WorldWideScience

Sample records for biyokatilarinda bulunan mikroorganizmalar

 1. Türkiye'deki eczanelerde bulunan bitkisel ilaçlar

  OpenAIRE

  Sevda Süzgeç-Selçuk; Seda Eyisan

  2012-01-01

  u çalışmada, 2012 yılında Türkiye'deki eczanelerde bulunan, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bitkisel ilaçlar incelenerek; formülasyonunda aktif bileşik olarak standardize edilmiş bitkisel drog ekstresi veya drog preparatları bulunan müstahzarlar ele alınmıştır. Bitkilerden kimyasal işlemler sonucu elde edilen, bitkisel kaynaklı saf bileşikler (atropin, morfin, efedrin vb.) bitkisel ilaç olarak değerlendirilmediklerinden, bu çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. Bu kapsamda, bitkisel ilaçların içeri...

 2. Türkiye'deki eczanelerde bulunan bitkisel ilaçlar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevda Süzgeç-Selçuk

  2012-09-01

  Full Text Available u çalışmada, 2012 yılında Türkiye'deki eczanelerde bulunan, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bitkisel ilaçlar incelenerek; formülasyonunda aktif bileşik olarak standardize edilmiş bitkisel drog ekstresi veya drog preparatları bulunan müstahzarlar ele alınmıştır. Bitkilerden kimyasal işlemler sonucu elde edilen, bitkisel kaynaklı saf bileşikler (atropin, morfin, efedrin vb. bitkisel ilaç olarak değerlendirilmediklerinden, bu çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. Bu kapsamda, bitkisel ilaçların içeriğindeki; bitkilerinin kullanılan kısımları (drog, etken maddeleri, etki ve kullanılışları incelenmiştir. İncelenen bu bitkiler: Aesculus hippocastanum L., Amygdalus communis L., Allium sativum L., Camellia sinensis (L. Kuntze (Thea sinensis L., Capsicum annuum L., Cassia acutifolia Del. (C. angustifolia Vahl., Centella asiatica L., Cimicifuga racemosa L., Cola nitida (Vent. Schott & Endl., Eucalyptus globulus Labill., Foeniculum vulgare Miller, Ginkgo biloba L., Hamamelis virginiana L., Harpagophytum procumbens DC, Hedera helix L., Lavandula angustifolia Miller, Mentha piperita L., Passiflora incarnata L., Pelargonium sidoides DC., Pinus brutia Tenn., Populus sp., Rheum officinale Baill., Ricinus communis L., Serenoa repens (W. Bart. Small, Silybum marianum L., Thymus vulgaris L., Triticum aestivum L., Valeriana officinalis L, Vitex agnus-castus L., Vitis vinifera L., Zingiber officinale (Roscoe' dir. Sonuç olarak, 2012 yılında Türkiye eczanelerinde Sağlık Bakanlığı ruhsatlı 44 tane bitkisel ilaç tespit edilmiştir.

 3. Tekstil Atık Sularında Bulunan Boyarmaddelerin Renginin Enzimler ile Giderilmesi Kinetiği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuddis Büyükakıllı

  2008-07-01

  Full Text Available Endüstrinin her alanında olduğu gibi atıksu arıtma sistemlerinde de enzim kullanımı gittikçe artan bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Enzim reaksiyonları mevcut ortam koşullarına çok duyarlı olduğundan, tepkime kinetiği de çok özel bir önem kazanmaktadır. Enzimler ile ilgili olan kinetik parametreler şunlardır: enzimatik reaksiyonların hızı üzerine scaklık ve pH'm etkileri, substrat ve enzim konsantrasyonlarının etkileri, Michaelis-Menten bağıntısı, ilk hız, Michaelis-Menten sabiti, maksimum hız, katalitik hız sabiti, özgül substrat konsantrasyonu, katalitik (kinetik verim, fizyolojik verim ve kimyasal oksijen uzaklaştırılması. Bu çalışmada özellikle enzimler ve atıksularda bulunan tekstil boyarmaddeleri arasındaki reaksiyon kinetiği incelenmiştir. Atık sulardaki biyokimyasal proseslerin tasarlanması sırasında yapılacak hesaplamalar için gerekli olan tüm parametreler bir arada değerlendirilmiştir. Enzimatik renk giderimi yapılan tekstil terbiye işletmeleri renkli atık sularında bulunan kinetik değerler karşılaştırılarak, araştırmacılar için derli toplu bir kaynak oluşturulmuştur.

 4. ON THE GOKTURK INSCRIPTIONS DISCOVERED IN KAZAKHSTAN/KAZAKİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Napil BAZILHAN

  2014-06-01

  ştur. Dil çalışmaları açısından Türk dilinin en eski dönemini temsil eden Eski Türkçe dönemi yazılı eserleri bu coğrafya da sıkça görülmektedir. Daha çok Göktürkler döneminde yazıldığı tahmin edilen bu yazılar genellikle kayalar üzerine damga harfler şeklinde görülmektedir. Özellikle son yıllarda bu kapsamda yapılan inceleme gezilerinde 9 adet yeni yazılı metin bulunmuştur. Bunlar Tañbalı, Koytubek, Akterek, Kuljabası I, Kuljabası II, Kemer ve Kotır II, Bayanjürek ve Karatöbe yazılı metinleridir. Çalışmamaızda Kazakistan’da yeni bulunan Göktürk yazılı metinleri tanıtılırken bir yandan da daha önceki okumalardan farklı yeni okuma teklifleri üzerinde durulacaktır.

 5. Kubad-abad Sarayında Bulunan Kemer ve Askı Tokaları Belt and Buckle Straps Found in Kubad-abad Palace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alptekin YAVAŞ

  2012-09-01

  çağ dönemine ilişkin farklı buluntu türlerinden birçok obje ele geçmiştir. Konya-Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyısında, Anamas Dağı eteklerindeki alüvyon ovada, küçük bir kayalık tepe ile bronz çağı höyüğü çevresine yayılan Kubad-Abad, göl kıyısından –hatta göl üzerindeki adalardan- güneyindeki Anamas Dağı eteklerine kadar uzanan geniş sahada, onlarca yapıyı bünyesinde barındıran büyük bir şehir-saray’dır. Dünya çapında şöhrete sahip çinileriyle tanınan Kubad-Abad Sarayının metal buluntuları çok zengin bir repertuara sahiptir. Bunlar arasında en az bilinen buluntu türlerinden biri olan kemer ve askı tokaları, Selçuklu gündelik kullanım eşyalarının tanınması açısından çok ilgi çekici veriler sunar. Ortaçağ Türk Dönemine ait kemer ve askı tokalarının niteliğine ilişkin ayrıntılı bir çalışma gerçekleşmemiştir. Özellikle bir yüzünde yazı bordürü bulunan kemer tokası, Anadolu Selçuklu Döneminde ender rastlanan bir obje olup, muhtemelen sultan ve çevresine aittir.

 6. ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİNDE ÖRTÜALTI ALANLARDA ÜRETİMDE BULUNAN ÜRETİCİLERE GİRDİ SAĞLAYAN FİRMALARIN TARIMSAL BİLGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

  OpenAIRE

  BULUT, Cüneyt Serkan

  2006-01-01

  Bu araştırmanın temel amacı, Antalya ili Kumluca ilçesinde örtüaltı alanlarda üretimde bulunan üreticilere girdi satan firmaların bilgi kaynaklarını, üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini ve tarımsal bilgi sistemindeki yerini tespit etmektir. Bu amaca yönelik olarak, araştırma yöresindeki girdi (ilaç, gübre, tohum vb.) satıcısı firma sahiplerinin/çalışanlarının bireysel özellikleri, mesleki özellikleri, bilgi kaynakları ve üreticileri bilgilendirme faaliyetleri incelenmiştir. Firma...

 7. KENBAĞI ORMAN FİDANLIĞI (ÇANKIRI )'NDA BULUNAN LEPİDOPTERA TÜRLERİNİN TESPİTİ İLE KAVAK YALANCIARISI [Paranthrene tabaniformis (Rott.)]'NIN MÜCADELE YÖNTEMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Kenbağı Orman Fidanlığı (Çankırı)\\'nda bulunan Lepidoptera türlerini belirlenmesi ile kavak yalancı arısı [Paranthrene tabaniformis (Rott.)]\\'nın mücadele yöntemlerini belirlemek amacıyla ele alınan bu çalışma 1999-2000 yılında mayıs-eylül ayları arasında yürütülmüştür. Fidanlık, deniz seviyesinden 760 m yükseklikte ve yaklaşık 97 ha genişliktedir. Fidanlıkta Kavak (Populus x euroamericana), Akasya (Robinia pseudoacacia L.), Negundo akçaağaç (Acer ...

 8. Çankırı (Kızılırmak)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türleri ile bunların organik tarım açısından değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Şimşek, Muharrem

  2012-01-01

    Çankırı (Kızılırmak)’da karpuz ve kavun ekim alanlarında bulunan böcek türleri ile bunların organik tarım açısından değerlendirilmesi amacıyla ele alınan bu çalışma, 2011–2012 yılları arasında yürütülmüştür.

    Çalışma sonucunda Myiopardalis pardalina (Bigot) (Diptera: Tripetidae) kavunun ana zararlısı olmak üzere; diğer...

 9. Gıda Endüstrisinde Ozon Uygulamaları

  OpenAIRE

  Alper KUŞÇU; Pazır, Fikret

  2004-01-01

  Ozon gıda endüstrisinde pek çok uygulama alanı bulunan güçlü bir antimikrobiyal ajandır. Yüksek reaktivitesi, kendiliğinden parçalanarak ortamda zararlı bileşik bırakmaması ozonun gıdalarda kullanımını güvenilir hale getirmektedir. Ozonun gaz ve su fazında mikroorganizmalar üzerine olan etkisi çeşitli araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Düşük konsantrasyonda, kısa süreli ozon uygulaması bakteri, küf, maya ve virüsleri inaktif etmek için yeterli olmaktadır. Mikroorganizmaların ozona olan...

 10. Evlerde bulunan kullanım dışı ilaçlarla ilgili toplum farkındalığının araştırılması: bir pilot çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Köse

  2013-09-01

  Full Text Available Evlerde bulunan kullanım dışı kalmış veya son kullanım tarihi geçmiş ilaçlar gün geçtikçe çevre ve insan sağlığı açısından büyüyen bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada amaçlarımız (a ailelerin evlerde kullanım dışı ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçları bertaraf etme alışkanlıklarını belirlemek (b bu ilaçların doğaya ve ekonomiye verebileceği potansiyel zararlara dikkat çekmek ve (c bu konuda düzenlemelerle ilgili önerilerde bulunmaktır. Çalışmamızda, 18.11.2010-15.04.2011 tarihleri arasında Çukurova Bölgesinde yaşayan gönüllü 51 aileye anket uygulandı. Bu çalışmada ulaşılan 51 gönüllü ailenin %82'sinin sosyal güvenceye sahip olduğu (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, geri kalan ailelerin (%12 yeşil kart sahibi olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan ailelerin %57'sinin çocuk sahibi olduğu; toplam çocukların % 15,7'sinin 0 – 6 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Evlerde kullanım dışı kalmış ilaçların 288 kutu olduğu (6 kutu/aile saptanmış olup bu ilaçların toplam maliyeti 4.666 TL (16.2 TL/ kutu olarak saptanmıştır. Evlerde en fazla biriktiği belirlenen ilaç grupları sırasıyla analjezikler (%20.1, solunum sistemi ilaçları (%12.5 ve antibiyotiklerdir (%9.7. Sonuç olarak, daha kapsamlı çalışmalar yapılarak oluşturulacak bilgi birikiminin sağlık çalışanları ile halka aktarılması ve sorunun çözümüne yönelik yasalar ve düzenlemeler yapılması gerekliliği göz ardı edilmemelidir

 11. Atıksulardan izole edilen mikroorganizmaların arıtım tesislerindeki kullanım etkinliklerinin belirlenmesi

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Atıksulardan izole edilen Rhodotorula sp. ve Micrococcus sp. ile yapılan krom(VI), nikel(II) ve remazol blue biyobirikim çalışmalarında, izolatların en yüksek ağır metal ve reaktif boya giderimi yaptıkları koşullar kesikli sistemde belirlenmiştir. Remazol blue, Cr(VI) ve Ni(II) içeren besiyerlerinde geliştirilen Rhodotorula sp.’nin, farklı pH değerlerinde (4, 5, 6, 7), yaklaşık 50 ppm Remazol Blue ile...

 12. ERZURUM VE ÇEVRESİNDE PATATESLERDE BULUNAN AVCIBÖCEK TÜRLERİ

  OpenAIRE

  ALAOĞLU, Özdemir; ÖZBEK, Hikmet

  2011-01-01

  özetBu araştırma ile patateslerde 6 Coccinellidae, 4 Anthocoridae, 1 Nabidae, 1Miridae, 4 Syrphidae ve 1 Chrysopidae türü olmak üzere 17 avcıböcek türü bulunmuştur.Bunlardan Nabis pseudoferus Rem. ve Chrvsoperla camca Steph, diğer türlereoranla daha yoğun populasyon oluşturmaktadırlar. Bunlar, patateslerdeki zararlıhomopter ve heteropter türlerini baskı altında tutmada etkili olmaktadırlar.SummaryPredatory Insects on Patatoes in Erzurum Province-Tu...

 13. MİLLİ KÜTÜPHANEDE BULUNAN 06 MİL YZ A 1793 NUMARALI ŞİİR MECMUASI ÜZERİNE

  OpenAIRE

  ÜSTÜNER, Doç. Dr. Kaplan

  2014-01-01

  Magazines are artifacts, consisting of one or more of the authors or poets in various forms and volumes of prose or poetry. Magazines offer us rich material to Makalenin geliş tarihi: 15.05.2014 Makalenin kabul tarihi: 17.09.2014 Bu yazı 5-6 Mayıs 2014 tarihinde ġanlıurfa‟da Prof. Dr. Abdulkadir Karahan anısına düzenlenen III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu‟nda sunulan bildirinin düzenlenmiş şeklidir. write our literature history clearly and understand our culture better. We ...

 14. Konjenital böbrek ve üriner kanal anomalisi bulunan çocukların klinik ve demografik özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Midhat Elmacı

  2014-06-01

  Full Text Available Objective: Congenital anomaly of kidney and urinary tract (CAKUT includes functional and structural anomalies that can cause end-stage renal disease in children. Clinical and demographic characteristics of patients with CAKUT are evaluated in this study. Methods: The files of patients who were followed up with the diagnosis of CAKUT between November 2008 and June 2011 in Diyarbakır Children’s Hospital were reviewed retrospectively. Patient characteristics including age, gender, family history of CAKUT, consangineous marriage, and radiological imaging results were recorded. Results: The study was consisted of 232 patients 129 (55.6% boys, and 103 (44.4% girls. The mean age was 4.4 years. A family history of CAKUT was found in 15.2% of patients and 50.9% of parents had consanguineous marriage. Anomalies that were observed in the study included, ureteropelvic junction obstruction in 66 (28.5%, renal agenesis in 49 (21.1%, ectopic kidney in 25 (10.8%, horseshoe kidney in 25 (10.8%, multicystic dysplastic kidney in 20 (8.6%, vesicoureteral reflux in 20 (8.6%, polycystic kidney in 12 (5.2%, posterior urethral valve in 7 (3%, ureterovesical obstruction in 4 (1.7%, renal hypoplasia in 2 (0.9%, and fusion of kidneys in 2 (%0.9 patients. Renal scarring and chronic kidney disease was present in 32 (13.8% and 7 (3% patients, respectively. Conclusions: Childhood CAKUT can cause serious morbidities. Cases should be followed up carefully even from the antenatal period. Early intervention of cases requiring treatment will minimize the risk of permanent renal damage.

 15. Konjenital böbrek ve üriner kanal anomalisi bulunan çocukların klinik ve demografik özellikleri

  OpenAIRE

  A. Midhat Elmacı; Fatih Akın

  2014-01-01

  Objective: Congenital anomaly of kidney and urinary tract (CAKUT) includes functional and structural anomalies that can cause end-stage renal disease in children. Clinical and demographic characteristics of patients with CAKUT are evaluated in this study. Methods: The files of patients who were followed up with the diagnosis of CAKUT between November 2008 and June 2011 in Diyarbakır Children\\'s Hospital were reviewed retrospectively. Patient characteristics including age, gender, family h...

 16. ÜRETİM-PAZARLAMA KOORDİNASYONUNUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: DÜZCE'DE BULUNAN KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  OpenAIRE

  ÇATI, Kahraman; DURAK, İSMAİL; Kethüda, Önder; EŞ, ABDÜLHAMİT

  2015-01-01

  Business should develope proper products and services for the expectations of the target groups in order to survive. In this process, the coordination between marketing and production departments is critically important to achieve success. The purpose of this study is to identify the effect of the coordination of marketing and production departments in small and medium-sized enterprises on business performance, and the level of coordination between departments. In the research, questionnaire ...

 17. ARAB FAMILIES IN EXILE IN KIRŞEHİR BETWEEN 1914–1918 1914–1918 YILLARI ARASINDA KIRŞEHİR’DE BULUNAN SÜRGÜN ARAP AİLELERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet GÜNDÜZ

  2011-01-01

  Full Text Available In this article, I Ottoman Army during World War II who fought in Arabia, he predicted the region would harm the state or the person he believes damage to the interior of Anatolia and their families because of war before the conclusion of Kirsehir is sent into exile in order to keep under control.Kirsehir sent a list of individuals and families, they had taken the amount of fees, ages, names of countries are they, are given in the table.Kirsehir sent to other members and their families, they are given is sick after coming here to air and water in compliance with the petition of Kırşehir provide their petitions in particular indicate that they are given in the report have now added the doctor. This is why I have requested be sent to cities outside of Kirsehir.Reviewed the documents sent Kirsehir exiled to the question of why people respond to, or families. For example, for reasons of military service, due to their harmful and rogue individuals, some of those effects as a result of malice and vindictive, because the question of fake money, espionage, according to some descriptions of the decision of the Court-Martial, even though they are persons who have served the state for legal reasons such as the investigation Kirsehir been sent into exile.Kirsehir sent to exile in 1918 on the Arab families in the general amnesty 'went to their countries taking advantage of the diagnosis. Bu makalede, I. Dünya savaşı esnasında Arabistan’da savaşan Osmanlı Ordusu, O bölgede devlete zarar verdiğine inandığı veya zarar vereceğini tahmin ettiği kişi ve aileleri Anadolu içlerine dolayısıyla Kırşehir’e savaş sonuçlanıncaya kadar kontrol altında tutmak amacıyla sürgüne gönderdiği görülmektedir. Kırşehir’e gönderilen kişi ve ailelerin listesi, almış oldukları ücretlerinin miktarı, yaşları, geldikleri memleketlerinin adları, tablo halinde verilmiştir.Kırşehir’e gönderilen kişi ve ailelerin fertleri, buraya geldikten sonra hastalanmışlardır. Vermiş oldukları dilekçelerinde Kırşehir’in havasıyla ve suyu ile uyum sağlamadıklarını özellikle belirtmişler ve vermiş oldukları dilekçelerine doktor raporunu da eklemişlerdir. Bunun içindir ki Kırşehir dışındaki şehirlere gönderilmelerini talep etmişlerdir. İncelenen belgeler Kırşehir’e sürgüne gönderilen kişi veya aileler neden gönderilmişler sorusuna da cevap vermektedir. Örneğin askerlik sebeplerinden dolayı, zararlı ve sabıkalı kişilerden olmalarından dolayı, bazı fesat ve kindar kimselerin tesirleri neticesinde, sahte para meselesinden dolayı, casusluk, bazı açıklamalar göre Divan-ı Harp kararıyla, devlete hizmet etmiş şahıslardan oldukları halde kanunî soruşturmadan dolayı gibi nedenlerden Kırşehir’e sürgüne gönderilmişlerdir.Kırşehir’e sürgün olarak gönderilen Arap aileler 1918 tarihinde yapılan genel af’tan faydalanarak memleketlerine gitmişlerdir.

 18. Molar Kesici Hipomineralizasyonu Bulunan Daimi Birinci Molar Dişlerde Güncel Tedavi Seçenekleri ve Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler

  OpenAIRE

  ÖZER, Sezin; At, Ulusoy

  2011-01-01

  Molar kesici hipomineralizasyonu terimi, bir veya daha fazla daimi birinci molar dişler ile birlikte sıklıkla keser dişlerde de görülen mine hipoplazilerini tanımlamaktadır. Etiyolojisinde hayatın ilk 3 yılında karşılaşılan sistemik ve çevresel faktörlerin etken olduğu düşünülmektedir. Erken teşhis, diş sert dokularında meydana gelebilecek hızlı yıkımları, akut semptomları ve tekrarlayan tedavileri önlemesi açısından gereklidir. Tekrarlayan tedavi deneyimleri çocuklarda davranış yönlendirilme...

 19. Pekin'de Yeni Bulunan Dört Dilli Abidenin Çağatay Türkçesi Kısmı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

  OpenAIRE

  HOJAM, Ahmet

  2014-01-01

  In 1759 A.D., the Manchu emperor Ayshin’gioro Hongli finally conquered the whole East Turkistan1’ı. The Manchu army triumphant returned with the former Uyghur King’s corpse and the royal family members who not yet escaped to west. These prisoners arrived at Peking on 12 April 1760. To salute his army, the Manchu emperor had officials built a saluting platform with a few of attached structures for him to hold a great ceremony in the outskirts of Peking. After that, right next to the platform, ...

 20. Kayseri Ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’nde Bulunan Ebrû Kaplı Defterler
  The Marbled Paper In The Notebooks That Is Being At History Of Kayseri And Neighboring Areas Research And Implementation Center

  OpenAIRE

  Neval SAKİN

  2013-01-01

  Manuscript libraries, museums and archives own rich collectionsof literary works decorated with traditional art such as bindings,calligraphies, ornamentations, miniatures and Marbled Paper.One of the archives that include samples of history of MarbledPaper, which is one of our traditional arts, is History of Kayseri andNeighboring Areas Research and Implementation Center (KAYTAM).Manuscripts of various topics and official documents that are in thearchives, museums and libraries are decorated ...

 1. Uşak Bölgesinde Halk Elinde Bulunan Sığırlarda Infectıous Bovıne Rhınotracheıtıs (Ibr) Hastalığının Görülme Sıklığı, Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Değerlerinin Ölçülmesi

  OpenAIRE

  Çam, Armağan

  2015-01-01

  Bu çalışmanın amacı bovine rhinotracheitis (IBR) ile doğal enfekte sığırlarda insidensle birlikte klinik, hematolojik ve kan biyokimyasal parametrelerin birlikte değerlendirilmesiydi. Toplam 21 adet çiftlikte, yaşları 1 ay ile 8 yaş arasında değişen aşılı veya aşısız toplam 296 sığır değerlendirildi. Virolojik tetkiklerden sonra hayvanlar şu şekilde 3 gruba ayrıldı: 296 hayvandan 38 adedi IBR aşılı ve Antikor (+) ilk grubu, aşısız fakat IBR antikor tespit edilen 25 hayvan 2. grubu, geriye kal...

 2. Çeşitli Yumurtalarda Salmonella Taraması

  OpenAIRE

  Var, Işıl; Evliya, Bülend

  1995-01-01

  Salmonella cinsi mikroorganizmalar değişik yollarla insan ve hayvanlara bulaşarak sağlık açısından etkin rol oynamaktadırlar. İnsanlar için patojen olarak bilinen bu mikroorganizmalar gıda zehirlenmelerine de neden olmaktadırlar. Bu araştırmada tavuk, bıldırcın ve ördek yumurtalarında Salmonella taraması yapılmıştır. İnceleme yumurtanın kabuğu, akı ve sarısı olmak üzere üç kısımda gerçekleştirilmiştir. Tavuk ve ördek yumurtalarının sadece kabuğunda bu mikroorganizmaya rastlanmıştır. Bıldırcın...

 3. MANDİBULADA ODONTOJEN ÇOCUK OSTEOMYELİTİ (Olgu Bildirimi)-ODONTOGENIC OSTEOMYELITIS IN CHILD MANDIBLE (CASE REPORT)

  OpenAIRE

  Timoçin, Necla; Katiboğlu, Ahmet Bülent; ORAL, Cüneyt Korhan; Horasan, Sinan

  2013-01-01

  ÖZETÇene kemiği osteomyelitleri ya bölgedeki bir enfeksiyondan doğtudan olarak, ya da primer bir odaktan hematojen yolla mikroorganizmaların bölgeye ulaşması gibi hazırlayıcı etkenler nedeniyle oluşurlar. Çocuklarda ise osteo-myelit kaynağı nadir olarak odontojen enfeksiyondur.Bu yazıda altı yaşındaki bir çocuk hastada, primer enfeksiyon sonucu oluşmuş, bir kronik odontojen osteomyelit olgusunun, tanı ve bir yıl takip sürecindeki tedavisi sunuldu.Anahtar sözcükler: Odontojen osteomyelit, seke...

 4. Uçucu Yağların Staphylococcus aureus Üzerine Etkisi

  OpenAIRE

  Seda Ozdikmenli; Nukhet Nilüfer Zorba

  2014-01-01

  Staphylococcus aureus kaynaklı hastalıklar gelişen teknolojiye rağmen dünyada oldukça yaygın görülmektedir. S. aureus, gıda kaynaklı intoksikasyonlara neden olması yanı sıra neden olduğu hastane enfeksiyonları ve özellikle antibiyotik dirençli suşları nedeniyle önemli bir patojendir. Günümüzde tüm dünyada mikroorganizmaların kontrolünde doğal ürünlerin kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Uçucu yağlar söz konusu doğal antimikrobiyel maddelere bir örnektir. Bitkilerden, özellikle baharatlarda...

 5. Balık ve balık ürünlerinde biyojen aminlerin varlığı

  OpenAIRE

  Yıldız, Pınar Oğuzhan; Kırım, Birsen

  2015-01-01

  Biyojen aminler hayvan, bitki ve mikroorganizmaların normal metabolizmasında rol alan düşük molekül ağırlıklı organik bazlardır. Genellikle serbest aminoasitlerin mikrobiyal enzimlerle dekarboksilasyonu sonucu oluşmaktadır. Bu bileşikler, insan ve hayvanlarda toksik etkiye sahip olabilmektedirler. Biyojen aminler, olgunlaştırma veya fermantasyon işlemleri ile üretilen çeşitli gıdalarda ve içeceklerde bulunmaktadır. Biyojen amin içeren gıdalar arasında balık ve balık ürünleri, et ü...

 6. Sığır mastitislerinden izole edilen stafilokoklarda metisilin direnci ve slaym pozitifliği

  OpenAIRE

  Kaynarca, Seyhan

  2009-01-01

  Bu çalışmanın amaçları sığır mastitislerine neden olan aerobik bakteriyel etkenlerin belirlenmesi, izole edilen stafilokok suşlarında metisilin direncinin ve slaym oluşumunun incelenmesidir. Materyal olarak, Aydın ili Umurlu ilçesinde, 152 sağmal inekten alınan 339 mastitisli süt örneği alınmıştır. İzole edilen mikroorganizmaların cins düzeyinde identifikasyonu standart biyokimyasal yöntemlerle; koagulaz pozitif (KPS) ve koagulaz negatif (KNS) stafilokok suşlarının tür düzeyinde identifikasyo...

 7. Kefir (in Turkish)

  OpenAIRE

  Koçak, Celalettin; Gürsel, Asuman

  1981-01-01

  Kefir çok eski bir fermente süt mamülü olup, hammaddesi keçi, koyun ve inek sütüdür. %0.6-0.8 alkol içermesi nedeniyle fermente süt içkisi olarak tanınır. Günümüzde kefirin birçok hastalıklar üzerindeki iyileştirici etkisinden dolayı önemi artmıştır. Kefir üretiminde fermantasyonu sağlamak üzere kefir tanelerinden yararlanılır. Kefir taneleri sarımtırak renkte olup takriben bezelye büyüklüğündedir. Bu taneler kazein ve birbirleri ile ortaklaşa yaşayan mikroorganizmaların meydana getirdiği j...

 8. Kefir

  OpenAIRE

  Koçak, Celalettin; Gürsel, Asuman

  1981-01-01

  Kefir çok eski bir fermente süt mamülü olup, hammaddesi keçi, koyun ve inek sütüdür. %0.6-0.8 alkol içermesi nedeniyle fermente süt içkisi olarak tanınır. Günümüzde kefirin birçok hastalıklar üzerindeki iyileştirici etkisinden dolayı önemi artmıştır. Kefir üretiminde fermantasyonu sağlamak üzere kefir tanelerinden yararlanılır. Kefir taneleri sarımtırak renkte olup takriben bezelye büyüklüğündedir. Bu taneler kazein ve birbirleri ile ortaklaşa yaşayan mikroorganizmaların meydana getirdiği j...

 9. Balık ve Balık Ürünlerinde Biyojen Aminler ve Önemi

  OpenAIRE

  ÖZBAY DOĞU, Sena; SARIÇOBAN, Cemalettin

  2015-01-01

  ÖZET: Biyojen aminler, gıdalarda bulunan serbest amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucunda oluşan bileşiklerdir. Histamin, kadaverin, putresin, tiramin, spermin ve spermidin gıdalarda sıklıkla bulunan biyojen aminlerdir. Özellikle balık ve balık ürünleri, biyojen aminlerin oluşumu açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gibi ürünlerde biyojen aminler  mikrobiyal dekarboksilaz aktivite ile hızla oluşmaktadır. Yetersiz hijyen, kontaminasyon, hammaddenin mikrobiyal yükü ve sıcaklık gibi faktörle...

 10. Greyfurt Suyu ve İlaçlarla Etkileşimi

  OpenAIRE

  Canan Ece TAMER; Karaman, Bige

  2006-01-01

  Greyfurt suyu bazı ilaçlarla etkileşime girerek ölümle sonuçlanabilen yan etkiler oluşturmaktadır. Özellikle tansiyon, kolesterol ve antihistaminik ilaçlarla görülen bu etkileşim, greyfurt suyunda bulunan naringin, naringenin, furanokumarin, bergapten (5-methoxypsoralen), bergomottin ve flavonoidler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu maddeler, ilacın, bağırsak ve karaciğerde bulunan ilgili enzimce parçalanmasını önlemekte ve sonuçta ilacın kandaki konsantrasyonunun artışına bağlı olarak il...

 11. Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna sekonder gelişen koroid neovaskülarizasyonunun tedavisinde kullanılan intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü ajanlarının etkinliğini değerlendirmede kompleman faktör H polimorfiziminin yeri

  OpenAIRE

  Şengül, Elvan Alper

  2011-01-01

  Amaç: Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna (YBMD) bağlı koroid neovaskülarizasyonu (KNV) bulunan hastalarda intravitreal antivasküler endotelyal büyüme faktörü (anti VEGF) tedavilerine yanıtı değerlendirmede kompleman faktör H (KFH) polimorfizminin yerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: YBMD’ye bağlı KNV’si bulunan ve intravitreal anti VEGF ile tedavi edilen 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 66.51±10.34 idi. Hastaların 61’i intravitreal bevacizumab (İVB, % 50.8),...

 12. BAFRA OVASI DRENAJ SULARININ ÖZELLİKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE SULAMADA KULLANILMA OLANAKLARI

  OpenAIRE

  Arslan, Hakan; CEMEK, Bilal

  2011-01-01

  Bu çalışma kapsamında Bafra Ovası Sağ Sahil Sulama alanında bulunan drenaj kanallarındaki suların kimyasal özelliklerinin mevsimsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ovada bulunan 7 ayrı drenaj kanalından Mayıs 2005 ile Nisan 2006 arasında aylık periyotlar halinde su numunesi alınmış ve EC, pH, Na, Ca, K, Mg, CO3, HCO3, ve Cl analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları kullanılarak drenaj sularının Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) ve Artık Sodyum Karbonat Konsantrasyonu (RSC) d...

 13. Kefir Kültürünün Beyaz Peynir Yapımında Kullanılması Üzerine bir Araştırma

  OpenAIRE

  Yaygın, Hasan; Kılıç, Sevda

  1991-01-01

  Beyaz peynir yapımında kullanılacak saf kültürde yer alması gereken mikroorganizmaları saptamak amacı ile bazı çalışmalar yapılmıştır. Araştırıcıların çoğunluğu saf kültürde S. lactis, S. cremoris ve L. casei’ nin bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada beyaz peynir yapımında saf kültür olarak kefir kültürü kullanılmıştır. Kefir kültüründe söz konusu bakterilerle beraber bazı maya ve bakteriler de bulunmaktadır. Araştırma sonuçları kefir kültürü katılan sütten yapılan beyaz pey...

 14. Hindi etinden kaynaklanan başlıca bakteriyel infeksiyon ve intoksikasyonlar (the main bacterial infections and intoxications related to turkey meat)

  OpenAIRE

  İŞERİ, Özlem; EROL, İrfan

  2009-01-01

  Türkiye’de kanatlı eti tüketiminde piliç eti büyük bir paya sahip olmasına rağmen, hindi eti tüketimi de son yıllarda artışeğilimi göstermektedir. Hindi eti önemli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, düşük seviyede kolesterol içerir. Diğer taraftan,kümes hayvanlarında patojen mikroorganizmaların yaygın olarak bulunması ve bunların sürü içinde hızlı bir yayılım göstermesinedeniyle, hindi eti de gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması yönüyle dikkate alınmalıdır. Hindi etinden kaynaklan...

 15. DİYABETLİ HASTALARDA AĞIZ-DİŞ SORUNLARINA YAKLAŞIM-ORAL HYGIENE IN DIABETIC PATIENTS

  OpenAIRE

  Dinççağ, Nevin; Eren, Gamze

  2013-01-01

  ÖZETBu yazıda diş sorunları bulunan diyabetli hastaların ağız-diş ve medikal kontrolü, hastalığın fizyopatolojisi ve komplİkasyonları ile birlikte ayrıntılı olarak incelenmiştir.Anahtar sözcükler: Diyabetes mellitus, ağız hijyeni.ABSTRACTThis paper will review the pathophysiology and complications associated with the disease as well as the medical and dental management of the diabetic dental patient. 

 16. Pigments and Meat Color (in Turkish)

  OpenAIRE

  ERTAŞ, A.Hamdi

  1983-01-01

  Renkli bileşikler içerisinde et rengi için en önemli olanları hemoglobin ve myoglobindir ve miktar olarak da en fazla bulunan pigmentlerdir. Myoglobin ve hemoglobin’in her ikisi de protein komplekslerdir. Bu pigmentlerin kimyasal yapılarının birbirine benzemesi yanında canlı dokulardaki fonksiyonları da birbirine benzer. Çünkü, hayvanın metabolik aktivitesi için gerek myoglobin, gerekse hemoglobin oksijen ile birleşmek zorundadır. Myoglobin ve hemoglobinin fonksiyonları birbirine benzemesine...

 17. İntroventriküler Araknoid Kist ( Bir olgu nedeniyle )

  OpenAIRE

  İYİGÜN,, Ö.; ÇELİK, F.; KANDEMİR, B.; ŞENEL, A.

  2010-01-01

  Familial hypercholesterolemia is an infrequent systemic disease closely associated with coronary artery disease and atherosclerosis. In this report, we reported a case of familial hypercholesterolemia tip Ila with typical systemic symtoms as well as numerous extremital xantomas and the relevant literature reviewed. Ailesel hiperkolesterolemi koroner arter hastalığı ve arterosklerozis ile yakın ilişkisi bulunan sistemik bir hastalıktır. Bu makalede, tipik semptomlarla birlikte çeşitli büy...

 18. Salicornia, Sarcocornia ve Arthrocnemum cinslerinin (Chenopodiaceae) Türkiye taksonomik revizyonu

  OpenAIRE

  YAPRAK, Ahmet Emre

  2008-01-01

  Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Salicornia L., Sarcocornia A. J. Scott ve Arthrocnemum Moq. cinslerine ait türlerin morfolojik, karyolojik, biyocoğrafik özelliklerinin ve filogenetik ilişkilerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Araştırmalar sonucunda Türkiye Florasında verilen Salicornia fragilis P. W. Ball & Tutin, Salicornia europaea L. ve Sarcocornia fruticosa &l...

 19. Yumuşak damakta verruka vulgaris: İmmunohistokimyasal değerlendirmesi olan bir olgu sunumu

  OpenAIRE

  Olgun, Esra Gürlek; Özel, Bülent Ferdi

  2007-01-01

  Verruca vulgaris (VV) oral kavitede tanımlanmıstır. Ancak yumusak damak mukozasında VV oldukça nadirdir. Bu lezyonlar ciltte bulunan VV ile benzer histolojik ve klinik bulgular gösterdigi taktirde oral verruca tanısı almalıdır. Human papillomavirus (HPV) antijen oralVVvakalarının%55-75'inde tespit edilmistir.HPV2, 4 ve57 oral VV' den izole edilmistir. Cilt ile iliskili HPV tiplerinin oral lezyonları azalan sıklıkla, baskın olarak dudak, damak, bukkalmukoza, dil ve gingivada lokali...

 20. Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki sığırlarda mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD enfeksiyonlarının seroprevalansı

  OpenAIRE

  BURGU, İbrahim; Yildirim, Yakup

  2005-01-01

  Bu çalışmada kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 8 ilde (Iğdır, Ağrı, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ardahan) sığırlarda IBR, BVD, BT, PI-3 ve EBL enfeksiyonlarının seroprevalansları araştırıldı. Bu amaçla, söz konusu illerde özel sektöre ait organize yetiştiricilik yapılan ve aile işletmelerinde bulunan sığırlardan toplam 506 adet kan serumu örneği alındı. Yapılan mikronötralizasyon testi sonucunda IBR, BT, PI-3 ve BVD seropozitifliği sırasıyla %59.48, %48.02, %61.26 ve %81.62; ...

 1. Artvin-Saçinka yöresindeki orman ve otlak arazilerinde bazı toprak özelliklerinin yükselti ve derinlik kademelerine göre değişiminin irdelenmesi

  OpenAIRE

  Erdoğan Yüksel, Esin

  2009-01-01

  Araştırma alanı, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'e yaklaşık 32 km. mesafede bulunan Saçinka Yöresi'ndeki Godrahav Deresi Havzasının sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Artvin-Saçinka yöresi, Godrahav Deresi Yağış Havzası sınırları içerisinde bulunan orman ve hemen bitişiğindeki ormandan dönüştürülen otlak alanlarında toprakların bazı fiziksel, hidro-fiziksel ve kimyasal özellikleri ile aşınım eğilimlerinin arazi kullanım şekline, yükselti kademelerine ve derinlik k...

 2. Mandalarda Mastitis Olgusu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aziz Şahin

  2014-08-01

  Full Text Available Mastitis manda yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan önemli bir hastalıktır. Hastalığın şiddeti, süresi ve birincil nedenine göre mastitis, genel olarak klinik ve subklinik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Subklinik mastitis, sürüdeki diğer hayvanlardan bulaşması nedeni ile önemli bir sürü problemidir. Ancak, klinik mastitis ise memede deformasyonlar ve süt veriminin azalması ile şekillenen klinik bir olgudur. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus agalactia ve Streptococcus dysgalactia klinik, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Streptococcus agalactia ve Streptococcus dysgalactia ise subklinik mastitis olaylarında en yaygın olarak izole edilen mikroorganizmalardır. Mandalarda bu mikroorganizmaların neden olduğu mastitis olguları sonucu, sütün yapısında anormallik gözlenmekte ve sütün miktarında meydana getirdiği düşüşle üreticileri ekonomik kayba uğramaktadır. Bu nedenle mastitis üzerine etkili faktörlerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşmaktadır. Bu derlemede, mandalarda mastitis olgusu ve etkileri üzerinde durulmuştur.

 3. Uçucu Yağların Staphylococcus aureus Üzerine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seda Ozdikmenli

  2014-05-01

  Full Text Available Staphylococcus aureus kaynaklı hastalıklar gelişen teknolojiye rağmen dünyada oldukça yaygın görülmektedir. S. aureus, gıda kaynaklı intoksikasyonlara neden olması yanı sıra neden olduğu hastane enfeksiyonları ve özellikle antibiyotik dirençli suşları nedeniyle önemli bir patojendir. Günümüzde tüm dünyada mikroorganizmaların kontrolünde doğal ürünlerin kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Uçucu yağlar söz konusu doğal antimikrobiyel maddelere bir örnektir. Bitkilerden, özellikle baharatlardan, elde edilen uçucu yağlar çok sayıda kimyasal bileşenden oluşan ve uçucu özelliğe sahip yağlardır. Bu derlemede, uçucu yağlar ve etki mekanizmaları hakkında genel bilgi verilerek uçucu yağların S. aureus’un kontrolünde kullanılması ile ilgili yapılan in vitro çalışmalara ve gıdalardaki uygulamalarına yönelik bilgiler değerlendirilmiştir.

 4. Zararlı böceklerle mücadelede yeni bir yaklaşım: entomopatojen nematodla enfekte canlı böcek salımı

  OpenAIRE

  Gümüş, Arife

  2014-01-01

  Entomopatojen nematodlar (EPN) (Fam. Steinernematidae ve Heterorhabditidae) zorunlu böcek patojeni olan biyolojik mücadele organizmalarıdır. Alan uygulamalarında genellikle püskürtme yöntemi kullanılarak infektif juvenil evre nematodlar verilmektedir. Ancak kabuk altı veya sık bitki örtüsü bulunan habitatlardaki zararlı böceklere karşı püskürtme yöntemi etkili olamamaktadır. Bu tez çalışması kapsamında kestane ağaçlarının kabuk altına yerleşip iletim demetleriyle beslenen Cossus cossus larval...

 5. Tanenler ve Hayvan Besleme Üzerine Etkileri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esin Ünver

  2014-06-01

  Full Text Available Tanenler; bitkilerin yapısında doğal olarak bulunan, kendilerini patojen mikroorganizmalara ve virüslere karşı korumak için ürettikleri fenolik bileşiklerdir. Hayvan besleme açısından ise tanenler; hayvanın türü, fizyolojik durumu, tanenin yapısı ve miktarına bağlı olarak olumlu ve olumsuz etkilere sebep olabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; tanenler, etkileri ve hayvan beslemede kullanımları ile ilgili bir derleme sunmaktır.

 6. TEDAVİ EDECEK DİŞHEKİMİ CİNSİYETİNİN SEÇİMİNDE ÇOCUK VE EBEVEYNİN TERCİHİ CHILD AND PARENT PREFERENCE IN SELECTING THE SEX OF A DENTIST

  OpenAIRE

  Aktören, Oya; Akıncı, Tevfik

  2012-01-01

  Anahtar Sözcük : Oedipal dönem, cinsel kimlik.Okul öncesi psikolojik gelişim döneminde bulunan çocuklarda dişhekimlerini algılama şekillerine etkili olabilen cinsiyet faktörü ebeveynlerin bu konudaki düşünceleri ile birlikte değerlendirilerek, çocuğun dişhekimi cinsiyetine İlişkin seçiminin cinsiyeti ile doğrudan ilişkili olup olmadığı ve çocuklann tercihleri ile ebeveynlerin tercihleri arasında bir benzerlik olup olmadığı araştırıldı.Sonuç olarak, çocuklann sıklıkla kendi cinslerindeki bir d...

 7. Soya Biyoaktif Bileşenleri ve Sağlık Üzerine Etkisi

  OpenAIRE

  Tülay Özcan; Berrak Delikanlı; Zeynep Akın

  2015-01-01

  Son yıllardaki bilimsel gelişmeler ve tüketicilerin bilinçlenmesine bağlı olarak beslenme şekilleri ve gıda tercihlerindeki farklılıklar; sağlık üzerine olumlu etkiler gösteren fonksiyonel gıdalara olan eğilimi arttırmaktadır. Soya bileşimde bulunan biyoaktif bileşenlerin fonksiyonel nitelik taşıması ve sağlık üzerine olumlu etkilerinin ortaya çıkması ürün geliştirmede soya bileşenlerinin gıdalara ilave edilmesini olanaklı hale getirmiştir. Bu derlemede soya aktif bileşenlerinin gıdalardaki ö...

 8. Tahıl Esaslı Beta-glukan İlavesinin Gıdaların Teknolojik ve Fonksiyonel Özelliklerine Etkisi

  OpenAIRE

  Nihal Şimşekli; İsmail Sait Doğan

  2015-01-01

  Son yıllarda diyet liflerinin gıdalardaki kullanımı, sağlığa olan faydalarının ortaya konulmasıyla gittikçe artmaktadır. Suda çözünen diyet lifi olarak beta–glukan, özellikle yulaf ve arpada bulunan bir polisakkarittir. Beta–glukanın kalp damar hastalıklarının tedavisinde, kandaki kolesterolü düşürmede, kan şekeri seviyesini dengelemede ve obeziteyi önlemedeki olumlu etkileri bazı gıdaların üretiminde fonksiyonel bir bileşen olarak kullanılmasını yaygınlaştırmıştır. Beta–glukanın yararlı fizy...

 9. Tanenler ve Hayvan Besleme Üzerine Etkileri

  OpenAIRE

  Esin Ünver; Aylin Ağma Okur; Emre Tahtabiçen; Burak Kara; Hasan Ersin Şamlı

  2014-01-01

  Tanenler; bitkilerin yapısında doğal olarak bulunan, kendilerini patojen mikroorganizmalara ve virüslere karşı korumak için ürettikleri fenolik bileşiklerdir. Hayvan besleme açısından ise tanenler; hayvanın türü, fizyolojik durumu, tanenin yapısı ve miktarına bağlı olarak olumlu ve olumsuz etkilere sebep olabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; tanenler, etkileri ve hayvan beslemede kullanımları ile ilgili bir derleme sunmaktır.

 10. Diş Pulpasında Meydana Gelen Kalsifikasyonlar

  OpenAIRE

  ÜÇOK, Mete

  2013-01-01

  Pulpa, kron ve kök dentini ile çevrilmiş bir yuva içersinde bulunan ve organizma ile bağlantısı sadece foramen apikale yolu ile olan bir bağdokusudur. Her bağdokusu gibi, pulpa da bazı elemanlardan oluşur. Bu elemanlar iki grupta toplanabilir :1. Hücreler2. Hücrelerarası madde.Hücreler bir temel matris oluştururlar. Bu matris sonradan fibril kompleksine dönüşür. Bu fibril kompleksi kollagen ve retikülinden meydana gelir ve sistemin son oluşumudur (Seltzer ve Bender, 1975).

 11. DENTAL KÖK HÜCRE KAYNAKLARI VE KEMİK DOKU REJENERASYONUNDA KULLANILMA POTANSİYELLERİ

  OpenAIRE

  OYAR, Perihan

  2015-01-01

  Özet Son yıllarda kök hücre ile ilgili bilimsel araştırmalar özel bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Diş pulpası kök hücre çalışmaları dentin, pulpa, sement, kemik ve periodontal ligament gibi dokuların oluşturulması ve bu sayede hasarlı dokunun tamirine yöneliktir. Oral kavitenin çeşitli dokularında çok geniş uygulama alanları bulunan doku mühendisliği, diş hekimliğinde devrim niteliğinde olsa da kompleks doku defektlerinin tedavisi üzerine daha çok araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.Anahtar ...

 12. İki Anterior Diastema Vakasının Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Materyali Kullanılarak Ortodontik Pekiştirme Tedavilerinin Yapılması

  OpenAIRE

  ÖZÇELİK, T. Burak; ÖZEL, M. Birol; ÖZÇELİK, Onur; KAPLAN, Rukiye

  2006-01-01

  Diastema vakaları ortodontik olarak düzeltilmeleri sonrasında daimi pekiştirme tedavisi gerektiren durumlardır. Bu amaçlaçeşitli yöntemler önerilmiştir. Bunlar arasında çok yüksek dayanıklılığa sahip polietilen fiberlerin kompozit rezin materyaliile birlikte kullanılarak yapılan pekifltirme tedavi yöntemi oldukça yenidir. Bu dokuma formunda bulunan polietilen fiber(Ribbond) materyalin yüzeyi elektrokimyasal işlemlerin uygulanmasıyla kompozit rezinlerle tam bir kimyasal bağlantı oluşturmakta v...

 13. TANENLER 1 KİMYASAL YAPILARI, FARMAKOLOJİK ETKİLERİ, ANALİZ YÖNTEMLERİ

  OpenAIRE

  AYDIN, S. Aslı; ÜSTÜN, Fulya

  2012-01-01

  ÖZET Tanenler bitkilerde doğal olarak bulunan polifenollerdir. Asil özellikleri proteinlere bağlanmak ve çöktürmek olan tanenler, insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilen birçok gıda ve yemin besleyici değeri üzerinde büyük etkiye sahiptirler. Bitkilerin içerdikleri tanen miktarı hayvanlar için faydalı olabilecek seviyelerden toksisite oluşumuna ve ölüme yol açabilecek düzeylere kadar değişiklik göstermektedir. Bu makalede tanenlerin kimyasal yapıları, tanen içeren bitki türleri, farmakoloj...

 14. TANENLER 2 TOKSİSİTELERİ, BESLENME ÜZERİNE ETKİLERİ, DETANNİFİKASYON

  OpenAIRE

  ÜSTÜN, Fulya; AYDIN, S. Aslı

  2012-01-01

  ÖZET Tanenler bitkilerde doğal olarak bulunan polifenollerdir. Asıl özellikleri proteinlere bağlanmak ve çöktürmek olan tanenlerin, insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilen birçok gıda ve yemin besleyici değeri üzerinde büyük etkiye sahiptirler. Özellikle kurak sezonda ağaç ve çalı yaprakları, hayvan besisinde önemli protein desteği sağlayabilir; ancak bu yem kaynakları genellikle antinutrisyonel faktörler, özellikle de tanenler yönünden zengindir. Bu makalede tanenlerin toksisiteleri, besl...

 15. MYASTHENİA GRAVİSLİ HİPERTİROİDİ HASTASINDA RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİNİN KLİNİK SONUÇLARI

  OpenAIRE

  Aydoğan, Füsun; Aydoğan, Akın; Akküçük, Seçkin; Üstün, İhsan; Gökçe, Cumali; Uğur, Mustafa

  2013-01-01

  Miyastenia gravis kas güçsüzlüğü ve yorgunlukla karakterize otoimmün bir hastalıktır. Myastenia gravis diğer otoimmun hastalıklar ile birlikte görülebilir. Miyastenia gravis hastalarında % 2-17.5 hipertiroidizm görülür. Hipertiroidizmin myastenia gravis klinik seyrini etkilediği bildirilmektedir. Bu vaka takdiminde miyastenia gravisi bulunan ve 3 ay önce hipertiroidi teşhisi konulan 27 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur. Olguya, rad- yoaktif iyot tedavisi uygulanmış ve 3 ay sonra ötiroid ol...

 16. Hematolojik malignansili hastalarda gelişen diyareolgularında clostridium difficile toksinlerinin araştırılması

  OpenAIRE

  Heydarlou, Mehdi

  2015-01-01

  Clostridium difficile, asemptomatik taşıyıcılık, ılımlı diyare, psödomembransız kolit, psödomemranöz kolit (PMK), fulminant kolit/toksik megakolon gibi çok çeşitli klinik tablolara neden olabilen insan gastrointestinal sistem mikrobiyota üyesi, gram pozitif, sporlu anaerob çomakçıktır. Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrası kolonda bulunan C. difficile suşları ekolojik avantaj kazanıp çoğalmakta ve toksin sentezleyerek ishale neden olmaktadır. Son 20 yılda gerek hastane, gerekse toplu...

 17. Türkiye’de ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin gençlik liderlik özelliklerinin incelenmesi

  OpenAIRE

  Cansoy, Ramazan

  2015-01-01

  Amaç: Bu çalışmada ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin gençlik liderlik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak Gençlik Liderlik Özelikleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde bulunan 6 tane ortaöğretim kurumuna devam eden 1123 tane öğrenci katılmıştır. Toplanan veriler, parametrik olmayan testlerden Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin, güv...

 18. AR StuI gen polimorfizminin androgenetik alopesi üzerine etkisi

  OpenAIRE

  KIRMIZI, Serpil

  2014-01-01

  Olay yerinde bulunan numunenin kaynağının fiziksel özelliklerinin belirlenmesi delil niteliğinde bilgi sağlamaktadır. Bireylerin görünüşlerinin en bariz tanımlayıcıları yüz özellikleri, boyu, ten rengidir. Ayrıca göz, saç ya da deri rengi ve saç yoğunluğu gibi fiziksel karakterlerle ilişkili SNP genotiplemesinin adli bilimler alanında yakın gelecekte kişisel kimliklendirme için yararlı bir araç olması beklenmektedir. Fiziksel bir özellik olan saç yoğunluğu ve bu konu hakk...

 19. Köpeklerde eksizyon artroplasti operasyonları ve bunların geç dönem sonuçları

  OpenAIRE

  Kürklü, Çağdaş

  2010-01-01

  Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği'ne 2007-2009 yıllarında getirilen art. coxa düzeyinde kalça displazisi veya travmatik nedenlerle oluşmuş lezyonları bulunan değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki 20 köpek çalışma materyalini oluşturdu. Yapılan klinik ve radyolojik muayeneler sonrasında lezyonların dağılımına göre; 13 köpekte kalça displazisi, 5 köpekte art. coxa'da travmatik lukzasyon, 2 köpekte caput ve collum femoris kırığı belirlendi. Olguların xylaz...

 20. Danimarka’da Vatandaşlık Eğitimi-Citizenship Education in Denmark

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Özet: Dünyada birçok ülke kendi yap? ve anlay???na uygun olarak, iyi birer vatanda? yeti?tirme amac?n? gerçekle?tirmek için sosyal bilgiler ve tarih program?na ba?vurmaktad?r. Bu ülkelerden birisi de Danimarka’d?r. Danimarka bu amaç do?rultusunda, Sosyal Bilgiler dersi arac?l???yla toplumun de?erlerine sayg?l?, demokratik topluma aktif bir ?ekilde kat?lan ve ya?ad??? toplumun geli?mesi için katk?da bulunan bireylerin yeti?tirilmesini hedeflemektedir. Son y?llarda ülkemizde Milli Eğitim Bakanl...

 1. KONYA’ DA ÖZEL HASTANE YÖNETİCİLERİNİN MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMAYA BAKIŞ AÇILARI ve KARLILIĞA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  OpenAIRE

  BİLGE, Yrd.Doç.Dr. F. Atıl; SUMMAK, Öğr. Gör. M. Erhan; KARAYEL, Öğr. Gör. Selçuk

  2009-01-01

  Bu çalışmanın hedefi; Konya ilinde faaliyette bulunan özel hastanelerin, pazarlama stratejilerini rasyonel ve optimal bir şekilde kullanıp kullanmadıkları hakkında fikir sahibi olmaktır. Bu araştırmada, ayrıca, başarılı olan hastane yöneticilerinin hedeflerini yükseltmelerine, yeterince başarılı olamayanların ise, doğru stratejiler belirlemesine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bu nedenle Konya ilinde yer alan özel hastane yöneticilerine anket çalışması uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar, hastane...

 2. Turkiye'deki özel hastanelerin pazarlama oryantasyonlarının incelenmesi

  OpenAIRE

  Oyul, Mehmet Fatih

  2006-01-01

  Türkiye’deki özel hastanelerin pazarlama oryantasyonlu olup olmadıklarının belirlenmesi amacı ile planlanmış, Nisan 2006- Mayıs 2006 tarihleri arasında İstanbul il sınırları içinde bulunan 130 özel hastaneden, 2004 Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlan İstatistik Yıllığı’na göre en fazla poliklinik yapmış ilk 15 özel hastanede yapılan bir araştırmadır. Uygulanan anket, Naidu ve Narayana’nın 1991 yılında Journal of Health Care Marketing dergisinde yayımlanan makalede kullandıkları anket...

 3. Ispanak (Spinacia oleracea L.) tohumlarının ekim mekanizasyonunun iyileştirilmesi üzerine bir araştırma

  OpenAIRE

  Özgüven, Fikret

  2008-01-01

  Ülkemizin sebze üretimi içersinde önemli bir yeri bulunan ıspanak üretimi tamamen kaplanmamıs tohumlarla yapılmaktadır. Ispanak tohumlarının küçük olusu, üzerinde dikenler tasıması nedeniyle birkaç tanesinin bir araya gelerek yumaklar yapması gibi nedenlerle makinalı ekimde büyük sorunlar olusturmaktadır. Serpme ekim yapıldıgında, fazla tohum sarfiyatı nedeniyle maliyet artmaktadır. Ayrıca kültürel islemler ve makinalı hasat için serpme ekim uygun olmamaktadır. Son yıllarda ...

