WorldWideScience

Sample records for biogas til nettet

 1. Biogas in the natural gas distribution network; Biogas til nettet

  Kvist Jensen, T.

  2009-05-15

  With the Danish 'Thorsoe Biogas Plant' as reference case, an assessment of the possibility of using the existing natural gas distribution network for distributing biogas was carried out. Technologies for and cost of upgrading biogas to natural gas quality are presented. Furthermore, a socio-economic analysis has been performed, including the Danish financial conditions, the market models, and the role of the natural gas distribution companies.

 2. Retten til Privatliv på nettet

  Hasselbalch, Gry

  2014-01-01

  Retten til privatliv er gennem udviklingen af internettet forblevet den samme fundamentale rettighed. Men udviklingen fra én type samfund til en anden har fremtvunget en fortolkning af rettigheden i en online-kontekst....

 3. Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet

  Annelise Agertoft

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Undervisning som plenumdiskussioner på nettet behøver ikke at resultere i total virtuel tavs-hed, men kan udvikle sig til en engageret dialog på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i et eksempel på ’best practice’ beskriver forfatterne, hvordan det via bevidst tilrettelæggelse af forumstruktur, pensum og evalueringskrav kan lykkes at skabe en høj grad af interaktion, der giver deltagerne mulighed for både rum for refleksion og fleksibilitet. Ved at lade deltagerne føre ordet og selv indtage en meget synlig meta-reflekterende rolle kan underviseren lade de studerende bruge hinandens indlæg som ’tænkeredskaber’.

 4. Isposer kan blive til terrorbomber

  Svanborg, Niels; Berg, Rolf W.

  2007-01-01

  kasse køleposer, der også indeholder det farlige stof. B.T. har fået lektor i Kemi Rolf W. Berg ved DTU til at analysere indholdet af en kølepose købt på nettet, og han er ikke i tvivl om indholdet. - Den indeholder ammoniumnitrat. Det er ikke helt rent, men det minder om den gødning, man kan bruge til...

 5. Causes for inhibitions of biogas process; Aarsager til haemning af biogasprocessen

  NONE

  2001-11-01

  It is the aim of the project to map reasons to inhibition of the biogas process. Inhibition of Danish common biogas plants in the last 5 years will be investigated in order to try to find the exact reason to the interruption of the process. Scientific literature will be investigated to describe the different reason for inhibition. The results of the project will be published in a report, an article and a popularized paper. (EHS)

 6. biogas

  2015-01-01

  Functions for working with biogas data. Both low- and high-level functions are included for carrying out common tasks for analysis of biogas and related data. Molar mass and calculated oxygen demand (COD') can be determined from a chemical formula. Measured gas volume can be corrected for water...... vapor and to (possibly user-defined) standard temperature and pressure. Gas composition, cumulative production, or other variables can be interpolated to a specified time. Cumulative biogas and methane production (and rates) can be calculated using volumetric, manometric, or gravimetric methods for any...... be summarized in several different ways (e.g., omitting normalization) using the same function. Lastly, biogas and methane production can be predicted from substrate composition and additional, optional data....

 7. E6 as biogas highway from Gothenburg to Oslo. Final report; E6 som biogassvei fra Goeteborg til Oslo. Sluttrapport

  Raadal, Hanne Lerche; Morken, John; Lileng, Knut

  2009-07-01

  The main goal of the project has been to contribute to reducing greenhouse gas emissions from road transport in the transition from fossil fuels to biogas. Biogas Fredrikstad AS has been the project owner, with FREVAR KF and Borgbuss AS as partners on the user side. Oestfold Research has been project manager with the University of Life Sciences (UMB) as part responsible for R&D efforts. Biogas Fredrikstad AS established in 2001 the first manufacturing plant and filling station for biogas as fuel. The project was supported by the Road Directorate through the support system for environmental friendly transport. The biogas produced from sewage sludge and biogas substrate (based on food waste). Based on the desire to establish a more accessible filling station in Fredrikstad, and to increase knowledge and competence in general about biogas as bio propellant, the project 'E6 as biogas highway from Gothenburg to Oslo' was granted as a RENERGI and SkatteFUNN project. The project started 1.1.2006 and ended 31.12.2008. The project has achieved useful synergies with relevant other projects that have taken place in parallel. Based on an overall assessment of costs, availability, opportunities for land area, etc, new filling station for biogas in Fredrikstad are planned and designed at the rotary intersection at the eastern bridgehead of Fredrikstad bridge. All permits in connection with the establishment of new filling station is available. In anticipation of the top financing, the start of the construction phase has been somewhat offset in time. It is applied for funds to support the establishment of the filling station from the newly created TransNova. The project has assessed and documented several conditions regarding use of biogas as a fuel, including: Environmental issues with the use of biogas as fuel; Potential and status of biogas production in Norway; Production of biogas in Fredrikstad and input to the optimization of the process of FREVAR KF; Driving

 8. Biogas

  Cohen, A [CSM Suiker BV, Amsterdam (Netherlands); Van Velsen, A F.M.

  1985-03-01

  Process and processing of anaerobic digestion are described. Methane bacteria are only the last link in a long step by step degradation of organic wastes by a large number of microorganisms. In this article the following processes get special attention: septic tank process, used for isolated residential buildings; manure digestion systems; anaerobic sludge processes. A Dutch development is the upflow anaerobic sludge blanket reactor (UASB). Newest process is the fluid bed process, which enables a very fast sedimentation and short residence time. The sensibility for toxic compounds in waste water remains a problem in all biogas processes. (A.V.)

 9. Internet video - teknik og pædagogik mødes på nettet

  Dorte Sidelmann Jørgensen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  I nærværende UNEV tema som omhandler universiteternes brug af digital video tegnes en status over dette nye medies anvendelse rundt om i landet. En række af de flittigste brugere, som også har været iblandt de første på området, fortæller om deres praktiske erfaringer, som naturligt nok har været af både teknologisk og pædagogisk art. Som universitetsundervisere og forskere er vi vandt til et relativt lavt budget, og vi har måttet klare mange teknologiske opgaver uden professionel hjælp. Til gengæld stimulerer denne situation underviseren til at inddrage pædagogiske og teknologiske aspekter samtidigt, når videomediet og det nye potentialer skal afprøves og implementeres. Som læringsmedie adskiller Internet video sig på mange måder fra TV og analoge videobånd. De indlysende forskelle – om mulighederne for uafhængighed af tid og sted – kan snart erkendes og beskrives, men erfaringerne tyder på at disse forskelle, når det gælder om at stimulere læringen, måske er mindre betydningsfulde end mulighederne for at indarbejde, forankre og samvirke netbaseret video med øvrige læringsaktiviteter. Det aktuelle tema viser at de tekniske muligheder er tilgængelige og at vi mange steder er kommet godt i gang, men også at der er langt igen før danske universiteter til fulde har lært at udnytte potentialerne i digital video.

 10. Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt

  Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

  2013-04-15

  In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

 11. Towards the methane society? Use of hydrogen for upgrading biogas and synthetic methane production. Phase 1. Final report; Pae vej mod metansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af biogas og kunstig metanfremstilling. Fase 1. Slutrapport

  Mortensen, Claus [Agro Business Park, Tjele (Denmark)

  2012-11-15

  Biogas consists of methane (CH4) and CO{sub 2}. If you react hydrogen produced with wind power with CO{sub 2} in sulfur purified biogas you get biogas upgraded to pure methane, ie. to natural gas quality. The pure methane can for example be sold via the natural gas grid or pressurized and sold for transport. The purpose of the present project is to contribute to the development of a concept and a technology that can store wind energy into the existing natural gas network through the upgrading of CO{sub 2} in biogas. Overall the project combines the technique and concept of electrolysis, biogas upgrading and natural gas network, so that: - electrolysis creates hydrogen and heat from wind turbines; - CO{sub 2} in biogas reacts with H2 from the electrolysis and produces CH4 and high-value steam by biogas reacting directly with H2 in a catalyst ; - The natural gas network is used as distribution and storage of the produced methane. The following main results are achieved in the first phase: - Design and construction of a pilot plant for the purification of biogas, which allows a Sabatier reaction later in the methanization process; - Sensitivity analyses have been carried out of methane prices, which have proven to be competitive compared to other upgrading technologies in the market; - A business plan is developed for a demonstration plant, which among other things will be used in phase 2: demonstration plant. The competitor analysis shows, among other things, a higher efficiency rate of the Danish technology than on the methanization plants being developed in Germany. (LN)

 12. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 13. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 14. The biogas

  Rigaud, Ch.; Laffargue, C.; Zebboud, I.

  2007-01-01

  Mixed of methane and carbon dioxide the biogas can be produced by many sources for the heat or the electricity production and the fuel production. This document aims to better understand the biogas, its characteristics, its valorization, the plants concerned, the installations and the regulation. It provides also an example of a biogas power plant and the biogas use in the farms. (A.L.B.)

 15. Biogas everywhere

  Couturier, Ch.; Pegret-Rosa, A.S.; Leca, Ch.; Adlec, E.

  2009-01-01

  Since the publication in July 2006 of the new purchase tariff of electricity produced by biogas, the methanation channel is increasing. In the past ten years the number of biogas plants from domestic wastes, passed from 1 to 20. This document presents an economic analysis of the different sources of biogas, the performances and the injection of biogas in the public network of the gas utilities. (A.L.B.)

 16. Biogas barometer

  2014-01-01

  The energy recovery of biogas has kept on increasing in the European Union in 2013: +10.2%. Almost 13.4 million tep (tonnes of oil equivalent) of biogas primary energy was produced but the growth of the biogas sector is decreasing (it was 16.9% between 2011 and 2012). The growth for the coming years is expected to fall further because of political decisions in some countries to limit the use of land for farming purposes and to manage the biogas sector more efficiently. Germany ranks first for the production of biogas primary energy with 6717 ktep followed by United Kingdom with 1824 ktep. 2 tables give the production of electricity and heat from biogas in the E.U. member states in 2012 and 2013. The total production of electricity and heat from biogas in the E.U. in 2013 reached 53327 GWh and 432 ktep respectively. A list reviews the most significant companies working in Europe in the sector of methanation, 10 companies are listed among which 2 are Italian: AB Energy (Gruppo AB), BTS Italia and 8 are German: MT Energie, Envitec Biogas AG, Biogas Weser-Ems, Planet Biogastechnik, Schmack Biogas GmbH, Weltec Biopower GmbH, UTS Biogastechnik (Anaergia Group), Bioconstruct and BTS Italia. (A.C.)

 17. På tur til engen

  Achton, Ophelia

  Bogen giver en generel vejledning til undervisningen, og en specifik vejledning til hver side i elevbogen. Her er blandt andet baggrundsviden til læreren, forslag til supplerende aktiviteter, samt 12 kopiark. Bagerst findes et 24 siders leksikon, som kan klippes ud, foldes i A5 og medbringes i en...... engen....

 18. Biogas utilization

  Moser, M.A. [Resource Conservation Management, Inc., Berkeley, CA (United States)

  1996-01-01

  Options for successfully using biogas depend on project scale. Almost all biogas from anaerobic digesters must first go through a gas handling system that pressurizes, meters, and filters the biogas. Additional treatment, including hydrogen sulfide-mercaptan scrubbing, gas drying, and carbon dioxide removal may be necessary for specialized uses, but these are complex and expensive processes. Thus, they can be justified only for large-scale projects that require high-quality biogas. Small-scale projects (less than 65 cfm) generally use biogas (as produced) as a boiler fuel or for fueling internal combustion engine-generators to produce electricity. If engines or boilers are selected properly, there should be no need to remove hydrogen sulfide. Small-scale combustion turbines, steam turbines, and fuel cells are not used because of their technical complexity and high capital cost. Biogas cleanup to pipeline or transportation fuel specifications is very costly, and energy economics preclude this level of treatment.

