WorldWideScience

Sample records for blandt kommunale it-chefer

 1. Styring af den kommunale beskæftigelsesindsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik; Bille, Rebekka; Pedersen, Mogens Jin

  digital vidensdeling påvirker arbejdet i kommuner og jobcentre. Via kvalitative interview med sagsbehandlere, ledere og formænd for kommunale beskæftigelsesudvalg samt en spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbehandlere beskriver rapporten, hvordan styringsinstrumenterne påvirker handlinger, holdninger og...

 2. Grønne, kommunale regnskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, K.

  Hvad er et grønt, kommunalt regnskab? Hvordan får man miljøhjulet til at dreje? Hvorfor lave et grønt regnskab? Håndbog i grønne, kommunale regnskaber viser, hvordan man nemt kan lave et grønt regnskab, som er tilpasset forholdene i den enkelte kommune og som kan bruges i det lokale Agenda 21...

 3. Wind interviewet til Berlingske om den stigningen opbakning til EU blandt danskerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var tirsdag den 11. juli interviewet til Berlingske om den stigende opbakning til EU blandt danskerne. Wind forklarer blandt andet stigningen med de igangværende Brexit forhandlinger, men også at truslen fra Rusland er med til at forstærke opbakningen til EU...

 4. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  . generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 5. Risikofaktorer for selvmordsforsøg blandt børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Mogens

  Danske undersøgelser viser, at der er en markant overhyppighed af selvmordsforsøg og selvmordsovervejelser blandt unge, der har været udsat for vold, incest og seksuelle overgreb fra de nærmeste. Et tydeligt kendetegn har også været, at de unge har ønsket at flytte hjemmefra tidligt, at de har haft...

 6. Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skak, Morten; Bloze, Gintautas

  for 85-årige kvinder er steget fra knap 6 år til noget over 6 år (+½ år). Udviklingen i forskellige sundhedsindika-torer er ikke entydig, men der er en klar forbedring af almentilstan-den og et fald i andelen med diabetes og for højt blodtryk blandt de yngre pensionister. Frekvensen for ambulante...... behandlinger og ind-læggelser på sygehuse er dog samtidig stigende for alle pensionister, og det samme gælder besøg hos tandlæger, kiropraktorer, fysio- og fodterapeuter. Efter et fald frem til sidste halvdel af 1990’erne er erhvervsfrekvensen blandt de ældre igen stigende. I 2011 var knap 10 procent af de...... påvirkede af udviklingen i ejen-domsværdierne og har således udvist fald siden boligprisernes top i 2007, men ligger dog stadig over niveauet ved indgangen til nullerne. Skævheden i formuefordelingen, der er betydelig mere udtalt end for indkomsterne, er ligeledes steget. Generelt vokser de ældres formuer...

 7. Repræsentativitet i spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoriteter - medborgerskabsundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gorinas, Cedric; Christensen, Christiane Præstgaard

  2017-01-01

  Med udgangspunkt i medborgerskabsundersøgelsen fra 2016 har dette notat til formål at undersøge, hvad der karakteriserer de etniske grupper, som er underrepræsenterede i undersøgelsen, samt at belyse svarenes informationsgrad og foreslå metoder, som tilsigter en forbedret dataindsamling blandt et...

 8. Morgenmadsvaner og overvægt blandt danske skolebørn: hvilken rolle spiller socialgruppe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fossar Fabritius, Kirstine; Rasmussen, Mette

  2008-01-01

  Introduktion: Forekomsten af overvægt blandt børn og unge er stigende, og i mange industrialiserede lande er overvægt mest udbredt i lave socioøkonomiske grupper. Man har i flere studier påvist, at lav morgenmadsfrekvens øger risikoen for overvægt. Det er dog ukendt, om sammenhængen er ens i alle...... skoleelever i et tilfældigt udsnit af landets skoler i 2002. Deltagerprocenten var 89,3, n = 4.824. Undersøgelsen er det sjette danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children. Socioøkonomisk position blev bestemt ved familiesocialgruppe og morgenmadsfrekvens...

 9. Mobilisation and realisation concepts for increased local activities in the fields of energy conservation and climate protection. Final report about the second subsidy period; Mobilisierungs- und Umsetzungskonzepte fuer verstaerkte kommunale Energiespar- und Klimaschutzaktivitaeten. Endbericht zur zweiten Foerderperiode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boede, U.; Frahm, T.; Gruber, E. [and others

  1999-02-02

  The aim: The described project is concerned with the question of how mobilization and realization processes in the energy conservation and climate protection sector can be conducted successfully at the municipal level. The scientific approach was player- and process-oriented and inter-disciplinary. The central aim was the development of scientifically founded, practice-relevant strategies for players in the municipal arena. Such activities at the municpal level were chosen as object of the study because there exist at that level considerable and up to now insufficiently exploited potentials for carbon dioxide abatement and for cutting down greenhouse gas emissions, alongside with favourable implementation conditions. The basic premise: The test object 'climate protection' is viewed as a social learning process. The starting point for climate protection measures is the motivation phase (willingness to become active). This is followed by planning and, after one of the options has been decided on, its implementation. Eventually the results are evaluated. This can mean the initiation of a new implementation cycle. The methods: The project applies the action research approach to the problem field 'opportunities for change in climate protection'. First of all this means that not only the conditions and effects of various forms of social action are studied with the most diverse methods but that the researchers themselves participate as interaction partners in concrete social action processes. Secondly, there is close cooperation with players on site (in part also in participation processes). For the empirical studies different methods of surveying, process observation, activation or intervention and evaluation were made use of. (orig.) [German] Das Ziel: Das vorgestellte Projekt beschaeftigt sich mit der Frage, wie sich Mobilisierungs- und Umsetzungsprozesse im Energiespar- und Klimaschutzbereich auf kommunaler Ebene erfolgreich gestalten lassen. Der

 10. Organisk demens blandt tandteknikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group......, a cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two group were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 11. Postoperativ morbiditet blandt alkoholmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, H; Petersen, K R; Højgaard, L

  1994-01-01

  mm2 vs 78, p Alcohol misusers had significantly longer bleeding times. Surgical stress responses, as assessed by changes in plasma cortisol and catecholamines, were higher among alcohol misusers (p ...Retrospective studies suggest increased postoperative morbidity among alcohol misusers. We have prospectively studied the risk associated with alcohol intake among patients undergoing surgery. We investigated 15 persons who required colorectal surgery and who were drinking at least five Danish...... drinks per day. These patients were matched for sex, nutrition, age, weight, cardio-pulmonary disease, diagnosis anesthesia, and surgery to 15 control persons who were consuming no more than two drinks daily. None of the patients showed signs of liver disease. The alcohol group developed more...

 12. Organisk demens blandt tandteknikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group...... of information and selection bias are discussed and it is concluded that this investigation confirms the hypothesis that symptoms compatible with organic dementia are commoner among dental technicians. The results raise the suspicion that MMA may cause acute and chronic damage to the central nervous system, even...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended....

 13. Cancermorbiditet blandt alkoholmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, Hanne; Møller, Henrik; Andersen, Jens Richard

  1995-01-01

  , larynx, lung, pleura, and secondary cancer. The women had a significantly increased risk of cervical cancer (RR = 2.0). The men developed prostatic cancer significantly more frequently than expected (RR = 1.4). The relative risks of cancer of the stomach, pancreas, kidney and endocrine system were only......Data on the association between alcohol abuse and cancer morbidity are scarce in large cohorts of non-hospitalized alcoholic men an women. Of 18,368 alcohol abusers who entered an out-patient clinic in Copenhagen between 1954-1987, 18,307 were followed. Their cancer incidence was compared...... to that of the total Danish population. The overall morbidity of cancer was significantly increased among alcohol abusers. The men developed 1441 cancer cases (RR = 1.6), and the women 182 cases (RR = 1.5). Significantly increased incidences were found for cancer of the tongue, mouth, pharynx, oesophagus, liver...

 14. Pengespil blandt unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Connie; Heidemann, Julie

  -screeningsinstrument. SFI har tidligere på vegne af Spillemyndigheden under Skatteministeriet (Skat) undersøgt spillemønstret og omfanget af spilleproblemer for voksne i alderen 18-74 år. Til denne undersøgelse har SFI-Survey interviewet 3.814 unge i alderen 12 til 17 år pr. telefon i juli/august 2007. De unge blev...

 15. Erfaringer med akkreditering af socialt arbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Kokholm

  2016-03-01

  med akkreditering blandt døgninstitutioner og specialskoler landet over gennem vores erfaringer med Akkreditering Danmarks kvalitetsmodel – en model som i dag anvendes af ca. 200 sociale tilbud landet over, kommunale såvel som private.

 16. Store kommunale forskelle på akutfunktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Lone Helle; Meijer, Mathias; Hendriksen, Carsten

  2016-01-01

  therapists and physiotherapists. The survey contributes to the picture that consensus is still lacking on the ideal content of such out-of-hospital acute medical care services, a definition of target groups, clarification of the requisite training of team members, and detailing of the organisation....... The questionnaire-based survey showed that 26 out of 29 municipalities in the Capital Region of Denmark have introduced out-of-hospital acute medical care services in the form of mobile acute-care teams or municipally-run acute-care centres. The target group is largely made up of persons in need of community......-based acute medical care. It also includes irreversibly dying persons who wish to die at home, persons with comorbid conditions or elderly medical patients. This form of emergency medical care service is largely provided by nurses. In some municipalities, the team also includes physicians and occupational...

 17. Self-efficacy blandt apopleksipatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Lola Qvist ,; Pallesen, Hanne

  2017-01-01

  Baggrund Flere og flere mennesker lever med følgerne af apopleksi, herunder fysiske og kognitive vanskeligheder, som begrænser mobilitet og ADL-evne. Studier har vist, at høj self-effi cacy (oplevet handlekompetence) er associeret med bedre mobilitet og ADL-evne samtidig med at det kan fremme liv...

 18. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned...... Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe...... of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning. Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af...

 19. Municipal climate protection as a measure for sustainable energy supply under the conditions of globalization and liberalization? An empirical investigation considering the municipal actors and public utility companies; Kommunaler Klimaschutz als Instrument einer nachhaltigen Energieversorgung unter den Bedingungen von Globalisierung und Liberalisierung? Eine empirische Untersuchung unter besonderer Beruecksichtigung der Akteure Kommune und Stadtwerke

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bielitza-Mimjaehner, Ralf

  2007-03-01

  diesen Gruenden sieht die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ''Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen von Globalisierung und Liberalisierung'' in kommunalen Klimaschutzaktivitaeten als einen Bestandteil eines Instrumenten-Mixes, der einen langfristigen Umbau des derzeitigen Energiesystems in Richtung nachhaltige Energieversorgung initiieren soll. Problematischerweise werden die Auswirkungen der Globalisierung und Liberalisierung auf die kommunale Ebene von der Enquete-Kommission allerdings weder aufgegriffen noch reflektiert. Das Promotionsvorhaben fragt nach den Auswirkungen auf die Akteure des kommunalen Klimaschutzes und nach den Bedingungen, die die Globalisierung und Liberalisierung an einen kommunalen Klimaschutz als einen Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung stellt. Das Projekt rueckt hierbei insbesondere die Akteure Kommune und Stadtwerke in den Mittelpunkt der Betrachtung und kommt zu teilweise sehr ueberraschenden Ergebnissen. (orig.)

 20. Implementering og anvendelse af nyere ledelsesteknologier i den kommunale sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Nielsen, Christian

  2009-01-01

  New Public Management vedrører transformeringen af ledelse i den offentlige sektor, bl.a. ved introduktion af nye krav til de offentlige ledere, herunder at skulle stå til regnskab for ressourceforbrug, kvaliteten af de leverede ydelser, samt en fornuftig anvendelse af skatteborgernes penge. En...... central del af New Public Management bevægelsen er derfor introduktionen af nye økonomistyringsteknikker og ledelsesmodeller. Denne artikel fokuserer på kendskab, udbredelse, prioritering og nytten af sådanne tiltag i kommunalt regi, og sætter fokus på, hvorvidt økonomistyringsteknikker og...

 1. Kommunale Versorgung, Verortung und Steuerung von Risiken psychischer Gesundheit

  OpenAIRE

  Warner, Joanne

  2006-01-01

  Das Risikokonzept ist heute zentral für alle Bereiche von gesundheitlicher und sozialer Wohlfahrt in Großbritannien. Im Bereich psychischer Gesundheit und insbesondere seit den Maßnahmen zur kommunalen Versorgung in den 1990er Jahren kommt dem Konzept jedoch besondere Aufmerksamkeit zu. Dabei kamen bisher vor allem die Risiken in den Blick, die von Personen mit psychischen Erkrankungen oder in psychischer Not ausgehen, aber nicht die Risiken, mit denen diese selbst konfrontiert sind. Der vorl...

 2. Gør den kommunale kampagne en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kasper Møller; Hoff, Jens Villiam

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i et online survey rettet til de opstillede kandidater ved kommunalvalget 2009, viser kapitlet, at det stadig var de traditionelle kampagneredskaber, der dominerede valgkampen. Elektroniske kampagneredskaber som Facebook og Twitter bruges fortrinsvis af de yngre kandidater og...

 3. Communal energy law. An outline. 2. ed.; Kommunales Energierecht. Darstellung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henneke, Hans-Guenter; Ritgen, Klaus

  2013-08-01

  Ensuring a reliable, reasonably priced, environmentally friendly energy supply area-wide belongs to the most important public services that cities, administrative districts and municipalities are required to provide. In preparation of its second edition the present publication was thoroughly revised to do justice to the numerous legislative changes attending the energy turnaround. It presents the wide array of legal instruments at the disposal of municipalities for fulfilling their important duties in matters relating to the energy supply. It discusses the requirements of communal economic law as well as the constitutional and energy economy related framework conditions governing the energy supply. The concession contract, one of the most important instruments in the area of energy supply, has been given a chapter of its own. In regard to another of its focal topics the publication explains how municipal planning autonomy, especially in the area of land use planning, can help municipalities implement energy policies according to their own ideas. The publication concludes with a discussion of topics concerning municipalities as energy consumers, namely energy-related environmental law, the requirements of the Renewable Energy Heat Law and laws on energy saving.

 4. Personlige livsbarrierer blandt unge i Nuuk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jones, Sheila; Callesen, Mette Buhl; Pedersen, Michael Mulbjerg

  2017-01-01

  I forskning knyttes psykisk trivsel typisk til internaliserende problemer såsom angst, depression og ensomhed, hvorimod eksternaliserende problemer såsom manglende selvkontrol, impulsivitet og konfliktsøgende adfaerd ofte overses. Fælles for dem er dog, at disse problemer begraenser individets...

 5. Mobning som sundhedstrussel blandt store skoleelever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Pernille; Holstein, Bjørn Evald; Jørgensen, Per Schultz

  1999-01-01

  The objective was to analyse bullying in relation to sociodemographic factors, health, well-being, and health behaviours. The study is the 1998 Danish contribution to the international WHO-coordinated study Health Behaviour in School-aged Children. It includes 5,205 11-15 year-old students from...... a random sample of 55 schools who answered a standardized questionnaire. Twenty-five percent were bullied several times during the academic year, most frequently among the youngest students, and independent of sex; 32% bullied others, boys more frequently than girls; the frequency increased with age....... Bullying was associated with low social class. Bullying varied considerably among schools. The victims had more problems as regards health, well-being and self-esteem; they smoked and drank less than others. Those who bullied others also had more problems but to a much smaller extent than the victims...

 6. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 7. Hindringer for friluftsliv blandt ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen-Møller, Jette

  2010-01-01

  Frygt for personlig sikkerhed er den største hindring for et aktivt friluftsliv - tæt fulgt af mangel på nogen, at følges med og dårligt helbred - viser internationele undersøgelser. Sådanne hindringer kan forstærkes af fysiske barrierer som lang afstand eller mangel på offentlig transport til...

 8. Differentieringsprocesser blandt ligeværdige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Tomas

  2006-01-01

  The article examines the social differentiation processses that take place in a Danish kindergarten setting among 5 years old children. Differentiation is compared with the gender and the social class of the children's families. Peer relations are found to have a crucial importance...

 9. Høj selvmordsrisiko blandt psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Merete; Madsen, Trine

  2011-01-01

  Suicide rates in Denmark have declined since 1980 both in the general population and among psychiatric patients. In recent years, the number of suicides in Denmark has been rather stable with approximately 650 incidents each year. Register-based studies indicate that half of those who commit suic...... patients is previous suicide attempt. A crisis plan developed together with the patient can be helpful. Regular screening for risk of suicide should be implemented in psychiatric services....

 10. Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi; Jakobsen, Vibeke

  Hvor meget indflydelse har de etniske minoritetsunge i Danmark på, hvem de skal giftes med? I hvilken udstrækning forekommer der tvangsægteskaber? Og hvad er de unges - og deres forældres - holdninger til kærlighedsægteskabet? Denne undersøgelse viser, at etniske minoritetsunge ikke adskiller sig...

 11. Mobning som sundhedstrussel blandt store skoleelever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Pernille; Holstein, Bjørn Evald; Jørgensen, Per Schultz

  1999-01-01

  . Bullying was associated with low social class. Bullying varied considerably among schools. The victims had more problems as regards health, well-being and self-esteem; they smoked and drank less than others. Those who bullied others also had more problems but to a much smaller extent than the victims....... They had higher levels of risk behaviours such as smoking, drinking, and seat-belt avoidance, and were less satisfied with school. In conclusion, victims of bullying have a very high proportion of health problems, poor well-being and low self-esteem. To bully others is significantly associated with health...

 12. Stress blandt gymnasielærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lading, Åse

  2007-01-01

  Artiklen bygger på en større undersøgelse af gymnasielæreres oplevelse af at de som noget nyt skal indgå i tværfaglige team. Kravet indgår som led i de omfattende forandringer der i disse år sker i gymnasieskolen. Artiklen argumenterer for at i modsætning til hvad man kunne forvente, skaber disse...... kan anerkende medarbejderne samt rumme og lære af forskelle og konflikter. Dette ses som et afgørende led i bestræbelserne på at reducere stress på arbejdspladsen....

 13. Høj selvmordsrisiko blandt psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Merete; Madsen, Trine

  2011-01-01

  Suicide rates in Denmark have declined since 1980 both in the general population and among psychiatric patients. In recent years, the number of suicides in Denmark has been rather stable with approximately 650 incidents each year. Register-based studies indicate that half of those who commit...... suicide have had at least one psychiatric admission in the past, and the risk of suicide is approximately twentyfold increased in psychiatric patients compared to the risk in the general population with only a modest variation across diagnoses. The most important risk factor for suicide among psychiatric...... patients is previous suicide attempt. A crisis plan developed together with the patient can be helpful. Regular screening for risk of suicide should be implemented in psychiatric services....

 14. "Sikker sex" blandt hiv-smittede heteroseksuelle par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weis, N M; Skinnes, L; Vesterdal, B

  1999-01-01

  To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Fiv...... at being given the possibility of talking about problems regarding hiv-transmission and sexuality. In conclusion a discrepancy was found between knowledge about transmission of hiv and the use of condoms among heterosexual couples. Udgivelsesdato: 1999-Jun-14......To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Five...... out of 30 patients involved in a relationship (defined as living together for at least three months) used condoms inconsistently. One of these couples was still discordant. Of the remaining 27 patients without steady partners two used condoms inconsistently. The patients expressed great satisfaction...

 15. Passion og (dis)engagement blandt unge i udskolingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Maj Sofie

  (skateboarding, dans, basketball, musik og kunst & håndværk) som sit pædagogiske, ideologiske og organisatoriske omdrejningspunkt... Formålet med projektet er desuden at give et forskningsmæssigt bidrag til den aktuelle uddannelsespolitiske debat om reorganisering af udskolingen med henblik på at skabe øget...

 16. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H

  1991-01-01

  A total of 1,671 school children aged 11, 13 and 15 years answered a questionnaire on diet, other health behaviour, social background, social network, health and life satisfaction. The proportions who ate fruit, vegetables, and rye bread every day were 77%, 64% and 94%. Moreover, 78% had fibre...... the healthy diet components but an increasing consumption of unhealthy components with increasing age. Among girls we found a decreasing consumption of both healthy and unhealthy components with increasing age. Healthy diet was associated with high social class, good health, positive life satisfaction...

 17. Stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baviskar, Siddhartha

  2016-01-01

  , nationalitet) - Demografiske og socioøkonomiske karakteristika (fx skole og erhvervsuddannelse, hovedindtægtskilde, boligsituation, civilstatus, børn) - Hvilke stoffer der indtages (både hovedstoffer, fx hash, metadon, heroin, amfetamin og kokain, og sidestoffer såsom alkohol) - Hvor hyppigt og hvordan...

 18. Cancer blandt gigtpatienter behandlet med tumornekrosefaktor-alfa-haemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, Lene; Mellemkjaer, Lene; Hetland, Merete Lund

  2009-01-01

  INTRODUCTION: The use of anti-tumour necrosis factor (anti-TNF) therapy is increasing in the treatment of rheumatoid arthritis (RA), spondyloarthropathy, psoriasis and inflammatory bowel disease. It is being debated whether treatment of patients with rheumatic diseases with anti-TNF therapy...... is associated with an increased cancer incidence. MATERIAL AND METHODS: A descriptive study of cancer cases among 3,688 patients with rheumatic diseases who received anti-TNF therapy was performed. The patients were identified in the nationwide database DANBIO and had a total number of treatment years of 6......,092 years. All cancer cases were identified and the cancer diagnoses were subsequently confirmed by medical record review. RESULTS: A total of 30 cancers in 28 of 3,688 patients were registered in the DANBIO after initiation of anti-TNF therapy in the period from October 2000 to June 2007. Among these six...

 19. Cancer blandt gigtpatienter behandlet med tumornekrosefaktor-alfa-haemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, Lene; Mellemkjaer, Lene; Hetland, Merete Lund

  2009-01-01

  The use of anti-tumour necrosis factor (anti-TNF) therapy is increasing in the treatment of rheumatoid arthritis (RA), spondyloarthropathy, psoriasis and inflammatory bowel disease. It is being debated whether treatment of patients with rheumatic diseases with anti-TNF therapy is associated...... with an increased cancer incidence....

 20. Rygning og middellevetid blandt danske maend og kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E I; Osler, M; Hein, H O

  1999-01-01

  Studies reporting increased mortality in smokers are abundant, but only few have included large numbers of heavily smoking women. Based on three large Danish population studies we calculated median survival in smokers and never-smokers and compared the impact of smoking in men and women. Seventeen......, the impact smoking had on median survival was similar in men and women. Female inhaling heavy smokers (> or = 15 cig./day) lost 9.4 and inhaling light smokers 7.4 years in comparison with female never-smokers. Corresponding loss of life-expectancy in males was 9.2 years and 6.0 years, respectively...

 1. Tilskadekomst blandt 11-15-årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, E P

  1999-01-01

  The objective is to describe the one year incidence rate of self-reported injuries, their causes, where they happened, and their consequences within the age group 11-15 years. Four thousand and forty-six students from a random sample of 45 schools answered a standardized questionnaire about health...... and health behaviour. This report regards injuries treated by a doctor or a nurse. During one year, 28% were injured, 12% more than once; 12% needed medical treatment such as a plaster cast, stitches, surgery or staying in a hospital; 16% missed at least one full day in school. The injury incidence rate...... girls and boys. Five percent are injured at home, 5% at school, 9% are injured at a sport facility, and 4% in the street/road. Ten percent report a sports injury, 4% an injury by falling, and 3% by riding a bicycle. Most common injuries are sprain/strain/pull of a muscle (9%), broken or dislocated bone...

 2. Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fridberg, Torben; Birkelund, Jesper Fels

  2016-01-01

  unge, der i 2007 havde en risikabel spilleadfærd. Undersøgelsen viser, at selv om udbuddet af pengespil er blevet større, så spiller færre unge om penge i 2016 end i 2007. Den viser desuden, at der ikke er flere unge, der er i risiko for at få problemer med pengespil. Undersøgelsen er finansieret af...

 3. "Sikker sex" blandt hiv-smittede heteroseksuelle par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weis, N M; Skinnes, L; Vesterdal, B

  1999-01-01

  To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Five...... out of 30 patients involved in a relationship (defined as living together for at least three months) used condoms inconsistently. One of these couples was still discordant. Of the remaining 27 patients without steady partners two used condoms inconsistently. The patients expressed great satisfaction...... at being given the possibility of talking about problems regarding hiv-transmission and sexuality. In conclusion a discrepancy was found between knowledge about transmission of hiv and the use of condoms among heterosexual couples. Udgivelsesdato: 1999-Jun-14...

 4. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 5. Strategier til rygeafvænning blandt gravide kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wisborg, Kirsten; Obel, Carsten; Henriksen, Tine Brink

  1994-01-01

  to intervene. We reviewed the Scandinavian and English randomized controlled intervention studies directed towards smoking cessation during pregnancy. The intervention studies were classified according to the method of intervention namely antismoking advice, self-help manuals, measurements of smoking dependent...

 6. Cancer blandt gigtpatienter behandlet med tumornekrosefaktor-alfa-haemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, Lene; Mellemkjaer, Lene; Hetland, Merete Lund

  2009-01-01

  %). CONCLUSION: In our descriptive study from the nationwide database DANBIO, a total of 30 cancers were observed in 3,688 patients with rheumatic diseases within a cumulated period of treatment with anti-TNF of 6,092 years. Follow-up for anti-rheumatic and adverse effects in patients in the DANBIO database...... is associated with an increased cancer incidence. MATERIAL AND METHODS: A descriptive study of cancer cases among 3,688 patients with rheumatic diseases who received anti-TNF therapy was performed. The patients were identified in the nationwide database DANBIO and had a total number of treatment years of 6...... men and 20 women had RA, and two men had Morbus Becterew. The following cancer types were observed: malignant lymphoma 2 (7%), lung 4 (13%), plicae vocalis 2 (7%), breast 4 (13%), pancreatic 3 (10%), colorectal 2 (7%), prostate 1 (3%), malignant melanoma 3 (10%) and non-melanoma skin cancer 9 (30...

 7. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christensen, Karen Louise

  2007-01-01

  INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS...... AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School-Aged...

 8. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske laeger--incidens og risikofaktorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, Henrik

  1997-01-01

  ) was found in General Surgery, Neurosurgery, Obstetrics-Gynaecology and Orthopaedic Surgery (6.2-8.5 PCE/pry and 7.3-8.8 MCE/pry) followed by Anaesthesiology and Oto-rhinolaryngology (2.6-3.1 PCE/pry and 6.0-6.9 MCE/pry) and Pathology, Internal medicine, Radiology and Paediatrics (0.8-1.3 PCE/pry and 1.......3-2.9 MCE/pry). Employment as senior as compared to junior doctor was associated with a higher risk of PCE and MCE among surgeons and a higher risk of PCE in anaesthetists, but a lower risk of PCE and MCE in Internal Medicine, Radiology and Paediatrics. Only 35% adhered to the basic principles of universal...

 9. Massiv "børnedødelighed" blandt restauranter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette

  1998-01-01

  Artiklen påviser på basis af statistik fra IDA databasen, at restauranter hvert år nedlægges og oprettes i stort tal. Artiklen diskuterer ulemper i forhold til professionalisering.......Artiklen påviser på basis af statistik fra IDA databasen, at restauranter hvert år nedlægges og oprettes i stort tal. Artiklen diskuterer ulemper i forhold til professionalisering....

 10. Blandt venner og bekendte: Udfordringer i udviklingen af NATO's partnerskabspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, Laura Hollænder; Kristensen, Kristian Søby

  flanker gennem partnerskaber. Derfor er partnerskabspolitikken siden 2014 blevet videreudviklet pragmatisk på tre områder: kapacitetsopbygning, militær integration og politisk konsultation. Men på trods af at partnerskabsområdet har fået fornyet opmærksomhed mellem Wales og Warszawa-topmøderne, så er det...

 11. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H

  1991-01-01

  -containing breakfast every day and 79% had a regular lunch meal every day. 26% of the children received an optimal diet containing all of these five components every day, and 19% received less than three of these components every day. The proportions who consumed five unhealthy diet components every day (candy, chips...

 12. Faktorer relateret til suicidal adfærd blandt alkoholmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Sigurd E.; Thomsen, Rita L T; Balsløv, Kim D.

  1998-01-01

  in the family and social circle. Significantly more attempters suffered from depressive disorder, feelings of hopelessness, anxiety attacks, agoraphobia, substance abuse or cluster B personality disorders (dissocial, impulsive, borderline, and histrionic). Also significantly more suicide attempters had...... committed crimes and received early pension. Assessment of coping showed that suicide attempters had a significantly lower tendency to make plans or to make the best of a stressful situation by growing from it They were significantly more likely to show mental disengagement, to resort to denial and drink...

 13. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen laegepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Dorte Gilså; K. Rasmussen, Niels; Munck, Anders P

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Prevention of lifestyle-related diseases and related complications represent an increasing part of daily work in general practice. In relation to selected doctor and patient characteristics we analyzed 1) the practice staff's current involvement in preventive measures, and 2......) the doctors' wishes for increased involvement. MATERIALS AND METHODS: In total, 378 out of 381 general practitioners from ten counties participating in "Audit on prevention in general practice 2004" filled in a two-page questionnaire. RESULTS: Almost all (377/378) had staff employed. More than half...... of the doctors stated that the staff performed tasks in connection with weight control, vaccination of adults, blood pressure checks, lung function tests, alcohol abuse treatment and dietary counselling. A total of 72% of the doctors wished for greater staff involvement within one or more areas, especially...

 14. "Sikker sex" blandt hiv-smittede heteroseksuelle par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weis, N M; Skinnes, L; Vesterdal, B

  1999-01-01

  To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Fiv...... at being given the possibility of talking about problems regarding hiv-transmission and sexuality. In conclusion a discrepancy was found between knowledge about transmission of hiv and the use of condoms among heterosexual couples. Udgivelsesdato: 1999-Jun-14......To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Five...

 15. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H

  1991-01-01

  A total of 1,671 school children aged 11, 13 and 15 years answered a questionnaire on diet, other health behaviour, social background, social network, health and life satisfaction. The proportions who ate fruit, vegetables, and rye bread every day were 77%, 64% and 94%. Moreover, 78% had fibre......, French fries, sausages/hamburgers, and sweet long-drinks) were 32%, 12%, 5%, 5% and 18%. 39% received at least one of these unhealthy diet components every day. There was no association between intake of healthy and intake of unhealthy diet components. We found no age differences among boys regarding...... the healthy diet components but an increasing consumption of unhealthy components with increasing age. Among girls we found a decreasing consumption of both healthy and unhealthy components with increasing age. Healthy diet was associated with high social class, good health, positive life satisfaction...

 16. Forekomst af hepatitis B og C blandt mentalt retarderede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunding, S; Hansen, K S; Krogsgaard, K

  1999-01-01

  The objective of this study was to examine whether the prevalence of hepatitis C, like hepatitis B, is increased among the mentally retarded in Denmark. The prevalence of serological markers of hepatitis B and C was examined in an institution for the mentally retarded. A total of 126 out of 178....... The prevalence of serological markers for hepatitis B was high and comparable to previous studies in this population.......-HBc-positive and 30% were HBsAg-positive as compared to 32% and 3.8% respectively among others. In conclusion, hepatitis C infection seems to be uncommon among mentally retarded persons in Denmark and the risk of acquiring infection not significantly increased as compared to that of the general population...

 17. Tilskadekomst blandt 11-15-årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, E P

  1999-01-01

  girls and boys. Five percent are injured at home, 5% at school, 9% are injured at a sport facility, and 4% in the street/road. Ten percent report a sports injury, 4% an injury by falling, and 3% by riding a bicycle. Most common injuries are sprain/strain/pull of a muscle (9%), broken or dislocated bone...... increases with age among boys but not among girls. The proportion with more than one injury increases by age among girls but not boys. The proportion who receive hospital treatment is higher among boys than girls. The proportion who stay home from school because of the injury increases with age among both...

 18. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H

  1991-01-01

  A total of 1,671 school children aged 11, 13 and 15 years answered a questionnaire on diet, other health behaviour, social background, social network, health and life satisfaction. The proportions who ate fruit, vegetables, and rye bread every day were 77%, 64% and 94%. Moreover, 78% had fibre...

 19. Stress håndtering og forebyggelse blandt sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vishnivetz, Berta

  2000-01-01

  on the participants descriptions of their own experiences and process of mastering their daily stress, both at work and at home. At first, the participants described stress as a process and as a state in which they experienced an interruption of the interaction, the relation and communication between them (each......This pilot study sought to find out the efficacy and effectiveness of a new combination of two therapeutic techniques in the research field of stress management and prevention: Eutony Psychophysical Education and Multimodal therapy. 31 nurses from a public Danish Hospital in Copenhagen participated...... individual) and the world around them. This interruption was the main characteristic of stress experience by this group. The recovering and re-establishing of this connection, relation or harmony between the subject and the environment was experienced and achieved mainly through conscious body work (Eutony...

 20. "Sikker sex" blandt hiv-smittede heteroseksuelle par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weis, N M; Skinnes, L; Vesterdal, B

  1999-01-01

  To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Five...... at being given the possibility of talking about problems regarding hiv-transmission and sexuality. In conclusion a discrepancy was found between knowledge about transmission of hiv and the use of condoms among heterosexual couples. Udgivelsesdato: 1999-Jun-14...

 1. Hydatidecyster i thorax. En vigtig differentialdiagnose til tuberkulose blandt indvandrere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygbjerg, I C; Jensen, F; Hviid, L B

  2000-01-01

  into the thoracic muscle is described in a young immigrant from Morocco to Europe (Denmark). Hydatid cyst is an important differential diagnosis from tuberculosis in immigrants from areas with endemic echinococcosis and tuberculosis, such as North Africa and the Middle East. Udgivelsesdato: 2000-Nov-13...

 2. Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boldsen, J L; Jeune, B; Bach-Rasmussen, K L

  1993-01-01

  at the menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city...

 3. Alter Wein in neuen Schläuchen?. Kommunale Markenbildungsprozesse in der Praxis

  Science.gov (United States)

  Markert, Peter

  2017-12-01

  "Brand is in"—even in cities and municipalities. Articles on the topic and city rankings are booming, although many of them are only indirectly concerned with the topic of city as a brand. Since the 2010s, the city has been described by more and more authors as the 3rd generation in city marketing. The necessity of establishing a communal brand with increasing competition between municipalities, for example by inhabitants, specialists, companies or guests, is justified. But the understanding of brand, branding and branding processes is very different—and is often reduced to the creation of a (often ineffective) logo and slogans. The reason for this is a so far missing, practical approach to branding in municipalities. The article seeks an approximation to the "city as a brand" and discusses the benefits, the boundaries and selected data on the implementation of branding processes. In addition, an (idealtypical) scheme for a brand-building process is derived, which includes elements that have actually been successfully applied in the practice of municipalities.

 4. Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet. En kvalitativ studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Solbjør

  2014-06-01

  Full Text Available Cooperation between third sector and municipal health care services – a qualitative study Municipal health care services are facing challenges due to an increasing number of individuals in need of care, combined with demographic change. More unpaid voluntary work within health care services has been put forward as a solution. Cooperation between volunteers and municipal health authorities can be challenging. This qualitative interview study with seven volunteers and six health care service managers explore experiences with cooperation between third sector and health care services in seven Norwegian regional municipalities. Facilitators for cooperation were predictable economy, municipal coordination, recruitment of volunteers and personal engagement among cooperating parties. Lack of these factors hampered cooperation. Professional expectations towards volunteers were another challenge. In small communities local networks may contribute to recruitment of volunteers and simplify communication between parties. Cooperation towards a common goal may reinforce local identity. This article shows how such cooperation develops in-between formal and informal structures.

