WorldWideScience

Sample records for biologische anstalt helgoland

 1. Biologische producten natuurlijk verpakt

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased

 2. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 3. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan

 4. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 5. Biologische Angriffe auf Mauerwerke

  NARCIS (Netherlands)

  Schober, G.; Kort, H.S.M.; Balen, van K.; Bronswijk, van J.E.M.H.

  1995-01-01

  Zusammenfassung: Biologische Angriffe durch Mauerwerkbewuchs führen zu Schadensbildern, die durch Festigkeitsverlust, Formveränderungen oder Farbveränderungen auf den Oberflächen charakterisiert sind. Allerdings sind nur einige spezialisierte Pflanzen an die extremen Bedingungen dieser Lebensräume

 6. Biologische agentia en bouwfysica

  NARCIS (Netherlands)

  Bronswijk, van J.E.M.H.

  1992-01-01

  Het voor het eerst door de politiek geformuleerde begrip 'biologische agentia' omvat zowel de schadelijke organismen zelf, als de door hen afgescheiden verbindingen. De overlast is velerlei: knaagschade, verkleuring, parasitaire en allergische aandoeningen. Daar 2 tot 3 van iedere 5 huishoudens met

 7. Uienrassenkeuze 2004 - rassenonderzoek biologische zaaiuien

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2004-01-01

  Gegevens over het aanbod van biologisch uitgangsmateriaal voor ui in 2004, en de resultaten van het rassenonderzoek biologische zaaiuien teelt 2001 en 2002 en bewaring 2002 en 2003. Voor belangrijke gewas- en bewaareigenschappen lijkt de rasvolgorde niet te veranderen wanneer uien gangbaar of

 8. The Porphyra species of Helgoland (Bangiales, Rhodophyta)

  Science.gov (United States)

  Kornmann, P.; Sahling, P.-H.

  1991-03-01

  This revision of seven Porphyra species of Helgoland was based on a study of the structure of their fertile thalli and the behaviour of their spores. Regarding the reproductive organization the species may be arranged in two groups. P. leucosticta and P. purpureo-violacea are obligate monoecious species. Asexual thalli have never been observed in the field. The other five species are generally dioecious. Isomorphic sexual thalli and asexually propagating ones are mixed in uniform populations. Carpospores originating from sexual fusion develop into the diploid Conchocelis phase. Sporangia of asexual plants, though homologous in formation, produce spores of different kinds: aplanospores that give rise to the vegetative thallus directly (in P. umbilicalis, P. insolita n. sp. and P. ochotensis) and spores that develop into haploid Conchocelis (in P. laciniata and in P. linearis). P. laciniata — formerly considered synonymous with P. purpurea — is an independent species.

 9. Zicht op dierlijke biologische ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen-van Onna, M.J.G.; Wijnands, J.H.M.; Kijlstra, A.; Boekhoff, M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeemanalyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 10. Regionale clustering biologische landbouw; Randvoorwaarde voor groei?

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Braker, M.; Lenssinck, F.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar het effect van regionale clustering op de groei van de biologische landbouw in Nederland. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met woordvoerders van regionale samenwerkingsverbanden worden die activiteiten in de biologische landbouw onderscheiden, waarbij regionale

 11. Monitoring onkruid op biologische bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Teenstra, E.D.; Riemens, M.M.

  2005-01-01

  De beheersing van onkruiden op biologische bedrijven houdt niet op bij de bestrijding in het gewas. Ook gewaskeuze, teeltsysteem en vruchtopvolging hebben een grote invloed op de onkruiddruk en op de onkruidontwikkeling op het bedrijf. Telers van het praktijknetwerk BIOM gaven aan behoefte te hebben

 12. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via

 13. Zicht op de plantaardige biologische keten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, J.H.M.; Meeusen-van Onna, M.J.G.; Hoorweg, M.J.; Kik, C.; Rossing, W.A.H.; Scholten, O.M.

  2005-01-01

  De studie vormt een onderdeel van het project 'Visies op biologische landbouw: een systeem analyse'. Dit project is gefinancierd door Wageningen Universiteit en Researchcentrum uit middelen voor Strategische Expertise Ontwikkeling. In dit project worden mensbeelden onderscheiden om de visies te

 14. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 15. Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten

  NARCIS (Netherlands)

  LEI,

  2008-01-01

  Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt vertegenwoordigd. FairBites richt zich op jong

 16. Boomkwekerij op veen : bedrijfseconomische resultaten biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Snoek, B.; Schuring, W.; Leijden, van J.P.H.

  2003-01-01

  Resultaten van een onderzoek op PPO-locatie Boskoop naar de bedrijfseconomische mogelijkheden van biologische boomteelt. Zes gewassen uit de gewasgroep siergewassen (Acer, Buxus, Magnolia, Mahonia, Prunus en Syringa) werden in twee jaar opgekweekt van plantgoed naar leverbaar materiaal. In tabellen

 17. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 18. Seasonal occurrence and abundance of caridean shrimp larvae at Helgoland, German Bight

  Science.gov (United States)

  Wehrtmann, Ingo S.

  1989-03-01

  Plankton samples were collected from January 1985 to January 1986 three times per week at Helgoland to study seasonal occurrence and abundance of caridean shrimp larvae. A total of eleven species were obtained. Ninety-one % of all larvae collected during the sample period belonged to Crangon crangon L. and Crangon allmanni Kinahan, 6% to Philocheras trispinosus Hailstone and 3% to the remaining eight species. Collections were generally dominated by C. crangon larvae. However, C. allmanni larvae were most abundant in June coinciding with hatching activities of the population near Helgoland. C. allmanni was observed to have the highest density of all species with approximately 8 larvae per m3. Larvae of Eualus occultus (Lebour), Eualus pusiolus (Kroyer), Hippolyte varians Leach and Athanas nitescens Leach were most likely released by populations inhabiting the rocky intertidal zone around Helgoland. The presence of Processa modica Williamson & Rochanaburanon and Processa nouveli holthuisi Al-Adhub & Williamson in the German Bight was verified by observations of a series of different developmental stages. Larvae of the rare species Caridion steveni Lebour were also recorded. The observed shrimp species were placed into three different groups with respect to their seasonal occurrence. Possible advantages of the timing of larval dispersal relative to predation and food availability are given. The results on seasonal occurrence and relative abundance are discussed in relation to environmental factors (temperature, salinity) as well as to the geographical distribution of the species.

 19. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 20. Organische precisiebemesting in de biologische landbouw?; praktische toepassingen blijken mogelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, de B.; Heinen, M.

  2000-01-01

  Welke mogelijkheden voor organische precisiebemesting zijn er in de biologische akkerbouw? Uitleg over de relaties tussen gewasgroei en stikstofmineralisatie, bodemstructuur en bodemprocessen, en over de opzet van het onderzoek naar organische precisiebemesting in aardappel

 1. PPO Glastuinbouw en LEI helpen biologische ketenprojecten op weg: "vernieuwing moet wel uit de biologische hoek komen"

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, van Jan; Poot, E.H.; Wertheim-Heck, S.C.O.

  2006-01-01

  Het biologische marktsegment is vanwege de hogere kostprijs van het geteelde product een natuurlijke kraamkamer voor productinnovatie. De zoektocht naar tastbaar onderscheid en aansprekende verkoopconcepten vereist multidisciplinaire samenwerking van teelt- en marktonderzoek. LEI en PPO Glastuinbouw

 2. Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Franke, A.C.; Lotz, L.A.P.

  2008-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepresenteerde informatie betreft vooral onderzoek+ en

 3. Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnieuw bestudeerd.

 4. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft.

 5. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 6. Biologische consumptie-aardappelrassen : smaaktoetsing van gekookt product : meerjarige toetsing op smaakeigenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2010-01-01

  In 2007 is daarom vanuit Bioconnect Innovatiegroep Productkwaliteit een project gestart ter verbetering van de productkwaliteit bij een aantal grotere biologische gewassen. Het doel van het project was: 1. Verhoging van de productkwaliteit van het biologische product door ontwikkeling van nieuwe

 7. Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bloem, J.; Faber, J.H.; Dijcker, R.

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek van de chemische en biologische monitoring van de ernstig met chroom vervuilde bodem van het Noorderbos in Tilburg. Er is specifiek aandacht besteed aan de chemische en biologische beschikbaarheid van metalen met name van chroom waarvan

 8. Via diergezondheidsmanagement naar minimalisering van antibioticagebruik : weetjes en praktische tips voor de biologische varkenshouder

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Vermeer, H.M.; Houwers, H.W.J.; Eijck, I.; Leeijen, J.

  2014-01-01

  In deze waaier staan weetjes en praktische tips om uw diergezondheidsmanagement op uw biologische varkensbedrijf te versterken en daarmee het gebruik van antibiotica te minimaliseren. De weetjes en tips zijn o.a. gebaseerd op de ervaringen die biologische varkenshouders hebben opgedaan in een

 9. Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme

  2015-01-01

  Gijselaers, H. J. M. (2015, 29 October). Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie [Biological lifestyle factors in adult distance education: predicting cognitive and learning performance]. Pitch given for the board of

 10. Kennis, hét knelpunt in de biologische teelt van blauwe bessen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Balkhoven, J.M.T.

  2000-01-01

  Vanuit de markt wordt de vraag naar biologisch geteeltde producten steeds groter. Daarnaast is men op zoek naar teeltmethoden die minder bestrijdingsmiddelen toepassen, omdat bij steeds meer middelen de gebruikstoestemming in blauwe besen op het etiket verdwijnt. Daarom is een verkenning gedaan naar

 11. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed

 12. Biological degradation of partially oxidated constituents of stabilized sapropel; Biologischer Abbau teiloxidierter Inhaltsstoffe stabilisierter Faulschlaemme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheminski, A.; Krull, R.; Hempel, D.C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  Partial oxidation of sapropel with ozone destroys the cell walls of microorganisms in sludge and releases the cell constituents. Substances that are not biologically degraded because of the size or structure of their molecules are transformed into smaller, water-soluble and biologically degradable fractions by the reaction with ozone. The experiments aim to render the partially oxidated sewage sludge constituents highly biologically degradable using a minimum of oxidation agents. For the experiments described, stabilized sapropels with low biological activity are used. Hence the ozone is mainly used for the partial oxidation of recalcitrant constituents. (orig.) [German] Durch partielle Oxidation von Faulschlaemmen mit Ozon werden die Zellwaende der Mikroorganismen im Schlamm zerstoert und die Zellinhaltsstoffe freigesetzt. Dabei werden Substanzen, die aufgrund ihrer Molekuelgroesse oder -struktur biologisch nicht abgebaut werden, durch die Reaktion mit Ozon in kleinere, wasserloesliche und biologisch abbaubare Bruchstuecke ueberfuehrt. Ziel der Versuche ist es, durch den Einsatz moeglichst geringer Mengen an Oxidationsmitteln eine hohe biologische Abbaubarkeit der teiloxidierten Klaerschlamminhaltsstoffe zu erreichen. Fuer die hier vorgestellten Experimente wurden stabilisierte Faulschlaemme mit geringer biologischer Aktivitaet eingesetzt. Dadurch wird das Ozon vorwiegend zur Teiloxidation recalcitranter Inhaltsstoffe genutzt. (orig.)

 13. CO2 dosering in de biologische glastuinbouw: Onderzoek naar alternatieve bronnen - Toepassingen in gangbare tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, P.C.M.; Lans, van der C.J.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is uitgewerkt wat de behoefte aan CO2 is op glastuinbouw bedrijven en hoe deze behoefte op biologische bedrijven ingevuld wordt. Factoren die de CO2 behoefte beïnvloeden zijn de gewasopname, de aangehouden concentratie in de kas en de ventilatie. Als CO2 bron zorgt de ingebrachte

 14. Microbial Communities and Organic Matter Composition in Surface and Subsurface Sediments of the Helgoland Mud Area, North Sea

  Science.gov (United States)

  Oni, Oluwatobi E.; Schmidt, Frauke; Miyatake, Tetsuro; Kasten, Sabine; Witt, Matthias; Hinrichs, Kai-Uwe; Friedrich, Michael W.

  2015-01-01

  The role of microorganisms in the cycling of sedimentary organic carbon is a crucial one. To better understand relationships between molecular composition of a potentially bioavailable fraction of organic matter and microbial populations, bacterial and archaeal communities were characterized using pyrosequencing-based 16S rRNA gene analysis in surface (top 30 cm) and subsurface/deeper sediments (30–530 cm) of the Helgoland mud area, North Sea. Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (FT-ICR MS) was used to characterize a potentially bioavailable organic matter fraction (hot-water extractable organic matter, WE-OM). Algal polymer-associated microbial populations such as members of the Gammaproteobacteria, Bacteroidetes, and Verrucomicrobia were dominant in surface sediments while members of the Chloroflexi (Dehalococcoidales and candidate order GIF9) and Miscellaneous Crenarchaeota Groups (MCG), both of which are linked to degradation of more recalcitrant, aromatic compounds and detrital proteins, were dominant in subsurface sediments. Microbial populations dominant in subsurface sediments (Chloroflexi, members of MCG, and Thermoplasmata) showed strong correlations to total organic carbon (TOC) content. Changes of WE-OM with sediment depth reveal molecular transformations from oxygen-rich [high oxygen to carbon (O/C), low hydrogen to carbon (H/C) ratios] aromatic compounds and highly unsaturated compounds toward compounds with lower O/C and higher H/C ratios. The observed molecular changes were most pronounced in organic compounds containing only CHO atoms. Our data thus, highlights classes of sedimentary organic compounds that may serve as microbial energy sources in methanic marine subsurface environments. PMID:26635758

 15. Biological mechanisms of radiation effects; Biologische Mechanismen der Strahlenwirkung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruber, S.; Doerr, W. [Medizinische Universitaet Wien, ATRAB - Angewandte und Translationale Radiobiologie, Univ.-Klinik fuer Strahlentherapie, Wien (Austria)

  2017-07-15

  Tumorinduktion fuehren. Die Kenntnis der biologischen Mechanismen dieser Effekte ist essenziell fuer eine Individualisierung der Applikation. Biologische Mechanismen - auf geweblicher und molekularer Ebene - der klinischen Manifestation eines Strahleneffekts, Dosisabhaengigkeit des Risikos und des zeitlichen Verlaufs, Einflussfaktoren. Der zeitliche Verlauf der Reaktion von Geweben auf eine Strahlenexposition erstreckt sich ueber weite Bereiche bis hin zu vielen Jahrzehnten. Es werden fruehe und spaete gewebliche Strahleneffekte unterschieden, deren Pathobiologie sich wesentlich unterscheidet. Es sind vonseiten des Expositionsmusters verschiedene Einflussfaktoren (''R'') auf die klinische Manifestation von Strahleneffekten bekannt. Die Strahlentoleranz normaler Gewebestrukturen bzgl. der Induktion eines funktionellen Defizits variiert stark, hat aber immer einen Schwellenwert, welcher bei diagnostischen Massnahmen in der Regel nicht ueberschritten wird. Das Risiko einer letalen strahleninduzierten Tumorerkrankung (Ganzkoerperexposition 5 %/Gy) ist bei einer medizinischen Strahlenapplikation im Vergleich zum natuerlichen Risiko als sehr gering einzuschaetzen. Die Patientenaufklaerung muss dies in ausgewogener Weise widerspiegeln. (orig.)

 16. Biological dynamic lighting in an office building; Biologisch dynamische verlichting in een kantoorgebouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  The aim of so-called biodynamic lighting systems is to influence human biological rhythms such that productivity, alertness, wellbeing and health are improved. In the office building of Grontmij in Amersfoort, Netherlands, experiments were carried out with biodynamic lighting systems. [Dutch] In de afgelopen jaren hebben verschillende fabrikanten biologisch dynamische verlichtingssystemen op de markt gebracht. Uitgangspunt voor dergelijke systemen is om biologische ritmen van de mens zodanig te beinvloeden dat productiviteit, alertheid, welbevinden en ook de gezondheid in meer of mindere mate verbeteren. Om ervaring in de kantooromgeving op te doen, is een aantal van deze systemen op diverse locaties in het gebouw van de Grontmij in Amersfoort aangebracht. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden en eigenschappen ervan in de praktijk.

 17. Untersuchungen zum Vorkommen von Myxobakterien in von Meerwasser beeinflußten Substraten unter besonderer Berücksichtigung der Insel Helgoland

  Science.gov (United States)

  Rückert, G.

  1984-03-01

  Representatives of the family Myxococcaceae, Myxococcus fulvus and M. virescens as well as Archangium gephyra could be isolated from marine sediments (depth range 5 58 m), collected near the island of Helgoland (North Sea); dunes and rudiments of salt marshes additionally yielded M. coralloides and the rare species Melittangium licenicola and M. boletus (Cystobacteriaceae). In soil samples from the island, M. fulvus, M. virescens, M. coralloides, A. gephyra, Cystobacter fuscus and Stigmatella erecta were found. These results were confirmed by data, obtained from the coastal zone of the island of Amrum and marine sediments from various regions. On the other hand samples from shallow fresh water (depth range 0.3 1 m) proved to be richer in species. It is assumed that the myxobacteria found in marine sediments occur as resting cells.

 18. Distinct microbial populations are tightly linked to the profile of dissolved iron in the methanic sediments of the Helgoland mud area, North Sea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oluwatobi Emmanuel Oni

  2015-05-01

  Full Text Available Iron reduction in subseafloor sulfate-depleted and methane-rich marine sediments is currently a subject of interest in subsurface geomicrobiology. While iron reduction and microorganisms involved have been well studied in marine surface sediments, little is known about microorganisms responsible for iron reduction in deep methanic sediments. Here, we used quantitative PCR (Q-PCR-based 16S rRNA gene copy numbers and pyrosequencing-based relative abundances of bacteria and archaea to investigate covariance between distinct microbial populations and specific geochemical profiles in the top 5 m of sediment cores from the Helgoland mud area, North Sea. We found that gene copy numbers of bacteria and archaea were specifically higher around the peak of dissolved iron in the methanic zone (250-350 cm. The higher copy numbers at these depths were also reflected by the relative sequence abundances of members of the candidate division JS1, methanogenic and Methanohalobium/ANME-3 related archaea. The distribution of these populations was strongly correlated to the profile of pore-water Fe2+ while that of Desulfobacteraceae corresponded to the pore-water sulfate profile. Furthermore, specific JS1 populations also strongly co-varied with the distribution of Methanosaetaceae in the methanic zone. Our data suggest that the interplay among JS1 bacteria, methanogenic archaea and Methanohalobium/ANME-3-related archaea may be important for iron reduction and methane cycling in deep methanic sediments of the Helgoland mud area and perhaps in other methane-rich depositional environments.

 19. Mössbauer spectroscopy and X-ray fluorescence studies on sediments from the methanic zone of the Helgoland mud area, North Sea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Costa, B. F. O. [University of Coimbra, CFisUC, Physics Department (Portugal); Blumers, M.; Shylin, S. I.; Ksenofontov, V. [Johannes Gutenberg University, Institute for Inorganic and Analytical Chemistry (Germany); Oni, O. [University of Bremen, Microbial Ecophysiology group, Faculty of Biology/Chemistry (Germany); Kasten, S.; Fischer, D. [University of Bremen, MARUM, Center for Marine Environmental Sciences (Germany); Wagenknecht, L. [Alfred Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marine Research (Germany); Kulkarni, A.; Friedrich, M. W. [University of Bremen, Microbial Ecophysiology group, Faculty of Biology/Chemistry (Germany); Klingelhöfer, G., E-mail: klingel@mail.uni-mainz.de [Johannes Gutenberg University, Institute for Inorganic and Analytical Chemistry (Germany)

  2016-12-15

  {sup 57}Fe Mössbauer spectroscopy (MS) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) were used to determine the identity of iron(III) oxides in surface (top 30 cm ) and subsurface (> 30 cm – 500 cm)sediments from the Helgoland mud area in the German Bight of the North Sea. A 500 cm-long sediment core was cut in 25 cm sections while only the top 10 cm of a 30 cm-long sediment core was sampled. Using a MIMOS spectrometer, MS spectra were recorded at 293 K (RT) in backscattering geometry. At 80 K and 5.5 K, MS analysis was carried out in transmission geometry. At RT and 80 K only illite was observed, but at 5.5 K lepidocrocite was revealed in the MS spectra. The relation between Fe(III) and Fe(II) doublets of illite did not significantly vary with depth, but the relative amount of lepidocrocite increased with depth reaching about 24 % of iron phases, as revealed by MS. XRF measurements showed that the amount of Fe in the sediments varied with depth but was always less than 4 % of total elemental composition. The main component of the sediment was silica and its depth profile alternated with those of other elements, especially aluminium and iron. It was observed that elevated concentrations of dissolved iron in the subsurface sediment of the Helgoland mud area correlated with the depth-wise distribution of distinct microbial populations presumably due to microbial reduction of excess bioavailable iron minerals such as lepidocrocite. These results are thus, important in the context of microbe-mineral interactions in marine sediments as iron oxides are an electron acceptor for microbial anaerobic respiration.

 20. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?

  OpenAIRE

  Hagel, Ingo

  2002-01-01

  [Einleitung:] Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ist die älteste unter den verschiedenen Methoden des Ökologischen Landbaus. Ihr geistiges Fundament ist eine Reihe von Vorträgen, die Rudolf Steiner (1861-1925) im Jahr 1924 in Koberwitz bei Breslau für Landwirte hielt (STEINER 1924a). Daher können ihre Voraussetzungen und Intentionen und auch ihr Forschungsansatz nicht losgelöst von dem spirituellen Weltbild der Anthroposophie, deren Begründer Rudolf Steiner ist, betrachtet werden. ...

 1. Photosynthetic characteristics and mycosporine-like amino acids under UV radiation: a competitive advantage of Mastocarpus stellatus over Chondrus crispus at the Helgoland shoreline?

  Science.gov (United States)

  Bischof, K.; Kräbs, G.; Hanelt, D.; Wiencke, C.

  2000-05-01

  Chondrus crispus and Mastocarpus stellatus both inhabit the intertidal and upper sublittoral zone of Helgoland, but with C. crispus generally taking a lower position. Measurements of chlorophyll fluorescence, activity of ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RubisCO), and content and composition of UV absorbing mycosporine-like amino acids (MAAs) were conducted in the laboratory, to test whether susceptibility to UV radiation may play a role in the vertical distribution of these two species. Effective and maximal quantum yield of photochemistry as well as maximal electron transport rate (ETRmax) in C. crispus were more strongly affected by UV-B radiation than in M. stellatus. In both species, no negative effects of the respective radiation conditions were found on total activity of RubisCO. Total MAA content in M. stellatus was up to 6-fold higher than in C. crispus and the composition of MAAs in the two species was different. The results indicate that, among others, UV-B sensitivity may be a factor restricting C. crispus to the lower intertidal and upper sublittoral zone, whereas M. stellatus is better adapted to UV radiation and is therefore more competitive in the upper intertidal zone.

 2. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 3. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 4. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 5. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 6. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 7. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 8. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 9. Hoge kostprijs, maar concurrerend : 12,5 cent (grondhuisvesting) of 11,7 cent (volière) per biologisch ei

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten op het biologisch legpluimveebedrijf berekend. Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van twee modelbedrijven, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat de

 10. Prestatiekenmerken van de bepaling van As, Cd, Pb en Hg in voeding en biologisch materiaal met ICP-MS en AFS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Bom CM; LAC

  1999-01-01

  Een ICP-MS-methode werd ontwikkeld voor de bepaling van As, Cd en Pb in salpeterzuur-destruaten van voeding en biologisch materiaal. De methode werd geoptimaliseerd op basis van minimale spectrale storingen en matrixeffecten met behulp van correctieformules, interne standaarden en

 11. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 12. Erythropeltidaceen (Bangiophyceae, Rhodophyta) von Helgoland

  Science.gov (United States)

  Kornmann, P.; Sahling, P.-H.

  1985-06-01

  Ontogenesis and reproduction of the Helgolandian taxa of the Erythropeltidaceae have been studied. In all species monospores are only produced from differentiated sporangia. Filamentous Conchocelis-like stages have not been observed. Sexual reproduction was formerly demonstrated in the heteromorphous genus Erythrotrichopeltis (Kornmann, 1984). Based on these features a revised classification for the family is presented. Porphyropsis imperfecta, a new species, is a widespread epiphyte in sublittoral habitats.

 13. Consequences of the amended Biomass Waste Ordinance for biological waste treatment; Konsequenzen der novellierten Bioabfallverordnung fuer die biologische Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kehres, Bertram [Bundesguetegemeinschaft Kompost e.V. (BGK), Koeln (Germany)

  2012-11-01

  The amended Biomass Waste Ordinance will bring about changes in biological waste treatment to which operators of composting and fermenting plants will have to adapt. The contribution outlines the most relevant changes; at the time of publication, it was not known how the Bundesrat would decide with regard to the Amendment, probably in late March 2012. (orig.) [German] Die Novelle der Bioabfallverordnung wird fuer die biologische Abfallbehandlung verschiedene Veraenderungen mit sich bringen, auf die sich Betreiber von Kompostierungs- und von Vergaerungsanlagen einzustellen haben. Auf die wesentlichen Aenderungen wird in diesem Beitrag eingegangen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Beitrages ist allerdings noch nicht vollstaendig bekannt, wie der Bundesrat - voraussichtlich Ende Maerz 2012 - ueber die Novelle abschliessend entscheiden wird. (orig.)

 14. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 15. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 16. New results by adding additives to rapidly biodegradable lubricants; Neue Ergebnisse zum Thema: Additivierung von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fessenbecker, A.; Rossrucker, T.; Korff, J.

  1999-01-01

  Fluids of two different chemical categories are currently established in the market as the basic oils for rapidly biodegradable lubricants: Polyglycols and organic esters, the latter representing the more significant volume. The wide range of substances in ester chemistry and the resulting variety in properties such as oxidative stability, hydrolytic stability, corrosion protection and wear protection properties necessitate a differentiated view of, for instance, the additives used. Standard lubricant tests are used to analyze these substances and properties. Classification in three different groups helps us come to clear terms with the wide variety of esters available. - Unsaturated native esters (rapeseed oil, sunflower seed oil, etc.); - unsaturated synthetic esters (TMP oleates, etc.); - saturated synthetic esters (dicarboxylic acid esters, etc.). The test result for the different additives, among them readily biodegradable ones, in typical representatives of the above ester classes are compared as the basis for evaluation of sometimes widely varying behaviour in each basic fluid. Attempts are made to analyze various interrelationships between additives and technical properties, e.g. influence of the choice of additives on the hydrolytic stability of esters. Acidic or highly alkaline additives catalyze the destruction of esters and should be avoided. Tests acc. to-ASTM-D 2619 (`Coca-Cola` Test) and ASTM-D 943 (`TOST-Test`) reveal ways to improve the hydrolytic properties with hydrolytic protoction additives. The oxidative behaviour of esters with varying degrees of saturation makes it necessary to optimize the antioxidants for a given system of basic oil. This is shown clearly on the basis of trial results with standardized lubricant oxidation tests. (orig.) [Deutsch] Als Basisoele fuer biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe haben sich derzeit am Markt zwei chemisch unterschiedliche Kategorien von Fluessigkeiten etabliert: Polyglykole und organische Ester

 17. Biological monitoring of blood toluene in exposed printing shop workers; Biologisches Monitoring von Toluol am Beispiel belasteter Druckereiarbeiter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammer, K.D. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene; Pietsch, S. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene; Pfeiffer, E.H. [Hamburg Univ. (Germany). Ordinariat fuer Hygiene

  1993-11-01

  42 toluene exposed printing workers were monitored and the results compared with those of a control group of 45 blood donors. Monitoring was done by means of blood toluene and hippuric acid excretion measurements. The mean indoor air concentration of toluene amounted to 230 mg/m{sup 3}. The blood toluene averaged up to 830 {mu}g/l. The median of hippuric acid excretion was in the range of 0,405 mg/mg creatinine for the control group and 1,938 mg/mg creatinine for the exposed group respectively. Hippuric acid showed a positive correlation toward ORSA-tube toluene measurements with good significance (p=0,000). Considerable high individual deviations in toluene metabolism occurred, and were discussed as a result of smoking and drinking behavior. (orig.) [Deutsch] 42 Druckereiarbeiter, die einer Raumluft mit einer mittleren Toluolkonzentration von 230 {mu}g/m{sup 3} exponiert waren, wurden untersucht und die Ergebnisse einer unbelasteten Kontrollgruppe bestehend aus 45 Blutspendern gegenuebergestellt. Als Parameter fuer ein biologisches Monitoring wurde die Blut-Toluolkonzentration und die Exkretion von Hippursaeure verwendet. Die Blut-Toluolkonzentration lag im Mittel bei 830 {mu}g/l. Der Mittelwert der Hippursaeure im Urin der unbelasteten Gruppe lag bei 0,405 mg/mg Kreatinin und der belasteten Gruppe bei 1,938 mg/mg Kreatinin. Die Hippursaeureausscheidung war hoch signifikant mit den Werten der ORSA-Roehrchen fuer die Luft-Toluolkonzentration korreliert (p=0,000). Erhebliche individuelle Abweichungen im Toluol-Metabolismus wurden deutlich und anhand von Rauch- und Trinkgewohnheiten diskutiert. (orig.)

 18. Biologischer Anbau von Strauchbeeren

  OpenAIRE

  Schmid, Andi

  2004-01-01

  Das Merkblatt enthält auf Österreich angepasste, praxisnahe Informationen zur Produktion von hochwertigen Strauchbeeren wie Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren. Weiterhin: übersichtliche Hinweise zur Planung, Standortwahl, Sortenauswahl, Bodenvorbereitung und Pflanzung, Bewässerung, Nährstoffversorgung, Witterungsschutz, Beikrautregulierung, Ernte und Lagerung. (Diese Publikation enthält spezifische Informationen für Österreich)

 19. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Organic products are considered to have a major impact worldwide on sustainable development due to their contribution to a better environment and the improvement of animal welfare. On behalf of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the market for organic products is being

 20. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 1. Higher efficiency of the filtration stage in the treatment of biologically treated waste water for reuse (MESAB II). Final report; Erhoehung der Effizienz der Filtrationsstufe bei der Aufbereitung von biologisch behandeltem Abwasser zur Mehrfachnutzung (MESAB II). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marzinkowski, J.M. [Bergische Univ., Wuppertal (Germany); Fiedler, P.; Hartmann

  2002-07-01

  The work focussed on the microfiltration of biologically pretreated waste water of the textile finishing industry. By enhancing the filtration capacity from 25-30 l/m{sup 2}h to about 45 l/m{sup 2}h and lower energy consumption, the cost was to be reduced from 2.30 EUR/m{sup 3} to less than 1.80 EUR/m{sup 3}, thus making water recirculation economically efficient. Biological deposits on the filter membranes were to be removed without interrupting the filtering process and without using biocides or other aggressive chemical substances. (orig.) [German] Bei der Mikrofiltration von biologisch vorbehandeltem Abwasser aus der Textilveredlung sollten durch Erhoehung der Filtratleistung von bisher 25 bis 30 L/m{sup 2}h auf ca. 45 L/m{sup 2}h und Verringerung des Energieverbrauches die Kosten fuer die Aufbereitung des Abwassers fuer einen Wiedereinsatz als Brauchwasser bei verschiedenen Textilveredlungsprozessen von bisher 2,30 Euro/m{sup 3} (Az. 10890) auf weniger als 1,80 Euro/m{sup 3} gesenkt werden und somit die Wirtschaftlichkeit der Brauchwasserrueckgewinnung erreicht werden. Die Entfernung biologischer Belaege von den Filtrationsmembranen sollte ohne Unterbrechnung der Filtratgewinnung und ohne Verwendung von Bioziden oder anderen aggressiven Chemikalien erfolgen. (orig.)

 2. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 3. Biologische Groente met Meer Waarde

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2005-01-01

  Purpose of the project is to develop an added value concept of tomato and cucumber, through integrating various areas of expertise. Five companies (two growers, a wholesaler, a retailer and a health shop supplier) cooperate with two institutes (PPO glasshouse and A&F). The project consists of

 4. Voeding biologische melkschapen : praktijkevaluatie voedernormen

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik, J.C.; Hindle, V.A.; Middelkoop, van J.A.; Riel, van J.W.; Sebek, L.B.J.

  2009-01-01

  On-farm assessment indicates that present feeding standards for dairy sheep lead to overestimation in protein requirement. The proposed lowering of the (protein) standards can be justified on both nutritional and economical grounds. The proposed lowering in feed protein allowance will lead to

 5. Ecotoxicological and human toxicological risk assessment of PAH-contaminated soils before and after biological treatment; Oekotoxikologische und humantoxikologische Risikobewertung PAK-belasteter Boeden vor und nach biologischer Behandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, P.H.; Hanstein, W.G. [Bochum Univ. (Germany). Inst. fuer Physiologische Chemie; Weissenfels, W.D. [RAG Umwelt Kommunal GmbH, Bottrop (Germany); Afferden, M. van [IMTA, Jiutepec, Mor. (Mexico); Pfeifer, F. [DMT-Gesellschaft fuer Forschung und Pruefung mbH, Essen (Germany)

  2000-07-01

  The goal of the present work is to assess the adverse effects of soil bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) which remain in soils after biological remediation. We focus on risk assessment for mammalian species with respect to the oral uptake of contaminated soil particles and compare the results of a biomarker test with those of an ecotoxicological assay, the bioluminescence inhibition test with Vibrio fischeri. As a biomarker effect in mammals, we determined the liver microsomal cytochrome P450 enzyme CYP1A1 which is induced by PAH in exposed rats. After biological soil treatment, different amounts of PAH remain in the soil depending on the soil properties and initial pollutant composition. Particularly, higher condensated PAH resists biological treatment due to its hydrophobicity. In addition, high amounts of organic carbon in the soils affect remediation efficiency. In the bioluminescence inhibition test, eluates of all biologically treated soils studied do not reveal any or only low inhibitory effects. In contrast, the oral uptake of biologically treated contaminated soils leads to induction levels for CYP1A1 similar to those in the untreated samples. A good correlation is obtained between CYP1A1 levels and the amount of 5 and 6-ring PAH in the soil samples. The main result is that the remediation efficiency determined by the luminescence test is not reflected by the biomarker test, a finding which indicates the high bioavailability of residual PAH in soils. Consequently, new criteria for human risk assessment can be delineated. (orig.) [German] Ziel dieser Arbeit ist es, moegliche toxische Wirkungen PAK-belasteter Boeden vor und nach biologischer Sanierung zu erfassen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Abschaetzung des Risikos fuer Saeugetiere nach oraler Aufnahme von Bodenpartikeln. Als Biomarker-Effekt fuer die PAK-Aufnahme haben wir in Ratten die Induktion des lebermikrosomalen P450-Enzyms CYP1A1 bestimmt, dessen Expression durch PAK moduliert

 6. Biodegradable plastics in composting. Results of a practical experiment in the Bad Duerkheim district; Einsatz von biologisch abbaubaren Kunststoffen in der Kompostwirtschaft. Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Praxisversuch im Landkreis Bad Duerkheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pabst, Klaus [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Duerkheim, Bad Duerkheim (Germany)

  2012-11-01

  For collecting biomass waste, about 65,000 households in the Bad Duerkheim district were given ten bags each of the compostable BASF plastic material Ecovio {sup registered} FS. The biomass waste collected in the Ecovio {sup registered} bags were composted in a composting plant. After the compost process, no residues of the Ecovio {sup registered} bags were found in the rotting, i.e. they are completely degradable. Neither the compost quality nor the working processes in the composting plant were affected, and there was no bigger volume of sorting residues. 90% of the users stated that they were satisfied with the new biomass waste bags. (orig.) [German] Fuer die Entsorgung des Bioabfalls erhielten rund 65.000 Haushalte aus dem Landkreis Bad Duerkheim je zehn Biomuelltuten aus dem kompostierbaren BASF-Kunststoff Ecovio {sup registered} FS. Die in diesen Ecovio {sup registered} -Tueten gesammelten Bioabfaelle wurden im Biokompostwerk zu Kompost verarbeitet. Nach dem Kompostierungsprozess konnten keine Reste der Ecovio {sup registered} -Folien mehr in der Rotte gefunden werden, und sie wurden vollstaendig biologisch abgebaut. Durch den Einsatz dieser Tueten wurden weder die Kompostqualitaet noch die Arbeitsablaeufe im Biokompostwerk beeintraechtigt. Eine Erhoehung der Sortierreste war nicht festzustellen. Im Rahmen einer Kundenbefragung aeusserten sich rund 90% zufrieden mit dem Einsatz dieser Biomuelltueten. (orig.)

 7. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 8. Kunnen biologische herkauwers zonder synthetische vitaminen

  OpenAIRE

  Smolders, E.A.A.; Kan, C.A.

  2004-01-01

  Uit berekeningen blijkt dat er voor koeien in de stalperiode soms een tekort dreigt aan vitamine D en E. Voor vitamine A geldt dat alleen in rantsoenen met uitsluitende hooi. Gehalten van vitamine A in voordroogkuilen van gras/klaver op Bioveembedrijven komen redelijk overeen met literatuurgegevens. Die van vitamine E waren de helft van wat verwacht werd en het gehalte aan vitamine D was in de Nederlandse kuilen veel hoger dan wat elders gevonden is.

 9. Haben repetitive DNA-Sequenzen biologische Funktionen?

  Science.gov (United States)

  John, Maliyakal E.; Knöchel, Walter

  1983-05-01

  By DNA reassociation kinetics it is known that the eucaryotic genome consists of non-repetitive DNA, middle-repetitive DNA and highly repetitive DNA. Whereas the majority of protein-coding genes is located on non-repetitive DNA, repetitive DNA forms a constitutive part of eucaryotic DNA and its amount in most cases equals or even substantially exceeds that of non-repetitive DNA. During the past years a large body of data on repetitive DNA has accumulated and these have prompted speculations ranging from specific roles in the regulation of gene expression to that of a selfish entity with inconsequential functions. The following article summarizes recent findings on structural, transcriptional and evolutionary aspects and, although by no means being proven, some possible biological functions are discussed.

 10. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 11. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Since 2007 Applied Plant Research (PPO) investigates whether the carrot root fly (Psila rosae) can be disorientated by applying strong smelling oils. A mature carrot root fly can find a carrot field by smell. The question is whether the smell of carrots may be masked by strong smelling oils so that

 12. Biologische Wirkungen der Bestrahlung mit schweren Ionen

  Science.gov (United States)

  Kiefer, Jürgen

  1982-06-01

  Experiments with accelerated heavy ions may contribute to the understanding of biological radiation action. After outlining the theoretical background experiments are described which were carried out at the UNILAC-machine (Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt, Germany) where ions up to uranium can be accelerated to maximal specific energies of 10 MeV/u. Yeast cells served as biological test systems with the synthesis of ribosomal RNA (r-RNA), colony-forming ability and mutation induction as experimental endpoints. A relationship between action and energy deposition by individual particles can be demonstrated for the inhibition of r-RNA synthesis, in other cases the ion energy plays also an important role indicating that the interaction of δ-electrons from different particles contributes significantly to the biological effect.

 13. Criterions for recognition of soil contamination for testing of soil extracts by means of biological testing - determination of ``baseline responses`` of noncontaminated soils; Kriterien zur Erkennung von Bodenkontaminationen bei der Testung von Bodenextrakten mit Hilfe biologischer Wirktests - Ermittlung der ``Grundlevel-Antworten`` unkontaminierter Boeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuphan, I.; Gaipl, S.; Herlitz, E.; Schreiner, J.; Tietz, U. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl fuer Biologie 5

  1997-07-01

  One way to discover contaminations of soil in future is to use biological testing of soil extracts. For this purpose the baseline responses of the biological test systems have to be determined as a basis to distinguish between effects of natural soil components and those of contaminates. These basic level responses have been collected using water and organic extracts of 15 `uncontaminated` soils from different areas of Germany. The use of extracts for testing requires references between the soil extract, the soil itself and the test system. Starting values and the window of competence for testing are proposed. The starting value 1 SE is realized by equivalence of extract aliqouts of a defined soil amount (gramm soil equivalent, g SE) and the amount of test-(cultur)medium in g. The effect limits should be at least the double standard deviation of the blank (extract without soil components). In some test systems higher effect levels have to be fixed according to screening values of `uncontaminated` soils. If no relation can be found to the test-(culture)medium the so called window of competence has to be defined. This is necessary e.g. for the Salmonella mutagenicity test using agar as test medium. In this case screening results of `uncontaminated` soil extracts lead to a gramm Se range, the window of competence, inbetween which no natural response will be found. Extracts giving a mutation ratio (number of revertant colonies from sample extracts/number colonies from the blank) of {>=}2 were considered positively mutagenic. (orig.) [Deutsch] Es sollen kuenftig Bodenkontaminationen durch Testung der entsprechenden Bodenextrakte mit biologischen Wirktests aufgedeckt werden. Dazu muss als Voraussetzung der Grundlevel biologischer Antworten `unbelasteter` Boeden in Testsystemen bestimmt werden. Dieser wurde mit waessrigen und organischen Extrakten von ueber 15 `unbelasteten` Boeden aus verschiedenen Gegenden Deutschlands ermittelt. Die Verwendung von Extrakten fuer die

 14. Het biologische ei in beeld : consumentenonderzoek in Nederland en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Riet, van 't J.P.; Tacken, G.M.L.; Winter, de M.A.

  2010-01-01

  The Dutch organic egg industry wants to stimulate the demand for Dutch organic eggs in both the Dutch and German markets. In both markets the primary aim is to increase the market share, besides which the industry wants to raise the profile of the Dutch product in the German market. The aim of this

 15. Polychaete Anneliden verzameld door Het Rijksinstituut voor Biologisch Visscherijonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Horst, R.

  1920-01-01

  Lepidonotus squamatus L. juv. Waarn. 134. Enkhuizerzand. 7 Febr. 1909. Zooals vroeger door mij aangetoond, is deze soort vrij gemeen in de Zuiderzee. Eunoa nodosa M. Sars. Waarn. 16. 55° 40' N.Br., 0° 50' W.L. 8 Maart 1914. Harmothoë (Evarne) impar (Johnst.). Waarn. 69. Molengat. 16 Oct. 1913. De

 16. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken

 17. Marktontwikkeling biologische (vers)producten in de bedrijfscateringketen : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.G.A.

  2004-01-01

  Company catering should fulfill an important role in the nationwide objective to let 5% of consumer expenses be on organic products. During the working week, millions of consumers have lunch in the company restaurant. Introducing organic products in company catering reaches a large group of

 18. Opfok van biologische leghennen in verschillende Europese landen

  NARCIS (Netherlands)

  Bestman, M.W.P.

  2008-01-01

  At EU-level there are no specific regulations for organic rearing hens. Therefore the different countries use different interpretations of the rules that do exist. However, not only the rules vary per country, but also the way the rearing is being organised in the different countries. From a study

 19. Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Schalk, J.A.C.; Bartels, A.A.

  2015-01-01

  In an earlier study it was concluded, based on literature and interviews, that biotrickling filters might be responsible for airborne transmission of Legionella bacteria. Risk factors in this type of systems are recirculating of trickling water with a pH close to neutral and the use of spray nozzles

 20. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 1. Het gezonde van biologisch voedsel: de beleving van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Ronteltap, A.; Jager, L.C.

  2009-01-01

  On the basis of a literature study, group interviews and an online questionnaire, an investigation was carried out into what light users - people who occasionally buy organic products - believe makes food in general - and organic food in particular - healthy

 2. Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2014-01-01

  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het

 3. Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie"

  OpenAIRE

  Eysel, Georg

  2002-01-01

  Der Beitrag zeigt den Konflikt zwischen "wertefreier" Wissenschaft und "ganzheitlicher" Forschung auf. Ein Zusammenspiel bio-dynamischer Forschung und der Anthroposophie mit anderen Disziplinen könnte einen Beitrag zu einem neuen Wissenschaftsbegriff mit umfassender Weltanschauung leisten. Dialog, Verständnis, Toleranz, Offenheit, kritisches Hinterfragen und Mut zur sinnvollen Anpassung sind dafür notwendige Schritte.

 4. Invoegen, uitvoegen en ritsen : over de dynamiek van biologische membranen

  NARCIS (Netherlands)

  Helms, J.B.

  2003-01-01

  De titel 'INVOEGEN, UITVOEGEN EN RITSEN' duidt op dynamische processen, die zich alleen kunnen afspelen door middel van samenwerkingsverbanden. Er valt niets in te voegen, uit te voegen of te ritsen als er geen medespelers zijn. Als deze titel ergens op van toepassing is, dan is het wel de

 5. Lage krachtvoergiften en diergezondheid in de biologische melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.; Smolders, E.A.A.

  2009-01-01

  Organic dairy farmers have multiple reasons to choose a farm strategy with low concentrate input per unit of milk produced. First and foremost, concentrates and concentrate replacers of organic origin are expensive. Therefore, depending on the milk prices, concentrate feeding is often uneconomical.

 6. Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Groenestein, C.M.

  2012-01-01

  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research

 7. Biologisch en gemak : een combinatie voor de toekomst?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Tacken, G.M.L.

