WorldWideScience

Sample records for chlorides aplikace metody

 1. The administration of the Rorschach inkblot method and changes in autonomic nervous system activity [Aplikace Rorschachovy metody a změny v aktivitě autonomního nervového systému

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Šiška

  2009-09-01

  ím dopadem na zdraví. CÍLE: Cílem této studie bylo zjistit, zda aplikace Rorschachovy metody (Rorschach Inkblot Method – RIM může ovlivnit aktivitu autonomního nervového systému (ANS ve smyslu posunu autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. METODIKA: Test RIM byl aplikován u 39 zdravých žen (22,8 ± 2,4 roku. Aktivita ANS byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV před testem RIM, v jeho průběhu a po jeho ukončení. Stejný postup byl zachován i v souboru 30 zdravých žen (21,41 ± 1,7 roku, avšak test RIM byl zaměněn za Stroopův test (Stroop color word test – SCWT, který se používá jako uznávaný zátěžový faktor ovlivňující významně aktivitu ANS. Pro hodnocení aktivity ANS bylo použito pět relativních ukazatelů SA HRV: percentuální podíl komponent VLF, LF a HF na celkovém spektrálním výkonu a poměry mezi komponentami (VLF/HF a LF/HF. Tyto poměry byly použity pro porovnání změn aktivity ANS, ke kterým došlo při použití obou psychologických testů (RIM a SWCT. VÝSLEDKY: Během aplikace testu RIM došlo k významnému poklesu spektrálního výkonu HF (%, významnému vzestupu VLF a LF (% a významnému vzestupu poměrů VLF/HF a LF/HF. Mezi testy RIM a SCWT nebyly shledány žádné rozdíly v dynamice VLF/HF (ukazatel stresu. ZÁVĚRY: Aplikace testu RIM může vyvolat silnou stresovou reakci spojenou s významným poklesem vagové aktivity a posunem autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. Aplikace testů RIM a SCWT může vyvolat stres podobné intenzity a s podobným dopadem na aktivitu ANS.

 2. Implementace metody Balanced Scorecard

  OpenAIRE

  Neuwirth, Pavel

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. Analytická část vychází z teoretických poznatků z první části a hodnotí situaci společnosti finanční analýzou poměrových ukazatelů, strategickou analýzou a následným sestavením návrhu implementace metody Balanced Scorecard v konkrétní společnosti. Thesis is focused on evaluati...

 3. Metodi matematici della fisica

  CERN Document Server

  Cicogna, Giampaolo

  2015-01-01

  Questo libro trae la sua origine dagli appunti preparati per le lezioni di Metodi Matematici della Fisica tenute al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'intento generale è di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diretta dei metodi matematici basilari e rilevanti per la Fisica. Anche allo scopo di mantenere questo testo entro i limiti di un manuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso sacrificati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimostrazioni per intero) e anche i formalismi eccessivi, che tendono a nascondere la vera natura dei problemi. Al contrario, si è cercato di evidenziare – per quanto possibile – le idee sottostanti e le motivazioni che conducono ai diversi procedimenti. L'obiettivo principale e quello di mettere in condizione chi ha letto questo libro di acquisire gli strumenti adatti e le conoscenze di base che gli ...

 4. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 5. Kometový Test: Princip metody a klinické aplikace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novotná, Božena; Neuwirtová, R.; Blažková, V.; Šišková, M.

  2001-01-01

  Roč. 140, č. 24 (2001), s. 761-766 ISSN 0008-7335 R&D Projects: GA MZd IZ4119 Grant - others:GA VZP(XC) 021/97 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906 Keywords : comet assay * apoptosis Subject RIV: FE - Other Internal Medicine Disciplines

 6. Výrobní aplikace KAIZEN

  OpenAIRE

  Novák, Jaroslav

  2010-01-01

  Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý podnik. Jedním z pojmů v této části je pojem „Muda“, který označuje plýtvání. Praktická část se zabývá plýtváním v oblasti produktivity v jednom z výrobních středisek společnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jednotlivé operace tohoto výrobního střediska jsou posuzovány z hledi...

 7. Aplikace pro výuku jazyků pro Firefox OS

  OpenAIRE

  Chudík, Jakub

  2015-01-01

  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro výuku jazyků specificky pro mobilní operační systém Firefox OS. Vzhledem k své povaze, uživatelské rozhraní aplikace se snaží uspokojit ergonomické potřeby aplikací určených pro kapesní zařízení. Aplikuje několik konceptů gamifikace ke zlepšení procesu učení, jehož výsledky jsou prezentovány a vyhodnoceny. Aplikace také přináší své vlastní jedinečné vlastnosti, které jí pomáhají vyniknout mezi ostatními aplikacemi pro výuku jazyků. This thesis d...

 8. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  OpenAIRE

  Joanna Chmist; Mateusz Hämmerling

  2016-01-01

  Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekult...

 9. Webová aplikace v PLC PFC200

  OpenAIRE

  Michalík, David

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se věnuje implementaci vlastního způsobu ovládání vstupů, výstupů a paměti PLC PFC200 od firmy WAGO pomocí dynamického webového rozhraní. Součástí práce je popis PLC, způsobů jeho ovládání, rešerše volně dostupných webových serverů pro Linux a popis metod pro vytvoření real-time ovládání. Výstupem je webová aplikace běžící na webovém serveru v PLC, využívající vlastní runtime systém formou daemon programů. This bachelor’s thesis is mainly focused on implementation of ...

 10. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Chmist

  2016-06-01

  Full Text Available Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekultywacji zbiorników wodnych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wielu aspektów dotyczących danego problemu i znalezienie poszukiwanego rozwiązania zarówno na podstawie parametrów mierzalnych, jak i ocen ekspertów.

 11. Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem Android Wear

  OpenAIRE

  Šmejkal, Petr

  2017-01-01

  Semestrální práce „Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem" Android Wear popisuje základní principy komunikačních sítí - M2M (machine to machine), H2H (human to human) a D2D (device to device). Práce se dále zabývá nositelnými zařízeními, zejména chytrými hodinkami, dostupnými operačními systémy pro chytré hodinky a systémem Android, Android Wear. V praktické části je popsaná funkcionalita, vzhled a struktura vyvinuté aplikace pro Android Wear. The semestral project "Application fo...

 12. Webová aplikace v desktopovém prostředí

  OpenAIRE

  Bugáň, Marek

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce by měla ukázat, jak se dá pracovat s webovými aplikacemi v destkopovém prostředí. Jsou zde popsány technologie, které se dají požít pro vývoj těchto aplikací. Jádrem práce je popsat a demonstrovat vývoj aplikací v prostředí Google Chrome API. This bachelor thesis shoul show us, how to work with web application in desktop environment. It show us, wthch technologies we can use for development of this kind of application. The aim of thesis is to describe and demonstrate ...

 13. Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem Apple WatchOS

  OpenAIRE

  Singh, Kevin

  2017-01-01

  Bakalářská práce „Aplikace pro nositelnou elektroniku se systémem Apple WatchOS“ se zabývá teoretickým rozborem komunikací M2M (Machine-to-Machine), H2H (Human- to-Human), D2D (Device-to-Device) a nositelnou elektronikou. V teoretické části jsou dále popsány chytré hodinky Apple Watch, jenž obsahují požadovaný systém WatchOS. V rámci bakalářské práce vznikly dvě aplikace, přičemž první byla vytvořena pro mobilní zařízení iPhone a druhá pro chytré hodinky Apple watch. Aplikace zobrazují inform...

 14. iPhone aplikace pro rozpoznání SPZ

  OpenAIRE

  Sládeček, Roman

  2011-01-01

  Tato práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou tvorby aplikace pro mobilní zařízení Apple iPhone a jeho operační systém iOS. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o historii zařízení, o nástrojích k tvorbě aplikací pro tuto mobilní platformu a stručně načrtnutý postup a proces, jakým je aplikace nasazena do samotného zařízení. Další část pojednáva o státních poznávacích značkách, jejich významu a integritních omezeních. Jádrem celé práce je praktická část, a tedy tvorba a i...

 15. Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS

  OpenAIRE

  Bobák, Petr

  2015-01-01

  V této práci se zabývám tvorbou aplikace pro mobilní platformu iOS, která je součástí studentského projektu zabývajícího se hodnocením kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních. Popisuji cestu aplikace od návrhu přes implementaci uživatelského rozhraní a aplikační logiky až po závěrečné testování na skupině uživatelů. Předně se zabývám návrhem rozhraní a jeho testováním. Při návrhu a vývoji jsem postupoval podle metodiky prototypování, se kterou čtenáře také seznamuji. Výsledná aplikace mimo ...

 16. Některé metody data miningu, zejména pro aplikace v klinickém rozhodování

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan

  2011-01-01

  Roč. 22, 3-4 (2011), s. 21-30 ISSN 1210-8022 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : systémy pro podporu rozhodování * analýza asociací * klasifikační analýza * neuronová síť Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 17. Equazioni a derivate parziali metodi, modelli e applicazioni

  CERN Document Server

  Salsa, Sandro

  2016-01-01

  Il testo costituisce una introduzione alla teoria delle equazioni a derivate parziali, strutturata in modo da abituare il lettore ad una sinergia tra modellistica e aspetti teorici. La prima parte riguarda le più note equazioni della fisica-matematica, idealmente raggruppate nelle tre macro-aree diffusione, propagazione e trasporto, onde e vibrazioni. Nella seconda parte si presenta la formulazione variazionale dei principali problemi iniziali e/o al bordo e la loro analisi con i metodi dell'Analisi Funzionale negli spazi di Hilbert.

 18. Moderní metody elektro-erozivního obrábění, navazující dokončovací metody

  OpenAIRE

  Kalenda, Jan

  2008-01-01

  - Základní metody elektroerozivního obrábění. - Oblasti použití elektroerozivního obrábění. - Používané dokončovací metody. - Příklady využití. - Zhodnocení vybraných metod, včetně technickoekonomického využití. - Srovnání metod a předpoklady do budoucna. - Basic method electroerosion machining cutting - Areas using electroerosion machining cutting - Used completing method - Instances usage - Estimation method, technical economic usage - Juxtaposition methods B...

 19. Chloride Test

  Science.gov (United States)

  ... metabolic acidosis ) or when a person hyperventilates (causing respiratory alkalosis ). A decreased level of blood chloride (called hypochloremia) ... disease , emphysema or other chronic lung diseases (causing respiratory ... metabolic alkalosis). An increased level of urine chloride can indicate ...

 20. Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Misztal

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule zestawiono różne rozwiązania systemów konstrukcyjnych historycznych kopuł z drewna litego układając je w typologiczny szereg obejmujący kopuły o rozpiętości od kilku do 67,0 metrów średnicy rzutu poziomego. Wiele z nich uległo zniszczeniu w pożarach wywołanych wojnami lub przez ludzką ignorancję. O trwałości drewna w konstrukcji decydują również metody konserwacji, w które coraz częściej wkraczają współczesne materiały i technologie. Wykorzystując analogię budowy drewna do kompozytów włóknistych omówiono zmniejszenie nośności ściskanych prętów z drewna z powodu uszkodzenia komórek miękiszowych (jako lepko-sprężystej matrycy na skutek zastosowania niewłaściwych metod i preparatów w konserwacji. Sformułowano kryterium wyboru materiałów termoizolacyjnych wbudowywanych w bliskim sąsiedztwie drewna. Zarekomendowano materiały o stałym współczynniku  w przedziale naturalnych zmian wilgotności stropów i dachów. Materiały o pełnych, nie nasiąkliwych włóknach, takie jak wełna mineralna i wata szklana nie spełniają tego kryterium.

 1. Aplikace plazmových nástřiků kovových a keramických povlaků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pokorný, P.; Brožek, Vlastimil

  2013-01-01

  Roč. 6, č. 4 (2013), s. 22-23 ISSN 1338-0524 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Plasma spraying * coating technology * alumina coatings * basalt coatings * zirkonia coatings * water stabilized plasma Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-42013/aplikace-plazmovych-nastriku-kovovych-a-keramickych-povlaku.html

 2. Mobilní aplikace: kde pracovat mimo kancelář

  OpenAIRE

  Buchtová, Yveta

  2015-01-01

  Narůstá trend práce odkudkoli. Více lidí využívá možnost pracovat z kavárny, čajovny, coworkingového centra a lidé na volné noze se scházejí ve městě se svými klienty. Každý z těchto lidí má na pracovní prostředí vlastní nároky. Mobilní mapová aplikace Flow má usnadnit hledání a poznávání míst vhodných pro práci na dálku, díky komentářům samotných uživatelů. Map app Flow is here to ease the process of finding appropriate places for remote working - mostly through shared experience of other...

 3. Bezpečnostní aplikace na platformě Apple iOS

  OpenAIRE

  Kolář, Michal

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS. Popisuje mechanismy, které ručí za bezpečnost celého systému souborů i soukromých souborů uživatele. Dále popisuje mechanismy pro autentizaci uživatele a pro ověřování důvěryhodnosti third-party aplikací. V praktické části popisuje instalaci vývojového prostředí Xcode a~seznamuje čtenáře s~jeho pracovním prostředí. Praktická část je zaměřena na tvorbu programu, který bude implementovat krytografický protokol. Zahrnuje také práci s dalš...

 4. Generátor pro mobilní robotické aplikace

  OpenAIRE

  Hrbáč, Zbyněk

  2012-01-01

  Tato bakalářské práce je zaměřena na konstrukci generátoru pro mobilní robotické aplikace. V první části je uveden průzkum dostupných elektrocentrál jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Druhou část tvoří přehled elektrických strojů použitelných v generátorickém režimu. Je zde uveden popis a princip činnosti, specifika každého motoru a případná regulace výstupu. Třetí část pojednává o vlastní konstrukci zařízení. Jako generátor byl použit BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný) motor o výkon...

 5. Le prime sensazioni al pianoforte restano per sempre? Indagine sui metodi pianistici per principianti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Sellari

  2015-12-01

  Full Text Available I metodi d’insegnamento del pianoforte utilizzati in Italia sono caratterizzati da percorsi basati su differenti ipotesi teoriche e indicazioni pratiche. Il primo libro di pianoforte, qualunque sia il suo valore, stabilisce il primo contatto con lo strumento, lasciando una forte impressione e tracciando il profilo delle competenze inizialmente sviluppate. Una più profonda comprensione di questi testi può mostrare quali sono le capacità e le strategie di apprendimento proposte dai metodi adottati e conseguentemente dagli insegnanti. L'obiettivo di questo studio è quello di identificare quali sono le scelte metodologiche più rappresentative nella didattica pianistica italiana degli ultimi 50 anni. I risultati sono basati sui dati raccolti dai questionari somministrati a 200 pianisti, di età compresa tra 20 e 60, ai quali è stato chiesto, insieme a informazioni generiche, quale fosse stato il loro primo libro pianoforte, quali aspetti positivi o negativi ricordavano maggiormente e quali ritenevano essere più utili. I dati suggeriscono una preferenza rilevante di cinque metodi, che sono stati analizzati secondo una serie di criteri metodologici e analitici. I risultati indicano un panorama metodologico concentrato principalmente sul rapporto iniziale con lo strumento e sulla lettura musicale. Questo studio contribuisce alla riflessione su due aspetti metodologici: lo sviluppo di nuovi repertori e la proposta di metodologie in grado di rispettare il mondo emotivo e cognitivo dei principianti.

 6. Návrh rozšíření portfolia firmy vývojem mobilních aplikací pro Apple iOS

  OpenAIRE

  Káhn, Ondřej

  2013-01-01

  Na základě teoretických poznatků odborných publikací byla provedena analýza společnosti Goldmax Laptops s r.o. a jejího okolí. Analytická část diplomové práce dále zkoumá globální trh mobilních aplikací spolu s odvětvím vývojářů mobilních aplikací v ČR. Cílem diplomové práce je charakterizovat a vypracovat podklady pro realizaci návrhu rozšíření portfolia společnosti o nově nabízenou službu orientující se na vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple iOS a veškeré doplňující aktivity s tím ...

 7. Polyvinyl chloride resin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Hong Jae

  1976-06-01

  This book contains polyvinyl chloride resin industry with present condition such as plastic industry and polyvinyl chloride in the world and Japan, manufacture of polyvinyl chloride resin ; suspension polymerization and solution polymerization, extruding, injection process, hollow molding vinyl record, vacuum forming, polymer powders process, vinyl chloride varnish, vinyl chloride latex, safety and construction on vinyl chloride. Each chapter has descriptions on of process and kinds of polyvinyl chloride resin.

 8. Aplikace participativní metody World Café v oblasti globálních problémů životního prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vačkář, David; Lorencová, Eliška

  2017-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2017), s. 1-25 ISSN 1802-3061 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1415; GA TA ČR(CZ) TD03000106; GA TA ČR(CZ) TD03000051 Institutional support: RVO:67179843 Keywords : social-ecological systems, * participatory methods * World Café * knowledge co-production * ecosystem services * climate change adaptation * social learning Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour OBOR OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 9. Aplikace VRIO metody a faktorové analýzy k nalezení bariér rozvoje malých a středních podniků v MS Kraji

  OpenAIRE

  Šebestová, Jarmila

  2007-01-01

  The small and medium sized entrepreneurship is often considered to be as a phenomenon of our times. Why many authors dedicated their work on this field? The main reason is that SME make influence on society life and contribute to economic development of the region, where they establish their business. The same situation is in Moravia-Silesian region, where the fac-tor analysis being applied. VRIO and Porter's analysis were used to interpret clearly research findings.

 10. Metody fizykalne w terapii odleżyn = Physical methods for the treatment of bedsores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radzimińska

  2015-04-01

  • 5.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com   Streszczenie Odleżyny (obok zakażeń szpitalnych to najpoważniejsze powikłania występujące u pacjentów hospitalizowanych. Od lat poszukuje się najskuteczniejszych metod leczenia zachowawczego odleżyn. Wśród tych metod należy zwrócić uwagę na metody leczenia fizykalnego, a wśród nich: fototerapię, elektroterapię, magnetoterapię i sonoterapię.   Summary Pressure ulcers (next to nosocomial infections are the most serious complications occurring in hospitalized patients. For years he sought the most effective methods of conservative treatment of pressure ulcers. Among these methods, you must pay attention to the methods of physical treatment, among them: phototherapy, electrotherapy, magnetic fields and sonotherapy.   Słowa kluczowe: metody fizykalne; terapia; odleżyny. Keywords: physical methods; therapy; bedsores.

 11. Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan

  2011-01-01

  Roč. 22, č. 1 (2011), s. 13-19 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : robustní metody * vícerozměrná statistika * genetický výzkum * metoda MWCD * sekvence Subject RIV: BB - Applied Statistics , Operational Research

 12. Nástroj pro penetrační testování webových aplikací

  OpenAIRE

  Dobeš, Michal

  2015-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou penetračního testování webových aplikací, se zaměřením na zranitelnosti Cross-Site Scripting (XSS) a SQL Injection (SQLI).  Popisuje technologie webových aplikací, nejběžnější zranitelnosti dle OWASP Top 10 a motivaci pro penetrační testování. Uvádí principy, dopady a doporučení pro nápravu zranitelností Cross-Site Scripting a SQL Injection. V rámci praktické části práce byl implementován nástroj pro podporu penetračního testování. Tento nástroj je rozšiřite...

 13. Chloride test - blood

  Science.gov (United States)

  Serum chloride test ... A greater-than-normal level of chloride is called hyperchloremia. It may be due to: Carbonic anhydrase inhibitors (used to treat glaucoma) Diarrhea Metabolic acidosis Respiratory alkalosis (compensated) Renal ...

 14. Chloride in diet

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/article/002417.htm Chloride in diet To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. Chloride is found in many chemicals and other substances ...

 15. Mercuric chloride poisoning

  Science.gov (United States)

  ... page: //medlineplus.gov/ency/article/002474.htm Mercuric chloride poisoning To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. Mercuric chloride is a very poisonous form of mercury. It ...

 16. Rámec pro rychlý vývoj GUI klientských aplikací post-relačních databází

  OpenAIRE

  Marek, Lukáš

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro rychlý vývoj aplikací pracujících s multimediálními, prostorovými a časovými databázemi. Seznamuje čtenáře s použitými technologiemi a návrhem samotného rámce, který obsahuje tři grafické komponenty, které je možné použít v Java aplikacích používajících grafickou knihovnu Java Swing. This thesis deals with design and implementation of a framework for rapid application development that use multimedia, spatial and temporal databases. Intr...

 17. Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Back-End části aplikace)

  OpenAIRE

  Habarta, Lukáš

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a popisem technologií použitých při vývoji mobilní aplikace. Dále návrhem a implementací mobilního přístupu k datům z automatizačních prvků. Aplikace pracuje se servery založenými na standardu OPC Foundation Classic. This bachelor thesis is concerning about research and description of technologies which were used for mobile application development. Design and implementation of mobile accessing of automation data is also discussed. Application works...

 18. Chloride ingress prediction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Jens Mejer; Geiker, Mette Rica

  2008-01-01

  Prediction of chloride ingress into concrete is an important part of durability design of reinforced concrete structures exposed to chloride containing environment. This paper presents experimentally based design parameters for Portland cement concretes with and without silica fume and fly ash...... in marine atmospheric and submersed South Scandinavian environment. The design parameters are based on sequential measurements of 86 chloride profiles taken over ten years from 13 different types of concrete. The design parameters provide the input for an analytical model for chloride profiles as function...... of depth and time, when both the surface chloride concentration and the diffusion coefficient are allowed to vary in time. The model is presented in a companion paper....

 19. Použití erozní potenciální metody v České republice

  OpenAIRE

  Hloušek, Jakub

  2016-01-01

  V rámci bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení ztráty půdy pro zájmové území nacházející se v severozápadní části povodí Němčického potoka, v okresu Blansko. Výpočet byl stanoven dvěma metodami, a to erozně potenciální metodou EPM, využívanou v Srbsku a metodou universální rovnice Wischmeiera a Smithe - USLE, využívanou pro podmínky v ČR. Nakonec byly obě tyto metody vzájemně porovnány. Obě metody využívají jiný způsob výpočtu. Metoda USLE využívá univerzální rovnici pro výpočet průměrné...

 20. Chloride flux in phagocytes.

  Science.gov (United States)

  Wang, Guoshun

  2016-09-01

  Phagocytes, such as neutrophils and macrophages, engulf microbes into phagosomes and launch chemical attacks to kill and degrade them. Such a critical innate immune function necessitates ion participation. Chloride, the most abundant anion in the human body, is an indispensable constituent of the myeloperoxidase (MPO)-H2 O2 -halide system that produces the potent microbicide hypochlorous acid (HOCl). It also serves as a balancing ion to set membrane potentials, optimize cytosolic and phagosomal pH, and regulate phagosomal enzymatic activities. Deficient supply of this anion to or defective attainment of this anion by phagocytes is linked to innate immune defects. However, how phagocytes acquire chloride from their residing environment especially when they are deployed to epithelium-lined lumens, and how chloride is intracellularly transported to phagosomes remain largely unknown. This review article will provide an overview of chloride protein carriers, potential mechanisms for phagocytic chloride preservation and acquisition, intracellular chloride supply to phagosomes for oxidant production, and methods to measure chloride levels in phagocytes and their phagosomes. © 2016 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 1. Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace

  OpenAIRE

  Hlochová, Lenka

  2011-01-01

  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě diagnostické metody pro zkoumání parametrů plazmatu. První z nich probíhala v Laboratoři plazmochemie na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, a sice optická emisní spektroskopie. Jako druhá metoda byla použita diagnostika pomocí časově rozlišené ICCD kamery v ...

 2. WYKORZYSTANIE METODY DAVE’A BERKUSA DO ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FIRM START-UP W POLSCE

  OpenAIRE

  Gemzik-Salwach, Agata

  2014-01-01

  Celem niniejszego artykułu była ocena potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. W artykule przedstawione zostały metody oceny przedsiębiorstw start-up oraz wyniki badań własnych poświęconych potencjałowi firm start-up w Polsce. Pierwszą część artykułu stanowi opis cech charakterystycznych młodych spółek i możliwych sposobów ich wyceny. Kolejna cześć artykułu obejmuje szczegółowe omówienie wyników przeprowadzonych badań. W badaniach wykorzystano powstałą na bazie doświadczeń amerykańskieg...

 3. Chloride removal from vitrification offgas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slaathaug, E.J. [Westinghouse Hanford Co., Richland, WA (United States)

  1995-06-01

  This study identified and investigated techniques of selectively purging chlorides from the low-level waste (LLW) vitrification process with the purge stream acceptable for burial on the Hanford Site. Chlorides will be present in high concentration in several individual feeds to the LLW Vitrification Plant. The chlorides are highly volatile in combustion type melters and are readily absorbed by wet scrubbing of the melter offgas. The Tank Waste Remediation System (TWRS) process flow sheets show that the resulting chloride rich scrub solution is recycled back to the melter. The chlorides must be purged from the recycle loop to prevent the buildup of excessively high chloride concentrations.

 4. Chloride removal from vitrification offgas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Slaathaug, E.J.

  1995-01-01

  This study identified and investigated techniques of selectively purging chlorides from the low-level waste (LLW) vitrification process with the purge stream acceptable for burial on the Hanford Site. Chlorides will be present in high concentration in several individual feeds to the LLW Vitrification Plant. The chlorides are highly volatile in combustion type melters and are readily absorbed by wet scrubbing of the melter offgas. The Tank Waste Remediation System (TWRS) process flow sheets show that the resulting chloride rich scrub solution is recycled back to the melter. The chlorides must be purged from the recycle loop to prevent the buildup of excessively high chloride concentrations

 5. Aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Rakouskou republikou

  OpenAIRE

  Přechová, Renáta

  2009-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění na dosahované příjmy daňových rezidentů z druhého smluvního státu. Obsahuje obecný výklad o historii a významu SZDZ, dále výklad k vybraným článkům SZDZ mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. Práce prezentuje řešení problému mezi jurisdikcí zdroje a jurisdikcí rezidence, zabývá se též výkladem principu zákazu diskriminace. V závěrku analytické části vysvět...

 6. Tvorba aplikace pro zobrazování 3D objektů pro prostorové vidění

  OpenAIRE

  Kubiš, František

  2010-01-01

  Tato práce se zabývá způsobem jak vytvořit stereoskopickou projekci a stereoskopický obraz na počítači, co jej ovlivňuje a jak jej dále vylepšit. Je zde popsáno několik běžně používaných zobrazovacích technologií a jsou zde teoreticky popsány knihovny využité při návrhu a implementaci práce. Poslední část se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro světla typu DigitalSpot od firmy ROBE lighting s.r.o.. This thesis is objected to problem, how to create a stereoscopic projectio...

 7. Lithium thionyl chloride battery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saathoff, D.J.; Venkatasetty, H.V.

  1982-10-19

  The discharge rate and internal conductivity of electrochemical cell including a lithium anode, and a cathode and an electrolyte including LiAlCl4 and SOC2 is improved by the addition of an amount of a mixture containing AlCl3 and butyl pyridinium chloride.

 8. The medical sodium chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mirsaidov, U.M.

  2002-01-01

  In the institute was investigated the chemical composition of rock salt of some deposits of Tajikistan and was show the presence in it admixture of ions of Ca 2 + , Mg 2 + a nd SO 2 - a nd absence of heavy metals, ammonium salts, iron, potassium and arsenic. Was elaborated the fundamental instrument-technologic scheme of sodium chloride receiving

 9. Criteri e metodi per l’adeguamento prestazionale del patrimonio architettonico degli anni trenta del Novecento. La Facoltà di Ingegneria di Bologna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccardo Gulli

  2012-12-01

  Full Text Available La riflessione su criteri e metodi idonei per il recupero del patrimonio architettonico esistente richiede di incentrare la tematica su azioni che sappiano coniugare l’istanza storica ed estetica con quella dell’innovazione tecnologica; il presente contributo intende mostrare come l’integrazione di componenti impiantistici ed edilizi, unitamente all’adozione di sistemi domotici di controllo e gestione del comfort interno, possa favorire l’adeguamento agli standard attuali pur preservando i caratteri originari.

 10. Methods of censusing Red fox (Vulpes vulpes populations / Metodi di censimento della Volpe (Vulpes vulpes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Francisco Beltrán

  1991-07-01

  Full Text Available Abstract Estimating absolute or relative numbers in red fox populations is not an easy task. Although a range of methods has been described, neither an optimal nor a universally accepted technique has been found. Moreover, none has been tested on populations of known size. We reviewed the efficiency of fourteen indices of fox abundance classified into two groups: (a methods where individuals are captured and marked, which include ear tagging or similar conspicuous markings, toe clipping, radioactive tagging of faeces, radio-tracking, and statistics from hunting and trapping; (b methods not requiring capture, which include both direct methods (nocturnal counts, unsystematic observations, and drive censuses, and indirect methods (den counts, transects for track, scat counts, and scent stations. As a rule, statistics are rarely applicable to populations estimates. Methods involving capture are expensive but provide more accurate estimates than the second group of indices, which are not suitable for paired comparisons from one year to another. Management and wildlife specialists should have in mind such restrictions when considering their goals and the required level of accuracy. Finally, we recommend the simultaneous utilization and comparison of several methods (one from each group, as proposed in a double sampling strategy for optimum evaluations. Riassunto La valutazione della consistenza di una popolazione di Volpe, mediante censimenti assoluti o relativi, è di difficile soluzione. Tra i diversi metodi di conteggio impiegati, nessuno si è rivelato ottimale e universale. Tuttavia nessuno è stato utilizzato per popolazioni di consistenza nota. Qui esaminiamo la validità di 14 metodi impiegati per il calcolo di indici di abbondanza, ripartendoli in due gruppi: (a metodi che implicano la cattura e il marcamento degli animali mediante marche auricolari o contrassegni similari, amputazione delle falangi

 11. Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

  OpenAIRE

  Čadová, Michaela

  2017-01-01

  Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje tedy původní konsolidaci účetní závěrky zvolené společnosti. V návrhové části je aplikována nová metoda konsolidace účetní závěrky. Následně je zhodnocen dopad změny konsolidační metody na ekonomickou situaci konsolidačního celku...

 12. Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím implementace metody BSC

  OpenAIRE

  Musilová, Lucie

  2013-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti podniku DSB EURO, s. r. o. pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje koncept Balanced Scorecard a postup při jeho implementaci. Praktická část vychází z teorie popsané v diplomové práci a hodnotí současnou situaci podniku nejen za pomocí finančních ale i nefinančních měřítek. Z výsledků analýz je vytvořen návrh implementace konceptu do zvoleného podniku. Závěrečná část je zaměřena na shrnutí možných rizik, předpokládané p...

 13. Aplikace na Facebooku

  OpenAIRE

  Malík, Tomáš

  2010-01-01

  This paper describes an environment in which to operate the applications, on currently the most widespread social network Facebook called Facebook Platform. In the introduction, I describe the functioning of social networks, including their specific characteristics and position of Facebook among others social networks on the Internet. Another part deals with the enumeration of philosophical principles and practical means for creating applications on this platform. The work also focuses on cap...

 14. Chloride Transport in Heterogeneous Formation

  Science.gov (United States)

  Mukherjee, A.; Holt, R. M.

  2017-12-01

  The chloride mass balance (CMB) is a commonly-used method for estimating groundwater recharge. Observations of the vertical distribution of pore-water chloride are related to the groundwater infiltration rates (i.e. recharge rates). In CMB method, the chloride distribution is attributed mainly to the assumption of one dimensional piston flow. In many places, however, the vertical distribution of chloride will be influenced by heterogeneity, leading to horizontal movement of infiltrating waters. The impact of heterogeneity will be particularly important when recharge is locally focused. When recharge is focused in an area, horizontal movement of chloride-bearing waters, coupled with upward movement driven by evapotranspiration, may lead to chloride bulges that could be misinterpreted if the CMB method is used to estimate recharge. We numerically simulate chloride transport and evaluate the validity of the CMB method in highly heterogeneous systems. This simulation is conducted for the unsaturated zone of Ogallala, Antlers, and Gatuna (OAG) formations in Andrews County, Texas. A two dimensional finite element model will show the movement of chloride through heterogeneous systems. We expect to see chloride bulges not only close to the surface but also at depths characterized by horizontal or upward movement. A comparative study of focused recharge estimates in this study with available recharge data will be presented.

 15. Valyl benzyl ester chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Dutkiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available In the title compound (systematic name: 1-benzyloxy-3-methyl-1-oxobutan-2-aminium chloride, C12H18NO2+·Cl−, the ester group is approximately planar, with a maximum deviation of 0.040 (2 Å from the least-squares plane, and makes a dihedral angle of 28.92 (16° with the phenyl ring. The crystal structure is organized by N—H...Cl hydrogen bonds which join the two components into a chain along the b axis. Pairs of chains arranged antiparallel are interconnected by further N—H...Cl hydrogen bonds, forming eight-membered rings. Similar packing modes have been observed in a number of amino acid ester halides with a short unit-cell parameter of ca 5.5 Å along the direction in which the chains run.

 16. Chloride on the Move

  KAUST Repository

  Li, Bo

  2017-01-09

  Chloride (Cl−) is an essential plant nutrient but under saline conditions it can accumulate to toxic levels in leaves; limiting this accumulation improves the salt tolerance of some crops. The rate-limiting step for this process – the transfer of Cl− from root symplast to xylem apoplast, which can antagonize delivery of the macronutrient nitrate (NO3−) to shoots – is regulated by abscisic acid (ABA) and is multigenic. Until recently the molecular mechanisms underpinning this salt-tolerance trait were poorly defined. We discuss here how recent advances highlight the role of newly identified transport proteins, some that directly transfer Cl− into the xylem, and others that act on endomembranes in ‘gatekeeper’ cell types in the root stele to control root-to-shoot delivery of Cl−.

 17. Analysis of Soft Soil Consolidation with the Application of Prefabricated Vertical Drains with Preloading Method Using Fem / Analiza Konsolidacji Słabych Gruntów Przy Uzyciu Metody Elementów Skonczonych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binder K.

  2011-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zastosowanie metody elementów skonczonych przy przewidywaniu osiadan nasypów drogowych posadowionych na podłozu wzmacnianym przy uzyciu nasypu przeciazajacego i drenazu pionowego. Idea metody było przejscie z analitycznego rozwiazania jednowymiarowej konsolidacji do rozwiazania w Płaskim Stanie Odkształcenia z zachowaniem ekwiwalentnego czasu konsolidacji oraz porównanie z wynikami uzyskanymi z bezposrednich pomiarów osiadan nasypu drogowego bedacego czescia Obwodnicy Południowej Gdanska, zlokalizowanego w okolicach miejscowosci Przejazdowo.

 18. Cerium(terbium, erbium)chloride-choline chloride aqueous systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gajfutdinova, R.K.; Zhuravlev, E.F.; Bikbaeva, G.G.; Domrachev, V.N.; Vanskova, G.I.

  1985-01-01

  To clarify the effect of rare earth nature on mutual solubility of rare earth salts and amines the solubility of solid phases in the systems, consisting of choline chloride, water and cerium, terbium, erbium chlorides, has been studied. It is established, that solubility isotherms of all the systems, testify to the formation of new solid phases of the composition: Ce(Tb, Er)xCl 3 x2C 5 H 14 ONClx3H 2 O. Individuality of new solid phases is proved by DTA method, the composition is confirmed by chemical analysis and data of PMR spectra, for choline chloride and its complexes with rare earth chlorides of the given composition PMR and IR spectra are studied

 19. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 20. Chloride removal from plutonium alloy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holcomb, H.P.

  1983-01-01

  SRP is evaluating a program to recover plutonium from a metallic alloy that will contain chloride salt impurities. Removal of chloride to sufficiently low levels to prevent damaging corrosion to canyon equipment is feasible as a head-end step following dissolution. Silver nitrate and mercurous nitrate were each successfully used in laboratory tests to remove chloride from simulated alloy dissolver solution containing plutonium. Levels less than 10 ppM chloride were achieved in the supernates over the precipitated and centrifuged insoluble salts. Also, less than 0.05% loss of plutonium in the +3, +4, or +6 oxidation states was incurred via precipitate carrying. These results provide impetus for further study and development of a plant-scale process to recover plutonium from metal alloy at SRP

 1. Dynamic electrochemical measurement of chloride ions

  NARCIS (Netherlands)

  Abbas, Yawar; de Graaf, Derk B.; Olthuis, Wouter; van den Berg, Albert

  2016-01-01

  This protocol describes the dynamic measurement of chloride ions using the transition time of a silver silver chloride (Ag/AgCl) electrode. Silver silver chloride electrode is used extensively for potentiometric measurement of chloride ions concentration in electrolyte. In this measurement,

 2. Producing ammonium chloride from coal or shale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christenson, O L

  1921-02-25

  Process of producing ammonium chloride consists of mixing the substance to be treated with a chloride of an alkali or alkaline earth metal, free silica, water and free hydrochloric acid, heating the mixture until ammonium chloride distills off and collecting the ammonium chloride.

 3. 21 CFR 184.1138 - Ammonium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Ammonium chloride. 184.1138 Section 184.1138 Food... Specific Substances Affirmed as GRAS § 184.1138 Ammonium chloride. (a) Ammonium chloride (NH4Cl, CAS Reg. No. 12125-02-9) is produced by the reaction of sodium chloride and an ammonium salt in solution. The...

 4. 21 CFR 173.375 - Cetylpyridinium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Cetylpyridinium chloride. 173.375 Section 173.375... CONSUMPTION Specific Usage Additives § 173.375 Cetylpyridinium chloride. Cetylpyridinium chloride (CAS Reg. No....1666 of this chapter, at a concentration of 1.5 times that of cetylpyridinium chloride. (c) The...

 5. 21 CFR 184.1622 - Potassium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Potassium chloride. 184.1622 Section 184.1622 Food... Specific Substances Affirmed as GRAS § 184.1622 Potassium chloride. (a) Potassium chloride (KCl, CAS Reg... levels not to exceed current good manufacturing practice. Potassium chloride may be used in infant...

 6. 21 CFR 184.1426 - Magnesium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Magnesium chloride. 184.1426 Section 184.1426 Food... Specific Substances Affirmed as GRAS § 184.1426 Magnesium chloride. (a) Magnesium chloride (MgC12·6H2O, CAS... hydrochloric acid solution and crystallizing out magnesium chloride hexahydrate. (b) The ingredient meets the...

 7. 46 CFR 151.50-34 - Vinyl chloride (vinyl chloride monomer).

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 5 2010-10-01 2010-10-01 false Vinyl chloride (vinyl chloride monomer). 151.50-34... chloride (vinyl chloride monomer). (a) Copper, aluminum, magnesium, mercury, silver, and their alloys shall... equipment that may come in contact with vinyl chloride liquid or vapor. (b) Valves, flanges, and pipe...

 8. 40 CFR 61.65 - Emission standard for ethylene dichloride, vinyl chloride and polyvinyl chloride plants.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... dichloride, vinyl chloride and polyvinyl chloride plants. 61.65 Section 61.65 Protection of Environment... AIR POLLUTANTS National Emission Standard for Vinyl Chloride § 61.65 Emission standard for ethylene dichloride, vinyl chloride and polyvinyl chloride plants. An owner or operator of an ethylene dichloride...

 9. 21 CFR 184.1297 - Ferric chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Ferric chloride. 184.1297 Section 184.1297 Food and... Substances Affirmed as GRAS § 184.1297 Ferric chloride. (a) Ferric chloride (iron (III) chloride, FeC13, CAS Reg. No. 7705-08-0) may be prepared from iron and chlorine or from ferric oxide and hydrogen chloride...

 10. Preparation of pure anhydrous rare earth chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bel'kova, N.L.; Slastenova, N.M.; Batyaev, I.M.; Solov'ev, M.A.

  1979-01-01

  A method has been suggested for obtaining extra-pure anhydrous REE chlorides by chloridizing corresponding oxalates by chlorine in a fluid bed, the chloridizing agents being diluted by an inert gas in a ratio of 2-to-1. The method is applicable to the manufacture of quality chlorides not only of light, but also of heavy REE. Neodymium chloride has an excited life of tau=30 μs, this evidencing the absence of the damping impurities

 11. Reaction of calcium chloride with alkali metal chlorides in melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Savin, V.D.; Mikhajlova, N.P.

  1984-01-01

  Thermochemical characteristics of CaCl 2 reaction with sodium, potassium, rubidium and cesium chlorides in melts at 890 deg C are determined. The values of formation enthalpies of infinitely diluted by CaCl 2 solutions (ΔH) in the chloride row increase from -22 in NaCl to -47 kJ/mol of CaCl 2 in CsCl. With increasing the concentration of calcium chloride in the solution the ΔH values decrease. The regularities of separation from the solution of the CaCl 2 -CsCl system at 890 deg C of the CaCl 2 x CsCl in solid are studied. Formation enthalpies under the given conditions constitutes -70+-3 kJ/mol

 12. Aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyprem

  OpenAIRE

  Pěta, Jan

  2010-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Kyperskou republikou. Zaměřuje se na oblast zdaňování příjmů fyzických osob. Najdeme v ní popis historického vývoje dvojího zdanění a základní pojmy používané v oblasti mezinárodního zdanění. Objasněny jsou i způsoby vybírání daně od osob, které nejsou rezidenty České republiky. Závěrem teoretické části jsou vysvětleny metody zamezení dvojího zdanění. V praktické části je uveden příklad rezidenta České republiky...

 13. Electrochemical Chloride extraction using external electrodes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottosen, Lisbeth M.; Pedersen, Anne Juul

  2006-01-01

  Electrochemical methods for the removal of chloride from concrete have been developed and the methods are primarily designed for situations where corrosion has started due to an increased chloride concentration in the vicinity of the reinforcement. In these methods the reinforcement is used...... as the cathode. However, some unwanted side effects can occur, including alkali-silica reaction and in some cases hydrogen embrittlement. It is also suggested also to use electrochemical chloride extraction in a preventive way in constructions where chloride induced corrosion is likely to be a problem after...... a period of time, i.e. remove the chlorides before the chloride front reaches the reinforcement. If the chlorides are removed from outer few centimetres from the surface, the chloride will not reach the reinforcement and cause damage. By using the electrochemical chloride removal in this preventive way...

 14. Rhenium corrosion in chloride melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stepanov, A.D.; Shkol'nikov, S.N.; Vetyukov, M.M.

  1989-01-01

  The results investigating rhenium corrosion in chloride melts containing sodium, potassium and chromium ions by a gravimetry potentials in argon atmosphere in a sealing quarth cell are described. Rhenium corrosion is shown to be rather considerable in melts containing CrCl 2 . The value of corrosion rate depending on temperature is determined

 15. Elicitation threshold of cobalt chloride

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Louise A; Johansen, Jeanne D; Voelund, Aage

  2016-01-01

  : On the basis of five included studies, the ED10 values of aqueous cobalt chloride ranged between 0.0663 and 1.95 µg cobalt/cm(2), corresponding to 30.8-259 ppm. CONCLUSIONS: Our analysis provides an overview of the doses of cobalt that are required to elicit allergic cobalt contactdermatitis in sensitized...

 16. Surface Chloride Levels in Colorado Structural Concrete

  Science.gov (United States)

  2018-01-01

  This project focused on the chloride-induced corrosion of reinforcing steel in structural concrete. The primary goal of this project is to analyze the surface chloride concentration level of the concrete bridge decks throughout Colorado. The study in...

 17. Pharmacokinetics of vinyl chloride in the rat

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bolt, H.M.; Laib, R.J.; Kappus, H.; Buchter, A.

  1977-01-01

  When rats are exposed to [ 14 C]vinyl chloride in a closed system, the vinyl chloride present in the atmosphere equilibrates with the animals' organism within 15 min. The course of equilibration could be determined using rats which had been given 6-nitro-1,2,3-benzothiadiazole. This compound completely blocks metabolism of vinyl chloride. The enzymes responsible for metabolism of vinyl chloride are saturated at an atmospheric concentration of vinyl chloride of 250 ppm. Pharmacokinetic analysis shows that no significant cumulation of vinyl chloride or its major metabolites is to be expected on repeated administration of vinyl chlorides. This may be consistent with the theory that a reactive, shortly living metabolite which occurs in low concentration only, may be responsible for the toxic effects of vinyl chloride

 18. 21 CFR 184.1193 - Calcium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Calcium chloride. 184.1193 Section 184.1193 Food... Specific Substances Affirmed as GRAS § 184.1193 Calcium chloride. (a) Calcium chloride (CaCl2·2H2O, CAS Reg. No. 10035-04-8) or anhydrous calcium chloride (CaCl2, CAS Reg. No. 10043-52-4) may be commercially...

 19. Microbial reductive dehalogenation of vinyl chloride

  Science.gov (United States)

  Spormann, Alfred M [Stanford, CA; Muller, Jochen A [Baltimore, MD; Rosner, Bettina M [Berlin, DE; Von Abendroth, Gregory [Nannhein, DE; Meshulam-Simon, Galit [Los Altos, CA; McCarty, Perry L [Stanford, CA

  2011-11-22

  Compositions and methods are provided that relate to the bioremediation of chlorinated ethenes, particularly the bioremediation of vinyl chloride by Dehalococcoides-like organisms. An isolated strain of bacteria, Dehalococcoides sp. strain VS, that metabolizes vinyl chloride is provided; the genetic sequence of the enzyme responsible for vinyl chloride dehalogenation; methods of assessing the capability of endogenous organisms at an environmental site to metabolize vinyl chloride; and a method of using the strains of the invention for bioremediation.

 20. 21 CFR 173.255 - Methylene chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Methylene chloride. 173.255 Section 173.255 Food... Solvents, Lubricants, Release Agents and Related Substances § 173.255 Methylene chloride. Methylene chloride may be present in food under the following conditions: (a) In spice oleoresins as a residue from...

 1. 21 CFR 182.8252 - Choline chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Choline chloride. 182.8252 Section 182.8252 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) FOOD FOR... chloride. (a) Product. Choline chloride. (b) Conditions of use. This substance is generally recognized as...

 2. 21 CFR 184.1446 - Manganese chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Manganese chloride. 184.1446 Section 184.1446 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) FOOD FOR... Specific Substances Affirmed as GRAS § 184.1446 Manganese chloride. (a) Manganese chloride (MnCl2·4H2O, CAS...

 3. 21 CFR 582.5985 - Zinc chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Zinc chloride. 582.5985 Section 582.5985 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL DRUGS... 1 § 582.5985 Zinc chloride. (a) Product. Zinc chloride. (b) Conditions of use. This substance is...

 4. 21 CFR 582.3845 - Stannous chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Stannous chloride. 582.3845 Section 582.3845 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL....3845 Stannous chloride. (a) Product. Stannous chloride. (b) Tolerance. This substance is generally...

 5. 21 CFR 582.6193 - Calcium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Calcium chloride. 582.6193 Section 582.6193 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL... Calcium chloride. (a) Product. Calcium chloride. (b) Conditions of use. This substance is generally...

 6. 21 CFR 582.5446 - Manganese chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Manganese chloride. 582.5446 Section 582.5446 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL... Supplements 1 § 582.5446 Manganese chloride. (a) Product. Manganese chloride. (b) Conditions of use. This...

 7. 21 CFR 182.8985 - Zinc chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Zinc chloride. 182.8985 Section 182.8985 Food and... CONSUMPTION (CONTINUED) SUBSTANCES GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE Nutrients § 182.8985 Zinc chloride. (a) Product. Zinc chloride. (b) Conditions of use. This substance is generally recognized as safe when used in...

 8. 21 CFR 172.180 - Stannous chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Stannous chloride. 172.180 Section 172.180 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) FOOD FOR HUMAN... Preservatives § 172.180 Stannous chloride. The food additive stannous chloride may be safely used for color...

 9. 49 CFR 173.322 - Ethyl chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 2 2010-10-01 2010-10-01 false Ethyl chloride. 173.322 Section 173.322 Transportation Other Regulations Relating to Transportation PIPELINE AND HAZARDOUS MATERIALS SAFETY... SHIPMENTS AND PACKAGINGS Gases; Preparation and Packaging § 173.322 Ethyl chloride. Ethyl chloride must be...

 10. 21 CFR 582.5252 - Choline chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Choline chloride. 582.5252 Section 582.5252 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL... Supplements 1 § 582.5252 Choline chloride. (a) Product. Choline chloride. (b) Conditions of use. This...

 11. 21 CFR 582.5622 - Potassium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Potassium chloride. 582.5622 Section 582.5622 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL... Supplements 1 § 582.5622 Potassium chloride. (a) Product. Potassium chloride. (b) Conditions of use. This...

 12. 21 CFR 582.1193 - Calcium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Calcium chloride. 582.1193 Section 582.1193 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL... Additives § 582.1193 Calcium chloride. (a) Product. Calcium chloride. (b) Conditions of use. This substance...

 13. 7 CFR 58.434 - Calcium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 3 2010-01-01 2010-01-01 false Calcium chloride. 58.434 Section 58.434 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL MARKETING SERVICE (Standards... Material § 58.434 Calcium chloride. Calcium chloride, when used, shall meet the requirements of the Food...

 14. 21 CFR 173.400 - Dimethyldialkylammonium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Dimethyldialkylammonium chloride. 173.400 Section... HUMAN CONSUMPTION Specific Usage Additives § 173.400 Dimethyldialkylammonium chloride. Dimethyldialkylammonium chloride may be safely used in food in accordance with the following prescribed conditions: (a...

 15. Salt, chloride, bleach, and innate host defense

  Science.gov (United States)

  Wang, Guoshun; Nauseef, William M.