 4. FİNANSAL HİZMET İŞLETMELERİNDE KURUMSAL REKLAMCILIK

  OpenAIRE

  MERAL, Pınar Seden

  2011-01-01

  Kurumsal reklamcılık, bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı dahilinde, halkla ilişkiler ve reklamın birlikte hareket ettiği bir alandır. Kurumsal reklam, kurum kültürü, kurum kimliği ve kurum imajı gibi halkla ilişkilerin uygulama alanı içerisinde bulunan kavramlara yönelik olarak gerçekleştirilmek­tedir. Sanayi üretime yönelik işletmelerde ürünün fiziksel varlığı, o işletmenin tanımını yapabilmek için güçlü bir baz sağlar. Bununla birlikte hizmet işletmeleri, hizmetlerin soyut olmaları...

 5. Kentsel mekanlarda yaşanan görsel kirlilik ve Erzurum örneği

  OpenAIRE

  Yılmaz, Sevgi; Bulut, Zöhre; Turgut, Hilal

  2005-01-01

  Gelişmekte olan ül kelerde çevre baskıları insanlığın yaşadığı ortak endişedir. Çevre sorunlarıyla paralel giden görsel kirlilik, toplumu olumsuz etkilemektedir. Kentsel mekanda bulunan boş arsalar, elektrik, telefon hatları, çöpler, kimliksiz donatı elemanl arı, bildirişim öğeleri çevre kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Görsel kirlilikte etkili olan bildirişim öğeleri; reklam tabelaları, levhalar, otobüs duraklarına düzensiz ya pıştırılan ilanlar ve bina cephesinin görünümünde ...

 6. KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN SAHİPLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN İNCELENMESİ/2008

  OpenAIRE

  ÖCAL, Fatih Mehmet

  2009-01-01

  Bu çalışmada öncelikle sanayi, sanayileşme, Organize Sanayi Bölgeleri kavramı ile işlevi, hedefi ve önemi üzerinde durulmuş, dünyada ve ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri’nin gelişim süreci genel hatlarıyla anlatılmıştır. Daha sonra Konya ili merkezinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren firmaların gelişim süreci, sektörel dağılımı, içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler verilmiş, son olarak ise Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet göst...

 7. Türkiye'de kültür ve doğal çipura (Sparus aurata l.) populasyonları arasındaki filogenetik farklılıkların mitokondriyal gen bölgelerinin dna dizi analizleri ile tanımlanması

  OpenAIRE

  DOĞANKAYA, Levent

  2010-01-01

    Bu çalışmada, kıyılarımızda bulunan doğal çipura (Sparus aurata)  populasyonları ile balık çiftliklerinde üretilen çipura populasyonlarının filogenetik ilişkilerinin incelenmesi ve bu stoklar arasındaki farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır.

  Araştırma için Adana, Mersin, Antalya, Bodrum ve İzmir olmak üzere beş istasyon seçilmiştir. Her istasyonda doğal ve kültür balık stoklarından temin edilen örneklerin karaciğerlerinde...

 8. Eber (Afyon) Gölünün trofik statüsünün tespiti

  OpenAIRE

  YASAN, Ahmet Burak

  2007-01-01

  Bu araştırmada Eber (Afyon) gölünde Ocak 2006-Aralık 2006 tarihleri arasında gölün trofik durumunu belirlemek amacıyla, bazı su kalite paremetrelerine bakılarak ve gölde mevcut bulunan besin zincirinin birinci ve ikinci halkasını teşkil eden fitoplankton ve zooplankton; ayrıca zoobentik organizmalar da cins seviyesinde mevsimsel olarak incelenerek tespit edilmesi amaçlanmıştır.

  Bu amaçla gölde belirlenen 7 istasyondan su numuneleri alınmış, sıcaklık, çözünmüş oksije...

 9. Poverty as covered in the election bulletins during the 7 June Elections7 Haziran Seçimleri’nde parti bildirgelerine yansıyan yoksulluk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaan Taşbaşı

  2016-04-01

   Bu çalışmada öncelikle yoksulluk tanımlamaları ele alınmış ve Türkiye'de yoksulluk meselesi özetlenmiştir. Daha sonra yoksulluk-medya ilişkisi açıklanmış, 7 Haziran Seçimleri'ne katılan ve Meclis'te grubu bulunan partilerin seçim bildirgelerinde yoksulluk meselesinin yer alış biçimi ve seçim bildirgelerinden günlük ulusal gazetelere (Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet yansıyanlar incelenerek, iki veri kümesi arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır.

 10. Polis staj eğitimleri ve mentorluğa dayalı bir model önerisi

  OpenAIRE

  CANDEMİR, Ersin

  2010-01-01

  Bu araştırma Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine  temel  meslek eğitimleri sürecinde uygulanan staj eğitimlerinin mevcut durumunun staj eğitmenleri ve öğrencilerin algılarına göre değerlendirilmesini  ve mentorluğa dayalı bir modele temel oluşturabilecek önerilere ilişkin eğitmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesini  amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, ülke genelinde bulunan 25 Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören ve 2008 yılı yaz dö...

 11. Chenopodiaceae familyasından Salicornia L. ve Artrocnemum moq. Cinslerinin Türkiye´deki türlerinin taksonomik revizyonu (Taxonomic Revision of Genus Salicornia L. And Arthrocnemum Moq. in Turkey)

  OpenAIRE

  YURDAKULOL, Ender

  2008-01-01

  Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Salicornia L. ve Arthrocnemum Moq. cinslerine ait türlerin morfolojik, karyolojik özelliklerinin, tohum proteini ve AFLP varyasyonlarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmalar sonucunda Türkiye Florasında verilen Salicornia fragilis P. W. Ball & Tutin, Salicornia europaea L. türlerinin ülkemizde bulunmadığı tespit edilmiştir. Türkiye Florasında ülkemizde olmasının muhtemel olduğu belirtilen Salicornia dolichostachya Moss. ve S. patula Duval-Jouve nın varlı...

 12. Hıyarda (Cucumis sativus L.) yabancı ot çıkış zamanın tahminine yönelik araştırmalar

  OpenAIRE

  Nihat Tursun; İrfan Ersin Akıncı; Mustafa Şahin; Ahmet Uludağ

  2015-01-01

  İstatistiki modellerin geliştirilmesi için hıyar bitkisinde on bir önemli yabancı otun çıkış zamanın belirlenmesinde modellemeler yapılmıştır. Hıyar deneme arazisinde bulunan önemli yabancı otlar çıkış zamanlarına göre gruplara ayrılmıştır. Bu yabancı otlardan; Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Heliotropium europaeum, Polygonum aviculare ve Solanum nigrum erken, Convolvulus arvensis, Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Portulaca oleracea ve Sorghum halepense bütün vejetasyon boyunca ...

 13. Bir Üniversite Müzesinde Aktif Sanat Eğitimi: Barber Enstitüsü Örneği-Active Art Education in a University Museum: The Example of the Barber Institute

  OpenAIRE

  Yalçın Wells, Şehnaz

  2014-01-01

  Özet Bu çalışmada İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde bulunan Barber Güzel Sanatlar Enstitüsü Galerisi, sanat eğitimi potansiyel ve işlevi bakımından incelenmektedir. Bu temel amaca paralel olarak araştırmada müzenin tarihsel gelişimi, müze olarak sahip olduğu koleksiyonun sanatsal değeri ve müze/sanat eğitimi bağlamında yapılan faaliyetler ortaya konmaktadır. Araştırma bir kurum ve süreci herhangi bir müdahalede bulunmadan mevcut haliyle ortaya koymayı amaçladığından durum çalışması ...

 14. NİŞANCI FERİDUN AHMED PAŞA KANUNNÂMESİ

  OpenAIRE

  Kılıç, Ümit

  2010-01-01

  ÖZETKanunnâmeler, Osmanlı hukuk sistemi içerisinde bulunan örfi hukukun uygulama alanındaki ana kaynaklarından biridir. Bu çalışmada, III. Murad dönemi umumi kanunnâmelerinden Nişancı Feridun Ahmet Paşa Kanunnâme si incelenmiştir. Kanun ve kanunnâme terimleri hakkında bilgi verilmiş ve eserin metni günümüz Türkçe’sine çevrilmiştir. Soyut ve meseleci (fetva) ifade dilinin birlikte kullanıldığı eserde, ...

 15. Dişhekimliği Öğrencileri, Dişhekimleri ve Yardımcı Personelin Kan Cıva Seviyelerinin Araştırılması

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Bileşiminde cıva bulunan amalgam dolguların dişhekimliğinde yaygın kullanımı, dişhekimi ve yardımcı personeli cıva zehirlenmesi riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kamu kurumlarında veya serbest çalışan dişhekimlerinin ve yardımcı personelin kan cıva seviyelerini belirleyerek kronik cıva zehirlenmesi açısından değerlendirmektir. Bu amaçla 211 dental personel ve 58 kişilik bir kontrol grubu oluşturularak toplam 269 bireyden alınan kan örneklerinin cıva analizleri soğu...

 16. Çeşitli Gıda Atıklarının Toplam Fenolik Madde İçeriğinin, Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması

  OpenAIRE

  ZORAL, Fatma Betül; TURGAY, ÖZLEM

  2014-01-01

  Özet: Bu çalışma gıda endüstrisinde kullanılan bitkilerin atık oluşturan kısımlarında (kabuk, yaprak) bulunan toplam fenolik bileşiklerin, antioksidan ve antimikrobiyel aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Antep fıstığı kabuğu, portakal kabuğu, nar kabuğu, ceviz kabuğu, ceviz yaprağı ve biber yaprağı kurutularak kullanılmıştır. Toz halindeki materyalin ekstraktsiyonunda metoda uygun olarak seçilen solventlerden etanol, metanol, etil asetat, kloroform, aseton veya saf s...

 17. Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri / The Effects of Air Pollution on Workers’ Health In Different Work Places

  OpenAIRE

  Simge Taner; Utkan Özdemir

  2012-01-01

  Endüstriyel ve endüstriyel olmayan (okul, ofis, fotokopi merkezleri, restoran vb.) çalışma alanlarındaki hava kalitesi, çalışma ortamında bulunan personelin sadece konforu için değil, sağlığı için de büyük önem taşımaktadır. İç ortam hava kalitesi değerlendirmesi yapılırken genellikle sıcaklık, nem oranı, hava akım hızı, kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2), solunabilinir asılı partikül madde (PM), hidrojen sülfür (H2S), uçucu organik bileşikler (VOC), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit ...

 18. Ankara Çubuk yöresi turşularından izole edilen laktik asit bakterilerinin bazı teknolojik ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi

  OpenAIRE

  ARSLANKOZ, Nurdan

  2011-01-01

        Bu çalışmada, Ankara Çubuk bölgesi turşularından izole edilerek tanımlanması yapılmış ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kültür Koleksiyonu'nda bulunan 36 adet laktik asit bakterisinin bazı teknolojik ve fonksiyonel özellikleri belirlenmiştir.

  36 adet laktik asit bakterisi suşunun farklı pH ve tuz değerlerinde gelişmesi, laktik asit, H2O2

 19. Montessori yöntemi etkinliklerinin 5-6 yaş çocuklarının el becerilerinin gelişimine etkisi

  OpenAIRE

  Beken, Selver

  2009-01-01

  Bu araştırma, “Montessori Yöntemi Etkinlikleri’nin” 5–6 yaş çocukların el becerilerinin (Çizme-Boyama ve Nesneleri Kullanma Becerileri) gelişimine olan etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2007–2008 öğretim yılında Aydın İlinde bulunan ADÜ Eğitim fakültesine bağlı uygulama anaokulu ile MEB’e bağlı bağımsız anaokuluna devam eden 5–6 yaş grubu 32 çocuk oluşturmuştur. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelindedir. İlg...

 20. Sivas yöresine ait bazı bitki özütlerinin antineoplastik etkileri

  OpenAIRE

  Turan, Mustafa; Sökmen, Atalay; Karadayı, Kürşat; Akın Polat, Zübeyde; Şen, Metin

  2010-01-01

  ÖzetAmaç. Bitkiler antineoplastik özelliği bilinen bazı ilaçların ham maddesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada yöremize özgü ve halk arasında da antineoplastik özellikleri olduğuna dair şüpheler bulunan bitkilerin özütlerinin bu özellikleri araştırılmıştır. Yöntem.In vitro sitotoksisite çalışmaları  MDA-MB-231, MDA-MB-468 hazır kanser hücre serilerine karşı “Tripan mavisi ekstraksiyon yöntem...

 1. Hüdayi-i kadim (16.yy) ve divanı inceleme-tenkidli metin

  OpenAIRE

  Demiralay, Mehmet

  2007-01-01

  Bu tezin amacı, 16. yüzyıl Klasik Türk şiiri dönemine ait eserlerimizden biri olan Hüdayi-i Kadim Divanı'nın mukayeseli bir metotla yapılan tenkitli metnini ilim alemine, bilhassa Eski Türk Edebiyatı sahası uzmanlarının istifadesine sunmaktır. Bu çalışma için ilk olarak eserin değişik kütüphanelerde bulunan nüshaları tespit edilmiş, bu nüshalara ait mikrofilmler elde edilmiş ve nüshaların her biri transkripli olarak günümüz alfabesine aktarılmıştır. Son olarak nüshalar mukayeseli bir metotla ...

 2. Aydınlı bir hekim : Tralles'li Aleksandr (Alexandros Trallianos)

  OpenAIRE

  Erpek, Semra

  2003-01-01

  Bizans hekimlerinin en tanınmışlarından biri olan Aleksandr'ın doğduğu kent günümüz Aydın ilinde bulunan Tralles antik kentidir. Tralles'li Aleksandr olarak anılan bu hekimin eserlerinin ıngilizce ya da Türkçe çevirileri bulunmamaktadır. Bu çalışma, Tralles'li Aleksandr'ın yaşam öyküsünü ve eserlerini tanıtmak amacıyla yapılmıştır. Aleksandr'ın eserleri ile ilgili literatür taraması yapılmış ve ulaşılan kaynaklardaki bilgiler sunulmuştur. Tralles'li Aleksandr zamanın tıp kitapl...

 3. In718 Süperalaşım Tozunun Enjeksiyon Kalıplanabilmesi İçin İskelet Bağlayıcı Polipropilen Kullanılarak Hazırlanan Besleme Stoklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi

  OpenAIRE

  Uğur GÖKMEN; TÜRKER, Mehmet

  2014-01-01

  Yapılan çalışmada, özellikle uzay endüstrisinde yaygın olarak kullanılan IN718 tozunun hatasız toz enjeksiyonkalıplanabilmesi (TEK) için en uygun reolojik özellikleri belirlenmiştir. İskelet bağlayıcı olarak Polipropilenkullanılarak üç farklı bağlayıcı kürü ile %61, 63 ve 65 (%hacimce) toz yükleme oranlarında besleme stoklarıhazırlanmıştır. Besleme stokları içerisinde bulunan IN718 tozunun ortalama parçacık boyutu 13,40 mikrondur.Kullanılan bağlayıcılar (Polietilenglikol, Parafin Wax, Carnaub...

 4. Boğaziçi Üniversitesi 150. Yıl Kutlamaları Çerçevesinde Çocuğun Oyun Oynama Hakkı Konferansı

  OpenAIRE

  Yıldıran, Güzver

  2015-01-01

  Makale, Jean Piaget’nin Play Dreams and Imitation adlı eserinde çocuğun bilişsel gelişiminde oyun, rüyalar ve taklidin önemini vurgulamakta; 4+4+4 modeli üzerine inşa edilmiş bulunan eğitim sistemimiz ile ilgili olarak, dünya ülkelerinde okula başlama yaşları ve okul süreleri hakkında sayısal verileri sunmaktadır. Buna ek olarak, yazarının geliştirmiş olduğu erken çocukluk dönemi becerilerini değerlendiren ve geliştiren OHDİDA ve FETAPO araçları ve eğitim programları hakkında bilgi verilmekte...

 5. Meslek Yüksek Okullarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmesinin Önemi (Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Örneği)

  OpenAIRE

  Sarikaya, Murat; GÜLLÜ, Abdulkadir; SEYMAN, M. Nuri

  2010-01-01

  İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden (fiziksel, kimyasal, biyolojik, mekanik, ergonomik, psikososyal) kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan çalışanları ve bulunan diğer üçüncü tarafları korumak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünü olan işçi sağlığı ve güvenliği, gündeme geldiği günden itibaren sürekli gelişme gösterme...

 6. Şizofreni, bipolar affektif ve anksiyete bozukluk tanısı almış hastalarda toxoplaşma gondii prevalansının serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılması

  OpenAIRE

  Akdaş, İrem

  2013-01-01

  Toksoplasma gondii (T.gondii) dünyanın her yerinde bulunan ve bütün memelileri enfekte edebilen bir protozoondur. Yaşam döngüsünde; kediler ve kedigiller kesin konak olup, diğer sıcakkanlı omurgalılar ise ara konaklık yapmaktadır. Bulaşım yolları farklı toplumlarda değişiklik gösterebilmektedir. Yeme alışkanlıkları ve kedilerle temasa bağlı olarak nüfusun %80’i bu protozoonla enfekte olabilmektedir. Toksoplazma enfeksiyonlarının büyük bir çoğunluğu asemptomatiktir ve bazı enfek...

 7. Wilde’ın The Happy Prince ve Swift’in A Modest Proposal Adlı Eserlerinde Artgönderimler / Anaphoric Reference Forms in Wilde’s The Happy Prince and Swift’s a Modest Proporal

  OpenAIRE

  GENÇ, Bilal; Erkılıç, Gencer

  2010-01-01

  Özet: Sadece gerçek yaşamdaki dil kullanımında değil, edebi eserlerdeki dil kullanımındada hem yazılı, hem sözlü söylemde bütünlük sağlayan gönderim biçimleri kulanılmaktadır.Bu çalışmadaki amacımız Oscar Wilde (1854-1900) tarafından yazılan The Happy Prince-Mutlu Prens (1888) adlı kısa hikayedeki ve Jonathan Swift (1667-1745) tarafından yazılan A Modest Proposal-Mütevazi Bir Öneri (1729) adlı deneme yazısında bulunan artg...

 8. KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI

  OpenAIRE

  TAŞ, Fatma; Çevik, Ümran

  2010-01-01

  ÖZETÇalışmanın amacı, Konya İli merkez hastanelerinde çalışan pediatri hemşirelerinin şiddete maruz kalma durumlarını belirlemektir.Çalışma Konya İli merkezinde bulunan altı hastanede yapıldı. Çalışmanın örneklemini bu hastanelerde pediatri kliniğinde çalışan ve araştırmayı kabul eden 95 hemşire oluşturdu. Araştırma verileri hemşirelerin sosyo demografik özellikleri ve şiddete maruz kalma durumlarına yönelik soruları içeren anket f...

 9. Erdemli (Mersin) Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma / A Study on Determination and Distribution of Shrub Species in Maquis in the District of Erdemli (Mersin)

  OpenAIRE

  Temel, Süleyman; TAN, Mustafa

  2011-01-01

  ÖZET: Toros Dağlarının eteğinde yer alan Erdemli (Mersin) yöresindeki makiliklerde bulunan çalı türlerinin tespiti veyoğunluklarını belirlemek üzere planlanan bu araştırma, Nisan 2005-Nisan 2007 tarihleri arasında yürütülmüştür. Deneme makilikyoğunluklarının farklı olduğu 3 değişik rakım (0-400 m, 400-800 m ve 800 m üzeri) ve 2 farklı yöney (kuzey ve güney)’de parselsizörnekleme yöntemine göre kurulmuştur....

 10. OYUNLASTIRMANIN BESINCI SINIF MATEMATIK DERSINDE PROBLEM ÇÖZME BECERISI VE DERSE KARSI TUTUM ÜZERINDEKI ETKISI

  OpenAIRE

  GELEN, Ismail; Özer, Bayram

  2010-01-01

  Bu çalismanin amaci, oyunlastirmanin besinci sinif matematik dersinde problem çözme becerisi üzerindeki etkisini belirlemektir. Arastirmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanilmistir. Arastirma, 2006-2007 egitim-ögretim yili güz döneminde Hatay'in Antakya merkez ilçesindeki ilkögretim okullarinda ögrenim gören besinci sinif ögrencileri üzerinde yürütülmüstür. Arastirmanin çalisma grubunu ilgili evrenden tesadüfî olarak seçilen iki ilkögretim okulunda bulunan iki adet besinci...

 11. RESTORATİF DİŞ HEKİMLİĞİNDE OZON TEDAVİLERİ

  OpenAIRE

  Boztaş, Gizem; ÖMÜRLÜ, Hüma

  2015-01-01

  Ozon stratosfer tabakasında bulunan, üç oksijen atomundan oluşan doğal bir gazdır. Ozon güçlü bir oksidan ve etkili bir antimikrobiyal ajandır. Bu nedenle yıllardır tıpta ve diş hekimliğinde kullanıl- maktadır. Çeşitli çalışmalar ozonun; diş hekimliğinde; dental gereçlerin sterilizasyonunda, dental cerrahide, periodontal hastalıkların ve bazı oral patolojilerin tedavisinde, kök-kanal tedavisinde ve aktif çürükler- deki bakteri miktarını azaltarak diş çürüğünün önlen- mesinde kullanıldığını bi...

 12. OBEZİTENİN NADİR BİR NEDENİ: BARDET BİEDLE SENDROMU

  OpenAIRE

  Üstün, İhsan; Arı, Mustafa; Gökçe, Cumali; Arıca, Vefik; Mesut COŞKUN; Çelik, Murat; Cezgin, Kamil; Akçay, Burak

  2010-01-01

  Bardet-Biedl Sendromu (BBS), pleitropik bir bozukluk olup değişken genetik geçişi mevcuttur. Bugüne kadar 14 adet BBS gen mutasyonu bildirilmiştir. Siller birçok hücrenin yüzeyinde bulunan mikrotübül çıkıntılardır ve Bardet Biedle Sendromunda bu sil yapılarında bozukluk tespit edilmiştir. Bu sendromda retinitis pigmentoza, gövdesel obezite, polidaktili, hipogonadizm, renal fonksiyon bozukluğu, gelişme geriliği ve konuşmada gecikme, öğrenme bozuklukları ve diyabetes mellitus yer alır. Obezites...

 13. TORTUM GÖLÜ SU TOPLAMA HAVZASINDA SEDİMANTASYON SORUNU VE KONTROLÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  OpenAIRE

  Güresinli, Yusuf Z.

  2010-01-01

  ÖZETŞiddetli erozyon etkisi altmda bulunan Tortum gölü su toplamahavzasında sedimatasyon sorımu ve kontrolü üzerinde yapılan bu araştırmahavzasının gözlem süresine ait yıllık su potansiyeli ile toplamsediment taşınım miktarı saptanmıştır. Ayrıca hidrolojik verilerin değerlendirilmesiaçısından havzadaki önemli dereler için taşkın-tekerrüranalizleri yapı/arak elde edilen sonuçlar uygulama yonünden tattışı/mıştır.Havza karakt...

 14. Basel Uzlaşısı Çerçevesinde Kobilerde Derecelendirme Notu Uygulaması

  OpenAIRE

  Yolaş Vurur, Necmiye Serap

  2009-01-01

  Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık sektörünü denetleme yetkisine sahip yetkililerin de katılımı ile oluşturulan Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesindeki Basel Bankacılık Denetleme Komitesinin, bankacılık sektörüne ilişkin yaptığı düzenlemeleri bankalarla finansal ilişkileri bulunan işletmeler içinde çeşitli sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlardan bir tanesi de bankalardan kredi alacak işletmelerin derecelendirme notu uygulamasına tabii olmalarıdır. Çalışmada Basel II sü...

 15. Patau sendromu (trisomi 13): olgu sunumu

  OpenAIRE

  Bahçe, Selda; Çetin, Meral; Yıldız, Çağlar; Özdemir, Öztürk

  2010-01-01

  ÖzetPatau sendromu canlı doğumlarda 1/12000-29000 oranında görülmektedir. Prenatal tanı önem göstermekle birlikte ileri anne yaşı ile bu sendromun görülme sıklığı artmaktadır. Trizomi 13 ya da Patau sendromu, Trizomi 21 (Down sendromu) ve Trizomi 18’den (Edward sendromu) sonra en yaygın olarak görülen üçüncü otozomal trizomili kromozom düzensizliğidir. Bu çalışmamızda 22 haftalık gebeliği bulunan hastanın yap...

 16. Yerel idare maliyesinde program bütçenin belediyelerde uygulanma sorunu

  OpenAIRE

  Filiz, Mustafa

  1999-01-01

  Türkiye 1973 yılından itibaren program bütçe sistemini uygulamaya başlamıştır. Program bütçe sisteminin uygulanabilmesi İçin bu bütçe sisteminin işlev ve ilkelerinin uygulunması gerekmektedir. Uygulamada birçok bütçe sistemi olmasına rağmen, program bütçe sistemi diğerlerine göre, daha fazla özelliği ve yararları bulunan bütçeleme sistemidir. Program bütçe sisteminde; maliyet-fayda analizleri, alternatif hizmet programlarının seçimi ve verimlilik etkinlik denetimi yapılabilmektedir. Seçimlik ...

 17. Kistik Endometriyal Hiperplazi-Pyometra Kompleks Tanısı Konulan Köpeklerde Serum Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Belirlenmesi

  OpenAIRE

  GÜLTİKEN, Nilgün; YARIM, Gül Fatma; Yarim, Murat

  2013-01-01

  Bu çalışmanın amacı, kliniğimize getirilen ve kistik endometriyal hiperplazi (KEH)-pyometra kompleks tanısı konulan köpeklerde serum adenozin deaminaz aktivitesinin belirlenmesi ve sonuçların kan lenfosit ve monosit sayılarıyla ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada açık serviks KEHpyometrası bulunan 18 köpek ve diöstrus döneminin ortasında olan 7 sağlıklı köpek olmak üzere toplam 25 köpek kullanıldı. KEH-pyometra tanısı klinik, ultrasonografik ve hematolojik bulgulara dayanılarak konuldu. K...

 18. Deli Bal Zehirlenmesi

  OpenAIRE

  ÇAVU?, Umut Yücel; I?IK, Bünyamin; TEK?N, O?uz

  2010-01-01

  Deli Bal Zehirlenmesi, grayanotoksin içeren özellikle Ericaceae ve Sapindaceae ailesinin çiçek ve yaprakla-rında bulunan rhododendron polen ve nektarlarından üretilmiş balın tüketilmesi sonucu görülen bir zehirlenme türüdür. Genellikle orta ya? ve üzeri insanlar, alternatif tedavi yöntemi olarak bal tüketmektedir. Türkiye’de özellikle Karadeniz ve Güneydo?u Anadolu bölgelerinde, ayrıca Japonya, Nepal, Brezilya, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın çe?itli bölgelerinde de Deli Bal Zehirlenm...

 19. A Comparative Analysis of Ratio and Proportion Problems inTurkish and the U.S. Middle School Mathematics Textbooks*

  OpenAIRE

  Lütfi İNCİKABI; Hartono TJOE

  2013-01-01

  Bu çalışma, Türkiye’ de ve Amerika’ da bulunan matematik ders kitaplarındaki oran ve orantı konusunu içeren problemlerin benzerlikler ve farklılıklar bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır. 6. ve 7. sınıf ders kitaplarındaki bu problemler, matematiksel özellikleri, içeriksel özellikleri ve performans özellikleri bakımından içerik analizine tabii tutulmuştur. Birleşik Devletler’ deki kitaplarla kıyaslandığında, Türkiye’ deki ders kitapları 1) daha çok sadece matematiksel terimler kullanan pro...

 20. Waldmann Modelinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi The Effect of Waldmann Model on 8th. Grade Students’ Reading Comprehension, Critical Thinking Skills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif Emine BALTA

  2012-09-01

  etkinlikleriyle metin öğretimi ve kontrol grubunda (N=30 ise geleneksel yöntem ile metin öğretimi gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma, ön test ve son testlerin uygulandığı haftalar da dâhil olmak üzere 11 hafta sürmüştür. Deney ve kontrol grubuna “Çıkarım Yapabilme Testi” (ÇYT, “Cornell Eleştirel Düşünme Becerisi Testi Düzey X” (CEDTD-X ve uygulandı. Bu testlerden elde edilen veriler, SPSS 16.00 istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Deney grubunda bulunan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinde son test puan ortalamaları ile kontrol grubunda bulunan öğrencilerin son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubunda bulunan öğrencilerin, okuduğunu anlama becerilerinin istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde geliştiği görülmüştür. Yine deney grubunda bulunan öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinde son test puan ortalamaları ile kontrol grubunda bulunan öğrencilerin son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubunda bulunan öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerinin istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde geliştiği görülmüştür

 1. Akçalar (Musa Deresi Azot Ve Fosfor Yüklerinin Mevsimsel Değişimi Ve Uluabat Gölü’ne Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aslıhan KÂTİP

  2013-12-01

  Full Text Available Uluslararası öneme sahip, Ramsar sözleşmesine tabi olan Uluabat Gölü’ne kıyısı bulunan Akçalar Beldesi’nin evsel atıksuları ve beldede bulunan sanayi kuruluşlarından ve mezbahalardan kaynaklanan atıksular Akçalar Deresi (Musa Deresi yoluyla Uluabat Gölü’ne deşarj olmaktadır. Atıksular gölün özellikle doğu kısmını kirleterek su kalitesini düşürmektedir. Bu çalışmada Akçalar Deresi’nin 2008-2009 yılı boyunca debi ölçümleri yapılarak, TN, NH4-N, NO3-N, TP ve PO4-P konsantrasyonları ve kirlilik yükleri incelenmiştir. Buna göre TN, NH4-N, NO3-N, TP ve PO4-P yıllık toplam kirlilik yükleri sırasıyla 22,45 ton/yıl, 3,14 ton/yıl, 3,04 ton/yıl, 0,58 ton/yıl ve 0,46 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Kirlilik yüklerinin aylık değerlendirilmesine göre en yüksek değerler Mart Ayı’nda belirlenmiştir. Akçalar Deresi ve Uluabat Gölü’ndeki kirliliği önlemek ve kirlik yüklerini azaltmak amacıyla en kısa sürede evsel ve endüstriyel atıksular için arıtma tesisleri yapılmalı, tarımsal uygulamalarda gübre ve pestisit kısıtlaması getirilmeli ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde Su Çerçeve Direktifi için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.

 2. Antalya İli Korkuteli İlçesi Sert Çekirdekli Meyve Üretici Profilinin Bitki Koruma Uygulamaları Yönünden İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. AY

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, ülkemiz üretici profilinden bir kesit alarak, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında üreticilerimizin karşılaştığı sorunları ortaya koymaktır. Araştırma alanını Antalya ili Korkuteli ilçesinde bulunan sert çekirdekli meyve üreticileri oluşturmuştur. Korkuteli'nde bulunan 100 üreticiye 20 soru yöneltilmiş ve verilen cevaplar değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan üreticilerin % 9'u 500'ün üzerinde meyve ağacına sahiptir, % 18'i 21 yıldan fazla üreticilik yapmaktadır ve % 90'lık kesimi üreticiliği ailesi ve çevresinden öğrenmiştir. Üreticilerin % 98'i okur-yazar olup, sadece % 6'sı sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği konusunda seminer, kurs vb. eğitim almıştır. Üreticilerin % 82'si karşılaştığı sorunların çözümü için ilaç bayilerine başvurmakta ve % 89'u bahçesindeki zararlı böcekleri tanıdığını ve bunun içerisinde % 89'u akar ve yaprak bitini bildiğini beyan etmektedir. Yüzde % 89'u bütün böceklerin zararlı olmadığına inanmakta ve % 67'si faydalı böcekleri tanıdığını ve % 34' ü doğal düşmanları koruyacak şekilde ilaçlama yaptığını bildirmektedir.

 3. Gıda Endüstrisinde Kitosan Filmlerin Önemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filiz Uçan

  2013-12-01

  Full Text Available Yenilebilir filmlerin sağlık açısından güvenilir olması, basit teknoloji gerektirmesi, üretim maliyetlerinin düşük olması ve çevreyi kirletici etkilerinin olmaması en önemli avantajlarıdır. Gıdanın raf ömrünü uzatan ve paketleme materyalinin ekonomik verimliliğini artıran yenilebilir filmler için kullanılan en yeni materyallerden biri kitosandır. Kitosan, yengeç, karides, istakoz gibi eklembacaklıların kabuklarında, bazı bakteri ve mantarların hücre duvarlarında bulunan ve doğada selülozdan sonra en yaygın olarak bulunan bir polimer olan kitinin deasetilasyonu sonucu elde edilmektedir. Kitosan hemostatik, bakteriyostatik, fungistatik, spermisidal, antikanserojen, antikolesteremik, antiasid, antiülser, yara ve kemik iyileşmesini hızlandırıcı, immün sistem stimülan gibi önemli biyoaktif özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra film oluşturabilme ve bariyer özellikleri kitosanı antimikrobiyal özellikte yenilebilir film ve kaplamalar için ideal bir materyal haline getirmektedir. Özellikle sebze ve meyvelerin kalitelerinin korunması ve depolama sürelerinin artırılmasında kitosanın kullanım potansiyeli ortaya konulmuştur. Gıdaların kitosan film ile kaplanması ambalaj içindeki kısmi oksijen basıncını azaltmakta, gıda ile çevresi arasındaki nem transferi ile sıcaklığı kontrol altında tutmakta; su kaybını azaltmakta, meyvelerde enzimatik kahverengileşmeyi geciktirmekte ve solunumu kontrol etmektedir. Bunlara ilave olarak doğal aromanın arttırılması, tekstürün ayarlanması, emülsifiye edici etkinin artırılması, rengin stabilizasyonu ve deasidifikasyon gibi konularda da kitosandan yararlanılmaktadır.

 4. Antakya Ve İskenderun Otel Çalışanlarının Tükenmişliği Ve İş Tatmini Zerine Bir Araştırma/A Study on the Burnout and Job Satisfaction of Antakya and Iskenderun Hotels' Employees

  OpenAIRE

  Altay, Hüseyin

  2014-01-01

  Tükenmişlik, hizmetin ön planda olduğu meslek gruplarını içeren sektörlerde sıklıkla görülebilen bir sendromdur. Tükenmişlik kavramı genel olarak düşünüldüğünde mesleği icra edenlerin artık mesleği yerine getirmek istememesi ve amacından kopması, hizmet götürdüğü insanların memnuniyetini önemsememesi ve kendisini aşırı strese sokması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Antakya ve İskenderun'da faaliyette bulunan otel işletmeleri çalışanların tükenmişlikleri ve iş tatminleri arasındaki iliş...

 5. Çürük prevalansındaki yaklaşımlar ve karyogram konsepti

  OpenAIRE

  Koser, Ceren; Nalcaci, Adil

  2011-01-01

  ÖZET Toplumlardaki ağız sağlığını belirleyebilmek için çeşitli indeks sistemleri kullanılmaktadır. Toplumdaki diş çürüğü ölçümü ve karşılaştırılması için en yaygın olarak DMFT ve DMFS indeks sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilmesine rağmen, DMFT ortalama değerlerinin farklı dağılımları, kimi popülasyonlarda kontrol altında olan ama kiminde hala birçok çürük bulunan bireyleri, doğru bir şekilde yansıtamamaktadır.  Yeni bir indeks önerisi ile uz...

 6. Ekiplerde Çatışmanın Yönetimi

  OpenAIRE

  Duran, Ümit

  2004-01-01

  Ekip çalışması, değişken çevre koşullarında faaliyette bulunan işletmeler için rekabette üstünlüğü sağlamanın etkili bir aracıdır. Buna karşılık, ekip çalışmasının potansiyel olarak çatışma yaratabileceği gözardı edilmemelidir. Ekiplerde çatışma etkili bir şekilde yönetilmedikçe, ekiplerin performansına sağlayabileceği yarar ortadan kalkarak, ekip çalışması maliyet unsuru olmaktan öteye gidemeyecektir. Ekiplerde çatışmanın yönetimi konulu bu çalışmanın birinci bölümünde, çatışmanın kavrams...

 7. Farklı dişlenme dönemindeki çocuklarda temporomandibular düzensizliklerin saptanması

  OpenAIRE

  Dağ, Canan

  2012-01-01

  Bir epidemiyolojik araştırma olarak planlanan bu çalışmada; farklı dişlenme dönemlerindeki çocuklarda TME muayenesi sırasında TMD' nin teşhis edilip bu düzensizliklere neden olan olası faktörlerin araştırılması, TMD ve etiyolojik faktörler arasındaki ilişkinin açıklanması ve bu sayede koruyucu-önleyici uygulamalara katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Çalışmamız, Ankara ilindeki devlet okullarında okuyan ve yaşları 4-14 arasında bulunan çocukların ağız içi ve dışı muayeneleri, T...

 8. Balıkesir Tahtacı köyleri Kongurca ve Türkali`de halk bilimi açısından müzik yapısının araştırılması

  OpenAIRE

  KAPLAN, Ayten

  1998-01-01

       Araştırma alanı olarak seçilen, Kongurca ve Türkali köylerinde yerleşik bulunan Tahtacı-Türkmen-Alevi yaşamında; 'Halk bilimi açısından müzik yapısının araştırılması' etnomüzikolojik bir model kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Alanda, çoğunlukla sözlü müzik yapıtları üretilip kullanılmaktadır. Yer yer söz-müzik-oyun eklentisi ile yapısını genişletmektedir. Çalgı olarak, cem ritüellerinde, gizlilik için en uygun çalgı bağlama; düğünlerde...

 9. Sivas-Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

  OpenAIRE

  Ekrem Mutlu; Tuğba Demir; Banu Kutlu; Telat Yanık

  2013-01-01

  Kurugöl; Sivas ili Hafik ilçesi Kurugöl köyü sınırları içerisinde bulunan Sivas iline 54 km, Hafik ilçesine 24 km uzaklıkta, yüzölçümü 8.9 ha denizden yüksekliği 1362 m, ortalama derinliği 3,4 - 4 m olan jips platosu üzerinde dipten kaynayan su ile birlikte yağış ve kar suları ile beslenen doğal göldür. Kurugöl (Hafik-Sivas) Gölü’nün sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerinde yıl boyunca meydana gelen değişimler belirlenerek su kalite özelliklerinin ortaya konması, kirlilik seviyesinin bel...

 10. Köpeklerde ön ekstremite topallıklarının kinetik yürüme analizi ile değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  ÇETİN, Elif

  2010-01-01

  Bu çalışmada köpeklerde sık karşılaşılan ön ekstremite topallıklarının yürüme analizi ile değerlendirilmesi ve sağlıklı köpeklerle, ön ekstremitelerinde topallık bulunan köpeklerin kinetik yürüme analizi verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu sayede Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Yürüme Analizi Laboratuvarı için standart değerlere ulaşılması ve Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji'ye yeni bir nicel değerlendirme yöntemi kazandırılması...

 11. Tek aşamalı indirekt pulpa tedavisi, iki aşamalı indirekt pulpa tedavisi ve çürüğün tek seansta tamamen kaldırılması yöntemlerinin derin çürüklü süt ve genç sürekli dişlerde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  ORHAN, Ayşe Işıl

  2007-01-01

  Çalışmamızda derin çürüklü dişlerde pulpa perforasyonun önlenmesi amacıyla önerilen tekaşamalı indirekt pulpa tedavisi ve iki aşamalı indirekt pulpa tedavisi, hem süt hem de süreklidişlerde uygulanarak, bu yöntemlerin tek seansta çürüğün tamamen temizlenmesi yönteminekarşı başarısının klinik ve mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Bu amaçla çalışmaya 4-15 yaşları arasındaki 123 çocuğun (59 kız, 64 erkek) derin çürüklezyonları bulunan 94 adet alt 2. süt az...

 12. ÜST DAIMI KESERLERIN VESTÜBÜL YÜZEYINDEKI TALON TÜBERKÜLÜNE KONSERVATIF YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

  OpenAIRE

  YAZICIOĞLU, Oktay; BABAKIŞIYEV, İlkin; Gömeç, Yavuz

  2015-01-01

  ÖZETTalon tüberkülü, morfolofik olarak belirgin olan fazla tüberküldür. Bu olgu sunumu, üst çene daimi santral dişin vestibül yüzeyinde nadir olarak gözlenen talon tüberkülünün, konservatif tedavi yaklaşımını sumaktadır.21 yaşındaki kadın hasta ve 21 yaşındaki erkek hasta estetik problemi bulunan santral dişlerinin tedavisi için müracaat etmişlerdir. Ağız içi ve radyolojik muayene sonucu her iki hastada da pulpa ile bağlantısı bulunmayan, “V” şeklinde radyografik görüntü veren oluşum gözlendi...

 13. Bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin ebeveyn kontrolü ile akran ilişkileri ve akran baskısı arasındaki ilişkide aracılık rolünün incelenmesi

  OpenAIRE

  DAŞCI, Esma

  2015-01-01

  Bu araştırmada bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin ebeveyn kontrolü ile akran ilişkileri ve akran baskısı arasındaki ilişkideki aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli niteliğindeki araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6 farklı lisede öğrenim gören 576 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma grubuna “Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği/Ergen Sürümü”,  “Bilişsel Duygu...

 14. KALP HASTASI BİR GRUP ÇOCUKTA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI VE MUTANS STREPTOKOK ORANLARI-DENTAL HEALTH AND SALIVARY MUTANS STREPTOCOCCI LEVELS IN A GROUP OF CHILDREN WITH HEART DISEASE

  OpenAIRE

  Aren, Gamze; KÜLEKÇİ, Güven; ALPAY, Turgay; İşsever, Halim

  2013-01-01

  ÖZETİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Polikliniğin başvuran 3-16 yaşları arasında bulunan 40 çocuk bakteriyel diş plağı ve diş çürükleri açısından değerlendirilmiştir. Her çocuktan tükürük ömeği alınarak Mutans streptokok sayıları açısından(cfu/ml) incelenmiştir. Bu değerlerin %77.5 oranında infeksiyon düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Toplam DMF/df değerleri ile Silness-Löe plak İndeksi değerlerinin pozitif korelasyon içerisin...

 15. Örgütlerde Çalışanların Yöneticilere Yönelik Güveni ve Konuyla İlgili Bir Araştırma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evren AYRANCI

  2008-04-01

  Full Text Available Bu araştırmada, öncelikle örgüt içindeki güven konusu ele alınmış ve konu ile ilgili çeşitli güncel araştırmalardan bahsedilmiştir. Ardından da, İstanbul-Merter'de bulunan tekstil firmalarında yapılan görüşme ve anketlerin sonuçları değerlendirilmiştir. Amaç, bu fırmalardaki çalışanların kendi bir üst amirlerine ve tepe yöneticilerine değişik konular bakımından ne kadar güvendiklerini bulmaktır. Çalışanların yöneticilerine güven duymaları, örgütlerin başarılı olmaları açısından önemlidir.

 16. Afyonkarahisar yöresi manda yetiştiriciliği : Küçükçobanlı Köyü örneği

  OpenAIRE

  Yılmaz, Savaş

  2013-01-01

  Bu çalışma Afyonkarahisar ilinde mandacılık işletmelerinin hangi alışkanlıklara sahip olduğunu, bu alışkanlıkları nasıl, ne zaman ve nereden edindiklerini ortaya koymak maksadıyla ele alınma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla merkeze 4 Km mesafede bulunan ve ildeki manda populasyonunun önemli bir kısmını barındıran Küçükçobanlı köyü örnek olarak seçilmiştir. Seçilen bu köyümüzün Afyonkarahisar ilindeki manda yetiştiriciliği hakkında genel durumu ortaya koyacağı, bunun için de yeterli materyal...

 17. Türkiye’de aktarlarda satılan bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin antioksidan etkilerinin belirlenmesi

  OpenAIRE

  DURAK, Nazlı Seda

  2016-01-01

  Alternatif tıp açısından, antioksidan etkili tıbbi bitki kullanımının oldukça büyük bir önemi vardır. Doğal katkı maddelerinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, dünya üzerinde, bitkilerde bulunan doğal antioksidanlara olan ilgi gün geçtikçe artmıştır. Doğal antioksidanların incelenmesi için; bitkiler ve baharatlar, araştırmaların en önemli odak noktası haline gelmiş olup, bu araştırmanın yapılmasında mühim bir neden olarak ortaya çıkmıştır. Doğal antioksidan kaynağı ve kullanı...

 18. YGS 2013 matematik soruları ile ortaöğretim 9. sınıf matematik sınav sorularının Bloom taksonomisine ve öğretim programına göre karşılaştırılması [A comparison of mathematics questions in the 2013-YGS examination and the teacher made ninth-grade class, using Bloom’s taxonomy

  OpenAIRE

  Dursun, Ali; Ganime AYDIN-PARİM

  2014-01-01

  Bu çalışmanın amacı ülke çapında üniversiteye giriş sınavında (YGS) sorulan matematik soruları ile lise 9. sınıf matematik derslerinde yazılı sınavlarda sorulan soruların öğretim programı ve Bloom’un sınıflandırması çerçevesinde karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın evrenini İstanbul Bağcılar ilçesindeki liseler, örneklemini ise bu ilçede bulunan Bağcılar Lisesi, Orhangazi Lisesi ve Osmangazi Lisesinde son sınıfa devam eden öğrenciler ve bu okullarda çalışan öğretmenler oluşturmuştur. Veri topl...

 19. OTOMATİK İNİŞ KONTROL SİSTEMİ TASARIMI VE SİMÜLASYONU

  OpenAIRE

  AYDOĞAN SAVRAN; RAMAZAN TAŞALTIN

  1997-01-01

  B u cal ışmada'l rüzgar bozucularına maruz ticari bir uçağın iniş problemi ele aluunıştır. Uçak lineer bir model ile modellenmiştir. Uçak modeli çoğu ticari uçaklarda bulunan iki geribesleıneli kontrolör içennektcdır. Bunlar itki ve pitch otopilot'udur. Uçağın alçalışı pitch otopilot'una gerekli elevator açısı uygulanarak sağlanmaktadır. İtki otopilot'u ile uçağın hızı sabit tutul maktadır. Gerçekleneo Pl kotrolör uçağın irtifası , dikey hızı ve bunların lLS ( Instrument Landing Systenı )'den...

 20. Dev konka bülloza piyoseli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cüneyt Kucur

  2014-06-01

  Full Text Available Konka bülloza,havalanmış (pnömatize veya içinde bir havalı hücre bulunan orta konka için kullanılan bir terimdir. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte pnömatizasyonun büyüklüğüne ve nazal septumla olan ilişkisine göre burun tıkanıklığı semptomları verebilir ve ostiomeatal komplekse bası oluşturmakta ise tikanmasina neden olarak sinüzite yol açabilir. Piyosele dönüşmesi nadirdir. Dev konka bülloza endoskopİk muayenede orta konkanin genişlemiş bir bölümü olarak görülür. Konka bülloza kesin tanısı paranazal sinus bilgisayarlı tomografisi (BT ile koyulur. Tedavisinde endoskopik olarak orta konkanın lateral parsiyel rezeksiyonu yeterli ve minimal invazif bir yöntemdir. Bu yazıda sağ nazal pasajı tamamen tıkayan ve nazal vestibüle kadar uzanım gösteren ve aynı tarafta sinüzite yol açan tek taraflı dev konka bülloza piyoseli olgusu sunulmuştur.

 1. Çocuk Kitaplarına Yeni Bir Yaklaşım: İnternet'te Resimli Çocuk Kitapları (e-books

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mübeccel Gönen

  2002-06-01

  Full Text Available Elektronik kitaplar (e-books yurtdışında oldukça yaygın bir biçimde kullanılmakta ve kullanıcı sayısı da giderek artmaktadır. İnternette yer alan bu kitaplar, her yaştaki insanın ilgi alanına hizmet edecek kadar çok ve çeşitlidir. Bu tür kitaplara internette yer alan kütüphanelerden, yayınevlerinden ve yazarlardan ulaşılmaktadır. Çocuk edebiyatı ile ilgili sitelerden de her konuda resimli çocuk kitaplarına ulaşılabilir. İnternette Türkçe resimli çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı ile ilgili sitelere rastlanmamaktadır. Ancak elektronik çocuk kitaplarına yabancı sitelerden ulaşılabilir ve bazı sitelerden ücretsiz olarak da temin edilebilir. Bu yeni uygulama ile ülkemizde bulunan yayınevleri ve yazarların, iletişim ve bilgi teknolojisinden yararlanarak daha fazla aileye, okul ve çocuğa hizmet götürebileceği düşünülmektedir.

 2. IDEOLOGICAL APPROACH TO THE TEXTS OF FOLK LITERATURE AT THE PERIOD OF USSR: IN THE CONTEXT OF ALANKAY BATIR HALK EDEBİYATI METİNLERİNE SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE İDEOLOJİK YAKLAŞIM: ALANKAY BATIR ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent BAYRAM

  2009-12-01

  Full Text Available Folk Literature was under the ideologic pressure during the USSR period. From time to time it was prohibited to publish some of the literary works. Some of the works were published after they had undergone some change with the excuse that they convey idiology opposite to that of the USSR. Some of the chapters were dropped out of the literary Works: for example, this kind of changes have been done to the Epic of Alankay Batır of the Kazak Turks. Halk edebiyatı eserleri Sovyetler Birliği’nde ideolojik baskılara maruz kalmıştır. Zaman zaman bazı eserlerin yayınlanması tamamen yasaklanmıştır. Bazı eserler de Sovyet ideolojisine ters düştüğü gerekçesiyle değiştirilerek yayınlanmıştır. Bazı bölümler eserlerden çıkarılmıştır. Kazak Türklerinin Alankay Batır destanında da bu tür oynamalar görülmektedir. Elde bulunan orijinal nüsha ile yayınlanan nüsha arasındaki farklılıklar bunu açıkça göstermektedir.

 3. KÖPRÜKÖY (PASİNLER) YAKININDAKİ OCAKLARDAN SAĞLANAN DOĞAL HAFİF AGREGADAN YÖREDEKİ TARIMSAL YAPILARDA YARARLANABİLME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  OpenAIRE

  ÖRÜNG, İbrahim; Şahin, Sırrı

  2014-01-01

  ÖZET: Bu araştırmada Erzurum İli Köprüköy İlçesi yakınlarındaki büyük bir alanda bulunan doğal hafif agreganın ve bu hafif agregayla üretilen hafif betonların özellikleri belirlenerek yöredeki tarımsal yapılarda kullanılabilme olanakları  araştırılmıştır. Bunun için özellikleri saptanan agrega ile 75 kg/m3 , 100 kg /m3,125 kg /m3, 150 kg/m3, 175 kg /m3, 200 kg /m3 , 225 kg /m3, 250 kg /m3, 275 kg/m3 ve 300 kg /m3 çimento içeriğine sahip 10 sınıf hafif beton ilgili Türk Standartları gözönünde ...

 4. Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

  OpenAIRE

  Yücel, Gül Fidan

  2006-01-01

  Bu çalışmada öğretmenlerde tükenmişlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın evreni Uşak’ta bulunan 165 ilköğretim okulunda çalışan 1069 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemine bu evrenden 42 okulda çalışan 450 sınıf öğretmeni alınmıştır. Geri dönüş sayısı 367 öğretmendir. Çalışmada Örgütsel vatandaşlık davranışı, tükenmişlik, özgüven, hayat mutluluğu, örgütsel adalet ve demografik özellikleri ölçmeyi hedefleyen bir anket uygulanmıştır. Örgüts...

 5. Televizyon Reklamlarında Simge ve Fenomen

  OpenAIRE

  Yanar, Işık

  2004-01-01

  Çalışmada televizyon reklamlarında kullanılan simge ve fenomenlerin pazarlama kriterleri açısında önemi incelenmiştir. Simge ve fenomen kavramlarının etkisinin reklamcılık açısından nasıl kullanıldığı ortaya konulmuştur. Televizyon reklamlarında kullanılan simge ve fenomen gerek reklamcılık faaliyetinde bulunan şirketler gerekse de bu reklamı üreten şirketler açısından nasıl kullanıldığı açıklanmıştır. Bir ürünün tanıtımında ve hedef kitleye ulaştırılmasında kullanılan ileti biçimlerinde sim...

 6. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinde Zarf Kullanımı Üzerine Bir Araştırma ( Manisa / Turgutlu İlçesi Örneği )

  OpenAIRE

  Özderi, Tahsin

  2010-01-01

  Bu çalışma, çalışma evrenindeki ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinde zarf kullanım sıklığının belirlenmesi için yapılmıştır. Öğrencilerin zarf kullanım sıklığını tespit edebilmek için Turgutlu ilçe merkezinde bulunan 3 ilköğretim okulundan random ( rastgele ) yöntemiyle seçilen 90 adet 8. sınıf öğrencisine üç farklı türde ( anı, otobiyografi, mektup ) toplam 270 adet kompozisyon yazdırılmıştır. Elde edilen verilerde geçen kelimeler, öğrencilerin sosyo-ekonomik se...

 7. Konya İlinde Dış Mekân Süs Bitkileri Üretiminin Brüt Kar Analizi*

  OpenAIRE

  ÇELİK, Yusuf

  2014-01-01

  Bu çalışmanın amacı, Konya ilinde dış mekân süs bitkileri üretiminin brüt kar analizini yapmaktır. Araştırmanın ana materyalini, Konya ilinde faaliyette bulunan 16 işletmeden anket yöntemi ile elde edilen birincil veriler, konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve ilgili istatistikler oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Konya ilinde dış mekân süs bitkileri Türkiye genelindeki gelişmelere paralel olarak gelişme eğilimine girmiştir. Son 10 yılda ilde dış mekân süs bitkisi üreten işletme sayı...

 8. Hıyarda (Cucumis sativus L. yabancı ot çıkış zamanın tahminine yönelik araştırmalar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat Tursun

  2015-02-01

  Full Text Available İstatistiki modellerin geliştirilmesi için hıyar bitkisinde on bir önemli yabancı otun çıkış zamanın belirlenmesinde modellemeler yapılmıştır. Hıyar deneme arazisinde bulunan önemli yabancı otlar çıkış zamanlarına göre gruplara ayrılmıştır. Bu yabancı otlardan; Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Heliotropium europaeum, Polygonum aviculare ve Solanum nigrum erken, Convolvulus arvensis, Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Portulaca oleracea ve Sorghum halepense bütün vejetasyon boyunca ve Tribulus terrestris ise geç çimlenen yabancı ot türü olarak belirlenmiştir. Farklı doğrusal olmayan büyüme eğrileri (Chapman-Richard, Weibull, logistic, Gompertz ve cubic spline farklı yabancı ot türleri ve yıllar için çıkış yüzdeleri verileri esas alınarak uyarlanmıştır. Cubic splin model birçok yabancı ot türü için en iyi model olarak saptanmıştır.

 9. MARKA TANIDIKLIĞI VE KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİMİN MARKAYA KARŞI TUTUM VE SATINALMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  OpenAIRE

  Korkmaz, Tülay; Işın, F. Bahar

  2010-01-01

  Özet: Bu çalışma, marka tanıdıklığımn ve kulaktan kulağa iletişimin,tüketicinin satın alma eğilimi ve markaya karşı tutumu üzerinde etkisi olupolmadığının ve bu etkinin hizmet ve mallar için farklılaşıp farklılaşmadığmınbelirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma, Başkent Üniversitesindelisans programına kayıtlı bulunan 240 öğrenci ile anket yöntemi kullanılarakyürütülmüştür. Araştırma sonucunda, marka tanıdıkl...

 10. Sofyalı Bâlî Efendi’nin Kazâ ve Kader Risâlesi ve A‘yân-ı Sâbite Açısından İnsanın Sorumluluğu

  OpenAIRE

  ARPAGUŞ, HATİCE

  2014-01-01

  Makale İbnü’l-Arabî şârihleri arasında bulunan Osmanlı müellifi Sofyalı Bâlî Efendi’nin “Kazâ ve Kader Risâlesi”nin tahkikli neşir ve tercümesini yaptıktan sonra meseleyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bundan ötürü öncelikle a‘yân-ı sâbite meselesini ihdâs eden İbnü’l-Arabî’nin konuyu ele alışı incelenecektir. Ancak mesele oldukça geniş ve kapsamlı olduğundan yalnızca insanın özgürlüğüyle alâkalı olarak a‘yân-ı sâbite kavramı üzerinde durulacaktır. Söz konusu temel bilgilerinardından da a‘yâ...

