WorldWideScience

Sample records for biologischer parameter abschlussbericht

 1. Biologisch uitgangsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de secto

 2. Grenzen aan biologische consumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 3. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 4. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Biologische producten leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van het dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt in Nederland de markt voor biologische

 5. Borging veiligheid biologisch varkensvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.; Mul, M.F.; Wolters, G.

  2004-01-01

  Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was o

 6. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 7. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan gekensc

 8. Bemesten op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Bernaerts, S.; Janmaat, L.

  2010-01-01

  De bemestingsregels voor biologische bedrijven zijn de afgelopen tijd fors aangepast. De komende jaren worden de regels verder aangescherpt. Sommige bedrijven moeten daarom hun teelt- en bemestingsplan aanpassen. Een minder intensief bouwplan, meer groenbemesters of minder bemesten? Dit BioKennisber

 9. Ontwikkeling wereldwijde consumentenvraag biologische producten

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.

  2008-01-01

  Biologische producten worden wereldwijd gezien als duurzaam, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, wordt in Nederland de markt voor biologische producten gestimuleerd. Mark

 10. Biologische bestrijding aaltjes in ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Jagers op Akkerhuis, F.; Wageningen UR Glastuinbouw,

  2007-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft sinds vorig jaar een afdeling nematologie. Speerpunt van die afdeling is een oplossing vinden voor het wortelknobbelaaltje in de biologische groenteteelt. Dit aaltje kan in tomaat en komkommer voor flink wat opbrengstverlies zorgen. Diverse bestrijdingsmethoden zijn

 11. Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Pieters, H.

  2003-01-01

  In het kader van een actieve biologische monitoring worden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie gedurende een bepaalde periode uitgezet in een oppervlaktewater, waarvan men een aantal parameters met betrekking tot de waterkwaliteit wil bepalen. In 2002 werden de volgende Rijks

 12. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via natuurvoedingswin

 13. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen; toegelat

 14. Veterinaire risico's van ongedierte op biologische varkensbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Meerburg, B.G.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Presentatie van de eerste resultaten van een onderzoek door Animal Sciences Group van Wageningen UR naar de ziekterisico's bij ratten en muizen. Hiervoor zijn ratten en muizen op 10 biologische varkensbedrijven met vallen gevangen en op ziektes onderzocht.

 15. Herbie-innovatie in biologische grondontsmetting

  NARCIS (Netherlands)

  Runia, W.T.; Meints, H.

  2011-01-01

  Biologische grondontsmetting heeft met name in de aspergeteelt goede resultaten opgeleverd. Proeven met gedefinieerde plantaardige fermentatieproducten, die zijn ontwikkeld door Thatchtec en onderzocht door Wageningen UR/PPO-AGV, beloven nog betere perspectieven.

 16. Productie biologisch uitgangsmateriaal narcis en hyacint valt nog niet mee

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilichem, van J.A.A.; Vreeburg, P.J.M.

  2004-01-01

  De biologische teelt streeft naar een gesloten teeltcyclus. Een evenwichtige bodem en cultivarkeuze zijn daarvoor de basis. Omdat deze maatregelen nog onvoldoende resultaat opleveren met het huidige sortiment heeft PPO Bloembollen haalbaarheid van biologische productie van uitgangsmateriaal bekeken

 17. Diergezondheid biologische houderij versus gangbare houderij : varkenshouderij, melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Eijck, I.A.J.M.; Smolders, E.A.A.; Gaag, van der M.A.; Bokma-Bakker, M.H.

  2003-01-01

  Diergezondheid van varkens en melkvee is vergeleken in biologische- en gangbare houderijsystemen. Naast een verbeterd dierwelzijn en minder pootproblemen zijn er ook nadelen aan de biologische varkenshouderij; uitval biggen, longproblemen en parasietenbesmetting. Naast een gunstige klauwgezondheid,

 18. Marktontwikkeling biologische (vers)producten in de bedrijfscateringketen : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.G.A.

  2004-01-01

  Binnen de doelstelling om in 2004 5% van de consumentenbestedingen aan biologische producten te laten uitgeven dient de bedrijfscatering een belangrijke rol te spelen. Gedurende de werkweek gebruiken miljoenen werknemers hun lunchmaaltijden in het bedrijfsrestaurant. Het introduceren van biologische

 19. Knelpunten in de biologische veredeling een stap verder

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.; Osman, A.M.; Tiemens-Hulscher, M.; Timmermans, B.; Scholten, O.E.; Voorrips, R.E.; Burger, K.; Steenhuis, M.M.; Galvan, G.

  2008-01-01

  Portret van Sjoerd de Hoop, projectorganisator en biologisch veeteler. Sjoerd de Hoop is biologisch dynamisch boer in Friesland. Sinds het najaar van 2007 werkt hij mee aan de organisatie van de BioVakbeurs in Apeldoorn. Verder werkt hij mee aan projecten ten behoeve van de biologische branche. Hij

 20. Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Bleeker, P.O.; Schans, van der D.A.; Zuilichem, van J.A.A.; Wekken, van der J.W.

  2005-01-01

  In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden

 1. Voetafdruk wijst biologische sector de weg

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  2009-01-01

  Biologische producten hebben een milieuvriendelijk imago. Maar dat is niet terecht als je een onbespoten kiwi laat invliegen uit Nieuw-Zeeland. Wijnand Sukkel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzoekt of het berekenen van voedselkilometers en koolstofvoetafdrukken de sector kan helpen om he

 2. Biologische beheersstrategie van Valse Meeldauw in zonnebloem

  NARCIS (Netherlands)

  Duyvesteijn, R.G.E.; Breeuwsma, S.J.; Helm, van der F.P.M.; Lans, van der A.M.; Boer, de M.

  2010-01-01

  Zonnebloemen zijn een belangrijk onderdeel van het biologische boeket. Echter de teelt van zonnebloemen wordt bedreigd door valse meeldauw. De Latijnse naam van valse meeldauw is Plasmopara halstedii. Deze oömyceet infecteert de zonnebloem systemisch en dit leidt tot grote verliezen. In dit project

 3. Biologische melk onderscheidend door meer gezonde vetzuren

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2011-01-01

  Biologische melk bevat meer goede vetzuren als CLA en omega-3 dan gangbare melk. Eerder onderzoek van het Louis Bolk Instituut toonde dit aan. Zuivelverwerkers hebben deze metingen gebruikt om teksten als ‘is rijk aan gezonde vetzuren’ op hun verpakkingen te plaatsen. De onderscheidendheid van biolo

 4. Verhogen van gezonde vetzuren in biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, van H.

  2008-01-01

  Biologische melk bevat meer CLA en omega-3 vetzuren dan gangbare melk. Aan deze meervoudige onverzadigde vetzuren worden allerlei positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. De gehaltes van deze gezonde vetzuren variëren echter sterk. Via de samenstelling van het rantsoen kunt u sturen op de

 5. Biologische markt Leidsche Rijn : een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterkamp, E.B.; Wolf, C.W.G.; Immink, V.M.

  2006-01-01

  ’t Groene Sticht is een stichting én een sociale woonbuurt in de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn ten westen van Utrecht. Men wil de directe leefomgeving verbeteren onder andere door een wekelijkse biologische markt te starten. Deze studie laat zien wanneer de markt succesvol is voor de betrokken parti

 6. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te conc

 7. Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, van J.P.H.

  2003-01-01

  Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen

 8. Biologische teelt van witte asperge : tussentijdsverslag 2001/2002

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Poll, J.T.K.; Wielaard, B.

  2003-01-01

  In 2000 is onderzoek van start gegaan op PPO-ZON te Meterik naar de mogelijkheden van de biologische teelt van witte asperge in vervolg op een uitgevoerde deskstudie naar knelpunten in de biologische teelt. In 2000 zijn planten opgekweekt van de rassen Grolim en Eposs die uitgezaaid waren bij een bi

 9. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  De biologische veehouderij stelt hogere eisen aan het dierwelzijn door bijvoorbeeld strogebruik te verplichten en door meer stal- en uitloopruimte beschikbaar te stellen aan de dieren. Over de milieueffecten van de biologische veehouderij is echter nog weinig bekend. Doel van dit onderzoek was om ee

 10. Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Sukkel, W.; Janmaat, L.

  2008-01-01

  Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Zowel bij b

 11. Het nieuwe telen biologisch : Monitoring van een energiezuinige biologische vruchtgroententeelt bij BioVerbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Raaphorst, M.G.M.

  2014-01-01

  Op een biologisch glastuinbouwbedrijf wordt de luchtvochtigheid beheerst door opgewarmde buitenlucht via slurven tussen het gewas te blazen. Na 2 jaar monitoring is gebleken dat het hiermee mogelijk is om intensiever te schermen en meer dan 20% op de warmtevraag besparen. Een deel van deze besparing

 12. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 13. Regionale biologische landbouw. Deel 2: Samenwerking tussen bio-boeren in de regio

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.; Veluw, van K.

  2006-01-01

  In dit tweede artikel over regionale biologische landbouw een rondgang langs een drietal samenwerkingsverbanden: de Biologische Producenten Achterhoek en hun afzetkanaal DistroEko; de Mergelwind in Zuid-Limburg, België en Duitsland; de Overijsselse Vecht met Vechtdalproducten.

 14. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij

 15. Kringlopen in de biologische landbouw, deel II: Studiedag 'Optimaal Intersectoraal': een breed scala aan uitdagingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.; Barendrecht, W.

  2004-01-01

  Verslag van een workshop georganiseerd door LBI en WUR over het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw. Een en ander in het kader van het LNV-onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw'. De huidige situatie in de Nederlandse biologische landbouw wordt

 16. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  In de biologische veehouderij worden geitenhouders beperkt in hun maatregelen om vet- en eiwitgehalten te verhogen, door de biologische regelgeving. Door deze maatregelen ligt het vetgehalte in de biologische geitenmelk significant lager dan in de gangbare geitenhouderij. Aangezien 80 % van de biolo

 17. Microbial metabolic products as measuring parameters for emission studies on bio-waste treatment plants. Final report; Mikrobielle Stoffwechselprodukte als Messparameter bei Emissionsbetrachtungen an Bioabfall-Behandlungsanlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, G.; Dott, W.; Braun, S.; Dohms, E.; Mueller, T.; Thissen, R.

  2004-07-01

  Apart from the classic microbiological methods, other methods are available which are less costly and time-consuming and which are suited for a preliminary assessment of the potential hazard in the context of screening tests. These methods were investigated, and new measuring parameters were developed which can be used for assessing the potential hazard of airborne bio-aerosols in the context of biological waste treatment. (orig.) [German] Die in diesem Forschungsprojekt erarbeiteten Daten zeigen, dass sich neben den klassischen mikrobiologischen Methoden auch andere physikalisch-chemische Verfahren eignen, um eine Expositionserfassung von luftgetragenen Bioaerosolen durchzufuehren oder diese zu charakterisieren. Es wurden Verfahren etabliert, die zeit- und kostenguenstige Alternativen zu klassischen Methoden darstellen und die im Rahmen von Voruntersuchungen oder als Screening-Tests Entscheidungshilfen bei einer Gefaehrdungsabschaetzung bieten. Die erarbeiteten Methoden bedingen einen geringeren personal- und labortechnischen Aufwand und stellen eine entscheidende Vereinfachung bestehender Untersuchungskonzepte dar. Darueber hinaus wurden neue Messparameter erarbeitet, die im Rahmen einer zuverlaessigen Gefaehrdungsabschaetzung von luftgetragenen Bioaerosolen im Rahmen der Bioabfall-Behandlung eingesetzt werden koennen. (orig.)

 18. Derivation of radioecological parameters from the long-term emission of iodine-129. Final report; Ableitung von radiooekologischen Parametern aus dem langfristigen Eintrag von Iod-129. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Michel, R.; Klipsch, K.; Ernst, T.; Gorny, M.; Jakob, D.; Vahlbruch, J. [Zentrum fuer Strahlenschutz und Radiooekologie (ZSR), Universitaet Hannover (Germany); Synal, H.A. [Paul Scherrer Inst., ETH Hoenggerberg, Zuerich (Switzerland); Schnabel, C. [Institut fuer Teilchenphysik, ETH Hoenggerberg, Zuerich (Switzerland)

  2004-07-01

  In this project, the distribution and behaviour of {sup 129}I and {sup 127}I in the environment and its pathways through the environment to man were comprehensively investigated in order to provide a basis for estimating the radiation exposure to man due to releases of {sup 129}I. To this end, the actual situation in Lower Saxony, Germany, was studied for exemplary regions near to and far from the coast of the North Sea. Accelerator mass spectrometry, radiochemical neutron activation analysis, ion chromatography, and ICP-MS were applied to measure the iodine isotopes, {sup 129}I and P{sup 127}I, in sea-water, air, precipitation, surface and ground waters, soils, plants, animals, foodstuffs, total diet, and human and animal thyroid glands. For air-borne iodine, the speciation as well as the particle size distribution of aerosols was determined. Soil depth profiles were investigated down to depths of 2.5 m in order to study the iodine migration as well as individual surface soil samples to allow for the determination of transfer factors of the iodine isotopes into plants. From the analytical results radioecological parameters for the long-term behaviour of {sup 129}I in the pedo- and biosphere were derived. The iodine isotopes are in severe disequilibrium in the different environmental compartments. The pre-nuclear equilibrium {sup 129}I/{sup 127}I ratio in the biosphere was determined to be 2.0 x 10{sup -13} with a geometric standard deviation of 1.39. Today, the environmental isotopic ratios in Northern Germany range from 10{sup -6} to 10{sup -10}. The highest ratios are found in North Sea water, the lowest in deep soil samples and ground water. The North Sea appears as the dominant source of air-borne iodine in Northern Germany due to the emissions of European reprocessing plants. The results are discussed with respect to their radiological relevance and in view of the general protection of the environment, i.e. air, water, soil and the biosphere. (orig.)

 19. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen gea

 20. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen gea

 1. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een discu

 2. Stalklimaat en hokgebruik bij gespeende biggen in de biologische varkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnink, A.J.A.; Wagemans, M.J.M.

  2004-01-01

  Eén van de knelpunten in de biologische varkenshouderij zijn de problemen die optreden met biggen na het spenen. De veranderingen die plaatsvinden met het spenen van biggen geeft behoorlijk wat stress. Een goed stalklimaat kan ervoor zorgen dat deze stress niet uitmondt in ziekte van de biggen. De h

 3. Loont de huisverkoop van biologisch rund- en varkensvlees?

  NARCIS (Netherlands)

  Puister-Jansen, L.F.

  2005-01-01

  De kostprijs van biologisch rund- en varkensvlees dat op de boerderij wordt verkocht, is voor het grootste deel afhankelijk van de aankoop- en slachtkosten van de dieren. Deze onderdelen zijn door de ondernemers nauwelijks te beïnvloeden. Door de winkelkosten laag te houden of de omzet te verdubbele

 4. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 5. Chemische en biologische bestrijding van koolvlieg in radijs

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Slooten, van M.A.; Groot, de E.B.

  2004-01-01

  Koolvlieg, Delia radicum, kan vooral in het voorjaar behoorlijke schade geven in de teelt van radijs. De maden van deze vlieg vreten gangetjes in de radijsknollen, waardoor deze onverkoopbaar worden. In dit onderzoek is gekeken naar de biologische en chemische bestrijding van koolvlieg. Voor de biol

 6. De stroom van grondstoffen en reststoffen in de biologische champignonteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Straatsma, G.

  2003-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 7. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Binnen het onderzoek naar vermindering van nitrietgebruik bij de bereiding van biologische vleeswaren is de noodzaak van nitrietgebruik door middel van een literatuurstudie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies die nitriet vervult bij de bereiding en bewaring van vleesw

 8. Regionale biologische landbouw; Deel 9 : Hoe de molens draaien

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.

  2007-01-01

  Reportage over een aantal molens in Nederland. Zij malen (biologisch) graan en verkopen meel en kunnen daarbij een belangrijke intermediaire rol spelen tussen regionale aanbieders en kopers. Beschrijving van molen 'De Vlijt' in Wageningen, 'De Vier Winden' in Vragender (Achterhoek) en 'De Hoop' in O

 9. Claims rond gezondheid en smaak van biologische producten: protocol "in house" smaakpanels op AGF bedrijven - kansen voor biologische AGF producten met specifieke inhoudstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2007-01-01

  Uit het biologisch prijsexperiment (LEI-WUR 2006) blijkt “lekker”en “gezond” de belangrijkste aankoopredenen voor klanten in de supermarkt bij aankoop van biologische producten te zijn. Het claimen van betere smaak en beter voor de gezondheidvraagt de nodige onderbouwing. Smaakpanels op bedrijven ku

 10. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 11. Kraamkamer van duurzaamheid : de innovatieve kracht van biologische landbouw voor verduurzaming van de gangbare landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.

  2004-01-01

  Velen dichten de biologische landbouw een grote rol toe in de verduurzaming van de gangbare landbouw. Maar hoe groot is nu die innovatieve kracht van de biologische landbouw en welke invloed heeft dit op een aantal duurzaamheidthema’s? Dit zijn de vragen waarop deze publicatie een antwoord geeft. De

 12. Kostprijsverschil tussen biologisch en gangbaar geproduceerde melk = Comparison of cost price of organic and regular milk

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, A.G.; Haan, de M.H.A.

  2004-01-01

  Als vervolg op een onderzoek van kostprijsverschillen tussen biologisch en gangbare melk uit 1999, vindt in dit rapport een update plaats met actuele uitgangspunten. Door een nieuw mestbeleid, aangepaste SKAL-regels en nieuwe inzichten is deze update wenselijk. Naast biologische en gangbare bedrijve

 13. The biologically equivalent dose BED - Is the approach for calculation of this factor really a reliable basis?; Die biologisch aequivalente Dosis BED - wie solide ist die Berechnung dieses Faktors? Eine Betrachtung der Fehlerbalken der biologisch aequivalenten Dosis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, J.M. [Kiel Univ. (DE). Klinik fuer Strahlentherapie (Radioonkologie); Zimmermann, J. [Marburg Univ. (DE). Klinik fuer Strahlentherapie (Radioonkologie)

  2000-07-01

  To predict the effect on tumours in radiotherapy, especially relating to irreversible effects, but also to realize the retrospective assessment the so called L-Q-model is relied on at present. Internal specific organ parameters, such as {alpha}, {beta}, {gamma}, T{sub p}, T{sub k}, and {rho}, as well as external parameters, so as D, d, n, V, and V{sub ref}, were used for determination of the biologically equivalent dose BED. While the external parameters are determinable with small deviations, the internal parameters depend on biological varieties and dispersons: In some cases the lowest value is assumed to be {delta}={+-}25%. This margin of error goes on to the biologically equivalent dose by means of the principle of superposition of errors. In some selected cases (lung, kidney, skin, rectum) these margins of error were calculated exemplarily. The input errors especially of the internal parameters cause a mean error {delta} on the biologically equivalent dose and a dispersion of the single fraction dose d dependent on the organ taking into consideration, of approximately 8-30%. Hence it follows only a very critical and cautious application of those L-Q-algorithms in expert proceedings, and in radiotherapy more experienced based decisions are recommended, instead of acting only upon simple two-dimensional mechanistic ideas. (orig.) [German] Um bei der Strahlentherapie von Tumoren die Wirkung, vor allem hinsichtlich irreversibler Effekte, zu prognostizieren, aber auch retrospektive Beurteilungen durchzufuehren, wird z.Z. auf das sog. LQ-Modell vertraut. Interne organspezifische Parameter, {alpha}, {beta}, {gamma}, T{sub p}, T{sub k} und {rho}, und externe Parameter, wie D, d, n, V und V{sub ref}, (Erlaeuterungen im Text) werden zur Bestimmung einer biologisch aequivalenten Dosis BED herangezogen. Waehrend die externen Parameter mit geringem Fehler bestimmbar sind, unterliegen die internen Parameter biologischen Varianzen und Streuungen, in manchen Faellen ist der

 14. Abschlussbericht zur FAU-Studierendenbefragung : FAU-St 2016

  OpenAIRE

  Schmidt, Christopher; Scherber, Nicole

  2016-01-01

  Der Abschlussbericht und die Tabellenbände dokumentieren die Ergebnisse der FAU-Studierendenbefragung (FAU-St) 2016, die im Januar/Februar des Jahres 2016 durchgeführt wurde. Bei FAU-St handelt es sich um die vollständig überarbeitete und neu ausgerichtete Nachfolgeuntersuchung des FAU-Panels, das seit 2011 jährlich aufgelegt wurde. Die Ergebnisse aus FAU-St 2016 sind eine unersetzliche Basis zur systematischen Weiterentwicklung und Qualitätssicherung an der FAU. Sie werden in allen Gremie...

 15. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 16. Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Volledig rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Haan, de J.J.; Sukkel, W.

  2007-01-01

  In deze studie zijn de verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven in Nederland ten aanzien van energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstof opslag onderzocht. Op basis van modelberekeningen, literatuurgegevens en beschikbare data worden in de studie de volgende uitspraken onderbouwd: D

 17. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 18. KLINO - climatology and prognosis of climate-induced changes in hydrographic parameters of the North Sea and Baltic Sea. Final report; KLINO - Klimatologie und Prognose klimainduzierter Aenderungen hydrographischer Groessen in Nord- und Ostsee. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-04-01

  The marine climate of the North Sea and Baltic Sea was simulated and analyzed with the aid of meteorological and oceanographic models. The KLINO project is a first step towards climate impact research as sensitivity studies of the models permit preliminary statements on the effects of potential changes of marine climate. The simulations covered several decades. The models used were: WAM for calculating the swell of the Atlantic and the two marginal seas; HAMSOM for climate-induced variations of the hydrographic parameters of the NOrth Sea and Baltic Sea; HAMSOM and REMO for interactive coupling between ocean and atmosphere; HYDROMOD for extreme and normal conditions in the offshore region. [German] Im Projekt KLINO wurde das derzeitige marine Klima (Wasserstaende und mittlerer Meeresspiegel, Seegang, Stroemungen und Schichtung) von Nord- und Ostsee in Kontrollexperimenten mit Hilfe meteorologischer und ozeanographischer Modelle simuliert und nach vollzogen. Das KLINO Projekt ist in die Arbeiten zur Klima-Regionalisierung bzw. als ein erster Schritt zur Klima-Impaktforschung einzustufen, da Sensitivitaetsstudien der Modelle bereits vorsichtige Aussagen ueber die Folgen moeglicher Aenderungen des marinen Klimas zulassen. Das WAM-Modell lieferte eine Klimatologie des Seeganges fuer den Atlantik und die beiden Randmeere. Die klimainduzierten Schwankungen der hydrographischen Parameter in Nord- und Ostsee wurden mit Hilfe des HAMSOM untersucht; eine interaktive Kopplung zwischen Ozean und Atmosphaere erfolgte mit den Regionalmodellen HAMSOM und REMO. Die Simulationen deckten hinreichend lange Zeitraeume (Dekaden) ab und wurden mit beobachteten bzw. aus meteorologischen Re-Analysen abgeleiteten Fluessen von Impuls, Waerme und Frischwasser angetrieben. Zur Initialisierung und Validierung der ozeanographischen Modelle wurden umfangreiche Beobachtungsdatensaetze fuer die Parameter Temperatur, Salzgehalt, Eis, Seegang und Oberflaechenauslenkung zusammengestellt

 19. Duurzaam maar niet biologisch. Certificeren van duurzaamheid in de grondgebonden landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Louis

  2008-01-01

  Duurzaam is een trend. Zo ook in de landbouw. Het aantal innovatieve initiatieven met een duurzaam kaliber in de agrarische sector stijgt. In tegenstelling tot biologische initiatieven en producten, zijn duurzame initiatieven nog niet toetsbaar en erkend. Fiscaal is het moeilijk duurzame initiatieve

 20. Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, W.J.M.; Hospers-Brands, A.J.T.M.

  2008-01-01

  In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud e

 1. Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand

  NARCIS (Netherlands)

  Bokhorst, J.G.

  2010-01-01

  De bemesting met stikstof en fosfaat wordt in de Nederlandse landbouw begrensd. Dit heeft ook consequenties voor de biologische teelt. Om inzicht in deze consequenties te krijgen zijn bouwplan en bemesting op twee akkerbouwbedrijven en drie tuinbouwbedrijven geanalyseerd, zijn meerdere deskundigen g

 2. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed ontwi

 3. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 4. Carbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en DuitslandCarbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, A.; Blonk, H.; Ponsioen, T.; Sukkel, W.; Vermeer, H.M.; Vries, de J.W.; Hoste, R.

  2009-01-01

  Samenvatting van onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de (Engelstalige) rapportage: 'Carbon footprints of conventio

 5. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik met mengvoerproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.

  2006-01-01

  Plant Research International (PRI) gaat in het rapport 'Mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik van mengvoerproductie' in op het energieverbruik van de productie van enkele mengvoeders voor biologisch gehouden vleesvarkens. De onderzochte mengvoeders ver

 6. Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, G.P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  2006-01-01

  Middels een inventarisatie op biologische varkensbedrijven zijn gegevens verzameld over management, bedrijfsvoering, huisvesting, voeding en verzorging enerzijds en technische resultaten, slachtkwaliteit gezondheidsproblemen anderzijds. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat zowel een aantal aspec

 7. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 8. Bildgebende Massenspektrometrie : apparative und präparative Entwicklung, sowie lateral hochauflösende Untersuchungen artifizieller und biologischer Proben

  OpenAIRE

  Köstler, Martin

  2010-01-01

  Die Untersuchung biologischer Systeme unter Erfassung ihres systemischen Zusammenhanges wird immer wichtiger, da es nur so möglich ist biologische Systeme in ihrer komplexen Funktionsweise insgesamt zu erfassen und zu verstehen. Hierfür stehen unterschiedliche molekulare und strukturelle Untersuchungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie z.B. NMR, Massenspektrometrie, mikroskopische Verfahren, immunostaining, etc.. Häufig werden jedoch zur Anwendung dieser Techniken, wenn z.B. Antikörper zum Einsa...

 9. Geurproblematiek VAM Wijster: Beoordeling geuraspecten vergunningaanvraag voor gesloten GFT compostering en biologische slibdroging VAM-Wijster

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Dit rapport behandelt de geuremissie van het VAM-complex in Wijster. Het gaat vooral in op de geuraspecten in de uitbreidingsvergunning voor de gesloten compostering (GECO 400) en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger (1). Tevens wordt aandacht besteed aan het algemene stankbeleid in Nederland, waarin de lokale overheden recentelijk meer vrijheid hebben gekregen. Ook wordt de actuele discussie belicht over het opnemen van 'geurbeleving' in een (zo mogelijk) objectieve normstel...

 10. Biologische Charakterisierung neuartiger nanokristalliner Calciumphosphatzemente für die Knochenregeneration

  OpenAIRE

  Vater, Corina

  2010-01-01

  Ziel der vorliegenden Arbeit war die biologische Charakterisierung neuartiger nanostrukturierter und für die Knochenregeneration geeigneter Calciumphosphatzemente (CPC). Hierzu wurde ein aus α-Tricalciumphosphat, Calciumhydrogenphosphat, gefälltem Hydroxylapatit und Calciumcarbonat bestehender CPC verwendet, der mit den Biomolekülen Cocarboxylase, Glucuronsäure, Weinsäure, Glucose-1-phosphat, Arginin, Lysin und Asparaginsäure-Natriumsalz modifiziert wurde. Ermittelt wurde dabei der Einfluss d...

 11. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologisch

 12. Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.; Bruin, de J.

  2003-01-01

  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.

 13. Biological prevention and/or treatment strategies for radiation myelopathy. Discussion of a new perspective; Biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten der Strahlenmyelopathie. Eine Diskussion neuer Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nieder, C.; Ataman, F. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Experimental Radiation Oncology; Price, R.E. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Veterinary Medicine and Surgery; Kian Ang, K. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Radiation Oncology

  1999-09-01

  Background: Radiosensitivity of the spinal cord makes both curative first-line treatment of numerous malignancies and re-irradiation of recurrent or second tumors more difficult. This review discusses recent advances in basic research that alter the view on the pathogenesis of radiation myelopathy, possibly offering strategies for prevention and/or therapy. Results: Available data of developmental neurobiology and preclinical studies of demyelinating diseases revealed interesting insights into oligodendrocyte development, intercellular signaling pathways, and myelination processes. Current findings suggest that administration of cytokines could increase proliferation of oligodendrocyte progenitor cells, enhance their differentiation, upregulate synthesis of myelin constituents, and promote myelin regeneration in the adult central nervous system. Other compounds might also be able to modulate progression of pathogenic processes that eventually lead to radiation myelopathy. This offers several possible biological prevention and/or treatment strategies, which currently are being investigated in animal studies. Conclusions: Technical options as well as optimization of fractionation parameters should be given priority in the attempt to reduce iatrogenic neurotoxicity. However, rational biological strategies could offer a new perspective for many patients. (orig.) [German] Hintergrund: Die Strahlensensibilitaet des Rueckenmarks erschwert bei zahlreichen Tumoren eine kurative Erstbestrahlung oder eine Zweitbestrahlung von Rezidiv- oder Zweittumoren. In dieser Uebersichtsarbeit werden aktuelle Ergebnisse der Grundlagenforschung diskutiert, die unser Verstaendnis der Pathogenese der Strahlenmyelopathie veraendern und Wege zur Praevention und/oder Therapie aufzeigen koennten. Ergebnisse: Neurobiologische Daten ueber die Entwicklung des zentralen Nervensystems und praeklinische Studien bei demyelinisierenden Erkrankungen fuehrten zu interessanten Erkenntnissen bezueglich der

 14. Long-time preservation of biologic cells through cold application: basic processes, influence quantities, and process optimation; Langzeitkonservierung biologischer Zellen durch Kaelteanwendung: Grundlegende Vorgaenge, Einflussparameter und Verfahrensoptimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heschel, I. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany); Sputtek, A. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany); Nunner, B. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany); Rau, G. [Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik an der RWTH Aachen (Germany)

  1994-12-31

  In diverse fields of human medicine there is a demand for cryopreserved biologic cells. Cooling cells down to temperatures in the range of -80 C to -196 C brings their entire metabolism to a virtual standstill, so that they can then be preserved for longer periods of time in the vital state. Development of successful cryopreservation methods presupposes an exact knowledge of the diverse mechanisms of cell impairment through freezing (e.g. osmotic stress, intracellular ice formation). In order to achieve sufficient cell survival rates at technically feasible cooling rates it is necessary to use cryoprotective additives (e.g. dimethyl sulphoxide, hydroxyethyl starch). Process optimation is indispensable and involves precise coordination of the influence parameters cell type and concentration; type and composition of the protective additive; and cooling and warming rate. (orig.) [Deutsch] In den verschiedensten Bereichen derr Humanmedizin besteht Bedarf fuer kryokonservierte biologische Zellen. Durch die Abkuehlung der Zellen auf Temperaturen im Bereich von -80 C bis -196 C kommen die Stoffwechselvorgaenge praktisch zum Stillstand, so dass die Zellen bei Erhalt ihrer Vitalitaet langzeitgelagert werden koennen. Zur Entwicklung erfolgreicher Kryokonservierungsverfahren ist die genaue Kenntnis der vielfaeltigen Zellschaedigungsmechanismen beim Einfrieren (z.B. osmotische Belastung, intrazellulaere Eisbildung) erforderlich. Erst durch den Zusatz von Kryoprotektiven (z.B. Dimethylsulfoxid, Hydroxyethylstaerke) gelingt die Kryokonservierung der Zellen in ausreichender Anzahl bei technisch realisierbaren Kuehlraten. Bei der Verfahrensoptimierung ist die genaue Abstimmung der Einflussparameter Zellart und -konzentration, Schutzadditivart und -zusammensetzung sowie Kuehl- und Erwaermungsrate zwingend erforderlich. (orig.)

 15. Long-time preservation of biologic cells through cold application: basic processes, influence quantities, and process optimation; Langzeitkonservierung biologischer Zellen durch Kaelteanwendung: Grundlegende Vorgaenge, Einflussparameter und Verfahrensoptimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heschel, I. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik; Sputtek, A. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik; Nunner, B. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik; Rau, G. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Helmholtz-Inst. fuer Biomedizinische Technik

  1994-12-31

  In diverse fields of human medicine there is a demand for cryopreserved biologic cells. Cooling cells down to temperatures in the range of -80 C and -196 C brings their entire metabolism to a virtual standstill, so that they can then be preserved for longer periods in the vital state. Development of successful cryopreservation methods presupposes an exact knowledge of the diverse mechanisms of cell impairment through freezing (e.g. osmotic stress, intracellular ice formation). In order to achieve sufficient cell survival rates at technically feasible cooling rates if is necessary to use cryoprotective additives (e.g. dimethyl sulphoxide, hydroxyethyl starch). Process optimation is indispensable and involves precise coordination of the influence parameters cell type and concentration; type and composition of the protective additive; and cooling and warming rate. (orig.) [Deutsch] In den verschiedensten Bereichen der Humanmedizin besteht Bedarf fuer kryokonservierte biologische Zellen. Durch die Abkuehlung der Zellen auf Temperaturen im Bereich von -80 C bis -196 C kommen die Stoffwechselvorgaenge praktisch zum Stillstand, so dass die Zellen bei Erhalt ihrer Vitalitaet langzeitgelagert werden koennen. Zur Entwicklung erfolgreicher Kryokonservierungsverfahren ist die genaue Kenntnis der vielfaeltigen Zellschaedigungsmechanismen beim Einfrieren (z.B. osmotische Belastung, intrazellulaere Eisbildung) erforderlich. Erst durch den Zusatz von Kryoprotektiven (z.B. Dimethylsulfoxid, Hydroxyethylstaerke) gelingt die Kryokonservierung der Zellen in ausreichender Anzahl bei technisch realisierbaren Kuehlraten. Bei der Verfahrensoptimierung ist die genaue Abstimmung der Einflussparameter Zellart und -konzentration, Schutzadditivart und -zusammensetzung sowie Kuehl- und Erwaermungsrate zwingend erforderlich. (orig.)

 16. Hydrogen as an energy carrier. Final report; Wasserstoff als Energietraeger. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rebholz, H. [ed.

  1998-12-01

  This final report of the Special Field of Research 270 (SFB 270) documents the work and results of the four promotion phases from 1989 to 1998, presented in reports on 15 part-projects. From its inception, SFB 270, which bears the title ''Hydrogen as an Energy Carrier'', has been dedicated to two fields of work: in Project Area A to the production of hydrogen (7 part-projects) and in Project Area B to the transport and storage of hydrogen (8 part-projects). The scientific results of the part-projects have also been presented in detail in the progress reports and interim reports of 1991, 1994 and 1997. Some of them have also been presented at the colloquiums of SFB 270. Twelve part-projects have been abstracted individually for the ENERGY database. [German] Der vorliegende Abschlussbericht des Sonderforschungsbereichs 270 dokumentiert die Arbeiten und Ergebnisse der vier Foerderungsphasen von 1989 bis 1998. Sie sind in den Berichten von 15 Teilprojekten wiedergegeben. Der Sonderforschungsbereich 270 'Wasserstoff als Energietraeger' hat sich von Anfang an zwei Aufgabengebieten gewidmet: Im Projektbereich A der Herstellung von Wasserstoff (7 Teilprojekte) und im Projektbereich B dem Transport und der Speicherung von Wasserstoff (8 Teilprojekte). Wissenschaftliche Ergebnisse der Teilprojekte sind ausfuehrlich auch in den Arbeits- und Ergebnisberichten 1991, 1994 und 1997 wiedergegeben. Sie wurden auch, in Teilen, in entsprechenden Kolloquien des SFB 270 praesentiert. Fuer die Datenbank ENERGY wurden 12 Teilprojekte separat aufgenommen. (orig.)

 17. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 18. Chemical exploitation of native plant oils II. Subproject 4: Biodegradable tensides from domestic oils. Final report; Chemische Nutzung heimischer Pflanzenoele II. Teilvorhaben 4: Biologisch abbaubare Tenside aus heimischen Oelen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, M.P.

  2002-07-01

  There are many domestic plants that yield large amounts of valuable raw materials such as fats and oils, proteins and carbohydrates. By linking lipophilic (fatty acids) with hydrophilic components like glycerine, amino acids, oligopeptides (protein hydrolysates), or mono- di- or oligosaccharides (starch hydrolysates), a wide range of combination products with surfactant properties is obtained. Target molecules are partial glycerides (mono and diglycerides), fatty acid modified amino acids, protein hydrolysates (fatty acid and protein condensates), and sugar esters. This project focused on the following subjects: 1. Sugar esters - enzymatic acylation of mono- and disaccharides and other sugar derivates. 2. Glycosides - enzymatic glycodisation of monosaccharides. 3. Fatty acid modified amino acids - enzymatic acylation of amino acids and protein hydrolysates. 4. Gemini tensides on the basis of amino acids. (orig.) [German] Zahlreiche Oelpflanzen und Getreidearten liefern preiswert und in grossen Mengen eine Vielzahl wertvoller Rohmaterialien wie Fette und Oele, Proteine und Kohlenhydrate. Durch Verknuepfung deren lipophiler Bestandteile (Fettsaeuren) mit hydrophilen Komponenten wie Glycerin, Aminosaeuren, Oligopeptiden (Proteinhydrolysaten) oder Mono, Di- oder Oligosacchariden (Staerkehydrolysaten) laesst sich eine breite Palette von Kombinationsprodukten mit oberflaechenaktiven Eigenschaften herstellen. Offensichtliche Zielmolekuele sind dabei Partialglyceride (Mono- und Diglyceride), fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren, Proteinhydrolysate (Fettsaeure- Eiweiss-Kondensate) und Zuckerester. Ausgehend von unseren vielfaeltigen Vorarbeiten haben wir uns im Rahmen dieses Vorhabens schwerpunktmaessig mit den folgenden Themenkreisen beschaeftigt: 1. Zuckerester - enzymatische Acylierung von Mono- und Disacchariden sowie anderer Zuckerderivate. 2. Glycoside- enzymatische Glycosidierung von Monosacchariden. 3. Fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren - enzymatische Acylierung von Aminosaeuren und Proteinhydrolysaten. 4. Gemini-Tenside auf der Basis von Aminosaeuren. (orig.)

 19. Sewage sludge dehydration with biodegradable polyelectrolytes as flocculants. Final report. Pt. 1. Development of synthetic polyelectrolytes; Klaerschlammentwaesserung unter Einsatz biologisch abbaubarer Polyelektrolyte als Flockungshilfsmittel. Abschlussbericht. T. 1. Entwicklung der synthetischen Polyelektrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matuschewski, H.; Gohlke, U.; Jaeger, W.

  1997-09-01

  Polyelectrolytes with improved degradability were to be developed for dehydration of uncontaminated sewage sludge. Part-project I investigated the synthesis of polymers. For this purpose, polyvinyl alcohol was functionalized into polyelectrolytes by etheration, Mannich reaction, acetalisation and graft copolymerisation. Some of the new polymers have very good flocculation and dehydration characteristics. (SR) [Deutsch] Ziel des Vorhabens war es, Ergebnisse zur Entwaesserung nicht kontaminierter Klaerschlaemme mit Polyelektrolyten mit verbesserter Abbaubarkeit zu erarbeiten. Ziel des Teilvorhabens I war die Synthese entsprechender Polymerer. Dazu wurde Polyvinylalkohol durch Veretherung, Mannichreaktion, Acetalisierung und Propfcopolymerisation zu Polyelektrolyten funktionalisiert. Die neuen Polymere weisen zum Teil sehr gute Flockungs- und Entwaesserungseigenschaften auf. (SR)

 20. Consequences of the amended Biomass Waste Ordinance for biological waste treatment; Konsequenzen der novellierten Bioabfallverordnung fuer die biologische Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kehres, Bertram [Bundesguetegemeinschaft Kompost e.V. (BGK), Koeln (Germany)

  2012-11-01

  The amended Biomass Waste Ordinance will bring about changes in biological waste treatment to which operators of composting and fermenting plants will have to adapt. The contribution outlines the most relevant changes; at the time of publication, it was not known how the Bundesrat would decide with regard to the Amendment, probably in late March 2012. (orig.) [German] Die Novelle der Bioabfallverordnung wird fuer die biologische Abfallbehandlung verschiedene Veraenderungen mit sich bringen, auf die sich Betreiber von Kompostierungs- und von Vergaerungsanlagen einzustellen haben. Auf die wesentlichen Aenderungen wird in diesem Beitrag eingegangen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages ist allerdings noch nicht vollstaendig bekannt, wie der Bundesrat - voraussichtlich Ende Maerz 2012 - ueber die Novelle abschliessend entscheiden wird. (orig.)

 1. Crystalline silicon thin-film solar cells. Final report; Duennschicht-Solarzellen aus kristallinem Silizium. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raeuber, A.; Wettling, W.; Eyer, A.; Faller, F.; Hebling, C.; Hurrle, A.; Lautenschlager, H.; Luedemann, R.; Lutz, F.; Reber, S.; Schetter, C.; Schillinger, N.; Schindler, R.; Schumacher, J.O.; Warta, W.

  1998-09-01

  Activities under the project covered all the processes involved in the fabrication of a crystalline silicon thin-film solar cell applying the high-temperature method, so that R and D work was carried out from testing of materials suitable for the dielectric and semiconductive layers required, development of the process sequences for fabrication of the solar cells, simulation and optimisation of the cell design through to final characterisation of the thin films and solar cells. Several cell designs were tested in parallel for intercomparison. Several high-temperature resistant materials were tested for their suitability to serve as substrate materials.The final project report presents the basic research work and studies on the physical and technological aspects of the crystalline thin-film solar cell as well as the major results of specific development work. The report shows that significant progress could be achieved. The efficiencies of all solar cell designs developed under the project are between 9 and 11%, including those using substrate materials easily available in industry, and it could be demonstrated that the solar cells are equal in potential to the wafer-based silicon cell. (orig./CB) [Deutsch] Es wurden alle wesentlichen Teilprozesse, die fuer die Entwicklung einer kristallinen Silicium Duennschicht-Solarzelle nach dem Hochtemperaturverfahren wichtig sind, bearbeitet. Der Projektrahmen reichte von der Materialentwicklung fuer die dielektrischen und halbleitenden Schichten ueber die Entwicklung der Solarzellenprozessschritte, die Simulation und Optimierung des Zellendesigns bis zur Charakterisierung von Schichten und Solarzellen. Dabei wurden mehrere verschiedene Zellentypen parallel untersucht und miteinander verglichen. In einer Studie wurden verschiedene hochtemperaturfeste Materialien auf ihre Eignung als Substrate hin untersucht. In dem hier vorgelegten Abschlussbericht werden die erarbeiteten Grundlagen zur Physik und Technologie der kristallinen

 2. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 3. Effect van kruiden en kuikenkwaliteit op de respons van biologische leghenkuikens na een coccidiosebesmetting = Effect of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults after infection with coccidiosis

  NARCIS (Netherlands)

  Lourens, A.; Jongbloed, A.W.

  2008-01-01

  De effecten van kruiden en kuikenkwaliteit op de respons van jonge biologische opfokhennen op een coccidiose besmetting was onderzocht. Kruiden hadden geen effect op de laesie scores of op technische resultaten. Kuikenkwaliteit had ook geen effect op laesie scores, maar had wel een significant effec

 4. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 5. Detection and assessment of micropollutants in the river Elbe. Part project 3: Relevant organic substances for drinking water. Final report; Erfassung und Beurteilung der Belastung der Elbe mit Schadstoffen. Teilprojekt 3: Trinkwasserrelevante Organika. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brauch, H.J.; Bethmann, D.; Fichtner, S.; Klinger, J.; Mueller, U.; Pietsch, J.; Sacher, F.; Schmidt, W.

  1996-12-01

  The objective of this research program was the detection and the assessment of micropollutants in the river Elbe, which are recalcitrant and weak adsorbable. Moreover, studies were conducted to determine the recalcitrant and weak adsorbable fraction of substances, measured as sum parameters such as DOC, AOX or IOS, continuing experiments of another research project of the German Research Ministry, registered under WT 9148/5. Sampling of river water was carried out at several places from Monday to Friday over a period of 2 years. Before analysis, samples taken over a period of one month were mixed to avoid short term variations which are typical for surface waters. The analytical program combines measurements with GC and HPLC and technological experiments such as biological degradation and adsorption. The study includes the determination of aromatic sulfonates, chelating agents, chloroacetic acids and pesticides such as phenoxyalkanoic acids and nitrophenol herbicides, which are thought to be recalcitrant and weak adsorbable. Chealting agents such as EDTA, NTA and DTPA were detected in every sample of river Elbe. EDTA and DTPA were considered as substances passing the treatment steps in a waterworks easily. Nineteen different aromatic sulfonates, mostly naphthalene sulfonates, were identified in Elbe water samples. Five of them were insufficient removed in a waterworks. A dependence was found between the structure of the micropollutant and the biological degradability. A new analytical method, based on HPLC/FLD and GC/MS-measurements after pre-enrichment derivatization by FMOC-Cl and TCECF, was developed to determine the occurrence of aliphatic amines in the river Elbe. (orig./SR) [Deutsch] Das Forschungsvorhaben befasste sich mit der Erfassung und Bewertung von biologisch resistenten und zudem schlecht adsorbierbaren Einzelsubstanzen im Elbewasser. Ausserdem wurden Untersuchungen aus dem Forschungsprogramm WT 9148/5 weitergefuehrt, bei denen die Ermittlung der

 6. Development of a vegetable oil pressure cooker to near-maturity. Final report. Project period 1 Jan 2001 through 31 Dec 2001; Entwicklung eines Pflanzenoel-Druckkochers bis zur Vorserienreife. Abschlussbericht. Projektzeitraum 01.01.2001 - 31.12.2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Muehlbauer, W.; Stumpf, E.

  2001-02-01

  A single-flame prototype household cooker for tropical and sub-tropical regions was developed during a project funded by Deutsche Bundesstiftung Umwelt (AZ 13933). The results of the project are presented in this report. [German] In dem Projekt ''Pflanzenoele als Brennstoff: Entwicklung von Haushaltskochern fuer tropische und subtropische Laender'', das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter dem AZ 13933 vom 01.02.1998 bis zum 31.04.2000 gefoerdert worden ist, wurde ein einflammiger Prototyp eines Druckkochers fuer Haushalte in den Tropen und Subtropen entwickelt, der im folgenden mit ''Prototyp der ersten Generation'' bezeichnet wird. Die Forschungsergebnisse dieses Projektes koennen dem entsprechenden Abschlussbericht entnommen werden. (orig.)

 7. Development of biodegradable materials on the basis of renewable materials, starch, vegetable oils and natural fibres. Part 3: Derivation of starch of DS = 0.3 to 2.5. Final report; Entwicklung biologisch abbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke, Pflanzenoel und Naturfasern. T. 3: Derivatisierung der Staerke von DS=0,3 bis 2,5. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, G.; Lang, J.; Rafler, G.

  2002-01-01

  The last few years have seen rapid developments in the field of starch use in the polymer sector. Destructured starch, with suitable modifiers, can be processed into foils and formed parts by thermoplastic methods. Their properties during processing and use differ from those of conventional plastics, however. The main reason for this is the structural hydrophilia of starch and starch products, which reduces their technical applications. In this project, the fundamentals for starch-based materials with better material characteristics are to be developed in order to improve the chances of these economically and ecologically attractive materials on the market and enhance their range of applications. [German] In den letzten Jahren haben die Entwicklungen auf dem Gebiet des Staerkeeinsatzes im Polymersektor erhebliche Fortschritte gemacht. Destrukturierte Staerken lassen sich heute unter Zusatz geeigneter Modifikatoren nach bekannten Formgebungsverfahren thermoplastisch zu Folien und Formkoerpern verarbeiten. Das Eigenschaftsprofil der staerkebasierenden Materialien entspricht jedoch nicht demjenigen konventioneller Kunststoffe. Dies betrifft sowohl die Gebrauchs- als auch die Verarbeitungseigenschaften. Wesentliche Ursache dieser fuer viele Applikationen unzureichenden Materialeigenschaften ist die strukturbedingte Hydrophilie von Staerken und daraus hergestellten Produkten. Diese Hydrophilie fuehrt dann zu einer hohen Feuchtigkeitsempfindlichkeit von staerkebasierenden Materialien, die ihre Einsatzmoeglichkeiten in technischen Bereichen erheblich einschraenkt. In dem durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefoerderten Verbundprojekt ''Entwicklung bioabbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke und Pflanzenoel'' sollen deshalb Grundlagen fuer staerkebasierende Werkstoffe bzw. Werkstoffkomponenten mit deutlich verbesserten Materialeigenschaften erarbeitet werden, um die Chancen dieser wirtschaftlich und oekologisch attraktiven Materialien am Kunststoffmarkt signifikant zu verbessern bzw. ihnen auch neue Applikationen zu erschliessen. (orig.)

 8. Potential evaluation of hydrogen peroxide for in-situ bioremediation of contaminated subsoils (chances, limitations, consequences). Final report; Untersuchung des Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von kontaminierten Boeden (Moeglichkeiten, Grenzen, Folgen). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barenschee, E.R.; Weppen, P.; Mueller, B.G.; Deckwer, W.D.; Muennich, K.; Collins, H.J.

  1992-06-01

  erhoehen, wurden gefunden. Das Ausbreitungsverhalten von H{sub 2}O{sub 2} im Boden wird wesentlich durch biologische und chemisch/physikalische Parameter beeinflusst. Schwermetallmobilisierungen beim Uebergang vom reduzierten in den oxidierten Zustand wurden in geringem Umfang beobachtet. (orig.) With 28 refs., 11 tabs., 34 figs.

 9. Central key project `Biotechnology`. Final report. 2nd project phase (1992-1995); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Abschlussbericht 2. Foerderphase (1992-1995)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions, protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalyzed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 10. Blades and disks in gas turbines. Material and component behaviour. Project department D. Final report; Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen. Werkstoff- und Bauteilverhalten. Projektbereich D. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-04-01

  The Special Research Department No. 339, ``Disks and Blades in Gas Turbines - Material and Component Characteristics`` received financial support from 1988 through 1996. This final report discusses activities of the years 1994, 1995, and 1996. Project group D, ``Production and Quality Assurance``, investigated rotors and blades. Grinding techniques were developed and optimized for nickel base materials, and the effects of grinding on the marginal zones was investigated, including an analysis of intrinsic stresses induced by machining. In the field of ceramics, separation and production of reinforced ceramics was investigated, and techniques for vacuum soldering of ceramic/ceramic and ceramic/metal compounds for high-temperature applications were developed. In the framework of a part-project carried out at HMI, neutron diffraction was used for nondestructive analysis of volume intrinsic stresses near the joint both on model geometries and on the joint between metal shaft and ceramic rotor. The development and application of computerized tomography for testing of ceramic rotors and joints was an important contribution to quality assurance. (orig./MM) [Deutsch] Der Sonderforschungsbereich 339 `Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen - Werkstoff- und Bauteilverhalten` wurde von 1988 bis Ende 1996 gefoerdert. Der vorliegende Abschlussbericht behandelt vor allem die Arbeiten der Jahre 1994, 1995 und 1996. Am Bauteil Rotor und Schaufel orientierten sich die Arbeiten des Projektbereichs D `Fertigung und Qualitaetssicherung`. Zum einen wurden hier Schleifverfahren fuer Nickelbasis-Werkstoffe entwickelt und optimiert und der Einfluss der Schleifbearbeitung auf die Randzoneneigenschaften studiert. Zur Randzonencharakterisierung gehoerte insbesondere auch die Analyse bearbeitungsinduzierter Eigenspannungen. Auf der Seite der Keramiken wurde zum einen die trennende Fertigung verstaerkter Keramiken untersucht. Zum anderen wurden Techniken fuer das Hochvakuumloeten von Keramik

 11. Measurement of biological relevant UV exposure. Investigations in a dental practice; Messung der biologisch relevanten UV-Strahlenbelastung. Untersuchungen in einer Zahnarztpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braches, J.M.H.

  2001-07-01

  -B-Bereich des Spektrums (280-400 nm). Fuer beide Leuchten wurde die Bestimmung der biologisch relevanten Bestrahlung mit dem DLR-Biofilm durchgefuehrt. Die Ergebnisse zeigen fuer die Polymerisationsleuchte bei einem Abstand von 0,2 cm nur bei unrealistisch langen Expositionszeiten (bis zu 30 min) einen Effekt, der allerdings nur auf eine Waermeeinwirkung zurueckgefuehrt werden konnte. Fuer die Behandlungsleuchte konnte eine dosisabhaengige inaktivierung des DLR-Biofilms gezeigt werden, wobei eine Minderung des Effekts durch verschiedene Materialien (Mylarfolie, OP-Handschuhe) erzielt werden konnte. Aus diesen Experimenten liess sich die UV-Strahlenbelastung fuer den Patienten an der Mundschleimhaut mit 3,163 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,045 MED/h) und fuer den Behandler im Handgelenkbereich mit 0,145 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,002 MED/h) bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Lichtquellen in der Zahnarztpraxis fuer Patient und Behandler nur eine aeusserst geringe UV-Belastung besteht. (orig.)

 12. Validation of an Austrian forecasting model for biologically effective UV radiation (UV index); Validierung des oesterreichischen Vorhersagemodells fuer die biologisch-effektive UV Strahlung (UV Index)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schauberger, G.; Schmalwieser, A. [Veterinaermedizinische Univ., Vienna (Austria). Inst. fuer Medizinische Physik

  1999-07-01

  liefert fuer 16 diskrete Wellenlaengen zwischen 297,5 und 380 nm die spektrale Bestrahlungstaerke. Das Modell beruecksichtigt, die Sonnenhoehe, die Seehoehe sowie den Ozongehalt der Atmosphaere. Die spektrale Bestrahlungsstaerke wird mit der spektralen Wirkungsfunktion des Erythems gewichtet, um die biologisch-effektive UV-Strahlung zu erhalten. Durch eine Normierung mit 25 mW{sub biol}/m{sup 2} erhaelt man die Masszahl fuer den UV-Index. Die Validierung erfolgte mit Messwerten, die mit Robertson-Berger Messgeraeten kontinuierlich erfasst wurden (Standort der Veterinaermedizinischen Universitaet Wien: 48 15,47'N; 16 25,98'E; Seehoehe: 153 m). Die spektrale Empfindlichkeit dieser Geraete entspricht etwa der der menschlichen Haut fuer die akute Wirkung des Erythems. Durch Verknuepfung des UV-Index mit der taeglich zu erwartenden UV-Dosis wird eine Empfehlung fuer den jeweils zu waehlenden Faktor eines Sonnenschutzmittels, aufgeschluesselt nach den photobiologischen Haupttypen, gegeben. Die Eigeninitiative des Benutzers des UV-Index wird gefordert, indem er die jeweilige Bevoelkerungssituation abschaetzen muss, um den fuer vor Ort geltenden UV-Index auszuwaehlen. Im Sinne des UV-Strahlenschutzes ist das Modell dann als mangelhalft zu bewerten, wenn der gemessene UV-Index groesser ist als der prognostizierte, das tritt in etwa 12% aller Faelle auf. Die Fehlerhaeufigkeiten fuer positive Modellfehler (prognostizierte Werte sind groesser als Messwerte) sind auf die vom Modell derzeit nicht beruecksichtigte Extinktion der UV-Strahlung durch die Bevoelkerung zurueckzufuehren. (orig.)