 19. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  Jakob Linaa Jensen

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem funktioner, som man tidligere skulle benytte sig af en række forskellige tjenester for at varetage: selvfremstilling, venskab, objektdeling, publicering og det, jeg vil kalde ”sjette sans”. Herigennem bidrager Facebook til at forstærke eksisterende sociale relationer, det jeg kalder en augmentering af den sociale virkelighed.This article discusses the Facebook phenomenon, using it as an example of how the most dominant social use of the Internet today is network-based rather than community-based. In the early years of the Internet, online communities were popular fora for meeting new people with related interests or opinions. Today, the dominant social use is to create and maintain relationships with your existing social network. It is also demonstrated that the success of Facebook, is dependent, among other factors, upon the fulfilment of five social functions for the users: self-presentation, friendship, object sharing, publication, and having a “sixth sense”. Thus, Facebook contributes to an enhancement of existing social relationships offline, what I call an augmentation of social reality.

 20. Biogas barometer

  Anon.

  2004-01-01

  Unlike the other renewable energy sectors, biogas production did not result from concerns over energy but rather from environmental preoccupations (elimination of pollution, treatment of waste, control of greenhouse gas emissions). Biogas produced in this manner constitutes a sizeable and renewable deposit, with European production (EU 15) in the region of 3219 ktoe in 2003. (author)

 1. Fra mentee til mentor

  2015-01-01

  Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug.......Interview med mentee og mentor ved Birger Søndergård, videodokumenteret ved Jan Apollo - til undervisningsbrug....

 2. Introduktion til klassisk sociologi

  Dupont, Søren

  Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas......Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas...

 3. På tur til engen

  Achton, Ophelia

  På tur til er en indskolingsserie til natur/teknik-undervisningen med tilhørende vejledning. Seriens titler dækker tilsammen de væsentligste trinmål i Fælles Mål 2009 til 2. klasse. På tur til Engen behandler både ferskvands- og saltvandsengens specielle kårfaktorer og fortæller kort om de...... vigtigste planter og dyr, som findes i engen....

 4. Holdninger til Immigration

  Malchow-Møller, Nikolaj; Roland Munch, Jakob; Schroll, Sanne

  2006-01-01

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger....

 5. Holdninger til immigration

  Malchow-Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Schroll, Sanne

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger...

 6. Musik til hjernen

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2002-01-01

  Når evnen til at følge en samtale, til at forklare sig med ord og til at udføre almindelige praktiske ting i hverdagen gradvist forsvinder i en fremskridende demenssygdom, så kan der være behov for helt andre måder at være sammen på. Andre ting at foretage sig. Og her er det oplagt at bruge musik...

 7. Laser Protection TIL

  Federal Laboratory Consortium — The Laser Protection TIL conducts research and analysis of laser protection materials along with integration schemes. The lab's objectives are to limit energy coming...

 8. EU Agro Biogas Project

  Amon, T.; Mayr, H.; Eder, M.; Hobbs, P.; Rao Ravella, S.; Roth, U.; Niebaum, A.; Doehler, H.; Weiland, P.; Abdoun, E.; Moser, A.; Lyson, M.; Heiermann, M.; Plöchl, M.; Budde, J.; Schattauer, A.; Suarez, T.; Möller, H.; Ward, A.; Hillen, F.; Sulima, P.; Oniszk-Polplawska, A.; Krampe, P.; Pastorek, Z.; Kara, J.; Mazancova, J.; Dooren, van H.J.C.; Wim, C.; Gioelli, F.; Balsari, P.

  2009-01-01

  EU-AGRO-BIOGAS is a European Biogas initiative to improve the yield of agricultural biogas plants in Europe, to optimise biogas technology and processes and to improve the efficiency in all parts of the production chain from feedstock to biogas utilisation. Leading European research institutions and

 9. Velkommen til Merkolland

  Just, Sine Nørholm

  2012-01-01

  Francois Hollandes første officielle handling som Frankrigs præsident var at tage på besøg hos den tyske kansler Angela Merkel. Dermed signalerede Hollande klart, at selvom han i den franske valgkamp slog til lyd for en genforhandling af EU’s finanspagt, så ved han godt, at vejen til EU...

 10. Fra Jersore til Kina

  Littrup, Leif

  2009-01-01

  Kronik om Maren Kirstine Rasmussen (1893-1937), der var opvokset i Jersore og senere udvandret til USA. Fra 1923 til sin død var hun missionær i Sydkina, udsendt af Aggregation of God (Pinsebevægelsen). Om den Stambog og andet materiale, der er efterladt hos familien i Danmark. [I alt ca. 8...

 11. Kommentar til Medicinske Nyheder

  Dalby, Rikke Beese

  2013-01-01

  Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7.......Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7....

 12. Religion til Hverdag

  Christensen, Dorthe Refslund

  2006-01-01

  Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september......Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september...

 13. Fra stat til amt

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 14. EU Agro Biogas Project

  Amon, T.; Mayr, H.; Eder, M.; Hobbs, P.; Rao Ravella, S.; Roth, U.; Niebaum, A.; Doehler, H.; Weiland, P.; Abdoun, E.; Moser, A.; Lyson, M.; Heiermann, M.; Plöchl, M.; Budde, J.

  2009-01-01

  EU-AGRO-BIOGAS is a European Biogas initiative to improve the yield of agricultural biogas plants in Europe, to optimise biogas technology and processes and to improve the efficiency in all parts of the production chain from feedstock to biogas utilisation. Leading European research institutions and universities are cooperating with key industry partners in order to work towards sustainable biogas production in Europe. Fourteen partners from eight European countries are involved in the EU-AGR...

 15. Informationskompetence – Faglig læsning på nettet

  Vejen, Britta

  2012-01-01

  udtryk er en afgørende faktor i den forbindelse. I dette kapitel diskuteres forståelsen af begrebet informationskompetence i et medialiseret samfund. Først fremstilles vilkårene for læring og undervisning i det medialiserede samfund. Herefter ser kapitlet på elementer i en definition af begrebet...... informationskompetence samt på, hvordan man kan se faglig læsning som en vital del af denne kompetence. Jeg slutter af med at give et bud på, hvordan man kan se informationskompetence i et progressivt perspektiv, der peger på, at informationskompetence er nært knyttet til tanken om at lære at lære....

 16. Sygepleje til trakeostomerede patienter

  Christensen, Dorthe Wiinholdt; Richard, René; Rydahl Hansen, Susan

  2016-01-01

  Der er ikke enighed om principperne bag plejen af trakeostomerede patienter, når de er i risiko for dysfagi og silent aspiration. Uenigheden har ført til udarbejdelse af en klinisk retningslinje med evidensbaserede anbefalinger....

 17. Fra Windows til sanserum

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 18. Fra Plan til Undervisning

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 19. Studenterproduceret video til eksamen

  Jensen, Kristian Nøhr; Hansen, Kenneth

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at vise, hvordan læringsdesign og stilladsering kan anvendes til at skabe en ramme for studenterproduceret video til eksamen på videregående uddannelser. Artiklen tager udgangspunkt i en problemstilling, hvor uddannelsesinstitutionerne skal håndtere og koordinere...... medieproduktioner. Med afsæt i Lanarca Declarationens perspektiver på læringsdesign og hovedsageligt Jerome Bruners principper for stilladsering, sammensættes en model for understøttelse af videoproduktion af studerende på videregående uddannelser. Ved at anvende denne model for undervisningssessioner og forløb får...... de fagfaglige og mediefaglige undervisere et redskab til at fokusere og koordinere indsatsen frem mod målet med, at de studerende producerer og anvender video til eksamen....

 20. Software til nye solceller

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 1. Livline til virkeligheden

  Sanne Storm

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er en oversættelse af mit foredrag på verdenskongressen i musikterapi i Oxford 2002. Den er baseret på mit speciale »Livline til virkeligheden - første skridt i enpsykoterapeutisk behandling« (Storm 2002. Artiklen tager udgangspunkt i en case med en alvorligt psykisk syg kvinde, der er indlagt for første gang på psykiatrisk sygehus til Obs. pro forskizofreni, og som i indlæggelsesperioden desuden har udviklet et stort ordmobiliseringsbesvær. Den musikterapeutiske behandling beskrives. Gennem analyser af tre udvalgte musikeksemplerdokumenteres den terapeutiske udvikling i musikterapi fra et ubevidst og præ-verbalt stadie til et bevidst og verbalt stadie, - en såkaldt psykisk re-organisering. Første og tredie musikeksempelanalyseres udfra morfologiske principper, og her inddrages dele af Daniel Sterns udviklingsteori som teoretisk platform til forståelse af patientens psykologiske problemstilling. Andet musikeksempelanalyseres med fokus på patientens stemme og på nodetransskriptionen af sangen, sådan som sangen synges. Til analyse af stemmen anvender jeg et stemmeassessmentskema jeg selv har udviklet og senere videreudviklet i samarbejde med Stephan Skov (Storm & Skov 2000. I en efterbehandling af tredie analyse, der omfatter en analyse af en klinisk improvisation, udledes en ny hypotese om, hvordan den kliniske improvisation gennemgår forskellige faser frem mod en re-organisering, og hvilken rolle og funktion musikken og musikterapeuten har.

 2. Fra bog til film

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 3. Solen takker nej til atomkraft

  Juhl Jakobsen, Lara

  2014-01-01

  Logo. Atomkraft? Nej tak. 1975 Design: Anne Lund for Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)......Logo. Atomkraft? Nej tak. 1975 Design: Anne Lund for Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA)...

 4. Velkommen til produktionsuniversitetet

  Rosenbaum, Philip

  2015-01-01

  Universitetet er blevet en fabrik, der spytter forskning og elever ud i et sort hul til ære for ranglister og dimittendstatistikker. Tilbage står forvirrede og stressede forskere og elever, der desperate halser efter misforstået effektivitetskrav.......Universitetet er blevet en fabrik, der spytter forskning og elever ud i et sort hul til ære for ranglister og dimittendstatistikker. Tilbage står forvirrede og stressede forskere og elever, der desperate halser efter misforstået effektivitetskrav....

 5. Link til hjemmesider

  Bervild, Charlotte

  2015-01-01

  Link til læringsobjekter/undervisningsportalhttp://videoportal.ucc.dk/channel/10492641/charlotte-bervilds-undervisninghttp://videoportal.ucc.dk/video/8248508/3d-printer-v-lektor-charlotte-bervildFotoblog:http://charlottebervild.blogspot.dk/2008/10/fotocollager-af-charlotte-bervild.html......Link til læringsobjekter/undervisningsportalhttp://videoportal.ucc.dk/channel/10492641/charlotte-bervilds-undervisninghttp://videoportal.ucc.dk/video/8248508/3d-printer-v-lektor-charlotte-bervildFotoblog:http://charlottebervild.blogspot.dk/2008/10/fotocollager-af-charlotte-bervild.html...

 6. Nightingale til de nattergale

  Höy, Louise Udengaard; Holm, Anna; Dreyer, Pia

  2015-01-01

  Florence Nightingale er god at have med i nattevagt på intensiv afdeling. Hendes betragtninger om søvn er anvendelige den dag i dag, når man skal pleje svært syge patienter, som ikke længere er sederede, men kun modtager opioider til tubeaccept......Florence Nightingale er god at have med i nattevagt på intensiv afdeling. Hendes betragtninger om søvn er anvendelige den dag i dag, når man skal pleje svært syge patienter, som ikke længere er sederede, men kun modtager opioider til tubeaccept...