 11. Hemşirelerde liderlik ve örgütsel bağlılığın değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Canpolat, Zülfiye

  2012-01-01

  Araştırma hemşirelerin liderlik davranışlarını ve örgütsel bağlılık düzeyinin değerlendirilmesi ve ilişkili değişkenlerin belirlenmesiyle amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın örneklemi İstanbul ilinde bulunan özel bir hastanede çalışan 134 hemşireden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Hemşire Bilgi Formu, Denison Örgüt Kültürü Ölçeği, Liderlik Davranışı Ölçeği ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği kullanıldı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS programı ile yapıldı. Araştırmaya katı...

 12. LIGHT IN AUGUST’DAKİ YABANCILAR / ALIENS IN LIGHT IN AUGUST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebren DIZDAR

  2012-07-01

  Full Text Available Yabancılaşma bir uyumlu olarak karışmama duygusudur. Bu duygu kendisini fiziksel, psikolojik, ekonomik, zihinsel, sosyal, dini, siyasi ya da manevi gibi farklı şekillerde açığa çıkarabilir. ‘Yabancılaşma’ terimi Amerikan edebiyatında yaygın bir şekilde kullanılan bir terim olmasa bile, kendisini bir çok yirminci yüzyıl yazarlarının eserlerinde oldukça sık ve aktif bir şekilde gösteren bir sorundur. Yabancılaşma sorununu kıskacına alan çağdaş yazarlar arasında, William Faulkner’ın eserlerindeki yirminci yüzyıl insanının kendini arayışını tasvir eden etkili beyanları yabancılaşmış olma duygusunun korkunç yönlerini okuyucunun gözleri önüne sermektedir. Bu yazı Faulkner’ın Light in August eserinde bulunan muhtelif kişilerdeki yabancılaşma izlerini ortaya çıkarmak ve soyutlanmalarının esas nedenlerini araştırmaya çalışmaktadır.

 13. ALIENS IN LIGHT IN AUGUST / LIGHT IN AUGUST’DAKİ YABANCILAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebren DIZDAR

  2012-12-01

  Full Text Available Yabancılaşma bir uyumlu olarak karışmama duygusudur. Bu duygu kendisini fiziksel, psikolojik, ekonomik, zihinsel, sosyal, dini, siyasi ya da manevi gibi farklı şekillerde açığa çıkarabilir. ‘Yabancılaşma’ terimi Amerikan edebiyatında yaygın bir şekilde kullanılan bir terim olmasa bile, kendisini bir çok yirminci yüzyıl yazarlarının eserlerinde oldukça sık ve aktif bir şekilde gösteren bir sorundur. Yabancılaşma sorununu kıskacına alan çağdaş yazarlar arasında, William Faulkner’ın eserlerindeki yirminci yüzyıl insanının kendini arayışını tasvir eden etkili beyanları yabancılaşmış olma duygusunun korkunç yönlerini okuyucunun gözleri önüne sermektedir. Bu yazı Faulkner’ın Light in August eserinde bulunan muhtelif kişilerdeki yabancılaşma izlerini ortaya çıkarmak ve soyutlanmalarının esas nedenlerini araştırmaya çalışmaktadır.

 14. Uzun alkil grubu içeren bor-hidrazon komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

  OpenAIRE

  Orhan, Nil

  2013-01-01

  Pirimidin türevleri uzun yıllardır tıp ve ilaç kimyasında kullanılıyor olmaları yüzünden oldukça önemli bir bileşik sınıfıdır. Pirimidin sınıfında bulunan barbitürik asit türevleri ise elektrokimyasal özelliklerinden dolayı materyal kimyası alanında ve biyolojik aktivitelerinden dolayı da ilaç kimyası alanında oldukça dikkat çekmektedir. Literatür verileri incelendiğinde barbiturik asit ile ilgili çok sayıda çalışma varken, bu bileşiklerin sıvı kristal özellik gösteren türevlerine yönelik old...

 15. İstanbul Sütlüce-Halıcıoğlu Bölgesi Yerleşim Dokusunun Dönüşümü

  OpenAIRE

  Çakırer Özservet, Yasemin

  2014-01-01

  İstanbul’un Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve çalışmanın konusunu oluşturan Sütlüce ve Halıcıoğlu mahalleleri 5.yüzyıldan günümüze dek uzanan bir yerleşim kültürüne sahiptir. Bölge tarih boyunca her dönemde farklı kimlikler ve misyonlar yüklenmiştir. Erken Osmanlı dönemde padişahların yazlık saraylarının bulunduğu ve halkın sayfiye yeri olarak kullanıldığı bilinen bu bölge, farklı etnik ve dinsel kimliklere kendini açan, hem Müslüman hem gayrimüslim halklarını ve mezarlıklarını k...

 16. Lise 3.sınıf öğrencilerinin benlik saygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

  OpenAIRE

  Büyükşahin Çevik, Gülşen; Atıcı, Meral

  2009-01-01

  Bu araştırmanın amacı, lise 3. sınıf öğrencilerinin benlik saygılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu çalışma, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Adana İli Seyhan İlçe’sinde bulunan altı genel lisede toplam 532 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ve Arkadaş İlişkileri Anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans,  yüzde,  bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencileri...

 17. Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları İle Çocuk Sevmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  OpenAIRE

  KAYNAK, K. Büşra; ERGİN, Büşra; ARSLAN, Emel; PINARCIK, Özge

  2015-01-01

  Betimsel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının benlik saygıları ile çocuk sevmeleri arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda Konya İlinde bulunan Mevlana, Necmettin Erbakan ve Selçuk Üniversitelerinin okul öncesi öğretmenliği programında öğrenimine devam etmekte olan toplamda 339 öğretmen adayı örneklem kapsamına alınmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının benlik saygılarını ölçmek için Stanley Coopersmith (1967...

 18. Hükümlülerin açık cezaevlerindeki iş yurtlarında düzenlenen iş ve meslek eğitimi etkinliklerine yönelik görüşleri

  OpenAIRE

  ELİBAL, İbrahim

  2009-01-01

  Bu çalışmada Hükümlülerin açık cezaevlerindeki iş yurtlarında düzenlenen iş ve meslek eğitimi etkinliklerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir.Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve üç bölümden oluşan anket kullanılmıştır. On bir (11) açık cezaevinde bulunan 689 erkek ve 28 kadın olmak üzere toplam 717 hükümlü ile çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre hükümlülerin % 32,9'u (236) 26-35 yaş arasındadır. % 43,2'si (310) ...

 19. Okul öncesi öğretmenlerinin yeterlilik düzeyleri

  OpenAIRE

  Türkeç Aktaş, Yasemin

  2012-01-01

  Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin yeterlilik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Aydın il ve ilçe merkezinde bulunan 96 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 165 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 'Okul Öncesi Öğretmenleri Gelişim ve Değerlendirme Alanı Yeterlilik Ölçeği' kullanılmıştır. Sözü edilen araç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen yeterlikleri ...

 20. İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra Yazılımının Derslerde Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri

  OpenAIRE

  Muharrem Aktümen; Avni Yıldız; Tuğba Horzum; Tuba Ceylan

  2011-01-01

  Bu araştırmada; ilköğretim matematik öğretmenlerinin, bir dinamik matematik yazılımı olan GeoGebra'nın derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kırşehir ili merkezinde bulunan farklı ilköğretim okullarından seçilmiş 11 ilköğretim matematik öğretmeninin katıldığı 16 saatlik bir HİE düzenlenmiştir. HİE sonunda katılımcılarla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Katılımcıların mülakata verdikleri yanıtlar yedi temada yoğunlaşmıştır....

 1. Bazı Makrofungus Türlerine Ait Misellerin Farklı Kültür Ortamlarındaki Gelişim Hızlarının Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih KALYONCU

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalısmada Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nden toplanan 8 farklı makrofungus türüne (Gloeophyllum trabeum, Inocybe flocculosa var. crocifolia, Omphalotus olearius, Postia stiptica, Fomes fomentarius, Meripilus giganteus, Morchella hortensis, Collybia dryophyla ait misellerin farklı içerikteki besiyerlerinde sergiledikleri büyüme degerleri arastırılmıstır. Besiyeri olarak; Patates Dekstroz Agar (PDA, Hagem ortamı (HO, Minimal ortam (MO ve Malt Ekstrakt Agar (MEA kullanılmıstır. Petri kabı içinde bulunan besiyerlerine stok kültürlerden misel asılaması yapılmıs ve belli aralıklar ile koloni çapları ölçülmüstür. Çalısma sonucunda her bir sapkalı mantar türü için farklı büyüme degerleri saptanmıstır.

 2. Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon ve Dijital Harita Kullanımının Öğrencilerin Mekânı Algılama Becerilerine Yönelik Etkileri

  OpenAIRE

  Aktürk, Volkan

  2012-01-01

  Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi ‘Yeryüzünde Yaşam’ ünitesinde öğrencilere verilmesi gereken temel becerilerden mekânı algılama becerisinin animasyon ve dijital harita ( sayısal harita ) kullanılarak geliştirilmesidir. Araştırmada 24 sorudan oluşan çoktan seçmeli başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın hipotezleri SPSS 15 programı kullanılarak test edilmiştir. Geliştirilen ölçme aracı Afyonkarahisar il merkezinde bulunan Atatürk ilköğretim Okulu 6. sınıf öğ...

 3. GEÇİRGEN KALIP KULLANIMININ BETON OLGUNLAŞMA SÜRESİNE OLAN ETKİSİ

  OpenAIRE

  SUBAŞI, Serkan

  2013-01-01

  Bu araştırmanın amacı; drenaj özelliği bulunan geçirgen kalıp kullanımının beton olgunlaşma sürelerine olanetkisini araştırmaktır. Bu amaçla 20x70x120 cm boyutlarında 4 adet perde duvar kalıbı hazırlanmıştır. Kalıplarınbir tanesinde yüzey malzemesi olarak karaçam kerestesi, 3 tanesinde ise plywood kullanılmıştır. Plywood kaplıkalıpların 2 tanesinin yüzeyine drenaj kanal ve delikleri açılmış daha sonra farklı geotekstil astarlarlakaplanmıştır. Diğer plywood yüzeyli kalıp ise referans olarak ku...

 4. Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği/Problems of Physics Teachers in Physics Education: Afyonkarahisar Sample

  OpenAIRE

  KARAKUYU, Yunus

  2014-01-01

  Bu çalışmanın amacı; fizik öğretmenlerinin görev yaptıkları yerlerde karşılaştıkları sorunları tespit ederek, ortaöğretim kurumlarındaki fizik eğitimi ve öğretiminde başarısızlığın nedenlerinin belirlenmesi ve öğretmenlerin öğretme güçlüklerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerde bulunan 47 lisede görev yapan 80 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, dönem başlarında yapılan fizik zümre toplantılarında öğretmenlere uygulanan anket ile elde edilmiş...

 5. Örgütsel Ortamda Algılanan Güven Düzeyinin Sinizm Üzerindeki Rolü: Atatürk Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma

  OpenAIRE

  Karcıoğlu, Merve Seda; Naktiyok, Atılhan

  2015-01-01

  Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel ortamda algılanan güven ile sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Örgütsel ortamda güven, çalışanın örgüt tarafından desteklendiğini hissetmesini ve yöneticinin çalışanların beklentilerini karşılamasını ifade eder. Sinizm ise, çalışanların örgüte yönelik olumsuz tutumlarını ortaya koyan bir düşünce sistemidir. Belirtilen kavramsallaştırmalara dayanarak, Atatürk Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde bulunan fakülte, yükse...

 6. Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

  OpenAIRE

  Kaynak, Selma

  2007-01-01

  Bu çalışmada öğretmenlerde bulunan kişilik özellikleri ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Örgütsel Vatandaşlık davranışı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki; öğretmenlerde tükenmişlik ve örgütsel adalet gibi faktörler de hesaba katılarak incelenmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışlarım açıklamak için regresyon analizleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin kişilik özellikleri ile örgütsel vatandaşlık boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir....

 7. Sınıf İçi Gürültünün Öğrencilerin Dinleme Sürecindeki Bilişsel Performansına Etkisi / Effects of Classroom Background Noise on Cognitive Performance of Listenıng Process in Secondary School Students

  OpenAIRE

  Tüzel, Sait

  2013-01-01

  ÖZETGürültü, işitilmek istenilen seslerin duyulmasını engelleyen her türlü ses olarak tanımlanmaktadır. Gürültü ve dinleme ilişkisi üzerinde yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu gürültünün dinleme becerisini etkilediğini ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışmaların neredeyse tamamı labaratuvar ortamında gerçekleştirlmiştir. Oysa gürültü doğal olarak sınıf ortamında bulunan ve öğrencileri sürekli olarak etkileyen bir unsurdur. Bu çalışmanın sınıf ortamındaki doğal gürültünün etkisini ortaya koy...

 8. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Performanslarının Arttırılmasında Okul Yöneticilerinin Etkililiği (Afyonkarahisar İli Örneği)

  OpenAIRE

  Koca, Teslime

  2010-01-01

  Bu çalışma ile ilköğretim okullarında görev yapan kadın öğretmenlerin performanslarının arttırılmasında okul yöneticilerinin etkililiği’nin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada medeni durum, görev türü, hizmet yılı ve çocuk sayısı gibi bazı değişkenlerin katılımcılar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu araştırmaya Afyonkarahisar ilinde bulunan ve 59 ilköğretim okulunda görev yapan bayan öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarından oluşan toplam...

 9. Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / The Writing Attitude Scale for High School Students: A Study of Validity and Reliability

  OpenAIRE

  AKAYDIN, Şenol; KURNAZ, Hasan

  2015-01-01

  Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin yazma tutumlarını ortaya koymaya yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu Malatya il merkezinde bulunan dört farklı lisenin 9-12. sınıflarında öğrenim gören 400 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında yapı geçerliği ve madde analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 15 maddeden oluşan iki faktörlü (katkı, tutku) bir yapıya sahip olduğu ve bu iki faktörün, ölçeğe ilişkin toplam varyansın %49...

 10. Çevre ve insan sağlığı yönünden ilaç atıklarının önemi

  OpenAIRE

  Şahan Saygı; Dilek Battal; Nefise Özlen Şahin

  2012-01-01

  Nüfus artışına bağlı ortaya çıkan yüksek yoğunluklu kentler, ürettikleri atık sular ve çöp döküm alanları ile çevre ve insan sağlığı problemlerine neden olmaktadırlar. Bu atıkların içerisinde bulunan ilaç ve ilaçlardan kaynaklanan kimyasallar son zamanlarda sağlık ve çevre açısından endişe kaynağı olarak önem kazanmaktadır. Bu derlemede, ilaçların ve metabolitlerinin vücuttan atılarak kanalizasyon sistemine karışması, kullanım dışı kalmış ilaçların evsel çöp olarak atılımı ve ilaç fabrikaları...

 11. Çevre ve insan sağlığı yönünden ilaç atıklarının önemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şahan Saygı

  Full Text Available Nüfus artışına bağlı ortaya çıkan yüksek yoğunluklu kentler, ürettikleri atık sular ve çöp döküm alanları ile çevre ve insan sağlığı problemlerine neden olmaktadırlar. Bu atıkların içerisinde bulunan ilaç ve ilaçlardan kaynaklanan kimyasallar son zamanlarda sağlık ve çevre açısından endişe kaynağı olarak önem kazanmaktadır. Bu derlemede, ilaçların ve metabolitlerinin vücuttan atılarak kanalizasyon sistemine karışması, kullanım dışı kalmış ilaçların evsel çöp olarak atılımı ve ilaç fabrikalarından salınan atık maddelerin ortaya çıkarabilecekleri sağlık ve çevre sorunları yapılmış çalışmalar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

 12. FARKLI PENCERE TİPLERİ, YALITIM MALZEMELERİ VE YENİLENEBİLİR YAKIT TÜRLERİNE BAĞLI OLARAK KONUTLAR İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA ENERJİ GEREKSİNİMİ

  OpenAIRE

  KON, Okan

  2016-01-01

  Çalışmada, binalarda ısı yalıtım kuralları için Türk standardı TS 825‘e göre 2. bölgede bulunan Türkiye’nin kuzeybatısındaki Balıkesir ilindeki örnek konut için pencere tipi, yalıtım malzemesi ve yenilenebilir yakıt gibi özellikler dikkate alınarak ısıtma ve soğutma yakıt tüketimi ve enerji gereksinimi hesaplanmıştır. Konutun çatısın da cam yünü, dış duvarında ekstrüde polistiren, ekspande polistiren ve poliüretan köpük ve döşemesinde de taş yünü yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Çatı, dış du...

 13. Kâğıt geri dönüşümünde enzim ve ultrasonik enerji kullanımı

  OpenAIRE

  Karademir, Arif; Karahan, Selim; İmamoğlu, Sami; Ertaş, Murat; Aygan, Ashabil; Aydemir, Cem; Peşman, Emrah

  2012-01-01

  Medeniyetin kurulmasında, bilgi depolama ve aktarımında tartısmasız bir yeri olan kâğıt, günümüzde artık çok çesitli amaçlar için hayatın her kademesinde yer almakta, giderek tüketimi inanılmaz boyutlara ulasmaktadır. Kâğıt sektöründe hammadde problemine çözüm için, sürdürülebilir ormancılık çalısmalarından daha ziyade, sürdürülebilir geri dönüsüm teknolojilerini gelistirmek gerekmektedir. Bu anlamda atık sınıfına giren kâğıtın, lifler dısında bulunan bütün bilesenlerini en eko...

 14. Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı / Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling

  OpenAIRE

  Arif Karademir; Selim Karahan; Sami İmamoğlu; Murat Ertaş; Ashabil Aygan; Cem Aydemir; Emrah Peşman

  2012-01-01

  Medeniyetin kurulmasında, bilgi depolama ve aktarımında tartışmasız bir yeri olan kâğıt, günümüzde artık çok çeşitli amaçlar için hayatın her kademesinde yer almakta, giderek tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Kâğıt sektöründe hammadde problemine çözüm için, sürdürülebilir ormancılık çalışmalarından daha ziyade, sürdürülebilir geri dönüşüm teknolojilerini geliştirmek gerekmektedir. Bu anlamda atık sınıfına giren kâğıtın, lifler dışında bulunan bütün bileşenlerini en ekonomik ve çevrec...

 15. Renal Cell Carcinoma Manifesting After Extracorporeal Shockwave Lithotripsy, Percutaneous Nephrolithotomy and Open Surgery For Cystine Calculus

  OpenAIRE

  Kaplan, Mustafa; KLEİN, Eric

  2010-01-01

  Böbrek taş hastalığının renal pelvis kanseri için önemli bir risk faktörü olduğu yönünde bir çok araştırma olsa da böbrek taş hastalığı ile renal hücreli karsinom birlikteliği çok iyi bilinmemekte ve bu konuda çok az olgu sunumu tarzında yayın mevcuttur. Biz burada bilateral böbrek taşı nedeniyle daha önce vücut dışı şok dalgaları, perkütan nefrolitotripsi ve açık cerrahi sonrası bilateral renal hücreli karsinom tanısı alan bir olguyu sunmaya çalıştık. Uzun süreli böbrek taşı bulunan olguları...

 16. PRODUCTIVITY OF THE SUFFIX –ER IN ENGLISH AND GERMAN

  OpenAIRE

  SPAHIU, Isa; XHEMAILI, Arben

  2015-01-01

  Bu makale sözcük oluşumu açısından İngilizce‟de ve Almanca‟da özdeş anlamları ifade etmeye yarayan aynı türetme soneki –er sonekinin üretimsel kullanımına ışık tutmayı amaçlar. Bununla birlikte, sesbilgiselbiçimbilimsel ve anlambilimsel – sözdizimsel bir bakıĢ açısından İngilizce ve Almanca‟daki eyleyen adı için sözcük oluĢturucu yapıları araĢtırır. Bulunan ortak bir eğilim ise her iki dilin –er soneki ile nomina agentis oluĢturmak için sabit bir sözcük oluĢturucu yapıya sahip olduğudur. Bu s...

 17. Trakya Üniversitesi öğrencilerinin riskli sağlık davranışları ve sağlık hizmeti kullanımları

  OpenAIRE

  Evren, Halil

  2008-01-01

  Araştırma; Trakya Üniversitesi'ne bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda okuyan öğrencilerin sağlıkla ilgili riskli davranış, tutum ve deneyimlerini saptamak, bu tutum ve davranışların temelindeki sosyo-demografik faktörlere ışık tutmak, sağlık hizmeti kullanımlarının sıklığını ve bu hizmeti nerelerden aldıklarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kesitsel, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Trakya Üniversitesi'ne bağlı Edirne ve Kırklareli İl merkezlerinde bulunan 6 fakülte, 3 yük...

 18. Hatay okullarında engellilerin cinsel eğitimi durum değerlendirmesi

  OpenAIRE

  Gümüş, Suad Sakallı; Altınsoy, Mikail

  2015-01-01

  Bu araştırma, Hatay, Antakya merkez ilçesinde bulunan ve engelli öğrencilere hizmet veren 13 devlet ilk öğretim okulunda görev yapan rehber öğretmenlerle gerçekleştirilmiş bir durum çalışmasıdır. Söz konusu okullarda herhangi bir cinsel eğitim yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa içeriğinin ne olduğu araştırılmış, katılımcı rehber öğretmenlerin böyle bir hizmetin özel gereksinimli çocuklara sağlanması gerekliliği ve bu sorumluluğun kime ait olduğu konusundaki düşünceleri ve öğretmenle...

 19. Ağrı-Doğubayazıt Yöresi Dokuma Beşik Örnekleri

  OpenAIRE

  Fatma Nur Başaran; Hanife Yarmacı

  2012-01-01

  Geleneksel yaşam içerisinde beşiğin Türklerde çok eski tarihlerden beri kullanıldığı bilinmektedir. Orta Asya’da yapılan kazılarda M.Ö. 1. yüzyıla ait bir Hun gömütünde bulunan malzemeler arasında beşik kalıntıları bulunmuştur. Genellikle beşik kullanımındaki asıl amaç, çocuğu dış etkilerden korumak, uyumasını hızlandırmak, üzerine örtülen örtüler ile ışığı kırmak ve beşiğin sallanmasını sağlayarak çocuğun rahatlamasına yardımcı olmaktır. Beşik çeşitlerinde gelenek-görenek ve yaşam şartla...

 20. ÇÖPÇÜ BALIKLARINDA (Corydoras paleatus, Jenyns 1842) EMBRİYOLOJİK VE LARVAL GELİŞİMİN MİKROSKOBİK İNCELENMESİ

  OpenAIRE

  SAVAŞ, Esra; TİMUR, Metin

  2012-01-01

  ÖZET Yapılan bu çalışmada, döllenmiş çöpçü balığı yumurtalarındaki (Corydoras paleatus, Jenyns 1842) embriyolojik ve larval gelişim incelenmiştir. İstanbul ilinde bulunan bir tropikal balık üretim çiftliğinde 23-24 °C lik su sıcaklığı ve 7-7.5 pH da gerçekleştirilen denemede, döllenmiş yumurtalardaki embriyolojik gelişim 48 saatte tamamlanmıştır. Araştırma sonunda 1 adet dişi bireyden ortam şartlarına bağlı olarak yaklaşık 220 adet yumurta elde edilmiştir. Yumurtadan çıkan larvalar 1.5 gü...

 1. MEZENŞİMAL KÖK HÜCRE SİTOKİNLERİNİN KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ / THE ADVERSE EFFECTS OF MESENCHYMAL STEM CELL CYTOKINES ON THE CANCER CELLS

  OpenAIRE

  Şahin, Erhan; BAYÇU, Cengiz; Koparal, Ayşe Tansu; Dönmez, Dilek Burukoğlu; Bektur, Nuriye Ezgi

  2016-01-01

  Özet: Kök hücreler kararlı yapısıyla çok hücreli canlılarda bulunan bir hücre türüdür. Mezenşimal kök hücreler yetişkin tipte kök hücrelerdir. Günümüzde kök hücre tedavileri, tıbbın birçok alanında deneysel veya bazı alanlarında da klinik olarak kullanılan önemli tedavi yöntemlerindendir. Kanser, insidansı son yıllarda artan bir hastalıktır. Farklı tedavi yöntemleri kullanılmasına rağmen henüz kanseri eradike edebilecek bir tedavi mevcut değildir. Birçok deneysel çalışmada tedavi edici ve kor...

 2. Yalova İlinde Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Üretim Maliyeti ve Karlılığı / The Production Cost and Profitability of Cut Flower Growing in Yalova Province

  OpenAIRE

  Kızıloğlu, Rüveyda; UZUNÖZ, Meral; TOPAL, İbrahim

  2013-01-01

  ÖZET : Araştırmanın amacı, Yalova ilinde kesme çiçek yetiştiriciliğinin maliyetini ve karlılığını ortaya koymaktır. Araştırmada kullanılan veriler, yoğun olarak kesme çiçek üreticiliği yapılan 2 ilçe ve bu ilçelere bağlı 3 köyde bulunan 80 yetiştiriciden anketlerle elde edilmiştir. Bu araştırma ile araştırma bölgesinde bir dekar kesme çiçek üreten yetiştiricinin yapmış olduğu toplam masrafın 56,632.00 TL olduğu g...

 3. Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması(A Relationship Between Burnout and Big-Five Personality Traits of Banking Employees: A Case Study)

  OpenAIRE

  Süren, Seray; Örücü, Edip; İZCİ, Çağrı

  2016-01-01

  Çalışmada bireylerin kişilik özellikleri ve tükenmişlik düzeyleri tespit edilerek kişilik özelliklerinin tükenmişlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın söz konusu amacı doğrultusunda Eylül 2014-Mart 2015 tarihleri arasında Güney Marmara Bölgesinde bulunan Bursa, Çanakkale ve Balıkesir illerindeki 412 banka çalışanından toplanan veriler kullanılmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışma sonucunda tükenmişlik değişkeni istatistiksel olarak anlamlı düzeyde beş büyük kişilik boy...

 4. İnanç turizmi potansiyeli açısından Demre'nin değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Yörük, Gülşah

  2010-01-01

  Demre ülkemizin turistik ilçelerinin önde gelenlerindendir. Özellikle Hıristiyanlık ve önceki dönemlere ait dini kült alanlarının yaygın olması, dini turizm ağırlığını hissettirmektedir. Bilhassa Noel Baba kilise ve manastırının bulunması dini turizmin ağırlığını gözler önüne sermektedir. Yine ilçeye dağılmış antik kült ve kültür alanları ilçenin turizm zenginliğini arttırmaktadır. Demre'de bulunan Noel Baba Kilise ve manastırı, Myra Kaya Mezarları ve harabeleri, Batık kent ve diğer ören yerl...

 5. Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sürdürülebilirliği Açısından Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu ve SWOT Analizi : Türkiye TR22 Bölgesi Örneği

  OpenAIRE

  Tan, Sibel; Seki, İsmail; AKBULUT, Mehmet

  2014-01-01

  Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan Balıkesir ve Çanakkale İlleri, su ürünleri üretimi açısından özel bir konumda yer almakta ve önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada TR22 bölgesi olarak adlandırılan Balıkesir ve Çanakkale İllerinde su ürünleri üretim potansiyeli, sektörün sosyo-ekonomik yapısı, su ürünleri sanayinde pazarlama, örgütlenme ve dış ticaret durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bölgede sektör temsilcileri ile yapılan ...

 6. Karpuzlu Ovası sulama sahasında rezervdeki su miktarı gözönünde bulundurularak CBS (coğrafi bilgi sistemi) yardımı ile uygun ürün deseninin belirlenmesi

  OpenAIRE

  Aydınoğlu, Gürbüz Atilla

  2010-01-01

  Çalışma Karpuzlu Ovası Sulama sahasında S1 ve S2 ana sulama kanalları sınırlarının içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma, S1 ve S2 ana sulama kanalları sınırlarının içerisinde bulunan tarım arazilerinin, sulama suyu rezervi miktarının az olduğu sulama dönemlerinde, rezervdeki suyun ekonomik ve akılcı kullanımının bilgisayar programı yardımıyla hızlı ve akılcı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Bu doğrultuda, sulama yapılan arazilere ait bitki deseni, toprak özellikleri ve s...

 7. Aydın ili Çine ilçesi Topçam sulama sahasına ait verilerin tespiti ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak sorgulanması

  OpenAIRE

  Köse, Cengiz

  2009-01-01

  Çalışma alanı Aydın ili sınırları içerisinde, Büyük Menderes havzasında bulunan; Çine Ovasının sağ sahilinde yer almaktadır.Bu çalışmada amaç, Çine-Topçam sulama sahası içerisindeki 1/25000 ölçekli işletme haritasını sayısallaştırarak bilgisayar ortamına aktarmak ve çalışma bölgesindeki parsel sınırları, sulama kanalları, servis yolları, arazi sınıfları, toprak bünyeleri, bitki desenleri, köy sınırları, sulanan ve sulanmayan tarım alanları gibi sınıflandırmalar yapmaktır. Böylece, bilgilerin ...

 8. Aristoteles’e Atfedilen Kitab’ul-Ahcar Giriş-Çeviri-Değerlendirme

  OpenAIRE

  Aksoy, Gürsel

  2016-01-01

  İslâm bilim tarihinde taşlar hakkında yazılan ilk eserlerden biri, Aristoteles’e mal edilen Kitâb’ul-Ahcâr’dır. Bu kitap, günümüzde yalnız Arapça tercümesi bulunan ve kaynak dildeki metni kayıp benzersiz bir eserdir. Arapçaya miladi 9. yüzyılda çevrildiği tahmin edilen eser, aynı konuda nispeten geç dönemde yazılmış başka kitaplara önemli oranda kaynaklık etmiş ve onlar tarafından bol miktarda alıntılanmıştır. Kitabın öneminin bir başka göstergesi, Orta Çağ’ın sonlarına doğru ...

 9. Eş şiddeti suçu ile ilişkili olabilecek psiko-sosyal faktörlerin belirlenmesi ve suç analizi

  OpenAIRE

  LENGERLİ, Ayşen

  2010-01-01

  Bu araştırmanın amacı eşlerine karşı işledikleri şiddet suçu sebebiyle ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, işledikleri suç ile ilişkili olabilecek psikolojik, sosyo demografik, gelişimsel ve suça ilişkin özelliklerin belirlenmesi ve eşe yönelik şiddet ile ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesidir.Araştırmada hükümlü ve tutukluların çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplayabilmek için araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Toplama Ara...

 10. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YOKSULLARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARI: VAN ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevgi IŞIK EROL

  2014-10-01

  Full Text Available Ülkemizde en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (SYGM uyguladığı sosyal yardım programlarıyla hem fakru zaruret içinde bulunan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımcı olmakta, hem de istihdam odaklı, mesleki eğitim ve proje destekleriyle işsiz, eğitimsiz kişilere yardımcı olmaktadır. Türkiye’de il ve ilçelerde sayıları bine yaklaşan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları” aracılığıyla sosyal yardımlarını yurt çapında koordineli bir şekilde yerine getiren SYGM’ nün yoksullara yönelik uyguladığı sosyal politikalar çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir.

 11. Türk ve Amerikan 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hızlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması/ Comparıson Of Wrıtıng Speed Of Turkısh And Amerıcan 3rd Grade Students In Terms Of Certaın Varıables

  OpenAIRE

  Turan TEMUR

  2013-01-01

  Türk ve Amerikan 3. sınıf öğrencilerinin yazma hızlarının işaret parmağı bükülme derecesi, başparmak ve ön kol pozisyonu değişkenleri açısından değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ilköğretim 3. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmada Türkiye'deki katılımcılar Kütahya il merkezinde bulunan okullar içerisinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki katılımcılar ise Oklahoma Eyaletine bağlı ...

 12. Leptin ve periodontal hastalıklar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tugba Aydin

  2011-10-01

  Full Text Available

  Leptin, a hormone secreted by adipose tissue, but also by several other tissues, and it plays an important role in protection of the host from inflammation and infection. Periodontal diseases are multi-factorial infectious disorders that lead to destruction of the supporting tissues of the teeth. These diseases are the result of bacterial infections of the gingival tissues. Therapy to decrease the levels of oral microorganisms can reduce gingivitis and stabilize periodontitis. Previous studies have suggested a relationship between periodontal disease and leptin levels. Some researchers reported that there is a strong negative correlation between the gingival crevicular fluid (GCF leptin level and periodontal disease progression, after the presence of leptin within healthy and inflamed gingiva has been demonstrated. The aim of this paper is to summarize the effect of leptin in the human body and to report relationship between periodontal disease and leptin levels.

  ÖZET

  Leptin, konağı inflamasyon ve infeksiyondan koruyucu önemli bir rolü olan, yağ dokusundan başka ilave çeşitli dokulardan da salgılanan bir hormondur. Periodontal hastalıklar, dişlerin destek dokularının yıkımına yol açan birden fazla faktörün sebep olduğu infeksiyöz hastalıklardır. Bu hastalıklar gingival dokularda bakteriyel infeksiyonlar sonucu oluşurlar. Oral mikroorganizmaların seviyelerini azaltarak yapılan tedavi, gingivitisi engelleyebildiği gibi, periodontitisi de stabilize edebilir. Daha önceleri yapılan çalışmalar da leptin seviyeleri ile periodontal hastalıklar arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bazı araştırıclar, sağlıklı ve hastalıklı gingivada leptinin varlığı gösterildikten sonra dişeti oluğu sıvısı leptin seviyesi ile periodontal hastalığın şiddeti arasında güçlü bir negatif korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. Bu derlemenin

 13. Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya Şairlerin Yeri ve Kütahya’daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi Poets Of The Germiyan And Manuscripts Libraries In Kutahya For The Old Anatolian Turkish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emek ÜŞENMEZ

  2013-03-01

  manuscripts in the state where the number of manuscripts and libraries (number, catalog, access, opportunity, etc.. Will be discussed. This is in libraries (13-15 century manuscripts and their importance will be discussed. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla Anadolu coğrafyasında çeşitli beylikler ortaya çıkmıştır. Bu beyliklerden birisi de İç Batı Anadolu’da Kütahya payitahtlı olarak kurulan Germiyan Beyliğidir. 1283 yılında kurulan Germiyan veya Germiyanoğulları Beyliği (1283-1428 çok sayıda şair ve edip yetiştirmiştir. Anadolu’da Oğuz Türkçesinin edebî yazı dili olarak ortaya çıkması ve gelişmesinde Germiyan şairlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âni, Ahmedî, Hamzavî, Hızır Paşa, Şeyhî, Celâleddin Ergun Çelebi, Burhaneddin İlyas Çelebi, Şeyhoğlu Mustafa, Ahmed-i Dâî, Cemâlî, Kasım Izârî, Şeyh İlâhî gibi şairler 13-14 ve 15. yüzyılda Germiyan’da yetişmişlerdir.Germiyan Beyliğinin başkenti olana Kütahya şehri yazma eserler açısından da oldukça zengindir. Bugün için Kütahya’da üç tane yazma eser kütüphanesi vardır. Bunlardan birincisi Kütahya merkezde bulunan Vahit Paşa il Halk Kütüphanesidir. Bu kütüphane Osmanlı devlet adamlarından Vahit Paşa’nın Kütahya’daki sürgün yıllarında (1809-1811 kurulmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının üçüncü katında yer alan Yazma Eserler Kütüphanesi Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere çok sayıda yazmayı bünyesinde barındırmaktadır.İl merkezinde bulunan diğer yazma eser kütüphanesi Belediye Mustafa Hakkı Yeşil El Yazması Eserleri Kütüphanesidir. 1905 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Mustafa Hakkı Yeşil tarafından kurulan bu kütüphaneye Türkiye ve Türkiye dışından çok sayıda kurum talip olmuştur. Hatta Chicago Üniversitesi bu kitaplığın açık çek karşılığında kendilerine verilmesini istemiş ama Mustafa Hakkı Yeşil bu teklifi reddetmi

 14. Effect of Different Cooling Rates on Embryo Survivability and Pregnancy Rates in Freezing Sheep Embryos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif KARAMAN ÖZTÜRK

  2016-07-01

  Full Text Available Çalışmanın ilk bölümünde, mezbahadan sağlanan ovaryumlardan kazanılan oositler (n=2990 olgunlaştırma medyumu içerisinde 24 saat süreyle olgunlaştırıldı. Ardından, 20 saat süreyle İn Vitro Fertilizasyona (İVF bırakıldılar. Yarıklanma gösteren embriyolar (n=1305, Sentetik Ovidukt Fluid (SOF medyumu içerisine alınarak altı gün süresince İn Vitro Kültüre (İVK bırakıldılar. İVK sonrası elde edilen morula-blastosist aşamasındaki embriyolar rastlantısal şekilde üç farklı dondurma hızı grubuna eşit olarak ayrıldılar (Grup I: 0,5 °C /dk, Grup II: 0,8 °C /dk, Grup III: 1 °C /dk. Her bir gruptaki embriyolar (n=50, 1,5 M etilen glikol bulunan dondurma medyumu içerisinde farklı soğutma hızlarında donduruldu. Sonuçta 0,5 °C/dk soğutma hızının en başarılı grup olduğu belirlendi (P<0,05. Çalışmanın ikinci bölümünde, verici koyunlardan elde edilen in vivo embriyolar (Morula-Blastosist çalışmanın birinci bölümünde bulunan en başarılı soğutma hızı (0,5 °C/dk ile soğutularak donduruldu. Dondurulan 19 adet embriyo hormonel olarak hazırlanmış 17 alıcı koyuna transfer edildi. Transfer sonrası 60. günde yapılan ultrason muayenesinde üç adet koyunda gebeliklere ait embriyonik keseler gözlendi ve bu koyunlardan birinde de ikiz gebelik saptandı. Gebe koyunlardan bir tanesinde doğum gerçekleşti; diğer iki koyunda ise ileriki dönemde yapılan ultrason muayenesinde gebeliklerin sonlandığı gözlendi. Çalışma sonucunda, koyun embriyolarının dondurulması sırasında 0,5°C/dk soğutma hızının en başarılı hız olduğu ve bu yöntemle dondurulan embriyoların transferinden de gebelik elde edilebildiği saptandı.

 15. Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma =A Research on Job Satisfaction of Librarians Employed at University and Public Libraries in Ankara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yılmaz, Bülent

  2010-04-01

  Full Text Available Kişinin yaptığı işten hoşnut olması anlamına gelen iş doyumu genelde ve kütüphanecilik alanı açısından işteki başarı ve verimliliği etkileyen, aynı zamanda insanın yaşamdan doyum almasına önemli katkıda bulunan çok boyutlu bir olgudur. Bu çalışmada, öncelikle iş doyumu hakkında genel ve kütüphanecilik temelli kuramsal bilgi verilmiştir. Daha sonra yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. Bu çalışmaya konu olan araştırma Ankara'da bulunan üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ankara'daki on üniversite kütüphanesinden 69, altı halk kütüphanesinden 20 olmak üzere toplam 89 kütüphaneciye Mayıs 2009 tarihinde anket uygulanmıştır. Anket için Spector'un "İş Doyumu Ölçeği" temel alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin genelde iş doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı, ancak, bazı unsurlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.Job satisfaction, which signifi es an individual's happiness in his/her occupation, is a multidimensional case that aff ects success and productivity at work, in general terms and in the fi eld of librarianship. This article off ers primarily general information on job satisfaction and librarianship-based theoretical information. It also evaluates the conclusions of a questionnaire and off ers related suggestions. The research focused on the librarians employed at university and public libraries in Ankara. A questionnaire was administered in May 2009 to 69 university librarians and 20 others employed by public libraries, bringing the total to 89 professional men and women. The questionnaire has been based on the Spector's "Job Satisfaction Survey". According to the conclusions that may be derived from the research

 16. Cihan Harbinin Karanlığında Aydınlığı Hatırla(tmak: Ömer Seyfettin’in Kaleminden Kahramanlara Dair

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melih Erzen

  2014-06-01

  Full Text Available I. Dünya Savaşı, Avrupa ülkelerinin ekonomik çıkarları ve anlaşmazlıklarından beslenen bir savaş olup büyük yıkımları da beraberinde getirmiştir. Söz konusu tarihlerde zaten yeterince müşkül durumda bulunan Osmanlı Devleti, müdahil olduğu bu savaş dolayısıyla daha da büyük kayıplar vermiştir. Elbette ki bir savaşta alınan zafer yahut yenilgiler, savaşan ülkenin yalnızca askeri birliklerini değil bütün bir halkını ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Toplumun birer ferdi olarak hemen her sanatçı bu tür büyük olaylardan etkilendiği gibi ayrıca toplumun sözcülüğünü üstlenmek adına yola çıkan sanatçılar da bulunmaktadır. Sosyolojik yönü bulunan edebiyat için de durumun böyle olduğunu görürüz. Edebi eserler üzerine yapılan incelemeler, bu metinlerin zaman zaman toplum meselelerini takip etmek veya toplumun ahvalini anlayabilmek açısından imkân tanıdığını kanıtlamıştır. Nitekim Türk toplumunu derinden etkileyen I. Dünya Savaşı’nın yansımalarına da edebi eserler üzerinden ulaşmanın mümkün olduğu söylenebilir. Ömer Seyfettin’in birçoğunu 1917-1918 yılları arasında Yeni Mecmua’da yayımladığı öyküleri bu duruma iyi bir örnek teşkil eder. “Eski Kahramanlar” başlığı altındaki hikâyelerinde eski zaman dilimlerini esas alarak kahraman tipleri resmeden Ömer Seyfettin, milletinin taşıdığı cevherleri hatırlatmak suretiyle topluma ve askerlere moral vermeyi amaçlar. Onun yine aynı tarihlerde “Yeni Kahramanlar” üst başlığı ile yazdığı birkaç hikâye ise Çanakkale Savaşı’nın olumlu havasını ve başarısını yansıtmaya yöneliktir. Bu çalışmanın amacı, Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” ve “Yeni Kahramanlar” üst başlıkları altında yayımlanan hikâyelerinden yola çıkarak “kahraman” tanımlaması içerisine oturtulan hikâye kişilerini ve bu kişilerin vasıflarını incelemektir.

 17. SPOR ALANLARINDA ŞİDDET VE SPOR MEDYASININ ETKİLERİ: SPOR YAZARLARININ ALGILARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erol İLHAN

  2011-12-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, spor alanlarında görülen şiddet olaylarına medyanın etkisini spor yazarlarının algılamaları çerçevesinde ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini ulusal gazete ve dergilerde köşesi bulunan spor yazarları, örneklemini ise ulusal bir gazetede köşesi bulunan, periyodik olarak makale yazan ve tesadüfü yolla seçilen 42 spor yazarı oluşturmuştur. Araştırma görüşmecilerle önceden randevu alınarak yüz yüze görüşme (34 veya telefon aracılığı (8 ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmış ve ses kayıtları deşifre edilerek yazılı hale getirilmiştir. Verilerin özgün formuna sadık kalarak beyanlardan alıntı yapılmış ve betimsel bir yaklaşımla sunulmuştur. Bazı nedensel ve açıklayıcı sonuçlara ulaşmak amacıyla sistematik analiz yapılmış ve görüşmeler derinlemesine incelenerek ortak tema ve alt temalar belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırmayı nicel verilerle desteklemek amacıyla yüzde ve frekans dağılımları da verilmiştir. Araştırma bulgularına göre spor yazarlarının spor medyasının şiddeti özendirme ve körüklemede etkili olduğu ana temasına 32 spor yazarının (%76,2 katıldığı; alt temalardan şiddeti özendirme ve körüklemede kulüp yöneticilerinin etkisine 24 spor yazarının (%57,1, tiraj ve reyting kaygısının etkisine 10 spor yazarının (%23,8 ve taraftar yazarlığının etkisine 5 spor yazarının (%11,9 inandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, spor yazarlarının önemli bir kısmının spor medyasının spor alanlarında görülen şiddet olaylarını özendirme ve körüklemede etkili olduğuna inandıkları söylenebilir.

 18. Institutional images of college of physical education and sports as perceived by studentsÖğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turgay Cankurtaran

  2015-01-01

  Full Text Available The purpose of this study is to identify the institutional image of physical education and sports schools as perceived by students. The study is a descriptive one. Data were captured by survey questionnaires. The population of the study consists of Physical Education and Sports Colleges students in Ankara. The survey instrument was administred to a total of 626 participants. Data on sex were analyzed by unpaired t-test, and data on class and school status by one-way analysis of variance. LSD Tests were applied in the post-hoc analysis to identify the sources of significant differences. According to the perceptions of students, the School (A has a better institutional image than the school (B and the School (B has a better institutional image than the School (C. The level of institutional image was high in both the School (A and the School (B, whereas it was medium in the School (C. ÖzetBu çalışmanın amacı, öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imaj düzeyini belirlemektir.  Araştırma, var olan durumu ortaya koyan tarama türü bir çalışmadır. Verilerin elde edilmesinde hazırlanan ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Ankara’da bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden oluşmaktadır. Ölçme aracı toplam 626 kişiye uygulanmıştır. Cinsiyete ilişkin veriler, ilişkisiz t testi ile sınıf ve okul durumuna ilişkin veriler tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonucunda, anlamlı bulunan farklılığın kaynağını belirlemek için LSD Testi uygulanmıştır. Öğrenci algılarına göre, (A okulu, (B okuluna, (B okulu da (C okuluna göre daha iyi bir kurumsal imaja sahiptir. (A ve (B okullarında çok, (C okulunda ise orta düzeyde kurumsal imaj olduğu saptanmıştır.

 19. Gemi Kazalarına Neden Olan Köprü Üstü Kaynaklı Eksikliklerin İstatistiksel Açıdan İncelemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuba KEÇECİ

  2014-06-01

  Full Text Available Denizcilik sektörü için en önemli konulardan biri, insana, çevreye ve eşyaya gelebilecek zararların en aza indirilmesi amaçlanarak, ileride meydana gelecek kazaların önlenmesine çalışılmasıdır. Deniz kazalarının incelenmesi ve gemide emniyeti etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bu amaca ulaşmada en önemli adımı oluşturmaktadır. Gemilerin emniyetli şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için, gemilerin uluslararası standartlara uygunluğu sürekli olarak bayrak devleti ve liman devleti yetkililerince denetlenmektedir. Tanker şirketleri bu denetimlere ek olarak, yük taşıtan petrol ve kimyasal endüstrisi tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bu çalışmada, Türk tanker şirketlerinin SIRE (Ship Inspection Report Programme ve CDI (Chemical Distribution Institute kapsamında gerçekleştirilen denetim sonuçları incelenerek, bulunan eksikliklerin ve bunlara ait kök sebeplerin araştırılmasına çalışılmıştır. En sık görülen hatalardan biri olan köprü üstü kaynaklı eksiklikler istatistiksel olarak ortaya konularak, bu hataların oluşmasında rol oynayan kök sebepler tartışılmıştır.

 20. Android üzerinde web tabanlı çocuk takip sistemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hacer Bayıroğlu

  2014-08-01

  Full Text Available GPS sistemi sivil kullanıma da açıldığından beri birçok alanda hayati önem taşıyan bir araç olarak kullanımagirmiştir. Günümüzde çoğu mobil cihaz üzerinde bulunan GPS sistemi, konum bilgisi sağlayan bir elektronik üniteolarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Android İşletim Sistemine sahip bir mobil cihaz üzerinden çocuk takip programıgeliştirilmiştir. Android İşletim Sistemi Google firması tarafından yayınlanan yeni nesil bir mobil telefonplatformudur ve bir uygulamaya konum bilgisini sağlamak için farklı metotlar sunar. Bu metotlar, konumsağlayıcılar (location providers olarak adlandırılır ve hepsinin kendine özel güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu amaçla,gerçeğe yakın konum verisini elde edebilmek için bütün konum sağlayıcıları bir arada kullanılarak zayıf yönler enaza indirgenmeye çalışılmıştır.

 1. Anamur Müzesi’ne Satın Alma Yoluyla Gelen Bir Grup Roma ve Bizans SikkesiSome Byzantine and Roman coins Possessed By Anamur Museum Through Purchasing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ersin çelikbaş

  2014-06-01

  Full Text Available Öz Bu çalışmada, Anamur ve çevresinde bulunan ve Anamur Müzesi’ne satın alma yoluyla kazandırılan Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler incelenmektedir. Bir katalog çalışması şeklinde gerçekleştirilen çalışmanın amacı Roma ve Bizans sikkelerinin katalog yöntemiyle tanıtılmasıdır. Çalışmada önce Anamur bölgesinin lokalizasyonu ve tarihçesine yer verilmiştir. Daha sonra ise, önce Roma dönemine daha sonra da Bizans dönemine ait sikkelerin özelliklerine yer verilmiştir. Son bölümde ise kataloğu yapılmış sikkelerin, darphanelerine ve imparatorlarına ilişkin grafiklere yer verilerek orantısal dağılımları belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sikke, Roma Sikkesi, Bizans Sikkesi, Anamur. Abstract This study examines some Byzantine and Roman coins which obtained around Anamur and possessed by Anamur museum through purchasing. The aim of the study, which is in the manner of a catalogue study, is to present Roman and Byzantium coins by cataloguing. In the study, firstly, the localization and history of Anamur region was given. Later, the features of coins in Roman and Byzantium periods were outlined. Lastly, the proportional distributions of the coins were given by presenting the graphics related to the mints and emperors of the coins that had already been catalogued. Keywords: Coins, Roman coins, Byzantine coins, Anamur museum, Anamur.

 2. Mersin Bitkisi (Myrtus communis L.'nde Farklı Hasat Zamanlarının

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Betül AVCI

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova araştırma alanında bulunan Mersin (Myrtus communis L. bitkilerinde farklı hasat zamanlarının uçucu yağ oranlarına etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, Mersin bitkisinden Ekim 2002 tarihinden itibaren bir yıl boyunca her ayın 15'inde ve günün üç farklı saatinde (08:00, 13:00, 18:00 olacak şekilde yapraklı dal örnekleri alınmıştır. Mersin (Myrtus communis L. bitkisinde en yüksek uçucu yağ oranı ortalama % 0.725 ile Temmuz ayında saat 18.00'de yapılan hasatta, en düşük oran ise ortalama % 0.250 ile mart ayında saat 13.00'de yapılan hasatta elde edildiği gözlenmiştir. Yapılan LSD testine göre farklı aylara ve saatlere göre belirlenen uçucu yağ değerleri arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur.

 3. Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk Tatlı

  2013-01-01

  Full Text Available

  Alveolar bone resorption which occurs as a result of teeth extraction or periodontal disease causes functional and esthetic problems. In case of severe jaw-bone atrophy, bone augmentation procedures are becoming necessary prior to implant placement. During the planning of such cases, cone-beam computed tomography (CBCT examination provides detailed qualitative and quantitative data about maxillofacial bones with reduced radiation exposure. This article illustrated the implant treatment of a patient with severe atrophic maxilla following bone augmentation using iliac graft in the light of CBCT examination with 2-year of follow-up.

  Keywords: Alveolar atrophy, alveolar augmentation, CBCT, iliak graft, implant treatment.

   

  ÖZET

  Diş çekimi veya periodontal harabiyet sonucu oluşan alveoler kemik rezorpsiyonu, estetik ve fonksiyonel problemlere neden olur. İleri düzeyde çene kemiği atrofisi gözlenen durumda implant tedavisi öncesinde augmentasyon işlemleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür olguların planlanmasında konik hüzmeli bilgisayarlı tomografi incelemesi çene-yüz kemikleri hakkında detaylı kalitatif ve kantitatif verileri, düşük radyasyon dozu eşliğinde sağlamaktadır. Bu makalede, maksillada ileri düzeyde alveoler kemik atrofisi bulunan bir hastada, CBCT incelemesi ışığında, iliak greft kullanılarak yapılan kemik augmentasyon işlemleri ve sonrasında uygulanan implant tedavisi 2 yıllık takibi eşliğinde sunulmuştur.