 13. Climate change and the Lower Weser region: Direct and indirect consequences of a climate change for the ecological situation in the Weser, the forelands and in the diked marshes. Final report; Klimaaenderung und Unterweserregion (KLIMU) 'Fallstudie Weseraestuar'. Direkte und indirekte Auswirkungen eines Klimawandels auf die oekologischen Verhaeltnisse in Weser, Vorland und Binnendeichsmarschen. Teilprojekt Oekologischer Komplex. T. A: Binnenland. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraft, D.; Schirmer, M.

  2001-03-01

  In the subproject 'Ecological Complex' within the combined project 'Climate Change and the Lower Weser Region' (KLIMU), formerly 'Case Study Weser Estuary', the ecological effects of a climate change for the Lower Weser, the tidal forelands and the marshes protected by dikes are assessed. For the description of the ecological situation of the research area the biotope types acc. to DRACHENFELS are assessed and processed using a GIS (ARC View/ARC Info), complemented by relief data, status of protection, agricultural utilization and soil parameters. When a defined future climate (climate scenario) with +55 cm sea-level, +30 cm tidal rise, increased precipitation (but with -6% in summer.) and +2.7 C mean annual temperature acts upon this landscape, the following consequences will arise (without morphological adaptation), which are described in the final report part A for the marshes and in part B for the Lower Weser and the forelands: the shallow water areas of the Lower Weser increase by 29%, tidal areas by 55% and the tidal reeds by 250%; the grassland outside the summerdikes looses it's agricultural value and decreases by 30%. CO{sub 2}- and temperature-increase will rise the biomass production of the reeds by up to 25%, the invasion of neophytes and neozoans will be accelerated. In general the conditions in the foreland will become more natural. In the marshes protected by dikes the raised temperature will promote the invasion of thermophilic species as well; raised temperature and CO{sub 2}-contents of the atmosphere will allow an increase in productivity by 25% and thus help the agriculture. The biotope types of the moist grassland will remain dominated by agriculture, areas within 2 km from the dikes will tend to become more moist, areas far from there will in parts suffer from considerable drought during summer. The reaction options of the coastal protection result in the consumption of highly valued nature-areas (e.g. for a

 14. Silicon solar cells with high efficiencies. Final report; Silicium-Solarzellen mit hoechsten Wirkungsgraden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wettling, W.; Knobloch, J.; Glunz, S.W.; Henninger, V.; Kamerewerd, F.J.; Koester, B.; Leimenstoll, A.; Schaeffer, E.; Schumacher, J.; Sterk, S.; Warta, W.

  1996-06-01

  In this report the basic activities for the development of the silicon high efficiency solar cell technology are described. The project had two main goals: (i) The improvement of efficiencies using a systematic optimization of all cell parameters and technology steps and (ii) the simplification of the technology towards the possibilities of an industrial production, keeping the cell efficiency at a high level. Starting from the LBSF technology, developed at Fraunhofer ISE, the reduction of all loss mechanisms led to efficiencies up to 22.5% on FZ-silicon. Using a modification of this technology efficiencies of up to 21.7% have been reached on Cz-silicon. Even after the reduction of the number of photolithographic steps from six to three efficiencies up to 21.6% on FZ- and 19.5% on Cz-silicon have been obtained. These are best values in an international comparison. (orig.) [Deutsch] In diesem Projektbericht werden grundlegende Arbeiten zur Entwicklung der Silicium-`Highefficiency`-Solarzellentechnologie beschrieben. Das Projekt hatte zwei Hauptziele: (i) Die Erhoehung der Wirkungsgrade durch eine systematische Optimierung aller Zellparameter und aller Technologieschritte und (ii) die Vereinfachung der Technologie unter Beibehaltung sehr hoher Wirkungsgrade mit dem Ziel einer Annaeherung an die Moeglichkeiten der Industriefertigung. Ausgehend von der im Fraunhofer ISE entwickelten LBSF-Technologie gelang es durch Reduzierung aller Verlustmechanismen, Wirkungsgrade bis zu 22.5% auf FZ-Silicium zu erreichen. Nach Anpassung der Technologie wurden auf Cz-Silicium Wirkungsgrade bis 21.7% erzielt. Ein von sechs auf drei Fotomaskenschritte reduzierter Prozess erzielte immerhin noch Werte bis 21.6% auf FZ- und 19.5% auf Cz-Material. Alle dieser Werte stellen im internationalen Vergleich Spitzenleistungen dar. (orig.)

 15. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 16. Tussenrapport : uitloop biologische varkens : verslag studiemiddag biologische veehouderij PO-34

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  2004-01-01

  Bij deze tussenrapportage zijn al een aantal (voorlopige)conclusies te trekken enaanbevelingen te doen rondom de uitloop voor varkens. Uit het thema dier komt naar voren dat bij vleesvarkens de meeste spoelwormeieren in de verharde uitloop te vinden zijn en dat er maar een gering aantal volwassen wo

 17. The construction of a process line for high efficiency silicon solar cells under clean-room conditions. Final report; Erstellung einer Prozesslinie fuer `High-Efficiency`-Silicium-Solarzellen unter Reinraumbedingungen; Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aberle, A.; Faller, C.; Grille, T.; Glunz, S.; Kamerewerd, F.J.; Kopp, J.; Knobloch, J.; Klussmann, S.; Lauby, E.; Noel, A.; Paul, O.; Schaeffer, E.; Schubert, U.; Seitz, S.; Sterk, S.; Voss, B.; Warta, W.; Wettling, W.

  1992-08-01

  The aim of this research project was to plan, construct and test a clean-room technology laboratory for the manufacturing of silicon solar cells with 20% efficiency (1.5AM). In addition to the establishment of the laboratory, there existed the case of establishing the material and technological fundamentals of high-efficiency solar cells, testing and optimizing all stages of production as well as constructing test stands for accompanying characterisation work. The following final report describes the construction of the laboratory and characterisation systems, the material elements of high-efficiency solar cells as well as the most important results of solar cell production and optimisation. (orig./BWI) [Deutsch] Erstellung und Erprobung eines Reinraum-Technologielabors fuer die Herstellung von Si-Solarzellen mit Wirkungsgraden von 20% (AM1.5). Neben der Einrichtung des Labors bestand die Aufgabe darin, die physikalischen und technologischen Grundlagen der ``High-efficiency``-Solarzelle zu erarbeiten, alle Prozessschritte zu erproben und zu optimieren, sowie Messplaetze fuer begleitende Charakterisierungsarbeiten zu erstellen. Der vorliegende Abschlussbericht beschreibt den Aufbau der Labor- und Charakterisierungseinrichtungen, die physikalischen Grundlagen der ``High-efficiency``-Solarzelle, sowie die wichtigsten Ergebnisse der Solarzellenherstellung und -optimierung. (orig./BWI)

 18. Climate change and the Lower Weser region. Final report; Klimaaenderung und Unterweserregion (KLIMU) 'Fallstudie Weseraestuar'. Teilprojekt: Oekologischer Komplex. T. B: Klimasensitivitaet der Unterweser und ihrer Vorlaender. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Osterkamp, S.; Schirmer, M.

  2000-12-01

  The climate sensitivity of the aquatic, amphibic and terrestrial compartments of the lower Weser region was analyzed. This region, located between Bremen and Bremerhaven in northern Germany, is part of a bigger natural reserve ('Unterwesermarsch'). Vegetation and land use were mapped at the biotype level, and forecasts of changes to be expected were attempted on the basis of a regionalised climate scenario. Climate-induced changes in the topology of the headlands and in the morphology of the lower Weser river could not be taken into account. [German] In der vorliegenden Arbeit (Teil B: 'Klimasensitivitaet der Unterweser und ihrer Vorlaender') des Teilprojektes Oekologischer Komplex wird die Klimasensitivitaet der aquatischen, amphibischen und terrestrischen Lebensraeume der Unterweserregion analysiert. (Die Ergebnisse der Untersuchungen der Klimasensitivitaet der Marschen sind im Abschlussbericht des Teilprojektes Oekologischer Komplex, Teil A, Kraft and Schirmer 2000 beschrieben). Das Untersuchungsgebiet, im Norden Deutschlands zwischen Bremen und Bremerhaven gelegen, stellt den inneren Teil des Naturraumes Unterwesermarsch dar. Die Vegetation und die Nutzung des Gebietes wurde flaechendeckend auf der Ebene von Biotoptypenkartierungen erfasst. Prognosen der Flaechenbilanzen und der kuenftigen Veraenderung der Biotoptypen und der Fauna des Vorlandes und der Unterweser wurden auf der Grundlage eines regionalisierten Klimaszenarios vorgenommen. Klimabedingte Veraenderungen der Topografie der Vorlandbereiche und der Morphologie der Unterweser konnten innerhalb der vorliegenden Studie nicht beruecksichtigt werden. (orig.)

 19. Voeding biologische melkschapen : praktijkevaluatie voedernormen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik, J.C.; Hindle, V.A.; Middelkoop, van J.A.; Riel, van J.W.; Sebek, L.B.J.

  2009-01-01

  On-farm assessment indicates that present feeding standards for dairy sheep lead to overestimation in protein requirement. The proposed lowering of the (protein) standards can be justified on both nutritional and economical grounds. The proposed lowering in feed protein allowance will lead to effici

 20. Research into methods, models, and automisation requirements for fermentation, immobilisation, and processing techniques based on fluidisation regimes. Final report; Erforschung von Verfahren, Modellzusammenhaengen und Automatisierungserfordernissen fuer Fermentations-, Immobilisierungs- und Aufarbeitungsprozesse im Fluidisationsregime. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuenne, H.J.; Haida, H.; Lakowitz, R.; Behns, W. [FZB Biotechnik GmbH, Berlin (Germany); Ebenau, B. [FZB Biotechnik GmbH, Berlin (Germany)

  1992-05-31

  A gas/solid fluidised bed was used to immobilise cells in a model system consisting of the following components: glass sand as supporting material; saccharomyces cerevisiae as the biological system; and carboxymethylcellulose or alginate as gelling agent. Two process variants were used for the immobilisation, namely simultaneous or consecutive application of the yeast suspension and polymer layer. The immobilisation products were tested with respect to their biological activity (staining test, fermentometer-test) and mechanical stability (stirring test, shaking test, stream tube test). Microscopic examination in conjunction with the staining test revealed that no or only very slight damage occurs during the actual immobilisation and the subsequent hardening process. (orig./SR) [Deutsch] Unter Nutzung der Gas/Feststoff-Wirbelschicht wurden Zellimmobilisate mit dem Modellsystem Quarzsand als Traegermaterial, Hefe Saccharomyces cerevisiae als biologisches System, Carboxymethylcellulose bzw. Alignant als Gelbildner hergestellt. Bei der Immobilisierung kamen ausserdem zwei Varianten zum Einsatz: - Getrenntes Aufbringen von Hefesuspension und Polymerschicht - gleichzeitiges Aufbringen von Hefesuspension und Polymerschicht. Die so erzeugten Produkte wurden anschliessend auf ihre biologische Aktivitaet (Faerbetest, Fermentometertest) und auf ihre mechanische Stabilitaet (Ruehrtest, Schuetteltest, Stroemungsrohrtest) untersucht. Die mikroskopischen Untersuchungen unter Einbeziehung des Faerbetests ergaben, dass sowohl waehrend der eigentlichen Immobilisierung als auch bei der Aushaertung keine oder nur eine geringe Schaedigung auftrat. (orig./SR)

 1. Biodegradable plastics in composting. Results of a practical experiment in the Bad Duerkheim district; Einsatz von biologisch abbaubaren Kunststoffen in der Kompostwirtschaft. Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Praxisversuch im Landkreis Bad Duerkheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pabst, Klaus [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Duerkheim, Bad Duerkheim (Germany)

  2012-11-01

  For collecting biomass waste, about 65,000 households in the Bad Duerkheim district were given ten bags each of the compostable BASF plastic material Ecovio {sup registered} FS. The biomass waste collected in the Ecovio {sup registered} bags were composted in a composting plant. After the compost process, no residues of the Ecovio {sup registered} bags were found in the rotting, i.e. they are completely degradable. Neither the compost quality nor the working processes in the composting plant were affected, and there was no bigger volume of sorting residues. 90% of the users stated that they were satisfied with the new biomass waste bags. (orig.) [German] Fuer die Entsorgung des Bioabfalls erhielten rund 65.000 Haushalte aus dem Landkreis Bad Duerkheim je zehn Biomuelltuten aus dem kompostierbaren BASF-Kunststoff Ecovio {sup registered} FS. Die in diesen Ecovio {sup registered} -Tueten gesammelten Bioabfaelle wurden im Biokompostwerk zu Kompost verarbeitet. Nach dem Kompostierungsprozess konnten keine Reste der Ecovio {sup registered} -Folien mehr in der Rotte gefunden werden, und sie wurden vollstaendig biologisch abgebaut. Durch den Einsatz dieser Tueten wurden weder die Kompostqualitaet noch die Arbeitsablaeufe im Biokompostwerk beeintraechtigt. Eine Erhoehung der Sortierreste war nicht festzustellen. Im Rahmen einer Kundenbefragung aeusserten sich rund 90% zufrieden mit dem Einsatz dieser Biomuelltueten. (orig.)

 2. Engine 3E. NO{sub x} reduction by means of homogenisation of mixtures inside combustion chambers. Final report; Engine 3E. NO{sub x}-Reduktion durch Homogenisierung des Gemisches in Brennkammern. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zarzalis, N.; Homann; Schubert

  1999-11-05

  This is the final report of the Technology Project 'NO{sub x} reduction by means of homogenisation of mixtures inside combustion chambers', which is part of the Engine 3E 2010 programme of the BMBF, which was to promote research in aircraft engineering. In this project, technologies were developed to achieve a 60% reduction of NO{sub x} emissions as compared to ICAO '95 in an annular combustion chamber in realistic operating conditions where the emissions of substances oher than NO{sub x} were to be of the same level as the emissions of modern jet drives. Further, the design of the new combustion chamber was to be conventional in order to retain the possibility of converting existing propulsion systems to the new technology. [German] Diese Notiz enthaelt den Abschlussbericht des Technologievorhabens 'NO{sub x}-Reduktion durch Homogenisierung des Gemisches in Brennkammern'. Das Vorhaben ist Teil des Luftfahrtfoerderprogramms Engine 3E 2010 der Bundesregierung und wird vom Bundesministerium fuer Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) unter dem Foerderkennzeichen 20T9540 gefoerdert. Das Programm wurde am 01. Juli 1995 begonnen und endete am 30. Juni 1999. Entsprechend dem Foerderantrag wurden in dem Vorhaben Einzeltechnologien erarbeitet, die erforderlich sind, um eine 60% Reduktion der NO{sub x}-Emissionen gegenueber ICAO '95 in einer Ringbrennkammer unter realistischen Betriebsbedingungen zu demonstrieren, wobei die restlichen Emissionen das Emissionsniveau moderner Triebwerke nicht ueberschreiten sollten. Darueber hinaus sollte das aeussere Design der zu entwickelnden Brennkammer sind von konventionellen Brennkammern nicht unterscheiden, um die Moeglichkeit der Umruestung von alten Triebwerken mit der Brennkammern der neuen Technologie offen zu halten. (orig.)

 3. In situ soil reactor. First application at Hoyerswerda of the in situ soil reactor technology for microbiological decontamination using horizontal filters. Part B: Biological decontamination using horizontal filters - biotechnical, microbiological and analytical activities. Final report; In situ-Bodenreaktor. Erstmaliger Einsatz der In situ-Bodenreaktor-Technologie zur mikrobiologischen Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik am Beispiel Hoyerswerda. T. B: Biologische Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik - biotechnisch-mikrobiologische und analytische Arbeiten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiber, H.; Mothes, J.; Koehler, T.; Schwarze, R.; Fritzsche, J.; Eidam, F.; Polster, M.; Hanert, H.H.; Harborth, P.; Kucklick, M.; Ephan, H.; Virus, S.; Rieth, R.

  2000-06-01

  An innovative microbiological in situ decontamination technology using horizontal filters was developed and tested on the terrain of a fuelling station at Hoyerswerda. The method was to be applicable on built-on terrain and was to be less costly than conventional methods. The pollutant is located between horizontal filters which are introduced into the soil by horizontal drilling. The horizontal filters provide oxygen and nutrients for the microbes. In the exemplary application, the pollutants were located in the unsaturated soil zone. The soil had been polluted by a fuelling incident in the early eighties and by latent pollution with diesel fuel (about 10 t of diesel fuel in all). [German] Gegenstand des Vorhabens ist die Entwicklung einer neuen innovativen mikrobiologischen in situ-Sanierungstechnologie unter Anwendung der Horizontalfiltertechnik und deren praktische Ersterprobung auf dem Gelaende einer Tankstelle eines Verkehrsbetriebes in Hoyerswerda. Die in situ-Sanierungstechnologie wurde unter den Praemissen entwickelt, eine on line-Sanierung vorzugsweise unter ueberbautem Gelaende durchzufuehren mit Kostenvorteilen auch im Vergleich mit Verfahren mit 'Auskofferung' sowie eine effiziente und umweltschonende Sanierung zu gewaehrleisten. Der mikrobiologisch zu behandelnde Schadstoff befindet sich zwischen den mittels steuerbarer Horizontalbohrtechnik in den Untergrund eingebrachten und in sogenannten Filterebenen angeordneten Horizontalfiltern. Die Filter dienen zur Sauerstoff- und Naehrstoffversorgung der Mikroben. Der modellhaft bearbeitete Sanierungsfall befindet sich in der ungesaettigten Bodenzone. Beim Standort handelt es sich um einen infolge Betankungsfehler Anfang der 80er Jahre sowie durch latente Eintraege von Dieselkraftstoff entstandenen Schadensfall, der nach Begutachtung durch ein Ingenieurbuero und Bewertung nach der Saechsischen Altlastenmethodik als Altlast mit Sanierungserfordernis eingestuft wurde. Die abgeschaetzte Dieselmenge betraegt ca. 10 t. (orig.)

 4. Climatic change and the effects on the marine ecosystem around the island of Sylt. Final report; Das marine Oekosystem um Sylt unter veraenderten Klimabedingungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackschewitz, D.; Menn, I.; Reise, K.

  2000-05-01

  Climatic warming of 1.5 to 2.5 C with a higher water temperature may only slightly change the species spectrum of the intertidal zone of the island of Sylt (North Sea). This is shown by a comparison with tidal flats of the French Atlantic coast. Stronger effects are expected from a sea level rise and an increase in hydrodynamic forces. This may result in a decrease of eelgrass and mussel beds. On the high intertidal zone muddy flats will be replaced by sandy flats due to wave action. Enhanced erosion at the Wadden Sea shoreline will probably entail its continued petrification to prevent further losses. This will cause a decrease of natural habitats with their specific assemblages, and the esthetic appeal of the Wadden Sea will decrease too. It is proposed that sand replenishment on the Wadden Sea shoreline will better preserve the natural sequence of biotopes on the tidal flats. The erosive beach on the seaward side of the island of Sylt is both focal place for tourist recreation, and the site of a highly diverse interstitial fauna. This fauna will be able to re-establish itself three months after a campaign of sand replenishment. Sand replenishment was found to be an effective way to compensate beach erosion and, due to the quick re-establishment of the fauna, it may be regarded as an acceptable method of coastal defense from an ecological perspective. (orig.) [German] Bei einer Klimaerwaermung um 1,5 bis 2,5 C wird der direkte Einfluss hoeherer Wassertemperatur das biologische Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich nicht wesentlich veraendern. Dies ergibt ein Vergleich mit Watten der franzoesischen Atlantikkueste. Bedeutender sind voraussichtlich Auswirkungen hoeherer Wasserstaende und einer zunehmenden Hydrodynamik. Seegraswiesen und Muschelbaenke werden dadurch im Wattbereich abnehmen. In Ufernaehe werden schlickige von sandigen Watten verdraengt. Einer verstaerkten Erosion an ungeschuetzten Wattufern wird voraussichtlich mit weiteren Befestigungen begegnet

 5. Suspension membrane reactor for biological elimination of non-degradable materials from mixed effluents. Final report; Suspensionsmembranreaktor zur biologischen Eliminierung schwer abbaubarer Stoffe aus Abwassergemischen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raebiger, N.; Schierenbeck, A.

  2002-07-01

  An earlier research project had shown that a combined process involving membrane filtration and a bioreactor ensure substrate-specific times of residue inside the reactor, i.e. high selective conversation at low discharge rates. The second project aimed at higher flexibility. For this purpose, a two-stage suspension membrane reactor was developed in which the filtration stage and the bioreactor were decoupled. The liquid effluents are concentrated first in a nanofiltration stage, and the permeate, which should be free of non-degradable materials, is discharged. The concentrate is treated in the biological reaction stage and recirculated into the nanofiltration stage in order to ensure complete degradation during a substrate-specific time of residue. An intermediate microfiltration stage serves to retain biomass and prevent the growth of a biofilm in the nanofiltration stage. The method was tested with the practically relevant model pollutant 4-chlorophenol and a real industrial effluent from the antifelting stage of a Bremen woollen mill (Bremer Wollkaemmerei), with a high AOX concentration. [German] Im vorhergehenden Teil des Forschungsvorhabens konnte gezeigt werden, dass durch eine kombinierte Anwendung der Membranfiltration mit einem Bioreaktor eine substratspezifische Verweilzeitverteilung im Reaktor und damit eine hohe selektive Umsatzleistung bei gleichzeitig niedrigen Ablaufwerten realisierbar ist. Um eine groessere Flexibilitaet bei dem Einsatz verschiedener Membranmodule zu realisieren, wurde in dem zweiten Abschnitt des Forschungsvorhabens eine zweistufige Anlage vom Typ des Suspensions-Membranreaktors entwickelt, bei der Filtration und Bioreaktor entkoppelt werden. Das zu reinigende Abwasser wird zunaechst in einer Nanofiltrationsstufe aufkonzentriert, das moeglichst an schwer abbaubaren Stoffen freie Permeat bildet den Ablauf der Anlage. Der Konzentratstrom wird in der nachfolgenden Reaktionsstufe biologisch behandelt und in die Nanofiltrationsstufe

 6. Parameter Estimation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sales-Cruz, Mauricio; Heitzig, Martina; Cameron, Ian;

  2011-01-01

  of optimisation techniques coupled with dynamic solution of the underlying model. Linear and nonlinear approaches to parameter estimation are investigated. There is also the application of maximum likelihood principles in the estimation of parameters, as well as the use of orthogonal collocation to generate a set...

 7. Articulatory Parameters.

  Science.gov (United States)

  Ladefoged, Peter

  1980-01-01

  Summarizes the 16 parameters hypothesized to be necessary and sufficient for linguistic phonetic specifications. Suggests seven parameters affecting tongue shapes, three determining the positions of the lips, one controlling the position of the velum, four varying laryngeal actions, and one controlling respiratory activity. (RL)

 8. DLR-Biofilm - a biological weighting UV-dosimeter in medical application; Der DLR-Biofilm - ein biologisch wichtendes UV-Dosimeter in der medizinischen Anwendung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scherer, K.; Rettberg, P.; Horneck, G.J [Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.V., Koeln (Germany). Inst. fuer Luft- und Raumfahrtmedizin; Schneider, L.; Wlaschek, M.; Scharffetter-Kochanek, K. [Universitaetsklinikum Koeln, Klinik und Poliklinik fuer Dermatologie und Venerologie, Koeln (Germany)

  2004-07-01

  A prototype of an optoelectronic-biological UV dosimeter was developed as a combination of DLR-Biofilm and the optoelectronic UV sensor X20001. The device was used to quantify the individual exposure during UV therapy. The obtained biologically weighted doses were compared to the UV dose given by the manufacturer of the UV therapy lamp. The endogenous parameter 8-Isoprostan obtained directly from the skin of probands showed good correlation with the measured biologically weighted dose. (orig.)

 9. Blades and discs in gas turbines. Behaviour of material and components. Project department A-C. Final report; Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen. Werkstoff- und Bauteilverhalten. Projektbereiche A bis C. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-04-01

  The special research area 339 `Blades and discs in gas turbines, behaviour of material and components` was carried on from 1988 to the end of 1196. This final report deals with the work in the years 1994, 1995 and 1996. In the project area A `Development of material` manufacturing processes both for metallic and ceramic high temperature materials were developed, tested and optimised. In the area of optimising casting structure, it was shown that the making grains finer up to the medium temperature range can be a suitable means for significantly raising the resistance to LCF loading with nearly unchanged heat and creep strength properties. Another main point was the characterisation and optimisation of sprayed ceramic layers on metallic substrates (heat insulating layers) and compound ceramic materials. In project area B `Material behaviour` the mechanisms were studied, which, particularly in metallic high temperature materials such as nickel-based superalloys, lead to failure of the material under thermo-mechanical stresses. In project area C `Component design`, on the one hand models for estimating service life for metallic high temperature materials under different thermo-mechanical stresses were developed. [Deutsch] Der Sonderforschungsbereich 339, `Schaufeln und Scheiben in Gasturbinen - Werkstoff- und Bauteilverhalten` wurde von 1988 bis Ende 1996 gefoerdert. Dieser Abschlussbericht behandelt die Arbeiten der Jahre 1994, 1995 und 1996. Im Projektbereich A `Werkstoffentwicklung` wurden Herstellungsverfahren sowohl fuer metallische als auch fuer keramische Hochtemperaturwerkstoffe entwickelt, erprobt und optimiert. Auf dem Gebiet der Gussgefuegeoptimierung konnte gezeigt werden, dass die Kornfeinung bis in den mittleren Temperaturbereich ein geeignetes Mittel sein kann, um den Widerstand gegen LCF-Belastung bei annaehernd unveraenderten Warm- und Kriechfestigkeitseigenschaften signifikant zu erhoehen. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Charakterisierung und

 10. Closure experiment in a cloudfree continental atmosphere. Final report; Saeulen-Schliessungsexperiment in einer wolkenfreien kontinentalen Atmosphaere. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, B.; Wiegner, M.; Schluessel, P.; Seefeldner, M.

  2000-11-01

  In the frame of the Lindenberger Aerosol-Charakterisierungs-Experiment (LACE), the Meteorological Institute of the University of Munich operated a sun photometer and a mobile lidar. The photometer was equipped with 10 channels between 372 and 1009 nm wavelengths. Several independent sets of data, characterizing aerosol properties and components of the radiation field, gained from ground-based, airborne and satellite platforms and measured in-situ or from remote sensing techniques, were used to obtain a comprehensive picture of a continental atmosphere. The focus of this study was the attempt to provide a closure of radiances at the top of the atmosphere by linking all available data by radiative transfer calculations. For this purpose, the 6S-code by Vermote et al. was applied. This code was also used for a sensitivity study to assess the required accuracy of measured surface and atmospheric parameters. Unfortunately, only satellite data from SeaWIFS were available for the closure. It was confirmed by the numerical studies that the bi-directional reflectance of the surface is the crucial parameter for the radiation field at the top of the atmosphere. This information was, however, not available at Lindenberg for an area equivalent to a SeaWIFS pixel. The closure did not show any inconsistency between the satellite radiances and the calculated ones, if standard surface properties were used. It can be concluded that a pre-requisite for having a chance to derive aerosol parameters from passive radiometry is the accurate knowledge of the surface properties. (orig.) [German] Im Rahmen des Lindenberger Aerosol-Charakterisierungs-Experiments (LACE) wurden vom Meteorologischen Institut Muenchen Messungen mit einem 10-Kanal-Interferenzfilteraktionometer (IFA) und einem schwenkbaren Lidar durchgefuehrt. Diese Messungen fanden, zusammen mit boden- und flugzeuggestuetzten Messungen anderer Gruppen, Eingang in Strahlungstransportrechnungen mit dem Ziel, eine Schliessung anhand

 11. Development of solar selective absorber layers on aluminium. Final report; Entwicklung solarselektiver Absorberschichten auf Aluminium fuer Solarkollektoren. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoenicke, D.; Moeller, T.; Schwarz, T.

  1998-01-31

  A new electrolytic process was developed to form solar selective layers on aluminium. In the developed process, both the formation of the alumina layer and the deposition of metals into the layer takes place in only one treatment step using a single electrolysis bath. The main step of the so called ISOC-method (impulse structured oxide ceramic) is the anodic oxidation of aluminium which was carried out by using a pulse technique at different voltages. During the anodic polarisation a thin alumina ceramic layer was formed, while the cathodic led to the metal deposition as copper and nickel. The conditions of the electrolysis were varied in order to estimate optimal parameters achieving solar selective layers with high selectivity. Furthermore, a scale-up of the lab scale apparatus to a mini plant was carried out. Finally, the corrosion resistance of the absorber layers was improved by the formation of a thin hydrophobic overlayer using a sol-gel treatment. (orig.) [Deutsch] Ein neuartiges Behandlungsverfahren zur Erzeugung von solarselektiven Absorberschichten auf Aluminium wurde entwickelt. Bei dieser elektrochemischen Behandlung wird in einem Einstufenprozess mit einem Elektrolyten durch eine Kombination von anodischer Oxidation und bipolarer Pulsbehandlung auf der Oberflaeche des Aluminiums eine impulsstrukturierte Oxidkeramik (ISOK) erzeugt. Dabei entsteht durch eine anodische Oxidation eine strukturierte Aluminiumoxidschicht. Bei der bipolaren Pulsbehandlung erfolgt dann eine Abscheidung der im ISOK-Elektrolyten befindlichen Metalle Cu und Ni auf oder in die Aluminiumoxidoberflaeche. Die ISOK-Behandlung wurde vom Labormassstab zu einem ISOK-Verfahren im Miniplant-Massstab entwickelt. Der Einfluss der elektrischen Parameter und der chemischen Zusammensetzung der ISOK-Elektrolyte wurde untersucht. Durch eine auf das ISOK-Verfahren abgestimmte Nachbehandlung, ein Tauchverfahren in einer Sol-Gel-Loesung, entsteht ein Schichtsystem mit hoher Solarselektivitaet

 12. Peltier cooling for the superconducting electronics. Final report; Peltier-Kuehlung fuer die Supraleitungs-Elektronik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Straehle, J.; Huebener, R.P. [Tuebingen Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Experimentalphysik 2; Kemmler-Sack, S.; Rath, S. [Tuebingen Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische Chemie

  1999-12-01

  The project has concentrated on the semiconductor systems Bi{sub 0,52}Sb{sub 1,48}Te{sub 3} doped with Se, Pb and Te (p-doping) and Bi{sub 2}Te{sub 3-y}Se{sub y} (n-doping), which at present represent the dominating class of materials for Peltier-cooling. It was the main goal of our experiments to find out if the thermo-electric figure of merit between 150 and 300 K can be considerably improved by means of powder metallurgical preparation techniques. During the variation of the preparation parameters more than 300 samples were fabricated and measured regarding their relevant transport properties. Based on these results we have constructed a 7-stage-cascade, which produced at the cold end a temperature of 136 K with a temperature of 285 K on the warm side. These results indicate that there is a realistic chance to reach the transition temperature T{sub c}=134 K of the cuprate superconductor HgBa{sub 2}Ca{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 8+}{delta} by Peltier-cooling alone. In our project we have also shown that a single Peltier-cooling stage can find an important application in the superconducting power-electronics (current lead, fault current limiter). Peltier-cooling with ac-current is also subject of a patent application. (orig.) [German] Die in der Peltier-Kuehltechnik vorrangig benutzten Halbleiter Bi{sub 0.52}Sb{sub 1.48}Te{sub 3} mit Se, Pb, oder Te-Dotierung (p-Halbleiter) sowie Bi{sub 2}Te{sub 3-y}Se{sub y} (n-Halbleiter) wurden als Ausgangsmaterialien verwendet, um herauszufinden, ob sich durch neue pulvermetallurgische Praeparationsverfahren der thermoelektrische Guetefaktor im Temperaturbereich zwischen 150 und 300 K deutlich verbessern laesst. Bei der Variation der Praeparationsparameter wurden mehr als 300 Proben hergestellt und im Hinblick auf ihre relevanten Transporteigenschaften vermessen. Auf diesen Ergebnissen aufbauend, wurde eine 7-stufige Kaskade konstruiert, die bei einer Warmseitentemperatur von 285 K auf der letzten Stufe den Temperaturwert von 136 K

 13. 6th Conference 'Anaerobic treatment of biological wastes'. New tendencies in the biogas technology; 6. Fachtagung Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Neue Tendenzen in der Biogastechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilitewski, B.; Werner, P.; Dornack, Christina; Stegmann, R.; Rettenberger, G.; Faulstich, M.; Wittmaier, M. (eds.)

  2008-07-01

  Within this 6th conference at 23rd to 24th September, 2008, in Dresden (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Development of biogas technology - influences and tendencies (H. Friedmann); (2) EEG 2009 - Effect on biogas branch (B. Dreher); (3) From composting to fermentation - material flows, technology, cost, practical experiences (M. Kern, T. Raussen, A. Lootsma, K. Funda); (4) Fermentation of vinasses from the production of bioethanol (H. Friedmann); (5) Substrate digestion and microbiological hydrolysis for biogas production from lignocellulosis containing substrates using beer draff as an example (D. Schieder, M. Faulstich, J. Voigt, J. Ellenriedere, B. Haeffner, K. Sommer); (6) Substitution of wheat and corn by grass and manure for improving the economic efficiency of biogas plants (M. Wittmaier); (7) High-efficiency anaerobic digestion with integrated micro filtration using clarification sludge as an example (W. Troesch, B. Kempter-Regel); (8) Modelling of anaerobic digestion; stationary and dynamic parameter of estimation (C. Cimatoribus); (9) Regulation of an anaerobic laboratory reactor by means of fuzzy logic (O. Bade); (10) Model based diagnosis of the state of process in biogas plants (W. Kloeden); (11) Suitability of ADM 1 in the modelling of biogas plants (K. Koch, M. Wichern, M. Luebken, H. Horn, M. Schlattmann, A. Gronauer); (12) Load dependent and automatical operation of biogas plants - an option for the future (M. Mueller, J. Proeter, F. Scholwin); (13) Chances for biogas generation and application in Vietnam (L. van Bot, M. Wittmaier, A. Karagiannidies, B. Bilitewski, P. Werner); (14) State of the art and developments in the fermentation of biological wastes in the Peoples Republic of China (M. Gehring, R. Li, B. Raininger); (15) Bio-methane potential from cattle and pig wastes in Greece (A. Karagiannidis, G. Perkoulidis, T. Kotsopoulos); (16) Contaminants in biogas plants - an assessment of the material flow using

 14. Supergranular Parameters

  Science.gov (United States)

  Udayashankar, Paniveni

  2016-07-01

  I study the complexity of supergranular cells using intensity patterns from Kodaikanal solar observatory. The chaotic and turbulent aspect of the solar supergranulation can be studied by examining the interrelationships amongst the parameters characterizing supergranular cells namely size, horizontal flow field, lifetime and physical dimensions of the cells and the fractal dimension deduced from the size data. The findings are supportive of Kolmogorov's theory of turbulence. The Data consists of visually identified supergranular cells, from which a fractal dimension 'D' for supergranulation is obtained according to the relation P α AD/2 where 'A' is the area and 'P' is the perimeter of the supergranular cells. I find a fractal dimension close to about 1.3 which is consistent with that for isobars and suggests a possible turbulent origin. The cell circularity shows a dependence on the perimeter with a peak around (1.1-1.2) x 105 m. The findings are supportive of Kolmogorov's theory of turbulence.

 15. Scientific measurement and evaluation programme (WMEP). Phase 3. Vol. 1 and 2. Final report; Wissenschaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm (WMEP) zum Breitentest ''250 MW Wind''. Phase 3. Bd. 1 und 2. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doepfer, R.; Durstewitz, M.; Ensslin, C. [and others

  2000-07-01

  ), Kassel, mit der begleitenden Durchfuehrung des 'Wissenschaftlichen Mess- und Evaluierungsprogramms' (WMEP) beauftragt. Im Rahmen dieses Programms werden von allen gefoerderten WEA fuer einen Zeitraum von zehn Jahren ausgewaehlte Betriebsdaten und -ergebnisse erfasst und ausgewertet. Der vorliegende Abschlussbericht beschreibt die Ergebnisse der 3. Durchfuehrungsphase (01.07.1996 - 30.06.2000) des WMEP in vier Jahresberichten und einer Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsschwerpunkte. In der dritten Projektphase konnten erstmals Jahresauswertungen mit dem vollstaendigen Anlagenbestand druchgefuehrt werden, da alle bewilligten Projekte ins WMEP aufgenommen werden konnten. Zum 30.06.2000 betraegt der Anlagenbestand 1497 WEA mit einer installierten Nennleistung von insgesamt 349,5 MW, der an ca. 1.100 unterschiedlichen Standorten installiert ist. Insgesamt wurden im WMEP bis zu 1557 WEA messtechnisch begleitet. Das Leistungsspektrum der einzelnen WEA reicht dabei von 2,5 kW bis 1,5 MW. In der Projektphase III des WMEP standen besonders erste Auswertungen zur Wirtschaftlichkeit, zum Langzeitverhalten sowie zum Leistungsbeitrag der Windenergie im Vordergrund. Besonders hervorzuheben sind noch die ebenfalls in dieser Phase begonnenen Auswertungen zur zeitlichen Entwicklung der Windenergienutzung, die nunmehr alle in Deutschland betriebenen WEA umfassen. (orig.)

 16. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Vanaf 2007 wordt nagegaan of de wortelvlieg in het veld te beheersen is door het toepassen van twee verschillende sterk geurende oliën. De volwassen wortelvlieg vindt een peenperceel met behulp van de geuren die de planten afscheiden. De vraag is of de geur van zo’n peenperceel gemaskeerd kan worden

 17. Succes voor biologisch geteelde bijzondere paddestoelen vergroot

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Amsing, J.G.M.

  2005-01-01

  Momenteel heerst aan het begin van de keten grote onzekerneid over afzetmogelijkheden en prijsvorming van bijzondere paddestoelen zoals Shii-take, Kruisdisteloesterzwam, Piopino, Maitake en Ridderzwam. PPO-Paddestoelen heeft twee aspecten onderzocht om de afzet en de teelt van bijzondere paddestoele

 18. De concurrentiepositie van de Nederlandse biologische agribusiness

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Meeusen-van Onna, M.J.G.

  1996-01-01

  In the Netherlands the supply of biological foodstuffs is developing more quickly than the demand. The biological sector has directed itself towards export and in doing so has created a sufficient basis for investments and innovations. However, in the export countries too domestic production is grow

 19. Dispersion behaviour of rape oil methyl ester and rape-oil-based hydraulic oils in soils and on soil surfaces with due consideration to the technical performance capabilities of the hydraulic oils. Part-project 1: studies on model ecosystems. Part-project 2: provision of oils with defined degrees of ageing. Final report; Ausbreitungsverhalten von Rapsoelmethylester und Hydraulikoelen auf Rapsoelbasis im Boden und auf Bodenoberflaechen unter Beruecksichtigung der technischen Leistungsfaehigkeit der Hydraulikoele. Teilvorhaben 1: Untersuchungen an Modelloekosystemen. Teilvorhaben 2: Bereitstellung definiert gealterter Hydraulikoele. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, W.; Schuett, C.; Roemer, A.; Foelster, N.; Lemke, M.

  2001-07-01

  The purpose of the present cooperative research project is to study the toxicity, the degradation and in particular the dispersion behaviour of biologically rapidly degradable hydraulic oils and rape oil methyl esters (RME) in soils and waters with a special focus on hydraulic oils. This is to serve as a basis for developing guidelines for action in the event of accidents involving biologically rapidly degradable hydraulic fluids that ensure proper accident reporting and handling. The outcome of the cooperative research project is to permit a first risk assessment for the soil and water compartments in the event of accidents involving hydraulic oils and RME. Another task is to clarify to what extent it is permissible to deviate from the usual measures prescribed for oil accidents involving crude oil when biologically rapidly degradable hydraulic oils or RME are involved instead. [German] Ziel des Verbundvorhabens ist es, die Toxizitaet, den Abbau und insbesondere das Ausbreitungsverhalten von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen und Rapsoelmethylester (RME) in Boden und Wasser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten bei den Hydraulikoelen liegt. Damit sollen Verfahrensrichtlinien angegeben werden, die im Falle von Unfaellen mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfluessigkeiten oder Biodiesel eine angemessene Unfallaufnahme und -abwicklung sicherstellen. Als Ergebnis des Verbundvorhabens soll eine erste Risikoabschaetzung fuer die Kompartimente Boden und Wasser bei Unfaellen mit Hydraulikoelen und RME moeglich sein. Darueber hinaus soll geklaert werden, inwieweit Abweichungen von den ueblichen Massnahmen bei Oelunfaellen mit Mineraloelprodukten im Vergleich zu biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen oder RME moeglich sind. (orig.)

 20. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 1. Balance of groundwaterstreams below dumps with the application of environmental isotopes within hydrogeological examinations. Final report; Bilanzierung von Grundwasserstroemen unter Deponien mit Hilfe von umweltisotopen-hydrologischen Analysen im Rahmen hydrogeologischer Untersuchungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geyh, M.A.; Ays, G.

  1995-08-15

  Deponiesickerwaesser eine von der natuerlichen Isotopenzusammensetzung abweichende Markierung haben koennten, die vom Deponieinhalt und Isotopen-Fraktionierungen bei dessen Abbau gepraegt ist. Die Isotopenwerte des Grundwassers ober- oder unterstrom der Deponien wurden zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen, um natuerliche und anthropogene Veraenderungen der Isotopenzusammensetzungen im Deponiebereich zu erfassen. Es wurde erwartet, dass die Mobilitaet der chemischen Kontaminanten durch physikalische, chemische und biologische Retardation gegenueber der der isotopisch markierten Wassermolekuele eingeschraenkt sei. Im Abstrom von Hausmuelldeponien koennen mit Hilfe der Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung im Sickerwasser unterschiedlich stark von der Deponie beeinflusste Bereiche voneinander abgegrenzt werden. Die Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung kann zur Verfolgung der Phasen des chemischen Abbaus organischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. In Sonderabfalldeponien treten spezielle Isotopen-Effekte auf, die mit der andersartigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu erklaeren sind. (orig.)

 2. Influence of air pollutants and other factors of stress on phytohormone concentrations in trees. Final report. Pt. 2; Einfluss von Luftschadstoffen und weiteren Stressfaktoren auf Phytohormonkonzentrationen in Baeumen. Abschlussbericht. T. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hock, B.; Schneider, P.; Horn, K.

  1990-04-01

  In the framework of research described in this publication, a method for gibberellin extraction from spruce needles and an enzyme immunoassay for quantitative determination of the gibberellins GA{sub 3} und GA{sub 1} in the trace range were developed. HPLC permitted far-reaching clean-up of the extracts to be analyzed for the subsequent enzyme immunoassay. In addition, the separation of the gibberellins GA{sub 3} and GA{sub 1} was achieved. Needle analyses during exposure chamber experiments at GSF-Neuherberg revealed no significant differences between ozone-fumigated and untreated spruces and between different damage categories. Probably, this is to be attributed to the high biological variability between the individual samples. The data obtained for the site `Wank` did not point to any association to be statistically substantiated between a tree`s degree of injury or site altitude and gibberellin content. Merely analyses of symptomless and chlorotic needles corroborated a significant influence on gibberellin content, which is probably due to a seasonal fluctuation of GA{sub 3}. The available data do not permit to conclude that the gibberellins GA{sub 3} and GA{sub 1} have physiological relevance for early indication of forest damage. (orig./UWA) [Deutsch] Im Rahmen der hier beschriebenen Forschungsarbeiten wurde ein Verfahren zur Gibberellinextraktion aus Fichtennadeln aufgebaut und ein Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung der Gibberelline GA{sub 3} und GA{sub 1} im Spurenbereich entwickelt. Die HPLC ermoeglichte eine weitgehende Reinigung der zu analysierenden Extrakte fuer den anschliessenden EIA. Zusaetzlich wurde eine Trennung der Gibberelline GA{sub 3} und GA{sub 1} erreicht. Nadelanalysen im Rahmen der Expositionskammerversuche an der GSF-Neuherberg ergaben keine signifikanten Unterschiede zwischen ozonbegasten und unbehandelten Fichten sowie zwischen verschiedenen Schadklassen. Dies ist vermutlich auf die hohe biologische Variabilitaet zwischen

 3. Comparative studies on mycorrhiza and microfungi in the rhizosphere after acid sprinkle irrigation and liming at a spruce stand in `Hoeglwald`. Final report; Vergleichende Untersuchungen an Mykorrhizen und Mikropilzen der Rhizosphaere nach saurer Beregnung und Kalkung im Fichtenbestand `Hoeglwald`. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qian, X.M.; El-Ashkar, A.; Kottke, I.; Oberwinkler, F.

  1995-07-01

  ihrer Haeufigkeit auf den fuenf Versuchsflaechen verglichen. Es handelt sich um die Arten Trichoderma viride Pers. ex S. F. Gray, T. hamatum (Bon.) Bain, T. polysporum (Link ex Pers.) Rifai, Cylindrocarpon destructans (Zinsm.) Scholten, Sesquicillium candelabrum (Bonorden) Gams, Mycelium radicis atrovirens Melin, Tolypocladium geodes Gams, Oidiodendron majus Barron. Durch die Kalkung und die saure Beregnung wurde das biologische Gleichgewicht der Bodenmikroflora gestoert. Demzufolge hat eine Verschiebung der Dominanzverhaeltnisse der Arten stattgefunden. So wurde auf der sauer beregneten Flaeche ein Anstieg von Mycelium radicis atrovirens und Oidiodendron majus sowie sterile Mycelien und Hefen und gleichzeitig ein Rueckgang der Isolationsfrequenz der Trichoderma-Arten, auf der gekalkten Flaeche ein Anstieg von Sesquicillium candelabrum und Cylindrocarpon destructans festgestellt. Neben behandlungsbedingten Bodenveraenderungen werden vor allem direkte Interaktionen zwischen den Pilzarten fuer die Veraenderung der Dominanzverhaeltnisse verantwortlich gemacht. (orig.)

 4. Lumped-parameter models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ibsen, Lars Bo; Liingaard, M.

  2006-12-15

  A lumped-parameter model represents the frequency dependent soil-structure interaction of a massless foundation placed on or embedded into an unbounded soil domain. In this technical report the steps of establishing a lumped-parameter model are presented. Following sections are included in this report: Static and dynamic formulation, Simple lumped-parameter models and Advanced lumped-parameter models. (au)

 5. Mathematical modelling and laser measurement technique of combustion processes. Final report 1994-1996; Mathematische Modellierung und Lasermesstechnik von Verbrennungsvorgaengen. Abschlussbericht 1994 - 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  Due to financial boundary conditions and greater industrially orientated targets, the project was restructured in its third phase. The general theme `Mathematical modelling and laser measurement technique of combustion processes` was made more precise by the central questions of the Sub-heading `Modelling and validation`. It applies equally as target for the three part projects (a) Modelling process, (b) Standard flames (c) Coal and solid combustion, soot formation, radiation. Due to the preliminary work done, good progress was achieved in all projects, in some cases discoveries were made and new types of projects were developed. The quality and quantity of the basic data as input parameters for modelling and validation data as test parameters for the prediction of the models was expanded further by comparison of different methods of measurement. [Deutsch] Aufgrund der finanziellen Randbedingungen und der staerker industrieorientierten Zielsetzungen wurde das Projekt in seiner dritten Phase neu strukturiert. Das Generalthema `Mathematische Modellierung und Lasermesstechnik von Verbrennungsvorgaengen` wurde um die zentralen Fragestellungen als Zwischenueberschrift praezisiert: `Modellierung und Validierung`. Sie gilt fuer die drei Teilprojekt (a) Modellierungsverfahren (b) Standardflammen (c) Kohle- und Feststoffverbrennung, Russbildung, Strahlung in gleichem Mass als Zielsetzung. In allen Vorhaben konnten aufgrund der geleisteten Vorarbeit gute Fortschritte erzielt werden, in einigen Faellen Entdeckungen gemacht und neuartige Verfahren entwickelt werden. Die Qualitaet und Quantitaet der Basisdaten als Eingangsgroessen fuer die Modellierung und der Validierungsdaten als Testgroessen fuer die Voraussagen der Modelle konnten durch Vergleich unterschiedlicher Messmethoden generell weiter ausgebaut werden. (orig.)

 6. Redefining solubility parameters: the partial solvation parameters.

  Science.gov (United States)

  Panayiotou, Costas

  2012-03-21

  The present work reconsiders a classical and universally accepted concept of physical chemistry, the solubility parameter. Based on the insight derived from modern quantum chemical calculations, a new definition of solubility parameter is proposed, which overcomes some of the inherent restrictions of the original definition and expands its range of applications. The original single solubility parameter is replaced by four partial solvation parameters reflecting the dispersion, the polar, the acidic and the basic character of the chemical compounds as expressed either in their pure state or in mixtures. Simple rules are adopted for the definition and calculation of these four parameters and their values are tabulated for a variety of common substances. In contrast, however, to the well known Hansen solubility parameters, their design and evaluation does not rely exclusively on the basic rule of "similarity matching" for solubility but it makes also use of the other basic rule of compatibility, namely, the rule of "complementarity matching". This complementarity matching becomes particularly operational with the sound definition of the acidic and basic components of the solvation parameter based on the third σ-moments of the screening charge distributions of the quantum mechanics-based COSMO-RS theory. The new definitions are made in a simple and straightforward manner, thus, preserving the strength and appeal of solubility parameter stemming from its simplicity. The new predictive method has been applied to a variety of solubility data for systems of pharmaceuticals and polymers. The results from quantum mechanics calculations are critically compared with the results from Abraham's acid/base descriptors.

 7. Qualification of the indentation test for the local characterization of nuclear facility materials. Final report; Qualifizierung des Eindruckversuchs zur lokalen Charakterisierung kerntechnischer Werkstoffe. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tandler, Martin; Seifert, Thomas; Schlesinger, Michael; Mohrmann, Ralf; Kilgus, Normen; Venugopal, Ravula

  2007-12-21

  With the aid of the registrating indentation test, the project intends to characterise the operational changes in the local material properties of nuclear materials by a quasi-nondestructive indentation test. The focus was on the materials 22NiMoCr3-7 and X6CrNiNb18-10, both of which are widely used in nuclear engineering. As the accuracy of the method depends on experimental influencing factors like surface treatment, intrinsic stresses, or material anisotropy, these influences are to be quantified and will be considered in the evaluation of the material characteristics. The influencing parameters will be investigated experimentally and numerically by FE simulations so that their influence can be distinguished from the actual material behaviour. (orig.)

 8. Obtaining ethanol from hemicelluloses (xylane) of deciduous trees and one year old plants. Final report. Gewinnung von Ethanol aus den Hemicellulosen (Xylanen) von Laubhoelzern und Einjahrespflanzen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Puls, J.; Wiegel, J.

  1985-01-01

  In contrast to yeast, bacteria have a wide substrate spectrum. Certain bacteria can convert xylose into ethanol. Thermo-anaerobic bacterium ethanolicus and its mutants can also hydrolyse oligomeric xylane and produce alcohol. An elegant and simple process to obtain pentose and pentosane from ligno-cellulose is the steam pressure extraction process, in which the hemi-cellulose can be obtained by prewashing after brief steam pressure treatment between 170 and 210degC. By controlling the parameters of temperature and time, the hemicellulose yield can be optimized and the production of sugar decay products can be minimised. The batch fermentation of a polymer beech wood xylane after integrated hydrolysis and sterilisation gave an ethanol concentration of 5.3 g/litre after 94 hours.

 9. Evaluation of the energy demand of the further development of the information society; Abschaetzung des Energiebedarfs der weiteren Entwicklung der Informationsgesellschaft. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stobbe, Lutz; Nissen, Nils F.; Proske, Marina; Middendorf, Andreas [Fraunhofer Institut fuer Zuverlaessigkeit und Mikrointegration (IZM), Muenchen (Germany); Schlomann, Barbara; Friedewald, Michael; Georgieff, Peter; Leimbach, Timo [Fraunhofer-Institut fuer Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe (Germany)

  2009-03-15

  In the contribution under consideration the authors report on an estimation of the power requirement of the further development of the information society. The subject of the stock taking is the power consumption of the information and communications technology (IKT) in Germany in the reference year 2007. At first, the term IKT is defined in the context of functionality and real markets. Subsequently, structures and parameters are identified which permit a data acquisition and, thus, the acquisition of power consumption. The goal of the subsequent trend analysis is a qualitative description of the actual market tendency and technique development as well as a partial quantification of individual developments. This information forms the basis for the assumptions and scenarios of the following prognosis. Finally, options for action for Green IT are presented and evaluated.

 10. Validation of analysis methods to simulate national and international impact experiments. Final report; Validierung von Analysemethoden zur Simulation von Aufprallversuchen im In- und Ausland. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heckoetter, C.; Sievers, J.

  2012-08-15

  Within the framework of project RS1182 on ''Validierung von Analysemethoden zur Simulation von Aufprallversuchen im In- und Ausland'' the examination of different mechanical phenomena which might occur during the impact of deformable, rigid or liquid-filled missiles on robust structures was carried out. The safety-related significance of the work lies in the evaluation of the accuracy of analysis methods employed for the assessment of the load-bearing capacity of building structures subjected to intentional external hazards. In the process, simulations of selected impact tests were conducted with the analysis code ANSYS AUTODYN. Key subject of the tasks was the examination of impact tests with reinforced concrete target structures, including intermediate-scaled tests (carried out at VTT) as well as almost full-scaled tests (carried out in Meppen and at SNL). Besides the behaviour of the missiles especially the description of the damage processes of the reinforced concrete structures constituted a priority. The relevant damage mechanisms include global bending and crack formation, local concrete scabbing and spalling, punching, penetration of missile and perforation. Furthermore, effects of liquid infill of missiles on the load-time-function and structural damage were investigated. By means of bilateral co-operations with organisations at home and abroad test results were exchanged. Further, selective comparative calculations carried out within the IRIS2010 activity of the WGIAGE of CSNI of the OECD/NEA and within the frame of the VTT IMPACT project contributed to the enhancement of the accuracy of statements of the employed analysis methods. For the characterisation of impact loaded concrete the RHT-model was comprehensively tested. Basically, the simulation of the behaviour of reinforced concrete structures under impact loading exhibits dependencies on physical and numerical modelling parameters, which could also be concluded from the

 11. Clearing up the kinetics in high temperature fuel cells SOFC. Final report; Aufklaerung der Kinetik in Hochtemperatur-Brennstoffzellen SOFC. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stimming, U.

