WorldWideScience

Sample records for biologische anstalt helgoland

 1. Biologisch uitgangsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de

 2. Biologische cranberryteelt biedt perspectief

  OpenAIRE

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De perspectieven voor de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zijn gunstig. Verse biologische cranberry’s passen in de trend van gezond en natuurlijk eten. Daarom heeft de teelt van cranberry’s in Nederland groeipotentie. Voor een rendabele teelt is wel een oppervlakte van minstens 5 hectare cranberry’s nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR samen met partijen uit het bedrijfsleven naar de ontwikkeling van een keten voor biologische cranberry’s in Nederland.

 3. Biologische cranberryteelt biedt perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De perspectieven voor de teelt van biologische cranberry’s in Nederland zijn gunstig. Verse biologische cranberry’s passen in de trend van gezond en natuurlijk eten. Daarom heeft de teelt van cranberry’s in Nederland groeipotentie. Voor een rendabele teelt is wel een oppervlakte van minstens 5

 4. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 5. Borging veiligheid biologisch varkensvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.; Mul, M.F.; Wolters, G.

  2004-01-01

  Eerder onderzoek vanuit Wageningen UR naar toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens bevestigde het vermoeden dat omschakeling naar diervriendelijke houderijsystemen gepaard zou gaan met een beperkte herintrede van toxoplasmose. Opmerkelijk was dat een groot aantal bedrijven wel in staat was

 6. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan

 7. Biologische cranberry heeft toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  De markt voor verse cranberry's en andere cranberryproducten is snel groeiende. Het aandeel van de biologische cranberry neemt sterk toe. Dat gecombineerd met het positieve imago bij de Nederlandse consument van producten van eigen bodem, levert vanuit de markt bekeken een veelbelovende

 8. Consumentenonderzoek biologische cranberry's

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den I.; Jukema, N.J.; Zimmermann, K.L.

  2007-01-01

  Het doel van het consumentenonderzoek was inzicht verkrijgen in de gebruiken en wensen van de Nederlandse consument gericht op de biologische Nederlandse cranberry om deze inzichten vervolgens te kunnen toepassen bij de ontwikkeling van een marketingplan. Uit een literatuurstudie en uit discussie in

 9. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 10. Professionele marketing voor biologische producten

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.

  2011-01-01

  Biologische producten breken door bij het grote publiek. Eén van de redenen van het succes is een betere kennis bij bedrijven over hoe je biologisch het best onder de aandacht kunt brengen en hoe je aansluiting bij consumenten vindt. Onderzoek heeft bijgedragen aan de toegenomen kennis in het

 11. Uienrassenkeuze 2004 - rassenonderzoek biologische zaaiuien

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2004-01-01

  Gegevens over het aanbod van biologisch uitgangsmateriaal voor ui in 2004, en de resultaten van het rassenonderzoek biologische zaaiuien teelt 2001 en 2002 en bewaring 2002 en 2003. Voor belangrijke gewas- en bewaareigenschappen lijkt de rasvolgorde niet te veranderen wanneer uien gangbaar of

 12. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 13. Monitoring onkruid op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.

  2005-01-01

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben

 14. The Porphyra species of Helgoland (Bangiales, Rhodophyta)

  Science.gov (United States)

  Kornmann, P.; Sahling, P.-H.

  1991-03-01

  This revision of seven Porphyra species of Helgoland was based on a study of the structure of their fertile thalli and the behaviour of their spores. Regarding the reproductive organization the species may be arranged in two groups. P. leucosticta and P. purpureo-violacea are obligate monoecious species. Asexual thalli have never been observed in the field. The other five species are generally dioecious. Isomorphic sexual thalli and asexually propagating ones are mixed in uniform populations. Carpospores originating from sexual fusion develop into the diploid Conchocelis phase. Sporangia of asexual plants, though homologous in formation, produce spores of different kinds: aplanospores that give rise to the vegetative thallus directly (in P. umbilicalis, P. insolita n. sp. and P. ochotensis) and spores that develop into haploid Conchocelis (in P. laciniata and in P. linearis). P. laciniata — formerly considered synonymous with P. purpurea — is an independent species.

 15. Eindrapportage 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van een anderhalf jaar durend onderzoek naar de teelt- en marktperspectieven van biologische cranberry’s in Nederland, uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. en het Landbouw Economisch Instituut, in samenwerking met ketenpartijen .

 16. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 17. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 18. Biologische beheersing bodemgebonden schimmels soms interessant alternatief

  NARCIS (Netherlands)

  Westerdijk, C.E.

  1999-01-01

  Op het PAV wordt door het programmateam Schimmels veel aandacht besteed aan de biologische beheersing van bodemgebonden schimmels. Getracht wordt de plantparasitaire schimmels te onderdrukken door gebruik te maken van hun natuurlijke vijanden (antagonisten)

 19. Bewaaronderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  OpenAIRE

  Verschoor, J.A.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar bewaring van biologisch geteelde cranberry’s. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bewaarbaarheid van Nederlandse biologisch geteelde cranberry’s (Vaccinium macrocarpon), zodat vermarkting van kwalitatief hoge bessen tot en met de Kerst haalbaar wordt.

 20. Bewaaronderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor, J.A.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek naar bewaring van biologisch geteelde cranberry’s. Het doel van het onderzoek is het optimaliseren van de bewaarbaarheid van Nederlandse biologisch geteelde cranberry’s (Vaccinium macrocarpon), zodat vermarkting van kwalitatief hoge bessen

 1. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 2. Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Spruijt, J.; Bleeker, P.O.; Schans, van der D.A.; Zuilichem, van J.A.A.; Wekken, van der J.W.

  2005-01-01

  In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrijding te komen. Bij de nieuwe technieken die worden

 3. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 4. Porphyra yezoensis bei Helgoland — eine entwicklungsgeschichtliche Studie

  Science.gov (United States)

  Kornmann, P.

  1986-09-01

  A Porphyropsis-like epiphytic specimen found in the harbour of Helgoland was grown in culture and proved to be identical with the Japanese Porphyra yezoensis. Life history studies on this economically important alga resulted in some interesting and hitherto unknown details. The variability of the adult frond is fundamentally determined by the pattern of spore germination. Settled on Chaetomorpha filaments, monospores elongate within 20 minutes; the epiphytic germlings are attached to the substrate by a typical basal cell and give rise exclusively to elongated fronds provided with a cuneate base. Unattached spores, however, germinate into buds with rhizoids; they develop into elongated elliptical to oval fronds provided with round or cordate bases. Only plants with male areas were observed in the cultures, but Conchocelis was abundantly produced from cells of aged thalli. Grown in mussel-shells, the filamentous phase liberated conchospores for a long time.

 5. Marktonderzoek biologische cranberry's in Nederland : onderdeel van project 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Prins, H.; Netjes, A.; Zimmermann, K.L.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van deel 1 van een projectmatig onderzoek naar de ontwikkeling van een keten van biologische cranberry’s in Nederland: het marktonderzoek. Gekeken werd naar de productie van cranberry's wereldwijd en in Nederland, toepassing van cranberry’s door de consument ,

 6. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 7. Marktonderzoek biologische cranberry's in Nederland : onderdeel van project 'Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland

  OpenAIRE

  Jukema, N.J.; Prins, H.; Netjes, A.; Zimmermann, K.L.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van deel 1 van een projectmatig onderzoek naar de ontwikkeling van een keten van biologische cranberry’s in Nederland: het marktonderzoek. Gekeken werd naar de productie van cranberry's wereldwijd en in Nederland, toepassing van cranberry’s door de consument , de spelers in de markt , prijzen, bewaring, kwaliteit en verpakking, en promotie, de distributiekanalen (retail en foodservice) in Nederland, de West-Europese markten en gezondheidsaspecten en -cl...

 8. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft.

 9. The marine macroalgae of Helgoland (North Sea): an annotated list of records between 1845 and 1999

  Science.gov (United States)

  Bartsch, Inka; Kuhlenkamp, Ralph

  2000-12-01

  The earliest known records of marine macroalgae from Helgoland (German Bight, North Sea) date from the mid-19th century. Since then, 274 marine macroalgal species have been reported: 77 species of Chlorophycota, 100 species of Phaeophycota and 97 species of Rhodophycota. Additionally 11 species were only recorded as drift and 51 species as doubtful for Helgoland. The remains of the herbarium of Paul Kuckuck, the first curator for botany at the Helgoland Biological Station between 1892 and 1914, are still located there and consist of 173 macroalgal species from Helgoland. On comparing this 100-year-old herbarium and other old sources with recent macroalgal records, it became clear that changes in species composition have occurred. After World War II, several species such as Arthrocladia villosa, Corynophlaea crispa, Cutleria multifida, Eudesme virescens, Mesogloia vermiculata, Sporochnus pedunculatus, Antithamnion cruciatum, Apoglossum ruscifolium, Chondria dasyphylla, Helminthora divaricata, Jania rubens and Osmundea ramosissima were not found again. Other species such as Dictyota dichotoma, Leathesia difformis, Stictyosiphon soriferus, Helminthocladia calvadosii and Scinaia furcellata became very rare . Significantly, perhaps, most of these species have a heteromorphic life history with the appearance of the macroscopic phase restricted to (spring and) summer. Many new species of green algae were recorded for Helgoland after 1959, due to new substrata and the research activities of Peter Kornmann, curator for botany after 1959, and Paul-Heinz Sahling his technical assistant. Introductions of species during the considered time period were: Bonnemaisonia hamifera, Codium fragile, Mastocarpus stellatus and Sargassum muticum. Type material of the following species is located at the Marine Biological Station at Helgoland: Mikrosyphar porphyrae, Porphyra insolita and Ulva tenera.

 10. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een

 11. De stroom van grondstoffen en reststoffen in de biologische champignonteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Straatsma, G.

  2003-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 12. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 13. Biologische bestrijding van schurft : kiemingsproef 2011 : klimaatproef peer 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Vlas, de M.J.; Jong, de P.F.

  2012-01-01

  In de biologische perenteelt is er behoefte aan meer middelen met een werking tegen schurft. In 2011 zijn twee kiemingsexperimenten uitgevoerd in het laboratorium. Daaruit bleek dat naast captan en zwavel, ook Cocana en Yucca een goede werking hadden tegen de kieming van Venturia inaequalis. In 2011

 14. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 15. Seasonal variations of vegetation patterns and biomass constituents in the rocky eulittoral of Helgoland

  Science.gov (United States)

  Munda, I. M.; Markham, J. W.

  1982-06-01

  Seasonal changes in vegetation patterns and biomass of benthic algae were recorded over a 14-month period in the rocky eulittoral of the North Sea island of Helgoland. The area is characterized by the dominance of Fucus serratus throughout most of the eulittoral and this is reflected in higher biomass of F. serratus ranged seasonally from 4.3 kg to 15 kg m-2 in the center of its extensive distribution. Biomass was also recorded monthly, when the plants were present, for Blidingia spp., Enteromorpha spp., Ulva lactuca, Fucus spiralis, F. vesiculosus, Porphyra linearis, P. umbilicalis, Chondrus crispus, Corallina officinalis, Dumontia incrassata, Petalonia fascia, P. zosterifolia and Scytosiphon lomentaria. New generations of several species which reappeared after a destructive winter storm showed a higher protein content than in the previous year. The winter and early spring flora of Helgoland shows several resemblances in species composition to the summer flora of Scandinavia.

 16. Community composition of the rocky intertidal at Helgoland (German Bight, North Sea)

  Science.gov (United States)

  Reichert, Katharina; Buchholz, Friedrich; Giménez, Luis

  2008-12-01

  At the rocky island of Helgoland (North Sea), the distribution and abundances of intertidal communities were assessed and the effects of wave exposure and tidal height on the spatial distribution patterns of the communities were evaluated. Macroalgae and invertebrates were sampled quantitatively along line transects in three intertidal locations, a semi-exposed, an exposed and a sheltered one. The semi-exposed location was characterised by (1) Ulva spp. at the high intertidal ( Ulva-community), (2) mussels and periwinkles at the mid intertidal ( Mytilus-community) and (3) Corallina officinalis and mainly the large brown alga Fucus serratus at the low intertidal ( Fucus-community). The exposed location encompassed the mid and low intertidal; at both zones the Fucus-community occurred. The sheltered location was characterised by (1) barnacles ( Balanus-community) and (2) bryozoans, hydrozoans and mainly the large brown alga Ascophyllum nodosum ( Ascophyllum-community). At the semi-exposed, but not at the exposed location the communities changed with the intertidal position. A relationship between wave exposure and the occurrence of specific communities was shown for the sheltered location; in contrast, communities of the semi-exposed and the exposed location appear to be little influenced by wave exposure directly. The community concept and the potential causes of distribution patterns of the defined communities are discussed and suggestions for a future monitoring are given. Variations in the communities at different spatial scales speak in favour of a multiple scale sampling design to monitor changes in the intertidal communities at Helgoland.

 17. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 18. A new method of describing phytoplankton blooms: Examples from Helgoland Roads

  Science.gov (United States)

  Mieruch, S.; Freund, J. A.; Feudel, U.; Boersma, M.; Janisch, S.; Wiltshire, K. H.

  2010-01-01

  Phytoplankton blooms, in their pivotal position in pelagic seasonal succession require precise classification criteria in order to evaluate such parameters as bloom start, bloom timing, bloom maximum and growth rates. Such bloom parameters are linked directly to species and bloom specific features. Currently the phytoplankton bloom concept, though intuitively clear, lacks operational criteria allowing the precise definition of bloom parameters. We present a semi-quantitative method of classification of marine phytoplankton blooms based on an algorithmic estimation of several bloom descriptors computed from densely recorded phytoplankton data, like the Helgoland Roads long-term time series. Combining these descriptors we propose a novel classification scheme which may serve useful in the discussion of species fitness, competition and succession of marine algae. Special emphasis is put on the detection of the bloom start, because of its crucial importance for many current research topics, including trigger mechanisms and climate-induced temporal shifts in the context of the match/mismatch hypothesis. Visual examination of scatter plots of these parameters leads us to propose three types of blooming algae.

 19. Food and feeding ecology of purple sandpipers Calidris maritima on rocky intertidal habitats (Helgoland, German Bight)

  Science.gov (United States)

  Dierschke, Volker

  On the island of Helgoland (German Bight) Purple Sandpipers Calidris maritima feed mainly in the intertidal of piers and rocky shores. The main prey species are Littorina saxatilis and Mytilus edulis, complemented by crustaceans, polychaetes, other molluscs and green algae. Beach habitats are used as alternative feeding sites during storms. Feeding sites seem to be selected according to rates of assimilated energy intake. The most profitable habitat (wrack beds on the high-tide line with kelp-fly larvae, 16.8 W) is used after arrival in October but is not available during winter. Because of high intake rates in rocky habitats (13.1 W on piers, 5.5 W on mussel beds), which allow short daily feeding times, and available alternative feeding sites during storms, Purple Sandpipers do not need to carry fat reserves in winter like other waders wintering in central and Western Europe. This, and the ever accessible food supply of epibenthic macrofauna on rocky shores, may enable Purple Sandpipers to winter further north than other wader species.

 20. Analyse en biologisch beheer van het watersysteem in het Vogelpark Avifauna

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, M.G.D.; Weber, A.; Blankendaal, V.G.

  2003-01-01

  In het kader van het “Helder water” project van TNO wordt gekeken naar biologische oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen. Het vogelpark Avifauna kampt in de zomermaanden in de pelikanenvijver met algenproblemen en in de rest van het watersysteem, wat doorstroomd wordt met water uit de Rijn, is

 1. CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, P.C.M.; Lans, van der C.J.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte

 2. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 3. Sensitivity of Laminariales zoospores from Helgoland (North Sea) to ultraviolet and photosynthetically active radiation : implications for depth distribution and seasonal reproduction

  NARCIS (Netherlands)

  Roleda, MY; Wiencke, C; Hanelt, D; Van de Poll, W; Gruber, A

  Depth distribution of kelp species in Helgoland (North Sea) is characterized by occurrence of Laminaria digitata in the upper sublittoral, whereas L. saccharina and L. hyperborea dominate the mid and lower sublittoral region. Laminaria digitata is fertile in summer whereas both other species are

 4. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 5. Sedimentary and geochemical conditions in the "Helgoland Mud Area" (SE North Sea) during the past 1000 years

  Science.gov (United States)

  Hass, H. Christian; Kuhn, Gerhard

  2017-04-01

  Helgoland is a small rocky island in the German Bight with an exposed rocky shore. The working area, SE of Helgoland, is a halotectonic depression filled with muddy sediment. Earlier studies suggest that this depression became rapidly filled with muddy sediments likely originating from the Elbe river that changed its bed eastwards in the course of the rising sealevel during the Late Holocene. Today, the water depth is between 20 and 30 m. A RoxAnn acoustic ground discrimination unit and shallow seismics together with seafloor sampling were applied to analyze the recent sedimentary conditions. Five sediment cores spanning the past millennium were investigated to reconstruct the sedimentary conditions through time. In addition one core was geochemically investigated using an XRF scanning device. Today, the area is about 500 km2 large characterized mostly by muddy, fine-skewed sediment. Its soft and smooth surface forms a clear contrast to the surrounding sandy areas that reveal typically rippled surfaces. The grain-size records show medium silt during the later part of the Medieval Warm Period (MWP, until the 14th century AD), followed by coarse silt during the Little Ice Age (LIA, until c. 1900 AD) and again finer sediments during the 20th century AD. The changes in grain size likely mirror calmer weather conditions during the MWP and the increased frequency and strength of severe storms during the LIA. This includes a calmer period during the Maunder Sun-Spot Minimum (around AD 1700) that was most likely supported by an increased number of negative NAO situations. Among the elements investigated in Core HE215/4-2 the contents of the heavy metals Pb and Zn show two- and threefold increases starting already between 1600 and 1700 AD. Mining and extended metal production in the Oberharz Mountains in northern Germany became a blooming industry during the 17th century AD. It can be speculated that signals of this early industrialization were also transported into the

 6. Seafloor monitoring west of Helgoland (German Bight, North Sea) using the acoustic ground discrimination system RoxAnn

  Science.gov (United States)

  Hass, H. Christian; Mielck, Finn; Fiorentino, Dario; Papenmeier, Svenja; Holler, Peter; Bartholomä, Alexander

  2017-04-01

  Marine habitats of shelf seas are in constant dynamic change and therefore need regular assessment particularly in areas of special interest. In this study, the single-beam acoustic ground discrimination system RoxAnn served to assess seafloor hardness and roughness, and combine these parameters into one variable expressed as RGB (red green blue) color code followed by k-means fuzzy cluster analysis (FCA). The data were collected at a monitoring site west of the island of Helgoland (German Bight, SE North Sea) in the course of four surveys between September 2011 and November 2014. The study area has complex characteristics varying from outcropping bedrock to sandy and muddy sectors with mostly gradual transitions. RoxAnn data enabled to discriminate all seafloor types that were suggested by ground-truth information (seafloor samples, video). The area appears to be quite stable overall; sediment import (including fluid mud) was detected only from the NW. Although hard substrates (boulders, bedrock) are clearly identified, the signal can be modified by inclination and biocover. Manually, six RoxAnn zones were identified; for the FCA, only three classes are suggested. The latter classification based on `hard' boundaries would suffice for stakeholder issues, but the former classification based on `soft' boundaries is preferred to meet state-of-the-art scientific objectives.

 7. Is soortenrijkdom in open teelten functioneel? : biologische landbouw en natuur en de vraag wat dit teelttechnisch oplevert

  NARCIS (Netherlands)

  Venhorst, B.

  2002-01-01

  Natuur en agrarisch natuurbeheer kunnen een functie vervullen voor een positief imago van de biologische landbouw. Als natuur ook nog eens bijdraagt aan een rendabele bedrijfsvoering door het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen worden twee vliegen in één klap geslagen. In het project

 8. LCA analyse aardappel en pompoen : vergelijking duurzaamheid & milieuvriendelijkheid van biologische aardappel en pompoen: Nederlandse teelt & bewaring versus import

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Stilma, E.S.C.

  2011-01-01

  Voor een goed ketenbeheer in de biologische landbouw is het voor de sector van belang te weten welke optie het meest duurzaam en milieuvriendelijk is: in Nederland geteeld product met bewaring of import product ? Daarvoor zijn levenscyclusanalyses (LCA’s) uitgevoerd naar de duurzaamheid en

 9. Positivliste 2018 - Dünger, Erden, Pflanzenschutzmittel und Nützlinge für biologische Kleingärten

  OpenAIRE

  Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius; Roggli, Martin

  2018-01-01

  Die «Positivliste – Betriebsmittelliste für biologische Kleingärten» führt Produkte auf, welche in biologischen Kleingärten der Schweiz, insbesondere von Grün Stadt Zürich eingesetzt werden dürfen.

 10. Untersuchungen zum Vorkommen von Myxobakterien in von Meerwasser beeinflußten Substraten unter besonderer Berücksichtigung der Insel Helgoland

  Science.gov (United States)

  Rückert, G.

  1984-03-01

  Representatives of the family Myxococcaceae, Myxococcus fulvus and M. virescens as well as Archangium gephyra could be isolated from marine sediments (depth range 5 58 m), collected near the island of Helgoland (North Sea); dunes and rudiments of salt marshes additionally yielded M. coralloides and the rare species Melittangium licenicola and M. boletus (Cystobacteriaceae). In soil samples from the island, M. fulvus, M. virescens, M. coralloides, A. gephyra, Cystobacter fuscus and Stigmatella erecta were found. These results were confirmed by data, obtained from the coastal zone of the island of Amrum and marine sediments from various regions. On the other hand samples from shallow fresh water (depth range 0.3 1 m) proved to be richer in species. It is assumed that the myxobacteria found in marine sediments occur as resting cells.

 11. Mössbauer spectroscopy and X-ray fluorescence studies on sediments from the methanic zone of the Helgoland mud area, North Sea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Costa, B. F. O. [University of Coimbra, CFisUC, Physics Department (Portugal); Blumers, M.; Shylin, S. I.; Ksenofontov, V. [Johannes Gutenberg University, Institute for Inorganic and Analytical Chemistry (Germany); Oni, O. [University of Bremen, Microbial Ecophysiology group, Faculty of Biology/Chemistry (Germany); Kasten, S.; Fischer, D. [University of Bremen, MARUM, Center for Marine Environmental Sciences (Germany); Wagenknecht, L. [Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research (Germany); Kulkarni, A.; Friedrich, M. W. [University of Bremen, Microbial Ecophysiology group, Faculty of Biology/Chemistry (Germany); Klingelhöfer, G., E-mail: klingel@mail.uni-mainz.de [Johannes Gutenberg University, Institute for Inorganic and Analytical Chemistry (Germany)

  2016-12-15

  {sup 57}Fe Mössbauer spectroscopy (MS) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) were used to determine the identity of iron(III) oxides in surface (top 30 cm ) and subsurface (> 30 cm – 500 cm)sediments from the Helgoland mud area in the German Bight of the North Sea. A 500 cm-long sediment core was cut in 25 cm sections while only the top 10 cm of a 30 cm-long sediment core was sampled. Using a MIMOS spectrometer, MS spectra were recorded at 293 K (RT) in backscattering geometry. At 80 K and 5.5 K, MS analysis was carried out in transmission geometry. At RT and 80 K only illite was observed, but at 5.5 K lepidocrocite was revealed in the MS spectra. The relation between Fe(III) and Fe(II) doublets of illite did not significantly vary with depth, but the relative amount of lepidocrocite increased with depth reaching about 24 % of iron phases, as revealed by MS. XRF measurements showed that the amount of Fe in the sediments varied with depth but was always less than 4 % of total elemental composition. The main component of the sediment was silica and its depth profile alternated with those of other elements, especially aluminium and iron. It was observed that elevated concentrations of dissolved iron in the subsurface sediment of the Helgoland mud area correlated with the depth-wise distribution of distinct microbial populations presumably due to microbial reduction of excess bioavailable iron minerals such as lepidocrocite. These results are thus, important in the context of microbe-mineral interactions in marine sediments as iron oxides are an electron acceptor for microbial anaerobic respiration.

 12. Distinct microbial populations are tightly linked to the profile of dissolved iron in the methanic sediments of the Helgoland mud area, North Sea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oluwatobi Emmanuel Oni

  2015-05-01

  Full Text Available Iron reduction in subseafloor sulfate-depleted and methane-rich marine sediments is currently a subject of interest in subsurface geomicrobiology. While iron reduction and microorganisms involved have been well studied in marine surface sediments, little is known about microorganisms responsible for iron reduction in deep methanic sediments. Here, we used quantitative PCR (Q-PCR-based 16S rRNA gene copy numbers and pyrosequencing-based relative abundances of bacteria and archaea to investigate covariance between distinct microbial populations and specific geochemical profiles in the top 5 m of sediment cores from the Helgoland mud area, North Sea. We found that gene copy numbers of bacteria and archaea were specifically higher around the peak of dissolved iron in the methanic zone (250-350 cm. The higher copy numbers at these depths were also reflected by the relative sequence abundances of members of the candidate division JS1, methanogenic and Methanohalobium/ANME-3 related archaea. The distribution of these populations was strongly correlated to the profile of pore-water Fe2+ while that of Desulfobacteraceae corresponded to the pore-water sulfate profile. Furthermore, specific JS1 populations also strongly co-varied with the distribution of Methanosaetaceae in the methanic zone. Our data suggest that the interplay among JS1 bacteria, methanogenic archaea and Methanohalobium/ANME-3-related archaea may be important for iron reduction and methane cycling in deep methanic sediments of the Helgoland mud area and perhaps in other methane-rich depositional environments.

 13. Biologische vleeskuikenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, T.B.; Harn, van J.

  2005-01-01

  In this research the available knowledge on organic broiler husbandry was combined and possible problems were identified. The research shows that there are opportunities for research on food safety, coccidiosis, 100% organic food, mobile housing, the structure of the outdoor run and the type of bird

 14. Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  2008-01-01

  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is

 15. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 16. Photosynthetic characteristics and mycosporine-like amino acids under UV radiation: a competitive advantage of Mastocarpus stellatus over Chondrus crispus at the Helgoland shoreline?

  Science.gov (United States)

  Bischof, K.; Kräbs, G.; Hanelt, D.; Wiencke, C.

  2000-05-01

  Chondrus crispus and Mastocarpus stellatus both inhabit the intertidal and upper sublittoral zone of Helgoland, but with C. crispus generally taking a lower position. Measurements of chlorophyll fluorescence, activity of ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RubisCO), and content and composition of UV absorbing mycosporine-like amino acids (MAAs) were conducted in the laboratory, to test whether susceptibility to UV radiation may play a role in the vertical distribution of these two species. Effective and maximal quantum yield of photochemistry as well as maximal electron transport rate (ETRmax) in C. crispus were more strongly affected by UV-B radiation than in M. stellatus. In both species, no negative effects of the respective radiation conditions were found on total activity of RubisCO. Total MAA content in M. stellatus was up to 6-fold higher than in C. crispus and the composition of MAAs in the two species was different. The results indicate that, among others, UV-B sensitivity may be a factor restricting C. crispus to the lower intertidal and upper sublittoral zone, whereas M. stellatus is better adapted to UV radiation and is therefore more competitive in the upper intertidal zone.

 17. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 18. Erythropeltidaceen (Bangiophyceae, Rhodophyta) von Helgoland

  Science.gov (United States)

  Kornmann, P.; Sahling, P.-H.

  1985-06-01

  Ontogenesis and reproduction of the Helgolandian taxa of the Erythropeltidaceae have been studied. In all species monospores are only produced from differentiated sporangia. Filamentous Conchocelis-like stages have not been observed. Sexual reproduction was formerly demonstrated in the heteromorphous genus Erythrotrichopeltis (Kornmann, 1984). Based on these features a revised classification for the family is presented. Porphyropsis imperfecta, a new species, is a widespread epiphyte in sublittoral habitats.

 19. Biologischer Anbau von Strauchbeeren

  OpenAIRE

  Schmid, Andi

  2004-01-01

  Das Merkblatt enthält auf Österreich angepasste, praxisnahe Informationen zur Produktion von hochwertigen Strauchbeeren wie Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. Weiterhin: übersichtliche Hinweise zur Planung, Standortwahl, Sortenauswahl, Bodenvorbereitung und Pflanzung, Bewässerung, Nährstoffversorgung, Witterungsschutz, Beikrautregulierung, Ernte und Lagerung. (Diese Publikation enthält spezifische Informationen für Österreich)

 20. Biological prevention and/or treatment strategies for radiation myelopathy. Discussion of a new perspective; Biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten der Strahlenmyelopathie. Eine Diskussion neuer Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nieder, C.; Ataman, F. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Experimental Radiation Oncology; Price, R.E. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Veterinary Medicine and Surgery; Kian Ang, K. [Texas Univ., Houston (United States). Dept. of Radiation Oncology

  1999-09-01

  Entwicklung der Oligodendroglia, der interzellulaeren Signaluebertragungsmechanismen und des Myelinisierungsvorgangs. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine Zytokintherapie die Proliferation von oligodendroglialen Progenitorzellen, deren Differenzierung und die Myelinsynthese positiv beeinflussen und so eine Markscheidenregeneration im Zentralnervensystem Erwachsener foerdern koennte. Auch andere Substanzen koennten das Fortschreiten der pathogenetischen Vorgaenge, die letztlich im Bild einer Strahlenmyelopathie enden, beeinflussen. Hieraus ergeben sich mehrere denkbare biologische Praeventions- und/oder Therapiemoeglichkeiten, die derzeit im Tiermodell untersucht werden. Schlussfolgerung: Vorrangig sollten technische Moeglichkeiten und die Optimierung von Fraktionierungsparametern zur Reduktion der iatrogenen Neurotoxizitaet eingesetzt werden. Darueber hinaus koennten rationale biologische Ansaetze fuer zahlreiche Patienten neue Perspektiven eroeffnen. (orig.)

 1. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 2. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 3. Measurement of biological relevant UV exposure. Investigations in a dental practice; Messung der biologisch relevanten UV-Strahlenbelastung. Untersuchungen in einer Zahnarztpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braches, J.M.H.

  2001-07-01

  -B-Bereich des Spektrums (280-400 nm). Fuer beide Leuchten wurde die Bestimmung der biologisch relevanten Bestrahlung mit dem DLR-Biofilm durchgefuehrt. Die Ergebnisse zeigen fuer die Polymerisationsleuchte bei einem Abstand von 0,2 cm nur bei unrealistisch langen Expositionszeiten (bis zu 30 min) einen Effekt, der allerdings nur auf eine Waermeeinwirkung zurueckgefuehrt werden konnte. Fuer die Behandlungsleuchte konnte eine dosisabhaengige inaktivierung des DLR-Biofilms gezeigt werden, wobei eine Minderung des Effekts durch verschiedene Materialien (Mylarfolie, OP-Handschuhe) erzielt werden konnte. Aus diesen Experimenten liess sich die UV-Strahlenbelastung fuer den Patienten an der Mundschleimhaut mit 3,163 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,045 MED/h) und fuer den Behandler im Handgelenkbereich mit 0,145 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,002 MED/h) bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Lichtquellen in der Zahnarztpraxis fuer Patient und Behandler nur eine aeusserst geringe UV-Belastung besteht. (orig.)

 4. Biologische Groente met Meer Waarde

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2005-01-01

  Purpose of the project is to develop an added value concept of tomato and cucumber, through integrating various areas of expertise. Five companies (two growers, a wholesaler, a retailer and a health shop supplier) cooperate with two institutes (PPO glasshouse and A&F). The project consists of

 5. [The emergence of the German 'Anstalt': lunatic asylums and hospitals competing].

  Science.gov (United States)

  Dross, Fritz

  2006-01-01

  Based on the wider thesis of the "grand renfermement", psychiatric asylums as well as hospitals (and prisons) should have developed to "total institutions" from late 18th century onwards by gaining public space and further resources devoted to the healing of the (mental) ill who had to be isolated from the healthy citizen following criteria of the modernising medicine. But vis-a-vis to the enormous problems of the early general hospitals to separate the curable based on strictly medical criteria one is astonished, why modern medicine developed two types of institutions and thus doubling its claims on public resources. The article aims to take a look at an early 19th century psychiatric asylum in the town of Dusseldorf from the perspective of the general hospital. That way it tries to get into account the difficult allocation of ill people to one or another hospital. As both had to prove their ability to effectively cure their patients they had to be quite aware whom to let in--and whom to refuse. As they were financed, organised and administrated on different political levels and thus dependent to different governmental bodies (town vs. region) a couple of conflicts become visible which had to be solved in order to establish institutionalisation. Finally, in the long run both had to gain public recognition and acceptance, which only could mean the acceptance of potential patients. The perspective opened by the theorem of the "total institution" seems not to be all-to helpful to that purpose, as it tends to neglect institutional competition as well as the process of gaining the potential patients' acceptance. A more useful perspective could be a comparative analysis based on local examples, which could open the view to the competing establishment of prisons, psychiatric asylums and general hospitals as "useful" types of organizations in a modernising society.

 6. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 7. Bedrijfseconomische analyse biologische cranberry in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Netjes, A.; Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Met de gemiddelde prijs van 1,50 per kg en een opbrengst van 16.000 kg per hectare vanaf het tiende jaar zien de perspectieven voor de teelt van cranberry's er zonnig uit bij een bedrijfsoppervlakte van minstens 5 ha. blijkt uit het bedrijfseconomisch onderzoek. De perspectieven voor cranberry’s

 8. Kunnen biologische herkauwers zonder synthetische vitaminen

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Kan, C.A.

  2004-01-01

  Uit berekeningen blijkt dat er voor koeien in de stalperiode soms een tekort dreigt aan vitamine D en E. Voor vitamine A geldt dat alleen in rantsoenen met uitsluitende hooi. Gehalten van vitamine A in voordroogkuilen van gras/klaver op Bioveembedrijven komen redelijk overeen met literatuurgegevens.

 9. Teelthandleiding van biologische cranberry (Vaccinium macrocarpon) : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het teelttechnische onderzoek aan cranberry's. Behandeld worden: het gewas (botanische aspecten, groei en ontwikkeling, optimale groeiomstandigheden en inhoudstoffen/gezondheidsaspecten), markt (productie in Nederland en wereldwijd, telersprijzen,

 10. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 11. Criterions for recognition of soil contamination for testing of soil extracts by means of biological testing - determination of ``baseline responses`` of noncontaminated soils; Kriterien zur Erkennung von Bodenkontaminationen bei der Testung von Bodenextrakten mit Hilfe biologischer Wirktests - Ermittlung der ``Grundlevel-Antworten`` unkontaminierter Boeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuphan, I.; Gaipl, S.; Herlitz, E.; Schreiner, J.; Tietz, U. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl fuer Biologie 5

  1997-07-01

  One way to discover contaminations of soil in future is to use biological testing of soil extracts. For this purpose the baseline responses of the biological test systems have to be determined as a basis to distinguish between effects of natural soil components and those of contaminates. These basic level responses have been collected using water and organic extracts of 15 `uncontaminated` soils from different areas of Germany. The use of extracts for testing requires references between the soil extract, the soil itself and the test system. Starting values and the window of competence for testing are proposed. The starting value 1 SE is realized by equivalence of extract aliqouts of a defined soil amount (gramm soil equivalent, g SE) and the amount of test-(cultur)medium in g. The effect limits should be at least the double standard deviation of the blank (extract without soil components). In some test systems higher effect levels have to be fixed according to screening values of `uncontaminated` soils. If no relation can be found to the test-(culture)medium the so called window of competence has to be defined. This is necessary e.g. for the Salmonella mutagenicity test using agar as test medium. In this case screening results of `uncontaminated` soil extracts lead to a gramm Se range, the window of competence, inbetween which no natural response will be found. Extracts giving a mutation ratio (number of revertant colonies from sample extracts/number colonies from the blank) of {>=}2 were considered positively mutagenic. (orig.) [Deutsch] Es sollen kuenftig Bodenkontaminationen durch Testung der entsprechenden Bodenextrakte mit biologischen Wirktests aufgedeckt werden. Dazu muss als Voraussetzung der Grundlevel biologischer Antworten `unbelasteter` Boeden in Testsystemen bestimmt werden. Dieser wurde mit waessrigen und organischen Extrakten von ueber 15 `unbelasteten` Boeden aus verschiedenen Gegenden Deutschlands ermittelt. Die Verwendung von Extrakten fuer die

 12. Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2014-01-01

  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het

 13. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research

 14. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  This study describes how health food stores can reinforce their market position and reveal further growth potential within this retail channel. Through a qualitative and quantitative study among consumers, we looked at purches pattern and motives of heavy users and light users of organic products

 15. Het gezonde van biologisch voedsel: de beleving van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Ronteltap, A.; Jager, L.C.

  2009-01-01

  On the basis of a literature study, group interviews and an online questionnaire, an investigation was carried out into what light users - people who occasionally buy organic products - believe makes food in general - and organic food in particular - healthy

 16. Positionerings-strategieën voor biologische voedingsmiddelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.; Oude Ophuis, P.A.M.