 4. Gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti’ne Bağlılık Nedenleri Reasons Behind Non-Muslims’ Allegiance To The Ottoman State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramazan GÜNAY

  2012-12-01

  Full Text Available From the year of establishment on, the Ottoman Empire carried out a policy of enlargement towards the west where non-Muslim inhabited. As it set out with the idea of “Gaza” (holy war, the Ottoman Empire first annexed the west of Anatolia and later the central regions of Europe and the Balkans. The Ottoman State did not interfere with the established rules, traditions and beliefs of people who were old residents in the new conquered lands. It gave large freedoms to people in conquered lands and preferred to make a harmony with them and classified the citizens under its rule according to their religion/sect. It is not sensible to claim that just military power led non-Muslims, who lived under the Ottoman rule for about five/six centuries, to live under the rule of another state for so long. Within the frame of the rights of Dhimmies and national system, religious, juridical, economic and social rights granted to non-Muslims help us understand the reason why non-Muslims were loyal to the Ottoman State for so long.In this article, the causes of faith of non-Muslims to the Ottoman State have been assessed and this assessment has been made based on the sources of that period. These documents from Ottoman Archives, which have not been used yet, belong to Ottoman period from 16th to 19th century. These documents have been selected from Şer’iye Sicilleri (the Qadi’s archives/Shari’a local court records and Ahkâm-Şikâyet Defterleri (Register of Verdicts-Complaint called records of Divan-ı Hümayun (Council of State. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren gayrimüslimlerin meskun olduğu Batı’ya doğru genişleme siyaseti izlemiştir. Gaza düşüncesiyle hareket ettiğinden dolayı da öncelikle Anadolu’nun batısı, daha sonra Balkanlar ve Avrupa’nın içlerine kadar olan bölgeyi hakimiyeti altına almıştır. Osmanlı Devleti, yeni ele geçirdiği yerlerde bulunan o yörenin eski sakinlerinin yerleşik birçok kural

 5. Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi / The Economical Analysis of Cattle Manure Treatment by Anaerobic Digestion Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamer Coşkun

  2012-12-01

  Full Text Available Büyükbaş hayvan atıkları, içeriğindeki yüksek katı madde, organik kirlilik ve patojen mikroorganizmalar sebebiyle halk sağlığı açısından olumsuz etkiler yapabilecek bir atıktır. Bu çalışmada havasız çürütme ile atıkların stabilize edilerek biyogaz elde edilmesi ve çürümüş atıkların toprakta doğal gübre olarak kullanılmasını içeren bir yönetim modeli uygulanmıştır. Bunun için pilot ölçekli bir havasız çürütme reaktörü işletilmiş ve çürümüş atıklar çeşitli dozlarda yonca, Macar fiğ ve arpa karışımı ile mısır silajı bitkilerinin ekildiği alanlarda doğal gübre olarak toprağa eklenmiştir. Havasız çürütme işleminde yarımcı materyal olarak mısır silajı da reaktöre beslenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar ve literatür yardımıyla 1000 baş hayvan için kurulum ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Kurulum maliyeti; elektrik üretim sisteminin kurulup kurulmaması açısından iki farklı değer olarak hesaplanmıştır. İşletme maliyetleri farklı tarla ürünleri ve yine elektrik sisteminin kurulup kurulmaması açılarından çeşitli durumlar için hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen en iyi sonuçlara göre; çürümüş atıklar Macar fiğ ve arpa karışımı bitkisinin ekiminde kullanıldığında kurulacak tesisin elektrik üretim sistemi de kurulduğunda 2,5 yılda, elektrik üretim sistemi kurulmadığında ise 2,1 yılda kendisini amorti ettiği bulunmuştur. The Economical Analysis of Cattle Manure Treatment by Anaerobic Digestion Process Cattle manure is a potential for causing detrimental effects on human health due to its high solid matter and pathogen microorganism content. In this study, it was aimed to achieve biogas production by stabilizing the waste using anaerobic digestion. Digested waste was utilized as natural fertilizer. For that reason, a pilot-scale anaerobic digestion tank was operated and digested wastes

 6. Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamer Coşkun

  2012-12-01

  Full Text Available Özet Büyükbaş hayvan atıkları, içeriğindeki yüksek katı madde, organik kirlilik ve patojen mikroorganizmalar sebebiyle halk sağlığı açısından olumsuz etkiler yapabilecek bir atıktır. Bu çalışmada havasız çürütme ile atıkların stabilize edilerek biyogaz elde edilmesi ve çürümüş atıkların toprakta doğal gübre olarak kullanılmasını içeren bir yönetim modeli uygulanmıştır. Bunun için pilot ölçekli bir havasız çürütme reaktörü işletilmiş ve çürümüş atıklar çeşitli dozlarda yonca, Macar fiğ ve arpa karışımı ile mısır silajı bitkilerinin ekildiği alanlarda doğal gübre olarak toprağa eklenmiştir. Havasız çürütme işleminde yarımcı materyal olarak mısır silajı da reaktöre beslenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar ve literatür yardımıyla 1000 baş hayvan için kurulum ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Kurulum maliyeti; elektrik üretim sisteminin kurulup kurulmaması açısından iki farklı değer olarak hesaplanmıştır. İşletme maliyetleri farklı tarla ürünleri ve yine elektrik sisteminin kurulup kurulmaması açılarından çeşitli durumlar için hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen en iyi sonuçlara göre; çürümüş atıklar Macar fiğ ve arpa karışımı bitkisinin ekiminde kullanıldığında kurulacak tesisin elektrik üretim sistemi de kurulduğunda 2,5 yılda, elektrik üretim sistemi kurulmadığında ise 2,1 yılda kendisini amorti ettiği bulunmuştur. Abstract Cattle manure is a potential for causing detrimental effects on human health due to its high solid matter and pathogen microorganism content. This study aims to achieve biogas production by stabilizing the waste using anaerobic digestion. Digested waste was utilized as natural fertilizer. For that reason, a pilot-scale anaerobic digestion tank was operated and digested wastes were added to soil in diverse dosages where alfalfa, the mixture of Hungarian

 7. The Role of Kurds in the Struggle for the Foundation of Turkish Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suat zeyrek

  2013-03-01

  Full Text Available AbstractThis article discusses the role of Kurdish tribes during the Turkish Independence War (1918-1922. It shows that despite various manipulations orchestrated by the British government, certain Kurdish groups based in Istanbul refused to collaborate with the British against the Ottoman Empire and thus did not follow a separatist policy. This article is reviewed along the Turkish-British Struggle in the national competition, the national movement in Kurdistan; they are used to describe how the tool they neutralize. During the continuing cutthroat competition, most of the Kurds did not become an instrument to all kinds of British policies. British did not manage to have the Kurds rebel along their imperial interests even though they manipulated the independence of Arabs, Armenian nationalism and Zionism.ÖzetBu makale Türk Kurtuluş Savaşı (1918-1922 esnasında Kürt kabilelerin ne tür roller üstlendikleri konusunu ele almaktadır. Makalede, İngiliz hükümeti ve İstanbul’da bulunan bazı Kürt grupların kışkırtmalarına rağmen, kürt kabilelerin büyük çoğunluğunun İngilizlerle işbirliği yapmayı reddettikleri ve Osmanlı İmparatorluğuna karşı ayrılıkçı bir politika izlemedikleri tezi işlenmektedir.Le rôle des Kurdes dans la lutte pour la Fondation de la République turqueRésuméCet article examine le rôle des tribus kurdes pendant la guerre d’indépendance turque (1918-1922. L’article examine la thèse qui défend que, malgré les manipulations orchestrées par le gouvernement britannique et certains groupes kurdes résidents à Istanbul, la majorité des tribus kurdes ont refusé de collaborer avec les Britanniques contre l’Empire ottoman et n’ont pas suivi une politique séparatiste

 8. Uşak İlinde Yoğun Domates Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda (Hatipler ve Koyunbeyli Sera ve Açık Alan Koşullarında Domates Yaprak Galerigüvesinin Popülasyon Gelişimi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet AKSOY

  2015-11-01

  Full Text Available Domates, Türkiye’de yetiştirilen en önemli sebzelerden biridir. Ekonomik öneme sahip bu üründe kayıplara neden olan bir çok hastalık ve zararlı mevcut olup, bunların arasında domates yaprak galerigüvesi, Tuta absoluta (Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae’nın önemli bir payı vardır. Domates bitkisinin toprak üstü tüm aksamında beslenen bu zararlı kontrol edilmezse %100’e varan oranda ürün kaybına neden olabilmektedir. Çalışma, Uşak ili merkez ilçe köylerinden Koyunbeyli’de açık alanda, Banaz ilçesine bağlı Hatipler köyünde ise açık alan ve seralarda bulunan domates yetiştiriciliği yapılan alanlarda yürütülmüştür. Söz konusu alanlarda T. absoluta popülasyonları feromon tuzakları ve gözle kontrol yöntemleri ile izlenmiştir. Çalışma sonucunda, zararlının tuzaklarda yakalanan ergin sayısı seralarda en fazla 483 adet/hafta, açık alanlardan Hatipler köyünde 351 adet/hafta, Koyunbeyli köyünde 144 adet/hafta olarak belirlenmiştir. Domates bitkisinin yapraklarında belirlenen bulaşıklık oranı seralarda en fazla %52, açık alanda Hatipler köyünde %10, Koyunbeyli köyünde %12, domates meyvelerindeki bulaşıklık oranı ise seralarda en fazla %26, açık alanda Hatipler köyünde %7, Koyunbeyli köyünde %8 olarak saptanmıştır.

 9. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemine yönelik tutumlarının incelenmesi [Determining the attitudes of school administrators and teachers on 4+4+4 education system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet ÜSTÜN

  2014-04-01

  Full Text Available Bu araştırmanın amacı, eğitim sisteminde 4+4+4 olarak bilinen yeni düzenlemenin etkililiği hakkında yönetici ve öğretmenlerin görüşünü belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir çalışma olup, veriler okul müdürlerine ve öğretmenlere anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Amasya İli Merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler, örneklemini ise on ilkokul ve on ortaokulda görev yapan ve amaçlı örneklem yöntemine göre seçilen yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Uygulama yapılırken, farklı sosyo-ekonomik yapıya, öğrenci sayısına, yerleşim yerlerine ve farklı okul tipine sahip okul müdürleri ve farklı branşlardan öğretmenler bir arada bulunarak çalışılmıştır. Bu çalışmada 4+4+4 Eğitim Sistemine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yönetici ve öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemine yönelik tutumlarında cinsiyete, yaşa ve kıdeme göre farklılıklar olduğu, kadınların ve mesleki kıdemi az yönetici ve öğretmenlerin tereddütlerinin olduğu ve geleceğe yönelik olumlu beklentiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

 10. FUTÛHI’S NAZ U NIYAZ AND LOVER AND BELOVED IN NAZ U NIYAZ FÜTÛHÎ’NİN NÂZ u NİYÂZ’I VE NÂZ u NİYÂZ’DA ÂŞIK-MAŞUK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer SAVRAN

  2010-07-01

  Full Text Available In Turkish Literature, the main theme of most writings either written in prose or in verse is love. Hüseyin Fütûhî Çelebi’s writing named as Nâz u Niyâz that we handle in our study also has theme of love. Futûhî, beside the “Divan”, also has writings like “Enisü’l-Guzât” and “Tuhfetü’l-Mecâlis”, and in the “Nâz u Niyâz” the love began as humanistic turned into divine love in the end of the story. In our study, “Nâz u Niyâz” which Futûhî wrote in an aesthetics of Classical Ottoman Literature with Arabic and Persian words and phrases, is going to be presented, and focused on the love story and lover-beloved expressed in the writing Türk edebiyatında, gerek manzum gerek mensur pek çok eserin temel konusunu aşk oluşturmuştur. İncelememizde ele aldığımız Hüseyin Fütûhî Çelebi’nin Nâz u Niyâz adlı eserinin konusu da aşktır. Divan’ının yanında Enisü’l-Guzât ve Tuhfetü’l-Mecâlis gibi eserleri de bulunan Fütûhî’nin sözkonusu eserinde beşerî olarak başlayan aşk, hikâyenin sonunda ilâhî aşka dönüşür. Çalışmamızda, Fütûhî’nin Divan edebiyatı estetiği çerçevesinde Arapça, Farsça tamlamalardan oluşan süslü ve sanatlı bir üslupla yazdığı Nâz u Niyâz’ı tanıtılarak eserde dile getirilen aşk hikâyesi ve âşık-maşuk üzerinde durulacaktır.

 11. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aydın ÜNAL

  2012-05-01

  Full Text Available Bu çalışmada; üniversite eğitimi alan gençlerin Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine bakış açıları ve üniversite eğitimi alan gençlerin AB üyeliğinden ekonomik ve özgürlükler anlamında beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma evreni olarak Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencileri belirlenmiştir. Araştırma evreninin belirlenmesinde; okulda hem sosyal hem de fen bilimlerinin alanına giren programlarda eğitimin yürütülmesi etkili olmuştur. Araştırma evrenini oluşturan öğrenci sayısı 833 tanedir. Örneklem belirlemede ise devam zorunluluğu bulunan öğrenciler esası oluşturmuştur. Bu öğrencilerin sayısı 708 tanedir. Veri toplama sürecinde bu öğrencilerden 483 tanesine ulaşılmıştır. Veriler SPSS 13.0 istatistik programı vasıtasıyla analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür. a Pınarhisar MYO’nda eğitim alan öğrencilerin %46,6’sı Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakmamaktadırlar. b AB üyeliğini program bazında sadece turizm programı öğrencileri istemektedir. c Öğrenciler AB üyeliğinin ülkemizin olanaklarına ve özgürlüklerine katkı sağlayacağına inanmaktadırlar.

 12. THE OBSESSION OF THE ART IN EMILE ZOLA'S WORK / L’OBSESSION DE L’ART DANS L’OEUVRE D’EMILE ZOLA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emel ÖZKAYA

  2012-07-01

  Full Text Available Başarının sıkıntısı insanı dayanılmaz fiziksel ve ahlaki acı içine sokar. İnsan mutlu ve başarılı bir hayat sürdürmek için önleyici tedbirler almak zorundadır. Fakat bunları abartmamak gerekir. İnsan tutkusunu abartmaya başladığında hayat onu rahatsız etmeye başlar. Sanat eserinin güzelliği yaratıcı gücünü göstermektedir. Sanatçının yaşam sıcaklığı duygularını ifade eder. İnsan gerçek sevgisinin kökeninde bulunan duyguları yansıtır. Bu sevgi bazen devamlı, güçlü ve sürekli bir eğilim gibi ortaya çıktığında saplantı haline dönüşebilir. XIX. yüzyılda resim sanatı sanatçılar için bir tutkuydu. Onlara göre, başarı ancak tutkuyla elde edilir. Claude Lantier, Zola’nın Eser’inde Gervaise Macquart’ın oğlu ve Meyhane’de Auguste Lantier’nin oğlu, tutkulu bir sanatçıdır. Asla sanatından tatmin olmuyor. Açık Hava (Plein Air isimli tablosundan yeni bir sanat akımı doğar. Christine’nin sevgisine rağmen, arkadaşlarının yardımıyla Claude sanat tutkusu dolu olan birisi olarak hayatına devam eder. Ölen çocuğunun portresi kayıtsızlığını belirler. Ve Claude tamamlanmamış tablonun önünde kendini asar.

 13. SANDIKLI İLÇESİ ALACAMİ KÖYÜ EVLİLİK MERASİMLERİ ÜZERİNE DERLEME VE DEĞERLENDİRMELER / REVIEW AND EVALUATION OF COUNTY MARRIAGE OF SANDIKLI VILLAGE ALACAMI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merve ŞEN

  2012-09-01

  Full Text Available Anadolu coğrafyasının merkezi yerleşkelerinden biri olan ve bu anlamda kültürel etkileşim sürecinin yoğun olarak yaşanmış olması ile enkretik bir sosyolojik yapı ile karşımıza çıkan Afyon’un bu çalışmaya konu olan dilimi Sandıklı İlçesine bağlı Alacami Köyü’dür. 1830-1900 yılları arasında Balkan coğrafyandan Anadolu’ya gerçekleşen büyük göç dalgasının durak yerlerinden biri olan bu köyün sakinleri Boşnak’tır. Karadeniz ve Akdeniz’in kesiştiği stratejik bir noktada bulunan Balkan coğrafyasının kalbi konumunda olan, Güney Avrupa ve Balkan arakterinin birbirleriyle kaynaştığı karma bir kültür ve sosyal yapı sergileyen Bosna-Hersek’in üç kurucu halkından biri olan Boşnakların Anadolu’ya gerçekleştirdikleri bu göçler sırasında yanlarında getirdikleri kültürel hafızanın en önemli numunelerinden olan evlilik töre, tören ve ritüelleri ilgi çekici açılımlarıyla dikkate değerdir. Betwwen 1830-1900 there was a huge immigration from Balkan to Anatolia.And this village is (Alacami village one of the stop of their migration.And in this village’s inhabitants are Bosnian.Bosnia which is placed in a strategical point point where the Blacksea and the Mediterranean Sea is crossed.It’s the heart of the Balkans and it’s the mixed culture of Southern Europe and the Balkans.Bosnians are one of the founder nation of the Bosnia and Herzegovina.While they are migrating Anatolia they brought some important samples of their cultur.Like: Marriage ,custom,ceremony and rituals .

 14. KERÎMÎ’NİN EDİRNE ŞEHRENGİZİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra Gmre

  2015-07-01

  Full Text Available Bu makalede Kerîmî’nin şehrengizinin şekil ve muhteva özellikleri ile eserin tenkitli metnine yer verilmiştir. Kanunî devri şairlerinden olan ve hayatı hakkında oldukça sınırlı bilgilere ulaşılan Kerîmî’nin Edirne şehrengizinin iki nüshasına ulaşılmıştır. Bu nüshaların karşılaştırılması neticesinde oluşan metne göre eser 202 beyittir. Tevhid, münâcât, sebeb-i te’lif, Edirne şehrinin övgüsü, Edirne güzellerinin övgüsü, dua ve hâtime bölümleri bulunan manzumede Kerîmî 59 güzelin övgüsünü yapmaktadır. Kerîmî’nin Edirne şehrengizi, XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan ve yazılması bir süre moda haline gelen Divan şiiri içerisinde özgün yapısıyla dikkat çeken türün tipik bir örneğidir. Sanat kaygısının görülmediği, çarşı esnafından meslek sahibi erkek güzellerin mesleklerine, ad ve lakaplarına uygun cinas ve teşbihlerle tasvir edildiği karakteristik bir yapı arz etmektedir.

 15. RECONCILIATION UNDER THE SHADOW OF DIASPORA POLITICS: SOME LESSONS FROM THE TURKISH-ARMENIAN RECONCILIATION COMMISSION (TARC (DİYASPORA SİYASETİ GÖLGESİNDE UZLAŞMA: TÜRK-ERMENİ UZLAŞMA KOMİSYONU’NDAN BAZI DERSLER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazif MANDACI

  2014-04-01

  Full Text Available ABSTRACT: Reconciliation is beyond diplomatic rapprochement and consequently strategic partnership in its maxim. It is irrelevant to transaction costs; moreover, “independent from them” since it is normative-oriented. Literature of reconciliation contains some concepts which cannot be “appreciated”, literally, in diplomatic realm, such as forgiving and forgetting, having theological connotations. To the contrary, international relations literature generally accept that “primordial factors like ethnicity and religion had no part in rational explanations for the way the world works”(Fox and Sandler 2004: 9; and nobody appreciates any political decision that sacrifices national interest on the altar of virtue. This study aims at elaborating on the Turkish-Armenian Reconciliation Commission which Turkey and Armenia had formed in 2001 within the framework of the aforementioned arguments. Keywords: Reconciliation, TARC, Diaspora. ÖZ: Uzlaşma süreçleri diplomatik yakınlaşmalar ve en azamisinden stratejik ortaklıkların çok ötesindeki durumsallıkları ifade etmektedir. Normatif yönlü olduklarından diplomatik anlamda ilişki kurmanın beraberinde getirebileceği maliyetlerden tamamıyla bağımsızdırlar. Uzlaşma literatürü diplomatik platformda genel olarak önemsenmeyen, hatta ötesinde teolojik yönü bile bulunan bağışlamak ya da affetmek gibi kavramlara yer vermektedir. Bunun tersine uluslararası ilişkiler literatürüne bakıldığında etnisite ya da din gibi primordiyal faktörlerin dünyada işlerin nasıl yürüdüğüne dair akılcı açıklamalar içinde kendilerine pek yer bulamadıkları gözlemlenmektedir (Fox ve Sandler, 2004: 9. Dahası, kimse ulusal çıkarları erdemlilik altarında feda edecek politik kararları onaylamamaktadır. Bu çalışma, Türkiye ve Ermenistan arasında 2001 yılında oluşturulan Türk-Ermeni Uzlaşma Komisyonu’nu bu çerçeve içinde değerlendirmeyi ama

 16. PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN KATEGORİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (1994 - 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurettin Ozan BAKIR

  2013-07-01

  Full Text Available PAZARLAMA ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN KATEGORİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (1994 - 2012Özet: Bu araştırmanın amacı, pazarlama konusunda Türkiye’deki üniversitelerde yapılmış doktora tezlerinin genel bir profilini ortaya çıkarmak ve bu tezlerde kullanılan yöntemlerin yıllar içindeki dağılımını tespit etmektir. Çalışma Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan “pazarlama” konusunda erişimine izin verilen 184 tezi içermektedir. Bu doğrultuda tezler, öncelikle yayınladığı yıl, yazar adı, danışman adı, üniversite, bilim dalı, veri toplama yöntemi ve veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmış ve istatistiki analizlerle birlikte, tezlerin tümü belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenerek mevcut durum ortaya konulmuştur.CATEGORICAL EVALUATION OF PHD THESIS IN THE MARKETING FIELD (1994 – 2012Abstract: The aim of this study, is to reveal a general profile of PhD thesis written into Turkey on marketing and methods in theses. This study includes 184 PhD thesis which have been allowed access in Council of Higher Education National Thesis Center database under the “marketing” topic. In this prospect, firstly the thesis have been examined in terms of published year, auther name, advisor name, university, discipline, data collection methods and analyses methods. Content analyses method were used in the study and all the thesis were investigated in terms of the set criteria by means of statistical analysis and the current situation was determined.

 17. Investigation of primary school students’ attitudes toward tablet computers according to different variablesOrtaokul öğrencilerinin tablet bilgisayarlara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Uzoğlu

  2015-02-01

  Full Text Available The purpose of this study is to determine the attitudes of the primary students towards tablet pc in terms of different variables. Descriptive survey method was used in the research. In the study, Tablet Pc Attitude Scale developed by Bozdoğan & Uzoğlu (2012 was used as the assessment tool. The sample of this study is 627 sixth, seventh, eighth grade students who educated in Giresun city centre Randomly selected primary schools participated the study in fall 2012–2013 semester. The data were analyzed using frequency, percentages, arithmetic mean, independent samples t test, One Way Analysis of Variance (ANOVA. The result of the study was showed that students’ PC Attitude score was great level. At the end of the research, the relationship between students’ tablet computer attitude score with gender, years, frequency of computer use was found significantly. ÖzetBu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin tablet bilgisayara ilişkin tutumlarını farklı değişkenler açısından belirlemektir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada veriler; Bozdoğan & Uzoğlu (2012 tarafından geliştirilen, güvenirlik katsayısı 0.93 olarak bulunan “Tablet bilgisayar tutum ölçeği ” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun ilinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 627 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü anova istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin tablet bilgisayara ilişkin tutumlarının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyet, bilgisayar kullanmaya başlama yılları, bilgisayar kullanma sıklığı gibi değişkenlere göre tablet bilgisayara karşı tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.

 18. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Sebzelerde Kök Kaynaklı Sekonder Metabolitlerin Üretiminin Artırılmasına Yönelik In Vitro Uygulamalar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tunhan Demirci

  2015-02-01

  Full Text Available İlaç, gıda, kozmetik, parfümeri ve tarımsal mücadele sanayinde önem kazanan sekonder metabolitler bitkilerde kök, sürgün, yaprak, tohum gibi farklı organlarda sentezlenirler. Bu bileşikler bitkilerde çok düşük düzeylerde sentez edildiklerinden yükte hafif, sağlamış olduğu geniş kullanım alanları, etkinlikleri ve ekonomik önemleri ile de pahada ağır olan bileşiklerdir. Bitki köklerinde bulunan sekonder metabolitlerin geleneksel yöntemlerle elde edilmesi, bu bitkilerin doğadan ya da kültür ortamlarından sökümlerine ve değişik yöntemlerle izole edilmelerine dayanmaktadır. Doğadan bitki sökümleri gen kaynaklarının yok olmasına neden olduğu gibi, arazi ve iklim koşullarındaki zorluk ve farklılıklar, metabolit verim ve kalitesindeki farklılıklar ile fazla işgücü gerektirmesi gibi önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle geleneksel yöntemlere göre daha ekonomik, yüksek verim ve kalitede metabolit üretimini sağlayacak yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuş ve böylece in vitro teknikler önem kazanmıştır. Bu derleme ile sonraki çalışmalara yol göstermesi için kök kaynaklı sekonder metabolitlerin üretimini artırıcı in vitro uygulamalar hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

 19. Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı / Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arif Karademir

  2012-12-01

  Full Text Available Medeniyetin kurulmasında, bilgi depolama ve aktarımında tartışmasız bir yeri olan kâğıt, günümüzde artık çok çeşitli amaçlar için hayatın her kademesinde yer almakta, giderek tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Kâğıt sektöründe hammadde problemine çözüm için, sürdürülebilir ormancılık çalışmalarından daha ziyade, sürdürülebilir geri dönüşüm teknolojilerini geliştirmek gerekmektedir. Bu anlamda atık sınıfına giren kâğıtın, lifler dışında bulunan bütün bileşenlerini en ekonomik ve çevreci metotlarla ayırmak son derece önemlidir. Bu çalışmada, toner baskılı ofis kâğıtlarının mürekkep ve kirliliklerinden arındırılmasında enzim ve ultrasonik enerji kullanımı konusunda elde edilen bazı sonuçlar tartışılmış ve geri dönüşüm açısından kâğıt sektörü çevresel açıdan irdelenmiştir. Use of Enzyme and Ultrasonic Energy in Paper Recycling Paper has undeniable key roles in establishing civilization, archiving and transferring knowledge. Paper is in all parts of daily life for different purposes today and its consumption is getting at unbelievable level. For solving the problems related to insufficient raw materials, the sustainable recycling technologies should be developed rather than concentrating on sustainable forestry practices. In this sense, extracting all materials from waste papers with economical and environmentally friendly methods are extremely important. In this study, some results obtained from an experimental study carried out on the deinking of toner printed office papers with the help of enzymes and ultrasonic energy were discussed and paper industry was examined in respect to recycling and environment.

 20. AS A SYMBOLICAL LANGUAGE TREASURE: FOLK NARRATIVES SEMBOLİK BİR DİL HAZİNESİ: HALK ANLATILARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilüfer YILDIRIM

  2009-12-01

  Full Text Available Folk narratives, as for language, are the products of the common experiences. Narratives ascertain the agony, life style or pleasure of the society and therefore it is also flourished. They are inherited from generation to generation by means of language and above mentioned language is the main carrier of the cultural elements. However, the language emerges differently from these function. In folk narratives, there are also language functions that communicate the heroes. This language is constituted various symbolical expressions. The purpose of this study is to exemplify the symbolical communication language in folk narratives and give general information about the usages of symbolical functionof language. Halk anlatıları da tıpkı dil gibi ortak yaşanmışlığın ürünüdür. Anlatılar, toplumun acısını, hayat tarzını, zevklerini gözler önüne serer, gün ışığına çıkarır ve buna bağlı olarak zenginleşir. Halk anlatıları, dil sayesinde nesilden nesle aktarılır, anlatıların içinde bulunan kültürel unsurların taşıyıcısı yine dildir. Ancak dil, anlatılarda bu işlevlerinden farklı olarak karşımıza çıkar. Çeşitli konuların işlendiği halk anlatılarında kahramanlar arasında iletişimi sağlayan dil unsurları mevcuttur. Bu dil, çeşitli sembolik ifadelerle oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı, halk anlatılarından verilecek örneklerle kahramanlar arasındaki sembolik iletişim dilini ortaya çıkarmak ve dilin sembolik işlevinin anlatılardaki kullanım şekilleri hakkında genel bilgi vermektir.

 1. Eğitim yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki [The relationship between servant leadership competences and diversity management skills among education managers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Refik BALAY

  2014-04-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışmada veriler, Hizmetkâr Liderlik Ölçeği (HLÖ ve Farklılıkların Yönetimi Ölçeği (FYÖ ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 90 yönetici ve 172 öğretmen olmak üzere 262 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada, yöneticilerin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı algılarına göre, eğitim yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterliklerinin, görev türü ve yaş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; farklılıkları yönetme becerilerinin ise cinsiyet, görev türü, yaş, mesleki hizmet yılı ve kurumda bulunan çalışan sayısı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Son olarak, yöneticilerin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasında ortanın üstünde, yüksek düzeye yakın pozitif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

 2. Sosyal Hayatımızdaki Başlık-Kalın ve Mehir Kavramlarının Sosyolojik Tahlili

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Aksoy

  2006-11-01

  Full Text Available Kültür unsurlarının tarihî temellerini ve fonksiyonlarını ortaya koyan saha araştırmaları, diğer tür araştırmaları bir yandan test etmeye yaramakta; öbür yandan da, içinde bulundukları toplumların millî birliğinin korunması ve devam ettirilmesinde önemli görevler ifa etmektedirler.   Gerek millet olma sürecinde bulunan balk gruplarının, gerekse "sosyal bir gerçeklik" hüviyetini iktisab etmiş olan "milletleşmiş" toplumların sosyal hayatları bir dizi tabiî ve sosyo-kültürel unsurların etkisi altındadırlar. Sözkonusu etkilenme nedeniyle saf, "yabancı unsurlardan tamamen arınmış" bir kültürden söz etmek kabil olmadığı gibi, "milletleşmiş" toplumlarda kültürün tek bir varyanta sahip dlduğu da iddia edilemez. Meselâ.evlilik olgusunu ele aldığımızda bu hususu açıkça görebiliriz: Her toplumda insanlar evlenir. Ancak, "evlenme törenleri sözkonusu olduğunda giderek derinleşen farklılıklar ortaya çıkmaya başlar. Üstelik aynı millî coğrafya (vatan üzerinde dahi, farklı bölgeler gözönüne alındığında, özde aynı olsa da, görünümde farklı evlenme "ritleri" dikkati çeker.

 3. AHDİ ATİK VE AHDİ CEDİD’DE SALDIRGANLIK VE ŞİDDET OLGUSUNUN SOSYOLOJİK TAHLİLİ / THE SOSCIOLOGICAL ANALYSIS OF EVENT OF AGGRESSION AND VIOLENCE IN THE OLD TESTAMENT AND NEW TESTAMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emine ÖZTÜRK

  2012-04-01

  Full Text Available Bu araştırmada Yahudi kültüründe genelde toplumsal özelde de kadınlara yönelik olarak uygulanan şiddetin dinî argümanları ele alınacaktır. Tevrat’ın konuyla ilgili ayetlerine atıfta bulunan bu çalışma, ayrıca Rabbinik kültür ve İncil bağlamında da konuya yaklaşımları ele almaktadır. Araştırmaya konu olan Kitabı Mukaddes ayetlerinin sıhhati noktasındaki tarihsel sorunsallık, başka bir araştırmanın konusu olması bakımından, bu makalenin kapsamına girmemektedir ve bu ayetlerin kendi kültürüne yansımaları ön plana çıkartılmaktadır. Biz bu çalışmanın dinî metinlerdeki şiddet olgusunun sınırlı bir analizini yapması bakımından din sosyolojisi ve dinler tarihi çalışmalarına katkı sağlayacağı kanısındayız.AbstractIn this research iti will be discussed that the religious arguments of the violence which is used agaianst people in general means in Jewish Culture and in societal means which is used againast to women. This research which makes refers to passages of the Old Tastement related with this subject and deals wtih the approaches which are relevant to Rabinic Culture and the New Tastement. It could be discussed in an anohter research that if these passages real or not. We hope will make some contribution the Sociology of Religion and the History of Religions by this research.

 4. Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması(A Relationship Between Burnout and Big-Five Personality Traits of Banking Employees: A Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seray SÜREN

  2016-04-01

  Full Text Available Çalışmada bireylerin kişilik özellikleri ve tükenmişlik düzeyleri tespit edilerek kişilik özelliklerinin tükenmişlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmanın söz konusu amacı doğrultusunda Eylül 2014-Mart 2015 tarihleri arasında Güney Marmara Bölgesinde bulunan Bursa, Çanakkale ve Balıkesir illerindeki 412 banka çalışanından toplanan veriler kullanılmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışma sonucunda tükenmişlik değişkeni istatistiksel olarak anlamlı düzeyde beş büyük kişilik boyutlarından dışadönüklük, nevrotiklik ve sorumluluk boyutlarından etkilenmektedir. Uyumluluk ve açık görüşlülük boyutlarının etkileri anlamlı olarak bulunmamıştır. Banka çalışanlarının dışadönüklük ve sorumluluk özelliklerine sahip olması onların tükenmişliğe uğramalarını azaltıcı, nevrotiklik özelliklerine sahip olmaları ise tükenmişlik düzeylerini arttırıcı bir unsur olarak bulunmuştur. In this study we have analysed the effects of personal characteristics on burnout by examining personal characteristics and levels of burnout. In line with the aforementioned aim of the study, the data which has been collected from 412 bank workers who are located in Bursa, Çanakkale and Balıkesir in South Marmara Region, has been used between the dates of September 2014-March 2015. According to the result of this study statistically the burnout variable significantly is effected of the Big Five Personal Traits of extraversion, neutortics and responsibility. Openness and agreeableness is not significant. When a bank employee has got personal traits of extraversion and conscientiousness he/ she is less prone to burnout whereas if a person has traits of neurotics he / she is more prone to burnout.

 5. Çiklit balıklarında albinoluğun üreme performansı üzerine etkisi: Mavi ve beyaz prenses (Pseudotropheus socolofi örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Onur Karadal

  2015-09-01

  Full Text Available Albinoluk, melanin pigmentinin az üretilmesinden veya hiç üretilmemesinden kaynaklanan ve tüm omurgalı ve omurgasız canlı gruplarında görülebilen genetik bir bozukluktur. Doğal ortamlarda birçok balık türünde albinoluk görülmektedir. Bu türlere akvaryum sektöründe en çok ele alınan balık gruplarından olan çiklitler de dahildir. Özellikle mavi prenses (Pseudotropheus socolofi türü akvaristler tarafından sıkça tercih edilen ve albinosu da beyaz prenses (Pseudotropheus socolofi var. albino olarak adlandırılan bir varyetedir. Bu çalışmada, mavi prenses çiklitler ile bu türün albinosu olan beyaz prenses çiklitlerin üreme performansları karşılaştırılmıştır. Çalışma, kapalı devre bir sistemde bulunan 6 adet 450 L’lik fiberglas tankta 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür. Her bir tanka 11,76±0,12 g ağırlığında ve 8,1±0,3 cm total boya sahip ve 1:4 (erkek:dişi cinsiyet oranında 25 adet (5 erkek, 20 dişi birey konulmuştur. Üreme performansının belirlenmesi için kusturma yöntemiyle dişi balıkların ağzından yumurta alınmış ve sayılmıştır. 12 hafta sonunda, toplamda 570±25 yumurta-yavru ile mavi prenses çiklitler daha verimli ve beyaz prenses çiklitler ise toplamda 270±12 yumurta-yavru ile oldukça düşük bir üreme performansı göstermişlerdir (P<0,05. Sonuç olarak P. socolofi türünde, albino bireylerin normal bireylere göre çok daha düşük bir üreme performansı sergiledikleri ortaya konulmuştur.

 6. Lifelong learning perception of vocational and art education course directorsMeslek ve sanat eğitimi kurs yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme algısı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Bahadır Doğru

  2015-12-01

  Bireylerin gündelik yaşamlarını, topluma ve toplumda yaşanan her türlü gelişmeye uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi, bireyin zihnini sürekli yenilemesi ile mümkündür. Zihnin sürekli yenilenmesi, bilgilerin pekiştirilmesi ve daha kaliteli bir yaşam sürebilmek “yaşam boyu öğrenme” ile sağlanabilir. Bu çalışmanın ilk aşamasında, ‘yaşam boyu öğrenme’ kavramını doğru anlayabilmek adına bir literatür taraması yapılmıştır. İkinci aşamada ise yaşam boyu öğrenme kapsamında, Kocaeli ilinin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurs (KO-MEK yöneticilerinin ‘yaşam boyu öğrenme’ algısı incelenmiş ve bu eğitim merkezlerinin bireye ne tür katkılar sağladığı araştırılmıştır. Bu araştırma durum saptamaya yönelik fenomonolojik ve betimsel bir çalışma olup, nitel araştırma teknikleri temel alınarak hazırlanmıştır. Araştırma, İzmit ilçesinde bulunan on üç adet KO-MEK yöneticileri ile yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile KO-MEK yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda yaşam boyu öğrenme kavramına iyi bir örnek oluşturacağı düşünülen KO-MEK merkezlerinin, her yaştan bireyin eğitimi için faaliyet göstererek, çeşitli alanlarda bireyleri geliştirdiği açıktır. Yöneticilerin, yaşam boyu öğrenme alanında yapılan çalışma ve gelişmeleri takip ederek, kendilerini de bu konuda geliştirmeye çalıştıkları, birer yönetici olarak yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ve önemini bildikleri, yapılan çalışma sonucunda saptanmıştır. Meslek ve Sanat eğitimi alanında hizmet veren kurum yöneticilerinin ‘yaşam boyu öğrenme’ felsefesini kendilerine ilke edinerek hizmet vermeleri ve bu alanda sürekli bir değişim ve gelişme göstermeleri gerekliliği, bu çalışma kapsamında getirilecek öneriler aras

 7. Cold Ironing Yöntemi; Marport Limanı Uygulaması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Hakan PEKŞEN

  2014-06-01

  Full Text Available Deniz taşımacılığı, bilinen en çevre dostu taşımacılık türü olmasına rağmen, büyüyen deniz trafiği neticesinde gemi emisyonlarının sebep olduğu hava kirliliği ve bunların olumsuz etkileri kayda değer bir şekilde artmaktadır. Egzoz emisyonlarından kaynaklanan sera gazları ve hava kirleticileri; küresel ısınmaya, asit yağmurlarına ve hava kalitesinin azalmasına neden olarak, insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahiptir. Bu konuda, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin EK-VI: Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliği’nin Önlenmesine İlişkin Kurallar isimli protokolüyle, gemilerin egzoz gazlarından çıkan başlıca azot-oksit (NOX ve kükürt-oksit (SOX gibi emisyonların küresel ve özel bölgeler ilanı ile bölgesel boyutta sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiş olup Türkiye 26.02.2013 tarihinde kabul edilen 6438 sayılı Kanun ile bu protokole taraf olmuştur. “Gemilerden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması IPA Eşleşme Projesi” ve diğer resmi çalışmalar ile Marmara Denizinin en kısa sürede Emisyon Kontrol Alanı (ECA olarak özel bölge ilan edilmesi gündemdedir. Marmara Denizi ve Türk Boğazlarının ECA bölgesi ilan edilmesinden sonra, bu rotayı kullanacak olan gemilerin, ya içeriğindeki kükürt oranı %1 m/m den fazla olamayan fuel oil kullanması ya da alternatif teknoloji ve yöntemler kullanarak ana makine ve yardımcı makinelerinden salınan egzoz gazındaki toplam kükürt oksit miktarını 4.0 g SOX/kWh oranına düşürmesi gerekecektir. 2015 yılından sonra, bu rakamlar sırasıyla %0,1 m/m S ve 0,4 g SOX/kWh seviyesine düşecektir. Ayrıca mevcut “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Türk Karasularındaki rıhtımlarda bulunan gemilerin, kükürt miktarı kütlece %0,1’i aşan denizcilik yakıtlarını hali hazırda kullanmamaları gerekmektedir. Gemilerin

 8. Disclosing an Authentic Culture for Tourists’ Discovery: The Tahtaci Turkmens Özgün Bir Kültürün Turistlerin Keşfine Sunulması: Tahtacı Türkmenleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erol DURAN

  2013-07-01

  Full Text Available Bu çalışma, Tahtacı Türkmen kültürünü özgünlüğünü korumuş bir etnik toplum kültürü olarak turizm perspektifi ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Dünya üzerindeki özgün ve yerel toplumların sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel değerlerin turizm potansiyellerinin belirlenmesi ve sürdürülebilir kılınarak turizmesunulması UNESCO, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO vb., uluslararasıörgütlerin de gündemini meşgul etmektedir. Dünyada ve ülkemizdekültürel mirasın korunmasına yönelik olarak yapılmakta olan bu türçalışmalar, somut ve somut olmayan kültürel değerlerinsürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele alınması gereğini ortaya koymaktadır.Böylelikle toplumların sahip olduğu özgün kültürel birikimlerin gelecekkuşaklara sağlık bir şekilde aktarılabilmesi de amaçlanmaktadır.Yapılan araştırma temelde “Tahtacı Türkmen kültürününkorunması ve sürdürülebilir kılınması ve bir turistik ürün olarakturizme sunulması gereken unsurları nelerdir?” sorusu üzerindenşekillenmektedir. Bu amaçla, Çanakkale merkezine bağlı bulunanTürkmen köylerine yönelik görüşme ve gözlem teknikleri bir aradakullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında SWOT analizi yapılarak özgünTürkmen kültürünün sürdürülebilirlik açısından sahip olduğuavantajlar ve dezavantajlar ile maruz kalabileceği fırsat ve tehditlerbelirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler, Çanakkale’de bulunanTahtacı Türkmen kültürünün ve yaşam tarzının sürdürülebilir birturistik ürün olarak korunmasının ve sürdürülebilir kılınmasınınönemini ortaya koymuştur. Yapılan araştırma, Tahtacı Türkmenkültürünü sürdürülebilir bir turizm ürünü olarak uluslararası boyuttaele alması açısından önemli veriler sunmaktadır. Herhangi birtoplumun kültürel mirası tüm dünya toplumlarının da bir değeri olarakkabul edilmektedir. This paper

 9. Türkiye’deki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkoloji Kavramına İlişkin Algıları Perception Of The Turkology Concept Among Fourth Grade Students Of The Departments Of Turkish Language And Literature In The Unıversities In Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serdar YAVUZ

  2013-03-01

  sında İslam, Doğu ve dil araştırmaları ekseninde gelişen Türkoloji, günümüzde Türk’e ait ne varsa inceleyen bir bilim hâline gelmiştir. Özellikle ilk dönemlerde Türkologların dil araştırmalarına yoğunlaşması, onun bakış açısı ve yöntemlerini kullanması nedeniyle Türkolojinin sadece kavramsal olarak Türk diliyle özdeşleşmesine neden olmuştur. Bu çalışmaların etkisiyle Türkoloji, Türk dili gibi algılanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin “Türkoloji” kavramına ilişkin algılarını, geliştirdikleri metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan yedi coğrafi bölge (Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölgeler içerisinde bulunan 7 üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıfında okuyan 320 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri her öğrencinin “Türkoloji… gibidir, çünkü …” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşılabilecek olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin % 87,7’sinin Türkoloji kavramına ilişkin olumlu, % 11,4’ünün olumsuz ve % 0,9’unun ise hem olumlu hem de olumsuz bir algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Olumlu algıya sahip öğrenciler; değer katma, disiplin, inceleme alanı; olumsuz algıya sahip öğrenciler bilimsel eksiklik, iş kaygısı, olumsuz tutum; hem olumlu hem de olumsuz algıya sahip öğrenciler ise hem olumlu hem de olumsuz tutum kodu altında toplanan metaforlar geliştirmiştir.

 10. Güvercin Destanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme A Comparisonal Research on Dove Episodes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman ERCİYAS

  2013-03-01

  örüşüne tercüman olmuş bu tür zenginlikler, bilimsel çalışmalar aracılığıyla ele alınıp değerlendirilmedikçe unutulmakta ve en önemli görevlerinden birisi olan yeni kuşaklara sesini duyurabilme işlevinden uzaklaşmaktadırlar. Filolojik yaklaşımların gerektirdiği şekilde izlenecek yöntemler, metinlere gerçek değerlerini iade etme noktasında evrensel özelliklere sahiptirler. Anadolu sahası Türk Halk Edebiyatı içerisinde yer alan önemli eserlerin birçoğu, fazlaca ilgi görmelerinden ötürü değişik yazarlarca kaleme alınmış ve eser nüshaları bağlamında bir zenginlik ortaya çıkmıştır. Söz konusu nüsha zenginliği ise, karşılaştırmalı metin çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmaya konu edilen metin de söz konusu amaç doğrultusunda incelemeye alınmış ve farklı nüshaların karşılaştırılması yoluyla değerlendirilmiştir. Dinî-tasavvufî Türk Edebiyatının Anadolu’daki ilk örneklerinden sayılan ve Kirdeci Ali’ye ait olduğu düşünülen ‘Güvercin Destanı’, farklı araştırmacılar tarafından varyantlarıyla ortaya çıkarılmış ve yayımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Atıf Efendi Kütüphanesi, Mehmet Zeki Pakalın Koleksiyonu 45/3 numaralı, Destanlar ve Gazeller isimli yazma eserin 1a, 1b ve 2a numaralı sayfalarında bulunan “Güvercin Destanı”nın (Gügercin Dasitanı bilinmeyen bir varyantını açığa çıkarmak, yayımlamak, değerlendirmek ve diğer varyantlarıyla karşılaştırarak aralarında bulunan benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır.

 11. 45 Numaralı Konya Şeriyye Sicil Defterindeki Menzil Satışları Işığında Yol Ağları ve Kat Sayısına Göre Konut Tipolojisi (1714-1715 In Numbered 45 Konya Şeriyye Registry Book in the Light of Range Sale; Housing Typology According to and Road Network and Coefficient (1714-1715

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hicran Hanım HALAÇ

  2012-09-01

  ncesine ait günümüze gelebilmiş konut bulunmaması, bu konuda genel geçer değerlendirmelerin yapılmasına neden olmaktadır. Birçok faaliyetini yazıya dökerek belgelendiren Osmanlı Devletinin sağlamış olduğu kaynak çeşitliliği sadece mevcut yapıları gözlemekten fazlasının yapılabileceğinin göstergesidir. 19. yüzyıl ve öncesinin konut mimarisi ve domestik kültürüne odaklanan çalışmalar, bu nedenle şeriyye sicilleri, vakfiyeler, vakıf tahrir defterleri, vakıf muhasebe kayıtları, salnameler, temattuat defterleri, mühimme defterleri ve tapu tahrir defterleri gibi birincil kaynakları oluşturan Osmanlı belgelerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Şer‘iyye sicilleri gibi genelde hukuk tarihi ve sosyo-ekonomik tarih yazımında kullanılan bir kaynak grubunun içerisinden tespit edilen bir kısım mimari verilerin kent restitüsyonu çalışmalarında kullanılabilirliğinin denendiği bu çalışma, aynı zamanda mimarlık tarihçileri, restorasyon uzmanları ve tarihçilerin bir araya geldiklerinde ortaya çıkabilecek sentezlerin de küçük bir örneğidir. Bu araştırma makalesinde, 1714-1715 yılları arasındaki iki yıllık zaman dilimi hakkında bilgiler veren 45 no.lu şeriyye sicilinden elde edilen menzil bilgilerinden, sadece menzillerin yol ve kat bilgileri ışığında 18. yüzyıl başında Konya’da bulunan konut mimarisinin bir bölümü aydınlatılabilmek için18. yüzyıl başında Konya’da bulunan konut tipleri belirlenmekte ve konut tipolojisi yapılmaktadır.

 12. Altı yaş ve altındaki çocuklarda ve altı yaşından büyük çocuklarda karşılaşılan zehirlenmelerin araştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Narin Akıcı

  2013-01-01

  Full Text Available Bütün yaş gruplarındaki çocuklarda ilaç ve diğer maddelere bağlı zehirlenmelerle karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk kliniğinde zehirlenme tanısıyla yatış almış olan 6 yaş altı ve üstü olarak iki ayrı yaş grubundaki çocuklarda gözlenen zehirlenmelerin araştırılması amaçlandı.Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği'nde 2011 yılında zehirlenme nedeniyle yatan toplam 75 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Zehirlenme nedenleri ve etkenleri; olayın oluş ve hastaneye başvuru zamanı; hastanede kalış süresi, akıbeti ve hastaların bazı demografik özellikleri incelendi. Yaş gruplarına göre zehirlenme karşılaştırmalarında 2-6 yaş grubunda bulunan ve küçük çocuklar (KÇ olarak adlandırılanların verileri, 7-15 yaş grubunda bulunan ve büyük çocuklar (BÇ olarak adlandırılanlarınkiyle karşılaştırıldı.Araştırma periyodunda zehirlenmeye bağlı ölüm olgusuna rastlanmadı. Olguların %88'inin ilaçla gerçekleştiği, (en sık parasetamol, %13.8, sinir sitemi ilaçlarının en sık zehirlenme aracı ana-ilaç grubunu oluşturduğu (%52.9 görüldü. Zehirlenmelerin daha çok kaza (%80.0 ve özkıyım girişimi (%18.7 nedeniyle gerçekleştiği saptandı. Cinsiyete göre zehirlenmelerin görülme oranlarının birbirine çok yakın olduğu (kızlarda %50.7 ancak ayrıntılı incelemede toplam özkıyım girişimlerinin erkeklere göre kızlarda çok daha fazla olduğu (%85.7 görüldü. KÇ'lerde erkeklerin, BÇ'lerde ise kızların daha fazla olduğu (p<0.05 ve zehirlenme olayı yaşanmasının ardından KÇ'lerin BÇ'lerden daha erken hastaneye getirildiği saptandı (p<0.05.Çocuklardaki zehirlenmelerde yaş grubuna göre farklılıkların önemli olduğu dikkati çekmektedir. Sinir sitemine etki eden ilaçlarla bu denli sık karşılaşılıyor olması, çocukların ve

 13. Bir Kitap Arkası Sözlük Çevirisi: Kutadgu Bilig A Back Of The Book Dıctıonary Translatıon: Kutadgu Bilig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komisyon

  2012-12-01

  ılan ve içerisinde 6645 beyit bulunan bu eser toplam on sekiz ayda tamamlanmıştır. Genel olarak çeşitli bilgi ve öğütlerin yanı sıra erdem, mutluluk gibi kavramların da işlendiği eserde dört sembolik karakter birbirleriyle konuşturulmaktadır. Bunlardan “Kün Togdı” adaleti; “Ay Toldı” mutluluğu; “Odgurmış” akıbeti, yani hayatın sonunu; “Ögdülmiş” ise aklı temsil etmektedir. Bu makalede, Kutadgu Bilig’in 1984 yılında sekiz kişilik bir komisyon tarafından Urumçi’de yayımlanan Yeni Uygurca çevirisinin sonunda bulunan sözlük üzerine çalışılmıştır. Toplam 273 maddelik açıklamanın bulunduğu bu sözlükte 244 tanesi için madde başı kullanılmışken, 29’u için herhangi bir madde başı kullanılmamıştır. Bu sözlüğü önemli kılan, içerisinde bugün için unutulmuş veya kullanımdan kalkmış Orta Türkçe kelime ve ifadelerin yer almasıdır. Sözlükteki madde başı ve açıklamaların transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesine aktarımı burada bir tablo hâlinde yan yana verilmiş; kullanılan çeviri yazı işaretleri de çalışmanın sonunda bir arada gösterilmiştir. Sözlükte dikkati çeken başka bir nokta ise bazı madde başlarından hemen sonra kullanılan “Ķ. U”, “E” ve “P” kısaltmalarıdır. Bunlardan en çok kullanılanı “Ķ. U” Kutadgu Bilig-Uygurca; “E” Arapça; “P” ise Farsça anlamlarına gelmektedir. Bunların dışında, Sanskritçeden alınan kelimelerin yanına da “Sanskiritçe” ibaresi yazılmıştır.

 14. AHMEDİYE FLOATING ISLAND AHMEDİYE YÜZENADASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pınar TAŞKIRAN (M.A.H.

  2006-09-01

  ının inceleme konusu olmuştur. Söz konusu oluşum, başta coğrafya olmak üzere biyoloji, jeoloji ve çevre bilimlerinin de inceleme alanına girmektedir. Ancak yüzenada terimi Coğrafya ilmi sayesinde literatüre girmişve adaların oluşumu, tanımı ve tanıtımı üzerine ilk çalışmalar yine coğrafyacılar tarafından yapılmıştır. Bu konuda Prof. Dr. İhsan BULUT’ un önemli çalışmalarıbulunmaktadır. Yüzenadalar çok çeşitli özellikleri ile bilim dünyasının dikkatini çekmektedir. Başta zengin flora ve faunasıyla içerisinde bulunduğu ortamdan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Bu adalar, göl alanı içerisinde gelişmeleri dolayısıyla,insanların hep dikkatini çeken sulak alanlar durumundadır. Doğal ve beşerî faktörlerle ekosistemde meydana gelen bozulmaların en bariz olarak gözlenebildiği kesimler yine bu sulak alanlardır. İnorganik ve organik minerallerin uygun iklim koşulları altında optimum karışımı yine sulak alanlarda gerçekleşirken, inorganik minerallerde bulunan fosfat ve serbest atmosferden sağlanan nitratla gür ve türce zengin sulak alan bitkileri yetişmektedir. Yüzenadalar hemen her iklim kuşağında görülmesine rağmen yine de dünyamızın bu oluşumlar bakımından fakir olduğu söylenebilir. Ancak bu durum, şüphesiz bu alandaki çalışmaların yetersiz olmasının bir sonucudur. Kendine özgü doğal ortamıyla çevresinden ayrılan ve göl alanında yüzer halde her yöne kolayca hareket edebilen yüzenadalar, çevrelerinin adeta bir sembolü rolünü üstlenirken, bölge insanını kendisine çeken görsel doğal bir turistik cazibe merkezi olma özelliğini de taşırlar. Ülkemizde kayıtlara geçen yüzenada bulunan il sayısı 8’dir. Ancak ülkemizin farklı kesimlerinde büyüklü küçüklü çok sayıda sulak alan bulunmaktadır. Dolayısıyla da araştırmalar arttıkça farklı kesimlerde yüzenadalarla karşılaşılacaktır. İşte bilinenlere ilave edebileceğimiz bir

 15. Explaining Dimensions of Middle School Mathematics Teachers’ Use of Textbooks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meric ÖZGELDİ

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract The purpose of the study was to describe middle school mathematics teachers’ use of textbooks. For this purpose, the Use of Mathematics Textbooks Questionnaire was distributed to 531 middle school mathematics teachers. The results of the study showed that teachers used the student edition textbook during the class and prior to class; and mostly read it for the topic, but rarely for problems and examples. Teachers frequently selected questions from the workbook that were not included in the student edition textbook. They frequently used questions in the workbook similar to the ones in the high school entrance exam questions. They used the teacher edition textbook to read the curriculum objectives and to prepare for the class but they very rarely tended to look up the answers of the questions from the teacher edition textbook. They frequently used auxiliary books to select questions that were not included in the student edition textbook. Key words: mathematics textbooks, mathematics teachers’ use of textbooks, middle school Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin ders kitabı kullanımlarını tanımlamaktır. Bu amaçla, Matematik Öğretmenlerinin Ders Kitabı Kullanım Ölçeği, 531 ilköğretim matematik öğretmenine dağıtılmıştır. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, öğretmenler ders kitabını sıklıkla derse hazırlık sürecinde ve ders sırasında kullanırken nadiren problemler ve örnekler için kullanmaktadır. Öğretmenler özellikle konunun günlük hayatla ilişkilendirilmesi, diğer derslerle bağlantı kurulması, konu sırasının takibi için ders kitabından faydalanmaktadır. Öğretmenler, çoğunlukla çalışma kitabında bulunan merkezi sınav sorularına benzer soruları kullanmaktadır. Öğretmen kılavuzunu ise kazanımlara bakmak ve derse hazırlık yapmak için kullanmaktadır. Bununla beraber, öğretmenler yardımcı kitapları merkezi s

 16. Açık Dergi Yayıncılığında Örnek Bir Uygulama: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinan YILMAZ

  2012-03-01

  Full Text Available Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurulan Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Mart 2012 sayısıyla yayın hayatına başladı. Dergimiz, merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin tüm alt branşlarına yönelik hizmet verecektir. Yılda 4 kez yayımlanacak olan derginin Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça ara yüzleri sayesinde bu dillerin her birinde dergiye erişim mümkün olacaktır. Dergide yayımlanan makalelerin dört farklı dilde özetleri bulunacaktır. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Açık Dergi Sistemlerine Arapça dil eklentisi ekleyerek bu konuda bir ilki gerçekleştirmiştir. Ayrıca derginin Türkçe ara yüzünde bulunan pek çok problem de titiz bir çalışmayla giderilmiştir. Açık Dergi Sistemlerini kullanan Türkiye’deki kullanıcıların talep etmeleri halinde yapmış olduğumuz çalışmaları kendileriyle paylaşmamız mümkündür. Sistemin Türkçe ara yüzünü daha da geliştirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Arapça ara yüzünde de halen pek çok eksiklik bulunmaktadır. Bu çalışmalarımız tamamlanınca Public Knowledge Project web sitesine gönderilerek tüm kullanıcıların bu çalışmalardan faydalanmaları sağlanacaktır. Bu yazıda, Açık Dergi Sistemleri kullanılarak bir derginin nasıl kurulacağı ve dergimizin bu konuda yapmış olduğu yenilik ve geliştirmeler ele alınmıştır.

