WorldWideScience

Sample records for blandt kommunale it-chefer

 1. Aktives kommunales Debt Management in Deutschland

  OpenAIRE

  Birkholz, Kai

  2008-01-01

  Behandelte Themen sind: Kommunale Verschuldung und Zinsaufwendungen; Aktives Debt Management; Konzeptionelle Anforderungen an ein aktives Debt Management und deren bisherige Umsetzung in der Praxis; Ausblick

 2. Grønne, kommunale regnskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, K.

  Hvad er et grønt, kommunalt regnskab? Hvordan får man miljøhjulet til at dreje? Hvorfor lave et grønt regnskab? Håndbog i grønne, kommunale regnskaber viser, hvordan man nemt kan lave et grønt regnskab, som er tilpasset forholdene i den enkelte kommune og som kan bruges i det lokale Agenda 21...

 3. Kommunikation und Handeln lokaler Akteure des Wohnungsmarktes nach der Komplettveräußerung kommunaler Wohnungsbestände

  OpenAIRE

  Kaufmann, Kristin Klaudia

  2013-01-01

  Spätestens seit Ende der 1990er Jahre erreichten Liberalisierungsbestrebungen und kommunale Entschuldungsüberlegungen auch die kommunale Wohnungswirtschaft. Um ihre Handlungsfähigkeit abzusichern, Schulden zu senken und Haushalte zu sanieren, wurden deshalb durch kommunale Anteilseigner teilweise komplette Wohnungsunternehmen an institutionelle Investoren veräußert. In Zeiten der Marktentspannung schien das teils mit hohem Modernisierungs- und Umbaubedarf versehene Wohneigentum, die Chance au...

 4. Die Arbeit der Organisationseinheit "Beteiligungsmanagement" im Gesamtkontext der Steuerung öffentlicher Unternehmen auf kommunaler Ebene

  OpenAIRE

  Creusen, Leander

  2014-01-01

  Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Beteiligungsmanagement und der damit verbundenen Steuerung öffentlicher Unternehmen auf kommunaler Ebene. Der Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Erkenntnis, dass eine Kommune keine absolute Kontrolle über ihre öffentlichen Unternehmen ausüben kann und sollte. Stattdessen wird angenommen, dass im Zuge einer effizienten Steuerung eine Fokussierung auf relevante Themen, Bereiche und Aktivitäten der öffentlichen Unternehmen erfolgt. Da die Steuerung...

 5. Ledelse i praksis – en studie av betingelser for arbeidsglede i to kommunale sykehjemsavdelinger

  OpenAIRE

  Søland, Gro

  2015-01-01

  Problemstillingen i oppgaven er «På hvilken måte kan transformasjonsledelse medvirke til arbeidsglede i en kommunal sykehjemsavdeling?» Undersøkelsen er en kvalitativ studie, en empirisk undersøkelse, og dens formål er å se på hvordan prinsippene for transformasjonsledelse kan komme til anvendelse i kommunale sykehjemsavdelinger. Transformasjonsledelsen har mye til felles med motivasjonsteorien, i særdeleshet indre motivasjon, de faktorene som spiller på våre emosjoner og hvordan de får en...

 6. Brugerundersøgelse blandt brugerne af bo- og værkstedstilbud i Varde kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anette; Bylov, Frank

  2009-01-01

  Spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af værksteds og botilbud i Varde kommune. Undersøgelsen foregik i samarbejde med ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund, der foretog interviewene i forb.m. spørgeskemaundesøgelsen, mens studerende fra socialrådgiveruddannelsen og læreruddannelsen var sekretærer...

 7. PS Nobilis plustræforsøgene – forskelle i kvalitet blandt plustræer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ulrik Bräuner

  Der er fundet store forskelle i kvalitet og udbytte blandt de afprøvede plustræer. Udvalg af de bedste plustræer til frøproduktion i frøplantagerne har lovende perspektiver. En række frøplantager er allerede etableret og i begyndende produktion - og de her præsenterede avlsværdier vil indgå som e...

 8. Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skak, Morten; Bloze, Gintautas

  Rapporten belyser udviklingen i de ældre medborgeres flyttemønstre, indkomster og formuer over perioden 1986 til 2011. Vi definerer æl-dre medborgere som personer i alderen 65 år og derover (i kort form: 65+’erne). Årene efter, at alderen 65 er opnået, betegnes som pensionsårene for alle personer......, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller er gået på pension. Rapporten baserer sig hovedsagelig på data udtrukket fra forskellige administrative registre, som ligger hos Danmarks Statistik. Derudover har vi trukket tal fra Statistikbanken, SHARE og Boligøkonomisk Videncenters (2011...... behandlinger og ind-læggelser på sygehuse er dog samtidig stigende for alle pensionister, og det samme gælder besøg hos tandlæger, kiropraktorer, fysio- og fodterapeuter. Efter et fald frem til sidste halvdel af 1990’erne er erhvervsfrekvensen blandt de ældre igen stigende. I 2011 var knap 10 procent af de...

 9. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 10. Tryghed blandt unge nydanskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shakoor, Tallat; Riis, Rie Wellendorf

  Forskningsprojektet skal bidrage til at afdække etniske minoritetsunges drømme om og forståelse af det normale og trygge liv i senmoderniteten, som grundlag for tilrettelæggelse af en evt. fremtidig indsats. Fokus vil blive rettet mod den voksende gruppe "almindelige" unge med anden etnisk baggrund...

 11. Organisk demens blandt tandteknikere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methylmethacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two group were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 12. Cancermorbiditet blandt alkoholmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tønnesen, Hanne; Møller, Henrik; Andersen, Jens Richard;

  1995-01-01

  , liver, larynx, lung, pleura, and secondary cancer. The women had a significantly increased risk of cervical cancer (RR = 2.0). The men developed prostatic cancer significantly more frequently than expected (RR = 1.4). The relative risks of cancer of the stomach, pancreas, kidney and endocrine system......Data on the association between alcohol abuse and cancer morbidity are scarce in large cohorts of non-hospitalized alcoholic men an women. Of 18,368 alcohol abusers who entered an out-patient clinic in Copenhagen between 1954-1987, 18,307 were followed. Their cancer incidence was compared to that...... of the total Danish population. The overall morbidity of cancer was significantly increased among alcohol abusers. The men developed 1441 cancer cases (RR = 1.6), and the women 182 cases (RR = 1.5). Significantly increased incidences were found for cancer of the tongue, mouth, pharynx, oesophagus...

 13. Mobilisation and realisation concepts for increased local activities in the fields of energy conservation and climate protection. Final report about the second subsidy period; Mobilisierungs- und Umsetzungskonzepte fuer verstaerkte kommunale Energiespar- und Klimaschutzaktivitaeten. Endbericht zur zweiten Foerderperiode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boede, U.; Frahm, T.; Gruber, E. [and others

  1999-02-02

  The aim: The described project is concerned with the question of how mobilization and realization processes in the energy conservation and climate protection sector can be conducted successfully at the municipal level. The scientific approach was player- and process-oriented and inter-disciplinary. The central aim was the development of scientifically founded, practice-relevant strategies for players in the municipal arena. Such activities at the municpal level were chosen as object of the study because there exist at that level considerable and up to now insufficiently exploited potentials for carbon dioxide abatement and for cutting down greenhouse gas emissions, alongside with favourable implementation conditions. The basic premise: The test object 'climate protection' is viewed as a social learning process. The starting point for climate protection measures is the motivation phase (willingness to become active). This is followed by planning and, after one of the options has been decided on, its implementation. Eventually the results are evaluated. This can mean the initiation of a new implementation cycle. The methods: The project applies the action research approach to the problem field 'opportunities for change in climate protection'. First of all this means that not only the conditions and effects of various forms of social action are studied with the most diverse methods but that the researchers themselves participate as interaction partners in concrete social action processes. Secondly, there is close cooperation with players on site (in part also in participation processes). For the empirical studies different methods of surveying, process observation, activation or intervention and evaluation were made use of. (orig.) [German] Das Ziel: Das vorgestellte Projekt beschaeftigt sich mit der Frage, wie sich Mobilisierungs- und Umsetzungsprozesse im Energiespar- und Klimaschutzbereich auf kommunaler Ebene erfolgreich gestalten lassen. Der

 14. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  er baseret på filosofisk-hermeneutisk fortolkning af individuelle, semi-strukturerede interviews. Ti informanter blev selekteret strategisk blandt deltagere i forskningsprojektet DANO-RUN (7 mænd, 3 kvinder, gennemsnitsalder 41,5 år). Interviewguiden blev udarbejdet med afsæt i Theory of Planned...... Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe...... of change anvendtes i størst omfang på action stage, hvorimod behavioral processes of change primært anvendtes på maintenance stage. Informanterne tillagde alle forpligtigelsen overfor DANO-RUN at have afgørende motiverende betydning. Konklusion: Denne undersøgelse viste, at individuelle faktorer i form af...

 15. Store kommunale forskelle på akutfunktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schou, Lone Helle; Meijer, Mathias; Hendriksen, Carsten

  2016-01-01

  -based acute medical care. It also includes irreversibly dying persons who wish to die at home, persons with comorbid conditions or elderly medical patients. This form of emergency medical care service is largely provided by nurses. In some municipalities, the team also includes physicians and occupational...... with the health service. In February 2015, Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE), a cross-sectoral research unit, conducted a questionnaire- based survey of the prevalence, content and organisation of the out-of-hospital acute medical care services provided in the Capital Region of Denmark’s 29 municipalities...... of continuity of care between the municipality, hospital and primary care physician. Keywords: Acute medical care services, acute care teams, acute care centres, out-of-hospital nurse-led acute medical care, cross-sectoral continuity of care....

 16. Selvmord blandt transkønnede

  OpenAIRE

  Slidsborg, Benjamin; Nielsen, Tasia; Weichel, Joachim Højer; Önnerth, Lars

  2015-01-01

  Our paper examines the high suicide and suicide attempt rate among transgender people. We aim to identify possible reasons why transgender people are more prone to suicide than minorities in modern societies. We want to focus our analysis and interpretations on possible reasons for the high suicide rates among transgender people around Émile Durkheim’s work concerning the reasons for suicide and Judith Butler’s work on gender trouble. We want to combine aspects of Durkheim’s suicide theory...

 17. Stress blandt gymnasielærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lading, Åse

  2007-01-01

  Artiklen bygger på en større undersøgelse af gymnasielæreres oplevelse af at de som noget nyt skal indgå i tværfaglige team. Kravet indgår som led i de omfattende forandringer der i disse år sker i gymnasieskolen. Artiklen argumenterer for at i modsætning til hvad man kunne forvente, skaber disse...... kan anerkende medarbejderne samt rumme og lære af forskelle og konflikter. Dette ses som et afgørende led i bestræbelserne på at reducere stress på arbejdspladsen....

 18. Mobning som sundhedstrussel blandt store skoleelever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Pernille; Holstein, Bjørn Evald; Jørgensen, Per Schultz

  1999-01-01

  . Bullying was associated with low social class. Bullying varied considerably among schools. The victims had more problems as regards health, well-being and self-esteem; they smoked and drank less than others. Those who bullied others also had more problems but to a much smaller extent than the victims....... They had higher levels of risk behaviours such as smoking, drinking, and seat-belt avoidance, and were less satisfied with school. In conclusion, victims of bullying have a very high proportion of health problems, poor well-being and low self-esteem. To bully others is significantly associated with health...

 19. Sundhedsfremme blandt skoleelever - skolens eller familiens ansvar?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Aagaard

  2009-01-01

  Sundhedsfremme er interessant, fordi det drejer sig om, hvordan vi lever livet på den bedste måde med os selv og hinanden, og sundhedsfremme har derfor mange interessenter: Samfundet, fordi det er billigst og mest produktivt at have sunde borgere. Arbejdsgiverne, fordi usunde medarbejdere har stø...... skolen i højere eller mindre grad støde ind i forskellige familiers normer, værdier, holdninger, rutiner, vaner og traditioner. Så spørgsmålet er, hvor tæt på familiens liv, skolen kan gå i det sundhedsfremmende arbejde. Det har jeg spurgt en gruppe af forældre om. Askov 2009...

 20. Selvrapporteret helbred blandt skoleelever i Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Marklund, U

  1991-01-01

  children have experienced stomach-ache, back pain, bad temper and feeling dizzy. There are minor variations between countries and between age groups, but in almost all age groups in all countries more girls than boys report these symptoms. Approximately every fourth pupil have used medication against......The article reports data from the WHO cross-national study on health behaviour in schoolchildren. A sample of 11,774 children aged 11, 13 and 15 years in Denmark, Finland, Norway and Sweden answered a questionnaire on social situation, health, health behaviour and lifestyle. Self assessed health is...... reported excellent among approximately two thirds of the Swedish children, half the Danish children, one third of the Finnish children and one fifth of the Norwegian children. In Denmark, Norway and Sweden self-assessed health is better among boys than girls. The most frequent symptom reported by the...

 1. Municipal climate protection as a measure for sustainable energy supply under the conditions of globalization and liberalization? An empirical investigation considering the municipal actors and public utility companies; Kommunaler Klimaschutz als Instrument einer nachhaltigen Energieversorgung unter den Bedingungen von Globalisierung und Liberalisierung? Eine empirische Untersuchung unter besonderer Beruecksichtigung der Akteure Kommune und Stadtwerke

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bielitza-Mimjaehner, Ralf

  2007-03-01

  diesen Gruenden sieht die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ''Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen von Globalisierung und Liberalisierung'' in kommunalen Klimaschutzaktivitaeten als einen Bestandteil eines Instrumenten-Mixes, der einen langfristigen Umbau des derzeitigen Energiesystems in Richtung nachhaltige Energieversorgung initiieren soll. Problematischerweise werden die Auswirkungen der Globalisierung und Liberalisierung auf die kommunale Ebene von der Enquete-Kommission allerdings weder aufgegriffen noch reflektiert. Das Promotionsvorhaben fragt nach den Auswirkungen auf die Akteure des kommunalen Klimaschutzes und nach den Bedingungen, die die Globalisierung und Liberalisierung an einen kommunalen Klimaschutz als einen Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung stellt. Das Projekt rueckt hierbei insbesondere die Akteure Kommune und Stadtwerke in den Mittelpunkt der Betrachtung und kommt zu teilweise sehr ueberraschenden Ergebnissen. (orig.)

 2. Filtrering av avløpsvann fra kommunale renseanlegg. Driftserfaringer

  OpenAIRE

  Stene-Johansen, S.

  1981-01-01

  Fullskala filtreringsforsøk med avløpsvann på oppstrøms sandfilter type AIB, installert på Snertingdals kloakkrenseanlegg, kontinuerlig spylende filter type TENTEN (Alwatech) på Jøstad kloakkrenseanlegg og 2-media trykkfiltre type Alfsen og Gundersen på Hovemoen kloakkrenseanlegg. Filtrering har vært gjennomført etter biologisk rensing, simultanfelling og etterfelling

 3. Communal energy law. An outline. 2. ed.; Kommunales Energierecht. Darstellung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henneke, Hans-Guenter; Ritgen, Klaus

  2013-08-01

  Ensuring a reliable, reasonably priced, environmentally friendly energy supply area-wide belongs to the most important public services that cities, administrative districts and municipalities are required to provide. In preparation of its second edition the present publication was thoroughly revised to do justice to the numerous legislative changes attending the energy turnaround. It presents the wide array of legal instruments at the disposal of municipalities for fulfilling their important duties in matters relating to the energy supply. It discusses the requirements of communal economic law as well as the constitutional and energy economy related framework conditions governing the energy supply. The concession contract, one of the most important instruments in the area of energy supply, has been given a chapter of its own. In regard to another of its focal topics the publication explains how municipal planning autonomy, especially in the area of land use planning, can help municipalities implement energy policies according to their own ideas. The publication concludes with a discussion of topics concerning municipalities as energy consumers, namely energy-related environmental law, the requirements of the Renewable Energy Heat Law and laws on energy saving.

 4. Partizipatorische Maßstäbe an kommunale Territorialreformen

  OpenAIRE

  Herzberg, Carsten

  2013-01-01

  I. Demokratische Innovationen und deliberativer Imperativ II. Thesen zu Deliberation und Gebietsreform III. Deliberation während der Eingemeindung IV. Deliberation nach der Eingemeindung V. Fazit Literatur Quellen

 5. Implementering og anvendelse af nyere ledelsesteknologier i den kommunale sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Nielsen, Christian

  2009-01-01

  , benchmarking og målinger på projektniveau. Resultaterne indikerer, at viden om konkrete ledelses- og præstationsmålingsteknikker er forbavsende høj, også selvom respondenterne ikke selv anvender metoderne. Dette støttes endvidere af en faktoranalyse som viser, at respondenterne i høj grad kender elementerne i...

 6. Methodik und Prozessgestaltung strategischer kommunaler Verkehrsplanungen : Anwendungsmöglichkeiten von systemdynamischen Modellen zur Bewertung kommunaler Verkehrsstrategien in der Planungspraxis

  OpenAIRE

  Klönne, Marcus

  2008-01-01

  As part of strategic municipal traffic planning involved specialist consultants need to evaluate the effects of traffic measures, which serves as the basis for decision making by participating parties when it comes to implementation. The downside to popular traffic demand models is that they only represent the impacts of structural and operational measures in the fields of road traffic and public transport. But the arrangements of supply-side measures, as e.g. bike and pedestrian traffic, con...

 7. Forekomst af hepatitis B og C blandt mentalt retarderede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunding, S; Hansen, K S; Krogsgaard, K; Rosdahl, N; Smith, E; Wantzin, P S

  1999-01-01

  The objective of this study was to examine whether the prevalence of hepatitis C, like hepatitis B, is increased among the mentally retarded in Denmark. The prevalence of serological markers of hepatitis B and C was examined in an institution for the mentally retarded. A total of 126 out of 178......-HBc-positive and 30% were HBsAg-positive as compared to 32% and 3.8% respectively among others. In conclusion, hepatitis C infection seems to be uncommon among mentally retarded persons in Denmark and the risk of acquiring infection not significantly increased as compared to that of the general population. The...

 8. Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boldsen, J L; Jeune, B; Bach-Rasmussen, K L;

  1993-01-01

  The average age at the menarche has decreased from the 1850s to the 1950s. It is controversial whether there has been a continued decrease since the 1950s. The object of this investigation is to illustrate whether this trend has continued into the 1980s. This study is based on the ages at the...... menarche as recalled by 908 girls aged 14-16 years in 40 schools in Odense. The information was obtained during intervals of differing lengths and consequently, the parameters of the distribution of the age at the menarche were estimated in a randomly grouped normal distribution. The average age at the...... menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city...

 9. Tilskadekomst blandt 11-15-årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, E P

  1999-01-01

  among both girls and boys. Five percent are injured at home, 5% at school, 9% are injured at a sport facility, and 4% in the street/road. Ten percent report a sports injury, 4% an injury by falling, and 3% by riding a bicycle. Most common injuries are sprain/strain/pull of a muscle (9%), broken or...

 10. Cancer blandt gigtpatienter behandlet med tumornekrosefaktor-alfa-haemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer, Lene; Mellemkjaer, Lene; Hetland, Merete Lund

  2009-01-01

  associated with an increased cancer incidence. MATERIAL AND METHODS: A descriptive study of cancer cases among 3,688 patients with rheumatic diseases who received anti-TNF therapy was performed. The patients were identified in the nationwide database DANBIO and had a total number of treatment years of 6...... continue. Future studies must reveal whether anti-TNF therapy is associated with an increased cancer risk. Planned Danish studies will include relevant control groups and adjustment for confounders. Udgivelsesdato: 2009-Feb-9......,092 years. All cancer cases were identified and the cancer diagnoses were subsequently confirmed by medical record review. RESULTS: A total of 30 cancers in 28 of 3,688 patients were registered in the DANBIO after initiation of anti-TNF therapy in the period from October 2000 to June 2007. Among these six...

 11. Strategier til rygeafvænning blandt gravide kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wisborg, Kirsten; Obel, Carsten; Henriksen, Tine Brink;

  1994-01-01

  intervene. We reviewed the Scandinavian and English randomized controlled intervention studies directed towards smoking cessation during pregnancy. The intervention studies were classified according to the method of intervention namely antismoking advice, self-help manuals, measurements of smoking dependent...... chemical factors and multifactorial methods. We conclude that it is possible to reduce smoking during pregnancy only by an efficient and personal effort performed by a committed person towards each pregnant woman. Udgivelsesdato: 1994-Jul-11...

 12. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H;

  1991-01-01

  A total of 1,671 school children aged 11, 13 and 15 years answered a questionnaire on diet, other health behaviour, social background, social network, health and life satisfaction. The proportions who ate fruit, vegetables, and rye bread every day were 77%, 64% and 94%. Moreover, 78% had fibre......-containing breakfast every day and 79% had a regular lunch meal every day. 26% of the children received an optimal diet containing all of these five components every day, and 19% received less than three of these components every day. The proportions who consumed five unhealthy diet components every day (candy, chips......, French fries, sausages/hamburgers, and sweet longdrinks) were 32%, 12%, 5%, 5%, and 18%. 39% received at least one of these unhealthy diet components every day. There was no association between intake of healthy and intake of unhealthy diet components. We found no age differences among boys regarding the...

 13. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen laegepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Dorte Gilså; K. Rasmussen, Niels; Munck, Anders P

  2008-01-01

  doctors stated that the staff performed tasks in connection with weight control, vaccination of adults, blood pressure checks, lung function tests, alcohol abuse treatment and dietary counselling. A total of 72% of the doctors wished for greater staff involvement within one or more areas, especially...... dietary counselling and smoking cessation support. The staff was more frequently involved in the tasks for doctors who had a nurse employed compared with doctors who did not. Except for skin prick tests no connection was found between the staff's participation and the doctor's sex and age, the type and...... interest in the topic, there seems to be a basis for further staff involvement in this type of tasks. Further studies should, however, elucidate whether the participation of the staff substitutes the doctor's work to the extent desired and with sufficient quality. Udgivelsesdato: 2008-Jun-16...

 14. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie; Christensen, Karen Louise;

  2007-01-01

  -seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional......INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS AND...

 15. Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Signe Smith; Nørredam, Marie Louise; Christiansen, Karen Louise; Olsen, Carsten; Krasnik, Allan

  2007-01-01

  and Difficulties Questionnaire (SDQ) samt fire spørgsmål fra Health Behaviour in School-aged Children-spørgeskemaet (HBSC). For de 4-11-årige udfyldte pædagoger og lærere spørgeskemaer, de 11-16-årige besvarede derudover også selv spørgeskemaer. Resultaterne viste, at 35% af de 4-16-årige asylbørn...... adskillige fysiske og psykiske symptomer, ringe selvvurderet livskvalitet og skrøbeligt socialt netværk....

 16. Rygning og middellevetid blandt danske maend og kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E I; Osler, M; Hein, H O;

  1999-01-01

  Studies reporting increased mortality in smokers are abundant, but only few have included large numbers of heavily smoking women. Based on three large Danish population studies we calculated median survival in smokers and never-smokers and compared the impact of smoking in men and women. Seventee...

 17. "Sikker sex" blandt hiv-smittede heteroseksuelle par

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weis, N M; Skinnes, L; Vesterdal, B;

  1999-01-01

  To investigate the use of condoms ("safe sex") as prevention of transmission with human immuno deficiency virus (hiv) among heterosexual couples, 57 hiv-positive heterosexual patients and their partners if there was one interviewed. Forty-three of the 57 patients were heterosexually infected. Five...... at being given the possibility of talking about problems regarding hiv-transmission and sexuality. In conclusion a discrepancy was found between knowledge about transmission of hiv and the use of condoms among heterosexual couples. Udgivelsesdato: 1999-Jun-14...

 18. Spisevaner og sundhedsadfaerd blandt 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, P; Holstein, B E; Ito, H; Groth, M V

  1991-01-01

  -containing breakfast every day and 79% had a regular lunch meal every day. 26% of the children received an optimal diet containing all of these five components every day, and 19% received less than three of these components every day. The proportions who consumed five unhealthy diet components every day (candy, chips...

 19. Faktorer relateret til suicidal adfærd blandt alkoholmisbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benjaminsen, Sigurd E.; Thomsen, Rita L T; Balsløv, Kim D.;

  1998-01-01

  family and social circle. Significantly more attempters suffered from depressive disorder, feelings of hopelessness, anxiety attacks, agoraphobia, substance abuse or cluster B personality disorders (dissocial, impulsive, borderline, and histrionic). Also significantly more suicide attempters had...... committed crimes and received early pension. Assessment of coping showed that suicide attempters had a significantly lower tendency to make plans or to make the best of a stressful situation by growing from it They were significantly more likely to show mental disengagement, to resort to denial and drink...... alcohol or take drugs when faced with stressful events or difficulties. When evaluated on the Addiction Severity Index Scale, the suicide attempters were found to have a significantly greater need of treatment....

 20. Stress håndtering og forebyggelse blandt sygeplejersker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vishnivetz, Berta

  2000-01-01

  This pilot study sought to find out the efficacy and effectiveness of a new combination of two therapeutic techniques in the research field of stress management and prevention: Eutony Psychophysical Education and Multimodal therapy. 31 nurses from a public Danish Hospital in Copenhagen participated......). The originality of this project arises from the unique combination of multimodal therapy and Eutony Psychophysical education in relation to stress management. There is no systematic study in which the combination of these two techniques has been tested before. From an historic view point, this is the...... participants descriptions of their own experiences and process of mastering their daily stress, both at work and at home. At first, the participants described stress as a process and as a state in which they experienced an interruption of the interaction, the relation and communication between them (each...

 1. Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene; Hansen, Jane Lindschou;

  2006-01-01

  -grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical...

 2. Theory of municipal competition enterprises. About the profit-making activity of municipal energy utilities; Theorie kommunaler Wettbewerbsunternehmen. Zur erwerbswirtschaftlichen Taetigkeit kommunaler Energieversorgungsunternehmen (EVU)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walendy, J.

  2008-07-01

  The author of the contribution under consideration reports on the profit-making activity of municipal energy utilities. Especially the author reports on the subsequent aspects: (a) Definition of a public enterprise; (b) Purpose of public enterprises; (c) Public enterprises in the discussion of constitutional law; (d) Public enterprises in the discussion of the community law; (e) Range and meaning of he municipal autonomy; (f) Protection area of Art. 28 sect. 2, clause 1 Constitutional Law; (g) Economic-functionaldoubts against public competition enterprises; (h) The theory of the democratic control of public enterprises. In the last chapter the author summarizes the results by means of nine thesis.

 3. Ozonung zur weitergehenden Aufbereitung kommunaler Kläranlagenabläufe

  OpenAIRE

  Schumacher, Jochen

  2006-01-01

  Ozon wird in der Trinkwasseraufbereitung zur Desinfektion und zur Oxidation von organischen Spurenstoffen eingesetzt. In dieser Arbeit wurde untersucht, inwiefern Ozon auch zur Behandlung von Kläranlagenabläufen genutzt werden kann. Ziel ist neben einer Desinfektion die Entfernung von persistenten organischen Einzelstoffen aus der medizinischen Therapie. Diese wurden in den letzten Jahren vermehrt in Oberflächengewässern und zum Teil auch in Grundwässern nachgewiesen, da sie über die kommunal...

 4. Municipal mobilisation of materials for the landscape conservation; Kommunale Mobilisierung von Landschaftspflegematerial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruening, Arnd; Kottbusch, Bastian; Haensch, David; Hartz, Franziska [Bruening-Megawatt GmbH, Fischerhude (Germany)

  2013-10-01

  Since summer 2012, Bruening-Megawatt GmbH has been making more intensive efforts in coordinating community mobilisation of landscape management material. Such material is an important factor in maintaining full supply to the 6 biomass power (and thermal energy) plants, under contract to Bayernfonds BestEnergy 1 GmbH and Co. KG (BBE). These plants, located at Niesky, Leipzig, Bad Arolsen, Steinau an der Strasse, Langelsheim and Rieste, each have an output of 5 MW/h and consume approx. 200 tonnes of solid fuel every day. Already a proportion amounting to 1/10 of this requirement (approx. 25 tonnes, or 1 truck-trailer load) originates from community projects during the landscape maintenance months. For the period from October to February this yields a total of approximately 3,750 tonnes per power plant. Summed up over all 6 BBE plants, Bruning-Megawatt GmbH thus supplies approximately 22,500 tonnes of landscape management material originating from cooperation with municipalities and towns, to these biomass power (and thermal energy) plants. This amount is accordingly reduced during the summer months. These projects prove to be financially practical for the municipalities. They do not need to pay third parties for the disposal of branch cuttings and hedgerow trimmings, and Bruening-Megawatt GmbH pays them a fixed amount per tonne, depending on the quality of the clippings. (orig.)

 5. Energy efficiency of local sewage plants. Background; Energieeffizienz kommunaler Klaeranlagen. Hintergrund

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, Klaus

  2009-10-15

  In the struggle against the climate change the saving of energy is a proven means. There are great potentials of energy saving with the numerous local purification plants. In the context of the research project ''Increase of the energy efficiency at local purification plants'', the Federal Office for Environment Protection (Dessau, Federal Republic of Germany) examines the increase if energy efficiency of purification plants within a short and medium time - naturally without reductions in the cleaning achievement or operating stability. Here, an important measure is the promotion of transparency regarding to the consumption of electricity of aggregates such as compressors, blowers, pumps or agitators. Efficient ventilation, improved controlling of the aggregates and engines or pumps with the highest energy efficiency class enable a medium energy conservation of 20 per cent. The self-supply with electricity can be doubled, and a saving of 600.000 tons of carbon dioxide per year can be achieved by improved production and utilization of fouling gas.

 6. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  OpenAIRE

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 7. Metodenotat om anvendelse af fremsyn i kommunale og regionale udviklings- og planstrategiprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, B.; Madsen, F.

  2006-01-01

  Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation. Identite......Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation...

 8. Local biomass as a decentral source of energy; Kommunale Biomasse als dezentraler Energietraeger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlederer, Swantje Mignon; Guenthert, F. Wolfgang [Univ. der Bundeswehr Muenchen, Neubiberg (Germany). Inst. fuer Wasserwesen, Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  2013-03-15

  The production of wood based fuels such as wooden logs, wood chip, wooden briquettes or pellets has become standard practice. The easy handling of wood as an energy source has contributed to its popularity. A growing demand for wood based fuels has resulted in higher prices and the increasing demand is being met more and more by imports. The florafuel-Procedure provides an alternative to this trend by processing stalks and biomass waste, which in turn means a considerably broader raw material base. The procedure, which produces fuel in the form of pellets or briquettes to generate electricity or heat, is currently being optimised at the University of the German Federal Armed Forces in Munich (Universitaet der Bundeswehr Muenchen) and is about to complete a demonstration plant which should prove its economic viability. Substances such as chlorine and potassium which normally cause concern during the combustion of stalks and stems can be significantly reduced through this production process. Moreover, the materials used as an energy source do not compete with food production. The fuel produced can be easily transported and stored. It can be used to meet both base load and peak load demands and has therefore proven to be highly flexible. Easy handling, little storage space and low capital expenditure are important characteristics of the florafuel-Procedure. Compared to other production processes, the florafuel-Procedure shows a very favourable energy balance for biomass based on stalks and stems. (orig.)

 9. Aktivierung kommunaler Nachhaltigkeitspotentiale in den Bereichen Ernährung und Energiewirtschaft

  OpenAIRE

  Schmagold, Philipp

  2012-01-01

  Im Zuge dieser Arbeit werden die Entstehungszusammenhänge vorhandener und teilweise auch de facto genutzter Nachhaltigkeitspotentiale ausgewählter Gemeinden Nordhessens beleuchtet. Die Gemeinde als bürgernahste staatliche Verwaltungseinheit, welche aktiv auf das Verhalten von Menschen und Unternehmen Einfluss nehmen kann, endet dabei nicht an der verwaltungsrechtlichen und politischen Gemeindegrenze. Aus Gründen der Handhabbarkeit des Promotionsvorhabens beschränkt sich der Autor auf die getr...

 10. Gewerbehöfe in der Stadt zwischen privaten Entwicklungsträgern und kommunaler Quartiersentwicklung

  OpenAIRE

  Baumgart, Sabine

  2001-01-01

  Gewerbehöfe haben in der Stadtentwicklung eine lange Tradition. Ihre Einrichtung wurde im Zusammenhang mit Strategien der Stadterneuerung wie Standortsicherung von Betrieben oder der Reaktivierung von Gewerbestandsgebieten verfolgt. In aktuellen Konzepten sind sie als stadtteilbezogene Kristallisationspunkte im Rahmen der Quartiersentwicklung vorgesehen. Die stadträumlichen Ausprägungen des wirtschaftsstrukturellen Wandels und die geringer werdende ökonomische Leistungskraft der öffentlichen ...

 11. Kommunale Anpassung an den Klimawandel: Quito (Ecuador) aus dem Blickwinkel Governmentalität

  OpenAIRE

  Gierhake, Klaus

  2015-01-01

  Der Artikel analysiert die Adaptationsstrategie an den Klimawandel des Metropolitandistriktes Quito. Als methodisches Instrument dient der Ansatz 'Governmentalität'. Mit dem Ansatz "Governmentalität' können bisher in der Diskussion um den Klimawandel ausgeblendete Faktoren sichtbar gemacht werden, und auf der Basis eines konkreten Beispiels neue Aspekte in die Diskussion eingeführt werden: die Nutzung lokalen Wissens und der Stellenwert sozio-ökonomischer Beiträge zum Klimawandel. Als wesentl...

 12. Levetiden blandt personer med og uden hiv-infektion i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg; Pedersen, Gitte; Kronborg, Gitte; Gerstoft, Jan; Sørensen, Henrik Toft; Vaeth, Michael; Obel, Niels

  2007-01-01

  It has been difficult to measure the median survival of HIV-infected patients by comparing selected HIV samples and control groups. Data from the Danish HIV Cohort Study combined with the Central Registration System has made it possible to accurately compare the survival of HIV-infected persons and...... uninfected persons. In 2000 to 2005, the median remaining lifetime at age 25 years in the general population was 51 years and 39 years for HIV-infected persons without hepatitis C virus infection. In conclusion, persons with HIV infection have a good, albeit far from normal, life expectancy. Udgivelsesdato...

 13. Tv- og videokiggeri blandt 11-15 årige--et socialmedicinsk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Due, P; Ito, H; Deckert, H

  1991-01-01

  % of the children spend 0-10 hours weekly watching television, 35% 11-27 hours, 15% 28-37 hours and 3% more than 37 hours. Boys spend more time watching television than girls, younger pupils more than older and children from lower social classes more than children from higher social classes. The time...... spent watching television increases with increasing degree of urbanisation. Children who spend many hours watching television have more problems in life satisfaction, health and social network compared with children who spend a few hours watching television. Udgivelsesdato: 1991-Jun-3......A material of 1,671 schoolchildren replied to a questionnaire about health, time spent watching television, the demographic and social situation, social network, and life satisfaction. These pupils spend two hours daily watching television and one tenth of this time is spent on video programmes. 48...

 14. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1995 og 1996

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Kirsten Wiese; Andersen, Lis Sahl; Jensen, Britt Toftgård;

  1999-01-01

  discussed. The study included 47 drug addicts. Median age was 34, age span: 20-43. The main cause of death was poisoning by heroin. In 28% of the drug addicts cocaine was detected and in 13% amphetamine. About half had used benzodiazepines. Few were employees, most were criminals and eight were homeless...

 15. Forgiftningsdødsfald blandt narkomaner i Fyns Amt i 1993

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Britt Toftgård; Simonsen, Kirsten Wiese; Rasmussen, Christian;

  1995-01-01

  . The greater part of the deaths were caused by heroin, which is found in different concentrations in the illegal market. Five of the dead persons had just been released from prison and three people had just left 24-hour care centers when they were found dead. Co-operation between the various, treating...