  1993-01-01

  Qualitative interviews were conducted with 25 users and 24 non-users of ecological foods to investigate cognitive schemata concerning ideal, regular and ecological foods. Data were collected and results analyzed from the perspectives of means-end chain theory and the theory of universal value

 17. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Nitrite is a commonly used additive in the production of meat products like cold meats. It is used as a preservative and gives the product the well known pink colour and flavour. In organic meat products, nitrite is defined an undesirable additive. In the present literature survey, an overview of

 18. Waardering van de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.; Reinhard, A.J.; Bos, E.J.

  2008-01-01

  New insights into the contribution of organic agriculture to a sustainable society form the background to a study aimed at re-evaluating the social effects of the organic sector. This study compares the social costs and benefi ts of organic agriculture with those of regular agriculture. The focus is

 19. Opfok van biologische leghennen in verschillende Europese landen

  NARCIS (Netherlands)

  Bestman, M.W.P.

  2008-01-01

  At EU-level there are no specific regulations for organic rearing hens. Therefore the different countries use different interpretations of the rules that do exist. However, not only the rules vary per country, but also the way the rearing is being organised in the different countries. From a study

 20. Biologische bestrijding van Duponchelia : bestrijding van Duponchelia fovealis met bodempredatoren en biologische middelen, met aandacht voor invloeden van gewas, teeltsubstraat en toedieningstechniek

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Haaring, M.A.; Holstein, van R.; Wensveen, van W.

  2005-01-01

  De vlinder Duponchelia fovealis is een opkomend plaagorganisme dat zich in de jaren negentig heeft gevestigd in de Nederlandse kassen. Schade wordt vooral ondervonden in potplanten door vraat van rupsen aan plantendelen. Deze rupsen leven over het algemeen goed verscholen bij de plantvoet, waardoor

 1. Retourstromen van nutriënten en organische stof naar de biologische landbouw = Reststromen van organische stof en nutriënten naar de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Bus, C.B.; Geel, van W.C.A.

  2009-01-01

  From the nutrients and organic matter that are removed from the farms by the harvested produce just a small part flows back to organic agriculture. To close the circle of nutrients and to diminish the dependence of the conventional agriculture and the use of not renewable resources research is

 2. Biological effects of low-dose ionizing radiation exposure; Biologische Wirkungen niedriger Dosen ionisierender Strahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinoehl-Kompa, Sabine; Baldauf, Daniela; Heller, Horst (comps.)

  2009-07-01

  The report on the meeting of the Strahlenschutzkommission 2007 concerning biological effects of low-dose ionizing radiation exposure includes the following contributions: Adaptive response. The importance of DNA damage mechanisms for the biological efficiency of low-energy photons. Radiation effects in mammography: the relative biological radiation effects of low-energy photons. Radiation-induced cataracts. Carcinomas following prenatal radiation exposure. Intercellular apoptosis induction and low-dose irradiation: possible consequences for the oncogenesis control. Mechanistic models for the carcinogenesis with radiation-induced cell inactivation: application to all solid tumors in the Japanese atomic bomb survivors. Microarrays at low radiation doses. Mouse models for the analysis of biological effects of low-dose ionizing radiation. The bystander effect: observations, mechanisms and implications. Lung carcinoma risk of Majak workers - modeling of carcinogenesis and the bystander effect. Microbeam studies in radiation biology - an overview. Carcinogenesis models with radiation-induced genomic instability. Application to two epidemiological cohorts.

 3. Biological Determinants of Depression: An epidemiological approach : Biologische kenmerken bij depressive: een epidemiologishe benadering

  NARCIS (Netherlands)

  N. Direk (Nese)

  2017-01-01

  markdownabstractUnderstanding the biology behind depression has a long history in research. To date, no unique marker or specific etiological factor was detected. However, we know more about the possible mechanisms that predispose depression or affect clinical presentation and prognosis of

 4. Medische en biologische gevolgen van kernrampen: medische stralingsrisico's overdreven; psychologische risico's onderschat

  NARCIS (Netherlands)

  Stalpers, Lukas J. A.; van Dullemen, Simon; Franken, N. A. P. Klaas

  2012-01-01

  Medical risks of radiation exaggerated; psychological risks underestimated. The discussion about atomic energy has become topical again following the nuclear accident in Fukushima. There is some argument about the gravity of medical and biological consequences of prolonged exposure to radiation. The

 5. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Viticulture in the Netherlands is gaining ground. Recently several enterprising pioneers have demonstrated that the introduction of new wine grape varieties, which are tolerant to fungal diseases and mature early, made it possible to grow wine grapes and produce wines of good quality in most parts

 6. Holographische Abbildung nicht-kristalliner organischer und biologischer Makromoleküle mit Elektronenpunktquellen

  OpenAIRE

  Jäger, Barbara Maria

  2001-01-01

  In dieser Arbeit wurde an der Weiterentwicklung einer neuen Methode zur Strukturaufklärung von Makromolekülen gearbeitet. Holographie mit niederenergetischen Elektronen ist eine Mikroskopietechnik, die ohne Linsen und aus Linsen resultierenden Fehlern arbeitet. Hologramme können mit einer nominellen Vergößerung von M > 106 aufgenommen werden. Eine ultrascharfe Wolframspitze liefert dabei die zur Holographie benötigte kohärente Strahlung. Die Elektronenquelle wird in einem Elektronen-Projektio...

 7. Verteerbaarheid van biologisch geteelde veevoedergrondstoffen bij leghennen = Digestibility of organic processed feed ingredients in laying hens

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Diepen, van J.T.M.; Reuvekamp, B.F.J.; Harn, van J.

  2011-01-01

  In two experiments, digestibility and nutritive value for laying hens of organically-grown feed raw materials was assessed. Digestibility and metabolisable energy content of the products differed considerably compared to those listed in the CVB Feedstuff Table.

 8. Tussentijdse resultaten van proef met 100% biologisch voer: Eigewicht goed te sturen

  NARCIS (Netherlands)

  Fiks-van Niekerk, T.G.C.M.

  2006-01-01

  Finland sterk in funtional food - Finland is maar een klein pluimveelandje, maar stelt toch wel wat voor. Roel Mulder van consultancybureau Spelderholt Poultry: 'Verwerkende bedrijven lopen voorop in het tot waarde brengen van producten. Finland heeft op dat gebied echt iets te betekenen'. Een

 9. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 10. Food & Fun op de boerderij : consumentenpercepties - hoe beleven consumenten multifunctionele 'biologische' landbouw

  OpenAIRE

  Jong, de, D.; Kamstra, J.H.; Roest, A.E.; Winter, de, M.A.

  2009-01-01

  Consumers of Food and Fun farms are questioned via group interviews on their perception when doing activities of buying products. Consumers like to visit these farms because they get a good feeling. However, consumers do have own perceptions of what the farm is

 11. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  This report is about biological soil disinfestation with an organic product named Herbie 7022. The effect has been investigated against Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita and larvae of Serica brunnea. All larvae of Serica brunnea are killed after application of a period of anaerobic

 12. Controlling and culturing diversity: experimental zoology before World War II and Vienna's Biologische Versuchsanstalt.

  Science.gov (United States)

  Logan, Cheryl A; Brauckmann, Sabine

  2015-04-01

  Founded in Vienna in 1903, the Institute for Experimental Biology pioneered the application of experimental methods to living organisms maintained for sustained periods in captivity. Its Director, the zoologist Hans Przibram, oversaw until 1938, the attempt to integrate ontogeny with studies of inheritance using precise and controlled measurements of the impact of environmental influences on the emergence of form and function. In the early years, these efforts paralleled and even fostered the emergence of experimental biology in America. But fate intervened. Though the Institute served an international community, most of its resident scientists and staff were of Jewish ancestry. Well before the Nazis entered Austria in 1938, these men and women were being fired and driven out; some, including Przibram, were eventually killed. We describe the unprecedented facilities built and the topics addressed by the several departments that made up this Institute, stressing those most relevant to the establishment and success of the Journal of Experimental Zoology, which was founded just a year later. The Institute's diaspora left an important legacy in North America, perhaps best embodied by the career of the developmental neuroscientist Paul Weiss. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 13. Biological characteristics of fungi in Japanese buildings; Untersuchung biologischer Eigenschaften von Pilzen in japanischen Wohnungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanaka, T.; Kimura, C. [Ochanomizu Univ., Tokyo (Japan); Takatori, K. [Landwirtschaftliche und Technische Univ. Tokyo (Japan)

  2002-09-01

  Fungi in buildings are closely connected with allergic diseases and deterioration of the building substance. They affect humans and the environment. Countermeasures require an analysis of the conditions which favour the spread of fungi. [German] Pilze in Wohnungen sind u.a. eng verbunden mit allergischen Krankheiten und der Verschlechterung der Gebaeudesubstanz. Sie schaden dem Menschen und verseuchen die Umwelt. Um Gegenmassnahmen ergreifen zu koennen, ist es wichtig, herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Pilze vermehren. (orig.)

 14. Process development for biological cleaning of industrial waste water; Prozessentwicklung fuer die biologische Reinigung industrieller Abwaesser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hempel, D.C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik; Noertemann, B. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik

  1997-09-01

  Surface water, and drinking water obtained from surface water, should be largely free of organic compounds. This applies particularly to substances that are not or poorly degradable in the environment. Pollution of surface water with poorly degradable toxic substances - especially from industrial applications - can be avoided or at least largely reduced by means of specially adapted biological waste water cleaning techniques. The compound ethylene diamine tetraacetate (EDTA), which has multiple technical applications and is used in large amounts, demonstrates that even contaminants considered to be unsuitable for biological treatment can be eliminated from waste water by means of certain biological processes employing specially enriched bacterial cultures. (orig.) [Deutsch] Oberflaechengewaesser und daraus gewonnenes Trinkwasser sollen moeglichst frei von organischen Verbindungen sein. Dies gilt insbesondere fuer Substanzen, die in der Umwelt nicht oder nur sehr langsam abbaubar sind. Eine Belastung von Oberflaechengewaessern mit schwer abbaubaren `Problemstoffen` - insbesondere aus industriellen Anwendungsbereichen - kann unter anderem mit Hilfe speziell angepasster Verfahren zur biologischen Abwasserreinigung vermieden beziehungsweise weitestgehend reduziert werden. Am Beispiel der technisch sehr vielfaeltig und in grossen Mengen eingesetzten Verbindung EDTA (Ethylendiamintetraacetat) laesst sich erkennen, dass durch bestimmte bioverfahrenstechnische Massnahmen mit Hilfe speziell angereicherter Bakterienkulturen auch als `biologieunfaehig` eingestufte Problemstoffe aus Abwaessern eliminiert werden koennen. (orig.)

 15. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe

 16. Biologische bestrijding van de Boisduval schildluis Diaspis boisduvalii op Cymbidium : kasproef 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.

  2003-01-01

  Uit eerder onderzoek op kleine schaal, in insectenkooien, in 2001 is bekend dat de roofkever Rhyzobius lophanthae en de sluipwesp Aphytis lignanensis een significante bestrijding van de schildluis Diaspis boisduvalii op cymbidium kunnen geven. Er werden toen geen nakomelingen van de roofkever

 17. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 18. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.

  2003-01-01

  De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen worden tot vermindering van deze verliezen neemt

 19. Onderzoekingen over de biologische overdracht van een non-persistent virus

  NARCIS (Netherlands)

  Hoof, van H.A.

  1958-01-01

  To clarify the mechanism of transmission by aphids of a non-persistent virus, some aspects of this transmission were studied. The structure of the stylets was examined by optical and electron-microscope. Unknown ridges were observed near the apices of the maxillary and mandibulary stylets. The path

 20. Product-Carbon-Footprint von Lebensmitteln in Österreich: biologisch und konventionell im Vergleich

  OpenAIRE

  Theurl, M.C.; Markut, T.; Hörtenhuber, S.; Lindenthal, T.

  2011-01-01

  The aim of this broad conceived study was to analyse greenhouse gas emissions (GHGE) of more than 130 foodstuffs from two organic agricultural production methods (Organic premium brand and Organic EU-standard) as compared to conventional farming in Austria. The system boundaries of the life-cycle study ranged from agriculture and its upstream supply chain to the retailer, including changes in soil organic carbon (humus) and land use change. In conclusion, all organic products in both organic ...

 1. Update welzijnsprestaties biologische veehouderij = Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Ruis, M.A.W.; Pinxterhuis, J.B.; Vrolijk, M.

  2010-01-01

  Organic farming intends to farm in a socially responsible manner, with attention for, among others, environment, climate, nature and landscape, food quality, income and animal welfare. This report focuses on animal welfare, as one of the sustainability themes. The existing knowledge about the

 2. Biologische bestrijding van spint en trips in anjer : selectieproef met 6 soorten roofmijten

  NARCIS (Netherlands)

  Scholte-Wassink, G.M.; Berg, van den D.

  2005-01-01

  In de anjerteelt zijn de anjerspintmijt (Tetranychus cinnabarinus) en de californische trips (Frankliniella occi-dentalis) de twee belangrijkste plagen. Vanwege de gewasopbouw van anjer en de levenswijze van spint en trips zijn deze plagen met een bespuiting moeilijk te bestrijden. De ervaring tot

 3. Biologische spintbestrijding in roos : ontwikkeling van de inheemse roofmijt Amblyseius andersoni

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.

  2004-01-01

  Spint behoort tot de belangrijkste plagen in roos. In de meeste gevallen gaat het om bonespintmijt Tetranychus uticae Koch (Acari: Tetranychidae), maar in mindere mate kan ook fruitspint Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) optreden. Bonespint overwintert als bevruchte vrouwtjes door vanaf

 4. Biologische Ansätze zum Verhältnis von Literatur und Emotionen

  OpenAIRE

  Mellmann, Katja

  2010-01-01

  Als eine Möglichkeit, emotionale Wirkungen von Literatur zu beschreiben, wird eine evolutionspsychologische Heuristik vorgeschlagen. Während der rein textwissenschaftliche Ansatz nur die Darstellung von Emotionen in Texten untersuchen kann, ermöglicht der literaturpsychologische Ansatz ein Inbeziehungsetzen von Werkstruktur und Leserpsyche und damit hypothetische Aussagen über emotionale Wirkungsphänomene. Die Evolutionspsychologie eröffnet einen Zugang insbesondere zu einigen sehr basalen Wi...

 5. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  The fat content in organic dairy goat's milk is significantly lower than milk of regular dairy goats. The difference in protein content between organic and regular goat farms is minimal. Statistical analysis shows that the fat content in the organic goat milk fluctuates more in relation to protein.

 6. Working to avoid the same mistake

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Austria suurima panga Credit Anstalt pankrotistumine 1931. aastal vallandas Kesk-Euroopas finantskriisi. Euroopa peaks vältima tolleaegseid vigu ka tänapäeval, kuna olukord võib korduda Portugalis, Kreekas või Iirimaal

 7. Levenscyclusanalyse van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, GFT-compost en kunstmest bij gebruik in de biologische en gangbare landbouw = Levenscyclusanalyse meststoffen bij gebruik in de gangbare en biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Stilma, E.S.C.; Geel, van W.C.A.; Kool, A.

  2009-01-01

  A life cycle analysis has been carried out to compare with each other solid manure of cows, slurry of cows, digestate, effluent and solid fraction of separated digestate, GFT-compost and fertilizers (CAN, Triple super phosphate and K60) in the phase of production of the manure and transport to the

 8. Raapzaadeiwitconcentraat en erwteneiwitconcentraat in biologisch biggenvoer = Canola protein concentrate and pea protein concentratrate in diets for organically housed piglets

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2011-01-01

  At the Experimental Farm Raalte it was investigated whether canola protein concentrate and pea protein concentrate are suitable protein-rich feedstuffs for organically housed piglets. It is concluded that both protein concentrates are suitable protein-rich feedstuffs for piglets. Feed intake and

 9. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  From 2005, the TA Siedlungsabfall (Waste Management Regulation) will come into force, and European legislation will overrule national legislation. Dumping of untreated waste in landfills will be prohibited, i.e. incinerators for thermal waste treatment must be constructed. In view of the rigid specifications for emissions and residues and the demand for Europe-wide invitations for tender, time is running short. The book outlines the options for action of the German states and of some applicant states for EC membership. The German government already issued an Ordinance for Power Generation from Biomass. Independent of this, also secondary fuels are gaining ground, and several contributions of the conference discussed quality assurance and utilization of secondary fuels. Composting and sewage sludge utilization are further current issues. Air pollution, soil and groundwater protection, job security and energy potential are gone into, and an outline of the current situation of waste management is attempted. [German] Die aktuelle abfallwirtschaftliche Situation wird in besonderem Masse gepraegt durch das nahende Jahr 2005 sowie die zunehmende Abhaengigkeit nationalstaatlicher Handlungsspielraeume von den Vorgaben europaeischer Rahmenrichtlinien. Hierbei wird der Handlungsdruck spuerbar, spaetestens ab dem Jahr 2005 der TA Siedlungsabfall Rechnung tragen zu muessen. Die verbleibenden Zeitraeume sind daher eng bemessen, beruecksichtigt man insbesondere die langen Genehmigungs- und Errichtungszeitraeume fuer thermische Behandlungsanlagen. Vor dem Hintergrund der europaweiten Ausschreibungspflicht wird die gegenwaertige technische Diskussion zur MBA sehr stark durch die nunmehr von der Bundesregierung konkretisierten Emissions- und Ablagerungsanforderungen gepraegt. Der vorliegende Band soll aufzeigen, welche Handlungsspielraeume sich hierbei aus Sicht der verschiedenen Bundeslaender ergeben. Ein Blick ueber die Grenzen hinaus zu einigen zukuenftigen EU-Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 10. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  During 5 years, Wageningen UR Greenhouse Horticulture did research to find a rootstock with high resistance against the most important root knot nematodes or Meloidogyne species in greenhouses in the Netherlands, M. incognita, M. hapla and M. javanica. Rootstocks should combine resistance with good

 11. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 12. Status seminar: rapidly biodegradable lubricants and working agents; Statusseminar: Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe. Guelzower Fachgespraeche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Lubricants and hydraulic fluids based on vegetable oils have many advantages over mineral oils. They are biodegradable, have excellent tribological, wear and lubricating properties. The topics of the status seminar were: field test with biodegradable hydraulic fluids, chemical modification, additives, wear resistance, tribology. Examples of biodegradable oils were sunflower oil, rape oil and sunthetic esters.

 13. Biologische bestrijding van de glimslak (zonitoides arboreus) in potorchidee : Effect van koper-ionen op de glimslakken

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Visser, de W.

  2015-01-01

  Growers of orchids know how noxious this small species of snail (Zonitiodes arboreus) is. The snail is only approximately 0,5 cm in diameter. They spent most of their lives in growing media like bark and coco. They eat from the roots. This causes damage of the orchids. In the trails the snails were

 14. Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf

  1986-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan

 15. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  NARCIS (Netherlands)

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 16. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om

 17. Components for real-time state monitoring of biological sewage treatment plants; Komponenten zur Echtzeit-Zustandserfassung biologischer Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obenaus, F.; Rosenwinkel, K.H. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  Described is a method for the acquision of comprehensive state monitoring data from a sewage treatment plant's biological stage. The focus is on the measuring point in the effluent from preliminary cleaning. This is the most critical point of the system, its function being safeguarded only if the pollution load induced by the inflow to the biological stage can be exactly monitored. (orig.) [German] Beschrieben wurde eine Methode zum Erhalt umfassender Zustandsinformationen aus der biologischen Reinigungsstufe einer Klaeranlage, wobei der Schwerpunkt der Ausfuehrungen sich der Messstelle im Ablauf der Vorklaerung als kritischstem Punkt des Systems widmete, dessen Funktion nur bei genauer Erfassung der durch den Zulauf zur biologischen Stufe induzierten Belastung gewaehrleistet ist. (orig.)

 18. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Science.gov (United States)

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 19. Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates

  NARCIS (Netherlands)

  Keizer-Vlek, H.E.

  2014-01-01

  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische monitoring. Het belangrijkste doel van dit

 20. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is

 1. Smaakvolle producten voor een betere afzet

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.

  2009-01-01

  De biologische sector wil gezonde en lekkere producten leveren die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Wetenschappelijk onderzoek naar smaak kan de biologische keten helpen om dit doel te bereiken. Welke mogelijkheden zijn er om de smaak van biologische producten te verbeteren? Hoe scheid je het

 2. Uncovering hidden biodiversity in the Cryptophyta: Clone library studies at the Helgoland Time Series Site in the Southern German Bight indentifies the cryptophycean clade potentially responsible for the majority of its genetic diversity during the spring bloom.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Medlin, L.K.; Piwosz, Kasia; Metfies, K.

  2017-01-01

  Roč. 67, č. 1 (2017), s. 27-32 ISSN 0240-8759 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : CRYPTOPHYTES * DIVERSITY * PICOPHYTOPLANKTON Subject RIV: EE - Microbiology, Virology OBOR OECD: Microbiology Impact factor: 0.343, year: 2016

 3. Verteerbaarheid en voederwaarde van eiwitrijke grondstoffen bij biologische biggen = Digestibility and nutritive value of protein-rich raw materials in organically housed piglets

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2011-01-01

  At the Experimental Farm Raalte, the nutrient composition, digestibiltiy and energy value of canola protein concentrate, pea protein concentrate, wheat gluten meal and vicia faba protein concentrate were investigated in organically housed piglets. The results are described in this report.

 4. Biological effects of a flue gas desulfurization gypsum produced by the limestone process. Die biologische Wirkung eines Rauchgasentschwefelungsgipses nach dem Kalksteinverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartmann, C.

  1986-06-26

  'Flue gas gypsum', which will be produced in large amounts in the future, high-efficiency desulfurisation processes must be investigated with a view to its effects on human health, especially the potentially toxic effect on the lungs. All animals in the experiment were given a single intratracheal dose of 25 mg dust in 0.5 ml isotonic sodium chloride solution. The animals were examined at intervals of one day or one to 18 months. No dust was discovered in the light microscope after 24 h, and no clearly pathological reaction was found within a period of 18 months. None of the histological preparations showed signs of incipient gramuloma of fibrosis of the lungs. A chemical analysis using flameless atomic absorption spectrometry showed no increased concentrations of Al, Cr, and Ni in the parenchymatons organs (lungs, kidneys, livers). Lead was rapidly accumulated in the fermur at the onset of the experiments and was eliminated in the course of 18 months. A mutagenicity test according to Ames proved the applied dust to be clearly non-metagenic. The dust used in the experiment can thus be assumed to be largely inert. Still, it should not be considered completely safe, as the risk of permanent or intermittent exposure was left out of account in the experiment. (orig./MG)

 5. Medizinisch-Biologische Fachbibliothek Innsbruck – die bibliothekarische Situation in Innsbruck / Medical-Biological Library Innsbruck – the library situation in Innsbruck

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breitschopf, Marion

  2009-09-01

  Full Text Available After the devision oft the two universities, the University and Regional Library of Tyrol is responsible for the Leopold-Franzens-University and the Medical University Innsbruck. In the main library medical books and medical textbooks are available. Founded in 1979, the Medical-Biological Library offers periodicals and a growing collection of textbooks in medicine. In both libraries there are places for learning and PC-workstations. The supply of electronic journals, electronic books and databases for the two universities is coordinated by the university library.

 6. Research on the power consumption of the biological stages of wastewater treatment plant; Untersuchung ueber den Stromverbrauch biologischer Reinigungsverfahren auf Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempf, S.; Sigel, O.

  2006-07-01

  The largest electricity consumption in municipal sewage treatment plants occurs during biological treatment. This fact has been the motivation for a closer look at the electricity consumption of three biological treatment processes that will be applied more frequently in the future. The wastewater treatment plants in Lyss (Fixed Bed Biological Reactor), Wohlen (Moving Bed Biological Reactor), and Waedenswil (Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process) provided the basis for this analysis, which was done both in absolute terms as well as in relation to each plant's loading. The specific energy consumption of the Fixed Bed Reactor, averaging 20 - 25 kWh/p.e. per annum (p.e. = person equivalent), is comparable to the one of a conventional activated sludge process (benchmark/standard value = 23 kWh/p.e. per annum; optimal value 18 kWh/p.e. per annum). The Moving Bed Reactor uses less than 30 kWh/p.e per annum when working at or close to full capacity, and more than 40 kWh/p.e. per annum at low fill. The Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process shows the highest specific energy consumption values (> 40 kWh/p.e. per annum). In order to be able to run the biological treatment at optimal electricity consumption levels, the plants should be designed in such a way as to automatically run on partial or intermittent mode in times of low waste load. Further implementation of these new biological purification processes will lead to an increase in electricity consumption unless the significant energy savings potential wastewater treatment plants still offer is tapped. In order to be able to exploit this potential, electricity consumption has to be considered as of equal relevance as treated effluent quality. (author)

 7. In vitro studie naar de invloed van intrinsiek en microbieel fytase op de afbraak van fytinezuur in biologische geteelde grondstoffen voor de dierhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, L.H.; Wikselaar, van P.G.; Bikker, P.; Krimpen, van M.M.

  2017-01-01

  In this study, the usefulness of intrinsic phytase of plant ingredients for degrading phytate was investigated. The enzymatic conversion from phytate to soluble inorganic phosphate was determined in vitro with and without addition of microbial phytase. Phytate degradation was measured in mixtures in

 8. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 9. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  On nine milk cattle companies with cows, two with goats and one with sheep, which none of them do not or hardly uses antibiotics, animal health and management have been examined. Reasons not to use antibiotics have to do with resistance, residues, healthier livestock, less stress and economic

 10. Onderstammen voor de biologische teelt van vruchtgroenten : inventarisatie van resistente onderstammen van komkommer en paprika voor Meiloidogyne spp. en Verticillium dahliae

  NARCIS (Netherlands)

  Labrie, C.W.

  2008-01-01

  A literature study has been carried out about resistance and tolerance of cucumber and sweet pepper rootstocks to Meloidogyne spp. and Verticillium dahliae. This study offers an overview of research in practice and international scientific literature. For cucumber no rootstocks are known that are

 11. Biological production of hydrogen from agricultural raw materials and residues with a subsequent methanisation step; Biologische Wasserstoffproduktion aus landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen mit nachfolgender Methanstufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, M.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2007-07-01

  In order to examine the thermophile fermentative production from biohydrogen, discontinuous attempts were accomplished at a temperature of 60 C. As an inoculum, heat-treated sewage sludge was used. Glucose was used as a substrate. The fermenting residues of the hydrogen attempts were used as a substrate in a methane reactor in order to examine a two-stage system. The hydrogen attempts in the anaerobic test system were operated with a hydraulic retention time by 3.3 days and were performed during a period of 300 days. The optimal space load amounts to 5 g (l*d). The production rate at hydrogen amounts to 1.2 Nl/(l{sub R}*d). The yields amount to between 200 and 250 Nml/g oTS. In the case of an overloading of the system with substrate, the hydrogen production decreases drastically due to poor yields. Biological hydrogen production by fermentation possesses the potential to become a component for a lasting emission-free power supply. The thermophile approach ensures a simultaneous hygienization. As a fermenting remainder treatment a downstream methanation stage is possible.

 12. Toxoplasma gondii infecties in de varkenshouderij : verslag van een inventariserende telefonische enquête betreffende de aanwezigheid van risicofactoren bij biologische en scharrelvarkenshouders

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.

  2001-01-01

  Per telefoon is navraag gedaan naar het voorkomen van risicofactoren als katten op het bedrijf, muizen en ratten, oppervlaktewater als drinkwater, mogelijkheden voor besmetting via het voer, en mogelijkheden voor besmetting via de uitloop van varkens.

 13. Compost als onkruidonderdrukker

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2008-01-01

  Een deklaag van 2 centimeter compost vermindert de onkruiddruk tot 80 procent. Biologisch akkerbouwer Anton van Vilsteren uit Marknesse (Flevoland) heeft de eerste compoststrokenlegger voor uien en peen

 14. Latitudinal trends in the growth and reproductive seasonality of Delesseria sanguinea, Membranoptera alata, and Phycodrys rubens (Rhodophyta)

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, FJ; Breeman, AM

  The seasonality of Delesseria sanguinea, Membranoptera alata, and Phycodrys rubens (Rhodophyta) was studied at Helgoland (North Sea, Germany) and Roscoff (Brittany, France). Plants were collected at bimonthly intervals, and growth and reproduction were monitored. Growth of blades was observed mainly

 15. Detecting relationships between the interannual variability in climate records and ecological time series using a multivariate statistical approach - four case studies for the North Sea region

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heyen, H. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Gewaesserphysik

  1998-12-31

  A multivariate statistical approach is presented that allows a systematic search for relationships between the interannual variability in climate records and ecological time series. Statistical models are built between climatological predictor fields and the variables of interest. Relationships are sought on different temporal scales and for different seasons and time lags. The possibilities and limitations of this approach are discussed in four case studies dealing with salinity in the German Bight, abundance of zooplankton at Helgoland Roads, macrofauna communities off Norderney and the arrival of migratory birds on Helgoland. (orig.) [Deutsch] Ein statistisches, multivariates Modell wird vorgestellt, das eine systematische Suche nach potentiellen Zusammenhaengen zwischen Variabilitaet in Klima- und oekologischen Zeitserien erlaubt. Anhand von vier Anwendungsbeispielen wird der Klimaeinfluss auf den Salzgehalt in der Deutschen Bucht, Zooplankton vor Helgoland, Makrofauna vor Norderney, und die Ankunft von Zugvoegeln auf Helgoland untersucht. (orig.)

 16. Perspectief voor bio-cranberry

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Het PPO-agv in Lelystad en het LEI in Den Haag onderzochten de bedrijfseconomische aspecten van de biologische teelt van cranberries in Nederland. Daarbij ging het om arbeidsinkomen, besparingen, liquiditeitstoename en invloed van de prijs op inkomen en financierbaarheid. Biologische cranberries

 17. Onderzoek lost stekprobleem in bioteelt op

  NARCIS (Netherlands)

  Derkx, M.P.M.

  2003-01-01

  Bij het biologisch vermeerderen van houtige gewassen worden geen groeiregulatoren gebruikt. Alternatieve methoden om wortelvorming te bevorderen zijn etioleren (moerplanten een aantal weken in het donker plaatsen vòòr het nemen van stekken) en de stekken behandelen met biologische stekpoeder.

 18. Nieuwe ontwikkelingen bij mechanische onkruidbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Lans, van der A.M.

  2010-01-01

  Zoals bij veel sectoren is ook de onkruidbestrijding bij de biologische boomkwekerij een van de grootste knelpunten. De afgelopen jaren zijn met name in de biologische landbouw veel methoden ontwikkeld en beproefd om het onkruid de baas te kunnen. Op de bijeenkomst ‘Milieuvriendelijke en duurzame

 19. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit

 20. Onkruidonderdrukking door zwarte grond

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, P.O.

  2008-01-01

  Onkruid beperken in vooral fijnzadige gewassen als zaaiuien en peen is nog steeds één van de dingen die veel arbeid vragen op de biologische akker- en tuinbouwbedrijven. Naar aanleiding van een idee van Anton van Vilsteren (biologische teler) is in samenwerking met van Hienen Mechanisatie, PPO

 1. Solar UV monitoring system: description and test results

  NARCIS (Netherlands)

  Reinen HAJM; Schlamann E; Slaper H; LSO

  1994-01-01

  In 1989 is een project gestart om het UV-klimaat in Nederland te bepalen. Het doel is het bepalen van het biologisch relevante UV-klimaat op het aardoppervlak. De meetgegevens moeten kennis verschaffen over het huidige biologisch relevante UV-klimaat en de afhankelijkheid van atmosferische

 2. Spin labels in oriented model membranes

  NARCIS (Netherlands)

  Hemminga, Marcus Anton

  1974-01-01

  Lipiden en eiwitten zijn de belangrijkste bestanddelen van biologische membranen. Het grootste gedeelte van de lipiden in biologische membranen is gerangschikt in dubbellagen, die ook vaak gevonden worden in lipide-watersystemen. Deze systemen zijn daarom erg geschikt als modelsysteem voor

 3. Biological characterization of scum in activated sludge plants. Pt. 2. The importance of non-filamentous bacteria of activated sludges; Biologische Charakterisierung von Schaeumen in Belebungsanlagen. T. 2. Bedeutung nicht-faediger Belebtschlammbakterien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lemmer, H.; Lind, G.; Schade, M.; Ziegelmayer, B. [Bayerisches Landesamt fuer Wasserwirtschaft, Muenchen (Germany). Inst. fuer Wasserforschung

  1998-02-01

  Non-filamentous hydrophobic scum bacteria were isolated from scumming wastewater treatment plants by means of adhesion to hydrocarbons. They were characterized with respect to taxonomy, substrate preferences, cell surface hydrophobicity, and emulsification activity. Their role during flotation events is discussed. Rhodococci are selected by hydrolysable substrate. They contribute to flotation both by cell surface hydrophobicity and emulsifying activity at long mean cell residence times. Saprophytic Acinetobacter strains are able to promote flotation by hydrophobicity and producing emulsifying agents at special substrate conditions with hydrophobic substrate prevailing. Hydrogenophaga and Acidovorax species as well as members of the Cytophaga/Flavobacterium-group are prone to proliferate at low load conditions contributing to flotation mainly by emulsification. (orig.) [Deutsch] Nicht-faedige hydrophobe Belebtschlammbakterien aus Schaum von Belebungsanlagen wurden durch Adhaesion an Kohlenwasserstoffe isoliert. Sie wurden charakterisiert hinsichtlich ihrer Taxonomie, ihrer Substratpraeferenzen, ihrer Hydrophobie der Zelloberflaeche und ihrer Faehigkeit, stabile Emulsionen zu bilden. Ihre Rolle bei Schaumereignissen wird diskutiert. Rhodokokken werden durch hydrolysierbares Substrat selektiert und foerdern das Schaeumen sowohl durch ihre hydrophobe Zelloberflaeche als auch durch Emulsionsbildung bei hohem Schlammalter. Saprophytische Acinetobacter-Staemme foerdern Flotation durch Hydrophobie und Produktion von Emulsionen, insbesondere bei Angebot von hydrophobem Substrat. Hydrogenophaga- und Acidovorax-Arten sowie Bakterien der Cytophaga/Flavobacterium-Gruppe zeigen bei niedriger Schlammbelastung starkes Wachstum und foerdern Schaumbildung vor allem durch Emulgierung. (orig.)

 4. Biologie und Fremdsprachenunterricht. Das Prinzip der Einsprachigkeit im Lichte biologischer Erkenntnisse ueber Denken und Lernen (Biology and Foreign Language Teaching. The Monolingual Principle in the Light of Biological Findings concerning Thinking and Learning).

  Science.gov (United States)

  Schneider, Rudolf

  1979-01-01

  Draws upon recent publications dealing with brain function (particularly F. Vester, "Denken, Lernen, Vergessen", Munich, 1978) for ideas for foreign language teaching. These include constant use of the foreign language in the classroom, frequent repetition, and avoidance of false associations by explanation in the native language.…

 5. Optimisation of biological reactors using the 'biological resonance' phenomenon; Ansatz zur Optimierung biologischer Reinigungsstufen durch das Phaenomen der ''Biologischen Resonanz''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmid, A.

  2003-07-01

  The microbial catabolic activity of biological reactors can be increased by up to 75% through external stimulation with intermittent stress loads at intervals of several minutes. Under these process conditions, the ''biological resonance'' phenomenon determines the system and leads to an increased synthesis of enzymes. In addition to computer simulations, experiments with activated sludge were carried out in a 10-litre bioreactor. By modulating the stress intervals, a permanent increase in catabolic activity of about 60% was achieved during these experiments. By relying on the ''biological resonance'' phenomenon, the required reaction volume of biological treatment units can probably be reduced by up to 40%. (orig.)

 6. MAK and BAT values list 2015. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2015. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2015 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 7. Composting - not the optimum solution for all biodegradable residues. Activation of other possibilities of utilisation; Kompostieren - nicht die beste Loesung fuer die Verwertung aller biologisch abbaubaren Abfaelle. Aktivierung anderer Verwertungsmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [comp.

  1994-10-01

  The management of industrial biological waste is discussed, i.e. residues in gastronomy, wood treatment, slaughterhouses, breweries, etc. Composting and fermentation processes are discussed critically as well as utilization options. (SR) [Deutsch] Die Entsorgung von industriellem Bioabfall wird behandelt. Dieser Abfall faellt in der Gastronomie, Holzbearbeitung, Schlachthaeusern, Brauereien etc. an. Kompostierungsverfahren und Vergaerungsverfahren, aber auch Verwertung von organischen Abfaellen werden kritisch diskutiert. (SR)

 8. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 9. Biologische teelt van houtig kleinfruit - Toetsen van de gebruikswaarde van natuurlijke vijanden tegen kleine bessenbladwesp en hennepnetelluis in rode bes in 2000 en 2001 en het effect van mangaan- en magnesiumbespuitingen op gele trosstelen bij rode bes in 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Zuidam, van C.A.

  2002-01-01

  Voor de bestrijding van plagen in rode bes zijn geen selectieve middelen voorhanden, zodat een duurzame teelt in de praktijk tot nu toe onmogelijk is. In de teelt van houtig kleinfruit waren de ervaringen met het uitzetten van natuurlijke vijanden zeer gering. Doordat in de gangbare teelt veel

 10. Verteerbaarheid en voederwaarde van diverse kwaliteiten graskuil en van CCM bij biologische zeugen = Digestibility and nutritive value of several qualities of grass silage and of CCM in organic housed gestating sows

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2010-01-01

  The chemical composition, digestibility and energy value of five qualities of grass silage and of CCM (Corn cob mix) were investigated in organic housed gestating sows. The dry matter content of the five grass silages varied between 21.3 and 24.9%. The energy value per kg dry matter varied between

 11. MAK and BAT values list 2017. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2017. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-08-01

  The MAK and BAT values list 2017 includes the maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials. The following working materials are covered: carcinogenic working materials, sensitizing materials and aerosols. The report discusses the restriction of exposure peaks, skin resorption, MAK (maximum working place concentration) values during pregnancy, germ cell mutagens and specific working materials. Importance and application of BAT (biological working material tolerance) values, list of materials, carcinogens, biological guide values and reference values are also included.