 7. Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at udfolde programmeringsprocessen

  Jens Bennedsen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel belyser hvorledes video mediering har givet en værdifuld ekstra dimension i undervisningen i introducerende programmeringsfærdigheder. I forbindelse med programmering er et af de vigtigste mål at lære de studerende en systematisk tilgang til udviklingen af programmer. Det vil sige at understøtte de studerendes læring af programmeringsprocessen. Traditionelle medier som lærerbøger er meget lidt velegnede til at illustrere denne proces; de fokuserer på produkterne (de færdige programmer i stedet for at fokusere på produktionsprocessen. De videomedierede materialer er i denne sammenhæng optagelser af hvorledes underviseren løser praktiske programmeringsopgaver. Disse videoer kommunikerer vigtige pointer ved programmeringsprocessen såsom at der ikke en lige vej til det færdige produkt, at man anvender forskellige værktøjer, at man ændrer sit program, at man tester sit program undervejs mm. Jeg har identificeret fem forskellige kategorier af videomedierede undervisningsmaterialer og evalueret hvorledes de studerende har anvendt dem i et konkret kursusforløb. Evalueringen viser dels at de studerende anvender de fleste typer meget og finder dem meget anvendelige dels at videoer der blot dokumenterer forelæsninger ikke er ret benyttede.

 8. Biogas handbook (pilot edition)

  Mazumdar, A [comp.

  1982-01-01

  The theory of biogas production; factors affecting digester design; details of several biogas plants of India and China including their construction, operation, and maintenance; designs of biogas utilization devices; and the use of digested sludge as fertilizer or animal feed are discussed. Included is a section listing the causes and known solutions of technical problems associated with the construction and operation of biogas plants and appliances. (CK)

 9. Utilization of biogas

  Walsh, J L; Ross, C C; Smith, M S; Harper, S R [Georgia Tech Research Corp., Atlanta, GA (USA)

  1989-01-01

  A comprehensive study of the systems and equipment required to convert biogas into useful thermal and/or electrical energy was conducted, and the results published in the Handbook on Biogas Utilization (Walsh et al., Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 1988). The physical, chemical and combustion characteristics of biogas, and the impact of these characteristics on both new and modified combustion equipment, were considered. The study also included consideration of auxiliary equipment for biogas collection, clean-up, compression and storage. (author).

 10. Fra seminarium til skole

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... for at udfolde deres intentioner om lærerarbejde”? Det andet forskningsspørgsmål adresserede adgangsproblematikker i forhold til forskning i skolen og lød: ”Hvordan kan man få adgang til og hvordan skal man forstå skolens hverdagspraksisser”? Gennem afhandlingen er begge spørgsmål blevet diskuteret både...... var både tale om den faktiske, fysiske adgang til en skole, når man dukker op på matriklen og går omkring og ser, hvad der sker. I afhandlingen vises at der det mest af tiden ikke sker noget – der er rig mulighed for at gå omkring, med mindre man italesætter sin intention med at være der. Til eksempel...

 11. Hjemkomst til Homer

  Skyum-Nielsen, Erik

  2015-01-01

  Erik Skyum-Nielsen beskriver i sin artikel hvordan tre moderne danske forfattere, Bjørnvig, Nordbrandt og Rifbjerg, har henvist til og genbrugt de homeriske digte eller motiver herfra i deres digtning. Med udgangspunkt i Gérard Genettes overbegreb transtekstualitet viser Skyum-Nielsen os først...

 12. Forvist til omsorg

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Anmeldelsen refererer til en netop udgivet bog af Grønbæk Jensen & Knigge og udbygger dennes problemstilling ved at tilføje en diskussion om forholdet mellem faglighed og nærhed/hjemstavn. Udgivelsesdato: December 2008...

 13. Inspirationsguide til god udeskolepraksis

  Ejbye-Ernst, Niels; Mygind, Lærke; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  Inspirationsguide til udeskole ”Hvad er udeskole?”,”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole?”. Det er centrale spørgsmål denne guide belyser. Bl.a. igennem forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål....

 14. Elforbrug til IKT

  Gram-Hanssen, Kirsten; Larsen, Troels Fjordbak; Christensen, Toke Haunstrup

  I denne rapport opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (TV, DVD,  pillekonsoller, PC, printere, forskellige former for radioer samt alle former for telefoner mv.) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af...

 15. Betontanke til landbrug

  Brøndum-Nielsen, T.

  Publikationen fremlægger generelle beregningsmetoder for ringforspændte elementtanke. Desuden redegøres for årsager til skader på betontanke, især konstruktive forhold, både i forbindelse med projektering og udførelse. Meget af stoffet er derfor også relevant for udformning af slapt armerede beto...

 16. Aspects of biogas utilisation

  Luning, L.

  1992-01-01

  Utilisation of biogas has received considerable attention over the last decade, its full potential has not been reached however. The paper discusses various options for utilisation of biogas and the limitations that may occur as far as they are associated with the characteristics of biogas. As a result the prospects for the future are presented. (au)

 17. Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  2017-01-01

  Der er store penge at tjene og meget magt at vinde ved at sprede fake news. Internettet og robotter gør det nemt og hurtigt at cirkulere historierne, og vores forkærlighed for information, der understøtter vores verdensbillede, betyder, at mange villigt medvirker til spredningen. Det ligner en...

 18. Digital video til indlæring af kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger - Pædagogiske og tekniske erfaringer

  Anders Nattestad

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Artiklen omhandler erfaringer med brug af digital video til at lære kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger under efteruddannelse. Der beskrives 4 års tekniske og pædagogiske erfaringer med in-house produktion af digitale videooptagelser af operationer, som tilgås on-demand. Endvidere beskrives streaming af video til efteruddannelse i forbindelse med et arrangement, hvor video fra kæbeoperationer blev transmitteret live fra Tandlægeskolen i København til Bella Centret, hvor 250 tandlæger overværede seancen på storskærm. Det blev valgt at bruge eksisterende udstyr, herunder eksisterende Internet forbindelser uden forsøg på at reservere båndbredde. Afslutningsvis tegnes nogle perspektiver for fremtidige anvendelsesmuligheder både teknisk og pædagogisk.

 19. Plot til lyst

  Sandvik, Kjetil

  Den velfungerende krimi faciliterer denne dobbelte plotlæsning ved at muliggøre en særlig form for legende og udforskende interaktion mellem læser og plot: Ved at lægge spor ud og holde tolkningsmuligheder og løsningsmuligheder åbne får vi mulighed for at påtage os og udføre opklaringsarbejdet side......, der inviterer os med ind i selve handlingens rum og forløb og giver os forskellige handlingsmuligheder i forhold til disse. I bogen omtales denne særlige form for plot for forlystelsesplot med henvisning til forlystelsesparken og den særlige form for interaktiv fortælleform, som vi finder der: en...

 20. Mange veje til integration

  Carøe Christiansen, Connie; Schmidt, Garbi

  I rapporten samler Socialforskningsinstituttet op på forskningen fra de seneste år omkring etniske minoriteters levevilkår og integration og belyser emner som kulturel identitet, forbrug, den kommunale integrationsindsats, børn i pasning og skole, utilpasset ungdom, boligplacering, hjemløse m.......m. Rapporten peger bl.a. på, at det kan være dårlige sociale forhold snarere end den etniske oprindelse, der er årsag til manglende integration. Rapporten ser også på, hvordan de etniske minoritetsfamilier præges og ændres af livet hér, både som udtryk for tilpasning, men også til tider som udtryk for socialt...

 1. Branding til kritiske forbrugere

  Hermansen, Judy; Østergaard, Per

  2009-01-01

  Mange forbrugere tager idag aktivt og bevidst stilling til alle dimensioner ved brandet. Denne forbrugertype har fået betegnelsen 'den refleksive forbruger' og er karakteriseret ved hele tiden at medreflektere alle aspekter af brandarkitekturen, når han eller hun køber og forbruger brands. Den...... refleksive forbruger er udtryk for en ny, kritisk forbrugerbevidsthed, som stiller skærpede krav til, hvordan brand management kan adressere forbrugerne - men som også giver nye spillerum for en kreativ udvikling af nye brandingstrategier. Den refleksive forbruger lever nemlig med et konstant, eksistentielt...... refleksive forbruger er tværtimod dybt afhængig af produkter, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne, der bare køber alt, hvad mainstreamvirksomhederne forsøger at prakke dem på. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i...

 2. Vejledning til Digital Eksamen

  Heilesen, Simon

  2016-01-01

  Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer......Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer...

 3. Vejledninger til Onlineeksamen

  Heilesen, Simon

  2014-01-01

  Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc......Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc...

 4. Til bunds i metropolen

  Juul, Kristine; Schmidt, Jeanett; Kastanje, Maj

  2012-01-01

  Dette kapitel søger at belyse hvordan vestafrikanske hjemløse, der er kommet til Danmark som arbejdsmriganter klarer sig i København. Pga. vansligheder med at komme ind på det københavnske arbejdsmarked fratages de initiativet som arbejdstagere og overlever istedet som en art moderne jæger-samler......-samler folk gennem flaskesamling og som klienter på diverse sociale tilbud. Denne deroute er forbundet med hvad Goffman har betegnet som stigma....

 5. Genvej til Viden

  2014-01-01

  I UCC arbejder vi med at udvikle praksisnær viden til gavn for professionerne og deres uddannelser. Forskning i UCC tager afsæt i de udfordringer og velfærdsproblematikker, som lærere, pædagoger og sygeplejersker støder på i deres daglige praksis. Gennem dialog og tæt samarbejde med de profession...

 6. Fra synd til skyld

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at ...

 7. Future European biogas

  Meyer, A. K.P.; Ehimen, E. A.; Holm-Nielsen, J. B.

  2018-01-01

  Biogas is expected to play an important role in reaching the future energy policy targets of the European Union (EU). The sustainability of biogas substrates has however been recently critically discussed due to the increasing shares of agricultural land used for energy crop production.The aim...... of this study was to project and map the biomass and biogas energy potential from a selection of potentially sustainable agricultural residues, which have been documented to improve in biogas yields when co-digested in biogas production, for the EU28 in year 2030. The investigated types of residual biomasses...... were animal manure, straw by-products from cereal production, and excess grass from rotational and permanent grasslands and meadows. The biogas energy potential from the investigated biomass was projected to range from 1.2·103 to 2.3·103 PJ y-1 in year 2030 in the EU28, depending on the biomass...

 8. Energy recovering and biogas

  2005-11-01

  In spite of the advantages of the methanation and the biogas valorization, the France is one of the european countries where these energy recovery techniques have less developed. Liquid industrial effluents, sewage sludges, waste waters, oils or vinification residues can be processed to produce biogas. In this innovative context biogas combustion installations will have to anticipate the regulations on CO 2 emissions. (A.L.B.)

 9. Basic Data on Biogas

  NONE

  2012-07-01

  Renewable gases such as biogas and biomethane are considered as key energy carrier when the society is replacing fossil fuels with renewable alternatives. In Sweden, almost 80 % of the fossil fuels are used in the transport sector. Therefore, the focus in Sweden has been to use the produced biogas in this sector as vehicle gas. Basic Data on Biogas contains an overview of production, utilisation, climate effects etc. of biogas from a Swedish perspective. The purpose is to give an easy overview of the current situation in Sweden for politicians, decision makers and interested public. 1.4 TWh of biogas is produced annually in Sweden at approximately 230 facilities. The 135 wastewater treatment plants that produce biogas contribute with around half of the production. In order to reduce the sludge volume, biogas has been produced at wastewater treatment plants for decades. New biogas plants are mainly co-digestion plants and farm plants. The land filling of organic waste has been banned since 2005, thus the biogas produced in landfills is decreasing.

