WorldWideScience

Sample records for biologischer parameter abschlussbericht

 1. Biologisch uitgangsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de secto

 2. Ecotoxicological test batteries. Subproject 4.1. Pt. a: coordination. Final report; Oekotoxikologische Testbatterien. Teilvorhaben 4.1: Praxiserprobung biologischer Testverfahren und Koordination. T. a: Koordination. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilke, B.M.; Fleischmann, S.

  2000-07-01

  In the joint research project 'Ecotoxicological Test Batteries' test protocols were adapted to be assessment of contaminants in soils and soil materials. The aim of the project was to develop and validate ecotoxicological tests for different soil functions with respect to their intended use. Besides the development and validation of test methods the storage of soil samples was investigated and the extraction-technique for getting soil eluates which provides informations about the bioavailability of contaminants was improved. Suitable test were combined in 'test batteries' for the assessment of soils and soil materials. As a final result of this project a compilation of biotests 'Ecotoxicological Test Batteries' is presented. These methods can be used by official authorities and remediation companies for risk assessment and remediation control. The test battery will become part of the BMBF-guideline 'Biological Methods for Remediation'. The coordinators distributed suitable soils and soil material and performed the chemical-physical soil characterization, they organized the cooperation of the ten research institutes and recapitulated all research results for the guideline. (orig.) [German] Ziel des Forschungsverbundes war die Erarbeitung einer einheitlichen und allgemein akzeptierten Handlungsanleitung zur oekotoxikologischen Pruefung von Boeden und Bodenmaterialien. Die Auswahl der biologischen Testverfahren erfolgte dabei in Abhaengigkeit von der zukuenftigen Nutzung der Boeden und den jeweiligen Schutzguetern. In Anlehnung an die Vorschlaege der DECHEMA ad hoc-Arbeitsgruppe (Kreysa and Wiesner 1995) wurden deshalb bestehende biologische Testmethoden sowie neu entwickelte Testverfahren hinsichtlich ihrer Eignung zur Bewertung unterschiedlich kontaminierter Boeden geprueft, in der Praxis erprobt und validiert. Ergaenzend dazu wurden optimale Bodenextraktionsverfahren zur Simulierung bioverfuegbarer Schadstofffraktionen in

 3. Grenzen aan biologische consumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 4. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Biologische producten leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van het dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt in Nederland de markt voor biologische

 5. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 6. Hogere kostprijs voor biologische melkveehouders

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, J.H.

  2005-01-01

  De kostprijs van melk is op biologische bedrijven ongeveer 2 euro per 100 kg melk hoger dan op gangbare bedrijven. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door de afwijkende bedrijfsopzet: biologische bedrijven zijn iets kleiner en duidelijk extensiever. Biologische melkveebedrijven ontvangen een melkpr

 7. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan gekensc

 8. Biologische producten natuurlijk verpakt

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Res

 9. Kennzeichnung biologischer Lebensmittel

  OpenAIRE

  Bickel, Regula

  2014-01-01

  Das Merkblatt bietet Unterstützung bei der korrekten Deklaration biologischer Lebensmittel, indem es die Anforderungen und die Möglichkeiten zur Kennzeichnung gemäss den in der Schweiz geltenden gesetzlichen Grundlagen und privatrechtlichen Richtlinien von Bio Suisse und Demeter übersichtlich darstellt.

 10. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Berichtsteil 1: Schlussbericht als Uebersicht. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, F.H.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- end compression-parameter, research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head-end-Prozessstufe. Ein

 11. Ontwikkeling wereldwijde consumentenvraag biologische producten

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.

  2008-01-01

  Biologische producten worden wereldwijd gezien als duurzaam, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, wordt in Nederland de markt voor biologische producten gestimuleerd. Mark

 12. Biologisch bemesten lastig te plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  2001-01-01

  Als voorbeeld van een bemestingsplan wordt het experimentele biologische systeem te Meterik gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van een evenwichtsbemesting voor fosfaat. Tevens is het belang van een goede vruchtwisseling belicht

 13. Voorbehandeling van biologische zomerbloemen : praktijkproeven met diverse biologische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.; Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2009-01-01

  In dit project zijn een aantal biologische alternatieven gescreend voor de behandeling van bacteriegroei en verlenging van de houdbaarheid van zomerbloemen. Alternatieven zijn in drie proeven met verschillende zomerbloemen in verschillende fasen van de afzetketen getest. De werking is beoordeeld doo

 14. Inventarisatie diergeneesmiddelen in de biologische melkveehouderij

  OpenAIRE

  Werf, van der, S.P.; Kijlstra, A.; Buitendijk, J.; Klink, M.C.M.; Munniksma, K.; Schaaf, van der, R.J.

  2004-01-01

  Zowel kennisinstellingen als individuele bedrijven proberen op hun wijze onderzoek te doen naar de effectiviteit van alternatieven voor bepaalde aandoeningen in de biologische veehouderij. Op welke schaal dit binnen de bedrijven gebeurt, was tot op heden nog niet bekend en was daarom de reden voor het onderzoek, waarvan hier de rapportage voor de biologische melkveeveehouderij volgt. De doelstelling van het onderzoek was het inventariseren van de gezondheidsproblemen in de biologische melkvee...

 15. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen; toegelat

 16. Marktontwikkeling biologische (vers)producten in de bedrijfscateringketen : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.G.A.

  2004-01-01

  Binnen de doelstelling om in 2004 5% van de consumentenbestedingen aan biologische producten te laten uitgeven dient de bedrijfscatering een belangrijke rol te spelen. Gedurende de werkweek gebruiken miljoenen werknemers hun lunchmaaltijden in het bedrijfsrestaurant. Het introduceren van biologische

 17. Productie biologisch uitgangsmateriaal narcis en hyacint valt nog niet mee

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilichem, van J.A.A.; Vreeburg, P.J.M.

  2004-01-01

  De biologische teelt streeft naar een gesloten teeltcyclus. Een evenwichtige bodem en cultivarkeuze zijn daarvoor de basis. Omdat deze maatregelen nog onvoldoende resultaat opleveren met het huidige sortiment heeft PPO Bloembollen haalbaarheid van biologische productie van uitgangsmateriaal bekeken

 18. Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, C.; Hulst, van der P.

  2004-01-01

  Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen, in de eerste plaats is met behulp van enquêtes de bestaande teelt en afzet van biologische asperges onderzocht, in de tweede plaats zijn er teeltproeven met biologische kasasperges gedaan.

 19. Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen, 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2005 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het deelproject "Microverontreinigingen in driehoeksmos

 20. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging gezor

 1. Biologische melk onderscheidend door meer gezonde vetzuren

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2011-01-01

  Biologische melk bevat meer goede vetzuren als CLA en omega-3 dan gangbare melk. Eerder onderzoek van het Louis Bolk Instituut toonde dit aan. Zuivelverwerkers hebben deze metingen gebruikt om teksten als ‘is rijk aan gezonde vetzuren’ op hun verpakkingen te plaatsen. De onderscheidendheid van biolo

 2. Verhogen van gezonde vetzuren in biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, van H.

  2008-01-01

  Biologische melk bevat meer CLA en omega-3 vetzuren dan gangbare melk. Aan deze meervoudige onverzadigde vetzuren worden allerlei positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. De gehaltes van deze gezonde vetzuren variëren echter sterk. Via de samenstelling van het rantsoen kunt u sturen op de

 3. Drijfmesttoepassing vergt meer onderzoek: onderzoek biologische teelt

  OpenAIRE

  Zuilichem, van, J.A.A.; Kater, L.J.M.; Huijsmans, J.F.M.

  2004-01-01

  Verslag van bemestingsonderzoek bij narcis cv. 'Tête-â-Tête' door PPO Bloembollen en Agrotechnology & Food Innovations van Wageningen Universiteit. Het toepassen van drijfmest tijdens het groeiseizoen blijkt goed te werken, maar zorgt er niet voor dat de emissienorm gehaald wordt. Gegevens in bijgaand figuur: Beschikbare (nitraat)stikstof in bouwvoor (30 cm) bij biologische teelt narcis cv. 'Tête-â-Tête'

 4. Biologische melkveehouderij laat gunstig rendement zien

  NARCIS (Netherlands)

  Zaalmink, B.W.

  2001-01-01

  Economische resultaten van biologische melkveehouderijen (deelnemers aan het Bioveem-project; zeven op zand, twee op klei, één op veen) in boekjaar 1999/2000, in vergelijking met gangbare melkveebedrijven. In tabellen de kengetallen voor de bedrijven en de bedrijfsresultaten (opbrengsten, kosten, ne

 5. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Anlagen zu den Berichtsteilen 1 und 3: Arbeitsuebersichten und Balkenplaene; Ergebnisprotokolle der Vorhabensgespraeche Demonstrationsanlage. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schein, C.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: (1) To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- and compression-parameter, (2) research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head

 6. Inventarisatie diergeneesmiddelengebruik in de biologische vleesveehouderij

  OpenAIRE

  Werf, van der, S.P.; Kijlstra, A.; Klink, M.C.M.; Munniksma, K.

  2004-01-01

  In de biologische veehouderij wordt getracht dierziektes zoveel mogelijk te voorkomen door de selectie van dieren met een hoge natuurlijke weerstand, het geven van gezonde voeding en het zorgdragen voor een optimaal leefklimaat waardoor het natuurlijke gedrag van de dieren zoveel mogelijk tot uiting kan komen. Indien een dier toch ziek wordt gaat de voorkeur uit naar een behandeling met een alternatieve geneeswijze zoals homeopathie, fytotherapie e.d., mits aangetoond is dat deze middelen ook...

 7. Het gezonde van biologisch voedsel: de beleving van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Ronteltap, A.; Jager, L.C.

  2009-01-01

  Op basis van literatuurstudie, groepsinterviews en een online vragenlijst, is onderzocht wat volgens light users - mensen die af en toe een biologisch product kopen - voedsel en biologisch voedsel in het bijzonder, gezond maakt. On the basis of a literature study, group interviews and an online ques

 8. Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Sukkel, W.; Janmaat, L.

  2008-01-01

  Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Zowel bij b

 9. Het nieuwe telen biologisch : Monitoring van een energiezuinige biologische vruchtgroententeelt bij BioVerbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Raaphorst, M.G.M.

  2014-01-01

  Op een biologisch glastuinbouwbedrijf wordt de luchtvochtigheid beheerst door opgewarmde buitenlucht via slurven tussen het gewas te blazen. Na 2 jaar monitoring is gebleken dat het hiermee mogelijk is om intensiever te schermen en meer dan 20% op de warmtevraag besparen. Een deel van deze besparing

 10. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes e

 11. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 12. Microbial metabolic products as measuring parameters for emission studies on bio-waste treatment plants. Final report; Mikrobielle Stoffwechselprodukte als Messparameter bei Emissionsbetrachtungen an Bioabfall-Behandlungsanlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, G.; Dott, W.; Braun, S.; Dohms, E.; Mueller, T.; Thissen, R.

  2004-07-01

  Apart from the classic microbiological methods, other methods are available which are less costly and time-consuming and which are suited for a preliminary assessment of the potential hazard in the context of screening tests. These methods were investigated, and new measuring parameters were developed which can be used for assessing the potential hazard of airborne bio-aerosols in the context of biological waste treatment. (orig.) [German] Die in diesem Forschungsprojekt erarbeiteten Daten zeigen, dass sich neben den klassischen mikrobiologischen Methoden auch andere physikalisch-chemische Verfahren eignen, um eine Expositionserfassung von luftgetragenen Bioaerosolen durchzufuehren oder diese zu charakterisieren. Es wurden Verfahren etabliert, die zeit- und kostenguenstige Alternativen zu klassischen Methoden darstellen und die im Rahmen von Voruntersuchungen oder als Screening-Tests Entscheidungshilfen bei einer Gefaehrdungsabschaetzung bieten. Die erarbeiteten Methoden bedingen einen geringeren personal- und labortechnischen Aufwand und stellen eine entscheidende Vereinfachung bestehender Untersuchungskonzepte dar. Darueber hinaus wurden neue Messparameter erarbeitet, die im Rahmen einer zuverlaessigen Gefaehrdungsabschaetzung von luftgetragenen Bioaerosolen im Rahmen der Bioabfall-Behandlung eingesetzt werden koennen. (orig.)

 13. Derivation of radioecological parameters from the long-term emission of iodine-129. Final report; Ableitung von radiooekologischen Parametern aus dem langfristigen Eintrag von Iod-129. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Michel, R.; Klipsch, K.; Ernst, T.; Gorny, M.; Jakob, D.; Vahlbruch, J. [Zentrum fuer Strahlenschutz und Radiooekologie (ZSR), Universitaet Hannover (Germany); Synal, H.A. [Paul Scherrer Inst., ETH Hoenggerberg, Zuerich (Switzerland); Schnabel, C. [Institut fuer Teilchenphysik, ETH Hoenggerberg, Zuerich (Switzerland)

  2004-07-01

  In this project, the distribution and behaviour of {sup 129}I and {sup 127}I in the environment and its pathways through the environment to man were comprehensively investigated in order to provide a basis for estimating the radiation exposure to man due to releases of {sup 129}I. To this end, the actual situation in Lower Saxony, Germany, was studied for exemplary regions near to and far from the coast of the North Sea. Accelerator mass spectrometry, radiochemical neutron activation analysis, ion chromatography, and ICP-MS were applied to measure the iodine isotopes, {sup 129}I and P{sup 127}I, in sea-water, air, precipitation, surface and ground waters, soils, plants, animals, foodstuffs, total diet, and human and animal thyroid glands. For air-borne iodine, the speciation as well as the particle size distribution of aerosols was determined. Soil depth profiles were investigated down to depths of 2.5 m in order to study the iodine migration as well as individual surface soil samples to allow for the determination of transfer factors of the iodine isotopes into plants. From the analytical results radioecological parameters for the long-term behaviour of {sup 129}I in the pedo- and biosphere were derived. The iodine isotopes are in severe disequilibrium in the different environmental compartments. The pre-nuclear equilibrium {sup 129}I/{sup 127}I ratio in the biosphere was determined to be 2.0 x 10{sup -13} with a geometric standard deviation of 1.39. Today, the environmental isotopic ratios in Northern Germany range from 10{sup -6} to 10{sup -10}. The highest ratios are found in North Sea water, the lowest in deep soil samples and ground water. The North Sea appears as the dominant source of air-borne iodine in Northern Germany due to the emissions of European reprocessing plants. The results are discussed with respect to their radiological relevance and in view of the general protection of the environment, i.e. air, water, soil and the biosphere. (orig.)

 14. Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnieuw bestudeerd.

 15. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft. Dee

 16. Kringlopen in de biologische landbouw, deel II: Studiedag 'Optimaal Intersectoraal': een breed scala aan uitdagingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.; Barendrecht, W.

  2004-01-01

  Verslag van een workshop georganiseerd door LBI en WUR over het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw. Een en ander in het kader van het LNV-onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw'. De huidige situatie in de Nederlandse biologische landbouw wordt

 17. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  In de biologische veehouderij worden geitenhouders beperkt in hun maatregelen om vet- en eiwitgehalten te verhogen, door de biologische regelgeving. Door deze maatregelen ligt het vetgehalte in de biologische geitenmelk significant lager dan in de gangbare geitenhouderij. Aangezien 80 % van de biolo

 18. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij

 19. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Binnen het onderzoek naar vermindering van nitrietgebruik bij de bereiding van biologische vleeswaren is de noodzaak van nitrietgebruik door middel van een literatuurstudie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies die nitriet vervult bij de bereiding en bewaring van vleesw

 20. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een discu

 1. 10% CCM is de moeite waard: praktijkonderzoek biologische hennen

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvekamp, B.F.J.; Fiks, T.G.C.M.

  2006-01-01

  De eerste proef met biologische leghennen op Het Spelderholt is afgesloten. Tijdens deze proef kreeg de helft van de dieren 10 procent Corn Cob Mix (CCM) en de andere helft niet. Het verstrekken van CCM blijkt een flink aantal voordelen te hebben, maar ook waren er enkele onverwachte negatieve effec

 2. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  OpenAIRE

  Helm, van der, F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij sterk gewas met relatief weinig grote problemen. Met behulp van koeling en belichting is het mogelijk dit product jaarrond aan te voeren. Gangbaar wordt nog maar nauwelijks Alstroemeria geteeld zon...

 3. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 4. Mikroskopische und spektroskopische Charakterisierung biologisch relevanter Oberflächen

  OpenAIRE

  Strehle, Marion A.

  2003-01-01

  In dieser Arbeit werden biologisch relevante Oberflächen untersucht, die in der Medizin bzw. in der Biologie eine wichtige Rolle spielen. Die Proteinadsorption auf Implantat-Oberflächen wurde charakterisiert, um wichtige Informationen über den Adsorptionsprozess zu erhalten. Das Fernziel hierbei ist, durch ein umfassendes Wissen über diesen für die Implantation wichtigen Schritt Biomaterialien mit möglichst hoher Gewebeverträglichkeit zu entwickeln. Die Verteilung von Propolis auf der Wachs-O...

 5. Biological effects of electromagnetic fields; Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David, E. [Inst. fuer Physiologie, Univ. Witten-Herdecke (Germany)

  1993-07-26

  In this generally intelligible article, the author describes at first the physical fundamentals of electromagnetic fields and their basic biological significance and effects for animals and human beings before dealing with the discussion regarding limiting values and dangers. The article treats possible connections with leukaemia as well as ith melatonine production more detailed. (vhe) [Deutsch] Der Autor beschreibt in seinem allgemeinverstaendlichen Artikel zuerst die physikalischen Grundlagen elektromagnetischer Felder und ihre grundsaetzliche biologische Bedeutung und Auswirkungen fuer Tiere und Menschen, bevor er auf die Diskussion um Grenzwerte und Gefahren eingeht. Ausfuehrlicher behandelt der Artikel moegliche Zusammenhaenge mit Leukaemie sowie mit der Melatoninproduktion. (vhe)

 6. Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme

  2015-01-01

  Gijselaers, H. J. M. (2015, 29 October). Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie [Biological lifestyle factors in adult distance education: predicting cognitive and learning performance]. Pitch given for the board of commissi

 7. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 8. KLINO - climatology and prognosis of climate-induced changes in hydrographic parameters of the North Sea and Baltic Sea. Final report; KLINO - Klimatologie und Prognose klimainduzierter Aenderungen hydrographischer Groessen in Nord- und Ostsee. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-04-01

  The marine climate of the North Sea and Baltic Sea was simulated and analyzed with the aid of meteorological and oceanographic models. The KLINO project is a first step towards climate impact research as sensitivity studies of the models permit preliminary statements on the effects of potential changes of marine climate. The simulations covered several decades. The models used were: WAM for calculating the swell of the Atlantic and the two marginal seas; HAMSOM for climate-induced variations of the hydrographic parameters of the NOrth Sea and Baltic Sea; HAMSOM and REMO for interactive coupling between ocean and atmosphere; HYDROMOD for extreme and normal conditions in the offshore region. [German] Im Projekt KLINO wurde das derzeitige marine Klima (Wasserstaende und mittlerer Meeresspiegel, Seegang, Stroemungen und Schichtung) von Nord- und Ostsee in Kontrollexperimenten mit Hilfe meteorologischer und ozeanographischer Modelle simuliert und nach vollzogen. Das KLINO Projekt ist in die Arbeiten zur Klima-Regionalisierung bzw. als ein erster Schritt zur Klima-Impaktforschung einzustufen, da Sensitivitaetsstudien der Modelle bereits vorsichtige Aussagen ueber die Folgen moeglicher Aenderungen des marinen Klimas zulassen. Das WAM-Modell lieferte eine Klimatologie des Seeganges fuer den Atlantik und die beiden Randmeere. Die klimainduzierten Schwankungen der hydrographischen Parameter in Nord- und Ostsee wurden mit Hilfe des HAMSOM untersucht; eine interaktive Kopplung zwischen Ozean und Atmosphaere erfolgte mit den Regionalmodellen HAMSOM und REMO. Die Simulationen deckten hinreichend lange Zeitraeume (Dekaden) ab und wurden mit beobachteten bzw. aus meteorologischen Re-Analysen abgeleiteten Fluessen von Impuls, Waerme und Frischwasser angetrieben. Zur Initialisierung und Validierung der ozeanographischen Modelle wurden umfangreiche Beobachtungsdatensaetze fuer die Parameter Temperatur, Salzgehalt, Eis, Seegang und Oberflaechenauslenkung zusammengestellt

 9. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 10. Succes- en faalfactoren voor vermarkten van biologische allergeenvrije producten : deelonderzoek 1 van het project 'Verwaarding productkwaliteit betreffende gezondheid en allergie'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Leeuwen, van M.A.E.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is achterhaald wat de perspectieven voor de biologische sector zijn om in te spelen op de markt van allergeenvrije producten. Het doel van het onderzoek is het bepalen van succes- en faalfactoren van het vermarkten van biologische allergeenvrije dieetproducten op basis van een gezon

 11. Analyse en biologisch beheer van het watersysteem in het Vogelpark Avifauna

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, M.G.D.; Weber, A.; Blankendaal, V.G.

  2003-01-01

  In het kader van het “Helder water” project van TNO wordt gekeken naar biologische oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen. Het vogelpark Avifauna kampt in de zomermaanden in de pelikanenvijver met algenproblemen en in de rest van het watersysteem, wat doorstroomd wordt met water uit de Rijn, is d

 12. Biologische klok bepaalt veel processen in de plant : planten reageren gedurende de dag verschillend op teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2008-01-01

  Steeds meer wordt duidelijk dat de biologische klok in de plant een rol speelt bij een enorm groot aantal processen. Voorbeelden zijn zaadkieming, lengtegroei, fotosynthese, productie van plantenhormonen, activiteit van enzymen, opening en sluiting van huidmondjes, en opengaan van bloemen. Dat betek

 13. Duurzaamheid biologische reststromen voor groentesap : onderdeel van project "Groenteresttromen naar biosap"

  NARCIS (Netherlands)

  Kosters, P.S.R.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de duurzaamheid van de biosap keten. Het onderzoek naar de duurzaamheid van biologische reststromen voor biosap is één van de vijf deelonderzoeken van het project "Groentereststromen naar biosap", dat in 2006 werd uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant &a

 14. Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, W.J.M.; Hospers-Brands, A.J.T.M.

  2008-01-01

  In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud e

 15. Biologische witlof in onderzoek : uitstekend teeltresultaat mogelijk, knelpunten vooral in de trek

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Lange, de J.

  2003-01-01

  Proeftuin Zwaagdijk en PPO-Lelystad onderzochten in de periode 2000-2002 de teeltzekerheid, opbrengst en kwaliteit van biologische witlof. Het onderzoek spitste zich toe op bemesting en onkruidbestrijding (door afbranden) tijdens de teelt van witlofpennen, en toepassing van verschillende soorten bio

 16. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 17. Carbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en DuitslandCarbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, A.; Blonk, H.; Ponsioen, T.; Sukkel, W.; Vermeer, H.M.; Vries, de J.W.; Hoste, R.

  2009-01-01

  Samenvatting van onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de (Engelstalige) rapportage: 'Carbon footprints of conventio

 18. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 19. Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, G.P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  2006-01-01

  Middels een inventarisatie op biologische varkensbedrijven zijn gegevens verzameld over management, bedrijfsvoering, huisvesting, voeding en verzorging enerzijds en technische resultaten, slachtkwaliteit gezondheidsproblemen anderzijds. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat zowel een aantal aspec

 20. Verwerp biotechnologie niet bij voorbaat: in gesprek met Guido Ruivenkamp over biotechnologie in de biologische landbouw

  OpenAIRE

  Stobbelaar, D.J.; Schotveld, E.

  2006-01-01

  In aanloop naar de studiedag van het KLV op 5 oktober rondom biotechnologie in de biologische landbouw een interview met Guide Ruivenkamp. Ruivenkamp houdt zich bij Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam bezig met regionale toepassingen van biotechnologie op maat in ontwikkelingslanden. Hij stelt dat voor- en tegenstanders van nieuwe technieken vaak de techniek en de context waarin een techniek is ontwikkeld als vaststaand worden beschouwd. Gentech en het grootkapitaal bij...

 1. Update welzijnsprestaties biologische veehouderij = Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands

  OpenAIRE

  Ruis, M.A.W.; Pinxterhuis, J.B; Vrolijk, M.

  2010-01-01

  De biologische veehouderij wil laten zien dat ze staat voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame productie, met aandacht voor milieu, klimaat, natuur en landschap, voedselkwaliteit, inkomen en dierenwelzijn. Dierenwelzijn als één van de thema’s van duurzaamheid staat centraal in deze rapportage. De bestaande kennis over dit onderwerp is geïnventariseerd voor de melkvee-, varkens-, pluimvee-, schapen- en geitensectoren. De welzijnsprestaties zijn gebaseerd op dierkenmerken en zijn inge...

 2. Woher kommt die Liebe? : über biologische Grundlagen menschlichen Verhaltens

  OpenAIRE

  Kull, Ulrich

  1984-01-01

  Die Frage nach der Herkunft der Liebe wird hier evolutionsbiologisch verstanden. Biologisch wäre natürlich auch eine ontogenetische, entwicklungsphysiologische Betrachtungsweise. Man könnte fragen: Welche physiologische Grundlage hat das Auftreten der psychischen Phänomene, die zum Komplex "Liebe" gehören? Es müßte dann die hormonelle Basis psychischer Faktoren, zum Beispiel der psychischen Geschlechtsmerkmale, diskutiert werden. Dieser Themenkreis wird hier nicht behandelt.

 3. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?

  OpenAIRE

  Hagel, Ingo

  2002-01-01

  [Einleitung:] Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ist die älteste unter den verschiedenen Methoden des Ökologischen Landbaus. Ihr geistiges Fundament ist eine Reihe von Vorträgen, die Rudolf Steiner (1861-1925) im Jahr 1924 in Koberwitz bei Breslau für Landwirte hielt (STEINER 1924a). Daher können ihre Voraussetzungen und Intentionen und auch ihr Forschungsansatz nicht losgelöst von dem spirituellen Weltbild der Anthroposophie, deren Begründer Rudolf Steiner ist, betrachtet werden. ...

 4. Beheersing van Botrytis in cyclaam : effectiviteit van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen tegen Botrytis in cyclaam bij verschillende teelttemperaturen

  OpenAIRE

  Hofland-Zijlstra, J.D.; De, Vries; Wensveen, van, W.

  2012-01-01

  Referaat Door Wageningen UR Glastuinbouw is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van beheersstrategiën voor niet-chemische beheersing van Botrytis in cyclaam en is de invloed bepaald van lagere teelttemperaturen. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. De kennisinventarisatie geeft een overzicht van alternatieve beheersingsmethoden. Aansluitend is in een kasproef de effectiviteit bepaald van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen (calciu...

 5. Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.; Bruin, de J.

  2003-01-01

  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.

 6. Enhanced biological phosphate removal: Modelling and design in theory and practice; Die vermehrte biologische Phosphorelimination: Bemessung und Modellierung in Theorie und Praxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H. [Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik, Univ. Hannover (Germany)

  1995-06-01

  The importance of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) in wastewater treatment plants and their design is increasing. The development of a steady-state design model for the design of wastewater treatment plants with nitrification, denitrification and EBPR, therefore, is very important. Creating such a model, practical aspects have to be considered, if qualitative and quantitative statements on the influence of various wastewater- and surrounding conditions (e.g. substrate composition, influence of nitrate, anaerobic contact time) on EBPR shall be considered. The design model for EBPR presented is verified using data from miscellaneous treatment plants with EBPR (e.g. Berlin-Ruhleben). Sensitivity studies for the most important influencing parameters and surrounding conditions are done, using fictive plant data. Based on these studies recommendations for the optimization of EBPR are given. They illustrate which measures improving the surrounding conditions for EBPR (e.g. increase of amount of readily available organic substrate, decrease of total sludge age) are the most effective ones with regard to an increase of the biologically removed phosphorus concentration. (orig.) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO/P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer groessere Bedeutung zu. Daher wurde ein Bemessungsmodell fuer Klaeranlagen mit Nitrifikation, Denitrifikation und BIO-P entwickelt. Hierbei waren praxisorientierte Fragestellungen vorrangig zu beruecksichtigen, um zukuenftig qualitative und quantitative Abschaetzungen zu den Einfluessen unterschiedlichster, abwassertechnischer Randbedingungen, wie z.B. der Substratzusammensetzung, dem Nitrateinfluss und der anaeroben Kontaktzeit, auf die BIO-P vornehmen zu koennen. Das stationaere BIO-P-Bemessungsmodell wurde an sehr unterschiedlichen, mit BIO-P ausgelegten Klaeranlagen (z.B. Klaeranlage Berlin-Ruhleben) verifiziert. Mit Hilfe

 7. Die NetAcademy on Media Management und das JMM - The International Journal on Media Management. Schlussbericht Phase 7 (2002) und Abschlussbericht (1997-2002)

  OpenAIRE

  Schmid-isler, Salome; Mierzejewska, Bozena Izabela

  2003-01-01

  Das Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement erhielt von der Bertelsmann Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung ein befristetes, substanzielles Sponsoring, um eine Internetplattform für die Forschungskooperation mit Wissenschaftlern aus dem Gebiet des Medien- und Kommunikationsmanagements, sowie ein akademisches online Journal zu realisieren. Der vorliegende Abschlussbericht legt Rechenschaftüber die gesteckten Ziele, ihre Realisierung und den Ausblick für die Zukunft der NetAcademy...

 8. Hydrogen as an energy carrier. Final report; Wasserstoff als Energietraeger. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rebholz, H. [ed.

  1998-12-01

  This final report of the Special Field of Research 270 (SFB 270) documents the work and results of the four promotion phases from 1989 to 1998, presented in reports on 15 part-projects. From its inception, SFB 270, which bears the title ''Hydrogen as an Energy Carrier'', has been dedicated to two fields of work: in Project Area A to the production of hydrogen (7 part-projects) and in Project Area B to the transport and storage of hydrogen (8 part-projects). The scientific results of the part-projects have also been presented in detail in the progress reports and interim reports of 1991, 1994 and 1997. Some of them have also been presented at the colloquiums of SFB 270. Twelve part-projects have been abstracted individually for the ENERGY database. [German] Der vorliegende Abschlussbericht des Sonderforschungsbereichs 270 dokumentiert die Arbeiten und Ergebnisse der vier Foerderungsphasen von 1989 bis 1998. Sie sind in den Berichten von 15 Teilprojekten wiedergegeben. Der Sonderforschungsbereich 270 'Wasserstoff als Energietraeger' hat sich von Anfang an zwei Aufgabengebieten gewidmet: Im Projektbereich A der Herstellung von Wasserstoff (7 Teilprojekte) und im Projektbereich B dem Transport und der Speicherung von Wasserstoff (8 Teilprojekte). Wissenschaftliche Ergebnisse der Teilprojekte sind ausfuehrlich auch in den Arbeits- und Ergebnisberichten 1991, 1994 und 1997 wiedergegeben. Sie wurden auch, in Teilen, in entsprechenden Kolloquien des SFB 270 praesentiert. Fuer die Datenbank ENERGY wurden 12 Teilprojekte separat aufgenommen. (orig.)

 9. Leerstellen der Diskussion: eine kritische Besprechung der Abschlussberichte des RADIESCHEN-Projekts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karsten Schuldt

  2013-10-01

  Full Text Available Rezension zu:Klar, Jochen ; Enke, Harry (2013. Projekt RADIESCHEN: Rahmenbedingungen einer disziplinübergreifenden Forschungsdateninfrastruktur; Report „Organisation und Struktur http://ebooks.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:117051:2 [Zugriff: 26.07.2013]Koudela, Daniela ; Köhler, Klaus ; Müller-Pfefferkorn, Ralph (2013. Projekt RADIESCHEN: Rahmenbedingungen einer disziplinübergreifenden Forschungsdateninfrastruktur; Report „Technik”. http://ebooks.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:117050:4 [Zugriff: 26.07.2013]Rathmann, Torsten (2013a. Projekt RADIESCHEN: Rahmenbedingungen einer disziplinübergreifenden Forschungsdateninfrastruktur; Preise, Kosten und Domänen; Entspricht dem Report D4.3 „LZW-Kostenstruktur” nach Projektantrag. http://ebooks.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:117052:2 [Zugriff: 26.07.2013]Rathmann, Torsten (2013b. Projekt RADIESCHEN: Rahmenbedingungen einer disziplinübergreifenden Forschungsdateninfrastruktur; Kostenverteilung und Risiken; Entspricht dem Report D4.2 „2. Entwurf LZW-Kosten” nach Projektantrag. http://ebooks.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:117203:1 [Zugriff: 26.07.2013]Projekt RADIESCHEN (2013. Projekt RADIESCHEN: Rahmenbedingungen einer disziplinübergreifenden Forschungsdateninfrastruktur; Report „Synthese”; Entspricht dem Report D6.3 „Abschlussbericht des Projekts und Roadmap für eine Infrastruktur für Forschungsdaten in Deutschland” nach Projektantrag. http://ebooks.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:117053:2 [Zugriff: 26.07.2013

 10. Hoge kostprijs, maar concurrerend : 12,5 cent (grondhuisvesting) of 11,7 cent (volière) per biologisch ei

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten op het biologisch legpluimveebedrijf berekend. Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van twee modelbedrijven, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat de productiekoste

 11. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 12. Present-day use of biodegradable wastes and future perspectives; Verwendung von biologisch abbaubarem Abfall heute und zukuenftige Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marmo, L.; Langenkamp, H. [Forschungsanstalt der Europaeischen Kommission, Abt. Soil and Waste, Ispra (Italy)

  2002-07-01

  This waste stream is amenable to various directives aimed at lessening possible negative effects of biological waste management on the environment. At the EU level these are the Landfill Directive (1999/31/EC), the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC, the Organic Farming Regulation (EEC no. 2092/91) and the eco-label for soil improvers and growing media (Commission decision no. 2001/688/EC). An effective resource management of biodegradable materials can play an important role in sustainable development. [German] Um moegliche negative Folgen des Managements biologische Abfaelle auf die Umwelt zu verringern wurde dieser Abfallstrom im Rahmen verschiedener Richtlinien geregelt. Deponierung von Abfaellen (Landfill Directive 1999/31/EG), die Klaerschlammrichtlinie 86/278/EWG, die 'Organic Farming Regulation' (EWG N circle 2092/91) und das Umweltzeichen fuer Bodenverbesserer und Kultur Substrate (Beschluss der Kommission vom 2001/688/EG) sind die relevanten EU-Instrumente, die diesen Abfallstrom regeln. Im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung kann effektives Ressourcenmanagement von biologisch abbaubaren Abfalls eine wichtige Rolle spielen. (orig.)

 13. Chemical exploitation of native plant oils II. Subproject 4: Biodegradable tensides from domestic oils. Final report; Chemische Nutzung heimischer Pflanzenoele II. Teilvorhaben 4: Biologisch abbaubare Tenside aus heimischen Oelen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, M.P.

  2002-07-01

  There are many domestic plants that yield large amounts of valuable raw materials such as fats and oils, proteins and carbohydrates. By linking lipophilic (fatty acids) with hydrophilic components like glycerine, amino acids, oligopeptides (protein hydrolysates), or mono- di- or oligosaccharides (starch hydrolysates), a wide range of combination products with surfactant properties is obtained. Target molecules are partial glycerides (mono and diglycerides), fatty acid modified amino acids, protein hydrolysates (fatty acid and protein condensates), and sugar esters. This project focused on the following subjects: 1. Sugar esters - enzymatic acylation of mono- and disaccharides and other sugar derivates. 2. Glycosides - enzymatic glycodisation of monosaccharides. 3. Fatty acid modified amino acids - enzymatic acylation of amino acids and protein hydrolysates. 4. Gemini tensides on the basis of amino acids. (orig.) [German] Zahlreiche Oelpflanzen und Getreidearten liefern preiswert und in grossen Mengen eine Vielzahl wertvoller Rohmaterialien wie Fette und Oele, Proteine und Kohlenhydrate. Durch Verknuepfung deren lipophiler Bestandteile (Fettsaeuren) mit hydrophilen Komponenten wie Glycerin, Aminosaeuren, Oligopeptiden (Proteinhydrolysaten) oder Mono, Di- oder Oligosacchariden (Staerkehydrolysaten) laesst sich eine breite Palette von Kombinationsprodukten mit oberflaechenaktiven Eigenschaften herstellen. Offensichtliche Zielmolekuele sind dabei Partialglyceride (Mono- und Diglyceride), fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren, Proteinhydrolysate (Fettsaeure- Eiweiss-Kondensate) und Zuckerester. Ausgehend von unseren vielfaeltigen Vorarbeiten haben wir uns im Rahmen dieses Vorhabens schwerpunktmaessig mit den folgenden Themenkreisen beschaeftigt: 1. Zuckerester - enzymatische Acylierung von Mono- und Disacchariden sowie anderer Zuckerderivate. 2. Glycoside- enzymatische Glycosidierung von Monosacchariden. 3. Fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren - enzymatische Acylierung von Aminosaeuren und Proteinhydrolysaten. 4. Gemini-Tenside auf der Basis von Aminosaeuren. (orig.)

 14. Sewage sludge dehydration with biodegradable polyelectrolytes as flocculants. Final report. Pt. 1. Development of synthetic polyelectrolytes; Klaerschlammentwaesserung unter Einsatz biologisch abbaubarer Polyelektrolyte als Flockungshilfsmittel. Abschlussbericht. T. 1. Entwicklung der synthetischen Polyelektrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matuschewski, H.; Gohlke, U.; Jaeger, W.

  1997-09-01

  Polyelectrolytes with improved degradability were to be developed for dehydration of uncontaminated sewage sludge. Part-project I investigated the synthesis of polymers. For this purpose, polyvinyl alcohol was functionalized into polyelectrolytes by etheration, Mannich reaction, acetalisation and graft copolymerisation. Some of the new polymers have very good flocculation and dehydration characteristics. (SR) [Deutsch] Ziel des Vorhabens war es, Ergebnisse zur Entwaesserung nicht kontaminierter Klaerschlaemme mit Polyelektrolyten mit verbesserter Abbaubarkeit zu erarbeiten. Ziel des Teilvorhabens I war die Synthese entsprechender Polymerer. Dazu wurde Polyvinylalkohol durch Veretherung, Mannichreaktion, Acetalisierung und Propfcopolymerisation zu Polyelektrolyten funktionalisiert. Die neuen Polymere weisen zum Teil sehr gute Flockungs- und Entwaesserungseigenschaften auf. (SR)

 15. Crystalline silicon thin-film solar cells. Final report; Duennschicht-Solarzellen aus kristallinem Silizium. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raeuber, A.; Wettling, W.; Eyer, A.; Faller, F.; Hebling, C.; Hurrle, A.; Lautenschlager, H.; Luedemann, R.; Lutz, F.; Reber, S.; Schetter, C.; Schillinger, N.; Schindler, R.; Schumacher, J.O.; Warta, W.

  1998-09-01

  Activities under the project covered all the processes involved in the fabrication of a crystalline silicon thin-film solar cell applying the high-temperature method, so that R and D work was carried out from testing of materials suitable for the dielectric and semiconductive layers required, development of the process sequences for fabrication of the solar cells, simulation and optimisation of the cell design through to final characterisation of the thin films and solar cells. Several cell designs were tested in parallel for intercomparison. Several high-temperature resistant materials were tested for their suitability to serve as substrate materials.The final project report presents the basic research work and studies on the physical and technological aspects of the crystalline thin-film solar cell as well as the major results of specific development work. The report shows that significant progress could be achieved. The efficiencies of all solar cell designs developed under the project are between 9 and 11%, including those using substrate materials easily available in industry, and it could be demonstrated that the solar cells are equal in potential to the wafer-based silicon cell. (orig./CB) [Deutsch] Es wurden alle wesentlichen Teilprozesse, die fuer die Entwicklung einer kristallinen Silicium Duennschicht-Solarzelle nach dem Hochtemperaturverfahren wichtig sind, bearbeitet. Der Projektrahmen reichte von der Materialentwicklung fuer die dielektrischen und halbleitenden Schichten ueber die Entwicklung der Solarzellenprozessschritte, die Simulation und Optimierung des Zellendesigns bis zur Charakterisierung von Schichten und Solarzellen. Dabei wurden mehrere verschiedene Zellentypen parallel untersucht und miteinander verglichen. In einer Studie wurden verschiedene hochtemperaturfeste Materialien auf ihre Eignung als Substrate hin untersucht. In dem hier vorgelegten Abschlussbericht werden die erarbeiteten Grundlagen zur Physik und Technologie der kristallinen

 16. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 17. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 18. Development of a vegetable oil pressure cooker to near-maturity. Final report. Project period 1 Jan 2001 through 31 Dec 2001; Entwicklung eines Pflanzenoel-Druckkochers bis zur Vorserienreife. Abschlussbericht. Projektzeitraum 01.01.2001 - 31.12.2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muehlbauer, W.; Stumpf, E.

  2001-02-01

  A single-flame prototype household cooker for tropical and sub-tropical regions was developed during a project funded by Deutsche Bundesstiftung Umwelt (AZ 13933). The results of the project are presented in this report. [German] In dem Projekt ''Pflanzenoele als Brennstoff: Entwicklung von Haushaltskochern fuer tropische und subtropische Laender'', das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter dem AZ 13933 vom 01.02.1998 bis zum 31.04.2000 gefoerdert worden ist, wurde ein einflammiger Prototyp eines Druckkochers fuer Haushalte in den Tropen und Subtropen entwickelt, der im folgenden mit ''Prototyp der ersten Generation'' bezeichnet wird. Die Forschungsergebnisse dieses Projektes koennen dem entsprechenden Abschlussbericht entnommen werden. (orig.)

 19. Development of biodegradable materials on the basis of renewable materials, starch, vegetable oils and natural fibres. Part 3: Derivation of starch of DS = 0.3 to 2.5. Final report; Entwicklung biologisch abbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke, Pflanzenoel und Naturfasern. T. 3: Derivatisierung der Staerke von DS=0,3 bis 2,5. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, G.; Lang, J.; Rafler, G.

  2002-01-01

  The last few years have seen rapid developments in the field of starch use in the polymer sector. Destructured starch, with suitable modifiers, can be processed into foils and formed parts by thermoplastic methods. Their properties during processing and use differ from those of conventional plastics, however. The main reason for this is the structural hydrophilia of starch and starch products, which reduces their technical applications. In this project, the fundamentals for starch-based materials with better material characteristics are to be developed in order to improve the chances of these economically and ecologically attractive materials on the market and enhance their range of applications. [German] In den letzten Jahren haben die Entwicklungen auf dem Gebiet des Staerkeeinsatzes im Polymersektor erhebliche Fortschritte gemacht. Destrukturierte Staerken lassen sich heute unter Zusatz geeigneter Modifikatoren nach bekannten Formgebungsverfahren thermoplastisch zu Folien und Formkoerpern verarbeiten. Das Eigenschaftsprofil der staerkebasierenden Materialien entspricht jedoch nicht demjenigen konventioneller Kunststoffe. Dies betrifft sowohl die Gebrauchs- als auch die Verarbeitungseigenschaften. Wesentliche Ursache dieser fuer viele Applikationen unzureichenden Materialeigenschaften ist die strukturbedingte Hydrophilie von Staerken und daraus hergestellten Produkten. Diese Hydrophilie fuehrt dann zu einer hohen Feuchtigkeitsempfindlichkeit von staerkebasierenden Materialien, die ihre Einsatzmoeglichkeiten in technischen Bereichen erheblich einschraenkt. In dem durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefoerderten Verbundprojekt ''Entwicklung bioabbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke und Pflanzenoel'' sollen deshalb Grundlagen fuer staerkebasierende Werkstoffe bzw. Werkstoffkomponenten mit deutlich verbesserten Materialeigenschaften erarbeitet werden, um die Chancen dieser wirtschaftlich und oekologisch attraktiven Materialien am Kunststoffmarkt signifikant zu verbessern bzw. ihnen auch neue Applikationen zu erschliessen. (orig.)

 20. Potential evaluation of hydrogen peroxide for in-situ bioremediation of contaminated subsoils (chances, limitations, consequences). Final report; Untersuchung des Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von kontaminierten Boeden (Moeglichkeiten, Grenzen, Folgen). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barenschee, E.R.; Weppen, P.; Mueller, B.G.; Deckwer, W.D.; Muennich, K.; Collins, H.J.

  1992-06-01

  erhoehen, wurden gefunden. Das Ausbreitungsverhalten von H{sub 2}O{sub 2} im Boden wird wesentlich durch biologische und chemisch/physikalische Parameter beeinflusst. Schwermetallmobilisierungen beim Uebergang vom reduzierten in den oxidierten Zustand wurden in geringem Umfang beobachtet. (orig.) With 28 refs., 11 tabs., 34 figs.

 1. Central key project `Biotechnology`. Final report. 2nd project phase (1992-1995); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Abschlussbericht 2. Foerderphase (1992-1995)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions, protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalyzed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 2. Blades and disks in gas turbines. Material and component behaviour. Project department D. Final report; Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen. Werkstoff- und Bauteilverhalten. Projektbereich D. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-04-01

  The Special Research Department No. 339, ``Disks and Blades in Gas Turbines - Material and Component Characteristics`` received financial support from 1988 through 1996. This final report discusses activities of the years 1994, 1995, and 1996. Project group D, ``Production and Quality Assurance``, investigated rotors and blades. Grinding techniques were developed and optimized for nickel base materials, and the effects of grinding on the marginal zones was investigated, including an analysis of intrinsic stresses induced by machining. In the field of ceramics, separation and production of reinforced ceramics was investigated, and techniques for vacuum soldering of ceramic/ceramic and ceramic/metal compounds for high-temperature applications were developed. In the framework of a part-project carried out at HMI, neutron diffraction was used for nondestructive analysis of volume intrinsic stresses near the joint both on model geometries and on the joint between metal shaft and ceramic rotor. The development and application of computerized tomography for testing of ceramic rotors and joints was an important contribution to quality assurance. (orig./MM) [Deutsch] Der Sonderforschungsbereich 339 `Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen - Werkstoff- und Bauteilverhalten` wurde von 1988 bis Ende 1996 gefoerdert. Der vorliegende Abschlussbericht behandelt vor allem die Arbeiten der Jahre 1994, 1995 und 1996. Am Bauteil Rotor und Schaufel orientierten sich die Arbeiten des Projektbereichs D `Fertigung und Qualitaetssicherung`. Zum einen wurden hier Schleifverfahren fuer Nickelbasis-Werkstoffe entwickelt und optimiert und der Einfluss der Schleifbearbeitung auf die Randzoneneigenschaften studiert. Zur Randzonencharakterisierung gehoerte insbesondere auch die Analyse bearbeitungsinduzierter Eigenspannungen. Auf der Seite der Keramiken wurde zum einen die trennende Fertigung verstaerkter Keramiken untersucht. Zum anderen wurden Techniken fuer das Hochvakuumloeten von Keramik

 3. Silicon solar cells with high efficiencies. Final report; Silicium-Solarzellen mit hoechsten Wirkungsgraden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wettling, W.; Knobloch, J.; Glunz, S.W.; Henninger, V.; Kamerewerd, F.J.; Koester, B.; Leimenstoll, A.; Schaeffer, E.; Schumacher, J.; Sterk, S.; Warta, W.

  1996-06-01

  In this report the basic activities for the development of the silicon high efficiency solar cell technology are described. The project had two main goals: (i) The improvement of efficiencies using a systematic optimization of all cell parameters and technology steps and (ii) the simplification of the technology towards the possibilities of an industrial production, keeping the cell efficiency at a high level. Starting from the LBSF technology, developed at Fraunhofer ISE, the reduction of all loss mechanisms led to efficiencies up to 22.5% on FZ-silicon. Using a modification of this technology efficiencies of up to 21.7% have been reached on Cz-silicon. Even after the reduction of the number of photolithographic steps from six to three efficiencies up to 21.6% on FZ- and 19.5% on Cz-silicon have been obtained. These are best values in an international comparison. (orig.) [Deutsch] In diesem Projektbericht werden grundlegende Arbeiten zur Entwicklung der Silicium-`Highefficiency`-Solarzellentechnologie beschrieben. Das Projekt hatte zwei Hauptziele: (i) Die Erhoehung der Wirkungsgrade durch eine systematische Optimierung aller Zellparameter und aller Technologieschritte und (ii) die Vereinfachung der Technologie unter Beibehaltung sehr hoher Wirkungsgrade mit dem Ziel einer Annaeherung an die Moeglichkeiten der Industriefertigung. Ausgehend von der im Fraunhofer ISE entwickelten LBSF-Technologie gelang es durch Reduzierung aller Verlustmechanismen, Wirkungsgrade bis zu 22.5% auf FZ-Silicium zu erreichen. Nach Anpassung der Technologie wurden auf Cz-Silicium Wirkungsgrade bis 21.7% erzielt. Ein von sechs auf drei Fotomaskenschritte reduzierter Prozess erzielte immerhin noch Werte bis 21.6% auf FZ- und 19.5% auf Cz-Material. Alle dieser Werte stellen im internationalen Vergleich Spitzenleistungen dar. (orig.)

 4. Climate change and the Lower Weser region: Direct and indirect consequences of a climate change for the ecological situation in the Weser, the forelands and in the diked marshes. Final report; Klimaaenderung und Unterweserregion (KLIMU) 'Fallstudie Weseraestuar'. Direkte und indirekte Auswirkungen eines Klimawandels auf die oekologischen Verhaeltnisse in Weser, Vorland und Binnendeichsmarschen. Teilprojekt Oekologischer Komplex. T. A: Binnenland. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraft, D.; Schirmer, M.

  2001-03-01

  In the subproject 'Ecological Complex' within the combined project 'Climate Change and the Lower Weser Region' (KLIMU), formerly 'Case Study Weser Estuary', the ecological effects of a climate change for the Lower Weser, the tidal forelands and the marshes protected by dikes are assessed. For the description of the ecological situation of the research area the biotope types acc. to DRACHENFELS are assessed and processed using a GIS (ARC View/ARC Info), complemented by relief data, status of protection, agricultural utilization and soil parameters. When a defined future climate (climate scenario) with +55 cm sea-level, +30 cm tidal rise, increased precipitation (but with -6% in summer.) and +2.7 C mean annual temperature acts upon this landscape, the following consequences will arise (without morphological adaptation), which are described in the final report part A for the marshes and in part B for the Lower Weser and the forelands: the shallow water areas of the Lower Weser increase by 29%, tidal areas by 55% and the tidal reeds by 250%; the grassland outside the summerdikes looses it's agricultural value and decreases by 30%. CO{sub 2}- and temperature-increase will rise the biomass production of the reeds by up to 25%, the invasion of neophytes and neozoans will be accelerated. In general the conditions in the foreland will become more natural. In the marshes protected by dikes the raised temperature will promote the invasion of thermophilic species as well; raised temperature and CO{sub 2}-contents of the atmosphere will allow an increase in productivity by 25% and thus help the agriculture. The biotope types of the moist grassland will remain dominated by agriculture, areas within 2 km from the dikes will tend to become more moist, areas far from there will in parts suffer from considerable drought during summer. The reaction options of the coastal protection result in the consumption of highly valued nature-areas (e.g. for a

 5. Measurement of biological relevant UV exposure. Investigations in a dental practice; Messung der biologisch relevanten UV-Strahlenbelastung. Untersuchungen in einer Zahnarztpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braches, J.M.H.

  2001-07-01

  -B-Bereich des Spektrums (280-400 nm). Fuer beide Leuchten wurde die Bestimmung der biologisch relevanten Bestrahlung mit dem DLR-Biofilm durchgefuehrt. Die Ergebnisse zeigen fuer die Polymerisationsleuchte bei einem Abstand von 0,2 cm nur bei unrealistisch langen Expositionszeiten (bis zu 30 min) einen Effekt, der allerdings nur auf eine Waermeeinwirkung zurueckgefuehrt werden konnte. Fuer die Behandlungsleuchte konnte eine dosisabhaengige inaktivierung des DLR-Biofilms gezeigt werden, wobei eine Minderung des Effekts durch verschiedene Materialien (Mylarfolie, OP-Handschuhe) erzielt werden konnte. Aus diesen Experimenten liess sich die UV-Strahlenbelastung fuer den Patienten an der Mundschleimhaut mit 3,163 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,045 MED/h) und fuer den Behandler im Handgelenkbereich mit 0,145 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,002 MED/h) bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Lichtquellen in der Zahnarztpraxis fuer Patient und Behandler nur eine aeusserst geringe UV-Belastung besteht. (orig.)

 6. Climate change and the Lower Weser region. Final report; Klimaaenderung und Unterweserregion (KLIMU) 'Fallstudie Weseraestuar'. Teilprojekt: Oekologischer Komplex. T. B: Klimasensitivitaet der Unterweser und ihrer Vorlaender. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osterkamp, S.; Schirmer, M.