  2008-01-01

  The aim of this consumer survey was to explore how convenience can be combined with the product fresh organic meat. In the survey, 24 light users of fresh organic meat were asked for their opinion on what organic stands for, in particular in relation to fresh organic meat. It also investigated what

 8. Neuropsychiatrie of biologische psychiatrie; een toekomstvisie in historisch perspectief.

  Science.gov (United States)

  Verhoeven, W M; Tuinier, S

  1999-06-01

  Neuropsychiatry or Biological Psychiatry There is an urgent need to reconsider the position of psychiatry within the neurosciences because of the exploding knowledge about the relationship between brain and behaviour and the delay in implementation of new findings due to the separation of neurology and psychiatry. Biological psychiatry and psychopharmacology originate from the discovery by chance of psycho-active compounds in the early fifties and have contributed to the scientification of psychiatry. The impact of biological psychiatry for the pathophysiology of psychiatric disorders, however, is limited as a result of its biased orientation on neurotransmitters and receptors. The neuropsychiatric paradigm integrates knowledge from several domains, such as functional neuroanatomy, genetics and endocrinology and opens new vistas for the involvement of neuronal circuits in the initiation and maintenance of behavioural disturbances. In addition, novel and more specific treatment modalities may emerge.

 9. Waardering van de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.; Reinhard, A.J.; Bos, E.J.

  2008-01-01

  New insights into the contribution of organic agriculture to a sustainable society form the background to a study aimed at re-evaluating the social effects of the organic sector. This study compares the social costs and benefi ts of organic agriculture with those of regular agriculture. The focus is

 10. Bioremediation without earth moving. Biologische Altlastensanierung ohne Erdaushub

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franz, B; Knapp, A; Mueller, D

  1992-05-01

  According to rough estimates, there are 70,000 sites in the pre-unification Federal Republic of Germany where contamination is suspected. Some 50 to 60% of the contaminated sites are suitable for bioremediation. The Bioux-S process permits in-situ cleanup without any need for complicated and expensive earth moving operations. The culture conditions of the aerobic microorganisms already present in the soil are improved by the introduction of pure oxygen and special nutrients. Such microorganisms are already ideally adapted to the contaminants present and utilise them partly as nutrients and partly to maintain their energy balance. The process has already been successfully used for bioremediation of refinery and gasworks as well as chemical production sites. (orig.).

 11. GBD 2000 - Proceedings of the 4. annual meeting of 'Gesellschaft fuer Biologische Strahlenforschung'; GBS 2000 - Proceedings der 4. Jahrestagung der Gesellschaft fuer Biologische Strahlenforschung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eckardt-Schupp, F.; Ahne, F.; Kistler, M. (eds.) [Gesellschaft fuer Strahlen- und Umweltforschung mbH Muenchen, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Strahlenbiologie

  2000-07-01

  The headings of the meeting were as follows: Radiation chemistry and micro beam irradiation; DNA radiation damage and biological models; DNA repair; genetic radiation effects; radiation effects and stress effects on gene expression; cellular radiobiology; radiobiology of tumors and normal tissues; epidemiology.

 12. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  This report is about biological soil disinfestation with an organic product named Herbie 7022. The effect has been investigated against Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita and larvae of Serica brunnea. All larvae of Serica brunnea are killed after application of a period of anaerobic

 13. Energie- en eiwitbehoefte van biologisch gehouden pluimvee = Energy and protein requirements of organic housed poultry

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  In this literature review, the physiological basis for possible differences in energy and protein requirements of organic versus conventional poultry is investigated. Energy need for maintenance of organic housed poultry seems to be increased, whereas protein requirements might not differ between

 14. GBD 2000 - Proceedings of the 4. annual meeting of 'Gesellschaft fuer Biologische Strahlenforschung'

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eckardt-Schupp, F.; Ahne, F.; Kistler, M.

  2000-01-01

  The headings of the meeting were as follows: Radiation chemistry and micro beam irradiation; DNA radiation damage and biological models; DNA repair; genetic radiation effects; radiation effects and stress effects on gene expression; cellular radiobiology; radiobiology of tumors and normal tissues; epidemiology

 15. Biological characteristics of fungi in Japanese buildings; Untersuchung biologischer Eigenschaften von Pilzen in japanischen Wohnungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tanaka, T.; Kimura, C. [Ochanomizu Univ., Tokyo (Japan); Takatori, K. [Landwirtschaftliche und Technische Univ. Tokyo (Japan)

  2002-09-01

  Fungi in buildings are closely connected with allergic diseases and deterioration of the building substance. They affect humans and the environment. Countermeasures require an analysis of the conditions which favour the spread of fungi. [German] Pilze in Wohnungen sind u.a. eng verbunden mit allergischen Krankheiten und der Verschlechterung der Gebaeudesubstanz. Sie schaden dem Menschen und verseuchen die Umwelt. Um Gegenmassnahmen ergreifen zu koennen, ist es wichtig, herauszufinden, unter welchen Bedingungen sich Pilze vermehren. (orig.)

 16. Ulocladium atrum 385: Een veelbelovende kandidaat voor de biologische bestrijding van Botrytis cinerea

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Molhoek, W.M.L.

  2002-01-01

  De schimmel Ulocladium atrum is geselecteerd als een antagonist van Botrytis cinerea. De ecologische eigenschappen van deze antagonist en de toepassingen op bovengrondse plantendelen worden in dit artikel beschreven. Gegevens bij de bijgaande figuren: 1) Effect van Ucladium atrum op de grauwe

 17. A biological small sewage treatment plant without outside power supply. Eine biologische Hausklaeranlage ohne Fremdenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Renner, H [Technische Univ., Graz (Austria). Inst. fuer Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, Flussbau und Landwirtschaftlichen Wasserbau; Voigtlaender, G [Hochschule fuer Architektur und Bauwesen, Weimar (German Democratic Republic). Wissenschaftsbereich Versorgungsanlagen; Lopp, H [VEB Kombinat Wassertechnik und Projektierung Wasserwirtschaft (KWP), Halle (German Democratic Republic)

  1989-07-01

  The paper presented deals with the development of a small sewage treatment plant operating without supply of energy. Purification of sewage is achieved in a three-step process: Sedimentation tank, anaerobic reactor and aerobic reactor. The efficiency of the anaerobic reactor - as against the efficiency of a common septic tank - is significantly increased by arranging a number of plates in the reactor, on which anaerobic biomass can grow. Further degradation of sewage compounds and nitrification - also effected by adhering microorganisms - occurs in the aerobic biomass are made of a semipermeable plastic film and arranged in such a way as to ensure simultaneous supply of oxygen needed by aerobic organism. The paper reports the results of investigations under laboratory conditions as well as results - available so far - or investigations in technical scale. (orig.).

 18. Productkwaliteit zuivel: verschil tussen biologisch en gangbaar = Diary product quality : difference between organic and regular

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.; Wit, de J.

  2007-01-01

  In each season of 2006 six samples organic and six samples regular milk and cheese were investigated for fatty acid composition, biophotones and crystallisation degree. Significant differences were found between organic and regular milk and cheese for polyunsaturated acids, omega-3-fatty acids and

 19. Controlling and culturing diversity: experimental zoology before World War II and Vienna's Biologische Versuchsanstalt.

  Science.gov (United States)

  Logan, Cheryl A; Brauckmann, Sabine

  2015-04-01

  Founded in Vienna in 1903, the Institute for Experimental Biology pioneered the application of experimental methods to living organisms maintained for sustained periods in captivity. Its Director, the zoologist Hans Przibram, oversaw until 1938, the attempt to integrate ontogeny with studies of inheritance using precise and controlled measurements of the impact of environmental influences on the emergence of form and function. In the early years, these efforts paralleled and even fostered the emergence of experimental biology in America. But fate intervened. Though the Institute served an international community, most of its resident scientists and staff were of Jewish ancestry. Well before the Nazis entered Austria in 1938, these men and women were being fired and driven out; some, including Przibram, were eventually killed. We describe the unprecedented facilities built and the topics addressed by the several departments that made up this Institute, stressing those most relevant to the establishment and success of the Journal of Experimental Zoology, which was founded just a year later. The Institute's diaspora left an important legacy in North America, perhaps best embodied by the career of the developmental neuroscientist Paul Weiss. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 20. Verteerbaarheid van biologisch geteelde veevoedergrondstoffen bij leghennen = Digestibility of organic processed feed ingredients in laying hens

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Diepen, van J.T.M.; Reuvekamp, B.F.J.; Harn, van J.

  2011-01-01

  In two experiments, digestibility and nutritive value for laying hens of organically-grown feed raw materials was assessed. Digestibility and metabolisable energy content of the products differed considerably compared to those listed in the CVB Feedstuff Table.

 1. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  The fat content in organic dairy goat's milk is significantly lower than milk of regular dairy goats. The difference in protein content between organic and regular goat farms is minimal. Statistical analysis shows that the fat content in the organic goat milk fluctuates more in relation to protein.

 2. Update welzijnsprestaties biologische veehouderij = Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Ruis, M.A.W.; Pinxterhuis, J.B.; Vrolijk, M.

  2010-01-01

  Organic farming intends to farm in a socially responsible manner, with attention for, among others, environment, climate, nature and landscape, food quality, income and animal welfare. This report focuses on animal welfare, as one of the sustainability themes. The existing knowledge about the

 3. Biological effects of low-dose ionizing radiation exposure; Biologische Wirkungen niedriger Dosen ionisierender Strahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reinoehl-Kompa, Sabine; Baldauf, Daniela; Heller, Horst (comps.)

  2009-07-01

  The report on the meeting of the Strahlenschutzkommission 2007 concerning biological effects of low-dose ionizing radiation exposure includes the following contributions: Adaptive response. The importance of DNA damage mechanisms for the biological efficiency of low-energy photons. Radiation effects in mammography: the relative biological radiation effects of low-energy photons. Radiation-induced cataracts. Carcinomas following prenatal radiation exposure. Intercellular apoptosis induction and low-dose irradiation: possible consequences for the oncogenesis control. Mechanistic models for the carcinogenesis with radiation-induced cell inactivation: application to all solid tumors in the Japanese atomic bomb survivors. Microarrays at low radiation doses. Mouse models for the analysis of biological effects of low-dose ionizing radiation. The bystander effect: observations, mechanisms and implications. Lung carcinoma risk of Majak workers - modeling of carcinogenesis and the bystander effect. Microbeam studies in radiation biology - an overview. Carcinogenesis models with radiation-induced genomic instability. Application to two epidemiological cohorts.

 4. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 5. Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Zimmermann, K.L.; Berg, van den I.

  2009-01-01

  This research project aims to gain insight into the transfer mechanism between introduction of new products in food facility sites such as canteens or company restaurants and the acceptance of these new products by individual consumers. Part I of the report presents a conceptual model that is used

 6. Biological evidence of low ionizing radiation doses; Biologischer Nachweis niedriger Dosen ionisierender Strahlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mirsch, Johanna

  2017-03-17

  Throughout life, every person is constantly exposed to different types of ionising radiation, without even noticing the exposure. The mean radiation exposure for people living in Germany amounts to approximately 4 mSv per year and encompasses the exposure from natural and man-made sources. The risks associated with exposure to low doses of radiation are still the subject of intense and highly controversial discussions, emphasizing the social relevance of studies investigating the effects of low radiation doses. In this thesis, DNA double-strand breaks (DSBs) were analyzed within three projects covering different aspects. DSBs are among the most hazardous DNA lesions induced by ionizing radiation, because this type of damage can easily lead to the loss of genetic information. Consequently, the DSB presents a high risk for the genetic integrity of the cell. In the first project, extensive results uncovered the track structure of charged particles in a biological model tissue. This provided the first biological data that could be used for comparison with data that were measured or predicted using theoretical physical dosimetry methods and mathematical simulations. Charged particles contribute significantly to the natural radiation exposure and are used increasingly in cancer radiotherapy because they are more efficient in tumor cell killing than X- or γ-rays. The difference in the biological effects of high energy charged particles compared with X- or γ-rays is largely determined by the spatial distribution of their energy deposition and the track structure inducing a three-dimensional damage pattern in living cells. This damage pattern consists of cells directly hit by the particle receiving a high dose and neighboring cells not directly hit by primary particles but exposed to far-reaching secondary electrons (δ-electrons). These cells receive a much lower dose deposition in the order of a few mGy. The radial dose distribution of single particle tracks was assessed with sub-μm resolution by utilizing the unique morphology of the retina as a model tissue. The analysis revealed a 1/r{sup 2} dependency of the dose deposition by δ-electrons, which was hitherto only determined with physical approaches in inorganic material. Moreover, the biological measurements indicate the presence of a background dose at larger distances from primary particles, which arises as a result of additive dose contributions from several independent particles. In conclusion, this interdisciplinary project put emphasis on the transition between the physical and the biological radiation effects and provided extensive data for the biological verification of physical measurements and models. Some of these models are used for the planning of tumor treatment with charged particles. The second project built upon previously obtained data and focused on the investigation of the DSB repair efficiency of cells irradiated with low doses. For this project, radiation doses were selected that are comparable to the doses, which are routinely used during diagnostic medical examinations. While a linear induction of DSBs with the applied dose was detected in human fibroblasts, these cells fail to repair DSBs efficiently after very low doses of X-rays. However, the repair efficiency was increased in cells pre-treated with low concentrations of hydrogen peroxide, suggesting that this induces a response, which is required for the repair of radiation-induced DSBs after exposure to low radiation doses (Grudzenski et al., 2010, PNAS 107:14205-10). One interpretation of this finding is that a certain cellular radical level is required to efficiently activate the repair machinery. To test this hypothesis, we asked if the DSB repair capacity at low doses can be further diminished when cells are treated with a radical scavenger prior to irradiation. Indeed, a decreased DSB repair capacity in cells pre-treated with the radical scavenger N-Acetylcystein was observed. Appropriate in vivo experiments with mice confirmed the physiological relevance of our cellular studies and suggests that the cellular radical level is critical for efficient DSB repair after low doses. In the third project, the inhomogeneous distribution of radon within the body of the mouse was investigated using a biological approach for the first time. To determine the distribution of radon, the DSBs induced by the decay of radon and its daughter nucleotides were quantified in several tissues. Radon is a naturally occurring noble gas, which can be found all over the world in different concentrations and contributes significantly to the natural radiation exposure of the population. Although the exposure to radon is a well-characterized risk factor for the development of lung cancer, radon is a popular remedy for the treatment of patients suffering from painful inflammatory diseases. Since conditions for the animal experiments were comparable to radon therapy sessions, the experimentally detected doses in the organs reflect their therapy-associated radiation exposure. Knowledge of the inhomogeneous radon distribution within the body and its resulting biological effects will help to shed light on the underlying mechanism that results in the therapeutic effect during the treatment of inflammatory diseases. The extensive biological data obtained here generally provides the unique possibility to verify and optimise mathematical models for risk assessment of radon exposures. Collectively, the three projects of this thesis investigated consequences of the exposure to low radiation doses. The controversy surrounding the effects of low doses is still standing and the presented results support the view that every exposure leads to non-negligible biological effects. Therefore, detailed knowledge of radiation effects is essential for the therapeutic application as well as for radiation protection.

 7. Salanova, biologische teelt : de teelt van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Korte teeltbeschrijving als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/productinnovatie waarin van relatief onbekende gewassen of innovaties de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart worden gebracht. Salanova is een merk dat staat voor een reeks nieuwe slatypen die door hun

 8. Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofstromen bij melkkoeien die weiden op (biologisch) grasklaver

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.

  2003-01-01

  De stikstofovermaat (N) in het rantsoen van melkkoeien wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden. De urine-N van weidende dieren is een bron van N-verliezen naar het milieu (in de vorm van nitraatuitspoeling). Onder de maatregelen die genomen worden tot vermindering van deze verliezen neemt

 9. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 10. 'De prijs is onredelijk' : over de verwaarding van duurzaamheid in de biologische zuivelsector

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelzang, T.A.; Winter, de M.A.; Ingenbleek, P.T.M.; Immink, V.M.

  2008-01-01

  This report looks at the possibilities and pre-conditions involved in marketing sustainability within the organic dairy chain. For this purpose, the potential of various sustainability concepts in and around the organic sector are explored to see how they could be used in the organic dairy sector.

 11. Practical experiences with the biodegradation of soil contaminants. Biologische Sanierung kontaminierter Boeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henke, G A [Umweltschutz Nord GmbH, Ganderkesee (Germany)

  1991-10-01

  The bioremediation of contaminated soil by microbiological degradation fundmentally depends on the ability of bacteria and fungi to utilize contaminants as sources of energy and nutrients. Optimization of the environmental conditions enhances and maximizes the degradation potency of the microbes. Only the combination of practice-relating research, high technology, and applied microbiological know-how guarantees successful clean-up results. Contaminated soils which occur by accidents and contaminated sites, e.g. old gasworks, refineries, airports, and gasoline stations are the preferred operational areas of this method. Selected examples of successful bioremediations illustrate, that this microbiological clean-up has left the experimental phase a long time ago. On the basis of this experience it is possible to degrade complex contaminants like cyanides. PAH and other organics by biological treatment. (orig.).

 12. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Viticulture in the Netherlands is gaining ground. Recently several enterprising pioneers have demonstrated that the introduction of new wine grape varieties, which are tolerant to fungal diseases and mature early, made it possible to grow wine grapes and produce wines of good quality in most parts

 13. Working to avoid the same mistake

  Index Scriptorium Estoniae

  2011-01-01

  Austria suurima panga Credit Anstalt pankrotistumine 1931. aastal vallandas Kesk-Euroopas finantskriisi. Euroopa peaks vältima tolleaegseid vigu ka tänapäeval, kuna olukord võib korduda Portugalis, Kreekas või Iirimaal

 14. De acute daling van leptine na een energiearme voeding : een biologische indicator voor de gevoeligheid voor het ontwikkelen van overgewicht?

  NARCIS (Netherlands)

  Mars, M.

  2004-01-01

  The last decades the prevalence of obesity has been increasing. However, large inter-individual differences in weight gain are observed. Poor energy intake regulation is one of the possible mechanisms behind a large susceptibility to weight gain. The hormone leptin is suggested to have a key-role in

 15. Status seminar: rapidly biodegradable lubricants and working agents; Statusseminar: Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe. Guelzower Fachgespraeche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Lubricants and hydraulic fluids based on vegetable oils have many advantages over mineral oils. They are biodegradable, have excellent tribological, wear and lubricating properties. The topics of the status seminar were: field test with biodegradable hydraulic fluids, chemical modification, additives, wear resistance, tribology. Examples of biodegradable oils were sunflower oil, rape oil and sunthetic esters.

 16. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  During 5 years, Wageningen UR Greenhouse Horticulture did research to find a rootstock with high resistance against the most important root knot nematodes or Meloidogyne species in greenhouses in the Netherlands, M. incognita, M. hapla and M. javanica. Rootstocks should combine resistance with good

 17. Raapzaadeiwitconcentraat en erwteneiwitconcentraat in biologisch biggenvoer = Canola protein concentrate and pea protein concentratrate in diets for organically housed piglets

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2011-01-01

  At the Experimental Farm Raalte it was investigated whether canola protein concentrate and pea protein concentrate are suitable protein-rich feedstuffs for organically housed piglets. It is concluded that both protein concentrates are suitable protein-rich feedstuffs for piglets. Feed intake and

 18. Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf

  1986-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan

 19. Biologische bestrijding van de glimslak (zonitoides arboreus) in potorchidee : Effect van koper-ionen op de glimslakken

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Visser, de W.

  2015-01-01

  Growers of orchids know how noxious this small species of snail (Zonitiodes arboreus) is. The snail is only approximately 0,5 cm in diameter. They spent most of their lives in growing media like bark and coco. They eat from the roots. This causes damage of the orchids. In the trails the snails were

 20. Verlenging van de zoogperiode in de biologische varkenshouderij ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, H.M.; Binnendijk, G.P.

  2012-01-01

  Grouping 5 organic farrowing sows and piglets from 3 to 9 weeks after birth resulted in similar health and daily gain as in individual farrowing pens with a weaning age of 6 weeks. The treatments did not result in a systematic lactational estrus.

 1. Vitaminen in rantsoenen voor biologisch melkvee = Fat soluble vitamins in rations for organic dairy cows en goat

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, G.; Eekeren, van N.J.M.; Neijenhuis, F.

  2005-01-01

  On five organic dairy cow farms during the period spring 2004/2005 feedstuffs and blood samples were taken 3 times to analyse beta carotene, vitamin D and vitamin E (tocopherols). On 3 organic dairy goat farms feeds and blood samples were taken only in spring 2005. Within types of feeds there are

 2. 10. Biogas conference Dresden. Anaerobic treatment of biological wastes. Proceedings; 10. Biogastagung Dresden. Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dornack, Christina [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Abfallwirtschaft und Altlasten; Scholwin, Frank [Institut fuer Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie, Weimar (Germany); Liebetrau, Jan [Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Leipzig (Germany); Fassauer, Burkhardt [Fraunhofer-Institut fuer Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Hermsdorf (Germany); Nelles, Michael (ed.) [Rostock Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Abfall- und Stoffstromwirtschaft

  2015-07-01

  The biogas conference in Dresden will be held for the tenth time and is still the only conference in Germany, which focuses on the production of biogas solely from waste. This year, the implementation of paragraph 11 of the Recycling and Waste Management Act and the amendment of the Renewable Energies Act (EEG) in 2014, the chances of the waste management biogas technology will be spotlighted here. The efficiency and wise use of the end products of the biogas production - the biogas and fermentation residues are equally critical for the success of biogas technology as the emission reduction of biogas plants. In this context, the biogas technology will also be dependent in the future on legal requirements and funding instruments such as the EEG. For the technical implementation, the development of reliable system concepts with specific sinking biogas and electricity supply costs and with greater flexibility in terms of launching needs-based biogas and electricity production. The contributions in this paper discuss possible solutions and implementations from the perspective of politics, associations, research and practice. Innovative topics will be discussed, which will be decisive for the future of biogas production from organic wastes. [German] Die Biogastagung in Dresden findet zum zehnten Mal statt und ist nach wie vor die einzige Tagung in Deutschland, welche die Biogaserzeugung ausschliesslich aus Reststoffen thematisiert. In diesem Jahr sollen vor dem Hintergrund der Umsetzung des paragraph 11 des Kreislaufwirtschaftswirtschaftsgesetzes und der Novellierung des EEG 2014 die Chancen der abfallwirtschaftlichen Biogastechnologie beleuchtet werden. Die effiziente und sinnvolle Nutzung der Endprodukte der Biogaserzeugung - des Biogases und des Gaerrests sind ebenso entscheidend fuer den Erfolg der Biogastechnologie wie die Emissionsminderung aus Biogasanlagen. In diesem Zusammenhang wird die Biogastechnologie auch zukuenftig auf gesetzliche Vorgaben und Foerderinstrumente wie das EEG angewiesen sein. Fuer die technische Umsetzung ist die Weiterentwicklung verlaesslicher Anlagenkonzepte mit spezifisch sinkenden Biogas- und Strombereitstellungskosten und mit einer groesseren Flexibilitaet hinsichtlich bedarfsgerechter Biogas- und Stromproduktion auf den Weg zu bringen. Die Beitraege im hier vorliegenden 10. Tagungsband eroertern Loesungsmoeglichkeiten und Umsetzungen aus der Sicht von Politik, Verbaenden, der Forschung und der Praxis. Es werden innovative Themenfelder diskutiert, die fuer die Zukunft der Biogaserzeugung aus organischen Reststoffen entscheidend sein werden.

 3. Components for real-time state monitoring of biological sewage treatment plants; Komponenten zur Echtzeit-Zustandserfassung biologischer Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obenaus, F.; Rosenwinkel, K.H. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  Described is a method for the acquision of comprehensive state monitoring data from a sewage treatment plant's biological stage. The focus is on the measuring point in the effluent from preliminary cleaning. This is the most critical point of the system, its function being safeguarded only if the pollution load induced by the inflow to the biological stage can be exactly monitored. (orig.) [German] Beschrieben wurde eine Methode zum Erhalt umfassender Zustandsinformationen aus der biologischen Reinigungsstufe einer Klaeranlage, wobei der Schwerpunkt der Ausfuehrungen sich der Messstelle im Ablauf der Vorklaerung als kritischstem Punkt des Systems widmete, dessen Funktion nur bei genauer Erfassung der durch den Zulauf zur biologischen Stufe induzierten Belastung gewaehrleistet ist. (orig.)

 4. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 5. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  From 2005, the TA Siedlungsabfall (Waste Management Regulation) will come into force, and European legislation will overrule national legislation. Dumping of untreated waste in landfills will be prohibited, i.e. incinerators for thermal waste treatment must be constructed. In view of the rigid specifications for emissions and residues and the demand for Europe-wide invitations for tender, time is running short. The book outlines the options for action of the German states and of some applicant states for EC membership. The German government already issued an Ordinance for Power Generation from Biomass. Independent of this, also secondary fuels are gaining ground, and several contributions of the conference discussed quality assurance and utilization of secondary fuels. Composting and sewage sludge utilization are further current issues. Air pollution, soil and groundwater protection, job security and energy potential are gone into, and an outline of the current situation of waste management is attempted. [German] Die aktuelle abfallwirtschaftliche Situation wird in besonderem Masse gepraegt durch das nahende Jahr 2005 sowie die zunehmende Abhaengigkeit nationalstaatlicher Handlungsspielraeume von den Vorgaben europaeischer Rahmenrichtlinien. Hierbei wird der Handlungsdruck spuerbar, spaetestens ab dem Jahr 2005 der TA Siedlungsabfall Rechnung tragen zu muessen. Die verbleibenden Zeitraeume sind daher eng bemessen, beruecksichtigt man insbesondere die langen Genehmigungs- und Errichtungszeitraeume fuer thermische Behandlungsanlagen. Vor dem Hintergrund der europaweiten Ausschreibungspflicht wird die gegenwaertige technische Diskussion zur MBA sehr stark durch die nunmehr von der Bundesregierung konkretisierten Emissions- und Ablagerungsanforderungen gepraegt. Der vorliegende Band soll aufzeigen, welche Handlungsspielraeume sich hierbei aus Sicht der verschiedenen Bundeslaender ergeben. Ein Blick ueber die Grenzen hinaus zu einigen zukuenftigen EU-Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 6. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Science.gov (United States)

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 7. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om

 8. Emissies uit een varkensstal met een gecombineerd luchtwassysteem met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Lovink, E.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pig housing system with a combined (multi-stage) air scrubber with a water scrubber, a biological scrubber and an odour removal section.

 9. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  NARCIS (Netherlands)

  Schoor, W.J. van der

  2012-01-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg

 10. Uncovering hidden biodiversity in the Cryptophyta: Clone library studies at the Helgoland Time Series Site in the Southern German Bight indentifies the cryptophycean clade potentially responsible for the majority of its genetic diversity during the spring bloom.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Medlin, L.K.; Piwosz, Kasia; Metfies, K.

  2017-01-01

  Roč. 67, č. 1 (2017), s. 27-32 ISSN 0240-8759 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : CRYPTOPHYTES * DIVERSITY * PICOPHYTOPLANKTON Subject RIV: EE - Microbiology, Virology OBOR OECD: Microbiology Impact factor: 0.343, year: 2016

 11. An autonomous robot for weed control : design, navigation and control

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.

  2009-01-01

  In de biologische landbouw worden geen chemische middelen toegepast voor onkruidbestrijding. Een van de grootste knelpunten in de biologische open teelt (bv suikerbieten, uien) is het onkruidprobleem. Voor de onkruidbestrijding tussen de rijen zijn mechanische methodes voor onkruidbestrijding

 12. Biologie en criminologie

  NARCIS (Netherlands)

  WODC

  2006-01-01

  Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering over de verhouding tussen biologie en criminologie. Een belangrijke aanleiding zijn de vele onderzoeken naar biologische factoren van psychopathie, agressie, antisociaal

 13. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is

 14. CHEMISRTY OF NOVEL SPIRO OXAZOLO-THIADIAZOLES DERIVATIVES – SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND BIOLOGICAL EVALUATION CHEMISRTY NEUARTIGER SPIRO oxazolo-Thiadiazole DERIVATE - Synthese, Charakterisierung und biologische Bewertung

  OpenAIRE

  Vijay V. Dabholkar, Abhishek Karekar, Prem Naik & N. B. Shinde

  2012-01-01

  A series of novel 2-N-acetyl hydrazino,4-acetyl,7-phenyl,9-(substitutedbenzylidine),1-thia, 3,4,8,triaza,6-oxa Spiro[4.4] nona-2,7-diene (4) were synthesized and screened for their antibacterial activity. The structures of the products were confirmed by IR, 1H,13C NMR and elemental analysis.

 15. 6th Conference 'Anaerobic treatment of biological wastes'. New tendencies in the biogas technology; 6. Fachtagung Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Neue Tendenzen in der Biogastechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilitewski, B.; Werner, P.; Dornack, Christina; Stegmann, R.; Rettenberger, G.; Faulstich, M.; Wittmaier, M. (eds.)

  2008-07-01

  Within this 6th conference at 23rd to 24th September, 2008, in Dresden (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Development of biogas technology - influences and tendencies (H. Friedmann); (2) EEG 2009 - Effect on biogas branch (B. Dreher); (3) From composting to fermentation - material flows, technology, cost, practical experiences (M. Kern, T. Raussen, A. Lootsma, K. Funda); (4) Fermentation of vinasses from the production of bioethanol (H. Friedmann); (5) Substrate digestion and microbiological hydrolysis for biogas production from lignocellulosis containing substrates using beer draff as an example (D. Schieder, M. Faulstich, J. Voigt, J. Ellenriedere, B. Haeffner, K. Sommer); (6) Substitution of wheat and corn by grass and manure for improving the economic efficiency of biogas plants (M. Wittmaier); (7) High-efficiency anaerobic digestion with integrated micro filtration using clarification sludge as an example (W. Troesch, B. Kempter-Regel); (8) Modelling of anaerobic digestion; stationary and dynamic parameter of estimation (C. Cimatoribus); (9) Regulation of an anaerobic laboratory reactor by means of fuzzy logic (O. Bade); (10) Model based diagnosis of the state of process in biogas plants (W. Kloeden); (11) Suitability of ADM 1 in the modelling of biogas plants (K. Koch, M. Wichern, M. Luebken, H. Horn, M. Schlattmann, A. Gronauer); (12) Load dependent and automatical operation of biogas plants - an option for the future (M. Mueller, J. Proeter, F. Scholwin); (13) Chances for biogas generation and application in Vietnam (L. van Bot, M. Wittmaier, A. Karagiannidies, B. Bilitewski, P. Werner); (14) State of the art and developments in the fermentation of biological wastes in the Peoples Republic of China (M. Gehring, R. Li, B. Raininger); (15) Bio-methane potential from cattle and pig wastes in Greece (A. Karagiannidis, G. Perkoulidis, T. Kotsopoulos); (16) Contaminants in biogas plants - an assessment of the material flow using nitrogen and sulphur as an example (C. Dornack); (17) Biocorrosion due to sulphur and nitrogen - causes and solutions (A. Weger, T. Neddemeyer, M. Mocker); (18) Siloxane in the treatment of biological wastes (S. Mattersteig, L. Brunn, F. Hohmann, B. Bilitewski); (19) Biofuels from biological wastes (A. Schnapke, B. Bilitewski); (20) Fermentative generation of bio hydrogen and bio methane (D. Rechtenbach, M. Meyer, R. Segmann); (21) Possibilities and limits of testing the yield of biogas according to VDI 4630 (T. Fritz, D. Banemann, N. Engler, M. Nelles); (22) Generation of biogas from renewable raw materials in a laboratory biogas plant (S. Wesolowski, E. Ferchau, D. Trimis, N. Ohly); (23) Dry fermentation in the agriculture: Which substrates and technologies are applied (P. Weiland, J. H. von Thuenen); (24) Semi-technical investigations according to the operation at limiting load of a solid reactor used in the fermentation of maize silage (M. Tietze, V. Kuehn, G. Langhans); (25) Industrial-scale experiences in the high-load operation of dry fermenters in the fermentation of renewable raw materials - mono fraction (G. Langhans); (26) Processing and feeding of biogas in Europe - Becomes the idea the trend? (M. Weithaeuser, F. Scholwin); (27) Processing of biogas and power supply to the public grid (M. Harasek, A. Makaruk, M. Miltner); (28) Design for the drying of waste sludge with waste heat from biogas plants for the supply of a cement work (U. Eymann); (29) Comparison of fermentation and combustion of biomass (G. Hoffmann).

 16. Vliegenbestrijding in de biologische varkenshouderij: een enquête en evaluatie van een meetmethode = Fly control on organic pig farms: a survey and evaluation of a monitoring method

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.

  2009-01-01

  Organic farming is associated with biological solutions for pest control. Flies can be such a nuisance on organic pig farms that the farmers turn to chemical weapons for controlling the problem. This became apparent after an interview of 39 organic pig farmers. Half of the farmers used chemicals to

 17. Biological production of hydrogen from agricultural raw materials and residues with a subsequent methanisation step; Biologische Wasserstoffproduktion aus landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen mit nachfolgender Methanstufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, M.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2007-07-01

  In order to examine the thermophile fermentative production from biohydrogen, discontinuous attempts were accomplished at a temperature of 60 C. As an inoculum, heat-treated sewage sludge was used. Glucose was used as a substrate. The fermenting residues of the hydrogen attempts were used as a substrate in a methane reactor in order to examine a two-stage system. The hydrogen attempts in the anaerobic test system were operated with a hydraulic retention time by 3.3 days and were performed during a period of 300 days. The optimal space load amounts to 5 g (l*d). The production rate at hydrogen amounts to 1.2 Nl/(l{sub R}*d). The yields amount to between 200 and 250 Nml/g oTS. In the case of an overloading of the system with substrate, the hydrogen production decreases drastically due to poor yields. Biological hydrogen production by fermentation possesses the potential to become a component for a lasting emission-free power supply. The thermophile approach ensures a simultaneous hygienization. As a fermenting remainder treatment a downstream methanation stage is possible.

 18. Biological/ecological investigations parallel to wind power plant construction and operation. Final report. Biologisch-oekologische Begleituntersuchungen zum Bau und Betrieb von Windkraftanlagen. Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boettger, M; Clemens, T; Grote, G; Hartmann, G; Hartwig, E; Lammen, C; Vauk-Hentzelt, E

  1990-01-01

  In view of the fact that there is no validated knowledge in Germany on the environmental effects of wind power plant construction and operation, the Norddeutsche Naturschutzakademie was asked by the BMFT to carry out a study in this field. The following problems were investigated: General ecological assessment and ornithological assessment of sites; investigations parallel to plant construction and operation, ecological effects; long-term effects; proposal of landscape conservation measures in regions with wind power plants. The report presents the results of the investigation. (BWI).

 19. Medizinisch-Biologische Fachbibliothek Innsbruck – die bibliothekarische Situation in Innsbruck / Medical-Biological Library Innsbruck – the library situation in Innsbruck

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breitschopf, Marion

  2009-09-01

  Full Text Available After the devision oft the two universities, the University and Regional Library of Tyrol is responsible for the Leopold-Franzens-University and the Medical University Innsbruck. In the main library medical books and medical textbooks are available. Founded in 1979, the Medical-Biological Library offers periodicals and a growing collection of textbooks in medicine. In both libraries there are places for learning and PC-workstations. The supply of electronic journals, electronic books and databases for the two universities is coordinated by the university library.

 20. Verteerbaarheid (ileaal en faecaal) van biologisch geteelde eiwitrijke voedergrondstoffen bij varkens = Digestibility (ileal and faecal) of organically-grown protein-rich raw materials in pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Jongbloed, A.W.; Diepen, van J.T.M.

  2007-01-01

  In this research the ileal digestibility of nitrogen and amino acids and the faecal digestibility of organic matter, nitrogen, fat, non-starch polysaccharides, energy and phosphorus of protein-rich organicallygrown feed raw materials were evaluated in pigs. The products were rapeseed meal expeller,

 1. Research on the power consumption of the biological stages of wastewater treatment plant; Untersuchung ueber den Stromverbrauch biologischer Reinigungsverfahren auf Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempf, S.; Sigel, O.

  2006-07-01

  The largest electricity consumption in municipal sewage treatment plants occurs during biological treatment. This fact has been the motivation for a closer look at the electricity consumption of three biological treatment processes that will be applied more frequently in the future. The wastewater treatment plants in Lyss (Fixed Bed Biological Reactor), Wohlen (Moving Bed Biological Reactor), and Waedenswil (Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process) provided the basis for this analysis, which was done both in absolute terms as well as in relation to each plant's loading. The specific energy consumption of the Fixed Bed Reactor, averaging 20 - 25 kWh/p.e. per annum (p.e. = person equivalent), is comparable to the one of a conventional activated sludge process (benchmark/standard value = 23 kWh/p.e. per annum; optimal value 18 kWh/p.e. per annum). The Moving Bed Reactor uses less than 30 kWh/p.e per annum when working at or close to full capacity, and more than 40 kWh/p.e. per annum at low fill. The Membrane Biological Reactor submerged in an activated sludge process shows the highest specific energy consumption values (> 40 kWh/p.e. per annum). In order to be able to run the biological treatment at optimal electricity consumption levels, the plants should be designed in such a way as to automatically run on partial or intermittent mode in times of low waste load. Further implementation of these new biological purification processes will lead to an increase in electricity consumption unless the significant energy savings potential wastewater treatment plants still offer is tapped. In order to be able to exploit this potential, electricity consumption has to be considered as of equal relevance as treated effluent quality. (author)

 2. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  On nine milk cattle companies with cows, two with goats and one with sheep, which none of them do not or hardly uses antibiotics, animal health and management have been examined. Reasons not to use antibiotics have to do with resistance, residues, healthier livestock, less stress and economic

 3. Perceptie van groente en fruit en de meerwaarde van inhoudsstoffen: een studie onder non-, light- en heavy-users van biologisch

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, J.; Berg, van den I.

  2008-01-01

  There is a general assumption that products containing large amounts of nutrient substances can offer consumers added value. It is also assumed that most consumers are aware of the health-related aspects of fruit and vegetables, and that consumers actually take account of this in their purchasing

 4. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 5. Comparative discussion of the activated sludge and packed bed techniques in biological sewage water cleaning; Vergleichende Betrachtung von Belebungs- und Festbettverfahren fuer die biologische Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroiss, H [Technische Univ., Vienna (Germany). Inst. fuer Wasserguete und Abfallwirtschaft

  1994-12-31

  It is reasonable to state that, given proper planning, erection and careful operation, both activated sludge plants and packed bed reactors with a biofilm are capable of meeting extremely high demands on the quality of the effluent. What was to be shown is the fact that operating behaviour and demands on measurement and control techniques differ considerably. Rating depends on different criteria, according to the technique chosen, and also cost calculation is largely determined in each case by special local conditions. All this makes it difficult to compare solutions with one another or to transfer experience gathered in one plant to another application. So the choice of the best possible method in a given case remains an interesting task.- One must try to make as objective a comparison as possible of different solutions according to the relevant criteria, beyond what is quantifiable merely in terms of finance.- Any decision taken on the basis of such a comparison is bound to reflect also the values that the decision-makers hold. But it should always be possible when taking decisions about processes to leave ideology out of consideration. (orig.) [Deutsch] Es kann festgestellt werden, dass sowohl Belebungsanlagen wie auch Biofilmreaktoren bei richtiger Planung, Errichtung und sorgfaeltigem Betrieb in der Lage sind, auch extrem hohe Ansprueche an die Ablaufguete zu erfuellen. Was gezeigt werden sollte, ist der Umstand, dass erhebliche Unterschiede im Betriebsverhalten und in den Anforderungen an die Mess- und Regeltechnik bestehen. Fuer die Bemessung sind je nach Verfahren andere Kriterien massgebend, und auch fuer die Kostenrechnung gilt, dass die speziellen oertlichen Bedingung bei jedem Anwendungsfall von ausschlaggebender Bedeutung sind. Das alles hat zur Folge, dass es sehr schwierig ist, verschiedene Loesungsmoeglichkeiten miteinander zur vergleichen, oder die Erfahrung von einer Anlage auf einen anderen Anwendungsfall zu uebertragen. Die Auswahl des ``besten`` Verfahrens fuer deren Anwendungsfall bleibt also eine reizvolle Aufgabe. Man muss versuchen, den Vergleich von verschiedenen Loesungen nach allen massgebenden Kriterien so objektiv wie moeglich zu gestalten und sich nicht nur auf die finanziell quantifizierbaren beschraenken. Die Entscheidung, die schliesslich auf der Basis eines solchen Vergleiches gefaellt werden muss, ist notgedrungen auch von Wertvorstellungen der Entscheidenden abhaengig. Es muss jedoch immer erreicht werden koennen, dass Verfahrensentscheidungen nicht auf der Grundlage von Ideologiediskussionen gefaellt werden. (orig.)

 6. Nerver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jes Fabricius

  2002-01-01

  Nervesvækkelse eller neurastheni blev introduceret som diagnose af den amerikanske nervelæge G.M. Beard, og den bredte sig som en epidemi i den vestlige verden. Den var et instrument til at håndtere modernitet og viste hen til kurbadeanstalterne som en kimære af medicinsk anstalt og borgerlig...

 7. Detecting relationships between the interannual variability in climate records and ecological time series using a multivariate statistical approach - four case studies for the North Sea region

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heyen, H. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Gewaesserphysik

  1998-12-31

  A multivariate statistical approach is presented that allows a systematic search for relationships between the interannual variability in climate records and ecological time series. Statistical models are built between climatological predictor fields and the variables of interest. Relationships are sought on different temporal scales and for different seasons and time lags. The possibilities and limitations of this approach are discussed in four case studies dealing with salinity in the German Bight, abundance of zooplankton at Helgoland Roads, macrofauna communities off Norderney and the arrival of migratory birds on Helgoland. (orig.) [Deutsch] Ein statistisches, multivariates Modell wird vorgestellt, das eine systematische Suche nach potentiellen Zusammenhaengen zwischen Variabilitaet in Klima- und oekologischen Zeitserien erlaubt. Anhand von vier Anwendungsbeispielen wird der Klimaeinfluss auf den Salzgehalt in der Deutschen Bucht, Zooplankton vor Helgoland, Makrofauna vor Norderney, und die Ankunft von Zugvoegeln auf Helgoland untersucht. (orig.)

 8. Latitudinal trends in the growth and reproductive seasonality of Delesseria sanguinea, Membranoptera alata, and Phycodrys rubens (Rhodophyta)

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, FJ; Breeman, AM

  The seasonality of Delesseria sanguinea, Membranoptera alata, and Phycodrys rubens (Rhodophyta) was studied at Helgoland (North Sea, Germany) and Roscoff (Brittany, France). Plants were collected at bimonthly intervals, and growth and reproduction were monitored. Growth of blades was observed mainly

 9. BATHYTHERMOGRAPH (XBT) from multiple German platforms: 19730101 to 19831231 (NODC Accession 8400184)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Ocean Station Data and Bathythermograph (XBT) data were collected from Helgoland Biological Stations using multiple German ships (ANTON DOHRN, GAUSS, FRIEDRICH...

 10. Biodiversiteit in theorie en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Hengeveld, R.

  1995-01-01

  Biodiversiteit is een recent en nog slecht gedefinieerd begrip. Doorgaans wordt het op tweeërlij wijze opgevat en gemeten. De eerste betreft het loutere aantal soorten in een gebied, ongeacht hun identiteit of biologische eigenschappen. De tweede wijze betreft juist de biologische variatie in

 11. Warm water voor alle plantuien (Interview)

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  De innovatieve kracht van de biologische sector wordt ook wel omschreven met het begrip kraamkamer. Wat dit zoal inhoudt wordt zichtbaar gemaakt in deze publicatie. Waardevolle innovaties in de biologische landbouw worden geïllustreerd aan de hand van uitkomsten, ervaringen en interviews. Gangbare

 12. Hoornloos fokken : praktische aspecten bij het opbouwen van een hoornloze veestapel

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, G.

  2011-01-01

  De biologische melkveehouderij streeft naar een hoog dierenwelzijn en wil de integriteit van de dieren zo min mogelijk aantasten. Maar omdat veel stallen nog niet zijn aangepast aan het houden van dieren met hoorns, moeten de meeste biologische boeren toch onthoornen. Het fokken van hoornloze dieren

 13. Onkruidonderdrukking door zwarte grond

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, P.O.

  2008-01-01

  Onkruid beperken in vooral fijnzadige gewassen als zaaiuien en peen is nog steeds één van de dingen die veel arbeid vragen op de biologische akker- en tuinbouwbedrijven. Naar aanleiding van een idee van Anton van Vilsteren (biologische teler) is in samenwerking met van Hienen Mechanisatie, PPO

 14. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit

 15. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 16. Meerjarige wortelonkruiden : onderzoeksplan

  NARCIS (Netherlands)

  Houwers, G.; Kammer, H.; Westerdijk, K.; Bleeker, P.O.

  2009-01-01

  Er zijn op akkerbouwbedrijven, vooral op biologisch, problemen met de bestrijding van meerjarige wortelonkruiden. Het probleem wordt ook steeds groter. Door middel van biologische grond ontsmetting (BGO) wordt het aantal meerjarige wortelonkruiden verminderd, maar hoeveel en hoe sterk dat is, is

 17. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friese, K; Tuempling, W von [eds.