 5. Local biomass as a decentral source of energy; Kommunale Biomasse als dezentraler Energietraeger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlederer, Swantje Mignon; Guenthert, F. Wolfgang [Univ. der Bundeswehr Muenchen, Neubiberg (Germany). Inst. fuer Wasserwesen, Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  2013-03-15

  The production of wood based fuels such as wooden logs, wood chip, wooden briquettes or pellets has become standard practice. The easy handling of wood as an energy source has contributed to its popularity. A growing demand for wood based fuels has resulted in higher prices and the increasing demand is being met more and more by imports. The florafuel-Procedure provides an alternative to this trend by processing stalks and biomass waste, which in turn means a considerably broader raw material base. The procedure, which produces fuel in the form of pellets or briquettes to generate electricity or heat, is currently being optimised at the University of the German Federal Armed Forces in Munich (Universitaet der Bundeswehr Muenchen) and is about to complete a demonstration plant which should prove its economic viability. Substances such as chlorine and potassium which normally cause concern during the combustion of stalks and stems can be significantly reduced through this production process. Moreover, the materials used as an energy source do not compete with food production. The fuel produced can be easily transported and stored. It can be used to meet both base load and peak load demands and has therefore proven to be highly flexible. Easy handling, little storage space and low capital expenditure are important characteristics of the florafuel-Procedure. Compared to other production processes, the florafuel-Procedure shows a very favourable energy balance for biomass based on stalks and stems. (orig.)

 6. Metodenotat om anvendelse af fremsyn i kommunale og regionale udviklings- og planstrategiprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, B.; Madsen, F.

  2006-01-01

  Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation. Identite......Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation...

 7. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 8. Municipal Competition for Inhabitants under Population Decrease. Zusammenfassung: Kommunale Konkurrenz um Einwohner bei Bevölkerungsrückgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Friedrich

  2014-12-01

  Full Text Available The shrinking population during the break-down, adaptation and recovery phase in Estonian social and political development enforces municipal competition among the municipalities. Competition for inhabitants is embedded in regional competition showing horizontal and vertical competition relations. Inhabitants’ competition prevails indirectly through municipal business promotion competition and directly through competition for inhabitants. The competition shows three phases. A phase concerns zoning and long-term planning; a second one refers to negotiations with settlement firms and short-term actions to attract inhabitants followed by a phase of revisions of zoning and measures. The oligopolistic industrial zoning model of business promotion policy points to the consequences of horizontal municipal competition also on population. Vertical influences on business promotion policy demonstrate a game-theoretic example of intergovernmental intervention from higher government on zoning. The negotiation phase in business promotion policy is modelled by a bilateral monopoly model between a municipality and a settlement firm. Horizontal regional competition highlights the implications on inhabitants’ competition. An oligopoly model of direct inhabitant competition concerns the zoning in particular for housing. Furthermore, a model of public enterprise service and fee formation and of horizontal public firm competition shows inhabitants’ competition in the second phase. Forms of inhabitant competition concerning suburbanisation and using public debt, revenues such as taxes, fees and expenditures are mentioned. Finally, follows a discussion of possible instruments to regulate inhabitant competition.

 9. ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev; Hansen, Jesper Rohr

  Rapporten har til formål at give overblik over de hidtidige erfaringer med brug af ESCO i danske kommuner. ESCO er i dansk sammenhæng en ny samarbejdsform, som i de seneste år er blevet aktualiseret af ønsket om energioptimering af eksisterende bygninger. ESCO, som den benyttes herhjemme, adskill...

 10. Phosphorrückgewinnung bei der Abwasserreinigung : Entwicklung eines Verfahrens zur Integration in kommunale Kläranlagen

  OpenAIRE

  Montag, David Markus

  2008-01-01

  Economically exploitable phosphate ore resources are finite and non-renewable. Due to the fact that phosphorus is, besides nitrogen, the main nutrient for plant growth, most of the phosphorus world-wide is used for the production of mineral fertilisers. Because of the increasing world population the demand for phosphorus will increase as well. Phosphates cannot be substituted by other substances as far as plant nutrition is concerned; thus we are faced with an increasing scarcity of this raw ...

 11. Dødelighed og dødsårsager blandt danske laeger 1973-1992

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, K; Mosbech, Johannes; Hansen, Eva Støttrup

  1997-01-01

  population. A significant lower mortality was seen for male medical specialists compared to general practitioners. A gender-difference was seen among the youngest doctors with the female doctors suffering a considerably higher mortality than the male doctors did. Both sexes showed SMR below unity for cancer......, circulatory diseases and other natural causes. Mortality due to lung cancer was particularly low. The suicide mortality was increased for both sexes, in particular because of an increased number of suicides by poisoning. Compared with the general population the doctors' mortality was low, but the mortality......This study examines mortality rates of Danish doctors and describes pattern and causes of death for the period 1973-1992. The study comprises 21,943 medical doctors, 6012 of whom were women. At the end of 1992 there were 2387 recorded deaths. The doctors had lower mortality rates than the general...

 12. Viden og holdning til tobaksproblemet blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graff, V; Madsen, Mette; Nielsen, P E

  1990-01-01

  In an investigation including 2,233 Danish doctors, nurses and midwives between 72 and 96% replied that they found definite proof of connections between smoking and the diseases: cancer of the lung, cardiac infarction and chronic bronchitis. The highest percentages were found among doctors and...... hospitals and places of work for health staff should be free from smoke, so that none of the staff smoked at work. Half of the doctors and 3/4 of the nurses and midwives replied that they received insufficient teaching about the deleterious effects of tobacco smoking on health. All of the participants were...

 13. Arbejdsforholdenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  by means of a case-control design. The case group consisted of 581 unskilled workers who received the middle or highest disability pension. The control group consisted of 1,550 age-matched unskilled workers. Disability pensioners had commenced work at a young age significantly more frequently. They had...... been exposed to physically strenuous work, too rapid a tempo and a long series of unpleasant working conditions. In addition, disability pensioners had frequently experienced periods of unemployment. No differences were observed as regards piece work, shift work or the number of places of employment...

 14. Rygevaner blandt 11-15-årige, 1984-1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, E P; Holstein, B E

  1997-01-01

  The objectives are to describe smoking habits among 11-15-year olds in Denmark in the period 1984-1994 and to describe the association between smoking and social background factors. The article reports data about children at the age of 11, 13 and 15 years from four cross-sectional studies in 1984...... smoke every day is 0%, 1%, 3%, 4%, 17%, and 11%. In conclusion, smoking habits among children changed considerably from the 1950's to 1980's. The smoking habits have not changed much since the 1980's apart from a slight delay in first smoking-experience. Udgivelsesdato: 1997-Feb-17...

 15. Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mette; Damsgaard, Mogens T; Due, Eva Pernille

  2002-01-01

  in School-Aged Children. A standardised questionnaire was applied. This study included ninety school classes at grade nine (1515 students) from a random sample of schools in Denmark. The outcome measure was the proportion of male and female smokers in the school classes. RESULTS: The proportion of male...... and female smokers within the school classes did not correlate. For both boys and girls there was a high variation in the proportion of smokers between the school classes. DISCUSSION: The smoking-related social processes that exist in the school classes probably operate in a sex-differentiated manner....... The effect of the classroom environment on the students' smoking behaviour must be considered differently for boys and girls. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2...

 16. Kronisk iskaemisk hjerteinsufficiens. Revaskularisering bedrer overlevelsen blandt patienter med hibernating myocardium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdgaard, Paw Chr; Nielsen, Søren Steen; Wiggers, Henrik

  2007-01-01

  imaging was performed with 99mTc-sestamibi and glucose metabolism was visualized with 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) gamma camera PET. Medical records and death certificate were reviewed retrospectively. RESULTS: 50 patients were included. We found an increased survival among patients with HIB who......INTRODUCTION: Patients with ischemic heart failure and reversible dysfunctional myocardium (Hibernating myocardium, HIB) can benefit from revascularization. These patients can be selected with nuclear methods. The purpose of this study was to describe the results of the imaging procedures...... in patients tested for HIB and relate the results to the choice of treatment and cause of death. MATERIALS AND METHODS: During a 2-year period 51 patients were referred to determine the amount of HIB. This can be determined with blood flow and metabolic imaging of the heart. Resting-myocardial perfusion...

 17. Viden og holdning til tobaksproblemet blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graff, V; Madsen, Mette; Nielsen, P E

  1990-01-01

  hospitals and places of work for health staff should be free from smoke, so that none of the staff smoked at work. Half of the doctors and 3/4 of the nurses and midwives replied that they received insufficient teaching about the deleterious effects of tobacco smoking on health. All of the participants were...

 18. Mikroalbuminuri er associeret med firedobbelt risiko for iskaemisk hjertesygdom blandt hypertensive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jan Skov; Feldt-Rasmussen, Bo F; Strandgaard, Svend

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The urinary excretion of albumin is positively correlated to the presence of ischaemic heart disease and atherosclerotic risk factors in subjects with arterial hypertension. The aim of this population-based, follow-up study of hypertensive patients was to assess the predictive impact...... in the hypertension clinic, and rigorous control of blood pressure and other modifiable atherosclerotic risk factors is to be recommended in hypertensive patients with microalbuminuria....... in a population of 2085 men and women aged 30-60 years. Exclusion criteria were ischaemic heart disease, diabetes mellitus, and renal or urinary tract disease. Untreated hypertension or borderline hypertension (a systolic blood pressure above 140 mmHg and/or a diastolic blood pressure above 90 mmHg) were found...

 19. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1995 og 1996

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Kirsten Wiese; Andersen, Lis Sahl; Jensen, Britt Toftgård

  1999-01-01

  ) are discussed. The study included 47 drug addicts. Median age was 34, age span: 20-43. The main cause of death was poisoning by heroin. In 28% of the drug addicts cocaine was detected and in 13% amphetamine. About half had used benzodiazepines. Few were employees, most were criminals and eight were homeless...

 20. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1993

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Britt Toftgård; Simonsen, Kirsten Wiese; Rasmussen, Christian

  1995-01-01

  . The greater part of the deaths were caused by heroin, which is found in different concentrations in the illegal market. Five of the dead persons had just been released from prison and three people had just left 24-hour care centers when they were found dead. Co-operation between the various, treating...

 1. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Since the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home rich in money and material goods. In this article I will argue that this is a ‘male’ narrative emphasizing the importance of achieving social and economic mobility through migration.Through life story interviews with female return migrants on the Caribbean island of Nevis, this article points to the existence of a complementary ‘female’ narrative revolving around the good relative who migrates to help the family left behind. In this narrative a successful return is not measured by material gain, but rather by the extent to which support has been sent to the family and the respect this engenders in the local community. The analysis shows that, while the twonarratives of return are gendered, individuals may draw on both, depending on their particular experiences abroad and the specific aspects of their life story they are recounting. The narratives therefore should not be viewed as factual accountsof migration, but rather as culturally specific modes of representation that give meaning and purpose to individual lives. Nevertheless, the narratives shape individuals’understandings and practices of migration, and they therefore play an important role in actual migration processes.

 2. Organisk demens blandt tandteknikere. En tvaersnitundersøgelse af tandteknikere med optikere som kontrolgruppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group......, a cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two groups were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 3. Kok, køn og krop: mediekokke og maskuliniteter blandt kokkedrenge på erhvervsskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steno, Anne Mia; Friche, Nanna

  2013-01-01

  Interessen for mad, råvarer og gastronomi er stor i disse år. Forskning peger på, at kokkefagets brede popularitet i offentligheden virker til at tiltrække elever til uddannelsen. Mediekokke bliver forbilleder, og de unge vil gerne lære at lave den smarte mad, som de spiser på byens cafeer (Møberg...

 4. Levetiden blandt personer med og uden hiv-infektion i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg; Pedersen, Gitte

  2007-01-01

  It has been difficult to measure the median survival of HIV-infected patients by comparing selected HIV samples and control groups. Data from the Danish HIV Cohort Study combined with the Central Registration System has made it possible to accurately compare the survival of HIV-infected persons...... and uninfected persons. In 2000 to 2005, the median remaining lifetime at age 25 years in the general population was 51 years and 39 years for HIV-infected persons without hepatitis C virus infection. In conclusion, persons with HIV infection have a good, albeit far from normal, life expectancy. Udgivelsesdato...

 5. Metylmetakrylat og organisk demens. En dosis-respons-analyse blandt tandteknikere og optikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steendahl, U; Prescott, E; Damsgaard, M T

  1992-01-01

  The substance methylmethacrylate (MMA) is an organic solvent which is employed inter alii for prostheses which is suspected of being neurotoxic. With the object of illustrating whether there is a connection between exposure to MMA and symptoms of organic dementia, a cross-sectional investigation...... on the basis of 13 questions concerning chronic symptoms is compared with the life exposure and the age. A statistically significant increase in the index was found with exposure to MMA, although not for the oldest age group. The pattern symptoms, presence of bias and other forms of exposure are discussed....... It is concluded that this investigation confirms the hypothesis that symptoms of organic dementia have a connection the exposure to MMA. The results support the presumption that MMA causes acute and chronic damage to the central nervous system even with exposure below the safety limits. It is recommended...

 6. Organisk demens blandt tandteknikere. En tvaersnitundersøgelse af tandteknikere med optikere som kontrolgruppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group...... of information and selection bias are discussed and it is concluded that this investigation confirms the hypothesis that symptoms compatible with organic dementia are commoner among dental technicians. The results raise the suspicion that MMA may cause acute and chronic damage to the central nervous system, even...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended....

 7. Påvisning af rotavirusinfektioner blandt danske småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Nete Munk; Paerregaard, Anders; Fischer, Thea Kølsen

  2010-01-01

  Rotavirus (RV) is the most frequent causative agent of severe diarrhoea in infants and young children worldwide, also in Denmark. However, the actual number of diagnosed RV cases among Danish children is unknown. If a new RV-vaccine is to be introduced in Denmark, updated data on RV disease burden...

 8. Metylmetakrylat og organisk demens. En dosis-respons-analyse blandt tandteknikere og optikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steendahl, U; Prescott, E; Damsgaard, M T

  1992-01-01

  into consideration in the analysis. The results show a statistically significant increase in the prevalence of the chronic symptoms on increasing exposure. Where the acute symptoms are concerned, the connection is not statistically significant, but a tendency is observed. A chronic symptom index constructed....... It is concluded that this investigation confirms the hypothesis that symptoms of organic dementia have a connection the exposure to MMA. The results support the presumption that MMA causes acute and chronic damage to the central nervous system even with exposure below the safety limits. It is recommended......The substance methylmethacrylate (MMA) is an organic solvent which is employed inter alii for prostheses which is suspected of being neurotoxic. With the object of illustrating whether there is a connection between exposure to MMA and symptoms of organic dementia, a cross-sectional investigation...

 9. Rygevaner blandt 11-15-årige, 1984-1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, E P; Holstein, B E

  1997-01-01

  The objectives are to describe smoking habits among 11-15-year olds in Denmark in the period 1984-1994 and to describe the association between smoking and social background factors. The article reports data about children at the age of 11, 13 and 15 years from four cross-sectional studies in 1984......-1985, 1988, 1991 and 1994 (n = 678, 1667, 1860 and 4046) based on stratified random samples of schools. Data were collected by standardized questionnaires. Median age for first smoking experience changed from approx 12 years in 1984-1985 to approx. 14 years in 1994. The proportion of smokers among 15 year......-olds is almost unchanged from 1984 to 1994. In 1994, the proportion of smokers is respectively 2% and 4% among 11 year-old girls and boys, 16% and 11% among 13 year-old girls and boys, and 33% and 25% among 15 year-old girls and boys. The proportion of girls and boys in the three age groups respectively who...

 10. Tv- og videokiggeri blandt 11-15 årige--et socialmedicinsk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, P; Ito, H

  1991-01-01

  A material of 1,671 schoolchildren replied to a questionnaire about health, time spent watching television, the demographic and social situation, social network, and life satisfaction. These pupils spend two hours daily watching television and one tenth of this time is spent on video programmes. 48......% of the children spend 0-10 hours weekly watching television, 35% 11-27 hours, 15% 28-37 hours and 3% more than 37 hours. Boys spend more time watching television than girls, younger pupils more than older and children from lower social classes more than children from higher social classes. The time spent watching...... television increases with increasing degree of urbanisation. Children who spend many hours watching television have more problems in life satisfaction, health and social network compared with children who spend a few hours watching television. Udgivelsesdato: 1991-Jun-3...

 11. Mikrokimærisme og kræft blandt kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Katrine Pedersbæk; Kamper-Jørgensen, Mads

  2017-01-01

  Ifølge græsk mytologi var Kimære en uhyrlig hybridmellem en løvinde, en slange og en ged. I moderne videnskab betegner en kimære en organisme, der består af celler eller organer med forskelligt ophav. Mikrokimærisme betegner en tilstand, hvor der i en vært eksisterer små mængder af celler, som...

 12. Dødelighed--selvmord og naturlig død--blandt deprimerede patienter. Relationen til depressionstype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P E; Wang, A G; Kragh-Sørensen, P

  1994-01-01

  . The observed mortality was significantly greater than that expected. The increased mortality was essentially due to suicides and mainly found among women. Patients scored as being nonendogenously depressed had a significantly higher suicide rate than endogenously depressed patients. The excess number......A total of 219 inpatients with a DSM-III diagnosis of major depression, (150 women and 69 men), were followed prospectively for three to ten years and mortality was recorded. The patients were previous participants in psychopharmacological multicentre trials, which were carried out for the purpose...... of comparing the antidepressant effect of newer selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), citalopram and paroxetine, with that of the tricyclic antidepressant drug, clomipramine. Diagnostic classification according to the Newcastle-I Scale into endogenous and nonendogenous depression was performed...

 13. Parallelle verdener. Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mia Steno

  2012-05-01

  Full Text Available Parallel Worlds - Magical Practice Among Modern Witches in DenmarkThe purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and  analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities.The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this  context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

 14. Parallelle verdener. Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Mia Steno

  2012-05-01

  Full Text Available Parallel Worlds - Magical Practice Among Modern Witches in Denmark The purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and  analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities. The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this  context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

 15. Entreprenørskab og vækst blandt akademikere i Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønsted, Mette; Edqvist, Charles; Gabrielsson, Jonas

  of entrepreneurs in Norway. In the report we focus on entrepreneurs and growth entrepreneurs with a tertiary education. In Denmark we define tertiary education as a university master degree, based on five years of university study. In Norway we define tertiary education as a master degree or equivalent, based......Education and a highly educated staff is a growth factor in companies and in this report we will highlight the characteristics of companies established by academics and which factors are crucial for these companies to grow. A special focus has been whether academics organise their companies...... in a particular way – a way that we may expect will become more common in our knowledge society. Comparing the three Nordic countries has been challenging. In spite of the differences of size between the three Nordic countries the number of entrepreneurs is remarkably similar, with a slight overweight...

 16. Dødelighed--selvmord og naturlig død--blandt deprimerede patienter. Relationen til depressionstype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P E; Wang, A G; Kragh-Sørensen, P

  1994-01-01

  of comparing the antidepressant effect of newer selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), citalopram and paroxetine, with that of the tricyclic antidepressant drug, clomipramine. Diagnostic classification according to the Newcastle-I Scale into endogenous and nonendogenous depression was performed...... of suicides in the nonendogenous group largely occurred within the first year of observation. No association was found between response to the antidepressant treatment in the trial and the suicide risk during the first three years of observation. Udgivelsesdato: 1994-Nov-28...

 17. Kendskab til humant papillomvirus-relateret sygdom blandt kvinder i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lone Kjeld; Vaesel, Hanne; Brønsgaard, Poul Hede

  2009-01-01

  75% of the adult population has or will become infected by one or more HPV serotypes. The purpose of the study was to investigate the level of knowledge of the cause of cervical cancer, cervical dysplasia and condylomas among women seen in Danish general practice, and to investigate the women......-39 years were included in the study. Only 1.2% of the women correctly stated HPV as the cause of cervical cancer and 0.7% stated HPV as the cause of condylomas. In all, 96.2% thought that general practitioners should actively inform their patients of prophylactic initiatives such as vaccination against...... cervical cancer. Among all women, 96.4% considered HPV-vaccination. CONCLUSION: In this population, knowledge about the cause of cervical cancer and condylomas was limited. There was a clear wish - and expectation - to be actively informed on prophylactic initiatives by the general practitioner...

 18. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42......). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased...

 19. Dårlig trivsel blandt hospitalsbehandlede 0-2-årige børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Else Marie; Johannsen, Trine Holm; Moltesen, Bodil

  2002-01-01

  Failure to thrive, defined as insufficient weight gain according to age, is a well-known condition among infants and toddlers. The aim of the study was to investigate the prevalence of diagnosed failure to thrive and possible comorbidity in hospitalised 0-2 year-old children in the County...

 20. Organisk demens blandt tandteknikere. En tvaersnitundersøgelse af tandteknikere med optikere som kontrolgruppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended....

 1. Selvskadende adfærd blandt børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Lisa Eilenberg; Christensen, Cathrine Lundgaard; Bilenberg, Niels

  2009-01-01

  The present paper is a review of recent research on the prevalence of deliberate self-harm (DSH) in a non-clinical background population of adolescents during the period 2002-2008. Cutting and overdosing are the most common methods used, and the majority of adolescents engaging in DSH are girls. ...

 2. Indsatser for tosprogede elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dines; Jakobsen, Vibeke; Jensen, Vibeke Myrup

  Fagligt set klarer tosprogede elever sig dårligere i skolen og det videre uddannelsessystem end ’danske’ elever. Kommuner og folkeskoler har derfor sat en række tiltag i værk, som sigter mod at forbedre de tosprogede elevers skole- og uddannelsessituation. Rapporten kortlægger og analyserer...... af klasseundervisningen. Analysen viser, at de elever, der bliver taget ud af klassen for at få ekstra undervisning i dansk som andetsprog, klarer sig dårligere end elever, der modtager ekstraundervisningen i klassen eller uden for skoletid. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt...... kommunale forvaltningschefer, skoleledere, lærere og forældre til børn i 2. klasse samt lærere til og elever i 9. klasse, SFI’s forløbsundersøgelse af årgang 1995 og registerdata. Undersøgelsen er via Ministeriet for Børn og Undervisning betalt med midler fra satspuljeaftalen 2009 om integration....

 3. Uses of continuous measuring techniques for optimizing the operation of municipal sewage treatment plants; Einsatzmoeglichkeiten kontinuierlicher Messtechnik zur Betriebsoptimierung kommunaler Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wedi, D. [Vermicon AG, Muenchen/Braunschweig (Germany)

  1997-12-31

  Three different optimization measures are briefly discussed, each of which was carried out with the support of continuous measurements: efforts to enhance the sedimentation performance of a final sedimentation tank, investigations to establish the nitrification performance of an existing plant, and measurements permitting optimized parametrization of the complex control of a new sewage treatement plant. (orig./SR) [Deutsch] Es werden drei verschiedene Optimierungsmassnahmen kurz erlaeutert, die jeweils mit Unterstutzung kontinuierlicher Messungen erfolgten: Arbeiten zur Verbesserung der Sedimentationsleistung eines Nachklaerbeckens, Untersuchungen zur besseren Nachrechnung der Nitrifikationskapazitaet einer bestehenden Anlage und Messungen zur optimierten Parametrierung einer komplexeren Regelung einer neuen Klaeranlage. (orig./SR)

 4. Comparative study of cogasification and co-combustion of communal sewage sludge in brown coal fuelled plants; Vergleich der Mitvergasung und Mitverbrennung kommunaler Klaerschlaemme in braunkohlegefeuerten Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiffer, H.P.; Bierbaum, K.; Adlhoch, W.; Thomas, G. [Rheinbraun AG, Koeln (Germany)

  1996-12-31

  Co-combustion and cogasification of sewage sludge in brown coal fuelled plants are compared, and an economic assessment is made. (ABI) [Deutsch] Die Mitverbrennung und Mitvergasung von Klaerschlamm in braunkohlegefeuerten Anlagen werden verglichen und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht. (ABI)

 5. Communal energy management. Integrated heat supply systems for buildings owned by the city of Altenburg; Kommunales Energiemanagement. Waermeverbundsysteme der Gebaeudeleittechnik der Stadt Altenburg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, A.

  1999-03-01

  The city of Altenburg intended to reduce the investment, energy and operating cost of administrative buildings and schools. Apart from economically efficient power supply, emission reduction was another declared goal. This was achieved by integrated heat supply system and a centralized DDC facility management system. The solution combines high availability with user-friendliness, and the systems reflect the latest state of the art. [Deutsch] Die Stadt Altenburg suchte Wege, die Investitions-, Energie- und Betriebskosten fuer Verwaltungsgebaeude und Schulen zu senken. Neben der wirtschaftlichen Waermeversorgung war ein weiteres Ziel, die hohen Emissionswerte, besonders im inneren Stadtgebiet zu mindern. Die realisierten Waermeverbundsysteme und die zentrale DDC-Gebaeudeleittechnik der Stadt Altenburg gewaehrleisten dies. Die Loesung sichert ausserdem eine hohe Versorgungssicherheit mit Anwendungskomfort. Die Anpassung der Systeme an den jeweiligen Stand der Umweltanforderung und der Technik sind sehr gut gegeben. (orig./MSK)

 6. Communal sewage sludge treatement against the background of the new European Sewage Sludge Treatment Regulations; Kommunale Klaerschlammbehandlung vor dem Hintergrund der neuen Europaeischen Klaerschlammrichtlinien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  The following issues were discussed at the Darmstadt conference: The European Sewage Sludge Treatment Regulation, hygienisation of sewage sludge, waste water purification without excess sludge production, stabilisation of sewage sludge, dewatering and disposal by combustion or utilisation as an agricultural fertilizer. [German] Themen des Darmstaedter Seminars Abwassertechnik waren: Europaeische Klaerschlammrichtlinie, Klaerschlammhygienisierung, Abwasserreinigung ohne Anfall von Ueberschussschlamm, Klaerschlammstabilisierung, Entwaesserung und Entsorgung durch Verbrennung oder in der Landwirtschaft. (UKE)

 7. Use of an air collector plant for a municipal water house in South Africa; Einsatz einer Luftkollektoranlage fuer ein kommunales Wasserhaus in Suedafrika

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schroepf, Siegfried; Ettl, Rudolf [Grammer Solar GmbH, Amberg (Germany)

  2010-07-01

  A very interesting example of application for solar heating of industrial water and drinking water is the 'Water building project' in Jansenville (South Africa). There, the solarly heated water not only serves for having a shower, but also for washing clothes. The washing performance is increased by warm water. Thus less water is consumed. A major task of the project was to develop a completely self-sufficient and low-maintenance solar air-conditioning which easily and effectively covers the hot water requirement of a building with a high solar fraction. Additionally, the solar heating system supports the building with heat and air during the winter months.

 8. Between legal counseling and administrative functions. Municipal commissioners for pollution abatement, and ecocounseling. Vol. 3; Zwischen Anwaltsfunktion und Verwaltungsaufgaben. Kommunale Umweltbeauftragte und Umweltberatung. Bd. 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koller, U. [comp.; Reitemeyer, E. [comp.; Haury, H.J. [comp.

  1994-06-01

  This meeting of February 1994 was dedicated to detailed discussions of the scope of responsibilities of municipal commissioners for pollution abatement and of experiences gained so far from different points of view. Ideas and views were exchanged on the self-image of municipal commissioners for pollution abatement and on the deficiencies, obstacles and resulting future tasks and prospects as combined with different administrative functions. The acquisition of information for commissioners for pollution abatement was another point-of-main effort topic within the framework of the meeting. (orig.) [Deutsch] Ziel der Veranstaltung vom Februar 1994 war es, das Aufgabengebiet von kommunalen Umweltbeauftragten sowie bisher gemachte Erfahrungen aus unterschiedlichen Sichtweisen darzustellen. Im konstruktiven Erfahrungsaustausch diskutierten die Teilnehmer das Selbstverstaendnis der Umweltbeauftragten sowie Defizite, Hemmnisse und daraus abzuleitende Aufgaben und Perspektiven fuer die Zukunft im Zusammenspiel verschiedener Verwaltungsebenen. Einen Schwerpunkt der Tagung bildete der Bereich der Beschaffung von Informationen fuer Umweltbeauftragte. (orig.)

 9. Dimensioning of activation systems using submerged membranes at municipal sewage treatment plants; Bemessung von Membranbelebungsanlagen beim Einsatz zur Reinigung kommunaler Abwaesser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohle, P.; Dorgeloh, E. [Technische Hochschule Aachen (DE). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA)

  1999-07-01

  Dimensioning of conventional activation systems in Germany as a rule relies on instruction sheet A131 of the Abwassertechnische Vereinigung or follows the Hochschulgruppen approach (HSG). They contain recommendations as to the size of the nitrification and denitrification zones, the amount of oxygen supplied and sludge production, and the size of the final sedimentation tank. For the use of sludge activation techniques by means of submerged membranes at municipal sewage treatment plant there so far do not exist any clues to dimensioning that make allowance for the modified boundary conditions. The present paper analyses instruction sheet A131 for its suitability as a basis in the dimensioning of sludge activation systems with submerged membranes at municipal sewage treatment plant. Then the dimensioning instructions are modified to suit the changed boundary conditions, and recommendations for the dimensioning of activation systems with submerged membranes on the basis of extensive studies carried out at the Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft ISA of Aachen Technical University RWTH are given. (orig.) [German] Die Bemessung konventioneller Belebungsverfahren erfolgt in Deutschland i.d.R. auf der Grundlage des Arbeitsblatts A 131 der Abwassertechnischen Vereinigung bzw. nach dem Hochschulgruppenansatz (HSG). Sie enthalten Empfehlungen bezueglich der Dimensionierung von Nitrifikations- und Denitrifikationszone, Sauerstoffversorgung, Schlammproduktion und Nachklaerbecken. Fuer den Einsatz von Membranbelebungsanlagen in kommunalen Klaeranlagen existieren bislang keine Bemessungshinweise, die den veraenderten Randbedingungen Rechnung tragen. Der vorliegende Beitrag analysiert das Arbeitsblatt A 131 in Hinsicht auf die Moeglichkeit zur Anwendung fuer die Bemessung von Membranbelebungsanlagen beim Einsatz zur kommunalen Abwasserreinigung. Im Weiteren erfolgt die Modifikation der Bemessungshinweise hinsichtlich der geaenderten Randbedingungen und die Angabe von Empfehlungen zur Bemessung von Membranbelebungsanlagen auf Grundlage der umfangreichen am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen durchgefuehrten Untersuchungen. (orig.)

 10. Socialmedicinsk undersøgelse blandt aeldre i ti EF-lande. Bortfaldsanalyse i en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt privatboende 70-95-årige i fire danske kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, E; Holstein, B E

  1990-01-01

  and the remaining 14% did not respond. The response rate was highest among the younger persons and lowest the age group 85-89. The response rate was higher in the metropolitan area and the rural area, lower in the urban area. The response rate was not associated with gender. In one commune, the non-respondents were...... approached for personal interviewing and 60% of this group were interviewed. In this commune, personal interviewing increased the response rate from 68 to 78%. Respondents to the postal questionnaire and respondents to the personal interview were compared regarding 228 variables and were shown to be alike......Sixty-nine percent of a random sample of 1,835 non-institutionalised elderly 70-95 year old persons in four Danish communes answered a mailed questionnaire on their health and social situation. However, 17% replied that they did not want to or could not manage to answer the questionnaire...

 11. En undersøgelse af livshistorier blandt patienter med skizofreni. (An examination of life stories among patients with schizophrenia)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Tine; Bliksted, Vibeke Fuglsang; Thomsen, Dorthe Kirkegaard

  have less coherent life stories compared to healthy controls. 30 patients and 30 matched controls describe and rate up to 10 life story chapters and 3 self-defining memories (SDMs). We expect that patients will have less chronologically organized chapters and that they will rate degree of self......-continuity and causal coherence lower for both SDMs and life story chapters....

 12. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected...... with the "Danish Cluster 2" Mt outbreak strain, and the transmission is attributed to delayed diagnosis. This situation demands increased focus on early tuberculosis diagnosis, control of transmission, and improved actions calls for prioritising the prevention and control of tuberculosis politically...

 13. En undersøgelse af livshistorier blandt patienter med skizofreni. (An examination of life stories among patients with schizophrenia)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Tine; Bliksted, Vibeke Fuglsang; Thomsen, Dorthe Kirkegaard

  Lack of self-continuity is a defining feature in schizophrenia, which involves the experience that the past self is not meaningfully connected to the present self. Self-continuity may be established through the life story. In this study-in-progress we examine whether patients with schizophrenia...... have less coherent life stories compared to healthy controls. 30 patients and 30 matched controls describe and rate up to 10 life story chapters and 3 self-defining memories (SDMs). We expect that patients will have less chronologically organized chapters and that they will rate degree of self......-continuity and causal coherence lower for both SDMs and life story chapters....

 14. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church of Denmark. 

 15. Bliv klogere på Mycoplasma bovis - Beslægtethed blandt de danske stammer: Afsløret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kokotovic, Branko

  .bovis) som oftest findes i forbindelse med mastitis, lunge- og ledbetændelse. Tidligere undersøgelser har rapporteret M. bovis forbundet med op til 52 % af mastitis tilfælde (1) og op til 36 % af kalvedødeligheden på grund af luftvejsinfektioner (2, 3). Der findes ikke præcise, nyere beregninger over...... konsekvenser af M. bovis relateret sygdomme, men det anses, at infektionen hvert år globalt set pålægger en økonomisk byrde til kvægbruget i en multimillion skala (3). M. bovis blev for første gang påvist i Danmark i 1981 og gennem 1980’erne har bakterien forårsaget store udbrud af mastitis (4, 5). I de...... følgende årtier blev bakterien isoleret sporadisk fra mange forskellige kvægbesætninger, men på trods en tilsyneladende stigende forekomst i 1990’erne (6), blev der ikke registret omfattende sundhedsmæssige problemer som følge af M. bovis smitte. Siden 2011 er M. bovis dog kommet i fokus igen på grund af...

 16. Praevalensen afhud- og slimhindesymptomer blandt gartnere der omgås Ficus benjamina (stuebirk) og Hedera helix (vedbend). Et tvaersnitsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørs, Erik

  2003-01-01

  Allergic and toxic initiative symptoms from skin, eyes and respiratory tract are well known among gardeners This study reports the prevalence of these symptoms among gardeners working with Ficus Benjamina (Fb) and Hedera helix (Hh).......Allergic and toxic initiative symptoms from skin, eyes and respiratory tract are well known among gardeners This study reports the prevalence of these symptoms among gardeners working with Ficus Benjamina (Fb) and Hedera helix (Hh)....

 17. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke

  2007-01-01

  The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical inactivity...

 18. Forekomsten af forkøleslse, snue og hoste blandt voksne danskere. Epidemiologi belyst ved DIKE's befolkningsundersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Rasmussen, N K; Brønnum-Hansen, Henrik

  1991-01-01

  The occurrence of upper respiratory symptoms among adult Danes was examined by the use of data from the Danish Health and Morbidity Survey 1986-1987. In this study, 14.0 per cent of 6,672 individuals reported complaints of colds or coughs (CC) during the two-week period preceding the interview...

 19. Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - Erfaringer fra et ikt-pædagogisk udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Ryberg, Thomas

  2016-01-01

  af Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online...... at studerende i vid udstrækning anvender sociale netværkssteder, såsom Facebook, i forbindelse med deres studieliv til faglige, men i særdeleshed sociale aktiviteter. Det betyder, at vi som undervisere har et begrænset indblik i, hvad de studerende kommunikerer om og har af problemstillinger i deres studieliv......, hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem...

 20. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical...... inactivity among children and adolescents over a period of 14 years, 1988-2002. MATERIAL AND METHODS: The study population was the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study among nationally representative samples of 11, 13 and 15 year old students in 1988, 1991, 1994, 1998, and 2002. The data...... collection used the standardised HBSC questionnaire which included items about vigorous physical activity (VPA) outside school hours per week. We defined physically inactivity as 0 hours of VPA per week and high activity as at least 7 hours of VPA per week. RESULTS: The prevalence of high activity was higher...

 1. Praenatal diagnostik af døvhed blandt foraeldre til cochlear-implanterede børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, Anne; Devantier, Louise; Ovesen, Therese

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Hearing loss affects 1.5 of newborns in Denmark. New research estimates that genetic factors account for 60% of hearing loss present at birth or in early childhood. The growing knowledge of the genetic causes of hearing loss provides new potential in the diagnostic process, either......, audiologic testing was implemented in Denmark in 2004. In future, screening for hearing loss would benefit from the addition of molecular genetic testing to detect late-onset hearing loss. Udgivelsesdato: 2009-Apr-20...... as prenatal diagnostics (PND) by means of placenta biopsy or amniocentesis or as a supplement to the existing audiologic screening. The purpose of this study was to shed light on the attitude towards PND among the parents of 22 children who received a cochlear implant in the cochlear implant centre of Western...