 10. Nye metoder til geobranchen

  Aanæs, Henrik; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2010-01-01

  Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations......-teknologiske muligheder. Den digitale revolution er stadig i gang, hvilket for nuværende bl.a. indebærer en udvikling hen imod mere information i kortene, flere produkter som Street View og 3D-bymodeller samt mere automatisering i kortproduktionen....

 11. Fra rocker til akademiker

  Mørck, Line Lerche; Hansen, Peter

  2015-01-01

  ) at finde et trygt hjem til hans kone og kommende barn og 2) bevæge sig i retning af at blive mere akademiker. Artiklen analyserer, hvordan han sammen med andre formår at overleve og delvist overskride dobbeltheder, dilemmaer og helt umulige doublebind-situationer, som han gennemgår undervejs i exit......-forløbet. Artiklen afrundes med en diskussion af, hvad der er betydningsfuldt, når vi samfundsmæssigt skal skabe bedre og mere meningsfulde bande-exit-processer....

 12. 4 trin til succesfuld samskabelse

  Hald Larsen, Stine

  2014-01-01

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i f...

 13. Afgivelse af formue til trusts

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2009-01-01

  Kravet om at en stifter skal have foretaget en "uigenkaldelig og effektiv udskillelse" for at dansk skatteret vil anerkende at der foreligger en trust vurderes. Kravet er senest lagt til grund i SKM 2009.249 SR. Forfatteren opfordrer til, at SKAT i stedet foretager en konkret vurdering af selve...

 14. Arbejdspapir til Thesis-seminar

  Damkjaer, Maja Sonne

  2014-01-01

  Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit.......Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit....

 15. En dronning kom til byen

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Det er ganske rigtig et af dansk håndbolds mest dramatiske kapitler Dan Philipsen beskriver i sin bog om Anja Andersens eventyr i Slagelse: 'En dronning kom til byen'. Bogen er velskrevet, og er i sin form en velsignet god gang underholdning til natbordet. Problemet er bare, at man kan have svært...

 16. Introduktion til IBSE-didaktikken

  Sillasen, Martin Krabbe

  2012-01-01

  Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/......Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/...

 17. Farm Biogas Handbook; Gaardsbiogashandbok

  Christensson, Kjell; Bjoernsson, Lovisa; Dahlgren, Stefan; Eriksson, Peter; Lantz, Mikael; Lindstroem, Johanna; Mickelaaker, Maria

  2009-04-15

  A very large share of the total raw material potential for biogas production will be found within the agriculture. The raw material potential of manure in Sweden amounts to 4 - 6 TWh. Within the agriculture there is moreover a big potential in the form of residues from plant cultivation and non-food crops (approximately 7 TWh) that can to be used for biogas production. The potential for biogas production from only residues and manure is around 8-10 TWh. An increased biogas production within the agriculture would give significant environmental effects. Among other things manure, that today is leaking methane gas to the atmosphere, can be fermented, and trough this process the methane losses will be reduced. When the produced biogas replaces fossil fuel, an overall environmental effect will be reached, that is highly significant. This manual deals with biogas plants for agriculture and such plants that do not have extensive transports of different raw materials, as manure, wastes etc. One of the starting points for this manual's set-up is a course plan that Biogas Syd made for the courses they give to farmers, advisors and others. The manual illustrates important aspects in planning and construction of biogas plants, from raw material and technology to dimensioning of plant, use of biogas and planning of local gas grids. We also think it is important to illustrate the legislation that encompasses construction work and operation of a biogas plant. Investment costs are also illustrated, but the book does not give any extensive economic calculations, since we believe that such calculations need their own manual in the form of calculation examples, based on various conditions. The final section is called 'Biogas on farm - from idea to reality' where the entire process from analysis and pre-planning to monitoring and control of plant during operation is briefly described

 18. Electricity from biogas

  Augenstein, D.; Benemann, J.; Hughes, E.

  1994-01-01

  Biogas is a medium-Btu methane and carbon dioxide mix produced by bacterial decomposition of organic matter. Its sources include landfills, waste water sludges, and animal wastes. It can fuel energy applications, of which electricity generation is a frequently-preferred option. The greatest current U.S. biogas recovery and energy use is at landfills, where biogas at about 80 landfill sites fuels a total of approximately 300 MWe. Wastewater treatment plants and confined animal waste management systems support additional electric power production. Generation of electricity from biogas can present difficulties due to the generally small scale of the generating facility, variable energy content of the gas, fluctuating availability, contaminant problems, and often-demanding control needs. However, such difficulties are being successfully addressed and economics for electricity generation are often favorable as biogas can be essentially open-quotes freeclose quotes fuel. Biogas recovery and use has the additional advantage of mitigating a potent greenhouse gas. Biogas from U.S. landfills alone could fuel about 1% of U.S. electrical generation while giving climate change benefit equivalent to reducing CO 2 emissions in the electricity sector by more than 10%. Growth in landfill gas use will be facilitated by recent regulations, advances in equipment, and improved management techniques such as open-quotes controlled landfillingclose quotes. The potential for biogas recovery and electricity production from sewage sludges, animal wastes and other organic resources such as agricultural residues is uncertain but probably exceeds the estimate for landfills

 19. Biogas plant control system

  Balasevicius, L.; Dervinis, G.; Macerauskas, V.

  2002-01-01

  This paper presents intelligent control system for the pig farm biogas production process. The system uses a fuzzy logic models based on knowledge of experts and operators. Four fuzzy models are introduced. The adequacy of fuzzy models is verified using real data and MATLAB simulation. Proposed expert system is implemented into traditional SCADA system for biogas process prediction and failure analyzing. (authors)

 20. Udkast til manus – FOREBYGGELSE AF RYNKER

  Bertram, Hanne Christine S.

  2018-01-01

  Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'.......Redegørelse og input til artikel/udsendelse om rynker til en specifik youtube kanal, der hedder 'Skønhedslaboratoriet'....

 1. Energiforbrug til ventilation på operationsstuer

  Nielsen, Lin; Rosenbeck, Katrine; Toftum, Jørn

  2016-01-01

  Der stilles høje krav til indeklimaet på operationsstuer, både i forhold til hygiejne og termiske forhold. Dette stiller samtidig krav til de tekniske installationer og kan medføre et højt energiforbrug til drift af operationsstuerne. En af de mest energiforbrugende installationer er ventilatione...

 2. Geodata til mere end kort

  Kjems, Erik

  2014-01-01

  I takt med at megen af den information vi forsøger at fastholde med bl.a. geodata bliver tilgængelige som realtids information, må vores systemer og databeskrivelser nødvendigvis tilpasses disse nye udfordringer. Vores ønske om stadig flere informationer øger kravene til systemerne og organisatio...... organisationen omkring geodata. Når der er tale om "Big Data" og "Internet of Things" kan netop georeferencen spille en afgørende rolle, fordi den kan bidrage til at holde styr på datastrømmene. Er vores fælles nationale geodatagrundlag klar til denne rolle?...

 3. Bedre veje til en ungdomsuddannelse

  Slotved, Mette; Hjermov, Pernille; Jensen, Vibeke Myrup

  Formålet med delopgave 2 er at identificere praksisser, der er virkningsfulde i forhold til at få unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Undersøgelsen retter således fokus på god praksis i forhold til målgruppen af unge mellem 16 og 25 år, som af faglige, personlige eller sociale år...

 4. Alternativer til bande-exit

  Mørck, Line Lerche

  2016-01-01

  interesse-fællesskaber omkring bl.a. malerkunst, åndedrætsøvelser, meditation, yoga, boksning og oplæg om ændringer i eget liv. Med god støtte fra mentor-relationer (som bliver til venskaber), bliver de del af og er samtidig med til at skabe nye meningsfulde fællesskaber, hvor de sammen med andre...

 5. Biogas energy in India

  Moulik, T K

  1982-01-01

  A socio-economic study of India's biogas energy program, a response to the oil crisis of the 1970's, reviews the impact of promoting large-scale community biogas plants as a way to reach the lowest income groups. A case study draws on the experiences of the community plant in Gujarat village, and explores the program's secondary benefits and impacts on life styles. 15 references, 5 figures, 37 tables. (DCK)

 6. Biogas programme in India

  De Castro, J.

  1996-01-01

  The National Project on Biogas Development (NPBD) of the Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES) was introduced in 1981-1982 to promote the use of biogas installations in households. Several systems have been introduced, all based on two basic designs: floating metal drum (Janata model) and fixed masonry dome (Deenbandhu model). An overview is given of the results, incentives of the Indian government and constraints so-far of the NPBD. 3 figs., 1 tab., 1 ills

 7. Janata biogas plant

  Bahadur, S; Singh, K K

  1980-03-01

  The Janata biogas plant is based on the use of local materials and locally available skills only. It is a proven technology at low cost and easy maintenance which should facilitate its extension at a much faster pace especially among the low income groups. This technology is important at this time because of the current crisis in the availability of firewood and mineral fuels. This handbook explains in non-technical language the basic features, design, and construction of this biogas plant. (DC)

 8. Biogas feed analysis

  Song, Yuan

  2008-01-01

  Biogas production is regarded as the best energy recovery process from wet organic solid wastes (WOSW). Feed composition, storage conditions and time will influence the compositions of feed to biogas processes. In this study, apple juice from Meierienes Juice factory was used as the model substrates to mimic the liquid phase that can be extracted from fruit or juice industry WOSW. A series of batch experiments were carried out with different initial feed concentrations (0, 1, 2, 5, 10 %) of a...

 9. En dramaturgi til forskel

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  Er film og computerspil ved at smelte sammen? Handlingen i filmen Avatar ser ud som om den foregår i et computerspils fantastiske 3D-grafiske verden. Computerspillet Heavy Rain ser ud som en film noir med direkte referencer til bl.a. Blade Runner. Men selv om der sker disse tilnærmelser......, argumenterer dette essay at en sammensmeltning alligevel ikke vil finde sted, fordi der er en væsentlig forskel hvorpå den måde som den dramaturgiske konstruktion i henholdsvis film og computerspil fungerer. Nok er både film og (især 3D) computerspil kendetegnet ved at de består af levende billeder, men hvor...... der i film er tale om billeder i bevægelser (moving pictures) så er der i computerspil tale om bevægelige billeder (moveable pictures). Nok består både film og computerspil af handlingsstrukturer (plots), men hvor plottet udspiller sig i filmen, så skal plottet i computerspillet spilles...

 10. Milliarder til forskel

  Egelyng, Henrik; Hansen, Henning Otte

  2013-01-01

  Danmarks andel af de 15 milliarder €, som ifølge EU kommissionen årligt skabes via EU-godkendte egnsmærker, reflekterer Danmarks beskedne placering i EU’s egnsmærkestatistik. Små og mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark producerer en række lokale danske fødevarer - Bornholmersild......, Limfjordsøsters, Stevnskirsebær og Thy-Lam - som har egnsmærkepotentiale. En realisering af potentialerne vil fordre forskning og viden om virksomhedernes praksis i relation til egnsprodukter og rammevilkår for at opnå en række EU-beskyttede egnsmærker. Egnsmærkeundersøgelsen, som forfatterne har tilrettelagt......, vil kunne guide egnsmærke-kandidaterne ind på vejen mod en EU Beskyttet Geografisk Oprindelse (BGB), Oprindelses-betegnelse (BOB) eller Garanteret Traditionel Specialitet (GTS). Egnsmærkeundersøgelsen i samvirke med netværksaktiviteter vil kunne bringe virksomhederne længere ad den vej, som...