  1997-05-12

  In this work, the kinetics of the oxygen reduction of the SOFC cathode are to be detailed, i.e., depending on the parameters of electrode potential, temperature and oxygen partial pressure, they are to be examined with impedance spectroscopy and quasi-stationary current/voltage measurements. From the dependence of the impedances and the current density on the temperature and the oxygen partial pressure, apparent activation energies and pre-exponential factors as well as apparent reaction orders are to be determined, in order to obtain information on possible reaction mechanisms. These investigations should be carried out not only on standard cathode material (La{sub 1-x}Sr{sub x}MnO{sub 3}, LSM) but also on modified LSM cathodes. This modification should consist either of the addition of noble metal catalysts or in a change of the composition of the cathode material, and should lead to increased catalytic activity of the cathode. In addition, using the example of the standard cathode, different possible reaction mechanisms should be compared by a computer simulation of the current/voltage measurements and impedance spectra. (orig.) [Deutsch] In dieser Arbeit soll die Kinetik der Sauerstoffreduktion an der SOFC Kathode detailliert, d.h. in Abhaengigkeit der Parameter Elektrodenpotential, Temperatur und Sauerstoffpartialdruck mit Impedanzspektroskopie und quasi-stationaeren Strom/Spannungsmessungen untersucht werden. Aus den Abhaengigkeiten der Impedanzen und der Stromdichte von der Temperatur und vom Sauerstoffpartialdruck sollen scheinbare Aktivierungsenergien und prae-exponentielle Faktoren sowie scheinbare Reaktionsordnungen bestimmt werden, um Hinweise auf moegliche Reaktionsmechanismen zu erhalten. Diese Untersuchungen sollen nicht nur am Standardkathodenmaterial (La{sub 1-x}Sr{sub x}MnO{sub 3}, LSM), sondern auch an modifizierten LSM-Kathoden durchgefuehrt werden. Diese Modifizierung soll entweder im Zusatz von Edelmetallkatalysatoren oder in einer Aenderung

 12. Development of a ground segment for the scientific analysis of MIPAS/ENVISAT. Final report; Aufbau eines Bodensegments fuer die wissenschaftliche Auswertung von MIPAS/ENVISAT. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stiller, G.P.; Clarmann, T. von; Fischer, H.; Grabowski, U.; Lutz, R.; Kiefer, M.; Milz, M.; Schulirsch, M.

  2001-11-30

  Based on the scientific work on the level-2 data analysis as performed in the parallel project 07UFE10/6 a partly automated analysis system for the MIPAS/ENVISAT data has been developed. The system fulfils the scientific requirements in terms of high flexibility and the needs of high effectivity and good computational performance. We expect that about 10% of all spectral data of MIPAS can be exhaustively analysed with respect to the geophysical information contained. The components of the system are a retrieval kernel consisting of a radiative transfer forward model and the inversion with respect to the geophysical parameters, a databank system which stores and administrates the level-1, level-2, and additional data, automated pre- and post-processing modules, as well as a computer cluster consisting of 8 Compaq work stations and a RAID system as kernel. The controlling of the system is managed via graphical user interfaces (GUIs). The system allows to analyse the MIPAS data with respect to ca. 45 trace species, their isotopomers and horizontally inhomogeneous distribution, non-LTE effects, and microphysical properties of atmospheric particles, and it supports activities in terms of instrument characterisation and validation. (orig.)

 13. In-service leak testing of district heating systems using dissolved tracer gas. Final report; Betriebsbegleitende Lecksuche mit geloestem Tracergas in Fernwaermesystemen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hergarten, A.; Althaus, W. [eds.

  1997-07-31

  The feasibility of in-service leak detection with dissolved tracer gas was investigated. Helium was selected as tracer gas because of its good diffusion characteristics, selective detectability at very low concentrations, inert and unproblematic behaviour within the district heating system, and good environmental compatibility. For a systematic investigation of the influencing parameters governing practical applications, a pipeline test field comprising about 240 m of KMR district heating pipelines and 61 controllable simulation leaks was constructed, and experiments using the new method were carried out. The required helium concentration amounts to a few grams of helium per cubic metre of district heating water. The water can be charged in the water preparation or feeding stage, and commercial detectors can be used. (orig./GL) [Deutsch] Zur Entwicklung einer betriebsbegleitenden Lecksuchmethode fuer erdverlegte Rohrleitungen wurden in einem Feasbility-Test die Machbarkeit der Tracergassuche mittels geloestem Spuergas bestaetigt. Als Tracergas wurde Helium aufgrund seines guenstigen Diffusionsverhaltens, seiner selektiven Nachweisbarkeit bei kleinsten Konzentrationen, seines inerten, unproblematischen Verhaltens im Fernwaermenetz und seiner guten Umweltvertraeglichkeit ausgewaehlt. Zur systematischen Untersuchung der Einflussparameter bei der Anwendung der Methode unter praxisnahen Bedingungen wurde ein Rohrleitungsversuchsfeld mit ca. 240 m KMR-Fernwaermeleitung und 61 regelbaren Simulationsleckagen aufgebaut und die neue Lecksuchmethode eingehend experimentell getestet. Die einzustellende Heliumkonzentration im Fernwaermewasser ist mit wenigen Gramm Helium je Kubikmeter Fernwaermewasser gering. Eine Vorrichtung fuer die empfohlene Beladung des gesamten Netzwasserinhalts kann in Wasseraufbereitung oder Nachspeisung des Netzes eingebunden werden. Zur Detektion koennen, marktverfuegbare Messgeraete verwendet werden. (orig./GL)

 14. MENVOS - Methodologies for the design of low power systems. Low Power Workshop - in conjunction with ICCD2002; MENVOS - Methodiken fuer den Entwurf verlustleistungsoptimierter Systeme. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kakerow, R.; Bierbaum, D.; Steinke, B.; Rossmann, U.; Rademacher, H.; Boettcher, R.; Kreutziger, P.; Scheithauer, F.; Goser; Schumacher, K.; Manoli, Y.; Becker, M.; Hitzelberger, C.

  2002-09-01

  The reduction of power consumption has become a very important objective in the design of battery operated systems, as well as circuits with high computation requirements. Besides time to market, power consumption belongs to the most dominating parameters in the development of circuits and systems. Today's methodologies are mainly focused on performance issues like timing and accuracy. To satisfy the need for innovative low-power methodologies, a power driven design flow has been developed in the project MENVOS. This design flow is based on two items: First a power estimation on all abstraction levels of the design phase is provided. Further on power optimisation methodologies for circuits and systems are developed for architectural, circuit and layout levels. It is relevant to assure a comprehensive multi-level approach for the design methodologies. Investigations have been done in the analog, digital and mixed-signal domain on circuit level, and on higher abstraction levels in terms of architecture partitioning and optimisation. The potential for optimisations in the physical layout level has also been pointed out. The project outcome shows an extensive examination of power optimisation strategies and their rating by applying them to hardware demonstrators. Results of MENVOS regarding power estimation and power optimisation are for the most part compatible with conventional design environment and directly applicable for system and circuit design. (orig.)

 15. Specific validation of COCOSYS and ASTEC and generic application. Final report; Gezielte Validierung von COCOSYS und ASTEC sowie generische Anwendungsrechnungen mit diesen Rechenprogrammen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klein-Hessling, W.; Arndt, S.; Erdmann, W.; and others

  2010-07-15

  In connection with the provision of tools for the assessment of incident and accident sequences and of accident management measures in nuclear power plants, the Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) sponsored in this project a further validation of the COCOSYS (Containment Code System) code system and the Franco- German ASTEC (Accident Source Term Evaluation Code) integral code. COCOSYS is being developed and validated for the comprehensive simulation of severe accidents in a light-water reactor (LWR) containment as well as analytical monitoring of experiments. The general objective is the simulation of all relevant processes and conditions in the containment during the process of a severe accident (including design basis accidents). This is to include also the consideration of all relevant interactions between the various phenomena. ASTEC is being jointly developed by IRSN and GRS with the aim to provide a fast running code for the calculation of the entire sequence of a severe accident in a light-water reactor, starting from the initiating event including the release of fission products into the environment. The code's fields of application are level-2 probabilistic safety analyses, the analysis of incident and accident sequences, uncertainty and sensitivity analyses as well as the analytical evaluation of experiments. The performed work within the COCOSYS project involves the validation of the new iodine module AIM-3 as well as the corresponding monitoring of iodine experiments inside the THAI facility. Main focus of these experiments was the interaction of iodine with steel and paint, radiolytic interactions and iodine ozone reaction. The extensions of fire simulations with COCOSYS regarding plume simulation and soot transport have been examined successfully on the basis of further experiments within the OECD PRISME project. A further main focus is the combined use and comparison of calculated results of COCOSYS, a lumped parameter code, and

 16. Geochemical investigations into the retention of reactive carbon compounds for toxic heavy metals. Final report; Geochemische Untersuchungen zur Retention von reaktiven Kohlenstoffverbindungen fuer toxische Schwermetalle. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kupsch, H.; Mansel, A.; Crustewitz, C.

  2003-03-01

  The composition, reactivity and stability of reactive organic carbon compounds adsorbed on geogenic matrices was investigated. The surface deposits of NOM and its dependence on geochemical parameters was investigated in selected geomatrices. The retention of toxic heavy metals on these surface deposits of NOM was investigated in consideration of the presence of hydroxy species and inorganic ligands. The investigations of the reactivity of the NOM species requires analyses of these compounds and of the heavy metals in the ultratracer region. This was possible by means of radiochemical methods that were further developed in the context of this project. Radioactive labeling of identified reactive carbon compounds, e.g. with radioactive iodine, on the one hand, and the use of radioactive Cu, Pb, Hg isotopes on the other hand enabled speciation analyses in the binary systems (heavy metal + geomatrix, heavy metal + reactive carbon compounds, reactive carbon compounds + geomatrix) and especially in the ternary system (heavy metal + geomatrix + reactive carbon compounds) in defined conditions. The special labelling techniques were a precondition for distribution measurements in the near-natural, low concentration range. (orig.) [German] Ziel des Projektes war es, mit der vorhandenen Analytik und Expertise die Zusammensetzung, die Reaktivitaet und die Stabilitaet der auf den geogenen Matrizes sorbierten reaktiven organischen Kohlenstoffverbindungen und die damit verbundenen Stoffumsaetze aufzuklaeren. An ausgewaehlten Geomatrizes wurde die Ausbildung von Oberflaechendepositen des NOM und deren Abhaengigkeit gegenueber geochemischen Parametern untersucht. Unter der Beruecksichtigung der Gegenwart von Hydroxyspezies und anorganischen Liganden wurde die Retention toxischer Schwermetalle an diesen Oberflaechendepositen des NOM untersucht. Die Untersuchungen zur Reaktivitaet der NOM-Spezies setzt eine Analytik dieser Verbindungen und der Schwermetalle im Ultraspurenbereich

 17. Energetic valuation of a combination system for heating/cooling and ventilation. Final report; Energetische Bewertung eines kombinierten Systems zur Heizung/Kuehlung und Lueftung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doege, K.; Franzke, U.; Frenzel, W.P.; Krause, R.; Seifert, C.

  1998-12-15

  The aim of the research project was to gather comprehensive, detailed information on floors penetrated by air flow under the aspect of heating and cooling. Building on an analysis of the factors liable to influence floors, different ways of information acquisition were realized. They comprised both fluidic experimental setups, which are used simultaneously to measure dust deposition, and fluidic-and-thermal experimental setups, permitting to investigate the performance and dynamics of floors more effectively. Within the framework of the experiments relating to flow processes, flow distribution (speed distribution) is investigated in the first part as a basis for the subsequent analysis of heat transport. In the second part, the pressure losses of the main elements intake module, hollow floor and outlet module are measured individually and for the overall system. Particular heed is paid to back-coupling occurring between the individual elements. Following the fluidic measurements, an investigation of thermal behaviour for the event of heating and cooling is planned. This includes establishing average operating parameters for summer and winter, which can be used to assess actual heat flows. The most important of these characteristic quantities are the heat transmission coefficients on the air side and room side. In parallel, measuring probes were built in an executed systems - an office building at Jueterbog and the Berufsfoerderwerk Glauchau - with a view to obtaining reference values from practical operation or back-couplings for laboratory operation. (orig.) [Deutsch] Die Zielsetzung des Forschungsvorhabens war, umfangreiche Detailinformationen ueber den luftdurchstroemten Fussboden unter dem Aspekt des Heizens und Kuehlens zu erlangen. Aufbauend auf einer Analyse der moeglichen Einflussfaktoren des Fussbodens wurde verschiedene Arten der Informationsgewinnung realisiert. Dazu gehoerten sowohl stroemungstechnische Versuchsaufbauten, die zugleich fuer die

 18. Use and evaluation of weather radar data for BALTEX. Final report; Einsatz und Auswertung von Wetterradardaten fuer BALTEX measurements. Abschlussbericht zum Einzelvorhaben

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doelling, I.; Riedl, J.; Seltmann, J.

  1998-04-01

  Area precipitation data derived from weather radar data are necessary for the energy balance of the Baltic See catchment area. Procedures to eliminate clutter in radar data by aid of time series filtering were investigated; the adjustment of relevant parameters (e.g. filter type, threshold and antenna speed) were optimized relating to maximal clutter correction and minimal precipitation reduction and have been recommended for operational use in the DWD radar network. Statistical well defined drop size spectra were generated by accumulation to estimate average site- and rain type-typical Z-R-relations (Z=A x R{sup b}) for northern Germany. Assuming exponential drop size distributions values of A{approx}300 for thunderstorms and A{approx}200 for the remaining precipitation types were found in the relation Z=A x R{sup 1,5} for all sites (Hamburg, Rostock, Berlin). Adjusted (by rain gauges) area precipitation distributions of daily and hourly rain amounts were determined for nine selected days of the intensive observation period (PIDCAP, August - Oktober 1995) and provided to other research groups. Differences in the height extensions of showers over sea resp. land were found corresponding to the theoretical effects of different surface conditions (temperature, friction). (orig.) [Deutsch] Fuer die Energiebilanz des Ostsee-Einzugsgebietes werden flaechendeckende Niederschlagsdaten benoetigt, die aus Wetterradardaten zu bestimmen sind. Die Verfahren zur Bereinigung der Radardaten von Falschechos (Clutter) mit Hilfe von Zeitreihenfilterung im Signalprozessor wurden untersucht, die Parametereinstellung (Filtertyp, Schwellwert und Antennengeschwindigkeit) bezueglich bester Clutterkorrektur bei moeglichst geringer Niederschlagsdaempfung optimiert und entsprechende Einstellempfehlungen fuer die operationellen Radarverbundanlagen erarbeitet. Bei der Bestimmung mittlerer fuer Norddeutschland ortsspezifischer und niederschlagstypischer Z-R-Beziehungen (Z=A x R{sup b}) zur

 19. Coupled calculation of external heat transfer and material temperatures of convection-cooled turbine blades. Final report; Gekoppelte Berechnung des aeusseren Waermeuebergangs und der Materialtemperaturen konvektionsgekuehlter Turbinenschaufeln. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heselhaus, A.

  1997-05-01

  In this work a hybrid program system consisting of a 3D finite-volume Navier-Stokes flow solver and a 3D finite-element heat conduction solver has been developed. It enables the coupled calculation of structure temperatures in diabatic solid/fluid configurations. The grids of both the finite element and the finite volume computational domain may be completely independent. The coupled program fully resolves the thermal interaction between heat transfer and the resulting material temperatures. The developed coupling algorithm is numerically stable, conservative and works without the need to define ambient temperatures in the flowfield. This allows for the simulation of any solid/fluid configuration. When simulating combined blade/endwall cooling or filmcooling, only a coupled procedure is capable to completely account for the interaction between all relevant thermal parameters. It is found that the coupled calculation of convective cooling in a realistic guide vane leads locally to 45 K higher and 107 K lower blade temperatures than the uncoupled calculation. This shows that accounting for the thermal interaction between the flow and the structure offers both potential to save cooling air and a lower margin of safety when designing cooling systems close to the thermal limits of the blade material. (orig.) [Deutsch] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Verfahren zur Berechnung der Temperaturverteilung in diabat umstroemten Koerpern entwickelt, bei dem ein 3D-Finite Volumen Navier-Stokes Stroemungsloeser und ein 3D-Finite Elemente Waermeleitungsloeser zu einem hybriden Programmsystem gekoppelt werden. Dabei besteht die Moeglichkeit, voellig unabhaengige Rechennetze fuer Stroemung und Struktur zu verwenden. Mit dem gekoppelten Verfahren kann die Wechselwirkung zwischen resultierenden Materialtemperaturen und dem davon rueck-beeinflussten Waermeuebergang beruecksichtigt werden. Weiterhin ist der hier entwickelte, stabile und konservative Kopplungsalgorithmus nicht

 20. Ultrasonic measurements of exhaust mass flow and temperature with high time resolution. Final report; Abgasmassenstrom- und -temperaturmessung. Zeitlich hochaufloesende Ultraschallmessung des Abgasmassenstromes und der Abgastemperatur. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gebhardt, W. [Fraunhofer-Institut fuer Zerstoerungsfreie Pruefverfahren, Saarbruecken (Germany); Hattingen, U.; Klee, P. [Kaiserslautern Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Kraft- und Arbeitsmaschinen

  1996-07-01

  The exhaust flow out of the cylinders of piston engines is a complex gas-dynamic process with constantly changing flow rates, temperatures and pressures in the outlet duct. As yet, there is no technique for direct measurement of these parameters, which are important for further development of the internal combustion engine. The project therefore aimed at the development of a method for measurements of exhaust mass flow and temperature with high time resolution on the baasis of a ultrasonic technique. Test measurements showed good agreement with the values calculated from the fuel/air consumption, and the signals of the ultrasonic measuring length provides easily interpretable signals up to a speed of 6000 l/min. [German] Der Abgasstrom aus den Zylindern von Kolbenmotoren ist ein komplexer gasdynamischer Vorgang, bei dem sich Stroemungsgeschwindigkeit und Temperatur bzw. Druck im Auslasskanal dauernd veraendern. Eine anwendbare Technik zur direkten Messung dieser sehr schnellen und insbesonderen in den Ladungswechseln stark ausgepraegten Stroemungsgeschwindigkeits- und Temperaturveraenderungen gab es bisher nicht. Zahlreiche Entwicklungsarbeiten am Verbrennungsmotor werden entscheidend durch die Kenntnis dieser Messgroessen bestimmt. Ein wesentliches Anwendungsgebiet liegt in der Schadstoffreduzierung am Verbrennungsmotor. Es ist bekannt, dass z.B. beim Ottomotor mit Dreiwegekatalysator Fehlanpassungen aus wenigen Arbeitstakten im Instationaerbereich zu einer mangelhaften Konvertierung der Schadstoffe im Katalysator fuehren. Ebenso liegt ein wichtiges Potential in der Optimierung der Motorstartvorgaenge. Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines Verfahrens zur zeitlich hochaufgeloesten Erfassung des Abgasmassenstroms und der Abgastemperatur. Grundlage ist die Ultraschall-Laufzeitmesstechnick, wie sie bereits an der Ansaugseite des Verbrennungsmotors eingesetzt wird. Zur Loesung dieser Zielsetzung mussten folgende Kriterien beruecksichtigt werden: - Eignung fuer

 1. Natural climate variations in historical times up to 10.000 years ago. Final report; Natuerliche Klimavariationen in historischen Zeiten bis 10.000 Jahre vor heute. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayr, C.; Graf, W.; Stichler, W.; Trimborn, P.

  2001-07-01

  The climatic information of the {sup 2}H and {sup 13}C concentrations of year rings of trees and plant material in general was investigated in climate chamber experiments, in which the influence of variations in the air temperature, relative humidity and water availability on the ratios between the stable isotopes of three different C{sub 3} species (Brassica olearacea, Eucalyptus globulus, Vicia faba) was analyzed. The findings show that the {delta}{sup 2}H values of the plant stems depend mainly on the isotope ratio of the water that was taken up, as well as on the {sup 2}H concentration of the leaf water, which in turn was influenced by the relative humidity of the ambient air. The {sup 13}C concentrations in the plant stems were influenced by all three parameters and had a negative correlation both with the relative humidity and with temperature. The water availability status was shown to have great influence on the {sup 13}C discrimination of the plant insofar as higher availability of water caused lower {sup 13}C concentrations. The results of the isotope analysis were proved by cyclic gas supply measurements. - Further, callibration studies were carried out with {delta}{sup 2}H and {delta}{sup 13}C time series of pine trees (Picea abies) in two sites in southern Germany (Schussbach, Klosterreichenbach). A methodology for establishing long isotope series from year-rings of subfossil oak trees was developed. Investigations on subfossil wood take account of the different components of the year-rings, i.e. early and late wood, and of the sample preparation method (raw wood, wood without soluble constitutents, and cellulose nitrate). Further, possibilities of recording and correcting {delta}{sup 2} growth trends are presented. Application of the methods resulted in steady and consistent {delta}{sup 13}C and {delta}{sup 2}H time series from partial sample series comprising different types of samples. The resulting time series cover the period from 8,230 BC for

 2. Estimating Cosmological Parameter Covariance

  CERN Document Server

  Taylor, Andy

  2014-01-01

  We investigate the bias and error in estimates of the cosmological parameter covariance matrix, due to sampling or modelling the data covariance matrix, for likelihood width and peak scatter estimators. We show that these estimators do not coincide unless the data covariance is exactly known. For sampled data covariances, with Gaussian distributed data and parameters, the parameter covariance matrix estimated from the width of the likelihood has a Wishart distribution, from which we derive the mean and covariance. This mean is biased and we propose an unbiased estimator of the parameter covariance matrix. Comparing our analytic results to a numerical Wishart sampler of the data covariance matrix we find excellent agreement. An accurate ansatz for the mean parameter covariance for the peak scatter estimator is found, and we fit its covariance to our numerical analysis. The mean is again biased and we propose an unbiased estimator for the peak parameter covariance. For sampled data covariances the width estimat...

 3. High-efficiency, thin-film- and concentrator solar cells from GaAs. Final report; High-efficiency, Duennschicht- und Konzentrator-Solarzellen aus Galliumarsenid. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wettling, W. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Bett, A.W. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Pilkuhn, M. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Scholz, F. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Baldus, A. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Blieske, U. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Blug, A. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Duong, T. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Schetter, C. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Stollwerck, G. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Sulima, O. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Wegener, A. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Doernen, A. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Frankowsky, G. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Haase, D. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Hahn, G. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Hangleiter, A. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Stauss, P. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Tsai, C.Y. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4; Zieger, K. [Stuttgart Univ. (Germany). Physikalisches Teilinstitut 4

  1996-10-01

  Main topic of the project was the manufacturing of highly efficient GaAs-solar cells and the fabrication of concentrator cells. During this process significant progress was made with the material preparation, the solar cell technology and the material and process characterisation. This succeeded in the following efficiencies: - GaAs solar cell made by MOVPE technology: 22.9% on 4 cm{sup 2} (AM1.5g) - GaAs solar cell made by LPE-ER process: 22.8% on 4 cm{sup 2} (AM1.5g) - GaAs concentrator solar cell made by LPE-ER process: 24.9% at C=100xAM1.5d - GaAs concentrator module with fresnel lenses: Module efficiency 20.1% (under irradiation of 793 W/m{sup 2}). Another main focus was the epitaxy of GaAs on Si substrate. Two different approaches were investigated. Together with the cooperation partner ASE, Heilbronn a selective growth technology was developed that led to a decreased crack formation. By a simultanous optimization of the other epitaxy and process parameters, the efficiency was increased up to 16.6% AM0 on 1 cm{sup 2} solar cells. Furthermore a hybrid epitaxy was investigated. A GaAs layer was deposited onto a Si substrate using MOVPE. The solar cell structure was grown with a low temperature LPE. Unexpected difficulties appeared with this process, so that fundamental experiments needed to be done with the LPE technology. So far, no solar cells could be manufactured with this method. In addition, work was performed on GaInP solar cells on GaAs substrate. An efficiency of 15.7% (AM0) was acchieved. (orig.) [Deutsch] Gegenstand des Projekts war die Herstellung hocheffizienter GaAs-Solarzellen und die Fertigung von Konzentratorsolarzellen. Dazu wurden wesentliche Fortschritte bei der Materialpraeparation, der Solarzellentechnologie und der Material- and Prozesscharakterisierung erzielt. Diese Erfolge druecken sich in den erzielten Wirkungsgraden aus: - GaAs-Solarzelle hergestellt mit MOVPE-Technologie: 22.9% auf 4 cm{sup 2} (AM1.5g) - GaAs-Solarzelle hergestellt

 4. Pin solar cells based on amorphous and microcrystalline silicon. Final report; PIN-Solarzellen auf der Basis von amorphem und mikrokristallinem Silizium mit stabilisierten hohen Wirkungsgraden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schubert, M.B.; Brummack, H.

  1998-12-01

  We develop solar cells based on amorphous and nanocrystalline silicon thin films. Transient forward current switching and time-of-flight measurements are applied to qualify real solar cells. The main goal of this programme is attaining high and stable photovoltaic conversion efficiencies. In order to optimise efficiency, we had to carefully analyse the performance-limiting interfaces by joint in-situ ellipsometry and atomic force microscopy investigations. Several methods of improving the interface between transparent conducting oxide (TCO) and the p-doped window layers have been tested, and the kinetic and spectroscopic ellipsometry data provide a detailed knowledge on the initial growth of amorphous as well as nanocrystalline silicon layers. CO{sub 2} plasma treatment turns out to grow a protecting silicon oxide layer by chemical transport, ZnO proves to be the chemically most stable TCO option. Initial efficiencies exceeding 10% and stabilising at 8.4% in aSi:H tandem structures have been achieved by proper hydrogen dilution of the process gases. Hydrogen dilution does also play a very important role for improving the electronic quality of nanocrystalline silicon from very high frequency (VHF) plasma deposition or thermocatalytic hot-wire CVD. Aiming at high efficiency nanocrystalline bottom cells for micromorph stacked solar cell arrangements, we show the large-area feasibility of the high-rate deposition method and analyse the impact of the deposition parameters on optic and electronic film properties. (orig.) [Deutsch] Im Rahmen des Vorhabens wurden Duennschichtsolarzellen auf der Basis amorphen und nanokristallinen Siliciums entwickelt und im Hinblick auf hohe stabilisierte Wirkungsgrade optimiert. Tandemstrukturen aus amorphem Silicium erreichen anfaenglich photovoltaische Wandlungswirkungsgrade ueber 10% und stabilisierte Werte von 8,4%. Ein erster Schwerpunkt der Untersuchungen lag bei der Optimierung der kritischen TCO/p- und p/i-Grenzflaechen. Der

 5. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 6. Lumped-parameter models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten

  A lumped-parameter model represents the frequency dependent soil-structure interaction of a massless foundation placed on or embedded into an unbounded soil domain. The lumped-parameter model development have been reported by (Wolf 1991b; Wolf 1991a; Wolf and Paronesso 1991; Wolf and Paronesso 19...

 7. Supersymmetry Parameter Analysis

  CERN Document Server

  Kalinowski, Jan

  2002-01-01

  Supersymmetric particles can be produced copiously at future colliders. From the high-precision data taken at e+e- linear colliders, TESLA in particular, and combined with results from LHC, and CLIC later, the low-energy parameters of the supersymmetric model can be determined. Evolving the parameters from the low-energy scale to the high-scale by means of renormalization group techniques the fundamental supersymmetry parameters at the high scale, GUT or Planck, can be reconstructed to reveal the origin of supersymmetry breaking.

 8. Magnetic S-parameter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sannino, Francesco

  2010-01-01

  We propose a direct test of the existence of gauge duals for nonsupersymmetric asymptotically free gauge theories developing an infrared fixed point by computing the S-parameter in the electric and dual magnetic description. In particular we show that at the lower bound of the conformal window...... the magnetic S-parameter, i.e. the one determined via the dual magnetic gauge theory, assumes a simple expression in terms of the elementary magnetic degrees of freedom. The results further support our recent conjecture of the existence of a universal lower bound on the S parameter and indicates...

 9. Revisiting Cosmological parameter estimation

  CERN Document Server

  Prasad, Jayanti

  2014-01-01

  Constraining theoretical models with measuring the parameters of those from cosmic microwave background (CMB) anisotropy data is one of the most active areas in cosmology. WMAP, Planck and other recent experiments have shown that the six parameters standard $\\Lambda$CDM cosmological model still best fits the data. Bayesian methods based on Markov-Chain Monte Carlo (MCMC) sampling have been playing leading role in parameter estimation from CMB data. In one of the recent studies \\cite{2012PhRvD..85l3008P} we have shown that particle swarm optimization (PSO) which is a population based search procedure can also be effectively used to find the cosmological parameters which are best fit to the WMAP seven year data. In the present work we show that PSO not only can find the best-fit point, it can also sample the parameter space quite effectively, to the extent that we can use the same analysis pipeline to process PSO sampled points which is used to process the points sampled by Markov Chains, and get consistent res...

 10. Parameter Estimation Through Ignorance

  CERN Document Server

  Du, Hailiang

  2015-01-01

  Dynamical modelling lies at the heart of our understanding of physical systems. Its role in science is deeper than mere operational forecasting, in that it allows us to evaluate the adequacy of the mathematical structure of our models. Despite the importance of model parameters, there is no general method of parameter estimation outside linear systems. A new relatively simple method of parameter estimation for nonlinear systems is presented, based on variations in the accuracy of probability forecasts. It is illustrated on the Logistic Map, the Henon Map and the 12-D Lorenz96 flow, and its ability to outperform linear least squares in these systems is explored at various noise levels and sampling rates. As expected, it is more effective when the forecast error distributions are non-Gaussian. The new method selects parameter values by minimizing a proper, local skill score for continuous probability forecasts as a function of the parameter values. This new approach is easier to implement in practice than alter...

 11. MSSM without free parameters

  Science.gov (United States)

  Kitano, Ryuichiro; Motono, Ryuji; Nagai, Minoru

  2016-12-01

  It is often argued that the minimal supersymmetric standard model has O (100 ) free parameters, and the generic parameter region is already excluded by the null observation of the flavor and C P -violating processes as well as the constraints from the LHC experiments. This situation naturally leads us to consider the case where all the dangerous soft supersymmetry breaking terms, such as the scalar masses and scalar couplings, are absent, while only the unified gaugino mass term and the μ term are nonvanishing at the grand unification scale. We revisit this simple situation taking into account the observed Higgs boson mass, 125 GeV. Since the gaugino mass and the μ term are fixed in order to explain the Higgs boson and the Z boson masses, there is no free parameter left in this scenario. We find that there are three independent parameter sets that exist including ones which have not been discussed in the literature. We also find that the abundance of the dark matter can be explained by relic gravitinos which are nonthermally produced as decay products of the supersymmetry particles while satisfying constraints from big bang nucleosynthesis. We discuss the effects of the gravity mediation which generically gives a contribution to the soft terms of the order of the gravitino mass. It turns out that a newly found parameter set is preferable to explain the Higgs boson mass as well as the gravitino dark matter while satisfying the constraints from the electric dipole moments of the electron and the nucleon.

 12. Fundamental stellar parameters

  CERN Document Server

  Wittkowski, M

  2004-01-01

  I present a discussion of fundamental stellar parameters and their observational determination in the context of interferometric measurements with current and future optical/infrared interferometric facilities. Stellar parameters and the importance of their determination for stellar physics are discussed. One of the primary uses of interferometry in the field of stellar physics is the measurement of the intensity profile across the stellar disk, both as a function of position angle and of wavelength. High-precision fundamental stellar parameters are also derived by characterizations of binary and multiple system using interferometric observations. This topic is discussed in detail elsewhere in these proceedings. Comparison of observed spectrally dispersed center-to-limb intensity variations with models of stellar atmospheres and stellar evolution may result in an improved understanding of key phenomena in stellar astrophysics such as the precise evolutionary effects on the main sequence, the evolution of meta...

 13. Variations on tremor parameters

  Science.gov (United States)

  Boose, A.; Jentgens, Ch.; Spieker, S.; Dichgans, J.

  1995-03-01

  This paper describes our analysis procedure for long-term tremor EMG recordings, as well as three examples of applications. The description of the method focuses on how characteristics of the tremor (e.g. frequency, intensity, agonist-antagonist interaction) can be defined and calculated based on surface EMG data. The resulting quantitative characteristics are called ``tremor parameters.'' We discuss sinusoidally modulated, band-limited white noise as a model for pathological tremor-EMG, and show how the basic parameters can be extracted from this class of signals. The method is then applied to (1) estimate tremor severity in clinical studies, (2) quantify agonist-antagonist interaction, and (3) investigate the variations of the tremor parameters using simple methods from time-series analysis.

 14. Optomechanical parameter estimation

  CERN Document Server

  Ang, Shan Zheng; Bowen, Warwick P; Tsang, Mankei

  2013-01-01

  We propose a statistical framework for the problem of parameter estimation from a noisy optomechanical system. The Cram\\'er-Rao lower bound on the estimation errors in the long-time limit is derived and compared with the errors of radiometer and expectation-maximization (EM) algorithms in the estimation of the force noise power. When applied to experimental data, the EM estimator is found to have the lowest error and follow the Cram\\'er-Rao bound most closely. With its ability to estimate most of the system parameters, the EM algorithm is envisioned to be useful for optomechanical sensing, atomic magnetometry, and classical or quantum system identification applications in general.

 15. Band parameters of phosphorene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lew Yan Voon, L. C.; Wang, J.; Zhang, Y.;

  2015-01-01

  Phosphorene is a two-dimensional nanomaterial with a direct band-gap at the Brillouin zone center. In this paper, we present a recently derived effective-mass theory of the band structure in the presence of strain and electric field, based upon group theory. Band parameters for this theory...

 16. Response model parameter linking

  NARCIS (Netherlands)

  Barrett, Michelle Derbenwick

  2015-01-01

  With a few exceptions, the problem of linking item response model parameters from different item calibrations has been conceptualized as an instance of the problem of equating observed scores on different test forms. This thesis argues, however, that the use of item response models does not require

 17. Ovarian reserve parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, J G; Forman, Julie Lyng; Pinborg, Anja;

  2012-01-01

  was observed between duration of hormonal-contraception use and ovarian reserve parameters. No dose-response relation was found between the dose of ethinyloestradiol and AMH or AFC. This study indicates that ovarian reserve markers are lower in women using sex steroids for contraception. Thus, AMH...

 18. Physical Parameter Eclipse Mapping

  CERN Document Server

  Vrielmann, S

  2000-01-01

  The tomographic method "Physical Parameter Eclipse Mapping" is a tool to reconstruct spatial distributions of physical parameters (like temperatures and surface densities) in accretion discs of cataclysmic variables. After summarizing the method, we apply it to multi-colour eclipse light curves of various dwarf novae and nova-likes like VZ Scl, IP Peg in outburst, UU Aqr, V2051 Oph and HT Cas in order to derive the temperatures (and surface densities) in the disc, the white dwarf temperature, the disc size, the effective temperatures and the viscosities. The results allows us to establish or refine a physical model for the accretion disc. Our maps of HT Cas and V2051 Oph, for example, indicate that the (quiescent) disc must be structured into a cool, optically thick inner disc sandwiched by hot, optically thin chromospheres. In addition, the disc of HT Cas must be patchy with a covering factor of about 40% caused by magnetic activity in the disc.

 19. Military display performance parameters

  Science.gov (United States)

  Desjardins, Daniel D.; Meyer, Frederick

  2012-06-01

  The military display market is analyzed in terms of four of its segments: avionics, vetronics, dismounted soldier, and command and control. Requirements are summarized for a number of technology-driving parameters, to include luminance, night vision imaging system compatibility, gray levels, resolution, dimming range, viewing angle, video capability, altitude, temperature, shock and vibration, etc., for direct-view and virtual-view displays in cockpits and crew stations. Technical specifications are discussed for selected programs.

 20. Setting Parameters by Example

  OpenAIRE

  1999-01-01

  We introduce a class of "inverse parametric optimization" problems, in which one is given both a parametric optimization problem and a desired optimal solution; the task is to determine parameter values that lead to the given solution. We describe algorithms for solving such problems for minimum spanning trees, shortest paths, and other "optimal subgraph" problems, and discuss applications in multicast routing, vehicle path planning, resource allocation, and board game programming.

 1. Biologisch en geïntegreerd samen op de markt.

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, G.J.M.; Besems, R.

  1996-01-01

  What are the differences in producer and consumer prices of arable products from biological agriculture and integrated agriculture, as compared to conventional agriculture, under the assumption of an environment-friendly and cost-effective cultivation method. Results of a survey of the Dutch Union f

 2. Neuropsychiatrie of biologische psychiatrie; een toekomstvisie in historisch perspectief.

  Science.gov (United States)

  Verhoeven, W M; Tuinier, S

  1999-06-01

  Neuropsychiatry or Biological Psychiatry There is an urgent need to reconsider the position of psychiatry within the neurosciences because of the exploding knowledge about the relationship between brain and behaviour and the delay in implementation of new findings due to the separation of neurology and psychiatry. Biological psychiatry and psychopharmacology originate from the discovery by chance of psycho-active compounds in the early fifties and have contributed to the scientification of psychiatry. The impact of biological psychiatry for the pathophysiology of psychiatric disorders, however, is limited as a result of its biased orientation on neurotransmitters and receptors. The neuropsychiatric paradigm integrates knowledge from several domains, such as functional neuroanatomy, genetics and endocrinology and opens new vistas for the involvement of neuronal circuits in the initiation and maintenance of behavioural disturbances. In addition, novel and more specific treatment modalities may emerge.

 3. Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden

  NARCIS (Netherlands)

  Baggerman, T.; Hack, M.D.

  1992-01-01

  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics

 4. Uitgangsmateriaal & veredeling : beheersing van zilverschurft bij (biologische) aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers-Brands, M.; Bus, C.B.

  2007-01-01

  Zilverschurft is een knolziekte die zich in haar verschijningsvorm vooral tijdens de bewaring openbaart en ontwikkelt. Als gevolg daarvan vormt zilverschurft een ernstig cosmetisch probleem in zowel poot- als consumptieaardappelen. Zilverschurft wordt veroorzaakt door een schimmel, Helminthosporium

 5. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 6. Economische consequenties van een zuivelpool voor biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.; Horne, van P.L.M.

  2007-01-01

  EkoHolland-op-Maat en Natuurweide hebben behoefte aan inzicht in economische consequenties van een zuivelpoolconcept. Voordelen van flexibel inspelen op vraag- en aanbodfluctuaties (melk-op-maat) zijn beperkt en hoeven niet per se door een onafhankelijke derde partij ingevuld te worden. Transportbes

 7. De stap van geintegreerde naar biologische melkveehouderij is niet groot.

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, G.J.M.

  1998-01-01

  Interview with the coordinator of the integrated mixed dairy system on the experimental farm A.P. Minderhoudhoeve. With grass-clover, concentrated feed, liquid manure, and a proper grazing management, a sufficient forage production can be obtained without using any fertilizer. Problems with the ener

 8. Invoegen, uitvoegen en ritsen : over de dynamiek van biologische membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Helms, J.B.

  2003-01-01

  De titel 'INVOEGEN, UITVOEGEN EN RITSEN' duidt op dynamische processen, die zich alleen kunnen afspelen door middel van samenwerkingsverbanden. Er valt niets in te voegen, uit te voegen of te ritsen als er geen medespelers zijn. Als deze titel ergens op van toepassing is, dan is het wel de biochemie

 9. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 10. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken va

 11. Timetable Attractiveness Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schittenhelm, Bernd

  2008-01-01

  these timetables attractive. The travel time in the timetable depends on the characteristics of the infrastructure and rolling stock, the heterogeneity of the planned train traffic and the necessary number of transfers on the passenger’s journey. Planned interdependencies between trains, such as transfers......Timetable attractiveness is influenced by a set of key parameters that are described in this article. Regarding the superior structure of the timetable, the trend in Europe goes towards periodic regular interval timetables. Regular departures and focus on optimal transfer possibilities make...

 12. Measuring the chargino parameters

  Indian Academy of Sciences (India)

  J Kalinowski

  2000-07-01

  After the supersymmetric particles have been discovered, the priority will be to determine independently the fundamental parameters to reveal the structure of the underlying supersymmetric theory. In my talk I discuss how the chargino sector can be reconstructed completely by measuring the cross-sections with polarized beams at e+e- collider experiments: $\\tilde{X}^{+}_{i}\\tilde{X}^{-}_{j}[i,j=1,2]$. The closure of the two-chargino system can be investigated by analysing sum rules for the production cross-sections.

 13. varying elastic parameters distributions

  KAUST Repository

  Moussawi, Ali

  2014-12-01

  The experimental identication of mechanical properties is crucial in mechanics for understanding material behavior and for the development of numerical models. Classical identi cation procedures employ standard shaped specimens, assume that the mechanical elds in the object are homogeneous, and recover global properties. Thus, multiple tests are required for full characterization of a heterogeneous object, leading to a time consuming and costly process. The development of non-contact, full- eld measurement techniques from which complex kinematic elds can be recorded has opened the door to a new way of thinking. From the identi cation point of view, suitable methods can be used to process these complex kinematic elds in order to recover multiple spatially varying parameters through one test or a few tests. The requirement is the development of identi cation techniques that can process these complex experimental data. This thesis introduces a novel identi cation technique called the constitutive compatibility method. The key idea is to de ne stresses as compatible with the observed kinematic eld through the chosen class of constitutive equation, making possible the uncoupling of the identi cation of stress from the identi cation of the material parameters. This uncoupling leads to parametrized solutions in cases where 5 the solution is non-unique (due to unknown traction boundary conditions) as demonstrated on 2D numerical examples. First the theory is outlined and the method is demonstrated in 2D applications. Second, the method is implemented within a domain decomposition framework in order to reduce the cost for processing very large problems. Finally, it is extended to 3D numerical examples. Promising results are shown for 2D and 3D problems.

 14. A study of parameter identification

  Science.gov (United States)

  Herget, C. J.; Patterson, R. E., III

  1978-01-01

  A set of definitions for deterministic parameter identification ability were proposed. Deterministic parameter identificability properties are presented based on four system characteristics: direct parameter recoverability, properties of the system transfer function, properties of output distinguishability, and uniqueness properties of a quadratic cost functional. Stochastic parameter identifiability was defined in terms of the existence of an estimation sequence for the unknown parameters which is consistent in probability. Stochastic parameter identifiability properties are presented based on the following characteristics: convergence properties of the maximum likelihood estimate, properties of the joint probability density functions of the observations, and properties of the information matrix.

 15. Parameters of care for craniosynostosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  McCarthy, Joseph G; Warren, Stephen M; Bernstein, Joseph

  2012-01-01

  A multidisciplinary meeting was held from March 4 to 6, 2010, in Atlanta, Georgia, entitled "Craniosynostosis: Developing Parameters for Diagnosis, Treatment, and Management." The goal of this meeting was to create parameters of care for individuals with craniosynostosis....

 16. S-parameter uncertainty computations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vidkjær, Jens

  1993-01-01

  A method for computing uncertainties of measured s-parameters is presented. Unlike the specification software provided with network analyzers, the new method is capable of calculating the uncertainties of arbitrary s-parameter sets and instrument settings.......A method for computing uncertainties of measured s-parameters is presented. Unlike the specification software provided with network analyzers, the new method is capable of calculating the uncertainties of arbitrary s-parameter sets and instrument settings....

 17. Subsurface Geotechnical Parameters Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D. Rigby; M. Mrugala; G. Shideler; T. Davidsavor; J. Leem; D. Buesch; Y. Sun; D. Potyondy; M. Christianson

  2003-12-17

  The Yucca Mountain Project is entering a the license application (LA) stage in its mission to develop the nation's first underground nuclear waste repository. After a number of years of gathering data related to site characterization, including activities ranging from laboratory and site investigations, to numerical modeling of processes associated with conditions to be encountered in the future repository, the Project is realigning its activities towards the License Application preparation. At the current stage, the major efforts are directed at translating the results of scientific investigations into sets of data needed to support the design, and to fulfill the licensing requirements and the repository design activities. This document addresses the program need to address specific technical questions so that an assessment can be made about the suitability and adequacy of data to license and construct a repository at the Yucca Mountain Site. In July 2002, the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) published an Integrated Issue Resolution Status Report (NRC 2002). Included in this report were the Repository Design and Thermal-Mechanical Effects (RDTME) Key Technical Issues (KTI). Geotechnical agreements were formulated to resolve a number of KTI subissues, in particular, RDTME KTIs 3.04, 3.05, 3.07, and 3.19 relate to the physical, thermal and mechanical properties of the host rock (NRC 2002, pp. 2.1.1-28, 2.1.7-10 to 2.1.7-21, A-17, A-18, and A-20). The purpose of the Subsurface Geotechnical Parameters Report is to present an accounting of current geotechnical information that will help resolve KTI subissues and some other project needs. The report analyzes and summarizes available qualified geotechnical data. It evaluates the sufficiency and quality of existing data to support engineering design and performance assessment. In addition, the corroborative data obtained from tests performed by a number of research organizations is presented to reinforce

 18. Investigation and analysis of heat effects on coal miners. Report 2/2000. Final report; Untersuchung und Bewertung von Hitzeeinwirkungen auf Bergleute im Steinkohlenbergbau. Report 2/2000. Materialband zum Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piekarski, C. [comp.; Kampmann, B.; Kalkowsky, B.; Obijou, G.; Schakau, S.

  2000-01-01

  38 miners were examined over a period of 125 manshifts in exposed working sites in coal mines (local temperature average 16 C{<=}BET{<=}32 C). The following parameters wre measured: Heart rate, rectal temperature, loss of weight, and at the onset of the study also the energy consumption for typical activities, body positions, and static and dynamic work components. Load protocols were drawn up parallel to the working cycles with climate, noise, underground working depth and inclination as main parameters. Anthropogenic parameters were body size, body mass, age, and years of working underground. The physical fitness was established by ergometric measurements, and the maximum oxygen uptake Vo{sub 2max} as calculated on this basis. [German] Da bisher keine umfangreichen Studien zur Beanspruchung von Bergleuten an klimatisch belasteten Arbeitsplaetzen im Steinkohlenbergbau vorlagen, wurden 38 Bergleute ueber insgesamt 125 Schichten an Arbeitsplaetzen im Abwetterbereich von Streben untersucht (mittlere Klimabelastung am Arbeitsplatz (lokal): 16 C{<=}BET{<=}32 C). Es wurden folgende Beanspruchungsgroessen erhoben: Herzschlagfrequenz, Rektaltemperatur, Gewichtsverlust, zu Beginn der Studie auch der Energieumsatz bei typischen Taetigkeiten, Koerperstellungen und -haltungen sowie statische und dynamische Arbeitsanteile. Auf seiten der Belastungsgroessen wurden Arbeitsablaufprotokolle - orientiert an Arbeitszyklen - erstellt, sowie als wesentliche Parameter der Arbeitsumgebung Klima, Laerm, Fahrhoehe und Einfallen erfasst. An anthropometrischen Groessen wurden Koerpergroesse, Koerpermasse, Alter und Untertagejahre erfasst. Die koerperliche Leistungsfaehigkeit wurde ergometrisch bestimmt und daraus die maximale Sauerstoffaufnahme Vo{sub 2max} ermittelt. (orig.)

 19. Investigation and analysis of heat effects on coal miners. Report 1/2000. Final report; Untersuchung und Bewertung von Hitzeeinwirkungen auf Bergleute im Steinkohlenbergbau. Report 1/2000. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piekarski, C. [comp.; Kampmann, B.; Kalkowsky, B

  1999-12-01

  38 miners were examined over a period of 125 manshifts in exposed working sites in coal mines (local temperature average 16 C{<=}BET{<=}32 C). The following parameters wre measured: Heart rate, rectal temperature, loss of weight, and at the onset of the study also the energy consumption for typical activities, body positions, and static and dynamic work components. Load protocols were drawn up parallel to the working cycles with climate, noise, underground working depth and inclination as main parameters. Anthropogenic parameters were body size, body mass, age, and years of working underground. The physical fitness was established by ergometric measurements, and the maximum oxygen uptake Vo{sub 2max} as calculated on this basis. [German] Da bisher keine umfangreichen Studien zur Beanspruchung von Bergleuten an klimatisch belasteten Arbeitsplaetzen im Steinkohlenbergbau vorlagen, wurden 38 Bergleute ueber insgesamt 125 Schichten an Arbeitsplaetzen im Abwetterbereich von Streben untersucht (mittlere Klimabelastung am Arbeitsplatz (lokal): 16 C{<=}BET{<=}32 C). Es wurden folgende Beanspruchungsgroessen erhoben: Herzschlagfrequenz, Rektaltemperatur, Gewichtsverlust, zu Beginn der Studie auch der Energieumsatz bei typischen Taetigkeiten, Koerperstellungen und -haltungen sowie statische und dynamische Arbeitsanteile. Auf seiten der Belastungsgroessen wurden Arbeitsablaufprotokolle - orientiert an Arbeitszyklen - erstellt, sowie als wesentliche Parameter der Arbeitsumgebung Klima, Laerm, Fahrhoehe und Einfallen erfasst. An anthropometrischen Groessen wurden Koerpergroesse, Koerpermasse, Alter und Untertagejahre erfasst. Die koerperliche Leistungsfaehigkeit wurde ergometrisch bestimmt und daraus die maximale Sauerstoffaufnahme Vo{sub 2max} ermittelt. (orig.)

 20. PARAMETER ESTIMATION OF EXPONENTIAL DISTRIBUTION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XU Haiyan; FEI Heliang

  2005-01-01

  Because of the importance of grouped data, many scholars have been devoted to the study of this kind of data. But, few documents have been concerned with the threshold parameter. In this paper, we assume that the threshold parameter is smaller than the first observing point. Then, on the basis of the two-parameter exponential distribution, the maximum likelihood estimations of both parameters are given, the sufficient and necessary conditions for their existence and uniqueness are argued, and the asymptotic properties of the estimations are also presented, according to which approximate confidence intervals of the parameters are derived. At the same time, the estimation of the parameters is generalized, and some methods are introduced to get explicit expressions of these generalized estimations. Also, a special case where the first failure time of the units is observed is considered.

 1. MODFLOW-style parameters in underdetermined parameter estimation

  Science.gov (United States)

  D'Oria, Marco D.; Fienen, Michael N.

  2012-01-01

  In this article, we discuss the use of MODFLOW-Style parameters in the numerical codes MODFLOW_2005 and MODFLOW_2005-Adjoint for the definition of variables in the Layer Property Flow package. Parameters are a useful tool to represent aquifer properties in both codes and are the only option available in the adjoint version. Moreover, for overdetermined parameter estimation problems, the parameter approach for model input can make data input easier. We found that if each estimable parameter is defined by one parameter, the codes require a large computational effort and substantial gains in efficiency are achieved by removing logical comparison of character strings that represent the names and types of the parameters. An alternative formulation already available in the current implementation of the code can also alleviate the efficiency degradation due to character comparisons in the special case of distributed parameters defined through multiplication matrices. The authors also hope that lessons learned in analyzing the performance of the MODFLOW family codes will be enlightening to developers of other Fortran implementations of numerical codes.

 2. Parameter estimation in food science.

  Science.gov (United States)

  Dolan, Kirk D; Mishra, Dharmendra K

  2013-01-01

  Modeling includes two distinct parts, the forward problem and the inverse problem. The forward problem-computing y(t) given known parameters-has received much attention, especially with the explosion of commercial simulation software. What is rarely made clear is that the forward results can be no better than the accuracy of the parameters. Therefore, the inverse problem-estimation of parameters given measured y(t)-is at least as important as the forward problem. However, in the food science literature there has been little attention paid to the accuracy of parameters. The purpose of this article is to summarize the state of the art of parameter estimation in food science, to review some of the common food science models used for parameter estimation (for microbial inactivation and growth, thermal properties, and kinetics), and to suggest a generic method to standardize parameter estimation, thereby making research results more useful. Scaled sensitivity coefficients are introduced and shown to be important in parameter identifiability. Sequential estimation and optimal experimental design are also reviewed as powerful parameter estimation methods that are beginning to be used in the food science literature.

 3. Minimization of disinfection byproduct formation and regrowth in the distribution network of long distance distribution systems. Final report; Minimierung der Desinfektionsnebenproduktbildung und der Wiederverkeimung im Verteilungsnetz von Fernwasserversorgungssystemen. Teilprojekt 1: Optimierung des Desinfektionsregimes. Teilprojekt 2: Optimierung des Betriebes von Fernleitungssystemen. Teilprojekt 3: Mischung von Waessern, Ortsnetze. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wricke, B.; Krueger, M.; Weber, A.; Petzoldt, H.; Korth; Andrusch; Boehm; Haeusler

  2002-03-27

  possible to asses the consequences of the operational and disinfectant conditions on the bacterial quality change in the system. It was shown that there is no need to work with disinfectant residuals in systems fed with water containing low BOM, regardless of the flow time and the flow way. In the FWV DS as well as in the DS of the HWA the chlorine dosage could be reduced without an increased bacterial content of the water. (orig.) [German] Ziel des Verbundforschungsvorhaben war es, durch Untersuchungen im Leitungsnetz der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FWV) sowie der Halleschen Wasser und Abwasser GmbH (HWA) in Verbindung mit Untersuchungen an Versuchsanlagen die Ablaeufe der mikrobiologischen Gueteveraenderung bei der Wasserverteilung in Fernleitungsnetzen unter den in Deutschland ueblichen Bedingungen der Verteilung eines Wassers mit niedrigen Gehalten an biologisch abbaubaren Stoffen und Desinfektionsmittelrestkonzentrationen aufzuklaeren und auf dieser Grundlage Ansaetze fuer die Modellierung zu erarbeiten. Die Bearbeitung des Vorhabens erfolgte in drei Teilprojekten. Ein wesentlicher Schwerpunkt fuer alle Teilprojekte war ein gemeinsam realisiertes Netzmessprogramm. Im Ergebnis der durchgefuehrten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die ueber die Koloniezahl erfassbare Aufkeimung im Leitungsnetz im Wesentlichen auf den Eintrag von Mikroorganismen aus den in allen Leitungen vorhandenen Biofilmen in den Wasserkoerper zurueckzufuehren ist. Beim Einsatz der chemischen Desinfektion ist die Bildung von Naehrstoffen zu beachten. Als wesentliche, die Biofilmbildung beeinflussende Faktoren wurden der Naehrstoffgehalt und das eingesetzte Rohrleitungsmaterial ermittelt. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass es in mit Bitumen ausgekleideten Leitungen zu einer verstaerkten Besiedlung kommt, waehrend die biologische Aktivitaet in zementmoertelausgekleideten Leitungen durch den hohen pH-Wert an der Oberflaeche gestoert wird. Der Keimeintrag aus dem Biofilm ist

 4. Combined-cycle power plant. 500 MW on a single shaft. Active stability improvement of the compressor - methods of analysis. Final report; GuD-Kraftwerk, 500 MW auf einer Welle. Aktive Stabilitaetsverbesserung am Verdichter - Analyseverfahren. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stoff, H.; Methling, F.O.

  2002-07-01

  Various analysis techniques are tested as possible stall and surge avoidance monitoring systems on high-speed axial compressors. Measurements were taken in a 4-stage transonic compressor with igv in the region of stable operation as well as approaching and crossing the surge line with fully developed rotating stall. The measurements contain the static wall pressure in front of each blade row. Artificial neural networks, Fourier techniques and cepstral analysis are investigated. The different methods are checked on a single sensor signal to reduce the instrumentational effort. Using the cepstral analysis a characteristic parameter is calculated which is valid in all investigated regions of operation of the compressor. This characteristic parameter is based on the blade passing frequency, i.e. in the terms of cepstral analysis it is the intensity of the fundamental component as well as the intensities of all its higher harmonics which are covered by the sensor signal. (orig.)