  2015-01-01

  Salt provides 2 life-essential elements: sodium and chlorine. Chloride, the ionic form of chlorine, derived exclusively from dietary absorption and constituting the most abundant anion in the human body, plays critical roles in many vital physiologic functions, from fluid retention and secretion to osmotic maintenance and pH balance. However, an often overlooked role of chloride is its function in innate host defense against infection. Chloride serves as a substrate for the generation of the potent microbicide chlorine bleach by stimulated neutrophils and also contributes to regulation of ionic homeostasis for optimal antimicrobial activity within phagosomes. An inadequate supply of chloride to phagocytes and their phagosomes, such as in CF disease and other chloride channel disorders, severely compromises host defense against infection. We provide an overview of the roles that chloride plays in normal innate immunity, highlighting specific links between defective chloride channel function and failures in host defense. PMID:26048979

 16. Salt, chloride, bleach, and innate host defense.

  Science.gov (United States)

  Wang, Guoshun; Nauseef, William M

  2015-08-01

  Salt provides 2 life-essential elements: sodium and chlorine. Chloride, the ionic form of chlorine, derived exclusively from dietary absorption and constituting the most abundant anion in the human body, plays critical roles in many vital physiologic functions, from fluid retention and secretion to osmotic maintenance and pH balance. However, an often overlooked role of chloride is its function in innate host defense against infection. Chloride serves as a substrate for the generation of the potent microbicide chlorine bleach by stimulated neutrophils and also contributes to regulation of ionic homeostasis for optimal antimicrobial activity within phagosomes. An inadequate supply of chloride to phagocytes and their phagosomes, such as in CF disease and other chloride channel disorders, severely compromises host defense against infection. We provide an overview of the roles that chloride plays in normal innate immunity, highlighting specific links between defective chloride channel function and failures in host defense. © Society for Leukocyte Biology.

 17. Removal of chloride from MSWI fly ash.

  Science.gov (United States)

  Chen, Wei-Sheng; Chang, Fang-Chih; Shen, Yun-Hwei; Tsai, Min-Shing; Ko, Chun-Han

  2012-10-30

  The high levels of alkali chloride and soluble metal salts present in MSWI fly ash is worth noting for their impact on the environment. In addition, the recycling or reuse of fly ash has become an issue because of limited landfill space. The chloride content in fly ash limits its application as basis for construction materials. Water-soluble chlorides such as potassium chloride (KCl), sodium chloride (NaCl), and calcium chloride hydrate (CaCl(2) · 2H(2)O) in fly ash are easily washed away. However, calcium chloride hydroxide (Ca(OH)Cl) might not be easy to leach away at room temperature. The roasting and washing-flushing processes were applied to remove chloride content in this study. Additionally, air and CO(2) were introduced into the washing process to neutralize the hazardous nature of chlorides. In comparison with the water flushing process, the roasting process is more efficient in reducing the process of solid-liquid separation and drying for the reuse of Cl-removed fly ash particles. In several roasting experiments, the removal of chloride content from fly ash at 1050°C for 3h showed the best results (83% chloride removal efficiency). At a solid to liquid ratio of 1:10 the water-flushing process can almost totally remove water-soluble chloride (97% chloride removal efficiency). Analyses of mineralogical change also prove the efficiency of the fly ash roasting and washing mechanisms for chloride removal. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Hydrolysis of cupric chloride in aqueous ammoniacal ammonium chloride solutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Limpo, J. L.

  1995-06-01

  Full Text Available Cupric solubility in the CuCl2-NH4Cl-NH3-H2O system for chloride concentrations lower than 4 molal in the temperature range 25-60 °C was studied. The experimental results show that for chloride concentration between 3.0 and 1.0 molal the cupric solubility is determined by the solubility of the cupric hydroxychloride Cu(OH1.5Cl0.5. For a chloride concentration value of 4.0 molal, there are two cupric compounds, the hydroxychloride Cu(OH1.5Cl0.5 or the diammine chloride Cu(NH32Cl2, on which the solubility of Cu(II depends, according to the temperature and the value of the ratio [NH3]Total/[Cu]Total.

  Se estudia la solubilidad del Cu(II en el sistema CuCl2-NH4Cl-NH3-H2O para concentraciones de cloruro inferiores a 4 molal en el intervalo de temperaturas 25-60 °C. Los resultados experimentales muestran que, para concentraciones de cloruros comprendidas entre 3,0 y 1,0 molal, la solubilidad cúprica viene determinada por la solubilidad del hidroxicloruro cúprico, Cu(OH1.5Cl0.5. Para concentraciones de cloruro 4,0 molal, existen dos compuestos cúpricos, el hidroxicloruro, Cu(OH1.5Cl0.5 o el cloruro de diamina, Cu(NH32Cl2, de los que, de acuerdo con la temperatura y con el valor de la relación [NH3]Total/[Cu]Total depende la solubilidad del Cu(II.

 19. Problems caused by dioxins and furans. Pt. 2. Controls and degradation methods; `I problemi causati da diossine e furani. Pt. 2. Metodi di contenimento e di degradazione

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gervasini, A.; Vezzoli, G.C.; Ragaini, V. [Milan Univ. (Italy). Dip. di Chimica Fisica ed Elettrochimica

  1999-01-01

  The environmental effects and the toxicity towards human health caused by polychlorodibenzodioxins and furans (PCDD/F) is related to the peculiar properties of the various isomers and to the geographic and climatic characteristics of the emission sources. The different methods and techniques of control and degradation introduced in the last years have to take into account the type and the location of the source. A survey of the principal methods of degradation of PCDD/F, thermal, chemical, photochemical, and catalytic decomposition, with their advantages and limits is presented. [Italiano] L`impatto che policlorodibenzodiossine e furani (PCDD/F) provocano sull`ambiente e sulla salute dell`uomo e` legato oltre che alle proprieta` peculiari dei vari congeneri alle caratteristiche geografiche e climatologiche del luogo in cui vengono emesse. Le metodologie di contenimento e le tecniche di degradazione messe a punto negli ultimi anni devono tenere in considerazione anche l`ubicazione e il tipo di sorgente dell`emissione. Viene fornita una panoramica sui principali metodi di degradazione di PCDD/F discutendo vantaggi e limiti delle varie tecniche: decomposizione termica, chimica, fotochimica e catalitica.

 20. Synthesis of Zirconium Lower Chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gaviria, Juan P.

  2002-01-01

  This research is accurately related to the Halox concept of research reactor spent fuel element treatment.The aim of this project is to work the conditioning through selected chlorination of the element that make the spent fuel element. This research studied the physical chemistry conditions which produce formation of the lower zirconium chlorides through the reaction between metallic Zr and gaseous ZrCl 4 in a silica reactor.This work focused special attention in the analysis and confrontation of the published results among the different authors in order to reveal coincidences and contradictions.Experimental section consisted in a set of synthesis with different reaction conditions and reactor design. After reaction were analyzed the products on Zr shavings and the deposit growth on wall reactor.The products were strongly dependent of reactor design. It was observed that as the distance between Zr and wall reactor increased greater was tendency to lower chlorides formation.In reactors with small distance the reaction follows other way without formation of lower chlorides.Analysis on deposit growth on reactor showed that may be formed to a mixture of Si x Zr y intermetallics and zirconium oxides.Presence of oxygen in Zr and Zr-Si compounds on wall reactor reveals that there is an interaction between quartz and reactants.This interaction is in gaseous phase because contamination is observed in experiences where Zr was not in contact with reactor.Finally, it was made a global analysis of all experiences and a possible mechanism that interprets reaction ways is proposed

 1. Melting in trivalent metal chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saboungi, M.L.; Price, D.L.; Scamehorn, C.; Tosi, M.P.

  1990-11-01

  We report a neutron diffraction study of the liquid structure of YCl 3 and combine the structural data with macroscopic melting and transport data to contrast the behaviour of this molten salt with those of SrCl 2 , ZnCl 2 and AlCl 3 as prototypes of different melting mechanisms for ionic materials. A novel melting mechanism for trivalent metal chlorides, leading to a loose disordered network of edge-sharing octahedral units in the liquid phase, is thereby established. The various melting behaviours are related to bonding character with the help of Pettifor's phenomenological chemical scale. (author). 25 refs, 4 figs, 3 tabs

 2. Renal abnormalities in congenital chloride diarrhea

  International Nuclear Information System (INIS)

  Al-Hamad, Nadia M.; Al-Eisa, Amal A.

  2004-01-01

  Congenital chloride diarrhea CLD is a rare autosomal recessive disorder caused by a defect in the chloride/ bicarbonate exchange in the ileum and colon. It is characterized by watery diarrhea, abdominal distension, hypochloremic hypokalemic metabolic alkalosis with high fecal content of chloride >90 mmol/l. We report 3 patients with CLD associated with various renal abnormalities including chronic renal failure secondary to renal hypoplasia, nephrocalcinosis and congenital nephrotic syndrome. (author)

 3. Synthesis of carbon-14 labelled ethyl chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kanski, R.

  1976-01-01

  A new efficient method of synthesis of ethyl chloride (1,2- 14 C), based on the Ba 14 CO 3 and dry hydrogen chloride as starting materials has been developed and described. Addition of the hydrogen chloride to ethylene (1,2- 14 C), obtained from Ba 14 CO 3 , has been carried out in the presence of the AlCl 3 as catalyst. The outlined method leads to ethyl chloride (1,2- 14 C) of high specific activity. The radiochemical yield of the reaction based on the activity of barium carbonate used was 72%. (author)

 4. Method of processing chloride waste

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tokiwai, Moriyasu; Tsunashima, Mikiyasu; Horie, Masaaki; Koyama, Masafumi; Sudo, Minoru; Kitagawa, Masatoshi; Ogasawara, Tadashi.

  1991-01-01

  In a method of applying molten salt electrolysis to chloride wastes discharged from a electrolytic refining step of a dry reprocessing step for spent fuels, and removed with transuranium elements of long half-decaying time, metals capable of alloying with alkali and alkaline earth metals under melting by electrolysis are used as a cathode material, and an electrolytic temperature is made higher than the melting point of salts in a molten salt electrolysis bath, to recover Li, Ca and Na as alloys with the cathode material in a first electrolysis step. Then, the electrolytic temperature is made higher than the melting point of the chloride salts remained in the bath after the electrolysis step described above by using the cathode material, to recover Ba, Rb, Sr and Cs of nuclear fission products also as alloys with the cathode material in a second electrolysis step. Accordingly, the amount of wastes formed can be reduced, and the wastes contain no heat generating nuclear fission elements. (T.M.)

 5. Electrochemical chloride extraction of a beam polluted by chlorides after 40 years in the sea

  OpenAIRE

  BOUTEILLER, Véronique; LAPLAUD, André; MALOULA, Aurélie; MORELLE, René Stéphane; DUCHESNE, Béatrice; MORIN, Mathieu

  2006-01-01

  A beam element, naturally polluted by chlorides after 40 years of a marine tidal exposure, has been treated by electrochemical chloride extraction. The chloride profiles, before and after treatment, show that free chlorides are extrated with an efficiency of 70 % close to the steel, 50 % in the intermediate cover and only 5 % at the concrete surface. From the electrochemical characterizations (before, after, 1, 2 and 17 months after treatment), the steel potential values can, semehow, indicat...

 6. Thermochemistry of alkali chloride - lanthanoide(III) chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blachnik, R.; Selle, D.

  1979-01-01

  The phase diagrams of the mixtures KCl + GdCl 3 resp. DyCl 3 and of CsCl + PrCl 3 (DyCl 3 , ErCl 3 , and YbCl 3 ) were investigated by differential thermal analysis. In the mixtures of lanthanoide(III) chlorides with CsCl resp. KCl three different stoichiometries of the compounds were found, namely A 3 MCl 6 , A 2 MCl 5 , and AM 2 Cl 7 . Debyeograms of the compounds A 3 MCl 6 and AM 2 Cl 7 reveal, that in the case of the latter type all compounds with the same alkali halide have identical structure, whereas in the A 3 MCl 6 compounds three different types of X-ray patterns were observed. The stabilities of the congruently melting compounds can be estimated by comparing the melting point of the compound with the temperature of an extrapolated eutectic point. (author)

 7. Aplikace SEO technik pro marketing

  OpenAIRE

  Knapovský, Martin

  2016-01-01

  The aim of this thesis is to describe in detail the current ways of optimizing websites for search engines (SEO) and to apply them in a broader marketing strategy of italian restaurant La Casa Degli Amici. The thesis presents evidence about the importance of SEO for marketing and can be used as a template for optimizing you own website. This thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part explains the concepts used in the design and implementation of th...

 8. Procesy obnovy a jejich aplikace

  OpenAIRE

  Rychterová, Nela

  2016-01-01

  In this work we study the renewal theory. At first, we define the basic terms, express and prove the basic theorems. Remarks are added for better understan- ding. Secondly, we express the renewal theorem and its equivalent versions. Fi- nally, we provide examples of application of the theory. 1

 9. Chloride ingress in cement paste and mortar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ole Mejlhede; Hansen, Per Freiesleben; Coats, Alison M.

  1999-01-01

  In this paper chloride ingress in cement paste and mortar is followed by electron probe microanalysis. The influence of several paste and exposure parameters on chloride ingress are examined (e.g., water-cement ratio, silica fume addition, exposure time, and temperature), The measurements...

 10. Chloride binding site of neurotransmitter sodium symporters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kantcheva, Adriana Krassimirova; Quick, Matthias; Shi, Lei

  2013-01-01

  Neurotransmitter:sodium symporters (NSSs) play a critical role in signaling by reuptake of neurotransmitters. Eukaryotic NSSs are chloride-dependent, whereas prokaryotic NSS homologs like LeuT are chloride-independent but contain an acidic residue (Glu290 in LeuT) at a site where eukaryotic NSSs...

 11. Synthesis of 14C-dehydrocorydaline chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Rui; Wang Ding

  1988-01-01

  A method for synthesis of 14 C-dehydrocorydaline chloride is described. In the presence of sodium hydroxide, acetonylpalmatine is reacted with 14 C-methyl iodide in sealed glass ampoule to give 14 C-13-methylpalmatine iodide which is then converted to chloride. The radiochemical purity of 14 C-dehydrocorydaline determined by TLC is over 98% and the labelling efficiency is 54%

 12. Chronopotentiometric chloride sensing using transition time measurement

  NARCIS (Netherlands)

  Abbas, Yawar; de Graaf, D.B.; Olthuis, Wouter; van den Berg, Albert

  2013-01-01

  Detection of chloride ions is crucial to accurately access the concrete structure durability[1]. The existing electrochemical method of chloride ions detection in concrete, potentiometry[1], is not suitable for in-situ measurement due to the long term stability issue of conventional reference

 13. 29 CFR 1915.1017 - Vinyl chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 7 2010-07-01 2010-07-01 false Vinyl chloride. 1915.1017 Section 1915.1017 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR... § 1915.1017 Vinyl chloride. Note: The requirements applicable to shipyard employment under this section...

 14. 29 CFR 1926.1152 - Methylene chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 8 2010-07-01 2010-07-01 false Methylene chloride. 1926.1152 Section 1926.1152 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR... Methylene chloride. Note: The requirements applicable to construction employment under this section are...

 15. 29 CFR 1915.1052 - Methylene chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 7 2010-07-01 2010-07-01 false Methylene chloride. 1915.1052 Section 1915.1052 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR... § 1915.1052 Methylene chloride. Note: The requirements applicable to shipyard employment under this...

 16. 29 CFR 1926.1117 - Vinyl chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 8 2010-07-01 2010-07-01 false Vinyl chloride. 1926.1117 Section 1926.1117 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR... chloride. Note: The requirements applicable to construction work under this section are identical to those...

 17. Properties of silver chloride track detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dmitriev, V.D.; Kocherov, N.P.; Novikova, N.R.; Perfilov, N.A.

  1976-01-01

  The experiments on preparation of silver chloride track detectors and their properties are described. The results of X-ray structural analysis and data on sensitivity to charged particles and actinic light of silver chloride crystals, doped with several elements, are presented. (orig.) [de

 18. Dechlorinating reaction of organic chlorides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yahata, Taneaki; Kihara, Shinji [Japan Atomic Energy Research Inst., Oarai, Ibaraki (Japan). Oarai Research Establishment; Ohuchi, Misao

  1996-06-01

  Dechlorination has been examined by the reaction between iron, aluminum powder or CaO and organic chlorides such as C{sub 2}HCl{sub 3} and CH{sub 2}Cl{sub 2}. Progress of the reaction was analyzed with mass spectrometer. The reaction between iron and organic chloride was rapidly occurred at the temperature between 350 and 440degC in an atmosphere of argon. Above 380degC, more than 99.5% of C{sub 2}HCl{sub 3} was decomposed within approximately 100 minutes. At 440degC, approximately 60% of C{sub 2}HCl{sub 3} was decomposed by the reaction with aluminium powder within approximately 100 minutes. At 440degC, reaction between C{sub 2}HCl{sub 3} and CaO powder were occurred rapidly in an atmosphere of argon to form CaCl{sub 2} and free carbon. Also in an atmosphere of air, nearly the same result was obtained. In this reaction, CaCl{sub 2}, CO and CO{sub 2} were formed. CH{sub 2}Cl{sub 2} was also decomposed by the reaction with iron at the temperature between 380 and 440degC. In the reaction, FeCl{sub 2}, carbon and hydrogen were formed. CH{sub 3}{sup +} and CH{sub 4} were observed during the dechlorinating reaction of CH{sub 2}Cl{sub 2}. Variation in particle size of iron powder such as 100, 150 and 250 mesh did not affect the reaction rate. (author)

 19. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 20. Chloride Blood Test: MedlinePlus Lab Test Information

  Science.gov (United States)

  ... this page: https://medlineplus.gov/labtests/chloridebloodtest.html Chloride Blood Test To use the sharing features on this page, please enable JavaScript. What is a Chloride Blood Test? A chloride blood test measures the ...

 1. Effects of platinic chloride on Tetrahymena pyrifromis GL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Jytte R.

  1992-01-01

  Cellebiologi, platinum(IV)chloride, endocytosis, detoxification, cell proliferation, fine structure, cisplatin......Cellebiologi, platinum(IV)chloride, endocytosis, detoxification, cell proliferation, fine structure, cisplatin...

 2. Chloride Transport in Undersea Concrete Tunnel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuanzhu Zhang

  2016-01-01

  Full Text Available Based on water penetration in unsaturated concrete of underwater tunnel, a diffusion-advection theoretical model of chloride in undersea concrete tunnel was proposed. The basic parameters including porosity, saturated hydraulic conductivity, chloride diffusion coefficient, initial water saturation, and moisture retention function of concrete specimens with two water-binder ratios were determined through lab-scale experiments. The variation of chloride concentration with pressuring time, location, solution concentration, initial saturation, hydraulic pressure, and water-binder ratio was investigated through chloride transport tests under external water pressure. In addition, the change and distribution of chloride concentration of isothermal horizontal flow were numerically analyzed using TOUGH2 software. The results show that chloride transport in unsaturated concrete under external water pressure is a combined effect of diffusion and advection instead of diffusion. Chloride concentration increased with increasing solution concentration for diffusion and increased with an increase in water pressure and a decrease in initial saturation for advection. The dominant driving force converted with time and saturation. When predicting the service life of undersea concrete tunnel, it is suggested that advection is taken into consideration; otherwise the durability tends to be unsafe.

 3. Factors influencing chloride deposition in a coastal hilly area and application to chloride deposition mapping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Guan

  2010-05-01

  Full Text Available Chloride is commonly used as an environmental tracer for studying water flow and solute transport in the environment. It is especially useful for estimating groundwater recharge based on the commonly used chloride mass balance (CMB method. Strong spatial variability in chloride deposition in coastal areas is one difficulty encountered in appropriately applying the method. A high-resolution bulk chloride deposition map in the coastal region is thus needed. The aim of this study is to construct a chloride deposition map in the Mount Lofty Ranges (MLR, a coastal hilly area of approximately 9000 km2 spatial extent in South Australia. We examined geographic (related to coastal distance, orographic, and atmospheric factors that may influence chloride deposition, using partial correlation and regression analyses. The results indicate that coastal distance, elevation, as well as terrain aspect and slope, appear to be significant factors controlling chloride deposition in the study area. Coastal distance accounts for 70% of spatial variability in bulk chloride deposition, with elevation, terrain aspect and slope an additional 15%. The results are incorporated into a de-trended residual kriging model (ASOADeK to produce a 1 km×1 km resolution bulk chloride deposition and concentration maps. The average uncertainty of the deposition map is about 20–30% in the western MLR, and 40–50% in the eastern MLR. The maps will form a useful basis for examining catchment chloride balance for the CMB application in the study area.

 4. Lithium-thionyl chloride battery

  Science.gov (United States)

  Wong, D.; Bowden, W.; Hamilton, N.; Cubbison, D.; Dey, A. N.

  1981-04-01

  The main objective is to develop, fabricate, test, and deliver safe high rate lithium-thionyl chloride batteries for various U.S. Army applications such as manpack ratios and GLLD Laser Designators. We have devoted our efforts in the following major areas: (1) Optimization of the spirally wound D cell for high rate applications, (2) Development of a 3 inch diameter flat cylindrical cell for the GLLD laser designator application, and (3) Investigation of the reduction mechanism of SOCl2. The rate capability of the spirally wound D cell previously developed by us has been optimized for both the manpack radio (BA5590) battery and GLLD laser designator battery application in this program. A flat cylindrical cell has also been developed for the GLLD laser designator application. It is 3 inches in diameter and 0.9 inch in height with extremely low internal cell impedance that minimizes cell heating and polarization on the GLLD load. Typical cell capacity was found to be 18.0-19.0 Ahr with a few cells delivering up to about 21.0 Ahr on the GLLD test load. Study of the reduction mechanism of SOCl2 using electrochemical and spectroscopic techniques has also been carried out in this program which may be directly relevant to the intrinsic safety of the system.

 5. Corneal Neurotoxicity Due to Topical Benzalkonium Chloride

  OpenAIRE

  Sarkar, Joy; Chaudhary, Shweta; Namavari, Abed; Ozturk, Okan; Chang, Jin-Hong; Yco, Lisette; Sonawane, Snehal; Khanolkar, Vishakha; Hallak, Joelle; Jain, Sandeep

  2012-01-01

  Topical application of benzalkonium chloride (BAK) to the eye causes dose-related corneal neurotoxicity. Corneal inflammation and reduction in aqueous tear production accompany neurotoxicity. Cessation of BAK treatment leads to recovery of corneal nerve density.

 6. Catastrophic event modeling. [lithium thionyl chloride batteries

  Science.gov (United States)

  Frank, H. A.

  1981-01-01

  A mathematical model for the catastrophic failures (venting or explosion of the cell) in lithium thionyl chloride batteries is presented. The phenomenology of the various processes leading to cell failure is reviewed.

 7. Lithium thionyl chloride high rate discharge

  Science.gov (United States)

  Klinedinst, K. A.

  1980-04-01

  Improvements in high rate lithium thionyl chloride power technology achieved by varying the electrolyte composition, operating temperature, cathode design, and cathode composition are discussed. Discharge capacities are plotted as a function of current density, cell voltage, and temperature.

 8. Chloride Ingress into Concrete under Water Pressure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Mia Schou; Sander, Lotte Braad; Grelk, Bent

  2011-01-01

  The chloride ingress into concrete under water pressures of 100 kPa and 800 kPa have been investigated by experiments. The specimens were exposed to a 10% NaCl solution and water mixture. For the concrete having w/c = 0.35 the experimental results show the chloride diffusion coefficient at 800 k......Pa (~8 atm.) is 12 times greater than at 100 kPa (~1 atm.). For w/c = 0.45 and w/c = 0.55 the chloride diffusion coefficients are 7 and 3 times greater. This means that a change in pressure highly influences the chloride ingress into the concrete and thereby the life length models for concrete structures....

 9. Inert Reassessment Document for Cerous Chloride

  Science.gov (United States)

  The rare earth chlorides have a wide variety of scientific applications. They a re used in superconductors, lasers, magnets, catalytic converters, fertilizes, supper alloys, cigarette lighters and as catalysts in the production of petroleum products.

 10. Process for making rare earth metal chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kruesi, P.R.

  1981-01-01

  An uncombined metal or a metal compound such as a sulfide, oxide, carbonate or sulfate is converted in a liquid salt bath to the corresponding metal chloride by reacting it with chlorine gas or a chlorine donor. The process applies to metals of groups 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a and 8 of the periodic table and to the rare earth metals. The chlorine donor may be ferric or sulfur chloride. The liquid fused salt bath is made up of chlorides of alkali metals, alkaline earth metals, ammonia, zinc and ferric iron. Because the formed metal chlorides are soluble in the liquid fused salt bath, they can be recovered by various conventional means

 11. Influence of Chloride-Ion Adsorption Agent on Chloride Ions in Concrete and Mortar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gai-Fei Peng

  2014-04-01

  Full Text Available The influence of a chloride-ion adsorption agent (Cl agent in short, composed of zeolite, calcium aluminate hydrate and calcium nitrite, on the ingress of chloride ions into concrete and mortar has been experimentally studied. The permeability of concrete was measured, and the chloride ion content in mortar was tested. The experimental results reveal that the Cl agent could adsorb chloride ions effectively, which had penetrated into concrete and mortar. When the Cl agent was used at a dosage of 6% by mass of cementitious materials in mortar, the resistance to the penetration of chloride ions could be improved greatly, which was more pronounced when a combination of the Cl agent and fly ash or slag was employed. Such an effect is not the result of the low permeability of the mortar, but might be a result of the interaction between the Cl agent and the chloride ions penetrated into the mortar. There are two possible mechanisms for the interaction between the Cl agent and chloride ion ingress. One is the reaction between calcium aluminate hydrate in the Cl agent and chloride ions to form Friedel’s salt, and the other one is that calcium aluminate hydrate reacts with calcium nitrite to form AFm during the early-age hydration of mortar and later the NO2− in AFm is replaced by chloride ions, which then penetrate into the mortar, also forming Friedel’s salt. More research is needed to confirm the mechanisms.

 12. 21 CFR 522.1862 - Sterile pralidoxime chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Sterile pralidoxime chloride. 522.1862 Section 522....1862 Sterile pralidoxime chloride. (a) Chemical name. 2-Formyl-1-methylpyridinium chloride oxime. (b) Specifications. Sterile pralidoxime chloride is packaged in vials. Each vial contains 1 gram of sterile...

 13. Metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů GIS

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trojan, Jakub

  2015-01-01

  Roč. 2, č. 2 (2015), s. 1-6 ISSN 1804-1795 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : crisis mapping * participative GIS * geoinformatics * crisis management * Ushahidi Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography http://trilobit.fai.utb.cz/metody-urgentniho-mapovani-v-krizovych-situacich-s-vyuzitim-komunitnich-a-participativnich-nastroju-gis

 14. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

    Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method   Kinga Kulczycka, Marcin Domagała, Ewa Stychno   Katedra i Zakład Zarządzania w  Pielęgniarstwie Wydział Nauk o  Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: Narażenie zawodowe, Fizjoterapeuci, Obciążenie pracą Key words: Occupational exposure, Physical therapists, Workload       Dr n. med. Kinga Kulczycka, mgr. Marcin Domagała, dr n.med. Ewa Stychno   Doctor of Medical Sciences Kinga Kulczycka, Holder of University Degree Marcin Domagała, Doctor of Medical Sciences Ewa Stychno     Streszczenie  Sposób wykonywania pracy, w warunkach znacznego obciążenia  ma wielkie znaczenie w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Praca fizjoterapeutów często wiąże się z koniecznością przyjmowania niefizjologicznych  pozycji ciała, w trakcie których może dojść do urazów. Celem badania jest rozpoznanie pozycji ciała przyjmowanych przez fizjoterapeutów podczas pracy, które mogą stanowić  czynniki ryzyka związane ze  sposobem wykonywania pracy fizjoterapeuty. Materiał i metody  Badania przeprowadzono w 2014 r. z udziałem 100 fizjoterapeutów pracujących na oddziałach rehabilitacji, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wyniki Respondenci oceniali jako niewłaściwe przyjmowane  pozycje ciała, które zaobserwowali podczas wykonywania czynności zawodowych związane są z  pochylaniem podczas wykonywania czynności,  zgięcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i częste rotacje. Jako dodatkowe obciążenia w pracy uważali zginanie głowy do przodu lub skręcenie karku. Ruchy ramion stanowią znaczną uciążliwość dla fizjoterapeutów i występują podczas podnoszenia rąk do przodu i przesuwaniu ich w kierunku klatki piersiowej

 15. Atmospheric chloride: Its implication for foliar uptake and damage

  Science.gov (United States)

  McWilliams, E. L.; Sealy, R. L.

  Atmospheric chloride is inversely related to distance from the Texas coast; r2 = 0.86. Levels of atmospheric chloride are higher in the early summer than in the winter because of salt storms. Leaf chloride l'evels of Tillandsia usneoides L. (Spanish moss) reflect the atmospheric chloride levels; r2 = 0.78. The importance of considering the effect of atmospheric chloride on leaf damage to horticultural crops is discussed.

 16. Determination of chloride in MOX samples using chloride ion selective electrode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Govindan, R; Das, D K; Mallik, G K; Sumathi, A; Patil, Sangeeta; Raul, Seema; Bhargava, V K; Kamath, H S [Bhabha Atomic Research Centre, Tarapur (India). Advanced Fuel Fabrication Facility

  1997-09-01

  The chloride present in the MOX fuel is separated from the matrix by pyrohydrolysis at a temperature of 950 {+-} 50 degC and is then analyzed by chloride ion selective electrode (Cl-ISE). The range covered is 0.4-4 ppm with a precision of better than {+-}5% R.S.D. (author). 4 refs., 1 tab.

 17. Study on the chloride migration coefficient obtained following different Rapid Chloride Migration (RCM) test guidelines

  NARCIS (Netherlands)

  Spiesz, P.R.; Brouwers, H.J.H.; Uzoegbo, H.C.; Schmidt, W.

  2013-01-01

  This work presents the differences in the available Rapid Chloride Migration (RCM) test guidelines, and their influence on the values of the chloride migration coefficients DRCM, obtained following these guidelines. It is shown that the differences between the guidelines are significant and concern

 18. Laboratory investigation of electro-chemical chloride extraction from concrete with penetrated chloride

  NARCIS (Netherlands)

  Polder, R.B.; Hondel, A.W.M. van den

  2002-01-01

  Chloride extraction of concrete is a short-term electrochemical treatment against corrosion of reinforcing steel. The aim is to remove chloride ions from the concrete cover in order to reinstate passive behaviour. Physically sound concrete is left in place. To make this method more predictable and

 19. Amine and Titanium (IV Chloride, Boron (III Chloride or Zirconium (IV Chloride-Promoted Baylis-Hillman Reactions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi-Cong Cui

  2001-10-01

  Full Text Available The Baylis-Hillman reactions of various aryl aldehydes with methyl vinyl ketone at temperatures below -20oC using Lewis acids such as titanium (IV chloride, boron (III chloride or zirconium (IV chloride in the presence of a catalytic amount of selected amines used as a Lewis bases afford the chlorinated compounds 1 as the major product in very high yields. Acrylonitrile can also undergo the same reaction to give the corresponding chlorinated product in moderate yield. A plausible reaction mechanism is proposed. However, if the reaction was carried out at room temperature (ca. 20oC, then the Z-configuration of the elimination product 3, derived from 1, was formed as the major product.

 20. Temperature dependence of diffusion coefficients of trivalent uranium ions in chloride and chloride-fluoride melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Komarov, V.E.; Borodina, N.P.

  1981-01-01

  Diffusion coefficients of U 3+ ions are measured by chronopotentiometric method in chloride 3LiCl-2KCl and in mixed chloride fluoride 3LiCl(LiF)-2KCl melts in the temperature range 633-1235 K. It is shown It is shown that experimental values of diffusion-coefficients are approximated in a direct line in lg D-1/T coordinate in chloride melt in the whole temperature range and in chloride-fluoride melt in the range of 644-1040 K. Experimental values of diffusion coefficients diviate from Arrhenius equation in the direction of large values in chloride-fluoride melt at further increase of temperature up to 1235 K. Possible causes of such a diviation are considered [ru

 1. Chloride equilibrium potential in salamander cones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bryson Eric J

  2004-12-01

  Full Text Available Abstract Background GABAergic inhibition and effects of intracellular chloride ions on calcium channel activity have been proposed to regulate neurotransmission from photoreceptors. To assess the impact of these and other chloride-dependent mechanisms on release from cones, the chloride equilibrium potential (ECl was determined in red-sensitive, large single cones from the tiger salamander retinal slice. Results Whole cell recordings were done using gramicidin perforated patch techniques to maintain endogenous Cl- levels. Membrane potentials were corrected for liquid junction potentials. Cone resting potentials were found to average -46 mV. To measure ECl, we applied long depolarizing steps to activate the calcium-activated chloride current (ICl(Ca and then determined the reversal potential for the current component that was inhibited by the Cl- channel blocker, niflumic acid. With this method, ECl was found to average -46 mV. In a complementary approach, we used a Cl-sensitive dye, MEQ, to measure the Cl- flux produced by depolarization with elevated concentrations of K+. The membrane potentials produced by the various high K+ solutions were measured in separate current clamp experiments. Consistent with electrophysiological experiments, MEQ fluorescence measurements indicated that ECl was below -36 mV. Conclusions The results of this study indicate that ECl is close to the dark resting potential. This will minimize the impact of chloride-dependent presynaptic mechanisms in cone terminals involving GABAa receptors, glutamate transporters and ICl(Ca.

 2. Hydrolysis of ferric chloride in solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lussiez, G.; Beckstead, L.

  1996-11-01

  The Detox trademark process uses concentrated ferric chloride and small amounts of catalysts to oxidize organic compounds. It is under consideration for oxidizing transuranic organic wastes. Although the solution is reused extensively, at some point it will reach the acceptable limit of radioactivity or maximum solubility of the radioisotopes. This solution could be cemented, but the volume would be increased substantially because of the poor compatibility of chlorides and cement. A process has been developed that recovers the chloride ions as HCl and either minimizes the volume of radioactive waste or permits recycling of the radioactive chlorides. The process involves a two-step hydrolysis at atmospheric pressure, or preferably under a slight vacuum, and relatively low temperature, about 200 degrees C. During the first step of the process, hydrolysis occurs according to the reaction below: FeCl 3 liquid + H 2 O → FeOCl solid + 2 HCl gas During the second step, the hot, solid, iron oxychloride is sprayed with water or placed in contact with steam, and hydrolysis proceeds to the iron oxide according to the following reaction: 2 FeOCl solid + H 2 O → Fe 2 O 3 solid + 2 HCl gas . The iron oxide, which contains radioisotopes, can then be disposed of by cementation or encapsulation. Alternately, these chlorides can be washed off of the solids and can then either be recycled or disposed of in some other way

 3. Advanced intermediate temperature sodium copper chloride battery

  Science.gov (United States)

  Yang, Li-Ping; Liu, Xiao-Min; Zhang, Yi-Wei; Yang, Hui; Shen, Xiao-Dong

  2014-12-01

  Sodium metal chloride batteries, also called as ZEBRA batteries, possess many merits such as low cost, high energy density and high safety, but their high operation temperature (270-350 °C) may cause several issues and limit their applications. Therefore, decreasing the operation temperature is of great importance in order to broaden their usage. Using a room temperature ionic liquid (RTIL) catholyte composed of sodium chloride buffered 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride and a dense β″-aluminates solid electrolyte film with 500 micron thickness, we report an intermediate temperature sodium copper chloride battery which can be operated at only 150 °C, therefore alleviating the corrosion issues, improving the material compatibilities and reducing the operating complexities associated with the conventional ZEBRA batteries. The RTIL presents a high ionic conductivity (0.247 S cm-1) at 150 °C and a wide electrochemical window (-2.6 to 2.18 vs. Al3+/Al). With the discharge plateau at 2.64 V toward sodium and the specific capacity of 285 mAh g-1, this intermediate temperature battery exhibits an energy density (750 mWh g-1) comparable to the conventional ZEBRA batteries (728-785 mWh g-1) and superior to commercialized Li-ion batteries (550-680 mWh g-1), making it very attractive for renewable energy integration and other grid related applications.

 4. Simple chloride sensors for continuous groundwater monitoring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorn, Paul; Mortensen, John

  2012-01-01

  The development of chloride sensors which can be used for continuous, on-line monitoring of groundwater could be very valuable in the management of our coastal water resources. However, sensor stability, drift, and durability all need to be addressed in order for the sensors to be used in continu......The development of chloride sensors which can be used for continuous, on-line monitoring of groundwater could be very valuable in the management of our coastal water resources. However, sensor stability, drift, and durability all need to be addressed in order for the sensors to be used...... in continuous application. This study looks at the development of a simple, inexpensive chloride electrode, and evaluates its performance under continuous use, both in the laboratory and in a field test in a monitoring well. The results from the study showed a consistent response to changing chloride...... concentrations over longer periods. The signal was seen to be stable, with regular drift in both laboratory and field test. In the field application, the sensor signal was corrected for drift, and errors were observed to be under 7% of that of conductivity measurements. The study also found that the chloride...

 5. Determination of chloride content in crystalline silicotitanate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilmarth, W.R.

  1999-01-01

  Crystalline Silicotitanate (CST) is one of three options under evaluation to replace the In-Tank Precipitation process. This Salt Disposition Alternatives team identified three options for pretreatment of High Level Waste supernate: non-elutable ion exchange, precipitation with sodium tetraphenylborate or direct disposal in grout. The ion exchange option would use crystalline silicotitanate (CST). Researchers at Texas A and M and Sandia National Laboratory developed CST. The engineered form of CST was procured from UOP LLC under the trade name IONSIVreg s ign IE-911. Review of vendor literature and discussions with UOP personnel led to speculation concerning the fate of chloride ion during the manufacture process of IE-911. Walker proposed tests to examine the chloride content of CST and removal methods. This report describes the results of tests to determine the chloride levels in as received CST and washed CST

 6. Mutagenicity of vinyl chloride after metabolic activation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rannug, U; Johansson, A; Ramel, C; Wachtmeister, C A

  1974-01-01

  Vinyl chloride has recently been shown to cause a malignant liver tumor disease in man after occupational exposure in PVC plants. This actualizes the problem of whether such hazards could be avoided or at least diminished in the future by a screening for mutagenicity of chemicals used in industries. The basis for such a screening procedure is the close correlation between carcinogenic and mutagenic effects of chemicals. Experiments with Salmonella bacteria showed that the carcinogenic hazard of vinyl chloride could have been traced by means of mutagenicity tests. The data indicate that vinyl chloride is not mutagenic per se but becomes mutagenic after a metabolic activation in the liver. 24 references, 1 figure, 4 tables.

 7. Chloride migration in concrete with superabsorbent polymers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasholt, Marianne Tange; Jensen, Ole Mejlhede

  2015-01-01

  Superabsorbent polymers (SAP) can be used as a means for internal curing of concrete. In the present study, the development of transport properties of concrete with SAP is investigated. The chloride migration coefficient according to NT BUILD 492 is used as a measure of this. Twenty concrete...... contribute to increase the degree of hydration. No matter if SAP is added with or without extra water, it appears that the so-called gel space ratio can be used as a key parameter to link age and mixture proportions (water-to-cement ratio and SAP dosage) to the resulting chloride migration coefficient......; the higher the volume of gel solid relative to the space available for it, the lower the chloride migration coefficient, because the pore system becomes more tortuous and the porosity becomes less....

 8. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 9. Alkali metal and ammonium chlorides in water and heavy water (binary systems)

  CERN Document Server

  Cohen-Adad, R

  1991-01-01

  This volume surveys the data available in the literature for solid-fluid solubility equilibria plus selected solid-liquid-vapour equilibria, for binary systems containing alkali and ammonium chlorides in water or heavy water. Solubilities covered are lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride, caesium chloride and ammonium chloride in water and heavy water.

 10. Hazards of lithium thionyl chloride batteries

  Science.gov (United States)

  Parry, J. M.

  1978-01-01

  Two different topics which only relate in that they are pertinent to lithium thionyl chloride battery safety are discussed. The first topic is a hazards analysis of a system (risk assessment), a formal approach that is used in nuclear engineering, predicting oil spills, etc. It is a formalized approach for obtaining assessment of the degree of risk associated with the use of any particular system. The second topic is a small piece of chemistry related to the explosions that can occur with lithium thionyl chloride systems. After the two topics are presented, a discussion is generated among the Workshop participants.

 11. Surface adsorption in strontium chloride ammines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammitzbøll, Andreas L.; Lysgaard, Steen; Klukowska, Agata

  2013-01-01

  An adsorbed state and its implications on the ab- and desorption kinetics of ammonia in strontium chloride ammine is identified using a combination of ammonia absorption measurements, thermogravimetric analysis, and density functional theory calculations. During thermogravimetric analysis, ammonia...... desorption originating from the adsorbed state is directly observed below the bulk desorption temperature, as confirmed by density functional theory calculations. The desorption enthalpy of the adsorbed state of strontium chloride octa-ammine is determined with both techniques to be around 37-39 k...

 12. Crystal field influence on vibration spectra: anhydrous uranyl chloride and dihydroxodiuranyl chloride tetrahydrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perrin, Andre; Caillet, Paul

  1976-01-01

  Vibrational spectra of anhydrous uranyl chloride UO 2 Cl 2 and so called basic uranyl chloride: dihydroxodiuranyl chloride tetrahydrate /UO 2 (OH) 2 UO 2 /Cl 2 (H 2 O) 4 are reported. Factor group method analysis leads for the first time to complete and comprehensive interpretation of their spectra. Two extreme examples of crystal field influence on vibrational spectra are pointed out: for UO 2 Cl 2 , one is unable to explain spectra without taking into account all the elements of primitive crystalline cell, whilst for dihydroxodiuranyl dichloride tetrahydrate the crystal packing has very little effect on vibrational spectra [fr

 13. Chloride Ingress in Concrete with Different Age at Time of First Chloride Exposure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Esben Østergaard; Iskau, Martin Riis; Hasholt, Marianne Tange

  2016-01-01

  Concrete structures cast in spring have longer time to hydrate and are therefore denser and more resistant to chloride ingress when first subjected to deicing salts in winter than structures cast in autumn. Consequently, it is expected that a spring casting will have a longer service life....... This hypothesis is investigated in the present study by testing drilled cores from concrete cast in 2012 and 2013 on the Svendborgsund Bridge. The cores are subject to petrographic examination and mapping of chloride profiles. Moreover, chloride migration coefficients have been measured. The study shows...

 14. Method for preparation of melts of alkali metal chlorides with highly volatile polyvalent metal chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salyulev, A.B.; Kudyakov, V.Ya.

  1990-01-01

  A method for production of alkali metal (Cs, Rb, K) chloride melts with highly volatile polyvalent metal chlorides is suggested. The method consists, in saturation of alkali metal chlorides, preheated to the melting point, by volatile component vapours (titanium tetrachloride, molybdenum or tantalum pentachloride) in proportion, corresponding to the composition reguired. The saturation is realized in an evacuated vessel with two heating areas for 1-1.5 h. After gradual levelling of temperature in both areas the product is rapidly cooled. 1 fig.; 1 tab

 15. Absorption media for irreversibly gettering thionyl chloride

  Science.gov (United States)

  Buffleben, George; Goods, Steven H.; Shepodd, Timothy; Wheeler, David R.; Whinnery, Jr., LeRoy

  2002-01-01

  Thionyl chloride is a hazardous and reactive chemical used as the liquid cathode in commercial primary batteries. Contrary to previous thinking, ASZM-TEDA.RTM. carbon (Calgon Corporation) reversibly absorbs thionyl chloride. Thus, several candidate materials were examined as irreversible getters for thionyl chloride. The capacity, rate and effect of temperature were also explored. A wide variety of likely materials were investigated through screening experiments focusing on the degree of heat generated by the reaction as well as the material absorption capacity and irreversibility, in order to help narrow the group of possible getter choices. More thorough, quantitative measurements were performed on promising materials. The best performing getter was a mixture of ZnO and ASZM-TEDA.RTM. carbon. In this example, the ZnO reacts with thionyl chloride to form ZnCl.sub.2 and SO.sub.2. The SO.sub.2 is then irreversibly gettered by ASZM-TEDA.RTM. carbon. This combination of ZnO and carbon has a high capacity, is irreversible and functions effectively above -20.degree. C.

 16. Detection of chloride ion concentration using chronopotentiometry

  NARCIS (Netherlands)

  Abbas, Yawar; Olthuis, Wouter; van den Berg, Albert

  2013-01-01

  In this paper, a novel approach is reported for the electrochemical measurement of chloride ions using chronopotentiometry. A current pulse is applied at the Ag/AgCl working electrode and the potential change is measured with respect to another identical Ag/AgCl electrode in the bulk electrolyte.

 17. 75 FR 19657 - Barium Chloride From China

  Science.gov (United States)

  2010-04-15

  ... China AGENCY: United States International Trade Commission. ACTION: Notice of Commission determination... China. SUMMARY: The Commission hereby gives notice that it will proceed with a full review pursuant to... antidumping duty order on barium chloride from China would be likely to lead to continuation or recurrence of...

 18. Thermal Decomposition of Aluminium Chloride Hexahydrate

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hartman, Miloslav; Trnka, Otakar; Šolcová, Olga

  2005-01-01

  Roč. 44, č. 17 (2005), s. 6591-6598 ISSN 0888-5885 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/02/0002 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : aluminum chloride hexahydrate * thermal decomposition * reaction kinetics Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering Impact factor: 1.504, year: 2005

 19. Reliability-Based Planning of Chloride Measurements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard; Engelund, S.

  1996-01-01

  In reinforced concrete structures corrosion is initiated when the chloride concentration around the reinforcement exceeds a threshold value. If corrosion starts then expensive repairs can be necessary. The estimation of the probability that corrosion has been initiated in a given structure is bas...

 20. Commercial production of thallium-201 chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sokolov, S.V.; Volkova, N.M.; Skokov, V.S.

  1989-01-01

  Thallium-201 chloride pharmaceuticals production practice at the Medradiopreparat factory under USSR Ministry of Public Health is described. The factory is carried out series-produced supplies of the compound prepared according to a new practice from September, 1985. Thallium-201 extraction from cyclotron targets irradiated is carried out by the extraction method

 1. 75 FR 20625 - Barium Chloride From China

  Science.gov (United States)

  2010-04-20

  ... INTERNATIONAL TRADE COMMISSION [Investigation No. 731-TA-149 (Third Review)] Barium Chloride From China AGENCY: United States International Trade Commission. ACTION: Revised schedule for the subject review. DATES: Effective Date: April 9, 2010. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Amy Sherman (202-205-3289...

 2. 75 FR 33824 - Barium Chloride From China

  Science.gov (United States)

  2010-06-15

  ... China Determination On the basis of the record\\1\\ developed in the subject five-year review, the United... China would be likely to lead to continuation or recurrence of material injury to an industry in the... contained in USITC Publication 4157 (June 2010), entitled Barium Chloride from China: Investigation No. 731...

 3. 29 CFR 1910.1017 - Vinyl chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... employee exposure to vinyl chloride (chloroethene), Chemical Abstracts Service Registry No. 75014. (2) This section applies to the manufacture, reaction, packaging, repackaging, storage, handling or use of vinyl... this section by engineering, work practice, and personal protective controls as follows: (1) Feasible...

 4. Niobium interaction with chloride-carbonate melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kuznetsov, S.A.; Kuznetsova, S.V.

  1996-01-01

  Niobium interaction with chloride-carbonate melt NaCl-KCl-K 2 CO 3 (5 mass %) in the temperature range of 973-1123 K has been studied. The products and niobium corrosion rate have been ascertained, depending on the temperature of melt and time of allowance. Potentials of niobium corrosion have been measured. Refs. 11, figs. 3, tabs. 2

 5. Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rene Kizek

  2008-09-01

  Full Text Available Chloride ion sensing is important in many fields such as clinical diagnosis, environmental monitoring and industrial applications. We have measured chloride ions at a carbon paste electrode (CPE and at a CPE modified with solid AgNO3, a solution of AgNO3 and/or solid silver particles. Detection limits (3 S/N for chloride ions were 100 μM, 100 μM and 10 μM for solid AgNO3, solution of AgNO3 and/or solid silver particles, respectively. The CPE modified with silver particles is the most sensitive to the presence chloride ions. After that we approached to the miniaturization of the whole electrochemical instrument. Measurements were carried out on miniaturized instrument consisting of a potentiostat with dimensions 35 × 166 × 125 mm, screen printed electrodes, a peristaltic pump and a PC with control software. Under the most suitable experimental conditions (Britton-Robinson buffer, pH 1.8 and working electrode potential 550 mV we estimated the limit of detection (3 S/N as 500 nM.

 6. Chloride concentration affects soil microbial community

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gryndler, Milan; Rohlenová, Jana; Kopecký, Jan; Matucha, Miroslav

  2008-01-01

  Roč. 71, č. 7 (2008), s. 1401-1408 ISSN 0045-6535 R&D Projects: GA ČR GA526/05/0636 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z50380511 Keywords : soil chloride * terminal restriction fragments * soil microorganisms Subject RIV: EE - Microbiology, Virology Impact factor: 3.054, year: 2008

 7. An improved calcium chloride method preparation and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Transformation is one of the fundamental and essential molecular cloning techniques. In this paper, we have reported a modified method for preparation and transformation of competent cells. This modified method, improved from a classical protocol, has made some modifications on the concentration of calcium chloride ...