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 18. Biological effect and tumor risk of diagnostic x-rays. The ''war of the theories''; Biologische Wirkung und Tumorrisiko diagnostischer Roentgenstrahlen. Der ''Krieg der Modelle''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Selzer, E.; Hebar, A. [Medizinische Universitaet Wien, Abteilung fuer Strahlenbiologie, Klinik fuer Strahlentherapie, Wien (Austria)

  2012-10-15

  Since the introduction of ionizing radiation as a treatment and diagnostic tool in humans, scientists have been trying to estimate its side effects and potential health risks. There is now ample evidence for the principal existence of a direct relationship between higher doses and the risks of side effects. Most of the uncertainties lie in the field of low-dose effects especially with respect to the risk of cancer induction. Low-dose effects are usually of relevance in diagnostic medicine while high-dose radiation effects are typically observed after radiotherapeutic treatment for cancer or after nuclear accidents. The current state of the ''war of theories'' may be summarized as follows: one group of scientists and health regulatory officials favors the hypothesis that there is no threshold dose, i.e. the linear-no-threshold hypothesis (LNT) of radiation which can be regarded as safe. On the contrary, the critics of this hypothesis suggest that the risks of doses below 50 mSv are not measurable or even of clinical relevance and are not adequately described by a linear dose-response relationship. The aim of this article is to summarize the major unresolved issues in this field. Arguments are presented why the validity of the LNT model in the low-dose range should be regarded as at least inconsistent and is thus questionable. (orig.) [German] Seit der Einfuehrung ionisierender Strahlen als ein Mittel zur Behandlung und Diagnose beim Menschen haben Wissenschaftler versucht, ihre Nebenwirkungen und potenziellen Risiken fuer die Gesundheit einzuschaetzen. Es gibt nun ausreichende Evidenz fuer das grundsaetzliche Vorliegen einer direkten Beziehung zwischen hoeheren Dosen und Nebenwirkungsrisiken. Die meisten Unsicherheiten liegen auf dem Gebiet der Niedrigdosisforschung v. a. im Hinblick auf das Risiko der Induktion von Krebs. Niedrigdosiseffekte sind ueblicherweise von Bedeutung in der diagnostischen Medizin, waehrend Hochdosisbestrahlungseffekte typischerweise nach strahlentherapeutischen Behandlungen oder nuklearen Unfaellen beobachtet werden. Der derzeitige Stand der ''Krieg der Theorien'' kann folgendermassen zusammengefasst werden: die eine Partei von Wissenschaftlern und Vertretern der Gesundheitsbehoerden bevorzugt die Hypothese, dass es keine Grenzdosis (''linear no threshold hypothesis [LNT] of radiation'') gibt, welche als sicher betrachtet werden kann. Die Kritiker dieser Hypothese schlagen jedoch vor, dass die Risiken unterhalb von 50 mSv nicht messbar oder ueberhaupt von klinischer Signifikanz sind und ausserdem nicht durch eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung beschrieben werden koennen. Das Ziel dieses Artikels ist es, die wichtigsten nicht geklaerten Fragen auf diesem Gebiet zusammen zu fassen. Argumente werden praesentiert, warum die Gueltigkeit des LNT-Modells im Niedrigdosisbereich als zumindest inkonsistent und fragwuerdig betrachtet werden sollte. (orig.)

 19. Preliminary examination for a cooperative project in the field of waste and waste water biology (biological removal of slaughterhouse waste). Final report. Voruntersuchung fuer ein Verbundprojekt auf dem Gebiet der Abwasser- und Abfallbiologie (biologische Schlachthofentsorgung). Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lorre, R.; Marx, G.; Treutler, K.

  1986-01-01

  Major installations for the fermentation of undiluted slaughterhouse waste were not known. Only indirectly comparable test results could be obtained from the literature. Overall objective of the project was the development and testing of a biogas plant for energy production on the premises using slaughterhouse waste that is as solid as possible, such as rumen contents, dung, sieving residues from waste water. In order to determine max. biogas yield, the room load of the single-stage and mesophilically operated bioreactor (2 m/sup 3/) was slowly increased. The rumen contents were chopped up mechanically before feeding, in order to allow for decontamination and stabilizing of the decomposition process, and were alkalified with lime to a pH value greater than 12.5. Four tests with room loads between 0.8 and 5.65 kg oTS/m/sup 3/.d resulted in yields of 0.41-.54 m/sup 3//kg oTS and showed that the max. time and space yield through lime treatment is 3 m/sup 3/ biogas per m/sup 3/ rotting space and day. The method can be implemented on a large scale, yet it is not economical when relying solely on the biogas production. (orig.) With 32 refs., 14 tabs., 21 figs.

 20. Biological regeneration of carrier material for the adsorption of halogen hydrocarbons in plants for cleaning up contaminated groundwater. Final report. Biologische Regeneration von Traegermaterial fuer die Adsorption von Halogenkohlenwasserstoffen in Anlagen zur Sanierung kontaminierten Grundwassers. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ressel, K

  1993-06-01

  Halogen hydrocarbons and above all chlorinated hydrocarbons are widespread harmful substances in soils and in groundwater. When cleaning up groundwater contamination, the contaminants are brought into the gas phase by strip processes. From the gas phase, the contaminants can be adsorbed on different carrier materials, mostly active carbon. One was searching for ways to regenerate this adsorption material. The mixed culture from a sea sediment most suitable for the decomposition of chlorinated hydrocarbons was optimized regarding its decomposition performance and was later used on the technical scale. In the decomposition experiments on the large technical scale, the cultures were lodged on filling bodies which has a much higher amount of gaps. In this case, an optimum supply of the micro-organisms with oxygen and methane is guaranteed, which is used as co-substrate. No intermediate product was found in a gas chromatography examination. The biologically occupied stage is situated between a desorption column and the active carbon filters, and reduces the load of harmful substances which can no longer be brought into the gas phase by stripping out. This has the advantage that it can be integrated in existing plants and can be adapted to any case of contamination by lodging adapted micro-organisms on it. The basis for each application must be separately researched. (orig.)

 1. Effects of UV and microwave radiation on biological material. A bibliographic survey on biochemical effects. Pt. 1. Der Einfluss von UV- und Mikrowellenstrahlung auf biologisches Material. Eine Literaturstudie ueber die biochemischen Wirkungen. T. 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fielitz, J; Boegl, W; Stockhausen, K; Kossel, F

  1977-01-01

  For the present study, ten publications on the effect of UV radiation were analyzed. In vitro tests were carried out with one biological substance and seven different human or animal organs and biocytocultures. In vivo, three bacterial strains were irradiated and four irradiation experiments were carried out on mice. As to the effect of microwave radiation, eleven publications were analyzed. In vitro tests were carried out with one biological substance and three animal organs. In vivo, one bacterial strain was irradiated and eight irradiation experiments were carried out on different types of animals. The study's aim was to obtain a survey on biochemical changes of the organisms. Phenomenological changes were given only when the corresponding articles contained further investigation results. Behavioral changes were not taken into account. The results published by the authors of the original papers were compiled in a kind of dictionary. All relevant data are listed in a defined order.

 2. MAK and BAT values list 2014. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2014. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2014-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2014 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 3. MAK and BAT values list 2013. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2013. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2013 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 4. Neutralization of acidic pit lakes with biological methods complement the flooding with neutral surface water: strategies and sustainability; Neutralisation saurer Tagebauseen durch biologische Methoden als Ergaenzung zur Fremdflutung: Strategien und Nachhaltigkeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Deneke, R. [Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus (Germany). Institut fuer Boden, Wasser, Luft; Buettcher, H.; Uhlmann, W. [Institut fuer Wasser und Boden Dr. Uhlmann, Dresden (Germany)

  2004-07-01

  The aim of this project is to investigate the mechanisms of biogenic alkalinity production in highly acidic surface waters in the post-mining landscape and to develop alternative or additional strategies to overcome acidity by the use of basic biological processes. Current approaches such as flooding with neutral surface water, extensive liming and technical treatments are not suitable for many lakes because of limited water supply and special water chemistry in mining lakes. Therefore, basic research is needed in order to develop ecotechnological measures for the multitude of small and medium sized highly acidic mining lakes. Future treatments are designed to combine water supply and biological measures with the management of water quality by use of in-lake microbial processes (bacteria, phytoplankton). Research focuses on alkalinity response of aquatic ecosystems on nutrient enrichment, their catchment areas and the use of 'Constructed Wetlands' and will be generalized by application of hydrogeochemical models for alkalinity production. (orig.)

 5. Optimisation of biological reactors using the 'biological resonance' phenomenon; Ansatz zur Optimierung biologischer Reinigungsstufen durch das Phaenomen der ''Biologischen Resonanz''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmid, A.

  2003-07-01

  The microbial catabolic activity of biological reactors can be increased by up to 75% through external stimulation with intermittent stress loads at intervals of several minutes. Under these process conditions, the ''biological resonance'' phenomenon determines the system and leads to an increased synthesis of enzymes. In addition to computer simulations, experiments with activated sludge were carried out in a 10-litre bioreactor. By modulating the stress intervals, a permanent increase in catabolic activity of about 60% was achieved during these experiments. By relying on the ''biological resonance'' phenomenon, the required reaction volume of biological treatment units can probably be reduced by up to 40%. (orig.)

 6. Verteerbaarheid en voederwaarde van diverse kwaliteiten graskuil en van CCM bij biologische zeugen = Digestibility and nutritive value of several qualities of grass silage and of CCM in organic housed gestating sows

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.; Diepen, van J.T.M.

  2010-01-01

  The chemical composition, digestibility and energy value of five qualities of grass silage and of CCM (Corn cob mix) were investigated in organic housed gestating sows. The dry matter content of the five grass silages varied between 21.3 and 24.9%. The energy value per kg dry matter varied between

 7. MAK and BAT values list 2017. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2017. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-08-01

  The MAK and BAT values list 2017 includes the maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials. The following working materials are covered: carcinogenic working materials, sensitizing materials and aerosols. The report discusses the restriction of exposure peaks, skin resorption, MAK (maximum working place concentration) values during pregnancy, germ cell mutagens and specific working materials. Importance and application of BAT (biological working material tolerance) values, list of materials, carcinogens, biological guide values and reference values are also included.

 8. Effect van kruiden en kuikenkwaliteit op de respons van biologische leghenkuikens na een coccidiosebesmetting = Effect of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults after infection with coccidiosis

  NARCIS (Netherlands)

  Lourens, A.; Jongbloed, A.W.

  2008-01-01

  The effects of herbal treatments and chick quality on the response of young organic layer poults to an infection with coccidiosis was studied. Alternative treatments had no effect on Eimeria lesion scores or technical results. Chick quality had no effect on Eimeria lesion scores, but influenced

 9. Rapportage voor de co-innovatieprogramma´s Professionalisering Biologische Afzetketen en Duurzame Agro Foodketen : Bijlage 6: Advies m.b.t. de ontwikkeling van een 'Task-force Marktontwikkeling Streekproducten'

  NARCIS (Netherlands)

  Oostindië, H.A.

  2005-01-01

  Deze notitie is een advies aan SPN en LTO-Nederland om als vervolg op het Koepelproject Kennisontwikkeling Streekgebonden Productie en Vermarkting (kortweg: Koepelproject Streekproducten) te werken aan de ontwikkeling van een 'Task Force Marktontwikkeling Streekproducten'. In het Koepelproject

 10. Composting - not the optimum solution for all biodegradable residues. Activation of other possibilities of utilisation; Kompostieren - nicht die beste Loesung fuer die Verwertung aller biologisch abbaubaren Abfaelle. Aktivierung anderer Verwertungsmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [comp.

  1994-10-01

  The management of industrial biological waste is discussed, i.e. residues in gastronomy, wood treatment, slaughterhouses, breweries, etc. Composting and fermentation processes are discussed critically as well as utilization options. (SR) [Deutsch] Die Entsorgung von industriellem Bioabfall wird behandelt. Dieser Abfall faellt in der Gastronomie, Holzbearbeitung, Schlachthaeusern, Brauereien etc. an. Kompostierungsverfahren und Vergaerungsverfahren, aber auch Verwertung von organischen Abfaellen werden kritisch diskutiert. (SR)

 11. MAK- and BAT values list 2003. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2003. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The importance, application and derivation of the maximum concentrations at the workplace is explained. A material's list contains the presently valid maximum concentration values supplemented by a list of materials for which no such values were determined as yet. Furthermore there is a list of working materials clearly identified as carcinogenic, and of working materials with a sensitizing effect, aerosols and some specific working materials are discussed. Finally, the importance and the application of biological tolerance values is explained, supplemented by a materials list. (orig.) [German] In der vorliegenden neuesten Ausgabe werden erneut Bedeutung, Benutzung und Ableitung der MAK-Werte (maximale Arbeitsplatzkonzentrationen) erlaeutert. Eine Stoffliste enthaelt die derzeit gueltigen MAK-Werte, ergaenzt durch eine Aufzaehlung von Stoffen, fuer die noch keine MAK-Werte aufgestellt werden koennen. Es folgt eine Auflistung der Arbeitsstoffe, die bereits eindeutig als krebserregend ausgewiesen wurden, sowie der sensibilisierenden Arbeitsstoffe, Aerosole und einige besondere Arbeitsstoffe. Abschliessend wird die Bedeutung und Benutzung der BAT-Werte erlaeutert, ergaenzt durch eine Stoffliste. (orig.)

 12. Biologie und Fremdsprachenunterricht. Das Prinzip der Einsprachigkeit im Lichte biologischer Erkenntnisse ueber Denken und Lernen (Biology and Foreign Language Teaching. The Monolingual Principle in the Light of Biological Findings concerning Thinking and Learning).

  Science.gov (United States)

  Schneider, Rudolf

  1979-01-01

  Draws upon recent publications dealing with brain function (particularly F. Vester, "Denken, Lernen, Vergessen", Munich, 1978) for ideas for foreign language teaching. These include constant use of the foreign language in the classroom, frequent repetition, and avoidance of false associations by explanation in the native language.…

 13. MAK and BAT values list 2015. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2015. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2015 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 14. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 15. Small systems, small sensors : Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel

 16. Grote rol voor agrarische natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, A.J.

  2000-01-01

  In het kader van het BIOM-project (Biologische landbouw, Innovatie en Omschakeling) is varkenshouder Van der Groes in Haps (Noord-Brabant) omgeschakeld, en een schoolvoorbeeld geworden van multifunctionele landbouw, met fokzeugen, mestvarkens, melkgeiten, minicamping en boerderijwinkel. Op alle

 17. Integrated production - Product zonder markt?

  NARCIS (Netherlands)

  Zadoks, J.C.

  2001-01-01

  Het vermarkten van zowel ecologisch als economisch duurzame landbouwproducten (vollegrondsgroenten die geïntegreerd of biologisch zijn geproduceerd) was de rode draad op een internationale workshop in Amsterdam

 18. Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Gosselink, R.; Dam, van J.; Klompenburg, van J.

  2000-01-01

  Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het

 19. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 20. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis : Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  NARCIS (Netherlands)

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische

 1. Exploring the glucosylation potential of glucansucrases : From enzyme to product

  NARCIS (Netherlands)

  Devlamynck, Tim Nick

  2017-01-01

  De introductie van een glycosylgroep kan zowel de fysicochemische als biologische eigenschappen van organische moleculen, zoals antioxidanten, antibiotica en zoetstoffen, beïnvloeden. Een industrieel relevant voorbeeld is de glycosylatie van steviolglycosiden, zoete verbindingen die geëxtraheerd

 2. Sierteelt op zand

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.

  2008-01-01

  Informatiepagina van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. over het onderzoek aan een biologisch bedrijfssysteem met bloembollen, vaste planten, zomerbloemen en sierheesters in de Bollenstreek, met extra aandacht voor de bodemkwaliteit

 3. Energiebehoefte bio-leghennen wijkt af van gangbare hen

  NARCIS (Netherlands)

  Knegsel, van A.T.M.; Krimpen, van M.M.

  2008-01-01

  De gedachte is dat de energie- en eiwitbehoeften van biologisch gehouden pluimvee verschilt van die van gangbaar gehouden kippen. Om meer zicht te krijgen op dit verschil in behoeften, is een literatuuronderzoek uitgevoerd

 4. Stikstofvoorziening in teelten onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.

  2003-01-01

  WUR doet meerjarig onderzoek naar kritische succesfactoren voor het realiseren van een effectief management van organische stof op biologische glastuinbouwbedrijven. De organische-stofvoorziening speelt een belangrijke rol, zowel in relatie tot het bereiken van evenwichtsbemesting als in relatie tot

 5. Modifications of collagen and chromatin in ECM-related disease : Uncovering therapeutic targets for fibrosis and cancer

  NARCIS (Netherlands)

  Gjaltema, Rutger Almer Friso

  2016-01-01

  De extracellulaire matrix (ECM) is essentieel voor vele biologische functies en wordt strikt gereguleerd vanaf transcriptie tot post-translationeel niveau. Wanneer deze balans verstoord wordt kunnen er verscheidene ECM-gerelateerde ziekten ontstaan. Fibroproliferatieve aandoeningen, zoals

 6. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 7. Eenmalig mestuitrijden zonder schade

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de H.C.; Eekeren, van N.J.M.; Schouten, T.; Bloem, J.

  2006-01-01

  In het voorjaar van 2005 is in het kader van het onderzoeksproject '100 procent biologische mest' met een zware zodenbemester eenmalig drijfmest uitgereden op een blijvend graslandbodem met klaver, waarna de effecten op bodemleven en -structuur zijn onderzocht

 8. Levend of dood, dat is de vraag!

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der T.A.J.; Leeuwen, van G.; Haan, de E.; Helder, J.; Koenraadt, H.; Bonants, P.J.M.

  2011-01-01

  In de literatuur zijn voor de detectie van plantenpathogenen diverse methodieken beschreven. De biologische methodieken detecteren alleen levende organismen. Morfologische, serologische en moleculaire technieken maken mmestal geen onderscheid tussen dood en levend of infectieus en niet infectieus.

 9. Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Haaring, M.A.

  2005-01-01

  Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten gekomen die kandidaat zijn voor de bestrijding van

 10. Geïntegreerde gewasbescherming is meer dan efficiënter gebruik van chemische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vereijken, P.H.

  1989-01-01

  Om de langdurige schadelijke gevolgen voor het milieu een halt toe te roepen is integratie van economische en ecologische doelen vereist. Dit betekent dat biologische en fysische methoden van gewasbescherming de voorkeur verdienen boven de chemische bestrijding

 11. Aptamers as a tool to detect estrogens

  OpenAIRE

  Vanschoenbeek, Katrijn

  2015-01-01

  Biosensoren vormen een verlengde van de menselijke kijk op de wereld. Mensen zijn uiterst gevoelig voor de fysische omgeving en zijn in staat veranderingen in bijvoorbeeld licht, temperatuur en vochtigheid waar te nemen. De gevoeligheid van mensen voor de chemische en biologische omgeving is daarentegen veel beperkter. Levenskwaliteit is echter sterk afhankelijk van geschikte chemische of biologische composities. Afwijkingen in het menselijke lichaam (bv. betreffende metabolieten, metaalionen...

 12. Werner Heisenberg. A traveller between two worlds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, Ernst Peter

  2015-01-01

  The following topics are dealt with: A night in Helgoland, no quietude ever, smart quantum jumps, three teachers and their pupil, life with two worlds, a young professor, the Nobel prize and the time of the Nazis, the atomic nucleus and its energy, finally to Munich, steps over boundaries. (HSI)

 13. Influence of temperature on the starvation threshold of nauplii of barnacle Balanus amphitrite (Cirripedia: Thoracica)

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Desai, D.V.; Anil, A.C.

  & Rohlf F J , Biometry: The principles and practice of statistics in biological research , (W H Freeman & Comp, San Francisco), 1981. 12 Walley L J, Phil. Trans. R. Soc. (B).256 (1969) 237. 13 Storch V & Anger K, Helgolander Meeresunters, 36 (1983) 67. 14...

 14. Wavelength-dependent induction of UV absorbing mycosporine-like amino acids in the red alga Chondrus crispus under natural solar radiation

  NARCIS (Netherlands)

  Krabs, G; Bischof, K; Hanelt, D; Karsten, U; Wiencke, C

  2002-01-01

  Polychromatic response spectra for the induction of UV absorbing mycosporine-like amino acids (MAAs) were calculated after exposing small thalli of the red alga Chondrus crispus under various cut-off filters to natural solar radiation on the North Sea island Helgoland, Germany. The laboratory-grown

 15. Solar ultraviolet radiation affects the activity of ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase-oxygenase and the composition of photosynthetic and xanthophyll cycle pigments in the intertidal green alga Ulva lactuca L.

  NARCIS (Netherlands)

  Bischof, K; Krabs, G; Wiencke, C; Hanelt, D

  The effect of solar UV radiation on the physiology of the intertidal green macroalga Ulva lactuca L. was investigated. A natural Ulm community at the shore of Helgoland was covered with screening foils, excluding UV-B or UV-B + UV-A from the solar spectrum. In the sampled material, changes in the

 16. Combination of biological treatment of waste air and liquid effluents in small and medium-sized businesses by using spherical carrier media in exchange with each other. Final report; Kombination der biologischen Behandlung von Abluft- und Abwasserreinigung in kleinen und mittleren Unternehmen durch die Verwendung von kugeligen Traegermaterialien im gegenseitigen Austausch. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kunz, P.M.; Brunk, M.; Bentz, P.; Bach, K.; Marcos del Rio, O.; Stahl, B.; Wolf, C.

  2002-05-08

  A combined system for biological treatment of solvent-contaminated liquid and gaseous effluents was to be constructed. The system was to be mobile for demonstration purposes in industrial processes and was to serve for dimensioning of full-scale systems. The system works by a combined process via exchange of spherical carriers with a growth of micro-organisms. Two pilot systems of the Institut fuer Biologische Verfahrenstechnik, one for liquid and one for gaseous effluents, were combined for this purpose, ensuring exchange of carrier materials between the two units. (orig.) [German] Aufgabe im Rahmen dieses F+E-Vorhabens war es gewesen, eine kombinierte biologische Abluft- und Abwasserreinigungsanlage - speziell fuer loesungsmittelhaltige Abluft und Abwaesser - zu untersuchen. Dazu sollte eine Anlage aufgebaut werden, die auch als Demonstrations- und Versuchsanlage zu Industriebetrieben gebracht und dort zur Dimensionierung von full-scale-Anlage eingesetzt werden kann. Idee fuer dieses Vorhaben war gewesen, die Kombination beider Behandlungssysteme ueber den Austausch von mit Mikroorganismen bewachsenem Traegermaterial herzustellen. Am Institut fuer Biologische Verfahrenstechnik existierte bereits eine Pilotanlage fuer die biologische Abwasserreinigung mit kugeligem Traegermaterial (Vario-Bio-Reaktor) und eine Pilotanlage fuer die biologische Behandlung von Abluft nach dem Trickling-Filter-Prinzip mit ebenfalls kugeligem Traegermaterial. Diese beiden Anlagen sollten miteinander kombiniert und der Austausch des Traegermaterials hergestellt werden. (orig.)

 17. Polonium-210 and lead-210 in the Southern Polar Ocean: Naturally occurring tracers of biological and hydrographical processes in the surface waters of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea; Polonium-210 und Blei-210 im Suedpolarmeer: Natuerliche Tracer fuer biologische und hydrographische Prozesse im Oberflaechenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedrich, J.

  1997-11-01

  In this thesis the distribution of {sup 210}Po and {sup 210}Pb in the upper 600 m of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea was investigated along north-south transects in austral spring and autumn. {sup 210}Po and {sup 210}Pb can serve as sensitive tracers for the special hydrographic conditions of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea as well as for biological processes during phytoplankton blooms. The {sup 210}Po/{sup 210}Pb disequilibrium was used as a tracer for particle export. This tracer integrates export on a timescale of 276 days because of the 138 day half-life of {sup 210}Po and complements the {sup 234}Th/{sup 238}U disequilibrium as another tracer for plankton production and export on a shorter timescale of several weeks. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung von Blei-210 und seinem Enkelnuklid Polonium-210 im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer bis 600 m Tiefe in mehreren meridionalen Transekten im australen Fruehjahr und Herbst waehrend der `Polarstern`-Expeditionen ANT-X/6 und ANT-XI/4 untersucht. Die Verteilung von {sup 210}Pb und {sup 210}Po wird von mehreren Faktoren beeinflusst, sowohl durch die Advektion von Wassermassen im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer als auch von biologischen Prozessen z.B. innerhalb einer Planktonbluete. Bevor die Verteilungsmuster von {sup 210}Pb und {sup 210}Po jedoch als Tracer fuer einen Prozess genutzt werden koennen, muss der Effekt der einzelnen Faktoren auf die Verteilung betrachtet werden. (orig.)

 18. Zum Wissenschaftsverständnis der modernen Evolutionsbiologie

  Science.gov (United States)

  Sommer, Ralf J.

  Die moderne Evolutionsbiologie hat ihren Ursprung in den Arbeiten von Charles Darwin und Alfred Wallace (Darwin 1963). Der gemeinsame Ausgangspunkt des Evolutionsgedanken ist dabei die Beobachtung, dass die biologische Welt nicht konstant ist. Biologische Systeme und alle darin lebenden Organismen unterliegen über längere Zeiträume hinweg einer stetigen Veränderung. Diese grundlegende Eigenschaft biologischer Systeme macht die Biologie zu einer historischen Wissenschaft und stellt einen wichtigen Gegensatz zu großen Teilen der Physik dar. Obwohl die Aussage von der Veränderlichkeit der Arten heute trivial klingt, war sie im 19. Jahrhundert eine Revolution, da die Konstanz der Arten und der Welt eine vorherrschende Stellung im damaligen Weltbild hatte (Amundson 2005).

 19. Response of benthic fauna to different pollutants: Some case studies and relevance of benthos to environmental impact assessment

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Ansari, Z.A.; Ingole, B.S.; Furtado, R.

  Franjipane (ed.) Marine pollution and waste disposal. Pergamon Press New york. pp.193-196. Christie, H. 1980. Methods for ecological monitoring: Biological interactions in a rocky sub-tidal community. Helgolande Meeresunters, 33: 367-374. Dauer, D.M. and W... be a direct consequence of the major environmental changes, including dumping of the municipal and industrial wastes. leading to extreme deterioration in the marine environment of the coastal waters of Mumbai (Anon., 1975). Shallow coastal regions...

 20. On the statistical analysis of images in low-dose electron microscopy

  NARCIS (Netherlands)

  Slump, Cornelis Herman

  1984-01-01

  Dit proefschrift handelt over de statistische aspecten van de beeldvorming en de beeldinterpretatie van elektronen-microscoop beelden. Het blijkt dat met name biologische preparaten erg stralingsgevoelig zijn. Om nu stralingsschade aan het object en daarmee artefacten in de afbeelding zoveel

 1. In search of the proton channel : An electrophysiological study on the polar leaves of Elodea densa and Potamogeton lucens

  NARCIS (Netherlands)

  Miedema, Hendrik

  1992-01-01

  In tegenstelling tot het mechanisme waarmee ionen als K+, CI- en Ca2+, biologische membranen passeren, is over het mechanisme van passief proton (H+) transport nog erg weinig bekend. Een van de oorzaken is dat isotoopstudies niet kunnen worden gebruikt voor dit type transport. Voorts is

 2. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de

 3. Control and coordination of robotic fish

  NARCIS (Netherlands)

  Wang, Chen

  2014-01-01

  Het verbazingwekkende dynamische gedrag van scholen vissen en andere groepen sociale dieren in de natuur zijn in de afgelopen jaren in de belangstelling komen te staan van multidisciplinair onderzoek. In dit proefschrift passen we fundamentele gereedschappen uit de regeltechniek toe op biologische

 4. Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Hennekam, M.

  2013-01-01

  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak

 5. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 6. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 7. Classification of biological agents

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 8. Pyridine alcohols and thiols : Synthesis, properties and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, Bartjan

  2000-01-01

  Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van

 9. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene

 10. The rate of living in tau mutant Syrian hamsters : Studies on the impact of a circadian allele on temporal organisation

  NARCIS (Netherlands)

  Oklejewicz, Malgorzata Marta

  2001-01-01

  De temporele organisatie van gedrag en fysiologie in de meeste organismen is gebaseerd op een inwendig gegenereerd 24 uurs patroon. Deze "circadiane" ritmiciteit is in de evolutie ontstaan als aanpassing aan de aardrotatie. Naast de circadiane oscillatie treden er biologische cvcli op op allerlei

 11. Mindfulness voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Punt, M.; Helmond, P.E.; Meirmans, M.; Otten, R.; Speckens, A.E.M.

  2016-01-01

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben veelal te maken met een opeenstapeling van verschillende biologische, psychologische en sociale factoren, waardoor zij vijf tot zes keer meer kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden (Allen, 2008; Buckles,

 12. Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen: Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, B.A.G.; Oort, M.M.H.J. van; Schellekens, A.F.A.; Haan, H.A. de; Jong, C.A.J. de

  2017-01-01

  Een keur aan experts geeft in deze richtlijn aan hoe op verantwoorde wijze het proces van detoxificatie van verslavende middelen kan worden doorlopen en begeleid. Daarbij ligt het accent van het complex van interventies op de biologische aspecten van de verslavingsproblemen, maar is er ook aandacht

 13. Polycladida from Curaçao and faunistically related regions

  NARCIS (Netherlands)

  Bois-Reymond Marcus, du Eveline; Marcus, Ernst

  1968-01-01

  Professor Dr. DIVA DINIZ CORRÊA, Head of the Department of Zoology of the University of São Paulo, was able to work at the “Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut” (Caribbean Marine Biological Institute: Carmabi) at Curaçao from December 1965 to March 1966, thanks to a grant received from the

 14. Nemerteans from Curaçao

  NARCIS (Netherlands)

  Corrêa, Diva Diniz

  1963-01-01

  All species treated in this paper were collected by me between January and June 1962, during my stay at the “Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut” (Caribbean Marine Biological Institute), Curaçao. I am deeply indebted to the Government of the Netherlands, which awarded me a grant enabling me to

 15. Opisthobranchs from the Lesser Antilles

  NARCIS (Netherlands)

  Bois-Reymond Marcus, Eveline du; Marcus, Ernst

  1963-01-01

  Thanks to help of the Government of the Netherlands, Dr. DIVA DINIZ CORRÊA, a lecturer in our Department, was able to work at the “Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut” (Caribbean Marine Biological Institute; Carmabi) Curaçao, from January to July 1962. Besides actinians and nemerteans for her own

 16. RECURF project : bio-composieten op basis van textielresten, unieke eigenschappen, belevingswaarde en recyclebaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Matthijs; Oskam, Inge; Lepelaar, Mark

  2017-01-01

  Er zijn nieuwe materialen gecreëerd door textielresten te mengen met bio-based plastics en deze te bewerken m.b.v. digitale productietechnieken. De nieuwe materialen hebben goede mechanische en functionele eigenschappen, alsmede een hoge belevingswaarde . Tevens zijn de nieuwe materialen biologisch

 17. Niedermolekulare Verbindungen aus Spinnen als chemische Sensoren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Christian Adam; Kristensen, Anders S.; Strømgaard, Kristian

  2011-01-01

  sie als Leitstrukturen für die Entwicklung, Synthese und biologische Untersuchung synthetischer Analoga verwendet. Weit weniger erforscht sind hingegen Verbindungen, die der Kommunikation von Spinnen dienen. Vor kurzem wurden jedoch auf dem Gebiet der Pheromone und Allomone aus Spinnen neue...

 18. Waste processing at tannery Royal Hulshof in Lichtenvoorde, Netherlands; Reststromen leerlooierij duurzaam verwerkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, K [ed.

  2005-02-01

  The title tannery has put into operation a biological water purification insallation which not only operates in an efficient way, but also produces green gas and converts nitrogen compounds into nitrogen gas. [Dutch] Leerlooierij Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde nam onlangs een biologische waterzuivering in gebruik die niet alleen efficienter werkt, maar oo groen gas produceert en de stikstofverbindingen omzet in stikstofgas.

 19. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal

 20. Regenvastheid van zwavel

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Scholten-Grit, G.; Anbergen, R.H.N.; Heijne, B.

  2004-01-01

  Binnen de biologische fruitteelt is het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat toegepast mag worden zeer beperkt. De meest belangrijke ziekte waar tegen bestreden moet worden, is schurft (Venturia inaequalis). Het middel zwavel is het meest toegepaste fungicide dat op dit moment wordt ingezet op

 1. Groene petfles dichterbij

  NARCIS (Netherlands)

  Haveren, van J.

  2011-01-01

  Jacco van Haveren van Wageningen UR Food and Biobased Research zoekt in zijn laboratorium samen met collega’s naar een groen alternatief voor de petfles. De eerste resultaten zijn positief, de biologische vervanger lijkt in eerste oogopslag goed op de PET uit aardolie.

 2. Met .naturalis in zee: Nederlands koraalrifonderzoek in de Indo-Pacific

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksema, B.W.

  2003-01-01

  In een serie arikelen onder de naam 'Met Naturalis in zee', zal Onderwatersport in samenwerking met het Leidse museum Naturalis met enige regelmaat aandacht besteden aan Nederlands biologisch koraalrifonderzoek in de Indische en de Stille Oceaan. Bert Hoeksema schreef de introductie van de serie.

 3. A Framework and Strategies for Determining Reference Conditions for Streams with Legacy Sediments on Military Installations

  Science.gov (United States)

  2009-03-01

  water where there is a sharp change in channel slope, such as a waterfall or lake, resulting from differential rates of erosion above and below the...Beitrage zur Lehre von der biologische Gewasserbeurteilung. International Review of Hydrobiology 2:126-52. ———. 1909. Oekologie der Saprobien. Uber

 4. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 5. Kruiden voor kippen?

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van T.; Puls, I.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  In de biologische pluimveesector worden regelmatig kruidenmiddelen gebruikt, en ook in de reguliere pluimveehouderij worden steeds meer producten op basis van kruiden toegepast. Wat zijn dat voor middelen en wat kan hiervan worden verwacht? Welk product te kiezen uit het ruime aanbod? In dit

 6. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research,

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het

 7. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun

 8. Toeval

  NARCIS (Netherlands)

  Haakma, S.; Lemmens, E.; Meester, R.; Nijhuis, T.; Dieks, D.G.B.J.

  2003-01-01

  De sterrenkundige Fred Hoyle vergeleek de verklaring van de evolutie van leven op aarde op grond van toeval met een orkaan die over een autokerkhof raast en een auto geheel in elkaar zet. Het lijkt vergezocht, dat complexe systemen (in dit geval biologische) ontstaan zouden zijn door louter

 9. Gezondheidsschade door calamiteiten met gevaarlijke stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Weger, D. de; Feron, V.J.; Zwart, A.; Vrijer, F. de

  1993-01-01

  Door de Afdeling Industriële Veiligheid van IMET-TNO (Instituut voor Milieu- en Energietechnologie, Hoofdgroep Milieu en Energie te Apeldoorn) en de Afdeling Biologische Toxicologie van ITV-TNO (Instituur voor Toxicologie en voeding, Hoofdgroep Voeding te Zeist) is het project 'Gezondheidsschade

 10. Movie and Comic-Review: Star Trek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl H. Stingeder

  2013-03-01

  Full Text Available Ob als Film oder Comic: Star Trek ist eine Vision, eine Utopie voller atem­beraubender Bilder, mannigfaltiger Charaktere und gegensätzlicher (biologischer Gruppierungen als Metapher zu den Gegensätzen und Gemeinsamkeiten auf unserem blauen Planeten.

 11. Gevoelige bodem koesteren

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Swormink, B.; Livestock Research,

  2004-01-01

  Graslandbeheer en bemesting op het biologische melkveebedrijf van Durk Oosterhof in Drachten (Fr). Alle percelen, op leemachtig zand, worden maximaal benut voor de productie van grasklaver. Op het bedrijf is, in het kader van het Bioveem-project, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dierlijke

 12. Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Schooten, van H.A.; Bos, J.F.F.P.; Wel, van der C.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 meest effectieve maatregelen te beschrijven die

 13. Cardiovascular molecular imaging

  NARCIS (Netherlands)

  de Haas, Hans

  2018-01-01

  Moleculaire beeldvormingstechnieken zoals PET en SPECT maken biologische processen zichtbaar. Ze gebruiken radiotracers, die worden toegediend aan levende patiënten of proefdieren. Het scheuren van atherosclerotische plaque in een kransslagader is de hoofdoorzaak van het myocardinfarct en kan leiden

 14. Knoflook remt App

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.; Becker, P.M.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Wikselaar, van P.G.; Wisselink, H.J.; Stockhofe, N.

  2011-01-01

  De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Uit de resultaten blijkt dat

 15. On the effects of sampling, analysis and interpretation strategies for complex forensic DNA research with focus on sexual assault cases

  NARCIS (Netherlands)

  Benschop, C.C.G.

  2012-01-01

  Forensisch DNA-onderzoek kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van diverse soorten misdrijven. Dit DNA-onderzoek kan complex zijn, bijvoorbeeld als de hoeveelheid celmateriaal minimaal is of als het biologische spoor celmateriaal bevat van meerdere (aan elkaar verwante) donoren. Corina

 16. Ontwikkeling en demonstratie van een geintegreerd bestrijdingssysteem voor de rode luis Myzus nicotianae

  NARCIS (Netherlands)

  Dijken, van M.J.

  1998-01-01

  De geïntegreerde plaagbestrijding van de paprikateelt onder glas, wordt sinds 1993 verstoord door de opkomst van de rode luis, Myzus nicotianae. Deze luis is namelijk resistent tegen het selectieve chemische correctiemiddel pirimicarb en een effectieve biologische bestrijding was onvoldoende

 17. Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Bloemhard, C.M.J.; Kleppe, R.

  2014-01-01

  In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van

 18. Vorderingen bij betere handhaving nuttige bestrijders in kas : Naar een echte geïntegreerde bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Messelink, G.J.

  2014-01-01

  Bij biologische bestrijding is de gebruikelijke vraag: welke natuurlijke vijand pakt de plaag het beste aan? Maar het is tijd voor een andere basisvraag: welke natuurlijke vijanden passen het best bij je gewas en het aangeboden voedsel? Zo’n insteek vergroot de kans dat ze zich lang handhaven in de

 19. Groenbemesters en aaltjesmanagement; De belangrijke rol van deze groene motor in de grond

  NARCIS (Netherlands)

  Korthals, G.W.; Sukkel, W.

  2008-01-01

  Groenbemesters spelen een essentiële rol in de (biologische) rotatie, ook al heeft het gebruik ervan zowel voor- als nadelen. Bij een doordachte keus uit het aanbod aan groenbemesters wegen de voordelen op tegen de nadelen. Een groenbemester wordt steeds vaker gezien als de 'groene' motor voor

 20. De stikstofstromen bij Oosterhof nader bekeken

  NARCIS (Netherlands)

  Schröder, J.J.; Eekeren, van N.J.M.; Oosterhof, D.

  2006-01-01

  Biologische melkveehouders zijn geïnteresseerd in de vraag of en tegen welke prijs zij mest zouden kunnen verkopen aan collega-akkerbouwers, zonder daarbij een wissel te trekken op de duurzaamheid van hun eigen melkveebedrijf. Het antwoord hierop wordt in de eerste plaats bepaald door de mate waarin

 1. Genetic engineering of Penicillium chrysogenum for the reactivation of biosynthetic pathways with potential pharmaceutical value

  NARCIS (Netherlands)

  Guzmán Chávez, Fernando

  2018-01-01

  Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming wordt de filamenteuze schimmel Penicillium chrysogenum op grote schaal gebruikt voor de industriële productie van β-lactam antibiotica. Van origine kan deze schimmel ook andere, mogelijk bruikbare, biologisch actieve componenten produceren.

 2. Thermal processing of conditioned waste and fuel substitutes; Thermische Behandlung vorbehandelter Abfaelle und Ersatzbrennstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velden, F. van der; Engweiler, J. [Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich (Switzerland)

  1998-12-31

  Different technologies for the thermal processing of mechanical-biologically conditioned waste are described and compared in terms of cost and flexibility. (orig.) [Deutsch] Es werden verschiedene Technologien der thermischen Behandlung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfaelle vorgestellt und im Hinblick auf Kosten und Flexibilitaet verglichen. (orig.)

 3. Research News from Norway, Sweden, and Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Skjenneberg

  1986-06-01

  Full Text Available Norge: 1 Forskningsavd ved Reindriftsadministrasjonen. 2 Avd. for arktisk biologi, Univ. i Tromsø 3 Viltforskningen ved DN, Trondheim 4 Institutt for biologi og geologi, Univ. i Tromsø 5 Institutt for husdyrnæring, Norges landbrukshøgskole 6 Institutt for zoologi, Norges landbrukshøgskole 7 Stipendiat Norges landbruksvit. forskningsråd 8 Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge Sverige: 1 Renförsöksavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet 2 Statens veterinärmedicinska anstalt 3 Statens naturvårdsverk Finland: 1 Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Renforskning 2 Kaamanen försöksstation, Renägareföreningen 3 Veterinärmedicinska högskolan 4 Helsingfors universitets husdjursvetenskapliga institut 5 Kuopios och Uleåborgs universiteter 6 Helsingfors universitets geologiska institut 7 Jyväskyläs universitet 8 Lantbrukets forskningscentral

 4. Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE-Convention of Air Pollution Prevention. Part III. Modelling the effects of N-deposition on the biodiversity of plant communities in temperate forests; Modellierung und Kartierung raeumlich differenzierter Wirkungen von Stickstoffeintraegen in Oekosysteme im Rahmen der UNECE-Luftreinhaltekonvention. Teilbericht III. Modellierung der Wirkung der Stickstoff-Deposition auf die biologische Vielfalt der Pflanzengesellschaften von Waeldern der gemaessigten Breiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jenssen, Martin [Waldkunde-Institut Eberswalde GmbH - W.I.E., Bad Freienwalde (Oder) (Germany)

  2010-03-15

  Semi-natural ecosystems are exposed to high atmospheric deposition for decades. In contrary to sulphur deposition which could be significantly reduced due to international conventions on air pollution prevention during the last decades, deposition of both, reduced and oxidized nitrogen is still on a very high level in average 40 kg N ha{sup -1} yr{sup -1} in forest ecosystems in Germany. The FuE-Project ''Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE - Convention of Air Pollution Prevention'' was jointly conducted by 4 partner institutions and studied impacts of atmospheric nitrogen deposition and climate change on physico-chemical properties of forest soils, nutrient storage and nutrient export (Karlsruhe Research Centre, IMK-IFU) as well as biodiversity of vegetation (OeKO-DATA and Institute for Forest Science Eberswalde) and soil organisms (Giessen University). Work carried out at the Institute for Forest Science Eberswalde concentrated on modeling the effect of N-deposition on plant biodiversity in forests of the Northeast German lowlands. The model approach is based on 722 probability density functions modeling the distribution of about 400 plant species over chemical top-soil parameters C/N-ratio and pH-value. On this base an indicator value model was developed and applied to the analysis of forest vegetation dynamics due to N-deposition-induced top soil dynamics since the middle of the last century. Threshold values for deposition-induced changes of top soil were derived for most important forest ecosystems types on sites not influenced by ground water. These threshold values correspond to four different classes of endangering of plant biodiversity. Coupling with the biogeochemical process model of IMK-IFU yielded projections of endangering of plant biodiversity for selected forest sites up to the year 2050. (orig.)

 5. The increase of biofouling in cooling water; Microweb reduceert biofouling in koelwater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, B.; Overgaauw, C. (eds.)

  2007-04-15

  A method to prevent biofouling in cooling water systems is to remove materials which stimulate the growth of micro-organisms. Such materials are in particular biodegradable materials as amino acids, carbon hydrates and volatile fatty acids. The Dutch research institute TNO carries out research on biofiltration by means of which biofouling and other forms of pollution can be controlled or prevented. TNO developed a biofilter for this purpose: MICROWEB. [Dutch] Een preventieve methode om biofouling in koelwatersystemen te beheersen is het verwijderen van stoffen die de groei van micro-organismen bevorderen. Het zijn vooral gemakkelijk biologisch afbreekbare componenten zoals aminozuren, koolhydraten en vluchtige vetzuren die al bij zeer lage concentraties (vanaf enkele microgrammen per liter), biologische groei stimuleren. TNO onderzoekt op welke wijze biofiltratie een positieve bijdrage levert aan het beheersen van biofouling en andere vormen van vervuiling. TNO ontwikkelde hiervoor een biofilter onder de naam MICROWEB.

 6. Wider die dualistische Position akademischen Schreibens: Das Schreiben einer Doktorarbeit als leibgebundene Praxis

  OpenAIRE

  Hanrahan, Mary

  2003-01-01

  Dieser Beitrag befasst sich mit der Spannung zwischen der dualistischen Tradition unseres Kulturkreises (WERTHEIM, 1999) einerseits und neueren Ansätzen, die die Konstruktion und Genese von Wissen als leibgebundenes Handeln innerhalb biologischer und ökologischer Systeme nachzuvollziehen versuchen andererseits (z.B. DAMASIO, 1994; LEAR, 1998; LEMKE, 1995; MATURANA & VARELA, 1992). Dabei werden auch Implikationen eines biosozialen Modells für Forschungsmethodologie und für akademisches Schreib...

 7. Challenging the Dualistic Assumptions of Academic Writing: Representing Ph.D. Research As Embodied Practice

  OpenAIRE

  Hanrahan, Mary

  2003-01-01

  Dieser Beitrag befasst sich mit der Spannung zwischen der dualistischen Tradition unseres Kulturkreises (WERTHEIM, 1999) einerseits und neueren Ansätzen, die die Konstruktion und Genese von Wissen als leibgebundenes Handeln innerhalb biologischer und ökologischer Systeme nachzuvollziehen versuchen andererseits (z.B. DAMASIO, 1994; LEAR, 1998; LEMKE, 1995; MATURANA & VARELA, 1992). Dabei werden auch Implikationen eines biosozialen Modells für Forschungsmethodologie und für akademisches Schreib...

 8. Small systems, small sensors: Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  OpenAIRE

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel apparaat worden gedaan en natuurlijke celomgevingen kunnen worden nagebootst in incubatiesystemen (orgaan-op-chip). Echter, om zulke systemen te controleren en systematisch te verbeteren gedurende de...