 5. Effect of Correlations Between Model Parameters and Nuisance Parameters When Model Parameters are Fit to Data

  CERN Document Server

  Roe, Byron

  2013-01-01

  The effect of correlations between model parameters and nuisance parameters is discussed, in the context of fitting model parameters to data. Modifications to the usual $\\chi^2$ method are required. Fake data studies, as used at present, will not be optimum. Problems will occur for applications of the Maltoni-Schwetz \\cite{ms} theorem. Neutrino oscillations are used as examples, but the problems discussed here are general ones, which are often not addressed.

 6. Pass-by-Subclass Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Bach; Ernst, Erik

  2010-01-01

  Parameter passing comes in many variants, e.g., pass-by-reference, pass-by-value, and pass-by-value-result. This paper shows how the ability of subclasses to provide bindings for already declared entities can be used as a parameter passing mechanism, and how it is particularly useful in situations...

 7. Free flight in parameter space

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlstedt, Palle; Nilsson, Per Anders

  2008-01-01

  The well-known difficulty of controlling many synthesis parameters in performance, for exploration and expression, is addressed. Inspired by interactive evolution, random vectors in parameter space are assigned to an array of pressure sensitive pads. Vectors are scaled with pressure and added to ...

 8. Generating three-parameter sensor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filinyuk M. A.

  2014-08-01

  Full Text Available Generating sensors provide the possibility of getting remote information and its easy conversion into digital form. Typically, these are one-parameter sensors formed by combination of a primary transmitter (PT and a sine wave generator. Two-parameter sensors are not widely used as their implementation causes a problem with ambiguity output when measuring the PT. Nevertheless, the problem of creating miniature, thrifty multi-parameter RF sensors for different branches of science and industry remains relevant. Considering ways of designing RF sensors, we study the possibility of constructing a three-parameter microwave radio frequency range sensor, which is based on a two-stage three-parameter generalized immitance convertor (GIC. Resistive, inductive and capacitive PT are used as sensing elements. A mathematical model of the sensor, which describes the relation of the sensor parameters to the parameters of GIC and PT was developed. The basic parameters of the sensor, its transfer function and sensitivity were studied. It is shown that the maximum value of the power generated signal will be observed at a frequency of 175 MHz, and the frequency ranges depending on the parameters of the PT will be different. Research results and adequacy of the mathematical model were verified by the experiment. Error of the calculated dependences of the lasing frequency on PT parameters change, compared with the experimental data does not exceed 2 %. The relative sensitivity of the sensor based on two-stage GIC showed that for the resistive channel it is about 1.88, for the capacitive channel –1,54 and for the inductive channel –11,5. Thus, it becomes possible to increase the sensor sensitivity compared with the sensitivity of the PT almost 1,2—2 times, and by using the two stage GIC a multifunctional sensor is provided.

 9. Deformation, strength and toughness of Al-6xxx profile welds under static and crash loads. Final report; Verformungsfaehigkeit, Festigkeit und Zaehigkeit von AI-6XXX-Profilschweissverbindungen bei statischer und crashartiger Belastung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oeser, S.; Memhard, D.; Blauel, J.G.; Boehme

  2000-10-01

  The mechanical behaviour of welded aluminium alloy profiles was characterised using a MIG weld on a die-cast ICE floor profile of AlMgSi0,7/SG-AlMg4,5MnZr, including the material gradients induced by welding and the influence of higher load rates. Mechanical-technological characteristics as well as stress/strain curves of the different zones were measured on small tensile test pieces. The tensile tests were simulated using the Gurson model in order to define parameters for a description of the ductile damage. Using these damage parameters, tensile tests were simulated on flat tensile test pieces with orientation transverse to the weld in order to assess the load, deformation and failure characteristics of the whole (flawless) weld. Flawed seams were tested in experiments with CCT (centre-cracked tensile) test pieces in order to obtain cracking resistance curves J{sub R}. The numerical analyses covered both deformation and failure. [German] Das mechanische Verhalten von geschweissten Profilkonstruktionen aus Aluminiumlegierungen wurde am Beispiel einer MIG-Schweissverbindung an einem stranggepressten ICE-Bodenprofil aus AlMgSi0,7/SG-AlMg4,5MnZr werkstoffmechanisch charakterisiert. Dabei wurden die schweissbedingten Werkstoffgradienten ebenso beruecksichtigt wie der Einfluss hoeherer Belastungsgeschwindigkeiten. Anhand von Versuchen an Kleinzugproben wurden mechanisch-technologische Kennwerte sowie wahre Spannungs-Dehnungs-Kurven fuer die einzelnen Materialbereiche (Grundwerkstoff, Waermeeinflusszone, Schweissgut) ermittelt. Diese Zugversuche wurden mit dem Gurson-Modell simuliert, um Parameter fuer eine Beschreibung der duktilen Schaedigung zu bestimmen. Mit diesen Schaedigungsparametern wurden an Flachzugproben mit Orientierung quer zur Naht durchgefuehrte Zugversuche simuliert, um das Traglast-, Verformungs- und Versagensverhalten der gesamten (fehlerfreien) Naht zu analysieren. Fuer die Charakterisierung des Nahtverhaltens mit Fehler wurden Bruchmechanikversuche

 10. Telemetry System of Biological Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Spisak

  2005-01-01

  Full Text Available The mobile telemetry system of biological parameters serves for reading and wireless data transfer of measured values of selected biological parameters to an outlying computer. It concerns basically long time monitoring of vital function of car pilot.The goal of this projects is to propose mobile telemetry system for reading, wireless transfer and processing of biological parameters of car pilot during physical and psychical stress. It has to be made with respect to minimal consumption, weight and maximal device mobility. This system has to eliminate signal noise, which is created by biological artifacts and disturbances during the data transfer.

 11. Fluctuations in some climate parameters

  CERN Document Server

  Erlykin, A D; Wolfendale, A W; 10.1016/j.jastp.2011.01.021

  2011-01-01

  There is argument as to the extent to which there has been an increase over the past few decades in the frequency of the extremes of climatic parameters, such as temperature, storminess, precipitation, etc, an obvious point being that Global Warming might be responsible. Here we report results on those parameters of which we have had experience during the last few years: Global surface temperature, Cloud Cover and the MODIS Liquid Cloud Fraction. In no case we have found indications that fluctuations of these parameters have increased with time.

 12. Multi-parameter Burau representations

  OpenAIRE

  Mohammad N. Abdulrahim; Madline Al- Tahan; Samer S. Habre

  2013-01-01

  We consider the multi-parameter representation of Artin's braid group introduced by D. D. Long and J. P. Tian, namely $\\alpha: B_{n}\\rightarrow GL_{m}(C)$, where $m=n!n$ . First, we show that there exists a complex specialization of the multi-parameter representation that does not arise from any Hecke algebra. Second, we find conditions under which the images of the generators of the braid group on three strings under the multi-parameter representation are unitary relative to a nonsingular he...

 13. An Evaluation Of Rocket Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. N. Beri

  1959-07-01

  Full Text Available The dependence of conventional parameters of internal ballistics of Solid Propellant Rockets using external burning cruciform charge, on the geometry of charge aad rocket motor is discussed and results applied in a special case.

 14. Bayesian priors and nuisance parameters

  CERN Document Server

  Gupta, Sourendu

  2016-01-01

  Bayesian techniques are widely used to obtain spectral functions from correlators. We suggest a technique to rid the results of nuisance parameters, ie, parameters which are needed for the regularization but cannot be determined from data. We give examples where the method works, including a pion mass extraction with two flavours of staggered quarks at a lattice spacing of about 0.07 fm. We also give an example where the method does not work.

 15. Inflation and cosmological parameter estimation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamann, J.

  2007-05-15

  In this work, we focus on two aspects of cosmological data analysis: inference of parameter values and the search for new effects in the inflationary sector. Constraints on cosmological parameters are commonly derived under the assumption of a minimal model. We point out that this procedure systematically underestimates errors and possibly biases estimates, due to overly restrictive assumptions. In a more conservative approach, we analyse cosmological data using a more general eleven-parameter model. We find that regions of the parameter space that were previously thought ruled out are still compatible with the data; the bounds on individual parameters are relaxed by up to a factor of two, compared to the results for the minimal six-parameter model. Moreover, we analyse a class of inflation models, in which the slow roll conditions are briefly violated, due to a step in the potential. We show that the presence of a step generically leads to an oscillating spectrum and perform a fit to CMB and galaxy clustering data. We do not find conclusive evidence for a step in the potential and derive strong bounds on quantities that parameterise the step. (orig.)

 16. Chemical composition and optical properties of aerosols in the lower mixed layer and the free troposphere. Final report of the AFS project; Chemische Zusammensetzung und optische Eigenschaften des Aerosols in der freien Troposphaere. Abschlussbericht zum AFS-Projekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asseng, H. [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Weltraumwissenschaften]|[Max-Planck-Institut fuer Chemie, Mainz (Germany). Abt. Biogeochemie; Fischer, J. [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Weltraumwissenschaften; Helas, G. [Max-Planck-Institut fuer Chemie, Mainz (Germany). Abt. Biogeochemie; Weller, M. [Deutscher Wetterdienst, Potsdam (Germany). Meteorologisches Observatorium

  2001-08-02

  Aerosol radiative forcing is the largest unknown in current climate models and, as a result, in predicting future climate. Accurate vertically-resolved measurements of aerosol optical properties are an important element of improved climate prediction (IPCC). The present project has contributed to this objective. Jets of directly and remotely determined radiation data have been provided suitable to cut down the uncertainty of column- or layer related optical aerosol parameters. In the present case mean values and profiles of spectral scattering - and absorption coefficients have been retrieved from ground based and airborne sky-radiance/solar irradiance measurements. Available analyses of size and chemical composition of sampled particles (adjoined projects) have been also taken into consideration. The retrieved parameters have served as an input for modelling the radiative transfer exactly for the real time of measurements. Closure procedures yielded finally realistic spectral scattering - and absorption coefficients typically for the lower troposphere in a mostly rural Central European region. (orig.) [German] Die ungenuegende Kenntnis strahlungswirksamer, optischer Aerosolparameter ist laut IPCC die groesste Unbekannte bei der Modellierung des Klimas und seiner Veraenderung. Wissenschaft und Technik bemuehen sich in sog. Schliessungsexperimenten aus der Ueberbestimmung direkt und indirekt gemessener Aerosolparameter genaue(re) Kenntnis (Mittelwert/Variation) ueber deren Klimawirksamkeit zu erlangen. Im vorliegenden Projekt wurden aus verschiedenen passiven, spektralen Messungen von Streulicht und Transmission der Atmosphaere in verschiedenen Hoehen sowie aus der Beruecksichtigung von Partikelanalysen Dritter, Streu- und Absorptionskoeffizienten des Aerosols der gesamten Luftsaeule und in vertikaler Aufloesung abgeleitet. Strahlungstransportmodellierungen mit den gewonnenen Aerosolparametern als input engten ueber den Vergleich mit den Messungen deren Grad an

 17. Wind power project. Investigation of the habitat use of selected native small game species in the vicinity of wind power systems. Final report; Projekt Windkraftanlagen. Untersuchungen zur Raumnutzung ausgewaehlter heimischer Niederwildarten im Bereich von Windkraftanlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pohlmeyer, K.; Menzel, C.

  2001-04-01

  Acting on behalf of the State Hunting Association of Lower Saxony the Game Research Institute (IWFo) of Hannover Veterinary University carried out a three-year study from April 1998 through March 2001 on the habitat use of selected native small game species in the vicinity of aerogenerators. This final report depicts the animals' preferred places, use of agricultural land, avoidance radius, if any, their activities and exposure to predator pressure. The target species were roe deer, hare, red fox, partridge and carrion crow. The study was carried out in Lower Saxony and Bremen on a total study area of 22.3 km{sup 2}, comprising four areas with running aerogenerators and five control areas without an aerogenerator. All parameters were studied in terms of a comparison between aerogenerator and control areas. The objective was to identify differences in population, use of space and habitat and in behaviour. [German] Am Institut fuer Wildtierforschung an der Tieraerztlichen Hochschule Hannover (IWFo) wurde im Auftrag der Landesjaegerschaft Niedersachsen (LJN) in einer dreijaehrigen Studie von April 1998 bis Maerz 2001 die Raumnutzung ausgewaehlter heimischer Niederwildarten im Bereich von Windkraftanlagen (WKA) untersucht. Im Weiteren wurden Aufenthaltspraeferenzen, Nutzung der landwirtschaftlichen Flaechen, moegliche Naeherungslimits und Aktivitaeten der Wildarten sowie der Beutegreiferdruck dargestellt. Zielarten der Studie waren Rehwild, Feldhase, Rotfuchs, Rebhuhn und Rabenkraehen. Die Untersuchungen wurden in vier Gebieten mit in Betrieb befindlichen WKA sowie in fuenf Referenzgebieten ohne WKA in Niedersachsen und Bremen auf einer Flaeche von insgesamt 22,3 km{sup 2} durchgefuehrt. Alle Parameter wurden vergleichend fuer die WKA- und Referenzgebiete betrachtet. Moegliche Unterschiede im Besatz bzw. Bestand, in Raum- und Habitatnutzung sowie im Verhalten wurden herausgearbeitet. (orig.)

 18. Parameter Estimation Using VLA Data

  Science.gov (United States)

  Venter, Willem C.

  The main objective of this dissertation is to extract parameters from multiple wavelength images, on a pixel-to-pixel basis, when the images are corrupted with noise and a point spread function. The data used are from the field of radio astronomy. The very large array (VLA) at Socorro in New Mexico was used to observe planetary nebula NGC 7027 at three different wavelengths, 2 cm, 6 cm and 20 cm. A temperature model, describing the temperature variation in the nebula as a function of optical depth, is postulated. Mathematical expressions for the brightness distribution (flux density) of the nebula, at the three observed wavelengths, are obtained. Using these three equations and the three data values available, one from the observed flux density map at each wavelength, it is possible to solve for two temperature parameters and one optical depth parameter at each pixel location. Due to the fact that the number of unknowns equal the number of equations available, estimation theory cannot be used to smooth any noise present in the data values. It was found that a direct solution of the three highly nonlinear flux density equations is very sensitive to noise in the data. Results obtained from solving for the three unknown parameters directly, as discussed above, were not physical realizable. This was partly due to the effect of incomplete sampling at the time when the data were gathered and to noise in the system. The application of rigorous digital parameter estimation techniques result in estimated parameters that are also not physically realizable. The estimated values for the temperature parameters are for example either too high or negative, which is not physically possible. Simulation studies have shown that a "double smoothing" technique improves the results by a large margin. This technique consists of two parts: in the first part the original observed data are smoothed using a running window and in the second part a similar smoothing of the estimated parameters

 19. Understanding bibliometric parameters and analysis.

  Science.gov (United States)

  Choudhri, Asim F; Siddiqui, Adeel; Khan, Nickalus R; Cohen, Harris L

  2015-01-01

  Bibliometric parameters have become an important part of modern assessment of academic productivity. These parameters exist for the purpose of evaluating authors (publication count, citation count, h-index, m-quotient, hc-index, e-index, g-index, i-10 [i-n] index) and journals (impact factor, Eigenfactor, article influence score, SCImago journal rank, source-normalized impact per paper). Although in recent years there has been a proliferation of bibliometric parameters, the true meaning and appropriate use of these parameters is generally not well understood. Effective use of existing and emerging bibliometric tools can aid in assessment of academic productivity, including readiness for promotions and other awards. However, if not properly understood, the data can be misinterpreted and may be subject to manipulation. Familiarity with bibliometric parameters will aid in their effective implementation in the review of authors-whether individuals or groups-and journals, as well as their possible use in the promotions review process, maximizing the effectiveness of bibliometric analysis.

 20. Effects of estrogenic chemicals on fish: investigation of reproduction parameters on rainbow trout and zebrafish; Die Wirkung estrogen aktiver Umweltchemikalien auf Fische. Untersuchungen reproduktionsrelevanter Parameter bei Regenbogenforelle und Zebrabaerbling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bieberstein, U.

  2001-07-01

  Fischpopulation zu untersuchen. Hierzu wurden immunhisto- und immuncytochemische Untersuchungen an Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) und In vivo-Langzeitversuche mit Zebrabaerblingen (Danio rerio) ueber den gesamten Lebenszyklus im Durchflusssystem durchgefuehrt. Mit Hilfe eines polyklonalen Antikoerpers gegen Regenbogenforellen-Vg gelang es, nach 17b-Estradiol-Injektion Vg in der Leber weiblicher und maennlicher Regenbogenforellen nachzuweisen. Durch die Immuncytochemie konnte der intrazellulaere Synthese- und Sekretionsweg von Vg ueber das rER und den Golgi-Apparat dargestellt werden. Am Beispiel des Zebrabaerblings war die endokrine Wirkung von Nonylphenol (NP), Octylphenol (OP) und Dehydroepiandrosteron (DHEA) auf Fische nachweisbar. Die Untersuchung ausgewaehlter entwicklungs-biologischer, reproduktionsbiologischer, anatomischer, histologischer und ultrastruktureller Parameter ermoeglichte eine Bewertung schadstoffbedingter Veraenderungen waehrend der Larval-, Juvenil- und Adultphase der Tiere. Die lebenslange Belastung der Zebrabaerblings-Populationen mit NP, OP und DHEA fuehrte grundsaetzlich zu einer deutlichen Verschiebung des Geschlechterverhaeltnisses in Richtung der weiblichen Fische. Nach Abschluss der Exposition der Zebrabaerblinge im Durchflusssystem waren, induziert durch NP, OP und DHEA, weitreichende konditionelle und strukturelle Veraenderungen der Reproduktionsorgane, des Skeletts und der Leber dokumentierbar. Es konnte nachgewiesen werden, dass toxische Wirkungen von NP, OP und DHEA bereits nach einwoechiger Belastung waehrend der Embryonal- und Larvalphase erkannt werden koennen, waehrend sich estrogene Wirkungen auf den Zebrabaerbling, erst nach Exposition ueber den gesamten Lebenszyklus zeigen.

 1. Photovoltaic module parameters acquisition model

  Science.gov (United States)

  Cibira, Gabriel; Koščová, Marcela

  2014-09-01

  This paper presents basic procedures for photovoltaic (PV) module parameters acquisition using MATLAB and Simulink modelling. In first step, MATLAB and Simulink theoretical model are set to calculate I-V and P-V characteristics for PV module based on equivalent electrical circuit. Then, limited I-V data string is obtained from examined PV module using standard measurement equipment at standard irradiation and temperature conditions and stated into MATLAB data matrix as a reference model. Next, the theoretical model is optimized to keep-up with the reference model and to learn its basic parameters relations, over sparse data matrix. Finally, PV module parameters are deliverable for acquisition at different realistic irradiation, temperature conditions as well as series resistance. Besides of output power characteristics and efficiency calculation for PV module or system, proposed model validates computing statistical deviation compared to reference model.

 2. Parameter estimation and inverse problems

  CERN Document Server

  Aster, Richard C; Thurber, Clifford H

  2005-01-01

  Parameter Estimation and Inverse Problems primarily serves as a textbook for advanced undergraduate and introductory graduate courses. Class notes have been developed and reside on the World Wide Web for faciliting use and feedback by teaching colleagues. The authors'' treatment promotes an understanding of fundamental and practical issus associated with parameter fitting and inverse problems including basic theory of inverse problems, statistical issues, computational issues, and an understanding of how to analyze the success and limitations of solutions to these probles. The text is also a practical resource for general students and professional researchers, where techniques and concepts can be readily picked up on a chapter-by-chapter basis.Parameter Estimation and Inverse Problems is structured around a course at New Mexico Tech and is designed to be accessible to typical graduate students in the physical sciences who may not have an extensive mathematical background. It is accompanied by a Web site that...

 3. Interacting galaxies and cosmological parameters

  CERN Document Server

  Reboul, H

  2006-01-01

  We propose a (physical)-geometrical method to measure the present rates of the density cosmological parameters for a Friedmann-Lemaitre universe. The distribution of linear separations between two interacting galaxies,when both of them undergo a first massive starburst, is used as a standard of length. Statistical properties of the linear separations of such pairs of ``interactivated'' galaxies are estimated from the data in the Two Degree Field Galaxy Redshift Survey. Synthetic samples of interactivated pairs are generated with random orientations and a likely distribution of redshifts. The resolution of the inverse problem provides the probability densities of the retrieved cosmological parameters. The accuracies that can be achieved by that method on matter and cosmological constant densities parameters are computed depending on the size of ongoing real samples. Observational prospects are investigated as the foreseeable surface densities on the sky and magnitudes of those objects.

 4. Supersymmetry Parameter Analysis with Fittino

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bechtle, Philip; /SLAC; Desch, Klaus; Wienemann, Peter; /Freiburg U.

  2005-06-24

  We present the results of a realistic global fit of the Lagrangian parameters of the Minimal Supersymmetric Standard Model to simulated data from ILC and LHC with realistic estimates of the observable uncertainties. Higher order radiative corrections are accounted for where ever possible to date. Results are obtained for a modified SPS1a MSSM benchmark scenario but they were checked not to depend critically on this assumption. Exploiting a simulated annealing algorithm, a stable result is obtained without any a priori assumptions on the fit parameters. Most of the Lagrangian parameters can be extracted at the percent level or better if theoretical uncertainties are neglected. Neither LHC nor ILC measurements alone will be sufficient to obtain a stable result. The effects of theoretical uncertainties arising from unknown higher-order corrections and parametric uncertainties are examined qualitatively. They appear to be relevant and the result motivates further precision calculations.

 5. Load Estimation from Modal Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aenlle, Manuel López; Brincker, Rune; Fernández, Pelayo Fernández;

  2007-01-01

  In Natural Input Modal Analysis the modal parameters are estimated just from the responses while the loading is not recorded. However, engineers are sometimes interested in knowing some features of the loading acting on a structure. In this paper, a procedure to determine the loading from a FRF...... matrix assembled from modal parameters and the experimental responses recorded using standard sensors, is presented. The method implies the inversion of the FRF which, in general, is not full rank matrix due to the truncation of the modal space. Furthermore, some ecommendations are included to improve...

 6. Metallurgical and process engineering fundamentals of cast iron melting in a cokeless cupola furnace. Final report; Metallurgische und verfahrenstechnische Grundlagen des Schmelzens von Gusseisen im kokslosen Kupolofen (KLKO). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuermann, E.; Pluschkell, W.; Scholz, R.; Davies, M.

  2000-07-01

  The development of an adiabatically analytical and numerically verifiable energetic process model is described which takes account of the influence of all relevant process parameters. The project was to provide a basis for assessing the performance of a real plant (Laufach) and for developing an adiabatic numerical model. The methods and results are described in detail. [German] In dem Bericht wird die Entwicklung eines adiabat analytischen und numerisch tragfaehigen energetischen Prozessmodells vorgestellt, welches den Einfluss der wesentlichen Betriebsgroessen wie z.B. Erdgasvolumenstrom, Schmelzleistung, Abstichtemperatur, Laenge der Ueberhitzungszone, Laenge der Vorwaermzone bei ausreichend hohem Ofen, spezifische Oberflaeche des Einsatzgutes auf die Schmelzleistung des KLKO beschreibt. Ziel ist es, insgesamt das Betriebsverhalten einer realen Anlage in Laufach (Versuchsofen) zu beurteilen und nachzuempfinden sowie erste Betriebsoptimierungen durchzufuehren. Dazu wird zunaechst ein adiabates Prozessmodell (geschlossene Loesung) und danach ein adiabates numerisches Prozessmodell als Voraussetzung zur Beruecksichtigung von Abbrandreaktionen, Zersetzungsreaktionen usw. (keine geschlossene Loesung moeglich) entwickelt. Fuer die Modellierung wird der Ofen in die 4 Zonen Vorwaermzone, Schmelzzone, Ueberhitzungszone und Brennraum aufgeteilt. Der Gesamtvorgang im Ofen wird auf der Basis einer Hintereinanderschaltung dieser vier Gegenstrom-Rekuperatoren modelliert. (orig.)

 7. Permeability to brine of crushed salt rock for waste isolation, considering long-term pressure variation of overlying strata and dissolution processes. Final report; Durchlaessigkeitsverhalten von Steinsalzversatz gegenueber Laugen unter Beruecksichtigung von zeitlich veraenderlichen Ueberlagerungsdruecken und Loesungsvorgaengen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Froehlich, H. [Battelle Ingenieurtechnik GmbH, Eschborn (Germany); Conen, O. [Technische Univ. Darmstadt (Germany); Haefner, F.; Bruck, J. v. der [Technische Univ. Bergakademie Freiberg (Germany)

  1999-07-01

  It cannot be excluded that there will be ingress of brines to underground isolation plants for nuclear and chemical toxic wastes. The transport mechanisms in the waste repository are much determined by the perviousness of the backfilling and the sealing material used after waste emplacement in salt rock mine shafts. The critical quantity is the permeability, both for inflow of brine into the bedded waste areas, and for contaminated brine squeeze-out mechanisms. The project research work was to establish the mass transfer parameters for calculating the transport mechanisms in backfilled and sealed shafts. Using near-reality simulation of conditions, the time-dependent influence of pressure variations of overlying strata, humidity and salt/brine interactions on the permeability was examined and quantified. (orig./CB) [German] In Endlagern fuer nukleare und chemotoxische Abfaelle im Salinar kann der Zutritt von Laugen nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. Die Transportvorgaenge innerhalb des Endlagers werden wesentlich von der Durchlaessigkeit der Versatzmaterialien und der Verschluesse bestimmt. Die bestimmende Groesse, sowohl fuer den Laugenzufluss in die Einlagerungsbereiche als auch fuer das Auspressen kontaminierter Lauge aus dem Endlager, ist dabei die Permeabilitaet. Ziel der hier vorgestellten Arbeiten war es, Stofftransportparameter fuer die Berechnung von Ausbreitungsvorgaengen in den verfuellten Bereichen eines salinaren Endlagers bereitzustellen. Unter Simulation realitaetsnaher Bedingungen wurde der Einfluss von zeitabhaengigem Ueberlagerungsdruck (Gebirgsdruck), Feuchte und die Wechselwirkung von Salz/Lauge auf das Durchlaessigkeitsverhalten untersucht und quantifiziert. (orig.)

 8. Parameters of care for craniosynostosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vargervik, Karin; Rubin, Marcie S; Grayson, Barry H;

  2012-01-01

  A multidisciplinary conference was convened in March 2010 with the charge to develop parameters of care for patients with craniosynostosis. The 52 participants represented 16 medical specialties and 16 professional societies. Herein, we present the dental, orthodontic, and surgical care recommend...

 9. Noncommutativity Parameter and Composite Fermions

  CERN Document Server

  Jellal, A

  2003-01-01

  In this note, we would like to determine some particular values of noncommutativity parameter $\\te$ and show that the Murthy-Shankar approach is in fact a particular case of a more general one. Indeed, using fractional quantum Hall effect (FQHE) experimental data, one can give a measurement of $\\te$. This measurement can be obtained by considering some values of the filling factor $\

 10. Noncommutativity Parameter and Composite Fermions

  OpenAIRE

  Jellal, Ahmed

  2002-01-01

  We determine some particular values of the noncommutativity parameter \\theta and show that the Murthy-Shankar approach is in fact a particular case of a more general one. Indeed, using the fractional quantum Hall effect (FQHE) experimental data, we give a measurement of \\theta. This measurement can be obtained by considering some values of the filling factor \

 11. IAHR List of Sea Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frigaard, Peter; Helm-Petersen, J; Klopman, G.

  1997-01-01

  A Working Group on multidirectional waves formed by the International Association for Hydraulic Research has proposed an update of the IAHR List of Sea State Parameters from 1986 in the part concerning directional. Especially wave structure interaction with reflection of the waves have been treated....

 12. MSSM without a free parameter

  CERN Document Server

  Kitano, Ryuichiro; Nagai, Minoru

  2016-01-01

  It is often argued that the minimal supersymmetric standard model has O(100) free parameters and the generic parameter region is already excluded by the null observation of the flavor and CP violating processes as well as the constraints from the LHC experiments. This situation naturally leads us to consider the case where all the dangerous soft supersymmetry breaking terms such as the scalar masses and scalar couplings are absent, while only the unified gaugino mass term and the mu term are non-vanishing at the grand unification scale. We revisit this simple situation taking into account the observed Higgs boson mass, 125 GeV. Since the gaugino mass and the mu term are fixed in order to explain the Higgs boson and the Z boson masses, there is no free parameter left in this scenario. We find that there are three independent parameter sets exist including ones which have not been discussed in the literature. We also find that the abundance of the dark matter can be explained by relic gravitinos which are non-t...

 13. Development of a generally valid model for calculating combustion chamber wall temperatures in internal combustion engines. Wall temperature model - final report; Entwicklung eines allgemeingueltigen Modells zur Berechnung der Brennraumwandtemperaturen bei Verbrennungsmotoren. Wandtemperaturmodell - Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manz, P. [Volkswagen AG, Wolfsburg (Germany); Bargende, M.; Sargenti, R. [Stuttgart Univ. (DE). Inst. fuer Verbrennungsmotoren und Kraftfahrwesen (IVK)

  2004-07-01

  Starting from the literature research in the FVV-Project 722, the objective of this project was set on the development of a universally valid model for the calculation of wall temperatures in combustion engines. To reach this target, intensive research work was necessary to improve the simple zero-dimensional modeling of the in-cylinder processes. For this reason, a 2.3 l Otto-engine was fitted with thermocouples in a manner to permit accurate measurements of wall temperatures of both cylinder liner wall and cylinder head. To allow for the calculation of the thermodynamic boundary conditions of the gas phase using a pressure history analysis, the engine was indicated in all four cylinders. The parameters cooling liquid temperature and oil temperature were highly varied to examine their influence on the wall temperature. Simultaneous to the test bench measurements, the components for the numerical calculation of the wall temperature were programmed and analyzed. The modular description of the combustion chamber enables modelling of an arbitrary combustion engine. For the calculation of the influence of the gas phase heat, the working process analyses was performed by an external simulation program. The wall temperature model can be used as an independent tool as well as an integrated part of a coupled simulation. In a pressure history analysis the wall temperatures needed for the calculation of the wall heat can be determined precisely. In case of a coupling with a one-dimensional simulation tool, the wall temperature model is used for an iterative calculation of the wall temperatures and the wall heat fluxes. Due to the possibility of an arbitrary discretisation of the cylinder liner, this model can also be applied to a three-dimensional simulation for the initial calculation of the boundary conditions. (orig.)

 14. Experiments for the development of a circulating pressurized gasification plant (brown coal feeding and combustion). Combustion exeriments. Coal feeding experiments. Final report; Verfahrenstechnische Versuche fuer die Entwicklung einer zirkulierenden Druckwirbelschichtfeuerung (Braunkohleeintrag und -verbrennung). Verbrennungsversuche. Kohleeintragsversuche. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-09-01

  Combustion experiments with moist raw LAUBAG and MIBRAG coal were carried out in the pressurized gasification pilot plant at Friedrichsfeld. The following parameters wre investigated: Ignition and combustion behvaviour of the moist brown coal in a pressurized gasification plant; Emission ratings of CO, N{sub 2}O, NO{sub x}, SO{sub 2} and dust contents of standard coal; Combustion efficiencies at furnace temperatures over 850 C as determined by ash analysis; Measurements of the temperature distribution in the fluidized bed; Brown coal fly ash retention capacity of the hot gas filters; Analysis of ash turnover in order to maintain a stable circulation; Investigation of ash abrasion in circulating operation; Performance tests of secondary systems, e.g. feeding systems, ash removal systems for fly ash and bed ash, and measurement of the thermodynamic data in the ash cooler. [Deutsch] In der Druckwirbelschicht-Versuchsanlage Friedrichsfeld sind Verbrennungsversuche mit rohfeuchter LAUBAG- und rohfeuchter MIBRAG-Kohle durchgefuehrt worden. Bei genereller Verwendung des Aufbaus der Versuchsanlage Friedrichsfeld waren folgende Betriebs-/Auslegungswerte zu ermitteln: Ermittlung des Zuend- und des Ausbrandverhaltens der feuchten Braunkohle in der zirkulierenden Druckwirbelschichtfeuerung; Bestimmung der Emissionswerte wie CO, N{sub 2}O, NO{sub x}, SO{sub 2} und Staubgehalt fuer die Auslegungskohle; Bestimmung der Ausbrandwerte in der Asche bei einer Feuerraumtemperatur von ueber 850 C; Messung der Temepraturverteilung in der Wirbelschicht; Verhalten der Heissgasfilter bei Beaufschlagung mit Braunkohleflugasche; Untersuchung des Aschehaushaltes zur Erhaltung eines stabilen Zirkulationsbetriebes; Untersuchung des Ascheabriebverhaltens im Zirkulationsbetrieb; Pruefung der Funktionstuechtigkeit von Nebenanlagen wie Bekohlungseinrichtungen, Entaschungseinrichtungen fuer Flug- und Bettasche sowie Ermittlung der thermodynamischen Daten im vorhandenen Aschekuehler. (orig./HS)

 15. Extension of the characteristic field - taking into account the influence of hub and casing boundary layers in characteristic field calculations for axial blowers. Final report; Kennfelderweiterung - Erfassung des Einflusses der Naben- und Gehaeusegrenzschichten zur Kennfeldberechnung von Axialventilatoren. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rohdenburg, M.; Saathoff, H.

  2002-07-01

  Research of TU Brunswick University showed that the performance of single-stage axial blowers is influenced significantly by 3D loss while profile loss is insignificant. Calculation methods should take account of this fact. A characteristic field calculation method was therefore developed based on practical measurements and on a method presented in an earlier publication. New correlations for side wall boundary layer parameters for single-stage axial blowers could be established by this method. This provides a modified characteristic field method and new correlations for calculating characteristic fields with rotor adjustment angles of {+-}15 already in the design stage. The research project was concluded successfully. (orig.) [German] An der TU-Braunschweig in juengerer Zeit durchgefuehrte Forschungsarbeiten zeigen, dass das Betriebsverhalten von einstufigen Ventilatoren axialer Bauart erheblich von den 3D-Verlusten gepraegt wird, die Profilverluste dagegen nur eine kleine Rolle spielen. Ein Kennfeld-Nachrechnungsverfahren sollte daher neben den Profilgrenzschichten (2D-Verluste) auch die Naben- und Gehaeusegrenzschichten (3D-Verluste) in korrekter Weise beruecksichtigen. Zu dessen Entwicklung wurden Grenzschichtkenngroessen der Naben- und Gehaeusegrenzschichten von drei Versuchsventilatoren an einer Reihe von ausgewaehlten Betriebspunkten ermittelt. Bei den Messungen handelte es sich um Sonden- und Hitzdrahtmessungen in den Zu- und Nachlaeufen der Beschaufelungen und um Druckverteilungsmessungen im Gehaeusebereich oberhalb des Rotors; bei ebenfalls noetigen Berechnungen der Geschwindigkeitsverteilungen handelte es sich um einfache Rechnungen mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung. Das Kennlinienberechnungsverfahren wurde in Anlehnung an ein vorhandenes Verfahren aus der Literatur entwickelt. Aus den im Vorhaben gewonnenen Messergebnissen konnten neue Korrelationen der Seitenwandgrenzschichtparameter fuer einstufige Axialventilatoren abgeleitet werden. Damit steht

 16. Investigations of the efficiency of CaO and MgO swelling cements for deep wells. Untersuchungen zur Wirksamkeit von CaO- und MgO-Quellzementen fuer Tiefbohrungen; Abschlussbericht zur Vorphase des DGMK-Projektes 444

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ghofrani, R.; Plack, H.

  1993-02-01

  The problem of gas tightness in annular cementing of deep wells has not been comprehensively solved in conformance with present demands. It is known from practical experience, for example, that leakage may occur in cementation over short distances. Besides possible cementing failures, the problems of gas migration are also aggravated by the setting and hardening behavior of hydraulic cements and the resulting hydration volume reduction. Swelling cements, which show a real expansion of their outer dimensions, can help to solve the present problems by filling up existing void spaces in the annulus and improving the bonding at the formation/cement and cement/pipe interfaces. This applies especially to the cementing of horizontal wells, where cavities form preferentially at the top because of gravity and thus also can result in the creation of long leak channels. The object of the present work was the ascertainment of the efficiency in principle for swelling cements based on CaO and MgO additives under simulated borehole conditions. Besides the usual characteristics of cement slurries (rheological parameters, thickening time, filtrate loss) and cement stones (compressive strength, shear bond strength, permeability), special emphasis has been placed on the swelling behavior (matrix expansion, beginning and duration of the swelling phase) of such formulations. Specialized equipment has been developed and constructed for continuous measurements of the swelling behavior. With CaO cements, real expansion by up to 10 percent has been demonstrated under hydrostatic pressures up to 120 MPa. The swelling behavior depends on the timing between hydration rate of the swelling additive and the degree of hydration of the structure-forming cement. Hydration of the swelling additive generally results in increased porosity of the cement stone. However, restrained expansion led to a reduction in pore size.

 17. Data Handling and Parameter Estimation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sin, Gürkan; Gernaey, Krist

  2016-01-01

  a set of tools and the techniques necessary to estimate the kinetic and stoichiometric parameters for wastewater treatment processes using data obtained from experimental batch activity tests. These methods and tools are mainly intended for practical applications, i.e. by consultants...... literature that are mostly based on the ActivatedSludge Model (ASM) framework and their appropriate extensions (Henze et al., 2000).The chapter presents an overview of the most commonly used methods in the estimation of parameters from experimental batch data, namely: (i) data handling and validation, (ii......). Models have also been used as an integral part of the comprehensive analysis and interpretation of data obtained from a range of experimental methods from the laboratory, as well as pilot-scale studies to characterise and study wastewater treatment plants. In this regard, models help to properly explain...

 18. The parameters uncertainty inflation fallacy

  CERN Document Server

  Pernot, Pascal

  2016-01-01

  Statistical estimation of the prediction uncertainty of physical models is typically hindered by the inadequacy of these models due to various approximations they are built upon. The prediction errors due to model inadequacy can be handled either by correcting the model's results, or by adapting the model's parameters uncertainty to generate prediction uncertainty representative, in a way to be defined, of model inadequacy errors. The main advantage of the latter approach is its transferability to the prediction of other quantities of interest based on the same parameters. A critical review of state-of-the-art implementations of this approach in computational chemistry shows that it is biased, in the sense that it does not produce prediction uncertainty bands conforming with model inadequacy errors.

 19. High pressure rinsing parameters measurements

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cavaliere, E. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Fusetti, M. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Michelato, P. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Pagani, C. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy)]. E-mail: carlo.pagani@mi.infn.it; Pierini, P. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Paulon, R. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy); Sertore, D. [INFN Milano - LASA, Via F.lli Cervi 201, I-20090 Segrate (MI) (Italy)

  2006-07-15

  High pressure rinsing with ultra pure water jet is an essential step in the high field superconducting cavity production process. In this paper, we illustrate the experimental characterization of a HPR system, in terms of specific power and energy deposition on the cavity surfaces and on the damage threshold for niobium. These measurements are used to tentatively derive general rules for the optimization of the free process parameters (nozzle geometry, speeds and water pressure)

 20. Parameters estimation in quantum optics

  CERN Document Server

  D'Ariano, G M; Sacchi, M F; Paris, Matteo G. A.; Sacchi, Massimiliano F.

  2000-01-01

  We address several estimation problems in quantum optics by means of the maximum-likelihood principle. We consider Gaussian state estimation and the determination of the coupling parameters of quadratic Hamiltonians. Moreover, we analyze different schemes of phase-shift estimation. Finally, the absolute estimation of the quantum efficiency of both linear and avalanche photodetectors is studied. In all the considered applications, the Gaussian bound on statistical errors is attained with a few thousand data.

 1. Mode choice model parameters estimation

  OpenAIRE

  Strnad, Irena

  2010-01-01

  The present work focuses on parameter estimation of two mode choice models: multinomial logit and EVA 2 model, where four different modes and five different trip purposes are taken into account. Mode choice model discusses the behavioral aspect of mode choice making and enables its application to a traffic model. Mode choice model includes mode choice affecting trip factors by using each mode and their relative importance to choice made. When trip factor values are known, it...

 2. Research of Motorcycle Braking Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loreta Levulytė

  2016-12-01

  Full Text Available From a technical point of view, in dangerous or emergency situation is very important motorcycle driver reaction and vehicle braking time. Motor-cycle deceleration parameters depend not only on the motorcycle brake system, but also on the driving experience. A significant influence on decel-eration the motorcycle has aerodynamic parameters, pavement type and condition, as well as the technical condition of the motocycle, shock absorb-ers, tire type and their technical condition. This article provides an analysis of the motorcycle longitudinal deceleration, braking modes of the mo-torcycle on a dry asphalt road surface. Motorcycle stopping – deceleration – acceleration efficiency issue, stopping in different modes. First ana-lyzed the dynamics of a motorcycle deceleration braking only the front wheel, then braked front and rear wheels and complex – then braked the front and rear wheels at the same time. The goal of experimental study is to determine the influence of braking modes intense fir motorcycle brak-ing deceleration when braking on dry road pavement, at three different braking modes, and set the braking path of change. Motorcycle decelera-tion in the longitudinal direction is an important parameter for analysis traffic accidents, for accident reconstruction process and the examination of motorcyclists technical possibility to avoid an accident.

 3. IMPULSIVITY PARAMETER FOR SOLAR FLARES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fajardo-Mendieta, W. G.; Alvarado-Gómez, J. D.; Calvo-Mozo, B. [Observatorio Astronómico Nacional, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia); Martinez-Oliveros, J. C., E-mail: wgfajardom@unal.edu.co, E-mail: bcalvom@unal.edu.co, E-mail: oliveros@ssl.berkeley.edu, E-mail: jalvarad@eso.org [Space Sciences Laboratory, UC Berkeley, Berkeley, CA 94720 (United States)

  2016-02-10

  Three phases are typically observed during solar flares: the preflare, impulsive, and decay phases. During the impulsive phase, it is believed that the electrons and other particles are accelerated after the stored energy in the magnetic field is released by reconnection. The impulsivity of a solar flare is a quantifiable property that shows how quickly this initial energy release occurs. It is measured via the impulsivity parameter, which we define as the inverse of the overall duration of the impulsive phase. We take the latter as the raw width of the most prominent nonthermal emission of the flare. We computed this observable over a work sample of 48 M-class events that occurred during the current Solar Cycle 24 by using three different methods. The first method takes into account all of the nonthermal flare emission and gives very accurate results, while the other two just cover fixed energy intervals (30–40 keV and 25–50 keV) and are useful for fast calculations. We propose an alternative way to classify solar flares according to their impulsivity parameter values, defining three different types of impulsivity, namely, high, medium, and low. This system of classification is independent of the manner used to calculated the impulsivity parameter. Lastly, we show the relevance of this tool as a discriminator of different HXR generation processes.

 4. Advancement and testing of analysis techniques for the determination of the structural dynamic behavior of containment structures. Final report; Weiterentwicklung und Erprobung von Analysemethoden zur Bestimmung des strukturdynamischen Verhaltens von Containmentstukturen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sievers, Juergen; Bahr, Ludwig; Arndt, Jens; Heckoetter, Christian; Grebner, Hans

  2014-11-15

  purpose, simplified models of a military aircraft and a medium-sized passenger aircraft were used. The parameter studies show that, as expected, the impact velocity as well as the failure criteria for concrete and steel have a significant influence on the integrity of the containment structure. With a 3D global analysis model of a Konvoi-type reactor building, the floor response spectra were calculated using a generic enveloping spectrum based on the ground response spectra of German nuclear power plant sites to derive loads for a cooling loop. For the area with the highest loads, determined by stress calculations with an analysis model of a cooling loop, a methodology to estimate material fatigue based on nuclear safety standard KTA 3201.2 has been tested. 3D analysis models of the spherical steel containment vessel of the Konvoi type have been developed and tested, one of them including all locks and pipe ducts. However, there remain unresolved issues, in particular in determining the maximum load-bearing capacity of containment structures made of reinforced concrete with regard to the influence of local crack-like damage in concrete and the modelling of the bond between concrete and the reinforcing bars as well as the cladding tubes of the prestressing tendons.

 5. College students' understanding of parameters in algebra

  OpenAIRE

  Postelnicu, Valentina; Postelnicu, Florin

  2015-01-01

  International audience; A study was conducted with 26 college students with the purpose of gaining insight into students' conceptual understanding of parameters in algebra. Participants contributed to a whole-class discussion, solved problems with parameters, and identified the parameters in each problem. About one third of the students had difficulty identifying parameters. Even when successful at identifying parameters, students had great difficulty solving the problems with parameters. The...

 6. Minimum QOS Parameter Set in Transport Layer

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  汪芸; 顾冠群

  1997-01-01

  QOS(Quality Of Service)parameter definitions are the basis of further QOS control.But QOS parameters defined by organizations such as ISO and ITU are incoherent and incompatible.It leads to the imefficiency of QOS controls.Based on the analysis of QOS parameters defined by ISO and ITU,this paper first promotes Minimum QOS Parameter Set in transport layer.It demonstrates that the parameters defined by ISO and ITU can be represented b parameters or a combination of parameters of the Set.The paper also expounds that the Set is open and manageable and it can be the potential unified base for QOS parameters.

 7. Navigating the Updated Anaphylaxis Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kemp Stephen F

  2007-06-01

  Full Text Available Anaphylaxis, an acute and potentially lethal multi-system clinical syndrome resulting from the sudden, systemic degranulation of mast cells and basophils, occurs in a variety of clinical scenarios and is almost unavoidable inmedical practice. Healthcare professionalsmust be able to recognize its features, treat an episode promptly and appropriately, and be able to provide recommendations to prevent future episodes. Epinephrine, administered immediately, is the drug of choice for acute anaphylaxis. The discussion provides an overview of one set of evidence-based and consensus parameters for the diagnosis and management of anaphylaxis.

 8. Material parameters for thermoelectric performance

  Indian Academy of Sciences (India)

  M N Tripathi; C M Bhandari

  2005-09-01

  The thermoelectric performance of a thermoelement is ideally defined in terms of the so-called figure-of-merit = 2 / , where , and refer respectively to the Seebeck coefficient, electrical conductivity and thermal conductivity of the thermoelement material. However, there are other parameters which are fairly good indicators of a material's thermoelectric `worth'. A simple yet useful performance indicator is possible with only two parameters-energy gap and lattice thermal conductivity. This indicator can outline all potentially useful thermoelectric materials. Thermal conductivity in place of lattice thermal conductivity can provide some additional information about the temperature range of operation. Yet another performance indicator may be based on the slope of vs. ln plots. plotted against ln shows a linear relationship in a simplified model, but shows a variation with temperature and carrier concentration. Assuming that such a relationship is true for a narrow range of temperature and carrier concentration, one can calculate the slope of vs. ln plots against temperature and carrier concentrations. A comparison between the variation of and slope suggests that such plots may be useful to identify potential thermoelectric materials.

 9. Measuring neutrino oscillation parameters using $\

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Backhouse, Christopher James [Oriel College, Oxford (United Kingdom)

  2011-01-01

  MINOS is a long-baseline neutrino oscillation experiment. It consists of two large steel-scintillator tracking calorimeters. The near detector is situated at Fermilab, close to the production point of the NuMI muon-neutrino beam. The far detector is 735 km away, 716m underground in the Soudan mine, Northern Minnesota. The primary purpose of the MINOS experiment is to make precise measurements of the 'atmospheric' neutrino oscillation parameters (Δmatm2 and sin2atm). The oscillation signal consists of an energy-dependent deficit of vμ interactions in the far detector. The near detector is used to characterize the properties of the beam before oscillations develop. The two-detector design allows many potential sources of systematic error in the far detector to be mitigated by the near detector observations. This thesis describes the details of the vμ-disappearance analysis, and presents a new technique to estimate the hadronic energy of neutrino interactions. This estimator achieves a significant improvement in the energy resolution of the neutrino spectrum, and in the sensitivity of the neutrino oscillation fit. The systematic uncertainty on the hadronic energy scale was re-evaluated and found to be comparable to that of the energy estimator previously in use. The best-fit oscillation parameters of the vμ-disappearance analysis, incorporating this new estimator were: Δm2 = 2.32-0.08+0.12 x 10-3 eV2, sin 2 2θ > 0.90 (90% C.L.). A similar analysis, using data from a period of running where the NuMI beam was operated in a configuration producing a predominantly $\\bar{v}$μ beam, yielded somewhat different best-fit parameters Δ$\\bar{m}${sup 2} = (3.36-0.40+0.46(stat.) ± 0.06(syst.)) x 10-3eV2, sin2 2$\\bar{θ}$ = 0.86-0.12_0

 10. Single Parameter Range and Whole Parameter Range, and Assessment of Novelty

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  It is a relatively common phenomenon to limit technical features with parameter range in patent claims. It is argued in this article that the parameter range should be distinctly divided into single parameter range and whole parameter range depending on the different mode and function of limitation. Each and every parameter in a single parameter range may independently achieve a technical effect, and limit one embodiment alone; while a single parameter in the whole parameter range cannot independently ac...

 11. Optimization of submerged vane parameters

  Indian Academy of Sciences (India)

  H SHARMA; B JAIN; Z AHMAD

  2016-03-01

  Submerged vanes are airfoils which are in general placed at certain angle with respect to the flow direction in a channel to induce artificial circulations downstream. By virtue of these artificially generated circulations, submerged vanes were utilized to protect banks of rivers against erosion, to control shifting of rivers, to avoid blocking of lateral intake with sediment deposition, etc. Odgaard and his associates have experimentally obtained the optimum vane sizes and recommended that it can be used for vane design. Thispaper is an attempt to review and validate the findings of Odgaard and his associates by utilizing computational fluid dynamics and experiments as a tool in which the vane generated vorticity in the downstream was maximized in order to obtain optimum vane parameters for single and multiple vane arrays.

 12. Noncommutativity Parameter and Composite Fermions

  Science.gov (United States)

  Jellal, Ahmed

  We determine some particular values of the noncommutativity parameter θ and show that the Murthy Shankar approach is in fact a particular case of a more general one. Indeed, using the fractional quantum Hall effect (FQHE) experimental data, we give a measurement of θ. This measurement can be obtained by considering some values of the filling factor ν and other ingredients, magnetic field B and electron density ρ. Moreover, it is found that θ can be quantized either fractionally or integrally in terms of the magnetic length l0 and the quantization is exactly what Murthy and Shankar formulated recently for the FQHE. On the other hand, we show that the mapping of the FQHE in terms of the composite fermion basis has a noncommutative geometry nature and therefore there is a more general way than the Murthy Shankar method to do this mapping.

 13. Association between Perioperative Parameters and

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saba Ghaffary

  2015-10-01

  Full Text Available Background: Postoperative cognitive dysfunction (POCD has been an important complication of cardiac surgery over the years. Neurocognitive dysfunction can affect quality of life and lead to social, functional, emotional, and financial problems in the patient’s life. To reduce POCD, we sought to identify the association between cognitive dysfunction and perioperative factors in patients undergoing cardiac surgery.Methods: One hundred one patients aged between 45 and 75 years undergoing elective cardiac surgery were enrolled in this study. All the surgeries were performed on-pump by the same medical team. A brief Wechsler Memory Test (WMT was administered before surgery, 3 to 5 days after the surgery, and 3 months after discharge. All related perioperative parameters were collected in order to study the effect of these parameters on the postoperative WMT scores and WMT score change.Results: The study population consisted of 101 patients, comprising 14 (13.8% females and 87 (86.2% males aged between 45 and 75 years. In univariate analysis, the baseline WMT score, serum levels of lactate dehydrogenase and T3, cross-clamp time, and preexistence of chronic obstructive pulmonary disease showed significant effects on the postoperative WMT score (p value < 0.05, whereas only the baseline WMT score and chronic obstructive pulmonary disease showed strong effects on the postoperative WMT score in the multiple regression model. In addition, the multiple regression model demonstrated a significant association between the baseline WMT score, serum creatinine level, and nitrate administration and the WMT score change.Conclusion: Our study showed that preexisting chronic obstructive pulmonary disease and preoperative high serum creatinine levels negatively affected cognitive function after surgery. In addition, there was a strong relationship between the patients’ basic cognition and POCD. Preoperative nitrate administration led to a significant improvement

 14. Applied parameter estimation for chemical engineers

  CERN Document Server

  Englezos, Peter

  2000-01-01

  Formulation of the parameter estimation problem; computation of parameters in linear models-linear regression; Gauss-Newton method for algebraic models; other nonlinear regression methods for algebraic models; Gauss-Newton method for ordinary differential equation (ODE) models; shortcut estimation methods for ODE models; practical guidelines for algorithm implementation; constrained parameter estimation; Gauss-Newton method for partial differential equation (PDE) models; statistical inferences; design of experiments; recursive parameter estimation; parameter estimation in nonlinear thermodynam

 15. Photovoltaic systems technology. Final report; Untersuchungen zur photovoltaischen Anlagentechnik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosch, A.; Hoenes, H.P.; Honstetter, K.O.; Jossen, A.; Lehner, G.; Karl, H.; Saupe, G.; Zahir, A.

  1994-07-01

  Different types of batteries as vented, valve regulated (gel typ and adsorbed) lead acid and NiCd ones are investigated. The batteries are operated according to typical solar condition. Development of a block oriented simulation software for simulation and optimization of photovoltaic systems. Both projects are passed on to the ZSW (Zentrum fuer Solar- und Wasserstoff-Forschung, Stuttgart-Ulm). The storage batteries are the weak points in a photovoltaic system. To obtain comparable results we operate all batteries under the same conditions. One aim among others was to qualify ageing effects and maintenance requirements. All batteries are connected to a computer controlled battery test stand. The behaviour of the batteries under investigation is very different. The valve regulated gel typ battery shows a good performance. All NiCd batteries under test show large capacity losses during the test. To optimize the life expectance a specific battery management is necessary for each typ. To satisfy all requirements of the batteries advanced battery control units are necessary. To determine the state of the batteries a battery model or special sensors have to be included in the system. In the report directions are given to solve some of these problems. (orig.) [Deutsch] Verschiedene Batterietypen (verschlossene, geschlossene Bleibatterien, Nickel-Kadmium-Batterien) wurden untersucht und einem solartypischen Dauertest unterzogen. Die Auswertung der Messdaten wurde durchgefuehrt. Ein Simulationsprogramm fuer photovoltaische Anlagen wurde entwickelt. Beide Projekte wurden von ZSW (Zentrum fuer Solarenergie- und Wasserstoff-Forschung, Stuttgart-Ulm) uebernommen. Das Verhalten von Batteriespeichern im solartypischen Betrieb soll charakterisiert und Betriebsstrategien abgeleitet werden, die eine moeglichst lange Lebensdauer der Batteriespeicher gewaehrleisten. Durch ausfuehrliche Simulationsrechnungen sollen photovoltaische Anlagen optimiert werden. Das Verhalten unter den wechselnden Einstrahlungsbedingungen wird untersucht. Pruefstaende fuer systematischen Lade-Entladebetrieb von Batterien werden aufgebaut. Die Belastungsprofile fuer die zu untersuchenden Batterien entsprechen einem photovoltaischen Anlagebetrieb. Die Untersuchungen geben ein Indiz dafuer, dass Bleibatterien mit Panzerplatten am besten fuer den photovoltaischen Betrieb geeignet sind. Dies gilt sowohl fuer ge- als auch fuer die verschlossene Bauweise. Messdaten legen den Schluss nahe, dass bei verschlossenen Bleibatterien die Gel- der Vliestechnologie ueberlegen ist. Das Verhalten der NiCd-Batterien war unter gleichen Bedingungen unbefriedigend. Zur verbesserten Betriebsfuehrung ist eine der wichtigsten Zustandsgroessen der Batterie ihr Ladezustand. Verschiedene Ansaetze dazu werden im Bericht aufgezeigt. Ein beachtenswerter Ansatz ist die Entwicklung eines selbstanpassenden Modells fuer die Batterie, das auf der Strombilanzierung und der Verlustbeschreibung basiert. Vorteil des Verfahrens ist, dass als Eingangsgroessen nur die Batteriespannung, der Batteriestrom und die Batterietemperatur benoetigt werden. (orig.)