 2. Udbredelse og opfattelse af angst for tandbehandling blandt voksne danskere.[Prevalence and perceptions of dental anxiety among Danish adults.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moore, Rod; Birn, H.; Brødsgaard, I.

  1993-01-01

  English summary: This telephone survey showed that 4.2% of Danish adults over 16 years old have extreme dental anxiety and 6% have moderate fear in a sample of 565 adults from Århus (Table 1). Common perceptions as to the causes of dental fear indicated that most believed it to be due to pain......, especially from drilling and thereafter trauma or negative experiences leading to distrust of the dentist (Table 1). It was interesting to note that although up to 40% of the sample expressed some degree of fear for dentistry, 81.1% said that they know of at least two persons who have dental fear (16.2% know...... of over ten persons). The most common ways that people have been informed about dental anxiety as a problem is from other non-medical persons (56.6%), then in order: newspapers/magazines (32.7%), TV (14.2%), radio (5.8%), dentists (4.1%) and other medical personnel (2.8%). Characteristics of dental...

 3. Angst for tandbehandling. Prevalens og karakteristika blandt voksne danskere [Fear of dental treatment. Prevalence and characteristics among adult Danes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moore, R.; Brødsgaard, I.; Scheutz, F.

  1995-01-01

  anxiety, especially in the odontophobiia group, were years of avoidance of treatment and associated poor subjective perceptions of oral health. Logistic analyses revealed that although dental drilling was the identifying feature of dental anxiety characteristics, the drill could be symbolic for the many...

 4. Opvækstvilkårenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  The significance of the conditions in childhood and adolescence for awarding of disability pension is illustrated by means of a case-control design with persons matched according to age, sex and type of work. The group investigated consisted of 581 general male workers who received middle...... or highest disability pension and 1,550 control persons. No significant differences were found between the case and control group as regards the occupation of the father, unemployment of the father, illness or disability pension in the parents, economical problems during childhood, growing up in the parental...... home and growing up in rural or urban surroundings. Disability pensioners had more frequently had schooling for less than seven years. These results cannot confirm the conclusions from previous investigations which are associated with bias in the form of socioeconomical differences between the group...

 5. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected...

 6. CIT-AWARE-09 - En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharp, Robin

  Forskningsråd. Undersøgelsen blev udført som en anonym, webbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev stillet spørgsmål inden for 8 tekniske områder: Generelt kendskab til it-sikkerhed, Datasikring, Adgangskoder, Virus og andet ondskabsfuldt programmel, E-mail, Download, E-banking og ehandel og...

 7. Psykisk arbejdsmiljø blandt yngre laeger på onkologiske afdelinger. Et spørgeskemabaseret tvaersnitsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wieclaw, Joanna; Paludan, Merete; Rosenkilde, Mikael

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Employees in departments of oncology in Denmark are faced with the public's expectations of increased productivity and quality. Understaffing is a serious obstacle to the fulfillment of these expectations. In 2006, the psychosocial work environment was examined among junior physicians...... and predictability at work, the assessment of the psychosocial work environment is significantly poorer. There is considerable inter-departmental variation. The junior physicians call for more staff, a higher prioritization of education, and an improved psychosocial work environment. CONCLUSION: Despite...

 8. Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - erfaringer fra et IKT-pædagogisk udviklingsprojekt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob Davidsen

  2016-10-01

  Full Text Available I artiklen beskriver vi erfaringer fra et projekt på Aalborg Universitet (AAU, hvor forfatterne designede et forløb med Google+ communities for at skabe øget samhørighed, interaktion og vidensdeling mellem studerende på 1. semester på studiet Kommunikation og Digitale Medier (KDM. Studier viser, at studerende i vid udstrækning anvender sociale netværkssteder, såsom Facebook, i forbindelse med deres studieliv til faglige, men i særdeleshed sociale aktiviteter. Det betyder, at vi som undervisere har et begrænset indblik i, hvad de studerende kommunikerer om og har af problemstillinger i deres studieliv, hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online-fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online-fællesskabet, men samtidig, at nogle af forløbets aktiviteter har haft positiv indflydelse på de studerendes samhørighed, interaktion og vidensdeling gennem forløbet. In this paper, we share experiences from a project at Aalborg University (AAU, in which the authors designed a course using Google + Communities for the first semester of the Communication and Digital Media programme. In this programme Google + Communities was used to nurture both an academic and social community among the students, through encouraging interaction and knowledge sharing. Studies show that students prefer to use Facebook for academic and social purposes. As a consequence, teachers have minimal insight into the challenges facing students, which is problematic when trying to create and support an academic community. Moreover, it is problematic that the institutional system Moodle primarily is used by the teachers to push information in the direction of the students. Thus, we wanted to design a third space that would fit in-between Facebook and Moodle, and which would allow the students to experience the benefits of participating in an online community with fellow students and teachers. The project shows that teachers are crucial in developing and maintaining the online community. But there was also evidence that some of the online activities encouraged students to interact and share knowledge and fostered a sense of community.

 9. Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasscock, David John; Carstensen, Ole; Dalgaard, Vita Ligaya Ponce

  is plagued by a number of methodological limitations. The definition of study populations is often unclear and there is a lack of studies with patients that have a clinically documented need for treatment. There is also a lack of research that evaluates interventions aimed at both the individual patient...... reactions to stress or adjustment disorders that were work related, patients were offered participation in the project, if inclusion and exclusion criteria were satisfied. Patients answered baseline questionnaires prior to initial examination. The questionnaire, which was used to measure treatment effects......, was repeated again 4 and 10 months after inclusion. Treatment effects were assessed with validated scales: Perceived stress (PSS-10), mental health (GHQ-30), sleep quality (selected items from the BNSQ), and cognitive functioning (two subscales from the CFQ). There were also items concerning sick-leave. After...

 10. Data study of death rate and cancer incidence among Thule workers, 2005; Registerundersoegelse af doedelighed og kraeftforekomst blandt Thulearbejdere, 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Juel, K. [Statens Insti. for Folkesundhed, Copenhagen (Denmark); Engholm, G.; Storm, H. [Kraeftens Bekaempelse, Copenhagen (Denmark)

  2005-12-01

  January 21st, 1968, an American B52 bomber with nuclear weapons aboard crashed close to the Thule air-base in Greenland. In 1986 suspicions arose that there might be increased disease incidences and death rate among the employees at the base that were involved in the clearing operations. During 1986 - 1995, several health studies were made of the Thule workers. These studies of death rate, cancer, hospitalization, and fertility did not show any differences between the Thule workers from the clearing operations and those not involved in the clearing. The present study shows no difference in total death rate among the clearing workers compared to other workers. The same results were found for cancer mortality, circulatory diseases, pulmonary diseases, natural causes, and accidents. As the previous studies showed, the present study shows that there were a slightly less number of suicides among the clearing workers. The data analyses show with great certainty that the Thule workers as a group do not have a great excessive mortality or an increased cancer incidence caused by the aircraft crash. Thus, the present results fall in line with the previous investigations. (ln)

 11. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical...... inactivity among children and adolescents over a period of 14 years, 1988-2002. MATERIAL AND METHODS: The study population was the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study among nationally representative samples of 11, 13 and 15 year old students in 1988, 1991, 1994, 1998, and 2002. The data...... among boys than girls and increased by age. The prevalence of physically inactive students increased from 1988 to 2002, especially among the 15 year olds. The proportion of students with high activity decreased from 1988 to 2002, especially among the 15 year olds. CONCLUSION: A large proportion...

 12. Methodology and data for municipal and regional energy and climate plans. Report of the qualifying project Oslofjord Fund; Metode- og datagrunnlag for kommunale og regionale energi- og klimaplaner. Rapport fra kvalifiseringsprosjekt for Oslofjordfondet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanssen, Ole Joergen; Roenning, Anne

  2012-07-01

  The main result from this project is evidence of the need for new methods and data for municipal and regional energy and climate plans, to ensure better local support and greater management efficiency in the work. It's probably a great potential to develop tools and data by combining spatial information from public databases with environmental and resource data through GIS tools. This can lead to a significant resource efficiency and quality in the local energy and climate work, based on research-based innovation in the public and private sectors. It can also increase the prioritization of measures for energy conversion and energy efficiency to local and regional conditions. Qualifying project has resulted in the application for master anchored by public users, private companies and research communities in Oestfold / Oslofjord. Shortened version.(eb)

 13. Dyrkning af jatropha blandt småbønder i Mozambique - En strategi til reduceret CO2-udledning og lokal udvikling?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Laura Vang

  2010-01-01

  I Cabo Delgado-regionen i det nordlige Mozambique er småbønder inden for de sidste tre år begyndt at dyrke biobrændselsafgrøden jatropha. Bønderne har plantet jatrophatræer som hække langs de eksisterende majsmarker. Da dyrkningen af jatropha anses for en strategi til at skabe lokal udvikling i...... området, ønsker bønderne imidlertid at ekspandere deres areal med jatropha.Ekspansionen af jatropha-arealet vil med al sandsynlighed ske ved, at bønderne omlægger eksisterende skovarealer til jatropha. Dette kan dog have omfattende negative konsekvenser for miljøet, idet en skovrydning vil medføre øget CO...

 14. Motionsvaner blandt skoleelever. Landsdækkende socialmedicinsk undersøgelse af 1,671 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  sufficient to make them breathless or sweat. Boys did more physical exercise than girls irrespective of the measurement of exercise. The most important motives for physical exercise were to improve health, to get in good shape, to have fun, and to make new friends. More than 90% of the children intended...... was 57%; 37% did some physical exercise in their leisure time sufficient to make them breathless or sweat at least four times a week; 43% at least four hours a week. Two thirds were active members of a sports club. A minority of 8% did not carry out any physical exercise during their leisure time...... to do physical exercise at the age of 20. High intensity of physical activity was associated with high social class, strong social integration in the peer group, easy contact with parents and friends, physical exercise among parents and best friends, high degree of life satisfaction, and good health...

 15. Stress og frugtbarhed. En forløbsundersøgelse blandt par, som forsøger at blive gravide for første gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, Niels Henrik; Jensen, Tina Kold; Bonde, Jens Peter

  2000-01-01

  of information on distress from termination of birth control until pregnancy for a maximum of six menstrual cycles. The analyses included 1,475 menstrual cycles, and mental distress was measured in each cycle by the General Health Questionnaire (GHQ). Urine samples from each period of vaginal bleeding were...... of distress was almost exclusively found among women with long menstrual cycles (OR 0.1; 95% CI 0.01-0.4 and OR 0.9; 0.5-1.4 for women with cycles > or = 35 and cycles, but was based...... on a small number of observations. It is concluded that psychological distress may be a risk factor for reduced fertility in women with long menstrual cycles....

 16. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating...

 17. Stress og frugtbarhed. En forløbsundersøgelse blandt par, som forsøger at blive gravide for første gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, N H; Jensen, T K; Bonde, J P

  2000-01-01

  of information on distress from termination of birth control until pregnancy for a maximum of six menstrual cycles. The analyses included 1,475 menstrual cycles, and mental distress was measured in each cycle by the General Health Questionnaire (GHQ). Urine samples from each period of vaginal bleeding were...... of distress was almost exclusively found among women with long menstrual cycles (OR 0.1; 95% CI 0.01-0.4 and OR 0.9; 0.5-1.4 for women with cycles > or = 35 and ... on a small number of observations. It is concluded that psychological distress may be a risk factor for reduced fertility in women with long menstrual cycles....

 18. Postoperativ mortalitet ved kolecystektomi. Opgørelse vedrørende samtlige kolecystektomier blandt kvinder i Danmark i perioden 1977-1981

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredesen, J; Jørgensen, T; Andersen, T F

  1994-01-01

  rate (0.2%) similar to women who had a simple hysterectomy, but significantly higher than in the general female population. High age, acute admission, admission to hospital in the three months prior to the index admission, the number of discharge diagnoses, and the geographical region were......This paper assesses the risk of dying within thirty days of admission among 13,854 women who had a cholecystectomy performed as the principal operation during the period 1977-81. The overall crude mortality rate was 1.2%. Women who had a simple elective cholecystectomy performed had a mortality...... significantly associated with increased mortality. The higher mortality associated with exploration of the common bile duct disappeared when number of discharge diagnoses was taken into account. As regards early mortality, it is concluded that simple elective cholecystectomy is a safe procedure before the age...

 19. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waadegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 20. Motionsvaner blandt skoleelever. Landsdækkende socialmedicinsk undersøgelse af 1,671 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  to do physical exercise at the age of 20. High intensity of physical activity was associated with high social class, strong social integration in the peer group, easy contact with parents and friends, physical exercise among parents and best friends, high degree of life satisfaction, and good health...... sufficient to make them breathless or sweat. Boys did more physical exercise than girls irrespective of the measurement of exercise. The most important motives for physical exercise were to improve health, to get in good shape, to have fun, and to make new friends. More than 90% of the children intended...

 1. Alvorlige personskader ved færdselsuheld med indregistrerede motorkøretøjer blandt indbyggere i Odense Kommune 1990-1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faergemann, Christian; Larsen, Lars Binderup

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Since 1990, the number of persons treated at the Odense University Hospital for injuries following road traffic with registered motor vehicles has increased. In this study we wanted to examine if the increase included an increase in more severe injuries. MATERIAL AND METHODS......: The study included all inhabitants in the Municipality of Odense treated at the Odense University Hospital for more severe injuries (MAIS > or = 3) following road traffic accidents as drivers or passengers in registered motor vehicles during the period January 1st 1990 to December 31st 1999. RESULTS: 241...... severe injuries following road traffic accidents with registered motor vehicles was constant during the period. Accidents involving young men and single accidents were dominating. Prophylactic measures should be aimed at this type of road users....

 2. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating......INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...

 3. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...

 4. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...... and by the number of smokers at home. Smoking was associated with poor health, fatigue, school tiredness, school performance below the average, frequent contacts with friends outside school and at night, difficulties in discussion with parents, ease in discussions with friends, and with having close friends...

 5. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 6. Subjektive gener og søvnapnø blandt personer henvist til et søvncenter. En spørgeskemaundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, C E; Grøntved, A M

  1998-01-01

  The aim of this study was to evaluate the relation between symptoms and clinical characteristics and the frequency of increased apnoea and hypopnoea activity. The study population consisted of 135 persons referred to a sleep centre. One hundred and fifteen patients (85%) completed a questionnaire...

 7. Stress og frugtbarhed. En forløbsundersøgelse blandt par, som forsøger at blive gravide for første gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, N H; Jensen, T K; Bonde, J P

  2000-01-01

  Mental distress has often been suggested as a cause of unexplained infertility. However, the causal direction may well be from infertility to distress, and prospective data are needed. We therefore followed 393 couples, who were planning their first pregnancy, with prospective collection of infor......Mental distress has often been suggested as a cause of unexplained infertility. However, the causal direction may well be from infertility to distress, and prospective data are needed. We therefore followed 393 couples, who were planning their first pregnancy, with prospective collection...

 8. Vi skal ha' splittet ham op!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Dorthe; Rasmussen, Gitte

  2013-01-01

  Et casestudie i afprøvning af ICF-CY som redskab i det kommunale, tværfaglige samarbejde om børn med særlige behov......Et casestudie i afprøvning af ICF-CY som redskab i det kommunale, tværfaglige samarbejde om børn med særlige behov...

 9. Sygeplejestuderendes brug af portfolio i klinisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjorth, Anne Charlotte Overgaard; Bruhn, Helle

  2014-01-01

  Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt.......Brugen af portfolio var mangelfuld, men et udviklingsprojekt i samarbejde med den kommunale sygepleje motiverede både sygeplejestuderende og kliniske vejledere til at anvende læringsdelen af portfolio aktivt....

 10. OK 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen

  En samlet ramme på 12,8 procent med historisk høje lønstigninger plus en række mærkbare velfærdsforbedringer var godt nok til at sikre et forlig i den statslige sektor, men ikke tilstrækkeligt til at få de kommunale lønmodtageres organisationer med på forligsvognen. Problemet er, at de kommunale ...

 11. På jobcentret lærte jeg, at jeg er alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, Ane Petrea

  2017-01-01

  Da jeg gik ned med stress, regnede jeg med, at det kommunale jobcenter, ville hjælpe mig med at finde vejen tilbage til mit arbejde. Men jeg tog fejl. Systemet knækkede mig endnu mere.......Da jeg gik ned med stress, regnede jeg med, at det kommunale jobcenter, ville hjælpe mig med at finde vejen tilbage til mit arbejde. Men jeg tog fejl. Systemet knækkede mig endnu mere....

 12. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 13. Acrylamid i fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Granby, Kit; Frandsen, H.; Kaack, K.

  2004-01-01

  Foreløbige resultater af et forskningssamarbejde mellem blandt andre DFVF, Fødevareindustrien og Levnedsmiddelcentret viser muligheder for at reducere acrylamidindholdet i fremstillingsprocesser og under forbrugertilberedning....

 14. Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

  2010-01-01

  adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end...

 15. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 16. «Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!» En kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorunn Aas Handeland

  2015-06-01

  The aim was to investigate nurse’s experiences of the possibilities to act according to their professional discretion in the process where patients are transferred from hospital to primary health services. Six in-depth interviews and one focus group interview with hospital nurses were conducted. The theoretical framework was based on Dworkin’s concepts of discretion and Martinsen’s description of prerequisites for discretion. Nurses collected and assessed complex information about the patients to be able to define the necessary level of care after discharge. Prerequisites for a robust assessment were adequate time, and the relationship to patients. Focus on effectivity, medical treatment, and limited possibilities to hand over their assessments to the municipal health services, created challenges. Nurses were negotiating between professional ideals and requirements from regulations. This created a potential conflict within the nurses between a professional role and a performer role, which in turn can lead to problematic consequences, both for nurses and for patients.

 17. lndividuelle Zielvereinbarungen im Offentlichen Dienst in Deutschland Empirische Analysen zur Wirkung von Zielvereinbarungen auf die Arbeitsleistung kommunaler Beschaftigter (Individual Target Agreements in the Public Service in Germany-Empirical Analyzes of the Effect of Target Agreements on the Work Performance of Municipal Employees)

  Science.gov (United States)

  2015-11-30

  erforscht. V gl. hierzu beispielhaft Fishbein/ Ajzen ( 1975), S. 21 ff. 120 , The term performance goal, as we use it, refers to the score one attains on...Public Administration, 41. Jg., H. 1, S. 23-47. Fishbein, M./ Ajzen , I. (1975): Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Intro- duction to Theory

 18. Activty- versus Variability-Based Management Accounting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Israelsen, Poul

  Bogen var blandt finalisterne til modtagelse af 1994-prisen “Contribution to Management Accounting Literature Award”, som uddeles af "The Management Accounting Section of the American Accounting Association"......Bogen var blandt finalisterne til modtagelse af 1994-prisen “Contribution to Management Accounting Literature Award”, som uddeles af "The Management Accounting Section of the American Accounting Association"...

 19. Både krucifikser og figurer af Jomfru Maria blev smidt ud af kirkerne ved Reformationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn; McGuire, Brian Patrick

  2016-01-01

  Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie......Interview med dronning Margrethe om blandt andet Reformationen kalder på et par supplerende kommentarer, lyder det fra en lektor og en professor i middelalderhistorie...

 20. Den religiøse hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjødt, Uffe

  2007-01-01

  Interessen for hjerneforskning har bredt sig til religionsvidenskaben, men en egentlig religionsvidenskabelig hjerneforskning er hæmmet af en utilstrækkelig viden om religion blandt hjerneforskere og en begrænset indsigt i feltets metodiske og fortolkningsmæssige problemer blandt religionsforskere...

 1. Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keilow, Maria; Holm, Anders

  Rapporten redegør for udviklingen af skalaer for trivsel blandt erhvervsskoleelever. På baggrund af data fra eksisterende trivselsmålinger foretaget blandt erhvervsskoleelever i 2013-2014, bidrager rapporten til udvikling af skalaer og indgår således i arbejdet med fremover at foretage valide mål...

 2. Vælgerskredet i marts historisk stort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  NYHED: Marts 2008 var vælgermæssigt blandt de ti mest stormfulde måneder i dansk politik siden januar 1990, viser valgforskers tal.......NYHED: Marts 2008 var vælgermæssigt blandt de ti mest stormfulde måneder i dansk politik siden januar 1990, viser valgforskers tal....

 3. Description of travel behaviour in the traffic model - a critical review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Otto Anker

  I de sidste år har der været en diskussion af trafikmodellers behandling af trafikanters rejse-adfærd. I Danmark har blandt andre forfatteren bidraget til dis-kussionen, mens Gärling (1994) har været med til at starte den internationale dis-kussion, der blandt andet mundede ud i konferencen "Theo...

 4. Lyset og livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oxenvad, Carsten Michael

  2003-01-01

  Beskrivelse af Øster Aaby Friskole og friskoler generelt. Blandt bidragyderne: Susanne Eskildsen, Holger Henriksen, Margrethe Vestager, John Iversen, Thorstein Balle og Poul Erik Søe......Beskrivelse af Øster Aaby Friskole og friskoler generelt. Blandt bidragyderne: Susanne Eskildsen, Holger Henriksen, Margrethe Vestager, John Iversen, Thorstein Balle og Poul Erik Søe...

 5. Unge, sundhed og fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens-Ole

  2003-01-01

  Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness.......Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness....

 6. Spiseforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dynesen, Anja Weirsøe; Gehrt, Charlotte Astrid; Vammen, Katrine Schjødt

  2017-01-01

  Spiseforstyrrelser er blandt de mest alvorlige sygdomme blandt unge kvinder. Tidlig igangsættelse af behandling er afgørende for prognosen. Dette vanskeliggøres imidlertid af, at personer med en spiseforstyrrelse ofte ikke har erkendt eller skjuler deres sygdom. Da orale komplikationer som dental...

 7. The Spiritual '1968'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stadager, Anne

  2009-01-01

  åndelige, religiøse søgen gav sig blandt andet til kende i dyrkelsen af fremmede, ofte fjernøstlige trosformer, psykiske teknikker og mystiske visioner, og den var blandt andet, men ikke kun, en følge af de mange eksperimenter med bevidsthedsudvidende stoffer, såsom hash, mescalin og LSD, der udfoldede sig...

 8. Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovbo Christensen, Pernille; Skov Olsen, Peter

  PALS er et såkaldt skoleomfattende program, hvor alle ansatte, elever og forældre involveres i at forebygge adfærdsproblemer blandt eleverne. Denne rapport evaluerer brugen af PALS på 11 danske skoler, der som de første begyndte at indføre programmet i 2008. Evalueringen viser blandt andet, at pr...

 9. To organisasjoner i en som til dels styrer mot ulike mål

  OpenAIRE

  Standal Bergli, Alexander

  2017-01-01

  Erfaringsbasert master, 90 studiepoeng. I denne avsluttende masteroppgaven ved høyskolen Innlandet, avdeling Rena, har det blitt undersøkt hvordan Nav sitt hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad påvirker styringen av den kommunale delen av Nav. Dette har blitt belyst med utgangspunkt i valgt teori og intervju av fire Nav-ledere. Funn som er analysert og drøftet tyder på at Nav sitt hovedmål i liten grad påvirker hvordan den kommunale delen innretter sin styringsaktivitet. Det fordi ...

 10. Overvågning af voksenbefolkningens tandstatus og tandlægebesøg i Danmark. Situationen i 2005 og udviklingen siden 1987

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Poul Erik; Ekholm, Ola; Jürgensen, Nanna

  2010-01-01

  2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. Resultater - I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt...... % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover...

 11. Handicap i beskæftigelsesindsatsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lena; Amby, Finn

  Ledige med handicap er omfattet af de samme krav og tilbudsmuligheder som andre ledige. Først efter længere tids offentlig forsørgelse, kan særlige indsatser komme på tale. Det er overladt til de kommunale jobcentre, hvilken rolle handicap skal spille i beskæftigelsesindsatsen. Praksis på området...

 12. Lessons Learnt from the Development of a Municipal Solid Waste NAMA in Peru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten; Jantzen, Jan; de la Torre, Luis

  Forberedelsen af ​​en "National Apppropriate Mitigation Measures" mhp at reducere udledningen drivhusgasser i Perus kommunale sektor fast affald har ført til en forbedring af emissionsdata. En tilbundsgående beregning af de samlede affaldsemissioner beholdning solid, der anvender IPCC 2006 retnin...

 13. Lessons Learnt from the Development of a Municipal Solid Waste NAMA in Peru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten; Jantzen, Jan; de la Torre, Luis

  Forberedelsen af ​​en "National Apppropriate Mitigation Measures" mhp at reducere udledningen drivhusgasser i Perus kommunale sektor fast affald har ført til en forbedring af emissionsdata. En tilbundsgående beregning af de samlede affaldsemissioner beholdning solid, der anvender IPCC 2006...

 14. Strategier for integreret sundhedsfremme - et review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper; Andersen, John

  over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt...

 15. Between hierarchies and networks in local governance: institutional arrangements in making Mumbai a ‘world class city’

  NARCIS (Netherlands)

  Noor, M.; Baud, I.S.A.

  2009-01-01

  Eine starke kommunale Regierungsebene mit engem Bezug zu den Bürgern und als Vermittlung zwischen lokalen Interessengruppen wird generell als wichtiges Instrument zur Förderung demokratischer Entscheidungsfindung angesehen. In dieser Studie wird die Frage verfolgt, was dies im Kontext der

 16. The Challenged Locality & the Entrepreneurial Local State

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fisker, Jens Kaae

  igennem 1980'erne og 1990'erne. Samtidig ophørte den lukrative toldfrie handel, som det lokale handelsliv, hoteller og restauranter ellers havde levet godt af i årtier. Den lokale krise, der fulgte indvarslede begyndelsen på en række praksis-transformationer, der ændrede de kommunale aktørers syn på egne...

 17. Nye Byggesten i Byfornyelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulfstjerne, Michael Alexander

  Publikationen ’Nye Byggesten i Byfornyelsen’ henvender sig primært til kommunale praktikere, der arbejder indenfor området af boligplacering og integration af ygtninge. Vi tager afsæt i det faktum, at grupper af mennesker placeres - i første omgang midlertidigt - i danske yderområder. Publikation...

 18. Private investeringer i områdebaseret byfornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole

  Der er et stigende ønske om at inddrage private investeringer i den områdebaserede byfornyelse. Rapporten beskriver forskellige typer af developere og investorer og deres motiver for at indgå i byfornyelsen. På baggrund af case-studier og interviews med developere og kommunale planlæggere vurderes...

 19. Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie

  OpenAIRE

  Bauer, Hartmut; Brosius-Gersdorf, Frauke

  2010-01-01

  I. Zankapfel „Dienstleistungsrichtlinie“ II. Regelungsmotive und Eckpunkte der Dienstleistungsrichtlinie III. Regelungsmotive und Eckpunkte des 4. VwVfÄndG IV. Ausgewählte Problemfelder der Dienstleistungsrichtlinie und ihrer Umsetzung aus kommunaler Perspektive V. Innovationsimpuls „Dienstleistungsrichtlinie“

 20. It i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Sanya Gertsen; Hornskov, Marianne Buhl

  2009-01-01

  Rapporten It i skolen - Undersøgelse af erfaringer og perspektiver - sætter fokus på hvordan skoler og kommuner anvender it pædagogisk og organisatorisk, og hvilket udbytte elever, lærere, skolernes ledelse, forældrene og kommunale skoledirektioner og medarbejdere med ansvar for it i skolen oplev...

 1. Handicap og beskæftigelse: Udviklingen mellem 2002 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgelund, Jan; Larsen, Malene Rode

  Denne rapport er den femte i rækken af rapporter, som belyser beskæftigelsesudviklingen siden 2002 for personer med og uden et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Den undersøger også udviklingen i kendskabet til de beskæftigelsesrettede støtteordninger for personer med handicap samt...... holdningen til personer med handicap blandt de beskæftigede personer i befolkningen. Herudover belyser rapporten jobsøgningsaktivitet, læse- og/eller skrivevanskeligheder og forventet tilbagetrækningsalder blandt personer med og uden handicap samt virksomhedernes indsats for personer med handicap. Rapporten...... tager to nye temaer op: fastholdelse af beskæftigelse og arbejdsudbuddet blandt personer med handicap. Datagrundlaget er spørgeskemaundersøgelser blandt personer i befolkningen mellem 16 og 64 år, som blev interviewet i forbindelse med Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelser i 2002, 2005, 2008...

 2. Handicap og beskæftigelse i 2014. Regionale forskelle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Rode; Høgelund, Jan

  Denne rapport belyser tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt personer med handicap i første kvartal 2014. Rapporten belyser blandt andet, om der er regionale forskelle i beskæftigelsen for personer med handicap, samt om beskæftigelsesudviklingen for personer med handicap har været den samme i de...... fire regioner. Desuden undersøges bl.a. kendskabet til beskæftigelsesrettede støtteordninger for personer med handicap samt holdningen blandt beskæftigede personer til at have en kollega med handicap i de fire regioner. Rapporten skal ses i sammenhæng med rapporten ”Handicap og beskæftigelse...... – udviklingen mellem 2002 og 2014”(SFI-rapport 15:06), som belyser beskæftigelsen blandt personer med handicap på landsplan....

 3. Bedømmelse af undervisningskompetencer på baggrund af undervisningsportfolio i forbindelse med stillingsansøgninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kobayashi, Sofie; Christiansen, Frederik V; Rump, Camilla Østerberg

  Formålet er at diskutere undervisningsportfolio og relevante bedømmelseskriterier, for at udveksle erfaringer blandt universiteter og øge kendskab til variation i krav og problematikker ifm bedømmelse....

 4. Kortlægning af Hadforbrydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drud Jensen, Mads Ted; Kromand, Rolf; Birgit, Lindsnæs

  Kortlægning af hadforbrydelser baserer sig på selvrapporteret udsathed for kriminalitet samt e-survey gennemført blandt minoritetsgrupper, der antages at være særlig udsat for hadforbrydelser....

 5. Nutritiv rakitis i Danmark – medicinske og orale manifestationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck-Nielsen, Signe Sparre; Gjørup, Hans; Haubek, Dorte

  2016-01-01

  Medicinske og orale manifestationer af nutritiv rakitis Rakitis, også kaldet ”engelsk syge”, er en sygdom, der oftest skyldes langvarig D-vitaminmangel. Rakitis er en sjælden sygdom, der primært optræder blandt børn med forældre af anden etnisk baggrund end dansk, men sygdommen ses også blandt bø...

 6. Measurement properties of the Danish version of the Illness Perception Questionnaire

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvidberg, Line; Flytkjaer Jensen, Line; Fischer Pedersen A, A

  2014-01-01

  symptomer. En konfirmatorisk faktoranalyse viste, at den danske modificerede version af IPQ-R ikke var fuldstændig kompatibel med den originale faktorstruktur. Ved hjælp af en eksplorativ faktoranalyse fandtes dog en faktorstruktur, der lignede den originale. Konklusionen blev, at den modificerede udgave af...... IPQ-R kan anvendes til at undersøge symptomforestillinger blandt danske patienter med tarmkræft, dog skal blandt andet skalaerne omhandlende kontrol anvendes med forbehold....

 7. Selvcensur på interne sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Vibeke Thøis

  2017-01-01

  Selvcensur er udbredt blandt medarbejdere, når de kommunikerer på interne sociale medier. Det er et udtryk for en social medie-kompetence, der sikrer, at kommunikationen er relevant og konstruktiv......Selvcensur er udbredt blandt medarbejdere, når de kommunikerer på interne sociale medier. Det er et udtryk for en social medie-kompetence, der sikrer, at kommunikationen er relevant og konstruktiv...

 8. Prevalence of overweight in 2 to 17 year-old children and adolescents whose parents live separately

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Gissler, Mika; Sjöberg, Agneta

  2014-01-01

  Studiet baserer sig på projektet ’NordChild’, som er et nordisk samarbejde om sundhed og velvære blandt børn og unge i de nordiske lande. Formålet var at undersøge både forekomsten og sammenhængen mellem overvægt blandt børn og unge, hvis forældre levede hver for sig efter barnets fødsel. Inden f...

 9. Dansk dyrlæge i Lao Cai

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Anders

  2009-01-01

  Louise Poulsen forlod danske køer med yverbetændelse for at forske i smitsomme sygdomme blandt etniske minoriteter og deres husdyr i Lao Cai-provinsen i Vietnam......Louise Poulsen forlod danske køer med yverbetændelse for at forske i smitsomme sygdomme blandt etniske minoriteter og deres husdyr i Lao Cai-provinsen i Vietnam...

 10. Clinical Supervision in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  Data fra den danske undersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling indsamlet ved hjælp af DPCCQ. Oplægget fokuserer på supervision (modtaget, givet, uddannelse i) blandt danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer.......Data fra den danske undersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling indsamlet ved hjælp af DPCCQ. Oplægget fokuserer på supervision (modtaget, givet, uddannelse i) blandt danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer....

 11. Degradation behaviour and excess sludge production of mixed biocoenoses in membrane bioreactors; Abbauverhalten und Ueberschussschlammproduktion von Mischbiozoenosen in Membranbioreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraume, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Verfahrenstechnik; Szewzyk, U. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Oekologie und Mikroorganismen

  1999-07-01

  In three different membrane bioreactors (technical scale and pilot scale), process engineering and microbiological studies were carried out over a period of up to three years. The sewage used was sugar-beet molasses slop and municipal sewage. All three plants exhibited stable COD degradation rates of 87 % (molasses slop) and 95 % (municipal sewage). They could be operated during the test period without regular removal of excess sludge. (orig.) [German] An drei unterschiedlichen Membranbioreaktoren (Technikums- und Pilotmassstab) wurden ueber einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren verfahrenstechnische und mirkobiologische Untersuchungen durchgefuehrt. Als Abwasser wurde Zuckerrueben-Melasseschlempe und kommunales Abwasser eingesetzt. Alle drei Anlagen zeigten stabile CSB-Abbaugrade von 87% (Melasseschlempe) und 95% (kommunale Abwasser). Sie konnten ueber den Vesuchszeitraum ohne regelmaessigen Abzug von Ueberschussschlamm betrieben werden. (orig.)

 12. Promotion of energy conservation and renewable energy sources in Bavaria; Foerderung von Energiesparen und Erneuerbaren Energien in Bayern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schirm, D. [Bayerisches Staatsministerium fuer Wirtschaft, Verkehr und Technologie, Muenchen (Germany)

  1995-09-01

  The present article gives an overview of the measures taken in Bavaria (Federal German Republic) for promoting energy conservation. There include: Efficient energy utilisation; communal energy saving concepts; utilisation of renewable energy sources; small-scale hydropower plants; modernisation measures; and cultivable raw materials. (HW) [Deutsch] Der Artikel liefert einen Ueberblick ueber die Foerdermassnahmen zur Energieeinsparung im Freistaat Bayern (Bundesrepublik Deutschland): - Rationelle Energieverwendung - kommunale Energieeinsparkonzepte - Nutzung erneuerbarer Energien - Kleinwasserkraftanlagen - Modernisierungsmassnahmen - nachwachsende Rohstoffe. (HW)

 13. Efterværn - støtte til tidligere anbragte unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Turf Böcker; Cecilie Norn Hammen, Ida; Steen, Lena

  Denne rapport er en midtvejsevaluering af 10 kommunale forsøg med efterværn iværksat for sats-puljemidler i 2007 under regeringens handlingsprogram ’Lige muligheder’. Hovedformålet med efterværn er at ruste unge, der har været anbragt uden for hjemmet, til at stå på egne ben. Forsøgene viser sig ...

 14. Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beer, Frederikke; Winter, Søren; Skou, Mette

  I 2002 indførte regeringen reformen “Flere i arbejde”. Formålet var en ensartet indsats over for ledige med samme behov, uanset om de var arbejdsløshedsforsikret eller ej. Det daværende statslige AF og de kommunale jobcentre skulle altså tilbyde den samme indsats til alle – med henblik på den kor...