 9. Emotional reactions after event learning : a Rift between Implicit and Explicit Conditioned Valence in Humans Pain Relief Lerning

  OpenAIRE

  Andreatta, Marta

  2011-01-01

  Organismen vermeiden Gefahren und streben nach Belohnungen, um zu überleben. Klassische Konditionierung ist ein einfaches Model, das erklärt, wie Tiere und Menschen Ereignisse in Verbindung bringen. Dieses Lernen ermöglicht Lebewesen Gefahr oder Belohnung direkt vorherzusehen. Normalerweise besteht das Konditionierungsparadigma aus der Präsentation eines neutralen Stimulus zusammen mit einem biologisch bedeutsamen Event (der unkonditionierte Stimulus – US). Aufgrund dieser Assoziation erwirbt...

 10. Implementation of the ordinances issued under the Technical Guide for Refuse Management and quality assurance of fermentation products. 60. information meeting at Wolfsburg, October 2000; Umsetzung der TASi-Nachfolge-Verordnungen und Guetesicherung von Gaerprodukten. 60. Informationsgespraech in Wolfsburg im Oktober 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, K.; Hangen, H.O.; Leonhardt, H.W. [comps.

  2000-07-01

  The lectures and discussions held at this event produced new insights concerning the successor ordinances to the Household Waste Technical Code, quality assurance for fermented products and problems surrounding the composting of biodegradable wastes. [German] Vortraege und Diskussionen werden neue Erkenntnisse nicht nur zu den TASi-Nachfolge-Verordnungen, sondern auch zur Guetesicherung von Gaerprodukten und zur Problematik der Kompostierung biologisch abbaubarer Werkstoffe bringen. Wir wuenschen der Tagung einen guten Verlauf. (orig.)

 11. Waste treatment by the CCP/EuRec {sup trademark} process; Abfallbehandlung nach dem CCP/EuRec {sup trademark} -Restabfallbehandlungsverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lippmann, A. [CCP GmbH, Waste Management, Merkers (Germany)

  2002-07-01

  The CCP/EuRec {sup trademark} process involves either an aerobic (composting) or an anaerobic (fermentation) biological treatment stage, or a combination of both. [German] Bei dem CCP/EuRec {sup trademark} -Restabfallbehandlungsverfahren handelt es sich um ein leistungsfaehiges System zur biologischen Behandlung von Restabfaellen. Die biologische Behandlungsstufe kann wahlweise aerob (Rotte) oder anaerob (Vergaerung) erfolgen. Eine Kombination zwischen beiden Varianten ist ebenfalls moeglich. (orig.)

 12. Microorganisms are making large progress. DaimlerChrysler supports biotechnology research at universities; Mikroorganismen geben Gas. DaimlerChrysler unterstuetzt Biotechnologieforschung an Hochschulen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2003-07-01

  In order to improve the cooperation between economy and science the DaimlerChrysler Challenge Fund sponsors research at American universities. Some projects deal with hydrogen that is generated biologically and supposed to be stored in new tanks. (orig.) [German] Um die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu verbessern, sponsert der DaimlerChrysler Challenge Fund die Forschung an nordamerikanischen Hochschulen. Einige Projekte befassen sich mit Wasserstoff, der biologisch erzeugt und in neuartigen Tanks gespeichert werden soll. (orig.)

 13. Comparative studies in farther-reaching waste water cleaning in different reactor systems; Vergleichende Untersuchungen zur weitergehenden Abwasserreinigung in unterschiedlichen Reaktorsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dockhorn, T. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Three semi-technical pilot plants (completely mixed reactor, cascade, SBR) were operated in parallel under equal starting conditions. The influence of the type of reactor on the processes COD elimination, nitrification, denitrification and biological P elimination under operating conditions was studied. (orig.) [German] Es wurden drei halbtechnische Versuchsanlagen (volldurchmischter Reaktor, Kaskade, SBR) unter gleichen Ausgangsbedingungen parallel betrieben. Hierbei wurde der Einfluss des Reaktortyps auf die Prozesse CSB-Elimination, Nitrifikation, Denitrifikation sowie biologische P-Elimination unter Betriebsbedingungen untersucht. (orig.)

 14. Strategien zur HLA-Typisierung mit PyrosequencingTM

  OpenAIRE

  Entz, Patricia

  2006-01-01

  Der Haupthistokompatibilitätskomplex ist durch seine biologische Funktion eine für die Diagnostik und Forschung äußerst wichtige Region im humanen Genom. Die Untersuchung von HLA-Genorten stellt ein wichtiges Instrument in der molekulargenetischen Praxis dar. Die Pyrosequencing-Technik ist gut geeignet, um kurze DNA-Abschnitte mit weitgehend bekannter Sequenz schnell und effizient zu untersuchen. Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung von Pyrosequencing-basierten Methoden zur HLA-Typisierung....

 15. Effects of tributyltin (TBT) and testosterone on the female genital system in the mesogastropod Littorina littorea (Prosobranchia)

  Science.gov (United States)

  Deutsch, U.; Fioroni, P.

  1996-03-01

  Experiments were performed with the mesogastropod Littorina littorea on Helgoland, in Roscoff, and in the laboratory in order to evaluate the reaction of the female genital system to TBT, an environmental toxicant. The snails were either injected with 50 or 100 ng tributyltin (TBT) soluted in ethanol or exposed to artificial sea water treated with 5, 50, 100, and 200 ng TBT/l, and 33 ng testosterone/l. The duration of the experiments was either four or eight weeks. None of the analysed female L. littorea showed signs of imposex. Compared to results for the control groups, the size of the female glandular complex was significantly reduced if the pre-experimental toxication was already high, as is the case in snails collected around Helgoland. TBT-related gland complex reduction occurs also in female L. littorea from other sampling sites. In addition, injection of ethanol also causes a decrease in gland size. The experimental results demonstrate that the distal female genital system responds with significantly lower sensitivity to TBT than that of other prosobranchs. This behaviour is ascribed to the lack of an androgen receptor at the ovipositor. The results further strengthen the case of the extreme rarity of imposex described for female L. littorea in natural habitats. However, strong TBT-toxication may affect L. littorea populations significantly because of increasing masculinization of the females, which reduces reproduction ability.

 16. Does ecosystem variability explain phytoplankton diversity? Solving an ecological puzzle with long-term data sets

  Science.gov (United States)

  Sarker, Subrata; Lemke, Peter; Wiltshire, Karen H.

  2018-05-01

  Explaining species diversity as a function of ecosystem variability is a long-term discussion in community-ecology research. Here, we aimed to establish a causal relationship between ecosystem variability and phytoplankton diversity in a shallow-sea ecosystem. We used long-term data on biotic and abiotic factors from Helgoland Roads, along with climate data to assess the effect of ecosystem variability on phytoplankton diversity. A point cumulative semi-variogram method was used to estimate the long-term ecosystem variability. A Markov chain model was used to estimate dynamical processes of species i.e. occurrence, absence and outcompete probability. We identified that the 1980s was a period of high ecosystem variability while the last two decades were comparatively less variable. Ecosystem variability was found as an important predictor of phytoplankton diversity at Helgoland Roads. High diversity was related to low ecosystem variability due to non-significant relationship between probability of a species occurrence and absence, significant negative relationship between probability of a species occurrence and probability of a species to be outcompeted by others, and high species occurrence at low ecosystem variability. Using an exceptional marine long-term data set, this study established a causal relationship between ecosystem variability and phytoplankton diversity.

 17. Erythrotrichopeltis, eine neue Gattung der Erythropeltidaceae (Bangiophyceae, Rhodophyta)

  Science.gov (United States)

  Kornmann, P.

  1984-06-01

  In culture experiments Erythropeltis discigera (Berth.) Schmitz and Erythrotrichia discigera Berth. proved to be heteromorphous stages in the life history of the same entity, incorporated into the new genus Erythrotrichopeltis. There is no obligate alternation of generations, the peltoid and the trichoid phase both propagate asexually by monospores. In addition, the trichoid phase releases spermatia in abundance, while carpogonia cannot be distinguished from vegetative cells. Thus far, the present statements are in full accordance with Berthold's observations, made at Naples more than 100 years ago, which have, however, recently been challenged. Moreover, the cultivation experiments made supplement Berthold's results as to the post fertilization process. A few days after the appearance of spermatia, peltoid plants are met with among the filamentous ones: they obviously originate from carpospores. The transition of the peltoid to the trichoid phase, at first observed accidentally in 3-month old moribund cultures, was reconstructed on more than one occasion by designed experiments. This study was started with discoid plants isolated from crude cultures of sublitoral algae from Helgoland (North Sea). Neither Erythrotrichia discigera Berth. nor Erythropeltis discigera (Berth.) Schmitz were ever found in the field around Helgoland. Recognized by Batters to be identical with Bangia ciliaris Carmichael, the name of the typical representative of the new genus is Erythrotrichopeltis ciliaris (Carm. ex Harv. in Hook.) nov. comb.

 18. Control of a reactor for conditioning of biogenic waste materials. Final report; Steuerung eines Reaktors zur Aufbereitung von Abfaellen mit biogenen Bestandteilen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartha, B.; Brummack, J.; Kloeden, W.

  2002-10-01

  Mechanical-biological waste treatment implies biological drying and mechanical separation; it produces a pollutant-free fuel fraction with good calorific value and inorganic fractions available for recycling. Apart from some prototypes, mostly static aerobic reactors are used. For moist residues, dynamic reactors may be interesting as they permit coupling of thermal and mechanical processes, i.e. parallel biological drying and mechanical separation. A discontinuous rotary kiln reactor for biological drying of residues was developed in this project. (orig.) [German] Die mechanisch-biologische Aufbereitung von Restabfaellen (MBA) hat sich zu einem Systembaustein innerhalb der Restabfallentsorgung entwickelt. Das Hauptanwendungsziel besteht darin, durch die Kombination von biologischer Trocknung mit mechanischen Stofftrennverfahren eine heizwertreiche und schadstoffentfrachtete Fraktion mit Brennstoffeigenschaften, sowie verwertbare anorganische Fraktionen aus dem Restabfall zu gewinnen. Die Ausgangssituation zeigte, dass, abgesehen von einigen prototypischen Anlagen, in der MBA-Technologie hauptsaechlich statische, aerob arbeitende Reaktoren (Rottetunnel und Rotteboxen) fuer den biologischen Schritt eingesetzt werden. Fuer feuchte Restabfaelle erscheint es interessant, dynamische Reaktoren einzusetzen, die die Kopplung thermischer und mechanischer Prozesse erlauben, die also die biologische Trocknung und den mechanischen Aufschluss parallel zulassen. Im Rahmen des Projektes wurde die Steuerung eines diskontinuierlich betriebenen Drehrohrreaktors zur biologischen Trocknung von Restabfaellen entwickelt. (orig.)

 19. Dispersion behaviour of rape oil methyl ester and rape-oil-based hydraulic oils in soils and on soil surfaces with due consideration to the technical performance capabilities of the hydraulic oils. Part-project 1: studies on model ecosystems. Part-project 2: provision of oils with defined degrees of ageing. Final report; Ausbreitungsverhalten von Rapsoelmethylester und Hydraulikoelen auf Rapsoelbasis im Boden und auf Bodenoberflaechen unter Beruecksichtigung der technischen Leistungsfaehigkeit der Hydraulikoele. Teilvorhaben 1: Untersuchungen an Modelloekosystemen. Teilvorhaben 2: Bereitstellung definiert gealterter Hydraulikoele. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, W.; Schuett, C.; Roemer, A.; Foelster, N.; Lemke, M.

  2001-07-01

  The purpose of the present cooperative research project is to study the toxicity, the degradation and in particular the dispersion behaviour of biologically rapidly degradable hydraulic oils and rape oil methyl esters (RME) in soils and waters with a special focus on hydraulic oils. This is to serve as a basis for developing guidelines for action in the event of accidents involving biologically rapidly degradable hydraulic fluids that ensure proper accident reporting and handling. The outcome of the cooperative research project is to permit a first risk assessment for the soil and water compartments in the event of accidents involving hydraulic oils and RME. Another task is to clarify to what extent it is permissible to deviate from the usual measures prescribed for oil accidents involving crude oil when biologically rapidly degradable hydraulic oils or RME are involved instead. [German] Ziel des Verbundvorhabens ist es, die Toxizitaet, den Abbau und insbesondere das Ausbreitungsverhalten von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen und Rapsoelmethylester (RME) in Boden und Wasser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten bei den Hydraulikoelen liegt. Damit sollen Verfahrensrichtlinien angegeben werden, die im Falle von Unfaellen mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfluessigkeiten oder Biodiesel eine angemessene Unfallaufnahme und -abwicklung sicherstellen. Als Ergebnis des Verbundvorhabens soll eine erste Risikoabschaetzung fuer die Kompartimente Boden und Wasser bei Unfaellen mit Hydraulikoelen und RME moeglich sein. Darueber hinaus soll geklaert werden, inwieweit Abweichungen von den ueblichen Massnahmen bei Oelunfaellen mit Mineraloelprodukten im Vergleich zu biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen oder RME moeglich sind. (orig.)

 20. Status of grey seals along mainland Europe from the Southwestern Baltic to France

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tero Härkönen

  2007-01-01

  Full Text Available The grey seal was a common species along mainland Europe during the Stone Age (8,000-5,500 BC. Along the North Sea coast populations started to decline substantially during the 11th century as a result of excessive hunting. The last breeding populations disappeared in the 16th century in the Wadden Sea, and before 1900 in the Kattegat-Skagerrak and the Southwestern Baltic as a result of an extermination campaign. No regular pupping occurred along mainland Europe until the end of the 1970s, when a breeding colony was established near Amrum in the German Wadden Sea. Somewhat later, additional breeding sites were discovered near Terschelling in the Dutch Wadden Sea (1980, at Helgoland, and off Brittany in France. Tracking of movements indicate these seal groups to be linked to the larger populations in the UK. Numbers of grey seals in the recolonised areas have increased over the years, but in the Kattegat-Skagerrak stable numbersof about 25 individuals have been observed since the 1970s, whereas more than 100 grey seals are found in the Southwestern Baltic. In the southeastern North Sea, 120 grey seals occur during moult at Helgoland, 120 in the German and over 1,130 in the Dutch parts of the Wadden Sea in 2004. Along the southern Dutch and Belgian coasts small groups are regularly observed, but no colonies have yet been established. In the colonies off Brittany in France about 105 grey seals have been counted. Successful pupping has only been recorded 3 times in the Kattegat-Skagerrak over the past 30 years, and 2-4 pups are born annually in France and the Southwestern Baltic. The relative strongholds for breeding along the European continent are the Dutch Wadden Sea, where in 2003/2004 at least 150 pups were recorded, Amrum in the German Wadden Sea (23 pups and Helgoland (8 pups. Consequently, total numbers of counted grey seals from the Southwestern Baltic to France amounted to at least 1,600 in 2004, while about 190 pups were born in the area.

 1. Parasites of the flounder Platichthys flesus (L.) from the German Bight, North Sea, and their potential use in ecosystem monitoring. A. Infection characteristics of potential indicator species

  Science.gov (United States)

  Schmidt, V.; Zander, S.; Körting, W.; Steinhagen, D.

  2003-10-01

  As part of integrated biological-effect monitoring, the parasite fauna of the flounder Platichthys flesus (L.) was investigated at five locations in the German Bight, with a view to using parasite species as bio-indicators. Over a period of 6 years, parasites from 30 different taxa were identified, but only 7 taxa of the parasite community occurred regularly at all locations and in sufficient abundance that they could be considered as potential indicator species. These species were the ciliophoran Trichodina spp., the copepods Acanthochondria cornuta, Lepeophtheirus pectoralis and Lernaeocera branchialis, the helminths Zoogonoides viviparus and Cucullanus heterochrous and metacercaria of an unidentified digenean species. Infection characteristics of these parasites are presented, with a comparison of the results from individual sampling periods and those of the long-term data set. Natural influences on the infection levels, such as temporal variations, habitat conditions and host-related factors, were evaluated. All of these parasite species showed significant differences in their infection levels between the Elbe estuary, as the most polluted site, and the less polluted coastal and marine locations: Helgoland, Outer Eider estuary and Spiekeroog, especially in the long-term data set. Gradual differences between the Elbe, the Outer Eider and Helgoland, which were not detected in individual sampling periods, also became evident in the pooled-data set. These were found in the prevalence of Trichodina spp., A. cornuta, Z. viviparus and C. heterochrous. Although salinity is considered as the most important natural factor, influencing the distribution pattern of the majority of the potential indicator species, infection levels of most of these species differed between locations with similar salinity conditions. Infection levels corresponded to a contamination gradient (Elbe > Inner Eider, Outer Eider > Helgoland) established across the locations. Seasonal variation in

 2. Assessment of Intercomparison of Radionuclide Activity Measurement between P3KRBiN-BATAN and NMIJ/AIST-JAPAN

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nazaroh; Pujadi; Hermawan Candra; Ermi Juita; Holnisar

  2003-01-01

  On every radionuclide activity measurements or any measurements always contain uncertainties. The uncertainties come from standard source, equipment to be used, condition of measurements (background) and sample (measurement). Those elements should be taken into account in the measurement result evaluation. To know the result of activity measurement was in a good agreement or not, it can be done by intercomparison. A good result of a measurement if it was nearly with the result of international/primary laboratories measurements such as System Internationale de Reference (SIR)-Franch, National Metrology Institute of Japan- Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST or Physikalisch Technische Bundes-anstalt (PTB) and the absolute value of E n should be less than 1. The result of intercomparison between Center for Research and Development of Radiation Safety and Nuclear Biomedicine (P3KRBiN) -BATAN and NMIJ/AIST were in a good agreement for activity measurement of 125 I (E n =0.193), 58 Co(E n =0.503), 88 Y(E n =0.035) and 59 Fe(E n =0.632), by using gamma spectrometry counting system (HPGe detector) and 166m Ho(E n =0.492), by using Merlin Gerin Ionization chamber. (author)

 3. Conversion of a MBA to the treatment of biological wastes; Umnutzung einer MBA zur Bioabfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deubig, Jan B. [Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) AoeR Kapiteltal, Kaiserslautern (Germany); Stadtmueller, Gregor [Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) AoeR Kapiteltal, Kaiserslautern (Germany). Abt. Technik; Greuel, Michael [Schirmer Umwelttechnik GmbH, Mainz (Germany); Deubig, Isabel [Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) AoeR Kapiteltal, Kaiserslautern (Germany). Abt. Stoffstrommanagement

  2013-03-01

  The Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) - gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern (Kaiserslautern, Federal Republic of Germany) is a public waste management authority being responsible for 250,000 inhabitants with respect to the utilization of municipal waste and with respect to the collection of problematic waste materials and electric appliances. Due to the changing framework conditions in the waste management, ZAK looks for solutions which facilitate the handling with increasing specific costs at simultaneously preservation of created values and compliance with social and ecologic standards. The change of the utilization of the cluster of plants to a mechanical-biological biowaste treatment plant within a regional cooperation project with formation of clusters in the waste management is an alternative to the unchanged continuation of the status quo or to a shutdown. Within the project transformation, existing power plants have been partly subject to a utilization conversion for the second time. ZAK increases its profile as a biomass competence centre. The MBA technology demonstrates its process-technical determined enhanced flexibility of mass flow.

 4. Extraction of uranium from sea water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bals, H G [Uranerzbergbau G.m.b.H., Bonn (Germany, F.R.). Bereich Technik

  1979-04-01

  First tested on Helgoland in 1977, a test facility of the Uranerzbergbau GmbH, Bonn, is now about to start operation in the Golf Stream near the florida coast. At the present state of the art, the process is uneconomical unless uranium prices rise to several times the present level; however, the project management views the further developments quite optimistically. Commercial plants with a production up to 1,000 tons of uranium per year and more are already in the planning stage. In accordance with the Federal Minister for Research and Technology, who is acting as sponsor, another five year's plan to continue the project until 1983 has already been agreed upon.

 5. Some lower food web organisms in the nutrition of marine harpacticoid copepods: an experimental study

  Science.gov (United States)

  Rieper, Marianna

  1985-12-01

  Some lower food web organisms from the marine littoral environment were studied as food for harpacticoid copepods. In laboratory experiments, it could be shown that, among the ciliates, the slow-moving Uronema sp. was taken up while the fast-moving Euplotes sp. was not. Asterionella glacialis, a pennate diatom with spiny projections, was unsuitable as food. The centric diatom Skeletonema costatum was ingested by all harpacticoid species tested, including Tisbe holothuriae, Paramphiascella vararensis, Amphiascoides debilis and Dactylopodia vulgaris. All are epibenthic and phytal species occurring in the shallow waters of Helgoland (North Sea). The amount of ciliate and algal carbon taken up was less than that provided by bacteria under laboratory conditions. However, some diatom food may be essential for the development of D. vulgaris.

 6. Effects of landfills on the limnology of associated running waters; Gefaehrdung von Oberflaechengewaessern durch Altablagerungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baier, B. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Kappus, B. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Boehmer, J. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Nill, A. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie; Rahmann, H. [Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Zoologie

  1997-10-01

  Five small brooks influenced by runoff from landfills were surveyed from May 1993 to March 1994 using chemical and biological methods. Results showed clear impacts on the macroinvertebrate fauna as a result of pollutants in three of the five brooks studied. (orig.) [Deutsch] Im Einflussbereich von Altdeponien wurden fuenf kleine Fliessgewaesser von Mai 1993 bis Maerz 1994 wasserchemisch und biologisch untersucht. Anhand der Untersuchungsergebnisse wurde eine Gefaehrdungsabschaetzung der Oberflaechengewaesser durch die Altablagerungen vorgenommen. Danach waren bei drei der fuenf untersuchten Deponien aufgrund von Schadstoffeintraegen Auswirkungen auf die Makrobenthosfauna der angrenzenden Fliessgewaesser erkennbar. (orig.)

 7. Viburcol — Bioregulatory Approach in Childhood Diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.V. Popovich

  2015-03-01

  The article provides an overview of publications devoted to clinical researches of combination bioregulatory drug Viburcol manufactured by German company Biologische Heilmittel Heel GmbH, which is widely used in childhood diseases both by domestic doctors, and abroad [1, 2, 4–14, 16]. Scientific and clinical studies demonstrate the high efficacy of Viburcol, which in some cases is comparable with that of other drugs [1, 2, 5, 6]. At the same time, Viburcol has a favorable safety profile, is well tolerated by children, is being used from 1 year of age and in pregnant women [1, 2, 4–13].

 8. Chemistry and biology of natural product derived protease inhibitors

  OpenAIRE

  Stolze, Sara Christina

  2012-01-01

  Im Rahmen dieser Dissertation sollten Naturstoffe und davon abgeleitete Derivate synthetisiert und im Hinblick auf ihre biologische Aktivität als Protease-Inhibitoren untersucht werden. Für die Naturstoffklasse der 3-Amino-6-Hydroxy-2-piperidon(Ahp)-Cyclodepsipeptide, die als nicht-kovalente Serin-Protease-Inhibitoren bekannt sind, konnte eine Festphasensynthese basierend auf einem allgemeinen Ahp-Vorläufermolekül entwickelt werden. Für den Ahp-Vorläufer wurde eine Lösungssynthese entwicke...

 9. Auftreten von Falschem Mehltau bei Gartenkresse (Lepidium sativum L. in der Saatgutvermehrung – Evaluierung von Saatgutbehandlung und Wachstumsbedingungen in einem Gefäßversuch

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zeller, Stefanie

  2014-09-01

  Full Text Available Die zur Familie der Brassicaceae gehörende Gartenkresse wird in Deutschland überwiegend im biologischen Anbau vermehrt. Seit einigen Jahren werden diese Gartenkressebestände von Erregern des Falschen Mehltaus (Hyaloperonospora parasitica, Perofascia lepidii befallen, was zu einem Totalausfall des Pflanzenbestandes führen kann. Daher ist die biologische Saatgutproduktion von Gartenkresse gefährdet, was eine Beeinträchtigung der Saatgutversorgung für die Keimsprossenerzeugung zur Folge hat. In den laufenden Untersuchungen wird der Einfluss von nicht chemischen Saatgutbehandlungsmaßnahmen (Wasserdampf, Elektronen, sowie Wachstumsbedingungen (Feuchte, Boden auf die Infektion mit Falschem Mehltau untersucht.

 10. 25 years acidification monitoring in Bavaria. Trends and developments; 25 Jahre Versauerungsmonitoring in Bayern. Trends und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheel, Thorsten

  2015-07-15

  In Bavaria, the development of the atmospheric caused acidification within all relevant environmental compartments (soil, water, air) is monitored by an intensive monitoring for more than 25 years. This report covers the trends and developments of chemical and biological indicators of flowing waters, groundwater and lakes are summarized evaluated and displayed. [German] In Bayern wird seit mehr als 25 Jahren die Entwicklung der atmosphaerisch bedingten Versauerung innerhalb aller betroffenen Umweltkompartimente (Boden, Wasser, Luft) durch ein intensives Monitoring ueberwacht. In diesem Bericht sind die Trends und Entwicklungen chemischer und biologischer Indikatoren der Fliessgewaesser, Grundwaesser und Seen zusammenfassend ausgewertet und dargestellt.

 11. Combining mechanical-biological residual waste treatment plants with the carbonisation-combustion process; Kombination MBA mit dem Schwel-Brenn-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diekmann, J.; Wiehn, G. [Siemens AG Unternehmensbereich KWU, Erlangen (Germany). Bereich Energieerzeugung

  1998-09-01

  The disposal market for household waste is strongly influenced by the legal framework governing it. A further factor that makes it difficult for the authorities responsible for disposal to decide on residual waste disposal by means of thermal or mechanical-biological treatment plants is the downward pressure on disposal prices from inexpensive, underused landfills. This makes it all the more important for a future-oriented waste management to develop a both economically and ecologically optimised waste disposal concept. In this situation there is much in favour of adopting a concept consisting of a combination of mechanical, mechanical-biological, and thermal treatment which takes due account of waste disposal concepts at the regional and supraregional scale. [Deutsch] Der Entsorgungsmarkt fuer Siedlungsabfaelle wird stark durch die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Hinzu kommt, dass der Entscheidungsprozess der oeffentlichen Entsorgungstraeger zur Restabfallentsorgung mittels thermischer oder mechanisch-biologischer Anlagen durch den Druck auf die Entsorgungspreise aufgrund der kostenguenstigen, nicht ausgelasteten Deponien erschwert wird. Umso mehr muss das Ziel einer zukunftsorientierten Abfallwirtschaft sein, unter oekonomischen und oekologischen Gesichtspunkten ein optimiertes Abfallkonzept aufzubauen. Hier kann es sehr hilfreich sein, sich eines Konzeptes, bestehend aus der Kombination von mechanischer, mechanisch-biologischer und thermischer Behandlung unter Beruecksichtigung des regionalen und ueberregionalen Abfallkonzeptes zu bedienen. (orig./SR)

 12. New catalysts for photocatalytic cleaning of waste water; Neue Katalysatoren zur photokatalytischen Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindner, M [Inst. for Solarenergieforschung GmbH, Hannover (Germany); Bahnemann, D [Inst. for Solarenergieforschung GmbH, Hannover (Germany); Hirthe, B [Sachtleben Chemie, Duisburg (Germany); Griebler, W D [Sachtleben Chemie, Duisburg (Germany)

  1994-11-01

  Cleaning of polluted ground and waste water meets with particular problems where the group of halogenated hydrocarbons is concerned, which are not, or not readily, to be biologically degraded by conventional techniques. As an alternative technique to waste water cleaning, a method known as photocatalysis was proposed some years ago, which removes the organic pollutants by oxidation at semiconductor particles exposed to a light source. The article reports on a newly developed photocatalyst with distinctly enhanced pollutant degradation efficiency. (orig./EF) [Deutsch] Besondere Schwierigkeiten bei der Reinigung verschmutzter Grund- und Abwaesser bereitet die Gruppe der halogenierten Kohlenwasserstoffe, die sich nicht oder nur schwer auf herkoemmliche Weise biologisch abbauen lassen. Als alternative Technik zur Abwasserreinigung wurde vor einigen Jahren die sogenannte Photokatalyse vorgeschlagen, bei der die organischen Schadstoffe durch Oxidation an belichteten Halbleiterteilchen entfernt werden. Nachfolgend wird ueber einen neu entwickelten Photokatalysator berichtet, mit dessen Hilfe eine deutliche Steigerung der Effektivitaet des photokatalytischen Schadstoffabbaus gelingt. (orig./EF)

 13. Ecological aspects to the use of pretreated waste in thermal plants; Oekologische Aspekte beim Einsatz aufbereiteter Abfaelle in thermischen Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedel, M.; Urban, A.I. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachgebiet Abfalltechnik

  1998-09-01

  The present contribution focuses on the input side of individual process techniques. It shows on the basis of example calculations how two parameters describing the incinerable (residual) waste that are of particular importance for unconventional thermal treatment methods, namely ``pollutant load`` and ``calorific value``, can be influenced by a recycling stage and then further by mechanical-biological pretreatment. [Deutsch] Im folgenden soll das Hauptaugenmerk auf die Inputseite zu den einzelnen thermischen Verfahren gelegt werden und anhand einer Beispielrechnung aufgezeigt werden, wie sich die fuer einen Einsatz in nichtkonventionellen thermischen Verfahren besonders wichtigen Parameter des aufbereiteten (Rest)Abfalls `Schadstoffbelastung` und `Heizwert` zunaechst durch eine Verwertung und weiter durch eine mechanisch-biologische Vorbehandlung veraendern. (orig./SR)

 14. Central key project `Biotechnology`. Supplementary report. 2nd project phase (3/95 through 12/95); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Ergaenzungsbericht 2. Foerderphase (3/95 bis 12/95)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions; protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalysed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 15. Indoor environment; Binnenmilieu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogeling, J.J.N.M.; Van Weele, A.M. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Boerstra, A.C. [BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam (Netherlands); Cox, C.W.J. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Kurvers, S.R. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Roelofsen, C.P.G. [Grontmij Technical Management, Amersfoort (Netherlands)

  2005-10-15

  This issue is dedicated to several aspects of the indoor environment in buildings: air quality, thermal climate, noise, light and view or panorama. [Dutch] De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de factoren als binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht. De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen. Het binnenmilieu omvat alle fysische (temperatuur, vochtigheid, geluid, licht), chemische en biologische factoren in een gebouw die van invloed zijn op gezondheid en welzijn van de gebruikers. Binnenmilieu is onder te verdelen in de aspecten thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, geluid, licht en uitzicht. Soms vallen ook elektromagnetische velden psychologische aspecten als privacy en groenbeleving eronder. Deze ThemaTech staat geheel in het teken van binnenluchtkwaliteit, het thermische binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht.

 16. Environmental data 1995; Umweltdaten Deutschland 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-31

  The brochure contains concise data on pollution sources and pollutant effects on the environment (land use, airborne pollutants, liquid effluents, waste, noise, etc.), data on environment quality (air pollution levels, water quality, diversity of species, etc.), and data on the social effects of environmental pollution (environmental protection expenditures, market shares of low-polluting passenger cars and unleaded fuel, biological sewage treatment systems, etc.). All these data are suitable indicators for describing the current environmental situation. (orig./KW) [Deutsch] Die Broschuero umfasst in komprimierter Weise - Daten zu den Verursachern von Umweltbelastungen und zu den Einwirkungen auf die Umwelt (Bodennutzung, Luftemissionen, Abwasser, Abfaelle, Laerm etc.), - Daten zur Qualitaet der Umwelt (Immissionen, Gewaesserguete, Artenvielfalt etc.) sowie - Daten zur gesellschaftlichen Reaktion auf die Umweltbelastung (Ausgaben fuer den Umweltschutz, Anteil schadstoffarmer Pkw und bleifreien Benzins, Anschluss der Bevoelkerung an biologische Klaeranlagen etc.), die als Indikatoren zur Beschreibung der Umweltsituation geeignet erscheinen. (orig./KW)

 17. ON THE MAKING OF A SYSTEM THEORY OF LIFE: PAUL A WEISS AND LUDWIG VON BERTALANFFY’S CONCEPTUAL CONNECTION

  Science.gov (United States)

  Drack, Manfred; Apfalter, Wilfried; Pouvreau, David

  2010-01-01

  In this article, we review how two eminent Viennese system thinkers, Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy, began to develop their own perspectives toward a system theory of life in the 1920s. Their work is especially rooted in experimental biology as performed at the Biologische Versuchsanstalt, as well as in philosophy, and they converge in basic concepts. We underline the conceptual connections of their thinking, among them the organism as an organized system, hierarchical organization, and primary activity. With their system thinking, both biologists shared a strong desire to overcome what they viewed as a “mechanistic” approach in biology. Their interpretations are relevant to the renaissance of system thinking in biology—“systems biology.” Unless otherwise noted, all translations are our own. PMID:18217527

 18. On the making of a system theory of life: Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy's conceptual connection.

  Science.gov (United States)

  Drack, Manfred; Apfalter, Wilfried; Pouvreau, David

  2007-12-01

  In this article, we review how two eminent Viennese system thinkers, Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy, began to develop their own perspectives toward a system theory of life in the 1920s. Their work is especially rooted in experimental biology as performed at the Biologische Versuchsanstalt, as well as in philosophy, and they converge in basic concepts. We underline the conceptual connections of their thinking, among them the organism as an organized system, hierarchical organization, and primary activity. With their system thinking, both biologists shared a strong desire to overcome what they viewed as a "mechanistic" approach in biology. Their interpretations are relevant to the renaissance of system thinking in biology--"systems biology." Unless otherwise noted, all translations are our own.

 19. Innovative lighting in school buildings for the 'Frisse School'. The importance of lighting in school buildings for student performance; Innovatieve schoolverlichting voor de 'Frisse School'. Verlichting belangrijk voor optimale schoolprestaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Groot, E.; Westerlaken, N. [Business Unit Bouw en Installaties, TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); De Bruin-Hordijk, T. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2007-11-15

  The quality of lighting plays an important role in the psychological and biological processes of people. Research shows that student performace increases in a good visual environment. At the same time, the energy use of artificial lighting is one of the major cost items of schools. This was a major reason to conduct research into optimal utilisation of daylight in schools.(mk) [Dutch] De lichtkwaliteit speelt een belangrijke rol bij de psychologische en biologische processen van mensen. Uit onderzoek blijkt dat in een goede visuele omgeving de prestaties van leerlingen toenemen. Gelijktijdig is het energiegebruik voor kunstlicht een van de belangrijkste kostenposten van scholen. Alle reden om onderzoek te doen naar optimaal gebruik van daglicht in scholen.

 20. Stereoskopische Visualisierung einer Infektion mammalischer Zellen durch pathogene Bakterien

  Science.gov (United States)

  Granseier, Michael; Grassmé, Heike; Gulbins, Erich; Lipinski, Hans-Gerd

  Die Infektion mammalischer Zellen durch pathogene Bakterien ist biologisch immer noch nicht sicher geklärt. Mit Hilfe der Laserscanmikroskopie ist es mittlerweile aber möglich, räumliche Bilddaten von Zellproben zu erstellen, auf denen der Eindringvorgang der Bakterien in das Zellinnere durch verschieden leuchtende Fluoreszenzfarbstoffe visualisiert werden kann. Unter Verwendung bekannter und adaptierter 3D-Rekonstruktionsalgorithmen werden dreidimensionale Visualisierungen von Mikroskopiebildern vorgestellt, mit deren Hilfe die Analyse des Infektionsprozesses erleichtert wird. Dabei hat sich gezeigt, dass mit Oberflächenrekonstruktionsverfahren die Topografie der Zelloberfiäche korrekt dargestellt werden kann, während die Darstellung der Farbstoffverteilungen besser durch ein Texture-Mapping-Verfahren gelingt. Die Rekonstruktionen konnten insbesondere durch den Einsatz von stereoskopischen Visualisierungstechniken detailgenau analysiert werden.

 1. Central key project `Biotechnology`. Supplementary report. 2nd project phase (3/95 through 12/95); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Ergaenzungsbericht 2. Foerderphase (3/95 bis 12/95)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions; protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalysed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 2. Efficiency of Traumeel S Application in Combined Therapy of Acute Sinusitis in Children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O.I. Smiian

  2016-05-01

  Full Text Available The article presents the results of researches on the effect of combination bioregulatory drug Traumeel S, manufactured by Biologische Heilmittel Heel GmbH, on the clinical efficacy of treatment for acute sinusitis in children on the background of basic therapy. Evaluation of treatment efficacy was performed by determining the integrated hematological indices, calculated on the basis of indicators of clinical blood tests and markers of inflammation (total protein and its fractions, C-reactive protein. The inclusion of Traumeel S into the treatment regimens in patients with acute sinusitis showed significantly more rapid decline in leukocyte index of intoxication, and the completion of inflammation. This medicine is effective and well tolerated by patients.

 3. Does a plant for mechanical-biological waste treatment require a sanitary landfill?; Braucht die MBA eine Deponie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulte, Burkart [GVoA mbH und Co. KG, Hille (Germany)

  2012-11-01

  In mechanical-biological waste treatment, an interesting recyclable fraction is dumped in landfill together with other treatment residues. This may be 10-20% depending on the energy content of the initial material. Some operators of mechanical-biological waste treatment plants are currently working on modifying their waste treatment processes. Results so far have shown that this may also reduce the cost. (orig.) [German] Bei der bisherigen Abfallentsorgung mittels einer MBA (mechanisch-biologische Abfallbehandlung) wird immer noch ein interessanter Wertstoffanteil mit dem Deponat auf der Deponie abgelagert. Je nach Qualitaet der Vorbehandlung sind dies alleine vom Energieinhalt des Eingangsmaterials ca. 10-20%. Um auch diesen Anteil zu verwerten, sind aktuell einige MBA-Betreiber dabei, ihre Verfahren entsprechend umzustellen. Erste Ergebnisse zeigen, dass dies auch noch zu Kosteneinsparungen fuehren kann. (orig.)

 4. Joint stabilization of sewage sludge and separated manure fluid. Treatment and utilization of manure. Final report; Gemeinsame Stabilisierung von Klaerschlamm und separierter Guellefluessigkeit. Guellebehandlung und -verwertung. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geiger, W.F.; Kolisch, G.

  1994-12-01

  As an alternative to separate manure processing, anaerobic stabilization of surplus manure and sewage sludge in combination is possible at municipal sewage treatment plants. Subsequently to the removal of solids, pig manure is fed into existing digesters. The process concept comprises the following partial steps: preliminary treatment of crude manure, anarobic stabilization of the separated manure fluid, biological nitrogen elimination from the digested mixture of sewage sludge and manure, and dewatering of the mixed sludge in the dewatering systems of the sewage treatment plant. (orig./SR) [Deutsch] Eine Alternative zu den Verfahren einer separaten Guelleaufbereitung stellt die gemeinsame anaerobe Stabilisierung von Ueberschussguelle und Klaerschlamm auf kommunalen Klaeranlagen dar, die eine Einspeisung feststoffseparierter Schweineguelle in bereits vorhandene Faulbehaelter vorsieht. Das Verfahrenskonzept besteht aus den Teilschritten Vorseparierung der Rohguelle, anaerobe Stabiliserung der separierten Guellefluessigkeit, biologische Stickstoffelimination aus dem ausgefaulten Klaerschlamm-Guelle-Gemisch sowie Entwaesserung der Mischschlaemme auf den Entwaesserungsaggregaten der Klaeranlage. (orig./SR)

 5. Emission reduction measures in biowaste fermentation plants; Emissionsmindernde Massnahmen bei Bioabfallvergaerungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raussen, Thomas; Koj, Ulla; Sprick, Werner; Lootsma-Hallerberg, Auke [Witzenhausen-Institut fuer Abfall, Umwelt und Energie GmbH, Witzenhausen (Germany)

  2012-11-01

  Like many other biological processes, the biological processes of an integrated biowaste fermentation and composting plant involve gaseous emissions. Planners have many options to minimize the hazardous fraction of the gaseous emissions. Early optimization of the plans for materials flow management, constructional and process-related measures and operating schedules are particularly important. The contribution presents important fields of action and discusses their relevance. (orig.) [German] Die biologischen Prozesse einer integrierten Bioabfallvergaerungs- und Kompostierungsanlage sind, wie viele andere biologische Prozesse auch, mit gasfoermigen Emissionen verbunden. Anlagenplaner und Betreiber haben aber vielfaeltige Moeglichkeiten, den schaedlichen Anteil dieser Emissionen deutlich zu minimieren. Die fruehzeitige Optimierung der Planungen in den Bereichen Stoffstrommanagement, bauliche und verfahrenstechnische Massnahmen sowie betrieblicher Ablaeufe besitzt dabei besondere Bedeutung. Wichtige Handlungsfelder werden in diesem Beitrag uebersichtsartig dargestellt und in ihrer Relevanz diskutiert. (orig.)

 6. Treatment factors influencing survival in pancreatic carcinoma; Der Einfluss der Therapie auf das Ueberleben von Patienten mit Pankreaskarzinom. Eine Analyse von Einzelfaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warszawski, N.; Warszawski, A.; Schneider, B.M.; Roettinger, E.M. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Radiologie 2 (Strahlentherapie); Link, K.H.; Gansauge, F. [Ulm Univ. (Germany). Abt. fuer Allgemeinchirurgie; Lutz, M.P. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Innere Medizin 1

  1999-07-01

  . Zusaetzlich erhielten 37 Patienten mehrere Chemotherapiezyklen mit Mitoxantron, 5-Fluorouracil und Cis-Platin, entweder intravenoes (14/38) oder intraarteriell (23/38). Der Einfluss von Behandlungsfaktoren auf das Ueberleben wurde untersucht. Die biologisch effektive Dosis wurde mit Hilfe des linearquadratischen Models ({alpha}/{beta}=25 Gy) berechnet bei einem taeglichen Wirkungsverlust von 0,85 Gy ab Tag 28. Ergebnisse: Behandlungsfaktoren, die das Ueberleben beeinflussten, waren die Resektion (p=0,02), die strahlentherapeutische Behandlungseit (p=0,03) und die biologisch effektive Dosis (p<0,002). Gesamtdosis und Applikationsart der Chemotherapie hatten keinen signifikanten Einfluss. Das strahlentherapeutische Behandlungsvolumen wies eine negative Korrelation (r=-0,5 mit p=0,06) mit dem Geamtueberleben auf, ohne dass eine Korrelation zwischen Tumorgroesse, Tumorstadium und Behandlungsvolumen nachweisbar war. In der multivariaten Analyse behielt allein die biologisch effektive Dosis mit p=0,02 ihre Signifikanz. Schlussfolgerungen: Neben der Resektion beeinflusst die biologisch effektive Dosis das Ueberleben der Pankreaskarzinompatienten. Das Bestrahlungsvolumen soll so klein wie moeglich gehalten und eine Unterbrechung der Strahlentherapie soll vermieden werden. (orig.)

 7. Electromagnetism and life. A field of research bordering on mysticism, medicine and environmental protection; Elektromagnetismus und Leben. Eine Forschungsrichtung zwischen Mystik, Medizin und Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaser, R. [Humboldt Univ., Berlin (Germany). Inst. fuer Biologie

  1998-02-01

  The rapid technical development requires scientifically founded answers to people`s fears about hazards of low- and high-frequency magnetic fields. New findings of molecular and cellular biophysics and new methods of detection (fluorescence-optical and electrical) have extended our knowledge about the electrodynamic structure of biological organisms. They promise to provide a scientific foundation both of the limiting values of radiation protection and of new methods in electrotherapy and magnetotherapy. (orig./MG) [Deutsch] Die stuermische Entwicklung der Technik erfordert wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Fragen der Bevoelkerung nach moeglichen Gefahren durch elektromagnetische Felder im Nieder- und Hochfrequenzbereich: Erkenntnisse der molekularen und zellulaeren Biophysik und neue fluoreszenzoptische und elektrische Nachweismethoden haben unsere Vorstellung ueber die elektrodynamische Struktur biologischer Organisation wesentlich erweitert und versprechen eine wissenschaftliche Fundierung sowohl der Grenzwerte des Strahlenschutzes als auch neuer Methoden der Elektro- und Magnettherapie. (orig./MG)

 8. Environmentally compatible sewage sludge disposal; Umweltgerechte Klaerschlammentsorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, J. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik; Schwedes, J. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik

  1997-09-01

  Cleaning of municipal and industrial waste water is done by means of biological processes: micro-organisms degrade pollutants. The resulting products are, besides cleaned waste water, sewage sludge and surplus sludge. Their disposal involves ecological and economic problems. One approach to their partial disposal is their degradation in a digester. Approximately one half of the organic substance is converted by anaerobic bacteria into energy-rich biogas. Optimization of this digestion process accelerates the anaerobic degradation process, increases the accruing amount of digester gas and reduces the volume of digested sludge to be disposed of. With these objectives, the Institute fuer Mechanische Verfahrenstechnik is conducting research into the mechanical treatment of micro-organisms remaining in surplus sludge by means of different treatment devices. The project is sponsored under the programme of the Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG ``Biological processes with dispersive solids``. Mechanical treatment renders the cell constituents exploitable to anaerobic bacteria; the resulting sludge degradation is more rapid and more complete. (orig./ABI) [Deutsch] Zur Reinigung haeuslicher und industrieller Abwaesser werden biologische Prozesse eingesetzt. Dabei sorgen Mikroorganismen fuer den Abbau der Verunreinigungen. Neben dem gereinigten Abwasser fallen Primaer- und Ueberschussschlamm an, deren Entsorgung oekologische und oekonomische Probleme verursacht. Ein Weg zur partiellen Beseitigung dieser Klaerschlaemme ist ihr Abbau in einem Faulbehaelter. Dabei wird etwa die Haelfe der organischen Substanz durch anaerobe Bakterien zu einem energiereichen Biogas umgewandelt. Eine Optimierung dieses Faulprozesses beinhaltet: 1. Beschleunigung des anaeroben Abbauprozesses, 2. Erhoehung der anfallenden Faulgasmenge und 3. Reduzierung der zu entsorgenden Faulschlammenge. Mit diesen Zielsetzungen wird am Institut fuer Mechanische Verfahrenstechnik im Rahmen der DFG

 9. [Helsinki declaration on patient safety in anaesthesiology -part 10: infection control/hygiene].