 16. Photovoltaics in buildings. Final report; Photovoltaik in Gebaeuden. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erge, T.; Hullmann, H.; Kaiser, R.; Kovach-Hebling, A.; Laukamp, H.; Reise, C.; Sauer, D.U.; Schmid, J.; Schmidt, H.; Sick, F.

  1996-08-31

  The feasibility in principle of photovoltaic plants integrated in buildings was proved in the 1980`s in the context of several pilot and demonstration projects both in Germany and internationally. However, the realisation and operation of these plants showed the necessity for further research and development work both in the system technique and particularly in the architectural area. The research project `Photovoltaics in buildings` reached the target of establishing a bridge between the technically orientated work of the researchers, developers and manufacturers of photovoltaic components on the one hand, and the architects and town planners on the other hand. (orig./AKF) [Deutsch] Die prinzipielle Machbarkeit gebaeudeintegrierter Photovoltaikanlagen wurde in den 80er Jahren im Rahmen mehrerer Pilot- und Demonstrationsprojekte sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch international nachgewiesen. Die Realisierung und der Betrieb dieser Anlagen zeigte jedoch die Notwendigkeit weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowohl im systemtechnischen als insbesondere auch im architektonischen Bereich auf. Mit dem Forschungsprojekt `Photovoltaik in Gebaeuden` wurde das Ziel erreicht, eine Bruecke zu schlagen zwischen den eher technisch orientierten Arbeiten der Forscher, Entwickler und Hersteller von Photovoltaikkomponenten auf der einen Seite und den Architekten und Stadtplanern auf der anderen. (orig./AKF)

 17. Coaster - Drive development; Coaster Gentle Mobile. Antriebsentwicklung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mathoy, A.

  2004-07-01

  This comprehensive final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) discusses various electrical drive systems for a proposed people-mover system using motorised cabins on a carrier-structure similar to that of a roller-coaster. The system, suitable for both city applications and as a transport / fun system in mountainous tourist areas, is described. Various options for energy storage are discussed and their advantages and disadvantages are described. Drive concepts and system characteristics are discussed in detail. Test runs with a coaster test-platform on a short stretch of line are described, as is further testing on a stationary test-bed. The report is completed with a review of further work to be done in a second phase before the product is commercialised.

 18. Waehlitz industrial power plant. Final report; Industriekraftwerk Waehlitz. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krueger, M.; Winkler, F.; Becher, J.

  1997-05-01

  Combustion of high-sulphur lignite from the Central German mining area in an industrial power plant (combined heat and power) with a thermal capacity of 119 MW within the emission limits of the Technical Clean Air Directive (TA-Luft) and the 13th Federal Emissions Regulation (13. BImSchV). In addition to the legally required CO, SO{sub 2}, NO{sub x} and dust measurements, measuring equipment for continuous recording of N{sub 2}O under operating conditions has been installed. (orig.) [Deutsch] Verwertung schwefelreicher Braunkohle aus dem mitteldeutschen Bergbaurevier in einem Industriekraftwerk (Kraft-Waerme-Kopplung) mit einer thermischen Leistung von 119 MW unter den Bedingungen der Einhaltung der Forderungen der TA-Luft und der 13. BImSchV. Ausser den gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsmessungen fuer CO, SO{sub 2}, NO{sub x}, Staub wurde eine Messstelle fuer einen kontinuierlichen Nachweis von N{sub 2}O unter Betriebsbedingungen installiert. (orig.)

 19. Voltage stability, bifurcation parameters and continuation methods

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarado, F.L. [Wisconsin Univ., Madison, WI (United States)

  1994-12-31

  This paper considers the importance of the choice of bifurcation parameter in the determination of the voltage stability limit and the maximum power load ability of a system. When the bifurcation parameter is power demand, the two limits are equivalent. However, when other types of load models and bifurcation parameters are considered, the two concepts differ. The continuation method is considered as a method for determination of voltage stability margins. Three variants of the continuation method are described: the continuation parameter is the bifurcation parameter the continuation parameter is initially the bifurcation parameter, but is free to change, and the continuation parameter is a new `arc length` parameter. Implementations of voltage stability software using continuation methods are described. (author) 23 refs., 9 figs.

 20. Structural Design Parameters for Germanium

  Science.gov (United States)

  Salem, Jon; Rogers, Richard; Baker, Eric

  2017-01-01

  The fracture toughness and slow crack growth parameters of germanium supplied as single crystal beams and coarse grain disks were measured. Although germanium is anisotropic (A* 1.7), it is not as anisotropic as SiC, NiAl, or Cu. Thus the fracture toughness was similar on the 100, 110, and 111 planes, however, measurements associated with randomly oriented grinding cracks were 6 to 30 higher. Crack extension in ring loaded disks occurred on the 111 planes due to both the lower fracture energy and the higher stresses on stiff 111 planes. Germanium exhibits a Weibull scale effect, but does not exhibit significant slow crack growth in distilled water. (n 100), implying that design for quasi static loading can be performed with scaled strength statistics. Practical values for engineering design are a fracture toughness of 0.69 0.02 MPam (megapascals per square root meter) and a Weibull modulus of m 6 2. For well ground and reasonable handled coupons, average fracture strength should be greater than 40 megapascals. Aggregate, polycrystalline elastic constants are Epoly 131 gigapascals, vpoly 0.22.

 1. Evaluation of Strain Hardening Parameters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  DING Zong-hai; Pavel Huml; YANG Wei

  2004-01-01

  The plane-strain compression test for three kinds of materials was carried out in a temperature range between room temperature and 400 ℃. The σ - ε curves and strain-hardening rate at different temperatures were simulated and a reasonable fit to the experimental data was obtained. A modified model created by data inference and computer simulation was developed to describe the strain hardening at a large deformation, and the predicted strain hardening are in a good agreement with that observed in a large range of stress. The influences of different parameters on strain hardening behaviour under large deformation were analysed. The temperature increase within the test temperatures for stainless steel 18/8 Ti results in dropping of flow stress and strain-hardening rate. For favourable γ-fibre texture to obtain high r, the cold rolling was applied at large reduction. In the experimental procedure, the X-ray diffraction test was carried out to compare the strain hardening and microstructure under large deformation for a bcc steel (low carbon steel SS-1142). The results indicate that the high strain-hardening rate possibly occurs when the primary slip plane {110} is parallel to the rolling plane and the strain-hardening rate decreases when lots of {110} plane rotate out from the orientation {110}∥RP.

 2. Impulsivity Parameter for Solar Flares

  CERN Document Server

  Fajardo-Mendieta, W G; Alvarado-Gómez, J D; Calvo-Mozo, B

  2016-01-01

  Three phases are typically observed during solar flares: the preflare, impulsive, and decay phases. During the impulsive phase, it is believed that the electrons and other particles are accelerated after the stored energy in the magnetic field is released by reconnection. The impulsivity of a solar flare is a quantifiable property that shows how quickly this initial energy release occurs. It is measured via the impulsivity parameter, which we define as the inverse of the overall duration of the impulsive phase. We take the latter as the raw width of the most prominent nonthermal emission of the flare. We computed this observable over a work sample of 48 M-class events that occurred during the current Solar Cycle 24 by using three different methods. The first method takes into account all of the nonthermal flare emission and gives very accurate results, while the other two just cover fixed energy intervals (30-40 keV and 25-50 keV) and are useful for fast calculations. We propose an alternative way to classify...

 3. On Markov parameters in system identification

  Science.gov (United States)

  Phan, Minh; Juang, Jer-Nan; Longman, Richard W.

  1991-01-01

  A detailed discussion of Markov parameters in system identification is given. Different forms of input-output representation of linear discrete-time systems are reviewed and discussed. Interpretation of sampled response data as Markov parameters is presented. Relations between the state-space model and particular linear difference models via the Markov parameters are formulated. A generalization of Markov parameters to observer and Kalman filter Markov parameters for system identification is explained. These extended Markov parameters play an important role in providing not only a state-space realization, but also an observer/Kalman filter for the system of interest.

 4. [Dalbavancin: pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters].

  Science.gov (United States)

  Azanza, José Ramón; Sádaba, Belén; Reis, Joana

  2017-01-01

  Dalbavancin is a new lipoglycopeptide antibiotic whose structure influences its pharmacokinetic profile. It is not absorbed after oral administration and is therefore administered intravenously. It is distributed through intracellular fluid, reaching adequate concentrations in the skin, bone, blister fluid and synovial fluid. Plasma protein binding is very high. Concentrations in brain tissue and cerebrospinal fluid (CSF) are inadequate. Excretion is through non-microsomal metabolism with inactive metabolites and through the kidneys by glomerular filtration. Dalbavancin is eliminated slowly, as shown by its clearance value and its terminal elimination half-life, which exceeds 300 hours. This means that adequate concentrations of the drug remain in plasma and tissues for a prolonged period and explains the dosing regimen: a first dose of 1g followed 7 days later by a 500mg dose. The pharmacokinetics are linear and show little intra- and interindividual variability. There are no pharmacokinetic interactions. Dose adjustment is not required for patients with mild or moderate renal insufficiency (creatinine clearance ≥ 30 to 79ml/min). Dosage adjustment is not required in patients regularly receiving elective haemodialysis (3 times/week) and the drug can be administered without consideration of haemodialysis times. In patients with chronic renal insufficiency, whose creatinine clearance is < 30ml/min and who are not regularly receiving elective haemodialysis, the recommended dose should be reduced to 750mg per week, followed 1 week later by 375mg. Dosage adjustment does not seem necessary in patients with liver failure or in older patients. There is no information on the most appropriate dosage in children. The pharmacokinetic/pharmacodynamics parameter that best describes the effectiveness of dalbavancin is the ratio between the area under the curve and the minimum inhibitory concentration.

 5. Physiological Parameters Database for Older Adults

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Physiological Parameters Database for Older Adults is available for download and contains physiological parameters values for healthy older human adults (age 60...

 6. PARAMETER ESTIMATION OF ENGINEERING TURBULENCE MODEL

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  钱炜祺; 蔡金狮

  2001-01-01

  A parameter estimation algorithm is introduced and used to determine the parameters in the standard k-ε two equation turbulence model (SKE). It can be found from the estimation results that although the parameter estimation method is an effective method to determine model parameters, it is difficult to obtain a set of parameters for SKE to suit all kinds of separated flow and a modification of the turbulence model structure should be considered. So, a new nonlinear k-ε two-equation model (NNKE) is put forward in this paper and the corresponding parameter estimation technique is applied to determine the model parameters. By implementing the NNKE to solve some engineering turbulent flows, it is shown that NNKE is more accurate and versatile than SKE. Thus, the success of NNKE implies that the parameter estimation technique may have a bright prospect in engineering turbulence model research.

 7. Ecolifter Conceptual Configuration Design and Parameter Analysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  唐胜景

  2003-01-01

  In the phase of conceptually designing, the Ecolifter with three-lift-surface configuration, the influences of aircraft geometric parameters and configuration such as wing geometric parameters, canard parameters, aircraft center of gravity and engine positions and so on, on flight dynamic stability are discussed with the integrated analysis method. On the basis of the analysis of flight dynamic stability, the suitable wing geometric parameters are given and the improved aircraft configuration is proposed.

 8. Normative Spatiotemporal Gait Parameters in Older Adults

  OpenAIRE

  Hollman, John H; McDade, Eric M.; Petersen, Ronald C.

  2011-01-01

  While factor analyses have characterized pace, rhythm and variability as factors that explain variance in gait performance in older adults, comprehensive analyses incorporating many gait parameters have not been undertaken and normative data for many of those parameters are lacking. The purposes of this study were to conduct a factor analysis on nearly two dozen spatiotemporal gait parameters and to contribute to the normative database of gait parameters from healthy, able-bodied men and wome...

 9. Application of chaotic theory to parameter estimation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2002-01-01

  High precision parameter estimation is very important for control system design and compensation. This paper utilizes the properties of chaotic system for parameter estimation. Theoretical analysis and experimental results indicated that this method has extremely high sensitivity and resolving power. The most important contribution of this paper is apart from the traditional engineering viewpoint and actualizing parameter estimation just based on unstable chaotic systems.

 10. Least square fitting with one parameter less

  CERN Document Server

  Berg, Bernd A

  2015-01-01

  It is shown that whenever the multiplicative normalization of a fitting function is not known, least square fitting by $\\chi^2$ minimization can be performed with one parameter less than usual by converting the normalization parameter into a function of the remaining parameters and the data.

 11. Design of control systems with uncertain parameters

  Science.gov (United States)

  Auslander, D. M.; Spear, R. C.; Young, G. E.

  1981-01-01

  A design method for control systems with uncertain parameters is presented. The method utilizes a generalized sensitivity approach which separates the parameter space into regions which produce a system response that satisfies given design criteria and regions which do not. Nonparametric statistics and confidence limits for the binomial distribution are used to determine degree of parameter sensitivity and to locate regions in the parameter space which maximize the probability of producing a desirable system response. In an example it is shown that a given parameter may have to be known to a lesser degree of uncertainty to be able to specify a satisfactory design.

 12. Effect of regularization parameters on geophysical reconstruction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhou Hui; Wang Zhaolei; Qiu Dongling; Li Guofa; Shen Jinsong

  2009-01-01

  In this paper we discuss the edge-preserving regularization method in the reconstruction of physical parameters from geophysical data such as seismic and ground-penetrating radar data.In the regularization method a potential function of model parameters and its corresponding functions are introduced.This method is stable and able to preserve boundaries, and protect resolution.The effect of regularization depends to a great extent on the suitable choice of regularization parameters.The influence of the edge-preserving parameters on the reconstruction results is investigated and the relationship between the regularization parameters and the error of data is described.

 13. Cosmological parameter estimation using Particle Swarm Optimization

  Science.gov (United States)

  Prasad, J.; Souradeep, T.

  2014-03-01

  Constraining parameters of a theoretical model from observational data is an important exercise in cosmology. There are many theoretically motivated models, which demand greater number of cosmological parameters than the standard model of cosmology uses, and make the problem of parameter estimation challenging. It is a common practice to employ Bayesian formalism for parameter estimation for which, in general, likelihood surface is probed. For the standard cosmological model with six parameters, likelihood surface is quite smooth and does not have local maxima, and sampling based methods like Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method are quite successful. However, when there are a large number of parameters or the likelihood surface is not smooth, other methods may be more effective. In this paper, we have demonstrated application of another method inspired from artificial intelligence, called Particle Swarm Optimization (PSO) for estimating cosmological parameters from Cosmic Microwave Background (CMB) data taken from the WMAP satellite.

 14. Parameters Optimization of Synergetic Recognition Approach

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GAOJun; DONGHuoming; SHAOJing; ZHAOJing

  2005-01-01

  Synergetic pattern recognition is a novel and effective pattern recognition method, and has some advantages in image recognition. Researches have shown that attention parameters λ and parameters B, C directly influence on the recognition results, but there is no general research theory to control these parameters in the recognition process. We abstractly analyze these parameters in this paper, and purpose a novel parameters optimization method based on simulated annealing algorithm. SA algorithm has good optimization performance and is used to search the global optimized solution of these parameters. Theoretic analysis and experimental results both show that the proposed parameters optimization method is effective, which can fully improve the performance of synergetic recognition approach, and the algorithm realization is simple and fast.

 15. Regions of constrained maximum likelihood parameter identifiability

  Science.gov (United States)

  Lee, C.-H.; Herget, C. J.

  1975-01-01

  This paper considers the parameter identification problem of general discrete-time, nonlinear, multiple-input/multiple-output dynamic systems with Gaussian-white distributed measurement errors. Knowledge of the system parameterization is assumed to be known. Regions of constrained maximum likelihood (CML) parameter identifiability are established. A computation procedure employing interval arithmetic is proposed for finding explicit regions of parameter identifiability for the case of linear systems. It is shown that if the vector of true parameters is locally CML identifiable, then with probability one, the vector of true parameters is a unique maximal point of the maximum likelihood function in the region of parameter identifiability and the CML estimation sequence will converge to the true parameters.

 16. Robust estimation of hydrological model parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Bárdossy

  2008-11-01

  Full Text Available The estimation of hydrological model parameters is a challenging task. With increasing capacity of computational power several complex optimization algorithms have emerged, but none of the algorithms gives a unique and very best parameter vector. The parameters of fitted hydrological models depend upon the input data. The quality of input data cannot be assured as there may be measurement errors for both input and state variables. In this study a methodology has been developed to find a set of robust parameter vectors for a hydrological model. To see the effect of observational error on parameters, stochastically generated synthetic measurement errors were applied to observed discharge and temperature data. With this modified data, the model was calibrated and the effect of measurement errors on parameters was analysed. It was found that the measurement errors have a significant effect on the best performing parameter vector. The erroneous data led to very different optimal parameter vectors. To overcome this problem and to find a set of robust parameter vectors, a geometrical approach based on Tukey's half space depth was used. The depth of the set of N randomly generated parameters was calculated with respect to the set with the best model performance (Nash-Sutclife efficiency was used for this study for each parameter vector. Based on the depth of parameter vectors, one can find a set of robust parameter vectors. The results show that the parameters chosen according to the above criteria have low sensitivity and perform well when transfered to a different time period. The method is demonstrated on the upper Neckar catchment in Germany. The conceptual HBV model was used for this study.

 17. Burstiness parameter for finite event sequences

  CERN Document Server

  Kim, Eun-Kyeong

  2016-01-01

  Characterizing inhomogeneous temporal patterns in natural and social phenomena is important to understand underlying mechanisms behind such complex systems, hence even to predict and control them. Temporal inhomogeneities in event sequences have been described in terms of bursts that are rapidly occurring events in short time periods alternating with long inactive periods. The bursts can be quantified by a simple measure, called burstiness parameter, which was introduced by Goh and Barab\\'asi [EPL \\textbf{81}, 48002 (2008)]. The burstiness parameter has been widely used due to its simplicity, which however turns out to be strongly biased when the number of events in the time series is not large enough. As the finite size effects on burstiness parameter have been largely ignored, we analytically investigate the finite size effects of the burstiness parameter. Then we suggest an alternative definition of burstiness parameter that is unbiased and yet simple. Using our alternative burstiness parameter, one can di...

 18. The Solubility Parameters of Ionic Liquids

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Marciniak

  2010-04-01

  Full Text Available The Hildebrand’s solubility parameters have been calculated for 18 ionic liquids from the inverse gas chromatography measurements of the activity coefficients at infinite dilution. Retention data were used for the calculation. The solubility parameters are helpful for the prediction of the solubility in the binary solvent mixtures. From the solubility parameters, the standard enthalpies of vaporization of ionic liquids were estimated.

 19. Curvatures for Parameter Subsets in Nonlinear Regression

  OpenAIRE

  1986-01-01

  The relative curvature measures of nonlinearity proposed by Bates and Watts (1980) are extended to an arbitrary subset of the parameters in a normal, nonlinear regression model. In particular, the subset curvatures proposed indicate the validity of linearization-based approximate confidence intervals for single parameters. The derivation produces the original Bates-Watts measures directly from the likelihood function. When the intrinsic curvature is negligible, the Bates-Watts parameter-effec...

 20. PARAMETER ESTIMATION IN BREAD BAKING MODEL

  OpenAIRE

  Hadiyanto Hadiyanto; AJB van Boxtel

  2012-01-01

  Bread product quality is highly dependent to the baking process. A model for the development of product quality, which was obtained by using quantitative and qualitative relationships, was calibrated by experiments at a fixed baking temperature of 200°C alone and in combination with 100 W microwave powers. The model parameters were estimated in a stepwise procedure i.e. first, heat and mass transfer related parameters, then the parameters related to product transformations and finally pro...

 1. Parameter identification in the logistic STAR model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekner, Line Elvstrøm; Nejstgaard, Emil

  We propose a new and simple parametrization of the so-called speed of transition parameter of the logistic smooth transition autoregressive (LSTAR) model. The new parametrization highlights that a consequence of the well-known identification problem of the speed of transition parameter is that th......We propose a new and simple parametrization of the so-called speed of transition parameter of the logistic smooth transition autoregressive (LSTAR) model. The new parametrization highlights that a consequence of the well-known identification problem of the speed of transition parameter...

 2. Useful Scaling Parameters for the Pulse Tube

  Science.gov (United States)

  Lee, J. M.; Kittel, P.; Timmerhaus, K. D.; Radebaugh, R.; Cheng, Pearl L. (Technical Monitor)

  1995-01-01

  A set of eight non-dimensional scaling parameters for use in evaluating the performance of Pulse Tube Refrigerators is presented. The parameters result after scaling the mass, momentum and energy conservation equations for an axisymmetric, two-dimensional system. The physical interpretation of the parameters are described, and their usefulness is outlined for the enthalpy flow tube (open tube of the pulse tube). The scaling parameters allow the experimentalist to characterize three types of transport: enthalpy flow, mass streaming and heat transfer between the gas and the tube. Also reported are the results from a flow visualization experiment in which steady mass streaming in compressible oscillating flow is observed.

 3. Parameter Estimation in Continuous Time Domain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela M. ATANASIU

  2016-12-01

  Full Text Available This paper will aim to presents the applications of a continuous-time parameter estimation method for estimating structural parameters of a real bridge structure. For the purpose of illustrating this method two case studies of a bridge pile located in a highly seismic risk area are considered, for which the structural parameters for the mass, damping and stiffness are estimated. The estimation process is followed by the validation of the analytical results and comparison with them to the measurement data. Further benefits and applications for the continuous-time parameter estimation method in civil engineering are presented in the final part of this paper.

 4. Unscented Kalman filter with parameter identifiability analysis for the estimation of multiple parameters in kinetic models

  OpenAIRE

  Baker Syed; Poskar C; Junker Björn

  2011-01-01

  Abstract In systems biology, experimentally measured parameters are not always available, necessitating the use of computationally based parameter estimation. In order to rely on estimated parameters, it is critical to first determine which parameters can be estimated for a given model and measurement set. This is done with parameter identifiability analysis. A kinetic model of the sucrose accumulation in the sugar cane culm tissue developed by Rohwer et al. was taken as a test case model. Wh...

 5. Multi-Parameter Estimation for Orthorhombic Media

  KAUST Repository

  Masmoudi, Nabil

  2015-08-19

  Building reliable anisotropy models is crucial in seismic modeling, imaging and full waveform inversion. However, estimating anisotropy parameters is often hampered by the trade off between inhomogeneity and anisotropy. For instance, one way to estimate the anisotropy parameters is to relate them analytically to traveltimes, which is challenging in inhomogeneous media. Using perturbation theory, we develop travel-time approximations for orthorhombic media as explicit functions of the anellipticity parameters η1, η2 and a parameter Δγ in inhomogeneous background media. Specifically, our expansion assumes inhomogeneous ellipsoidal anisotropic background model, which can be obtained from well information and stacking velocity analysis. This approach has two main advantages: in one hand, it provides a computationally efficient tool to solve the orthorhombic eikonal equation, on the other hand, it provides a mechanism to scan for the best fitting anisotropy parameters without the need for repetitive modeling of traveltimes, because the coefficients of the traveltime expansion are independent of the perturbed parameters. Furthermore, the coefficients of the traveltime expansion provide insights on the sensitivity of the traveltime with respect to the perturbed parameters. We show the accuracy of the traveltime approximations as well as an approach for multi-parameter scanning in orthorhombic media.

 6. Braiding Parameters of Medical Silk Braided Suture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张佩华; 吴建华

  2001-01-01

  The relationships between braiding parameters and properties of medical silk braided suture are investigated. Experimental results indicate that the main factors affecting the suture properties include the proportion of core silk and shell silk, braiding density and braiding tension. The results show that the braiding technology significantly influences the suture properties and the optimal braiding parameters were obtained by using the regression method.

 7. Novel system for modulated lidar parameter optimization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Bo Zhou; Yong Ma; Kun Liang; Zhiqiang Tu; Hongyuan Wang

  2011-01-01

  We present a novel system for parameter design and optimization of modulated lidar. The system is realized by combining software simulation with hardware circuit. This method is more reliable and flexible for lidar parameter optimization compared with theoretical computation or fiber-simulated system. Experiments confirm that the system is capable of optimizing parameters for modulated lidar. Key parameters are analyzed as well. The optimal filter bandwidth is 200 MHz and the optimal modulation depth is 0.5 under typical application environment.%@@ We present a novel system for parameter design and optimization of modulated lidar.The system is realized by combining software simulation with hardware circuit.This method is more reliable and flexible for lidar parameter optimization compared with theoretical computation or fiber-simulated system.Experiments confirm that the system is capable of optimizing parameters for modulated lidar.Key parameters are analyzed as well.The optimal filter bandwidth is 200 MHz and the optimal modulation depth is 0.5 under typical application environment.

 8. Neutron Resonance Parameters for Ra-226 (Radium)

  Science.gov (United States)

  Sukhoruchkin, S. I.; Soroko, Z. N.

  This document is part of the Supplement containing the complete sets of data of Volume 24 `Neutron Resonance Parameters' of Landolt-Börnstein - Group I `Elementary Particles, Nuclei and Atoms'. It provides the neutron resonance parameters for the isotope Ra-226 (Radium).

 9. Methods for measurement of durability parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan De Place

  1996-01-01

  Present selected methods for measurement of durabilty parameters relating to chlorides, corrosion, moisture and freeze-thaw, primarly on concrete. Advantages and drawbacks of the different methods are included.......Present selected methods for measurement of durabilty parameters relating to chlorides, corrosion, moisture and freeze-thaw, primarly on concrete. Advantages and drawbacks of the different methods are included....

 10. Trait Characteristics of Diffusion Model Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna-Lena Schubert

  2016-07-01

  Full Text Available Cognitive modeling of response time distributions has seen a huge rise in popularity in individual differences research. In particular, several studies have shown that individual differences in the drift rate parameter of the diffusion model, which reflects the speed of information uptake, are substantially related to individual differences in intelligence. However, if diffusion model parameters are to reflect trait-like properties of cognitive processes, they have to qualify as trait-like variables themselves, i.e., they have to be stable across time and consistent over different situations. To assess their trait characteristics, we conducted a latent state-trait analysis of diffusion model parameters estimated from three response time tasks that 114 participants completed at two laboratory sessions eight months apart. Drift rate, boundary separation, and non-decision time parameters showed a great temporal stability over a period of eight months. However, the coefficients of consistency and reliability were only low to moderate and highest for drift rate parameters. These results show that the consistent variance of diffusion model parameters across tasks can be regarded as temporally stable ability parameters. Moreover, they illustrate the need for using broader batteries of response time tasks in future studies on the relationship between diffusion model parameters and intelligence.

 11. Design Parameters in Multimodal Games for Rehabilitation.

  Science.gov (United States)

  Shah, Nauman; Basteris, Angelo; Amirabdollahian, Farshid

  2014-02-01

  Objectives: The repetitive and sometimes mundane nature of conventional rehabilitation therapy provides an ideal opportunity for development of interactive and challenging therapeutic games that have the potential to engage and motivate the players. Certain game design parameters that may encourage patients to actively participate by making the games more enjoyable have been identified. In this article, we describe a formative study in which we designed and evaluated some of these parameters with healthy subjects. Materials and Methods: The "operant conditioning" and "scoring" design parameters were incorporated in a remake of a classic labyrinth game, "Marble Maze." A group of participants (n=37) played the game twice: Once in the control condition without both modalities and then with either one of the parameters or with both. Measures of game duration and number of fails in the game were recorded along with survey questionnaires to measure player perceptions of intrinsic motivation on the game. Results: Longer playtimes, higher levels of interest/enjoyment, and effort to play the game were recorded with the introduction of these parameters. Conclusions: This study provides an understanding on how game design parameters can be used to motivate and encourage people to play longer. With these positive results, future aims are to test the parameters with stroke patients, providing much clearer insight as to what influences these parameters have on patients undergoing therapy. The ultimate goal is to utilize game design in order to maintain longer therapeutic interaction between a patient and his or her therapy medium.

 12. Acoustical parameters in concert hall acoustics

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIU Ke; ZHOU Qijun

  2003-01-01

  Professor Beranek talked about the sound qualities of concert hall. The 58 famousconcert halls in the world were graded according to the subjective comparison from the profes-sional musicians and music lovers. Six measurable objective parameters were proposed. Theranking according to these parameters were presented.

 13. Robust stability of interval parameter matrices

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2000-01-01

  This note is devoted to the problem of robust stability of interval parameter matrices. Based on some basic facts relating the H∞ norm of a transfer function to the Riccati matrix inequality and Hamilton matrix, several test conditions with parameter perturbation bounds are obtained.

 14. Cosmological models with constant deceleration parameter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berman, M.S.; de Mello Gomide, F.

  1988-02-01

  Berman presented elsewhere a law of variation for Hubble's parameter that yields constant deceleration parameter models of the universe. By analyzing Einstein, Pryce-Hoyle and Brans-Dicke cosmologies, we derive here the necessary relations in each model, considering a perfect fluid.

 15. Software Development for JSA Dynamic Parameter Measurement

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LUO; Huang-da

  2013-01-01

  We have developed a series of experiment measurement system for Jordan sub-critical assembly.The dynamic parameter measurement system is used for measuring the prompt neutron decaying constant,a physics parameter of reactor character.It mainly consists of a 3He neutron detector in the reactor core,

 16. Parameter Symmetry of the Interacting Boson Model

  CERN Document Server

  Shirokov, A M; Smirnov, Yu F; Shirokov, Andrey M.; Smirnov, Yu. F.

  1998-01-01

  We discuss the symmetry of the parameter space of the interacting boson model (IBM). It is shown that for any set of the IBM Hamiltonian parameters (with the only exception of the U(5) dynamical symmetry limit) one can always find another set that generates the equivalent spectrum. We discuss the origin of the symmetry and its relevance for physical applications.

 17. Estimation of physical parameters in induction motors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsting, H.; Knudsen, Morten; Rasmussen, Henrik

  1994-01-01

  Parameter estimation in induction motors is a field of great interest, because accurate models are needed for robust dynamic control of induction motors......Parameter estimation in induction motors is a field of great interest, because accurate models are needed for robust dynamic control of induction motors...

 18. Non-Linear Logging Parameters Inversion

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2005-01-01

  The non-linear logging parameters inversion is based on the field theory, information optimization and predication theory. It uses seismic charaoters,geological model and logging data as a restriction to inverse 2D, 3D logging parameters data volume. Using this method,

 19. Postprocessing MPEG based on estimated quantization parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forchhammer, Søren

  2009-01-01

  the case where the coded stream is not accessible, or from an architectural point of view not desirable to use, and instead estimate some of the MPEG stream parameters based on the decoded sequence. The I-frames are detected and the quantization parameters are estimated from the coded stream and used...

 20. Updated Abraham solvation parameters for polychlorinated biphenyls

  NARCIS (Netherlands)

  van Noort, P.C.M.; Haftka, J.J.H.; Parsons, J.R.

  2010-01-01

  This study shows that the recently published polychlorinated biphenyl (PCB) Abraham solvation parameters predict PCB air−n-hexadecane and n-octanol−water partition coefficients very poorly, especially for highly ortho-chlorinated congeners. Therefore, an updated set of PCB solvation parameters was d

 1. Psychometric Consequences of Subpopulation Item Parameter Drift

  Science.gov (United States)

  Huggins-Manley, Anne Corinne

  2017-01-01

  This study defines subpopulation item parameter drift (SIPD) as a change in item parameters over time that is dependent on subpopulations of examinees, and hypothesizes that the presence of SIPD in anchor items is associated with bias and/or lack of invariance in three psychometric outcomes. Results show that SIPD in anchor items is associated…

 2. Article choice parameters in L2

  NARCIS (Netherlands)

  Guella, H.; Déprez, V.; Sleeman, P.; Slabakova, R.; Rothman, J.; Kempchinsky, P.; Gavruseva, E.

  2008-01-01

  This article concerns Ionin's (2003) Article Choice Parameter Hypothesis, which proposes a new semantic classification of languages. Article-based languages distribute articles on the basis of either a definiteness or a specificity parameter. Ionin's (2003) study shows that Russian and Korean (artic

 3. Visualization of Parameter Space for Image Analysis

  Science.gov (United States)

  Pretorius, A. Johannes; Bray, Mark-Anthony P.; Carpenter, Anne E.; Ruddle, Roy A.

  2013-01-01

  Image analysis algorithms are often highly parameterized and much human input is needed to optimize parameter settings. This incurs a time cost of up to several days. We analyze and characterize the conventional parameter optimization process for image analysis and formulate user requirements. With this as input, we propose a change in paradigm by optimizing parameters based on parameter sampling and interactive visual exploration. To save time and reduce memory load, users are only involved in the first step - initialization of sampling - and the last step - visual analysis of output. This helps users to more thoroughly explore the parameter space and produce higher quality results. We describe a custom sampling plug-in we developed for CellProfiler - a popular biomedical image analysis framework. Our main focus is the development of an interactive visualization technique that enables users to analyze the relationships between sampled input parameters and corresponding output. We implemented this in a prototype called Paramorama. It provides users with a visual overview of parameters and their sampled values. User-defined areas of interest are presented in a structured way that includes image-based output and a novel layout algorithm. To find optimal parameter settings, users can tag high- and low-quality results to refine their search. We include two case studies to illustrate the utility of this approach. PMID:22034361

 4. Pico: Parameters for the Impatient Cosmologist

  CERN Document Server

  Fendt, W A; Fendt, William A.; Wandelt, Benjamin D.

  2006-01-01

  We present a fast, accurate, robust and flexible method of accelerating parameter estimation. This algorithm, called Pico, can compute the CMB power spectrum and matter transfer function as well as any computationally expensive likelihoods in a few milliseconds. By removing these bottlenecks from parameter estimation codes, Pico decreases their computational time by 1 or 2 orders of magnitude. Pico has several important properties. First, it is extremely fast and accurate over a large volume of parameter space. Furthermore, its accuracy can continue to be improved by using a larger training set. This method is generalizable to an arbitrary number of cosmological parameters and to any range of l-values in multipole space. Pico is approximately 3000 times faster than CAMB for flat models, and approximately 2000 times faster then the WMAP 3 year likelihood code. In this paper, we demonstrate that using Pico to compute power spectra and likelihoods produces parameter posteriors that are very similar to those usin...

 5. Parameter information from nonlinear cosmological fields

  CERN Document Server

  Watts, A T P

  2000-01-01

  We develop a general formalism for analysing parameter information from non-Gaussian cosmic fields. The method can be adapted to include the nonlinear effects in galaxy redshift surveys, weak lensing surveys and cosmic velocity field surveys as part of parameter estimation. It can also be used as a test of non-Gaussianity of the Cosmic Microwave Background. Generalising Maximum Likelihood analysis to second-order, we calculate the nonlinear Fisher Information matrix and likelihood surfaces in parameter space. To this order we find that the information content is always increased by including nonlinearity. Our methods are applied to a realistic model of a galaxy redshift survey, including nonlinear evolution, galaxy bias, shot-noise and redshift-space distortions to second-order. We find that including nonlinearities allows all of the degeneracies between parameters to be lifted. Marginalised parameter uncertainties of a few percent will then be obtainable using forthcoming galaxy redshift surveys.

 6. Parameter-Free Spectral Kernel Learning

  CERN Document Server

  Mao, Qi

  2012-01-01

  Due to the growing ubiquity of unlabeled data, learning with unlabeled data is attracting increasing attention in machine learning. In this paper, we propose a novel semi-supervised kernel learning method which can seamlessly combine manifold structure of unlabeled data and Regularized Least-Squares (RLS) to learn a new kernel. Interestingly, the new kernel matrix can be obtained analytically with the use of spectral decomposition of graph Laplacian matrix. Hence, the proposed algorithm does not require any numerical optimization solvers. Moreover, by maximizing kernel target alignment on labeled data, we can also learn model parameters automatically with a closed-form solution. For a given graph Laplacian matrix, our proposed method does not need to tune any model parameter including the tradeoff parameter in RLS and the balance parameter for unlabeled data. Extensive experiments on ten benchmark datasets show that our proposed two-stage parameter-free spectral kernel learning algorithm can obtain comparable...

 7. Parameter Estimation in Multivariate Gamma Distribution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V S Vaidyanathan

  2015-05-01

  Full Text Available Multivariate gamma distribution finds abundant applications in stochastic modelling, hydrology and reliability. Parameter estimation in this distribution is a challenging one as it involves many parameters to be estimated simultaneously. In this paper, the form of multivariate gamma distribution proposed by Mathai and Moschopoulos [10] is considered. This form has nice properties in terms of marginal and conditional densities. A new method of estimation based on optimal search is proposed for estimating the parameters using the marginal distributions and the concepts of maximum likelihood, spacings and least squares. The proposed methodology is easy to implement and is free from calculus. It optimizes the objective function by searching over a wide range of values and determines the estimate of the parameters. The consistency of the estimates is demonstrated in terms of mean, standard deviation and mean square error through simulation studies for different choices of parameters

 8. Supersymmetry Parameter Analysis : SPA Convention and Project

  CERN Document Server

  Aguilar-Saavedra, J A; Allanach, Benjamin C; Arnowitt, R; Baer, H A; Bagger, J A; Balázs, C; Barger, V; Barnett, M; Bartl, Alfred; Battaglia, M; Bechtle, P; Belyaev, A; Berger, E L; Blair, G; Boos, E; Bélanger, G; Carena, M S; Choi, S Y; Deppisch, F; Desch, Klaus; Djouadi, A; Dutta, B; Dutta, S; Díaz, M A; Eberl, H; Ellis, Jonathan Richard; Erler, Jens; Fraas, H; Freitas, A; Fritzsche, T; Godbole, Rohini M; Gounaris, George J; Guasch, J; Gunion, J F; Haba, N; Haber, Howard E; Hagiwara, K; Han, L; Han, T; He, H J; Heinemeyer, S; Hesselbach, S; Hidaka, K; Hinchliffe, Ian; Hirsch, M; Hohenwarter-Sodek, K; Hollik, W; Hou, W S; Hurth, Tobias; Jack, I; Jiang, Y; Jones, D R T; Kalinowski, Jan; Kamon, T; Kane, G; Kang, S K; Kernreiter, T; Kilian, W; Kim, C S; King, S F; Kittel, O; Klasen, M; Kneur, J L; Kovarik, K; Kraml, Sabine; Krämer, M; Lafaye, R; Langacker, P; Logan, H E; Ma, W G; Majerotto, Walter; Martyn, H U; Matchev, K; Miller, D J; Mondragon, M; Moortgat-Pick, G; Moretti, S; Mori, T; Moultaka, G; Muanza, S; Mukhopadhyaya, B; Mühlleitner, M M; Nauenberg, U; Nojiri, M M; Nomura, D; Nowak, H; Okada, N; Olive, Keith A; Oller, W; Peskin, M; Plehn, T; Polesello, G; Porod, Werner; Quevedo, Fernando; Rainwater, D L; Reuter, J; Richardson, P; Rolbiecki, K; de Roeck, A; Weber, Ch.

  2006-01-01

  High-precision analyses of supersymmetry parameters aim at reconstructing the fundamental supersymmetric theory and its breaking mechanism. A well defined theoretical framework is needed when higher-order corrections are included. We propose such a scheme, Supersymmetry Parameter Analysis SPA, based on a consistent set of conventions and input parameters. A repository for computer programs is provided which connect parameters in different schemes and relate the Lagrangian parameters to physical observables at LHC and high energy e+e- linear collider experiments, i.e., masses, mixings, decay widths and production cross sections for supersymmetric particles. In addition, programs for calculating high-precision low energy observables, the density of cold dark matter (CDM) in the universe as well as the cross sections for CDM search experiments are included. The SPA scheme still requires extended efforts on both the theoretical and experimental side before data can be evaluated in the future at the level of the d...

 9. Selection of noise parameters for Kalman filter

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ka-Veng Yuen; Ka-In Hoi; Kai-Meng Mok

  2007-01-01

  The Bayesian probabilistic approach is proposed to estimate the process noise and measurement noise parameters for a Kalman filter. With state vectors and covariance matrices estimated by the Kalman filter, the likehood of the measurements can be constructed as a function of the process noise and measurement noise parameters. By maximizing the likklihood function with respect to these noise parameters, the optimal values can be obtained. Furthermore, the Bayesian probabilistic approach allows the associated uncertainty to be quantified. Examples using a single-degree-of-freedom system and a ten-story building illustrate the proposed method. The effect on the performance of the Kalman filter due to the selection of the process noise and measurement noise parameters was demonstrated. The optimal values of the noise parameters were found to be close to the actual values in the sense that the actual parameters were in the region with significant probability density. Through these examples, the Bayesian approach was shown to have the capability to provide accurate estimates of the noise parameters of the Kalman filter, and hence for state estimation.

 10. Identification Schemes for Unmanned Excavator Arm Parameters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yahya H. Zweiri

  2008-01-01

  Parameter identification is a key requirement in the field of automated control of unmanned excavators (UEs). Furthermore, the UE operates in unstructured, often hazardous environments, and requires a robust parameter identification scheme for field applications. This paper presents the results of a research study on parameter identification for UE. Three identification methods, the Newton-Raphson method, the generalized Newton method, and the least squares method are used and compared for prediction accuracy, robustness to noise and computational speed. The techniques are used to identify the link parameters (mass, inertia, and length) and friction coefficients of the full-scale UE. Using experimental data from a full-scale field UE, the values of link parameters and the friction coefficient are identified. Some of the identified parameters are compared with measured physical values. Furthermore, the joint torques and positions computed by the proposed model using the identified parameters are validated against measured data. The comparison shows that both the Newton-Raphson method and the generalized Newton method are better in terms of prediction accuracy. The Newton-Raphson method is computationally efficient and has potential for real time application, but the generalized Newton method is slightly more robust to measurement noise. The experimental data were obtained in collaboration with QinetiQ Ltd.

 11. Selection of Parameters in Ball-Spinning

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Maosheng LI; Yongnian YAN; Shihong ZHANG; Dachang KANG

  2004-01-01

  Nowadays, with the development of spinning processes, more and more systematic research about spinning parameters has been published. Based on these results, a routing about how to select spinning parameters has been gradually formed. However, ball spinning, due to its own features plus research lack, is still unclear about its parameter selections. In addition, some manufacture-enterprises only notice the use of this technique whereas ignore the theory creation. The optimal parameters about the ball spinning although have been released from these enterprises but in fact not a helpful theory for other researchers and producers. Focus on selecting the parameters based on the trial-and-error, this article has carried a series of experiments to study the influence on the spinning working course from those parameters, especially the peeling phenomena, and the tube diameter bulging. An optimal graph of the working angle, the axial feeding rate, and the acceptable working course is put forward. Additionally, based on the theory of the minimal reduction rate, the selection of the ball diameter is finally described. Thus, it has given the rules to get the proper parameters in ball spinning.

 12. Parameter Estimation of Partial Differential Equation Models

  KAUST Repository

  Xun, Xiaolei

  2013-09-01

  Partial differential equation (PDE) models are commonly used to model complex dynamic systems in applied sciences such as biology and finance. The forms of these PDE models are usually proposed by experts based on their prior knowledge and understanding of the dynamic system. Parameters in PDE models often have interesting scientific interpretations, but their values are often unknown and need to be estimated from the measurements of the dynamic system in the presence of measurement errors. Most PDEs used in practice have no analytic solutions, and can only be solved with numerical methods. Currently, methods for estimating PDE parameters require repeatedly solving PDEs numerically under thousands of candidate parameter values, and thus the computational load is high. In this article, we propose two methods to estimate parameters in PDE models: a parameter cascading method and a Bayesian approach. In both methods, the underlying dynamic process modeled with the PDE model is represented via basis function expansion. For the parameter cascading method, we develop two nested levels of optimization to estimate the PDE parameters. For the Bayesian method, we develop a joint model for data and the PDE and develop a novel hierarchical model allowing us to employ Markov chain Monte Carlo (MCMC) techniques to make posterior inference. Simulation studies show that the Bayesian method and parameter cascading method are comparable, and both outperform other available methods in terms of estimation accuracy. The two methods are demonstrated by estimating parameters in a PDE model from long-range infrared light detection and ranging data. Supplementary materials for this article are available online. © 2013 American Statistical Association.

 13. Manifold parameter space and its applications

  Science.gov (United States)

  Sato, Atsushi

  2004-11-01

  We review the several features of the new parameter space which we presented in the previous paper, and show the differentiable manifold properties of this parameter space coordinate. Using this parameter coordinate we calculate three Feynman amplitudes of the vacuum polarization with a gluon loop, a quark loop and a ghost loop in QCD and show that the results are perfectly equal to those of the usual calculations by the Feynman parametrization technique in the scheme of the dimensional regularization. Then we try to calculate the anomalous magnetic moment of an on-shell quark in QCD by using the dimensional regularization, our new parametrization and integral method.

 14. Hubble Parameter Corrected Interactions in Cosmology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Sadeghi

  2014-01-01

  character opening a room for different kinds of manipulations. In this paper we will consider a modification of an interaction Q, where we accept that interaction parameter b1 (order of unity in Q=3Hb1ρ is time dependent and presented as a linear function of Hubble parameter H of the form b0+btH, where b and b0 are constants. We consider two different models including modified Chaplygin gas and polytropic gas which have bulk viscosity. Then, we investigate problem numerically and analyze behavior of different cosmological parameters concerning fluids and behavior of the universe.

 15. Systematics of nuclear level density parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bucurescu, Dorel [Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, R-76900 Bucharest (Romania); Egidy, Till von [Physik Department, Technische Universitaet Muenchen, D-85748 Garching (Germany)

  2005-10-01

  The level density parameters for the back-shifted Fermi gas (both without and with energy-dependent level density parameter) and the constant temperature models have been determined for 310 nuclei between {sup 18}F and {sup 251}Cf by fitting the complete level schemes at low excitation energies and the s-wave neutron resonance spacings at the neutron binding energies. Simple formulae are proposed for the description of the two parameters of each of these models, which involve only quantities available from the mass tables. These formulae may constitute a reliable tool for extrapolating to nuclei far from stability, where nuclear level densities cannot be measured.

 16. Domain Knowledge Uncertainty and Probabilistic Parameter Constraints

  CERN Document Server

  Mao, Yi

  2012-01-01

  Incorporating domain knowledge into the modeling process is an effective way to improve learning accuracy. However, as it is provided by humans, domain knowledge can only be specified with some degree of uncertainty. We propose to explicitly model such uncertainty through probabilistic constraints over the parameter space. In contrast to hard parameter constraints, our approach is effective also when the domain knowledge is inaccurate and generally results in superior modeling accuracy. We focus on generative and conditional modeling where the parameters are assigned a Dirichlet or Gaussian prior and demonstrate the framework with experiments on both synthetic and real-world data.

 17. New ridge parameters for ridge regression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.V. Dorugade

  2014-04-01

  Full Text Available Hoerl and Kennard (1970a introduced the ridge regression estimator as an alternative to the ordinary least squares (OLS estimator in the presence of multicollinearity. In ridge regression, ridge parameter plays an important role in parameter estimation. In this article, a new method for estimating ridge parameters in both situations of ordinary ridge regression (ORR and generalized ridge regression (GRR is proposed. The simulation study evaluates the performance of the proposed estimator based on the mean squared error (MSE criterion and indicates that under certain conditions the proposed estimators perform well compared to OLS and other well-known estimators reviewed in this article.

 18. The Gruneisen parameter for silver azide

  Science.gov (United States)

  Zhuravlyov, Yu. N.; Lisitsyn, V. M.

  2011-12-01

  A first-principle procedure is proposed to determine the Gruneisen parameter for a crystal by calculating the external pressure and the vibration spectrum as functions of the volume of a unit cell. In the gradient approximation of the electron density functional theory, on the basis of a linear combination of atomic orbitals, the elastic and the thermodynamic Gruneisen parameters of silver azide, which decrease with volume (with increasing pressure), are calculated with the use of the CRYSTAL09 code. The equilibrium values of the parameter γ0 for various cold equations of state of crystals and for the thermodynamic models used are, respectively, ~2.3 and 1.6.

 19. Parameter Estimation, Model Reduction and Quantum Filtering

  CERN Document Server

  Chase, Bradley A

  2009-01-01

  This dissertation explores the topics of parameter estimation and model reduction in the context of quantum filtering. Chapters 2 and 3 provide a review of classical and quantum probability theory, stochastic calculus and filtering. Chapter 4 studies the problem of quantum parameter estimation and introduces the quantum particle filter as a practical computational method for parameter estimation via continuous measurement. Chapter 5 applies these techniques in magnetometry and studies the estimator's uncertainty scalings in a double-pass atomic magnetometer. Chapter 6 presents an efficient feedback controller for continuous-time quantum error correction. Chapter 7 presents an exact model of symmetric processes of collective qubit systems.

 20. Bayesian parameter estimation by continuous homodyne detection

  Science.gov (United States)

  Kiilerich, Alexander Holm; Mølmer, Klaus

  2016-09-01

  We simulate the process of continuous homodyne detection of the radiative emission from a quantum system, and we investigate how a Bayesian analysis can be employed to determine unknown parameters that govern the system evolution. Measurement backaction quenches the system dynamics at all times and we show that the ensuing transient evolution is more sensitive to system parameters than the steady state of the system. The parameter sensitivity can be quantified by the Fisher information, and we investigate numerically and analytically how the temporal noise correlations in the measurement signal contribute to the ultimate sensitivity limit of homodyne detection.

 1. Parameter identification of civil engineering structures

  Science.gov (United States)

  Juang, J. N.; Sun, C. T.

  1980-01-01

  This paper concerns the development of an identification method required in determining structural parameter variations for systems subjected to an extended exposure to the environment. The concept of structural identifiability of a large scale structural system in the absence of damping is presented. Three criteria are established indicating that a large number of system parameters (the coefficient parameters of the differential equations) can be identified by a few actuators and sensors. An eight-bay-fifteen-story frame structure is used as example. A simple model is employed for analyzing the dynamic response of the frame structure.

 2. Bayesian parameter estimation by continuous homodyne detection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiilerich, Alexander Holm; Molmer, Klaus

  2016-01-01

  and we show that the ensuing transient evolution is more sensitive to system parameters than the steady state of the system. The parameter sensitivity can be quantified by the Fisher information, and we investigate numerically and analytically how the temporal noise correlations in the measurement signal......We simulate the process of continuous homodyne detection of the radiative emission from a quantum system, and we investigate how a Bayesian analysis can be employed to determine unknown parameters that govern the system evolution. Measurement backaction quenches the system dynamics at all times...

 3. Identification of fractional chaotic system parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Al-Assaf, Yousef E-mail: yassaf@aus.ac.ae; El-Khazali, Reyad E-mail: khazali@ece.ac.ae; Ahmad, Wajdi E-mail: wajdi@sharjah.ac.ae

  2004-11-01

  In this work, a technique is introduced for parameter identification of fractional order chaotic systems. Features are extracted, from chaotic system outputs obtained for different system parameters, using discrete Fourier transform (DFT), power spectral density (PSD), and wavelets transform (WT). Artificial neural networks (ANN) are then trained on these features to predict the fractional chaotic system parameters. A fractional chaotic oscillator model is used through this work to demonstrate the developed technique. Numerical results show that recurrent Jordan-Elman neural networks with features obtained by the PSD estimate via Welch functions give adequate identification accuracy compared to other techniques.

 4. The Importance of Vocal Parameters Correlation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Ghisa

  2016-06-01

  Full Text Available To analyze communication we need to study the main parameters that describe the vocal sounds from the point of view of information content transfer efficiency. In this paper we analyze the physical quality of the “on air" information transfer, according to the audio streaming parameters and from the particular phonetic nature of the human factor. Applying this statistical analysis we aim to identify and record the correlation level of the acoustical parameters with the vocal ones and the impact which the presence of this cross-correlation can have on communication structures’ improvement.

 5. Classification of hydrological parameter sensitivity and evaluation of parameter transferability across 431 US MOPEX basins

  Science.gov (United States)

  Ren, Huiying; Hou, Zhangshuan; Huang, Maoyi; Bao, Jie; Sun, Yu; Tesfa, Teklu; Ruby Leung, L.

  2016-05-01

  The Community Land Model (CLM) represents physical, chemical, and biological processes of the terrestrial ecosystems that interact with climate across a range of spatial and temporal scales. As CLM includes numerous sub-models and associated parameters, the high-dimensional parameter space presents a formidable challenge for quantifying uncertainty and improving Earth system predictions needed to assess environmental changes and risks. This study aims to evaluate the potential of transferring hydrologic model parameters in CLM through sensitivity analyses and classification across watersheds from the Model Parameter Estimation Experiment (MOPEX) in the United States. The sensitivity of CLM-simulated water and energy fluxes to hydrological parameters across 431 MOPEX basins are first examined using an efficient stochastic sampling-based sensitivity analysis approach. Linear, interaction, and high-order nonlinear impacts are all identified via statistical tests and stepwise backward removal parameter screening. The basins are then classified according to their parameter sensitivity patterns (internal attributes), as well as their hydrologic indices/attributes (external hydrologic factors) separately, using Principal component analysis (PCA) and expectation-maximization (EM) - based clustering approach. Similarities and differences among the parameter sensitivity-based classification system (S-Class), the hydrologic indices-based classification (H-Class), and the Koppen climate classification systems (K-Class) are discussed. Within each parameter sensitivity-based classification system (S-Class) with similar parameter sensitivity characteristics, similar inversion modeling setups can be used for parameter calibration, and the parameters and their contribution or significance to water and energy cycling may also be more transferrable. This classification study provides guidance on identifiable parameters, and on parameterization and inverse model design for CLM but the

 6. ESTIMATION ACCURACY OF EXPONENTIAL DISTRIBUTION PARAMETERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  muhammad zahid rashid

  2011-04-01

  Full Text Available The exponential distribution is commonly used to model the behavior of units that have a constant failure rate. The two-parameter exponential distribution provides a simple but nevertheless useful model for the analysis of lifetimes, especially when investigating reliability of technical equipment.This paper is concerned with estimation of parameters of the two parameter (location and scale exponential distribution. We used the least squares method (LSM, relative least squares method (RELS, ridge regression method (RR,  moment estimators (ME, modified moment estimators (MME, maximum likelihood estimators (MLE and modified maximum likelihood estimators (MMLE. We used the mean square error MSE, and total deviation TD, as measurement for the comparison between these methods. We determined the best method for estimation using different values for the parameters and different sample sizes

 7. Sensor Placement for Modal Parameter Subset Estimation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Martin Dalgaard; Bernal, Dionisio; Damkilde, Lars

  2016-01-01

  The present paper proposes an approach for deciding on sensor placements in the context of modal parameter estimation from vibration measurements. The approach is based on placing sensors, of which the amount is determined a priori, such that the minimum Fisher information that the frequency...... responses carry on the selected modal parameter subset is, in some sense, maximized. The approach is validated in the context of a simple 10-DOF mass-spring-damper system by computing the variance of a set of identified modal parameters in a Monte Carlo setting for a set of sensor configurations, whose......). It is shown that the widely used Effective Independence (EI) method, which uses the modal amplitudes as surrogates for the parameters of interest, provides sensor configurations yielding theoretical lower bound variances whose maxima are up to 30 % larger than those obtained by use of the max-min approach....