 8. Analysis of the Rapid Chloride Migration test

  NARCIS (Netherlands)

  Spiesz, P.R.; Ballari, M.; Brouwers, H.J.H.; Ferreira, R. M.; Gulikers, J.; Andrade, C.

  2009-01-01

  In this study the Rapid Chloride Migration test (RCM) standardized as NT Build 492 and BAW-Merkblatt is reviewed. Since the traditional natural diffusion tests are laborious, time consuming and costly, they are not always preferred from a practical point of view. To overcome these disadvantages,

 9. Oral cadmium chloride intoxication in mice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, O; Nielsen, J B; Svendsen, P

  1988-01-01

  Diethyldithiocarbamate (DDC) is known to alleviate acute toxicity due to injection of cadmium salts. However, when cadmium chloride was administered by the oral route, DDC enhanced rather than alleviated the acute toxicity; both oral and intraperitoneal (i.p.) administration of DDC had this effect...

 10. Chloride diffusion in partially saturated cementitious material

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Erik Pram; Geiker, Mette Rica

  2003-01-01

  The paper proposes a combined application of composite theory and Powers' model for microstructural development for the estimation of the diffusion coefficient as a function of the moisture content of a defect-free cementitious material. Measurements of chloride diffusion in mortar samples (440 kg...

 11. Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions†

  Science.gov (United States)

  Trnkova, Libuse; Adam, Vojtech; Hubalek, Jaromir; Babula, Petr; Kizek, Rene

  2008-01-01

  Chloride ion sensing is important in many fields such as clinical diagnosis, environmental monitoring and industrial applications. We have measured chloride ions at a carbon paste electrode (CPE) and at a CPE modified with solid AgNO3, a solution of AgNO3 and/or solid silver particles. Detection limits (3 S/N) for chloride ions were 100 μM, 100 μM and 10 μM for solid AgNO3, solution of AgNO3 and/or solid silver particles, respectively. The CPE modified with silver particles is the most sensitive to the presence chloride ions. After that we approached to the miniaturization of the whole electrochemical instrument. Measurements were carried out on miniaturized instrument consisting of a potentiostat with dimensions 35 × 166 × 125 mm, screen printed electrodes, a peristaltic pump and a PC with control software. Under the most suitable experimental conditions (Britton-Robinson buffer, pH 1.8 and working electrode potential 550 mV) we estimated the limit of detection (3 S/N) as 500 nM. PMID:27873832

 12. Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions.

  Science.gov (United States)

  Trnkova, Libuse; Adam, Vojtech; Hubalek, Jaromir; Babula, Petr; Kizek, Rene

  2008-09-15

  Chloride ion sensing is important in many fields such as clinical diagnosis, environmental monitoring and industrial applications. We have measured chloride ions at a carbon paste electrode (CPE) and at a CPE modified with solid AgNO₃, a solution of AgNO₃ and/or solid silver particles. Detection limits (3 S/N) for chloride ions were 100 μM, 100 μM and 10 μM for solid AgNO₃, solution of AgNO₃ and/or solid silver particles, respectively. The CPE modified with silver particles is the most sensitive to the presence chloride ions. After that we approached to the miniaturization of the whole electrochemical instrument. Measurements were carried out on miniaturized instrument consisting of a potentiostat with dimensions 35 × 166 × 125 mm, screen printed electrodes, a peristaltic pump and a PC with control software. Under the most suitable experimental conditions (Britton-Robinson buffer, pH 1.8 and working electrode potential 550 mV) we estimated the limit of detection (3 S/N) as 500 nM.

 13. Binary nucleation of water and sodium chloride

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Němec, Tomáš; Maršík, František; Palmer, A.

  2006-01-01

  Roč. 124, č. 4 (2006), 0445091-0445096 ISSN 0021-9606 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA101/05/2536 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : binary nucleation * sodium chloride * water Subject RIV: BJ - Thermodynamics Impact factor: 3.166, year: 2006

 14. Viscosity and density tables of sodium chloride solutions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fair, J.A.; Ozbek, H. (comps.)

  1977-04-01

  A file is presented containing tabulated data extracted from the scientific literature on the density and viscosity of aqueous sodium chloride solutions. Also included is a bibliography of the properties of aqueous sodium chloride solutions. (MHR)

 15. Improved electrolyte for lithium-thionyl chloride battery. [Patent application

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shipman, W.H.; McCartney, J.F.

  1980-12-17

  A lithium, thionyl chloride battery is provided with an electrolyte which makes it safe under a reverse voltage condition. The electrolyte is niobium pentachloride which is dissolved in the thionyl chloride.

 16. IRIS Toxicological Review of Vinyl Chloride (Final Report, 2000)

  Science.gov (United States)

  EPA is announcing the release of the final report, Toxicological Review of Vinyl Chloride: in support of the Integrated Risk Information System (IRIS). The updated Summary for Vinyl Chloride and accompanying Quickview have also been added to the IRIS Database.

 17. Thallium-201 chloride dynamic analysis using thallium-201 chloride and sodium iodide-131 thyroid subtraction scintigraphy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morimoto, Setsuo; Hiraki, Yoshio; Togami, Izumi [Okayama Univ. (Japan). School of Medicine

  1984-10-01

  The mechanism of /sup 201/Tl chloride accumulation is unclear in thyroid gland and thyroid tumor. This report examines 108 patients that received thyroid scintigraphy examinations with both /sup 201/Tl chloride and sodium /sup 131/I. The patients were diagnosed clinically and histologically whenever possible. The ROI were obtained by subtraction imaging with both isotopes and by subtraction positive and negative areas of imaging. Dynamic curves were obtained for /sup 201/Tl chloride per square unit of each ROI. The dynamic curve in the radioiodide-accumulated area was examined. The data indicate that the clearance rate of /sup 201/Tl chloride (T/sub 15/) was correlated with the sodium /sup 131/I uptake rate at 24 h (r=0.70).

 18. Durability of cracked fibre reinforced concrete structures exposed to chlorides

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan De Place; Ekman, Tom; Hansen, Kurt Kielsgaard

  1999-01-01

  is used as environmental load. The chloride penetration is characterized both qualitatively (UV-test) and quantitatively (chloride profile) and by microscopy. The test programme involves three different concrete qualities. Both steel fibres and polypropylene fibres are used in the concrete beams as well...... as main reinforcement. The effect of the cracks, the fibres and the concrete quality on the chloride penetration is studied....

 19. 21 CFR 177.1950 - Vinyl chloride-ethylene copolymers.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Vinyl chloride-ethylene copolymers. 177.1950... Basic Components of Single and Repeated Use Food Contact Surfaces § 177.1950 Vinyl chloride-ethylene copolymers. The vinyl chloride-ethylene copolymers identified in paragraph (a) of this section may be safely...

 20. Accelerated testing for chloride threshold of reinforcing steel in concrete

  NARCIS (Netherlands)

  Polder, R.B.; Put, M. van; Peelen, W.H.A.

  2017-01-01

  Testing for the chloride threshold (also called critical chloride content) for corrosion initiation of steel in concrete has been found difficult and, at best, time consuming. Nevertheless, the chloride threshold is an important parameter in service life design of new structures and for evaluation

 1. Potentiometric Determination of Free Chloride in Cement Paste – an ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... cement paste.16 The accuracy and reliability of this analytical technique has been checked against a certified reference material, Merck sodium chloride solution. Confidence levels (CL0.95), of 0.03 and relative standard deviations of 0.2 % for chloride were determined for ordinary Portland cement (OPC) chloride binding ...

 2. Removal of iron contaminant from zirconium chloride solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Voit, D.O.

  1992-01-01

  This patent describes a process for eliminating iron contaminant from an aqueous zirconium chloride solution that has been contaminated with FeCl 3 in a plant in which zirconium and hafnium chloride solutions are separated by a main MINK solvent extraction system and the FeCl 3 is normally removed from the zirconium chloride solution by a secondary MINK solvent extraction system

 3. Chloride sensing by WNK1 kinase involves inhibition of autophosphorylation

  Science.gov (United States)

  Piala, Alexander T.; Moon, Thomas M.; Akella, Radha; He, Haixia; Cobb, Melanie H.; Goldsmith, Elizabeth J.

  2014-01-01

  WNK1 [with no lysine (K)] is a serine-threonine kinase associated with a form of familial hypertension. WNK1 is at the top of a kinase cascade leading to phosphorylation of several cotransporters, in particular those transporting sodium, potassium, and chloride (NKCC), sodium and chloride (NCC), and potassium and chloride (KCC). The responsiveness of NKCC, NCC, and KCC to changes in extracellular chloride parallels their phosphorylation state, provoking the proposal that these transporters are controlled by a chloride-sensitive protein kinase. Here, we found that chloride stabilizes the inactive conformation of WNK1, preventing kinase autophosphorylation and activation. Crystallographic studies of inactive WNK1 in the presence of chloride revealed that chloride binds directly to the catalytic site, providing a basis for the unique position of the catalytic lysine. Mutagenesis of the chloride binding site rendered the kinase less sensitive to inhibition of autophosphorylation by chloride, validating the binding site. Thus, these data suggest that WNK1 functions as a chloride sensor through direct binding of a regulatory chloride ion to the active site, which inhibits autophosphorylation. PMID:24803536

 4. Classification methods of sonar signal. Part One: State of the art; Metodi di classificazione dei segnali Sonar. Parte prima: stato dell'arte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colao, F [Dipartimento Tecnologie Fisiche e Nuovi Materiali, ENEA, Centro Ricerche Frascati, Roma (Italy); Dell' Erba, R [Dipartimento Tecnologie Fisiche e Nuovi Materiali, ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Roma (Italy)

  2009-07-01

  tipiche date dalla telecamera che e a nostra disposizione. Centrale in questo lavoro e il tema del riuso di tecnologie robuste di analisi dati da settori di ricerca quali il telerilevamento o l'imaging ottico (metodi PCA, SAM, SCM, ecc). In questo caso, assumendo che le specificita del mezzo trasmissivo e dell'interazione abbiano leggi di scala formalmente simili sia nel caso acustico che in quello ottico, si trasferiscono all'ambito acustico i paradigmi e gli algoritmi originalmente sviluppati in ambiti diversi per range e per interazione quali ad esempio lo spettro di frequenza di dati ottici.

 5. Relation between chloride exchange diffusion and a conductive chloride pathway across the isolated skin of the toad (Bufo bufo)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, P; Larsen, Erik Hviid

  1978-01-01

  Substitution of chloride in the outside bathing medium of the toad skin with bromide, iodide, nitrate and sulphate leads to a reduction in the apparent exchange diffusion of chloride across this tissue, and also to a reduction of the chloride current recorded during hyperpolarization. A series...

 6. Determination of Chloride Content in Cementitious Materials : From Fundamental Aspects to Application of Ag/AgCl Chloride Sensors

  NARCIS (Netherlands)

  Pargar, F.; Koleva, D.A.; van Breugel, K.

  2017-01-01

  This paper reports on the advantages and drawbacks of available test methods for the determination of chloride content in cementitious materials in general, and the application of Ag/AgCl chloride sensors in particular. The main factors that affect the reliability of a chloride sensor are presented.

 7. Recent Radiochemical Procedures for Bio-Assay Studies at Trombay; Methodes Radiochimiques d'Analyse Biologique Employees a Trombay; Nedavno razrabotannye v trombee radiokhimicheskie metody dlya biologicheskikh issledovanij; Regientes Metodos Radioquimicos Aplicados al Analisis Biologico en Trombay

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamath, P. R.; Bhat, I. S.; Rudran, Kamala; Iyengar, M. A.R.; Koshy, Elizabeth; Waingankar, Urmila S.; Khanolkar, Vasanti S. [Health Physics Division, Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1964-10-15

  separated thorium fraction by separation of Ra{sup 224} after equilibration. . Among other studies reported are the determinations of Cs{sup 137}, P{sup 32}, Co{sup 60} and I{sup 131}. Urine is oxidized by boiling with nitric acid and hydrogen peroxide and proceeded with for the estimation of these elements; Cs{sup 137} is separated by absorption on ammonium phosphomolybdate; a study is made of the different methods for the recovery of Cs{sup 137} from AMP; P{sup 32} is precipitated as MgNH{sub 4}PO{sub 4} in the presence of EDTA as masking agent; Co{sup 60} is recovered as chloro complex by ion exchange techniques; I{sup 131} is separated from urine with silver chloride by bath extraction techniques. The paper reports progress of work in the bio-assay laboratory from 1958 to date. (author) [French] Le laboratoire d'analyses biologiques de Trombay procede chaque annee au dosage de differents radionucleides dans pres de 2000 echantillons d'urine. Parmi les elements interessants, ceux que l'on rencontre le plus frequemment sont le thorium 232 et 228, le radium 226, 224 et 228, l'uranium naturel, les produits de fission et le plutonium 239. Les autres sont le cobalt 60, l'iode 131, le phosphore 32, le cesium 137, le tritium, le strontium 90, etc. Pour analyser rapidement un grand nombre d'echantillons faiblement actifs, il faut mettre au point des techniques speciales si l'on veut une haute specificite et de bons resultats. L'urine constitue une matrice tres complexe, car elle contient une grande quantite de complexants organiques et sa teneur en sels est variable. Lorsqu'il s'agit de detruire des echantillons de 1 a 1, 5 1, les procedes d'incineration par voie humide s'averent longs et difficiles a mettre en oeuvre. Le memoire expose quelques-unes des methodes que le laboratoire a mises au point tout recemment, ainsi que les details d'etudes a l'aide de radio-indicateurs faites pour ces mises au point. {sup 228}Ra: On dose le mesothorium dans l'urine apres avoir separe le

 8. Influence of chloride admixtures on cement matrix durability

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sheikh, I.A.; Zamorani, E.; Serrini, G.

  1989-01-01

  The influence of various inorganic salts, as chloride admixtures to Portland cement, on the mechanical properties and the durability of the matrix has been studied. The salts used in this study are chromium, nickel and cadmium chlorides. Improved compressive strength values are obtained which have been correlated to the stable metal hydroxide formation in high pH environment. Under static water conditions at 50 0 C, hydrolyzed chloride ions exhibit adverse effects on the matrix durability through rapid release of calcium as calcium chloride in the initial period of leaching. On the contrary, enhanced matrix durability is obtained on long term leaching in the case of cement containing chromium chloride

 9. Thermochemistry of certain rare earth and ammonium double chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Usubaliev, D.U.; Abramtsev, V.A.; Kydynov, M.K.; Vilyaev, A.N.

  1987-01-01

  In a calorimeter with isothermal casing at 25 deg C dissolution enthalpies of double chlorides of rare earths and ammonium LnCl 3 x2NH 4 Cl (Ln=La, Sm) and LnCl 3 x3NH 4 Cl (Ln=Gd, Tb, Ho) in water, as well as dissolution enthalpy of rare earth chlorides in solution of ammonium chloride and NH 4 Cl in solution of rare earth chloride, have been measured. Formation enthalpies, standard formation enthalpies, dissociation enthalpies of the above-mentioned double chlorides are calculated

 10. STABILISATION OF SILTY CLAY SOIL USING CHLORIDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TAMADHER T. ABOOD

  2007-04-01

  Full Text Available The object of this paper is to investigate the effect of adding different chloride compounds including (NaCl, MgCl2, CaCl2 on the engineering properties of silty clay soil. Various amounts of salts (2%, 4%, and 8% were added to the soil to study the effect of salts on the compaction characteristics, consistency limits and compressive strength. The main findings of this study were that the increase in the percentage of each of the chloride compounds increased the maximum dry density and decrease the optimum moisture content. The liquid limit, plastic limit and plasticity index decreased with the increase in salt content. The unconfinedcompressive strength increased as the salt content increased.

 11. Precipitation of metal nitrides from chloride melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Slater, S.A.; Miller, W.E.; Willit, J.L.

  1996-01-01

  Precipitation of actinides, lanthanides, and fission products as nitrides from molten chloride melts is being investigated for use as a final cleanup step in treating radioactive salt wastes generated by electrometallurgical processing of spent nuclear fuel. The radioactive components (eg, fission products) need to be removed to reduce the volume of high-level waste that requires disposal. To extract the fission products from the salt, a nitride precipitation process is being developed. The salt waste is first contacted with a molten metal; after equilibrium is reached, a nitride is added to the metal phase. The insoluble nitrides can be recovered and converted to a borosilicate glass after air oxidation. For a bench-scale experimental setup, a crucible was designed to contact the salt and metal phases. Solubility tests were performed with candidate nitrides and metal nitrides for which there are no solubility data. Experiments were performed to assess feasibility of precipitation of metal nitrides from chloride melts

 12. Magnetic interactions in iron (III) porphyrin chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ernst, J.; Subramanian, Japyesan; Fuhrhop, J.H.

  1977-01-01

  Intermolecular exchange interactions in iron(III) porphyrin chlorides (porphyrin = OEP, proto, TPP) have been studied by X-ray structure, EPR and magnetic susceptibility studies. The crystal structure of Fe(III)OEP-Cl was found to be different from that of the other two. Different types of exchange broadened EPR-spectra are obtained which are attributable to the arrangement in the crystals. The EPR results correlate well with magnetic susceptibility data. (orig.) [de

 13. Chloride regulates afferent arteriolar contraction in response to depolarization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P B; Jensen, B L; Skott, O

  1998-01-01

  -Renal vascular reactivity is influenced by the level of dietary salt intake. Recent in vitro data suggest that afferent arteriolar contractility is modulated by extracellular chloride. In the present study, we assessed the influence of chloride on K+-induced contraction in isolated perfused rabbit...... afferent arterioles. In 70% of vessels examined, K+-induced contraction was abolished by acute substitution of bath chloride. Consecutive addition of Cl- (30, 60, 80, 100, 110, and 117 mmol/L) restored the sensitivity to K+, and half-maximal response was observed at 82 mmol/L chloride. The calcium channel...... antagonist diltiazem (10(-6) mol/L) abolished K+-induced contractions. Bicarbonate did not modify the sensitivity to chloride. Norepinephrine (10(-6) mol/L) induced full contraction in depolarized vessels even in the absence of chloride. Iodide and nitrate were substituted for chloride with no inhibitory...

 14. Potassium chloride production by microcline chlorination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Orosco, Pablo, E-mail: porosco@unsl.edu.ar [Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Chacabuco y Pedernera, San Luis (Argentina); Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera, San Luis (Argentina); Ruiz, María del Carmen [Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Chacabuco y Pedernera, San Luis (Argentina)

  2015-08-10

  Highlights: • Use of chlorination for the KCl production. • The reagents used were microcline, hydromagnesite and chlorine. • Isothermal and non-isothermal assays were performed in Cl{sub 2}–N{sub 2} mixture. • The chlorination generated KCl at 700 °C. • The chlorination products promote KCl formation. - Abstract: The potassium chloride is one of the most important fertilizers used in agriculture. The current demand of this salt makes interesting the study of potassium chloride production from unconventional potassium resources. In this work the potassium chloride production by chlorination of microcline was investigated. The starting reagents were microcline, hydromagnesite and chlorine. Non-isothermal and isothermal chlorination assays were carried out in a thermogravimetric device adapted to work in corrosive atmospheres. The temperature effect on potassium extraction and the phase transformations produced during chlorination of microcline were studied. The reagents and reaction products were analyzed by X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD). The experimental results indicated that by chlorination of microcline an important extraction of potassium in the temperature range from 800 to 900 °C was produced. Moreover, at 800 °C the forsterite, enstatite and magnesium aluminate spinel phases were generated.

 15. Radiochemical determination of methylmercury chloride Part 1

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stary, J.; Prasilova, J.

  1976-01-01

  The isotope exchange between methylmercury species and an excess of inorganic radiomercury in sulphuric acid medium has been used for the simple determination of methylmercury chloride down to 0.01 ppm. The determination is not influenced by the presence of a great excess of other metals, however, chlorides, bromides and iodides interfere in higher concentrations. It has been found that the isotope exchange between CH 3 HgCl and 203 HgCl 4 2- (or 203 HgCl 2 ) in 0.01-3M hydrochloric acid is extremely slow, for the bimolecular reaction the rate constant is lower than 10 -3 mol -1 s -1 at 25 deg C. The isotope exchange rate between methylmercury chloride and mercuric-nitrate 0n on 0.5M sulphuric acid is higher. The isotope exchange is a bimolecular reaction with a rate constant k=0.050+-0.004 mol -1 s -1 at 25 deg C. (T.I.)

 16. Analysis of lithium/thionyl chloride batteries

  Science.gov (United States)

  Jain, Mukul

  The lithium/thionyl chloride battery (Li/SOClsb2) has received considerable attention as a primary energy source due to its high energy density, high operating cell voltage, voltage stability over 95% of the discharge, large operating temperature range (-55sp°C to 70sp°C), long storage life, and low cost of materials. In this dissertation, a one-dimensional mathematical model of a spirally wound lithium/thionyl chloride primary battery has been developed. Mathematical models can be used to tailor a battery design to a specific application, perform accelerated testing, and reduce the amount of experimental data required to yield efficient, yet safe cells. The Model was used in conjunction with the experimental data for parameter estimation and to obtain insights into the fundamental processes occurring in the battery. The diffusion coefficient and the kinetic parameters for the reactions at the anode and the cathode are obtained as a function of temperature by fitting the simulated capacity and average cell voltage to experimental data over a wide range of temperatures (-55 to 49sp°C) and discharge loads (10 to 250 ohms). The experiments were performed on D-sized, cathode-limited, spirally wound lithium/thionyl chloride cells at Sandia National Laboratories. The model is also used to study the effect of cathode thickness and current and temperature pulsing on the cell capacity. Thionyl chloride reduction in the porous cathode is accompanied with a volume reduction. The material balance used previously in one-dimensional mathematical models of porous electrodes is invalid when the volume occupied by the reactants and the products is not equal. It is shown here how the material balance has to be modified to either account for the loss in volume, or to account for the inflow of electrolyte from the header into the active pores. The one-dimensional mathematical model of lithium/thionyl chloride primary battery is used to illustrate the effect of this material balance

 17. Crystal structures of salicylideneguanylhydrazinium chloride and its copper(II) and cobalt(III) chloride complexes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chumakov, Yu. M.; Tsapkov, V. I.; Bocelli, G.; Antosyak, B. Ya.; Shova, S. G.; Gulea, A. P.

  2006-01-01

  The crystal structures of salicylideneguanylhydrazinium chloride hydrate hemiethanol solvate (I), salicylideneguanylhydrazinium trichloroaquacuprate(II) (II), and bis(salicylideneguanylhydrazino)cobalt(III) chloride trihydrate (III) are determined using X-ray diffraction. The structures of compounds I, II, and III are solved by direct methods and refined using the least-squares procedure in the anisotropic approximation for the non-hydrogen atoms to the final factors R = 0.0597, 0.0212, and 0.0283, respectively. In the structure of compound I, the monoprotonated molecules and chlorine ions linked by hydrogen bonds form layers aligned parallel to the (010) plane. In the structure of compound II, the salicylaldehyde guanylhydrazone cations and polymer chains consisting of trichloroaquacuprate(II) anions are joined by an extended three-dimensional network of hydrogen bonds. In the structure of compound III, the [Co(LH) 2 ] + cations, chloride ions, and molecules of crystallization water are linked together by a similar network

 18. Growth and characterization of magnesium chloride and lanthanum chloride doped strontium tartrate crystals - gel method

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalaiarasi, S.; Jaikumar, D.

  2014-01-01

  Growth of single crystals of doped strontium tartrate by controlled diffusion of strontium chloride into the silica gel charged with tartaric acid at room temperature is narrated. In this study, we synthesized magnesium chloride (5% and 10%) doped strontium tartrate crystals and Lanthanum chloride (5%, 10% and 15%) doped strontium tartrate crystals are grown. The crystal structure of the compound crystals was confirmed by single crystal X-ray diffraction. The Fourier transform infrared spectrum of pure and doped crystals are recorded and analyzed. The UV-Vis-NIR spectrum analysis reveals that the optical study of the grown crystals. The second harmonic generation efficiency was measured by using Kurtz powder technique with Nd:YAG laser of wavelength 1064 nm. (author)

 19. Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Pepaś

  2010-03-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Najważniejszą obiektywną metodą oceny zaburzeń układu równowagi jest badanie oczopląsu. Badanie kaloryczne jako jedyny test obrazuje pobudliwość poszczególnych błędników, umożliwiając ocenę każdego z nich osobno. Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza wyników badania oczopląsu kalorycznego uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 osób zdrowych, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 22-26 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie ENG i w odstępie 7-dniowym badanie VNG z kalibracją, oceną oczopląsu samoistnego oraz próbami kalorycznymi wg Hallpike’a. Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, podawanych przez 40 s do ucha. Wyniki: W teście kalorycznym u żadnej osoby nie stwierdzono deficytu kanałowego wykraczającego poza granice przyjętych norm. Zaobserwowano niższe wartości średnie maksymalnej prędkości wolnej fazy oczopląsów w badaniu ENG niż VNG. Ponadto badanie VNG dodatkowo umożliwiło wyznaczenie wartości przewagi kierunkowej bezwzględnej oraz średniej pobudliwości błędników. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż badanie VNG w stosunku do badania ENG jest bardziej precyzyjne i umożliwia dokładniejsze opisanie próby kalorycznej wg Hallpike’a. W badaniu VNG analiza parametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie podnosi wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a.

 20. Sorption of sulphur dioxide in calcium chloride and nitrate chloride liquids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trzepierczynska, I.; Gostomczyk, M.A.

  1989-01-01

  Flue gas desulphurization via application of suspensions has one inherent disadvantage: fixation of sulphur dioxide is very poor. This should be attributed to the low content of calcium ions which results from the solubility of the sorbing species. The solubility of sparingly soluble salts (CaO, CaCO 3 ) may be increased by decreasing the pH of the solution; yet, there is a serious limitation in this method: the corrosivity of the scrubber. The objective of this paper was to assess the sorbing capacity of two soluble calcium salts, calcium chloride and calcium nitrate, as a function of calcium ion concentration in the range of 20 to 82 kg/m 3 . It has been found that sorbing capacity increases with the increasing calcium ion concentration until the calcium concentration in the calcium chloride solution reaches the level of 60 kg/m 3 which is equivalent to the chloride ion content of ∼ 110 kg/m 3 . Addition of calcium hydroxide to the solutions brings about an increase in the sorbing capacity up to 1.6 kg/m 3 and 2.2 kg/m 3 for calcium chloride and calcium nitrate, respectively, as a result of the increased sorbent alkalinity. The sorption capacity of the solutions is considerably enhanced by supplementing them by acetate ions (2.8 to 13.9 kg/m 3 ). Increase in the sorption capacity of calcium nitrate solutions enriched with calcium acetate was approximately 30% as high as that of the chloride solutions enriched with calcium acetate was approximately 30% as high as that of the chloride solutions supplemented in the same way. (author). 12 refs, 7 refs, 4 tabs

 1. NuLYTELY (PEG 3350, sodium chloride, sodium bicarbonate and potassium chloride for oral solution).

  Science.gov (United States)

  Swartz, M L

  1992-02-01

  NuLYTELY (PEG 3350, Sodium Chloride, Sodium Bicarbonate, and Potassium Chloride for Oral Solution), a product from Braintree Laboratories, Inc. is a modification of GoLYTELY (PEG 3350 and Electrolytes for Oral Solution) that has been found to have the same therapeutic advantages in terms of safety, efficacy, speed and patient acceptance. This product was developed to improve upon the taste of GoLYTELY. NuLYTELY represents an effective alternative for bowel cleansing prior to colonoscopy that may be more acceptable to some patients.

 2. Mapping the spatial distribution of chloride deposition across Australia

  Science.gov (United States)

  Davies, P. J.; Crosbie, R. S.

  2018-06-01

  The high solubility and conservative behaviour of chloride make it ideal for use as an environmental tracer of water and salt movement through the hydrologic cycle. For such use the spatial distribution of chloride deposition in rainfall at a suitable scale must be known. A number of authors have used point data acquired from field studies of chloride deposition around Australia to construct relationships to characterise chloride deposition as a function of distance from the coast; these relationships have allowed chloride deposition to be interpolated in different regions around Australia. In this paper we took this a step further and developed a chloride deposition map for all of Australia which includes a quantification of uncertainty. A previously developed four parameter model of chloride deposition as a function of distance from the coast for Australia was used as the basis for producing a continental scale chloride deposition map. Each of the four model parameters were made spatially variable by creating parameter surfaces that were interpolated using a pilot point regularisation approach within a parameter estimation software. The observations of chloride deposition were drawn from a literature review that identified 291 point measurements of chloride deposition over a period of 80 years spread unevenly across all Australian States and Territories. A best estimate chloride deposition map was developed from the resulting surfaces on a 0.05 degree grid. The uncertainty in the chloride deposition map was quantified as the 5th and 95th percentile of 1000 calibrated models produced via Null Space Monte Carlo analysis and the spatial variability of chloride deposition across the continent was consistent with landscape morphology. The temporal variability in chloride deposition on a decadal scale was investigated in the Murray-Darling Basin, this highlighted the need for long-term monitoring of chloride deposition if the uncertainty of the continental scale map is

 3. Buried chloride stereochemistry in the Protein Data Bank.

  Science.gov (United States)

  Carugo, Oliviero

  2014-09-23

  Despite the chloride anion is involved in fundamental biological processes, its interactions with proteins are little known. In particular, we lack a systematic survey of its coordination spheres. The analysis of a non-redundant set (pairwise sequence identity chloride anion shows that the first coordination spheres of the chlorides are essentially constituted by hydrogen bond donors. Amongst the side-chains positively charged, arginine interacts with chlorides much more frequently than lysine. Although the most common coordination number is 4, the coordination stereochemistry is closer to the expected geometry when the coordination number is 5, suggesting that this is the coordination number towards which the chlorides tend when they interact with proteins. The results of these analyses are useful in interpreting, describing, and validating new protein crystal structures that contain chloride anions.

 4. Posouzení metody stanovení průtoku jímáním kapaliny do odměrné nebo vážicí nádoby

  OpenAIRE

  Valdová, Klára

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá posouzením dvou metod měření průtoku používaných v oblasti úředního měření v profilech s volnou hladinou. A to metodou jímání kapaliny do odměrné nádoby a metodou jímání kapaliny do vážicí nádoby (vaku). Hlavním cílem práce bylo v rámci řešení Plánu rozvoje metrologie ÚNMZ zpřesnění nejistot určených způsobem A a B pro tyto dvě metody měření průtoku, protože v dřívější době byly tyto nejistoty stanoveny dle starších metodik a s etalony průtoku s nižší přesností....

 5. Anodic Behavior of Alloy 22 in Calcium Chloride and in Calcium Chloride Plus Calcium Nitrate Brines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Evans, K.J.; Day, S.D.; Ilevbare, G.O.; Whalen, M.T.; King, K.J.; Hust, G.A.; Wong, L.L.; Estill, J.C.; Rebak, R.B.

  2003-01-01

  Alloy 22 (UNS N60622) is a nickel-based alloy, which is extensively used in aggressive industrial applications, especially due to its resistance to localized corrosion and stress corrosion cracking in high chloride environments. The purpose of this work was to characterize the anodic behavior of Alloy 22 in concentrated calcium chloride (CaCl 2 ) brines and to evaluate the inhibitive effect of nitrate, especially to localized corrosion. Standard electrochemical tests such as polarization resistance and cyclic polarization were used. Results show that the corrosion potential of Alloy 22 was approximately -360 mV in the silver-silver chloride (SSC) scale and independent of the tested temperature. Cyclic polarization tests showed that Alloy 22 was mainly susceptible to localized attack in 5 M CaCl 2 at 75 C and higher temperatures. The addition of nitrate in a molar ratio of chloride to nitrate equal to 10 increased the onset of localized corrosion to approximately 105 C. The addition of nitrate to the solution also decreased the uniform corrosion rate and the passive current of the alloy

 6. Chloride channels as tools for developing selective insecticides.

  Science.gov (United States)

  Bloomquist, Jeffrey R

  2003-12-01

  Ligand-gated chloride channels underlie inhibition in excitable membranes and are proven target sites for insecticides. The gamma-aminobutyric acid (GABA(1)) receptor/chloride ionophore complex is the primary site of action for a number of currently used insecticides, such as lindane, endosulfan, and fipronil. These compounds act as antagonists by stabilizing nonconducting conformations of the chloride channel. Blockage of the GABA-gated chloride channel reduces neuronal inhibition, which leads to hyperexcitation of the central nervous system, convulsions, and death. We recently investigated the mode of action of the silphinenes, plant-derived natural compounds that structurally resemble picrotoxinin. These materials antagonize the action of GABA on insect neurons and block GABA-mediated chloride uptake into mouse brain synaptoneurosomes in a noncompetitive manner. In mammals, avermectins have a blocking action on the GABA-gated chloride channel consistent with a coarse tremor, whereas at longer times and higher concentrations, activation of the channel suppresses neuronal activity. Invertebrates display ataxia, paralysis, and death as the predominant signs of poisoning, with a glutamate-gated chloride channel playing a major role. Additional target sites for the avermectins or other chloride channel-directed compounds might include receptors gated by histamine, serotonin, or acetylcholine.The voltage-sensitive chloride channels form another large gene family of chloride channels. Voltage-dependent chloride channels are involved in a number of physiological processes including: maintenance of electrical excitability, chloride ion secretion and resorption, intravesicular acidification, and cell volume regulation. A subset of these channels is affected by convulsants and insecticides in mammals, although the role they play in acute lethality in insects is unclear. Given the wide range of functions that they mediate, these channels are also potential targets for

 7. Catalytic Conversion of Cellulose to Levulinic Acid by Metal Chlorides

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beixiao Zhang

  2010-08-01

  Full Text Available The catalytic performance of various metal chlorides in the conversion of cellulose to levulinic acid in liquid water at high temperatures was investigated. The effects of reaction parameters on the yield of levulinic acid were also explored. The results showed that alkali and alkaline earth metal chlorides were not effective in conversion of cellulose, while transition metal chlorides, especially CrCl3, FeCl3 and CuCl2 and a group IIIA metal chloride (AlCl3, exhibited high catalytic activity. The catalytic performance was correlated with the acidity of the reaction system due to the addition of the metal chlorides, but more dependent on the type of metal chloride. Among those metal chlorides, chromium chloride was found to be exceptionally effective for the conversion of cellulose to levulinic acid, affording an optimum yield of 67 mol % after a reaction time of 180 min, at 200 °C, with a catalyst dosage of 0.02 M and substrate concentration of 50 wt %. Chromium metal, most of which was present in its oxide form in the solid sample and only a small part in solution as Cr3+ ion, can be easily separated from the resulting product mixture and recycled. Finally, a plausible reaction scheme for the chromium chloride catalyzed conversion of cellulose in water was proposed.

 8. On barium oxide solubility in barium-containing chloride melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nikolaeva, Elena V.; Zakiryanova, Irina D.; Bovet, Andrey L.; Korzun, Iraida V.

  2016-01-01

  Oxide solubility in chloride melts depends on temperature and composition of molten solvent. The solubility of barium oxide in the solvents with barium chloride content is essentially higher than that in molten alkali chlorides. Spectral data demonstrate the existence of oxychloride ionic groupings in such melts. This work presents the results of the BaO solubility in two molten BaCl 2 -NaCl systems with different barium chloride content. The received data together with earlier published results revealed the main regularities of BaO solubility in molten BaO-BaCl 2 -MCl systems.

 9. Interpretation of postmortem vitreous concentrations of sodium and chloride.

  Science.gov (United States)

  Zilg, B; Alkass, K; Berg, S; Druid, H

  2016-06-01

  Vitreous fluid can be used to analyze sodium and chloride levels in deceased persons, but it remains unclear to what extent such results can be used to diagnose antemortem sodium or chloride imbalances. In this study we present vitreous sodium and chloride levels from more than 3000 cases. We show that vitreous sodium and chloride levels both decrease with approximately 2.2mmol/L per day after death. Since potassium is a well-established marker for postmortem interval (PMI) and easily can be analyzed along with sodium and chloride, we have correlated sodium and chloride levels with the potassium levels and present postmortem reference ranges relative the potassium levels. We found that virtually all cases outside the reference range show signs of antemortem hypo- or hypernatremia. Vitreous sodium or chloride levels can be the only means to diagnose cases of water or salt intoxication, beer potomania or dehydration. We further show that postmortem vitreous sodium and chloride strongly correlate and in practice can be used interchangeably if analysis of one of the ions fails. It has been suggested that vitreous sodium and chloride levels can be used to diagnose drowning or to distinguish saltwater from freshwater drowning. Our results show that in cases of freshwater drowning, vitreous sodium levels are decreased, but that this mainly is an effect of postmortem diffusion between the eye and surrounding water rather than due to the drowning process, since the decrease in sodium levels correlates with immersion time. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 10. VOLATILE CHLORIDE PROCESS FOR THE RECOVERY OF METAL VALUES

  Science.gov (United States)

  Hanley, W.R.

  1959-01-01

  A process is presented for recovering uranium, iron, and aluminum from centain shale type ores which contain uranium in minute quantities. The ore is heated wiih a chlorinating agent. such as chlorine, to form a volatilized stream of metal chlorides. The chloride stream is then passed through granular alumina which preferentially absorbs the volatile uranium chloride and from which the uranium may later be recovered. The remaining volatilized chlorides, chiefly those of iron and aluminum, are further treated to recover chlorine gas for recycle, and to recover ferric oxide and aluminum oxide as valuable by-products.

 11. Fault locator of an allyl chloride plant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Savković-Stevanović Jelenka B.

  2004-01-01

  Full Text Available Process safety analysis, which includes qualitative fault event identification, the relative frequency and event probability functions, as well as consequence analysis, was performed on an allye chloride plant. An event tree for fault diagnosis and cognitive reliability analysis, as well as a troubleshooting system, were developed. Fuzzy inductive reasoning illustrated the advantages compared to crisp inductive reasoning. A qualitative model forecast the future behavior of the system in the case of accident detection and then compared it with the actual measured data. A cognitive model including qualitative and quantitative information by fuzzy logic of the incident scenario was derived as a fault locator for an ally! chloride plant. The obtained results showed the successful application of cognitive dispersion modeling to process safety analysis. A fuzzy inductive reasoner illustrated good performance to discriminate between different types of malfunctions. This fault locator allowed risk analysis and the construction of a fault tolerant system. This study is the first report in the literature showing the cognitive reliability analysis method.

 12. Thermodynamic properties of potassium chloride aqueous solutions

  Science.gov (United States)

  Zezin, Denis; Driesner, Thomas

  2017-04-01

  Potassium chloride is a ubiquitous salt in natural fluids, being the second most abundant dissolved salt in many geological aqueous solutions after sodium chloride. It is a simple solute and strong electrolyte easily dissociating in water, however the thermodynamic properties of KCl aqueous solutions were never correlated with sufficient accuracy for a wide range of physicochemical conditions. In this communication we propose a set of parameters for a Pitzer-type model which allows calculation of all necessary thermodynamic properties of KCl solution, namely excess Gibbs free energy and derived activity coefficient, apparent molar enthalpy, heat capacity and volume, as well as osmotic coefficient and activity of water in solutions. The system KCl-water is one of the best studied aqueous systems containing electrolytes. Although extensive experimental data were collected for thermodynamic properties of these solutions over the years, the accurate volumetric data became available only recently, thus making possible a complete thermodynamic formulation including a pressure dependence of excess Gibbs free energy and derived properties of the KCl-water liquids. Our proposed model is intended for calculation of major thermodynamic properties of KCl aqueous solutions at temperatures ranging from freezing point of a solution to 623 K, pressures ranging from saturated water vapor up to 150 MPa, and concentrations up to the salt saturation. This parameterized model will be further implemented in geochemical software packages and can facilitate the calculation of aqueous equilibrium for reactive transport codes.

 13. The DELTA 181 lithium thionyl chloride battery

  Science.gov (United States)

  Sullivan, Ralph M.; Brown, Lawrence E.; Leigh, A. P.

  In 1986, the Johns Hopkins University/Applied Physics Laboratory (JHU/APL) undertook the development of a sensor module for the DELTA 181 spacecraft, a low earth orbit (LEO) mission of less than two months duration. A large lithium thionyl chloride battery was developed as the spacecraft's primary power source, the first known such use for this technology. The exceptionally high energy density of the lithium thionyl chloride cell was the primary driver for its use, resulting in a completed battery with a specific energy density of 120 Wh/lb. Safety requirements became the primary driver shaping all aspects of the power system design and development due to concerns about the potential hazards of this relatively new, high-energy technology. However, the program was completed without incident. The spacecraft was launched on February 8, 1988, from Kennedy Space Center (KSC) with over 60,000 Wh of battery energy. It reentered on April 2, 1988, still operating after 55 days, providing a successful, practical, and visible demonstration of the use of this technology for spacecraft applications.

 14. Different Methods for Conditioning Chloride Salt Wastes

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Angelis, G.; Fedeli, C.; Capone, M.; Marzo, G.A.; Mariani, M.; Da Ros, M.; Giacobbo, F.; Macerata, E.; Giola, M.

  2015-01-01

  Three different methods have been used to condition chloride salt wastes coming from pyro-processes. Two of them allow to synthesise sodalite, a naturally occurring mineral containing chlorine: the former, starting from Zeolite 4A, which transforms the zeolite into sodalite; the latter, which starts from kaolinite, giving sodalite as well. In addition, a new matrix, termed SAP (SiO 2 -Al 2 O 3 -P 2 O 5 ), has been synthesised. It is able to form different mineral phases which occlude fission metals. The products from the different processes have been fully characterised. In particular the chemical durability of the final waste forms has been determined using the standard product consistency test. According to the results obtained, SAP seems to be a promising matrix for the incorporation of chloride salt wastes from pyro-processes. Financial support from the Nuclear Fission Safety Programme of the European Union (projects ACSEPT, contract FP7-CP-2007- 211 267, and SACSESS, Collaborative Project 323282), as well as from Italian Ministry for Economic Development (Accordo di Programma: Piano Annuale di Realizzazione 2008-2009) is gratefully acknowledged. (authors)

 15. Total gastrectomy due to ferric chloride intoxication.

  Science.gov (United States)

  Menéndez, A Mesut; Abramson, Leonardo; Vera, Raúl A; Duza, Guillermo E; Palermo, Mariano

  2015-09-01

  The ferric chloride intoxication is frequently caused by accident. Its toxicity is generally underrated, which can lead to fatal evolution or irreversible consequences. In this case, the caustic condition of the substance is related to the toxic properties of iron. A 36-year-old male patient arrives by ambulance indicating sensory deterioration. He presents erosive injuries in the buccal cavity and in the oropharynx, brownish teeth and metabolic acidosis. Toxicology tests and ferritin blood dosage are requested, which show a result from 1400 mg/dl. The symptoms are interpreted as acute iron intoxication. Due to the unfavorable evolution of his condition, an abdominal and pelvic CT scan are performed, which show extensive pneumoperitoneum and free fluid in the abdominal cavity. An exploratory laparotomy, a total gastrectomy with esophagostomy and feeding jejunostomy, washing and drainage due to perforated gastric necrosis caused by caustic ingestion are performed. In our country, there is a high rate of intoxication caused by iron compounds, although it is not statistically measured. Nevertheless, the ferric chloride intoxication is extremely infrequent. The ingestion of this product leads to complications, which are associated with the iron concentration and its condition as a caustic agent. The surgical indications in the presence of intoxication caused by iron compounds are: stomach evacuation of iron, gastric necrosis, perforation or peritonitis and stenosis. Early or prophylactic gastrectomy is contraindicated. However, if complications that require immediate surgical intervention arise, there should be no hesitation and the corresponding procedure should be performed.

 16. Degradation of fly ash concrete under the coupled effect of carbonation and chloride aerosol ingress

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Jun; Qiu, Qiwen; Chen, Xiaochi; Wang, Xiaodong; Xing, Feng; Han, Ningxu; He, Yijian

  2016-01-01

  Highlights: • Carbonation affects the chloride profile in concrete under chloride aerosol attack. • The chloride binding capacity can be reduced by the presence of carbonation. • Carbonation increases the rate of chloride diffusion for chloride aerosol ingress. • Chloride aerosol ingress reduces the carbonation depth and increases the pH value. • The use of fly ash in concrete enhances the resistance of chloride aerosol ingress. - Abstract: This paper presents an experimental investigation regarding the coupled effect of carbonation and chloride aerosol ingress on the durability performance of fly ash concrete. Test results demonstrate that carbonation significantly affects the chloride ingress profile, reduces the chloride binding capacity, and accelerates the rate of chloride ion diffusion. On the other hand, the carbonation rate of fly ash concrete is reduced by the presence of chlorides aerosol. The interaction nature between concrete carbonation and chloride aerosol ingress is also demonstrated by the microscopic analysis results obtained from scanning electron microscope and mercury intrusion porosimetry.

 17. Chlorides behavior in raw fly ash washing experiments

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhu Fenfen; Takaoka, Masaki; Oshita, Kazuyuki; Kitajima, Yoshinori; Inada, Yasuhiro; Morisawa, Shinsuke; Tsuno, Hiroshi

  2010-01-01

  Chloride in fly ash from municipal solid waste incinerators (MSWIs) is one of the obstructive substances in recycling fly ash as building materials. As a result, we have to understand the behavior of chlorides in recycling process, such as washing. In this study, we used X-ray absorption near edge structure (XANES) and X-ray diffraction (XRD) to study the chloride behavior in washed residue of raw fly ash (RFA). We found that a combination of XRD and XANES, which is to use XRD to identify the situation of some compounds first and then process XANES data, was an effective way to explain the chlorides behavior in washing process. Approximately 15% of the chlorine in RFA was in the form of NaCl, 10% was in the form of KCl, 51% was CaCl 2 , and the remainder was in the form of Friedel's salt. In washing experiments not only the mole percentage but also the amount of soluble chlorides including NaCl, KCl and CaCl 2 decreases quickly with the increase of liquid to solid (L/S) ratio or washing frequency. However, those of insoluble chlorides decrease slower. Moreover, Friedel's salt and its related compound (11CaO.7Al 2 O 3 .CaCl 2 ) were reliable standards for the insoluble chlorides in RFA, which are strongly related to CaCl 2 . Washing of RFA promoted the release of insoluble chlorides, most of which were in the form of CaCl 2 .

 18. Interaction of calcium oxide with molten alkali metal chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Volkovich, A.V.; Zhuravlev, V.I.; Ermakov, D.S.; Magurina, M.V.

  1999-01-01

  Calcium oxide solubility in molten lithium, sodium, potassium, cesium chlorides and their binary mixtures is determined in a temperature range of 973-1173 K by the method of isothermal saturation. Mechanisms of calcium oxide interaction with molten alkali metal chlorides are proposed

 19. Hydrophobic treatment of concrete as protection against chloride penetration

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, J. de; Polder, R.B.; Borsje, H.

  1996-01-01

  Hydrophobic treatment makes a concrete surface absorb less water and less chloride. Hydrophobic treatment was studied as a protection agninst chloride penetration from deicing salts. Test methods were designed. Nine hydrophobic products were tested, of which three complied to the requirements on

 20. Aerobic biodegradation of vinyl chloride in groundwater samples

  International Nuclear Information System (INIS)

  Davis, J.W.; Carpenter, C.L.

  1990-01-01

  Studies were conducted to examine the biodegradation of 14 C-labeled vinyl chloride in samples taken from a shallow aquifer. Under aerobic conditions, vinyl chloride was readily degraded, with greater than 99% of the labeled material being degraded after 108 days and approximately 65% being mineralized to 14 CO 2

 1. Influence of granular strontium chloride as additives on some ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Influence of granular strontium chloride as additives on some electrical and mechanical properties for pure polyvinyl alcohol. A B Elaydy M Hafez ... Keywords. Polyvinyl-alcohol (PVA); granular strontium chloride, SrCl2; a.c. electrical conductivity; dielectric constant; dielectric loss; Young's modulus; creep relaxation curve.

 2. Chloride penetration into cementitious mortar at early age

  NARCIS (Netherlands)

  Caballero, J.; Polder, R.B.; Leegwater, G.A.; Fraaij, A.L.A.

  2012-01-01

  Modern service life design methods for concrete structures use chloride diffusion data as an input parameter. Abundant data exist for concrete at 28 days and, to a lesser extent, at later ages. This paper presents chloride diffusion data for mortar at ages between 1 day and 28 days age. Rapid

 3. Local impermeant anions establish the neuronal chloride concentration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glykys, J; Dzhala, V; Egawa, K

  2014-01-01

  Neuronal intracellular chloride concentration [Cl(-)](i) is an important determinant of γ-aminobutyric acid type A (GABA(A)) receptor (GABA(A)R)-mediated inhibition and cytoplasmic volume regulation. Equilibrative cation-chloride cotransporters (CCCs) move Cl(-) across the membrane, but accumulat...

 4. Determination of the chloride diffusion coefficient in blended cement mortars

  NARCIS (Netherlands)

  Elfmarkova, V.; Spiesz, P.R.; Brouwers, H.J.H.

  2015-01-01

  The rapid chloride migration test (RCM) is a commonly used accelerated test for the determination of the chloride diffusion coefficient in concrete. Nevertheless, the initial development and further experience with the RCM test concern mainly the ordinary Portland cement system. Therefore, the

 5. [Forensic Analysis for 54 Cases of Suxamethonium Chloride Poisoning].

