WorldWideScience

Sample records for budowa pozareaktorowej wysokotemperaturowej

 1. Budowa gospodarki innowacyjnej jako element „Planu Morawieckiego” – wyzwania i perspektywy

  OpenAIRE

  Jegorow, Dorota

  2016-01-01

  Polska od momentu akcesji do UE wydatkowała potężne fundusze wspólnotowe na projekty badawcze i innowacje. Jednak efekty podjętych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Dowodzi to potrzeby zmiany przyjętych rozwiązań w ich całej złożoności. Odpowiedzią na problemy rozwojowe Polski jest ogłoszony 16 lutego 2016 roku „Plan Morawieckiego”. Celem artykułu jest analiza zasadności przyjętego planu w zawężeniu do innowacji gospodarczych w kontekście efektów...

 2. De Anima Arystotelesa oczami Franza Brentana. Budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica**

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia Kamińska

  2016-02-01

  Full Text Available This paper is a part of a project devoted to Brentano’s Aristotelian writings. I concentrate on his habilitation about Aristotle’s psychology, and especially on how he understood Aristotle’s division of mental life into three levels as well as the functions typical for these levels. I analyze two notions that Brentano introduces in his account: Zwischenglieder, meaning intermediary “levels” within the soul enabling smooth passages between the vegetative soul and sensory soul and between the latter and intellectual soul; and Gottverwandtschaft, i.e. human kinship with God, which is possible thanks to the noblest part of the soul. I also introduce two metaphors of the soul: cake-metaphor and fabric-metaphor.

 3. Fabrication of Ceramic Aggregate from Phosphogypsum and Power Plant Ash – Preliminary Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sokołowski J.

  2013-12-01

  Full Text Available Z odpadów po produkcji kwasu fosforowego i po energetycznym spaleniu węgla spreparowano mieszanki fosfogipsowo- popiolowe z dodatkiem węgla, zgranulowano je oraz wyznaczono parametry spiekania aglomeratów w piecu muflowym, w atmosferze powietrza. Określono wytrzymałość mechaniczną granul kruszywa, ich porowatość i nasiąkliwość oraz porównano je z parametrami kruszywa handlowego. Wyznaczono ich skład chemiczny i fazowy. Wyniki badań wskazują, że zaproponowana metoda wysokotemperaturowej utylizacji fosfogipsu i popiołów elektrownianych ma potencjał aplikacyjny, który uzasadnia prowadzenie dalszych badań.

 4. La bambola, la madre, l’amazzone : risvolti sociologici del rimodellamento dei corpi femminili

  OpenAIRE

  Campa, Riccardo

  2016-01-01

  Autor podejmuje próbę zrekonstruowania genealogii trzech modeli kobiecego piękna, takich jak kobieta-lalka, kobieta-matka i kobieta-amazonka. Dokonuje tego wykorzystując podejście socjologii historycznej. Po pierwsze, artykuł odnosi się do danych statystycznych dotyczących chirurgii plastycznej, schematów żywieniowych i zajęć sportowych. Po drugie, ukazuje z punktu widzenia historii jak atrybuty kobiecej cielesności, takie jak szczupła sylwetka ciała, kształty kobiece oraz budowa i umięśnieni...

 5. Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Skutecki

  2011-01-01

  Full Text Available W latach 1901–1906 poznański wydawca Isidor Themal wydawał serię kart pocztowych zatytułowaną Posener Ereignisse (Poznańskie wydarzenia. W ciągu kilkunastu lat udało się pozyskać znaczną część tej serii do zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Na 37 kartach pocztowych zostały przedstawione między innymi: sceny z wizyty cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku, wizyta cesarzowej Augusty Wiktorii w 1903 roku, proces demilitaryzacji miasta w pierwszej dekadzie XX wieku, rozbiórka pruskich fortyfikacji i burzenie bram miejskich, powódź w 1903 roku, budowa portu rzecznego na Warcie i budowa cesarskiego zamku. Themal korzystał ze zdjęć wykonywanych przez Josepha Engelmanna, jednego z najważniejszych fotografów poznańskich XIX wieku. Poszczególne karty pocztowe występowały w rozmaitych odmianach, a fotografie wykorzystywane były do produkcji pocztówek wydawanych również poza serią.

 6. Bezpieczne stosowanie współczesnych kosmetyków

  OpenAIRE

  Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2012-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Skóra składa się z wielu warstw i wiele typów komórek, pełniąc ważne dla organizmu funkcje. Prawidłowa budowa i funkcjonowanie poszczególnych warstw skóry warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i wygląd skóry jako narządu. Rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty kosmetyczne wyznacza kierunek rozwoju bardzo dynamicznej dziedziny, jaką jest kosmetologia. Badania wprowadzanych na rynek nowych składników aktywnych zawartych w kosmetykach, wymagają potw...

 7. Postępowanie wieczystoksięgowe

  OpenAIRE

  Mysiak, Piotr

  2010-01-01

  Wydział Prawa i Administracji: Katedra Postępowania Cywilnego Główną tezą pracy jest twierdzenie, że postępowanie wieczystoksięgowe jest szczególnym rozwiązaniem na gruncie postępowania cywilnego, co wynika z konieczności realizacji funkcji ksiąg wieczystych i rozpoznawania bardzo dużej ilości spraw. Praca została podzielona została na osiem rozdziałów: 1) księgi wieczyste – geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje; 2) stosunek postępowania wieczystoksięgowego do innych postępowań; ...