  Science.gov (United States)

  Kerwat, Klaus; Wulf, Hinnerk

  2013-11-01

  There is a plethora of laws, regulations, guidelines and recommendations relating to infection control and hygiene. Major issues are the prevention of nosocomial infections, staff protection and environmental protection. Of the highest relevance are the infection control law [Infektionsschutzgesetz (IfSG)], the hygiene regulations of the German federal states [Hygieneverordnungen der Bundesländer], the German technical rules for biological materials [Technische Regel Biologische Arbeitsstoffe 250 (TRBA 250)] - biological materials in health-care and welfare work [Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege], the guidelines for hospital hygiene and prevention of infection of the commission for hospital hygiene and prevention of infection of the Robert-Koch Institute [Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention von der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut], the recommendations of the commission on anti-infectives, resistance and therapy of the Robert-Koch Institute [Empfehlungen der Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie (ART) beim Robert Koch-Institut]. Of subordinate importance are, e.g., the recommendations of the German Society for Anesthesiology and Intensive Medicine (DGAI). It is practically impossible for an anesthesiologist working in a hospital to have knowledge of all laws, regulations, guidelines and recommendations. And this is also not reasonable. Thus it is necessary to distinguish the relevant from the irrelevant. Checklists can be useful here. The most important and effective individual action in hospital hygiene is and remains hand hygiene as is propagated in the action "clean hands", irrespective of all laws, regulations, guidelines and recommendations. © Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York.

 10. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 11. Zur Biologie von Paramphiascella fulvofasciata (Copepoda, Harpacticoida)

  Science.gov (United States)

  Dahms, Hans-Uwe

  1986-09-01

  The benthic harpacticoid copepod Paramphiascella fulvofasciata Rosenfield & Coull was collected from holdfasts of Laminaria hyperborea from a subtidal area of Helgoland (North Sea). All developmental stages of P. fulvofasciata are raptorial feeders. The feeding of the nauplii is advanced by a marginal setule-crest of the labrum which prevents food-particles from being swept away. The oral appendages of the copepodites circumscribe a frustal space ventral to the mouth which facilitates uptake of food-particles. The nauplii are not able to swim and perform stalking movements with their antennal endopodites. Good swimming ability as well as digging-in-behaviour and negative phototaxis of the copepodites indicate epi- as well as inbenthic mode of life. Several life-cycle characters are described. Precopula lasts ca. one day. The mean egg-number is 27, and mean egg-diameter is 87 × 75 µm. The number of nauplii per egg (double)-sac amounts to 25 30. Developmental time at 19°C is 6 9 days (nauplii) and 20 24 days (copepodites). The whole developmental period lasts 28 days. The maximal lifespan in the laboratory is 193 days. Sex-ratio is almost balanced. Females produce egg-sacs more than 3.5 times during their life period. Seasonal effects on reproductive activity have not been detected in laboratory cultures.

 12. Short-term dynamics of North Sea bacterioplankton-dissolved organic matter coherence on molecular level

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith eLucas

  2016-03-01

  Full Text Available Remineralisation and transformation of dissolved organic matter (DOM by marine microbes shape the DOM composition and thus, have large impact on global carbon and nutrient cycling. However, information on bacterioplankton-DOM interactions on a molecular level is limited. We examined the variation of bacterial community composition at Helgoland Roads (North Sea in relation to variation of molecular DOM composition and various environmental parameters on short-time scales. Surface water samples were taken daily over a period of twenty days. Bacterial community and molecular DOM composition were assessed via 16S rRNA gene tag sequencing and ultrahigh resolution Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (FT-ICR-MS, respectively. Environmental conditions were driven by a coastal water influx during the first half of the sampling period and the onset of a summer phytoplankton bloom towards the end of the sampling period. These phenomena led to a distinct grouping of bacterial communities and DOM composition which was particularly influenced by total dissolved nitrogen concentration, temperature and salinity, as revealed by distance-based linear regression analyses. Bacterioplankton-DOM interaction was demonstrated in strong correlations between specific bacterial taxa and particular DOM molecules, thus, suggesting potential specialization on particular substrates. We propose that a combination of high resolution techniques, as used in this study, may provide substantial information on substrate generalists and specialists and thus, contribute to prediction of bacterial community composition variation.

 13. Options for modulating intra-specific competition in colonial pinnipeds: the case of harbour seals (Phoca vitulina in the Wadden Sea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rory P. Wilson

  2015-06-01

  Full Text Available Colonial pinnipeds may be subject to substantial consumptive competition because they are large, slow-moving central place foragers. We examined possible mechanisms for reducing this competition by examining the diving behaviour of harbour seals (Phoca vitulina after equipping 34 seals (11 females, 23 males foraging from three locations; Rømø, Denmark and Lorenzenplate and Helgoland, Germany, in the Wadden Sea area with time-depth recorders. Analysis of 319,021 dives revealed little between-colony variation but appreciable inter-sex differences, with males diving deeper than females, but for shorter periods. Males also had higher vertical descent rates. This result suggests that males may have higher overall swim speeds, which would increase higher oxygen consumption, and may explain the shorter dive durations compared to females. Intersex variation in swim speed alone is predicted to lead to fundamental differences in the time use of three-dimensional space, which may help reduce consumptive competition in harbour seals and other colonial pinnipeds.

 14. Composition and dynamics of biostimulated indigenous oil-degrading microbial consortia from the Irish, North and Mediterranean Seas: a mesocosm study.

  Science.gov (United States)

  Gertler, Christoph; Näther, Daniela J; Cappello, Simone; Gerdts, Gunnar; Quilliam, Richard S; Yakimov, Michail M; Golyshin, Peter N

  2012-09-01

  Diversity of indigenous microbial consortia and natural occurrence of obligate hydrocarbon-degrading bacteria (OHCB) are of central importance for efficient bioremediation techniques. To investigate the microbial population dynamics and composition of oil-degrading consortia, we have established a series of identical oil-degrading mesocosms at three different locations, Bangor (Menai Straits, Irish Sea), Helgoland (North Sea) and Messina (Messina Straits, Mediterranean Sea). Changes in microbial community composition in response to oil spiking, nutrient amendment and filtration were assessed by ARISA and DGGE fingerprinting and 16Sr RNA gene library analysis. Bacterial and protozoan cell numbers were quantified by fluorescence microscopy. Very similar microbial population sizes and dynamics, together with key oil-degrading microorganisms, for example, Alcanivorax borkumensis, were observed at all three sites; however, the composition of microbial communities was largely site specific and included variability in relative abundance of OHCB. Reduction in protozoan grazing had little effect on prokaryotic cell numbers but did lead to a decrease in the percentage of A. borkumensis 16S rRNA genes detected in clone libraries. These results underline the complexity of marine oil-degrading microbial communities and cast further doubt on the feasibility of bioaugmentation practices for use in a broad range of geographical locations. © 2012 Federation of European Microbiological Societies. Published by Blackwell Publishing Ltd. All rights reserved.

 15. Short-term variation of nutritive and metabolic parameters in Temora longicornis females (Crustacea, Copepoda) as a response to diet shift and starvation

  Science.gov (United States)

  Kreibich, Tobias; Saborowski, Reinhard; Hagen, Wilhelm; Niehoff, Barbara

  2008-09-01

  Changes in fatty acid patterns, digestive and metabolic enzyme activities and egg production rates (EPR) were studied in the small calanoid copepod Temora longicornis. Female copepods were collected in spring 2005 off Helgoland (North Sea). In the laboratory one group of copepods was fed with the cryptophycean Rhodomonas baltica for a period of 3 days. Another group of copepods was maintained without food. According to the fatty acid patterns, animals from the field were feeding on a more detrital, animal-based and to a minor extent to a diatom-based diet. Under laboratory conditions, females rapidly accumulated fatty acids such as 18:4 (n-3), 18:3 (n-3) and 18:2 (n-6) which are specific of R. baltica. Diatom-specific fatty acids such as 16:1 (n-7) were strongly reduced. In fed animals the activities of digestive and metabolic enzymes remained constant and egg production rates were highest on day 2. Starving animals, in contrast, showed significantly reduced faecal pellet production and EPR. Proteolytic enzyme activity decreased rapidly within 24 h and remained at a low level until the end of the experiment. Citrate synthase decreased continuously as well. T. longicornis rapidly reacts to dietary changes and food depletion. It has limited energy stores and, thus, strongly depends on continuous food supply.

 16. The concept of instability: a French perspective on the concept of ADHD.

  Science.gov (United States)

  Bader, Michel; Hadjikhani, Nouchine

  2014-03-01

  Historical references to the emergence of the current concept of ADHD typically cite descriptions from medical textbooks by Weikard (1775) and Crichton (An inquiry into the nature and origin of mental derangement: Comprehending a concise system of the physiology and pathology of the human mind and a history of the passion and their affects. Cardell Jr and Davies, Londres, 1798) on attention disorders, poems of Hoffman on hyperactive and impulsive behaviors (Der Struwwelpeter. Frankfurt am Main, Literarische Anstalt, 1843), as well as the work of Still (Lancet 1:1008-1012, 1077-1082, 1163-1168, 1902a, Lancet 159(4102):1008-1013, 1902b, Lancet 159(4103):1077-1082, 1902c, Lancet 159(4104):1163-1168, 1902d) on impulsive behaviors and defective moral regulation of behavior. The notion of "instability" developed by French physicians between 1887 and 1910 is rarely mentioned and often ignored. Writings from this period show that in France, the emergence of the concept of ADHD according to modern terminology comes from the notion of "mental instability" introduced in the 1890s under the leadership of Désiré-Magloire Bourneville at the Hospital Bicêtre in Paris, based on his observations of children and adolescents who had been labeled "abnormal" and placed in medical and educational institutions. In the early twentieth century, elaborating on the observations of Bourneville, Jean Phillipe and Georges Paul-Boncour showed the presence of a subgroup of "unstable" children who suffered from a disease entity in its own right within the population of "abnormal" schoolchildren (the terminology of the time). This new pathological entity included symptoms of hyperactivity, impulsivity and inattention, corresponding to today's classic triad of ADHD symptoms. While noting the lack of behavioral inhibition, clinical descriptions of Bourneville, Philip and Paul-Boncour also considered the notion of "moral disorder" which at that time played an important role in psychopathology. This

 17. Challenging a 15-year-old claim: The North Atlantic Oscillation index as a predictor of spring migration phenology of birds.

  Science.gov (United States)

  Haest, Birgen; Hüppop, Ommo; Bairlein, Franz

  2018-04-01

  Many migrant bird species that breed in the Northern Hemisphere show advancement in spring arrival dates. The North Atlantic Oscillation (NAO) index is one of the climatic variables that have been most often investigated and shown to be correlated with these changes in spring arrival. Although the NAO is often claimed to be a good predictor or even to have a marked effect on interannual changes in spring migration phenology of Northern Hemisphere breeding birds, the results on relations between spring migration phenology and NAO show a large variety, ranging from no, over weak, to a strong association. Several factors, such as geographic location, migration phase, and the NAO index time window, have been suggested to partly explain these observed differences in association. A combination of a literature meta-analysis, and a meta-analysis and sliding time window analysis of a dataset of 23 short- and long-distance migrants from the constant-effort trapping garden at Helgoland, Germany, however, paints a completely different picture. We found a statistically significant overall effect size of the NAO on spring migration phenology (coefficient = -0.14, SE = 0.054), but this on average only explains 0%-6% of the variance in spring migration phenology across all species. As such, the value and biological meaning of the NAO as a general predictor or explanatory variable for climate change effects on migration phenology of birds, seems highly questionable. We found little to no definite support for previously suggested factors, such as geographic location, migration phenology phase, or the NAO time window, to explain the heterogeneity in correlation differences. We, however, did find compelling evidence that the lack of accounting for trends in both time series has led to strongly inflated (spurious) correlations in many studies (coefficient = -0.13, SE = 0.019). © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 18. Winter atmospheric circulation signature for the timing of the spring bloom of diatoms in the North Sea

  Science.gov (United States)

  Lohmann, Gerrit; Wiltshire, Karen

  2015-04-01

  Analysing long-term diatom data from the German Bight and observational climate data for the period 1962-2005, we found a close connection of the inter-annual variation of the timing of the spring bloom with the boreal winter atmospheric circulation. We examined the fact that high diatom counts of the spring bloom tended to occur later when the atmospheric circulation was characterized by winter blocking over Scandinavia. The associated pattern in the sea level pressure showed a pressure dipole with two centres located over the Azores and Norway and was tilted compared to the North Atlantic Oscillation. The bloom was earlier when the cyclonic circulation over Scandinavia allowed an increased inflow of Atlantic water into the North Sea which is associated with clearer, more marine water, and warmer conditions. The bloom was later when a more continental atmospheric flow from the east was detected. At Helgoland Roads, it seems that under turbid water conditions (= low light) zooplankton grazing can affect the timing of the phytoplankton bloom negatively. Warmer water temperatures will facilitate this. Under clear water conditions, light will be the main governing factor with regard to the timing of the spring bloom. These different water conditions are shown here to be mainly related to large-scale weather patterns. We found that the mean diatom bloom could be predicted from the sea level pressure one to three months in advance. Using historical pressure data, we derived a proxy for the timing of the spring bloom over the last centuries, showing an increased number of late (proxy-) blooms during the eighteenth century when the climate was considerably colder than today. We argue that these variations are important for the interpretation of inter-annual to centennial variations of biological processes. This is of particular interest when considering future scenarios, as well to considerations on past and future effects on the primary production and food webs.

 19. Impact of anthropogenic ocean acidification on thermal tolerance of the spider crab Hyas araneus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. O. Pörtner

  2009-10-01

  Full Text Available Future scenarios for the oceans project combined developments of CO2 accumulation and global warming and their impact on marine ecosystems. The synergistic impact of both factors was addressed by studying the effect of elevated CO2 concentrations on thermal tolerance of the cold-eurythermal spider crab Hyas araneus from the population around Helgoland. Here ambient temperatures characterize the southernmost distribution limit of this species. Animals were exposed to present day normocapnia (380 ppm CO2, CO2 levels expected towards 2100 (710 ppm and beyond (3000 ppm. Heart rate and haemolymph PO2 (PeO2 were measured during progressive short term cooling from 10 to 0°C and during warming from 10 to 25°C. An increase of PeO2 occurred during cooling, the highest values being reached at 0°C under all three CO2 levels. Heart rate increased during warming until a critical temperature (Tc was reached. The putative Tc under normocapnia was presumably >25°C, from where it fell to 23.5°C under 710 ppm and then 21.1°C under 3000 ppm. At the same time, thermal sensitivity, as seen in the Q10 values of heart rate, rose with increasing CO2 concentration in the warmth. Our results suggest a narrowing of the thermal window of Hyas araneus under moderate increases in CO2 levels by exacerbation of the heat or cold induced oxygen and capacity limitation of thermal tolerance.

 20. Thallium dynamics in the southern North Sea

  Science.gov (United States)

  Böning, Philipp; Schnetger, Bernhard; Beck, Melanie; Brumsack, Hans-Jürgen

  2018-04-01

  In open ocean waters thallium (Tl) belongs to the group of conservative elements, even though deviations from this trend have been observed in NW German coastal waters. Here, we report on tidal, seasonal and spatial dynamics of Tl along with Mo and Mn in the water column of a backbarrier tidal flat close to the island of Spiekeroog, the Jade system (Inner Jade and Jade Bay) and the adjacent offshore region. Dissolved thallium (Tldiss) displays strong tidal and seasonal variations (∼25-60 pM) unrelated to salinity. In all study areas, Tldiss clearly deviates from conservative behavior. In general, Tldiss is low during low tide (with a loss of up to 50%) and inversely related to Mndiss, except in summer. The tidal Tl variations as well as the loss of Tl in the water column may be due to Tl removal from pore waters in reducing sediments and drainage of Tl-free but Mn-rich pore waters into the water column during low tide. The negative Tl anomaly can be traced offshore for more than 40 km to the island of Helgoland. The redox chemistry of Tl is not well studied, and Tl removal from pore waters was previously suggested to only occur under anoxic/sulfidic conditions. By contrast, our preliminary pore water results suggest that Tl could be removed already under slightly reducing (suboxic) conditions, likely along with microbially induced Mn reduction in the sediments. Therefore, this study supports the biological involvement in the aqueous cycling of Tl. We propose the use of Tldiss next to Mndiss as valuable indicator of suboxic or anoxic pore water discharge to the coastal realm.

 1. Specifications for dumping of residues from mechanical-biological waste treament facilities; Anforderungen an die Ablagerung von MBA-Abfaellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bockreis, A.; Steinberg, I.; Jager, J. [Fachgebiet Afalltechnik, Institut WAR, TU Darmstadt (Germany)

  2001-07-01

  For purposes of assessing the dumpability of wastes, Article 1 - Ordinance on the Environmentally Responsible Landfilling of Household Wastes (AbfAblV) - of the Ordinance on the Environmentally Responsible Landfilling of Household Wastes and Biological Waste Treatment Plants defines classificaton criteria for biologically and mechanically treated wastes destined for landfilling. The practical experiences that have been gathered with these classification criteria and values were evaluated in a questionnaire-based survey. This was done in particular for the purpose of verifying and validating proposals on the methodology of respiration and fermentation tests. A general finding has been that the application and implementation of the regulations of the AbfAblV is fraught with difficulties. This is evident for one thing in the frequency of analyses and for another in the difficulty of complying with the limit values of the classification criteria. The authors are in support of demands that the methodological specifications for AT{sub 4} and GB21 and their classification values in connection with those for TOC both in the solid phase and in the eluate and with the calorific values H{sub o} must be thoroughly reassessed and revised after further practical experiences have been gathered. [German] Zur Beurteilung der Ablagerbarkeit wurden Zuordnungskriterien fuer mechanisch-biologisch behandelte Abfaelle zur Ablagerung im Artikel 1 - Verordnung ueber die umweltvertraegliche Ablagerung von Siedlungsabfaellen (Abfallablagerungsverordnung - AbfAblV) - der Verordnung ueber die umweltvertraegliche Ablagerung von Siedlungsabfaellen und ueber biologische Abfallbehandlungsanlagen definiert. Im Rahmen einer Fragebogenaktion wurde ausgewertet, welche Erfahrungen in der Praxis mit den Zuordnungskriterien und -werten gesammelt wurden, um insbesondere die Methodenvorschlaege zur Durchfuehrung des Atmungs- bzw. Gaertests fuer feste Abfallstoffe verifizieren und validieren zu koennen

 2. Bromide as a tracer for studying water movement and nitrate displacement in soils: comparison with stable isotope tracers; Bromid als Tracer zur Untersuchung der Wasserbewegung und der Nitratverlagerung in Boeden: Vergleich mit stabilisotopen Tracern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russow, R.; Knappe, S. [UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Bad Lauchstaedt (Germany). Sektion Bodenforschung

  1999-02-01

  Tracers are an ideal means of studying water movement and associated nitrate displacement. Often bromide is preferred as a tracer because it is considered a representative tracer for water and because, being a conservative tracer (i.e. not involved in chemical and biological soil processes), it can be used for studying anion transport in soils. Moreover, it is less expensive and easier to measure than the stable isotopes deuterium and {sup 15}N. Its great advantage over radioactive tracers (e.g. tritium), which outweighs their extreme sensitivity and ease of measurement and which it has in common with stable isotopes, is that it does not require radiation protection measures. However, there are also constraints on the use of bromide as a tracer in soil/water/plant systems. Our own studies on different soils using D{sub 2}O, bromide and [{sup 15}N]-nitrate in lysimeters suggest that the above assumptions on bromide tracers need not always be valid under conditions as they prevail in biologically active soils. As the present paper shows, these studies permit a good assessment of the possibilities and limits to these tracers. [Deutsch] Fuer die Untersuchung der Wasserbewegung sowie der daran gekoppelten Nitrat-Verlagerung ist der Einsatz von Tracern das Mittel der Wahl. Dabei wird Bromid als Tracer haeufig bevorzugt, da es allgemein als ein repraesentativer Tracer fuer Wasser und als konservativer Tracer (nicht involviert in chemische und biologische Bodenprozesse) zur Untersuchung des Anionentransportes in Boeden angesehen wird und es gegenueber den stabilen Isotopen Deuterium und {sup 15}N billiger und einfacher zu bestimmen ist. Gegenueber den radioaktiven Tracern (z.B. Tritium), die zwar sehr empfindlich und einfach messbar sind, besteht der grosse Vorteil, dass, wie bei den stabilen Isotopen, keine Strahlenschutzmassnahmen ergriffen werden muessen. Es gibt jedoch auch einschraenkende Hinweise fuer die Verwendung von Bromid als Tracer im System Boden

 3. Strategy for the investigation of hazardous substances in industrial effluents: IDA (Industrial Discharge Assessment)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Klinkow, N.

  2001-08-01

  The assessment of amounts and effects of hazardous substances in industrial effluents necessitates a combination of chemical and biological investigations. Therefore in this study a strategy for the investigation of hazardous substances in wastewater discharges was developed which connects the parameters persistence, bioaccumulation, and aquatic toxicity. The strategy IDA (Industrial Discharge Assessment) was elaborated based on the evaluation of existing investigation strategies and the available test systems. The strategy has a modular structure to assure a flexible investigation with regard to the particularities of a given wastewater. After the determination of acute and chronic toxicity and genotoxicity a microbial degradation test is carried out to obtain the persistent wastewater fraction. The bioaccumulating substances are determined from this fraction by solid-phase extraction. Within the strategy differences between direct and indirect discharges are taken into account and particulate matter is considered as well. By the modular linking it can be determined if a wastewater contains toxic and persistent and bioaccumulating substances, which present an important potential of hazard for the aquatic environment. The first application of the strategy on three wastewater samples of the chemical and the metal processing industry showed that the strategy can be used as planned. (orig.) [German] Die Erfassung der Gehalte und Wirkungen gefaehrlicher Stoffe in Abwassereinleitungen der Industrie erfordert eine Kombination chemischer und biologischer Untersuchungen, die ueber das bisher in der AbwV festgelegte Mass hinausgeht. In dieser Studie wurde deshalb eine Untersuchungsstrategie fuer gefaehrliche Stoffe in Abwasserleitungen entwickelt, die die Parameter Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitaet auch experimentell verknuepft. Die Ausarbeitung erfolgte nach Auswertung der international bestehenden Untersuchungsstrategien sowie der zur Verfuegung stehenden

 4. Development of an aerobic/anaerobic process for in-situ-rehabilitation of a mostly with mineral oil contaminated location. Final report; Entwicklung eines aeroben/anaeroben Verfahrens zur `In situ-Sanierung` eines vorwiegend mineraloelkontaminierten Altlaststandortes. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Auerbach, C; Winsel, E; Wartenberg, G

  1994-12-31

  - A location contaminated with mineral oil was tested for the possibility of a bioremediation; - the microbiological tests showed, that there is both an aerobiotic and an optional anaerobic autochthonous pollutants degrading microflora but only the activation of the aerobiotic germs was possible by both suitable nutrients and test conditions; - in degrading tests with a high concentration of pollutants a degradation was possible by addition of different nutrients. Within a week a degradation of about 70% was shown. In areas of lower concentration the possible degradation was smaller. - An in-situ-rehabilitation by a hydraulic supply of the soil microorganisms was not possible because of the anisotropic conditions at the location in a depth of 5-10 m; - an in-situ-rehabilitation with both soil air aspiration and aeration, for the supply of the soil microorganisms too, is even possible at anisotropic soil conditions; - now there is knowledge about both a variable filtration and tubing for an optimal adaptation for the bioremediation to the damage; - apparatus were developped for in-situ-rehabilitation for small and medium locations, useable for biological processes too; - there is a wide utilization of the aeration apparatus is because of the careful environmental use. (orig.) [Deutsch] - Ein Mineraloel-kontaminierter Altlaststandort wurde im Hinblick auf eine moegliche biologische Sanierung untersucht. - Die mikrobiologischen Untersuchungen ergaben, dass eine aerobe und fakultativ anaerobe autochthone schadstoffabbauende Mikroflora vorhanden ist, aber nur der aeroben Keime durch geeignete Naehrstoffe und Versuchsbedingungen aktivierbar waren. - In Abbauuntersuchungen durch Zusatz unterschiedlicher Naehrsalze konnte bei hoher Schadstoffkonzentration schon nach 1 Woche ein Abbau > 70% erreicht werden. In niederen Konzentrationsbereichen war die Schadstoffabbaupotenz wesentlich geringer. - Die anisotropen Verhaeltnisse am Standort in 5-10m Tiefe liessen eine In

 5. Purification of industrial effluents with a high load of organic pollutants by a combined anaerobic/aerobic process; Reinigung organisch hochbelasteter Industriebwaesser durch eine anaerob/aerobe Verfahrenskombination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reidl, H.H. [AEW ESMIL GmbH fuer Wasser- und Abwassersyteme, Ratingen (Germany)

  1994-12-31

  Organically polluted sewage water can be economically cleaned in an aerobic biological sewage treatment plant with upstream anaerobic as this saves activation volume and ventilation energy. This was demonstrated in the sewage treatment plant of the PWA in Redenfelden, where an anaerobic stage was installed which uses the BIOTHANE{sup R} process. The CARROUSEL-system of the anaerobic stage has proved a istself both in the PWA ans in municipal plants between 5000 to 100000 EW. It is a robust system with uncomplicated control which guarantees observance of maximum values and allows elimation of P and N. (orig.) [Deutsch] Organisch hochbelastete Abwaesser werden oekonomisch durch eine aerobe biologische Klaeranlage mit vorgeschalteter Anaerobie gereinigt, weil dadurch Belebungsvolumen und Belueftungsenergie eingespart werden. Dies wurde am Beispiel der Abwasserreinigungsanlage der PWA Redenfelden gezeigt, bie der eine Anaerobstufe nach den BIOTHANE{sup R}-Verfahren installiert ist. Das dort eingesetzte CARROUSEL-System fuer die Aerobstufe hat sich sowohl bei der PWA als auch im kommunalen Bereich bei Anlagen zwischen 5000 und 100000 EW, als robustes System mit unkomplizierter Steuerung bewaehrt, das eine sichere Einhaltung der Grenzwerte garantiert und die Moeglichkeit zur P- und N-Elimination bietet. (orig.)

 6. Gynäkologische und sexualmedizinische Aspekte der Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bitzer J

  2008-01-01

  Full Text Available Gynäkologen und Gynäkologinnen sind bei Patientinnen in der vierten Lebensdekade häufig mit komplexen Beschwerdebildern konfrontiert, bei denen zahlreiche körperliche und psychische Symptome gleichzeitig geklagt werden. Oft besteht auch eine Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens. Differentialdiagnostisch geht es dabei darum, das PMS, PMDD, das klimakterische Syndrom und die Somatisierungsstörung von einer atypischen depressiven Erkrankung mit somatischen Begleitsymptomen abzugrenzen. Beim PMS, PMDD ist die Zyklizität der Beschwerden das differenzierende Hauptmerkmal. Die Patientin muss mindestens 1 Woche im Monat relativ beschwerdefrei sein und/oder ein deutliches Abklingen ihrer Symptome bemerken. Das klimakterische Syndrom ist meist von einer Veränderung des Zyklusmusters begleitet, kann allerdings auch mit zeitlichen Schwankungen einhergehen, welche eine Zyklizität "imitieren". Vasomotorische Symptome sind dabei das differenzierende Hauptmerkmal. Die Somatisierungsstörung ist ein komplexes Krankheitsbild, bei dem körperliche Symptome im Vordergrund stehen, die verschiedenen Organsystemen zuzuschreiben sind. Als differentialdiagnostisches Merkmal gilt hier die Vielfalt der physischen Symptomatik, wobei psychische Symptome nicht berichtet werden. Im klinischen Alltag gibt es nicht selten Überschneidungen dieser Krankheitsbilder bei ein und derselben Patientin. Wichtig ist dabei, dass es sich bei all diesen Syndromen um Störungen handelt, bei denen biologische, psychologische und soziale Faktoren interagieren. Deshalb müssen in der Diagnostik die biomedizinischen und die psychosozialen Befunde gleichzeitig erhoben werden und die Therapien schliessen oft endokrine, psychopharmakologische und psychotherapeutische Verfahren ein.

 7. Lubricants trying to meet the diverging requirements of environmental compatibility and efficient performance; Schmierstoffe im Spannungsfeld zwischen Umweltvertraeglichkeit und technischem Leistungsanspruch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hornscheidt, G.A. [Carl Bechem GmbH, Hagen (Germany)

  1998-10-01

  The article addresses the political goal, to substitute lubricants on a mineral oil basis by biologically degradable oils, primarily from renewable sources as e.g. rapeseed or sunflower oils, but animal oils as well. These products can be further processed by oleochemical treatment to synthetic esters which meet the high performance requirements of technical applications. The Federal Government supports research and development activities and thus has given attractive incentives for a reorientation towards biological oils. This will not heal the hole in the ozone layer, nor will it halt destruction of the rainforests, but nevertheless enhances the chances for active environmental protection through application of new, less hazardous substances. (orig./CB) [Deutsch] Wie es im Vortrag dargestellt wird, ist es ein erklaertes Ziel der Bundesregierung, problematische mineraloelbasische Schmierstoffe durch den Einsatz biologisch schnell abbaubarer Grundfluessigkeiten, vorrangig nachwachsender Rohstoffe wie Raps- und Sonnenblumenoele, aber auch tierischer Oele, zu ersetzen. Fuer technisch anspruchsvolle Anwendungen koennen diese Produkte von der Oleochemie zu synthetischen Estern weiterverarbeitet werden. Durch die Foerderung von Forschungs- und Entwicklungsmassnahmen fuer Bio-Schmieroele setzt die Bundesregierung hier deutliche Akzente. Kein Schmierstoff dieser Welt kann die Umwelt verbessern. Weder laesst sich mit Bio-Oel das Ozonloch `stopfen`, noch das Problem der sterbenden Regenwaelder loesen. Dennoch kann mit den neuen innovativen Schmierstoffen aktiv Umweltschutz betrieben werden. (orig.)

 8. Phenological behavior of the grapevine (vitis vinifera l., cv cabernet sauvignon in Sutamarchán - Boyacá.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Carolina Vargas Herrera

  2013-12-01

  Full Text Available In tropical cold weather, the grapevine presents phenological disorders, difficult agronomic disfavoring vintage quality. With the purpose of establishing phenological cycles determined the duration of the different phases of the development cycle of the grapevine, cv "Cabernet Sauvignon" (Vitis vinifera L. in the vineyard Ain-Karim (5º39` N, 73º95' W, 2110 masl. We determined the average duration of sprouting (SP, flowering (FL, veraison (VE and vintage (VI periods from pruning, and the total cycle of growth, according to the phenological scale Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt Chemise (BBCH. To set the average of the process was considered when the plants reached 50% of each event. Determining growing degree days (GDD support the temperature record by a datalogger. Phenological data were subjected to a descriptive analysis as means and standard deviation. The duration of the period between pruning (PR and vintage (VI, with average temperature of 17.87 ° C, had a duration of 183 days after pruning (DAP, accumulating growing degree days 1458.1 (GDD. Flowering occurred at 50 days after pruning (DAP, accumulating 397.7 GDD. Veraison 122 was presented to the accumulation of 578.2 DAP with GDD. While from veraison to maturity 478.9 GDD accumulated in 62 days. Under Sutamarchán agro-climatic conditions, during the investigation, collects, on average, 7.98 degrees daily growth, which implies that for the Cabernet Sauvignon, the total duration of the phenological cycle is 184 days, accumulating 1458.1 GDD.

 9. Medizintechnik in der Tumororthopädie

  Science.gov (United States)

  Burgkart, Rainer; Gollwitzer, Hans; Holzapfel, Boris; Rudert, Maximilian; Rechl, Hans; Gradinger, Reiner

  Die Behandlung der Knochentumoren unterlag in den letzten 20 Jahren einem raschen und stetigen Wandel, was zum einen auf die verbesserten Therapieerfolge durch den Einsatz von neoadjuvanten Therapieformen zurückzuführen ist, und andererseits von medizintechnischen Entwicklungen bezüglich moderner Schnittbilddiagnostik, neuer 3D Operationsplanungsverfahren wie das Rapid Prototyping und adaptiv modularer Tumorendoprothesensystemen u. a. begleitet wurde. Gerade die technischen Entwicklungen haben dazu geführt, daß im Bereich der Extremitäten und der Wirbelsäule radikalere Eingriffe durchgeführt werden können, was die lokale Tumorkontrolle wesentlich verbessert hat. In zunehmenden Maße werden deshalb nicht nur Kurzzeiterfolge sondern auch mittel- und langfristige Fortschritte bei der Behandlung der malignen Knochentumoren einschließlich der Metastasenbehandlung erreicht. Grundlage der Therapie ist dabei immer primär die Sicherung der Diagnose mittels Biopsie und die bildgebende sowie histologische Stadieneinteilung des malignen Tumors. Nach der Tumorresektion kann die Rekonstruktion biologisch oder mit Endoprothesensystemen erfolgen. Gerade die weiterentwickelten modularen Systeme führen zu guten funktionellen Ergebnissen mit langen Standzeiten und einer reduzierten Komplikationsrate. Individuell angefertigte Implantate sind vor allem im Bereich der Rekonstruktion komplexer Beckentumoren von großer klinischer Bedeutung.

 10. Sticktechnologie für medizinische Textilien und Tissue Engineering

  Science.gov (United States)

  Karamuk, Erdal; Mayer, Jörg; Wintermantel, Erich

  Textile Strukturen werden in grossem Ausmass als medizinische Implantate eingesetzt, um Weich- und Hartgewebe zu unterstützen oder zu ersetzen. Im Tissue Engineering gewinnen sie an Bedeutung als scaffolds, um biologische Gewebe in vitro zu züchten für anschliessende Implantation oder extrakorporale Anwendungen. Textilien sind gewöhnlich anisotrope zweidimensionale Strukturen mit hoher Steifigkeit in der Ebene und geringer Biegesteifigkeit. Durch eine Vielzahl textiler Prozesse und durch entsprechende Wahl des Fasermaterials ist es möglich, Oberfläche, Porosität und mechanische Anisotropie in hohem Masse zu variieren. Wegen ihrer einzigartigen strukturellen und mechanischen Eigenschaften können faserbasierte Materialien in weitem Masse biologischem Gewebe nachgeahmt werden [1]. Gesticke erweitern das Feld von technischen und besonders medizinischen Textilien, denn sie vereinen sehr hohe strukturelle Variabilität mit der Möglichkeit, mechanische Eigenschaften in einem grossen Bereich einzustellen, um so die mechanischen Anforderungen des Empfängergewebes zu erfüllen (Abb. 42.1).

 11. Grundlagen des Tissue Engineering

  Science.gov (United States)

  Mayer, Jörg; Blum, Janaki; Wintermantel, Erich

  Die Organtransplantation stellt eine verbreitete Therapie dar, um bei krankheitsoder unfallbedingter Schädigung eines Organs die Gesamtheit seiner Funktionen wieder herzustellen, indem es durch ein Spenderorgan ersetzt wird. Organtransplantationen werden für die Leber, die Niere, die Lunge, das Herz oder bei schweren grossflächigen Verbrennungen der Haut vorgenommen. Der grosse apparative, personelle und logistische Aufwand und die Risiken der Transplantationschirurgie (Abstossungsreaktionen) sowie die mangelnde Verfügbarkeit von immunologisch kompatiblen Spenderorganen führen jedoch dazu, dass der Bedarf an Organtransplantaten nur zu einem sehr geringen Teil gedeckt werden kann. Sind Spenderorgane nicht verfügbar, können in einzelnen Fällen lebenswichtige Teilfunktionen, wie beispielsweise die Filtrationsfunktion der Niere durch die Blutreinigung mittels Dialyse ersetzt oder, bei mangelnder Funktion der Bauchspeicheldrüse (Diabetes), durch die Verabreichung von Insulin ein normaler Zustand des Gesamtorganismus auch über Jahre hinweg erhalten werden. Bei der notwendigen lebenslangen Anwendung apparativer oder medikamentöser Therapie können für den Patienten jedoch häufig schwerwiegende, möglicherweise lebensverkürzende Nebenwirkungen entstehen. Daher werden in der Forschung Alternativen gesucht, um die Funktionen des ausgefallenen Organs durch die Implantation von Zellen oder in vitro gezüchteten Geweben möglichst umfassend wieder herzustellen. Dies erfordert biologisch aktive Implantate, welche die für den Stoffwechsel des Organs wichtigen Zellen enthalten und einen organtypischen Stoffwechsel entfalten.

 12. Was ist eine Frau? Sexualität, Begehren und Einschreiben

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandra Barron

  2016-07-01

  Full Text Available Da die menschliche Sexualität nicht natürlich ist, reichen anatomische oder biologische Argumente nicht, um sie aufzuklären. Freud entdeckte, dass der Geschlechtsunterschied durch den Signifikanten vermittelt wird, denn Triebe als solche ignorieren die Dichotomie Mann/Frau. Jacques Lacan greift diesen vernachlässigten Aspekt auf und hebt die Schicksale des Subjekts mit der Sprache durch seine Lehre als etwas Fundamentales hervor. In Anbetracht der Prämisse, dass «die Neurose wie eine Frage strukturiert» sei, drücken die komplexen symptomatischen Manifestationen der Hysterika ihren Versuch aus, sich in einen Diskurs einzuschreiben, der von der Unmöglichkeit, eine kategoriale Antwort auf das Rätsel der Weiblichkeit zu geben, geprägt ist. Deren Frage lautet also: Was ist eine Frau? Ein Signifikant ergibt nur Sinn in Verbindung zu einem anderen Signifikanten und daher werden wir alle den durch den Signifikanten vermittelten Sachen gegenüber unabänderlich entfremdet. Aus dieser Sichtweise heraus möchte ich mich mit der Frage der Heterosexualität auseinandersetzen.

 13. Studies on oxygen depletion and the toxic effect of sediments; Untersuchungen zur Sauerstoffzehrung und toxischen Wirkung von Sedimenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfitzner, S.; Giest, B.; Wotzka, J. [Bundesanstalt fuer Gewaesserkunde, Berlin (Germany)

  2000-11-01

  Depending on their composition and how they were formed, water sediments contain varying amounts of oxygen-depleting substances. Their portion is particularly high in fine sediment and sediments formed in conjunction with exposure to a high level of wastewater. Particularly in current-free areas like old arms, indentations, sluices and outer ports, sediment forms with a high fine grain content and a correspondingly higher potential for depletion. If, for instance, the sediments are moved and stirred up during dredging, this may impair their oxygen content since oxygen consumption is far higher in a suspended sediment than when it is undisturbed on the water bottom. The very rapid spontaneous chemical oxidation and biological oxidation of reduced substances are possible oxygen-consuming processes. (orig.) [German] Gewaessersedimente enthalten in Abhaengigkeit von ihrer Zusammensetzung und der Art ihrer Entstehung unterschiedliche Mengen an Sauerstoff zehrenden Substanzen. Ihr Anteil ist besonders hoch in Feinsedimenten und solchen, die sich unter starkem Abwassereinfluss bilden konnten. Insbesondere in stroemungsberuhigten Gebieten, wie Altarmen, Ausbuchtungen sowie Schleusen und deren Vorhaefen, reichern sich Sedimente mit hohem Feinkornanteil und dementsprechend hoher potenzieller Zehrungsfaehigkeit an. Werden die Sedimente beispielsweise durch Baggermassnahmen bewegt und aufgewirbelt, kann es zur Beeintraechtigung des Sauerstoffhaushaltes kommen, da der Sauerstoffverbrauch eines Sedimentes bei Suspension um ein Vielfaches hoeher als bei ungestoerter Lagerung am Gewaesserboden sein kann. Als Sauerstoff verbrauchende Prozesse kommen die sehr schnell verlaufende spontane chemische Oxidation sowie die biologische Oxidation reduzierter Substanzen in Betracht. (orig.)

 14. Aerial mapping of biotope types; Biotoptypenkartierung aus der Luft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tielbaar, H.C. [Hansa Luftbild GmbH, Muenster (Germany). Umweltdaten und Landschaftsplanung

  1996-12-31

  Landscape planning is a very important instrument for determination of nature protection and landscape cultivation purposes. For production of surface covering basic data aerial photo flights for interpretation purposes are carried out using color-infrared-films. In such aerial photos the vegetation is already figured highly differentiated. On the basis of the biotope structure received on the spot an interpretation key is set up which allows an evaluation of aerial photos from large districts. This interpretation covers also existing biological, geological and soildata. All data of aerial photos serve for development of special maps and may flow into. Geo-information-systems (GIS) which allow a still more extensive analysis. (orig.) [Deutsch] Landschaftsplanung ist ein wichtiges Instrument zur Bestimmung der Belange von Naturschutz und Landespflege. Zur Gewinnung flaechendeckender Grundlagendaten werden Luftbildbefliegungen fuer Interpretationszwecke durchgefuehrt; zur Verwendung kommen dabei Color-Infrarotfilme. In solchen Luftbildern wird die Vegetation bereits sehr differenziert abgebildet. Auf der Grundlage der vor Ort festgestellten Biotopstruktur wird ein Interpretationsschluessel erstellt, der eine Auswertung der Luftbilder grosser Landschaftsraeume ermoeglicht. In diese Interpretation fliessen vorhandene Datenkollektive biologischer oder auch geologischer bzw. bodenkundlicher Art ein. Die gesamten Datenkollektive der Luftbilder dienen zur Erstellung thematischer Karten und koennen zudem in Geo-Informationssysteme (GIS) einfliessen, die eine noch weitergehende Analyse ermoeglichen. (orig.)

 15. MR imaging in gynecology and obstetrics; MR-Tomographie in Gynaekologie und Geburtshilfe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bauer, M.; Tontsch, P.; Schulz-Wendtland, R. (eds.)

  2000-07-01

  The toolbook covers the full range of indications for MRI in obstetrics and gynecology. It is the joint work of radiologists and obstetrician-gynecologists and supplies state-of-the-art information needed by doctors in the private practice or a hospital department. Examples from the Table of Contents: Physical principles of MRI, applications and performance aspects. Systematic presentation of diagnostic findings for comparative analysis and assessment. Biological effects and risks. Benign and malignant neoplasms of the mammary glands and the female genital organs. MRI for prenatal care and diagnostic evaluation. New method: MR spectroscopy. (orig./CB) [German] Das Lehrbuch deckt alle Indikationen der MRT in Gynaekologie und Geburtshilfe ab. Es wurde von Radiologen und Frauenaerzten gemeinsam verfasst und ist daher praxisgerecht. Aus dem Inhalt: Physikalische Grundlagen und Durchfuehrung der MRT und Systematik fuer die Beurteilung der MRT-Befunde. Biologische Wirkungen und Risiken, benigne und maligne Erkrankungen der Brustdruese und der weiblichen Genitalorgane. MRT in der Schwangerschaft. Neue Methode: MR-Spektroskopie. (orig./AJ)

 16. Estimating Biomass of Barley Using Crop Surface Models (CSMs Derived from UAV-Based RGB Imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Bendig

  2014-10-01

  Full Text Available Crop monitoring is important in precision agriculture. Estimating above-ground biomass helps to monitor crop vitality and to predict yield. In this study, we estimated fresh and dry biomass on a summer barley test site with 18 cultivars and two nitrogen (N-treatments using the plant height (PH from crop surface models (CSMs. The super-high resolution, multi-temporal (1 cm/pixel CSMs were derived from red, green, blue (RGB images captured from a small unmanned aerial vehicle (UAV. Comparison with PH reference measurements yielded an R2 of 0.92. The test site with different cultivars and treatments was monitored during “Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie” (BBCH Stages 24–89. A high correlation was found between PH from CSMs and fresh biomass (R2 = 0.81 and dry biomass (R2 = 0.82. Five models for above-ground fresh and dry biomass estimation were tested by cross-validation. Modelling biomass between different N-treatments for fresh biomass produced the best results (R2 = 0.71. The main limitation was the influence of lodging cultivars in the later growth stages, producing irregular plant heights. The method has potential for future application by non-professionals, i.e., farmers.