  Science.gov (United States)

  Zhao, Y F; Zhao, B Q; Ma, K J; Zhang, J; Chen, F Y

  2017-08-01

  To observe and analyze the performance of forensic science in the cases of suxa- methonium chloride poisoning, and to improve the identification of suxamethonium chloride poisoning. Fifty-four cases of suxamethonium chloride poisoning were collected. The rules of determination of suxamethonium chloride poisoning were observed by the retrospective analysis of pathological and toxicological changes as well as case features. The pathological features of suxamethonium chloride poisoning were similar to the general changes of sudden death, which mainly included acute pulmonary congestion and edema, and partly showed myocardial disarray and fracture. Suxamethonium chloride could be detected in the heart blood of all cases and in skin tissue of part cases. Suxa-methonium chloride poisoning has the characteristics with fast death and covert means, which are difficult to rescue and easily miss inspection. For the cases of sudden death or suspicious death, determination of suxamethonium chloride should be taken as a routine detection index to prevent missing inspection. Copyright© by the Editorial Department of Journal of Forensic Medicine

 6. Microwave Mapping Demonstration Using the Thermochromic Cobalt Chloride Equilibrium

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Vu D.; Birdwhistell, Kurt R.

  2014-01-01

  An update to the thermochromic cobalt(II) chloride equilibrium demonstration is described. Filter paper that has been saturated with aqueous cobalt(II) chloride is heated for seconds in a microwave oven, producing a color change. The resulting pink and blue map is used to colorfully demonstrate Le Châtelier's principle and to illuminate the…

 7. Stability constants of the Europium complexes with the chloride ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jimenez R, M.; Solache R, M.; Rojas H, A.

  2000-01-01

  The stability constants of lanthanides complexes with chloride ions which were determined at the same ionic force but in different media, are significantly different. It does not exist a systematic study over these stability constants. The purpose of this work is to determine the stability constants of the europium complexes with chloride ions at 303 K, by the solvents extraction method. (Author)

 8. Free and bound chloride contents in cementitious materials

  NARCIS (Netherlands)

  Marinescu, M.V.A.; Brouwers, H.J.H.; Fischer, G.; Geiker, M.; Hededal, O.; Ottoson, L.; Stang, H.

  2010-01-01

  Chloride attack is the main cause of structural damage in reinforced concrete buildings exposed to marine environments. When a certain threshold concentration of chlorides is reached at the concrete-reinforcement interface, the corrosion of the steel rebars is initiated. A part of the intruding

 9. Chloride transport in mortar at low moisture concentration

  NARCIS (Netherlands)

  Taher, A.; Zanden, van der A.J.J.; Brouwers, H.J.H.

  2014-01-01

  Chloride penetration into cementitious structures with a steel reinforcement results in corrosion of the steel. Concrete columns of bridges, which are in frequent contact with sea water, are an example of these structures. Understanding the chloride transport in cementitious materials can lead to

 10. Process for the preparation of a vinylidene chloride polymer composite

  NARCIS (Netherlands)

  2013-01-01

  Process for the preparation of a vinylidene chloride polymer composite comprising a solid particulate encapsulated in the vinylidene chloride polymer. The process comprises providing a dispersion of a solid particulate material in a liquid phase, said dispersion comprising a RAFT/MADIX agent;

 11. Mass transport and chloride ion complexes in occluded cell

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsuru, T.; Hashimoto, K.; Nishikata, A.; Haruyama, S.

  1989-01-01

  Changes in the transport and the concentration of ions in a model occluded cell are traced during galvanostatic anodic polarization of a mild steel and a stainless steel. Apparent transport numbers of anions and cations, which were estimated from chemical analysis of solution, were different from those calculated from known mobility data. At the initial stage of the polarization, the transport number of chloride ion was almost unity, and then decreased gradually. For the mild steel, the concentration of total chloride ion accumulated in the occluded compartment increased with the anodic charge passed, and the amount of chloride ion complexed with cations also increased. The chloride complex was estimated as FeCl + . For SUS304 stainless steel, the total chloride ion increased, however, the free chloride ion, which responded to an Ag/AgCl electrode remained approximately 2 mol/dm 3 . Therefore, most of the chloride ions transferred into the occluded cell formed complex ions, such as CrCl n 3-n . The number of chloride ion coordinated to ferrous and chromic ions was estimated from the data fo mass transport for the case of the mild steel and the stainless steel. (author) 9 refs., 14 figs

 12. Probabilistic Models and Computational Methods for Chloride Ingress in Concrete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, S.

  Within the last decades it has been recognized that reinforced concrete structures are subject to a number of destructive mechanisms which might affect the structure in such a way that it is not able to fulfil its purpose efficiently. The present report focuses on chloride ingress and chloride...

 13. [Survey of plasticizers in polyvinyl chloride toys].

  Science.gov (United States)

  Abe, Yutaka; Yamaguchi, Miku; Mutsuga, Motoh; Hirahara, Yoshichika; Kawamura, Yoko

  2012-01-01

  Plasticizers in 101 samples of polyvinyl chloride (PVC) toys on the Japanese market were surveyed. No phthalates were detected in designated toys, though bis(2-ethylhexyl)phthalate, diisononyl phthalate, diisobutyl phthalate, dibutyl phthalate, diisodecyl phthalate and benzyl butyl phthalate were detected in more than half of other toys. 2,2,4-Tributyl-1,3-pentanediol diisobutylate, o-acetyl tributyl citrate, adipates and diacetyl lauroyl glycerol, which are alternative plasticizers to phthalates, were detected. The results of structural analysis confirmed the presence of di(2-ethylhexyl)terephthalate, tributyl citrate, diisononyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate and neopentyl glycol esters; these have not previonsly been reported in Japan. There appears to be a shift in plasticizers used for designated toys from phthalates to new plasticizers, and the number of different plasticizers is increasing.

 14. [Jejunal myenteric denervation induced by benzalkonium chloride].

  Science.gov (United States)

  Ramalho, F S; Santos, G C; Ramalho, L N; Kajiwara, J K; Zucoloto, S

  1994-01-01

  The effects of benzalkonium chloride (BAC) on the number of myenteric neurons, muscle thickness and external perimeter after acute (until 10 days after BAC application) and chronic (30 and 60 days after BAC application) denervation of the proximal jejunum were determined in rats. There was a significant reduction in the number of myenteric neurons of all segments treated with BAC. The extent of denervation varied along the time, and it was reduced in the denervated segments of the chronic group in comparison with the acute group. This may be due to the neuroplasticity phenomenon appearing during the chronic phase. Myenteric denervation increased the thickness of the propria muscle layer, especially in the longitudinal muscle layer, suggesting a higher sensitivity of this layer to myenteric denervation.

 15. The dissolution of chalcopyrite in chloride media

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ibanez, T.; Velasquez, L.

  2013-01-01

  The aim of this investigation is to determinate the effects of parameters and additives on the kinetics of dissolution of chalcopyrite on moderated conditions by means of dissolutions test with chalcopyrite concentrate and pure chalcopyrite in shake flasks and instrumented stirred reactors. A study of the dissolution of chalcopyrite in chloride solutions has demonstrated that the rate of dissolution of chalcopyrite is strongly dependent on the potential of the solution within a range of 540 to 630 mV (versus SHE). Leaching at pH around 2.5 results in increased rates of copper dissolution suggesting the possibility to keep the solution potential within the range. Both pyrite and silver ions enhance the dissolution of chalcopyrite and this effect increases when both species are present. The MnO 2 has a negative effect on the dissolution increasing the solution potential to values where the rate decreases considerably. (Author)

 16. Some reactions of uranium chloride pentafluoride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Downs, A.J.; Gardner, C.J.

  1986-01-01

  The molecule UF 5 Cl has been isolated, together with an excess of UF 6 , in a solid matrix of Ar, N 2 , or CO and characterised by its i.r. spectrum. Under these conditions it dissociates under the action of radiation having wavelengths close to 500 nm to give UF 5 ; OCCl and OCClF are also formed on photolysis in a solid CO matrix, whereas a species believed to be U 2 F 11 is formed on photolysis in a solid N 2 matrix. CCl 3 F solutions of fluoride-rich mixtures of uranium(VI) chloride fluorides have been shown to function as chlorinating, fluorinating, or chlorofluorinating reagents in their reactions with various unsaturated molecules at temperatures low enough to preclude thermal decomposition of the mixed halides ( 0 C). (author)

 17. Aspects of the magnetism of ferrous chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carrara, P.

  1968-01-01

  This work is a critical review of the existing work on ferrous chloride and presents, as well, a number of new experimental results. First, a careful analysis of the level structure of ferrous ions in the crystalline field shows that the crystalline anisotropy is of the same order of magnitude as the exchange interactions, a feature which gives rise to some particular effects, such as an upward curvature of the magnetization curve at 0 K in a perpendicular magnetic field. Further, the very low temperature (T > 0.4 K) thermal variation of both the specific heat and magnetic susceptibility evidences a magnetic component in elementary excitations. This result suggests the presence of a large magneto-elastic coupling. Finally, an experimental study of the H-T phase diagram near T N and of the critical behaviour of the specific heat and parallel susceptibility was performed. (author) [fr

 18. Electrochemical properties of actinides in molten chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lambertin, D.; Lacquement, J.; Sanchez, S.; Picard, G.

  2000-01-01

  The chemical properties of plutonium and cerium chlorides have been studied in the fused CaCl 2 -NaCl equimolar mixture at 550 deg. C using a tungsten working electrode and a pO 2- indicator electrode. The standard potential of Pu(III)/Pu was determined using cyclic voltammetry. The solubility product of Pu 2 O 3 was calculated by potentiometric titration. The standard potential of Ce(III)/Ce have been determined by a potentiometry method. Potentiometric titrations of Ce(III) have been shown the existence of a soluble cerium oxychloride. All these data allowed us to draw the potential-pO 2- diagram which summarises the properties of plutonium and cerium compounds in the melt. (authors)

 19. Estimating the chloride transport in cement paste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Princigallo, A.

  2012-06-01

  Full Text Available A method was developed to measure the diffusion coefficient of chloride ions in cement paste based on an analytical solution to Fick’s 2nd law in a cylindrical coordinate system. This natural method yielded diffusivity results within as little as a month. Testing time was reduced by exploiting the three-dimensional inward flux in the specimen. In an attempt to determine the saturation concentration, dense portland cement pastes were exposed to a concentrated chloride solution. The method proved to be useful for exploring cement hydration-induced changes in the diffusion coefficient of cement paste.

  Se ha desarrollado un método para medir el coeficiente de difusión de los iones cloruro en la pasta de cemento, partiendo de una aplicación analítica de la segunda ley de Fick en un sistema de coordinadas cilíndrico. Este método, que es natural, demostró ser capaz de producir resultados de difusividad en tan solo un mes. Se consiguió reducir el tiempo de ensayo mediante el aprovechamiento de la tridimensionalidad del flujo desde el exterior al interior de la probeta. A fin de determinar la concentración de saturación, se sometieron las pastas de cemento Portland a una disolución de cloruros concentrada. Este método resultó ser útil en el estudio de los cambios del coeficiente de difusión de la pasta de cemento provocados por las reacciones de hidratación que tienen lugar en esta.

 20. Facile Preparation of Chloride-Conducting Membranes : First Step towards a Room-Temperature Solid-State Chloride-Ion Battery

  NARCIS (Netherlands)

  Gschwind, Fabienne; Steinle, Dominik; Sandbeck, Daniel; Schmidt, Celine; von Hauff, Elizabeth

  2016-01-01

  Three types of chloride-conducting membranes based on polyvinyl chloride, commercial gelatin, and polyvinyldifluoride-hexafluoropolymer are introduced in this report. The polymers are mixed with chloride-containing salts, such as tetrabutylammonium chloride, and cast to form membranes. We studied

 1. Formation of mixed hydroxides in the thorium chloride-iron chloride-sodium hydroxide system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krivokhatskij, A.S.; Prokudina, A.F.; Sapozhnikova, T.V.

  1976-01-01

  The process of formation of mixed hydroxides in the system thorium chloride-iron chloride-NaOH was studied at commensurate concentrations of Th and Fe in solution (1:1 and 1:10 mole fractions, respectively) with ionic strength 0.3, 2.1, and 4.1, created with the electrolyte NaCl, at room temperature 22+-1degC. By the methods of chemical, potentiometric, thermographic, and IR-spectrometric analyses, it was shown that all the synthesized precipitates are mechanical mixtures of two phases - thorium hydroxide and iron hydroxide - and not a new hydrated compound. The formal solubility of the precipitates of mixed hydroxides was determined. It was shown that the numerical value of the formal solubility depends on the conditions of formation and age of the precipitates

 2. Zirconium and hafnium tetrachloride separation by extractive distillation with molten zinc chloride lead chloride solvent

  International Nuclear Information System (INIS)

  McLaughlin, D.F.; Stoltz, R.A.

  1988-01-01

  In an extractive distillation method for separating hafniuim tetrachloride from zirconium tetrachloride of the type wherein a mixture of zirconium and hafnium tetrachlorides is introduced into an extractive distillation column, which extractive distillation column has a reboiler connected at the bottom and a reflux condenser connected at the top and wherein a molten salt solvent is circulated into the reflux condenser and through the column to provide a liquid phase, and wherein molten salt solvent containing zirconium tetrachloride is taken from the reboiler and run through a stripper to remove zirconium tetrachloride product from the molten salt solvent and the stripped molten salt solvent is returned to the reflux condenser and hafnium tetrachloride enriched vapor is taken as product from the reflux condenser, the improvement is described comprising: the molten salt having a composition of at least 30 mole percent zinc chloride and at least 10 mole percent of lead chloride

 3. Method for synthesizing pollucite from chabazite and cesium chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pereira, C.

  1999-01-01

  A method is described for immobilizing waste chlorides salts containing radionuclides and hazardous nuclear material for permanent disposal, and in particular, a method is described for immobilizing waste chloride salts containing cesium, in a synthetic form of pollucite. The method for synthesizing pollucite from chabazite and cesium chloride includes mixing dry, non-aqueous cesium chloride with chabazite and heating the mixture to a temperature greater than the melting temperature of the cesium chloride, or above about 700 C. The method further comprises significantly improving the rate of retention of cesium in ceramic products comprised of a salt-loaded zeolite by adding about 10% chabazite by weight to the salt-loaded zeolite prior to conversion at elevated temperatures and pressures to the ceramic composite. 3 figs

 4. Anodic solution of alkali earth alloys in potassium chloride-sodium chloride melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Volkovich, A.V.

  1997-01-01

  Generalized results of studying the process of anodic dissolution of alkaline-earth metal alloys with zinc, aluminium and copper in the melts of KCl-NaCl equimolar mixture containing alkaline-earth metal chlorides, are presented. It is shown that during dissolution of both pure liquid metals and their alloys there is no electrode polarization in the range of the current densities lower or comparable in their values to corrosion current

 5. Determination of the heat capacities of Lithium/BCX (bromide chloride in thionyl chloride) batteries

  Science.gov (United States)

  Kubow, Stephen A.; Takeuchi, Kenneth J.; Takeuchi, Esther S.

  1989-12-01

  Heat capacities of twelve different Lithium/BCX (BrCl in thionyl chloride) batteries in sizes AA, C, D, and DD were determined. Procedures and measurement results are reported. The procedure allowed simple, reproducible, and precise determinations of heat capacities of industrially important Lithium/BCX cells, without interfering with performance of the cells. Use of aluminum standards allowed the accuracy of the measurements to be maintained. The measured heat capacities were within 5 percent of calculated heat capacity values.

 6. Radiation fixation of vinyl chloride in an insecticide aerosol container

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kagiya, V.T.; Takemoto, K.

  1975-01-01

  Recently, a large quantity of vinyl chloride has been used as spraying additive for insecticide aerosols. Since January 1974 when the Food and Drug Administration of the United States of America announced that vinyl chloride causes liver cancer, it has been forbidden in Japan and the United States of America to market insecticide aerosol containers containing vinyl chloride. In Japan, following a government order, about 20 million insecticide aerosol containers have been collected and put into storage. A report is given on the radiation fixation of vinyl chloride as polyvinylchloride powder by gamma-ray-induced polymerization in the aerosol container. Insecticide aerosol containers containing vinyl chloride were irradiated by gamma rays from 60 Co at room temperature. Vinyl chloride polymerized to form powdered polymer in the container. Polymerization conversion increased with the irradiation dose, and after 10 Mrad irradiation, vinyl chloride was not found in the sprayed gas. This establishes that vinyl chloride can be fixed by gamma-ray irradiation in the aerosol container. To accelerate the reaction rate, the effect of various additives on the reaction was investigated. It was found that halogenated hydrocarbons, such as chloroform and carbon tetrachloride, accelerated the initiation of the polymerization, and that a vinyl monomer such as vinyl acetate accelerated the reaction rate due to the promotion of the initiation and the high reactivity of the polyvinylacetate radical to vinyl chloride. Consequently, the required irradiation dose for the fixation of vinyl chloride was decreased to less than 5 Mrad by the addition of various kinds of additives. Following the request of the Ministry of Public Welfare, various technical problems for large-scale treatment are being studied with the co-operation of the Federation of Insecticide Aerosols. (author)

 7. Estimating Anthropogenic Emissions of Hydrogen Chloride and Fine Particulate Chloride in China

  Science.gov (United States)

  Fu, X.; Wang, T.; Wang, S.; Zhang, L.

  2017-12-01

  Nitryl chloride (ClNO2) can significantly impact the atmospheric photochemistry via photolysis and subsequent reactions of chlorine radical with other gases. The formation of ClNO2 in the atmosphere is sensitive to the emissions of chlorine-containing particulates from oceanic and anthropogenic sources. For China, the only available anthropogenic chlorine emission inventory was compiled for the year 1990 with a coarse resolution of 1 degree. In this study, we developed an up-to-date anthropogenic inventory of hydrogen chloride (HCl) and fine particulate chloride (Cl-) emissions in China for the year 2014, including coal burning, industrial processes, biomass burning and waste burning. Bottom-up and top-down methodologies were combined. Detailed local data (e.g. Cl content in coal, control technologies, etc.) were collected and applied. In order to improve the spatial resolution of emissions, detailed point source information were collected for coal-fired power plants, cement factories, iron & steel factories and waste incineration factories. Uncertainties of this emission inventory and their major causes were analyzed using the Monte Carlo method. This work enables better quantification of the ClNO2 production and impact over China.

 8. Niewirusowy transfer genów do komórek skóry – wybrane metody = Non-viral gene transfer into skin cells – selected methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Wędrowska

  2016-01-01

  3Department of Pathobiochemistry and Clinical Chemistry, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland       Streszczenie   Wprowadzenie: Skóra jako największy i najłatwiej dostępny narząd stanowi atrakcyjny cel dla terapii genowej, która od wielu lat budzi ogromne nadzieje środowiska naukowego. Jednakże, próby terapii przeprowadzone z wykorzystaniem wektorów wirusowych wykazały szereg wad i ograniczeń m.in. obserwowano indukcję odpowiedzi immunologicznej, losową integrację transgenu z genomem gospodarza i/lub niską wydajność jego ekspresji. Dlatego, wciąż poszukuje się alternatywnych, skuteczniejszych i jednocześnie bezpieczniejszych metod transferu genów. Atrakcyjnej alternatywy upatruje się w metodach niewirusowych. Cel pracy: Przedstawienie wybranych metod niewirusowego transferu genów wykorzystywanych w terapii genowej chorób skóry. Skrócony opis stanu wiedzy: Terapia genowa chorób skóry obejmuje wykorzystanie wektorów plazmidowych jako nośnika genów terapeutycznych, a także metod ich dostarczania do komórek takich jak: elektroporacja, mikroiniekcja, sonikacja, wykorzystanie nośników lipidowych i polimerów kationowych. Podsumowanie: Niewirusowe metody transferu genów oferują pewne zalety włączając niską toksyczność, brak infekcyjności oraz łatwość i niskie koszty produkcji w porównaniu z technikami wirusowymi. Niewirusowe metody wydają się być obiecującym narzędziem terapii genowej chorób skóry w szczególności nowotworów tego narządu.   Słowa kluczowe: plazmid, transfer genów, skóra, wirus, terapia genowa.     Summary Introduction: Skin, the largest and most accessible organ of the human body is considered as an ideal gene therapy target. However, various types of viral vectors used in classical gene therapy have a number of disadvantages, such as possibility of immune response induction, random integration of inserts into the host genome or low expression efficiency

 9. Modified chloride diffusion model for concrete under the coupling effect of mechanical load and chloride salt environment

  Science.gov (United States)

  Lei, Mingfeng; Lin, Dayong; Liu, Jianwen; Shi, Chenghua; Ma, Jianjun; Yang, Weichao; Yu, Xiaoniu

  2018-03-01

  For the purpose of investigating lining concrete durability, this study derives a modified chloride diffusion model for concrete based on the odd continuation of boundary conditions and Fourier transform. In order to achieve this, the linear stress distribution on a sectional structure is considered, detailed procedures and methods are presented for model verification and parametric analysis. Simulation results show that the chloride diffusion model can reflect the effects of linear stress distribution of the sectional structure on the chloride diffusivity with reliable accuracy. Along with the natural environmental characteristics of practical engineering structures, reference value ranges of model parameters are provided. Furthermore, a chloride diffusion model is extended for the consideration of multi-factor coupling of linear stress distribution, chloride concentration and diffusion time. Comparison between model simulation and typical current research results shows that the presented model can produce better considerations with a greater universality.

 10. Some Non-Destructive Testing Methods Applicable to Sintered Materials; Quelques Methodes d'Essais Non Destructifs Applicables aux Materiaux Frittes; Nekotorye metody nedestruktivnykh ispytanii, primenimye k spechennym materialam; Algunos Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicables a los Materiales Sinterizados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labusca, Elena; Mirion, I.; Andreescu, N.; Alecu, M.; Biscoveanu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  y orientacion de los granos, la presencia de defectos diversos (inclusiones, poros), y tambien la evolucion misma del proceso de sinterizacion, incluyendo la formacion de los cristales, el crecimiento granular, etc. En algunos casos, el examen microscopico se puede combinar con ensayos de microdureza. Este examen de la estructura micro- cristalina representa uno de los principales metodos de control cualitativo de los materiales sinterizados, y ningun otro medio de investigacion puede reemplazarlo. 2. El grado de consolidacion, factor esencial que determina la calidad de los materiales sinterizados, se verifica tambien midiendo algunas propiedades, por ejemplo la conductividad electrica y termica, en funcion de la densidad, teniendo presente que en el caso de los materiales sinterizados, la conductividad es directamente proporcional al grado de sinterizacion. Tambien se ha ensayado un metodo adecuado para verificar la porosidad, obteniendose datos experimentales interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la porosidad libre, que es afectada por las inclusiones gaseosas. La memoria contiene datos experimentales sobre la aplicacion de estos metodos de control a algunos materiales sinterizados, de interes para la tecnologia nuclear. (author) [Russian] S uchetom specifichnoj zernistoj struktury spechennyh materialov, razrabotannyh na osnove poroshkov, dlja kotoryh process uplotnenija zavisit ot spekanija, ispol'zovalis' metody kontrolja za stepen'ju spekanija i za nekotorymi svojstvami. Ispol'zovalis' sledujushhie metody bez razrushenija: 1. Izuchenie kristallicheskoj struktury spechennyh tverdyh tel s pomoshh'ju metallo- grafik i jelektronnoj mikroskopii. Jeti metody pozvoljajut obnaruzhit' odnorodnost' struktury, razmery i orientaciju zeren, nalichie razlichnyh defektov (vkraplenija, pustoty), a takzhe razvitie processa spekanija, vkljuchaja obrazovanie kristallov, uvelichenie zeren i pr. V nekotoryh sluchajah mozhno sovmeshhat' mikroskopicheskoe issledovanie

 11. Organotrichlorogermane synthesis by the reaction of elemental germanium, tetrachlorogermane and organic chloride via dichlorogermylene intermediate.

  Science.gov (United States)

  Okamoto, Masaki; Asano, Takuya; Suzuki, Eiichi

  2004-08-07

  Organotrichlorogermanes were synthesized by the reaction of elemental germanium, tetrachlorogermane and organic chlorides, methyl, propyl, isopropyl and allyl chlorides. Dichlorogermylene formed by the reaction of elemental germanium with tetrachlorogermane was the reaction intermediate, which was inserted into the carbon-chlorine bond of the organic chloride to give organotrichlorogermane. When isopropyl or allyl chloride was used as an organic chloride, organotrichlorogermane was formed also in the absence of tetrachlorogermane. These chlorides were converted to hydrogen chloride, which subsequently reacted with elemental germanium to give the dichlorogermylene intermediate. The reaction of elemental germanium, tetrachlorogermane and organic chlorides provides a simple and easy method for synthesizing organotrichlorogermanes, and all the raw materials are easily available.

 12. Studies on the mercuric chloride resistance of Staphylococcus aureus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vaczi, L; Fodor, M; Milch, H; Rethy, A

  1962-01-01

  Among 409 pathogenic Staph. aureus strains 34% have been found to be sensitive, and 66% resistant, to mercuric chloride. The incidence of mercuric chloride resistant cultures among antibiotic sensitive staphylococci was 20%; among strains resistant to penicillin or to more than one antibiotic, 70%. Mercuric chloride resistant organisms occurred chiefly among phage group I and untypable strains; they were especially common among the so called epidemic strains of phage group I, and among cultures resistant to 4-6 antibiotics. In mercuric chloride sensitivity a thirtyfold, in merthiolate sensitivity only a two-fold difference has been revealed among the strains. The sulfydryl group content of mercuric chloride resistant organisms was only 1 1/2 times higher than that of sensitive bacteria. As to p-chlor mercuric benzoate binding capacity, a twofold difference was found between mercuric chloride sensitive and resistant staphylococci. The differences in the mercuric chloride resistance of various staphylococcal strains might be due to differences in the chemical structure of the cell surface. 9 references, 1 figure, 6 tables.

 13. Determination of chloride in water. A comparison of three methods

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steele, P.J.

  1978-09-01

  The presence of chloride in the water circuits of nuclear reactors, power stations and experimental rigs is undesirable because of the possibility of corrosion. Three methods are considered for the determination of chloride in water in the 0 to 10 μg ml -1 range. The potentiometric method, using a silver-silver chloride electrode, is capable of determining chloride above the 0.1μg ml -1 level, with a standard deviation of 0.03 to 0.12 μg ml -1 in the range 0.1 to 6.0 μg ml -1 chloride. Bromide, iodide and strong reducing agents interfere but none of the cations likely to be present has an effect. The method is very susceptible to variations in temperature. The turbidimetric method involves the production of suspended silver chloride by the addition of silver nitride solution to the sample. The method is somewhat unreliable and is more useful as a rapid, routine limit-testing technique. In the third method, chloride in the sample is pre-concentrated by co-precipitation on lead phosphate, redissolved in acidified ferric nitrate solution and determined colorimetrically by the addition of mercuric thiocyanate solution. It is suitable for determining chloride in the range 0 to 50 μg, using a sample volume of 100 to 500 ml. None of the chemical species likely to be present interferes. In all three methods, chloride contamination can occur at any point in the determination. Analyses should be carried out in conditions where airborne contamination is minimised and a high degree of cleanliness must be maintained. (author)

 14. Lithium-thionyl chloride batteries - past, present and future

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McCartney, J.F.; Lund, T.J.; Sturgeon, W.J.

  1980-02-01

  Lithium based batteries have the highest theoretical energy density of known battery types. Of the lithium batteries, the lithium-thionyl chloride electrochemistry has the highest energy density of those which have been reduced to practice. The characteristics, development status, and performance of lithium-thionyl chloride batteries are treated in this paper. Safety aspects of lithium-thionyl chloride batteries are discussed along with impressive results of hazard/safety tests of these batteries. An orderly development plan of a minimum family of standard cells to avoid a proliferation of battery sizes and discharge rates is presented.

 15. Chloride homeostasis and chemoreception in trigeminal sensory neurons of mice

  OpenAIRE

  Radtke, Debbie

  2012-01-01

  In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass trigeminale Ganglienneurone (TGNs), im Gegensatz zu den meisten zentralen Neuronen, auch postnatal eine hohe intrazelluläre Chloridkonzentration vorweisen. Die intrazelluläre Akkumulation von Chlorid wird hauptsächlich durch den Na+-K+-2Cl- Cotransporter NKCC1 gewährleistet. Auf Grund der hohen intrazellulären Chloridkonzentration führt das Öffnen von Chlorid-leitenden GABAA Rezeptoren nicht zu einem Einstrom von Chlorid-Ionen...

 16. Chloride ion erosion experiment research in cracked concrete

  Science.gov (United States)

  Ting, Shu; Yang, Li

  2017-08-01

  For the study of chloride ion erosion in cracked concrete, this essay tries to take advantages of relevant trails to build up concrete chloride ion diffusion model based on the Fick’s second law. The parameter of this model is easy to be set, and many factors such as the effect of cracks are taken into consideration in this experiment. The concept of “chloride ion diffusion coefficient of equivalent apparent” is introduced to simplify the calculation. It can help simplify the calculation process, and get a more accurate test result, as well as facilitating the practical application of this parameter.

 17. Denitrification of fertilizer wastewater at high chloride concentration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ucisik, Ahmed Süheyl; Henze, Mogens

  Wastewater from fertilizer industry is characterized by high contents of chloride concentration, which normally vary between 60 and 76 g/l. Experiments with bilogical denitrification were performed in lab-scale "fill and draw" reactors with synthetic wastewater with chloride concentrations up to 77.......4 g/l. The results of the experiments showed that biological denitrification was feasible at the extreme environmental conditions prevailing in fertilizer wastewater. Stable continuous biological denitrfication of the synthetic high chloride wastewater was performed up to 77.4 g Cl/l at 37 degree C...

 18. Method for the production of uranium chloride salt

  Science.gov (United States)

  Westphal, Brian R.; Mariani, Robert D.

  2013-07-02

  A method for the production of UCl.sub.3 salt without the use of hazardous chemicals or multiple apparatuses for synthesis and purification is provided. Uranium metal is combined in a reaction vessel with a metal chloride and a eutectic salt- and heated to a first temperature under vacuum conditions to promote reaction of the uranium metal with the metal chloride for the production of a UCl.sub.3 salt. After the reaction has run substantially to completion, the furnace is heated to a second temperature under vacuum conditions. The second temperature is sufficiently high to selectively vaporize the chloride salts and distill them into a condenser region.

 19. Electrochemical Migration on Electronic Chip Resistors in Chloride Environments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Minzari, Daniel; Jellesen, Morten Stendahl; Møller, Per

  2009-01-01

  Electrochemical migration behavior of end terminals on ceramic chip resistors (CCRs) was studied using a novel experimental setup in varying sodium chloride concentrations from 0 to 1000 ppm. The chip resistor used for the investigation was 10-kΩ CCR size 0805 with end terminals made of 97Sn3Pb...... rate of the Sn and stability of Sn ions in the solution layer play a significant role in the formation of dendrites, which is controlled by chloride concentration and potential bias. Morphology, composition, and resistance of the dendrites were dependent on chloride concentration and potential....

 20. A study on chlorination of uranium metal using ammonium chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eun, H.C.; Kim, T.J.; Jang, J.H.; Kim, G.Y.; Lee, S.J.; Hur, J.M.

  2017-01-01

  In this study, the chlorination of uranium metal using ammonium chloride (NH 4 Cl) was conducted to derive an easy and simple uranium chloride production method without impurities. In thermodynamic equilibrium calculations, it was predicted that only uranium chlorides can be produced by the reactions between uranium metal and NH 4 Cl. Experimental conditions for the chlorination of uranium metal were determined using a chlorination test of cerium metal using NH 4 Cl. It was confirmed that UCl 3 and UCl 4 in the form of particles as uranium chlorination products can be obtained from the chlorination method using NH 4 Cl. (author)

 1. Corneal neurotoxicity due to topical benzalkonium chloride.

  Science.gov (United States)

  Sarkar, Joy; Chaudhary, Shweta; Namavari, Abed; Ozturk, Okan; Chang, Jin-Hong; Yco, Lisette; Sonawane, Snehal; Khanolkar, Vishakha; Hallak, Joelle; Jain, Sandeep

  2012-04-06

  The aim of this study was to determine and characterize the effect of topical application of benzalkonium chloride (BAK) on corneal nerves in vivo and in vitro. Thy1-YFP+ neurofluorescent mouse eyes were treated topically with vehicle or BAK (0.01% or 0.1%). Wide-field stereofluorescence microscopy was performed to sequentially image the treated corneas in vivo every week for 4 weeks, and changes in stromal nerve fiber density (NFD) and aqueous tear production were determined. Whole-mount immunofluorescence staining of corneas was performed with antibodies to axonopathy marker SMI-32. Western immunoblot analyses were performed on trigeminal ganglion and corneal lysates to determine abundance of proteins associated with neurotoxicity and regeneration. Compartmental culture of trigeminal ganglion neurons was performed in Campenot devices to determine whether BAK affects neurite outgrowth. BAK-treated corneas exhibited significantly reduced NFD and aqueous tear production, and increased inflammatory cell infiltration and fluorescein staining at 1 week (P reduction in neurites occurred after BAK addition to compartmental cultures of dissociated trigeminal ganglion cells. Although both BAK doses (0.0001% and 0.001%) reduced nerve fiber length, the reduction was significantly more with the higher dose (P < 0.001). Topical application of BAK to the eye causes corneal neurotoxicity, inflammation, and reduced aqueous tear production.

 2. Chloride, bromide and iodide scintillators with europium

  Science.gov (United States)

  Zhuravleva, Mariya; Yang, Kan

  2016-09-27

  A halide scintillator material is disclosed where the halide may comprise chloride, bromide or iodide. The material is single-crystalline and has a composition of the general formula ABX.sub.3 where A is an alkali, B is an alkali earth and X is a halide which general composition was investigated. In particular, crystals of the formula ACa.sub.1-yEu.sub.yI.sub.3 where A=K, Rb and Cs were formed as well as crystals of the formula CsA.sub.1-yEu.sub.yX.sub.3 (where A=Ca, Sr, Ba, or a combination thereof and X=Cl, Br or I or a combination thereof) with divalent Europium doping where 0.ltoreq.y.ltoreq.1, and more particularly Eu doping has been studied at one to ten mol %. The disclosed scintillator materials are suitable for making scintillation detectors used in applications such as medical imaging and homeland security.

 3. Redetermination of 1-carboxycyclohexan-1-aminium chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresa González

  2009-02-01

  Full Text Available The crystal structure of the title compound, C7H14NO2+·Cl−, was reported previously [Chacko, Srinivasan & Zand (1975. J. Cryst. Mol. Struct. 5, 353–357] from Weissenberg photographic data with R = 0.113. It has now been redetermined, providing a significant increase in the precision of the derived geometric parameters, viz. mean σ(C—C = 0.003 Å in the present work compared with 0.021 Å for the previous work. The complete cation is generated by crystallographic mirrror symmetry, with three C atoms, two O atoms and the N atom lying on the reflecting plane; the chloride anion also has m site symmetry. The crystal structure is established by a two-dimensional network of O—H...Cl and N—H...Cl hydrogen bonds, generating C12(4 and C12(7 chains, and R24(8 and R24(14 rings.

 4. Antibiotic bonding to polytetrafluoroethylene with tridodecylmethylammonium chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harvey, R.A.; Alcid, D.V.; Greco, R.S.

  1982-01-01

  Polytetrafluoroethylene (PTFE) treated with the cationic surfactant, triodecylmethylammonium chloride (TDMAC), binds 14 C-penicillin (1.5 to 2 mg antibiotic/cm graft), whereas untreated PTFE or PTFE treated with anionic detergents shows little binding of antibiotic. TDMAC-treated PTFE concomitantly binds penicillin and heparin, generating a surface that potentially can resist both infection and thrombosis. The retention of these biologically active molecules is not due to passive entrapment in the PTFE but reflects an ionic interaction between the anionic ligands and surface-bound TDMAC. Penicillin bound to PTFE is not removed by exhaustive washing in aqueous buffers but is slowly released in the presence of plasma or when the PTFE is placed in a muscle pouch in the rat. Muscle tissue adjacent to the treated PTFE shows elevated levels of antibiotic following implantation. PTFE treated with TDMAC and placed in a muscle pouch binds 14 C-penicillin when it is locally irrigated with antibiotic or when penicillin is administered intravenously. Thus, the TDMAC surface treated either in vitro or in vivo with penicillin provides an effective in situ source for the timed release of antibiotic

 5. Optical, thermal and magnetic studies of pure and cobalt chloride doped L-alanine cadmium chloride

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benila, B.S., E-mail: benjane.benila@gmail.com [Department of Physics and Research Centre, Scott Christian College (Autonomous), Nagercoil 629 003 (India); Bright, K.C. [Department of Physics, St. John' s College, Anchal, Kollam 691 306 (India); Delphine, S. Mary [Department of Physics, Holy Cross College (Autonomous), Nagercoil 629 004 (India); Shabu, R. [Department of Physics and Research Centre, Scott Christian College (Autonomous), Nagercoil 629 003 (India)

  2017-03-15

  Single crystals of L-alanine cadmium chloride (LACC) and cobalt chloride (Co{sup 2+}) doped LACC have been grown by the slow evaporation solution growth technique. The grown crystals were subjected to various characterizations such as powder XRD, SXRD, FTIR, UV–vis, EDAX, TG/DTA, VSM, Dielectric and Second Harmonic Generation (SHG) measurements. The lattice parameters of the grown crystals were determined by single crystal X-ray analysis. EDAX analysis confirms the presence of Co{sup 2+} ion in the host material. The functional group and optical behavior of the crystals were identified from FTIR and UV-vis spectrum analysis. Electrical parameters such as dielectric constant, dielectric loss have been studied. The thermal stability of the compound was found out using TGA/DTA analysis. Second Harmonic Generation of the samples was confirmed by Kurtz-Perry powder technique. Magnetic properties of the crystals studied by VSM were also reported. The encouraging results show that the cobalt chloride doped LACC crystals have greater potential applications in optical devices. - Graphical abstract: Fig (a) and (b) shows the transparent, stable single crystals of pure and doped crystals were obtained using slow evaporation technique. The sizes of pure and doped crystals are 20×9×2 mm{sup 3} and 18×15×1 mm{sup 3} respectively. Fig (c) is the Hysteresis loop traced at room temperature for the pure and doped crystals explains the soft ferromagnetic nature of the doped crystal. The provision for changing the value of coercivity can be used for security, switching and sensing applications. - Highlights: • Defect free crystals of pure and Co{sup 2+} ion doped L-alanine cadmium chloride were grown. • The optical, dielectric and magnetic properties of pure crystals were enhanced by adding Co{sup 2+} ion. • High optical transmittance was obtained in the entire visible and IR region. • Addition of dopant to the pure crystal altered the coercivity. • Low dielectric

 6. Effect of chloride-based deicers on reinforced concrete structures.

  Science.gov (United States)

  2012-07-01

  We conducted an extensive literature review and performed laboratory tests to assess the effect of chloride-based deicers on the rebars and dowel bars in concrete and to determine whether or not deicer corrosion inhibitors help preserve the transport...

 7. Catalytic Oxidation of Cyanogen Chloride over a Monolithic Oxidation Catalyst

  National Research Council Canada - National Science Library

  Campbell, Jeffrey

  1997-01-01

  The catalytic oxidation of cyanogen chloride was evaluated over a monolithic oxidation catalyst at temperatures between 200 and 300 deg C in air employing feed concentrations between 100 and 10,000 ppm...

 8. Rheological properties of poly-vinyl-chloride solutions in varioussolvents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kurbanaliev, M.K.; Narzullaev, B.N.; Dustov, I.K.; Marupov, R.M.

  1976-01-01

  The present article is the result of studying of curves process ofpoly-vinyl-chloride solutions in wide interval of tension and velocities ofshear in thermodynamically good and bad solvents at various temperatures

 9. Combined uses of water-table fluctuation (WTF), chloride mass ...

  African Journals Online (AJOL)

  Agadaga

  isotopes methods to investigate groundwater recharge ... and isotopic characterization of groundwater, rainfall and the unsaturated zone were also carried out using a ..... Chloride concentrations in soil water extracted by lixiviation from.

 10. for the removal of triphenyltin chloride (TPT) from dockyard wastewater

  African Journals Online (AJOL)

  2014-10-06

  Oct 6, 2014 ... The use of triphenyltin chloride (TPT), a persistent organic pollutant, as a biocide has led to serious ... Activated carbon has been widely investigated for the ..... solid-state fermentation of dye-adsorbed agricultural residues.

 11. Reinforcement corrosion in alkaline chloride media with reduced oxygen concentrations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Andrade, C.; Fullea, J.; Toro, L.; Martinez, I.; Rebolledo, N.

  2013-01-01

  It is commonly considered that the corrosion of steel in concrete is controlled by the oxygen content of the pore solution and there are service life models that relate the corrosion rate to the amount of oxygen. It is also commonly believed that in water saturated conditions the oxygen content in the pores is negligible and that underwater there is no risk of depassivation and the corrosion rate is very low. However, the available data on corrosion rates in immersed conditions do not indicate such performance; on the contrary corrosion develops when sufficient chloride reaches the reinforcement. In the present paper, results are presented for tests performed in alkaline chloride solutions that were purged with nitrogen to reduce the oxygen content. The results indicate that at very low oxygen concentrations, corrosion may develop in the presence of chlorides. The presence or absence of corrosion is influenced by the amount of chloride, the corrosion potential and the steel surface condition. (authors)

 12. Electrical, thermal and abusive tests on lithium thionyl chloride cells

  Science.gov (United States)

  Frank, H. A.

  1980-04-01

  Electrical characterizations, thermal characterizations, and outer limits tests of lithium thionyl chloride cells are discussed. Graphs of energy density vs power density and heat rate vs time are presented along with results of forced reversal and high rate discharge tests.

 13. Active primary lithium thionyl chloride battery for artillery applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baldwin, A.R.; Delnick, F.M. (Sandia National Labs., Albuquerque, NM (USA)); Miller, D.L. (Eagle-Picher Industries, Inc., Joplin, MO (USA))

  1990-01-01

  Sandia National Laboratories and Eagle Picher Industries have successfully developed an Active Lithium Thionyl Chloride (ALTC) power battery for unique artillery applications. Details of the design and the results of safety and performance will be presented. 1 ref., 5 figs.

 14. Active primary lithium thionyl chloride battery for artillery applications

  Science.gov (United States)

  Baldwin, Arlen R.; Delnick, Frank M.; Miller, David L.

  1990-03-01

  Sandia National Laboratories and Eagle Picher Industries have successfully developed an Active Lithium Thionyl Chloride (ALTC) power battery for unique artillery applications. Details of the design and the results of safety and performance will be presented.

 15. Nickel Chloride Promoted Glaser Coupling Reaction in Hot Water

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Pin Hua LI; Lei WANG; Min WANG; Jin Can YAN

  2004-01-01

  A Glaser coupling reaction of terminal alkynes in the presence of nickel chloride without any organics and bases in hot water has been developed, which produces the corresponding homo-coupling products in good yields.

 16. Analysis of chloride diffusivity in concrete containing red mud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.V. Ribeiro

  Full Text Available Red mud is a solid waste produced in the alumina production process and, due to its high pH, is classified as hazardous. Its incorporation in concrete mixtures, acting as filler due to the particles fineness, might be an interesting reuse alternative. The focus of this paper is to study the chloride diffusivity of concrete mixtures containing red-mud. The concentration of chlorides was monitored by measuring the conductivity of the anolyte, which was distilled water initially. In addition, the estimation of the chloride ions diffusion coefficients in steady and non-steady conditions, Ds and Dns, was obtained from the ''time-lag'' and ''equivalent time'' between diffusion and migration experiments. Due to superfine particle-size distribution and the "filler" effect, the red mud addition seems to assure lower chloride diffusivity.

 17. Effect of cadmium chloride on hepatic lipid peroxidation in mice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, H R; Andersen, O

  1988-01-01

  Intraperitoneal administration of cadmium chloride to 8-12 weeks old CBA-mice enhanced hepatic lipid peroxidation. A positive correlation between cadmium chloride dose and level of peroxidation was observed in both male and female mice. A sex-related difference in mortality was not observed...... but at a dose of 25 mumol CdCl2/kg the level of hepatic lipid peroxidation was higher in male mice than in female mice. The hepatic lipid peroxidation was not increased above the control level in 3 weeks old mice, while 6 weeks old mice responded with increased peroxidation as did 8-12 weeks old mice....... The mortality after an acute toxic dose of cadmium chloride was the same in the three age groups. Pretreatment of mice with several low intraperitoneal doses of cadmium chloride alleviated cadmium induced mortality and lipid peroxidation. The results demonstrate both age dependency and a protective effect...

 18. SUBSTITUTION OF CADMIUM CYANIDE ELECTROPLATING WITH ZINC CHLORIDE ELECTROPLATING

  Science.gov (United States)

  The study evaluated the zinc chloride electroplating process as a substitute for cadmium cyanide electroplating in the manufacture of industrial connectors and fittings at Aeroquip Corporation. The process substitution eliminates certain wastes, specifically cadmium and cyanide, ...

 19. Chloride ingress profiles measured by electron probe micro analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ole mejlhede; Coats, Alison M.; Glasser, Fred P.

  1996-01-01

  Traditional techniques for measuring chloride ingress profiles do not apply well to high performance cement paste systems; the geometric resolution of the traditional measuring techniques is too low. In this paper measurements by Electron Probe Micro Analysis (EPMA) are presented. EPMA is demonst......Traditional techniques for measuring chloride ingress profiles do not apply well to high performance cement paste systems; the geometric resolution of the traditional measuring techniques is too low. In this paper measurements by Electron Probe Micro Analysis (EPMA) are presented. EPMA...... is demonstated to determine chloride ingress in cement paste on a micrometer scale. Potential chloride ingress routes such as cracks or the paste-aggregate interface may also be characterized by EPMA. Copyright (C) 1996 Elsevier Science Ltd...

 20. Prediction of chloride ingress and binding in cement paste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geiker, Mette Rica; Nielsen, Erik Pram; Herforth, Duncan

  2007-01-01

  This paper summarizes recent work on an analytical model for predicting the ingress rate of chlorides in cement-based materials. An integral part of this is a thermodynamic model for predicting the phase equilibria in hydrated Portland cement. The model’s ability to predict chloride binding...... in Portland cement pastes at any content of chloride, alkalis, sulfates and carbonate was verified experimentally and found to be equally valid when applied to other data in the literature. The thermodynamic model for predicting the phase equilibria in hydrated Portland cement was introduced into an existing...... Finite Difference Model for the ingress of chlorides into concrete which takes into account its multi-component nature. The “composite theory” was then used to predict the diffusivity of each ion based on the phase assemblage present in the hydrated Portland cement paste. Agreement was found between...

 1. Chloride Ingress in Concrete Cracks under Cyclic Loading

  DEFF Research Database (Denmark)

  Küter, André; Geiker, Mette Rica; Olesen, John Forbes

  2005-01-01

  was similar for both sets and the maximum crack width was kept constant throughout the exposure period by means of precracking and an external prestressed reinforcement. Chloride profiles after 40 days revealed a considerable increase in ingress towards the crack tip in contrast to data from the literature....... Preliminary investigations have been undertaken to quantify the effect of dynamic load application on the chloride ingress into concrete cracks. Specimens were designed allowing ingress of a chloride solution into a single crack of a saturated unreinforced mortar beam. One set of specimens was subjected...... to a load frequency of ten applications per minute and a second set to one application per hour simulating static cracks, however limiting the ingress hampering effects of autogenous healing and a possible dense precipitation on the crack faces. The averaged chloride exposure interval of the crack faces...

 2. A study on dehydration of rare earth chloride hydrate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cho, Yong Zun; Eun, Hee Chul; Son, Sung Mo; Lee, Tae Kyo; Hwang, Taek Sung

  2012-01-01

  The dehydration schemes of rare earth (La, Ce, Nd, Pr, Sm. Eu, Gd, Y) chloride hydrates was investigated by using a dehydration apparatus. To prevent the formation of the rare earth oxychlorides, the operation temperature was changed step by step (80→150→230 degree C) based on the TGA (thermo-gravimetric analysis) results of the rare earth chloride hydrates. A vacuum pump and preheated Ar gas were used to effectively remove the evaporated moisture and maintain an inert condition in the dehydration apparatus. The dehydration temperature of the rare earth chloride hydrate was increased when the atomic number of the rare earth nuclide was increased. The content of the moisture in the rare earth chloride hydrate was decreased below 10% in the dehydration apparatus.

 3. Biochemical changes in rats under the influence of cesium chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. M. Melnikova

  2013-04-01

  Full Text Available Cesium is lately accumulated actively in the environment, but its influence on human and ani­mal organism is the least studied among heavy metals. It is shown that the action of cesium chloride in rats caused significant changes in blood chemistry, which are characterized by a decrease of total protein content, pH, an increase in the level of urea, creatinine, glucose and total hemoglobin. The results showed that potassium content in all the studied organs and tissues of poisoned rats decreases under the action of cesium chloride. Histological examination of the heart tissue in rats poisoned with cesium chloride indicates the onset of pathology of cardiovascular system. It was found out that use of the drug “Asparkam” reduces the negative effect of cesium chloride on the body of rats.