 15. Forum for Almen Medicinske ph.d.-studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedsted, Peter; Waldorff, Frans Boch; Eriksson, Tina

  Rapport fra første fællesmøde mellem nuværende og kommende almenmedicinske ph.d.-studerende. Rapporten anbefaler dannelse af et egentligt almenmedicinsk ph.d.-forum, der søges optaget i DSAM som en interessegruppe. Ph.d.-forum betragter sig som en ressource ved forskellige initiativer og ønsker...... blandt andet at arbejde for en værdig ansættelse af yngre forskere. Blandt de konkrete forslag, Ph.d.-forum har stillet, er almenmedicinske ph.d.-kurser og ph.d.-stipendium med henblik på udarbejdelse af protokol....

 16. Den ubehjælpsomme skrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Mads Rosendahl

  2006-01-01

  Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår......Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår...

 17. At være optimal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Karina Ellegaard; Frederiksen, Kirsten Søndergaard; Kolind, Torsten

  2016-01-01

  Kapitlet undersøger forholdet til fest og rus blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Det er tydeligt, at alkohol, fester, rus og kropslighed opleves forskelligt blandt de interviewede; for nogle handler fest om mad, dans, musik og at gøre sig lækker, mens det for andre også handler om r...... sammen med fulde klassekammerater. Selv de få, som beretter om rusmiddelbrug, fortæller, at det foregår med målet om at være optimal....

 18. Validation study of HSCL-10, HSCL-6, WHO-5 and 3-key questions in 14-16 year ethnic minority adolescents

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sirpal, Manjit Kaur; Haugen, Wenche; Christensen, Kaj Sparle

  2016-01-01

  Kun få screeningsinstrumenter er validerede til brug for opsporing af depression hos etniske unge. Dette studie sammenligner validiteten af flere anvendte instrumenter til depressionsscreening blandt tosprogede og etnisk norske/danske unge. I alt 44 ud af 294 deltagere (15 %) var tosprogede. Samlet...... set viser resultaterne, at instrumenterne egnede sig lige godt til screening for depression blandt unge med norsk eller dansk modersmål som hos tosprogede unge. Disse fund bør dog bekræftes i nye studier....

 19. P.G. Lindhardt 1910-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach-Nielsen, Carsten

  Om kirkehistorikeren P.G. Lindhardt (1910-1989), der var blandt de tidligst ansatte professorer i teologi i ved Aarhus Universitet. Her ansattes han i 1942. Bogen rummer bidrag om Lindhardt so kirkehistoriker, debattør og prædikant.......Om kirkehistorikeren P.G. Lindhardt (1910-1989), der var blandt de tidligst ansatte professorer i teologi i ved Aarhus Universitet. Her ansattes han i 1942. Bogen rummer bidrag om Lindhardt so kirkehistoriker, debattør og prædikant....

 20. Længerevarende samarbejder inden for Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Kresten; Friis, Freja

  Længerevarende strategiske samarbejde er interessant, fordi det anses for en måde at fremme produktivitet og forretning for både kunder og leverandører. I rapportenfremlægges resultaterne fra en caseanalyse blandt leverandører og købere af Facilities Management.......Længerevarende strategiske samarbejde er interessant, fordi det anses for en måde at fremme produktivitet og forretning for både kunder og leverandører. I rapportenfremlægges resultaterne fra en caseanalyse blandt leverandører og købere af Facilities Management....

 1. Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid......Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid...

 2. Fodbold Fitness er den nye pige i klassen - men hvem er hun?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennike, Søren

  2016-01-01

  Fodbold Fitness hitter overvejende blandt kvinder. Men hvad går konceptet ud på? Det forklarer idrætsforsker Søren Bennike i denne artikel. Ifølge ham tager implementeringen af Fodbold Fitness tid, men fænomenet bidrager positivt i de lokale klubber.......Fodbold Fitness hitter overvejende blandt kvinder. Men hvad går konceptet ud på? Det forklarer idrætsforsker Søren Bennike i denne artikel. Ifølge ham tager implementeringen af Fodbold Fitness tid, men fænomenet bidrager positivt i de lokale klubber....

 3. Implementering af ny standard for forebyggelse af delir i forhold til ældre svagelige patienter > 65 år med hoftefraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Rehder, Bente; Pedersen, Niels

  2013-01-01

  Baggrund: Pro-hip er et inter-regionalt projekt www.prohip.eu der blandt andet har til formål at evidensbasere den rehabiliterende sygepleje til hoftepatienten i forhold til indsatsområderne; ernæring, urinretention/UVI, delir og tryksår. Delirium er et hyppigt forekommende problem blandt patienter...... standard. Intentionen er således at udvikle en evidensbaseret standard eller instruks, der har til formål at opspore tidlige symptomer på konfusion og dermed forebygge udviklingen af deliriøs tilstand hos patienten med hoftefraktur. Metode: Der er udarbejdet et systematisk review med henblik på...

 4. Social integration - en blind plet i dansk arbejdsmiljøforskning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kjeld

  Der argumenteres for, at social integration på den enkelte arbejdsplads er en moderator som kan formindske arbejdsbelastninger som følge af ændrede jobkrav. Argumentet er baseret på en analyse fra en interviewundersøgelse blandt 24 fokuspersoner ansat på en voksenhandicaporganisation med 16 beboe...

 5. Training health care teams in intercultural communication and patient safety

  DEFF Research Database (Denmark)

  Odgaard, Eva; Pedersen, Lise

  2017-01-01

  Patientsikkerhed gennem effektiv kommunikation Patientsikkerhed i sundhedsvæsnet afhænger blandt andre faktorer af effektiv kommunikation mellem personale og patienter og mellem sundhedspersonale indbyrdes. Effektiv kommunikation udfordres i situationer, hvor der opstår kulturelle og eller...

 6. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 7. Inklusionspanelet - Statusnotat 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Mikkel; Lausten, Mette

  2014-01-01

  I dette statusnotat præsenteres centrale resultater fra Inklusionspanelets første spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 9.000 elever i 5. og 7. klasse. Via spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført i januar 2014, er hovedformålet med notatet at belyse elevernes egne oplevelser af inklusion...

 8. Afslutning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valentin, Karen; Danielsen, Annemette; Kristensen, Jan Nikolaj

  2007-01-01

  befolkning under 18 år. Gennem etnografiske feltstudier i så forskellige egne af verden som blandt andet Brasilien, Nepal og Burkina Faso tager forfatterne fat på, hvordan unge søger at skabe sig liv i samfund med udbredt ressourcemangel. Bogen diskuterer også problematikker, som forskellige institutioner...

 9. Ronald Fisher forenede gener og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Winterdahl, Michael; Wang, Tobias

  2013-01-01

  Ronald Fisher var en sand kontroversiel pioner. Den dygtige matematiker anvendte blandt andet sine evner indenfor biologien og blev en af hovedmændene bag den moderne syntese, hvor genetik og evolution forenes. Hans syn på racehygiejne og sammenhængen mellem rygning og lungekræft gjorde ham dog til...

 10. Empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poder, Poul

  2005-01-01

  transformative) Det første formål med paperet er at problematisere denne ”fashion” og at (re) introducere den kritiske empowermenttradition (blandt andet med rødder til Paulo Freire), hvor empowermentprocesser kan defineres som processer hvorigennem underpriviligerede individer, sociale grupper og lokalsamfund...

 11. Mathematical, Computational, and Statistical Aspects of Model Refinement from Small-Angle Scattering Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Martin Cramer

  Småvinkelspredning er en eksperimentiel teknik, der blandt andet bruges til at undersøge strukturen af biologiske og kolloide systemer på nanometerskalaen. I denne afhandling gennemgås de forskellige praktiske og teoretiske koncepter, der anvendes, når man ranererer modeller fra småvinkelsprednin...

 12. Skønheden & Udyret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cramer-Larsen, Lars

  2012-01-01

  Artiklen vil indledningsvis sætte fokus på hvordan US CENTCOM er sammensat, hvordan koalitionen er organiseret, hvordan udvekslingen af informationer og samarbejdet med vore amerikanske værter fungerer, samt nok mest væsentligt hvordan dynamikken og samarbejdet er blandt nationer fra stort set al...

 13. Nurses and their shop stewards

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette; Lassen, Morten; Bild, Tage

  2009-01-01

  Artiklen undersøger samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter under Dansk Sygeplejeråd og ledelserne på sygeplejearbejdspladserne. Undersøgelsen er baseret på en survey i 2007. Det vises blandt andet, at tillidsrepræsentanter mangler kompetencer i forhold til mere strategiske ledelsesemner. Unders...

 14. Quantitative evaluation of spasticity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Jakob

  Spasticitet er et hyppigt symptom i forbindelse med læsion i centralnervesystemet som i visse tilfælde påvirker udførelse af motoriske funktioner samt livskvalitet. Forskellige opfattelser af spasticitet blandt klinikere og forskere har medført forvirring i forbindelse med begrebet. På baggrund a...

 15. Antikkens veje til renæssancens Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  , og vi møder foruden Petrarca blandt andre også den store humanist Erasmus af Rotterdam, den danske professor Erasmus Lætus, der skrev digte på latin, og kong Christian IV, der udsmykkede Frederiksborg Slot efter antikke idealer. Alle trak de på antikken som forbillede for at kunne opfylde deres egne...

 16. Gør skoleledelse en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Skov, Peter Rohde; Winter, Søren

  Denne rapport afdækker, hvilken betydning skoleledelsen har for implementering af reformen i skolens undervisning og for elevernes læring og trivsel. Rapportens analyser trækker på flere typer data: spørgeskemaundersøgelser blandt ledere, lærere og elever på skolerne, interviews og dokumentanalyse...

 17. På besøg som forsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv; Skovbjerg Karoff, Helle

  2010-01-01

  Etnografisk og kvalitativ forskning i private hjem har været et uudforsket og ret ureflekteret felt inden for forskellige forskningsdiscipliner. Ikke desto mindre er det en type forskning, der betinges af en lang række problematikker og udfordringer, omhandlende blandt andet adgangen til feltet...

 18. Liberalistisk lykkepædagogik og oppustet selvværd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Knoop, Hans Henrik

  2009-01-01

  han taler i den forbindelse om flow-pædagogik og et velmenende lykkepersonale: flow-pædagogerne. Hovedeksponenten for flowteorien er psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Teorien går blandt andet ud på, at "flow" en fordybelsestilstand kendetegnet ved optimal udfordring, dyb koncentration og høj risiko...

 19. ’Så kører det bare'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke

  2010-01-01

  Denne rapport er udarbejdet for Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet. Baggrunden for rapporten er, at der er sket en stigning i anmeldte arbejdsulykker blandt de 18-24-årige. I denne rapport rettes fokus på det arbejdsmiljøarbejde, der praktiseres på 9 forskellige arbejdspladser, og som er rettet...

 20. Løb – godt, hot eller not?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Henrik

  2011-01-01

  Stadigt flere mennesker er mere aktive og stadigt flere er mere inaktive. Blandt andet derfor er der behov for at sætte løb på dagsordenen med mange forskellige mål og i denne artikel highlightes løbestilsanalyse ud fra et teknisk, biomekanisk og træningsrelateret synspunkt med hovedfokus. Den pe...

 1. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marcussen, Martin; Ronit, Karsten

  2009-01-01

  De ialt 7 bidrag samt forord tematiserer Danmarks rolle som postkolonial nation. Fra analyser af rejselitteratur over dansk grønlandspolitik til teologi påviser bidragene, at Danmarks fortid som kolonination den dag i dag kan registreres på forskellig vis og har betydning blandt andet for den måd...

 2. Sociale medier og eksistentiel lindring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Victor Wille; Boelsbjerg, Hanne Bess

  2017-01-01

  Denne artikel udforsker brugen af sociale medier blandt palliative patienter som lindring for eksistentiel smerte. Gennem inddragelse af en case peger artiklen på, at den pludselige kropslig dysfunktion skaber eksistentiel smerte, og sociale medier diskuteres som lindring herfor. Der argumenteres...

 3. Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottschalk, Georg; Foerlev, Bent; Damkjær, K.

  Undersøgelsen er en viderebearbejdning af tre undersøgelser om henholdsvis den fysiske standard, plejen og omsorgen i plejehjem. De ti plejehjem er udvalgt, så de med hensyn til fysisk standard og pleje er bedre end eller lig med gennemsnittet for københavnske plejehjem. Blandt de fysiske forhold...

 4. Trad-IT-ionen tro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  TV2 lancerede i september 2008 programmet ”Skolen” hvor den underpræsterende folkeskole Gauerslund på 100 dage skal gå fra en bundplacering i en CEPOS måling, til at være blandt de 100 bedste skoler i Danmark. Virkemidlerne er et skifte i det traditionelle undervisningsparadigme til en mere indiv...

 5. Den barokke lov i Kafkas "Processen"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer barokke aspekter af loven hos Kafka, idet den inddrager erkendelser fra den historiske barok, blandt andet dobbeltheden af labyrintisk ornamentik og vertikal magt, og inddrager diskussioner af hhv. Gilles Deleuzes, Jacques Derridas og Tzvetan Todorovs læsninger af Kafka....

 6. Quantitative evaluation of spasticity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Jakob

  2010-01-01

  Spasticitet er et hyppigt symptom i forbindelse med læsion i centralnervesystemet som i visse tilfælde påvirker udførelse af motoriske funktioner samt livskvalitet. Forskellige opfattelser af spasticitet blandt klinikere og forskere har medført forvirring i forbindelse med begrebet. På baggrund a...

 7. Når religionen indtager den politiske debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rune

  2009-01-01

  Tidligere var politiske spørgsmål forankret i en sekulær argumentation, men med hændelser som "9/11"og "Muhammedtegningerne" har religionen entreret den offentlige debat. Dette gælder ikke mindst argumentationen om Tyrkiets optagelse i EU, der har sit mest markante udtryk blandt Dansk Folkepartis...

 8. Prostitution i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Jens Erik; Frøkjær Dyrvig, Theresa; Markwardt, Kristoffer

  Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s kortlægning af prostitution i Danmark. Rapporten belyser omfanget af prostitution og de prostitueredes levevilkår. Rapporten er dels baseret på en omfattende kvalitativ interviewundersøgelse blandt nuværende og tidligere prostituerede samt relevante...

 9. Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kirsten; Schultz, Casper Siebken; Bonke, Sten

  -sjusk. I 2006 kunne BEC, Byggeriets Evaluerings Center, vise den første reelle opgørelse over registrere-de mangler ved aflevering blandt de evaluerede byggerier. Det førte til en offentlig debat og en del reaktioner fra byggeriets parter. I en efterfølgende dialog mellem Sven Bertelsen fra Lean Construc...

 10. Højredrejning i den Europæiske Union

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Nationalistiske bevægelser og partier står til voldsom fremgang ved Europaparlamentsvalget 25. maj. EU har aldrig været specielt populær blandt vælgerne – bortset fra lande som ikke er medlemmer endnu. Der hviler en tung aura af kedsommelighed, fjernhed og centralisme over hele konstruktionen. Ko...

 11. God smag og bordskik er den bedste slankekur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2011-01-01

  Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhæ...

 12. Effektmåling af ”Sikker Trafik Live” – delrapport 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle; Sandoy, Tróndur Møller; Kristensen, Christian Li

  Trafikulykker er en af de hyppigste dødsårsager blandt unge under 25 år, og i omkring hver femte alvorlige ulykke er en 15-24-årig involveret. For at bryde denne statistik tilbyder Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med TrygFonden undervisningsindsatsen ”Sikker Trafik LIVE”, der er et foredrag ...

 13. At ændre nutiden gennem fortiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lene Vinther

  2010-01-01

  autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger...

 14. The Show Must Go On

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2010-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan migranter fra en andin landsby i Peru, som har bosat sig i Washington, DC, organiserer og finansierer fester i deres hjemstavn. Analytisk har artiklen fokus på magt- og ulighedsforhold mellem migranterne og landsbybeboerne og indbyrdes blandt migranterne i Washington...

 15. Diskrimination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lippert-Rasmussen, Kasper

  2007-01-01

  ukontroversielle tese, at diskrimination er forskelsbehandling af en bestemt art, men at der er flere forskellige bud med belæg i blandt andet dagligsproget på, hvilken særlig art af forskelsbehandling udgør diskrimination. På baggrund heraf indkredser jeg et begreb om diskrimination, det forekommer relevant...

 16. Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Martin David; Foged, Mette; Mulvad, Andreas Christian Møller

  2012-01-01

  Artiklen viser, at der er en nær sammenhæng mellem social baggrund og gennemførelse af eliteuddannelse og ikke-eliteuddannelse blandt en gruppe af danske migranter med minimum fem års ophold i udlandet. Vi tilføjer en ny rekonversionsstrategi til Pierre Bourdieus ba eri af strategier udfoldet i L...

 17. Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Martin D.; Foged, Mette; Mulvad, Andreas Christian Møller

  2011-01-01

  Artiklen viser, at der er en nær sammenhæng mellem social baggrund og gennemførelse af eliteuddannelse og ikke-eliteuddannelse blandt en gruppe af danske migranter med minimum fem års ophold i udlandet. Vi tilføjer en ny rekonversionsstrategi til Pierre Bourdieus batteri af strategier udfoldet i ...

 18. Professor Wind i Deadline om Spitzenkandidaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  2018-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var fredag den 23. februar 2018 i DR2 Deadline for at snakke om proceduren bag udvælgelsen af en ny formand for Europa Kommissionen. Professer Wind forklarede blandt andet, hvordan Europa Parlamentet, siden Lisabon Traktaten i 2009, har fortolket en del af...

 19. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 20. Improving the quality of nursing documentation by using the Danish Electronic Health Record

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adellund, Kamila; Lindholm, Annette

  Sundhedsstyrelsen. Vi sætter fokus på løbende kompetenceudvikling blandt plejepersonalet ved hjælp af intern audit, som danner baggrund for tiltag i forhold til styrkelse af den skriftlige sygeplejefaglige dokumentation. Formål: At styrke kvaliteten af den sygeplejefaglige dokumentation, således at den opfylder de...

 1. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 2. Ad nye veje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønsted, Bolette Rye

  udvikling siden 2013. Undersøgelsen er hovedsagligt datadrevet. Datagrundlaget tager sit primære afsæt i ni interviews af lektorer og professorer der alle har til knytning til uddannelsen. Som understøttende og supplerende empiriske elementer hertil, inddrages blandt andet teknologiske, politiske...

 3. Group Formation on a Line

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Gustav

  2010-01-01

  Artiklen viser at en nummerering af indsamlede evalueringsskemaer kan afsløre gruppedannelse blandt de tilhørende studenter på et stort undervisningshold. Gruppedannelsen viser sig ved at sequenser med ens bedømmelse afviger fra en tilfældig fordeling defineret som en negativ binomialfordeling, d...

 4. Bustrafik, bæredygtig transport og New public Mangement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Claus Hedegaard; Gudmundsson, Henrik; Bergström, Tomas

  2008-01-01

  Bæredygtig transport handler blandt andet om at fremme bustrafikken som alternativ til bilen og at gøre busserne mere miljøvenlige. I både Manchester og Stockholm har New Public Management reformer ændret organiseringen af bussektoren. Reformerne skaber vidt forskellige vilkår for bæredygtig...... transport....

 5. ERP-systemer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles; Kræmmergaard, Pernille

  2004-01-01

  Denne artikel beskriver ERP systemers udbredelse blandt store virksomheder i Danmark. Artiklen bygger på projektet "Virksomhedssystemer i Danmark (VIDK) 2003". VIDK 2003 er en undersøgelse af de 500 største danske virksomheders brug af ERP. Undersøgelsen, der har en har en svarprocent på 88,4%, er...

 6. Enzyme catalysed production of phospholipids with modified fatty acid profile

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vikbjerg, Anders Falk

  2006-01-01

  Phospholipider har stor anvendelse i levnedsmiddel-, kosmetik-, og farmaceutiske produkter for blandt andet deres emulgerende egenskaber samt evne til at danne liposomer. Interessen for at ændre på phospholipidernes struktur er stigende. Strukturændringer resulterer i ændret funktionalitet. Ved u...

 7. Nyt Aktionærdirektiv fra EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2014-01-01

  Aktionærdirektiv. Efter et par år i defensiven er EU Kommisionen igen parat til at regulere Europas erhvervsliv, hvilket blandt andet fremgår af det forslag til nyt aktionærdirektiv, der cirkulerer i øjeblikket. Her vil man regulere de institutionelle investorer til at stemme med deres aktier...

 8. Beten - und Kanonen kaufen. Evangelium und Gesetz im Zusammenhang von KD II/2 (§§ 36 - 39)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Bent Flemming

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i Karl Barths møde med danske teologer på Nyborg strand i 1939 analyseres en række bagvedliggende teologiske motiver for den samtale, som udspandt sig mellem Barth og de danske mødedeltagere. Det er en samtale, som er dokumenteret flere steder, og som blandt berører...

 9. Pendlingens sociale geografi – transportmiddelvalg i lyset af pendlerens politiske holdninger, sociale normer og kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Jensen, Ole B.; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Danske pendlere kører fortrinsvist i bil – også i store byer som København. Når rejsetiden er 20 minutter i bil var der blandt pendlere bosiddende i Hovedstaden godt 15 % cyklister, 35 % bilister og 15 % i offentlig transport. De resterende 35 % var enten til fods eller vekslede mellem forskellig...

 10. Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehlers, Søren; Larson, Anne; Wärvik, Gun-Britt

  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgel...

 11. Biomass degrading enzymes from Penicillium – cloning and characterization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian Bertel Rømer

  2008-01-01

  Naturen indeholder mange fornybare plantematerialer, der blandt andet kan anvendes til produktion af energi. Eksempler på sådanne plantematerialer er hvedestrå, majsstængler, elefantgras og træflis. Plantemateriale betegnes ofte enten biomasse eller lignocellulose. Hvedeplanten består af lige del...

 12. Vi må generobre inklusionsbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engsig, Thomas Thyrring

  2014-01-01

  Demokratiets historie kan beskrives som en lang søgen efter inklusion, hvor blandt andet arbejderbevægelsens og kvindebevægelsens krav på at blive inkluderet som ligeværdige deltagere i samfundet kunne fremhæves. Inklusion er således en af demokratiets byggesten, og nu er turen kommet til inklusi...

 13. Evaluering af mentorordningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albæk, Karsten; Bach, Henning Bjerregaard; Bille, Rebekka

  Formålet med denne rapport er at give et detaljeret og aktuelt billede af mentorordningens anvendelse, herunder de involveredes vurdering af ordningen. Undersøgelsen viser blandt andet, at mentorordningen primært bruges til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse sociale eller ...

 14. Selskabsreform og selskabsrådgivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  af "Selskabsret". Blandt de vigtige nyskabelser, der behandles i bogen, kan nævnes: forenklede krav til stiftelsesdokument, vedtægter og tegning af aktier og anparter; enklere fremgangsmåder og sparet papirgang ved kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, fusion og spaltning; nye muligheder...

 15. Multimodale konstitueringsprocesser i empirisk forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Lis; Søndergaard, Dorte Marie

  2010-01-01

  såvel som ikke-menneskelige. Karen Barad er fysiker og inspireret af blandt andre Niels Bohr og Judith Butler. Hos Barad er materialitet ikke en ting, men en gøren, en størkning af handling. I artiklen inddrages empiriske eksempler: Lis Højgaard forsker empirisk i vidensproduktion, køn og...

 16. Bofællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedel-Petersen, F.; Jantzen, E.B.; Ranten, K.

  Rapporten bringer tegninger, fotos, data og korte systematiske beskrivelser af 31 danske bofællesskaber. Eksempelsamlingen kan bruges til støtte og inspiration ved programmering og planlægning af nye bofællesskaber eller af andre bebyggelser, hvor man ønsker at fremme fællesaktiviteter blandt...

 17. De forkerte sorte pletter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth; Sørensen, Michael

  2004-01-01

  Blandt fagfolk, der arbejder med trafiksikkerhed, er det alment kendt, at dette arbejde kun er baseret på 10-20% af alle uheld. Flere amter har derfor søgt at supplere med uheld registreret på skadestuen. Med Esbjerg Kommune som case gennemgås i denne artikel, hvilken betydning det konkret har fo...

 18. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 19. Udvikling af The Dementia Carer Needs Assessment Questionnaire

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmensen, Trine Holt; Lauridsen, Henrik Hein; Kristensen, Hanne Kaae

  redskab til at identificere behov for støtte blandt pårørende til personer med demens - the Dementia Carer Needs Assessment Questionnaire (DCNAQ). Redskabet skal udvikles til at være selvrapporteret og let anvendeligt i klinisk praksis. Metode Projektet er tilrettelagt som et tre-årigt Ph.d. forløb, hvor...

 20. Groundwater arsenic in the Red River delta, Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, Søren

  processer, der medfører forhøjede koncentrationer af arsen i grundvandet. Blandt forskere er der generelt udbredt enighed om, at kilden til arsen i grundvandet er naturlig, og at arsen sidder bundet til oxider af jern (rust-partikler) på sedimenter af ler og sand, der transporteres fra Himalaya og aflejres...

 1. Farvel og tak til naturfagene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2011-01-01

  Lektor Helene Sørensen takker af efter 24 års arbejde for at fremme interessem for natur og teknik, særligt blandt pigerne. Hun går på pension, men det sker med en vis portion vemod, mest fordi »ingen har passion for at gøre undervisningen i naturfag bedre«....

 2. Tidsrejse i den didaktiske Bermudatrekant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2014-01-01

  Gudinden Athene var blandt de første, der praktiserede den: fagdidaktikken. Siden har den stolte disciplin overlevet mangen en elev og underviser. Tag med på en fagdidaktisk rejse, der kaster anker centrale steder i fagdidaktikkens historie fra Homer til folkeskolereform....

 3. Hvem bliver morgendagens elite?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Bare fordi du er født med en guldske i munden, er du ikke sikret en plads blandt morgendagens elite. Vidensamfundet kræver mangfoldighed og krøllede hjerner, og det udfordrer de gængse vinder- og taberetiketter. Eller gør det?...

 4. Et Essay om økonomisk ulighed, befolkningens forestillingsunivers og opbakningen til omfordelende velfærdspolitikker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2012-01-01

  Artiklen diskuterer, hvorledes udviklingen i økonomisk ulighed og fattigdom kan påvirke befolkningers forestillingsunivers. Artiklen analyserer USA og Storbritannien, der udmærker sig ved at være blandt de OECD-lande, hvor uligheden og den relative fattigdom er steget mest i perioden fra 1970’ern...

 5. Medier – love og regler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Oluf

  Den mest komplette samling af de love og regler, der har størst betydning for medier og journalistik i Danmark. Samlingen ajourføres, når Folketinget lukker i juni, og alle nye bestemmelser dermed er kendt. Nyt i udgaven 2013-2014 er blandt andet den nye offentlighedslov. Og så er der ændringer i...

 6. TeknoStress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thygesen, Niels Thyge

  2017-01-01

  Denne artikel handler om hvordan målstyring skaber stress. Normalt tænker vi på målstyring og andre ledelsesteknologier, som neutrale instrumenter og som i sig selv ikke er harmfulde. Men hvad hvis ledelsesteknologier slet ikke er neutrale og harmløse? Og hvad hvis kimen til stress blandt andet...

 7. Indie eller klassisk retro?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  2009-01-01

  retroæstetiske udtryksmåder. Kapitlet introducerer en række begreber, som kan forbindes til retrofænomenet, herunder nostalgi, pastiche og kitsch, og med udgangspunkt i Lyotard, Maffesoli og Rolness diskuteres retroæstetikken i forhold til postmoderne 'stammefællesskaber' blandt unge, hvor musik og påklædning er...

 8. Religion and State

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühle, Lene; Schmidt, Ulla; Jacobsen, Brian Arly

  2017-01-01

  Artiklen er en sammenlignende analyse af forholdene mellem stat og religion i de Nordiske lande, i perioden 1988 - 2008, med særlig fokus på hvilke ændringer der er sket. Den undersøger blandt andet hvad der er sket når det gælder lovgivning, religion i offentlige institutioner, og religion og of...

 9. En sang der er et overlevelsesudstyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Fredmans Epistel N:o 81 er en af de Bellman-sange der oftest er blevet fortolket af sangere og grupper, og som synes at være blandt hans mest virkningsfulde. Hvad er dens virkning, og hvad beror den på? Læsningen her inddrager både ord og musik, lyd og tanke....

 10. Danmark venter stadig på sin psykiatrireform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  Det danske psykiatriske behandlingssystem har været under ændring siden 1950’erne. Blandt andet har behandlingsstrategiernes vægtning af på den ene side medicin og på den anden side samtaler, grupper, aktiviteter, tanker, arbejde m.m. ændret sig med årene. Senest har kommunalreformen 2007 grebet ...

 11. Poster Children of Integration and the Question of Being a “Good Danish Muslim”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Sofie

  2017-01-01

  Denne artikel undersøger krydsfeltet mellem subjektivitetskonstruktion blandt unge muslimer og den danske velfærdsstats governmentalitet. Mere specifikt ser artiklen på kampagner, hvor unge studerende og erhvervsaktive med anden etnisk baggrund end dansk, primært muslimer, bruges strategisk som r...

 12. Evaluering af overensstemmelsen af body condition score og feline body mass index sammenlignet med dual energy X-ray absorptiometry hos katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkenberg, Michael; Hølmkjær, Kirsten Madsen; Cronin, Anna

  2016-01-01

  Formål: Obesitet er et stigende problem blandt katte, og der er derfor brug for nemme, billige og hurtige metoder til vurdering af kattes kropssammensætning i praksis. Indeværende studie sammenligner to klinisk applicerbare metoder: Body condition score (BCS) og feline body mass index (FBMI) mod...

 13. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 14. Alternativ behandling og kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 15. Facebookrati?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Rasmus Tue

  2010-01-01

  I løbet af de sidste uger fik en ansat i Venstres pressetjeneste betydelig opmærksomhed i medierne - grundet Facebook. Barack Obama vandt præsidentposten i 2008 - blandt andet med hjælp fra sociale medier, såsom Facebook. De sociale medier bliver i stigende grad brugt politisk i Danmark; man skal...

 16. Danskprøver er alt for skrappe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristjansdottir, Bergthora

  2015-01-01

  Voksne udlændinges dansksproglige færdigheder testes i Prøve i Dansk 1, 2 eller 3. Testresultaterne misbruges af politikere til at legitimere diskriminerende bestemmelser, der blandt andet kan begrænse aktivt medborgerskab. Danskprøverne er hvad man i teoretisk tænkning om sprogtest kalder for hi...

 17. Association of GPs' risk attitudes, level of empathy, and burnout status with PSA testing in primary care

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette F; Carlsen, Anders H; Vedsted, Peter

  2015-01-01

  Denne artikel undersøger, om variationen i raten af PSA-tests mellem alment praktiserende læger kan forklares af psykologiske faktorer som f.eks. lægens risikovillighed. Resultaterne viser, at lægens risikovillighed influerer på raten af PSA-tests. Forfatterne finder blandt andet, at patienter, s...

 18. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 19. (U)synliggørelse og den muslimske anden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sparre, Sara Cathrine Lei

  2016-01-01

  Denne artikel belyser religiøs identitet og muslimske-kristne relationer blandt irakiske kristne i Danmark. I de irakiske kristnes narrativer om fugt og mødet med Danmark er der en konstant svingning mellem dels opnåelse af tryghed, lige rettigheder og religiøs frihed og dels minorisering pga. op...

 20. Tillidsrepræsentanter i DSR - udfordringer og svar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe; Dybbroe, Betina; Sommer, Finn M.

  2008-01-01

  Rapporten belyser, hvilke udfordringer de seneste årtiers forandringer i sundhedsfeltet giver Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejeråds tillidsrepræsentanter, og tillidsrepræsentanternes handlerum (betingelser og muligheder) afsøges. Blandt de forandringer, som især har påvirket DSR's og tillidsrepræse...

 1. Identification of diversity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anne

  2015-01-01

  For at formidle viden på den mest effektive måde, skal formidlingen være tilpasset modtageren. Dette betyder at en underviser har behov for viden om hvem den typiske studerende er men også viden om forskellighedder blandt de studerende. Denne viden kan gennereres på forskelligvis. Her er gennerel...

 2. Un lettore rozzo dell'Ur-Novellino

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toftgaard, Anders

  2007-01-01

  Håndskriftet Panciatichi 32 fra Nationalbiblioteket i Firenze, den ældste og vigtigste tekstkilde til 'Il Novellino', indeholder nogle tegn i margenen, som hidtil er blevet set som tilfældige tegn på tekstens modtagelsen blandt lokale handelsmænd. Det vises derimod her, hvordan tegnene ikke stamm...

 3. Visuel kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vi lever i en visuel kultur. Billeder og andre visualiseringsformer har altid haft betydning for menneskers kommunikation og forståelse af verden, men gennem de seneste årtier har udviklingen taget fart, blandt andet fordi nye medieteknologier har gjort det lettere at producere og distribuere...

 4. En retorisk analyse af en Hodayot-salme fra Qumran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasselbalch, Trine Bjørnung

  2007-01-01

  I salmesamlingen Hodayot (1QHa), fundet blandt Dødehavsrullerne, skelner man mellem to grupper af salmer på baggrund af måden hvorpå salmisten fremtræder. Når forskere diskuterer salmesamlingens organisationsprincip, bygger de ofte deres synspunkter på den antagelse at der har været mindst to for...

 5. Coaching Barometret 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wittrock, Christian; Didriksen, Vibeke; Stelter, Reinhard

  2009-01-01

  Coaching synes udbredt i danske organisationer og anvendes tilsyneladende i et utal af sammenhænge og på alle niveauer i organisationen. Blandt de adspurgte HR-ansvarlige er der generelt stor tilfredshed med coaching. Nærværende undersøgelse udgør et første overbliksbillede, som kan lede videre til...

 6. Pædagogisk praksis og samspillet mellem individ, gruppe og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Benedicte Schønemann Bernstorff

  2014-01-01

  stigma. I kapitlet præsenteres blandt andet Goffmans begreber om at ’passere’ og sløre samt betydningen i en pædagogisk kontekst. Anden del har et makrosociologisk perspektiv som fokus. Her bliver samspillet primært belyst ud fra Pierre Bourdieus teori om habitus og doxa som strukturerende betingelser...

 7. Math2Earth and the many faces of mathematics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Artiklen omhandler fagdidaktiske problemstillinger, der ofte dukker op i forbindelsen med matematik i anvendelse. Blandt andet er der en tendens til at matematik overses, når den er indlejret i en praktisk anvendelsessituation. Omvendt sker det ofte, at matematiske muligheder ikke udnyttes, hvor ...... ellers med fordel kunne understøtte løsningen af et praktisk problem....

 8. Caries og drikkevandets kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Bardow, Allan; Bruvo, Maja

  2011-01-01

  Drikkevandskvaliteten har stor betydning for forekomsten af caries blandt 15 årige skolebørn, også selv om de bruger fluoridholdigt tandpasta. Ud over den kendte effekt af fluorid har vi vist, at calcium også har en væsentlig betydning. Begge ioner forebygger caries. Denne viden har væsentlig...

 9. Chlamydia trachomatis infection in young adults - association with concurrent partnerships and short gap length between partners

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson; Maindal, Helle Terkildsen; Larsen, Mette Bach

  2015-01-01

  Seksuelt overførte infektioner (SOI) er stadig meget udbredt blandt unge i alderen 15-29 år. Mange af disse tilfælde kan formentlig relateres til seksuel risikoadfærd. Dette studie viser, at unge, der har haft overlappende seksuelle forhold eller korte perioder (<64 dage) mellem det afsluttede og...

 10. Sexual behaviour among young Danes aged 15-29 years

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson; Maindal, Helle Terkildsen; Christensen, Kaj Sparle

  2015-01-01

  Langt de fleste klamydia-infektioner og provokerede aborter forekommer blandt unge i alderen 15-29 år. Mange af disse tilfælde kan formentlig relateres til seksuel risikoadfærd. Dette studie viser, at hovedparten af de unge anvender et kondom ved den seksuelle debut (kvinder: 70 %, mænd: 60 %), m...

 11. Tyrk kan tæmmes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bent

  Tværfaglig analyse af ceremoniel, performativ og visuel gestaltning af figuren Tyrken i dansk politisk, kulturel og teatral historie gennem 300 år med afsæt i Chr. 4.s kroningsfestligheder læst i teologisk, eskatologisk og militær kontekst, forfulgt gennem nedslag i blandt andre Holberg, Baggesen...