 12. Effect van suiker plus lactose in biologisch zeugenvoer op de reproductie van zeugen en de variatie in geboortegewicht van biggen = Effects of sugar plus lactose in organic sow diets on reproductive performance and within liter birth weight variation

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.

  2010-01-01

  The effects of feeding sows lactose plus sugar during lactation and the weaning-to-estrus interval on subsequent reproductive performance and within-litter variation were investigated. The results of the trial are described in this report.

 13. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friese, K.; Tuempling, W. von (eds.)

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 14. Effect van kruiden en kuikenkwaliteit op de respons van biologische leghenkuikens na een coccidiosebesmetting = Effect of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults after infection with coccidiosis

  NARCIS (Netherlands)

  Lourens, A.; Jongbloed, A.W.

  2008-01-01

  The effects of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults to an infection with coccidiosis was studied. Alternative treatments had no effect on Eimeria lesion scores or technical results. Chick quality had no effect on Eimeria lesion scores, but influenced

 15. Biological adsorptive process for removal of organics from raw water as pre-treatment of a demineralisation plant; Biologisch adsorptives Verfahren zur Entfernung von Organika aus Rohwaessern als Vorstufe fuer Vollentsalzungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoenfelder, T. [KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH, Kraftwerk Rostock, Rostock (Germany); Keil, U. [STEAG encotec, Essen (Germany)

  2002-07-01

  The production of highly-purified demineralised water as feedwater for boilers with values of <0.2 {mu}S/cm conductivity and <200 ppb TOC is essential for the quality of steam within the steamwater cycle. Especially for the combined mode of operation with additional dosing of oxygen it is necessary not only to stay within these values but to remain below the requirements. Nowadays it is no problem to produce demineralized water with corresponding low conductivity. The sufficient reduction of TOC has become the main problem. The Rostock Power Plant, in co-operation with Steag encotec GmbH, Essen, and the University Hamburg Harburg, developed a new treatment and tested it for more than two years with accompanying analysis. (orig.) [German] Um die VGB-Richtwerte fuer das Kesselspeisewasser im Kraftwerk Rostock zu erreichen, wurde eine Vollentsalzungsanlage einschliesslich Vorreinigungsstufe errichtet. Sie bestand aus nur einem Aktivkohlefilter zur Adsorption der im Trinkwasser enthaltenen geloesten organischen Substanzen. Hohe Aluminiumgehalte im Trinkwasser fuehrten bald zu einer Blockierung der Aktivkohle, wodurch die Adsorbtion der Organika an der Aktivkohle erheblich gestoert wurde. Daraufhin erfolgte die Nachruestung eines zweiten Adsorberfilters, der vor den Aktivkohlefilter geschaltet wurde. Die erhoffte Reduzierung der Organika durch die neu errichtete zweistufige Ozonierung trat jedoch nicht ein. Im Gegenteil, die teilweise nur angespaltenen Organika wurden vom Adsorberharz der Vorreinigung teilweise irreversibel adsorbiert. Ueber Abhilfemassnahmen wird berichtet. (orig.)

 16. Optimalisering van de biologisch-dynamische en ecologische pootgoedteelt : eindrapport over de onderzoeksjaren 1992 tot en met 1995 = Optimization of bio-dynamic and ecological cultivation of seed potatoes : final report on research carried out between 1992 and 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, M.

  1996-01-01

  In a broad based study, various aspects of the control of the diseases Rhizoctonia solani and Phytophthora infestans were studied in a biological cultivation system. Experiments were carried out on organic farms. In addition a farm study was carried out in which the cultivation of seed potatoes was

 17. Sewage sludge dehydration with biodegradable polyelectrolytes as flocculants. Final report. Pt. 1. Development of synthetic polyelectrolytes; Klaerschlammentwaesserung unter Einsatz biologisch abbaubarer Polyelektrolyte als Flockungshilfsmittel. Abschlussbericht. T. 1. Entwicklung der synthetischen Polyelektrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matuschewski, H.; Gohlke, U.; Jaeger, W.

  1997-09-01

  Polyelectrolytes with improved degradability were to be developed for dehydration of uncontaminated sewage sludge. Part-project I investigated the synthesis of polymers. For this purpose, polyvinyl alcohol was functionalized into polyelectrolytes by etheration, Mannich reaction, acetalisation and graft copolymerisation. Some of the new polymers have very good flocculation and dehydration characteristics. (SR) [Deutsch] Ziel des Vorhabens war es, Ergebnisse zur Entwaesserung nicht kontaminierter Klaerschlaemme mit Polyelektrolyten mit verbesserter Abbaubarkeit zu erarbeiten. Ziel des Teilvorhabens I war die Synthese entsprechender Polymerer. Dazu wurde Polyvinylalkohol durch Veretherung, Mannichreaktion, Acetalisierung und Propfcopolymerisation zu Polyelektrolyten funktionalisiert. Die neuen Polymere weisen zum Teil sehr gute Flockungs- und Entwaesserungseigenschaften auf. (SR)

 18. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Berichtsteil 1: Schlussbericht als Uebersicht. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, F.H.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- end compression-parameter, research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head-end-Prozessstufe. Ein Schaelverfahren fuer Rapssaat ist seit 1979 bekannt. Bei Oelmuellern gilt geschaelter Raps wegen mangelnder Komprimat-Stabilitaet als kontinuierlich nicht pressbar. - Vorhabensziel ist der Nachweis der kontinuierlichen Pressbarkeit von Schaelraps. - Erforderlich sind zwei experimentelle Arbeitswege: (1) Ermittlung der Merkmale unter axialer Kompression bei Variation der Material- und Kompressions-Parameter, (2) Studium der Seiher-Schneckenpresse bei konstantem Komprimatstrom und Auswurf eines stabilen Schilfers bei Variation der Geometrie-, Betriebs- und Material-Parameter. - Ergebnisse: (A) Schaelraps (Huellen reduziert auf 1/4) ist auf einer Schneckenpresse (40 kg/h) kontinuierlich pressbar; nach Upscaling der Presse in den (halb-)technischen Massstab ist emissionsarme Rapssaatverarbeitung moeglich. (B) Bei Schaelrapspressung ist Reibung und folglich Erwaermung deutlich verringert; das Produktoel verlaesst die Presse mit 40 C; schonende Oelgewinnung ist moeglich. Anwendung: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.)

 19. Aardbei onkruidvrij door mix van maatregelen : planttijdstip, mechanische bestrijding en tijdstip stro inbrengen bepalen onkruiddruk

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Evenhuis, A.; Wilms, J.A.M.

  2003-01-01

  PPO onderzocht in 2002 verschillende combinaties van methoden van onkruidbestrijding in de vroege en late productieteelt van biologische aardbeien. De effecten van planttijdstip (april en juni), mechanische bestrijding (schoffelen plus vingerwieder, of eggen), bodembedekking met plastic of gehakseld

 20. Energiebehoefte bio-leghennen wijkt af van gangbare hen

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  De gedachte is dat de energie- en eiwitbehoeften van biologisch gehouden pluimvee verschilt van die van gangbaar gehouden kippen. Om meer zicht te krijgen op dit verschil in behoeften, is een literatuuronderzoek uitgevoerd

 1. Fysisch/chemische voorzuivering als basis voor meer duurzame zuivering stedelijk afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Rulkens, W.H.; Graaf, van der J.; Mels, A.; Nieuwenhuijzen, van A.

  1999-01-01

  Om tot meer duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties te komen is een groot aantal zuiveringsscenario's, bestaande uit fysisch-chemische voorzuiveringsstappen gecombineerd met fysisch-chemische en/of biologische nazuiveringsstappen, vergeleken op de aspecten energiebalans, slibhoeveelheid na

 2. Een bijbaan voor hommel en bij in heester : bestuiving

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2003-01-01

  Bloembezoekende insecten zoals hommels en bijen kunnen bijdragen aan de bestuiving van sierheesters. Bij sommige besheesters verbetert het werk van de insecten de beszetting. Telers kunnen bijen huren bij bestuivingsimkers en hommelvolken kunnen besteld worden bij leveranciers van biologische

 3. Simulaties van temperatuurvariaties in de bodem (proefveld Ruurlo 1982)

  NARCIS (Netherlands)

  Huet, van H.

  1982-01-01

  In het kader van de modellering van stikstofhuishouding in de bodem van het projectgebied Zuidelijke Peel is het gewenst dat temperaturen op verschillende diepten bekend zijn. Deze hebben invloed op de snelheid van biologische omzettingen van stikstof in de bodem.

 4. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis : Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  NARCIS (Netherlands)

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische

 5. Wirkung verschiedener Insektizide und Larven des 2-Punkt-Marienkäfers Adalia bipunctata als Vorblütenbehandlungen gegen die Kirschenblattlaus Myzus cerasi in biologischen Kirschenanlagen

  OpenAIRE

  Wyss, Eric; Daniel, Claudia

  2002-01-01

  Fragestellung: Prüfung verschiedener biologischer Insektizide und Larven des 2-Punkt-Marienkäfers Adalia bipunctata als Vorblütenbehandlung gegen die Kirschenblattlaus Myzus cerasi in biologischen Kirschenanlagen

 6. Weidegang van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 7. Verbeterde spintbestrijding door inductie van plantweerbaarheid in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Groot, de E.B.; Holstein, van R.

  2010-01-01

  Samenvatting en vertaling voor internet De biologische bestrijding van spint in komkommer met de roofmijt Phytoseiulus persimilis gaat beter op planten die vooraf behandeld zijn met middelen die resistentie induceren. Plantmetingen (metabolietenanalyses) geven aan dat deze resistentie sterk

 8. Levend of dood, dat is de vraag!

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der T.A.J.; Leeuwen, van G.; Haan, de E.; Helder, J.; Koenraadt, H.; Bonants, P.J.M.

  2011-01-01

  In de literatuur zijn voor de detectie van plantenpathogenen diverse methodieken beschreven. De biologische methodieken detecteren alleen levende organismen. Morfologische, serologische en moleculaire technieken maken mmestal geen onderscheid tussen dood en levend of infectieus en niet infectieus.

 9. Bio-organic hybrids of DNA, peptides and surfactants: from liquid crystals to molecular sleds

  NARCIS (Netherlands)

  Zhang, Lei

  2017-01-01

  Biomacromoleculen, waaronder DNA, eiwitten of zelfs grotere structuren zoals virussen bestaande uit deze bouwstenen, kunnen worden gecomplexeerd met oppervlakteactieve stoffen om oplosmiddel-vrije biologische vloeistoffen te vormen. De drijvende kracht om beide tegengesteld geladen entiteiten te

 10. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 11. Geïntegreerde gewasbescherming is meer dan efficiënter gebruik van chemische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1989-01-01

  Om de langdurige schadelijke gevolgen voor het milieu een halt toe te roepen is integratie van economische en ecologische doelen vereist. Dit betekent dat biologische en fysische methoden van gewasbescherming de voorkeur verdienen boven de chemische bestrijding

 12. Exploring the glucosylation potential of glucansucrases : From enzyme to product

  NARCIS (Netherlands)

  Devlamynck, Tim Nick

  2017-01-01

  De introductie van een glycosylgroep kan zowel de fysicochemische als biologische eigenschappen van organische moleculen, zoals antioxidanten, antibiotica en zoetstoffen, beïnvloeden. Een industrieel relevant voorbeeld is de glycosylatie van steviolglycosiden, zoete verbindingen die geëxtraheerd

 13. Dynamical structure of model membranes

  NARCIS (Netherlands)

  Stulen, Gerard

  1979-01-01

  Lipide-water systemen, waarbij de lipiden in dubbellagen gerangschikt zijn, worden veel gebruikt als modelsystemen voor biologische membranen. Dergelijke modelmembranen lenen zich uitstekend voor het systematisch bestuderen van de dynamische structuur van de lipiden; ze vormen zodoende een

 14. Solar ultraviolet radiation affects the activity of ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase-oxygenase and the composition of photosynthetic and xanthophyll cycle pigments in the intertidal green alga Ulva lactuca L.

  NARCIS (Netherlands)

  Bischof, K; Krabs, G; Wiencke, C; Hanelt, D

  The effect of solar UV radiation on the physiology of the intertidal green macroalga Ulva lactuca L. was investigated. A natural Ulm community at the shore of Helgoland was covered with screening foils, excluding UV-B or UV-B + UV-A from the solar spectrum. In the sampled material, changes in the

 15. Ecotypic variation in Cystoclonium purpureum (Rhodophyta) synchronizes life history events in different regions

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, F.J; Breeman, Arno; Venekamp, L.A.H.

  Temperature and daylength responses were determined in culture for isolates of the red alga Cystoclonium purpureum (Hudson) Batters from Nova Scotia (NS, Canada), Helgoland (HE, Germany), and Roscoff (RO, France). Most isolates survived temperatures of -1.5 degrees/-2 degrees to 23 degrees C,

 16. ECOTYPIC VARIATION IN PHYLLOPHORA PSEUDOCERANOIDES (RHODOPHYTA) ENSURES WINTER REPRODUCTION THROUGHOUT ITS GEOGRAPHIC RANGE

  NARCIS (Netherlands)

  MOLENAAR, FJ; BREEMAN, AM

  Responses to temperature and daylength were determined in laboratory culture for isolates of the red alga Phyllophora pseudoceranoides (Gmelin) Newroth et A.R.A. Taylor from Nova Scotia, Iceland, Roscoff (France), and Helgoland (Germany). All isolates grew from 3 degrees to 25 degrees C and survived

 17. Wavelength-dependent induction of UV absorbing mycosporine-like amino acids in the red alga Chondrus crispus under natural solar radiation

  NARCIS (Netherlands)

  Krabs, G; Bischof, K; Hanelt, D; Karsten, U; Wiencke, C

  2002-01-01

  Polychromatic response spectra for the induction of UV absorbing mycosporine-like amino acids (MAAs) were calculated after exposing small thalli of the red alga Chondrus crispus under various cut-off filters to natural solar radiation on the North Sea island Helgoland, Germany. The laboratory-grown

 18. The Munich Anatomical Institute under National Socialism. First results and prospective tasks of an ongoing research project.

  Science.gov (United States)

  Schütz, Mathias; Waschke, Jens; Marckmann, Georg; Steger, Florian

  2013-07-01

  While research into the history of German anatomy under National Socialist rule has increased during the last decade, the story of one of the most important anatomical institutes of the time, the Anatomische Anstalt Munich, has not yet been explored. This study presents the results of an ongoing, cooperative research project at the universities of Halle and Munich and focuses on the history of the institution, its personnel and organization, and its interactions with the National Socialist regime. It reveals continuity and disruption within the institute following Munich anatomists' involvement with the regime's policies and ideology as well as their becoming victims to these policies. Also documented is the manner in which the Munich anatomy benefited from the massive increase in executions, especially during the Second World War, by receiving and using the bodies of prisoners executed at the Stadelheim prison in Munich for scientific purposes. Finally, an outlook is presented regarding planned research aiming to fully understand the history of the Anatomische Anstalt during National Socialism. Copyright © 2013 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 19. Development of biodegradable materials on the basis of renewable materials, starch, vegetable oils and natural fibres. Part 3: Derivation of starch of DS = 0.3 to 2.5. Final report; Entwicklung biologisch abbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke, Pflanzenoel und Naturfasern. T. 3: Derivatisierung der Staerke von DS=0,3 bis 2,5. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, G.; Lang, J.; Rafler, G.

  2002-01-01

  The last few years have seen rapid developments in the field of starch use in the polymer sector. Destructured starch, with suitable modifiers, can be processed into foils and formed parts by thermoplastic methods. Their properties during processing and use differ from those of conventional plastics, however. The main reason for this is the structural hydrophilia of starch and starch products, which reduces their technical applications. In this project, the fundamentals for starch-based materials with better material characteristics are to be developed in order to improve the chances of these economically and ecologically attractive materials on the market and enhance their range of applications. [German] In den letzten Jahren haben die Entwicklungen auf dem Gebiet des Staerkeeinsatzes im Polymersektor erhebliche Fortschritte gemacht. Destrukturierte Staerken lassen sich heute unter Zusatz geeigneter Modifikatoren nach bekannten Formgebungsverfahren thermoplastisch zu Folien und Formkoerpern verarbeiten. Das Eigenschaftsprofil der staerkebasierenden Materialien entspricht jedoch nicht demjenigen konventioneller Kunststoffe. Dies betrifft sowohl die Gebrauchs- als auch die Verarbeitungseigenschaften. Wesentliche Ursache dieser fuer viele Applikationen unzureichenden Materialeigenschaften ist die strukturbedingte Hydrophilie von Staerken und daraus hergestellten Produkten. Diese Hydrophilie fuehrt dann zu einer hohen Feuchtigkeitsempfindlichkeit von staerkebasierenden Materialien, die ihre Einsatzmoeglichkeiten in technischen Bereichen erheblich einschraenkt. In dem durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefoerderten Verbundprojekt ''Entwicklung bioabbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke und Pflanzenoel'' sollen deshalb Grundlagen fuer staerkebasierende Werkstoffe bzw. Werkstoffkomponenten mit deutlich verbesserten Materialeigenschaften erarbeitet werden, um die Chancen dieser wirtschaftlich und oekologisch attraktiven Materialien am Kunststoffmarkt signifikant zu verbessern bzw. ihnen auch neue Applikationen zu erschliessen. (orig.)

 20. Polonium-210 and lead-210 in the Southern Polar Ocean: Naturally occurring tracers of biological and hydrographical processes in the surface waters of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea; Polonium-210 und Blei-210 im Suedpolarmeer: Natuerliche Tracer fuer biologische und hydrographische Prozesse im Oberflaechenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedrich, J.

  1997-11-01

  In this thesis the distribution of {sup 210}Po and {sup 210}Pb in the upper 600 m of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea was investigated along north-south transects in austral spring and autumn. {sup 210}Po and {sup 210}Pb can serve as sensitive tracers for the special hydrographic conditions of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea as well as for biological processes during phytoplankton blooms. The {sup 210}Po/{sup 210}Pb disequilibrium was used as a tracer for particle export. This tracer integrates export on a timescale of 276 days because of the 138 day half-life of {sup 210}Po and complements the {sup 234}Th/{sup 238}U disequilibrium as another tracer for plankton production and export on a shorter timescale of several weeks. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung von Blei-210 und seinem Enkelnuklid Polonium-210 im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer bis 600 m Tiefe in mehreren meridionalen Transekten im australen Fruehjahr und Herbst waehrend der `Polarstern`-Expeditionen ANT-X/6 und ANT-XI/4 untersucht. Die Verteilung von {sup 210}Pb und {sup 210}Po wird von mehreren Faktoren beeinflusst, sowohl durch die Advektion von Wassermassen im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer als auch von biologischen Prozessen z.B. innerhalb einer Planktonbluete. Bevor die Verteilungsmuster von {sup 210}Pb und {sup 210}Po jedoch als Tracer fuer einen Prozess genutzt werden koennen, muss der Effekt der einzelnen Faktoren auf die Verteilung betrachtet werden. (orig.)

 1. Climatic change - and then? Conmsequences for human beings and nature, impacts on health, biological variety, water management, insurance industry and aspects of necessary strategies of adaptation; Klimawandel - und danach? Folgen und Konsequenzen fuer Mensch und Natur, Auswirkungen auf Gesundheit, Biologische Vielfalt sowie Wasser- und Versicherungswirtschaft, sowie Aspekte erforderlicher Anpassungsstrategien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hutter, Claus-Peter; Link, Fritz-Gerhard (eds.)

  2007-07-01

  Weather extremes (increased flood events, long dry periods) increased in the last years. Besides this, climate zones shift to the north increasingly. The rhythm of the migration of birds changes. The dangers of the propagation of tropical infections in Central Europe approach closer. The book under consideration summarizes new realizations concerning the effects of the climate change within the range of health, biological variety, water management and insurance industry. The contributions in this book point out the already recognizable and possible consequences of the climate change.

 2. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Anlagen zu den Berichtsteilen 1 und 3: Arbeitsuebersichten und Balkenplaene; Ergebnisprotokolle der Vorhabensgespraeche Demonstrationsanlage. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schein, C.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: (1) To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- and compression-parameter, (2) research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head-end-Prozessstufe. Ein Schaelverfahren fuer Rapssaat ist seit 1979 bekannt. Bei Oelmuellern gilt geschaelter Raps wegen mangelnder Komprimat-Stabilitaet als kontinuierlich nicht pressbar. - Vorhabensziel ist der Nachweis der kontinuierlichen Pressbarkeit von Schaelraps. - Erforderlich sind zwei experimentelle Arbeitswege: (1) Ermittlung der Merkmale unter axialer Kompression bei Variation der Material- und Kompressions-Parameter, (2) Studium der Seiher-Schneckenpresse bei konstantem Komprimatstrom und Auswurf eines stabilen Schilfers bei Variation der Geometrie-, Betriebs- und Material-Parameter. - Ergebnisse: (A) Schaelraps (Huellen reduziert auf 1/4) ist auf einer Schneckenpresse (40 kg/h) kontinuierlich pressbar; nach Upscaling der Presse in den (halb-)technischen Massstab ist emissionsarme Rapssaatverarbeitung moeglich. (B) Bei Schaelrapspressung ist Reibung und folglich Erwaermung deutlich verringert; das Produktoel verlaesst die Presse mit 40 C; schonende Oelgewinnung ist moeglich. Anwendung: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.)

 3. Zum Wissenschaftsverständnis der modernen Evolutionsbiologie

  Science.gov (United States)

  Sommer, Ralf J.

  Die moderne Evolutionsbiologie hat ihren Ursprung in den Arbeiten von Charles Darwin und Alfred Wallace (Darwin 1963). Der gemeinsame Ausgangspunkt des Evolutionsgedanken ist dabei die Beobachtung, dass die biologische Welt nicht konstant ist. Biologische Systeme und alle darin lebenden Organismen unterliegen über längere Zeiträume hinweg einer stetigen Veränderung. Diese grundlegende Eigenschaft biologischer Systeme macht die Biologie zu einer historischen Wissenschaft und stellt einen wichtigen Gegensatz zu großen Teilen der Physik dar. Obwohl die Aussage von der Veränderlichkeit der Arten heute trivial klingt, war sie im 19. Jahrhundert eine Revolution, da die Konstanz der Arten und der Welt eine vorherrschende Stellung im damaligen Weltbild hatte (Amundson 2005).

 4. Genetic engineering of Penicillium chrysogenum for the reactivation of biosynthetic pathways with potential pharmaceutical value

  NARCIS (Netherlands)

  Guzmán Chávez, Fernando

  2018-01-01

  Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming wordt de filamenteuze schimmel Penicillium chrysogenum op grote schaal gebruikt voor de industriële productie van β-lactam antibiotica. Van origine kan deze schimmel ook andere, mogelijk bruikbare, biologisch actieve componenten produceren.

 5. Regenvastheid van zwavel

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Scholten-Grit, G.; Anbergen, R.H.N.; Heijne, B.

  2004-01-01

  Binnen de biologische fruitteelt is het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat toegepast mag worden zeer beperkt. De meest belangrijke ziekte waar tegen bestreden moet worden, is schurft (Venturia inaequalis). Het middel zwavel is het meest toegepaste fungicide dat op dit moment wordt ingezet op

 6. The parametrically forced pendulum : a case study in 1 1/2 degree of freedom

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, Martijn van

  2001-01-01

  Veel fysische, chemische, biologische en economische fenomenen kunnen gemodelleerd worden door niet-lineaire dynamische systemen die van parameters afhangen. Via zo'n model kun je proberen het kwalitatieve en, indien mogelijk, ook het kwantitative gedrag van dergelijke systemen te begrijpen. Het is

 7. The rate of living in tau mutant Syrian hamsters : Studies on the impact of a circadian allele on temporal organisation

  NARCIS (Netherlands)

  Oklejewicz, Malgorzata Marta

  2001-01-01

  De temporele organisatie van gedrag en fysiologie in de meeste organismen is gebaseerd op een inwendig gegenereerd 24 uurs patroon. Deze "circadiane" ritmiciteit is in de evolutie ontstaan als aanpassing aan de aardrotatie. Naast de circadiane oscillatie treden er biologische cvcli op op allerlei

 8. Pyridine alcohols and thiols : Synthesis, properties and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, Bartjan

  2000-01-01

  Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van

 9. Plattelandsvernieuwing in Eibergen!

  NARCIS (Netherlands)

  Staal, C.

  2002-01-01

  Boerderij ‘Kraanswijk’ van de familie Bomers is een biologisch melkveebedrijf met circa 100 koeien. De locatie van het bedrijf, dat grenst aan natuurgebied De Leemputten, is uitermate geschikt voor recreatie.In 1999 kozen Bennie en Thea voor nog verdere verbreding van het bedrijf door uitbreiding

 10. Niet-ploegen vergt anders denken

  NARCIS (Netherlands)

  Meijering, Luuk; Balen, van D.J.M.

  2014-01-01

  Om het maximale voordeel uit niet-kerende grondbewerking te halen heeft de teler andere referenties nodig zegt Derk van Balen van het PPO agv. Op het biologische proefbedrijf Broekemahoeve wordt daarnaar gezocht. In het project Basis (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems) worden

 11. Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen: Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, B.A.G.; Oort, M.M.H.J. van; Schellekens, A.F.A.; Haan, H.A. de; Jong, C.A.J. de

  2017-01-01

  Een keur aan experts geeft in deze richtlijn aan hoe op verantwoorde wijze het proces van detoxificatie van verslavende middelen kan worden doorlopen en begeleid. Daarbij ligt het accent van het complex van interventies op de biologische aspecten van de verslavingsproblemen, maar is er ook aandacht

 12. Thermal processing of conditioned waste and fuel substitutes; Thermische Behandlung vorbehandelter Abfaelle und Ersatzbrennstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velden, F. van der; Engweiler, J. [Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich (Switzerland)

  1998-12-31

  Different technologies for the thermal processing of mechanical-biologically conditioned waste are described and compared in terms of cost and flexibility. (orig.) [Deutsch] Es werden verschiedene Technologien der thermischen Behandlung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfaelle vorgestellt und im Hinblick auf Kosten und Flexibilitaet verglichen. (orig.)

 13. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject (

 14. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 15. Copper-catalyzed asymmetric allylic alkylation and asymmetric conjugate addition in natural product synthesis

  NARCIS (Netherlands)

  Huang, Yange

  2013-01-01

  In dit proefschrift wordt de koper-gekatalyseerde hetero AAA en ACA toegepast in de totaalsynthese van een aantal biologisch actieve moleculen. In het tweede deel van dit proefschrift ligt de focus op een nieuwe katalytische asymmetrische route naar 1,4-dieenen met een methyl gesubstitueerd chiraal

 16. Spatial and temporal aspects in biological signal transduction : Diffusion, reaction and geometry in Drosophila phototransduction and Dictyostelium chemotaxis

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, Marten

  2003-01-01

  Voor functionele doeleinden, maar evenzeer om te overleven, is het belangrijk voor biologische organismen om op signalen uit de omgeving te kunnen reageren. In de natuur bestaat een grote verscheidenheid aan signaaltypen die door organismen gedetecteerd en verwerkt kunnen worden. De eerste stap in

 17. Nogmaals: Lolium perenne met korte uitlopers

  NARCIS (Netherlands)

  Prell, H.H.

  1957-01-01

  Eerder dan verwacht, ontving ik een aanvulling op de in mijn vorig opstel genoemde geschriften, waarin over de rassen van L. perenne mededelingen voorkomen. De reactie kwam van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, Afd. Vegetatiekunde, Wageningen. Dit schrijven

 18. Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.; Brouwer, G.

  2015-01-01

  Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het

 19. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in

 20. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit

 1. Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Schooten, van H.A.; Bos, J.F.F.P.; Wel, van der C.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 meest effectieve maatregelen te beschrijven die

 2. Kwaliteit van zaaizaad kool verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2008-01-01

  Kwalitatief goed biologisch zaaizaad voor koolsoorten is moeilijk te produceren. Oorzaken zijn de ongelijkmatige bloei en afrijping van het zaad. Daarnaast kunnen schimmels en bacteriën via het zaad de plant besmetten. In dit biokennis bericht informatie over onderzoek aan apparatuur die het

 3. Microflora ook belangrijk in gesloten teeltsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Disco, A.; Postma, J.

  2004-01-01

  Substraatteelt van groenten: fysische en chemische eigenschappen van substraten spelen een belangrijke rol in de microflora (antagonisten, mycorrhiza). Antogonisten spelen een belangrijke rol bij de biologische bestrijding van pythium en mycrorrhiza beïnvloeden de opname van voedingselementen (o.a.

 4. Het effect van pre- en probiota op de groei en gezondheid van geitenlammeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dinteren, van L.; Haaij, de A.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  In de biologische dierhouderij is het gebruik van geneesmiddelen beperkt toegestaan. Daarom zijn dierziektepreventie en het op een zo natuurlijk mogelijke wijze de diergezondheid op peil houden belangrijke uitgangspunten. Het toedienen van weerstandsverhogende middelen (o.a. pre- en probiotica) past

 5. This will be your new Mommy

  NARCIS (Netherlands)

  Sena Ebbers

  2016-01-01

  Full text via link. Artikel uit Topartikelen 2016. In Zuid-Afrika stond ik oog in oog met een prachtig meisje. Zij was net binnengebracht door de politie nadat zij meerdere malen was verkracht door haar biologische vader. De Social Worker stelde ons aan elkaar voor: “This is your baby and this will

 6. Spint in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Holstein, van R.; Groot, de E.B.

  2009-01-01

  In komkommer worden verschillende soorten roofmijten ingezet voor de biologische bestrijding van trips, witte vlieg en spint. Het is een algemeen verschijnsel in de natuur dat roofdieren niet alleen hun prooi eten, maar ook effect op elkaar kunnen hebben. In dit onderzoek hebben we gekeken of de

 7. Polycladida from Curaçao and faunistically related regions

  NARCIS (Netherlands)

  Bois-Reymond Marcus, du Eveline; Marcus, Ernst

  1968-01-01

  Professor Dr. DIVA DINIZ CORRÊA, Head of the Department of Zoology of the University of São Paulo, was able to work at the “Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut” (Caribbean Marine Biological Institute: Carmabi) at Curaçao from December 1965 to March 1966, thanks to a grant received from the

 8. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het

 9. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 10. Vergelijking van luzerne en gras-klaver, inclusief effect op aanwezige aaltjes en de volgteelt prei

  NARCIS (Netherlands)

  Geel, van W.C.A.; Visser, J.H.M.; Verstegen, H.A.G.; Haan, de J.J.

  2009-01-01

  In het biologisch bedrijfssysteem op proefboerderij Vredepeel (zuidoostelijk zand) is een tweejarige teelt van een vlinderbloemig hoofdgewas in de rotatie opgenomen om extra stikstof in het systeem te brengen. De vlinderbloemige wordt begin augustus gezaaid, na voorvrucht aardappel en fungeert dan

 11. Mot Duponchelia zit in de val

  NARCIS (Netherlands)

  Deventer, van P.; Griepink, F.C.

  2006-01-01

  Door de toenemende biologische bestrijding ontstaan vaker rupsenplagen dan voorheen, zoals van de 'verborgen veelvraat' Duponchelia fovealis. De Plantenziektenkundige Dienst is met de sector in overleg over maatregelen om het door de rupsen van dit motje verorzaakte probleem bij de export van

 12. In search of the proton channel : An electrophysiological study on the polar leaves of Elodea densa and Potamogeton lucens

  NARCIS (Netherlands)

  Miedema, Hendrik

  1992-01-01

  In tegenstelling tot het mechanisme waarmee ionen als K+, CI- en Ca2+, biologische membranen passeren, is over het mechanisme van passief proton (H+) transport nog erg weinig bekend. Een van de oorzaken is dat isotoopstudies niet kunnen worden gebruikt voor dit type transport. Voorts is

 13. Verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag met een pilotscale biofilter

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.

  2003-01-01

  Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas (21 maal zo sterk als CO2). De veehouderij is verantwoordelijk voor een betrekkelijk hoge emissie van methaan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische luchtbehandelingsinstallatie om de emissie van methaan uit mestopslagen en

 14. De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde overlevende rattehart

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Willebrands, A.F.; Durrer, D.

  1959-01-01

  Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang doen de mechanische activiteit van het overlevende, geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor medische en biologische doeleinden. Chemische analyses toonden een duidelijk verschil tussen

 15. On the statistical analysis of images in low-dose electron microscopy

  NARCIS (Netherlands)

  Slump, Cornelis Herman

  1984-01-01

  Dit proefschrift handelt over de statistische aspecten van de beeldvorming en de beeldinterpretatie van elektronen-microscoop beelden. Het blijkt dat met name biologische preparaten erg stralingsgevoelig zijn. Om nu stralingsschade aan het object en daarmee artefacten in de afbeelding zoveel

 16. Quality Assurance and Quality Control of veal calf residue control programmes for clenbuterol in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Bos M; Ginkel LA van; Stephany RW; ARO

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwaliteitsprogramma voor de analyses van biologische monsters op de aanwezigheid van residuen van beta-agonisten gericht op de bepaling van clenbuterol. Vier Nederlandse laboratoria, waarvan drie deelnemen aan het officiele Nationale Residu Controle

 17. DNAJ proteins: more than just “co-chaperones” : Implicaties voor eiwit-aggregatie ziektes

  NARCIS (Netherlands)

  Kakkar, Vaishali

  2014-01-01

  Eiwitten moeten goed gevouwen worden om te kunnen functioneren in de cel. Als dit ‘ vouwproces’ verkeerd gaat, kan dit leiden tot bijvoorbeeld verminderde biologische activiteit van het eiwit, (zelf)aggregatie (klontering) van het eiwit of zelfs verkeerde interacties met onderdelen van een cel. Heat

 18. Niedermolekulare Verbindungen aus Spinnen als chemische Sensoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Christian Adam; Kristensen, Anders S.; Strømgaard, Kristian

  2011-01-01

  sie als Leitstrukturen für die Entwicklung, Synthese und biologische Untersuchung synthetischer Analoga verwendet. Weit weniger erforscht sind hingegen Verbindungen, die der Kommunikation von Spinnen dienen. Vor kurzem wurden jedoch auf dem Gebiet der Pheromone und Allomone aus Spinnen neue...

 19. Classification of biological agents

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 20. Die Elektronentunnelraten im Atmungskettenkomplex I sind auf eine effiziente Energiewandlung abgestimmt

  NARCIS (Netherlands)

  De Vries, S.; Dörner, K.; Strampraad, M.J.F.; Friedrich, T.

  2015-01-01

  Der Atmungskettenkomplex I wandelt die freie Energie, die bei der Reduktion von Ubichinon durch NADH frei wird, in einen Protonengradienten über die Membran um. Die biologische Redoxreaktion wird von einem Flavinmononukleotid und einer Kette von sieben Eisen-Schwefel-Zentren katalysiert. Die

 1. Translocation across biological membranes: activity, structure and regulation of transporters

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiz, Stephanie

  2017-01-01

  Alle cellen zijn omsloten door biologische membranen met selectief doorlatende membrane, die het mogelijk maken om omstandigheden "binnen" en "buiten" de cel te handhaven. De gereguleerde beweging van moleculen door deze membranen is nodig voor talrijke essentiële processen, waaronder het verkrijgen

 2. Krachtpatsers in de kas

  NARCIS (Netherlands)

  Goud, J.C.

  2015-01-01

  Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt.