 16. Dødelighed og dødsårsager blandt danske laeger 1973-1992

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel, K; Mosbech, Johannes; Hansen, Eva Støttrup

  1997-01-01

  , circulatory diseases and other natural causes. Mortality due to lung cancer was particularly low. The suicide mortality was increased for both sexes, in particular because of an increased number of suicides by poisoning. Compared with the general population the doctors' mortality was low, but the mortality......This study examines mortality rates of Danish doctors and describes pattern and causes of death for the period 1973-1992. The study comprises 21,943 medical doctors, 6012 of whom were women. At the end of 1992 there were 2387 recorded deaths. The doctors had lower mortality rates than the general...... population. A significant lower mortality was seen for male medical specialists compared to general practitioners. A gender-difference was seen among the youngest doctors with the female doctors suffering a considerably higher mortality than the male doctors did. Both sexes showed SMR below unity for cancer...

 17. Organisk demens blandt tandteknikere. En tvaersnitundersøgelse af tandteknikere med optikere som kontrolgruppe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prescott, E; Steendahl, Ulla; Damsgaard, M T

  1989-01-01

  The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... after very slight exposure. Revision of the occupational environment of dental technicians, including the current hygienic limits for MMA, is recommended.......The preparation methyl metacrylate (MMA) an organic solvent which is employed inter alii in the production of prostheses, is regarded as neurotoxic. With the object of illustrating to what extent dental technicians have symptoms compatible with organic dementia as compared with a control group, a...... cross-sectional questionnaire investigation was undertaken in a population consisting of 256 dental technicians and 160 opticians, all of whom were professionally active. The percentage replies for the two groups were 88 and 85 respectively. The two groups do not differ from one another as regards...

 18. Viden og holdning til tobaksproblemet blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graff, V; Madsen, Mette; Nielsen, P E

  1990-01-01

  In an investigation including 2,233 Danish doctors, nurses and midwives between 72 and 96% replied that they found definite proof of connections between smoking and the diseases: cancer of the lung, cardiac infarction and chronic bronchitis. The highest percentages were found among doctors and, in...... hospitals and places of work for health staff should be free from smoke, so that none of the staff smoked at work. Half of the doctors and 3/4 of the nurses and midwives replied that they received insufficient teaching about the deleterious effects of tobacco smoking on health. All of the participants were...

 19. Rygevaner blandt danske laeger, sygeplejersker og jordemødre 1989

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mette; Pedersen, J T; Nielsen, P E

  1990-01-01

  conduct of a questionnaire investigation among a representative section of Danish doctors, nurses and midwives about smoking habits and attitudes to the tobacco problem. The random sample consisted of 2,997 persons, of whom 2,606 (87%) replied to the question about daily smoking habits. In all of the age...... nurses and midwives as compared with 46% in the normal population. The frequency of smoking among doctors has decreased considerably since 1980. Very few heavy smokers were found among health staff, particularly among doctors, and many male doctors smoked pipes (47% of the smokers). Even though health...... groups, the frequency of smoking was considerably lower among health staff than in the population as a whole, primarily because many had stopped smoking. The frequency among men was 23% for doctors as compared with 50% in the normal population (age 20-69 years) and 15% for female doctors, 29-30% for...

 20. Fællesskab og tilhørsforhold blandt asylansøgere i Trampolinhuset

  OpenAIRE

  Stegger, Sara; Munch, Kathrine; Madsen, Josefine

  2013-01-01

  Abstract The point of departure for this project is to shed light on the individual asylum seekers’ sense of belonging to the culture and user-driven drop-in centre the Trampolinhouse, thus this is where the gathering of the empirical data has been collected. The empirical data in this project relies on a mixture of participant observations and qualitative interviews with four users of the house, one of the informants works at the house whereas the remaining three are asylum seekers. T...

 1. Ønsket sectio blandt førstegangsfødende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forstholm, Malene Merete; Langhoff-Roos, Jens; Lidegaard, Øjvind

  2010-01-01

  While multiparous women, who wish for planned Caesarean, indicating "maternal request" (MRS), often do so due to previous natal complications, our knowledge of why more nulliparous (P0) wish for MRS is sparse. The aim of the study was to illuminate reasons why an increasing proportion of P0 want...... MRS....

 2. Entreprenørskab og vækst blandt akademikere i Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mønsted, Mette; Edqvist, Charles; Gabrielsson, Jonas;

  entrepreneurs in Norway. In the report we focus on entrepreneurs and growth entrepreneurs with a tertiary education. In Denmark we define tertiary education as a university master degree, based on five years of university study. In Norway we define tertiary education as a master degree or equivalent, based on...... more than four years of university study. In Sweden we define a tertiary education as three years of university study or more than three years. The university studies vary depending on the study subject. In order to be able to compare the data from the three countries we use the definition four years...... or more in the chapter comparing data from the three national studies. The statistic data in the report is based on figures on academic entrepreneurs starting their company in 2004 and following the development in the number of entrepreneurs until 2008. Growth entrepreneurs are defined as...

 3. Kok, køn og krop: mediekokke og maskuliniteter blandt kokkedrenge på erhvervsskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steno, Anne Mia; Friche, Nanna

  2013-01-01

  Interessen for mad, råvarer og gastronomi er stor i disse år. Forskning peger på, at kokkefagets brede popularitet i offentligheden virker til at tiltrække elever til uddannelsen. Mediekokke bliver forbilleder, og de unge vil gerne lære at lave den smarte mad, som de spiser på byens cafeer (Møberg...

 4. Sygelighed blandt patienter med klinisk lokaliseret prostatacancer. Et registerbaseret case-control-studie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brasso, Klaus; Friis, Søren; Juel, K;

  2001-01-01

  Until recently, expectant management of localised prostate cancer was the routine strategy in Denmark.......Until recently, expectant management of localised prostate cancer was the routine strategy in Denmark....

 5. Kronisk iskaemisk hjerteinsufficiens. Revaskularisering bedrer overlevelsen blandt patienter med hibernating myocardium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdgaard, Paw Chr; Nielsen, Søren Steen; Wiggers, Henrik;

  2007-01-01

  INTRODUCTION: Patients with ischemic heart failure and reversible dysfunctional myocardium (Hibernating myocardium, HIB) can benefit from revascularization. These patients can be selected with nuclear methods. The purpose of this study was to describe the results of the imaging procedures in...

 6. Arbejdsforholdenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  had been exposed to physically strenuous work, too rapid a tempo and a long series of unpleasant working conditions. In addition, disability pensioners had frequently experienced periods of unemployment. No differences were observed as regards piece work, shift work or the number of places of...

 7. Industriarbejdere mellem tradition og forandring:om interesser og læreprocesser blandt danske industriarbejdere

  OpenAIRE

  Caraker, Emmett

  2008-01-01

  Eksisterer det klassiske arbejderkollektiv, på hvilke betingelser og hvorfor? Det er denne afhand-lings problemstilling. Undersøgelsen foregår i 2 industrivirksomheder, og i alt 80 industriarbejdere er interviewet. I den ene case møder industriarbejderne efter en virksomhedsoverdragelse ledelsens krav om fleksibilitet i stor skala. Det undersøges, hvordan en fagpolitisk stærk industriarbejder-gruppe fornyer interessetolkningerne. I den anden case er fagligt arbejde under opbygning i en nyopre...

 8. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg; Gerstoft, Jan; Kronborg, Gitte; Larsen, Carsten S; Pedersen, Court; Pedersen, Gitte; Laursen, Alex L; Kvinesdal, Birgit; Møller, Axel; Obel, Niels

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The...... from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today...

 9. Dødelighed--selvmord og naturlig død--blandt deprimerede patienter. Relationen til depressionstype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P E; Wang, A G; Kragh-Sørensen, P

  1994-01-01

  of comparing the antidepressant effect of newer selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), citalopram and paroxetine, with that of the tricyclic antidepressant drug, clomipramine. Diagnostic classification according to the Newcastle-I Scale into endogenous and nonendogenous depression was...

 10. Kontaktallergi over for lokalsteroid. Kontaktallergi over for kortikosteroider blandt konsekutivt testede eksempatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, L; Andersen, Klaus Ejner

  1997-01-01

  steroid allergens, and 17 had a positive reaction to at least one of these (2.6%). Budesonide allergy was most often encountered, followed by hydrocortisone, tixocortol pivalate and hydrocortisone-17-butyrate. Betamethasone valerate, triamcinolone acetonide and clobetasol propionate rarely caused contact...

 11. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home rich in money and material goods. In this article I will argue that this is a ‘male’ narrative emphasizing the importance of achieving social and economic mobility through migration.Through life story interviews with female return migrants on the Caribbean island of Nevis, this article points to the existence of a complementary ‘female’ narrative revolving around the good relative who migrates to help the family left behind. In this narrative a successful return is not measured by material gain, but rather by the extent to which support has been sent to the family and the respect this engenders in the local community. The analysis shows that, while the twonarratives of return are gendered, individuals may draw on both, depending on their particular experiences abroad and the specific aspects of their life story they are recounting. The narratives therefore should not be viewed as factual accountsof migration, but rather as culturally specific modes of representation that give meaning and purpose to individual lives. Nevertheless, the narratives shape individuals’understandings and practices of migration, and they therefore play an important role in actual migration processes.

 12. Migrationsnarrativer:Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  OpenAIRE

  Karen Fog Olwig

  2010-01-01

  Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå soci...

 13. Mikroalbuminuri er associeret med firedobbelt risiko for iskaemisk hjertesygdom blandt hypertensive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jan Skov; Feldt-Rasmussen, Bo F; Strandgaard, Svend;

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The urinary excretion of albumin is positively correlated to the presence of ischaemic heart disease and atherosclerotic risk factors in subjects with arterial hypertension. The aim of this population-based, follow-up study of hypertensive patients was to assess the predictive impac...

 14. Dårlig trivsel blandt hospitalsbehandlede 0-2-årige børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Else Marie; Johannsen, Trine Holm; Moltesen, Bodil; Skovgaard, Anne Mette

  2002-01-01

  Failure to thrive, defined as insufficient weight gain according to age, is a well-known condition among infants and toddlers. The aim of the study was to investigate the prevalence of diagnosed failure to thrive and possible comorbidity in hospitalised 0-2 year-old children in the County of...

 15. Rygemønstret blandt drenge og piger i de danske skoleklasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mette; Damsgaard, Mogens T; Due, Eva Pernille;

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The objective was to study the correlation between male and female smoking prevalence in elementary school classes at grade nine through group-level analysis. MATERIAL AND METHODS: Data was collected by the 1998 Danish contribution to the cross-national study Health Behaviour in Sch...... effect of the classroom environment on the students' smoking behaviour must be considered differently for boys and girls. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2...

 16. Påvisning af rotavirusinfektioner blandt danske småbørn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Nete Munk; Paerregaard, Anders; Fischer, Thea Kølsen

  2010-01-01

  Rotavirus (RV) is the most frequent causative agent of severe diarrhoea in infants and young children worldwide, also in Denmark. However, the actual number of diagnosed RV cases among Danish children is unknown. If a new RV-vaccine is to be introduced in Denmark, updated data on RV disease burde...

 17. Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høegh, Simon; Lohse, Nicolai; Hansen, Ann-Brit Eg;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV....... MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The...... median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased...

 18. Selvskadende adfærd blandt børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søgaard, Lisa Eilenberg; Christensen, Cathrine Lundgaard; Bilenberg, Niels

  2009-01-01

  The present paper is a review of recent research on the prevalence of deliberate self-harm (DSH) in a non-clinical background population of adolescents during the period 2002-2008. Cutting and overdosing are the most common methods used, and the majority of adolescents engaging in DSH are girls. A...

 19. Kendskab til humant papillomvirus-relateret sygdom blandt kvinder i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lone Kjeld; Vaesel, Hanne; Brønsgaard, Poul Hede;

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Cervical cancer is caused by oncogenic human papilloma virus (HPV) serotypes. Types 16 and 18 are responsible for approximately 75% of all cases in Europe. Low-malignant serotypes like HPV 6 and 11 are the cause of approximately 90% of all cases of conyloma accuminata. Approximately...

 20. ESCO i danske kommuner: En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev; Hansen, Jesper Rohr

  Rapporten har til formål at give overblik over de hidtidige erfaringer med brug af ESCO i danske kommuner. ESCO er i dansk sammenhæng en ny samarbejdsform, som i de seneste år er blevet aktualiseret af ønsket om energioptimering af eksisterende bygninger. ESCO, som den benyttes herhjemme, adskill...

 1. 'Ballade' i den kommunale sundhedstjeneste - køn og familie som diskursive formationer i et kritisk sundhedsfremmeperspektiv

  OpenAIRE

  Solheim, Martine; Haargaard, Bente; Koefoed, Eva

  2015-01-01

  The project is an analytic study of how gender roles are articulated in communication in the health promotion in a large danish municipality. The project discussed the manner in which gender is articulated and how social discourse formation can affect responsibility placement and expectations to parents and families in their interaction with the health promotion services. Through the health visitors articulation of the meeting with parents special societal genderised norms for construction o...

 2. Municipal Competition for Inhabitants under Population Decrease. Zusammenfassung: Kommunale Konkurrenz um Einwohner bei Bevölkerungsrückgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Friedrich

  2014-12-01

  Full Text Available The shrinking population during the break-down, adaptation and recovery phase in Estonian social and political development enforces municipal competition among the municipalities. Competition for inhabitants is embedded in regional competition showing horizontal and vertical competition relations. Inhabitants’ competition prevails indirectly through municipal business promotion competition and directly through competition for inhabitants. The competition shows three phases. A phase concerns zoning and long-term planning; a second one refers to negotiations with settlement firms and short-term actions to attract inhabitants followed by a phase of revisions of zoning and measures. The oligopolistic industrial zoning model of business promotion policy points to the consequences of horizontal municipal competition also on population. Vertical influences on business promotion policy demonstrate a game-theoretic example of intergovernmental intervention from higher government on zoning. The negotiation phase in business promotion policy is modelled by a bilateral monopoly model between a municipality and a settlement firm. Horizontal regional competition highlights the implications on inhabitants’ competition. An oligopoly model of direct inhabitant competition concerns the zoning in particular for housing. Furthermore, a model of public enterprise service and fee formation and of horizontal public firm competition shows inhabitants’ competition in the second phase. Forms of inhabitant competition concerning suburbanisation and using public debt, revenues such as taxes, fees and expenditures are mentioned. Finally, follows a discussion of possible instruments to regulate inhabitant competition.

 3. Municipal Competition for Inhabitants under Population Decrease. Zusammenfassung: Kommunale Konkurrenz um Einwohner bei Bevölkerungsrückgang

  OpenAIRE

  Peter Friedrich

  2014-01-01

  The shrinking population during the break-down, adaptation and recovery phase in Estonian social and political development enforces municipal competition among the municipalities. Competition for inhabitants is embedded in regional competition showing horizontal and vertical competition relations. Inhabitants’ competition prevails indirectly through municipal business promotion competition and directly through competition for inhabitants. The competition shows three phases. A phase concerns z...

 4. Keiserens nye klær? : i hvilken grad har samarbeid med andre kommunale tjenester betydning for barnevernets beslutninger?

  OpenAIRE

  Dyb, Vivian; Fjelnset, Sissel; Karlsen, Bergny Ofstad

  2014-01-01

  The thesis deals with cooperation between child welfare and other local authority services, and how this can influence child welfare’s decision-making. Its aim is to gain a better understanding of decision-making and how factors such as structure, mandatory frameworks, interests and power influence the decisions that are made. In the thesis we examine how local authorities approach cooperation between child welfare and a variety of other local authority services, and how different interests a...

 5. Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Wilchen Christensen

  2010-12-01

  Full Text Available Artiklen vil belyse de mekanismer, der ligger til grund for et velfungerende fællesskab i en af Indre Missions ungdomsforeninger i Århus. Troen har på forskellige måder en central position i fællesskabet, og denne artikel vil argumentere for de unges tro som en social identitet, idet deres habitus synes at have en afgørende betydning for den og deres oplevelse af det religiøst funderede fællesskab. Artiklenvil også belyse, hvordan Biblen og dens fortællinger udgør den fortolkningsramme, som de unge er opvokset med og forstår livet igennem. Artiklen viser desuden den rolle, det kollektive samvær spiller i de unges konstruktion af Gud og egen identitet som kristen.Faith as common ground- community feeling among young evangelicals in DenmarkThe aim of this article is to demonstrate the mechanisms that underlie a youth association in the so-called Home Mission, a branch of the Evangelical Lutheran Church of Denmark. It is the result of anthropological research focusing on the sense of community among members aged between 15 and 27. In a number of ways faith plays a central role in the community, and the main argument of the article is that the young people's faith constitutes a social identity, since their habitus seems to have a decisive impact on their experience of the faith-based community. The article further demonstrates how the Bible and its narratives form the framework of interpretation with which the young people have grown up, and which, in their present life as adults, continues to mould their understanding and view of life, as well as the role that collective interaction plays in the young people's construction of God and their own identity as Christians. A core argument in the article is that faith is a socialization into a structure which results in all participants having the same frame of reference and therefore experiencing a strong feeling of community with one another within this particular wing of the Church of Denmark. 

 6. Praenatal diagnostik af døvhed blandt foraeldre til cochlear-implanterede børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, Anne; Devantier, Louise; Ovesen, Therese

  2009-01-01

  about the child's hearing status. The most significant reason for this attitude was that it would make it possible to prepare for having a deaf child. Only 6% thought that the obtained knowledge would lead to termination of pregnancy. CONCLUSION: In consistency with these parents' point of view...

 7. Forekomsten af forkøleslse, snue og hoste blandt voksne danskere. Epidemiologi belyst ved DIKE's befolkningsundersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier, H; Rasmussen, N K; Brønnum-Hansen, Henrik

  1991-01-01

  The occurrence of upper respiratory symptoms among adult Danes was examined by the use of data from the Danish Health and Morbidity Survey 1986-1987. In this study, 14.0 per cent of 6,672 individuals reported complaints of colds or coughs (CC) during the two-week period preceding the interview...

 8. Betydning af indkaldelse og brugerbetaling for influenzavaccination blandt aeldre. Et randomiseret kontrolleret forsøg i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, J; Kragstrup, J; Rønne, T

  1997-01-01

  Influenza epidemics are accompanied by considerable excess morbidity and mortality especially among the elderly and the chronically ill. In the influenza season 1995 a controlled, randomized trial was carried out to examine the impact of postal invitations and user fee on influenza vaccination...... invitations to influenza vaccination paying the usual fee ($40-$60 US). The last third served as a control group, being vaccinated on their own request and paying the usual fee. In the control group 25% (19-31%, 95% confidence interval) of the patients were vaccinated, compared to 49% (42-56%) in the group...... which received a postal reminder and paid the usual fee, and 72% (65-78%) in the group invited to be vaccinated free of charge. Udgivelsesdato: 1997-Jun-30...

 9. Praevalensen afhud- og slimhindesymptomer blandt gartnere der omgås Ficus benjamina (stuebirk) og Hedera helix (vedbend). Et tvaersnitsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørs, Erik

  2003-01-01

  Allergic and toxic initiative symptoms from skin, eyes and respiratory tract are well known among gardeners This study reports the prevalence of these symptoms among gardeners working with Ficus Benjamina (Fb) and Hedera helix (Hh).......Allergic and toxic initiative symptoms from skin, eyes and respiratory tract are well known among gardeners This study reports the prevalence of these symptoms among gardeners working with Ficus Benjamina (Fb) and Hedera helix (Hh)....

 10. Data study of death rate and cancer incidence among Thule workers, 2005; Registerundersoegelse af doedelighed og kraeftforekomst blandt Thulearbejdere, 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Juel, K. [Statens Insti. for Folkesundhed, Copenhagen (Denmark); Engholm, G.; Storm, H. [Kraeftens Bekaempelse, Copenhagen (Denmark)

  2005-12-01

  January 21st, 1968, an American B52 bomber with nuclear weapons aboard crashed close to the Thule air-base in Greenland. In 1986 suspicions arose that there might be increased disease incidences and death rate among the employees at the base that were involved in the clearing operations. During 1986 - 1995, several health studies were made of the Thule workers. These studies of death rate, cancer, hospitalization, and fertility did not show any differences between the Thule workers from the clearing operations and those not involved in the clearing. The present study shows no difference in total death rate among the clearing workers compared to other workers. The same results were found for cancer mortality, circulatory diseases, pulmonary diseases, natural causes, and accidents. As the previous studies showed, the present study shows that there were a slightly less number of suicides among the clearing workers. The data analyses show with great certainty that the Thule workers as a group do not have a great excessive mortality or an increased cancer incidence caused by the aircraft crash. Thus, the present results fall in line with the previous investigations. (ln)

 11. Forsinkelse fra symptomdebut til ankomst på hospital blandt 5.978 patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, M M; Køber, L; Jørgensen, S;

  1998-01-01

  with male gender, increased age, diabetes mellitus, left ventricular systolic function (wall motion index), onset from midnight to 6 a.m., onset on a weekday, history of angina pectoris, chest pain as initial symptom, ventricular fibrillation or-tachycardia, Killip class > or = 3, presence of ST......-elevation and ST-depressions. In conclusion, patient delay continues to be disappointingly long. This also applies to patients with a high risk of acute myocardial infarction (notably history of diabetes mellitus and angina pectoris). Udgivelsesdato: 1998-Mar-9...

 12. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke;

  2007-01-01

  The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical inactivity...... among children and adolescents over a period of 14 years, 1988-2002....

 13. Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasscock, David John; Carstensen, Ole; Dalgaard, Vita Ligaya Ponce

  effects, was repeated again 4 and 10 months after inclusion. Treatment effects were assessed with validated scales: Perceived stress (PSS-10), mental health (GHQ-30), sleep quality (selected items from the BNSQ), and cognitive functioning (two subscales from the CFQ). There were also items concerning sick......The literature contains many empirical studies of interventions aimed at reducing work-related stress. These include randomized controlled trials (RCT). In general it has been found that cognitive behavioural interventions are more effective than other forms of intervention. However, the research......-leave. After inclusion, patients were randomly assigned to either an intervention group or a control group. Participants in the control group were subsequently only followed via questionnaires. The intervention contains both individual cognitive behavioural therapy, conducted by a psychologist, and the offer...

 14. Narrativ meningskabelse og identitetskonstruktion blandt folkeskoleledere - Et studie af syv københavnske skolelederes praksisorienterede funktionsrefleksioner

  OpenAIRE

  Jensen, Mille Elhøj

  2014-01-01

  This thesis deals with narrative sensemaking among primary school leaders in Copenhagen. Based upon seven narrative meaning interviews, the thesis discusses the development of school leadership, from traditionally having being influenced by a professional leadership paradigm to now being increasingly influenced by a leadership paradigm dealing with the principles of New Public Management. This has a number of consequences for the leaders personally, as well as for the school's community of pr...

 15. CIT-AWARE-09 - En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharp, Robin

  Forskningsråd. Undersøgelsen blev udført som en anonym, webbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev stillet spørgsmål inden for 8 tekniske områder: Generelt kendskab til it-sikkerhed, Datasikring, Adgangskoder, Virus og andet ondskabsfuldt programmel, E-mail, Download, E-banking og ehandel og...

 16. Opvækstvilkårenes betydning for førtidspensionering. En case-kontrolundersøgelse blandt specialarbejdere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, H; Jeune, B

  1989-01-01

  The significance of the conditions in childhood and adolescence for awarding of disability pension is illustrated by means of a case-control design with persons matched according to age, sex and type of work. The group investigated consisted of 581 general male workers who received middle or...... investigated and the control group. Unskilled work results in confounding as it is associated not only with poor childhood conditions and also with a high incidence of disability pension. Poor childhood conditions are not found more frequently within the group of general workers among the disability pensioners...

 17. Alvorlige personskader ved faerdselsuheld med indregistrerede motorkøretøjer blandt indbyggere i Odense Kommune 1990-1999

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faergemann, Christian; Larsen, Lars Binderup

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Since 1990, the number of persons treated at the Odense University Hospital for injuries following road traffic with registered motor vehicles has increased. In this study we wanted to examine if the increase included an increase in more severe injuries. MATERIAL AND METHODS: The...... study included all inhabitants in the Municipality of Odense treated at the Odense University Hospital for more severe injuries (MAIS > or = 3) following road traffic accidents as drivers or passengers in registered motor vehicles during the period January 1st 1990 to December 31st 1999. RESULTS: 241...... persons were included. 177 (73 per cent) were men. The median age was 29.5 years for men and 57 years for women. The total incidence was 1.3 injuries per inhabitant/year. No significant increase was recorded during the period 1990 to 1998. Single accidents without counterpart were the most frequent type...

 18. Psykisk arbejdsmiljø blandt yngre laeger på onkologiske afdelinger. Et spørgeskemabaseret tvaersnitsstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wieclaw, Joanna; Paludan, Merete; Rosenkilde, Mikael;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Employees in departments of oncology in Denmark are faced with the public's expectations of increased productivity and quality. Understaffing is a serious obstacle to the fulfillment of these expectations. In 2006, the psychosocial work environment was examined among junior physicians...... and predictability at work, the assessment of the psychosocial work environment is significantly poorer. There is considerable inter-departmental variation. The junior physicians call for more staff, a higher prioritization of education, and an improved psychosocial work environment. CONCLUSION...

 19. Udviklingen i energisk fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet blandt 11-15-årige 1988-2002

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, Bjørn E; Henriksen, Pia Elena; Krølner, Rikke; Rasmussen, Mette; Due, Pernille

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The increasing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents suggests a need to study the development in main predictors of obesity, like eating habits and physical activity. The objective was to describe self-reported vigorous physical activity versus physical...... collection used the standardised HBSC questionnaire which included items about vigorous physical activity (VPA) outside school hours per week. We defined physically inactivity as 0 hours of VPA per week and high activity as at least 7 hours of VPA per week. RESULTS: The prevalence of high activity was higher...... among boys than girls and increased by age. The prevalence of physically inactive students increased from 1988 to 2002, especially among the 15 year olds. The proportion of students with high activity decreased from 1988 to 2002, especially among the 15 year olds. CONCLUSION: A large proportion of...

 20. Hereditaer haemoragisk telangiektasi. Et populations-baseret studium af praevalens og mortalitet blandt danske HHT-patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, A D; Vase, P; Green, A

  2000-01-01

  among the HHT patients younger than 60 years at inclusion the mortality of HHT patients was twice the expected. The excess mortality was fully explained by severe HHT symptoms contributing to death. Future research should aim at identification of HHT patients at particular risk of developing severe......Hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) is a dominantly inherited disease characterized by telangiectatic lesions. The disease manifestations are variable in severity. Early death due to complications has been described. We report an investigation of the prevalence and mortality of HHT in a...

 1. Hukommelsesproblemer blandt ældre patienter i almen praksis: betydning af pårørendeoplysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waldorff, Frans Boch; Haugbølle, Nils Wolff; Møller, Hans Christian;

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The aim was to describe and analyse signs that make caregivers suspect memory problems among elderly patients in general practice. METHODS: This prospective study was conducted in October and November 2002 among all patients aged 65 or older who consulted a GP in a total of 17...... practices in Copenhagen inner city. The patients who agreed to participate were asked to complete a questionnaire regarding memory, quality of life, etc. Their GP completed a questionnaire independently, and a MMSE was subsequently given to the patient. Where consent was obtained from a patient, a postal...... questionnaire regarding the patient's memory was mailed to a caregiver chosen by the patient. RESULTS: Out of 775 patients 62% (483) gave consent to contact a caregiver. Among the caregivers who received the questionnaire a total of 74% returned the questionnaire. A total of 88 (26%) of the caregivers suspected...

 2. Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård; Seersholm, Niels Jørgen;

  2012-01-01

  Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected with ...

 3. Uses of continuous measuring techniques for optimizing the operation of municipal sewage treatment plants; Einsatzmoeglichkeiten kontinuierlicher Messtechnik zur Betriebsoptimierung kommunaler Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wedi, D. [Vermicon AG, Muenchen/Braunschweig (Germany)

  1997-12-31

  Three different optimization measures are briefly discussed, each of which was carried out with the support of continuous measurements: efforts to enhance the sedimentation performance of a final sedimentation tank, investigations to establish the nitrification performance of an existing plant, and measurements permitting optimized parametrization of the complex control of a new sewage treatement plant. (orig./SR) [Deutsch] Es werden drei verschiedene Optimierungsmassnahmen kurz erlaeutert, die jeweils mit Unterstutzung kontinuierlicher Messungen erfolgten: Arbeiten zur Verbesserung der Sedimentationsleistung eines Nachklaerbeckens, Untersuchungen zur besseren Nachrechnung der Nitrifikationskapazitaet einer bestehenden Anlage und Messungen zur optimierten Parametrierung einer komplexeren Regelung einer neuen Klaeranlage. (orig./SR)

 4. Aktuelle stadt- und landschaftsökologische Probleme in Havanna und Lösungsansätze durch staatliche Raumordnung, Umweltpolitik bzw. kommunale Partizipation

  OpenAIRE

  Ammerl, Thomas

  2005-01-01

  Since the collapse of the Soviet Union and since the start of the economic crisis in Cuba (Periodo Especial), an increase in the variety of ecological problems has been registered concentrating primarily nowadays on the Cuban capital Havana. In conjunction with the aforementioned political and economical situation, Havana became the most important migration centre in Cuba since the beginning of the 90´s. This particular thesis will focus on the analysis of current urban-ecological and landsca...

 5. Plauen 1945 bis 1949 - vom Dritten Reich zum Sozialismus. Entnazifizierung und personell-struktureller Umbau in kommunaler Verwaltung, Wirtschaft und Bildungswesen

  OpenAIRE

  Krone, Andreas

  2001-01-01

  Die Arbeit untersucht den gesellschaftlichen Umbruch in der Spitzenstadt Plauen vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Gründung der DDR. Detailliert und mit zahlreichen Beispielen unterlegt wird die Entnazifizierung in ihren verschiedenen Phasen bis zum offiziellen Abschluss im März 1948 dargestellt. Parallel zur politischen Säuberung vollzieht die Studie die personellen und strukturellen Reformen in der Stadtverwaltung ebenso wie im Schulwesen nach. Wesentliche Besonderheit dabei für Pl...

 6. Organisches Membranfouling bei der Ultrafiltration kommunaler Kläranlagenabläufe - Ursachen, Mechanismen und Maßnahmen zur Verringerung

  OpenAIRE

  Haberkamp, Jens

  2009-01-01

  Die Filtration von Kläranlagenabläufen über Niederdruckmembranen ermöglicht die weitreichende Entfernung von pathogenen Mikroorganismen sowie die vollständige Entfernung von Fällungsprodukten der chemischen Phosphorelimation zum weitergehenden Schutz der aufnehmenden Gewässer. Ein großes Problem beim Einsatz von Niederdruckmembranen ist der Verlust der Filtrationsleistung aufgrund deren Verblockung durch Wasserinhaltsstoffe, das sog. Membranfouling. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist d...

 7. Dimensioning of activation systems using submerged membranes at municipal sewage treatment plants; Bemessung von Membranbelebungsanlagen beim Einsatz zur Reinigung kommunaler Abwaesser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohle, P.; Dorgeloh, E. [Technische Hochschule Aachen (DE). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA)

  1999-07-01

  Dimensioning of conventional activation systems in Germany as a rule relies on instruction sheet A131 of the Abwassertechnische Vereinigung or follows the Hochschulgruppen approach (HSG). They contain recommendations as to the size of the nitrification and denitrification zones, the amount of oxygen supplied and sludge production, and the size of the final sedimentation tank. For the use of sludge activation techniques by means of submerged membranes at municipal sewage treatment plant there so far do not exist any clues to dimensioning that make allowance for the modified boundary conditions. The present paper analyses instruction sheet A131 for its suitability as a basis in the dimensioning of sludge activation systems with submerged membranes at municipal sewage treatment plant. Then the dimensioning instructions are modified to suit the changed boundary conditions, and recommendations for the dimensioning of activation systems with submerged membranes on the basis of extensive studies carried out at the Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft ISA of Aachen Technical University RWTH are given. (orig.) [German] Die Bemessung konventioneller Belebungsverfahren erfolgt in Deutschland i.d.R. auf der Grundlage des Arbeitsblatts A 131 der Abwassertechnischen Vereinigung bzw. nach dem Hochschulgruppenansatz (HSG). Sie enthalten Empfehlungen bezueglich der Dimensionierung von Nitrifikations- und Denitrifikationszone, Sauerstoffversorgung, Schlammproduktion und Nachklaerbecken. Fuer den Einsatz von Membranbelebungsanlagen in kommunalen Klaeranlagen existieren bislang keine Bemessungshinweise, die den veraenderten Randbedingungen Rechnung tragen. Der vorliegende Beitrag analysiert das Arbeitsblatt A 131 in Hinsicht auf die Moeglichkeit zur Anwendung fuer die Bemessung von Membranbelebungsanlagen beim Einsatz zur kommunalen Abwasserreinigung. Im Weiteren erfolgt die Modifikation der Bemessungshinweise hinsichtlich der geaenderten Randbedingungen und die Angabe von Empfehlungen zur Bemessung von Membranbelebungsanlagen auf Grundlage der umfangreichen am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen durchgefuehrten Untersuchungen. (orig.)

 8. Comparative study of cogasification and co-combustion of communal sewage sludge in brown coal fuelled plants; Vergleich der Mitvergasung und Mitverbrennung kommunaler Klaerschlaemme in braunkohlegefeuerten Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiffer, H.P.; Bierbaum, K.; Adlhoch, W.; Thomas, G. [Rheinbraun AG, Koeln (Germany)

  1996-12-31

  Co-combustion and cogasification of sewage sludge in brown coal fuelled plants are compared, and an economic assessment is made. (ABI) [Deutsch] Die Mitverbrennung und Mitvergasung von Klaerschlamm in braunkohlegefeuerten Anlagen werden verglichen und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht. (ABI)

 9. Benchmarking Electronic Government : ein Selbstbewertungsmodell für kommunale Electronic Government-Aktivitäten ("eLoGoAssess")

  OpenAIRE

  Scheske, Michael

  2007-01-01

  Aus der Einleitung: In den letzten Jahren vollzieht sich ein gesellschaftlicher Wandlungsprozess von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Diese Entwicklung wird getragen vom zunehmenden Einsatz internetbasierter Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Mit Electronic Government (eGovernment) stößt auch die öffentliche Verwaltung die Tür zur Welt des Internets auf. Doch schon vor eGovernment hat der IuK -Einsatz im Rahmen der Verwaltungsinformatik eine lange Tradition. Der entsch...

 10. Communal sewage sludge treatement against the background of the new European Sewage Sludge Treatment Regulations; Kommunale Klaerschlammbehandlung vor dem Hintergrund der neuen Europaeischen Klaerschlammrichtlinien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  The following issues were discussed at the Darmstadt conference: The European Sewage Sludge Treatment Regulation, hygienisation of sewage sludge, waste water purification without excess sludge production, stabilisation of sewage sludge, dewatering and disposal by combustion or utilisation as an agricultural fertilizer. [German] Themen des Darmstaedter Seminars Abwassertechnik waren: Europaeische Klaerschlammrichtlinie, Klaerschlammhygienisierung, Abwasserreinigung ohne Anfall von Ueberschussschlamm, Klaerschlammstabilisierung, Entwaesserung und Entsorgung durch Verbrennung oder in der Landwirtschaft. (UKE)

 11. Environmental protection and waste management. Two court rulings relating to municipal taxation of packaging material and Land legislation on waste taxation; Umweltschutz und Abfallentsorgung. Kommunale Verpackungssteuern und Landesabfallabgabengesetze

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1998-09-01

  In May 1998, the German Federal Constitutional Court decided two lawsuits. The first relates to the right of a local government to order local taxation of packaging material with the objective to reduce municipal waste amounts. The second is on legislation by two federal states in Germany, for taxation of household waste amounts. The court found both the legislation of the municipal government as well as that of the Land governments to be not in compliance with the German Constitution. The court decisions are briefly discussed. (CB) [Deutsch] Im Mai 1998 hat das Bundesverfassungsgericht (BVG) zwei Urteile zur Verfassungswidrigkeit von kommunalen Verpackungssteuern (2BvR 1991/95 und 2004/95) und von Landesabfallabgabengesetzen (2BvR 1876/91 u.a.) getroffen. Der Beitrag gibt eine kurze, zusammenfassende Darstellung der Sachverhalte und der gerichtlichen Entscheidungen, die die Verfassungswidrigkeit bestaetigen. (orig./CB)

 12. More services for the network. Municipal public utilities and network operation - a practice report; Mehr Dienste fuer das Netz. Kommunale Stadtwerke und Netzbetrieb - ein Praxisreport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trova, Marco [Power-One, Inc., Camarillo, CA (United States). Technical Sales

  2013-10-01

  New concepts for solar inverters stabilize the lines - even at night. The reactive power plays a significant role. [German] Neue Konzepte fuer Solarwechselrichter stabilisieren die Leitungen - auch in der Nacht. Dabei spielt die Blindleistung eine wesentliche Rolle.