 4. Inactivation of Biological Agents Using Neutral Oxone-Chloride Solutions

  National Research Council Canada - National Science Library

  Delcomyn, Carrie A; Bushway, Karen E; Henley, Michael V

  2006-01-01

  ... to contaminated equipment or terrain. A neutral, bicarbonate-buffered aqueous solution of Oxone and sodium chloride that rapidly generates hypochlorite and hypochlorous acid in situ was evaluated as a new alternative to bleach...

 5. Aqueous Chloride Operations Overview: Plutonium and Americium Purification/Recovery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gardner, Kyle Shelton [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Kimball, David Bryan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Skidmore, Bradley Evan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-09-28

  These are a set of slides intended for an information session as part of recruiting activities at Brigham Young University. It gives an overview of aqueous chloride operations, specifically on plutonium and americium purification/recovery. This presentation details the steps taken perform these processes, from plutonium size reduction, dissolution, solvent extraction, oxalate precipitation, to calcination. For americium recovery, it details the CLEAR (chloride extraction and actinide recovery) Line, oxalate precipitation and calcination.

 6. Screening of Low Clinker Binders, Compressive Strength and Chloride Ingress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geiker, Mette Rica; De Weerdt, Klaartje; Garzón, Sergio Ferreiro

  2017-01-01

  This paper reports an initial screening of potential new binders for concrete with reduced CO2-emission. Mortars cured saturated for 90 days are compared with regard to a) compressive strength of mortars with similar water-to-binder ratio, and b) chloride ingress in similar design strength mortar...... compromising the 90 days compressive strength and resistance to chloride ingress in marine exposure by using selected alternative binders....

 7. [Determination of Chloride Salt Solution by NIR Spectroscopy].

  Science.gov (United States)

  Zhang, Bin; Chen, Jian-hong; Jiao, Ming-xing

  2015-07-01

  Determination of chloride salt solution by near infrared spectrum plays a very important role in Biomedicine. The near infrared spectrum analysis of Sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride aqueous solution shows that the concentration change of chloride salt can affect hydrogen bond, resulting in the variation of near infrared spectrum of water. The temperature influence on NIR spectrum has been decreased by choosing reasonable wavelength range and the wavelength where the temperature effects are zero (isosbestic point). Chlorine salt prediction model was established based on partial least squares method and used for predicting the concentration of the chlorine ion. The impact on near infrared spectrum of the cation ionic radius, the number of ionic charge, the complex effect of ionic in water has also discussed in this article and the reason of every factor are analysed. Experimental results show that the temperature and concentration will affect the near-infrared spectrum of the solution, It is found that the effect of temperature plays the dominant role at low concentrations of chlorine salt; rather, the ionic dominates at high concentration. Chloride complexes are formed in aqueous solution, It has an effect on hydrogen bond of water combining with the cations in chlorine salt solution, Comparing different chloride solutions at the same concentration, the destruction effects of chloride complexes and catnions on the hydrogen bond of water increases in the sequences: CaCl2 >NaCl>KC. The modeling result shows that the determination coefficients (R2) = 99.97%, the root mean square error of cross validation (RM- SECV) = 4.51, and the residual prediction deviation (RPD) = 62.7, it meets the daily requirements of biochemical detection accuracy.

 8. Chlorides behavior in raw fly ash washing experiments.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Fenfen; Takaoka, Masaki; Oshita, Kazuyuki; Kitajima, Yoshinori; Inada, Yasuhiro; Morisawa, Shinsuke; Tsuno, Hiroshi

  2010-06-15

  Chloride in fly ash from municipal solid waste incinerators (MSWIs) is one of the obstructive substances in recycling fly ash as building materials. As a result, we have to understand the behavior of chlorides in recycling process, such as washing. In this study, we used X-ray absorption near edge structure (XANES) and X-ray diffraction (XRD) to study the chloride behavior in washed residue of raw fly ash (RFA). We found that a combination of XRD and XANES, which is to use XRD to identify the situation of some compounds first and then process XANES data, was an effective way to explain the chlorides behavior in washing process. Approximately 15% of the chlorine in RFA was in the form of NaCl, 10% was in the form of KCl, 51% was CaCl(2), and the remainder was in the form of Friedel's salt. In washing experiments not only the mole percentage but also the amount of soluble chlorides including NaCl, KCl and CaCl(2) decreases quickly with the increase of liquid to solid (L/S) ratio or washing frequency. However, those of insoluble chlorides decrease slower. Moreover, Friedel's salt and its related compound (11CaO.7Al(2)O(3).CaCl(2)) were reliable standards for the insoluble chlorides in RFA, which are strongly related to CaCl(2). Washing of RFA promoted the release of insoluble chlorides, most of which were in the form of CaCl(2). Copyright 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Optical Studies on Sol-Gel Derived Lead Chloride Crystals

  OpenAIRE

  Rejeena, I; Lillibai, B; Nithyaja, B; Nampoori, P.N V; Radhakrishnan, P

  2013-01-01

  Optical characterization of lead chloride crystals prepared by sol-gel method is reported. The relevant sol-gel technique is used for the preparation of PbCl2 samples with five different types. In this paper, we report the absorption and fluorescence behaviour of pure, UV& IR irradiated and electric & magnetic field applied lead chloride crystal samples in solution phase at two different concentrations. Optical bandgap and emission studies of these crystals are also done.

 10. Synthesis and structural characterization of polyaniline/cobalt chloride composites

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asha, E-mail: arana5752@gmail.com [Department of Basic and Applied Sciences, Bhagat Phool Singh Mahilla Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat-131305 (India); Goyal, Sneh Lata; Kishore, Nawal [Department of Applied Physics, Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar-125001 (India)

  2016-05-23

  Polyaniline (PANI) and PANI /cobalt chloride composites were synthesized by in situ chemical oxidative polymerization of aniline with CoCl{sub 2}.6H{sub 2}O using ammonium peroxidisulphate as an oxidant. These composites were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM). The XRD study reveals that both PANI and composites are amorphous. The XRD and SEM results confirm the presence of cobalt chloride in the composites.

 11. cis-Dichloridobis(1,10-phenanthrolinechromium(III chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoli Gao

  2011-02-01

  Full Text Available In the title complex, [CrCl2(C12H8N22]Cl, the CrIII ion is situated on a twofold rotation axis and displays a slightly distorted octahedral CrCl2N4 coordination geometry. The Cr environment is composed of a cis arrangement of two 1,10-phenanthroline and two chloride ligands. The chloride counter-anion exhibits half-occupation and is equally disordered over two positions.

 12. Micellar solubilization in strongly interacting binary surfactant systems. [Binary surfactant systems of: dodecyltrimethylammonium chloride + sodium dodecyl sulfate; benzyldimethyltetradecylammonium chloride + tetradecyltrimethylammonium chloride

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Treiner, C. (Universite Pierre et Marie Curie, Paris (France)); Nortz, M.; Vaution, C. (Faculte de Pharmacie de Paris-sud, Chatenay-Malabry (France))

  1990-07-01

  The apparent partition coefficient P of barbituric acids between micelles and water has been determined in mixed binary surfactant solutions from solubility measurements in the whole micellar composition range. The binary systems chosen ranged from the strongly interacting system dodecyltrimethylammonium chloride + sodium dodecyl sulfate to weakly interacting systems such as benzyldimethyltetradecylammonium chloride + tetradecyltrimethyammonium chloride. In all cases studied, mixed micelle formation is unfavorable to micellar solubilization. A correlation is found between the unlike surfactants interaction energy, as measured by the regular solution parameter {beta} and the solute partition coefficient change upon surfactant mixing. By use of literature data on micellar solubilization in binary surfactant solutions, it is shown that the change of P for solutes which are solubilized by surface adsorption is generally governed by the sign and amplitude of the interaction parameter {beta}.

 13. Bone marrow scintigraphy with 111In-chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujishima, Mamoru; Hiraki, Yoshio; Takeda, Yoshihiro; Kohno, Yoshihiro; Niiya, Harutaka; Aono, Kaname; Yorimitsu, Seiichi; Takahashi, Isao

  1988-01-01

  Bone marrow scintigraphy with indium chloride ( 111 In) was performed in fifty-one patients with the hematological diseases. The results of the investigation were that 1) in all patients, as well as in patients with aplastic anemia, no correlation was there between the degree of the indium chloride accumulation and peripheral blood counts, 2) in patients with aplastic anemia and pure red cell aplasia (PRCA) a tendency to reduction in uptake of indium chloride in bone marrow, 3) in patients with these two good correlation between the degree of indium chloride accumulation and histology of the erythroid bone marrow, but in patients with chronic myelocytic leukemia (CML) and atypical leukemia no correlation between the two, so it seemed unlikely that indium chloride should reflect the effective production of erythrocytes, 4) four patients with leukemia were studied with indium chloride bone marrow imaging two times to evaluate their responses to chemotherapy, and peripheral expansion was no change or reduced in two patients with acute myelocytic leukemia (AML) and one patient with acute lymphocytic leukemia (ALL) who obtained complete remission, but on the other hand, it enlarged in one patient with acute myelocytic leukemia who obtained partial remission, and 5) in two patients with chronic myelocytic leukemia it enlarged up to the ankle joints, which was considerably specific. (author)

 14. Chloride Ingress in Chemically Activated Calcined Clay-Based Cement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joseph Mwiti Marangu

  2018-01-01

  Full Text Available Chloride-laden environments pose serious durability concerns in cement based materials. This paper presents the findings of chloride ingress in chemically activated calcined Clay-Ordinary Portland Cement blended mortars. Results are also presented for compressive strength development and porosity tests. Sampled clays were incinerated at a temperature of 800°C for 4 hours. The resultant calcined clay was blended with Ordinary Portland Cement (OPC at replacement level of 35% by mass of OPC to make test cement labeled PCC35. Mortar prisms measuring 40 mm × 40 mm × 160 mm were cast using PCC35 with 0.5 M Na2SO4 solution as a chemical activator instead of water. Compressive strength was determined at 28th day of curing. As a control, OPC, Portland Pozzolana Cement (PPC, and PCC35 were similarly investigated without use of activator. After the 28th day of curing, mortar specimens were subjected to accelerated chloride ingress, porosity, compressive strength tests, and chloride profiling. Subsequently, apparent diffusion coefficients (Dapp were estimated from solutions to Fick’s second law of diffusion. Compressive strength increased after exposure to the chloride rich media in all cement categories. Chemically activated PCC35 exhibited higher compressive strength compared to nonactivated PCC35. However, chemically activated PCC35 had the least gain in compressive strength, lower porosity, and lower chloride ingress in terms of Dapp, compared to OPC, PPC, and nonactivated PCC35.

 15. Extractive process for preparing high purity magnesium chloride hexahydrate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fezei Radouanne

  2012-01-01

  Full Text Available This paper refers a method for the preparation of magnesium chloride hexahydrate (bischofite from Sebkha el Melah of Zarzis Tunisian natural brine. It is a five-stage process essentially based on crystallization by isothermal evaporation and chemical precipitation. The two first steps were dedicated to the crystallization of sodium chloride and potassiummagnesium double salts, respectively. Then, the resulting liquor was desulfated using calcium chloride solution. After that another isothermal evaporation stage was implemented in order to eliminate potassium ions in the form of carnallite, KCl.MgCl2.6H2O. At the end of this step, the recovered solution primarily composed of magnesium and chloride ions was treated by dioxan in order to precipitate magnesium chloride as MgCl2.6H2O.C4H8O2. This compound dried at constant temperature of 100°C gave good quality magnesium chloride hexahydrate. Besides this salt, the various by-products obtained from the different treatment stages are also useful.

 16. Process for the graft polymerization of polyvinyl chloride. [electron beams

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kageyama, E; Kusama, Y; Udagawa, A; Hashimoto, S

  1970-08-14

  The graft polymerization of acrylonitrile on polyvinyl chloride is effected by simultaneous irradiation with ionizing radiations in a reaction bath consisting of 30% acrylonitrile and 70% n-hexane. The acrylonitrile-hydrocarbon reaction bath increases the graft efficiency markedly when the content of acrylonitrile is 30%. In this case, the formation rate of acrylonitrile homopolymer decreases with a decrease in the content of acrylonitrile. The immersion time may be from a few minutes to a few hours, depending on the type, property and desired graft efficiency of the polyvinyl chloride resin. The polyvinyl chloride may be any available on the market. The acrylonitrile may contain a small quantity of copolymerizable monomer if it does not influence the thermal property of the polyvinyl chloride graft polymer. The ionizing radiations must have enough energy to form an ion pair by removing one electron from one atom of a gas. In examples, 10 g of polyvinyl chloride in powder form were immersed in 100 cc of a mixed solution consisting of 70% to 90% of n-hexane and 10% to 30% of acrylonitrile. The polyvinyl chloride in the solution was exposed to electron beams of 2 Mrad at a dose rate of 7.2 x 10/sup 7/ rad/hr. under a reduced pressure. The graft efficiency was 50% to 80% and the yield of acrylonitrile homopolymer was 0.42 g to 1.26 g.

 17. Detection of colloidal silver chloride near solubility limit

  Science.gov (United States)

  Putri, K. Y.; Adawiah, R.

  2018-03-01

  Detection of nanoparticles in solution has been made possible by several means; one of them is laser-induced breakdown detection (LIBD). LIBD is able to distinguish colloids of various sizes and concentrations. This technique has been used in several solubility studies. In this study, the formation of colloids in a mixed system of silver nitrate and sodium chloride was observed by acoustic LIBD. Silver chloride has low solubility limit, therefore LIBD measurement is appropriate. Silver and chloride solutions with equal concentrations, set at below and above the solubility of silver chloride as the expected solid product, were mixed and the resulting colloids were observed. The result of LIBD measurement showed that larger particles were present as more silver and chloride introduced. However, once the concentrations exceeded the solubility limit of silver chloride, the detected particle size seemed to be decreasing, hence suggested the occurrence of coprecipitation process. This phenomenon indicated that the ability of LIBD to detect even small changes in colloid amounts might be a useful tool in study on formation and stability of colloids, i.e. to confirm whether nanoparticles synthesis has been successfully performed and whether the system is stable or not.

 18. Effect of ultrasound on electrochemical chloride extraction from mortar

  Science.gov (United States)

  Chen, Yiqun; Yao, Wu; Zuo, Junqing

  2018-03-01

  In this paper, the effect of auxiliary ultrasound on electrochemical chloride extraction (ECE) was studied. The chloride removal efficiency was investigated by examining the chloride content with ultrasound-assisted ECE and changing the introducing time of ultrasound. The experimental results showed that removal of chloride ions was noted to be more effective in ECE treatment assisted with ultrasound treatment (UT). In addition, the lower w/c ratio led to more distinct effect of ultrasonic cavitation on chloride removal. Electrochemical behaviors measured with different treatment revealed that UT treatment was effective on moderating the corrosion condition. Microstructural analyses revealed a significant alteration in composition and morphology of cementitious phases with UT treatment. Pull-out tests indicated that ultrasound had a certain negative impact on the bond strength. Although the effect of introducing ultrasound in the first 2 weeks or the last 2 weeks on the extraction efficiency was not obvious, intermittent ultrasound could not only ensure the chloride extraction efficiency, but also reduce the adverse effect of ultrasound on the bond strength.

 19. Contribution on creep polygonization study in crystals. Creep of single crystalline silver chloride and sodium chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pontikis, Vassilis

  1977-01-01

  Subgrain formation and their influence on plastic behavior of materials has been studied in the case of single crystals of silver chloride and sodium chloride crept at high temperature (T > 0.5 T melting ). It is shown that the creep rate ε is a function of the mean subgrain diameter d. For secondary creep ε ∝ d k with k = 2 for NaCl and AgCl. During secondary creep, the substructure changes continuously: sub-boundaries migrate and sub-grains rotate. We find that sub-boundaries migration accounts for 35 pc of the total strain and that subgrain misorientation θ increases linearly with strain ε: θ ∝ 0.14 ε. The stability of permanent creep seems related to the power that the substructure is able to dissipate. The possible subgrain formation mechanisms are examined. It is shown that subgrain formation is closely related to the geometrical conditions of deformation and to the heterogeneities of this later. (author) [fr

 20. [Effects of tributyltin chloride (TBT) and triphenyltin chloride (TPT) on rat testicular Leydig cells].

  Science.gov (United States)

  Wang, Bao-an; Li, Ming; Mu, Yi-ming; Lu, Zhao-hui; Li, Jiang-yuan

  2006-06-01

  To investigate the effects of tributyltin chloride (TBT) and triphenyltin chloride (TPT) on rat testicular Leydig cells. The rat Leydig cells (LC-540) were incubated with 0 to 80 nmol/L TBT and TPT for 24 to approximately 96 h, and then the cell viability was determined by MTT. DNA fragmentation ladder formation of cell apoptosis was examined by agarose electrophoresis. Effects of chelator of intracellular Ca2+ (BAPTA) and the inhibitors of PKA, PKC and TPK on cell apoptosis induced by TBT were observed. Effects of TBT on testosterone production in primary cultured rat Leydig cells treated with or without hCG were detected. TBT and TPT suppressed Leydig cell survival in a time- and dose-dependent manner. The suppressive effects of TBT and TPT on the cell survival was caused by apoptosis which was determined by DNA ladder formation. The apoptotic effect of TBT was possibly mediated by the rise in intracellular Ca2+ because it could be blocked by BAPTA, the chelator of intracellular Ca2+; PKA, PKC and TPK inhibitors did not prevent the apoptotic effects induced by TBT. TBT markedly suppressed testosterone production of primary cultured rat Leydig cells with or without hCG stimulation. TBT and TPT induced apoptosis in rat testicular Leydig cells possibly through increasing intracellular Ca2+. TBT reduced the testosterone production of rat Leydig cells.

 1. Sodium Is Not Required for Chloride Efflux via Chloride/Bicarbonate Exchanger from Rat Thymic Lymphocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donatas Stakišaitis

  2014-01-01

  Full Text Available Sodium-dependent Cl−/HCO3- exchanger acts as a chloride (Cl− efflux in lymphocytes. Its functional characterization had been described when Cl− efflux was measured upon substituting extracellular sodium (Na+ by N-methyl-D-glucamine (NMDG. For Na+ and Cl− substitution, we have used D-mannitol or NMDG. Thymocytes of male Wistar rats aged 7–9 weeks were used and intracellular Cl− was measured by spectrofluorimetry using MQAE dye in bicarbonate buffers. Chloride efflux was measured in a Cl−-free buffer (Cl− substituted with isethionate acid and in Na+ and Cl−-free buffer with D-mannitol or with NMDG. The data have shown that Cl− efflux is mediated in the absence of Na+ in a solution containing D-mannitol and is inhibited by H2DIDS. Mathematical modelling has shown that Cl− efflux mathematical model parameters (relative membrane permeability, relative rate of exchanger transition, and exchanger efficacy were the same in control and in the medium in which Na+ had been substituted by D-mannitol. The net Cl− efflux was completely blocked in the NMDG buffer. The same blockage of Cl− efflux was caused by H2DIDS. The study results allow concluding that Na+ is not required for Cl− efflux via Cl−/HCO3- exchanger. NMDG in buffers cannot be used for substituting Na+ because NMDG inhibits the exchanger.

 2. 40 CFR 61.64 - Emission standard for polyvinyl chloride plants.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... chloride plants. 61.64 Section 61.64 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED... Standard for Vinyl Chloride § 61.64 Emission standard for polyvinyl chloride plants. An owner or operator of a polyvinyl chloride plant shall comply with the requirements of this section and § 61.65. (a...

 3. Investigation of chloride-release of nuclear grade resin in PWR primary system coolant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cao Xiaoning; Li Yunde; Li Jinghong; Lin Fangliang

  1997-01-01

  A new preparation technique is developed for making the low-chloride nuclear-grade resin by commercial resin. The chloride remained in nuclear grade resin may release to PWR primary coolant. The amount of released chloride is depended on the concentration of boron, lithium, other anion impurities, and remained chloride concentration in resin

 4. The influence of particles of a minor component on the matrix strength of sodium chloride

  NARCIS (Netherlands)

  Van Veen, B.; van der Voort Maarschalk, Kees; Bolhuis, G.K; Gons, M.; Zuurman, K.; Frijlink, H.W

  2002-01-01

  This paper deals with the matrix strength of sodium chloride particles in pure sodium chloride tablets and in tablets compressed from binary mixtures of sodium chloride with low concentrations of pregelatinised starch. Because this study concerns the strength of the sodium chloride matrix, the

 5. Study on the chloride diffusion coefficient in concrete obtained in electrically accelerated tests

  NARCIS (Netherlands)

  Spiesz, P.R.; Brouwers, H.J.H.; Gulikers, J.J.W.; Polder, R.; Andrade, C.

  2015-01-01

  This study presents an analysis of the chloride diffusion coefficient (DRCM), obtained in electrically accelerated chloride migration tests. As demonstrated here, the obtained chloride diffusion coefficient does not represent the apparent one, as it is independent of chloride binding. This is

 6. Thermodynamic properties of molten mixtures of lithium, rubidium, cesium and beryllium chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zarubitskij, O.G.; Podafa, B.P.; Dubovoj, P.G.

  1982-01-01

  e. m. f. in binary systems of beryllium chloride with rubidium and cesium chlorides were measured. Concentration dependences of thermodynamic functions (mixing entropy Gibbs free energy) of beryllium chloride in the systems as well as with the participation of lithium chloride were analysed

 7. Results of the Promethee Method Application in Selecting the Technological System at the Majdan III Open Pit Mine / Wyniki Zastosowania Metody Promethee do Wyboru Systemu Technologicznego W Kopalni Odkrywkowej Majdan III

  Science.gov (United States)

  Vujić, Slobodan; Hudej, Marjan; Miljanović, Igor

  2013-12-01

  This paper discusses the application of the PROMETHEE model and the results achieved in practice, following the example of the multi-criteria selection of the technological system at the Majdan III clay mineral raw material open pit mine of the Potisje Company, Republic of Serbia. After the introduction comments, reasons are explained for selecting the new technological system, conditions and limitations for the seven alternative solutions considered are described, mathematical foundation for the PROMETHEE method and a multi-criteria model of the problem in question are presented. The solution with the following structure was ranked first and accepted by the Company management as the best: Bucket chain excavator - Conveyor belts - Spreader (ECS), alongside a decision is made on the acquisition of machinery and system construction. The system was put into operation in 2000. The experience and the data accumulated in the previous twelve years confirm that the decision made on the application of the ECS technology was just, and the conclusion lists the benefits achieved. W artykule omówiono zastosowanie modelu Promethee i przedyskutowano uzyskane w ten sposób wyniki na przykładzie wielokryterialnego wyboru systemu technologicznego do zastosowania w kopalni odkrywkowej minerałów ilastych Majdan III, należącej do przedsiębiorstwa górniczego Potisje (Republika Serbii). Po uwagach wprowadzających przedstawiono powody wyboru nowego ciągu technologicznego, omówiono warunki oraz ograniczenia dla siedmiu alternatywnych rozwiązań, podstawy matematyczne metody Promethee oraz wielokryterialny model zagadnienia. Rozwiązanie uznane za najlepsze i zaaprobowane przez zarząd przedsiębiorstwa zakłada zastosowanie następującego ciągu technologicznego: koparka łancuchowa jednonaczyniowa - przenośniki taśmowe - rozkładarka(system ECS). Podjęto także decyzje odnośnie zakupu sprzętu i instalacji systemu, który uruchomiony został w 2000 roku. Doświadczenia i

 8. Probability distribution of atmospheric pollutants: comparison among four methods for the determination of the log-normal distribution parameters; La distribuzione di probabilita` degli inquinanti atmosferici: confronto tra quattro metodi per la determinazione dei parametri della distribuzione log-normale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bellasio, R [Enviroware s.r.l., Agrate Brianza, Milan (Italy). Centro Direzionale Colleoni; Lanzani, G; Ripamonti, M; Valore, M [Amministrazione Provinciale, Como (Italy)

  1998-04-01

  This work illustrates the possibility to interpolate the measured concentrations of CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} during one year (1995) at the 13 stations of the air quality monitoring station network of the Provinces of Como and Lecco (Italy) by means of a log-normal distribution. Particular attention was given in choosing the method for the determination of the log-normal distribution parameters among four possible methods: I natural, II percentiles, III moments, IV maximum likelihood. In order to evaluate the goodness of fit a ranking procedure was carried out over the values of four indices: absolute deviation, weighted absolute deviation, Kolmogorov-Smirnov index and Cramer-von Mises-Smirnov index. The capability of the log-normal distribution to fit the measured data is then discussed as a function of the pollutant and of the monitoring station. Finally an example of application is given: the effect of an emission reduction strategy in Lombardy Region (the so called `bollino blu`) is evaluated using a log-normal distribution. [Italiano] In questo lavoro si discute la possibilita` di interpolare le concentrazioni misurate di CO, NO, NO{sub 2}, O{sub 3}, SO{sub 2} durante un anno solare (il 1995) nelle 13 stazioni della Rete di Rilevamento della qualita` dell`aria delle Provincie di Como e di Lecco mediante una funzione log-normale. In particolare si discute quale metodo e` meglio usare per l`individuazione dei 2 parametri caratteristici della log-normale, tra 4 teoreticamente possibili: I naturale, II dei percentili, III dei momenti, IV della massima verosimiglianza. Per valutare i risultati ottenuti si usano: la deviazione assoluta, la deviazione pesata, il parametro di Kolmogorov-Smirnov e quello di Cramer-von Mises-Smirnov effettuando un ranking tra i metodi in funzione degli inquinanti e della stazione di misura. Ancora in funzione degli inquinanti e delle diverse stazioni di misura si discute poi la capacita` della funzione log-normale di

 9. Effects of Cations on Corrosion of Inconel 625 in Molten Chloride Salts

  Science.gov (United States)

  Zhu, Ming; Ma, Hongfang; Wang, Mingjing; Wang, Zhihua; Sharif, Adel

  2016-04-01

  Hot corrosion of Inconel 625 in sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, calcium chloride and their mixtures with different compositions is conducted at 900°C to investigate the effects of cations in chloride salts on corrosion behavior of the alloy. XRD, SEM/EDS were used to analyze the compositions, phases, and morphologies of the corrosion products. The results showed that Inconel 625 suffers more severe corrosion in alkaline earth metal chloride molten salts than alkaline metal chloride molten salts. For corrosion in mixture salts, the corrosion rate increased with increasing alkaline earth metal chloride salt content in the mixture. Cations in the chloride molten salts mainly affect the thermal and chemical properties of the salts such as vapor pressure and hydroscopicities, which can affect the basicity of the molten salt. Corrosion of Inconel 625 in alkaline earth metal chloride salts is accelerated with increasing basicity.

 10. Influence of vinyl chloride monomer and vinyl chloride monomer derivatives on hepatic DNA synthesis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brenner, E.A.

  1982-01-01

  Vinyl chloride monomer (VCM) is used extensively in the chemical industry, mainly in the production of polyvinyl chloride. It has recently been found to cause hepatic angiosarcoma. As VCM has also been shown to be mutagenic after metabolic activation the effect of VCM on DNA synthesis was investigated. [ 3 H]Thymidine incorporation into DNA was used to measure the rate of DNA synthesis in regenerating rat liver. A possible direct toxic effect of VCM or its metabolites on liver cell metabolism was examined by two unrelated techniques, viz. the measurement of adenine nucleotide concentrations in regenerating livers and the influence on transmembrane potentials in hepatocytes. The distribution of radioactivity in subcellular fractions following [ 14 C]VCM administration suggested microsomal conversion of VCM to an active form which was selectively retained in the nuclear fraction. Measurement of the activities of thymidine kinase and DNA polymerase in regenerating liver indicated that the induction of these enzymes which normally occurs after partial hepatectomy was not prevented by VCM treatment. Three techniques were used to test the hypothesis that the retardation in DNA synthesis was due to DNA damage: the prophage lambda induction test for DNA damage, autoradiographic detection of unscheduled thymidine incorporation into DNA, and detection of DNA strand breaks in alkaline sucrose gradients. All three provided evidence of DNA damage and led to the development of a novel technique to confirm these findings. This involved centrifugation in neutral sucrose gradients on intact double-stranded DNA contained in hepatocyte nucleoids and showed conclusively that VCM administration causes DNA strand breaks. Subsequent repair of DNA was also assessed by this technique. The site of the VCM/metabolite: DNA reaction was characterized by DNA thermal denaturation and renaturation studies

 11. Visual and confocal microscopic interpretation of patch tests to benzethonium chloride and benzalkonium chloride.

  Science.gov (United States)

  Benjamin, Bohaty; Chris, Fricker; Salvador, González; Melissa, Gill; Susan, Nedorost

  2012-08-01

  Quaternary ammonium compounds (Quats), such as benzalkonium chloride (BAC) and benzethonium chloride (BEC), are widely used as antibacterial active ingredients and preservatives in personal care products, disinfectants, and ophthalmic preparations. BAC is known to be a marginal irritant when patch tested at 0.15% aq. Data on BEC are limited. To differentiate irritant from allergic patch test reactions to quaternary ammonium compounds. Eight subjects who were considered likely to react based on history of rash after exposure to disinfectants or a history of prior positive patch test to BAC were recruited, as well as two patients undergoing routine patch testing. BAC (0.15% aq), BAC (0.15% pet), BEC (0.05% aq), BEC (0.15% pet), BEC (0.15% aq), BEC (0.5% aq), sodium lauryl sulfate (2.0%), and deionized water were applied under Finn chambers for 48 h. Four days and 7 days after application, the sites were examined visually and then by in vivo reflectance confocal microscopy (RCM) which was interpreted by blinded experts. Two patients with definite allergic reactions according to visual patch test reads and RCM were clinically relevant. Cross-reaction between BEC and BAC was demonstrated in one patient. RCM imaging correlated well with clinical scoring and interpretation of patch test reactions in terms of irritancy vs. allergy for BEC and BAC. Relevant allergic reactions to quats occur in humans. Possible cross-reaction was noted to occur between BAC and BEC. RCM appears to be a useful tool in distinguishing between irritancy and sensitization during patch testing to BAC and BEC. Further study of prevalence and best test concentration and vehicle is needed. © 2011 John Wiley & Sons A/S.

 12. VOCl as a Cathode for Rechargeable Chloride Ion Batteries.

  Science.gov (United States)

  Gao, Ping; Reddy, M Anji; Mu, Xiaoke; Diemant, Thomas; Zhang, Le; Zhao-Karger, Zhirong; Chakravadhanula, Venkata Sai Kiran; Clemens, Oliver; Behm, R Jürgen; Fichtner, Maximilian

  2016-03-18

  A novel room temperature rechargeable battery with VOCl cathode, lithium anode, and chloride ion transporting liquid electrolyte is described. The cell is based on the reversible transfer of chloride ions between the two electrodes. The VOCl cathode delivered an initial discharge capacity of 189 mAh g(-1) . A reversible capacity of 113 mAh g(-1) was retained even after 100 cycles when cycled at a high current density of 522 mA g(-1) . Such high cycling stability was achieved in chloride ion batteries for the first time, demonstrating the practicality of the system beyond a proof of concept model. The electrochemical reaction mechanism of the VOCl electrode in the chloride ion cell was investigated in detail by ex situ X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy (FTIR), transmission electron microscopy (TEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The results confirm reversible deintercalation-intercalation of chloride ions in the VOCl electrode. © 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 13. Bone marrow scintigraphy with 111In-chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aburano, Tamio; Ueno, Kyoichi; Sugihara, Masami; Tada, Akira; Tonami, Norihisa

  1977-01-01

  It is assumed that 111 In-chloride is bound to serum transferrin and then transported into reticulocyte in erythropoietic marrow. However, several biochemical differences between radioiron and 111 In have been reported since these years. In present study, clinical usefulness of 111 In-chloride bone marrow scintigraphy was examined especially by comparing 111 In-chloride image with sup(99m)Tc-colloid. Obtained results are as follows: 1) In most cases, both 111 In-chloride and sup(99m)Tc-colloid images showed similar bone marrow distributions. 2) In three out of 7 cases with hypoplastic anemia and two patients with bone marrow irradiation (700-1,000 rad), the central marrow or irradiated marrow showed marked decreased uptake of 111 In, and showed normal uptake of sup(99m)Tc. 3) In two out of 3 cases with chronic myelogenous leucemia, central marrow showed normal uptake of 111 In, and showed decreased uptake of sup(99m)Tc. From the present study, the same dissociation findings as those between radioiron and radiocolloid could be obtained in hypoplastic anemia and bone marrow irradiation. 111 In-chloride would appear to be a useful erythropoietic imaging agent, although further study of exact comparison with radioiron should be necessary. (auth.)

 14. Reliability Assessment of a Bridge Structure Subjected to Chloride Attack

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leira, Bernt J.; Thöns, Sebastian; Nielsen, Michael Havbro Faber

  2018-01-01

  Prediction of the service lifetime of concrete structures with respect to chloride ingress involves a number of parameters that are associated with large uncertainties. Hence, full-scale measurements are strongly in demand. This paper begins by summarizing statistical distributions based on measu......Prediction of the service lifetime of concrete structures with respect to chloride ingress involves a number of parameters that are associated with large uncertainties. Hence, full-scale measurements are strongly in demand. This paper begins by summarizing statistical distributions based...... on measurements taken from the Gimsøystraumen Bridge in Norway. A large number of chloride profiles are available based on concrete coring samples, and for each of these profiles the diffusion coefficient and surface concentration (due to sea spray) are estimated. Extensive measurements of the concrete cover...... depth are also performed. The probability distributions are input into a prediction model for chloride concentration at the steel reinforcement. By also introducing the critical chloride concentration as a random variable, the probability of exceeding the critical threshold is determined as a function...

 15. Binding of chloride and alkalis in Portland cement systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nielsen, Erik P.; Herfort, Duncan; Geiker, Mette R.

  2005-01-01

  A thermodynamic model for describing the binding of chloride and alkalis in hydrated Portland cement pastes has been developed. The model is based on the phase rule, which for cement pastes in aggressive marine environment predicts multivariant conditions, even at constant temperature and pressure. The effect of the chloride and alkalis has been quantified by experiments on cement pastes prepared from white Portland cements containing 4% and 12% C 3 A, and a grey Portland cement containing 7% C 3 A. One weight percent calcite was added to all cements. The pastes prepared at w/s ratio of 0.70 were stored in solutions of different Cl (CaCl 2 ) and Na (NaOH) concentrations. When equilibrium was reached, the mineralogy of the pastes was investigated by EDS analysis on the SEM. A well-defined distribution of chloride was found between the pore solution, the C-S-H phase, and an AFm solid solution phase consisting of Friedel's salt and monocarbonate. Partition coefficients varied as a function of iron and alkali contents. The lower content of alkalis in WPC results in higher chloride contents in the C-S-H phase. High alkali contents result in higher chloride concentrations in the pore solution

 16. A spectroscopic study of uranium species formed in chloride melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Volkovich, Vladimir A.; Bhatt, Anand I.; May, Iain; Griffiths, Trevor R.; Thied, Robert C.

  2002-01-01

  The chlorination of uranium metal or uranium oxides in chloride melts offers an acceptable process for the head-end of pyrochemical reprocessing of spent nuclear fuels. The reactions of uranium metal and ceramic uranium dioxide with chlorine and with hydrogen chloride were studied in the alkali metal chloride melts, NaCl-KCl at 973K, NaCl-CsCl between 873 and 923K and LiCl-KCl at 873K. The uranium species formed therein were characterized from their electronic absorption spectra measured in situ. The kinetic parameters of the reactions depend on melt composition, temperature and chlorinating agent used. The reaction of uranium dioxide with oxygen in the presence of alkali metal chlorides results in the formation of alkali metal uranates. A spectroscopic study, between 723 and 973K, on their formation and their solutions was undertaken in LiCl, LiCl-KCl eutectic and NaCl-CsCl eutectic melts. The dissolution of uranium dioxide in LiCl-KCl eutectic at 923K containing added aluminium trichloride in the presence of oxygen has also been investigated. In this case, the reaction leads to the formation of uranyl chloride species. (author)

 17. New crosslinked polyvinyl chloride insulated wire by electron beam irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahata, Norio; Shingyouchi, Kazuo; Sato, Masakatsu; Sasaki, Hidemi; Terunuma, Haruji

  1978-01-01

  The polyvinyl chloride-coated wires crosslinked by electron beam irradiation have made rapid progress as electric and electronic wiring material and grown to hold a firm position in this field. In response to the requirements for wires with the advance of electronic equipments, Hitachi Cable Ltd. developed a peculiar graft polymer consisting of chlorinated polyethylene and polyvinyl chloride. To this polymer, the characteristics of a very wide range from toughness to flexibility can be given, and the crosslinked polyvinyl chloride wires utilizing these characteristics were put in practical use. Many kinds of the wires were developed as follows; 105 deg. C rating crosslinked vinyl-coated wires authorized by UL and CSA standards, crosslinked vinyl-coated wires with excellent flexibility, high strength crosslinked vinyl-coated wires with thin coating and crosslinked vinyl-coated wires for automobiles. They are expected to be developed into other new fields and applications. (Kobatake, H.)

 18. Chloride channels in myotonia congenita assessed by velocity recovery cycles.

  Science.gov (United States)

  Tan, S Veronica; Z'Graggen, Werner J; Boërio, Delphine; Rayan, Dipa Raja; Norwood, Fiona; Ruddy, Deborah; Howard, R; Hanna, Michael G; Bostock, Hugh

  2014-06-01

  Myotonia congenita (MC) is caused by congenital defects in the muscle chloride channel CLC-1. This study used muscle velocity recovery cycles (MVRCs) to investigate how membrane function is affected. MVRCs and responses to repetitive stimulation were compared between 18 patients with genetically confirmed MC (13 recessive, 7 dominant) and 30 age-matched, normal controls. MC patients exhibited increased early supernormality, but this was prevented by treatment with sodium channel blockers. After multiple conditioning stimuli, late supernormality was enhanced in all MC patients, indicating delayed repolarization. These abnormalities were similar between the MC subtypes, but recessive patients showed a greater drop in amplitude during repetitive stimulation. MVRCs indicate that chloride conductance only becomes important when muscle fibers are depolarized. The differential responses to repetitive stimulation suggest that, in dominant MC, the affected chloride channels are activated by strong depolarization, consistent with a positive shift of the CLC-1 activation curve. Copyright © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 19. Molten Triazolium Chloride Systems as New Aluminum Battery Electrolytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, B.; Bjerrum, Niels; Petrushina, Irina

  1993-01-01

  -170-degrees-C) depending on melt acidity and anode material. DMTC, being specifically adsorbed and reduced on the tungsten electrode surface, had an inhibiting effect on the aluminum reduction, but this effect was suppressed on the aluminum substrate. An electrochemical process with high current density (tens...... of milliamperes per square centimeter) was observed at 0.344 V on the acidic sodium tetrachloroaluminate background, involving a free triazolium radical mechanism. Molten DMTC-AlCl3 electrolytes are acceptable for battery performance and both the aluminum anode and the triazolium electrolyte can be used as active......The possibility of using molten mixtures of 1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium chloride (DMTC) and aluminum chloride (AlCl3) as secondary battery electrolytes was studied, in some cases extended by the copresence of sodium chloride. DMTC-AlCl, mixtures demonstrated high specific conductivity in a wide...

 20. Optimization of the lithium/thionyl chloride battery

  Science.gov (United States)

  White, Ralph E.

  1989-01-01

  A 1-D math model for the lithium/thionyl chloride primary cell is used in conjunction with a parameter estimation technique in order to estimate the electro-kinetic parameters of this electrochemical system. The electro-kinetic parameters include the anodic transfer coefficient and exchange current density of the lithium oxidation, alpha sub a,1 and i sub o,i,ref, the cathodic transfer coefficient and the effective exchange current density of the thionyl chloride reduction, alpha sub c,2 and a sup o i sub o,2,ref, and a morphology parameter, Xi. The parameter estimation is performed on simulated data first in order to gain confidence in the method. Data, reported in the literature, for a high rate discharge of an experimental lithium/thionyl chloride cell is used for an analysis.

 1. Cystic fibrosis with normal sweat chloride concentration: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silva Filho Luiz Vicente Ferreira da

  2003-01-01

  Full Text Available Cystic fibrosis is a genetic disease usually diagnosed by abnormal sweat testing. We report a case of an 18-year-old female with bronchiectasis, chronic P. aeruginosa infection, and normal sweat chloride concentrations who experienced rapid decrease of lung function and clinical deterioration despite treatment. Given the high suspicion ofcystic fibrosis, broad genotyping testing was performed, showing a compound heterozygous with deltaF508 and 3849+10kb C->T mutations, therefore confirming cystic fibrosis diagnosis. Although the sweat chloride test remains the gold standard for the diagnosis of cystic fibrosis, alternative diagnostic tests such as genotyping and electrophysiologic measurements must be performed if there is suspicion of cystic fibrosis, despite normal or borderline sweat chloride levels.

 2. Indium-111 chloride imaging in the detection of infected prostheses

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sayle, B.A.; Fawcett, H.D.; Wilkey, D.J.; Cierny, G. III; Mader, J.T.

  1985-01-01

  Thirty-three patients with painful joint prostheses and a suspicion of infection were imaged with [ 111 In]chloride. A final diagnosis was established by culture in 19. Of these, 12 were categorized as true positives and three as true negatives. There were two false-positive studies, occurring in patients with knee prostheses. In both, the culture was obtained by aspiration. The sensitivity was 86%, specificity 60%, and accuracy 79%. Seventeen of the proven cases had bone imaging prior to [ 111 In]chloride imaging. All 17 static images were positive and were not helpful in differentiating loosening from infection. Using increased uptake on the blood-pool image as a criteria for infection, the sensitivity was 89%, but the specificity was 0. Adding flow studies made little difference in interpreting the blood-pool images. This study shows that [ 111 In]chloride imaging is more accurate in evaluating infection in prosthesis than bone imaging

 3. Aluminum chloride restoration of in situ leached uranium ores

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grant, D.C.; Burgman, M.A.

  1982-01-01

  During in situ uranium mining using ammonium bicarbonate lixiviant, the ammonium exchanges with cations on the ore's clay. After mining is complete, the ammonium may desorb into post-leach ground water. For the particular ore studied, other chemicals (i.e., uranium and selenium) which are mobilized during the leach process, have also been found in the post-leach ground water. Laboratory column tests, used to simulate the leaching process, have shown that aluminum chloride can rapidly remove ammonium from the ore and thus greatly reduce the subsequent ammonium leakage level into ground water. The aluminum chloride has also been found to reduce the leakage levels of uranium and selenium. In addition, the aluminum chloride treatment produces a rapid improvement in permeability

 4. Conductivity and thermodynamic characteristic of superionic transition in strontium chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Voronin, B.M.; Prisyazhnyj, V.D.

  1989-01-01

  Electric conductivity of strontium polycrystalline chloride in the wide temperature range including melting point is measured. Reciprocally caused anomalous behaviour of kinetic and thermodynamic properties, which relates to peculiarities of salt transition to a superionic state is established in the region of high temperatures. Thermodynamic functions corresponding to crystal anion sublattice disordering are determined and characterized. Comparative analysis of data on strontium chloride and other structural-like salts testifies about step-by-step washing-out character of superionic transition, and the depth of transition (the degree of disordering) reached at melting points relates regularly to relative sizes of cations and anions in the fluorite lattice

 5. Sources of Variation in Sweat Chloride Measurements in Cystic Fibrosis

  Science.gov (United States)

  Blackman, Scott M.; Raraigh, Karen S.; Corvol, Harriet; Rommens, Johanna M.; Pace, Rhonda G.; Boelle, Pierre-Yves; McGready, John; Sosnay, Patrick R.; Strug, Lisa J.; Knowles, Michael R.; Cutting, Garry R.

  2016-01-01

  Rationale: Expanding the use of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) potentiators and correctors for the treatment of cystic fibrosis (CF) requires precise and accurate biomarkers. Sweat chloride concentration provides an in vivo assessment of CFTR function, but it is unknown the degree to which CFTR mutations account for sweat chloride variation. Objectives: To estimate potential sources of variation for sweat chloride measurements, including demographic factors, testing variability, recording biases, and CFTR genotype itself. Methods: A total of 2,639 sweat chloride measurements were obtained in 1,761 twins/siblings from the CF Twin-Sibling Study, French CF Modifier Gene Study, and Canadian Consortium for Genetic Studies. Variance component estimation was performed by nested mixed modeling. Measurements and Main Results: Across the tested CF population as a whole, CFTR gene mutations were found to be the primary determinant of sweat chloride variability (56.1% of variation) with contributions from variation over time (e.g., factors related to testing on different days; 13.8%), environmental factors (e.g., climate, family diet; 13.5%), other residual factors (e.g., test variability; 9.9%), and unique individual factors (e.g., modifier genes, unique exposures; 6.8%) (likelihood ratio test, P < 0.001). Twin analysis suggested that modifier genes did not play a significant role because the heritability estimate was negligible (H2 = 0; 95% confidence interval, 0.0–0.35). For an individual with CF, variation in sweat chloride was primarily caused by variation over time (58.1%) with the remainder attributable to residual/random factors (41.9%). Conclusions: Variation in the CFTR gene is the predominant cause of sweat chloride variation; most of the non-CFTR variation is caused by testing variability and unique environmental factors. If test precision and accuracy can be improved, sweat chloride measurement could be a valuable biomarker

 6. Studying reaction products in a lithium thionyl chloride cell

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vol'fkovich, Yu.M.; Sosenkin, V.E.; Nikol'skaya, N.F.; Blinov, I.A.

  1999-01-01

  Change in the mass, volume and chemical composition of reaction insoluble products (RIP) formed in the course of discharge of thionyl chloride lithium cells under different conditions has been studied by the methods of gravimetry, volumetry and element analysis. It has been ascertained that the measured volume and mass of RIP essentially (by a factor of 1.1-1.8) exceed the calculated values, proceeding from the reaction stoichiometry. Besides lithium chloride and sulfur during discharge additional RIP is formed as LiAlCl 4 · SOCl 2 solvate, its share increasing with temperature decrease, increase in current density and electrolyte concentration [ru

 7. An experiment on multibubble sonoluminescence spectra in sodium chloride solution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CHEN Zhan; XU JunFeng; HUANG Wei; CHEN WeiZhong; MIAO GuoQing

  2008-01-01

  We investigated experimentally the spectra of MBSL in sodium chloride water solution with krypton as dissolved gas. We observed and compared the spectra of hydroxyl ion at 310 nm and that of sodium atom at 589 nm. It has been found that under the same experimental condition, the intensity of sodium atom spectra is obviously higher than that of the hydroxyl ion spectra, and is more sensitive to the experimental condition. The krypton content, the concentration of sodium chloride solution, and the driving sound pressure obviously affect the spectra intensity in certain range.

 8. Alkyltributylphosphonium chloride ionic liquids: synthesis, physicochemical properties and crystal structure.

  Science.gov (United States)

  Adamová, Gabriela; Gardas, Ramesh L; Nieuwenhuyzen, Mark; Puga, Alberto V; Rebelo, Luís Paulo N; Robertson, Allan J; Seddon, Kenneth R

  2012-07-21

  A series of alkyltributylphosphonium chloride ionic liquids, prepared from tributylphosphine and the respective 1-chloroalkane, C(n)H(2n+1)Cl (where n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 or 14), is reported. This work is a continuation of an extended series of tetraalkylphosphonium ionic liquids, where the focus is on the variability of n and its impact on the physical properties, such as melting points/glass transitions, thermal stability, density and viscosity. Experimental density and viscosity data were interpreted using QPSR and group contribution methods and the crystal structure of propyl(tributyl)phosphonium chloride is detailed.

 9. SiC epitaxy growth using chloride-based CVD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Henry, Anne; Leone, Stefano; Beyer, Franziska C.; Pedersen, Henrik; Kordina, Olof; Andersson, Sven; Janzén, Erik

  2012-01-01

  The growth of thick epitaxial SiC layers needed for high-voltage, high-power devices is investigated with the chloride-based chemical vapor deposition. High growth rates exceeding 100 μm/h can be obtained, however to obtain device quality epilayers adjustments of the process parameters should be carried out appropriately for the chemistry used. Two different chemistry approaches are compared: addition of hydrogen chloride to the standard precursors or using methyltrichlorosilane, a molecule that contains silicon, carbon and chlorine. Optical and electrical techniques are used to characterize the layers.

 10. Stochastic Models for Chloride-Initiated Corrosion in Reinforced Concrete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, Svend; Sørensen, John Dalsgaard

  Corrosion of the reinforcement in concrete structures can lead to a substantial decrease of the load-bearing capacity. One mode of corrosion initiation is when the chloride content around the reinforcement exceeds a threshold value. In the present paper a statistical model is developed by which...... the chloride content in a 1reinforced concrete structure can be predicted. The model parameters are estimated on the basis of measurements. The distribution of the time to initiation of corrosion is estimated by FORMISORM-analysis....

 11. Chloride absorption by root, leaf and floral tissues of Petunia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jooste, J.H.

  1980-01-01

  Chloride absorption by root, leaf and floral tissues of Petunia was compared at two temperatures (30 and 2 degrees Celcius), employing different absorption periods, and in the presence and absence of a desorption treatment. All treatments revealed highest absorption by floral tissue. This was further confirmed by the absorption of chloride by the various tissues from solutions in the low (0-1 mM) and high (1-50 mM) concentration ranges. The results offer a possible explanation for the observed effects of organic and inorganic solutes on the longevity of cut flowers [af

 12. Stochastic Models for Chloride-Initiated Corrosion in Reinforced Concrete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, S.; Sørensen, John Dalsgaard

  1996-01-01

  Corrosion of the reinforcement in concrete structures can lead to a substantial decrease of the load-bearing capacity. One mode of corrosion initiation is when the chloride content around the reinforcement exceeds a threshold value. In the present paper a statistical model is developed by which...... the chloride content in a reinforced concrete structure can be predicted. The model parameters are estimated on the basis of measurements. The distribution of the time to initiation of corrosion is estimated by FORM/SORM-analysis....