 8. Discussion of Muskingum method parameter X

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Rui Xiaofang; Liu Fanggui; Yu Mei

  2008-01-01

  The parameter X of the Muskingum method is a physical parameter that reflects the flood peak attenuation and hydrograph shape flattening of a diffusion wave in motion. In this paper, the historic process that hydrologists have undergone to find a physical explanation of this parameter is briefly discussed. Based on the fact that the Muskingum method is the second-order accuracy difference solution to the diffusion wave equation, its numerical stability condition is analyzed, and a conclusion is drawn: X ≤ 0.5 is the uniform condition satisfying the demands for its physical meaning and numerical stability. It is also pointed out that the methods that regard the sum of squares of differences between the calculated and observed discharges or stages as the objective function and the routing coefficients Co, C0, and C2 of the Muskingum method as the optimization parameters cannot guarantee the physical meaning of X.

 9. Predicting Engine Parameters using the Optical Spectrum

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The Optical Plume Anomaly Detection (OPAD) system is under development to predict engine anomalies and engine parameters of the Space Shuttle's Main Engine (SSME)....

 10. Organogel formation rationalized by Hansen solubility parameters.

  Science.gov (United States)

  Raynal, Matthieu; Bouteiller, Laurent

  2011-08-07

  Some organic compounds gelate particular solvents by forming a network of anisotropic fibres. We show that Hansen solubility parameters can be used to predict the range of solvents that are likely to be gelled by any given gelator.

 11. Thermodynamic consistency of the interaction parameter formalism

  Science.gov (United States)

  Srikanth, S.; Jacob, K. T.

  1988-04-01

  The apparent contradiction between the exact nature of the interaction parameter formalism as presented by Lupis and Elliott and the inconsistencies discussed recently by Pelton and Bale arise from the truncation of the Maclaurin series in the latter treatment. The truncation removes the exactness of the expression for the logarithm of the activity coefficient of a solute in a multi-component system. The integrals are therefore path dependent. Formulae for integration along paths of constant Xi, or X i/Xj are presented. The expression for In γsolvent given by Pelton and Bale is valid only in the limit that the mole fraction of solvent tends to one. The truncation also destroys the general relations between interaction parameters derived by Lupis and Elliott. For each specific choice of parameters special relationships are obtained between interaction parameters.

 12. Parameter Estimation of Turbo Code Encoder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehdi Teimouri

  2014-01-01

  Full Text Available The problem of reconstruction of a channel code consists of finding out its design parameters solely based on its output. This paper investigates the problem of reconstruction of parallel turbo codes. Reconstruction of a turbo code has been addressed in the literature assuming that some of the parameters of the turbo encoder, such as the number of input and output bits of the constituent encoders and puncturing pattern, are known. However in practical noncooperative situations, these parameters are unknown and should be estimated before applying reconstruction process. Considering such practical situations, this paper proposes a novel method to estimate the above-mentioned code parameters. The proposed algorithm increases the efficiency of the reconstruction process significantly by judiciously reducing the size of search space based on an analysis of the observed channel code output. Moreover, simulation results show that the proposed algorithm is highly robust against channel errors when it is fed with noisy observations.

 13. The Mystery of the Shape Parameter II

  CERN Document Server

  Luh, Lin-Tian

  2010-01-01

  In this paper we present criteria for the choice of the shape parameter c contained in the famous radial function multiquadric. It may be of interest to RBF people and all people using radial basis functions to do approximation.

 14. Robust Parameter Coordination for Multidisciplinary Design

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  This paper introduced a robust parameter coordination method to analyze parameter uncertainties so as to predict conflicts and coordinate parameters in multidisciplinary design. The proposed method is based on constraints network, which gives a formulated model to analyze the coupling effects between design variables and product specifications. In this model, interval boxes are adopted to describe the uncertainty of design parameters quantitatively to enhance the design robustness. To solve this constraint network model, a general consistent algorithm framework is designed and implemented with interval arithmetic and the genetic algorithm, which can deal with both algebraic and ordinary differential equations. With the help of this method, designers could infer the consistent solution space from the given specifications. A case study involving the design of a bogie dumping system demonstrates the usefulness of this approach.

 15. Matrix Superpotential Linear in Variable Parameter

  CERN Document Server

  Karadzhov, Yuri

  2011-01-01

  The paper presents the classification of matrix valued superpotentials corresponding to shape invariant systems of Schr\\"odinger equations. All inequivalent irreducible matrix superpotentials realized by matrices of arbitrary dimension with linear dependence on variable parameter are presented explicitly.

 16. One-parameter nonrelativistic supersymmetry for microtubules

  CERN Document Server

  Rosu, H C

  2003-01-01

  The simple supersymmetric model of Caticha [PRA 51, 4264 (1995)], as used by Rosu [PRE 55, 2038 (1997)] for microtubules, is generalized to the case of Mielnik's one-parameter nonrelativistic susy [JMP 25, 3387 (1984)

 17. Directional spread parameter at intermediate water depth

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  SanilKumar, V.; Deo, M.C.; Anand, N.M.; AshokKumar, K.

  The characteristics of directional spread parameters at intermediate water depth are investigated based on a cosine power '2s' directional spreading model. This is based on wave measurements carried out using a Datawell directional waverider buoy...

 18. Vertebral Geometry Parameters Can Predict Fractures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P Tofighi

  2007-01-01

  Conclusion: Vertebral fractures are common fractures in postmenopausal women. There was a correlation between verte¬bral height and fractures. Vertebral geometric parameters especially height T score can be used for fracture screening.

 19. On Carleman estimates with two large parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Le Rousseau, Jerome, E-mail: jlr@univ-orleans.fr [Jerome Le Rousseau. Universite d' Orleans, Laboratoire Mathematiques et Applications, Physique Mathematique d' Orleans, CNRS UMR 6628, Federation Denis-Poisson, FR CNRS 2964, B.P. 6759, 45067 Orleans cedex 2 (France)

  2011-04-01

  We provide a general framework for the analysis and the derivation of Carleman estimates with two large parameters. For an appropriate form of weight functions strong pseudo-convexity conditions are shown to be necessary and sufficient.

 20. LISA parameter estimation using numerical merger waveforms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thorpe, J I; McWilliams, S T; Kelly, B J; Fahey, R P; Arnaud, K; Baker, J G, E-mail: James.I.Thorpe@nasa.go [NASA Goddard Space Flight Center, 8800 Greenbelt Rd, Greenbelt, MD 20771 (United States)

  2009-05-07

  Recent advances in numerical relativity provide a detailed description of the waveforms of coalescing massive black hole binaries (MBHBs), expected to be the strongest detectable LISA sources. We present a preliminary study of LISA's sensitivity to MBHB parameters using a hybrid numerical/analytic waveform for equal-mass, non-spinning holes. The Synthetic LISA software package is used to simulate the instrument response, and the Fisher information matrix method is used to estimate errors in the parameters. Initial results indicate that inclusion of the merger signal can significantly improve the precision of some parameter estimates. For example, the median parameter errors for an ensemble of systems with total redshifted mass of 10{sup 6} M{sub o-dot} at a redshift of z approx 1 were found to decrease by a factor of slightly more than two for signals with merger as compared to signals truncated at the Schwarzchild ISCO.

 1. LISA parameter estimation using numerical merger waveforms

  CERN Document Server

  Thorpe, J I; Kelly, B J; Fahey, R P; Arnaud, K; Baker, J G

  2008-01-01

  Recent advances in numerical relativity provide a detailed description of the waveforms of coalescing massive black hole binaries (MBHBs), expected to be the strongest detectable LISA sources. We present a preliminary study of LISA's sensitivity to MBHB parameters using a hybrid numerical/analytic waveform for equal-mass, non-spinning holes. The Synthetic LISA software package is used to simulate the instrument response and the Fisher information matrix method is used to estimate errors in the parameters. Initial results indicate that inclusion of the merger signal can significantly improve the precision of some parameter estimates. For example, the median parameter errors for an ensemble of systems with total redshifted mass of one million Solar masses at a redshift of one were found to decrease by a factor of slightly more than two for signals with merger as compared to signals truncated at the Schwarzchild ISCO.

 2. Precursor Parameter Identification for IGBT Prognostics

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Precursor parameters have been identified to enable development of a prognostic approach for insulated gate bipolar transistors (IGBT). The IGBT were subjected to...

 3. Inference for ordered parameters in multinomial distributions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2009-01-01

  This paper discusses inference for ordered parameters of multinomial distributions. We first show that the asymptotic distributions of their maximum likelihood estimators (MLEs) are not always normal and the bootstrap distribution estimators of the MLEs can be inconsistent. Then a class of weighted sum estimators (WSEs) of the ordered parameters is proposed. Properties of the WSEs are studied, including their asymptotic normality. Based on those results, large sample inferences for smooth functions of the ordered parameters can be made. Especially, the confidence intervals of the maximum cell probabilities are constructed. Simulation results indicate that this interval estimation performs much better than the bootstrap approaches in the literature. Finally, the above results for ordered parameters of multinomial distributions are extended to more general distribution models.

 4. PARAMETER ESTIMATION IN BREAD BAKING MODEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hadiyanto Hadiyanto

  2012-05-01

  Full Text Available Bread product quality is highly dependent to the baking process. A model for the development of product quality, which was obtained by using quantitative and qualitative relationships, was calibrated by experiments at a fixed baking temperature of 200°C alone and in combination with 100 W microwave powers. The model parameters were estimated in a stepwise procedure i.e. first, heat and mass transfer related parameters, then the parameters related to product transformations and finally product quality parameters. There was a fair agreement between the calibrated model results and the experimental data. The results showed that the applied simple qualitative relationships for quality performed above expectation. Furthermore, it was confirmed that the microwave input is most meaningful for the internal product properties and not for the surface properties as crispness and color. The model with adjusted parameters was applied in a quality driven food process design procedure to derive a dynamic operation pattern, which was subsequently tested experimentally to calibrate the model. Despite the limited calibration with fixed operation settings, the model predicted well on the behavior under dynamic convective operation and on combined convective and microwave operation. It was expected that the suitability between model and baking system could be improved further by performing calibration experiments at higher temperature and various microwave power levels.  Abstrak  PERKIRAAN PARAMETER DALAM MODEL UNTUK PROSES BAKING ROTI. Kualitas produk roti sangat tergantung pada proses baking yang digunakan. Suatu model yang telah dikembangkan dengan metode kualitatif dan kuantitaif telah dikalibrasi dengan percobaan pada temperatur 200oC dan dengan kombinasi dengan mikrowave pada 100 Watt. Parameter-parameter model diestimasi dengan prosedur bertahap yaitu pertama, parameter pada model perpindahan masa dan panas, parameter pada model transformasi, dan

 5. Online identification of linear loudspeakers parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Bo Rohde; Rubak, Per

  2007-01-01

  Feed forward nonlinear error correction of loudspeakers can improve sound quality. For creating a realistic feed forward strategy identification of the loudspeaker parameters is needed. The strategy of the compensator is that the nonlinear behaviour of the loudspeakers has relatively small drift ...... algorithms. Two different identification techniques (ARMA and FIR) are compared. The stability of the nonlinearities and linear loudspeaker parameters are tested in a measurement series....

 6. Discriminative Parameter Estimation for Random Walks Segmentation

  OpenAIRE

  Baudin, Pierre-Yves; Goodman, Danny; Kumar, Puneet; Azzabou, Noura; Carlier, Pierre G.; Paragios, Nikos; Pawan Kumar, M.

  2013-01-01

  International audience; The Random Walks (RW) algorithm is one of the most e - cient and easy-to-use probabilistic segmentation methods. By combining contrast terms with prior terms, it provides accurate segmentations of medical images in a fully automated manner. However, one of the main drawbacks of using the RW algorithm is that its parameters have to be hand-tuned. we propose a novel discriminative learning framework that estimates the parameters using a training dataset. The main challen...

 7. Matrix parameters and storage conditions of manure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weinfurtner, Karlheinz [Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology (IME), Schmallenberg (Germany)

  2011-01-15

  The literature study presents an overview of storage conditions for manure and information about important matrix parameters of manure such as dry matter content, pH value, total organic carbon, total nitrogen and ammonium nitrogen. The presented results show that for matrix parameters a dissimilarity of cattle and pig manure can be observed but no difference within the species for different production types occurred with exception of calves. A scenario for western and central European countries is derived. (orig.)

 8. Parton Distributions in Impact Parameter Space

  CERN Document Server

  Dahiya, H; Ray, S

  2007-01-01

  Fourier transform of the generalized parton distributions (GPDs) at zero skewness with respect to the transverse momentum transfer gives the distribution of partons in the impact parameter space. We investigate the GPDs as well as the impact parameter dependent parton distributions (ipdpdfs) by expressing them in terms of overlaps of light front wave functions (LFWFs) and present a comparative study using three different model LFWFs.

 9. Measurements of thermal parameters of solar modules

  Science.gov (United States)

  Górecki, K.; Krac, E.

  2016-04-01

  In the paper the methods of measuring thermal parameters of photovoltaic panels - transient thermal impedance and the absorption factor of light-radiation are presented. The manner of realising these methods is described and the results of measurements of the considered thermal parameters of selected photovoltaic panels are presented. The influence of such selected factors as a type of the investigated panel and its mounting manner on transient thermal impedance of the considered panels is also discussed.

 10. Earth Rotation Parameter Estimation by GPS Observations

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  YAO Yibin

  2006-01-01

  The methods of Earth rotation parameter (ERP) estimation based on IGS SINEX file of GPS solution are discussed in detail. There are two different ways to estimate ERP: one is the parameter transformation method, and the other is direct adjustment method with restrictive conditions. By comparing the estimated results with independent copyright program to IERS results, the residual systemic error can be found in estimated ERP with GPS observations.

 11. Parameter space of general gauge mediation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rajaraman, Arvind [Department of Physics and Astronomy, University of California, Irvine, CA 92697 (United States)], E-mail: arajaram@uci.edu; Shirman, Yuri [Department of Physics and Astronomy, University of California, Irvine, CA 92697 (United States)], E-mail: yshirman@uci.edu; Smidt, Joseph [Department of Physics and Astronomy, University of California, Irvine, CA 92697 (United States)], E-mail: jsmidt@uci.edu; Yu, Felix [Department of Physics and Astronomy, University of California, Irvine, CA 92697 (United States)], E-mail: felixy@uci.edu

  2009-07-27

  We study a subspace of General Gauge Mediation (GGM) models which generalize models of gauge mediation. We find superpartner spectra that are markedly different from those of typical gauge and gaugino mediation scenarios. While typical gauge mediation predictions of either a neutralino or stau next-to-lightest supersymmetric particle (NLSP) are easily reproducible with the GGM parameters, chargino and sneutrino NLSPs are generic for many reasonable choices of GGM parameters.

 12. Application of lumped-parameter models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ibsen, Lars Bo; Liingaard, M.

  2006-12-15

  This technical report concerns the lumped-parameter models for a suction caisson with a ratio between skirt length and foundation diameter equal to 1/2, embedded into an viscoelastic soil. The models are presented for three different values of the shear modulus of the subsoil. Subsequently, the assembly of the dynamic stiffness matrix for the foundation is considered, and the solution for obtaining the steady state response, when using lumped-parameter models is given. (au)

 13. Statistical Inference for Data Adaptive Target Parameters.

  Science.gov (United States)

  Hubbard, Alan E; Kherad-Pajouh, Sara; van der Laan, Mark J

  2016-05-01

  Consider one observes n i.i.d. copies of a random variable with a probability distribution that is known to be an element of a particular statistical model. In order to define our statistical target we partition the sample in V equal size sub-samples, and use this partitioning to define V splits in an estimation sample (one of the V subsamples) and corresponding complementary parameter-generating sample. For each of the V parameter-generating samples, we apply an algorithm that maps the sample to a statistical target parameter. We define our sample-split data adaptive statistical target parameter as the average of these V-sample specific target parameters. We present an estimator (and corresponding central limit theorem) of this type of data adaptive target parameter. This general methodology for generating data adaptive target parameters is demonstrated with a number of practical examples that highlight new opportunities for statistical learning from data. This new framework provides a rigorous statistical methodology for both exploratory and confirmatory analysis within the same data. Given that more research is becoming "data-driven", the theory developed within this paper provides a new impetus for a greater involvement of statistical inference into problems that are being increasingly addressed by clever, yet ad hoc pattern finding methods. To suggest such potential, and to verify the predictions of the theory, extensive simulation studies, along with a data analysis based on adaptively determined intervention rules are shown and give insight into how to structure such an approach. The results show that the data adaptive target parameter approach provides a general framework and resulting methodology for data-driven science.

 14. Food allergy: a practice parameter update-2014.

  Science.gov (United States)

  Sampson, Hugh A; Aceves, Seema; Bock, S Allan; James, John; Jones, Stacie; Lang, David; Nadeau, Kari; Nowak-Wegrzyn, Anna; Oppenheimer, John; Perry, Tamara T; Randolph, Christopher; Sicherer, Scott H; Simon, Ronald A; Vickery, Brian P; Wood, Robert; Bernstein, David; Blessing-Moore, Joann; Khan, David; Lang, David; Nicklas, Richard; Oppenheimer, John; Portnoy, Jay; Randolph, Christopher; Schuller, Diane; Spector, Sheldon; Tilles, Stephen A; Wallace, Dana; Sampson, Hugh A; Aceves, Seema; Bock, S Allan; James, John; Jones, Stacie; Lang, David; Nadeau, Kari; Nowak-Wegrzyn, Anna; Oppenheimer, John; Perry, Tamara T; Randolph, Christopher; Sicherer, Scott H; Simon, Ronald A; Vickery, Brian P; Wood, Robert

  2014-11-01

  This parameter was developed by the Joint Task Force on Practice Parameters, representing the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI); the American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI); and the Joint Council of Allergy, Asthma & Immunology (JCAAI). The AAAAI and the ACAAI have jointly accepted responsibility for establishing "Food Allergy: A practice parameter update-2014." This is a complete and comprehensive document at the current time. The medical environment is a changing one, and not all recommendations will be appropriate for all patients. Because this document incorporated the efforts of many participants, no single individual, including those who served on the Joint Task Force, is authorized to provide an official AAAAI or ACAAI interpretation of these practice parameters. Any request for information about or an interpretation of these practice parameters by the AAAAI or ACAAI should be directed to the Executive Offices of the AAAAI, ACAAI, and JCAAI. These parameters are not designed for use by pharmaceutical companies in drug promotion.

 15. Neural network parameters affecting image classification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K.C. Tiwari

  2001-07-01

  Full Text Available The study is to assess the behaviour and impact of various neural network parameters and their effects on the classification accuracy of remotely sensed images which resulted in successful classification of an IRS-1B LISS II image of Roorkee and its surrounding areas using neural network classification techniques. The method can be applied for various defence applications, such as for the identification of enemy troop concentrations and in logistical planning in deserts by identification of suitable areas for vehicular movement. Five parameters, namely training sample size, number of hidden layers, number of hidden nodes, learning rate and momentum factor were selected. In each case, sets of values were decided based on earlier works reported. Neural network-based classifications were carried out for as many as 450 combinations of these parameters. Finally, a graphical analysis of the results obtained was carried out to understand the relationship among these parameters. A table of recommended values for these parameters for achieving 90 per cent and higher classification accuracy was generated and used in classification of an IRS-1B LISS II image. The analysis suggests the existence of an intricate relationship among these parameters and calls for a wider series of classification experiments as also a more intricate analysis of the relationships.

 16. A parametric reconstruction of the deceleration parameter

  CERN Document Server

  Mamon, Abdulla Al

  2016-01-01

  The present work is based on a parametric reconstruction of the deceleration parameter $q(z)$ in a model for the spatially flat FRW universe filled with dark energy and non- relativistic matter. We have proposed a divergence-free logarithmic parametrization of $q(z)$ to probe the entire evolution history of the universe. Using the SN Ia and Hubble parameter datasets, the constraints on the arbitrary model parameters $q_{0}$ and $q_{1}$ are obtained (within $1\\sigma$ and $2\\sigma$ confidence limits) by $\\chi^{2}$-minimization technique. We have then reconstructed the deceleration parameter, the total EoS parameter $\\omega_{tot}$, the jerk parameter and have compared the reconstructed results with the spatially flat $\\Lambda$CDM model. It has been found that the behavior of $q(z)$ and $\\omega_{tot}$ in our model are very similar (within $1\\sigma$ confidence limit) to that of the $\\Lambda$CDM model if we consider Type Ia Supernova (SN Ia) dataset only, but the evolutions of $q(z)$ and $\\omega_{tot}$ are differen...

 17. Asymmetry parameter of peaked Fano line shapes

  Science.gov (United States)

  Meierott, S.; Hotz, T.; Néel, N.; Kröger, J.

  2016-10-01

  The spectroscopic line shape of electronic and vibrational excitations is ubiquitously described by a Fano profile. In the case of nearly symmetric and peaked Fano line shapes, the fit of the conventional Fano function to experimental data leads to difficulties in unambiguously extracting the asymmetry parameter, which may vary over orders of magnitude without degrading the quality of the fit. Moreover, the extracted asymmetry parameter depends on initially guessed values. Using the spectroscopic signature of the single-Co Kondo effect on Au(110) the ambiguity of the extracted asymmetry parameter is traced to the highly symmetric resonance profile combined with the inevitable scattering of experimental data. An improved parameterization of the conventional Fano function is suggested that enables the nonlinear optimization in a reduced parameter space. In addition, the presence of a global minimum in the sum of squared residuals and thus the independence of start parameters may conveniently be identified in a two-dimensional plot. An angular representation of the asymmetry parameter is suggested in order to reliably determine uncertainty margins via linear error propagation.

 18. A new fifth parameter for transverse isotropy

  Science.gov (United States)

  Kawakatsu, Hitoshi

  2016-04-01

  Kawakatsu et al. (2015) recently proposed a new parameter, ηκ that properly characterizes the incidence angle dependence (relative to the symmetry axis) of seismic bodywaves in a transverse isotropy (TI) system. While the commonly used fifth parameter in global seismology to describe TI system, η = F/(A - 2L), has no simple physical meaning, the newly defined parameter, ηκ = (F + L)/[(A - L)1/2(C - L)1/2] where A, C, F and L denote the Love's elastic constants for TI, measures the departure from the "elliptic condition" when ηκ not equal to unity, and characterizes nicely the incidence angle dependence of bodywaves. When existing models of upper mantle radial anisotropy are compared in terms of this new parameter, PREM shows a distinct property. Within the anisotropic layer of PREM (a depth range of 24.4-220km), ηκ 1 in the lower half. If ηκ > 1, anisotropy cannot be attributed to the layering of homogeneous layers, and thus requires the presence of intrinsic anisotropy (Kawakatsu, 2016). To further investigate significance of the new parameter for long-period seismology, partial derivatives of surface wave phase velocity and normal mode eigen-frequency for the new set of five parameters are examined. The partial derivative for ηκ is about twice as large as that for the conventional η, indicating that ηκ is more resolved than is usually considered. While partial derivatives for (anisotropic) S-velocities are not so changed, those for (anisotropic) P-velocities are significantly modified; the sensitivity for anisotropic P-velocities is greatly reduced. In contrary to Dziewonski and Anderson (1981)'s suggestion, there is not much control on the anisotropic P-velocities. The significance of ηκ for the long-period seismology has been shown. While how well the fifth parameter is constrained from data needs to be carefully examined, we now have, at least, a parameter that properly characterizes the TI system. This parameter should be used in future

 19. Indikationsbereiche von MTA, eine Übersicht. Teil 1: chemische, physikalische und biologische Eigenschaften von MTA

  OpenAIRE

  Schönenberger Göhring, K; Lehnert, B.; Zehnder, M.

  2004-01-01

  Mineral trioxide aggregate is a recently introduced dental material. It may be used to seal perforations, make retrograde fillings in root-end resections, seal open apices, or cap vital pulps. In this review of the literature, physical, chemical, and biologic properties of MTA are discussed. Studies have suggested that MTA provides a better seal than formerly used materials such as IRM, amalgam, and Super-EBA. Further, MTA has low cytotoxicity and excellent biocompatibility. In vivo studies d...

 20. Oxydatieve stress, antioxydanten en gezondheid: biologische relevantie en metingen in het lichaam

  NARCIS (Netherlands)

  Hertog MGL; CCM

  1995-01-01

  Reactieve zuurstofverbindingen (RZS) worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de ontwikkeling van o.a. kanker, cardiovasculaire ziekten, chronische a-specifieke respiratoire aandoeningen (CARA) en algemene verouderingsverschijnselen zoals bijvoorbeeld dementie. Deze ziekten leveren een belan

 1. Neue Derivate der Etacrynsäure: Synthese und biologische Aktivität

  OpenAIRE

  Schiller, Markus

  2009-01-01

  Etacrynsäure – ein langjährig eingesetztes Diuretikum – und verschiedene ihrer Derivate sind als nichtpeptidische Inhibitoren von Cystein-Proteasen bekannt. Einige Amid-Derivate besitzen bezüglich des SARS-CoV sowohl enzymhemmende (SARS-CoV-Mpro) als auch antivirale Wirkung. Das elektrophile Strukturfragment des Moleküls, das als Michael-Akzeptor eine Reaktion mit dem active-site Cystein-Rest der Protease eingehen kann, ist die a,b-ungesättigte Carbonyleinheit in der Acyl-Seitenkette. Ausgehe...

 2. Food & Fun op de boerderij : consumentenpercepties - hoe beleven consumenten multifunctionele 'biologische' landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de D.; Kamstra, J.H.; Roest, A.E.; Winter, de M.A.

  2009-01-01

  Multifunctionele landbouw is een begrip wat de consument niet zal begrijpen. Het omvat veel verschillende functies zoals kinderopvang, streekproducten, educatie, recreatie en natuurbeheer. In deze studie staat de beleving van consumenten over multifunctionele landbouw centraal. In dit onderzoek bake

 3. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 4. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe schimm

 5. Biologische Bekämpfung von Botrytis cinerea mit Ulocladium atrum in Reben und Cyclamen

  NARCIS (Netherlands)

  Schoene, P.; Köhl, J.

  1999-01-01

  Botrytis cinerea causes world-wide yield loss in many crops and fungicide resistant strains impede the control. Beside chemical control, antagonistic bacteria and fungi were used for biological control. The saprophytic hyphomycet Ulocladium atrum has shown an antagonistic effect against B. cinerea a

 6. Simulation of the radiation effects on biological objects; Simulation der Strahlenwirkung auf biologische Objekte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bug, Marion; Nettelbeck, Heidi [Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig (Germany). Arbeitsgruppe ' Biologische Wirksamkeit Ionisierender Strahlung'

  2013-06-15

  The simulation of biological radiation effects by means of the electron transport in water and DNA and the cross sections for elastic scattering, electronic excitation, and ionization in electron collisions with tetrahydrofuran molecules is described, whereby the strand-breaking probabilities are determined. (HSI)

 7. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 8. Biological waste air purification - gases, odours, germs. Proceedings; Biologische Abgasreinigung - Gase, Gerueche, Keime. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  As environment-friendly and energy-saving processes emerged during the past decades, valuable experience was gained in the practical application of biological waste purification, which is reflected in the VDI 3477 and VDI 3478 guidelines. The state of the art was documented and discussed in regular meetings. The interdisciplinary knowledge required made engineers, biologists, biochemists and metrologists get together in teams, which are now supplemented by experts in environmental and social medicine working on the quantification and assessment of the effects of bioaerosol emissions on the human body. This colloquium attempts a Europe-wide assessment of the practical performance of biological waste gas purification systems. Particular regard is given to the legal boundary conditions of off-gas purification and the licensing and monitoring of plants. New process variants are discussed. [German] Umweltfreundliche und energiesparende Verfahrenstechniken haben in den vergangenen Jahrzehnten einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren. In dieser Zeit konnten wertvolle Erfahrungen bei der praktischen Anwendung u. a. der biologischen Abgasreinigung gesammelt und in den Richtlinien VDI 3477 und VDI 3478 niedergelegt werden. Ausserdem wurde in regelmaessigen Veranstaltungen der Stand der Technik und des Fortschritts dokumentiert und diskutiert. Durch die fuer dieses Taetigkeitsfeld nolwendigen interdisziplinaeren Kenntnisse sind Ingenieure, Biologen, Biochemiker und Messtechniker zu Teams zusammengewachsen. Als neue Berufsgruppe kommen jetzt Umwelt- und Sozialmediziner dazu, die insbesondere die Wirkung von Bioaerosolemissionen auf den Menschen quantifizieren und bewerten sollen. Dieses Kolloquium soll dazu dienen, einen Ueberblick ueber die europaweite Praxistauglichkeit der biologischen Abgasreinigungssysteme zu geben. Besonderes Gewicht wird auf die rechtlichen Rahmenbedingungen fuer die Abgasreinigung und auf die Genehmigung und Ueberwachung der Anlagen gelegt. Hinweise auf neue Verfahrensvarianten sind auch in grosser Zahl vorhanden. (orig.)

 9. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Bij een verdere groei van de Nederlandse wijn is het zeer belangrijk om de kwaliteit en voedselveiligheid van de wijn te borgen. Deze ontwikkeling is kwetsbaar en mogelijke ‘fouten ’ zullen funest zijn voor het Nederlandse wijnimago en ontwikkeling van de wijnbouw. Er liggen kansen voor een verdere

 10. De detailhandel in biologische produkten : de mogelijkheden voor supermarkten en speciaalzaken naast de natuurvoedingswinkels

  NARCIS (Netherlands)

  Borgstein, M.H.; Zimmermann, K.L.

  1993-01-01

  Qualitative research on the sale of biological products (biodynamic and ecological) in the supermarkets, specialist shops and natural food stores in The Netherlands and inventarisation of bottle-necks which prohibit this sale. Conditions are formulated for promoting the introduction of organic produ

 11. Biologische opmerkingen uit de Diergaarde van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra”

  NARCIS (Netherlands)

  Portielje, A.F.J.

  1919-01-01

  Sedert 1908 heeft een op 24 April 1904 aangekocht paar Reuzenreigers jaarlijks gebroed en gewoonlijk 3, een enkele maal ook eens 4 jongen per broedsel grootgebracht. Dat door dit op volle kleur gekocht paar eerst in Juli 1908 aanstalten tot nestelen gemaakt werd, kan een gevolg zijn geweest van het

 12. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel. An

 13. Biologische Augmentation der Sehnenheilung mittels Wachstumsfaktoren nach induzierter Supraspinatussehnenruptur am Rattenmodell

  OpenAIRE

  Reichel, Thomas

  2015-01-01

  Es wurde in-vivo die Wirkung des Wachstumsfaktors G-CSF auf die Supraspinatussehnenheilung im Rattenmodell untersucht. Der Wachstumsfaktor wurde über ein neu entwickeltes Phospholipidgel über 20 Tage kontinuierlich im Bereich der Rekonstruktion freigesetzt. Der Defekt wurde nach dem in unserer Vorstudie entwickelten Modell der chronischen Supraspinatussehnendegeneration zuvor gesetzt. Eine signifikant bessere Zellularitätsvariation, eine bessere Kollagenverteilung sowie ein positiver Trend zu...

 14. Systematic parameter inference in stochastic mesoscopic modeling

  Science.gov (United States)

  Lei, Huan; Yang, Xiu; Li, Zhen; Karniadakis, George Em

  2017-02-01

  We propose a method to efficiently determine the optimal coarse-grained force field in mesoscopic stochastic simulations of Newtonian fluid and polymer melt systems modeled by dissipative particle dynamics (DPD) and energy conserving dissipative particle dynamics (eDPD). The response surfaces of various target properties (viscosity, diffusivity, pressure, etc.) with respect to model parameters are constructed based on the generalized polynomial chaos (gPC) expansion using simulation results on sampling points (e.g., individual parameter sets). To alleviate the computational cost to evaluate the target properties, we employ the compressive sensing method to compute the coefficients of the dominant gPC terms given the prior knowledge that the coefficients are "sparse". The proposed method shows comparable accuracy with the standard probabilistic collocation method (PCM) while it imposes a much weaker restriction on the number of the simulation samples especially for systems with high dimensional parametric space. Fully access to the response surfaces within the confidence range enables us to infer the optimal force parameters given the desirable values of target properties at the macroscopic scale. Moreover, it enables us to investigate the intrinsic relationship between the model parameters, identify possible degeneracies in the parameter space, and optimize the model by eliminating model redundancies. The proposed method provides an efficient alternative approach for constructing mesoscopic models by inferring model parameters to recover target properties of the physics systems (e.g., from experimental measurements), where those force field parameters and formulation cannot be derived from the microscopic level in a straight forward way.

 15. Parameter estimation methods for chaotic intercellular networks.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inés P Mariño

  Full Text Available We have investigated simulation-based techniques for parameter estimation in chaotic intercellular networks. The proposed methodology combines a synchronization-based framework for parameter estimation in coupled chaotic systems with some state-of-the-art computational inference methods borrowed from the field of computational statistics. The first method is a stochastic optimization algorithm, known as accelerated random search method, and the other two techniques are based on approximate Bayesian computation. The latter is a general methodology for non-parametric inference that can be applied to practically any system of interest. The first method based on approximate Bayesian computation is a Markov Chain Monte Carlo scheme that generates a series of random parameter realizations for which a low synchronization error is guaranteed. We show that accurate parameter estimates can be obtained by averaging over these realizations. The second ABC-based technique is a Sequential Monte Carlo scheme. The algorithm generates a sequence of "populations", i.e., sets of randomly generated parameter values, where the members of a certain population attain a synchronization error that is lesser than the error attained by members of the previous population. Again, we show that accurate estimates can be obtained by averaging over the parameter values in the last population of the sequence. We have analysed how effective these methods are from a computational perspective. For the numerical simulations we have considered a network that consists of two modified repressilators with identical parameters, coupled by the fast diffusion of the autoinducer across the cell membranes.

 16. Delineating parameter unidentifiabilities in complex models

  Science.gov (United States)

  Raman, Dhruva V.; Anderson, James; Papachristodoulou, Antonis

  2017-03-01

  Scientists use mathematical modeling as a tool for understanding and predicting the properties of complex physical systems. In highly parametrized models there often exist relationships between parameters over which model predictions are identical, or nearly identical. These are known as structural or practical unidentifiabilities, respectively. They are hard to diagnose and make reliable parameter estimation from data impossible. They furthermore imply the existence of an underlying model simplification. We describe a scalable method for detecting unidentifiabilities, as well as the functional relations defining them, for generic models. This allows for model simplification, and appreciation of which parameters (or functions thereof) cannot be estimated from data. Our algorithm can identify features such as redundant mechanisms and fast time-scale subsystems, as well as the regimes in parameter space over which such approximations are valid. We base our algorithm on a quantification of regional parametric sensitivity that we call `multiscale sloppiness'. Traditionally, the link between parametric sensitivity and the conditioning of the parameter estimation problem is made locally, through the Fisher information matrix. This is valid in the regime of infinitesimal measurement uncertainty. We demonstrate the duality between multiscale sloppiness and the geometry of confidence regions surrounding parameter estimates made where measurement uncertainty is non-negligible. Further theoretical relationships are provided linking multiscale sloppiness to the likelihood-ratio test. From this, we show that a local sensitivity analysis (as typically done) is insufficient for determining the reliability of parameter estimation, even with simple (non)linear systems. Our algorithm can provide a tractable alternative. We finally apply our methods to a large-scale, benchmark systems biology model of necrosis factor (NF)-κ B , uncovering unidentifiabilities.

 17. Modelling spin Hamiltonian parameters of molecular nanomagnets.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Tulika; Rajaraman, Gopalan

  2016-07-12

  Molecular nanomagnets encompass a wide range of coordination complexes possessing several potential applications. A formidable challenge in realizing these potential applications lies in controlling the magnetic properties of these clusters. Microscopic spin Hamiltonian (SH) parameters describe the magnetic properties of these clusters, and viable ways to control these SH parameters are highly desirable. Computational tools play a proactive role in this area, where SH parameters such as isotropic exchange interaction (J), anisotropic exchange interaction (Jx, Jy, Jz), double exchange interaction (B), zero-field splitting parameters (D, E) and g-tensors can be computed reliably using X-ray structures. In this feature article, we have attempted to provide a holistic view of the modelling of these SH parameters of molecular magnets. The determination of J includes various class of molecules, from di- and polynuclear Mn complexes to the {3d-Gd}, {Gd-Gd} and {Gd-2p} class of complexes. The estimation of anisotropic exchange coupling includes the exchange between an isotropic metal ion and an orbitally degenerate 3d/4d/5d metal ion. The double-exchange section contains some illustrative examples of mixed valance systems, and the section on the estimation of zfs parameters covers some mononuclear transition metal complexes possessing very large axial zfs parameters. The section on the computation of g-anisotropy exclusively covers studies on mononuclear Dy(III) and Er(III) single-ion magnets. The examples depicted in this article clearly illustrate that computational tools not only aid in interpreting and rationalizing the observed magnetic properties but possess the potential to predict new generation MNMs.

 18. On closure parameter estimation in chaotic systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Hakkarainen

  2012-02-01

  Full Text Available Many dynamical models, such as numerical weather prediction and climate models, contain so called closure parameters. These parameters usually appear in physical parameterizations of sub-grid scale processes, and they act as "tuning handles" of the models. Currently, the values of these parameters are specified mostly manually, but the increasing complexity of the models calls for more algorithmic ways to perform the tuning. Traditionally, parameters of dynamical systems are estimated by directly comparing the model simulations to observed data using, for instance, a least squares approach. However, if the models are chaotic, the classical approach can be ineffective, since small errors in the initial conditions can lead to large, unpredictable deviations from the observations. In this paper, we study numerical methods available for estimating closure parameters in chaotic models. We discuss three techniques: off-line likelihood calculations using filtering methods, the state augmentation method, and the approach that utilizes summary statistics from long model simulations. The properties of the methods are studied using a modified version of the Lorenz 95 system, where the effect of fast variables are described using a simple parameterization.

 19. Application of spreadsheet to estimate infiltration parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Zakwan

  2016-09-01

  Full Text Available Infiltration is the process of flow of water into the ground through the soil surface. Soil water although contributes a negligible fraction of total water present on earth surface, but is of utmost importance for plant life. Estimation of infiltration rates is of paramount importance for estimation of effective rainfall, groundwater recharge, and designing of irrigation systems. Numerous infiltration models are in use for estimation of infiltration rates. The conventional graphical approach for estimation of infiltration parameters often fails to estimate the infiltration parameters precisely. The generalised reduced gradient (GRG solver is reported to be a powerful tool for estimating parameters of nonlinear equations and it has, therefore, been implemented to estimate the infiltration parameters in the present paper. Field data of infiltration rate available in literature for sandy loam soils of Umuahia, Nigeria were used to evaluate the performance of GRG solver. A comparative study of graphical method and GRG solver shows that the performance of GRG solver is better than that of conventional graphical method for estimation of infiltration rates. Further, the performance of Kostiakov model has been found to be better than the Horton and Philip's model in most of the cases based on both the approaches of parameter estimation.

 20. Statistics of Parameter Estimates: A Concrete Example

  KAUST Repository

  Aguilar, Oscar

  2015-01-01

  © 2015 Society for Industrial and Applied Mathematics. Most mathematical models include parameters that need to be determined from measurements. The estimated values of these parameters and their uncertainties depend on assumptions made about noise levels, models, or prior knowledge. But what can we say about the validity of such estimates, and the influence of these assumptions? This paper is concerned with methods to address these questions, and for didactic purposes it is written in the context of a concrete nonlinear parameter estimation problem. We will use the results of a physical experiment conducted by Allmaras et al. at Texas A&M University [M. Allmaras et al., SIAM Rev., 55 (2013), pp. 149-167] to illustrate the importance of validation procedures for statistical parameter estimation. We describe statistical methods and data analysis tools to check the choices of likelihood and prior distributions, and provide examples of how to compare Bayesian results with those obtained by non-Bayesian methods based on different types of assumptions. We explain how different statistical methods can be used in complementary ways to improve the understanding of parameter estimates and their uncertainties.

 1. Supersymmetry Parameter Analysis: SPA Convention and Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hinchliffe, I.; et al.

  2005-05-05

  High-precision analyses of supersymmetry parameters aim atreconstructing the fundamental supersymmetric theory and its breakingmechanism. A well defined theoretical framework is needed whenhigher-order corrections are included. We propose such a scheme,Supersymmetry Parameter Analysis SPA, based on a consistent set ofconventions and input parameters. A repository for computer programs isprovided which connect parameters in different schemes and relate theLagrangian parameters to physical observables at LHC and high energy e+e-linear collider experiments, i.e., masses, mixings, decay widths andproduction cross sections for supersymmetric particles. In addition,programs for calculating high-precision low energy observables, thedensity of cold dark matter (CDM) in the universe as well as the crosssections for CDM search experiments are included. The SPA scheme stillrequires extended efforts on both the theoretical and experimental sidebefore data can be evaluated in the future at the level of the desiredprecision. We take here an initial step of testing the SPA scheme byapplying the techniques involved to a specific supersymmetry referencepoint.

 2. Multi-parameters scanning in HTI media

  KAUST Repository

  Masmoudi, Nabil

  2014-08-05

  Building credible anisotropy models is crucial in imaging. One way to estimate anisotropy parameters is to relate them analytically to traveltime, which is challenging in inhomogeneous media. Using perturbation theory, we develop traveltime approximations for transversely isotropic media with horizontal symmetry axis (HTI) as explicit functions of the anellipticity parameter η and the symmetry axis azimuth ϕ in inhomogeneous background media. Specifically, our expansion assumes an inhomogeneous elliptically anisotropic background medium, which may be obtained from well information and stacking velocity analysis in HTI media. This formulation has advantages on two fronts: on one hand, it alleviates the computational complexity associated with solving the HTI eikonal equation, and on the other hand, it provides a mechanism to scan for the best fitting parameters η and ϕ without the need for repetitive modeling of traveltimes, because the traveltime coefficients of the expansion are independent of the perturbed parameters η and ϕ. The accuracy of our expansion is further enhanced by the use of shanks transform. We show the effectiveness of our scheme with tests on a 3D model and we propose an approach for multi-parameters scanning in TI media.

 3. A Tool for Parameter-space Explorations

  Science.gov (United States)

  Murase, Yohsuke; Uchitane, Takeshi; Ito, Nobuyasu

  A software for managing simulation jobs and results, named "OACIS", is presented. It controls a large number of simulation jobs executed in various remote servers, keeps these results in an organized way, and manages the analyses on these results. The software has a web browser front end, and users can submit various jobs to appropriate remote hosts from a web browser easily. After these jobs are finished, all the result files are automatically downloaded from the computational hosts and stored in a traceable way together with the logs of the date, host, and elapsed time of the jobs. Some visualization functions are also provided so that users can easily grasp the overview of the results distributed in a high-dimensional parameter space. Thus, OACIS is especially beneficial for the complex simulation models having many parameters for which a lot of parameter searches are required. By using API of OACIS, it is easy to write a code that automates parameter selection depending on the previous simulation results. A few examples of the automated parameter selection are also demonstrated.

 4. Structural Parameters of Galaxies in CANDELS

  CERN Document Server

  van der Wel, A; Haussler, B; McGrath, E J; Chang, Yu-Yen; Guo, Yicheng; McIntosh, D H; Rix, H -W; Barden, M; Cheung, E; Faber, S M; Ferguson, H C; Galametz, A; Grogin, N A; Hartley, W; Kartaltepe, J S; Kocevski, D D; Koekemoer, A M; Lotz, J; Mozena, M; Peth, M A; Peng, Chien Y

  2012-01-01

  We present global structural parameter measurements of 109,533 unique, H_F160W-selected objects from the CANDELS multi-cycle treasury program. Sersic model fits for these objects are produced with GALFIT in all available near-infrared filters (H_F160W, J_F125W and, for a subset, Y_F105W). The parameters of the best-fitting Sersic models (total magnitude, half-light radius, Sersic index, axis ratio, and position angle) are made public, along with newly constructed point spread functions for each field and filter. Random uncertainties in the measured parameters are estimated for each individual object based on a comparison between multiple, independent measurements of the same set of objects. To quantify systematic uncertainties we create a mosaic with simulated galaxy images with a realistic distribution of input parameters and then process and analyze the mosaic in an identical manner as the real data. We find that accurate and precise measurements -- to 10% or better -- of all structural parameters can typic...

 5. Wide band noise: Calculation of the wide-band aeroacoustic noise spectrum of axial blower rotors on the basis of flow field variables. With user info on the program 'SIBNOISE-AX'. Final report; Breitbandlaerm - Berechnung des breitbandigen aeroakustischen Geraeuschspektrums von Axialventilatorlaufraedern aus Stromfeldgroessen. Mit Benutzeranleitung zum Programm 'SIBNOISE-AX'. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carolus, T.; Schneider, M.

  2002-10-01

  A computer program for predicting the wide-band noise spectrom of axial blower rotors from flow field variables was developed. First, a bibliographic search was carried out on current methods of noise prediction. The main input parameters of the selected methods were varied systematically in the sense of a sensitivity analysis in order to check the plausibility of the results and assess the accuracy required of the input parameters. The selected methods were implemented in a user-friendly PC program ('SIBNOISE-AX'). The methods and the computer program were tested using the example of two blowers, i.e. a low-pressure and a high-pressure axial blower. Both blowers were calculated without guide wheels as the research project focused on rotor wheel noise only. Aerodynamic and acoustic data were obtained in a standard test stand in order to provide a data base. Time-averaged flow fields in the rotor wheels were calculated using a commercial CFD code, and parameters like boundary layer thickness and relevant velocities in the blade region were derived which - in addition to simple estimates - were used as input parameters in the noise prediction methods. The results provided by the calculations differed depending on the method employed, but some methods provided results that were in good agreement with the measurements. Their accuracy was sufficient even when the input parameters were only estimated and could be improved further by using the numerically calculated flow field parameters. The research project was thus completed successfully.

 6. Electromagnetic parameter retrieval at oblique incidence

  Science.gov (United States)

  Khan, Saima I.; De La Rue, Richard M.; Drysdale, Tim D.; Johnson, Nigel P.

  2013-05-01

  Optical metamaterials are able to achieve optical properties that do not exist in nature. Approaches to the homogenization of optical metamaterials are becoming more and more complex in the desire to achieve accurate representation. Here we propose to modify an existing retrieval approach for metamaterials to characterize their properties. To extract the effective refractive index and material parameters from reflection and transmission coefficients for double negative metamaterial in the optical regime, the modified Nicholson-Ross-Weir (NRW) method is used. In order to obtain a true picture of these metamaterials, as a function of angle of incidence of the illumination, it is important to present not only the effective parameters of permittivity and permeability but also some other important parameters such as coupling coefficients, that represent the inherent anisotropy.

 7. Escape statistics for parameter sweeps through bifurcations.

  Science.gov (United States)

  Miller, Nicholas J; Shaw, Steven W

  2012-04-01

  We consider the dynamics of systems undergoing parameter sweeps through bifurcation points in the presence of noise. Of interest here are local codimension-one bifurcations that result in large excursions away from an operating point that is transitioning from stable to unstable during the sweep, since information about these "escape events" can be used for system identification, sensing, and other applications. The analysis is based on stochastic normal forms for the dynamic saddle-node and subcritical pitchfork bifurcations with a time-varying bifurcation parameter and additive noise. The results include formulation and numerical solution for the distribution of escape events in the general case and analytical approximations for delayed bifurcations for which escape occurs well beyond the corresponding quasistatic bifurcation points. These bifurcations result in amplitude jumps encountered during parameter sweeps and are particularly relevant to nano- and microelectromechanical systems, for which noise can play a significant role.

 8. Beyond six parameters: extending $\\Lambda$CDM

  CERN Document Server

  Di Valentino, Eleonora; Silk, Joseph

  2015-01-01

  Cosmological constraints are usually derived under the assumption of a $6$ parameters $\\Lambda$-CDM theoretical framework or simple one-parameter extensions. In this paper we present, for the first time, cosmological constraints in a significantly extended scenario, varying up to $12$ cosmological parameters simultaneously, including the sum of neutrino masses, the neutrino effective number, the dark energy equation of state, the gravitational waves background and the running of the spectral index of primordial perturbations. Using the latest Planck 2015 data release (with polarization) we found no significant indication for extensions to the standard $\\Lambda$-CDM scenario, with the notable exception of the angular power spectrum lensing amplitude, $A_{\\rm lens}$ that is larger than the expected value at more than two standard deviations even when combining the Planck data with BAO and supernovae type Ia external datasets. In our extended cosmological framework, we find that a combined Planck+BAO analysis co...

 9. Density Matrix for Mesoscopic Distributed Parameter Circuits

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  JI Ying-Hua; WANG Qi; LUO Hai-Mei; LEI Min-Sheng

  2005-01-01

  Under the Born-von-Karmann periodic boundary condition, we propose a quantization scheme for nondissipative distributed parameter circuits (i.e. a uniform periodic transmission line). We find the unitary operator for diagonalizing the Hamiltonian of the uniform periodic transmission line. The unitary operator is expressed in a coordinate representation that brings convenience to deriving the density matrix p(q, q',β). The quantum fluctuations of charge and current at a definite temperature have been studied. It is shown that quantum fluctuations of distributed parameter circuits, which also have distributed properties, are related to both the circuit parameters and the positions and the mode of signals and temperature T. The higher the temperature is, the stronger quantum noise the circuit exhibits.

 10. Discriminative parameter estimation for random walks segmentation.

  Science.gov (United States)

  Baudin, Pierre-Yves; Goodman, Danny; Kumrnar, Puneet; Azzabou, Noura; Carlier, Pierre G; Paragios, Nikos; Kumar, M Pawan

  2013-01-01

  The Random Walks (RW) algorithm is one of the most efficient and easy-to-use probabilistic segmentation methods. By combining contrast terms with prior terms, it provides accurate segmentations of medical images in a fully automated manner. However, one of the main drawbacks of using the RW algorithm is that its parameters have to be hand-tuned. we propose a novel discriminative learning framework that estimates the parameters using a training dataset. The main challenge we face is that the training samples are not fully supervised. Specifically, they provide a hard segmentation of the images, instead of a probabilistic segmentation. We overcome this challenge by treating the optimal probabilistic segmentation that is compatible with the given hard segmentation as a latent variable. This allows us to employ the latent support vector machine formulation for parameter estimation. We show that our approach significantly outperforms the baseline methods on a challenging dataset consisting of real clinical 3D MRI volumes of skeletal muscles.

 11. Asteroid absolute magnitudes and slope parameters

  Science.gov (United States)

  Tedesco, Edward F.

  1991-01-01

  A new listing of absolute magnitudes (H) and slope parameters (G) has been created and published in the Minor Planet Circulars; this same listing will appear in the 1992 Ephemerides of Minor Planets. Unlike previous listings, the values of the current list were derived from fits of data at the V band. All observations were reduced in the same fashion using, where appropriate, a single basis default value of 0.15 for the slope parameter. Distances and phase angles were computed for each observation. The data for 113 asteroids was of sufficiently high quality to permit derivation of their H and G. These improved absolute magnitudes and slope parameters will be used to deduce the most reliable bias-corrected asteroid size-frequency distribution yet made.

 12. Determination of kinetic parameters for biomass combustion.

  Science.gov (United States)

  Álvarez, A; Pizarro, C; García, R; Bueno, J L; Lavín, A G

  2016-09-01

  The aim of this work is to provide a wide database of kinetic data for the most common biomass by thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermogravimetry (DTG). Due to the characteristic parameters of DTG curves, a two-stage reaction model is proposed and the kinetic parameters obtained from model-based methods with energy activation values for first and second stages in the range 1.75·10(4)-1.55·10(5)J/mol and 1.62·10(4)-2.37·10(5)J/mol, respectively. However, it has been found that Flynn-Wall-Ozawa and Kissinger-Akahira-Sunose model-free methods are not suitable to determine the kinetic parameters of biomass combustion since the assumptions of these two methods were not accomplished in the full range of the combustion process.

 13. ILC Extraction Line Simulations with TDR Parameters

  CERN Document Server

  Marin, Eduardo

  2014-01-01

  The goal of this study is to evaluate the impact of the latest ILC beam parameters at the Interaction Point (IP), as specified in the 2013 ILC Technical Design Report (TDR), on beam losses in the extraction line. The previous beam loss evaluation was based on the parameters specified in the 2007 ILC Reference Design Report (RDR). The results of this study are compared to the results obtained in the past for the ``nominal'' and the ``low power'' (low-P) parameter options of the RDR. The initial disrupted beam distribution at IP was generated using Guinea-Pig code, and the beam losses were obtained in tracking simulations using DIMAD. The study is performed for 500 GeV center-of-mass beam energy and the extraction line optics corresponding to the latest final focus optics with L* = 4.5 m, with and without detector solenoid.

 14. Confidence intervals with a priori parameter bounds

  CERN Document Server

  Lokhov, A V

  2014-01-01

  We review the methods of constructing confidence intervals that account for a priori information about one-sided constraints on the parameter being estimated. We show that the so-called method of sensitivity limit yields a correct solution of the problem. Derived are the solutions for the cases of a continuous distribution with non-negative estimated parameter and a discrete distribution, specifically a Poisson process with background. For both cases, the best upper limit is constructed that accounts for the a priori information. A table is provided with the confidence intervals for the parameter of Poisson distribution that correctly accounts for the information on the known value of the background along with the software for calculating the confidence intervals for any confidence levels and magnitudes of the background (the software is freely available for download via Internet).

 15. Parameter likelihood of intrinsic ellipticity correlations

  CERN Document Server

  Capranico, Federica; Schaefer, Bjoern Malte

  2012-01-01

  Subject of this paper are the statistical properties of ellipticity alignments between galaxies evoked by their coupled angular momenta. Starting from physical angular momentum models, we bridge the gap towards ellipticity correlations, ellipticity spectra and derived quantities such as aperture moments, comparing the intrinsic signals with those generated by gravitational lensing, with the projected galaxy sample of EUCLID in mind. We investigate the dependence of intrinsic ellipticity correlations on cosmological parameters and show that intrinsic ellipticity correlations give rise to non-Gaussian likelihoods as a result of nonlinear functional dependencies. Comparing intrinsic ellipticity spectra to weak lensing spectra we quantify the magnitude of their contaminating effect on the estimation of cosmological parameters and find that biases on dark energy parameters are very small in an angular-momentum based model in contrast to the linear alignment model commonly used. Finally, we quantify whether intrins...