 11. Kinas nye mand vil korruptionen til livs

  Høyrup Christensen, Nis

  2013-01-01

  Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til.......Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til....

 12. THE ECONOMICS OF BIOGAS PRODUCTION

  Kh. S. Karimov

  2013-11-01

  Full Text Available ABSTRACT: In this paper life-cycle cost analysis of three biogas digesters is presented. Results show that the cost of biogas depends on the construction of digesters, sizes of methane tank and possibility of heating of the slurry. Biogas and natural gas costs calaculated are observed and found to be comparable. It is recommended that the biogas digesters can be constructed and installed, in principle, for every family and there is no need to built long gas pipe lines. ABSTRAK: Kertaskerja ini membentangkan analisis kos kitar hayat tiga pencerna biogas. Keputusan menunjukkan kos biogas bergantung kepada pembinaan pencerna, saiz tangki metana dan kemungkinan pemanasan buburan. Pengiraan kos biogas dan gas asli diambil kira dan ianya didapati setanding. Adalah disarankan pencerna biogas boleh dibina dan dipasang secara teorinya, bagi setiap keluarga tanpa memerlukan pembinaan paip gas yang panjang.

 13. Terpenes removal from biogas; Terpenenverwijdering uit biogas

  Schulze, P.; Holstein, J.; De Haan, HR.; Vlap, H. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-06-15

  Biogas may contain unwanted and harmful components, including aromatic hydrocarbons such as terpenes. These terpenes (organic oils) are mainly present in citrus peel and plant residues; that is why especially raw biogas from organic waste digestion plants contains high concentrations of terpenes. If terpenes end up in the gas grid (with the injected biomethane) there is a risk that plastics (PE pipes) lose their mechanical properties by absorbing liquids or extracting ethereal plasticizers. This can lead to embrittlement greatly lowering the reliability of the piping. In addition, soft components are als o affected (gaskets and rubber O-rings). Besides the impact on the integrity of the gas grid, terpenes also mask the odor of natural gas odorants such as THT. This impedes the detection of gas leaks which is a significant security risk. Furthermore, the presence of terpenes in biogas leads to fouling of equipment used for the drying of biomethane, as well as contamination of adsorption liquids and membranes used in the upgrading process. Currently, terpenes are removed by activated carbon filters. The tool life of such a filter can be relatively short if terpene concentrations are high in the biogas; this results in a significant increase of the operational costs, due to the replacement of the carbon. This study looked at alternative techniques for removing much of the terpenes from biogas in a simple, efficient and cheap way. In a workshop with stakeholders two techniques were chosen to be tested on laboratory scale in order to demonstrate the proof of principle. These techniques are photo-oxydation and a gas scrubbing. Of all investigated techniques for the removal of limonene the application of UV radiation seems to be the most promising option because of the simplicity of the process, the high efficiency (up to 94%), the comparable operational costs with activated carbon (6.7 to 9.5 euro/kg limonene removed, compared to 10 euro/kg limonene removed for activated

 14. Bidrag til automatisering af ortofotomosaikfremstilling

  Vestergaard, Jacob Schack; Andersen, Simon G.; Nielsen, Allan Aasbjerg

  Mosaikker af nabo-ortofotos, der udgør et vigtigt element i dagens automatiske kortfremstilling og -opdatering, laves i dag ved håndkraft. Her vil vi vise en vigtig byggeklods til automatisering af denne proces. Der findes metoder, der baserer sig på den såkaldte “bidirectional reflectance...... bestemt ortofoto typisk vil skulle kalibreres til flere nabo-ortofotos. Disse flere kalibreringer vil iblandt være i modstrid med hinanden. For eksempel kan en kalibrering til et ortofoto mod nord udsige, at pixels i ortofotoet skal have en højere værdi samtidigt med, at ortofotoet mod vest kræver en...

 15. En kommentar til Becks model

  Philipps, Morten; Andersen, Thomas Dyreborg

  2014-01-01

  Flipped classroom – en trend vi må forholde os til Online læringsressourcer har de sidste par år fået mange til at indse at teknologien har noget radikalt andet at byde på, og dette har skabt en populær didaktik kaldet flipped classroom som vi både ser vinde indpas i folkeskolen og på...... Professionshøjskolen Metropol hvor vi er ansat. Kommentaren her retter sig mod en tidligere bragt artikel i MONA, “Det virtuelle læringsrums topologi” af Claus Jessen. Vi argumenterer for at den didaktiske model flipped classrooms brug af video, frem for tavleundervisning, kan frigøre undervisningstid til at arbejde...

 16. Norsk inspiration til uddannelse og job

  Skovhus, Randi Boelskifte; Thomsen, Rie; Buhl, Rita

  2017-01-01

  Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job......Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job...

 17. Biogas technology in Pakistan

  Ahmed, M.

  1997-02-01

  Although biomethanation is a mature technology its implementation is paradoxically only partly a success in Pakistan. Biogas plants on family farms can be economical but seldom are so in Pakistan. Either the investment cost has been high or satisfactory performance of the process could not be maintained or in some case for a short period of time only. It is, however, concluded that biogas plants, if correctly operated and maintained, may prove to be appropriate to the technical abilities and economic capacity of Pakistani farmers. It can get a change to be disseminated in rural areas. Biogas technology is appropriate to the ecological and economic demands of the future. With the potential from existing cattle population only, 3 to 4 million family size biogas plants may be installed in Pakistan which can substitute of considerable part of rural fuel wood demand for their daily household energy requirements. A large amount of dung is burnt every year by households which if put in the biogas plant, may provide a considerable amount of energy along with organic fertilizer could be saved from being burned at the same time. On the basis of available data from the livestock excluding agriculture residue (50% collectivity-1991), in terms of fuel substitution, this would be equivalent to 1200 million litres of kerosene at worth economic value of 9021 million rupees saving in the form of gas and 821 million rupees as additional fertilizer value annually. (LN)

 18. Til kulturhistoriens genealogi

  Tine Damsholt

  2010-11-01

  Full Text Available Hvad er kulturhistorie? Dette retoriske spørgsmål stillede en af dansk kulturhistories faddere Troels Troels-Lund allerede på tærsklen til det 20. århundrede og gav sit eget veloplagte og polemiske svar, hvor han hyldede dagliglivets historie frem for staternes og krigenes historie. Men er dette svar - såvel som spørgsmålet - stadig relevant i det 21. århundrede? I det følgende skal vi se lidt nærmere på, hvad det særligt er kulturhistorie kan, og hvorvidt og hvordan den adskiller sigfra den almindelige historie.Abstract: The Genealogy of Cultural HistoryWhat is cultural history? The paper discusses whether cultural history still should be defined by having a specific empirical object such as the history of everyday life. Taking the point of departure in the current mainstreaming of cultural history and topics outside political history within the discipline of history after the cultural turn, it is argued that cultural history should rather be a specific analytical strategy. The paper investigates the Foucauldian notion of genealogy or "history of the present" and proposes an understanding of cultural history asan analytical strategy that seeks to destabilize a present that has forgotten its contingency and the time-bound questions that gave rise to its beliefs and practices. Genealogy is therefore about tracing the heterogeneous pathways that led to the apparent solidity of the present. A first sketch to a genealogy of cultural history in Denmark is given through a discussion of the canonized text by T. Troels-Lund, On Cultural History from 1894. The idea of everyday life as the analytical and defining object of cultural history is constituted in this text as well as in the disciplinary battles that formed the situational background for Troels-Lunds argument. Instead of taking this situated definition for a given fact cultural history is - in the tradition from Foucault - understood as a critical, destabilizing and thus self

 19. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale...... problemstillinger inden for et eller flere naturfag eller en uddannelse/et uddannelsesniveau. Rapportens 1. bind - den selvstændige publikation Fremtidens naturfaglige uddannelser. Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi indeholder arbejdsgruppens anbefalinger og bud på strategi for udvikling af...

 20. Introduktion til Spillefilm og Historie

  2016-01-01

  Valg af materiale/medie/form: Formidling til elever i forbindelse med MOOC Valg af arbejdsform: Talking head-video Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Skabe nærvær, præsentation af en af underviserne i MOOC'et......Valg af materiale/medie/form: Formidling til elever i forbindelse med MOOC Valg af arbejdsform: Talking head-video Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Skabe nærvær, præsentation af en af underviserne i MOOC'et...

 1. Holdninger til dansk med accent

  Kirilova, Marta; Ritzau, Ursula

  2006-01-01

  Link til fuld tekst (pdf): http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Sektioner/Sektionen%20for%20laerere%20i%20dansk%20som%20andet%20sprog/FOKUS/~/media/Files/Organisationen/FOKUS/Fokus%20arkiv/fokus37.ashx......Link til fuld tekst (pdf): http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Sektioner/Sektionen%20for%20laerere%20i%20dansk%20som%20andet%20sprog/FOKUS/~/media/Files/Organisationen/FOKUS/Fokus%20arkiv/fokus37.ashx...

 2. Modellering af elforbrug til netanalyse

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 3. Retsplejelovens regulering af politiets adgang til teledata

  Lentz, Lene Wacher

  2017-01-01

  Politiet kan som led i en strafferetlig efterforskning få adgang til en række data om telekommunikation efter retsplejeloven, hvis regulering nu må revideres i lyset af ”Tele2-sagen”, hvor EU-domstolen fandt, at en generel logningspligt for teleudbyderne til at sikre teledata til brug for eventue...

 4. Challenges in biogas production

  Rennuit, Charlotte

  2017-01-01

  Anaerobic digestion (AnD) is a sustainable process combining waste treatment, nutrient recycling and energy production which can contribute to limit climate change and environmental problems. However, in order for this technique to be more widely used, production of biogas from available wastes...... from a mixture of pig manure and other waste materials by separating the solid fraction of digestate and recycling it back to the digester. It is shown that separation and recycling of the dry matter rich solid fraction could successfully increase biogas production and a preliminary economic evaluation...... showed a potential increase of 1.9 to 6.8€ per ton of biomass treated. In the second part of this study, a biological treatment to improve energy production from wastewater sludge was investigated. Wastewater sludge was subjected to thermophilic aerobic digestion (TAD) from 2h to 5d. Increase in biogas...

 5. Basic data biogas Germany. Solid fuels, biofuels, biogas; Basisdaten Bioenergie Deutschland. Festbrennstoffe, Biokraftstoffe, Biogas

  NONE

  2011-09-15

  The brochure ''Basic data biogas Germany'' gives statistical information about (a) renewable energies: primary energy consumption, power generation, energy supply, avoidance of greenhouse gases; (b) Solid fuels: energetic utilization, wood pellets, energy consumption, comparison to heating oil; (c) Biofuels: consumption, bioethanol, biodiesel, vegetable oils; (d) Biogas: biogas power plants, energy content, production, legal aspects.

 6. Basic data biogas Germany. Solid fuels, biofuels, biogas; Basisdaten Bioenergie Deutschland. Festbrennstoffe - Biokraftstoffe - Biogas

  NONE

  2012-08-15

  The brochure ''Basic data biogas Germany'' gives statistical information about (a) renewable energies: primary energy consumption, power generation, energy supply, avoidance of greenhouse gases; (b) Solid fuels: energetic utilization, wood pellets, energy consumption, comparison to heating oil; (c) Biofuels: consumption, bioethanol, biodiesel, vegetable oils; (d) Biogas: biogas power plants, energy content, production, legal aspects.