 17. Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamer Şanlidağ

  2013-10-01

  Full Text Available Amaç: Alt solunum yolu enfeksiyonları çocuklarda sık görülür ve özellikle erken çocukluk çağında ölüm oranı yüksektir. Bu araştırmada bölgemizde alt solunum yolu enfeksiyonları belirtileri bulunan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu Ekim 2009-Mart 2010 tarihleri arasında, alt solunum yolu enfeksiyonları belirtileri ile hastaneye başvuran 160 çocuktan (ort. 14,6 ay oluşturulmuştur. Bu çocuklardan alınan boğaz sürüntü örneklerinde respiratuar sinsityal virüs (A+B, influenza virüs (A+B, parainfluenza virüs (1, 2, 3, 4, insan metapnömovirüs, rinovirüs ve koronavirüs (OC43+229E varlığı real-time PCR yöntemiyle [The RealAccurateTM Respiratory RT PCR Kit (PathoFinder BV, Hollanda] araştırılmıştır.Bulgular: Örneklerin 67’sinde (%41,8 alt solunum yolu enfeksiyonları belirtilerine neden olabilecek bir viral etken saptanmıştır. Respiratuar sinsityal virüs %61,2’lik oranla (41/67 en sık saptanan virüs olmuştur. Bunu %35,8 (24/67 ile rinovirüsler izlemektedir. Dört örnekte (%5 koronavirüs, iki örnekte (%2,9 “insan metapnömovirüs”, bir örnekte de (%1,4 parainfluenza virüs diğer viral etkenler olarak belirlenmiştir. Birlikte enfeksiyon sıklıkları değerlendirildiğinde, dört örnekte respiratuar sinsityal virüs-rinovirüs birlikteliği, bir örnekte respiratuar sinsityal virüs-koronavirüs birlikteliği, bir örnekte rinovirüs-koronavirüs birlikteliği, bir örnekte de respiratuar sinsityal virüs-rinovirüs-koronavirüs birlikteliği saptanmıştır.Çıkarımlar: Çalışma grubunun %41,8’inde klinik belirtilerden sorumlu olabilecek bir viral etken saptanmıştır. Bu nedenle viral solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin hızlı ve duyarlı tanısı gereksiz antibiyotik kullanımının engellenebilmesi ve bu virüslerin neden olabilecekleri hastane enfeksiyonlar

 18. CITIES OF RUMELIA IN PAREPAREZADE’S HASB-I HAL IN THE LIGHT OF EVLIYA CELEBI’S THE BOOK OF TREVELS EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNÂME’Sİ IŞIĞINDA PÂREPÂREZÂDE’NİN HASB-İ HÂLİ’NDE GEÇEN RUMELİ ŞEHİRLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurgül ÖZCAN

  2012-01-01

  Full Text Available Pârepârezâde Ahmed Çelebi, who lived in the 16th century, is originally from Bursa. After getting a good education, he worked as a lecturer and judge. The poet served most of his career as a judge in Rumelia, and also died in this region. His tomb is in the garden of Turhan Bey’s son Ömer Bey Mosque, in Tırhala, which is in the borders of Greece today. When Pârepârezâde couldn’t get an expected promotion or pay rise, he wrote a masnavi with 24 verses. In this masnavi, he depicted his disappointment and offense with a simple Turkish and intimate tone. In this text, Pârepârezâde Ahmed Çelebi, who served nearly his entire career in Rumelia, not only narrated his personal feelings but he also shared his experiences and observations. The text includes a lot of historical and cultural information about many cities in Rumelia which are not in our borders anymore today. In this work, the verses in the text are analyzed in a literary sense and the cities of Rumelia which are mentioned in the verses are discussed in terms of their culture, with references to many sources, particularly Evliya Çelebi’s Seyahatname XVI. yüzyılda yaşamış olan Pâre Pârezâde Ahmed Çelebi aslen Bursalı’dır. İyi bir eğitim gördükten sonra müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuştur. Şair, kadılık görevinin çoğunu Rumeli’de yapmış, yine bu topraklarda vefat etmiştir. Mezarı, günümüzde Yunanistan sınırları içinde bulunan Tırhala’da Turhan Beyoğlu Ömer Bey Camii’nin bahçesindedir.Şair, beklediği bir terfinin ya da maaş zammının gerçekleşmemesi sonucunda yirmi dört beyitlik bir mesnevi kaleme almıştır. Bu mesnevide, hayal kırıklığını, kırgınlığını, sade bir Türkçe ve samimi bir üslupla dile getirmiştir. Meslek hayatının nerdeyse tamamını Rumeli topraklarında geçiren Pâre Pârezâde Ahmed Çelebi, eserinde sadece şahsî duygularını aktarmamış, gezip gördüğü, görev yapt

 19. AN ATTEMPT OF OBJECTIVIZATION OF A FEW CONCEPTS USED IN NEW TURKISH LITERATURE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN BAZI KAVRAMLARI NESNELLEŞTİRME DENEMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İsmet EMRE

  2010-04-01

  Full Text Available Compared to natural and applied sciences, the emergence of social sciences falls in with quite a late time period. The appearance and self-realization of literature, which forms one of the significant branches of social sciences, took place only at the beginning of 20. century. It is a well-known fact that the science of literature, with approximately a hundred-year history, has some short¬comings with respect to both terminology and methodol¬ogy. The primary problem that the literature scientists in Turkey as well as in the world should overcome is the question of basing the concepts upon an objective ground and minimizing the concept confusion. It is obvious that the science of literature, with its content of objective con¬cepts and terms and its peculiar language, will go beyond its present position. This study is intended to objectivize a few concepts of New Turkish Literature. However, needless to say, the shortcomings of the study is hoped to be supplemented by the eminent figures of the discipline in due course. Doğa ve fen bilimlerine göre sosyal bilimlerin or¬taya çıkışı oldukça geç bir zaman dilimine denk gelmek¬tedir. Sosyal bilimlerin önemli şubelerinden biri olan ede¬biyat biliminin ortaya çıkışı ve kendini kanıtlaması ise ancak 20. yüzyılın başından itibaren gerçekleşmiştir. Yaklaşık yüz yıllık geçmişi bulunan edebiyat biliminin gerek terminolojik düzeyde, gerekse yöntem bakımından bazı eksiklerinin olduğu ortadadır. Bütün dünyada ol¬duğu gibi Türkiye’de de edebiyat bilimcilerin halletmesi gereken sorunların başında kavramları nesnel bir zemine oturtup kavram kargaşasını en alt düzeye indirmek gel¬mektedir. İçeriği nesnelleştirilmiş kavram ve terimlerden oluşmuş ve kendine özgü bir dil kurmuş olan edebiyat biliminin, bulunduğu noktanın çok ötesine geçeceği orta¬dadır. Bu çalışma, Yeni Türk Edebiyatı alanının bazı kav¬ramlarını nesnelle

 20. YÖNETİCİNİN ALGILANAN LİDERLİK TARZI İLE YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ - THE ROLE OF THE LEADER– MEMBER INTERACTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED LEADERSHIP STYLE AND THE TRUST IN MANAGER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sema YOLAÇ

  2011-07-01

  Full Text Available Özet:Çalışanlar, algıladıkları liderlik tarzına göreyöneticilerine güven duymaktadır. Güven kavramı da hemizleyicilerin, hem de örgütün verimliliğini etkilemektedir.Liderler her bir çalışanıyla aynı düzeyde ilişki geliştirmezler.Lider ve izleyicileri arasındaki farklı ilişki düzeyi, lider-üyeetkileşim teorisiyle açıklanmaktadır. Bu çalışmada, lider-üyeetkileşim ilişkisi içinde, liderlik tarzı ve yöneticiye duyulangüven arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bu amaçla anketçalışması yapılmıştır. Anket, aynı örgütte bulunan çalışanlarauygulanmıştır. Çalışmada dönüşümcü liderlik tarzınınyöneticiye duyulan güveni açıklamada önemli etkisinin olduğubulunmuştur. Şartlı değişken olarak modelde yer alan liderüyeetkileşimi analize dahil edildiğinde, lider-üye etkileşimiortalamanın üzerinde olan grup için dönüşümcü liderliğinyöneticiye güven üzerinde daha yüksek katkısı olduğusonucuna ulaşılmıştır.Abstract:Employees trust in managers in respect of theleading style they perceive. The concept of trust affects bothfollowers and organization’s effectiveness. Leaders can not beexpected to form the same level of relationship with everyother employee working at organization. In this study, withincontext of leader–member interaction, the relationshipbetween leadership style and trust in manager is discussed.The surveys were applied to employees working at sameorganization. The results of study reveal that, transformationalleadership style has an important effect on trust in manager.The results of the statistical analysis in which the leadermemberinteraction is added in the model as the conditionalvariable show that for that group whose leader-memberinteraction is above mean value, transformational leadershiphas a greater effect on trust in manager.

 1. YGS 2013 matematik soruları ile ortaöğretim 9. sınıf matematik sınav sorularının Bloom taksonomisine ve öğretim programına göre karşılaştırılması [A comparison of mathematics questions in the 2013-YGS examination and the teacher made ninth-grade class, using Bloom’s taxonomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali DURSUN

  2014-04-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı ülke çapında üniversiteye giriş sınavında (YGS sorulan matematik soruları ile lise 9. sınıf matematik derslerinde yazılı sınavlarda sorulan soruların öğretim programı ve Bloom’un sınıflandırması çerçevesinde karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın evrenini İstanbul Bağcılar ilçesindeki liseler, örneklemini ise bu ilçede bulunan Bağcılar Lisesi, Orhangazi Lisesi ve Osmangazi Lisesinde son sınıfa devam eden öğrenciler ve bu okullarda çalışan öğretmenler oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak da bu okullardaki 9.sınıf matematik dersine giren 11 öğretmenin 668 sınav sorusu, eğitim programı ve Bloom taksonomisi göz önünde bulundurularak analiz edilmiş ve aynı okullara devam eden 403 öğrencinin YGS matematik başarı oranları karşılaştırılmıştır. Veriler betimsel istatistikler, kay-kare, ANOVA ve korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda öğretmenlerin yazılı sorularının ve 2013 YGS matematik sorularının Bloom’un bilişsel basamaklarından uygulama basamağı ağırlıklı olduğu bulunmuş ve öğretmen yazılı soru adetlerinin müfredatta ayrılan süreyle uyumluluk sağlamadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 2013 YGS sorularını çözme oranlarına baktığımızda ise müfredat ve Bloom basamaklarına göre doğru yapma düzeyleri açısından araştırmada yer alan okullar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

 2. Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömür Akdemir

  2015-04-01

  Full Text Available Abstract The popularity of the computer games are increasing every day. Spending time in front of the computers with almost no physical activity causes many health related problems. Recent technologies such as Kinect sensors may have the potential to reduce the physical side effects of the computer games. Nevertheless, the physical and emotional effects of playing computer games with the Kinect on users are still not clear. The effects of playing computer games with and without Kinect were compared in the study with 21 prospective teachers studying at the Education Faculty located in Zonguldak, Turkey in 2014. The mixed method research design was used to explore the research questions. The game playing motivation scale, self-reported muscular activity figure and structured interview questions were used to collect data. Besides t-test, descriptive analyses of the qualitative and quantitative data were conducted for analysis. Findings revealed that using the games with Kinect sensors improved users’ motivation and muscular activity. Also the Kinect has changed game players’ opinions on games. Further research should investigate the correlation between the motivation and emotional effects of the Kinect use on computer game players. Keywords: Kinect, computer games, motivation scale, physical activity   Öz Her geçen gün bilgisayar oyunlarının popülaritesi artmaktadır. Bilgisayarın önünde hiçbir fiziksel hareket yapmadan oturmak birçok sağlık problemine neden olmaktadır. Son teknolojiler örneğin Kinect sensörler bilgisayar oyunlarının yan etkilerini azaltacak potansiyele sahiptir. Ne var ki, bilgisayar oyunlarını Kinect sensör ile uygulamanın fiziksel ve duygusal etkileri hala netlik kazanmamıştır. Bu araştırmada 2014 yılında Zonguldak, Türkiye’de bulunan Ereğli Eğitim Fakültesinde okumakta olan 21 öğretmen adayının Kinect sensörü kullanarak ve Kinect sensör kullanmadan bilgisayar oyunlar

 3. KUR’ÂN’DA BİLGİ VE DÜŞÜNCE ÜRETİMİ / KNOWLADGE AND THINKING PRODUCING IN THE HOLY QUR’AN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Musa BİLGİZ

  2012-09-01

  Full Text Available Kur’an, bilgi gerçeğine zihnimizi veya gönlümüzü geçici olarak doyuran bir tatmin aracı olarak bakmaz. Aksine o, bilgiyi, insanın Allah ve evrenle ilişkisini düzenleyen bir vasıta olarak değerlendirir. Kur’an açısından ilmin ve medeniyetin esas gayesi, evrende bulunan varlıkları ve onlarla ilgili gerçekleri “okumak”; buradan hareketle Allah’ın varlığını, birliğini ve yüceliğini O’nun istediği şekilde tanıma gayreti içine girmektir.Kur’ân, “gerçeğin bilgisine” ulaşmak için yapılan tüm zihnî, kalbî ve bedenî faaliyetleri, hiç şüphesiz “bilgi üretme” ve “düşünme” eylemi olarak değerlendirir. Bunun yanı sıra “hakikate ulaşma çabalarını da ibadet olarak görür. Kur’an, insanın Allah tarafından bilgilendirildiği ayetlere yer verdiği kadar, onun bu ayetleri anlama, yorumlama ve bunlardan hareket ederek yeni bakış açıları geliştirmesine de yer verir. Bu makalede, insan tarafından üretilebilecek bilgilere, bunların kullanımına ve bu eylemleri gerçekleştirirken sergileyebileceği düşünme ile ilgili kavramlara yer verilecektir.The Holy Qur’an does not handle the fact of knowladge as a means of satisfaction feeding our minds and hearts temporarily. Unlike that, it evaluates knowladge as a means of arranging human’s relationship with universe and God. The main aim of science and civilization from the view of the Holy Qur’an is to “read” creatures in universe and realitiesabout them; from this point, to try to know God’s existance, solidarity and dignity as HE wants.The Holy Qur’an values all mental, emotional and physical actions done to reach “knowledge of facts undoubtly as “producing knowladge” and “ thinking” activities. In addition, it also sees the efforts to reach the facts as worship. The Holy Qur’an gives place not only to the verses that human is acknowladged by God but also the human’s understanding these verses

 4. TÜKETİCİLERİN FUTBOL İLE İLGİLENİM SEVİYELERİNE GÖRE KÜMELENMESİ VE KÜMELER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Çağrı DUMAN

  2015-01-01

  Full Text Available Günümüzde rekabetin çok yoğun olduğu sektörlerin başında futbol sektörü gelmektedir. Başta oyuncu bonservis ve ücret giderleri olmak üzere çok yüklü operasyonel giderleri bulunan futbol kulüplerinin, yoğun rekabete ayak uydurmak adına lisanslı ürün satışı gelirlerini artırmaları gerekmektedir. Futbol kulüplerinin taraftarlarının futbol maçlarına ilgi seviyelerine göre hangi kümelere (segmentlere ayrıl- dıklarını bilmelerinin pazarlama stratejilerini oluştururken fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma futbol maçlarına ilgi seviyesi farklı düzeylerde olan tüketicilerin demografik özellikleri, satınalma niyeti, taraftarı oldukları takımı algıladıkları marka kişiliği, taraftarı oldukları takıma ait lisanslı ürün satınalma sıklıkları ve futbol ile ilgili faaliyetlere katılımlarına göre farklılık gösterip göstermediklerini araştırmaktadır. Çalışmada, tüketicileri futbol ile ilgilerine göre gruplandırabilmek amacıyla hiyerarşik olmayan kümeleme analizi kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla, faktör, ki-kare ve anova analizleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların futbol ile ilgilerine göre iki küme oluşturdukları ve iki kümenin bazı lisanslı ürünlerin satınalma sıklığı, satınalma niyeti, taraftarı oldukları takımın marka kişiliğini algılamaları ve futbol ile ilgili faaliyetlere katılımda farklılaştıkları tespit edilmiştir.

 5. THE SILK ROAD IMPRESSIONS IN HITÂY SEFÂRETNÂMESİ AND KANUNNÂME-I CHINA U HITÂY HITÂY SEFÂRETNÂMESİ VE KANUNNÂME-İ ÇİN Ü HITÂY’DA İPEK YOLU İZLENİMLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sadettin EĞRİ

  2012-06-01

  Full Text Available One of the indispensable sources of the history of civilization is travelers and travel books which are written by theirs. Between Asia, Europe and other geographies, Silk Road, which has been one of the important trade ways, has been a focus of interest for many centuries for a variety of reasons. A great number of Western, Arab and Turkish merchants and travelers traveled to China. In addition to many travelers, some prophets with their servitors wrote their journeys in the Silk Road. In these texts, it is possible to achieve detailed information about China with Asia geography. Here are two of them, who went to China on different dates and for different purposes, are Turkish travelers and their writing texts. Ali Ekber' s Kânunnâme- i Çin ü Hıtayor Terceme-i Târîh- i Nevâdir- i Çin Maçin named text and Nakkaş Hoca Gıyasuddin’s, who is known as Timur’s son Mirza Şahruh’s side person, book of Acâibü’l-Letâif is also known as the Hıtay Sefaretâmesi. They are quite interesting and so enjoyable travel books Medeniyet tarihinin vazgeçilmez zengin kaynaklarından birisi de seyyahlar ve onların yazdığı seyahatnâmelerdir. Asya, Avrupa ve diğer coğrafyalar arasında önemli ticaret yollarından biri olan İpek Yolu, çeşitli nedenlerle yüzyıllar boyunca ilgi odağı olmuştur. Çin’e Batılı, Arap ve Türk nice tüccar ve seyyahlar seyahat etmiştir. Ünlü pek çok seyyahın yanı sıra bazı elçiler ile onların maiyeti İpek Yolu’ndaki serüvenleri yazmışlardır. Bu metinlerde o devrin Asya coğrafyası ile Çin hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür. İşte onlardan ikisi farklı tarihlerde ve farklı amaçlarla Çin’e giden Türk seyyahlar ve onların yazdığı eserlerdir. Ali Ekber’in Kanunnâme-i Çin ü Hıtây veya Terceme-i Târîh-i Nevâdir-i Çîn Mâçîn adları ile bilinen eseri ile Timur’un oğlu Mirza Şahruh’un yanında bulunan Nakkaş Hoca Gıyâsüddin’in yazd

 6. THE PRESENCE OF TURKS, AND TURKISH LANGUAGE INSTRUCTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE TÜRK VARLIĞI VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Musa KAYA

  2014-12-01

  Full Text Available Language, whose importance in building up the national identity and culture as well as in maintaining them cannot be ignored, is an essential and irreplaceable instrument to transmit all material possessions and moral values to the next generations. Therefore, teaching Turkish language, which is the transmitter of Turkish culture, not only to the learners in Turkey but also to the Turkish children living abroad and to the foreign people who want to learn Turkish is of great importance. As a result of the study, it was found that Turkish language instruction was available as an elective language course in 44 universities and colleges in total in the whole USA, where approximately 500.000 Turks live currently. However, it was also revealed that Turkish language instruction was unavailable in schools providing primary and secondary education, and all of the activities concerning the instruction of Turkish language and culture were conducted by the lecturers and teachers living in the USA, where there were no teachers and lecturers appointed from Turkey yet. Milli kimlik ve kültürün teşekkülünde olduğu gibi onun yaşatılmasında da önemi göz ardı edilemeyecek olan dil, sahip olunan maddi ve manevi bütün değerlerin sonraki nesillere aktarılması bakımından vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir araçtır. Bu sebeple Türk kültürünün taşıyıcısı olan Türkçenin sadece yurt içinde değil aynı zamanda yurt dışındaki Türk çocuklarına ve Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancılara öğretimi büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmada, yaklaşık 500 bin Türk’ün yaşadığı ABD’de toplam 44 üniversite ve kolejde Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak öğretiminin yapıldığı, temel eğitim ve lise seviyesindeki okullarda Türkçe öğretiminin yapılamadığı; Türkçe ve Türk kültürü öğretimi ile ilgili faaliyetlerin ABD’de bulunan öğretim görevlileri ve öğretmenler tarafından ger

 7. NİŞ FOLK SONGS IN THE CONTEXT OF RELATIONSHIP BETWEEN ORAL CULTURE AND ORAL HISTORY SÖZLÜ KÜLTÜR- SÖZLÜ TARİH İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA NİŞ TÜRKÜLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Süleyman FİDAN

  2011-12-01

  ı idaresinde bulunmuştur. Bu süreç içerisinde gerek uzun zamandırBalkanlarda bulunan Türk boylarının folklorik üretimleriyle gerekse kolonizatörderviŞlerin çabalarıyla Türk kimliği bu bölgede kaybolmamıştır. Bu çalışmada Türklereyurtluk etmiş olan Balkanlardaki Niş vilayeti ile ilgili tarihe tanıklık eden insanlarınyaktıkları türküler sözlü tarih bağlamında ele alınacaktır.

 8. Investigation of the perception about earthquake based on elementary school students’ opinionsDepreme ilişkin algının deprem yaşayan ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fuat Tanhan

  2015-12-01

  ştırma, nitel araştırma kapsamında tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Van İl Merkezinde bulunan ilköğretim okullarının ikinci kademesinde okuyan, Van Depremi’ni yaşayan ve araştırmaya gönüllü katılan 12 kadın; 11 erkek olmak üzere toplam 23 öğrenciden ibarettir. Araştırmada öğrenciler, deprem olduğu sırada ve sonrasında dışarıda olduklarını, kaçtıklarını, eve ailelerinin durumunu öğrenmek için hemen eve geldiklerini belirtmişlerdir.

 9. İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra Yazılımının Derslerde Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muharrem Aktümen

  2011-07-01

  Full Text Available Bu araştırmada; ilköğretim matematik öğretmenlerinin, bir dinamik matematik yazılımı olan GeoGebra'nın derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kırşehir ili merkezinde bulunan farklı ilköğretim okullarından seçilmiş 11 ilköğretim matematik öğretmeninin katıldığı 16 saatlik bir HİE düzenlenmiştir. HİE sonunda katılımcılarla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Katılımcıların mülakata verdikleri yanıtlar yedi temada yoğunlaşmıştır. Bu temalar; öğrenme sürecinde, öğretme sürecinde, matematik dersine yönelik inançları değiştirmede, derse hazırlık sürecinde, sınıflarda, ders dışı etkinliklerle desteklendiğinde ve GeoGebra yazılımını kullanımda uygulanabilirlik şeklinde adlandırılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan ilköğretim matematik öğretmenleri, GeoGebra yazılımının; öğrencilerin öğrenme sürecine katkıda bulunabileceğine, derse hazırlık ve öğretim sürecinde yardımcı olabileceğine ve matematik dersine yönelik inançlarda değişiklikler oluşturabileceğine dair görüşlerini belirtmişlerdir. Buna karşın, yazılımdan daha fazla verim alınabilmesi için ders saati dışındaki zamanın da ayıca değerlendirilmesi gerektiğini ve GeoGebra'nın kullanımı konusunda kendilerini yeterli düzeyde hissetmedikleri düşüncelerine yer vermişlerdir.Anahtar Kelimeler: GeoGebra, dinamik matematik, ilköğretim matematik öğretmenleri

 10. The study of the relationship between the self esteem, body mass ındex and life quality of adolescentsErgen bireylerin benlik saygısı, beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suat Kılıçarslan

  2016-08-01

  Özet Bu araştırmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin benlik saygıları kontrol altına alındıktan sonra beden kitle indeksi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada benlik saygısı puanlarını belirlemek için Kendine Saygı Ölçeği, yaşam kalitesi algıları için Kiddo-Kindl-Ergen Formu kullanılmıştır. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 327'si (%45.3 kız ve 395'i (%54.7 erkek, toplam 722 öğrenciden oluşmuştur ve yaş ortalaması 15.2'dir. Beden kitle indeksleri bakımından incelendiğinde öğrencilerin %16,8'inin düşük kilolu, % 70.9’ unun orta ve %12.3' ünün obez olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin Beden Kitle İndeksi (BKİ değerleri ile benlik saygısı ve yaşam kalitesi arasında ve benlik saygısı ile yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Ancak, araştırma kapsamında ergen bireylerin benlik saygısı değerleri dışta tutulduğunda, daha önce anlamlı düzeyde olumlu ilişki gösteren BKİ ve yaşam kalitesi puanları arasındaki ilişki neredeyse ortadan kalkmaktadır. Elde edilen bu bulguya göre ergen obez, ancak eğer benlik saygısı düşükse, yaşam kalitesinin de düşük olabileceğini göstermektedir. Araştırmada elde edilen bulgular var olan araştırma bulguları çerçevesinde tartışılmıştır.

 11. Gemilerde Uygun Olmayan Yakıt ve Yetersiz Silindir Yağlama Yağının Ağır Devirli Gemi Dizel Motorlarına Etkileri Üzerine Bir Çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat Yapıcı

  2015-12-01

  Full Text Available Amaç: Çalışmanın amacı; gemilerde kullanılan yakıtların uygunluğu açısından önemli noktaları irdelemek, ayrıca ana makine olarak kullanılan iki zamanlı ağır devirli gemi dizel motorlarında silindir yağlama yağına olan etkileri incelemektir. Yöntem: Çalışmada 2007-2015 yılları arasındaki gemi kayıtları incelenmiş ve tablo 3’de bulunan veriler elde edilmiştir. Geminin 39000 saatlik ana makine piston ve silindir bakım saatleri tablosu oluşturulmuştur. Bulgular: Uygun yakıt ve silindir yağlama yağı ile ilgili bakım sonrası uygun yağ miktarının tespiti yapılmıştır. Değişken kükürt oranlarına göre ayarlanabilen silindir yağlayıcıları (cylinder oil lubricator için kükürt oranı ve yüke göre veriler girilerek Excel tabanlı yağ miktarı hesaplama uygulaması modellenmiştir. Sonuç: Yapılan çalışma sayesinde başka tonaj ve tipteki makinelere aynı model uygulanarak makine bakım geçmişi çıkarılarak eksiklikler saptanabilir veya hazırlıklar yapılabilir. Örneğin 15000-19999 çalışma saati aralığında 16 kez piston bakımı yapıldığına göre layner değişiminden sonraki ikinci 20000 saatlik dilimde 35000-40000 saatlik dilimde piston ve layner değişimlerinin olacağı önceden tespit edilerek gerekli yedek malzeme erken tedarik edilerek zamandan kazanılmış olur. Bu sayede daha büyük arızaların önü kesilmiş olur. Şirket ve gemi arasında planlı bakım sistemi daha verimli hale getirilmiş olur. Bu kapsamda yapılan çalışma ile literatüre gerçek bir uygulamadan yola çıkılarak ilerideki çalışmalar için başlangıç olması hedeflenmiştir.

 12. MESLEK LİSELERİNDE SINIF İÇİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN ALGILAMALARI-THE PERCEPTION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS CONCERNING THE TEACHER-STUDENT COMMUNICATION IN CLASS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alparslan GENÇ

  2010-01-01

  Full Text Available İletişim; insanların birbirini anlaması, isteklerini muhataplarına anlatması ve problemlerin oluşmadan çözüme kavuşması için en önemli araçtır. Gelişen teknoloji insanların birbirleri ile iletişim kurma yol ve yöntemlerini değiştirmiş, artık insanlar birbirlerini görmeden ve tanımadan da birbirleri ile iletişim kurar hale getirmiştir. Böyle bir dünyada çocuklarımızın okullarda iletişimin doğal yönünü iyi kavramaları ve kendilerini gerektiği şekilde ifade edebilmeleri için öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında okumakta olan öğrencilerin, sınıfta öğretmenlerinin iletişim kurma becerilerini algılama biçimlerini ortaya koymaktır. Araştırma Gebze, Kocaeli’de bulunan 13 meslek lisesinde yapılmış, araştırmaya 509 kız, 389 erkek olmak üzere 898 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler öğretmenlerin iletişim becerilerini değerlendirmiş; uygulanan iletişim becerisi anketi soruları, öğretmenlerin meslek sevgisi, öğretmenlerin öğrencilerle birebir ve bütün sınıfla iletişim becerisini ölçmek üzere üç kategoride toplanmıştır. Araştırma neticesinde, öğrencilere göre öğretmenlerin mesleklerini severek yaptığı söylenemeyeceği gibi öğretmenlerin öğrencilerle iletişim becerileri de zayıf çıkmıştır.-Communication is the most important means of people’ understanding each other, explaining what they want and a way to solve problems before they occur. Advancements in technology has changed the method of communication. Today people can communicate without knowing and seeing each other. In such a world, teachers have high responsibility to ensure that children learn natural ways of communication and expressing themselves in a way they need. Purpose of this study is to present perceptions of public vocational high school

 13. İşveren Markası Oluşturma: Katılım Bankası Örneği(Creating Employer Brand: Participation Bank Example

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif Narcıkara

  2016-03-01

  Full Text Available Günümüz firmaları, ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında dış müşterinin yanısıra iç müşterinin de öneminin farkına varmışlardır.  Bu bağlamda, Simon Borrow tarafından geliştirilen İşveren Markası kavramı 1990’ların önemli gelişmelerinden biri olmuş ve birçok firma tarafından dikkate alınan bir kavram haline gelmiştir (Tüzüner vd., 2009. Yetenekli iş gören bulma konusundaki zorluklar, hizmet sektöründe İşveren Markası uygulamalarını öne çıkarmıştır (Berthon vd. 2005; Knox ve Freeman, 2006. Kariyer portallarında en çok başvurunun hizmet sektörü içerisinde bankacılık sektörüne yapılması da araştırmacıları bankacılık sektörüne yöneltmiştir. Bu çalışmanın ana örneklemini katılım bankacılığı alanında hizmet veren Albaraka Türk Katılım Bankası’ na daha güncel ve sağlıklı verilere ulaşılacağı varsayımıyla sadece son 3 ayda başvuruda bulunun adaylar oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı Albaraka Türk’e iş başvurusunda bulunan adayların tercihlerinde etkili olan İşveren Marka çekiciliği faktörlerini ölçmek ve tercihlerinde tecrübe ve eğitim durumlarının etkisinin olup olmadığını görmektir. Bu amaçla geçerliliği ve güvenilirliği tespit edilmiş olan Berthon’un İşveren Çekiciliği Ölçeği (Employer Attractiveness Scale kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili anket, pazarlama pozisyonlarına son 3 ayda başvuru yapan, farklı tecrübe seviyelerindeki 500 kişilik bir aday grubuna uygulanmıştır. Adayların seçiminde kolayda örnekleme metodu kullanılıp, Berthon’un 25 soruluk ölçeğinden oluşan anket 7’li Likert cevap ölçeği kullanılarak e-mail aracılığıyla adaylara gönderilmiştir. Elde edilen sonuçlar da SPSS programı ile analiz edilmiştir.

 14. Deri Endüstrisi Atıksularından Kromun Çeşitli Alglerle Biyosorpsiyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. NAKİBOĞLU

  2009-04-01

  Full Text Available Bu makalede yapılan kinetik testlerin amacı, deri endüstrisi atıksularından Cr(VI metalinin Scenedesmus obliquus ve Chlorella sp. ile biyosorpsiyonu için optimum reaksiyon süresinin ve optimum karıştırma hızının belirlenmesidir. Scenedesmus obliquus ve Chlorella sp. ile orijinal atıksu ve sentetik atıksuda yapılan Cr(VI biyosorpsiyon çalışmaları sonucunda optimum karıştırma süreleri sırasıyla 24 saat ve 6 saat olarak belirlenmiştir. Optimum karıştırma hızı her iki alg biyokütlesi için orijinal atıksu ve sentetik atıksuda 150 devir/dakika olarak belirlenmiştir. Makalede yapılan izoterm testlerinin amacı, deri endüstrisi atıksularından Cr(VI metalinin Scenedesmus obliquus ve Chlorella sp. ile biyosorpsiyonu için optimum pH, optimum sıcaklık ve optimum alg dozajını belirlemektir. Scenedesmus obliquus ve Chlorella sp. ile orijinal atıksu ve sentetik atıksuda yapılan biyosorpsiyon çalışmaları sonucunda optimum pH'lar sırasıyla 2 ve 1 olarak belirlenmiştir. Her iki alg türü için orijinal atıksu ve sentetik atıksuda optimum biyosorpsiyon sıcaklığı 250C olarak bulunmuştur. Optimum şartlarda orijinal atıksu ve sentetik atıksuda en yüksek Cr(VI giderimi yapan alg dozajları, her iki alg türü için 0.5 g/L olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, deri endüstrisi atıksularında bulunan Cr(VI ağır metal iyonlarının, Scenedesmus obliquus ve Chlorella sp. ile maksimum biyosorpsiyon kapasiteleri araştırılmış ve maksimum biyosorpsiyon kapasiteyi sağlayacak reaktör işletme koşulları (optimum karıştırma süresi, optimum karıştırma hızı, optimum pH, optimum sıcaklık, optimum alg dozajı belirlenmiştir.

 15. VERB PROCESSING IN BURSA LOCAL DIALECTS BURSA YERLİ AĞIZLARINDA FİİL İŞLETİMİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şükrü BAŞTÜRK

  2010-01-01

  Full Text Available The affixes used during the verb processing in the Turkey Turkish dialects show important phonetic variations. These affixes, which are commonly used in all the Turkey Turkish dialects, differ from one region to another, even from one village to another in the same region, in having varying phonetic characteristics. Of these affixes, those which undergo change most frequently and function as a key to the determination of the ethnic structure of the region in question are the future tense and present continuous tense suffixes. In Bursa local dialects, the final phoneme /r/ of the present continuous tense suffix –(Iyor predominantly was omitted and the neighboring vowel was lengthened. However, we observe that the initial vowel of the future tense suffix –AcAk was omitted and the back vowel /a/ was changed to the front vowel /e/ in the second syllable. We come across some different uses in the person suffixes following these suffixes. In this article, it is aimed to put forth various uses of the affixes in question and other verb processing affixes used in the local dialects of Bursa. Türkiye Türkçesi ağızlarında fiil işletimi sırasında kullanılan ekler, önemli fonetik değişiklikler göstermektedir. Bütün Türkiye Türkçesi ağızlarında ortak olarak kullanılan bu ekler, bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede bulunan yakın köyler arasında farklı ses özellikleriyle kullanılmaktadır. Bu ekler arasında en çok değişikliğe uğrayan ve bölgenin etnik yapısını belirlemede anahtar konumunda olan ekler, gelecek zaman ve şimdiki zaman ekidir.Bursa yerli ağızlarında –(Iyor şimdiki zaman ekinin ağırlıklı olarak sonundaki r sesi düşürülmüş ve yanındaki ünlü uzatılmış biçimde kullanılmaktadır. Gelecek zaman eki –AcAk ise başındaki ünlü düşürülüp ikinci hecedeki ünlüsü inceltilmiş biçimde karşımıza çıkar. Bu eklerin kullandığı kişi eklerinde de bazı değişik kullan

 16. TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (BURNOUT SYNDROME AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AN INVESTIGATION ON FISHERIES AND AQUACULTURE ENTERPRISES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer Akgün TEKİN

  2014-01-01

  Full Text Available ÖZ: Tükenmişlik ve örgütsel bağlılık son yıllarda sosyal bilimler alanında en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, su ürünleri işletmeleri çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini ve örgütsel bağlılık seviyelerini tespit etmek, tükenmişlik, örgütsel bağlılık ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki olası ilişkileri sorgulamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Akdeniz Bölgesinde faaliyette bulunan üç ayrı su ürünleri işletmesinden 125 çalışan üzerinde araştırma yapılmıştır. Analizler sonucunda çalışanların tükenmişlik ve örgütsel bağlılık durumları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların demografik özellikleri ile tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel bağlılık seviyeleri arasında anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık, Su Ürünleri İşletmeleri. ABSTRACT: Burnout syndrome and organizational commitment are among one of the most searched topics in social sciences in recent years. The aim of this study is to specify levels of burnout syndrome and organizational commitment and; the employees of fisheries and aqauculture enterprises. To realize this aim, this investigation is applied on 125 employee from three different fisheries and aquaculture enterprises in Akdeniz Region. Results of analysis, siginificant relationships found between burnout and organizational commitment levels of employees. Furthermore, siginificant relationships are found between demographic characteristics, burnout and organizational commitment levels of employees. Keywords: Burnout Syndrome, Organizational Commitment, Fisheries and Aquaculture Enterprises.

 17. The Place of Games in Teaching Grammar and Vocabulary Activities (Sample of 5th Grade Textbooks / Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinliklerindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehtap SOLAK SAĞLAM

  2013-12-01

  Full Text Available Turkish Language lesson exists at all levels of elementary curriculum. Grammar education and vocabulary enhancement activities are the most common acquisitions at elementary level. The first part of elementary level is consisted of students aged between 6–11, second part of students between 11–15. Elementary education starting at the age when students are fond of playing games continue until adolescence. These students acquire what they learn through games more easily and keep them in their memories for long. Some activities are organized to this end, and these activities draw attention of students, in turn, the learning process is faster as the attention level of students is quite high. When we study the game samples in Turkish Language textbooks, we will see that they are not adequate. The function of games in teaching grammar and vocabulary enhancement activities should be increased by having new games, so learning will be more efficient and permanent. Türkçe dersi ilköğretimin her kademesinde müfredatta yer alan bir derstir. Dilbilgisi öğretimi ve kelime serveti geliştirme çalışmaları ilköğretim aşamasında en çok karşımıza çıkan kazanımlardır. İlköğretimin birinci kademesi 6–11, ikinci kademesi ise 11–15 yaş arasındaki öğrencileri kapsamaktadır. Oyun çağında başlayan ilköğretim eğitimi gelişme dönemine kadar devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrenciler, oyunla öğrendiklerini çok daha kısa sürede belleklerine yerleştirmekte ve bu kazanımları çok daha uzun süre hafızalarında tutmaktadırlar. Bu amaçla ilköğretimde bazı etkinlikler bu yönde düzenlenmektedir. Bu etkinlikler öğrencilerin dikkatini çekmekte ve öğrencilerin ilgi düzeyi yüksek olduğu için de öğrenme süreci hızlanmakta, daha kalıcı olmaktadır. Günümüzde okullarda kullanılan Türkçe ders kitaplarında bulunan oyun örnekleri incelenip değerlendirildiğinde oyunların kısıtlı kaldığı g

 18. Siyah Alaca İneklerde Meme Ölçülerinin Somatik Hücre Sayısı ve Günlük Süt Verimi Üzerine Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayhan Ceyhan

  2013-12-01

  Full Text Available Bu çalışma, Siyah Alaca ineklerde Meme ölçüsü gruplarının, somatik hücre sayısı (SHS ve günlük süt verimi üzerine olan etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Niğde ilindeki özel sektöre ait bir işletmede bulunan 79 baş Holstein inekten 10 ay süreyle aylık olarak öğle sağımında süt örnekleri ve meme ölçüleri alınmıştır. İneklerden; ön meme başı uzunluğu (ÖMBU, arka meme başı uzunluğu (AMBU, ön meme başı çapı (ÖMBÇ, arka meme başı çapı (AMBÇ, ön meme başları arası mesafe (ÖMBAM, arka meme başları arası mesafe (AMBAM, ön meme başının yerden yüksekliği (ÖMBYY, arka meme başının yerden yüksekliği (AMBYY ve yan meme başları arası mesafesi (YMBAM öğle sağımdan önce ölçülmüştür. Hayvanlar meme ölçülerine göre 5 gruba ayrılmıştır. Meme ölçüsü gruplarının günlük süt verimi üzerine etkisi; ÖMBAM, YMBAM, ÖMBYY, ÖMBÇ, AMBÇ ve AMBAM gruplarında önemli, ÖMBU, AMBU ve AMBYY gruplarında ise önemsiz olduğu bulunmuştur. Meme ölçüsü gruplarının SHS üzerine etkisi; sadece AMBÇ grubunda önemli, diğer gruplarda ise önemsiz olduğu belirlenmiştir Ortalama günlük süt verimi ve SHS sırasıyla 28,25 kg/gün ve 274,90 x 103 hücre/ml’dir. Sonuç olarak, Siyah Alaca ineklerde meme başları arası mesafe ve çapları ile ÖMBYY’nin günlük süt verimi üzerinde etkili olduğu, SHS sayısının sadece AMBÇ den etkilendiği belirlenmiştir.

 19. Meta Analiz Yaklaşımı ile Laktasyon Sırası ve Buzağılama Mevsiminin 305 Günlük Laktasyon Süt Verimi Üzerindeki Etki Büyüklüğünün Tahmini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande Küçükönder

  2014-08-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Siyah Alaca ırkı ineklerde süt verimini etkileyen faktörlerden laktasyon sırası ve buzağılama mevsimin etkisi meta analiz yöntemi ile incelenmiştir. Meta analiz aynı amaca yönelik olarak başka araştırıcılar tarafından yapılmış olan çalışmaların bir araya getirilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan istatistiksel bir tekniktir. Bu yöntem, çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını birleştirir, özetler ve araştırıcılar arasında ortak bir yargının oluşturulmasında katkı sağlar. Bu sebeplerden ötürü, bu çalışmada 7 farklı araştırıcının çalışmaları meta analiz ile birleştirilmiş ve incelenen parametreler hakkında ortak bir bakış açısının yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırmada etki büyüklüklerinin heterojenlik durumu Ki kare ve I2 test istatistikleri ile araştırılmış ve bu değerler sırasıyla ×^2=50,205 ve I2=%88 olarak bulunmuştur. Bundan dolayı çalışmaların birleştirilmesi için sabit etki modeli kullanılmamıştır. Araştırmada, söz konusu konuya ilişkin olarak araştırıcıların bulmuş oldukları çalışma sonuçları meta analitik tarama yöntemi ile taranmış meta analizde etki büyüklüğü ölçütü olan odds oranının (OR kullanılması ile birleştirilmiştir. Meta analiz sonucunda Odds oranı değeri 0,759 bulunmuş olup, bulunan etki düzeyi orta olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmayla Siyah Alaca sığırlarda 305 günlük laktasyon süt verimi üzerinde, laktasyon sırasının yüksek süt verimi elde edilmesinde Yapmış olduğu katkı payının buzağılama mevsimine nazaran 0,759 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

 20. Webquest (Web macerası öğrenme yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi / Effect of WebQuest learning method on academic success and attitude in Turkish lessons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah ŞAHİN

  2012-12-01

  Full Text Available ÖZETAraştırmanın amacı, Web Macerası öğretim yönteminin 6.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarı düzeylerinde ve Türkçe dersine yönelik tutumlarında bir etkiye sahip olup olmadığını incelemektir. Araştırma, 2008-2009 öğretim yılında Erzurum il merkezinde bulunan Şair Nef’i İlköğretim Okulunda öğrenim gören 20 deney grubunda, 20 kontrol grubunda olmak üzere toplam 40 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma ön test- son test kontrol gruplu deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırmada biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere toplam iki grup yer almaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan “Türkçe Dersi Başarı Testi”, Acat (2000 tarafından geliştirilen öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan “Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” ve grupların denkleştirilmesinde kullanılan ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonunda Web Macerası öğretim yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin akademik başarı düzeylerini ve Türkçe dersine yönelik tutumlarını yükseltmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 1. Hücre içi sinyal iletimi mekanizmalarının kanser tanı ve tedavisindeki rolü

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra Dilşad Çoban

  2013-06-01

  Full Text Available Sinyal iletimi hücrede basit hücresel aktiviteleri organize eden, davranışını düzenleyen hücre haberleşmesi içindeki karışık kompleks sisteminin önemli bir parçasıdır. Hücre bilgi akışındaki hatalar başta kanser, otoimmünite ve diyabet gibi hastalıkların ana nedenidir. Sinyal iletimi ile ilgili metabolik fonksiyonlar genetik mutasyonlar ve tümör hücrelerinin yakın çevre problemlerinden etkilenmesinden dolayı kanser biyolojisinin en önemli konusu haline gelmiştir. Hücre sinyal iletimi detayları ile anlaşılınca, hastalıkların etkin tedavisi mümkün olacaktır. Bu bulgulara bağlı olarak ortaya konan ilk ilaç imatinib kronik myeloid lösemi tedavisine kullanılan bir protein kinaz inhibitörüdür. 1950’li yıllarda E. Krebs ve E. Fisher’in fosforilasyonu göstermesinden itibaren protein kinazlar hücre sinyal iletiminde en önemli role sahip yapılardır. Günümüzde bazı protein kinaz inhibitörleri renal kanser hücrelerinde, küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde ve kolon kanserinde yaygın olarak kullanım alanı bulmuştur. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar sonucu kansere neden olduğu bulunan bir hedefe, ona artan bir özgünlükle bağlanan yeni moleküller geliştirilmiştir. Bu nedenle normal ve farklı kanser hücre modellerinde hücre sinyal iletiminde tüm bilinmeyenlerin ortaya konması kanserde yeni tedavi protokollerinin ortaya konmasında önemlidir. Yazımızda bir model olarak hücrede sinyal iletimi anlatılmakta, kanser tedavisine özgün hedeflere karşı geliştirilen yeni ilaçlar özetlenmektedir. Kanser biyolojisinin ilgi çeken bu yeni alanında ortaya çıkan bulguların ışığında gelişen yeni fırsatlar açıklanmaya çalışılmaktadır.

 2. The effect of leadership charisma, engagement and group belonging on volunteer work performance: AKUT search and rescue associationLiderlik karizması, adanmışlık ve gruba aidiyetin gönüllü çalışma performansına etkileri: AKUT arama kurtarma derneği örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebru Caymaz

  2013-01-01

  ği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; özellikle normatif organizasyonlarda, gruba aidiyet ve işe adanmışlık kavramlarının, gönüllü olarak çalışanların çalışma performansı üzerinde liderlik karizmasından daha etkin olduğunu ortaya koymaktır. Bu çalışma, tamamen gönüllü olarak 32 farklı bölgede faaliyet gösteren ve 1500 gönüllüsü bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği’nde yapılmış ve elde edilen verilere yapılan hiyerarşik regresyon analizinin sonuçları, çalışmada yer alan hipotezleri desteklemiştir.

 3. İznik Müzesindeki Kandil ve Şamdan Motifli Mezar Taşları Patterned Lamp and Candlestick Gravestones in İznik Museum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.Kâmil BİÇİCİ

  2012-09-01

  gravestones in the Museum of lamps and candelabra motifs is important. İznik ilçesinin güzel tarihi binalarından biri olan müze, Nilüfer Hatun İmareti denilen bir yapıdır. İmaret, Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'nin karısı Nülüfer Hatun tarafından 1388 yılında yapılmıştır. Yapı, kubbe ve tonozların örttüğü sütun ve payelerin taşıyıcı oldukları bir revakla başlamaktadır. Üzerinde kitabe bulunan bir kapı ile ana bölüme girilmektedir. Ana bölüm, merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Ana bölümden üzerleri birer kubbeyle örtülü yan mekânlara geçilmektedir. Müze koleksiyonunu yeni keşfedilen bazı Selçuklu, Osmanlı çinileri ve mezar taşları ile Roma kalıntıları ve cam eserler oluşturmaktadır. İznik Müzesindeki mezar taşlarından 11 tanesinde kandil, 5 tanesinde şamdan motifi bulunmaktadır. Örneklerin 9 tanesinde kitabe yer almaktadır. Taşlardan biri sağlam durumda iken, diğerleri eksik, kırık ve aşınmış durumdadır. Malzeme olarak bütün mezar taşlarında mermer kullanılmıştır. Kandil motiflerinin çoğu çift zincirli ve çift kulplu verilmiştir. Kitabeli olan mezar taşlarının hepsinin ön üst yüzüne bitkisel unsurlar, rumi, palmet motifleri yerleştirilmiştir. Mezar taşlarının boyu 125 cm. ile 46 cm., eni 54 cm. ile 26 cm., kalınlığı 15 cm. ile 6 cm. arasında değişmektedir. Şahidelerin hepsi oyma tekniğiyle yapılmıştır. Süsleme tekniği olarak oyma ve kazıma tekniği de 13 mezar taşında uygulanmıştır. Kitabelerin ve bezemelerin çoğu kabartma görünümünde ele alınmıştır. İncelediğimiz mezar taşları örnekleri bitkisel, geometrik, nesneli ve yazı bezemelidir. 13 mezar taşı bitkisel bezemeli, 9 tanesi yazı bezemeli, 7tanesi geometrik bezemeli, 14 tanesi ise nesneli bezemelidir. Bitkisel bezemeler; kır çiçeği, kıvrık dal, palmet, palmiye, rozet, rumi, yaprak şekillerinde olup, taşlar üzerinde az sayıda ele alınmışlardır. Geometrik bezemeler

 4. Derleme Sözlüğünde Dokumacılık Mesleği İle İlgili Söz Varlığı Existent Words Used For Weaving Occupation From The Dictionary Of Collected Words

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serpil SOYDAN

  2013-07-01

  ılığın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu zanaat zamanla gelişmiştir. İnsanlar tarihi olarak tespit edilemeyen dönemlerde keçi yününden bugün düz dokuma tekniği adı verilen göçebe tenteleri yapmışlardır.Daha sonraki dönemlerde Alacahöyük’te arkeolojik kazılarda bulunan gümüş kirmanlar (M.Ö.3000-2000, Gordion’da bulunan Frigyalılara ait sumak ve cicim dokuma parçaları, Konya’nın Çumra ilçesi merkezinin kuzeyindeki Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Neolitik çağa (Cilalı Taş çağı ait (M.Ö 6000dokuma parçaları dokumacılığın Anadolu’da geliştiğini göstermektedir. Bu elimize geçen parçalar sayesinde dokumacılık tarihini Anadolu’da M.Ö. VII. yüzyıla kadar indirebilmekteyiz.1071 yılında Türkler Anadolu’ya geldiklerinde ileri düzeyde bir dokumacılık sanatıyla karşılaşmışlardır. Selçuklu İmparatorluğu döneminde de Türk kilim ve halı dokumacılığı gelişmeye başlamıştır. Birçoğu halen belgelenememiş sayısız halı parçasının 13 ve 14. yüzyıllardan kalma en eski Selçuklu halıları olduğu tahmin edilmektedir.Çalışmamızda Türkiye’de halk ağzından derlenmiş olan Derleme Sözlüğünde yer alan Dokumacılık mesleği ile ilgili söz varlığı incelenmiş, konuyla ilgili tarihî ve çağdaş kaynaklar taranmış, tespit edilen söz varlıkları dokumacılıkta kullanılan malzeme ismi, dokumacılıkta kullanılan alet ve araç ismi, dokumacılıkta kullanılan fiiller, dokumacılıkta kullanılan motif ve işlemeler, dokumada çalışan kişilere verilen isimler, dokumacılıkta kullanılan renk isimleri olmak üzere altı başlık altında gruplandırılmıştır. Ayrıca tespit edilen bu söz varlığı içerisinde ödünçleme kelimeler varsa bu kelimelerin kökenleri hakkında da bilgi verilmeye çalışılmıştır.

 5. Kutadgu Bilig'de “yorı-” Fiili Üzerine On The Verb Of “yorı-” In Kutadgu Bilig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet DEMİRTAŞ

  2012-12-01

  temel anlamı dışında farklı yan anlamlar ile de kullanılabilmektedir. Bir metni doğru anlamak ve anlamlandırmak, metinde kullanılan kelimelerin bu farklı anlamlarını, bağlam anlamlarını bilmekle mümkündür. Kutadgu Bilig’de bulunan “yorı-” fiili de, temel anlamı olan “yürümek” dışında başka anlamlarla da kullanılmıştır. Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinden olan Kutadgu Bilig, Türk kültür tarihinin, Türk dili ve edebiyatının önemini hiç kaybetmeyen bir eseridir. Bu çalışmada, Kutadgu Bilig İndeks’inde yer alan “yorı-” fiilinin bağlam anlamları tespit edilmeye çalışılmıştır. Metinde 253 yerde geçen “yorı-” fiilinin, 234 yerde tek kelime hâlinde, 19 yerde ise birleşik fiil görünümünde kullanıldığı tespit edilmiştir.Kutadgu Bilig İndeks’inde bulunan “yorı-” fiili, “yürümek, varmak” karşılığı ile gösterilmiştir. Ancak “yorı-” fiili metinde, sadece “yürümek, varmak” anlamında kullanılmamıştır. Metinde “yorı-” fiilinin “yürümek” anlamı yanında, “yaşamak”, “hareket etmek”, “gezip dolaşmak”, “gitmek”, “uğraşmak”, “devam etmek”, “vakit geçirmek”, “anılmak”, “düşünmek”, “geçinmek”, “değer verilmek”, “yazmak” gibi anlamlarda kullanıldığı da görülmüştür. Ayrıca Türkiye Türkçesinde de örnekleri görülen, emir kipinin 2. teklik şahsıyla çekimlenmiş biçimde, bir isteklendirme ve çabukluk belirtme amacıyla, “haydi” kelimesinin kullanımına benzer şekilde bir edat gibi kullanımı da söz konusudur.Metinde “yorı-” fiilinin, yolça yorı- “davranmak”, izçe yorı- “davranmak”, sa•vı yorı- “nüfuzu artmak”, ya•guŽk yorı- “yaklaşmak”, umınçŽka yorı- “beklenti içinde olmak” şeklinde bir isimle birlikte ve buza yorı- “bozmak”, kezip yorı- “gezip durmak”, yaŽka yorı- “yaklaşmak”, ayı•glap yorı-

 6. Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasında Faaliyet Gösteren Konsoloslar ve Faaliyetleri (1571-1878 The Consuls And Their Activities In Cyprus Under The Ottoman Administration (1571-1878

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Efdal ÖZKUL

  2013-03-01

  on consulate activities in Cyprus during theOttoman period including consuls, their interpreters, and the tradecarried out by the traders and their trading products.This study has been supported by the data gained from CyprusNicosia judicial record (Şer-i Sicil registers and from the diary entries of the consuls, vice-consuls of the other countries and those of Europeantravellers.The findings of the study aims to demonstrate and reachconclusions on the importance of Cyprus in terms of trade in theMediterranean Sea, the influence of such trade on Cypriot citizens, thepositive effects and negative effects of the consuls and their interpreterson the socio-economic structure in Cyprus. Kıbrıs, Akdeniz’de ve özellikle Doğu Akdeniz’de stratejik ve coğrafibakımdan çok önemli bir konuma sahip bulunmaktaydı. Söz konusukonumundan dolayı tarih boyunca Akdeniz ticaretinde önemli bir payasahip olmuştur. Tarih boyunca Akdeniz’de ticaret yapan devletler Kıbrısadasını da çeşitli amaçları için kullanmaktaydılar. Dolayısıyla Osmanlıülkesinde ticaret yapan devletlerin hemen hemen hepsinin adadatüccarları bulunmaktaydı. Kıbrıs adasında bulunan yabancı tüccarlarınsorunlarıyla ilgilenmeleri için İstanbul’da elçileri bulunan devletleradaya vekilleri olan konsolosları atamaktaydılar. Söz konusukonsoloslara ticareti canlandırmak için Osmanlı Devleti tarafındangeniş yetkiler verilmiştir. Başlangıçta Osmanlı Devleti konsoloslarınKıbrıs adasında sadece Tuzla kazasında kalmalarına izin vermişti.Ancak 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılda adada konsolosları olandevletlerin Limasol’da, Mağusa’da, Baf’ta ve hatta Lefkoşa’da konsolosvekilleri olmaya başlamıştı.Kıbrıs adasının ticaretinde söz sahibi ülkelerin başında daİngiltere, Fransa ile Hollanda ve onun adadaki temsilcisi olan konsolosuve konsolos tercümanı gelmekteydi. Osmanlı idaresinde adada görevyapan konsoloslar ve terc

 7. Popüler Roman ve Gençler Üzerindeki Etkileri- Bursa Örneği- Popular Novel and Its Effects on the Young-Bursa Example-

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih ACER

  2013-07-01

  study many topics such as why popular novel has such popularity among the young, what it adds to the young's lives, the family and the environment factors in the preference of this novel, whether it will become a transition step to the aesthetic novel, the meaning of popular novel in the eye of the young, the influence of the school types on the novels selected, have been presented through the questionnaires and conclusions from their results. The research area was restricted to Bursa province. The questionnaires were conducted in 2011-2012 Education Year in a sample school from each type of the secondary education institutions in Bursa. In these schools, the questionnaires were applied to 421 students who were reading popular novel and chosen by literature teachers. In this study cross-graphics were obtained by using SPSS programme 15. In conclusion and suggestions part of this study, the results were presented as conclusions deduced from the comparisons made in the tables. Bu makalenin amacı öncelikle gençlerin popüler romanları tercih sebeplerini tespit etmektir. Tercih edilen popüler romanların gençlerin hayatına nasıl bir anlam kattığı ve bu türün estetik romanlara oranla çok okunmasının altında yatan sebepler ortaya konmuştur. Giriş bölümünde popüler romanın genel özellikleri verilmiştir. Bu bölümde popüler romanın çok da kayda değer bir tür olmadığı algısının yaygın olduğu belirtilmiştir. Yazarı açısından estetik gaye güdülmeksizin kaleme alınan; yayılıp yazılmasında başta ticari kaygı olmak üzere, sanat dışı sebepler bulunan; okurun fikrinden çok duygu ve heyecanlarını harekete geçirmeyi hedefleyen; çok sayıda okura ulaşan; kolay anlaşılıp rahat çözümlenen; okurda belli bir seviye aramayan basma kalıp bir yapı arz eden; bir çoğu filme alınarak okur dışında sinema ve televizyonda da çok sayıda izleyiciye ulaşmış nitelikteki romanlardır. Bunun yanında yazarı taraf

 8. Çürük prevalansındaki yaklaşımlar ve karyogram konsepti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adil Nalcaci

  2011-09-01

  Full Text Available

  ÖZET

  Toplumlardaki ağız sağlığını belirleyebilmek için çeşitli indeks sistemleri kullanılmaktadır. Toplumdaki diş çürüğü ölçümü ve karşılaştırılması için en yaygın olarak DMFT ve DMFS indeks sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilmesine rağmen, DMFT ortalama değerlerinin farklı dağılımları, kimi popülasyonlarda kontrol altında olan ama kiminde hala birçok çürük bulunan bireyleri, doğru bir şekilde yansıtamamaktadır.  Yeni bir indeks önerisi ile uzmanların basit ve açık bir indeksden yararlanması, bununla beraber sağlık otoriteleri, profesyonel olmayan kişilerin de bu uygulamayı kullanabilmesi için Significant Caries Index popülasyonlardaki en yüksek çürük skoruna sahip olan bireylere dikkati çekmek üzere oluşturulmuştur.