 12. Produkt- og procesegenskaber og forbrugeraccept af fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredahl, Lone

  fødevareområdet. Blandt disse er for eksempel moderne bioteknologiske teknikker som genteknologi, bestråling og emballering i modificeret atmosfære. Både fødevareskandalerne og de nye produktionsteknologier synes at have givet fornyet liv til den offentlige debat om, hvordan vi bør producere fødevarer i nutidens...

 13. Praksis og teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Gitte; Dau, Susanne

  anerkendelse af af bestemte vidensformer, samt et segmenteret og og utydeligt videnshirarki. Undersøgelsen består af et litteraturstudie af, hvad der karakteriserer teori og praksis samt forholdet herimellem, samt en empirisk undersøgelse af opfattelser af teori og praksis blandt studerende, kliniske vejledere...

 14. Hale som blev til hoved og andre resultater fra Galathea3´s havslangeprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redsted Rasmussen, Arne

  2016-01-01

  Under Galathea3 ekspeditionen blev der iagttaget og indsamlet havslanger fra følgende tre områder: Broome (nord west Australien), Great Barrier Reef og Giza, Solomonøerne. Data er blandt andet blevet brugt til at, fremsætte hypoteser omkring haler som imiterer hoveder, producere nye...

 15. Kontanthjælpssurvey 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach, Henning Bjerregaard; Nærvig Petersen, Kirstine

  Socialforskningsinstituttet gennemførte i maj og juni 2006 en spørgeskemaundersøgelse blandt personer, som i uge 46-49 2005 var registreret i Beskæftigelsesministeriets register DREAM for at have modtaget kontanthjælp til forsørgelse. Formålet med denne anonyme undersøgelse var mangesidet. Man...

 16. Forført af hjernen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberoth, Andreas

  2013-01-01

  Blandingen af offentlig interesse, gode mediehistorier og smarte sælgere har ført til sejlivede neuromyter, der ikke bare distraherer almindelige mennesker, men også fører til udbredte misforståelser blandt professionelle som lærere og plejepersonale. I bedste fald leder neuromyter til spild af t...

 17. VVMPlus – Delrapport 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Sanne Vammen; Nielsen, Helle

  Rapporten kortlægger, hvordan sociale konsekvenser håndteres i VVM-processer for VE-projekter i dag. Den viser blandt andet, at en lang række sociale konsekvenser – f.eks. for menneskers levevis, det omgivende miljø, helbred og velbefindende, personlig- og ejendomsret. Enkelte rapporter beskriver...

 18. Fucking mange tusser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Jensen, Sune Qvotrup

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer resultaterne af et etnografisk feltarbejde blandt kriminaliserede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Århus. Forfatterne ønsker at at vise, at der mangler noget grundlæggende i forståelsen af visse kriminalitetsmønstre, der udvikles på kanten af samfundet, og som først o...

 19. To bule or not to bule

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Jens Peder

  2008-01-01

  Vinterens bulefiskeri efter gydemodne torsk på Øresund, er om noget, en sag der skiller vandene blandt danske lystfiskere. Fiskeriet har såvel trofaste tilhængere som indædte modstandere, og man kan roligt sige, at der er tale om en varm kartoffel. Men hvad er myte og hvad er facts? Fisk & Fri ha...

 20. Tracking of physical activity, physical fitness and body mass index from childhood to adolescence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Lund

  2007-01-01

  Kardiovaskulære sygdomme er blandt de væsentligste dødsårsager i det moderne vestlige samfund. Sygdommene observeres almindeligvis kun hos voksne, men den almene sundhedstilstand og sundhedsadfærd i barndommen anses for at spille en væsentlig rolle i udviklingen af disse sygdomme. Tidligere studi...

 1. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle de...

 2. ”Den tiltrækker os som en magnet”. En kvalitativ undersøgelse af børns barrierer for fysisk aktivitet i frikvarteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pawlowski, Charlotte Skau

  Baggrund: Det fysiske aktivitetsniveau blandt skolebørn i Danmark er faldende, og en stigende andel, specielt piger, lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn er aktive mindst 60 minutter dagligt. Skolegården og frikvarteret byder som institutionel ramme på en unik mulighed...

 3. 3D gait analysis of lower extremity muscle group power in healthy subjects and subacute stroke patients, and task-specific gait interventions in early stroke rehabilitation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brincks, John

  2010-01-01

  Denne ph.d. afhandling omhandler 3D ganganalyse af raske og apopleksipatienter. Formålet med afhandlingen var at estimere referenceværdier for power i et udvalg af underekstremitetens muskelgrupper, samt at estimere ændringer i muskelgruppers power, når ganghastigheden øges blandt raske og apople...

 4. Store Data og Intime Detaljer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Jesper Fels; Bornakke, Tobias; Glavind, Kristoffer Pade

  2015-01-01

  artikel intimitetens fysiske dimension i mødet mellem mennesker. Ved hjælp af Bluetooth-sensorer registreres den fysiske afstand i samtlige møder (n=128.490) blandt en årgang af førsteårsstuderende på Danmark Tekniske Universitet. Analysen viser, hvordan forskellige karakteristika ved de studerende og ved...

 5. Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grangaard, Sidse

  Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning. Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget...

 6. Styring af kommunal digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jæger, Birgit

  2017-01-01

  Digitalisering af både interne arbejdsprocesser og kommunikation med borgere og virksomheder har længe været en vigtig faktor i moderniseringen af den offentlige sektor. Derfor er der stort fokus på styring af digitaliseringen. Denne artikel undersøger, dels hvordan digitaliseringen i den kommunale...... sektor styres, og dels hvilke styringsparadigmer der kan identificeres. Med udgangspunkt i en konkret kommune analyseres styringen af digitalisering gennem et hierarki af offentlige digitaliseringsstrategier. Gennem udvikling af en helt ny form for organisering, en såkaldt Digitaliseringsforening...

 7. Forførende teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger Nielsen, Jeppe

  casestudie i tre kommuner, hvordan og i hvilken form mobil teknologi omsættes til praksis og eventuelt institutionaliseres i den kommunale hjemmepleje. Forskningsmæssigt bidrager afhandlingen til institutionel teori og information system (IS) forskningsområdet, og afhandlingens er positioneret i relation til....... Afhandlingen argumenterer for, at mobil teknologi i hjemmeplejen med fordel kan forstås i en bredere socio-politisk og inter-organisatorisk sammenhæng, snarere end som en simpel it-løsning designet til at forandre administrative arbejdsgange i hjemmeplejen, idet dynamikken i det organisatoriske felt har haft...

 8. Minicipal consultants' participation in building networks to support science teachers work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe; Valero, Paola

  2012-01-01

  I uddannelsesforskningen er professionelle netværk begyndt at manifestere sig som en strategi til støtte for læreres arbejde. Netværk anses for at være en vital måde til at støtte skoleudvikling i naturfag på. Uddannelsesforskning om skolereformer fokuserer ofte på lærere som individer. Men...... naturfagslærere i Solsikke, Mælkebøtte og Morgenfrue kommune. De tre blomsternavne er valgt som synonymer for 3 kommuner for at anonymisere redegørelserne. De kommunale naturfagskonsulenters rolle og deltagelse analyseres ved hjælp af professionelle lærende netværk. Data består af de deltagende...... dataindsamlingen. Resultaterne indikerer, at naturfagskonsulentens rolle i succesfuld netværksudvikling er karakteriseret ved personlige stabile kontakter ind i naturfaglærernes miljø, tilgængelige kommunale ressourcer til netværksaktiviteter, deltagelse i strategisk planlægning af kommunal støtte til...

 9. Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sune Welling; Houlberg, Kurt

  KORA har undersøgt kommunernes administrative personaleforbrug i perioden fra 2010 til 2012. Resultaterne viser, at antallet af administrative medarbejdere og personaleudgifterne er faldet over tidsperioden, og at reduktionen i antallet af medarbejdere overvejende har fundet sted blandt...... administrative chefer, særligt decentrale ledere. Antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver er derimod steget. Fra 2010 til 2012 har kommunerne gennemsnitligt reduceret antallet af administrative medarbejdere med halvanden til to procent årligt, opgjort i antallet af medarbejdere per 1.000 indbyggere. Det...... viser beregninger baseret på personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Reduktionen har overvejende fundet sted blandt administrative chefer, særligt decentrale ledere, mens antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver omvendt er steget. Undersøgelsen viser også...

 10. Prevalence of sexual desire and satisfaction among patients with screen-detected diabetes and impact of intensive multifactorial treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Mette Bjerggaard; Giraldi, Annamaria; Kristensen, Ellids

  2015-01-01

  Seksuallivet er vigtigt for vores livskvalitet. Blandt mænd og kvinder, der har haft type 2 diabetes i lang tid, er seksuelle problemer hyppige. I ADDITION-studiet om tidlig opsporing og intensiv behandling af type 2-diabetes i almen praksis blev patienterne stillet forskellige spørgsmål om deres...... seksualitet ved 5-års opfølgningsundersøgelsen. Disse spørgsmål dannede baggrund for vores undersøgelse, som viser, at seksuelle problemer også er hyppige blandt mænd og kvinder med diabetes opdaget tidligt i deres sygdomsforløb. Omkring halvdelen af kvinderne og en fjerdedel af mændene i studiet oplevede...

 11. Civilsamfundets ABC: H for Høflighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Anker Brink; Meyer, Gitte

  2016-01-01

  Vi er nået til H for Høflighed. At være høflig er det samme som at være hof-lig. Tager man begrebet umiddelbart på ordet, drejer det sig altså om at opføre sig, som det sømmer sig ved hoffet, blandt de fornemme.......Vi er nået til H for Høflighed. At være høflig er det samme som at være hof-lig. Tager man begrebet umiddelbart på ordet, drejer det sig altså om at opføre sig, som det sømmer sig ved hoffet, blandt de fornemme....

 12. Propanol er ikke gift for køer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Bastian; Raun, Birgitte Marie Løvendahl

  2010-01-01

  I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes sundhed.......I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes sundhed....

 13. Cultural Integration of Migrant Citizens:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi; Akora, Lydia; Panesar, Jasbir

  2006-01-01

  om deres rettigheder og pligter - både som medborgere, som forældre og som enkeltpersoner. Projektets grundlæggende begrundelse er et empowerment perspektiv, set som processer hvorigennem underprivilegerede individer og socialgrupper forbedrer deres evne til at skabe, overskue, kontrollere og...... tidsafgrænsede projekter.   På trods af forskellige dominerende fokus i de tre lande (forældre empowerment i Danmark, forbedret jobmuligheder og entreprenørskab i UK og forbedret social tilpasning i Finland) var det fælles aspekt i projektet, at de voksne kursister kunne reflektere over deres forståelse af deres...... konferencer førte til øget empowerment og forbedret socialt ansvar ikke kun blandt kursisterne, men også blandt de professionelle. Udgivelsesdato: december...

 14. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase.......Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 15. World Class Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malmstrøm, Ole Emil; Jensen, Per Anker

  2013-01-01

  Alle der med entusiasme arbejder med Facilities Management drømmer om at levere World Class. DFM drømmer om at skabe rammer og baggrund for, at vi i Danmark kan bryste os at være blandt de førende på verdensplan. Her samles op på, hvor tæt vi er på at nå drømmemålet.......Alle der med entusiasme arbejder med Facilities Management drømmer om at levere World Class. DFM drømmer om at skabe rammer og baggrund for, at vi i Danmark kan bryste os at være blandt de førende på verdensplan. Her samles op på, hvor tæt vi er på at nå drømmemålet....

 16. Når børn kommunikerer i foto

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2007-01-01

  Udviklingsprojektet "børn, foto og kommunikation" har vist, hvad der kan ske, når udviklingshæmmede børn får mulighed for at ytre sig i et visuelt medie. Fotograferingen giver blandt andet øget indsigt i den udviklingshæmmedes opmærksomhed og forestillinger.......Udviklingsprojektet "børn, foto og kommunikation" har vist, hvad der kan ske, når udviklingshæmmede børn får mulighed for at ytre sig i et visuelt medie. Fotograferingen giver blandt andet øget indsigt i den udviklingshæmmedes opmærksomhed og forestillinger....

 17. Hvad mener de danske skovejere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boon, Tove Ragnhild Enggrob

  Skoven er et populært friluftsmål for mange og sikrer samfundet en række miljøgoder og produkter. Men er samfundets behov forenelige med skovejernes egne målsætninger? Skov & Landskab har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de private skovejere for at danne et billede af deres mål og...... ønsker for deres skove. Det er første gang skovejernes motiver for at eje skov i Danmark er undersøgt. Undersøgelsen omfatter 2.000 repræsentativt udvalgte ejere blandt de knap 25.000 private skovejere. Undersøgelsen har haft stor gavn af skovejernes aktive deltagelse, idet 81 % besvarede spørgeskemaet....

 18. Studietur til New Zealand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Helle Høy; Hammer, Lisbet; Jepsen, Ingrid

  2016-01-01

  Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger.......Forholdene for de danske og de newzealandske gravide og fødende minder på mange måder om hinanden - og dog. Tre danske jordemødre har været på studietur til New Zealand for blandt andet at studere deres måde at organisere kendt jordemoderordninger....

 19. Kollegialitet og teamwork

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Søgaard Sørensen, Marianne

  2007-01-01

   Kapitlet beskæftiger sig med teamwork som en af de sociale teknologier, der i dag, også indenfor undervisningssektoren, er med til at forandre medarbejderes, og altså her læreres, forståelse af deres arbejdsliv. Ud fra empiriske studier på erhvervsskoleområdet kontrasteres team-samarbejde med det...... forsøger forfatterne at finde ud af, hvad der egentligt er på spil, når en skole indfører teamwork blandt lærerne. Blandt andet ser det ud til, at de to forskellige samarbejdslogikker benytter sig af to forskellige demokratiforståelser, der således får indflydelse på det demokratiske rum, eleverne dannes i....

 20. Danmarks Største Fossiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Cuny, Gilles Guy Roger

  2008-01-01

  For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram.......For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram....

 1. Etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne-Dorte Bruun

  2008-01-01

  Antologien udspringer af et ønske blandt undervisere og studerende på IAA-uddannelserne om et samlet materiale, der behandler de mange aspekter inden for markedsføring, skrevet af praktikere og forskere med viden om området og mulighed for at sætte praksis og teori over for hinanden.......Antologien udspringer af et ønske blandt undervisere og studerende på IAA-uddannelserne om et samlet materiale, der behandler de mange aspekter inden for markedsføring, skrevet af praktikere og forskere med viden om området og mulighed for at sætte praksis og teori over for hinanden....

 2. Lovkommentar i Karnovs Lovsamling af Lovbekendtgørelse 2014-11-21 nr. 1224 International købelov (CISG: Convention on Contracts for the International Sale of Goods)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lookofsky, Joseph

  2015-01-01

  CISG er en international konvention, som indeholder regler om købsaftaler i international handel mellem erhvervsdrivende. CISG regulerer blandt andet, hvornår en vare er mangelfri, hvornår den skal leveres samt købers og sælgers rettigheder og forpligtelser, hvis varen er mangelfuldt. CISG finder...... anvendelse i internationale handelsforhold, dels når såvel sælgers som købers hjemland har tiltrådt konventionen, dels når international privatrets regler fører til anvendelsen af en kontraherende stats ret.......CISG er en international konvention, som indeholder regler om købsaftaler i international handel mellem erhvervsdrivende. CISG regulerer blandt andet, hvornår en vare er mangelfri, hvornår den skal leveres samt købers og sælgers rettigheder og forpligtelser, hvis varen er mangelfuldt. CISG finder...

 3. Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Lars; Birkelund, Jesper Fels; Enemark, Morten Holm

  sygdom er meget udbredt blandt hjemløse borgere. Men også når man korrigerer for misbrug og psykisk sygdom, har de hjemløse borgere forøget risiko for en række sygdomme som fx infektionssygdomme, lungebetændelse og KOL. Undersøgelsen identificerer også et merforbrug af sundhedsydelser blandt de hjemløse...... tandlæge og speciallæge. Den stærke oversygelighed i gruppen af hjemløse borgere peger generelt på et behov for at medtænke en sundhedsmæssig dimension i den sociale støtte til disse borgere. Undersøgelsen er finansieret af Helsefonden....

 4. Flytninger fra byer til land- og yderområder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aner, Louise Glerup; Kalsø Hansen, Høgni

  I denne rapport undersøges ændringer i flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner i perioden fra 2003 til 2010. Undersøgelsen fokuserer på flyttemønstre og flyttemotiver blandt to typer af tilflyttere til land- og yderkommuner fra bykommuner, nemlig højtuddannede og socialt udsatte. Grup....... Gruppen af socialt udsatte defineres som personer på kontanthjælp eller førtidspension....

 5. Anbringelser af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  For ca. halvdelen af de børn, der anbringes uden for hjemmet, betegnes anbringelsens resultat som positivt. Kriteriet for et positivt resultat er blandt andet, at barnet under anbringelsen har udviklet positive relationer til en eller flere voksne på anbringelsesstedet. Anbringelsesstedets faglig...... børnene selv, med deres forældre, med sagsbehandlerne og med plejeforældre eller ansatte på de institutioner, hvor børnene er anbragt....

 6. Paul Colliers model for inklusion og beskyttelse er hverken nytænkende eller progressiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lemberg-Pedersen, Martin; Søgaard, Mathias

  2017-01-01

  Udviklingsøkonomen Paul Collier har været på besøg i Danmark og er blevet rost af en række danske politikere, der er glade for hans budskab om, at man kan hjælpe flygtninge ved at oprette særlige økonomiske zoner udenfor Europa, hvor de flygtende kan bo og arbejde. Collier er populær blandt natio...

 7. Denmark. Alcohol, Drugs and Tobacco Programme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, S.; Saunders, J.; Wutzke, S.

  1998-01-01

  Artiklen omtaler de danske resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger i 16 lande. Af de 304 besvarelser angiver 91%, at de højst behandler 2 patienter om måneden for alkoholproblemer. Læger med erfaring i alkoholbehandling, og læger, der arbejder mest, spørger oftere dere...

 8. Udbredelse og anvendelse af markedsanalyser i større danske virksomheder 2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Carsten Stig

  2008-01-01

   For femte gang offentliggøres undersøgelsen af, hvor udbredt og anvendt markedsanalyse er blandt 'større' danske virksomheder, afgrænset ved omsætning og antal ansatte. Som ved de foregående undersøgelser er der en betydelig stabilitet over tid i udbredelsen af brugen af de undersøgte analysetyp...

 9. Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole. Delrapport 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede ele...

 10. Livslang læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larson, Anne

  2016-01-01

  Pædagogisk sociologi beskæftiger sig blandt andet med de politiske rammebetingelser for opdragelse, undervisning, socialisering og uddannelse. I dette kapitel præsenteres en komparativ undersøgelse af EU’s politik med hensyn til livslang læring på den ene side, og den danske politik og lovgivning...... tilgang kaldet ‘What is the problem represented to be?’...

 11. Gaden som kultursted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2016-01-01

  I artiklen belyses gade-begrebet, sådan som det har udviklet sig ud fra begrebet om et spor, som blot er et aftryk for en bevægesesretning, en sti, som er udtryk for en vane blandt en gruppe mennesker eller dyr, og en vej, som er en anlagt færdselsåre. Gaden, som er sidste trin på denne udvikling...

 12. Guide til effektiv læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elias, Stina Vrang; Holt Larsen, Henrik

  2011-01-01

  Hvordan bygger man bro mellem medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og hele virksomhedens læring og udvikling? Få indblik og inspiration i denne artikel om effektive læringsformer, der kan supplere de traditionelle kurser og uddannelser og gøre virksomhederne som helhed bedre til at lær....... Artiklen baserer sig på anbefalinger fra guiden ”Effektive læringsformer” udarbejdet af blandt andre tænketanken DEA....

 13. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  2010-01-01

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var ...... friluftsliv blandt unge etniske danskere og unge med anden etnisk baggrund....

 14. Social kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2002-01-01

  er disse kompetencer der beskrives nærmere i bogen ud fra forkseres bidrag på de valgte områder. Nøglekompetencen 'social kompetence' som er der er givet forlag til at definere nærmere som oplæg til indikatorudvikling opfattes som en blandt flere, der kab betrages som forudsætninger for at anvende...

 15. NVivo 11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjer, Mikkel Giver; Nicolajsen, Julie Schou

  2017-01-01

  Denne guide introducerer dig til en række kommandoer, som gør det muligt for at dig at navigere i analyseprogrammet NVivo. NVivo er særligt nyttigt til at transskribere og kode kvalitativt empiri. Guiden lærer dig blandt andet at oprette, åbne og gemme et projekt. Derudover lærer du at impor-tere...

 16. BUILD UP Skills Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsingdal, Charlotte Vartou; Lauridsen, Vagn Holk; Hougaard, Karsten Frøhlich

  opfyldelsen af 2020-målene, skal de rette kompetencer inden for energief-fektivitet og brug af vedvarende energi være til stede blandt de udførende i bygge- og an-lægsbranchen. Det er på denne baggrund, at Europa-Kommissionen har igangsat Build Up Skills projektet på tværs af Europa. Formålet med denne...

 17. Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders; Damgaard, Camilla; Dyhr-Mikkelsen, Kirsten

  I Danmark har der siden midten af 70'erne været fokus på energibesparelser, og samfundets ønsker om at realisere energibesparelser er styrket år for år. Mange af de eksisterende ordninger er fra før år 2000. I dag er det blandt andet ønsket om at reducere miljøeffekterne, herunder drivhuseffekten...

 18. Diaspora. Somalia er ved at vågne op - overalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib; Farah, Abdulkadir Osman; Farah Aden, Mahad

  2013-01-01

  Sikkerhedsrådet våbenembargoen mod Somalia. Danmark er blandt de førende lande i genopbygning af Somalia, især i forhold til humanitær bistand og bekæmpelsen af pirateri på Afrikas Horn. Der er ca. 2 millioner somaliere i andre lande, og den største bistand modtager Somalia fra sin diaspora, som overfører ca. 2...

 19. Pædagogers samarbejde med lærerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gulløv, Cristina Daniela

  2017-01-01

  på spil, og de prøver at finde ud af, hvordan de kan være loyale over for deres faglighed. For det andet rejses der et spørgsmål om hvordan pædagoger agerer inklusionsagenter i skolen, samt hvordan dette arbejde formes af eksisterende praksisideologier blandt lærere og pædagoger. I denne sammenhæng...

 20. Quality of Life as an Eco-political Argument

  DEFF Research Database (Denmark)

  Læssøe, Jeppe

  1997-01-01

  Artiklen diskuterer om psykologiske teorier om livskvalitet kan berige diskussionen af bæredygtig udvikling. Udgangspunktet er et blandt miljøforkæmpere ofte hørt argument om, at en miljøvenlig livsstil snarere end tab af livskvalitet vil føre til en øget livskvalitet. Spørgsmålet der rejses er, ...

 1. Do we need to change our understanding of anticipatory grief in caregivers?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Kjaergaard; Neergaard, Mette Asbjoern; Jensen, Anders Bonde

  2016-01-01

  Sorgsymptomer under sygdomsforløbet blandt pårørende til terminalt syge patienter har været forbundet med både forværret og forbedret sorgreaktion efter dødsfaldet. Dette systematiske review viste, at pårørende med svær grad af sorgsymptomer før patientens død har øget risiko for at udvikle alvor...

 2. Kanonen rør på sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Peter; Hägerfelth, Gun; Skarstein, Dag

  2009-01-01

  Ved gymnasiereformen i Danmark 2005 indførtes krav om kanonisk læsning i dansk. I Norge fjernedes de hidtidige krav om kanonisk læsning ved reformen i 2006. I Sverige har der ikke været krav om kanonisk læsning siden 1960'erne. Dette er et blandt flere eksempler på at de nordiske landes skolesyst...

 3. Børneliv mellem hjem og skole i København V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemensen, Nana

  2018-01-01

  En undersøgelse af 6-10årige børns indbyrdes fortolkning, forvaltning og forhandling af sproglige og sociale konventioner på tværs af hjem og skole, baseret på 12 måneders sprogligt-etnografisk feltarbejde blandt børn, familier og pædagogisk personale i og omkring en andelsboligforening i Københa...

 4. Sex, ikke miljø, var i fokus i 70'ernes energisparekampagner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Bo

  2017-01-01

  Danmark bryster sig af, at være blandt de første nationer, der gik op i miljøet. Men ser man på de, til tider lumre, energisparekampagner, staten iværksatte fra oliekrisen i 1973 og frem, var miljøet fraværende de første mange år. Derimod var budskabet økonomi og patriotisme....

 5. NY KANDIDATUDDANNELSE I LYSDESIGN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ellen Kathrine; Mullins, Michael

  2013-01-01

  En kandidatuddannelse på højt internationalt niveau i lysdesign har været drøftet og ønsket gennem mange år blandt branchens aftagere. Der er en bred enighed om, at der i Danmark er behov for en tværfaglig uddannelse i lysdesign. Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi har ...... Denmark, ved positiv behandling forventes, at de første stude- rende starter i september 2014....

 6. Aktiv løn i danske virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid. Som forskningsdesign er valgt en stor kv...

 7. Overvågning af influenza afslører flere subtyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  2015-01-01

  Et forskerteam fra DTU har færdiggjort rapport om overvågning af influenza A i 2014. Målet med overvågningen var at identificere hvilke influenzavirus subtyper og stammer, der cirkulerer blandt danske svin samt at kortlægge sygdomsårsager med henblik på at sikre det strategiske mål – at mindske...

 8. Implementering af accountability - en udfordring for den pædagogiske profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørk, Brian

  2014-01-01

  dagtilbudområdet på. En styring, der kan identificeres som en accountability-politik, hvor det pædagogiske personale ansvarliggøres og stilles til regnskab for deres præstationer i arbejdet med udsatte børn. Fokus rettes blandt andet på de vanskeligheder og konsekvenser, der opstår hos ”gulvpædagoger” i...

 9. Feedback og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerresgaard, Helle

  2016-01-01

  sættes læring i forbindelse med begrebet motivation. I blandt andet Banduras teori, understreges vigtigheden af en tæt forbindelse mellem elevens mestring og lærerens passende målsætning. Med afsæt i (fx) Vygotsky’s ’Zonen for nærmeste udvikling’ belyser artiklen hvordan elevernes motivation kan blive...

 10. Veterinærhistoriske tilbageblik gennem 100 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2018-01-01

  velanskrevet, og i 2016 nåede den en flot tiende-plads over verdens førende veterinæruddannelser på QS World University Ranking. Dyrlæger i kødkontrollen og på hygiejneområdet har også oplevet store forandringer, blandt andet med indførelsen af virksomhedernes egenkontrol, og at en række mere rutineprægede...

 11. Unge ser skævt på fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Kristian Bernt

  2013-01-01

  Et nyt uddannelsesetos er på fremmarch: Unge forstår i stigende grad uddannelse som et valg for livet, og det får mange unge til at skrue op for ambitionerne til uddannelse. Forventningerne er urealistisk høje, og det nye etos kan forstærke sociale skævheder blandt unge, skriver Kristian Bernt Ka...... Karlson i Asterisk-kommentaren....

 12. Den professionsetiske matrix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ribers, Bjørn

  2013-01-01

  Etikken er en måde at beskrive pædagogisk faglighed på. De fleste vældfærdsprofessioner har efterhånden etableret etiske råd og etiske værdigrundlag. På det pædagogiske område har blandt andet fagforeningerne inddraget etikken som en del af deres dialog om professionsfaglighed. Centralt står etis...

 13. Optioner eller betingede aktier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Thorsell, Christopher

  2016-01-01

  Incitamentsaflønning – og herunder især aktieaflønning – fortsætter med at tiltrække sig stor opmærksomhed fra en lang række sider. Et spørgsmål, der ofte diskuteres, er selskabernes anvendelse af aktieaflønning, dvs. aflønning med optioner, betingede aktier o. lign. Diskussionerne har blandt andet...

 14. High prevalence of poor fitness among Danish adults, especially among those with high cardiovascular mortality risk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høj, Kirsten; Vinther Skriver, Mette; Terkildsen Maindal, Helle

  2017-01-01

  Meget lavt konditionsniveau er en selvstændig risikofaktor for tidlig død hos raske personer og særligt hos personer med forhøjet 10-års risiko for at dø af hjertekarsygdom. Dette studie viser, at hver anden mand og hver tredje kvinde har et meget lavt konditionsniveau. Blandt personer med høj 10...

 15. Kontrol eller tillid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  2013-01-01

  Lenin sagde en gang, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Men er det nu også altid sådan? F.eks. er den danske samfundsmodel en gåde, som økonomer længe har undret sig over. Hvorfor er Danmark blandt verdens rigeste lande? De fleste økonomer er her enige om, at menneskelig kapital i form af...

 16. Kvalitet i almen praksis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lippert, Maria Laura; Dyhr, Lise

  2015-01-01

  Artiklen beskriver en undersøgelse, der afdækkede, hvad der kan ske med læge-patient-samtalen, når der i kvalitetssikringsøjemed popper små skærmbilleder op med spørgsmål på lægens PC, der præsenterer faste standarder for indhold og forløb. Konsultationer blandt læger, som anvendte og udfyldte...

 17. Fra hjemløshed til egen bolig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen Stigaard, Dorte

  Tidligere hjemløse kan have meget svært ved at fastholde en tilværelse i egen bolig. Denne rapport undersøger, hvilke udfordringer de tidligere hjemløse oplever som størst ved overgangen til egen bolig, og hvilke elementer i den sociale indsats de oplever som vigtigst. Blandt de væsentligste risi...

 18. Lourdes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baunvig, Katrine Frøkjær

  2017-01-01

  Denne artikel skitserer fremvæksten af Lourdes som helligsted fra midten til slutningen af 1800-tallet. Denne skitse tegner blandt andet konturerne af processionspraksissers betydning for helligtstedets etablering. Men artiklens egentlige tyngdepunkt er undersøgelsen af processionsskildringerne i...... overraskende slægtskab med den formative religionsvidenskabs interesse for ‘religiøse kræfter’ som den formuleres fx hos Émile Durkheim....

 19. Organic food conversion in Danish public kitchens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nina Nørgaard

  Økologifremmeordningen under Økologiplan Danmark gav tilsagn til økologiomlægnings-projekter for første gang i efteråret 2012 samt foråret 2013. Denne ph.d. afhandling undersøger effekten af disse økologiomlægningsprojekter på økologiprocenten samt arbejdstrivslen blandt køkkenmedarbejdere i de d...

 20. Produktudvikling og afsætningsøkonomisk forskning: Hvad har det med hinanden at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  Lad det være sagt med det samme. Produktudvikling er ikke et afsætningsøkonomisk kerneområde, hverken forsknings- eller undervisningsmæssigt på samme måde som eksempelvis forbrugeradfærd, reklameforskning eller industriel købsadfærd. Det skyldes blandt andet, at det er en ung forskningsretning, der...

 1. Understanding the inverse care law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  Udbrændthed er et stigende problem blandt alment praktiserende læger i Danmark. Dette studie viser, at alment praktiserende læger med en stor andel af socialt udsatte patienter på deres liste har større risiko for at være udbrændte sammenlignet med alment praktiserende læger med en lille andel af...

 2. Læring mellem elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Georgsen, Marianne

  I denne rapport tilbyder vi et indblik i det gennemførte projekt, og forfatterne har valgt nogle forhold ud, som belyses og diskuteres, mens andre ikke berøres eller diskuteres nævneværdigt i denne rapport. Det skyldes blandt andet projektets mange facetter, som dækker både læring, teknologi, pæd...

 3. Status over revisionforskningen i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper; Holm, Claus

  På universiteter og handelshøjskoler landet over bliver der blandt andet forsket inden for revisionsområdet, ligesom der bliver forsket inden for en række fagområder, som på forskellig måde har betydning for revisors virke. I artiklen gør ph.d.-studerende, cand.merc.aud. Jesper Seehausen fra...

 4. Relative growth rate of rich fen bryophytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dagmar Kappel; Ejrnæs, Rasmus; Riis, Tenna

  Rigkær er blandt den nordlige halvkugles mest artsrige naturtyper, og en lang række sjældne og truede plantearter er knyttet til netop disse områder. I dette forsøg undersøges den relative vækstrate hos to almindelige og to sjældne rigkærsmosser i relation til forskellige niveauer af næringsstoff...

 5. Misforstået: Er ansvarlighed en borgerpligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2008-01-01

  Regeringen kører for tiden en kampagne under sloganet ?Mit ansvar? og har i den forbindelse nedsat det midlertidige ?ministerudvalg om det personlige ansvar?. Forældre til skoleelever er blandt de borgere, som ifølge kampagnen skal tage større ansvar. Man kunne spørge, om det er en hjælp til de p...

 6. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der f...

 7. De internationale markeder for dansk svinekød

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2005-01-01

  En af de parametre, som har størst betydning for, om efterspørgselen efter dansk svinekød kan opretholdes eller øges i de kommende år er, hvordan ønsker og behov hos de endelige forbrugere udvikler sig i fremtiden. Det kan vi af gode grunde ikke vide præcist, men vi kan med udgangspunkt i blandt ...

 8. Shitstorms, bobler eller sags-orienterede offentligheder? Digitale metoder og kontroverser på sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkbak, Andreas

  2018-01-01

  Kontroversen om planerne for en betalingsring i København afstedkom blandt andet en række sider på Facebook. Eksemplet er ikke enestående: Sociale medier lægger i disse år ofte brugerflade til folkelige protester og kontroverser. Sociologien har med digitale metoder fået en række værktøjer til...

 9. Boligstandarden i plejehjem og andre institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottschalk, Georg

  værelserne er, hvor mange værelser der har toilet og bad, og hvor mange værelser kørestolsbrugere kan komme frem til uden hjælp. Herudover er der blandt andet oplysninger om fælles boligfunktioner og servicefunktioner på institutionerne. Rapporten bygger på spørgeskemaer, der blev sendt til samtlige...

 10. Jul på borgen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian

  2015-01-01

  Efter rigsdagen i Worms i 1521, hvor Luther blev dømt fredløs, sidder han i al hemmelighed gemt væk på borgen Wartburg. Her begynder han at skrive tyske prædikener. Og han begynder med juleprædikenerne. Det er blandt andet med til at gøre julen til den vigtigste højtid....

 11. Diagnosis of depressed young people-criterion validity of WHO-5 and HSCL-6 in Denmark and Norway

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kaj Sparle; Haugen, Wenche; Sirpal, Manjit K

  2015-01-01

  spørgeskemaer til opsporing af depression blandt unge. Projektet blev gennemført som et multicenter-studie i almen praksis i Danmark og Norge. I alt 294 unge i alderen 14-16 år deltog ved at besvare et papir- eller webbaseret spørgeskema og gennemførte efterfølgende et Composite International Diagnostic...

 12. Systemisk og narrativ familieteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Svend Aage

  2010-01-01

  Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har op gennem det 20. århundrede og især inden for de sidste 50 år været et stigende problem i den vestlige verden. Problemet er særlig udbredt blandt unge kvinder, der står på tærsklen til voksenverdenen, og har store omkostninger af såvel psykologisk som...

 13. Concrete Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Danielsen, Claus

  1)Arkitektur er fysisk til stede, og opleves med sanserne. Arkitektur er konkret. Det var miljøproblemerne også engang. Industrisamfundets miljøproblemer var til at få øje på, de handlede blandt andet om bymæssige problemer med røg, støj og stank. Industrisamfundets miljøproblemer var mærkbart ti...

 14. Beboerdeltagelse i saneringsprocessen i Ringsted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Topsøe-Jensen, H

  I 4.delrapport redegøres for en interviewundersøgelse blandt fraflyttede beboere. Den belyser hvem der flytter, flyttemønstret både for frivillige og ufrivillige fraflyttere, samt saneringens betydning for fraflytningen. Undersøgelsen viser, at det næppe er muligt at fastholde de befolkningsgrupper......, der flytter i den tidlige fase af en sanering....

 15. Store data og intime detaljer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Jesper Fels; Jørgensen, Tobias Bornakke; Glavind, Kristoffer Pade

  2015-01-01

  intimitetens fy- siske dimension i mødet mellem mennesker. Ved hjælp af Bluetooth-sensorer registreres den fysiske afstand i samtlige møder (n=128.490) blandt en årgang af førsteårsstuderende på danmark Tekniske Universitet. analysen viser, hvor- dan forskellige karakteristika ved de studerende og ved mødet...