 3. Research News from Norway, Sweden, and Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Skjenneberg

  1986-06-01

  Full Text Available Norge: 1 Forskningsavd ved Reindriftsadministrasjonen. 2 Avd. for arktisk biologi, Univ. i Tromsø 3 Viltforskningen ved DN, Trondheim 4 Institutt for biologi og geologi, Univ. i Tromsø 5 Institutt for husdyrnæring, Norges landbrukshøgskole 6 Institutt for zoologi, Norges landbrukshøgskole 7 Stipendiat Norges landbruksvit. forskningsråd 8 Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge Sverige: 1 Renförsöksavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet 2 Statens veterinärmedicinska anstalt 3 Statens naturvårdsverk Finland: 1 Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Renforskning 2 Kaamanen försöksstation, Renägareföreningen 3 Veterinärmedicinska högskolan 4 Helsingfors universitets husdjursvetenskapliga institut 5 Kuopios och Uleåborgs universiteter 6 Helsingfors universitets geologiska institut 7 Jyväskyläs universitet 8 Lantbrukets forskningscentral

 4. Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE-Convention of Air Pollution Prevention. Part III. Modelling the effects of N-deposition on the biodiversity of plant communities in temperate forests; Modellierung und Kartierung raeumlich differenzierter Wirkungen von Stickstoffeintraegen in Oekosysteme im Rahmen der UNECE-Luftreinhaltekonvention. Teilbericht III. Modellierung der Wirkung der Stickstoff-Deposition auf die biologische Vielfalt der Pflanzengesellschaften von Waeldern der gemaessigten Breiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jenssen, Martin [Waldkunde-Institut Eberswalde GmbH - W.I.E., Bad Freienwalde (Oder) (Germany)

  2010-03-15

  Semi-natural ecosystems are exposed to high atmospheric deposition for decades. In contrary to sulphur deposition which could be significantly reduced due to international conventions on air pollution prevention during the last decades, deposition of both, reduced and oxidized nitrogen is still on a very high level in average 40 kg N ha{sup -1} yr{sup -1} in forest ecosystems in Germany. The FuE-Project ''Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE - Convention of Air Pollution Prevention'' was jointly conducted by 4 partner institutions and studied impacts of atmospheric nitrogen deposition and climate change on physico-chemical properties of forest soils, nutrient storage and nutrient export (Karlsruhe Research Centre, IMK-IFU) as well as biodiversity of vegetation (OeKO-DATA and Institute for Forest Science Eberswalde) and soil organisms (Giessen University). Work carried out at the Institute for Forest Science Eberswalde concentrated on modeling the effect of N-deposition on plant biodiversity in forests of the Northeast German lowlands. The model approach is based on 722 probability density functions modeling the distribution of about 400 plant species over chemical top-soil parameters C/N-ratio and pH-value. On this base an indicator value model was developed and applied to the analysis of forest vegetation dynamics due to N-deposition-induced top soil dynamics since the middle of the last century. Threshold values for deposition-induced changes of top soil were derived for most important forest ecosystems types on sites not influenced by ground water. These threshold values correspond to four different classes of endangering of plant biodiversity. Coupling with the biogeochemical process model of IMK-IFU yielded projections of endangering of plant biodiversity for selected forest sites up to the year 2050. (orig.)

 5. Programmierung eines GKS-Plugins in Python zur Erzeugung von statischen JavaScript/HTML5 Inhalten

  OpenAIRE

  Knodt, David

  2013-01-01

  Die Wissenschaftler des Peter Grünberg Instituts/Jülich Centre for Neutron Science untersuchen in Experimenten und Simulationen Form und Dynamik von Materialien wie Polymeren, Zusammenlagerungen großer Moleküle und biologischer Zellen, sowie die elektronischen Eigenschaften von Festkörpern. Zur Visualisierung der Messdaten wird häufig ein Grafisches Kernsystem verwendet, welches eine einheitliche Schnittstelle und viele Ausgabemöglichkeiten bietet (z. B. PDF, Qt, PNG).Im Rahmen dieser Bachelo...

 6. Selenabhängige Glutathionperoxidasen als Mediatoren und Ziele der intrazellulären Redoxregulation : Identifizierung der GI-GPx als Ziel für Nrf2 und der PHGPx ...

  OpenAIRE

  Banning, Antje

  2005-01-01

  Das 1817 erstmals schriftlich erwähnte Selen galt lange Zeit nur als toxisch und sogar als procancerogen, bis es 1957 von Schwarz und Foltz als essentielles Spurenelement erkannt wurde, dessen biologische Funktionen in Säugern durch Selenoproteine vermittelt werden. Die Familie der Glutathionperoxidasen nimmt hierbei eine wichtige Stellung ein. Für diese sind konkrete Funktionen und die dazugehörigen molekularen Mechanismen, welche über die von ihnen katalysierte Hydroperoxidreduktion und dam...

 7. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  OpenAIRE

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het biologische lichaamsritme en matige slaapfaciliteiten kunnen leiden tot slaapgebrek, op zijn beurt leidend tot ernstige vermoeidheid met nadelige effecten op fitheid, prestaties en alertheid als r...

 8. Konkurrente und prädiktive Validität uni- und multidimensionaler Subtypisierungskonstrukte der Alkoholabhängigkeit

  OpenAIRE

  Singer, Peter Christoph

  2004-01-01

  HINTERGRUND: Alkoholabhängigkeit wird als eine vielschichtige und multikausal bedingte Störung betrachtet, bei der biologische, psychologische und soziale Faktoren miteinander interagieren. Entsprechend stellen Alkoholabhängige eine sehr heterogene Gruppe von Erkrankten dar. Die Beobachtung dieser Heterogenität führte zur Entwicklung verschiedener Subtypisierungskonstrukte der Alkoholabhängigkeit. Neben einem besseren Verständnis der Ätiologie, Form und dem Verlauf der Erkrankung, zielen Subt...

 9. Visual data mining in intrinsic hierarchical complex biodata

  OpenAIRE

  Martin, Christian

  2009-01-01

  In der vorliegenden Arbeit werden neue Ansätze des visuellen Dataminings zur Analyse von intrinsisch hierarchischen komplexen Biodaten entwickelt. Die Anwendung dieser Verfahren wird anhand von Genexpressionsdaten aus dem Bereich der Biomedizin sowie von Gensequenzdaten im Bereich der Metagenomik gezeigt. Komplexe biologische Daten sind charakterisiert durch eine hohe Dimensionalität, Multimodalität, fehlende Werte und Rauschen, wodurch die Analyse dieser Daten deutlich erschwert wird. Sie...

 10. Advies over de kans op vestiging van Dendrobates truncatus in Vlaanderen

  OpenAIRE

  Adriaens, Tim; Speybroeck, Jeroen

  2016-01-01

  De beheerders van de Plantentuin Meise willen in hun tropische serres een pijlgifkikker (Dendrobates truncatus) inzetten voor biologische bestrijding. Omdat er steeds een kans bestaat dat deze uitheemse dieren ontsnappen, verplicht het Soortenbesluit om een impactonderzoek uit te voeren. In dit advies gaat het INBO na of er een kans bestaat dat bij een eventuele ontsnapping zich een populatie Dendrobates truncatus kan vestigen in Vlaanderen. De beheerders van de Plantentuin Meise willen in...

 11. Wider die dualistische Position akademischen Schreibens: Das Schreiben einer Doktorarbeit als leibgebundene Praxis

  OpenAIRE

  Hanrahan, Mary

  2003-01-01

  Dieser Beitrag befasst sich mit der Spannung zwischen der dualistischen Tradition unseres Kulturkreises (WERTHEIM, 1999) einerseits und neueren Ansätzen, die die Konstruktion und Genese von Wissen als leibgebundenes Handeln innerhalb biologischer und ökologischer Systeme nachzuvollziehen versuchen andererseits (z.B. DAMASIO, 1994; LEAR, 1998; LEMKE, 1995; MATURANA & VARELA, 1992). Dabei werden auch Implikationen eines biosozialen Modells für Forschungsmethodologie und für akademisches Schreib...

 12. Challenging the Dualistic Assumptions of Academic Writing: Representing Ph.D. Research As Embodied Practice

  OpenAIRE

  Hanrahan, Mary

  2003-01-01

  Dieser Beitrag befasst sich mit der Spannung zwischen der dualistischen Tradition unseres Kulturkreises (WERTHEIM, 1999) einerseits und neueren Ansätzen, die die Konstruktion und Genese von Wissen als leibgebundenes Handeln innerhalb biologischer und ökologischer Systeme nachzuvollziehen versuchen andererseits (z.B. DAMASIO, 1994; LEAR, 1998; LEMKE, 1995; MATURANA & VARELA, 1992). Dabei werden auch Implikationen eines biosozialen Modells für Forschungsmethodologie und für akademisches Schreib...

 13. Implementation of the ordinances issued under the Technical Guide for Refuse Management and quality assurance of fermentation products. 60. information meeting at Wolfsburg, October 2000; Umsetzung der TASi-Nachfolge-Verordnungen und Guetesicherung von Gaerprodukten. 60. Informationsgespraech in Wolfsburg im Oktober 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, K.; Hangen, H.O.; Leonhardt, H.W. [comps.

  2000-07-01

  The lectures and discussions held at this event produced new insights concerning the successor ordinances to the Household Waste Technical Code, quality assurance for fermented products and problems surrounding the composting of biodegradable wastes. [German] Vortraege und Diskussionen werden neue Erkenntnisse nicht nur zu den TASi-Nachfolge-Verordnungen, sondern auch zur Guetesicherung von Gaerprodukten und zur Problematik der Kompostierung biologisch abbaubarer Werkstoffe bringen. Wir wuenschen der Tagung einen guten Verlauf. (orig.)

 14. Comparative studies in farther-reaching waste water cleaning in different reactor systems; Vergleichende Untersuchungen zur weitergehenden Abwasserreinigung in unterschiedlichen Reaktorsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dockhorn, T. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Three semi-technical pilot plants (completely mixed reactor, cascade, SBR) were operated in parallel under equal starting conditions. The influence of the type of reactor on the processes COD elimination, nitrification, denitrification and biological P elimination under operating conditions was studied. (orig.) [German] Es wurden drei halbtechnische Versuchsanlagen (volldurchmischter Reaktor, Kaskade, SBR) unter gleichen Ausgangsbedingungen parallel betrieben. Hierbei wurde der Einfluss des Reaktortyps auf die Prozesse CSB-Elimination, Nitrifikation, Denitrifikation sowie biologische P-Elimination unter Betriebsbedingungen untersucht. (orig.)

 15. Krebstiere (Crustacea) – Biologie, Vorkommen, Haltung und Erkrankungen, sowie ihre Bedeutung als Zootierobjekte und Lebensmittelressourcen : eine Literaturstudie

  OpenAIRE

  Walther, Marc

  2008-01-01

  Crustaceen stellen nicht nur eine biologisch interessante Tiergruppe dar, sondern erlangen aufgrund ihrer Haltung in Zoos und durch ihre Nutzung als wichtige Lebensmittelquelle ein immer größer werdendes Interesse. Gerade in den letzen Jahren gab es eine enorme Informationsflut über Erkrankungen bei Crustaceen. Dies wurde als Anlass genommen, das heutige Wissen in einer Abhandlung zusammenzufassen. Die Literaturstudie wird durch eine systematische zoologische und lebensmitterel...

 16. Buchbesprechungen

  OpenAIRE

  1984-01-01

  Rezensionen folgender Werke: Minuchin, Fishman, H.Cb. (1983): Praxis der strukturellen Familientherapie, Strategien und Techniken. Freiburg im Breisgau. Rett, A. (1983) Mongolismus. Biologische, erzieherische und soziale Aspekte 2. , ergänzte und überarbeitete Auflage. Erschienen als Band 9 der Reihe "Arbeiten zur Theorie und Praxis der Rehabilitation in Medizin, Psychologie und Sonderpädagogik" Bern. Flackenberg, W. (1983): Die psycho-soziale Situation von Geschwistern behinderte...

 17. Dispersion behaviour of rape oil methyl ester and rape-oil-based hydraulic oils in soils and on soil surfaces with due consideration to the technical performance capabilities of the hydraulic oils. Part-project 1: studies on model ecosystems. Part-project 2: provision of oils with defined degrees of ageing. Final report; Ausbreitungsverhalten von Rapsoelmethylester und Hydraulikoelen auf Rapsoelbasis im Boden und auf Bodenoberflaechen unter Beruecksichtigung der technischen Leistungsfaehigkeit der Hydraulikoele. Teilvorhaben 1: Untersuchungen an Modelloekosystemen. Teilvorhaben 2: Bereitstellung definiert gealterter Hydraulikoele. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, W.; Schuett, C.; Roemer, A.; Foelster, N.; Lemke, M.

  2001-07-01

  The purpose of the present cooperative research project is to study the toxicity, the degradation and in particular the dispersion behaviour of biologically rapidly degradable hydraulic oils and rape oil methyl esters (RME) in soils and waters with a special focus on hydraulic oils. This is to serve as a basis for developing guidelines for action in the event of accidents involving biologically rapidly degradable hydraulic fluids that ensure proper accident reporting and handling. The outcome of the cooperative research project is to permit a first risk assessment for the soil and water compartments in the event of accidents involving hydraulic oils and RME. Another task is to clarify to what extent it is permissible to deviate from the usual measures prescribed for oil accidents involving crude oil when biologically rapidly degradable hydraulic oils or RME are involved instead. [German] Ziel des Verbundvorhabens ist es, die Toxizitaet, den Abbau und insbesondere das Ausbreitungsverhalten von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen und Rapsoelmethylester (RME) in Boden und Wasser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten bei den Hydraulikoelen liegt. Damit sollen Verfahrensrichtlinien angegeben werden, die im Falle von Unfaellen mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfluessigkeiten oder Biodiesel eine angemessene Unfallaufnahme und -abwicklung sicherstellen. Als Ergebnis des Verbundvorhabens soll eine erste Risikoabschaetzung fuer die Kompartimente Boden und Wasser bei Unfaellen mit Hydraulikoelen und RME moeglich sein. Darueber hinaus soll geklaert werden, inwieweit Abweichungen von den ueblichen Massnahmen bei Oelunfaellen mit Mineraloelprodukten im Vergleich zu biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen oder RME moeglich sind. (orig.)

 18. Erythrotrichopeltis, eine neue Gattung der Erythropeltidaceae (Bangiophyceae, Rhodophyta)

  Science.gov (United States)

  Kornmann, P.

  1984-06-01

  In culture experiments Erythropeltis discigera (Berth.) Schmitz and Erythrotrichia discigera Berth. proved to be heteromorphous stages in the life history of the same entity, incorporated into the new genus Erythrotrichopeltis. There is no obligate alternation of generations, the peltoid and the trichoid phase both propagate asexually by monospores. In addition, the trichoid phase releases spermatia in abundance, while carpogonia cannot be distinguished from vegetative cells. Thus far, the present statements are in full accordance with Berthold's observations, made at Naples more than 100 years ago, which have, however, recently been challenged. Moreover, the cultivation experiments made supplement Berthold's results as to the post fertilization process. A few days after the appearance of spermatia, peltoid plants are met with among the filamentous ones: they obviously originate from carpospores. The transition of the peltoid to the trichoid phase, at first observed accidentally in 3-month old moribund cultures, was reconstructed on more than one occasion by designed experiments. This study was started with discoid plants isolated from crude cultures of sublitoral algae from Helgoland (North Sea). Neither Erythrotrichia discigera Berth. nor Erythropeltis discigera (Berth.) Schmitz were ever found in the field around Helgoland. Recognized by Batters to be identical with Bangia ciliaris Carmichael, the name of the typical representative of the new genus is Erythrotrichopeltis ciliaris (Carm. ex Harv. in Hook.) nov. comb.

 19. Bacterial aggregates in the tentacles of the sea anemone Metridium senile

  Science.gov (United States)

  Schuett, Christian; Doepke, Hilke; Grathoff, Annette; Gedde, Michael

  2007-09-01

  This paper provides first information on organ-like bacterial aggregates in the tentacles of the sea anemone Metridium senile. The specimens were collected from waters near Helgoland (German Bight, North Sea) and the Orkney Islands. Tentacles were prepared for morphological inspection by light and scanning electron microscopy as well as for the phylogenetic analysis of endocytic bacteria. Bacterial aggregates are located in caverns of the tentacles’ epidermis. The aggregates are enwrapped in thin envelopes, which contain coccoid and/or rod-shaped tightly packed bacteria of different division states. Most of the bacterial cells are connected by fine filamentous structures. The phylogenetic determination is based on the sequence data of the 16S rDNA derived from tentacle material. Sequence analysis revealed three different subgroups of intratentacular proteobacteria. The dominant band, detected in all of the samples tested, showed a close relationship (98%) to a gram-negative Endozoicimonas elysicola. Two bands, only detected in tentacles of M. senile from Helgoland were assigned to Pseudomonas saccherophilia (99%), a knallgas bacterium, and to Ralstonia pickettii (100%). The bacteria represent a specific bacterial community. Their DGGE profiles do not correspond to the profiles of the planktonic bacteria generated from seawater close to the habitats of the anemones. The allocation of DNA sequences to the different morphotypes, their isolation, culturing and the elucidation of the physiological functions of intratentacular bacteria are in progress.

 20. Auftreten von Falschem Mehltau bei Gartenkresse (Lepidium sativum L. in der Saatgutvermehrung – Evaluierung von Saatgutbehandlung und Wachstumsbedingungen in einem Gefäßversuch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeller, Stefanie

  2014-09-01

  Full Text Available Die zur Familie der Brassicaceae gehörende Gartenkresse wird in Deutschland überwiegend im biologischen Anbau vermehrt. Seit einigen Jahren werden diese Gartenkressebestände von Erregern des Falschen Mehltaus (Hyaloperonospora parasitica, Perofascia lepidii befallen, was zu einem Totalausfall des Pflanzenbestandes führen kann. Daher ist die biologische Saatgutproduktion von Gartenkresse gefährdet, was eine Beeinträchtigung der Saatgutversorgung für die Keimsprossenerzeugung zur Folge hat. In den laufenden Untersuchungen wird der Einfluss von nicht chemischen Saatgutbehandlungsmaßnahmen (Wasserdampf, Elektronen, sowie Wachstumsbedingungen (Feuchte, Boden auf die Infektion mit Falschem Mehltau untersucht.

 1. 25 years acidification monitoring in Bavaria. Trends and developments; 25 Jahre Versauerungsmonitoring in Bayern. Trends und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheel, Thorsten

  2015-07-15

  In Bavaria, the development of the atmospheric caused acidification within all relevant environmental compartments (soil, water, air) is monitored by an intensive monitoring for more than 25 years. This report covers the trends and developments of chemical and biological indicators of flowing waters, groundwater and lakes are summarized evaluated and displayed. [German] In Bayern wird seit mehr als 25 Jahren die Entwicklung der atmosphaerisch bedingten Versauerung innerhalb aller betroffenen Umweltkompartimente (Boden, Wasser, Luft) durch ein intensives Monitoring ueberwacht. In diesem Bericht sind die Trends und Entwicklungen chemischer und biologischer Indikatoren der Fliessgewaesser, Grundwaesser und Seen zusammenfassend ausgewertet und dargestellt.

 2. Viburcol — Bioregulatory Approach in Childhood Diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.V. Popovich

  2015-03-01

  The article provides an overview of publications devoted to clinical researches of combination bioregulatory drug Viburcol manufactured by German company Biologische Heilmittel Heel GmbH, which is widely used in childhood diseases both by domestic doctors, and abroad [1, 2, 4–14, 16]. Scientific and clinical studies demonstrate the high efficacy of Viburcol, which in some cases is comparable with that of other drugs [1, 2, 5, 6]. At the same time, Viburcol has a favorable safety profile, is well tolerated by children, is being used from 1 year of age and in pregnant women [1, 2, 4–13].

 3. Regulation der Carnitin-Palmitoyltransferase 1 in systemischen Entzündungszuständen unter besonderer Berücksichtigung des Mediators Stickstoffmonoxid

  OpenAIRE

  Gans, Annette

  2004-01-01

  Fettsäuren haben vielfältige Funktionen im Organismus. Sie sind der wichtigste Energieträger des menschlichen Körpers. Fettsäuren sind Bestandteil menschlicher Membranen und Ausgangspunkt für die Biosynthese biologisch aktiver Substanzen. Der Abbau der Fettsäuren und deren energetische Verwertung geschieht im Mitochondrium, dem Ort der ß-Oxidation. Hierfür werden die Fettsäuren mit Hilfe des aus 3 Enzymen bestehenden Carnitin- Palmitoyltransferase-Systems aus dem Cytosol in das Mitochondrium ...

 4. Chemistry and biology of natural product derived protease inhibitors

  OpenAIRE

  Stolze, Sara Christina

  2012-01-01

  Im Rahmen dieser Dissertation sollten Naturstoffe und davon abgeleitete Derivate synthetisiert und im Hinblick auf ihre biologische Aktivität als Protease-Inhibitoren untersucht werden. Für die Naturstoffklasse der 3-Amino-6-Hydroxy-2-piperidon(Ahp)-Cyclodepsipeptide, die als nicht-kovalente Serin-Protease-Inhibitoren bekannt sind, konnte eine Festphasensynthese basierend auf einem allgemeinen Ahp-Vorläufermolekül entwickelt werden. Für den Ahp-Vorläufer wurde eine Lösungssynthese entwicke...

 5. Taxonomic investigations of bacteriophage sensitive bacteria isolated from marine waters

  Science.gov (United States)

  Moebus, K.; Nattkemper, H.

  1983-12-01

  Based on 28 criteria the taxonomy of 366 phage sensitive bacterial strains isolated from marine waters (Atlantic between European continental shelf and Sargasso Sea, Bay of Biscay, North Sea near Helgoland) was investigated. Seventy-eight phage-intensity strains derived from the same Atlantic Ocean regions as the sensitive ones were tested for comparison. While in the latter considerable diversity was observed, the results obtained with the phage-sensitive bacteria are characterized by stupendous uniformity. 362 of the 366 strains are assigned to the family Vibrionaceae, some 280 of which belong to the genus Vibrio. As discussed, this taxonomic uniformity among the phage-sensitive bacteria is assumed to be an artifact mainly caused by the type of enrichment culture employed for the isolation of all but a few bacteriophage strains used and, to a lesser degree, by characteristics of the bacterial populations encountered.

 6. Combining mechanical-biological residual waste treatment plants with the carbonisation-combustion process; Kombination MBA mit dem Schwel-Brenn-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diekmann, J.; Wiehn, G. [Siemens AG Unternehmensbereich KWU, Erlangen (Germany). Bereich Energieerzeugung

  1998-09-01

  The disposal market for household waste is strongly influenced by the legal framework governing it. A further factor that makes it difficult for the authorities responsible for disposal to decide on residual waste disposal by means of thermal or mechanical-biological treatment plants is the downward pressure on disposal prices from inexpensive, underused landfills. This makes it all the more important for a future-oriented waste management to develop a both economically and ecologically optimised waste disposal concept. In this situation there is much in favour of adopting a concept consisting of a combination of mechanical, mechanical-biological, and thermal treatment which takes due account of waste disposal concepts at the regional and supraregional scale. [Deutsch] Der Entsorgungsmarkt fuer Siedlungsabfaelle wird stark durch die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Hinzu kommt, dass der Entscheidungsprozess der oeffentlichen Entsorgungstraeger zur Restabfallentsorgung mittels thermischer oder mechanisch-biologischer Anlagen durch den Druck auf die Entsorgungspreise aufgrund der kostenguenstigen, nicht ausgelasteten Deponien erschwert wird. Umso mehr muss das Ziel einer zukunftsorientierten Abfallwirtschaft sein, unter oekonomischen und oekologischen Gesichtspunkten ein optimiertes Abfallkonzept aufzubauen. Hier kann es sehr hilfreich sein, sich eines Konzeptes, bestehend aus der Kombination von mechanischer, mechanisch-biologischer und thermischer Behandlung unter Beruecksichtigung des regionalen und ueberregionalen Abfallkonzeptes zu bedienen. (orig./SR)

 7. Efficiency of Traumeel S Application in Combined Therapy of Acute Sinusitis in Children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O.I. Smiian

  2016-05-01

  Full Text Available The article presents the results of researches on the effect of combination bioregulatory drug Traumeel S, manufactured by Biologische Heilmittel Heel GmbH, on the clinical efficacy of treatment for acute sinusitis in children on the background of basic therapy. Evaluation of treatment efficacy was performed by determining the integrated hematological indices, calculated on the basis of indicators of clinical blood tests and markers of inflammation (total protein and its fractions, C-reactive protein. The inclusion of Traumeel S into the treatment regimens in patients with acute sinusitis showed significantly more rapid decline in leukocyte index of intoxication, and the completion of inflammation. This medicine is effective and well tolerated by patients.

 8. Von „Amazonen“ und „keuschen Jungfrauen“ Of “Amazons” and “Chaste Virgins”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrin Nikoleyczik

  2005-03-01

  Full Text Available In ihrem Buch Die Fortpflanzung der Geschlechterverhältnisse zeichnet Smilla Ebeling das metaphorische Feld der Parthenogenese ("Jungfernzeugung“ in der Evolutionsbiologie nach. Durch die Analyse biologischer und populärwissenschaftlicher Texte zeigt sie auf, dass sich zweigeschlechtliche Stereotype auch dort finden, wo sie thematisch erst einmal nicht zu erwarten sind: in Texten, die sich der Fortpflanzung reiner Weibchen-Arten widmen.In her book Die Fortpflanzung der Geschlechterverhältnisse (The Propagation of Gender Relations, Smilla Ebeling traces the metaphoric field of parthenogenesis ("virgin birth” in evolution biology. Through the analysis of biology and popular scientific texts, she points out that dual-gendered stereotypes are also found where they are thematically not expected: in texts that devote themselves to the propagation of a purely female species.

 9. Joint stabilization of sewage sludge and separated manure fluid. Treatment and utilization of manure. Final report; Gemeinsame Stabilisierung von Klaerschlamm und separierter Guellefluessigkeit. Guellebehandlung und -verwertung. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geiger, W.F.; Kolisch, G.

  1994-12-01

  As an alternative to separate manure processing, anaerobic stabilization of surplus manure and sewage sludge in combination is possible at municipal sewage treatment plants. Subsequently to the removal of solids, pig manure is fed into existing digesters. The process concept comprises the following partial steps: preliminary treatment of crude manure, anarobic stabilization of the separated manure fluid, biological nitrogen elimination from the digested mixture of sewage sludge and manure, and dewatering of the mixed sludge in the dewatering systems of the sewage treatment plant. (orig./SR) [Deutsch] Eine Alternative zu den Verfahren einer separaten Guelleaufbereitung stellt die gemeinsame anaerobe Stabilisierung von Ueberschussguelle und Klaerschlamm auf kommunalen Klaeranlagen dar, die eine Einspeisung feststoffseparierter Schweineguelle in bereits vorhandene Faulbehaelter vorsieht. Das Verfahrenskonzept besteht aus den Teilschritten Vorseparierung der Rohguelle, anaerobe Stabiliserung der separierten Guellefluessigkeit, biologische Stickstoffelimination aus dem ausgefaulten Klaerschlamm-Guelle-Gemisch sowie Entwaesserung der Mischschlaemme auf den Entwaesserungsaggregaten der Klaeranlage. (orig./SR)

 10. Biodiversität

  Science.gov (United States)

  Klotz, Stefan; Settele, Josef

  Als problematisch im Gesamtkontext des Klimawandels ist auch eine sich verändernde Biodiversität in Deutschland zu nennen. Biodiversität umfasst weit mehr als "Artenvielfalt": die genetische Vielfalt innerhalb von Arten sowie die Vielfalt physiologischer Leistungen und biologischer Wechselwirkungen, z. B. Nahrungsnetze, Konkurrenz und Symbiosen. Sie schließt auch die Vielfalt an Lebensgemeinschaften und Ökosystemen ein. Der Klimawandel beeinflusst alle Elemente der Biodiversität. Auf allen Organisationsstufen des Lebens, vom Biomolekül bis zur Biosphäre, findet man Reaktionen auf klimatische Veränderungen. Wenn es weniger Arten gibt, dann verringern sich beispielsweise auch die ökologischen Leistungen für den Menschen, etwa die Produktion von Biomasse oder die Kohlenstoff- und Stickstoffbindung. In diesem Beitrag werden die direkten Wirkungen des Klimawandels charakterisiert und Reaktionsmöglichkeiten beschrieben.

 11. Electromagnetism and life. A field of research bordering on mysticism, medicine and environmental protection; Elektromagnetismus und Leben. Eine Forschungsrichtung zwischen Mystik, Medizin und Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaser, R. [Humboldt Univ., Berlin (Germany). Inst. fuer Biologie

  1998-02-01

  The rapid technical development requires scientifically founded answers to people`s fears about hazards of low- and high-frequency magnetic fields. New findings of molecular and cellular biophysics and new methods of detection (fluorescence-optical and electrical) have extended our knowledge about the electrodynamic structure of biological organisms. They promise to provide a scientific foundation both of the limiting values of radiation protection and of new methods in electrotherapy and magnetotherapy. (orig./MG) [Deutsch] Die stuermische Entwicklung der Technik erfordert wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Fragen der Bevoelkerung nach moeglichen Gefahren durch elektromagnetische Felder im Nieder- und Hochfrequenzbereich: Erkenntnisse der molekularen und zellulaeren Biophysik und neue fluoreszenzoptische und elektrische Nachweismethoden haben unsere Vorstellung ueber die elektrodynamische Struktur biologischer Organisation wesentlich erweitert und versprechen eine wissenschaftliche Fundierung sowohl der Grenzwerte des Strahlenschutzes als auch neuer Methoden der Elektro- und Magnettherapie. (orig./MG)

 12. Ecological aspects to the use of pretreated waste in thermal plants; Oekologische Aspekte beim Einsatz aufbereiteter Abfaelle in thermischen Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedel, M.; Urban, A.I. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachgebiet Abfalltechnik

  1998-09-01

  The present contribution focuses on the input side of individual process techniques. It shows on the basis of example calculations how two parameters describing the incinerable (residual) waste that are of particular importance for unconventional thermal treatment methods, namely ``pollutant load`` and ``calorific value``, can be influenced by a recycling stage and then further by mechanical-biological pretreatment. [Deutsch] Im folgenden soll das Hauptaugenmerk auf die Inputseite zu den einzelnen thermischen Verfahren gelegt werden und anhand einer Beispielrechnung aufgezeigt werden, wie sich die fuer einen Einsatz in nichtkonventionellen thermischen Verfahren besonders wichtigen Parameter des aufbereiteten (Rest)Abfalls `Schadstoffbelastung` und `Heizwert` zunaechst durch eine Verwertung und weiter durch eine mechanisch-biologische Vorbehandlung veraendern. (orig./SR)

 13. Treatment factors influencing survival in pancreatic carcinoma; Der Einfluss der Therapie auf das Ueberleben von Patienten mit Pankreaskarzinom. Eine Analyse von Einzelfaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warszawski, N.; Warszawski, A.; Schneider, B.M.; Roettinger, E.M. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Radiologie 2 (Strahlentherapie); Link, K.H.; Gansauge, F. [Ulm Univ. (Germany). Abt. fuer Allgemeinchirurgie; Lutz, M.P. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Innere Medizin 1

  1999-07-01

  . Zusaetzlich erhielten 37 Patienten mehrere Chemotherapiezyklen mit Mitoxantron, 5-Fluorouracil und Cis-Platin, entweder intravenoes (14/38) oder intraarteriell (23/38). Der Einfluss von Behandlungsfaktoren auf das Ueberleben wurde untersucht. Die biologisch effektive Dosis wurde mit Hilfe des linearquadratischen Models ({alpha}/{beta}=25 Gy) berechnet bei einem taeglichen Wirkungsverlust von 0,85 Gy ab Tag 28. Ergebnisse: Behandlungsfaktoren, die das Ueberleben beeinflussten, waren die Resektion (p=0,02), die strahlentherapeutische Behandlungseit (p=0,03) und die biologisch effektive Dosis (p<0,002). Gesamtdosis und Applikationsart der Chemotherapie hatten keinen signifikanten Einfluss. Das strahlentherapeutische Behandlungsvolumen wies eine negative Korrelation (r=-0,5 mit p=0,06) mit dem Geamtueberleben auf, ohne dass eine Korrelation zwischen Tumorgroesse, Tumorstadium und Behandlungsvolumen nachweisbar war. In der multivariaten Analyse behielt allein die biologisch effektive Dosis mit p=0,02 ihre Signifikanz. Schlussfolgerungen: Neben der Resektion beeinflusst die biologisch effektive Dosis das Ueberleben der Pankreaskarzinompatienten. Das Bestrahlungsvolumen soll so klein wie moeglich gehalten und eine Unterbrechung der Strahlentherapie soll vermieden werden. (orig.)

 14. Central key project `Biotechnology`. Supplementary report. 2nd project phase (3/95 through 12/95); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Ergaenzungsbericht 2. Foerderphase (3/95 bis 12/95)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions; protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalysed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 15. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 16. Zur Biologie von Paramphiascella fulvofasciata (Copepoda, Harpacticoida)

  Science.gov (United States)

  Dahms, Hans-Uwe

  1986-09-01

  The benthic harpacticoid copepod Paramphiascella fulvofasciata Rosenfield & Coull was collected from holdfasts of Laminaria hyperborea from a subtidal area of Helgoland (North Sea). All developmental stages of P. fulvofasciata are raptorial feeders. The feeding of the nauplii is advanced by a marginal setule-crest of the labrum which prevents food-particles from being swept away. The oral appendages of the copepodites circumscribe a frustal space ventral to the mouth which facilitates uptake of food-particles. The nauplii are not able to swim and perform stalking movements with their antennal endopodites. Good swimming ability as well as digging-in-behaviour and negative phototaxis of the copepodites indicate epi- as well as inbenthic mode of life. Several life-cycle characters are described. Precopula lasts ca. one day. The mean egg-number is 27, and mean egg-diameter is 87 × 75 µm. The number of nauplii per egg (double)-sac amounts to 25 30. Developmental time at 19°C is 6 9 days (nauplii) and 20 24 days (copepodites). The whole developmental period lasts 28 days. The maximal lifespan in the laboratory is 193 days. Sex-ratio is almost balanced. Females produce egg-sacs more than 3.5 times during their life period. Seasonal effects on reproductive activity have not been detected in laboratory cultures.

 17. Composition and dynamics of biostimulated indigenous oil-degrading microbial consortia from the Irish, North and Mediterranean Seas: a mesocosm study.

  Science.gov (United States)

  Gertler, Christoph; Näther, Daniela J; Cappello, Simone; Gerdts, Gunnar; Quilliam, Richard S; Yakimov, Michail M; Golyshin, Peter N

  2012-09-01

  Diversity of indigenous microbial consortia and natural occurrence of obligate hydrocarbon-degrading bacteria (OHCB) are of central importance for efficient bioremediation techniques. To investigate the microbial population dynamics and composition of oil-degrading consortia, we have established a series of identical oil-degrading mesocosms at three different locations, Bangor (Menai Straits, Irish Sea), Helgoland (North Sea) and Messina (Messina Straits, Mediterranean Sea). Changes in microbial community composition in response to oil spiking, nutrient amendment and filtration were assessed by ARISA and DGGE fingerprinting and 16Sr RNA gene library analysis. Bacterial and protozoan cell numbers were quantified by fluorescence microscopy. Very similar microbial population sizes and dynamics, together with key oil-degrading microorganisms, for example, Alcanivorax borkumensis, were observed at all three sites; however, the composition of microbial communities was largely site specific and included variability in relative abundance of OHCB. Reduction in protozoan grazing had little effect on prokaryotic cell numbers but did lead to a decrease in the percentage of A. borkumensis 16S rRNA genes detected in clone libraries. These results underline the complexity of marine oil-degrading microbial communities and cast further doubt on the feasibility of bioaugmentation practices for use in a broad range of geographical locations. © 2012 Federation of European Microbiological Societies. Published by Blackwell Publishing Ltd. All rights reserved.

 18. Short-term dynamics of North Sea bacterioplankton-dissolved organic matter coherence on molecular level

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith eLucas

  2016-03-01

  Full Text Available Remineralisation and transformation of dissolved organic matter (DOM by marine microbes shape the DOM composition and thus, have large impact on global carbon and nutrient cycling. However, information on bacterioplankton-DOM interactions on a molecular level is limited. We examined the variation of bacterial community composition at Helgoland Roads (North Sea in relation to variation of molecular DOM composition and various environmental parameters on short-time scales. Surface water samples were taken daily over a period of twenty days. Bacterial community and molecular DOM composition were assessed via 16S rRNA gene tag sequencing and ultrahigh resolution Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (FT-ICR-MS, respectively. Environmental conditions were driven by a coastal water influx during the first half of the sampling period and the onset of a summer phytoplankton bloom towards the end of the sampling period. These phenomena led to a distinct grouping of bacterial communities and DOM composition which was particularly influenced by total dissolved nitrogen concentration, temperature and salinity, as revealed by distance-based linear regression analyses. Bacterioplankton-DOM interaction was demonstrated in strong correlations between specific bacterial taxa and particular DOM molecules, thus, suggesting potential specialization on particular substrates. We propose that a combination of high resolution techniques, as used in this study, may provide substantial information on substrate generalists and specialists and thus, contribute to prediction of bacterial community composition variation.

 19. Short-Term Dynamics of North Sea Bacterioplankton-Dissolved Organic Matter Coherence on Molecular Level.

  Science.gov (United States)

  Lucas, Judith; Koester, Irina; Wichels, Antje; Niggemann, Jutta; Dittmar, Thorsten; Callies, Ulrich; Wiltshire, Karen H; Gerdts, Gunnar

  2016-01-01

  Remineralization and transformation of dissolved organic matter (DOM) by marine microbes shape the DOM composition and thus, have large impact on global carbon and nutrient cycling. However, information on bacterioplankton-DOM interactions on a molecular level is limited. We examined the variation of bacterial community composition (BCC) at Helgoland Roads (North Sea) in relation to variation of molecular DOM composition and various environmental parameters on short-time scales. Surface water samples were taken daily over a period of 20 days. Bacterial community and molecular DOM composition were assessed via 16S rRNA gene tag sequencing and ultrahigh resolution Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (FT-ICR-MS), respectively. Environmental conditions were driven by a coastal water influx during the first half of the sampling period and the onset of a summer phytoplankton bloom toward the end of the sampling period. These phenomena led to a distinct grouping of bacterial communities and DOM composition which was particularly influenced by total dissolved nitrogen (TDN) concentration, temperature, and salinity, as revealed by distance-based linear regression analyses. Bacterioplankton-DOM interaction was demonstrated in strong correlations between specific bacterial taxa and particular DOM molecules, thus, suggesting potential specialization on particular substrates. We propose that a combination of high resolution techniques, as used in this study, may provide substantial information on substrate generalists and specialists and thus, contribute to prediction of BCC variation.