  2000-12-01

  The climate sensitivity of the aquatic, amphibic and terrestrial compartments of the lower Weser region was analyzed. This region, located between Bremen and Bremerhaven in northern Germany, is part of a bigger natural reserve ('Unterwesermarsch'). Vegetation and land use were mapped at the biotype level, and forecasts of changes to be expected were attempted on the basis of a regionalised climate scenario. Climate-induced changes in the topology of the headlands and in the morphology of the lower Weser river could not be taken into account. [German] In der vorliegenden Arbeit (Teil B: 'Klimasensitivitaet der Unterweser und ihrer Vorlaender') des Teilprojektes Oekologischer Komplex wird die Klimasensitivitaet der aquatischen, amphibischen und terrestrischen Lebensraeume der Unterweserregion analysiert. (Die Ergebnisse der Untersuchungen der Klimasensitivitaet der Marschen sind im Abschlussbericht des Teilprojektes Oekologischer Komplex, Teil A, Kraft and Schirmer 2000 beschrieben). Das Untersuchungsgebiet, im Norden Deutschlands zwischen Bremen und Bremerhaven gelegen, stellt den inneren Teil des Naturraumes Unterwesermarsch dar. Die Vegetation und die Nutzung des Gebietes wurde flaechendeckend auf der Ebene von Biotoptypenkartierungen erfasst. Prognosen der Flaechenbilanzen und der kuenftigen Veraenderung der Biotoptypen und der Fauna des Vorlandes und der Unterweser wurden auf der Grundlage eines regionalisierten Klimaszenarios vorgenommen. Klimabedingte Veraenderungen der Topografie der Vorlandbereiche und der Morphologie der Unterweser konnten innerhalb der vorliegenden Studie nicht beruecksichtigt werden. (orig.)

 7. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 8. Ko-RFID Abschlussbericht

  OpenAIRE

  Straube, Frank; Fürstenberg, Frank; Bensel, Philipp; Vogeler, Stefan

  2010-01-01

  Unter dem Titel „Kollaboration in RFID-gestützten Wertschöpfungsnetzen“ arbeiteten die Projektpartner über den Zeitraum von drei Jahren an den folgenden Fragestellungen: Welche Rolle spielt Vertrauen in unternehmensübergreifende RFID-Anwendungen? Wie kann ein Vertrauensverhältnis erzeugt werden? Wie können ungleichmäßige Kosten/Nutzen-Aufteilungen unternehmensübergreifender RFID-Anwendungen gelöst werden, um zu einer Win-Win-Situation zu gelangen? Welche Potenziale ergeben sich fü...

 9. Selection and examination of types of waste relevant to underground disposal. Final report; Auswahl und Untersuchung UTD-relevanter Abfallarten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reichelt, C. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Braunschweig (Germany). Inst. fuer Tieflagerung; Brasser, T. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Braunschweig (Germany). Inst. fuer Tieflagerung; Bahadir, M. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Fischer, R. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Lorenz, W. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Petersen, C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik

  1995-12-31

  Kenntnisse ueber den Abfall selbst, die geologisch-hydrogeologischen Verhaeltnisse des Deponieraumes und seiner Umgebung sowie der zukuenftigen Entwicklung des gesamten Deponiesystems. Die Langzeitsicherheit jeder Untertagedeponie (sinngemaess auch jeder sonstigen untertaegigen Verbringung von Stoffen) ist dabei in erster Linie davon abhaengig, ob auf das Wirtsgestein und dei darin abgelagerten Abfaelle Wasser oder waessrige Loesungen einwirken koennen, in welchem Umfang dadurch Umloeseprozesse und/oder eine Schadstoffmobilisierung resultieren koennen und letztlich, ob Beeintraechtigungen der Barrieren sowie eine Ausbreitung von Schadstoffen in der naeheren und weiteren Umgebung einer Untertagedeponie moeglich sind. Hierzu muessen insbesondere die Abfaelle selbst sowie deren Reaktionsvermoegen mit fluiden Komponenten in geologischen Systemen bekannt sein und erforderlichenfalls untersucht und bewertet werden. Der vorliegende Abschlussbericht ist in diesem Zusammenhang als Beitrag zur Schaffung der notwendigen Datenbasis fuer UTD-relevante Abfallarten ausgerichtet. Damit konnten wichtige Aussagen zum Abfallaufkommen selbst und den zu beruecksichtigenden Abfallinhaltsstoffen ermittelt, wie auch eine Abschaetzung deren Gefaehrdungspotentials vorgenommen werden und als Grundlage fuer weiterfuehrende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dienen. (orig./SR)

 10. Development of a method for direct biological removal of ammonium to nitrogen in treatment of waste waters of the anaerobic sludge digestion - deammonification. Final report; Entwicklung eines Verfahrens zur direkten biologischen Umsetzung von Ammonium zu Stickstoff bei der Behandlung von Abwaessern der Anaerob-Klaerschlammfaulung - Deammonifikation. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenwinkel, K.H.; Seyfried, C.F.; Kunst, S.; Diekmann, H.; Hippen, A.; Helmer, C.; Scholten, E.

  2001-07-01

  The nitrogen elimination in municipal and industrial wastewater continues to play a major role in wastewater treatment, especially since the Wastewater Directive (AbwV) from 1997 introduced several changes in the requirements and regulations in regard to the pollutant and nutrient removal. As particularly the nitrogen elimination often makes for a considerable cost factor in wastewater treatment, especially when part-streams with high nitrogen loads must be (co-)treated, there is a constant search for economically viable treatment concepts. In this research project, the method of deammonification was developed, that is the process sequence of aerobic nitritation and anoxic ammonium oxidation ('biological comproportioning' of ammonium and nitrite into molecular nitrogen), which is based completely on the metabolism processes of autotrophic micro-organisms, which leads to saving potentials, especially of the carbon demand. Because of the shortened aerobic oxidation steps and the application of biofilm technology, it is also possible to reduce the oxygen demand and the reaction volume. In regard to the purposeful application of deammonification in operation technology, the project steps were targeted to determine the process-defining parameters and to check suitable method technologies and operation control systems in greater detail. To achieve this, the crucial frame conditions for the realisation and the operation performance of the autotrophic nitrogen elimination were defined on the basis of industrial and pilot-technical examinations under consideration of the (micro-)biological connections. Eventually, directives on the establishment of a stable deammonification operation could be derived. On the one hand, we ran a stock-taking of the operation of three industrial leachate treatment plants, on the other hand we operated test-plants on sludge-water treatment. Furthermore, various examinations with different reactor configurations and purposeful

 11. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 12. Engine 3E. NO{sub x} reduction by means of homogenisation of mixtures inside combustion chambers. Final report; Engine 3E. NO{sub x}-Reduktion durch Homogenisierung des Gemisches in Brennkammern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zarzalis, N.; Homann; Schubert

  1999-11-05

  This is the final report of the Technology Project 'NO{sub x} reduction by means of homogenisation of mixtures inside combustion chambers', which is part of the Engine 3E 2010 programme of the BMBF, which was to promote research in aircraft engineering. In this project, technologies were developed to achieve a 60% reduction of NO{sub x} emissions as compared to ICAO '95 in an annular combustion chamber in realistic operating conditions where the emissions of substances oher than NO{sub x} were to be of the same level as the emissions of modern jet drives. Further, the design of the new combustion chamber was to be conventional in order to retain the possibility of converting existing propulsion systems to the new technology. [German] Diese Notiz enthaelt den Abschlussbericht des Technologievorhabens 'NO{sub x}-Reduktion durch Homogenisierung des Gemisches in Brennkammern'. Das Vorhaben ist Teil des Luftfahrtfoerderprogramms Engine 3E 2010 der Bundesregierung und wird vom Bundesministerium fuer Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) unter dem Foerderkennzeichen 20T9540 gefoerdert. Das Programm wurde am 01. Juli 1995 begonnen und endete am 30. Juni 1999. Entsprechend dem Foerderantrag wurden in dem Vorhaben Einzeltechnologien erarbeitet, die erforderlich sind, um eine 60% Reduktion der NO{sub x}-Emissionen gegenueber ICAO '95 in einer Ringbrennkammer unter realistischen Betriebsbedingungen zu demonstrieren, wobei die restlichen Emissionen das Emissionsniveau moderner Triebwerke nicht ueberschreiten sollten. Darueber hinaus sollte das aeussere Design der zu entwickelnden Brennkammer sind von konventionellen Brennkammern nicht unterscheiden, um die Moeglichkeit der Umruestung von alten Triebwerken mit der Brennkammern der neuen Technologie offen zu halten. (orig.)

 13. Parameter Estimation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sales-Cruz, Mauricio; Heitzig, Martina; Cameron, Ian;

  2011-01-01

  In this chapter the importance of parameter estimation in model development is illustrated through various applications related to reaction systems. In particular, rate constants in a reaction system are obtained through parameter estimation methods. These approaches often require the application...... of optimisation techniques coupled with dynamic solution of the underlying model. Linear and nonlinear approaches to parameter estimation are investigated. There is also the application of maximum likelihood principles in the estimation of parameters, as well as the use of orthogonal collocation to...... generate a set of algebraic equations as the basis for parameter estimation.These approaches are illustrated using estimations of kinetic constants from reaction system models....

 14. In situ soil reactor. First application at Hoyerswerda of the in situ soil reactor technology for microbiological decontamination using horizontal filters. Part B: Biological decontamination using horizontal filters - biotechnical, microbiological and analytical activities. Final report; In situ-Bodenreaktor. Erstmaliger Einsatz der In situ-Bodenreaktor-Technologie zur mikrobiologischen Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik am Beispiel Hoyerswerda. T. B: Biologische Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik - biotechnisch-mikrobiologische und analytische Arbeiten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiber, H.; Mothes, J.; Koehler, T.; Schwarze, R.; Fritzsche, J.; Eidam, F.; Polster, M.; Hanert, H.H.; Harborth, P.; Kucklick, M.; Ephan, H.; Virus, S.; Rieth, R.

  2000-06-01

  An innovative microbiological in situ decontamination technology using horizontal filters was developed and tested on the terrain of a fuelling station at Hoyerswerda. The method was to be applicable on built-on terrain and was to be less costly than conventional methods. The pollutant is located between horizontal filters which are introduced into the soil by horizontal drilling. The horizontal filters provide oxygen and nutrients for the microbes. In the exemplary application, the pollutants were located in the unsaturated soil zone. The soil had been polluted by a fuelling incident in the early eighties and by latent pollution with diesel fuel (about 10 t of diesel fuel in all). [German] Gegenstand des Vorhabens ist die Entwicklung einer neuen innovativen mikrobiologischen in situ-Sanierungstechnologie unter Anwendung der Horizontalfiltertechnik und deren praktische Ersterprobung auf dem Gelaende einer Tankstelle eines Verkehrsbetriebes in Hoyerswerda. Die in situ-Sanierungstechnologie wurde unter den Praemissen entwickelt, eine on line-Sanierung vorzugsweise unter ueberbautem Gelaende durchzufuehren mit Kostenvorteilen auch im Vergleich mit Verfahren mit 'Auskofferung' sowie eine effiziente und umweltschonende Sanierung zu gewaehrleisten. Der mikrobiologisch zu behandelnde Schadstoff befindet sich zwischen den mittels steuerbarer Horizontalbohrtechnik in den Untergrund eingebrachten und in sogenannten Filterebenen angeordneten Horizontalfiltern. Die Filter dienen zur Sauerstoff- und Naehrstoffversorgung der Mikroben. Der modellhaft bearbeitete Sanierungsfall befindet sich in der ungesaettigten Bodenzone. Beim Standort handelt es sich um einen infolge Betankungsfehler Anfang der 80er Jahre sowie durch latente Eintraege von Dieselkraftstoff entstandenen Schadensfall, der nach Begutachtung durch ein Ingenieurbuero und Bewertung nach der Saechsischen Altlastenmethodik als Altlast mit Sanierungserfordernis eingestuft wurde. Die abgeschaetzte Dieselmenge betraegt ca. 10 t. (orig.)

 15. Climatic change and the effects on the marine ecosystem around the island of Sylt. Final report; Das marine Oekosystem um Sylt unter veraenderten Klimabedingungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackschewitz, D.; Menn, I.; Reise, K.

  2000-05-01

  Climatic warming of 1.5 to 2.5 C with a higher water temperature may only slightly change the species spectrum of the intertidal zone of the island of Sylt (North Sea). This is shown by a comparison with tidal flats of the French Atlantic coast. Stronger effects are expected from a sea level rise and an increase in hydrodynamic forces. This may result in a decrease of eelgrass and mussel beds. On the high intertidal zone muddy flats will be replaced by sandy flats due to wave action. Enhanced erosion at the Wadden Sea shoreline will probably entail its continued petrification to prevent further losses. This will cause a decrease of natural habitats with their specific assemblages, and the esthetic appeal of the Wadden Sea will decrease too. It is proposed that sand replenishment on the Wadden Sea shoreline will better preserve the natural sequence of biotopes on the tidal flats. The erosive beach on the seaward side of the island of Sylt is both focal place for tourist recreation, and the site of a highly diverse interstitial fauna. This fauna will be able to re-establish itself three months after a campaign of sand replenishment. Sand replenishment was found to be an effective way to compensate beach erosion and, due to the quick re-establishment of the fauna, it may be regarded as an acceptable method of coastal defense from an ecological perspective. (orig.) [German] Bei einer Klimaerwaermung um 1,5 bis 2,5 C wird der direkte Einfluss hoeherer Wassertemperatur das biologische Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich nicht wesentlich veraendern. Dies ergibt ein Vergleich mit Watten der franzoesischen Atlantikkueste. Bedeutender sind voraussichtlich Auswirkungen hoeherer Wasserstaende und einer zunehmenden Hydrodynamik. Seegraswiesen und Muschelbaenke werden dadurch im Wattbereich abnehmen. In Ufernaehe werden schlickige von sandigen Watten verdraengt. Einer verstaerkten Erosion an ungeschuetzten Wattufern wird voraussichtlich mit weiteren Befestigungen begegnet

 16. Suspension membrane reactor for biological elimination of non-degradable materials from mixed effluents. Final report; Suspensionsmembranreaktor zur biologischen Eliminierung schwer abbaubarer Stoffe aus Abwassergemischen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raebiger, N.; Schierenbeck, A.

  2002-07-01

  An earlier research project had shown that a combined process involving membrane filtration and a bioreactor ensure substrate-specific times of residue inside the reactor, i.e. high selective conversation at low discharge rates. The second project aimed at higher flexibility. For this purpose, a two-stage suspension membrane reactor was developed in which the filtration stage and the bioreactor were decoupled. The liquid effluents are concentrated first in a nanofiltration stage, and the permeate, which should be free of non-degradable materials, is discharged. The concentrate is treated in the biological reaction stage and recirculated into the nanofiltration stage in order to ensure complete degradation during a substrate-specific time of residue. An intermediate microfiltration stage serves to retain biomass and prevent the growth of a biofilm in the nanofiltration stage. The method was tested with the practically relevant model pollutant 4-chlorophenol and a real industrial effluent from the antifelting stage of a Bremen woollen mill (Bremer Wollkaemmerei), with a high AOX concentration. [German] Im vorhergehenden Teil des Forschungsvorhabens konnte gezeigt werden, dass durch eine kombinierte Anwendung der Membranfiltration mit einem Bioreaktor eine substratspezifische Verweilzeitverteilung im Reaktor und damit eine hohe selektive Umsatzleistung bei gleichzeitig niedrigen Ablaufwerten realisierbar ist. Um eine groessere Flexibilitaet bei dem Einsatz verschiedener Membranmodule zu realisieren, wurde in dem zweiten Abschnitt des Forschungsvorhabens eine zweistufige Anlage vom Typ des Suspensions-Membranreaktors entwickelt, bei der Filtration und Bioreaktor entkoppelt werden. Das zu reinigende Abwasser wird zunaechst in einer Nanofiltrationsstufe aufkonzentriert, das moeglichst an schwer abbaubaren Stoffen freie Permeat bildet den Ablauf der Anlage. Der Konzentratstrom wird in der nachfolgenden Reaktionsstufe biologisch behandelt und in die Nanofiltrationsstufe

 17. Blades and discs in gas turbines. Behaviour of material and components. Project department A-C. Final report; Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen. Werkstoff- und Bauteilverhalten. Projektbereiche A bis C. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-04-01

  The special research area 339 `Blades and discs in gas turbines, behaviour of material and components` was carried on from 1988 to the end of 1196. This final report deals with the work in the years 1994, 1995 and 1996. In the project area A `Development of material` manufacturing processes both for metallic and ceramic high temperature materials were developed, tested and optimised. In the area of optimising casting structure, it was shown that the making grains finer up to the medium temperature range can be a suitable means for significantly raising the resistance to LCF loading with nearly unchanged heat and creep strength properties. Another main point was the characterisation and optimisation of sprayed ceramic layers on metallic substrates (heat insulating layers) and compound ceramic materials. In project area B `Material behaviour` the mechanisms were studied, which, particularly in metallic high temperature materials such as nickel-based superalloys, lead to failure of the material under thermo-mechanical stresses. In project area C `Component design`, on the one hand models for estimating service life for metallic high temperature materials under different thermo-mechanical stresses were developed. [Deutsch] Der Sonderforschungsbereich 339, `Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen - Werkstoff- und Bauteilverhalten` wurde von 1988 bis Ende 1996 gefoerdert. Dieser Abschlussbericht behandelt die Arbeiten der Jahre 1994, 1995 und 1996. Im Projektbereich A `Werkstoffentwicklung` wurden Herstellungsverfahren sowohl fuer metallische als auch fuer keramische Hochtemperaturwerkstoffe entwickelt, erprobt und optimiert. Auf dem Gebiet der Gussgefuegeoptimierung konnte gezeigt werden, dass die Kornfeinung bis in den mittleren Temperaturbereich ein geeignetes Mittel sein kann, um den Widerstand gegen LCF-Belastung bei annaehernd unveraenderten Warm- und Kriechfestigkeitseigenschaften signifikant zu erhoehen. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Charakterisierung und

 18. Microbial metabolism in oil fields and production plants. Final report. Mikrobielle Stoffwechselprozesse in Erdoelfeldern und Gewinnungsanlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naeveke, R.; Graff, M.

  1987-04-01

  In laboratory experiments and by attempts to produce enrichment cultures of bacteria from samples of oil deposits the influence of the ecological parameters salt concentration, temperature and hydrostatic pressure on the establishment of microbial dissimilatory sulfate reduction were looked into. In situ sulfate reduction in untampered deposits would appear to be very unlikely. But through the influence of secondary or tertiary operations (even in deep deposits) bacterial H/sub 2/S production may be initiated. In the type of oil deposit investigated the participation of an autochthonous bacterial biocenosis can almost certainly be ruled out. On the question of the availability of energy and nutrient sources and of the terminal electron acceptor sulfate, it could be shown that most deposits contained sufficient ammonium and sulfate to support dissimilatory sulfate reduction, while phosphate appeared often to be a limiting factor. In addition it is shown that the degradation of components from natural deposits is of no significance. Some oil field chemicals, on the other hand, provide good sources of energy and nutrients at whose expense, through a syntrophism between sulfate reducing and non sulfate reducing bacteria, dissimilatory sulfate reduction can occur. Other oil field chemicals may provide sulfate or phosphate. The effects of these circumstances on practical operations are discussed. With 9 figs., 39 tabs..

 19. Enhanced biological phosphorus removal under alternating anaerobic and anoxic conditions. Pt. 2. The sorption-denitrification-P-removal-system; Vermehrte biologische Phosphorelimination durch alternierende anaerob/anoxische Milieubedingungen. T. 2. S-DN-P-Biofilmverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sieker, C.A. [Berliner Wasserbetriebe, Berlin (Germany); Hegemann, W. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft

  2000-07-01

  The Sorption-Denitrification-P-Removal-system (S-DN-P-system) is a process which combines biological excess P-removal and denitrification in a biofilm system. The accumulation of polyP organisms is achieved by sequencing anaerobic and anoxic conditions. The biofilm is in alternating contact with primary treated wastewater (anaerobic phase) and nitrified wastewater (anoxic phase). In the anaerobic phase, P-Release takes place and readily biodegradable organic substrate is fermented to volatile fatty acids and absorbed by the polyP organisms. In addition to this, other organic substrate is physically/chemically adsorbed in the biofilm. In the anoxic phase the biofilm dentirifies the ab/adsorbed organic substrate and, at the same time, P-uptake and polyP formation occurs. The research on the S-DN-P-system shows that P-removal in the anaerobic/anoxic system works well and ab- and adsorption mechanisms nearly remove all of the readily biodegradable substrate in the anaerobic phase. Consequently, this substrate can be used for denitrification in the anoxic phase. The S-DN-P-Process is a very promising concept. However, up to now the technical scale-up is unclear. This is subject to further investigation at the Technical University of Berlin. (orig.) [German] Das S-DN-P-Verfahren ist ein Biofilmverfahren, welches die vermehrte biologische Phosphorelemination und die Denitrifikation kombiniert. Die Anreicherung von denitrifizierenden polyP-Organismen wird durch alternierende anaerob-anoxische Milieubedingungen erreicht. Der Biofilm wird abwechselnd mit vorgeklaertem Abwasser beschickt (Sorptionsphase) und nitrifiziertem Abwasser (Denitrifikationsphase). In der anaeroben Sorptionsphase erfolgt eine P-Rueckloesung sowie die Aufnahme und zellinterne Speicherung von organischen Saeuren durch polyP-Organismen. Darueber hinaus werden andere organische Substanzen im Biofilm chemisch/physikalisch adsorbiert. In der Denitrifikationsphase werden die zuvor gespeicherten und

 20. 6th Conference 'Anaerobic treatment of biological wastes'. New tendencies in the biogas technology; 6. Fachtagung Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Neue Tendenzen in der Biogastechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilitewski, B.; Werner, P.; Dornack, Christina; Stegmann, R.; Rettenberger, G.; Faulstich, M.; Wittmaier, M. (eds.)

  2008-07-01

  Within this 6th conference at 23rd to 24th September, 2008, in Dresden (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Development of biogas technology - influences and tendencies (H. Friedmann); (2) EEG 2009 - Effect on biogas branch (B. Dreher); (3) From composting to fermentation - material flows, technology, cost, practical experiences (M. Kern, T. Raussen, A. Lootsma, K. Funda); (4) Fermentation of vinasses from the production of bioethanol (H. Friedmann); (5) Substrate digestion and microbiological hydrolysis for biogas production from lignocellulosis containing substrates using beer draff as an example (D. Schieder, M. Faulstich, J. Voigt, J. Ellenriedere, B. Haeffner, K. Sommer); (6) Substitution of wheat and corn by grass and manure for improving the economic efficiency of biogas plants (M. Wittmaier); (7) High-efficiency anaerobic digestion with integrated micro filtration using clarification sludge as an example (W. Troesch, B. Kempter-Regel); (8) Modelling of anaerobic digestion; stationary and dynamic parameter of estimation (C. Cimatoribus); (9) Regulation of an anaerobic laboratory reactor by means of fuzzy logic (O. Bade); (10) Model based diagnosis of the state of process in biogas plants (W. Kloeden); (11) Suitability of ADM 1 in the modelling of biogas plants (K. Koch, M. Wichern, M. Luebken, H. Horn, M. Schlattmann, A. Gronauer); (12) Load dependent and automatical operation of biogas plants - an option for the future (M. Mueller, J. Proeter, F. Scholwin); (13) Chances for biogas generation and application in Vietnam (L. van Bot, M. Wittmaier, A. Karagiannidies, B. Bilitewski, P. Werner); (14) State of the art and developments in the fermentation of biological wastes in the Peoples Republic of China (M. Gehring, R. Li, B. Raininger); (15) Bio-methane potential from cattle and pig wastes in Greece (A. Karagiannidis, G. Perkoulidis, T. Kotsopoulos); (16) Contaminants in biogas plants - an assessment of the material flow using

 1. Preliminary experiments dealing with improvement of the ratio of nitrogen mineralizing to carbon mineralizing microorganisms in return sludge of wastewater treatment plants. Final report; Vorversuche zur Verbesserung des Verhaeltnisses von stickstoffverarbeitenden zu kohlenstoffverarbeitenden Mikroorganismen im Rueckfuehrungsschlamm von Klaeranlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartholmes, P.; Wolff, E.K.

  1996-08-01

  The relevant biological component of return sludge consist of so-called `Schlammflocken` in which different carbon as well as nitrogen mineralizing organisms can be found. It was our aim, to analyse the ratio between the biology activities of nitrogen and carbon metabolising organisms in return sludge from conventional biological wastewater treatment plants and to develop corresponding methods for improvement of this ratio. On a semi-technical scale return sludge passes a separator for conditioning and is applied on top of a moving clear-phase for differential sedimentation. Selected fractions of the sediment are returned to the sewage treatment plant. Thereby it is possible to increase the quality of return sludge with respect to its activity in nitrogen metabolism. In the future this will lead to much higher efficiency of nitrogen compound degrading wastewater treatment plants. (orig.) [Deutsch] Die biologische Komponente des Rueckfuehrungsschlammes besteht aus sogenannten `Schlammflocken`, in denen unterschiedliche Organismen wie C-Mineralisierer und N-Mineralisierer angesiedelt sind. Unser Ziel war es, fuer Rueckfuehrungsschlaemme aus konventionellen biologischen Klaeranlagen das Verhaeltnis der biologischen Aktivitaeten von Stickstoff- und Kohlenstoffmineralisierern zu analysieren und Methoden zu dessen Verbesserung zu entwickeln. Im halbtechnischen Massstab passiert Ruecklaufschlamm zur Flockenkonditionierung einen Separator und wird nach Resuspendierung des Kammerinhalts in einen Stroemungskanal zur differentiellen Sedimentation einer fliessenden Klarphase ueberschichtet. Ein bezueglich der Nitrifiziererleistung ausgesuchter Teil des so konditionierten Rueckschlammes wird dann wieder eingespeist. Auf diese Weise ist es moeglich, die Qualitaet des Rueckfuehrungsschlammes hinsichtlich seiner Nitrifiziererleistung merklich zu erhoehen. Dies wird in Zukunft erlauben, Klaerwerkskapazitaeten wesentlich besser auszunutzen. (orig.)

 2. Physiological parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  The physiological characteristics of man depend on the intake, metabolism and excretion of stable elements from food, water, and air. The physiological behavior of natural radionuclides and radionuclides from nuclear weapons testing and from the utilization of nuclear energy is believed to follow the pattern of stable elements. Hence information on the normal physiological processes occurring in the human body plays an important role in the assessment of the radiation dose received by man. Two important physiological parameters needed for internal dose determination are the pulmonary function and the water balance. In the Coordinated Research Programme on the characterization of Asian population, five participants submitted data on these physiological characteristics - China, India, Japan, Philippines and Viet Nam. During the CRP, data on other pertinent characteristics such as physical and dietary were simultaneously being collected. Hence, the information on the physiological characteristics alone, coming from the five participants were not complete and are probably not sufficient to establish standard values for the Reference Asian Man. Nonetheless, the data collected is a valuable contribution to this research programme

 3. Scientific measurement and evaluation programme (WMEP). Phase 3. Vol. 1 and 2. Final report; Wissenschaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm (WMEP) zum Breitentest ''250 MW Wind''. Phase 3. Bd. 1 und 2. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doepfer, R.; Durstewitz, M.; Ensslin, C. [and others

  2000-07-01

  ), Kassel, mit der begleitenden Durchfuehrung des 'Wissenschaftlichen Mess- und Evaluierungsprogramms' (WMEP) beauftragt. Im Rahmen dieses Programms werden von allen gefoerderten WEA fuer einen Zeitraum von zehn Jahren ausgewaehlte Betriebsdaten und -ergebnisse erfasst und ausgewertet. Der vorliegende Abschlussbericht beschreibt die Ergebnisse der 3. Durchfuehrungsphase (01.07.1996 - 30.06.2000) des WMEP in vier Jahresberichten und einer Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsschwerpunkte. In der dritten Projektphase konnten erstmals Jahresauswertungen mit dem vollstaendigen Anlagenbestand druchgefuehrt werden, da alle bewilligten Projekte ins WMEP aufgenommen werden konnten. Zum 30.06.2000 betraegt der Anlagenbestand 1497 WEA mit einer installierten Nennleistung von insgesamt 349,5 MW, der an ca. 1.100 unterschiedlichen Standorten installiert ist. Insgesamt wurden im WMEP bis zu 1557 WEA messtechnisch begleitet. Das Leistungsspektrum der einzelnen WEA reicht dabei von 2,5 kW bis 1,5 MW. In der Projektphase III des WMEP standen besonders erste Auswertungen zur Wirtschaftlichkeit, zum Langzeitverhalten sowie zum Leistungsbeitrag der Windenergie im Vordergrund. Besonders hervorzuheben sind noch die ebenfalls in dieser Phase begonnenen Auswertungen zur zeitlichen Entwicklung der Windenergienutzung, die nunmehr alle in Deutschland betriebenen WEA umfassen. (orig.)

 4. Succes voor biologisch geteelde bijzondere paddestoelen vergroot

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Amsing, J.G.M.

  2005-01-01

  Momenteel heerst aan het begin van de keten grote onzekerneid over afzetmogelijkheden en prijsvorming van bijzondere paddestoelen zoals Shii-take, Kruisdisteloesterzwam, Piopino, Maitake en Ridderzwam. PPO-Paddestoelen heeft twee aspecten onderzocht om de afzet en de teelt van bijzondere paddestoele

 5. Biologische Integration von Halbleiter-Nanostrukturen

  OpenAIRE

  Kirchner, Christian

  2006-01-01

  Ziel der vorliegenden Arbeit war es, nanostrukturierte Biosensoren aus Halbleitermaterialien in eine physiologische Umgebung zu integrieren und dort zu betreiben. Dabei handelte es sich erstens um einen Biosensor mit empfindlichen FET-Messpunkten auf GaAs-Basis zur Messung extrazellulärer Potentiale von elektrisch aktiven biologischen Zellen. Das zweite Sensorsystem bestand aus Halbleiternanokristallen auf der Basis von CdSe und CdTe, die durch ihre stabilen und steuerbaren Fluoreszenzeigensc...

 6. Biologische Anwendungen der Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie

  OpenAIRE

  Kirsch, Achim Klaus

  1998-01-01

  Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem Aufbau und der Anwendung eines optischen Nahfeldmikroskops, welches fürr Untersuchungen an biologischen Proben entworfen wur- de. Mit diesem Mikroskop können simultan mit der Probentopographie optische Signale mit einer Auflösung jenseits der Abbeschen Auflösungsgrenze aufgezeichnet werden. Ne- ben der Entwicklung der notwendigen nahfeldoptischen Techniken und Methoden wurde insbesondere auf die Implementation der aus der optischen Fernfeldmikroskopi...

 7. Kostprijs biologische Vleeskuikens : primaire productiekosten kuikenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.; Horne, van P.L.M.

  2008-01-01

  Voor een goede bedrijfsvoering dient een ondernemer inzicht te hebben in de bedrijfseconomische situatie van zijn bedrijf. Een kostprijsberekening levert daarvoor belangrijke input. Omdat een kostprijs niet statisch, maar aan veranderingen onderhevig is als gevolg van marktsituaties en regelgeving,

 8. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Vanaf 2007 wordt nagegaan of de wortelvlieg in het veld te beheersen is door het toepassen van twee verschillende sterk geurende oliën. De volwassen wortelvlieg vindt een peenperceel met behulp van de geuren die de planten afscheiden. De vraag is of de geur van zo’n peenperceel gemaskeerd kan worden

 9. Groene grondbedekking in de biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.A.; Groeneveld, R.M.W.

  2010-01-01

  In deze studie zijn een aantal aspecten van een groene bedekking in de boomkwekerij onderzocht. Hierbij waren een goede gewasproductie en onkruidbeheersing steeds de prioriteit, maar is ook gekeken naar de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening. Verschillende groene bedekkingen zijn getest in

 10. De concurrentiepositie van de Nederlandse biologische agribusiness

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Meeusen-van Onna, M.J.G.

  1996-01-01

  In the Netherlands the supply of biological foodstuffs is developing more quickly than the demand. The biological sector has directed itself towards export and in doing so has created a sufficient basis for investments and innovations. However, in the export countries too domestic production is grow

 11. Comparative studies on mycorrhiza and microfungi in the rhizosphere after acid sprinkle irrigation and liming at a spruce stand in `Hoeglwald`. Final report; Vergleichende Untersuchungen an Mykorrhizen und Mikropilzen der Rhizosphaere nach saurer Beregnung und Kalkung im Fichtenbestand `Hoeglwald`. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qian, X.M.; El-Ashkar, A.; Kottke, I.; Oberwinkler, F.

  1995-07-01

  ihrer Haeufigkeit auf den fuenf Versuchsflaechen verglichen. Es handelt sich um die Arten Trichoderma viride Pers. ex S. F. Gray, T. hamatum (Bon.) Bain, T. polysporum (Link ex Pers.) Rifai, Cylindrocarpon destructans (Zinsm.) Scholten, Sesquicillium candelabrum (Bonorden) Gams, Mycelium radicis atrovirens Melin, Tolypocladium geodes Gams, Oidiodendron majus Barron. Durch die Kalkung und die saure Beregnung wurde das biologische Gleichgewicht der Bodenmikroflora gestoert. Demzufolge hat eine Verschiebung der Dominanzverhaeltnisse der Arten stattgefunden. So wurde auf der sauer beregneten Flaeche ein Anstieg von Mycelium radicis atrovirens und Oidiodendron majus sowie sterile Mycelien und Hefen und gleichzeitig ein Rueckgang der Isolationsfrequenz der Trichoderma-Arten, auf der gekalkten Flaeche ein Anstieg von Sesquicillium candelabrum und Cylindrocarpon destructans festgestellt. Neben behandlungsbedingten Bodenveraenderungen werden vor allem direkte Interaktionen zwischen den Pilzarten fuer die Veraenderung der Dominanzverhaeltnisse verantwortlich gemacht. (orig.)

 12. Balance of groundwaterstreams below dumps with the application of environmental isotopes within hydrogeological examinations. Final report; Bilanzierung von Grundwasserstroemen unter Deponien mit Hilfe von umweltisotopen-hydrologischen Analysen im Rahmen hydrogeologischer Untersuchungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geyh, M.A.; Ays, G.

  1995-08-15

  Deponiesickerwaesser eine von der natuerlichen Isotopenzusammensetzung abweichende Markierung haben koennten, die vom Deponieinhalt und Isotopen-Fraktionierungen bei dessen Abbau gepraegt ist. Die Isotopenwerte des Grundwassers ober- oder unterstrom der Deponien wurden zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen, um natuerliche und anthropogene Veraenderungen der Isotopenzusammensetzungen im Deponiebereich zu erfassen. Es wurde erwartet, dass die Mobilitaet der chemischen Kontaminanten durch physikalische, chemische und biologische Retardation gegenueber der der isotopisch markierten Wassermolekuele eingeschraenkt sei. Im Abstrom von Hausmuelldeponien koennen mit Hilfe der Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung im Sickerwasser unterschiedlich stark von der Deponie beeinflusste Bereiche voneinander abgegrenzt werden. Die Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung kann zur Verfolgung der Phasen des chemischen Abbaus organischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. In Sonderabfalldeponien treten spezielle Isotopen-Effekte auf, die mit der andersartigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu erklaeren sind. (orig.)

 13. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 14. Een biologisch oog voor vrijwel alles. De biologische denkwereld van Dick Hillenius

  OpenAIRE

  Ludo Hellemans

  2006-01-01

  The biological world view of Dick Hillenius, writer and biologist


  The Dutch author and biologist Dick Hillenius (1927-1987) deserves to be mentioned in the history of biology in the Netherlands because of his role in promoting public understanding of evolution and evolutionary theory in the 1960s and 1970s. Trained in herpetology, Hillenius was curato...

 15. Dispersion behaviour of rape oil methyl ester and rape-oil-based hydraulic oils in soils and on soil surfaces with due consideration to the technical performance capabilities of the hydraulic oils. Part-project 1: studies on model ecosystems. Part-project 2: provision of oils with defined degrees of ageing. Final report; Ausbreitungsverhalten von Rapsoelmethylester und Hydraulikoelen auf Rapsoelbasis im Boden und auf Bodenoberflaechen unter Beruecksichtigung der technischen Leistungsfaehigkeit der Hydraulikoele. Teilvorhaben 1: Untersuchungen an Modelloekosystemen. Teilvorhaben 2: Bereitstellung definiert gealterter Hydraulikoele. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, W.; Schuett, C.; Roemer, A.; Foelster, N.; Lemke, M.

  2001-07-01

  The purpose of the present cooperative research project is to study the toxicity, the degradation and in particular the dispersion behaviour of biologically rapidly degradable hydraulic oils and rape oil methyl esters (RME) in soils and waters with a special focus on hydraulic oils. This is to serve as a basis for developing guidelines for action in the event of accidents involving biologically rapidly degradable hydraulic fluids that ensure proper accident reporting and handling. The outcome of the cooperative research project is to permit a first risk assessment for the soil and water compartments in the event of accidents involving hydraulic oils and RME. Another task is to clarify to what extent it is permissible to deviate from the usual measures prescribed for oil accidents involving crude oil when biologically rapidly degradable hydraulic oils or RME are involved instead. [German] Ziel des Verbundvorhabens ist es, die Toxizitaet, den Abbau und insbesondere das Ausbreitungsverhalten von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen und Rapsoelmethylester (RME) in Boden und Wasser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten bei den Hydraulikoelen liegt. Damit sollen Verfahrensrichtlinien angegeben werden, die im Falle von Unfaellen mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfluessigkeiten oder Biodiesel eine angemessene Unfallaufnahme und -abwicklung sicherstellen. Als Ergebnis des Verbundvorhabens soll eine erste Risikoabschaetzung fuer die Kompartimente Boden und Wasser bei Unfaellen mit Hydraulikoelen und RME moeglich sein. Darueber hinaus soll geklaert werden, inwieweit Abweichungen von den ueblichen Massnahmen bei Oelunfaellen mit Mineraloelprodukten im Vergleich zu biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen oder RME moeglich sind. (orig.)

 16. Lumped-parameter models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ibsen, Lars Bo; Liingaard, M.

  2006-12-15

  A lumped-parameter model represents the frequency dependent soil-structure interaction of a massless foundation placed on or embedded into an unbounded soil domain. In this technical report the steps of establishing a lumped-parameter model are presented. Following sections are included in this report: Static and dynamic formulation, Simple lumped-parameter models and Advanced lumped-parameter models. (au)

 17. Mathematical modelling and laser measurement technique of combustion processes. Final report 1994-1996; Mathematische Modellierung und Lasermesstechnik von Verbrennungsvorgaengen. Abschlussbericht 1994 - 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  Due to financial boundary conditions and greater industrially orientated targets, the project was restructured in its third phase. The general theme `Mathematical modelling and laser measurement technique of combustion processes` was made more precise by the central questions of the Sub-heading `Modelling and validation`. It applies equally as target for the three part projects (a) Modelling process, (b) Standard flames (c) Coal and solid combustion, soot formation, radiation. Due to the preliminary work done, good progress was achieved in all projects, in some cases discoveries were made and new types of projects were developed. The quality and quantity of the basic data as input parameters for modelling and validation data as test parameters for the prediction of the models was expanded further by comparison of different methods of measurement. [Deutsch] Aufgrund der finanziellen Randbedingungen und der staerker industrieorientierten Zielsetzungen wurde das Projekt in seiner dritten Phase neu strukturiert. Das Generalthema `Mathematische Modellierung und Lasermesstechnik von Verbrennungsvorgaengen` wurde um die zentralen Fragestellungen als Zwischenueberschrift praezisiert: `Modellierung und Validierung`. Sie gilt fuer die drei Teilprojekt (a) Modellierungsverfahren (b) Standardflammen (c) Kohle- und Feststoffverbrennung, Russbildung, Strahlung in gleichem Mass als Zielsetzung. In allen Vorhaben konnten aufgrund der geleisteten Vorarbeit gute Fortschritte erzielt werden, in einigen Faellen Entdeckungen gemacht und neuartige Verfahren entwickelt werden. Die Qualitaet und Quantitaet der Basisdaten als Eingangsgroessen fuer die Modellierung und der Validierungsdaten als Testgroessen fuer die Voraussagen der Modelle konnten durch Vergleich unterschiedlicher Messmethoden generell weiter ausgebaut werden. (orig.)

 18. Qualification of the indentation test for the local characterization of nuclear facility materials. Final report; Qualifizierung des Eindruckversuchs zur lokalen Charakterisierung kerntechnischer Werkstoffe. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tandler, Martin; Seifert, Thomas; Schlesinger, Michael; Mohrmann, Ralf; Kilgus, Normen; Venugopal, Ravula

  2007-12-21

  With the aid of the registrating indentation test, the project intends to characterise the operational changes in the local material properties of nuclear materials by a quasi-nondestructive indentation test. The focus was on the materials 22NiMoCr3-7 and X6CrNiNb18-10, both of which are widely used in nuclear engineering. As the accuracy of the method depends on experimental influencing factors like surface treatment, intrinsic stresses, or material anisotropy, these influences are to be quantified and will be considered in the evaluation of the material characteristics. The influencing parameters will be investigated experimentally and numerically by FE simulations so that their influence can be distinguished from the actual material behaviour. (orig.)

 19. Obtaining ethanol from hemicelluloses (xylane) of deciduous trees and one year old plants. Final report. Gewinnung von Ethanol aus den Hemicellulosen (Xylanen) von Laubhoelzern und Einjahrespflanzen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Puls, J.; Wiegel, J.

  1985-01-01

  In contrast to yeast, bacteria have a wide substrate spectrum. Certain bacteria can convert xylose into ethanol. Thermo-anaerobic bacterium ethanolicus and its mutants can also hydrolyse oligomeric xylane and produce alcohol. An elegant and simple process to obtain pentose and pentosane from ligno-cellulose is the steam pressure extraction process, in which the hemi-cellulose can be obtained by prewashing after brief steam pressure treatment between 170 and 210degC. By controlling the parameters of temperature and time, the hemicellulose yield can be optimized and the production of sugar decay products can be minimised. The batch fermentation of a polymer beech wood xylane after integrated hydrolysis and sterilisation gave an ethanol concentration of 5.3 g/litre after 94 hours.

 20. Conversion of disperse solid fuels at high temperature and pressure. Final report; Umwandlung disperser fester Brennstoffe bei hohen Temperaturen und Druecken. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaiser, M.; Bonn, B.; Busch, U.; Mayer, M.; Seewald, H.

  2001-09-28

  It was the aim of this research project to improve the knowledge of the conversion of coal at elevated pressure. The test runs were carried out in DMTs high-temperature high-pressure drop tube reactor KOALA. Main interest of the research work were: the hydrodynamic, mixing and temperature behaviour of the coal combustion at elevated pressure, the determination of coal-conversion for characterisation of the input material and the analysis of harmful gases and residuals. A part of the test runs were carried out under the condition of technical combustion (high coal feed-rate) for a better application of the results. The experiments were carried out together with the Ruhr-University of Bochum (Germany), Chair of Energieanlagen und Energieprozesstechnik (LEAT). LEAT was responsible for particle temperature and particle velocity measurements. During this project about 600 test runs with four different coals were performed in the drop tube reactor KOALA. For improvement of the evaluation of the test results a computer-based modelling of the process were carried out. The test runs based on a parameter study - a part of the test runs were carried out according to an experimental design. The investigated parameter were: feed-rate, temperature, pressure, residence time, coal, dimension of the collecting probe and the oxygen concentration during combustion. Furthermore, the formation of nitric oxide was investigated. Remarkable was the decrease of nitric oxide with an increase in pressure in addition the reactivity of the char was tested. These experiments were carried out in a thermo-balance. (orig.) [German] Das Ziel dieses Forschungsvorhabens war es, die Kenntnisse ueber die Vorgaenge bei der Brennstoffumwandlung in druckaufgeladenen Feuerungen zu erweitern. Die Versuche wurden in dem Hochdruck-Hochtemperatur Fallrohrreaktor der DMT 'KOALA' durchgefuehrt. Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen insbesondere das Stroemungs-, Mischungs- und Temperaturverhalten

 1. MEC: microsensor system for use in estuaries and coastal waters. Final report; MEC: Mikrosensorsystem zum Einsatz in Aestuaren und Kuestengewaessern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bley, K.

  2001-12-10

  The goal of the present project was to develop innovative, cost-effective, durable and energy-efficient microsensor systems for continuous in situ monitoring as well as for scientific explorations of seawater in terms of the parameters temperature, oxygen concentration, conductivity and ion composition. A major design specification for the sensor system, which was to work by biochemical impedance spectroscopy, was that it should be capable of integration into existing as well as into new systems of the type elaborated in the framework of the BLUE BOX project. This sensor system for multiparameter analysis of seawaters was to consist of the following components: miniaturized electrolytic measuring cell; integrated control and evaluation software for impedance spectroscopy; microfluidic module; antifouling concept; calibration and evaluation software; and serial as well as CAN Bus interfaces. The ultimate goal of the work was to establish functional patterns which can serve as a basis for the short-term industrial-scale manufacture of sensor systems for marine monitoring. As a first application the present study was to permit these functional patterns to be elaborated and tested for use in BLUE BOX systems. [German] Zielstellung dieses Vorhabens war die Entwicklung innovativer kostenguenstiger, langzeistabiler und energieeffizienter Mikrosysteme sowohl fuer die kontinuierliche in situ-Ueberwachung als auch wissenschaftliche Untersuchung des Meerwassers bezueglich der Parameter Temperatur, Sauerstoffkonzentration, Leitfaehigkeit und ionaler Zusammensetzungen. Insbesondere sollte das auf der Basis der elektrochemischen Impedanzspektroskopie arbeitende Sensorsystem so ausgelegt werden, dass eine Integration in bestehende Systeme genau so moeglich ist wie die Integration in neue Systeme wie sie im Rahmen des BLUE BOX-Projektes erarbeitet wurden. Das Sensorsystem fuer die Multiparameteranalyse von Meeresgewaessern sollte sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen

 2. Development of a ground segment for the scientific analysis of MIPAS/ENVISAT. Final report; Aufbau eines Bodensegments fuer die wissenschaftliche Auswertung von MIPAS/ENVISAT. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stiller, G.P.; Clarmann, T. von; Fischer, H.; Grabowski, U.; Lutz, R.; Kiefer, M.; Milz, M.; Schulirsch, M.

  2001-11-30

  Based on the scientific work on the level-2 data analysis as performed in the parallel project 07UFE10/6 a partly automated analysis system for the MIPAS/ENVISAT data has been developed. The system fulfils the scientific requirements in terms of high flexibility and the needs of high effectivity and good computational performance. We expect that about 10% of all spectral data of MIPAS can be exhaustively analysed with respect to the geophysical information contained. The components of the system are a retrieval kernel consisting of a radiative transfer forward model and the inversion with respect to the geophysical parameters, a databank system which stores and administrates the level-1, level-2, and additional data, automated pre- and post-processing modules, as well as a computer cluster consisting of 8 Compaq work stations and a RAID system as kernel. The controlling of the system is managed via graphical user interfaces (GUIs). The system allows to analyse the MIPAS data with respect to ca. 45 trace species, their isotopomers and horizontally inhomogeneous distribution, non-LTE effects, and microphysical properties of atmospheric particles, and it supports activities in terms of instrument characterisation and validation. (orig.)

 3. Booster parameter list

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Parsa, Z.

  1986-10-01

  The AGS Booster is designed to be an intermediate synchrotron injector for the AGS, capable of accelerating protons from 200 MeV to 1.5 GeV. The parameters listed include beam and operational parameters and lattice parameters, as well as parameters pertaining to the accelerator's magnets, vacuum system, radio frequency acceleration system, and the tunnel. 60 refs., 41 figs. (LEW)

 4. Separation of ammonia from aqueous solutions by diffusion through membranes. Final report; Abtrennung von Ammoniak aus waessrigen Loesungen durch Membrandiffusion. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weidlich, H.G.; Friedrich, G. [Ingenieurgesellschaft fuer Energie- und Kraftwerkstechnik mbH (IEK), Cottbus (Germany); Schwarzer, F. [SEP Gesellschaft fuer Technische Studien, Entwicklung, Planung mbH, Ismaning (Germany)

  2001-04-01

  The separation of ammonia from aqueous solutions by diffusion through membranes comprises the diffusion of gaseous ammonia through the pores of a non-wettable membrane into an acid, in which it is converted to non-volatile ammonium. For an effective separation of ammonia the pH-value and/or the temperature have to be increased to such a degree, that the ammonium, contained in the waste-water, is converted mainly to ammonia. Experimental plants were constructed on the basis of process parameters determined by laboratory tests, and tested for the treatment of liquid manure and of waste-water from power plants. The separation of ammonia from liquid manure was possible but couldn't be performed economically. On the other hand the treatment of waste-water from power plants seems to be promising also economically. In comparison with the stripping processes the membrane diffusion is characterized by a very low energy consumption and economical advantages specially at small capacities. (orig.) [German] Zur Abtrennung von Ammoniak aus waessrigen Loesungen durch Membrandiffusion diffundiert gasfoermiges Ammoniak durch die Poren einer nicht benetzbaren Membran in eine Saeure, in der es zu nicht fluechtigen Ammoniak umgesetzt wird. Zur wirkungsvollen Abtrennung von Ammoniak muessen pH-Wert und/oder die Temperatur soweit angehoben werden, dass das im Abwasser enthaltene Ammonium zum groessten Teil in Ammoniak umgewandelt wird. Nach Ermittlung geeigneter Verfahrensparameter in Laborversuchen wurden Versuchsanlagen zur Aufbereitung von Guelle und Abwaessern aus den Kraftwerksbereich erprobt. Die Ammoniakabtrennung aus Guelle erwies sich dabei zwar als moeglich, aber nicht als auf wirtschaftliche Weise durchfuehrbar. Die Aufbereitung von Kraftwerksabwaessern erscheint dagegen auch in wirtschaftlicher Hinsicht als interessant. Im Vergleich zu den Strippverfahren zeichnet sich die Membrandiffusion durch einen sehr geringen Energieeinsatz aus und weist in wirtschaftlicher

 5. Geochemical investigations into the retention of reactive carbon compounds for toxic heavy metals. Final report; Geochemische Untersuchungen zur Retention von reaktiven Kohlenstoffverbindungen fuer toxische Schwermetalle. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kupsch, H.; Mansel, A.; Crustewitz, C.

  2003-03-01

  The composition, reactivity and stability of reactive organic carbon compounds adsorbed on geogenic matrices was investigated. The surface deposits of NOM and its dependence on geochemical parameters was investigated in selected geomatrices. The retention of toxic heavy metals on these surface deposits of NOM was investigated in consideration of the presence of hydroxy species and inorganic ligands. The investigations of the reactivity of the NOM species requires analyses of these compounds and of the heavy metals in the ultratracer region. This was possible by means of radiochemical methods that were further developed in the context of this project. Radioactive labeling of identified reactive carbon compounds, e.g. with radioactive iodine, on the one hand, and the use of radioactive Cu, Pb, Hg isotopes on the other hand enabled speciation analyses in the binary systems (heavy metal + geomatrix, heavy metal + reactive carbon compounds, reactive carbon compounds + geomatrix) and especially in the ternary system (heavy metal + geomatrix + reactive carbon compounds) in defined conditions. The special labelling techniques were a precondition for distribution measurements in the near-natural, low concentration range. (orig.) [German] Ziel des Projektes war es, mit der vorhandenen Analytik und Expertise die Zusammensetzung, die Reaktivitaet und die Stabilitaet der auf den geogenen Matrizes sorbierten reaktiven organischen Kohlenstoffverbindungen und die damit verbundenen Stoffumsaetze aufzuklaeren. An ausgewaehlten Geomatrizes wurde die Ausbildung von Oberflaechendepositen des NOM und deren Abhaengigkeit gegenueber geochemischen Parametern untersucht. Unter der Beruecksichtigung der Gegenwart von Hydroxyspezies und anorganischen Liganden wurde die Retention toxischer Schwermetalle an diesen Oberflaechendepositen des NOM untersucht. Die Untersuchungen zur Reaktivitaet der NOM-Spezies setzt eine Analytik dieser Verbindungen und der Schwermetalle im Ultraspurenbereich

 6. Flow measurements for validating turbulence models in bladed ducts with curved walls. Final report; Stroemungsmessungen zur Validierung von Turbulenzmodellen in beschaufelten Kanaelen mit gekruemmten Waenden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krause, E.; Limberg, W.; Zapp, T.