 16. Forebyggelse efter apopleksi - et spørgsmål om kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hornnes, Nete

  2001-01-01

  . The Health Belief Model er en blandt flere måder at anskue adherence på. En styrke ved modellen er udgangspunktet i sygdom som en oplevet trussel. En begrænsning er, at den ikke inddrager den værdi, patienten tillægger et godt helbred. Formålet med denne afhandling er at udvide indsigten i...

 17. Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Chantal Pohl; Sørensen, Maria Keilow; Westergaard, Caroline Louise

  undersøgelsen er: - 6 ud af 10 elever på 1. klassetrin svarer ”Ja, meget” til spørgsmålet, om de kan lide at gå i skole. 3 ud af 10 svarer ”Ja, lidt” . Blandt dem, der ikke kan lide at gå i skole, er det især skolearbejdet, der tynger, snarere end det sociale liv i klassen. - Blandt de større elever på...... blandt elever på 9. klassetrin, at omfanget af og glæden ved bevægelse i skolen synes at være mindre i 2017 sammenlignet med 2015. - 80,3 procent af eleverne i 5., 7. og 9. klasse finder i 2017 skoledagen lidt for lang eller meget for lang. Det er 4,2 procentpoint højere end i 2015. - Analysen af sårbare...... elever, dvs. elever med socio-emotionelle vanskeligheder uden for normalområdet, viser, at disse elever trives dårligere og deltager mindre i de faglige aktiviteter end deres klassekammerater. Derudover oplever markant flere af de sårbare elever, at skoledagen er alt for lang sammenlignet med deres...

 18. Anafylaksi efter bi- eller hvepsestik i Region Syddanmark i perioden 2008-2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oropeza, Athamaica Ruiz; Mikkelsen, Søren; Bindslev-Jensen, Carsten

  intramuskulær adrenalin (64 % ifølge Sampson’s skala og 76 % ifølge Muraro’s). Af de 38 patienter der blev set i Odense fik 66 % intravenøs (IV) binyrebarkhormon, 63 % IV antihistamin og 5 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 77 % IV binyrebarkhormon og op til 82 % IV...... antihistamin). Blandt de 55 patienter i resten af Region Syddanmark fik 80 % IV binyrebarkhormon, 78 % IV antihistamin og 7 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 94 % IV binyrebarkhormon og op til 90 %, IV antihistamin). Af dem der fik IV adrenalin havde 2 ud af 2 tidligere fået...... intramuskulær adrenalin i Odense-området og 1 ud af 4 i resten af Region Syddanmark. Konklusion: Over 50 % af de reporterede tilfælde af allergi efter bi- og hvepsestik kunne gradueres som moderat til svær anafylaksi. Lang de fleste fik behandling med IV binyrebarkhormon og antihistamin, men kun omkring 50 % af...

 19. Bliver man en bedre leder af at være på lederuddannelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2018-01-01

  Det globale marked for uddannelser og kurser til offentlige og private ledere er en milliardforretning. Men på trods af de meget store investeringer ved både danske og internationale forskere ganske lidt om, hvordan de mange kurser og uddannelser egentlig påvirker de ledere, der går på uddannelse...... eller kursus. Artiklen formidler resultatet af en undersøgelse i fem danske kommuner. Konklusionen på undersøgelsen er, at man på de kommunale arbejdspladser forholdsvis nemt kan forbedre vilkårene for, at ledere under uddannelse kan forbedre vilkårene for at anvende ny viden i praksis....

 20. Global and local - air pollution abatement in the 21st century. Seminar No. 14 of Zentrale Informationsstelle Umweltberatung Bayern; Global und Lokal - Klimaschutz fuer das 21. Jahrhundert. Seminarband der Zentralen Informationsstelle Umweltberatung Bayern. Bd. 14

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koller, U.; Behling, G.; Rauh, K.; Haury, H.J. (comps.)

  1999-08-01

  Scientists of Germany's major climate research institutes and an expert of the world climate research programme presented current information on climate trends. They informed on the results of international efforts to prevent global warming after the Buenos Aires conference and presented global climate scenarios of the future. Further issues were local air pollution abatement (energy management, thermal insulation), communal air pollution abatement concepts, and state funding in Bavaria and elsewhere. [German] Wissenschaftler aus den bedeutendsten Instituten deutscher Klimaforschung sowie ein Vertreter des Weltklimaforschungsprogramms stellten aktuelle Erkenntnisse zur Entwicklung unseres Klimas vor. Sie informierten ueber Ergebnisse internationaler Klimaschutzpolitik nach der Klimakonferenz in Buenos Aires und praesentierten Szenarien fuer das globale Klima der Zukunft. Sie widmeten sich ausserdem Fragen des lokalen Klimaschutzes unter den Aspekten Energiemanagement, Waermeschutz und diskutierten ueber kommunale Klimaschutzkonzepte sowie Foerdermoeglichkeiten in und ausserhalb Bayerns. (orig.)

 1. Skolegang under anbringelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perthou, Anette; Dam Mortensøn, Marie; Andersen, Dines

  Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig ofte dårligt i skolen. Det er især på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, at børnene halter bagefter, og der er derfor behov for et øget fokus på skolegangen på disse institutioner. SFI har via kvalitative interview med...... ledere, pædagoger og lærere på otte institutioner samt tilknyttede medarbejdere fra den kommunale PPR undersøgt, hvilke forhold der har betydning for anbragte børns skolegang. Rapporten fokuserer dels på samarbejdet mellem de professionelle faggrupper, der er involveret i de anbragte børns og unges...

 2. Anbragte børns undervisning: Sammenfatning af tre delrapporter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dines; Dam Mortensøn, Marie; Neerbek, Maja

  Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig ofte dårligt i skolen. Det er især på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, at børnene halter bagefter, og der er derfor behov for et øget fokuspå skolegangen på disse institutioner. SFI har gennemført et forskningsprojekt......, der – via datastudier og kvalitative interview med ledere, pædagoger og lærere på otte institutioner samt tilknyttede medarbejdere fra den kommunale PPR – undersøger, hvilke forhold der har betydning for anbragte børns skolegang. Denne rapport sammenfatter resultater og konklusioner fra de i alt tre...

 3. Søer 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.

  -kommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder - Status over miljøtilstanden i 2000 er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne havområder....... Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 7 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-ser. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition 2000 baseret på Danmarks Miljø-undersø-gelsers overvågning af luftkvaliteten i...

 4. Computerized monitoring and online information system for energy and facility management service providers. Outsourcing of management and maintenance services; Informationssystem mit Online-Service fuer Dienstleistungsanbieter. Service und Wartung kostenguenstig gestalten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niclas, C. [Segno Industrie Automation GmbH, Bremen (Germany)

  2002-07-01

  The article addresses the emerging new business opportunities of service companies as contractors in the energy sector. Outsourcing and contracting models and in particular the computer architecture and the software and programming of available online systems are discussed. (orig./CB) [German] Regionale und kommunale Versorgungsunternehmen, Krankenhaeuser, Druckereien sowie produzierende Unternehmen koennen sich voll und ganz auf ihr Kerngeschaeft konzentrieren und einen Service- und Wartungsdienst kostenguenstig outsourcen. Serviceorientierte Dienstleister werden im gleichen Zuge durch Einsatz eines Service-Informationssystems in die Lage versetzt, Versorgungs- und Betreuungskonzepte optimal anzubieten. Langfristige Kundenbindungen sowie eine Verbesserung der Kundennaehe sind die Erfolge. Optimierung von Kunden-Anlagen und Einbindung in zukuenftige Investitionsmassnahmen seien an dieser Stelle nur als moegliche Zusatzgeschaefte zu erwaehnen. (orig.)

 5. The diesel engine - an economical and environment-friendly drive system thanks to exhaust gas cleaning; Der Dieselmotor - ein gleichzeitig wirtschaftliches und umweltfreundliches Antriebsaggregat durch Abgasreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huethwohl, G. [HJS Fahrzeugtechnik GmbH und Co., Menden (Germany)

  1998-12-01

  A medium-sized solo bus fleet of some 100 vehicles equipped with EURO II engines emits about 9.5 tonnes of carbon monoxide, 6.5 tonnes of hydrocarbons, 1.3 tonnes of particulates, 1.6 tonnes of sulfur dioxide and 68 tonnes of nitrogen monoxide annually in inner-urban areas. A similar magnitude of emissions can be calculated for other vehicles, for instance inner-urban distribution vehicles or vehicles of the municipal sanitation service. (orig.) [Deutsch] Beim Einsatz moderner Solobusse (EURO II-Motoren) werden durch die Flotte eines Verkehrsbetriebs mittlerer Groesse mit z.B. 100 Fahrzeugen jaehrlich etwa 9,5 t Kohlenmonoxid, 6,5 t Kohlenwasserstoffe, 1,3 t Partikel, 1,6 t Schwefeldioxid und 68 t Stickoxide innerhalb der Innenstadt emittiert. Eine aehnliche Belastung laesst sich fuer andere Fahrzeuge berechnen, wie z.B. innerstaedtische Verteilerfahrzeuge oder kommunale Muell- und Strassenreinigungsfahrzeuge. (orig.)

 6. Smarte Städte. Digitalisierte urbane Infrastrukturen und ihre Subjekte als Themenfeld kritischer Stadtforschung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sybille Bauriedl

  2017-06-01

  Full Text Available Welche Bedeutung hat eine zunehmend digitale Vernetzung für (europäische Städte und ihre Bewohner_innen? Die aktuelle kritische „Smart City“-Forschung versucht diese Frage für unterschiedliche Aspekte der Stadtpolitik zu beantworten. Sie betrachtet Smart City als Marketingetikett wettbewerbsorientierter Stadtregierungen, als Dienstleistungsprodukt von IT-Konzernen und als Eingangstor zur deregulierten Vernetzung digitaler Daten. Dieser Beitrag setzt sich systematisch mit der Verwobenheit dieser Aspekte auseinander, mit einem Fokus auf erstens digital vernetzte Infrastrukturen kommunaler Daseinsvorsorge und zweitens auf vernetzte Interaktions- und Kommunikationstechnologien in der Alltagspraxis. Dabei wird die diskursive, die strukturelle und die subjektive Ebene von Optimierungsversprechen, Selbststeuerung und Ermächtigung diskutiert. Diese Betrachtung zeigt Städte als Orte spontaner, ungeplanter und widerständiger Interaktionen, die gleichzeitig an Effizienz-, Kontroll-, Optimierungs- und Wettbewerbsidealen ausgerichtet sind.

 7. Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole

  Det er en god forretning, når stat og kommuner investerer i områdefornyelse i udsatte områder. Det motiverer også de private bygningsejere i området til at investere i forbedringer af deres ejendomme. Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København......, der er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Denne pjece opsamler resultaterne fra undersøgelsen og viser eksempler på private investeringer som følge af områdefornyelse. Pjecen retter sig særligt mod kommunale byplanlæggere og indeholder også en række mulige emner, der kan indgå...

 8. Waste management technologies for the next millenium. Technical conference; Mit MBA-Technik ins naechste Jahrtausend. Fachtagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Waste management on a federal and Laender level requires reorientation and new decisions in ever shorter intervals. In view of the fact that projecting phases are long and investment costs amount to tens of millions, communal decision-makers must constantly modify their current projects in order to optimise them. The papers in this conference report present theoretical information as well as practical experience in waste treatment plant operation. [German] Die abfallwirtschaftlichen Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene erfordern in immer kuerzer werdenden Abstaenden neue Ueberlegungen und Weichenstellungen. Angesichts langer Planungszeitraeume und hoher Investitionskosten im zweistelligen Millionenbereich sind die Entscheidungstraeger auf kommunaler Ebene immer wieder gefordert auf Grundlage aktueller Erkenntnisse bisherige Planungen zu ueberdenken sowie anstehende Projekte zu modifizieren und zu optimieren. Die Vortraege in diesem Tagungsband weisen nicht nur theoretische Ansaetze auf, sondern beinhalten auch praktische Erfahrungen aus verschiedenen Abfallbehandlungsanlagen. (orig./SR)

 9. Guide til evaluering af Den motiverende samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Douw, Karla

  UC Lillebælt har på baggrund af kommunale henvendelser udarbejdet et kursusforløb om Den motiverende samtale (DMS). I en efterfølgende evaluering af forløbet har en nedsat projektgruppe udarbejdet en guide til selvevaluering med fokus på kompetenceudvikling af kursusdeltagerne. For at sikre...... dog også andre kommunikationsmodeller, og DMS indgår i fragmenter. Det er særligt delen om ambivalens og forandringshjulet der fremhæves fra DMS. Evalueringen af SEG peger på følgende: Selvevaluering er mest meningsfyldt, når DMS jævnligt anvendes, hvorfor målgruppen for SEG med fordel kan beskrives...

 10. Towards a Neuroaffective Approach to Healing Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorson Fich, Lars

  2013-01-01

  hertil har de forfattere blandt medicinske forskere der har skrevet om emnet naturligt demonstreret stor forståelse for de bagvedliggende fysiologiske processer, men har veget tilbage for en systematisk sammenkædning med arkitektonisk design. De beskrevne forbindelser mellem de fysiologiske mekanismer og...... henholdsvis et lukket rum og et rum med åbninger. Resultatet blev, at der kunne måles et signifikant lavere niveau af det immunregulerende stress-hormon kortisol hos forsøgspersoner der gennemgik testen i det åbne rum, end dem der gennemgik den i det lukkede rum, hvorimod der ikke kunne måles forskelle på...

 11. Djævelens billede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bent

  Det mest seriøse og inspirerende analytiske ridt, man kan finde blandt de utallige værker, der er skrevet om vor kulturs teater, forestillinger og scene. – Dario Fo Djævelens billede giver et kalejdoskopisk indblik i maskernes magt og magtens masker. Den går bag kulisserne i den iscenesatte virke...... eller mindre fiktive paver, biskopper, sultaner, kejsere, konger og komedianter i selskab med Harlekin, Pulcinella, Othello og Jeppe på Bjerget – i stadige styrkeprøver mellem ophøjet og grotesk, helligt og profant, seriøst og satirisk. Den karnevaleske masketradition – forvaltningen af...

 12. Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haustein, Sonja; Møller, Mette

  2015-01-01

  På baggrund af stigende brug af elcykler og begrænset viden om elcykelsikkerhed blev der gennemført en internetbaseret undersøgelse blandt elcyklister (n=618). Undersøgelsen havde to formål: For det første at belyse, hvilken betydning personlige karakteristika som demografiske faktorer, cykelerfa...... subjektive sikkerhed end faktorer vedrørende selve elcyklen. Undersøgelsen viser dog samtidig, at der er behov for større viden om sammenhængen mellem trafikantfaktorer, trafikantadfærd, objektiv risiko samt subjektiv sikkerhed inden for forskellige undergrupper af elcyklister...

 13. Fastholdelse og rekruttering af ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mona

  Det fremføres ofte i den offentlige debat, at ældre skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Synspunktet skal ses i lyset af, at befolkningens alderssammensætning ændres, så ældre i fremtiden kommer til at udgøre en stigende andel af befolkningen. Denne rapport ser på arbejdspladsernes betydning...... Arbejdsmarkedsstyrelsen, bygger på en spørgeskemaundersøgelse på knap 1000 offentlige og private arbejdspladser med mindst 10 ansatte. Og på kvalitative interview blandt personaleledere, tillidsmænd og ældre ledige....

 14. Præstationskultur på et dansk topgymnasium: - med afsæt 3.G-elever

  OpenAIRE

  Sørensen, Christiane Færregaard; Hasselgaard, Anne Sofie Amalie Routhe; Pedersen, Jakob Valentin Stein; Usto, Sabrina; Brodersen, Kathrine Theede

  2017-01-01

  De seneste 20 år har der på mange måder været et øget konkurrence- og præstationsfokus i det danske uddannelsessystem. Dette er blandt andet kommet til udtryk i debatter om PISA tests, akademikerledighed, ny karakterskala og bonusordninger, stress og depressionsramte 12-tals piger og optagelseskrav på ungdomsuddannelser. Konstant bliver der fra politisk side italesat vigtigheden af, at danske unge til fulde udnytter deres uddannelsesmæssige potentiale, gøres omstillingsparate og konkurrencedy...

 15. Hvordan begrunder undervisere deres praksis? Et interviewstudie med undervisere fra to fagmiljøer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Bager-Elsborg

  2017-03-01

  Full Text Available Formålet med denne artikel er at belyse de rationaler og begrundelser, der farver universitetsunderviseres valg af undervisningsmetoder. Med afsæt i blandt andet social praksisteori undersøges begrundelser for undervisning i interview foretaget med 17 undervisere i to forskellige fagmiljøer på et dansk universitet. Forfatteren finder, at der på trods af ligheder i metoder er meget stor forskel på de begrundelser og værdier, der ligger til grund for undervisningen, og at disse begrundelser og værdier er hentet i fagdisciplinerne.

 16. University Researchers’ Engagement with Industry, the Public Sector and Society

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kongsted, H.C.; Tartari, Valentina; Cannito, Davide

  Forskningsrapporten præsenterer udvalgte resultater af en surveyundersøgelse blandt forskere ansat på danske universiteter. Surveyundersøgelsen, som blev foretager i oktober 2017 af forskere ved Institut for Innovation og Organisationsøkonomi, CBS, under ledelse af adjunkt Valentina Tartari og pr...... professor H.C. Kongsted. Undersøgelsen blev gennemført som led i Triple-I forskningsprojektet, som er støttet af Novo Nordisk Fonden. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem forskerne på CBS og Tænketanken DEA, som gennemførte en lignende undersøgelse i 2014....

 17. Kreative ledere - store ideer gennem 30 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Kreativitet påvirkes ligesom alt andet af den samfundsmæssige udvikling, men præcis hvordan ved vi ikke så meget om. Det er dog en udbredt opfattelse blandt kreative ledere selv, at reklamekreativiteten er faldet. Denne undersøgelse bygger på interview med kreative ledere fra store og mellemstore...... der er kommet mere fokus på et kortsigtet udbytte af reklameaktiviteterne på bekostning af "velgennemtænkte, følelsesmæssigt stærke og kulturelt relevant historier....

 18. Effekt af at reducere befolkningens indtag af salt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Anne Dahl; Høberg Hansen, Hanne; Lykke Jeppesen, Jørgen

  2018-01-01

  Diskussionen om salt raser i medierne. Kan for meget salt – eller måske for lidt salt – være skadeligt? Blandt de fleste forskere er der bred enighed. Et højt saltindtag viser en tydelig sammenhæng med forhøjet blodtryk, som igen er forbundet med hjertekarsygdomme. Derfor vil det på befolkningsni...... befolkningsniveau være gavnligt at nedsætte mængden af salt i kosten. Evidensen for effekten af et meget lavt saltindtag, under fem gram dagligt, er dog meget begrænset....

 19. TV gør OL mere virkelig end virkeligheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2008-01-01

  Hvorfor er OL en global publikumssucces? Følgerne har indtil videre været en benhård konkurrence blandt de utallige kanaler for at erhverve sig de gigantisk dyre rettigheder til verdens største sportsfest. DR og TV 2 har via den europæiske sammenslutning EBU sikret sig rettighederne til OL indtil...... 2012, men ingen ved hvor længe public service stationerne kan være med til de stadig stigende rettighedsbeløb. Succesen bag OL skal findes både i dens historie, men særligt i den teknologiske tv-udvikling....

 20. Muslim i Danmark - muslim i verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi

  Denne bog bygger på en videnskabelig undersøgelse af muslimske ungdomsforeninger i Danmark i tiåret frem til Muhammadkrisen i 2006. Hvilke tolkninger af islam vokser frem inden for foreningerne, og hvordan forholder de unge sig til det omgivne danske samfund og muslimer andetsteds i verden? Er de......, blandt andet bogen Islam in Urban America: Sunni Muslims in Chicago (2004). Udgivelser i serien "Studier av inter-religiösa relationer" publiceres i samarbejde med forskellige distributører og forlag. Udgiverne er Ingvar Svanberg och David Westerlund ved Södertörns högskola....

 1. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 2. Test, dannelse og faglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Lotte Rahbek

  2013-01-01

  Erfaringer fra blandt andet USA viser, at indførelse af obligatoriske nationale test får stor betydning for, hvilke former for faglighed der bliver dominerende i skolens undervisning. Hensigten har været at styrke de former for viden, som faktisk kan testes – ikke på bekostning af andre...... vidensformer og indsigter - men simpelthen for blot at blive bedre til de dele af fagligheden, som kan testes. Forskning peger dog på, at obligatoriske test ikke blot styrker dele af fagligheden, men snarere bliver fuldstændig determinerende for hele fagligheden....

 3. De stabile frivillige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petrovski, Erik

  2015-01-01

  Jeg fremsætter hypotesen, at stabilt frivilligt engagement over længere tidsperioder afhænger af de kapitalressourcer der medbringes til arbejdet, den livsfase arbejdet foregår i, samt den organisatoriske kontekst arbejdet udføres inden for. Hypotesen testes ved hjælp af paneldata fra...... befolkningsundersøgelsen ’04 og ’12. Konklusionen er, at selvom enkelte kapitalressourcer og livsfaser har en indflydelse, så er det de organisatoriske forhold, blandt andet medlemskab og arbejdsintensitet, der har den mest entydige indvirkning....

 4. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...... kan man se tre overordnet megatrends blandt forbrugerne på tværs af de vigtigste markeder for dansk svinekød: sundhed og naturlighed, convenience og fødevaresikkerhed....

 5. Miljøledelse i danske virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henning; Ulhøi, John Parm

  1997-01-01

  vil indgå som en del af forskningsprocessen omkring temaet miljøledelse, med det formål at bidrage til udviklingen af dette nye ledelsesområde, såvel på nationalt som internationalt plan, samt danne basis for en målrettet tilpasning og formidling heraf til kommende ledere i det danske erhvervsliv. I...... den forbindelse blev der i efteråret 1995 gennemført en stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse blandt danske erhvervsvirksomheder. I de følgende afsnit vil der kort blive redegjort for undersøgelsens omfang og resultater....

 6. Kampen om mindesmærkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Nielsen, Henrik

  2007-01-01

  Monumenter og mindesmærker har i de seneste år fået stigende opmærksomhed blandt geografer og andre samfundsforskere, der beskæftiger sig med opbygning af national identitet og kollektiv historie kultur. Gennem deres placering i det offentlige rum indgår monumenterne som del af hverdagslivets pol...... territorier forsøger artiklen at analysere nogle af de konkrete former for 'banal nationalisme', som medvirker til at holde modsætningsforholdene mellem albanere og serbere i live....

 7. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjælde, Ole Eggers; Najbjerg, Rasmus Brøgger

  2017-01-01

  14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et...... for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact....

 8. Køn, handicap og beskæftigelse i 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Thomsen, Lars; Høgelund, Jan

  2015-01-01

  Denne undersøgelse belyser beskæftigelsessituationen for personer med handicap fra et kønsperspektiv. Bl.a. undersøger vi, hvor stor en andel af hvert køn, som har et handicap og hvilke handicaptyper, der drejer sig om. Desuden om der er forskel på beskæftigelsesandelen blandt mænd og kvinder med...... og uden handicap, om der er kønsforskelle i omfanget af ansættelser på særlige vilkår og hjælpemidler i arbejdet. Herudover behandler vi kønsforskelle, som relaterer sig til emner som kendskab til beskæftigelsesrettede ordninger for personer med handicap, arbejdsgivernes indsats......, tilbagetrækningsalder og jobsøgning. Formålet er at belyse i hvor høj grad, vi kan forklare kønsforskelle blandt personer med handicap på arbejdsmarkedet med at kønnene har forskellige lidelser i form af fx fysiske handicap, psykiske handicap eller sygdomme, og især, om der findes kønsforskelle, selv når vi tager højde...

 9. Handicap og beskæftigelse: Udviklingen mellem 2002 og 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Thomsen, Lars; Høgelund, Jan

  Denne rapport belyser spørgsmålet om tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt personer med handicap. Den er baseret på interview med et bredt udsnit af den danske befolkning. Rapporten skaber overblik over udviklingen i beskæftigelsessituationen for personer med handicap fra 2002 til 2010, og den...... sætter særligt fokus på bl.a. kendskabet til beskæftigelsesrettede ordninger for personer med handicap og holdningen til denne befolkningsgruppe på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at markant færre end tidligere oplyser, at de har et handicap, og at beskæftigelsen for personer med handicap siden...... 2008 er faldet i samme tempo som for personer uden handicap. Blandt de øvrige konklusioner er, at flere personer med handicap end tidligere er ansat på særlige vilkår, at der er øget kendskab til ordningen om personlig assistance, og at der i dag er flere, der er positive over for personer med psykiske...

 10. Handicap og beskæftigelse. Regionale forskelle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Mølgaard Miiller, Max; Høgelund, Jan

  Denne rapport belyser beskæftigelsessituationen for personer med handicap i et regionalt perspektiv. Formålet er at bidrage med viden om den udfordring, landets fire beskæftigelsesregioner står over for i forbindelse med indsatsen over for personer med handicap. På baggrund af en...... interviewundersøgelse af ca. 9.000 personer viser rapporten, at personer med handicap tilsyneladende er bedst integreret på arbejdsmarkedet i Nordjylland. Blandt andet udgør personer med handicap en lidt større del af de beskæftigede i Nordjylland end i resten af landet, og lønmodtagere i Nordjylland er oftere positivt...... indstillet til at få en kollega med handicap, end lønmodtagere i de tre andre regioner. Desuden er kendskabet til beskæftigelsesfremmende støtteordninger større blandt personer med handicap i Nordjylland og Syddanmark end på Sjælland og i Midtjylland....

 11. Handicap og beskæftigelse: Udviklingen mellem 2002 og 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Høgelund, Jan

  I 2004 lancerede regeringen en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap. Målet med strategien var ved hjælp af forskellige oplysende og holdningsbearbejdende tiltag at få flere personer med handicap ind på arbejdsmarkedet. Denne rapport kortlægger beskæftigelsesudviklingen for personer med...... et handicap eller længerevarende helbredsproblem og undersøger, om kendskabet til forskellige beskæftigelsesrettede ordninger er blevet større, og om holdningen til at arbejde sammen med personer med handicap har ændret sig. Undersøgelsen viser blandt andet, at flere personer med handicap er kommet i...... beskæftigelse siden strategien trådte i kraft. Kendskabet til ordningen om fortrinsadgang til en jobsamtale er blevet større blandt personer med handicap, mens kendskabet til muligheden for fleksjob og for at få en personlig assistent er den samme. Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den...

 12. Læremidlernes danskfag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matthiesen, Christina; Kristjansdottir, Bergthora; Carlsen, Dorthe

  gennemført som et mixed methods design bestående af henholdsvis en kvantitativ og en kvalitativ del. I projektet udgøres den kvantitative del af en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt antal dansklærere på tværs af klassetrin om deres brug af læremidler (analoge så vel som digitale). Blandt andet...... tidligere lavet i Danmark. Den kvalitative del af projektet består af en række fagdidaktiske analyser af de mest anvendte og udbredte læremidler inden for danskfagets forskellige faglige områder (litteratur, medier, læsning, sprog, skriftlighed mm.). Disse læremidler er udvalgt på baggrund af data fra den...... kvantitative undersøgelse. Ud fra forskellige teoretiske perspektiver undersøges det i disse analyser hvilke muligheder og begrænsninger læremidlerne rummer som fagligt og fagdidaktisk grundlag for lærernes konkretisering af danskfaget i undervisning. Med koblingen af den kvantitative og den kvalitative del af...

 13. Sygdomsrelateret adfærd og sociale stereotyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise; Andersen, Rikke Sand

  2008-01-01

  Som lægmandskategorier bruges stereotyper til at præsentere en given gruppes essentielle eller iboende kulturelle værdier. Det er også tilfældet indenfor sundhedsvæsnet, hvor stereotyper ofte bruges som billeder på kønslige og kulturelle forskelle. Her opstår stereotyper som blandt andet 'den...... hypokondriske kvinde' og 'den jyske landmand'. Formålet med denne artikel er at diskutere de sociale stereotypers funktion i sundhedsvæsnet ud fra et antropologisk perspektiv. Vi ønsker at bidrage til en processuel forståelse af, hvordan sociale stereotyper benyttes i forhold til sygdomsrelateret adfærd....... Artiklen tager udgangspunkt i to kvalitative studier af henholdsvis lægesøgningsadfærd blandt danske kræftpatienter og postoperativ smertebehandlingspraksis i Danmark og Italien. Det er artiklens hovedargument at stereotyper har en social funktion, mere end de er en præsentation af den sociale virkelighed...

 14. The cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy people - A nationwide population study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fosbøl, Emil Loldrup

  2010-01-01

  . Denne anden artikel viste en sammenhæng mellem brugen af nogle af NSAID præparaterne og en øget risiko for at dø eller få en blodprop i hjertet blandt raske mennesker. Brug af rofecoxib (hazard ratio (HR) 2,01 (95% konfidens interval (CI): 1,78-2,27)), celecoxib (HR 2,01 CI: 1,78-2,27) og diclofenac (HR...... observerede kardiovaskulære risiko forbundet med rofecoxib og diclofenac som blev observeret i den anden artikel i afhandlingen. Den anden selektive COX-2 hæmmer, celecoxib, var kun forbundet med øget risiko for koronar død eller non-fatalt myokardie infarkt (OR 1,93 (CI: 1,06-3,51)), men var ikke associeret...... mortalitet og morbiditet blandt raske mennesker. Især de selektive COX-2 hæmmere og det mere traditionelle præparat diclofenac var forbundet med en øget kardiovaskulær risiko. Fordi at disse lægemidler anvendes i så stort antal og fordi nogle af dem er tilgængelige i håndkøb peger dette Ph.d.-studie på...

 15. Elevers læring og progression

  DEFF Research Database (Denmark)

  praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte elevernes udvikling, så alle elever bliver så dygtige, som de kan. Rapporten består af et resumé af en forskningskortlægning af danske og internationale studier af, hvordan man måler læring...... og progression, og hvordan fagprofessionelle kan arbejde med elevdata for at understøtte elevers læring og progression. Derefter følger opsamling på en spørgeskemaundersøgelse blandt private leverandører af digitale læremidler til folkeskolen og resultaterne af en erfaringsopsamling blandt lærere......, elever og forældre. Endelig præsenteres erfaringerne med et konkret udviklingsarbejde på en række områder, hvor elevdata spiller en væsentlig rolle samt fagdidaktiske overvejelser om fagprofessionelles brug af elevdata. På baggrund af undersøgelsen præsenteres anbefalinger til overordnede systembehov...

 16. Innovativ formidling af førsteårsstuderende som et design-based research-forløb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Eggers Bjælde

  2016-11-01

  Full Text Available 14 videoproduktioner, 4 tegneserier, 3 filmfortællinger, 2 sange, 2 nyhedsindslag, 2 børnebøger, 2 facebook-sider, 1 novelle og 1 toiletrulle var blandt resultaterne, da 112 førsteårsstuderende i det obligatoriske kursus Astrofysik på fysikuddannelsen på Aarhus Universitet blev deltagere i et learning design-forløb, som en del af deres eksamen i kurset. Målet med forløbet var dels at sætte fokus på faglig formidling som en væsentlig kompetence blandt universitetsstuderende, men samtidig også at bringe værdier som kreativitet og innovation i spil. Forløbet var tilrettelagt efter principperne for design-based research, og publikationen her sætter fokus på intention, implementering, realisering og perspektivering af det underliggende design med henblik på forbedring af designet til fremtidig brug samt på en vurdering af forløbets samlede impact.

 17. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - endocrineously active substances in the Elbe, its tributaries and the North Sea; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Endokrin wirksame Stoffe in der Elbe, in Nebenfluessen und in der Nordsee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heemken, O.P. [GALAB, Geesthacht (Germany); Theobald, N. [Bundesamt fuer Seeschiffahrt und Hydrographie, Hamburg (Germany); Hebbel, H. [Universitaet der Bundeswehr Hamburg (Germany); Stachel, B. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-07-01

  Endocrineously active substances are discharged into surface bodies of water with communal and industrial effluents. Especially estrogenic substances like Bisphenol A, alkyl phenols and alkyl phenol ethoxylates in the Elbe and its tributaries have been neglected so far. In the context of an interdisciplinary project, chemists, biologists and mathematicians investigated the concentrations and fate of these xenoestrogens, relative potential effects of unknown water constituents and quantitative statistical mechanisms based on the available analytical findings. The contribution intends to contribute information on the pollutant situation of selected endocrineously active substances in the Elbe and its tributaries. [German] Ein relevanter Eintragspfad fuer endokrin wirksame Stoffe in die Oberflaechengewaesser sind die Abwaesser kommunaler und industrieller Klaeranlagen. Insbesondere das Vorkommen und der Verbleib von oestrogen wirkenden Stoffen wie Bisphenol A, den Alkylphenolen und Alkylphenolethoxylaten in der Elbe und in Elbenebenfluessen wurde bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In einem interdisziplinaeren Projekt, an dem sich Chemiker, Biologen und Mathematiker beteiligten, wird versucht, eine erste Antwort zu geben ueber das Vorkommen und den Verbleib dieser Xenooestrogene, ueber relative Wirkpotenzen von unbekannten Wasserinhaltsstoffen durch die Anwendung von In-vitro-Tests und ueber quantitative statistische Zusammenhaenge, die auf vorhandenen Analysenergebnissen basieren. Dieser Bericht soll einen Beitrag leisten zur Immissionssituation von ausgewaehlten endokrin wirksamen Stoffen in der Elbe und in Elbenebenfluessen. (orig.)

 18. Vandløb og kilder 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  amts-kommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder 2000. Miljøtilstand og udvikling er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne...... havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 7 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-ser. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition 2000 baseret på Dan-marks Miljø-undersø-gelsers overvågning af...... luftkvaliteten i Dan-mark. SAMMENFATNING Mild og lidt våd 2000 Vejret i 2000 var meget varmt og lidt mere vådt end normalt. Tilsvarende var den samlede ferskvandsafstrømning til de danske farvande lidt højere end normalt, ca. 16.400 mill. m3 (382 mm) eller 16 % over normalen. Diffus afstrømning er hovedkilden...

 19. Landovervågningsoplande 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Paulsen, I.

  således baseret på amts-kommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder 2000. Miljøtilstand og udvikling er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af...... de åbne havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 7 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-ser. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition 2000 baseret på Dan-marks Miljø......-undersø-gelsers overvågning af luftkvaliteten i Dan-mark. RESUMÉ Det gennemsnitlige kvælstofoverskud på landbrugsjorden i Dan-mark, angivet pr arealenhed, er reduceret med ca. 38 % i perioden fra 1990 til 2000. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist at kvælstofudvaskningen reduceres med 32 % når de...