 13. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general......INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 14. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 schoolchildren aged 11, 13 and 15 years answered an anonymous questionnaire in 1988 on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction and health behaviour. The proportions who had tried to smoke were 24%, 51%, and 66% in the three age groups; the proportions...... of smokers were 3%, 8%, and 29%, and the proportions of daily smokers were 0%, 2% and 6%. More girls than boys were smokers but there was almost no difference if place of residence, social class, or family type were considered. Almost the entire variation could be explained by best friends' smoking...

 15. Høretab, sundhed, stress og arbejdsliv:Reduktion af stress på arbejdspladsen blandt personer med høretab

  OpenAIRE

  Lund, Katja

  2015-01-01

  Idéen om denne Ph.D. et vokset ud af et ønske om at afdække de faktorer, der ligger til grund for, at personer med høretab oplever stress, som kan resultere i stressrelateret sygefravær fra arbejdspladsen. Målgruppen er erhvervsaktive personer med høretab, som anvender det talte og auditive sprog som det primære. Studiet bygger på en biopsykosocial stressforståelse og en salutogenetisk overbevisning, der handler om, at forskellige aspekter og kontekster i livet hænger uløseligt sammen og at h...

 16. Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson

  respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (α>0,8), og spørgeskemaets test...

 17. Triglycerider målt hos ikkefastende og risiko for myokardieinfarkt, iskaemisk hjertesygdom og død blandt kvinder og maend--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordestgaard, Børge G; Benn, Marianne; Schnohr, Peter;

  2007-01-01

  We followed 13,981 Danes for 26 years, during which 1,793 developed myocardial infarction and 7,818 died. Women with elevated non-fasting triglycerides had hazard ratios for myocardial infarction of 2.2 for triglycerides of 1-1.99 mmol/L, 4.4 for 2-2.99 mmol/L, 3.9 for 3-3.99 mmol/L, 5.1 for 4......-4.99 mmol/L, and 17 for > or = 5 mmol/L versus women with triglycerides Hazard ratios for death were 1.3, 1.7, 2.2, 2.2, and 4.3 in women and 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, and 2.0 in men with increasing triglycerides versus

 18. Motionsvaner blandt skoleelever. Landsdækkende socialmedicinsk undersøgelse af 1,671 11-15 årige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  A total of 1,671 children aged 11, 13 and 15 years from a nationwide random sample of schools completed an anonymous questionnaire on their social backgrounds, social networks, health, life satisfaction, and health behaviour. The proportion practising outdoor activities at least three times a week...... do physical exercise at the age of 20. High intensity of physical activity was associated with high social class, strong social integration in the peer group, easy contact with parents and friends, physical exercise among parents and best friends, high degree of life satisfaction, and good health...

 19. Stress og frugtbarhed. En forløbsundersøgelse blandt par, som forsøger at blive gravide for første gang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjøllund, Niels Henrik; Jensen, Tina Kold; Bonde, Jens Peter;

  2000-01-01

  Mental distress has often been suggested as a cause of unexplained infertility. However, the causal direction may well be from infertility to distress, and prospective data are needed. We therefore followed 393 couples, who were planning their first pregnancy, with prospective collection of infor...... was based on a small number of observations. It is concluded that psychological distress may be a risk factor for reduced fertility in women with long menstrual cycles.......Mental distress has often been suggested as a cause of unexplained infertility. However, the causal direction may well be from infertility to distress, and prospective data are needed. We therefore followed 393 couples, who were planning their first pregnancy, with prospective collection of...... information on distress from termination of birth control until pregnancy for a maximum of six menstrual cycles. The analyses included 1,475 menstrual cycles, and mental distress was measured in each cycle by the General Health Questionnaire (GHQ). Urine samples from each period of vaginal bleeding were...

 20. "Indvandrer fra ghettoen" - Selvforståelser og oplevelser af kategorisering blandt unge mænd fra Tingbjerg med anden etnisk baggrund end dansk

  OpenAIRE

  Mørkeberg, Stine Enslev

  2010-01-01

  During the last few years there has been a lot of news in the mass media about crime, violence and vandalism in the district of Tingbjerg in Copenhagen. In these news young men of other ethnicity than Danish are often connected with the negative activities. In this context this project explores the self-perceptions and the experiences of categorization among young men of other ethnicity than Danish from the district Tingbjerg in Copenhagen. The method of the project is qualitative and soci...

 1. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 2. Asthma hos teenagere. En kvalitativ undersøgelse af ønsker og holdninger til sundhedsvaesenets tilbud blandt unge med asthma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndum, Eva; Lange, Peter; Vestbo, Jørgen

  2002-01-01

  We wanted to examine the factors that were of importance for the hospital outpatient treatment of teenagers with asthma.......We wanted to examine the factors that were of importance for the hospital outpatient treatment of teenagers with asthma....

 3. Ibn Arabi – en sufimystiker og hans læremestre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrensvärd, Martin Gustaf

  2005-01-01

  Ibn 'Arabi¯ (1165-1240) er blandt de mest indflydelsesrige og kontroversielle islamiske mystikere, kendt blandt hans tilhængere som ’den største mester’ og blandt hans modstandere som ’den største kætter’. Af hans meget omfattende forfatterskab foreligger der indtil videre kun nogle fa° sider i...

 4. The compulsory connection and usage for municipal local and district heating system. Current legal requirements and opportunities of arrangement; Der Anschluss- und Benutzungszwang fuer kommunale Nah- und Fernwaermesysteme. Aktuelle rechtliche Vorgaben und Ausgestaltungsmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tomerius, Stephan [Hochschule Trier, Umwelt-Campus, Birkenfeld (Germany)

  2013-03-15

  Among other things, the success of the energy policy transition depends on suitable instruments for efficient use of energy at the local level. One of these instruments are the municipal local heating systems and district heating systems whose efficiency is determined by the adoption of an appropriate compulsory connection and use. The contribution under consideration describes the current simple legal and constitutional framework for a legally secure compulsory connection and usage in communities.

 5. A contribution to the prognosis of achievable results of dewatering by means of selected properties of communal sewage sludge; Beitrag zur Prognose des erzielbaren Entwaesserungsergebnisses anhand ausgewaehlter Eigenschaften kommunaler Klaerschlaemme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schumann, Ron

  2008-07-01

  The author of the contribution under consideration reports on a model for the prognosis of the drainage result on the basis of selected sewage sludge properties which are characterized by routine on local plants for waste water treatment. As a basis, laboratory analyses serve for the chemical conditioning of sludge with synthetically manufactured high-molecular organic flocculants and their solid liquid separation under reproducible conditions. A model is derived with which the dry residues of the thick matter after the solid liquid separation with a cup centrifuge within a range of tolerance of +/- 15 g/L correctly are predicted due to residue of dry matter, annealing loss and ignition residue. Further analyses at three excess sludge show that the model also is applicable to sewage sludge. Finally, a possibility for the transmission of the laboratory results from decantation centrifuges and chamber filter presses to the prognosis of results of drainage is supplied.

 6. Methodology and data for municipal and regional energy and climate plans. Report of the qualifying project Oslofjord Fund; Metode- og datagrunnlag for kommunale og regionale energi- og klimaplaner. Rapport fra kvalifiseringsprosjekt for Oslofjordfondet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanssen, Ole Joergen; Roenning, Anne

  2012-07-01

  The main result from this project is evidence of the need for new methods and data for municipal and regional energy and climate plans, to ensure better local support and greater management efficiency in the work. It's probably a great potential to develop tools and data by combining spatial information from public databases with environmental and resource data through GIS tools. This can lead to a significant resource efficiency and quality in the local energy and climate work, based on research-based innovation in the public and private sectors. It can also increase the prioritization of measures for energy conversion and energy efficiency to local and regional conditions. Qualifying project has resulted in the application for master anchored by public users, private companies and research communities in Oestfold / Oslofjord. Shortened version.(eb)

 7. Bildung in Herne 2011. 2. Herner Bildungsbericht

  OpenAIRE

  Neumann, Dennis; Herne. Oberbürgermeister; Herne. Fachbereich Schule und Weiterbildung

  2011-01-01

  Die kommunale Bildungsberichterstattung hat die Aufgabe, die öffentliche Diskussion um Bildung und um Bildungsziele in [Herne] zu bereichern, indem sie auf Basis zuverlässiger Daten regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Herner Bildungswesen informiert. Der ... zweite Herner Bildungsbericht wendet sich sowohl an die kommunale Bildungspolitik, als auch an die Praktiker im Bildungswesen und an die interessierte Öffentlichkeit. Der Bericht dient als fundierte Informationsgrundlage und unterst...

 8. OK 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jørgen Steen; Due, Jesper Jørgen

  En samlet ramme på 12,8 procent med historisk høje lønstigninger plus en række mærkbare velfærdsforbedringer var godt nok til at sikre et forlig i den statslige sektor, men ikke tilstrækkeligt til at få de kommunale lønmodtageres organisationer med på forligsvognen. Problemet er, at de kommunale ...

 9. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 10. Acrylamid i fødevarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Granby, Kit; Frandsen, H.; Kaack, K.; Jensen, Bo Boye Busk; Adler-Nissen, Jens

  2004-01-01

  Foreløbige resultater af et forskningssamarbejde mellem blandt andre DFVF, Fødevareindustrien og Levnedsmiddelcentret viser muligheder for at reducere acrylamidindholdet i fremstillingsprocesser og under forbrugertilberedning....

 11. Arbejdsmiljøseminarer som et redskab til at skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab til arbejdet omkring forebyggelse af ulykker i små-, mellemstore og store virksomheder, såvel blandt ansatte som deres ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise; Kines, Pete

  2009-01-01

  af arbejdsulykker. Vellykkede arbejdsmiljøseminarer kan være en metode til skabe motivation, ansvarlighed og ejerskab samt at mindske den modstand, der kan være imod forandringerne. Med andre ord at arbejde med nogle af de processer, som kan være svære at få indblik i og overskud til at arbejde med i...

 12. Exposure to electromagnetic fields and the risk of disease in the central nervous system in employees at Danish electric companies; Udsaettelse for elektromagnetiske felter og risiko for sygdomme i det centrale nervesystem blandt ansatte ved danske elselskaber

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansen, Christoffer

  2002-07-01

  Introduction: Occupational exposure to electromagnetic fields has been associated with neurological diseases, such as amyotrophic lateral sclerosis, senile dementia, Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Material and method: I studied the incidence of disease in the central nervous system in 30,631 persons employed at Danish electric companies between 1900 and 1993. I linked the cohort to the nationwide, population-based Danish National Register of Patients and compared the number of cases of these diseases found between 1978 and 1993 with the corresponding rates in the general population. In addition, I fit the data on utility workers to a multiplicative Poisson regression model in relation to estimated levels of exposure to 50 Hz electromagnetic fields. Results: Overall, there was an increase in the risk of senile dementia and motor neuron diseases combined. The incidence of Parkinson's disease, Alzheimer's disease and other diseases of the central nervous system were essentially unrelated to exposure to electromagnetic fields. A decreased risk of epilepsy compared with the general population probably reflects a healthy worker effects; I observed an increased risk of epilepsy based on internal comparisons. Discussion: The increased risk of senile dementia and motor-neuron diseases may be associated with above average levels of exposure to electromagnetic fields. (au)

 13. Vælgerskredet i marts historisk stort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  NYHED: Marts 2008 var vælgermæssigt blandt de ti mest stormfulde måneder i dansk politik siden januar 1990, viser valgforskers tal.......NYHED: Marts 2008 var vælgermæssigt blandt de ti mest stormfulde måneder i dansk politik siden januar 1990, viser valgforskers tal....

 14. Unge, sundhed og fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens-Ole

  2003-01-01

  Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness.......Artiklen redegør for udbredelsen af fitness blandt unge og diskuterer, hvor det er blevet så populært at dyrke fitness....

 15. Activty- versus Variability-Based Management Accounting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Israelsen, Poul

  Bogen var blandt finalisterne til modtagelse af 1994-prisen “Contribution to Management Accounting Literature Award”, som uddeles af "The Management Accounting Section of the American Accounting Association"......Bogen var blandt finalisterne til modtagelse af 1994-prisen “Contribution to Management Accounting Literature Award”, som uddeles af "The Management Accounting Section of the American Accounting Association"...

 16. Byarkitektur i kommunens planlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmgren, S.; Svensson, O.

  Interessen for byarkitektur, dvs. de helheder og sammenhænge, som den enkelte bygning indgår i, er voksende, ikke blot blandt fagfolk, men også blandt almindelige borgere - og investorer. Publikationen redegør for, hvorledes byarkitektoniske træk kan kortlægges, registreres og analyseres samt...

 17. Samfundsøkonomiske effekter og store idrætsbegivenheder: Kan sport skabe vækst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  af mindre arrangementer og forskellige facilitetsmæssige tiltag - blandt andet i afholdelse af VM i Brydning i 2009, IOC-sessionen og -kongressen i 2009 samt ikke mindst U/21 EM-slutrunden i fodbold og VM i landevejscykling i 2011. Blandt argumenterne for handlingsplanen var en logik om, at store...

 18. Den religiøse hjerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjødt, Uffe

  Interessen for hjerneforskning har bredt sig til religionsvidenskaben, men en egentlig religionsvidenskabelig hjerneforskning er hæmmet af en utilstrækkelig viden om religion blandt hjerneforskere og en begrænset indsigt i feltets metodiske og fortolkningsmæssige problemer blandt religionsforsker...

 19. Communal heating statistics for seven selected sites. Heating energy consumption, heating cost, and carbon dioxide emissions of domestic buildings with central heating systems. Final report; Kommunale Heizspiegel fuer sieben ausgewaehlte Standorte. Heizenergieverbrauch, Heizkosten und CO{sub 2}-Emissionen von zentralbeheizten Wohngebaeuden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bade, M. [comp.

  1999-10-01

  Heating staticstics help to define potential energy savings, informing building owners, landlords and tenants on specific energy consumption and specific heating cost of centrally heated multiple dwellings and enabling them a comparison with other buildings of a community. Data are evaluated separately for natural gas, heating oil and district heat. Statistics are presented for the cities of Kiel, Hamburg, Dortmund, Naumburg, Dresden, Wiesbaden and Esslingen. The heating statistics were established in cooperation with heat metering and billing services and building societies in order to obtain a wide data base. [German] Heizpiegel koennen ein wirksames Instrument zur Ausschoepfung des vorhandenen Energiesparpotentials im Gebaeudebestand sein. Sie informieren Gebaeudeeigentuemer, Vermieter und Mieter ueber den spezifischen Heizenergieverbrauch und die spezifischen Heizkosten von zentralbeheizten Mehrfamiliengebaeuden und ermoeglichen gleichzeitig einen Vergleich mit dem uebrigen Gebaeudebestand einer Kommune bzw. Stadt. Die zur Erstellung von Heizspiegeln erforderliche Datenauswertung erfolgt getrennt nach den Energietraegern Erdgas, Heizoel und Fernwaerme. Im Rahmen des Projektes wurden fuer die Staedte Kiel, Hamburg, Dortmund, Naumburg, Dresden, Wiesbaden und Esslingen Heizspiegel erstellt. Bei der Erstellung der Heizspiegel konnte durch die Mitarbeit mehrerer Heizkosten-Verteilerfirmen und Wohnungsgesellschaften auf eine relativ breite Datenbasis zurueckgegriffen werden. (orig.)

 20. «Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!» En kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorunn Aas Handeland

  2015-06-01

  Full Text Available “You can only discharge them, wish them luck, and hope for the best!”The aim was to investigate nurse’s experiences of the possibilities to act according to their professional discretion in the process where patients are transferred from hospital to primary health services. Six in-depth interviews and one focus group interview with hospital nurses were conducted. The theoretical framework was based on Dworkin’s concepts of discretion and Martinsen’s description of prerequisites for discretion. Nurses collected and assessed complex information about the patients to be able to define the necessary level of care after discharge. Prerequisites for a robust assessment were adequate time, and the relationship to patients. Focus on effectivity, medical treatment, and limited possibilities to hand over their assessments to the municipal health services, created challenges. Nurses were negotiating between professional ideals and requirements from regulations. This created a potential conflict within the nurses between a professional role and a performer role, which in turn can lead to problematic consequences, both for nurses and for patients.

 1. Learning and recognition in health and care work

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer betydningen af anerkendelse i læreprocesser blandt kvindelige sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, som arbejder med mennesker der lider af demens eller andre aldersrelaterede sygdomme....

 2. Hypervirkelig(?). Studier af ungdom, skole og modernitet i udkanten af Kathmandu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i etnografiske studier af ungdom og skoleliv i udkanten af Kathmandu, analyserer artiklen samspillet mellem 'det moderne', uddannelse og identitet blandt unge der lever i udkanten af den globale periferi.I modsætning til studier der beskæftiger sig med om og hvordan uddannelse bi...... fremtiden. Teoretisk trækker deres på begreber og positioner fra postmoderne metodologiskeog filosofiske orienteringer - repræsenteret blandt andre af Popkewitz, Maclure og Baudrillard....

 3. Clinical Supervision in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  Data fra den danske undersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling indsamlet ved hjælp af DPCCQ. Oplægget fokuserer på supervision (modtaget, givet, uddannelse i) blandt danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer.......Data fra den danske undersøgelse af psykoterapeuters faglige udvikling indsamlet ved hjælp af DPCCQ. Oplægget fokuserer på supervision (modtaget, givet, uddannelse i) blandt danske psykoterapeutiske arbejdende psykologer....

 4. Velfærden sættes på spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Permin, Anders; Vink, Derk; Christensen, Jens Peter

  2005-01-01

  Fjerkræsygdommen Blackhead hærger blandt kalkuner både i Danmark og i udlandet. Der er ingen registrerede midler på markedet, selv om der findes flere virksomme midler......Fjerkræsygdommen Blackhead hærger blandt kalkuner både i Danmark og i udlandet. Der er ingen registrerede midler på markedet, selv om der findes flere virksomme midler...

 5. Fernübertragung regelbarer Solarenergie von Nordafrika nach Mitteleuropa

  OpenAIRE

  Hess, Denis

  2013-01-01

  Die Forschungsergebnisse regelbarer Solarstromimporte zeigen ein wissenschaftliches Bild, welches Menschen auf kommunaler Ebene in vier Nationen mit Hilfe von erneuerbaren Energien verbinden kann. Die rein wissenschaftliche Modellstudie umfasst die integrale Betrachtung eines regelbaren Solarstromtransfers von Marokko nach Baden-Württemberg. Hierbei wird eine Analyse von gesellschaftlichen, technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten dargestellt. Es wird gezeigt welche politischen Rah...

 6. Bikeability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Simon; Skov-Petersen, Hans; Troelsen, Jens; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Harder, Henrik; Snizek, Bernhard

  Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som i fire år har undersøgt, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere...

 7. Strategier for integreret sundhedsfremme - et review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper; Andersen, John; Dybbroe, Betina

  over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt at...

 8. Kommuneplanens påvirkning af ejendomsmarkedet - påvirkes grundens markedsværdi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach Pedersen, Mette; Møller Nielsen, Anne; Christensen, Finn Kjær

  2006-01-01

  Denne artikel bygger på resultaterne fra et afgangsprojekt fra landinspektøruddannelsen i 2005, der er en undersøgelse af, hvorvidt udnyttelsesmulighederne i den kommunale fysiske planlægning påvirker grundens markedsværdi, og hvordan denne påvirkning i så fald sker. Der eksistereri landinspektør...

 9. En administrativ elite under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle; Opstrup, Niels; Villadsen, Anders Ryom

  2013-01-01

  Det undersøges hvorledes de kommunale administrative topchefers baggrund og karriere har udviklet sig fra 1970 til 2008 og om kommunalreformen i 2007 har haft betydning for den seneste udvikling. Nyinstitutionel teori anvendes som overordnet analyseramme, idet topchefernes profil ses som indikato...

 10. Bikeability - input til fremtidens cykelplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Simon; Skov-Petersen, Hans; Troelsen, Jens;

  2014-01-01

  Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som i fire år har undersøgt, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere...

 11. Sygepleje mellem pakker og personer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Niels Sandholm

  og af problemer med at rekruttere og fastholde sundhedsfaglig arbejdskraft. Som følge af demografiske ændringer antages særligt behandling og rehabilitering af kronisk syge ældre at udgøre et voksende indsatsområde. Sygeplejerskernes faglige organisation har været aktiv i etablering af kommunale...

 12. Europäische Inländer? Ausländer-Integration und Gemeinschaftsrecht

  OpenAIRE

  Gramlich, Ludwig

  2008-01-01

  Bezogen auf den politischen Status, insbesondere das (kommunale) Wahlrecht, wird analysiert, ob und wie weit die Europäische Gemeinschaft Kompetenzen hat, um die herkömmliche Trennung zwischen Deutschen (Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit) und EG-Ausländern (Personen mit der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates) zu überwinden.

 13. Ergoterapi som hensyntagende undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Ulla

  1999-01-01

  En ergoterapeut i Sønderjylland satte sig for at slå bro over den grå zone mellem hospitalets behandling og de ofte manglende kommunale træningstilbud. Hun oprettede en privat vævestue, som senere blev et tilbud under den hensyntagende specialundervisning i et lokalt oplysningsforbunds regi. Nu kan...

 14. Nye perspektiver på evidensbaserede metoder i børnehavens sprogpædagogiske praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Irene Salling

  2016-01-01

  Artiklen bidrager med kommunale beslutningstageres og pædagogers perspektiver på et eksempel på en evidensbaseret metode i børnehavens sprogpædagogiske praksis, nemlig SPELL. Hermed suppleres forskernes perspektiv på metoden, og det fremgår, at SPELLs evidensbasering ikke er det eneste eller...

 15. Refleksivitet og transformative læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Gundi Schrötter

  2005-01-01

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, der kombinerer diplomundervisning for kommunale hjemmevejledere med et informeret fremtidsværksted for kommunens udviklingshæmmede borgere, beskriver artiklen hvordan denne kombination kan skabe mulighed for tralsnformative læreprocesser for de...

 16. Lessons Learnt from the Development of a Municipal Solid Waste NAMA in Peru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Morten; Jantzen, Jan; de la Torre, Luis;

  Forberedelsen af ​​en "National Apppropriate Mitigation Measures" mhp at reducere udledningen drivhusgasser i Perus kommunale sektor fast affald har ført til en forbedring af emissionsdata. En tilbundsgående beregning af de samlede affaldsemissioner beholdning solid, der anvender IPCC 2006...

 17. Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haagerup, Christian Deichmann; Ærø, Thorkild

  I rapporten er udviklet metoder og redskaber, som den kommunale planlægning kan benytte i håndteringen af demografi ske og kommunaløkonomiske udfordringer i fremtiden. Rapporten belyser, ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews, tilflytterne til nybyggeri i Køge Kommune samt ...

 18. Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  2013-01-01

  Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former for transnational organisatorisk innovation i den danske offentlige sektor? 2) Hvordan er disse organisatoriske innovationer relateret til hinanden? 3) Er forskelle i deres udbredelse relateret til forskelle mellem den...... statslige og kommunale del af den offentlige sektor? Ved transnational organisatorisk innovation forstås nyere organisationsformer, som kan genfindes i ganske mange landes offentlige sektor. Analysens fokus er dels på forskelle og ligheder mellem forskellige former for organisatorisk innovation, dels på...... forskelle og ligheder mellem statslige og kommunale organisationer. 11 former for organisatorisk innovation, hvoraf mange ofte forbindes med New Public Management (NPM), er inkluderet i de empiriske analyser: privatisering/udlicitering, Bestiller-Udfører-model, kontraktstyring, mål- og rammestyring...

 19. Degradation behaviour and excess sludge production of mixed biocoenoses in membrane bioreactors; Abbauverhalten und Ueberschussschlammproduktion von Mischbiozoenosen in Membranbioreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraume, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Verfahrenstechnik; Szewzyk, U. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Oekologie und Mikroorganismen

  1999-07-01

  In three different membrane bioreactors (technical scale and pilot scale), process engineering and microbiological studies were carried out over a period of up to three years. The sewage used was sugar-beet molasses slop and municipal sewage. All three plants exhibited stable COD degradation rates of 87 % (molasses slop) and 95 % (municipal sewage). They could be operated during the test period without regular removal of excess sludge. (orig.) [German] An drei unterschiedlichen Membranbioreaktoren (Technikums- und Pilotmassstab) wurden ueber einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren verfahrenstechnische und mirkobiologische Untersuchungen durchgefuehrt. Als Abwasser wurde Zuckerrueben-Melasseschlempe und kommunales Abwasser eingesetzt. Alle drei Anlagen zeigten stabile CSB-Abbaugrade von 87% (Melasseschlempe) und 95% (kommunale Abwasser). Sie konnten ueber den Vesuchszeitraum ohne regelmaessigen Abzug von Ueberschussschlamm betrieben werden. (orig.)

 20. Stokvels and economic empowerment: the case of African women in South Africa, ca. 1930 - 1998.

  OpenAIRE

  Verhoef, Grietjie

  1999-01-01

  Verwantskapverhoudings in tradisionele gemeenskappe het vroue onderwerp aan die gesag van mans en ouer vroue. Vroue behoort aan hulle mans en hulle reg om in die kraal te woon het afgehang van haar verwantskap tot een of ander man, lewend of afgestorwe. Ingevolge die kommunale grondbesitstelsel kon vroue nie grond erf nie, maar dit het vererf na haar kinders. Vroue het vruggebruik van hul afgestorwe eggenotes se grond behou. Wanneer vroue uit die tradisionele sektor uitbeweeg het,...

 1. Udkast til Professionsudviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Gitte

  Dette er første udkast til et evt. fremtidigt projekt, som sigter mod at kvalificere socialt arbejdes praksis i en jobcenter kontekst. Det er hensigten, at projektet skal være med til at udvikle arbejdet på de kommunale jobcentre hen imod en større myndiggørelse af borgerne, således at borgerne i...

 2. Det sunde, overvægtige barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  kommunale sundhedskurser. Men hvad sker der, når en biomedicinsk sundhedsopfattelse møder det overvægtige barn i en hverdagslivssammenhæng? Hvor meget handler sundhed f.eks. om at besidde tilstrækkelige mængder af viden om mad og motion? Og hvad er mulighederne for at være en god borger, selvom man er et...

 3. Private investeringer i områdebaseret byfornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole

  Der er et stigende ønske om at inddrage private investeringer i den områdebaserede byfornyelse. Rapporten beskriver forskellige typer af developere og investorer og deres motiver for at indgå i byfornyelsen. På baggrund af case-studier og interviews med developere og kommunale planlæggere vurderes...... det, at der er et stort potentiale for et øget samarbejde med developere og dermed eksterne investorer i forbindelse med områdebaseret byfornyelse....

 4. Cofermentation of organic residues; Mitbehandlung von organischen Reststoffen in Faulanlagen, Co-Fermentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenwinkel, K.H.; Wendler, D. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  2001-07-01

  The report presents the social, political and process-related fundamentals of energetic utilisation of organic residues. The main results of a nationwide enquiry into the state of the art of cofermentation in communal sewage treatment plants are presented as well. [German] Der vorliegende Bericht stellt einerseits die (gesellschafts)politischen und verfahrenstechnischen Grundlagen fuer eine energetische Verwertung industrieller organischer Reststoffe dar. Andererseits werden die wichtigsten Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zum Stand der Co-Fermentation in Faulbehaeltern kommunaler Klaeranlagen vorgestellt. (orig.)

 5. Organisationsformen und Umweltabgaben im kommunalen Gewässerschutz

  OpenAIRE

  Rahmeyer, Fritz

  2001-01-01

  Der kommunale Gewässerschutz ist neben der Wasserversorgung ein Teilbereich der Wasserwirtschaft. Die Leistungen in den beiden Bereichen werden leitungsgebunden nacheinander und in Deutschland zudem kleinräumig erbracht. Instrumente des Gewässerschutzes sind der Bau von Kläranlagen nach dem Stand der Technik und finanzielle Anreize in Form der kommunalen Abwassergebühr und einer Abwasserabgabe zum Zwecke von Sparmaßnahmen beim Wasserverbrauch und der Abwassermenge, zugleich zur Verringerung v...

 6. Detection of diabetic retinopathy and other microvascular complications in patients with type 1 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Malin Lundberg

  Forekomsten af type 1 diabetes er stigende og diabetisk retinopati er fortsat en af de primære årsager til nedsat syn blandt personer i den arbejdsdygtige alder. Derudover er andre mikrovaskulære komplikationer som diabetisk nefropati og neuropati blandt de primære årsager til nedsat nyrefunktion...... karanalyser af nethindens kar kan bruges som redskaber til fremtidig risikovurdering for patienter med type 1 diabetes og vidvinklet fotografering er en hurtig og nem metode, der ville kunne bruges i fremtidig screening....

 7. P.G. Lindhardt 1910-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach-Nielsen, Carsten

  Om kirkehistorikeren P.G. Lindhardt (1910-1989), der var blandt de tidligst ansatte professorer i teologi i ved Aarhus Universitet. Her ansattes han i 1942. Bogen rummer bidrag om Lindhardt so kirkehistoriker, debattør og prædikant.......Om kirkehistorikeren P.G. Lindhardt (1910-1989), der var blandt de tidligst ansatte professorer i teologi i ved Aarhus Universitet. Her ansattes han i 1942. Bogen rummer bidrag om Lindhardt so kirkehistoriker, debattør og prædikant....

 8. Forum for Almen Medicinske ph.d.-studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vedsted, Peter; Waldorff, Frans Boch; Eriksson, Tina

  Rapport fra første fællesmøde mellem nuværende og kommende almenmedicinske ph.d.-studerende. Rapporten anbefaler dannelse af et egentligt almenmedicinsk ph.d.-forum, der søges optaget i DSAM som en interessegruppe. Ph.d.-forum betragter sig som en ressource ved forskellige initiativer og ønsker...... blandt andet at arbejde for en værdig ansættelse af yngre forskere. Blandt de konkrete forslag, Ph.d.-forum har stillet, er almenmedicinske ph.d.-kurser og ph.d.-stipendium med henblik på udarbejdelse af protokol....

 9. Hellige krigere eller hemmelige lejesvende?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2009-01-01

  Søndag angreb den sunnimuslimske Jondollah-milits igen i Iran - denne gang med højtplacerede officerer blandt ofrene. Står Iran overfor en borgerkrig? Eller har Irans fjender optrappet deres hemmelige krig mod den islamiske republik? Udgivelsesdato: 20/10......Søndag angreb den sunnimuslimske Jondollah-milits igen i Iran - denne gang med højtplacerede officerer blandt ofrene. Står Iran overfor en borgerkrig? Eller har Irans fjender optrappet deres hemmelige krig mod den islamiske republik? Udgivelsesdato: 20/10...

 10. Sociale indkomstforskelle på eliteuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Trond Beldo

  2009-01-01

  I denne artikel undersøges sammenhængen mellem social oprindelse og indkomst blandt kandidater fra fire attraktive universitetsuddannelser: Jura, erhvervsøkonomi, ingeniørvidenskab og medicin. Resultaterne viser, at sammenhængen mellem social oprindelse og indkomst er stærkest blandt jurister...... er der ingen nævneværdig effekt af social oprindelse. Indkomstforskellene har været forholdsvis stabile i løbet af 1990’erne – dog med en tendens til, at mandlige jurister med oprindelse i akademikerfamilier gør det bedre med tiden.  ...

 11. Hvem bliver morgendagens elite?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  Bare fordi du er født med en guldske i munden, er du ikke sikret en plads blandt morgendagens elite. Vidensamfundet kræver mangfoldighed og krøllede hjerner, og det udfordrer de gængse vinder- og taberetiketter. Eller gør det?......Bare fordi du er født med en guldske i munden, er du ikke sikret en plads blandt morgendagens elite. Vidensamfundet kræver mangfoldighed og krøllede hjerner, og det udfordrer de gængse vinder- og taberetiketter. Eller gør det?...

 12. Den ubehjælpsomme skrift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Mads Rosendahl

  2006-01-01

  Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår......Artiklen laver en typologi over forskellige forfatteres anvendelse af ukorrekt sprog i deres skønlitterære værker. Artiklen tager udgangspunkt i to yngre forfattere, Aleksandar Hemon og Jonathan Safran Foer, og inddrager blandt andre Mark Twain og Don DeLillo. Udgivelsesdato: Forår...

 13. At være optimal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten Søndergaard; Holm, Karina Ellegaard; Kolind, Torsten

  2016-01-01

  Kapitlet undersøger forholdet til fest og rus blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Det er tydeligt, at alkohol, fester, rus og kropslighed opleves forskelligt blandt de interviewede; for nogle handler fest om mad, dans, musik og at gøre sig lækker, mens det for andre også handler om r...... sammen med fulde klassekammerater. Selv de få, som beretter om rusmiddelbrug, fortæller, at det foregår med målet om at være optimal....

 14. Korn og halm til bioethanol – råvarepotentiale, -kvalitet og konverteringsteknologier.

  OpenAIRE

  Hauggaard-Nielsen, Henrik

  2006-01-01

  Bioethanol kan få stor betydning som alternativ til benzin i transportsektoren, blandt andet fordi det kan benyttes i den eksisterende vognpark. I øjeblikket igangsættes om-fattende internationale satsninger for udvikling af biobrændstoffer til transportsekto-ren. I EU fokuseres på hvorledes andelen af vedvarende energi i Europa kan øges således olieafhængigheden reduceres, blandt andet via handlingsplan for biomasse og strategi for biobrændstoffer. Indenfor dyrkning og forarbejdning af c...

 15. Nye veje for forskningsbibliotekerne?  - Conference Management Systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thise Pedersen, Jette; Damgaard, Helle; Drasbæk Martinussen, Heidi; Suhr Jacobsen,, Kirsten

  2008-01-01

  Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer.......Forskningsbibliotekernes hovedopgaver har i de seneste år gennemgået en udvikling, hvor opgaver som blandt andet e-publicering og forskningsstøtte er blevet en del af fagområdet - og med forskningsstøtte også systemer til håndtering af videnskabelige konferencer....

 16. Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Karen Pallesgaard

  Der er tale om afrapportering af en kontrolleret, statistisk repræsentativ undersøgelse af evt. adfærdsmæssige ændringer i forhold til børn blandt daginstitutionspersonale og befolkning som følge af pædofilifrygt. Resultaterne bliver også publiceret i en videnskabelig, peer review artikel....

 17. Bygningers vådrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Erik

  Publikationen er udarbejdet i tilknytning til bygningsreglementet og viser hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres med blandt andet træ og træbaserede materialer, der ikke er gennemimprægneret mod råd og svamp. De konstruktionsforslag der beskrives er godkendt af boligministeriet....

 18. Kultur i bevægelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasse, Cathrine

  Bogen belyser et nyt videns- og læringsfelt: den kulturelle læreproces. Kultur belyses som det vi sanser og erfarer vores omverden med - i lige så høj grad som det vi sanser og erfarer. Gennem et konkret felarbejde blandt en gruppe nyankomne fysikstuderende belyses in- og eksklusioner fra en kultur...