  1996-12-31

  This work was done in the context of the TURBOTECH research project of the AG Turbo working group, a union of industry, colleges and national research institutions. The aim of this working group is to develop a new generation of turbomachines and to carry out the necessary calculations for the mathematical description of the flow processes in these machines. Measured data are required for validating these new calculation processes. In order to be able to examine the individual parameters individually, which is not possible in a real machine, the flow field in a simplified turbine nozzle is measured, in the context of this work. This simplified turbine nozzle consists of a plane flow duct with profiled sidewalls and a turbine blade fixed in the centre. The flow field is made visible in a water duct by means of colours and the light intersection technique, and the lines of wall flow are made visible by the oil paint method in a low speed windtunnel. The wall pressure distribution in the three-dimensional flow field is determined for an incompressible laminar flow and an incompressible turbulent flow. The boundary layer on the flat floor and on the blade for both flow conditions is measured with one sensor hot wire sensors. For turbulent flow, the speed distribution in the flow field along the blade, at the entry to the flow duct and after the blade is measured with three sensor hot wire sensors and the total pressure distribution is measured with Pitot tubes. (orig.) [Deutsch] Diese Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsvorhabens TURBOTECH der Arbeitsgemeinschaft Hochtemperatur Gasturbine (AG Turbo), einem Zusammenschluss aus Industrie, Hochschulen und nationalen Forschungseinrichtungen. Das Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, eine neue Generation von Turbomaschinen und die zur mathematischen Beschreibung der Stroemungsvorgaenge in diesen Maschinen notwendigen Berechnungsverfahren zu entwickeln. Zur Validierung dieser neuen Berechnungsverfahren werden Messdaten

 7. High-efficiency, thin-film- and concentrator solar cells from GaAs. Final report; High-efficiency, Duennschicht- und Konzentrator-Solarzellen aus Galliumarsenid. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wettling, W. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Bett, A.W. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Pilkuhn, M. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Scholz, F. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Baldus, A. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Blieske, U. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Blug, A. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Duong, T. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Schetter, C. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Stollwerck, G. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Sulima, O. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Wegener, A. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Doernen, A. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Frankowsky, G. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Haase, D. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Hahn, G. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Hangleiter, A. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Stauss, P. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Tsai, C.Y. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Zieger, K. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4

  1996-10-01

  Main topic of the project was the manufacturing of highly efficient GaAs-solar cells and the fabrication of concentrator cells. During this process significant progress was made with the material preparation, the solar cell technology and the material and process characterisation. This succeeded in the following efficiencies: - GaAs solar cell made by MOVPE technology: 22.9% on 4 cm{sup 2} (AM1.5g) - GaAs solar cell made by LPE-ER process: 22.8% on 4 cm{sup 2} (AM1.5g) - GaAs concentrator solar cell made by LPE-ER process: 24.9% at C=100xAM1.5d - GaAs concentrator module with fresnel lenses: Module efficiency 20.1% (under irradiation of 793 W/m{sup 2}). Another main focus was the epitaxy of GaAs on Si substrate. Two different approaches were investigated. Together with the cooperation partner ASE, Heilbronn a selective growth technology was developed that led to a decreased crack formation. By a simultanous optimization of the other epitaxy and process parameters, the efficiency was increased up to 16.6% AM0 on 1 cm{sup 2} solar cells. Furthermore a hybrid epitaxy was investigated. A GaAs layer was deposited onto a Si substrate using MOVPE. The solar cell structure was grown with a low temperature LPE. Unexpected difficulties appeared with this process, so that fundamental experiments needed to be done with the LPE technology. So far, no solar cells could be manufactured with this method. In addition, work was performed on GaInP solar cells on GaAs substrate. An efficiency of 15.7% (AM0) was acchieved. (orig.) [Deutsch] Gegenstand des Projekts war die Herstellung hocheffizienter GaAs-Solarzellen und die Fertigung von Konzentratorsolarzellen. Dazu wurden wesentliche Fortschritte bei der Materialpraeparation, der Solarzellentechnologie und der Material- and Prozesscharakterisierung erzielt. Diese Erfolge druecken sich in den erzielten Wirkungsgraden aus: - GaAs-Solarzelle hergestellt mit MOVPE-Technologie: 22.9% auf 4 cm{sup 2} (AM1.5g) - GaAs-Solarzelle hergestellt

 8. STC Germany/Russia. Fluence calculations of surveillance specimens of the VVER-440. Final report; WTZ Russland. Fluenzberechnungen fuer Voreilproben beim WWER-440. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Konheiser, J.; Grahn, A.

  2014-07-01

  Reactor pressure vessels (RPV) are non-restorable equipment and their lifetime may restrict the nuclear power plant-life as a whole. Surveillance specimen programs for RPV materials are among the most important measures of in-service inspection programs that are necessary for realistic and reliable assessment of the RPV residual lifetime. In addition to the chemical composition of the RPV steel, the radiation parameters (neutron and gamma fluences and spectra) have the most important impact on the RPV embrittlement characteristics. In this work, different geometric positions which have influence on the radiation conditions of the samples are investigated. Thus, the uncertainties can be determined in the fluence values of surveillance specimens. The fluence calculations were carried out by the codes TRAMO and DORT. This study was accompanied by ex-vessel neutron dosimetry experiments at Kola NPP, Unit 3 (VVER-440/213), which provide the basis for validation of calculated neutron fluences. The main neutron-activation monitoring reactions were {sup 54}Fe(n,p){sup 54}Mn and {sup 58}Ni(n,p){sup 58}Co. The activity measurements were carried out by ''Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety (SEC NRS). Good agreement between the deterministic and stochastic calculation results as well as between the calculations and the ex-vessel measurements was found. The average difference between measured and calculated values is 5%. The influence of the channels for surveillance specimens and the shielding effect of a baffle rib on the monitors and on the Monte-Carlo calculated results was studied. For the surveillance specimens in the maximum of the flux, an average flux of around 2.45 * 10{sup 12} neutrons/cm{sup 2} was calculated for the neutron flux E> 0.5 MeV. The differences in the surveillance specimens could be up to 20% depending on the direction to the core. Discrepancies up to 10% can be caused by the change of the position of the

 9. Pin solar cells based on amorphous and microcrystalline silicon. Final report; PIN-Solarzellen auf der Basis von amorphem und mikrokristallinem Silizium mit stabilisierten hohen Wirkungsgraden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schubert, M.B.; Brummack, H.

  1998-12-01

  We develop solar cells based on amorphous and nanocrystalline silicon thin films. Transient forward current switching and time-of-flight measurements are applied to qualify real solar cells. The main goal of this programme is attaining high and stable photovoltaic conversion efficiencies. In order to optimise efficiency, we had to carefully analyse the performance-limiting interfaces by joint in-situ ellipsometry and atomic force microscopy investigations. Several methods of improving the interface between transparent conducting oxide (TCO) and the p-doped window layers have been tested, and the kinetic and spectroscopic ellipsometry data provide a detailed knowledge on the initial growth of amorphous as well as nanocrystalline silicon layers. CO{sub 2} plasma treatment turns out to grow a protecting silicon oxide layer by chemical transport, ZnO proves to be the chemically most stable TCO option. Initial efficiencies exceeding 10% and stabilising at 8.4% in aSi:H tandem structures have been achieved by proper hydrogen dilution of the process gases. Hydrogen dilution does also play a very important role for improving the electronic quality of nanocrystalline silicon from very high frequency (VHF) plasma deposition or thermocatalytic hot-wire CVD. Aiming at high efficiency nanocrystalline bottom cells for micromorph stacked solar cell arrangements, we show the large-area feasibility of the high-rate deposition method and analyse the impact of the deposition parameters on optic and electronic film properties. (orig.) [Deutsch] Im Rahmen des Vorhabens wurden Duennschichtsolarzellen auf der Basis amorphen und nanokristallinen Siliciums entwickelt und im Hinblick auf hohe stabilisierte Wirkungsgrade optimiert. Tandemstrukturen aus amorphem Silicium erreichen anfaenglich photovoltaische Wandlungswirkungsgrade ueber 10% und stabilisierte Werte von 8,4%. Ein erster Schwerpunkt der Untersuchungen lag bei der Optimierung der kritischen TCO/p- und p/i-Grenzflaechen. Der

 10. Estimating Cosmological Parameter Covariance

  CERN Document Server

  Taylor, Andy

  2014-01-01

  We investigate the bias and error in estimates of the cosmological parameter covariance matrix, due to sampling or modelling the data covariance matrix, for likelihood width and peak scatter estimators. We show that these estimators do not coincide unless the data covariance is exactly known. For sampled data covariances, with Gaussian distributed data and parameters, the parameter covariance matrix estimated from the width of the likelihood has a Wishart distribution, from which we derive the mean and covariance. This mean is biased and we propose an unbiased estimator of the parameter covariance matrix. Comparing our analytic results to a numerical Wishart sampler of the data covariance matrix we find excellent agreement. An accurate ansatz for the mean parameter covariance for the peak scatter estimator is found, and we fit its covariance to our numerical analysis. The mean is again biased and we propose an unbiased estimator for the peak parameter covariance. For sampled data covariances the width estimat...

 11. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 12. Supersymmetry Parameter Analysis

  CERN Document Server

  Kalinowski, Jan

  2002-01-01

  Supersymmetric particles can be produced copiously at future colliders. From the high-precision data taken at e+e- linear colliders, TESLA in particular, and combined with results from LHC, and CLIC later, the low-energy parameters of the supersymmetric model can be determined. Evolving the parameters from the low-energy scale to the high-scale by means of renormalization group techniques the fundamental supersymmetry parameters at the high scale, GUT or Planck, can be reconstructed to reveal the origin of supersymmetry breaking.

 13. Magnetic S-parameter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sannino, Francesco

  2010-01-01

  We propose a direct test of the existence of gauge duals for nonsupersymmetric asymptotically free gauge theories developing an infrared fixed point by computing the S-parameter in the electric and dual magnetic description. In particular we show that at the lower bound of the conformal window...... the magnetic S-parameter, i.e. the one determined via the dual magnetic gauge theory, assumes a simple expression in terms of the elementary magnetic degrees of freedom. The results further support our recent conjecture of the existence of a universal lower bound on the S parameter and indicates...

 14. Abschlussbericht des Arbeitskreises Intellectual Property Management

  OpenAIRE

  Bader, Martin A.; Gassmann, Oliver

  2004-01-01

  (unveröffentlicht) - Abschlussprotokoll zum Arbeitskreis ?Intellectual Property Management? (7/03?3/04); branchenübergreifend mit neun grossen deutschen, schweizerischen und liechtensteinischen Industrieteilnehmern

 15. PARAMETER DESIGN PROPELLER KAPAL

  OpenAIRE

  Muhammad Ridwan; - Sulaiman

  2012-01-01

    Designer propeller kapal harus mempertimbangkan berbagai parameter untuk menghasilkan bentuk, type dan ukuran propeller yang memiliki nilai  efektifitas dan effisiensi propulsi tinggi. Propulsi kapal merupakan faktor yang mendominasi  operasional kapal, karena pemakaian bahan bakar untuk operasional propulsi kapal merupakan 42% dari total cost operasional kapal dan merupakan added value yang akan diperoleh oleh perusahaan pelayaran. Pertimbangan parameter desain propeller arg...

 16. Parameter Estimation Through Ignorance

  CERN Document Server

  Du, Hailiang

  2015-01-01

  Dynamical modelling lies at the heart of our understanding of physical systems. Its role in science is deeper than mere operational forecasting, in that it allows us to evaluate the adequacy of the mathematical structure of our models. Despite the importance of model parameters, there is no general method of parameter estimation outside linear systems. A new relatively simple method of parameter estimation for nonlinear systems is presented, based on variations in the accuracy of probability forecasts. It is illustrated on the Logistic Map, the Henon Map and the 12-D Lorenz96 flow, and its ability to outperform linear least squares in these systems is explored at various noise levels and sampling rates. As expected, it is more effective when the forecast error distributions are non-Gaussian. The new method selects parameter values by minimizing a proper, local skill score for continuous probability forecasts as a function of the parameter values. This new approach is easier to implement in practice than alter...

 17. Revisiting Cosmological parameter estimation

  CERN Document Server

  Prasad, Jayanti

  2014-01-01

  Constraining theoretical models with measuring the parameters of those from cosmic microwave background (CMB) anisotropy data is one of the most active areas in cosmology. WMAP, Planck and other recent experiments have shown that the six parameters standard $\\Lambda$CDM cosmological model still best fits the data. Bayesian methods based on Markov-Chain Monte Carlo (MCMC) sampling have been playing leading role in parameter estimation from CMB data. In one of the recent studies \\cite{2012PhRvD..85l3008P} we have shown that particle swarm optimization (PSO) which is a population based search procedure can also be effectively used to find the cosmological parameters which are best fit to the WMAP seven year data. In the present work we show that PSO not only can find the best-fit point, it can also sample the parameter space quite effectively, to the extent that we can use the same analysis pipeline to process PSO sampled points which is used to process the points sampled by Markov Chains, and get consistent res...

 18. PARAMETER DESIGN PROPELLER KAPAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muhammad Ridwan

  2012-04-01

  Full Text Available   Designer propeller kapal harus mempertimbangkan berbagai parameter untuk menghasilkan bentuk, type dan ukuran propeller yang memiliki nilai  efektifitas dan effisiensi propulsi tinggi. Propulsi kapal merupakan faktor yang mendominasi  operasional kapal, karena pemakaian bahan bakar untuk operasional propulsi kapal merupakan 42% dari total cost operasional kapal dan merupakan added value yang akan diperoleh oleh perusahaan pelayaran. Pertimbangan parameter desain propeller argonomis dapat mendukung tujuan di atas sehingga dapat menurunkan pemakaian bahan bakar hingga 20 % saat kapal dioperaionalkan.

 19. The Cosmological Parameters 2014

  CERN Document Server

  Lahav, Ofer

  2014-01-01

  This is a review article for The Review of Particle Physics 2014 (aka the Particle Data Book). It forms a compact review of knowledge of the cosmological parameters at the beginning of 2014. Topics included are Parametrizing the Universe; Extensions to the standard model; Probes; Bringing observations together; Outlook for the future.

 20. Band parameters of phosphorene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lew Yan Voon, L. C.; Wang, J.; Zhang, Y.;

  2015-01-01

  Phosphorene is a two-dimensional nanomaterial with a direct band-gap at the Brillouin zone center. In this paper, we present a recently derived effective-mass theory of the band structure in the presence of strain and electric field, based upon group theory. Band parameters for this theory are co...

 1. LMFBR plant parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  This document contains up-to-date data on existing or firmly decided prototype or demonstration LMFBR reactors (Table I), on planned commercial size LMFBR according to the present status of design (Table II) and on experimental fast reactors such as BOR-60, DFR, EBR-II, FERMI, FFTF, JOYO, KNK-II, PEC, RAPSODIE-FORTISSIMO (Table III). Only corrected and revised parameters submitted by the countries participating in the IWGFR are included in this document

 2. Military display performance parameters

  Science.gov (United States)

  Desjardins, Daniel D.; Meyer, Frederick

  2012-06-01

  The military display market is analyzed in terms of four of its segments: avionics, vetronics, dismounted soldier, and command and control. Requirements are summarized for a number of technology-driving parameters, to include luminance, night vision imaging system compatibility, gray levels, resolution, dimming range, viewing angle, video capability, altitude, temperature, shock and vibration, etc., for direct-view and virtual-view displays in cockpits and crew stations. Technical specifications are discussed for selected programs.

 3. LMFBR plant parameters 1991

  International Nuclear Information System (INIS)

  The document has been prepared on the basis of information provided by the members of the IAEA International Working Group on Fast Reactors (IWGFR). It contains updated parameters of 27 experimental, prototype and commercial size liquid metal fast breeder reactors (LMFBRs). Most of the reactors are currently in operation, under construction or in an advanced planning stage. Parameters of the Clinch River Breeder Reactor (USA), PEC (Italy), RAPSODIE (France), DFR (UK) and EFFBR (USA) are included in the report because of their important role in the development of LMFBR technology from first LMFBRs to the prototype size fast reactors. Two more reactors appeared in the list: European Fast Reactor (EFR) and PRISM (USA). Parameters of these reactors included in this publication are based on the data from the papers presented at the 23rd Annual Meeting of the IWGFR. All in all more than four hundred corrections and additions have been made to update the document. The report is intended for specialists and institutions in industrialized and developing countries who are responsible for the design and operation of liquid metal fast breeder reactors

 4. Calculation of shielding parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  With the propose of reduce the hazard to radiation, exist three basic factors: a) time, the time to exposition to working person inside to area, from exist determined speed the doses, is proportional of the time permanence; b) distance, the reduce to doses is inverse square of the distance to exposition point; c) building, consist to interpose between source and exposition point to material. The main aspect development to the analysis of parameters distance and building. The analysis consist to development of the mathematical implicit, in the model of source radioactive, beginning with the geometry to source, distance to exposition source, and configuration building. In the final part was realize one comparative studied to calculus of parameters to blinding, employs two codes CPBGAM and MICROSHIELD, the first made as part to work thesis. The point source its a good approximation to any one real source, but in the majority of the time to propose analysis the spatial distribution of the source must realized in explicit way. The buildings calculus in volumetry's source can be approximate begin's of plan as source adaptations. It's important to have present that not only the building exist the exposition to the radiation, and the parameters time and distance plays an important paper too. (Author)

 5. Timetable Attractiveness Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schittenhelm, Bernd

  2008-01-01

  Timetable attractiveness is influenced by a set of key parameters that are described in this article. Regarding the superior structure of the timetable, the trend in Europe goes towards periodic regular interval timetables. Regular departures and focus on optimal transfer possibilities make...... these timetables attractive. The travel time in the timetable depends on the characteristics of the infrastructure and rolling stock, the heterogeneity of the planned train traffic and the necessary number of transfers on the passenger’s journey. Planned interdependencies between trains, such as transfers...

 6. Measuring the chargino parameters

  Indian Academy of Sciences (India)

  J Kalinowski

  2000-07-01

  After the supersymmetric particles have been discovered, the priority will be to determine independently the fundamental parameters to reveal the structure of the underlying supersymmetric theory. In my talk I discuss how the chargino sector can be reconstructed completely by measuring the cross-sections with polarized beams at e+e- collider experiments: $\\tilde{X}^{+}_{i}\\tilde{X}^{-}_{j}[i,j=1,2]$. The closure of the two-chargino system can be investigated by analysing sum rules for the production cross-sections.

 7. Global parameter test ideals

  OpenAIRE

  Katzman, Mordechai; Murru, Serena; Velez, Juan D.; Zhang, Wenliang

  2016-01-01

  This paper shows the existence of ideals whose localizations and completions at prime ideals are parameter test ideals of the localized and completed rings. We do this for Cohen-Macaulay localizations (resp., completions) of non-local rings, for generalized Cohen-Macaulay rings, and for non-local rings with isolated non Cohen-Macaulay points, each being an isolated non $F$-rational point. The tools used to prove this results are constructive in nature and as a consequence our results yield al...

 8. Fitting of Z' parameters

  OpenAIRE

  Gulov, Alexey; Skalozub, Vladimir

  2010-01-01

  The paper deals with an approach to the model-independent searching for the Z' gauge boson as a virtual state in scattering processes. The relations between the Z' couplings to fermions covering a wide class of models beyond the standard model are found and used. They reduce in an essential way the number of parameters to be fitted in experiments. Special observables which uniquely pick out the Z' at energies of LEP and ILC colliders in different leptonic processes are introduced and the data...

 9. Optical model parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  This chapter contains a description of the optical model Segment of the Reference Input Parameter Library. The Segment consists of some 293 optical model potentials for incident neutrons (76), protons (125), deuterons (6), tritons (26), 3He (53), and 4He (7). Global as well as nuclide-specific potentials are included that utilize spherical, vibrational, or rotational models. The optical model parameterizations in the Starter File are given in a very general format, which is described here in detail together with the conventions used for numbering the potentials. In general, it is recommended that nuclide-specific potentials be used for materials where careful analyses have been made. For cases where global parameterizations must be used, recommendations are included. The recommended file, which is the main RIPL optical potential file, is named losalamos-omlib.dat. Additionally, there are supplemental files that define the parameters and specify the format (losalamos.readme) and that include subroutines and short codes for accessing and summarizing the file (losalamos-omcode.for). (author)

 10. The IRI topside parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Coïsson

  2004-01-01

  Full Text Available The IRI electron density topside has been constructed on the basis of the data available about thirty years ago. Recently a large amount of data from old topside sounders have been processed to get electron density profiles. These profiles allow to test IRI model under a wide spectrum of different conditions and to understand the behavior of the modeled topside. A set of 12 000 topside profiles have been chosen from the ISIS2 database, selecting those with the better quality of the inverted profile. An analysis of each IRI topside constitutive parameter has been done for all the experimental cases allowing to find some critical conditions under which the IRI topside could become completely unrealistic. In particular for very high solar activity at high latitudes it has been found that some IRI parameters could reach values that change drastically the shape of IRI topside. A proposal to control their range of variability is formulated in order to avoid the occurrence of such cases.

 11. QACCP Analyse in der Verarbeitung von biologischer Säuglingsnahrung

  OpenAIRE

  Särkkä-Tirkkonen, Marjo; Väisänen, Hanne M.; Kretzschmar, Ursula; Seidel, Kathrin

  2009-01-01

  The aim of the study was to evaluate the quality influencing processing steps based on the processes of carrot baby food. Once the processing conditions were identified, the possibilities for alternative processing techniques will be explored to improve the overall product and process quality. Next to the food safety (hazard) in the food processing the quality aspect is getting more and more important and an analyse system to optimise the process needs to be established (Qualit...

 12. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 13. Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden

  NARCIS (Netherlands)

  Baggerman, T.; Hack, M.D.

  1992-01-01

  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics

 14. Charakterisierung von Nanopartikel-Protein-Agglomeraten in biologisch relevanten Medien

  OpenAIRE

  Lang, Thomas

  2014-01-01

  In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden drei unterschiedliche Nanomaterialien untersucht, welche unter physiologischen Bedingungen ein unterschiedliches Verhalten aufwiesen. Bei diesen Materialien handelte es sich um stabilisatorfreie Legierungs-Nanopartikel aus der Laser-Ablation, amorphe Silica- sowie um Poly(organosiloxan) Nanopartikel. Im Hinblick auf in vitro Zellstudien wurde eine Größencharakterisierung in Zellmedium in Gegenwart von Proteinen aus fötalem Rinderserum durchgeführt. ...

 15. Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie"

  OpenAIRE

  Eysel, Georg

  2002-01-01

  Der Beitrag zeigt den Konflikt zwischen "wertefreier" Wissenschaft und "ganzheitlicher" Forschung auf. Ein Zusammenspiel bio-dynamischer Forschung und der Anthroposophie mit anderen Disziplinen könnte einen Beitrag zu einem neuen Wissenschaftsbegriff mit umfassender Weltanschauung leisten. Dialog, Verständnis, Toleranz, Offenheit, kritisches Hinterfragen und Mut zur sinnvollen Anpassung sind dafür notwendige Schritte.

 16. Biologische teelt tulp : stikstofvoorziening via fertigatie werkt goed.

  NARCIS (Netherlands)

  Wondergem, M.J.; Zuilichem, van J.A.A.; Snoek, A.J.; Jansma, J.E.

  2002-01-01

  Fertigatie van dierlijke meststoffen met ondergronds liggende slangen bij tulp: verslag van een oriënterende proef op PPO-locatie De Noord in St. Maartensburg. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De totale stikstofgift in kg/ha van de gefertigeerde tulpen en de controle; 2) Opbrengst van de tulp 'Lee

 17. Effect van watergiftmethode en cultivar op biologische tripsbestrijding in alstroemeria

  OpenAIRE

  Staaij, van der, M.; Grosman, A.H.

  2012-01-01

  Het effect van watergift en cultivar op het verpoppingsgedrag van trips werd onderzocht op praktijkbedrijven en in een kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daarnaast werd het effect van aaltjes, een bodemroofmijt en een insectenpathogene schimmel na een grondbehandeling op trips nagegaan. Op geen van de vier praktijkbedrijven werden poppen op het gewas aangetroffen. Ook in de kasproef werd vastgesteld dat trips niet op het gewas verpopt, maar in de grond. De methode van water...

 18. Neuropsychiatrie of biologische psychiatrie; een toekomstvisie in historisch perspectief.

  Science.gov (United States)

  Verhoeven, W M; Tuinier, S

  1999-06-01

  Neuropsychiatry or Biological Psychiatry There is an urgent need to reconsider the position of psychiatry within the neurosciences because of the exploding knowledge about the relationship between brain and behaviour and the delay in implementation of new findings due to the separation of neurology and psychiatry. Biological psychiatry and psychopharmacology originate from the discovery by chance of psycho-active compounds in the early fifties and have contributed to the scientification of psychiatry. The impact of biological psychiatry for the pathophysiology of psychiatric disorders, however, is limited as a result of its biased orientation on neurotransmitters and receptors. The neuropsychiatric paradigm integrates knowledge from several domains, such as functional neuroanatomy, genetics and endocrinology and opens new vistas for the involvement of neuronal circuits in the initiation and maintenance of behavioural disturbances. In addition, novel and more specific treatment modalities may emerge.

 19. Opname van gras- en mengkuil door dragende biologische zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan of bij dragende zeugen een deel van het krachtvoer door graskuil of mengkuil met CCM of gerst kan worden vervangen.In this study it was determined whether the concentrate allowance of pregnant sows can be partly replaced by the supply of grass silage of grass silage mixe

 20. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken va

 1. Ovarian reserve parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, J G; Forman, Julie Lyng; Pinborg, Anja;

  2012-01-01

  It remains controversial whether anti-Müllerian hormone (AMH) concentration is influenced by hormonal contraception. This study quantified the effect of hormonal contraception on both endocrine and sonographic ovarian reserve markers in 228 users and 504 non-users of hormonal contraception. On day...... concentration and AFC may not retain their accuracy as predictors of ovarian reserve in women using hormonal contraception. Serum anti-Müllerian hormone (AMH) concentration is an indirect marker of the number of small follicles in the ovary and thereby the ovarian reserve. The AMH concentration is now widely...... 2-5 of the menstrual cycle or during withdrawal bleeding, blood sampling and transvaginal sonography was performed. After adjusting for age, ovarian reserve parameters were lower among users than among non-users of hormonal contraception: serum AMH concentration by 29.8% (95% CI 19.9 to 38...

 2. varying elastic parameters distributions

  KAUST Repository

  Moussawi, Ali

  2014-12-01

  The experimental identication of mechanical properties is crucial in mechanics for understanding material behavior and for the development of numerical models. Classical identi cation procedures employ standard shaped specimens, assume that the mechanical elds in the object are homogeneous, and recover global properties. Thus, multiple tests are required for full characterization of a heterogeneous object, leading to a time consuming and costly process. The development of non-contact, full- eld measurement techniques from which complex kinematic elds can be recorded has opened the door to a new way of thinking. From the identi cation point of view, suitable methods can be used to process these complex kinematic elds in order to recover multiple spatially varying parameters through one test or a few tests. The requirement is the development of identi cation techniques that can process these complex experimental data. This thesis introduces a novel identi cation technique called the constitutive compatibility method. The key idea is to de ne stresses as compatible with the observed kinematic eld through the chosen class of constitutive equation, making possible the uncoupling of the identi cation of stress from the identi cation of the material parameters. This uncoupling leads to parametrized solutions in cases where 5 the solution is non-unique (due to unknown traction boundary conditions) as demonstrated on 2D numerical examples. First the theory is outlined and the method is demonstrated in 2D applications. Second, the method is implemented within a domain decomposition framework in order to reduce the cost for processing very large problems. Finally, it is extended to 3D numerical examples. Promising results are shown for 2D and 3D problems.

 3. YOGA IMPROVES CARDIOVASCULAR PARAMETERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pramod P. Kadu

  2016-06-01

  Full Text Available ABSTRACT Yoga in ancient technique practices by sage for a desirable and healthy life. Yogic exercise and Pranayam may modulate cardiovascular function. To assess the cardiovascular parameter in control and study group. We selected 90 healthy volunteers between age group 35 – 50 years and divided into two groups. i Study group – 45 ii Control group – 45. Control group was not doing any type of exercise or yoga during 1 yr of period whereas yoga group did yogic exercise for 1 yr under supervision of yoga expert. In both the group heart rate SBP and DBP evaluate at 0, 6 and 12 month period. In control group heart rate, SBP, and DBP showed no significant change at 0, 6, and 12 month reading, whereas study group (yoga 81.96±5.65 showed significant decreased heart rate From 81.96 ±5.65 to 75.60 ± 3.44 at 6 month and 73.75 ± 11.36 at 12 month (p<0.001 SBP decreased from 128 ± 7.66 to 120.97 ± 4.21 at 6 month and 120.48± 3.86 at 12 months (p<0.001. DBP showed significant decreased from 88.44 ± 5.25 to 80.53 ± 3.44 at 6 months and 80.53 ± 2.53 at 12months (p<0.001. Yogic exercise and Pranayam done regularly at long term improve cardiovascular efficiency.

 4. S-parameter uncertainty computations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vidkjær, Jens

  1993-01-01

  A method for computing uncertainties of measured s-parameters is presented. Unlike the specification software provided with network analyzers, the new method is capable of calculating the uncertainties of arbitrary s-parameter sets and instrument settings.......A method for computing uncertainties of measured s-parameters is presented. Unlike the specification software provided with network analyzers, the new method is capable of calculating the uncertainties of arbitrary s-parameter sets and instrument settings....

 5. Parameters of care for craniosynostosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  McCarthy, Joseph G; Warren, Stephen M; Bernstein, Joseph;

  2012-01-01

  A multidisciplinary meeting was held from March 4 to 6, 2010, in Atlanta, Georgia, entitled "Craniosynostosis: Developing Parameters for Diagnosis, Treatment, and Management." The goal of this meeting was to create parameters of care for individuals with craniosynostosis.......A multidisciplinary meeting was held from March 4 to 6, 2010, in Atlanta, Georgia, entitled "Craniosynostosis: Developing Parameters for Diagnosis, Treatment, and Management." The goal of this meeting was to create parameters of care for individuals with craniosynostosis....

 6. Subsurface Geotechnical Parameters Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D. Rigby; M. Mrugala; G. Shideler; T. Davidsavor; J. Leem; D. Buesch; Y. Sun; D. Potyondy; M. Christianson

  2003-12-17

  The Yucca Mountain Project is entering a the license application (LA) stage in its mission to develop the nation's first underground nuclear waste repository. After a number of years of gathering data related to site characterization, including activities ranging from laboratory and site investigations, to numerical modeling of processes associated with conditions to be encountered in the future repository, the Project is realigning its activities towards the License Application preparation. At the current stage, the major efforts are directed at translating the results of scientific investigations into sets of data needed to support the design, and to fulfill the licensing requirements and the repository design activities. This document addresses the program need to address specific technical questions so that an assessment can be made about the suitability and adequacy of data to license and construct a repository at the Yucca Mountain Site. In July 2002, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) published an Integrated Issue Resolution Status Report (NRC 2002). Included in this report were the Repository Design and Thermal-Mechanical Effects (RDTME) Key Technical Issues (KTI). Geotechnical agreements were formulated to resolve a number of KTI subissues, in particular, RDTME KTIs 3.04, 3.05, 3.07, and 3.19 relate to the physical, thermal and mechanical properties of the host rock (NRC 2002, pp. 2.1.1-28, 2.1.7-10 to 2.1.7-21, A-17, A-18, and A-20). The purpose of the Subsurface Geotechnical Parameters Report is to present an accounting of current geotechnical information that will help resolve KTI subissues and some other project needs. The report analyzes and summarizes available qualified geotechnical data. It evaluates the sufficiency and quality of existing data to support engineering design and performance assessment. In addition, the corroborative data obtained from tests performed by a number of research organizations is presented to reinforce

 7. Subsurface Geotechnical Parameters Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Yucca Mountain Project is entering a the license application (LA) stage in its mission to develop the nation's first underground nuclear waste repository. After a number of years of gathering data related to site characterization, including activities ranging from laboratory and site investigations, to numerical modeling of processes associated with conditions to be encountered in the future repository, the Project is realigning its activities towards the License Application preparation. At the current stage, the major efforts are directed at translating the results of scientific investigations into sets of data needed to support the design, and to fulfill the licensing requirements and the repository design activities. This document addresses the program need to address specific technical questions so that an assessment can be made about the suitability and adequacy of data to license and construct a repository at the Yucca Mountain Site. In July 2002, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) published an Integrated Issue Resolution Status Report (NRC 2002). Included in this report were the Repository Design and Thermal-Mechanical Effects (RDTME) Key Technical Issues (KTI). Geotechnical agreements were formulated to resolve a number of KTI subissues, in particular, RDTME KTIs 3.04, 3.05, 3.07, and 3.19 relate to the physical, thermal and mechanical properties of the host rock (NRC 2002, pp. 2.1.1-28, 2.1.7-10 to 2.1.7-21, A-17, A-18, and A-20). The purpose of the Subsurface Geotechnical Parameters Report is to present an accounting of current geotechnical information that will help resolve KTI subissues and some other project needs. The report analyzes and summarizes available qualified geotechnical data. It evaluates the sufficiency and quality of existing data to support engineering design and performance assessment. In addition, the corroborative data obtained from tests performed by a number of research organizations is presented to reinforce

 8. Parameter Sensitivity in Multivariate Methods

  Science.gov (United States)

  Green, Bert F., Jr.

  1977-01-01

  Interpretation of multivariate models requires knowing how much the fit of the model is impaired by changes in the parameters. The relation of parameter change to loss of goodness of fit can be called parameter sensitivity. Formulas are presented for assessing the sensitivity of multiple regression and principal component weights. (Author/JKS)

 9. Support of the Ukrainean Supervisory Authority during the extension of the improved operational NCP monitoring. Final report part III; Unterstuetzung der ukrainischen Aufsichtsbehoerde beim Ausbau der verbesserten betrieblichen KKW-Ueberwachung. Abschlussbericht Teil III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beyer, M.; Carl, H.

  2005-05-01

  Technical systems to improve the operational monitoring for the three units of the South Ukraine NPP and for the 1{sup st} unit of the Chmelnitzky NPP were put up by analogy with the systems for the Zaporoshye NPP and the Rovno NPP. For that up to 51 safety-relevant technological and 16 radiological parameters from every unit are available to the supervisory authority on-site and in the crisis centre in Kiev for collection and assessment. These parameters are transferred on-line by modern technical equipment once a minute. The developed evaluation software enables the visualisation of the monitoring results in form of diagrams, charts and graphs. By means of an archive modus the trends of all parameters can be analysed. With the integration of the technical equipment delivered for the sheltered room of the Zaporoshye NPP into the on-site existing remote monitoring system is it now possible to record and to evaluate essential safety-relevant parameters of the whole NPP also during severe accidents by means of modern technical equipment. (orig.)

 10. Investigation and analysis of heat effects on coal miners. Report 2/2000. Final report; Untersuchung und Bewertung von Hitzeeinwirkungen auf Bergleute im Steinkohlenbergbau. Report 2/2000. Materialband zum Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piekarski, C. [comp.; Kampmann, B.; Kalkowsky, B.; Obijou, G.; Schakau, S.

  2000-01-01

  38 miners were examined over a period of 125 manshifts in exposed working sites in coal mines (local temperature average 16 C{<=}BET{<=}32 C). The following parameters wre measured: Heart rate, rectal temperature, loss of weight, and at the onset of the study also the energy consumption for typical activities, body positions, and static and dynamic work components. Load protocols were drawn up parallel to the working cycles with climate, noise, underground working depth and inclination as main parameters. Anthropogenic parameters were body size, body mass, age, and years of working underground. The physical fitness was established by ergometric measurements, and the maximum oxygen uptake Vo{sub 2max} as calculated on this basis. [German] Da bisher keine umfangreichen Studien zur Beanspruchung von Bergleuten an klimatisch belasteten Arbeitsplaetzen im Steinkohlenbergbau vorlagen, wurden 38 Bergleute ueber insgesamt 125 Schichten an Arbeitsplaetzen im Abwetterbereich von Streben untersucht (mittlere Klimabelastung am Arbeitsplatz (lokal): 16 C{<=}BET{<=}32 C). Es wurden folgende Beanspruchungsgroessen erhoben: Herzschlagfrequenz, Rektaltemperatur, Gewichtsverlust, zu Beginn der Studie auch der Energieumsatz bei typischen Taetigkeiten, Koerperstellungen und -haltungen sowie statische und dynamische Arbeitsanteile. Auf seiten der Belastungsgroessen wurden Arbeitsablaufprotokolle - orientiert an Arbeitszyklen - erstellt, sowie als wesentliche Parameter der Arbeitsumgebung Klima, Laerm, Fahrhoehe und Einfallen erfasst. An anthropometrischen Groessen wurden Koerpergroesse, Koerpermasse, Alter und Untertagejahre erfasst. Die koerperliche Leistungsfaehigkeit wurde ergometrisch bestimmt und daraus die maximale Sauerstoffaufnahme Vo{sub 2max} ermittelt. (orig.)

 11. Investigation and analysis of heat effects on coal miners. Report 1/2000. Final report; Untersuchung und Bewertung von Hitzeeinwirkungen auf Bergleute im Steinkohlenbergbau. Report 1/2000. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piekarski, C. [comp.; Kampmann, B.; Kalkowsky, B

  1999-12-01

  38 miners were examined over a period of 125 manshifts in exposed working sites in coal mines (local temperature average 16 C{<=}BET{<=}32 C). The following parameters wre measured: Heart rate, rectal temperature, loss of weight, and at the onset of the study also the energy consumption for typical activities, body positions, and static and dynamic work components. Load protocols were drawn up parallel to the working cycles with climate, noise, underground working depth and inclination as main parameters. Anthropogenic parameters were body size, body mass, age, and years of working underground. The physical fitness was established by ergometric measurements, and the maximum oxygen uptake Vo{sub 2max} as calculated on this basis. [German] Da bisher keine umfangreichen Studien zur Beanspruchung von Bergleuten an klimatisch belasteten Arbeitsplaetzen im Steinkohlenbergbau vorlagen, wurden 38 Bergleute ueber insgesamt 125 Schichten an Arbeitsplaetzen im Abwetterbereich von Streben untersucht (mittlere Klimabelastung am Arbeitsplatz (lokal): 16 C{<=}BET{<=}32 C). Es wurden folgende Beanspruchungsgroessen erhoben: Herzschlagfrequenz, Rektaltemperatur, Gewichtsverlust, zu Beginn der Studie auch der Energieumsatz bei typischen Taetigkeiten, Koerperstellungen und -haltungen sowie statische und dynamische Arbeitsanteile. Auf seiten der Belastungsgroessen wurden Arbeitsablaufprotokolle - orientiert an Arbeitszyklen - erstellt, sowie als wesentliche Parameter der Arbeitsumgebung Klima, Laerm, Fahrhoehe und Einfallen erfasst. An anthropometrischen Groessen wurden Koerpergroesse, Koerpermasse, Alter und Untertagejahre erfasst. Die koerperliche Leistungsfaehigkeit wurde ergometrisch bestimmt und daraus die maximale Sauerstoffaufnahme Vo{sub 2max} ermittelt. (orig.)

 12. PARAMETER ESTIMATION OF EXPONENTIAL DISTRIBUTION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XU Haiyan; FEI Heliang

  2005-01-01

  Because of the importance of grouped data, many scholars have been devoted to the study of this kind of data. But, few documents have been concerned with the threshold parameter. In this paper, we assume that the threshold parameter is smaller than the first observing point. Then, on the basis of the two-parameter exponential distribution, the maximum likelihood estimations of both parameters are given, the sufficient and necessary conditions for their existence and uniqueness are argued, and the asymptotic properties of the estimations are also presented, according to which approximate confidence intervals of the parameters are derived. At the same time, the estimation of the parameters is generalized, and some methods are introduced to get explicit expressions of these generalized estimations. Also, a special case where the first failure time of the units is observed is considered.

 13. Telemetry System of Biological Parameters

  OpenAIRE

  2005-01-01

  The mobile telemetry system of biological parameters serves for reading and wireless data transfer of measured values of selected biological parameters to an outlying computer. It concerns basically long time monitoring of vital function of car pilot.The goal of this projects is to propose mobile telemetry system for reading, wireless transfer and processing of biological parameters of car pilot during physical and psychical stress. It has to be made with respect to minimal consum...

 14. DRAM BASED PARAMETER DATABASE OPTIMIZATION

  OpenAIRE

  Marcinkevicius, Tadas

  2012-01-01

  This thesis suggests an improved parameter database implementation for one of Ericsson products. The parameter database is used during the initialization of the system as well as during the later operation. The database size is constantly growing because the parameter database is intended to be used with different hardware configurations. When a new technology platform is released, multiple revisions with additional features and functionalities are later created, resulting in introduction of ...

 15. MODFLOW-style parameters in underdetermined parameter estimation

  Science.gov (United States)

  D'Oria, Marco D.; Fienen, Michael N.

  2012-01-01

  In this article, we discuss the use of MODFLOW-Style parameters in the numerical codes MODFLOW_2005 and MODFLOW_2005-Adjoint for the definition of variables in the Layer Property Flow package. Parameters are a useful tool to represent aquifer properties in both codes and are the only option available in the adjoint version. Moreover, for overdetermined parameter estimation problems, the parameter approach for model input can make data input easier. We found that if each estimable parameter is defined by one parameter, the codes require a large computational effort and substantial gains in efficiency are achieved by removing logical comparison of character strings that represent the names and types of the parameters. An alternative formulation already available in the current implementation of the code can also alleviate the efficiency degradation due to character comparisons in the special case of distributed parameters defined through multiplication matrices. The authors also hope that lessons learned in analyzing the performance of the MODFLOW family codes will be enlightening to developers of other Fortran implementations of numerical codes.

 16. Parameter estimation in food science.

  Science.gov (United States)

  Dolan, Kirk D; Mishra, Dharmendra K

  2013-01-01

  Modeling includes two distinct parts, the forward problem and the inverse problem. The forward problem-computing y(t) given known parameters-has received much attention, especially with the explosion of commercial simulation software. What is rarely made clear is that the forward results can be no better than the accuracy of the parameters. Therefore, the inverse problem-estimation of parameters given measured y(t)-is at least as important as the forward problem. However, in the food science literature there has been little attention paid to the accuracy of parameters. The purpose of this article is to summarize the state of the art of parameter estimation in food science, to review some of the common food science models used for parameter estimation (for microbial inactivation and growth, thermal properties, and kinetics), and to suggest a generic method to standardize parameter estimation, thereby making research results more useful. Scaled sensitivity coefficients are introduced and shown to be important in parameter identifiability. Sequential estimation and optimal experimental design are also reviewed as powerful parameter estimation methods that are beginning to be used in the food science literature.

 17. Combined-cycle power plant. 500 MW on a single shaft. Active stability improvement of the compressor - methods of analysis. Final report; GuD-Kraftwerk, 500 MW auf einer Welle. Aktive Stabilitaetsverbesserung am Verdichter - Analyseverfahren. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stoff, H.; Methling, F.O.

  2002-07-01

  Various analysis techniques are tested as possible stall and surge avoidance monitoring systems on high-speed axial compressors. Measurements were taken in a 4-stage transonic compressor with igv in the region of stable operation as well as approaching and crossing the surge line with fully developed rotating stall. The measurements contain the static wall pressure in front of each blade row. Artificial neural networks, Fourier techniques and cepstral analysis are investigated. The different methods are checked on a single sensor signal to reduce the instrumentational effort. Using the cepstral analysis a characteristic parameter is calculated which is valid in all investigated regions of operation of the compressor. This characteristic parameter is based on the blade passing frequency, i.e. in the terms of cepstral analysis it is the intensity of the fundamental component as well as the intensities of all its higher harmonics which are covered by the sensor signal. (orig.)

 18. Minimization of disinfection byproduct formation and regrowth in the distribution network of long distance distribution systems. Final report; Minimierung der Desinfektionsnebenproduktbildung und der Wiederverkeimung im Verteilungsnetz von Fernwasserversorgungssystemen. Teilprojekt 1: Optimierung des Desinfektionsregimes. Teilprojekt 2: Optimierung des Betriebes von Fernleitungssystemen. Teilprojekt 3: Mischung von Waessern, Ortsnetze. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wricke, B.; Krueger, M.; Weber, A.; Petzoldt, H.; Korth; Andrusch; Boehm; Haeusler

  2002-03-27

  possible to asses the consequences of the operational and disinfectant conditions on the bacterial quality change in the system. It was shown that there is no need to work with disinfectant residuals in systems fed with water containing low BOM, regardless of the flow time and the flow way. In the FWV DS as well as in the DS of the HWA the chlorine dosage could be reduced without an increased bacterial content of the water. (orig.) [German] Ziel des Verbundforschungsvorhaben war es, durch Untersuchungen im Leitungsnetz der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FWV) sowie der Halleschen Wasser und Abwasser GmbH (HWA) in Verbindung mit Untersuchungen an Versuchsanlagen die Ablaeufe der mikrobiologischen Gueteveraenderung bei der Wasserverteilung in Fernleitungsnetzen unter den in Deutschland ueblichen Bedingungen der Verteilung eines Wassers mit niedrigen Gehalten an biologisch abbaubaren Stoffen und Desinfektionsmittelrestkonzentrationen aufzuklaeren und auf dieser Grundlage Ansaetze fuer die Modellierung zu erarbeiten. Die Bearbeitung des Vorhabens erfolgte in drei Teilprojekten. Ein wesentlicher Schwerpunkt fuer alle Teilprojekte war ein gemeinsam realisiertes Netzmessprogramm. Im Ergebnis der durchgefuehrten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die ueber die Koloniezahl erfassbare Aufkeimung im Leitungsnetz im Wesentlichen auf den Eintrag von Mikroorganismen aus den in allen Leitungen vorhandenen Biofilmen in den Wasserkoerper zurueckzufuehren ist. Beim Einsatz der chemischen Desinfektion ist die Bildung von Naehrstoffen zu beachten. Als wesentliche, die Biofilmbildung beeinflussende Faktoren wurden der Naehrstoffgehalt und das eingesetzte Rohrleitungsmaterial ermittelt. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass es in mit Bitumen ausgekleideten Leitungen zu einer verstaerkten Besiedlung kommt, waehrend die biologische Aktivitaet in zementmoertelausgekleideten Leitungen durch den hohen pH-Wert an der Oberflaeche gestoert wird. Der Keimeintrag aus dem Biofilm ist

 19. Free flight in parameter space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlstedt, Palle; Nilsson, Per Anders

  2008-01-01

  The well-known difficulty of controlling many synthesis parameters in performance, for exploration and expression, is addressed. Inspired by interactive evolution, random vectors in parameter space are assigned to an array of pressure sensitive pads. Vectors are scaled with pressure and added to ...

 20. Generating three-parameter sensor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filinyuk M. A.

  2014-08-01

  Full Text Available Generating sensors provide the possibility of getting remote information and its easy conversion into digital form. Typically, these are one-parameter sensors formed by combination of a primary transmitter (PT and a sine wave generator. Two-parameter sensors are not widely used as their implementation causes a problem with ambiguity output when measuring the PT. Nevertheless, the problem of creating miniature, thrifty multi-parameter RF sensors for different branches of science and industry remains relevant. Considering ways of designing RF sensors, we study the possibility of constructing a three-parameter microwave radio frequency range sensor, which is based on a two-stage three-parameter generalized immitance convertor (GIC. Resistive, inductive and capacitive PT are used as sensing elements. A mathematical model of the sensor, which describes the relation of the sensor parameters to the parameters of GIC and PT was developed. The basic parameters of the sensor, its transfer function and sensitivity were studied. It is shown that the maximum value of the power generated signal will be observed at a frequency of 175 MHz, and the frequency ranges depending on the parameters of the PT will be different. Research results and adequacy of the mathematical model were verified by the experiment. Error of the calculated dependences of the lasing frequency on PT parameters change, compared with the experimental data does not exceed 2 %. The relative sensitivity of the sensor based on two-stage GIC showed that for the resistive channel it is about 1.88, for the capacitive channel –1,54 and for the inductive channel –11,5. Thus, it becomes possible to increase the sensor sensitivity compared with the sensitivity of the PT almost 1,2—2 times, and by using the two stage GIC a multifunctional sensor is provided.

 1. Deformation, strength and toughness of Al-6xxx profile welds under static and crash loads. Final report; Verformungsfaehigkeit, Festigkeit und Zaehigkeit von AI-6XXX-Profilschweissverbindungen bei statischer und crashartiger Belastung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oeser, S.; Memhard, D.; Blauel, J.G.; Boehme

  2000-10-01

  The mechanical behaviour of welded aluminium alloy profiles was characterised using a MIG weld on a die-cast ICE floor profile of AlMgSi0,7/SG-AlMg4,5MnZr, including the material gradients induced by welding and the influence of higher load rates. Mechanical-technological characteristics as well as stress/strain curves of the different zones were measured on small tensile test pieces. The tensile tests were simulated using the Gurson model in order to define parameters for a description of the ductile damage. Using these damage parameters, tensile tests were simulated on flat tensile test pieces with orientation transverse to the weld in order to assess the load, deformation and failure characteristics of the whole (flawless) weld. Flawed seams were tested in experiments with CCT (centre-cracked tensile) test pieces in order to obtain cracking resistance curves J{sub R}. The numerical analyses covered both deformation and failure. [German] Das mechanische Verhalten von geschweissten Profilkonstruktionen aus Aluminiumlegierungen wurde am Beispiel einer MIG-Schweissverbindung an einem stranggepressten ICE-Bodenprofil aus AlMgSi0,7/SG-AlMg4,5MnZr werkstoffmechanisch charakterisiert. Dabei wurden die schweissbedingten Werkstoffgradienten ebenso beruecksichtigt wie der Einfluss hoeherer Belastungsgeschwindigkeiten. Anhand von Versuchen an Kleinzugproben wurden mechanisch-technologische Kennwerte sowie wahre Spannungs-Dehnungs-Kurven fuer die einzelnen Materialbereiche (Grundwerkstoff, Waermeeinflusszone, Schweissgut) ermittelt. Diese Zugversuche wurden mit dem Gurson-Modell simuliert, um Parameter fuer eine Beschreibung der duktilen Schaedigung zu bestimmen. Mit diesen Schaedigungsparametern wurden an Flachzugproben mit Orientierung quer zur Naht durchgefuehrte Zugversuche simuliert, um das Traglast-, Verformungs- und Versagensverhalten der gesamten (fehlerfreien) Naht zu analysieren. Fuer die Charakterisierung des Nahtverhaltens mit Fehler wurden Bruchmechanikversuche

 2. Retention of an overall system during enhanced oil recovery from reservoirs by means of chemical flooding. Final report. Retention eines Gesamtchemikaliensystems bei der Mehrentoelung von Lagerstaetten durch chemisches Fluten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kleinitz, W.

  1990-09-01

  The economic efficiency of tertiary petroleum production processes is determined by the retention behaviour of the chemicals used in the petroleum reservoir. Application-oriented laboratory experiments on retention in an overall system were carried out in an overall system. The experiments started with an analytical characterisation of the chemical substances used, and of the surrounding rock and water phases. The following influencing parameters of material loss were considered. Deposit conditions rock composition, crude oil properties, chemical substances (o.g. mixed tensides and xanthane). (EF).

 3. Influence of different sealing-systems on engine acoustics. Acoustical optimised sealing-systems. Final report; Entwicklung eines rechnergestuetzten Verfahrens zur akustischen Optimierung von Dichtungen zwischen Motorstruktur und Anbauteilen. Akustisch optimierte Dichtsysteme. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pischinger, S.; Pilath, C. [RWTH Aachen (Germany). Lehrstuhl fuer Verbrennungskraftmaschinen; Joerres, M. [Ford-Werke, Koeln (Germany)

  2004-07-01

  The subject of this project is to analyze and optimize the acoustical behaviour of the sealing between cylinderhead and valve cover. The investigations will be done by experiment and calculation using the commercial software code MSC Nastran. The Powertrain used for these investigations is a 4 cylinder inline spark ignition engine. The expected results will be a detailed knowledge of the noise transmission via elastomer sealings between the base engine structure and covers. A Matrix of the most influencing parameter will be provided and a calculation approach will be shown to predict the acoustical relevant vibrations of an elastomer sealing system typically used on valve covers The simulation method developed in this project which is based on MSC Nastran shows accurate results compared to measurements. The calculation results were significantly better than those which were conducted using the state-of-the-art modal calculation approach. The key for getting good simulation results is to include the frequency dependent shear modulus of the sealing material in the calculation. A second step was to optimize the sealing regarding to its' NVH behaviour. Using design of experiments (DoE) the geometry and the material parameters were optimized. One result of the optimization is that it is not possible to give a general statement about the best sealing geometry. The optimised sealing geometry is dependent of the utilized material; for one a material the best geometry is a compact square geometry while for other materials it is more like a T-profile. (orig.)

 4. Telemetry System of Biological Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Spisak

  2005-01-01

  Full Text Available The mobile telemetry system of biological parameters serves for reading and wireless data transfer of measured values of selected biological parameters to an outlying computer. It concerns basically long time monitoring of vital function of car pilot.The goal of this projects is to propose mobile telemetry system for reading, wireless transfer and processing of biological parameters of car pilot during physical and psychical stress. It has to be made with respect to minimal consumption, weight and maximal device mobility. This system has to eliminate signal noise, which is created by biological artifacts and disturbances during the data transfer.

 5. Confinement order parameters and fluctuations

  CERN Document Server

  Herbst, Tina K; Pawlowski, Jan M

  2015-01-01

  We study order parameters for the confinement-deconfinement phase transition related to the Polyakov-loop variable. The functional renormalisation group is used to compute these order parameters in a unified, non-perturbative continuum approach. Our result for the expectation value of the traced Polyakov loop agrees quantitatively with the lattice result. Furthermore, we discuss how this order parameter differs from the standard continuum Polyakov loop. For temperatures close to the phase transition temperature there are significant deviations. We argue that these deviations are of crucial importance for QCD effective models, which usually implicitly rely on a Gaussian approximation neglecting this difference.

 6. Fluctuations in some climate parameters

  CERN Document Server

  Erlykin, A D; Wolfendale, A W; 10.1016/j.jastp.2011.01.021

  2011-01-01

  There is argument as to the extent to which there has been an increase over the past few decades in the frequency of the extremes of climatic parameters, such as temperature, storminess, precipitation, etc, an obvious point being that Global Warming might be responsible. Here we report results on those parameters of which we have had experience during the last few years: Global surface temperature, Cloud Cover and the MODIS Liquid Cloud Fraction. In no case we have found indications that fluctuations of these parameters have increased with time.