 20. Annual dynamics of North Sea bacterioplankton: seasonal variability superimposes short-term variation.

  Science.gov (United States)

  Lucas, Judith; Wichels, Antje; Teeling, Hanno; Chafee, Meghan; Scharfe, Mirco; Gerdts, Gunnar

  2015-09-01

  The dynamics of coastal marine microbial communities are driven by seasonally changing abiotic and biotic factors as well as by rapidly occurring short-term changes such as river fresh water influxes or phytoplankton blooms. We examined the variability of the free-living bacterioplankton at Helgoland Roads (German Bight, North Sea) over a period of one year with high temporal and taxonomic resolution to reveal variation patterns and main influencing factors. 16S rRNA gene tag sequencing of the bacterioplankton community hints at annual recurrence and resilience of few main taxa belonging to Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Flavobacteriia, Acidimicrobiia and Thermoplasmata. Multiple regression analyses with various environmental factors revealed changes in water current patterns and resulting phytoplankton blooms as the main driving factors for short-term variation and temperature as the overlying factor for seasonal variation. Comparison of bacterioplankton successions during spring and summer phytoplankton blooms revealed the same dominating Flavobacteriia operational taxonomic units (OTUs) but shifts in Roseobacter related OTUs (Alphaproteobacteria) and SAR92 clade members (Gammaproteobacteria). Network analysis suggests that during spring and summer phytoplankton blooms temperature-dependent guilds are formed. In conclusion, our data imply that short-term bacterioplankton successions in response to phytoplankton blooms are indirectly affected by temperature, which is a major niche-defining factor in the German Bight. © FEMS 2015. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 1. Mapping glycoconjugate-mediated interactions of marine Bacteroidetes with diatoms.

  Science.gov (United States)

  Bennke, Christin M; Neu, Thomas R; Fuchs, Bernhard M; Amann, Rudolf

  2013-09-01

  The degradation of diatoms is mainly catalyzed by Bacteroidetes and this process is of global relevance for the carbon cycle. In this study, a combination of catalyzed reporter deposition-fluorescence in situ hybridization (CARD-FISH) and fluorescent lectin binding analysis (FLBA) was used to identify and map glycoconjugates involved in the specific interactions of Bacteroidetes and diatoms, as well as detritus, at the coastal marine site Helgoland Roads (German Bight, North Sea). The study probed both the presence of lectin-specific extracellular polymeric substances (EPS) of Bacteroidetes for cell attachment and that of glycoconjugates on diatoms with respect to binding sites for Bacteroidetes. Members of the clades Polaribacter and Ulvibacter were shown to form microcolonies within aggregates for which FLBA indicated the presence of galactose containing slime. Polaribacter spp. was shown to bind specifically to the setae of the abundant diatom Chaetoceros spp., and the setae were stained with fucose-specific lectins. In contrast, Ulvibacter spp. attached to diatoms of the genus Asterionella which bound, among others, the mannose-specific lectin PSA. The newly developed CARD-FISH/FLBA protocol was limited to the glycoconjugates that persisted after the initial CARD-FISH procedure. The differential attachment of bacteroidetal clades to diatoms and their discrete staining by FLBA provided evidence for the essential role that formation and recognition of glycoconjugates play in the interaction of bacteria with phytoplankton. Copyright © 2013 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 2. Short-term variation of nutritive and metabolic parameters in Temora longicornis females (Crustacea, Copepoda) as a response to diet shift and starvation

  Science.gov (United States)

  Kreibich, Tobias; Saborowski, Reinhard; Hagen, Wilhelm; Niehoff, Barbara

  2008-09-01

  Changes in fatty acid patterns, digestive and metabolic enzyme activities and egg production rates (EPR) were studied in the small calanoid copepod Temora longicornis. Female copepods were collected in spring 2005 off Helgoland (North Sea). In the laboratory one group of copepods was fed with the cryptophycean Rhodomonas baltica for a period of 3 days. Another group of copepods was maintained without food. According to the fatty acid patterns, animals from the field were feeding on a more detrital, animal-based and to a minor extent to a diatom-based diet. Under laboratory conditions, females rapidly accumulated fatty acids such as 18:4 (n-3), 18:3 (n-3) and 18:2 (n-6) which are specific of R. baltica. Diatom-specific fatty acids such as 16:1 (n-7) were strongly reduced. In fed animals the activities of digestive and metabolic enzymes remained constant and egg production rates were highest on day 2. Starving animals, in contrast, showed significantly reduced faecal pellet production and EPR. Proteolytic enzyme activity decreased rapidly within 24 h and remained at a low level until the end of the experiment. Citrate synthase decreased continuously as well. T. longicornis rapidly reacts to dietary changes and food depletion. It has limited energy stores and, thus, strongly depends on continuous food supply.

 3. Bromide as a tracer for studying water movement and nitrate displacement in soils: comparison with stable isotope tracers; Bromid als Tracer zur Untersuchung der Wasserbewegung und der Nitratverlagerung in Boeden: Vergleich mit stabilisotopen Tracern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russow, R.; Knappe, S. [UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Bad Lauchstaedt (Germany). Sektion Bodenforschung

  1999-02-01

  Tracers are an ideal means of studying water movement and associated nitrate displacement. Often bromide is preferred as a tracer because it is considered a representative tracer for water and because, being a conservative tracer (i.e. not involved in chemical and biological soil processes), it can be used for studying anion transport in soils. Moreover, it is less expensive and easier to measure than the stable isotopes deuterium and {sup 15}N. Its great advantage over radioactive tracers (e.g. tritium), which outweighs their extreme sensitivity and ease of measurement and which it has in common with stable isotopes, is that it does not require radiation protection measures. However, there are also constraints on the use of bromide as a tracer in soil/water/plant systems. Our own studies on different soils using D{sub 2}O, bromide and [{sup 15}N]-nitrate in lysimeters suggest that the above assumptions on bromide tracers need not always be valid under conditions as they prevail in biologically active soils. As the present paper shows, these studies permit a good assessment of the possibilities and limits to these tracers. [Deutsch] Fuer die Untersuchung der Wasserbewegung sowie der daran gekoppelten Nitrat-Verlagerung ist der Einsatz von Tracern das Mittel der Wahl. Dabei wird Bromid als Tracer haeufig bevorzugt, da es allgemein als ein repraesentativer Tracer fuer Wasser und als konservativer Tracer (nicht involviert in chemische und biologische Bodenprozesse) zur Untersuchung des Anionentransportes in Boeden angesehen wird und es gegenueber den stabilen Isotopen Deuterium und {sup 15}N billiger und einfacher zu bestimmen ist. Gegenueber den radioaktiven Tracern (z.B. Tritium), die zwar sehr empfindlich und einfach messbar sind, besteht der grosse Vorteil, dass, wie bei den stabilen Isotopen, keine Strahlenschutzmassnahmen ergriffen werden muessen. Es gibt jedoch auch einschraenkende Hinweise fuer die Verwendung von Bromid als Tracer im System Boden

 4. Identification and quantification of fat compartments with CT and MRI and their importance; Identifikation und Quantifizierung von Fettkompartimenten mit CT und MRT und deren Stellenwert

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlett, C.L.; Hoffmann, U. [Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Department of Radiology, Cardiac MR PET CT Program, Boston, MA (United States)

  2011-05-15

  In addition to being overweight, as defined by the BMI, the distribution, composition and biological activity of adipose tissue are key elements in the cardiovascular risk stratification of patients. Several non-invasive techniques have been developed to quantify local fat depots, whereby computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are the most important. In general adipose tissue is subdivided into subcutaneous and visceral compartments and although both are associated with cardiovascular risk factors and disease, visceral fat has on average a stronger association and a clearly higher biological activity independent of traditional risk factors. This maybe explained by the higher endocrine activity and secretion of pro-inflammatory cytokines by visceral fat. Especially pericardial adipose tissue, a local visceral fat depot surrounding the coronary arteries, is associated with the presence, extent and severity of coronary artery disease. However, several other local fat depots have been identified and associations with various diseases have been established. This article gives an overview over the current methods for the identification and quantification of local fat depots and summarizes the hypothesized and known associations. Furthermore, it gives an overview of the potential significance of individual local fat depots for cardiovascular risk stratification. (orig.) [German] Neben dem eigentlichen Uebergewicht, das durch den BMI definiert ist, spielen auch die Verteilung, Komposition und biologische Aktivitaet von Fettgewebe im menschlichen Koerper eine entscheidende Rolle bei der Risikostratifikation fuer kardiovaskulaere Erkrankungen. Verschiedene nichtinvasive Techniken stehen zur Verfuegung, um die unterschiedlichen Fettkompartimente zu identifizieren und quantifizieren. Dabei nehmen die Magnetresonanztomographie (MRT) und die Computertomographie (CT) einen besonderen Stellenwert ein, da diese Verfahren die Akquisition von 3D

 5. Strategy for the investigation of hazardous substances in industrial effluents: IDA (Industrial Discharge Assessment)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Klinkow, N.

  2001-08-01

  The assessment of amounts and effects of hazardous substances in industrial effluents necessitates a combination of chemical and biological investigations. Therefore in this study a strategy for the investigation of hazardous substances in wastewater discharges was developed which connects the parameters persistence, bioaccumulation, and aquatic toxicity. The strategy IDA (Industrial Discharge Assessment) was elaborated based on the evaluation of existing investigation strategies and the available test systems. The strategy has a modular structure to assure a flexible investigation with regard to the particularities of a given wastewater. After the determination of acute and chronic toxicity and genotoxicity a microbial degradation test is carried out to obtain the persistent wastewater fraction. The bioaccumulating substances are determined from this fraction by solid-phase extraction. Within the strategy differences between direct and indirect discharges are taken into account and particulate matter is considered as well. By the modular linking it can be determined if a wastewater contains toxic and persistent and bioaccumulating substances, which present an important potential of hazard for the aquatic environment. The first application of the strategy on three wastewater samples of the chemical and the metal processing industry showed that the strategy can be used as planned. (orig.) [German] Die Erfassung der Gehalte und Wirkungen gefaehrlicher Stoffe in Abwassereinleitungen der Industrie erfordert eine Kombination chemischer und biologischer Untersuchungen, die ueber das bisher in der AbwV festgelegte Mass hinausgeht. In dieser Studie wurde deshalb eine Untersuchungsstrategie fuer gefaehrliche Stoffe in Abwasserleitungen entwickelt, die die Parameter Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitaet auch experimentell verknuepft. Die Ausarbeitung erfolgte nach Auswertung der international bestehenden Untersuchungsstrategien sowie der zur Verfuegung stehenden

 6. Approaches to the dimensioning of enhanced biological phosphorus elimination systems, taking dynamic simulation into account; Bemessungshinweise zur vermehrten biologischen Phosphorelimination unter Beruecksichtigung der dynamischen Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H.

  1997-12-31

  With so many projects either planned or under construction, the question of the dimensioning of sewage treatment plants with enhanced biological phosphorus elimination (BIO-P) is becoming more and more important. A detailed search of literature established in how far dimensioning approaches or models were already available in the spring of 1994. These modelling approaches were critically examined and compared as to their practical applicability by means of parameter and sensitivity studies. For this purpose, they were programmed and the relevance of certain dimensioning parameters to biological phosphorus elimination was studied by means of a pilot plant. (orig./SR) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Inwieweit fuer die Bemessung von Klaeranlagen mit BIO-P im Fruehjahr 1994 bereits auf vorhandene Bemessungsansaetze und -modelle zurueckgegriffen werden konnte, wurde mittels einer detaillierten Literaturstudie, untersucht. Diese Modellansaetze wurden im Hinblick auf ihre praxisorietierte Anwendbarkeit durch Parameter- und Sensitivitaetsstudien kritisch untersucht und verglichen. Hierzu wurden die verschiedenen, zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Ansaetze programmiert und die Auswirkungen wichtiger bemessungsrelevanter Parameter auf die BIO-P anhand einer Modellklaeranlage abgeschaetzt. (orig./SR)

 7. Influence of seasonal variation on the phenology and liriodenine content of Annona lutescens (Annonaceae).

  Science.gov (United States)

  Castro-Moreno, Marisol; Tinoco-Ojangurén, Clara Leonor; Cruz-Ortega, Ma Del Rocío; González-Esquinca, Alma Rosa

  2013-07-01

  Annona lutescens Saff. (Annonaceae) grows as a native tree in Chiapas, Mexico in Tropical Dry Forest habitat. Like most Annonaceae, it biosynthesizes benzylisoquinoline alkaloids, mostly liriodenine. To determine the influence of seasonal changes in the accumulation of liriodenine, the monthly variation of liriodenine content in roots, stems and leaves of mature and young trees was observed. These parts of young and mature A. lutescens trees were collected monthly over a 1 year period and the alkaloids were extracted; the liriodenine was quantified by high-resolution liquid chromatography. The phenological stages of the species were also assessed (leaf development, flowering and fruiting) using the Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie (BBCH) scale. The analysis of both young and mature trees showed a significant increase in the liriodenine concentration occurs within roots during the dry season, which coincides with leaf fall. A significant decrease also occurred at the beginning of the rainy season (the period of leaf growth); the liriodenine content for the next rainy season did not reach the levels of the previous dry season. The climatic variation induced phenological and physiological changes in this species.

 8. Aerial mapping of biotope types; Biotoptypenkartierung aus der Luft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tielbaar, H.C. [Hansa Luftbild GmbH, Muenster (Germany). Umweltdaten und Landschaftsplanung

  1996-12-31

  Landscape planning is a very important instrument for determination of nature protection and landscape cultivation purposes. For production of surface covering basic data aerial photo flights for interpretation purposes are carried out using color-infrared-films. In such aerial photos the vegetation is already figured highly differentiated. On the basis of the biotope structure received on the spot an interpretation key is set up which allows an evaluation of aerial photos from large districts. This interpretation covers also existing biological, geological and soildata. All data of aerial photos serve for development of special maps and may flow into. Geo-information-systems (GIS) which allow a still more extensive analysis. (orig.) [Deutsch] Landschaftsplanung ist ein wichtiges Instrument zur Bestimmung der Belange von Naturschutz und Landespflege. Zur Gewinnung flaechendeckender Grundlagendaten werden Luftbildbefliegungen fuer Interpretationszwecke durchgefuehrt; zur Verwendung kommen dabei Color-Infrarotfilme. In solchen Luftbildern wird die Vegetation bereits sehr differenziert abgebildet. Auf der Grundlage der vor Ort festgestellten Biotopstruktur wird ein Interpretationsschluessel erstellt, der eine Auswertung der Luftbilder grosser Landschaftsraeume ermoeglicht. In diese Interpretation fliessen vorhandene Datenkollektive biologischer oder auch geologischer bzw. bodenkundlicher Art ein. Die gesamten Datenkollektive der Luftbilder dienen zur Erstellung thematischer Karten und koennen zudem in Geo-Informationssysteme (GIS) einfliessen, die eine noch weitergehende Analyse ermoeglichen. (orig.)

 9. Pollution and pollution tolerance as regards the sorption of organic chemicals in urban soils; Sorption organischer Chemikalien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blume, H.P.; Wu Qinglan; Strehl, M. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde; Abend, S. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische Chemie; Rexilius, L. [Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein, Kiel (Germany); Schleuss, U. [Kiel Univ. (Germany). Oekologie-Zentrum]|[Zentrum fuer Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Muencheberg (Germany)

  1997-12-31

  The behaviour of pollutants in soils concerning, for example, their immobilisation, transport, biodegradation, or uptake by useful plants is to large degree determined by the sorption properties of the soil in question. The degree of sorption is an all-important parameter in any model description of the behaviour of pollutants in soils. The aim of the present part-project was to estimate by means of simple field methods the binding capacity of anthropogenic urban soils for environmentally consequential organic chemicals and to assess the results with regard to soil and water protection. [Deutsch] Das Verhalten von Schadstoffen in Boeden, wie z.B. Immobilisierung, Transport, biologischer Abbau, Aufnahme durch Kulturpflanzen, wird von den Sorptionseigenschaften im Boden wesentlich beeinflusst. Bei allen Modellbeschreibungen ueber das Verhalten von Schadstoffen in Boeden ist die Staerke der Sorption ein unersetzbarer Parameter. Ziel dieses Teilprojektes war es, das Bindungsvermoegen der anthropogenen Stadtboeden fuer umweltrelevante organische Chemikalien mittels einfacher Feldmethoden abzuschaetzen und im Hinblick auf Boden- und Gewaesserschutz zu bewerten. (orig./SR)

 10. Purification of industrial effluents with a high load of organic pollutants by a combined anaerobic/aerobic process; Reinigung organisch hochbelasteter Industriebwaesser durch eine anaerob/aerobe Verfahrenskombination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reidl, H.H. [AEW ESMIL GmbH fuer Wasser- und Abwassersyteme, Ratingen (Germany)

  1994-12-31

  Organically polluted sewage water can be economically cleaned in an aerobic biological sewage treatment plant with upstream anaerobic as this saves activation volume and ventilation energy. This was demonstrated in the sewage treatment plant of the PWA in Redenfelden, where an anaerobic stage was installed which uses the BIOTHANE{sup R} process. The CARROUSEL-system of the anaerobic stage has proved a istself both in the PWA ans in municipal plants between 5000 to 100000 EW. It is a robust system with uncomplicated control which guarantees observance of maximum values and allows elimation of P and N. (orig.) [Deutsch] Organisch hochbelastete Abwaesser werden oekonomisch durch eine aerobe biologische Klaeranlage mit vorgeschalteter Anaerobie gereinigt, weil dadurch Belebungsvolumen und Belueftungsenergie eingespart werden. Dies wurde am Beispiel der Abwasserreinigungsanlage der PWA Redenfelden gezeigt, bie der eine Anaerobstufe nach den BIOTHANE{sup R}-Verfahren installiert ist. Das dort eingesetzte CARROUSEL-System fuer die Aerobstufe hat sich sowohl bei der PWA als auch im kommunalen Bereich bei Anlagen zwischen 5000 und 100000 EW, als robustes System mit unkomplizierter Steuerung bewaehrt, das eine sichere Einhaltung der Grenzwerte garantiert und die Moeglichkeit zur P- und N-Elimination bietet. (orig.)

 11. Gynäkologische und sexualmedizinische Aspekte der Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bitzer J

  2008-01-01

  Full Text Available Gynäkologen und Gynäkologinnen sind bei Patientinnen in der vierten Lebensdekade häufig mit komplexen Beschwerdebildern konfrontiert, bei denen zahlreiche körperliche und psychische Symptome gleichzeitig geklagt werden. Oft besteht auch eine Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens. Differentialdiagnostisch geht es dabei darum, das PMS, PMDD, das klimakterische Syndrom und die Somatisierungsstörung von einer atypischen depressiven Erkrankung mit somatischen Begleitsymptomen abzugrenzen. Beim PMS, PMDD ist die Zyklizität der Beschwerden das differenzierende Hauptmerkmal. Die Patientin muss mindestens 1 Woche im Monat relativ beschwerdefrei sein und/oder ein deutliches Abklingen ihrer Symptome bemerken. Das klimakterische Syndrom ist meist von einer Veränderung des Zyklusmusters begleitet, kann allerdings auch mit zeitlichen Schwankungen einhergehen, welche eine Zyklizität "imitieren". Vasomotorische Symptome sind dabei das differenzierende Hauptmerkmal. Die Somatisierungsstörung ist ein komplexes Krankheitsbild, bei dem körperliche Symptome im Vordergrund stehen, die verschiedenen Organsystemen zuzuschreiben sind. Als differentialdiagnostisches Merkmal gilt hier die Vielfalt der physischen Symptomatik, wobei psychische Symptome nicht berichtet werden. Im klinischen Alltag gibt es nicht selten Überschneidungen dieser Krankheitsbilder bei ein und derselben Patientin. Wichtig ist dabei, dass es sich bei all diesen Syndromen um Störungen handelt, bei denen biologische, psychologische und soziale Faktoren interagieren. Deshalb müssen in der Diagnostik die biomedizinischen und die psychosozialen Befunde gleichzeitig erhoben werden und die Therapien schliessen oft endokrine, psychopharmakologische und psychotherapeutische Verfahren ein.

 12. FACTORS AFFECTING PHENOLOGY OF DIFFERENT Citrus VARIETIES UNDER THE TEMPERATE CLIMATE CONDITIONS OF SANTA FE, ARGENTINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norma Guadalupe Micheloud

  2018-02-01

  Full Text Available ABSTRACT The aim of this study was to characterize the phenology of different sweet orange, tangerines and tangerine hybrid varieties growing under the temperate climate conditions of Santa Fe Province, Argentina. Phenological stages were observed weekly during five consecutive years using a BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical industry scale adapted for Citrus trees. All varieties showed a winter rest period from June to August. ‘New Hall’ and ‘Navelina’ varieties were the first to reach sprouting stage, whereas ‘Okitsu’ was the last. Inception of flowering occurred from August 13th to September 6th; and full bloom from September 12th to October 2nd. Fruit harvest started with the ‘Okitsu’ cultivar in March, and continued over a 7-month period. Interannual variation for inception of sprouting was high (44 days, and sprouting was correlated with both thermal accumulation (above 13ºC and the amount of solar radiation measured during July (p<0.0001; r2=0.79. Navel oranges and the ‘Murcott’ hybrid bloomed 5–15 days earlier than other varieties, increasing probability of damage by late frosts.

 13. Aggregate emissions and evaluation of process combinations; Aggregierte Emissionen und Bewertung der Verfahrenskombinationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwing, E.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). Fachgruppe Abfalltechnik

  1998-12-31

  Within the framework of the R and D project ``Mechanical-biological waste conditoning in combination with thermal processing of partial waste fractions``, numerous measurements to determine gaseous and liquid emissions were carried out. These measurements reveal the environmental impact of different treatments and different inputs. They further permit to verify the quality of a treatment. Particularly interesting for the purpose of the project were the total emissions of the considered process combinations. The paper reports the outcome of emission measurements and indicates the variants of process combinations for which the emissions were aggregated. First results of the evaluation of gaseous and liquid emissions are given for these variants. (orig.) [Deutsch] Im Zuge des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens `Mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen` sind zahlreiche Emissionsmessungen bezueglich der luft- und wasserseitigen Emissionen durchgefuehrt worden. Die Ergebnisse dieser Messungen geben Aufschluss ueber die Umweltauswirkungen der verschiedenen Behandlungsverfahren bei unterschiedlichem Input. Des weiteren kann durch sie die Guete des Prozesses ueberprueft werden. Im Projekt interessant sind aber insbesondere die Gesamtemissionen der betrachteten Verfahrenskombinationen. Im folgenden werden die durchgefuehrten Emissionsmessungen und die Varianten der Verfahrenskombinationen, fuer die die Emissionen aggregiert wurden, dargestellt. Dnach werden erste Ergebnisse der Bewertung der luft- und wasserseitigen Emissionen fuer diese Varianten praesentiert. (orig.)

 14. Phenological behavior of the grapevine (vitis vinifera l., cv cabernet sauvignon in Sutamarchán - Boyacá.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Carolina Vargas Herrera

  2013-12-01

  Full Text Available In tropical cold weather, the grapevine presents phenological disorders, difficult agronomic disfavoring vintage quality. With the purpose of establishing phenological cycles determined the duration of the different phases of the development cycle of the grapevine, cv "Cabernet Sauvignon" (Vitis vinifera L. in the vineyard Ain-Karim (5º39` N, 73º95' W, 2110 masl. We determined the average duration of sprouting (SP, flowering (FL, veraison (VE and vintage (VI periods from pruning, and the total cycle of growth, according to the phenological scale Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt Chemise (BBCH. To set the average of the process was considered when the plants reached 50% of each event. Determining growing degree days (GDD support the temperature record by a datalogger. Phenological data were subjected to a descriptive analysis as means and standard deviation. The duration of the period between pruning (PR and vintage (VI, with average temperature of 17.87 ° C, had a duration of 183 days after pruning (DAP, accumulating growing degree days 1458.1 (GDD. Flowering occurred at 50 days after pruning (DAP, accumulating 397.7 GDD. Veraison 122 was presented to the accumulation of 578.2 DAP with GDD. While from veraison to maturity 478.9 GDD accumulated in 62 days. Under Sutamarchán agro-climatic conditions, during the investigation, collects, on average, 7.98 degrees daily growth, which implies that for the Cabernet Sauvignon, the total duration of the phenological cycle is 184 days, accumulating 1458.1 GDD.

 15. Radiation protection toolbook. Practitioner's guide on the handling of radioactive material. 4. rev. and enl. ed.; Grundkurs Strahlenschutz. Praxiswissen fuer den Umgang mit radioaktiven Stoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grupen, C. [Siegen Univ. (Germany). FB 7 Physik

  2008-07-01

  The book is an introduction into the problems of radiation protection, covering the physical background, like interaction of ionizing radiation with matter, biological radiation effects, the environment based radiation exposure, radiation protection measuring methods (dosimetry), and the practical radiation protection. The necessary knowledge for the handling of radioactive materials is demonstated using many examples. The regulations of the German 'Strahlenschutzverordnung' are reduced to the essential part. A comprehensive glossary in included. [German] Mit den neuen gesetzlichen Grundlagen des Strahlenschutzes. Fuer den Umgang mit radioaktiven Materialien. Ausfuehrliche Behandlung der physikalischen Grundlagen. Auf dem neuesten Stand der Technik. Umfangreiches Glossar. Neue wissenschaftliche Cartoons. Das Buch bietet eine sehr praktisch ausgerichtete Einfuehrung in die Probleme des Strahlenschutzes, seine physikalischen Grundlagen - wie die Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie - die biologische Strahlenwirkung, die Quellen der Strahlenbelastung aus unserer Umwelt, die Messmethoden im Strahlenschutz (Dosimetrie) und die praktische Wahrnehmung des Strahlenschutzes. Das notwendige Wissen fuer den Umgang mit radioaktiven Stoffen wird anhand zahlreicher Beispiele, (vorgerechneter) Uebungsaufgaben und einfacher Experimente praxisnah vorgestellt. Die im Verwaltungsdeutsch abgefassten Paragraphen der Strahlenschutzverordnung werden in lesbarer Form auf das Wesentliche reduziert. Ein umfangreiches Glossar erleichtert den Zugang zum Stoffinhalt. Die vierte Auflage wurde durch Kapitel ueber Kernkraftwerke, Strahlungsquellen und die Effekte Nicht-Ionisierender Strahlung ergaenzt. Weiterhin enthaelt die neue Auflage Zerfallsschemata einiger haeufig im Strahlenschutz verwendeter Isotope und eine vereinfachte Nuklidkarte. Die Kapitel aus der dritten Auflage wurden ueberarbeitet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Zur Auflockerung des Textes

 16. Use of rotary drum reactors with grinding balls in microbiological soil cleaning; Einsatz eines Drehtrommelreaktors mit Mahlkugeln zur mikrobiologischen Bodensanierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholz, J.; Schwedes, J. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik; Mueller, B.G.; Deckwer, W.D. [Gesellschaft fuer Biotechnologische Forschung mbH, Braunschweig (Germany)

  1998-04-01

  The tendency of moist soil to agglomerate makes it hard to treat contaminated soil at a water content presenting an optimum for microorganisms. Consequently, packed-bed reactors are rarely used. By means of rotary drum reactors with grinding balls, contaminated soil can be mixed at a water content that is optimum for microorganisms, without agglomerating. The plasticity of the soil has a positive effect on its mixing. Biological soil activity can thereby be enhanced. Operation at intervals with short mixing periods and subsequent rest periods is convenient both from the soil-biological and soil-physical viewpoints and in economic terms. As compared to soil material which is at rest, pollutant degradation in soil material mixed in rotary drum reactors with grinding balls is accelerated. (orig.) [Deutsch] Aufgrund der Agglomerationsneigung von feuchtem Boden lassen sich kontaminierte Boeden nur schwer bei einem fuer die Mikroorganismen optimalen Wassergehalt behandeln. Feststoffreaktoren werden daher nur selten eingesetzt. Durch den Einsatz von Drehtrommelreaktoren mit Mahlkugeln lassen sich kontaminierte Boeden bei einem fuer die Mikroorganismen optimalen Wassergehalt ohne Agglomeratbildung durchmischen. Die Plastizitaet des Bodens wirkt sich dabei positiv auf die Durchmischung aus. Dadurch kann die biologische Bodenaktivitaet gesteigert werden. Ein periodischer Betrieb mit kurzen Mischintervallen und nachfolgenden Ruhepausen ist dabei sowohl aus bodenbiologischer als auch aus bodenphysikalischer und aus energetischer Sicht sinnvoll. Gegenueber ruhenden Schuettungen laesst sich in Drehtrommelreaktoren mit Mahlkugeln ein beschleunigter Schadstoffabbau erreichen. (orig.)

 17. Monitoring of the coastal waters of Niedersachsen - routine tests 1998; Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser - Routineuntersuchungen 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  Since 1994, the Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste (NLOe-FSK) has been carrying out physical-chemical and biological experiments for monitoring the coastal waters of Niedersachsen according to a concept agreed with the Niedersachsen Minister of the Environment. Owing to a lack of funds, only the first stage is being implemented at the moment (Forschungsstelle Kueste 1995a). The findings for 1994 - 1997 have been published in several reports. This is the 1998 report. [German] Seit 1994 werden vom Niedersaechsischen Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste - (NLOe-FSK) physikalisch-chemische und biologische Untersuchungen zur Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser nach einem mit dem Niedersaechsischen Umweltministerium abgestimmten Konzept durchgefuehrt. Das Konzept enthaelt unterschiedlich umfangreiche Ueberwachungsvarianten, von denen aufgrund der geringen verfuegbaren Ressourcen derzeit ddie Ausbaustufe I, das sogenannte 'reduzierte Rumpfprogramm', verwirklicht wird (Forschungsstelle Kueste 1995a). Die in den Jahren 1994-1997 ermittelten Untersuchungsergebnisse sind in mehreren Berichten wiedergegeben (Forschungsstelle Kueste 1995b, c; 1996, 1998, 1999). Die Befunde der 'Routineuntersuchungen' des Jahres 1998 werden in dem vorliegenden Berichtsheft vorgestellt. (orig.)

 18. Tanne plant - first results of soil treatment according to the anaerobic/aerobic method; Werk Tanne - Erste Ergebnisse der Bodenbehandlung nach dem Anaerob-Aerob-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, D.; Walter, U. [Umweltschutz Nord GmbH, Ganderkesee (Germany)

  1999-02-01

  Biological remediation of STV contaminated sites has been a major focus of the promotion activities of the Federal Research and Education Ministry (BMFB) for some years now. For this purpose the BMFB has drawn together diverse integrated research projects to bring a well-coordinated force of activities to bear on this problem in a manner unprecedented in Germany. Its declared aim in doing so is, firstly, to compile a guide on biological remediation and, secondly, to funnel the output of all ongoing German research in this field into the second phase of its research activities at the ''Tanne'' plant in Clausthal-Zellerfeld, which is dedicated to practice-oriented testing of methods for the biological remediation of STV contaminated sites. [German] Die biologische Sanierung von Standorten, welche mit STV kontaminiert sind, ist seit einigen Jahren eines der markanten Ziele der BMBF-Forschungsfoerderungen. Durch die bislang in der bundesweiten Forschung einmalige, Forschungsverbund uebergreifende, koordinierte Buendelung saemtlicher wissenschaftlicher Aktivitaeten ist es erklaertes Ziel, zum einen einen Leitfaden zur biologischen Sanierung herauszuarbeiten, zum anderen, die aktuellen, bundesweiten, wissenschaftlichen Erkenntnisse in die seit Mai 1998 am Standort 'Werk Tanne' in Clausthal-Zellerfeld laufende Phase 2 der BMBF-Forschungsaktivitaeten, naemlich die praxisorientierte Erprobung von Verfahren zur biologischen Sanierung von STV-belasteten Standorten, einzugreifen. (orig.)

 19. Estimating Biomass of Barley Using Crop Surface Models (CSMs Derived from UAV-Based RGB Imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Bendig

  2014-10-01

  Full Text Available Crop monitoring is important in precision agriculture. Estimating above-ground biomass helps to monitor crop vitality and to predict yield. In this study, we estimated fresh and dry biomass on a summer barley test site with 18 cultivars and two nitrogen (N-treatments using the plant height (PH from crop surface models (CSMs. The super-high resolution, multi-temporal (1 cm/pixel CSMs were derived from red, green, blue (RGB images captured from a small unmanned aerial vehicle (UAV. Comparison with PH reference measurements yielded an R2 of 0.92. The test site with different cultivars and treatments was monitored during “Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie” (BBCH Stages 24–89. A high correlation was found between PH from CSMs and fresh biomass (R2 = 0.81 and dry biomass (R2 = 0.82. Five models for above-ground fresh and dry biomass estimation were tested by cross-validation. Modelling biomass between different N-treatments for fresh biomass produced the best results (R2 = 0.71. The main limitation was the influence of lodging cultivars in the later growth stages, producing irregular plant heights. The method has potential for future application by non-professionals, i.e., farmers.

 20. Biological stimulation of the Human skin applying health promoting light and plasma sources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Awakowicz, P.; Bibinov, N. [Center for Plasma Science and Technology, Ruhr-University, Bochum (Germany); Born, M.; Niemann, U. [Philips Research, Aachen (Germany); Busse, B. [Zell-Kontakt GmbH, Noerten-Hardenberg (Germany); Gesche, R.; Kuehn, S.; Porteanu, H.E. [Ferdinand-Braun-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik, Berlin (Germany); Helmke, A. [University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany); Kaemling, A.; Wandke, D. [CINOGY GmbH, Duderstadt (Germany); Kolb-Bachofen, V.; Liebmann, J. [Institute for Immunobiology, Heinrich-Heine University, Duesseldorf (Germany); Kovacs, R.; Mertens, N.; Scherer, J. [Aurion Anlagentechnik GmbH, Seligenstadt (Germany); Oplaender, C.; Suschek, C. [Clinic for Plastic Surgery, University Clinic, Aachen (Germany); Vioel, W. [Laser-Laboratorium, Goettingen (Germany); University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany)

  2009-10-15

  In the frame of BMBF project ''BioLiP'', new physical treatment techniques aiming at medical treatment of the human skin have been developed. The acronym BioLiP stands for ''Desinfektion, Entkeimung und biologische Stimulation der Haut durch gesundheitsfoerdernde Licht- und Plasmaquellen'' (Disinfection, germ reduction and biological stimulation of the human skin by health promoting light and plasma sources). A source applying a low-temperature dielectric barrier discharge plasma (DBD) has been investigated on its effectiveness for skin disinfection and stimulation of biological material. Alternatively an atmospheric plasma source consisting of a microwave resonator combined with a solid state power oscillator has been examined. This concept which allows for a compact and efficient design avoiding external microwave power supply and matching units has been optimized with respect to nitrogen monoxide (NO) production in high yields. In both cases various application possibilities in the medical and biological domain are opened up. Light sources in the visible spectral range have been investigated with respect to the proliferation of human cell types. Intensive highly selective blue light sources based on LED technology can slow down proliferation rates without inducing toxic effects which offers new opportunities for treatments of so-called hyperproliferative skin conditions (e.g. with psoriasis or in wound healing) using UV-free light. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 1. Methods of analysis in terms of effects and their application to toxic organic constituents of industrial waste water; Methoden und Anwendung der wirkungsbezogenen Analytik auf toxische organische Inhaltsstoffe in industriellen Abwaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Putschew, A.; Jekel, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Wasserreinhaltung

  1999-07-01

  Coupling biological action detection with chemical sewage analysis opens up a broad spectrum of methods involving diverse amounts of effort, whose results can range from hints to ways of eliminating a toxic effect to the identification and quantification of individual toxic constituents even in complex waste water. These methods help recognizing problems with effluent quality and enhancing treatment concepts. As possible biological effects of sewage discharges into receiving bodies of water (including sublethal effects) are meeting with increasing attention, the importance of sewage analysis in terms of effects will acquire even greater weight. Automated and miniaturized processes can cut down the involved effort substantially in the future. (orig.) [German] Die Kopplung der biologischen Wirkungsdetektion mit chemischer Abwasseranalytik eroeffnet ein breites Spektrum unterschiedlich aufwendiger Methoden, deren Ergebnisse von Hinweisen auf Methoden zur Entfernung einer toxischen Wirkung bis zur Identifizierung und Quantifizierung einzelner toxischer Inhaltsstoffe auch in komplexer Abwaessern reichten koennen. Diese Methoden helfen beim Erkennen von Problemen in der Ablaufqualitaet und unterstuetzen bei der Verbesserung von Behandlungskonzepten. Mit steigender Beachtung moeglicher biologischer Wirkungen von Abwassereinleitungen im Vorfluter (unter Einbeziehung sublethaler Effekte) wird die Bedeutung der wirkungsbezogenen Abwasseranalytik noch zunehmen. Automatisierte und miniaturisierte Verfahren koennen zukuenftig den dabei zu treibenden Aufwand wesentlich vermindern. (orig.)