 19. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 20. Brandingens hellige gral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Da et brand er en noget uhåndgribelig størrelse, kan opfattelsen af, hvad et brand egentlig er, variere noget blandt de forskellige chefer i en organisation, som har til opgave at øge brandets performans. Denne artikel ser på, hvordan brand fortolkninger har udviklet sig fra det funktionelle ti...

 1. Coaching Barometret 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wittrock, Christian; Didriksen, Vibeke; Stelter, Reinhard

  2009-01-01

  Coaching synes udbredt i danske organisationer og anvendes tilsyneladende i et utal af sammenhænge og på alle niveauer i organisationen. Blandt de adspurgte HR-ansvarlige er der generelt stor tilfredshed med coaching. Nærværende undersøgelse udgør et første overbliksbillede, som kan lede videre til...

 2. Chlamydia trachomatis infection in young adults - association with concurrent partnerships and short gap length between partners

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Marianne Johansson; Maindal, Helle Terkildsen; Larsen, Mette Bach;

  2015-01-01

  Seksuelt overførte infektioner (SOI) er stadig meget udbredt blandt unge i alderen 15-29 år. Mange af disse tilfælde kan formentlig relateres til seksuel risikoadfærd. Dette studie viser, at unge, der har haft overlappende seksuelle forhold eller korte perioder (<64 dage) mellem det afsluttede og...

 3. TV gør OL mere virkelig end virkeligheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2008-01-01

  Hvorfor er OL en global publikumssucces? Følgerne har indtil videre været en benhård konkurrence blandt de utallige kanaler for at erhverve sig de gigantisk dyre rettigheder til verdens største sportsfest. DR og TV 2 har via den europæiske sammenslutning EBU sikret sig rettighederne til OL indtil...

 4. Ronald Fisher forenede gener og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Winterdahl, Michael; Wang, Tobias

  2013-01-01

  Ronald Fisher var en sand kontroversiel pioner. Den dygtige matematiker anvendte blandt andet sine evner indenfor biologien og blev en af hovedmændene bag den moderne syntese, hvor genetik og evolution forenes. Hans syn på racehygiejne og sammenhængen mellem rygning og lungekræft gjorde ham dog til...

 5. Debattens blinde øje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2008-01-01

  Artiklen inddrager viden fra undersøgelser om, at vold og kriminalitet er mere udbredt blandt socialt udsatte grupper end andre grupper og debatterer på det grundlag en række politiske krav om højere straffe set i forhold til mulige virkninger af forebyggende indsatser i almene institutioner som ...

 6. Globalisation, etnisk diversitet og pluralistisk sundhedsfremme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Singla, Rashmi

  . Derudover fokuseres på de særlige aspekter og ressourcer blandt de etniske minoriteter. Processer som transnationalisme og diaspora, som fører til pluralistiske sundhedsfremme praksisser(såsom yoga og meditation mv.) inddrages. Sådanne holistiske praksisser kan endvidere være sundhedsfremmende for både...

 7. Frihedens ø, lighedens landevej og broderskabets sten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Jakob

  2010-01-01

  Afhandlingen undersøger den romantiske litteraturs forhold til demokratisk politik i kølvandet på Den Franske Revolution, som i forlængelse af blandt andre Hannah Arendt og Claude Lefort fortolkes som en paradigmatisk demokratisk begivenhed i moderne historie. Med inspiration fra især den franske...

 8. Towards a Neuroaffective Approach to Healing Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorson Fich, Lars

  2013-01-01

  I de seneste år har den opfattelse vundet frem, at arkitektonisk design af hospitaler kan influerer på patienternes helbredelsesforløb. Disse ideer er kommet fra to relativt uafhængige kilder, nemlig Evidens Baseret Design (EBD) og individuelle forfattere blandt medicinske forskere. EBD har imidl...

 9. Introduktion til STS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til STS er den første danske grundbog om dette nye felt. Bogen giver en pædagogisk introduktion til STS-studier og den forskelligartede og ofte vanskelige primærlitteratur, der kendetegner feltet. Forfatterne præsenterer blandt andet socialkonstruktivistiske tilgange til videnskab og...

 10. ERGO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Siggaard; Engelhardt, Robin

  trækker blandt andet linjerne fra den antikke geometri til den moderne abstrakte matematik, fra Lamarcks spæde udviklingstanker til Darwins evolutionsteori og fra Babbages differensmaskine til den moderne computer - og videre igen til muligheden for kvantecomputere i fremtiden. ERGO går bag om de...

 11. Kulturelle læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbeshausen, Hans; Moring, Camilla

  2008-01-01

  Interessen for kulturel læring hænger blandt andet sammen med det fænomen, som den tyske socialfilosof, Jürgen Habermas, har betegnet som "den nye uoverskuelighed". Begrebet gengiver på metaforisk vis, at der i dag eksisterer mange verdener.Oplevelse af mangfoldighed er forbundet med tvivl og...

 12. Peer review - Ligestilling i bestyrelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lise Dyrby

  2014-01-01

  Forfatteren redegør for ligestillingen af køn i selskabers ledelsesorganer og diskuterer om den danske model er tilstrækkelig effektiv i forhold til Kommissionens direktivforslag om foranstaltninger, der skal sikre en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber....

 13. Edutainment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tom Nørregaard; Dalgaard, Henning

  Børn og unges voksende og tilsyneladende umættelige interesse for computerspil har medført en interesse for og debat om leg og læring og edutainment blandt folkeskolelærere, forskere, computerspilsproducenter og politikere. Edutainment – leg og læring med computerspil fokuserer på, hvorledes læring...

 14. Group Formation on a Line

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Gustav

  2010-01-01

  Artiklen viser at en nummerering af indsamlede evalueringsskemaer kan afsløre gruppedannelse blandt de tilhørende studenter på et stort undervisningshold. Gruppedannelsen viser sig ved at sequenser med ens bedømmelse afviger fra en tilfældig fordeling defineret som en negativ binomialfordeling, d...

 15. Højredrejning i den Europæiske Union

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Nationalistiske bevægelser og partier står til voldsom fremgang ved Europaparlamentsvalget 25. maj. EU har aldrig været specielt populær blandt vælgerne – bortset fra lande som ikke er medlemmer endnu. Der hviler en tung aura af kedsommelighed, fjernhed og centralisme over hele konstruktionen. Ko...

 16. ERP-systemer i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles; Kræmmergaard, Pernille

  2004-01-01

  Denne artikel beskriver ERP systemers udbredelse blandt store virksomheder i Danmark. Artiklen bygger på projektet "Virksomhedssystemer i Danmark (VIDK) 2003". VIDK 2003 er en undersøgelse af de 500 største danske virksomheders brug af ERP. Undersøgelsen, der har en har en svarprocent på 88,4%, er...

 17. Faldgruber ved investering med garanti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  Investeringsprodukter med garanti for et vist minimumsafkast er efterspurgt blandt private investorer. Men pga. produkternes faldgruber ender de ofte på avisernes forsider. Det seneste eksempel har Sampension leveret. Overskrifterne kom i hus ved Sampensions melding om at droppe kundernes pension...

 18. Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Martin D.; Foged, Mette; Mulvad, Andreas Christian Møller

  2011-01-01

  Artiklen viser, at der er en nær sammenhæng mellem social baggrund og gennemførelse af eliteuddannelse og ikke-eliteuddannelse blandt en gruppe af danske migranter med minimum fem års ophold i udlandet. Vi tilføjer en ny rekonversionsstrategi til Pierre Bourdieus batteri af strategier udfoldet i ...

 19. Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehlers, Søren; Larson, Anne; Wärvik, Gun-Britt;

  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgel...

 20. En ny religion i Borneos regnskov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rothstein, Mikael

  2011-01-01

  En feltarbejdsbaseret undersøgelse af religiøse forandringer blandt Borneos jægere og samlere, som påvirkes voldsomt og ødelæggende af hhv. tømmerdrift og kristen mission. Som reaktion på disse påvirkninger, udvikles nye religiøse forestillinger og ritualer....

 1. Barrierer for at øge markedsorienteret aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisp, Søren

  2000-01-01

  . De primære implikationer findes blandt de barrierer, der lægger grunden til øvrige barrierer i organisationen. Disse fundamentale barrierer er repræsenteret ved, at virksomheden er salgs- og produktionsdrevet, at den opererer med up- og /eller downstream afhængighed, at virksomheden har en kort...

 2. Frit valg som aflastning og belastning - selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Helge; Garde, Anne Helene; Lund, Henrik;

  2011-01-01

  Prioriteret arbejdstid giver medarbejderne mulighed for at ønske arbejdstider. Alt i alt er der en overvejende positiv vurdering af prioriteret arbejdstid både blandt medarbejdere og ledere, men et stort interventionsprojekt viser også at der er store forskelle mellem forskellige arbejdspladser. ...

 3. Regulering og indregulering af større varmeanlæg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, K.; Christiansen, J.; Schmidt-Jørgensen, F.;

  Rapporten beskriver hvordan man når frem til den samlede principløsning for central regulering, indregulering, lokal regulering og tidsstyring, når der skal gennemføres energibesparende foranstaltninger i større varmeanlæg. Desuden behandles blandt andet indreguleringsniveauer, indregulering af p...

 4. Transnational sociologi. Når udlændinge ser dansk tv-fiktion. En receptionsstudie omkring tv-føljetonen Matador

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorholm, Lars

  1995-01-01

  Afhandlingen er en receptionsstudie. Den er en rarallelundersøgelse af multikulturel afkosdning af tv-fiktion blandt herboende indvandrere og politiske flygtninge. Bogen er inspireret af Tamar Katz og Elihu Liebes' undersøgelse af receptionen af Dynasty (Dollars) i forskellige kulturelle...

 5. Identifying specific non-attending groups in breast cancer screening - population-based registry study of participation and socio-demography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Line Flytkjær; Pedersen, Anette Fischer; Andersen, Berit;

  2012-01-01

  inviteret til første screeningrunde i Region Midtjylland (n=149.234). Resultaterne viste, at der er sociale forskelle blandt kvinder som deltager og kvinder som ikke deltager i brystkræft screening. De ældste kvinder, ugifte kvinder, kvinder med lav indkomst og lav uddannelse, kvinder ude for arbejdsmarked...

 6. Master's Thesis: Mind the Gap, Feed the Roots

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Cecil Marie

  2013-01-01

  I dette speciale udforsker jeg, hvorledes livet udfolder sig for mennesker, som på én gang hører til alle steder og ingen steder. Med udgangspunkt i mit materiale, som jeg har indsamlet under mit seks måneder lange feltarbejde blandt mennesker af indisk oprindelse i Tanzania, stiller jeg i proble...

 7. Brug af undersøgelse for prostataspecifikt antigen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mukai, Thomas; Bro, Flemming; Pedersen, Knud Venborg;

  2010-01-01

  Introduktion: Cancer prostatae (CP) er den hyppigste kræftform blandt danske mænd, og incidensen er stigende. CP er ofte asymptomatisk, hvilket vanskeliggør klinisk diagnosticering. I udredningen for CP kan man benytte en prøve for prostataspecifikt antigen (PSA)-niveau. Dansk Urologisk Selskab har...

 8. Den skjulte religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubow, Cecilie

  2001-01-01

  Kulturbegrebet har længe været genstand for kritik i human- og samfundsvidenskaberne. Studier i Vesteuropa, blandt andet i det danske folkekirkelige felt, viser, at der er flere paralleller at drage til religionsbegrebet. Der er behov for at bevæge sig væk fra den rutineprægede beskrivelse og gør...

 9. The Paradox of Schooling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valentin, Karen

  En antropologisk ph.d. afhandling baseret på længerevarende feltarbejde blandt urbane squatter-familer i Kathmandu. I afhandlingen diskuteres dels hvordan forskellige former for social differentiering forhandles i forhold til erfaringer af og forventninger til skoling, dels hvordan børn og unge er...

 10. Fair mulighedslighed og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2014-01-01

  Når vi skal diskutere de normative spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med ulighed i sundhed, er Norman Daniels’ teori om retfærdig sundhed central. Teoriens omdrejningspunkt er en udvidelse af Rawls’ princip om fair mulighedslighed til også at omfatte sundhed, og den er uden tvivl blandt de...

 11. Bridging the Gap – foreløbige perspektiver vedrørende læreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard; Bjerg, Helle

  læreruddannelsen viser empirien fra Bridging the Gap blandt andet, hvordan praktikken er indlejret i nøje tilrettelagte undervisningsforløb, der sigter på at give de studerende et tættere kontakt til praksis, samt på at give teoretiske kundskaber, der kan anvendes til forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af...

 12. Alternativ behandling og kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 13. Arkitektur i "det offentlige billede"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  afsæt i denne karakteristik af "det offentlige billede" som er knyttet til udbredelsen af massemediernes udtryksformer samt til højhastighedsteknologi, blandt andet i form af transmission. Spændet mellem rum og billede betegner en udtryksmæssig og strukturel varians mellem faktorer som bevægelse, tid og...

 14. Fucking mange tusser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sune Qvotrup; Olesen, Annette

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer resultaterne af et etnografisk feltarbejde blandt kriminaliserede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Århus. Forfatterne ønsker at at vise, at der mangler noget grundlæggende i forståelsen af visse kriminalitetsmønstre, der udvikles på kanten af samfundet, og som først o...

 15. MIT HJEM ER HVOR MIT HJERTE ER

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høst, Jeppe Engset

  2014-01-01

  Ideen om at arbejde med det man kalder de stedbundne ressourcer på en ny måde, er relevant på Bornholm hvor events som blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og filmfestivalen ’Bornsho...

 16. Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Frimodt Pedersen, Ole;

  , erfaring og rutine med risikovurderinger af jordforureninger, blandt andet ved hjælp af Miljøstyrelsens vejledninger (Miljøstyrelsen, 1996; Miljøstyrelsen, 1998) og JAGG-modellen (Miljøstyrelsen, 2009c). Undersøgelser og oprydninger er imidlertid meget dyre, og det er derfor vigtigt at de mest truende...

 17. Indie eller klassisk retro?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  retroæstetiske udtryksmåder. Kapitlet introducerer en række begreber, som kan forbindes til retrofænomenet, herunder nostalgi, pastiche og kitsch, og med udgangspunkt i Lyotard, Maffesoli og Rolness diskuteres retroæstetikken i forhold til postmoderne 'stammefællesskaber' blandt unge, hvor musik og påklædning er...

 18. Meninger om mennesker og miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danske boligmiljøer er blandt verdens bedste, men - de fungerer ikke, er sundhedsfarlige, nervenedbrydende, dødsenstriste, kriminalitetsfremmende, umyndiggørende og mentalt sløvende. Medbestemmelse i planlægning af bo-miljøet og deltagelse i en bevidst drift af fællesanlæg og institutioner er ufo...

 19. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Udledningen af forurening fra skibsmotorer skal sænkes kraftigt i de kommende år, og derfor står den maritime industri overfor helt nye krav til blandt andet hvilke brændstoffer, man kan bruge. På grund af de nye regler, der begrænser skibenes energiforbrug, er man også begyndt at sejle med nedsa...

 20. Forskning og udviklingsarbejde i Danmark 1967-2006

  OpenAIRE

  Lauridsen, Per Stig; Graversen, Ebbe Krogh

  2013-01-01

  Nærværende notat er den første samlede fremstilling af de danske Forsknings- og Udviklingsdata, FoU, for hele den periode hvori disse er indsamlet for Danmark. Danmark startede blandt de første lande med at indsamle FoU-data tilbage i 1967.

 1. The Show Must Go On

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  2010-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan migranter fra en andin landsby i Peru, som har bosat sig i Washington, DC, organiserer og finansierer fester i deres hjemstavn. Analytisk har artiklen fokus på magt- og ulighedsforhold mellem migranterne og landsbybeboerne og indbyrdes blandt migranterne i Washington ...

 2. Byens Ungdomsprofil  en undersøgelse af Fredericias unge 2009

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller; Brown, Rikke; Olsen, Pia

  Rapporten giver et indblik i de unges liv, som det tegner sig på en række områder. Rapporten bygger på de unges egne beskrivelser. I rapportens datamateriale indgår der 2123 besvarelser af et omfattende spørgeskema, indsamlet blandt alle unge på en uddannelsesinstitution i Fredericia. Dette suppl...

 3. Quantitative evaluation of spasticity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Jakob

  Spasticitet er et hyppigt symptom i forbindelse med læsion i centralnervesystemet som i visse tilfælde påvirker udførelse af motoriske funktioner samt livskvalitet. Forskellige opfattelser af spasticitet blandt klinikere og forskere har medført forvirring i forbindelse med begrebet. På baggrund a...

 4. Nye og ændrede mikroorganismer i vore omgivelser - hvilken betydning har de for tandlægens hverdag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tove; Kjerulf, Anne

  2016-01-01

  Smitsomme mikroorganismer er dynamiske og kan udvikle sig til mere virulente eller resistente arter. I de senere år er der set en stigende forekomst og spredning af multiresistente bakterier i de nordiske lande. Blandt disse har MRSA (methicillin resistent Staphylococcus aureus) mest direkte bety...

 5. Unge og stoffer på arbejdspladsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Olsen, Pia

  Rapporten stiller skarpt på stof- og rusmiddelbrug blandt unge i arbejdslivet. Ud fra unges egne oplevelser og erfaringer med stofbrug i arbejdslivet peger undersøgelsen på årsager til og sammenhænge bag hvorfor der bruges stoffer på arbejdspladserne. Endvidere belyses holdninger til brug af stof...

 6. Evaluering af overensstemmelsen af body condition score og feline body mass index sammenlignet med dual energy X-ray absorptiometry hos katte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkenberg, Michael; Hølmkjær, Kirsten Madsen; Cronin, Anna;

  2016-01-01

  Formål: Obesitet er et stigende problem blandt katte, og der er derfor brug for nemme, billige og hurtige metoder til vurdering af kattes kropssammensætning i praksis. Indeværende studie sammenligner to klinisk applicerbare metoder: Body condition score (BCS) og feline body mass index (FBMI) mod...

 7. Facebookrati?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Rasmus Tue

  2010-01-01

  I løbet af de sidste uger fik en ansat i Venstres pressetjeneste betydelig opmærksomhed i medierne - grundet Facebook. Barack Obama vandt præsidentposten i 2008 - blandt andet med hjælp fra sociale medier, såsom Facebook. De sociale medier bliver i stigende grad brugt politisk i Danmark; man skal...

 8. Un lettore rozzo dell'Ur-Novellino

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toftgaard, Anders

  2007-01-01

  Håndskriftet Panciatichi 32 fra Nationalbiblioteket i Firenze, den ældste og vigtigste tekstkilde til 'Il Novellino', indeholder nogle tegn i margenen, som hidtil er blevet set som tilfældige tegn på tekstens modtagelsen blandt lokale handelsmænd. Det vises derimod her, hvordan tegnene ikke stamm...

 9. De forkerte sorte pletter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth; Sørensen, Michael

  2004-01-01

  Blandt fagfolk, der arbejder med trafiksikkerhed, er det alment kendt, at dette arbejde kun er baseret på 10-20% af alle uheld. Flere amter har derfor søgt at supplere med uheld registreret på skadestuen. Med Esbjerg Kommune som case gennemgås i denne artikel, hvilken betydning det konkret har fo...

 10. Nurses and their shop stewards

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalager, Anne-Mette; Lassen, Morten; Bild, Tage

  2009-01-01

  Artiklen undersøger samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter under Dansk Sygeplejeråd og ledelserne på sygeplejearbejdspladserne. Undersøgelsen er baseret på en survey i 2007. Det vises blandt andet, at tillidsrepræsentanter mangler kompetencer i forhold til mere strategiske ledelsesemner. Unders...

 11. Frilandsmuseets landbokvinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Line Jandoria

  Landbokvinden er på mange måder oppe i tiden blandt andet i form af en fornyet interesse for det hjemmelavede måltid, de danske råvarer og det selvforsynende køkken. Frilandsmuseets "Kokkepigens Blog" har stor succes med at formidle gamle opskrifter og diskutere husråd, men hvor stor var interess...

 12. Modernisering af de danske selskabslove

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Paul Krüger; Neville, Mette; Sørensen, Karsten Engsig

  2003-01-01

  Artiklen gennemgår de ændringer i aktie- og anpartsselskabslovens som blev gennemført i foråret 2003, og som blandt andet tillader en øget brug af IT i forbindelse med generalforsamlinger samt selskabets kommunikation med aktionærerne....

 13. Bestøvning og biodiversitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strandberg, Beate; Axelsen, Jørgen Aagaard; Kryger, Per; Enkegaard, Annie

  Rapporten ”Bestøvning og biodiversitet” er en af tre rapporter udarbejdet for Plantedirektoratet under projektet: Bestøvningforhold og –behov for afgrøder og vilde planter”. Med den observerede tilbagegang blandt bestøvende insekter såvel nationalt som globalt er der kommet fokus på samspillet...

 14. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Ingemai; Thisted, Kirsten

  2009-01-01

  De ialt 7 bidrag samt forord tematiserer Danmarks rolle som postkolonial nation. Fra analyser af rejselitteratur over dansk grønlandspolitik til teologi påviser bidragene, at Danmarks fortid som kolonination den dag i dag kan registreres på forskellig vis og har betydning blandt andet for den måd...

 15. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 16. "Man skal altså kunne tåle at høre noget i sådan en mandeverden ..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Stine Thidemann

  2008-01-01

  Med afsæt i en interviewundersøgelse blandt kvindelige politibetjente, præsenterer kapitlet en række tematiske og teoretiske refleksioner omkring de mekanismer og processer, som sættes i gang, når kvinder søger ind i traditionsbestemte mandefag....

 17. Tracking of physical activity, physical fitness and body mass index from childhood to adolescence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Lund

  2007-01-01

  Kardiovaskulære sygdomme er blandt de væsentligste dødsårsager i det moderne vestlige samfund. Sygdommene observeres almindeligvis kun hos voksne, men den almene sundhedstilstand og sundhedsadfærd i barndommen anses for at spille en væsentlig rolle i udviklingen af disse sygdomme. Tidligere studi...

 18. En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Jeppe Decker; Sabinsky, Marianne

  Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse, der har undersøgt mad- og måltidskulturen blandt daginstitutioner med forskellige madordninger. I undersøgelsen indgår ni daginstitutioner med internt eller eksternt producerede madordninger eller madpakkeordninger. Et...

 19. One Year Study Plan: A Method for Holistic Evaluation of Sustainable Buildings of the Future

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj

  2010-01-01

  og sammenligne husene - ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder og perspektiver. Case Study Research metode vil blive anvendt til at behandle hvert enkelt hus som en individuel case. Semi-strukturerede interview (Kvale og Brinkmann 2009) og konstant overvåger vil blandt andre...

 20. Math2Earth and the many faces of mathematics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Artiklen omhandler fagdidaktiske problemstillinger, der ofte dukker op i forbindelsen med matematik i anvendelse. Blandt andet er der en tendens til at matematik overses, når den er indlejret i en praktisk anvendelsessituation. Omvendt sker det ofte, at matematiske muligheder ikke udnyttes, hvor ...

 1. Samspil mellem universiteter og virksomheder om uddannelse - nordjyske virksomheders samarbejde med HA-uddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jesper Lindgaard

  sædvanligvis ikke. Med udgangspunkt i evalueringer foretaget blandt virksomhederne gennem de seneste næsten 10 år præsenteres resultater vdr. erfaringerne med den erhvervsøkonomiske uddannelses ordning på 5.semester, hvor de studerende er tilknyttet en virksomhed i den nordjyske region og skriver deres projekt...

 2. Udvikling af medicinsk behandling mod bipolar lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Pernille Kempel

  2015-01-01

  Selvom Esbjerg ligger i vandkants Danmark, er det den Psykiatriske Forskningsenhed i denne by, der er primus motor for et stort forsøg blandt mennesker, der lider af bipolar lidelse. Forsøget hedder ”NACOS”, og er et medicinsk forsøg til mennesker, der befinder sig i den depressive fase....

 3. Enlightenment in the Provinces. In Danish Towns during Absolutism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelhardt, Juliane

  2008-01-01

  Artiklen viser hvordan den borgerlige middelklasse bestræbte sig på at udbrede oplysning og nyttig viden blandt fattige og landbefolkningen i den danske helstat (Danmark, Norge og Slesvig-Holsten) i oplysningtiden. Et eksempel herpå er en række spindeskoler, der blev etableret med det formål dels...

 4. Den forbrugerbaserede værdi af en mærkning - med fokus på Svanemærket: Undersøgelsens design, gennemførsel og resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl, Hans Jørn; Poulsen, Carsten Stig

  Denne rapport præsenterer et nyt analysekoncept til overvågning af en mærkningsordnings succes blandt forbrugerne. De to væsentlige elementer i dette koncept er en typologi for forbrugere med forskellige grader af engagement i mærkningsordninger, og en modelbaseret tilgang til måling af den...

 5. Et Essay om økonomisk ulighed, befolkningens forestillingsunivers og opbakningen til omfordelende velfærdspolitikker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Christian Albrekt

  2012-01-01

  Artiklen diskuterer, hvorledes udviklingen i økonomisk ulighed og fattigdom kan påvirke befolkningers forestillingsunivers. Artiklen analyserer USA og Storbritannien, der udmærker sig ved at være blandt de OECD-lande, hvor uligheden og den relative fattigdom er steget mest i perioden fra 1970’erne...

 6. Kreative ledere - store ideer gennem 30 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

  Kreativitet påvirkes ligesom alt andet af den samfundsmæssige udvikling, men præcis hvordan ved vi ikke så meget om. Det er dog en udbredt opfattelse blandt kreative ledere selv, at reklamekreativiteten er faldet. Denne undersøgelse bygger på interview med kreative ledere fra store og mellemstore...

 7. Bustrafik, bæredygtig transport og New public Mangement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Claus Hedegaard; Gudmundsson, Henrik; Bergström, Tomas; Khan, Jamil

  Bæredygtig transport handler blandt andet om at fremme bustrafikken som alternativ til bilen og at gøre busserne mere miljøvenlige. I både Manchester og Stockholm har New Public Management reformer ændret organiseringen af bussektoren. Reformerne skaber vidt forskellige vilkår for bæredygtig...... transport....

 8. Caries og drikkevandets kvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arvin, Erik; Bardow, Allan; Bruvo, Maja;

  2011-01-01

  Drikkevandskvaliteten har stor betydning for forekomsten af caries blandt 15 årige skolebørn, også selv om de bruger fluoridholdigt tandpasta. Ud over den kendte effekt af fluorid har vi vist, at calcium også har en væsentlig betydning. Begge ioner forebygger caries. Denne viden har væsentlig...

 9. Endocrine disrupters in municipal sewage sludge - the example of organotin compounds; Endokrin wirkende Stoffe in kommunalen Klaerschlaemmen - Beispiel zinnorganischer Verbindungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuballa, J.; Jantzen, E. [GALAB Umweltlaboratorium, Geesthacht (Germany); Steffen, D. [Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie, Hildesheim (Germany)

  1998-12-31

  In 1994 and in 1996, sewage sludge samples from 9 municipal water treatment plants were analyzed for toxic organotin compounds, such as originate from antifouling paints, but also biocides and PVC materials. All samples contained organotin compounds, some at very high concentrations. The need for further studies and amendments to existing regulations are discussed. (orig.) [Deutsch] In den Jahren 1994 und 1996 wurden Klaerschlaemme kommunaler Klaeranlagen auf die Gruppe der hochtoxisch wirkenden zinnorganischen Verbindungen untersucht. Die hoechsten gefundenen Konzentrationen lagen im Bereich der Gueteklasse III (75-150 {mu}g Sn/kg) nach Einstufung der Wasserguetestelle Elbe. (orig.)

 10. Å bygge omdømme i Skandalenes bygg : En analyse av mediedekningen og krisekommunikasjonen under Murud-saken i Undervisningsbygg

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Når en organisasjon rammes av en krise blir ofte resultatet et dårlig omdømme. Men hvordan kan mediedekningen av krisen og organisasjonens krisekommunikasjon påvirke dette omdømmet? Som case for dette temaet har jeg valgt å bruke Murud-saken i det kommunale foretaket Undervisningsbygg. I september 2006 ble det kjent at Undervisningsbygg hadde blitt svindlet for 90 millioner kroner i løpet av en toårsperiode, og det at en slik omfattende svindel kunne finne sted uten at noen enset det ble natu...

 11. Probleme mit „Modernisierung als Interpretationsrahmen von sozialer Arbeit und ‚Mütterlichkeit‘“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brita Rang

  2004-11-01

  Full Text Available Unverändert ist das bereits 1986 von Christoph Sachße vorgelegte Buch nun ein drittes Mal, allerdings in einem anderen Verlag erschienen. Gegenstand ist die Entstehung der modernen beruflichen Sozialarbeit, die – so die These –, aus einer Verbindung von bürgerlich-kommunaler Wohlfahrtspflege und bürgerlich-konservativer Frauenbewegung hervorging. Deren ethisches Konzept der ‚geistigen Mütterlichkeit‘ habe jedoch von Beginn an in einem Spannungsverhältnis zur zunehmenden Verberuflichung und Bürokratisierung der sozialen Arbeit im Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik gestanden.

 12. Modelling the Fate of Xenobiotic Trace Chemicals via Wastewater Treatment and Agricultural Resource Reuse

  OpenAIRE

  Polesel, Fabio; Plósz, Benedek G.; Trapp, Stefan; Andersen, Henrik Rasmus

  2016-01-01

  Som et resultat af menneskelige aktiviteter er lægemidler og biocider allestedsnærværende i miljøet på sporstofniveau. Store mængder af disse stoffer, også kendt som miljøfremmede stoffer (på Engelsk XTCs: Xenobiotic Trace Chemicals), frigives dagligt fra: (i) husholdninger og sundhedsfaciliteter, som følge af indtagelse og bortskaffelse; (ii) dyrehold og tilsvarende faciliteter, som følge af dyrs indtagelse; og (iii) industrianlæg. En betydelig del af disse udledninger når frem til kommunale...

 13. Organisasjonskultur i barnehager i Vestby kommune

  OpenAIRE

  Holmås, Jorunn Krogshus

  2015-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge organisasjonskultur i barnehager i Vestby kommune. Kartleggingen ble foretatt vinteren 2015 ved hjelp av en elektronisk versjon av OCAI, verktøy for kulturkartlegging. Jeg har ønsket å kartlegge alle ordinære barnehager i kommunen, både private og kommunale, totalt 20 stykker. Svarprosenten for undersøkelsen endte på 65%. Undersøkelsen ble besvart av barnehagens øverste interne leder. I oppgaven beskrives den enkelte barnehages kultur...

 14. Sustainable wood use, decarbonisation of energetic metabolism and forest development

  OpenAIRE

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2009-01-01

  Luftforurening fra brændeovne med PAH, primære partikler og klorerede dioxiner (anført p.g.a. nationale estimater af DMU) er fremstillet som et uløseligt problem p.g.a. dioxinernes de-novo-syntese i skorstenene, som den er kendt fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg. En modregning af denne lokale forurening mod påståede positive indvirkninger af afbrænding af træ (som al biomasse) på den globale klimaforandring p.g.a.' nulstillede kuldioxid emissioner' afvises, selvom denne nulstilling er de...

 15. Erhverv i boligkvarteret - en vej til bedre bymiljø?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, G.

  Gennem mange år har byplanlægningen været præget af en stadig mere udtalt adskillelse af byens funktioner - og særligt af boliger og erhverv. Som et alternativ hertil arbejdes nu med planlægning af integrerede bykvarterer. På grundlag af konkrete undersøgelser behandler denne Ph.D.-afhandling de ...... kvaliteter og konflikter, der kan opstå, når erhverv ligger mellem boliger. Rapporten henvender sig til kommunale planlæggere, bygherrer, investorer og andre, der beskæftiger sig med planlægning og projektering af erhvervsbyggeri....

 16. Primærkommunal langtidsplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møllgaard, J.

  Rapporten redegør for sammenhængen mellem den fysiske og økonomiske planlægning på det primærkommunale niveau. Endvidere anvises der i rapporten metoder til en samordning af den fysiske og økonomiske planlægning ved udarbejdelsen af rullende flerårsplaner. Rapportens hovedsigte har været at bistå...... danske kommuner i deres bestræbelse på at opbygge organer og rutiner til varetagelse af den kommunale langtidsplanlægning. Dette sigte indebærer, at rapporten tager dansk lovgivning, forvaltning og byplanpraksis som sit udgangspunkt....

 17. Wirksamkeit technischer Barrieren zur Entfernung von anthropogenen Spurenstoffen - Kläranlagen und Raumfilter -

  OpenAIRE

  Miehe, Ulf

  2010-01-01

  Trotz der bereits hohen Reinigungsleistung kommunaler Kläranlagen führt die Einleitung biologisch gereinigter Abwässer zu einer Beeinträchtigung der Gewässerqualität. Neben Nährstoffen gelangen anthropogene Spurenstoffe wie z.B. Arzneimittelrückstände und hormonell wirksame Substanzen in die Gewässer. Diese können aquatische Organismen schädigen und die Qualität der Oberflächengewäs-ser für die direkte und indirekte Trinkwassergewinnung beeinträchtigen. Im Rahmen des „Barrieren“-Projektes der...

 18. Så fedt er det heller ikke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Jakob

  2010-01-01

  Lean-bølgen ruller ind over de kommunale landskaber. Ifølge økonomistyrelsen vil mindst 75% af offentlige organisationer i nærmeste fremtid arbejde med Lean. Lean efr en række redskaber til effektivisering, som er opfudnet i bilindustrien i Japan og som nu indføres for at effektivisere en økonomi...... trængt offentlig sektor. Denne etnografiske undersøgelse peger på, at lean ikke virker som man håbede, men skabte resignation og bekymring snarere end motivation og energi...

 19. Mobbing i skolen : en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning, og undersøkelse av skolens tiltak for å bekjempe og forebygge mobbing

  OpenAIRE

  Dalbakk, Jon Andre

  2010-01-01

  “Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” (Opplæringslova, 1998). Det ble gjort en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på feltet mobbing i forhold til nasjonale og kommunale føringer for arbeid mot mobbing i norske grunnskoler. Samtidig ble 35 grunnskoler i en stor norsk bykommune undersøkt og testet i forhold til kunnskap og tiltak for å bekjempe og forebygge mobbing. Målet med de...

 20. Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  OpenAIRE

  Nilsen, Ingvild Margrete

  2014-01-01

  Temaet for denne oppgaven er risikostyring i offentlig sektor. Jeg vil spesielt se på hvordan Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. Kommunen ønsker å forbedre den nåværende praksisen. Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra er «Hvilke risikohåndteringsstrategier for Legionella finnes i Stavanger kommune, og hvordan har disse fungert?» Denne masteroppgaven er en del av et større, overordnet prosjekt, «Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av ut...

 1. Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sune Welling; Houlberg, Kurt

  KORA har undersøgt kommunernes administrative personaleforbrug i perioden fra 2010 til 2012. Resultaterne viser, at antallet af administrative medarbejdere og personaleudgifterne er faldet over tidsperioden, og at reduktionen i antallet af medarbejdere overvejende har fundet sted blandt...... administrative chefer, særligt decentrale ledere. Antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver er derimod steget. Fra 2010 til 2012 har kommunerne gennemsnitligt reduceret antallet af administrative medarbejdere med halvanden til to procent årligt, opgjort i antallet af medarbejdere per 1.000 indbyggere. Det...... viser beregninger baseret på personale- og løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Reduktionen har overvejende fundet sted blandt administrative chefer, særligt decentrale ledere, mens antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver omvendt er steget. Undersøgelsen viser også, at...

 2. Kollegialitet og teamwork

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Søgaard Sørensen, Marianne

  2007-01-01

   Kapitlet beskæftiger sig med teamwork som en af de sociale teknologier, der i dag, også indenfor undervisningssektoren, er med til at forandre medarbejderes, og altså her læreres, forståelse af deres arbejdsliv. Ud fra empiriske studier på erhvervsskoleområdet kontrasteres team-samarbejde med det...... forsøger forfatterne at finde ud af, hvad der egentligt er på spil, når en skole indfører teamwork blandt lærerne. Blandt andet ser det ud til, at de to forskellige samarbejdslogikker benytter sig af to forskellige demokratiforståelser, der således får indflydelse på det demokratiske rum, eleverne dannes i....

