘employability’ in het hoger onderwijs. Vervolgens wordt de ‘employability’ van UM afgestudeerden vijf

 10. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 11. De betekenis van de recent gepubliceerde vroege notities van Emmanuel Levinas : Het nazisme en de religieuze tegenkrachten

  NARCIS (Netherlands)

  Poorthuis, Marcel

  The early notes display Levinas' strong conviction that Judaism, but Christianity as well, can form a counterforce against the "philosophy of Hitlerism". One of the first articles in Tijdschrift voor Filosofie, at the wake of Word WQar 2, written by Amandus van der Weij, warns for the philosophical

 12. Het hoge woord : Beschouwingen en boutades

  NARCIS (Netherlands)

  Willemsen, August

  2006-01-01

  'Het is bij mij begonnen met nieuwsgierigheid', zo verwoordt August Willemsen (1936) zijn levenslange toewijding aan het vertalen, in het bijzonder van Portugese en Braziliaanse literatuur. In Het hoge woord schrijft hij virtuoos over leven en werk van de door hem in Nederland geïntroduceerde

 13. Sport op basisscholen en ieder kind kent gymtalent, kwaliteitsimpulsen in het bewegingonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ingrid van Aart; dr. Remo Mombarg; Wouter de Groot; Ben Moolenaar

  2014-01-01

  Presentatie gegeven op het VVBN symposium op 28 maart 2014 Voorbeelden van onderzoekprojecten binnen de kenniswerkplaats 'Bewegingsonderwijs en motorisch leren' van het lectoraat 'Sportwetenschap' van het Instituut voor Sportstudies in Groningen.

 14. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een

 15. Final report of the project 'Survey of the consequences liberalization energy market for the flower bulb sector'; Eindrapportage van het project 'Inventarisatie consequenties liberalisering energiemarkt voor de bolbloemen- en bloembollenteler'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-01-15

  The aim of this project is to demonstrate the business-economic consequences of the liberalization of the gas and electricity markets for the various types of businesses per region in the flower bulb and bulb flower sector. Based on this information, it can be concluded what will be the consequences for the sector and what will be the consequences of realizing the sector target for energy [Dutch] De doelstelling van het project is het zichtbaar maken van de bedrijfseconomische consequenties van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt voor de verschillende bedrijfstypen per regio in de bloembollen- en bolbloemensector. Daaruit kan geconcludeerd worden wat de gevolgen zijn voor de sector en de gevolgen van het halen van de sectordoelstelling voor energie.

 16. Het gedrag van lichtmasten bij aanrijdingen door personenauto's en de consequenties daarvan. Bijdrage SWOV-congres Toekomst in veiligheid, gehouden op 18 mei 1976 in het Internationaal Congrescentrum RAI te Amsterdam.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1976-01-01

  Impact tests between cars and different kinds of lighting columns are studied. Lighting poles from steel, aluminium or polyester with varying heights, were tested. Some of them had frangible joints. Horizontal, vertical and lateral decelerations of the car were registered. These values are applied

 17. Insecten in het veranderende klimaat

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.

  2008-01-01

  Het succes van insecten is rechtstreeks afhankelijk van het klimaat. Daarom mag je verwachten dat klimaatsverandering een heel directe invloed heeft op insecten en andere koudbloedigen. Als je weet hoe belangrijk insecten zijn in ecosystemen dan kun je wel nagaan wat de impact zal zijn van

 18. Culturele Veranderingen: het wegen waard?

  NARCIS (Netherlands)

  Mérove Gijsberts

  1993-01-01

  Verslag van een verkennend onderzoek naar de effecten van weging op de bestanden 'Culturele Verkenningen'. In kaart wordt gebracht in hoeverre er sprake is van selectieve non-respons in de databestanden. Het verschijnsel non-respons wordt nader belicht, evenals het begrip 'wegen',

 19. Leenwoordonderzoek en het woord trombone

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een voorbeeld van behandeling van een Italiaans leenwoord uit de muzieksector. Het bestudeert het Italiaanse leenwoord trombone in verband met de synoniemen schuiftrompet, saquebute en bazuin/Posaune. Als achtergrondkader is gebruik gemaakt van de etymologische theorie

 20. Het Caricetum vulpinae in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Donselaar, v. J.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  In 1951 was er voor het eerst sprake van een Caricetum vulpinae in een publicatie van Tüxen en Preising (Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des wostdeutschen Grünlandes, Angew. Pflanzensoz. 4, p.5-28). Van de gemeenschap werd slechts medegedeeld: 1. hij behoort tot het

 1. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  Het is van belang om de werkelijke beschikbaarheid van bepaalde vitaminen en mineralen in het lichaam (de voorziening) van de Nederlandse bevolking vast te stellen. Dit kan aan de hand van onderzoek in bloed en urine, ook wel voedingsstatusonderzoek genoemd. Momenteel wordt de inneming van

 2. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 3. Rechtseenheid in het bestuursrecht: een gestrande missie?