 7. Investigation of the flushing and mixture formation in a slot-controlled two-stroke petrol engine with fuel injection supported by air. Final report; Untersuchung der Spuelung und Gemischbildung in einem schlitzgesteuerten Zweitakt-Ottomotor mit luftunterstuetzter Kraftstoffeinspritzung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weidlich, K.P. [Technische Univ. Chemnitz-Zwickau, Chemnitz (Germany). Projektgruppe Stroemungsturbulenz Papua New Guinea; Eppler, A. [Technische Univ. Chemnitz-Zwickau, Chemnitz (Germany). Projektgruppe Stroemungsturbulenz Papua New Guinea; Lingen, A. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl fuer Angewandte Thermodynamik (LAT) und Inst. fuer Thermodynamik

  1996-12-31

  Closely matched numerical 3D simulation with the program system FIRE from AUL List GmbH, Graz, and experimental investigations of the internal cylinder flow of a working reverse-flushed two-stroke engine with crankcase flushing pump are carried at a speed of 2500 rpm continuing the project 503 (flow turbulence in a two-stroke engine) within this work. Pressure measurements in the flushing ducts, in the cylinder and in the exhaust duct, supply the most important initial and boundary conditions for the numerical simulation. Particle tracking velocimetry (PTV) flow field investigations create a basis of comparison for the simulation results. Load change parameters from measurement and simulation are also compared. Supplementary investigations on the driven engine on the course of the jet from the flushing slots and on variations in the flow state in the flushing ducts from cycle to cycle contribute to clearing up the causes for differences between measurement and simulation and provide limits for expected boundary conditions for future simulations with cycle resolution. Analyses of the sensitivity of load change parameters to variations in the input and model parameters of the 3D flow field simulation form a first main point of the numerical experiments. The implementation of a modification of the K-E turbulence model developed in project 503 to take the flow line curvature effect into account and the determination of its effect on the internal cylinder flow field form the second main point of the numerical investigation. (orig.) [Deutsch] Eng aufeinander abgestimmte numerische 3-D Simulationen mit dem Programmsystem FIRE der AVL List GmbH, Graz, und experimentelle Untersuchungen der Zylinderinnenstroemung eines gefeuerten umkehrgespuelten Zweitaktmotors mit Kurbelkastenspuelpumpe werden bei einer Drehzahl von 2500 l/min in Fortsetzung des Vorhabens 503-Stroemungsturbulenz im Zweitaktmotor- innerhalb dieser Arbeit ausgefuehrt. Druckmessungen in den Spuelkanaelen, im

 8. Parameters of care for craniosynostosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vargervik, Karin; Rubin, Marcie S; Grayson, Barry H;

  2012-01-01

  A multidisciplinary conference was convened in March 2010 with the charge to develop parameters of care for patients with craniosynostosis. The 52 participants represented 16 medical specialties and 16 professional societies. Herein, we present the dental, orthodontic, and surgical care...

 9. An Evaluation Of Rocket Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. N. Beri

  1959-07-01

  Full Text Available The dependence of conventional parameters of internal ballistics of Solid Propellant Rockets using external burning cruciform charge, on the geometry of charge aad rocket motor is discussed and results applied in a special case.

 10. The fundamental parameters of physics

  International Nuclear Information System (INIS)

  The four parameters space, time, mass and charge are shown to possess an exact symmetry as a group of order 4. The explicit properties of the parameters as displayed in this group are then used to propose derivations of the fundamental principles of classical mechanics, electromagnetic theory and particle physics. The derivations suggest that the laws of physics and the fundamental particles have a single origin in the initial process of direct measurement. (Auth.)

 11. R-groups and parameters

  OpenAIRE

  Ban, Dubravka; Goldberg, David

  2011-01-01

  For classical groups we show the isomorphism of the Knapp-Stein $R$-group, which describes the structure of parabolically induced representations, and the Arthur $R$-group of the parameter associated to the inducing representation by the local Langlands conjecture. We do this in the case of inducing from discrete series representations. In the case of unitary groups we show this isomorphism under a mild assumption on the parameter, which we show holds in at least half the cases.

 12. Abatement of hazardous organic emissions by sorption/catalysis. Part project 4: Manufacturing of stable catalysts. Final report. Minderung organischer Luftschadstoffe durch Sorption/Katalyse. Teilvorhaben 4: Herstellung stabiler Katalysatoren. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutz, W.; Grimm, B.; Schroeder, P.; Schroeder, K.J.; Labonte, B.

  1994-12-30

  Project target was the development of the process engineering and catalysts for the catalytic abatement of volatile organic emissions with emphasis on halogenated hydro carbons. Catalysts could be manufactured as pellets on basis of porous glasses, as well as zeolites and alumina oxide. Honeycombs could be wash-coated with the materials. Ordinary Cordierite honeycombs can be used as substrate. Based on theoretical approaches and project results mathematical models for the lay out of plant process parameters running on a PC were developed. For the process improvement the addition of steam to the gas stream is of advantage. The equilibrium of the reaction products HCl and Cl[sub 2] is shifted to HCl (Deacon-Equilibrium) leading to a more careful process with respect to catalysts and plant. Measurements showed the practicly complete oxidation of organic halogenated emissions without the formation of undesired by-products. The development is a cost effective alternative to sorptive or themic processes. (orig.)

 13. Wind power project. Investigation of the habitat use of selected native small game species in the vicinity of wind power systems. Final report; Projekt Windkraftanlagen. Untersuchungen zur Raumnutzung ausgewaehlter heimischer Niederwildarten im Bereich von Windkraftanlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pohlmeyer, K.; Menzel, C.

  2001-04-01

  Acting on behalf of the State Hunting Association of Lower Saxony the Game Research Institute (IWFo) of Hannover Veterinary University carried out a three-year study from April 1998 through March 2001 on the habitat use of selected native small game species in the vicinity of aerogenerators. This final report depicts the animals' preferred places, use of agricultural land, avoidance radius, if any, their activities and exposure to predator pressure. The target species were roe deer, hare, red fox, partridge and carrion crow. The study was carried out in Lower Saxony and Bremen on a total study area of 22.3 km{sup 2}, comprising four areas with running aerogenerators and five control areas without an aerogenerator. All parameters were studied in terms of a comparison between aerogenerator and control areas. The objective was to identify differences in population, use of space and habitat and in behaviour. [German] Am Institut fuer Wildtierforschung an der Tieraerztlichen Hochschule Hannover (IWFo) wurde im Auftrag der Landesjaegerschaft Niedersachsen (LJN) in einer dreijaehrigen Studie von April 1998 bis Maerz 2001 die Raumnutzung ausgewaehlter heimischer Niederwildarten im Bereich von Windkraftanlagen (WKA) untersucht. Im Weiteren wurden Aufenthaltspraeferenzen, Nutzung der landwirtschaftlichen Flaechen, moegliche Naeherungslimits und Aktivitaeten der Wildarten sowie der Beutegreiferdruck dargestellt. Zielarten der Studie waren Rehwild, Feldhase, Rotfuchs, Rebhuhn und Rabenkraehen. Die Untersuchungen wurden in vier Gebieten mit in Betrieb befindlichen WKA sowie in fuenf Referenzgebieten ohne WKA in Niedersachsen und Bremen auf einer Flaeche von insgesamt 22,3 km{sup 2} durchgefuehrt. Alle Parameter wurden vergleichend fuer die WKA- und Referenzgebiete betrachtet. Moegliche Unterschiede im Besatz bzw. Bestand, in Raum- und Habitatnutzung sowie im Verhalten wurden herausgearbeitet. (orig.)

 14. Inflation and cosmological parameter estimation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamann, J.

  2007-05-15

  In this work, we focus on two aspects of cosmological data analysis: inference of parameter values and the search for new effects in the inflationary sector. Constraints on cosmological parameters are commonly derived under the assumption of a minimal model. We point out that this procedure systematically underestimates errors and possibly biases estimates, due to overly restrictive assumptions. In a more conservative approach, we analyse cosmological data using a more general eleven-parameter model. We find that regions of the parameter space that were previously thought ruled out are still compatible with the data; the bounds on individual parameters are relaxed by up to a factor of two, compared to the results for the minimal six-parameter model. Moreover, we analyse a class of inflation models, in which the slow roll conditions are briefly violated, due to a step in the potential. We show that the presence of a step generically leads to an oscillating spectrum and perform a fit to CMB and galaxy clustering data. We do not find conclusive evidence for a step in the potential and derive strong bounds on quantities that parameterise the step. (orig.)

 15. Reduction of robot base parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper is a new step in the search of minimum dynamic parameters of robots. In spite of planing exciting trajectories and using base parameters, some parameters remain not identifiable due to the perturbation effects. In this paper, we propose methods to reduce the set of base parameters in order to get an essential set of parameters. This new set defines a simplified identification model witch improves the noise immunity of the estimation process. It contributes also in reducing the computation burden of a simplified dynamic model. Different methods are proposed and are classified in two parts: methods, witch perform reduction and identification together, come from statistical field and methods, witch reduces the model before the identification thanks to a priori information, come from numerical field like the QR factorization. Statistical tools and QR reduction are shown to be efficient and adapted to determine the essential parameters. They can be applied to open-loop, or graph structured rigid robot, as well as flexible-link robot. Application for the PUMA 560 robot is given. (authors). 9 refs., 4 tabs

 16. Development and implementation of an on-line monitoring system for the detection of the surge limit of multi stage axial compressors. Final report; Ueberwachungssystem zur Pumpgrenzdetektion in vielstufigen Axialverdichtern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoenen, H.; Niehuis, R.

  2003-07-01

  A monitoring system for the prediction of the stability limit of a multi-stage axial compressor has been developed. Based on the pressure fluctuations in the casing above a first compressor rotor the approach to the search limit can be detected. By means of a computer system equipped with a digital signal processor board the dynamic pressure signals are picked up and analyzed. Based on FFT-Spectra suitable parameters for the estimation of the stability limit can be calculated. Measurement data from various test runs at different gas turbine compressors demonstrated the reliability of the system. Mean issue of the system is the a ability of real time detection which allows an application in industrial environment. In order to guarantee the long term stability and security the soft ware has been programmed so that a permanent self control as well as a control by a connected host computer is possible. By means of these control mechanism the proper function of the measurement transducers the data acquisition and the communication with the host computer is assured. This guarantees a high operational reliability which also allows a safe integration in a gas turbine control system. The soft ware is based on the programming environment DASYLAB in order to provide a maximum of user friendliness The up to date test with the system on the gas turbine tests field of Siemens have been performed successfully. A long term test in a power plant has not jet been carried out. (orig.) [German] Es wurde ein Ueberwachungssystem entwickelt, das die Voraussage der Stabilitaetsgrenze eines mehrstufigen Axialverdichters ermoeglicht. Basierend auf den Druckfluktuationen ueber dem ersten Verdichterlaufrad koennen Aussagen ueber die Annaeherung an die Pumpgrenze getroffen werden. Mit Hilfe eines Rechnersystems mit integrierter Signalprozessorkarte werden die dynamischen Drucksignale aufgenommen und verarbeitet. Basierend auf einer FFT-Analyse werden geeignete Parameter bestimmt, die die

 17. Parameter Estimation Using VLA Data

  Science.gov (United States)

  Venter, Willem C.

  The main objective of this dissertation is to extract parameters from multiple wavelength images, on a pixel-to-pixel basis, when the images are corrupted with noise and a point spread function. The data used are from the field of radio astronomy. The very large array (VLA) at Socorro in New Mexico was used to observe planetary nebula NGC 7027 at three different wavelengths, 2 cm, 6 cm and 20 cm. A temperature model, describing the temperature variation in the nebula as a function of optical depth, is postulated. Mathematical expressions for the brightness distribution (flux density) of the nebula, at the three observed wavelengths, are obtained. Using these three equations and the three data values available, one from the observed flux density map at each wavelength, it is possible to solve for two temperature parameters and one optical depth parameter at each pixel location. Due to the fact that the number of unknowns equal the number of equations available, estimation theory cannot be used to smooth any noise present in the data values. It was found that a direct solution of the three highly nonlinear flux density equations is very sensitive to noise in the data. Results obtained from solving for the three unknown parameters directly, as discussed above, were not physical realizable. This was partly due to the effect of incomplete sampling at the time when the data were gathered and to noise in the system. The application of rigorous digital parameter estimation techniques result in estimated parameters that are also not physically realizable. The estimated values for the temperature parameters are for example either too high or negative, which is not physically possible. Simulation studies have shown that a "double smoothing" technique improves the results by a large margin. This technique consists of two parts: in the first part the original observed data are smoothed using a running window and in the second part a similar smoothing of the estimated parameters

 18. Metallurgical and process engineering fundamentals of cast iron melting in a cokeless cupola furnace. Final report; Metallurgische und verfahrenstechnische Grundlagen des Schmelzens von Gusseisen im kokslosen Kupolofen (KLKO). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuermann, E.; Pluschkell, W.; Scholz, R.; Davies, M.

  2000-07-01

  The development of an adiabatically analytical and numerically verifiable energetic process model is described which takes account of the influence of all relevant process parameters. The project was to provide a basis for assessing the performance of a real plant (Laufach) and for developing an adiabatic numerical model. The methods and results are described in detail. [German] In dem Bericht wird die Entwicklung eines adiabat analytischen und numerisch tragfaehigen energetischen Prozessmodells vorgestellt, welches den Einfluss der wesentlichen Betriebsgroessen wie z.B. Erdgasvolumenstrom, Schmelzleistung, Abstichtemperatur, Laenge der Ueberhitzungszone, Laenge der Vorwaermzone bei ausreichend hohem Ofen, spezifische Oberflaeche des Einsatzgutes auf die Schmelzleistung des KLKO beschreibt. Ziel ist es, insgesamt das Betriebsverhalten einer realen Anlage in Laufach (Versuchsofen) zu beurteilen und nachzuempfinden sowie erste Betriebsoptimierungen durchzufuehren. Dazu wird zunaechst ein adiabates Prozessmodell (geschlossene Loesung) und danach ein adiabates numerisches Prozessmodell als Voraussetzung zur Beruecksichtigung von Abbrandreaktionen, Zersetzungsreaktionen usw. (keine geschlossene Loesung moeglich) entwickelt. Fuer die Modellierung wird der Ofen in die 4 Zonen Vorwaermzone, Schmelzzone, Ueberhitzungszone und Brennraum aufgeteilt. Der Gesamtvorgang im Ofen wird auf der Basis einer Hintereinanderschaltung dieser vier Gegenstrom-Rekuperatoren modelliert. (orig.)

 19. The CTS thin film solar cell, development of high-performance modules ('HOLMOF'). Final report; Die CTS Duennschichtsolarzelle, Entwicklung von Leistungsmodulen (Kurzbezeichnung: 'HOLMOD'). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  During this project, the efficiency of solar cells was improved from 8.5 percent to 11.5 percent on average, which means a relative increase of about 35 percent. The further investigations focused on ageing and on the most stable parameter combinations. [German] Der Durschnitt der Solarzellenwirkungsgrade konnte im Laufe dieses Projektes von 8.5% auf 11.5% gesteigert werden. Dies ist eine relative Zunahme des Solarzellenwirkungsgrades um ca. 35%. Nach der Erarbeitung des hohen Wirkungsgradniveaus wurde begonnen, die Alterung verschieden prozessierter Schichten mit jeweils verschiedenen Rueckkontakten zu untersuchen, um die stabilsten Parameterkombinationen herauszufinden. Im Rahmen des HOLMOD-Projektes war bis zu diesem Zeitpunkt fast ausschliesslich Gold als Rueckkontaktmaterial verwendet worden, da es aufgrund der kurzen Pumpzeiten und der grossen Substrataufnahme der vorhandenen Gold-Aufdampfanlage einen grossen Probendurchsatz erlaubte. An den Zellen mit Gold-Rueckkontakten wurden nur vereinzelt Alterungsmessungen durchgefuehrt, da diese wegen der bekannten Bildung von Goldtelluriden cum grano salis zu bewerten sind. Diese Alterungsmessungen ermoeglichten jedoch einen zwar relativen, aber nuetzlichen Vergleich von z.B. verschiedenen CdTe- oder CdS-Quellenmaterialien untereinander. Die Datenbasis der Solarzellen mit Au-Rueckkontakt dient nun zum Vergleich mit dem Alterungsverhalten anderer Rueckkontaktmaterialien. (orig.)

 20. Parameter estimation and inverse problems

  CERN Document Server

  Aster, Richard C; Thurber, Clifford H

  2005-01-01

  Parameter Estimation and Inverse Problems primarily serves as a textbook for advanced undergraduate and introductory graduate courses. Class notes have been developed and reside on the World Wide Web for faciliting use and feedback by teaching colleagues. The authors'' treatment promotes an understanding of fundamental and practical issus associated with parameter fitting and inverse problems including basic theory of inverse problems, statistical issues, computational issues, and an understanding of how to analyze the success and limitations of solutions to these probles. The text is also a practical resource for general students and professional researchers, where techniques and concepts can be readily picked up on a chapter-by-chapter basis.Parameter Estimation and Inverse Problems is structured around a course at New Mexico Tech and is designed to be accessible to typical graduate students in the physical sciences who may not have an extensive mathematical background. It is accompanied by a Web site that...

 1. Catalogue of HI PArameters (CHIPA)

  Science.gov (United States)

  Saponara, J.; Benaglia, P.; Koribalski, B.; Andruchow, I.

  2015-08-01

  The catalogue of HI parameters of galaxies HI (CHIPA) is the natural continuation of the compilation by M.C. Martin in 1998. CHIPA provides the most important parameters of nearby galaxies derived from observations of the neutral Hydrogen line. The catalogue contains information of 1400 galaxies across the sky and different morphological types. Parameters like the optical diameter of the galaxy, the blue magnitude, the distance, morphological type, HI extension are listed among others. Maps of the HI distribution, velocity and velocity dispersion can also be display for some cases. The main objective of this catalogue is to facilitate the bibliographic queries, through searching in a database accessible from the internet that will be available in 2015 (the website is under construction). The database was built using the open source `` mysql (SQL, Structured Query Language, management system relational database) '', while the website was built with ''HTML (Hypertext Markup Language)'' and ''PHP (Hypertext Preprocessor)''.

 2. GALAPAGOS: From Pixels to Parameters

  CERN Document Server

  Barden, Marco; Peng, Chien Y; McIntosh, Daniel H; Guo, Yicheng; 10.1111/j.1365-2966.2012.20619.x

  2012-01-01

  To automate source detection, two-dimensional light-profile Sersic modelling and catalogue compilation in large survey applications, we introduce a new code GALAPAGOS, Galaxy Analysis over Large Areas: Parameter Assessment by GALFITting Objects from SExtractor. Based on a single setup, GALAPAGOS can process a complete set of survey images. It detects sources in the data, estimates a local sky background, cuts postage stamp images for all sources, prepares object masks, performs Sersic fitting including neighbours and compiles all objects in a final output catalogue. For the initial source detection GALAPAGOS applies SExtractor, while GALFIT is incorporated for modelling Sersic profiles. It measures the background sky involved in the Sersic fitting by means of a flux growth curve. GALAPAGOS determines postage stamp sizes based on SExtractor shape parameters. In order to obtain precise model parameters GALAPAGOS incorporates a complex sorting mechanism and makes use of modern CPU's multiplexing capabilities. It...

 3. Reconstruction of fundamental SUSY parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. M. Zerwas et al.

  2003-09-25

  We summarize methods and expected accuracies in determining the basic low-energy SUSY parameters from experiments at future e{sup +}e{sup -} linear colliders in the TeV energy range, combined with results from LHC. In a second step we demonstrate how, based on this set of parameters, the fundamental supersymmetric theory can be reconstructed at high scales near the grand unification or Planck scale. These analyses have been carried out for minimal supergravity [confronted with GMSB for comparison], and for a string effective theory.

 4. AG TURBO TURBOTECH II - flow manipulation for reduction of the secondary flows in turbine cascades. Final report; AG TURBO TURBOTECH II - Stroemungsbeeinflussung zur Reduzierung der Sekundaerstroemungen in Turbinengittern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fottner, L.; Duden, A.

  2000-06-01

  The development of modern axial turbines leads to growing stage loadings and to increasing secondary flow fields, dependent on the aerodynamic local. The present examines two ways to reduce secondary flows. A numerical approach uses different 3D flow solvers, the experimental one the high speed cascade wind tunnel. At first, the inflow boundary layer to the turbine cascade is energized by means of side wall boundary layer blowing. The total losses, with considered blowing out energy, can be reduced almost linear to the invested blowing mass flow. Only when exceeding a critical blowing ratio, total loss rises over the amount of total loss without blowing. Besides the possible reduction in total losses, the clearly homogenization of the outflow field is of special importance. The second approach aims at an optimization of the sidewall near pressure field. By means of three dimensional design of the flow channel by sidewall contouring and 3D shaping in the blade end region the influence of different parameters of the sidewall pressure distribution is regarded isolated. Two optimized turbine cascades are examined. The redesign causes a reduction of the radial expansion of the secondary flows and the circumferential angle distributions. It results in a clear homogenisation of the outflow field. The secondary losses at the design point are reduced by approximately 25 per cent compared to the reference cascade. With constant overall loading, a load reduction in the wall near blade region leads to an increased load in the main flow region and to increased profile losses. Total losses can be reduced by 4 per cent. The advantage of the optimized configuration is the smooth outflow angle distribution, which is perceived in a gain of efficiency in a stage union. Criterias for the pressure field optimization and the relative position of secondary vortices are given and the effects of the suggested improvements in the stage union are discussed. (orig.) [German] Die Entwicklung

 5. Improvement of short term forecast of ozone concentrations within the summersmog system. Final report; Erstellung einer Ozon-Kurzfristprognose fuer das Smogfruehwarnsystem. Verbesserung der Ozon-Kurzzeitprognose im Rahmen des Smogfruehwarnsystems. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reimer, E.; Flemming, J.; Enke, W.; Berendorf, K.; Dlabka, M.; Weiss, W. [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie; Wiegand, G.; Stern, R. [Gesellschaft fuer Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung mbH (IVU), Sexau (Germany)

  2000-04-01

  The aim was the development of an ozone forecast system with an improved quality in relation to the old forecast tool at Federal Environmental Agency of Germany. A System has been developed to forecast ground level ozone over Germany: - a statistical module for local forecast on the basis of ARMAX-modeling - the photochemical transport model REM3 to forecast the Europeanwide formation of ozone. REM 3 forecast are used as additional parameter within statistical and Fuzzy modeling - Fuzzy and Sugeno-Fuzzy-models as an alternative to the classical statistical approach - development of a Neuro-Fuzzy system for automatic learning and adaptation of observation data. The data basis for all modules is given by meteorological realtime data and forecasts from the German Weather Service and ozone measurements of the Federal Environmental Agency and the German countries. (orig.) [German] Das Ziel war die Entwicklung eines, gegenueber dem bis dahin verwendeten Verfahren verbesserten, routinemaessig einsetzbaren Modells zur bundesweiten Prognose des taeglichen Maximums der Ozonkonzentration. Es wurde ein Prognosesystem zur Vorhersage des bodennahen Ozons entwickelt. Folgende Verfahren wurden einbezogen: - ein statistisches Vorhersagemodul fuer die lokale Ozonvorhersage auf der Basis von ARMAX-Modellen; - das photochemische Ausbreitungsmodell REM3 zur flaechenhaften Vorhersage der grossraeumigen Ozonentwicklung; REM3-Ergebnisse werden als zusaetzliche Eingabeparameter fuer die auf statistischen bzw. Fuzzy-Modellen basierende lokale Ozonvorhersage verwendet. - Fuzzy- und Sugeno-Fuzzy-Systeme als Alternative zu dem klassischen statistischen Verfahren und zur Kombination aller Verfahren bei der Ozonprognose. - Entwicklung von Sugeno-Fuzzy-Systemen, die als Selbstlernsysteme eingerichtet werden koennen. Datenbasis fuer alle Verfahren sind die aktuellen meteorologischen lokalen und Feldprognosen des Deutschen Wetterdienstes, die aktuellen meteorologischen Beobachtungen und die

 6. MSSM without a free parameter

  CERN Document Server

  Kitano, Ryuichiro; Nagai, Minoru

  2016-01-01

  It is often argued that the minimal supersymmetric standard model has O(100) free parameters and the generic parameter region is already excluded by the null observation of the flavor and CP violating processes as well as the constraints from the LHC experiments. This situation naturally leads us to consider the case where all the dangerous soft supersymmetry breaking terms such as the scalar masses and scalar couplings are absent, while only the unified gaugino mass term and the mu term are non-vanishing at the grand unification scale. We revisit this simple situation taking into account the observed Higgs boson mass, 125 GeV. Since the gaugino mass and the mu term are fixed in order to explain the Higgs boson and the Z boson masses, there is no free parameter left in this scenario. We find that there are three independent parameter sets exist including ones which have not been discussed in the literature. We also find that the abundance of the dark matter can be explained by relic gravitinos which are non-t...

 7. Photovoltaic module parameters acquisition model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: • Photovoltaic five-parameter model is proposed using Matlab® and Simulink. • The model acquisits input sparse data matrix from stigmatic measurement. • Computer simulations lead to continuous I–V and P–V characteristics. • Extrapolated I–V and P–V characteristics are in hand. • The model allows us to predict photovoltaics exploitation in different conditions. - Abstract: This paper presents basic procedures for photovoltaic (PV) module parameters acquisition using MATLAB and Simulink modelling. In first step, MATLAB and Simulink theoretical model are set to calculate I–V and P–V characteristics for PV module based on equivalent electrical circuit. Then, limited I–V data string is obtained from examined PV module using standard measurement equipment at standard irradiation and temperature conditions and stated into MATLAB data matrix as a reference model. Next, the theoretical model is optimized to keep-up with the reference model and to learn its basic parameters relations, over sparse data matrix. Finally, PV module parameters are deliverable for acquisition at different realistic irradiation, temperature conditions as well as series resistance. Besides of output power characteristics and efficiency calculation for PV module or system, proposed model validates computing statistical deviation compared to reference model

 8. Parameters for accurate genome alignment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamada Michiaki

  2010-02-01

  Full Text Available Abstract Background Genome sequence alignments form the basis of much research. Genome alignment depends on various mundane but critical choices, such as how to mask repeats and which score parameters to use. Surprisingly, there has been no large-scale assessment of these choices using real genomic data. Moreover, rigorous procedures to control the rate of spurious alignment have not been employed. Results We have assessed 495 combinations of score parameters for alignment of animal, plant, and fungal genomes. As our gold-standard of accuracy, we used genome alignments implied by multiple alignments of proteins and of structural RNAs. We found the HOXD scoring schemes underlying alignments in the UCSC genome database to be far from optimal, and suggest better parameters. Higher values of the X-drop parameter are not always better. E-values accurately indicate the rate of spurious alignment, but only if tandem repeats are masked in a non-standard way. Finally, we show that γ-centroid (probabilistic alignment can find highly reliable subsets of aligned bases. Conclusions These results enable more accurate genome alignment, with reliability measures for local alignments and for individual aligned bases. This study was made possible by our new software, LAST, which can align vertebrate genomes in a few hours http://last.cbrc.jp/.

 9. Air and soil spectrometry for differentiation of reactively changed lignite mining areas in central Germany. Final report; Luft- und bodengestuetzte spektrometrische Untersuchungen zur Differenzierung reaktiv veraenderter Braunkohlentagebaugebiete in Mitteldeutschland. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaufmann, H.; Krueger, G.; Rein, B.; Segl, K. [GeoForschungsZentrum Potsdam (Germany); Mueller, A.; Reinhaeckel, G. [DLR Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen (Germany); Glaesser, W.; Schreck, P.; Wiegand, U. [UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Bad Lauchstaedt (Germany); Volk, P.; Schrader, D. [Gesellschaft fuer Angewandte Fernerkundung mbH, Muenchen (Germany)

  1999-07-01

  Absorptionskante bei 2,3 {mu}m, wobei der Einfluss variabler Kaolinitgehalte korrigiert werden musste. Pyrit, der in dem Abraum sehr feinkoernig vorliegt, zeigt opakes Verhalten; er konnte ueber die Berechnung eines korrigierten Reflexionsvermoegens bei 2,1 {mu}m bestimmt werden. Quarz war im thermalen Infrarot ueber die Tiefe einer Bande bei 8,62 {mu}m bestimmbar. Stoerende Einfluesse anderer Bestandteile auf die Bestimmung jedes dieser Parameter und die Bedeutung von Oberflaechenfeuchte und teilweiser Vegetationsbedeckung der Kippen wurden ebenfalls untersucht. Die laborspektrometrische Bestimmung von Kaolinit, TOC und Pyrit ist auf ca. 1-2 Gew.-% (Gewichts-Prozent), die von Quarz auf <5 Gew.-% in den jeweils relevanten Konzentrationsbereichen moeglich. (orig.)

 10. Do we understand IBM parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  A microscopic calculation of interacting-boson model (IBM) parameters is performed for Xe isotopes within the framework of the broken-pair model. We employ a shell-model hamiltonian which reproduces the spectra of near-magic and semi-magic nuclei. As a first approximation we adopt the idea of Otsuka, Arima and Iachello, that IBM states represent fermion states built from collective S- and D-pairs - the SD space. We show that at least two effects are needed to explain the empirical values of IBM parameters. Firstly there is a reduction in collectivity of S- and D-pairs in states with several broken pairs, due to the Pauli-blocking effect of the latter. Secondly the shell-model hamiltonian mixes the SD space with other fermion states which are not explicitly represented in the IBM. Among the latter, states with a collective G-pair (J=4) are the most important, but they contribute less than half of the total renormalization of the parameters. The calculated IBM parameters chi of the E2 transition operators exhibit similar trends to those which occur in the IBM hamiltonian. We explain the IBM Majorana force as a renormalization effect on states with even J; not as a repulsion in states with odd J. The latter emerge as rather pure states with mix little with the non-collective fermion space. This indicates that they may be experimentally observable. With our calculated parameters the IBM spectra and E2 transitions are of comparable quality to those obtained in IBM fits of the data. (orig.)

 11. Effects of estrogenic chemicals on fish: investigation of reproduction parameters on rainbow trout and zebrafish; Die Wirkung estrogen aktiver Umweltchemikalien auf Fische. Untersuchungen reproduktionsrelevanter Parameter bei Regenbogenforelle und Zebrabaerbling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bieberstein, U.

  2001-07-01

  Fischpopulation zu untersuchen. Hierzu wurden immunhisto- und immuncytochemische Untersuchungen an Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) und In vivo-Langzeitversuche mit Zebrabaerblingen (Danio rerio) ueber den gesamten Lebenszyklus im Durchflusssystem durchgefuehrt. Mit Hilfe eines polyklonalen Antikoerpers gegen Regenbogenforellen-Vg gelang es, nach 17b-Estradiol-Injektion Vg in der Leber weiblicher und maennlicher Regenbogenforellen nachzuweisen. Durch die Immuncytochemie konnte der intrazellulaere Synthese- und Sekretionsweg von Vg ueber das rER und den Golgi-Apparat dargestellt werden. Am Beispiel des Zebrabaerblings war die endokrine Wirkung von Nonylphenol (NP), Octylphenol (OP) und Dehydroepiandrosteron (DHEA) auf Fische nachweisbar. Die Untersuchung ausgewaehlter entwicklungs-biologischer, reproduktionsbiologischer, anatomischer, histologischer und ultrastruktureller Parameter ermoeglichte eine Bewertung schadstoffbedingter Veraenderungen waehrend der Larval-, Juvenil- und Adultphase der Tiere. Die lebenslange Belastung der Zebrabaerblings-Populationen mit NP, OP und DHEA fuehrte grundsaetzlich zu einer deutlichen Verschiebung des Geschlechterverhaeltnisses in Richtung der weiblichen Fische. Nach Abschluss der Exposition der Zebrabaerblinge im Durchflusssystem waren, induziert durch NP, OP und DHEA, weitreichende konditionelle und strukturelle Veraenderungen der Reproduktionsorgane, des Skeletts und der Leber dokumentierbar. Es konnte nachgewiesen werden, dass toxische Wirkungen von NP, OP und DHEA bereits nach einwoechiger Belastung waehrend der Embryonal- und Larvalphase erkannt werden koennen, waehrend sich estrogene Wirkungen auf den Zebrabaerbling, erst nach Exposition ueber den gesamten Lebenszyklus zeigen.

 12. Advancement and testing of analysis techniques for the determination of the structural dynamic behavior of containment structures. Final report; Weiterentwicklung und Erprobung von Analysemethoden zur Bestimmung des strukturdynamischen Verhaltens von Containmentstukturen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sievers, Juergen; Bahr, Ludwig; Arndt, Jens; Heckoetter, Christian; Grebner, Hans

  2014-11-15

  purpose, simplified models of a military aircraft and a medium-sized passenger aircraft were used. The parameter studies show that, as expected, the impact velocity as well as the failure criteria for concrete and steel have a significant influence on the integrity of the containment structure. With a 3D global analysis model of a Konvoi-type reactor building, the floor response spectra were calculated using a generic enveloping spectrum based on the ground response spectra of German nuclear power plant sites to derive loads for a cooling loop. For the area with the highest loads, determined by stress calculations with an analysis model of a cooling loop, a methodology to estimate material fatigue based on nuclear safety standard KTA 3201.2 has been tested. 3D analysis models of the spherical steel containment vessel of the Konvoi type have been developed and tested, one of them including all locks and pipe ducts. However, there remain unresolved issues, in particular in determining the maximum load-bearing capacity of containment structures made of reinforced concrete with regard to the influence of local crack-like damage in concrete and the modelling of the bond between concrete and the reinforcing bars as well as the cladding tubes of the prestressing tendons.

 13. Cogeneration: Key feasibility analysis parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper first reviews the essential requirements, in terms of scope, objectives and methods, of technical/economic feasibility analyses applied to cogeneration systems proposed for industrial plants in Italy. Attention is given to the influence on overall feasibility of the following factors: electric power and fuel costs, equipment coefficients of performance, operating schedules, maintenance costs, Italian Government taxes and financial and legal incentives. Through an examination of several feasibility studies that were done on cogeneration proposals relative to different industrial sectors, a sensitivity analysis is performed on the effects of varying the weights of different cost benefit analysis parameters. With the use of statistical analyses, standard deviations are then determined for key analysis parameters, and guidelines are suggested for analysis simplifications

 14. Multivariate optimization of ILC parameters

  CERN Document Server

  Bazarov, Ivan V

  2005-01-01

  We present results of multiobjective optimization of the International Linear Collider (ILC) which seeks to maximize luminosity at each given total cost of the linac (capital and operating costs of cryomodules, refrigeration and RF). Evolutionary algorithms allow quick exploration of optimal sets of parameters in a complicated system such as ILC in the presence of realistic constraints as well as investigation of various what-if scenarios in potential performance. Among the parameters we varied there were accelerating gradient and Q of the cavities (in a coupled manner following a realistic Q vs. E curve), the number of particles per bunch, the bunch length, number of bunches in the train, etc. We find an optimum which decreases (relative to TDR baseline) the total linac cost by 22 %, capital cost by 25 % at the same luminosity of 3·1038

 15. Optimization of hidrocyclone work parameters

  OpenAIRE

  Golomeova, Mirjana; Krstev, Boris; Golomeov, Blagoj

  2003-01-01

  The paper presents the procedure of optimization of laboratory hydrocyclone work by the application of dispersion analysis and planning with Greek-Latin square. The application of this method makes possible significant reduction of the number of tests and close optimization of the whole process. Tests were carried out by D-100 mm hydrocyclone. Optimization parameters are as follows: contents of solid in pulp, underflow diameter, overflow diameter and inlet pressure. The influence of optimi...

 16. High pressure rinsing parameters measurements

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cavaliere, E. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Fusetti, M. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Michelato, P. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Pagani, C. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy)]. E-mail: carlo.pagani@mi.infn.it; Pierini, P. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Paulon, R. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Sertore, D. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy)

  2006-07-15

  High pressure rinsing with ultra pure water jet is an essential step in the high field superconducting cavity production process. In this paper, we illustrate the experimental characterization of a HPR system, in terms of specific power and energy deposition on the cavity surfaces and on the damage threshold for niobium. These measurements are used to tentatively derive general rules for the optimization of the free process parameters (nozzle geometry, speeds and water pressure)

 17. Parameters estimation in quantum optics

  CERN Document Server

  D'Ariano, G M; Sacchi, M F; Paris, Matteo G. A.; Sacchi, Massimiliano F.

  2000-01-01

  We address several estimation problems in quantum optics by means of the maximum-likelihood principle. We consider Gaussian state estimation and the determination of the coupling parameters of quadratic Hamiltonians. Moreover, we analyze different schemes of phase-shift estimation. Finally, the absolute estimation of the quantum efficiency of both linear and avalanche photodetectors is studied. In all the considered applications, the Gaussian bound on statistical errors is attained with a few thousand data.

 18. Multiscale Modelling of Elastic Parameters

  OpenAIRE

  Børset, Kari

  2008-01-01

  Petrophysical properties in general and elasticity in particular have heterogeneous variations over many length scales. In a reservoir model, on which one for example can simulate fluid flow, seismic responses and resisitivity, it is necessary that the petrophysical parameters represent all these variations, even though the model is at a scale to coarse to capture all these properties in detail. Upscaling is a technique to bring information from one scale to a coarser in a consistent manner....

 19. Beyond two dark energy parameters

  CERN Document Server

  Sullivan, Scott; Joudaki, Shahab; Amblard, Alexandre; Holz, Daniel; Cooray, Asantha

  2007-01-01

  The relative strengths of future cosmology experiments to constrain dark energy are generally evaluated in the context of two parameter models of the equation of state with redshift. We show that next-generation surveys will be able to constrain the dark energy equation of state in three or more independent redshift bins to better than 10%. We thus propose an alternative, model-free figure of merit which is naturally extensible to arbitrary numbers of independent redshift bins.

 20. Getting parameters from learning data

  OpenAIRE

  Guy L. Lacroix; Denis Cousineau

  2006-01-01

  Response time data in learning experiments show a typical trend. They start out slow, quickly improve, before finally tending toward optimal performance. This trend provides critical information that can be used to test various theories of learning. One convenient way to characterize the data is the use of a learning curve; an idealized curve that passes through the observed data points as a function of training. This idealized curve has free parameters that must be estimated using optimizati...

 1. Minimum QOS Parameter Set in Transport Layer

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  汪芸; 顾冠群

  1997-01-01

  QOS(Quality Of Service)parameter definitions are the basis of further QOS control.But QOS parameters defined by organizations such as ISO and ITU are incoherent and incompatible.It leads to the imefficiency of QOS controls.Based on the analysis of QOS parameters defined by ISO and ITU,this paper first promotes Minimum QOS Parameter Set in transport layer.It demonstrates that the parameters defined by ISO and ITU can be represented b parameters or a combination of parameters of the Set.The paper also expounds that the Set is open and manageable and it can be the potential unified base for QOS parameters.

 2. Parameter estimation and inverse problems

  CERN Document Server

  Aster, Richard C; Thurber, Clifford H

  2011-01-01

  Parameter Estimation and Inverse Problems, 2e provides geoscience students and professionals with answers to common questions like how one can derive a physical model from a finite set of observations containing errors, and how one may determine the quality of such a model. This book takes on these fundamental and challenging problems, introducing students and professionals to the broad range of approaches that lie in the realm of inverse theory. The authors present both the underlying theory and practical algorithms for solving inverse problems. The authors' treatment is approp

 3. Navigating the Updated Anaphylaxis Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kemp Stephen F

  2007-06-01

  Full Text Available Anaphylaxis, an acute and potentially lethal multi-system clinical syndrome resulting from the sudden, systemic degranulation of mast cells and basophils, occurs in a variety of clinical scenarios and is almost unavoidable inmedical practice. Healthcare professionalsmust be able to recognize its features, treat an episode promptly and appropriately, and be able to provide recommendations to prevent future episodes. Epinephrine, administered immediately, is the drug of choice for acute anaphylaxis. The discussion provides an overview of one set of evidence-based and consensus parameters for the diagnosis and management of anaphylaxis.

 4. Michel Parameters averages and interpretation

  International Nuclear Information System (INIS)

  The new measurements of Michel parameters in τ decays are combined to world averages. From these measurements model independent limits on non-standard model couplings are derived and interpretations in the framework of specific models are given. A lower limit of 2.5 tan β GeV on the mass of a charged Higgs boson in models with two Higgs doublets can be set and a 229 GeV limit on a right-handed W-boson in left-right symmetric models (95 % c.l.)

 5. Steering Parameters for Rock Grouting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Gustafson

  2013-01-01

  Full Text Available In Swedish tunnel grouting practice normally a fan of boreholes is drilled ahead of the tunnel front where cement grout is injected in order to create a low permeability zone around the tunnel. Demands on tunnel tightness have increased substantially in Sweden, and this has led to a drastic increase of grouting costs. Based on the flow equations for a Bingham fluid, the penetration of grout as a function of grouting time is calculated. This shows that the time scale of grouting in a borehole is only determined by grouting overpressure and the rheological properties of the grout, thus parameters that the grouter can choose. Pressure, grout properties, and the fracture aperture determine the maximum penetration of the grout. The smallest fracture aperture that requires to be sealed thus also governs the effective borehole distance. Based on the identified parameters that define the grouting time-scale and grout penetration, an effective design of grouting operations can be set up. The solution for time as a function of penetration depth is obtained in a closed form for parallel and pipe flow. The new, more intricate, solution for the radial case is presented.

 6. Material parameters for thermoelectric performance

  Indian Academy of Sciences (India)

  M N Tripathi; C M Bhandari

  2005-09-01

  The thermoelectric performance of a thermoelement is ideally defined in terms of the so-called figure-of-merit = 2 / , where , and refer respectively to the Seebeck coefficient, electrical conductivity and thermal conductivity of the thermoelement material. However, there are other parameters which are fairly good indicators of a material's thermoelectric `worth'. A simple yet useful performance indicator is possible with only two parameters-energy gap and lattice thermal conductivity. This indicator can outline all potentially useful thermoelectric materials. Thermal conductivity in place of lattice thermal conductivity can provide some additional information about the temperature range of operation. Yet another performance indicator may be based on the slope of vs. ln plots. plotted against ln shows a linear relationship in a simplified model, but shows a variation with temperature and carrier concentration. Assuming that such a relationship is true for a narrow range of temperature and carrier concentration, one can calculate the slope of vs. ln plots against temperature and carrier concentrations. A comparison between the variation of and slope suggests that such plots may be useful to identify potential thermoelectric materials.

 7. Measuring neutrino oscillation parameters using $\

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Backhouse, Christopher James [Oriel College, Oxford (United Kingdom)

  2011-01-01

  MINOS is a long-baseline neutrino oscillation experiment. It consists of two large steel-scintillator tracking calorimeters. The near detector is situated at Fermilab, close to the production point of the NuMI muon-neutrino beam. The far detector is 735 km away, 716m underground in the Soudan mine, Northern Minnesota. The primary purpose of the MINOS experiment is to make precise measurements of the 'atmospheric' neutrino oscillation parameters (Δmatm2 and sin2atm). The oscillation signal consists of an energy-dependent deficit of vμ interactions in the far detector. The near detector is used to characterize the properties of the beam before oscillations develop. The two-detector design allows many potential sources of systematic error in the far detector to be mitigated by the near detector observations. This thesis describes the details of the vμ-disappearance analysis, and presents a new technique to estimate the hadronic energy of neutrino interactions. This estimator achieves a significant improvement in the energy resolution of the neutrino spectrum, and in the sensitivity of the neutrino oscillation fit. The systematic uncertainty on the hadronic energy scale was re-evaluated and found to be comparable to that of the energy estimator previously in use. The best-fit oscillation parameters of the vμ-disappearance analysis, incorporating this new estimator were: Δm2 = 2.32-0.08+0.12 x 10-3 eV2, sin 2 2θ > 0.90 (90% C.L.). A similar analysis, using data from a period of running where the NuMI beam was operated in a configuration producing a predominantly $\\bar{v}$μ beam, yielded somewhat different best-fit parameters Δ$\\bar{m}${sup 2} = (3.36-0.40+0.46(stat.) ± 0.06(syst.)) x 10-3eV2, sin2 2$\\bar{θ}$ = 0.86-0.12_0

 8. Single Parameter Range and Whole Parameter Range, and Assessment of Novelty

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  It is a relatively common phenomenon to limit technical features with parameter range in patent claims. It is argued in this article that the parameter range should be distinctly divided into single parameter range and whole parameter range depending on the different mode and function of limitation. Each and every parameter in a single parameter range may independently achieve a technical effect, and limit one embodiment alone; while a single parameter in the whole parameter range cannot independently ac...

 9. Wearable vital parameters monitoring system

  Science.gov (United States)

  Caramaliu, Radu Vadim; Vasile, Alexandru; Bacis, Irina

  2015-02-01

  The system we propose monitors body temperature, heart rate and beside this, it tracks if the person who wears it suffers a faint. It uses a digital temperature sensor, a pulse sensor and a gravitational acceleration sensor to monitor the eventual faint or small heights free falls. The system continuously tracks the GPS position when available and stores the last valid data. So, when measuring abnormal vital parameters the module will send an SMS, using the GSM cellular network , with the person's social security number, the last valid GPS position for that person, the heart rate, the body temperature and, where applicable, a valid fall alert or non-valid fall alert. Even though such systems exist, they contain only faint detection or heart rate detection. Usually there is a strong correlation between low/high heart rate and an eventual faint. Combining both features into one system results in a more reliable detection device.

 10. Practice parameter on disaster preparedness.

  Science.gov (United States)

  Pfefferbaum, Betty; Shaw, Jon A

  2013-11-01

  This Practice Parameter identifies best approaches to the assessment and management of children and adolescents across all phases of a disaster. Delivered within a disaster system of care, many interventions are appropriate for implementation in the weeks and months after a disaster. These include psychological first aid, family outreach, psychoeducation, social support, screening, and anxiety reduction techniques. The clinician should assess and monitor risk and protective factors across all phases of a disaster. Schools are a natural site for conducting assessments and delivering services to children. Multimodal approaches using social support, psychoeducation, and cognitive behavioral techniques have the strongest evidence base. Psychopharmacologic interventions are not generally used but may be necessary as an adjunct to other interventions for children with severe reactions or coexisting psychiatric conditions. PMID:24157398

 11. Optimization of submerged vane parameters

  Indian Academy of Sciences (India)

  H SHARMA; B JAIN; Z AHMAD

  2016-03-01

  Submerged vanes are airfoils which are in general placed at certain angle with respect to the flow direction in a channel to induce artificial circulations downstream. By virtue of these artificially generated circulations, submerged vanes were utilized to protect banks of rivers against erosion, to control shifting of rivers, to avoid blocking of lateral intake with sediment deposition, etc. Odgaard and his associates have experimentally obtained the optimum vane sizes and recommended that it can be used for vane design. Thispaper is an attempt to review and validate the findings of Odgaard and his associates by utilizing computational fluid dynamics and experiments as a tool in which the vane generated vorticity in the downstream was maximized in order to obtain optimum vane parameters for single and multiple vane arrays.

 12. Association between Perioperative Parameters and

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saba Ghaffary

  2015-10-01

  Full Text Available Background: Postoperative cognitive dysfunction (POCD has been an important complication of cardiac surgery over the years. Neurocognitive dysfunction can affect quality of life and lead to social, functional, emotional, and financial problems in the patient’s life. To reduce POCD, we sought to identify the association between cognitive dysfunction and perioperative factors in patients undergoing cardiac surgery.Methods: One hundred one patients aged between 45 and 75 years undergoing elective cardiac surgery were enrolled in this study. All the surgeries were performed on-pump by the same medical team. A brief Wechsler Memory Test (WMT was administered before surgery, 3 to 5 days after the surgery, and 3 months after discharge. All related perioperative parameters were collected in order to study the effect of these parameters on the postoperative WMT scores and WMT score change.Results: The study population consisted of 101 patients, comprising 14 (13.8% females and 87 (86.2% males aged between 45 and 75 years. In univariate analysis, the baseline WMT score, serum levels of lactate dehydrogenase and T3, cross-clamp time, and preexistence of chronic obstructive pulmonary disease showed significant effects on the postoperative WMT score (p value < 0.05, whereas only the baseline WMT score and chronic obstructive pulmonary disease showed strong effects on the postoperative WMT score in the multiple regression model. In addition, the multiple regression model demonstrated a significant association between the baseline WMT score, serum creatinine level, and nitrate administration and the WMT score change.Conclusion: Our study showed that preexisting chronic obstructive pulmonary disease and preoperative high serum creatinine levels negatively affected cognitive function after surgery. In addition, there was a strong relationship between the patients’ basic cognition and POCD. Preoperative nitrate administration led to a significant improvement

 13. Photovoltaics in buildings. Final report; Photovoltaik in Gebaeuden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erge, T.; Hullmann, H.; Kaiser, R.; Kovach-Hebling, A.; Laukamp, H.; Reise, C.; Sauer, D.U.; Schmid, J.; Schmidt, H.; Sick, F.

  1996-08-31

  The feasibility in principle of photovoltaic plants integrated in buildings was proved in the 1980`s in the context of several pilot and demonstration projects both in Germany and internationally. However, the realisation and operation of these plants showed the necessity for further research and development work both in the system technique and particularly in the architectural area. The research project `Photovoltaics in buildings` reached the target of establishing a bridge between the technically orientated work of the researchers, developers and manufacturers of photovoltaic components on the one hand, and the architects and town planners on the other hand. (orig./AKF) [Deutsch] Die prinzipielle Machbarkeit gebaeudeintegrierter Photovoltaikanlagen wurde in den 80er Jahren im Rahmen mehrerer Pilot- und Demonstrationsprojekte sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch international nachgewiesen. Die Realisierung und der Betrieb dieser Anlagen zeigte jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowohl im systemtechnischen als insbesondere auch im architektonischen Bereich auf. Mit dem Forschungsprojekt `Photovoltaik in Gebaeuden` wurde das Ziel erreicht, eine Bruecke zu schlagen zwischen den eher technisch orientierten Arbeiten der Forscher, Entwickler und Hersteller von Photovoltaikkomponenten auf der einen Seite und den Architekten und Stadtplanern auf der anderen. (orig./AKF)

 14. Coaster - Drive development; Coaster Gentle Mobile. Antriebsentwicklung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mathoy, A.

  2004-07-01

  This comprehensive final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) discusses various electrical drive systems for a proposed people-mover system using motorised cabins on a carrier-structure similar to that of a roller-coaster. The system, suitable for both city applications and as a transport / fun system in mountainous tourist areas, is described. Various options for energy storage are discussed and their advantages and disadvantages are described. Drive concepts and system characteristics are discussed in detail. Test runs with a coaster test-platform on a short stretch of line are described, as is further testing on a stationary test-bed. The report is completed with a review of further work to be done in a second phase before the product is commercialised.

 15. Projekt Tatfunk: Abschlussbericht zur Evaluation im Schuljahr 2003/04

  OpenAIRE

  Hense, Jan Ulrich; Mandl, Heinz

  2005-01-01

  The project “Tatfunk“ (“doing radio”) is an innovative school project which aims at fostering entrepreneurial thinking and action in schools. The project consists of a voluntary course in Gymnasiums (college preparatory high schools) for students at age 17-18. Their task is to produce and market a radio show working collaboratively and self-dependently. If required, they can engage the assistance of professional “media coaches” (i.e. journalists) or their course teachers. According to its did...

 16. Waehlitz industrial power plant. Final report; Industriekraftwerk Waehlitz. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krueger, M.; Winkler, F.; Becher, J.

  1997-05-01

  Combustion of high-sulphur lignite from the Central German mining area in an industrial power plant (combined heat and power) with a thermal capacity of 119 MW within the emission limits of the Technical Clean Air Directive (TA-Luft) and the 13th Federal Emissions Regulation (13. BImSchV). In addition to the legally required CO, SO{sub 2}, NO{sub x} and dust measurements, measuring equipment for continuous recording of N{sub 2}O under operating conditions has been installed. (orig.) [Deutsch] Verwertung schwefelreicher Braunkohle aus dem mitteldeutschen Bergbaurevier in einem Industriekraftwerk (Kraft-Waerme-Kopplung) mit einer thermischen Leistung von 119 MW unter den Bedingungen der Einhaltung der Forderungen der TA-Luft und der 13. BImSchV. Ausser den gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsmessungen fuer CO, SO{sub 2}, NO{sub x}, Staub wurde eine Messstelle fuer einen kontinuierlichen Nachweis von N{sub 2}O unter Betriebsbedingungen installiert. (orig.)

 17. Photovoltaic systems technology. Final report; Untersuchungen zur photovoltaischen Anlagentechnik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosch, A.; Hoenes, H.P.; Honstetter, K.O.; Jossen, A.; Lehner, G.; Karl, H.; Saupe, G.; Zahir, A.