  Çürük gelişimine yatkın insanları belirlemek ve bu bireylerde hastalığı durdurmak için koruyucu ve uygun tedavi edici hizmeti sağlamak, çürük riskini ve bakteri diyet ve konak cevabı arasındaki ilişkiyi görsel olarak göstermek için Karyogram geliştirilmiştir. Karyogram, bireye sorulan çeşitli sorularla beraber gelecekteki çürük riskini ortaya koyan bir bilgisayar programı ile çürüğe sebep olan birçok faktörü basit bir şekilde yansıttığı için eğitimsel amaçla kullanılabileceği gibi sağlık personeli olmayan bir araştırmacı tarafından da uygulanabilmektedir.

  Bu makalenin amacı çürük prevalansını hesaplamak için kullanılan indeksleri ve karyogramı ayrıntılı bir şekilde incelemektir.

  Anahtar kelimeler: DMFT, DMFS, Significant Caries Index, karyogram, çürük prevalans

 9. Nâbî'nin Münşeâtında Biyografik Bilgiler Biographical Accounts In Nabi’s Munsheat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halil İbrahim HAKSEVER

  2013-03-01

  Full Text Available An eminent representative of erudite poetry, Nabi is compiled several prosal and poetic works. Born in Edessa, he had been to Istanbul before living for a long time in Aleppo. He turned back toIstanbul and died there at the age of 70. He has been remembered for afamous and wise poet. Among his works, his Munsheaat, whichincludes monobiographical accounts about his life, is a significant book.His letters mostly written to his friends especially in Aleppo gives usbrief accounts and clues about literary aspects of his personality.Analysis of these letter helps us to have knowledge about his relationswith the bureaucracy elites around him and the civil servants on theone hand; his expectations, his appointments, difficult life conditions helived in. In these letters, there are some remarks about the problemsrelated to official institutions of his time, civil unrest in some regions.There are also mention of some of his appointments, official duties,psychological problems he suffered from, his endeavours to send hisworks to the officials and friends. In this article, using the publishedversion of the Munsheat, we will try to quote and analyze some parts ofthese letters. We will also quote and discuss some passages giving usinformation about Nabi, his ideas and observations. Hikemî şiirin büyük temsilcisi Nabî, manzum mensur birçok eserin sahibidir. Urfa’da başlayan hayatı İstanbul’da devam etmiş, çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, uzun yıllar Halep’te yaşamıştır.Uzun gurbet hayatından sonra tekrar İstanbul���a dönmüş, yetmiş yaşını aşmış olarak itibarlı, şöhretli, hikmetli bir şair kimliğiyle hayata veda etmiştir.Yazdığı eserler arasında, hayatına dair kendi kaleminden aktarma bilgiler bulunan Münşeatı önemlidir. Daha çok İstanbul dışında -özellikle Halep’te- iken dost ve tanıdıklarına yazdığı çeşitli konulardaki mektupları, Nabi’nin sosyal ve edebî hayatına dair k

 10. Râhatü’l-İnsân (Pend-Nâme-i Enûşîrvân’ın Türkçe Bir Tercümesi A Turkish Translation of Râhatü’l-İnsân (Pend-Nâme-i Enûşîrvân

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Müjgân ÇAKIR

  2012-09-01

  ı kaynaklarda Râhatü’l-insân veya Pend-nâme-i Enûşîrvân diye adlandırılmış olanıdır. Rıza Kulı Han Hidayet’in Bedâyi‛-i Belhî’ye ait olduğunu belirttiği metnin şairi meselesi ihtilaflıdır. Charles Schefer’in Chrestomathie Persane adlı eserinde neşrettiği metnin mukaddimesinde adı geçen “Şerîf-i Şair”in Ebû Şerîf Muhalledi-yi Gurgânî olduğu da iddia edilmektedir. Râhatü’l-insân Türkiye Kütüphanelerinde nüshaları olan bir eserdir. Bu makalede metin ve onun Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü, No. 5385’te “Pend-i Nûşîrevân-ı Âdil” adıyla kayıtlı bulunan Türkçe mensur bir tercümesi üzerinde durulacaktır. Bu tercümede Nûşîrevân’ın tacının onyedi diliminde (küngüre yazılı olan nasihatlar sıralanmakta ve bu âdil hükümdarın nasihatlarını askerlerinin okuyabilmesi için yılda bir kez tacını uygun bir yere astırdığından bahsedilmektedir. Nûşîrevân’ın nasihatlarında amacının insanlarını ahlâkî bakımdan eğitmek, insanlar arası ilişkileri düzenlemek kadar tebaa ile hükümdar arası münasebete yön vermek olduğu da görülmektedir. “İhtiyar ve zayıflara hürmet edin, ana baba hakkını gözetin, işlerinizi âlimlere danışarak yapın, dilinize hakim olun, emanete hıyanet etmeyin, düşündükten sonra konuşun” vb. Nûşîrevân’ın tacında kayıtlı olan nasihatlardan bazılarıdır. Makalede eserin Farsça nüshalarıyla Türkçe tercümesi arasındaki farklılıklara da temas edilmeye çalışılacak ve Türkçe tercümenin transkripsiyonlu şekline yer verilecektir.

 11. Siirt Halk Kültürünün Şifa Dağıtıcıları: Kutsal Sular Healing Distributors of Siirt Folk Culture: Holy Waters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rezan KARAKAŞ

  2012-12-01

  ınlarında yer almakta; bir şeyhe yahut din büyüğüne yönelik anlatılarla kutsiyet kazanmaktadır. “Yeşil su” adı verilen şifalı suyla ilgili anlatı, bir din âlimi olan İsmail Fakirullah’ın dinî kişiliği etrafında şekillenirken, Şeyh Arap Ziyareti’nde yararlanılan su ise “şeyh”lik mertebesindeki bir zatla anılmaktadır. “Tuzlu su” anlatısında ise suya kutsallık kazandıran bir kadın evliyadan bahsedilmektedir.Şeyhü’l Hazin, Şeyh Halef, Şeyhü’s Sibre, Şeyhü’l Horani, Şeyh Cerrah, Şeyh Termo ve Şeyh Münkedir türbelerindeki kuyuların suları, gerek içilerek gerekse banyo yapılarak, çeşitli hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Türbe veya camide bulunan kuyu suyu ile yıkanma ritüeli, ilk kozmik eylemin tekrarından başka bir şey değildir. Bu sularla banyo yapmak veya o sulara temas etmek, onları içmek insanoğlunun suyla buluşmasını sağlayacak ve insanoğlu adeta yeniden doğacak veya doğuracaktır. Siirt halk kültüründe tespit ettiğimiz “su”ya dayalı ritüeller, İslamî bir kisveye bürünmüş ve eren kültüyle birleşerek işlevselliğini sürdürmüştür.Birçok mitolojik sistemde evrenin yaratılışında başrolü üstlenen, doğuşun ve yaşamın simgesi olan su, Siirt yöresi halk kültüründe başta çocuk sahibi olmak ve hastalıklardan kurtulmak olmak üzere hemen her derdin devası olarak görülmekte, yukarıda adı geçen türbeler, şifa arayıcıların uğrak yeri olmaya devam etmektedir.

 12. AN ENERGY RESOURCE ITS GEO-ECONOMIC IMPORTANCE HAS GRADUALLY BEEN INCREASING: NATURAL GAS JEOEKONOMİK ÖNEMİ GİDEREK ARTAN BİR ENERJİ KAYNAĞI: DOĞALGAZ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erdal AKPINAR

  2011-09-01

  üketim 1989-2009 döneminde % 65 artmış, ithalatçı ülkeler listesine yenileri eklenmiştir. Önemli doğalgaz yataklarının ve üretim alanlarının başta Rusya Federasyonu, Hazar Havzası ve Ortadoğu olmak üzere belirli bölgelerde yoğunlaşması ve talebin fazlalığı bu enerji kaynağını kısa sürede küresel ölçekte ticarî bir ürüne dönüştürmüştür. Nitekim 2009 yılı itibariyle dünya doğalgaz üretiminin %30 kadarı uluslararası ticarete konu olmuştur. Yine aynı yıl toplam ihracatın yarıdan fazlası (%57, başını Rusya Federasyonu’nun çektiği beş ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda özellikle yeterli enerji kaynağından yoksun AB ve Japonya ile aralarında Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu ekonomileri hızla büyüyen ülkeler, doğalgazda çok fazla dışarıya bağımlı hale gelmişlerdir. Yakın gelecekte bu bağımlılığın daha da artacağı, örneğin AB’nin 2030 yılında ihtiyacı olan doğalgazın % 95’ini ithalat yoluyla karşılayacağı tahmin edilmektedir. Bu durum sektörde büyük çaplı plânlamaların, projelerin, yatırımların ve uluslar arası antlaşmaların yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Diğer yandan doğalgaz üzerinde küresel ve bölgesel güçler arasında büyük bir jeoekonomik mücadele cereyan etmekte olup, bu süreçte kaynak bakımından zengin Hazar Havzası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri ile enerji güzergâhları üzerinde bulunan ülkelerin stratejik önemi artmaktadır.

 13. Deşifre Şarkı Söyleme Eğitimine Yönelik Öğretim Metodu Önerisi A Recommended Teaching Method For Sight-Singing Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevan NART

  2013-03-01

  şkilidir. Deşifre şarkı söyleme, sözlü bir müzikeserini ilk görüşte müzik yazısına uygun olarak doğrudan sözleriyleçözümleyerek seslendirebilme becerisidir. Mesleki müzik eğitimindemüziksel okuryazarlığın en üst basamağı sayılabilecek bu beceri müzikeğitimi alan her bireyin geliştirmesi gereken bir beceridir ve her bireydebelli düzeyde bulunan deşifre şarkı söyleme becerisi planlı, programlı,sistemli ve düzenli çalışmalarla geliştirilebilir.Ülkemizde deşifre okuma becerisini geliştirmeye yönelik özgünçalışmalar birkaç kaynak kitapla sınırlı bulunmaktadır. Deşifre şarkısöylemeye yönelik ise sistemli ve planlı hiçbir uygulama yapılmamakta,bilimsel araştırma ya da kaynak bulunmamaktadır. Yurt dışında ise1800’lü yıllardan bu yana deşifre şarkı söyleme öğretimine yönelik çoksayıda yayımlanmış kaynak bulunmaktadır ve pek çok yöntem başarılıbir şekilde uygulanmaktadır.Bu çalışmada deşifre şarkı söyleme öğretim materyali olarakönerilen metot, deşifre şarkı söyleme alanındaki bu kaynak eksikliğinigiderme düşüncesiyle yapılan doktora araştırmasında geliştirilip,uygulanmış özgün bir öğretim metodudur. Çalışmada deşifre şarkısöyleme için önerilen öğretim yöntemi ve öğretim sistemi ile deşifreşarkı söyleme öğretim programı ve materyallerinin oluşturulmasınailişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu metot deşifre şarkısöyleme eğitimine yönelik Türkiye’de yazılmış “ilk” öğretim metoduniteliğini taşıdığından ve bu alanda yapılabilecek başka araştırmalara,eğitim-öğretim programlarına ve uygulamalarına yol gösterip kaynakoluşturması açısından önem taşımaktadır.

 14. Ekonomik Büyüme ve Çevresel Vergilerin Emisyon Miktarına Etkileri / The Effect of Economic Growth and Environmental Taxes On Quantity of Emissions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan Akar

  2012-12-01

  Full Text Available Bu çalışmada, daha müreffeh bir hayat yaşama gayesiyle gerçekleştirilen sınırsız üretim ve tüketim faaliyetlerinin, çevre tahribatı yoluyla tam aksi yönde etki yapıp yapmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın temel amacı, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevreye zarar vermesi durumunda, çevresel vergilerin bu tahribatı azaltmada etkili bir çözüm olup olamayacağı hakkında çıkarımda bulunmaktır. Çalışmanın problemi genelde çevresel bozulma, özelde de emisyondur. Öncelikle çevre ekonomisi başlığı altında çevre ile ekonomi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmış, sonrasında analizimize hazırlık olması mahiyetinde emisyon, çevresel vergiler, GSYİH, kişi başına düşen milli gelir hakkında bilgi verilmiştir. İktisadi büyüme süreciyle çevresel bozulma arasındaki etkileşimi açıklarken Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE ve Kirlilik Sığınağı Hipotezi veya Kirlilik Cenneti’nden faydalanılmıştır. Türkiye’nin de ÇKE ile uyumlu olduğu ve milli geliri reel olarak 4090 dolardan sonra çevreye verilen zararların azalacağı tespit edilmiştir. Ayrıca milli gelir hesaplamalarında da çevresel maliyetlerin hesaba katılması zaruretine değinilmiştir. Çevresel bozulmayla çevre vergileri arasındaki ilişki de çevresel vergi gelirlerinin toplam vergi gelirlerine oranlanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Nitel analizlerimize temel teşkil edecek veriler Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’nın internet sitelerinden elde edilmiş, AB ve OECD ülkelerinin iktisadi büyüme, çevresel vergi ve emisyon hacimlerine ilişkin veriler arasındaki ilişki gözlemlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; iktisadi büyüme, farklı gelişmişlik düzeylerine göre ülkeden ülkeye farklı çevre tahribatı sonuçları vermektedir. Çevresel vergilerin etkin bir şekilde vergi sistemlerinde bulunan ülkelerde ise, emisyon

 15. San Remo Konferansı’nda İngiltere’nin Ermeni Politikası (18-26 Nisan 1920 Britain’s Armenian Policy on San Remo Conference (18-26 April 1920

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evren KÜÇÜK

  2012-09-01

  Ahoranian Osmanlı Devleti’nden toprak talebinde bulunmaya devam etmişlerdir. Bu taleplerin gerçekleşmesi için Ermeni varlığını koruyacak, geliştirecek ve finanse edecek bir gücün mandaterliğine ihtiyaç vardı. Bu durum konferans esnasında İngiltere’nin de diplomatik manevralar gerçekleştirmesine yol açmıştır. Özellikle İngiltere için Mezopotamya bölgesi önemli olduğundan Anadolu’daki mandaterlik görevi ABD’ye bırakılmaya çalışılmıştır. ABD’nin bu teklifi kabul etmemesi durumunda ise Türk-Ermeni sınırının ABD Başkanı Wilson hakemliğinde çözülmesi öngörülmüştür. San Remo’da bulunan diğer devlet başkanları ise Ermenistan mandaterliğini alma sorumluluğundan rahatsızlık duyup ne mali ne de askeri yardımda bulunamayacaklarını açık bir dille ifade etmişlerdir. Demografik bakımdan sağlam gerekçelere dayanmayan ve uygulanabilirlik ilkesine ters düşen bu taleplerin Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki hareket tarafından kabul edilmesi beklenemezdi. Ayrıca Doğu Cephesi’nde elde edilen askeri zaferler, İngiltere’nin Ermenistan politikasının iflasına neden olduğu gibi ABD Başkanı Wilson’un da Sevr Antlaşması’nın 89. maddesine atfen hazırladığı Türk-Ermeni sınırı hakkındaki 22 Kasım 1920 tarihli raporunu da devre dışı bırakmıştır. Varolmak için verilen bu savaş, sonunda, İtilâf blokunun tamamen parçalanıp Fransa ve İtalya’nın milli mücadele hareketine destek vermesiyle sonuçlandığı gibi hem Lloyd George hükümetinin hem de Osmanlı imparatorluk sisteminin sonunu getirmiştir.

 16. A literature review on accounting education in Turkey, etichal values, and occupational ethicsTürkiye’de muhasebe eğitimi, etik değerler ve meslek etiği üzerine literatür taraması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Aykut Peker

  2016-02-01

  alışmanın amacı, Türkiye’de muhasebe etik kurulları ve muhasebe etik eğitimi kapsamında geleceğe ilişkin bir perspektif oluşturmaya çalışmaktır. Muhasebe eğitimi ve etik kodlar kapsamında Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde,  genel itibariyle meslek mensupları ve işletme sahiplerinin etik ilkelere uygun davranışlar sergiledikleri, etik dışı davranışlarda bulunanların ise bunun nedeni olarak mükelleflerin baskısı ve yasal mevzuattaki boşlukları göstermişlerdir. Çalışmalarda cinsiyet değişkenine göre erkeklerin, yaş değişkenine göre gençlerin, gelir düzeyi değişkenine göre ise geliri düşük düzeyde olanların etik dışı davranışlara daha fazla yöneldikleri belirlenmiştir. Eğitim değişkenine bakıldığında ise etik dışı davranışlarda bulunan tarafların eğitim seviyesinin daha düşük olduğu, alınan eğitimlerin etkili ve verimli olamadığı ve bu eğitimi veren kurumların etik eğitimine gerekli önemi vermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 17. Cultural diversity policies of the museums in the United Kingdom and sample practices from Londonİngiltere’deki müzelerin kültürel çeşitlilik politikaları ve Londra’dan uygulama örnekleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ceren Karadeniz

  2015-01-01

  Full Text Available Cultural diversity is adopted as an understanding of the synergy including acceptance and representation of the presence from different cultures, the local communities, minorities, ethnic identities, religious or social commitment in the communities, the different age groups, the physical competences, gender, etc. in one large admission and it is represented as an understanding of rapid pace. No matter what type the museums are, museums of today have the same functions. Museums were known to play an important role in creation of identity, development of identity and social networking processes and they develop their own and unique policies in cultural diversity, multiculturalism, tolerance, intercultural dialogue and pleasant relations. Contemporary museums, as they are aware of the cultural diversity is the most significant source to construct the intercultural peace and to sustain and rediscover the common heritage with intellectual and scientific cooperation, endeavor to make the community participation possible in exhibitions and events for their own sustainability. In the UK, by force of contemporary museology, museums include the subject of cultural diversity and equality and they also use these concepts in their practice schemes, training programmes and other museum activities. The approaches, policies and practices of the museums in the United Kingdom in cultural diversity is examined with historical context. This research is designed as a qualitative research including historical research and document review about cultural diversity policies and contents. In the section of the research where the samples of practices are discussed, the document review process which was carried out at Victoria and Albert Museum, Museum of London, British Museum and Tate Modern is analyzed. ÖzetKültürel çeşitlilik, farklı kültürlerin varlığının, yerel topluluklar, azınlıklar, etnik kimlikler, dini ya da sosyal bağlılığı bulunan

 18. An evaluation on the relationship between the learning fields “musical perception and acquainting” and “musical creativity” based on teaching program of 2006 primary education music classes of sixth grade level2006 İlköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programı içerisinde yer alan “müziksel algı ve bilgilenme” ile “müziksel yaratıcılık” öğrenme alanları arasındaki ilişkisel durumun değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gökalp Parasız

  2014-04-01

  ıcılık” öğrenme alanlarının başarı düzeyleri ve bu iki öğrenme alanları arasındaki ilişkisel durum değerlendirilmiştir. Araştırmada, 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programın aşamaları, programın vizyonu, programın temel yaklaşımı, programın temel yapısı, genel amaçlar, temel beceriler ve değerler, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenme-öğretme süreci incelenmiş ve konuya ilişkin olarak kaynak taraması yapılmıştır. Araştırma içerisinde yer alan “B. Müziksel Algı ve Bilgilenme” ile “C. Müziksel Yaratıcılık” öğrenme alanlarına ait kazanımlar ve etkinlikler gözlem yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini; Erzurum İMKB İnönü ilköğretim okulunda bulunan 6-A, 6-C, 6-E, 6-G sınıfları oluşturmuş olup, gözlem yöntemi kullanılarak elde edilen veriler frekans(f yüzde (% analizine göre çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgular ve yorumlar kısmında, iki temel öğrenme alanlarına ait kazanımlardan elde edilen bulgulara yer verilmiş ve bulgular ışığında veriler yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; “B. Müziksel Algı ve Bilgilenme” ile “C. Müziksel Yaratıcılık” öğrenme alanlarının arasındaki ilişkisel durum değerlendirilerek birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı yönlerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak; müzik dersi uygulamaları, iki temel öğrenme alanları arasındaki ilişkisel durum göz önünde bulundurularak yapılandırıldığında, öğrenme daha kolay ve daha anlaşılır bir şekilde gerçekleşecek, öğrenmenin sürekliliği de sağlanmış olacaktır.

 19. Nabi'nin Şiirlerinde Nostaljik Hususlar In the Nabi's Poems Nostalgic Issues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gencay ZAVOTÇU

  2012-09-01

  zaferlerle dolu günler geride kalmıştır. Ordu, artık savaş meydanlarından zaferle ayrılamamakta, yönetenlerle yönetilenler arasındaki bağlar zayıflayıp sarsılmakta, insanlar arası ilişkiler bozulup güven azalmakta ve halk giderek yoksullaşmaktadır. Bu ve benzeri olumsuz durumlar aydınları üzmekte, halkın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olan yazar ve şairleri sorun üzerinde düşünüp çözüm aramaya sevk etmektedir. Olumsuz olaylara sahne olan bu yüzyılda aksaklıkları ve yanlış uygulamaları dile getirip eleştiren ve geçmişteki olumlu örneklere atıfta bulunan aydınlardan biri de Nâbî’dir. Nâbî’nin geçmişteki mutlu, huzurlu, sağlıklı ve çeşitli yönlerden hayırla yad olunan yıllara özlem duymasının temelinde yaşadığı dönemin olumlu özelliklere sahip olmaması, iç açıcı bir görünüm arz etmemesi, geçmişi aratacak nitelikte bozukluklar içermesi ve bütün bunların yanında inançlı ve sağlam bir kişiliğe sahip olması etkili olur. Onun şiir ve mesnevilerinde temas ettiği bozuklukların ekseninde insan vardır. Nâbî’nin eserlerinde nostalji kapsamında değerlendirilebilecek hususlara ağırlıklı olarak Hayriyye adlı eserinde değinilir. Nâbî Dîvânı’nda geçmişe özlemi çağrıştıran şiirlerin gitmiş, kalmamış, tükenmiş ve unudulmuş redifli gazeller olduğunu söylemek yanlış olmaz. Diğer bir deyişle, Nâbî Dîvânı’nda nostaljik konuların işlendiği şiirlerin ilk akla gelenleri ve en belirgin olanları gitmiş, kalmamış, tükenmiş ve unudulmuş redifli gazellerdir. Bu gazellerde genel olarak âile, yakın çevre, toplum ve millet düzeyinde geçmişte olan ve yaşanılan zamanda yokluğu hissedilen, özlemi çekilen ve olması istenen ahlâkî ve insânî değerler, görgü kuralları, gelenekler, uygulamalar ve diğer kültür öğelerine çağrışım yapılır.

 20. A RESEARCH ON ASPECT OF POEMS IN TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF POETICS TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞİİRLERİN ŞİİRBİLİM AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ ÜSTÜNE BİR İNCELEME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nihat BAYAT

  2012-01-01

  çeriğe değil, onun yapılanma biçimine odaklanmasıdır. Bunu yapmak için iletide yer alan içerik bastırılır. Şiirde kimi koşutluklar, kimi yan yana getirmeler yeni bir anlamlama dizgesi oluşturmak için yapılanır. Çalışmada ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler, belirtilen özellikler açısından içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Buna göre söz konusu şiirlerin şiirsel dilin özelliklerini yetersiz derecede içerdiği görülmüştür. Şiirlerin birçoğunun tema ve konu kaygısıyla seçildiği anlaşılmıştır. Öğrenci çalışma kitabında ve öğretmen kılavuz kitabında bulunan etkinlikler de şiirin öncelikli boyutlarının uzağındaki etkinliklerdir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirler öğrencilere şiir türünün özelliklerini kavratmada, dilin sanatsal kullanımına ilişkin olgun örnekler sunmada ve dolayısıyla dilin yeni bir kullanım alanını öğretme konusunda son derece zayıf kalmış metinlerdir. Bu şiirlerin ayrıca Türkçe öğretiminin hedefleri, temel becerileri, üst becerileri ve kazanımlarıyla örtüşmediği de saptanmıştır. Türkçe ders kitaplarına içinde şiirsellik oranının yüksek olduğu metinlerin konulması ve etkinliklerin şiir türünün özellikleri dikkate alınarak yapılandırılması önerilmektedir.

 1. Determining whether the symptoms of Female Athletic Triad in Badminton female league athletes and National Team existand the knowledge levels of them on Female Athletic TriadAtletik Triad'ın belirtilerinin kadın lig ve A Milli Takımındaki Badminton sporcularında görülme durumu ve bu sporcuların Atletik Triad hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Müge Sarper Kahveci

  2016-08-01

  ı Badminton Lig sporcusu olmak üzere toplam 34 sporcunun gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Wengreen tarafından 2014 yılında oluşturulan genel geçerliliği kontrol edilmiş Female Athletic Triad Anketi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada sonuç olarak; her iki gruptaki bayan sporcuların da "Kadın Atletik Triad'ını daha önce duymadıkları belirlenmiştir. Kalori alımıyla ilgili soruda Lig Badmintoncularının %25'i alamıyoruz cevabını vermiştir. Stres kırığıyla karşılaşma sorusuna Milli Badmintoncuların %66'sı evet yanıtını vermiştir. Yine pek çok badmintonucunun ilk menarş yaşı sorulduğunda Lig badmintoncularının genelde 14-15 yaş grubunda, Milli sporcuların ise genelde 15-16 yaş grubunda oldukları saptanmıştır. Son olarak reglilerinin düzenliliği ile ilgili sorulan soruda genellikle Milli Badmintoncuların %44'ünün adetlerinin yıl içinde çok düzensiz olduğunu belirtmişlerdir. Bütün bu sonuçlardan yola çıkarak; öncelikle araştırma sonucunda risk altında bulunan sporcuların Kadın Atletik Triadı hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi ve spor federasyonlarının alan uzmanlarından destek alınarak hazırlanacak seminerler aracılığıyla bilgilendirilmesi ve sonrasında bu seminerlerin badminton dahil olmak üzere her spor branşı için yaygınlaştırılması önerilebilir.

 2. Güvâhî'nin Tazarru'-nâme'si ve Dil Özellikleri Guvâhî's Tazarru'-nâme and Language Features

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sezer ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR

  2013-03-01

  -nâmelerin en önemlisi XV. yy.ın ikinci yarısında Sinan Paşa tarafından manzum ve mensur karışık biçimde yazılmıştır. Sinan Paşa’nın Tazarru‛-nâme’si dışında Türk edebiyatında bu konuyla ilgili yazılan eserlerden birisi de Güvâhî’nin manzum Tazarru‛-nâme’sidir.Güvâhî’nin Tazarru‛-nâme’si Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi 19 Hk 2141 numarada kayıtlı bulunan 555 beyitlik manzum bir eserdir. Tespit edilebilen bu tek nüshalık eser XVI. yy.ın başında yazılmış, XVII. yy.ın ortalarında da istinsah edilmiştir.Muhteva bakımından dinî içerikli olan Güvâhî’nin Tazarru‛-nâme’sinde Allah’ın varlığının ve birliğinin, Hz. Muhammed’in, altı büyük peygamberin, dört büyük halifenin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anlatıldığı bölümler ile “el-mev‛ize, şi‛r-i hakîkat, ilâhî” başlığı taşıyan bölümler yer almaktadır. Güvâhî eserinde dünyanın fani oluşundan, ahiret için hazırlık yapılması gerektiğinden ve günahların bağışlanması için Allah’a yalvarılması gerektiğinden bahseder.Klasik Osmanlı Türkçesi döneminin başında yazılan bu eserde Eski Türkiye Türkçesinin dil özellikleri görülmekle beraber kelime ve eklerdeki değişiklikler dikkat çekicidir. Metnin tamamına bakıldığında Türkçe kelimelere oranla Arapça ve Farsça kelimelerin yoğunlukta olduğu görülür.Bu çalışmada Güvâhî’nin Tazarru‛-nâme’sinin çeviri yazılı metni, eserin dil özellikleri ve eserde geçen kelimelerin dizini verilmiştir.

 3. Parent's knowledge, attitudes and behaviours about using child car safety seat: example of ZonguldakÇocuk oto güvenlik koltuğu kullanımı konusunda ebeveynlerin bilgi, tutum ve davranışları: Zonguldak örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meltem Kürtüncü

  2013-09-01

  çekleştirilmiştir. Yöntem: Veriler 13 Şubat-30 Haziran 2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma grubunu Zonguldak’ta bulunan Mithat Paşa Aile Sağlığı Merkezi, Çatalağzı Aile Sağlığı Merkezi ve Kilimli Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran aileler oluşturmaktadır. Bu çalışmaya otomobili olan, 0-9 yaş çocukları olan aileler alınmıştır. Bedensel ve zihinsel özrü olan ve prematüre çocukları olan anne ve babalar çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında koltuk kullanma ile ebeveynlerin eğitim düzeyi ve çocuk sayısı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Oto koltuğu hakkında bilgisi olmadan kullanan ailelerin fazlalılığı (%55 dikkat çekicidir. Sonuç: Bu konuda anne-babaları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için tüm sağlık çalışanlarına ve basın yayın kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.

 4. Öğretmen Adaylarının Meslek Öncesi Tükenmişlik Düzeyleri The Prevocational Burnout Levels of Teacher Candidates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim ÇANKAYA

  2012-09-01

  meslek öncesi süreçte yer alan öğretmen adaylarında tükenmişliğin azaltılması onların kişisel başarılarının artırılmasına, yöneticilerin onlara sosyal destek sağlamasına, sürekli öğrenmeyi teşvik etmesine ve takım çalışmasını özendirmesine bağlıdır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının meslek öncesi tükenmişlik düzeyine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Uşak Üniversitesi Halil Kaya Gedik Eğitim Fakültesinde öğrenim gören matematik, türkçe, fen bilgisi, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada Tümkaya, Çam ve Çavuşoğlu tarafından geliştirilen tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 10 maddeden oluşan tek faktörlü 5’li likert tipi bir ölçektir (tablo 2. Araştırmada ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma grubunda bulunan 373 öğretmen adayından geriye dönen 176 ölçek değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının genel olarak “nadiren” düzeyinde tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeyleri arasında cinsiyet ve ailevi durum değişkeni açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

 5. Peyami Safa’nın Yalnızız Romanında Kadın ve Aileye Batılılaşma Ekseninden Bakış Overview Of Westernization Axis To Woman And Family In The Novel Of Peyami Safa’s Yalnızız

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sümeyye Dinler KÖKSAL

  2013-03-01

  edebiyat dönemi edebî eserler bakımından verimli bir dönemdir. Zira Batılılaşma ile büyük ölçüde değişime uğrayan sosyal yapıda ele alınacak çokça mesele ortaya çıkmıştır. Böylece Batılılaşma, dönemin birçok edebî eserinde temel konuyu teşkil etmiş olur. Toplumun büyük kesiminde yaşanan bu sosyal değişime kayıtsız kalmayan edebî şahsiyetler, Batılılaşmayı her yönüyle sık sık işlemişlerdir. Özellikle roman türünde Peyami Safa’nın Batı’yı ve Batılılaşmayı işleyen eserler verdiğini görürüz. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurları Batılılaşma ekseninde titizlikle ele alan Peyami Safa’nın, kadın ve aileyi bu yöndeki değişimine daha çok eğildiği dikkat çekmektedir. Kadının genel karakteri ve Batılılaşma serüveninde oynadığı rol üzerine kafa yoran Peyami Safa, eserlerinde kadınları özenle işler ve onlara önemli vazifeler yükler. Ailenin temel yapısı ve Batılılaşmadan etkilenme oranı üzerine de tespitlerde bulunan Peyami Safa’nın eserleri bu dönem adına önemli belgeler olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada Peyami Safa’nın Yalnızız romanında, kadınların ve aile yapısının, Batılılaşma ile nasıl bir değişime uğradığını tespit etmeye çalıştık. Bu eserde kadın ve ailenin Batılılaşma ile nasıl bir değişime uğradığının örneklerini öne çıkarma fırsatını bulmuş olduk.

 6. Have you said “equal opportunity in education”?: To be a student in Çanakkale Fevzipaşa NeighbourhoodEğitimde fırsat eşitliği mi dediniz?: Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi’nde öğrenci olmak

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif Gezgin

  2016-06-01

  ılıklar göstermektedir. Söz konusu farklılıkların en belirgin olanlarından birinin ise bu grupların formal eğitim alanıyla olan ilişkilerinde ortaya çıktığını iddia etmek mümkündür. Bu çerçevede bu metinde, dezavantajlı grupların eğitim alanına katılım koşullarının Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nun sosyolojik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi hedeflenmekte; bu konuda düşünürün habitus, alan ve sermaye gibi kavramları yoluyla eğitim alanına nüfuz eden güç ilişkilerinin öteki olarak adlandırılan grupların gündelik yaşam deneyimlerine yansıma biçimleri değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, tartışma konusuna somut bir zemin sağlayabilmesi anlamında, Çanakkale ili şehir merkezinde yer alan Fevzipaşa Mahallesi’yle ilgili bir takım gözlem ve görüşme verilerinden de yararlanılmış, Çingene/Roman topluluklarının eğitim alanlarında karşılaştıkları sorunlara değinilmesi ve grubun bu alanda maruz kalmakta olduğu eşitsizliklere dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu verilerin Bourdieu’nun eğitim alanıyla ilgili temel yaklaşımlarına paralellik gösterecek biçimde, egemen habitusun tahakküm altında bulunan gruplar üzerindeki ‘başarısızlığı’ içselleştirici etkisine ve eşitsizliğin meşrulaştırıldığı bir yapısal zemine işaret ettiği görülmüş; bu anlamda eğitimde fırsat eşitliği kavramının pratikte gözlemlenen sonuçlarının, özellikle ötekileştirilen kimlikleri kapsama anlamındaki yetersizliğine dikkat çekilmek istenmiştir.

 7. Comparison between archaeological findings and level changes of Van Lake during the HoloceneHolosendeki Van Gölü seviye değişimleri ile arkeolojik bulguların karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Özdemir

  2013-04-01

  çlarındaki tutarlılık ve tutarsızlıkların ortaya konması hedeflenmiştir. Bu bakımdan çalışmadaki ana amaç, aynı bölgede iki farklı bilimsel alan tarafından yürütülen ve birbirinin araştırma bulgularından habersiz olan çalışmalara ait sonuçların entegrasyonu ile eksikliğin giderilmek istenmesidir. Çalışmada, Van Gölü’nden değişik dönemlerde (1974, 1990 ve 2004 alınan karotlara bağlı olarak üretilen iklim değişikliği ve Van Gölü seviye değişimi senaryoları ile, Van Gölü kıyısında bulunan ve Kalkolitik döneme kadar inen yerleşmelere ait kazı ve yüzey araştırmaları sonuçları karşılaştırılmıştır. Özellikle göl tabanı karotlarına bağlı olarak üretilen Van Gölü seviye değişimleri 1:25000 ölçekli topografya haritaları ile Wong ve Degens (1978 tarafından üretilen Van Gölü batimetri çalışması birleştirilerek, 10 m DEM verisine bağlı seviye değişimleri modellenmiş, bu seviye değişimlerinde ortaya çıkan göl alanı ve hacim hesaplamaları yapılmıştır. Van Gölü’ndeki seviye değişimlerinin verildiği Degens vd. (1978, Landmann vd. (1996a ve Reimer (2009 çalışmalarından, özellikle Landmann vd. ve Reimer vd.’nin vermiş olduğu seviyeler Van Gölü kıyısındaki bazı arkeolojik bulgular ile çelişkiye düşmektedir. Diğer çalışmalarda Van Gölü seviye değişimlerine değinilmemiş sadece Holosen’deki iklim değişimleri üzerinde durulmuş, göl seviyesinin alçalması ve yükselmesi şeklinde izafi tanımlamalarda bulunulmuştur. Bu çalışma ayrıca özellikle orta Holosen’deki Van Gölü seviye değişimleri hakkında net bir bilginin olmadığını da ortaya koymuştur.

 8. Arnavutluk’taki Osmanlı Dönemi Mimarisinde İstanbul Tasvirli Duvar Resimleri İstanbul Depiction Mural Paintings in Architecture of Ottoman Period in Albania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Metin UÇAR

  2013-09-01

  öre değerlendirilmiştir. Ayrıca, resimlerdeki üslup özellikleri ve dönemin etkileri irdelenerek, teknik ve düzenleme açısından analiz edilerek, Anadolu’daki çağdaşlarıyla karşılaştırılmaya çalışılmıştır.Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren başkent İstanbul ve Anadolu’daki dini ve sivil mimaride uygulanmaya başlayan duvar resimleri Arnavutluk’taki yapıların duvar yüzeylerinde de görülmeye başlar. Günümüzde çok az sayıdaki yapıda örnekleri kalmış olan duvar resimleri, yapıların iç ve dış duvar yüzeylerindeki madalyonlar, panolar, kuşaklar ve çerçevelerin içlerinde yer almaktadır. Resimlerde ele alınan konular, ağırlıklı olarak natürmort, manzara ve kent tasvirlerinden oluşmaktadır. Konu olarak seçilen kent tasvirleri içerisinde İstanbul, dönemin başkenti olması nedeniyle öncelikli bir yer teşkil eder. Genellikle hayali olarak ele alınan İstanbul tasvirleri, Akçahisar (Kruje Toptaniler Konağı, Berat Bekarlar Camii, Berat Cako (Xhaxhi Qako Evi, ve Görice (Korçe Mirahor İlyas Bey Camii duvar yüzeylerinde yer almaktadır.Konusu İstanbul olan ve günümüzde farklı ülke toprakları içerisinde kalan duvar resimleri, bölgedeki yerel sanatçılar tarafından yapılmış olmasına rağmen özellikle Ege ve Marmara bölgesinde bulunan çağdaşları ile teknik, üslup ve düzen açısından büyük benzerlikler gösterir.

 9. ENVIRONMENTAL AWARENESS AND SENSITIVITY IN AYTÜL AKAL’S CHILD BOOKS AYTÜL AKAL’IN ÇOCUK KİTAPLARINDA ÇEVRE BİLİNCİ VE DUYARLIĞI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hülya YAZICI OKUYAN

  2012-06-01

  olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çevre eğitimi sürecinde çocuk kitaplarının önemi yadsınamaz; çünkü yazılı ve görsel öğeleri, anlatım dilinin olanaklarıyla çocuğa göre olan bir kurgu içinde sunma başarısı gösteren çocuk kitaplarının en önemli yazınsaleğitsel işlevlerinden biri de çocuklara yaşam ve insan gerçekliğinin sezdirilmesidir. Bu çalışmada, Aytül Akal’ın ilköğretim dönemine yönelik çocuk kitaplarında, çevre eğitiminin önemli bir konusu olan çevre sorunlarına ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup Aytül Akal’ın 4 çocuk romanı ve 31 masal kitabında bulunan toplam 64 çocuk masalı içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yazarın incelenen kitaplarında hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine yönelik çevre sorunlarına yer verdiği belirlenmiştir. Buna karşın kitaplarda flora-faunanın bozulmasına ve kültürel çevre sorunlarına yönelik bir ifadeye rastlanmamıştır.

 10. Üç Dostun Birlikte Meşki: Nev’î, Bâkî ve Muradî’nin Nazireleşmeleri Joint Meşk (Exercıse Of Three Fellows:Nazire (Mutual Imitation Of Nev’î, Bâkî And Muradî

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yaşar AYDEMİR

  2013-03-01

  şılar. Divan edebiyatında şairin yetişmesinde önemli rol oynayan uygulamaların başında meşk geleneği gelir. Şairler, nazire sayesinde dile ve geleneğin bütün üsluplarına aşina olurlar. Bir tür egzersiz görünen nazire sayesinde herhangi bir şairin şairlik serüvenini takip edebildiğimiz gibi bir bütün olarak şiirin gelişimini, aşamalarını da takip edebiliriz.Bâkî ve Nev’î aynı dönemde yaşamış, eğitim öğretimleri ve şairlik serüvenleri aynı çevrede geçmiş iki dost şairdir. Şairlik açısından verimli oldukları dönemde kendisi de divan tertip edecek kadar şiirleri bulunan Sultan III. Murad hükümdardır. Bu üç şairin biri birilerinin şiirlerine nazireleri vardır. Çalışmamızda bir mecmuadan hareketle adı geçen şairlerin yazdıkları nazireleri ve nazirelerinin boyutları ele alınacaktır. Ayrıca Nev’î ve Muradî divanları üzerine yapılan çalışmalarda yer almayan kimi şiirler de ilk defa bu yazımızda kendisine yer bulacaktır.Kaynaklar nazire kavramını geniş bir yelpazede değerlendirmektedirler. Aynı durum incelenen mecmuada da karşımıza çıkmıştır. Derleyenin nazire gösterdiği metinlerin bu geniş yelpazenin neresine düştüğünü de okuyucu ile paylaşmak istedik. Bu amaçla nazire gösterilen şiirleri belli başlıklar altında işlemeyi uygun bulduk. Nazire yazan ve kendisine nazire yazılan şairleri belirterek zemin şiir ile nazirenin boyutlarını ortaya koymaya çalıştık.

 11. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Performans Görevlerine Yönelik Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması A Study on Validity and Reliability of the Attitude Scale Designed for Performance Tasks Given in Social Studies Classes in Primary Schools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih BERK

  2012-09-01

  Full Text Available Renewed Social Studies course curriculum gives place to a different assessment and evaluation tools. The aim of the study is to develop an attitude scale for the tasks which are used as assessment tools in the recent social studies syllabus depending on constructivism. Through this test, being tried to develop, it is aimed to assess the tasks given in the 6th and 7th grades in terms of students’ views. The test contains four-level Likert items. This test has been given to 249 students studying in the 6th and 7th grades. There are 129 students are female, 124 students are male. To test the construct validity of the test, an exploratory factor analysis is applied. According to the analysis results, the reliability coefficient is (Cronbach Alfa .93. As a result of the confirmatory factor analysis, the following is determined; (RMSEA is 0.059; (RMR is 0.059; goodness of fit index (GFI is 0.80; the adjusted goodness of fit index (AGFI is0.78; normed fit index (NFI is 0.93; comparative fit index (CFI is 0.97 and non-normed fit index (NNFI is as 0.96. To conclude, it may be said that the attitude scale which is designed for the tasks given in 6th and 7th grades’ social studies classes can be used to identify students’ positive or negative views. Yenilenen Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı farklı ölçme değerlendirme araçlarına yer vermektedir. Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı yeni Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında ölçme aracı olarak kullanılan performans görevlerine yönelik bir tutum ölçeği geliştirmektir. Geliştirilmeye çalışılan bu ölçek aracılığıyla, ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda uygulanan performans görevlerinin öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ölçek dört boyutlu Likert tipi bir tutum ölçeğidir. Söz konusu ölçek Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bulunan okullarda, ilköğretim 6 ve 7. sınıflarda

 12. 60-66 Ay Aralığında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Kişisel Öz Bakım Ve İlkokuma-Yazma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi The Evaluation Of The 60-66 Months Old Primary School Students’ Personal Self-Care And Initial Reading And Writing Skills According To Teachers’ Views

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat BAŞAR

  2013-09-01

  ğişikle 2012-2013 öğretim yılında 60-66 ay arasındaki öğrenciler velilerin rızasıyla ilkokula başladılar. Bu başlangıçla birlikte temel becerilerle ilgili yetersizlik, öğrenme güçlüğü gibi tartışmalar yapıldı. Raporlar yayınlandı. Bu eleştirilerin tamamı süreç başlamadan ve uygulama görülmeden sendika, vakıf ve dernekler tarafından yapılan eleştirilerdi. Nitel olarak yapılan bu çalışmada ilkokula 60-66 ay döneminde başlayan öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlkokula başladıkları dönem ile birinci sınıfı bitirdikleri dönem arasındaki süreç öğrencilerdeki gelişim ve gerçekleştirilen etkinliklere göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Uşak’ta görev yapan 26 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 60-66 ay aralığında bulunan öğrencilerin dönemin başında okula uyum, tuvaleti kullanma, tuvaletten sonra ellerini yıkayabilme ve elbisesini giyme, kendi başına yiyip içebilme gibi kişisel öz bakım becerilerinde yetersiz oldukları görülmüştür. Ancak 2012-2013 öğretim yılı sonu itibari ile bu becerileri kazanmada sorunların pek görülmediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin ilkokula başladıkları dönemde kalem tutma, satır aralığına yazma, sesleri yazım yönüne göre doğru yazma, tahtayı kullanma becerilerinde sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. 2012-2013 öğretim yılı sonunda okuma ve yazma sorununun aşıldığı belirlenmiştir.

 13. The development of Irrational Romantic Relationship Beliefs InventoryRomantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği’nin geliştirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuğba Sarı

  2015-01-01

  fiziksel yakınlık” (üç madde, “cinsiyet farklılıkları” (üç madde olarak isimlendirilmiştir. İç tutarlığı saptamak amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı ölçeğin tamamı için .85` dir ve alt ölçekler için bulunan katsayılar da .53 ve 081 arasında değişmektedir. RAiNO ile Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği arasındaki korelasyon .34, İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği ile .45 değerindedir. Bulgular, bu ölçeğin geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

 14. Çivi Yazılı Hukukta Kölelere Verilen Cezalar Punishments Given To Slaves In Cuneiform Law

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf KILIÇ

  2013-09-01

  varlığını yararlı görmüşlerdir. Böylece savaş tutsakları, kötü veya hastalıklı ürün yıllarından dolayı istenilen miktarda hasat elde edemeyip fakir düşerek mülkünü başkasına devretmek zorunda kalan insanlar, borcunu ödeyemeyen borçlular, ailesine karşı gelen ve bu sebeple cezalandırılarak evlatlıktan çıkarılan kişilerden bir köle sınıfı oluşturmuşlardır. Köleleri ucuz ve daimi emek olarak görenbu toplumlar bu sınıfın sürekliliğini sağlamak için kölelerin bazı davranışlarını suç kabul ederek, gelir-geçer olan hukuki normlarında buna karşılık bazı cezai müeyyideler öngörmüşlerdir. Bu çalışmanın amacı kölelerin hukuk nazarında suç kabul edilen fiillerine karşılık verilen cezaları ortaya koymaktır. Bu noktada çivi yazılı hukuk sistemine sahip olan Eski Mezopotamya toplumları Sümer, Babil ve Asur ile Anadolu’daki Hititlerin neşredilmiş olan kanun metinleriüzerinde inceleme yapılmıştır. Söz konusu toplumların çivi yazılı kanun metinlerinden çıkarılan neticelere göre, kölelerin cezalandırılmasını gerektiren davranışlar şunlardır: KöleninEfendisinin Evinden Kaçması, Bir Cariyenin (kadın kölenin Efendisinden Habersiz Başını Örtmesi, KöleninHırsızlık Yapması ve KöleninEfendisineKarşı Gelmesi. Bu tür davranışlarda bulunan kölelere bazı organları sakatlanmaktadır. Bununla birlikte evden kaçan bir köleyi saklayan kişiye ise ölüm cezası verilmektedir.

 15. Determining of expectations of amateur and professional football players towards their futures after they quit football (Ankara province exampleAmatör ve profesyonel futbolcuların futbolu bıraktıktan sonraki ileriye dönük beklentilerinin belirlenmesi (Ankara ili örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat Sarıkabak

  2016-04-01

  şisel özelliklerinin yanında, futbolu bıraktıktan sonraki ileriye dönük beklentileri araştırmacı tarafından geliştirilen ‘İleriye Dönük Beklenti Anketi’ ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin incelenmesinde "independent-samples T test" ve "one-way ANOVA" testleri uygulanmıştır. Bulgular kısmında aritmetik ortalama, frekans, yüzde ve standart sapmalar, tablolar halinde verilmiştir. Futbolculara yöneltilen 32 sorudan 26’sında, amatör ve profesyonel olmalarına göre anlamlı fark tespit edilmiştir. Bu 26 sorunun 19’undaki istatistiksel olarak anlamlı bulunan fark, amatör futbolcular için söz konusu iken, 7’sinin profesyonel futbolcular için söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan futbolcuların sorulara verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde, her iki grupta da en düşük ortalama, fizyoterapist olmak ve yerel/ulusal yazılı basın ile görsel medyada çalışmakla ilgili olarak bulunmuştur. En yüksek ortalama ise benzer şekilde, antrenör olmak ve altyapıda antrenörlük yapıp yetenekli gençleri ülke futboluna kazandırmakla ilgili olarak tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonunda bazı öneriler sunulmuştur.

 16. Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri / The Effects of Air Pollution on Workers’ Health In Different Work Places

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simge Taner

  2012-12-01

  Full Text Available Endüstriyel ve endüstriyel olmayan (okul, ofis, fotokopi merkezleri, restoran vb. çalışma alanlarındaki hava kalitesi, çalışma ortamında bulunan personelin sadece konforu için değil, sağlığı için de büyük önem taşımaktadır. İç ortam hava kalitesi değerlendirmesi yapılırken genellikle sıcaklık, nem oranı, hava akım hızı, kükürtdioksit (SO2, karbondioksit (CO2, solunabilinir asılı partikül madde (PM, hidrojen sülfür (H2S, uçucu organik bileşikler (VOC, azot oksitler (NOx, karbonmonoksit (CO, ozon (O3, radon, hidrojenflorür, formaldehitler (HCHO, mikrobiyal kontrol gibi parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen veriler eşliğinde, çalışanların sağlığı hakkında daha doğru ve emin adımlar atılabilir. Bu durum çevresel analizlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği prensipleriyle birebir örtüştürülmesinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Özellikle metal işleme, demir-çelik vb. imalat ortamlarında, diğer çalışma ortamlarına göre çok daha fazla kirletici parametre tanımlanabilir. Bu ortamlarda yapılacak ortam ölçümlerinin doğruluğu, çalışma bölgesinin temizlenmesi ve yeterli koruma önlemlerinin alınması konusunda işverenlere kolaylık tanımaktadır. Ülkemizde yalnızca imalat sektörleri değil maden ocakları da çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Maden ocaklarında çalışanların sağlıklarının korunması adına yapılması gerekli ortam ölçümlerinin yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu durum maden sektöründe çalışan kişilerin meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde iş sahası bakımından geniş bir alana sahip olan maden ve metal sektörlerindeki iç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen parametreler irdelenerek, sözü edilen sektörlerde çalışanların sağlıklarının korunmas

 17. Bâbürnâme'deki Bazı Cümle Yapıları Üzerine Some Sentences Structure In Bâbürnâme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adnan Rüştü KARABEYOĞLU

  2012-12-01

  eşitli anlam ilişkilerinin kurulmasını sağlayan ammâ, bâvücûd, çü, çün, çün kim, egerçi, gerçi, herçi, her neçe, ne, neçük, neçükin, neçete, neçete kim, neteg, kaçan, kaçan kim, kaltı, kim, ki, takı, tâ, tâ ki, vâkıa, vaktâ ki, vakt-î, velî, zîrâ gibi cümle başı edatlarının kullanımı çerçevesinde Eski Türkçe, Orta Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi ve Çağatay dönemi ekseninde Türk dilinin cümle yapıları irdelenerek tahlil ve tanımlanmaya çalışılır.Bu yazıda ise, Türkçenin tarihî dönemlerinden birini oluşturan Çağatay Türkçesinin nesir sahasındaki örneklerinden Bâbürnâme’de karşılaşılan ve cümle bağlayıcıları olarak görev yapan egerçi-velî, bâvücûd, her néçe, néçük (kim gibi cümle başı edatlarıyla kurulu ve aralarında karşıtlama anlam ilişkileri bulunan cümle yapıları üzerinde durulacak, böylece yukarıda anılan çalışmalara hem Çağatay sahası hem de üslup çalışması yönüyle katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.

 18. Almancada ve Türkçede Davetiye Örneklerinin Biçim, İçerik ve Dil İşlevi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Comparative Analysis of Invitation Card Samples in Terms of Design, Text Type and Linguistic Function in German and Turkish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Faik ÖMÜR

  2012-09-01

  incelenmiştir. Bu çalışmada ele alınan davetiye örneklerinin bir kısmı elde bulunan, biriktirilmiş davetiyelerden, bir kısmı da internet ortamında çok sık kullanılan davetiye örneklerinden seçilmiştir. Türkçe davetiyelerde geçen metinler, veciz sözler ve diğer sözceler Almancaya çevrilmiştir. Metinlerde yer alan dizeler, nazım özelliği taşıdığı için biçimsel olarak birebir çevrilemeyeceğinden dolayı, anlam bütünlüğü veya anlam eşdeğerliliği göz önünde bulundurularak çevirinin kolayca görülebilmesi için tablo biçiminde verilmiştir. Türkçe ve Almancada davetiye örnekleri üzerinde çok fazla çalışma olmadığından bu çalışmanın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmüş olup davetiyelerin kapsamı belirli konu ve bakış açısıyla sınırlandırılmıştır. Çalışma daha ziyade sosyokültürel ve sosyodilbilimsel açıdan ele alınmıştır. Kullanmalık metin özelliği taşıyan davetiyeler; içerik, biçim ve dil işlevleri açısından incelenmiştir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde davetiye metin tanımları verilmiştir. İkinci bölümde Türkçe sünnet ve evlenme, Almancada vaftiz ve evlenme ile ilgili davetiye örnekleri seçilmiştir. Üçüncü bölümde davetiye örnekleri; tasarım, metin türü, dil ve içerik bakımından karşılaştırılmıştır. Dördüncü bölümde davetiye örneklerinin kültürel, kültürlerarasılık, ekonomik, yabancı dil öğretimi, edebi yönü, tarihsel gelişimi ve değişimi bakımından benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmuştur.

 19. Osmanlı Devletinin Son Yıllarında Ağnam Vergisine Yapılan Zamlar Rise In Ağnam (Sheep Tax In The Recent Years Of Ottoman State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ünal TAŞKIN

  2013-07-01

  ılık faaliyetlerinde bulunan her reaya,beslediği hayvanın cinsine göre belirli oranlarda ödemeler yapardı.Devletin klasik döneminde ağnam olarak bilinen koyun ve keçi vergisi,sonraki dönemlerde daha genel bir anlam kazanmış ve düzenlemeleretabi tutulmuştur. Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılından itibarenmukataa adı verilen ve önceden belirlenmiş bir miktarı ifade eden usulletoplanmaya başlanmıştır. Ağnam Mukataası denilen bu gelir, merkezhazinenin önemli bir gelir kalemi haline gelmiştir. XIX. yüzyıldanitibaren aynî olarak alınma usulü terk edilerek çeşitli adlarla yüklenenek resimler de kaldırılmıştır. Ağnam Mukataası ise, yeniteşkilatlandırılan Ağnam Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.Vergi miktarı olarak belirlenen fiyat, koyun fiyatlarındaki bölgeselfarklılıktan dolayı devletin bazı bölgelerine ağır gelmiştir. Bu sebepten,XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan düzenlemeyle her koyunve keçinin sütü ve yapağısının bölgelere göre ne kadar gelir sağladığıtespit edilmeye başlanmıştır. Mahalli idarelerce ayrı ayrı tespit edilen bumiktarlar değerlendirilerek, vergi oranı merkezde belirlenmiştir.XIX. yüzyılın sonlarına doğru, vergi miktarlarının arttırılması halküzerinde olumsuz etkiler yarattığından yeniden düzenlenmesi yolunagidilmiştir. Devletin içinde bulunduğu sosyal durum, mali kaynakyaratma endişesi ve birtakım siyasi hadiseler, ağnam grubu olarakadlandırılan vergilerin tahsilinde değişikliklere sebep olmuştur. Buçalışmamızda Osmanlı Devleti’nin bütçe açığını gidermeye yönelik, enönemli kaynaklardan birisi olarak kabul edilen ağnam vergisine yapılansekiz katlık zam incelenecektir.

 20. THE PLACE OF TURKISH FOLK POETRY AND PHONETICS-SEMANTICS RELATIONSHIP AND DRAWING ON THE POWER OF FOLK POETRY IN TEACHING OF TURKISH LANGUAGE TÜRK HALK ŞİİRİ ÖRNEKLERİNİN FONETİK-SEMANTİK İLİŞKİSİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİNDE HALK ŞİİRİNDEN YARARLANMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilgün AÇIK ÖNKAŞ

  2011-06-01

  duygu yüklü şiirlerin, fonetik ve semantik yönlerinin birbirleriyle ilişkisi, ses özelliklerinin anlamın oluşmasına ve duyguya etkisi vardır. Lirizm yönü güçlü olan halk şiiri örneklerinin İlköğretim Türkçe ders kitaplarında bulunması, öğrencilerin dil becerilerini geliştirilebilir. Bu çalışmada, halk şiiri örnekleri, eğitimde yeniden yapılandırma yaklaşımına uygun olarak fonetik-semantik ilişkili şiir inceleme yöntemi ve betimsel yöntemle incelenmiştir. Şiirlerdeki, sözcükler fonetik-semantik ilişkili olarak incelenmiştir. Fonetik bakımından incelemede kelime puanlama tablosuna göre sözcüklerde bulunan seslerin özelliği ve aldıkları puanlar incelenmiştir. Semantik açıdan incelemede sözcüklerin aldığı puanların anlamla ilişkisi yorumlanmaya çalışılmıştır. İncelenen halk şiiri örneklerinin duygu yönünden güçlü şiirler olduğu, bu yönüyle İlköğretim Türkçe ders kitaplarında yer almalarının faydalı olacağı düşünülmüştür.Sonuç olarak; ilköğretim Türkçe ders kitaplarında halk şiiri örneklerinin bulunmaması bir eksikliktir. Bu sebeple Türkçe eğitiminde, halk şiirinden yararlanılamamaktadır. Türkçe eğitiminde halk şiiri örnekleri, sadelik ve duygu yönünden öğrencilerin dil becerilerini geliştirebilecek örneklerdir. Bu sebeple, Türkçe ders kitaplarında bu örneklere yer verilmelidir.