 3. Etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne-Dorte Bruun

  2008-01-01

  Antologien udspringer af et ønske blandt undervisere og studerende på IAA-uddannelserne om et samlet materiale, der behandler de mange aspekter inden for markedsføring, skrevet af praktikere og forskere med viden om området og mulighed for at sætte praksis og teori over for hinanden.......Antologien udspringer af et ønske blandt undervisere og studerende på IAA-uddannelserne om et samlet materiale, der behandler de mange aspekter inden for markedsføring, skrevet af praktikere og forskere med viden om området og mulighed for at sætte praksis og teori over for hinanden....

 4. Prevalence of sexual desire and satisfaction among patients with screen-detected diabetes and impact of intensive multifactorial treatment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Mette Bjerggaard; Giraldi, Annamaria; Kristensen, Ellids;

  2015-01-01

  Seksuallivet er vigtigt for vores livskvalitet. Blandt mænd og kvinder, der har haft type 2 diabetes i lang tid, er seksuelle problemer hyppige. I ADDITION-studiet om tidlig opsporing og intensiv behandling af type 2-diabetes i almen praksis blev patienterne stillet forskellige spørgsmål om deres...... seksualitet ved 5-års opfølgningsundersøgelsen. Disse spørgsmål dannede baggrund for vores undersøgelse, som viser, at seksuelle problemer også er hyppige blandt mænd og kvinder med diabetes opdaget tidligt i deres sygdomsforløb. Omkring halvdelen af kvinderne og en fjerdedel af mændene i studiet oplevede...

 5. Afgang: George W. Bushs eftermæle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ashbee, Edward

  2009-01-01

  Bush får aldrig plads blandt de store præsidenter på Mount Rushmore; vælgerne har sjældent været så fordømmende over for en afgående præsident. Formentlig vil eftertidens dom være mildere......Bush får aldrig plads blandt de store præsidenter på Mount Rushmore; vælgerne har sjældent været så fordømmende over for en afgående præsident. Formentlig vil eftertidens dom være mildere...

 6. Gendered features of learning and identity development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Du, Xiangyun

  2005-01-01

  Hvad afholder unge kvinder fra at udanne sig til ingeniør? Xiang-Yun Du peger i sit ph.d.-studium på flere barrierer. Der er den traditionelle opfattelse, at en ingeniør er en mand. Unge piger har også et uklart billede af ingeniørfaget og kender ikke dets relevans, og unge piger vælger i øvrigt ...... ingeniørernes image, så omverdenen får et mere nuanceret billede af ingeniører. Det mener Xiang-Yun Du blandt andet kan gøres ved at skabe kvindelige rollemodeller blandt ingeniører, som de unge piger kan identificere sig med....

 7. Danmarks Største Fossiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Cuny, Gilles Guy Roger

  2008-01-01

  For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram.......For 8 millioner år siden myldrede Nordsøen af en mangfoldighed af hajer, hvaler, havskildpadder og sæler, mange flere end i dag. Blandt dem finder man Danmarks største fossiler som er udstillet på Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram....

 8. Det truede arbejdsliv - hvad er prekært arbejde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fersch, Barbara

  2014-01-01

  Arbejde på irregulære vilkår – såkaldt truet eller prekært arbejde – breder sig mere og mere. Denne udvikling kan føre til problemer vedr. utryghed og eksklusion blandt de ”atypiske”, som tit diskuteres i forbindelse med begrebet ”prekært arbejde”. Artiklen præsenterer diskussionen om prekært...

 9. Den professionsetiske matrix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ribers, Bjørn

  2013-01-01

  Etikken er en måde at beskrive pædagogisk faglighed på. De fleste vældfærdsprofessioner har efterhånden etableret etiske råd og etiske værdigrundlag. På det pædagogiske område har blandt andet fagforeningerne inddraget etikken som en del af deres dialog om professionsfaglighed. Centralt står etis...

 10. Bedre integration af vind. Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraft-varmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Mikael; Werling, Jesper; Hethey, Janos; Bregnbæk, Lars; Kofoed-Wiuff, Anders; Lindboe, Hans Henrik; Mygind, Kim; Ahmt, Jonas; Filippidis, Alexandros; Meibom, Peter; Morthorst, Poul Erik

  række markedsaktører, blandt andre elhandlere og energiselskaber. Denne rapport sammenfatter analysen og dens anbefalinger. Herudover er analysen dokumenteret i tre delrapporter, som omhandler en analyse af problemstillingerne vedrørende indpasning af vindkraft, en analyse af de forskellige...... løsningsmuligheder samt en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i afgifterne....

 11. Should I Stay or Should I Go?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fietze, Simon

  Spørgsmålet "Skal jeg flytte til Sønderborg?" var udgangspunktet for et oplæg på konferencen IFG på landkortet i 2013. Oplægget og artiklen er baseret på en undersøgelse om valg af bopæl blandt studerende ved Syddansk Universitet, Campus Sønderborg: Hvad er de vigtigste grunde for dem til at bosæ...

 12. Store data og intime detaljer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Jesper Fels; Jørgensen, Tobias Bornakke; Glavind, Kristoffer Pade

  2015-01-01

  intimitetens fy- siske dimension i mødet mellem mennesker. Ved hjælp af Bluetooth-sensorer registreres den fysiske afstand i samtlige møder (n=128.490) blandt en årgang af førsteårsstuderende på danmark Tekniske Universitet. analysen viser, hvor- dan forskellige karakteristika ved de studerende og ved mødet...

 13. Reviewing and Redefining the Student Movement in the Islamic Republic of Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Selvom den pro-demokratiske studenterbevægelse i Iran har lidt under hård undertrykkelse, en besværlig adskillelse fra den parlamentariske reformfløj og en lang række socio-kulturelle problemer, så er der stadig kræfter blandt landets 2,5 mio. studerende, der ikke er bukket under for apati og mag...

 14. Socioeconomic position and cardiovascular risk factors among people with screen-detected Type 2 DM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Else-Marie; Vestergaard, Mogens; Skriver, Mette Vinther; Borch-Johnsen, Knut; Lauritzen, Torsten; Sandbaek, Annelli

  2014-01-01

  Studiet undersøger, om socioøkonomisk position (SEP) har betydning for opnåelse af behandlingsmål blandt personer fundet med type 2 diabetes gennem screening i almen praksis i 5.9 års follow-up. Studiet viste generelt forbedring i HbA1c, kolesterol og blodtryk fra baseline til follow-up. Dette bl...

 15. Havens konger og madonnaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bjarne; Ørgaard, Marian

  Når det gælder liljer, kan det være svært at vælge blandt de tusindvis af sorter. Her får du serveret et udvalg af klassiske sorter inden for asiatiske hybrider, trompethybrider og orien- talske hybrider. Kombinerer du sorter inden for disse grupper, kan du glæde dig over blomstrende liljer hele ...

 16. Improving Ion Computed Tomography

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, David Christoffer

  2014-01-01

  løsninger i stedet sat bruge ion CT, hvor patienten skannes med de samme partikler, der også bruges til selve strålebehandlingen. Med ion CT kan man beregne partiklernes rækkevidde med en præcision, der erbedre end 1.0%, men ion CT har også visse begrænsninger. Blandt andet gør den begrænsede rækkevidde af...

 17. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  stor repræsentativ cpr-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt 15-24-årige unge i Danmark og opfølgende kvalitative interview med udvalgte unge. Det er et ønske med hæftet, at forskningsprojektets viden og perspektiver kan bidrage til at gøre voksne og voksenverdenen bedre i stand til at spotte tegn på...

 18. Kanonen rør på sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaspersen, Peter; Hägerfelth, Gun; Skarstein, Dag

  2009-01-01

  Ved gymnasiereformen i Danmark 2005 indførtes krav om kanonisk læsning i dansk. I Norge fjernedes de hidtidige krav om kanonisk læsning ved reformen i 2006. I Sverige har der ikke været krav om kanonisk læsning siden 1960'erne. Dette er et blandt flere eksempler på at de nordiske landes skolesyst...

 19. Denmark. Alcohol, Drugs and Tobacco Programme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, S.; Saunders, J.; Wutzke, S.

  1998-01-01

  Artiklen omtaler de danske resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger i 16 lande. Af de 304 besvarelser angiver 91%, at de højst behandler 2 patienter om måneden for alkoholproblemer. Læger med erfaring i alkoholbehandling, og læger, der arbejder mest, spørger oftere dere...

 20. Diaspora. Somalia er ved at vågne op - overalt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib; Farah, Abdulkadir Osman; Farah Aden, Mahad;

  2013-01-01

  Sikkerhedsrådet våbenembargoen mod Somalia. Danmark er blandt de førende lande i genopbygning af Somalia, især i forhold til humanitær bistand og bekæmpelsen af pirateri på Afrikas Horn. Der er ca. 2 millioner somaliere i andre lande, og den største bistand modtager Somalia fra sin diaspora, som overfører ca. 2...

 1. Concrete Architecture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Danielsen, Claus

  1)Arkitektur er fysisk til stede, og opleves med sanserne. Arkitektur er konkret. Det var miljøproblemerne også engang. Industrisamfundets miljøproblemer var til at få øje på, de handlede blandt andet om bymæssige problemer med røg, støj og stank. Industrisamfundets miljøproblemer var mærkbart ti...

 2. BUILD UP Skills Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsingdal, Charlotte Vartou; Lauridsen, Vagn Holk; Hougaard, Karsten Frøhlich;

  opfyldelsen af 2020-målene, skal de rette kompetencer inden for energief-fektivitet og brug af vedvarende energi være til stede blandt de udførende i bygge- og an-lægsbranchen. Det er på denne baggrund, at Europa-Kommissionen har igangsat Build Up Skills projektet på tværs af Europa. Formålet med denne...

 3. Overvågning af influenza afslører flere subtyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  2015-01-01

  Et forskerteam fra DTU har færdiggjort rapport om overvågning af influenza A i 2014. Målet med overvågningen var at identificere hvilke influenzavirus subtyper og stammer, der cirkulerer blandt danske svin samt at kortlægge sygdomsårsager med henblik på at sikre det strategiske mål – at mindske...

 4. Do we need to change our understanding of anticipatory grief in caregivers?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Kjaergaard; Neergaard, Mette Asbjoern; Jensen, Anders Bonde;

  2016-01-01

  Sorgsymptomer under sygdomsforløbet blandt pårørende til terminalt syge patienter har været forbundet med både forværret og forbedret sorgreaktion efter dødsfaldet. Dette systematiske review viste, at pårørende med svær grad af sorgsymptomer før patientens død har øget risiko for at udvikle alvor...

 5. Forskningskonference på Symposiet Projektledelse 2016, et unikt forum for vidensdeling mellem teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejvig, Per; Pries-Heje, Jan

  2016-01-01

  Sidste år på Symposiet Projektledelse 2015 afholdt vi for første gang en forskningskonference, som en del af symposiet. Der viste sig at være rigtig stor interesse blandt praktikere i at diskutere de nyeste forskningsresultater med forskerne selv, især med fokus på hvordan resultaterne kan omsætt...... til praksis. Derfor har vi igen i 2016 planlagt en forskningskonference som en integreret del af Symposiet...

 6. A 'Herstory' of a Heavenly Hell

  OpenAIRE

  Skjødt, Julie de Molade

  2006-01-01

  Projekt synopsen dækker over en litterær analyse af Margaret Atwood's The Handmaid's Tale. Analysen tager blandt andet fat på narratologi, genre og temaerne køn og religion. Den teoretiske ramme består af en sammenstilling med New Historicism. Synopsen lægger desuden op til diskussion af genre begrebet utopia/dystopia og sammenholder samfundskildringen i bogen med aspekter af det puritanske samfund.

 7. Frihed til at vælge, men ikke frit valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin; Abrahamsen, Marianne

  2016-01-01

  selvstyring blandt individer og i grupper. Det indebærer en række muligheder og risici. Mellemlederne får på den ene side frihed til at positionere sig på nye måder – skabe sig nye handlerum, indgå i nye relationer og i det hele taget gøre sig synlige i organisationen. På den anden side har de ikke frit valg...

 8. Læring mellem elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Georgsen, Marianne

  I denne rapport tilbyder vi et indblik i det gennemførte projekt, og forfatterne har valgt nogle forhold ud, som belyses og diskuteres, mens andre ikke berøres eller diskuteres nævneværdigt i denne rapport. Det skyldes blandt andet projektets mange facetter, som dækker både læring, teknologi, pæd...

 9. Social kompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2002-01-01

  er disse kompetencer der beskrives nærmere i bogen ud fra forkseres bidrag på de valgte områder. Nøglekompetencen 'social kompetence' som er der er givet forlag til at definere nærmere som oplæg til indikatorudvikling opfattes som en blandt flere, der kab betrages som forudsætninger for at anvende...

 10. Epidemiologi af spiseforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waaddegaard, Mette

  2010-01-01

  Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har op gennem det 20. århundrede og især inden for de sidste 50 år været et stigende problem i den vestlige verden. Problemet er særlig udbredt blandt unge kvinder, der står på tærsklen til voksenverdenen, og har store omkostninger af såvel psykologisk so...

 11. Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders; Damgaard, Camilla; Dyhr-Mikkelsen, Kirsten;

  I Danmark har der siden midten af 70'erne været fokus på energibesparelser, og samfundets ønsker om at realisere energibesparelser er styrket år for år. Mange af de eksisterende ordninger er fra før år 2000. I dag er det blandt andet ønsket om at reducere miljøeffekterne, herunder drivhuseffekten...

 12. Fornyelse ved måling i offentlig virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Ole Nørgaard

  Den offentlige virksomhed ses i et brugerperspektiv på linje med private virksomheders kundeperspektiv. Når politikerne har fastlagt opgave, målgruppe og ressourcer for en offentlig virksomhed, bestræber virksomheden sig på indenfor denne ramme at løse opgaven til størst mulig tilfredshed for...... eksemplerne på et grundlag for statusbeskrivelse af offentlige virksomheder behandles blandt andet modellen for Den Danske Kvalitets Pris....

 13. Presse-briefing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brown, Rikke; Vestergaard, Arnt Louw

    Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes grundforløb: Bygge og anlæg, Mad til mennesker, Medieproduktion og det merkantile grundforløb (HG). Over 7.000 elever har besvaret spørgeskemaet,...

 14. Leder Beezz Buzz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2014-01-01

  Den såkaldte ’symboløkonomi’, som vi lever i, gør kulturforståelse til en meget vigtig disciplin, når det handler om at udvikle brandingstrategier. Vi ved - blandt andet fra en lang række workshops - at mange praktikere faktisk har en kulturstrategisk tilgang til branding – men også at deres kult...

 15. Miniundersøgelse 18 børns syn på skolen i skoleåret 2015-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig

  Selv om der således er variation blandt børnenes svar er der alligevel belæg for at sige, at hovedparten af børnene: - udtrykker et kritisk syn på indførelse af lektiecafeen - har begrænsede oplevelser af pædagogens virke og iværksættelse af alternative aktiviteter - kun i begrænset omfang har op...

 16. Psychological distress, cardiovascular complications and mortality among people with screen-detected type 2 diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Else-Marie; Vestergaard, Mogens; Skriver, Mette V;

  2014-01-01

  Dette studie undersøger, om psykisk belastning øger risikoen for kardiovaskulær sygdom og død blandt personer med type 2-diabetes. Forfatterne ser også nærmere på, om forskelle i metabolisk kontrol og indtag af ordineret medicin kan forklare dele af en eventuel sammenhæng. Studiet fandt, at 18% a...

 17. Sandt eller falsk? Tro, meninger og viden om Risø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.

  2003-01-01

  I efteråret 2002 gennemførte Risø et par undersøgelser af Forskningscenter Risøs image blandt en række af vores målgrupper med det formål at få et overblik over målgruppernes imageopfattelser, for derigennem at styrke Forskningscenter Risøskommunikationsarbejde...

 18. Rene resultater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  Denne afhandling beskæftiger sig med cykelsporten. Det overordnede formål er at un­dersøge cykelsportens kultur med særligt henblik på den måde kulturen virker, erfares og kommer til udtryk blandt de bedste danske cykelryttere. Afhandlingen beskæftiger sig også med doping, men det er kulturen og ...

 19. Socialt arbejde og rehabilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro, Kjeld

  Kapitlet diskuterer hvordan vores valg af begreber, teorier og fokus påvirker den måde, vi forstår de sociale problemer og deres løsning. Diskussionen inddrager blandt andet brugernes og de professionelles forskellige forudsætninger og perspektiver på disse løsninger og spørgsmålet om, hvordan di...

 20. Relative growth rate of rich fen bryophytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dagmar Kappel; Ejrnæs, Rasmus; Riis, Tenna

  Rigkær er blandt den nordlige halvkugles mest artsrige naturtyper, og en lang række sjældne og truede plantearter er knyttet til netop disse områder. I dette forsøg undersøges den relative vækstrate hos to almindelige og to sjældne rigkærsmosser i relation til forskellige niveauer af næringsstoffer...

 1. Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole. Delrapport 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede ele...

 2. Risiko i trafikken 2000-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brems, Camilla Riff; Munch, Kris

  Risikomål er en måde at beskrive den enkelte trafikants risiko ved at færdes i trafikken. Sammenlignet med en samlet opgørelse af antallet af dræbte og alvorligt skadede inddrager risikomålene omfanget af transport, så det blandt andet fremgår, at det er sikrere at færdes i bil end på cykel, selv...

 3. DMU-forskere får EU's miljøpris for at bekæmpe græshopper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Et forskerhold bestående af Jørgen Aagaard Axelsen, Jesper Bak, Peter Borgen Sørensen og Idrissa Maiga (i Niger) fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er blandt årets danske modtagere af EU's miljøpris. Prisen, som Ingeniørforeningen i Danmark på vegne af EU står for overræ...

 4. Eksistentiel/åndelig omsorg i et samtidsanalytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graven, Vibeke Poulsen

  2016-01-01

  Eksistentiel/åndelig omsorg for døende må forstås i lyset af sin samtid, herunder de til tiden gældende opfattelser af døden. Med afsæt i filosofiske samtaler med en gruppe blandt plejepersonalet på Hospice Limfjord i det nordlige Danmark fremlægger artiklen en plejeorienteret forståelse af...

 5. EU og Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Oscar Garcia

  2008-01-01

  I juni blev EU’s medlemslande enige om et direktiv angående hjemsendelse. Direktivet er en del af EU’s strategi om at udvikle en fælles ramme mod den såkaldte illegale immigration. Det tog ikke lang til, før reaktionen kom, og den kom rigtig stærkt fra Latinamerika, blandt andet gennem et åbent b...

 6. Lykke og psykisk arbejdsmiljø i Børnehuset Gartnervejen

  OpenAIRE

  Witt, Sissel; Eagleson, Kamille Funder; Rosendal, Nanna; Honoré, Andreas Horsner; Krog-Jensen, Camilla Gummer; Lyngby-Nielsen, Martin Steen

  2009-01-01

  Projektrapporten belyser diskussionen om psykisk arbejdsmiljø og undersøger i hvilket omfang begrebet lykke kan relateres dertil. Med udgangspunkt i daginstitutionen Gartnervejen, der er en del af TitiBo Gruppen, undersøger rapporten ovenstående problemstilling. Projektrapporten benytter kvalitativ og kvantitativ empiri indsamlet blandt medarbejderne i Gartnervejen. Den kvalitative empiri består af interview med tre medarbejdere og én leder. Den kvantitative empiri er indsamlet ved brug af ...

 7. Understanding the inverse care law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  Udbrændthed er et stigende problem blandt alment praktiserende læger i Danmark. Dette studie viser, at alment praktiserende læger med en stor andel af socialt udsatte patienter på deres liste har større risiko for at være udbrændte sammenlignet med alment praktiserende læger med en lille andel af...

 8. Aktiv løn i danske virksomheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  Formålet med artiklen er at belyse udbredelsen af årsbonus som incitamentløn blandt danske lønmodtagere i den private sektor samt især at belyse nogle effekter af årsbonus på oplevet fairness, på tilfredshed med løn og job og på selvrapporteret arbejdstid. Som forskningsdesign er valgt en stor...

 9. Lokalpolitikeres rolle og råderum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm Pedersen, Lene; Houlberg, Kurt; Hansen, Sune Welling; Olsen, Asmus Leth; Bordacconi, Mats Joe

  I en ny og omfattende undersøgelse fra KORA og CBS er alle landets lokalpolitikere blevet spurgt om, hvordan de oplever deres rolle og råderum. Undersøgelsen belyser blandt andet, hvordan arbejdsvilkår og indflydelsesmuligheder er i dag, og hvordan vilkår og muligheder er blevet ændret de senere år....

 10. Organic food conversion in Danish public kitchens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nina Nørgaard

  slutmålinger af den psykiske arbejdstrivsel blandt køkkenmedarbejderne og kun en enkelt signifikant forskel i målingerne af fysisk arbejdstrivsel i relation til generel træthed i kroppen. En stor andel af køkkenmedarbejderne udtrykte dog ved slutmålingen, at økologiomlægningen havde betydet, at de følte sig...

 11. Bliver fjernvarmen en del af fremtidens energisystem?

  OpenAIRE

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  2007-01-01

  Fjernvarmen er ikke i fokus, når forskere og politikere analyserer fremtidens energisystem. Det viser et litteraturstudie af dansk og international litteratur om fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem. Projektet kan ses på www.danskfjernvarme.dk. I litteraturstudiet er 15 danske og internationale databaser afsøgt for litteratur om fjernvarmens rolle i fremtiden. 45 Artikler og rapporter blev udvalgt. Resultatet af litteraturstudieter blandt andet, at:• der findes kun få videnskabelige a...

 12. Kampen om daginstitutionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daginstitutionen og pædagogens professionelle status udfordres i disse år af grundlæggende reformer af den offentlige sektor. Disse reformer er i høj grad er præget af anbefalinger fra OECD og EU og gør bl.a. daginstitutionsområdet til en del af den samlede nationale uddannelsespolitik. Kvalitets-reform...... lokalt i kommunale forvaltninger og i daginstitutionens daglige praksis med en blanding af brud og kontinuitet som følge Bogen er således delt op i: • En ’makro’-del, som kortlægger policy-udviklingen i spillene mellem OECD, EU, nationale og kommunale aktører på daginstitutionsområdet; synliggør...... mellem nyuddannedes og erfarne pædagogers professionaliseringsstrategier. • En ’mikro’-del, som afdækker, hvordan de mange reformer får betydning for indholdet af det daglige liv og arbejde i dagtilbuddet, for relationer mellem børn og voksne, for de aktiviteter og tilbud, der prioriteres. Samlet tager...

 13. Global overeksponering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenstand, Claus A. Foss

  2007-01-01

  - idet min lillebror er blandt de anholdte; og mine forældre derfor skulle være blandt de skyldige. Hvilket har fået mig til at fare i blækhuset, med en alternativ forklaringsmodel, der ikke handler om skyld. Kulturen omkring Ungdomshuset er globalt orienteret, og derfor meget sensible overfor global...... forandringer. Den globale orientering kommer blandt andet til udtryk i det relativt store internationale netværk, som bakker de unge op i deres protester - enten ved tilstedeværelse i København eller andre sympatiaktioner. Siden den 11. september, 2001, er globale realiteter blevet eksponeret i massemedierne...... også sig selv og sin omverden igennem en global optik. Ungdommen af i dag er som børn vokset op i et samfund og dannelseskultur, der ikke har været globalt orienteret, hvor demokratiske værdier som frihed, lighed, menneskerettigheder her hersket i det socialdemokratiske projekt om sammenhængskraft. Og...

 14. Anafylaksi efter bi- eller hvepsestik i Region Syddanmark i perioden 2008-2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oropeza, Athamaica Ruiz; Mikkelsen, Søren; Bindslev-Jensen, Carsten;

  intramuskulær adrenalin (64 % ifølge Sampson’s skala og 76 % ifølge Muraro’s). Af de 38 patienter der blev set i Odense fik 66 % intravenøs (IV) binyrebarkhormon, 63 % IV antihistamin og 5 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 77 % IV binyrebarkhormon og op til 82 % IV...... antihistamin). Blandt de 55 patienter i resten af Region Syddanmark fik 80 % IV binyrebarkhormon, 78 % IV antihistamin og 7 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 94 % IV binyrebarkhormon og op til 90 %, IV antihistamin). Af dem der fik IV adrenalin havde 2 ud af 2 tidligere fået...... intramuskulær adrenalin i Odense-området og 1 ud af 4 i resten af Region Syddanmark. Konklusion: Over 50 % af de reporterede tilfælde af allergi efter bi- og hvepsestik kunne gradueres som moderat til svær anafylaksi. Lang de fleste fik behandling med IV binyrebarkhormon og antihistamin, men kun omkring 50 % af...

 15. Waste management technologies for the next millenium. Technical conference; Mit MBA-Technik ins naechste Jahrtausend. Fachtagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Waste management on a federal and Laender level requires reorientation and new decisions in ever shorter intervals. In view of the fact that projecting phases are long and investment costs amount to tens of millions, communal decision-makers must constantly modify their current projects in order to optimise them. The papers in this conference report present theoretical information as well as practical experience in waste treatment plant operation. [German] Die abfallwirtschaftlichen Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene erfordern in immer kuerzer werdenden Abstaenden neue Ueberlegungen und Weichenstellungen. Angesichts langer Planungszeitraeume und hoher Investitionskosten im zweistelligen Millionenbereich sind die Entscheidungstraeger auf kommunaler Ebene immer wieder gefordert auf Grundlage aktueller Erkenntnisse bisherige Planungen zu ueberdenken sowie anstehende Projekte zu modifizieren und zu optimieren. Die Vortraege in diesem Tagungsband weisen nicht nur theoretische Ansaetze auf, sondern beinhalten auch praktische Erfahrungen aus verschiedenen Abfallbehandlungsanlagen. (orig./SR)

 16. An experiment on water denitrification in the 'Suedliche Ortenau' sewage system. Final report; Versuch zur Denitrifikation von Wasser der Verbandsklaeranlage Suedliche Ortenau. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoppe, F.

  1999-07-01

  An experiment at the 'Suedliche Ortenau' sewage system was to show that the AmRoTec process which is commonly used in drinking water processing, is also feasible for nitrate decomposition in sewage systems. Differences between the two types of water were investigated in particular. [German] Der Versuch an der Klaeranlage 'Suedliche Ortenau' sollte als Nachweis gelten, dass das AmRoTec-Verfahren auch in der Klaeranlage zum Abbau von Nitrat einsetzbar ist. Dabei sollte versucht werden, die nachgewiesenen Vorteile bei der Nitratelimination von Trinkwasser auch auf das kommunale Abwasser zu uebertragen. Die Unterschiede der beiden Wasser, z.B. bei Klaeranlage ein hoher Schutzanteil, staendig wechselnder Nitratwert, keine konstante Wasserzusammensetzung, Temperatureinfluesse sollten dabei besonders Beachtung geschenkt werden. (orig.)

 17. Fra evalueringsresultat til læring i offentlige organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friche, Nanna; Keller, Hanne Dauer; Rasmussen, Palle

  Både i private og offentlige organisationer gennemføres evalueringer ofte med det eksplicitte formål at bidrage til udvikling og læring i organisationen. Evalueringsarbejdet skal producere viden, som organisationer og aktører inden for det undersøgte praksisfelt kan lære af, kan bruge til at...... behandles dette på baggrund af begreber om organisatorisk læring og med udgangspunkt i cases; brug af trivselsundersøgelser på kommunale arbejdspladser og brug af brugertilfredshedsmålinger i uddannelsesinstitutioner. Det diskuteres, om sådanne undersøgelser anvendes til kontrol, til læring og/eller til...

 18. Computerized monitoring and online information system for energy and facility management service providers. Outsourcing of management and maintenance services; Informationssystem mit Online-Service fuer Dienstleistungsanbieter. Service und Wartung kostenguenstig gestalten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niclas, C. [Segno Industrie Automation GmbH, Bremen (Germany)

  2002-07-01

  The article addresses the emerging new business opportunities of service companies as contractors in the energy sector. Outsourcing and contracting models and in particular the computer architecture and the software and programming of available online systems are discussed. (orig./CB) [German] Regionale und kommunale Versorgungsunternehmen, Krankenhaeuser, Druckereien sowie produzierende Unternehmen koennen sich voll und ganz auf ihr Kerngeschaeft konzentrieren und einen Service- und Wartungsdienst kostenguenstig outsourcen. Serviceorientierte Dienstleister werden im gleichen Zuge durch Einsatz eines Service-Informationssystems in die Lage versetzt, Versorgungs- und Betreuungskonzepte optimal anzubieten. Langfristige Kundenbindungen sowie eine Verbesserung der Kundennaehe sind die Erfolge. Optimierung von Kunden-Anlagen und Einbindung in zukuenftige Investitionsmassnahmen seien an dieser Stelle nur als moegliche Zusatzgeschaefte zu erwaehnen. (orig.)

 19. Global and local - air pollution abatement in the 21st century. Seminar No. 14 of Zentrale Informationsstelle Umweltberatung Bayern; Global und Lokal - Klimaschutz fuer das 21. Jahrhundert. Seminarband der Zentralen Informationsstelle Umweltberatung Bayern. Bd. 14

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koller, U.; Behling, G.; Rauh, K.; Haury, H.J. (comps.)

  1999-08-01

  Scientists of Germany's major climate research institutes and an expert of the world climate research programme presented current information on climate trends. They informed on the results of international efforts to prevent global warming after the Buenos Aires conference and presented global climate scenarios of the future. Further issues were local air pollution abatement (energy management, thermal insulation), communal air pollution abatement concepts, and state funding in Bavaria and elsewhere. [German] Wissenschaftler aus den bedeutendsten Instituten deutscher Klimaforschung sowie ein Vertreter des Weltklimaforschungsprogramms stellten aktuelle Erkenntnisse zur Entwicklung unseres Klimas vor. Sie informierten ueber Ergebnisse internationaler Klimaschutzpolitik nach der Klimakonferenz in Buenos Aires und praesentierten Szenarien fuer das globale Klima der Zukunft. Sie widmeten sich ausserdem Fragen des lokalen Klimaschutzes unter den Aspekten Energiemanagement, Waermeschutz und diskutierten ueber kommunale Klimaschutzkonzepte sowie Foerdermoeglichkeiten in und ausserhalb Bayerns. (orig.)

 20. Chemical Speciation of Long-lived Radionuclide Technetium-99 and its Environmental Behaviour

  OpenAIRE

  Shi, Keliang; Hou, Xiaolin; Roos, Per; Wu, Wangsuo

  2012-01-01

  På grund af højt fissionsudbytte, høj mobilitet og lang halveringstid anses technetium-99 for at være blandt de vigtigste radioaktive isotoper til sporstofanvendelser i havmiljøet og at have væsentligbetydning i forbindelse med radioaktivt affald. Undersøgelser af metoder til at bestemme technetium og dens kemiske former er derfor vigtige for at forstå, hvorledes technetium opfører sig i miljøet.Denne afhandling sigter mod at udvikle analytiske metoder til hurtig og præcis bestemmelse af den ...

 1. Kampen om mindesmærkerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Nielsen, Henrik

  Monumenter og mindesmærker har i de seneste år fået stigende opmærksomhed blandt geografer og andre samfundsforskere, der beskæftiger sig med opbygning af national identitet og kollektiv historie kultur. Gennem deres placering i det offentlige rum indgår monumenterne som del af hverdagslivets pol...... territorier forsøger artiklen at analysere nogle af de konkrete former for 'banal nationalisme', som medvirker til at holde modsætningsforholdene mellem albanere og serbere i live....

 2. Visuel kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vi lever i en visuel kultur. Billeder og andre visualiseringsformer har altid haft betydning for menneskers kommunikation og forståelse af verden, men gennem de seneste årtier har udviklingen taget fart, blandt andet fordi nye medieteknologier har gjort det lettere at producere og distribuere...... billeder. Med afsæt i nutidens visuelle kompleksitet har undersøgelser af den visuelle kultur etableret sig som et forskningsområde, der går på tværs af traditionelle discipliner inden for human- og samfundsvidenskab. Visuel kultur - viden, liv, politik giver et bredt indblik i, hvordan visuel kultur...

 3. Immobilization of cellulases on magnetic particles to enable enzyme recycling during hydrolysis of lignocellulose

  OpenAIRE

  Alftrén, Johan; Hobley, Timothy John

  2014-01-01

  Der er vigtigt at erstatte oliebaserede brændstoffer og kemikalier med mere miljøvenlige alternativer, da olie bidrager til en netto produktion af drivhusgasser og er en begrænset resurse. Biomasse fra lignocellulose er et meget interessant råmateriale for produktion af biokemikalier og biobrændstof på grund af den store overflod af råmaterialet og det faktum at det er spildmateriale og ikke direkte konkurrerer med fødevareproduktion. Lignocellulose består blandt andet af cellulose og hemicel...

 4. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  (Power systems and applications), samt C3 (Control technology). Derudover er det bemærkelsesværdig, at Danmark, sammen med Holland, udviser en stor grad af kontinuitet i deres gennemslagskraft i de individuelle undersøgte emnegrupper.  Dette betyder, at Danmark og Holland i mange af disse grupper har en...... citationsanalyserne viser, at Danmark har den største gennemslagskraft blandt landene indenfor fire undergrupper: B0 (General topics, engineering mathematics, and materials science), B2 (Components, electron devices and materials), B4: (Optical materials and applications, electro-optics and optoelectronics), B8...

 5. DNA-reparation i eutardigraden Richtersius coronifermålt med Comet assay efter anhydrobiose

  OpenAIRE

  Johnsen, Johannes Lørup

  2010-01-01

  Richtersius coronifer er blandt de mest udholdende organismer på jorden. Mange undersøgelser har vist, at den tolererer fuldstændig udtørring, meget lave temperaturer, vakuum og kraftig bestråling. Der er dog kun få undersøgelser af dyrets DNA- reparationsmekanismer. Dette forsøg skal afklare, om tiden i anhydrobiose er i korrelation med antal DNA-skader hos R. coronifer, og om tiden efter rehydrering er sammenhængende med et fald i DNA-skader, som resultat af DNA-reparation. ...

 6. Understanding and Supporting Dynamic Capabilities of Design Teams in Production of Technology-Innovation

  OpenAIRE

  Jensen, Ole Kjeldal; Ahmed-Kristensen, Saeema

  2012-01-01

  Hurtig tilpasning til et omskifteligt miljø er afgørende for overlevelsen af etablerede virksomheder, men opbyggelsen af de evner, der kræves for at lede et skift af teknologisk løbebane, bliver begrænset af de procesforbedringsaktiviteter, der gør at virksomheden fungerer effektivt i dens nuværende miljø. Denne afhandling udforsker praksis blandt de udviklere, der udfører potentielt revolutionerende innovationsprojekter i det danske energiselskab DONG Energy. Formålet er at skabe en bedre fo...

 7. Low SO2 Emission Preheaters for Cement Production

  OpenAIRE

  Rasmussen, Martin Hagsted; Dam-Johansen, Kim; Wedel, Stig; Illerup, Jytte Boll; Pedersen, Kim Hougaard

  2011-01-01

  Den mest almindelige måde at producere cement i dag er ved den tørre metode. Den tørre metode kan, hvis råvarerne indeholder sulfid, føre til udledning af SO2 fra forvarmertårnet. SO2 emissionen er ofte forårsaget af oxidering af pyritsulfid, som er oxideret mellem 300 og 600 °C. Af den dannede SO2 antages det ofte at omkring 50 % vil udledes som SO2 fra forvarmeren. Imidlertid er store variationer i dette tal blevet observeret med blandt andet recirkulering af kalcinermateriale som en forkla...