  1994-07-01

  Different types of batteries as vented, valve regulated (gel typ and adsorbed) lead acid and NiCd ones are investigated. The batteries are operated according to typical solar condition. Development of a block oriented simulation software for simulation and optimization of photovoltaic systems. Both projects are passed on to the ZSW (Zentrum fuer Solar- und Wasserstoff-Forschung, Stuttgart-Ulm). The storage batteries are the weak points in a photovoltaic system. To obtain comparable results we operate all batteries under the same conditions. One aim among others was to qualify ageing effects and maintenance requirements. All batteries are connected to a computer controlled battery test stand. The behaviour of the batteries under investigation is very different. The valve regulated gel typ battery shows a good performance. All NiCd batteries under test show large capacity losses during the test. To optimize the life expectance a specific battery management is necessary for each typ. To satisfy all requirements of the batteries advanced battery control units are necessary. To determine the state of the batteries a battery model or special sensors have to be included in the system. In the report directions are given to solve some of these problems. (orig.) [Deutsch] Verschiedene Batterietypen (verschlossene, geschlossene Bleibatterien, Nickel-Kadmium-Batterien) wurden untersucht und einem solartypischen Dauertest unterzogen. Die Auswertung der Messdaten wurde durchgefuehrt. Ein Simulationsprogramm fuer photovoltaische Anlagen wurde entwickelt. Beide Projekte wurden von ZSW (Zentrum fuer Solarenergie- und Wasserstoff-Forschung, Stuttgart-Ulm) uebernommen. Das Verhalten von Batteriespeichern im solartypischen Betrieb soll charakterisiert und Betriebsstrategien abgeleitet werden, die eine moeglichst lange Lebensdauer der Batteriespeicher gewaehrleisten. Durch ausfuehrliche Simulationsrechnungen sollen photovoltaische Anlagen optimiert werden. Das Verhalten unter den wechselnden Einstrahlungsbedingungen wird untersucht. Pruefstaende fuer systematischen Lade-Entladebetrieb von Batterien werden aufgebaut. Die Belastungsprofile fuer die zu untersuchenden Batterien entsprechen einem photovoltaischen Anlagebetrieb. Die Untersuchungen geben ein Indiz dafuer, dass Bleibatterien mit Panzerplatten am besten fuer den photovoltaischen Betrieb geeignet sind. Dies gilt sowohl fuer ge- als auch fuer die verschlossene Bauweise. Messdaten legen den Schluss nahe, dass bei verschlossenen Bleibatterien die Gel- der Vliestechnologie ueberlegen ist. Das Verhalten der NiCd-Batterien war unter gleichen Bedingungen unbefriedigend. Zur verbesserten Betriebsfuehrung ist eine der wichtigsten Zustandsgroessen der Batterie ihr Ladezustand. Verschiedene Ansaetze dazu werden im Bericht aufgezeigt. Ein beachtenswerter Ansatz ist die Entwicklung eines selbstanpassenden Modells fuer die Batterie, das auf der Strombilanzierung und der Verlustbeschreibung basiert. Vorteil des Verfahrens ist, dass als Eingangsgroessen nur die Batteriespannung, der Batteriestrom und die Batterietemperatur benoetigt werden. (orig.)

 18. Applied parameter estimation for chemical engineers

  CERN Document Server

  Englezos, Peter

  2000-01-01

  Formulation of the parameter estimation problem; computation of parameters in linear models-linear regression; Gauss-Newton method for algebraic models; other nonlinear regression methods for algebraic models; Gauss-Newton method for ordinary differential equation (ODE) models; shortcut estimation methods for ODE models; practical guidelines for algorithm implementation; constrained parameter estimation; Gauss-Newton method for partial differential equation (PDE) models; statistical inferences; design of experiments; recursive parameter estimation; parameter estimation in nonlinear thermodynam

 19. Voltage stability, bifurcation parameters and continuation methods

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarado, F.L. [Wisconsin Univ., Madison, WI (United States)

  1994-12-31

  This paper considers the importance of the choice of bifurcation parameter in the determination of the voltage stability limit and the maximum power load ability of a system. When the bifurcation parameter is power demand, the two limits are equivalent. However, when other types of load models and bifurcation parameters are considered, the two concepts differ. The continuation method is considered as a method for determination of voltage stability margins. Three variants of the continuation method are described: the continuation parameter is the bifurcation parameter the continuation parameter is initially the bifurcation parameter, but is free to change, and the continuation parameter is a new `arc length` parameter. Implementations of voltage stability software using continuation methods are described. (author) 23 refs., 9 figs.

 20. System and method for motor parameter estimation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luhrs, Bin; Yan, Ting

  2014-03-18

  A system and method for determining unknown values of certain motor parameters includes a motor input device connectable to an electric motor having associated therewith values for known motor parameters and an unknown value of at least one motor parameter. The motor input device includes a processing unit that receives a first input from the electric motor comprising values for the known motor parameters for the electric motor and receive a second input comprising motor data on a plurality of reference motors, including values for motor parameters corresponding to the known motor parameters of the electric motor and values for motor parameters corresponding to the at least one unknown motor parameter value of the electric motor. The processor determines the unknown value of the at least one motor parameter from the first input and the second input and determines a motor management strategy for the electric motor based thereon.

 1. Estimation of Synchronous Machine Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oddvar Hallingstad

  1980-01-01

  Full Text Available The present paper gives a short description of an interactive estimation program based on the maximum likelihood (ML method. The program may also perform identifiability analysis by calculating sensitivity functions and the Hessian matrix. For the short circuit test the ML method is able to estimate the q-axis subtransient reactance x''q, which is not possible by means of the conventional graphical method (another set of measurements has to be used. By means of the synchronization and close test, the ML program can estimate the inertial constant (M, the d-axis transient open circuit time constant (T'do, the d-axis subtransient o.c.t.c (T''do and the q-axis subtransient o.c.t.c (T''qo. In particular, T''qo is difficult to estimate by any of the methods at present in use. Parameter identifiability is thoroughly examined both analytically and by numerical methods. Measurements from a small laboratory machine are used.

 2. Evaluation of Strain Hardening Parameters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  DING Zong-hai; Pavel Huml; YANG Wei

  2004-01-01

  The plane-strain compression test for three kinds of materials was carried out in a temperature range between room temperature and 400 ℃. The σ - ε curves and strain-hardening rate at different temperatures were simulated and a reasonable fit to the experimental data was obtained. A modified model created by data inference and computer simulation was developed to describe the strain hardening at a large deformation, and the predicted strain hardening are in a good agreement with that observed in a large range of stress. The influences of different parameters on strain hardening behaviour under large deformation were analysed. The temperature increase within the test temperatures for stainless steel 18/8 Ti results in dropping of flow stress and strain-hardening rate. For favourable γ-fibre texture to obtain high r, the cold rolling was applied at large reduction. In the experimental procedure, the X-ray diffraction test was carried out to compare the strain hardening and microstructure under large deformation for a bcc steel (low carbon steel SS-1142). The results indicate that the high strain-hardening rate possibly occurs when the primary slip plane {110} is parallel to the rolling plane and the strain-hardening rate decreases when lots of {110} plane rotate out from the orientation {110}∥RP.

 3. Impulsivity Parameter for Solar Flares

  CERN Document Server

  Fajardo-Mendieta, W G; Alvarado-Gómez, J D; Calvo-Mozo, B

  2016-01-01

  Three phases are typically observed during solar flares: the preflare, impulsive, and decay phases. During the impulsive phase, it is believed that the electrons and other particles are accelerated after the stored energy in the magnetic field is released by reconnection. The impulsivity of a solar flare is a quantifiable property that shows how quickly this initial energy release occurs. It is measured via the impulsivity parameter, which we define as the inverse of the overall duration of the impulsive phase. We take the latter as the raw width of the most prominent nonthermal emission of the flare. We computed this observable over a work sample of 48 M-class events that occurred during the current Solar Cycle 24 by using three different methods. The first method takes into account all of the nonthermal flare emission and gives very accurate results, while the other two just cover fixed energy intervals (30-40 keV and 25-50 keV) and are useful for fast calculations. We propose an alternative way to classify...

 4. Rainfall-Runoff Parameters Uncertainity

  Science.gov (United States)

  Heidari, A.; Saghafian, B.; Maknoon, R.

  2003-04-01

  Karkheh river basin, located in southwest of Iran, drains an area of over 40000 km2 and is considered a flood active basin. A flood forecasting system is under development for the basin, which consists of a rainfall-runoff model, a river routing model, a reservior simulation model, and a real time data gathering and processing module. SCS, Clark synthetic unit hydrograph, and Modclark methods are the main subbasin rainfall-runoff transformation options included in the rainfall-runoff model. Infiltration schemes, such as exponentioal and SCS-CN methods, account for infiltration losses. Simulation of snow melt is based on degree day approach. River flood routing is performed by FLDWAV model based on one-dimensional full dynamic equation. Calibration and validation of the rainfall-runoff model on Karkheh subbasins are ongoing while the river routing model awaits cross section surveys.Real time hydrometeological data are collected by a telemetry network. The telemetry network is equipped with automatic sensors and INMARSAT-C comunication system. A geographic information system (GIS) stores and manages the spatial data while a database holds the hydroclimatological historical and updated time series. Rainfall runoff parameters uncertainty is analyzed by Monte Carlo and GLUE approaches.

 5. Renormalizable two-parameter piecewise isometries

  Science.gov (United States)

  Lowenstein, J. H.; Vivaldi, F.

  2016-06-01

  We exhibit two distinct renormalization scenarios for two-parameter piecewise isometries, based on 2 π / 5 rotations of a rhombus and parameter-dependent translations. Both scenarios rely on the recently established renormalizability of a one-parameter triangle map, which takes place if and only if the parameter belongs to the algebraic number field K = Q ( √{ 5 }) associated with the rotation matrix. With two parameters, features emerge which have no counterpart in the single-parameter model. In the first scenario, we show that renormalizability is no longer rigid: whereas one of the two parameters is restricted to K , the second parameter can vary continuously over a real interval without destroying self-similarity. The mechanism involves neighbouring atoms which recombine after traversing distinct return paths. We show that this phenomenon also occurs in the simpler context of Rauzy-Veech renormalization of interval exchange transformations, here regarded as parametric piecewise isometries on a real interval. We explore this analogy in some detail. In the second scenario, which involves two-parameter deformations of a three-parameter rhombus map, we exhibit a weak form of rigidity. The phase space splits into several (non-convex) invariant components, on each of which the renormalization still has a free parameter. However, the foliations of the different components are transversal in parameter space; as a result, simultaneous self-similarity of the component maps requires that both of the original parameters belong to the field K .

 6. Physiological Parameters Database for Older Adults

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Physiological Parameters Database for Older Adults is available for download and contains physiological parameters values for healthy older human adults (age 60...

 7. Ecolifter Conceptual Configuration Design and Parameter Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  唐胜景

  2003-01-01

  In the phase of conceptually designing, the Ecolifter with three-lift-surface configuration, the influences of aircraft geometric parameters and configuration such as wing geometric parameters, canard parameters, aircraft center of gravity and engine positions and so on, on flight dynamic stability are discussed with the integrated analysis method. On the basis of the analysis of flight dynamic stability, the suitable wing geometric parameters are given and the improved aircraft configuration is proposed.

 8. Least square fitting with one parameter less

  CERN Document Server

  Berg, Bernd A

  2015-01-01

  It is shown that whenever the multiplicative normalization of a fitting function is not known, least square fitting by $\\chi^2$ minimization can be performed with one parameter less than usual by converting the normalization parameter into a function of the remaining parameters and the data.

 9. Effect of regularization parameters on geophysical reconstruction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhou Hui; Wang Zhaolei; Qiu Dongling; Li Guofa; Shen Jinsong

  2009-01-01

  In this paper we discuss the edge-preserving regularization method in the reconstruction of physical parameters from geophysical data such as seismic and ground-penetrating radar data.In the regularization method a potential function of model parameters and its corresponding functions are introduced.This method is stable and able to preserve boundaries, and protect resolution.The effect of regularization depends to a great extent on the suitable choice of regularization parameters.The influence of the edge-preserving parameters on the reconstruction results is investigated and the relationship between the regularization parameters and the error of data is described.

 10. Parameters Optimization of Synergetic Recognition Approach

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GAOJun; DONGHuoming; SHAOJing; ZHAOJing

  2005-01-01

  Synergetic pattern recognition is a novel and effective pattern recognition method, and has some advantages in image recognition. Researches have shown that attention parameters λ and parameters B, C directly influence on the recognition results, but there is no general research theory to control these parameters in the recognition process. We abstractly analyze these parameters in this paper, and purpose a novel parameters optimization method based on simulated annealing algorithm. SA algorithm has good optimization performance and is used to search the global optimized solution of these parameters. Theoretic analysis and experimental results both show that the proposed parameters optimization method is effective, which can fully improve the performance of synergetic recognition approach, and the algorithm realization is simple and fast.

 11. Cosmological parameter estimation using Particle Swarm Optimization

  Science.gov (United States)

  Prasad, J.; Souradeep, T.

  2014-03-01

  Constraining parameters of a theoretical model from observational data is an important exercise in cosmology. There are many theoretically motivated models, which demand greater number of cosmological parameters than the standard model of cosmology uses, and make the problem of parameter estimation challenging. It is a common practice to employ Bayesian formalism for parameter estimation for which, in general, likelihood surface is probed. For the standard cosmological model with six parameters, likelihood surface is quite smooth and does not have local maxima, and sampling based methods like Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method are quite successful. However, when there are a large number of parameters or the likelihood surface is not smooth, other methods may be more effective. In this paper, we have demonstrated application of another method inspired from artificial intelligence, called Particle Swarm Optimization (PSO) for estimating cosmological parameters from Cosmic Microwave Background (CMB) data taken from the WMAP satellite.

 12. Robust estimation of hydrological model parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Bárdossy

  2008-11-01

  Full Text Available The estimation of hydrological model parameters is a challenging task. With increasing capacity of computational power several complex optimization algorithms have emerged, but none of the algorithms gives a unique and very best parameter vector. The parameters of fitted hydrological models depend upon the input data. The quality of input data cannot be assured as there may be measurement errors for both input and state variables. In this study a methodology has been developed to find a set of robust parameter vectors for a hydrological model. To see the effect of observational error on parameters, stochastically generated synthetic measurement errors were applied to observed discharge and temperature data. With this modified data, the model was calibrated and the effect of measurement errors on parameters was analysed. It was found that the measurement errors have a significant effect on the best performing parameter vector. The erroneous data led to very different optimal parameter vectors. To overcome this problem and to find a set of robust parameter vectors, a geometrical approach based on Tukey's half space depth was used. The depth of the set of N randomly generated parameters was calculated with respect to the set with the best model performance (Nash-Sutclife efficiency was used for this study for each parameter vector. Based on the depth of parameter vectors, one can find a set of robust parameter vectors. The results show that the parameters chosen according to the above criteria have low sensitivity and perform well when transfered to a different time period. The method is demonstrated on the upper Neckar catchment in Germany. The conceptual HBV model was used for this study.

 13. Burstiness parameter for finite event sequences

  CERN Document Server

  Kim, Eun-Kyeong

  2016-01-01

  Characterizing inhomogeneous temporal patterns in natural and social phenomena is important to understand underlying mechanisms behind such complex systems, hence even to predict and control them. Temporal inhomogeneities in event sequences have been described in terms of bursts that are rapidly occurring events in short time periods alternating with long inactive periods. The bursts can be quantified by a simple measure, called burstiness parameter, which was introduced by Goh and Barab\\'asi [EPL \\textbf{81}, 48002 (2008)]. The burstiness parameter has been widely used due to its simplicity, which however turns out to be strongly biased when the number of events in the time series is not large enough. As the finite size effects on burstiness parameter have been largely ignored, we analytically investigate the finite size effects of the burstiness parameter. Then we suggest an alternative definition of burstiness parameter that is unbiased and yet simple. Using our alternative burstiness parameter, one can di...

 14. Online Tracking Parameter Adaptation based on Evaluation

  OpenAIRE

  Chau D.P.; Badie J.; Bremond F.; Thonnat M.

  2013-01-01

  International audience Parameter tuning is a common issue for many tracking algorithms. In order to solve this problem, this paper proposes an online parameter tuning to adapt a tracking algorithm to various scene contexts. In an offline training phase, this approach learns how to tune the tracker parameters to cope with different contexts. In the online control phase, once the tracking quality is evaluated as not good enough, the proposed approach computes the current context and tunes th...

 15. Setting parameters in the cold chain

  OpenAIRE

  Victoria Rodríguez; Itaxaso Amorrortu; María Jesús Álvarez

  2011-01-01

  Breaks in the cold chain are important economic losses in food and pharmaceutical companies. Many of the failures in the cold chain are due to improper adjustment of equipment parameters such as setting the parameters for theoretical conditions, without a corresponding check in normal operation. The companies that transport refrigeratedproducts must be able to adjust the parameters of the equipment in an easy and quick to adapt their functioning to changing environmental conditions. This arti...

 16. Study of electroweak parameters at LEP

  International Nuclear Information System (INIS)

  The measurement of the line shape and asymmetry parameters of the Z0 in its leptonic and hadronic decays are reviewed. Progress is reported about a considerable increase in measurement accuracy. Several tests of the Standard Model confirm it to better than one per cent. New values for the effective mixing parameter are derived from the line shape parameters averaged over the four LEP experiments. The corresponding limits on the top mass are presented. (orig.)

 17. Study of electroweak parameters at lep

  International Nuclear Information System (INIS)

  The measurements of the line shape and asymmetry parameters of the Z0 in its leptonic and hadronic decays are reviewed. Progress is reported about a considerable increase in measurement accuracy. Several tests of the Standard Model confirm it to better than one per cent. New values for the effective mixing parameter are derived from the line shape parameters averaged over the four LEP experiments. The corresponding limits on the top mass are presented. (author)

 18. The Solubility Parameters of Ionic Liquids

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Marciniak

  2010-04-01

  Full Text Available The Hildebrand’s solubility parameters have been calculated for 18 ionic liquids from the inverse gas chromatography measurements of the activity coefficients at infinite dilution. Retention data were used for the calculation. The solubility parameters are helpful for the prediction of the solubility in the binary solvent mixtures. From the solubility parameters, the standard enthalpies of vaporization of ionic liquids were estimated.

 19. Aspheric surface parameters measurement by Fizeau interferometer

  International Nuclear Information System (INIS)

  In this paper, a method for measurement the aspheric parameter by a Fizeau interferometer is presented. The aspheric surface can be a parabola, hyperbola or an ellipsoid. The main radiuse of curvature and eccentricity are the main parameters. The fringe patterns are analysed by phase shift method and the aspheric parameters are determined by fitting the aspheric function to the data. The experimental setup and measurement result will be presented.

 20. Qualitative Parameters of Practice during University Studies

  Science.gov (United States)

  Stasiunaitiene, Egle; Norkute, Odeta

  2011-01-01

  In this article, relevance of practice during university studies is highlighted, as well as the main stages of its organisation, qualitative parameters, as well as criteria and indicators that validate them are defined. Discussion on the idea that taking into consideration qualitative parameters of organising practice as a component of studies…

 1. Estimation of physical parameters in induction motors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsting, H.; Knudsen, Morten; Rasmussen, Henrik;

  1994-01-01

  Parameter estimation in induction motors is a field of great interest, because accurate models are needed for robust dynamic control of induction motors......Parameter estimation in induction motors is a field of great interest, because accurate models are needed for robust dynamic control of induction motors...

 2. Parameter Symmetry of the Interacting Boson Model

  CERN Document Server

  Shirokov, A M; Smirnov, Yu F; Shirokov, Andrey M.; Smirnov, Yu. F.

  1998-01-01

  We discuss the symmetry of the parameter space of the interacting boson model (IBM). It is shown that for any set of the IBM Hamiltonian parameters (with the only exception of the U(5) dynamical symmetry limit) one can always find another set that generates the equivalent spectrum. We discuss the origin of the symmetry and its relevance for physical applications.

 3. Multi-Parameter Estimation for Orthorhombic Media

  KAUST Repository

  Masmoudi, Nabil

  2015-08-19

  Building reliable anisotropy models is crucial in seismic modeling, imaging and full waveform inversion. However, estimating anisotropy parameters is often hampered by the trade off between inhomogeneity and anisotropy. For instance, one way to estimate the anisotropy parameters is to relate them analytically to traveltimes, which is challenging in inhomogeneous media. Using perturbation theory, we develop travel-time approximations for orthorhombic media as explicit functions of the anellipticity parameters η1, η2 and a parameter Δγ in inhomogeneous background media. Specifically, our expansion assumes inhomogeneous ellipsoidal anisotropic background model, which can be obtained from well information and stacking velocity analysis. This approach has two main advantages: in one hand, it provides a computationally efficient tool to solve the orthorhombic eikonal equation, on the other hand, it provides a mechanism to scan for the best fitting anisotropy parameters without the need for repetitive modeling of traveltimes, because the coefficients of the traveltime expansion are independent of the perturbed parameters. Furthermore, the coefficients of the traveltime expansion provide insights on the sensitivity of the traveltime with respect to the perturbed parameters. We show the accuracy of the traveltime approximations as well as an approach for multi-parameter scanning in orthorhombic media.

 4. Transistor h parameter conversion slide rule

  Science.gov (United States)

  Brantner, R. E.

  1967-01-01

  Slide rule enables the ready conversion of transistor h parameters from one form to another and reduces calculation time by a factor of 5 to 10. The scales are selected to cover all ranges of each parameter that will normally exist for any transistor, and answers are given in the correct order of magnitude, making powers-of-ten calculations unnecessary.

 5. Non-Linear Logging Parameters Inversion

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2005-01-01

  The non-linear logging parameters inversion is based on the field theory, information optimization and predication theory. It uses seismic charaoters,geological model and logging data as a restriction to inverse 2D, 3D logging parameters data volume. Using this method,

 6. Robust stability of interval parameter matrices

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2000-01-01

  This note is devoted to the problem of robust stability of interval parameter matrices. Based on some basic facts relating the H∞ norm of a transfer function to the Riccati matrix inequality and Hamilton matrix, several test conditions with parameter perturbation bounds are obtained.

 7. Acoustical parameters in concert hall acoustics

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIU Ke; ZHOU Qijun

  2003-01-01

  Professor Beranek talked about the sound qualities of concert hall. The 58 famousconcert halls in the world were graded according to the subjective comparison from the profes-sional musicians and music lovers. Six measurable objective parameters were proposed. Theranking according to these parameters were presented.

 8. Postprocessing MPEG based on estimated quantization parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forchhammer, Søren

  2009-01-01

  the case where the coded stream is not accessible, or from an architectural point of view not desirable to use, and instead estimate some of the MPEG stream parameters based on the decoded sequence. The I-frames are detected and the quantization parameters are estimated from the coded stream and used...

 9. Novel system for modulated lidar parameter optimization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Bo Zhou; Yong Ma; Kun Liang; Zhiqiang Tu; Hongyuan Wang

  2011-01-01

  We present a novel system for parameter design and optimization of modulated lidar. The system is realized by combining software simulation with hardware circuit. This method is more reliable and flexible for lidar parameter optimization compared with theoretical computation or fiber-simulated system. Experiments confirm that the system is capable of optimizing parameters for modulated lidar. Key parameters are analyzed as well. The optimal filter bandwidth is 200 MHz and the optimal modulation depth is 0.5 under typical application environment.%@@ We present a novel system for parameter design and optimization of modulated lidar.The system is realized by combining software simulation with hardware circuit.This method is more reliable and flexible for lidar parameter optimization compared with theoretical computation or fiber-simulated system.Experiments confirm that the system is capable of optimizing parameters for modulated lidar.Key parameters are analyzed as well.The optimal filter bandwidth is 200 MHz and the optimal modulation depth is 0.5 under typical application environment.

 10. Neutron Resonance Parameters for Ra-226 (Radium)

  Science.gov (United States)

  Sukhoruchkin, S. I.; Soroko, Z. N.

  This document is part of the Supplement containing the complete sets of data of Volume 24 `Neutron Resonance Parameters' of Landolt-Börnstein - Group I `Elementary Particles, Nuclei and Atoms'. It provides the neutron resonance parameters for the isotope Ra-226 (Radium).

 11. The Dynamical Parameters of the Universe

  CERN Document Server

  Roos, M; Roos, Matts

  2002-01-01

  The results of different analyses of the dynamical parameters of the Universe are converging towards agreement. Remaining disagreements reflect systematic errors coming either from the observations or from differences in the methods of analysis. Compiling the most precise parameter values with our estimates of such systematic errors added, we find the following best values: the baryonic density parameter $\\Ombh =0.019\\pm 0.02$, the density parameter of the matter component $\\Omm =0.29\\pm 0.06$, the density parameter of the cosmological constant $\\Oml = 0.71\\pm 0.07$, the spectral index of scalar fluctuations $n_s =1.02 \\pm 0.08$, the equation of state of the cosmological constant $w_{\\lambda} < -0.86$, and the deceleration parameter $q_0 = -0.56 \\pm 0.04$. We do not modify the published best values of the Hubble parameter $H_0 = 0.73\\pm 0.07$ and the total density parameter $\\Om0\\thinspace ^{+0.03}_{-0.02}$.

 12. Updated Abraham solvation parameters for polychlorinated biphenyls

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van P.C.M.; Haftka, J.J.H.; Parsons, J.R.

  2010-01-01

  This study shows that the recently published polychlorinated biphenyl (PCB) Abraham solvation parameters predict PCB air-n-hexadecane and n-octanol-water partition coefficients very poorly, especially for highly ortho-chlorinated congeners. Therefore, an updated set of PCB solvation parameters was d

 13. Updated Abraham solvation parameters for polychlorinated biphenyls

  NARCIS (Netherlands)

  P.C.M. van Noort; J.J.H. Haftka; J.R. Parsons

  2010-01-01

  This study shows that the recently published polychlorinated biphenyl (PCB) Abraham solvation parameters predict PCB air−n-hexadecane and n-octanol−water partition coefficients very poorly, especially for highly ortho-chlorinated congeners. Therefore, an updated set of PCB solvation parameters was d

 14. Parameter identification in the logistic STAR model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekner, Line Elvstrøm; Nejstgaard, Emil

  We propose a new and simple parametrization of the so-called speed of transition parameter of the logistic smooth transition autoregressive (LSTAR) model. The new parametrization highlights that a consequence of the well-known identification problem of the speed of transition parameter is that th...

 15. Estimation for large non-centrality parameters

  Science.gov (United States)

  Inácio, Sónia; Mexia, João; Fonseca, Miguel; Carvalho, Francisco

  2016-06-01

  We introduce the concept of estimability for models for which accurate estimators can be obtained for the respective parameters. The study was conducted for model with almost scalar matrix using the study of estimability after validation of these models. In the validation of these models we use F statistics with non centrality parameter τ =‖λ/‖2 σ2 when this parameter is sufficiently large we obtain good estimators for λ and α so there is estimability. Thus, we are interested in obtaining a lower bound for the non-centrality parameter. In this context we use for the statistical inference inducing pivot variables, see Ferreira et al. 2013, and asymptotic linearity, introduced by Mexia & Oliveira 2011, to derive confidence intervals for large non-centrality parameters (see Inácio et al. 2015). These results enable us to measure relevance of effects and interactions in multifactors models when we get highly statistically significant the values of F tests statistics.

 16. Supersymmetry Parameter Analysis : SPA Convention and Project

  CERN Document Server

  Aguilar-Saavedra, J A; Allanach, Benjamin C; Arnowitt, R; Baer, H A; Bagger, J A; Balázs, C; Barger, V; Barnett, M; Bartl, Alfred; Battaglia, M; Bechtle, P; Belyaev, A; Berger, E L; Blair, G; Boos, E; Bélanger, G; Carena, M S; Choi, S Y; Deppisch, F; Desch, Klaus; Djouadi, A; Dutta, B; Dutta, S; Díaz, M A; Eberl, H; Ellis, Jonathan Richard; Erler, Jens; Fraas, H; Freitas, A; Fritzsche, T; Godbole, Rohini M; Gounaris, George J; Guasch, J; Gunion, J F; Haba, N; Haber, Howard E; Hagiwara, K; Han, L; Han, T; He, H J; Heinemeyer, S; Hesselbach, S; Hidaka, K; Hinchliffe, Ian; Hirsch, M; Hohenwarter-Sodek, K; Hollik, W; Hou, W S; Hurth, Tobias; Jack, I; Jiang, Y; Jones, D R T; Kalinowski, Jan; Kamon, T; Kane, G; Kang, S K; Kernreiter, T; Kilian, W; Kim, C S; King, S F; Kittel, O; Klasen, M; Kneur, J L; Kovarik, K; Kraml, Sabine; Krämer, M; Lafaye, R; Langacker, P; Logan, H E; Ma, W G; Majerotto, Walter; Martyn, H U; Matchev, K; Miller, D J; Mondragon, M; Moortgat-Pick, G; Moretti, S; Mori, T; Moultaka, G; Muanza, S; Mukhopadhyaya, B; Mühlleitner, M M; Nauenberg, U; Nojiri, M M; Nomura, D; Nowak, H; Okada, N; Olive, Keith A; Oller, W; Peskin, M; Plehn, T; Polesello, G; Porod, Werner; Quevedo, Fernando; Rainwater, D L; Reuter, J; Richardson, P; Rolbiecki, K; de Roeck, A; Weber, Ch.

  2006-01-01

  High-precision analyses of supersymmetry parameters aim at reconstructing the fundamental supersymmetric theory and its breaking mechanism. A well defined theoretical framework is needed when higher-order corrections are included. We propose such a scheme, Supersymmetry Parameter Analysis SPA, based on a consistent set of conventions and input parameters. A repository for computer programs is provided which connect parameters in different schemes and relate the Lagrangian parameters to physical observables at LHC and high energy e+e- linear collider experiments, i.e., masses, mixings, decay widths and production cross sections for supersymmetric particles. In addition, programs for calculating high-precision low energy observables, the density of cold dark matter (CDM) in the universe as well as the cross sections for CDM search experiments are included. The SPA scheme still requires extended efforts on both the theoretical and experimental side before data can be evaluated in the future at the level of the d...

 17. Parameter Estimation in Multivariate Gamma Distribution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V S Vaidyanathan

  2015-05-01

  Full Text Available Multivariate gamma distribution finds abundant applications in stochastic modelling, hydrology and reliability. Parameter estimation in this distribution is a challenging one as it involves many parameters to be estimated simultaneously. In this paper, the form of multivariate gamma distribution proposed by Mathai and Moschopoulos [10] is considered. This form has nice properties in terms of marginal and conditional densities. A new method of estimation based on optimal search is proposed for estimating the parameters using the marginal distributions and the concepts of maximum likelihood, spacings and least squares. The proposed methodology is easy to implement and is free from calculus. It optimizes the objective function by searching over a wide range of values and determines the estimate of the parameters. The consistency of the estimates is demonstrated in terms of mean, standard deviation and mean square error through simulation studies for different choices of parameters

 18. Background-cross-section-dependent subgroup parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  A new set of subgroup parameters was derived that can reproduce the self-shielded cross section against a wide range of background cross sections. The subgroup parameters are expressed with a rational equation which numerator and denominator are expressed as the expansion series of background cross section, so that the background cross section dependence is exactly taken into account in the parameters. The advantage of the new subgroup parameters is that they can reproduce the self-shielded effect not only by group basis but also by subgroup basis. Then an adaptive method is also proposed which uses fitting procedure to evaluate the background-cross-section-dependence of the parameters. One of the simple fitting formula was able to reproduce the self-shielded subgroup cross section by less than 1% error from the precise evaluation. (author)

 19. Reservoir parameter inversion based on weighted statistics

  Science.gov (United States)

  Gui, Jin-Yong; Gao, Jian-Hu; Yong, Xue-Shan; Li, Sheng-Jun; Liu, Bin-Yang; Zhao, Wan-Jin

  2015-12-01

  Variation of reservoir physical properties can cause changes in its elastic parameters. However, this is not a simple linear relation. Furthermore, the lack of observations, data overlap, noise interference, and idealized models increases the uncertainties of the inversion result. Thus, we propose an inversion method that is different from traditional statistical rock physics modeling. First, we use deterministic and stochastic rock physics models considering the uncertainties of elastic parameters obtained by prestack seismic inversion and introduce weighting coefficients to establish a weighted statistical relation between reservoir and elastic parameters. Second, based on the weighted statistical relation, we use Markov chain Monte Carlo simulations to generate the random joint distribution space of reservoir and elastic parameters that serves as a sample solution space of an objective function. Finally, we propose a fast solution criterion to maximize the posterior probability density and obtain reservoir parameters. The method has high efficiency and application potential.

 20. Selection of Parameters in Ball-Spinning

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Maosheng LI; Yongnian YAN; Shihong ZHANG; Dachang KANG

  2004-01-01

  Nowadays, with the development of spinning processes, more and more systematic research about spinning parameters has been published. Based on these results, a routing about how to select spinning parameters has been gradually formed. However, ball spinning, due to its own features plus research lack, is still unclear about its parameter selections. In addition, some manufacture-enterprises only notice the use of this technique whereas ignore the theory creation. The optimal parameters about the ball spinning although have been released from these enterprises but in fact not a helpful theory for other researchers and producers. Focus on selecting the parameters based on the trial-and-error, this article has carried a series of experiments to study the influence on the spinning working course from those parameters, especially the peeling phenomena, and the tube diameter bulging. An optimal graph of the working angle, the axial feeding rate, and the acceptable working course is put forward. Additionally, based on the theory of the minimal reduction rate, the selection of the ball diameter is finally described. Thus, it has given the rules to get the proper parameters in ball spinning.

 1. MFV Reductions of MSSM Parameter Space

  CERN Document Server

  AbdusSalam, S S; Quevedo, F

  2015-01-01

  The 100+ free parameters of the minimal supersymmetric standard model (MSSM) make it computationally difficult to compare systematically with data, motivating the study of specific parameter reductions such as the cMSSM and pMSSM. Here we instead study the reductions of parameter space implied by using minimal flavour violation (MFV) to organise the R-parity conserving MSSM, with a view towards systematically building in constraints on flavour-violating physics. Within this framework the space of parameters is reduced by expanding soft supersymmetry-breaking terms in powers of the Cabibbo angle, leading to a 24-, 30- or 42-parameter framework (which we call MSSM-24, MSSM-30, and MSSM-42 respectively), depending on the order kept in the expansion. We provide a Bayesian global fit to data of the MSSM-30 parameter set to show that this is manageable with current tools. We compare the MFV reductions to the 19-parameter pMSSM choice and show that the pMSSM is not contained as a subset. The MSSM-30 analysis favours...

 2. Identification Schemes for Unmanned Excavator Arm Parameters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yahya H. Zweiri

  2008-01-01

  Parameter identification is a key requirement in the field of automated control of unmanned excavators (UEs). Furthermore, the UE operates in unstructured, often hazardous environments, and requires a robust parameter identification scheme for field applications. This paper presents the results of a research study on parameter identification for UE. Three identification methods, the Newton-Raphson method, the generalized Newton method, and the least squares method are used and compared for prediction accuracy, robustness to noise and computational speed. The techniques are used to identify the link parameters (mass, inertia, and length) and friction coefficients of the full-scale UE. Using experimental data from a full-scale field UE, the values of link parameters and the friction coefficient are identified. Some of the identified parameters are compared with measured physical values. Furthermore, the joint torques and positions computed by the proposed model using the identified parameters are validated against measured data. The comparison shows that both the Newton-Raphson method and the generalized Newton method are better in terms of prediction accuracy. The Newton-Raphson method is computationally efficient and has potential for real time application, but the generalized Newton method is slightly more robust to measurement noise. The experimental data were obtained in collaboration with QinetiQ Ltd.

 3. Selection of noise parameters for Kalman filter

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ka-Veng Yuen; Ka-In Hoi; Kai-Meng Mok

  2007-01-01

  The Bayesian probabilistic approach is proposed to estimate the process noise and measurement noise parameters for a Kalman filter. With state vectors and covariance matrices estimated by the Kalman filter, the likehood of the measurements can be constructed as a function of the process noise and measurement noise parameters. By maximizing the likklihood function with respect to these noise parameters, the optimal values can be obtained. Furthermore, the Bayesian probabilistic approach allows the associated uncertainty to be quantified. Examples using a single-degree-of-freedom system and a ten-story building illustrate the proposed method. The effect on the performance of the Kalman filter due to the selection of the process noise and measurement noise parameters was demonstrated. The optimal values of the noise parameters were found to be close to the actual values in the sense that the actual parameters were in the region with significant probability density. Through these examples, the Bayesian approach was shown to have the capability to provide accurate estimates of the noise parameters of the Kalman filter, and hence for state estimation.

 4. Parameter Estimation of Partial Differential Equation Models

  KAUST Repository

  Xun, Xiaolei

  2013-09-01

  Partial differential equation (PDE) models are commonly used to model complex dynamic systems in applied sciences such as biology and finance. The forms of these PDE models are usually proposed by experts based on their prior knowledge and understanding of the dynamic system. Parameters in PDE models often have interesting scientific interpretations, but their values are often unknown and need to be estimated from the measurements of the dynamic system in the presence of measurement errors. Most PDEs used in practice have no analytic solutions, and can only be solved with numerical methods. Currently, methods for estimating PDE parameters require repeatedly solving PDEs numerically under thousands of candidate parameter values, and thus the computational load is high. In this article, we propose two methods to estimate parameters in PDE models: a parameter cascading method and a Bayesian approach. In both methods, the underlying dynamic process modeled with the PDE model is represented via basis function expansion. For the parameter cascading method, we develop two nested levels of optimization to estimate the PDE parameters. For the Bayesian method, we develop a joint model for data and the PDE and develop a novel hierarchical model allowing us to employ Markov chain Monte Carlo (MCMC) techniques to make posterior inference. Simulation studies show that the Bayesian method and parameter cascading method are comparable, and both outperform other available methods in terms of estimation accuracy. The two methods are demonstrated by estimating parameters in a PDE model from long-range infrared light detection and ranging data. Supplementary materials for this article are available online. © 2013 American Statistical Association.

 5. New ridge parameters for ridge regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.V. Dorugade

  2014-04-01

  Full Text Available Hoerl and Kennard (1970a introduced the ridge regression estimator as an alternative to the ordinary least squares (OLS estimator in the presence of multicollinearity. In ridge regression, ridge parameter plays an important role in parameter estimation. In this article, a new method for estimating ridge parameters in both situations of ordinary ridge regression (ORR and generalized ridge regression (GRR is proposed. The simulation study evaluates the performance of the proposed estimator based on the mean squared error (MSE criterion and indicates that under certain conditions the proposed estimators perform well compared to OLS and other well-known estimators reviewed in this article.

 6. The Importance of Vocal Parameters Correlation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Ghisa

  2016-06-01

  Full Text Available To analyze communication we need to study the main parameters that describe the vocal sounds from the point of view of information content transfer efficiency. In this paper we analyze the physical quality of the “on air" information transfer, according to the audio streaming parameters and from the particular phonetic nature of the human factor. Applying this statistical analysis we aim to identify and record the correlation level of the acoustical parameters with the vocal ones and the impact which the presence of this cross-correlation can have on communication structures’ improvement.

 7. Bayesian parameter estimation by continuous homodyne detection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiilerich, Alexander Holm; Molmer, Klaus

  2016-01-01

  and we show that the ensuing transient evolution is more sensitive to system parameters than the steady state of the system. The parameter sensitivity can be quantified by the Fisher information, and we investigate numerically and analytically how the temporal noise correlations in the measurement signal......We simulate the process of continuous homodyne detection of the radiative emission from a quantum system, and we investigate how a Bayesian analysis can be employed to determine unknown parameters that govern the system evolution. Measurement backaction quenches the system dynamics at all times...

 8. ZASPE: Zonal Atmospheric Stellar Parameters Estimator

  Science.gov (United States)

  Brahm, Rafael; Jordan, Andres; Hartman, Joel; Bakos, Gaspar

  2016-07-01

  ZASPE (Zonal Atmospheric Stellar Parameters Estimator) computes the atmospheric stellar parameters (Teff, log(g), [Fe/H] and vsin(i)) from echelle spectra via least squares minimization with a pre-computed library of synthetic spectra. The minimization is performed only in the most sensitive spectral zones to changes in the atmospheric parameters. The uncertainities and covariances computed by ZASPE assume that the principal source of error is the systematic missmatch between the observed spectrum and the sythetic one that produces the best fit. ZASPE requires a grid of synthetic spectra and can use any pre-computed library minor modifications.

 9. Parameter identification of civil engineering structures

  Science.gov (United States)

  Juang, J. N.; Sun, C. T.

  1980-01-01

  This paper concerns the development of an identification method required in determining structural parameter variations for systems subjected to an extended exposure to the environment. The concept of structural identifiability of a large scale structural system in the absence of damping is presented. Three criteria are established indicating that a large number of system parameters (the coefficient parameters of the differential equations) can be identified by a few actuators and sensors. An eight-bay-fifteen-story frame structure is used as example. A simple model is employed for analyzing the dynamic response of the frame structure.

 10. Cosmological models with linearly varying deceleration parameter

  OpenAIRE

  Akarsu, Özgür; Dereli, Tekin; Oflaz, Neslihan

  2011-01-01

  arXiv:1102.0915v3 [gr-qc] 8 Sep 2011 Cosmological models with linearly varying deceleration parameter ¨O zg¨ur Akarsu Tekin Dereli † Department of Physics, Ko¸c University, 34450 ˙Istanbul/Turkey. Abstract We propose a new law for the deceleration parameter that varies linearly with time and covers Berman’s law where it is constant. Our law not only allows one to generalize many exact solutions that were obtained assuming constant deceleration parameter, but al...

 11. Bayesian parameter estimation by continuous homodyne detection

  Science.gov (United States)

  Kiilerich, Alexander Holm; Mølmer, Klaus

  2016-09-01

  We simulate the process of continuous homodyne detection of the radiative emission from a quantum system, and we investigate how a Bayesian analysis can be employed to determine unknown parameters that govern the system evolution. Measurement backaction quenches the system dynamics at all times and we show that the ensuing transient evolution is more sensitive to system parameters than the steady state of the system. The parameter sensitivity can be quantified by the Fisher information, and we investigate numerically and analytically how the temporal noise correlations in the measurement signal contribute to the ultimate sensitivity limit of homodyne detection.

 12. RELIABILITY ANALYSIS OF CRANE BRAKE PARAMETERS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2002-01-01

  The high failure rate of crane brake results from improper choice of braking torque. The mathematical model of reliability for the crane brake parameters is introduced. Based on large amount of actual data the parameter reliabilities of 5~50 t general overhead travelling cranes are calculated,the probabilities that the braking torque is less than the static torque acting on the axle when the load moves down are obtained. Moreover,the ways to improve the reliability of brake parameters are discussed,the most reasonable values of braking safety coefficient are given.

 13. The measurement of mechanical parameters in machines

  CERN Document Server

  Rayevskii, N P

  1965-01-01

  The Measurement of Mechanical Parameters in Machines is a translation from the Russian version and presents methods used in the U.S.S.R. for measuring mechanical properties. This book discusses different indicators and accepted methods of measuring separate parameters. This text also explains the metrological characteristics of mechanical parameters that can be determined by applying the equations of motion, usually represented as equations of kinetic energy or as a Lagrangian equation. The electrical methods of measuring machines and recording results are noted, and the kinds of methods pref

 14. Classification of hydrological parameter sensitivity and evaluation of parameter transferability across 431 US MOPEX basins

  Science.gov (United States)

  Ren, Huiying; Hou, Zhangshuan; Huang, Maoyi; Bao, Jie; Sun, Yu; Tesfa, Teklu; Ruby Leung, L.

  2016-05-01

  The Community Land Model (CLM) represents physical, chemical, and biological processes of the terrestrial ecosystems that interact with climate across a range of spatial and temporal scales. As CLM includes numerous sub-models and associated parameters, the high-dimensional parameter space presents a formidable challenge for quantifying uncertainty and improving Earth system predictions needed to assess environmental changes and risks. This study aims to evaluate the potential of transferring hydrologic model parameters in CLM through sensitivity analyses and classification across watersheds from the Model Parameter Estimation Experiment (MOPEX) in the United States. The sensitivity of CLM-simulated water and energy fluxes to hydrological parameters across 431 MOPEX basins are first examined using an efficient stochastic sampling-based sensitivity analysis approach. Linear, interaction, and high-order nonlinear impacts are all identified via statistical tests and stepwise backward removal parameter screening. The basins are then classified according to their parameter sensitivity patterns (internal attributes), as well as their hydrologic indices/attributes (external hydrologic factors) separately, using Principal component analysis (PCA) and expectation-maximization (EM) - based clustering approach. Similarities and differences among the parameter sensitivity-based classification system (S-Class), the hydrologic indices-based classification (H-Class), and the Koppen climate classification systems (K-Class) are discussed. Within each parameter sensitivity-based classification system (S-Class) with similar parameter sensitivity characteristics, similar inversion modeling setups can be used for parameter calibration, and the parameters and their contribution or significance to water and energy cycling may also be more transferrable. This classification study provides guidance on identifiable parameters, and on parameterization and inverse model design for CLM but the

 15. Parameter Sensitivity in LSMs: An Analysis Using Stochastic Soil Moisture Models and ELDAS Soil Parameters

  OpenAIRE

  Teuling, A.J.; R. Uijlenhoet; Hurk, van den, M.; S. I. Seneviratne

  2009-01-01

  Integration of simulated and observed states through data assimilation as well as model evaluation requires a realistic representation of soil moisture in land surface models (LSMs). However, soil moisture in LSMs is sensitive to a range of uncertain input parameters, and intermodel differences in parameter values are often large. Here, the effect of soil parameters on soil moisture and evapotranspiration are investigated by using parameters from three different LSMs participating in the Euro...

 16. Fixing the c Parameter in the Three-Parameter Logistic Model

  Science.gov (United States)

  Han, Kyung T.

  2012-01-01

  For several decades, the "three-parameter logistic model" (3PLM) has been the dominant choice for practitioners in the field of educational measurement for modeling examinees' response data from multiple-choice (MC) items. Past studies, however, have pointed out that the c-parameter of 3PLM should not be interpreted as a guessing parameter. This…

 17. Directional spread parameter at intermediate water depth

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  SanilKumar, V.; Deo, M.C.; Anand, N.M.; AshokKumar, K.

  The characteristics of directional spread parameters at intermediate water depth are investigated based on a cosine power '2s' directional spreading model. This is based on wave measurements carried out using a Datawell directional waverider buoy...

 18. LISA parameter estimation using numerical merger waveforms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thorpe, J I; McWilliams, S T; Kelly, B J; Fahey, R P; Arnaud, K; Baker, J G, E-mail: James.I.Thorpe@nasa.go [NASA Goddard Space Flight Center, 8800 Greenbelt Rd, Greenbelt, MD 20771 (United States)

  2009-05-07

  Recent advances in numerical relativity provide a detailed description of the waveforms of coalescing massive black hole binaries (MBHBs), expected to be the strongest detectable LISA sources. We present a preliminary study of LISA's sensitivity to MBHB parameters using a hybrid numerical/analytic waveform for equal-mass, non-spinning holes. The Synthetic LISA software package is used to simulate the instrument response, and the Fisher information matrix method is used to estimate errors in the parameters. Initial results indicate that inclusion of the merger signal can significantly improve the precision of some parameter estimates. For example, the median parameter errors for an ensemble of systems with total redshifted mass of 10{sup 6} M{sub o-dot} at a redshift of z approx 1 were found to decrease by a factor of slightly more than two for signals with merger as compared to signals truncated at the Schwarzchild ISCO.

 19. LISA parameter estimation using numerical merger waveforms

  CERN Document Server

  Thorpe, J I; Kelly, B J; Fahey, R P; Arnaud, K; Baker, J G

  2008-01-01

  Recent advances in numerical relativity provide a detailed description of the waveforms of coalescing massive black hole binaries (MBHBs), expected to be the strongest detectable LISA sources. We present a preliminary study of LISA's sensitivity to MBHB parameters using a hybrid numerical/analytic waveform for equal-mass, non-spinning holes. The Synthetic LISA software package is used to simulate the instrument response and the Fisher information matrix method is used to estimate errors in the parameters. Initial results indicate that inclusion of the merger signal can significantly improve the precision of some parameter estimates. For example, the median parameter errors for an ensemble of systems with total redshifted mass of one million Solar masses at a redshift of one were found to decrease by a factor of slightly more than two for signals with merger as compared to signals truncated at the Schwarzchild ISCO.

 20. Precursor Parameter Identification for IGBT Prognostics

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Precursor parameters have been identified to enable development of a prognostic approach for insulated gate bipolar transistors (IGBT). The IGBT were subjected to...

 1. ESTIMATION ACCURACY OF EXPONENTIAL DISTRIBUTION PARAMETERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  muhammad zahid rashid

  2011-04-01

  Full Text Available The exponential distribution is commonly used to model the behavior of units that have a constant failure rate. The two-parameter exponential distribution provides a simple but nevertheless useful model for the analysis of lifetimes, especially when investigating reliability of technical equipment.This paper is concerned with estimation of parameters of the two parameter (location and scale exponential distribution. We used the least squares method (LSM, relative least squares method (RELS, ridge regression method (RR,  moment estimators (ME, modified moment estimators (MME, maximum likelihood estimators (MLE and modified maximum likelihood estimators (MMLE. We used the mean square error MSE, and total deviation TD, as measurement for the comparison between these methods. We determined the best method for estimation using different values for the parameters and different sample sizes

 2. Discussion of Muskingum method parameter X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiao-fang RUI

  2008-09-01

  Full Text Available The parameter X of the Muskingum method is a physical parameter that reflects the flood peak attenuation and hydrograph shape flattening of a diffusion wave in motion. In this paper, the historic process that hydrologists have undergone to find a physical explanation of this parameter is briefly discussed. Based on the fact that the Muskingum method is the second-order accuracy difference solution to the diffusion wave equation, its numerical stability condition is analyzed, and a conclusion is drawn: X<=0.5 is the uniform condition satisfying the demands for its physical meaning and numerical stability. It is also pointed out that the methods that regard the sum of squares of differences between the calculated and observed discharges or stages as the objective function and the routing coefficients C0 , C1 and C2 of the Muskingum method as the optimization parameters cannot guarantee the physical meaning of X.

 3. Parameter Estimation of Turbo Code Encoder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehdi Teimouri

  2014-01-01

  Full Text Available The problem of reconstruction of a channel code consists of finding out its design parameters solely based on its output. This paper investigates the problem of reconstruction of parallel turbo codes. Reconstruction of a turbo code has been addressed in the literature assuming that some of the parameters of the turbo encoder, such as the number of input and output bits of the constituent encoders and puncturing pattern, are known. However in practical noncooperative situations, these parameters are unknown and should be estimated before applying reconstruction process. Considering such practical situations, this paper proposes a novel method to estimate the above-mentioned code parameters. The proposed algorithm increases the efficiency of the reconstruction process significantly by judiciously reducing the size of search space based on an analysis of the observed channel code output. Moreover, simulation results show that the proposed algorithm is highly robust against channel errors when it is fed with noisy observations.

 4. Discussion of Muskingum method parameter X

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Rui Xiaofang; Liu Fanggui; Yu Mei

  2008-01-01

  The parameter X of the Muskingum method is a physical parameter that reflects the flood peak attenuation and hydrograph shape flattening of a diffusion wave in motion. In this paper, the historic process that hydrologists have undergone to find a physical explanation of this parameter is briefly discussed. Based on the fact that the Muskingum method is the second-order accuracy difference solution to the diffusion wave equation, its numerical stability condition is analyzed, and a conclusion is drawn: X ≤ 0.5 is the uniform condition satisfying the demands for its physical meaning and numerical stability. It is also pointed out that the methods that regard the sum of squares of differences between the calculated and observed discharges or stages as the objective function and the routing coefficients Co, C0, and C2 of the Muskingum method as the optimization parameters cannot guarantee the physical meaning of X.

 5. Inference for ordered parameters in multinomial distributions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XIONG ShiFeng; LI GuoYing

  2009-01-01

  This paper discusses inference for ordered parameters of multinomial distributions.We first show that the asymptotic distributions of their maximum likelihood estimators (MLEs) are not always normal and the bootstrap distribution estimators of the MLEs can be inconsistent.Then a class of weighted sum estimators (WSEs) of the ordered parameters is proposed.Properties of the WSEs are studied,including their asymptotic normality.Based on those results,large sample inferences for smooth functions of the ordered parameters can be made.Especially,the confidence intervals of the maximum cell probabilities are constructed.Simulation results indicate that this interval estimation performs much better than the bootstrap approaches in the literature.Finally,the above results for ordered parameters of multinomial distributions are extended to more general distribution models.

 6. Inference for ordered parameters in multinomial distributions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2009-01-01

  This paper discusses inference for ordered parameters of multinomial distributions. We first show that the asymptotic distributions of their maximum likelihood estimators (MLEs) are not always normal and the bootstrap distribution estimators of the MLEs can be inconsistent. Then a class of weighted sum estimators (WSEs) of the ordered parameters is proposed. Properties of the WSEs are studied, including their asymptotic normality. Based on those results, large sample inferences for smooth functions of the ordered parameters can be made. Especially, the confidence intervals of the maximum cell probabilities are constructed. Simulation results indicate that this interval estimation performs much better than the bootstrap approaches in the literature. Finally, the above results for ordered parameters of multinomial distributions are extended to more general distribution models.

 7. Efficient computation of parameter confidence intervals

  Science.gov (United States)

  Murphy, Patrick C.

  1987-01-01

  An important step in system identification of aircraft is the estimation of stability and control derivatives from flight data along with an assessment of parameter accuracy. When the maximum likelihood estimation technique is used, parameter accuracy is commonly assessed by the Cramer-Rao lower bound. It is known, however, that in some cases the lower bound can be substantially different from the parameter variance. Under these circumstances the Cramer-Rao bounds may be misleading as an accuracy measure. This paper discusses the confidence interval estimation problem based on likelihood ratios, which offers a more general estimate of the error bounds. Four approaches are considered for computing confidence intervals of maximum likelihood parameter estimates. Each approach is applied to real flight data and compared.

 8. Robust Parameter Coordination for Multidisciplinary Design

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  This paper introduced a robust parameter coordination method to analyze parameter uncertainties so as to predict conflicts and coordinate parameters in multidisciplinary design. The proposed method is based on constraints network, which gives a formulated model to analyze the coupling effects between design variables and product specifications. In this model, interval boxes are adopted to describe the uncertainty of design parameters quantitatively to enhance the design robustness. To solve this constraint network model, a general consistent algorithm framework is designed and implemented with interval arithmetic and the genetic algorithm, which can deal with both algebraic and ordinary differential equations. With the help of this method, designers could infer the consistent solution space from the given specifications. A case study involving the design of a bogie dumping system demonstrates the usefulness of this approach.