 17. Biological stimulation of the Human skin applying health promoting light and plasma sources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Awakowicz, P.; Bibinov, N. [Center for Plasma Science and Technology, Ruhr-University, Bochum (Germany); Born, M.; Niemann, U. [Philips Research, Aachen (Germany); Busse, B. [Zell-Kontakt GmbH, Noerten-Hardenberg (Germany); Gesche, R.; Kuehn, S.; Porteanu, H.E. [Ferdinand-Braun-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik, Berlin (Germany); Helmke, A. [University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany); Kaemling, A.; Wandke, D. [CINOGY GmbH, Duderstadt (Germany); Kolb-Bachofen, V.; Liebmann, J. [Institute for Immunobiology, Heinrich-Heine University, Duesseldorf (Germany); Kovacs, R.; Mertens, N.; Scherer, J. [Aurion Anlagentechnik GmbH, Seligenstadt (Germany); Oplaender, C.; Suschek, C. [Clinic for Plastic Surgery, University Clinic, Aachen (Germany); Vioel, W. [Laser-Laboratorium, Goettingen (Germany); University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany)

  2009-10-15

  In the frame of BMBF project ''BioLiP'', new physical treatment techniques aiming at medical treatment of the human skin have been developed. The acronym BioLiP stands for ''Desinfektion, Entkeimung und biologische Stimulation der Haut durch gesundheitsfoerdernde Licht- und Plasmaquellen'' (Disinfection, germ reduction and biological stimulation of the human skin by health promoting light and plasma sources). A source applying a low-temperature dielectric barrier discharge plasma (DBD) has been investigated on its effectiveness for skin disinfection and stimulation of biological material. Alternatively an atmospheric plasma source consisting of a microwave resonator combined with a solid state power oscillator has been examined. This concept which allows for a compact and efficient design avoiding external microwave power supply and matching units has been optimized with respect to nitrogen monoxide (NO) production in high yields. In both cases various application possibilities in the medical and biological domain are opened up. Light sources in the visible spectral range have been investigated with respect to the proliferation of human cell types. Intensive highly selective blue light sources based on LED technology can slow down proliferation rates without inducing toxic effects which offers new opportunities for treatments of so-called hyperproliferative skin conditions (e.g. with psoriasis or in wound healing) using UV-free light. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 18. Approaches to the dimensioning of enhanced biological phosphorus elimination systems, taking dynamic simulation into account; Bemessungshinweise zur vermehrten biologischen Phosphorelimination unter Beruecksichtigung der dynamischen Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H

  1998-12-31

  With so many projects either planned or under construction, the question of the dimensioning of sewage treatment plants with enhanced biological phosphorus elimination (BIO-P) is becoming more and more important. A detailed search of literature established in how far dimensioning approaches or models were already available in the spring of 1994. These modelling approaches were critically examined and compared as to their practical applicability by means of parameter and sensitivity studies. For this purpose, they were programmed and the relevance of certain dimensioning parameters to biological phosphorus elimination was studied by means of a pilot plant. (orig./SR) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Inwieweit fuer die Bemessung von Klaeranlagen mit BIO-P im Fruehjahr 1994 bereits auf vorhandene Bemessungsansaetze und -modelle zurueckgegriffen werden konnte, wurde mittels einer detaillierten Literaturstudie, untersucht. Diese Modellansaetze wurden im Hinblick auf ihre praxisorietierte Anwendbarkeit durch Parameter- und Sensitivitaetsstudien kritisch untersucht und verglichen. Hierzu wurden die verschiedenen, zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Ansaetze programmiert und die Auswirkungen wichtiger bemessungsrelevanter Parameter auf die BIO-P anhand einer Modellklaeranlage abgeschaetzt. (orig./SR)

 19. SAFIRA project B.3.3: in-situ-treatment of contaminated ground water by catalytic oxidation. Final report; Sanierungsforschung in regional kontaminierten Aquiferen (SAFIRA). Projekt B.3.3: In situ-Behandlung von kontaminierten Grundwaessern durch katalytische Oxidation. Teilvorhaben 1: Untersuchungen im Labormassstab. Teilvorhaben 2: Tests in der bench-scale-Anlage und Teilvorhaben 3: Die Erprobung in der Pilotanlage am Modellstandort. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofmann, J.; Haentzschel, D.; Freier, U.; Wecks, M.

  2003-06-27

  A new technology for treatment of contaminated ground water was developed. In this process heterogeneous catalysts (full metal catalyst, mixed oxide catalyst or iron-containing zeolites) in combination with hydrogen peroxide are used. In the reactor catalytic oxidation and aerob biological degradation occur simultaneously. A complete degradation of chlorobenzene was observed in a bench-scale-equipment (2 liter) and also in the pilot plant at the model site located in Bitterfeld (30 liter reactor). The technology can be applied to the ground and waste water treatment. (orig.) [German] Fuer die Behandlung von Grundwaessern, die mit organischen Schadstoffen belastet sind, wurde ein neuartiges Verfahren entwickelt. Bei der katalytischen Oxidation werden heterogene Katalysatoren in Form von Vollmetall-, Mischoxid- und Traegerkatalysatoren in Verbindung mit Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel eingesetzt. In den Katalysereaktoren laufen die heterogen-katalytische Oxidation und der aerob-biologische Abbau nebeneinander ab. Es werden synergistische Effekte erzielt. Mit dem Verfahren wurde in einer bench-scale-Angle (2 Liter) und in der Pilotanlage am Modellstandort in Bitterfeld (30 l Reaktor) der Schadstoff Chlorbenzol vollstaendig umgesetzt. Das Verfahren kann zur Grund- und Abwasserbehandlung eingesetzt werden. (orig.)

 20. Biosimilars in der Dermatologie - Theorie wird Realität.

  Science.gov (United States)

  Gerdes, Sascha; Mrowietz, Ulrich; Augustin, Matthias; von Kiedrowski, Ralph; Enk, Alexander; Strömer, Klaus; Schön, Michael P; Radtke, Marc A

  2018-02-01

  Biosimilars sind biologische Medikamente, bei denen es sich um Nachbildungen eines spezifischen Referenzprodukts handelt. Biosimilars der Tumornekrosefaktor-alpha-Inhibitoren Infliximab und Etanercept sind bereits zugelassen und stehen für dermatologische Indikationen zur Verfügung. Die Aufsichtsbehörden verlangen eine eingehende Analyse der physikochemischen und funktionellen Eigenschaften dieser hochkomplexen Moleküle sowie klinische Daten hinsichtlich ihrer gleichwertigen Wirksamkeit und Sicherheit anhand mindestens einer klinischen Studie mit einer sensitiven und homogenen Population. Für die Zulassung in einem regulierten Arzneimittelmarkt muss daher nachgewiesen werden, dass die Biosimilars praktisch gleichwertig mit dem jeweiligen Originalpräparat sind. Demzufolge werden diese Daten von einem Molekül (dem Originator) auf das andere (das Biosimilar) extrapoliert und die resultierende Zulassung umfasst die gleichen Indikationen wie beim Originalpräparat. Die Extrapolation ist zwar gut akzeptiert und reguliert, es fehlen jedoch klare Empfehlungen hinsichtlich der Austauschbarkeit von Originator und Biosimilar ebenso wie Daten über mehrmalige aufeinanderfolgende Umstellungen. Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen einer Anwendung von Biosimilars bei dermatologischen Indikationen nicht entgegen. Eine mehrmalige Umstellung der Biosimilars sollte jedoch sorgfältig überdacht werden. Um das Vertrauen in Biosimilars zu festigen und ihre Evidenz zu verbessern, ist es essentiell das spezifische Produkt, das jeder Patient erhält, möglichst genau und möglichst im Rahmen von Patientenregister zu dokumentieren. © 2018 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 1. Methods of analysis in terms of effects and their application to toxic organic constituents of industrial waste water; Methoden und Anwendung der wirkungsbezogenen Analytik auf toxische organische Inhaltsstoffe in industriellen Abwaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Putschew, A.; Jekel, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Wasserreinhaltung

  1999-07-01

  Coupling biological action detection with chemical sewage analysis opens up a broad spectrum of methods involving diverse amounts of effort, whose results can range from hints to ways of eliminating a toxic effect to the identification and quantification of individual toxic constituents even in complex waste water. These methods help recognizing problems with effluent quality and enhancing treatment concepts. As possible biological effects of sewage discharges into receiving bodies of water (including sublethal effects) are meeting with increasing attention, the importance of sewage analysis in terms of effects will acquire even greater weight. Automated and miniaturized processes can cut down the involved effort substantially in the future. (orig.) [German] Die Kopplung der biologischen Wirkungsdetektion mit chemischer Abwasseranalytik eroeffnet ein breites Spektrum unterschiedlich aufwendiger Methoden, deren Ergebnisse von Hinweisen auf Methoden zur Entfernung einer toxischen Wirkung bis zur Identifizierung und Quantifizierung einzelner toxischer Inhaltsstoffe auch in komplexer Abwaessern reichten koennen. Diese Methoden helfen beim Erkennen von Problemen in der Ablaufqualitaet und unterstuetzen bei der Verbesserung von Behandlungskonzepten. Mit steigender Beachtung moeglicher biologischer Wirkungen von Abwassereinleitungen im Vorfluter (unter Einbeziehung sublethaler Effekte) wird die Bedeutung der wirkungsbezogenen Abwasseranalytik noch zunehmen. Automatisierte und miniaturisierte Verfahren koennen zukuenftig den dabei zu treibenden Aufwand wesentlich vermindern. (orig.)

 2. Technical-scale realization of simultaneous aerobic nitrification/denitrification in cyclic plants for a population of more than 100 000; Grosstechnische Realisierung der simultanen, aeroben Nitrifikation/Denitrifikation in zyklischen Anlagen ueber 100.000 EGW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demoulin, G. [SFC-Umwelttechnik, Salzburg (Austria); Goronszy, M.C. [Tri Tech Inc., Lake Forest, CA (United States)

  1999-07-01

  On account of local requirements and because of its economic and technical advantages, cyclic activated sludge process was given preference over conventional technology when building the sewage treatment plant at Neubrandenburg. The process-technical installations were completely accommodated in two circular ponds of the diameter 62.3 m and water depth 5.5 m each, with two reactors to one circular pond each. Construction of the biological treatment plant started in 1998. At its start of operation in November 1998, it was the first European plant employing this technology. With the plant currently running to some 80 to 90 % of its capacity, specified elimination efficiency has been met since spring 1999. (orig.) [German] Aufgrund der oertlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen und technischen Vorzuege des zyklischen Belebtschlammverfahrens wurde diesem beim Bau der Klaeranlage Neubrandenburg der Vorzug ueber die konventionelle Technologie gegeben. Die Verfahrensbauwerke fuer die biologische Abwasserbehandlung wurden komplett in zwei Rundbecken mit je 62,3 m Durchmesser und 5,5 m Wassertiefe untergebracht, wobei zwei Reaktoren jeweils ein Rundbecken ergeben. Im Februar 1998 wurde mit dem Bau der Biologie begonnen. Diese nahm bereits im November 1998 als erste Anlage nach diesem Verfahren in Europa den Betrieb auf. Die geforderten Entfernungsleistungen werden bei einer derzeitigen Auslastung von ca. 80-90% seit Fruehjahr 1999 eingehalten. (orig.)

 3. Tanne plant - first results of soil treatment according to the anaerobic/aerobic method; Werk Tanne - Erste Ergebnisse der Bodenbehandlung nach dem Anaerob-Aerob-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, D.; Walter, U. [Umweltschutz Nord GmbH, Ganderkesee (Germany)

  1999-02-01

  Biological remediation of STV contaminated sites has been a major focus of the promotion activities of the Federal Research and Education Ministry (BMFB) for some years now. For this purpose the BMFB has drawn together diverse integrated research projects to bring a well-coordinated force of activities to bear on this problem in a manner unprecedented in Germany. Its declared aim in doing so is, firstly, to compile a guide on biological remediation and, secondly, to funnel the output of all ongoing German research in this field into the second phase of its research activities at the ''Tanne'' plant in Clausthal-Zellerfeld, which is dedicated to practice-oriented testing of methods for the biological remediation of STV contaminated sites. [German] Die biologische Sanierung von Standorten, welche mit STV kontaminiert sind, ist seit einigen Jahren eines der markanten Ziele der BMBF-Forschungsfoerderungen. Durch die bislang in der bundesweiten Forschung einmalige, Forschungsverbund uebergreifende, koordinierte Buendelung saemtlicher wissenschaftlicher Aktivitaeten ist es erklaertes Ziel, zum einen einen Leitfaden zur biologischen Sanierung herauszuarbeiten, zum anderen, die aktuellen, bundesweiten, wissenschaftlichen Erkenntnisse in die seit Mai 1998 am Standort 'Werk Tanne' in Clausthal-Zellerfeld laufende Phase 2 der BMBF-Forschungsaktivitaeten, naemlich die praxisorientierte Erprobung von Verfahren zur biologischen Sanierung von STV-belasteten Standorten, einzugreifen. (orig.)

 4. Pollution and pollution tolerance as regards the sorption of organic chemicals in urban soils; Sorption organischer Chemikalien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blume, H.P.; Wu Qinglan; Strehl, M. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde; Abend, S. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische Chemie; Rexilius, L. [Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein, Kiel (Germany); Schleuss, U. [Kiel Univ. (Germany). Oekologie-Zentrum]|[Zentrum fuer Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Muencheberg (Germany)

  1997-12-31

  The behaviour of pollutants in soils concerning, for example, their immobilisation, transport, biodegradation, or uptake by useful plants is to large degree determined by the sorption properties of the soil in question. The degree of sorption is an all-important parameter in any model description of the behaviour of pollutants in soils. The aim of the present part-project was to estimate by means of simple field methods the binding capacity of anthropogenic urban soils for environmentally consequential organic chemicals and to assess the results with regard to soil and water protection. [Deutsch] Das Verhalten von Schadstoffen in Boeden, wie z.B. Immobilisierung, Transport, biologischer Abbau, Aufnahme durch Kulturpflanzen, wird von den Sorptionseigenschaften im Boden wesentlich beeinflusst. Bei allen Modellbeschreibungen ueber das Verhalten von Schadstoffen in Boeden ist die Staerke der Sorption ein unersetzbarer Parameter. Ziel dieses Teilprojektes war es, das Bindungsvermoegen der anthropogenen Stadtboeden fuer umweltrelevante organische Chemikalien mittels einfacher Feldmethoden abzuschaetzen und im Hinblick auf Boden- und Gewaesserschutz zu bewerten. (orig./SR)

 5. Backscatter Analysis Using Multi-Temporal SENTINEL-1 SAR Data for Crop Growth of Maize in Konya Basin, Turkey

  Science.gov (United States)

  Abdikan, S.; Sekertekin, A.; Ustunern, M.; Balik Sanli, F.; Nasirzadehdizaji, R.

  2018-04-01

  Temporal monitoring of crop types is essential for the sustainable management of agricultural activities on both national and global levels. As a practical and efficient tool, remote sensing is widely used in such applications. In this study, Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery was utilized to investigate the performance of the sensor backscatter image on crop monitoring. Multi-temporal C-band VV and VH polarized SAR images were acquired simultaneously by in-situ measurements which was conducted at Konya basin, central Anatolia Turkey. During the measurements, plant height of maize plant was collected and relationship between backscatter values and plant height was analysed. The maize growth development was described under Biologische Bundesanstalt, bundessortenamt und CHemische industrie (BBCH). Under BBCH stages, the test site was classified as leaf development, stem elongation, heading and flowering in general. The correlation coefficient values indicated high correlation for both polarimetry during the early stages of the plant, while late stages indicated lower values in both polarimetry. As a last step, multi-temporal coverage of crop fields was analysed to map seasonal land use. To this aim, object based image classification was applied following image segmentation. About 80 % accuracies of land use maps were created in this experiment. As preliminary results, it is concluded that Sentinel-1 data provides beneficial information about plant growth. Dual-polarized Sentinel-1 data has high potential for multi-temporal analyses for agriculture monitoring and reliable mapping.

 6. Monitoring of the coastal waters of Niedersachsen - routine tests 1998; Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser - Routineuntersuchungen 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  Since 1994, the Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste (NLOe-FSK) has been carrying out physical-chemical and biological experiments for monitoring the coastal waters of Niedersachsen according to a concept agreed with the Niedersachsen Minister of the Environment. Owing to a lack of funds, only the first stage is being implemented at the moment (Forschungsstelle Kueste 1995a). The findings for 1994 - 1997 have been published in several reports. This is the 1998 report. [German] Seit 1994 werden vom Niedersaechsischen Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste - (NLOe-FSK) physikalisch-chemische und biologische Untersuchungen zur Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser nach einem mit dem Niedersaechsischen Umweltministerium abgestimmten Konzept durchgefuehrt. Das Konzept enthaelt unterschiedlich umfangreiche Ueberwachungsvarianten, von denen aufgrund der geringen verfuegbaren Ressourcen derzeit ddie Ausbaustufe I, das sogenannte 'reduzierte Rumpfprogramm', verwirklicht wird (Forschungsstelle Kueste 1995a). Die in den Jahren 1994-1997 ermittelten Untersuchungsergebnisse sind in mehreren Berichten wiedergegeben (Forschungsstelle Kueste 1995b, c; 1996, 1998, 1999). Die Befunde der 'Routineuntersuchungen' des Jahres 1998 werden in dem vorliegenden Berichtsheft vorgestellt. (orig.)

 7. Functional brain imaging - baric and clinical questions; Funktionelle Bildgebung in der Psychiatrie - Fragestellungen der Klinik und der Forschung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mager, T. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany); Moeller, H.J. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany)

  1997-06-01

  The advancing biological knowledge of disease processes plays a central part in the progress of modern psychiatry. An essential contribution comes from the functional and structural brain imaging techniques (CT, MRI, SPECT, PET). Their application is important for biological oriented research in psychiatry and there is also a growing relevance in clinical aspects. This development is taken into account by recent diagnostic classification systems in psychiatry. The capabilities and limitations of functional brain imaging in the context of research and clinic will be presented and discussed by examples and own investigations. (orig.) [Deutsch] Der Fortschritt in der Psychiatrie der letzten Jahre ist eng verknuepft mit neuen biologischen Erkenntnissen ueber Krankheitsprozesse. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die moderne funktionelle und strukturelle Bildgebung, deren Anwendung ein wichtiger Bestandteil biologischer Forschung ist und zunehmend auch an klinischer Bedeutung gewinnt. In den neuen Klassifikationssystemen der Psychiatrie wird diese Entwicklung beruecksichtigt. Moeglichkeiten und Grenzen funktioneller Bildgebung fuer die Psychiatrie werden mit Blick auf die Klinik und wissenschaftliche Fragestellungen im folgenden anhand von Beispielen und eigenen Untersuchungen skizziert und diskutiert. (orig.)

 8. Three-dimensional calculation of pollutant migration via compressible two-phase flow, for analysis of the methods of in situ air sparging and soil vapor extraction; Raeumliche Berechnung des Schadstofftransportes mit einer kompressiblen Zweiphasenstroemung zur Untersuchung der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuepper, S.

  1997-12-01

  In this study an analysis method is presented which allows numerical simulation of in situ air sparging coupled with soil vapor extraction. The improved FE-program takes the following phenomena into account: - Two-phase flow of compressible air and incompressible water - convective-dispersive contamination migration with air and water - transfer of volatile components from liquid phase to gas and water phase - sorption of contaminants onto soil - transfer of contaminants between air and water phase - biological processes. By means of back calculations of the results of laboratory experiments made by Eisele (1989) it was shown that with the developed program GWLCOND some of the necessary parameters for the numerical simulation of remedial systems can be determined. (orig./SR) [Deutsch] In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem eine numerische Simulation der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung durchgefuehrt werden kann. Das weiterentwickelte FE-Programmsystem beinhaltet folgende Ablaeufe: - Zweiphasenstroemung der kompressiblen Luft- und der inkompressiblen Wasserphase - Konvektiv-dispersiver Schadstofftransport mit der Gas- und der Wasserphase - Uebergang fluessiger Schadstoffe in die Gas- und in die Wasserphase - Sorption der Schadstoffe an der Feststoffphase - Uebergang der Schadstoffe zwischen der Gas- und der Wasserphase - Biologischer Abbau. Anhand der Nachrechnung eines Laborversuches von Eisele (1989) wird gezeigt, wie mit dem entwickelten Transportprogramm GWLCOND ein Teil der fuer die numerische Simulation des Sanierungsverfahrens benoetigten Kennwerte ermittelt werden kann. (orig./SR)

 9. Experiences with a new technology of the water treatment at the reverse osmosis plant in the power station Schkopau; Betriebserfahrungen mit einer neuen Art der Wasserbehandlung an der Umkehrosmose-Anlage im Kraftwerk Schkopau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geissler, K.P. [E.ON Kraftwerke, Schkopau (Germany); Nebauer, G.; Schallert, B. [E.ON Engineering, Gelsenkirchen (Germany); Koerner, J.; Koppe, J. [MOL Katalysatorentechnik GmbH, Schkopau (Germany)

  2003-07-01

  Similar to any river, the water of the river Saale shows strong fluctuations in the composition as a result of the local rain events and the climatic conditions. In the year 1992, when the planning started for the power station building the fluctuations of filtered substances, the acid capacity, the organic load of the water and the colony forming unities as a summary recording of bacteria etc. were not striking in comparison with former years. With the complete processing technique upstream of the reverse osmosis plant it became almost quantitatively to remove and to tie bacteria and higher microbiology and to eliminate diluted organic components (DOC), feast substances, and to reduce the carbonate hardness. The company MOL Katalysatortechnik GmbH offered power station operators already in 1999 a method with which biological growth can be limited in cooling circuits. (orig.) [German] Der Ueberschuss von Desinfektionsmitteln wie Chlor, Chlorbleichlauge oder Chlordioxid muss zwingend vor der UO-Anlage durch Zugabe von Reduktionsmitteln beseitigt sein, weil die UO-Membranen auf Polyamidbasis durch Oxidationsvorgaenge selbst nach kurzer Einwirkung Leistungsabnahmen aufweisen. Als Nachteil dieser Vorgehensweise bestehen bereits hinter der Dosierstelle des Reduktionsmittels, d.h. am Kerzenfilter und auch an der UO-Anlage, Bedingungen, die biologisches Wachstum kaum einschraenken und deshalb in hohem Masse zeitaufwaendige Reinigungsvorgaenge erfordern. (orig.)

 10. Approaches to the dimensioning of enhanced biological phosphorus elimination systems, taking dynamic simulation into account; Bemessungshinweise zur vermehrten biologischen Phosphorelimination unter Beruecksichtigung der dynamischen Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H.

  1997-12-31

  With so many projects either planned or under construction, the question of the dimensioning of sewage treatment plants with enhanced biological phosphorus elimination (BIO-P) is becoming more and more important. A detailed search of literature established in how far dimensioning approaches or models were already available in the spring of 1994. These modelling approaches were critically examined and compared as to their practical applicability by means of parameter and sensitivity studies. For this purpose, they were programmed and the relevance of certain dimensioning parameters to biological phosphorus elimination was studied by means of a pilot plant. (orig./SR) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Inwieweit fuer die Bemessung von Klaeranlagen mit BIO-P im Fruehjahr 1994 bereits auf vorhandene Bemessungsansaetze und -modelle zurueckgegriffen werden konnte, wurde mittels einer detaillierten Literaturstudie, untersucht. Diese Modellansaetze wurden im Hinblick auf ihre praxisorietierte Anwendbarkeit durch Parameter- und Sensitivitaetsstudien kritisch untersucht und verglichen. Hierzu wurden die verschiedenen, zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Ansaetze programmiert und die Auswirkungen wichtiger bemessungsrelevanter Parameter auf die BIO-P anhand einer Modellklaeranlage abgeschaetzt. (orig./SR)

 11. Aggregate emissions and evaluation of process combinations; Aggregierte Emissionen und Bewertung der Verfahrenskombinationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwing, E.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). Fachgruppe Abfalltechnik

  1998-12-31

  Within the framework of the R and D project ``Mechanical-biological waste conditoning in combination with thermal processing of partial waste fractions``, numerous measurements to determine gaseous and liquid emissions were carried out. These measurements reveal the environmental impact of different treatments and different inputs. They further permit to verify the quality of a treatment. Particularly interesting for the purpose of the project were the total emissions of the considered process combinations. The paper reports the outcome of emission measurements and indicates the variants of process combinations for which the emissions were aggregated. First results of the evaluation of gaseous and liquid emissions are given for these variants. (orig.) [Deutsch] Im Zuge des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens `Mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen` sind zahlreiche Emissionsmessungen bezueglich der luft- und wasserseitigen Emissionen durchgefuehrt worden. Die Ergebnisse dieser Messungen geben Aufschluss ueber die Umweltauswirkungen der verschiedenen Behandlungsverfahren bei unterschiedlichem Input. Des weiteren kann durch sie die Guete des Prozesses ueberprueft werden. Im Projekt interessant sind aber insbesondere die Gesamtemissionen der betrachteten Verfahrenskombinationen. Im folgenden werden die durchgefuehrten Emissionsmessungen und die Varianten der Verfahrenskombinationen, fuer die die Emissionen aggregiert wurden, dargestellt. Dnach werden erste Ergebnisse der Bewertung der luft- und wasserseitigen Emissionen fuer diese Varianten praesentiert. (orig.)

 12. Translation of Henrich Klebahn's 'Damaging agents of the klippfish - a contribution to the knowledge of the salt-loving organisms'

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  Background Henrich Klebahn was a German linguist, mycologist and phytopathologist, who was known as Dr. Dr. h. c. Henrich Klebahn, Hauptcustos a. D., Honorarprofessor an der Hanischen Universität. He was born February 20, 1859 in Bremen, and died October 5, 1942 in Hamburg. He taught linguistics from 1885-1899, studied Natural Science at the Universities of Jena and Berlin (1881) and received his PhD from the University of Jena. In 1899, he was appointed scientific assistant at the Hamburg botanical garden, where he worked until 1905. From 1905 to 1930, he was at the agricultural institute of Bromberg. In 1921, he was named honorary professor and lecturer in cryptogams and soil biology at the Institut für Allgemeine Botanik where he taught until 1934. He is well known for his work on gas vesicles and halophiles, among other topics. This re-print of 'Die Schädlinge des Klippfisches. Ein Beitrag zur Kenntnis der salzliebenden Organismen. Von H. Klebahn. Mit zwei Tafeln und vier Abbildungen im Text.' was originally published in 1919 in the Jahrbuch der Hamb. Wissensch. Anstaltes. XXXVI. Beiheft pages 11-69, by Latcke & Waltt, E. H. Buchdrucker. The translators have tried to remain faithful to the contents and to the original sense of the article by minimizing modifications. Results The original paper reported the conclusions of a 3 year long study of the microbes causing damage to the fish industry as well as a summation of work on the subject up until 1919. The findings were that the causative agents were fungi and other microbes, the chief of which was a red, Gram-negative rod-shaped bacillus, Bacillus halobius ruber, that formed pale reddish colonies and was found to oscillate, but after extensive testing, was found not possess flagella. The initial appearance of "a shiny corpuscle" at the ends of cells was determined not to be spores; rather that it was the "result of the coherence of the light beams due to a total reflection of the light in the optically

 13. Photoinhibition and photosynthetic pigment reorganisation dynamics in light/darkness cycles as photoprotective mechanisms of Porphyra umbilicalis against damaging effects of UV radiation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Aguilera

  2008-03-01

  Full Text Available Porphyra umbilicalis L. Kutzing collected from the upper intertidal zone at Helgoland, North Sea, was exposed to different spectral ranges of UV radiation under both 12/12 h light/dark cycles and continuous irradiation. In light/dark cycles, oscillations of the optimal quantum yield (Fv /Fm were observed during the experiments, reaching maximal values at the end of the light phase followed by lower values during the dark phase. Decreased Fv /Fm was observed in thalli illuminated with photosynthetic active radiation (PAR plus UV-A and PAR+UV-A+UV-B, compared with the PAR control, indicating a certain degree of UV-induced photoinhibition. In addition, a decrease in the percentage of change of the linear initial slope and maximum electron transport rate (ETR estimated from ETR vs. irradiance curves was induced by UV radiation during the light phase. Recovery during the 12 h dark phase was almost completed in UV-A treated plants. PAR+UV-A seemed not to affect the photosynthesis, measured as O2 production. However, a decrease in O2 production was observed in the PAR+UV-A+UV-B treatment, but it recovered to initial values after 48 h of culture. No changes in total content of photosynthetic pigments were observed. However, thallus absorptance and the in vivo absorption cross-section in the PAR range (400-700 nm normalised to Chl a (a* parameter fluctuated during light/dark cycles and were positively correlated with changes in the optimum quantum yield, thus indicating that daily pigment reorganisation in the light-harvesting complex may play a key role in the photosynthetic performance of the algae. Both UV-A and UV-B treatments under continuous irradiation induced a significant reduction in the optimal quantum yield, ETR efficiency and photosynthetic oxygen production during the first 36 h to values around 30% of the initial ones. Thus, different protective mechanisms against UV stress can be observed in P. umbilicalis: dynamic photoinhibition when

 14. Comparative Omics and Trait Analyses of Marine Pseudoalteromonas Phages Advance the Phage OTU Concept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melissa B. Duhaime

  2017-07-01

  Full Text Available Viruses influence the ecology and evolutionary trajectory of microbial communities. Yet our understanding of their roles in ecosystems is limited by the paucity of model systems available for hypothesis generation and testing. Further, virology is limited by the lack of a broadly accepted conceptual framework to classify viral diversity into evolutionary and ecologically cohesive units. Here, we introduce genomes, structural proteomes, and quantitative host range data for eight Pseudoalteromonas phages isolated from Helgoland (North Sea, Germany and use these data to advance a genome-based viral operational taxonomic unit (OTU definition. These viruses represent five new genera and inform 498 unaffiliated or unannotated protein clusters (PCs from global virus metagenomes. In a comparison of previously sequenced Pseudoalteromonas phage isolates (n = 7 and predicted prophages (n = 31, the eight phages are unique. They share a genus with only one other isolate, Pseudoalteromonas podophage RIO-1 (East Sea, South Korea and two Pseudoalteromonas prophages. Mass-spectrometry of purified viral particles identified 12–20 structural proteins per phage. When combined with 3-D structural predictions, these data led to the functional characterization of five previously unidentified major capsid proteins. Protein functional predictions revealed mechanisms for hijacking host metabolism and resources. Further, they uncovered a hybrid sipho-myovirus that encodes genes for Mu-like infection rarely described in ocean systems. Finally, we used these data to evaluate a recently introduced definition for virus populations that requires members of the same population to have >95% average nucleotide identity across at least 80% of their genes. Using physiological traits and genomics, we proposed a conceptual model for a viral OTU definition that captures evolutionarily cohesive and ecologically distinct units. In this trait-based framework, sensitive hosts are

 15. Improved oncologic outcome with chemoradiotherapy followed by surgery in unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cho, Yeona; Kim, Tae Hyung; Seong, Jinsil [Yonsei University College of Medicine, Department of Radiation Oncology, Yonsei Cancer Center, Seoul (Korea, Republic of)

  2017-08-15

  diagnostizieren IHCC im Stadium I-IVA. Von diesen wurden 56 Patienten operiert und 64 erhielten als erste Behandlung eine CRT. Die Rate kurativer Resektionen fuer Patienten mit CRT wurde ermittelt und mit der lokoregionaeren versagensfreien (LRFFS) und der Gesamtueberlebensrate (OS) von Patienten verglichen, die ausschliesslich einer CRT unterzogen wurden. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 36 Monate. Eine partielle Reaktion nach CRT wurde bei 25 % der Patienten beobachtet, eine biologische Reaktion (a >70 %-Reduktion von CA19-9) hingegen bei 35 %. Eine kurative Resektion nach CRT erhielten 8 Patienten (12,5 %). Sie zeigten signifikant verbesserte LRFFS und OS gegenueber denen, die ausschliesslich mit CRT behandelt wurden (3-jaehrige LRFFS: 50 vs. 15,7 %, p = 0,03; 3-jaehrige OS: 50 vs. 11,2 %, p = 0,012); diese Raten waren vergleichbar mit denen von Patienten mit initialer Operation. Faktoren, die mit einer kurativen Operation nach CRT assoziiert wurden, waren Gemcitabin-Verabreichung, hoehere Strahlentherapiedosis (biologisch wirksame Dosis ≥55 Gy mit α/β = 10) und eine >70 %-Reduktion von CA19-9. Eine CRT im Voraus kann durch die Umwandlung von nichtresezierbaren Laesionen in resezierbare Tumoren bei ausgewaehlten Patienten guenstige Ergebnisse erzielen. Hoehere Strahlentherapiedosen und eine gemcitabinbasierte Chemotherapie ergab eine signifikante Reduktion von CA19-9 nach CRT; Patienten mit diesen Eigenschaften hatten eine groessere Chance auf kurative Resektion und ein verbessertes OS. (orig.)

 16. Development of a method for direct biological removal of ammonium to nitrogen in treatment of waste waters of the anaerobic sludge digestion - deammonification. Final report; Entwicklung eines Verfahrens zur direkten biologischen Umsetzung von Ammonium zu Stickstoff bei der Behandlung von Abwaessern der Anaerob-Klaerschlammfaulung - Deammonifikation. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenwinkel, K.H.; Seyfried, C.F.; Kunst, S.; Diekmann, H.; Hippen, A.; Helmer, C.; Scholten, E.

  2001-07-01

  initiation tests were run. Accompanying batch-tests and micro-biological analyses served mainly for the kinetic examination of the metabolisms, that is for the determination of the conversion performances and for the basic analysis of the relevant metabolism ways and the participating micro-organisms. (orig.) [German] Die Stickstoffelimination in kommunalen und industriellen Abwaessern spielt in der Abwasserreinigung weiterhin eine bedeutende Rolle, zumal mit der Abwasserverordnung (AbwV) von 1997 einige Veraenderungen bei den Anforderungen und Regelungen hinsichtlich der Schad- und Naehrstoffentfernung vorgenommen wurden. Da gerade die Stickstoffentfernung oftmals einen erheblichen Kostenfaktor bei der Abwasserreinigung darstellt, insbesondere wenn es um die (Mit-)Behandlung hoch stickstoffbelasteter Teilstroeme geht, ist man stetig auf der Suche nach wirtschaftlichen Behandlungskonzepten. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde das Verfahren der Deammonifikation entwickelt, d.h. die Prozessfolge aus aerober Nitritation und anoxischer Ammoniumoxidation ('biologische Komproportionierung' von Ammonium und Nitrit zu molekularem Stickstoff), die komplett auf den Stoffwechselprozessen autotropher Mikroorganismen beruht, wodurch sich vor allem Einsparpotentiale hinsichtlich des Kohlenstoffbedarfes ergeben. Aufgrund des verkuerzten aeroben Oxidationsschrittes und bei Anwendung der Biofilmtechnologie lassen sich zudem Sauerstoffbedarf und Reaktionsvolumen reduzieren. Im Hinblick auf einen gezielten verfahrenstechnischen Einsatz der Deammonifikation waren im Rahmen der Forschungsarbeiten die prozessbestimmenden Einflussgroessen zu bestimmen und geeignete Verfahrenstechniken und Verfahrensfuehrungen naeher zu ueberpruefen. Hierzu wurden ausgehend von gross- und pilottechnischen Untersuchungen und Erkenntnissen unter Beruecksichtigung (mikro-)biologischer Zusammenhaenge die wesentlichen Randbedingungen zur Realisierung sowie das Betriebsverhalten der autotrophen

 17. Chromosome aberrations in human lymphocytes for investigation of individual radiosensitivity; Chromosomenaberrationen in peripheren Lymphozyten zur Untersuchung der individuellen Strahlenempfindlichkeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zitzelsberger, H. [LMU Muenchen (Germany). Strahlenbiologisches Inst.; Bauchinger, M. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenbiologie

  2000-07-01

  und Insertionen zuverlaessig erfassen. Aufgrund ihrer zeitlichen Persistenz bieten sie gute Voraussetzungen fuer eine retrospektive Dosisrekonstruktion von Strahlenexpositionen (biologische Dosimetrie). Ein Nachteil ist dabei, dass in der routinemaessigen Anwendung immer nur Teilgenom Analysen, meist in Verwendung von Dreierkombinationen bestimmter Chromosomen als DNA Sonden, vorgenommen werden koennen. Grundsaetzlich ist zwar aus diesen Teilgenom Daten eine Hochrechnung auf gesamtgenomische Aberrationsraten moeglich, dies setzt jedoch voraus, dass Doppelstrangbrueche, die zu Translokationen fuehren, zufaellig im Genom verteilt sind und dass es keine bevorzugte Wechselwirkung zwischen bestimmten Chromosomenpaaren gibt. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit der Beteiligung eines Chromosoms an einem solchen Strukturaustausch proportional zu seinem DNA Gehalt ist. Da experimentelle Daten jedoch zeigen, dass dies keineswegs immer der Fall ist, koennte dies ein Hinweis auf eine unterschiedliche Strahlensensibilitaet bestimmter Chromosomen sein. Translokationsanalysen bei verschiedenen gesunden Spendern nach in vitro Bestrahlung von Blutproben mit gleichen Dosen, ergaben offensichtliche interindividuelle Unterschiede der Strahlenempfindlichkeit. Aehnliche Befunde sind von Tumorpatienten nach strahlentherapeutischen Massnahmen bekannt. Konsequenzen aus diesen Beobachtungen koennten sich fuer die biologische Dosimetrie ergeben. Um eine zuverlaessige individuelle Dosisrekonstruktion lange zurueckliegender Strahlenexpositionen zu gewaehrleisten, ist es notwendig, Ausmass, Verteilung und Dosisabhaengigkeit dieser Variabilitaet an groesseren Personenkollektiven und Kalibrierdatensaetzen zu untersuchen. (orig.)

 18. Gebrauch von Komplementärmedizin bei Patienten mit metastasierendem Melanom unter Therapie mit Ipilimumab innerhalb einer klinischen Studie.

  Science.gov (United States)

  Huebner, Jutta; Mohr, Peter; Simon, Jan-Christoph; Fluck, Michael; Berking, Carola; Zimmer, Lisa; Loquai, Carmen

  2016-05-01

  In Deutschland wenden 40-90 % aller Krebspatienten Methoden der komplementären and alternativen Medizin (KAM) an. Bis dato gibt es kein Datenmaterial zum Einsatz der KAM bei Melanompatienten. Das Ziel unserer Studie war es, Daten über den Gebrauch, die Informationsquellen und Ziele von Patienten mit metastasierendem Melanom zu erfassen. Einhundertsechsundfünfzig Patienten aus 25 Studienzentren nahmen an der DecOG-MM-PAL Multibasket Studie teil. Die beteiligten Personen wurden auch gebeten, an einer Nebenstudie teilzunehmen, die ihren Gebrauch von KAM erfassen sollte. Dazu wurde während der Behandlung ein standardisierter Fragebogen zu genau festgelegten Zeitpunkten ausgeteilt. Insgesamt gingen 55 Fragebögen von 32 (21 %) Melanompatienten ein. Von diesen gaben 17 (53 %) ein Interesse an KAM an, und sieben (22 %) machten von KAM Gebrauch. Die Hauptinformationsquellen (31 %) waren Familienmitglieder und Freunde, gefolgt von Ärzten (19 %). Die Hauptgründe für die Anwendung von KAM waren die Stärkung des Immunsystems (41 %) und des Körpers (34 %). Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine und Spurenelemente) wurden am häufigsten angewendet (28 %). Eine relativ hohe Anzahl an Patienten mit metastasierendem Melanom machte trotz Teilnahme an einer klinischen Studie von KAM Gebrauch. Wechselwirkungen könnten durch biologisch basierte KAM auftreten, und hier besonders bei immunmodulierenden KAM- Strategien. Um Risiken zu vermeiden, sollte die Kommunikation zwischen den Ärzten und den Patienten verbessert werden. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 19. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 20. Description and Codification of Miscanthus × giganteus Growth Stages for Phenological Assessment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio D. Tejera

  2017-10-01

  Full Text Available Triploid Miscanthus × giganteus (Greef et Deu. ex Hodkinson et Renvoize is a sterile, perennial grass used for biomass production in temperate environments. While M. × giganteus has been intensively researched, a scale standardizing description of M. × giganteus morphological stages has not been developed. Here we provide such a scale by adapting the widely-used Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt, CHemische Industrie (BBCH scale and its corresponding numerical code to describe stages of morphological development in M. × giganteus using observations of the “Freedom” and “Illinois” clone in Iowa, USA. Descriptive keys with images are also presented. Because M. × giganteus plants overlap in the field, the scale was first applied to individual stems and then scaled up to assess plants or communities. Of the 10 principal growth stages in the BBCH system, eight were observed in M. × giganteus. Each principal stage was subdivided into secondary stages to enable a detailed description of developmental progression. While M. × giganteus does not have seed development stages, descriptions of those stages are provided to extend the scale to other Miscanthus genotypes. We present methods to use morphological development data to assess phenology by calculating the onset, duration, and abundance of each developmental stage. This scale has potential to harmonize previously described study-specific scales and standardize results across studies. Use of the precise staging presented here should more tightly constrain estimates of developmental parameters in crop models and increase the efficacy of timing-sensitive crop management practices like pest control and harvest.

 1. Titanisierung von Implantatoberflächen

  Science.gov (United States)

  Zimmermann, Hanngörg; Heinlein, Markus; Guldner, Norbert W.

  Titan gilt seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten Implantatwerkstoffe in der Medizin. Neben den guten mechanischen Eigenschaften (Leichtigkeit, hohe Festigkeit etc.), besitzen Titanimplantate vor allem eine hervorragende Körperverträglichkeit, so dass die Implantate optimal in den humanen Organismus integriert werden [1]. Ist jedoch aufgrund der Anforderungen an das Implantat eine hohe Flexibilität und/ oder Elastizität gefragt, so scheidet der Werkstoff Titan aufgrund seiner spröden und unflexiblen Materialeigenschaften aus. Die Folge ist der Einsatz von Implantatmaterialien, sowohl künstlichen als auch biologischen Ursprungs, welche nicht selten eine unzureichende Biokompatibilität aufweisen und somit zu Fremdköper- und immunologischen Reaktionen und Einkapselung des Implantates führen können. Die Erhöhung der Körperverträglichkeit, eine Adaption an das biologische Umfeld und eine hohe Biokompatibilität sind demzufolge die wichtigsten Eigenschaften bei der bedarfsgerechten Herstellung von Implantaten und Implantatoberflächen. Zur Gestaltung von innovativen, biokompatiblen Oberflächen stehen unterschiedliche technische Lösungsansätze zur Verfügung. Zum einen besteht die Möglichkeit, geeignete Oberflächeneigenschaften aus dem Grundmaterial selbst zu optimieren. Dies geschieht unter anderem durch Modifikation der Werkstoffoberflächen in Form von Texturierungen und Oberflächenrauhigkeiten. Zum anderen können die Oberflächeneigenschaften unabhängig von denen des Trägermaterials gestaltet werden. Durch Funktionalisierung der Oberflächen mit geeigneten Beschichtungen oder der Zugabe von Medikamenten (Drug Eluting) werden die Kunststoffimplantate dahingehend verändert, dass eine Steigerung der Körperakzeptanz erreicht wird. Die Titanbeschichtung von Implantatoberflächen kombiniert die positiven Materialeigenschaften von Titan und Polymer.