 8. Advanced Methods for Air Distribution in Occupied Spaces for Reduced Risk from Air-Borne Diseases and Improved Air Quality

  OpenAIRE

  Bolashikov, Zhecho Dimitrov

  2010-01-01

  Denne Ph.d. afhandling beskæftiger sig med nye avancerede metoder til luftfordeling i lokaler. Formålet er at forbedre den inhalerede luftkvalitet og mindske risikoen fra luftbåren krydsinfektion blandt dem der opholder sig i lokalet.De eksisterende ventilationsstrategier nu til dags er ikke i stand til at yde tilstrækkelig ren luft til brugerne og kan endda øge risikoen for krydsinfektion af luftbårne sygdomme indendørs. Det er tydeligt at nye avancerede metoder er nødvendige for at forbedre...

 9. Konservatismen og den højreradikale terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  Den norske højreekstremist Anders Behring Breiviks terror mod det norske samfund har herhjemme ledt til en voldsom debat om blandt andet forbindelsen mellem tonen i debatten og terrorangrebet og forholdet mellem den siden 2001 meget omtalte kulturkonservatisme og Anders Breiviks terrorhandling....... Essayet Konservatismen og den højreradikale terror forsøger dels at skabe klarhed over fronterne i debatten, dels at rette en kritik mod såvel tendensen til at afskrive handlingen som uforståelig som af tendensen til at slå den bredere højrefløjs kritik af multikulturalismen i hartkorn med Breiviks...

 10. Composition of municipal solid waste in Denmark

  OpenAIRE

  Edjabou, Maklawe Essonanawe; Astrup, Thomas Fruergaard; Scheutz, Charlotte

  2016-01-01

  For at imødegå et stigende pres på klodens ressourcer og ønsket om at sikre bæredygtigt forbrug har effektiv håndtering og udnyttelse af ressourcer stort fokus hos offentlige myndigheder. Blandt initiativer kan nævnes forebyggelse, begrænsning og genanvendelse af affald. Pålidelige data om materialesammensætningen og ressourceindholdet i individuelle affaldsstrømme i samfundet er afgørende for at kunne fastsætte det nuværende udgangspunkt, opsætte fremtidige målsætninger og måle udviklingen i...

 11. Mere restriktion?

  OpenAIRE

  Sørensen, Louise; Sofiasdottir, Mariann; Pultz Hansen, Sarah Sabine; Widz, Aleksandra

  2013-01-01

  Rapporten bevægede sig inden for kategorien politisk filosofi, med fokus på det normative spørgsmål, om den danske prostitutionslovgivning i Danmark bør ændres. Spørgsmålet søgtes blandt andet besvaret gennem burdens principle, samt filosofiske komponenter, som rationaler og velbegrundede intuitioner om, hvornår man bør lovgive og dermed, begrænse individers autonomi. Den foreliggende diskussion baserer sig på tekster om prostitution, af Scott A. Anderson samt Pe...

 12. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  OpenAIRE

  Jakob Linaa Jensen

  2009-01-01

  Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem...

 13. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality

  OpenAIRE

  Jakob Linaa Jensen

  2009-01-01

  Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fe...

 14. Environmental assessment of contaminated site remediation in a life cycle perspective

  OpenAIRE

  Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup; Hauschild, Michael Zwicky

  2010-01-01

  Der gives et kort populært resume på dansk (ca. ½ side) egnet til offentliggørelse af afhandlingens titel, hovedindhold, resultater og nyskabelser samt potentiel nyttiggørelse heraf: Forurenede grunde over hele verden udgør en trussel for deres omgivelser og må oprenses. Klorerede opløsningsmidler er blandt de forureningstyper, der oftest forekommer i jord og grundvand grundet deres udbredte anvendelse til kemisk tøjrensning og til industrielle formål. Der findes forskellige teknologier til a...

 15. Virksomhedsetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rendtorff, Jacob Dahl

  påvirkes dermed af managementmetoder fra det private erhvervsliv. Bogen er en introduktion til virksomhedsetik og behandler forskellige opfattelser af private virksomheders og offentlige organisationers sociale ansvar, etik og legitimitet. Bogen fokuserer især på værdiledelse og interessentdialog...... forbindelse med samfundets markedsgørelse, blandt andet i form af sociale partnerskaber med offentlige institutioner, opfordres de private virksomheder til at vise politisk engagement og socialt ansvar (corporate social responsibility). Samtidig privatiseres offentlige organisationer i stigende grad og...

 16. Leder Beezz Buzz

  OpenAIRE

  Hermansen, Judy

  2014-01-01

  Den såkaldte ’symboløkonomi’, som vi lever i, gør kulturforståelse til en meget vigtig disciplin, når det handler om at udvikle brandingstrategier. Vi ved - blandt andet fra en lang række workshops - at mange praktikere faktisk har en kulturstrategisk tilgang til branding – men også at deres kulturforståelse oftest er baseret på intuition og ikke er et resultat af en mere solid videnskabelig analyse. Fornemmelser er sjældent et solidt nok grundlag, når der skal dokumenteres, argumenteres, kom...

 17. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 18. Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh

  Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv handler om, hvordan omsorgsudøvere taler om og forstår praksis i ældreomsorg og sig selv som omsorgsudøvere og om, hvordan de omgås de mange modsætninger i deres praksis. Afhandlingen beskriver centrale, empirisk funderede temaer i ældreomsorg, blandt andet ...... betydningen af faglige identitet og anerkendelse samt empati, angst og ambivalens i mødet med sygdom, alderdom og død. På dette grundlag udpeger afhandlingen behov og potentialer for livslang eksemplarisk læring....

 19. Resistens hos brune rotter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lodal, Jens

  I perioden 2001-2008 har Skadedyrlaboratoriet gennemført en systematisk undersøgelse af rotter for eventuel resistens for at skaffe et landsdækkende overblik over den geografiske udbredelse samt niveau for resistens blandt rotter. Der er fundet lokaliteter med resistens mod coumatetralyl, bromadi......, bromadiolon eller difenacoum i omkring halvdelen af de undersøgte kommuner. Det vurderes, at resistens fortsat vil spredes i landet, og i områder med svag resistens kan resistensen forventes at stige til et højere niveau....

 20. Preschool weight and body mass index in relation to central obesity and metabolic syndrome in adulthood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Lise; Sørensen, Thorkild; Petersen, Liselotte;

  2014-01-01

  Artiklen ser på vægt og BMI i alderen 0-5 år, og de to faktorers betydning for overvægt og metabolisk syndrom i voksenalderen. Studiet viser, at der er en lineær sammenhæng mellem vægt (0-1 år) og BMI (2-5 år) og senere BMI og taljeomfang. Studiet viser også, at børn, der ligger blandt de øverste...

 1. Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreassen, Pernille

  rådgivning og vejledning. Projektet afsluttes af Region Syddanmark i slutningen af 2007. Denne evaluering fokuserer på organisatoriske aspekter og motionsformidling i forbindelse med Motion som Medicin. Evalueringen er baseret på personlige og telefoniske interviews med Motion i Håndkøb- og Motion på Recept....... Endelig blev der udført en mindre e-survey blandt motionsudbydere, såsom idrætsforeninger og kommercielle motionscentre, samt en række personlige interviews med ledere af idrætsforeninger og motionscentre....

 2. Attacker Modelling in Ubiquitous Computing Systems

  OpenAIRE

  Papini, Davide; Sharp, Robin; Jensen, Christian D.

  2012-01-01

  Inden for de seneste fem til ti ar har vi oplevet en utrolig vækst af allestedsnærværende teknologier, der har gjort forbedringer mulig på flere områder, blandt andet energidistribution og forvaltning, sundhedstjenester, grnseoverv-agning, sikker overvågning og styring af bygninger, lokaliserings tjenester og mange andre. Disse teknologier kan klassificeres under navnet allestedsnærværende systemer.Udtrykket Allestedsnærværende System daterer tilbage til 1991, hvor Mark Weiser hos Xerox PARC ...

 3. Nyere budgetlægningstendenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandalgaard, Niels

  budgettet ved i stedet at implementere den såkaldte Beyond Budgeting model. Denne afhandling bidrager ved at konkludere, at det traditionelle årsbudget fortsat ser ud til at være ganske udbredt blandt danske virksomheder, idet kun 4% angiver at have afskaffet det, mens 2% er i gang med at afskaffe det. Et...... involverede, mens der i denne afhandling i stedet fokuseres på, hvordan motivationsprofil i sammenhæng med budgetinvolvering påvirker de involveredes budget goal commitment. Resultaterne i afhandlingen indikerer, at der er en interaktionen mellem motivationsprofil og graden af involvering i budgetprocessen......, som påvirker budget goal commitment....

 4. Sygdomsrelateret adfærd og sociale stereotyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise; Andersen, Rikke Sand

  2008-01-01

  Som lægmandskategorier bruges stereotyper til at præsentere en given gruppes essentielle eller iboende kulturelle værdier. Det er også tilfældet indenfor sundhedsvæsnet, hvor stereotyper ofte bruges som billeder på kønslige og kulturelle forskelle. Her opstår stereotyper som blandt andet 'den...... hypokondriske kvinde' og 'den jyske landmand'. Formålet med denne artikel er at diskutere de sociale stereotypers funktion i sundhedsvæsnet ud fra et antropologisk perspektiv. Vi ønsker at bidrage til en processuel forståelse af, hvordan sociale stereotyper benyttes i forhold til sygdomsrelateret adfærd....... Artiklen tager udgangspunkt i to kvalitative studier af henholdsvis lægesøgningsadfærd blandt danske kræftpatienter og postoperativ smertebehandlingspraksis i Danmark og Italien. Det er artiklens hovedargument at stereotyper har en social funktion, mere end de er en præsentation af den sociale virkelighed...

 5. Autisme-spektrum forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Kathrine Bang

  2014-01-01

  Sammenfatning Autisme er blandt de alvorligste psykiske udviklingsforstyrrelser blandt børn og unge. Vi har set en stigning i diagnosticerede tilfælde igennem de sidste 20 år fra nogle få promille til omkring én procent. Stigningen i forekomsten skyldes formodentlig primært udvikling i diagnostisk...... praksis kombineret med stigende krav til sociale færdigheder og fleksibilitet. Autisme kan findes i forskellige grader og er fire gange hyppigere hos drenge end hos piger. Udenlandske studier har vist en højere forekomst af ASF hos familier med høj socioøkonomisk status, men det er uvist, om denne...... sammenhæng blot er udtryk for en ulige adgang til sundhedssystemet. I Danmark er der ikke tegn på større social skævhed i relation til denne diagnose. Der findes ingen medicinsk behandling for autisme, men en tidlig erkendelse af problemerne og efterfølgende støtte kan formodentlig forbedre livsforløbet....

 6. Rapportering af diagnostiske undersøgelser af faldvildt 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chriél, Mariann; Hansen, Mette Sif; Larsen, Gitte;

  i grævling for første gang i denne epidemi. Der modtaget mange rådyr til undersøgelse, der giver et godt kendskab til de problemer der ses i bestanden. Der er fortsat mange rådyr med dårlige tænder og deraf følgende ringe kondition på grund af mange gamle dyr i bestandene. Der blev gennemført en...... undersøgelse af snabelklove hos rådyr, da denne tilstand ses relativt hyppigt. Materialet er indsamlet over flere år, og afslørede at mange klovben er drejede. En lignende tilstand kendes fra heste og kvæg efter pludselige foderskift eller fodring med for store mængder energi og resulterer i snabelklove....../-hove. Det hyppige fund af drejede klovben hos rådyr kunne tyde i samme retning. I 2014 fandt det første udbrud af influenza A virus blandt spættede sæler sted i Europa. Dette udbrud centrerede sig omkring Danmark og resulterede i stor dødelighed blandt sælerne pga. samtidig bakteriel lungebetændelse...

 7. Kan man opstille adfærdsregler for offentlig debat?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Koch

  2008-09-01

  Full Text Available Denne artikel slår til lyd for at vi har brug for adfærdsregler for offentlig debat. De skal ikke bestå i begrænsninger af ytringsfriheden og selvcensur, ikke i nedfældede bestemmelser eller organer til at håndhæve dem – men i skærpet refleksion, bevidsthed og diskussion om hvad der er rimelig adfærd i offentlig debat. Især blandt journalister, medie- og kommunikations-forskere og politiske kommentatorer kunne denne skærpede bevidsthed være ønskelig; den kunne f.eks. få dem til at være mere kritisk agtpågivende når politikere og andre personer med indflydelse offentligt diskuterer og besvarer spørgsmål.

 8. Processes in a compost based landfill biocover; methane emission, transport and oxidation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Gitte Bukh

  indeværende PhD omhandler blandt andet udvælgelse af det optimale materiale til brug i et fuld skala biocoveranlæg på Fakse Losseplads. Der blev foreslået en omkostningseffektiv og nem metode til udvælgelse af tilgængelige kompost materialer i fremtidige biocover systemer. Biocover systemet på Fakse...... metanoxidationsrater fundet vha. stabile karbon isotoper. Brugen af de to metoder gav rimeligt enslydendel resultater, og det blev konkluderet at karbon massebalancen var en nem og velfungerende metode til bestemmelse af metan oxidationsrater i felten. Den årlige metanoxidationsrate for det 85 m2 store biocover vindue...

 9. Danske duehøges populationsøkologi og forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drachmann, J.; Nielsen, J. T.

  henholdsvis immature og adulte hunner. Blandt adulte hunner tenderede hunner der var ældre end ni år, mod at udskyde æg-lægningstidspunktet for første æg. I år med høj gennemsnitstemperatur i perioden op til æglægningen (februar/marts) blev det første æg lagt signifikant tidligere end i år med lav gen-nem....... Vejrforholdene omkring klækningstidspunktet (maj) påvirkede også ungeproduktionen da en høj gen-nemsnitstemperatur i maj generelt resulterede i flere udfløjne unger pr. hun end lave gen-nem-snitstemperaturer i denne periode. Hos duehøg er hunnens æglægningstidspunkt afhængigt af hannens evne til at fodre hende...

 10. Groundwater arsenic in the Red River delta, Vietnam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jessen, Søren

  Afhandlingen omhandler problemerne med høje koncentrationer af arsen i grundvandet i Den Røde Flod deltaet (Vietnam), der bebos af omkring 11 millioner mennesker. Forgiftning med arsen fra grundvand brugt til drikkevand kan give alvorlige og ultimativt dødelige sygdomme. Afhandlingen beskriver...... hvorledes koncentrationen af arsen i grundvandet er styret af den geologiske dannelseshistorie. Denne viden er væsentlig i forbindelse med planlægningen af den indsats, der er nødvendig for at afhjælpe arsenproblemet i Den Røde Flod deltaet. I afhandlingen beskrives desuden de hydrogeologiske og geokemiske...... processer, der medfører forhøjede koncentrationer af arsen i grundvandet. Blandt forskere er der generelt udbredt enighed om, at kilden til arsen i grundvandet er naturlig, og at arsen sidder bundet til oxider af jern (rust-partikler) på sedimenter af ler og sand, der transporteres fra Himalaya og aflejres...

 11. Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er i dag ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret på en en undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder præsenteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforståelse.......a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst...

 12. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003...... relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også...

 13. Køn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lisbeth B.; Schmidt, Lone

  kønsforskelle i sygdomsforekomst og der fokuseres på nogle få sygdomme, hvor der er udprægede forskelle mellem kønnene: Hjerte-kar sygdomme og depression. Desuden belyses omfanget af ulykker og vold blandt de to køn samt de to køns medicinforbrug og kontakt til sundhedsvæsenet. Dernæst følger et afsnit om...... reproduktiv sundhed, som er relateret til sundhed inden for alle aspekter af det reproduktive system og dets funktion og processer. Kapitlet afsluttes med en diskussion af de to køn i relation til familie, arbejde og sundhed....

 14. Mistede Liv og Nye Chancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anja Marie Bornø

  2009-01-01

  diskuteres ligeledes hvordan opfattelsen af kroppens organer bliver afgørende for, hvorledes efterladte pårørende håndterer sorgen over et pludseligt dødsfald, og på hvilke måder donation af organer afføder komplekse sociale relationer i denne medicinske kontekst. Endelig diskuteres det hvordan forskellige...... fremstilling af organer som en efterspurgt mangelvare for syge patienter på ventelisterne. Artiklen belyser i stedet hvorledes kroppens organer er komplekse og flertydige symboler på liv og død, der gennem strategiske processer tillægges meningsfulde betydninger af såvel modtagere som donorpårørende. Det...... opfattelser af ejerskab af kroppens organer og deres betydning for ritualer og praksisser omkring døden kan afstedkomme kontroverser blandt både pårørende og det me­dicinske personale....

 15. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 16. Risky alcohol use in Danish physicians

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette Fischer; Sørensen, Johanne Korsdal; Bruun, Niels Henrik;

  2016-01-01

  Alkoholmisbrug er ikke velundersøgt hos danske læger. Denne undersøgelse viser, at omtrent 19 % af de adspurgte læger havde et risikobetonet alkoholforbrug. En høj grad af udbrændthed og aleksitymi, som er manglende evne til at genkende og beskrive følelser, var forbundet med øget sandsynlighed f......: 46), som var tilfældigt udvalgt blandt Lægeforeningens medlemmer. De besvarede anonymt et elektronisk spørgeskema, som bl.a. indeholdt danske versioner af the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), the Maslach Burnout Inventory (MBI) og the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20...

 17. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Camilla; Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar;

  mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna......Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 18. Intern kommunikation under forandring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Helle; Asmuss, Birte; Ditlevsen, Marianne Grove;

  Intern kommunikation under forandring giver en teoretisk og praktisk indføring i de tekster, genrer og kommunikationsformer, som den interne kommunikation i private og offentlige virksomheder eller organisationer typisk omfatter. Dertil kommer en indføring i opfattelser af kommunikation......, organisation og ledelse, som er relevante for arbejdet med den interne kommunikation. Bogen beskæftiger sig med intern kommunikation i bred forstand, dvs. med tekster og genrer, der ikke kun produceres af kommunikationsafdelingen, men også af ledelse, medarbejdere og HR-afdeling. Blandt bogens emner kan nævnes......: mission og vision statements, kommunikationspolitik, kommunikationsplanlægning, linjekommunikation, personalebladet, intranettet, årsrapporten og kommunikation i forbindelse med rekruttering, medarbejderudvikling og afskedigelse. Bogen henvender sig til kommunikationsstuderende på BA- og kandidatniveau...

 19. Ph.d.-indlevering Aalborg Universitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haladyn, Maria Abildgaard; Greve, Anne Marya

  Universitetets ph.d.-afhandlinger er en væsentlig kilde i eksponeringen af Aalborg Universitets forskningsaktivitet, og en ressource der efterspørges bredt såvel blandt fagfæller som erhvervsliv både i et nationalt og et internationalt perspektiv. Det er således i Aalborg Universitets interesse, at...... sikre optimal eksponering af universitetets ph.d.-afhandlinger gennem publicering i Aalborg Universitets Ph.d.-serier. Forud for publiceringen af den enkelte ph.d.-afhandling ligger en proces, der involverer flere interessenter og organisatoriske enheder på AAU, og det er Aalborg Universitets ønske at...... etablere en strømlinet proces for indlevering, arkivering, trykning og publicering af ph.d.-afhandlinger....

 20. Konflikter i et inkluderende perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togsverd, Line; Ørskov, Keld

  2010-01-01

  I artiklen søger vi at give et bidrag til en faglig viden og analytisk tilgang, der kan bruges i refleksionen over hvordan børn gives deltagelsesmuligheder i børnehavens hverdagsliv, aktiviteter og fællesskaber. Konkret sætter vi fokus på et hverdagsfænomen som de fleste vil kende til, nemlig kon...... konflikter blandt børn, og uoverensstemmelser mellem børn og pædagoger. Situationer fra hverdagens samspil fortælles, analyseres og fortolkes med henblik på at overveje, hvad der kan tænkes at fremme eller hæmme børns deltagelsesmuligheder....

 1. Immanuel Kant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostbøll, Christian F.

  Immanuel Kant (1724-1804) hører ubestridt til blandt vestens vigtigste filosoffer. Allerede i sin samtid blev han anerkendt for sit bidrag til erkendelsesteori og moralfilosofi. Kants bidrag til statskundskab og politisk teori er mindre kendt. Men faktisk har Kants moralfilosofi haft betydelig...... senere år har der også været en eksplosiv stigning i interessen for Kants Retslære og hans politiske essays. Her er særligt hans frihedsbegreb, frihed som uafhængighed, og hans republikanske statsopfattelse centrale. Dette er den første bog på dansk, der fokuserer på Kants bidrag til statskundskaben, og...... som indeholder en introduktion til hans republikanske teori om lov og ret. Udover introduktionen til Kants moralfilosofi og retslære, indeholder bogen uddrag fra Kants egne tekster om oplysning, etik, politik og ret....

 2. Rådgivning I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  Dette første bind i en planlagt trilogi om rådgivning handler om det professionelle erstatningsansvar i forbindelse med rådgivning. En dybtgående analyse af culpakravet er bogens hovedformål. Hertil kommer bekrivelser og analyser af kontraktens betydning for ansvaret, mulighederne for...... ansvarsfraskrivelse og -begrænsninger samt spørgsmål om bevisbyrde. Analyserne og vurderingerne er blandt andet baseret på en gennemgang af samtlige erstatningsretlige landsretsafgørelser i perioden 1994-2000. Bogens analyser og resultater gælder for størstepartens vedkommende for alle rådgivergrupper, men...... eksemplerne og analyserne vedrører primært advokater, revisorer, pengeinstituttet, ingeniører, arkitekter og ejendomsmæglere. Retspraksis er i øvrigt ajour indtil juni 2004...

 3. Dietary intake of fruit in relation to body weight management among adults

  OpenAIRE

  Alinia, Sevil; Tetens, Inge

  2012-01-01

  Forekomsten af overvægt og fedme blandt de voksne på verdensplan er høj med en stigende tendens. Effektive strategier i forhold til kropsvægtregulering målrettet mod opretholdelse af en normal kropsvægt samt forebyggelse af en for stor vægtøgning er derfor påkrævede. Disse mål kan måske opnås ved at reducere kostens energidensitet. Kostens energidensitet kan reduceres ved at erstatte energitætte fødevarer med mindre energitætte fødevarer såsom frugt og grøntsager. Frugt og grøntsager anses fo...

 4. Når elever producerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bremholm, Jesper; Hansen, Rune; Slot, Marie Falkesgaard

  2016-01-01

  Dette kapitel præsenterer centrale resultater fra studiet Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede der blandt andet rummer den første større kvantitative undersøgelse af opgavedidaktik og elevers produktive arbejde i den danske grundskole. Studiet omfatter også en kvalitativ del, og i...... undersøgelsen præsenteres og diskuteres gennem en række konkrete eksempler fra de berørte fag. I forhold til elevers produktive arbejde peger undersøgelsens resultater både på potentialer og særlige barrierer i forbindelse med at udvikle en kompetenceorienteret undervisning. I kapitlet argumenteres desuden for...

 5. The association between general practitioners' attitudes towards breast cancer screening and women's screening participation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Line F; Mukai, Thomas; Andersen, Berit;

  2012-01-01

  Artiklen undersøger om der er sammenhæng mellem den praktiserede læges holdning til brystkræftscreening og kvinders deltagelse i screening. Data omkring de praktiserende lægers holdning til screening blev indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger i Region Midtjylland. Data...... brystkræft screening var mere tilbøjelig til ikke at deltage, sammenlignet med kvinder som var tilknyttet en læge med en positiv holdning. Ved justering for kvindes socio-demografi og afstand til screeningenheden blev estimatet reduceret lidt og konfidensintervallet kom tættere på 0, men var stadigvæk...

 6. Integreret ulykkesforebyggelse i træindustrien gennem fokus på kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  dokumentstudier). Dette følges op af en målrettet intervention i virksomhed A i 2009-2010 rettet mod henholdsvis 1) Værkførerne og teamlederne (3+4 personer) i form af et ledelsesseminar og efterfølgende månedlig coaching, 2) De 120 ansatte, 3 timers workshops i foråret og efteråret 2009 og 3...... mod kommunikation, holdninger og adfærd blandt værkførerne, teamlederne, de produktionsansatte samt i virksomhedens sikkerhedsorganisation. METODE: Projektet er opbygget ud fra et quasi-eksperimentelt design med to virksomheder indenfor samme koncern. Virksomhed A’s træafdeling indgår som...

 7. Mikrobiologer ser bakterier i kortene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Morten; Sternberg, Claus; Haagensen, Janus Anders Juul; Folkesson, Anders; Frost, Anne Louise Viborg; Molin, Søren

  Siden Alexander Fleming opdagede penicillin og dermed de moderne antibiotika, har vi troet, at dødelige infektioner tilhørte historien. Men en udbredt brug af antibiotika har ført til fremkomsten af mange antibiotikaresistente bakterier. Bakterierne beskytter sig blandt andet mod medicinen ved at...... klumpe sig sammen i slimede biofilm, som især er et stort problem på hospitalerne og hos patienter med kroniske infektioner. For at kunne bekæmpe biofi lm må forskerne vide mere om, hvorfor og hvordan filmen dannes. Ny viden inden for mikrobiologien og udviklingen af nanoteknologiske mikroskoper hjælper...... forskerne i kampen mod de ubehagelige og sygdomsfremkaldende bakterier....

 8. Fra studie til arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  Universitet (2009) som den første beskæftiget sig med udfordringerne ved overgangen fra studie til arbejdsliv. Undertegnede har i samarbejde med PhD-studerende Helle Bach Riis udført 25 kvalitative interviews blandt danske akademikere, der har været på arbejdsmarkedet ml ½-5 år. Vores undersøgelser bekræfter...... indenfor sit eget felt. Efter 3-4 år på arbejdsmarkedet er ens viden fra uddannelsen bearbejdet og integreret og en naturlig basis ved løsning af arbejdsopgaver. Både uddannelser, aftagerfeltet og kandidaten kan gøre en aktiv indsats, der gør overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. For uddannelsernes...

 9. Strategier for flexicurity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergård, Katrine

  på et komparativt studie af franske og danske virksomheder, peger på relevansen af en bredere definition af flexicurity, hvor ikke alene fleksibel regulering og komplementære elementer af social sikkerhed, men også kulturelle og strukturelle egenskaber ved selve forhandlingssystemet, ses som en del...... af den danske flexicurity-model. Studiet peger på at ikke mindst forskellige traditioner for fagbevægelse og forskellige indstillinger til fleksibilitet blandt medarbejderne på virksomhederne i de to lande, har betydning for udviklingen af forskellige strategier for flexicurity på virksomhederne....... Studiet viser bl.a. at forhandlinger baseret på tillid og konsensus er et vigtigt element i den danske virksomheds flexicurity-strategier, og at en mere konfliktorienteret fagforeningskultur på den franske virksomhed hæmmer udviklingen af konstruktive flexicurity-arrangementer. I notatets konklusioner...

 10. Holdninger til immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Schroll, Sanne;

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger for...... velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger...

 11. Holdninger til Immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Roland Munch, Jakob; Schroll, Sanne;

  2006-01-01

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger for...... velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger....

 12. Mobil læring på Søndervangskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Georgsen, Marianne; Konnerup, Ulla

  Delrapport nr. 1 fra følgeforskningen til projektet "Bæredygtighed i elevernes nærmiljø". Følgeforskningen er gennemført på Søndervangskolen i Hammel i perioden august - oktober 2008. "Bæredygtighed i elevernes nærmiljø" er navnet på et 5 ugers projektforløb på 7. årgang på Søndervangskolen i Ham...... antal smartphones, som eleverne særligt brugte i forbindelse med feltarbejdet. Formålet med projektet var blandt andet at opnå erfaringer med brug af håndholdte, mobile værktøjer til læringsformål....

 13. Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Ipsen, Christine; Mogensen, Mette

  arbejdssituation og muligheder for forebyggelse af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. – Et kvalitaivt studie af arbejdsrelateret stress i vidensarbejdet. Lyngby, The Technical University of Denmark. Kärreman, Dan, Stefan Svenningson and Mats Alvesson (2003): The Return of the Machine Bureaucracy? Management......Afsættet for projektet ”Forebyggelse af stress i videnarbejdet – mellem begejstring og belastning” er, at der er behov for en ny forståelse af stress i det moderne arbejdsliv, for at kunne arbejde med stressforebyggelse blandt videnarbejdere. I dette paper tager vi udgangspunkt i begrebet...... mangetydighed/ambiguity som en karakteristik af videnarbejdet, da det stiller nogle helt nye udfordringer til hvordan ledelse af videnarbejdet skal foregå, når målet er at forebygge arbejdsrelateret stress. Vi karakteriserer videnarbejdet som mangetydigt og som Alvesson (2004) påpeger, udgør dilemmaerne i...

 14. 3D Gait analysis of lower extremity muscle group power in healthy subjects and subacute stroke patients, and task-specific gait interventions in early stroke rehabilitation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brincks, John

  2010-01-01

  Denne ph.d. afhandling omhandler 3D ganganalyse af raske og apopleksipatienter. Formålet med afhandlingen var at estimere referenceværdier for power i et udvalg af underekstremitetens muskelgrupper, samt at estimere ændringer i muskelgruppers power, når ganghastigheden øges blandt raske og...... baseret på fire artikler, som alle er indsendt til ”peer-review” tidsskrifter. Power af plantarfleksorerne, hofteekstensorerne, hoftefleksorerne, hofteabduktorerne og knæekstensorerne blev vurderet i et 3D ganganalysesystem ved en foretrukken ”normal” ganghastighed (studie et til tre). Ligeledes blev...... ganghastighed og gangsymmetri, målt som (1) absolut skridtlængde ratio, (2) en svingfase ratio og (3) enkeltstandfase tiden på hemiparetiske ben (studie fire), vurderet ved hjælp af ganganalyse. Resultaterne viste, at reference power værdier beskrevet med et forventet ”normalom-råde” var et anvendeligt klinisk...

 15. Avislæsning gennem 20 år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigurd Bennike

  1991-09-01

  Full Text Available Hvis man vil forstå udviklingen på dagbladsområdet, er det nødvendigt, men langtfra tilstrækkeligt at kende til avisernes oplagstal; man må des- uden have oplysninger om læserne, blandt andet deres demografiske karakteristika: disse oplysninger findes i et "media indeks". Sigurd Ben- nike, mangeårog drivkraft i Dansk Media Komite, præsenterer her i over- sigtsform 20 års talmateriale med tilhørende forklaringer fra Dansk Media Indeks. Tallene indeholder oplysninger om den andel af befolkningen der læser hverdagsavis, læserprofilen for forskellige dagbladstyper samt en række forskellige kontaktparametre, bl.a. dagbladenes stærke og svage sider i forhold til andre medier, læsested og -tidspunkt.

 16. Kortlægning af anvendelsen af oversættelsesværktøjer i sprogindustrien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schjoldager, Anne; Christensen, Tina Paulsen

  2014-01-01

  Oversættelse er et urgammelt erhverv, som fra tidernes morgen har bidraget til, at mennesker og kulturer overalt på kloden har kunnet kommunikere med hinanden på tværs af sproggrænser. I dag siger man, at der som følge af især globaliseringen faktisk er et så stort behov for oversættelse globalt...... virksomhedernes og den enkelte oversætters produktivitet. Denne rapport kortlægger anvendelsen af forskellige former for oversættelsesværktøjer i den danske sprogindustri anno 2013. Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt danske oversættelsesvirksomheder....

 17. Transformation of a mature power station structure into an efficient marketable structure; Umgestaltung einer gewachsenen Kraftwerksstruktur in eine effiziente marktfaehige Struktur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abt, K.O. [Stadtwerke Duesseldorf AG, Duesseldorf (Germany); Wawrzik, U. [Stadtwerke Duesseldorf AG, Duesseldorf (Germany)

  1997-01-01

  Medium-sized electricity supply undertakings are confronted with decisions of an existential nature, in respect of their own electricity production by virtue of incisive changes in the market place, in order to ensure the competitiveness of such production. The disadvantages to competition compared with supra-regional electricity supply undertakings are a unilateral fuel mix, restriction of unit size, age and personnel intensiveness of generating units as well as numerous decision structures imposed by the community. These contrast with the advantages such as proximity to customers, combination of electricity and district heat production as well as acceptance of communal duties and setting of objectives. The conceptual formulae which ensure the continuation of independent electricity generation are presented, using as an example the Duesseldorf Municipal Authority. (orig.) [Deutsch] Mittelgrosse EVU stehen mit ihrer Eigenstromerzeugung aufgrund entscheidender Marktveraenderungen vor Entscheidungen existentieller Natur, um die Wettbewerbsfaehigkeit dieser Erzeugung zu sichern. Wettbewerbsnachteile gegenueber ueberregionalen EVU sind einseitiger Brennstoffmix, Begrenzung der Blockgroesse, Alter und Personalintensitaet der Bloecke sowie haeufige kommunal gepraegte Entscheidungsstrukturen. Dem stehen Vorteile gegenueber wie Kundennaehe, Kopplung von Strom- und Fernwaermeerzeugung sowie Uebernahme kommunaler Aufgaben und Zielsetzungen. Am Beispiel der Stadtwerke Duesseldorf AG werden konzeptionelle Ansaetze vorgestellt, die den Fortbestand der Eigenstromerzeugung sichern. (orig.)

 18. Comparative investigations for the further development of two-stage biological sewage treatment plants with resistant industrial waste wate. (Example: Community with a part of 50% textile sewage). Final report; Vergleichsuntersuchungen zur Weiterentwicklung von zweistufigen biologischen Gemeinschaftsklaerwerken mit schwer abbaubaren Industrieabwaessern. (Beispiel: Kommune mit 50% Textilabwasser). Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geis, P.

  1992-08-01

  For a municipal wastewater with a part of 50% textile sewage the technically efficient cleaning processes are determined. The dimension parameters required for further wastewater treatment in compliance with the minimum requirements according to the para. 7a Wasserhaushaltsgesetz are developed. An anaerobic reactor in combination with an activated sludge process with simultaneous denitrification is qualified for further nitrogen and phospate removal. The decolorization of the wastewater demands a completion of these methods with a precipitation of the textile wastewater or a precipitation of the combined sewage in the activated sludge reactor. Refering to the limits the elimination of the yellow colour and not the COD-respectively phosphate-removal from the wastewater is determined for the coagulant requirements. The economy of both alternatives is decisively determined by the facilities and costs of the sewage sludge disposal. (orig.) [Deutsch] Fuer ein kommunales Abwasser mit 50% Textilabwasseranteil werden die technisch sinnvollen Reinigungsverfahren ermittelt. Die notwendigen Bemessungsparameter zur weitergehenden Abwasserreinigung und Einhaltung der Mindestanforderungen nach Para. 7a des Wasserhaushaltsgesetzes werden entwickelt. Zur weitergehenden N- und P-Elimination ist eine Kombination aus Anaerobbecken und Belebung mit simultaner Denitrifikation geeignet. Die Entfaerbung des Abwassers erfordert eine Ergaenzung dieser Verfahren um eine Vorfaellung des Textil- oder Simultanfaellung des Mischabwassers. Dabei ist die Einhaltung des Farbgrenzwertes im Gelbbereich und nicht die Unterschreitung des CSB- bzw. P{sub ges}-Grenzwertes fuer den Faellmitteleinsatz massgebend. Die Wirtschaftlichkeit der beiden Alternativen wird massgeblich von den Moeglichkeiten und Kosten der Klaerschlammentsorgung bestimmt. (orig.)

 19. Probleme mit „Modernisierung als Interpretationsrahmen von sozialer Arbeit und ‚Mütterlichkeit‘“ Problems with “Modernisierung als Interpretationsrahmen von sozialer Arbeit und ‘Mütterlichkeit’” (Modernization as Interpretive Structure for Social Work and ‘Motherliness’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brita Rang

  2004-11-01

  Full Text Available Unverändert ist das bereits 1986 von Christoph Sachße vorgelegte Buch nun ein drittes Mal, allerdings in einem anderen Verlag erschienen. Gegenstand ist die Entstehung der modernen beruflichen Sozialarbeit, die – so die These –, aus einer Verbindung von bürgerlich-kommunaler Wohlfahrtspflege und bürgerlich-konservativer Frauenbewegung hervorging. Deren ethisches Konzept der ‚geistigen Mütterlichkeit‘ habe jedoch von Beginn an in einem Spannungsverhältnis zur zunehmenden Verberuflichung und Bürokratisierung der sozialen Arbeit im Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik gestanden.Christoph Sachße’s 1986 work has been published for the third time in an unaltered form, albeit with a different publisher. The object of study is the origin of modern occupational social work that—according to the thesis—developed from the alliance of middle-class/municipal welfare work and the middle-class/conservative women’s movement. Their ethical concept of ‘spiritual motherliness’, however, maintained a tense relationship to the increasing bureaucratization of social work and the incorporation thereof as a mode of occupation during World War I and the Weimar Republic.