 9. LISA parameter estimation using numerical merger waveforms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Recent advances in numerical relativity provide a detailed description of the waveforms of coalescing massive black hole binaries (MBHBs), expected to be the strongest detectable LISA sources. We present a preliminary study of LISA's sensitivity to MBHB parameters using a hybrid numerical/analytic waveform for equal-mass, non-spinning holes. The Synthetic LISA software package is used to simulate the instrument response, and the Fisher information matrix method is used to estimate errors in the parameters. Initial results indicate that inclusion of the merger signal can significantly improve the precision of some parameter estimates. For example, the median parameter errors for an ensemble of systems with total redshifted mass of 106 Mo-dot at a redshift of z ∼ 1 were found to decrease by a factor of slightly more than two for signals with merger as compared to signals truncated at the Schwarzchild ISCO.

 10. Vertebral Geometry Parameters Can Predict Fractures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P Tofighi

  2007-01-01

  Conclusion: Vertebral fractures are common fractures in postmenopausal women. There was a correlation between verte¬bral height and fractures. Vertebral geometric parameters especially height T score can be used for fracture screening.

 11. Study on Physiological Parameter Detection Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shruti Madan Kshirsagar

  2014-06-01

  Full Text Available Heart disease and stroke are considered among the world’s leading causes of death and disability. The non-invasive technique for physiological parameter monitoring is required to overcome the limitations of the existing systems. As per the study and observations, photoplenthesmography (PPG imaging technology can be used for capturing signals which contains pulsatile information. These signals can gives us many vital parameters such as heart rate, respiration rate, oxygen saturation level, heart rate variability, arterial fibrillation etc. These PPG signals contain noise due to motion artifacts. Motion artifact reduction results in better accuracy of final outcomes. In this paper, different PPG techniques and motion artifact reduction methods which have been used for estimation of some of the cardiovascular parameters are studied. Classification of the PPG data collection methods on the basis of some factors such as source of light, photo detector, skin part used, type of PPG used and extracted parameters etc. is carried out.

 12. Sensor Placement for Modal Parameter Subset Estimation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Martin Dalgaard; Bernal, Dionisio; Damkilde, Lars

  2016-01-01

  The present paper proposes an approach for deciding on sensor placements in the context of modal parameter estimation from vibration measurements. The approach is based on placing sensors, of which the amount is determined a priori, such that the minimum Fisher information that the frequency...... responses carry on the selected modal parameter subset is, in some sense, maximized. The approach is validated in the context of a simple 10-DOF mass-spring-damper system by computing the variance of a set of identified modal parameters in a Monte Carlo setting for a set of sensor configurations, whose......). It is shown that the widely used Effective Independence (EI) method, which uses the modal amplitudes as surrogates for the parameters of interest, provides sensor configurations yielding theoretical lower bound variances whose maxima are up to 30 % larger than those obtained by use of the max-min approach....

 13. One-parameter nonrelativistic supersymmetry for microtubules

  CERN Document Server

  Rosu, H C

  2003-01-01

  The simple supersymmetric model of Caticha [PRA 51, 4264 (1995)], as used by Rosu [PRE 55, 2038 (1997)] for microtubules, is generalized to the case of Mielnik's one-parameter nonrelativistic susy [JMP 25, 3387 (1984)

 14. Matrix Superpotential Linear in Variable Parameter

  CERN Document Server

  Karadzhov, Yuri

  2011-01-01

  The paper presents the classification of matrix valued superpotentials corresponding to shape invariant systems of Schr\\"odinger equations. All inequivalent irreducible matrix superpotentials realized by matrices of arbitrary dimension with linear dependence on variable parameter are presented explicitly.

 15. Antenna system for measuring electromagnetic field parameters

  OpenAIRE

  Ilnitskiy, Ludvig Ya.; Shcherbyna, Olga A.

  2014-01-01

  A functional block diagram of the general-purpose antenna system for measuring electromagnetic wave parameters has been presented. Theoretical relationships forming a basis of the antenna system structure are described, and the antenna operation principle is presented.

 16. Predicting Engine Parameters using the Optical Spectrum

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The Optical Plume Anomaly Detection (OPAD) system is under development to predict engine anomalies and engine parameters of the Space Shuttle's Main Engine (SSME)....

 17. PARAMETER ESTIMATION IN BREAD BAKING MODEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hadiyanto Hadiyanto

  2012-05-01

  Full Text Available Bread product quality is highly dependent to the baking process. A model for the development of product quality, which was obtained by using quantitative and qualitative relationships, was calibrated by experiments at a fixed baking temperature of 200°C alone and in combination with 100 W microwave powers. The model parameters were estimated in a stepwise procedure i.e. first, heat and mass transfer related parameters, then the parameters related to product transformations and finally product quality parameters. There was a fair agreement between the calibrated model results and the experimental data. The results showed that the applied simple qualitative relationships for quality performed above expectation. Furthermore, it was confirmed that the microwave input is most meaningful for the internal product properties and not for the surface properties as crispness and color. The model with adjusted parameters was applied in a quality driven food process design procedure to derive a dynamic operation pattern, which was subsequently tested experimentally to calibrate the model. Despite the limited calibration with fixed operation settings, the model predicted well on the behavior under dynamic convective operation and on combined convective and microwave operation. It was expected that the suitability between model and baking system could be improved further by performing calibration experiments at higher temperature and various microwave power levels.  Abstrak  PERKIRAAN PARAMETER DALAM MODEL UNTUK PROSES BAKING ROTI. Kualitas produk roti sangat tergantung pada proses baking yang digunakan. Suatu model yang telah dikembangkan dengan metode kualitatif dan kuantitaif telah dikalibrasi dengan percobaan pada temperatur 200oC dan dengan kombinasi dengan mikrowave pada 100 Watt. Parameter-parameter model diestimasi dengan prosedur bertahap yaitu pertama, parameter pada model perpindahan masa dan panas, parameter pada model transformasi, dan

 18. Matrix parameters and storage conditions of manure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weinfurtner, Karlheinz [Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (IME), Schmallenberg (Germany)

  2011-01-15

  The literature study presents an overview of storage conditions for manure and information about important matrix parameters of manure such as dry matter content, pH value, total organic carbon, total nitrogen and ammonium nitrogen. The presented results show that for matrix parameters a dissimilarity of cattle and pig manure can be observed but no difference within the species for different production types occurred with exception of calves. A scenario for western and central European countries is derived. (orig.)

 19. Distillation tray structural parameter study: Phase 1

  Science.gov (United States)

  Winter, J. Ronald

  1991-01-01

  The purpose here is to identify the structural parameters (plate thickness, liquid level, beam size, number of beams, tray diameter, etc.) that affect the structural integrity of distillation trays in distillation columns. Once the sensitivity of the trays' dynamic response to these parameters has been established, the designer will be able to use this information to prepare more accurate specifications for the construction of new trays. Information is given on both static and dynamic analysis, modal response, and tray failure details.

 20. Biosorption Parameter Estimation with Genetic Algorithm

  OpenAIRE

  Yung-Tse Hung; Eui Yong Kim; Xiao Feng; Khim Hoong Chu

  2011-01-01

  In biosorption research, a fairly broad range of mathematical models are used to correlate discrete data points obtained from batch equilibrium, batch kinetic or fixed bed breakthrough experiments. Most of these models are inherently nonlinear in their parameters. Some of the models have enjoyed widespread use, largely because they can be linearized to allow the estimation of parameters by least-squares linear regression. Selecting a model for data correlation appears to be dictated by the ea...

 1. Topological Order Parameters for Interacting Topological Insulators

  OpenAIRE

  Wang, Zhong; Qi, Xiao-Liang; Zhang, Shou-Cheng

  2010-01-01

  We propose a topological order parameter for interacting topological insulators, expressed in terms of the full Green's functions of the interacting system. We show that it is exactly quantized for a time reversal invariant topological insulator, and it can be experimentally measured through the topological magneto-electric effect. This topological order parameter can be applied to both interacting and disordered systems, and used for determining their phase diagrams.

 2. Vehicle parameter identification using population based algorithms

  OpenAIRE

  GÖKDAĞ, Hakan

  2015-01-01

  This work deals with parameter identification of a vehicle using population based algorithms such as Particle Swarm Optimization (PSO), Artificial Bee Colony Optimization (ABC) and Genetic Algorithm (GA). Full vehicle model with seven degree of freedom (DoF) is employed, and two objective functions based on reference and computed responses are proposed. Solving the optimization problem vehicle mass, moments of inertia and vehicle center of gravity parameters, which are necessary for later app...

 3. Study on Physiological Parameter Detection Systems

  OpenAIRE

  Shruti Madan Kshirsagar; Gyankamal J. Chhajed

  2014-01-01

  Heart disease and stroke are considered among the world’s leading causes of death and disability. The non-invasive technique for physiological parameter monitoring is required to overcome the limitations of the existing systems. As per the study and observations, photoplenthesmography (PPG) imaging technology can be used for capturing signals which contains pulsatile information. These signals can gives us many vital parameters such as heart rate, respiration rate, oxygen saturation level, he...

 4. Earth Rotation Parameter Estimation by GPS Observations

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  YAO Yibin

  2006-01-01

  The methods of Earth rotation parameter (ERP) estimation based on IGS SINEX file of GPS solution are discussed in detail. There are two different ways to estimate ERP: one is the parameter transformation method, and the other is direct adjustment method with restrictive conditions. By comparing the estimated results with independent copyright program to IERS results, the residual systemic error can be found in estimated ERP with GPS observations.

 5. Physicochemical parameters of Amazon Melipona honey

  OpenAIRE

  Ligia Bicudo de Almeida-Muradian; Adriana Hitomi Matsuda; Deborah Helena Markowicz Bastos

  2007-01-01

  Stingless bees produce a honey that is different from the Apis honey in terms of composition. There aren't enough data to establish quality control parameters for this product, mainly due to lack of research results. The aim of this work is to evaluate some physicochemical parameters that can be used for the characterization and for the quality control of the Meliponinae honey. Four different samples were collected in the Amazon region of Brazil in 2004 (Melipona compressipes manaoense bee an...

 6. Online identification of linear loudspeakers parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bo Rohde; Rubak, Per

  2007-01-01

  Feed forward nonlinear error correction of loudspeakers can improve sound quality. For creating a realistic feed forward strategy identification of the loudspeaker parameters is needed. The strategy of the compensator is that the nonlinear behaviour of the loudspeakers has relatively small drift...... algorithms. Two different identification techniques (ARMA and FIR) are compared. The stability of the nonlinearities and linear loudspeaker parameters are tested in a measurement series....

 7. On asymmetric collisions with large disruption parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Collisions between a weak electron bunch and a strong positron bunch are studied within a flat model. Electrons are tracked through the transverse space charge field of the positron bunch, and it is shown that positrons in a storage ring may remain stable after asymmetric collisions with a weak electron bunch in spite of large values of the electron disruption parameter. The plasma oscillations that affect collisions with large disruption parameters may be suppressed by properly matching the electrons. 8 refs., 5 figs

 8. Measurements of thermal parameters of solar modules

  Science.gov (United States)

  Górecki, K.; Krac, E.

  2016-04-01

  In the paper the methods of measuring thermal parameters of photovoltaic panels - transient thermal impedance and the absorption factor of light-radiation are presented. The manner of realising these methods is described and the results of measurements of the considered thermal parameters of selected photovoltaic panels are presented. The influence of such selected factors as a type of the investigated panel and its mounting manner on transient thermal impedance of the considered panels is also discussed.

 9. Calculation of mixed core safety parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this presentation is the reactor physics explanation of the most important nuclear safety parameters in mixed TRIGA cores as well as their calculation methods and appropriate computer codes. Nuclear core parameters, such as power density peaking factors and temperature reactivity coefficients are considered. The computer codes adapted, tested and widely available for TRIGA nuclear calculations are presented. Thermal-hydraulics aspects of safety analysis are not treated

 10. Evaluation of Acoustic parameters of Churches

  OpenAIRE

  Vodopija, Janko; Fajt, Sinisa; Krhen, Miljenko

  2010-01-01

  National audience The purpose of this paper is to give an evaluation of subjective and objective acoustic parameters in two architecturally different churches in Zagreb, Croatia. These churches have completely different architectural parameters due to different style, shape and volume. The influence of high vaulted ceiling in one church is compared to the lower flat ceiling of the other. The influence of large high ceiling lateral aisles and the lateral galleries to both binaural and monau...

 11. Parameter Estimation of Noise Corrupted Sinusoids

  OpenAIRE

  O'Brien, Jr., W.,; Johnnie, Nathan

  2011-01-01

  Existing algorithms for fitting the parameters of a sinusoid to noisy discrete time observations are not always successful due to initial value sensitivity and other issues. This paper demonstrates the techniques of FIR filtering, Fast Fourier Transform, circular autocorreltion, and nonlinear least squares minimization as useful in the parameter estimation of amplitude, frequency and phase exemplified for a low-frequency time-delayed sinusoid describing simple harmonic motion. Alternative mea...

 12. A parametric reconstruction of the deceleration parameter

  CERN Document Server

  Mamon, Abdulla Al

  2016-01-01

  The present work is based on a parametric reconstruction of the deceleration parameter $q(z)$ in a model for the spatially flat FRW universe filled with dark energy and non- relativistic matter. We have proposed a divergence-free logarithmic parametrization of $q(z)$ to probe the entire evolution history of the universe. Using the SN Ia and Hubble parameter datasets, the constraints on the arbitrary model parameters $q_{0}$ and $q_{1}$ are obtained (within $1\\sigma$ and $2\\sigma$ confidence limits) by $\\chi^{2}$-minimization technique. We have then reconstructed the deceleration parameter, the total EoS parameter $\\omega_{tot}$, the jerk parameter and have compared the reconstructed results with the spatially flat $\\Lambda$CDM model. It has been found that the behavior of $q(z)$ and $\\omega_{tot}$ in our model are very similar (within $1\\sigma$ confidence limit) to that of the $\\Lambda$CDM model if we consider Type Ia Supernova (SN Ia) dataset only, but the evolutions of $q(z)$ and $\\omega_{tot}$ are differen...

 13. Asymmetry parameter of peaked Fano line shapes

  Science.gov (United States)

  Meierott, S.; Hotz, T.; Néel, N.; Kröger, J.

  2016-10-01

  The spectroscopic line shape of electronic and vibrational excitations is ubiquitously described by a Fano profile. In the case of nearly symmetric and peaked Fano line shapes, the fit of the conventional Fano function to experimental data leads to difficulties in unambiguously extracting the asymmetry parameter, which may vary over orders of magnitude without degrading the quality of the fit. Moreover, the extracted asymmetry parameter depends on initially guessed values. Using the spectroscopic signature of the single-Co Kondo effect on Au(110) the ambiguity of the extracted asymmetry parameter is traced to the highly symmetric resonance profile combined with the inevitable scattering of experimental data. An improved parameterization of the conventional Fano function is suggested that enables the nonlinear optimization in a reduced parameter space. In addition, the presence of a global minimum in the sum of squared residuals and thus the independence of start parameters may conveniently be identified in a two-dimensional plot. An angular representation of the asymmetry parameter is suggested in order to reliably determine uncertainty margins via linear error propagation.

 14. Evaluation of resonance parameters of U-233

  International Nuclear Information System (INIS)

  Compilation of nuclear data is in progress in Japan, and the second edition of Japanese Evaluated Nuclear Data Library (JENDL-2) will be published. The evaluation of the resonance parameters of U-233, which will be included in JENDL-2, has been made. The measured values of the resonance parameters after the publication of BNL-325 (second edition) were collected, and searched by using CINDA-78. The data by Blons, Kolar, Ryabov, and Bergen were used for the present evaluation. Complete set of the data was made for each measurement. Fission and capture areas integrated over energy intervals were obtained. The total, fission and capture cross-sections of U-233 were calculated from the various sets of complete resonance parameters, and shown in figures. The calculated values of total, fission and capture cross-sections based on the parameters by Blons were compared with the measured values. Correction of the resonance parameters with poor reproducibility was able to be made with the NDES system by Nakagawa. The final parameters which will be included in JENDL are shown in tables. (Kato, T.)

 15. Inhomogeneity-induced variance of cosmological parameters

  Science.gov (United States)

  Wiegand, A.; Schwarz, D. J.

  2012-02-01

  Context. Modern cosmology relies on the assumption of large-scale isotropy and homogeneity of the Universe. However, locally the Universe is inhomogeneous and anisotropic. This raises the question of how local measurements (at the ~102 Mpc scale) can be used to determine the global cosmological parameters (defined at the ~104 Mpc scale)? Aims: We connect the questions of cosmological backreaction, cosmic averaging and the estimation of cosmological parameters and show how they relate to the problem of cosmic variance. Methods: We used Buchert's averaging formalism and determined a set of locally averaged cosmological parameters in the context of the flat Λ cold dark matter model. We calculated their ensemble means (i.e. their global value) and variances (i.e. their cosmic variance). We applied our results to typical survey geometries and focused on the study of the effects of local fluctuations of the curvature parameter. Results: We show that in the context of standard cosmology at large scales (larger than the homogeneity scale and in the linear regime), the question of cosmological backreaction and averaging can be reformulated as the question of cosmic variance. The cosmic variance is found to be highest in the curvature parameter. We propose to use the observed variance of cosmological parameters to measure the growth factor. Conclusions: Cosmological backreaction and averaging are real effects that have been measured already for a long time, e.g. by the fluctuations of the matter density contrast averaged over spheres of a certain radius. Backreaction and averaging effects from scales in the linear regime, as considered in this work, are shown to be important for the precise measurement of cosmological parameters.

 16. Aerodynamic Parameter Identification of a Venus Lander

  Science.gov (United States)

  Sykes, Robert A.

  An analysis was conducted to identify the parameters of an aerodynamic model for a Venus lander based on experimental free-flight data. The experimental free-flight data were collected in the NASA Langley 20-ft Vertical Spin Tunnel with a 25-percent Froude-scaled model. The experimental data were classified based on the wind tunnel run type: runs where the lander model was unperturbed over the course of the run, and runs were the model was perturbed (principally in pitch, yaw, and roll) by the wind tunnel operator. The perturbations allow for data to be obtained at higher wind angles and rotation rates than those available from the unperturbed data. The model properties and equations of motion were used to determine experimental values for the aerodynamic coefficients. An aerodynamic model was selected using a priori knowledge of axisymmetric blunt entry vehicles. The least squares method was used to estimate the aerodynamic parameters. Three sets of results were obtained from the following data sets: perturbed, unperturbed, and the combination of both. The combined data set was selected for the final set of aerodynamic parameters based on the quality of the results. The identified aerodynamic parameters are consistent with that of the static wind tunnel data. Reconstructions, of experimental data not used in the parameter identification analyses, achieved similar residuals as those with data used to identify the parameters. Simulations of the experimental data, using the identified parameters, indicate that the aerodynamic model used is incapable of replicating the limit cycle oscillations with stochastic peak amplitudes observed during the test.

 17. [Incidental finding of pathological coagulation parameters].

  Science.gov (United States)

  Luxembourg, B; Lindhoff-Last, E

  2014-10-01

  Pathological coagulation parameters may reflect life-threatening hemorrhagic or thromboembolic diseases but may also be a laboratory result without any clinical significance, result from in vitro phenomena or preanalytical errors. This article gives an overview of potential pitfalls in coagulation diagnostics, lists the differential diagnoses of pathological coagulation parameters and describes further steps in the diagnostic approach to clarify pathological results. The focus lies on coagulation parameters that are frequently determined in routine clinical investigations, e.g. platelet count, prothrombin time, activated partial thromboplastin time (aPTT) and fibrinogen. Besides heparin, fondaparinux, danaparoid, and vitamin K antagonists, direct factor Xa inhibitors and direct thrombin inhibitors are nowadays available for therapeutic anticoagulation. This article gives an overview of the influence of anticoagulants on coagulation parameters which depends on the dose, the time of the last administration, as well as the method used for the determination of coagulation parameters. Moreover, common reasons for elevation of the fibrin degradation product D-dimer are presented. The clinical utility of D-dimer assays is limited by their poor specificity. Elevated D-dimer concentrations can be found in various diseases and also under normal physiological circumstances (e.g. in the elderly). Thus, the most useful clinical application of D-dimer is evidence of normal values to essentially rule out venous thromboembolism. PMID:25190093

 18. Multi-parameters scanning in HTI media

  KAUST Repository

  Masmoudi, Nabil

  2014-08-05

  Building credible anisotropy models is crucial in imaging. One way to estimate anisotropy parameters is to relate them analytically to traveltime, which is challenging in inhomogeneous media. Using perturbation theory, we develop traveltime approximations for transversely isotropic media with horizontal symmetry axis (HTI) as explicit functions of the anellipticity parameter η and the symmetry axis azimuth ϕ in inhomogeneous background media. Specifically, our expansion assumes an inhomogeneous elliptically anisotropic background medium, which may be obtained from well information and stacking velocity analysis in HTI media. This formulation has advantages on two fronts: on one hand, it alleviates the computational complexity associated with solving the HTI eikonal equation, and on the other hand, it provides a mechanism to scan for the best fitting parameters η and ϕ without the need for repetitive modeling of traveltimes, because the traveltime coefficients of the expansion are independent of the perturbed parameters η and ϕ. The accuracy of our expansion is further enhanced by the use of shanks transform. We show the effectiveness of our scheme with tests on a 3D model and we propose an approach for multi-parameters scanning in TI media.

 19. On closure parameter estimation in chaotic systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Hakkarainen

  2012-02-01

  Full Text Available Many dynamical models, such as numerical weather prediction and climate models, contain so called closure parameters. These parameters usually appear in physical parameterizations of sub-grid scale processes, and they act as "tuning handles" of the models. Currently, the values of these parameters are specified mostly manually, but the increasing complexity of the models calls for more algorithmic ways to perform the tuning. Traditionally, parameters of dynamical systems are estimated by directly comparing the model simulations to observed data using, for instance, a least squares approach. However, if the models are chaotic, the classical approach can be ineffective, since small errors in the initial conditions can lead to large, unpredictable deviations from the observations. In this paper, we study numerical methods available for estimating closure parameters in chaotic models. We discuss three techniques: off-line likelihood calculations using filtering methods, the state augmentation method, and the approach that utilizes summary statistics from long model simulations. The properties of the methods are studied using a modified version of the Lorenz 95 system, where the effect of fast variables are described using a simple parameterization.

 20. Statistics of Parameter Estimates: A Concrete Example

  KAUST Repository

  Aguilar, Oscar

  2015-01-01

  © 2015 Society for Industrial and Applied Mathematics. Most mathematical models include parameters that need to be determined from measurements. The estimated values of these parameters and their uncertainties depend on assumptions made about noise levels, models, or prior knowledge. But what can we say about the validity of such estimates, and the influence of these assumptions? This paper is concerned with methods to address these questions, and for didactic purposes it is written in the context of a concrete nonlinear parameter estimation problem. We will use the results of a physical experiment conducted by Allmaras et al. at Texas A&M University [M. Allmaras et al., SIAM Rev., 55 (2013), pp. 149-167] to illustrate the importance of validation procedures for statistical parameter estimation. We describe statistical methods and data analysis tools to check the choices of likelihood and prior distributions, and provide examples of how to compare Bayesian results with those obtained by non-Bayesian methods based on different types of assumptions. We explain how different statistical methods can be used in complementary ways to improve the understanding of parameter estimates and their uncertainties.

 1. Inhomogeneity-induced variance of cosmological parameters

  CERN Document Server

  Wiegand, Alexander

  2011-01-01

  Modern cosmology relies on the assumption of large-scale isotropy and homogeneity of the Universe. However, locally the Universe is inhomogeneous and anisotropic. So, how can local measurements (at the 100 Mpc scale) be used to determine global cosmological parameters (defined at the 10 Gpc scale)? We use Buchert's averaging formalism and determine a set of locally averaged cosmological parameters in the context of the flat Lambda cold dark matter model. We calculate their ensemble means (i.e. their global values) and variances (i.e. their cosmic variances). We apply our results to typical survey geometries and focus on the study of the effects of local fluctuations of the curvature parameter. By this means we show, that in the linear regime cosmological backreaction and averaging can be reformulated as the issue of cosmic variance. The cosmic variance is found largest for the curvature parameter and discuss some of its consequences. We further propose to use the observed variance of cosmological parameters t...

 2. Application of spreadsheet to estimate infiltration parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Zakwan

  2016-09-01

  Full Text Available Infiltration is the process of flow of water into the ground through the soil surface. Soil water although contributes a negligible fraction of total water present on earth surface, but is of utmost importance for plant life. Estimation of infiltration rates is of paramount importance for estimation of effective rainfall, groundwater recharge, and designing of irrigation systems. Numerous infiltration models are in use for estimation of infiltration rates. The conventional graphical approach for estimation of infiltration parameters often fails to estimate the infiltration parameters precisely. The generalised reduced gradient (GRG solver is reported to be a powerful tool for estimating parameters of nonlinear equations and it has, therefore, been implemented to estimate the infiltration parameters in the present paper. Field data of infiltration rate available in literature for sandy loam soils of Umuahia, Nigeria were used to evaluate the performance of GRG solver. A comparative study of graphical method and GRG solver shows that the performance of GRG solver is better than that of conventional graphical method for estimation of infiltration rates. Further, the performance of Kostiakov model has been found to be better than the Horton and Philip's model in most of the cases based on both the approaches of parameter estimation.

 3. Supersymmetry Parameter Analysis: SPA Convention and Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hinchliffe, I.; et al.

  2005-05-05

  High-precision analyses of supersymmetry parameters aim atreconstructing the fundamental supersymmetric theory and its breakingmechanism. A well defined theoretical framework is needed whenhigher-order corrections are included. We propose such a scheme,Supersymmetry Parameter Analysis SPA, based on a consistent set ofconventions and input parameters. A repository for computer programs isprovided which connect parameters in different schemes and relate theLagrangian parameters to physical observables at LHC and high energy e+e-linear collider experiments, i.e., masses, mixings, decay widths andproduction cross sections for supersymmetric particles. In addition,programs for calculating high-precision low energy observables, thedensity of cold dark matter (CDM) in the universe as well as the crosssections for CDM search experiments are included. The SPA scheme stillrequires extended efforts on both the theoretical and experimental sidebefore data can be evaluated in the future at the level of the desiredprecision. We take here an initial step of testing the SPA scheme byapplying the techniques involved to a specific supersymmetry referencepoint.

 4. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 5. De detailhandel in biologische produkten : de mogelijkheden voor supermarkten en speciaalzaken naast de natuurvoedingswinkels

  NARCIS (Netherlands)

  Borgstein, M.H.; Zimmermann, K.L.

  1993-01-01

  Qualitative research on the sale of biological products (biodynamic and ecological) in the supermarkets, specialist shops and natural food stores in The Netherlands and inventarisation of bottle-necks which prohibit this sale. Conditions are formulated for promoting the introduction of organic produ

 6. Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Zimmermann, K.L.; Berg, van den I.

  2009-01-01

  Dit onderzoek verschaft inzicht in het overdrachtsmechanisme tussen de introductie van nieuwe producten in de catering (bedrijfsrestaurants) en de acceptatie van deze nieuwe producten door de consumenten. In Deel I van het rapport wordt een conceptueel model gepresenteerd dat als handvat dient voor

 7. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Bij een verdere groei van de Nederlandse wijn is het zeer belangrijk om de kwaliteit en voedselveiligheid van de wijn te borgen. Deze ontwikkeling is kwetsbaar en mogelijke ‘fouten ’ zullen funest zijn voor het Nederlandse wijnimago en ontwikkeling van de wijnbouw. Er liggen kansen voor een verdere

 8. De detailhandel in biologische produkten : de mogelijkheden voor supermarkten en speciaalzaken naast de natuurvoedingswinkels

  OpenAIRE

  Borgstein, M.H.; Zimmermann, K.L.

  1993-01-01

  Qualitative research on the sale of biological products (biodynamic and ecological) in the supermarkets, specialist shops and natural food stores in The Netherlands and inventarisation of bottle-necks which prohibit this sale. Conditions are formulated for promoting the introduction of organic products into the standard retail trade channel

 9. Privatwirtschaftlicher Standard für ökologisches/biologisches Heimtierfutter

  OpenAIRE

  Rombach, Martin; Schick, Alissa

  2009-01-01

  In Deutschland existiert bisher weder ein nationaler Standard für Heimtierfutter noch ein anerkannter oder akzeptierter privatwirtschaftlicher Standard. Der vorliegende Standard soll diese Lücke schließen und den Herstellern und Inverkehrbringern von Heimtierfuttermitteln, welche mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau gekennzeichnet werden, eine Vermarktung erlauben und Rechtssicherheit geben.

 10. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel. An

 11. Graph-Based Data Mining for Biological Applications (Graafgebaseerde datamining voor biologische toepassingen)

  OpenAIRE

  Schietgat, Leander

  2010-01-01

  Het onderzoek in deze thesis situeert zich in het domein van het relatio neel leren. In het bijzonder stellen we leeralgoritmes voor die modellen bouwen voor gestructureerde gegevens op basis van grafen. Het belangrij kste doel van deze thesis is om de efficiëntie van relationele leeralgor itmes te verhogen, alsook hun toepasbaarheid op problemen uit de biologi e en chemie. In het eerste deel bestuderen we hiërarchische multi-label classificatie (HMC), een variant van classificatie waarbij e...

 12. Biologische und materialbedingte Komplikationen in der zahnärztlichen Implantologie

  NARCIS (Netherlands)

  D. Wismeijer; D. Buser; S. Chen

  2015-01-01

  The ITI Treatment Guide series, a unique compendium of evidence-based treatment methods in implant dentistry in daily practice, written by renowned clinicians, provides a comprehensive overview of various therapeutic options. Using an illustrated step-by-step approach, the ITI Treatment Guide shows

 13. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 14. Arbeitspferde im biologisch-dynamischen Gemüsebau. Zusammenfassung des Berichtes 2004

  OpenAIRE

  Strüber, Klaus

  2005-01-01

  Das Projekt aus 2003 (SP 29) wurde in 2004 fortgesetzt. Die Flächen wurden vergrößert, dementsprechend stiegen die Einsatzstunden an und neue Geräte wurden getestet. Auf einem größeren Betrieb in Norwegen wurden Vergleichsdaten unter anderen Bedingungen erhoben. Im Rechts/Links Versuch zu Bodenverdichtung wurden signifikante Unterschiede im Boden (pH-Wert, Verdichtung) und der Pflanze (Chemie, Physik, Bildekräfte) zu Gunsten des Pferdes ermittelt. Pferde erzielten gute Leistungen i...

 15. Biologische opmerkingen uit de Diergaarde van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra”

  NARCIS (Netherlands)

  Portielje, A.F.J.

  1919-01-01

  Sedert 1908 heeft een op 24 April 1904 aangekocht paar Reuzenreigers jaarlijks gebroed en gewoonlijk 3, een enkele maal ook eens 4 jongen per broedsel grootgebracht. Dat door dit op volle kleur gekocht paar eerst in Juli 1908 aanstalten tot nestelen gemaakt werd, kan een gevolg zijn geweest van het

 16. Escape statistics for parameter sweeps through bifurcations.

  Science.gov (United States)

  Miller, Nicholas J; Shaw, Steven W

  2012-04-01

  We consider the dynamics of systems undergoing parameter sweeps through bifurcation points in the presence of noise. Of interest here are local codimension-one bifurcations that result in large excursions away from an operating point that is transitioning from stable to unstable during the sweep, since information about these "escape events" can be used for system identification, sensing, and other applications. The analysis is based on stochastic normal forms for the dynamic saddle-node and subcritical pitchfork bifurcations with a time-varying bifurcation parameter and additive noise. The results include formulation and numerical solution for the distribution of escape events in the general case and analytical approximations for delayed bifurcations for which escape occurs well beyond the corresponding quasistatic bifurcation points. These bifurcations result in amplitude jumps encountered during parameter sweeps and are particularly relevant to nano- and microelectromechanical systems, for which noise can play a significant role.

 17. Statistical analysis of earthquake ground motion parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Several earthquake ground response parameters that define the strength, duration, and frequency content of the motions are investigated using regression analyses techniques; these techniques incorporate statistical significance testing to establish the terms in the regression equations. The parameters investigated are the peak acceleration, velocity, and displacement; Arias intensity; spectrum intensity; bracketed duration; Trifunac-Brady duration; and response spectral amplitudes. The study provides insight into how these parameters are affected by magnitude, epicentral distance, local site conditions, direction of motion (i.e., whether horizontal or vertical), and earthquake event type. The results are presented in a form so as to facilitate their use in the development of seismic input criteria for nuclear plants and other major structures. They are also compared with results from prior investigations that have been used in the past in the criteria development for such facilities

 18. Confidence intervals with a priori parameter bounds

  CERN Document Server

  Lokhov, A V

  2014-01-01

  We review the methods of constructing confidence intervals that account for a priori information about one-sided constraints on the parameter being estimated. We show that the so-called method of sensitivity limit yields a correct solution of the problem. Derived are the solutions for the cases of a continuous distribution with non-negative estimated parameter and a discrete distribution, specifically a Poisson process with background. For both cases, the best upper limit is constructed that accounts for the a priori information. A table is provided with the confidence intervals for the parameter of Poisson distribution that correctly accounts for the information on the known value of the background along with the software for calculating the confidence intervals for any confidence levels and magnitudes of the background (the software is freely available for download via Internet).

 19. Aquifer parameter estimation from surface resistivity data.

  Science.gov (United States)

  Niwas, Sri; de Lima, Olivar A L

  2003-01-01

  This paper is devoted to the additional use, other than ground water exploration, of surface geoelectrical sounding data for aquifer hydraulic parameter estimation. In a mesoscopic framework, approximated analytical equations are developed separately for saline and for fresh water saturations. A few existing useful aquifer models, both for clean and shaley sandstones, are discussed in terms of their electrical and hydraulic effects, along with the linkage between the two. These equations are derived for insight and physical understanding of the phenomenon. In a macroscopic scale, a general aquifer model is proposed and analytical relations are derived for meaningful estimation, with a higher level of confidence, of hydraulic parameter from electrical parameters. The physical reasons for two different equations at the macroscopic level are explicitly explained to avoid confusion. Numerical examples from existing literature are reproduced to buttress our viewpoint. PMID:12533080

 20. Setting parameters in the cold chain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria Rodríguez

  2011-12-01

  Full Text Available Breaks in the cold chain are important economic losses in food and pharmaceutical companies. Many of the failures in the cold chain are due to improper adjustment of equipment parameters such as setting the parameters for theoretical conditions, without a corresponding check in normal operation. The companies that transport refrigeratedproducts must be able to adjust the parameters of the equipment in an easy and quick to adapt their functioning to changing environmental conditions. This article presents the results of a study carried out with a food distribution company. The main objective of the study is to verify the effectiveness of Six Sigma as a methodological toolto adjust the equipment in the cold chain. The second objective is more speciÞ c and is to study the impact of: reducing the volume of storage in the truck, the initial temperature of the storage areain the truck and the frequency of defrost in the transport of refrigerated products.

 1. Comparing anisotropic displacement parameters in protein structures.

  Science.gov (United States)

  Merritt, E A

  1999-12-01

  The increasingly widespread use of synchrotron-radiation sources and cryo-preparation of samples in macromolecular crystallography has led to a dramatic increase in the number of macromolecular structures determined at atomic or near-atomic resolution. This permits expansion of the structural model to include anisotropic displacement parameters U(ij) for individual atoms. In order to explore the physical significance of these parameters in protein structures, it is useful to be able to compare quantitatively the electron-density distribution described by the refined U(ij) values associated with corresponding crystallographically independent atoms. This paper presents the derivation of an easily calculated correlation coefficient in real space between two atoms modeled with anisotropic displacement parameters. This measure is used to investigate the degree of similarity between chemically equivalent but crystallographically independent atoms in the set of protein structural models currently available from the Protein Data Bank.

 2. Proline puckering parameters for collagen structure simulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Di, E-mail: diwu@fudan.edu.cn [Department of Physiology and Biophysics, School of Life Sciences, Fudan University, Shanghai 200438 (China)

  2015-03-15

  Collagen is made of triple helices rich in proline residues, and hence is influenced by the conformational motions of prolines. Because the backbone motions of prolines are restricted by the helical structures, the only side chain motion—proline puckering—becomes an influential factor that may affect the stability of collagen structures. In molecular simulations, a proper proline puckering population is desired so to yield valid results of the collagen properties. Here we design the proline puckering parameters in order to yield suitable proline puckering populations as demonstrated in the experimental results. We test these parameters in collagen and the proline dipeptide simulations. Compared with the results of the PDB and the quantum calculations, we propose the proline puckering parameters for the selected collagen model simulations.

 3. Structural Parameters of Star Clusters: Stochastic Effects

  CERN Document Server

  Narbutis, D; de Meulenaer, P; Mineikis, T; Vansevičius, V

  2014-01-01

  Stochasticity of bright stars introduces uncertainty and bias into derived structural parameters of star clusters. We have simulated a grid of cluster $V$-band images, observed with Subaru Suprime-Cam with age, mass, and size representing a cluster population in the M31 galaxy and derived their structural parameters by fitting King model to the surface brightness distribution. We have found that clusters less massive than $10^4 M_\\odot$ show significant uncertainty in their core and tidal radii for all ages, while clusters younger than 10 Myr have their sizes systematically underestimated for all masses. This emphasizes the importance of stochastic simulations to asses the true uncertainty of structural parameters in studies of semi-resolved and unresolved clusters.

 4. Cosmological parameters from lenses distance ratio

  CERN Document Server

  Cardone, Vincenzo F; Scudellaro, Paolo

  2015-01-01

  Strong lensing provides popular techniques to investigate the mass distribution of intermediate redshift galaxies, testing galaxy evolution and formation scenarios. It especially probes the background cosmic expansion, hence constraining cosmological parameters. The measurement of Einstein radii and central velocity dispersions indeed allows to trace the ratio D_s/D_ls between the distance D_s from the observer to the source and the distance D_ls from the lens to the source. We present an improved method to explicitly include the two - component structure in the galaxy lens modeling, in order to analyze the role played by the redshift and the model dependence on a nuisance parameter, F_E, which is usually marginalized in the cosmological applications. We show how to deal with these problems and carry on a Fisher matrix analysis to infer the accuracy on cosmological parameters achieved by this method.

 5. Determination of kinetic parameters for biomass combustion.

  Science.gov (United States)

  Álvarez, A; Pizarro, C; García, R; Bueno, J L; Lavín, A G

  2016-09-01

  The aim of this work is to provide a wide database of kinetic data for the most common biomass by thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermogravimetry (DTG). Due to the characteristic parameters of DTG curves, a two-stage reaction model is proposed and the kinetic parameters obtained from model-based methods with energy activation values for first and second stages in the range 1.75·10(4)-1.55·10(5)J/mol and 1.62·10(4)-2.37·10(5)J/mol, respectively. However, it has been found that Flynn-Wall-Ozawa and Kissinger-Akahira-Sunose model-free methods are not suitable to determine the kinetic parameters of biomass combustion since the assumptions of these two methods were not accomplished in the full range of the combustion process. PMID:27233095

 6. Technical parameters for specifying imagery requirements

  Science.gov (United States)

  Coan, Paul P.; Dunnette, Sheri J.

  1994-01-01

  Providing visual information acquired from remote events to various operators, researchers, and practitioners has become progressively more important as the application of special skills in alien or hazardous situations increases. To provide an understanding of the technical parameters required to specify imagery, we have identified, defined, and discussed seven salient characteristics of images: spatial resolution, linearity, luminance resolution, spectral discrimination, temporal discrimination, edge definition, and signal-to-noise ratio. We then describe a generalizing imaging system and identified how various parts of the system affect the image data. To emphasize the different applications of imagery, we have constrasted the common television system with the significant parameters of a televisual imaging system for technical applications. Finally, we have established a method by which the required visual information can be specified by describing certain technical parameters which are directly related to the information content of the imagery. This method requires the user to complete a form listing all pertinent data requirements for the imagery.

 7. ILC Extraction Line Simulations with TDR Parameters

  CERN Document Server

  Marin, Eduardo

  2014-01-01

  The goal of this study is to evaluate the impact of the latest ILC beam parameters at the Interaction Point (IP), as specified in the 2013 ILC Technical Design Report (TDR), on beam losses in the extraction line. The previous beam loss evaluation was based on the parameters specified in the 2007 ILC Reference Design Report (RDR). The results of this study are compared to the results obtained in the past for the ``nominal'' and the ``low power'' (low-P) parameter options of the RDR. The initial disrupted beam distribution at IP was generated using Guinea-Pig code, and the beam losses were obtained in tracking simulations using DIMAD. The study is performed for 500 GeV center-of-mass beam energy and the extraction line optics corresponding to the latest final focus optics with L* = 4.5 m, with and without detector solenoid.

 8. Errors on errors - Estimating cosmological parameter covariance

  CERN Document Server

  Joachimi, Benjamin

  2014-01-01

  Current and forthcoming cosmological data analyses share the challenge of huge datasets alongside increasingly tight requirements on the precision and accuracy of extracted cosmological parameters. The community is becoming increasingly aware that these requirements not only apply to the central values of parameters but, equally important, also to the error bars. Due to non-linear effects in the astrophysics, the instrument, and the analysis pipeline, data covariance matrices are usually not well known a priori and need to be estimated from the data itself, or from suites of large simulations. In either case, the finite number of realisations available to determine data covariances introduces significant biases and additional variance in the errors on cosmological parameters in a standard likelihood analysis. Here, we review recent work on quantifying these biases and additional variances and discuss approaches to remedy these effects.

 9. Delineating Parameter Unidentifiabilities in Complex Models

  CERN Document Server

  Raman, Dhruva V; Papachristodoulou, Antonis

  2016-01-01

  Scientists use mathematical modelling to understand and predict the properties of complex physical systems. In highly parameterised models there often exist relationships between parameters over which model predictions are identical, or nearly so. These are known as structural or practical unidentifiabilities, respectively. They are hard to diagnose and make reliable parameter estimation from data impossible. They furthermore imply the existence of an underlying model simplification. We describe a scalable method for detecting unidentifiabilities, and the functional relations defining them, for generic models. This allows for model simplification, and appreciation of which parameters (or functions thereof) cannot be estimated from data. Our algorithm can identify features such as redundant mechanisms and fast timescale subsystems, as well as the regimes in which such approximations are valid. We base our algorithm on a novel quantification of regional parametric sensitivity: multiscale sloppiness. Traditional...

 10. Discussion on the parameters of design waves

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Yan-ying

  2008-01-01

  In order to respond the discredit on the design wave standard and to recommend new consideration on design wave parameters, based on the long-term distribution of statistic characteristics of waves and the short-term probability properties of sea state defined by giving the return period, the calculation of the return period, the height, the period, and the oceanic wave parameters of the design wave and the forecasting methods are discussed in this paper. To provide references for the operation reliability of floating structures in the extreme sea state, the method of determining the design wave parameters is resurveyed. A proposal is recommended that the design wave, which can be either significant wave with 500-year of the return period, or the maximum wave with 1/N of exceeding probability, 100-year of the return period, can be applied in the engineering design practice.

 11. Spatial homogenization of diffusion theory parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is common practice in the determination of nuclear reactor criticality and power distributions to introduce two stages of homogenization. This paper will be concerned with the second stage in which group diffusion parameters for homogenized fuel rod cells, explicitly represented control rods, poison lumps and structural materials are further homogenized over fuel assemblies. We first extend some work by Kollas and Henry (1976) dealing with the question of whether ''exact'' equivalent homogenized diffusion theory parameters exist. We prove that, if an assembly composed of heterogeneous slabs can be described by group-diffusion theory, it is possible to define group parameters spatially constant over the entire assembly that reproduce exactly the average reaction rates and leakage rates of that assembly

 12. Statistical analysis of earthquake ground motion parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1979-12-01

  Several earthquake ground response parameters that define the strength, duration, and frequency content of the motions are investigated using regression analyses techniques; these techniques incorporate statistical significance testing to establish the terms in the regression equations. The parameters investigated are the peak acceleration, velocity, and displacement; Arias intensity; spectrum intensity; bracketed duration; Trifunac-Brady duration; and response spectral amplitudes. The study provides insight into how these parameters are affected by magnitude, epicentral distance, local site conditions, direction of motion (i.e., whether horizontal or vertical), and earthquake event type. The results are presented in a form so as to facilitate their use in the development of seismic input criteria for nuclear plants and other major structures. They are also compared with results from prior investigations that have been used in the past in the criteria development for such facilities.

 13. Effect of Burnishing Parameters on Surface Finish

  Science.gov (United States)

  Shirsat, Uddhav; Ahuja, Basant; Dhuttargaon, Mukund

  2016-06-01

  Burnishing is cold working process in which hard balls are pressed against the surface, resulting in improved surface finish. The surface gets compressed and then plasticized. This is a highly finishing process which is becoming more popular. Surface quality of the product improves its aesthetic appearance. The product made up of aluminum material is subjected to burnishing process during which kerosene is used as a lubricant. In this study factors affecting burnishing process such as burnishing force, speed, feed, work piece diameter and ball diameter are considered as input parameters while surface finish is considered as an output parameter In this study, experiments are designed using 25 factorial design in order to analyze the relationship between input and output parameters. The ANOVA technique and F-test are used for further analysis.

 14. Earth Similarity Index with two free parameters

  CERN Document Server

  Chandra, Suresh; Sharma, Mohit K

  2015-01-01

  We have derived Earth Similarity Index (ESI) with two free parameters m and T. These free parameters are optimized with the consideration that the planet Mars is almost similar to the Earth. For the optimized values of free parameters, the interior-ESI, surface-ESI and ESI for some planets are calculated. The results for m = 0.8 and T = 0.8 are compared with the values obtained by Schulze-Makuch {\\it et al.} (2011). We have found that the exoplanet 55 Cnc f is within 10% away from the threshold value T. The exoplanets HD 69830 c, 55 Cnc c, 55 Cnc f, 61 Vir d and HIP 57050 b are found to have ESI within 10% from the threshold value.

 15. On entanglement of light and Stokes parameters

  Science.gov (United States)

  Żukowski, Marek; Laskowski, Wiesław; Wieśniak, Marcin

  2016-08-01

  We present a new approach to Stokes parameters, which enables one to see better non-classical properties of bright quantum light, and of undefined overall photon numbers. The crucial difference is as follows. The standard quantum optical Stokes parameters are averages of differences of intensities of light registered at the two exits of polarization analyzers, and one gets their normalized version by dividing them by the average total intensity. The new ones are averages of the registered normalized Stokes parameters, for the duration of the experiment. That is, we redefine each Stokes observable as the difference of photon number operators at the two exits of a polarizing beam splitter multiplied by the inverse of their sum. The vacuum eigenvalue of the operator is defined a zero. We show that with such an approach one can obtain more sensitive entanglement indicators based on polarization measurements.

 16. Density Matrix for Mesoscopic Distributed Parameter Circuits

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  JI Ying-Hua; WANG Qi; LUO Hai-Mei; LEI Min-Sheng

  2005-01-01

  Under the Born-von-Karmann periodic boundary condition, we propose a quantization scheme for nondissipative distributed parameter circuits (i.e. a uniform periodic transmission line). We find the unitary operator for diagonalizing the Hamiltonian of the uniform periodic transmission line. The unitary operator is expressed in a coordinate representation that brings convenience to deriving the density matrix p(q, q',β). The quantum fluctuations of charge and current at a definite temperature have been studied. It is shown that quantum fluctuations of distributed parameter circuits, which also have distributed properties, are related to both the circuit parameters and the positions and the mode of signals and temperature T. The higher the temperature is, the stronger quantum noise the circuit exhibits.

 17. Determination of range parameters of observation devices

  Science.gov (United States)

  Bareła, J.; Kastek, M.; Firmanty, K.; Trzaskawka, P.; Dulski, R.; Kucharz, J.

  2012-10-01

  Range parameters of observation devices can be determined on the basis of numerical simulations (NVTherm) or on the basis of measured characteristics. Those measurements can be conducted in both laboratory and field conditions. It is, however, difficult to carry on reliable field measurements of range parameters because they are strongly depended on atmospheric conditions. Thus the laboratory measurements are more favorable option. Analysis of literature and catalogue specifications reveal, that range parameters are given mainly on the basis of Johnson criteria or TTP model. The Johnson criteria has been used since the 50s and most of catalogue range specifications are determined according to it. There are also NATO standards, which describe the measurement procedures and methodology required to define the detection, recognition and identification ranges for standard NATO targets. For the determination of range parameters the following device characteristics must be known: minimal resolvable temperature for thermal imaging devices and minimal resolvable contrast for VIS devices. The TTP model offers a new approach to the determination of range characteristics of observation devices. It has been developed by U.S. Army's Night Vision and Electronic Sensors Directorate since the year 2000. It was created because the modified Johnson criteria did not yield reliable results in case of modern systems with digital image processing. In order to determine the range parameters using TTP model, the modulation transfer function MTF, presample MTF function, and 3D noise of a tested system must be known as well as its basic design data as optical magnification and display type. The paper describes the measurement stand, measurement methodology and the procedure for the determination of range parameters. The results for thermal and VIS cameras are also presented, and they are analyzed and compared with the results obtained from current methods, including the measurement

 18. Blast wave parameters at diminished ambient pressure

  Science.gov (United States)

  Silnikov, M. V.; Chernyshov, M. V.; Mikhaylin, A. I.

  2015-04-01

  Relation between blast wave parameters resulted from a condensed high explosive (HE) charge detonation and a surrounding gas (air) pressure has been studied. Blast wave pressure and impulse differences at compression and rarefaction phases, which traditionally determine damage explosive effect, has been analyzed. An initial pressure effect on a post-explosion quasi-static component of the blast load has been investigated. The analysis is based on empirical relations between blast parameters and non-dimensional similarity criteria. The results can be directly applied to flying vehicle (aircraft or spacecraft) blast safety analysis.

 19. Determining camera parameters for round glassware measurements

  Science.gov (United States)

  Baldner, F. O.; Costa, P. B.; Gomes, J. F. S.; Filho, D. M. E. S.; Leta, F. R.

  2015-01-01

  Nowadays there are many types of accessible cameras, including digital single lens reflex ones. Although these cameras are not usually employed in machine vision applications, they can be an interesting choice. However, these cameras have many available parameters to be chosen by the user and it may be difficult to select the best of these in order to acquire images with the needed metrological quality. This paper proposes a methodology to select a set of parameters that will supply a machine vision system with the needed quality image, considering the measurement required of a laboratory glassware.

 20. State and parameter estimation in bio processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maher, M.; Roux, G.; Dahhou, B. [Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 31 - Toulouse (France)]|[Institut National des Sciences Appliquees (INSA), 31 - Toulouse (France)

  1994-12-31

  A major difficulty in monitoring and control of bio-processes is the lack of reliable and simple sensors for following the evolution of the main state variables and parameters such as biomass, substrate, product, growth rate, etc... In this article, an adaptive estimation algorithm is proposed to recover the state and parameters in bio-processes. This estimator utilizes the physical process model and the reference model approach. Experimentations concerning estimation of biomass and product concentrations and specific growth rate, during batch, fed-batch and continuous fermentation processes are presented. The results show the performance of this adaptive estimation approach. (authors) 12 refs.

 1. A three-parameter asteroid taxonomy

  Science.gov (United States)

  Tedesco, Edward F.; Williams, James G.; Matson, Dennis L.; Veeder, Glenn J.; Gradie, Jonathan C.

  1989-01-01

  Broadband U, V, and x photometry together with IRAS asteroid albedos have been used to construct an asteroid classification system. The system is based on three parameters (U-V and v-x color indices and visual geometric albedo), and it is able to place 96 percent of the present sample of 357 asteroids into 11 taxonomic classes. It is noted that all but one of these classes are analogous to those previously found using other classification schemes. The algorithm is shown to account for the observational uncertainties in each of the classification parameters.

 2. Statefinder parameters in two dark energy models

  CERN Document Server

  Panotopoulos, Grigoris

  2007-01-01

  The statefinder parameters ($r,s$) in two dark energy models are studied. In the first, we discuss in four-dimensional General Relativity a two fluid model, in which dark energy and dark matter are allowed to interact with each other. In the second model, we consider the DGP brane model generalized by taking a possible energy exchange between the brane and the bulk into account. We determine the values of the statefinder parameters that correspond to the unique attractor of the system at hand. Furthermore, we produce plots in which we show $s,r$ as functions of red-shift, and the ($s-r$) plane for each model.

 3. LQG vertex with finite Immirzi parameter

  OpenAIRE

  Engle, Jonathan; Livine, Etera; Pereira, Roberto; Rovelli, Carlo

  2007-01-01

  We extend the definition of the "flipped" loop-quantum-gravity vertex to the case of a finite Immirzi parameter. We cover the Euclidean as well as the Lorentzian case. We show that the resulting dynamics is defined on a Hilbert space isomorphic to the one of loop quantum gravity, and that the area operator has the same discrete spectrum as in loop quantum gravity. This includes the correct dependence on the Immirzi parameter, and, remarkably, holds in the Lorentzian case as well. The ad hoc f...

 4. Important Parameters and Applications for Nickel Electroforming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tang, Peter Torben; Benzon, Michael Eis; Rasmussen, J.P.;

  1996-01-01

  Electroforming is versatile process that is being used more and more, although the basic idea is almost a hundred years old. This paper will concentrate on the important mechanical properties and electrolyte parameters of nickel electroforming. Electrolyte parameters such as current density, p......H-value, temperature and the use of pulse plating and additives will be examined with respect to mechanical properties such as internal stress, material distribution and hardness. Pulse plating in a chloride and Watts nickel bath and DC plating in sulphamate bath will be discussed, as well as different methods...