 20. Use of residual fuels and biowaste of low calorific value for syngas production by the Noell conversion process; Der Einsatz niederkaloriger Energietraeger aus Reststoffen und Bioabfaellen zur Synthesegaserzeugung nach dem Noell-Konversionsverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schingnitz, M.; Goehler, P. [Noell-KRC Energie- und Umwelttechnik GmbH, Freiberg (Germany)

  1996-12-31

  By gasification with oxygen, municipal waste can be converted into a pure, burnable gas. The gas can be used like natural gas, e.g. in boilers and industrial furnaces, gas engines and gas turbines for heat and electric power generation, but also in chemical synthesis processes, e.g. methanol synthesis. If the right gasification technology is selected, the mineral constitutents of the waste materials can be melted down at the same time, e.g. into a granulate with a glass-like structure that can be used as constructional material. (orig) [Deutsch] Durch Vergasung mit Sauerstoff lassen sich kommunale Abfaelle in ein brennbares Gas umwandeln. Dieses Gas kann mit einfachen und bewaehrten verfahren von Schadstoffen wie Schwefelverbindungen befreit werden. Es laesst sich wie sauberes Erdgas umweltfreundlich in Kesseln und Industrieoefen einsetzen, in Gasmotoren oder Gasturbinen zur Erzeugung von Elektroenergie und Heizwaerme nutzen, aber auch zu chemischen Synthesen, beispielsweise von Methanol, verwenden. Bei geeigneter Wahl der Vergasungstechnologie gelingt es ausserdem, die mineralischen Bestandteile der Abfallstoffe prozessintern aufzuschmelzen und in ein beispielsweise als Baustoff verwertbares Schmelzgranulat mit glasartiger Struktur zu ueberfuehren. (orig)

 1. Structure of energy supply, energy analysis, projections for energy demand development and for emission-reducing energy carrier application in powered vehicles in the district Schmalkalden-Meiningen; Struktur der Energieversorgung, Energieanalysen, Prognosen zur Energiebedarfsentwicklung und zum emissionsmindernden Energietraegereinsatz fuer Kraftfahrzeuge im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krah, N. [Fachhochschule Schmalkalden (Germany). Fachbereich Maschinenbau

  2001-07-01

  The present publication is based on facts, data, knowledge and projects, which have been incorporated in the development of an energy concept for the district Schmalkalden-Meiningen. The energy concept of a district is a concept oriented at action on and realisation of mid-term and long term decisions in the fields of energy policy, economy and ecology, which must be taken by municipal and economic decision-making bodies. The energy concept accords with the targets of the Agenda 21, the environmental targets of the Federal Republic of Germany and of the Land Thuringia. Accepting this energy concept the district Schmalkalden-Meiningen shows its willingness to contribute to a lasting development in all fields of economy and ecology and thus does justice to its increasing responsibility. (orig.) [German] Die vorliegende Veroeffentlichung baut auf Fakten, Daten, Erkenntnissen und Projekten auf, die in die Erarbeitung des Energiekonzeptes fuer den Landkreis Schmalkalden-Meiningen eingeflossen sind. Das Energiekonzept eines Landkreises ist ein handlungs- und umsetzungsorientiertes Konzept fuer mittel- und langfristige energiepolitische, wirtschaftliche und oekologische Entscheidungen, die kommunale und wirtschaftliche Entscheidungstraeger zu treffen haben. Es steht im Einklang mit den Zielen der Agenda 21, den Umweltzielen der Bundesrepublik Deutschland und denen des Landes Thueringen. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat mit der Annahme dieses Energiekonzeptes seine Bereitschaft dokumentiert, zu einer nachhaltigen Entwicklung in allen oekonomischen und oekologischen Bereichen beizutragen und seiner daraus erwachsenen Verantwortung gerecht zu werden. (orig.)

 2. Results from the SynergieHaus programme of PreussenElektra; Ergebnisse aus dem SynergieHaus-Programm der PreussenElektra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mussenbrock, K. [Preussen Elektra, Hannover (Germany)

  1998-06-01

  The `SynergieHaus` project is an initiative by PreussenElektra and 25 regional and municipal utilities. Its objective is to contribute towards the further development and propagation of energy-saving building techniques. Within the framework of the project, funding was granted for more than 400 residential units erected between 1995 and 1997. The main prerequisites for funding were as follows: an at least 30 % shortfall of annual heating energy demand from the specifications of the thermal protection ordinance (WSchV `95) currently in force; installation of mechanical ventilation; and an airtight building envelope. (orig.) [Deutsch] Das SynergieHaus-Projekt ist eine Initiative der PreussenElektra und 25 Regionaler und Kommunaler Versorgungsunternehmen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbreitung energiesparender Bauweisen zu leisten. Im Rahmen dieses Projektes wurden zwischen 1995 und 1997 mehr als 400 neuerrichtete Wohneinheiten finanziell gefoerdert. Voraussetzung fuer eine Foerderung waren insbesondere die Unterschreitung des Jahres-Heizwaermebedarfs gemaess geltender Waermeschutzverordnung (WSchV `95) um mindestens 30%, der Einbau einer mechanischen Wohnungslueftung sowie eine luftdichte Gebaeudehuelle. (orig.)

 3. The southern Hessen waste management task force - initial situation, objectives, state of development; Suedhessische Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft - Ausgangssituation, Zielsetzung und Entwicklungsstand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braun, H.J. [Stadt Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  In 1994, the rural districts of Darmstadt-Dieburg, Bergstrasse, Odenwald and Gross-Gerau in southern Hessen and the town of Darmstadt concluded a cooperation agreement permitting them to meet the future demands of the technical code on municipal waste and the `Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz` (act concerning waste recycling and waste management). In order to formally prepare different forms of cooperation and to accompany corresponding preliminary investigations, the Suedhessische Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft (SAGA) was founded as a municipal task force. SAGA`s task is to debate common affairs in the waste management sector with a view to joint planning and joint facilities. In particular, the requirements of the technical code on municipal waste must be met. (orig.) [Deutsch] Im Jahre 1994 haben die suedhessischen Landkreise Darmstadt-Dieburg, Bergstrasse, Odenwald, Gross-Gerau sowie die Stadt Darmstadt beschlossen, bezueglich der kuenftigen Anforderung der TA Siedlungsabfall und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu kooperieren. Zur formellen Vorbereitung von verschiedenen dann auszufuehrenden Kooperationsformen und zur Begleitung entsprechender Voruntersuchungen wurde die Suedhessische Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft (SAGA) als Kommunale Arbeitsgemeinschaft gegruendet. Aufgabe der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft ist es, gemeinsam beruehrende Angelegenheiten im Abfallbereich unter dem Gesichtspunkt gemeinsamer Planung und gemeinsamer Einrichtungen zu beraten. Hierbei sollen insbesondere die Vorgaben der TA Siedlungsabfall beruecksichtigt werden. (orig.)

 4. Nye muligheder for samarbejde i styring og organisering af dagtilbud?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Karen Pernille; Plotnikof, Mie

  Denne rapport handler om forandringer i den kommunale styring og organisering af dagtilbudsområdet – og om forskellige aktørers arbejde med lokale forandringsprojekter - i form af laboratorier forskellige steder i dagtilbudsafdelingerne. Disse laboratorier handler både om aktuelle udfordringer i...... rapport kan du læse mere om de problemstillinger og de mange forandringstiltag, forståelser og praksisser, der udspringer af sådanne udfordringer i den offentlige sektor. Helt konkret handler det om to sjællandske kommuners såkaldte ’laboratoriearbejde’ inden for dagtilbudsområdet, hvorigennem mange...... forskellige aktører har taget arbejdstøjet på og stillet spørgsmålstegn ved status quo, ved fortidens historier og institutionaliseringer, samt ved fremtidens mulighedsrum og drømme. Både lokalt i en legestue i et børnehus, centralt på rådhusets administrative kontorer og i tværgående samarbejde i rådhusets...

 5. Børn i familier med alkoholmisbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zobbe, Karen; Ertmann, Bo

  Pilotundersøgelsen i Græsted-Gilleleje Kommune er en empirisk undersøgelse, hvis mål er at få dokumenteret og indsamlet kvalificeret viden om en eventuel gråzone bestående af børn, der vokser op i familier med et alkoholmisbrug, uden der er iværksat kommunale støtteforanstaltninger hertil. Denne...... viden er essentiel som grundlag for en forstærket indsats, netop fordi denne gruppe børns vilkår er omgivet af barrierer og tabuer både internt i familierne, men også i relationerne til omgivelserne.Undersøgelsen dokumenterer, at der findes en gråzone af børn i familier med alkoholmisbrug, som ikke...... modtager kommunal hjælp. Pilotundersøgelsen peger også på, at organisatoriske problemstillinger har været begrænsende for iværksættelsen af tiltag over for misbrugsfamilier. Også på det holdningsmæssige plan kan der af pilotundersøgelsen udledes store forskelle i egen og andres opfattelse af, hvilke...

 6. New process controls in the co-fermentation of organic waste and municipal sewage sludge; Neue Verfahrensfuehrungen bei der Co-Vergaerung von Bioabfaellen und kommunalen Klaerschlaemmen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schaepers, D.; Schierholt, M.; Buer, T.; Risse, H. [Technische Hochschule Aachen (DE). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA)

  1999-07-01

  For the co-fermentation of organic waste and sewage sludge in digester towers at municipal sewage treatment plant, mainly single-stage processes have so far been studied or are in use in part. Within the framework of a project sponsored by the foundation Oswald-Schulze-Stiftung, the use of a two-stage mode of operation (thermophilic/mesophilic) for co-fermenting organic waste and sewage sludge was investigated. By adding organic waste to the digester content, biogas production per reactor volume was more than doubled in comparison with exclusive sewage sludge fermentation. Because of the thermophilic stage for the conditioning of organic waste, specific biogas yield for an organic load of 1.5 kg organic dry residue TR/m{sup 3*}d was slightly enhanced in comparison with single-stage co-fermentation. (orig.) [German] Zur Co-Vergaerung von Bioabfaellen und Klaerschlamm in Faultuermen kommunaler Klaeranlagen werden bislang hauptsaechlich einstufige Verfahren untersucht und teilweise eingesetzt. Im Rahmen eines von der Oswald-Schulze-Stiftung gefoerderten Projektes wurde der Einsatz einer 2-stufigen Betriebsweise (thermophil/mesophil) bei der Co-Vergaerung von Bioabfaellen und Klaerschlamm untersucht. Die Biogasproduktion pro Reaktorvolumen konnte durch die Zugabe von Bioabfall in die Faulbehaelter gegenueber der reinen Klaerschlammfaulung mehr als verdoppelt werden. Durch die thermophile Stufe zur Vorbehandlung der Bioabfaelle konnte die spezifische Biogasausbeute bei einer organischen Raumbelastung von 1,5 kg o TR/m{sup 3*}d gegenueber der 1-stufigen Co-Vergaerung leicht erhoeht werden. (orig.)

 7. Waste water cleaning in high-performance bioreactors; Abwasserreinigung in Hochleistungsbioreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holler, S.; Sternad, W.; Troesch, W. [Fraunhofer-Institut fuer Grenzflaechen- und Bioverfahrenstechnik (IGB), Stuttgart (Germany)

  1999-07-01

  Cleaning of municipal sewage in bioreactors with biomass retention constitutes a modern and sustainable way of cleaning sewage. Contrary to conventional aerated sludge techniques, such systems achieve high productivity at high biomass concentrations. Reactor volume can be kept low, and short retention times are realized. It is shown that a loop reactor in combination with a crossflow microfiltration unit constitutes an appropriate system to meet future demands on sewage cleaning. Such a system can realize a COD turnover of 95 % at retention times of 0.5 hours. Crossflow microfiltration can set the concentration of biomass in the bioreactor to up to 30 grammes of dry substance per litre. (orig.) [German] Die Reinigung kommunaler Abwaesser in Bioreaktoren mit Biomasserueckhaltung stellt ein modernes und nachhaltiges Verfahren zur Abwasserreinigung dar. Im Gegensatz zu konventionellen Belebungsverfahren laesst sich in einem solchen System bei hohen Biomassekonzentrationen eine hohe Produktivitaet erreichen. Das Reaktorvolumen kann gering gehalten werden, und kurze Verweilzeiten koennen realisiert werden. Es wird gezeigt, dass ein Strahlschlaufenreaktor in Kombination mit einer Crossflow-Mikrofiltration ein geeignetes System dargestellt, um die Anforderungen an eine zukuenftige Abwasserreinigung zu gewaehrleisten. In einem solchen System kann ein CSB-Umsatz von 95% bei Verweilzeiten von 0,5 Stunden realisiert werden. Durch Crossflow-Mikrofiltration wird eine Biomassekonzentration bis 30 g TS/l im Bioreaktor eingestellt. (orig.)

 8. Beskæftigelse og handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard Miiller, Max

  2007-01-01

  SFI udgav i efteråret 2006 rapporten ”Handicap og beskæftigelse” (Miiller m.fl.: 2006), hvis formål var at afdække hvilken udvikling, der har været i handicappedes arbejdsmarkedstilknytning mellem 2002 og 2005. Rapporten viste bl.a., at ca. tre procentpoint flere personer med handicap var kommet i...... arbejde fra 2002 til 2005. Dette notat belyser, hvorvidt den ovennævnte beskæftigelsesudvikling blandt personer med handicap også gælder, når vi iagttager specifikke grupper af handicappede - eksempelvis personer med mobilitetsproblemer eller personer med en psykisk lidelse. Vi har derfor afgrænset...... personer med handicap ud fra fire typer af funktionshæmning (Mobilitetsproblemer, Sanse- og kommunikationsproblemer, Psykiske lidelser, Andre sygdomme) og på den baggrund undersøgt udviklingen i gruppernes tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2002 til 2005....

 9. Samfundstjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klement, Christian; Pedersen, Anne-Julie Boesen

  , at de fundne resultater må antages at være gan-ske solide og med stor sikkerhed kan relateres til, at de sammenlignede sanktioner i forskelligt om-fang påvirker recidivrisikoen. I undersøgelsen måles ny kriminalitet både som recidiv overhovedet (alle fældende strafferetlige afgørelser), som recidiv til...... en betinget eller ubetinget frihedsstraf og som recidiv til en ubetinget frihedsstraf. Recidivet måles i en observationsperiode på både et, to og tre år. Analyserne vedrørende effekten af sanktionerne viser, at risikoen for at recidivere er signifikant lavere blandt personer, der er idømt en betinget...

 10. Holdninger til Immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Roland Munch, Jakob; Schroll, Sanne

  2006-01-01

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger....

 11. Immanuel Kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig...... senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale. Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og...... som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret....

 12. Holdninger til immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Schroll, Sanne

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger...

 13. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 14. Digitale medier i småbørnshøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv; Larsen, Malene Charlotte

  2016-01-01

  Danske børn er blandt de allermest flittige brugere af medier og digitale teknologier i Europa. Men hvordan bruger helt små børn mellem 0 og 8 år medier og teknologi som en del af deres hverdag? Hvordan opfatter børnene de medier, som de anvender på daglig basis? Hvilke medier og hvilket...... medieindhold foretrækker de? Hvad siger forældrene til børnenes brug? Og hvilke fordele og udfordringer er der forbundet med små børns onlineaktiviteter? En stor tværeuropæisk undersøgelse har netop belyst de helt små børns brug af teknologi og digitale medier i hjemmet - med fokus på præferencer, færdigheder...

 15. Kan man opstille adfærdsregler for offentlig debat?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Koch

  2008-09-01

  Full Text Available Denne artikel slår til lyd for at vi har brug for adfærdsregler for offentlig debat. De skal ikke bestå i begrænsninger af ytringsfriheden og selvcensur, ikke i nedfældede bestemmelser eller organer til at håndhæve dem – men i skærpet refleksion, bevidsthed og diskussion om hvad der er rimelig adfærd i offentlig debat. Især blandt journalister, medie- og kommunikations-forskere og politiske kommentatorer kunne denne skærpede bevidsthed være ønskelig; den kunne f.eks. få dem til at være mere kritisk agtpågivende når politikere og andre personer med indflydelse offentligt diskuterer og besvarer spørgsmål.

 16. Talk-showet som fjernsynsunderholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Y. Hansen

  1988-02-01

  Full Text Available Mens de traditionelle underholdningsprogrammer er kommet i krise, har talk-show programmer i de senere år opnået en vældig popularitet i dansk fjernsyn. I artiklen analyseres nogle eksempler på de senere års danske talk-shows. Tre succesfulde, og et program der ikke vandt bred genklang blandt seerne. Derigennem fremanalyseres de træk der karak- teriserer den populære underholdning i dag. Sidst i artiklen genindføres den noget oversete teori om den para-sociale interaktion som grundlag for overvejelser over receptionsforholdene omkring talkshows og de kulturpolitiske konsekvenser heraf. "Ja, dengang (i 1950érne ville jeg ikke have været i tvivl om hvad en times underholdning var, hvilke ingredienser, der skulle i gryden. I dag har billedet ændret sig, og det skyldes mange ting" (Otto Leisner i Bruun Andersen 1981a, s.20.

 17. Blogs - Læringsfællesskab med rum til refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danbjørg, Dorthe Boe; Clemensen, Jane; Hansen, Pernille Stenkil

  2018-01-01

  Anvendelse af blogs i læringssituationer kan give studerende mulighed for at reflektere i fællesskab. Derfor blev blogs afprøvet blandt universitetsstuderende med det formål at undersøge, hvordan studerende oplever anvendelsen af blogmediet, samt undersøge hvilke former for refleksion, som blogs...... kan understøtte. Undersøgelsen var baseret på en sociokulturel forståelse af læring, hvor læring ses som en proces, der konstrueres gennem interaktioner. Blogs blev afprøvet som en del af et undervisningsforløb for 24 studerende. Blogindlæggene blev analyseret mhp at identificere refleksionsniveauet...... uklarhed over opgaven og usikkerhed på hvordan blogmediet anvendes. Endelig kan anvendelsen af blogs i læringssituationer udfordre de gængse opfattelser af læring, hvilket kan skabe forvirring hos de studerende....

 18. Ældre og digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siren, Anu; Knudsen, Sine Grønborg

  Formålet med denne rapport er at opnå en større forståelse af og indsigt i, hvad der karakteriserer anvendelsen af it blandt personer over 58 år i Danmark. Rapporten beskriver de ældre danskernes brug af it og belyser både de oplevede fordele ved digitalisering og de barrierer og udfordringer, som...... de eventuelt støder på ved en digitalisering af kommunikationen med de offentlige myndigheder. Rapporten viser, at størstedelen af de ældre danskere har adgang til it og bruger det flittigt. Ældre danskere er – ligesom resten af befolkningen – en meget blandet gruppe, når det kommer til brug af it...

 19. Catalansk selvstændighed kan få EU til at vakle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Morten Rievers; Bander, Lea; Cárdenas Nervil, Tomás

  Når spanierne den 20. december vælger nyt parlament, er det med bevidstheden om, at det politiske og forfatningsmæssige landskab er under stærk forandring. Catalonien er i færd med at forsøge at løsrive sig fra Spanien, og blandt de spanske vælgere ses en stigende mistillid til de to store etable...... catalanske separatisters forfatningsstridige strategi ikke vil bære frugt inden for de europæiske rammer. Spanien og Catalonien er nødt til at genfinde den samarbejdsvilje, der tillod Spanien at overgå til demokrati i slutningen af 1970’erne, hvis en løsning skal findes....

 20. Receptindløst anti-osteoporotisk behandling i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna; Konradsen, Hanne; Pedersen, Birthe D.

  den farmaceutiske behandling er fortsat uklare. Formål: At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti......-osteoporotisk medicin i Danmark. Metode: En epidemiologisk registerbaseret national åben kohorte undersøgelse af compliance og vedholdenhed af anti-osteoporotisk behandling. Undersøgelsen omfattede 100.949 mænd og kvinder. Statistiske analyser blev anvendt til at forklare årsager til behandlingssvigt, herunder backward...... præparater, hormon behandling, prednisolon og anti-depressiva, ko-morbiditeter særligt 3 og derover, lunge og reumatologisk lidelser. Konklusion: Studiets fund bidrager med ny viden vedrørende compliance problematikken, ved at beskrive afgørende faktorer for potentielle risikogrupper. Resultaterne peger...

 1. Medieret magt i organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  som den kommunikation der tematiserer medierne og de normer som de eksponerer. En tese er at magt, blandt andre måder, viser sig i organisationer, ved at nogle medlemmer, der er i position, bestemmer at andre medlemmer, uden samme position, skal anvende medier, der kan kontrollere deres kommunikation...... og handlinger. En mere radikaliseret formulering af denne tese er, at nogle i organisationerne maskerer deres magt ved at implementere deres vilje i medierne. En anderledes tese er, at organisationer mere ureflekteret har indført medier, der influerer på såvel arbejdsprocesser som på...... beslutningsprocesser og at denne styring således kommer ude fra den omgivende kultur, hvorfor magten til at implementere måske skulle reflekteres mere over. En radikalisering af denne tese er at medierne nu er i position i organisationerne og at alle lag i hierarkierne underlægger sig denne magt. Medier der er i fokus...

 2. Variation in general practice prostate-specific antigen testing and prostate cancer outcomes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjertholm, Peter; Fenger-Grøn, Morten; Vestergaard, Mogens

  2015-01-01

  Brugen af prostata-specifikt antigen (PSA) er mangedoblet i dansk almen praksis siden introduktionen i 1990’erne. Dansk Urologisk Selskab anbefaler brug af testen ved relevante symptomer og arvelig disposition, men ikke til screening. Alligevel varierer brugen af PSA-tests i almen praksis. Dette...... registerstudie undersøger variationen i brugen af PSA-tests blandt praktiserende læger i Region Midtjylland i perioden 2004-2009. Studiet ser også nærmere på, hvilke konsekvenser variationen har for mændene i de forskellige praksispopulationer. Almen praksis blev inddelt i fire grupper efter deres brug af PSA......-tests. Den mest testende fjerdedel af praksis brugte teksten 3,6 gange oftere end den mindst testende praksisgruppe. I den mest testende gruppe fik 76 % flere personer en biopsi af prostata og 37 % flere mænd blev diagnosticeret med prostatacancer sammenlignet med den mindst testende gruppe. Risikoen...

 3. Petras tunge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thurah, Thomas

  Fra omslaget: Petras tunge er et essay om noget af den litteratur, der skrives i Europa i disse år. En litteratur, der bliver til, mens eftertidens revisorer fører en ny sandhed til protokols, og mens Europa står midt i et uforudsigeligt opbrud. Bogen handler også om nogle af de europæiske...... Magris og Imre Kertész. Blandt de europæiske hovedstæder, der fortælles fra, er Berlin, Budapest, London, Bruxelles, Rom og Athen. Petras tunge er en bog om i dag, om europæernes fælles nutid. Men den er også forfatterens forsøg på for sig selv at finde ud af, hvad et menneske har at holde sig til...

 4. Konservatismen og den højreradikale terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Den norske højreekstremist Anders Behring Breiviks terror mod det norske samfund har herhjemme ledt til en voldsom debat om blandt andet forbindelsen mellem tonen i debatten og terrorangrebet og forholdet mellem den siden 2001 meget omtalte kulturkonservatisme og Anders Breiviks terrorhandling....... Essayet Konservatismen og den højreradikale terror forsøger dels at skabe klarhed over fronterne i debatten, dels at rette en kritik mod såvel tendensen til at afskrive handlingen som uforståelig som af tendensen til at slå den bredere højrefløjs kritik af multikulturalismen i hartkorn med Breiviks...... højreradikalisme. Artiklen forsøger at vise skellet mellem et konservativ og et højreradikalt ideologisk udgangspunkt, samtidig med, at den fastholder, at konservative ikke per definition er immune over for radikalisering....

 5. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 6. Flyv fugl! Flyv!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valgreen, Helene

  Bogen er til inspiration for nye mentorer og besvarer blandt andet disse spørgsmål: Hvad indebærer det at blive mentor? Hvor meget skal man give af sig selv? Hvordan kommer man i gang, hvordan sikrer man et dynamisk forløb, og hvordan slutter man af? Hvilke faldgruber skal man undgå - og hvad med...... etikken? Flyv fugl! Flyv! viser desuden eksempler på forskellige mentorroller - på relationen mellem mentor og den unge. Hæftet henvender sig til alle typer af nye mentorer - både med og uden vejledningsmæssig baggrund. Helene Valgreen har skrevet bogen sammen med Lone Nordskov Nielsen....

 7. EU og Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Oscar Garcia

  2008-01-01

  I juni blev EU’s medlemslande enige om et direktiv angående hjemsendelse. Direktivet er en del af EU’s strategi om at udvikle en fælles ramme mod den såkaldte illegale immigration. Det tog ikke lang til, før reaktionen kom, og den kom rigtig stærkt fra Latinamerika, blandt andet gennem et åbent...... brev fra den bolivianske præsident, Evo Morales, stilet til EU. En måned før vedtagelsen af direktivet var de latinamerikanske lande blevet enige om at satse på en fælles politik med EU, der skulle bygge på et princip om fælles ansvar og en helhedstilgang til international migration med inddragelse af...

 8. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne...... rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering. Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet...

 9. Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jørgen Theibel; Petersen, Kjeld Secher

  nyttiggøres. Blandt skolerne kan man vælge at sætte ind over for særligt udsatte grupper, men også generelt kan - og bør - der arbejdes med sund kost og motionsfremmende aktiviteter på erhvervsskolerne. Effekten på læring, motivation og trivsel er dokumenteret gennem flere enkeltundersøgelser og forsøg...... Louise Meng (Professionshøjskolen Me-tropol, Suhr’s). Projektet bygger tillige videre på erfaringerne fra et FoU-projekt med deltagelse af BEC Business samt Aarhus Tekniske Skole. Dette projekt er afsluttet efterår 2009....

 10. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 11. Årsbonus som incitamentløn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2006-01-01

  Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid. Som forskningsdesign er valgt en stor...... effekt på medarbejdernes opfattelse af, om virksomheden optræder fair over for dem (44 versus 31%), at effekten på tilfredshed var svagt positiv, mens effekten på den reale arbejdstid var po-sitiv (44 versus 41 timer om ugen). Resultaterne indikerer, at årsbonus har en positiv effekt på medarbejdernes...... opfattelse af, om virksomheden optræder fair, har en klar og positiv effekt på den reale arbejdstid samt at den ikke undergraver tilfredsheden. Udgivelsesdato: Juni...

 12. Unge, Holdspil og Medborgerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryom, Knud Eske

  Denne afhandling belyser et community psykologisk projekt, som undersøgte betydningen af et procesorienteret forløb med drenge i alderen 12-16 år på Rådmandsgade Skole, Ydre Nørrebro. Afhandlingen bygger på psykologiske (community psykologi, livsduelighed og livskompetencer) og sociologiske teorier...... kan en handlingsrettet eksperiment bidrage til at udvikle medborgerskab og personlig udvikling blandt 12-16 årige drenge fra et ”særligt udsat boligområde” i København? Afhandlingens primære fundament, er community psykologi og aktionsforskning med inddragelse af andre teoretiske perspektiver. Kapitel...... filosofiske ramme, som projektet har taget i brug. Første præciseres den videnskabsteoretiske tilgang, som har kendetegnet studiet med udgangspunkt i aktionsforskning og deltagende/handlingsrettet forskning. Dernæst præsenteres community psykologi, som indenfor psykologien til dels kan ses som en...

 13. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis/hyperemesis...... gravidarum akupunkturbehandling. Udvalgt sundhedspersonale skal uddannes til at give behandlingen, og der bør tilstræbes kontinuitet i behandlingsforløbet. Yderligere studier, der undersøger evidensen for behandling af bækkenrelaterede smerter og depression/angst med akupunktur, anbefales....

 14. App til smartphones om håndhygiejne

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  befolkningen dagligt en mobiltelefon og en stor del af disse mobiltelefoner udgøres af smartphones. Til smartphones kan fås diverse applikationer, og nu har to sygeplejersker og en datalog udarbejdet en gratis applikation, som omhandler håndhygiejne. Applikationens målgruppe er mennesker, som i hverdagen...... mere end 3.000 danskere, forårsager over en million sygedage og samlet set koster samfundet flere milliarder kroner (kilde: Rådet for Bedre Hygiejne). Håndhygiejne-applikationen viser blandt andet, hvordan man bør vaske sine hænder. Download applikationen fra din smartphone og tag så din smartphone med...

 15. Risky alcohol use in Danish physicians

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Sørensen, Johanne Korsdal; Bruun, Niels Henrik

  2016-01-01

  Alkoholmisbrug er ikke velundersøgt hos danske læger. Denne undersøgelse viser, at omtrent 19 % af de adspurgte læger havde et risikobetonet alkoholforbrug. En høj grad af udbrændthed og aleksitymi, som er manglende evne til at genkende og beskrive følelser, var forbundet med øget sandsynlighed f......: 46), som var tilfældigt udvalgt blandt Lægeforeningens medlemmer. De besvarede anonymt et elektronisk spørgeskema, som bl.a. indeholdt danske versioner af the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), the Maslach Burnout Inventory (MBI) og the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20...

 16. Private sector and stabilisation in Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magaard, Tina

  I briefet opsummerer Tina Magaard de vigtigste konklusioner fra konferencen ”Private sector and stabilisation in Afghanistan – a neglected match?”, som blandt andet gav indsigt i udfordringerne og mulighederne for den private sektor i Afghanistan. Ved at kombinere perspektiver fra strategiske...... studier med forretnings- og udviklingsstudier tilbød konferencen en dybere indsigt i udfordringerne og mulighederne for den private sektor i Afghanistan. Samtidig blev der åbnet en række nye perspektiver for interaktionen mellem den private sektor og stabiliseringsoperationer i en post-krigskontekst som...... Afghanistan. Selvom udgangspunktet var Afghanistan, er konferencens konklusioner i høj grad relevante for andre konflikt/post-konfliktområder. Konferencen var organiseret i et samarbejde mellem Centre for Business and Development Studies (Copenhagen Business School), Public-Private Platform (Copenhagen...

 17. Nordic Study Labs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørnø, Rasmus Leth Vergmann; Hestbech, Astrid Margrethe; Gynther, Karsten

  2016-01-01

  Denne rapport dokumenterer projektet Nordplus projektet The Nordic Study Lab. Projektet har haft til formål at udveksle eksisterende viden blandt projektdeltagerne om etablering og drift af distribueret uddannelse med særlig fokus på læringscentre. I løbet af en serie af studiebesøg har partnere...... med at skabe kvalificeret uddannelse på distancen. Nordic Study Labs projektet har afsløret et rigt reservoir af eksisterende erfaringer, med et stort transferpotentiale og både unikke og eksemplariske løsninger på uddannelses­ problematikker. Mange af de nordiske lande har mange års succesrige...

 18. Når elever producerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper; Hansen, Rune; Slot, Marie Falkesgaard

  2017-01-01

  Dette kapitel præsenterer centrale resultater fra studiet Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede der blandt andet rummer den første større kvantitative undersøgelse af opgavedidaktik og elevers produktive arbejde i den danske grundskole. Studiet omfatter også en kvalitativ del, og i...... undersøgelsen præsenteres og diskuteres gennem en række konkrete eksempler fra de berørte fag. I forhold til elevers produktive arbejde peger undersøgelsens resultater både på potentialer og særlige barrierer i forbindelse med at udvikle en kompetenceorienteret undervisning. I kapitlet argumenteres desuden...

 19. Spillet om ansvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne

  2011-01-01

  Skolens autoritet søges i disse år udvidet til at omfatte forhold i familien, idet disse forhold anses for at være vigtige forudsætninger for skolens arbejde. Med teknologier som blandt andet spil og lege inviteres forældrene til at reflektere over deres egen rolle i relation til skolen. Det fore...... forekommer helt selvfølgeligt, og det lyder umiddelbart handlekraftigt, når skolen opfordrer forældre til at tage ansvar. Kapitelet viser imidlertid, at skolens autoritet ikke blot udvides, men også bliver lettere at udfordre, når den søges udvidet til at omfatte forhold i familien....

 20. Politisk systemteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2009-01-01

  systemteorier i 1920'erne først i Tyskland, siden i USA, mens de seneste årtier har været præget af tyskeren Niklas Luhmanns teori om selvreferentielle kommunikationssystemer. Alle nyerere systemteorier om politik drejer sig om at det politiske system ikke kan håndtere alt på én gang. Artiklen gennemgår således...... Talcott Parsons' Karl Deutsch's , David Eastons og Niklas Luhmanns teorier om politiske systemer. Det politiske system er ifølge Luhmann et blandt godt en snes funktionssystemer. Det politiske system præges af paradokset i at det fordres at kunne styre de andre systemer (ret, økonomi, videnskab...

 1. Børn af veteraner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Signe; Lausten, Mette

  Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater og andet personel på internationale missioner – langt de fleste til Eks-Jugoslavien, Afghanistan og Irak. Denne undersøgelse handler om de børn, hvis fædre har været udsendt på militære missioner i udlandet. For hvordan håndterer...... spørgsmål er fokus for undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt børn af veteraner på henholdsvis 7, 11 og 15 år. Undersøgelsen er gennemført for og i samarbejde med Veterancentrets Videncenter, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse....

 2. Stedssans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringgaard, Dan

  med erindring og historie, til i højere grad at være et knudepunkt for globale kredsløb.  Forfatteren søger svar på sine spørgsmål til stedet i litteraturen, i hvad der er tænkt og skrevet om stedet, og på stederne selv. I essays om blandt andet politikommissær Maigret, Graham Greenes eksotiske...... spioner, Thomas Bobergs rejsebøger, Inger Christensens og Morten Søndergaards digte, om litteraturens landmålere og korttegnere, om stedets teori – og på virkelige steder i Bahia, Brasilien: en lufthavn og et hotel, en storby, en mineby der nu ernærer sig ved turisme, og en palmeø udvikles en sans...

 3. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003...... relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også...

 4. 3 PRRS-stabile sohold leverede hver 10 hold PRRS-fri smågrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Charlotte Sonne; Larsen, Lars Erik; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  I tre besætninger var det muligt at producere 10 PRRS-fri hold af smågrise i hver besætning over tid, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods af forskelle i produktionssystemer, karantænebrug og PRRS-vaccinationsstrategier. I undersøgelsen indgik tre besætninger. Besætningerne...... var deklareret PRRS-positive, hvilket betyder at der var påvist antistoffer mod PRRS i søernes blod, men besætningsejerne formodede, at de havde et PRRS-stabilt sohold (ingen cirkulation af PRRS-virus blandt søerne), så grisene var PRRS-fri (grise uden PRRS-virus) ved 30 kg. I hver besætning blev der...

 5. Medansvar og fagligt engagement gennem digitale skriveøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roued-Cunliffe, Henriette; Engerer, Volkmar Paul

  2016-01-01

  Vi rapporterer om vores forsøg på at promovere medansvar og fagligt engagement blandt vores studerende gennem digitale skriveøvelser. Disse kombinerer skriftlighed i læring (som en refleksionsfremmende og forpligtende øvelse) med de kollaborative muligheder, der ligger i at benytte digitale...... universitetspædagogikum. Forfatterne afprøvede nogle af disse idéer i form af kollaborative skriveøvelser på et bachelorkursus på Det Informationsvidenskabelige Akademi (Københavns Universitet). Forfatternes praktiske fremgangsmåde dokumenteres, og der gøres rede for de erfaringer, de har gjort sig. I den forbindelse...

 6. Lyden af børne-tv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Stine Liv; Jørgensgaard Graakjær, Nicolai

  2008-01-01

  Ærindet for denne artikel er at undersøge lyden af en programflade på en dansk reklamefinansieret, public service-kanal, der henvender sig til børn. Undersøgelsen er motiveret af tidligere observationsstudier (Johansen, 2005) 1, der blandt andet har vist, at småbørn i høj grad er tv-lyttere. For ......Ærindet for denne artikel er at undersøge lyden af en programflade på en dansk reklamefinansieret, public service-kanal, der henvender sig til børn. Undersøgelsen er motiveret af tidligere observationsstudier (Johansen, 2005) 1, der blandt andet har vist, at småbørn i høj grad er tv......-lyttere. For eksempel har det vist sig, at et lille barn sjældent sidder stille foran tv ret længe ad gangen, men derimod forholder sig til tv såvel som til en række andre fænomener (legetøj, andre personer osv.) på samme tid. Det har vist sig, at auditive fænomener spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng: Selv når...... barnet kigger væk eller går ind i et andet rum, er tv’ets lyd en kontinuerlig anknytning til tv’et, og lyde kan for eksempel fungere som en kulisse, der integreres i barnets leg, ligesom lyde kan hidkalde – og i perioder bidrage til at fastholde – barnets visuelle opmærksomhed....