 20. New process controls in the co-fermentation of organic waste and municipal sewage sludge; Neue Verfahrensfuehrungen bei der Co-Vergaerung von Bioabfaellen und kommunalen Klaerschlaemmen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schaepers, D.; Schierholt, M.; Buer, T.; Risse, H. [Technische Hochschule Aachen (DE). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft (ISA)

  1999-07-01

  For the co-fermentation of organic waste and sewage sludge in digester towers at municipal sewage treatment plant, mainly single-stage processes have so far been studied or are in use in part. Within the framework of a project sponsored by the foundation Oswald-Schulze-Stiftung, the use of a two-stage mode of operation (thermophilic/mesophilic) for co-fermenting organic waste and sewage sludge was investigated. By adding organic waste to the digester content, biogas production per reactor volume was more than doubled in comparison with exclusive sewage sludge fermentation. Because of the thermophilic stage for the conditioning of organic waste, specific biogas yield for an organic load of 1.5 kg organic dry residue TR/m{sup 3*}d was slightly enhanced in comparison with single-stage co-fermentation. (orig.) [German] Zur Co-Vergaerung von Bioabfaellen und Klaerschlamm in Faultuermen kommunaler Klaeranlagen werden bislang hauptsaechlich einstufige Verfahren untersucht und teilweise eingesetzt. Im Rahmen eines von der Oswald-Schulze-Stiftung gefoerderten Projektes wurde der Einsatz einer 2-stufigen Betriebsweise (thermophil/mesophil) bei der Co-Vergaerung von Bioabfaellen und Klaerschlamm untersucht. Die Biogasproduktion pro Reaktorvolumen konnte durch die Zugabe von Bioabfall in die Faulbehaelter gegenueber der reinen Klaerschlammfaulung mehr als verdoppelt werden. Durch die thermophile Stufe zur Vorbehandlung der Bioabfaelle konnte die spezifische Biogasausbeute bei einer organischen Raumbelastung von 1,5 kg o TR/m{sup 3*}d gegenueber der 1-stufigen Co-Vergaerung leicht erhoeht werden. (orig.)

 1. Waste water cleaning in high-performance bioreactors; Abwasserreinigung in Hochleistungsbioreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holler, S.; Sternad, W.; Troesch, W. [Fraunhofer-Institut fuer Grenzflaechen- und Bioverfahrenstechnik (IGB), Stuttgart (Germany)

  1999-07-01

  Cleaning of municipal sewage in bioreactors with biomass retention constitutes a modern and sustainable way of cleaning sewage. Contrary to conventional aerated sludge techniques, such systems achieve high productivity at high biomass concentrations. Reactor volume can be kept low, and short retention times are realized. It is shown that a loop reactor in combination with a crossflow microfiltration unit constitutes an appropriate system to meet future demands on sewage cleaning. Such a system can realize a COD turnover of 95 % at retention times of 0.5 hours. Crossflow microfiltration can set the concentration of biomass in the bioreactor to up to 30 grammes of dry substance per litre. (orig.) [German] Die Reinigung kommunaler Abwaesser in Bioreaktoren mit Biomasserueckhaltung stellt ein modernes und nachhaltiges Verfahren zur Abwasserreinigung dar. Im Gegensatz zu konventionellen Belebungsverfahren laesst sich in einem solchen System bei hohen Biomassekonzentrationen eine hohe Produktivitaet erreichen. Das Reaktorvolumen kann gering gehalten werden, und kurze Verweilzeiten koennen realisiert werden. Es wird gezeigt, dass ein Strahlschlaufenreaktor in Kombination mit einer Crossflow-Mikrofiltration ein geeignetes System dargestellt, um die Anforderungen an eine zukuenftige Abwasserreinigung zu gewaehrleisten. In einem solchen System kann ein CSB-Umsatz von 95% bei Verweilzeiten von 0,5 Stunden realisiert werden. Durch Crossflow-Mikrofiltration wird eine Biomassekonzentration bis 30 g TS/l im Bioreaktor eingestellt. (orig.)

 2. Results from the SynergieHaus programme of PreussenElektra; Ergebnisse aus dem SynergieHaus-Programm der PreussenElektra

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mussenbrock, K. [Preussen Elektra, Hannover (Germany)

  1998-06-01

  The `SynergieHaus` project is an initiative by PreussenElektra and 25 regional and municipal utilities. Its objective is to contribute towards the further development and propagation of energy-saving building techniques. Within the framework of the project, funding was granted for more than 400 residential units erected between 1995 and 1997. The main prerequisites for funding were as follows: an at least 30 % shortfall of annual heating energy demand from the specifications of the thermal protection ordinance (WSchV `95) currently in force; installation of mechanical ventilation; and an airtight building envelope. (orig.) [Deutsch] Das SynergieHaus-Projekt ist eine Initiative der PreussenElektra und 25 Regionaler und Kommunaler Versorgungsunternehmen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Verbreitung energiesparender Bauweisen zu leisten. Im Rahmen dieses Projektes wurden zwischen 1995 und 1997 mehr als 400 neuerrichtete Wohneinheiten finanziell gefoerdert. Voraussetzung fuer eine Foerderung waren insbesondere die Unterschreitung des Jahres-Heizwaermebedarfs gemaess geltender Waermeschutzverordnung (WSchV `95) um mindestens 30%, der Einbau einer mechanischen Wohnungslueftung sowie eine luftdichte Gebaeudehuelle. (orig.)

 3. Use of residual fuels and biowaste of low calorific value for syngas production by the Noell conversion process; Der Einsatz niederkaloriger Energietraeger aus Reststoffen und Bioabfaellen zur Synthesegaserzeugung nach dem Noell-Konversionsverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schingnitz, M.; Goehler, P. [Noell-KRC Energie- und Umwelttechnik GmbH, Freiberg (Germany)

  1996-12-31

  By gasification with oxygen, municipal waste can be converted into a pure, burnable gas. The gas can be used like natural gas, e.g. in boilers and industrial furnaces, gas engines and gas turbines for heat and electric power generation, but also in chemical synthesis processes, e.g. methanol synthesis. If the right gasification technology is selected, the mineral constitutents of the waste materials can be melted down at the same time, e.g. into a granulate with a glass-like structure that can be used as constructional material. (orig) [Deutsch] Durch Vergasung mit Sauerstoff lassen sich kommunale Abfaelle in ein brennbares Gas umwandeln. Dieses Gas kann mit einfachen und bewaehrten verfahren von Schadstoffen wie Schwefelverbindungen befreit werden. Es laesst sich wie sauberes Erdgas umweltfreundlich in Kesseln und Industrieoefen einsetzen, in Gasmotoren oder Gasturbinen zur Erzeugung von Elektroenergie und Heizwaerme nutzen, aber auch zu chemischen Synthesen, beispielsweise von Methanol, verwenden. Bei geeigneter Wahl der Vergasungstechnologie gelingt es ausserdem, die mineralischen Bestandteile der Abfallstoffe prozessintern aufzuschmelzen und in ein beispielsweise als Baustoff verwertbares Schmelzgranulat mit glasartiger Struktur zu ueberfuehren. (orig)

 4. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 5. The southern Hessen waste management task force - initial situation, objectives, state of development; Suedhessische Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft - Ausgangssituation, Zielsetzung und Entwicklungsstand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braun, H.J. [Stadt Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  In 1994, the rural districts of Darmstadt-Dieburg, Bergstrasse, Odenwald and Gross-Gerau in southern Hessen and the town of Darmstadt concluded a cooperation agreement permitting them to meet the future demands of the technical code on municipal waste and the `Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz` (act concerning waste recycling and waste management). In order to formally prepare different forms of cooperation and to accompany corresponding preliminary investigations, the Suedhessische Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft (SAGA) was founded as a municipal task force. SAGA`s task is to debate common affairs in the waste management sector with a view to joint planning and joint facilities. In particular, the requirements of the technical code on municipal waste must be met. (orig.) [Deutsch] Im Jahre 1994 haben die suedhessischen Landkreise Darmstadt-Dieburg, Bergstrasse, Odenwald, Gross-Gerau sowie die Stadt Darmstadt beschlossen, bezueglich der kuenftigen Anforderung der TA Siedlungsabfall und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu kooperieren. Zur formellen Vorbereitung von verschiedenen dann auszufuehrenden Kooperationsformen und zur Begleitung entsprechender Voruntersuchungen wurde die Suedhessische Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft (SAGA) als Kommunale Arbeitsgemeinschaft gegruendet. Aufgabe der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft ist es, gemeinsam beruehrende Angelegenheiten im Abfallbereich unter dem Gesichtspunkt gemeinsamer Planung und gemeinsamer Einrichtungen zu beraten. Hierbei sollen insbesondere die Vorgaben der TA Siedlungsabfall beruecksichtigt werden. (orig.)

 6. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - endocrineously active substances in the Elbe, its tributaries and the North Sea; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Endokrin wirksame Stoffe in der Elbe, in Nebenfluessen und in der Nordsee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heemken, O.P. [GALAB, Geesthacht (Germany); Theobald, N. [Bundesamt fuer Seeschiffahrt und Hydrographie, Hamburg (Germany); Hebbel, H. [Universitaet der Bundeswehr Hamburg (Germany); Stachel, B. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-07-01

  Endocrineously active substances are discharged into surface bodies of water with communal and industrial effluents. Especially estrogenic substances like Bisphenol A, alkyl phenols and alkyl phenol ethoxylates in the Elbe and its tributaries have been neglected so far. In the context of an interdisciplinary project, chemists, biologists and mathematicians investigated the concentrations and fate of these xenoestrogens, relative potential effects of unknown water constituents and quantitative statistical mechanisms based on the available analytical findings. The contribution intends to contribute information on the pollutant situation of selected endocrineously active substances in the Elbe and its tributaries. [German] Ein relevanter Eintragspfad fuer endokrin wirksame Stoffe in die Oberflaechengewaesser sind die Abwaesser kommunaler und industrieller Klaeranlagen. Insbesondere das Vorkommen und der Verbleib von oestrogen wirkenden Stoffen wie Bisphenol A, den Alkylphenolen und Alkylphenolethoxylaten in der Elbe und in Elbenebenfluessen wurde bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In einem interdisziplinaeren Projekt, an dem sich Chemiker, Biologen und Mathematiker beteiligten, wird versucht, eine erste Antwort zu geben ueber das Vorkommen und den Verbleib dieser Xenooestrogene, ueber relative Wirkpotenzen von unbekannten Wasserinhaltsstoffen durch die Anwendung von In-vitro-Tests und ueber quantitative statistische Zusammenhaenge, die auf vorhandenen Analysenergebnissen basieren. Dieser Bericht soll einen Beitrag leisten zur Immissionssituation von ausgewaehlten endokrin wirksamen Stoffen in der Elbe und in Elbenebenfluessen. (orig.)

 7. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 8. Definition and exemplary application of characteristic figures for description and optimization of sewage system operation; Definition und exemplarische Anwendung von Kennzahlen zur Beschreibung und Optimierung des Klaerwerkbetriebes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haneke, C.

  2001-07-01

  A system of technical and economic characteristic data was established for sewage systems. The system will serve as an analytical tool for tactic and operative managers for assessing capacity and performance of sewage systems as well as for optimizing operation of such systems. Details of the procedure are presented, as are preliminary results of a comparative assessment of two sewage plants. This operative system of characteristic data closes the gap betweeen strategic, economic systems and detail-oriented technical systems. For the first time, the economic framework of evaluation was extended by a long-term, dynamic cost analysis element, thus taking account of long-term sewage plant conception in a constantly changing environment. It was neither possible and practicable nor even desirable to break down the technical and economic performance to a single characteristic figure. [German] Erarbeitet wurde ein technisch-wirtschaftliches Kennzahlensystem fuer kommunale Klaeranlagen, welches primaer der taktischen und operativen Fuehrungsebene als Analysewerkzeug zur Beurteilung der Kapazitaet und Leistungsfaehigkeit sowie zur betrieblichen Optimierung von Abwasserreinigungsanlagen dient. Im einzelnen wurde zunaechst auf Basis von Zielkriterien und in Ausrichtung auf technische und wirtschaftliche Zielgroessen eine Grobstruktur fuer ein Kennzahlensystem entwickelt. Nach Fixierung der Normierungsebenen und bezogen auf eine praxisorientierte Typisierung der Abwasserreinigungsanlagen wurden prozess- und aufwandsorientierte Kennzahlen fuer die Bereiche Technik und Oekonomie hergeleitet. Diese wurden wiederum zu Kennzahlengruppen zusammengefasst und in einem pyramidenfoermigen Kennzahlensystem verdichtet. Abschliessend wurde das entwickelte System in einem Betriebsvergleich zweier Klaeranlagen praktisch erprobt. Mit dem vorliegenden operativen Kennzahlensystem ist die Luecke zwischen den strategischen, betriebswirtschaftlichen Kennzahlensystemen und den detailorientierten

 9. Priority for private persons in public electric power supply; Vorrang fuer Private in der oeffentlichen Energieversorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stern, V.

  1992-02-01

  In the list of vitally necessary goods, electric power is at the top without any doubt. Has electric power supply therefore be taken by the public ownership? Somebody, who has a look on the conditions in Germany might gain this impression. The old Federal states and their communities are considerably involved in the public electric power supply as holders or share holders. In the new states, the structures are also in this field in a radical change. On the local level tendencies are intensified to transfer the electric power supply to own urban power stations. The discussion about this provides the impression that ideologic points of view play a bigger role than factual arguments. This study want to contribute to objectification. An investigation is made, whether the experiences in the old states speak for or against the fact that the public ownership - and thus the communities - is involved in the public energy supply also in the new states. (orig.). [Deutsch] In der Liste der lebensnotwendigen Gueter steht Elektrizitaet heute zweifellos ganz weit oben. Muss die Elektrizitaetsversorgung deshalb von der oeffentlichen Hand wahrgenommen werden? Wer sich die Verhaeltnisse in Deutschland anschaut, koennte diesen Eindruck gewinnen. Die alten Bundeslaender und ihre Gemeinden sind naemlich in erheblichem Umfang als Traeger oder Anteilseigner an der oeffentlichen Elektrizitaetsversorgung beteiligt. In den neuen Laendern sind die Strukturen auch in diesem Bereich im Umbruch. Auf kommunaler Ebene verstaerken sich dabei Tendenzen, die Stromversorgung eigenen Stadtwerken zu uebertragen. Die Diskussion darueber vermittelt den Eindruck, dass ideologische Standpunkte eine weit groessere Rolle spielen als Sachargumente. Die vorliegende Studie will zur Versachlichung beitragen. Untersucht wird, ob die Erfahrungen in den alten Laendern eher dafuer oder dagegen sprechen, dass sich die oeffentliche Hand - und damit insbesondere die Kommunen - auch in den neuen Laendern in der

 10. Cities and mobility: a planning guideline for community-compatible mobility; Stadtwege: Planungsleitfaden fuer Stadtvertraegliche Mobilitaet in Kommunen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-01

  So far, municipal transport planning and policy have not really resulted in pioneering concepts for solving problems arising from the transport issue common to all cities. Even individual promising approaches, which mostly relate to singular aspects of municipal transport policy, cannot obscure the fact that the routines of transport planning obviate innovative impulses. Even the research project's two exemplary municipalities, Freiburg and Schwerin, are a long way from having attained a mobility beneficial to the community (as reflected in a report on these cities' transport situation in the annex). In both there are elements of motor-vehicle-oriented planning and transport policy, but also, in part, distinct clues to a decline in car orientation and to the furtherance of alternative, environmentally compatible means of transport. The present guideline wants to open up new perspectives and give concerned planners impulses. It summarizes results from the research project 'Compatibility of urban mobility' and describes new ideas and paradigms in municipal transport planning and policy. (orig.) [German] Kommunale Verkehrsplanung und -politik hat bisher nicht zu wirklich zukunftsweisenden Loesungsentwuerfen der flaechendeckend festzustellenden Verkehrsproblematik in den Staedten gefuehrt. Auch einzelne gute Ansaetze, die meist auf singulaere Aspekte der staedtischen Verkehrspolitik bezogen sind, koennen nicht darueber hinwegtaeuschen, dass die Routinen der Verkehrsplanung den Blick auf innovative Impulse verstellen. Auch die beiden Modellkommunen des Forschungsprojektes, Freiburg und Schwerin, sind um einiges von dem Ziel der Stadtvertraeglichen Mobilitaet entfernt (s. verkehrliche Zustandsbeschreibung im Anhang). In beiden Staedten finden sich Elemente der autoorientierten Planung und Verkehrspolitik, aber auch zum Teil deutliche Hinweise des Zurueckdraengens der Autoorientierung und der Foerderung der umweltvertraeglichen

 11. Operating experience in the gasification of municipal waste and other waste at the `secondary feedstocks recycling centre` (SVZ) Schwarze Pumpe; Betriebserfahrungen zur Vergasung von Hausmuell und anderen Abfaellen im Sekundaerrohstoffverwertungszentrum Schwarze Pumpe (SVZ)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buttker, B. [Sekundaerrohstoffverwertungszentrum Schwarze Pumpe GmbH, Schwarze Pumpe (Germany)

  1998-12-31

  The business purpose of SVZ Schwarze Pumpe is the production of synthesis gas from hydro-carbon-containing waste material and the use of synthesis gas in gas production or energy generation. For synthesis gas production, the techniques of packed-bed pressure gasification (FDV) and entrained-flow gasification (FSV) are used in close interconnection. Process control is such that only inert slags accrue, apart from the final products methanol and gypsum as well as generated energy in the form of electricity, process steam and heat. Currently, the following materials are mainly used in gasification: plastic materials after being subjected to conditioning, industrial and municipal sewage sludge, shredded goods, contaminated used wood, contaminated used oil, oil components obtained from oil/water mixtures, and slurry products. A special in-house know-how for waste oil gasification, and for the combined gasification of solid waste and coal by packed-bed pressure gasification with gradual stepping-up of the waste portion was realized. (orig.) [Deutsch] Der Geschaetszweck des SVZ Schwarze Pumpe besteht in der Herstellung von Synthesegas aus kohlenwasserstoffhaltigen Einsatzstoffen und in der stofflichen und energetischen Nutzung des Wertstoffes Synthesegas. Zur Synthesegasgewinnung werden die Verfahren der Festbettdruckvergasung (FDV) und Flugstromvergasung (FSV) in einer engen verbundwirtschaftlichen Kopplung angewandt. Die Betriebsfuehrung ist so gestaltet, dass neben den Endprodukten Methnaol und Gips sowie erzeugter Energie in Form von Strom, Prozessdampf und Waerme nur noch inerte Schlacken entstehen. Die Haupteinsatzprodukte fuer die Vergasung sind ggw. aufbereitete Altkunststoffe, industrielle und kommunale Klaerschlaemme, Shreddergueter, kontaminiertes Altholz, kontaminierte Altoele, Oelkomponenten, die aus Oel-Wasser-Gemischen gewonnen werden, und Slurry-Produkte. Es wurde ein spezielles Betriebs-Know-how zur Abfalloel-Vergasung und zur kombinierten Vergasung

 12. De Forsømte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Troels

    Over de sidste 30-40 år har udviklingen af to nært sammenhængende trends sat afgørende aftryk på vores samfund. Den første trend er afkoblingen mellem den økonomiske vækst og øget lighed. Bl.a. på denne baggrund har de fleste vestlige samfund siden slutningen af halvfjerdserne og begyndelsen af...... givet sig udtryk i en etnisk såvel som en rummelig segregering af byen. Ikke bare i København og ’de store byer’ men over alt i landet fra Sønderborg til Aalborg, fra Esbjerg til Svendborg, fra Næstved til Helsingør. Denne segregering opfattes og fremhæves som en af de væsentligste drivkræfter bag en......’ arbejdsløshed blandt store dele af samfundets svageste generelt og de etniske minoriteter i særdeleshed og deres overgang fra midlertidig arbejdskraftreserve til permanent befolkningsgruppe (Castles 1984:190ff, Wacquant 2007:163).   Denne avancerede marginalisering, (Wacquant 1996, 2007), er langtfra en entydig...

 13. BST og teknologiske forandringer: Læring og videndeling i BST-rådgivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermund, Ingelise; Broberg, Ole

  sikkerhedsorganisationen og blandt interne projekterende. 2) At analysere hvordan BST’s rådgivningsydelser indenfor teknologiske forandring kan udvikles og forankres i BST-enhederne ved hjælp af videndeling, kompetenceudvikling, procedurer, håndbøger m.m., herunder hvordan rollerne som forandringsagent og proceskonsulent......Denne rapport er anden del af undersøgelsen »BST og teknologiske forandringer« (Hermund & Broberg 2003). Formålet har været: 1) At analysere under hvilke omstændigheder BST’s rådgivning i forbindelse med teknologiske forandringer giver anledning til læring i virksomhederne, herunder især i...... kan omfatte en formidling og igangsættelse af læreprocesser i virksomhederne både i sikkerhedsorganisationen og hos projekterende teknikere m.fl. Derudover analyserer vi BST-konsulenters rådgivning i forbindelse med teknologiske forandringer for at underbygge og nuancere vores resultater fra det...

 14. Diagnosis of depressed young people-criterion validity of WHO-5 and HSCL-6 in Denmark and Norway

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kaj Sparle; Haugen, Wenche; Sirpal, Manjit K; Haavet, Ole Rikard

  2015-01-01

  Ifølge WHO bidrager depression væsentligt til den globale sygdomsbyrde. Depressioner hos voksne har ofte deres debut i ungdomsårene. Korte, pålidelige depressionsskalaer er fremmende for tidlig identifikation af depressioner. Formålet med denne undersøgelse var at validere WHO-5 og HSCL-6...... spørgeskemaer til opsporing af depression blandt unge. Projektet blev gennemført som et multicenter-studie i almen praksis i Danmark og Norge. I alt 294 unge i alderen 14-16 år deltog ved at besvare et papir- eller webbaseret spørgeskema og gennemførte efterfølgende et Composite International Diagnostic...... Interview (CIDI), som blev brugt som diagnostisk standard. Depression blev i undersøgelsen defineret ud fra ICD-10 kriterier. Kriterievaliditeten blev undersøgt i form af Receiver Operating Curve analyser og cut-offs for depression blev beregnet ved anvendelse af Youden-indekset. Forekomsten af depression...

 15. Studerendes e-læringsstrategier i pædagoguddannelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bennyé D. Austring

  2010-10-01

  Full Text Available Artiklen tager sit afsæt i en evaluering af en delvist netbaseret pædagoguddannelse ved UC Sjælland. Bennyé D. Austring, Dorit Gaarskjær og Thomas Bille peger blandt andet på problemer og muligheder ved selvstyret læring, som de studerende oplever dem.  Artiklen giver således gode eksempler på, hvordan selvstyringen giver mulighed for fleksibilitet til at den enkelte kan tilrettelægge sit liv og studie, hvorimod selvstyringen også kan være frustrerende, fordi man som studerende ikke kan slippe for selv at have ansvar og styring.  Forfatterne viser med deres datamateriale ydermere, hvordan gruppesamarbejdet mellem studerende kan være givende og fastholdende, men også føre til konflikter mellem studerende, når den enkeltes bidrag til gruppens arbejde ikke lever op til andre gruppemedlemmers forventninger.  Sammenfattende skriver forfatterne, at den enkelte studerendes læringsstrategi er nært forbundet med deres individuelle, sociale og kontekstuelle læringsbetingelser.

 16. Forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lea Lund

  Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet - maksimere de lærendes indlæring og medvirke til en forbedring af deres interpersonelle og kommunikative kompetencer, samt øge deres motivation for læring? Den megen...... forskning fra USA viser, at Cooperative Learning øger lærerens bevidsthed om, hvilken adfærd, han er medvirkende til at skabe blandt de lærende. Og den øger lærerens bevidsthed omkring interaktioner i klasserummet, og giver god plads og taletid til hver enkelt lærende. Set i lyset heraf kan Cooperative......, at Cooperative Learning har lige så høj grad af positiv effekt, som den viser sig at have på grundskoleområdet. Det er sigtet med denne oversigt over den empiriske forskning. Til start præsenteres Cooperative Learning som metode, dens rødder og udvikling, dernæst skitseres den omfattende forskning omkring...

 17. Digital dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne bog handler om, hvordan man på Randers HF & VUC fra 2012 til 15 – i det som blev kaldt for BIT-projektet (der som nævnt i forordet står for it i bredden) – har arbejdet med at redidaktisere undervisningen for at imødekomme de problemer, muligheder og nye perspektiver, som det digitale......? - Hvilke nye perspektiver for læring, dannelse og vidensarbejde åbner det digitale for? - Hvilke former for it-brug er gavnlige for kursisterne på HF og VUC? - Hvordan kan it bruges til at skabe bedre deltagelse, motivation og aktivitet? Projektet har omfattet etableringen af de tekniske ændringer, vi har...... set overalt i landet, i skoleverdenen med store investeringer i blandt andet interaktive tavler. Hertil har projektet arbejdet på integrering af digitale medier i undervisningen ved at efteruddanne lærerne og skabe videndeling og diskussion mellem dem for at hjælpe dem med at omlægge deres...

 18. Læren fra F-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaub Jr, Gary John

  Da Danmark i 1975 besluttede at købe 58 F-16-kampfly var det på mange måder en aftale med substantielle fordele. Den fælles beslutning blandt en række NATO-lande om at købe samme flytype betød, at Danmarks relationer til sine alliancepartnere blev styrket, ikke mindst i kraft af fælles deltagelse i...... fly ikke var operative. Men fælles fly betød ikke i sig selv, at Danmark blev en ligeværdig og efterspurgt deltager i internationale operationer. Det krævede en omfattende modernisering af F-16-flyet, indkøb af avancerede systemer og ammunition, en reorganisering af det danske flyvevåben, en...... danske beslutningstagere søge samme former for samarbejde, når de i 2016 investerer i det kampfly, der skal erstatte F-16-flyet....

 19. Talentudvikling og differentiering af elever i talentklasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette

  2015-01-01

  Dansk uddannelsespolitik har gennem de senere år haft stigende fokus på at fremme talentudvikling gennem uddannelserne. Fokuseringen på talent har på grundskoleniveau blandt andet ført til oprettelse af forskellige former for talentklasser, hvor særligt talentfulde elever kan dyrke og få ekstra...... udfordringer inden for bestemte områder. Når det gælder talent for skolearbejde som sådan, de bogligt stærke elever, er det blevet en udbredt praksis inden for landets kommuner at tilbyde undervisning for disse elever i såkaldte talentklasser, som foregår efter almindelig skoletid, ofte i ungdomsskoleregi....... Denne artikel ser nærmere på, hvad der socialt og i relation til talent kendetegner de elever, som opsøger og følger en sådan talentklasseundervisning, og diskuterer dernæst talentklasser som en form for social differentiering legitimeret gennem uddannelsessystemet. Det empiriske grundlag for artiklens...

 20. Osmotically driven flows in microfluidic channels and their relation to sugar transport in plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kåre Hartvig

  Planter har meget effektive karsystemer, som sørger for at transportere væske, signal- og næringsstoffer.I dette ph.d.-projekt har forfatteren og samarbejdspartnere studeret det ene af disse karsystemer, det såkaldte phloem, som sørger for at bringe signalstoffer og det sukker, der produceres...... strømninger har forfatteren foretaget et grundigt teoretisk studie af disse. Det har, sammen med en række simple eksperimenter, givet en ny forståelse for transportprocessen i planter. Vi har blandt andet vist, at planters phloem karradius står i et særligt forhold til størrelsen af bladene og stammens længde...... der gør at den osmotiske transportprocess fungere bedst muligt. Dette resultat tyder på, at de fysiske begrænsninger i den osmotiske transportprocess har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af planters phloem-kar system. Denne indsigt kan blive vigtig i forbindelse med udviklingen af nye afgrøder...

 1. Social opdrift - social arv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejrnæs, Morten; Gabrielsen, G.; Nørrung, Per

  "Social opdrift - social arv" stiller på flere måder spørgsmål ved begrebet social arv. Bogen konkluderer blandt andet, at langt de fleste børn, der opvokser i en socialt belastet familie, bliver velfungerende voksne. Professionelle, der møder socialt belastede familier, har derfor et stort ansvar....... Naturligvis skal der tages hånd om udsatte børn, men det kræver samtidig stor opmærksomhed at sørge for, at fokuseringen på den sociale arv ikke tager overhånd, så det bliver en selvopfyldende profeti."Social opdrift - social" arv viser, hvordan forskningsresultater er blevet fremlagt på en måde, som har...... medvirket til at skabe en skæv opfattelse af, at forældrenes problemer er hovedårsag til børns sociale problemer. I selvstændige analyser vises, hvordan data, der normalt bruges som "bevis" for den sociale arvs betydning, tydeligt illustrerer, at det er en undtagelse, at børn får sociale problemer af samme...

 2. Introduktion. Tid og Kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rikke Sand; Obling, Anne Roelsgaard

  , der alle har det til fælles, at de handler om tid. Det gælder både tid forstået i lineær form som tempo i diagnostik og behandling, men også tid i cyklisk forstand; som en afslutning, der kan forbedres af en optimeret palliativ indsats, eller tid, der sættes på standby i rehabiliteringsforløb, hvor...... patienter skal lære at leve med nye begrænsninger og udfordringer. I dette nummer af TFSS har vi samlet en række bidrag, der belyser relationen mellem tid og kræft. I artiklerne behandles blandt andet temaer som medikalisering af slægtsskaber og sundhedsprofessionelles perspektiver på retten til palliativ...... behandling, og et af bidragene analyserer betingelserne for fremvæksten af vores samtids fokus på ’tidlig diagnostik af kræft’. Tre bidrag giver indblik i samspillet mellem tid og kræftpatienters håbsarbejde, religiøsitet og identitet. Ud over at undersøge relationen mellem tid og kræft giver artiklerne...

 3. GPS baseret kortlægning af zoo gæsters brug af Aalborg Zoologiske Have, efteråret 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glud, Louise Nørgaard; Harder, Henrik; Horst, Nicolas Rendtlew;

  Følgende er en opsummering af hovedresultaterne fra attraktivitetsundersøgelsen i Aalborg Zoo foretaget i oktober 2008. Undersøgelsen blev gennemført over fire dage i efterårsferien: søndag d. 12/10, mandag d. 13/10, torsdag d. 16/10 og fredag d. 17/10 2008. Søndag og fredag var vejret godt med sol...... der deltager i undersøgelsen og som minimum har udfyldt spørgeskemaet. Det totale antal gæster i Aalborg Zoo i undersøgelsesdagene var 8.992 for alle fire dage. Dette tal lå over det forventede antal gæster på 8.000. I alt gik 203 respondenter med GPS. I gennemsnit brugte de 2 timer og 58 minutter i...... Aalborg Zoo på undersøgelsesdagene. 6 (3 %) svarede ikke på spørgsmålet om hvorvidt de var mænd eller kvinder, og 197 (97 %) svarede på spørgsmålet. Den kønsmæssige fordeling blandt de resterende 197 (97 %) respondenter var følgende: 79 (40 %) var mænd og 118 (60 %) var kvinder (bilag O). Ud af de 203...

 4. The Social reality of hygiene and sanitation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rheinländer, Thilde

  ) forældre og andre omsorgspersoners forklaringer, behandlingssøgende adfærd og adgang til behandling for en hygiejnerelateret sygdom (børnediarré) og 3) organisation og implementering af hygiejne- og sanitetsfremmende strategier og aktiviteter i studieområdet, inklusive roller og ansvarsfordeling blandt de...... 28 tilfælde af behandling af børn under 6 år, der besøgte klinikken. Endelig blev 8 dages observationer gennemført i fire børnehaver, med børn fra fire forskellige etniske grupper. I alt blev 60 uformelle og semi-strukturerede interviews udført med beboere fra de 20 husholdninger om hygiejne...... hygiejne- og sanitets relaterede sygdomsbyrder, hovedsageligt højlandsbyer. Fremtidige studier kunne fokusere på at identificere mulige interventionstyper i sådanne lokalsamfund. Nærmere undersøgelser af hvordan den private sektor kan involveres i sanitetsfremme kan også give værdifuld viden om hvordan...

 5. Vejledernes reaktion på retningslinjer for vejledning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2007-04-01

  Full Text Available Den undersøgelse vi her i artiklen rapporterer fra, viser at der blandt specialevejledere og specialestuderende er stor forskel på kendskabet til og interessen for de opstillede rammer ogregler for specialevejledningen. Vi konstaterer at vejlederen ikke primært opfatter sig selv som en medarbejder i en organisation hvor ledelsens eventuelle retningslinjer og rammer er relevanteog bindende, men snarere som en privatpraktiserende vejleder der udvikler sit eget tilbud til de studerende. Vejlederne har skullet udvikle deres egen praksis, men det er alligevel påfaldendeat så få problematiserer deres manglende viden om institutionens retningslinjer. Nogle af vejledernes begrundelser for ikke at interessere sig mere for fagets retningslinjer afspejler en opfattelse af de gældende retningslinjer for deres praksis som irrelevante for dem. Baggrunden er at reglerne primært er kvantitative og rammesættende og slet ikke kommer i dialog med vejledernes individuelle praksis. Hvis man vil udvikle vejledningspraksis, skal der altså andre mere kvalitative og pædagogisk velfunderede midler til.

 6. Nordisk dagspresstruktur i slutet av 1980-talet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl Erik Gustafsson

  1991-09-01

  Full Text Available Dagspressen i Norden har op gennem firserne forbedret sin position - totaloplaget er vokset og udgivelsesfrekvensen er øget. Prognoser fra forskellige samfundsforskere lød for 10-15 år siden ellers på stagnation og voldsom omlægning, ikke mindst på grund af konkurrence fra de elek- troniske medier. Dagspressen har dog ændret sig og den står ikke mindst i Danmark over for store udfordringer. Karl Erik Gustavsson tegner da i sin artikel et nuan- ceret billede af ligheder og ikke mindst forskelle på dagspresseområdet i de forskellige nordiske lande, hvor typologi, læsemønstre og indtægtsfor- hold udviser stor variation. En væsentlig faktor bag disse forskelle, som placerer Danmark nederst i hierarkiet blandt de stærkt aviskonsumerende broderlande, er statsstøtten til dagbladene, hvor den direkte og selektive støtte har vist sig at gavne branchen som helhed.

 7. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2015-01-01

  virkeliggørelse og effekt ved et kombineret metodisk design af et casestudie og et randomiseret, kontrolleret eksperimentstudie.Baggrunden er mange årtiers forskningsmæssige påpegning af, at det ikke er lykkedes at dæmme op for negativ social arv og denne arvs konsekvenser i form af ulige muligheder......). Men også her er der forskellige tilgange til professionel udvikling med forskellige konsekvenser. I et igangværende review af litteraturen om ’Effective Approaches to Professional Development” (Jensen et al., 2015) er identificeret tre trends. En trend drejer sig om at styrke professionel...... kompetenceudvikling gennem korte ’on-the job-training’-kurser. En anden trend lægger vægt på, at professionel udvikling kan styrkes gennem supervision og coaching. En tredje trend lægger vægt på, at det er gennem samarbejde i lærende fællesskaber blandt professionelle, at de største virkninger opnås. Det er denne...