 5. Order Parameter Hysteresis on the Complex Network

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  MA Pei-Jie; WANG Bing-Hong

  2008-01-01

  Collective synchronization is investigated on the small-world network (NW model). The order parameter is introduced to measure the synchronization of phase. It is found that there are differences between the processes of synchronization and desynchronization. The dependence of order parameter on the coupling strength is shown like a hysteresis loop. The size of the 10019 demonstrates the non-monotonicity with the change of adding probability,and is relevant to the construction of the network. The area may be maximum, as the adding probability is equal to 0.4. This phenomenon indicates that the clusters in the network play an important role in the processes of synchronization and desynchronization.

 6. Application of lumped-parameter models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten

  This technical report concerns the lumped-parameter models for a suction caisson with a ratio between skirt length and foundation diameter equal to 1/2, embedded into an viscoelastic soil. The models are presented for three different values of the shear modulus of the subsoil (section 1.1). Subse.......1). Subsequently, the assembly of the dynamic stiffness matrix for the foundation is considered (section 1.2), and the solution for obtaining the steady state response, when using lumped-parameter models is given(section 1.2)....

 7. Bioelectrical impedance modelling of gentamicin pharmacokinetic parameters.

  Science.gov (United States)

  Zarowitz, B J; Pilla, A M; Peterson, E L

  1989-10-01

  1. Bioelectrical impedance analysis was used to develop descriptive models of gentamicin pharmacokinetic parameters in 30 adult in-patients receiving therapy with gentamicin. 2. Serial blood samples obtained from each subject at steady state were analyzed and used to derive gentamicin pharmacokinetic parameters. 3. Multiple regression equations were developed for clearance, elimination rate constant and volume of distribution at steady state and were all statistically significant at P less than 0.05. 4. Clinical validation of this innovative technique is warranted before clinical use is recommended.

 8. METHOD ON ESTIMATION OF DRUG'S PENETRATED PARAMETERS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘宇红; 曾衍钧; 许景锋; 张梅

  2004-01-01

  Transdermal drug delivery system (TDDS) is a new method for drug delivery. The analysis of plenty of experiments in vitro can lead to a suitable mathematical model for the description of the process of the drug's penetration through the skin, together with the important parameters that are related to the characters of the drugs.After the research work of the experiments data,a suitable nonlinear regression model was selected. Using this model, the most important parameter-penetrated coefficient of 20 drugs was computed.In the result one can find, this work supports the theory that the skin can be regarded as singular membrane.

 9. Asymmetry in the reconstructed deceleration parameter

  CERN Document Server

  Bernal, Carla; Motta, Veronica

  2016-01-01

  We study the orientation dependence of the reconstructed deceleration parameter as a function of redshift. We use the Union 2 and Loss datasets, by using the well known preferred axis discussed in the literature, finding the best fit reconstructed deceleration parameter. We found that a low redshift transition of the reconstructed $q(z)$ is clearly absent in one direction and amazingly sharp in the opposite one. We discuss the possibility that such a behavior can be associated with large scale structures affecting the data.

 10. Discovering independent parameters in complex dynamical systems

  OpenAIRE

  Lainscsek, Claudia; Weyhenmeyer, Jonathan; Sejnowski, Terrence J.; Letellier, Christophe

  2015-01-01

  The transformation of a nonlinear dynamical system into a standard form by using one of its variables and its successive derivatives can be used to identify the relationships that may exist between the parameters of the original system such as the subset of the parameter space over which the dynamics is left invariant. We show how the size of the attractor or the time scale (the pseudo-period) can be varied without affecting the underlying dynamics. This is demonstrated for the Rössler and th...

 11. Order parameter fluctuations in the holographic superconductor

  CERN Document Server

  Plantz, N W M; Vandoren, S

  2015-01-01

  We investigate the effect of order parameter fluctuations in the holographic superconductor. In particular, the fully backreacted spectral functions of the order parameter in both the normal and the superconducting phase are computed. We also present a vector-like large-$N$ version of the Ginzburg-Landau model that accurately describes our long-wavelength results in both phases. The large-$N$ limit of the latter model explains why the Higgs mode and the second-sound mode are not present in the spectral functions. Our results indicate that the holographic superconductor describes a relativistic multi-component superfluid in the universal regime of the BEC-BCS crossover.

 12. Weigh in Motion Based on Parameters Optimization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHOU Zhi-feng; CAI Ping; CHEN Ri-xing

  2009-01-01

  Dynamic tire forces are the main factor affecting the measurement accuracy of the axle weight of moving vehicle. This paper presents a novel method to reduce the influence of the dynamic tire forces on the weighing accuracy. On the basis of analyzing the characteristic of the dynamic tire forces, the objective optimization equation is constructed. The optimization algorithm is presented to get the optimal estimations of the objective parameters. According to the estimations of the parameters, the dynamic tire forces are separated from the axle weigh signal. The results of simulation and field experiments prove the effectiveness of the proposed method.

 13. Parameter estimation of the WMTD model

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LUO Ji; QIU Hong-bing

  2009-01-01

  The MTD (mixture transition distribution) model based on Weibull distribution (WMTD model) is proposed in this paper, which is aimed at its parameter estimation. An EM algorithm for estimation is given and shown to work well by some simulations. And bootstrap method is used to obtain confidence regions for the parameters. Finally, the results of a real example--predicting stock prices--show that the WMTD model proposed is able to capture the features of the data from thick-tailed distribution better than GMTD (mixture transition distribution) model.

 14. Correlations among Stress Parameters, Meat and Carcass Quality Parameters in Pigs

  OpenAIRE

  Dokmanovic, Marija; Baltic, Milan Z.; Duric, Jelena; Ivanovic, Jelena; Popovic, Ljuba; Todorovic, Milica; Markovic, Radmila; Pantic, Srdan

  2015-01-01

  Relationships among different stress parameters (lairage time and blood level of lactate and cortisol), meat quality parameters (initial and ultimate pH value, temperature, drip loss, sensory and instrumental colour, marbling) and carcass quality parameters (degree of rigor mortis and skin damages, hot carcass weight, carcass fat thickness, meatiness) were determined in pigs (n = 100) using Pearson correlations. After longer lairage, blood lactate (p

 15. MIXMAX random number generator. Generalised parameters

  CERN Document Server

  Savvidy, Konstantin

  2015-01-01

  We are exploring the parameter space of the MIXMAX random number generator, which is based on Kolmogorov-Anosov C-system defined on a torus. For a two-parameter family of C-system operators A(N,s), parametrised by the integers N and s, we found new larger values of N. One can deduce from this data that the entropy and the period are sharply increasing with N. For all of these parameters, the sequence passes all tests in the BigCrush suite. For the largest of them, N=44851, the period approaches million digits. The generator with N=256 and s=487013230256099064 has the best combination of speed, reasonable size of the state and availability for implementing the parallelisation and is currently the default generator in the ROOT software package at CERN. A three-parameter generator A(N,s,m) of the MIXMX family of generators is also presented, and it provides high quality statistical properties for small values of N.

 16. Parameters for natural resistance in bovine milk

  NARCIS (Netherlands)

  Ploegaert, T.C.W.

  2010-01-01

  Parameters for natural resistance in bovine milk Mastitis or udder inflammation is one of the most important health problems of dairy cattle. Resistance against mastitis and many other diseases is partly based on the naturally present disease resistance capacity: innate immunity. This research ther

 17. A tool for parameter-space explorations

  CERN Document Server

  Murase, Yohsuke; Ito, Nobuyasu

  2014-01-01

  A software for managing simulation jobs and results, named "OACIS", is presented. It controls a large number of simulation jobs executed in various remote servers, keeps these results in an organized way, and manages the analyses on these results. The software has a web browser front end, and users can submit various jobs to appropriate remote hosts from a web browser easily. After these jobs are finished, all the result files are automatically downloaded from the computational hosts and stored in a traceable way together with the logs of the date, host, and elapsed time of the jobs. Some visualization functions are also provided so that users can easily grasp the overview of the results distributed in a high-dimensional parameter space. Thus, OACIS is especially beneficial for the complex simulation models having many parameters for which a lot of parameter searches are required. By using API of OACIS, it is easy to write a code that automates parameter selection depending on the previous simulation results....

 18. Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Planck Collaboration,; Ade, P. A. R.; Aghanim, N.;

  2013-01-01

  We present the first results based on Planck measurements of the CMB temperature and lensing-potential power spectra. The Planck spectra at high multipoles are extremely well described by the standard spatially-flat six-parameter LCDM cosmology. In this model Planck data determine the cosmologica...

 19. Models and parameters for environmental radiological assessments

  International Nuclear Information System (INIS)

  This book presents a unified compilation of models and parameters appropriate for assessing the impact of radioactive discharges to the environment. Models examined include those developed for the prediction of atmospheric and hydrologic transport and deposition, for terrestrial and aquatic food-chain bioaccumulation, and for internal and external dosimetry. Chapters have been entered separately into the data base

 20. Practice Parameter for Psychodynamic Psychotherapy with Children

  Science.gov (United States)

  Medicus, Jennifer

  2012-01-01

  This Practice Parameter describes the principles of psychodynamic psychotherapy with children and is based on clinical consensus and available research evidence. It presents guidelines for the practice of child psychodynamic psychotherapy, including indications and contraindications, the setting, verbal and interactive (play) techniques, work with…

 1. Stochastic Chemical Kinetics with Energy Parameters

  CERN Document Server

  Fayolle, Guy; Pirogov, Serguei

  2011-01-01

  Abstact: We introduce new models of energy redistribution in stochastic chemical kinetics with several molecule types and energy parameters. The main results concern the situations when there are product form measures. Using a probabilistic interpretation of the related Boltzmann equation, we find some invariant measures explicitly and prove convergence to them.

 2. Estimating Geophysical Parameters From Gravity Data

  Science.gov (United States)

  Sjogren, William L.; Wimberly, Ravenel N.

  1988-01-01

  ORBSIM program developed for accurate extraction of parameters of geophysical models from Doppler-radio-tracking data acquired from orbiting planetary spacecraft. Model of proposed planetary structure used in numerical integration along simulated trajectories of spacecraft around primary body. Written in FORTRAN 77.

 3. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters

  CERN Document Server

  Ade, P A R; Arnaud, M.; Ashdown, M.; Aumont, J.; Baccigalupi, C.; Banday, A.J.; Barreiro, R.B.; Bartlett, J.G.; Bartolo, N.; Battaner, E.; Battye, R.; Benabed, K.; Benoit, A.; Benoit-Levy, A.; Bernard, J.P.; Bersanelli, M.; Bielewicz, P.; Bonaldi, A.; Bonavera, L.; Bond, J.R.; Borrill, J.; Bouchet, F.R.; Boulanger, F.; Bucher, M.; Burigana, C.; Butler, R.C.; Calabrese, E.; Cardoso, J.F.; Catalano, A.; Challinor, A.; Chamballu, A.; Chary, R.R.; Chiang, H.C.; Chluba, J.; Christensen, P.R.; Church, S.; Clements, D.L.; Colombi, S.; Colombo, L.P.L.; Combet, C.; Coulais, A.; Crill, B.P.; Curto, A.; Cuttaia, F.; Danese, L.; Davies, R.D.; Davis, R.J.; de Bernardis, P.; de Rosa, A.; de Zotti, G.; Delabrouille, J.; Desert, F.X.; Di Valentino, E.; Dickinson, C.; Diego, J.M.; Dolag, K.; Dole, H.; Donzelli, S.; Dore, O.; Douspis, M.; Ducout, A.; Dunkley, J.; Dupac, X.; Efstathiou, G.; Elsner, F.; Ensslin, T.A.; Eriksen, H.K.; Farhang, M.; Fergusson, J.; Finelli, F.; Forni, O.; Frailis, M.; Fraisse, A.A.; Franceschi, E.; Frejsel, A.; Galeotta, S.; Galli, S.; Ganga, K.; Gauthier, C.; Gerbino, M.; Ghosh, T.; Giard, M.; Giraud-Heraud, Y.; Giusarma, E.; Gjerlow, E.; Gonzalez-Nuevo, J.; Gorski, K.M.; Gratton, S.; Gregorio, A.; Gruppuso, A.; Gudmundsson, J.E.; Hamann, J.; Hansen, F.K.; Hanson, D.; Harrison, D.L.; Helou, G.; Henrot-Versille, S.; Hernandez-Monteagudo, C.; Herranz, D.; Hildebrandt, S.R.; Hivon, E.; Hobson, M.; Holmes, W.A.; Hornstrup, A.; Hovest, W.; Huang, Z.; Huffenberger, K.M.; Hurier, G.; Jaffe, A.H.; Jaffe, T.R.; Jones, W.C.; Juvela, M.; Keihanen, E.; Keskitalo, R.; Kisner, T.S.; Kneissl, R.; Knoche, J.; Knox, L.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Lagache, G.; Lahteenmaki, A.; Lamarre, J.M.; Lasenby, A.; Lattanzi, M.; Lawrence, C.R.; Leahy, J.P.; Leonardi, R.; Lesgourgues, J.; Levrier, F.; Lewis, A.; Liguori, M.; Lilje, P.B.; Linden-Vornle, M.; Lopez-Caniego, M.; Lubin, P.M.; Macias-Perez, J.F.; Maggio, G.; Mandolesi, N.; Mangilli, A.; Marchini, A.; Martin, P.G.; Martinelli, M.; Martinez-Gonzalez, E.; Masi, S.; Matarrese, S.; Mazzotta, P.; McGehee, P.; Meinhold, P.R.; Melchiorri, A.; Melin, J.B.; Mendes, L.; Mennella, A.; Migliaccio, M.; Millea, M.; Mitra, S.; Miville-Deschenes, M.A.; Moneti, A.; Montier, L.; Morgante, G.; Mortlock, D.; Moss, A.; Munshi, D.; Murphy, J.A.; Naselsky, P.; Nati, F.; Natoli, P.; Netterfield, C.B.; Norgaard-Nielsen, H.U.; Noviello, F.; Novikov, D.; Novikov, I.; Oxborrow, C.A.; Paci, F.; Pagano, L.; Pajot, F.; Paladini, R.; Paoletti, D.; Partridge, B.; Pasian, F.; Patanchon, G.; Pearson, T.J.; Perdereau, O.; Perotto, L.; Perrotta, F.; Pettorino, V.; Piacentini, F.; Piat, M.; Pierpaoli, E.; Pietrobon, D.; Plaszczynski, S.; Pointecouteau, E.; Polenta, G.; Popa, L.; Pratt, G.W.; Prezeau, G.; Prunet, S.; Puget, J.L.; Rachen, J.P.; Reach, W.T.; Rebolo, R.; Reinecke, M.; Remazeilles, M.; Renault, C.; Renzi, A.; Ristorcelli, I.; Rocha, G.; Rosset, C.; Rossetti, M.; Roudier, G.; d'Orfeuil, B.Rouille; Rowan-Robinson, M.; Rubino-Martin, J.A.; Rusholme, B.; Said, N.; Salvatelli, V.; Salvati, L.; Sandri, M.; Santos, D.; Savelainen, M.; Savini, G.; Scott, D.; Seiffert, M.D.; Serra, P.; Shellard, E.P.S.; Spencer, L.D.; Spinelli, M.; Stolyarov, V.; Stompor, R.; Sudiwala, R.; Sunyaev, R.; Sutton, D.; Suur-Uski, A.S.; Sygnet, J.F.; Tauber, J.A.; Terenzi, L.; Toffolatti, L.; Tomasi, M.; Tristram, M.; Trombetti, T.; Tucci, M.; Tuovinen, J.; Turler, M.; Umana, G.; Valenziano, L.; Valiviita, J.; Van Tent, B.; Vielva, P.; Villa, F.; Wade, L.A.; Wandelt, B.D.; Wehus, I.K.; White, M.; White, S.D.M.; Wilkinson, A.; Yvon, D.; Zacchei, A.; Zonca, A.

  2015-01-01

  We present results based on full-mission Planck observations of temperature and polarization anisotropies of the CMB. These data are consistent with the six-parameter inflationary LCDM cosmology. From the Planck temperature and lensing data, for this cosmology we find a Hubble constant, H0= (67.8 +/- 0.9) km/s/Mpc, a matter density parameter Omega_m = 0.308 +/- 0.012 and a scalar spectral index with n_s = 0.968 +/- 0.006. (We quote 68% errors on measured parameters and 95% limits on other parameters.) Combined with Planck temperature and lensing data, Planck LFI polarization measurements lead to a reionization optical depth of tau = 0.066 +/- 0.016. Combining Planck with other astrophysical data we find N_ eff = 3.15 +/- 0.23 for the effective number of relativistic degrees of freedom and the sum of neutrino masses is constrained to < 0.23 eV. Spatial curvature is found to be |Omega_K| < 0.005. For LCDM we find a limit on the tensor-to-scalar ratio of r <0.11 consistent with the B-mode constraints fr...

 4. Alternative parameter determination methods for a PMSG

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kalogiannis, Theodoros; Malz, Elena; Llano, Enrique Muller;

  2014-01-01

  One of the fundamental requirements for testing and analysing a Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) is to obtain its electrical and mechanical parameters. This paper describes the test set up and the procedure for obtaining them. Stator resistance and flux linkage measurements follow IEEE...

 5. A variable parameter parametric snake method

  Science.gov (United States)

  Marouf, A.; Houacine, A.

  2015-12-01

  In this paper, we introduce a new approach to parametric snake method by using variable snake parameters. Adopting fixed parameter values for all points of the snake, as usual, constitutes by itself a limitation that leads to poor performances in terms of convergence and tracking properties. A more adapted choice should be the one that allows selection depending on the image region properties as on the contour shape and position. However, such variability is not an easy task in general and a precise method need to be defined to assure contour point dependent tuning at iterations. We were particularly interested in applying this idea to the recently presented parametric method [1]. In the work mentioned, an attraction term is used to improve the convergence of the standard parametric snake without a significant increase in computational load. We show here, that improved performances can ensue from applying variable parameter concepts. For this purpose, the method is first analyzed and then a procedure is developed to assure an automatic variable parameter tuning. The interest of our approach is illustrated through object segmentation results.

 6. Deriving force field parameters for coordination complexes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Norrby, Per-Ola; Brandt, Peter

  2001-01-01

  The process of deriving molecular mechanics force fields for coordination complexes is outlined. Force field basics are introduced with an emphasis on special requirements for metal complexes. The review is then focused on how to set up the initial model, define the target, refine the parameters...

 7. Comparison of load parameters for stored materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Andersen, J.; Nielsen, J.

  1997-01-01

  The load parameters listed in the european prestandard and those derived from the material tests conform reasonably well in many cases. There are, however, also many cases where the agreement is not satisfactory, especially due to larger variability of the measured values. This yields cretainly...

 8. Estimation of Modal Parameters and their Uncertainties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, P.; Brincker, Rune

  1999-01-01

  In this paper it is shown how to estimate the modal parameters as well as their uncertainties using the prediction error method of a dynamic system on the basis of uotput measurements only. The estimation scheme is assessed by means of a simulation study. As a part of the introduction, an example...

 9. Drawing an elephant with four complex parameters

  Science.gov (United States)

  Mayer, Jürgen; Khairy, Khaled; Howard, Jonathon

  2010-06-01

  We define four complex numbers representing the parameters needed to specify an elephantine shape. The real and imaginary parts of these complex numbers are the coefficients of a Fourier coordinate expansion, a powerful tool for reducing the data required to define shapes.

 10. Models and parameters for environmental radiological assessments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miller, C W [ed.

  1984-01-01

  This book presents a unified compilation of models and parameters appropriate for assessing the impact of radioactive discharges to the environment. Models examined include those developed for the prediction of atmospheric and hydrologic transport and deposition, for terrestrial and aquatic food-chain bioaccumulation, and for internal and external dosimetry. Chapters have been entered separately into the data base. (ACR)

 11. Divertor parameters and divertor operation in ASDEX

  Science.gov (United States)

  Fussmann, G.; Ditte, U.; Eckstein, W.; Grave, T.; Keilhacker, M.; McCormick, K.; Murmann, H.; Röhr, H.; Elshaer, M.; Steuer, K.-H.; Szymanski, Z.; Wagner, F.; Becker, G.; Bernhardi, K.; Eberhagen, A.; Gehre, O.; Gernhardt, J.; Gierke, G. V.; Glock, E.; Gruber, O.; Haas, G.; Hesse, M.; Janeschitz, G.; Karger, F.; Kissel, S.; Klüber, O.; Kornherr, M.; Lisitano, G.; Mayer, H. M.; Meisel, D.; Müller, E. R.; Poschenrieder, W.; Ryter, F.; Rapp, H.; Schneider, F.; Siller, G.; Smeulders, P.; Söldner, F.; Speth, E.; Stäbler, A.; Vollmer, O.

  1984-12-01

  Recent measurements of plasma boundary and divertor scrape-off parameters for ohmically and neutral injection heated plasmas are presented. For these data the power flow onto the divertor plates and the sputtering rates at the plates are calculated and compared with separate measurements. The impurity behaviour in front of the plates is also discussed.

 12. ON THE REDUNDANCY OF COMPLEX MODAL PARAMETERS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈奎孚; 焦群英

  2004-01-01

  Generating the simulation transfer function (TF) is indispensable to modal analysis, such as examining modal parameters identification algorithm, and assessing modal analysis software. Comparing 3 feasible algorithms to simulate TF shows that, one of them is preperable, which is expressing the TF as the function of the complex modal parameters ( CMPs ) , because the deliberate behaviors of CMPs can be implemented easily,such as, dense modals , large damping, and complex modal shape, etc. Nonetheless, even this preferable algorithms is elected, the complex modal shapes cannot be specified arbitrarily, because the number of CMPs far more exceeds that in physical coordinate. So for physical realizable system, there are redundant constraints in CMPs. By analyzing the eigenvalue problem of a complex modal system, and the inversion equations from CMPs to physical parameters, the explicit redundancy constraints were presented. For the special cases, such as the real modal, the damping free modal, and non-complete identification, the specific forms of the redundancy constraints were discussed, along with the number of independent parameters. It is worthy of noting that, redundancy constraints are automatically satisfied for the real modal case. Their equivalent forms on the transfer matrix and a column of transfer matrix were also provided. These results are applicable to generate TF, to implement identification by optimization and appreciate the identification results, to evaluate residual modal, and to verify the complementary of identified modal orders.

 13. PERSONALISED BODY COUNTER CALIBRATION USING ANTHROPOMETRIC PARAMETERS.

  Science.gov (United States)

  Pölz, S; Breustedt, B

  2016-09-01

  Current calibration methods for body counting offer personalisation for lung counting predominantly with respect to ratios of body mass and height. Chest wall thickness is used as an intermediate parameter. This work revises and extends these methods using a series of computational phantoms derived from medical imaging data in combination with radiation transport simulation and statistical analysis. As an example, the method is applied to the calibration of the In Vivo Measurement Laboratory (IVM) at Karlsruhe Institute of Technology (KIT) comprising four high-purity germanium detectors in two partial body measurement set-ups. The Monte Carlo N-Particle (MCNP) transport code and the Extended Cardiac-Torso (XCAT) phantom series have been used. Analysis of the computed sample data consisting of 18 anthropometric parameters and calibration factors generated from 26 photon sources for each of the 30 phantoms reveals the significance of those parameters required for producing an accurate estimate of the calibration function. Body circumferences related to the source location perform best in the example, while parameters related to body mass show comparable but lower performances, and those related to body height and other lengths exhibit low performances. In conclusion, it is possible to give more accurate estimates of calibration factors using this proposed approach including estimates of uncertainties related to interindividual anatomical variation of the target population. PMID:26396263

 14. Estimation of motility parameters from trajectory data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Christian L.; Pedersen, Jonas Nyvold; Mortensen, Kim I.;

  2015-01-01

  Given a theoretical model for a self-propelled particle or micro-organism, how does one optimally determine the parameters of the model from experimental data in the form of a time-lapse recorded trajectory? For very long trajectories, one has very good statistics, and optimality may matter little...... to which similar results may be obtained also for self-propelled particles....

 15. PHYSICAL PARAMETERS IN CIRCUMNUCLEAR STAR FORMING REGIONS

  OpenAIRE

  G. F. Hägele; Cardaci, M. V.; Díaz, A. I.; Terlevich, E.; Terlevich, R.; Castellanos, M. (Maritza)

  2008-01-01

  This is an electronic version of an article published in Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Hägele, G.E. et al. Physical parameters in circumnuclear star forming regions. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 33 (2008): 172

 16. Michel parameters in radiative muon decay

  CERN Document Server

  Arbuzov, A B

  2016-01-01

  Radiative muon and tau lepton decays are described within the model-independent approach with the help of generalized Michel parameters. The exact dependence on charged lepton masses is taken into account. The results are relevant for modern and future experiments on muon and tau lepton decays.

 17. Multi-Parameter Scattering Sensor and Methods

  Science.gov (United States)

  Greenberg, Paul S. (Inventor); Fischer, David G. (Inventor)

  2016-01-01

  Methods, detectors and systems detect particles and/or measure particle properties. According to one embodiment, a detector for detecting particles comprises: a sensor for receiving radiation scattered by an ensemble of particles; and a processor for determining a physical parameter for the detector, or an optimal detection angle or a bound for an optimal detection angle, for measuring at least one moment or integrated moment of the ensemble of particles, the physical parameter, or detection angle, or detection angle bound being determined based on one or more of properties (a) and/or (b) and/or (c) and/or (d) or ranges for one or more of properties (a) and/or (b) and/or (c) and/or (d), wherein (a)-(d) are the following: (a) is a wavelength of light incident on the particles, (b) is a count median diameter or other characteristic size parameter of the particle size distribution, (c) is a standard deviation or other characteristic width parameter of the particle size distribution, and (d) is a refractive index of particles.

 18. Identification of pork quality parameters by proteomics

  NARCIS (Netherlands)

  Wiel, van de D.F.M.; Zhang, W.L.

  2007-01-01

  A major parameter for quality of pork is its waterholding capacity (WHC). Prediction of WHC immediately after slaughter would be of benefit both to slaughterhouses for reasons of better logistics and/or branding of premium-meat, and to consumers for improved quality of meat products such as ham. In

 19. Putting Parameters in Their Proper Place

  Science.gov (United States)

  Montrul, Silvina; Yoon, James

  2009-01-01

  Seeing the logical problem of second language acquisition as that of primarily selecting and re-assembling bundles of features anew, Lardiere proposes to dispense with the deductive learning approach and its broad range of consequences subsumed under the concept of parameters. While we agree that feature assembly captures more precisely the…

 20. An Optimization Model of Tunnel Support Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Su Lijuan

  2015-05-01

  Full Text Available An optimization model was developed to obtain the ideal values of the primary support parameters of tunnels, which are wide-ranging in high-speed railway design codes when the surrounding rocks are at the III, IV, and V levels. First, several sets of experiments were designed and simulated using the FLAC3D software under an orthogonal experimental design. Six factors, namely, level of surrounding rock, buried depth of tunnel, lateral pressure coefficient, anchor spacing, anchor length, and shotcrete thickness, were considered. Second, a regression equation was generated by conducting a multiple linear regression analysis following the analysis of the simulation results. Finally, the optimization model of support parameters was obtained by solving the regression equation using the least squares method. In practical projects, the optimized values of support parameters could be obtained by integrating known parameters into the proposed model. In this work, the proposed model was verified on the basis of the Liuyang River Tunnel Project. Results show that the optimization model significantly reduces related costs. The proposed model can also be used as a reliable reference for other high-speed railway tunnels.

 1. Scanning anisotropy parameters in complex media

  KAUST Repository

  Alkhalifah, Tariq Ali

  2011-03-21

  Parameter estimation in an inhomogeneous anisotropic medium offers many challenges; chief among them is the trade-off between inhomogeneity and anisotropy. It is especially hard to estimate the anisotropy anellipticity parameter η in complex media. Using perturbation theory and Taylor’s series, I have expanded the solutions of the anisotropic eikonal equation for transversely isotropic (TI) media with a vertical symmetry axis (VTI) in terms of the independent parameter η from a generally inhomogeneous elliptically anisotropic medium background. This new VTI traveltime solution is based on a set of precomputed perturbations extracted from solving linear partial differential equations. The traveltimes obtained from these equations serve as the coefficients of a Taylor-type expansion of the total traveltime in terms of η. Shanks transform is used to predict the transient behavior of the expansion and improve its accuracy using fewer terms. A homogeneous medium simplification of the expansion provides classical nonhyperbolic moveout descriptions of the traveltime that are more accurate than other recently derived approximations. In addition, this formulation provides a tool to scan for anisotropic parameters in a generally inhomogeneous medium background. A Marmousi test demonstrates the accuracy of this approximation. For a tilted axis of symmetry, the equations are still applicable with a slightly more complicated framework because the vertical velocity and δ are not readily available from the data.

 2. Hurst Parameter Estimation Using Artificial Neural Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S..Ledesma-Orozco

  2011-08-01

  Full Text Available The Hurst parameter captures the amount of long-range dependence (LRD in a time series. There are severalmethods to estimate the Hurst parameter, being the most popular: the variance-time plot, the R/S plot, theperiodogram, and Whittle’s estimator. The first three are graphical methods, and the estimation accuracy depends onhow the plot is interpreted and calculated. In contrast, Whittle’s estimator is based on a maximum likelihood techniqueand does not depend on a graph reading; however, it is computationally expensive. A new method to estimate theHurst parameter is proposed. This new method is based on an artificial neural network. Experimental results showthat this method outperforms traditional approaches, and can be used on applications where a fast and accurateestimate of the Hurst parameter is required, i.e., computer network traffic control. Additionally, the Hurst parameterwas computed on series of different length using several methods. The simulation results show that the proposedmethod is at least ten times faster than traditional methods.

 3. Practice Parameter for psychodynamic psychotherapy with children.

  Science.gov (United States)

  Kernberg, Paulina F; Ritvo, Rachel; Keable, Helene

  2012-05-01

  This Practice Parameter describes the principles of psychodynamic psychotherapy with children and is based on clinical consensus and available research evidence. It presents guidelines for the practice of child psychodynamic psychotherapy, including indications and contraindications, the setting, verbal and interactive (play) techniques, work with the parents, and criteria for termination. PMID:22525961

 4. Educational Parameters Revealed from VLE Logging Data

  Science.gov (United States)

  van der Zanden, A. H. W. (Piet); Veen, W. (Wim)

  2007-01-01

  Educational management wants to comprehend the uses of ICT in Education to get a grip on its effects due to the multiple annual investments in the Virtual Learning Environment. In the search to define educational parameters a vast amount of datasets is examined from 289 institutes using Blackboard. The focus is on the three dimensions growth,…

 5. Hypergeometric Functions with Integral Parameter Differences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsson, Per W.

  1971-01-01

  For a generalized hypergeometric function pFq(z) with positive integral differences between certain numerator and denominator parameters, a formula expressing the pFq(z) as a finite sum of lower-order functions is proved. From this formula, Minton's two summation theorems for p = q + 1, z = 1 are...

 6. Aqueous Electrolytes: Model Parameters and Process Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kaj

  This thesis deals with aqueous electrolyte mixtures. The Extended UNIQUAC model is being used to describe the excess Gibbs energy of such solutions. Extended UNIQUAC parameters for the twelve ions Na+, K+, NH4+, H+, Cl-, NO3-, SO42-, HSO4-, OH-, CO32-, HCO3-, and S2O82- are estimated. A computer...

 7. Resolved resonance parameters for 236Np

  International Nuclear Information System (INIS)

  Multilevel Breit-Wigner parameters were obtained for fission cross-section representation in the 0.01-33 eV energy region from evaluation of a 236Np experimental fission cross-section in the resolved resonance region. (author)

 8. On the measurement of cosmological parameters

  CERN Document Server

  Croft, Rupert A C

  2011-01-01

  We have catalogued and analysed cosmological parameter determinations and their error bars published between the years 1990 and 2010. Our study focuses on the number of measurements, their precision and their accuracy. The accuracy of past measurements is gauged by comparison with the WMAP7 results. The 637 measurements in our study are of 12 different parameters and we place the techniques used to carry them out into 12 different categories. We find that the number of published measurements per year in all 12 cases except for the dark energy equation of state parameter w_0 peaked between 1995 and 2004. Of the individual techniques, only BAO measurements were still rising in popularity at the end of the studied time period. The fractional error associated with most measurements has been declining relatively slowly, with several parameters, such as the amplitude of mass fluctutations sigma_{8} and the Hubble constant H_0 remaining close to the 10% precision level for a 10-15 year period. The accuracy of recent...

 9. Seamless continental-domain hydrologic model parameter estimations with Multi-Scale Parameter Regionalization

  Science.gov (United States)

  Mizukami, Naoki; Clark, Martyn; Newman, Andrew; Wood, Andy

  2016-04-01

  Estimation of spatially distributed parameters is one of the biggest challenges in hydrologic modeling over a large spatial domain. This problem arises from methodological challenges such as the transfer of calibrated parameters to ungauged locations. Consequently, many current large scale hydrologic assessments rely on spatially inconsistent parameter fields showing patchwork patterns resulting from individual basin calibration or spatially constant parameters resulting from the adoption of default or a-priori estimates. In this study we apply the Multi-scale Parameter Regionalization (MPR) framework (Samaniego et al., 2010) to generate spatially continuous and optimized parameter fields for the Variable Infiltration Capacity (VIC) model over the contiguous United States(CONUS). The MPR method uses transfer functions that relate geophysical attributes (e.g., soil) to model parameters (e.g., parameters that describe the storage and transmission of water) at the native resolution of the geophysical attribute data and then scale to the model spatial resolution with several scaling functions, e.g., arithmetic mean, harmonic mean, and geometric mean. Model parameter adjustments are made by calibrating the parameters of the transfer function rather than the model parameters themselves. In this presentation, we first discuss conceptual challenges in a "model agnostic" continental-domain application of the MPR approach. We describe development of transfer functions for the soil parameters, and discuss challenges associated with extending MPR for VIC to multiple models. Next, we discuss the "computational shortcut" of headwater basin calibration where we estimate the parameters for only 500 headwater basins rather than conducting simulations for every grid box across the entire domain. We first performed individual basin calibration to obtain a benchmark of the maximum achievable performance in each basin, and examined their transferability to the other basins. We then

 10. Data assimilation for kinetic parameters uncertainty analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Several years ago, the OECD/NEA Nuclear Science Committee (NSC) established the Expert Group on Uncertainty Analysis in Modeling (UAM-LWR) after thorough discussions of the demands from nuclear research, industry, safety and regulation to provide the best estimate predictions of nuclear systems parameters with their confidence bounds. UAM objectives include among others, the quantification of uncertainties of neutronic calculations with respect to their value for the multi-physics analysis. Since the kinetics parameters and their uncertainties are of particular interest for these studies the deterministic approaches for analysis of uncertainties in nuclear reactor kinetic parameters (neutron generation lifetime and delayed neutron effective fraction) have been developed in frame of the UAM-LWR. The approach uses combination of generalization of perturbation theory to reactivity analysis, and the Generalized Perturbation Theory (GPT) for sensitivity computation. It has been applied to the UAM complementary fast neutron SNEAK test case that has unique set of experimental data for βeff. In this example, the covariance matrices of nuclear data have been derived from COMMARA library by Bayesian adjustment upon the set of the fast neutron integral benchmarks with the BERING code package. Then, the kinetic parameters uncertainties with their correlations have been applied to simplified model of a reactivity insertion transient where relative uncertainty of power peak was taken as figure of merit. The results demonstrate that the uncertainties due to nuclear data impact significantly the energy release in a coupled transient modeling. It was also found that such uncertainties become higher if the correlations between uncertainties of different lumped parameters are taken into account. (author)

 11. Mixed integer evolution strategies for parameter optimization.

  Science.gov (United States)

  Li, Rui; Emmerich, Michael T M; Eggermont, Jeroen; Bäck, Thomas; Schütz, M; Dijkstra, J; Reiber, J H C

  2013-01-01

  Evolution strategies (ESs) are powerful probabilistic search and optimization algorithms gleaned from biological evolution theory. They have been successfully applied to a wide range of real world applications. The modern ESs are mainly designed for solving continuous parameter optimization problems. Their ability to adapt the parameters of the multivariate normal distribution used for mutation during the optimization run makes them well suited for this domain. In this article we describe and study mixed integer evolution strategies (MIES), which are natural extensions of ES for mixed integer optimization problems. MIES can deal with parameter vectors consisting not only of continuous variables but also with nominal discrete and integer variables. Following the design principles of the canonical evolution strategies, they use specialized mutation operators tailored for the aforementioned mixed parameter classes. For each type of variable, the choice of mutation operators is governed by a natural metric for this variable type, maximal entropy, and symmetry considerations. All distributions used for mutation can be controlled in their shape by means of scaling parameters, allowing self-adaptation to be implemented. After introducing and motivating the conceptual design of the MIES, we study the optimality of the self-adaptation of step sizes and mutation rates on a generalized (weighted) sphere model. Moreover, we prove global convergence of the MIES on a very general class of problems. The remainder of the article is devoted to performance studies on artificial landscapes (barrier functions and mixed integer NK landscapes), and a case study in the optimization of medical image analysis systems. In addition, we show that with proper constraint handling techniques, MIES can also be applied to classical mixed integer nonlinear programming problems. PMID:22122384

 12. Objective parameters for engine noise quality evaluation; Objektive Parameter zur Bewertung der Motorgeraeuschqualitaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Graf, Bernhard; Brandl, Stephan [AVL List GmbH, Graz (Austria); Sontacchi, Alois [Univ. fuer Musik und Darstellende Kunst, Graz (Austria). Inst. fuer Elektronische Musik und Akustik; Girstmair, Josef [Kompetenzzentrum Das Virtuelle Fahrzeug, Graz (Austria). Gruppe Antriebsstrang Dynamik und Akustik

  2013-06-01

  Due to ongoing downsizing efforts and more stringent emission regulations, relevance of sound quality monitoring during engine and vehicle development is strongly increasing. Therefore AVL developed new sound quality parameters like CKI (Combustion Knocking Index) and HI (Harshness Index). Using these parameters sound quality can be objectively monitored, without subjective evaluations, online throughout the complete development process. (orig.)

 13. Acarbose bioequivalence: exploration of new pharmacodynamic parameters.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Min; Yang, Jin; Tao, Lei; Li, Lingjun; Ma, Pengcheng; Fawcett, John Paul

  2012-06-01

  To investigate bioequivalence (BE) testing of an acarbose formulation in healthy Chinese volunteers through the use of recommended and innovative pharmacodynamic (PD) parameters. Following the Food and Drug Administration (FDA) guidance, a randomized, cross-over study of acarbose test (T) and reference (R) (Glucobay®) formulations was performed with a 1-week wash-out period. Preliminary pilot studies showed that the appropriate dose of acarbose was 2 × 50 mg, and the required number of subjects was 40. Serum glucose concentrations after sucrose administration (baseline) and co-administration of sucrose/acarbose on the following day were both determined. Three newly defined PD measures of glucose fluctuation (glucose excursion (GE), GE' (glucose excursion without the effect of the homeostatic glucose control), and fAUC (degree of fluctuation of serum glucose based on AUC)), the plateau glucose concentration (C(ss)), and time of maximum reduction in glucose concentration (T (max)) were tested in the evaluation. The adequacy of the two parameters recommended by the FDA, ΔC(SG,max) (maximum reduction in serum glucose concentration) and AUEC((0-4h)) (reduction in the AUC((0-4h)) of glucose between baseline and acarbose formulation) was also evaluated. The T (max) values were comparable, and the 90% confidence intervals of the geometric test/reference ratios (T/R) for ΔC(SG,max), C(ss), GE, and fAUC were all within 80-125%. The parameter GE' was slightly outside the limits, and the parameter AUEC((0-4h)) could not be computed due to the presence of negative values. In acarbose BE evaluation, while the recommended parameter ΔC(SG,max) is valuable, the combination of C(ss) and one of the newly defined glucose fluctuation parameters, GE, GE', and fAUC is preferable than AUEC((0-4h)). The acarbose test formulation can be initially considered to be bioequivalent to Glucobay®. PMID:22419151

 14. Gezondheid en comfort in 'moderne' kantoorgebouwen (2) Europees project Officair: eerste resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Bluyssen, P.M.; Roda, C.

  2016-01-01

  Het Europese onderzoeksproject Officair maakte gebruik van een onderzoeksprocedure waarmee zoveel mogelijk risicofactoren konden worden bepaald. Dit betrof het bepalen van de eigenschappen van gebouw/werkplek, de fysische, chemische en biologische parameters en bewoner gerelateerde factoren (e.g. de

 15. Bayesian parameter estimation for effective field theories

  CERN Document Server

  Wesolowski, S; Furnstahl, R J; Phillips, D R; Thapaliya, A

  2015-01-01

  We present procedures based on Bayesian statistics for effective field theory (EFT) parameter estimation from data. The extraction of low-energy constants (LECs) is guided by theoretical expectations that supplement such information in a quantifiable way through the specification of Bayesian priors. A prior for natural-sized LECs reduces the possibility of overfitting, and leads to a consistent accounting of different sources of uncertainty. A set of diagnostic tools are developed that analyze the fit and ensure that the priors do not bias the EFT parameter estimation. The procedures are illustrated using representative model problems and the extraction of LECs for the nucleon mass expansion in SU(2) chiral perturbation theory from synthetic lattice data.

 16. Optimum Operational Parameters for Yawed Wind Turbines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David A. Peters

  2011-01-01

  Full Text Available A set of systematical optimum operational parameters for wind turbines under various wind directions is derived by using combined momentum-energy and blade-element-energy concepts. The derivations are solved numerically by fixing some parameters at practical values. Then, the interactions between the produced power and the influential factors of it are generated in the figures. It is shown that the maximum power produced is strongly affected by the wind direction, the tip speed, the pitch angle of the rotor, and the drag coefficient, which are specifically indicated by figures. It also turns out that the maximum power can take place at two different optimum tip speeds in some cases. The equations derived herein can also be used in the modeling of tethered wind turbines which can keep aloft and deliver energy.

 17. Lunin-Maldacena deformations with three parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  We examine the solution generating symmetries by which Lunin and Maldacena have generated the gravity duals of β-deformations of certain field theories. We identify the O(2,2,R) matrix, which acts on the background matrix E = g+B, where g and B are the metric and the B-field of the undeformed background, respectively. This simplifies the calculations and makes some features of the deformed backgrounds more transparent. We also find a new three-parameter deformation of the Sasaki-Einstein manifolds T1,1 and Yp,q. Following the recent literature on the three-parameter deformation of AdS5 x S5, one would expect that our new solutions should correspond to non-supersymmetric marginal deformations of the relevant dual field theories

 18. Design parameters for borehole strain instrumentation

  Science.gov (United States)

  Gladwin, Michael T.; Hart, Rhodes

  1985-01-01

  The response of a borehole strain meter to hydrostatic and shear deformations in an isotropic medium is calculated to facilitate optimum instrument design and produce instrument response factors for parameters typically encountered in installed instruments. Results for an empty borehole are first compared with results for an instrument in intimate contact with the surrounding rock. The effects of the grout used to install the instrument are then examined. Where possible, analytic forms for the response factors are given. Results for typical installations are then presented in graphical form for optimizing instrument design in an environment of known elastic parameters. Alternatively, the results may be applied in the measurement of unknown strain signals, to correct for instrument response or to provide in-situ estimates of the elastic properties of the environment by examination of observed strain response to known strain signals.

 19. The parameters of Montbliarde cows milking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa JANUS

  2013-03-01

  Full Text Available The present study aimed at evaluation of the influence of origin, milking hour, subsequent lactation and phase after calving on the parameters of Montbliarde cows milking. The analysis was performed on the basis of data collected from 5284 milkings and derived from computer system of herd management ALPRO provided by DeLaval company. It was determined that parameters of Montbliarde cows milking were influenced by subsequent lactation and phase after calving and also cow origin. The average milk flow decreased significantly (from 2.2 to 1.4 kgmin-1 along with subsequent lactations and phases after calving. Higher indices of milking speed were observed for cows born in Poland as compared with those imported from France as in-calf heifers.

 20. Measurements and correlations between several atmospheric parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kolarž Predrag

  2008-01-01

  Full Text Available Diurnal atmospheric air-ion concentrations have been investigated at a site where synchronous aerosol, ozone, temperature and relative humidity measurements were also made. Air-ions, temperature and relative humidity were measured with Gerdien type Cylindrical Detector of Air-Ions (CDI-06 made in the Institute of Physics, Belgrade. Ozone and aerosols were measured with commercial instruments owned by the Institute of Public Health, Belgrade. Typical daily variations of the measured parameters were analyzed and showed that air-ions of both signs and ozone are positively correlated, while aerosols show strong inverse correlation with air-ions. Also, concentrations of air-ions and ozone are decreasing with temperature while aerosol concentration and humidity are increasing. These processes could be explained concerning properties of the specified parameters, measuring place properties and weather conditions.

 1. Boolean networks with multiexpressions and parameters.

  Science.gov (United States)

  Zou, Yi Ming

  2013-01-01

  To model biological systems using networks, it is desirable to allow more than two levels of expression for the nodes and to allow the introduction of parameters. Various modeling and simulation methods addressing these needs using Boolean models, both synchronous and asynchronous, have been proposed in the literature. However, analytical study of these more general Boolean networks models is lagging. This paper aims to develop a concise theory for these different Boolean logic-based modeling methods. Boolean models for networks where each node can have more than two levels of expression and Boolean models with parameters are defined algebraically with examples provided. Certain classes of random asynchronous Boolean networks and deterministic moduli asynchronous Boolean networks are investigated in detail using the setting introduced in this paper. The derived theorems provide a clear picture for the attractor structures of these asynchronous Boolean networks.

 2. Rapid Compact Binary Coalescence Parameter Estimation

  Science.gov (United States)

  Pankow, Chris; Brady, Patrick; O'Shaughnessy, Richard; Ochsner, Evan; Qi, Hong

  2016-03-01

  The first observation run with second generation gravitational-wave observatories will conclude at the beginning of 2016. Given their unprecedented and growing sensitivity, the benefit of prompt and accurate estimation of the orientation and physical parameters of binary coalescences is obvious in its coupling to electromagnetic astrophysics and observations. Popular Bayesian schemes to measure properties of compact object binaries use Markovian sampling to compute the posterior. While very successful, in some cases, convergence is delayed until well after the electromagnetic fluence has subsided thus diminishing the potential science return. With this in mind, we have developed a scheme which is also Bayesian and simply parallelizable across all available computing resources, drastically decreasing convergence time to a few tens of minutes. In this talk, I will emphasize the complementary use of results from low latency gravitational-wave searches to improve computational efficiency and demonstrate the capabilities of our parameter estimation framework with a simulated set of binary compact object coalescences.

 3. Hexagonal boron nitride and water interaction parameters

  Science.gov (United States)

  Wu, Yanbin; Wagner, Lucas K.; Aluru, Narayana R.

  2016-04-01

  The study of hexagonal boron nitride (hBN) in microfluidic and nanofluidic applications at the atomic level requires accurate force field parameters to describe the water-hBN interaction. In this work, we begin with benchmark quality first principles quantum Monte Carlo calculations on the interaction energy between water and hBN, which are used to validate random phase approximation (RPA) calculations. We then proceed with RPA to derive force field parameters, which are used to simulate water contact angle on bulk hBN, attaining a value within the experimental uncertainties. This paper demonstrates that end-to-end multiscale modeling, starting at detailed many-body quantum mechanics and ending with macroscopic properties, with the approximations controlled along the way, is feasible for these systems.

 4. Analysis of Modeling Parameters on Threaded Screws.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vigil, Miquela S. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Brake, Matthew Robert [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Vangoethem, Douglas [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-06-01

  Assembled mechanical systems often contain a large number of bolted connections. These bolted connections (joints) are integral aspects of the load path for structural dynamics, and, consequently, are paramount for calculating a structure's stiffness and energy dissipation prop- erties. However, analysts have not found the optimal method to model appropriately these bolted joints. The complexity of the screw geometry cause issues when generating a mesh of the model. This paper will explore different approaches to model a screw-substrate connec- tion. Model parameters such as mesh continuity, node alignment, wedge angles, and thread to body element size ratios are examined. The results of this study will give analysts a better understanding of the influences of these parameters and will aide in finding the optimal method to model bolted connections.

 5. Kaon B parameter with Wilson fermions

  International Nuclear Information System (INIS)

  We calculate the kaon B parameter in quenched lattice QCD at β=6.0 using Wilson fermions at κ=0.154 and 0.155. We use two kinds of nonlocal (''smeared'') sources for quark propagators to calculate the matrix elements between states of definite momentum. The use of smeared sources yields results with much smaller errors than obtained in previous calculations with Wilson fermions. By combining results for p=(0,0,0) and p=(0,0,1), we show that one can carry out the noperturbative subtraction necessary to remove the dominant lattice artifacts induced by the chiral-symmetry-breaking term in the Wilson action. Our final results are in good agreement with those obtained using staggered fermions. We also present results for B parameters of the ΔI=3/2 part of the electromagnetic penguin operators, and preliminary results for BK in the presence of two flavors of dynamical quarks

 6. Circular object recognition based on shape parameters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chen Aijun; Li Jinzong; Zhu Bing

  2007-01-01

  To recognize circular objects rapidly in satellite remote sensing imagery, an approach using their geometry properties is presented.The original image is segmented to be a binary one by one dimension maximum entropy threshold algorithm and the binary image is labeled with an algorithm based on recursion technique.Then, shape parameters of all labeled regions are calculated and those regions with shape parameters satisfying certain conditions are recognized as circular objects.The algorithm is described in detail, and comparison experiments with the randomized Hough transformation (RHT) are also provided.The experimental results on synthetic images and real images show that the proposed method has the merits of fast recognition rate, high recognition efficiency and the ability of anti-noise and anti-jamming.In addition, the method performs well when some circular objects are little deformed and partly misshapen.

 7. Superconducting State Parameters of Binary Superconductors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aditya M. Vora

  2012-05-01

  Full Text Available A well known pseudopotential is used to investigate the superconducting state parameters viz. electron-phonon coupling strength , Coulomb pseudopotential *, transition temperature ТС, isotope effect exponent  and effective interaction strength N0V for the AgxZn1 – x and AgxAl1 – x binary superconductors theoretically for the first time. We have incorporated here five different types of the local field correction functions to show the effect of exchange and correlation on the aforesaid properties. Very strong influence of the various exchange and correlation functions is concluded from the present study. The comparison with other such experimental values is encouraging, which confirms the applicability of the model potential in explaining the superconducting state parameters of binary mixture.

 8. Quantum Fluctuations of a Superconductor Order Parameter.

  Science.gov (United States)

  Arutyunov, K Yu; Lehtinen, J S

  2016-12-01

  Tunneling I-V characteristics between very narrow titanium nanowires and "massive" superconducting aluminum were measured. The clear trend was observed: the thinner the titanium electrode, the broader the singularity at eV = Δ1(Al) + Δ2(Ti). The phenomenon can be explained by broadening of the gap edge of the quasi-one-dimensional titanium channels due to quantum fluctuations of the order parameter modulus |Δ2|. The range of the nanowire diameters, where the effect is pronounced, correlates with dimensions where the phase fluctuations of the complex superconducting order parameter Δ = |Δ|e(iφ), the quantum phase slips, broadening the R(T) dependencies, have been observed.

 9. Parameters of PNe: Old fashioned or Trendy?

  CERN Document Server

  Kraus, M

  2004-01-01

  We derive the stellar and circumstellar parameters with two models: the classical constant density nebula model and a stellar wind model. Depending on the mass loss rate of the star the stellar wind model results in a range of valid values which can deviate from the classical model results. This is especially true for the elemental abundances which are for every valid stellar wind model larger than the value found with the classical nebula model. We argue that a density distribution in the shells of PNe formed due to a stellar wind with high mass loss rate is more reliable when deriving stellar and nebular parameters than using the classical constant density nebula model.

 10. The multiple-parameter fractional Fourier transform

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LANG Jun; TAO Ran; RAN QiWen; WANG Yue

  2008-01-01

  The fractional Fourier transform (FRFT) has multiplicity, which is intrinsic in frac-tional operator. A new source for the multiplicity of the weight-type fractional Fou-rier transform (WFRFT) is proposed, which can generalize the weight coefficients of WFRFT to contain two vector parameters MN,∈ZM. Therefore a generalized frac-tional Fourier transform can be defined, which is denoted by the multiple-parameter fractional Fourier transform (MPFRFT). It enlarges the multiplicity of the FRFT, which not only includes the conventional FRFT and general multi-fractional Fourier transform as special cases, but also introduces new fractional Fourier transforms. It provides a unified framework for the FRFT, and the method is also available for fractionalizing other linear operators. In addition, numerical simulations of the MPFRFT on the Hermite-Gaussian and rectangular functions have been performed as a simple application of MPFRFT to signal processing.

 11. Systematic parameter inference in stochastic mesoscopic modeling

  CERN Document Server

  Lei, Huan; Li, Zhen; Karniadakis, George

  2016-01-01

  We propose a method to efficiently determine the optimal coarse-grained force field in mesoscopic stochastic simulations of Newtonian fluid and polymer melt systems modeled by dissipative particle dynamics (DPD) and energy conserving dissipative particle dynamics (eDPD). The response surfaces of various target properties (viscosity, diffusivity, pressure, etc.) with respect to model parameters are constructed based on the generalized polynomial chaos (gPC) expansion using simulation results on sampling points (e.g., individual parameter sets). To alleviate the computational cost to evaluate the target properties, we employ the compressive sensing method to compute the coefficients of the dominant gPC terms given the prior knowledge that the coefficients are sparse. The proposed method shows comparable accuracy with the standard probabilistic collocation method (PCM) while it imposes a much weaker restriction on the number of the simulation samples especially for systems with high dimensional parametric space....