  NARCIS (Netherlands)

  de Moor-van Vugt, A.J.C.

  In dit artikel wordt het advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht besproken. Dit rapport is nog steeds actueel. Hierna wordt betoogd dat de uitgangspunten van het advies, transparantie en flexibiliteit, ondersteuning verdienen. Ook het voorstel voor een versterkte positie van partijen

 4. The safe construction and management of co-fermentation biogas plants. Existing knowledge, legislation and practical experiences; Het veilig bouwen en beheren van co-vergistingsinstallaties voor de productie van biogas. Bestaande kennis, regelgeving en praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heezen, P.A.M.; Mahesh, S.; Gooijer, L.

  2012-01-15

  , waardoor grootschalige productie een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Biogas is een mengsel van gassen dat brandbare eigenschappen heeft door de aanwezigheid van methaan (CH4). Minder bekend zijn de giftige eigenschappen als het biogas een hoog zwavelwaterstofgehalte (H2S) heeft. In eerder onderzoek van het RIVM is aanbevolen om een minimaal veiligheidsniveau te hanteren bij de bouw en het beheer van biogasinstallaties. Uit vervolgonderzoek van het RIVM blijkt dat de Handreiking (co-)vergisting van mest (InfoMil, 2010) hiervoor een goede basis is. Aanbevolen wordt om dit document te gebruiken en aan te vullen met specifieke informatie voor vergunningverleners en inspectiediensten, als belangrijkste gebruikers van dit document. De samenstelling van biogas is bepalend of een installatie wel of niet onder een bepaalde wet valt. Dit is vervolgens bepalend voor de geldende veiligheidsvoorschriften en het inspectieregime. Een éénduidige, constante en voorspelbare samenstelling van biogas bestaat echter niet. Aanbevolen wordt om strikter toe te zien op de monitoring van de biogassamenstelling in de verschillende installatieonderdelen. Vooralsnog wordt geschat dat het veiligheidsrisico vooral voor personeel nabij de biogasproductie geldt, en niet zozeer voor omwonenden. Nader uitgezocht moet worden of dat daadwerkelijk het geval is.

 5. De ontdekking van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 6. Vervolging, verbanning en het nazi-regime in het tijdschrift Het fundament (1934-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne Kröger

  1999-06-01

  Full Text Available Het socialistische maandblad Het fundament verscheen in de zes jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Het tijdschrift besteedde opvallend veel aandacht aan de vluchtelingenstroom die na de machtsovername door Hitler vanuit Duitsland op gang was gekomen. Veel linkse Duitse intellectuelen, die in Nederland hun toevlucht zochten voor het nazi-regime, behoorden tot de medewerkers van Het fundament. Een eerste verkenning.

 7. Tussen uitspraak en detentie : Een verklaring voor het verschil tussen twee methoden om de behoefte aan sanctiecapaciteit te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Moolenaar, D.E.G.

  2001-01-01

  Het WODC maakt regelmatig prognoses van de behoefte aan sanctiecapaciteit. Bij de strafrechtelijke sanctiecapaciteit van het gevangeniswezen voor meerderjarigen laten verschillende bronnen echter een uiteenlopend beeld zien. Het gaat hiet om verschillende modellen gehanteerd door het WODC en de

 8. Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuis, I.B.

  2014-01-01

  Satire is een ongrijpbaar fenomeen. Satirische teksten en cartoons onttrekken zich gedurig aan eenduidige interpretaties en weten ernst en vrolijkheid op een vernuftige manier door elkaar te mengen. Dit proefschrift brengt de werking van dit ongrijpbare verschijnsel nader in kaart, specifiek binnen

 9. Geloof in eigen kunnen: Het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen.

  NARCIS (Netherlands)

  Brenninkmeijer, V; van Houwelingen, A; Blonk, R.W B; Van Yperen, N.W.

  2006-01-01

  This study is about the JOBS training, a group training for the unemployed (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) by increasing individuals' self-efficacy. First, a theoretical comparison was made between Bandura's (1977a) four sources of self-efficacy and the components of the JOBS training.