 2. Technical-scale realization of simultaneous aerobic nitrification/denitrification in cyclic plants for a population of more than 100 000; Grosstechnische Realisierung der simultanen, aeroben Nitrifikation/Denitrifikation in zyklischen Anlagen ueber 100.000 EGW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demoulin, G. [SFC-Umwelttechnik, Salzburg (Austria); Goronszy, M.C. [Tri Tech Inc., Lake Forest, CA (United States)

  1999-07-01

  On account of local requirements and because of its economic and technical advantages, cyclic activated sludge process was given preference over conventional technology when building the sewage treatment plant at Neubrandenburg. The process-technical installations were completely accommodated in two circular ponds of the diameter 62.3 m and water depth 5.5 m each, with two reactors to one circular pond each. Construction of the biological treatment plant started in 1998. At its start of operation in November 1998, it was the first European plant employing this technology. With the plant currently running to some 80 to 90 % of its capacity, specified elimination efficiency has been met since spring 1999. (orig.) [German] Aufgrund der oertlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen und technischen Vorzuege des zyklischen Belebtschlammverfahrens wurde diesem beim Bau der Klaeranlage Neubrandenburg der Vorzug ueber die konventionelle Technologie gegeben. Die Verfahrensbauwerke fuer die biologische Abwasserbehandlung wurden komplett in zwei Rundbecken mit je 62,3 m Durchmesser und 5,5 m Wassertiefe untergebracht, wobei zwei Reaktoren jeweils ein Rundbecken ergeben. Im Februar 1998 wurde mit dem Bau der Biologie begonnen. Diese nahm bereits im November 1998 als erste Anlage nach diesem Verfahren in Europa den Betrieb auf. Die geforderten Entfernungsleistungen werden bei einer derzeitigen Auslastung von ca. 80-90% seit Fruehjahr 1999 eingehalten. (orig.)

 3. GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit. Annual report 1998; GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit. Jahresbericht 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haury, H.J.; Wiedemann, M.; Grill, A.; Guldner, H.; Kettembeil, S.; Knauer, R.; Meyer-Streng, O.; Weiner, M. [comps.

  1999-07-01

  The research fields of the GSF in 1998 were as follows. Behaviour and fate of foreign compounds in the environment, biogeochemical cycles and signalling in terrestrial and aquatic systems, risk assessment and management in ecosystems, biological effects of chemicals and radiation on the cellular level, genome analysis and genetic predisposition, influence of the environment on differentiation, development and carcinogenesis, health risk resulting from internal and external exposure, basic research on the improvement of diagnostic and therapeutical methods, clinical-experimental research on diagnosis and therapy, improvement of efficacy and cost effectiveness in public health care. Separate abstracts were prepared for seven sections of this report. [German] Die Forschungsschwerpunkte der GSF waren 1998 wie folgt. Expositions- und Prozessanalysen in Umweltbereichen, Wirkungsketten in Oekosystemen, Gefaehrdung und Belastbarkeit der Umwelt, Wirkungsmechanismen von Chemikalien und Strahlung in Zellen, Genomanalysen und Untersuchungen zur genetischen Disposition, Einfluesse der Umwelt auf Differenzierung, Entwicklung und Kanzerogenese, Gesundheitsrisiken durch interne und externe Exposition, Grundlagen zur Verbesserung von Diagnose- und Behandlungsstrategien, klinisch-experimentelle Forschung fuer Diagnose und Therapie, Verbesserung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung. Fuer die sieben Abschnitte des Berichts wurden eigene Abstracts verfasst. her, die Belastbarkeit biologischer Systeme abzuschaetzen. (orig.)

 4. Tools to evaluate seafloor integrity: comparison of multi-device acoustic seafloor classifications for benthic macrofauna-driven patterns in the German Bight, southern North Sea

  Science.gov (United States)

  Holler, Peter; Markert, Edith; Bartholomä, Alexander; Capperucci, Ruggero; Hass, H. Christian; Kröncke, Ingrid; Mielck, Finn; Reimers, H. Christian

  2017-04-01

  To determine the spatial resolution of sediment properties and benthic macrofauna communities in acoustic backscatter, the suitability of four acoustic seafloor classification devices (single-beam echosounder with RoxAnn and QTC 5.5 seafloor classification system, sidescan sonar with QTC Swathview seafloor classification, and multi-beam echosounder with QTC Swathview seafloor classification) was compared in a study area of approx. 6 km2 northwest of the island of Helgoland in the German Bight, southern North Sea. This was based on a simple similarity index between simultaneous sidescan sonar, single-beam echosounder and multi-beam echosounder profiling spanning the period 2011-2014. The results show a high similarity between seafloor classifications based on sidescan sonar and RoxAnn single-beam systems, in turn associated with a lower similarity for the multi-beam echosounder system. Analyses of surface sediment samples at 39 locations along four transects (0.1 m2 Van Veen grab) revealed the presence of sandy mud (southern and western parts), coarse sand, gravel and cobbles. Rock outcrops were identified in the north-eastern and eastern parts. A typical Nucula nitidosa- Abra alba community was found in sandy muds to muddy sands in the northern part, whereas the southern part is characterised by widespread occurrence of the ophiuroid brittle star Amphiura filiformis. A transitional N. nitidosa- A. filiformis community was detected in the central part. Moreover, the southern part is characterised by a high abundance of A. filiformis and its commensal bivalve Kurtiella bidentata. The high number of A. filiformis feeding arms (up to ca. 6,800 per m2) can largely explain the gentle change of backscatter intensity along the tracks, because sediment composition and/or seafloor structures showed no significant variability.

 5. Thallium dynamics in the southern North Sea

  Science.gov (United States)

  Böning, Philipp; Schnetger, Bernhard; Beck, Melanie; Brumsack, Hans-Jürgen

  2018-04-01

  In open ocean waters thallium (Tl) belongs to the group of conservative elements, even though deviations from this trend have been observed in NW German coastal waters. Here, we report on tidal, seasonal and spatial dynamics of Tl along with Mo and Mn in the water column of a backbarrier tidal flat close to the island of Spiekeroog, the Jade system (Inner Jade and Jade Bay) and the adjacent offshore region. Dissolved thallium (Tldiss) displays strong tidal and seasonal variations (∼25-60 pM) unrelated to salinity. In all study areas, Tldiss clearly deviates from conservative behavior. In general, Tldiss is low during low tide (with a loss of up to 50%) and inversely related to Mndiss, except in summer. The tidal Tl variations as well as the loss of Tl in the water column may be due to Tl removal from pore waters in reducing sediments and drainage of Tl-free but Mn-rich pore waters into the water column during low tide. The negative Tl anomaly can be traced offshore for more than 40 km to the island of Helgoland. The redox chemistry of Tl is not well studied, and Tl removal from pore waters was previously suggested to only occur under anoxic/sulfidic conditions. By contrast, our preliminary pore water results suggest that Tl could be removed already under slightly reducing (suboxic) conditions, likely along with microbially induced Mn reduction in the sediments. Therefore, this study supports the biological involvement in the aqueous cycling of Tl. We propose the use of Tldiss next to Mndiss as valuable indicator of suboxic or anoxic pore water discharge to the coastal realm.

 6. Stable carbon isotope composition (δ13C values) of the halogenated monoterpene MHC-1 as found in fish and seaweed from different marine regions.

  Science.gov (United States)

  Rosenfelder, Natalie; Vetter, Walter

  2012-03-01

  Six samples of the red seaweed Plocamium cartilagineum (two both from Helgoland/Germany, Ireland, and the Antarctic) were analyzed by stable isotope analysis. The bulk δ(13)C values (-31 to -38‰) confirmed that this seaweed was exceptionally highly depleted in (13)C. The δ(15)N values were in the reported range for algae, and a moderate correlation between (13)C and (15)N content was observed. These measurements indicated that the season had a higher impact on the δ(13)C values than the location. Compound specific carbon isotope analysis by gas chromatography coupled with isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS) was used to verify an even stronger depletion in (13)C in the halogenated natural product (HNP) MHC-1 isolated from the seaweed samples. The δ(13)C values of MHC-1 in the range -42 to -45‰ are the lightest determined to date for polyhalogenated compounds in the molecular mass range between 250 and 800 Da. MHC-1 was also isolated from two fish samples. The much higher (13)C content in MHC-1 from the fish samples (-35.6 to -39.2‰) indicated carbon isotope enrichment due to partial transformation. In processes such as the reductive debromination, the partial transformation is associated with an increase in the (13)C content in the remaining non-metabolized share of a compound. Stable isotope analysis may thus provide insights into the degree of transformation of HNPs in environmental samples. This journal is © The Royal Society of Chemistry 2012

 7. Impact of anthropogenic ocean acidification on thermal tolerance of the spider crab Hyas araneus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. O. Pörtner

  2009-10-01

  Full Text Available Future scenarios for the oceans project combined developments of CO2 accumulation and global warming and their impact on marine ecosystems. The synergistic impact of both factors was addressed by studying the effect of elevated CO2 concentrations on thermal tolerance of the cold-eurythermal spider crab Hyas araneus from the population around Helgoland. Here ambient temperatures characterize the southernmost distribution limit of this species. Animals were exposed to present day normocapnia (380 ppm CO2, CO2 levels expected towards 2100 (710 ppm and beyond (3000 ppm. Heart rate and haemolymph PO2 (PeO2 were measured during progressive short term cooling from 10 to 0°C and during warming from 10 to 25°C. An increase of PeO2 occurred during cooling, the highest values being reached at 0°C under all three CO2 levels. Heart rate increased during warming until a critical temperature (Tc was reached. The putative Tc under normocapnia was presumably >25°C, from where it fell to 23.5°C under 710 ppm and then 21.1°C under 3000 ppm. At the same time, thermal sensitivity, as seen in the Q10 values of heart rate, rose with increasing CO2 concentration in the warmth. Our results suggest a narrowing of the thermal window of Hyas araneus under moderate increases in CO2 levels by exacerbation of the heat or cold induced oxygen and capacity limitation of thermal tolerance.

 8. Challenging a 15-year-old claim: The North Atlantic Oscillation index as a predictor of spring migration phenology of birds.

  Science.gov (United States)

  Haest, Birgen; Hüppop, Ommo; Bairlein, Franz

  2018-04-01

  Many migrant bird species that breed in the Northern Hemisphere show advancement in spring arrival dates. The North Atlantic Oscillation (NAO) index is one of the climatic variables that have been most often investigated and shown to be correlated with these changes in spring arrival. Although the NAO is often claimed to be a good predictor or even to have a marked effect on interannual changes in spring migration phenology of Northern Hemisphere breeding birds, the results on relations between spring migration phenology and NAO show a large variety, ranging from no, over weak, to a strong association. Several factors, such as geographic location, migration phase, and the NAO index time window, have been suggested to partly explain these observed differences in association. A combination of a literature meta-analysis, and a meta-analysis and sliding time window analysis of a dataset of 23 short- and long-distance migrants from the constant-effort trapping garden at Helgoland, Germany, however, paints a completely different picture. We found a statistically significant overall effect size of the NAO on spring migration phenology (coefficient = -0.14, SE = 0.054), but this on average only explains 0%-6% of the variance in spring migration phenology across all species. As such, the value and biological meaning of the NAO as a general predictor or explanatory variable for climate change effects on migration phenology of birds, seems highly questionable. We found little to no definite support for previously suggested factors, such as geographic location, migration phenology phase, or the NAO time window, to explain the heterogeneity in correlation differences. We, however, did find compelling evidence that the lack of accounting for trends in both time series has led to strongly inflated (spurious) correlations in many studies (coefficient = -0.13, SE = 0.019). © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 9. Improved oncologic outcome with chemoradiotherapy followed by surgery in unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cho, Yeona; Kim, Tae Hyung; Seong, Jinsil [Yonsei University College of Medicine, Department of Radiation Oncology, Yonsei Cancer Center, Seoul (Korea, Republic of)

  2017-08-15

  diagnostizieren IHCC im Stadium I-IVA. Von diesen wurden 56 Patienten operiert und 64 erhielten als erste Behandlung eine CRT. Die Rate kurativer Resektionen fuer Patienten mit CRT wurde ermittelt und mit der lokoregionaeren versagensfreien (LRFFS) und der Gesamtueberlebensrate (OS) von Patienten verglichen, die ausschliesslich einer CRT unterzogen wurden. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 36 Monate. Eine partielle Reaktion nach CRT wurde bei 25 % der Patienten beobachtet, eine biologische Reaktion (a >70 %-Reduktion von CA19-9) hingegen bei 35 %. Eine kurative Resektion nach CRT erhielten 8 Patienten (12,5 %). Sie zeigten signifikant verbesserte LRFFS und OS gegenueber denen, die ausschliesslich mit CRT behandelt wurden (3-jaehrige LRFFS: 50 vs. 15,7 %, p = 0,03; 3-jaehrige OS: 50 vs. 11,2 %, p = 0,012); diese Raten waren vergleichbar mit denen von Patienten mit initialer Operation. Faktoren, die mit einer kurativen Operation nach CRT assoziiert wurden, waren Gemcitabin-Verabreichung, hoehere Strahlentherapiedosis (biologisch wirksame Dosis ≥55 Gy mit α/β = 10) und eine >70 %-Reduktion von CA19-9. Eine CRT im Voraus kann durch die Umwandlung von nichtresezierbaren Laesionen in resezierbare Tumoren bei ausgewaehlten Patienten guenstige Ergebnisse erzielen. Hoehere Strahlentherapiedosen und eine gemcitabinbasierte Chemotherapie ergab eine signifikante Reduktion von CA19-9 nach CRT; Patienten mit diesen Eigenschaften hatten eine groessere Chance auf kurative Resektion und ein verbessertes OS. (orig.)

 10. Biologically effective dose and definitive radiation treatment for localized prostate cancer. Treatment gaps do affect the risk of biochemical failure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanpaolo, P.; Barbieri, V. [CROB, Rionero in Vulture (Italy). Radiation Oncology Dept.; Genovesi, D. [' ' G. D' Annunzio Univ., Chieti (Italy). Radiation Oncology Dept.

  2014-08-15

  It is not clear if prolongation of definitive external radiation therapy for prostate cancer has an effect on biochemical failure. The aim of this work was to evaluate whether the biologically effective dose (BED), and in particular the duration of radiotherapy, intended as overall treatment time, has an effect on biochemical failure rates and to develop a nomogram useful to predict the 6-year probability of biochemical failure. A total of 670 patients with T1-3 N0 prostate cancer were treated with external beam definitive radiotherapy, to a total dose of 72-79.2 Gy in 40-44 fractions. The computed BED values were treated with restricted cubic splines. Variables were checked for colinearity using Spearman's test. The Kaplan-Meier method was used to calculate freedom from biochemical relapse (FFBR) rates. The Cox regression analysis was used to identify prognostic factors of biochemical relapse in the final most performing model and to create a nomogram. Concordance probability estimate and calibration methods were used to validate the nomogram. Neoadjuvant and concomitant androgen deprivation was administered to 475 patients (70 %). The median follow-up was 80 months (range 20-129 months). Overall, the 6-year FFBR rate was 88.3 %. BED values were associated with higher biochemical failure risk. Age, iPSA, risk category, and days of radiotherapy treatment were independent variables of biochemical failure. A prolongation of RT (lower BED values) is associated with an increased risk of biochemical failure. The nomogram may be helpful in decision making for the individual patient. (orig.) [German] Es ist nicht geklaert, ob die Verlaengerung einer definitiven Strahlentherapie bei der Behandlung von Prostatakarzinompatienten einen Effekt auf das biochemische Versagen hat. Die vorliegende Studie hat das Ziel zu evaluieren, ob biologisch die effektive Dosis und insbesondere die Gesamtdauer der Behandlung eine Wirkung auf das biochemisches Rezidiv haben koennte. Ferner

 11. Development of a method for direct biological removal of ammonium to nitrogen in treatment of waste waters of the anaerobic sludge digestion - deammonification. Final report; Entwicklung eines Verfahrens zur direkten biologischen Umsetzung von Ammonium zu Stickstoff bei der Behandlung von Abwaessern der Anaerob-Klaerschlammfaulung - Deammonifikation. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenwinkel, K.H.; Seyfried, C.F.; Kunst, S.; Diekmann, H.; Hippen, A.; Helmer, C.; Scholten, E.

  2001-07-01

  initiation tests were run. Accompanying batch-tests and micro-biological analyses served mainly for the kinetic examination of the metabolisms, that is for the determination of the conversion performances and for the basic analysis of the relevant metabolism ways and the participating micro-organisms. (orig.) [German] Die Stickstoffelimination in kommunalen und industriellen Abwaessern spielt in der Abwasserreinigung weiterhin eine bedeutende Rolle, zumal mit der Abwasserverordnung (AbwV) von 1997 einige Veraenderungen bei den Anforderungen und Regelungen hinsichtlich der Schad- und Naehrstoffentfernung vorgenommen wurden. Da gerade die Stickstoffentfernung oftmals einen erheblichen Kostenfaktor bei der Abwasserreinigung darstellt, insbesondere wenn es um die (Mit-)Behandlung hoch stickstoffbelasteter Teilstroeme geht, ist man stetig auf der Suche nach wirtschaftlichen Behandlungskonzepten. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde das Verfahren der Deammonifikation entwickelt, d.h. die Prozessfolge aus aerober Nitritation und anoxischer Ammoniumoxidation ('biologische Komproportionierung' von Ammonium und Nitrit zu molekularem Stickstoff), die komplett auf den Stoffwechselprozessen autotropher Mikroorganismen beruht, wodurch sich vor allem Einsparpotentiale hinsichtlich des Kohlenstoffbedarfes ergeben. Aufgrund des verkuerzten aeroben Oxidationsschrittes und bei Anwendung der Biofilmtechnologie lassen sich zudem Sauerstoffbedarf und Reaktionsvolumen reduzieren. Im Hinblick auf einen gezielten verfahrenstechnischen Einsatz der Deammonifikation waren im Rahmen der Forschungsarbeiten die prozessbestimmenden Einflussgroessen zu bestimmen und geeignete Verfahrenstechniken und Verfahrensfuehrungen naeher zu ueberpruefen. Hierzu wurden ausgehend von gross- und pilottechnischen Untersuchungen und Erkenntnissen unter Beruecksichtigung (mikro-)biologischer Zusammenhaenge die wesentlichen Randbedingungen zur Realisierung sowie das Betriebsverhalten der autotrophen

 12. Minimization of disinfection byproduct formation and regrowth in the distribution network of long distance distribution systems. Final report; Minimierung der Desinfektionsnebenproduktbildung und der Wiederverkeimung im Verteilungsnetz von Fernwasserversorgungssystemen. Teilprojekt 1: Optimierung des Desinfektionsregimes. Teilprojekt 2: Optimierung des Betriebes von Fernleitungssystemen. Teilprojekt 3: Mischung von Waessern, Ortsnetze. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wricke, B.; Krueger, M.; Weber, A.; Petzoldt, H.; Korth; Andrusch; Boehm; Haeusler

  2002-03-27

  possible to asses the consequences of the operational and disinfectant conditions on the bacterial quality change in the system. It was shown that there is no need to work with disinfectant residuals in systems fed with water containing low BOM, regardless of the flow time and the flow way. In the FWV DS as well as in the DS of the HWA the chlorine dosage could be reduced without an increased bacterial content of the water. (orig.) [German] Ziel des Verbundforschungsvorhaben war es, durch Untersuchungen im Leitungsnetz der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FWV) sowie der Halleschen Wasser und Abwasser GmbH (HWA) in Verbindung mit Untersuchungen an Versuchsanlagen die Ablaeufe der mikrobiologischen Gueteveraenderung bei der Wasserverteilung in Fernleitungsnetzen unter den in Deutschland ueblichen Bedingungen der Verteilung eines Wassers mit niedrigen Gehalten an biologisch abbaubaren Stoffen und Desinfektionsmittelrestkonzentrationen aufzuklaeren und auf dieser Grundlage Ansaetze fuer die Modellierung zu erarbeiten. Die Bearbeitung des Vorhabens erfolgte in drei Teilprojekten. Ein wesentlicher Schwerpunkt fuer alle Teilprojekte war ein gemeinsam realisiertes Netzmessprogramm. Im Ergebnis der durchgefuehrten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die ueber die Koloniezahl erfassbare Aufkeimung im Leitungsnetz im Wesentlichen auf den Eintrag von Mikroorganismen aus den in allen Leitungen vorhandenen Biofilmen in den Wasserkoerper zurueckzufuehren ist. Beim Einsatz der chemischen Desinfektion ist die Bildung von Naehrstoffen zu beachten. Als wesentliche, die Biofilmbildung beeinflussende Faktoren wurden der Naehrstoffgehalt und das eingesetzte Rohrleitungsmaterial ermittelt. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass es in mit Bitumen ausgekleideten Leitungen zu einer verstaerkten Besiedlung kommt, waehrend die biologische Aktivitaet in zementmoertelausgekleideten Leitungen durch den hohen pH-Wert an der Oberflaeche gestoert wird. Der Keimeintrag aus dem Biofilm ist

 13. Mining lakes in Germany; Tagebauseen in Deutschland. Gegenwaertiger Kenntnisstand ueber wasserwirtschaftliche Belange von Braunkohlentagebaurestloechern - ein Ueberblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Hemm, M.; Schlundt, A.; Kapfer, M.; Krumbeck, H. [Brandenburgische Technische Univ., Cottbus (Germany). Lehrstuhl Gewaesserschutz]|[UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Magdeburg (Germany)

  2001-06-01

  More than 500 mining lakes of different age and maturity have formed in the lignite mining areas in Germany during the last hundred years. Compared to natural lakes mining lakes have a complex and diverse morphometry. They will be among the largest and deepest lakes in Germany (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and have good chance of avoiding eutrophication. About 100 mining lakes will be greater than 50 ha. 230 lakes are documented in this report concerning morphometry, flooding and mixis regime, hydrochemistry, limnology, colonization, use and development of water quality. They are among the largest (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and most acidic lakes in Germany. The extremely high acidity is from both iron and hydrogen ions due to pyrit oxidation. It influences trophic situation and food webs in mining lakes and reduces a diverse use of these lakes. (orig.) [German] Die Seelandschaft Deutschlands wird durch den Braunkohlenbergbau um ueber 500 Seen reicher. Technologiebedingt herrscht dabei eine grosse morphologische Vielfalt innerhalb der Tagebauseen vor, welche die groessten und tiefsten Seen Deutschlands hervorbringen wird (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal), aber auch zahlreiche kleine, meist flachere Gewaesser miteinschliesst. Etwa 100 Taugebauseen sind groesser als 50 ha. Kleinere Tagebauseen wie z.B. die der Ville in Nordrhein-Westfalen wurden ebenfalls ausfuehrlich dokumentiert. In dieser Dokumentation wurden ueber 490 Seen erfasst, 230 davon wurden in der Dokumentation nach folgenden Kriterien beschrieben: Entstehung, Flutungsregime, Morphometrie und Mixis, Chemismus und Gewaesserentwicklung, Besiedlung und Nutzung. Dem Problem der Versauerung durch die Verwitterung sulfidischer Mineralien (Pyrit, Markasit) wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sich biologische Komponenten und Gewaesserzustaende (Trophie, Nahrungsketten) abweichend zu den normalen Hartwasserseen Deutschlands verhalten und

 14. Multiparametric MRI of the prostate. Important radiological findings for urologists; Multiparametrische MRT der Prostata. Wichtige radiologische Befunde fuer den Urologen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlemmer, Heinz-Peter [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg (Germany)

  2017-08-15

  High prevalence of prostate cancer with multifocality and biological heterogeneity. Insufficient conventional urological diagnostics. Discrimination between significant and insignificant cancer needed. Digital rectal examination, prostate-specific antigen (PSA) serum level, systematic transrectal ultrasound (TRUS)-guided prostate biopsy. Multiparametric magnetic resonance imaging (mpMRI) including T2-weighted (T2w), diffusion-weighted and dynamic contrast-enhanced MRI according to the prostate imaging reporting and data system (PIRADS), MR-targeted biopsy, most frequently MR/TRUS image fusion biopsy. Prostate cancer is characterized by low signal intensity on T2w MRI, restricted water diffusion and pronounced and early uptake of contrast enhancement. Sensitivity and specificity according to the current literature are ca. 80% and 90%, respectively. In cases of suspected prostate cancer, most accurate are mpMRI according to PIRADS and in cases of positive findings, MRI-targeted biopsy, most frequently as MRI/TRUS image fusion biopsy. (orig.) [German] Hohe Praevalenz des Prostatakarzinoms mit Multifokalitaet und biologischer Heterogenitaet. Unzureichende konventionelle urologische Diagnostik. Unterscheidung klinisch signifikanter von klinisch nicht signifikanten Karzinomen erforderlich. Digitale rektale Untersuchung, Serum-PSA (prostataspezifisches Antigen), transrektale Sonographie (TRUS), systematische transrektale TRUS-Biopsie. Multiparametrische Magnetresonanztomographie (mpMRT) mit T2w- und diffusionsgewichteten sowie dynamischen kontrastmittelverstaerkten T1w-Sequenzen, dem Standard nach dem Prostate Imaging Reporting and Data System (PIRADS) entsprechend. MR-unterstuetzte Biopsie, meist MR-/TRUS-Fusionsbiopsie. Prostatakarzinome sind typischerweise T2-hypointens mit eingeschraenkter Diffusion und zeigen eine rasche Kontrastmittelanflutung. Nach der Literatur betragen Sensitivitaet und Spezifitaet der mpMRT ca. 80 bzw. 90 %. Fuer die Abklaerung bei Verdacht auf

 15. Magnetic resonance tomography-guided interventional procedure for diagnosis of prostate cancer; MRT-gezielte interventionelle Verfahren zur Abklaerung des Prostatakarzinoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schernthaner, M.; Helbich, T.H.; Fueger, B.J.; Memarsadeghi, M.; Stiglbauer, A.; Linhart, H.G.; Doan, A.; Pinker, K.; Brader, P. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Radiodiagnostik, Division fuer Molekulare und Gender-Bildgebung, Wien (Austria); Margreiter, M. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Urologie, Wien (Austria)

  2011-11-15

  In recent years magnetic resonance imaging (MRI) has been increasingly established in the diagnosis of prostate cancer in addition to transrectal ultrasonography (TRUS). The use of T2-weighted imaging allows an exact delineation of the zonal anatomy of the prostate and its surrounding structures. Other MR imaging tools, such as dynamic contrast-enhanced T1-weighted imaging or diffusion-weighted imaging allow an inference of the biochemical characteristics (multiparametric MRI). Prostate cancer, which could only be diagnosed using MR imaging or lesions suspected as being prostate cancer, which are localized in the anterior aspect of the prostate and were missed with repetitive TRUS biopsy, need to undergo MR guided biopsy. Recent studies have shown a good correlation between MR imaging and histopathology of specimens collected by MR-guided biopsy. Improved lesion targeting is therefore possible with MR-guided biopsy. So far data suggest that MR-guided biopsy of the prostate is a promising alternative diagnostic tool to TRUS-guided biopsy. (orig.) [German] Neben dem transrektalen Ultraschall (TRUS) hat sich in den letzten Jahren die MRT als nichtinvasive Methode zur Bildgebung von Prostatatumoren etabliert. Mittels T2-gewichteter Sequenzen ist eine exakte anatomische Darstellung der Prostata und ihrer umliegenden Strukturen moeglich. Andere MRT-Techniken ermoeglichen Rueckschluesse auf das biologische Verhalten des Tumors: dynamische kontrastmittelverstaerkte T1-gewichtete Sequenzen zur Darstellung der Angiogenese, diffusionsgewichtete Aufnahmen zur Beurteilung der Zelldichte und die Spektroskopie zur Bestimmung von Gewebemetaboliten wie Cholin und Kreatin (multiparametrische Bildgebung). Prostatatumoren, die nur mittels MRT nachweisbar sind oder verdaechtige Tumoren, die hauptsaechlich anterior in der Prostata lokalisiert sind und in wiederholten TRUS-gezielten Biopsien verfehlt wurden, benoetigen eine MRT-gezielte Biopsie zur Diagnosesicherung. Die bisherigen

 16. Description and Codification of Miscanthus × giganteus Growth Stages for Phenological Assessment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio D. Tejera

  2017-10-01

  Full Text Available Triploid Miscanthus × giganteus (Greef et Deu. ex Hodkinson et Renvoize is a sterile, perennial grass used for biomass production in temperate environments. While M. × giganteus has been intensively researched, a scale standardizing description of M. × giganteus morphological stages has not been developed. Here we provide such a scale by adapting the widely-used Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, CHemische Industrie (BBCH scale and its corresponding numerical code to describe stages of morphological development in M. × giganteus using observations of the “Freedom” and “Illinois” clone in Iowa, USA. Descriptive keys with images are also presented. Because M. × giganteus plants overlap in the field, the scale was first applied to individual stems and then scaled up to assess plants or communities. Of the 10 principal growth stages in the BBCH system, eight were observed in M. × giganteus. Each principal stage was subdivided into secondary stages to enable a detailed description of developmental progression. While M. × giganteus does not have seed development stages, descriptions of those stages are provided to extend the scale to other Miscanthus genotypes. We present methods to use morphological development data to assess phenology by calculating the onset, duration, and abundance of each developmental stage. This scale has potential to harmonize previously described study-specific scales and standardize results across studies. Use of the precise staging presented here should more tightly constrain estimates of developmental parameters in crop models and increase the efficacy of timing-sensitive crop management practices like pest control and harvest.

 17. Gebrauch von Komplementärmedizin bei Patienten mit metastasierendem Melanom unter Therapie mit Ipilimumab innerhalb einer klinischen Studie.

  Science.gov (United States)

  Huebner, Jutta; Mohr, Peter; Simon, Jan-Christoph; Fluck, Michael; Berking, Carola; Zimmer, Lisa; Loquai, Carmen

  2016-05-01

  In Deutschland wenden 40-90 % aller Krebspatienten Methoden der komplementären and alternativen Medizin (KAM) an. Bis dato gibt es kein Datenmaterial zum Einsatz der KAM bei Melanompatienten. Das Ziel unserer Studie war es, Daten über den Gebrauch, die Informationsquellen und Ziele von Patienten mit metastasierendem Melanom zu erfassen. Einhundertsechsundfünfzig Patienten aus 25 Studienzentren nahmen an der DecOG-MM-PAL Multibasket Studie teil. Die beteiligten Personen wurden auch gebeten, an einer Nebenstudie teilzunehmen, die ihren Gebrauch von KAM erfassen sollte. Dazu wurde während der Behandlung ein standardisierter Fragebogen zu genau festgelegten Zeitpunkten ausgeteilt. Insgesamt gingen 55 Fragebögen von 32 (21 %) Melanompatienten ein. Von diesen gaben 17 (53 %) ein Interesse an KAM an, und sieben (22 %) machten von KAM Gebrauch. Die Hauptinformationsquellen (31 %) waren Familienmitglieder und Freunde, gefolgt von Ärzten (19 %). Die Hauptgründe für die Anwendung von KAM waren die Stärkung des Immunsystems (41 %) und des Körpers (34 %). Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine und Spurenelemente) wurden am häufigsten angewendet (28 %). Eine relativ hohe Anzahl an Patienten mit metastasierendem Melanom machte trotz Teilnahme an einer klinischen Studie von KAM Gebrauch. Wechselwirkungen könnten durch biologisch basierte KAM auftreten, und hier besonders bei immunmodulierenden KAM- Strategien. Um Risiken zu vermeiden, sollte die Kommunikation zwischen den Ärzten und den Patienten verbessert werden. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 18. Diversity of sulfate-reducing bacteria in a plant using deep geothermal energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alawi, Mashal; Lerm, Stephanie; Wuerdemann, Hilke [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Internationales Geothermiezentrum, Potsdam (Germany); Vetter, Alexandra [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Organische Geochemie, Potsdam (Germany); Wolfgramm, Markus [Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN), Neubrandenburg (Germany); Seibt, Andrea [BWG Geochemische Beratung GbR, Neubrandenburg (Germany)

  2011-06-15

  Fluidproben konnten Mikroorganismen nachgewiesen werden. Die Zuordnung der Organismen zu stoffwechselphysiologischen Gruppen lieferte Hinweise auf verschiedene biogeochemische Prozesse. Die Untersuchungen zeigen eine beachtliche Diversitaet von SRB auf. Diese sind fuer ihre Rolle bei biologisch induzierten Korrosions- und Faellungsprozessen bekannt. (orig.)

 19. Advanced waste water treatment in small sewage plants with less than 50 PE; Weitergehende Abwasserreinigung in biologischen Kleinklaeranlagen mit einem Anschluss < 50 EW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peukert, V.