 12. Hexagonal boron nitride and water interaction parameters.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yanbin; Wagner, Lucas K; Aluru, Narayana R

  2016-04-28

  The study of hexagonal boron nitride (hBN) in microfluidic and nanofluidic applications at the atomic level requires accurate force field parameters to describe the water-hBN interaction. In this work, we begin with benchmark quality first principles quantum Monte Carlo calculations on the interaction energy between water and hBN, which are used to validate random phase approximation (RPA) calculations. We then proceed with RPA to derive force field parameters, which are used to simulate water contact angle on bulk hBN, attaining a value within the experimental uncertainties. This paper demonstrates that end-to-end multiscale modeling, starting at detailed many-body quantum mechanics and ending with macroscopic properties, with the approximations controlled along the way, is feasible for these systems. PMID:27131542

 13. Bayesian parameter estimation for effective field theories

  Science.gov (United States)

  Wesolowski, S.; Klco, N.; Furnstahl, R. J.; Phillips, D. R.; Thapaliya, A.

  2016-07-01

  We present procedures based on Bayesian statistics for estimating, from data, the parameters of effective field theories (EFTs). The extraction of low-energy constants (LECs) is guided by theoretical expectations in a quantifiable way through the specification of Bayesian priors. A prior for natural-sized LECs reduces the possibility of overfitting, and leads to a consistent accounting of different sources of uncertainty. A set of diagnostic tools is developed that analyzes the fit and ensures that the priors do not bias the EFT parameter estimation. The procedures are illustrated using representative model problems, including the extraction of LECs for the nucleon-mass expansion in SU(2) chiral perturbation theory from synthetic lattice data.

 14. Habitable Zone Dependence on Stellar Parameter Uncertainties

  CERN Document Server

  Kane, Stephen R

  2014-01-01

  An important property of exoplanetary systems is the extent of the Habitable Zone (HZ), defined as that region where water can exist in a liquid state on the surface of a planet with sufficient atmospheric pressure. Both ground and space-based observations have revealed a plethora of confirmed exoplanets and exoplanetary candidates, most notably from the Kepler mission using the transit detection technique. Many of these detected planets lie within the predicted HZ of their host star. However, as is the case with the derived properties of the planets themselves, the HZ boundaries depend on how well we understand the host star. Here we quantify the uncertainties of HZ boundaries on the parameter uncertainties of the host star. We examine the distribution of stellar parameter uncertainties from confirmed exoplanet hosts and Kepler candidate hosts and translate these into HZ boundary uncertainties. We apply this to several known systems with a HZ planet to determine the uncertainty in their HZ status.

 15. Online Parameter Tuning for Object Tracking Algorithms

  OpenAIRE

  Chau, Duc Phu; Thonnat, Monique; Bremond, François; Corvee, Etienne

  2014-01-01

  International audience Object tracking quality usually depends on video scene conditions (e.g. illumination, density of objects, object occlusion level). In order to overcome this limitation, this article presents a new control approach to adapt the object tracking process to the scene condition variations. More precisely, this approach learns how to tune the tracker parameters to cope with the tracking context variations. The tracking context, or context, of a video sequence is defined as...

 16. Physics parameters for new W's and Z's

  International Nuclear Information System (INIS)

  New massive neutral or charged gauge bosons are expected in any extension of the gauge structure of Standard Model. Observation of such new particles by their decays to quark jets will be very difficult in the face of high QCD backgrounds. The leptonic decay modes of such new particles would provide clear observable signatures up to masses around 5 TeV under nominal SSC running conditions. We specify the physics parameters which characterize these channels. 11 refs., 3 figs

 17. Dimensionless parameters for lidar performance characterization

  OpenAIRE

  Comerón Tejero, Adolfo; Agishev, Ravil R.

  2014-01-01

  A set of three dimensionless parameters is proposed to characterize lidar systems. Two of them are based on an asymptotic approximation of the output signal-to-noise ratio as a function of the input optical power reaching the photoreceiver when there is no background radiation. Of these, one is defined as the ratio between the input signal power level coming from a reference range in a reference atmosphere (reference power level) and the input power level that would produce a reference output...

 18. Statistical modeling of violin bowing parameter contours

  OpenAIRE

  Maestre G??mez, Esteban

  2009-01-01

  We present a framework for modeling right-hand gestures in bowed-string instrument playing, applied to violin. Nearly non-intrusive sensing techniques allow for accurate acquisition of relevant timbre-related bowing gesture parameter cues. We model the temporal contour of bow transversal velocity, bow pressing force, and bow-bridge distance as sequences of short segments, in particular B??ezier cubic curve segments. Considering different articulations, dynamics, and contexts, a number of n...

 19. Measurement Data Modeling and Parameter Estimation

  CERN Document Server

  Wang, Zhengming; Yao, Jing; Gu, Defeng

  2011-01-01

  Measurement Data Modeling and Parameter Estimation integrates mathematical theory with engineering practice in the field of measurement data processing. Presenting the first-hand insights and experiences of the authors and their research group, it summarizes cutting-edge research to facilitate the application of mathematical theory in measurement and control engineering, particularly for those interested in aeronautics, astronautics, instrumentation, and economics. Requiring a basic knowledge of linear algebra, computing, and probability and statistics, the book illustrates key lessons with ta

 20. A novel parameter in comet assay measurements

  OpenAIRE

  Kirilova Milena; Ivanov Rumen; Miloshev George

  2005-01-01

  Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE) or Comet assay is a very sensitive method for assessing damages in DNA on a single cell level. It has found many applications in fields where genotoxic activity could be an issue. In environmental monitoring, health care, food industry Comet assay is used with increasing popularity. For verifying the results obtained by this method many parameters could be monitored. To that end several software packages exist. In the conditions that we are suggesting on...

 1. Core Dominance Parameter for -Ray Loud Blazars

  Indian Academy of Sciences (India)

  S. H. Li; J. H. Fan; D. X. Wu

  2014-09-01

  In this paper, we compiled 572 blazars that have known core dominance parameter (log ), out of which 121 blazars are -ray loud blazars. We compared log between 121 blazars and the rest with non -ray detections, and found that -ray loud blazars showed a different distribution, and their average value of log is greater than that for non -ray blazars. Our analysis suggests that the -ray emissions are strongly beamed.

 2. Structure parameters in molecular tunneling ionization theory

  International Nuclear Information System (INIS)

  We extracted the accurate structure parameters in molecular tunneling ionization theory (so called MO-ADK theory) for 22 selected linear molecules including some inner orbitals. The molecular wave functions with the correct asymptotic behavior are obtained by solving the time-independent Schrödinger equation with B-spline functions and molecular potentials numerically constructed using the modified Leeuwen-Baerends (LBα) model.

 3. Stochastic Chemical Kinetics with Energy Parameters

  OpenAIRE

  Fayolle, Guy; Malyshev, Vadim A.; Pirogov, Serguei

  2004-01-01

  International audience Abstact: We introduce new models of energy redistribution in stochastic chemical kinetics with several molecule types and energy parameters. The main results concern the situations when there are product form measures. Using a probabilistic interpretation of the related Boltzmann equation, we find some invariant measures explicitly and prove convergence to them. Résumé : Nous introduisons de nouveaux modèles de réseaus de cinétique chimique, avec plusieurs types d...

 4. Parameter-Free Extended Edit Distance

  OpenAIRE

  Muhammad Fuad, Muhammad Marwan

  2014-01-01

  The edit distance is the most famous distance to compute the similarity between two strings of characters. The main drawback of the edit distance is that it is based on local procedures which reflect only a local view of similarity. To remedy this problem we presented in a previous work the extended edit distance, which adds a global view of similarity between two strings. However, the extended edit distance includes a parameter whose computation requires a long training time. In this paper w...

 5. IMPROVEMENT OF FLUID PIPE LUMPED PARAMETER MODEL

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Kong Xiaowu; Wei Jianhua; Qiu Minxiu; Wu Genmao

  2004-01-01

  The traditional lumped parameter model of fluid pipe is introduced and its drawbacks are pointed out.Furthermore, two suggestions are put forward to remove these drawbacks.Firstly, the structure of equivalent circuit is modified, and then the evaluation of equivalent fluid resistance is change to take the frequency-dependent friction into account.Both simulation and experiment prove that this model is precise to characterize the dynamic behaviors of fluid in pipe.

 6. Identifying crucial parameter correlations maintaining bursting activity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anca Doloc-Mihu

  2014-06-01

  Full Text Available Recent experimental and computational studies suggest that linearly correlated sets of parameters (intrinsic and synaptic properties of neurons allow central pattern-generating networks to produce and maintain their rhythmic activity regardless of changing internal and external conditions. To determine the role of correlated conductances in the robust maintenance of functional bursting activity, we used our existing database of half-center oscillator (HCO model instances of the leech heartbeat CPG. From the database, we identified functional activity groups of burster (isolated neuron and half-center oscillator model instances and realistic subgroups of each that showed burst characteristics (principally period and spike frequency similar to the animal. To find linear correlations among the conductance parameters maintaining functional leech bursting activity, we applied Principal Component Analysis (PCA to each of these four groups. PCA identified a set of three maximal conductances (leak current, [Formula: see text]Leak; a persistent K current, [Formula: see text]K2; and of a persistent Na+ current, [Formula: see text]P that correlate linearly for the two groups of burster instances but not for the HCO groups. Visualizations of HCO instances in a reduced space suggested that there might be non-linear relationships between these parameters for these instances. Experimental studies have shown that period is a key attribute influenced by modulatory inputs and temperature variations in heart interneurons. Thus, we explored the sensitivity of period to changes in maximal conductances of [Formula: see text]Leak, [Formula: see text]K2, and [Formula: see text]P, and we found that for our realistic bursters the effect of these parameters on period could not be assessed because when varied individually bursting activity was not maintained.

 7. Spektroskopische Bestimmung biophysikalischer Parameter humanen Blutes

  OpenAIRE

  Meinke, Martina

  2010-01-01

  In this work the optical parameters absorption coefficient, scattering coefficient and phase function of blood and its components were investigated, which are useful for optical methods in both diagnostics and therapy. They serve to calculate the dose of light-tissue interaction and permit new optical measuring methods and devices to be developed. So, it was possible to develop new non-invasive blood monitoring procedures of high clinical relevance, including procedures for online determinati...

 8. Beyond six parameters: Extending Λ CDM

  Science.gov (United States)

  Di Valentino, Eleonora; Melchiorri, Alessandro; Silk, Joseph

  2015-12-01

  Cosmological constraints are usually derived under the assumption of a six-parameter Λ CDM theoretical framework or simple one-parameter extensions. In this paper we present, for the first time, cosmological constraints in a significantly extended scenario, varying up to 12 cosmological parameters simultaneously, including the sum of neutrino masses, the neutrino effective number, the dark energy equation of state, the gravitational wave background and the running of the spectral index of primordial perturbations. Using the latest Planck 2015 data release (with polarization), we found no significant indication for extensions to the standard Λ CDM scenario, with the notable exception of the angular power spectrum lensing amplitude, Alens , which is larger than the expected value at more than 2 standard deviations, even when combining the Planck data with BAO and supernovae type Ia external data sets. In our extended cosmological framework, we find that a combined Planck+BAO analysis constrains the value of the rms density fluctuation parameter to σ8=0.781-0.063+0.065 at 95 % C.L., helping to relieve the possible tensions with the CFHTlenS cosmic shear survey. We also find a lower value for the reionization optical depth τ =0.058-0.043+0.040 at 95 % C.L. with respect to the one derived under the assumption of Λ CDM . The scalar spectral index nS is now compatible with a Harrison-Zeldovich spectrum to within 2.5 standard deviations. Combining the Planck data set with the Hubble Space Telescope prior on the Hubble constant provides a value for the equation of state w <-1 at more than 2 standard deviations, while the neutrino effective number is fully compatible with the expectations of the standard three neutrino framework.

 9. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters

  Science.gov (United States)

  Planck Collaboration; Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Arnaud, M.; Ashdown, M.; Aumont, J.; Baccigalupi, C.; Banday, A. J.; Barreiro, R. B.; Bartlett, J. G.; Bartolo, N.; Battaner, E.; Battye, R.; Benabed, K.; Benoît, A.; Benoit-Lévy, A.; Bernard, J.-P.; Bersanelli, M.; Bielewicz, P.; Bock, J. J.; Bonaldi, A.; Bonavera, L.; Bond, J. R.; Borrill, J.; Bouchet, F. R.; Boulanger, F.; Bucher, M.; Burigana, C.; Butler, R. C.; Calabrese, E.; Cardoso, J.-F.; Catalano, A.; Challinor, A.; Chamballu, A.; Chary, R.-R.; Chiang, H. C.; Chluba, J.; Christensen, P. R.; Church, S.; Clements, D. L.; Colombi, S.; Colombo, L. P. L.; Combet, C.; Coulais, A.; Crill, B. P.; Curto, A.; Cuttaia, F.; Danese, L.; Davies, R. D.; Davis, R. J.; de Bernardis, P.; de Rosa, A.; de Zotti, G.; Delabrouille, J.; Désert, F.-X.; Di Valentino, E.; Dickinson, C.; Diego, J. M.; Dolag, K.; Dole, H.; Donzelli, S.; Doré, O.; Douspis, M.; Ducout, A.; Dunkley, J.; Dupac, X.; Efstathiou, G.; Elsner, F.; Enßlin, T. A.; Eriksen, H. K.; Farhang, M.; Fergusson, J.; Finelli, F.; Forni, O.; Frailis, M.; Fraisse, A. A.; Franceschi, E.; Frejsel, A.; Galeotta, S.; Galli, S.; Ganga, K.; Gauthier, C.; Gerbino, M.; Ghosh, T.; Giard, M.; Giraud-Héraud, Y.; Giusarma, E.; Gjerløw, E.; González-Nuevo, J.; Górski, K. M.; Gratton, S.; Gregorio, A.; Gruppuso, A.; Gudmundsson, J. E.; Hamann, J.; Hansen, F. K.; Hanson, D.; Harrison, D. L.; Helou, G.; Henrot-Versillé, S.; Hernández-Monteagudo, C.; Herranz, D.; Hildebrandt, S. R.; Hivon, E.; Hobson, M.; Holmes, W. A.; Hornstrup, A.; Hovest, W.; Huang, Z.; Huffenberger, K. M.; Hurier, G.; Jaffe, A. H.; Jaffe, T. R.; Jones, W. C.; Juvela, M.; Keihänen, E.; Keskitalo, R.; Kisner, T. S.; Kneissl, R.; Knoche, J.; Knox, L.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Lagache, G.; Lähteenmäki, A.; Lamarre, J.-M.; Lasenby, A.; Lattanzi, M.; Lawrence, C. R.; Leahy, J. P.; Leonardi, R.; Lesgourgues, J.; Levrier, F.; Lewis, A.; Liguori, M.; Lilje, P. B.; Linden-Vørnle, M.; López-Caniego, M.; Lubin, P. M.; Macías-Pérez, J. F.; Maggio, G.; Maino, D.; Mandolesi, N.; Mangilli, A.; Marchini, A.; Maris, M.; Martin, P. G.; Martinelli, M.; Martínez-González, E.; Masi, S.; Matarrese, S.; McGehee, P.; Meinhold, P. R.; Melchiorri, A.; Melin, J.-B.; Mendes, L.; Mennella, A.; Migliaccio, M.; Millea, M.; Mitra, S.; Miville-Deschênes, M.-A.; Moneti, A.; Montier, L.; Morgante, G.; Mortlock, D.; Moss, A.; Munshi, D.; Murphy, J. A.; Naselsky, P.; Nati, F.; Natoli, P.; Netterfield, C. B.; Nørgaard-Nielsen, H. U.; Noviello, F.; Novikov, D.; Novikov, I.; Oxborrow, C. A.; Paci, F.; Pagano, L.; Pajot, F.; Paladini, R.; Paoletti, D.; Partridge, B.; Pasian, F.; Patanchon, G.; Pearson, T. J.; Perdereau, O.; Perotto, L.; Perrotta, F.; Pettorino, V.; Piacentini, F.; Piat, M.; Pierpaoli, E.; Pietrobon, D.; Plaszczynski, S.; Pointecouteau, E.; Polenta, G.; Popa, L.; Pratt, G. W.; Prézeau, G.; Prunet, S.; Puget, J.-L.; Rachen, J. P.; Reach, W. T.; Rebolo, R.; Reinecke, M.; Remazeilles, M.; Renault, C.; Renzi, A.; Ristorcelli, I.; Rocha, G.; Rosset, C.; Rossetti, M.; Roudier, G.; Rouillé d'Orfeuil, B.; Rowan-Robinson, M.; Rubiño-Martín, J. A.; Rusholme, B.; Said, N.; Salvatelli, V.; Salvati, L.; Sandri, M.; Santos, D.; Savelainen, M.; Savini, G.; Scott, D.; Seiffert, M. D.; Serra, P.; Shellard, E. P. S.; Spencer, L. D.; Spinelli, M.; Stolyarov, V.; Stompor, R.; Sudiwala, R.; Sunyaev, R.; Sutton, D.; Suur-Uski, A.-S.; Sygnet, J.-F.; Tauber, J. A.; Terenzi, L.; Toffolatti, L.; Tomasi, M.; Tristram, M.; Trombetti, T.; Tucci, M.; Tuovinen, J.; Türler, M.; Umana, G.; Valenziano, L.; Valiviita, J.; Van Tent, F.; Vielva, P.; Villa, F.; Wade, L. A.; Wandelt, B. D.; Wehus, I. K.; White, M.; White, S. D. M.; Wilkinson, A.; Yvon, D.; Zacchei, A.; Zonca, A.

  2016-09-01

  This paper presents cosmological results based on full-mission Planck observations of temperature and polarization anisotropies of the cosmic microwave background (CMB) radiation. Our results are in very good agreement with the 2013 analysis of the Planck nominal-mission temperature data, but with increased precision. The temperature and polarization power spectra are consistent with the standard spatially-flat 6-parameter ΛCDM cosmology with a power-law spectrum of adiabatic scalar perturbations (denoted "base ΛCDM" in this paper). From the Planck temperature data combined with Planck lensing, for this cosmology we find a Hubble constant, H0 = (67.8 ± 0.9) km s-1Mpc-1, a matter density parameter Ωm = 0.308 ± 0.012, and a tilted scalar spectral index with ns = 0.968 ± 0.006, consistent with the 2013 analysis. Note that in this abstract we quote 68% confidence limits on measured parameters and 95% upper limits on other parameters. We present the first results of polarization measurements with the Low Frequency Instrument at large angular scales. Combined with the Planck temperature and lensing data, these measurements give a reionization optical depth of τ = 0.066 ± 0.016, corresponding to a reionization redshift of z_re=8.8+1.7-1.4. These results are consistent with those from WMAP polarization measurements cleaned for dust emission using 353-GHz polarization maps from the High Frequency Instrument. We find no evidence for any departure from base ΛCDM in the neutrino sector of the theory; for example, combining Planck observations with other astrophysical data we find Neff = 3.15 ± 0.23 for the effective number of relativistic degrees of freedom, consistent with the value Neff = 3.046 of the Standard Model of particle physics. The sum of neutrino masses is constrained to ∑ mν CMB observations and many other astrophysical data sets.

 10. System parameter identification information criteria and algorithms

  CERN Document Server

  Chen, Badong; Hu, Jinchun; Principe, Jose C

  2013-01-01

  Recently, criterion functions based on information theoretic measures (entropy, mutual information, information divergence) have attracted attention and become an emerging area of study in signal processing and system identification domain. This book presents a systematic framework for system identification and information processing, investigating system identification from an information theory point of view. The book is divided into six chapters, which cover the information needed to understand the theory and application of system parameter identification. The authors' research pr

 11. Plasma diagnostics discharge parameters and chemistry

  CERN Document Server

  Auciello, Orlando

  1989-01-01

  Plasma Diagnostics, Volume 1: Discharge Parameters and Chemistry covers seven chapters on the important diagnostic techniques for plasmas and details their use in particular applications. The book discusses optical diagnostic techniques for low pressure plasmas and plasma processing; plasma diagnostics for electrical discharge light sources; as well as Langmuir probes. The text also describes the mass spectroscopy of plasmas, microwave diagnostics, paramagnetic resonance diagnostics, and diagnostics in thermal plasma processing. Electrical engineers, nuclear engineers, microwave engineers, che

 12. Analysis of higher power research reactors' parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  The objective of this monograph was to analyze and compare parameters of different types of research reactors having higher power. This analysis could be used for decision making and choice of a reactor which could possibly replace the existing ageing RA reactor in Vinca. Present experimental and irradiation needs are taken into account together with the existing reactors operated in our country, RB and TRIGA reactor

 13. Order parameters in smectic liquid crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  This thesis explores some of the important mechanisms for switching in smectic liquid crystals. It is mainly concerned with the interaction of the electric field and various order parameters in smectic phases. Distortion of these order parameters and also the layer structures associated with smectics are discussed in depth. Initial work is concentrated on the electroclinic effect of commercially available FLC mixtures, where experimental results suggest the presence of non-uniformity in the molecular director profile. Two possible models are suggested assuming a variation of the order parameter θ through the cell. The first model assumes that the smectic layers remain bookshelf-like, and the second that the layers tilt in a vertical chevron structure when a cone angle is induced electroclinically or otherwise. The latter model is the first 'order parameter' model of an electric field induced vertical chevron. The presence of non-uniformity in the director profile is sensed by a method similar to wavelength extinction spectroscopy. Investigations are undertaken on racemic smectic materials with high dielectric biaxiality. Modelling of such a material reveals a new electroclinic effect which shows a discrete second order phase transition on application of a field. It is suggested that a bistable electroclinic effect stabilised with a high frequency ac field may be realised if a residual polarisation is present in the high biaxiality material, and that this might be useful in the displays industry. Experimental investigations of such a material confirm the above effects close to the smectic A-C transition. Finally a higher order smectic phase, the smectic I* phase, is considered. The distortion of the hexagonal bond orientational order is investigated experimentally during application of an electric field. The first dynamic model of the switching process is presented, showing good agreement with the experimental results. It is suggested that the bond orientational

 14. The PASTEL catalogue of stellar parameters

  Science.gov (United States)

  Soubiran, C.; Le Campion, J.-F.; Cayrel de Strobel, G.; Caillo, A.

  2010-06-01

  Aims: The PASTEL catalogue is an update of the [Fe/H] catalogue, published in 1997 and 2001. It is a bibliographical compilation of stellar atmospheric parameters providing (T_eff, log g, [Fe/H]) determinations obtained from the analysis of high resolution, high signal-to-noise spectra, carried out with model atmospheres. PASTEL also provides determinations of the one parameter T_eff based on various methods. It is aimed in the future to provide also homogenized atmospheric parameters and elemental abundances, radial and rotational velocities. A web interface has been created to query the catalogue on elaborated criteria. PASTEL is also distributed through the CDS database and VizieR. Methods: To make it as complete as possible, the main journals have been surveyed, as well as the CDS database, to find relevant publications. The catalogue is regularly updated with new determinations found in the literature. Results: As of Febuary 2010, PASTEL includes 30151 determinations of either T_eff or (T_eff, log g, [Fe/H]) for 16 649 different stars corresponding to 865 bibliographical references. Nearly 6000 stars have a determination of the three parameters (T_eff, log g, [Fe/H]) with a high quality spectroscopic metallicity. The catalogue can be queried through a dedicated web interface at http://pastel.obs.u-bordeaux1.fr/. It is also available in electronic form at the Centre de Données Stellaires in Strasbourg (http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=B/pastel), at the CDS via anonymous ftp to cdsarc.u-strasbg.fr (130.79.128.5) or via http://cdsweb.u-strasbg.fr/cgi-bin/qcat?J/A+A/515/A111

 15. The BRST symmetry and the fictitious parameters

  CERN Document Server

  Nogueira, A A

  2016-01-01

  Our goal in this work is to present the variational method of fictitious parameters and its connection with the BRST symmetry. Firstly we implement the method in QED at zero temperature and then we extend the analysis to GQED at finite temperature. As we will see the core of the study is the general statement in gauge theories at finite temperature, assigned by Tyutin work, that the physics does not depend on the gauge choices, covariant or not, due to BRST symmetry.

 16. One parameter model potential for noble metals

  International Nuclear Information System (INIS)

  A phenomenological one parameter model potential which includes s-d hybridization and core-core exchange contributions is proposed for noble metals. A number of interesting properties like liquid metal resistivities, band gaps, thermoelectric powers and ion-ion interaction potentials are calculated for Cu, Ag and Au. The results obtained are in better agreement with experiment than the ones predicted by the other model potentials in the literature. (author)

 17. Optimization of audio - ultrasonic plasma system parameters

  Science.gov (United States)

  Haleem, N. A.; Abdelrahman, M. M.; Ragheb, M. S.

  2016-10-01

  The present plasma is a special glow plasma type generated by an audio ultrasonic discharge voltage. A definite discharge frequency using a gas at a narrow band pressure creates and stabilizes this plasma type. The plasma cell is a self-extracted ion beam; it is featured with its high output intensity and its small size. The influence of the plasma column length on the output beam due to the variation of both the audio discharge frequency and the power applied to the plasma electrodes is investigated. In consequence, the aim of the present work is to put in evidence the parameters that influence the self-extracted collected ion beam and to optimize the conditions that enhance the collected ion beam. The experimental parameters studied are the nitrogen gas, the applied frequency from 10 to 100 kHz, the plasma length that varies from 8 to 14 cm, at a gas pressure of ≈ 0.25 Torr and finally the discharge power from 50 to 500 Watt. A sheet of polyethylene of 5 micrometer covers the collector electrode in order to confirm how much ions from the beam can go through the polymer and reach the collector. To diagnose the occurring events of the beam on the collector, the polymer used is analyzed by means of the FTIR and the XRF techniques. Optimization of the plasma cell parameters succeeded to enhance and to identify the parameters that influence the output ion beam and proved that its particles attaining the collector are multi-energetic.

 18. Effects of Mismatched Parameter on Chaotic Synchronization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  PENGJiang-hua; FANGJin-qing

  2003-01-01

  Chaos-based security communication has become one of the most interesting hot subjects for research of chaotic theory in real world since. In recent years, secure communication via synchronized chaos has been intensely studied. However, in practical application it is difficult to construct two complete identical chaotic systems since there are many reasons to induce parameter mismatch between two systems (response system and drive system).

 19. Investigation of Design Parameters in Ultrasound Reactors

  OpenAIRE

  Jordens, Jeroen; Degrève, Jan; Braeken, Leen; Van Gerven, Tom

  2012-01-01

  The cavitational activity of a tubular sonoreactor was simulated and related to the chemical reaction rate in order to study the effect of different design parameters. The conversion was improved with a factor 10 by optimization of the reactor diameter. Further improvement of the conversion with 20% was achieved by shifting the transducers apart. When the reactor diameter is in the millimeter scale, stainless steel and borosilicate glass walls very well resemble sound-hard walls. The impact o...

 20. Characteristic parameters of drift chambers calculation

  International Nuclear Information System (INIS)

  We present here the methods we used to analyse the characteristic parameters of drift chambers. The algorithms to calculate the electric potential in any point for any drift chamber geometry are presented. We include the description of the programs used to calculate the electric field, the drift paths, the drift velocity and the drift time. The results and the errors are discussed. (Author) 7 refs

 1. APPLICATION OF QUATERNIONS FOR REFLECTOR PARAMETER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. A. Konyakhin

  2016-09-01

  Full Text Available Subject of Research. The paper deals with application of quaternions for optimization of reflector parameters at autocollimation measurements in comparison with a matrix method. Computer-based results on the quaternionic models are presented that have given the possibility to determine conditions of measurement error reduction in view of apriori information on the rotation axis position. The practical synthesis technique for tetrahedron reflector parameters using found ratios is considered. Method. Originally, received conditions for reduction of autocollimation system measurement error are determined with the use of a matrix method for definition of an angular object position as a set of three equivalent consecutive turns about coordinate axes. At realization of these conditions the numerous recalculation of orientation parameters between various systems of coordinates is necessary that increases complexity and reduces resulting accuracy of autocollimation system at practical measurements. The method of quaternions gives the possibility to analyze the change of an absolute angular position in space, thus, there are conditions of accuracy increase regardless of the used systems of coordinates. Main Results. Researches on the mathematical model have shown, that the orthogonal arrangement of two basic constant directions for autocollimator tetrahedron reflector is optimal with respect to criterion of measurement error reduction at bisection arrangement of actual turn axis against them. Practical Relevance. On the basis of the found ratios between tetrahedron reflector angles and angles of its initial orientation parameters we have developed a practical method of reflector synthesis for autocollimation measurements in case of apriori information on an actual turn axis at monitoring measurements of the shaft or pipelines deformations.

 2. 2-rational Cubic Spline Involving Tension Parameters

  Indian Academy of Sciences (India)

  M Shrivastava; J Joseph

  2000-08-01

  In the present paper, 1-piecewise rational cubic spline function involving tension parameters is considered which produces a monotonic interpolant to a given monotonic data set. It is observed that under certain conditions the interpolant preserves the convexity property of the data set. The existence and uniqueness of a 2-rational cubic spline interpolant are established. The error analysis of the spline interpolant is also given.

 3. One-parameter groups and combinatorial physics

  CERN Document Server

  Duchamp, G; Solomon, A I; Horzela, A; Blasiak, P; Duchamp, Gerard; Penson, Karol A.; Solomon, Allan I.; Horzela, Andrej; Blasiak, Pawel

  2004-01-01

  In this communication, we consider the normal ordering of sums of elements of the form (a*^r a a*^s), where a* and a are boson creation and annihilation operators. We discuss the integration of the associated one-parameter groups and their combinatorial by-products. In particular, we show how these groups can be realized as groups of substitutions with prefunctions.

 4. Cell structural parameters of potato tuber tissue

  OpenAIRE

  Zdunek A.; Pawlak K.; Król A.; Gancarz M.; Czachor H.; Konstankiewicz K.

  2002-01-01

  The present study reviews results of research on the quantitative determination of cell structural parameters such as: surface area, perimeter, Ferret's diameters, elongation, compac- tion, for the parenchyma of potato tuber, taking into consideration inner and outer core tissues. Tissue images were obtained for the samples in their natural state without any preparation using an optic confocal microscope. The quantitative analysis of the microscopic image of the cross-sections of the cell's s...

 5. Performance Analysis of Parameter Estimation Using LASSO

  OpenAIRE

  Panahi, Ashkan; Viberg, Mats

  2012-01-01

  The Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) has gained attention in a wide class of continuous parametric estimation problems with promising results. It has been a subject of research for more than a decade. Due to the nature of LASSO, the previous analyses have been non-parametric. This ignores useful information and makes it difficult to compare LASSO to traditional estimators. In particular, the role of the regularization parameter and super-resolution properties of LASSO h...

 6. Cosmological parameters from SDSS and WMAP

  CERN Document Server

  Tegmark, M; Bahcall, Neta A; Berlind, Andreas A; Blanton, M; Budavari, T; Connolly, A; Dodelson, S; Eisenstein, D J; Finkbeiner, D; Frieman, Joshua A; Gunn, J; Hoyle, F; Hui, L; Jain, B; Johnston, D; Kent, S; Lin, H; Nakajima, R; Nichol, R; Ostriker, J P; Pope, A; Sandvik, H; Schlegel, D J; Scoccimarro, R; Scranton, R; Seljak, U; Sheth, R; Stebbins, A; Strauss, M; Szalay, A S; Szapudi, I; Vogeley, M; Wang, X; Weinberg, D; Xu, Y; Zehavi, I

  2004-01-01

  We measure cosmological parameters using the three-dimensional power spectrum P(k) from over 200,000 galaxies in the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) in combination with WMAP and other data. Our results are consistent with a ``vanilla'' flat adiabatic Lambda-CDM model without tilt (n=1), running tilt, tensor modes or massive neutrinos. Adding SDSS information more than halves the WMAP-only error bars on some parameters, tightening 1 sigma constraints on the Hubble parameter from h~0.74+0.18-0.07 to h~0.70+0.04-0.03, on the matter density from Omega_m~0.25+/-0.10 to Omega_m~0.30+/-0.04 (1 sigma) and on neutrino masses from <11 eV to <0.6 eV (95%). SDSS helps even more when dropping prior assumptions about curvature, neutrinos, tensor modes and the equation of state. Our results are in substantial agreement with the joint analysis of WMAP and the 2dF Galaxy Redshift Survey, which is an impressive consistency check with independent redshift survey data and analysis techniques. In this paper, we place partic...

 7. Physicochemical parameters of Amazon Melipona honey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia Bicudo de Almeida-Muradian

  2007-06-01

  Full Text Available Stingless bees produce a honey that is different from the Apis honey in terms of composition. There aren't enough data to establish quality control parameters for this product, mainly due to lack of research results. The aim of this work is to evaluate some physicochemical parameters that can be used for the characterization and for the quality control of the Meliponinae honey. Four different samples were collected in the Amazon region of Brazil in 2004 (Melipona compressipes manaoense bee and Melipona seminigra merribae bee. Honey analyses were performed as described by the official methods. The mean results were: moisture (30.13%, pH (3.65, acidity (24.57 mEq/kg, water activity (0.75, fructose (31.91%, glucose (29.30% and sucrose (0.19%. These results reinforce the need for a specific regulation for stingless bee honey. This will only be feasible when enough data is available to establish upper and lower limits for the physicochemical parameters used for quality control.

 8. Multi-parameter singular Radon transforms

  CERN Document Server

  Stein, Elias M

  2010-01-01

  The purpose of this announcement is to describe a development given in a series of forthcoming papers by the authors that concern operators of the form \\[ f\\mapsto \\psi(x) \\int f(\\gamma_t(x)) K(t)\\: dt, \\] where $\\gamma_t(x)=\\gamma(t,x)$ is a $C^\\infty$ function defined on a neighborhood of the origin in $(t,x)\\in \\mathbb{R}^N\\times \\mathbb{R}^n$ satisfying $\\gamma_0(x)\\equiv x$, $K(t)$ is a "multi-parameter singular kernel" supported near $t=0$, and $\\psi$ is a cutoff function supported near $x=0$. This note concerns the case when $K$ is a "product kernel". The goal is to give conditions on $\\gamma$ such that the above operator is bounded on $L^p$ for $1parameter" case when $K$ is a Calder\\'on-Zygmund kernel was studied by Christ, Nagel, Stein, and Wainger. The theory here extends these results to the multi-parameter context and also deals effectively with the case when $\\gamma$ is real-analytic.

 9. Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters

  CERN Document Server

  Ade, P.A.R.; Armitage-Caplan, C.; Arnaud, M.; Ashdown, M.; Atrio-Barandela, F.; Aumont, J.; Baccigalupi, C.; Banday, A.J.; Barreiro, R.B.; Bartlett, J.G.; Battaner, E.; Benabed, K.; Benoit, A.; Benoit-Levy, A.; Bernard, J.P.; Bersanelli, M.; Bielewicz, P.; Bobin, J.; Bock, J.J.; Bonaldi, A.; Bond, J.R.; Borrill, J.; Bouchet, F.R.; Bridges, M.; Bucher, M.; Burigana, C.; Butler, R.C.; Calabrese, E.; Cappellini, B.; Cardoso, J.F.; Catalano, A.; Challinor, A.; Chamballu, A.; Chary, R.R.; Chen, X.; Chiang, L.Y.; Chiang, H.C.; Christensen, P.R.; Church, S.; Clements, D.L.; Colombi, S.; Colombo, L.P.L.; Couchot, F.; Coulais, A.; Crill, B.P.; Curto, A.; Cuttaia, F.; Danese, L.; Davies, R.D.; Davis, R.J.; de Bernardis, P.; de Rosa, A.; de Zotti, G.; Delabrouille, J.; Delouis, J.M.; Desert, F.X.; Dickinson, C.; Diego, J.M.; Dolag, K.; Dole, H.; Donzelli, S.; Dore, O.; Douspis, M.; Dunkley, J.; Dupac, X.; Efstathiou, G.; Elsner, F.; Ensslin, T.A.; Eriksen, H.K.; Finelli, F.; Forni, O.; Frailis, M.; Fraisse, A.A.; Franceschi, E.; Gaier, T.C.; Galeotta, S.; Galli, S.; Ganga, K.; Giard, M.; Giardino, G.; Giraud-Heraud, Y.; Gjerlow, E.; Gonzalez-Nuevo, J.; Gorski, K.M.; Gratton, S.; Gregorio, A.; Gruppuso, A.; Gudmundsson, J.E.; Haissinski, J.; Hamann, J.; Hansen, F.K.; Hanson, D.; Harrison, D.; Henrot-Versille, S.; Hernandez-Monteagudo, C.; Herranz, D.; Hildebrandt, S.R.; Hivon, E.; Hobson, M.; Holmes, W.A.; Hornstrup, A.; Hou, Z.; Hovest, W.; Huffenberger, K.M.; Jaffe, T.R.; Jaffe, A.H.; Jewell, J.; Jones, W.C.; Juvela, M.; Keihanen, E.; Keskitalo, R.; Kisner, T.S.; Kneissl, R.; Knoche, J.; Knox, L.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Lagache, G.; Lahteenmaki, A.; Lamarre, J.M.; Lasenby, A.; Lattanzi, M.; Laureijs, R.J.; Lawrence, C.R.; Leach, S.; Leahy, J.P.; Leonardi, R.; Leon-Tavares, J.; Lesgourgues, J.; Lewis, A.; Liguori, M.; Lilje, P.B.; Linden-Vornle, M.; Lopez-Caniego, M.; Lubin, P.M.; Macias-Perez, J.F.; Maffei, B.; Maino, D.; Mandolesi, N.; Maris, M.; Marshall, D.J.; Martin, P.G.; Martinez-Gonzalez, E.; Masi, S.; Matarrese, S.; Matthai, F.; Mazzotta, P.; Meinhold, P.R.; Melchiorri, A.; Melin, J.B.; Mendes, L.; Menegoni, E.; Mennella, A.; Migliaccio, M.; Millea, M.; Mitra, S.; Miville-Deschenes, M.A.; Moneti, A.; Montier, L.; Morgante, G.; Mortlock, D.; Moss, A.; Munshi, D.; Naselsky, P.; Nati, F.; Natoli, P.; Netterfield, C.B.; Norgaard-Nielsen, H.U.; Noviello, F.; Novikov, D.; Novikov, I.; O'Dwyer, I.J.; Osborne, S.; Oxborrow, C.A.; Paci, F.; Pagano, L.; Pajot, F.; Paoletti, D.; Partridge, B.; Pasian, F.; Patanchon, G.; Pearson, D.; Pearson, T.J.; Peiris, H.V.; Perdereau, O.; Perotto, L.; Perrotta, F.; Pettorino, V.; Piacentini, F.; Piat, M.; Pierpaoli, E.; Pietrobon, D.; Plaszczynski, S.; Platania, P.; Pointecouteau, E.; Polenta, G.; Ponthieu, N.; Popa, L.; Poutanen, T.; Pratt, G.W.; Prezeau, G.; Prunet, S.; Puget, J.L.; Rachen, J.P.; Reach, W.T.; Rebolo, R.; Reinecke, M.; Remazeilles, M.; Renault, C.; Ricciardi, S.; Riller, T.; Ristorcelli, I.; Rocha, G.; Rosset, C.; Roudier, G.; Rowan-Robinson, M.; Rubino-Martin, J.A.; Rusholme, B.; Sandri, M.; Santos, D.; Savelainen, M.; Savini, G.; Scott, D.; Seiffert, M.D.; Shellard, E.P.S.; Spencer, L.D.; Starck, J.L.; Stolyarov, V.; Stompor, R.; Sudiwala, R.; Sunyaev, R.; Sureau, F.; Sutton, D.; Suur-Uski, A.S.; Sygnet, J.F.; Tauber, J.A.; Tavagnacco, D.; Terenzi, L.; Toffolatti, L.; Tomasi, M.; Tristram, M.; Tucci, M.; Tuovinen, J.; Turler, M.; Umana, G.; Valenziano, L.; Valiviita, J.; Van Tent, B.; Vielva, P.; Villa, F.; Vittorio, N.; Wade, L.A.; Wandelt, B.D.; Wehus, I.K.; White, M.; White, S.D.M.; Wilkinson, A.; Yvon, D.; Zacchei, A.; Zonca, A.

  2014-01-01

  We present the first results based on Planck measurements of the CMB temperature and lensing-potential power spectra. The Planck spectra at high multipoles are extremely well described by the standard spatially-flat six-parameter LCDM cosmology. In this model Planck data determine the cosmological parameters to high precision. We find a low value of the Hubble constant, H0=67.3+/-1.2 km/s/Mpc and a high value of the matter density parameter, Omega_m=0.315+/-0.017 (+/-1 sigma errors) in excellent agreement with constraints from baryon acoustic oscillation (BAO) surveys. Including curvature, we find that the Universe is consistent with spatial flatness to percent-level precision using Planck CMB data alone. We present results from an analysis of extensions to the standard cosmology, using astrophysical data sets in addition to Planck and high-resolution CMB data. None of these models are favoured significantly over standard LCDM. The deviation of the scalar spectral index from unity is insensitive to the additi...

 10. Mass and Inertia Parameters for Nuclear Fission

  International Nuclear Information System (INIS)

  The effective mass parameter and the moments of inertia for a deformed nucleus are evaluated using the cranking-model formalism. Special attention is paid to the dependence of these quantities on the intrinsic structure, which may arise due to shells in deformed nuclei. It is found that these inertial parameters are very much influenced by the shells present. The effective-mass parameter, which appears in an important way in the theory of spontaneous fission, fluctuates in the same manner as the shell-energy corrections. Its values at the fission barrier are up to two or three times larger than those at the equilibrium minima. This correlation comes about because for the effective mass the change in the local density of single-particle states is very important, much more so than the change in the pairing correlation. The moments of inertia which enter in the theory of angular anisotropy of fission fragments, also fluctuate as a function of the deformation. At low temperatures, the fluctuation is large and shows a distinct but more complicated correlation with the shells. At high temperatures, the moments of inertia fluctuate with a smaller amplitude about the rigid-body value in correlation with the energy-shell corrections. For the first-and second barriers, the rigid-body values are essentially reached at a nuclear temperature of 0.8 to 1.0 MeV. (author)

 11. Mass and inertia parameters for nuclear fission

  International Nuclear Information System (INIS)

  The effective mass parameter and the moments of inertia for a deformed nucleus are evaluated using the cranking-model formalism. Special attention is paid to the dependence of these quantities on the intrinsic structure, which may arise due to shells in deformed nuclei. It is found that these inertial parameters are very much influenced by the shells present. The effective-mass parameter, which appears in an important way in the theory of spontaneous fission, fluctuates in the same manner as the shell-energy corrections. Its values at the fission barrier are up to two or three times larger than those at the equilibrium minima. This correlation comes about because for the effective mass the change in the local density of single-particle states is very important, much more so than the change in the pairing correlation. The moments of inertia which enter in the theory of angular anisotropy of fission fragments, also fluctuate as a function of the deformation. At low temperatures, the fluctuation is large and shows a distinct but more complicated correlation with the shells. At high temperatures, the moments of inertia fluctuate with a smaller amplitude about the rigid-body value in correlation with the energy-shell corrections. For the first-and second barriers, the rigid-body values are essentially reached at a nuclear temperature of 0.8 to 1.0 MeV. (author)

 12. Associations between sleep parameters and food reward.

  Science.gov (United States)

  McNeil, Jessica; Cadieux, Sébastien; Finlayson, Graham; Blundell, John E; Doucet, Éric

  2015-06-01

  This study examined the effects of acute, isocaloric aerobic and resistance exercise on different sleep parameters, and whether changes in these sleep parameters between sessions were related to next morning food reward. Fourteen men and women (age: 21.9 ± 2.7 years; body mass index: 22.7 ± 1.9 kg m(-) ²) participated in three randomized crossover sessions: aerobic exercise; resistance exercise; and sedentary control. Target exercise energy expenditure was matched at 4 kcal kg(-1) of body weight, and performed at 70% of VO2peak or 70% of 1 repetition-maximal. Sleep was measured (accelerometry) for 22 h following each session. The 'wanting' for visual food cues (validated computer task) was assessed the next morning. There were no differences in sleep parameters and food 'wanting' between conditions. Decreases in sleep duration and earlier wake-times were significantly associated with increased food 'wanting' between sessions (P = 0.001). However, these associations were no longer significant after controlling for elapsed time between wake-time and the food reward task. These findings suggest that shorter sleep durations and earlier wake-times are associated with increased food reward, but these associations are driven by elapsed time between awakening and completion of the food reward task. PMID:25644582

 13. Reproductive Parameters of the Dogo Argentino Bitch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Caffaratti

  2013-01-01

  Full Text Available The Dogo Argentino (DA is the first and only breed from Argentina recognized worldwide. Although its morphologic features have been well established, its normal reproductive parameters are not clearly known. The aim of this study was to determine the main DA bitch reproductive parameters. One hundred and forty-nine surveys were obtained from breeders from Córdoba province, Argentina: one for each intact DA bitch from 1 to 14 years old. The DA bitch reached puberty at an average of 8.93 months. The mean duration of vulval bleeding found in this study was 11.11 days. The clinical signs characteristic for proestrous-estrous were vulval edema (89.93%, bleeding during the time of mating (32.21%, holding the tail to the side (95.30%, and docility during mating (85.91%. DA bitches had a whelping rate of 84%. Out of 299 pregnancies, 89.30% exhibited a normal parturition, 6.69% presented dystocia, 2.68% needed Cesarean section, and 1.34% aborted. In conclusion, the reproductive parameters of the DA bitch are similar to those identified for other large breeds. DA often showed a prolonged vulval bleeding longer than proestrus. Its high whelping rate, its low incidence of dystocia, and its good maternal ability define the DA as a good reproductive breed with normal reproductive functions.

 14. Fast cosmological parameter estimation using neural networks

  CERN Document Server

  Auld, T; Hobson, M P; Gull, S F

  2006-01-01

  We present a method for accelerating the calculation of CMB power spectra, matter power spectra and likelihood functions for use in cosmological parameter estimation. The algorithm, called CosmoNet, is based on training a multilayer perceptron neural network and shares all the advantages of the recently released Pico algorithm of Fendt & Wandelt, but has several additional benefits in terms of simplicity, computational speed, memory requirements and ease of training. We demonstrate the capabilities of CosmoNet by computing CMB power spectra over a box in the parameter space of flat \\Lambda CDM models containing the 3\\sigma WMAP1 confidence region. We also use CosmoNet to compute the WMAP3 likelihood for flat \\Lambda CDM models and show that marginalised posteriors on parameters derived are very similar to those obtained using CAMB and the WMAP3 code. We find that the average error in the power spectra is typically 2-3% of cosmic variance, and that CosmoNet is \\sim 7 \\times 10^4 faster than CAMB (for flat ...

 15. Shape parameters of Galactic open clusters

  CERN Document Server

  Kharchenko, N V; Petrov, M I; Piskunov, A E; Röser, S; Schilbach, E; Scholz, R -D

  2008-01-01

  (abridged) In this paper we derive observed and modelled shape parameters (apparent ellipticity and orientation of the ellipse) of 650 Galactic open clusters identified in the ASCC-2.5 catalogue. We provide the observed shape parameters of Galactic open clusters, computed with the help of a multi-component analysis. For the vast majority of clusters these parameters are determined for the first time. High resolution ("star by star") N-body simulations are carried out with the specially developed $\\phi$GRAPE code providing models of clusters of different initial masses, Galactocentric distances and rotation velocities. The comparison of models and observations of about 150 clusters reveals ellipticities of observed clusters which are too low (0.2 vs. 0.3), and offers the basis to find the main reason for this discrepancy. The models predict that after $\\approx 50$ Myr clusters reach an oblate shape with an axes ratio of $1.65:1.35:1$, and with the major axis tilted by an angle of $q_{XY} \\approx 30^\\circ$ with...

 16. The PASTEL catalogue of stellar parameters

  CERN Document Server

  Soubiran, C; de Strobel, G Cayrel; Caillo, A

  2010-01-01

  The PASTEL catalogue is an update of the [Fe/H] catalogue, published in 1997 and 2001. It is a bibliographical compilation of stellar atmospheric parameters providing (Teff,logg,[Fe/H]) determinations obtained from the analysis of high resolution, high signal-to-noise spectra, carried out with model atmospheres. PASTEL also provides determinations of the one parameter Teff based on various methods. It is aimed in the future to provide also homogenized atmospheric parameters and elemental abundances, radial and rotational velocities. A web interface has been created to query the catalogue on elaborated criteria. PASTEL is also distributed through the CDS database and VizieR. To make it as complete as possible, the main journals have been surveyed, as well as the CDS database, to find relevant publications. The catalogue is regularly updated with new determinations found in the literature. As of Febuary 2010, PASTEL includes 30151 determinations of either Teff or (Teff,logg,[Fe/H]) for 16649 different stars cor...

 17. The Advanced Photon Source list of parameters

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Advanced Photon Source (APS) is a third-generation synchrotron radiation source that stores positrons in a storage ring. The choice of positrons as accelerating particles was motivated by the usual reason: to eliminate the degradation of the beam caused by trapping of positively charged dust particles or ions. The third-generation synchrotron radiation sources are designed to have low beam emittance and many straight sections for insertion devices. The parameter list is comprised of three basic systems: the injection system, the storage ring system, and the experimental facilities system. The components of the injection system are listed according to the causal flow of positrons. Below we briefly list the individual components of the injection system, with the names of people responsible for managing these machines in parentheses: the linac system; electron linac-target-positron linac (Marion White); low energy transport line from linac to the PAR (Michael Borland); positron accumulator ring or PAR (Michael Borland); low energy transport line from PAR to injector synchrotron (Michael Borland); injector synchrotron (Stephen Milton); high energy transport line from injector synchrotron to storage ring (Stephen Milton). The storage ring system, managed by Glenn Decker, uses the Chasman-Green lattice. The APS storage ring, 1104 m in circumference, has 40 periodic sectors. Six are used to house hardware and 34 serve as insertion devices. Another 34 beamlines emit radiation from bending magnets. The experimental facilities system's parameters include parameters for both an undulator and a wiggler

 18. Parameters for a Super-Flavor-Factory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seeman, J.T.; Cai, Y.; Ecklund, S.; Novokhatski, A.; Seryi, A.; Sullivan, M.; Wienands, U.; /SLAC; Biagini, M.; Raimondi, P.; /Frascati

  2006-06-27

  A Super Flavor Factory, an asymmetric energy e{sup +}e{sup -} collider with a luminosity of order 10{sup 36} cm{sup -2} s{sup -1}, can provide a sensitive probe of new physics in the flavor sector of the Standard Model. The success of the PEP-II and KEKB asymmetric colliders in producing unprecedented luminosity above 10{sup 34} cm{sup -2} s{sup -1} has taught us about the accelerator physics of asymmetric e{sup +}e{sup -} collider in a new parameter regime. Furthermore, the success of the SLAC Linear Collider and the subsequent work on the International Linear Collider allow a new Super-Flavor collider to also incorporate linear collider techniques. This note describes the parameters of an asymmetric Flavor-Factory collider at a luminosity of order 10{sup 36} cm{sup -2} s{sup -1} at the Y(4S) resonance and about 10{sup 35} cm{sup -2} s{sup -1} at the {tau} production threshold. Such a collider would produce an integrated luminosity of about 10,000 fb{sup -1} (10 ab{sup -1}) in a running year (10{sup 7} sec) at the Y(4S) resonance. In the following note only the parameters relative to the Y(4S) resonance will be shown, the ones relative to the lower energy operations are still under study.

 19. Parameters affecting seat belt use in Greece.

  Science.gov (United States)

  Yannis, G; Laiou, A; Vardaki, S; Papadimitriou, E; Dragomanovits, A; Kanellaidis, G

  2011-09-01

  The objective of this research is the exploration of seat belt use in Greece and particularly the identification of the parameters affecting seat belt use in Greece. A national field survey was conducted for the analytical recording of seat belt use. A binary logistic regression model was developed, and the impact of each parameter on seat belt use in Greece was quantified. Parameters included in the model concern characteristics of car occupants (gender, age and position in the car), the type of the car and the type of the road network. The data collection revealed that in Greece, the non-use of seat belt on the urban road network was higher than on the national and rural road network and young and older men use seat belts the least. The developed model showed that travelling on a national road is negative for not wearing the seat belt. Finally, the variable with the highest impact on not wearing a seat belt is being a passenger on the back seats. PMID:21452095

 20. Cosmological parameter estimation: impact of CMB aberration

  CERN Document Server

  Catena, Riccardo

  2012-01-01

  The peculiar motion of an observer with respect to the CMB rest frame induces an apparent deflection of the observed CMB photons, i.e. aberration, and a shift in their frequency, i.e. Doppler effect. Both effects distort the temperature multipoles a_lm's via a mixing matrix at any l. The common lore when performing a CMB based cosmological parameter estimation is to consider that Doppler affects only the l=1 multipole, and neglect any other corrections. In this paper we reconsider the validity of this assumption, showing that it is actually not robust when sky cuts are included to model CMB foreground contaminations. Assuming a simple fiducial cosmological model with five parameters, we simulated CMB temperature maps of the sky in a WMAP-like and in a Planck-like experiment and added aberration and Doppler effects to the maps. We then analyzed with a MCMC in a Bayesian framework the maps with and without aberration and Doppler effects in order to assess the ability of reconstructing the parameters of the fidu...