 8. Veteraners psykiske velbefindende 7-8 måneder efter hjemkomst. Undersøgelse af udsendte til Afghanistan i perioden februar-august 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løngaard, Katja; Nielsen, Anni Brit Sternhagen; Andersen, Søren Bo; Karstoft, Karen-Inge

  Baggrund Denne undersøgelse omhandler det psykiske helbred blandt dansk personel udsendt med International Security Assistance Force (ISAF) hold 15 til Afghanistan fra februar til august 2013. Den har til formål at afdække forekomsten af symptomer på depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD......) fra før udsendelsen til 7-8 måneder efter hjemkomst samt identificere faktorer målt før udsendelse, der øger sårbarheden for at udvikle symptomer på PTSD. Herudover vil rapporten indeholde en sammenligning af forekomsten af PTSD- og depressionssymptomer på ISAF15 med forekomsten af symptomer på ISAF7...... besvarelser) og fik tilsendt spørgeskemaer 7-8 måneder efter hjemkomst (340 besvarelser). Ud fra disse besvarelser opgør vi forekomsten af symptomer på PTSD og depression, analyserer udviklingen af PTSD-symptomer over tid og identificerer sårbarhedsfaktorer, der øger risikoen for at tilhøre en PTSD...

 9. Sverdrup´s Arctic Adventures. Or: What makes an Expedition Report worth reading? – Otto Sverdrup: New Land. Four years in the Arctic Regions (1903

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henning Howlid Wærp

  2008-02-01

  Full Text Available Otto Sverdrup, born 1854, is one of the main polar explorers in Norway. However he is much less known not only than Fridtjof Nansen and Roald Amundsen, but also than Hjalmar Johansen, who was a member of Nansen´s Fram expedition 1893-96, and also lesser known than Eivind Astrup, who took part in two of Robert Peary´s expeditons across northern Greenland in 1891-92 and 1893-94. Hjalmar Johansen and Eivind Astrup published their own accounts from the expeditons: Selv-anden paa 86°14'. Optegnelser fra Den Norske polarfærd 1893-96 (1898 and Blandt Nordpolens naboer (1895. Astrup´s book was reprinted in 1990 and 2004, and Johansen´s book was reprinted in 1942, 1949 and 2003. They are both included in the Polar Library, together with books by Nansen and Amundsen (the Polar Liberary is by Kagge publishing house.Otto Sverdrup´s polar expedition report New Land (Nyt land, a two volume work from 1903, from the second Fram expedition 1898-1902 to north-west Greenland and northern Canada, is in comparison never reprinted. He is not in the Polar library. And his name is among readers of travelogues very much forgotten. Why is this, and what kind of book is New Land?

 10. Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch Christensen, Maria; Kristensen, Rikke Holmslykke; Warming-Rasmussen, Bent

  Besvigelser i form af misbrug af aktiver eller regnskabsmanipulation er et fænomen, som desværre forekommer jævnligt både i Danmark og i udlandet. Fænomenet har derfor stor relevans og bevågenhed blandt danske selskabers stakeholdere. Når skaden er sket, handler diskussionen typisk om...... virkede så tillidsvækkende, og at besvigelsen var udført meget snedigt, så ingen havde fattet mistanke! Netop adresseringen af dette er motivationen til denne bog. Bogens første del beskæftiger sig således med analysen af personen bag besvigelsen og dennes beslutningsproces. Analysen lægger op til et nyt...... arbejdspapir med optegnelser af ledende medarbejderes ansvarsområder og observationer af deres aktuelle situation. Bogens anden del analyserer en række besvigelsessager fra praksis og giver eksempler på revisionshandlinger, som ville have opdaget besvigelsen. Der lægges op til endnu et arbejdspapir, som samler...

 11. Kapitalens brandscapes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  er at differentiere sig. Men når flere og flere forsøger at skabe et brand image, bliver brand scenen naturligvis temmelig overfyldt af symboler, hvilket afføder ligegyldighed blandt publikum. Derfor er det på én gang blevet både vigtigere og sværere end nogensinde at brande virksomheden......Formålet med et corporate brand er på den ene side at tjene penge - helst mange penge - på den anden side at legitimere virksomheden i offentlighedens øjne. Et modsætningsfyldt formål, som betyder, at selv om brandingen egentlig skulle differentiere firmaerne fra hinanden, så er deres fortællinger...... i virkeligheden temmelig ens. Corporate branding er brolagt med indre modsigelser og er mest af alt udtryk for en kultur i krise mener Robert Goldman og Stephen Papson i artiklen Capital's Brandscapes. Sikken voldsom trængsel og alarm Branding har efterhånden koloniseret hele markedet, der er...

 12. Fremmed, farlig og fræk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Sune Qvotrup

  Denne afhandling handler om, hvordan maskulinitet og etnisk/racial andenhed produceres og bearbejdes blandt marginaliserede unge mænd med indvandrerbaggrund i Danmark. Dens afsæt er et kontradoxisk brud med forsimplede forståelser af sammenhængen mellem de unge mænds forældres kultur og deres...... mænd, når de i forskningsrelationen oplever sig fikseret som den etnisk/raciale anden? 2: Hvordan produceres etnisk/racialiseret andenhed gennem de unges hverdagslige interaktioner med det omgivende samfund?  3: Modsvares de unge mænds kønnede stil af deres hverdagspraksis over for konkrete piger og...... kvinder? 4: Hvilke bearbejdninger, stile og kulturelle udtryksformer producerer de unge mænd fra deres position som etnisk/racial anden? * Efter at have gennemgået relevant eksisterende forskning introduceres en række teoretiske værktøjer. Der gengives nogle epistemologiske implikationer af Bourdieus...

 13. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Asger

  John Rawls' bog En teori om retfærdighed er blandt de absolut vigtigste værker i det 20. århundredes politiske filosofi. Det udkom første gang i 1971 og markerede et brud med en udbredt skepsis over for normative politiske teorier, det vil sige teorier, om hvorledes samfundet bør være indrettet....... Med en sofistikeret version af klassisk kontraktteori argumenterer Rawls for en socialliberal vision om retfærdighed, hvor enhver sikres en frihed, der er forenelig med alles tilsvarende frihed, hvor de økonomisk dårligst stillede skal stilles bedst muligt. I nærværende antologi diskuterer en række...... forskere vigtige temaer i såvel det nævnte hovedværk, som hans øvrige forfatterskab. Bidragene introducerer derved ikke blot til Rawls' politiske filosofi, men også til diskussioner, der står helt centralt i nyere politisk teori såsom vores forhold til fremtidige generationer, civil ulydighed og global...

 14. Mobilitet, Barrierer & Muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mimi Judidoleslami

  2011-01-01

  Nærværende afhandling er et forsøg på at sætte fokus på fortællinger fra unge fra irakiske Kurdistan, for at undersøge på hvilken måde etnicitet og migration præger de unges oplevelser, deres opfattelse af sig selv og andre samt de muligheder, der er tilgængelige for dem. Fortællingerne giver...... kvalitative, narrativt inspirerede interviews, med 13 unge, der stadig opholder sig i Danmark og 7 unge, der er repatrieret til irakiske Kurdistan, efter at de har levet i diaspora i Danmark i flere år. Det selektive udvalg af de unge er sket gennem sneboldmetoden, der har været styrende under empiri......¬indsamling både i Danmark og i irakiske Kurdistan. Hovedparten af de unge i denne undersøgelse er blandt den gruppe af unge flygtninge, der har klaret sig godt i forskellige sammenhænge bl.a. uddannelsessammenhænge. Flere forhold har været med til at berige det empiriske grundlag for afhandlingen bl.a. har jeg...

 15. Website-analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, Lisbeth

  planlægning af de funktionelle og indholdsmæssige aspekter ved websites. Der findes en stor mængde teori- og metodebøger, som har specialiseret sig i de tekniske problemstillinger i forbindelse med interaktion og navigation, samt det sproglige indhold på websites. Den danske HCI (Human Computer Interaction......)-ekspert Jakob Nielsen har især været toneangivende inden for dette felt med blandt andet bøgerne Usability Engineering fra 1993 og Designing Web Usability fra 2000. Nielsens fra 1993 og fra 2000. Nielsens litteratur har på verdensbasis spillet en væsentlig rolle som retningsgivende teori for design af...... hyperfunktionelle websites. Det primære ærinde for HCI-eksperterne er at udarbejde websites, som er brugervenlige. Ifølge deres direktiver skal websites være opbygget med hurtige og effektive navigations- og interaktionsstrukturer, hvor brugeren kan få sine informationer ubesværet af lange downloadingshastigheder...

 16. Preaching as a Carnivalesque Dialogue – between the ‘Wholly Other’ and ‘Other-Wise’ Listeners

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorensen, Marlene Ringgaard

  amerikansk homiletisk teori og praksis fra slutningen af 1960’erne til starten af 1990’erne, men som på det seneste også har sat afgørende spor på en nordeuropæisk kontekst; the New Homiletics. Selvom disse analyser bekræfter relevansen af at beskrive prædikenen som en form for dialog bliver det også i...... for betydningsdannelse og interaktion. I Chapter 2 Bakhtinian Dialogism og Chapter 3 Dialogical Preaching: From ‘New Homiletics’ to ‘Other-wise homiletics’ beskriver jeg dialogicitet i en Bakhtinsk kontekst for derefter at undersøge dialogiske elementer i det homiletiske paradigme, der karakteriserede...... forberedelse og afholdelse af prædikenen. Undersøgelsen af prædikenens dialogiske elementer har imidlertid også påpeget problematiske tendenser til at ignorere mellemmenneskelige forskelligheder, fordi der har været en tendens, primært blandt repræsentanter for det amerikanske paradigme, New Homiletics, til at...

 17. Selen og vitamin E til søer og pattegrise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, H. E.; Danielsen, V.; Simesen, M. G.; Basse, A.; Nielsen, Gunnar Gissel; Hjarde, W.; Leth, T.

  Formålet med dette forsøg var at undersøge virkningen af foderets selen- og vitamin E indhold på søernes frugtbarhed og pattegrisenes levedygtighed og vækst. Endvidere at undersøge koncentrationen af selen (Se) og vitamin E i råmælk, somælk og blod i relation til foderet. Der forekom enkelte...... dødsfald blandt grisene, som kunne sættes i forbindelse med enten lavt Se-indhold eller lavt vitamin E indhold i foderet. Der blev desuden konstateret flere brunst- og drægtighedsproblemer hos søer, derfik foder med det lave indhold af vitamin E end hos søer i de andre grupper. En forøgelse af Se......-indholdet fra 30 til 60 µg pr. kg foder gav en fordobling af indholdet i råmælk og i somælk. En forøgelse af vitamin E indholdet i foderet fra ca. 20 mg til ca. 45 mg pr. kg foder gav 4 gange forøgelse i råmælk og somælk. Der blev konstateret tilsvarende virkninger af Se og vitamin E i foderet på indholdet i...

 18. Nudge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergsøe, Merete Norsker; Jespersen, Andreas Maaløe; Larsen, Rikke;

  Inden for de seneste år har begrebet at nudge fået en del opmærksomhed, og begrebet har efter megen medieopmærksomhed i blandt andet USA og England også fundet vej til Danmark. Her har flere politiske instanser og interesseorganisationer fundet interesse for denne særlige tilgang til at påvirke...... på alle dem, der uddannes på professionshøjskolerne, og som i deres professionelle virke arbejder med borgernes velfærd. I denne bog tages begrebet nudge op til nærmere refleksion med det formål at styrke læserens kendskab til nudgebegrebets grundlag, hvad nudge er, hvordan et nudge kan...... tilrettelægges, hvorledes man som velfærdsprofessionel kan forholde sig til det at nudge, samt hvilke moralske overvejelser man skal gøre sig ved anvendelse af nudge, hvis man vil have en professionel tilgang. Bogens kapitler følger en logisk rækkefølge, hvor læseren kan drage fordel af at læse kapitlerne i den...

 19. Finske skove, tuba’er og The Tuning of the World

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram, Nina

  2011-01-01

  og registrere de lyde, som ellers ofte overhøres bevidst og ubevidst. Schafer mener, at utilstrækkelig opmærksomhed på vores soundscape kan have omfattende fysiske og psykiske konsekvenser. Han og hans team (bestående af blandt andre Steven Feld, Hildegard Westerkamp, Bruce Johnson og Barry Truax...... anledning til positive oplevelser, og den oprindelige idealisering af den ’naturlige’ lyd var stadig fremtrædende. Under konferencens sidste hele dag bød programmet på en soundwalk introduceret af Hildegard Westerkamp og konstrueret af musiker og kunster Pessi Parviainen. Mine forventninger til vandringen...... akademisk og social stimulans ville have svært ved at holde mine tanker fokuseret på vindens susen i træerne. Hildegard Westerkamp introducerede vandringen for foden af et bjerg. Hun fortalte om sine erfaringer med lydvandringer og kom derefter med to korte instrukser, som skulle vise sig, at sætte mine...

 20. Evaluering af "Sunde vaner fra barnsben", Vejle Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreassen, Pernille

  på, at forældrene især har været interesserede i og fået mest ud af den del af kurset, der omhandler opdragelse og forældrerollen. Familieforløbet • Både formelle og uformelle interviews med forældre og børn, samt spørgeskemaundersøgelsen blandt forældre i Familieforløbet viser, at familierne...... generelt har været glade for at deltage i projektet. • Både interviews og spørgeskemaer viser, at familierne især har været virkelig glade for de fælles madlavningsaftener og børnenes ugentlige motionsaktiviteter. • Både interviews og spørgeskemaer viser desuden at de motiverende samtaler med...... kontaktpersonerne samt samtaler med diætist har været udbytterige. • Både i interviews og spørgeskemaundersøgelse viser desuden, at forældrene foretrækker at få konkrete redskaber til specifikke, ”selvoplevede” situationer snarere end generelle, overordnede råd. • Nogle forældre efterlyser desuden bedre...

 1. Association of GPs' risk attitudes, level of empathy, and burnout status with PSA testing in primary care

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anette F; Carlsen, Anders H; Vedsted, Peter

  2015-01-01

  Denne artikel undersøger, om variationen i raten af PSA-tests mellem alment praktiserende læger kan forklares af psykologiske faktorer som f.eks. lægens risikovillighed. Resultaterne viser, at lægens risikovillighed influerer på raten af PSA-tests. Forfatterne finder blandt andet, at patienter, som...... er registreret hos en læge med mange bekymringer for fejlbehandlinger, har større sandsynlighed for at få taget en PSA-test. Patienter, som er registreret hos en læge, som har en høj tolerance for flertydighed i lægearbejdet, har derimod mindre sandsynlighed for at få foretaget en PSA-test. Patienter......, som er registreret hos en læge med høj tolerance for flertydighed eller en tilbøjelighed til risikobetonet adfærd, har en mindre sandsynlighed for at få gentaget en tidligere normal PSA-test. Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser fra 129 alment solo-praktiserende læger i Region Midtjylland...

 2. Anvendelse af droner med kamera til bestemmelse af afgrødeindeks i græsfrø afgrøder / The use of drones with camera to determine crop index in grass seed crops

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gislum, René; Abel, Simon; Mortensen, Anders Krogh;

  2016-01-01

  af vindstille vejr. Vi fortsætter arbejdet med at anvende drone monteret kamera til bestemmelse af NDVI i frøgræs afgrøder og fokusere blandt andet på at gøre billede processeringen mere automatisk. Vi arbejder også på at fjerne randeffekten i parcellerne for at få et bedre estimat for gennemsnits....... One method that is current being tested is the use of crop index to predict seed yield or the N-application rate necessary to achieve maximum seed yield. Crop index can be determined by the use of sensors among them drone mounted cameras. Preliminary results from Aarhus University, Flakkebjerg shows...... that drone mounted cameras with a pixel size of 5*5cm are able to measure normalised difference vegetation index (NDVI) with great precision and accuracy. The advantages of using drone mounted cameras are that the method is much faster and far more detailed than the method of using tractor mounted sensors...

 3. Streaming-video produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, Poul

  2004-01-01

   E-learning Lab på Aalborg Universitet har i forbindelse med forskningsprojektet Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer foretaget en række praktiske eksperimenter med streaming-video produktioner. Hensigten med denne artikel er at formidle disse erfaringer. Artiklen beskriver hele produktionsf...... E-learning Lab på Aalborg Universitet har i forbindelse med forskningsprojektet Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer foretaget en række praktiske eksperimenter med streaming-video produktioner. Hensigten med denne artikel er at formidle disse erfaringer. Artiklen beskriver hele...... produktionsforløbet: fra ide til færdigt produkt, forskellige typer af præsentationer, dramaturgiske overvejelser samt en konceptskitse. Streaming-video teknologien er nu så udviklet med et så tilfredsstillende audiovisuelt udtryk at vi kan begynde at fokusere på, hvilket indhold der er velegnet til at blive gjort...... tilgængeligt uafhængigt af tid og sted. Afslutningsvis er der en række kildehenvisninger, blandt andet en oversigt over de streaming-video produktioner, som denne artikel bygger på....

 4. 6. conference: Thermal waste management; 6. Fachtagung: Thermische Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faulstich, M.; Urban, A.; Bilitewski, B. (eds.)

  2001-07-01

  Ersatzbrennstoffe stehen etablierte kommunale und industrielle Anlagen zur Mitverbrennung zur Verfuegung. Darueber hinaus sind etliche Unternehmen im Begriff, spezielle Heizwerke oder Heizkraftwerke fuer diese Brennstoffe zu errichten. Die klassischen Muellverbrennungsanlagen, also die Anlagen mit Rosttechnik, gehoeren damit jedoch keineswegs zum alten Eisen, im Gegenteil, sie weisen nach wie vor ein grosses Optimierungs- und Innovationspotenzial auf. Ausgewaehlte neue Konzepte fuer Feuerungen, Kessel, Korrosionsminderung und Rauchgasreinigung werden hier diskutiert. Nicht zuletzt gewinnen die Kosten in der kommunalen Abfallwirtschaft so auch bei der Abfallverbrennung seit Jahren an Bedeutung. Das Benchmarking ist dabei zu einem wichtigen Vergleichs- und Bewertungsinstrument geworden und das Internet wird die Moeglichkeit zukuenftig noch erweitern. Diese sechste Fachtagung ist fuer Hersteller und Betreiber, Planer und Berater sowie die Fachleute aus Verwaltung und Wissenschaft ein umfassendes Forum zur Thermischen Abfallbehandlung geworden. (orig.)

 5. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Linaa Jensen

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem funktioner, som man tidligere skulle benytte sig af en række forskellige tjenester for at varetage: selvfremstilling, venskab, objektdeling, publicering og det, jeg vil kalde ”sjette sans”. Herigennem bidrager Facebook til at forstærke eksisterende sociale relationer, det jeg kalder en augmentering af den sociale virkelighed.This article discusses the Facebook phenomenon, using it as an example of how the most dominant social use of the Internet today is network-based rather than community-based. In the early years of the Internet, online communities were popular fora for meeting new people with related interests or opinions. Today, the dominant social use is to create and maintain relationships with your existing social network. It is also demonstrated that the success of Facebook, is dependent, among other factors, upon the fulfilment of five social functions for the users: self-presentation, friendship, object sharing, publication, and having a “sixth sense”. Thus, Facebook contributes to an enhancement of existing social relationships offline, what I call an augmentation of social reality.

 6. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.  This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 7. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 8. Identification of hardly biodegradable residuals (sulfur- and nitrogen-containing substances) during waste water treatment, including the development of analytical methods; Identifizierung von schwer abbaubaren Reststoffen (stickstoff- und schwefelhaltigen Verbindungen) bei der Abwasserbehandlung, einschliesslich analytischer Methodenentwicklung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moehle, E.; Huber, A.; Metzger, J.W.

  1999-07-01

  -MS-MS. (orig.) [German] Organische Reststoffe, die bei der Abwasserbehandlung nicht vollstaendig aus dem Wasser entfernt werden, koennen oekotoxikologisch oder bei der Trinkwasseraufbereitung in Wasserwerken relevant sein. Damit entsprechende Behandlungsverfahren zur Eliminierung dieser Stoffe aus dem Abwasser entwickelt und vor allem Vorabmassnahmen getroffen werden koennen, um zu verhindern, dass diese Stoffe ueberhaupt in das Abwasser gelangen, muessen sie zunaechst identifiziert werden. In dem Forschungsprojekt wurden schwefel- und stickstoffhaltige Substanzen im Abwasser vorwiegend kommunaler Klaeranlagenablaeufe summarisch erfasst. Zur summarischen Erfassung organischer schwefelhaltiger Substanzen im Abwasser wurde ein neues AOS-Verfahren entwickelt. Die Bestimmung des geloesten organischen Stickstoffs (DON) erfolgte weiterhin ueber die Differenzmethode, da die Abtrennung des organischen Stickstoffs von der anorganischen Matrix (Nitrat, Nitrit, Ammonium) nur fuer Standardloesungen geloest werden konnte. Mehr als 60 Einzelsubstanzen, die zu den beiden Summenparametern beitragen, wurden mit GC-MS und GC-AED identifiziert und groesstenteils quantifiziert. 30-70% der schwefelhaltigen Verbindungen, die mit GC-AED detektiert wurden, konnten zugeordnet werden. Ueber das GC-MS-Screening konnten neben anderen stickstoffhaltigen Spurenstoffen 15 Pharmaka bzw. Metabolite pharmazeutischer Wirkstoffe identifiziert und teilweise quantifiziert werden. Hydrophile Organika wurden mit fluessigchromatographischen Verfahren bestimmt. Dabei wurden sowohl UV- und Fluoreszenzdetektoren als auch ein Massendetektor (ESI-MS-MS) verwendet. Die mit den aufgefuehrten Methoden erfassten Einzelverbindungen machen jedoch nur wenige Prozent des AOS bzw. DON aus. Auch unter Verwendung neuer Materialien zur Anreicherung von Spurenstoffen und dem Einsatz von HPLC-MS-MS konnte nur ein Teil der Einzelstoffe, die zu den Summenparametern beitragen, identifiziert werden. Um detaillierte Informationen ueber die

 9. New Experiences With Steam Injection From The MÜhlacker Field Site

  Science.gov (United States)

  Theurer, T.; Koschitzky, H.-P.; Färber, A.

  A thermally enhanced remediation scheme employing steam injection has been used at a former hazardous waste disposal site near the City of Mühlacker, Germany, to remove chlorinated solvents. Finding SVE (soil vapour extraction) to be ineffective in the unsaturated soil zone, a pilot-scale project was initiated in 1999 to employ steam injection in the highly contaminated unsaturated low permeable zone 7-15 meters be- low ground surface, limited on top and bottom by very low permeable layers. After completion of the project in September 2001, approximately 2.8 tons of chlorinated hydrocarbons had been removed from the 2500 m3 target area. This project served as a pilot site in the State of Baden-Württemberg EPA (Landesanstalt für Umweltschutz, LfU) site cleanup program, which was funded through the State's "Kommunaler Alt- lastenfonds". Detailed evaluation of SVE technology had indicated that the low permeability in this soil served as a limiting factor for "cold" SVE. As a result, alternative technologies were considered and thermally enhanced SVE by steam injection was selected in 1998 to address the unsaturated zone contaminants. A 20-meter diameter, egg-shaped test- ing area was constructed at the site for pilot-scale demonstration of the steam injection process. The testing area comprised one central injection well surrounded by six ex- traction wells that could be used simultaneously for vapor and liquid extraction. Ten monitoring lances with a total of 100 temperature sensors measured subsurface tem- peratures through the soil horizon. Using a gas-fired 100 kW generator, steam was injected at a rate of up to 100 kg/hour and a pressure of up to 2.5 bars. After ten months of steam injection, nearly complete heating of the target zone had been achieved. of the 2800 kg of TCE removed, approximately 95% was extracted in the gaseous phase and the remaining part as solute in condensed water from the capillary barrier on bottom of the soil horizon. This condensed

 10. Identification of hardly biodegradable residuals (sulfur- and nitrogen-containing substances) during waste water treatment, including the development of analytical methods; Identifizierung von schwer abbaubaren Reststoffen (stickstoff- und schwefelhaltigen Verbindungen) bei der Abwasserbehandlung, einschliesslich analytischer Methodenentwicklung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moehle, E.; Huber, A.; Metzger, J.W.

  1999-07-01

  -MS-MS. (orig.) [German] Organische Reststoffe, die bei der Abwasserbehandlung nicht vollstaendig aus dem Wasser entfernt werden, koennen oekotoxikologisch oder bei der Trinkwasseraufbereitung in Wasserwerken relevant sein. Damit entsprechende Behandlungsverfahren zur Eliminierung dieser Stoffe aus dem Abwasser entwickelt und vor allem Vorabmassnahmen getroffen werden koennen, um zu verhindern, dass diese Stoffe ueberhaupt in das Abwasser gelangen, muessen sie zunaechst identifiziert werden. In dem Forschungsprojekt wurden schwefel- und stickstoffhaltige Substanzen im Abwasser vorwiegend kommunaler Klaeranlagenablaeufe summarisch erfasst. Zur summarischen Erfassung organischer schwefelhaltiger Substanzen im Abwasser wurde ein neues AOS-Verfahren entwickelt. Die Bestimmung des geloesten organischen Stickstoffs (DON) erfolgte weiterhin ueber die Differenzmethode, da die Abtrennung des organischen Stickstoffs von der anorganischen Matrix (Nitrat, Nitrit, Ammonium) nur fuer Standardloesungen geloest werden konnte. Mehr als 60 Einzelsubstanzen, die zu den beiden Summenparametern beitragen, wurden mit GC-MS und GC-AED identifiziert und groesstenteils quantifiziert. 30-70% der schwefelhaltigen Verbindungen, die mit GC-AED detektiert wurden, konnten zugeordnet werden. Ueber das GC-MS-Screening konnten neben anderen stickstoffhaltigen Spurenstoffen 15 Pharmaka bzw. Metabolite pharmazeutischer Wirkstoffe identifiziert und teilweise quantifiziert werden. Hydrophile Organika wurden mit fluessigchromatographischen Verfahren bestimmt. Dabei wurden sowohl UV- und Fluoreszenzdetektoren als auch ein Massendetektor (ESI-MS-MS) verwendet. Die mit den aufgefuehrten Methoden erfassten Einzelverbindungen machen jedoch nur wenige Prozent des AOS bzw. DON aus. Auch unter Verwendung neuer Materialien zur Anreicherung von Spurenstoffen und dem Einsatz von HPLC-MS-MS konnte nur ein Teil der Einzelstoffe, die zu den Summenparametern beitragen, identifiziert werden. Um detaillierte Informationen ueber die

 11. Program specific admission testing and dropout for sports science students: a prospective cohort study.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Dyhrberg O'Neill

  2014-09-01

  Full Text Available Recent research in medical education suggests that program specific admission testing could have a protective effect against early dropout. Little is known about the effect of program specific admission testing on dropout in other areas of higher education. The aim of this paper was to examine if admission strategy was also independently associated with dropout for sports science students in a university setting. The study design was a prospective cohort study with a 2 year follow-up. The population was 449 sports science students admitted to a university in the years 2002-2007. The analysis used was multivariate logistic regression and the predictors examined were: admission group (grade-based or admission tested as well as educational and socio-demographic variables. The outcome was dropout within 2 years of study start. Admission testing offered superior protection against dropout compared to grade-based admission. This result may fit with elements of previous dropout theory, student-environment fit theory and perhaps also with self-efficacy theory. Nyere forskning inden for medicinsk uddannelse indikerer at uddannelsesspecifikke optagelsesprøver kan have en beskyttende effekt i forhold til tidligt studiefrafald, men for andre universitetsuddannelser end Medicin synes denne sammenhæng endnu ikke at være blevet grundigt belyst. Formålet med dette studie var derfor at undersøge, om optagelsesprøver også beskyttede mod tidligt frafald blandt idrætsstuderende på universitetet. Studiedesignet var et prospektivt kohortestudie med to års opfølgning. Populationen var 449 idrætsstuderende, som blev optaget på Syddansk Universitet i årene 2002-2007. Data blev analyseret med multivariat logistisk regression, og følgende typer af prædiktorer for frafald blev undersøgt: Optagelseskvote (kvote 1 eller kvote 2 udprøvede, andre uddannelsesrelaterede variable samt udvalgte socio-demografiske variable. Effektmålet var studiestatus (frafaldet

 12. Progression på tid og på tværs. Fremdrift og fleksibilisering som styringsregime på de videregående uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Louise Sarauw

  2014-03-01

  Full Text Available Med den kommende studiefremdriftsreform følger både krav om hurtigere gennemførelse og en fleksibilisering af systemet, der skal lette meritoverførslen og gøre det nemmere at sammenstykke en uddannelse på tværs af institutioner og uddannelser. Artiklen diskuterer de nye tiltag som en bestemt styring af de studerendes uddannelsesnavigation: Hvad sker der, når vi giver den enkelte studerende større frihed til at sammensætte uddannelse på tværs af moduler, der ikke har nogen på forhånd tilrettelagt (faglig progression mellem sig? Vil den øgede valgfrihed medvirke til at motivere de studerende, højne gennemførelsen og gøre dem mere arbejdsmarkedsparate, sådan som regeringen fremlægger det? Og er prisen i givet fald en fragmentering af viden og instrumentel overfladelæring blandt de studerende, sådan som kritikerne foreslår?  The aim of the so-called ‘speed-up’ reform is to cut the time available for students to complete their university studies. One consequence of the reform is the increased requirement for flexibility within the Danish higher education system. To cope with the reform, the system will need to facilitate transfer of credits and make it easier for students to compose more personalized learning portfolios, which can include courses from different institutions and study programmes. The article discusses the possible implications of this new approach to steering students through the higher education system: What happens when we allow the individual student to compose a personal profile from different modules with no intentional progression between them? Will the students’ increased freedom serve to motivate them, make them complete their studies more quickly and make them more fit for the labour market like the Danish government presumes? Or will this be at the expense of leaving students with fragmented knowledge and superficial understandings as suggested by the critics?

 13. En etisk diskussion af screening for kræftsygdomme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Laurs Sørensen

  2009-05-01

  Full Text Available I 2007 gennemførte forbundskansler Angela Merkel en sundhedsreform der blandt andet indebærer, at tyske borgere ikke frit kan afgøre, om de vil deltage i forebyggende programmer, da et fravalg kan medføre økonomiske konsekvenser. Hermed udvider den tyske stat sin ret til at gribe ind i borgernes liv, når det handler om sekundær forebyggelse, fx i form af screening for kræftsygdomme. Dette kan være problematisk da den bedst tilgængelige evidens viser at tre igangværende kræftscreeningsprogrammer ikke kun har gavnlige virkninger, men også betydelige skadelige virkninger. Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvilke holdninger eksperter, politikere og sundhedsmyndigheder i Danmark har til tvang og/eller belønning i forbindelse med screening for kræftsygdomme, og om de ville støtte eller fraråde en tysk model i det danske sundhedsvæsen.Der blev foretaget enkeltinterviews med strategisk udvalgte eksperter. Interviewene blev transskriberet og analyseret med en fænomenologisk analysemetode, og derefter analyseret og diskuteret i forhold til utilitaristisk og deontologisk etik, samt evidensen vedrørende de tre eksisterende kræftscreeningsprogrammer i Danmark.Alle informanterne var kritiske over for det tyske forslag. Til gengæld blev forholdet mellem de gavnlige og skadelige virkninger af kræftscreening vurderet meget forskelligt. Manglen på enighed, uklare udtalelser og ikke-stringent terminologi bestyrkede vor konklusion; at det danske sundhedsvæsen for det første ikke bør følge den tyske kurs og, for det andet, at man bør være kritisk over for implementering af screeningsprogrammer for kræftsygdomme. Hvis forebyggende initiativer kan være mere til skade end gavn, bør de altid overvejes nøje i lyset af sundhedsvæsnets oprindelige intention om at hjælpe og beskytte det enkelte menneske.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1712

 14. At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Andersen

  2010-12-01

  Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy

 15. Growth, condition, and mortality of caribou (Rangifer tarandus groenlandicus in the Sisimiut Population, West Greenland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidar Holthe

  1984-05-01

  Full Text Available Growth and condition of the Sisimiut caribou was anlysed by means of mandible length, carcass weight, and back fat indices. Mandible lenght showed unchanged growth conditions since the late 1960s, and growth stops at 4 years of age. The Sisimiut caribou seems to be smaller than North American caribous, Greenlandic semi-domesticated reindeer and of same size or smaller than Scandinavian reindeer. Carcass weight showed similar results, however cow growth rate seems not to prolong sexual maturation. Back fat deposits were less than what is known from other reindeer and caribou populations. Sex and age distribution of mandibles from various materials and survival curves based on the same material shows — an uneven distribution between bulls and cows and a relatively large proportion of old cows in the bag from the last years, which seems to be caused by a light hunting pressure when the population peaked in the 1960s. Heavy natural mortality for animals born before or after a winter with unfavorable snow conditions was also showed.Vækst, kondition og dødelighed hos vildren (Rangifer tarandus groenlandicus i Sisimiut-bestanden, Vestgrønland.Abstract in Danish / Sammendrag: Vækst- og konditionsforhold for Sisimiut-vildrenbestanden i Vestgrønland er beskrevet ved hjæip af underkæbelængde, slagtevægt og rygfedt. Undersøgelsen af kæbelængde viste, at vækstforholdene havde været uforandret siden sidste halvdel af 1960-erne, at væksten standser ved 4-års alderen, samt at Sisimiut-vildrenen er mindre end de nordamerikanske caribou, Itinnera-tamrenen og på størrelse med eller mindre end skandinaviske rensdyr. Dette viste sig også ved sammenligninger af slagtevægt. Vægten af simlerne er dog ikke så ringe, at der kan iagttages nogen forsinkelse i kønsmodningen. Fedtreserverne ved indgangen til vinteren synes at være dårligere end i andre undersøgte rensdyrbestande. Køns- og aldersfordelingen blandt forskellige typer af indsamlet k

 16. Structure and annual increase in a population of West Greenland caribou (Rangifer tarandus groenlandicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henning Thing

  1982-05-01

  bestanden udgøres af simler (2 år+, medens 2-årige og ældre bukke kun udgør 10%. Bukkenes andel i bestanden viser en klar nedgang forårsaget af selektiv jagt og naturlig vinterdødelighed. Brunsten finder sted lige efter dyrenes efterårstræk fra indlandets sommergræsgange ud mod de kystnære vinterområder. Trods marginale fødemuligheder på vintergræsgangene er der en stor kalveproduktion. Dette skyldes sandsynligvis de meget gode beiteforhold, der stadigvæk findes på indlandsområdet i tiden før kælvningen og gennem hele sommerperioden. Ved kælvningen i juni tilføres bestanden op til 40% nye individer, men efter de første to levemåneder er kalvenes andel faldet til 17 - 18%. Den store tilbagegang skyldes især en epidemisk ledbetændelse forsaget af E. coli bakterier. Kalvedødeligheden fra september til maj er kun omkring 2 - 3%, således at den årlige gennemsnitlige rekruttering ligger på ca. 15%. Når der tages højde for de øvrige aldersklassers gennemsnitlige dødelighed udgør bestandstilvæksten ved jagtsæsonens start i august blot 10%. Dødeligheden i det første leveår er af samme størrelse (60% som hos et bredt udsnit af vildrenbestande i andre nordlige områder (Fig. 7. Imidlertid sker reduktionen blandt Sisimiut-bestandens kalve nesten udelukkende i løbet af de første tre måneder efter fødselen, medens kalvedødeligheden i de andre vildrenbestande er mere jævnt fordelt over alle tolv måneder.Kokoonpano ja vuotuinen kasvu lansi-gronlantilaisessa peurakannassa.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Yhtena osana suuremmasta ekologisesta tutkimuksesta lansi-gronlantilaisesta peurasta (Rangifer tarandus groenlandicus on Sisimiut-alueella (n. 67° P oleva kanta, jota on tutkittu sukupuoli - ja ikajakoon, tokkasuuruuteen, vasikka - vaadin suhteeseen ja vasikkakasvuun nahden. Sisimiut-kanta lasketaan olevan lukumaaraltaan 2500 ja 3000 elaimen valilla, ja se muodostuu suurimmalta osalta vuotta paaasiallisesti aivan pienista partioista - jopa 5