 16. Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Planck Collaboration,; Ade, P. A. R.; Aghanim, N.

  2013-01-01

  We present the first results based on Planck measurements of the CMB temperature and lensing-potential power spectra. The Planck spectra at high multipoles are extremely well described by the standard spatially-flat six-parameter LCDM cosmology. In this model Planck data determine the cosmological...... parameters to high precision. We find a low value of the Hubble constant, H0=67.3+/-1.2 km/s/Mpc and a high value of the matter density parameter, Omega_m=0.315+/-0.017 (+/-1 sigma errors) in excellent agreement with constraints from baryon acoustic oscillation (BAO) surveys. Including curvature, we find...... that the Universe is consistent with spatial flatness to percent-level precision using Planck CMB data alone. We present results from an analysis of extensions to the standard cosmology, using astrophysical data sets in addition to Planck and high-resolution CMB data. None of these models are favoured significantly...

 17. The CLICopti RF structure parameter estimator

  CERN Document Server

  Sjobak, Kyrre Ness

  2014-01-01

  This document describes the CLICopti RF structure parameter estimator. This is a C++ library which makes it possible to quickly estimate the parameters of an RF structure from its length, apertures, tapering, and basic cell type. Typical estimated parameters are the input power required to reach a certain voltage with a given beam current, the maximum safe pulse length for a given input power and the minimum bunch spacing in RF cycles allowed by a given long-range wake limit. The document describes the implemented physics, usage of the library through its Application Programming Interface (API) and the relation between the different parts of the library. Also discussed is how the library is checked for correctness, and the example programs included with the sources are described.

 18. Discussion on the parameters of design waves

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Yan-ying

  2008-01-01

  In order to respond the discredit on the design wave standard and to recommend new consideration on design wave parameters, based on the long-term distribution of statistic characteristics of waves and the short-term probability properties of sea state defined by giving the return period, the calculation of the return period, the height, the period, and the oceanic wave parameters of the design wave and the forecasting methods are discussed in this paper. To provide references for the operation reliability of floating structures in the extreme sea state, the method of determining the design wave parameters is resurveyed. A proposal is recommended that the design wave, which can be either significant wave with 500-year of the return period, or the maximum wave with 1/N of exceeding probability, 100-year of the return period, can be applied in the engineering design practice.

 19. Errors on errors - Estimating cosmological parameter covariance

  CERN Document Server

  Joachimi, Benjamin

  2014-01-01

  Current and forthcoming cosmological data analyses share the challenge of huge datasets alongside increasingly tight requirements on the precision and accuracy of extracted cosmological parameters. The community is becoming increasingly aware that these requirements not only apply to the central values of parameters but, equally important, also to the error bars. Due to non-linear effects in the astrophysics, the instrument, and the analysis pipeline, data covariance matrices are usually not well known a priori and need to be estimated from the data itself, or from suites of large simulations. In either case, the finite number of realisations available to determine data covariances introduces significant biases and additional variance in the errors on cosmological parameters in a standard likelihood analysis. Here, we review recent work on quantifying these biases and additional variances and discuss approaches to remedy these effects.

 20. Hubble parameter data constraints on dark energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen Yun, E-mail: chenyun@mail.bnu.edu.cn [Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875 (China); Department of Physics, Kansas State University, 116 Cardwell Hall, Manhattan, KS 66506 (United States); Ratra, Bharat, E-mail: ratra@phys.ksu.edu [Department of Physics, Kansas State University, 116 Cardwell Hall, Manhattan, KS 66506 (United States)

  2011-09-20

  We use Hubble parameter versus redshift data from Stern et al. (2010) and Gaztanaga et al. (2009) to place constraints on model parameters of constant and time-evolving dark energy cosmological models. These constraints are consistent with (through not as restrictive as) those derived from supernova Type Ia magnitude-redshift data. However, they are more restrictive than those derived from galaxy cluster angular diameter distance, and comparable with those from gamma-ray burst and lookback time data. A joint analysis of the Hubble parameter data with more restrictive baryon acoustic oscillation peak length scale and supernova Type Ia apparent magnitude data favors a spatially-flat cosmological model currently dominated by a time-independent cosmological constant but does not exclude time-varying dark energy.

 1. Delineating Parameter Unidentifiabilities in Complex Models

  CERN Document Server

  Raman, Dhruva V; Papachristodoulou, Antonis

  2016-01-01

  Scientists use mathematical modelling to understand and predict the properties of complex physical systems. In highly parameterised models there often exist relationships between parameters over which model predictions are identical, or nearly so. These are known as structural or practical unidentifiabilities, respectively. They are hard to diagnose and make reliable parameter estimation from data impossible. They furthermore imply the existence of an underlying model simplification. We describe a scalable method for detecting unidentifiabilities, and the functional relations defining them, for generic models. This allows for model simplification, and appreciation of which parameters (or functions thereof) cannot be estimated from data. Our algorithm can identify features such as redundant mechanisms and fast timescale subsystems, as well as the regimes in which such approximations are valid. We base our algorithm on a novel quantification of regional parametric sensitivity: multiscale sloppiness. Traditional...

 2. Comparing anisotropic displacement parameters in protein structures.

  Science.gov (United States)

  Merritt, E A

  1999-12-01

  The increasingly widespread use of synchrotron-radiation sources and cryo-preparation of samples in macromolecular crystallography has led to a dramatic increase in the number of macromolecular structures determined at atomic or near-atomic resolution. This permits expansion of the structural model to include anisotropic displacement parameters U(ij) for individual atoms. In order to explore the physical significance of these parameters in protein structures, it is useful to be able to compare quantitatively the electron-density distribution described by the refined U(ij) values associated with corresponding crystallographically independent atoms. This paper presents the derivation of an easily calculated correlation coefficient in real space between two atoms modeled with anisotropic displacement parameters. This measure is used to investigate the degree of similarity between chemically equivalent but crystallographically independent atoms in the set of protein structural models currently available from the Protein Data Bank.

 3. Earth Similarity Index with two free parameters

  CERN Document Server

  Chandra, Suresh; Sharma, Mohit K

  2015-01-01

  We have derived Earth Similarity Index (ESI) with two free parameters m and T. These free parameters are optimized with the consideration that the planet Mars is almost similar to the Earth. For the optimized values of free parameters, the interior-ESI, surface-ESI and ESI for some planets are calculated. The results for m = 0.8 and T = 0.8 are compared with the values obtained by Schulze-Makuch {\\it et al.} (2011). We have found that the exoplanet 55 Cnc f is within 10% away from the threshold value T. The exoplanets HD 69830 c, 55 Cnc c, 55 Cnc f, 61 Vir d and HIP 57050 b are found to have ESI within 10% from the threshold value.

 4. Testing the Copernican Principle with Hubble Parameter

  CERN Document Server

  Zhang, Tong-Jie; Ma, Cong

  2012-01-01

  By way of expressing the Hubble expansion rate for the general Lema\\^{i}tre-Tolman-Bondi (LTB) metric as a function of cosmic time, we test the scale on which the Copernican Principle holds in the context of a void model. By performing parameter estimation on the CGBH void model, we show the Hubble parameter data favors a void with characteristic radius of $2 \\sim 3$ Gpc. This brings the void model closer, but not yet enough, to harmony with observational indications given by the background kinetic Sunyaev-Zel'dovich effect and the normalization of near-infrared galaxy luminosity function. However, the test of such void models may ultimately lie in the future detection of the discrepancy between longitudinal and transverse expansion rates, a touchstone of inhomogeneous models. With the proliferation of observational Hubble parameter data and future large-scale structure observation, a definitive test could be performed on the question of cosmic homogeneity.

 5. Cosmological parameters from lenses distance ratio

  CERN Document Server

  Cardone, Vincenzo F; Scudellaro, Paolo

  2015-01-01

  Strong lensing provides popular techniques to investigate the mass distribution of intermediate redshift galaxies, testing galaxy evolution and formation scenarios. It especially probes the background cosmic expansion, hence constraining cosmological parameters. The measurement of Einstein radii and central velocity dispersions indeed allows to trace the ratio D_s/D_ls between the distance D_s from the observer to the source and the distance D_ls from the lens to the source. We present an improved method to explicitly include the two - component structure in the galaxy lens modeling, in order to analyze the role played by the redshift and the model dependence on a nuisance parameter, F_E, which is usually marginalized in the cosmological applications. We show how to deal with these problems and carry on a Fisher matrix analysis to infer the accuracy on cosmological parameters achieved by this method.

 6. Structural Parameters of Star Clusters: Stochastic Effects

  CERN Document Server

  Narbutis, D; de Meulenaer, P; Mineikis, T; Vansevičius, V

  2014-01-01

  Stochasticity of bright stars introduces uncertainty and bias into derived structural parameters of star clusters. We have simulated a grid of cluster $V$-band images, observed with Subaru Suprime-Cam with age, mass, and size representing a cluster population in the M31 galaxy and derived their structural parameters by fitting King model to the surface brightness distribution. We have found that clusters less massive than $10^4 M_\\odot$ show significant uncertainty in their core and tidal radii for all ages, while clusters younger than 10 Myr have their sizes systematically underestimated for all masses. This emphasizes the importance of stochastic simulations to asses the true uncertainty of structural parameters in studies of semi-resolved and unresolved clusters.

 7. Effect of Burnishing Parameters on Surface Finish

  Science.gov (United States)

  Shirsat, Uddhav; Ahuja, Basant; Dhuttargaon, Mukund

  2016-06-01

  Burnishing is cold working process in which hard balls are pressed against the surface, resulting in improved surface finish. The surface gets compressed and then plasticized. This is a highly finishing process which is becoming more popular. Surface quality of the product improves its aesthetic appearance. The product made up of aluminum material is subjected to burnishing process during which kerosene is used as a lubricant. In this study factors affecting burnishing process such as burnishing force, speed, feed, work piece diameter and ball diameter are considered as input parameters while surface finish is considered as an output parameter In this study, experiments are designed using 25 factorial design in order to analyze the relationship between input and output parameters. The ANOVA technique and F-test are used for further analysis.

 8. Measurement of the Muon Decay Parameter delta

  CERN Document Server

  Gaponenko, A N; Davydov, Yu I; Depommier, P; Doornbos, J; Faszer, W; Fujiwara, M C; Gagliardi, C A; Gill, D R; Green, P; Gumplinger, P; Hasinoff, M D; Henderson, R S; Hu, J; Jamieson, B; Kitching, P; Koetke, D D; Krushinsky, A A; Lachin, Yu Yu; MacDonald, J A; MacDonald, R P; Marshall, G M; Mathie, E L; Miasoedov, L V; Mischke, R E; Musser, J R; Nord, P M; Nozar, M; Olchanski, K; Olin, A; Openshaw, R; Porcelli, T A; Poutissou, J M; Poutissou, R; Quraan, M A; Rodning, N L; Selivanov, V; Sheffer, G; Shin, B; Sobratee, F; Stanislaus, T D S; Tacik, R; Torokhov, V D; Tribble, R E; Vasilev, M A; Wright, D H

  2004-01-01

  The muon decay parameter delta has been measured by the TWIST collaboration. We find delta = 0.74964 +- 0.00066(stat.) +- 0.00112(syst.), consistent with the Standard Model value of 3/4. This result implies that the product Pmuxi of the muon polarization in pion decay, Pmu, and the muon decay parameter xi falls within the 90% confidence interval 0.9960 < Pmuxi < xi < 1.0040. It also has implications for left-right-symmetric and other extensions of the Standard Model.

 9. State and parameter estimation in bio processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maher, M.; Roux, G.; Dahhou, B. [Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 31 - Toulouse (France)]|[Institut National des Sciences Appliquees (INSA), 31 - Toulouse (France)

  1994-12-31

  A major difficulty in monitoring and control of bio-processes is the lack of reliable and simple sensors for following the evolution of the main state variables and parameters such as biomass, substrate, product, growth rate, etc... In this article, an adaptive estimation algorithm is proposed to recover the state and parameters in bio-processes. This estimator utilizes the physical process model and the reference model approach. Experimentations concerning estimation of biomass and product concentrations and specific growth rate, during batch, fed-batch and continuous fermentation processes are presented. The results show the performance of this adaptive estimation approach. (authors) 12 refs.

 10. Quantum Estimation of Parameters of Classical Spacetimes

  CERN Document Server

  Downes, T G; Knill, E; Milburn, G J; Caves, C M

  2016-01-01

  We describe a quantum limit to measurement of classical spacetimes. Specifically, we formulate a quantum Cramer-Rao lower bound for estimating the single parameter in any one-parameter family of spacetime metrics. We employ the locally covariant formulation of quantum field theory in curved spacetime, which allows for a manifestly background-independent derivation. The result is an uncertainty relation that applies to all globally hyperbolic spacetimes. Among other examples, we apply our method to detection of gravitational waves using the electromagnetic field as a probe, as in laser-interferometric gravitational-wave detectors. Other applications are discussed, from terrestrial gravimetry to cosmology.

 11. Effective operator contributions to the oblique parameters

  CERN Document Server

  Sánchez-Colón, G

  1998-01-01

  We present a model and process independent study of the contributions from non-Standard Model physics to the oblique parameters S, T and U. We show that within an effective lagrangian parameterization the expressions for the oblique parameters in terms of observables are consistent, while those in terms of the vector-boson vacuum polarization tensors are ambiguous. We obtain the constraints on the scale of new physics derived from current data on S, T and U and note that deviations in U from its Standard Model value would favor a scenario where the underlying physics does not decouple.

 12. Parameter identifiability of linear dynamical systems

  Science.gov (United States)

  Glover, K.; Willems, J. C.

  1974-01-01

  It is assumed that the system matrices of a stationary linear dynamical system were parametrized by a set of unknown parameters. The question considered here is, when can such a set of unknown parameters be identified from the observed data? Conditions for the local identifiability of a parametrization are derived in three situations: (1) when input/output observations are made, (2) when there exists an unknown feedback matrix in the system and (3) when the system is assumed to be driven by white noise and only output observations are made. Also a sufficient condition for global identifiability is derived.

 13. Comparison of load parameters for stored materials

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Andersen, J.; Nielsen, J.

  1997-01-01

  The load parameters listed in the european prestandard and those derived from the material tests conform reasonably well in many cases. There are, however, also many cases where the agreement is not satisfactory, especially due to larger variability of the measured values. This yields cretainly...... for coal, and perhaps also for flour. There are too few parameters determined from triaxial tests and direct K-measurements to judge if these, presumably more accurate tests, gives systematic different results. Where exactly the same material has been used in different apparatus large differences are found...

 14. Asymmetry in the reconstructed deceleration parameter

  CERN Document Server

  Bernal, Carla; Motta, Veronica

  2016-01-01

  We study the orientation dependence of the reconstructed deceleration parameter as a function of redshift. We use the Union 2 and Loss datasets, by using the well known preferred axis discussed in the literature, finding the best fit reconstructed deceleration parameter. We found that a low redshift transition of the reconstructed $q(z)$ is clearly absent in one direction and amazingly sharp in the opposite one. We discuss the possibility that such a behavior can be associated with large scale structures affecting the data.

 15. Order parameter fluctuations in the holographic superconductor

  Science.gov (United States)

  Plantz, N. W. M.; Stoof, H. T. C.; Vandoren, S.

  2017-03-01

  We investigate the effect of order parameter fluctuations in the holographic superconductor. In particular, following an introduction to the concept of intrinsic dynamics and its implementation within holographic models, we compute the intrinsic spectral functions of the order parameter in both the normal and the superconducting phase, using a fully backreacted bulk geometry. We also present a vector-like large-N version of the Ginzburg–Landau model that accurately describes our long-wavelength results in both phases. Our results indicate that the holographic superconductor describes a relativistic multi-component superfluid in the universal regime of the BEC–BCS crossover.

 16. METHOD ON ESTIMATION OF DRUG'S PENETRATED PARAMETERS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘宇红; 曾衍钧; 许景锋; 张梅

  2004-01-01

  Transdermal drug delivery system (TDDS) is a new method for drug delivery. The analysis of plenty of experiments in vitro can lead to a suitable mathematical model for the description of the process of the drug's penetration through the skin, together with the important parameters that are related to the characters of the drugs.After the research work of the experiments data,a suitable nonlinear regression model was selected. Using this model, the most important parameter-penetrated coefficient of 20 drugs was computed.In the result one can find, this work supports the theory that the skin can be regarded as singular membrane.

 17. Order Parameter Hysteresis on the Complex Network

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  MA Pei-Jie; WANG Bing-Hong

  2008-01-01

  Collective synchronization is investigated on the small-world network (NW model). The order parameter is introduced to measure the synchronization of phase. It is found that there are differences between the processes of synchronization and desynchronization. The dependence of order parameter on the coupling strength is shown like a hysteresis loop. The size of the 10019 demonstrates the non-monotonicity with the change of adding probability,and is relevant to the construction of the network. The area may be maximum, as the adding probability is equal to 0.4. This phenomenon indicates that the clusters in the network play an important role in the processes of synchronization and desynchronization.

 18. Statefinder parameters in two dark energy models

  CERN Document Server

  Panotopoulos, Grigoris

  2007-01-01

  The statefinder parameters ($r,s$) in two dark energy models are studied. In the first, we discuss in four-dimensional General Relativity a two fluid model, in which dark energy and dark matter are allowed to interact with each other. In the second model, we consider the DGP brane model generalized by taking a possible energy exchange between the brane and the bulk into account. We determine the values of the statefinder parameters that correspond to the unique attractor of the system at hand. Furthermore, we produce plots in which we show $s,r$ as functions of red-shift, and the ($s-r$) plane for each model.

 19. Research on anisotropic parameters by synthetic seismogram

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  FAN Xiao-ping; LI Qing-he; YANG Cong-jie

  2005-01-01

  ased on the extensive-dilatancy anisotropy theory, the method of synthetic seismogram is used to estimate the anisotropic parameters. The advantages of the method lie in that it avoids the singularity resolution and saves calculation time of computer by using the eigenvalue and eigenvector analytical expressions of Christoffel equation, at the same time, the result is tested by coherence function. The test result reveals there exists a fine linear relation between original records and synthetic records, indicating the anisotropic parameters estimated by synthetic seismogram can reflect and describe the anisotropic characteristics of the given region medium.

 20. Fractional Action Cosmology with Variable Order Parameter

  Science.gov (United States)

  El-Nabulsi, Rami Ahmad

  2017-01-01

  Fractional action cosmology with variable order parameter was constructed in this paper. Starting from a fractional weighted action which generalizes the fractional actionlike variational approach, a large number of cosmological dynamical equations are obtained depending on the mathematical type of the fractional order parameter. Through this paper, we selected two independent types which result on a number of cosmological scenarios and we discussed their dynamical consequences. It was observed that the present fractional cosmological formalism holds a large family of solutions and offers new features not found in the standard formalism and in many fundamental research papers.

 1. Important Parameters and Applications for Nickel Electroforming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tang, Peter Torben; Benzon, Michael Eis; Rasmussen, J.P.;

  1996-01-01

  Electroforming is versatile process that is being used more and more, although the basic idea is almost a hundred years old. This paper will concentrate on the important mechanical properties and electrolyte parameters of nickel electroforming. Electrolyte parameters such as current density, p......H-value, temperature and the use of pulse plating and additives will be examined with respect to mechanical properties such as internal stress, material distribution and hardness. Pulse plating in a chloride and Watts nickel bath and DC plating in sulphamate bath will be discussed, as well as different methods...

 2. Parameter Estimation of Noise Corrupted Sinusoids

  CERN Document Server

  O'Brien, Francis J; Johnnie, Nathan

  2011-01-01

  Existing algorithms for fitting the parameters of a sinusoid to noisy discrete time observations are not always successful due to initial value sensitivity and other issues. This paper demonstrates the techniques of FIR filtering, Fast Fourier Transform, and nonlinear least squares minimization as useful in the parameter estimation of amplitude, frequency and phase exemplified for a low-frequency time-delayed sinusoid describing simple harmonic motion. Alternative means are described for estimating frequency and phase angle. An autocorrelation function for harmonic motion is also derived.

 3. Bioelectrical impedance modelling of gentamicin pharmacokinetic parameters.

  Science.gov (United States)

  Zarowitz, B J; Pilla, A M; Peterson, E L

  1989-10-01

  1. Bioelectrical impedance analysis was used to develop descriptive models of gentamicin pharmacokinetic parameters in 30 adult in-patients receiving therapy with gentamicin. 2. Serial blood samples obtained from each subject at steady state were analyzed and used to derive gentamicin pharmacokinetic parameters. 3. Multiple regression equations were developed for clearance, elimination rate constant and volume of distribution at steady state and were all statistically significant at P less than 0.05. 4. Clinical validation of this innovative technique is warranted before clinical use is recommended.

 4. Hail parameter relations - A comprehensive digest

  Science.gov (United States)

  Ulbrich, C. W.; Atlas, D.

  1982-01-01

  Diagrams of hail size parameters are presented and attempts are made to correlate size and mass/volume as indicators of integral quantities of hailstone fall. Radar cross-sections are presented, along with related radar parameters such as the equivalent radar reflectivity factor, the mean Doppler fallspeed, the variance of the Doppler spectrum, and the ratio of the reflectivity factors for the 3.21 and 10.0 cm radar wavelengths used. An analysis of the possible effects of natural or artificial modification of the hail size distribution are discussed.

 5. Order parameter fluctuations in the holographic superconductor

  CERN Document Server

  Plantz, N W M; Vandoren, S

  2015-01-01

  We investigate the effect of order parameter fluctuations in the holographic superconductor. In particular, the fully backreacted spectral functions of the order parameter in both the normal and the superconducting phase are computed. We also present a vector-like large-$N$ version of the Ginzburg-Landau model that accurately describes our long-wavelength results in both phases. The large-$N$ limit of the latter model explains why the Higgs mode and the second-sound mode are not present in the spectral functions. Our results indicate that the holographic superconductor describes a relativistic multi-component superfluid in the universal regime of the BEC-BCS crossover.

 6. Fractional Action Cosmology with Variable Order Parameter

  Science.gov (United States)

  El-Nabulsi, Rami Ahmad

  2017-04-01

  Fractional action cosmology with variable order parameter was constructed in this paper. Starting from a fractional weighted action which generalizes the fractional actionlike variational approach, a large number of cosmological dynamical equations are obtained depending on the mathematical type of the fractional order parameter. Through this paper, we selected two independent types which result on a number of cosmological scenarios and we discussed their dynamical consequences. It was observed that the present fractional cosmological formalism holds a large family of solutions and offers new features not found in the standard formalism and in many fundamental research papers.

 7. Weigh in Motion Based on Parameters Optimization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHOU Zhi-feng; CAI Ping; CHEN Ri-xing

  2009-01-01

  Dynamic tire forces are the main factor affecting the measurement accuracy of the axle weight of moving vehicle. This paper presents a novel method to reduce the influence of the dynamic tire forces on the weighing accuracy. On the basis of analyzing the characteristic of the dynamic tire forces, the objective optimization equation is constructed. The optimization algorithm is presented to get the optimal estimations of the objective parameters. According to the estimations of the parameters, the dynamic tire forces are separated from the axle weigh signal. The results of simulation and field experiments prove the effectiveness of the proposed method.

 8. Online Dynamic Parameter Estimation of Synchronous Machines

  Science.gov (United States)

  West, Michael R.

  Traditionally, synchronous machine parameters are determined through an offline characterization procedure. The IEEE 115 standard suggests a variety of mechanical and electrical tests to capture the fundamental characteristics and behaviors of a given machine. These characteristics and behaviors can be used to develop and understand machine models that accurately reflect the machine's performance. To perform such tests, the machine is required to be removed from service. Characterizing a machine offline can result in economic losses due to down time, labor expenses, etc. Such losses may be mitigated by implementing online characterization procedures. Historically, different approaches have been taken to develop methods of calculating a machine's electrical characteristics, without removing the machine from service. Using a machine's input and response data combined with a numerical algorithm, a machine's characteristics can be determined. This thesis explores such characterization methods and strives to compare the IEEE 115 standard for offline characterization with the least squares approximation iterative approach implemented on a 20 h.p. synchronous machine. This least squares estimation method of online parameter estimation shows encouraging results for steady-state parameters, in comparison with steady-state parameters obtained through the IEEE 115 standard.

 9. Correlation between Global Parameters of Galaxies

  CERN Document Server

  Chang, Yu-Yen; Wang, Wei-Hao; Chen, Pisin

  2010-01-01

  Recently Disney et al. (2008) found a striking correlation among the five basic parameters that govern the galactic dynamics: R50, R90, Lr, Md, and MHI . They suggested that this is in conflict with the LCDM model, which predicts the hierarchical formation of cosmic structures from bottom up. In light of the importance of the issue, we performed a similar analysis on global parameters of galaxies with a significantly larger database and two additional parameters, LJ and RJ, of the near-infrared J band. We used databases from the Arecibo Legacy Fast Arecibo L-band Feed Array Survey for the atomic gas properties, the Sloan Digital Sky Survey for the optical properties, and the Two Micron All Sky Survey for the near-infrared properties, of the galaxies. We conducted principal component analysis (PCA) to find relations among these observational variables and confirmed that the five parameters in the work of Disney et al. are indeed correlated. The first principal component dominates the correlations among the fiv...

 10. Using Digital Filtration for Hurst Parameter Estimation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Prochaska

  2009-06-01

  Full Text Available We present a new method to estimate the Hurst parameter. The method exploits the form of the autocorrelation function for second-order self-similar processes and is based on one-pass digital filtration. We compare the performance and properties of the new method with that of the most common methods.

 11. On the measurement of cosmological parameters

  CERN Document Server

  Croft, Rupert A C

  2011-01-01

  We have catalogued and analysed cosmological parameter determinations and their error bars published between the years 1990 and 2010. Our study focuses on the number of measurements, their precision and their accuracy. The accuracy of past measurements is gauged by comparison with the WMAP7 results. The 637 measurements in our study are of 12 different parameters and we place the techniques used to carry them out into 12 different categories. We find that the number of published measurements per year in all 12 cases except for the dark energy equation of state parameter w_0 peaked between 1995 and 2004. Of the individual techniques, only BAO measurements were still rising in popularity at the end of the studied time period. The fractional error associated with most measurements has been declining relatively slowly, with several parameters, such as the amplitude of mass fluctutations sigma_{8} and the Hubble constant H_0 remaining close to the 10% precision level for a 10-15 year period. The accuracy of recent...

 12. Polarimetry for four Stockes parameters in space

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张肇先; 王培纲

  2002-01-01

  Continuously growing attention has been paid to potential of polarimetry to provide additional information of remote sounding of the earth and other planets and to detect some special targets. In the present paper the polarimetric technique in space for all the four Stockes parameters is presented.

 13. Scanning anisotropy parameters in complex media

  KAUST Repository

  Alkhalifah, Tariq Ali

  2011-03-21

  Parameter estimation in an inhomogeneous anisotropic medium offers many challenges; chief among them is the trade-off between inhomogeneity and anisotropy. It is especially hard to estimate the anisotropy anellipticity parameter η in complex media. Using perturbation theory and Taylor’s series, I have expanded the solutions of the anisotropic eikonal equation for transversely isotropic (TI) media with a vertical symmetry axis (VTI) in terms of the independent parameter η from a generally inhomogeneous elliptically anisotropic medium background. This new VTI traveltime solution is based on a set of precomputed perturbations extracted from solving linear partial differential equations. The traveltimes obtained from these equations serve as the coefficients of a Taylor-type expansion of the total traveltime in terms of η. Shanks transform is used to predict the transient behavior of the expansion and improve its accuracy using fewer terms. A homogeneous medium simplification of the expansion provides classical nonhyperbolic moveout descriptions of the traveltime that are more accurate than other recently derived approximations. In addition, this formulation provides a tool to scan for anisotropic parameters in a generally inhomogeneous medium background. A Marmousi test demonstrates the accuracy of this approximation. For a tilted axis of symmetry, the equations are still applicable with a slightly more complicated framework because the vertical velocity and δ are not readily available from the data.

 14. Wind Farm Decentralized Dynamic Modeling With Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Soltani, Mohsen; Shakeri, Sayyed Mojtaba; Grunnet, Jacob Deleuran;

  2010-01-01

  Development of dynamic wind flow models for wind farms is part of the research in European research FP7 project AEOLUS. The objective of this report is to provide decentralized dynamic wind flow models with parameters. The report presents a structure for decentralized flow models with inputs from...

 15. Solar Eruption and Local Magnetic Parameters

  Science.gov (United States)

  Lee, Jeongwoo; Liu, Chang; Jing, Ju; Chae, Jongchul

  2016-11-01

  It is now a common practice to use local magnetic parameters such as magnetic decay index for explaining solar eruptions from active regions, but there can be an alternative view that the global properties of the source region should be counted as a more important factor. We discuss this issue based on Solar Dynamics Observatory observations of the three successive eruptions within 1.5 hr from the NOAA active region 11444 and the magnetic parameters calculated using the nonlinear force-free field model. Two violent eruptions occurred in the regions with relatively high magnetic twist number (0.5-1.5) and high decay index (0.9-1.1) at the nominal height of the filament (12″) and otherwise a mild eruption occurred, which supports the local-parameter paradigm. Our main point is that the time sequence of the eruptions did not go with these parameters. It is argued that an additional factor, in the form of stabilizing force, should operate to determine the onset of the first eruption and temporal behaviors of subsequent eruptions. As supporting evidence, we report that the heating and fast plasma flow continuing for a timescale of an hour was the direct cause for the first eruption and that the unidirectional propagation of the disturbance determined the timing of subsequent eruptions. Both of these factors are associated with the overall magnetic structure rather than local magnetic properties of the active region.

 16. Deriving force field parameters for coordination complexes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Norrby, Per-Ola; Brandt, Peter

  2001-01-01

  The process of deriving molecular mechanics force fields for coordination complexes is outlined. Force field basics are introduced with an emphasis on special requirements for metal complexes. The review is then focused on how to set up the initial model, define the target, refine the parameters,...

 17. Identification of pork quality parameters by proteomics

  NARCIS (Netherlands)

  Wiel, van de D.F.M.; Zhang, W.L.

  2007-01-01

  A major parameter for quality of pork is its waterholding capacity (WHC). Prediction of WHC immediately after slaughter would be of benefit both to slaughterhouses for reasons of better logistics and/or branding of premium-meat, and to consumers for improved quality of meat products such as ham. In

 18. Hypotheses testing for fuzzy robust regression parameters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kula, Kamile Sanli [Ahi Evran University, Department of Mathematics, 40200 Kirsehir (Turkey)], E-mail: sanli2004@hotmail.com; Apaydin, Aysen [Ankara University, Department of Statistics, 06100 Ankara (Turkey)], E-mail: apaydin@science.ankara.edu.tr

  2009-11-30

  The classical least squares (LS) method is widely used in regression analysis because computing its estimate is easy and traditional. However, LS estimators are very sensitive to outliers and to other deviations from basic assumptions of normal theory [Huynh H. A comparison of four approaches to robust regression. Psychol Bull 1982;92:505-12; Stephenson D. 2000. Available from: (http://folk.uib.no/ngbnk/kurs/notes/node38.html); Xu R, Li C. Multidimensional least-squares fitting with a fuzzy model. Fuzzy Sets and Systems 2001;119:215-23.]. If there exists outliers in the data set, robust methods are preferred to estimate parameters values. We proposed a fuzzy robust regression method by using fuzzy numbers when x is crisp and Y is a triangular fuzzy number and in case of outliers in the data set, a weight matrix was defined by the membership function of the residuals. In the fuzzy robust regression, fuzzy sets and fuzzy regression analysis was used in ranking of residuals and in estimation of regression parameters, respectively [Sanli K, Apaydin A. Fuzzy robust regression analysis based on the ranking of fuzzy sets. Inernat. J. Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Syst 2008;16:663-81.]. In this study, standard deviation estimations are obtained for the parameters by the defined weight matrix. Moreover, we propose another point of view in hypotheses testing for parameters.

 19. Estimation of Modal Parameters and their Uncertainties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, P.; Brincker, Rune

  1999-01-01

  In this paper it is shown how to estimate the modal parameters as well as their uncertainties using the prediction error method of a dynamic system on the basis of uotput measurements only. The estimation scheme is assessed by means of a simulation study. As a part of the introduction, an example...

 20. Fractal parameters and vascular networks: facts & artifacts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maniero Fabrizio

  2008-07-01

  Full Text Available Abstract Background Several fractal and non-fractal parameters have been considered for the quantitative assessment of the vascular architecture, using a variety of test specimens and of computational tools. The fractal parameters have the advantage of being scale invariant, i.e. to be independent of the magnification and resolution of the images to be investigated, making easier the comparison among different setups and experiments. Results The success of several commercial and/or free codes in computing the fractal parameters has been tested on well known exact models. Based on such a preliminary study, we selected the code Frac-lac in order to analyze images obtained by visualizing the angiogenetic process occurring in chick Chorio Allontoic Membranes (CAM, assumed to be paradigmatic of a realistic 2D vascular network. Among the parameters investigated, the fractal dimension Df proved to be the most robust estimator for CAM vascular networks. Moreover, only Df was able to discriminate between effective and elusive increases in vascularization after drug-induced angiogenic stimulations on CAMs. Conclusion The fractal dimension Df is likely to be the most promising tool for monitoring the effectiveness of anti-angiogenic therapies in various clinical contexts.

 1. Multi-Parameter Scattering Sensor and Methods

  Science.gov (United States)

  Greenberg, Paul S. (Inventor); Fischer, David G. (Inventor)

  2016-01-01

  Methods, detectors and systems detect particles and/or measure particle properties. According to one embodiment, a detector for detecting particles comprises: a sensor for receiving radiation scattered by an ensemble of particles; and a processor for determining a physical parameter for the detector, or an optimal detection angle or a bound for an optimal detection angle, for measuring at least one moment or integrated moment of the ensemble of particles, the physical parameter, or detection angle, or detection angle bound being determined based on one or more of properties (a) and/or (b) and/or (c) and/or (d) or ranges for one or more of properties (a) and/or (b) and/or (c) and/or (d), wherein (a)-(d) are the following: (a) is a wavelength of light incident on the particles, (b) is a count median diameter or other characteristic size parameter of the particle size distribution, (c) is a standard deviation or other characteristic width parameter of the particle size distribution, and (d) is a refractive index of particles.

 2. Hypergeometric Functions with Integral Parameter Differences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsson, Per W.

  1971-01-01

  For a generalized hypergeometric function pFq(z) with positive integral differences between certain numerator and denominator parameters, a formula expressing the pFq(z) as a finite sum of lower-order functions is proved. From this formula, Minton's two summation theorems for p = q + 1, z = 1...

 3. Models and parameters for environmental radiological assessments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miller, C W [ed.

  1984-01-01

  This book presents a unified compilation of models and parameters appropriate for assessing the impact of radioactive discharges to the environment. Models examined include those developed for the prediction of atmospheric and hydrologic transport and deposition, for terrestrial and aquatic food-chain bioaccumulation, and for internal and external dosimetry. Chapters have been entered separately into the data base. (ACR)

 4. Penalty parameter of the penalty function method

  DEFF Research Database (Denmark)

  Si, Cheng Yong; Lan, Tian; Hu, Junjie;

  2014-01-01

  The penalty parameter of penalty function method is systematically analyzed and discussed. For the problem that Deb's feasibility-based rule doesnot give the detailed instruction as how to rank two solutions when they have the same constraint violation, an improved Deb's feasibility-based rule...

 5. ON THE REDUNDANCY OF COMPLEX MODAL PARAMETERS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈奎孚; 焦群英

  2004-01-01

  Generating the simulation transfer function (TF) is indispensable to modal analysis, such as examining modal parameters identification algorithm, and assessing modal analysis software. Comparing 3 feasible algorithms to simulate TF shows that, one of them is preperable, which is expressing the TF as the function of the complex modal parameters ( CMPs ) , because the deliberate behaviors of CMPs can be implemented easily,such as, dense modals , large damping, and complex modal shape, etc. Nonetheless, even this preferable algorithms is elected, the complex modal shapes cannot be specified arbitrarily, because the number of CMPs far more exceeds that in physical coordinate. So for physical realizable system, there are redundant constraints in CMPs. By analyzing the eigenvalue problem of a complex modal system, and the inversion equations from CMPs to physical parameters, the explicit redundancy constraints were presented. For the special cases, such as the real modal, the damping free modal, and non-complete identification, the specific forms of the redundancy constraints were discussed, along with the number of independent parameters. It is worthy of noting that, redundancy constraints are automatically satisfied for the real modal case. Their equivalent forms on the transfer matrix and a column of transfer matrix were also provided. These results are applicable to generate TF, to implement identification by optimization and appreciate the identification results, to evaluate residual modal, and to verify the complementary of identified modal orders.

 6. Estimation of Model Parameters for Steerable Needles

  Science.gov (United States)

  Park, Wooram; Reed, Kyle B.; Okamura, Allison M.; Chirikjian, Gregory S.

  2010-01-01

  Flexible needles with bevel tips are being developed as useful tools for minimally invasive surgery and percutaneous therapy. When such a needle is inserted into soft tissue, it bends due to the asymmetric geometry of the bevel tip. This insertion with bending is not completely repeatable. We characterize the deviations in needle tip pose (position and orientation) by performing repeated needle insertions into artificial tissue. The base of the needle is pushed at a constant speed without rotating, and the covariance of the distribution of the needle tip pose is computed from experimental data. We develop the closed-form equations to describe how the covariance varies with different model parameters. We estimate the model parameters by matching the closed-form covariance and the experimentally obtained covariance. In this work, we use a needle model modified from a previously developed model with two noise parameters. The modified needle model uses three noise parameters to better capture the stochastic behavior of the needle insertion. The modified needle model provides an improvement of the covariance error from 26.1% to 6.55%. PMID:21643451

 7. Scheduling parameters in flexible manufacturing cells

  NARCIS (Netherlands)

  Slomp, J.; Gaalman, G.J.C.; Ahmad, M.M.; Sullivan, W.G.; Migliore, H.; Randhawa, S.

  1998-01-01

  The existence of a well-designed scheduling procedure is a major condition for an effective integration of a flexible manufacturing cell (FMC) in the material flow of a firm. This paper shows the presence and relative importance of three parameter types in the scheduling of operations on a flexible

 8. An Optimization Model of Tunnel Support Parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Su Lijuan

  2015-05-01

  Full Text Available An optimization model was developed to obtain the ideal values of the primary support parameters of tunnels, which are wide-ranging in high-speed railway design codes when the surrounding rocks are at the III, IV, and V levels. First, several sets of experiments were designed and simulated using the FLAC3D software under an orthogonal experimental design. Six factors, namely, level of surrounding rock, buried depth of tunnel, lateral pressure coefficient, anchor spacing, anchor length, and shotcrete thickness, were considered. Second, a regression equation was generated by conducting a multiple linear regression analysis following the analysis of the simulation results. Finally, the optimization model of support parameters was obtained by solving the regression equation using the least squares method. In practical projects, the optimized values of support parameters could be obtained by integrating known parameters into the proposed model. In this work, the proposed model was verified on the basis of the Liuyang River Tunnel Project. Results show that the optimization model significantly reduces related costs. The proposed model can also be used as a reliable reference for other high-speed railway tunnels.

 9. Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters

  CERN Document Server

  Ade, P A R; Arnaud, M.; Ashdown, M.; Aumont, J.; Baccigalupi, C.; Banday, A.J.; Barreiro, R.B.; Bartlett, J.G.; Bartolo, N.; Battaner, E.; Battye, R.; Benabed, K.; Benoit, A.; Benoit-Levy, A.; Bernard, J.P.; Bersanelli, M.; Bielewicz, P.; Bonaldi, A.; Bonavera, L.; Bond, J.R.; Borrill, J.; Bouchet, F.R.; Boulanger, F.; Bucher, M.; Burigana, C.; Butler, R.C.; Calabrese, E.; Cardoso, J.F.; Catalano, A.; Challinor, A.; Chamballu, A.; Chary, R.R.; Chiang, H.C.; Chluba, J.; Christensen, P.R.; Church, S.; Clements, D.L.; Colombi, S.; Colombo, L.P.L.; Combet, C.; Coulais, A.; Crill, B.P.; Curto, A.; Cuttaia, F.; Danese, L.; Davies, R.D.; Davis, R.J.; de Bernardis, P.; de Rosa, A.; de Zotti, G.; Delabrouille, J.; Desert, F.X.; Di Valentino, E.; Dickinson, C.; Diego, J.M.; Dolag, K.; Dole, H.; Donzelli, S.; Dore, O.; Douspis, M.; Ducout, A.; Dunkley, J.; Dupac, X.; Efstathiou, G.; Elsner, F.; Ensslin, T.A.; Eriksen, H.K.; Farhang, M.; Fergusson, J.; Finelli, F.; Forni, O.; Frailis, M.; Fraisse, A.A.; Franceschi, E.; Frejsel, A.; Galeotta, S.; Galli, S.; Ganga, K.; Gauthier, C.; Gerbino, M.; Ghosh, T.; Giard, M.; Giraud-Heraud, Y.; Giusarma, E.; Gjerlow, E.; Gonzalez-Nuevo, J.; Gorski, K.M.; Gratton, S.; Gregorio, A.; Gruppuso, A.; Gudmundsson, J.E.; Hamann, J.; Hansen, F.K.; Hanson, D.; Harrison, D.L.; Helou, G.; Henrot-Versille, S.; Hernandez-Monteagudo, C.; Herranz, D.; Hildebrandt, S.R.; Hivon, E.; Hobson, M.; Holmes, W.A.; Hornstrup, A.; Hovest, W.; Huang, Z.; Huffenberger, K.M.; Hurier, G.; Jaffe, A.H.; Jaffe, T.R.; Jones, W.C.; Juvela, M.; Keihanen, E.; Keskitalo, R.; Kisner, T.S.; Kneissl, R.; Knoche, J.; Knox, L.; Kunz, M.; Kurki-Suonio, H.; Lagache, G.; Lahteenmaki, A.; Lamarre, J.M.; Lasenby, A.; Lattanzi, M.; Lawrence, C.R.; Leahy, J.P.; Leonardi, R.; Lesgourgues, J.; Levrier, F.; Lewis, A.; Liguori, M.; Lilje, P.B.; Linden-Vornle, M.; Lopez-Caniego, M.; Lubin, P.M.; Macias-Perez, J.F.; Maggio, G.; Mandolesi, N.; Mangilli, A.; Marchini, A.; Martin, P.G.; Martinelli, M.; Martinez-Gonzalez, E.; Masi, S.; Matarrese, S.; Mazzotta, P.; McGehee, P.; Meinhold, P.R.; Melchiorri, A.; Melin, J.B.; Mendes, L.; Mennella, A.; Migliaccio, M.; Millea, M.; Mitra, S.; Miville-Deschenes, M.A.; Moneti, A.; Montier, L.; Morgante, G.; Mortlock, D.; Moss, A.; Munshi, D.; Murphy, J.A.; Naselsky, P.; Nati, F.; Natoli, P.; Netterfield, C.B.; Norgaard-Nielsen, H.U.; Noviello, F.; Novikov, D.; Novikov, I.; Oxborrow, C.A.; Paci, F.; Pagano, L.; Pajot, F.; Paladini, R.; Paoletti, D.; Partridge, B.; Pasian, F.; Patanchon, G.; Pearson, T.J.; Perdereau, O.; Perotto, L.; Perrotta, F.; Pettorino, V.; Piacentini, F.; Piat, M.; Pierpaoli, E.; Pietrobon, D.; Plaszczynski, S.; Pointecouteau, E.; Polenta, G.; Popa, L.; Pratt, G.W.; Prezeau, G.; Prunet, S.; Puget, J.L.; Rachen, J.P.; Reach, W.T.; Rebolo, R.; Reinecke, M.; Remazeilles, M.; Renault, C.; Renzi, A.; Ristorcelli, I.; Rocha, G.; Rosset, C.; Rossetti, M.; Roudier, G.; d'Orfeuil, B.Rouille; Rowan-Robinson, M.; Rubino-Martin, J.A.; Rusholme, B.; Said, N.; Salvatelli, V.; Salvati, L.; Sandri, M.; Santos, D.; Savelainen, M.; Savini, G.; Scott, D.; Seiffert, M.D.; Serra, P.; Shellard, E.P.S.; Spencer, L.D.; Spinelli, M.; Stolyarov, V.; Stompor, R.; Sudiwala, R.; Sunyaev, R.; Sutton, D.; Suur-Uski, A.S.; Sygnet, J.F.; Tauber, J.A.; Terenzi, L.; Toffolatti, L.; Tomasi, M.; Tristram, M.; Trombetti, T.; Tucci, M.; Tuovinen, J.; Turler, M.; Umana, G.; Valenziano, L.; Valiviita, J.; Van Tent, B.; Vielva, P.; Villa, F.; Wade, L.A.; Wandelt, B.D.; Wehus, I.K.; White, M.; White, S.D.M.; Wilkinson, A.; Yvon, D.; Zacchei, A.; Zonca, A.

  2015-01-01

  We present results based on full-mission Planck observations of temperature and polarization anisotropies of the CMB. These data are consistent with the six-parameter inflationary LCDM cosmology. From the Planck temperature and lensing data, for this cosmology we find a Hubble constant, H0= (67.8 +/- 0.9) km/s/Mpc, a matter density parameter Omega_m = 0.308 +/- 0.012 and a scalar spectral index with n_s = 0.968 +/- 0.006. (We quote 68% errors on measured parameters and 95% limits on other parameters.) Combined with Planck temperature and lensing data, Planck LFI polarization measurements lead to a reionization optical depth of tau = 0.066 +/- 0.016. Combining Planck with other astrophysical data we find N_ eff = 3.15 +/- 0.23 for the effective number of relativistic degrees of freedom and the sum of neutrino masses is constrained to < 0.23 eV. Spatial curvature is found to be |Omega_K| < 0.005. For LCDM we find a limit on the tensor-to-scalar ratio of r <0.11 consistent with the B-mode constraints fr...

 10. Estimation of Model Parameters for Steerable Needles.

  Science.gov (United States)

  Park, Wooram; Reed, Kyle B; Okamura, Allison M; Chirikjian, Gregory S

  2010-01-01

  Flexible needles with bevel tips are being developed as useful tools for minimally invasive surgery and percutaneous therapy. When such a needle is inserted into soft tissue, it bends due to the asymmetric geometry of the bevel tip. This insertion with bending is not completely repeatable. We characterize the deviations in needle tip pose (position and orientation) by performing repeated needle insertions into artificial tissue. The base of the needle is pushed at a constant speed without rotating, and the covariance of the distribution of the needle tip pose is computed from experimental data. We develop the closed-form equations to describe how the covariance varies with different model parameters. We estimate the model parameters by matching the closed-form covariance and the experimentally obtained covariance. In this work, we use a needle model modified from a previously developed model with two noise parameters. The modified needle model uses three noise parameters to better capture the stochastic behavior of the needle insertion. The modified needle model provides an improvement of the covariance error from 26.1% to 6.55%.

 11. Practice Parameter for Psychodynamic Psychotherapy with Children

  Science.gov (United States)

  Medicus, Jennifer

  2012-01-01

  This Practice Parameter describes the principles of psychodynamic psychotherapy with children and is based on clinical consensus and available research evidence. It presents guidelines for the practice of child psychodynamic psychotherapy, including indications and contraindications, the setting, verbal and interactive (play) techniques, work with…

 12. Estimation of motility parameters from trajectory data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Christian L.; Pedersen, Jonas Nyvold; Mortensen, Kim I.;

  2015-01-01

  Given a theoretical model for a self-propelled particle or micro-organism, how does one optimally determine the parameters of the model from experimental data in the form of a time-lapse recorded trajectory? For very long trajectories, one has very good statistics, and optimality may matter little...... to which similar results may be obtained also for self-propelled particles....

 13. A tool for parameter-space explorations

  CERN Document Server

  Murase, Yohsuke; Ito, Nobuyasu

  2014-01-01

  A software for managing simulation jobs and results, named "OACIS", is presented. It controls a large number of simulation jobs executed in various remote servers, keeps these results in an organized way, and manages the analyses on these results. The software has a web browser front end, and users can submit various jobs to appropriate remote hosts from a web browser easily. After these jobs are finished, all the result files are automatically downloaded from the computational hosts and stored in a traceable way together with the logs of the date, host, and elapsed time of the jobs. Some visualization functions are also provided so that users can easily grasp the overview of the results distributed in a high-dimensional parameter space. Thus, OACIS is especially beneficial for the complex simulation models having many parameters for which a lot of parameter searches are required. By using API of OACIS, it is easy to write a code that automates parameter selection depending on the previous simulation results....

 14. A variable parameter parametric snake method

  Science.gov (United States)

  Marouf, A.; Houacine, A.

  2015-12-01

  In this paper, we introduce a new approach to parametric snake method by using variable snake parameters. Adopting fixed parameter values for all points of the snake, as usual, constitutes by itself a limitation that leads to poor performances in terms of convergence and tracking properties. A more adapted choice should be the one that allows selection depending on the image region properties as on the contour shape and position. However, such variability is not an easy task in general and a precise method need to be defined to assure contour point dependent tuning at iterations. We were particularly interested in applying this idea to the recently presented parametric method [1]. In the work mentioned, an attraction term is used to improve the convergence of the standard parametric snake without a significant increase in computational load. We show here, that improved performances can ensue from applying variable parameter concepts. For this purpose, the method is first analyzed and then a procedure is developed to assure an automatic variable parameter tuning. The interest of our approach is illustrated through object segmentation results.

 15. Application of lumped-parameter models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Lars Bo; Liingaard, Morten

  This technical report concerns the lumped-parameter models for a suction caisson with a ratio between skirt length and foundation diameter equal to 1/2, embedded into an viscoelastic soil. The models are presented for three different values of the shear modulus of the subsoil (section 1.1). Subse...

 16. Hurst Parameter Estimation Using Artificial Neural Networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S..Ledesma-Orozco

  2011-08-01

  Full Text Available The Hurst parameter captures the amount of long-range dependence (LRD in a time series. There are severalmethods to estimate the Hurst parameter, being the most popular: the variance-time plot, the R/S plot, theperiodogram, and Whittle’s estimator. The first three are graphical methods, and the estimation accuracy depends onhow the plot is interpreted and calculated. In contrast, Whittle’s estimator is based on a maximum likelihood techniqueand does not depend on a graph reading; however, it is computationally expensive. A new method to estimate theHurst parameter is proposed. This new method is based on an artificial neural network. Experimental results showthat this method outperforms traditional approaches, and can be used on applications where a fast and accurateestimate of the Hurst parameter is required, i.e., computer network traffic control. Additionally, the Hurst parameterwas computed on series of different length using several methods. The simulation results show that the proposedmethod is at least ten times faster than traditional methods.

 17. Dimensionless parameters for lidar performance characterization

  Science.gov (United States)

  Comerón, Adolfo; Agishev, Ravil R.

  2014-10-01

  A set of three dimensionless parameters is proposed to characterize lidar systems. Two of them are based on an asymptotic approximation of the output signal-to-noise ratio as a function of the input optical power reaching the photoreceiver when there is no background radiation. Of these, one is defined as the ratio between the input signal power level coming from a reference range in a reference atmosphere (reference power level) and the input power level that would produce a reference output signal-to-noise ratio if the photoreceiver operated always in signal-shot noise limited regime. The other is defined as the ratio between the reference power level and the input power level for which the signal-induced shot noise power equals the receiver noise power. A third parameter, defined as the ratio between the background optical power at the photoreceiver input and the reference power level, quantifies the effect of background radiation. With these three parameters a good approximation to the output signal-to-noise ratio of the lidar can be calculated as a function of the power reduction with respect to the power reaching the photodetector in the reference situation. These parameters can also be used to compare and rank the performance of different systems.

 18. Effect of Subsoil Compaction on Hydraulic Parameters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Bo Vangsø; Berisso, Feto Esimo; Schjønning, Per

  a significant trend of reduced macroporosity for the compacted upper depth. We conclude that the measured changes in the analyzed transport parameters support our hypothesis that the colloid-facilitated transport of agrochemicals in spatially connected macropores leads to a higher risk of contamination of water...

 19. Compositional modelling of distributed-parameter systems

  NARCIS (Netherlands)

  Maschke, Bernhard; Schaft, van der Arjan; Lamnabhi-Lagarrigue, F.; Loría, A.; Panteley, E.

  2005-01-01

  The Hamiltonian formulation of distributed-parameter systems has been a challenging reserach area for quite some time. (A nice introduction, especially with respect to systems stemming from fluid dynamics, can be found in [26], where also a historical account is provided.) The identification of the

 20. Averaged controllability of parameter dependent conservative semigroups

  Science.gov (United States)

  Lohéac, Jérôme; Zuazua, Enrique

  2017-02-01

  We consider the problem of averaged controllability for parameter depending (either in a discrete or continuous fashion) control systems, the aim being to find a control, independent of the unknown parameters, so that the average of the states is controlled. We do it in the context of conservative models, both in an abstract setting and also analysing the specific examples of the wave and Schrödinger equations. Our first result is of perturbative nature. Assuming the averaging probability measure to be a small parameter-dependent perturbation (in a sense that we make precise) of an atomic measure given by a Dirac mass corresponding to a specific realisation of the system, we show that the averaged controllability property is achieved whenever the system corresponding to the support of the Dirac is controllable. Similar tools can be employed to obtain averaged versions of the so-called Ingham inequalities. Particular attention is devoted to the 1d wave equation in which the time-periodicity of solutions can be exploited to obtain more precise results, provided the parameters involved satisfy Diophantine conditions ensuring the lack of resonances.

 1. Physical Interpretation Of Asymmetry Parameter in Galaxies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Divakara Mayya

  2001-01-01

  Full Text Available Early type galaxies, in general, appear to be more symmetric than late type galaxies. There have been attempts to quantify this trend into an asymmetry parameter, aiming to determine the morphological type of distant galaxies. Studies conducted on samples of nearby galaxies find a fairly reasonable correlation between asymmetry and morphological type of galaxies. However, it is important to understand the correlation physically before the correlation could be used to classify distant galaxies. With this purpose we carried out a multi-band analysis of asymmetry of nearby galaxies. We find a dependence between asymmetry parameter and wavelength which can be explained by a model, i n which recently formed stars play an important role. The model also reproduces the correlation of asymmetry parameter with global quantities such as color and Halpha flux of galaxies. From these analyses, we conclude that asymmetry parameter is closely tied to the current star formation rate and hence its use as a morphological indicator is limited.