 2. Evaluation of the water hazard potential of solid wastes. Pt. 1. Experimental results; Untersuchung von Abfaellen mit biologischen Testverfahren zur Bewertung der Wassergefaehrdung. T. 1. Experimentelle Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brackemann, H.; Hahn, J.; Vogel, U. [Umweltbundesamt, Berlin (Germany); Hagendorf, U. [Umweltbundesamt, Langen (Germany)

  2000-07-01

  Wastes from three different types of waste treatment facilities (slag from a municipal waste incineration plant, slag granules from a pilot plant combining carbonization and incineration, mechanical and biological treated wastes) were examined to determine their hazard potential to different waters sites. The process temperature is seen to be the main difference between the three treatment processes. The wastes were extracted with water according to the German standard DIN 38414 S 4 and additionally at a constant pH value of 4. The leachates were investigated in a battery of aquatic bioassays and characterised physically and chemically. Every leachate revealed in a toxic effect at least in one test. The toxicity of the leachates prepared at a pH of 4 was significantly higher than the toxicity of the leachates prepared by extraction with water without pH adjustment. The leachates of the slag granules showed the lowest toxicity. On the basis of these experimental results, a scheme to derive Water Hazard Classes of wastes, which is presented in part II of this publication, was developed. (orig.) [German] Zur Bestimmung der wassergefaehrdenden Eigenschaften wurden die Eluate von Abfaellen/Rueckstaenden aus drei verschiedenen Abfallbehandlungsanlagen untersucht (Schlacke aus einer Abfallverbrennungsanlage (Rostfeuerung), Schmelzgranulat aus einer Versuchsanlage mit kombinierter Verschwelung und Hochtemperaturverbrennung sowie biologisch-mechanisch behandelter Abfall). Ein wesentlicher Unterschied dieser drei Verfahren liegt in der Behandlungstemperatur. Die Rueckstaende wurden nach DIN 38414, Teil 4 sowie bei einem konstant eingestellten pH-Wert von 4 eluiert. Die Eluate wurden mit verschiedenen aquatischen Biotests untersucht sowie physikalisch-chemisch charakterisiert. Dabei zeigte sich, dass jedes untersuchte Eluat in mindestens einem Test eine toxische Wirkung aufwies; die Toxizitaet der bei saurem pH-Wert durchgefuehrten Elutionen war deutlich erhoeht. Die Eluate

 3. Mining lakes in Germany; Tagebauseen in Deutschland. Gegenwaertiger Kenntnisstand ueber wasserwirtschaftliche Belange von Braunkohlentagebaurestloechern - ein Ueberblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Hemm, M.; Schlundt, A.; Kapfer, M.; Krumbeck, H. [Brandenburgische Technische Univ., Cottbus (Germany). Lehrstuhl Gewaesserschutz]|[UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Magdeburg (Germany)

  2001-06-01

  More than 500 mining lakes of different age and maturity have formed in the lignite mining areas in Germany during the last hundred years. Compared to natural lakes mining lakes have a complex and diverse morphometry. They will be among the largest and deepest lakes in Germany (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and have good chance of avoiding eutrophication. About 100 mining lakes will be greater than 50 ha. 230 lakes are documented in this report concerning morphometry, flooding and mixis regime, hydrochemistry, limnology, colonization, use and development of water quality. They are among the largest (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and most acidic lakes in Germany. The extremely high acidity is from both iron and hydrogen ions due to pyrit oxidation. It influences trophic situation and food webs in mining lakes and reduces a diverse use of these lakes. (orig.) [German] Die Seelandschaft Deutschlands wird durch den Braunkohlenbergbau um ueber 500 Seen reicher. Technologiebedingt herrscht dabei eine grosse morphologische Vielfalt innerhalb der Tagebauseen vor, welche die groessten und tiefsten Seen Deutschlands hervorbringen wird (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal), aber auch zahlreiche kleine, meist flachere Gewaesser miteinschliesst. Etwa 100 Taugebauseen sind groesser als 50 ha. Kleinere Tagebauseen wie z.B. die der Ville in Nordrhein-Westfalen wurden ebenfalls ausfuehrlich dokumentiert. In dieser Dokumentation wurden ueber 490 Seen erfasst, 230 davon wurden in der Dokumentation nach folgenden Kriterien beschrieben: Entstehung, Flutungsregime, Morphometrie und Mixis, Chemismus und Gewaesserentwicklung, Besiedlung und Nutzung. Dem Problem der Versauerung durch die Verwitterung sulfidischer Mineralien (Pyrit, Markasit) wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sich biologische Komponenten und Gewaesserzustaende (Trophie, Nahrungsketten) abweichend zu den normalen Hartwasserseen Deutschlands verhalten und

 4. Multiparametric MRI of the prostate. Important radiological findings for urologists; Multiparametrische MRT der Prostata. Wichtige radiologische Befunde fuer den Urologen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlemmer, Heinz-Peter [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg (Germany)

  2017-08-15

  High prevalence of prostate cancer with multifocality and biological heterogeneity. Insufficient conventional urological diagnostics. Discrimination between significant and insignificant cancer needed. Digital rectal examination, prostate-specific antigen (PSA) serum level, systematic transrectal ultrasound (TRUS)-guided prostate biopsy. Multiparametric magnetic resonance imaging (mpMRI) including T2-weighted (T2w), diffusion-weighted and dynamic contrast-enhanced MRI according to the prostate imaging reporting and data system (PIRADS), MR-targeted biopsy, most frequently MR/TRUS image fusion biopsy. Prostate cancer is characterized by low signal intensity on T2w MRI, restricted water diffusion and pronounced and early uptake of contrast enhancement. Sensitivity and specificity according to the current literature are ca. 80% and 90%, respectively. In cases of suspected prostate cancer, most accurate are mpMRI according to PIRADS and in cases of positive findings, MRI-targeted biopsy, most frequently as MRI/TRUS image fusion biopsy. (orig.) [German] Hohe Praevalenz des Prostatakarzinoms mit Multifokalitaet und biologischer Heterogenitaet. Unzureichende konventionelle urologische Diagnostik. Unterscheidung klinisch signifikanter von klinisch nicht signifikanten Karzinomen erforderlich. Digitale rektale Untersuchung, Serum-PSA (prostataspezifisches Antigen), transrektale Sonographie (TRUS), systematische transrektale TRUS-Biopsie. Multiparametrische Magnetresonanztomographie (mpMRT) mit T2w- und diffusionsgewichteten sowie dynamischen kontrastmittelverstaerkten T1w-Sequenzen, dem Standard nach dem Prostate Imaging Reporting and Data System (PIRADS) entsprechend. MR-unterstuetzte Biopsie, meist MR-/TRUS-Fusionsbiopsie. Prostatakarzinome sind typischerweise T2-hypointens mit eingeschraenkter Diffusion und zeigen eine rasche Kontrastmittelanflutung. Nach der Literatur betragen Sensitivitaet und Spezifitaet der mpMRT ca. 80 bzw. 90 %. Fuer die Abklaerung bei Verdacht auf

 5. Advanced waste water treatment in small sewage plants with less than 50 PE; Weitergehende Abwasserreinigung in biologischen Kleinklaeranlagen mit einem Anschluss < 50 EW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peukert, V.

  1999-12-31

  In the course of a research and development project EvU {sup trademark} plc. has developed and tested a small sewage plant with biological phosphorus and nitrogen removal. This advanced treatment was carry out by the utilization of the activated sludge system combined with an aerob and respectively anoxic/anaerob moving bed biofilm system. Microorganisms with special metabolic efficiencies concentrate in a biofilm and settle down on cylindrical carriers. These carriers forms in dependence on the intensity of air introduction an ideally mixed turbulent or fluidized bed (aerob) and in areas without aeration an anoxic/anaerobic fluidized bed. By means of a special retention system the carrier material remains in the corresponding process stage without clogging. Using the technology mentioned above the purification efficiency concerning organic waste load and nitrogen does in no way lack behind that of modern large-sized sewage treatment plants. Phosphorus was eliminated 74% on average. The sludge production (excess sludge) could be decreased considerably. Investment and running cost as well as technological expenditures are comparable with sewage plants without advanced treatment. (orig.) [German] Im Rahmen des F/E-Vorhabens wurde eine Kleinklaeranlage mit biologischer Phosphor- und Stickstoffelimination entwickelt und getestet. Die weitergehende Abwasserreinigung wurde durch verfahrenstechnische Kopplung von Belebtschlammbiologie mit aerober und anoxisch-anaerober Biofilmbiologie erreicht. Dabei wurde ein Teil der Organismen in Form eines Biofilms auf frei beweglichen, zylindrischen Hohlkoerpern mit grosser Oberflaeche angesiedelt. Fuer die Rueckhaltung der Koerper im Wirbelbett wurde eine verstopfungsfreie Einrichtung entwickelt. Mit der Kleinklaeranlage wurden bei organischen Stoffen und Stickstoff unter paxisnahen Bedingungen die Mindestanforderungen von Grossklaeranlagen eingehalten. Phosphor wurde auf biologischem Wege im Mittel 74% eliminiert. Es wurde ein

 6. Diversity of sulfate-reducing bacteria in a plant using deep geothermal energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alawi, Mashal; Lerm, Stephanie; Wuerdemann, Hilke [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Internationales Geothermiezentrum, Potsdam (Germany); Vetter, Alexandra [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Organische Geochemie, Potsdam (Germany); Wolfgramm, Markus [Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN), Neubrandenburg (Germany); Seibt, Andrea [BWG Geochemische Beratung GbR, Neubrandenburg (Germany)

  2011-06-15

  Fluidproben konnten Mikroorganismen nachgewiesen werden. Die Zuordnung der Organismen zu stoffwechselphysiologischen Gruppen lieferte Hinweise auf verschiedene biogeochemische Prozesse. Die Untersuchungen zeigen eine beachtliche Diversitaet von SRB auf. Diese sind fuer ihre Rolle bei biologisch induzierten Korrosions- und Faellungsprozessen bekannt. (orig.)

 7. Novel, energy-optimized membrane design for biological waste water treatment systems; Ein neuentwickeltes Niedrig-Energie-Membransystem fuer Membran-Biologien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luebbecke, S. [Preussag Wassertechnik GmbH, Bremen (Germany)

  1999-07-01

  In industrial waste water treatment, circular movement of waste water, scarcity of space for erecting waste water treatment plants, and economy are factors of eminent importance, calling for innovative, efficient process techniques. Up to now, separation of activated sludge from cleaned waste water has been done almost exclusively by means of sedimentation. But because of the slight difference in density between water and biomass, large final sedimentation tanks are indispensable, and attainable biomass concentrations in an activated sludge tank (or bioreactor) are low (3-4g/l). Given that cleaning performance is directly proportional to biomass concentration, achieving higher biomass concentrations spells substantially enhanced efficiency per unit of space of biological systems, thus saving reaction volume. For this task, membrane techniques are suitable, which, contrary to sedimentation, permit random-selection, operationally stable retention and concentration of biomass with a definitely smaller space requirement. (orig.) [German] Bei der industriellen Abwasserbehandlung stehen die Kreislauffuehrung des Abwassers, beengte Platzverhaeltnisse fuer die Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so dass dort innovative, effiziente Verfahrenstechniken gefragt sind. Zur Abtrennung des Belebtschlammes vom gereinigten Abwasser wird bisher fast ausschliesslich die Sedimentation eingesetzt. Der geringe Dichteunterschied zwischen Wasser und Biomasse macht jedoch grosse Nachklaerbecken notwendig und die erreichbaren Biomassekonzentrationen im Belebungsbecken (bzw. Bioreaktor) sind gering (3-4 g/l). Da die Reinigungsleistung der Biomassekonzentration direkt proportional ist, kann mit der Einstellung hoeherer Biomassekonzentrationen die Raumumsatzleistung biologischer Systeme erheblich gesteigert und somit Reaktionsvolumen eingespart werden. Fuer diese Aufgabe koennen Membranverfahren eingesetzt werden, die im Gegensatz zur

 8. Industrial residues as an external carbon source in denitrification; Industrielle Reststoffe als externe Kohlenstoffquelle fuer die Denitrifikation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schories, G. [TECON GmbH, Clausthal-Zellerfeld (Germany); Geissen, S.U.; Vogelpohl, A. [Technische Univ. Clausthal, Clausthal-Zellerfeld (Germany). Inst. fuer Thermische Verfahrenstechnik

  1999-07-01

  Biological waste water treatment requires biologically readily degradable carbon in order to permit elimination of as much nitrogen as possible. Often now this type of carbon is no longer present in waste water in an appropriate quantity, so that external carbon must be added. Apart from industrially fabricated substrates, the use of industrial residues and waste products as well as of partial waste water streams with a high organic pollutant load is lately being considered for cost reasons. But this is not altogether harmless. Those partial streams may contain substances that inhibit denitrification, impose an additional burden on subsequent cleaning stages or may even pass them unmodified, so that they are emitted into the environment and pose an ecological hazard potential. Hence, industrial residual products need to be specifically selected for use as an external carbon source in denitrification. A suitable strategy is described and demonstrated by means of different examples. (orig.) [German] In der biologischen Abwasserbehandlung ist fuer eine weitestgehende Stickstoffelimination oftmals biologisch gut abbaubarer Kohlenstoff im Abwasser nicht (mehr) in ausreichendem Masse vorhanden. Dann ist die Zugabe einer sog. externen Kohlenstoffquelle erforderlich. Neben industriell hergestellten Substraten wird in letzter Zeit aus Kostengruenden vielfach der Einsatz industrieller Rest- und Abfallstoffe sowie organisch hochbelasteter Abwasserteilstroeme erwogen. Dies ist jedoch nicht unproblematisch, da in diesen Stoffstroemen auch Substanzen enthalten sein koennen, die die Denitrifikation hemmen, nachfolgende Reinigungsstufen zusaetzlich belasten oder diese sogar unveraendert passsieren, dadurch in die Umwelt emittiert werden und damit moeglicherweise aus oekologischer Sicht ein Gefahrenpotential darstellen koennen. Es muss also eine besondere Auswahl der Pruefung industrieller Reststoffe im Hinblick auf den Einsatz als externe Kohlenstoffquelle in der Denitrifikation

 9. Magnetic resonance tomography-guided interventional procedure for diagnosis of prostate cancer; MRT-gezielte interventionelle Verfahren zur Abklaerung des Prostatakarzinoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schernthaner, M.; Helbich, T.H.; Fueger, B.J.; Memarsadeghi, M.; Stiglbauer, A.; Linhart, H.G.; Doan, A.; Pinker, K.; Brader, P. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Radiodiagnostik, Division fuer Molekulare und Gender-Bildgebung, Wien (Austria); Margreiter, M. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Urologie, Wien (Austria)

  2011-11-15

  In recent years magnetic resonance imaging (MRI) has been increasingly established in the diagnosis of prostate cancer in addition to transrectal ultrasonography (TRUS). The use of T2-weighted imaging allows an exact delineation of the zonal anatomy of the prostate and its surrounding structures. Other MR imaging tools, such as dynamic contrast-enhanced T1-weighted imaging or diffusion-weighted imaging allow an inference of the biochemical characteristics (multiparametric MRI). Prostate cancer, which could only be diagnosed using MR imaging or lesions suspected as being prostate cancer, which are localized in the anterior aspect of the prostate and were missed with repetitive TRUS biopsy, need to undergo MR guided biopsy. Recent studies have shown a good correlation between MR imaging and histopathology of specimens collected by MR-guided biopsy. Improved lesion targeting is therefore possible with MR-guided biopsy. So far data suggest that MR-guided biopsy of the prostate is a promising alternative diagnostic tool to TRUS-guided biopsy. (orig.) [German] Neben dem transrektalen Ultraschall (TRUS) hat sich in den letzten Jahren die MRT als nichtinvasive Methode zur Bildgebung von Prostatatumoren etabliert. Mittels T2-gewichteter Sequenzen ist eine exakte anatomische Darstellung der Prostata und ihrer umliegenden Strukturen moeglich. Andere MRT-Techniken ermoeglichen Rueckschluesse auf das biologische Verhalten des Tumors: dynamische kontrastmittelverstaerkte T1-gewichtete Sequenzen zur Darstellung der Angiogenese, diffusionsgewichtete Aufnahmen zur Beurteilung der Zelldichte und die Spektroskopie zur Bestimmung von Gewebemetaboliten wie Cholin und Kreatin (multiparametrische Bildgebung). Prostatatumoren, die nur mittels MRT nachweisbar sind oder verdaechtige Tumoren, die hauptsaechlich anterior in der Prostata lokalisiert sind und in wiederholten TRUS-gezielten Biopsien verfehlt wurden, benoetigen eine MRT-gezielte Biopsie zur Diagnosesicherung. Die bisherigen

 10. Investigations on neurotoxicity of chemical substances at the workplace. VII. Longitudinal study with determination of nerve conduction velocities in persons occupationally exposed to styrene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Triebig, G.; Schaller, K.H.; Valentin, H.

  1985-01-01

  The aim of this longitudinal study was to investigate whether long-term exposure to styrene is associated with functional disorders of the peripheral nervous system. Eleven workers (age: 24 to 54 years) of a polyester resin boat industry were studied neurophysiologically and biochemically in 1980 and 1983. The duration of styrene-exposure varied from 3 to 7 years, with a median of 4 years. The control group was comprised of 11 non-styrene-exposed workers of similar age. Air Monitoring with passive samplers was performed on different days for each person. The mean styrene concentrations were 114, 97 and 92 ppm respectively and therefore in the magnitude of the current MAK-value of 100 ppm in the Federal Republic of Germany (FRG). For Biological Monitoring styrene in blood (S-B) and mandelic acid (MA) as well as phenylglyoxylic-acid (PGA) in urine were determined in post-shift samples. The median values for MA at four different sampling times were 816, 1660, 1101 and 1224 mg/g creatinine and for PGA 200, 273, 342 and 336 mg/g creatinine respectively. These levels were below the current Biologischer Arbeitsstoff Toleranzwert (BAT-Wert) for MA (2000 mg/l) and MA + PGA (2500 mg/l). The S-B concentrations ranged from 0.05 mg/l to 3.26 mg/l, with mean values of 0.92 and 0.70 mg/l. The nerve conduction velocities (NCV) of motor and sensory nerve fibers (N. ulnaris and/or N. medianus) showed no significant differences between styrene-exposed workers and age-matched control persons. There were no hints of dose-effect-relationships by correlation analyses. Furthermore the follow-up determination revealed no significant changes regarding NCV.

 11. SWE-based Observation Data Delivery from the Instrument to the User - Sensor Web Technology in the NeXOS Project

  Science.gov (United States)

  Jirka, Simon; del Rio, Joaquin; Toma, Daniel; Martinez, Enoc; Delory, Eric; Pearlman, Jay; Rieke, Matthes; Stasch, Christoph

  2017-04-01

  /OGC Observations and Measurements standard and initiates the data transmission into the NeXOS Sensor Web infrastructure. Besides these platform-related developments, NeXOS has realised the full path of data transmission from the sensor to the end user application. The conceptual architecture design is implemented by a series of open source SWE software packages provided by 52°North. This comprises especially different SWE server components (i.e. OGC Sensor Observation Service), tools for data visualisation (e.g. the 52°North Helgoland SOS viewer), and an editor for providing SensorML-based metadata (52°North smle). As a result, NeXOS has demonstrated how the SWE standards help to improve marine observation data collection. Within this presentation, we will present the experiences and findings of the NeXOS project and will provide recommendation for future work directions.

 12. The significance of radionuclides and trace elements in a back barrier tidal area: Results from the German Wadden

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schnetger, B.; Hinrichs, J.; Dellwig, O.; Brumsack, H.-J.; Shaw, T.

  2000-01-01

  sediments indicate a change in the depositional energy at the NW German coast. Enrichments of elements diagnostic for heavy minerals show an increase in depositional energy from the Holocene to present conditions, i.e. the change from a natural to a human affected environment. Most possibly, this is caused by human influence on the coastal morphology. Mainland dikes seem to act as an energy barrier for the deposition of the fine-fraction. Besides the Helgoland mudhole as the most proximal depocenter, much of the mud (SPM) exported from the backbarrier systems is possibly transported to the western Skagerrak/Norwegian Channel. Anthropogenic and natural effects on subterranean estuaries can cause a significant change to these systems. Sea level rise, land reclamation, ground water mining and dike building have a direct impact. The effects of these changes are only beginning to be realized in this vital component of the coastal ecosystem. (author)

 13. Disposal of energetic materials by alkaline pressure hydrolysis and combined techniques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bunte, G.; Krause, H.H.; Hirth, T. [Fraunhofer-Institut fuer Chemische Technologie (ICT), Pfinztal-Berghausen (Germany)

  1997-07-01

  Treibladungspulvern bietet die Kombination eines schnellen, chemischen Abbaus durch alkalische Hydrolyse mit anschliessender Weiterbehandlung der entstehenden Reaktionsmischungen in einer biologischen Entsorgungsanlage. Die Studie beschreibt die Ergebnisse der alkalischen Druckhydrolyse von verschiedenen Treibladungspulvern. Unter alkalischen Bedingungen (Treibmittel: NaOH=2.3:1, T=150 C, p<30 bar) werden biologisch gut abbaubare Reaktionsmischungen, erhalten. Hauptabbauprodukte in der fluessigen Phase sind einfache Mono- und Dicarbonsaeuren. Abhaengig von den Reaktionsbedingungen werden 30% bis 50% des Treibmittelstickstoffs zu Nitrit und Nitrat umgesetzt. Als gasfoermige N-haltige Produkte werden N{sub 2} (16-46%), N{sub 2}O (2-23%) und NO{sub x} (0-5%) detektiert. Insgesamt reagieren ca. 40% bis 60% des Treibmittelstickstoffs zu gasfoermigen Produkten. Im Rueckstand werden zwischen 2% bis 9% des Treibmittelstickstoffs angereichert. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die im Treibmittel enthaltenen Additive (z.B. Centralit). (orig.)

 14. Grading sacroiliitis with emphasis on MRI imaging; Grading der Sakroiliitis mit Betonung der MRT-Bildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurik, A.G.; Egund, N. [The Department of Radiology R, Aarhus Kommunehospital (Denmark)

  2004-03-01

  -Veraenderungen bei SpA mit einer sensitiveren Methode als der konventionellen Radiographie bei der Evaluation der Therapie von grosser Wichtigkeit sein, wie z. B. die Wirksamkeit neuer biologischer Therapeutika, die gegen den Tumornekrosefaktor-{alpha} (TNF-{alpha}) gerichtet sind. Es wird ein Ueberblick ueber die verfuegbaren Gradingmethoden gegeben und MRT- und CT-Verfahren werden praesentiert. (orig.)

 15. Zur Geschichte der Geowissenschaften im Museum für Naturkunde zu Berlin. Teil 6: Geschichte des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin 1910–2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Gross

  2004-01-01

  Full Text Available Die Entwicklung des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin von einer Institution, die Geologie zusammen mit Paläontologie als eine Einheit vertrat, über eine Institution, die eine geotektonische Ausrichtung hatte, zu einer auf Paläontologie konzentrierten Institution wird nachvollzogen. Die beiden Institutsdirektoren am Anfang des 20sten Jahrhunderts waren Vertreter der allumfassenden Geologie des 19ten Jahrhunderts, während die beiden folgenden Direktoren eine Geologie ohne Paläontologie vertraten. Das führte zu einer Trennung der beiden Richtungen, und nach der III. Hochschulreform der DDR 1968 verblieb allein die sammlungsbezogene Paläontologie am Museum. Nach der Wiedervereinigung wurde ein Institut für Paläontologie mit biologischer Ausrichtung mit zwei Professuren, einer für Paläozoologie und einer für Paläobotanik, eingerichtet. The development of the Geologisch-Paläontologisches Institut und Museum of the Museum für Naturkunde at the Humboldt University (formerly Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin from a geology-paleontology institution to a pure paleontology institution is described. The first two directors of the department in the beginning of the 20th century, Prof, von Branca and Prof. Pompeckj, represented a 19th century concept of a geology, which included paleontology, even vertebrate paleontology as the crown jewel of geology. They fought sometimes vigorously against a separation of paleontology from geology. The next two directors. Prof. Stille and Prof, von Bubnoff, were the leading geologists in Germany; to be a student of Stille was a special trade mark in geology of Germany. They represented a geology centered on tectonics. The separation of paleontology as separate section was prepared. The destructions of the Second World War, the following restaurations and the division of Germany into two States influenced strongly their directorships. The education of geologists

 16. Development of a test system for the determination of biodegradability in surface waters; Entwicklung eines Testsystems fuer die Pruefung des biologischen Abbaus in Oberflaechengewaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalsch, W; Knacker, T; Robertz, M; Schallnass, H J

  1997-04-01

  kontrollierten Bedingungen bis zu 92 Tage lang inkubiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wasser/Sediment-Systeme auch ueber diesen langen Zeitraum ohne Zufuetterung biologisch stabil waren und nichtreduzierende Bedingungen auch im Sediment erhalten blieben. Die Mineralisierung von 4-Nitrophenol wurde vom Sedimenttyp, der Belueftungsart und der Temperatur beeinflusst, die von Lindan von der Applikationsart und ebenfalls vom Sedimenttyp und der Temperatur. Wesentliche Anteile der Radioaktivitaet wurden ans Sediment gebunden und waren zum grossen Teil nicht extrahierbar. Es wird schliesslich diskutiert, dass das Potential eines Sediments, Stoffe zu minimalisieren, nicht mit den gewaehlten biologischen Kenngroessen klassifiziert werden kann. Daraus koennen Probleme bei der Uebertragbarkeit der Ergebnisse auf neue Standorte erwachsen. (orig.)

 17. Cell genetic processes under space flight conditions: Analysis of two-factor crosses between spore color mutants of Sordaria macrospora. Final report; Zellgenetische Prozesse unter Weltraumbedingungen: Analyse von Zweifaktorenkreuzungen zwischen Sporenfarbenmutanten von Sordaria macrospora. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hock, B.; Hahn, A.

  2001-07-01

  hervorgerufen. In Bodenreferenzexperimenten wurde ein dosisabhaengiger Effekt von Schwerionenpartikelstrahlung auf die Postreduktionsfrequenz und die dadurch errechenbaren Genabstaende festgestellt. Eine Erhoehung der Bestrahlungsdosis hat eine Erhoehung der Postreduktionsfrequenz zur Folge. Es konnten Dosis-Effektkurven fuer den Vergleich mit Roentgenstrahlen erstellt werden und die relative biologische Wirksamkeit der Schwerionenstrahlung bezueglich des errechneten Genabstands der Gene lu und r{sub 2} bestimmt werden. Das Myzel der geflogenen Pilzproben wurde auf molekularer Ebene mit Hilfe eines Einzelzellgelektrophorese-Assays auf DNA-Strangbrueche untersucht. Es ergaben sich in den Raumflugproben keine messbaren Genschaeden. Versuche zur DNA-Reparatur in S. macrospora belegen, dass die meisten Schaeden bereits nach wenigen Stunden repariert werden koennen. Es wurden maximale Wirkungsdosen von ionisierender und nichtionisierender Strahlung festgestellt, bei denen DNA-Reparatur noch moeglich ist. (orig./MG)

 18. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van de resultaten behorende bij WP 2.1. De onderzoeksvragen zijn (a) Wat is het effect van open bodemenergiesystemen op de geochemie (adsorptie/desorptie, chemische evenwichten)?; (b) Wat zijn effecten op de microbiele ecologie (samenstelling populaties, activiteit, voorkomen van pathogenen)?; (c) Wat is het effect op de kwaliteit van het grondwater (chemische en (micro)biologische samenstelling)?.

 19. Techniques of material-flow-specific residual waste treatment; Techniken der stoffstromspezifischen Restabfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maak, D.; Collins, H.J. [Technische Univ. Braunschweig, Leichtweiss - Inst. fuer Wasserbau (Germany)

  1998-09-01

  -biologischen Verfahren auch die Moeglichkeit, den Einstieg in eine stoffstromspezifische Restabfallbehandlung zu realisieren. Sie ist als Grundbaustein fuer weitere Verfahrensschritte geeignet. Durch diese Verfahrensschritte koennen Wertstoffe in den Stoffkreislauf zurueckgefuehrt werden bzw. andere Stoffe energetisch verwertet werden. Diese weiteren Verfahrensschritte sind auch auf bestehenden Anlagen modular nachruestbar. Sollen diese Vorteile einer innovativen Vorbehandlung nicht genutzt werden, kann die mechanisch-biologische Vorbehandlung auch als Vorstufe zu einer thermischen Behandlung sinnvoll eingesetzt werden. Momentan liegen fuer diesen innovativen Behandlungsweg von Restabfaellen noch keine Praxiserfahrungen vor. Grosstechnische Versuche haben jedoch erwiesen, dass jeder einzelne Behandlungsschritt erfolgreich ausgefuehrt werden kann. (orig./SR)

 20. The sick-building syndrome; Das Sick-Building-Syndrom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henne, A.; Neumann, H.F.; Winneke, G.

  1992-12-31

  Auge und fuer die Haut sowie den Nasenbereich. Die Ursachen fuer das Auftreten des Sick-Building-Syndroms sind zum groessten Teil ungeklaert. Es ist als multifaktorielles Geschehen anzusehen, wobei sowohl physikalische, biologische, chemische als auch personengebundene und psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Gebaeude, in denen ein Sick-Building-Syndrom auftritt, weisen in der Regel typische Eigenschaften auf. Fuer die Untersuchung eines verdaechtigen Gebaeudes wurden von der Europaeischen Gemeinschaft bereits Vorschlaege gemacht. Eine wichtige Rolle fuer die Abklaerung des Beschwerdebildes spielt eine systematische Fragenbogenerhebung zusammen mit Einzelgespraechen. (orig./UWA)

 1. Climatic change and the effects on the marine ecosystem around the island of Sylt. Final report; Das marine Oekosystem um Sylt unter veraenderten Klimabedingungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackschewitz, D.; Menn, I.; Reise, K.

  2000-05-01

  Climatic warming of 1.5 to 2.5 C with a higher water temperature may only slightly change the species spectrum of the intertidal zone of the island of Sylt (North Sea). This is shown by a comparison with tidal flats of the French Atlantic coast. Stronger effects are expected from a sea level rise and an increase in hydrodynamic forces. This may result in a decrease of eelgrass and mussel beds. On the high intertidal zone muddy flats will be replaced by sandy flats due to wave action. Enhanced erosion at the Wadden Sea shoreline will probably entail its continued petrification to prevent further losses. This will cause a decrease of natural habitats with their specific assemblages, and the esthetic appeal of the Wadden Sea will decrease too. It is proposed that sand replenishment on the Wadden Sea shoreline will better preserve the natural sequence of biotopes on the tidal flats. The erosive beach on the seaward side of the island of Sylt is both focal place for tourist recreation, and the site of a highly diverse interstitial fauna. This fauna will be able to re-establish itself three months after a campaign of sand replenishment. Sand replenishment was found to be an effective way to compensate beach erosion and, due to the quick re-establishment of the fauna, it may be regarded as an acceptable method of coastal defense from an ecological perspective. (orig.) [German] Bei einer Klimaerwaermung um 1,5 bis 2,5 C wird der direkte Einfluss hoeherer Wassertemperatur das biologische Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich nicht wesentlich veraendern. Dies ergibt ein Vergleich mit Watten der franzoesischen Atlantikkueste. Bedeutender sind voraussichtlich Auswirkungen hoeherer Wasserstaende und einer zunehmenden Hydrodynamik. Seegraswiesen und Muschelbaenke werden dadurch im Wattbereich abnehmen. In Ufernaehe werden schlickige von sandigen Watten verdraengt. Einer verstaerkten Erosion an ungeschuetzten Wattufern wird voraussichtlich mit weiteren Befestigungen begegnet

 2. Working Group for Water Pollution Abatement in the Weser River. Weser water quality report 1999. Special measuring programme 1999; Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser. Weserguetebericht 1999. Sondermessprogramm 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-06-01

  The report provides the necessary background information required for understanding the measuring programme and its data and provides a parameter-specific discussion of the water quality on the basis of selected parameters. It addresses universities and public administrations but also interested laymen. The report shows inhowfar the goals defined in the 1989 programme for improving the water quality of the Weser river area have been reached: Reduction of water pollution of the Weser from hazardous substances; Reduction of nutrient pollution; Reduction of chloride pollution. The Weser water today is in quality range II of the biological water classification. This is a positive result. The chloride freight was reduced as well as pollution reduction measures were taken in the potassium mines of Thuringia. Further efforts are still required, however; they are defined in the new programme 'Aktionsprogramm Flussgebiet Weser 2000-2010' which already incorporates the specifications of the soon-to-be-issued EC water quality regulation. [German] Im Weserguetebericht werden die fuer das Verstaendnis notwendigen Hintergrundinformationen zu den Messprogrammen und den darin enthaltenen Kenngroessen ergeben und anhand von ausgewaehlten Darstellungen die Wasserqualitaet parameterspezifisch diskutiert. Die Art der Darstellung ist damit nicht nur auf den wissenschaftlich-technischen Bedarf von Fachdienststellen und Hochschulen ausgerichtet, sondern auch fuer den interessierten Leser nachvollziehbar. Darueber hinaus gibt der Guetebericht auch Auskunft, inwieweit die 1989 im Aktionsprogramm Weser formulierten Ziele zur Verbesserung der oekologischen Verhaeltnisse in und an der Weser erreicht werden: - Reduzierung der Belastung der Weser durch gefaehrliche Stoffe - Verringerung der Naehrstoffbelastung - Reduzierung der Chloridbelastung. Die Weser weist heute ueberwiegend die biologische Gewaesserguete II auf. Dies ist das positive Ergebnis des 1989 beschlossenen

 3. Preclinical imaging in animal models of radiation therapy; Praeklinische Bildgebung im Tiermodell bei Strahlentherapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolaou, K.; Cyran, C.C.; Reiser, M.F.; Clevert, D.-A. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Lauber, K. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie, Muenchen (Germany)

  2012-03-15

  Modern radiotherapy benefits from precise and targeted diagnostic and pretherapeutic imaging. Standard imaging modalities, such as computed tomography (CT) offer high morphological detail but only limited functional information on tumors. Novel functional and molecular imaging modalities provide biological information about tumors in addition to detailed morphological information. Perfusion magnetic resonance imaging (MRI) CT or ultrasound-based perfusion imaging as well as hybrid modalities, such as positron emission tomography (PET) CT or MRI-PET have the potential to identify and precisely delineate viable and/or perfused tumor areas, enabling optimization of targeted radiotherapy. Functional information on tissue microcirculation and/or glucose metabolism allow a more precise definition and treatment of tumors while reducing the radiation dose and sparing the surrounding healthy tissue. In the development of new imaging methods for planning individualized radiotherapy, preclinical imaging and research plays a pivotal role, as the value of multimodality imaging can only be assessed, tested and adequately developed in a preclinical setting, i.e. in animal tumor models. New functional imaging modalities will play an increasing role for the surveillance of early treatment response during radiation therapy and in the assessment of the potential value of new combination therapies (e.g. combining anti-angiogenic drugs with radiotherapy). (orig.) [German] Die moderne Strahlentherapie profitiert massgeblich von einer detaillierten wie auch funktionellen praetherapeutischen Bildgebung. Die ueblicherweise praetherapeutisch eingesetzten radiologischen Standardverfahren wie die Computertomographie liefern zwar hochwertige morphologische Details, jedoch keine funktionelle Information. Es ist somit ein zunehmender Bedarf an funktionellen und molekularen Bildgebungsmodalitaeten feststellbar, mit denen ergaenzend zur morphologischen Bildgebung auch biologisch

 4. Sewage sludge disintegration - a review of current processes; Klaerschlammdesintegration - Ueberblick ueber verschiedene Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nickel, K. [ULTRAWAVES Wasser- und Umwelttechnologien GmbH, Hamburg (Germany); Neis, U. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Arbeitsbereich Abwasserwirtschaft

  2003-07-01

  vorstellen, den Prozess der Schlammstabilisierung erheblich zu intensivieren, wenn man dafuer sorgt, dass die gesamte organische Fraktion biologisch verfuegbar gemacht wird. Man ersetzt quasi den langsamen Schritt der enzymatischen Schlammhydrolyse durch eine chemische, thermische oder mechanische Vorbehandlung. Man spricht auch von Desintegration des Schlammes und versucht so, die traditionelle 'technische Faulgrenze' zu ueberwinden. Gelingt dies, werden der anaerobe Abbau intensiviert, die zu entsorgenden Schlammengen reduziert und mehr Biogas erzeugt. (orig.)

 5. Impact of climatic variables on the dynamics of a lake ecosystem (Plusssee) assessed by cyclo-stationary MCCA of long-term observations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guess, S. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Hydrophysik; Albrecht, D.; Krambeck, H.J. [Max-Planck-Institut fuer Limnologie, Ploen (Germany); Navarra-Mueller, D.C. [California Univ., Davis, CA (United States); Mumm, H. [Konstanz Univ. (Germany)

  1998-12-31

  meteorologischen Groessen (Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, Globalstrahlung, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlag) auf 13 biologische und biogeochemische Indikatorvariablen eines exemplarischen See-Oekosystems (Plusssee) untersucht. Der Haupteinfluss auf die Indikatorvariablen ergibt sich fuer die Lufttemperatur im Winter. In Verbindung mit einer hoeheren Winter-Temperatur konnten die folgenden Signale aus der Kovarianz-Struktur abgeleitet werden: Eine staerkere Fruehjahrsbluete, hoehere Zooplankton-Biomasse waehrend dieser Bluete, eine intensivere Sommerbluete mit Veraenderungen in den Konzentrationen an geloesten Naehrstoffen und verstaerkte Sauerstoffzehrung im Herbst. Vier Hypothesen fuer Schluesselmechanismen werden diskutiert, um die Ergebnisse der Analyse in einem oeko-physiologischen Kontext in Beziehung zu setzen. (orig.)

 6. Influence of dissolved product gas on organism retention in biogas tower reactors; Der Einfluss geloester Produktgase auf den Organismenrueckhalt in Biogas-Turmreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pietsch, T.; Maerkl, H. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Arbeitsbereich Bioprozess- und Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  In biogas tower reactors, considerable oversaturations of CO{sub 2} dissolved in molecular form in the liquid phase can occur, compared to the thermodynamic steady state with the gas phase. In buildings of low height, upflow designs cause biological CO{sub 2} production along the reactor to saturate the liquid phase with carbonic acid, and also cause the pH value increasing from acid degradation to bind CO{sub 2} in the form of hydrogen carbonate HCO{sup -}{sub 3}. Where buildings are very high, the liquid phase becomes degassed through a decrease in CO{sub 2} partial pressure because of decreasing hydrostatic pressure along the length of the reactor. Rising gas bubbles in the liquid phase as well as enclosed gas bubbles in biomass particles slow down their sedimentation considerably and can result in flotation of biomass particles owing to gas expansion from declining hydrostatic pressure. A sedimentation characteristics for biomass under decreasing hydrostatic pressure is given. Conditions critical to biomass retention are energy input into CO{sub 2}-oversaturated liquids as well as dynamically rapid drops in pH value owing to associated CO{sub 2} degassing. (orig.) [German] In Biogas-Turmreaktoren koennen erhebliche Uebersaettigungen von molekular geloestem CO{sub 2} in der Fluessigphase gegenueber dem thermodynamischen Gleichgewichtszustand mit der Gasphase auftreten. Bei geringer Bauhoehe fuehrt bei upflow-Konzepten die biologische CO{sub 2}-Produktion entlang des Reaktors zu einer Aufsaettigung der Fluessigphase mit Kohlensaeure und der durch Saeureabbau ansteigende pH-Wert zu einer Bindung des CO{sub 2} in Form des Hydrogencarbonats HCO{sub 3}{sup -}. Sehr grosse Bauhoehen fuehren zu einer Entgasung der Fluessigphase durch Abnahme des CO{sub 2}-Partialdruckes aufgrund des abnehmenden hydrostatischen Druckes entlang der Reaktorhoehe. Aufsteigende Gasblasen in der Fluessigphase sowie eingeschlossene Gasblasen in Biomassepartikeln mindern deren

 7. ETVS - a process for decentral processing of liquid, pasty and solid organic residues into electrical energy and ash, optionally with hydrosoft high-pressure dewatering, fluidized-bed drying, fluidized-bed gasification and heat-and-power cogeneration using product gas; ETVS - Ein Verfahren zur dezentralen Verwertung von fluessigen, pastoesen und festen biologischen Reststoffen in elektrische Energie und Asche, bedarfsweise mit Hydrosoft-Hochdruckentwaesserung, Wirbelschicht-Trockner, Wirbelschicht-Vergaser und Produktgas-Kraft-Waerme-Kopplung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eder, C.; Eder, G. [Christian Eder Technology, Neunkirchen (Germany); Wied, E. [Bisanz GmbH, Saarbruecken (Germany)

  1999-07-01

  By means of the ETVS process, predominantly liquid organic residues can be converted into electrical energy and mineral ash decentrally, i.e. where they accrue. The process is exemplified with reference to sewage sludge. Sludge containing at least about 4 % dry residue is dewatered to the highest dry substance content possible. The obtained filter cakes are indirectly dried in a fluidized-bed drier using internal process waste heat. Then the organic sewage sludge constituents are gasified in an atmospheric fluidized bed system. The cleaned product gas is used to generate power in a cogeneration power plant, meeting the sewage treatment plant's in-house power demand. The ETVS process is self-sufficient in terms of thermal energy requirement from an initial dry substance content of the filter cake > 40 %. Incineration is a means of disposing of sewage sludge in accordance with the boundary conditions for sewage sludge disposal from 2005, laid down in the technical code on municipal waste. Combining the ETVS process with modern biological treatment stages makes for a substantial cut in the construction and operating cost of sewage treatment plants. (orig.) [German] Mit dem ETVS-Verfahren koennen ueberwiegend fluessige biologische Reststoffe dezentral, d.h. an der Anfallstelle in eigennutzbare elektrische Energie und mineralische Asche umgewandelt werden. Das Verfahren wird am Klaerschlamm beispielhaft dargestellt. Der Klaerschlamm wird ab einem Trockensubstanzgehalt von ca. 4%TR auf moeglichst hohe Trockensubstanzgehalte entwaessert und die dabei erzeugten Filterkuchen mit internen Prozessabwaermen in einem Wirbelschichttrockner indirekt getrocknet. Die organischen Bestandteile des Klaerschlammes werden anschliessend in einer ebenfalls atmosphaerischen Wirbelschichtanlage vergast. Der mit dem gereinigten Produktgas in einer KWK-Anlage erzeugte Strom wird zur Deckung des Eigenbedarfs der Klaeranlage verwandt. Durch die Veraschung liefert das ab einem

 8. Balance of groundwaterstreams below dumps with the application of environmental isotopes within hydrogeological examinations. Final report; Bilanzierung von Grundwasserstroemen unter Deponien mit Hilfe von umweltisotopen-hydrologischen Analysen im Rahmen hydrogeologischer Untersuchungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geyh, M A; Ays, G

  1995-08-15

  Deponiesickerwaesser eine von der natuerlichen Isotopenzusammensetzung abweichende Markierung haben koennten, die vom Deponieinhalt und Isotopen-Fraktionierungen bei dessen Abbau gepraegt ist. Die Isotopenwerte des Grundwassers ober- oder unterstrom der Deponien wurden zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen, um natuerliche und anthropogene Veraenderungen der Isotopenzusammensetzungen im Deponiebereich zu erfassen. Es wurde erwartet, dass die Mobilitaet der chemischen Kontaminanten durch physikalische, chemische und biologische Retardation gegenueber der der isotopisch markierten Wassermolekuele eingeschraenkt sei. Im Abstrom von Hausmuelldeponien koennen mit Hilfe der Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung im Sickerwasser unterschiedlich stark von der Deponie beeinflusste Bereiche voneinander abgegrenzt werden. Die Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung kann zur Verfolgung der Phasen des chemischen Abbaus organischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. In Sonderabfalldeponien treten spezielle Isotopen-Effekte auf, die mit der andersartigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu erklaeren sind. (orig.)

 9. Novel technique for high-precision stereotactic irradiation of mouse brains

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, J.; Woelfelschneider, J.; Derer, A.; Fietkau, R.; Gaipl, U.S.; Bert, C.; Frey, B. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Department of Radiation Oncology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Stache, C.; Buslei, R.; Hoelsken, A. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Neuropathology, Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany); Schwarz, M.; Baeuerle, T. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institute of Radiology, Preclinical Imaging Platform Erlangen (PIPE), Universitaetsklinikum Erlangen, Erlangen (Germany)

  2016-11-15

  Risikostrukturen festzulegen. Drei 6-MV-Photonenfelder wurden auf eine Gesamtdosis von 10 x 1,8 Gy optimiert. Die Lage der Maus innerhalb eines selbstentwickelten Applikators wurde anhand eines Patientenpositionierungssystems vor jeder Bestrahlung verifiziert. Strahlungseffekte wurden dosimetrisch mittels Ionisationskammern und Filmen als auch biologisch auf zellulaerer Ebene ueberprueft. Das definierte Bestrahlungsprotokoll und das applizierte Fraktionierungsschema konnten erfolgreich angewendet werden. Mit Hilfe des eigens entwickelten Applikators wurde eine individuelle und millimetergenaue Positionierung der narkotisierten Maeuse fuer die Bestrahlung erreicht. Positionierung und Bestrahlung dauerten weniger als 10 min und wurden von allen Maeusen toleriert. Die berechneten Werte aus dem Planungssystem stimmten mit den gemessenen Dosiswerten ueberein und zeigten auf das Zielvolumen begrenzte zellulaere Effekte. Mittels klinischer LINACs koennen orthotopische Tumore von Maeusen konform bestrahlt werden. Im Hinblick auf die laterale Penumbra sind jedoch Kleintierbestrahlungsanlagen ueberlegen. (orig.)

 10. Mesonephric adenocarcinoma of the vagina. Diagnosis and multimodal treatment of a rare tumor and analysis of worldwide experience

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Iris; Jacobs, Volker R.; Bogner, Gerhard; Staudach, Alfons; Koch, Horst; Wolfrum-Ristau, Pia; Schausberger, Christiane; Fischer, Thorsten [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Obstetrics and Gynecology (OB/GYN), Salzburg (Austria); Kametriser, Gerhard; Sedlmayer, Felix [Paracelsus Medical University (PMU), Department of Radiology and Radiation Oncology, 5020 Salzburg (Austria)

  2016-09-15

  Mesonephric adenocarcinoma of the vagina is an extremely rare tumor of the female genital tract, with only a few cases reported so far worldwide. Consequently, there is no established standard treatment and limited knowledge about the prognosis and biologic behavior of vaginal mesonephric adenocarcinoma. This report documents a new case of vaginal mesonephric adenocarcinoma diagnosed in a 54-year-old woman, and analyzes this in the context of all previously published cases. MRI demonstrated that the 2.5 x 1.8 cm tumor of the vaginal wall was invading urethra and bladder. Following surgical excision, histologic analysis determined mesonephric adenocarcinoma of the vagina, stage pT2 R1. In order to avoid the mutilating extended surgery which would be required to reach R0 and considerable impairment of quality of life, adjuvant radiochemotherapy was administered with external radiation and brachytherapy, including 5 cycles of cisplatin (40 mg/m{sup 2}) for radiosensitization. After 4 years of continuous oncologic follow-up, the patient is alive and clinically free of disease. In this case it was shown that adjuvant radiochemotherapy with radiation and brachytherapy was effective to manage the surgical R1 situation and maintain the patient's life quality. More published cases reports are needed to gradually substantiate optimal treatment strategies. (orig.) [German] Das mesonephrische Adenokarzinom der Vagina ist ein aeusserst seltener Tumor des weiblichen Genitaltrakts. In der internationalen Literatur finden sich nur wenig gut dokumentierte Faelle. Das biologische Verhaltensmuster dieses Tumors und dessen Prognose sind weitgehend unbekannt. In diesem Bericht wird ein neuer Fall einer 54-jaehrigen Frau mit einem mesonephrischen Adenokarzinom der Vagina vorgestellt und unter Beruecksichtigung aller bisher publizierten Faelle analysiert. Bei dem 2,5 x 1,8 cm grossen Tumor der Vaginalwand zeigte sich in der Magnetresonanztomographie eine Infiltration der Urethra und

 11. Höhepunkte der Thyreologie: Eine historische Vignette

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weissel M

  2014-01-01

  1950er-Jahre gleichzeitig in Paris und London entdeckt. Die ursprünglich vermutete Bedeutung der extrathyreoidalen Konversion von Thyroxin zum biologisch aktiveren T3 wird 1970 bestätigt. Durch die Entwicklung des Radioimmunoassays und verwandter Methoden können heute alle für die moderne Diagnostik von Erkrankungen der Schilddrüse notwendigen Hormone exakt routinemäßig gemessen werden.