 7. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 8. Cities and mobility: a planning guideline for community-compatible mobility; Stadtwege: Planungsleitfaden fuer Stadtvertraegliche Mobilitaet in Kommunen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-01

  So far, municipal transport planning and policy have not really resulted in pioneering concepts for solving problems arising from the transport issue common to all cities. Even individual promising approaches, which mostly relate to singular aspects of municipal transport policy, cannot obscure the fact that the routines of transport planning obviate innovative impulses. Even the research project's two exemplary municipalities, Freiburg and Schwerin, are a long way from having attained a mobility beneficial to the community (as reflected in a report on these cities' transport situation in the annex). In both there are elements of motor-vehicle-oriented planning and transport policy, but also, in part, distinct clues to a decline in car orientation and to the furtherance of alternative, environmentally compatible means of transport. The present guideline wants to open up new perspectives and give concerned planners impulses. It summarizes results from the research project 'Compatibility of urban mobility' and describes new ideas and paradigms in municipal transport planning and policy. (orig.) [German] Kommunale Verkehrsplanung und -politik hat bisher nicht zu wirklich zukunftsweisenden Loesungsentwuerfen der flaechendeckend festzustellenden Verkehrsproblematik in den Staedten gefuehrt. Auch einzelne gute Ansaetze, die meist auf singulaere Aspekte der staedtischen Verkehrspolitik bezogen sind, koennen nicht darueber hinwegtaeuschen, dass die Routinen der Verkehrsplanung den Blick auf innovative Impulse verstellen. Auch die beiden Modellkommunen des Forschungsprojektes, Freiburg und Schwerin, sind um einiges von dem Ziel der Stadtvertraeglichen Mobilitaet entfernt (s. verkehrliche Zustandsbeschreibung im Anhang). In beiden Staedten finden sich Elemente der autoorientierten Planung und Verkehrspolitik, aber auch zum Teil deutliche Hinweise des Zurueckdraengens der Autoorientierung und der Foerderung der umweltvertraeglichen

 9. Energy self-sufficient supply and disposal systems; Energieautarke Ver- und Entsorgungssysteme fuer Insel(an)lagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kimmich, S. [Institut fuer Solare Energieversorgungstechnik e.V., Hanau (Germany)

  2000-07-01

  Small villages, solitary farms, alpine dairy farms etc. usually have no connection to the supply and disposal systems of municipal or public utilities. Since mountain huts in particular are often situated in ecologically sensitive areas (e.g. the Alps), their operation requires an efficient use of water and energy. Present-day power supply concepts for stand-alone systems are mostly based on solar cells with a battery storage and a diesel generator for peak load management and periods of bad weather. If wastewater discharge and waste disposal are also taken into account it is necessary to take a new all-inclusive ecological view of the system, since the energy demand of the disposal systems can double that of the entire site. This calls for new, comprehensive supply and disposal systems which permit reliable, energy self-sufficient operation. This paper presents the individual components of an energy self-sufficient supply and disposal system for remote locations comprising energy and water supply, wastewater treatment and organic waste treatment. [German] Kleine Ortschaften, Aussiedlerhoefe, Almhuetten etc. liegen meist abseits der ueblichen Ver- und Entsorgungssysteme kommunaler oder oeffentlicher Anbieter. Da besonders Berghuetten (z.B. in den Alpen) ausserdem haeufig in oekologisch sehr sensiblen Gebieten liegen, ist es notwendig, die Ressourcen Wasser und Energie rationell zu verwenden. Die derzeitigen Energiekonzepte fuer die Stromversorgung von Inselsystemen basieren meist auf der Verwendung von Solarzellen mit Batteriespeicher und einem Dieselaggregat, um Spitzenbelastungen und Schlechtwetterperioden zu ueberbruecken. Die Einbeziehung der Wasser- und Abfallentsorgung erfordert neue gesamtoekologische Betrachtungsweisen, da der Energiebedarf fuer die Entsorgung den Energieverbrauch der gesamten Inselsysteme verdoppeln kann. Hier sind neue und unfassende Ver- und Entsorgungskonzepte gefragt, die einen gesicherten autarken Betrieb ermoeglichen. Im vorliegenden

 10. Operating experience in the gasification of municipal waste and other waste at the `secondary feedstocks recycling centre` (SVZ) Schwarze Pumpe; Betriebserfahrungen zur Vergasung von Hausmuell und anderen Abfaellen im Sekundaerrohstoffverwertungszentrum Schwarze Pumpe (SVZ)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buttker, B. [Sekundaerrohstoffverwertungszentrum Schwarze Pumpe GmbH, Schwarze Pumpe (Germany)

  1998-12-31

  The business purpose of SVZ Schwarze Pumpe is the production of synthesis gas from hydro-carbon-containing waste material and the use of synthesis gas in gas production or energy generation. For synthesis gas production, the techniques of packed-bed pressure gasification (FDV) and entrained-flow gasification (FSV) are used in close interconnection. Process control is such that only inert slags accrue, apart from the final products methanol and gypsum as well as generated energy in the form of electricity, process steam and heat. Currently, the following materials are mainly used in gasification: plastic materials after being subjected to conditioning, industrial and municipal sewage sludge, shredded goods, contaminated used wood, contaminated used oil, oil components obtained from oil/water mixtures, and slurry products. A special in-house know-how for waste oil gasification, and for the combined gasification of solid waste and coal by packed-bed pressure gasification with gradual stepping-up of the waste portion was realized. (orig.) [Deutsch] Der Geschaetszweck des SVZ Schwarze Pumpe besteht in der Herstellung von Synthesegas aus kohlenwasserstoffhaltigen Einsatzstoffen und in der stofflichen und energetischen Nutzung des Wertstoffes Synthesegas. Zur Synthesegasgewinnung werden die Verfahren der Festbettdruckvergasung (FDV) und Flugstromvergasung (FSV) in einer engen verbundwirtschaftlichen Kopplung angewandt. Die Betriebsfuehrung ist so gestaltet, dass neben den Endprodukten Methnaol und Gips sowie erzeugter Energie in Form von Strom, Prozessdampf und Waerme nur noch inerte Schlacken entstehen. Die Haupteinsatzprodukte fuer die Vergasung sind ggw. aufbereitete Altkunststoffe, industrielle und kommunale Klaerschlaemme, Shreddergueter, kontaminiertes Altholz, kontaminierte Altoele, Oelkomponenten, die aus Oel-Wasser-Gemischen gewonnen werden, und Slurry-Produkte. Es wurde ein spezielles Betriebs-Know-how zur Abfalloel-Vergasung und zur kombinierten Vergasung

 11. Fællesskab og integration – De bosniske krigsflygtninge i Randers 1993-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Have Espersen

  2011-06-01

  Full Text Available Kulturhistorisk Museum Randers har i de senere år sat øget fokus på byens indvandrerhistorie. I 2003 dokumenterede museet de tyrkiske gæstearbejderes historie, og i 2005 blev der set nærmere på tyrkernes børn. Tyrkerne var den første store gruppe af indvandrere i Randers, men er i antal siden blevet overhalet af bosnierne, hvoraf de første kom til byen som krigsflygtninge i 1993. Denne artikel er baseret på en undersøgelse af de bosniske krigsflygtninge, som museet foretog henover sommeren 2010. Udover at klarlægge det historiske forløb for bosniernes tilværelse i Randers, giver undersøgelsen gennem tolv interviews et indblik i, hvordan bosnierne er faldet til i byen. Det beskrives desuden, hvorledes det er at være bosnier i Randers i dag. Interviewgruppen udgjordes af otte kvinder og fire mænd. Blandt kvinderne var der fire, der aldersmæssigt befandt sig i tyverne, mens de resterende befandt sig i henholdsvis trediverne, fyrrerne og halvtredserne. For mændenes vedkommende var den ene halvdel i fyrrerne og den anden i halvtredserne.  Undersøgelsen viser blandt andet, at de mål for integration, som Randers Kommune satte sig, da det fra 1995 stod klart, at de bosniske flygtninge ville blive i byen, på de fleste områder stemte overens med ønskerne fra størstedelen af bosnierne. For kommunen blev det i løbet af kort tid det væsentligste, at de mange nye borgere blev i stand til at klare sig selv gennem sprog, beskæftigelse og bolig, mens det for bosniernes vedkommende handlede om hurtigst muligt at komme i gang med det liv, som krig og uvished havde afbrudt. At de bosniske flygtninge skulle integreres socialt i det danske fællesskab og gennem danske netværk var af begge parter prioriteret lavere. Selvom kontakten til danskerne i Randers stadig mest er begrænset til arbejde og uddannelse, opfattes bosnierne i Randers i dag, både af dem selv og den danske majoritetsbefolkning, alligevel som den mest velintegrerede st

 12. Handicap som risikofaktor? Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dammeyer, Jesper Herup; Bøttcher, Louise

  2010-01-01

  Børn med handicap er generelt i større risiko for at udvikle psykopatologi. Men risikoen for fejludvikling er ikke enkelt forbundet med graden af handicappet. F.eks. oplever børn med hørehandicap næsten fire gange så hyppigt psykosociale vanskeligheder sammenlignet med hørende børn, men det er ikke...... psykopatologi etableres. I artiklen vil vi præsentere en almen model til forståelse af mennesker med handicap og deres udviklingsmuligheder – en handicappsykologisk udviklingsmodel ud fra et dialektisk kultur-historisk perspektiv (Vygotsky, (1924-31) 1993). Ved hjælp af empiriske studier vil vi eksemplificere...... forskellige typiske udviklingsmæssige problemer, der ofte opstår blandt børn med forskellige typer af handicap. At studere børn med handicap og deres psykiske udvikling kan være et vigtigt forskningsmæssigt vindue til at forstå udviklingspsykopatologi generelt....

 13. Handicap som risikofaktor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise; Dammeyer, Jesper Herup

  2010-01-01

  Børn med handicap er generelt i større risiko for at udvikle psykopatologi. Men risikoen for fejludvikling er ikke enkelt forbundet med graden af handicappet. F.eks. oplever børn med hørehandicap næsten fire gange så hyppigt psykosociale vanskeligheder sammenlignet med hørende børn, men det er ikke...... psykopatologi etableres. I artiklen vil vi præsentere en almen model til forståelse af mennesker med handicap og deres udviklingsmuligheder – en handicappsykologisk udviklingsmodel ud fra et dialektisk kultur-historisk perspektiv (Vygotsky, (1924-31) 1993). Ved hjælp af empiriske studier vil vi eksemplificere...... forskellige typiske udviklingsmæssige problemer, der ofte opstår blandt børn med forskellige typer af handicap. At studere børn med handicap og deres psykiske udvikling kan være et vigtigt forskningsmæssigt vindue til at forstå udviklingspsykopatologi generelt....

 14. Handicap og beskæftigelse i 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgelund, Jan; Larsen, Brian; Kløft Schademan, Helle

  Denne rapport giver ny viden om beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Den viser, at personer med handicap er lige så tilfredse med deres arbejde, som personer uden handicap, og at de oplever at de har de samme jobkrav og de samme muligheder for indflydelse og udvikling, og de har...... samme muligheder for efteruddannelse. Forfatterne viser desuden, at fleksjobordningen bidrager til at sikre beskæftigelse for personer, som af helbredsmæssige grunde ellers ville være passivt forsørget. Og de vurderer, hvor meget handicap og helbredsproblemer betyder for deltagelsen på arbejdsmarkedet....... Endelig giver de et skøn over beskæftigelsespotentialet blandt ikke-beskæftigede med handicap. Rapporten bygger på interview med 9.202 personer i alderen 16-64 år. Af disse deltog 2.235 personer i et længere interview, fordi de arbejder i fleksjob eller har et længerevarende helbredsproblem....

 15. Démocratie d’en-bas ou « démocratie de la rue » ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojsen, Heidi; Boni, Seydou

  2017-01-01

  for genoprettelsen af retsstaten i Burkina Faso: Hvilke praksis finder sted i bevægelsen? Hvordan kan man definere hvad der er dens succeser eller nederlag i de former for dialog, der finder sted? Den anvendte metode trække både på selv-etnografi (Anderson 2008) og endo-metodologi (Olivier de Sardan) samt den...... bevægelsen blevet en reference og en aktør, som andre interessenter i samfundet og magtspillet henvender sig til. Banégas, Brisset-Foucault og Cutolo (2012) har givet flere eksempler på den voksende folkelige debat, der finder sted på offentlige steder i de afrikanske byrum, debatter og ”læringsrum”, der i...... stigende grad fremstår som alternative og komplementerende platforme til dem, som retsstaten stiller til rådigheder for borgerne gennem sine institutioner. Blandt de spor, som de tre forskere udstikker, stiller artiklen skarpt på folkelige bevægelser såsom Cititizen’s Broom, og den rolle de kan spille...

 16. Nordisk dagspresstruktur i slutet av 1980-talet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl Erik Gustafsson

  1991-09-01

  Full Text Available Dagspressen i Norden har op gennem firserne forbedret sin position - totaloplaget er vokset og udgivelsesfrekvensen er øget. Prognoser fra forskellige samfundsforskere lød for 10-15 år siden ellers på stagnation og voldsom omlægning, ikke mindst på grund af konkurrence fra de elek- troniske medier. Dagspressen har dog ændret sig og den står ikke mindst i Danmark over for store udfordringer. Karl Erik Gustavsson tegner da i sin artikel et nuan- ceret billede af ligheder og ikke mindst forskelle på dagspresseområdet i de forskellige nordiske lande, hvor typologi, læsemønstre og indtægtsfor- hold udviser stor variation. En væsentlig faktor bag disse forskelle, som placerer Danmark nederst i hierarkiet blandt de stærkt aviskonsumerende broderlande, er statsstøtten til dagbladene, hvor den direkte og selektive støtte har vist sig at gavne branchen som helhed.

 17. Improving Ion Computed Tomography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, David Christoffer

  2014-01-01

  løsninger i stedet sat bruge ion CT, hvor patienten skannes med de samme partikler, der også bruges til selve strålebehandlingen. Med ion CT kan man beregne partiklernes rækkevidde med en præcision, der erbedre end 1.0%, men ion CT har også visse begrænsninger. Blandt andet gør den begrænsede rækkevidde af...... ionerne, at man ikke kan skanne områder tykkere end 30 − 37cm, alt afhængig af acceleratoren på behandlingsstedet. I denne ph.d afhandling undersøges flere af disse begrænsninger. Her præsenteres en ny algoritme, som kombinere ion CT med de røntgenbilleder, der laves i behandlingsrummet. Dermed kan man...... rekonstruere ion CT billeder, selvom partiklerne kun kan nå igennem patienten i halvdelen af de vinkler, man normalt ville skanne fra. Simulationer af ion CT er i høj grad afhængige af de fysiske modeller, der bruges til kerne-spaltning. Modellerne blev i denne afhandling undersøgt i Monte Carlo koden SHIELD...

 18. Vejledernes reaktion på retningslinjer for vejledning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2007-04-01

  Full Text Available Den undersøgelse vi her i artiklen rapporterer fra, viser at der blandt specialevejledere og specialestuderende er stor forskel på kendskabet til og interessen for de opstillede rammer ogregler for specialevejledningen. Vi konstaterer at vejlederen ikke primært opfatter sig selv som en medarbejder i en organisation hvor ledelsens eventuelle retningslinjer og rammer er relevanteog bindende, men snarere som en privatpraktiserende vejleder der udvikler sit eget tilbud til de studerende. Vejlederne har skullet udvikle deres egen praksis, men det er alligevel påfaldendeat så få problematiserer deres manglende viden om institutionens retningslinjer. Nogle af vejledernes begrundelser for ikke at interessere sig mere for fagets retningslinjer afspejler en opfattelse af de gældende retningslinjer for deres praksis som irrelevante for dem. Baggrunden er at reglerne primært er kvantitative og rammesættende og slet ikke kommer i dialog med vejledernes individuelle praksis. Hvis man vil udvikle vejledningspraksis, skal der altså andre mere kvalitative og pædagogisk velfunderede midler til.

 19. Psychological distress, cardiovascular complications and mortality among people with screen-detected type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Else-Marie; Vestergaard, Mogens; Skriver, Mette V

  2014-01-01

  Dette studie undersøger, om psykisk belastning øger risikoen for kardiovaskulær sygdom og død blandt personer med type 2-diabetes. Forfatterne ser også nærmere på, om forskelle i metabolisk kontrol og indtag af ordineret medicin kan forklare dele af en eventuel sammenhæng. Studiet fandt, at 18% af....... Psykisk belastning synes derimod ikke generelt at påvirke evnen til at opnå de opsatte mål for HbA1c, kolesterol og blodtryk. Studiet, bygger på data fra 1533 personer i alderen 40-69 år, som fik konstateret type 2-diabetes ved screening i almen praksis, 2001-2006. Undersøgelsen udgør en del af ADDITION...... personer fundet med type 2-diabetes ved screening led af psykisk belastning. Studiet viser, at psykisk belastede personer har 70% højere risiko for at få CVD-event i 8.7 års follow-up og 80% højere dødelighed i 10.9 års follow-up sammenlignet med personer med type 2-diabetes uden psykisk belastning...

 20. Veteraners psykiske velbefindende 7-8 måneder efter hjemkomst. Undersøgelse af udsendte til Afghanistan i perioden februar-august 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løngaard, Katja; Nielsen, Anni Brit Sternhagen; Andersen, Søren Bo

  Baggrund Denne undersøgelse omhandler det psykiske helbred blandt dansk personel udsendt med International Security Assistance Force (ISAF) hold 15 til Afghanistan fra februar til august 2013. Den har til formål at afdække forekomsten af symptomer på depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD......, der var udsendt til Afghanistan i 2009. Metode Personel, der stod for udsendelse med ISAF15 (N=659) i februar 2013, fik 5-6 uger før planlagt udsendelse udleveret en række validerede spørgeskemaer, som 282 besvarede. Alle udsendte fik udleveret spørgeskemaer igen 2-3 måneder efter hjemkomst (417...... besvarelser) og fik tilsendt spørgeskemaer 7-8 måneder efter hjemkomst (340 besvarelser). Ud fra disse besvarelser opgør vi forekomsten af symptomer på PTSD og depression, analyserer udviklingen af PTSD-symptomer over tid og identificerer sårbarhedsfaktorer, der øger risikoen for at tilhøre en PTSD...

 1. Boosting skills

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Danmark ligger pænt placeret blandt de skandinaviske lande når det gælder faglig og samfundsmæssig brug af sociale medier. Især ser Danmark ud til at klare sig godt når det gælder brugen af LinkedIn, der er blevet vores erhvervsmæssige sociale medie i Danmark. Når det gælder sammenligningen af de...... skandinaviske lande med den gennemsnitlige europæiske faglige brug af sociale medier, står det imidlertid foruroligende sløjt ud her oppe nord på. Hvor det nok er forventeligt at de lande der er mere pressede ift. jobmarked i højere grad anvender sociale medier til at finde et arbejde, er det bekymrende, at de...... skandinaviske lande i undersøgelsen, ser ud til i meget ringere grad at anvende sociale medier internt på vores arbejdspladser. Således er man gennemsnitligt signifikant bedre til at høste de mange fordele ved at organisere sig ved hjælp af sociale medier, fx til videndeling, koordinering og kommunikation...

 2. The cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy people - A nationwide population study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fosbøl, Emil Loldrup

  2010-01-01

  -steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) blandt raske mennesker. Ved hjælp af danskernes CPR nummer er det muligt at krydse registrene på individuelt niveau. Data dækker informationer om al anvendt receptpligtig medicin, hospitalsindlæggelser, indkomst samt overlevelsesstatus på alle danske indbyggere...... med alder på 10 år eller over den første januar 1997. Disse individer blev fulgt til slutningen af 2005. Afhandlingen bygger foruden deskriptiv statistik også på et historisk cohorte design hvor sammenhængen mellem NSAID forbrug og risiko for kardiovaskulære komplikationer analyseres ved hjælp af...... flere statistiske modeller. Tidligere studier har sat brugen af NSAID i forbindelse med øget risiko for hjertedød i forskellige grupper af patienter. Især den nye generation af lægemidlerne, de selektive cyclooxygenase (COX) 2 hæmmere, er grundigt undersøgt og den selektive COX-2 hæmmer rofecoxib (Vioxx...

 3. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  1988-01-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 4. Monitorering af fysisk aktivitetsniveau (MOAN) hos indlagte patienter på geriatrisk afdeling - forsøgsprotokol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Morten; Jørgensen, Martin Grønbech; Andreasen, Jane

  genvinder disse igen.(1) Der er desuden god dokumentation for at også ældre patienter med demens kan forbedre funktionsniveau ved træning.(2) Særligt styrketræning af underekstremiteterne med høj intensitet, har vist sig at være effektivt. Hvilket blandt andet har kunnet registreres med ”Timed up and go...... udskrivelse? 2. At undersøge hvilken betydning tiden stående/gående har for ændringen i Barthel Index under indlæggelsen. Metode: Undersøgelsen gennemføres som et observationssstudie af aktivitetsniveau fra indlæggelse til udskrivelse for patienter indlagt på geriatrisk afdeling Aalborg sygehus. Timed up...... and Go (TUG), rejse-sætte sig testen og Barthel score registreres for alle patienter ved indlæggelse og udskrivelse. Øvrige oplysninger vedrørende alder, køn, vægt, højde, demens, depression, årsag til indlæggelse, boligform, og pårørende indhentes fra journalen. Primær outcome for undersøgelsen er den...

 5. Mobilitet, barrierer & muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mimi

  2011-01-01

  Nærværende afhandling er et forsøg på at sætte fokus på fortællinger fra unge fra irakiske Kurdistan, for at undersøge på hvilken måde etnicitet og migration præger de unges oplevelser, deres opfattelse af sig selv og andre samt de muligheder, der er tilgængelige for dem. Fortællingerne giver...... kvalitative, narrativt inspirerede interviews, med 13 unge, der stadig opholder sig i Danmark og 7 unge, der er repatrieret til irakiske Kurdistan, efter at de har levet i diaspora i Danmark i flere år. Det selektive udvalg af de unge er sket gennem sneboldmetoden, der har været styrende under empiri......¬indsamling både i Danmark og i irakiske Kurdistan. Hovedparten af de unge i denne undersøgelse er blandt den gruppe af unge flygtninge, der har klaret sig godt i forskellige sammenhænge bl.a. uddannelsessammenhænge. Flere forhold har været med til at berige det empiriske grundlag for afhandlingen bl.a. har jeg...

 6. AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Trine; Holt, Helle

  Denne rapport belyser muligheder og barrierer for AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Undersøgelsen viser, at ca. 8 pct. af virksomhederne, der indgår i undersøgelsen, på interviewtidspunktet ønsker at rekruttere AC-arbejdskraft inden for 6 måneder. Undersøgelsen viser desuden......, at mange af virksomhederne forventer, at AC’eren møder på arbejdspladsen hver dag – og gerne, at de flytter til lokalområdet. Virksomhederne vurderer, at det er en barriere, at AC’erne har svært ved at se en videre karriere i lokalområdet, og at de foretrækker at pendle til arbejdspladsen. Dårlig...... infrastruktur nævnes i den forbindelse også som en barriere. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i kommunerne: Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Struer. Undersøgelsen er bestilt af Beskæftigelsesregion Midtjylland og er finansieret af Region Midtjylland og...

 7. Mere undervisning, større studieintensitet? En multilevelanalyse af 7.917 studerendes tidsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-03-01

  Full Text Available Der har de seneste år været betydelig interesse for danske universitetsstuderendes studieintensitet, og der er blevet givet forskellige anbefalinger i forhold til, hvordan de studerende kan motiveres til at studere mere. Det empiriske grundlag for sådanne anbefalinger er imidlertid sparsomt. Formålet med dette studie er dels at beskrive den gennemsnitlige studieaktivitet blandt studerende på Aarhus Universitet, dels at analysere det indbyrdes forhold mellem undervisning og forberedelse. En multilevelanalyse af 7.917 studerendes selvrapporterede tidsforbrug viser overraskende en negativ sammenhæng mellem antallet af timer brugt på undervisning og antallet af timer brugt på forberedelse. Yderligere analyser tyder på, at sammenhængen mellem undervisningstid og forberedelsestid varierer på tværs af uddannelser.   In recent years, the study habits of Danish university students have been a cause for concern, and various initiatives to improve motivation and encourage students to study harder have been introduced. However, the empirical support for such initiatives is limited. This article aims to describe the average student’s study habits and analyse the interrelationship between teaching and independent study time. A multilevel analysis of 7,917 students self-reported time budgets surprisingly reveals negative correlation between hours spent studying and hours spent participating in classes. Further analyses suggest that this correlation varies across study programmes.

 8. Friluftsliv i idrætsundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Mikkel Rygaard; Noregren, Tina

  2017-01-01

  Friluftsliv har både som fagområde og pædagogisk metode et stort potentiale til at fremme læringen i grundskolen. Naturoplevelser, kropslig læring og sanseindtryk kan skabe dybere forståelse, motivation og opbygge socialt sammenhold. Friluftsliv giver ofte mange sanseindtryk, og det er...... veldokumenteret, at sanseimpulser og oplevelser huskes bedre end traditionel klasseundervisning. Samtidig er der positive sundhedseffekter forbundet med, at børn og unge kommer ud og dyrker friluftsliv. Derfor søger Friluftsrådet at understøtte mere friluftsliv i undervisningen – blandt andet med dette hæfte med...... konkrete undervisningsforløb til idrætsundervisningen. Friluftsliv er i denne idrætssammenhæng at opfatte som et bredt begreb, der er knyttet til fysisk aktivitet og bevægelse i naturen. Undervisningsforløbene er tilpasset idrætsfagets Fælles Mål. De 3 undervisningsforløb kan med fordel tænkes ind i alle 3...

 9. Ledelse af Organisationens Kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Lars

  2008-01-01

  mod, at give et overordnet indblik i nogle af de overvejelser man som leder står overfor, når der står kreativitet på dagsordenen. Et af de underpunkter som respondenterne i DEA' undersøgelse efterspørger i forhold til kreativitet, er øget viden om styring og optimering af de processer som skal...... transformere organisationens kreativitet om til succesfulde innovationer. At et øget fokus på organisationens processer kan have en stimulerende effekt på kreativiteten synes der i litteraturen såvel som blandt praktikere at være enighed om, men ligeså vel er der enighed om, at vil man virkeligt gøre en...... forskel, så er man som leder nødt til at arbejde mere målrettet med de medarbejdere som forventes at præstere et kreativt udbytte. Inspireret af analyseværktøjet "KEYS, Assessing the Work Environment for Creativity" udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesforsker ved Harvard University, Teresa...

 10. Menneskelig færdsels effekt på rastende vandfugle i Saltvandssøen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, K.; Rasmussen, L. M.

  flugtafstanden ved gentagen personpassage. Blandt andre arter flyttede f.eks grågås og pibeand i Dagligreservoiret samt knortegæs og bramgæs i Saltvandssøen til områder der lå 300-400 m fra adgangsvejen, og blev i disse områder resten af dagen når de blev forstyrret ved personpassage. Når vandfuglene blev skræmt...... i Saltvandssøen var mindre på dage med end på dage uden færdsel. Strandhjejle havde gennemsnitligt den korteste flugtafstand (130 m) og stor regnspove den længste (350 m) ved personpassage, men almindelig ryle syntes i nogen grad at kunne 'vænne' sig til færdslen (habituere) da den reducerede....... Personpassage kombineret med tilstedeværelse af rovfugle i området forøgede den tid vadefug-le-ne tilbragte i luften over Saltvandssøen. På da-ge med personpassage, men uden rovfugle, var fug-lene i luften i 0,1% af tiden mens de på dage med personpassage og rovfugle var i luften i 3,6% af tiden. Beregning af...

 11. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 12. Hvorfor akut kræft? Et bud på en epidemisk forståelse af tid og kræft-tendenser i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise

  2014-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i den danske akut-kræft-agenda i nullerne, der kulminerede i 2007, hvor den danske regering og Danske Regioner indgik en aftale om akut handling og blandt andet indførte kræft-pakkerne. Aftalen beskrives ofte som en kolossal præstation og succeshistorie, og den udvikling......, der gik forud, omtales gerne som en forbrødring, en kulturændring, ja sågar et mirakel. Påstande om revolutioner og mirakler i det danske sundhedsvæsen rejser interessante antropologiske spørgsmål om kulturel fortid og kulturelle forskelle i måden at opfatte og behandle sygdomme på. Den danske akut-kræft-agenda...... kræft som akut sygdom i Danmark i nullerne? Analysen her peger på, at akut kræft i Danmark var resultatet af 1) en eksponentiel vækst i kræft-repræsentationer som overlevelsesestimater og ventetidsfrekvenser (øget digital tydelighed), 2) magtfulde minder om kræft, 3) øget levealder og 4) en kontekst af...

 13. Streaming-video produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, Poul

  2004-01-01

   E-learning Lab på Aalborg Universitet har i forbindelse med forskningsprojektet Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer foretaget en række praktiske eksperimenter med streaming-video produktioner. Hensigten med denne artikel er at formidle disse erfaringer. Artiklen beskriver hele produktionsf...... E-learning Lab på Aalborg Universitet har i forbindelse med forskningsprojektet Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer foretaget en række praktiske eksperimenter med streaming-video produktioner. Hensigten med denne artikel er at formidle disse erfaringer. Artiklen beskriver hele...... produktionsforløbet: fra ide til færdigt produkt, forskellige typer af præsentationer, dramaturgiske overvejelser samt en konceptskitse. Streaming-video teknologien er nu så udviklet med et så tilfredsstillende audiovisuelt udtryk at vi kan begynde at fokusere på, hvilket indhold der er velegnet til at blive gjort...... tilgængeligt uafhængigt af tid og sted. Afslutningsvis er der en række kildehenvisninger, blandt andet en oversigt over de streaming-video produktioner, som denne artikel bygger på....

 14. Hvad sagde Platon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld, Erik Nis

  2011-01-01

  Artiklen falder i to dele, en metodisk del og en gennemgang af hovedpunkter i Platons filosofi. Det er almindelig viden blandt oplyste, uddannede mennesker, at Platon er en af de vigtigste filosoffer overhovedet i den vesterlandske kultur. Dette illustreres af den indflydelse på filosofi......, litteratur og kultur, han har haft i de 2500 år, der er gået, siden han levede. Man mener også at vide, at Platons filosofi bl.a. indeholder forestillinger om en ideverden og en udødelig sjæl, der midlertidigt er havnet i en distraherende uvirkelig skyggeverden. Ved filosofiens hjælp kan den vende tilbage...... til skuet af ideerne. Hertil hører også billedet af den tredelte sjæl som en kusk med vognspand af to mere eller mindre uregerlige heste. Endelig er Platon forbundet med ideen om en idealstat regeret af filosoffer. Skønt alle disse forestillinger findes i Platons værk, er det ikke korrekt at antage...

 15. PCB eksponering i Farum Midtpunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Harald William; Frederiksen, Marie; Ebbehøj, Niels Erik

  I marts og april 2011 blev i alt 104 lejligheder og 289 beboere fra Farum Midtpunkt undersøgt for niveauer af PolyChlorerede Biphenyler (PCB) i henholdsvis fuger og indeluft i lejligheder-ne, og i blodplasma. Til analyserne i denne rapport indgik 273 beboere, 139 fra PCB-forurenede lejligheder og...... 134 fra ikke-forurenede lejligheder. Der blev indsamlet luftprøver fra 83 forure-nede og 21 ikke-forurenede lejligheder og fugeprøver fra 20 forurenede lejligheder. Ni ud af 24 målte PCB-kongenere var under detektionsgrænsen i luften, inkl. de to mest toksiske kongenere nr. 126 og 169. For de...... forurenede lejlig-heder, undtagen for nr. 183 og 190, samt for nr. 182 som alle lå under detektionsgrænsen. For ni ud af tolv dioxin-lignende PCB-forbindelser var alle, eller næsten alle prøver under detektions-grænsen. For nr. 105 og 118 sås signifikant højere niveau blandt eksponerede. Mænd havde et lidt...

 16. Modtagerforskning og kulturstudier. Om kvantitativ og kvalitative tilgange i dansk medieforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  1988-08-01

  Full Text Available Dansk medieforskning går i mange henseender sine egne veje. Det gør sig også gældende i receptionsforskningen. Hvor forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder står på dagsordenen i den internationale debat om modtager forskningen, fokuseres der i den danske diskussion på forholdet mellem den æstetiske analyse af teksten og empiriske studier af modtager- nes forståelser og oplevelser. Gennem personsammenfald glider de to diskussioner imidlertid ind i hinanden. I denne artikel forsøger Jørgen Bang at rede trådene ud fra hinanden for derefter at vurdere, hvilke muligheder der ligger for en dialog mellem de forskellige forskningstraditioner. På den ene side argumenterer han for nødvendigheden i at forlade den traditionelle humanistiske kulturopfattelse, hvor der opereres med et ab- solut skel mellem kunst og kulturindustri, til fordel for en antropologiske kulturopfattelse, der fokuserer på mediernes funktion i forskellige befolkningsgruppers livssammenhæng. På den anden side ønsker han at fastholde den humanistiskeforståelse af, at medieteksten iscenesætter intersubjektive forestillinger blandt de seere/lyttere/læsere, som lader sig "fange ind" af den. På hvilke sociale, psykologiske og tekstuelle betingelser selve tilegnelser sker, mener han imidlertidig fortsat er et uafklaret spørgs- mål, som kun en empirisk orienteret modtagerforskning kan finde svar på.

 17. Selen og vitamin E til søer og pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, H. E.; Danielsen, V.; Simesen, M. G.

  1977-01-01

  Formålet med dette forsøg var at undersøge virkningen af foderets selen- og vitamin E indhold på søernes frugtbarhed og pattegrisenes levedygtighed og vækst. Endvidere at undersøge koncentrationen af selen (Se) og vitamin E i råmælk, somælk og blod i relation til foderet. Der forekom enkelte...... dødsfald blandt grisene, som kunne sættes i forbindelse med enten lavt Se-indhold eller lavt vitamin E indhold i foderet. Der blev desuden konstateret flere brunst- og drægtighedsproblemer hos søer, derfik foder med det lave indhold af vitamin E end hos søer i de andre grupper. En forøgelse af Se......-indholdet fra 30 til 60 µg pr. kg foder gav en fordobling af indholdet i råmælk og i somælk. En forøgelse af vitamin E indholdet i foderet fra ca. 20 mg til ca. 45 mg pr. kg foder gav 4 gange forøgelse i råmælk og somælk. Der blev konstateret tilsvarende virkninger af Se og vitamin E i foderet på indholdet i...

 18. Spirometry utilization among Danish adults initiating medication targeting obstructive lung disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koefoed, Mette

  2013-01-01

  litteraturen, at mange af disse patienter får medicinsk behandling for deres symptomer uden yderligere undersøgelser, selvom symptomer og klinisk undersøgelse ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan prædiktere, hvem der har astma og eller KOL. Spirometri er anbefalet som Gold Standard for at bekræfte eller...... den diagnostiske proces og at blive udsat for unødig medicinsk behandling. Litteraturen tyder på, at mange medicinbrugere ikke bliver undersøgt med spirometri og muligvis ikke har obstruktive lungelidelser. Dette kvalitetsproblem bør afdækkes, og associationer med manglende spirometri i denne gruppe...... bør klarlægges, så interventioner kan målrettes. Formål: Blandt nye brugere af obstruktiv lungemedicin var formålet at: • Afdække i hvor høj grad spirometri var udført indenfor det første år, efter at medicineringen var påbegyndt • Afdække om patientkarakteristika såsom socioøkonomisk og demografisk...

 19. Fremtidens bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zurcher, Sacha

  2008-01-01

  Denne artikel analyserer hvordan chat fungerer som vejledningsinstrument og hvem der bruger chat i et forskningsbibliotek. Chatfunktionen kan betragtes som et blandt flere redskaber inden for Bibliotek 2.0 der har til formål at øge brugerinvolvering, social interaktion og informationsformidling....... Analysen bygger på uddrag fra chat filerne i halvandet års forsøg på at chatte med en bibliotekar om spørgsmål vedrørende litteratur- og informationssøgning. Chat har været del af den virtuelle vejledning der er blevet tilbudt på Roskilde Universitetsbibliotek for at gøre biblioteket mere brugervenligt og...... forøge tilgængeligheden for brugere. Med udgangspunkt i de Web 2.0 sociale teknologier kan det konkluderes, at chat er vel egnet til at svare på enkle og præcise spørgsmål, men er svært at bruge i en vejledningssituation når spørgsmålene bliver for komplekse. I disse tilfælde er vejledning via e-mail til...

 20. Social kapital og historisk institutionalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase; Svendsen, Gert Tinggaard

  2006-01-01

  Social kapital, målt som niveauet af tillid blandt folk, skal muligvis betragtes som en ny produktionsfaktor på linje med traditionelle faktorer som human og fysisk kapital. I kraft af et højt niveau af social kapital er det muligt at spare statslig monitoring og transaktionsomkostninger. Som sådan...... kan man via denne usynlige kapital med synlige effekter, social kapital, øge den økonomiske formåen. Med udgangspunkt i historisk institutionalisme og den kritik, der fra historikerside er blevet rettet mod social kapital begrebet, vil vi i en historisk og nutidig komparation af social kapital i...... Danmark og Polen benytte både deduktiv og induktiv metode. Det sker med henblik på at sammenkoble specifikke, temporale årsagssammenhænge med en teori, der formår at 'disciplinere' en kompleks historisk empiri. Først præsenterer vi resultater fra en spørgeskemaundersøgelse for hermed at måle social...