 1. Tankerlerde Yükleme-Tahliye Operasyon Sisteminin Otomasyonu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat H. A. ALTUN

  2015-12-01

  Full Text Available Tanker tipi gemiler için yükleme tahliye operasyonları en kritik operasyonlardır. (1 Gemi limanda iken çevre kirliliği, yangın ve patlama riski ile kaza sonucunda doğabilecek zararların büyük ölçeklerde olma olasılığı yükleme-tahliye operasyonlarını kritik hale getirmektedir. (2. Bu kazaların oluşmasındaki nedenlerin başında personelin üzerine düşen ağır iş yükü neticesinde oluşan aşırı yorgunluk gelmektedir.(3 Bu çalışmada, insan hatasını ve doğabilecek operasyonel riskleri en aza indirgemek için yükleme ve tahliye operasyonunun operatör tarafından belirlenecek kriterlere göre çalışan bir otomasyon sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu sistemin oluşturulması için gemi stabilite formüllerinden yararlanılarak oluşturulacak bilgisayar programları kullanılacaktır. Oluşturulan bilgisayar yazılımı sayesinde geminin kargo ve balast tanklarında bulunan mevcut değerler belirli aralıklarla ölçülüp operatör tarafından belirlenen trim, meyil, kargo akış miktarı, basınç ve geminin intakt stabilite kriterleri hiçbir safhada aşılmadan operasyon gerçekleştirilebilecektir. Sistem, otomasyon sistemine bağlı olan kargo ve balast tanklarının valflerini belirlenen kriterlere bağlı kalarak ayarlamaktadır. Tüm bunları yaparken girilen kargo akış miktarı ve basınç değerlerine bağlı olarak kargo pompasının cinsine bağlı olarak devir sayısını ayarlayabilmektedir. Otomasyon sistemi emniyet açısından beklenmedik durumlarda alarm vererek operatörü uyarmaktadır. Alarm sistemi meyil, basınç, intakt stabilite, akış miktarı ve trim değerleri için farklı olarak ayarlanmakla beraber operatörün belirleyeceği periyotlarda susturulmaması neticesinde genel alarm devreye girecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca geminin fribord ve draft değerleri arasındaki fark hesaplanarak geminin ne kadar yükseldiği ve alçaldığı hesaplanmaktadır. Yap

 2. XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başlarında Basra Körfezi’nde Uluslararası Hâkimiyet Mücadelesi International Struggle of Sovereignty in Persian Gulf at the End of the Nineteenth Century and the Beginning of the Twentieth Century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oktay KIZILKAYA

  2013-09-01

  will be reviewed. XIX. Yüzyıldan itibaren uluslararası arenada Basra Körfezi’nin önemi artmıştır. Körfezde, Osmanlı ve İran dışında Avrupalı devletlerin faaliyetleri dikkate değer bir hal almıştır. İlk aşamada Avrupalı devletler ticaret amacıyla gelmişlerdir. Körfezdeki ticaretin karlı olduğunu fark etmişlerdir. Bu nedenle, siyasi hâkimiyet kurmak amacıyla askeri faaliyetlerine hız vermişlerdir. Özellikle İngiltere’nin siyasi hâkimiyet sağlama konusunda ön planda olduğu görülmektedir. İngiltere’nin dışında, Almanya, Rusya ve Fransa’nın da körfez bölgesinde varlıklarını hissettirmek düşüncesinde olduğu anlaşılmaktadır. Rusya’nın körfez bölgesine bakışı Şark Meselesi doğrultusundaydı. Bu amaçla Ruslar, ileride hak talebinde bulunmak amacındaydılar. Bu nedenle zaman zaman Basra Körfezine savaş gemisi göndermek suretiyle kendilerine alt yapı oluşturmak istiyorlardı. Almanya ve Fransa ise ülkelerinde yayınladıkları hem askeri hem de sivil gazetelerde bölge üzerinde olan projelerini veya başka devletlerin planlarını açıklamaktan çekinmiyorlardı.Bölge üzerinde sömürge faaliyetlerinde bulunan bu Avrupalı devletlere karşı Osmanlı devlet de sınırlarını ve haklarını korumak amacıyla harekete geçmiştir. Bu doğrultuda, bölgede hâkimiyetini sağlamlaştırmak için kendine taraftar emir ve şeyhlerin merkezi otoriteden izinsiz Avrupalı devletlerle yapmış oldukları gizli anlaşmalar yapmamasını istemiştir. Daha önce yapılmış olan antlaşmaların hükümsüz olduğunu açıklamıştır. Ayrıca antlaşmaları yapan emir ve şeyhlerin buna yetkisi olmadığını vurgulamıştır. Basra Körfezinde kendisinin de varlığını hissettirmek amacıyla bölgeye devriye gemileri göndermiştir. Osmanlı Devleti bu durumu bölgede yapılan silah vb. kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için yaptığını vurgulamıştır. Gerçekte ise Osmanlı Devleti, b

 3. Celilî’nin Husrev ü Şirin’inin Yeni Bir Nüshası ve Kadın Müstensihi A New Copy of Husrev ü Şirin By Celilî and Its Woman Copyist

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arzu ATİK

  2013-07-01

  Full Text Available In classical Turkish literature, masnavi poetry has a significant place. Husrev ü Şirin is a popular masnavi in both Turkish and Persian literatures. Husrev ü Şirin is the first masnavi written by Celilî who has works in both types of ghazal and masnavi in 16th century. This masnavi tells the story of Husrev-i Perviz who was one of the Sassanid monarchs and Şirin whose there are different narratives about her in literary sources, there is also a third character named Ferhad. Celilî prefers to construct the story by highlighting the love between Husrev and Şirin. There have been three discovered copy of the masnavi of Celilî; when a copy of Husrev ü Şirin is reconnoitred during the researches for cataloguing of “Millet Yazma Eser Kütüphanesi Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin Yeniden Kataloglanması Projesi” it is revealed that the text is a new copy of Celilî’s work. This copy draws attention by the reason of the fact that it is a new copy of Husrev ü Şirin and also, example of different copying style. Additionally, one of its important feature is that the masnavi is copied by a female copiest named Şerife Kâmile binti Mehmed Ataullah. In this article, firstly some information about Celilî and his works are going to be given and some features are going to be expressed by comparing studies about Husrev ü Şirin and this new discovered copy.The acquired information about the female copyist, Şerife Kâmile binti Mehmed Ataullah is also going to be given. Klasik Türk edebiyatında mesnevi nazım şekli önemli bir yer tutar. 16. yüzyılda hem mesnevi hem de gazel nazım şekliyle şiirler kaleme almış Celilî’nin ilk mesnevisi Husrev ü Şirin’dir. Bu mesnevi, İran ve Türk edebiyatında sevilen bir mesnevidir. Sasani hükümdarlarından Husrev-i Perviz ve kaynaklarda hakkında farklı rivayetler bulunan Şirin’in aşk hikâyesinin anlatıldığı bu mesnevide üçüncü bir kahraman olarak Ferhad da vard

 4. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulaşım Politikasına Genel Bir Bakış A General Overview Of The Transportation Polıcy Of The Turkish Republic In The Atatürk Era

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filiz ÇOLAK

  2013-03-01

  ştırma sistemi ve bu sisteminürettiği hizmetler ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli birgöstergedir. Çünkü ulaştırma sistemi insanların ihtiyaçlarınınkarşılanmasını sağladığı gibi, üretimden tüketime kadar diğer ekonomikfaaliyetlerin işleyişini, bazı hallerde vücut bulmasını büyük orandaetkilemektedir.Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren, en sıkıntılı ve yoklukdönemlerinde bile, ulaşım sistemini geliştirmeye özel bir önemvermiştir. Osmanlı Devleti’nden miktar bakımından çok yetersiz, kalitebakımından da çok geri bir ulaşım sistemi devralınmıştır. Ülkenin eksikve yetersiz olan ulaşım şebekesi, uzun süren savaşların getirdiğiyıpranma bozulmaya karşı koyamamıştır. Ayrıca, İmparatorluğun,büyük fedakarlıklara katlanarak inşa ettirdiği demiryolları vekarayollarının büyük bir kısmı, önce Balkan Savaşları sonra da I.Dünya Savaşı yenilgilerinde kaybedilen topraklarda kalmıştır.Türkiye Cumhuriyeti’nin ulaşım politikasında öncelik demiryolusiyasetinin olmuştur. Çünkü İmparatorluk döneminde Anadolu veRumeli’de bulunan demiryollarının yapım ve işletmesinde yabancıyatırımcılar etkili olmuştur. Bu nedenle milli bir devlet amaçlayanCumhuriyetin kurucularının öncelikli hedefi yabancı işletmelerinelindeki demiryolları devletleştirmek ve ardından yeni hatlar açmakolmuştur. Şüphesiz ki, Türkiye’nin ulaşım politikasını sadecedemiryolu oluşturmamaktadır. Elindeki kısıtlı imkânlarla öncelikledemiryolu politikası ile birlikte karayolları, denizyolları ve havayolları dageliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Atatürk döneminde bualanlarda yapılan faaliyetler değerlendirilmiştir.

 5. THE EFFECT OF 4+1 PLANNED WRITING AND EVALUATION MODEL TO DEVELOP THE ATTITUDES OF PRESERVICE TEACHERS AS TO WRITTEN EXPRESSION AND THEIR WRITING SKILLS 4+1 PLANLI YAZMA VE DEĞERLENDİRME MODELİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI ANLATIM TUTUMLARINI VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halit KARATAY

  2011-09-01

  ında yazılı anlatım derslerine yer verilir. Bu derslerde yapılan yazılı anlatım etkinliklerinde genellikle öğrencilere yazma ürünlerinin niteliği ile ilgili yeteri kadar dönüt verilmez ve yazma süreci belli aralıklarla öğretmenler tarafından gözden geçirilerek öğrencilere dönüt verilmediği için doğrusal ilerler. Bu geleneksel yazma eğitimi anlayışında öğrencilerin yazma ürünlerinin şekilsel özellikleri; yazının okunaklığı yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Oysa iyi bir yazma ürünü ortaya koymak iyi tasarlanmış, belli aralıklarla izlenerek yönlendirilmiş bir yazma süreci ile elde edilebilir. Sürece dayalı yazma eğitimi çalışmalarında öğretmenler, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmek için yazma sürecinin belli aşamalarında yazılarının gelişimleri hakkında onlara dönütler verir. Yazma sürecinin bir aşamasını tamamlamadan diğer aşamaya geçmelerine izin vermez, nerede, neyi, eksik yaptıklarını göstererek yazma süreci hakkında bilişsel farkındalık edinmelerini sağlar. Bu araştırmada, hazırlık, plan, düzenleme, düzeltme ve yayınlama aşamalarını içeren sürece dayalı 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini ve yazılı anlatıma karşı tutumlarını geliştirmeye etkisi incelenmiştir. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelde desenlenmiştir. Batı Karadeniz’de bulunan iki üniversitenin Türkçe öğretmenliği 1. sınıfları araştırmada örneklem alınmıştır. Sürece dayalı 12 haftalık deneysel uygulama sonunda 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin öğretmen adaylarının hem yazılı anlatım becerilerini hem de yazılı anlatıma karşı tutumlarını anlamlı düzeyde geliştirdiği belirlenmiştir.

 6. Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Hüdâvendigâr Vilayetinde Karayolu Yapım Çalışmaları From Tanzimat Period To The Second Constitutionalist Hüdâvendigâr City Highway Construction Works

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emrah ÇETİN

  2013-09-01

  zellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren karayolu meselesine büyük önem verilmiş ve yıllardır ihmal edilen karayollarının ıslahı için çalışmalar başlatılmıştı. Devlet, hazırlattığı projelerle yeni yollar inşa etmeye, eski yolları tamir etmeye çalışmış, bunlarla ilgili birçok nizamname yayımlamıştı.Tanzimat’ın ardından İmparatorluğun karayolu serüveni İmar Meclisleri’nin çabalarıyla başlamıştı. İmar meclisleri oluşturulurken ulaşıma öncelik verilmesi şart koşulmuş, bu meclislere öncelikli görev olarak bölgelerinde yapılacak yolların tespit edilmesi vazifesi verilmişti. İlk iş olarak 1848’de Karadeniz’i Orta Anadolu üzerinden Arabistan’a bağlamak için Trabzon-Bağdat arasında şose yolu yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak bunun için hazinede yeterli kaynak bulunamadığı gerekçesiyle bu girişim ertelenmişti. Bu arada yine İmar Meclisleri’nin çabalarıyla Trabzon-Erzurum ve Bursa-Gemlik arasında yol yapım çalışmaları başlatılmıştı. Bu amaçla yapılan çalışmalar yeterli kaynak bulunamaması ve gereken ilginin gösterilmemesi yüzünden yarım bırakılmıştı.Hüdâvendigâr vilayeti yol yapım ve onarım meselesinde en çok önem verilen vilayetlerden birisi idi. Zira Anadolu Sağ Kol Güzergâhı yollarının önemli bir kısmı Hüdâvendigâr vilayeti sınırları içerisinden geçtiğinden her dönemde vilayet yollarının yapım ve onarımına dikkat edilmişti. Ayrıca İstanbul'un iaşesinin temininde Hüdâvendigâr vilayeti oldukça önemli bir yer teşkil ettiğinden vilayetin yollarının yapımı ve düzenli olarak onarımı gerçekleştirilmeye çalışılıyordu. Bu çalışmada Tanzimat'tan II. Meşrutiyet dönemine kadar geçen sürede vilayet dâhilinde bulunan mevcut yollar ortaya konulurken, yapılan yeni yollar ve tamirat işleri ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

 7. Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları Tombstones of Village Fasıllar in District Beyşehir of Konya City

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin MUSMAL

  2013-09-01

  Full Text Available This study consist of tombstones which are from ottoman era inthe graveyard of Fasillar village in district beyşehir of konya. In thisstudy 28 headstones and 19 footstones which were written by ottomanturkish with arabic letter were ascertained and analized in terms ofhistorical and art history. In this study all tombstones have beendiscussed separetely and a general evaluationhas been done via thesetombstone. But while we were writting the text part, firstly we made ageneral evaluation and at the end of this study tombstones that wereinvestigated, handled individually (one by one as a catalogue. Villagefasillar which is bounded up Beyşehir district of konya was establishedtwo great hills that consist of rock. The region in which includedFasillar falso, had a great importance in Hittite Empire era. FasillarMonument which belongs to Hittite era and was known by historianand archaeologist, and researching seval speciality of this region.Having the processable stone resources of the region provideed tooccour a custom on stonework. When the qualities, quantities, typesand features are investigated, it iş understood that inhabitants of villageFasillar sustainedthis custom throughout 20th century. The shapes andornamentations of tombstones, and expressions and templates showthat inhabitants have different ial skils from other settlements as socialeconomical and cultural. Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşları bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda Fasıllar Köyü mezarlığında tespit edilen Arap harfleri ile Osmanlı Türkçesi kullanılarak yazılmış 28 baş taşı ve 19 ayak taşı, tarih ve sanat tarihi ölçütlerine göre incelenmektedir. Çalışmada her bir mezar taşı ayrı ayrı ele alınmış ve bu taşlar üzerinden genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ancak çalışmamızın metin bölümü oluşturulurken,

 8. Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi Evaluation of Post-Graduate Theses on Values Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilal ELBİR

  2013-03-01

  verilen önem üzerindeki değerlendirmelere dayanan ölçütler temel alınarak tanımlanırlar.Bu çalışmanın amacı değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların değerlendirmesini yaparak, bu alanda üzerinde araştırma yapılabilecek konuların var olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan taramalar sonucunda tam metni erişime açık olan lisansüstü çalışmaların dış yapı ve içerik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın yapısı gereği meta-analiz yöntemi kullanılmıştır.Çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezinde tam metnine ulaşılabilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamı dışında kalan toplam 21 doktora ve yüksek lisans tezi incelenmiştir. Ulaşılan tezlerde öncelikle konu sınıflandırılmasına gidilerek gerekli istatistiklere ulaşılmıştır. Daha sonra tezlerin ortaya koyduğu sonuç ve önerilerdeki ortak noktalar tespit edilmiştir.Sonuç, değerler eğitimi üzerine yapılan tezlerin çoğunda araştırmacılar Türkiye’de değerler eğitiminin yeteri kadar özümsenmediğini belirtmişlerdir ve değerler eğitimi alanında bulunan bu boşluğun bir an önce doldurulması konusunda aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Ayrıca öğretmen adaylarının ve şu an görev yapmakta olan öğretmenlerin değerler eğitiminin öğretimi sırasında kullanabilecekleri çağdaş yöntem ve teknikler hakkında bilgilendirilmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

 9. Niğde Kültürünün Sesi: Niğde Türküleri The Voice Of Nigde Culture: Nigde Folk Songs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timur VURAL

  2013-03-01

  ürünüolmuşlardır.Türküler ritmik ve melodik yapı analizi, ses alanı tespiti gibi pekçok incelemeye konu olabileceği gibi, konuları, hikâyeleri açısından dageniş bir araştırma alanıdır. Türkülerde adı geçen motifler, gelişigüzelolmayan, bazı çağrışımları, özel anlamları bulunan öğelerdir. Motif vesemboller, ait oldukları bütün hakkında önemli ipuçları sunarlar. Buanlamda söz konusu motiflerin ve sembollerin saptanması veyorumlanması büyük önem arz eder.İç Anadolu türküleri, Orta Asya bozkırlarında tınlayan kopuzlarınsadeliğini taşımaktadır. Bu türküler, Anadolu insanının sade ve temizduygularını en güzel şekilde dile getiren kültür unsurlarıdır. Niğdeyöresine ait türküler de birbirinden güzel örnekleriyle, müzikal vesosyolojik araştırmalara konu olacak değerli ürünlerdir. Bu eserlerdekiTürk kültürüne ait önemli motif ve sembollerin sergilenmesi buaraştırmaya ayrı bir önem katmaktadır.Betimsel karakter taşıyan bu araştırma, TRT repertuarı ve türküalbümlerinden 155 Niğde türküsü üzerinde yapılmıştır. Çalışmadaöncelikle Niğde yöresine ait bu türkülerin konuları sınıflandırılmış,türkülerin içerdiği motifler ve semboller belirlenmiş, Niğde kültürününtürkülere yansıyışı işlenmiştir.

 10. Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Cynicism and Organizational Dissent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaya YILDIZ

  2013-07-01

  örülmektedir. Örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet bu değişkenlerden biridir. Son yıllarda örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet örgütsel davranış disiplininin ilgilendiği yeni konular içerisinde yer almaktadır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyen sinizm ve muhalefet algılarının bilinmesi önemli görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe sınırlarında bulunan ilkokullarda görev yapan 219 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, ölçeklerle toplanmıştır. Araştırma verileri öğretmenlerden Meyer ve Allen (1984 tarafından geliştirilen ve Boylu, Pelit ve Güçer (2007 tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999 tarafından geliştirilen Kalağan (2009 tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve Özdemir (2010 tarafından geliştirilen Örgütsel Muhalefet ölçeğinin “Muhalif Davranışlar Alt Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada veriler; SPSS 16.0 paket programında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon gibi betimsel istatistiksel işlemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet algıları arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşımıştır. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm algıları arasında yüksek düzeyde negatif, örgütsel muhalefet algıları ile ise orta düzeyde negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 11. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği Assessment of Cynicism Level of Primary School Teachers (Uşak Sample

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Akif HELVACI

  2012-09-01

  neticilerin sinizminin sebep ve sonuçlarını bilmeleri örgütteki başarı ve var ise sinizmin olumsuz sonuçlarını en etkili ve en uygun bir şekilde yönetme imkanı vermektedir. Örgütsel sinizmi etkileyen faktörlerin bilinmesi ya da algılanması yöneticilerin bu konuda duyarlı olup olumsuz sonuçlar doğurabilecek adım atmalarına engel olmaktadır. Bu araştırma, Uşak ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyet, branş, kıdem, öğrenim durumu, okulda çalışma süresi değişkenlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yürütülen betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evreni Uşak ili sınırları içerisinde bulunan tüm kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklemini ise tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen 311 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Apaydın (2012 tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları ilköğretim öğretmenlerin sinizm algılarının “Az düzeyinde” olduğunu göstermektedir. İlköğretim öğretmenlerinin sinizme ilişkin görüşleri cinsiyet, branş, kıdem, öğrenim durumu bakımından değişmemektedir. Okuldaki çalışma süresi bakımından, bulunduğu okulda 6-10 yıl çalışan öğretmenlerin, 1-5 yıl çalışan öğretmenlere göre daha çok sinizme sahip olduklarını göstermektedir.

 12. Samiha Ayverdi’nin “Batmayan Gün” Romanında Kadın Kimliği Üzerine Bir İnceleme A Research on Woman Identity in Samiha Ayverdi’s Novel “Unsunken Day”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Sıddık KARAGÖZ

  2012-09-01

  ören Ayverdi, bu tutumundan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. O, kadın romancılarda aşk rüzgârlarının popülerliğini koruduğu zamanlarda bile, bu rüzgârlara kapılmamış, memleket meselelerini, gençliğin, toplumun sorunlarını ve bunlarla ilgili yapılması gerekenleri ele alma farklılığını göstermiştir. Yazar, bütün bu meseleler için çıkış yolu ararken çoğu zaman, kadını çözümün merkezinde görmüştür. Milletin terakki edebilmesi için kadının yüklenmesi gereken vazifelerle ilgili, okuyucularına tavsiyelerde bulunan Samiha Ayverdi yeni nesli yetiştirecek olan kadının öncelikle manevi hayatının sağlamlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Ayverdi’de tasavvuf, onun hayatının her alanını kuşatacak kadar büyük yer teşkil eder. Ümm-i Ken’an Dergahının Şeyhi Kenan Rıfâî ile tanıştıktan sonra, hayatına Rıfailik’in öğretileri doğrultusunda yön veren Ayverdi’nin manevi dünyasındaki bu değişim eserlerine de yansımıştır. “Batmayan Gün”, onun tasavvuf anlayışını ortaya koyan ilk romanlarından olması bakımından önemlidir. Tasavvufun bir kadın kahramanın “arayış” serencamı üzerinden ele alınması ise eseri “kadın kimliği” bakımından incelemeyi değerli kılmaktadır. “Batmayan Gün”de kadın; “entelektüel, mutasavvıf, sade dümdüz, temiz, zavallı, gösteriş düşkünü” gibi tanımlamalarla okuyucu karşısına çıkarılmaktadır. Yazar, kadının söz konusu bu kimliklerinden özellikle “mutasavvıf kadın”ı öne çıkarmış, ona entelektüel nitelikler de yükleyerek, okuyucusuna bir bakıma bu kadın kimliğini benimsemesi telkininde bulunmuştur. Bu telkine, Cumhuriyet’in yeni neslinin yetiştirilmesi adına, Ayverdi tarafından Cumhuriyet rejimine sunulmuş önemli bir öneri olarak da bakılabilir.

 13. İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde Özgün ve Değiştirilmiş Dilsel Girdi Üzerine On The Authentic And Modified Input In The Second/Foreign Language Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa DURMUŞ

  2013-03-01

  ğrenici tarafından anlaşılma (comprehension düzeyi konuları, üzerinde önemle durulan çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu dilsel girdinin öğrenicilerin öğrenme süreçlerinde hangi biçimde sunulduğu önemli bir konudur. Öğrenicilerin dil öğrenim sürecinde öğrenebildiklerinin içinde, duyduğu veya maruz kaldığı bu dilsel girdiler, hedef dili ana dili olarak konuşanların doğal iletişim ortamlarında üretilmiş özgün (authentic metinler olabildiği gibi, öğrenici kaygıları gözetilerek doğal yolla veya özgün metinleri hedef kitlenin yeterlilik düzeylerine göre değiştirim yoluyla üretilmiş değiştirilmiş (modified metinler de olabilir. Değiştirilmiş metinler yine, sadeleştirilmiş (simplified veya genişletilmiş (elaborated metinler olarak sunulabilir. Yazıda, dil öğretim sürecinde okuduğunu anlamanın önemi, özgün veya değiştirilmiş metin seçimi ve değiştirim türleri ele alınacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, önerilen herbir metin türünün, ikinci/yabancı dil öğretim sürecinde tek ve mutlak kullanım sahası bulması mümkün görünmemektedir. Buna karşılık öğretim malzemeleri oluşturulurken, okuma metinlerinin özgün, sadeleştirilmiş ve genişletilmiş örneklerinden yararlanılarak, öğretim süreci zenginleştirilebilir. Çünkü, sadeleştirilmiş ve genişletilmiş metinler, öğrenicilerin anlama düzeylerini yukarılara çekerek onların öğrenme güdülerini olumlu etkilerken; özgün metinler, sundukları doğal dil malzemesi nedeniyle, öğrenicilerin hedef dilde iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olamaktadır. Yazı, dil öğretim sürecinde otantik metinleri veya dönüştürülmüş metin türlerini ortaya çıkaran kuramsal özellikleri, bu türlerin biribirlerine göre yararlı bulunan veya anlamayı güçleştiren yönlerini konuyla ilgili oluşmuş temel literatüre de işaret ederek ortaya koymaktadır. Bu yönüyle yaz

 14. Öğretmenlerin Akademik Erteleme Davranışı İle Teknoloji Kullanım Özellikleri Arasındaki İlişki The Relationship Between Academic Procrastination And Technology Usage Of Teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonca KIZILKAYA CUMAOĞLU

  2012-12-01

  Full Text Available There are a lot of factors that affect the professional developmentof teachers. The academic procrastination and technology is the subjectof this research. The purpose of this research is identifying thetechnology usage and academic procrastination levels and investigatingthe relationship of technology usage and academic procrastination. Thisdescriptive study is conducted with teachers (115 of two schools inIstanbul by survey method. Data are collected with two tools for thestudy. One is procrastination scale which is developed by Aitken (1982and adapted to Turkish by Balkıs (2006 and the other is technologyquestionnaire (12 questions. SPSS 16.0 programmer was used inanalyzing the data. Pearson correlational analysis was used toidentifying the relationship of variables and t test, ANOVA was used inidentifying the significant difference between the variables. Determiningthe answers of teachers on questionnaire items mean and standarddeviation are used. The academic procrastination levels of teachers wasfound in middle level ( X =52,63 and there is no significant differencewas found between gender, branch, course load and academicprocrastination while their procrastination level was differentiaterespect to following agenda (p Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini etkileyen pek çok etmenbulunmaktadır. Bu etmenlerden teknoloji kullanımı ve akademikerteleme davranışı bu araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın amacıöğretmenlerin akademik erteleme ve teknoloji kullanım düzeylerininbelirlenmesi ve akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanımıarasındaki ilişkinin incelenmesidir. Betimsel çalışma olan bu araştırma,tarama (survey modeli ile İstanbul ilinde bulunan iki okulda çalışan115 kişilik bir öğretmen grubu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanınverileri Aitken (1982 tarafından geliştirilen, Balkıs (2006 tarafındanTürkçe’ye uyarlaması yapılan Erteleme Eğilimi Ölçeği (α = .89 ve 12

 15. Sakarya İlinde gerçekleşen intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Fatih Önsüz

  2012-12-01

  Full Text Available

  Amaç: Bu araştırmada 2009-2010 yılları arasında Sakarya’da hastanelerin acil servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran vakaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma Ocak 2009 ve Aralık 2010 tarihleri arasında Sakarya’da bulunan tüm devlet ve özel hastanelerin acil servislerine intihar girişimi nedeniyle başvuran hastaların (n=1566 verileri incelenerek gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İki yıl için 15 yaş ve üzeri kaba intihar girişim hızı kadın ve erkeklerde sırasıyla 100000 nüfusta 191.98 ve 51.88’dir. Toplam 1566 vakanın 1236 (%78.9’sı kadın, 330 (%21.1’u erkektir ve çoğu 15-24 yaş grubundadır. Hem kadınlarda ve hem de erkeklerde en sık başvurulan intihar şekli ise ilaç ve toksik madde kullanımı idi ve sıklık erkek ve kadınlarda sırasıyla %93.8, %96.8 idi. Tekrarlanan intihar girişim sıklığı kadınlarda %17.2 ve erkeklerde %13.9 bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırmada intihar girişim sıklığı kadınlarda erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca tekrarlayan intihar girişimi sıklığı araştırma grubunda topluma göre çok yüksek bulunmuştur. İntihar girişimlerini önlemek için risk faktörlerinin ve çözüm yollarının belirlenmesine yönelik topluma dayalı analitik ve müdahale epidemiyolojik araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

  Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi, sıklık, tekrarlayan intihar girişimi

  Evaluation of suicide attempts in Sakarya

  Objective: The objectives of this study were to evaluate the general characteristics, the methods that were used and the causes of suicide attempts for the years of 2009-2010 in Sakarya. Methods: The data were gathered from emergency rooms of all public and private hospitals by

 16. Editörlerden (From the Editors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ethem DUYGULU

  2011-01-01

  Chris Milner’a (Nottingham Üniversitesi, Anastasios Karasavvoglou’na (Kavala Teknoloji Enstitüsü, Canan Balkır’a (Dokuz Eylül Üniversitesi, Özkan Tütüncü’ye (Dokuz Eylül Üniversitesi ve Avşar Kurgun’a (Dokuz Eylül Üniversitesi ayrıca teşekkür ederiz. Ayrıca dergimiz yeni tasarımıyla elektronik ortamda yayınlanmaya başladığı andan bu güne kadar olan süreçte izlenme sayısının (online 5160’a ulaştığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bize olan güveniniz için tekrar teşekkür ederiz. Değerli bilim insanları bu vesile ile dergimize emeği geçen tüm çalışanlarımıza; özellikle dergi sekretarya sorumlumuz olarak bize katılan Dr. Derya Alimonoğlu Yemişçi’ye, yurt dışı ve yurt içi lisans sözleşmelerimizi sürekli izleyen ve günlemelerimizi hiç eksik bırakmayan Araş. Gör. Alper Aslan’a, hasta yatağından kalkıp dergi yayın komisyonu toplantılarını hiç kaçırmayan Araş. Gör Pınar Işıldar’a ve özellikle dergimizin basımı ile birebir ilgilenen ve web tabanında yayınlanması, ulusal ve uluslararası indekslerde arşivlenmesinde üstün gayretleri bulunan Araş. Gör. Ediz Güripek’e teşekkür ederiz. Yeni yayınlarda buluşmak umut ve dileklerimizle.

 17. İlköğretim Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigation of Primary School Students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kadir KARATEKİN

  2012-09-01

  . Bu sosyal becerilerden birisi de iletişim becerisidir. Daha küçük yaşlardan itibaren verilecek beceri eğitimi ile öğrencilerimize iletişim becerileri kazandırarak içinde yaşadığı toplumda mutlu, üretken ve etkili bir insan olmasını sağlayabiliriz. Bunun için öğrencilerimizin iletişim becerileri üzerinde etkili olabilecek faktörlerin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim öğrencilerinin iletişim becerileri üzerinde etkili olan faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Ersanlı ve Balcı (1998 tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Envanteri" Ankara ve Kırşehir'de bulunan iki ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 373 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 15 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim öğrencilerinin iletişim becerileri üzerinde öğrencilerin yaşadıkları ilin, cinsiyetin, okul öncesi eğitimin, anne-baba eğitim durumunun ve sınıf düzeyinin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin, Türkçe dersinden aldıkları not, okudukları kitap sayısı, günlük kitap okuma süreleri arttıkça iletişim becerileri artarken günlük televizyon izleme ve bilgisayar kullanma süreleri arttıkça iletişim becerileri azalmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin derslerdeöğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamları oluşturmaları, öğrencilerin daha fazla kitap okuması için teşvik edilmesi, çocukların okul öncesi eğitime mümkün olduğunca erken başlatılması ve ebeveynlerin çocuklarının TV ve bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmelerine izin verilmemeleri önerilmiştir.

 18. A COMPARATIVE STUDY ON THE NOVELS “BLUE AND BLACK” AND “THE SORROWS OF YOUNG WERTHER” MAİ VE SİYAH VE GENÇ WERTHER’İN ACILARI ROMANLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hacer GÜLŞEN

  2012-01-01

  Genç Werther’in Acıları” romanıdır. Diğeri ise Türk edebiyatının usta yazarı, Halit Ziya tarafından 1897 yılında yazılan “Mai ve Siyah” romanıdır. Hayat ve eser arasındaki ilişkileri keşfetmek amacını taşıyan bu metoda göre görülmektedir ki, her iki romanın kahramanı da biraz yazarlarıdır. Goethe, Genç Werther’dir; Ahmet Cemil ise, Halit Ziya. Hatta etraflarında bulunan kişiler de örneğin Mai ve Siyah’ta Raci, Muallim Naci’ye şaşılacak derecede benzer. Her iki kahraman da dönemlerini çok iyi yansıtmıştır. Sadece fikirleriyle değil, kılık kıyafet ve hareketleriyle hatta aşklarıyla da etkilidirler. Ahmet Cemil, emellerine kavuşamayınca büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Mavi bir gecede kurduğu hayaller, siyah bir gecede sona erer. Hayal - hakikat tezadı renklerle de ifade edilir. Genç Werther’de de renkler dikkat çeker. Mai ve Siyah romanı bu noktada bir hayal kırıklığıyla, Genç Werther romanı ise intiharla sona erer. İncelemede karşılaştırmalı edebiyat metodu olan ve edebiyat eserlerini karşılaştırmayı bir sanat edinen Pozitivist metot kullanılmıştır.

 19. Milli Kütüphane 2727 Numaralı Mecmû’a’da Kayıtlı Manzum Bir Melheme A Melheme Written In Verse Registered In The Periodical No:2727 In The National Library

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa ALKAN

  2012-12-01

  slam sonrası edebiyatımızda fal ile ilgili eserler görülmektedir.İnsanın geleceğe dair merakını gidermek için kullandığı olaylardan bazıları da Ay veya Güneş tutulması, yeni ay görünmesi, yıldız kayması, şiddetli yağmur veya dolu yağması ya da rüzgâr esmesi, gök kuşağı, şimşek, yıldırım ve deprem gibi bir takım tabiat olaylarıdır. Başka bir deyişle merak hissi, insana tabiat olaylarını kullandırarak gelecekten haber verme konusunda farklı bir yöntem oluşturtmuştur ki buna “melheme” adı verilmektedir. Arap, Fars ve Türk edebiyatında birçok örneği bulunan melhemeler, eski eserlerimiz arasında önemli bir yekün oluşturmaktadır.Bu melhemelerden biri de Milli Kütüphane 2727 numaralı mecmûada kayıtlı olan manzum bir metindir. Bu metinde ayın hangi burçta olduğunu çıkarma yöntemi ile ayın bulunduğu burca göre yapılması uygun olan ya da olmayan işler anlatılmıştır.İlgili metni konu alan bu çalışmamızda fal ve melhemelerle ilgili bilgi verildikten sonra adı geçen mecmuada kayıtlı bu manzum metin incelenmiş, transkribe edilmiş, ayrıca metinde geçen kelimeleri içeren bir sözlük de yazıya eklenmiştir.

 20. Liselerde Madde Bağımlılığı – Mevcut Durum ve Önerilere İlişkin Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açıları Opinions of Schoolmaster and Teachers on Drug Addiction – Present Situation and on Advices in Secondary Schools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin KUBANÇ

  2013-03-01

  bulunan liselerde görev yapan okul yöneticileri ve rehber öğretmenleriyle görüşülmüş ve öğrencilerinin uyuşturucu kullanımına ilişkin bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yöneticilere ve rehber öğretmenlere 10 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Verilerin analizi ile elde edilen bulgularda uyuşturucuya başlama nedeninin daha çok ailevi nedenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Arkadaş grubu, çevre, medya, diğer etkili görülen unsurlar içerisindedir. Okullarda en çok esrar, eroin ve ecstacy kullanılmakta ve öğrenciler uyuşturucu maddeyi, okul dışında ara sokak satıcılarından, internet kafelerden ve okul içinden temin edebilmektedir. Uyuşturucu kullanımı konusunda kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Çözüm yolları olarak, aile, eğitim ve devlet politikaları önde gelen unsurlar olarak göze çarpmaktadır.

 1. Türkiye’de 2001 Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemler İçin Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi (1991–2010 External Debt Economıcal Growing Relationship For The Terms Before And After The 2001 Crysis İn Turkey (1991–2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Süleyman ÇELİK

  2013-03-01

  östermesi borçları ödeyebilmek için tekrarborç alınmasını gerektirmekte ve böylece dış borç yükünün artıpülkenin refahında bir azalmaya neden olabilmektedir.Literatürde dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkigenellikle negatif yönde tespit edilmiştir. Bu çalışmada, dış borçekonomik büyüme ilişkisi Türkiye ekonomisi açısından ele alınmıştır.Türkiye ekonomisine ait 1991–2010 yılları arasındaki bazı ekonomikveriler kullanılmıştır. Analizde kullanılan zaman serilerinin ADF testi iledurağanlığı incelenmiştir. Aynı düzeyde durağan hale gelen değişkenlerarasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını araştırmak amacıylaJohansen tarafından geliştirilen eşbütünleşme (koentegrasyon testiuygulanmıştır. En Küçük Kareler yöntemiyle bir regresyon analizi veson olarak değişkenler arası etkileşimin yönünü belirlemek için Grangernedensellik analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre,Türkiye’deki dış borçların ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiyesahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulunan bu sonuca göre,ekonomik büyümeyi artırmak için, gerekli yatırımların yurt içikaynaklardan karşılanması ve yurt içi tasarrufların artırılarak, dışkaynak ihtiyacının azaltılması sağlanmalıdır.

 2. Sahra Tozunun Elemental Yapısının Bitkilerin Büyümesi Üzerindeki Göreceli Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Relative Effect of Sahara Dust's Elemental Structure on Plants' Growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Nihal Yücekutlu

  2012-12-01

  kalitesine olan katkısı, yapısında bulunan kullanılabilir demir üretiminin fidelerin açılımını tamamlamış genç yaprak segmentlerinin klorofil miktarındaki artış grafikleri, fide uzunlukları artış grafikleri (Hewitt besin çözeltisi ve deiyonize su uygulamasına göre ve bitki örneklerinin gelişim evrelerinde alınan fotoğrafları sunulacaktır. Investigation of the Relative Effect of Sahara Dust's Elemental Structure on Plants' Growth In the process of atmospheric convection, Sahara Desert dust, originated from North Africa, is the most significant source of mineral aerosol. In this research, behaviors of the desert soil samples, brought from Sahara, inside the cloud were practiced under laboratory conditions they were simulated and the effects of certain types of bread wheat (Triticum aestivum L. and durum wheat (Triticum durum L. grown inside germination tanks as receiving environment were analyzed. Seedling length (cm.seedling-1 and photosynthetic pigments [chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll (a+ b and carotenoids (c+x, mg ml-1 g Fresh Weight-1] have been determined. Plants were grown in controlled climate chamber, and the results were analyzed statistically. The results of this study indicate that, wheat cultivars fed by irradiated Saharan soil solution application length and its effects on photosynthetic pigments gave comparable results to Hewitt nutrient solution.

 3. İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Gıda Sıkıntısı Ve Ekmek Karnesi Uygulaması Food Shortage And Pass In Bread During The World War II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabit DOKUYAN

  2013-07-01

  erçevesinde yürürlüğe giren ekmek karnesi uygulaması, vatandaşı çok az miktarda bir ekmekle yaşayabilmeye mahkûm etmiştir. Maddi durumu iyi olanların pek de etkilenmediği karne ile ekmek dağıtımı uygulaması, daha çok dar gelirlileri zorlamıştır. Devlet, memurunu ve askerini gıda temini konusunda olabildiğince korumaya çalışmıştır. Karaborsacılık en üst seviyelerde kendini göstermiş, kolay yoldan para kazanabilme yolları sıkça kullanılmıştır. Devlet, sıkıntılar karşısında almaya çalıştığı tedbirlerde beklenen başarıyı sağlayamamıştır. Yaşanan sıkıntılar savaşın sona ereceğinin anlaşılmasıyla birlikte bir miktar azalış gösterse de, gıda temini sıkıntısı savaş sonrası dönemde de devam etmiştir. Halk, çektiği yoklukların temel nedeni olarak iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ni görmüş ve 1950 yılında yapılan seçimlerle bu partiyi iktidardan uzaklaştırmıştır. Bu çalışma içerisinde; 1942–1946 yılları arasında yürürlükte olan ekmek karnesi uygulamasının gerekçeleri, uygulama şekilleri, yürürlük sürecinde gerçekleşen değişiklikler ve karne sisteminin etkileri değerlendirilmiştir.

 4. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yz. A. 210 Numarada Kayıtlı Lügat Mecmuası Üzerine Bir Değerlendirme An Assessment On Dictıonary Corpus Registered On Yz. A 210 Turk Dil Kurumu Library

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa ARSLAN

  2013-03-01

  Full Text Available In this study we mention dictionary corpuses that have not been studied much before. It is possible to find that dictionary corpuses in which some of the dictionaries memorized and studied as text books in medresseh are brought together in the same manuscript. Manuscripts found in Turk Dil Kurumu Library are fully sufficient in dictionaries and dictionary corpuses. In this paper the most voluminous one is chosen and studied. Dictionaries are specialised dictionaries and works written to teach Persian. Information about the context, sections and vocabulary is given. By comparing other works, controversial points are tried to be explained. Almost all of the dictionaries are between the line dictionaries written for educational purposes. Some of them contain Persian grammar sections. There are not editor names or compilation date in most of the dictionaries. It is detected that there is deficiency of definition, leaf number and classification in the corpus we study. It is also seen that a dictionary was not registered. In the light of the results, works and characteristics are evaluated. It will be useful for researchers and for the correction of the defective information in the library records. Bu yazıda, henüz üzerinde çok fazla çalışma yapılmayan “lügat mecmuaları” üzerinde durulmuştur. Medreselerde ders kitabı olarak okutulan ve ezberletilen sözlüklerden bir kaçının aynı yazma içerisinde bir araya getirildiği lügat mecmualarına kütüphane kataloglarında sıkça rastlamak mümkündür. Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde bulunan yazma eserler içerisinde de bol miktarda lügat mecmuasının bulunduğu görülmüştür. Bu yazıda bu mecmualardan en hacimli olanı seçilmiş ve değerlendirilmiştir. Taranan mecmua içerisindeki sözlüklerin, Farsça öğretmek amacıyla yazılan eser ve konu sözlükleri olduğu görülmüştür. Bu sözlüklerin bölümleri, içeriği ve kelime hazinesi hakkında bilgi verilmi

 5. Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis studyGerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Kaplan

  2015-07-01

  olarak, pozitif yönde ve orta düzeyde (Q= 16.406; p= 0.127 etkiye sahip olduğu ve araştırmaya dâhil edilen çalışmaların etki büyüklükleri dağılımının homojen olduğu görülmüştür. İstatistiksel anlamlılık amacıyla yapılan Z testi sonunda etki büyüklüğü değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Z=7.966; p<0.05. Araştırmanın yayın yanlılığını test etmek amacıyla Orwin’in yöntemine göre hata koruma sayısı 91 hesaplanmıştır. Bulunan bu değere göre çalışmanın yayın yanlılığına sahip olmadığı söylenebilir.

 6. YUNUS EMRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİ’NDE YER ALAN METİNLERİN TÜR, TEMA VE ÖZGÜNLÜK AÇISINDAN İNCELENMESİ / INVESTIGATION ACCORDING TO THE TEXT OF THE TYPE, THEMES AND ORIGINALITY IN YUNUS EMRE TURKISH TEACHING BOOKS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilüfer SERİN

  2015-09-01

  Full Text Available Yabancı dil öğretiminde temel kaynak olarak ders kitaplarının kullanılması, kitaplarda yer verilen metinlerin seçimini önemli kılmaktadır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nde de yabancı dil öğretiminde metinlerin önemine dikkat çekilmekte, metinlerin sadece okuma becerisinin değil aynı zamanda konuşma ve yazma becerisinin de gelişmesine yardımcı olmasından ötürü öğrencilerin fazla sayıda metinle karşılaşması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bunun dışında dil öğrenenlerin söz varlığının gelişmesine, öğrendikleri dilin taşıdığı kültürü tanımalarına, hedef dilin konuşulduğu ülke/ülkeler hakkında bilgi edinmelerine de katkı sağlamaktadır. Bu hususta etkili ve verimli bir yabancı dil dersi için ders kitaplarına seçilecek metinlerin de öğrencilerin seviyesine, dersin hedef ve amaçlarına uygun olması gerekmektedir. Muhakkak ki edebî türler, metnin özgünlüğü ve teması ders kitaplarında yer alan metinlerin seçiminde göz önünde bulundurulacak önemli kıstaslardandır. Bu bağlamda, bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretilen merkezler tarafından gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sıklıkla tercih edilen Yunus Emre Türkçe Öğretim Seti’nde yer alan metinler nitel araştırmaya hizmet edebilecek şekilde doküman analizi tekniğiyle tür, tema ve özgünlük bakımından incelenmiş, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Böylece bu sette yer alan metinlerin hangi edebî tür ve temalar üzerinde yoğunlaştığı, hangi seviyede hangi edebî türe ağırlık verildiği, özgün metin kullanımına ne ölçüde yer verildiği ve kitaplarda bulunan metinlerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nde yer verilen metinsel ölçütlere uygunluğu tespit edilmiştir. / The use of textbooks as the primary source of foreign language teaching makes the selection of texts included in books important. The Common European

 7. Examining Middle School Mathematics Teachers’ Use of Information and Communication Technologies and Psychomotor Skills [Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alattin Ural

  2015-04-01

  , hangi sınıfta, ne şekilde kullanıldığını ve bunların kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini araştırmaktır. Yazışma tekniği kullanılarak, Burdur merkezde bulunan 7 ortaokuldaki 25 matematik öğretmeninin 22’ sine açık uçlu sorulardan oluşan bir soru formu elden dağıtılmış ve aynı yolla yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Araştırma tarama modelinde olup nitel bir çalışmadır. Öğretmenlerin yanıtları betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş, doğrudan alıntılara yer verilerek kategorik olarak sunulmuştur. Psikomotor beceriler açısından sırasıyla; geometride pergel-cetvel-iletki, noktalı–izometrik-milimetrik kâğıt, kâğıt kesme-katlama; cebirde ise kesir şeritleri ve cebir karoları kullanıldığı belirlenmiştir. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 5, 6, 7 ve 8 şeklindedir. BİT kullanımı açısından sırasıyla; Morpa ve MEB Vitamin (geometride görsellik gerektiren konularda, PowerPoint sunusu (katı cisimler, fraktallarda ve internetteki animasyon ve videolar (katı cisimler, üçgenler, fraktalar, örüntü ve süslemeler, denklemler, simetri konularında kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan sınıflar ise sırasıyla 8, 7, 6 ve 5’ dir. Öğretmenler, BİT ve psikomotor kapsamındaki faaliyetlerin yapılamamasının gerekçesi olarak, yeterince zaman olmamasını, bilgisayarların yetersizliğini, sınıf mevcutlarının çok olmasını ve beklentilerin sınavlara hazırlık olmasını başlıca neden olarak ifade etmiştir.

 8. Tendency towards the Self-Citation among Journals in Iran and Turkey / İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Hossein Biglu

  2007-10-01

  .088 dergiden yalnızca üçer (%0,05 dergi İran’da ve Türkiye’de yayınlanmaktadır. JCR’deki 6.088 dergide bulunan 847.114 makaleden, 159’u (%0,02 İran, 352’si (%0,04 Türkiye adreslidir. Aynı dönemdeki 2.353.992 atıfın, 214’ü (%0,001 İran, 911’i (%0,004 Türk dergilerinde görülmektedir.İran dergilerinde kendine atıf eğiliminin dramatik biçimde artarak, 2000’de %8 olan kendine atıf oranının 2005 yılında %18’e yükseldiği; Türk dergilerinde ise 2002 yılında %22 olan oranın 2005’de %15’e düştüğü görülmektedir. Türk dergilerinin etki faktörleri, İran dergilerinden daha hızlı bir gelişme göstermiştir. Türk dergileri 2000’de 0,49 etki faktörüyle, İran dergilerinin altında yer alırken, 2005’de bu oran 0,14 kadar artarak, İran dergilerinin etki faktöründen daha yükseğe çıkmıştır.

 9. XVIII-XIX. Y��zyılın İlk Yarısında Gebze Menzilhanesi Gebze Range Area (Menzilhane During First Half Of The 18th-19th Centuries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yaşar BAŞ

  2013-07-01

  ihtiyaçlarının karşılanması için geçmiş zamanlarda muhtelif teşkilat ve tesisler oluşturulmuştur. Bunlardan biri de menzil teşkilatı ve menzilhanelerdir. Bu teşkilat, haberleşme, ulaşım, konaklama, dinlenme, hayvan temini gibi hususlarda önemli roller oynamışlardır. Osmanlı Devri’nde, özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın Veziri Lütfi Paşa, teşkilatı geliştirmiş ve belli esaslara bağlamıştır. XVII. yüzyılın sonlarına doğru, aynı teşkilatın yapısı, idaresi ve işleyişi günün şartlarına uyumlu hale getirilmiştir. Buna göre, Anadolu ve Rumeli tarafında mevcut menziller yanında, belli aralıklarla yeni menziller açılmıştır. Söz konusu merkezler arasında, ana yolların birleşip kesiştiği kavşaklarda bulunan ve merkezî büyük şehirlere yakın olanları önem kazanmıştır. Bu bakımdan Gebze Menzilhanesi, benzerleri arasında Anadolu’da öne çıkan en önemli müessese olmuştur. Merkezî konumu dolayısıyla ulak, hac ve sefer menzili görevi yapmıştır. Ancak ulak menzilhanesi özelliği öne çıkmıştır. Sivil kişilerin de kullandığı bir mekân özelliğini taşımıştır. Bu mevkide, eskiden beri menzil hizmeti verilmekle beraber, Menzilhane’nin kuruluşu tahminen XVII. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Tanzimat İdaresi’nin getirdiği yeni sistem ve zamanın ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle bu dönemden itibaren postahane şeklinde emaneten veya kiraya verilerek idare edilmeye başlanmıştır. Bununla beraber, eski sistem ve idare şeklini kısmen muhafaza etmiştir. Kuruluşundan kapanışına kadar, kalabalık bir görevli grubu ve ziyaretçileri eksik olmamıştır. Menzilhane hakkında bol miktarda belge ve defter kaydı bugüne kadar ulaşmıştır. Ulak, hac ve sefer organizasyonlarındaki önemine binaen incelemeye değer görülmüştür. 27 Ekim 1862 tarihinde lağvedilmiş ve demirbaş eşyası satılmak suretiyle geliri hazineye devredilmiştir.

 10. Amasya Taş Kesilme Efsaneleri ve Motifleri Üzerine On Amasya Petrifaction Legends and Motives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuğrul BALABAN

  2013-09-01

  alanın efsaneyi kendi bakış, düşünüş ve algılayış biçimlerine göre tanımlamaları farklı yönlerini görmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple efsane tanımları türün belirgin özelliklerinin sıralanması sureti ile yapılabilmektedir. Çünkü efsane aynı anda birden çok şeydir. Özellikle mitolojik kaynaktan beslenen ve oluşum-dönüşüm efsaneleri adı ile anılan şekil değişikliğine bağlı anlatmalar, geçmiş kültürel deneyimlerin bugünkü inanmalara yansımaları olmaları sebebiyle binlerce yıllık bir deneyimi ifade ederler. Bu şekilde ait oldukları toplumun yaşam serüveni içerisinde geçirdiği evreleri ve sahip oldukları değerlerin bugüne etkilerini yansıtırlar. Bu çalışmada, Amasya ilinde maddi izi bulunan ve halk tarafından tanınarak etrafında çeşitli pratikler oluşmuş olan 19 taş kesilme efsanesinin motif yapısının ortaya konulması amaçlanmıştır. Alan/saha araştırması ile "yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş görüşme/mülakat" ve "gözlem" yöntemleri kullanılarak tespit edilen efsanelerin genellikle tarım arazileri dışında ve sarp bölgelerde bulunduğu görülür. Arazi yapısı içerisinde açıklanma hissi ve ihtiyacı uyandıracak şekilde topografik bir farklılık gösterirler. Bu sebeple çoğu zaman benzetme yoluyla anlamlandırılmaya çalışılırlar. Şekil değiştirme efsaneleri içerisinde taş kesilme anlatmaları, bir taşın, kayanın ya da dağın teşekkülünü ve menşeini izah ederler. Bu anlamda bildirme ve açıklama fonksiyonunu yerine getirmiş olurlar. Çalışmada yer alan ve tarafımızdan Amasya ili sınırları içerisinde derlenmiş 19 “taş kesilme efsanesi”nde istenmeyen bir durumdan kurtulmanın çareleri tükendiğinde, düşmana ya da istenilmeyene teslim olmaktansa taşa döndürülmeyi dileyerek, durumdan kurtulma dile getirilmektedir.