 2. Radiographic adenoid evaluation - suggestion of referral parameters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murilo F.N. Feres

  2014-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: this study aimed to evaluate the usefulness of current radiographic measurements, which were originally conceived to evaluate adenoid hypertrophy, as potential referral parameters. METHODS: children aged from 4 to 14 years, of both genders, who presented nasal obstruction complaints, were subjected to cavum radiography. Radiographic examinations (n = 120 were evaluated according to categorical and quantitative parameters, and data were compared to gold-standard videonasopharyngoscopic examination, regarding accuracy (sensitivity, negative predictive value, specificity, and positive predictive value. RESULTS: radiographic grading systems presented low sensitivity for the identification of patients with two-thirds choanal space obstruction. However, some of these parameters presented relatively high specificity rates when three-quarters adenoid obstruction was the threshold of interest. Amongst the quantitative variables, a mathematical model was found to be more suitable for identifying patients with more than two-thirds obstruction. CONCLUSION: this model was shown to be potentially useful as a screening tool to include patients with, at least, two-thirds adenoid obstruction. Moreover, one of the categorical parameters was demonstrated to be relatively more useful, as well as a potentially safer assessment tool to exclude patients with less than three-quarters obstruction, to be indicated for adenoidectomy.

 3. Mixed integer evolution strategies for parameter optimization.

  Science.gov (United States)

  Li, Rui; Emmerich, Michael T M; Eggermont, Jeroen; Bäck, Thomas; Schütz, M; Dijkstra, J; Reiber, J H C

  2013-01-01

  Evolution strategies (ESs) are powerful probabilistic search and optimization algorithms gleaned from biological evolution theory. They have been successfully applied to a wide range of real world applications. The modern ESs are mainly designed for solving continuous parameter optimization problems. Their ability to adapt the parameters of the multivariate normal distribution used for mutation during the optimization run makes them well suited for this domain. In this article we describe and study mixed integer evolution strategies (MIES), which are natural extensions of ES for mixed integer optimization problems. MIES can deal with parameter vectors consisting not only of continuous variables but also with nominal discrete and integer variables. Following the design principles of the canonical evolution strategies, they use specialized mutation operators tailored for the aforementioned mixed parameter classes. For each type of variable, the choice of mutation operators is governed by a natural metric for this variable type, maximal entropy, and symmetry considerations. All distributions used for mutation can be controlled in their shape by means of scaling parameters, allowing self-adaptation to be implemented. After introducing and motivating the conceptual design of the MIES, we study the optimality of the self-adaptation of step sizes and mutation rates on a generalized (weighted) sphere model. Moreover, we prove global convergence of the MIES on a very general class of problems. The remainder of the article is devoted to performance studies on artificial landscapes (barrier functions and mixed integer NK landscapes), and a case study in the optimization of medical image analysis systems. In addition, we show that with proper constraint handling techniques, MIES can also be applied to classical mixed integer nonlinear programming problems.

 4. Objective parameters for engine noise quality evaluation; Objektive Parameter zur Bewertung der Motorgeraeuschqualitaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Graf, Bernhard; Brandl, Stephan [AVL List GmbH, Graz (Austria); Sontacchi, Alois [Univ. fuer Musik und Darstellende Kunst, Graz (Austria). Inst. fuer Elektronische Musik und Akustik; Girstmair, Josef [Kompetenzzentrum Das Virtuelle Fahrzeug, Graz (Austria). Gruppe Antriebsstrang Dynamik und Akustik

  2013-06-01

  Due to ongoing downsizing efforts and more stringent emission regulations, relevance of sound quality monitoring during engine and vehicle development is strongly increasing. Therefore AVL developed new sound quality parameters like CKI (Combustion Knocking Index) and HI (Harshness Index). Using these parameters sound quality can be objectively monitored, without subjective evaluations, online throughout the complete development process. (orig.)

 5. Accuracy of Parameter Estimation in Gibbs Sampling under the Two-Parameter Logistic Model.

  Science.gov (United States)

  Kim, Seock-Ho; Cohen, Allan S.

  The accuracy of Gibbs sampling, a Markov chain Monte Carlo procedure, was considered for estimation of item and ability parameters under the two-parameter logistic model. Memory test data were analyzed to illustrate the Gibbs sampling procedure. Simulated data sets were analyzed using Gibbs sampling and the marginal Bayesian method. The marginal…

 6. Sensitivity of adjustment to parameter correlations and to response-parameter correlations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagschal, J.J. [Racah Inst. of Physics, Hebrew Univ. of Jerusalem, Edmond J. Safra Campus, Jerusalem, 91904 (Israel)

  2011-07-01

  The adjusted parameters and response, and their respective posterior uncertainties and correlations, are presented explicitly as functions of all relevant prior correlations for the two parameters, one response case. The dependence of these adjusted entities on the various prior correlations is analyzed and portrayed graphically for various valid correlation combinations on a simple criticality problem. (authors)

 7. Parameter estimation for lithium ion batteries

  Science.gov (United States)

  Santhanagopalan, Shriram

  With an increase in the demand for lithium based batteries at the rate of about 7% per year, the amount of effort put into improving the performance of these batteries from both experimental and theoretical perspectives is increasing. There exist a number of mathematical models ranging from simple empirical models to complicated physics-based models to describe the processes leading to failure of these cells. The literature is also rife with experimental studies that characterize the various properties of the system in an attempt to improve the performance of lithium ion cells. However, very little has been done to quantify the experimental observations and relate these results to the existing mathematical models. In fact, the best of the physics based models in the literature show as much as 20% discrepancy when compared to experimental data. The reasons for such a big difference include, but are not limited to, numerical complexities involved in extracting parameters from experimental data and inconsistencies in interpreting directly measured values for the parameters. In this work, an attempt has been made to implement simplified models to extract parameter values that accurately characterize the performance of lithium ion cells. The validity of these models under a variety of experimental conditions is verified using a model discrimination procedure. Transport and kinetic properties are estimated using a non-linear estimation procedure. The initial state of charge inside each electrode is also maintained as an unknown parameter, since this value plays a significant role in accurately matching experimental charge/discharge curves with model predictions and is not readily known from experimental data. The second part of the dissertation focuses on parameters that change rapidly with time. For example, in the case of lithium ion batteries used in Hybrid Electric Vehicle (HEV) applications, the prediction of the State of Charge (SOC) of the cell under a variety of

 8. Analysis of Modeling Parameters on Threaded Screws.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vigil, Miquela S. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Brake, Matthew Robert [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Vangoethem, Douglas [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-06-01

  Assembled mechanical systems often contain a large number of bolted connections. These bolted connections (joints) are integral aspects of the load path for structural dynamics, and, consequently, are paramount for calculating a structure's stiffness and energy dissipation prop- erties. However, analysts have not found the optimal method to model appropriately these bolted joints. The complexity of the screw geometry cause issues when generating a mesh of the model. This paper will explore different approaches to model a screw-substrate connec- tion. Model parameters such as mesh continuity, node alignment, wedge angles, and thread to body element size ratios are examined. The results of this study will give analysts a better understanding of the influences of these parameters and will aide in finding the optimal method to model bolted connections.

 9. Rapid Compact Binary Coalescence Parameter Estimation

  Science.gov (United States)

  Pankow, Chris; Brady, Patrick; O'Shaughnessy, Richard; Ochsner, Evan; Qi, Hong

  2016-03-01

  The first observation run with second generation gravitational-wave observatories will conclude at the beginning of 2016. Given their unprecedented and growing sensitivity, the benefit of prompt and accurate estimation of the orientation and physical parameters of binary coalescences is obvious in its coupling to electromagnetic astrophysics and observations. Popular Bayesian schemes to measure properties of compact object binaries use Markovian sampling to compute the posterior. While very successful, in some cases, convergence is delayed until well after the electromagnetic fluence has subsided thus diminishing the potential science return. With this in mind, we have developed a scheme which is also Bayesian and simply parallelizable across all available computing resources, drastically decreasing convergence time to a few tens of minutes. In this talk, I will emphasize the complementary use of results from low latency gravitational-wave searches to improve computational efficiency and demonstrate the capabilities of our parameter estimation framework with a simulated set of binary compact object coalescences.

 10. Superconducting State Parameters of Binary Superconductors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aditya M. Vora

  2012-05-01

  Full Text Available A well known pseudopotential is used to investigate the superconducting state parameters viz. electron-phonon coupling strength , Coulomb pseudopotential *, transition temperature ТС, isotope effect exponent  and effective interaction strength N0V for the AgxZn1 – x and AgxAl1 – x binary superconductors theoretically for the first time. We have incorporated here five different types of the local field correction functions to show the effect of exchange and correlation on the aforesaid properties. Very strong influence of the various exchange and correlation functions is concluded from the present study. The comparison with other such experimental values is encouraging, which confirms the applicability of the model potential in explaining the superconducting state parameters of binary mixture.

 11. Quantum Fluctuations of a Superconductor Order Parameter.

  Science.gov (United States)

  Arutyunov, K Yu; Lehtinen, J S

  2016-12-01

  Tunneling I-V characteristics between very narrow titanium nanowires and "massive" superconducting aluminum were measured. The clear trend was observed: the thinner the titanium electrode, the broader the singularity at eV = Δ1(Al) + Δ2(Ti). The phenomenon can be explained by broadening of the gap edge of the quasi-one-dimensional titanium channels due to quantum fluctuations of the order parameter modulus |Δ2|. The range of the nanowire diameters, where the effect is pronounced, correlates with dimensions where the phase fluctuations of the complex superconducting order parameter Δ = |Δ|e(iφ), the quantum phase slips, broadening the R(T) dependencies, have been observed.

 12. Bayesian parameter estimation for effective field theories

  Science.gov (United States)

  Wesolowski, S.; Klco, N.; Furnstahl, R. J.; Phillips, D. R.; Thapaliya, A.

  2016-07-01

  We present procedures based on Bayesian statistics for estimating, from data, the parameters of effective field theories (EFTs). The extraction of low-energy constants (LECs) is guided by theoretical expectations in a quantifiable way through the specification of Bayesian priors. A prior for natural-sized LECs reduces the possibility of overfitting, and leads to a consistent accounting of different sources of uncertainty. A set of diagnostic tools is developed that analyzes the fit and ensures that the priors do not bias the EFT parameter estimation. The procedures are illustrated using representative model problems, including the extraction of LECs for the nucleon-mass expansion in SU(2) chiral perturbation theory from synthetic lattice data.

 13. Parameters of PNe: Old fashioned or Trendy?

  CERN Document Server

  Kraus, M

  2004-01-01

  We derive the stellar and circumstellar parameters with two models: the classical constant density nebula model and a stellar wind model. Depending on the mass loss rate of the star the stellar wind model results in a range of valid values which can deviate from the classical model results. This is especially true for the elemental abundances which are for every valid stellar wind model larger than the value found with the classical nebula model. We argue that a density distribution in the shells of PNe formed due to a stellar wind with high mass loss rate is more reliable when deriving stellar and nebular parameters than using the classical constant density nebula model.

 14. The multiple-parameter fractional Fourier transform

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LANG Jun; TAO Ran; RAN QiWen; WANG Yue

  2008-01-01

  The fractional Fourier transform (FRFT) has multiplicity, which is intrinsic in frac-tional operator. A new source for the multiplicity of the weight-type fractional Fou-rier transform (WFRFT) is proposed, which can generalize the weight coefficients of WFRFT to contain two vector parameters MN,∈ZM. Therefore a generalized frac-tional Fourier transform can be defined, which is denoted by the multiple-parameter fractional Fourier transform (MPFRFT). It enlarges the multiplicity of the FRFT, which not only includes the conventional FRFT and general multi-fractional Fourier transform as special cases, but also introduces new fractional Fourier transforms. It provides a unified framework for the FRFT, and the method is also available for fractionalizing other linear operators. In addition, numerical simulations of the MPFRFT on the Hermite-Gaussian and rectangular functions have been performed as a simple application of MPFRFT to signal processing.

 15. Holographic renormalization and the electroweak precision parameters

  Science.gov (United States)

  Round, Mark

  2010-09-01

  We study the effects of holographic renormalization on an AdS/QCD inspired description of dynamical electroweak symmetry breaking. Our model is a 5D slice of AdS5 geometry containing a bulk scalar and SU(2)×SU(2) gauge fields. The scalar field obtains a vacuum expectation value (VEV) which represents a condensate that triggers electroweak symmetry breaking. Fermion fields are constrained to live on the UV brane and do not propagate in the bulk. The two-point functions are holographically renormalized through the addition of boundary counterterms. Measurable quantities are then expressed in terms of well-defined physical parameters, free from any spurious dependence on the UV cutoff. A complete study of the precision parameters is carried out and bounds on physical quantities derived. The large-N scaling of results is discussed.

 16. Holographic Renormalisation and the Electroweak Precision Parameters

  CERN Document Server

  Round, Mark

  2010-01-01

  We study the effects of holographic renormalisation on an AdS/QCD inspired description of dynamical electroweak symmetry breaking. Our model is a 5D slice of AdS_5 geometry containing a bulk scalar and SU(2) times SU(2) gauge fields. The scalar field obtains a VEV which represents a condensate that triggers electroweak symmetry breaking. Fermion fields are constrained to live on the UV brane and do not propagate in the bulk. The two-point functions are holographically renormalised through the addition of boundary counterterms. Measurable quantities are then expressed in terms of well defined physical parameters, free from any spurious dependence on the UV cut-off. A complete study of the precision parameters is carried out and bounds on physical quantities derived. The large-N scaling of results is discussed.

 17. Useful scaling parameters for the pulse tube

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, J.M.; Kittel, P. [NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA (United States); Timmerhaus, K.D. [Univ. of Colorado, Boulder, CO (United States)] [and others

  1996-12-31

  A set of dimensionless scaling parameters for use in correlating performance data for Pulse Tube Refrigerators is presented. The dimensionless groups result after scaling the mass and energy conservation equations, and the equation of motion for an axisymmetric, two-dimensional ideal gas system. Allowed are viscous effects and conduction heat transfer between the gas and the tube wall. The scaling procedure results in reducing the original 23 dimensional variables to a set of 11 dimensionless scaling groups. Dimensional analysis is used to verify that the 11 dimensionless groups obtained is the minimum number needed to describe the system. The authors also examine 6 limiting cases which progressively reduce the number of dimensionless groups from 11 to 3. The physical interpretation of the parameters are described, and their usefulness is outlined for understanding how heat transfer and mass streaming affect ideal enthalpy flow.

 18. Beam Parameters Measurement Based On Tv Methods

  CERN Document Server

  Klimenkov, E; Milichenko, Yu; Voevodin, V

  2004-01-01

  The paper describes hardware and software used to control TV-cameras and to process TV-images of luminescent screens placed along the beam transfer lines. Industrial devices manually control the movements and focusing of the cameras. All devices are linked to PC via PCI interfaces with homemade drivers for Linux OS and provide both selection of camera and digitizing of video signal synchronized with beam. One part of software provides means to set initial parameters using PC consol. Thus an operator can choose contrast, brightness, some number of significant points on TV-image to calculate beam position and its size. Second part supports remote TV controls and data processing from Control Rooms of U-70 complex using set initial parameters. First experience and results of the method realization are discussed.

 19. CosmoSIS: modular cosmological parameter estimation

  CERN Document Server

  Zuntz, Joe; Jennings, Elise; Rudd, Douglas; Manzotti, Alessandro; Dodelson, Scott; Bridle, Sarah; Sehrish, Saba; Kowalkowski, James

  2014-01-01

  Cosmological parameter estimation is entering a new era. Large collaborations need to coordinate high-stakes analyses using multiple methods; furthermore such analyses have grown in complexity due to sophisticated models of cosmology and systematic uncertainties. In this paper we argue that modularity is the key to addressing these challenges: calculations should be broken up into interchangeable modular units with inputs and outputs clearly defined. We present a new framework for cosmological parameter estimation, CosmoSIS, designed to connect together, share, and advance development of inference tools across the community. We describe the modules already available in CosmoSIS, including CAMB, Planck, cosmic shear calculations, and a suite of samplers. We illustrate it using demonstration code that you can run out-of-the-box with the installer available at http://bitbucket.org/joezuntz/cosmosis

 20. The Redshift Evolution of LCDM Halo Parameters

  CERN Document Server

  Muñoz-Cuartas, J C; Gottlöber, Stefan; Dutton, Aaron

  2011-01-01

  We study the mass and redshift dependence of the concentration parameter in Nbody simulations spanning masses from $10^{10} \\hMsun$ to $10^{15} \\hMsun$ and redshifts from 0 to 2. We present a series of fitting formulas that accurately describe the time evolution of the concentration-mass relation since z=2. Using arguments based on the spherical collapse model we study the behaviour of the scale length of the density profile during the assembly history of haloes, obtaining physical insights on the origin of the observed time evolution of the concentration mass relation. We present preliminary results of the implementation of this model in the prediction of the values of the concentration parameter for different masses and redshifts.

 1. Systematic parameter inference in stochastic mesoscopic modeling

  CERN Document Server

  Lei, Huan; Li, Zhen; Karniadakis, George

  2016-01-01

  We propose a method to efficiently determine the optimal coarse-grained force field in mesoscopic stochastic simulations of Newtonian fluid and polymer melt systems modeled by dissipative particle dynamics (DPD) and energy conserving dissipative particle dynamics (eDPD). The response surfaces of various target properties (viscosity, diffusivity, pressure, etc.) with respect to model parameters are constructed based on the generalized polynomial chaos (gPC) expansion using simulation results on sampling points (e.g., individual parameter sets). To alleviate the computational cost to evaluate the target properties, we employ the compressive sensing method to compute the coefficients of the dominant gPC terms given the prior knowledge that the coefficients are sparse. The proposed method shows comparable accuracy with the standard probabilistic collocation method (PCM) while it imposes a much weaker restriction on the number of the simulation samples especially for systems with high dimensional parametric space....

 2. UPRE method for total variation parameter selection

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wohlberg, Brendt [Los Alamos National Laboratory; Lin, Youzuo [Los Alamos National Laboratory

  2008-01-01

  Total Variation (TV) Regularization is an important method for solving a wide variety of inverse problems in image processing. In order to optimize the reconstructed image, it is important to choose the optimal regularization parameter. The Unbiased Predictive Risk Estimator (UPRE) has been shown to give a very good estimate of this parameter for Tikhonov Regularization. In this paper we propose an approach to extend UPRE method to the TV problem. However, applying the extended UPRE is impractical in the case of inverse problems such as de blurring, due to the large scale of the associated linear problem. We also propose an approach to reducing the large scale problem to a small problem, significantly reducing computational requirements while providing a good approximation to the original problem.

 3. Chronic boron exposure and human semen parameters.

  Science.gov (United States)

  Robbins, Wendie A; Xun, Lin; Jia, Juan; Kennedy, Nola; Elashoff, David A; Ping, Liu

  2010-04-01

  Boron found as borates in soil, food, and water has important industrial and medical applications. A panel reviewing NTP reproductive toxicants identified boric acid as high priority for occupational studies to determine safe versus adverse reproductive effects. To address this, we collected boron exposure/dose measures in workplace inhalable dust, dietary food/fluids, blood, semen, and urine from boron workers and two comparison worker groups (n=192) over three months and determined correlations between boron and semen parameters (total sperm count, sperm concentration, motility, morphology, DNA breakage, apoptosis and aneuploidy). Blood boron averaged 499.2 ppb for boron workers, 96.1 and 47.9 ppb for workers from high and low environmental boron areas (pBoron concentrated in seminal fluid. No significant correlations were found between blood or urine boron and adverse semen parameters. Exposures did not reach those causing adverse effects published in animal toxicology work but exceeded those previously published for boron occupational groups.

 4. Determination and analysis of synchronous motor's parameters

  Science.gov (United States)

  Mesņajevs, Aleksandrs; Zviedris, Andrejs

  2009-01-01

  In this work the parameters of synchronous machines are analyzed- direct-axis reaction Xad and quadrature-axis reaction Xaq. Methods of calculation in view of magnetic system's and its element's saturation are presented. It is shown that definition of these reactances, using as a basis a two-reaction method, is not correct and connected with work demanding chart analyzing calculations. The new approach to the qualitative and quantitative analysis of synchronous machine's operating modes which is based on consecutive use of the magnetic field's theory is offered, without it with two-reaction parameters Xad and Xaq. This approach is realized by means of a magnetic field's modeling using numerical methods with help of modern computers.

 5. Circular object recognition based on shape parameters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chen Aijun; Li Jinzong; Zhu Bing

  2007-01-01

  To recognize circular objects rapidly in satellite remote sensing imagery, an approach using their geometry properties is presented.The original image is segmented to be a binary one by one dimension maximum entropy threshold algorithm and the binary image is labeled with an algorithm based on recursion technique.Then, shape parameters of all labeled regions are calculated and those regions with shape parameters satisfying certain conditions are recognized as circular objects.The algorithm is described in detail, and comparison experiments with the randomized Hough transformation (RHT) are also provided.The experimental results on synthetic images and real images show that the proposed method has the merits of fast recognition rate, high recognition efficiency and the ability of anti-noise and anti-jamming.In addition, the method performs well when some circular objects are little deformed and partly misshapen.

 6. Boolean networks with multiexpressions and parameters.

  Science.gov (United States)

  Zou, Yi Ming

  2013-01-01

  To model biological systems using networks, it is desirable to allow more than two levels of expression for the nodes and to allow the introduction of parameters. Various modeling and simulation methods addressing these needs using Boolean models, both synchronous and asynchronous, have been proposed in the literature. However, analytical study of these more general Boolean networks models is lagging. This paper aims to develop a concise theory for these different Boolean logic-based modeling methods. Boolean models for networks where each node can have more than two levels of expression and Boolean models with parameters are defined algebraically with examples provided. Certain classes of random asynchronous Boolean networks and deterministic moduli asynchronous Boolean networks are investigated in detail using the setting introduced in this paper. The derived theorems provide a clear picture for the attractor structures of these asynchronous Boolean networks.

 7. Exploring Cosmic Origins with CORE: Cosmological Parameters

  CERN Document Server

  Di Valentino, Eleonora; Gerbino, Martina; Poulin, Vivian; Bouchet, François R; Lesgourgues, Julien; Melchiorri, Alessandro; Chluba, Jens; Clesse, Sebastien; Delabrouille, Jacques; Dvorkin, Cora; Forastieri, Francesco; Galli, Silvia; Hooper, Deanna C; Lattanzi, Massimiliano; Martins, Carlos J A P; Salvati, Laura; Cabass, Giovanni; Caputo, Andrea; Giusarma, Elena; Hivon, Eric; Natoli, Paolo; Pagano, Luca; Paradiso, Simone; Rubino-Martin, Jose Alberto; Achucarro, Ana; Ballardini, Mario; Bartolo, Nicola; Baumann, Daniel; Bartlett, James G; de Bernardis, Paolo; Bonaldi, Anna; Bucher, Martin; Cai, Zhen-Yi; De Zotti, Gianfranco; Diego, Josè Maria; Errard, Josquin; Ferraro, Simone; Finelli, Fabio; Genova-Santos, Ricardo T; Gonzalez-Nuevo, Joaquin; Grandis, Sebastian; Greenslade, Josh; Hagstotz, Steffen; Handley, Will; Hindmarsh, Mark; Hernandez-Monteagudo, Carlos; Kiiveri, Kimmo; Kunz, Martin; Lasenby, Anthony; Liguori, Michele; Lopez-Caniego, Marcos; Luzzi, Gemma; Melin, Jean-Baptiste; Mohr, Joseph J; Negrello, Mattia; Paoletti, Daniela; Remazeilles, Mathieu; Ringeval, Christophe; Valiviita, Jussi; Van Tent, Bartjan; Vennin, Vincent; Vittorio, Nicola

  2016-01-01

  We forecast the main cosmological parameter constraints achievable with the CORE space mission which is dedicated to mapping the polarisation of the Cosmic Microwave Background (CMB). CORE was recently submitted in response to ESA's fifth call for medium-sized mission proposals (M5). Here we report the results from our pre-submission study of the impact of various instrumental options, in particular the telescope size and sensitivity level, and review the great, transformative potential of the mission as proposed. Specifically, we assess the impact on a broad range of fundamental parameters of our Universe as a function of the expected CMB characteristics, with other papers in the series focusing on controlling astrophysical and instrumental residual systematics. In this paper, we assume that only a few central CORE frequency channels are usable for our purpose, all others being devoted to the cleaning of astrophysical contaminants. On the theoretical side, we assume LCDM as our general framework and quantify...

 8. Parameter inference with estimated covariance matrices

  CERN Document Server

  Sellentin, Elena

  2015-01-01

  When inferring parameters from a Gaussian-distributed data set by computing a likelihood, a covariance matrix is needed that describes the data errors and their correlations. If the covariance matrix is not known a priori, it may be estimated and thereby becomes a random object with some intrinsic uncertainty itself. We show how to infer parameters in the presence of such an estimated covariance matrix, by marginalising over the true covariance matrix, conditioned on its estimated value. This leads to a likelihood function that is no longer Gaussian, but rather an adapted version of a multivariate $t$-distribution, which has the same numerical complexity as the multivariate Gaussian. As expected, marginalisation over the true covariance matrix improves inference when compared with Hartlap et al.'s method, which uses an unbiased estimate of the inverse covariance matrix but still assumes that the likelihood is Gaussian.

 9. Bayesian parameter estimation for effective field theories

  CERN Document Server

  Wesolowski, S; Furnstahl, R J; Phillips, D R; Thapaliya, A

  2015-01-01

  We present procedures based on Bayesian statistics for effective field theory (EFT) parameter estimation from data. The extraction of low-energy constants (LECs) is guided by theoretical expectations that supplement such information in a quantifiable way through the specification of Bayesian priors. A prior for natural-sized LECs reduces the possibility of overfitting, and leads to a consistent accounting of different sources of uncertainty. A set of diagnostic tools are developed that analyze the fit and ensure that the priors do not bias the EFT parameter estimation. The procedures are illustrated using representative model problems and the extraction of LECs for the nucleon mass expansion in SU(2) chiral perturbation theory from synthetic lattice data.

 10. Parameter estimation in stochastic differential equations

  CERN Document Server

  Bishwal, Jaya P N

  2008-01-01

  Parameter estimation in stochastic differential equations and stochastic partial differential equations is the science, art and technology of modelling complex phenomena and making beautiful decisions. The subject has attracted researchers from several areas of mathematics and other related fields like economics and finance. This volume presents the estimation of the unknown parameters in the corresponding continuous models based on continuous and discrete observations and examines extensively maximum likelihood, minimum contrast and Bayesian methods. Useful because of the current availability of high frequency data is the study of refined asymptotic properties of several estimators when the observation time length is large and the observation time interval is small. Also space time white noise driven models, useful for spatial data, and more sophisticated non-Markovian and non-semimartingale models like fractional diffusions that model the long memory phenomena are examined in this volume.

 11. Renal parameter estimates in unrestrained dogs

  Science.gov (United States)

  Rader, R. D.; Stevens, C. M.

  1974-01-01

  A mathematical formulation has been developed to describe the hemodynamic parameters of a conceptualized kidney model. The model was developed by considering regional pressure drops and regional storage capacities within the renal vasculature. Estimation of renal artery compliance, pre- and postglomerular resistance, and glomerular filtration pressure is feasible by considering mean levels and time derivatives of abdominal aortic pressure and renal artery flow. Changes in the smooth muscle tone of the renal vessels induced by exogenous angiotensin amide, acetylcholine, and by the anaesthetic agent halothane were estimated by use of the model. By employing totally implanted telemetry, the technique was applied on unrestrained dogs to measure renal resistive and compliant parameters while the dogs were being subjected to obedience training, to avoidance reaction, and to unrestrained caging.

 12. Cosmological Parameters from Redshift-Space Correlations

  CERN Document Server

  Matsubara, T; Matsubara, Takahiko; Szalay, Alexander S.

  2002-01-01

  We estimate how clustering in large-scale redshift surveys can constrain various cosmological parameters. Depth and sky coverage of modern redshift surveys are greater than ever, opening new possibilities for statistical analysis. We have constructed a novel maximum likelihood technique applicable to deep redshift surveys of wide sky coverage by taking into account the effects of both curvature and linear velocity distortions. The Fisher information matrix is evaluated numerically to show the bounds derived from a given redshift sample. We find that intermediate-redshift galaxies, such as the Luminous Red Galaxies (LRGs) in the Sloan Digital Sky Survey, can constrain cosmological parameters, including the cosmological constant, unexpectedly well. The importance of the dense as well as deep sampling in designing redshift surveys is emphasized.

 13. Optimum Operational Parameters for Yawed Wind Turbines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David A. Peters

  2011-01-01

  Full Text Available A set of systematical optimum operational parameters for wind turbines under various wind directions is derived by using combined momentum-energy and blade-element-energy concepts. The derivations are solved numerically by fixing some parameters at practical values. Then, the interactions between the produced power and the influential factors of it are generated in the figures. It is shown that the maximum power produced is strongly affected by the wind direction, the tip speed, the pitch angle of the rotor, and the drag coefficient, which are specifically indicated by figures. It also turns out that the maximum power can take place at two different optimum tip speeds in some cases. The equations derived herein can also be used in the modeling of tethered wind turbines which can keep aloft and deliver energy.

 14. 2-rational Cubic Spline Involving Tension Parameters

  Indian Academy of Sciences (India)

  M Shrivastava; J Joseph

  2000-08-01

  In the present paper, 1-piecewise rational cubic spline function involving tension parameters is considered which produces a monotonic interpolant to a given monotonic data set. It is observed that under certain conditions the interpolant preserves the convexity property of the data set. The existence and uniqueness of a 2-rational cubic spline interpolant are established. The error analysis of the spline interpolant is also given.

 15. Core Dominance Parameter for -Ray Loud Blazars

  Indian Academy of Sciences (India)

  S. H. Li; J. H. Fan; D. X. Wu

  2014-09-01

  In this paper, we compiled 572 blazars that have known core dominance parameter (log ), out of which 121 blazars are -ray loud blazars. We compared log between 121 blazars and the rest with non -ray detections, and found that -ray loud blazars showed a different distribution, and their average value of log is greater than that for non -ray blazars. Our analysis suggests that the -ray emissions are strongly beamed.

 16. Beyond six parameters: Extending Λ CDM

  Science.gov (United States)

  Di Valentino, Eleonora; Melchiorri, Alessandro; Silk, Joseph

  2015-12-01

  Cosmological constraints are usually derived under the assumption of a six-parameter Λ CDM theoretical framework or simple one-parameter extensions. In this paper we present, for the first time, cosmological constraints in a significantly extended scenario, varying up to 12 cosmological parameters simultaneously, including the sum of neutrino masses, the neutrino effective number, the dark energy equation of state, the gravitational wave background and the running of the spectral index of primordial perturbations. Using the latest Planck 2015 data release (with polarization), we found no significant indication for extensions to the standard Λ CDM scenario, with the notable exception of the angular power spectrum lensing amplitude, Alens , which is larger than the expected value at more than 2 standard deviations, even when combining the Planck data with BAO and supernovae type Ia external data sets. In our extended cosmological framework, we find that a combined Planck+BAO analysis constrains the value of the rms density fluctuation parameter to σ8=0.781-0.063+0.065 at 95 % C.L., helping to relieve the possible tensions with the CFHTlenS cosmic shear survey. We also find a lower value for the reionization optical depth τ =0.058-0.043+0.040 at 95 % C.L. with respect to the one derived under the assumption of Λ CDM . The scalar spectral index nS is now compatible with a Harrison-Zeldovich spectrum to within 2.5 standard deviations. Combining the Planck data set with the Hubble Space Telescope prior on the Hubble constant provides a value for the equation of state w <-1 at more than 2 standard deviations, while the neutrino effective number is fully compatible with the expectations of the standard three neutrino framework.

 17. The PASTEL catalogue of stellar parameters

  Science.gov (United States)

  Soubiran, C.; Le Campion, J.-F.; Cayrel de Strobel, G.; Caillo, A.

  2010-06-01

  Aims: The PASTEL catalogue is an update of the [Fe/H] catalogue, published in 1997 and 2001. It is a bibliographical compilation of stellar atmospheric parameters providing (T_eff, log g, [Fe/H]) determinations obtained from the analysis of high resolution, high signal-to-noise spectra, carried out with model atmospheres. PASTEL also provides determinations of the one parameter T_eff based on various methods. It is aimed in the future to provide also homogenized atmospheric parameters and elemental abundances, radial and rotational velocities. A web interface has been created to query the catalogue on elaborated criteria. PASTEL is also distributed through the CDS database and VizieR. Methods: To make it as complete as possible, the main journals have been surveyed, as well as the CDS database, to find relevant publications. The catalogue is regularly updated with new determinations found in the literature. Results: As of Febuary 2010, PASTEL includes 30151 determinations of either T_eff or (T_eff, log g, [Fe/H]) for 16 649 different stars corresponding to 865 bibliographical references. Nearly 6000 stars have a determination of the three parameters (T_eff, log g, [Fe/H]) with a high quality spectroscopic metallicity. The catalogue can be queried through a dedicated web interface at http://pastel.obs.u-bordeaux1.fr/. It is also available in electronic form at the Centre de Données Stellaires in Strasbourg (http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=B/pastel), at the CDS via anonymous ftp to cdsarc.u-strasbg.fr (130.79.128.5) or via http://cdsweb.u-strasbg.fr/cgi-bin/qcat?J/A+A/515/A111

 18. Parameter Uncertainty for Repository Thermal Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hardin, Ernest [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Hadgu, Teklu [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Greenberg, Harris [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States); Dupont, Mark [Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River National Lab. (SRNL)

  2015-10-01

  This report is one follow-on to a study of reference geologic disposal design concepts (Hardin et al. 2011a). Based on an analysis of maximum temperatures, that study concluded that certain disposal concepts would require extended decay storage prior to emplacement, or the use of small waste packages, or both. The study used nominal values for thermal properties of host geologic media and engineered materials, demonstrating the need for uncertainty analysis to support the conclusions. This report is a first step that identifies the input parameters of the maximum temperature calculation, surveys published data on measured values, uses an analytical approach to determine which parameters are most important, and performs an example sensitivity analysis. Using results from this first step, temperature calculations planned for FY12 can focus on only the important parameters, and can use the uncertainty ranges reported here. The survey of published information on thermal properties of geologic media and engineered materials, is intended to be sufficient for use in generic calculations to evaluate the feasibility of reference disposal concepts. A full compendium of literature data is beyond the scope of this report. The term “uncertainty” is used here to represent both measurement uncertainty and spatial variability, or variability across host geologic units. For the most important parameters (e.g., buffer thermal conductivity) the extent of literature data surveyed samples these different forms of uncertainty and variability. Finally, this report is intended to be one chapter or section of a larger FY12 deliverable summarizing all the work on design concepts and thermal load management for geologic disposal (M3FT-12SN0804032, due 15Aug2012).

 19. System parameter identification information criteria and algorithms

  CERN Document Server

  Chen, Badong; Hu, Jinchun; Principe, Jose C

  2013-01-01

  Recently, criterion functions based on information theoretic measures (entropy, mutual information, information divergence) have attracted attention and become an emerging area of study in signal processing and system identification domain. This book presents a systematic framework for system identification and information processing, investigating system identification from an information theory point of view. The book is divided into six chapters, which cover the information needed to understand the theory and application of system parameter identification. The authors' research pr

 20. Entanglement as a quantum order parameter

  CERN Document Server

  Brandão, F G S L

  2005-01-01

  We show that the quantum order parameters (QOP) associated with the transitions between a normal conductor and a superconductor in the BCS and $\\eta$-pairing models and between a Mott-insulator and a superfluid in the Bose-Hubbard model are directly related to the amount of entanglement existent in the ground state of each system. This gives a physical meaningful interpretation to these QOP, which shows the intrinsically quantum nature of the phase transitions considered.

 1. Optimization of audio - ultrasonic plasma system parameters

  Science.gov (United States)

  Haleem, N. A.; Abdelrahman, M. M.; Ragheb, M. S.

  2016-10-01

  The present plasma is a special glow plasma type generated by an audio ultrasonic discharge voltage. A definite discharge frequency using a gas at a narrow band pressure creates and stabilizes this plasma type. The plasma cell is a self-extracted ion beam; it is featured with its high output intensity and its small size. The influence of the plasma column length on the output beam due to the variation of both the audio discharge frequency and the power applied to the plasma electrodes is investigated. In consequence, the aim of the present work is to put in evidence the parameters that influence the self-extracted collected ion beam and to optimize the conditions that enhance the collected ion beam. The experimental parameters studied are the nitrogen gas, the applied frequency from 10 to 100 kHz, the plasma length that varies from 8 to 14 cm, at a gas pressure of ≈ 0.25 Torr and finally the discharge power from 50 to 500 Watt. A sheet of polyethylene of 5 micrometer covers the collector electrode in order to confirm how much ions from the beam can go through the polymer and reach the collector. To diagnose the occurring events of the beam on the collector, the polymer used is analyzed by means of the FTIR and the XRF techniques. Optimization of the plasma cell parameters succeeded to enhance and to identify the parameters that influence the output ion beam and proved that its particles attaining the collector are multi-energetic.

 2. Source parameters of the 2004 Kaliningrad earthquakes

  Science.gov (United States)

  Domański, Bogusław

  2007-09-01

  An analysis of source parameters of the two unexpected earthquakes from the Kaliningrad (Russia) area is presented. The earthquakes occurred on 21 September 2004 at 11:05:01 and 13:32:31 UT, respectively. The first event was located at the latitude φ = 54.924°N and the longitude λ = 20.120°E, with a depth h = 16 km, and the second event at φ = 54.876°N, λ = 20.120°E and h = 20 km. Magnitudes Mw of the two events were very similar: 5.1 and 5.2. The magnitude values reported by various international data centers have been meaningfully different. The reason is the presence of high-frequency components in Z velocity component of the S wavefield. They were observed along the direction defined by two stations, BLEU in Sweden and SUW in Poland, located in opposite sides of the source. Along the direction perpendicular to it, the effects are relatively very small. The high-frequency waves are understood to mean components in the 6-8 Hz band for event 1 and 2-4 Hz for event 2. The effects in question are also clearly visible on displacement spectrograms. The magnitude values calculated at such stations from S-wave amplitudes or from seismic spectra are clearly overestimated and are close to 6. Therefore, we made a careful selection of channels in order to determine the spectral parameters and, on this basis, the source parameters. The size of the source is relatively small, of about 2 km. The closest seismic station is at 100 source radii from the source. One can clearly see the effect of the TT zone which markedly reduces the seismic moment value for seismic stations laying on the opposite sides of the source. Both events have very similar spatial distributions of the source parameters: magnitude, seismic moment and radius.

 3. One-parameter groups and combinatorial physics

  CERN Document Server

  Duchamp, G; Solomon, A I; Horzela, A; Blasiak, P; Duchamp, Gerard; Penson, Karol A.; Solomon, Allan I.; Horzela, Andrej; Blasiak, Pawel

  2004-01-01

  In this communication, we consider the normal ordering of sums of elements of the form (a*^r a a*^s), where a* and a are boson creation and annihilation operators. We discuss the integration of the associated one-parameter groups and their combinatorial by-products. In particular, we show how these groups can be realized as groups of substitutions with prefunctions.

 4. The Lund Model at Nonzero Impact Parameter

  CERN Document Server

  Janik, R A; Janik, Romuald A.; Peschanski, Robi

  2003-01-01

  We extend the formulation of the longitudinal 1+1 dimensional Lund model to nonzero impact parameter using the minimal area assumption. Complete formulae for the string breaking probability and the momenta of the produced mesons are derived using the string worldsheet Minkowskian helicoid geometry. For strings stretched into the transverse dimension, we find probability distribution with slope linear in m_T similar to the statistical models but without any thermalization assumptions.

 5. Constitutive Parameter Measurement Using Double Ridge Waveguide

  Science.gov (United States)

  2013-03-01

  PARAMETER MEASUREMENT USING DOUBLE RIDGE WAVEGUIDE Nathan J. Lehman, B.S.E.E. Captain, USAF Approved: Michael Havrilla , PhD (Chairman) Maj Milo Hyde, PhD...would like express my gratitude to Dr. Michael Havrilla , my research advisor. Your ability to illustrate the entire picture of the subject was...electromagnetics U U U UU 83 Dr. Michael J. Havrilla (ENG) (937) 255-3636 x4582 michael.havrilla@afit.edu

 6. IMPROVEMENT OF FLUID PIPE LUMPED PARAMETER MODEL

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Kong Xiaowu; Wei Jianhua; Qiu Minxiu; Wu Genmao

  2004-01-01

  The traditional lumped parameter model of fluid pipe is introduced and its drawbacks are pointed out.Furthermore, two suggestions are put forward to remove these drawbacks.Firstly, the structure of equivalent circuit is modified, and then the evaluation of equivalent fluid resistance is change to take the frequency-dependent friction into account.Both simulation and experiment prove that this model is precise to characterize the dynamic behaviors of fluid in pipe.

 7. Effects of Mismatched Parameter on Chaotic Synchronization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  PENGJiang-hua; FANGJin-qing

  2003-01-01

  Chaos-based security communication has become one of the most interesting hot subjects for research of chaotic theory in real world since. In recent years, secure communication via synchronized chaos has been intensely studied. However, in practical application it is difficult to construct two complete identical chaotic systems since there are many reasons to induce parameter mismatch between two systems (response system and drive system).

 8. Plasma diagnostics discharge parameters and chemistry

  CERN Document Server

  Auciello, Orlando

  1989-01-01

  Plasma Diagnostics, Volume 1: Discharge Parameters and Chemistry covers seven chapters on the important diagnostic techniques for plasmas and details their use in particular applications. The book discusses optical diagnostic techniques for low pressure plasmas and plasma processing; plasma diagnostics for electrical discharge light sources; as well as Langmuir probes. The text also describes the mass spectroscopy of plasmas, microwave diagnostics, paramagnetic resonance diagnostics, and diagnostics in thermal plasma processing. Electrical engineers, nuclear engineers, microwave engineers, che

 9. APPLICATION OF QUATERNIONS FOR REFLECTOR PARAMETER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. A. Konyakhin

  2016-09-01

  Full Text Available Subject of Research. The paper deals with application of quaternions for optimization of reflector parameters at autocollimation measurements in comparison with a matrix method. Computer-based results on the quaternionic models are presented that have given the possibility to determine conditions of measurement error reduction in view of apriori information on the rotation axis position. The practical synthesis technique for tetrahedron reflector parameters using found ratios is considered. Method. Originally, received conditions for reduction of autocollimation system measurement error are determined with the use of a matrix method for definition of an angular object position as a set of three equivalent consecutive turns about coordinate axes. At realization of these conditions the numerous recalculation of orientation parameters between various systems of coordinates is necessary that increases complexity and reduces resulting accuracy of autocollimation system at practical measurements. The method of quaternions gives the possibility to analyze the change of an absolute angular position in space, thus, there are conditions of accuracy increase regardless of the used systems of coordinates. Main Results. Researches on the mathematical model have shown, that the orthogonal arrangement of two basic constant directions for autocollimator tetrahedron reflector is optimal with respect to criterion of measurement error reduction at bisection arrangement of actual turn axis against them. Practical Relevance. On the basis of the found ratios between tetrahedron reflector angles and angles of its initial orientation parameters we have developed a practical method of reflector synthesis for autocollimation measurements in case of apriori information on an actual turn axis at monitoring measurements of the shaft or pipelines deformations.

 10. Dimensionless parameters for lidar performance characterization

  OpenAIRE

  Comerón Tejero, Adolfo; Agishev, Ravil R.

  2014-01-01

  A set of three dimensionless parameters is proposed to characterize lidar systems. Two of them are based on an asymptotic approximation of the output signal-to-noise ratio as a function of the input optical power reaching the photoreceiver when there is no background radiation. Of these, one is defined as the ratio between the input signal power level coming from a reference range in a reference atmosphere (reference power level) and the input power level that would produce a reference output...

 11. Discontinuities, Feynman parameters and d-lines

  CERN Document Server

  Halliday, I G

  1977-01-01

  The calculation of asymptotic limits of Feynman diagrams using Feynman parameter techniques has developed a powerful and useful technology. A major gap in this armory has concerned the calculation of specific discontinuities of Feynman diagrams. The author remedies this gap and illustrates the new technique on a series of familiar situations. These include in the Regge limit, the ladder and the AFS diagrams, and the x approximately 1 deep inelastic electroproduction region. (4 refs).

 12. Identifying crucial parameter correlations maintaining bursting activity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anca Doloc-Mihu

  2014-06-01

  Full Text Available Recent experimental and computational studies suggest that linearly correlated sets of parameters (intrinsic and synaptic properties of neurons allow central pattern-generating networks to produce and maintain their rhythmic activity regardless of changing internal and external conditions. To determine the role of correlated conductances in the robust maintenance of functional bursting activity, we used our existing database of half-center oscillator (HCO model instances of the leech heartbeat CPG. From the database, we identified functional activity groups of burster (isolated neuron and half-center oscillator model instances and realistic subgroups of each that showed burst characteristics (principally period and spike frequency similar to the animal. To find linear correlations among the conductance parameters maintaining functional leech bursting activity, we applied Principal Component Analysis (PCA to each of these four groups. PCA identified a set of three maximal conductances (leak current, [Formula: see text]Leak; a persistent K current, [Formula: see text]K2; and of a persistent Na+ current, [Formula: see text]P that correlate linearly for the two groups of burster instances but not for the HCO groups. Visualizations of HCO instances in a reduced space suggested that there might be non-linear relationships between these parameters for these instances. Experimental studies have shown that period is a key attribute influenced by modulatory inputs and temperature variations in heart interneurons. Thus, we explored the sensitivity of period to changes in maximal conductances of [Formula: see text]Leak, [Formula: see text]K2, and [Formula: see text]P, and we found that for our realistic bursters the effect of these parameters on period could not be assessed because when varied individually bursting activity was not maintained.

 13. Reproductive Parameters of the Dogo Argentino Bitch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Caffaratti

  2013-01-01

  Full Text Available The Dogo Argentino (DA is the first and only breed from Argentina recognized worldwide. Although its morphologic features have been well established, its normal reproductive parameters are not clearly known. The aim of this study was to determine the main DA bitch reproductive parameters. One hundred and forty-nine surveys were obtained from breeders from Córdoba province, Argentina: one for each intact DA bitch from 1 to 14 years old. The DA bitch reached puberty at an average of 8.93 months. The mean duration of vulval bleeding found in this study was 11.11 days. The clinical signs characteristic for proestrous-estrous were vulval edema (89.93%, bleeding during the time of mating (32.21%, holding the tail to the side (95.30%, and docility during mating (85.91%. DA bitches had a whelping rate of 84%. Out of 299 pregnancies, 89.30% exhibited a normal parturition, 6.69% presented dystocia, 2.68% needed Cesarean section, and 1.34% aborted. In conclusion, the reproductive parameters of the DA bitch are similar to those identified for other large breeds. DA often showed a prolonged vulval bleeding longer than proestrus. Its high whelping rate, its low incidence of dystocia, and its good maternal ability define the DA as a good reproductive breed with normal reproductive functions.

 14. Automated reticulocyte parameters for hereditary spherocytosis screening.

  Science.gov (United States)

  Lazarova, Elena; Pradier, Olivier; Cotton, Frédéric; Gulbis, Béatrice

  2014-11-01

  The laboratory diagnosis of hereditary spherocytosis (HS) is based on several screening and confirmatory tests; our algorithm includes clinical features, red blood cell morphology analysis and cryohaemolysis test, and, in case of positive screening, sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis as a diagnostic test. Using the UniCel DxH800 (Beckman Coulter) haematology analyser, we investigated automated reticulocyte parameters as HS screening tool, i.e. mean reticulocyte volume (MRV), immature reticulocyte fraction (IRF) and mean sphered cell volume (MSCV). A total of 410 samples were screened. Gel electrophoresis was applied to 159 samples that were positive for the screening tests. A total of 48 patients were diagnosed as HS, and seven were diagnosed as acquired autoimmune haemolytic anaemia (AIHA). Some other 31 anaemic conditions were also studied. From the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, both delta (mean cell volume (MCV)-MSCV) and MRV presented an area under the curve (AUC) of 0.98. At the diagnostic cut-off of 100 % sensitivity, MRV showed the best specificity of 88 % and a positive likelihood ratio of 8.7. The parameters IRF, MRV and MSCV discriminated HS not only from controls and other tested pathologies but also from AIHA contrary to the cryohaemolysis test. In conclusion, automated reticulocyte parameters might be helpful for haemolytic anaemia diagnostic orientation even for general laboratories. In combination with cryohaemolysis, they ensure an effective and time-saving screening for HS for more specialised laboratories.

 15. The PASTEL catalogue of stellar parameters

  CERN Document Server

  Soubiran, C; de Strobel, G Cayrel; Caillo, A

  2010-01-01

  The PASTEL catalogue is an update of the [Fe/H] catalogue, published in 1997 and 2001. It is a bibliographical compilation of stellar atmospheric parameters providing (Teff,logg,[Fe/H]) determinations obtained from the analysis of high resolution, high signal-to-noise spectra, carried out with model atmospheres. PASTEL also provides determinations of the one parameter Teff based on various methods. It is aimed in the future to provide also homogenized atmospheric parameters and elemental abundances, radial and rotational velocities. A web interface has been created to query the catalogue on elaborated criteria. PASTEL is also distributed through the CDS database and VizieR. To make it as complete as possible, the main journals have been surveyed, as well as the CDS database, to find relevant publications. The catalogue is regularly updated with new determinations found in the literature. As of Febuary 2010, PASTEL includes 30151 determinations of either Teff or (Teff,logg,[Fe/H]) for 16649 different stars cor...

 16. Approximation Algorithms for Directed Width Parameters

  CERN Document Server

  Kintali, Shiva; Kumar, Akash

  2011-01-01

  Treewidth of an undirected graph measures how close the graph is to being a tree. Several problems that are NP-hard on general graphs are solvable in polynomial time on graphs with bounded treewidth. Motivated by the success of treewidth, several directed analogues of treewidth have been introduced to measure the similarity of a directed graph to a directed acyclic graph (DAG). Directed treewidth, D-width, DAG-width, Kelly-width and directed pathwidth are some such parameters. In this paper, we present the first approximation algorithms for all these five directed width parameters. For directed treewidth and D-width we achieve an approximation factor of O(sqrt{logn}). For DAG-width, Kelly-width and directed pathwidth we achieve an O({\\log}^{3/2}{n}) approximation factor. Our algorithms are constructive, i.e., they construct the decompositions associated with these parameters. The width of these decompositions are within the above mentioned factor of the corresponding optimal width.

 17. The QCD improved electroweak parameter $\\rho$

  CERN Document Server

  Wang, Sheng-Quan; Shen, Jian-Ming; Han, Hua-Yong; Ma, Yang

  2014-01-01

  In the present paper, we make a detailed analysis for the QCD corrections to the electroweak $\\rho$ parameter by applying the principle of maximum conformality (PMC). Up to four-loop level, we obtain $\\Delta\\rho|_{\\rm N^3LO} = \\left(8.256^{+0.045}_{-0.012}\\right) \\times10^{-3}$ for $\\mu_{r}\\in[M_{t}/2$, $2M_{t}]$ under the conventional scale setting. More over, by defining a ratio, $\\Delta R=\\Delta\\rho/3X_t-1$, it is found that its conventional scale error is $\\sim \\pm9 \\%$ at the two-loop level, which changes to $\\sim\\pm4\\%$ at the three-loop level and $\\sim \\pm 2.5\\%$ at the four-loop level, respectively. This shows that the scale uncertainty constitutes an important error for estimating the $\\rho$ parameter. On the other hand, by applying the PMC scale setting, $\\Delta\\rho|_{\\rm N^3LO}$ is almost fixed to be $8.228\\times10^{-3}$, and the conventional scale uncertainty can be eliminated and the pQCD convergence can also be greatly improved. Finally, as applications of the QCD improved $\\rho$ parameter, we o...

 18. Physicochemical parameters of Amazon Melipona honey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia Bicudo de Almeida-Muradian

  2007-06-01

  Full Text Available Stingless bees produce a honey that is different from the Apis honey in terms of composition. There aren't enough data to establish quality control parameters for this product, mainly due to lack of research results. The aim of this work is to evaluate some physicochemical parameters that can be used for the characterization and for the quality control of the Meliponinae honey. Four different samples were collected in the Amazon region of Brazil in 2004 (Melipona compressipes manaoense bee and Melipona seminigra merribae bee. Honey analyses were performed as described by the official methods. The mean results were: moisture (30.13%, pH (3.65, acidity (24.57 mEq/kg, water activity (0.75, fructose (31.91%, glucose (29.30% and sucrose (0.19%. These results reinforce the need for a specific regulation for stingless bee honey. This will only be feasible when enough data is available to establish upper and lower limits for the physicochemical parameters used for quality control.

 19. Bias in parameter estimation of form errors

  Science.gov (United States)

  Zhang, Xiangchao; Zhang, Hao; He, Xiaoying; Xu, Min

  2014-09-01

  The surface form qualities of precision components are critical to their functionalities. In precision instruments algebraic fitting is usually adopted and the form deviations are assessed in the z direction only, in which case the deviations at steep regions of curved surfaces will be over-weighted, making the fitted results biased and unstable. In this paper the orthogonal distance fitting is performed for curved surfaces and the form errors are measured along the normal vectors of the fitted ideal surfaces. The relative bias of the form error parameters between the vertical assessment and orthogonal assessment are analytically calculated and it is represented as functions of the surface slopes. The parameter bias caused by the non-uniformity of data points can be corrected by weighting, i.e. each data is weighted by the 3D area of the Voronoi cell around the projection point on the fitted surface. Finally numerical experiments are given to compare different fitting methods and definitions of the form error parameters. The proposed definition is demonstrated to show great superiority in terms of stability and unbiasedness.

 20. Cosmological parameters from SDSS and WMAP

  CERN Document Server

  Tegmark, M; Bahcall, Neta A; Berlind, Andreas A; Blanton, M; Budavari, T; Connolly, A; Dodelson, S; Eisenstein, D J; Finkbeiner, D; Frieman, Joshua A; Gunn, J; Hoyle, F; Hui, L; Jain, B; Johnston, D; Kent, S; Lin, H; Nakajima, R; Nichol, R; Ostriker, J P; Pope, A; Sandvik, H; Schlegel, D J; Scoccimarro, R; Scranton, R; Seljak, U; Sheth, R; Stebbins, A; Strauss, M; Szalay, A S; Szapudi, I; Vogeley, M; Wang, X; Weinberg, D; Xu, Y; Zehavi, I

  2004-01-01

  We measure cosmological parameters using the three-dimensional power spectrum P(k) from over 200,000 galaxies in the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) in combination with WMAP and other data. Our results are consistent with a ``vanilla'' flat adiabatic Lambda-CDM model without tilt (n=1), running tilt, tensor modes or massive neutrinos. Adding SDSS information more than halves the WMAP-only error bars on some parameters, tightening 1 sigma constraints on the Hubble parameter from h~0.74+0.18-0.07 to h~0.70+0.04-0.03, on the matter density from Omega_m~0.25+/-0.10 to Omega_m~0.30+/-0.04 (1 sigma) and on neutrino masses from <11 eV to <0.6 eV (95%). SDSS helps even more when dropping prior assumptions about curvature, neutrinos, tensor modes and the equation of state. Our results are in substantial agreement with the joint analysis of WMAP and the 2dF Galaxy Redshift Survey, which is an impressive consistency check with independent redshift survey data and analysis techniques. In this paper, we place partic...