  1999-12-31

  In the course of a research and development project EvU {sup trademark} plc. has developed and tested a small sewage plant with biological phosphorus and nitrogen removal. This advanced treatment was carry out by the utilization of the activated sludge system combined with an aerob and respectively anoxic/anaerob moving bed biofilm system. Microorganisms with special metabolic efficiencies concentrate in a biofilm and settle down on cylindrical carriers. These carriers forms in dependence on the intensity of air introduction an ideally mixed turbulent or fluidized bed (aerob) and in areas without aeration an anoxic/anaerobic fluidized bed. By means of a special retention system the carrier material remains in the corresponding process stage without clogging. Using the technology mentioned above the purification efficiency concerning organic waste load and nitrogen does in no way lack behind that of modern large-sized sewage treatment plants. Phosphorus was eliminated 74% on average. The sludge production (excess sludge) could be decreased considerably. Investment and running cost as well as technological expenditures are comparable with sewage plants without advanced treatment. (orig.) [German] Im Rahmen des F/E-Vorhabens wurde eine Kleinklaeranlage mit biologischer Phosphor- und Stickstoffelimination entwickelt und getestet. Die weitergehende Abwasserreinigung wurde durch verfahrenstechnische Kopplung von Belebtschlammbiologie mit aerober und anoxisch-anaerober Biofilmbiologie erreicht. Dabei wurde ein Teil der Organismen in Form eines Biofilms auf frei beweglichen, zylindrischen Hohlkoerpern mit grosser Oberflaeche angesiedelt. Fuer die Rueckhaltung der Koerper im Wirbelbett wurde eine verstopfungsfreie Einrichtung entwickelt. Mit der Kleinklaeranlage wurden bei organischen Stoffen und Stickstoff unter paxisnahen Bedingungen die Mindestanforderungen von Grossklaeranlagen eingehalten. Phosphor wurde auf biologischem Wege im Mittel 74% eliminiert. Es wurde ein

 20. Functional and molecular imaging of breast tumors; Funktionelle und molekulare Bildgebung bei Brusttumoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pinker, K.; Brader, P.; Helbich, T.H. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie, Division fuer Molekulare und Gender-Bildgebung, Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Wien (Austria); Karanikas, G. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie, Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Wien (Austria); El-Rabadi, K.; Reisegger, M. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie, Universitaetsklinik fuer Nuklearmedizin, Wien (Austria); Bogner, W.; Gruber, S.; Trattnig, S. [Medizinische Universitaet Wien, Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, MR-Exzellenzzentrum, Wien (Austria)

  2010-11-15

  Molecular imaging is concerned with the presentation, description and quantification of biological and physiological processes at the cellular and molecular level. Most recently molecular imaging has started to become established in breast diagnostics. This review article will give an overview of procedures which are either in the preclinical development stage or which have already become clinically established. Molecular nuclear medicine breast imaging (breast-specific gamma imaging [BSGI] and positron emission mammography [PEM]) together with specific radiotracers and contrast media will be discussed. The possibilities for magnetic resonance imaging in functional (DWI) and metabolic (MRSI) imaging of breast lesions and the combined application of nuclear medicine and magnetic resonance imaging (PET/MRI) will be explained. Furthermore, an overview on the preclinical procedure and the possible clinical applications of optical and photoacoustic imaging will be given. (orig.) [German] Die molekulare Bildgebung beschaeftigt sich mit der Darstellung, Beschreibung und Quantifizierung biologischer und physiologischer Prozesse auf zellulaerer und molekularer Ebene. In der letzten Zeit beginnt sich die molekulare Bildgebung auch in der Mammadiagnostik zu etablieren. Im Rahmen dieses Uebersichtsartikels soll ein Ueberblick ueber die sich noch in der Entwicklung befindlichen praeklinischen sowie die bereits etablierten klinischen Verfahren gegeben werden. Die molekulare nuklearmedizinische Brustbildgebung (brustspezifische Gammakamerabildgebung [BSGI] und Positronenemissionsmammographie [PEM]) und die dabei zur Anwendung kommenden spezifischen Radiotracer und Kontrastmittel werden besprochen und die Moeglichkeiten der MRT in der funktionellen (DWI) und metabolischen (MRSI) Bildgebung von Brustlaesionen und die kombinierte Anwendung der nuklearmedizinischen MR-tomographischen Bildgebung (PET/MRT) erlaeutert. Weiter soll ein Ueberblick ueber die praeklinische Verfahren, die

 1. Novel, energy-optimized membrane design for biological waste water treatment systems; Ein neuentwickeltes Niedrig-Energie-Membransystem fuer Membran-Biologien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luebbecke, S. [Preussag Wassertechnik GmbH, Bremen (Germany)

  1999-07-01

  In industrial waste water treatment, circular movement of waste water, scarcity of space for erecting waste water treatment plants, and economy are factors of eminent importance, calling for innovative, efficient process techniques. Up to now, separation of activated sludge from cleaned waste water has been done almost exclusively by means of sedimentation. But because of the slight difference in density between water and biomass, large final sedimentation tanks are indispensable, and attainable biomass concentrations in an activated sludge tank (or bioreactor) are low (3-4g/l). Given that cleaning performance is directly proportional to biomass concentration, achieving higher biomass concentrations spells substantially enhanced efficiency per unit of space of biological systems, thus saving reaction volume. For this task, membrane techniques are suitable, which, contrary to sedimentation, permit random-selection, operationally stable retention and concentration of biomass with a definitely smaller space requirement. (orig.) [German] Bei der industriellen Abwasserbehandlung stehen die Kreislauffuehrung des Abwassers, beengte Platzverhaeltnisse fuer die Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so dass dort innovative, effiziente Verfahrenstechniken gefragt sind. Zur Abtrennung des Belebtschlammes vom gereinigten Abwasser wird bisher fast ausschliesslich die Sedimentation eingesetzt. Der geringe Dichteunterschied zwischen Wasser und Biomasse macht jedoch grosse Nachklaerbecken notwendig und die erreichbaren Biomassekonzentrationen im Belebungsbecken (bzw. Bioreaktor) sind gering (3-4 g/l). Da die Reinigungsleistung der Biomassekonzentration direkt proportional ist, kann mit der Einstellung hoeherer Biomassekonzentrationen die Raumumsatzleistung biologischer Systeme erheblich gesteigert und somit Reaktionsvolumen eingespart werden. Fuer diese Aufgabe koennen Membranverfahren eingesetzt werden, die im Gegensatz zur

 2. Industrial residues as an external carbon source in denitrification; Industrielle Reststoffe als externe Kohlenstoffquelle fuer die Denitrifikation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schories, G. [TECON GmbH, Clausthal-Zellerfeld (Germany); Geissen, S.U.; Vogelpohl, A. [Technische Univ. Clausthal, Clausthal-Zellerfeld (Germany). Inst. fuer Thermische Verfahrenstechnik

  1999-07-01

  Biological waste water treatment requires biologically readily degradable carbon in order to permit elimination of as much nitrogen as possible. Often now this type of carbon is no longer present in waste water in an appropriate quantity, so that external carbon must be added. Apart from industrially fabricated substrates, the use of industrial residues and waste products as well as of partial waste water streams with a high organic pollutant load is lately being considered for cost reasons. But this is not altogether harmless. Those partial streams may contain substances that inhibit denitrification, impose an additional burden on subsequent cleaning stages or may even pass them unmodified, so that they are emitted into the environment and pose an ecological hazard potential. Hence, industrial residual products need to be specifically selected for use as an external carbon source in denitrification. A suitable strategy is described and demonstrated by means of different examples. (orig.) [German] In der biologischen Abwasserbehandlung ist fuer eine weitestgehende Stickstoffelimination oftmals biologisch gut abbaubarer Kohlenstoff im Abwasser nicht (mehr) in ausreichendem Masse vorhanden. Dann ist die Zugabe einer sog. externen Kohlenstoffquelle erforderlich. Neben industriell hergestellten Substraten wird in letzter Zeit aus Kostengruenden vielfach der Einsatz industrieller Rest- und Abfallstoffe sowie organisch hochbelasteter Abwasserteilstroeme erwogen. Dies ist jedoch nicht unproblematisch, da in diesen Stoffstroemen auch Substanzen enthalten sein koennen, die die Denitrifikation hemmen, nachfolgende Reinigungsstufen zusaetzlich belasten oder diese sogar unveraendert passsieren, dadurch in die Umwelt emittiert werden und damit moeglicherweise aus oekologischer Sicht ein Gefahrenpotential darstellen koennen. Es muss also eine besondere Auswahl der Pruefung industrieller Reststoffe im Hinblick auf den Einsatz als externe Kohlenstoffquelle in der Denitrifikation

 3. Comparative Omics and Trait Analyses of Marine Pseudoalteromonas Phages Advance the Phage OTU Concept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melissa B. Duhaime

  2017-07-01

  Full Text Available Viruses influence the ecology and evolutionary trajectory of microbial communities. Yet our understanding of their roles in ecosystems is limited by the paucity of model systems available for hypothesis generation and testing. Further, virology is limited by the lack of a broadly accepted conceptual framework to classify viral diversity into evolutionary and ecologically cohesive units. Here, we introduce genomes, structural proteomes, and quantitative host range data for eight Pseudoalteromonas phages isolated from Helgoland (North Sea, Germany and use these data to advance a genome-based viral operational taxonomic unit (OTU definition. These viruses represent five new genera and inform 498 unaffiliated or unannotated protein clusters (PCs from global virus metagenomes. In a comparison of previously sequenced Pseudoalteromonas phage isolates (n = 7 and predicted prophages (n = 31, the eight phages are unique. They share a genus with only one other isolate, Pseudoalteromonas podophage RIO-1 (East Sea, South Korea and two Pseudoalteromonas prophages. Mass-spectrometry of purified viral particles identified 12–20 structural proteins per phage. When combined with 3-D structural predictions, these data led to the functional characterization of five previously unidentified major capsid proteins. Protein functional predictions revealed mechanisms for hijacking host metabolism and resources. Further, they uncovered a hybrid sipho-myovirus that encodes genes for Mu-like infection rarely described in ocean systems. Finally, we used these data to evaluate a recently introduced definition for virus populations that requires members of the same population to have >95% average nucleotide identity across at least 80% of their genes. Using physiological traits and genomics, we proposed a conceptual model for a viral OTU definition that captures evolutionarily cohesive and ecologically distinct units. In this trait-based framework, sensitive hosts are

 4. Application of mass spectrometric techniques for the trace analysis of short-lived iodine-containing volatiles emitted by seaweed.

  Science.gov (United States)

  Kundel, Michael; Thorenz, Ute R; Petersen, Jan H; Huang, Ru-Jin; Bings, Nicolas H; Hoffmann, Thorsten

  2012-04-01

  Knowledge of the composition and emission rates of iodine-containing volatiles from major widespread seaweed species is important for modeling the impact of halogens on gas-phase atmospheric chemistry, new particle formation, and climate. In this work, we present the application of mass spectrometric techniques for the quantification of short-lived iodine-containing volatiles emitted by eight different seaweeds from the intertidal zone of Helgoland, Germany. A previously developed online time-of-flight aerosol mass spectrometric method was used to determine I(2) emission rates and investigate temporally resolved emission profiles. Simultaneously, iodocarbons were preconcentrated on solid adsorbent tubes and quantified offline using thermodesorption-gas chromatography-mass spectrometry. The total iodine content of the seaweeds was determined using microwave-assisted tetramethylammonium hydroxide extraction followed by inductively coupled-plasma mass spectrometry analysis. The highest total iodine content was found in the Laminariales, followed by the brown algae Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Fucus serratus, and both red algae Chondrus crispus and Delesseria sanguinea. Laminariales were found to be the strongest I(2) emitters. Time series of the iodine release of Laminaria digitata and Laminaria hyperborea showed a strong initial I(2) emission when first exposed to air followed by an exponential decline of the release rate. For both species, I(2) emission bursts were observed. For Laminaria saccharina und F. serratus, a more continuous I(2) release profile was detected, however, F. serratus released much less I(2). A. nodosum and F. vesiculosus showed a completely different emission behavior. The I(2) emission rates of these species were slowly increasing with time during the first 1 to 2 h until a more or less stable I(2) emission rate was reached. The lowest I(2) emission rates were detected for the red algae C. crispus and D. sanguinea. Total iodocarbon

 5. Photoinhibition and photosynthetic pigment reorganisation dynamics in light/darkness cycles as photoprotective mechanisms of Porphyra umbilicalis against damaging effects of UV radiation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Aguilera

  2008-03-01

  Full Text Available Porphyra umbilicalis L. Kutzing collected from the upper intertidal zone at Helgoland, North Sea, was exposed to different spectral ranges of UV radiation under both 12/12 h light/dark cycles and continuous irradiation. In light/dark cycles, oscillations of the optimal quantum yield (Fv /Fm were observed during the experiments, reaching maximal values at the end of the light phase followed by lower values during the dark phase. Decreased Fv /Fm was observed in thalli illuminated with photosynthetic active radiation (PAR plus UV-A and PAR+UV-A+UV-B, compared with the PAR control, indicating a certain degree of UV-induced photoinhibition. In addition, a decrease in the percentage of change of the linear initial slope and maximum electron transport rate (ETR estimated from ETR vs. irradiance curves was induced by UV radiation during the light phase. Recovery during the 12 h dark phase was almost completed in UV-A treated plants. PAR+UV-A seemed not to affect the photosynthesis, measured as O2 production. However, a decrease in O2 production was observed in the PAR+UV-A+UV-B treatment, but it recovered to initial values after 48 h of culture. No changes in total content of photosynthetic pigments were observed. However, thallus absorptance and the in vivo absorption cross-section in the PAR range (400-700 nm normalised to Chl a (a* parameter fluctuated during light/dark cycles and were positively correlated with changes in the optimum quantum yield, thus indicating that daily pigment reorganisation in the light-harvesting complex may play a key role in the photosynthetic performance of the algae. Both UV-A and UV-B treatments under continuous irradiation induced a significant reduction in the optimal quantum yield, ETR efficiency and photosynthetic oxygen production during the first 36 h to values around 30% of the initial ones. Thus, different protective mechanisms against UV stress can be observed in P. umbilicalis: dynamic photoinhibition when

 6. Development of a test system for the determination of biodegradability in surface waters; Entwicklung eines Testsystems fuer die Pruefung des biologischen Abbaus in Oberflaechengewaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalsch, W.; Knacker, T.; Robertz, M.; Schallnass, H.J.

  1997-04-01

  kontrollierten Bedingungen bis zu 92 Tage lang inkubiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wasser/Sediment-Systeme auch ueber diesen langen Zeitraum ohne Zufuetterung biologisch stabil waren und nichtreduzierende Bedingungen auch im Sediment erhalten blieben. Die Mineralisierung von 4-Nitrophenol wurde vom Sedimenttyp, der Belueftungsart und der Temperatur beeinflusst, die von Lindan von der Applikationsart und ebenfalls vom Sedimenttyp und der Temperatur. Wesentliche Anteile der Radioaktivitaet wurden ans Sediment gebunden und waren zum grossen Teil nicht extrahierbar. Es wird schliesslich diskutiert, dass das Potential eines Sediments, Stoffe zu minimalisieren, nicht mit den gewaehlten biologischen Kenngroessen klassifiziert werden kann. Daraus koennen Probleme bei der Uebertragbarkeit der Ergebnisse auf neue Standorte erwachsen. (orig.)

 7. Impact of climatic variables on the dynamics of a lake ecosystem (Plusssee) assessed by cyclo-stationary MCCA of long-term observations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guess, S. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Hydrophysik; Albrecht, D.; Krambeck, H.J. [Max-Planck-Institut fuer Limnologie, Ploen (Germany); Navarra-Mueller, D.C. [California Univ., Davis, CA (United States); Mumm, H. [Konstanz Univ. (Germany)

  1998-12-31

  meteorologischen Groessen (Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, Globalstrahlung, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlag) auf 13 biologische und biogeochemische Indikatorvariablen eines exemplarischen See-Oekosystems (Plusssee) untersucht. Der Haupteinfluss auf die Indikatorvariablen ergibt sich fuer die Lufttemperatur im Winter. In Verbindung mit einer hoeheren Winter-Temperatur konnten die folgenden Signale aus der Kovarianz-Struktur abgeleitet werden: Eine staerkere Fruehjahrsbluete, hoehere Zooplankton-Biomasse waehrend dieser Bluete, eine intensivere Sommerbluete mit Veraenderungen in den Konzentrationen an geloesten Naehrstoffen und verstaerkte Sauerstoffzehrung im Herbst. Vier Hypothesen fuer Schluesselmechanismen werden diskutiert, um die Ergebnisse der Analyse in einem oeko-physiologischen Kontext in Beziehung zu setzen. (orig.)

 8. Höhepunkte der Thyreologie: Eine historische Vignette

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weissel M

  2014-01-01

  1950er-Jahre gleichzeitig in Paris und London entdeckt. Die ursprünglich vermutete Bedeutung der extrathyreoidalen Konversion von Thyroxin zum biologisch aktiveren T3 wird 1970 bestätigt. Durch die Entwicklung des Radioimmunoassays und verwandter Methoden können heute alle für die moderne Diagnostik von Erkrankungen der Schilddrüse notwendigen Hormone exakt routinemäßig gemessen werden.

 9. Novel technique for high-precision stereotactic irradiation of mouse brains

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, J.; Woelfelschneider, J.; Derer, A.; Fietkau, R.; Gaipl, U.S.; Bert, C.; Frey, B. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Department of Radiation Oncology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Stache, C.; Buslei, R.; Hoelsken, A. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Neuropathology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Schwarz, M.; Baeuerle, T. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Radiology, Preclinical Imaging Platform Erlangen (PIPE), Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany)

  2016-11-15

  Risikostrukturen festzulegen. Drei 6-MV-Photonenfelder wurden auf eine Gesamtdosis von 10 x 1,8 Gy optimiert. Die Lage der Maus innerhalb eines selbstentwickelten Applikators wurde anhand eines Patientenpositionierungssystems vor jeder Bestrahlung verifiziert. Strahlungseffekte wurden dosimetrisch mittels Ionisationskammern und Filmen als auch biologisch auf zellulaerer Ebene ueberprueft. Das definierte Bestrahlungsprotokoll und das applizierte Fraktionierungsschema konnten erfolgreich angewendet werden. Mit Hilfe des eigens entwickelten Applikators wurde eine individuelle und millimetergenaue Positionierung der narkotisierten Maeuse fuer die Bestrahlung erreicht. Positionierung und Bestrahlung dauerten weniger als 10 min und wurden von allen Maeusen toleriert. Die berechneten Werte aus dem Planungssystem stimmten mit den gemessenen Dosiswerten ueberein und zeigten auf das Zielvolumen begrenzte zellulaere Effekte. Mittels klinischer LINACs koennen orthotopische Tumore von Maeusen konform bestrahlt werden. Im Hinblick auf die laterale Penumbra sind jedoch Kleintierbestrahlungsanlagen ueberlegen. (orig.)

 10. Working Group for Water Pollution Abatement in the Weser River. Weser water quality report 1999. Special measuring programme 1999; Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser. Weserguetebericht 1999. Sondermessprogramm 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-06-01

  The report provides the necessary background information required for understanding the measuring programme and its data and provides a parameter-specific discussion of the water quality on the basis of selected parameters. It addresses universities and public administrations but also interested laymen. The report shows inhowfar the goals defined in the 1989 programme for improving the water quality of the Weser river area have been reached: Reduction of water pollution of the Weser from hazardous substances; Reduction of nutrient pollution; Reduction of chloride pollution. The Weser water today is in quality range II of the biological water classification. This is a positive result. The chloride freight was reduced as well as pollution reduction measures were taken in the potassium mines of Thuringia. Further efforts are still required, however; they are defined in the new programme 'Aktionsprogramm Flussgebiet Weser 2000-2010' which already incorporates the specifications of the soon-to-be-issued EC water quality regulation. [German] Im Weserguetebericht werden die fuer das Verstaendnis notwendigen Hintergrundinformationen zu den Messprogrammen und den darin enthaltenen Kenngroessen ergeben und anhand von ausgewaehlten Darstellungen die Wasserqualitaet parameterspezifisch diskutiert. Die Art der Darstellung ist damit nicht nur auf den wissenschaftlich-technischen Bedarf von Fachdienststellen und Hochschulen ausgerichtet, sondern auch fuer den interessierten Leser nachvollziehbar. Darueber hinaus gibt der Guetebericht auch Auskunft, inwieweit die 1989 im Aktionsprogramm Weser formulierten Ziele zur Verbesserung der oekologischen Verhaeltnisse in und an der Weser erreicht werden: - Reduzierung der Belastung der Weser durch gefaehrliche Stoffe - Verringerung der Naehrstoffbelastung - Reduzierung der Chloridbelastung. Die Weser weist heute ueberwiegend die biologische Gewaesserguete II auf. Dies ist das positive Ergebnis des 1989 beschlossenen

 11. Biological nutrient removal from municipal wastewater in sequencing batch biofilm reactors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnz, P.

  2001-07-01

  Enhanced biological phosphorus removal (EBPR) has only been put into practice in activated sludge systems. In recent years, the Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) has emerged as an alternative allowing EBPR to be achieved in a biofilm reactor. High efficiency of phosphate removal was demonstrated in a SBBR fed with synthetic wastewater containing acetate. The aim of this study was to investigate EBPR from municipal wastewater in semi full-scale and laboratory-scale SBBRs. The focus of the investigation in the semi full-scale reactor was on determination of achievable reaction rates and effluent concentrations under varying influent conditions throughout all seasons of a year. Interactions between nitrogen and phosphorus removal and the influence of backwashing on the reactor performance was examined. Summing up, it can be stated that the SBBR proved to be an attractive alternative to activated sludge systems. Phosphorus elimination efficiency was comparable to common systems but biomass sedimentation problems were avoided. In order to further exploit the potential of the SBBR and to achieve reactor performances superior to those of existing systems designing a special biofilm carrier material may allow to increase the phenomenon of simultaneous nitrification/denitrification while maintaining EBPR activity. (orig.) [German] Die vermehrte biologische Phosphorelimination (Bio-P) aus Abwasser wurde bisher nur in Belebtschlammsystemen praktiziert. In den letzten Jahren konnte jedoch gezeigt werden, dass sich durch die Anwendung des Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) - Verfahrens auch in Biofilmreaktoren Bio-P verwirklichen laesst. Versuche in Laboranlagen haben ergeben, dass sich eine weitgehende Phosphorelimination aufrecht erhalten laesst, wenn die Reaktoren mit einem ideal zusammengesetzten, synthetischen Abwasser beschickt werden. Ziel dieser Arbeit war es, Bio-P aus kommunalem Abwasser in SBBR-Versuchsanlagen im halbtechnischen und im Labormassstab zu

 12. Changing world: Basic structure of global inter-relations between man and environment. Expert opinion for the year 1993; Welt im Wandel: Grundstruktur globaler Mensch-Umwelt-Beziehungen. Jahresgutachten 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1993-12-31

  , Gesellschaft und Umwelt, um eine Basis fuer die kommenden Gutachten zu legen. Globale Umweltziele und die weitere wirtschaftliche Entwicklung muessen besser aufeinander abgestimmt werden. Der Beirat gibt mit Blick auf die Haupttrends Zunahme der Bevoelkerung der Erde, langfristig veraenderte Zusammensetzung der Atmosphaere, Verlust an biologischer Vielfalt und Schaedigung und Verlust von Boeden einige uebergreifende Empfehlungen: Erhoehung der Entwicklungshilfe Deutschlands auf 1% des Bruttosozialprodukts, Rasche Umsetzung der Klimakonvention, d.h. der Reduzierung der CO{sub 2}-Emissionen, und Sensibilisierung der Buerger fuer globale Umweltprobleme sowie Programme zur Foerderung umweltvertraeglichen Handelns. (orig./MG)

 13. Molecular breast imaging. An update; Molekulare Brustbildgebung. Ein Update

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pinker, K.; Helbich, T.H.; Magometschnigg, H.; Baltzer, P. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Molekulare Bildgebung, Universitaetsklinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria); Fueger, B. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Molekulare Bildgebung, Universitaetsklinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria); Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Nuklearmedizin, Universitaetsklinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria)

  2014-03-15

  The aim of molecular imaging is to visualize and quantify biological, physiological and pathological processes at cellular and molecular levels. Molecular imaging using various techniques has recently become established in breast imaging. Currently molecular imaging techniques comprise multiparametric magnetic resonance imaging (MRI) using dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI), diffusion-weighted imaging (DWI), proton MR spectroscopy ({sup 1}H-MRSI), nuclear imaging by breast-specific gamma imaging (BSGI), positron emission tomography (PET) and positron emission mammography (PEM) and combinations of techniques (e.g. PET-CT and multiparametric PET-MRI). Recently, novel techniques for molecular imaging of breast tumors, such as sodium imaging ({sup 23}Na-MRI), phosphorus spectroscopy ({sup 31}P-MRSI) and hyperpolarized MRI as well as specific radiotracers have been developed and are currently under investigation. It can be expected that molecular imaging of breast tumors will enable a simultaneous assessment of the multiple metabolic and molecular processes involved in cancer development and thus an improved detection, characterization, staging and monitoring of response to treatment will become possible. (orig.) [German] Die molekulare Bildgebung zielt auf die Darstellung, Beschreibung und Quantifizierung biologischer, physiologischer und pathologischer Prozesse auf zellulaerer und molekularer Ebene ab. In den letzten Jahren hat sich die molekulare Bildgebung mit ihren verschiedenen Modalitaeten in der Brustdiagnostik etabliert. Die molekularen Brustbildgebung umfasst derzeit die multiparametrische(MP)-MRT mit funktioneller und morphologischer kontrastmittelverstaerkter MRT (KM-MRT), molekularer diffusionsgewichteter Bildgebung (''diffusion-weighted imaging'', DWI) und metabolischer Protonenspektroskopie ({sup 1}H-MRSI) sowie nuklearmedizinische Verfahren (brustspezifische Gammakamerabildgebung [BSGI], Positronenemissionstomographie [PET], PET

 14. Techniques of material-flow-specific residual waste treatment; Techniken der stoffstromspezifischen Restabfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maak, D.; Collins, H.J. [Technische Univ. Braunschweig, Leichtweiss - Inst. fuer Wasserbau (Germany)

  1998-09-01

  -biologischen Verfahren auch die Moeglichkeit, den Einstieg in eine stoffstromspezifische Restabfallbehandlung zu realisieren. Sie ist als Grundbaustein fuer weitere Verfahrensschritte geeignet. Durch diese Verfahrensschritte koennen Wertstoffe in den Stoffkreislauf zurueckgefuehrt werden bzw. andere Stoffe energetisch verwertet werden. Diese weiteren Verfahrensschritte sind auch auf bestehenden Anlagen modular nachruestbar. Sollen diese Vorteile einer innovativen Vorbehandlung nicht genutzt werden, kann die mechanisch-biologische Vorbehandlung auch als Vorstufe zu einer thermischen Behandlung sinnvoll eingesetzt werden. Momentan liegen fuer diesen innovativen Behandlungsweg von Restabfaellen noch keine Praxiserfahrungen vor. Grosstechnische Versuche haben jedoch erwiesen, dass jeder einzelne Behandlungsschritt erfolgreich ausgefuehrt werden kann. (orig./SR)

 15. Mesonephric adenocarcinoma of the vagina. Diagnosis and multimodal treatment of a rare tumor and analysis of worldwide experience

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Iris; Jacobs, Volker R.; Bogner, Gerhard; Staudach, Alfons; Koch, Horst; Wolfrum-Ristau, Pia; Schausberger, Christiane; Fischer, Thorsten [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Obstetrics and Gynecology (OB/GYN), Salzburg (Austria); Kametriser, Gerhard; Sedlmayer, Felix [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Radiology and Radiation Oncology, 5020 Salzburg (Austria)

  2016-09-15

  Mesonephric adenocarcinoma of the vagina is an extremely rare tumor of the female genital tract, with only a few cases reported so far worldwide. Consequently, there is no established standard treatment and limited knowledge about the prognosis and biologic behavior of vaginal mesonephric adenocarcinoma. This report documents a new case of vaginal mesonephric adenocarcinoma diagnosed in a 54-year-old woman, and analyzes this in the context of all previously published cases. MRI demonstrated that the 2.5 x 1.8 cm tumor of the vaginal wall was invading urethra and bladder. Following surgical excision, histologic analysis determined mesonephric adenocarcinoma of the vagina, stage pT2 R1. In order to avoid the mutilating extended surgery which would be required to reach R0 and considerable impairment of quality of life, adjuvant radiochemotherapy was administered with external radiation and brachytherapy, including 5 cycles of cisplatin (40 mg/m{sup 2}) for radiosensitization. After 4 years of continuous oncologic follow-up, the patient is alive and clinically free of disease. In this case it was shown that adjuvant radiochemotherapy with radiation and brachytherapy was effective to manage the surgical R1 situation and maintain the patient's life quality. More published cases reports are needed to gradually substantiate optimal treatment strategies. (orig.) [German] Das mesonephrische Adenokarzinom der Vagina ist ein aeusserst seltener Tumor des weiblichen Genitaltrakts. In der internationalen Literatur finden sich nur wenig gut dokumentierte Faelle. Das biologische Verhaltensmuster dieses Tumors und dessen Prognose sind weitgehend unbekannt. In diesem Bericht wird ein neuer Fall einer 54-jaehrigen Frau mit einem mesonephrischen Adenokarzinom der Vagina vorgestellt und unter Beruecksichtigung aller bisher publizierten Faelle analysiert. Bei dem 2,5 x 1,8 cm grossen Tumor der Vaginalwand zeigte sich in der Magnetresonanztomographie eine Infiltration der Urethra und

 16. Epidemiology of air pollution associated allergies in children. Epidemiological studies to determine the relationship between air quality and allergic illnesses; Allergien im Kindesalter. Epidemiologische Studien zum Zusammenhang zwischen lufthygienischen Belastungen und allergischen Erkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herbarth, O. [UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, Leipzig (Germany)

  2003-09-01

  beruecksichtigen sowohl die zeitlichen Praevalenzaenderungen als auch besonders sensible Gruppen. Verglichen mit Expositionen, die dem so genannten Outdoorbereich zuzuordnen sind, scheint innenraumassoziierten Belastungen eine hoehere Bedeutung zuzukommen. Als Beispiel fuer derartige allergologisch-immunologisch relevante Expositionen seien chemische Noxen wie fluechtige organische Kohlenwasserstoffe und biologische Komponenten wie Schimmelpilze und deren Stoffwechselprodukte genannt. Eine besonders sensible Phase stellt das fruehkindliche Entwicklungsstadium dar. Die genannten Expositionen scheinen in der Lage zu sein, das Immunsystem in Richtung von Allergien zu praedisponieren. (orig.)

 17. Climatic change and the effects on the marine ecosystem around the island of Sylt. Final report; Das marine Oekosystem um Sylt unter veraenderten Klimabedingungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackschewitz, D.; Menn, I.; Reise, K.

  2000-05-01

  Climatic warming of 1.5 to 2.5 C with a higher water temperature may only slightly change the species spectrum of the intertidal zone of the island of Sylt (North Sea). This is shown by a comparison with tidal flats of the French Atlantic coast. Stronger effects are expected from a sea level rise and an increase in hydrodynamic forces. This may result in a decrease of eelgrass and mussel beds. On the high intertidal zone muddy flats will be replaced by sandy flats due to wave action. Enhanced erosion at the Wadden Sea shoreline will probably entail its continued petrification to prevent further losses. This will cause a decrease of natural habitats with their specific assemblages, and the esthetic appeal of the Wadden Sea will decrease too. It is proposed that sand replenishment on the Wadden Sea shoreline will better preserve the natural sequence of biotopes on the tidal flats. The erosive beach on the seaward side of the island of Sylt is both focal place for tourist recreation, and the site of a highly diverse interstitial fauna. This fauna will be able to re-establish itself three months after a campaign of sand replenishment. Sand replenishment was found to be an effective way to compensate beach erosion and, due to the quick re-establishment of the fauna, it may be regarded as an acceptable method of coastal defense from an ecological perspective. (orig.) [German] Bei einer Klimaerwaermung um 1,5 bis 2,5 C wird der direkte Einfluss hoeherer Wassertemperatur das biologische Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich nicht wesentlich veraendern. Dies ergibt ein Vergleich mit Watten der franzoesischen Atlantikkueste. Bedeutender sind voraussichtlich Auswirkungen hoeherer Wasserstaende und einer zunehmenden Hydrodynamik. Seegraswiesen und Muschelbaenke werden dadurch im Wattbereich abnehmen. In Ufernaehe werden schlickige von sandigen Watten verdraengt. Einer verstaerkten Erosion an ungeschuetzten Wattufern wird voraussichtlich mit weiteren Befestigungen begegnet

 18. Zur Geschichte der Geowissenschaften im Museum für Naturkunde zu Berlin. Teil 6: Geschichte des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin 1910–2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Gross

  2004-01-01

  Full Text Available Die Entwicklung des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin von einer Institution, die Geologie zusammen mit Paläontologie als eine Einheit vertrat, über eine Institution, die eine geotektonische Ausrichtung hatte, zu einer auf Paläontologie konzentrierten Institution wird nachvollzogen. Die beiden Institutsdirektoren am Anfang des 20sten Jahrhunderts waren Vertreter der allumfassenden Geologie des 19ten Jahrhunderts, während die beiden folgenden Direktoren eine Geologie ohne Paläontologie vertraten. Das führte zu einer Trennung der beiden Richtungen, und nach der III. Hochschulreform der DDR 1968 verblieb allein die sammlungsbezogene Paläontologie am Museum. Nach der Wiedervereinigung wurde ein Institut für Paläontologie mit biologischer Ausrichtung mit zwei Professuren, einer für Paläozoologie und einer für Paläobotanik, eingerichtet. The development of the Geologisch-Paläontologisches Institut und Museum of the Museum für Naturkunde at the Humboldt University (formerly Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin from a geology-paleontology institution to a pure paleontology institution is described. The first two directors of the department in the beginning of the 20th century, Prof, von Branca and Prof. Pompeckj, represented a 19th century concept of a geology, which included paleontology, even vertebrate paleontology as the crown jewel of geology. They fought sometimes vigorously against a separation of paleontology from geology. The next two directors. Prof. Stille and Prof, von Bubnoff, were the leading geologists in Germany; to be a student of Stille was a special trade mark in geology of Germany. They represented a geology centered on tectonics. The separation of paleontology as separate section was prepared. The destructions of the Second World War, the following restaurations and the division of Germany into two States influenced strongly their directorships. The education of geologists

 19. Comparative studies on mycorrhiza and microfungi in the rhizosphere after acid sprinkle irrigation and liming at a spruce stand in `Hoeglwald`. Final report; Vergleichende Untersuchungen an Mykorrhizen und Mikropilzen der Rhizosphaere nach saurer Beregnung und Kalkung im Fichtenbestand `Hoeglwald`. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qian, X.M.; El-Ashkar, A.; Kottke, I.; Oberwinkler, F.

  1995-07-01

  ihrer Haeufigkeit auf den fuenf Versuchsflaechen verglichen. Es handelt sich um die Arten Trichoderma viride Pers. ex S. F. Gray, T. hamatum (Bon.) Bain, T. polysporum (Link ex Pers.) Rifai, Cylindrocarpon destructans (Zinsm.) Scholten, Sesquicillium candelabrum (Bonorden) Gams, Mycelium radicis atrovirens Melin, Tolypocladium geodes Gams, Oidiodendron majus Barron. Durch die Kalkung und die saure Beregnung wurde das biologische Gleichgewicht der Bodenmikroflora gestoert. Demzufolge hat eine Verschiebung der Dominanzverhaeltnisse der Arten stattgefunden. So wurde auf der sauer beregneten Flaeche ein Anstieg von Mycelium radicis atrovirens und Oidiodendron majus sowie sterile Mycelien und Hefen und gleichzeitig ein Rueckgang der Isolationsfrequenz der Trichoderma-Arten, auf der gekalkten Flaeche ein Anstieg von Sesquicillium candelabrum und Cylindrocarpon destructans festgestellt. Neben behandlungsbedingten Bodenveraenderungen werden vor allem direkte Interaktionen zwischen den Pilzarten fuer die Veraenderung der Dominanzverhaeltnisse verantwortlich gemacht. (orig.)

 20. Influence of dissolved product gas on organism retention in biogas tower reactors; Der Einfluss geloester Produktgase auf den Organismenrueckhalt in Biogas-Turmreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pietsch, T.; Maerkl, H. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Arbeitsbereich Bioprozess- und Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  In biogas tower reactors, considerable oversaturations of CO{sub 2} dissolved in molecular form in the liquid phase can occur, compared to the thermodynamic steady state with the gas phase. In buildings of low height, upflow designs cause biological CO{sub 2} production along the reactor to saturate the liquid phase with carbonic acid, and also cause the pH value increasing from acid degradation to bind CO{sub 2} in the form of hydrogen carbonate HCO{sup -}{sub 3}. Where buildings are very high, the liquid phase becomes degassed through a decrease in CO{sub 2} partial pressure because of decreasing hydrostatic pressure along the length of the reactor. Rising gas bubbles in the liquid phase as well as enclosed gas bubbles in biomass particles slow down their sedimentation considerably and can result in flotation of biomass particles owing to gas expansion from declining hydrostatic pressure. A sedimentation characteristics for biomass under decreasing hydrostatic pressure is given. Conditions critical to biomass retention are energy input into CO{sub 2}-oversaturated liquids as well as dynamically rapid drops in pH value owing to associated CO{sub 2} degassing. (orig.) [German] In Biogas-Turmreaktoren koennen erhebliche Uebersaettigungen von molekular geloestem CO{sub 2} in der Fluessigphase gegenueber dem thermodynamischen Gleichgewichtszustand mit der Gasphase auftreten. Bei geringer Bauhoehe fuehrt bei upflow-Konzepten die biologische CO{sub 2}-Produktion entlang des Reaktors zu einer Aufsaettigung der Fluessigphase mit Kohlensaeure und der durch Saeureabbau ansteigende pH-Wert zu einer Bindung des CO{sub 2} in Form des Hydrogencarbonats HCO{sub 3}{sup -}. Sehr grosse Bauhoehen fuehren zu einer Entgasung der Fluessigphase durch Abnahme des CO{sub 2}-Partialdruckes aufgrund des abnehmenden hydrostatischen Druckes entlang der Reaktorhoehe. Aufsteigende Gasblasen in der Fluessigphase sowie eingeschlossene Gasblasen in Biomassepartikeln mindern deren

 1. SWE-based Observation Data Delivery from the Instrument to the User - Sensor Web Technology in the NeXOS Project

  Science.gov (United States)

  Jirka, Simon; del Rio, Joaquin; Toma, Daniel; Martinez, Enoc; Delory, Eric; Pearlman, Jay; Rieke, Matthes; Stasch, Christoph

  2017-04-01

  /OGC Observations and Measurements standard and initiates the data transmission into the NeXOS Sensor Web infrastructure. Besides these platform-related developments, NeXOS has realised the full path of data transmission from the sensor to the end user application. The conceptual architecture design is implemented by a series of open source SWE software packages provided by 52°North. This comprises especially different SWE server components (i.e. OGC Sensor Observation Service), tools for data visualisation (e.g. the 52°North Helgoland SOS viewer), and an editor for providing SensorML-based metadata (52°North smle). As a result, NeXOS has demonstrated how the SWE standards help to improve marine observation data collection. Within this presentation, we will present the experiences and findings of the NeXOS project and will provide recommendation for future work directions.

 2. The significance of radionuclides and trace elements in a back barrier tidal area: Results from the German Wadden

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schnetger, B.; Hinrichs, J.; Dellwig, O.; Brumsack, H.-J.; Shaw, T.