 12. Biological nutrient removal from municipal wastewater in sequencing batch biofilm reactors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnz, P

  2001-07-01

  Enhanced biological phosphorus removal (EBPR) has only been put into practice in activated sludge systems. In recent years, the Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) has emerged as an alternative allowing EBPR to be achieved in a biofilm reactor. High efficiency of phosphate removal was demonstrated in a SBBR fed with synthetic wastewater containing acetate. The aim of this study was to investigate EBPR from municipal wastewater in semi full-scale and laboratory-scale SBBRs. The focus of the investigation in the semi full-scale reactor was on determination of achievable reaction rates and effluent concentrations under varying influent conditions throughout all seasons of a year. Interactions between nitrogen and phosphorus removal and the influence of backwashing on the reactor performance was examined. Summing up, it can be stated that the SBBR proved to be an attractive alternative to activated sludge systems. Phosphorus elimination efficiency was comparable to common systems but biomass sedimentation problems were avoided. In order to further exploit the potential of the SBBR and to achieve reactor performances superior to those of existing systems designing a special biofilm carrier material may allow to increase the phenomenon of simultaneous nitrification/denitrification while maintaining EBPR activity. (orig.) [German] Die vermehrte biologische Phosphorelimination (Bio-P) aus Abwasser wurde bisher nur in Belebtschlammsystemen praktiziert. In den letzten Jahren konnte jedoch gezeigt werden, dass sich durch die Anwendung des Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) - Verfahrens auch in Biofilmreaktoren Bio-P verwirklichen laesst. Versuche in Laboranlagen haben ergeben, dass sich eine weitgehende Phosphorelimination aufrecht erhalten laesst, wenn die Reaktoren mit einem ideal zusammengesetzten, synthetischen Abwasser beschickt werden. Ziel dieser Arbeit war es, Bio-P aus kommunalem Abwasser in SBBR-Versuchsanlagen im halbtechnischen und im Labormassstab zu

 13. Poly-lactic-acid coating of endovascular stents: preliminary results in canine experimental av-fistulae

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellhammer, F. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neuroradiology; Koeln Univ. (Germany). Dept. of Radiology; Berlis, A. [Bonn Univ. (Germany). Dept. of Radiology; Bloss, H.G. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neurosurgery; Pagenstecher, A. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neuropathology; Schumacher, M. [Freiburg Univ. (Germany). Dept. of Neuroradiology

  2001-02-01

  untersucht. Ein erfolgreicher Verschluss der Kurzschlussverbindung gelang lediglich in 2 Faellen. In den 3 uebrigen Faellen kam es zu einer Fehlplatzierung der Gefaessprothese. Gefaessverschluesse der geschienten Arterien wurden in 3 Faellen beobachtet. Die feingewebliche Untersuchung zeigte gringe, entzuendliche Zellreaktionen. Fremdkoerperreaktionen bzw. Destruktionen der Gefaesswand wurden nicht beobachtet. Mittelfristig zeigte Poly-Laktid, ein biologisch abbaubares Material, eine gute Biokompatibilitaet. Das Missverhaeltnis zwischen der nichtelastischen Poly-Laktid Ummantelung und der elastischen Gefaessprothese erschwerte die zielgenaue, endovaskulaere Platzierung. Wahrscheinlich verursachten die endstaendigen Auffaserungen der Poly-Laktid-Ummantelung die haeufigen Gefaessverschluesse. Unter Verwendung anderer Webstrukturen koennte Poly-Laktid ein interessantes Material zur Ummantelung von Gefaessprothesen sein. (orig.)

 14. MTBE experts' discussion: Environmental pollution from MTBE fuel additives. Proceedings; MTBE-Fachgespraech: Umweltbelastungen durch die Nutzung von MTBE (Methyl-tertiaer-butylether) als Kraftstoffzusatz. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  MTBE is a volatile, water-soluble, oxygen-containing liquid with a high octane rating. It hardly absorbs to the soil matrix, is hardly degradable by biological means, and moves in groundwater at practically the same speed as the groundwater itself. This makes it an important groundwater hazard. The main problem is the low taste and smell threshold concentration of MTBE, because of which contaminated water is unfit for drinking. MTBE has been used as a fuel additive in the USA since the seventies and in Germany since the eighties for a better antiknock rating. MTBE concentrations depend on the fuel quality, ranging from 0.3 percent in normal gasoline and 1.6 percent in super gasoline to 6-12 percent by volume in SuperPlus and Optimax fuels. At this conference, which comprised nine lectures and a round of detailed discussions, measured concentrations of MTBE in air, precipitations, surface water and groundwater were presented, and the possibilities of modelling were discussed. The attendants of the meeting agreed that in view of the available data and at the present state of knowledge concerning the sources and fate of MTBE in environmental media, MTBE cannot be excluded as a groundwater pollutant. (orig.) [German] MTBE ist eine leichtfluechtige, gut wasserloesliche, sauerstoffhaltige Fluessigkeit mit hoher Oktanzahl. Es sorbiert fast nicht an die Bodenmatrix, ist sehr schlecht biologisch abbaubar und bewegt sich im Grundwasser praktisch mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Grundwasser selbst. Aufgrund dieser Eigenschaften stellt MTBE eine Gefahr fuer das Grundwasser dar. Problematisch aus Sicht der Wasserversorgung ist die niedrige Geruchs- und Geschmacksschwelle von MTBE, weshalb kontaminiertes Wasser nicht mehr als Trinkwasser brauchbar ist. MTBE wird seit Mitte der 70er Jahre in den USA und seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland dem Benzin zugesetzt, um die Klopffestigkeit zu verbessern. Der MTBE-Gehalt haengt von der Benzin-Qualitaet ab: Waehrend

 15. Potential evaluation of hydrogen peroxide for in-situ bioremediation of contaminated subsoils (chances, limitations, consequences). Final report; Untersuchung des Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von kontaminierten Boeden (Moeglichkeiten, Grenzen, Folgen). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barenschee, E R; Weppen, P; Mueller, B G; Deckwer, W D; Muennich, K; Collins, H J

  1992-06-01

  erhoehen, wurden gefunden. Das Ausbreitungsverhalten von H{sub 2}O{sub 2} im Boden wird wesentlich durch biologische und chemisch/physikalische Parameter beeinflusst. Schwermetallmobilisierungen beim Uebergang vom reduzierten in den oxidierten Zustand wurden in geringem Umfang beobachtet. (orig.) With 28 refs., 11 tabs., 34 figs.

 16. Initial experience with locoregional radioimmunotherapy using {sup 131}I-labelled monoclonal antibodies against tenascin (BC-4) for treatment of glioma (WHO III and IV)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poepperl, G.; Gildehaus, F.J.; Hahn, K.; Tatsch, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Goetz, C.; Reulen, H.J. [Klinik und Poliklinik fuer Neurochirurgie, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Yousry, T.A. [Inst. fuer Neuroradiologie der LMU Muenchen, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2002-06-01

  of activity within the resection cavity and low systemic toxicity. (orig.) [German] Ziel: Bei der Standardtherapie von Gliomen (Resektion, Radiatio, Chemotherapie) ist die Prognose sehr schlecht. Ein neuer Therapieansatz besteht in der additiven lokalen Radioimmuntherapie (RIT) mit {sup 131}I-markierten Tenascin-Antikoerpern (BC-4). Diese Studie berichtet ueber unsere initialen Erfahrungen hinsichtlich Nebenwirkungen, Biokinetik und klinischem Verlauf. Methoden: Zwoelf Patienten (4 Gliome WHO III, 8 Gliome WHO IV) erhielten nach Operation und perkutaner Radiatio 1-5 RIT-Zyklen im Abstand von 6 Wochen mit durchschnittlich 1100 MBq {sup 131}I-markierten Antikoerpern ueber ein Ommaya-Reservoir. Der Verlauf wurde durch FDG-PET- und MRT-Untersuchungen dokumentiert. Die Biokinetic wurde an Ganzkoerperaufnahmen, Blut- und Urinproben sowie Proben aus der Tumorhoehle nach RIT beurteilt. Ergebnisse: Unter RIT traten bei vier Patienten passagere Anfaelle, bei einem in Kombination mit transienter Sprachstoerung auf. Acht Patienten bildeten im Verlauf HAMAs (humane Antikoerper gegen Mausantigen) aus. Die biologische HWZ der Aktivitaet in der Turmorhoehle lag im Mittel bei 3,9 d (1,0-10,2 d) und blieb intraindividuell bei Folgetherapien konstant. Das Radioimmunkonjugat in der Tumorhoehle blieb mindestens 5 d stabil. Die mittlere Ueberlebenszeit liegt zurzeit bei 18,5 Monaten und ist damit deutlich hoeher als bei einer historischen Patientengruppe mit Standardtherapie (9,7 Monate; n=89). Fuenf Patienten zeigen bisher keinen Hinweis auf ein Rezidiv. Bei drei Patienten mit einem Tumorrest nach Operation zeigte sich unter RIT in einem Fall partielle Remission, ein stabiler und ein progredienter Krankheitsverlauf. Vier Patienten ohne Tumorrest zu Therapiebeginn entwickelten unter Therapie ein Rezidiv. Schlussfolgerungen: Erste Erfahrungen mit der lokalen RIT zeigen, dass diese komplikationsarme Therapieform additiv zur Standardtherapie ein Erfolg versprechender Ansatz bei malignem

 17. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 18. [The novel approaches to the rehabilitation of the patients presenting with gastroesophageal reflux disease and co-morbid pathology].

  Science.gov (United States)

  Komleva, N E; Marjanovsky, A A; Danilov, A N; Agasarov, L G

  placental compositum, co-enzyme compositum, and ubichinon compositum (Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany). The statistical analysis was performed with the use of the non-parametric methods based on the Statistica application software package ('StatSoft Inc.', США). The present article reports the results of the study that demonstrate significant strong positive correlation between the clinical manifestations of gastroesophageal reflux disease (the frequency and severity of symptoms) and thoracalgia and provides a rationale for the assessment of the vertebro-neurological status of the thoracic spine in the patients exhibiting the clinical signs of gastroesophageal reflux disease. The study substantiated the inclusion of pharmacopuncture with placenta compositum, co-enzyme compositum, and ubichinon compositum anti-homotoxic medications in the complex rehabilitation programs for the patients presenting with the clinical signs of gastroesophageal reflux disease and the concomitant thoracalgia symptoms. To assess the effectiveness of the proposed method for the treatment of this condition, such diagnostic criteria as the vertebro-neurological symptoms, coefficient of the thoracalgia-associated pain syndrome, the frequency and intensity of the gastroesophageal reflux disease symptoms, and the quality of life parameters were used. The results of the present study provide strong evidence that pharmacopuncture helps to improve the quality of life of the patients, alleviate thoracalgia symptoms and clinical signs of gastroesophageal reflux disease, and reduce the intensity of the pain syndrome caused by thoracalgia.

 19. Vertically transmitted HPV-dependent squamous cell carcinoma of the external auditory canal. Case report of a child

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snietura, Miroslaw; Pakulo, Slawomir; Kopec, Agnieszka; Piglowski, Wojciech; Stanek-Widera, Agata [Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Tumor Pathology Department, Gliwice (Poland); Chelmecka-Wiktorczyk, Liliana [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Oncology and Hematology, Cracow (Poland); Drabik, Grazyna [University Children' s Hospital of Cracow, Pathology Department, Cracow (Poland); Kosowski, Bogdan [NZOZ Prosmed, Cracow (Poland); Wyrobek, Lukasz [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Radiology, Cracow (Poland); Balwierz, Walentyna [University Children' s Hospital of Cracow, Department of Oncology and Hematology, Cracow (Poland); Jagiellonian University in Cracow, Clinic of Oncology and Hematology, Polish-American Pediatric Institute, Cracow (Poland)

  2017-02-15

  There is much evidence that high-risk human papillomavirus (HPV) plays a causative role in a subset of head and neck squamous cell cancer (HNSCC) in adults. HPV-positive tumors behave differently even in their response to treatment and are therefore a distinct subset. Both HPV-positive and HPV-negative tumors of the head and neck region are usually in the domain of adults and cases in children are rare; thus when a 2-year-old child was diagnosed with this cancer in the external auditory canal, an in-depth assessment of the tumor was considered necessary. A 2-year-old girl was born to a HPV-positive mother who was diagnosed with cervical cancer during pregnancy. The child was delivered by caesarean section and the mother died of her cancer 7 months after delivery. After the diagnosis of locally invasive HPV-positive squamous cell cancer of the external auditory canal, the child was treated surgically, and with chemotherapy and radiotherapy. Full remission was obtained lasting up to 325 weeks since treatment was started, resulting in over 6 years of disease-free survival. This is the first case of advanced, HPV-related HNSCC in a 2-year-old child, in whom the tumor was located in the external auditory canal and who made a dramatic recovery after treatment with nonradical surgery, chemotherapy and radiotherapy. The child has currently been disease free for 6 years. This case supports the observation that HPV-related HNSCC tumors appear to respond favorably to treatment despite the patient's young age and the clinically advanced stage of the tumor. (orig.) [German] Es gibt reichlich Belege dafuer, dass das menschliche Papillomavirus vom Hochrisikotyp (HR-HPV) in einigen Faellen von Plattenepithelkarzinomen des Kopf- und Halsbereichs (HNSCC) eine Schluesselrolle spielt. HPV-positive Tumoren verhalten sich anders, auch bezueglich des Ansprechens auf die Behandlung. Deswegen stellen sie eine separate biologische Gruppe dar. Sowohl HPV-positive als auch HPV

 20. Diagnostic work-up of pulmonary nodules. Management of pulmonary nodules detected with low-dose CT screening; Abklaerung von Lungenrundherden. Management durch Frueherkennungsuntersuchungen detektierter pulmonaler Rundherde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wormanns, D. [Evangelische Lungenklinik Berlin, Berlin (Germany)

  2016-09-15

  . Allerdings sind die ganz ueberwiegend vorkommenden kleinen Rundherde meistens benigne. Sie sind verantwortlich fuer die sehr hohen Raten falsch positiver Testergebnisse in den Screeningstudien. Zweckmaessige Algorithmen zur diagnostischen Abklaerung von Rundherden sind zur Reduktion der falsch positiven Screeningtests und damit zur Verbesserung der Spezifitaet des Screenings notwendig. Solche Algorithmen beruhen auf einigen in diesem Artikel ausfuehrlicher dargestellten Grundprinzipien. Erstens koennen Rundherde anhand ihres Durchmessers in grosse (ueber 8 mm), wahrscheinlich maligne, und kleine (bis 8 mm), wahrscheinlich benigne Rundherde unterteilt werden. Zweitens gibt es einige die Benignitaet des Herdes praktisch beweisende CT-morphologischen Befunde. Drittens ist fuer kleine Rundherde der Nachweis von Wachstum der beste nichtinvasive Praediktor der Malignitaet und wird als Trigger fuer die weitere Abklaerung verwendet. Weiterfuehrende nichtinvasive (PET, Kontrastmitteldynamik) und invasive (verschiedene Verfahren zur zytologischen oder histologischen Diagnostik) Tests werden vorgestellt. CT-morphologisch unterschiedliche Herde (solide oder subsolide) weisen ein unterschiedliches biologisches Verhalten auf und beduerfen verschiedener Algorithmen. Fuer den deutschsprachigen Raum existiert zurzeit kein verbindlicher Algorithmus zum Management pulmonaler Rundherde, der den aktuellen Kenntnisstand abbildet. Einige internationale sowie US-amerikanische Empfehlungen werden in diesem Artikel kurz vorgestellt und daraus Schlussfolgerungen fuer den klinischen Alltag abgeleitet. (orig.)

 1. Iodine-125 brachytherapy as upfront and salvage treatment for brain metastases. A comparative analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romagna, Alexander; Schwartz, Christoph; Tonn, Joerg-Christian; Kreth, Friedrich-Wilhelm [Ludwig-Maximilians-University, Department of Neurosurgery, Munich (Germany); Egensperger, Rupert [Ludwig-Maximilians-University, Center for Neuropathology and Prion Research, Munich (Germany); Watson, Juliana; Belka, Claus; Nachbichler, Silke Birgit [Ludwig-Maximilians-University, Department of Radiation-Oncology, Munich (Germany)

  2016-11-15

  stereotaktischer Rebestrahlungsstrategien zerebraler Metastasen sind kaum publiziert worden. Wir verglichen Risiko-Effizienz-Profile der Jod-125 Brachytherapie (SBT) als Primaertherapie kleiner Metastasen und als Rezidivtherapie nach vorausgegangener Bestrahlung. Voraussetzung fuer eine SBT war immer eine histologische Sicherung der Diagnose. Dieses einheitliche Vorgehen erlaubte, zusaetzlich den Stellenwert bioptischer Verfahren zu analysieren. Patienten mit kleinen unbehandelten (n = 20) oder vorbestrahlen (n = 28) metastasensuspekten Laesionen wurden konsekutiv eingeschlossen. Implantiert wurden temporaere Jod-125-Seeds (mediane Referenzdosis: 50 Gy, mediane Energiedosisleistung: 15 cGy/h). Fuer Risikoanalysen berechneten wir die kumulative biologische effektive Dosis (BED). Die Klassifikation der Neurotoxizitaet erfolgte entsprechend den Kriterien der RTOG/EORTC (Radiation Therapy Oncology Group/European Organization for Research and Treatment of Cancer). SBT als Initialtherapie wurde bei 20 Patienten und als Rezidivtherapie bei 23 Patienten durchgefuehrt. Fuenf Patienten der Rezidivgruppe wiesen radiogene Gewebsveraenderungen auf, sodass keine Behandlung erfolgte. Patienten mit Primaer- und Rezidivtherapie waren bezueglich ihrer klinischen Parameter mit Ausnahme des Tumorvolumens vergleichbar (geringfuegig kleinere Tumoren in der Rezidivgruppe). Die lokale/distante Einjahrestumorkontrollrate nach Primaer- und Rezidiv-SBT war aehnlich (94 %/64 % vs. 87 %/57 %, p = 0,45). Eine Toxizitaet vom Grad I/II fand sich bei 2 Patienten (kumulative BED: 192,1 Gy{sub 3} und 249,6 Gy{sub 3}). SBT verbindet diagnostische Genauigkeit mit effektiver Behandlung. Die niedrige Toxizitaetsrate unterstreicht die protektiven radiobiologischen Eigenschaften kontinuierlicher Bestrahlung mit niedriger Energiedosisleistung. SBT als Primaer- und Rezidivtherapie ist sicher und effektiv. Die Indikation zur histologischen Reevaluation sollte nach vorausgegangener Bestrahlung immer erwogen werden, um Unter

 2. Betaine-based heat transfer fluids as a natural solution for environmental, toxic and corrosion problems in heating and cooling systems; Betaine gebaseerde koudedragers als natuurlijke oplossing voor milieu-, toxiciteit- en corrosieproblemen in verwarming- en koelsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jokinen, J. [Fortum Oil and Gas Oy, Porvoo (Finland); Willems, B.P.M. [Marketing and Technology Consult, Rijen (Netherlands)

  2005-02-01

  vloeistof levert zowel besparingen op ten aanzien van de gebruikte installatieonderdelen als in de operationele kosten. Beide zijn significant van invloed op de totale levenscyclus-kosten van een installatie. De belangrijkste eigenschappen van een koudedrager zijn vorstbescherming, thermische en biologische stabiliteit naast de fysische eigenschappen die zorgdragen voor een goede warmteoverdracht, terwijl de materiaalaantasting door corrosie minimaal wordt gehouden. De strengere milieuwetgeving en de kritische publieke opinie vragen om verbeterde milieuprestaties en non-toxiciteit. Vandaar dat R en D-inspanningen zich richten op nieuwe warmteoverdrachtvloeistoffen die milieuvriendelijk en minder toxisch zijn dan de traditionele oplossingen gecombineerd met goed stromingsgedrag en een goede warmteoverdrachtcapaciteit. De aanleiding van de R en D inspanningen van het Finse olieconcern Fortum is te vinden in het toxiciteitprobleem van vele traditionele koudedragers. Giftige vloeistoffen worden steeds minder acceptabel in kantoren en productiebedrijven. Alternatieven werden gevonden in de vorm van zoutoplossingen en plantaardige olien. Echter, technische problemen staan de doorbraak van deze alternatieven in de weg. De belangrijkste technische problemen zijn een te hoge viscositeit en corrosie. Het onderzoek van Fortum richtte zich op betaine (trimethyl glycine of TMG) dat de eigenschappen bezit om de bestaande problemen, die het gebruik van glycol en zoutoplossingen met zich meebrengt, te vermijden.

 3. Santi Asoke Buddhism and the Occupation of Bangkok International Airport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marja-Leena Heikkilä-Horn

  2010-01-01

  staatlich kontrollierten buddhistischen Ordnung beugt und solche Mönche implizit der moralischen Verdorbenheit beschuldigt, hängt ihr ein kontroverser Ruf an. Unter der Bezeichnung „Dharma Armee“ nahmen hunderte Anhänger von Santi Asoke, darunter Mönche, Nonnen und Laien an den PAD- Demonstrationen teil. Inhalt dieses Artikels ist daher die Analyse der Hintergründe und Ziele der Santi Asoke Gruppe und der „Dharma Armee“, Unterschiede zwischen medialer Darstellung und vorgefundener Realität sowie die Motive der anfänglichen Unterstützung Thaksins durch Santi Asoke und ihre spätere Abkehr von ihm. Dabei wird argumentiert, dass die Gruppe nicht als monolithischer Block verstanden werden kann, sondern in ihrer Vielfalt, zusammengesetzt aus Mönchen, Nonnen, EinwohnerInnen städtischer und ländlicher Tempel, Laien, AnhängerInnen biologischer Landwirtschaft in Asoke-Dörfern sowie UnterstützerInnen von Generalmajor Chamlong Srimuang begriffen werden muss. RepräsentantInnen all dieser Netzwerke nahmen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, an den Demonstrationen teil.

 4. Scientists help children victims of the Chernobyl reactor accident. Report on project phase 1 and annex to the report on phase 1: 1.4.1993 - 31.3.1996; Wissenschaftler helfen Tschernobyl-Kindern. Bericht der Phase I und Anhang zum Bericht der Phase I: 1.4.1993 - 31.3.1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reiners, C [Wuerzburg Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie; Streffer, C [Essen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Medizinische Strahlenbiologie; Voigt, G; Paretzke, H G [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Heinemann, G [Preussische Elektrizitaets-AG (Preussenelektra), Hannover (Germany); Pfob, H [Badenwerk AG, Karlsruhe (Germany)

  1997-12-01

  Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung stand. Im Rahmen des Teilprojekts `Therapie und Ausbildung` wurden in der Zeit vom 01.04.1993-31.03.1996 insgesamt 99 Kinder aus Weissrussland mit besonders fortgeschrittenen Formen des Schilddruesenkrebses in Deutschland einer Spezialbehandlung mit Radioiod unterzogen. Bei rund 60% dieser Kinder konnte bisher eine komplette Beseitigung des Schilddruesenkrebses erreicht werden. Im Berichtzeitraum wurden ausserdem insgesamt 41 weissrussische Aerzte und Physiker auf dem Gebiete der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie des Schilddruesenkarzinoms ausgebildet. Das Teilprojekt `Biologische Dosimetrie` befasst sich einerseits mit der Frage, ob die Bestimmung von Mikronuklei in peripheren Lymphozyten auch noch mehrere Jahre nach der Reaktorkatastrophe eine Aussage zur Strahlenexposition erlaubt. Ausserdem wurde geprueft, ob Mikronuklei geeignet sind, den Verlauf der Radioiodtherapie im Rahmen der Behandlung von Schilddruesentumoren zu verfolgen. Weiterhin wurde an einer im Vergleich zur vorliegenden Literatur grossen Zahl von kindlichen Tumoren geprueft, ob es spezifische Mutationsmuster in Tumor-Suppressorgenen (p-53) in Schilddruesentumoren gibt, die zum Nachweis der Strahleninduktion dieser Tumoren geeignet sich. Das Teilprojekt `Retrospektive Dosimetrie und Risikoanalyse` befasste sich vor allem mit der Frage, ob die Vermutung zutrifft, dass die Freisetzung von I-131 bei der Reaktorkatastrophe zur erhoehten Inzidenz von Schilddruesenkarzinomen bei Kindern gefuehrt hat. Das Teilprojekt `Koordinations- und Untersuchungsstelle Minsk` setzte die Aufgaben einer Dienstleistungsstelle vor Ort fuer alle am GAST-Projekt beteiligten Aktivitaeten um. (orig./MG)

 5. Radioablation of adrenal gland malignomas with interstitial high-dose-rate brachytherapy. Efficacy and outcome

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mohnike, K. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg (Germany); DTZ am Frankfurter Tor, Berlin (Germany); Neumann, K.; Seidensticker, M.; Seidensticker, R.; Pech, M.; Streitparth, T.; Ricke, J. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Magdeburg (Germany); Hass, P.; Gademann, G. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Strahlentherapie, Magdeburg (Germany); Klose, S. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Diabetologie und Endokrinologie, Magdeburg (Germany); Garlipp, B.; Benckert, C. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Allgemein-, Viszeral- und Gefaesschirurgie, Magdeburg (Germany); Wendler, J.J.; Liehr, U.B.; Schostak, M. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Urologie und Kinderurologie, Magdeburg (Germany); Goeppner, D. [Universitaetsklinikum Magdeburg A.oe.R., Otto-von-Guericke-Universitaet, Klinik fuer Dermatologie, Magdeburg (Germany)

  2017-08-15

  ermittelt, die Einfluss auf das Ueberleben hatten. Die mediane biologische Aequivalenzdosis (BED) lag bei 37,4 Gy. Die mittlere LTC betrug nach 12 Monaten 88 % und nach 24 Monaten 74 %. Nach CTCAE-Kriterien trat ein Grad-3-Event auf. Das mediane OS nach Erstdiagnose der Nebennierenmetastasen ergab 18,3 Monate. Das mediane OS, TTUP und TTP nach CT-gesteuerter iBT betrug jeweils 11,4, 6,6 und 3,5 Monate. Uni- und multivariate Cox-Regressionsanalysen zeigten einen signifikanten Einfluss synchroner Nebennierenmetastasen, des Tumordurchmessers und der Gesamtanzahl neoplastischer Laesionen auf OS und/oder TTUP. Die bildgefuehrte HDR-iBT von Nebennierenmetastasen ist sicher und effektiv. Behandlungs- und primariusunabhaengige Kofaktoren beeinflussten das Ueberleben von Patienten mit Nebennierenmetastasen nach der Behandlung mit HDR-iBR. (orig.)

 6. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 7. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Beattie

  1967-01-01

  Baluba et de quelques autres peuplades dans le sud-est du Congo. Pontificia Universitas Gregoriana, Fribourg 1964, 49 pp. - K.A.H. Hidding, Armand Abel et al., Religions de Salut. Institut de sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1962. 228 pp. - H.U.E. Thoden van Velzen, John Beattie, Other cultures; Aims, methods and achievements in social anthropology. Cohen & West. London 1964, xii, 283 pp., index. 32 sh. - A.A. Trouwborst, G.P. Murdock, Culture and society, twenty-four essays, University of Pittsburgh, 1965, XII, 376 pp. - C. Nooteboom, Carl A. Schmitz, Festschrift Alfred Bühler, herausgegeben von Carl A. Schmitz und Robert Wildhaber. Basler Beiträge zur Geographie und Ethnologie, Ethnologische Reihe, Band 2. Pharos Verlag Hans Rudolf Schwabe A.G., Basel, 1965. 465 S., 93 Abb., Robert Wildhaber (eds. - H.A. van Oort, Michael Banton, The social anthropology of complex societies. A.S.A. Monographs 4, Tavistock Publications. London. 1966, pp. xli, 156. - J.W. Minderhout, P. Gregorius, Sociologie van de niet-Westerse volken: verwantschap en huwelijk. Prisma-Compendia 17, Specturm, Utrecht/Antwerpen 1965. 267 p. - K. Kortmulder, Peter Weidkuhn, Aggressivität Ritus Säkularisierung; Biologische Grundformen religiöser Prozesse. Basler Beitr. zur Ethnol. und Geographie, Ethn. Reihe, Band 3. Pharos-Verlag, Basel 1965. 143 pp.

 8. Dimensioning and recalculation of activation systems of several different processes; Bemessung und Nachrechnung von Belebungsanlagen verschiedener Verfahrensweisen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wichern, M.

  2000-07-01

  entwickelt. Die stationaeren Ansaetze sind sowohl fuer die Bemessung und Nachrechnung als auch zur Erweiterung biologischer Abwasserreinigungsanlagen einsetzbar. Alle entwickelten Modelle werden auf ihre praxisnahe Anwendbarkeit und ihre Berechnungsergebnisse an bewaehrten Modellen und an Messdaten ueberprueft. Es werden BSB-Ansaetze fuer die Modellierung der intermittierenden und alternierenden Denitrifikation und des Juelicher Abwasserreinigungsverfahrens hergeleitet. Neben mittleren und maximalen Ammonium- und Nitratstickstoffablaufwerten koennen BSB-limitierte Zustaende waehrend der Denitrifikationstaktzeit beruecksichtigt werden. Das Modell zur Kaskadendenitrifikation ist in der Lage, beliebig viele Kaskadenstufen mit einer freien Aufteilung des Zulaufes und des Ruecklaufschlammstromes auf die Denitrifikationskassetten abzubilden. Neben dem Nitratstickstoffeintrag werden zusaetzliche Sauerstoffeintraege und interne Recyclestroeme beruecksichtigt und so durch eine Sauerstoffbilanz (BSB) Hinweise fuer einen Anlagenbetrieb mit optimaler Nitratreduktion gegeben. Fuer die Bemessung und Nachrechnung von Klaeranlagen modelliert das CSB-Modell die Hydrolyse schwer abbaubaren CSBs, die Denitrifikationskapazitaet unter Beruecksichtigung von leicht und schwer abbaubaren CSB, heterotrophe und autrotrophe Biomasse im Zulauf, Sauerstoffeintrag und autotrophe endogene Atmung. Das Modell zur vermehrten biologischen P-Elimination bietet die Moeglichkeit, denitrifizierende und nichtdenitrifizierende PAOs, deren Speicherstoffe (PHA) sowie unterschiedliche Sterberaten, Ertragsraten und Denitrifikationsleistungen der beiden heterotrophen Gruppen zu beruecksichtigen. (orig.)

 9. The Backnang-Neuschoental biofermentation plant; Biovergaerungsanlage Backnang-Neuschoental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balthasar, Gerald [Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH, Waiblingen (Germany)

  2012-11-01

  dies in unserer neuen Biovergaerungsanlage in Backnang-Neuschoental. Seit Oktober 2011 werden dort saemtliche Bioabfaelle aus dem Rems-Murr-Kreis unter optimaler Nutzung des im Bioabfall enthaltenen energetischen Potentials ortsnah verwertet. Aus dem beim Vergaerungsprozess erzeugten Biogas koennen kuenftig rund 8,6 Mio. Kilowatt Strom in 'Oekoqualitaet' in das oeffentliche Netz eingespeist werden. Die bei der Verstromung des Biogases entstehende Abwaerme kann ganzjaehrig in der in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenen Klaerschlammtrocknungsanlage der Stadt Backnang genutzt werden. Bei dieser fast idealen Kraft-Waerme-Kopplung lassen sich Jahr fuer Jahr ueber 7000.000 Liter Heizoel bei der Trocknung von bis zu 15.000 Tonnen Klaerschlamm einsparen. Zusammen mit der Oekostromerzeugung errechnet sich daraus ein CO{sub 2}-Verminderungspotential von jaehrlich bis zu 8.000 Tonnen, was den Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis einen grossen Schritt weiter voranbringt. Durch eine Fotovoltaikanlage mit rund 197 kW{sub peak} auf den gesamten Dachflaechen der Betriebshallen wird die positive Oekobilanz der Anlage abgerundet. Aus den organischen Abfaellen der Braunen Biotonne werden durch die qualifizierte biologische Behandlung hochwertige organische Duengemittel und Humuslieferanten erzeugt, die den natuerlichen Stoffkreislauf schliessen. Jaehrlich entstehen ueber 15.000 Tonnen Fluessigduenger und rund 10.000 Tonnen Biokompost, die durch laufende unabhaengige Qualitaetskontrollen als guetegesicherter Naturduenger an Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet werden koennen. (orig.)

 10. Phytoplankton of the North Sea and its dynamics: A review

  Science.gov (United States)

  Reid, P. C.; Lancelot, C.; Gieskes, W. W. C.; Hagmeier, E.; Weichart, G.

  Phytoplankton is the major contributor to algal biomass and primary production of the North Sea, although crops of macroalgae can locally be up to 2000 g C.m -2 along the coast of the U.K. and Norway, and microphytobenthos dominates production in the shallow tidal flat areas bordering the coasts of England, the Netherlands, Germany and Denmark. Data collected since 1932 during the Continuous Plankton Recorder Survey show consistent patterns of geographical, seasonal and annual variation in the distribution of phytoplankton and its major taxonomic components. There is a trend of increased colouration in Recorder silks in the southern North Sea until approximately 1975 since when Colour levels (assumed to be indicative of algal biomass) have declined. In the eutrophic Dutch Wadden Sea the algal crop continued to increase; in Dutch coastal North Sea waters a trend of biomass increase reversed since 1984, apparently due to a reduction in Rhine river outflow. Long-term observations made at Helgoland since the 60's also show trends of increasing nutrients and phytoplankton biomass only to 1984. Adverse effects such as deoxygenation, foam formation and toxin production have been linked to mass concentrations of algae known as blooms. There is no evidence from existing reports for an increase in their frequency, although some years stand out with larger numbers. Occurrence of blooms can partly be explained by hydrographic conditions. More than 30 taxa are recognised as occurring in bloom proportions in the North Sea, approximately one third of which can be toxic. The crop of Bacillariophyceae (diatoms) is not likely to increase with eutrophication due to silicate limitation. An extensive subsurface maximum of armoured dinoflagellates, its abundance gouverned by hydrographic conditions, is the most characteristic feature of the central and northern North Sea in the summer months. Abundance, sometimes dominance, of picoplankton and of species that are not readily detected by

 11. Impact of flattening-filter-free radiation on the clonogenic survival of astrocytic cell lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steenken, Caroline; Fleckenstein, Jens; Kegel, Stefan; Jahnke, Lennart; Simeonova, Anna; Hartmann, Linda; Kuebler, Jens; Veldwijk, Marlon R.; Wenz, Frederik; Herskind, Carsten; Giordano, Frank Anton [Universitaetsmedizin Mannheim (UMM), Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Department of Radiation Oncology, Mannheim (Germany)

  2015-07-15

  Flattening-filter-free (FFF) beams are increasingly used in radiotherapy as delivery times can be substantially reduced. However, the relative biologic effectiveness (RBE) of FFF may be increased relative to conventional flattened (FLAT) beams due to differences in energy spectra. Therefore, we investigated the effects of FFF and FLAT beams on the clonogenic survival of astrocytoma cells. Three cell lines (U251, U251-MGMT, and U87) were irradiated with 6-MV and 10-MV X-rays from a linear accelerator in FFF- or FLAT-beam modes at dose rates in the range of 0.5-24 Gy/min. The surviving fraction (SF) as function of dose (2-12 Gy) was determined by the colony formation assay and fitted by the linear-quadratic model. For both beams (FFF or FLAT), the cells were pelleted in conical 15-ml centrifuge tubes and irradiated at 2-cm depth in a 1 x 1-cm{sup 2} area on the central axis of a 30 x 30-cm{sup 2} field. Dosimetry was performed with a 0.3-cm{sup 3} rigid ionization chamber. RBE was determined for FFF versus FLAT irradiation. The RBE of FFF at 7.3-11.3 Gy was 1.027 ± 0.013 and 1.063 ± 0.018 relative to FLAT beams for 6- and 10-MV beams, respectively, and was only significantly higher than 1 for 10 MV. Significantly increased survival rates were seen for lower dose rates (0.5 Gy/min FLAT vs. 5 Gy/min FLAT) at higher doses (11.9 Gy), while no differences were seen at dose rates ≥ 1.4 Gy/min (1.4 Gy/min FFF vs. 14 Gy/min FFF and 2.4 Gy/min FFF vs. 24 Gy/min FFF). FFF beams showed only a slightly increased RBE relative to FLAT beams in this experimental set-up, which is unlikely to result in clinically relevant differences in outcome. (orig.) [German] Die Flattening-Filter-freie (FFF) Bestrahlungstechnik findet zunehmend Verwendung, da sich die Applikationsdauer der einzelnen Fraktionen deutlich verkuerzen laesst. Aufgrund der Unterschiede im Spektrum koennte die relative biologische Wirksamkeit (RBW) von FFF jedoch hoeher sein als bei konventioneller Technik (d.h. bei

 12. Breathing-motion-compensated robotic guided stereotactic body radiation therapy. Patterns of failure analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stera, Susanne; Imhoff, Detlef; Roedel, Claus [University Hospital Frankfurt, Department of Radiation Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Balermpas, Panagiotis; Keller, Christian [University Hospital Frankfurt, Department of Radiation Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Saphir Radiosurgery Center, Frankfurt (Germany); Chan, Mark K.H. [University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Kiel (Germany); Huttenlocher, Stefan [Saphir Radiosurgery Center, Guestrow (Germany); Wurster, Stefan [Saphir Radiosurgery Center, Guestrow (Germany); University Medicine Greifswald, Department of Radiation Oncology, Greifswald (Germany); Rades, Dirk [University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Luebeck (Germany); Dunst, Juergen [University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Kiel (Germany); University Hospital Copenhagen, Department of Radiation Oncology, Copenhagen (Denmark); Hildebrandt, Guido [University Medicine Rostock, Department of Radiation Oncology, Rostock (Germany); Blanck, Oliver [Saphir Radiosurgery Center, Frankfurt (Germany); University Medical Center Schleswig-Holstein, Department of Radiation Oncology, Kiel (Germany); Saphir Radiosurgery Center, Guestrow (Germany)

  2018-02-15

  atembewegungskompensierter (EAK) stereotaktischer Koerperstammstrahlentherapie (SBRT) durch. Zwischen 2011 und 2016 wurden insgesamt 198 Patienten mit 280 Lungen-, Leber- und Abdominaltumoren mit EAK-SBRT behandelt. Das mediane makroskopische Tumorvolumen (GTV) lag bei 12,3 cm{sup 3} (0,1-372,0 cm{sup 3}). Die mediane mittlere GTV-BED{sub α/β=10} {sub Gy} lag bei 148,5 Gy{sub 10} (31,5-233,3 Gy{sub 10}; BED = biologisch effektive Dosis) und die verschriebene PTV-BED{sub α/β=10} {sub Gy} bei 89,7 Gy{sub 10} (28,8-151,2 Gy{sub 10}; PTV = Planungszielvolumen). Wir analysierten das Gesamtueberleben (GUe) und die lokale Kontrolle (LK) basierend auf verschiedenen Faktoren, einschliesslich BED mit α/β-Verhaeltnissen von 15 Gy (Lungenmetastasen), 21 Gy (primaere Lungentumoren) und 27 Gy (Lebermetastasen). Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 10,4 Monate (2,0-59,0 Monate). Die 2-Jahres-LK betrug 100 und 86,4 % fuer primaere Lungentumoren im Frueh- bzw. fortgeschrittenen Stadium, 100 % fuer Lungenmetastasen, 82,2 % fuer Lebermetastasen und 90 % fuer extrapulmonale, extrahepatische Metastasen. Die 2-Jahres-GUe-Rate ueber alle Patienten betrug 47,9 %. In der uni- und multivariaten Analyse wurde die LK vor allem durch eine zur ueblichen Praxis vergleichsweise niedrige PTV-Verschreibungsdosis (aequivalent zu 3-mal 12-13 Gy) sowie durch hoehere mittlere GTV-Dosen (aequivalent zu 3-mal 18 Gy) beeinflusst. Fuer ein hohes GUe waren ein hoher Karnofsky-Index (100 %), das Geschlecht (weiblich) und die SBRT ohne gleichzeitige Chemotherapie prognostisch signifikant. Grad-3-Nebenwirkungen waren selten (0,5 %). Die robotergefuehrte EAK-SBRT kann als eine sichere und wirksame Behandlung fuer solide Tumoren in beweglichen Organen angesehen werden. Fuer eine ausreichend hohe lokale Kontrollrate sind hohe mittlere GTV-Dosen erforderlich. Weitere prospektive Studien sind noetig, um diese Punkte zu evaluieren. (orig.)

 13. Seaweeds in closed systems; Zeewieren in gesloten systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hart, P. ' t [Koers en Vaart, Barendrecht (Netherlands); Schipper, J. [Hortimare, Heerhugowaard (Netherlands)

  2011-04-15

  eigenschappen, in diervoeders en voor de teelt van schelpdieren (zeeoor). Daarnaast worden extracten uit zeewier gebruikt voor de cosmetica-industrie en farmaceutische producten, en vormen ze een mogelijke bron van biologische brandstoffen. Zeewier kan wellicht ook dienen als eiwitplatform voor de steeds groeiende vraag naar viseiwitten en soja-eiwit. Hoewel Nederland op het terrein van offshore en waterbouw en ook op het gebied van zaaien, telen en zaadveredeling een goede naam heeft, is de kennis van het telen en oogsten van zeewier hier zeer beperkt. Met de komst van windmolenparken in de Noordzee en de exploitatie van het continentale plat, komt ook de teelt van zeewieren in beeld. Hierbij wordt gedacht in extensieve en intensieve teeltsystemen equivalent met wat we in de land- en tuinbouw kennen. Voor bepaalde toepassingen van zeewier zijn beter gecontroleerde teeltomstandigheden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke inhoudsstoffen, kwaliteitseisen met betrekking tot voeding of bij de vermeerdering van het zeewier voor de toekomstige grootschalige zeewierteelt. Daar waar de waarde van het geteelde zeewier toeneemt, en daarmee de wens tot oogstzekerheid en risicobeheersing, zijn gesloten systemen waarschijnlijk de beste benadering. Doordat de teeltcondities bij gesloten systemen beter beheersbaar zijn, zijn opbrengsten naar verwachting hoger, zijn de gehaltes aan inhoudsstoffen constanter en is de algehele kwaliteit beter. Bovendien kunnen eventuele plagen eenvoudiger bestreden of voorkomen worden. In tegenstelling tot op land gebaseerde zeewierteelt kunnen gesloten systemen beschikken over veel, schoon en relatief mineraalarm zeewater. Dit opent ook mogelijkheden voor temperatuurregulering met behulp van zeewater. Het concept van zeewieren in gesloten systemen is in zekere zin vergelijkbaar met de glastuinbouw. Op basis van de gehanteerde prijzen voor zeewier blijkt de kweek van volwassen planten voor industriële toepassingen in gesloten systemen niet haalbaar

 14. Novel Organic Materials for Multi-photon Photopolymerization and Photografting: Powerful Tools for Precise Microfabracation and Functionalization in 3D

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Li, Z.

  2013-07-01

  ) [German] Zwei-Photonen-Anregung ermöglicht die Aktivierung chemischer oder physikalischer Prozesse in hoher räumlicher Auflösung in 3D. Diese Strategie ist weit verbreitet in der Mikrofabrikation photonischer Kristalle, polymerbasierter optischer Wellenleiter in integrierten Schaltkreisen, hochkompakte 3D-optische Datenspeicher und andere industrielle Anwendungen, die hohe Präzision erfordern. Da die photoaktivierten chemischen oder physikalischen Prozesse nur auf ein kleines Volumen fokussiert sind, kann eine exzellente räumliche Auflösung erzielt werden. Weiters ermöglicht die langwellige Anregungsquelle eine tiefere Gewebepenetration bei geringeren Lichtschäden, was die Zwei-Photonen-Anregung besonders geeignet für diverse biologische Anwendungen macht, wie beispielsweise Bioimaging und in-vivo Biofabrikation. Die Entwicklung neuer organischer Materialien für Zwei-Photonen-Absorption (2PA) ist essentiell um die gewünschten Funktionen spezifischer Anwendungen zu verwirklichen. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit neuen Zwei-Photonen-Photoinitiatoren (2PIs) die für Zwei-Photonen induzierte Photopolymerisation (2PP), einer vielseitigen Technik für präzise 3D-Mikrofabrikation. Hohe Effizienz der Initiierung ist die wichtigste Eigenschaft eines effizienten PI. Basierend auf der potenten Leitstruktur 1,5-Bis(4-(N,N-dibutylamino)phenyl) penta-1,4-diin-3-on wurden mehrere aromatische Keton-basierte 2Pis synthetisiert, die Dreifachbindungen und Dialkylamino-Gruppen beinhalten und durch Sonogashira-Kupplung zugänglich sind. Der 2,7-substituierte Fluorenon-basierte PI B3FL besitzt den größten 2PA-Querschnitt von 440 GM bei 800 nm sowie das breiteste Prozessfenster der untersuchten PIs. Der Doppelbindungsumsatz des quervernetzten Polymernetzwerks und die mechanischen Eigenschaften der Mikrostrukturen wurden durch FTIR bzw. Nanoindentation gemessen. Neben der Initiierungseffizienz der PIs stellen vom praktischen Standpunkt aus auch die Kosten und Einfachheit