 13. Repassivation Potential of Alloy 22 in Sodium and Calcium Chloride Brines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rebak, R B; Ilevbare, G O; Carranza, R M

  2007-01-01

  A comprehensive matrix of 60 tests was designed to explore the effect of calcium chloride vs. sodium chloride and the ratio R of nitrate concentration over chloride concentration on the repassivation potential of Alloy 22. Tests were conducted using the cyclic potentiodynamic polarization (CPP) technique at 75 C and at 90 C. Results show that at a ratio R of 0.18 and higher nitrate was able to inhibit the crevice corrosion in Alloy 22 induced by chloride. Current results fail to show in a consistent way a different effect on the repassivation potential of Alloy 22 for calcium chloride solutions than for sodium chloride solutions

 14. On solubility of rare earth chlorides in water at different temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nikolaev, A.V.; Sorokina, A.A.; Sokolova, N.P.; Kotlyar-Shapirov, G.S.; Bagryantseva, L.I.

  1978-01-01

  Solubility of rare earth chlorides at -5, -10 and -15 deg C is studied. Rare earth chloride solubility dependences on the temperature in the interval from -15 to 50 deg C are presented. Decrease of solubility temperature coefficient to a zero is observed at temperature drop almost for all rare earth chlorides. Solubility temperature coefficient at the same temperature but for different rare earth chlorides reduces appreciably with the growth of rare earth chloride serial number. This testifies to the corresponding decrease of integral solution heat of rare earth chloride crystallohydrates

 15. Hydrocracking mechanisms in molten zinc chloride. Isotope scrambling and pyrolysis studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Larsen, J.W.; Earnest, S.

  1979-01-01

  Bruceton coal was hydrocracked in molten zinc chloride using H 2 -D 2 mixtures. No H-D was observed. The pyrolysis of Bruceton coal and a lignite in molten zinc chloride and an inert salt was carried out and the tetrahydrofuran and pyridine extractability of the products determined. In the absence of H 2 , zinc chloride is not an effective cracking catalyst. It is tentatively concluded that the catalytically active species is formed from zinc chloride and something in the coal and H 2 . The interactions between zinc chloride and the lignite appear to be significantly different than the interactions between zinc chloride and the bituminous coal. (Auth.)

 16. Caos, statistica e metodi di ricampionamento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Giannerini

  2007-10-01

  Full Text Available Chaos theory offers to the statistician new perspectives for time series analysis as well as concepts and ideas that have a through contribution to statistics. On the other hand, statistical methodology has shown to play a crucial role for the comprehension of nonlinear and chaotic phenomena. From this standpoint we present some essential notions for the analysis of chaotic time series. Particular attention is given to the problem of estimating Lyapunov exponents, together with the derivation of confidence intervals for estimates. For this latter problem we propose a solution based on resampling by means of spline interpolation. We show from simulations that the distribution of the maximal Lyapunov exponent obtained by way of resampling a single series with our method, agrees with the true distribution obtained from series with different initial conditions.

 17. Metody vizualizace učiva

  OpenAIRE

  Lomnický, Matouš

  2014-01-01

  Program orgpad is used for sorting, sharing and "brightening" own ideas. Orgpad is the program, which was designed based on Herbart's psychology, respectively Herbart's knowledge of his own mind. This work is an introduction program pi-mind.js, which is the allocation of orgpad. The thesis discuss the status of the program pi-mind.js in the context of the current "brain mapping" and the program is put into the context of the educational process and its possible use in this field, in particula...

 18. Methods of medical sterilization; Metody sterylizacji medycznej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stachowicz, W [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Broad review of different (physical, chemical and mechanical) methods commonly used for medical materials sterilization have been performed. Among them the special attention have been played on radiosterilization. The advantages and weaknesses each of the presented method have been pointed out. 1 fig.

 19. Učenje po metodi AVS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmen Špilek Štumberger

  1995-12-01

  Full Text Available Ker se učimo vse življenje, so učne metode in. pristopi zelo pomembni. Osrednja tema članka je sugestopedija in njen pomen za učenje odraslih. Georgie Lozanov je sugestopedijo utemeljil že leta 1960 kot del sugestologije, ki je temeljila na uporabi hetero- in avtosugestije v izobraževanju. Temelj sugestopedije je, da se mora posameznik znebiti svojih notanjih zavor in doživeti popuščanje napetosti. Sugestopedija ponuja različne tehnike za aktiviranje neizkoriščenih možganskih in telesnih sposobnosti. Pomembno je tudi vplivanje na podzavest z zvokom, besedami, recitacijo ali opazovanjem barv. Vse to naj bi povečevalo sposobnost pomnenja in izboljšalo koncentracijo. Metoda A VS je kombinacija tradicionalnih in avdiovizualnih metod in tehnik ter sprostitvenih tehnik, izpeljanih iz sugestopedije.

 20. Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce

  OpenAIRE

  Zadroga, Adam

  2009-01-01

  From the beginning of the 1990s, a considerable interest in business ethics has been observed in Poland. It seems that the heritage of Polish researchers concerned with this academic discipline is already rich enough, and at the same time so diverse that it is worth making an attempt to systematize it, deepening and naming appropriate principle methods of grasping business ethics in Poland. The carried-out analyses allowed determining the following leading methods in the formal aspect:...

 1. Two-electron oxidation of cobalt phthalocyanines by thionyl chloride: Implications for lithium/thionyl chloride batteries. Technical report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernstein, P.A.; Lever, A.B.

  1989-10-20

  Cyclic voltammetry, DPV and electronic spectroscopy are used to study the reaction between thionyl chloride and cobalt phthalocyanine. SOCl2 reacts with (Co(I)Tn Pc(2-)) and Co(II)Tn Pc(2-) to give two-electron oxidized species. Implications for Li/SOCl2 batteries are discussed. Thionyl chloride also forms a mono SOCl2 adduct with Co(II)TnPc(2-). Driving forces (Delta E values) were calculated for CoTnPc comproportionation and CoTnPc + SOCl2 reactions. Rest potential measurements of a Li/SOCl2 cells show that addition of AlCl3 stabilizes the LiCl product as LiAlCl4. A catalytic two-electron mechanism is indicated for the reduction of thionyl chloride in a Li/SOCl2/(CoTnPc,C) battery.

 2. Mercury toxicity in the shark (Squalus acanthias) rectal gland: apical CFTR chloride channels are inhibited by mercuric chloride.

  Science.gov (United States)

  Ratner, Martha A; Decker, Sarah E; Aller, Stephen G; Weber, Gerhard; Forrest, John N

  2006-03-01

  In the shark rectal gland, basolateral membrane proteins have been suggested as targets for mercury. To examine the membrane polarity of mercury toxicity, we performed experiments in three preparations: isolated perfused rectal glands, primary monolayer cultures of rectal gland epithelial cells, and Xenopus oocytes expressing the shark cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel. In perfused rectal glands we observed: (1) a dose-dependent inhibition by mercury of forskolin/3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX)-stimulated chloride secretion; (2) inhibition was maximal when mercury was added before stimulation with forskolin/IBMX; (3) dithiothrietol (DTT) and glutathione (GSH) completely prevented inhibition of chloride secretion. Short-circuit current (Isc) measurements in monolayers of rectal gland epithelial cells were performed to examine the membrane polarity of this effect. Mercuric chloride inhibited Isc more potently when applied to the solution bathing the apical vs. the basolateral membrane (23 +/- 5% and 68 +/- 5% inhibition at 1 and 10 microM HgCl2 in the apical solution vs. 2 +/- 0.9% and 14 +/- 5% in the basolateral solution). This inhibition was prevented by pre-treatment with apical DTT or GSH; however, only the permeant reducing agent DTT reversed mercury inhibition when added after exposure. When the shark rectal gland CFTR channel was expressed in Xenopus oocytes and chloride conductance was measured by two-electrode voltage clamping, we found that 1 microM HgCl2 inhibited forskolin/IBMX conductance by 69.2 +/- 2.0%. We conclude that in the shark rectal gland, mercury inhibits chloride secretion by interacting with the apical membrane and that CFTR is the likely site of this action. Copyright 2006 Wiley-Liss, Inc.

 3. Inventory Methods in a Conversion Plant; Methodes d'Inventaire dans un Etablissement de Transformation; Metody inventarizatsij na predpriyatii po pererabotke yadernykh materialov; Metodos de Inventario en una Planta de Transformacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Billy, G. [Commissariat a l' Energie Atomique, Paris (France)

  1966-02-15

  inventarios es la de salvaguardar los intereses de la Comision, evaluar la cuantia de las perdidas y controlar las medidas adoptadas para el almacenaje de los desechos. Para el recuento de las existencias el inspector puede efectuar materialmente el inventario, participar en el o comprobarlo. Este ultimo procedimiento es el que da mejores resultados. Las operaciones de recuento, precedidas de una reunion preparatoria para fijar las modalidades, se efectuan en dos tiempos: la comprobacion del inventario ponderal y la comprobacion de la contabilidad fisica. Las cuestiones que pueden plantearse durante el inventario se refieren a las discrepancias en el peso y el contenido, la eleccion del equipo de pesada, los residuos y la evaluacion de las perdidas. Los metodos de inventario no deben diferir de un pais a otro. Parece preferible subrayar las dificultades que se presentan durante las operaciones y estudiar en comun los medios para evitarlas. (author) [Russian] Osnovnymi zadachami inventarizacii javljajutsja: sobljudenie interesov Komissariata; opredelenie razmerov poter'; kontrol' mer, prinimaemyh dlja hranenija othodov. Inspektirujushhee lico mozhet provodit' fakticheskuju inventarizaciju, uchastvovat' v nej ili proverjat' ee. Jetot poslednij metod daet nailuchshie rezul'taty. Operacii po uchetu, kotorym predshestvuet podgotovitel'noe soveshhanie dlja opredelenija sposobov ucheta, provodjatsjav dva jetapa: snachala proverjaetsja nalichie po vesu, azatemdoku mentacija. Voprosy, voznikajushhie v svjazi s inventarizaciej i kasajushhiesja vesa, soderzhanija poko- vok, vybora vesov dlja vzveshivanija, normy othodov i ocenki poter', razreshajutsja otpravite- lem i poluchatelem. Metody inventarizacii v odnom gosudarstve ne dolzhny sil'no otlichat'sja ot takovyh v drugom gosudarstve. Neobhodimo podcherknut' trudnosti, voznikajushhie v processe inven- tarizacii, i zhelatel'nost' otyskanija sovmestnyh putej ih preodolenija. (author)

 4. Aqueous Chloride Operations Overview: Plutonium and Americium Purification/Recovery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kimball, David Bryan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Skidmore, Bradley Evan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-06-22

  Acqueous Chloride mission is to recover plutonium and americium from pyrochemical residues (undesirable form for utilization and storage) and generate plutonium oxide and americium oxide. Plutonium oxide is recycled into Pu metal production flowsheet. It is suitable for storage. Americium oxide is a valuable product, sold through the DOE-OS isotope sales program.

 5. Estimation of Concrete Corrosion Due to Attack of Chloride Salt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. V. Babitski

  2005-01-01

  Full Text Available The paper provides results of experimental concrete research under conditions of concentrated chloride salt solutions. General principles of forecasting concrete corrosion resistance under salt physical corrosion are given in the paper. Analytical dependences for quantitative estimation of corroded concrete have been obtained.

 6. Comparative effects of Potash Sodium Chloride (PSC) mixture and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Honey (Mellifica sp) is produced by Apis mellifera africana, widely consumed without prescription or restriction, and has been shown to possess wound healing and antitusive properties. Comparative study of the effects of honey paste and Potash Sodium Chloride (PSC) mixture on the healing of incisional wound on albino ...

 7. Respective effects of sodium and chloride ion on physiological ...

  African Journals Online (AJOL)

  Respective effects of sodium and chloride ion on growth, cell morphological changes, membrane disorganization, ion homeostasis, exoenzyme activities and fermentation performance in Zymomonas mobilis232B cultures were presented. In batch cultures containing 0.15 M NaCl, Z. mobilis232B developed filaments, and ...

 8. 33 Effects of Sodium Chloride Solutions on Compressive Strength ...

  African Journals Online (AJOL)

  Arc. Usman A. Jalam

  strength increase at 3 and 7 days over control cubes; at 28 days concrete cubes containing 5%. RHA cured in NaCl solutions recorded higher strength loss compared to control cubes. Keywords: ... chloride in mixing water reported it to cause.

 9. Osmoregulated Chloride Currents in Hemocytes from Mytilus galloprovincialis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Bregante

  Full Text Available We investigated the biophysical properties of the transport mediated by ion channels in hemocytes from the hemolymph of the bivalve Mytilus galloprovincialis. Besides other transporters, mytilus hemocytes possess a specialized channel sensitive to the osmotic pressure with functional properties similar to those of other transport proteins present in vertebrates. As chloride fluxes may play an important role in the regulation of cell volume in case of modifications of the ionic composition of the external medium, we focused our attention on an inwardly-rectifying voltage-dependent, chloride-selective channel activated by negative membrane potentials and potentiated by the low osmolality of the external solution. The chloride channel was slightly inhibited by micromolar concentrations of zinc chloride in the bath solution, while the antifouling agent zinc pyrithione did not affect the channel conductance at all. This is the first direct electrophysiological characterization of a functional ion channel in ancestral immunocytes of mytilus, which may bring a contribution to the understanding of the response of bivalves to salt and contaminant stresses.

 10. Composition of atmospheric precipitation. II. Sulfur, chloride, iodine compounds. Bibliography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eriksson, E

  1952-01-01

  Atmospheric precipitation invariably contains insoluble substances of different origin. A large scale study was conducted to determine the content of sulfur, chloride, and iodine in rainwater from various places around the world. The origin of these elements in rainwater is discussed. Several meteorological factors influence the Cl-content of rainwater. They include: rainfall, wind direction and wind strength, altitude, and seasonal variation.

 11. Efficiency of Moringa oleifera and Polyaluminium Chloride for ...

  African Journals Online (AJOL)

  The viability of using Moringa oleifera seed extract as a plant based coagulant in comparison to Polyaluminium Chloride a commonly used chemical coagulant for the thickening of activated sludge was investigated. Moringa oleifera also known as the drumstick tree or horseradish is widely found throughout Mauritius.

 12. Photonic crystal fiber based chloride chemical sensors for corrosion monitoring

  Science.gov (United States)

  Wei, Heming; Tao, Chuanyi; Krishnaswamy, Sridhar

  2016-04-01

  Corrosion of steel is one of the most important durability issues in reinforced concrete (RC) structures because aggressive ions such as chloride ions permeate concrete and corrode steel, consequently accelerating the destruction of structures, especially in marine environments. There are many practical methods for corrosion monitoring in RC structures, mostly focusing on electrochemical-based sensors for monitoring the chloride ion which is thought as one of the most important factors resulting in steel corrosion. In this work, we report a fiber-optic chloride chemical sensor based on long period gratings inscribed in a photonic crystal fiber (PCF) with a chloride sensitive thin film. Numerical simulation is performed to determine the characteristics and resonance spectral response versus the refractive indices of the analyte solution flowing through into the holes in the PCF. The effective refractive index of the cladding mode of the LPGs changes with variations of the analyte solution concentration, resulting in a shift of the resonance wavelength, hence providing the sensor signal. This fiber-optic chemical sensor has a fast response, is easy to prepare and is not susceptible to electromagnetic environment, and can therefore be of use for structural health monitoring of RC structures subjected to such aggressive environments.

 13. Calcium phosphate stabilization of fly ash with chloride extraction.

  Science.gov (United States)

  Nzihou, Ange; Sharrock, Patrick

  2002-01-01

  Municipal solid waste incinerator by products include fly ash and air pollution control residues. In order to transform these incinerator wastes into reusable mineral species, soluble alkali chlorides must be separated and toxic trace elements must be stabilized in insoluble form. We show that alkali chlorides can be extracted efficiently in an aqueous extraction step combining a calcium phosphate gel precipitation. In such a process, sodium and potassium chlorides are obtained free from calcium salts, and the trace metal ions are immobilized in the calcium phosphate matrix. Moderate calcination of the chemically treated fly ash leads to the formation of cristalline hydroxylapatite. Fly ash spiked with copper ions and treated by this process shows improved stability of metal ions. Leaching tests with water or EDTA reveal a significant drop in metal ion dissolution. Hydroxylapatite may trap toxic metals and also prevent their evaporation during thermal treatments. Incinerator fly ash together with air pollution control residues, treated by the combined chloride extraction and hydroxylapatite formation process may be considered safe to use as a mineral filler in value added products such as road base or cement blocks.

 14. Chlorocholine chloride residue distribution in eggs, breast and ...

  African Journals Online (AJOL)

  The distribution of chlorocholine chloride (CCC) residue or its metabolites in the meat and eggs of laying hens was studied using the 15N delta value (d15N) and 15N atom % derived from 15N-CCC containing diets. In a completely randomised design, 20 laying hens were divided into four groups allocated four different ...

 15. Protective effect of methanol-methylene chloride extract of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Purpose: Terminalia glaucescens (Combretaceae) is traditionally used in Cameroon in the treatment of diabetes. The anti-hyperglycemic effect of the methanol-methylene chloride extract of the leaves of this plant was investigated in streptozotocin (STZ)-induced diabetic mice. Methods: Diabetes was induced in mice by a ...

 16. Potentiometric Determination of Free Chloride in Cement Paste – an ...

  African Journals Online (AJOL)

  NICO

  nature of the ISE and reference electrode used.14 In this study the accuracy and ... Experimental Design. 2.1. Sample ... placed in sample cylinders and tumbled for 12 h for homoge- .... This value is the true gram chloride per millilitre in the ...

 17. Mechanism of immunotoxicological effects of tributyltin chloride on murine thymocytes.

  Science.gov (United States)

  Sharma, Neelima; Kumar, Anoop

  2014-04-01

  Tributyltin-chloride, a well-known organotin compound, is a widespread environmental toxicant. The immunotoxic effects of tributyltin-chloride on mammalian system and its mechanism is still unclear. This study is designed to explore the mode of action of tributyltin-induced apoptosis and other parallel apoptotic pathways in murine thymocytes. The earliest response in oxidative stress followed by mitochondrial membrane depolarization and caspase-3 activation has been observed. Pre-treatment with N-acetyl cysteine and buthionine sulfoximine effectively inhibited the tributyltin-induced apoptotic DNA and elevated the sub G1 population, respectively. Caspase inhibitors pretreatment prevent tributyltin-induced apoptosis. Western blot and flow cytometry indicate no translocation of apoptosis-inducing factor and endonuclease G in the nuclear fraction from mitochondria. Intracellular Ca(2+) levels are significantly raised by tributyltin chloride. These results clearly demonstrate caspase-dependent apoptotic pathway and support the role of oxidative stress, mitochondrial membrane depolarization, caspase-3 activation, and calcium during tributyltin-chloride (TBTC)-induced thymic apoptosis.

 18. 21 CFR 177.1980 - Vinyl chloride-propylene copolymers.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... used as components of articles intended for contact with food, subject to the provisions of this... chlorine content is in the range of 53 to 56 percent as determined by any suitable analytical procedure of... section. (d) Analytical methods: The analytical methods for determining whether vinyl chloride-propylene...

 19. Methyl chloride and other chlorocarbons in polluted air during INDOEX

  NARCIS (Netherlands)

  Scheeren, HA; Lelieveld, J; de Gouw, JA; van der Veen, C; Fischer, H

  2002-01-01

  [1] Methyl chloride (CH3Cl) is the most abundant, natural, chlorine-containing gas in the atmosphere, with oceans and biomass burning as major identified sources. Estimates of global emissions suffer from large uncertainties, mostly for the tropics, partly due to a lack of measurements. We present

 20. determination of serum chloride ion concentration in pregnant

  African Journals Online (AJOL)

  Yusif

  ABSTRACT. Serum chloride ion level in blood samples of pregnant women attending ante-natal care clinic in Minjibir was investigated. The mean and standard deviation of the ion in the samples is 100.51+ 4.89mmol/L. The distribution is skewed towards high frequency of low concentrations and could be attributed to.

 1. Phytoscreening for vinyl chloride in groundwater discharging to a stream

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottosen, Cecilie Bang; Rønde, Vinni Kampman; Trapp, Stefan

  2018-01-01

  and hence different uptake/loss scenarios. Vinyl chloride (VC) as well as cis-dichloroethylene (cis-DCE), trichloroethylene (TCE), and tetrachloroethylene (PCE) were detected in the trees, documenting that phytoscreening is a viable method to locate chlorinated ethene plumes, including VC, discharging...

 2. A Green Alternative to Aluminum Chloride Alkylation of Xylene

  Science.gov (United States)

  Sereda, Grigoriy A.; Rajpara, Vikul B.

  2007-01-01

  An acutely less toxic 2-bromobutane is used to develop a simple graphite-promoted procedure of alkylation of p-xylene. It is further demonstrated that aluminum chloride is not required, the need for aqueous workup is eliminated, waste solutions are not produced and the multiple use of the catalyst is allowed.

 3. Titanocene(III) chloride mediated radical induced addition ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Reduction of the aldehyde 10 with sodium boro- hydride in the presence of CeCl3.7H2O furnished the alcohol 11 which was finally brominated using PBr3 to yield the dibromo compound 12.13. Thus, a series of bromoepoxides were prepared and subjected to radical cyclization using titanocene(III) chloride and the results ...

 4. Evaluation of Electrochemical Treatment of Chloride Contaminated Mortar Containing GGBS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ki Hong Lee

  2017-01-01

  Full Text Available The present study concerns the influence of cementitious binder on electrochemical treatment of steel embedded in salt contaminated mortar. As binder, ordinary Portland cement (OPC and ground granulated blast furnace slag (GGBS were used and the current density of 250–750 mA/m2 was applied for 4 weeks to complete electrochemical chloride extraction. To evaluate the effect of electrochemical treatment the chloride profile and corrosion behaviour covering chloride concentration, galvanic current density, linear polarization resistance, open circuit potential, and mass loss were measured. An increase in the applied direct current density resulted in a decrease in the chloride concentration at the vicinity of steel, accompanying the mitigated corrosion damage. The performance of electrochemical treatment was more remarkable in mortar containing GGBS presumably due to binding mechanism. However, corrosion damage was more detrimental in GGBS rather than OPC at a given potential, while GGBS had superior corrosion resistance to a corrosive environment and treatment conditions. Therefore, the electrochemical treatment should be conducted prudently to evaluate the corrosion state of embedded steel depending on binder type.

 5. Flame generation of sodium chloride aerosol for filter testing

  International Nuclear Information System (INIS)

  Edwards, J.; Kinnear, D.I.

  1975-01-01

  A generator for sodium chloride aerosol is described, which when used in conjunction with a sensitive portable sodium flame detector unit, will permit the in-place testing of large filter installations having air throughputs up to about 80,000 m 3 /h, at penetrations down to at least 0.005 percent. (U.S.)

 6. The toxicology of zinc chloride smoke producing bombs and screens

  NARCIS (Netherlands)

  El Idrissi, Ayman; van Berkel, Lisanne; Bonekamp, Nadia E; Dalemans, Diana J Z; van der Heyden, Marcel A G

  CONTEXT: Zinc chloride (ZnCl2)-based smoke bombs and screens are in use since the Second World War (1939-1945). Many case descriptions on ZnCl2 smoke inhalation incidents appeared since 1945. OBJECTIVE: We provide a comprehensive overview of the clinical symptoms and underlying pathophysiology due

 7. Design and performance characteristics of a krypton chloride (λ ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  2014-01-07

  Jan 7, 2014 ... Development of a discharge-pumped krypton chloride (KrCl) laser operating at 222 nm wavelength is demonstrated. In this paper the design, successful realization and operating characteristics of KrCl excimer laser are reported. The laser is driven by a simple and efficient excitation technique using ...

 8. Chloride leaching from municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ash

  NARCIS (Netherlands)

  Alam, Q.; Schollbach, K.; Florea, M.V.A.; Brouwers, H.J.H.; Vlastimil, Bilek; Kersner, Zbynek; Simonova, Hana

  2017-01-01

  The presence of chlorides in the Municipal Solid Waste Incineration bottom ashes (BA) hinders their potential for recycling in building materials. The contaminant content in the incineration residues is strictly regulated by the Dutch legislation Soil Quality Decree (2013). The fine fraction

 9. Maintenance Planning for Chloride Initiated Corrosion in Concrete Structures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, S.; Sørensen, John Dalsgaard

  1998-01-01

  Corrosion of the reinforcement in concrete structures can be initiated when the chloride concentration around the reinforcement exceeds a threshold value. In order to prevent the corrosion from reaching a stage where the load-bearing capacity of a given structure suffers a substantial decrease...

 10. Sodium Chloride Dihydrate - A Potential Cause of Slippery Accidents

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejlholm, Morten; Thomsen, Kaj; Rasmussen, Peter

  From a thermodynamic point of view, it can be expected that sodium chloride dihydrate (hydrohalite, NaCl2H2O) will form on winter roads under certain conditions at temperatures below 0.1¢®C. In order to elucidate whether or not the formation of hydrohalite on the pavement can explain the phenomenon...

 11. on crude water and sodium chloride extracts of Moringa stenopetala

  African Journals Online (AJOL)

  AJB SERVER

  2006-12-04

  Dec 4, 2006 ... coordination or complex formation between the metal cations and pH dependent oxygen and nitrogen anionic sites of the ... iron hydroxide, iron chloride, soda ash and synthetic polymers .... o u n d. Zn adsorption by. MSC-SC. Zn adsorption by. MOC-SC .... Okuda T, Baes AU, Nishijima W, Okada M (2001).

 12. A Simple Quantitative Synthesis: Sodium Chloride from Sodium Carbonate.

  Science.gov (United States)

  Gold, Marvin

  1988-01-01

  Describes a simple laboratory procedure for changing sodium carbonate into sodium chloride by adding concentrated HCl to cause the reaction and then evaporating the water. Claims a good stoichiometric yield can be obtained in one three-hour lab period. Suggests using fume hood for the reaction. (ML)

 13. The effects of urea, guanidinium chloride and sorbitol on porphyrin ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  This paper compares the inhibition effect of porphyrin aggregation in the presence of urea, guanidinium chloride (Gdn) and sorbitol by molecular dynamics simulation. It demonstrates that porphyrin aggregation increases in sorbitol, but decreases towards addition of urea and Gdn. It shows that urea, Gdn and sorbitol can ...

 14. Chloride supporting electrolytes for all-vanadium redox flow batteries.

  Science.gov (United States)

  Kim, Soowhan; Vijayakumar, M; Wang, Wei; Zhang, Jianlu; Chen, Baowei; Nie, Zimin; Chen, Feng; Hu, Jianzhi; Li, Liyu; Yang, Zhenguo

  2011-10-28

  This paper examines vanadium chloride solutions as electrolytes for an all-vanadium redox flow battery. The chloride solutions were capable of dissolving more than 2.3 M vanadium at varied valence states and remained stable at 0-50 °C. The improved stability appeared due to the formation of a vanadium dinuclear [V(2)O(3)·4H(2)O](4+) or a dinuclear-chloro complex [V(2)O(3)Cl·3H(2)O](3+) in the solutions over a wide temperature range. The all-vanadium redox flow batteries with the chloride electrolytes demonstrated excellent reversibility and fairly high efficiencies. Only negligible, if any, gas evolution was observed. The improved energy capacity and good performance, along with the ease in heat management, would lead to substantial reduction in capital cost and life-cycle cost, making the vanadium chloride redox flow battery a promising candidate for stationary applications. This journal is © the Owner Societies 2011

 15. Mercury chloride-induced oxidative stress in human erythrocytes ...

  African Journals Online (AJOL)

  ONOS

  2010-01-25

  Jan 25, 2010 ... Mercury can exist in the environment as metal, as monovalent and divalent salts and as organomercurials, one of the most important of which is mercuric chloride (HgCl2). It has been shown to induce oxidative stress in erythrocytes through the generation of free radicals and alteration of the.

 16. Effects of chlormequat chloride and different rates of prohexadione ...

  African Journals Online (AJOL)

  ajl yemi

  2011-11-28

  Nov 28, 2011 ... percentage of fruits falling into the weight classes and flowering, and fruit development of tomato. In exception of 4 ... Key words: Prohexadione-calcium, chlormequat chloride, seedling height, flowering, yield, tomato. INTRODUCTION ... retardant, can persist in the tree in an unmetabolized form for up to six ...

 17. Prenatal Mercuric Chloride Exposure Causes Developmental Deficits in Rat Cortex

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tayebeh Rastegar

  2011-09-01

  Full Text Available Introduction: Environmental pollution with heavy metals such as mercury is a major health problem. Growing studies on the field have shown the deleterious effects of mercury on human and nonhuman nervous system, especially in infants, however the effects of prenatal exposure to mercuricchloride on cortical development are not yet well understood. The aim of this study was to investigate the effect of prenatal exposure to mercuric chloride on morphological characteristics of brain cortex. Methods: Mercuric chloride (2 mg/kg or normal saline were injected (I.P. to 36 Sprague – dawley rats in the 8th, 9th or 10th day of gestation. The embryos were surgically removed in the 15th day of gestation, and brain cortices were studied by histological techniques. Results: Histological studies showed that embryos of mercuric chloride treated rats hadcortical neuronal disarrangement withdifferent orientations of nuclei, increased diameter of cortex, increased mitosis of cells, increased cell death, decreased cellular density and increased intracellular space. Conclusion: These findings suggest some micro structural abnormalities in cortical regions after prenatal exposure to mercuric chloride. These structural abnormalities may underliesome neurologic disturbances following mercury intoxication.

 18. Covalent organic polymer functionalization of activated carbon surfaces through acyl chloride for environmental clean-up

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mines, Paul D.; Thirion, Damien; Uthuppu, Basil

  2017-01-01

  Nanoporous networks of covalent organic polymers (COPs) are successfully grafted on the surfaces of activated carbons, through a series of surface modification techniques, including acyl chloride formation by thionyl chloride. Hybrid composites of activated carbon functionalized with COPs exhibit...

 19. Surface resistivity test evaluation as an indicator of the chloride permeability of concrete.

  Science.gov (United States)

  2012-12-01

  Many agencies have adopted the standard tests for electrical : indication of concretes ability to resist chloride ion penetration : (AASHTO T 277 and ASTM C1202), commonly known as the rapid : chloride permeability test (RCPT), in their specificat...

 20. Effects of Organic Corrosion Inhibitor and Chloride Ion Concentration on Steel Depassivation and Repassivation in Solution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Zixiao; YU Lei; LIU Zhiyong; SONG Ning

  2015-01-01

  Effect of an organic corrosion inhibitor (OCI) named PCI-2014 added in chloride solution on the critical chlo-ride concentration of mild steel depassivation and the critical OCI concentrations for repairing the steel in different chlo-ride solution were investigated. The results show that the critical chloride concentration increases exponentially with raises of PCI-2014 concentration in the solution. Within a certain chloride ion concentration range, the critical PCI-2014 concentration for repairing the corroded steel is also increases exponentially with enhancement of chloride content in the solution. Atomic force microscopy images display the molecular particles of inhibitor are adsorbed on the steel surface and formed a protective layer. Analysis of X-ray photoelectron spectroscopy shows the chloride ions at the surface of steel are displaced by atoms or molecules of the inhibitor in chloride condition.

 1. Chloride adsorption by calcined layered double hydroxides in hardened Portland cement paste

  KAUST Repository

  Yoon, Seyoon; Moon, Juhyuk; Bae, Sungchul; Duan, Xiaonan; Giannelis, Emmanuel P.; Monteiro, Paulo M.

  2014-01-01

  This study investigated the feasibility of using calcined layered double hydroxides (CLDHs) to prevent chloride-induced deterioration in reinforced concrete. CLDHs not only adsorbed chloride ions in aqueous solution with a memory effect but also had

 2. Lewis acidic (choline chloride.3ZnCl2) ionic liquid: A green and ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Choline chloride; zinc chloride; ionic liquid; one-pot; triarylmethane. 1. Introduction ... applications such as zinc electroplating11 and batter- ies.12 It has also been used as ... as indicated by Thin Layer Chromatography (TLC), the catalyst was ...

 3. Sweat chloride as a biomarker of CFTR activity: proof of concept and ivacaftor clinical trial data.

  Science.gov (United States)

  Accurso, Frank J; Van Goor, Fredrick; Zha, Jiuhong; Stone, Anne J; Dong, Qunming; Ordonez, Claudia L; Rowe, Steven M; Clancy, John Paul; Konstan, Michael W; Hoch, Heather E; Heltshe, Sonya L; Ramsey, Bonnie W; Campbell, Preston W; Ashlock, Melissa A

  2014-03-01

  We examined data from a Phase 2 trial {NCT00457821} of ivacaftor, a CFTR potentiator, in cystic fibrosis (CF) patients with aG551D mutation to evaluate standardized approaches to sweat chloride measurement and to explore the use of sweat chloride and nasal potential difference (NPD) to estimate CFTR activity. Sweat chloride and NPD were secondary endpoints in this placebo-controlled, multicenter trial. Standardization of sweat collection, processing,and analysis was employed for the first time. Sweat chloride and chloride ion transport (NPD) were integrated into a model of CFTR activity. Within-patient sweat chloride determinations showed sufficient precision to detect differences between dose-groups and assess ivacaftor treatment effects. Analysis of changes in sweat chloride and NPD demonstrated that patients treated with ivacaftor achieved CFTR activity equivalent to approximately 35%–40% of normal. Sweat chloride is useful in multicenter trials as a biomarker of CFTR activity and to test the effect of CFTR potentiators.

 4. Fluorinated tripodal receptors for potentiometric chloride detection in biological fluids.

  Science.gov (United States)

  Pankratova, Nadezda; Cuartero, Maria; Jowett, Laura A; Howe, Ethan N W; Gale, Philip A; Bakker, Eric; Crespo, Gastón A

  2018-01-15

  Fluorinated tripodal compounds were recently reported to be efficient transmembrane transporters for a series of inorganic anions. In particular, this class of receptors has been shown to be suitable for the effective complexation of chloride, nitrate, bicarbonate and sulfate anions via hydrogen bonding. The potentiometric properties of urea and thiourea-based fluorinated tripodal receptors are explored here for the first time, in light of the need for reliable sensors for chloride monitoring in undiluted biological fluids. The ion selective electrode (ISE) membranes with tren-based tris-urea bis(CF 3 ) tripodal compound (ionophore I) were found to exhibit the best selectivity for chloride over major lipophilic anions such as salicylate ( [Formula: see text] ) and thiocyanate ( [Formula: see text] ). Ionophore I-based ISEs were successfully applied for chloride determination in undiluted human serum as well as artificial serum sample, the slope of the linear calibration at the relevant background of interfering ions being close to Nernstian (49.8±1.7mV). The results of potentiometric measurements were confirmed by argentometric titration. Moreover, the ionophore I-based ISE membrane was shown to exhibit a very good long-term stability of potentiometric performance over the period of 10 weeks. Nuclear magnetic resonance (NMR) titrations, potentiometric sandwich membrane experiments and density functional theory (DFT) computational studies were performed to determine the binding constants and suggest 1:1 complexation stoichiometry for the ionophore I with chloride as well as salicylate. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. The Limiting Phenomena at the Anode of the Electrowinning of Zinc from Zinc Chloride in a Molten Chloride Electrolyte

  NARCIS (Netherlands)

  Lans, S.C.

  2004-01-01

  The objective of this research is to investigate the possibilities and technological viability for the electrowinning of zinc from zinc chloride. This research contributes to development of an alternative process, because it provides: ⢠A clear understanding and overview of the present zinc

 6. separation of strontium and cesium from ternary and quaternary lithium chloride-potassium chloride salts via melt crystallization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ammon N. Williams

  2015-12-01

  Full Text Available Separation of cesium chloride (CsCl and strontium chloride (SrCl2 from the lithium chloride-potassium chloride (LiCl-KCl salt was studied using a melt crystallization process similar to the reverse vertical Bridgeman growth technique. A ternary SrCl2-LiCl-KCl salt was explored at similar growth rates (1.8–5 mm/h and compared with CsCl ternary results to identify similarities. Quaternary experiments were also conducted and compared with the ternary cases to identify trends and possible limitations to the separations process. In the ternary case, as much as 68% of the total salt could be recycled per batch process. In the quaternary experiments, separation of Cs and Sr was nearly identical at the slower rates; however, as the growth rate increased, SrCl2 separated more easily than CsCl. The quaternary results show less separation and rate dependence than in both ternary cases. As an estimated result, only 51% of the total salt could be recycled per batch. Furthermore, two models have been explored to further understand the growth process and separation. A comparison of the experimental and modeling results reveals that the nonmixed model fits reasonably well with the ternary and quaternary data sets. A dimensional analysis was performed and a correlation was identified to semipredict the segregation coefficient.

 7. Separation of strontium and cesium from ternary and quaternary lithium chloride-potassium chloride salts via melt crystallization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Williams, Ammon n.; Pack, Michael [Dept. of Mechanical and Nuclear Engineering, Virginia Commonwealth University, Richmond (United States); Phongikaroon, Spathorn [Dept. of Chemical and Materials Engineering and Nuclear Engineering Program, University of Idaho, Idaho Falls (United States)

  2015-12-15

  Separation of cesium chloride (CsCl) and strontium chloride (SrCl{sub 2}) from the lithium chloride-potassium chloride (LiCl-KCl) salt was studied using a melt crystallization process similar to the reverse vertical Bridgeman growth technique. A ternary SrCl2-LiCl-KCl salt was explored at similar growth rates (1.8-5 mm/h) and compared with CsCl ternary results to identify similarities. Quaternary experiments were also conducted and compared with the ternary cases to identify trends and possible limitations to the separations process. In the ternary case, as much as 68% of the total salt could be recycled per batch process. In the quaternary experiments, separation of Cs and Sr was nearly identical at the slower rates; however, as the growth rate increased, SrCl{sub 2} separated more easily than CsCl. The quaternary results show less separation and rate dependence than in both ternary cases. As an estimated result, only 51% of the total salt could be recycled per batch. Furthermore, two models have been explored to further understand the growth process and separation. A comparison of the experimental and modeling results reveals that the nonmixed model fits reasonably well with the ternary and quaternary data sets. A dimensional analysis was performed and a correlation was identified to semipredict the segregation coefficient.

 8. 21 CFR 172.330 - Calcium pantothenate, calcium chloride double salt.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Calcium pantothenate, calcium chloride double salt... FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION Special Dietary and Nutritional Additives § 172.330 Calcium pantothenate, calcium chloride double salt. The food additive calcium chloride double salt of calcium pantothenate may...

 9. Determination of the chloride diffusion coefficient in mortars with supplementary cementitious materials

  NARCIS (Netherlands)

  Elfmarkova, V.; Spiesz, P.R.; Brouwers, H.J.H.; Bjegovic, D.; Beushausen, H.; Serdar, M.

  2014-01-01

  The Rapid Chloride Migration (RCM) test, described in the guideline NT Build 492, is one of the most commonly applied accelerated test methods in which chlorides penetrate the concrete at high rates due to the applied electrical field. The output result of the test is the chloride diffusion

 10. 77 FR 22847 - National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Polyvinyl Chloride and Copolymers...

  Science.gov (United States)

  2012-04-17

  ... abbreviations are used in this document. CAA Clean Air Act CDD/CDF chlorinated dibenzo-dioxins and furans CDX... chloride and chlorinated dibenzo-dioxins and furans (CDD/CDF)) and hydrogen chloride (HCl). We did not... chloride leak action level because if either of these pollutants is detected in the cooling water or in the...

 11. Stabilization of high-level waste from a chloride volatility nuclear fuel reprocessing system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, L.A.; Thornton, T.A.

  1979-01-01

  Methods for stabilizing high-level waste from a chloride volatility thorium-based fuel coprocessing system have been studied. The waste, which is present as chloride salts, is combined with SiO 2 or Al 2 O 3 and pyrohydrolyzed to remove the chloride ions. The resulting solid is then combined with a flux and glassified. 3 figures, 4 tables

 12. 40 CFR 721.6167 - Piperdinium, 1,1-dimethyl-, chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 30 2010-07-01 2010-07-01 false Piperdinium, 1,1-dimethyl-, chloride... Substances § 721.6167 Piperdinium, 1,1-dimethyl-, chloride. (a) Chemical substance and significant new uses subject to reporting. (1) The chemical substance identified as piperdinium, 1,1-dimethyl-, chloride. (PMN...

 13. Connecting to concrete: wireless monitoring of chloride ions in concrete structures

  NARCIS (Netherlands)

  Abbas, Yawar; ten Have, Bas; Hoekstra, Gerrit I.; Douma, Arjan; de Bruijn, Douwe; Olthuis, Wouter; van den Berg, Albert

  2015-01-01

  For the first time, chloride ions are measured wirelessly in concrete. The half-cell potential of a silver/silver chloride (Ag/AgCl) electrode, which corresponds to the concentration of chloride ions, is measured wirelessly. The sensor system (the Ag/AgCl and a reference electrode) is embedded in

 14. Enthalpic interactions of N-glycylglycine with xylitol in aqueous sodium chloride and potassium chloride solutions at T = 298.15 K

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Min; Wang Lili; Zhu Lanying; Li Hui; Sun Dezhi; Di Youying; Li Linwei

  2010-01-01

  The mixing enthalpies of N-glycylglycine with xylitol and their respective enthalpies of dilution in aqueous sodium chloride and potassium chloride solutions have been determined by using flow-mix isothermal microcalorimetry at the temperature of 298.15 K. These experimental results have been used to determine the heterotactic enthalpic interaction coefficients (h xy , h xxy , and h xyy ) according to the McMillan-Mayer theory. It has been found that the heterotactic enthalpic pairwise interaction coefficients h xy between N-glycylglycine and xylitol in aqueous sodium chloride and potassium chloride solutions are negative and become less negative with an increase in the molality of sodium chloride or potassium chloride. The results are discussed in terms of solute-solute and solute-solvent interactions.

 15. Enthalpic interactions of N-glycylglycine with xylitol in aqueous sodium chloride and potassium chloride solutions at T = 298.15 K

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liu Min, E-mail: panpanliumin@163.co [College of Chemistry and Chemical Engineering, Liao Cheng University, Liaocheng, Shandong 252059 (China); Wang Lili [College of Chemistry and Chemical Engineering, Liao Cheng University, Liaocheng, Shandong 252059 (China); Zhu Lanying [College of Life Science and Bioengineering, Liao Cheng University, Liaocheng, Shandong 252059 (China); Li Hui; Sun Dezhi; Di Youying; Li Linwei [College of Chemistry and Chemical Engineering, Liao Cheng University, Liaocheng, Shandong 252059 (China)

  2010-07-15

  The mixing enthalpies of N-glycylglycine with xylitol and their respective enthalpies of dilution in aqueous sodium chloride and potassium chloride solutions have been determined by using flow-mix isothermal microcalorimetry at the temperature of 298.15 K. These experimental results have been used to determine the heterotactic enthalpic interaction coefficients (h{sub xy}, h{sub xxy}, and h{sub xyy}) according to the McMillan-Mayer theory. It has been found that the heterotactic enthalpic pairwise interaction coefficients h{sub xy} between N-glycylglycine and xylitol in aqueous sodium chloride and potassium chloride solutions are negative and become less negative with an increase in the molality of sodium chloride or potassium chloride. The results are discussed in terms of solute-solute and solute-solvent interactions.

 16. Preparation of Carbon-Chitosan-Polyvinyl Chloride (CC-PVC) Material and its Application to Electrochemical Degradation of Methylene Blue in Sodium Chloride Solution

  Science.gov (United States)

  Riyanto; Prawidha, A. D.

  2018-01-01

  Electrochemical degradation of methylene blue using Carbon-Chitosan-Polyvinyl Chloride (CC-PVC) electrode in sodium chloride have been done. The aim of this work was to degradation of methylene blue using Carbon-Chitosan-Polyvinyl Chloride (CC-PVC). Carbon chitosan composite electrode was preparing by Carbon and Chitosan powder and PVC in 4 mL tetrahydrofuran (THF) solvent and swirled flatly to homogeneous followed by drying in an oven at 100 °C for 3 h. The mixture was placed in stainless steel mould and pressed at 10 ton/cm2. Sodium chloride was used electrolyte solution. The effects of the current and electrolysis time were investigated using spectrophotometer UV-Visible. The experimental results showed that the carbon-chitosan composite electrode have higher effect in the electrochemical degradation of methylene blue in sodium chloride. Based on UV-visible spectra analysis shows current and electrolysis time has high effect to degradation of methylene blue in sodium chloride. Chitosan and polyvinyl chloride can strengthen the bond between the carbons so that the material has the high stability and conductivity. As conclusions is Carbon-Chitosan-Polyvinyl Chloride (CC-PVC) electrode have a high electrochemical activity for degradation of methylene blue in sodium chloride.

 17. Tissue distribution of 1,2-14C-vinyl chloride in rats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buchter, A.; Bolt, H.M.; Kappus, H.; Bolt, W.

  1977-01-01

  Rats have been pretreatet with 6-nitro-1.2.3-benzothiadiazole which completely blocks the metabolism of vinyl chloride. If the animals are exposed to atmospheric vinyl chloride, the formation of an equilibrium between the compound in the gas phase and in the animal's organism is observed. Unmetabolized vinyl chloride is accumulated in the adipose tissue. The distribution pattern of vinyl in different organs of the rat is constant over the concentration range of 25-10,000 ppm of vinyl chloride in the exposure atmosphere. The distribution of metabolites of vinyl chloride contrasts to that of the original compound; metabolites primarily are concentrated in liver and in kidneys. (orig.) [de

 18. Altered Chloride Homeostasis Decreases the Action Potential Threshold and Increases Hyperexcitability in Hippocampal Neurons

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Andreas T; Ledri, Marco; Melis, Miriam

  2017-01-01

  Chloride ions play an important role in controlling excitability of principal neurons in the central nervous system. When neurotransmitter GABA is released from inhibitory interneurons, activated GABA type A (GABAA) receptors on principal neurons become permeable to chloride. Typically, chloride...... neurons, and promote AP generation. It is generally recognized that altered chloride homeostasis per se has no effect on the AP threshold. Here, we demonstrate that chloride overload of mouse principal CA3 pyramidal neurons not only makes these cells more excitable through GABAA receptor activation...

 19. Extraction of actinides from chloride medium using pentaalkylpropanediamides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cuillerdier, C.; Musikas, C.

  1991-01-01

  Pyrometallurgical processes for the purification of plutonium create waste solutions containing actinides, mainly americium, in chloride medium. Studies have been undertaken to study the extraction of actinides in chloride medium (hydrochloric acid mixed with concentrated salts such as LiCl, CaCl 2 , MgCl 2 , KCl) using pentaalkylpropanediamides as extractants. Plutonium (IV) is very easily extracted, Am (III) needs a salting out agent such as LiCl. Back extraction of trivalent cations is easy in HCl <5M. Plutonium(IV) and (VI) can be stripped by reduction either with ascorbic acid or hydroxylammonium salts in weak acid medium. Several diluents can be used (aromatic, chlorinated or even aliphatic) with addition of decanol to prevent third phase formation. In conclusion diamides can be used for various wastes declassification, they are potentially completely incinerable, and, as the synthesis has been optimized, they appear to be promising extractants

 20. CPP-603 Chloride Removal System Decontamination and Decommissioning

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moser, C.L.

  1993-02-01

  The CPP-603 (annex) Chloride Removal System (CRS) Decontamination and Decommissioning (D ampersand D) Project is described in this report. The CRS was used for removing Chloride ions and other contaminants that were suspended in the waters of the underwater fuel storage basins in the CPP-603 Fuel Receiving and Storage Facility (FRSF) from 1975 to 1981. The Environmental Checklist and related documents, facility characterization, decision analysis', and D ampersand D plans' were prepared in 1991. Physical D ampersand D activities were begun in mid summer of 1992 and were completed by the end of November 1992. All process equipment and electrical equipment were removed from the annex following accepted asbestos and radiological contamination removal practices. The D ampersand D activities were performed in a manner such that no radiological health or safety hazard to the public or to personnel at the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) occurred

 1. Characterization of lithium-thionyl chloride cells by impedance techniques

  Science.gov (United States)

  Walsh, F.; Pozin, M.; Cherniy, A.; Tikhonov, K.

  The main contributor to voltage drop observed on initial discharge of lithium-thionyl chloride cells is the resistance of the passive layer on the lithium anode, as can be determined from the Nyquist plot of a lithium-thionyl chloride cell. At extremely low discharge currents, initial voltage drop corresponds to the value found from the impedance measurements; at higher current, an empirical correction based on the experimental results is required. The dispersion in the values of the impedance parameters and thus in initial voltage drop of individual cells was analyzed. The condition of the lithium surface after assembly was shown not to be the only reason for high dispersion in impedance parameter values.

 2. Mathematical Model of a Lithium/Thionyl Chloride Battery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jain, M.; Jungst, R.G.; Nagasubramanian, G.; Weidner, J.W.