  2000-01-01

  sediments indicate a change in the depositional energy at the NW German coast. Enrichments of elements diagnostic for heavy minerals show an increase in depositional energy from the Holocene to present conditions, i.e. the change from a natural to a human affected environment. Most possibly, this is caused by human influence on the coastal morphology. Mainland dikes seem to act as an energy barrier for the deposition of the fine-fraction. Besides the Helgoland mudhole as the most proximal depocenter, much of the mud (SPM) exported from the backbarrier systems is possibly transported to the western Skagerrak/Norwegian Channel. Anthropogenic and natural effects on subterranean estuaries can cause a significant change to these systems. Sea level rise, land reclamation, ground water mining and dike building have a direct impact. The effects of these changes are only beginning to be realized in this vital component of the coastal ecosystem. (author)

 3. Mammography x-rays are by a factor of 3.4 more effective than 200 kVp x-rays at inducing neoplastic transformation in a human hybrid cell line; Mammographie-Roentgenstrahlen sind fuer die neoplastische Transformation einer menschlichen Hybridzellinie um den Faktor 3,4 effektiver als 200 kVp-Roentgenstrahlen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frankenberg, D.; Kelnhofer, K.; Baer, K.; Frankenberg-Schwager, M. [Goettingen Univ. (Germany). Abt. Klinische Strahlenbiologie und Klinische Strahlenphysik, Zentrum Radiologie

  2000-07-01

  at least 7. Experiments are running in our department to determine the RBE-value of mammography X-rays relative to {sup 60}Co-gamma-rays at inducing neoplastic transformation in CGL1-cells. The data so far obtained should initiate a reevaluation of the risks of mammography X-rays to familial predisposed women (for example with mutations in the tumor suppressor genes BRCA1 or BRCA2). (orig.) [German] Die genauesten Risiko-Koeffizienten fuer die Strahlenkarzinogenese verdanken wir den Ueberlebenden von Hiroshima und Nagasaki, die im Wesentlichen mit Gammastrahlen exponiert wurden. Die biologische Wirksamkeit dieser Gammastrahlen ist derjenigen von {sup 60}Co-Gammastrahlung vergleichbar. Bei beruflicher Strahlenexposition und in der medizinischen Diagnostik einschliesslich der Mammographie sind dagegen Roentgenstrahlen und Elektronen im LET-Bereich bis etwa 10 keV/{mu}m die hauptsaechlichen Strahlenarten. Die ICRP Publikation 60 und die nationale Strahlenschutzverordnung (1990) gehen von der Annahme aus, dass alle Photonen- und Elektronenstrahlungen bis zu einem LET von 11 keV/{mu}m die gleiche biologische Wirksamkeit haben. Strahlenphysikalische und strahlenbiologische Daten widersprechen dieser Annahme. Unter Benutzung einer menschlichen Hybrid-Zelllinie (CGL1) wurde die Effektivitaet von Mammographie-Roentgenstrahlung (29 kVp) im Vergleich zu 200 kVp-Roentgenstrahlung untersucht, diese Zellen neoplastisch zu transformieren. Fuer beide Strahlenarten ist die neoplastische Zelltransformation eine lineare Funktion der Energiedosis. Der RBW-Wert der 29 kVp-Roentgenstrahlung in Bezug auf 200 kVp-Roentgenstrahlung betraegt 3,4. Die unterschiedlichen Elektronenenergie-Spektren der beiden Strahlenarten und der lineare Zusammenhang zwischen Transformationshaeufigkeit und Dosis sprechen eher fuer eine strahlenbedingte Induktion genomischer Instabilitaet als fuer eine direkte Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen in den CGL1-Zellen. Fuer embryonale Hamsterzellen wurde gefunden

 4. Initial experience with locoregional radioimmunotherapy using {sup 131}I-labelled monoclonal antibodies against tenascin (BC-4) for treatment of glioma (WHO III and IV)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poepperl, G.; Gildehaus, F.J.; Hahn, K.; Tatsch, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Goetz, C.; Reulen, H.J. [Klinik und Poliklinik fuer Neurochirurgie, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Yousry, T.A. [Inst. fuer Neuroradiologie der LMU Muenchen, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2002-06-01

  of activity within the resection cavity and low systemic toxicity. (orig.) [German] Ziel: Bei der Standardtherapie von Gliomen (Resektion, Radiatio, Chemotherapie) ist die Prognose sehr schlecht. Ein neuer Therapieansatz besteht in der additiven lokalen Radioimmuntherapie (RIT) mit {sup 131}I-markierten Tenascin-Antikoerpern (BC-4). Diese Studie berichtet ueber unsere initialen Erfahrungen hinsichtlich Nebenwirkungen, Biokinetik und klinischem Verlauf. Methoden: Zwoelf Patienten (4 Gliome WHO III, 8 Gliome WHO IV) erhielten nach Operation und perkutaner Radiatio 1-5 RIT-Zyklen im Abstand von 6 Wochen mit durchschnittlich 1100 MBq {sup 131}I-markierten Antikoerpern ueber ein Ommaya-Reservoir. Der Verlauf wurde durch FDG-PET- und MRT-Untersuchungen dokumentiert. Die Biokinetic wurde an Ganzkoerperaufnahmen, Blut- und Urinproben sowie Proben aus der Tumorhoehle nach RIT beurteilt. Ergebnisse: Unter RIT traten bei vier Patienten passagere Anfaelle, bei einem in Kombination mit transienter Sprachstoerung auf. Acht Patienten bildeten im Verlauf HAMAs (humane Antikoerper gegen Mausantigen) aus. Die biologische HWZ der Aktivitaet in der Turmorhoehle lag im Mittel bei 3,9 d (1,0-10,2 d) und blieb intraindividuell bei Folgetherapien konstant. Das Radioimmunkonjugat in der Tumorhoehle blieb mindestens 5 d stabil. Die mittlere Ueberlebenszeit liegt zurzeit bei 18,5 Monaten und ist damit deutlich hoeher als bei einer historischen Patientengruppe mit Standardtherapie (9,7 Monate; n=89). Fuenf Patienten zeigen bisher keinen Hinweis auf ein Rezidiv. Bei drei Patienten mit einem Tumorrest nach Operation zeigte sich unter RIT in einem Fall partielle Remission, ein stabiler und ein progredienter Krankheitsverlauf. Vier Patienten ohne Tumorrest zu Therapiebeginn entwickelten unter Therapie ein Rezidiv. Schlussfolgerungen: Erste Erfahrungen mit der lokalen RIT zeigen, dass diese komplikationsarme Therapieform additiv zur Standardtherapie ein Erfolg versprechender Ansatz bei malignem

 5. Radioablation of adrenal gland malignomas with interstitial high-dose-rate brachytherapy. Efficacy and outcome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mohnike, K. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg (Germany); DTZ am Frankfurter Tor, Berlin (Germany); Neumann, K.; Seidensticker, M.; Seidensticker, R.; Pech, M.; Streitparth, T.; Ricke, J. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg (Germany); Hass, P.; Gademann, G. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Strahlentherapie, Magdeburg (Germany); Klose, S. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Diabetologie und Endokrinologie, Magdeburg (Germany); Garlipp, B.; Benckert, C. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Allgemein-, Viszeral- und Gefaesschirurgie, Magdeburg (Germany); Wendler, J.J.; Liehr, U.B.; Schostak, M. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Urologie und Kinderurologie, Magdeburg (Germany); Goeppner, D. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Dermatologie, Magdeburg (Germany)

  2017-08-15

  ermittelt, die Einfluss auf das Ueberleben hatten. Die mediane biologische Aequivalenzdosis (BED) lag bei 37,4 Gy. Die mittlere LTC betrug nach 12 Monaten 88 % und nach 24 Monaten 74 %. Nach CTCAE-Kriterien trat ein Grad-3-Event auf. Das mediane OS nach Erstdiagnose der Nebennierenmetastasen ergab 18,3 Monate. Das mediane OS, TTUP und TTP nach CT-gesteuerter iBT betrug jeweils 11,4, 6,6 und 3,5 Monate. Uni- und multivariate Cox-Regressionsanalysen zeigten einen signifikanten Einfluss synchroner Nebennierenmetastasen, des Tumordurchmessers und der Gesamtanzahl neoplastischer Laesionen auf OS und/oder TTUP. Die bildgefuehrte HDR-iBT von Nebennierenmetastasen ist sicher und effektiv. Behandlungs- und primariusunabhaengige Kofaktoren beeinflussten das Ueberleben von Patienten mit Nebennierenmetastasen nach der Behandlung mit HDR-iBR. (orig.)

 6. Platinum from automotive catalytic converters: environmental health evaluation based on recent data on exposure and effects; Platin aus Automobilabgaskatalysatoren: Umweltmedizinische Bewertung auf Basis neuer Expositions- und Wirkungsdaten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosner, G. [Consulting-Buero Toxikologie - Umwelt, Merzhausen/Freiburg (Germany); Artelt, S. [Bayern Innovativ Gesellschaft fuer Innovation und Wissenstransfer mbH, Nuernberg (Germany); Mangelsdorf, I. [Fraunhofer-Institut fuer Toxikologie und Aerosolforschung (ITA), Hannover (Germany); Merget, R. [Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut fuer Arbeitsmedizin (BGFA), Bochum (Germany)

  1998-12-01

  Emissionsfaktoren aus Motorstandversuchen atmosphaerische Immissionskonzentrationen fuer Gesamtplatin abgeleitet. Diese liegen im unteren pg/m{sup 3}-Bereich und werden durch Luftmessdaten bestaetigt. Das aus Automobilabgaskatalysatoren freigesetzte Platin wird im ng/km-Bereich und ueberwiegend in elementarer Form emittiert. Die nanokristallinen Platinpartikel sind an {mu}m-grosse Aluminiumoxid-Partikel gebunden. Ob freie ultrafeine Platinpartikel emittiert werden und biologische Effekte ausloesen koennen, ist nicht ausreichend untersucht. Derzeit ist nur fuer die atemwegssensibilisierende Wirkung halogenhaltiger Platinverbindungen eine Risikoabschaetzung moeglich, wobei es sich hierbei um einen sehr sensitiven Endpunkt handelt. Die Anwesenheit solcher Verbindungen im loeslichen Anteil der Gesamtplatinemissionen ({<=}1%) oder deren sekundaere Bildung aus Platinpartikeln ist nicht grundsaetzlich auszuschliessen. Die Risikoabschaetzung basiert auf neuen arbeitsmedizinischen Untersuchungen in einem Katalysatorfertigungsbetrieb, aus denen sich ein konservativer No Effect Level (NOEL) von 1,5 ng loesliches Pt/m{sup 3} ableiten laesst. In einer (reasonable) worst case-Betrachtung wird der Anteil halogenhaltiger und damit potentiell sensibilisierender Platinsalze an den Gesamtplatinemissionen aus Automobilabgaskatalysatoren mit 1 (0,1)% zugrundegelegt. Demzufolge ergeben sich NOELs von 150 bzw. 1500 ng/m{sup 3}. Bei Einbeziehung eines Unsicherheitsfaktors von 10 zur Beruecksichtigung empfindlicher Personengruppen resultieren Beurteilungskonzentrationen von 15 bzw. 150 ng/m{sup 3}. Die reale und die zu erwartende Exposition gegenueber luftgetragenen Platinimmissionen ist um mindestens zwei Groessenordnungen unterhalb dieses `kritischen` Bereiches. (orig.)

 7. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 8. The Backnang-Neuschoental biofermentation plant; Biovergaerungsanlage Backnang-Neuschoental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balthasar, Gerald [Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH, Waiblingen (Germany)

  2012-11-01

  dies in unserer neuen Biovergaerungsanlage in Backnang-Neuschoental. Seit Oktober 2011 werden dort saemtliche Bioabfaelle aus dem Rems-Murr-Kreis unter optimaler Nutzung des im Bioabfall enthaltenen energetischen Potentials ortsnah verwertet. Aus dem beim Vergaerungsprozess erzeugten Biogas koennen kuenftig rund 8,6 Mio. Kilowatt Strom in 'Oekoqualitaet' in das oeffentliche Netz eingespeist werden. Die bei der Verstromung des Biogases entstehende Abwaerme kann ganzjaehrig in der in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenen Klaerschlammtrocknungsanlage der Stadt Backnang genutzt werden. Bei dieser fast idealen Kraft-Waerme-Kopplung lassen sich Jahr fuer Jahr ueber 7000.000 Liter Heizoel bei der Trocknung von bis zu 15.000 Tonnen Klaerschlamm einsparen. Zusammen mit der Oekostromerzeugung errechnet sich daraus ein CO{sub 2}-Verminderungspotential von jaehrlich bis zu 8.000 Tonnen, was den Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis einen grossen Schritt weiter voranbringt. Durch eine Fotovoltaikanlage mit rund 197 kW{sub peak} auf den gesamten Dachflaechen der Betriebshallen wird die positive Oekobilanz der Anlage abgerundet. Aus den organischen Abfaellen der Braunen Biotonne werden durch die qualifizierte biologische Behandlung hochwertige organische Duengemittel und Humuslieferanten erzeugt, die den natuerlichen Stoffkreislauf schliessen. Jaehrlich entstehen ueber 15.000 Tonnen Fluessigduenger und rund 10.000 Tonnen Biokompost, die durch laufende unabhaengige Qualitaetskontrollen als guetegesicherter Naturduenger an Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet werden koennen. (orig.)

 9. 7. Conference on technical diagnosis in electric and mechanical facilities and plants; 7. Tagung: Technische Diagnostik an elektrischen und mechanischen Betriebsmitteln und Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  Grundlage fuer eine sichere Energieversorgung; Einsatz von Diagnosemitteln als Voraussetzung fuer die Erhoehung der Auslastung von Pumpenanlagen; Diagnose an hermetisch gekoppelten Maschinenkomplexen; Die vollautomatisierte komplexe Diagnostik in der Energiewirtschaft; Die neue Generation der Siemens Diagnosesysteme fuer den Primaerkreis von Kernkraftwerken; Sicherheit in chemischen Anlagen durch elektronisch ueberwachte hermetische Kreiselpumpen; Optische Messverfahren in Mehrphasenstroemungen; Integrierte Diagnose von Anlagen mit vernetzten Automatisierungssystemen; Ein universeller Diagnose-, Ueberwachungs- und Logbuchbaustein; Moeglichkeiten der Leck- und Fehlersuche mittels Ultraschall; Zustandsanalyse fuer Hochspannungsbetriebsmittel - zerstoerungsfreie Diagnostik statt schaedigender Spannungspruefungen; Untersuchung von Alterungsinkubationen moderner VPE-Kabel mittels Verlustfaktormessung im Frequenzbereich; Pruefung und Diagnose an Mittelspannungskabeln mit 0,1 Hz Sinusspannung und Verlustfaktormessung; Infrarotdiagnose an Verbindungen der Elektroenergietechnik -- Bestimmung des Verbindungswiderstandes aus der Temperatur; Bewertung des Widerstandes elektrischer Verbindungen -- eine Moeglichkeit zur Bestimmung der Restnutzungsdauer der Elektroenergieanlagen; Akustische Detektierung von Teilentladungen an GIS; Charakterisierung von tree-Prozessen in VPE durch TE-Messungen; Computergestuetztes Teilentladungs (TE)-Diagnosesystem; Beurteilung des Zustandes von NS-Anlagen mittels Stossspannung; Diagnosemoeglichkeiten fuer Stufenschalter in Grosstransformatoren; Sind Messungen von elektromagnetischen Feldern mit einer Industriefrequenz im Umkreis von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen erforderlich?; Berechnung und Messung von Feldern in der Naehe von Elektroenergieanlagen und deren Wirkungen aus technischer und biologischer Sicht; Kontinuierliche Aufbereitung von Transformatoren im Betrieb.

 10. Iodine-125 brachytherapy as upfront and salvage treatment for brain metastases. A comparative analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romagna, Alexander; Schwartz, Christoph; Tonn, Joerg-Christian; Kreth, Friedrich-Wilhelm [Ludwig-Maximilians-University, Department of Neurosurgery, Munich (Germany); Egensperger, Rupert [Ludwig-Maximilians-University, Center for Neuropathology and Prion Research, Munich (Germany); Watson, Juliana; Belka, Claus; Nachbichler, Silke Birgit [Ludwig-Maximilians-University, Department of Radiation-Oncology, Munich (Germany)

  2016-11-15

  stereotaktischer Rebestrahlungsstrategien zerebraler Metastasen sind kaum publiziert worden. Wir verglichen Risiko-Effizienz-Profile der Jod-125 Brachytherapie (SBT) als Primaertherapie kleiner Metastasen und als Rezidivtherapie nach vorausgegangener Bestrahlung. Voraussetzung fuer eine SBT war immer eine histologische Sicherung der Diagnose. Dieses einheitliche Vorgehen erlaubte, zusaetzlich den Stellenwert bioptischer Verfahren zu analysieren. Patienten mit kleinen unbehandelten (n = 20) oder vorbestrahlen (n = 28) metastasensuspekten Laesionen wurden konsekutiv eingeschlossen. Implantiert wurden temporaere Jod-125-Seeds (mediane Referenzdosis: 50 Gy, mediane Energiedosisleistung: 15 cGy/h). Fuer Risikoanalysen berechneten wir die kumulative biologische effektive Dosis (BED). Die Klassifikation der Neurotoxizitaet erfolgte entsprechend den Kriterien der RTOG/EORTC (Radiation Therapy Oncology Group/European Organization for Research and Treatment of Cancer). SBT als Initialtherapie wurde bei 20 Patienten und als Rezidivtherapie bei 23 Patienten durchgefuehrt. Fuenf Patienten der Rezidivgruppe wiesen radiogene Gewebsveraenderungen auf, sodass keine Behandlung erfolgte. Patienten mit Primaer- und Rezidivtherapie waren bezueglich ihrer klinischen Parameter mit Ausnahme des Tumorvolumens vergleichbar (geringfuegig kleinere Tumoren in der Rezidivgruppe). Die lokale/distante Einjahrestumorkontrollrate nach Primaer- und Rezidiv-SBT war aehnlich (94 %/64 % vs. 87 %/57 %, p = 0,45). Eine Toxizitaet vom Grad I/II fand sich bei 2 Patienten (kumulative BED: 192,1 Gy{sub 3} und 249,6 Gy{sub 3}). SBT verbindet diagnostische Genauigkeit mit effektiver Behandlung. Die niedrige Toxizitaetsrate unterstreicht die protektiven radiobiologischen Eigenschaften kontinuierlicher Bestrahlung mit niedriger Energiedosisleistung. SBT als Primaer- und Rezidivtherapie ist sicher und effektiv. Die Indikation zur histologischen Reevaluation sollte nach vorausgegangener Bestrahlung immer erwogen werden, um Unter

 11. Scientists help children victims of the Chernobyl reactor accident. Report on project phase 1 and annex to the report on phase 1: 1.4.1993 - 31.3.1996; Wissenschaftler helfen Tschernobyl-Kindern. Bericht der Phase I und Anhang zum Bericht der Phase I: 1.4.1993 - 31.3.1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reiners, C. [Wuerzburg Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie; Streffer, C. [Essen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Medizinische Strahlenbiologie; Voigt, G.; Paretzke, H.G. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Heinemann, G. [Preussische Elektrizitaets-AG (Preussenelektra), Hannover (Germany); Pfob, H. [Badenwerk AG, Karlsruhe (Germany)

  1997-12-01

  Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung stand. Im Rahmen des Teilprojekts `Therapie und Ausbildung` wurden in der Zeit vom 01.04.1993-31.03.1996 insgesamt 99 Kinder aus Weissrussland mit besonders fortgeschrittenen Formen des Schilddruesenkrebses in Deutschland einer Spezialbehandlung mit Radioiod unterzogen. Bei rund 60% dieser Kinder konnte bisher eine komplette Beseitigung des Schilddruesenkrebses erreicht werden. Im Berichtzeitraum wurden ausserdem insgesamt 41 weissrussische Aerzte und Physiker auf dem Gebiete der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie des Schilddruesenkarzinoms ausgebildet. Das Teilprojekt `Biologische Dosimetrie` befasst sich einerseits mit der Frage, ob die Bestimmung von Mikronuklei in peripheren Lymphozyten auch noch mehrere Jahre nach der Reaktorkatastrophe eine Aussage zur Strahlenexposition erlaubt. Ausserdem wurde geprueft, ob Mikronuklei geeignet sind, den Verlauf der Radioiodtherapie im Rahmen der Behandlung von Schilddruesentumoren zu verfolgen. Weiterhin wurde an einer im Vergleich zur vorliegenden Literatur grossen Zahl von kindlichen Tumoren geprueft, ob es spezifische Mutationsmuster in Tumor-Suppressorgenen (p-53) in Schilddruesentumoren gibt, die zum Nachweis der Strahleninduktion dieser Tumoren geeignet sich. Das Teilprojekt `Retrospektive Dosimetrie und Risikoanalyse` befasste sich vor allem mit der Frage, ob die Vermutung zutrifft, dass die Freisetzung von I-131 bei der Reaktorkatastrophe zur erhoehten Inzidenz von Schilddruesenkarzinomen bei Kindern gefuehrt hat. Das Teilprojekt `Koordinations- und Untersuchungsstelle Minsk` setzte die Aufgaben einer Dienstleistungsstelle vor Ort fuer alle am GAST-Projekt beteiligten Aktivitaeten um. (orig./MG)

 12. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 13. Vertically transmitted HPV-dependent squamous cell carcinoma of the external auditory canal. Case report of a child

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snietura, Miroslaw; Pakulo, Slawomir; Kopec, Agnieszka; Piglowski, Wojciech; Stanek-Widera, Agata [Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Tumor Pathology Department, Gliwice (Poland); Chelmecka-Wiktorczyk, Liliana [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Oncology and Hematology, Cracow (Poland); Drabik, Grazyna [University Children' s Hospital of Cracow, Pathology Department, Cracow (Poland); Kosowski, Bogdan [NZOZ Prosmed, Cracow (Poland); Wyrobek, Lukasz [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Radiology, Cracow (Poland); Balwierz, Walentyna [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Oncology and Hematology, Cracow (Poland); Jagiellonian University in Cracow, Clinic of Oncology and Hematology, Polish-American Pediatric Institute, Cracow (Poland)

  2017-02-15

  There is much evidence that high-risk human papillomavirus (HPV) plays a causative role in a subset of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) in adults. HPV-positive tumors behave differently even in their response to treatment and are therefore a distinct subset. Both HPV-positive and HPV-negative tumors of the head and neck region are usually in the domain of adults and cases in children are rare; thus when a 2-year-old child was diagnosed with this cancer in the external auditory canal, an in-depth assessment of the tumor was considered necessary. A 2-year-old girl was born to a HPV-positive mother who was diagnosed with cervical cancer during pregnancy. The child was delivered by caesarean section and the mother died of her cancer 7 months after delivery. After the diagnosis of locally invasive HPV-positive squamous cell cancer of the external auditory canal, the child was treated surgically, and with chemotherapy and radiotherapy. Full remission was obtained lasting up to 325 weeks since treatment was started, resulting in over 6 years of disease-free survival. This is the first case of advanced, HPV-related HNSCC in a 2-year-old child, in whom the tumor was located in the external auditory canal and who made a dramatic recovery after treatment with nonradical surgery, chemotherapy and radiotherapy. The child has currently been disease free for 6 years. This case supports the observation that HPV-related HNSCC tumors appear to respond favorably to treatment despite the patient's young age and the clinically advanced stage of the tumor. (orig.) [German] Es gibt reichlich Belege dafuer, dass das menschliche Papillomavirus vom Hochrisikotyp (HR-HPV) in einigen Faellen von Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs (HNSCC) eine Schluesselrolle spielt. HPV-positive Tumoren verhalten sich anders, auch bezueglich des Ansprechens auf die Behandlung. Deswegen stellen sie eine separate biologische Gruppe dar. Sowohl HPV-positive als auch HPV

 14. Methods for evaluating genotype-environment interactions illustrated by laying hens.

  Science.gov (United States)

  Mathur, P K; Horst, P

  1994-01-12

  those traits where the interactions were larger. Product-moment correlations between the breeding values of sires in the two environments should be the most reliable and suitable for predicting selection response when the sires are selected in one environment and their progeny is required to perform under different conditions. However, their expectations were lower than 1, depending upon the genetic foundation of the traits and effective progeny size. ZUSAMMENFASSUNG: Verschiedene Methoden der Untersuchung von Genotyp-Umwelt-Interaktionen hinsichtlich ihrer relativen Effizienz wurden verglichen. Dieser Vergleich erfolgte modellhaft an Leistungsmerkmalen von Legehennen. Die angewandten Methoden beinhalten solche des Nachweises, der Klassifizierung und der Schätzung des Ausmaßes von Genotyp-Umwelt-Interaktionen. An Umweltbedingungen wurden warme (32°) und gemäßigte (20°C) Stalltemperaturen einbezogen. Die Klassifizierung und qualitative Beschreibung von Interaktionen ist immer dann besonders geeignet, wenn nur sehr wenige Genotypen und Umwelten berücksichtigt werden müssen. Die Beispielsberechnungen ergaben, daß eine Klassifizierung aufgrund eines Vergleiches des relativen Ausmaßes der Durchschnittseffekte von Genotypen, Umwelten und der Interaktionseffekte am sinnvollsten ist. Die Interaktionen zeigten immer dann stärkere Ausprägung, wenn sie die Durchschnittseffekte der Genotypen übertrafen. Eine faktorielle Varianzanalyse ist in Verbindung mit einem F-Test geeignet, das Auftreten von Interaktionen nachzuweisen. Von der statistischen Signifikanz kann jedoch nicht direkt auf biologische Relevanz geschlossen werden. Um züchterische Konsequenzen ziehen zu können, muß das Ausmaß von Interaktionen geschätzt werden. Es wurden sieben Schätzmethoden auf der Basis der Berechnung von Intraklasskorrelationen, Rangkorrelationen und Produkt-Moment-Korrelationen angewandt. Mit den Intraklasskorrelationsmethoden wurden allgemein die höchsten Schätzwerte ermittelt

 15. Santi Asoke Buddhism and the Occupation of Bangkok International Airport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marja-Leena Heikkilä-Horn

  2010-01-01

  staatlich kontrollierten buddhistischen Ordnung beugt und solche Mönche implizit der moralischen Verdorbenheit beschuldigt, hängt ihr ein kontroverser Ruf an. Unter der Bezeichnung „Dharma Armee“ nahmen hunderte Anhänger von Santi Asoke, darunter Mönche, Nonnen und Laien an den PAD- Demonstrationen teil. Inhalt dieses Artikels ist daher die Analyse der Hintergründe und Ziele der Santi Asoke Gruppe und der „Dharma Armee“, Unterschiede zwischen medialer Darstellung und vorgefundener Realität sowie die Motive der anfänglichen Unterstützung Thaksins durch Santi Asoke und ihre spätere Abkehr von ihm. Dabei wird argumentiert, dass die Gruppe nicht als monolithischer Block verstanden werden kann, sondern in ihrer Vielfalt, zusammengesetzt aus Mönchen, Nonnen, EinwohnerInnen städtischer und ländlicher Tempel, Laien, AnhängerInnen biologischer Landwirtschaft in Asoke-Dörfern sowie UnterstützerInnen von Generalmajor Chamlong Srimuang begriffen werden muss. RepräsentantInnen all dieser Netzwerke nahmen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, an den Demonstrationen teil.

 16. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Beattie

  1967-01-01

  Baluba et de quelques autres peuplades dans le sud-est du Congo. Pontificia Universitas Gregoriana, Fribourg 1964, 49 pp. - K.A.H. Hidding, Armand Abel et al., Religions de Salut. Institut de sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1962. 228 pp. - H.U.E. Thoden van Velzen, John Beattie, Other cultures; Aims, methods and achievements in social anthropology. Cohen & West. London 1964, xii, 283 pp., index. 32 sh. - A.A. Trouwborst, G.P. Murdock, Culture and society, twenty-four essays, University of Pittsburgh, 1965, XII, 376 pp. - C. Nooteboom, Carl A. Schmitz, Festschrift Alfred Bühler, herausgegeben von Carl A. Schmitz und Robert Wildhaber. Basler Beiträge zur Geographie und Ethnologie, Ethnologische Reihe, Band 2. Pharos Verlag Hans Rudolf Schwabe A.G., Basel, 1965. 465 S., 93 Abb., Robert Wildhaber (eds. - H.A. van Oort, Michael Banton, The social anthropology of complex societies. A.S.A. Monographs 4, Tavistock Publications. London. 1966, pp. xli, 156. - J.W. Minderhout, P. Gregorius, Sociologie van de niet-Westerse volken: verwantschap en huwelijk. Prisma-Compendia 17, Specturm, Utrecht/Antwerpen 1965. 267 p. - K. Kortmulder, Peter Weidkuhn, Aggressivität Ritus Säkularisierung; Biologische Grundformen religiöser Prozesse. Basler Beitr. zur Ethnol. und Geographie, Ethn. Reihe, Band 3. Pharos-Verlag, Basel 1965. 143 pp.

 17. Phytoplankton of the North Sea and its dynamics: A review

  Science.gov (United States)

  Reid, P. C.; Lancelot, C.; Gieskes, W. W. C.; Hagmeier, E.; Weichart, G.

  Phytoplankton is the major contributor to algal biomass and primary production of the North Sea, although crops of macroalgae can locally be up to 2000 g C.m -2 along the coast of the U.K. and Norway, and microphytobenthos dominates production in the shallow tidal flat areas bordering the coasts of England, the Netherlands, Germany and Denmark. Data collected since 1932 during the Continuous Plankton Recorder Survey show consistent patterns of geographical, seasonal and annual variation in the distribution of phytoplankton and its major taxonomic components. There is a trend of increased colouration in Recorder silks in the southern North Sea until approximately 1975 since when Colour levels (assumed to be indicative of algal biomass) have declined. In the eutrophic Dutch Wadden Sea the algal crop continued to increase; in Dutch coastal North Sea waters a trend of biomass increase reversed since 1984, apparently due to a reduction in Rhine river outflow. Long-term observations made at Helgoland since the 60's also show trends of increasing nutrients and phytoplankton biomass only to 1984. Adverse effects such as deoxygenation, foam formation and toxin production have been linked to mass concentrations of algae known as blooms. There is no evidence from existing reports for an increase in their frequency, although some years stand out with larger numbers. Occurrence of blooms can partly be explained by hydrographic conditions. More than 30 taxa are recognised as occurring in bloom proportions in the North Sea, approximately one third of which can be toxic. The crop of Bacillariophyceae (diatoms) is not likely to increase with eutrophication due to silicate limitation. An extensive subsurface maximum of armoured dinoflagellates, its abundance gouverned by hydrographic conditions, is the most characteristic feature of the central and northern North Sea in the summer months. Abundance, sometimes dominance, of picoplankton and of species that are not readily detected by

 18. Impact of flattening-filter-free radiation on the clonogenic survival of astrocytic cell lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steenken, Caroline; Fleckenstein, Jens; Kegel, Stefan; Jahnke, Lennart; Simeonova, Anna; Hartmann, Linda; Kuebler, Jens; Veldwijk, Marlon R.; Wenz, Frederik; Herskind, Carsten; Giordano, Frank Anton [Universitaetsmedizin Mannheim (UMM), Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Department of Radiation Oncology, Mannheim (Germany)

  2015-07-15

  Flattening-filter-free (FFF) beams are increasingly used in radiotherapy as delivery times can be substantially reduced. However, the relative biologic effectiveness (RBE) of FFF may be increased relative to conventional flattened (FLAT) beams due to differences in energy spectra. Therefore, we investigated the effects of FFF and FLAT beams on the clonogenic survival of astrocytoma cells. Three cell lines (U251, U251-MGMT, and U87) were irradiated with 6-MV and 10-MV X-rays from a linear accelerator in FFF- or FLAT-beam modes at dose rates in the range of 0.5-24 Gy/min. The surviving fraction (SF) as function of dose (2-12 Gy) was determined by the colony formation assay and fitted by the linear-quadratic model. For both beams (FFF or FLAT), the cells were pelleted in conical 15-ml centrifuge tubes and irradiated at 2-cm depth in a 1 x 1-cm{sup 2} area on the central axis of a 30 x 30-cm{sup 2} field. Dosimetry was performed with a 0.3-cm{sup 3} rigid ionization chamber. RBE was determined for FFF versus FLAT irradiation. The RBE of FFF at 7.3-11.3 Gy was 1.027 ± 0.013 and 1.063 ± 0.018 relative to FLAT beams for 6- and 10-MV beams, respectively, and was only significantly higher than 1 for 10 MV. Significantly increased survival rates were seen for lower dose rates (0.5 Gy/min FLAT vs. 5 Gy/min FLAT) at higher doses (11.9 Gy), while no differences were seen at dose rates ≥ 1.4 Gy/min (1.4 Gy/min FFF vs. 14 Gy/min FFF and 2.4 Gy/min FFF vs. 24 Gy/min FFF). FFF beams showed only a slightly increased RBE relative to FLAT beams in this experimental set-up, which is unlikely to result in clinically relevant differences in outcome. (orig.) [German] Die Flattening-Filter-freie (FFF) Bestrahlungstechnik findet zunehmend Verwendung, da sich die Applikationsdauer der einzelnen Fraktionen deutlich verkuerzen laesst. Aufgrund der Unterschiede im Spektrum koennte die relative biologische Wirksamkeit (RBW) von FFF jedoch hoeher sein als bei konventioneller Technik (d.h. bei

 19. Aktivitätsmessung auf nukleinsäuremodifizierten Oberflächen

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Peter Michael

  2003-06-01

  Im Bereich der medizinischen Diagnostik spielen DNA-Chips eine immer wichtigere Rolle. Dabei werden Glas- oder Silikon-Oberflächen mit Tausenden von einzelsträngigen DNA-Fragmenten, sog. Sonden, bestückt, die mit den passenden DNA-Fragmenten in der zugefügten Patientenprobe verschmelzen. Die Auswertung solcher Messungen liefert die Diagnose für Krankheiten wie z.B. Krebs, Alzheimer oder für den Nachweis pathogener Erreger. Durch fortschreitende Miniaturisierung dieser Meßsysteme können bis zu 40.000 Genfragmente des Menschen in einer einzigen Messung analysiert werden. Neben den DNA-Fragmenten können Bio-Chips auch für andere biologische Komponenten wie Antikörper und Proteine eingesetzt werden, wobei bei letzteren neben der Bindung auch die Aktivität ein wichtiger Diagnoseparamter ist. Am Fraunhofer-Institut für medizinische Technik und am Lehrstuhl für Analytische Biochemie der Universität Potsdam wurden im Rahmen einer Doktorarbeit Methoden entwickelt, die es ermöglichen auf nukleinsäuremodifizierten Sensoroberflächen die Aktivität von Proteinen zu messen. Es wurden Nukleinsäuren auf Oberflächen optischer Sensoren verankert. Diese fungierten als Rezeptor für die Proteine sowie auch als Substrat für Restriktionsenzyme, die Nukleinsäuren schneiden und Polymerasen, die Nukleinsäuren synthetisieren und verlängern können. Seine Anwendung fand diese Messmethode in der Messung der Aktivität des Proteins Telomerase, das in 90% aller Tumore erhöhte Aktivität gegenüber gesunden Zellen aufweist. Die Vorteile dieses neuen Assays gegenüber älteren Methoden liegt im Verzicht auf radioaktiv-markierten Komponenten und einer deutlich verkürzten Analysezeit. Die Arbeit schliesst mit einem funktionsfähigen Nachweis der Telomeraseaktivität im Zellextrakt von gesunden und kranken Zellen. Der direkte Einfluß von Hemmstoffen auf die Aktivität konnte sichtbar gemacht werden, und steht daher bei der Entwicklung neuer Tumor-Diagnostika und

 20. Seaweeds in closed systems; Zeewieren in gesloten systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hart, P. ' t [Koers en Vaart, Barendrecht (Netherlands); Schipper, J. [Hortimare, Heerhugowaard (Netherlands)

  2011-04-15

  eigenschappen, in diervoeders en voor de teelt van schelpdieren (zeeoor). Daarnaast worden extracten uit zeewier gebruikt voor de cosmetica-industrie en farmaceutische producten, en vormen ze een mogelijke bron van biologische brandstoffen. Zeewier kan wellicht ook dienen als eiwitplatform voor de steeds groeiende vraag naar viseiwitten en soja-eiwit. Hoewel Nederland op het terrein van offshore en waterbouw en ook op het gebied van zaaien, telen en zaadveredeling een goede naam heeft, is de kennis van het telen en oogsten van zeewier hier zeer beperkt. Met de komst van windmolenparken in de Noordzee en de exploitatie van het continentale plat, komt ook de teelt van zeewieren in beeld. Hierbij wordt gedacht in extensieve en intensieve teeltsystemen equivalent met wat we in de land- en tuinbouw kennen. Voor bepaalde toepassingen van zeewier zijn beter gecontroleerde teeltomstandigheden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke inhoudsstoffen, kwaliteitseisen met betrekking tot voeding of bij de vermeerdering van het zeewier voor de toekomstige grootschalige zeewierteelt. Daar waar de waarde van het geteelde zeewier toeneemt, en daarmee de wens tot oogstzekerheid en risicobeheersing, zijn gesloten systemen waarschijnlijk de beste benadering. Doordat de teeltcondities bij gesloten systemen beter beheersbaar zijn, zijn opbrengsten naar verwachting hoger, zijn de gehaltes aan inhoudsstoffen constanter en is de algehele kwaliteit beter. Bovendien kunnen eventuele plagen eenvoudiger bestreden of voorkomen worden. In tegenstelling tot op land gebaseerde zeewierteelt kunnen gesloten systemen beschikken over veel, schoon en relatief mineraalarm zeewater. Dit opent ook mogelijkheden voor temperatuurregulering met behulp van zeewater. Het concept van zeewieren in gesloten systemen is in zekere zin vergelijkbaar met de glastuinbouw. Op basis van de gehanteerde prijzen voor zeewier blijkt de kweek van volwassen planten voor industriële toepassingen in gesloten systemen niet haalbaar

 1. Renewable insulation as a sustainable option. A study on the performance of renewable insulation materials; Vernieuwbare isolatie als duurzaam alternatief. Een onderzoek naar de prestaties van vernieuwbare isolatiematerialen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasselaar, B.L.H.

  2004-06-25

  de constructief noodzakelijke plaat (schijfwerking) aan de koude kant van de isolatie is geplaatst hebben een groot risico op inwendige condensatie en toepassing van een dampremmend folie aan de binnenzijde van de isolatie is noodzakelijk. Een lek in dit folie zal echter na verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk alsnog tot condensatie leiden. Een alternatieve constructie waarbij deze plaat aan de binnenzijde van de isolatie wordt geplaatst heft de noodzaak van een dampremmend folie op. Bij voldoende regenkering van de buitenbekleding zou ook het achterwege laten van het regenkerend, dampopen folie overwogen kunnen worden, aangezien deze, net als in de Noorse pui constructie, een extra barriere vormt waardoor hogere vochtigheden in de isolatie optreden. Schimmelvorming op bouwmaterialen begint bij relatieve vochtigheden vanaf circa 80%. Deze waarde wordt in alle constructies in alle isolatiematerialen het grootste deel van het jaar gehaald. Verschil in relatieve vochtigheid is dus niet langer het belangrijkste criterium waarop de materialen beoordeeld kunnen worden. Schimmels hebben naast de juiste temperatuur, water, en zuurstof, een voedingsbodem nodig om tot ontwikkeling te komen. Vernieuwbare isolatiematerialen bieden deze voedingsbodem en worden behandeld met schimmel- en motwerende middelen om schimmelgroei tegen te gaan. Afhankelijk van de technische levensduur van deze stoffen, en het risico op uitlogen, vormen vernieuwbare isolatiematerialen mogelijk een groter risico op biologische verontreiniging dan glaswol, dat geen voedingsbodem biedt. Hier moet verder onderzoek naar worden gedaan.