 7. Sicilian potential biogas production

  Antonio Comparetti

  2013-09-01

  Full Text Available This study is aimed at predicting the Sicilian potential biogas production, using the Organic Fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW, animal manure and food industry by-products, in a region where only one biogas plant using MSW and one co-digestion plant are nowadays available. The statistical data about OFMSW, the number of animals bred in medium and large farms and the amounts of by-products of food processing industries were evaluated, in order to compute the Sicilian potential biogas and energy production. The OFMSW produced in Sicily, that is 0.8 million tons ca. per year (37% of MSW, could be used in a bio-reactor, together with other raw materials, for Anaerobic Digestion (AD process, producing biogas and “digestate”. Moreover, 3.03 million tons ca. of manure, collected in medium and large animal husbandry farms (where cows, pigs and poultry are bred, and 350 thousand tons ca. of by-products, collected in food processing industries (pomace from olive oil mills and grape marc from wineries, might be used for AD process. The Sicilian potential biogas production from the AD of the above raw materials is 170.2 millions of m3, that is equal to 1023.4 GWh of energy per year, of which 484 GWh from animal manure, 303 GWh from OFMSW and 236.4 GWh from food industry by-products. The highest biogas production is in the province of Palermo (35.6 millions of m3, Ragusa (30.8 millions of m3 and Catania (22.8 millions of m3, having a potential energy production of 213.8, 185 and 137 GWh, respectively.

 8. Biogas in Botswana

  MacGarry, B

  1981-01-01

  The experience gained in small-scale experiments with a 600-1 horizontal plug-flow digester, made from three 200-1 drums, was used to investigate the possibility of using biogas as a diesel-fuel substitute for powering pump engines at boreholes used for cattle in the arid areas of Botswana. A 10-m/sup 3/ Chinese-type digester was used in these tests. The terms of reference of the test and details of the operational plan are included. The use of biogas toilets as efficient low-cost sanitation devices are also being promoted.

 9. Biogas: quo vadis?

  Perch-Nielsen, S.

  2009-01-01

  This article takes a look at the situation in Switzerland with respect to the use of biogas and the potential available for its increased use. The sharp increase of biogas production in Switzerland and its use for the production of heat, electrical power and methane for the gas mains is reviewed. The large potential for additional biomass is discussed. The political will to increase the use of renewable forms of energy in Switzerland, security of supply and regional added value are discussed. The article discusses the current situation as well as trends concerning substrates, systems and products

 10. Experiences with biogas in Denmark

  Bundgaard, Sirid Sif; Kofoed-Wiuff, Anders

  This report is primarily based on the work of the Danish biogas task force, which was established as a result of the Energy Agreement of 22 March 2012. The purpose of the task force is to examine and support concrete biogas projects in order to facilitate the projected biogas development up to 2020....... The focus of the task force was on the practical integration of the new biogas production in energy system, including the utilization of gas, the necessary infrastructure and contractual relationships. The aim was to ensure effective and appropriate integration of biogas in the Danish energy supply, which...... was consistent with the policy objectives, both in regards to current challenges for specific biogas plants and the role of biogas flexible renewable energy form on longer term. The task force's final report was published in 2014....

 11. Brug af mindfulness til facilitering

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 12. Fra politiker til policy professionel

  Ørsten, Mark; Willig, Ida; Pedersen, Leif Hemming

  2017-01-01

  et studie af danske politikeres karriereveje efter, at de har forladt Folketinget. Studiet viser, at langt størstedelen af politikerne, der forlod Folketinget i perioden 1981 til 2015, fandt beskæftigelse uden for de nævnte jobtyper. Studiet identificerer dog også et begrænset marked for politisk...

 13. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  Busch, Henrik; Troelsen, Rie; Horst, Sebastian

  uddannelsesniveauer • at den naturfaglige uddannelseskultur styrkes • at lærerkompetencerne styrkes. Rapportens 2. bind - den selvstændige publikation Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser • En antologi indeholder en række essays om væsentlige problemstillinger for naturfagene. Der er tidligere udsendt...

 14. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 15. Analysis of biogas transformation in experimental biogas plant

  Eva Jelínková

  2011-01-01

  Full Text Available The topic of this paper is the analysis of anaerobic fermentation in an experimental biogas plant. Technological processes and operation parameters were monitored; these processes and parameters include, for example, the optimal structure of the input material and the consideration of the prolonging of the duration of the fermentation process. The goal of prolonging the fermentation process is to obtain higher biogas (and methane production and to decrease the fermentation residue effluvial emissions. Emphasis is also laid on the mutual co-fermentation of substrates with regard to further use of the results in solving technological problems in other biogas plants. This technological process was first monitored in 2009; that is, before the planned intensification and modernization of the experimental biogas plant. Thus, the evaluation of the process could become part of the planned intensification and modernization of the chosen biogas plant (extended by the addition of the second stage of methanogenesis. The results obtained from the experimental biogas plant, which is one of the pioneering biogas plants in the Czech Republic, may serve, to other biogas operators, as a base for the preparation of suitable input, and for improving the efficiency of anaerobic fermentation within their biogas plants. The goal of the improvement of the fermentation process is to fulfill the ecological aspects; that is, to cut down CO2 emissions and to reduce the negative impact of the fermentation process on the environment (reduction of effluvium and noise originating in biogas plants.

 16. Biogas generation apple pulp.

  Llaneza Coalla, H; Blanco Fernández, J M; Morís Morán, M A; López Bobo, M R

  2009-09-01

  In view of the pressing problem that appears in our region (Asturias, north of Spain) with the residues from the cider production, it was decided to test this kind of material as a co-substrate joint with slaughterhouse waste in a laboratory unit. The anaerobic digestion of apple pulp was investigated for biogas production. This paper presents the results where apple pulp was co-digested with slaughterhouse waste (pig intestine and bovine stomach content) in a biogas laboratory unit (10 l CSTR reactor). The production of biogas has reached very satisfactory values during the whole test (0.8m(3)kg(-1)OTS), verifying that the process is kept in stable conditions of pH (near 8.0), and the volatile fatty acids was always underneath 3000 mg/l, when the pulp amount was lower than 100g in mesophilic conditions. The fat concentration into the digester remained always below the value that causes inhibition of the methanogenic bacteria, 500 mg/l. Finally, methane concentration (77-80%) and H(2)S concentration (400 ppm) in the biogas, they were similar to those obtained when the test was run out in the absence of apple pulp. The process efficiency with respect to COD removal was high, near 80% of the total COD. Finally, inhibitory effects of methanogenic bacteria were observed when pulp concentration was around 10% in the input material.

 17. Hydrogen assisted biological biogas upgrading

  Bassani, Ilaria

  Wind and biomass are promoted worldwide as sustainable forms of energy. Anaerobic digestion of biomass produces biogas with ∼50−70% CH4 and 30−50% CO2. However, biogas with >90% CH4 content has higher heating value, can be injected into the natural gas grid or used as alternative to natural gas...... as vehicle fuel. Methods currently available for biogas upgrading mainly consists of physicochemical CO2 removal, requiring the use of chemical substances and energy input and, thus, increasing process costs. This PhD project proposes an alternative to existing biogas upgrading technologies, where H2......, produced by water electrolysis, using excess of electricity from wind mills, is coupled with the CO2 contained in the biogas to convert them to CH4. This process is defined as biological biogas upgrading and is carried out by hydrogenotrophic methanogenic archaea that couples CO2 with H2 to produce...

 18. En gave til skolernes litteraturundervisning

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ......Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ...

 19. Energiforbrug til opvarmning af bygninger

  Budde, J.; Pedersen, D.O.

  Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark....

 20. inspiration til ordning med undervisningsassistenter

  Molbæk, Mette

  2011-01-01

  Dette inspirationshæfte kan bruges som en guide, når I selv vil anvende undervisningsassistenter. Hæftet giver et overblik over, hvad I særligt skal være opmærksomme på for at få mest muligt ud af jeres lokale ordning. Formålet er at inspirere jer til, hvordan I selv kan iværksætte undervisningsa...

 1. Biogas: fuel of the future

  Da Silva, E J

  1980-01-01

  As the energy crisis worsens, bioconversion of organic residue has become increasingly attractive in recent years. There are thousands of biogas plants in developing countries (not including China) and more programs are being launched. Because biogas is conveniently renewable, the author argues that it has a vital role to play, especially as a future source of energy for both developed and developing countries. The operation of a typical biogas plant is described.

 2. Profile and Perceptions of Biogas as Automobile Fuel : A Study of Svensk Biogas

  Larsson, Anneli

  2008-01-01

  From an environmental- and health perspective, biogas and other biomass-based fuels have several advantages; nevertheless the majority of motorists fill their cars with petroleum-based fuels. This thesis is designed to explore the profile of biogas in relation to its perceptions. It is a study concerning the communication between the biogas producing company Svensk Biogas and their biogas users and non biogas users. To obtain a thorough understanding of the profile and perceptions of biogas a...

 3. Biogas Opportunities Roadmap Progress Report

  None, None

  2015-12-01

  In support of the Obama Administration's Climate Action Plan, the U.S. Department of Energy, the U.S. Environmental Protection Agency, and U.S. Department of Agriculture jointly released the Biogas Opportunities Roadmap Progress Report, updating the federal government's progress to reduce methane emissions through biogas systems since the Biogas Opportunities Roadmap was completed by the three agencies in July 2014. The report highlights actions taken, outlines challenges and opportunities, and identifies next steps to the growth of a robust biogas industry.

 4. Biogas plants; Biogasanlagen

  NONE

  2012-07-01

  Within the KRdL expert meeting at 30th October, 2012 in Bonn (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) New requirements on biomass conversion plants based on the Federal Nuisance Control Ordinance (Hans-Peter Ewens); (2) State of the art of the operation of biomass conversion plants (Christina Dornack); (3) Implementation of the regulation VDI 3475 sheet 4 (Markus Helm); (4) Handling of constraints of residents in the licensing procedure as well as during operation (Helmar Hentschke); (5) Explosion protection for biomass conversion plants considering the matters of immission control (Michael Faber); (6) Microbiological and epidemic-hygienic aspects of agricultural biomass conversion plants and their fermentation residues (Werner Philipp); (7) Emissions of climatic relevant gases at the biogas production (Jacqueline Daniel-Gromke); (8) State of the art in the biogas processing (Joachim Krassowski).

 5. Biogas of sanitary fillers

  Serrano Camacho, Ciro

  2007-01-01

  The author proposes a methodology for the preliminary estimation of the energetic potential and environmental improvement derivates of the implementation of these technologies that allows to make the first estimative of biogas generation of sanitary fillers with base in the results of the simulation of three predictive model: One Mexican, other denominated Scholl-Canyon of North American origin and the designed by the EPA. The three models use different versions and constants for a differential equation of degradation of first degree

 6. Fra læsning til literacy

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 7. A regional biogas infrastructure, prospects for the biogas grid

  Hengeveld, Evert Jan; van Gemert, Wim; Bekkering, Jan; Broekhuis, A.A.