 10. Omvang en verdeling van het agrarisch inkomen in Nederland, 1923-1963

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van den P.C.

  1965-01-01

  Van den Noort investigated whether agriculture in the Netherlands always functioned efficiently. He analysed information on the extent and distribution of agricultural income separately for 1923-1940 and 1949-1963. For this purpose the relations between economic factors were examined and clarified

 11. De paradox van het verlichte gelijkheidsdiscours. Beschouwingen over De uitvinding der mensheid door Siep Stuurman

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijnatten, J.

  2011-01-01

  The paradox of Enlightened equality. Some considerations on Siep Stuurman’s De uitvinding van de mensheid Jesus praised the Good Samaritan who, according to the parable, understood that the stranger we encounter in daily life is, in fact, our neighbour. For Siep Stuurman, the tale of the Samaritan

 12. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 13. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml

 14. n by- kans tradisionele insinking gevolg. Daarna het

  African Journals Online (AJOL)

  Op 3 Julie 1942 het die DAF 770 krygsvlugte uitgevoer, waarvan 155 of rekening van no 3. (SA) Vleuel gekom het. Op 4 November 1942 het Rommel se terugtog begin: Eers van EI. Alamein na Agheila, daarna na Tripoli en ver- volgens na Tunisie en in Mei 1943 die ont- ruiming van Afrika. Sedert April 1941 het die SALM ...

 15. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 16. Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvers, M.; Wienk, I.

  2005-01-01

  Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met

 17. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  NARCIS (Netherlands)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het

 18. Vrome daden en gedachten. Een revisionistische kijk op het katholieke verleden van Nederland

  OpenAIRE

  A.-L. Van Bruaene

  2009-01-01

  L. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600Ch.H., Parker, Faith on the Margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age Pious Deeds and Thoughts. A Revisionist View of the Netherlands’ Catholic PastThis contribution comments upon the renewed interest in the Catholic past of the Netherlands. It discusses two recent books by Llewellyn Bogaers and Charles H. Parker on late medieval and early modern Catholicism, resp...

 19. Dansen in het donker

  NARCIS (Netherlands)

  René Bakker; Jasper Jeurens; Ellen Dreezens; Koen van Turnhout

  2015-01-01

  WijchenGezond wil van Wijchen de gezondste gemeente van Nederland maken. Daarom werken de HAN en WijchenGezond samen aan een virtueel leefstijlcentrum. We hebben samen een app ontworpen waarmee bewoners elkaar kunnen ondersteunen in het ontwikkelen en handhaven van een gezonde leefstijl. Dit werk is

 20. Quickscan of substances for which the set reduction of emissions has not been realised; Quickscan van stoffen met niet gerealiseerde emissiereducties uit het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, J.

  2011-11-15

  In a Quickscan study the RIVM has examined how much the Dutch industry contributes to the release of 14 substances to air or water. Furthermore the RIVM has investigated to what extent the measured concentrations of these substances in the environment exceed the environmental quality standards in the Netherlands. The Quickscan was requested because the government and industry sectors had agreed by contract to reduce the release of priority substances to air and water in 2010. The industry sectors have not yet been able to achieve the agreed reduction levels for the 14 substances. Four out of the fourteen substances do not meet the maximum permissible concentration level or the limit value for air quality on the regional or national level. It concerns fine particulate matter (PM10), nitrogen oxides, polycyclic aromatic compounds and copper. The Dutch industry contributes approximately about 20 percent to the national emission to air of fine particulate matter as well as polycyclic aromatic compounds. For both nitrogen oxides (air) and copper (water) the share in the national emission is less than ten percent. For four substances, namely sulphur dioxide, arsenic, benzene and carbon monoxide, the target value is exceeded. The other six substances do not cause difficulties in terms of air or water because they hardly exceed the environmental quality standards, if at all [Dutch] Het RIVM heeft in een Quickscan onderzocht wat de Nederlandse industrie bijdraagt aan de emissie van 14 stoffen naar lucht of water. Daarnaast is onderzocht in welke mate de gemeten concentraties van deze stoffen in het milieu de geldende milieukwaliteitsnormen overschrijden. De Quickscan is uitgevoerd omdat tussen de overheid en bedrijfstakken in het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie (DMI) afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van stoffen naar zowel lucht als water in 2010 te verminderen. De bedrijfstakken zijn er voor de 14 onderzochte stoffen nog niet in zijn geslaagd de gestelde reductie