 11. Bile: Kullanım Değerleri Even: Use-Values

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ece KORKUT

  2012-12-01

  Full Text Available In this article, different values of the word “even” in Turkish were studied and discussed, with the adverb and conjunction functions. 87 usages of “even” in the corpus obtained from Cumhuriyet news portal between 22 to 29 July 2012 is classified in terms of the values assumed in the utterance, and also is evaluated in terms of "presupposition" and "implied meaning" (implicit. Presupposition, producing an utterance, is supposed as a true knowledge, and it can be found in the informationgiven. As a result of the examination, it is reached in all to 7 use values:one to be associated with the "even-adverb" ("time" value, others whitthe “even-conjunction”: 1. time; 2. probability / hypothesis; 3. expectedto be, but not realized; 4. considered as the last (most surprisinglysituation, case or person; 5. the lower limit to be thought; 6. the mostunfavorable situation, case or person to be thought; 7. in thecomparison, the increased content or importance. Each use-value of“even” takes one syntax up to six. The results obtained are comparedand shown numerically. Although the presupposition in all uses,suggestive significance used frequently was determined in only 2 usevalues(third and fourth values. In addition, in some stereotypes werefound a cultural presupposition generally accepted, and in the outers,subjective value judgments and implicit meanings. Finally, someproblematic uses have been examined and analyzed. Bu makalede zarf ve bağlaç işlevleriyle ele alınan “bile” sözcüğünün kullanım değerleri incelenmiştir. 22-29 Temmuz 2012 tarihleri arasında Cumhuriyet Haber Portalı’nda yer alan 84 sözceden oluşturulan bütüncede bulunan 87 “bile” kullanımı, sözce içinde üstlendiği değerler açısından sınıflandırılmış, ayrıca “önvarsayım” ve “imalı anlam” açısından değerlendirilmiştir. Önvarsayım, bir sözce üretilirken gerçek olduğu varsayılan bilgidir ve verili bilgiden

 12. Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler/Spouse violence and related factors in married men

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Türkan Günay

  2012-12-01

  Full Text Available Amaç: Araştırmanın amacı 25-49 yaş arası evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet uygulama durumunun, türlerinin ve etkileyen etmenlerin belirlenmesidir. Yöntem: Kesitsel tipteki çalışmanın evreni, İzmir’in Konak İlçesi’nde bulunan Esentepe Sağlık Ocağı Bölgesi’nde yaşayan 25-49 yaş arası 2615 evli erkektir. Sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 254 kişiye ulaşılmıştır. Bağımlı değişken olan şiddet varlığı “Yeniden Gözden Geçirilen Çatışma Taktikleri Ölçeği” (The Revised Conflict Tactics Scales=CTS 2 ile belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler erkeğe ve eşine ilişkin sosyodemografik değişkenler, evliliğe ve aileye, sağlık durumuna, cinsel yaşama ilişkin özelliklerdir. Veri t Testi, Ki-kare, Lojistik Regresyon Analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular: Eşe yönelik psikolojik şiddet sıklığı %93, fiziksel şiddet %37.5, ekonomik şiddet %34.4, cinsel şiddet %3.9 olarak saptanmıştır. Psikolojik şiddete maruziyet, ortaokul ve üzeri öğrenimli kadınlarda anlamlı olarak daha fazladır. Erkeklerin işsiz olması ya da düzensiz işlerde çalışması, haftada birkaç kez ya da her gün alkol kullanması, istenmeyen gebelik varlığı, kadının 25-34 yaş grubunda olması fiziksel şiddette belirleyici etmenler olarak saptanmıştır. Sonuç: Eşleri tarafından kadına yönelik olarak uygulanan psikolojik şiddet sıklığı beklenenden çok yüksek bulunmuştur. Üç erkekten biri ekonomik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Cinsel şiddet düşük saptanmasına karşın sorunun daha büyük boyutlarda olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı Spouse violence and related factors in married men Objective:The purpose of this study is to examine the presence, patterns and related factors of spouse violence among 25-49 years old men. Methods: The cross-sectional study was conducted in the

 13. Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guljan Dönmez

  2012-12-01

  Full Text Available

  Amaç: Araştırmanın amacı 25-49 yaş arası evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet uygulama durumunun, türlerinin ve etkileyen etmenlerin belirlenmesidir. Yöntem: Kesitsel tipteki çalışmanın evreni, İzmir’in Konak İlçesi’nde bulunan Esentepe Sağlık Ocağı Bölgesi’nde yaşayan 25-49 yaş arası 2615 evli erkektir. Sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 254 kişiye ulaşılmıştır. Bağımlı değişken olan şiddet varlığı “Yeniden Gözden Geçirilen Çatışma Taktikleri Ölçeği” (The Revised Conflict Tactics Scales=CTS 2 ile belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler erkeğe ve eşine ilişkin sosyodemografik değişkenler, evliliğe ve aileye, sağlık durumuna, cinsel yaşama ilişkin özelliklerdir. Veri t Testi, Ki-kare, Lojistik Regresyon Analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular: Eşe yönelik psikolojik şiddet sıklığı %93, fiziksel şiddet %37.5, ekonomik şiddet %34.4, cinsel şiddet %3.9 olarak saptanmıştır. Psikolojik şiddete maruziyet, ortaokul ve üzeri öğrenimli kadınlarda anlamlı olarak daha fazladır. Erkeklerin işsiz olması ya da düzensiz işlerde çalışması, haftada birkaç kez ya da her gün alkol kullanması, istenmeyen gebelik varlığı, kadının 25-34 yaş grubunda olması fiziksel şiddette belirleyici etmenler olarak saptanmıştır. Sonuç: Eşleri tarafından kadına yönelik olarak uygulanan psikolojik şiddet sıklığı beklenenden çok yüksek bulunmuştur. Üç erkekten biri ekonomik ve fiziksel şiddet uygulamaktadır. Cinsel şiddet düşük saptanmasına karşın sorunun daha büyük boyutlarda olabileceği düşünülmektedir.

  Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı

  Spouse violence and related factors in married men

  Evaluation of teachers’ opinions on sustainability of school-based change policiesÖğretmenlerin okul temelli değişim politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Betül Balkar

  2015-09-01

  çekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları Gaziantep ili merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda görev yapan 210 ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Katılımcılar maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak ve gönüllük esasıyla belirlenmiştir. Araştırmanın verileri standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde nitel ve nicel veri analizi teknikleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; okul temelli değişim politikalarının özellikle eğitsel konulara yönelik olduğu belirlenmiştir. Değişim politikalarının öğretmenler tarafından kabul görmesi ve böylece uygulanabilir olabilmesi için, okul kültürüne uygun olması ve sistemli olması gerekmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin de değişimin uygulanmasını kolaylaştıracak birtakım özelliklere sahip olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Okul temelli değişim politikalarının sürdürülebilirliğinde okul içi ve okul dışı faktörlerin bir arada değerlendirilmesi ve özellikle yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde süreklilik sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak; değişimin gerekliliklerine etkili bir şekilde cevap verilebilmesi için, öğretmenlere ve okul yöneticilerine sunulan mesleki gelişim olanaklarının çeşitlendirilmesi ve içerik açısından zenginleştirilmesi önerilmektedir.

 14. Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Baca Gazı Atık Isısının Seralarda Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği / Utilization of Waste Heat in Energy Production Plant from Landfill Gas at Greenhouses – Case Study in Istanbul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Volkan Enç

  2012-12-01

  Full Text Available Evsel atık düzenli depolama sahaları kullanım ömrü dolduktan sonra yararlı kullanım alanları sınırlı sahalardır. Çoğunlukla yeşil alan olarak kullanılan bu yerler ekonomik ve çevresel anlamda atıl durumda bulunmaktadır. Depolama sahalarının İstanbul gibi arazi sıkıntısı çeken bir şehirde yararlı amaçlar için kullanılması elzemdir. Depolama sonrası sahalarda metan gazı oluşmakta ve farklı yöntemlerle kontrol altına alınmaktadır. Bu gazların toplanması, taşınması ve özel motorlarda yakılması ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Tesislerde gazın yakılması, depo gazı içerisinde bulunan CH4 (metan gazının CO2’e indirgenmesini sağlayarak sera etkisini azaltmakta, elektrik enerjisi üreterek ekonomiye katkı sağlamaktadır. Çevresel ve ekonomik yarar göz önüne alındığında, depo gazından enerji üretim tesislerinde, enerji üretiminde mümkün olabilecek maksimum verime ulaşılmalıdır. Bu düşünce ile bakıldığında, depo gazı enerji üretim tesisinde oluşan atık ısının değerlendirilemeden atmosfere verilmesi önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Oldukça yüksek debi ve sıcaklığa sahip bu ısı, enerji bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sıcaklıktaki ve debideki ısının değerlendirilmeden atmosfere verilmesi, çevreyi olumsuz etkilemesinin yanında ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Seralarda mevsimlik çiçek üretimi, maliyeti yüksek bir faaliyettir. Maliyetlerin önemli bir kısmını sera ısıtılması ve gübre kullanımı oluşturmaktadır. Isıtma işlemi için Türkiye’nin büyük bir bölümünde kömür ve doğalgaz kullanılmaktadır. Kışın seraların ısıtılması için kullanılan fosil yakıtların hem maliyeti yüksek, hem de çevresel standardı düşüktür. Bu çalışma, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA tarafından desteklenen “Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Atık Isının ve Kompostun Seralarda

 15. Cengiz Han’ın Devletinde Türk Kültürünün Etkisi ve Katkısı Effect and Contribution of Genghis Khan’s State on Turkish Culture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim ONAY

  2012-12-01

  anlayışını ve hakimiyet düşüncesini anlatan en önemli kaynaktır. Bu kaynaktaki bilgiler dikkatle tetkik edildiğinde Cengiz Han devletinin Türk devletlerinin özellikle de Gök-Türklerin kültürel mirası üzerinde yükseldiği kolaylıkla fark edilecektir. Çalışmamızın temeli Moğol tarihi değil, Moğol tarihi içerisindeki Türk kültür unsurlarının varlığını ortaya koymaktır. Biz Cengiz Han’ın ırksal kökeni üzerinde tartışma yapmadan onu bir Moğol Hakanı olarak kabul ediyoruz. Fakat kurduğu devlet ve idealleri tamamıyla bir Türk devletidir diyebiliriz. Bu iddiamızı ispata çalışırken Moğolların Gizli Tarihinde nakledilen bilgiler ve kavramların kökenini ve Türklükle ilgisini anlatmaya ve açıklamaya çalıştık.Bilindiği üzere Türkler ve Moğollar yüzlerce yıl birbirine yakın coğrafyalarda yaşamışlardı. Tarihin erken döneminde göçebe çoban olan Türkler hayvan yetiştiriciliği yaparak göçebe çoban olmuşlardı. Bu dönemlerde Moğollar ise avcı toplayıcı bir hayat sürmekteydiler. Daha sonra onlarda göçebe hayvan yetiştiricisi olmuşlardı. Hun çağında merkezi Asya’da Hun Hakanı Mete’nin “yay geren bütün halkları birleştirdim şimdi onlar Hun oldular” diyerek bahsettiği topluluğun içinde Moğol boylarının da var olduğunu düşünebiliriz. Gök-Türk ve Uygur döneminde de Türk kültürünün hemen yanı başında bulunan Moğollar kuvvetli tesir altında kalmışlardı. Cengiz Han döneminin Moğol kültüründe dini hayata dair pek çok unsur da Hun Gök-Türk ve Uygur devletlerinin bakiyesi hükmündedir. Tanrı inancının yanında, Şamanist uygulamaların varlığı, Atalar Kültü, Yer-Su Kültü gibi dinsel kavramlar da bu meyanda zikredilebilir. Toplumsal hayatta Şamanların oynadığı mühim rol, toplumun hayatı ve dünyayı kavraması da bu benzerliklerin toplumsal hayattaki yansımalarıdır. Hun, Göktürk ve Uygur devletlerinin birikiminden istifade

 16. Anatolia tattoo art; Tunceli exampleAnadolu dövme sanatı; Tunceli ili örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Çağlayandereli

  2016-05-01

  rnekleme tekniğine göre tespit edilen (ve bedeninde dövme bulunan 15 kişi ile standart soru formu aracıyla yüz yüze görüşülmüştür. Tunceli dövme sanatı örneklerini gösteren fotoğraflar (kaynak kişilerin onayı ile makalenin ekinde sunulmuştur. Araştırmanın genel bulgusu şöyle ifade edilebilir: (1 Tunceli dövmeleri resim değil, resmin düşünce yazısına (ideograma dönüşmüş şekilleridir. (2 Tunceli dövme tekniği Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinkinden çok farklı değildir. (3 Tunceli dövmelerinde etnik veya dinsel figürler başat değildir. (4 Tunceli dövmelerinde aşiret figürleri de başat değildir. (5 Buna göre, Tunceli dövmeleri, Anadolu dövme geleneği içerisinde motif çeşitlerinden birisi olarak değerlendirebilir. (6 Sosyolojik bilgi olmak üzere, Tunceli’de geleneksel dövme sanatına ilgi azalmıştır ve fakat Batı kültürünün “tattoo designs”leri yaygınlaşmaktadır. Araştırmada ortaya konan bulguya göre kaybolmaya yüz tutan Tunceli (ve genel olarak Anadolu dövme sanatının sürdürülebilmesi için bilimsel araştırmalara gereksinim vardır. Dışarıya verdiği göç nedeniyle ekonomik ve sosyal sermayesini hızla kaybeden Tunceli (vb yerleşimler çeşitli projelerle marka kent haline gelebiler. Tunceli’nin markalaşma sürecinde geleneksel dövme sanatı önemli rol oynayacaktır.

 17. Arts and sports in nursing educationHemşirelik eğitiminde sanat ve spor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arzu İlçe

  2015-11-01

  ç: Bu çalışma; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek, hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan hemşirelik mesleğinin eğitiminde sanat ve sporla ilgili derslerin varlığı ve çeşitliğini saptamak üzere gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışma Mart 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurumu internet sayfasından Ülkemizde bulunan 179 üniversiteden, 114 hemşirelik bölümünün 105’inin öğretim planına ulaşıldı. Hemşirelik bölümü öğretim programlarında sanat ve sporla ilgili dersler ve çeşitliliği değerlendirildi. Veriler SPSS paket programında kodlanarak, sayı, yüzde ve Ki- kare analizleri ile değerlendirildi. Bulgular: Yükseköğretim Kurumu internet sayfasından ülkemizde 108’i devlet, 71’i özel/ vakıf üniversitesi olmak üzere 179 üniversite olduğu görüldü. Üniversiteler içerisinde 88’i devlet, 26’sı özel/vakıf olmak üzere toplamda 114 hemşirelik bölümü olduğu ve bazı üniversitelerde birden fazla hemşirelik bölümü bulunduğu saptandı. 114 hemşirelik bölümünün internet ortamında 105 (70 Sağlık Yüksekokulu, 31 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 4 Hemşirelik Fakültesi’inin öğretim programına ulaşıldı. Buna göre hemşirelik bölümlerinin sadece % 34.3’ ünde sanatla; % 28.6 ’sında sporla ilgili dersin olduğu görüldü. Sanatla ilgili derslerin % 24.0 müzik, % 18.3 resim, % 14.1 yaratıcı drama, tiyatro, sinema, % 12.7 güzel sanatlar, % 9.9 halk oyunları, % 5.6 dans, ritim, % 5.6 fotoğrafçılık, % 4.2 el sanatları, süsleme, % 2.8 seramik, % 2.8 diksiyon olduğu ve bu derslerin % 75.0 oranında birinci sınıfta yer aldığı belirlendi. Sporla ilgili dersler % 28.6 beden eğitimi % 1.0 satranç olduğu ve bu derslerin % 24.8 oranında birinci sınıfta yer aldığı belirlendi

 18. Kent Modelleri ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi Models of the City and the Sustainable Urban Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin DURGUTER

  2012-09-01

  ından itibaren ekonomik, sosyal, politik etmenlerden dolayı etkilenmiş ve değişime uğramıştır. Günümüz bilgi ve enformasyon çağında ise kentler; insanoğluna yetersiz gelmekte, ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayamamaktadır. Kentlerin geçmiş nesillerden devralınıp, bugünkü sakinlerine kaliteli bir yaşam tarzı sunmaları ve gelecek nesillere de kullanılabilir şekilde teslim edilmesi önem arzetmektedir. Bu ise kentlerin inşasının ve yönetiminin insan ve çevre odaklı olmak üzere köklü değişim ve dönüşümünü gerektirir. Mevcut bulunan şehirler insanların gündelik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Her şeyin insanın kaliteli bir yaşam sürmesi için kurgulandığı günümüz dünyasında kent şekilleri de değişmektedir. Bu durum ise gelişen ve dönüşen dünyamızda yeni şehir anlayışları ve modelleri ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve enformasyon çağının gereklerine uygun ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni kent modelleri geliştirmiştir. Varolan kentler ya ihtiyaca cevap verememekte, ya eskimekte ya da insanların hayatını kargaşaya sürüklemektedir. Kentler dönüşüm projeleriyle yaşanabilir mekanlar haline getirilmeye, kaliteli bir yaşam imkanı verebilecek duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’ de belediyelerin büyük bir bölümü küçük ölçekli ve kırsal karakterlidir. Bu yerleşim birimlerinin kırsal özelliklerinden kurtulamadığı, dolayısıyla her belediye biriminin gerçek anlamda “kent” olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kent yönetimi açısından Belediye yönetimlerinin, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kent insanını karar sürecine katmaları hem katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesine, hem de doğru kararlar alma şansına sahip olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte yönetimler, alınan kararların uygulanması aşamasında gerekli destekleri daha başlangıçta elde etme

 19. Evaluation of historical thinking skills of 8th grade students’ opinions on the steps towards modernization in Turkey8. sınıf öğrencilerinin Türkiye’de çağdaşlaşmaya yönelik adımlar konusundaki görüşlerinin tarihsel düşünme becerisi açısından değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alev Çelik

  2013-10-01

  ştırmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin Türkiye’de çağdaşlaşmaya yönelik adımlar konusunda tarihsel düşünme becerilerini incelemektir. Ülkemizde eğitimin amacı genel olarak, çağdaş, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, Türk milletinin milli ve kültürel değerlerini kavramış, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, dünya insanı olan, evrensel değerlere önem veren, Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirme hedefinde olan gençler yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, eğitimin “çağdaş birey” yetiştirme hedefi düşünüldüğünde, öğrencilerde tarihsel düşünme becerisi geliştirmenin bir gereklilik olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, tarihsel düşünme becerisi geliştirmenin öğrencilerde tarihsel olaylara yönelik anlama, yorumlama, nedensel ilişkileri analiz etme gibi özellikleri kazandıracağı düşünülmektedir. Bu anlamda öğrenciler tarafından, "çağdaşlaşma" kavramının tarihsel düşünme becerileri doğrultusunda nasıl algılandığı, tarihsel akıl yürütme bağlamında nasıl değerlendirildiği oldukça önemlidir. Çalışma, nitel araştırma deseninde yapılandırılmış ve veri toplama tekniği olarak da yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşmeler, 2012-2013 eğitim- öğretim yılında İzmir ilinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeyden bir ortaokulda 24 gönüllü sekizinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Görüşme verilerinin çözümlenmesi ise içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çağdaşlaşma kavramı açısından T

 1. Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2008- Malazgirt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent Nuri KILAVUZ

  2013-03-01

  örür Beldesinde bir ev ve bir kaya kilisesi; Malazgirt ilçesinde on iki mezarlık, Bulanık Uzgörür Beldesinde iki mezarlık incelenmiştir.Anıt eserler ve mezar taşları bölgeye ve dönemlerine göre malzeme, form ve üslup açısından farklılıklar göstermektedir. Tespit edilen eserler az sayıda Selçuklu ve sonrası (XI-XV. Yüzyıl ile genellikle Osmanlı (XVI-XIX Yüzyıl dönemlerine aittir.İncelenen mezarlıklar birbirlerinden farklı özellikler sergilemektedir. Bu durum Muş coğrafyasının zenginliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Mezar taşları üzerindeki bazı motiflerin işlenişi bölgedeki diğer illerde bulunan örneklerle farklılıklar sergilemektedir.Tarihi mezarlıklar ve mezar taşları doğal ve insani etkenlerle günden güne hızla tahrip olmaktadır. Ayrıca bütün mezarlıklarda günümüzde de yeni gömülerin devam etmesi tahribi artırmaktadır.Enquête du terrain de la ville de Muş dans la période médiévale et postmédiévale – 2008 MalazgirtRésuméCette étude a été réalisée du 22 juillet jusqu’en aoûte 2008 – avec l’autorisation du Ministère de la culture et du tourisme de la République turque et de la Direction générale des monuments culturels et des musées – dans le district de Malazgirt de la ville de Muş et dans ses villages. Dans cette recherche, on a identifié les patrimoines culturels comme les monuments commémoratifs: Mosquées, Eglises, Hôtels, Ponts, Maisons, cimetières et pierres tombales. Dans les derniers jours de notre recherche, les villages du district de Bulanık ont été englobé dans le cadre du travail. Tout au long de cette étude, dans deux villages au centre de Malazgirt, on a étudié les ruines d’une auberge, d’une masdjid, d’une Mosquée et de deux ponts, dans l’agrandissement d’Uzgörür du district de Bulanık, sans oublier une maison et une église rupestre. Dans le district de Malazgirt, on a étudié douze cimetières et deux cimetières dans l

 2. Development of the Scale on Coping with Cyber Bullying towards AdolescentsErgenlere Yönelik Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Ölçeği'nin geliştirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adem Peker

  2015-02-01

  ılında Erzurum ilinde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 318 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt bağıntılı geçerlikle incelenmiştir. Yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda siber zorbalıkla başa çıkma ölçeğinin toplam varyansın %61.36’sını açıklayan 17 madde ve 4 faktörden oluştuğu görülmüştür. Siber zorbalıkla başa çıkma ölçeğinin yapı geçerliği ayrıca doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin modellerinin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında zorbalıkla başa çıkma stratejileri ölçeği ile siber zorbalıkla başa çıkma ölçeği arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeklerin güvenirliği; iç tutarlık, iki yarı güvenirlik ve test-tekrar test yöntemleriyle hesaplanmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlık katsayılarının ölçeğin alt boyutları için  .70-.86 arasında değiştiği görülmüştür. İki yarı test güvenirliği katsayılarının ölçeğin alt boyutları için .66-.86 arasında bulunduğu gözlenmiştir.  Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayıları ölçek alt boyutları için .68-.83 arasında bulunmuştur. Bulunan bu değerler siber zorbalıkla başa çıkma ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

 3. Karı Çor Tigin Inscription / Karı Çor Tigin Yazıtı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cengiz ALYILMAZ

  2013-06-01

  in Halk Cumhuriyeti’nin eski başkenti Chang’an’da (Xi’an’da Ötüken Uygur Kağanlığı Dönemi prenslerinden Karı Çor Tigin adına hazırlanmış Çince - Türkçe ((Köktürk harfli Uygurca bir yazıt bulundu. Yazıttan edinilen bilgilere göre Karı Çor Tigin Uygurların Yaglakar sülalesinden, Çabış Tigin’in oğlu, Kan Tutuk’un yeğeni, Bögü Bilge Tengri Kan’ın küçük kardeşidir. O, T’ang İmparatoru Tai Tsung (Dài Zong zamanında (794 yılının beşinci ayında ülke içinde baş gösteren isyanları bastırmak amacıyla Chang’an’a / Xi’an’a gelip imparatorluk ordusuna “sol kuvvetler komutanı” olarak katılır. Karı Çor Tigin, henüz 20 yaşında iken 20 Mayıs 795 tarihinde Xi’an’da hastalanıp ölür. T’ang İmparatoru Tai Tsung / Dài Zong onun adına bugün Xi’an’ın 10 km güneybatısında bulunan Zhang Du Yuan Bölgesi’nde bir anıt mezar yaptırır ve üzerine Çince ve Türkçe metinlerden oluşan bir yazıt koydurur. İki bölümden oluşan yazıtın (Köktürk harfli Uygurca bölümünde 17 satır bulunmaktadır. Bu bölümde Karı Çor Tigin’in soy kökü ve kim olduğu hakkında bilgi verilir ve onun adına T’ang / Çin imparatorunun anıt mezar yaptırdığı ve 7 Haziran 795 tarihinde ölüm töreni düzenlettiği belirtilir. Yazıtın Çince bölümünde ise (Köktürk harfli bölümdeki bilgilerin paralelinde cümlelere yer verilerek T’ang İmparatoru Dài Zong’un kendi emrinde komutan olarak görev yapan Uygur Prensi Karı Çor Tigin’in ölümünden duyduğu üzüntü dile getirilir. Hâlen Xi’an’daki “T’ang West Market Museum”da sergilenen Karı Çor Tigin yazıtı, Çinlilerle Türkler (Uygurlar arasındaki tarihî dostluk ilişkisini yansıtması ve çift dilli bir yazıt olması bakımından büyük önem taşır. Bu makalede önce (Köktürk Kağanlığı ve Ötüken Uygur Kağanlığı dönemlerinde Türk - Çin ilişkilerinin durumu dikkatlere sunulmakta; sonra da

 4. Ortaöğretim Öğrencilerinin Savaş Ve Barış Kavramı İle İlgili Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi An Evaluation Of The Views Of Secondary Education Students Over The A Of War And Peace In Terms Of Different Variables

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özgür AKTAŞ

  2013-09-01

  ılının birinci döneminde Ankara ilinin Altındağ, Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan liselerde uygulama yapılmıştır. Araştırma tarama yöntemine dayanmaktadır. Çalışma 3026 ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin savaş ve barış konuları ile ilgili tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Savaş ve barış tutum ölçeği 40 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 15,0 paket programıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde öğrencileri cinsiyet, savaş oyunu oynayıp oynamama ve bilgisayar oyunu oynayıp oynamama değişkenlerine göre farklıkları olduğu gözlenmiştir. Öğrenciler arasında en az farklılığın ise baba eğitim düzeyi ve sınıf düzeyi arasında olduğu görülmüştür.Ortaöğretim öğrencileri insanın savaşçılık özelliği ile doğduğu şeklindeki önermeye kararsız kalmıştır. Öğrenciler savaşların Tanrının takdiri olduğu görüşüneyse katılmamıştır. Ortaöğretim öğrencileri savaşların masum insanlara acı getirdiği ve savaşların başka savaşlara yol açtığı görüşünde olmuştur. Öğrencilere göre savaşı kazanan da savaşı kaybeden de savaşsın sonuçlarından acı çekmektedir. Ortaöğretim öğrencileri en büyük başarıların savaş meydanlarında kazanıldığı fikrine kararsız bir tutum sergilemiştir. Yine öğrenciler vatanseverlik gibi yüce duyguların savaş meydanlarında doğduğu fikrinde de kararsızdır. Buna karşı öğrenciler savaş kazanmak kadar barış kazanmanın da önemli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilere göre barışa katkı sağlayan insanlar da kahraman ilan edilmelidir.Türkiye’de savaş ve barış kavramının hangi yaşlarda anlaşılabildiğine dair araştırmalar yapılmamıştır. Bu alanda araştırmalar alana katkı sağlayacaktır. Ayrıca savaşların niteliğine göre ayrılarak da araştırma yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

 5. Tezkire-i Buğra Han’ın Çağatayca Yazılmış Bir Nüshası Metin- Dil İncelemesi- Tıpkıbasım A Manuscript Of Tazkira-i Bughra Khan Written In Chagatay Turkısh Texte- Grammar Notes- Facsimile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU

  2012-12-01

  ındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu dönem hakkındaki bilinmezliklerin benzeri, İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında büyük bir yeri bulunan ve efsanevi özellikler taşıyan Satuk Buğra Han için de geçerlidir.Bu makale, Türklerin İslamiyeti kitle hâlinde kabul edişlerini ve ilk Müslüman Türk hükümdarının efsanevi hayatını anlatan Tezkire-i Buğra Han kitabının 19. yüzyılda Çağatayca olarak kaleme alınmış bir nüshasının çeviri yazı ve dil incelemesini içermektedir.Çalışmamıza konu olan eser, Klasik Çağataycanın dil özelliklerini taşımakla beraber, Özbekçe ve Çağdaş Uygurcanın ses ve şekil bilgisi özelliklerini de barındırmaktadır. Tezkire-i Buğra Han kitabı gerek ses gerekse şekil bilgisi bakımından Çağatayca öncesi arkaik örnekleri de içermektedir. Eser bu özellikleriyle, hem Çağataycadan çağdaş Türk lehçelerine geçişi yansıtmakta hem de içerdiği arkaik yapılarla dikkat çekmektedir.Yazmanın Çağatayca dışında en çok Çağdaş Uygurcanın dil özelliklerini barındırdığı görülmektedir. Kitabın ilk sayfasındaki karışık bir hâlde yazılmış ifadelerin içinden tespit edebildiğimiz tārįħķa bir min g iki yüz yėtmiş1 ….. inal aķsuluķ taĥrįri āħir boldı cümlesi eserin Çağdaş Uygurcayla olan bağını da açıklar niteliktedir.Bu makalede söz konusu yazma eserin bütünü hakkında, yazarı, yazıldığı yüzyıl, diğer nüshaları vb. özellikleri bakımından bilgi verilmiş olup yalnızca Satuk Buğra Han menkabesinin geçtiği kısmın çeviri yazılı metni sunulmuştur. Ayrıca incelenen kısmın tıpkıbasımı da makalenin sonuna eklenmiştir.Bu yazıda, British Library’deki Or. 8161 numaralı metnin 83a-102b varakları arasındaki Satuk Buğra Han menkabesini esas almakla birlikte, dil incelemesinde gerek duyuldukça yazmanın bütünü göz önünde bulundurularak açıklamalar yapılmıştır.

 6. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  provide information on the basic principles of meta-analysis, be guidance on the application process and promote the use of the method in the nursing field.   Özet Son yıllarda sağlık alanında bilimsel gelişmelerin var olması ve iyi bakım uygulamalarına olan ilginin artması gibi nedenlerle kanıta dayalı uygulamaya olan ilgi artmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar bakımın kalitesini iyileştirir iken hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak, bilimselleşme yolunda yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; sonuçlar arasında çelişkilerin olduğu, her bir çalışmanın farklı kalitelerde olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasındaki çelişkilerin eleştirel değerlendirilmesi ve farklılıkların nedenlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi için meta-analiz yöntemi geliştirilmiştir. Aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız farklı yer ve zamanda yapılan çalışma sonuçlarının istatistiksel analizine meta-analiz denilmektedir. Meta-analiz; bir etkinin varlığını ve büyüklüğünü ortaya koyan, çalışmalar arasında var olan tutarsızlıkları ve nedenlerini inceleyen, araştırma sonuçlarını daha önce incelenmemiş olan yeni parametreler ile inceleyebilen, böylece olası yeni ilişkilileri ortaya çıkartabilen ve daha sonraki yapılacak çalışmalara yeni yaklaşımlar getirebilen bir analiz yöntemidir. Meta-analiz uygulama süreci ise zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Meta-analiz uygulama basamakları; araştırma konusunun ve sorularının belirlenmesi, literatür araştırmasının yapılması, ölçütlerin belirlenmesi, bulunan makalelerin sınıflanması ve elenmesi, verilerin kodlanması, çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanmasını içermektedir. Birçok yararının olmasına rağmen, uygun çalışmaların belirlenmesinin zor ve zaman alıcı olması, ilgili

 7. Niğde Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve İlk Faaliyetleri (1924-1926 The Establishment And First Activities Of Niğde Türk Ocağı (1924-1926

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat TOPAL

  2013-09-01

  ğın kuruluşunu ve ilk faaliyetlerini Niğde’de yayınlanan ve elimize ulaşabilen gazete nüshalarında yer alan haberlerden istifade ederek değerlendirdik. Bugüne kadar kütüphane ve arşivlerde Niğde Gazetelerine ait tam bir koleksiyon bulmam mümkün olmamıştır. Bu sebepten de Niğde Türk Ocağının kuruluşu ve faaliyetlerine dair bir çalışma yapılamamıştır. Ancak Niğde Türk Ocağına 1925 tarihinde başkanı seçilen Hasan Hüsnü (Savaşçın Bey’in oğlu Mehmet Yılmaz Savaşçın vasıtasıyla temin ettiğimiz gazete ve belgelerden Ocağın kuruluşu ve faaliyetlerini aydınlatmak mümkün olmuştur.Elimizde mevcut olan gazete ve belgelerden Niğde Türk Ocağı Eylül 1924’te kurulmuştur. İlk İdari Heyeti Reisi C. Şehabeddin (Tüzün Bey’dir. Bu kişinin meşhur şair C. Şehabeddin olabileceği şeklinde yanlış bir kanaat hâkimdir. Ancak yapılan çalışmada Şehabeddin’in Niğde’de avukatlık mesleğini icra ettiği ortaya çıkarılmıştır. Şehabeddin Bey’in kısa süreli (yaklaşık altı ay yönetimini takiben 9 Ocak 1925’te yapılan kongrede yönetim değişmiştir. İkinci İdari Heyet Reisi olarak Hasan Hüsnü (Savaşçın Bey seçilmiştir. Elimizdeki bulunan Türk Ocakları Üyelerine Mahsus Hüviyet varakasında Niğde Türk Ocağı’nın 1 numaralı üyesi Hüsnü Beydir. Hüsnü Bey kısa sürede Ocağı teşkilatlandırıp faal hale getirmiştir. Niğde Türk Ocağı yaptıkları etkinlikler ile Niğde’nin kültürel hayatına önemli hizmetlerde bulunmuştur. Elimizdeki sınırlı belgeler ışığında bugüne kadar çalışılmamış olan Niğde Türk Ocağının kuruluşu ve ilk faaliyetleri değerlendirilmiştir.

 8. The analysis of relationship between intention to leave, job satisfaction, organizational commitment, leadership and job stress: A hospital exampleİşten ayrılma niyeti, iş tatmini, örgütsel bağlılık, liderlik ve iş stresi arasındaki ilişkilerin analizi: Bir hastane örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabahattin Tekingündüz

  2015-06-01

  organizational commitment explained 23% of total variance in job satisfaction. Organizational commitment provided positively and job stress provided negatively contribution to model. ÖzetTeknolojik ilerlemeler, artan rekabet koşulları,  sürekli yenilik prensiplerinin yaygınlaşması, örgütlerde insan kaynağı ile ilgili politikaları etkilemeye başlamıştır. Çalışmanın amacı; işten ayrılma niyeti, dönüşümcü liderlik, iş tatmini, iş stresi ve örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek; dönüşümcü liderlik, iş tatmini ve iş stresinin işten ayrılma niyeti üzerine etkisini; dönüşümcü liderlik, iş stresi ve örgütsel bağlılığın iş tatmini üzerine etkisini incelemektir. Kesitsel bir saha araştırması olan bu çalışmada ölçüm tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Kahramanmaraş’ta bulunan bir kamu hastanesinde görev yapan 208 kadrolu hastane çalışanı ile yapılmıştır. Çalışmada katılımcıların kişisel özelliklerini ortaya koyan soruların yanında işten ayrılma niyeti ölçeği, dönüşümcü liderlik ölçeği, iş tatmini ölçeği, iş stresi ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmada, işten ayrılma niyetinin düşük düzeyde çıktığı, dönüşümcü liderlik ve iş tatminin orta düzeyde, iş stresi ve örgütsel bağlılığın kısmen de olsa ortalamanın üzerinde çıktığı belirlenmiştir. Yapılan Pearson Korelasyon Analizine göre (a işten ayrılma niyeti ile iş tatmini negatif, iş stresi pozitif yönde ilişki gösterirken; (b iş tatmini ile iş stresi arasında negatif, dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki gözlenmiştir. Yapılan Çoklu Doğrusal Regresyon Analizine göre dönüşümcü liderlik, iş tatmini ve iş stresinin işten ayrılma niyetindeki toplam varyansın %18’ini a

 9. Müzik Öğretmeni Adaylarinin Bireysel Çalgi Öğretimi Yeterlik Düzeyleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Examination Of Music Teacher Candidates’ Opinions On Their Individual Instrument Teaching Competence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şehriban KOCA

  2013-09-01

  for instrument teaching rather than instrument learning,respective literature be introduced to the candidate teachers and theybe informed about measurement –evaluation which is the mostimportant part of education-teaching. Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı öğretimi yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşlerinin incelenerek mevcut durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim yılı bahar yarıyılında İç Anadolu bölgesinde bulunan bir Üniversitenin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Anabilim dalı 4. sınıfında öğrenim gören müzik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının seçiminde, adayların bireysel çalgı öğretimine yönelik “bireysel çalgı öğretimi” dersini almış ve bireysel çalgı eğitimlerini tamamlamış olan Müzik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 4. sınıf öğrencisi olan öğretmen adaylarının tamamı katılmışlardır.Araştırma betimsel bir çalışma olup, nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanılarak desenlenmiştir.Araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre müzik öğretmeni adaylarının büyük bir kısmının (%73.3 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi mezunu oldukları görülmüştür. 8 yıllık eğitimleri sonucu öğretmen adaylarının yarısı almış oldukları çalgı eğitimini meslek yaşantılarında öğretecek kadar yeterli bulduklarını, etüt seçiminde bilgi sahibi olduklarını, öğrencilerinin karşılaşabilecekleri güçlüklere yönelik uygulamalar yapabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının kendilerini yetersiz buldukları konular ise; çalgı

 10. Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2010- Varto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent Nuri KILAVUZ

  2013-03-01

  katlıdır. Minare, Kale ve Dere Mahallelerinde bulunan evler, kent merkezinde kalmalarından dolayı hızla yok olmaktadırlar. Özellikle ön cephe düzenlemeleriyle Muş’a ait karakteristik bir özellik gösterirler.Varto ilçesinde tespit edilen Mezar taşları insan ve hayvan figürlü formlarıyla dikkat çekicidir. Hasköy ve Korkut’un köylerinde tespit edilen Mezar taşları ise kılıç ve kalkan motifleriyle öne çıkar.Anıt eserler ve Mezar taşları bölgeye ve dönemlerine göre malzeme, form ve üslup açısından farklılıklar göstermektedir. Tespit edilen eserler genellikle Osmanlı (XVI-XIX Yüzyıl dönemine aittir.İncelenen mezarlıkların hepsi birbirlerinden farklı özellikler sergilemektedir. Bu durum Muş coğrafyasının zenginliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Mezar taşları üzerindeki bazı motifler özellikle bölgedeki diğer illere oranla farklılıklar sergilemektedir.Mezarlıklardaki tarihi mezarlar doğal ve insani etkenlerle günden güne hızla tahrip olmaktadır. Ayrıca bütün mezarlıklarda günümüzde de yeni gömülerin devam etmesi tahribi artırmaktadır.L’Enquête du terrain de la ville de Muş dans la période médiévale et postmédiévale – 2010 VartoRésuméCette étude a été réalisée du 09 au 26 juillet 2010 – avec l’autorisation du Ministère de la culture et du tourisme de la République turque et de la Direction générale des monuments culturels et des musées – au centre ville de Muş et aux villages des districts de Varto, Korkut et Hasköy. Dans cette recherche, on a identifié et examiné trois églises, un dépôt, une fontaine, un ensemble composé de six appartements et treize cimetières. Au centre ville de Muş, les maisons en général sont souvent bâties sur base d’adobes et se composent de deux étages. Les maisons des quartiers de Minare, Kale et Dere disparaissent petit-à-petit du fait qu’elles sont sises dans le centre de la ville. Ces maisons pr

 11. Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2010- Varto / A Survey on Medieval and Later Periods of Varto, Muş (2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent Nuri KILAVUZ

  2013-03-01

  ve iki katlıdır. Minare, Kale ve Dere Mahallelerinde bulunan evler, kent merkezinde kalmalarından dolayı hızla yok olmaktadırlar. Özellikle ön cephe düzenlemeleriyle Muş’a ait karakteristik bir özellik gösterirler. Varto ilçesinde tespit edilen Mezar taşları insan ve hayvan figürlü formlarıyla dikkat çekicidir. Hasköy ve Korkut’un köylerinde tespit edilen Mezar taşları ise kılıç ve kalkan motifleriyle öne çıkar. Anıt eserler ve Mezar taşları bölgeye ve dönemlerine göre malzeme, form ve üslup açısından farklılıklar göstermektedir. Tespit edilen eserler genellikle Osmanlı (XVI-XIX Yüzyıl dönemine aittir. İncelenen mezarlıkların hepsi birbirlerinden farklı özellikler sergilemektedir. Bu durum Muş coğrafyasının zenginliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Mezar taşları üzerindeki bazı motifler özellikle bölgedeki diğer illere oranla farklılıklar sergilemektedir. Mezarlıklardaki tarihi mezarlar doğal ve insani etkenlerle günden güne hızla tahrip olmaktadır. Ayrıca bütün mezarlıklarda günümüzde de yeni gömülerin devam etmesi tahribi artırmaktadır. L’Enquête du terrain de la ville de Muş dans la période médiévale et postmédiévale – 2010 Varto Résumé Cette étude a été réalisée du 09 au 26 juillet 2010 – avec l’autorisation du Ministère de la culture et du tourisme de la République turque et de la Direction générale des monuments culturels et des musées – au centre ville de Muş et aux villages des districts de Varto, Korkut et Hasköy. Dans cette recherche, on a identifié et examiné trois églises, un dépôt, une fontaine, un ensemble composé de six appartements et treize cimetières. Au centre ville de Muş, les maisons en général sont souvent bâties sur base d’adobes et se composent de deux étages. Les maisons des quartiers de Minare, Kale et Dere disparaissent petit-à-petit du fait qu’elles sont sises dans le centre de la ville. Ces

 12. Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2008- Malazgirt / A Survey on Medieval and Later Periods of Malazgirt, Muş (2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent Nuri KILAVUZ

  2013-03-01

  çesi Uzgörür Beldesinde bir ev ve bir kaya kilisesi; Malazgirt ilçesinde on iki mezarlık, Bulanık Uzgörür Beldesinde iki mezarlık incelenmiştir. Anıt eserler ve mezar taşları bölgeye ve dönemlerine göre malzeme, form ve üslup açısından farklılıklar göstermektedir. Tespit edilen eserler az sayıda Selçuklu ve sonrası (XI-XV. Yüzyıl ile genellikle Osmanlı (XVI-XIX Yüzyıl dönemlerine aittir. İncelenen mezarlıklar birbirlerinden farklı özellikler sergilemektedir. Bu durum Muş coğrafyasının zenginliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Mezar taşları üzerindeki bazı motiflerin işlenişi bölgedeki diğer illerde bulunan örneklerle farklılıklar sergilemektedir. Tarihi mezarlıklar ve mezar taşları doğal ve insani etkenlerle günden güne hızla tahrip olmaktadır. Ayrıca bütün mezarlıklarda günümüzde de yeni gömülerin devam etmesi tahribi artırmaktadır. Enquête du terrain de la ville de Muş dans la période médiévale et postmédiévale – 2008 Malazgirt Résumé Cette étude a été réalisée du 22 juillet jusqu’en aoûte 2008 – avec l’autorisation du Ministère de la culture et du tourisme de la République turque et de la Direction générale des monuments culturels et des musées – dans le district de Malazgirt de la ville de Muş et dans ses villages. Dans cette recherche, on a identifié les patrimoines culturels comme les monuments commémoratifs: Mosquées, Eglises, Hôtels, Ponts, Maisons, cimetières et pierres tombales. Dans les derniers jours de notre recherche, les villages du district de Bulanık ont été englobé dans le cadre du travail. Tout au long de cette étude, dans deux villages au centre de Malazgirt, on a étudié les ruines d’une auberge, d’une masdjid, d’une Mosquée et de deux ponts, dans l’agrandissement d’Uzgörür du district de Bulanık, sans oublier une maison et une église rupestre. Dans le district de Malazgirt, on a étudié douze cimetières et deux

 13. FALSE EQUIVALENCE WORDS BETWEEN SALAR TURKISH AND TURKEY TURKISH/SALAR TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞER SÖZCÜKLER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet ÖZEREN

  2014-06-01

  ölgesindeki Hunhua (Salır çevresinde, Şincian Uygur özerk bölgesinin Gulca şehrinde, Gansu eyaletinde, Lan’çjou ve Pekin’de yaşayan Salar Türkleri tarafından konuşulmaktadır. Salar Türkleri bu bölgelerde Çin, Dungan ve Tibetlilerle iç içe yaşamaktadırlar. Dolayısıyla uzun yıllar bu halklar ile sıkı bir temas içerisinde olmuşlardır. Salar Türkleri günlük hayatta birkaç dil bilseler de kendi aralarında ve aile içerisinde Salar Türkçesini, resmi işlemlerde ise Çinceyi kullanmaktadırlar. Konuşuldukları coğrafya açısından birbirinden oldukça uzak durumda bulunan Salar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi yazı dili arasında anlamca örtüşmeyen ancak aynı yapıya sahip sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcükler eş değer gibi görünmelerine rağmen anlamca farklılık arz ettiklerinden yalancı eş değer olarak adlandırılmaktadırlar. Yalancı eş değer sözcükler, tam veya yarı yalancı eş değer olabilmektedir. Yarı yalancı eş değer sözcükler arasında bazı anlamların örtüştüğü bazı anlamların ise örtüşmediği görülür: ton “elbise” (SSY - 514 – don “giysi; vücudun belden aşağısına giyilen uzun veya kısa iç giysisi, külot” (TT uy “ev; yılan yuvası” (SSY - 532 – ev “bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane” (TT Tam yalancı eş değer sözcükler arasında ise anlam açısından hiçbir örtüşme bulunmaz: üçince “mart” (SSY - 538 – üçüncü “üç rakamının sırasını anlatır” (TT yoòlan- ~ yohlan- “fakirleş-” (SSY - 363 – yokla-n- “yoklama işine konu ol-; yokla-: dokunarak incele-; bak-, gözden geçir-, kontrol et-” (TT Bu çalışmada Oğuz grubu lehçeleri olan Salar Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarma yaparken iki lehçe arasında karşılaşılabilecek güçlüklerden biri olan yalancı eş sözcükler, tespit edilerek önce sözcük türlerine göre daha sonra yarı ve tam yalancı eş değerler olarak sınıflandırılacaktır.

 14. İskenderun Kentindeki (Hatay, G Türkiye Acil Durum Ünitelerinin Ulaşabilirlik Özelliklerinin Analizi Analysis of Accessibility Properties of Emergency Units in the City of Iskenderun (Hatay, S. Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet DEĞERLİYURT

  2013-07-01

  . Suggestionsfor alternative locations were also provided. Meydana geldikleri andan itibaren zamana karşı yarışılması gereken acil durumlar için sürekli hazır olunması gerekmektedir. Hazırlıklı olmanın en önemli aşamaları ise, olay yerinin tespiti, olay yerine en kısa zamanda ulaşma, yapılacak ön çalışmalarla en çok acil durum olaylarının gerçekleştiği yerlere yakın alanlara ve yerleşim alanlarının tamamına en kısa zamanda ulaşabilecek acil durum müdahale alt yapısının hazırlanmasıdır. Bu işlemlerin yapılmasında yol ağlarının kullanıldığı ağ (Network analizleri kullanılabilir. Çünkü yerleşim alanlarında mesafenin kısıtlayıcı etkisinin yanında şehir içindeki yayalar, trafik ışıkları ve diğer araçlar gibi hız kesici engellerinde göz önüne alınması gerekmektedir.Olay yerine acil durum araçlarının hızlı bir şekilde ulaşarak yaralıların sağlık kurumlarına ulaştırılması verilen hizmetlerin kalitesi açısından önemli bir ölçüdür. Bu yüzden verilen hizmetin kalitesini arttırmak ve zaman kaybını önlemek için acil durum araçlarının olay yerlerine en kısa yoldan ve en hızlı bir şekilde ulaşmasının sağlanması gerekmektedir.Bu çalışmada İskenderun kentinde bulunan acil durum ünitelerinin ulaşılabilirlik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada Arc GIS 10 Network Analyst aracı kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı ağ (network analizleri yapılmıştır. Bu analiz yardımıyla acil durum araçlarının İskenderun’da 3., 5., ve 9. dakikalarda ulaşabilecekleri alanlar belirlenmiştir. Ulaşabilirlik açısından hastaneler için ilk 3 dakikada ulaşılabilen alanlar çalışma alanının % 44.69’unu, 5. dakikada ulaşılabilen alanlar % 71.78’ini, 9. dakikada ulaşılabilen alanlar ise çalışma alanının % 87.09’unu oluşturmaktadır. 112 istasyonları için 3. Dakikada % 28.76’sını, 5. dakikada % 52.51’ini, 9. Dakikada 84.65’ini olu

 15. İlk “Mûsikî” Ders Programları ve Zati Bey’in “Talim-i Kıraat-i Mûsikî” İsimli Eserinin Analizi The First “Mûsıkî” Curriculums And The Analysis Of The Work Of Art Named “Talim-i Kıraat-i Mûsıkî” Of Zati Bey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cahit AKSU

  2013-03-01

  cumhuriyet döneminde üretilen müzik eğitimikitaplarına rehberlik etmiştir. Bu kitapta yer alan çocuk şarkılarındakikonular, Türk insanının o zamanki duygu, düşünce, hissiyat veihtiyaçlarına işaret etmektedir. Savaşta şehirlerin kaybedilmesindenkaynaklanan büyük üzüntü, mücadele eden orduya maddi olarak dayardım etmenin erdemi, İstiklal Savaşı ile Türklük gururu, tarımsalkalkınmanın, üretimin ve tutumlu olmanın önemi bu kitaptakişarkılarda ele alınan başlıca konulardır. Kitapta bulunan şarkılarda elealınan konular şu şekildedir: “Oyun, Organlar, Günler, Sayılar,Mevsimler, Tasarruf Bilinci, Çalışmanın Önemi, Allah Sevgisi,Beslenme, Doğa Sevgisi, Anne-Baba Sevgisi, Eğitimin Önemi, Özlem,Kahramanlık, Vatan Sevgisi.”Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yazılan „Talim-i Kıraat-iMusiki” isimli eserde yer alan şarkılardaki konu çeşitliliğini diğerçalışmalarla karşılaştırdığımızda, konuların doğru bir pedagojikyaklaşımla ele alındığını ve bu karakteristiğiyle de ondan sonra yazılanbenzer müzik eğitimi kitaplarına öncülük ettiğini görmekteyiz.

 16. Contribution of new technologies to university education: Opinions of communication faculty students on augmented reality applicationsYeni teknolojilerin üniversite eğitimine katkısı: İletişim fakültesi öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin görüşleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İdil Sayımer

  2015-12-01

  ğitim ve öğrenme üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle eğitim süreçlerinde de yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır. AG’nin gerçek olanla sanal olanı bütünleştirme özelliği taşımasına bağlı olarak eğitim sürecinde görselliği ve yaratıcılığı temel alarak teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurduğu, dolayısıyla öğrenimi kolaylaştırıp derinleştirdiği yönünde yeni çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, Türkiye’de iletişim fakültesi öğrencilerinin AG uygulamaları hakkındaki farkındalık ve ilgi düzeyleri ile uygulama becerilerini keşfetmek amaçlanmıştır. Eğitim öğretim sürecinin taraflarından biri olan öğrencilere yönelik öğrenci merkezli yeni öğretim planlamaları yapabilmek için bu grubun düşünceleri ve teknoloji kullanma becerilerini saptamak önemlidir. Buradan hareketle görsel teknolojileri kullanan ve yaratıcılığın temel alındığı disiplinlerin yer aldığı iletişim fakültesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bulunan beş bölümün öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler öğrenciler tarafından 2015 Güz dönemi başlangıcında doldurulan çevrim içi anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulguları farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin konuya yaklaşımları arasındaki farklılıkları da ortaya koyan karşılaştırmalı bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada bulgular çerçevesinde yapılan değerlendirme ile birlikte AG’nin öğrenim sürecine katkıları konusunda da öneriler yer almaktadır.

 17. Eskişehir’de Hava Kirliliği ve Doğal Gazın Tarihçesi: Genel Değerlendirme / History of Air Pollution and Natural Gas Usage in Eskişehir: A General Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazmi Oruç

  2012-12-01

  şehir temiz hava planı (2011-2014 hazırlanmıştır. Partikül Madde ve SO2 yanında NO2,O3 ve PAH gibi kirleticilerin ve ulaşım araçlarının neden olduğu kirliliğin de irdelendiği bu raporda, Eskişehir için ulusal yasal sınır değerleri zorlayan bir durum söz konusu olmasa da geniş ölçekte Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ gibi kuruluşların oluşturmuş olduğu standartların üzerinde değerlere rastlandığı kaydedilmektedir. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla doğal gaz kullanımına ilk kez Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde (EOSB Botaş bünyesinde 1990 yılında başlanılmış daha sonra bu hizmet özelleştirme kapsamı içerisinde 2004 yılında Eskişehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (ESGAZ firmasına devredilmiştir. ESGAZ, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarda yer alan imara açık tüm cadde ve sokaklara doğal gaz hizmeti vermekte olup 2004 yılında devir alınan 107.000 bağımsız birim sayısını 2011 yılı sonu itibariyle 300.000’e çıkartmıştır. EOSB bölgesi hariç evsel ve şehir içi sanayi tüketimi de 2005 yılında 211.756.888 m3 iken, 2011 yılında 348.974.147 m3’e çıkmıştır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın doğal gaz alt yapısı bulunan bazı semt ve apartmanlarda günümüzde de ithal ve yerli kömür kullanılması zaman zaman hava kirliliğine neden olmaktadır. İlk aşamada kent merkezinde özellikle kış aylarında kömür yerine tamamen doğal gaza geçilmesi ve ulaşım kaynaklı hava kirliğinin azaltılması için gereken önlemlerin alınması önerilmiştir. History of Air Pollution and Natural Gas Usage in Eskişehir: A General Review The aim of this study is to investigate the use of natural gas and air pollution levels in Eskişehir City Center in the last 30 years. Air pollution has been phenomena in Eskişehir since the beginning of 1980s, due to the use of low quality coal, unplanned and irregular urbanization and negative climate factors. First air

 18. Kemalettin Kamu’nun Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti ve Hicret Şiirinin Tahlili The Life, Art, Personalitey Of Kemalettin Kamu And The Analysis Of His Poem "Hicret"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet ADIGÜZEL

  2013-09-01

  s thought’s centre in 18.19.20 centuries even civilazition of World. But Kemalettin Kamu couldn’t take advantage of art in Paris. Perhaps he could have done the art in a high leval, but he couldn’t. He only wrote two or three poems in five years. Nearly he finished his poetess. Unfortunately, this duration contunied until his death.When he was a young in peroid of indepence war, he wrote several poems which was his heritage. Nearly he gyved his poetess and finished the art. His poetess was excellent in same poems. He was one of the first poet of the history republic and wrote poems sincerely. Although he had some oppornities and luck to be a master in Turkish literatüre, he couldn’t compose it and catch that atmosphere. Her insan bir dünyadır. Bu dünyanın sınırlarını belirleyen ise o insanın evreni kaplayan tahayyülleri ve tasavvurlarıdır. O insanın hayat hikâyesini inşa eden, hadiselerin çeşitliliği ve zenginliğidir. Alelade yaşanan bir hayat hikâyesi mahduttur, fakat sanatkârane yaşanan bir hayat hikâyesinin oluşturduğu dünyaya sınırlar koymak – ki bu yüksek seviyede bir sanatkâr kudreti ise – muhaldir. Sanatkârane farkındalık hayatın her safhasına yansımıştır. Eser-müessir bağlamında bu farkındalık daha şeffaf gözlemlenebilir. Sanatkârı farklı kılan, onun duyuş ve algılayışıdır. Ahmet Haşim dolunaya bakınca “mehtab”ı duyar, algılar, oysa alelade bir bakışa sahip fert, dolunayı “kabak” olarak algılayabilir. Bu perspektifin, müessiri ve inşası nedir, nasıldır? Konumuzu zorlayan, çerçevesinden taşıyacak bir mevzudur. Zira üslup, dil, musiki, tema, konu ve diğerleri sanatın çatısı altında bulunan birimleridir. Bu malzemelerden her biri kuvvetine ve kelime servetine göre bir ehemmiyet arz etmektedir. Bir birini tamamlayan ve aynı zamanda o bütünün her bir özelliğini, vasfını kendisinde taşıyan ve temsil eden birer uzuvdur. Sanatçının üslubuna, fikir, duygu, his

 19. TRIPARTITE, QUADRIPARTITE AND QUINTETTE WORD GROUPS IN KUTADGU BİLİG/KUTADGU BİLİG’DE ÜÇLEMELER, DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma Sibel BAYRAKTAR

  2014-06-01

  used. The repetitions with opposite meanings in the hendiadyses cannot be observed in multipartite word groups. This is also impossible logically. Multipartite word groups composed by synonyms can also be built up with verbs, albeit they are rare. Besides the usage of structures with the grammatical moods, there also usages with adjective-verb structures, with prepositions and conjunctions exist. It is not considered strange the word groups having five parts to subsume the whole couplet and to make complete sentences. 11.yy., Türk tarihi açısından askeri ve siyasal gelişmelerin ivme kazandığı bir dönem olduğu kadar kültürel gelişmelerle de göz doldurmaktadır. Divânü Lügâti’t Türk'le çağdaş olan Kutadgu Bilig adlı başyapıt bu dönemde, Kaşgar’da tamamlanmıştır. (1069-1070 Yusuf Has Hacip, İslamiyet’in Türkler tarafından kabulünden sonra kaleme alınan bu ilk yazılı eseri, 11.yy.ın bildiğimiz tek yazı dili olan Karahanlı Türkçesi ile 6645 beyit olarak yazmıştır. Eserde ideal bir devletin nasıl olması gerektiği betimlenir. Kutadgu Bilig, Türk kültürünün yargı ve yasa konularını aydınlatan en değerli kaynaklardan biridir. Bu yüzden bilim dünyasının tanıdığı 1825'den beri, üzerinde binlerce çalışma yapılmıştır. Kutadgu Bilig, felsefi, siyasi, dini açılardan incelendiği gibi dili açısından da her daim incelenmeye değer bulunan bir eser olmuştur. Türk Edebiyatının her döneminde hem ahenk sağlamak, anlamı pekiştirmek, güçlendirmek ve kavramı zenginleştirmek amacıyla hem de hafızada kalmasını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli tekrarlardan yararlanılmıştır. Osmanlıcada “atf-ı tefsir?”, İngilizcede “hendiadyoin, reduplication dual”, Almancada “Verdoppelung, Zwilligsformen, hendiadyoin”, Fransızcada “redoublement, hendiadyoin” terimleriyle karşılanan bu oluşumla ilgili ülkemizde hem tarihi metinler üzerinde hem de deyimler ve atasözleri