  2014-01-01

  A model to describe biogas transport costs in a regional grid is presented. In the model biogas is collected to a central location by transport through dedicated pipelines. Costs have been calculated for two different lay-outs of the grid i.e. star and fishbone lay-out. The costs depend on the

 8. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 9. Biogas - the calculable energy

  Kith, Károly; Nagy, Orsolya; Balla, Zoltán; Tamás, András

  2015-04-01

  EU actions against climate change are rising energy prices, both have emphasized the use of renewable energy,increase investments and energy efficiency. A number of objectives formulated in the EC decree no. 29/2009 by 2020. This document is based on the share of renewable energies in energy consumption should be increased to 20% (EC, 2009). The EU average is 20% but the share of renewables vary from one member state to another. In Hungary in 2020, 14.65% renewable energy share is planned to be achieved. According to the latest Eurostat data, the share of renewable energy in energy consumption of the EU average was 14.1%, while in Hungary, this share was 9.6% in 2012. (EUROSTAT, 2014). The use of renewable energy plant level is influenced by several factors. The most important of these is the cost savings and efficiency gains. Hungarian investments in renewable energy production usually have high associated costs and the payback period is substantially more than five years, depending on the support rate. For example, the payback period is also influenced by the green electricity generated feed prices, which is one of the lowest in Hungary compared the Member States of the European Union. Consequently, it is important to increase the production of green energy. Nowadays, predictable biogas energy is an outstanding type of decentralized energy production. It follows directly that agricultural by-products can be used to produce energy and they also create jobs by the construction of a biogas plant. It is important to dispose of and destroy hazardous and noxious substances in energy production. It follows from this that the construction of biogas plants have a positive impact, in addition to green energy which is prepared to reduce the load on the environment. The production of biogas and green electricity is one of the most environment friendly forms of energy production. Biogas production also has other important ecological effects, such as the substitution of

 10. Intelligence in the power grid and services to the consumers. Issue paper - working group 4; Denmark. Smart Grid Network; Intelligens i el-nettet og serviceydelser til forbrugerne. Issue paper, arbejdsgruppe 4

  Jonsen, B.O. (Solar Danmark A/S, Vejen (Denmark)); Hauge, B. (IT-Branchen, Copenhagen (Denmark)); Strunge, C. (Energinet.dk, Fredericia (Denmark)) (and others)

  2011-07-01

  The Smart Grid Network was established in 2010 by the Danish climate and energy minister tasked with developing recommendations for future actions and initiatives that make it possible to handle up to 50% electricity from wind energy in the power system in 2020. The task of working group 4 was to investigate what it takes to involve consumers in smart grid and how to create good conditions for new services related to smart grid. Against this background, the working group agreed the following recommendations: 1) Enhance consumer engagement. A prerequisite for electricity customers becoming involved in smart grid is that they have awareness and knowledge about the smart grid and their own possibilities for action in relation thereto. Therefore it is important that concepts such as smart grid and flexible electricity consumption gradually become popular among electric customers; 2) Minimize the risk. In order to promote electric customers' and other stakeholders' participation in the smart grid, the risk of this participation must be minimized. It is therefore recommended to enhance the skills of the professionals and to establish a common framework for security; 3) Make it easier to create new services. Part of the potential of smart grid can be realized through new services such as delivery of flexible electricity consumption for electric cars and heat pumps and the resale of local power generation at the customer. To facilitate the conditions for these services, the working group recommends that better access to relevant data is created, that the interoperability of smart grid solutions is strengthened, that requirements for buildings are made, that it is made easier to be an aggregator, and that test and inspiration laboratories for small and medium enterprises in the smart grid area are established. (LN)

 11. Biogas in Austria and Switzerland

  Urbanek, A.

  Several well-functioning biogas plants in Austria and in Switzerland are briefly described. The profitability of the combination of dairy farming and pig breeding is emphasized. The whey produced by the cheese-dairies is fed to the pigs and the pigs dung is fermented to biogas.

 12. Process control in biogas plants

  Holm-Nielsen, Jens Bo; Oleskowicz-Popiel, Piotr

  2013-01-01

  Efficient monitoring and control of anaerobic digestion (AD) processes are necessary in order to enhance biogas plant performance. The aim of monitoring and controlling the biological processes is to stabilise and optimise the production of biogas. The principles of process analytical technology...

 13. Technological assumptions for biogas purification.

  Makareviciene, Violeta; Sendzikiene, Egle

  2015-01-01

  Biogas can be used in the engines of transport vehicles and blended into natural gas networks, but it also requires the removal of carbon dioxide, hydrogen sulphide, and moisture. Biogas purification process flow diagrams have been developed for a process enabling the use of a dolomite suspension, as well as for solutions obtained by the filtration of the suspension, to obtain biogas free of hydrogen sulphide and with a carbon dioxide content that does not exceed 2%. The cost of biogas purification was evaluated on the basis of data on biogas production capacity and biogas production cost obtained from local water treatment facilities. It has been found that, with the use of dolomite suspension, the cost of biogas purification is approximately six times lower than that in the case of using a chemical sorbent such as monoethanolamine. The results showed travelling costs using biogas purified by dolomite suspension are nearly 1.5 time lower than travelling costs using gasoline and slightly lower than travelling costs using mineral diesel fuel.

 14. Biogas: A renewable energy source

  Imiere, E.E.; Ojih, V.B.; Esiekpe, L.E.; Okafor, M.C.; Attoh, V. A.

  2011-01-01

  Biogas refers to a gas produced by the biological breakdown of organic matter in the absence of oxygen. Biogas can be used as a fuel in any country for any heating purpose such as cooking. By means of digesters, the energy in the gas can be converted to electricity and heat. Biogas like natural gas can also be used to power motor vehicle. Biogas is a renewable fuel which qualifies it for a renewable energy subsidy. It is non-toxic, environment-friendly and serve as a means of combating global warming. Biogas is presently being used in U.S.A, U.K, China, Sweden, Brazil, and India amongst others for domestic purposes, transportation and power generation. In this regard, this paper discusses biogas production. It also presents a model design of domestic biogas plant suitable for Nigerian households. The paper recommends that Nigerian Government should intensify efforts in educating the masses on this novel technology for a sustainable global development. A biogas plant designed for Nigerian household discussed in this paper is also recommended.

 15. SOFC Operation with Real Biogas

  Hagen, Anke; Winiwarter, Anna; Langnickel, Hendrik

  2017-01-01

  Biogas is a valuable energy source and will be available in future in systems relying on renewables. It is an attractive fuel for solid oxide fuel cells (SOFC), which are able to utilize the carbon contained in the biogas and which produce electricity with high efficiency. In the current paper......, state‐of‐the‐art SOFCs were studied regarding performance and durability in relation to biogas as fuel and considering important contaminants, specifically sulfur. First, the catalytic behavior in relevant synthetic biogas mixtures was studied and the potential of dry reforming was demonstrated....... Successful long term operation of an SOFC under both, conditions of steam and dry reforming, i.e., addition of steam or CO2 to avoid carbon formation was shown. For the steam reforming case a remarkable period of 3,500 h, hereof 3,000 h in the presence of H2S was achieved. Finally, a real biogas from...

 16. The potential of biogas energy

  Acaroglu, M.; Hepbasli, A.; Kocar, G.

  2005-01-01

  Biogas technology has been known about for a long time, but in recent years the interest in it has significantly increased, especially due to the higher costs and the rapid depletion of fossil fuels as well as their environmental considerations. The main objective of the present study is to investigate the potential of biogas energy in the 15 European Union (EU) countries and in Turkey, which is seeking admission to the EU and is trying to meet EU environmental standards. Biogas energy potential of the 15 EU countries is estimated to be about 800 PJ. Besides this, Turkey's annual animal waste potential is obtained to be about 11.81 million tons with a biogas energy equivalent of 53.6 PJ. It is expected that this study will be helpful in developing highly applicable and productive planning for energy policies towards the optimum utilization of biogas energy. (author)

 17. Small Scale Regenerative Desulfurization of Biogas

  Linders, M.J.G.; Stille, L.C.; Miedema, M.C.; Groenestijn, J.W. van; Goetheer, E.L.V.

  2016-01-01

  The application of small scale biogas digesters to supply biogas to households in developing countries is well established. The biogas is used for different applications, amongst other cooking. Generally, no further treatment of the biogas is applied. Hydrogen Sulfide (H2S) is present in varying

 18. Persondata i relation til ting

  Blume, Peter

  2011-01-01

  En intelligent verden er under udvikling. En verden, hvor stadig flere ting har indbygget digital teknologi, der indsamler personoplysninger med henblik på at lette borgernes tilværelseog for at realisere samfundsmæssige målsætninger. Atiklen vedrører især anvendelsen af intelligente ting i relat...... relation til måling af energiforbrug m.v. Dette kan medføre en øget anvendelse af persondata, og på denne baggrund sætter artiklen fokus på, hvorledes persondataretten finder anvendelse i denne sammenhæng....

 19. Er Kenya klar til valget?

  Laugesen, Henrik

  Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede Østafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ”demokratiske parathed” og dermed måske også en god fornemmelse...... af, hvordan det kommende valg i marts vil forløbe. Dette brief kommer med et bud på, om Kenya kan gøre sig fri af de mørke skygger fra valget i 2007....

 20. Når kvinder kommer til orde

  Galal, Ehab

  2007-01-01

  Arabisk religiøst tv har lanceret en lang række programmer henvendt til kvinder, der handler om alt fra samfundsproblematikker, religiøs fortolkning til livsstilsspørgsmål. Programmerne giver ikke kun nye bud på muslimske kvindeidentiteter, men bryder med tabuiserede temaer som fx vold mod kvinde...

 1. Tid til eftertanke i Danske Bank

  Iversen, Martin

  2013-01-01

  Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie.......Det er tankevækkende, at Danske Bank aldrig har taget initiativ til en åben, viden- skabelig analyse af bankens historie....

 2. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 3. Så lyt dog til kritikken af Sundhedsplatformen

  Bansler, Jørgen P.; Søgaard, Jes

  2017-01-01

  Det er på tide, at Region Hovedstaden tager klinikernes bekymringer og kritik af Sundhedsplatformen alvorligt. Tiden er ikke inde til 'gevinstrealisering', men til at løse de alvorlige problemer, man kæmper med ude på hospitalerne...

 4. Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter

  Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. århundrede og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst. Bogens bidrag er inddelt i fire. I del I introduceres læseren til begreberne apologi og apologetik i antikken og...

 5. En introduktion til ikke-finansielle regnskaber

  Liempd, Dennis van

  dobbelt. For det første giver det en kort historisk rids over udviklingen af ikke-finansielle regnskaber fra sidst i 1960-erne til nu. Papiret tager udgangspunkt i principal-agent problemet fra de traditionelle, finansielle regnskaber og skitserer derefter kort overgangen fra det industrielle samfund til...

 6. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder

  Andersen, Kim Normann; Damsgaard, Jan

  virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende...

 7. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  . Basel-komiteen har endnu ikke udformet konkrete krav til systemisk vigtige finansielle institutioner, men rammerne for de samlede regulative Basel III-kapitalkrav er i dag så langt fremme, at de schweiziske myndigheders forslag til kapitalkrav for systemiske institutioner i det følgende sammenlignes med...... Basel III....

 8. Regnskabsbrugernes adgang til finansiel information via Internettet

  Holm, Claus

  1999-01-01

  Artiklen beskriver de børsnoterede selskabers eksisterende rapporteringspraksis via Internettet. Over halvdelen af selskaberne har et website med adgang til finansielle informationer og måned for måned kommer flere til. Selv om årsregnskabets form og indhold er under revision, tyder intet på...

 9. Norsk inspiration til Næstved

  Bagger, Bettan

  2007-01-01

  Udveksling er ikke et ukendt fænomen i sygeplejerskeuddannelsen – der er en livlig trafik af studerende – ikke bare i norden, men uddannelsen sender studerende ud til flere mere eller mindre eksotiske steder i verden og modtager tilsvarende studerende fra samme. Dette er til stor glæde, gavn og u...