  1998-11-24

  A mathematical model of a spirally wound lithium/thionyl chloride primary battery has been developed ~d used for parameter estimation and design studies. The model formulation is based on the fimdarnental Consemation laws using porous electrode theory and concentrated solution theory. The model is used to estimate the difision coefficient and the kinetic parameters for the reactions at the anode and the cathode as a function of temperature. These parameters are obtained by fitting the simulated capacity and average cell voltage to experimental data over a wide range of temperatures (-55 to 49"C) and discharge loads (10 to 250 ohms). The experiments were performed on D-sized, cathode-limited, spirally wound lithium/thionyl chloride cells. The model is also used to study the effkct of cathode thickness on the cell capacity as a finction of temperature, and it was found that the optimum thickness for the cathode- limited design is temperature and load dependent.

 3. Heat generation in lithium/thionyl chloride batteries

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gibbard, H.F.

  1980-01-01

  The flow of heat from lithium/thionyl chloride batteries has been measured in two conduction calorimeters. Several types of cells have been studied, both at rest and during low- and high-rate discharge. In contrast with other reports in the literature, no conditions were found under which the discharge of lithium/thionyl chloride batteries was endothermic. Results at low currents, which are described in terms of the thermodynamic formalism developed previously, are consistent with measurements of the temperature dependence of the open-circuit potential. Cells discharged at higher currents produced more heat flux than predicted by the simple thermodynamic treatment. The current and time variation of the additional heat is consistent with a current-dependent corrosion of the lithium electrode. 14 refs.

 4. Surface chloride salt formation on Space Shuttle exhaust alumina

  Science.gov (United States)

  Cofer, W. R., III; Pellett, G. L.; Sebacher, D. I.; Wakelyn, N. T.

  1984-01-01

  Aluminum oxide samples from the exhaust of Space Shuttle launches STS-1, STS-4, STS-5, and STS-6 were collected from surfaces on or around the launch pad complex and chemically analyzed. The results indicate that the particulate solid-propellant rocket motor (SRM) alumina was heavily chlorided. Concentrations of water-soluble aluminum (III) ion were large, suggesting that the surface of the SRM alumina particles was rendered soluble by prior reactions with HCl and H2O in the SRM exhaust cloud. These results suggest that Space Shuttle exhaust alumina particles are good sites for nucleation and condensation of atmospheric water. Laboratory experiments conducted at 220 C suggest that partial surface chloriding of alumina may occur in hot Space Shuttle exhaust plumes.

 5. Modeling polyvinyl chloride Plasma Modification by Neural Networks

  Science.gov (United States)

  Wang, Changquan

  2018-03-01

  Neural networks model were constructed to analyze the connection between dielectric barrier discharge parameters and surface properties of material. The experiment data were generated from polyvinyl chloride plasma modification by using uniform design. Discharge voltage, discharge gas gap and treatment time were as neural network input layer parameters. The measured values of contact angle were as the output layer parameters. A nonlinear mathematical model of the surface modification for polyvinyl chloride was developed based upon the neural networks. The optimum model parameters were obtained by the simulation evaluation and error analysis. The results of the optimal model show that the predicted value is very close to the actual test value. The prediction model obtained here are useful for discharge plasma surface modification analysis.

 6. Transformation of zinc hydroxide chloride monohydrate to crystalline zinc oxide.

  Science.gov (United States)

  Moezzi, Amir; Cortie, Michael; McDonagh, Andrew

  2016-04-25

  Thermal decomposition of layered zinc hydroxide double salts provides an interesting alternative synthesis for particles of zinc oxide. Here, we examine the sequence of changes occurring as zinc hydroxide chloride monohydrate (Zn5(OH)8Cl2·H2O) is converted to crystalline ZnO by thermal decomposition. The specific surface area of the resultant ZnO measured by BET was 1.3 m(2) g(-1). A complicating and important factor in this process is that the thermal decomposition of zinc hydroxide chloride is also accompanied by the formation of volatile zinc-containing species under certain conditions. We show that this volatile compound is anhydrous ZnCl2 and its formation is moisture dependent. Therefore, control of atmospheric moisture is an important consideration that affects the overall efficiency of ZnO production by this process.

 7. Dehydration of aluminum chloride hexahydrate: a technical assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, R.L.

  1984-04-01

  Physical and chemical properties of aluminum chloride hexahydrate, ACH, and related compounds are noted as well as the relation of these properties to the problem of dehydration of ACH to form anhydrous aluminum chloride. Several approaches to the dehydration of ACH are discussed and a rationale or each approach is given: solvent extraction, ligand exchange, azeotropic distillation, chemical dehydration, and energy specific direct heating. While the thermodynamics of dehydration are frequently favorable, the rate of reaction and the mechanisms of reaction are more frequently unfavorable. However, each approach requires experimentation to test its effectiveness. The stability of the aluminum-oxygen bond in the hydrate is such that dehydration without decomposition to the oxide will be very difficult

 8. INNA for interelement correlations in rats after mercuric chloride exposure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tandon, L.; Ehmann, W.D.; Kasarskis, E.J.; Kentucky Univ., Lexington, KY

  1992-01-01

  In an animal model study, we exposed rats to mercuric chloride through drinking water continuously for eight to ten months. A group of these rats were then taken off mercuric chloride water and fed distilled water. A control group of rats was given distilled water. Rat brain, spinal cord, and kidney were analyzed to determine Hg and nine other elements by INAA. Significant imbalances were detected among the groups. Most of the mercury (Hg) was found to be eliminated from the tissues studied within the first thirty days. Implications of the data are discussed in light of observed trace element imbalances in amyotrophic lateral sclerosis and Alzheimer's disease. (author) 25 refs.; 1 fig.; 3 tabs

 9. Cathodic processes during ruthenium electrodeposition from a chloride melt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sokol'skij, D.V.

  1985-01-01

  Cathodic processes occurring during the electrolysis of chloride melts in the presence of oxygen-containing impurities were studied. The experiments were carried out at 500, 550 600 and 680 deg C, ruthenium ions concentration in KCl-NaCl-CsCl eutectic melt being 0.4-1.5 mol% and BaO additions 4.8x10 -2 mol%. Temperature dependence of Ru(3) ion diffusion coefficient in the chloride melt (lg D=3.25-1508/T+-0.02) and activation energy of the diffusion process (6.9 k cal/mol) were determined. It is shown that changes of the shape of E, t-curve and the deviation of values determined in the cause of chronopotentiometric investigations from the corresponding values of reversable processes are related in many respects to the participation of oxygen-containing compounds in the cathodic process. Irreversibility of the cathodic process is also connected with metal crystallization during electrodeposition

 10. Electrowinning of lead powder from chloride leach liquor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Owais, Ashour [Suez Canal Univ., Suez (Egypt). Metallurgical and Materials Engineering Dept.

  2012-11-15

  Electrowinning of lead powder from chloride leach liquor obtained from secondary lead slag leached in hydrochloric acid is the main aim of this work. The resulted lead chloride solution (leachate) containing 2.2 wt.-% Pb and 1.24 wt.-% HCl was electrowon in an electrolytic cell containing one graphite plate as inert anode and two lead sheets as starting permanent cathodes. Different electrolysis parameters such as current density, electrolyte temperature and electrolyte stirring rate were studied. As indicated by SEM, EDX and XRD analyses, fine and pure (100 % Pb) powders with a dispersed and needle-like shape were formed with cathodic current efficiency up to 67.9 % and electrical energy demand ranges from 0.809 to 4.998 kWh/kg Pb with productivity up to 2.63 g/Ah. (orig.)

 11. System reliability of concrete structures subjected to chloride ingress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leira, B.J.; Thöns, Sebastian

  2017-01-01

  attack on the entire bridge, a system model with 90 components is next introduced. This model is employed in order to perform reliability updating based on observations at a number of sites along the bridge. An Enhanced Monte Carlo simulation method (EMC) is applied for this purpose. It is shown...... that application of this simulation method reduces computation times significantly as compared to crude Monte Carlo methods....... are obtained based on measurements from the Gimsøystraumen bridge in Norway. These probability distributions are subsequently employed as input to a prediction model for chloride concentration at the steel reinforcement for a single but arbitrary position along the reinforcement. In order to address chloride...

 12. X-ray diffraction study of choline chloride's β form

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petrouleas, V.; Lemmon, R.M.; Christensen, A.

  1978-01-01

  The organic salt choline chloride exists in two crystalline polymorphs. One (the α form) is extraordinarily sensitive to ionizing radiation, the other (the β form) is not. The present report describes an x-ray diffraction study of the β form. The structure has been found to be highly disordered face centered cubic. A reasonable least-square refinement of the intensity data has been achieved in the centrosymmetric space group Fm3 or Fm3m by use of a molecular model with restrained bond lengths. The results show that in the β form the electronic density due to the choline cation is closely spaced around the N, so that hydrogen bonding to the chloride is unlikely. Comparison with infrared and NMR data indicates that the disordering is dynamic and can be ascribed to rotations of the choline ion around crystallographic symmetry axes. Possible connections of these results with the radiation stability of the β form are discussed

 13. Swell activated chloride channel function in human neutrophils

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salmon, Michael D. [Leukocyte and Ion Channel Research Laboratory, School of Health and Biosciences, University of East London, Stratford Campus, London E15 4LZ (United Kingdom); Ahluwalia, Jatinder, E-mail: j.ahluwalia@uel.ac.uk [Leukocyte and Ion Channel Research Laboratory, School of Health and Biosciences, University of East London, Stratford Campus, London E15 4LZ (United Kingdom)

  2009-04-17

  Non-excitable cells such as neutrophil granulocytes are the archetypal inflammatory immune cell involved in critical functions of the innate immune system. The electron current generated (I{sub e}) by the neutrophil NADPH oxidase is electrogenic and rapidly depolarises the membrane potential. For continuous function of the NADPH oxidase, I{sub e} has to be balanced to preserve electroneutrality, if not; sufficient depolarisation would prevent electrons from leaving the cell and neutrophil function would be abrogated. Subsequently, the depolarisation generated by the neutrophil NADPH oxidase I{sub e} must be counteracted by ion transport. The finding that depolarisation required counter-ions to compensate electron transport was followed by the observation that chloride channels activated by swell can counteract the NADPH oxidase membrane depolarisation. In this mini review, we discuss the research findings that revealed the essential role of swell activated chloride channels in human neutrophil function.

 14. Structure transitions between copper-sulphate and copper-chloride ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  strate that co-adsorbed sulphate ions in the (√3 × √3)R30° UPD adlayer are replaced by chloride ions and, ..... phase 1 by the (5 × 5)-like chlo- ride phase 2 was mentioned in. 45,46,48,56 but not stud- ied in detail. These authors suggested that the replacement of SO. 2. 4. – .... A nonlinear regression fit of (1) to the experi-.

 15. U3O8; process avoids sulphates and chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1979-01-01

  A brief description is given of a yellowcake precipitation process developed by Intercontinental Energy Crop. for its in-situ uranium leaching opeartions in Texas. The process uses neither sulfates nor chlorides, and thereby avoids formation of uranium salts that require high-temperature calciners. After the precipitation of yellowcake, a rotary vacuum dryer accepts a yellowcake containing 30% solids, and produces a dry product ready for packaging

 16. Electrodeposition of platinum metals and alloys from chloride melts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saltykova N.A.

  2003-01-01

  Full Text Available The structure of platinum metals and their alloys deposited by the electrolysis of chloride melts have been investigated. The cathodic deposits were both in the form of compact layers and dendrites. All the alloys of platinum metals obtained are solid solutions in the whole range of composition. Depending on the experimental conditions the layers had columnar, stratum and spiral (dissipative structures. The stratum and dissipative structures were observed in the case of alloys only.

 17. Ultrastructural immunocytochemistry of particulate fractions using polyvinyl chloride microculture wells.

  Science.gov (United States)

  Wray, B E; Sealock, R

  1984-10-01

  A method is described for immunoelectron microscopy of particulate subcellular fractions using polyvinyl chloride (soft) microculture wells as mechanical supports and reaction vessels. Appropriate quantities of particles are centrifuged onto the well bottoms, fixed and permeabilized if necessary, then labeled by standard procedures, fixed in glutaraldehyde and tannic acid, and prepared for thin section electron microscopy. The centrifugation, the fixations, and the embedment in Epon are discussed in detail.

 18. Impact of sodium chloride on breakfast cereal products

  OpenAIRE

  Moreau, Lydie

  2009-01-01

  To reduce the amount of sodium chloride in breakfast cereals without changing their properties, it is necessary to understand the role of this salt. Hence, a model system was developed. This model, composed of native waxy maize starch, glucose and a mixture of amino-acids generated similar colour and residual volatiles after heating compared to commercial breakfast cereals. Systematically designed experiments used this model to study the influence of NaCl concentration (0 % to 5.44 %) on colo...

 19. Optical Properties of Some A2BCl4 Type Chlorides

  OpenAIRE

  D. H. Gahane; B. M. Bahirwar; S. V. Moharil

  2013-01-01

  Efficient luminescence is reported for the first time in Eu2+ activated double Chlorides A2BCl4 (A=Alkali metal, B=Alkaline earth element). A simple wet-chemical preparation is described. Emission intensities are comparable to that of the commercial phosphor. Excitation covers near UV region. These phosphors may be useful for applications like solid state lighting, scintillation detectors and X-ray storage using photo-stimulable phosphors.

 20. High rate lithium/thionyl chloride bipolar battery development

  Science.gov (United States)

  Russell, P. G.; Goebel, F.

  The lithium/thionyl chloride ( {Li}/{SOCl2}) electrochemistry is capable of providing high power and high specific power, especially under pulse discharge conditions, when cells containing thin components are arranged in a bipolar configuration. This paper describes recent work concerned with bipolar cell design, cathode evaluation, component manufacturing methods, and the assembly and testing of bipolar modules containing up to 150 cells for Sonobuoy application.

 1. High rate lithium-thionyl chloride bipolar battery development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russell, P.G.; Goebel, F. [Yardney Technical Products, Inc., Pawcatuck, CT (United States)

  1994-12-31

  The lithium/thionyl chloride system is capable of providing both high power and high energy density when cells containing thin components are arranged in a bipolar configuration. Electrode current densities in excess of 300mA/cm{sup 2} are achieved during pulse discharge. The present work is concerned with bipolar cell design, cathode evaluation, component manufacturing methods, and the assembly and testing of bipolar modules containing up to 150 cells.

 2. Design of a safe cylindrical lithium/thionyl chloride cell

  Science.gov (United States)

  Johnson, D. H.; Ayers, A. D.; Zupancic, R. L.; Alberto, V. S.; Bailey, J. C.

  1984-05-01

  Cell design criteria have been established which can result in a safe lithium/thionyl chloride cell. A cell vent, a low area internal anode design, cell balance and composition of the cathode-electrolyte solution have been found to be important factors in the design of a safe cell. In addition to routine testing, both undischarged and discharged cells have been subjected to electrical abuse, environmental abuse and mechanical abuse without disassembly.

 3. High rate lithium/thionyl chloride bipolar battery development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russell, P.G. [Yardney Technical Products, Inc., Pawcatuck, CT (United States); Goebel, F. [Yardney Technical Products, Inc., Pawcatuck, CT (United States)

  1995-04-01

  The lithium/thionyl chloride (Li/SOCl{sub 2}) electrochemistry is capable of providing high power and high specific power, especially under pulse discharge conditions, when cells containing thin components are arranged in a bipolar configuration. This paper describes recent work concerned with bipolar cell design, cathode evaluation, component manufacturing methods, and the assembly and testing of bipolar modules containing up to 150 cells for Sonobuoy application. (orig.)

 4. Polarization and charge transfer in the hydration of chloride ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao Zhen; Rogers, David M.; Beck, Thomas L.

  2010-01-01

  A theoretical study of the structural and electronic properties of the chloride ion and water molecules in the first hydration shell is presented. The calculations are performed on an ensemble of configurations obtained from molecular dynamics simulations of a single chloride ion in bulk water. The simulations utilize the polarizable AMOEBA force field for trajectory generation and MP2-level calculations are performed to examine the electronic structure properties of the ions and surrounding waters in the external field of more distant waters. The ChelpG method is employed to explore the effective charges and dipoles on the chloride ions and first-shell waters. The quantum theory of atoms in molecules (QTAIM) is further utilized to examine charge transfer from the anion to surrounding water molecules. The clusters extracted from the AMOEBA simulations exhibit high probabilities of anisotropic solvation for chloride ions in bulk water. From the QTAIM analysis, 0.2 elementary charges are transferred from the ion to the first-shell water molecules. The default AMOEBA model overestimates the average dipole moment magnitude of the ion compared to the quantum mechanical value. The average magnitude of the dipole moment of the water molecules in the first shell treated at the MP2-level, with the more distant waters handled with an AMOEBA effective charge model, is 2.67 D. This value is close to the AMOEBA result for first-shell waters (2.72 D) and is slightly reduced from the bulk AMOEBA value (2.78 D). The magnitude of the dipole moment of the water molecules in the first solvation shell is most strongly affected by the local water-water interactions and hydrogen bonds with the second solvation shell, rather than by interactions with the ion.

 5. 2-[(Prop-2-yn-1-ylamino]anilinium chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdelhanine Essaghouani

  2017-11-01

  Full Text Available The title compound, C9H11N2+·Cl−, is an anilinium chloride salt, in which the Car—N—C—C (ar = aromatic torsion angle is −84.95 (18°. In the crystal, a bilayer of cation–anion sheets runs parallel to (100, primarily through an extensive range of N—H...Cl hydrogen bonds. Weak offset π-stacking interactions between the benzene rings stack molecules along c.

 6. Corrosion behaviour of nickel during anodic polarization in chloride solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Memon, S.A.; Isani, A.A.; Memon, A.N.

  1998-01-01

  This research presents the effect of oxygen and nitrogen on the corrosion behaviour of nickel in the chloride solution, at the steady state polarized and unpolarized potentials. The additives were selected from those, which are used for bright nickel plating. It was observed that the agitation of electrolyte in a particular pH-(Cl)' range increase the potentials in comparison of the potentials to the un-agitated electrolytes. (author)

 7. Type IV neonatal Bartter syndrome complicated with congenital chloride diarrhea.

  Science.gov (United States)

  Sakallı, Hale; Bucak, Hakan İbrahim

  2012-01-01

  Pseudo-Bartter syndrome encompasses a heterogenous group of disorders similar to Bartter syndrome. Sometimes a few status may be nested, as in our case presented here. An 8-month-old boy was referred to our hospital with of intractable diarrhea, polyuria, persistent hypokalemia, abdominal distension and failure to thrive. He was born in the 34 6/7 gestational week (GW) to consanguineous parents. In the 30(th) GW polyhydramnios was verified by ultrasonography. The laboratory results showed hypokalemic-hypochloremic metabolic alkalosis, hyponatremia, and increased urinary loss of chloride, potassium and calcium. An audiogram test revealed complete sensorineural deafness. Ultrasonography revealed medullary nephrocalcinosis in both kidneys. Elevated plasma renin activity and aldosterone were found and a provisional diagnosis of type-IV neonatal Bartter syndrome was made. Treatment with indomethacin, spironolactone and additional intake of NaCl/KCl was initiated. Despite these therapies, the child's diarrhea persisted but serum potassium concentration normalized, and hypercalciuria and urine output reduced. After determining the high fecal chloride concentration, there was an immediate decompensation of the disease on indomethacin withdrawal, thus a diagnosis of type IV neonatal Bartter syndrome complicated with congenital chloride diarrhea was considered. Indomethacin, spironolactone and supplementary therapies with NaCl/KCl were continued, which resulted in the normalization of serum electrolytes as well as his physical development, but high contents of chloride in urine and faeces and nephrocalcinosis remains unchanged during 1-year follow-up. Because of the clinical and laboratory simulations between the various diseases that lead to hypokalemic-hypochloremic metabolic alkalosis, patients must be evaluated carefully.

 8. Anodic and cathodic reactions in molten calcium chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fray, D.J.

  2002-01-01

  Calcium chloride is a very interesting electrolyte in that it is available, virtually free, in high purity form as a waste product from the chemical industry. It has a very large solubility for oxide ions, far greater than many alkali halides and other divalent halides and has the same toxicity as sodium chloride and also a very high solubility in water. Intuitively, on the passage of current, it is expected that calcium would be deposited at the cathode and chlorine would evolve at the anode. However, if calcium oxide is added to the melt, it is possible to deposit calcium and evolve oxygen containing gases at the anode, making the process far less polluting than when chlorine is evolved. This process is discussed in terms of the addition of calcium to molten lead. Furthermore, these reactions can be altered dramatically depending upon the electrode materials and the other ions dissolved in the calcium chloride. As calcium is only deposited at very negative cathodic potentials, there are several interesting cathodic reactions that can occur and these include the decomposition of the carbonate ion and the ionization of oxygen, sulphur, selenium and tellurium. For example, if an oxide is used as the cathode in molten calcium chloride, the favoured reaction is shown to be the ionization of oxygen O + 2e - → O 2- rather than Ca 2+ + 2 e- → Ca. The oxygen ions dissolve in the salt leaving the metal behind, and this leads to the interesting hypothesis that metal oxides can be reduced directly to the metal purely by the use of electrons. Examples are given for the reduction of titanium dioxide, zirconium dioxide, chromium oxide and niobium oxide and by mixing oxide powders together and reducing the mixed compact, alloys and intermetallic compounds are formed. Preliminary calculations indicate that this new process should be much cheaper than conventional metallothermic reduction for these elements. (author)

 9. Chloride metallurgy for uranium recovery: concept and costs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campbell, M.C.; Ritcey, G.M.; Joe, E.G.

  1982-01-01

  Uranium, thorium and radium are all effectively solubilized in chloride media. This provides a means to separate and isolate these species for ultimate sale or disposal. The laboratory work on the applications of hydrochloric acid leaching, chlorine assisted leaching and high temperature chlorination is reviewed. An indication of costs and benefits is provided to enable the evaluation of this technology as an option for reducing the environmental impact of tailings

 10. Direct potentiometric control of chloride-ion content in water coolant of nuclear reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moskvin, L.N.; Vilkov, N.Ya.; Krasnoperov, V.M.; Epimakhova, L.V.

  1979-01-01

  The work of automatic chloride measuring device designed for continuous determination of chloride-ion concentration in water coolants of nuclear power plants is investigated. A series of experiments have been performed to investigate a device with sensitive element in the form of potentiometric cell with two flowing porous metal silver electrodes (PSE), placed in series. A calibration circuit of chloride measuring devices and PSE is described. A comparison is made between the results obtained by means of automatic chloride measuring device and results of manual control of samples. A conclusion is drawn that automatic chloride measuring devices meet the requirements of nuclear power plants for methods and instruments of control of chloride-ions microconcentration. The development and implantation of automatic chloride-ion analizers will make the analytical control on nuclear power plants easier and make it possible to obtain more reliable information

 11. Pitting morphologies of zirconium base alloys in aqueous and non aqueous chloride media

  International Nuclear Information System (INIS)

  Palit, G.C.; Gadiyar, H.S.

  1988-01-01

  Pitting morphology of zirconium and Zr-Cr alloys in aqueous chloride and nonaqueous methanol + 0.4 per cent HCl solution was investigated and observed to follow different modes in these two environments. While in aqueous chloride solution pitting was transgranular and randomly oriented, in methanol-chloride solution pits were observed to initiate and propagate along the grain boundaries. In aqueous chloride solution very irregular and sponge like zirconium metal was formed inside the pit while in methanol-chloride solution the pits were crystallographic in nature. Optical microscopy has revealed that pits preferentially initiate and propagate along scratch line in aqueous chloride solution, but such was not the case in nonaqueous methanol-chloride solution. The nature and the mechanism operating in the catastropic failure of these materials are investigated. (author). 10 refs., 11 figs

 12. Analyzing relation between the radioactivity in lanthanum products and the origins of RE chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wan Rongsheng

  2004-01-01

  Objective: To analyze the relation between the radioactivity in Lanthanum products and the origins of RE Chlorides. Methods: Using JY-38 plus sequential ICP spectrometer to examine the content of the uranium in the RE Chlorides. Using FJ-2603 low background alpha, beta measurement apparatus to measure total alpha and total beta activities of Lanthanum products. Results: The content of the uranium in the RE Chlorides is much lower in Baotou's than Hunan's. The radioactivity in Lanthanum products are made from the RE Chlorides of Baotou is much lower than that in Hunan's too. The radioactivity in Lanthanum products depends on the origins of RE Chlorides. Conclusion: The basic data were provided for radioactivity in Lanthanum products which are made from RE Chlorides of different places of China. The mathematical model was founded for the reasonable use of resource RE Chlorides

 13. High lumenal chloride in the lysosome is critical for lysosome function.

  Science.gov (United States)

  Chakraborty, Kasturi; Leung, KaHo; Krishnan, Yamuna

  2017-07-25

  Lysosomes are organelles responsible for the breakdown and recycling of cellular machinery. Dysfunctional lysosomes give rise to lysosomal storage disorders as well as common neurodegenerative diseases. Here, we use a DNA-based, fluorescent chloride reporter to measure lysosomal chloride in Caenorhabditis elegans as well as murine and human cell culture models of lysosomal diseases. We find that the lysosome is highly enriched in chloride, and that chloride reduction correlates directly with a loss in the degradative function of the lysosome. In nematodes and mammalian cell culture models of diverse lysosomal disorders, where previously only lysosomal pH dysregulation has been described, massive reduction of lumenal chloride is observed that is ~10 3 fold greater than the accompanying pH change. Reducing chloride within the lysosome impacts Ca 2+ release from the lysosome and impedes the activity of specific lysosomal enzymes indicating a broader role for chloride in lysosomal function.

 14. AlN powder synthesis via nitriding reaction of aluminum sub-chloride

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohashi, T.; Nishida, T.; Sugiura, M. (Waseda Univ., Tokyo (Japan). Graduate School); Fuwa, A. (Waseda Univ., Tokyo (Japan))

  1993-06-01

  In order to obtain the pertinent properties of aluminium nitride in its sintered form, it is desirable to have powders of finer sizes with narrower size distribution and higher purity, thereby making the sintering processing easier and the final body denser. Instead of using sublimated aluminum tri-chloride vapor (AlCl3) as an aluminum source in the vapor phase nitriding reaction, the mixed aluminum chloride vapor consisted of aluminum tri-chloride, bi-chloride and mono-chloride are used in the reaction with ammonia at temperatures of 1000 and 1200K. The mixed chloride vapors are produced by reacting chlorine with molten aluminum at 1000 or 1200K under atmospheric pressure. The reaction of this mixed chloride vapor with ammonia is then experimentally investigated to study the aluminum nitride powder morphology. The aluminum nitride powders synthesized under various ammonia concentrations are characterized for size distribution, mean particle size and particle morphology. 24 refs., 8 figs., 2 tabs.

 15. Prediction of Chloride Diffusion in Concrete Structure Using Meshless Methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ling Yao

  2016-01-01

  Full Text Available Degradation of RC structures due to chloride penetration followed by reinforcement corrosion is a serious problem in civil engineering. The numerical simulation methods at present mainly involve finite element methods (FEM, which are based on mesh generation. In this study, element-free Galerkin (EFG and meshless weighted least squares (MWLS methods are used to solve the problem of simulation of chloride diffusion in concrete. The range of a scaling parameter is presented using numerical examples based on meshless methods. One- and two-dimensional numerical examples validated the effectiveness and accuracy of the two meshless methods by comparing results obtained by MWLS with results computed by EFG and FEM and results calculated by an analytical method. A good agreement is obtained among MWLS and EFG numerical simulations and the experimental data obtained from an existing marine concrete structure. These results indicate that MWLS and EFG are reliable meshless methods that can be used for the prediction of chloride ingress in concrete structures.

 16. Chloride channels regulate chondrogenesis in chicken mandibular mesenchymal cells.

  Science.gov (United States)

  Tian, Meiyu; Duan, Yinzhong; Duan, Xiaohong

  2010-12-01

  Voltage gated chloride channels (ClCs) play an important role in the regulation of intracellular pH and cell volume homeostasis. Mutations of these genes result in genetic diseases with abnormal bone deformation and body size, indicating that ClCs may have a role in chondrogenesis. In the present study, we isolated chicken mandibular mesenchymal cells (CMMC) from Hamburg-Hamilton (HH) stage 26 chick embryos and induced chondrocyte maturation by using ascorbic acid and β-glycerophosphate (AA-BGP). We also determined the effect of the chloride channel inhibitor NPPB [5-nitro-2-(3-phenylpropylamino) benzoic acid] on regulation of growth, differentiation, and gene expression in these cells using MTT and real-time PCR assays. We found that CLCN1 and CLCN3-7 mRNA were expressed in CMMC and NPPB reduced expression of CLCN3, CLCN5, and CLCN7 mRNA in these cells. At the same time, NPPB inhibited the growth of the CMMC, but had no effect on the mRNA level of cyclin D1 and cyclin E (P>0.05) with/without AA-BGP treatment. AA-BGP increased markers for early chondrocyte differentiation including type II collagen, aggrecan (Ptype X collagen. NPPB antagonized AA-BGP-induced expression of type II collagen and aggrecan (Ptype X collagen (PType X collagen might function as a target of chloride channel inhibitors during the differentiation process. Copyright © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 17. Vinyl Chloride Emulsion Polymerization Reaction: Effect of Various Formulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Mehrdad Jalilian

  2013-01-01

  Full Text Available A mixture  of  sodium  lauryl  sulfate  (SLS  as  ionic  emulsifer  and  stearyl alcohol as non-ionic emulsifer was employed in a vinyl chloride emulsion polymerization  reaction  to  study  the  infuence  of  various  interactive parameters involved in the reaction system. It was found that the particle size was dependent on the amount and type of emulsifer. The average particle size of polyvinyl chloride was dropped by higher amount of emulsifying agents.  At the gel point, more heat was generated by higher amount of vinyl chloride fed into the reaction system. The molecular weight of the polymer was decreased by increases in reaction temperature while,  it  increased by augmenting  the amount of emulsifer. According to the 13C NMR and FTIR spectroscopic data no defect was detected in the chain structure of synthetic polyvinylchloride product. An optimization of polymerization reaction condition was reached based on ultimate particle size desired for its favorable distribution in plastisols.

 18. The effects of surface treatments on rapid chloride permeability tests

  KAUST Repository

  Yoon, Seyoon

  2012-08-01

  Surface treatments are commonly applied to improve the chloride resistance of concrete structures exposed to saline environments. Information on chloride ingress to surface-treated concrete is mostly provided by application of the rapid chloride permeability test (RCPT); this test is short in duration and provides rapid results. This study presents a numerical formulation, based on the extended Nernst-Plank/Poisson (NPP) equation, to model the effect of the surface treatment on a sample tested by RCPT. Predictions of the model are compared to experimental measurements. The simulations show that the results from RCPT, in terms of ionic profiles and measurement of the electric field, are dependent on the effectiveness of surface treatments. During RCPT, highly effective surface treatments cause both cations and anions to flocculate at the interface between the surface treatment and the concrete, creating a local electric field. Our numerical model includes these phenomena and presents a methodology to obtain more accurate diffusivities of the surface-treated- concrete from RCPT. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Uranium chloride extraction of transuranium elements from LWR fuel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miller, W.E.; Ackerman, J.P.; Battles, J.E.; Johnson, T.R.; Pierce, R.D.

  1992-01-01

  A process of separating transuranium actinide values from uranium values present in spent nuclear oxide fuels containing rare earth and noble metal fission products as well as other fission products is disclosed. The oxide fuel is reduced with Ca metal in the presence of Ca chloride and a U-Fe alloy which is liquid at about 800 C to dissolve uranium metal and the noble metal fission product metals and transuranium actinide metals and rare earth fission product metals leaving Ca chloride having CaO and fission products of alkali metals and the alkali earth metals and iodine dissolved therein. The Ca chloride and CaO and the fission products contained therein are separated from the U-Fe alloy and the metal values dissolved therein. The U-Fe alloy having dissolved therein reduced metals from the spent nuclear fuel is contacted with a mixture of one or more alkali metal or alkaline earth metal halides selected from the class consisting of alkali metal or alkaline earth metal and Fe or U halide or a combination thereof to transfer transuranium actinide metals and rare earth metals to the halide salt leaving the uranium and some noble metal fission products in the U-Fe alloy and thereafter separating the halide salt and the transuranium metals dissolved therein from the U-Fe alloy and the metals dissolved therein. 1 figure

 20. The effects of surface treatments on rapid chloride permeability tests

  KAUST Repository

  Yoon, Seyoon; Oh, Sang-gyun; Ha, Juyoung; Monteiro, Paulo M.

  2012-01-01

  Surface treatments are commonly applied to improve the chloride resistance of concrete structures exposed to saline environments. Information on chloride ingress to surface-treated concrete is mostly provided by application of the rapid chloride permeability test (RCPT); this test is short in duration and provides rapid results. This study presents a numerical formulation, based on the extended Nernst-Plank/Poisson (NPP) equation, to model the effect of the surface treatment on a sample tested by RCPT. Predictions of the model are compared to experimental measurements. The simulations show that the results from RCPT, in terms of ionic profiles and measurement of the electric field, are dependent on the effectiveness of surface treatments. During RCPT, highly effective surface treatments cause both cations and anions to flocculate at the interface between the surface treatment and the concrete, creating a local electric field. Our numerical model includes these phenomena and presents a methodology to obtain more accurate diffusivities of the surface-treated- concrete from RCPT. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Sorption and leaching of benzalkonium chlorides in agricultural soils.

  Science.gov (United States)

  Khan, Adnan Hossain; Macfie, Sheila M; Ray, Madhumita B

  2017-07-01

  The adsorption and leaching characteristics of two commonly used benzalkonium chlorides (BACs), benzyl dimethyl dodecyl ammonium chloride (BDDA) and benzyl dimethyl tetradecyl ammonium chloride (BDTA) using three agricultural soils with varied proportions of silt, sand, clay, and organic matter were determined. BACs are cationic surfactants used in large quantities for sanitary and personal care products and are abundant in environmental samples. Adsorption isotherm data (aqueous concentration in the range of 25-150 mg L -1 ) fitted the Langmuir model better than the Freundlich model. BDTA with a longer alkyl chain adsorbed more to soil compared to BDDA, and the soil with the highest percentage of clay adsorbed the most. Column tests conducted using soils amended with lime stabilised biosolids and artificial rain water at a flow rate of 0.2 mL min -1 indicate very low leaching of BACs. Less than 1% of the available BDDA leached through sandy loam soil column with a depth of 9 cm. Therefore, the possibility of BACs to become bioavailable through leaching is very low at environmentally relevant concentrations. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Multi-scale modelling of uranyl chloride solutions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nguyen, Thanh-Nghi; Duvail, Magali, E-mail: magali.duvail@icsm.fr; Villard, Arnaud; Dufrêche, Jean-François, E-mail: jean-francois.dufreche@univ-montp2.fr [Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM), UMR 5257, CEA-CNRS-Université Montpellier 2-ENSCM, Site de Marcoule, Bâtiment 426, BP 17171, F-30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex (France); Molina, John Jairo [Fukui Institute for Fundamental Chemistry, Kyoto University, Takano-Nishihiraki-cho 34-4, Sakyo-ku, Kyoto 606-8103 (Japan); Guilbaud, Philippe [CEA/DEN/DRCP/SMCS/LILA, Marcoule, F-30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex (France)

  2015-01-14

  Classical molecular dynamics simulations with explicit polarization have been successfully used to determine the structural and thermodynamic properties of binary aqueous solutions of uranyl chloride (UO{sub 2}Cl{sub 2}). Concentrated aqueous solutions of uranyl chloride have been studied to determine the hydration properties and the ion-ion interactions. The bond distances and the coordination number of the hydrated uranyl are in good agreement with available experimental data. Two stable positions of chloride in the second hydration shell of uranyl have been identified. The UO{sub 2}{sup 2+}-Cl{sup −} association constants have also been calculated using a multi-scale approach. First, the ion-ion potential averaged over the solvent configurations at infinite dilution (McMillan-Mayer potential) was calculated to establish the dissociation/association processes of UO{sub 2}{sup 2+}-Cl{sup −} ion pairs in aqueous solution. Then, the association constant was calculated from this potential. The value we obtained for the association constant is in good agreement with the experimental result (K{sub UO{sub 2Cl{sup +}}} = 1.48 l mol{sup −1}), but the resulting activity coefficient appears to be too low at molar concentration.

 3. Uranium (III) precipitation in molten chloride by wet argon sparging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vigier, Jean-François, E-mail: jean-francois.vigier@ec.europa.eu [CEA, Nuclear Energy Division, Radiochemistry & Processes Department, F-30207 Bagnols sur Cèze (France); Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UCCS UMR CNRS 8181, Univ. Lille Nord de France, ENSCL-USTL, B.P. 90108, 59652 Villeneuve d' Ascq Cedex (France); Laplace, Annabelle [CEA, Nuclear Energy Division, Radiochemistry & Processes Department, F-30207 Bagnols sur Cèze (France); Renard, Catherine [Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UCCS UMR CNRS 8181, Univ. Lille Nord de France, ENSCL-USTL, B.P. 90108, 59652 Villeneuve d' Ascq Cedex (France); Miguirditchian, Manuel [CEA, Nuclear Energy Division, Radiochemistry & Processes Department, F-30207 Bagnols sur Cèze (France); Abraham, Francis [Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UCCS UMR CNRS 8181, Univ. Lille Nord de France, ENSCL-USTL, B.P. 90108, 59652 Villeneuve d' Ascq Cedex (France)

  2016-06-15

  In the context of pyrochemical processes for nuclear fuel treatment, the precipitation of uranium (III) in molten salt LiCl-CaCl{sub 2} (30–70 mol%) at 705 °C is studied. First, this molten chloride is characterized with the determination of the water dissociation constant. With a value of 10{sup −4.0}, the salt has oxoacid properties. Then, the uranium (III) precipitation using wet argon sparging is studied. The salt is prepared using UCl{sub 3} precursor. At the end of the precipitation, the salt is totally free of solubilized uranium. The main part is converted into UO{sub 2} powder but some uranium is lost during the process due to the volatility of uranium chloride. The main impurity of the resulting powder is calcium. The consequences of oxidative and reductive conditions on precipitation are studied. Finally, coprecipitation of uranium (III) and neodymium (III) is studied, showing a higher sensitivity of uranium (III) than neodymium (III) to precipitation. - Highlights: • Precipitation of Uranium (III) is quantitative in molten salt LiCl-CaCl{sub 2} (30–70 mol%). • The salt is oxoacid with a water dissociation constant of 10{sup −4.0} at 705 °C. • Volatility of uranium chloride is strongly reduced in reductive conditions. • Coprecipitation of U(III) and Nd(III) leads to a consecutive precipitation of the two elements.

 4. Congenital chloride diarrhea misdiagnosed as pseudo-Bartter syndrome.

  Science.gov (United States)

  Saneian, Hossein; Bahraminia, Emad

  2013-09-01

  Congenital chloride diarrhea (CCD) is a rare autosomal recessive disease which is characterized by intractable diarrhea of infancy, failure to thrive, high fecal chloride, hypochloremia, hypokalemia, hyponatremia and metabolic alkalosis. In this case report, we present the first female and the second official case of CCD in Iran. A 15-month-old girl referred to our hospital due to failure to thrive and poor feeding. She had normal kidneys, liver and spleen. Treating her with Shohl's solution, thiazide and zinc sulfate did not result in weight gain. Consequently, pseudo-Bartter syndrome was suspected, she was treated with intravenous (IV) therapy to which she responded dramatically. In addition, hypokalemia resolved quickly. Since this does not usually happen in patients with the pseudo-Bartter syndrome, stool tests were performed. Abnormal level of chloride in stool suggested CCD and she was thus treated with IV fluid replacement, Total parentral nutrition and high dose of oral omeprazole (3 mg/kg/day). She gained 1 kg of weight and is doing fine until present. CCD is a rare hereditary cause of intractable diarrhea of infancy. It should be considered in infants with unknown severe electrolyte disturbances.

 5. Investigation of lithium-thionyl chloride battery safety hazards

  Science.gov (United States)

  Attia, A. I.; Gabriel, K. A.; Burns, R. P.

  1983-01-01

  In the ten years since the feasibility of a lithium-thionyl chloride cell was first recognized (1) remarkable progress has been made in hardware development. Cells as large as 16,000 Ah (2) and batteries of 10.8 MWh (3) have been demonstrated. In a low rate configuration, energy densities of 500 to 600 Wh/kg are easily achieved. Even in the absence of reported explosions, safety would be a concern for such a dense energetic package; the energy density of a lithium-thionyl chloride cell is approaching that of dynamite (924 Wh/kg). In fact explosions have occurred. In general the hazards associated with lithium-thionyl chloride batteries may be divided into four categories: Explosions as a result of an error in battery design. Very large cells were in prototype development prior to a full appreciation of the hazards of the system. It is possible that some of the remaining safety issues are related to cell design; Explosions as a result of external physical abuse such as cell incineration and puncture; Explosions due to short circuiting which could lead to thermal runaway reactions. These problems appear to have been solved by changes in the battery design (4); and Explosions due to abnormal electrical operation (i.e., charging (5) and overdischarging (6) and in partially or fully discharged cells on storage (7 and 8).

 6. Transport and fate of chloride from road salt within a mixed urban and agricultural watershed in Illinois (USA): assessing the influence of chloride application rates

  Science.gov (United States)

  Ludwikowski, Jessica J.; Peterson, Eric W.

  2018-01-01

  In a typical winter season, approximately 471,000 tons of road salt are deposited along roadways in Illinois, USA. An estimated 45% of the deposited road salt will infiltrate through the soils and into shallow aquifers. Transported through shallow aquifers, chloride associated with the road salts has the potential to reside within groundwater for years based on the pathway, the geologic material, and the recharge rate of the aquifer system. Utilizing MODFLOW and MT3D, simulations employing various road-salt application rates were conducted to assess the net accumulation of chloride and the residence times of chloride in an agriculture-dominated watershed that originates in an urban area. A positive-linear relationship was observed between the application rate of chloride and both the maximum chloride concentration and total mass accumulated within the watershed. Simulated annual recharge rates along impacted surfaces ranged from 1,000 to 10,000 mg/L. After 60 years of application, simulated chloride concentrations in groundwater ranged from 197 to 1,900 mg/L. For all application rates, chloride concentrations within the groundwater rose at an annual rate of >3 mg/L. While concentrations increase throughout the system, the majority of chloride accumulation occurs near the roads and the urban areas. Model simulations reveal a positive relationship between application rate and residence time of chloride (1,123-1,288 days based on application rate). The models indicate that continued accumulation of chloride in shallow aquifers can be expected, and methods that apply less chloride effectively need to be examined.

 7. Molecular and Thermodynamic Mechanisms of the Chloride-dependent Human Angiotensin-I-converting Enzyme (ACE)*

  Science.gov (United States)

  Yates, Christopher J.; Masuyer, Geoffrey; Schwager, Sylva L. U.; Akif, Mohd; Sturrock, Edward D.; Acharya, K. Ravi

  2014-01-01

  Somatic angiotensin-converting enzyme (sACE), a key regulator of blood pressure and electrolyte fluid homeostasis, cleaves the vasoactive angiotensin-I, bradykinin, and a number of other physiologically relevant peptides. sACE consists of two homologous and catalytically active N- and C-domains, which display marked differences in substrate specificities and chloride activation. A series of single substitution mutants were generated and evaluated under varying chloride concentrations using isothermal titration calorimetry. The x-ray crystal structures of the mutants provided details on the chloride-dependent interactions with ACE. Chloride binding in the chloride 1 pocket of C-domain ACE was found to affect positioning of residues from the active site. Analysis of the chloride 2 pocket R522Q and R522K mutations revealed the key interactions with the catalytic site that are stabilized via chloride coordination of Arg522. Substrate interactions in the S2 subsite were shown to affect chloride affinity in the chloride 2 pocket. The Glu403-Lys118 salt bridge in C-domain ACE was shown to stabilize the hinge-bending region and reduce chloride affinity by constraining the chloride 2 pocket. This work demonstrated that substrate composition to the C-terminal side of the scissile bond as well as interactions of larger substrates in the S2 subsite moderate chloride affinity in the chloride 2 pocket of the ACE C-domain, providing a rationale for the substrate-selective nature of chloride dependence in ACE and how this varies between the N- and C-domains. PMID:24297181

 8. Separating refractory and non-refractory particulate chloride and estimating chloride depletion by aerosol mass spectrometry in a marine environment

  OpenAIRE

  I. Nuaaman; S.-M. Li; K. L. Hayden; T. B. Onasch; P. Massoli; D. Sueper; D. R. Worsnop; T. S. Bates; P. K. Quinn; R. McLaren

  2015-01-01

  Aerosol composition and concentration measurements along the coast of California were obtained using an Aerodyne high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (HR-AMS) onboard the research vessel Atlantis during the CalNex study in 2010. This paper focuses on the measurement of aerosol chloride using the HR-AMS that can be ambiguous in regions with significant quantities of sea salt aerosols. This ambiguity arises due to large differences in the sensitivity of the HR...

 9. Preparation and characterization of poly-(methacrylatoethyl trimethylammonium chloride-co-vinylbenzyl chloride-co-ethylene dimethacrylate monolith

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Malis

  2015-05-01

  Full Text Available A polymer monolithic column, poly-(methacrylatoethyltrimethylammonium chloride-co-vinylbenzyl chloride-co-ethylene dimethacrylate or poly-(MATE-co-VBC-co-EDMA was successfully prepared in the current study by one-step thermally initiated in situ polymerization, confined in a steel tubing of 0.5 mm i.d. and 1/16” o.d. The monoliths were prepared from methacrylatoethyltrimethylammonium chloride (MATE and vinylbenzyl chloride (VBC as monomer and ethylene dimethacrylate (EDMA as crosslinker using a binary porogen system of 1-propanol and 1,4-butanediol. The inner wall of steel tubing was pretreated with 3-methacryloxypropyl-trimethoxysilane (MAPS. In order to obtain monolith with adequate column efficiency and low flow resistance, some parameters such as total monomer concentration (%T and crosslinker concentration (%C were optimized. The morphology of this monolith was assessed by scanning electron microscopy (SEM. The properties of the monolithic column, such as permeability, binding capacity, and pore size distribution were also characterized in detail. From the results of the characterization of all monolith variation, monolith with %T 30 %C 50 and %T 35 %C 50 give the best characteristic. These monoliths have high permeability, adequate molecular recognition sites (represented with binding capacity value of over 20 mg/mL, and have over 80% flow through pores in their pore structure contribute to low flow resistance. The resulted monolithic columns have promising potential for dual mode liquid chromatography. MATE may contribute for anion-exchange while VBC may responsible for reversed-phase liquid chromatography.

 10. Influence of sulfates on chloride diffusion and chloride-induced reinforcement corrosion in limestone cement materials at low temperature

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sotiriadis, Konstantinos; Rakanta, E.; Mitzithra, M. E.; Batis, G.; Tsivilis, S.

  2017-01-01

  Roč. 29, č. 8 (2017), č. článku 04017060. ISSN 0899-1561 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1219 Keywords : limestone cement * chloride diffusion * reinforcement corrosion * sulfate attack * low temperature Subject RIV: JN - Civil Engineering OBOR OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics Impact factor: 1.644, year: 2016 http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29MT.1943-5533.0001895

 11. Continuous microcellular foaming of polyvinyl chloride and compatibilization of polyvinyl chloride and polylactide composites

  Science.gov (United States)

  Shah, Bhavesh

  This dissertation focuses on overcoming existing limitations of WPCs which prevent them from realizing their full market potential. These limitations include: (i) lack of a continuous extrusion process for microcellular foaming of polyvinyl chloride (PVC) and its composites using supercritical fluids to reduce the high density of the WPCs, (ii) need for an efficient coupling agent for WPCs to overcome the poor compatibility between wood and plastic, and (iii) unproven use of wood as a filler for the biopolymer polylactide (PLA) to make "green" composites. These limitations were addressed through experimentation to develop a continuous extrusion process for microcellular foaming, and through surface modification of wood flour using natural coupling agents. The effects of wood flour, acrylic modifier and plasticizer content on the rheological properties of PVC based WPCs were studied using an extrusion capillary rheometer and a two-level factorial design. Wood flour content and acrylic modifier content were the major factors affecting the die swell ratio. Addition of plasticizer decreased the true viscosity of unfilled and filled PVC, irrespective of the acrylic modifier content. However, the addition of acrylic modifier significantly increased the viscosity of unfilled PVC but decreased the composite viscosity. Results of the rheological study were used to set baseline conditions for the continuous extrusion foaming of PVC WPCs using supercritical CO 2. Effects of material composition and processing conditions on the morphology of foamed samples were investigated. Foamed samples were produced using various material compositions and processing conditions, but steady-state conditions could not be obtained for PVC. Thus the relationships could not be determined. Incompatibility between wood flour and PVC was the focus of another study. The natural polymers chitin and chitosan were used as novel coupling agents to improve interfacial adhesion between the polymer matrix

 12. Legislation and Identification of Irradiated Foodstuffs; Reglementation et Identification des Denrees Irradiees; Zakonodatel'stvo po obluchennym pishchevym produktam i metody ikh identifikatsii; Legislacion y'Identificacion de los Alimentos Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lafontaine, A. [Institut d' Hygiene et d' Epidemiologie, Ministere de la Sante Publique, Bruxelles (Belgium)

  1966-11-15

  , zapreshhaetsja primenjat' radioaktivnye veshhestva k pishhevym produktam ili obrabatyvat' ih pri pomoshhi ionizirujushhih izluchenij. Uzhe v nastojashhee vremja stat'ja 65, podpunkty ai', predusmatrivaet otstuplenie ot vysheukazannogo pravila pri uslovii, chto primenenie takih veshhestv ili obrabotka imi budut osushhestvljat'sja v issledovatel'skih celjah i pri nalichii special'nogo razreshenija Ministerstva zdravoohranenija. Vvoz, hranenie i perevozka pishhevyh produktov, kotorye podvergalis' obrabotke radioaktivnymi veshhestvami, takzhe zapreshheny v silu stat'i 64,2. Analogichnye polozhenija prinjaty v otnoshenii medikamentov i medicinskogo oborudovanija, obrabatyvaemyh pri pomoshhi ionizirujushhih izluchenij. Tem ne menee v porjadke postepennogo predostavlenija bol'shoj svobody dopuskaetsja opredelennaja gibkost' v otnoshenii medicinskogo oborudovanija. Nesmotrja na to, chto nekotorye nauchnye krugi prodolzhajut somnevat'sja otnositel'no bezvrednosti obluchennyh pishhevyh produktov, predstavljaetsja verojatnym v nedalekom budushhem ispol'zovat' nekotorye metody. Nekotorye strany k tomu zhe uzhe dali razre- . shenie na potreblenie nekotoryh vidov obluchennyh pishhevyh produktov i mozhno predvidet', chto ih prodazha vyjdet za ramki nacional'nyh granic. Krome togo, neobhodimo obespechit' .takoe polozhenie, chtoby metody, kotorye byli odobreny, ne primenjalis' k produktam, dlja kotoryh oni ne predusmotreny, i chtoby sobljudalis' dopustimye dozy obluchenija. Takim obrazom, v nacional'nom i mezhdunarodnom plane voznikaet problema identifikacii obluchennyh produktov i vozmozhnogo opredelenija dozy obluchenija. Rassmotrenie perechnja vozmozhnyh metodov ukazyvaet na mnozhestvo sposobov podhoda k resheniju jetogo voprosa: izmerenie paramagnitnogo sostojanija atoma, jelektroforez, izmerenie potenciala okislitel'no-vosstanovitel'nogo processa, polarografija, spektro- fotometrija, hromatografija, kalorimetrija, mikroskopicheskoe izuchenie tkanej, immunologicheskie izmenenija

 13. Progress and recent developments in sodium, metal chloride batteries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ratnakumar, B.V.; Attia, A.I.; Halpert, G.