 8. Environmentally friendly method for regeneration of copper chloride acidic solutions used in etching of printed circuits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kopyto Dorota

  2017-01-01

  Full Text Available Etching of copper with acidic CuCl2 solution is a widely used chemical method in printed circuits production. During the process, the solution is enriched in Cu(I ions, resulting in reduction and then loss of etching bath capacity. In order to ensure the required etching kinetics, the solution is regenerated by oxidation of Cu(I to Cu(II. The industrially applied Cu(I oxidants are, e.g.: Cl2, chlorates. Their application is expensive and associated with drawbacks related to health, safety and environmental hazards (e.g. Cl2 emission. In the result of long-standing cooperation between the IMN and MATUSEWICZ Budowa Maszyn, an innovative, original and environmentally friendly method of acidic solutions regeneration used during printed circuits etching was developed. A new-type reactor equipped with oxidation monitoring-control systems using oxygen or oxygen-enriched air was applied. The reactor construction enables to run the process with oxygen circulation in the reactor, ensures full oxygen utilisation in the regeneration process, achievement of the required performance and process rate, and eliminates expensive, hazardous and often toxic reagents. This is an innovative method, and since there are no analogous technologies currently known and used in Europe and worldwide, the presented method is technologically, economically and ecologically unrivalled.

 9. Dorsal Surface of the Tongue of the Hazel Dormouse Muscardinus Avellanarius: Scanning Electron and Light Microscopic Studies/ Grzbietowa Powierzchnia Języka Orzesznicy Muscardinus Avellanarius: Badania Z Wykorzystaniem Mikroskopu Skaningowego I Świetlnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wołczuk Katarzyna

  2014-12-01

  Full Text Available Grzbietowa powierzchnia języka orzesznicy była badana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu świetlnego. Język orzesznicy jest wydłużony i rozszerzony w przedniej części. W przedniej 1/3 długości języka obserwuje się wyraźną bruzdę pośrodkową. Grzbietowa powierzchnia języka jest pokryta przez pięć typów brodawek: nitkowate, stożkowate, grzybowate, okolone i liściaste. Rozmieszczenie, kształt, rozmiary i pochylenie brodawek różnią się zależnie od regionu języka. W przedniej części języka, brodawki nitkowate są piłkowane i zwrócone wierzchołkami ukośnie do środka i ku tyłowi języka, podczas gdy w tylnej części języka mają kształt widlasty i układają się promieniście, pochylając wierzchołki w kierunku środka języka. Brodawki grzybowate zaopatrzone w pojedynczy kubek smakowy są równomiernie rozproszone w przedniej i środkowej części trzonu języka. Na nasadzie języka, trzy gwiaździstego kształtu brodawki okolone są ułożone w formie trójkąta i otoczone brodawkami stożkowatymi. Na obu brzegach tylnego obszaru języka znajduje się para brodawek liściastych, która tworzy trzy równoległe fałdy odseparowane głębokimi bruzdami. Grzbietowa powierzchnia brodawek liściastych i okolonych pokryta jest silnie zrogowaciałym nabłonkiem, podczas gdy boczna powierzchnia ma nabłonek niczrogowaciały, z licznymi kubkami smakowymi. Wyniki naszych badań pokazały, żc budowa języka orzesznicy jest bardziej prymitywna niż u innych gryzoni. Jest to związane z filogenezą i zwyczajami żywieniowymi orzesznicy.

 10. The capture of the Marienwerder Castle, or where the Teutonic Order’s expansion to the East was stopped

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vytenis Almonaitis

  2017-12-01

  Full Text Available The capture of the Marienwerder Castle, or where the Teutonic Order’s expansion to the East was stopped This paper analyzes the construction, features, and significance of the Marienwerder castle, and its capture by Lithuanian forces in 1384. Located in what is now Kaunas, the castle represented the furthest eastern point of the Teutonic Order’s penetration into the Grand Duchy of Lithuania. As the sparse historiography on it suggests, the event seems to have been overlooked by contemporary historians. In fact, this castle of the Teutonic Order was not just an ordinary fortress, but a mighty stronghold. A detailed analysis of primary sources allows classifying the capture of Marienwerder as a major event in the war between the Order and the Grand Duchy of Lithuania as well as one of the major victories scored by the latter. It may be concluded that the Teutonic Order’s expansion to the east, which had been started from Torun, was then stopped at Kaunas.   Zajęcie zamku Marienwerder albo gdzie zakończyła się ekspansja zakonu krzyżackiego na wschód W artykule analizowane są budowa, znaczenie i zajęcie w 1384 r. zamku zakonu krzyżackiego Marienwerder, który mieścił się na terytorium miasta Kowna. Był to najbardziej wysunięty na wschód zamek krzyżacki, który najgłębiej wchodził w terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Skromna historiografia świadczy o tym, że został on zapomniany przez współczesnych historyków. A jednak mowa jest tu nie o zwykłej rezydencji zakonu, a o potężnej twierdzy. Szczegółowa analiza źródeł pierwotnych pozwala uważać zajęcie zamku Marienwerder za jedno z najważniejszych wydarzeń w wojnie między zakonem krzyżackim a Wielkim Księstwem Litewskim, jak również jednym z największych zwycięstw tego ostatniego. Można również twierdzić, że ekspansja zakonu na wschód, rozpoczęta od Torunia, zakończyła się na Kownie.