  1991-01-01

  A new class of rechargeable sodium batteries emerged in the last decade mainly due to the efforts in South Africa and the United Kingdom. These systems include solid transition metal chlorides in sodium tetrachloroaluminates as cathodes. Significant developments have been made on two systems, i.e., Na/NiCl 2 and Na/FeCl 2 ; high energy densities of the order of 130 Wh/Kg have been demonstrated at the cell level both with FeCl 2 and NiCl 2 cathodes. Long cycle life of over 2000 cycles was demonstrated with NiCl 2 , especially with a sulfur additive to the electrolyte to retain the sintered structure of the NiCl 2 electrode. Various environmental and safety tests have been successfully performed on the cells. Scale up efforts resulted in cells of 40 - 100 Ah, which were evaluated in an electric vehicle application. Additionally, it appears from a recent evaluation study carried out by European Space Agency on Na/NiCl 2 for GEO and LEO applications that energy densities of the order of 120 Wh/Kg and 100 Wh/Kg respectively at the cell level are feasible and long cycle lives (beyond 2800 cycles are possible). Several fundamental and developmental studies have been carried out at other laboratories aimed at understanding the reaction mechanisms, determining the kinetics and identifying various rate governing processes, and screening various other metal chlorides. Finally, the specific energies and especially the power densities projected for Na/FeCl 2 and Na/NiCl 2 systems based on alternate designs for beta alumina solid electrolyte, i.e., multiple tubes and flat plates are very attractive for electric vehicle and space applications. In this paper, the authors propose to present a detailed account of the developments made hither to as well as the key research issues being addressed in the sodium - metal chloride battery technology

 14. Amendment trials for bioremediation of sodium and chloride contaminated soils

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilson, D. [Western Alfalfa Milling Co. Ltd., Norquay, SK (Canada)

  2005-06-30

  Details of a soil amendment experiment was presented. Soil samples from sodium and chloride contaminated soil were taken from a site located in southeastern Alberta. Soil amendments included high protein dehydrated alfalfa pellets, 2 types of Zeolite, and used coconut coir. The aim of the study was to find an effective in-situ method of remediating the soil while establishing the highest possible plant biomass. Preliminary trial data indicated a strong trend for high plant protein pellets to increase plant productivity on sodium and chloride contaminated soil. The addition of alfalfa increased plant height and stem diameter, as well as leaf width, which increased incrementally with higher volumes of alfalfa. Equivalent rates of .5 MT to 4 MT per acre application rates were used in the trial. Coconut coir was used at a rate of 30 per cent of the volume of the growing medium and also showed increased growth. An experiment was conducted using harvested plant matter from the samples to determine the effect of the 3 amendments on sodium uptake by the plants. Results showed that the sodium uptake significantly increased with the application of soil amendments, particularly when alfalfa pellets were applied, with percentages of sodium found in the plant tissue almost twice as high as percentages found in the control sample. Sodium levels also increased in the plant tissues where coconut coir was used, although to a lesser degree than levels found in plants grown with the alfalfa amended soils. Zeolite did not perform as well on its own. However, it was noted that previous trials have shown good performance when Zeolite was mixed into sodium/chloride contaminated soils and combined with water filtration. It was concluded that the soil amendments improved plant growth, and increased the sodium uptake by plants. The consortium is pursuing industry support to plan larger field studies in the 2006 season. 2 tabs., 5 figs.

 15. Intercalation studies of zinc hydroxide chloride: Ammonia and amino acids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arízaga, Gregorio Guadalupe Carbajal

  2012-01-01

  Zinc hydroxide chloride (ZHC) is a layered hydroxide salt with formula Zn 5 (OH) 8 Cl 2 ·2H 2 O. It was tested as intercalation matrix for the first time and results were compared with intercalation products of the well-known zinc hydroxide nitrate and a Zn/Al layered double hydroxide. Ammonia was intercalated into ZHC, while no significant intercalation occurred in ZHN. Aspartic acid intercalation was only achieved by co-precipitation at pH=10 with ZHC and pH=8 with zinc hydroxide nitrate. Higher pH resistance in ZHC favored total deprotonation of both carboxylic groups of the Asp molecule. ZHC conferred more thermal protection against Asp combustion presenting exothermic peaks even at 452 °C while the exothermic event in ZHN was 366 °C and in the LDH at 276 °C. - Graphical abstract: The zinc hydroxide chloride (ZHC) with formula Zn 5 (OH) 8 Cl 2 ·2H 2 O was tested as intercalation matrix. In comparison with the well-known zinc hydroxide nitrate (ZHN) and layered double hydroxides (LDH), ZHC was the best matrix for thermal protection of Asp combustion, presenting exothermic peaks even at 452 °C, while the highest exothermic event in ZHN was at 366 °C, and in the LDH it was at 276 °C. Highlights: ► Zinc hydroxide chloride (ZHC) was tested as intercalation matrix for the first time. ► ZHC has higher chemical and thermal stability than zinc hydroxide nitrate and LDH. ► NH 3 molecules can be intercalated into ZHC. ► The amino group of amino acids limits the intercalation by ion-exchange.

 16. Detecting Airborne Mercury by Use of Palladium Chloride

  Science.gov (United States)

  Ryan, Margaret; Shevade, Abhijit; Kisor, Adam; Homer, Margie; Jewell, April; Manatt, Kenneth; Torres, Julia; Soler, Jessica; Taylor, Charles

  2009-01-01

  Palladium chloride films have been found to be useful as alternatives to the gold films heretofore used to detect airborne elemental mercury at concentrations of the order of parts per billion (ppb). Somewhat more specifically, when suitably prepared palladium chloride films are exposed to parts-per-billion or larger concentrations of airborne mercury, their electrical resistances change by amounts large enough to be easily measurable. Because airborne mercury adversely affects health, it is desirable to be able to detect it with high sensitivity, especially in enclosed environments in which there is a risk of leakage of mercury from lamps or other equipment. The detection of mercury by use of gold films involves the formation of gold/mercury amalgam. Gold films offer adequate sensitivity for detection of airborne mercury and could easily be integrated into an electronic-nose system designed to operate in the temperature range of 23 to 28 C. Unfortunately, in order to regenerate a gold-film mercury sensor, one must heat it to a temperature of 200 C for several minutes in clean flowing air. In preparation for an experiment to demonstrate the present sensor concept, palladium chloride was deposited from an aqueous solution onto sets of gold electrodes and sintered in air to form a film. Then while using the gold electrodes to measure the electrical resistance of the films, the films were exposed, at a temperature of 25 C, to humidified air containing mercury at various concentrations from 0 to 35 ppb (see figure). The results of this and other experiments have been interpreted as signifying that sensors of this type can detect mercury in room-temperature air at concentrations of at least 2.5 ppb and can readily be regenerated at temperatures <40 C.

 17. Conductivity and electrochemical stability of concentrated aqueous choline chloride solutions

  Science.gov (United States)

  Grishina, E. P.; Kudryakova, N. O.

  2017-10-01

  The conductivity and electrochemical stability of choline chloride (ChCl) solutions with water contents ranging from 20 to 39 wt % are studied. Exposing ChCl to moist ambient air yields a highly concentrated aqueous solution that, as an electrolyte, exhibits the properties and variations in conductivity with temperature and concentration characteristic of other similar systems. Its electrochemical stability window, determined by cyclic voltammetry, is comparable to that of ChCl-based deep eutectic solvents (DESs). Products of the electrolysis of ChCl‒H2O mixtures seem to be less toxic than those of Reline, Ethaline, and Maline.

 18. Beryllium electrodeposition on aluminium cathode from chloride melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nichkov, I.F.; Novikov, E.A.; Serebryakov, G.A.; Kanashin, Yu.P.; Sardyko, G.N.

  1980-01-01

  Cathodic processes during beryllium deposition on liquid and solid aluminium cathodes are investigated. Mixture of sodium, potassium and beryllium chloride melts served as an lectrolyte. Beryllium ion discharge at the expense of alloy formation takes place at more positive potentials than on an indifferent cathode at low current densities ( in the case of liquid aluminium cathode). Metallographic analysis and measurements of microhardness have shown, that the cathodic product includes two phases: beryllium solid solution in aluminium and metallic beryllium. It is concluded, that aluminium-beryllium alloys with high cathodic yield by current can be obtained by the electrolytic method

 19. Kinetics of gaseous uranium hexafluoride reaction with hydrogen chloride

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ezubchenko, A.N.; Ilyukhin, A.I.; Merzlyakov, A.V.

  1993-01-01

  Kinetics of decrease of concentration of gaseous uranium hexafluoride in reaction with hydrogen chloride at temperatures close to room ones, was investigated by the method of IR spectroscopy. It was established that the process represented the first order reaction by both UF 6 and HCl. Activation energy of the reaction was determined: 7.6 ± 0.7 kcal/mol. Specific feature of reaction kinetics was noted: inversely proportional dependence of effective constant on UF 6 initial pressure. 5 refs., 3 figs

 20. Reserve lithium-thionyl chloride battery for missile applications

  Science.gov (United States)

  Planchat, J. P.; Descroix, J. P.; Sarre, G.

  A comparative performance study has been conducted for silver-zinc, thionyl chloride, and thermal batteries designed for such missile applications as ICBM guidance system power supplies. Attention is given to each of the three candidates' conformity to requirements concerning mechanical configuration, electrochemical design, electrolyte reservoir, external case, and gas generator. The silver-zinc and Li-SOCl2 candidates employ similar cell configurations and yield comparable performance. The thermal battery is found to be incapable of meeting battery case temperature-related requirements.

 1. Abuse resistant high rate lithium/thionyl chloride cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Surprenant, J.; Snuggerud, D.

  1982-08-01

  A compact, disc shaped lithium/thionyl chloride cell has been developed by Altus Corporation. The cell has a 6 Amphr capacity and is capable of high rate discharge at high voltage. Discharge data is presented over the range of 0.07 to 1.1 Amperes. The cell is operable over the temperature range of -40/sup 0/C to +70/sup 0/C, and has a 10 year shelf life at 20/sup 0/C. Safety features allow the cells to withstand fire, puncture, shock, spin, forced discharge or forced charge without dangerous reactions.

 2. Prevention of overpressurization of lithium-thionyl chloride battery cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramsay, G. R.; Salmon, D. J.

  1984-12-25

  A method of preventing overpressurization of a lithium-thionyl chloride battery cell by formation of excessive SO/sub 2/ during high rate discharge. The method comprises the step of providing PCl/sub 5/ in the cathode. Alternatively, the PCl/sub 5/ may be provided in the electrolyte or in both the cathode and electrolyte as desired. The PCl/sub 5/ may be incorporated in the cathode by introduction thereof into the porous carbon structure of a preformed carbon element. Alternatively, the PCl/sub 5/ may be dry mixed with the carbon and the mixture formed into the desired cathode element.

 3. Optimization of reserve lithium thionyl chloride battery electrochemical design parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doddapaneni, N.; Godshall, N.A.

  1987-01-01

  The performance of Reserve Lithium Thionyl Chloride (RLTC) batteries was optimized by conducting a parametric study of seven electrochemical parameters: electrode compression, carbon thickness, presence of catalyst, temperature, electrode limitation, discharge rate, and electrolyte acidity. Increasing electrode compression (from 0 to 15%) improved battery performance significantly (10% greater carbon capacity density). Although thinner carbon cathodes yielded less absolute capacity than did thicker cathodes, they did so with considerably higher volume efficiencies. The effect of these parameters, and their synergistic interactions, on electrochemical cell peformance is illustrated. 5 refs., 9 figs., 3 tabs.

 4. Optimization of reserve lithium thionyl chloride battery electrochemical design parameters

  Science.gov (United States)

  Doddapaneni, N.; Godshall, N. A.

  The performance of Reserve Lithium Thionyl Chloride (RLTC) batteries was optimized by conducting a parametric study of seven electrochemical parameters: electrode compression, carbon thickness, presence of catalyst, temperature, electrode limitation, discharge rate, and electrolyte acidity. Increasing electrode compression (from 0 to 15 percent) improved battery performance significantly (10 percent greater carbon capacity density). Although thinner carbon cathodes yielded less absolute capacity than did thicker cathodes, they did so with considerably higher volume efficiencies. The effect of these parameters, and their synergistic interactions, on electrochemical cell performance is illustrated.

 5. Abuse resistant high rate lithium/thionyl chloride cells

  Science.gov (United States)

  Surprenant, J.; Snuggerud, D.

  A compact, disk shaped lithium/thionyl chloride cell has been developed. The cell has a 6 Amphr capacity and is capable of high rate discharge at high voltage. Discharge data are presented over the range of 0.07 to 1.1 amperes. The cell is operable over the temperature range of -40 C to +70 C, and has a 10 year shelf life at 20 C. Safety features allow the cells to withstand fire, puncture, shock, spin, forced discharge or forced charge without dangerous reactions.

 6. Calorimetry of 25 Ah lithium/thionyl chloride cells

  Science.gov (United States)

  Johnson, C. J.; Dawson, S.

  1991-01-01

  Heat flow measurements of 25-Ah lithium thionyl chloride cells provided a method to calculate an effective thermal potential, E(TP) of 3.907 V. The calculation is useful to determine specific heat generation of this cell chemistry and design. The E(TP) value includes heat generation by electrochemical cell reactions, competitive chemical reactions, and resistance heating at the tabs, connectors, and leads. Heat flow was measured while applying electrical loads to the cell in an isothermal calorimeter set at 0, 20, and 60 C.

 7. Effect of catalysts on lithium passivation in thionyl chloride electrolytes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kanevskii, L.S.; Avdalyan, M.B.; Kulova, T.L. [Frumkin Institute of Electrochemistry, Moscow (Russian Federation)

  1995-04-01

  The effect that various catalysts added to the electrolyte or the cathode of lithium-thionyl chloride cells for promoting the cathodic process exert on lithium anodes is studied. It is shown that, in the presence of platinum, the lithium anode is subjected to intense corrosion, and this leads to the appearance of a great voltage delay. Macrocyclic complexes activate lithium electrodes. Impedance measurements showed that the introduction of such complexes in the system is accompanied by changes in the passive film characteristics, and this leads to a decrease in the corrosion rate of lithium and a noticeable reduction of the voltage delay.

 8. Safety evaluation for packaging (onsite) singly encapsulated cesium chloride capsules

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smyth, W.W.

  1997-01-01

  Three nonstandard Waste Encapsulation and Storage Facility (WESF) cesium chloride capsules are being shipped from WESF (225B building) to the 324 building. They would normally be shipped in the Beneficial Uses Shipping System (BUSS) cask under its US Department of Energy (DOE) license (DOE 1996), but these capsules are nonstandard: one has a damaged or defective weld in the outer layer of encapsulation, and two have the outer encapsulation removed. The 3 capsules, along with 13 other capsules, will be overpacked in the 324 building to meet the requirements for storage in WESF's pool

 9. Thermal energy storage using chloride salts and their eutectics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Myers, Philip D.; Goswami, D. Yogi

  2016-01-01

  Achieving the goals of the U.S. Department of Energy (DOE) Sunshot initiative requires (1) higher operating temperatures for concentrating solar power (CSP) plants to increase theoretical efficiency, and (2) effective thermal energy storage (TES) strategies to ensure dispatchability. Current inorganic salt-based TES systems in large-scale CSP plants generally employ molten nitrate salts for energy storage, but nitrate salts are limited in application to lower temperatures—generally, below 600 °C. These materials are sufficient for parabolic trough power plants, but they are inadequate for use at higher temperatures. At the higher operating temperatures achievable in solar power tower-type CSP plants, chloride salts are promising candidates for application as TES materials, owing to their thermal stability and generally lower cost compared to nitrate salts. In light of this, a recent study was conducted, which included a preliminary survey of chloride salts and binary eutectic systems that show promise as high temperature TES media. This study provided some basic information about the salts, including phase equilibria data and estimates of latent heat of fusion for some of the eutectics. Cost estimates were obtained through a review of bulk pricing for the pure salts among various vendors. This review paper updates that prior study, adding data for additional salt eutectic systems obtained from the literature. Where possible, data are obtained from the thermodynamic database software, FactSage. Radiative properties are presented, as well, since at higher temperatures, thermal radiation becomes a significant mode of heat transfer. Material compatibility for inorganic salts is another important consideration (e.g., with regard to piping and/or containment), so a summary of corrosion studies with various materials is also presented. Lastly, cost data for these systems are presented, allowing for meaningful comparison among these systems and other materials for TES

 10. Substituted sodium phenylanthranylates as inhibitors of corrosion in chloride solutions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuznetsov, Yu.I.; Fialkov, Yu.A.; Popova, L.I.; Ehndel' man, E.S.; Kuznetsova, I.G. (AN SSSR, Moscow. Inst. Fizicheskoj Khimii)

  The efficiency of corrosion protection of armco iron, zinc (Ts-O) aluminium (AB 000) and its alloys (.D16 and AMG6) with sodium phenylanthranylate derivatives in chloride buffer solutions (pH 7.4-8.08) are investigated. It has been ascertained that the introduction of sodium phenylanthranylate into phenyl radical in m- and p-position relative to the amino group of electron-seeking substitutes improves protective properties of an inhibitor. The inhibiting effect of phenylanthranylates and its dependence on electron structure enchances in zinc-aluminium-iron series and decreases in case of transition from pure aluminium to its alloys.

 11. Controlled chloride cracking of austenitic stainless steel tube samples

  OpenAIRE

  Raseroka, M.S.; Pistorius, P.C.

  2009-01-01

  An experimental rig has been constructed to produce chloride stress corrosion cracks in Type 304L stainless steel tube samples. The samples are to be used to test possible in situ repair methods in future work. The factor which influences the time to failure most strongly is the sample temperature; the distribution of cracks within the sample is affected by local temperature variations and by the position of the water line. Low-frequency oscillations in stress, caused by the on-off temperatur...

 12. Potassium Chloride Versus Voltage Clamp Contractures in Ventricular Muscle

  Science.gov (United States)

  Morad, M.; Reeck, S.; Rao, M.

  1981-01-01

  In frog ventricle, developed tension was markedly larger in response to depolarization caused by a voltage clamp step than to depolarization induced by high concentrations of potassium chloride. Measurement of extracellular potassium activity at the surface and at the depth of muscle during the development of contractures showed that the diffusion of potassium is much slower than the spread of depolarization through the cross section of muscle. These two observations suggest that competition between the depolarizing and the negative inotropic effects of an increase in the extracellular potassium ion concentration may determine the time course and magnitude of contractile tension in heart muscle.

 13. Alkyltributylphosphonium chloride ionic liquids: synthesis, physicochemical properties and crystal structure

  OpenAIRE

  Adamova, Gabriela; Gardas, Ramesh L.; Nieuwenhuyzen, Mark; Vaca Puga, Alberto; Rebelo, Luis Paulo N.; Robertson, Allan J.; Seddon, Kenneth R.

  2012-01-01

  A series of alkyltributylphosphonium chloride ionic liquids, prepared from tributylphosphine and the respective 1-chloroalkane, CnH2n+1Cl (where n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 or 14), is reported. This work is a continuation of an extended series of tetraalkylphosphonium ionic liquids, where the focus is on the variability of n and its impact on the physical properties, such as melting points/glass transitions, thermal stability, density and viscosity. Experimental density and viscosit...

 14. Chlorination of (PheboxIr(mesityl(OAc by Thionyl Chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meng Zhou

  2015-06-01

  Full Text Available Pincer (PheboxIr(mesityl(OAc (2 (Phebox = 3,5-dimethylphenyl-2,6-bis(oxazolinyl complex, formed by benzylic C-H activation of mesitylene (1,3,5-trimethylbenzene using (PheboxIr(OAc2OH2 (1, was treated with thionyl chloride to rapidly form 1-(chloromethyl-3,5-dimethylbenzene in 50% yield at 23 °C. A green species was obtained at the end of reaction, which decomposed during flash column chromatography to form (PheboxIrCl2OH2 in 87% yield.

 15. Corrosion Resistance of Some Stainless Steels in Chloride Solutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kasprzyk D.

  2017-06-01

  Full Text Available The present work compares corrosion behaviour of four types of S30403, S31603, S32615 austenitic and S32404 austenitic-ferritic stainless steels in chloride solutions (1%, 3% NaCl and in Ringer solution, at 37°C temperature. Corrosion resistance was determined by potentiodynamic polarization measurements and a thirty day immersion test conducted in Ringer solution. The immersion test was performed in term of biomedical application. These alloy were spontaneously passivated in all electrolytes, wherein S30403, S31603 and S32404 undergo pitting corrosion. Only S32615 containing 5.5% Si shows resistance to pitting corrosion.

 16. Low temperature safety of lithium-thionyl chloride cells

  Science.gov (United States)

  Subbarao, S.; Deligiannis, F.; Shen, D. H.; Dawson, S.; Halpert, G.

  The use of lithium thionyl chloride cells for low-temperature applications is presently restricted because of their unsafe behavior. An attempt is made in the present investigation to identify the safe/unsafe low temperature operating conditions and to understand the low temperature cell chemistry responsible for the unsafe behavior. Cells subjected to extended reversal at low rate and -40 C were found to explode upon warm-up. Lithium was found to deposit on the carbon cathodes during reversal. Warming up to room temperature may be accelerating the lithium corrosion in the electrolyte. This may be one of the reasons for the cell thermal runaway.

 17. Thiocarbomide coordination compounds of yttrium subgroup rare earth chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sakharova, Yu.G.; Perov, V.N.; Loginov, V.I.

  1978-01-01

  Thiocarbamide coordination compounds of chlorides of elements of the yttrium subgroup 4MeCl 3 x5Cs(NH 2 ) 2 x2OH 2 O (where Me stands for Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y) were produced for the first time. The compounds obtained are stable in air, have definite melting points, are highly soluble in methyl and ethyl alcohols, and are unstable in water. They recrystallize from ethyl alcohol without changing their chemical composition. The identity of these compounds was confirmed by X-ray analysis

 18. Antiviral effect of lithium chloride on infection of cells by canine parvovirus.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Pei; Fu, Xinliang; Yan, Zhongshan; Fang, Bo; Huang, San; Fu, Cheng; Hong, Malin; Li, Shoujun

  2015-11-01

  Canine parvovirus type 2 causes significant viral disease in dogs, with high morbidity, high infectivity, and high mortality. Lithium chloride is a potential antiviral drug for viruses. We determined the antiviral effect of Lithium Chloride on canine parvovirus type 2 in feline kidney cells. The viral DNA and proteins of canine parvovirus were suppressed in a dose-dependent manner by lithium chloride. Further investigation verified that viral entry into cells was inhibited in a dose-dependent manner by lithium chloride. These results indicated that lithium chloride could be a potential antiviral drug for curing dogs with canine parvovirus infection. The specific steps of canine parvovirus entry into cells that are affected by lithium chloride and its antiviral effect in vivo should be explored in future studies.

 19. Chloride is essential for contraction of afferent arterioles after agonists and potassium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, B L; Ellekvist, Peter; Skøtt, O

  1997-01-01

  to norepinephrine, angiotensin II (ANG II), and potassium were measured after chloride depletion and compared with controls. Chloride depletion did not change arteriolar diameters, but the response to norepinephrine was markedly reduced when chloride was substituted with gluconate (n = 6) or isethionate (n = 6......). Reintroduction of chloride fully restored the sensitivity to norepinephrine. Contractions after ANG II and potassium were totally abolished in the absence of chloride (n = 6). In additional experiments (n = 7), the arteriolar contraction to 100 mM potassium was abolished only 1 min after removal of extracellular......A depolarizing chloride efflux has been suggested to activate voltage-dependent calcium channels in renal afferent arteriolar smooth muscle cells in response to vasoconstrictors. To test this proposal, rabbit afferent arterioles were microperfused, and the contractile dose responses...

 20. Sorption and permeation of solutions of chloride salts, water and methanol in a Nafion membrane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Villaluenga, J.P.G.; Barragan, V.M.; Seoane, B.; Ruiz-Bauza, C.

  2006-01-01

  The sorption of water-methanol mixtures containing a dissolved chloride salt in a Nafion 117 membrane, and their transport through the membrane under the driving force of a pressure gradient, have been studied. Both type of experiments was performed by using five different salts: lithium chloride, sodium chloride, cesium chloride, magnesium chloride and calcium chloride. It was observed that both the permeation flow through the membrane and the membrane swelling increase significantly with the methanol content of the solutions. These facts are attributed to the increase in wet membrane porosity, which brings about the increase of the mobility of solvents in the membrane, besides the increase of the mobility of the polymer pendant chains. In contrast, the influence of the type of electrolyte on the membrane porosity and permeability is not very important, with the exception of the CsCl solutions, which is probably due to the small hydration ability of the Cs + ion

 1. Chloride ingress in cement paste and mortar measured by Electron Probe Micro Analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ole Mejlhede

  1998-01-01

  is an important basis for designing the durability of concrete structures. As an example the Danish Great Belt link is designed to have 100 years durability based on calculation of chloride ingress.During the last 15 years the types of concrete used in practice have changed substantially. Due to plasticizers......Chloride ingress is a common cause of deterioration of reinforced concrete structures. Concrete may be exposed to chloride by sea water or deicing salts. The chloride initiates corrosion of the reinforcement which through expansion disrupts the concrete. Modelling the chloride ingress...... and mineral additives concretes with higher strengths and reduced permeability are produced. Recently it has become clear that traditional chloride ingress models do not apply to modern concretes. Actually, the life time model used for the Danish Great Belt link has shown up to be based on wrong assumptions...

 2. The Effects on Antioxidant Enzyme Systems in Rat Brain Tissues of Lead Nitrate and Mercury Chloride

  OpenAIRE

  Baş, Hatice; Kalender, Suna; Karaboduk, Hatice; Apaydın, Fatma

  2014-01-01

  The present study was undertaken to evaluate the effects of lead nitrate and mercury chloride in brain tissues of Wistar rats. Mercury chloride (0.02 mg/kg bw) and lead nitrate (45 mg/kg bw) were administered orally for 28 days rats. The mercury chloride and lead nitrate treated animals were exhibited a significant inhibition of superoxide dismutase, catalase, glutation peroxidase and glutathione-S-transferase activities and increasing of malondialdehyde levels. In our present study mercury c...

 3. Effect of cadmium chloride on sex-steroidogenesis in the pigeon, Columba livia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sarkar, A.K.; Mukherji, R.N.

  1979-01-01

  A single subcutaneous injection of 0.5 mg of cadmium chloride per 100 g body weight was followed by a significant decrease in the level of progesterone, dehydroepiandrosterone, testosterone, and estriol in the gonadal tissues two days after treatment. In the adrenals cadmium chloride was not so effective as in the gonads. The concentration of sex-steroids and cholesterol returned to normal within ten days after treatment. It is supposed that cadmium chloride temporarily inhibits the 3-..beta..dehydrogenase system.

 4. A genetically-encoded YFP sensor with enhanced chloride sensitivity, photostability and reduced ph interference demonstrates augmented transmembrane chloride movement by gerbil prestin (SLC26a5.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheng Zhong

  Full Text Available Chloride is the major anion in cells, with many diseases arising from disordered Cl- regulation. For the non-invasive investigation of Cl- flux, YFP-H148Q and its derivatives chameleon and Cl-Sensor previously were introduced as genetically encoded chloride indicators. Neither the Cl- sensitivity nor the pH-susceptibility of these modifications to YFP is optimal for precise measurements of Cl- under physiological conditions. Furthermore, the relatively poor photostability of YFP derivatives hinders their application for dynamic and quantitative Cl- measurements. Dynamic and accurate measurement of physiological concentrations of chloride would significantly affect our ability to study effects of chloride on cellular events.In this study, we developed a series of YFP derivatives to remove pH interference, increase photostability and enhance chloride sensitivity. The final product, EYFP-F46L/Q69K/H148Q/I152L/V163S/S175G/S205V/A206K (monomeric Cl-YFP, has a chloride Kd of 14 mM and pKa of 5.9. The bleach time constant of 175 seconds is over 15-fold greater than wild-type EYFP. We have used the sensor fused to the transmembrane protein prestin (gerbil prestin, SLC26a5, and shown for the first time physiological (mM chloride flux in HEK cells expressing this protein. This modified fluorescent protein will facilitate investigations of dynamics of chloride ions and their mediation of cell function.Modifications to YFP (EYFP-F46L/Q69K/H148Q/I152L/V163S/S175G/S205V/A206K (monomeric Cl-YFP results in a photostable fluorescent protein that allows measurement of physiological changes in chloride concentration while remaining minimally affected by changes in pH.

 5. A genetically-encoded YFP sensor with enhanced chloride sensitivity, photostability and reduced ph interference demonstrates augmented transmembrane chloride movement by gerbil prestin (SLC26a5).

  Science.gov (United States)

  Zhong, Sheng; Navaratnam, Dhasakumar; Santos-Sacchi, Joseph

  2014-01-01

  Chloride is the major anion in cells, with many diseases arising from disordered Cl- regulation. For the non-invasive investigation of Cl- flux, YFP-H148Q and its derivatives chameleon and Cl-Sensor previously were introduced as genetically encoded chloride indicators. Neither the Cl- sensitivity nor the pH-susceptibility of these modifications to YFP is optimal for precise measurements of Cl- under physiological conditions. Furthermore, the relatively poor photostability of YFP derivatives hinders their application for dynamic and quantitative Cl- measurements. Dynamic and accurate measurement of physiological concentrations of chloride would significantly affect our ability to study effects of chloride on cellular events. In this study, we developed a series of YFP derivatives to remove pH interference, increase photostability and enhance chloride sensitivity. The final product, EYFP-F46L/Q69K/H148Q/I152L/V163S/S175G/S205V/A206K (monomeric Cl-YFP), has a chloride Kd of 14 mM and pKa of 5.9. The bleach time constant of 175 seconds is over 15-fold greater than wild-type EYFP. We have used the sensor fused to the transmembrane protein prestin (gerbil prestin, SLC26a5), and shown for the first time physiological (mM) chloride flux in HEK cells expressing this protein. This modified fluorescent protein will facilitate investigations of dynamics of chloride ions and their mediation of cell function. Modifications to YFP (EYFP-F46L/Q69K/H148Q/I152L/V163S/S175G/S205V/A206K (monomeric Cl-YFP) results in a photostable fluorescent protein that allows measurement of physiological changes in chloride concentration while remaining minimally affected by changes in pH.

 6. Immediate effect of benzalkonium chloride in decongestant nasal spray on the human nasal mucosal temperature.

  Science.gov (United States)

  Lindemann, J; Leiacker, R; Wiesmiller, K; Rettinger, G; Keck, T

  2004-08-01

  Benzalkonium chloride is a preservative commonly used in nasal decongestant sprays. It has been suggested that benzalkonium chloride may be harmful to the nasal mucosa. Decongestion with the vasoconstrictor xylometazoline containing benzalkonium chloride has been shown to cause a significant reduction of the nasal mucosal temperature. The purpose of the present study was to determine the short-term influence of xylometazoline nasal spray with and without benzalkonium chloride on the nasal mucosal temperature. Healthy volunteers (30) were included in the study. Fifteen volunteers received xylometazoline nasal spray (1.0 mg/mL) containing benzalkonium chloride (0.1 mg/mL) and 15 age-matched subjects, received xylometazoline nasal spray without benzalkonium chloride. Using a miniaturized thermocouple the septal mucosal temperature was continuously measured at defined intranasal detection sites before and after application of the nasal spray. The mucosal temperature values did not significantly differ between the group receiving xylometazoline containing benzalkonium chloride and the group receiving xylometazoline spray without benzalkonium chloride before and after decongestion (P > 0.05). In both study groups septal mucosal temperatures significantly decreased after decongestion (P reduction of the nasal mucosal blood flow following vasoconstriction. This study indicates that benzalkonium chloride itself does not seem to influence nasal blood flow and nasal mucosal temperature in topical nasal decongestants.

 7. Response to comments on "Local impermeant anions establish the neuronal chloride concentration"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glykys, J; Dzhala, V; Egawa, K

  2014-01-01

  We appreciate the interest in our paper and the opportunity to clarify theoretical and technical aspects describing the influence of Donnan equilibria on neuronal chloride ion (Cl(-)) distributions....

 8. Alleviatory activities in mycorrhizal tobacco plants subjected to increasing chloride in irrigation water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Reza Safahani Langeroodi

  2017-03-01

  Full Text Available The effects of presence and absence of arbuscular mycorrhizal (AM+ and AM- fungus (AMF Glomus intraradices on agronomic and chemical characteristics of field-grown tobacco (Nicotiana tabacum L. Virginia type (cv. K-326 plants exposed to varying concentrations of chloride 10, 40, 70 and 100 mg Cl L–1 (C1-C4 were studied over two growing seasons (2012-2013. Mycorrhizal plants had significantly higher uptake of nutrients in shoots and number of leaves regardless of intensities of chloride stress. The cured leaves yields of AM+ plants under C2-C4 chloride stressed conditions were higher than AM- plants. Leaf chloride content increased in line with the increase of chloride level, while AMF colonised plants maintained low Cl content. AM+ plants produced tobacco leaves that contained significantly higher quantities of nicotine than AM- plants. AM inoculation ameliorated the chloride stress to some extent. Antioxidant enzymes like superoxide dismutase, catalase, ascorbate peroxidase, and glutathione reductase as well as non-enzymatic antioxidants (ascorbic acid and glutathione also exhibited great variation with chloride treatment. Chloride stress caused great alterations in the endogenous levels of growth hormones with abscisic acid showing increment. AMF inoculated plants maintained higher levels of growth hormones and also allayed the negative impact of chloride. The level of 40 mg L–1 in combination with arbuscular mycorrhizal can be considered as the acceptable threshold to avoid adverse effects on Virginia tobacco.

 9. Corrosion Risk of Reinforced Concrete Structure Arising from Internal and External Chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. J. Kim

  2018-01-01

  Full Text Available The corrosion risk of internal chloride and external chloride from three different exposure conditions was evaluated. The initiation of corrosion was detected by monitoring the galvanic current between cathode metal and embedded steel. The chloride threshold was determined by measuring the corrosion rate of steel by the polarization technique for internal chloride and the chloride profiling test for external chloride. As the result, the initiation of corrosion was accelerated with a cyclic wet/dry condition, compared to the totally wet condition. In addition, it was found that an increase of the drying ratio in the exposure condition resulted in an increase of corrosion rate after initiation. The threshold level of external chloride ranged from 0.2 to 0.3% weight by cement and internal chloride shows higher range, equated to 1.59–3.10%. Based on these data, the chloride penetration with exposure condition was predicted to determine the service life of reinforced concrete structure.

 10. Chloride concentrations in human hepatic cytosol and mitochondria are a function of age.

  Science.gov (United States)

  Jahn, Stephan C; Rowland-Faux, Laura; Stacpoole, Peter W; James, Margaret O

  2015-04-10

  We recently reported that, in a concentration-dependent manner, chloride protects hepatic glutathione transferase zeta 1 from inactivation by dichloroacetate, an investigational drug used in treating various acquired and congenital metabolic diseases. Despite the importance of chloride ions in normal physiology, and decades of study of chloride transport across membranes, the literature lacks information on chloride concentrations in animal tissues other than blood. In this study we measured chloride concentrations in human liver samples from male and female donors aged 1 day to 84 years (n = 97). Because glutathione transferase zeta 1 is present in cytosol and, to a lesser extent, in mitochondria, we measured chloride in these fractions by high-performance liquid chromatography analysis following conversion of the free chloride to pentafluorobenzylchloride. We found that chloride concentration decreased with age in hepatic cytosol but increased in liver mitochondria. In addition, chloride concentrations in cytosol, (105.2 ± 62.4 mM; range: 24.7-365.7 mM) were strikingly higher than those in mitochondria (4.2 ± 3.8 mM; range 0.9-22.2 mM). These results suggest a possible explanation for clinical observations seen in patients treated with dichloroacetate, whereby children metabolize the drug more rapidly than adults following repeated doses, and also provide information that may influence our understanding of normal liver physiology. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Indium sulfide precipitation from hydrochloric acid solutions of calcium and sodium chlorides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kochetkova, N.V.; Bayandina, Yu.E.; Toptygina, G.M.; Shepot'ko, A.O.

  1988-01-01

  The effect of precipitation duration, acid concentration, indium complexing with chloride ions on the process of indium sulfide chemical precipitation in hydrochloric acid solutions, precipitate composition and dispersity are studied. It is established that indium sulfide solubility increases in solutions with acid concentration exceeding 0.40-0.45 mol/l. Calcium and indium chloride addition to diluted hydrochloric solutions greatly increases the solubility of indium sulfide. The effect of calcium chloride on In 2 S 3 solubility is higher than that of sodium chloride

 12. Detecting the Water-soluble Chloride Distribution of Cement Paste in a High-precision Way.

  Science.gov (United States)

  Chang, Honglei; Mu, Song

  2017-11-21

  To improve the accuracy of the chloride distribution along the depth of cement paste under cyclic wet-dry conditions, a new method is proposed to obtain a high-precision chloride profile. Firstly, paste specimens are molded, cured, and exposed to cyclic wet-dry conditions. Then, powder samples at different specimen depths are grinded when the exposure age is reached. Finally, the water-soluble chloride content is detected using a silver nitrate titration method, and chloride profiles are plotted. The key to improving the accuracy of the chloride distribution along the depth is to exclude the error in the powderization, which is the most critical step for testing the distribution of chloride. Based on the above concept, the grinding method in this protocol can be used to grind powder samples automatically layer by layer from the surface inward, and it should be noted that a very thin grinding thickness (less than 0.5 mm) with a minimum error less than 0.04 mm can be obtained. The chloride profile obtained by this method better reflects the chloride distribution in specimens, which helps researchers to capture the distribution features that are often overlooked. Furthermore, this method can be applied to studies in the field of cement-based materials, which require high chloride distribution accuracy.

 13. Surface speciation and interactions between adsorbed chloride and water on cerium dioxide

  Science.gov (United States)

  Sutherland-Harper, Sophie; Taylor, Robin; Hobbs, Jeff; Pimblott, Simon; Pattrick, Richard; Sarsfield, Mark; Denecke, Melissa; Livens, Francis; Kaltsoyannis, Nikolas; Arey, Bruce; Kovarik, Libor; Engelhard, Mark; Waters, John; Pearce, Carolyn

  2018-06-01

  Ceria particles with different specific surface areas (SSA) were contaminated with chloride and water, then heat treated at 500 and 900 °C to investigate sorption behaviour of these species on metal oxides. Results from x-ray photoelectron spectroscopy and infrared spectroscopy showed chloride and water adsorption onto particles increased with surface area and that these species were mostly removed on heat treatment (from 6.3 to 0.8 at% Cl- on high SSA and from 1.4 to 0.4 at% on low SSA particles). X-ray diffraction revealed that chloride was not incorporated into the bulk ceria structure, but crystal size increased upon contamination. Ce LIII-edge x-ray absorption spectroscopy confirmed that chloride was not present in the first co-ordination sphere around Ce(IV) ions, so was not bonded to Ce as chloride in the bulk structure. Sintering of contaminated high SSA particles occurred with heat treatment at 900 °C, and they resembled low SSA particles synthesised at this temperature. Physical chloride-particle interactions were investigated using electron microscopy and energy dispersive x-ray analysis, showing that chloride was homogeneously distributed on ceria and that reduction of porosity did not trap surface-sorbed chloride inside the particles as surface area was reduced during sintering. This has implications for stabilisation of chloride-contaminated PuO2 for long term storage.

 14. Systems of pyridine, piperidine, piperazine, morpholine hydrochlorides-terbium (dysprosium) chloride-water

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gajfutdinova, R.K.; Sharafutdinova, A.A.; Murinov, Yu.I.

  1988-01-01

  The isothermal cross section method at 25 and 50 deg C is applied to study pyridine hydrochloride-terbium chloride-water (1) piperidine hydrochloride-dysprosium chloride-water (2), piperazine dihydrochloride-dysprosium chloride-water (3) and morpholine hydrochloride-terbium chloride (4) systems. Solubility isotherma prove the formation of incongruently soluble compound of the TbCl 3 x6C 5 H 5 NxHCl composition systems (1). The individuality of the new solid phase is proved by the chemical and DTA methods. Systems (2-4) are of a simple eutonic type

 15. Benzalkonium chloride neutralizes the irritant effect of sodium dodecyl sulfate.

  Science.gov (United States)

  McFadden, J P; Holloway, D B; Whittle, E G; Basketter, D A

  2000-11-01

  When benzalkonium chloride (BKC), a cationic surfactant, is added to sodium dodecyl sulfate (SDS), an anionic surfactant, and used in patch testing, on the basis of their known physicochemical interaction, it is possible to predict that there will be a tendency towards a reduction in the expected irritant response when compared to SDS alone. The aim of this study was to investigate whether BKC could reduce the irritant response to SDS when applied after the SDS exposure. 54 non-atopic adult volunteers were recruited for the study. 20% SDS was applied for 2 h under occlusion. 1% BKC was then applied to the same site. Various controls, including SDS application followed by water for 2 h, were included. The irritant reaction was assessed at 24 h and 48 h. 40 of the 54 subjects had some reaction when SDS was applied for 2 h followed by either benzalkonium chloride or water control under occlusion. In comparison to water control, where BKC was applied after SDS, 20 of the 40 responders had a weaker reaction but only 4 had a stronger response. This study shows that BKC applied to skin exposed to SDS attenuates the resulting irritant reaction.

 16. Sulfation of Condensed Potassium Chloride by SO2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sengeløv, Louise With; Hansen, Troels Bruun; Bartolomé, Carmen

  2013-01-01

  The interaction between alkali chloride and sulfur oxides has important implications for deposition and corrosion in combustion of biomass. In the present study, the sulfation of particulate KCl (90–125 μm) by SO2 was studied in a fixed bed reactor in the temperature range 673–1023 K and with rea......The interaction between alkali chloride and sulfur oxides has important implications for deposition and corrosion in combustion of biomass. In the present study, the sulfation of particulate KCl (90–125 μm) by SO2 was studied in a fixed bed reactor in the temperature range 673–1023 K...... and with reactant concentrations of 500–3000 ppm SO2, 1–20% O2, and 4–15% H2O. The degree of sulfation was monitored by measuring the formation of HCl. Analysis of the solid residue confirmed that the reaction proceeds according to a shrinking core model and showed the formation of an eutectic at higher...... temperatures. On the basis of the experimental results, a rate expression for the sulfation reaction was derived. The model compared well with literature data for sulfation of KCl and NaCl, and the results indicate that it may be applied at even higher SO2 concentrations and temperatures than those...

 17. ISOCHORIC HEAT CAPACITY OF 1% AQUEOUS SOLUTION OF MAGNESIUM CHLORIDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. I. Dvoryanchikov

  2016-01-01

  Full Text Available Aim. The aim is to conduct an experimental study of isochoric heat capacity of 1% aqueous solution of magnesium chloride along the phase boundary curve.Method. In order to determine the isochoric heat capacity at the phase boundary curve we used the adiabatic calorimeter of KH. I. Amirkhanov.Results. Results of the study of the isochoric heat capacity depending on the temperature are given in tables and figures; the findings are compared with those of other researchers. When evaluating a complex system, we ought not to evaluate its effectiveness on the basis of only one criterion, even a very important, in this case must take into account the requirements of the technical, economic, environmental and of other natures.Conclusions. When solving optimization problems of efficiency in geothermal energy it is necessary to take into account the fact of the temperature dependence of the heat and density. The temperature dependence of the density and heat capacity in the calculations significantly affect the value of the efficiency criterion to be taken into account, otherwise the calculation error can be up to 20%. The data obtained from the isochoric heat capacity of aqueous solutions of magnesium chloride is compared with the data for water and aqueous solutions of NaCl and NaOH, obtained previously, which may be represented as a model of geothermal and sea water.

 18. Condensation mechanisms of tetravalent technetium in chloride media

  International Nuclear Information System (INIS)

  Poineau, F.

  2004-10-01

  In deep storage technetium can exist in degree IV or III. Recent studies on Tc(IV) have shown that Tc n O y (4n-2y)+ , Tc IV (μ-O) 2 Tc IV structure, is a precursor for precipitation of TcO 2 . Few data are available on Tc n O y (4n-2y)+ Subject of this thesis is the mechanism of condensation of Tc(IV) leading to this form. Kinetic studies have shown that the condensation of Tc IV Cl 5 (H 2 O) - in chloride media leads to a dimer. XAS studies resulted in a linear structure Tc IV -O-Tc IV . This compound, formulated as Tc 2 OCl 10 4- , is stable at pH = 0.3, it undergoes cyclization to Tc n O y (4n-2y)+ at pH =1.5 and is oxidized to TcO 4 - under α radiation. In 3 M chloride media, TcO 2 lead to formation Tc 2 OCl 10 4- at pH = 0.3 and to Tc n O y (4n-2y)+ at pH = 1.5. An electrochemical cell permitting 'in situ' XAS measurement was developed. XANES studies have shown that the reduction of Tc(VII) lead to a Tc(IV)/Tc(III) mixture. (author)

 19. Localization of gastrointestinal deposition of mercuric chloride studied in vivo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nielsen, J.B.; Andersen, H.L.; Soerensen, J.A.; Andersen, O.

  1992-01-01

  During the last 5 years, the site of gastrointestinal absorption of inorganic mercury has been attempted identified mainly by experiments using perfused intestinal segments in vitro or in situ. The present investigation will discuss the localization of the absorption site for mercuric chloride based on a completely undisturbed in vivo experimental model in mice. As the mice were allowed to eat their normal diet during the experimental period, the present results would independently add to existing knowledge on intestinal absorption sites for inorganic mercury. The mice were given 203 Hg labelled mercuric chloride orally, either through stomach tube or in the drinking water, and were killed after various time intervals. Mercury was localized and quantified in various segments of the gastrointestinal tract by gamma-counting. Time course analysis of the segmental deposition of mercury demonstrated that the deposition mainly takes place in the proximal jejunum and suggested that a larger part of the jejunum than previously reported is involved in absorption of mercury. Using this in vivo model, tetraethylthiuram disulfide was demonstrated to increase the intestinal deposition and absorption without changing the site of deposition. (au)

 20. Thermodynamic analysis of separating lead and antimony in chloride system

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CHEN Jin-zhong; CAO Hua-zhen; LI Bo; YUAN Hai-jun; ZHENG Guo-qu; YANG Tian-zu

  2009-01-01

  In chloride system, thermodynamic analysis is a useful guide to separate lead and antimony as well as to understand the separation mechanism. An efficient and feasible way for separating lead and antimony was discussed. The relationships of [Pb2+][Cl-]2-lg[Cl]T and E-lg[Cl]T in Pb-Sb-Cl-H2O system were studied, and the solubilities of lead chloride at different antimony concentrations were calculated based on principle of simultaneous equilibrium. The results show that insoluble salt PbCl2 will only exist stably in a certain concentration range of chlorine ion. This concentration range of chlorine ion expands a little with increasing the concentration of antimony in the system while narrows as the system acidity increases. The solubility of Pb2+ in solution decreases with increasing the concentration of antimony in the system, whereas increases with increasing the concentration of total chlorine. The concentration range of total chlorine causing lead solubility less than 0.005 mol/L increases monotonically.