 10. Special file: biogas

  Signoret, Stephane; Mary, Olivier; Zebboudj, Idir; Mounissamy, Alice; Sandrin-Deforge, Armelle; Petitot, Pauline; De Santis, Audrey

  2015-01-01

  With some graphs indicating the number and types of existing and projected biogas production units, a first article outlines that the development rate is presently too low to be able to reach objectives defined for 2020. A second article comments the results of a benchmark study performed by the ADEME on the biogas sector status in European countries (a map indicates the levels of production and electricity purchase tariffs, the evolution of development conditions, and the types of financial support). In an interview, a GrDF manager in charge of strategy discusses the GrDF strategy on biomethane, the future management of gas networks, the operation of existing biomethane injection sites, future projects, the management of consumption variations, and the issue of biomethane injection tariff. An article then presents an experiment made by farmers in western France who gathered about a methanization site with a unit of injection of biomethane into the natural gas network. The assessment of another experiment (a Methanea methanization unit operated by two farmers in the Ain district) is then presented. The next article gives an overview of the various possibilities proposed by the legal framework for the contract between input providers and the methanization unit operator. Different assessment tools are then presented: Flash BMP (a fast and affordable method of measurement of the biochemical methane potential or BMP to perform feasibility studies), and a software for the precise assessment of the profitability of a methanization unit. In an interview, a member of Weltec Biopower proposes a brief overview of services and products proposed by this company which installs biogas and bio-methanization every where in the world. A last article addresses the recent evolutions and progress of certification of French digestates

 11. Biogas from lignocellulosic biomass

  Berglund Odhner, Peter; Schabbauer, Anna [Grontmij AB, Stockholm (Sweden); Sarvari Horvath, Ilona; Mohseni Kabir, Maryam [Hoegskolan i Boraas, Boraas (Sweden)

  2012-01-15

  Grontmij AB has cooperated with the University of Boraas to evaluate the technological and economical possibilities for biogas production from substrates containing lignocellulose, such as forest residues, straw and paper. The state of knowledge regarding biogas production from cellulosic biomass has been summarized. The research in the field has been described, especially focusing on pretreatment methods and their results on increased gas yields. An investigation concerning commercially available pretreatment methods and the cost of these technologies has been performed. An economic evaluation of biogas production from lignocellulosic materials has provided answers to questions regarding the profitability of these processes. Pretreatment with steam explosion was economically evaluated for three feedstocks - wood, straw and paper - and a combination of steam explosion and addition of NaOH for paper. The presented costs pertain to costs for the pretreatment step as it, in this study, was assumed that the pretreatment would be added to an existing plant and the lignocellulosic substrates would be part of a co-digestion process. The results of the investigation indicate that it is difficult to provide a positive net result when comparing the cost of pretreatment versus the gas yield (value) for two of the feedstocks - forest residues and straw. This is mainly due to the high cost of the raw material. For forest residues the steam pretreatment cost exceeded the gas yield by over 50 %, mainly due to the high cost of the raw material. For straw, the production cost was similar to the value of the gas. Paper showed the best economic result. The gas yield (value) for paper exceeded the pretreatment cost by 15 %, which makes it interesting to study paper further.

 12. Natural attenuation of biogas in landfill covers

  Cossu, R.; Privato, A.; Raga, R.

  2005-01-01

  In the risk evaluation of uncontrolled biogas emissions from landfills, the process of natural attenuation in landfill covers assumes a very important role. The capacity of biogas oxidation in the cover soils seems to be the most important control to mitigate the biogas emission during the aftercare period when the biogas collection system might fail. In the present paper laboratory experiences on lab columns to study the biogas oxidation are discussed [it

 13. Biotechnological intensification of biogas production

  Bagi, Z.; Acs, N.; Balint, B.; Horvath, L.; Dobo, K.; Perei, K.R.; Rakhely, G.; Kovacs, K.L. [Szeged Univ. (Hungary). Dept. of Biotechnology; Hungarian Academy of Sciences, Szeged (Hungary). Inst. of Biophysics

  2007-08-15

  The importance of syntrophic relationships among microorganisms participating in biogas formation has been emphasized, and the regulatory role of in situ hydrogen production has been recognized. It was assumed that the availability of hydrogen may be a limiting factor for hydrogenotrophic methanogens. This hypothesis was tested under laboratory and field conditions by adding a mesophilic (Enterobacter cloacae) or thermophilic hydrogen-producing (Caldicellulosyruptor saccharolyticus) strain to natural biogas-producing consortia. The substrates were waste water sludge, dried plant biomass from Jerusalem artichoke, and pig manure. In all cases, a significant intensification of biogas production was observed. The composition of the generated biogas did not noticeably change. In addition to being a good hydrogen producer, C. saccharolyticus has cellulolytic activity; hence, it is particularly suitable when cellulose-containing biomass is fermented. The process was tested in a 5-m{sup 3} thermophilic biogas digester using pig manure slurry as a substrate. Biogas formation increased at least 160-170% upon addition of the hydrogen-producing bacteria as compared to the biogas production of the spontaneously formed microbial consortium. Using the hydrogenase-minus control strain provided evidence that the observed enhancement was due to interspecies hydrogen transfer. The on-going presence of C. saccharolyticus was demonstrated after several months of semicontinuous operation. (orig.)

 14. Biogas Production from Chicken Manure

  Kenan Dalkılıç

  2013-11-01

  Full Text Available Traditionally, animal manures are burned for heating in Turkey. It is also used as soil conditioner which has adverse environmental effects. Although, the use of renewable energy sources in Turkey is very limited, the application studies on biogas production from animal manure are increasing. 25-30% of total animal manures produced in Turkey are composed of chicken manure. The works on biogas production from chicken manure are very limited in Turkey. In this paper, biogas production studies from chicken manure in Turkey and in the World are reviewed.

 15. Biogas production and biogas as vehicle fuel - Swedish experiences

  Lindberg, A E [VBB Viak AB, Stockholm (Sweden)

  1997-08-01

  In Sweden there are totally about 220 biogas plants in operation. The major part of these plants (134) are represented by sewage sludge treatment facilities at waste water treatment plants. At 60 sites the biogas is generated from landfills or cell digesters at landfills. In 1996, the amount produced had a total energy content of about 1,35 TWh (or 4 900 PJ). (EG)

 16. Trang eller tvang til udvikling?

  Olsén, Peter

  2012-01-01

  Siden 1980’erne i USA og siden 1990’erne i Danmark har coachingbølgen bredt sig med en utrolig gennemslagskraft. Det gælder både i hverdagslivet, i arbejdslivet og i uddannelserne. Alle synes at efterspørge coaching – og vil selv være coaches. Forfatteren kender det fra sin egen arbejdsplads......, universitetet: de studerende ønsker det inderligt. Måske ligefrem en coach til hver. Som en anmelder skrev om et beslægtet fænomen (nemlig Otto Scharmers populære teori U): Den synes at være svaret på en længsel. Men hvilken længsel? – og hvilket svar?...

 17. Justin Bieber - en toneangivende formidler til tweens

  Lundeby, Maria Celine Kolberg

  2014-01-01

  Ønsket mitt med oppgaven har vært å skape en bevissthet om at populærkulturen er en formidler av noe, og at dette noe bærer i seg potensialet til å ha direkte betydning for vanlige menneskers liv. Gjennom dette utblikket har målet vært å synliggjøre noen eksempler på hvordan det som formidles kan bli gode innfallsvinkler til samtaler om og forkynnelse av kristen tro til tweens. Selv om denne oppgaven har tatt utgangspunkt i et veldig konkret eksempel, Justin Bieber, er de grunnleg...

 18. Forskningskommunikation på nettet

  Poulsen, Signe Herbers

  2010-01-01

  of organic research communication online the thesis underline the fact that that the internet has become a popular media and a primary source for science communication on organic research. Nevertheless the actual use of online resources depends on the user’s background and their social networks as well...... as the information provider’s design of the web communication. The results indicate that science communication online primarily consists of traditional forms of dissemination and that print media is in fact “remediated” online. The communication is characterized by one-way dissemination from researchers...... to stakeholders and two-way communication and dialogue is not supported online. This partly has to do with the traditional use of the internet as an information provider, research traditions, culture as well as conventions of science communication. At the same time the potentials for supporting two...

 19. Danske kunstmuseerpå nettet

  Løssing, Sophie Warberg

  2008-01-01

  This thesis offers an analysis and discussion of the exhibition and communication of art on the web as it is practiced by Danish publicly funded art museums. The project rests on the fundamental assumption that the web poses a field of opportunity that opens new avenues for the communication...... and exhibition of art. The aim of the project, therefore, is twofold: 1) To examine and analyse how Danish publicly funded art museums use their websites to exhibit and communicate art. 2) To study and analyse why these museums use their websites in the manner they do. The first aim is pursued by conducting...... an extensive empirical study utilising various methodologies, for instance a questionnaire distributed to all the museums, in-depth interviews with employees from five selected art museums and analyses of their websites. The second objective is pursued through a theoretical approach, which aims to establish...

 20. Nitrogen availability of biogas residues

  El-Sayed Fouda, Sara

  2011-09-07

  The objectives of this study were to characterize biogas residues either unseparated or separated into a liquid and a solid phase from the fermentation of different substrates with respect to their N and C content. In addition, short and long term effects of the application of these biogas residues on the N availability and N utilization by ryegrass was investigated. It is concluded that unseparated or liquid separated biogas residues provide N at least corresponding to their ammonium content and that after the first fertilizer application the C{sub org}:N{sub org} ratio of the biogas residues was a crucial factor for the N availability. After long term application, the organic N accumulated in the soil leads to an increased release of N.

 1. BIOGAS PRODUCTION FROM CATCH CROPS

  Molinuevo-Salces, Beatriz; Larsen, Søren U.; Ahring, Birgitte Kiær

  2014-01-01

  -substrate in manure-based biogas plants and the profit obtained from the sale of biogas barely compensates for the harvest costs. A new agricultural strategy to harvest catch crops together with the residual straw of the main crop was investigated to increase the biomass and thereby the methane yield per hectare......Catch crop cultivation combined with its use for biogas production would increase renewable energy production in the form of methane, without interfering with the production of food and fodder crops. The low biomass yield of catch crops is the main limiting factor for using these crops as co...... biomass. Leaving the straw on the field until harvest of the catch crop in the autumn could benefit biogas production due to the organic matter degradation of the straw taking place on the field during the autumn months. This new agricultural strategy may be a good alternative to achieve economically...

 2. Monitoring of biogas test plants

  Holm-Nielsen, Jens Bo; Esbensen, Kim H.

  2011-01-01

  realistic bioreactor scales, it is necessary to obtain a fairly constant level of volatile fatty acid (VFA) concentration, which furthers a stable biogas production. Uncontrolled VFA contents have a significant negative impact on biogas production; VFA concentrations should not exceed 5–6000 mg/L lest......Most studies reported in the literature have investigated near infrared spectroscopy (NIR) in laboratory-scale or minor pilot biogas plants only; practically no other studies have examined the potential for meso-scale/full-scale on-line process monitoring. The focus of this study is on a meso......-scale biogas test plant implementation of process analytical technologies (PAT) to develop multivariate calibration/prediction models for anaerobic digestion (AD) processes. A 150 L bioreactor was fitted with a recurrent loop at which NIR spectroscopy and attendant reference sampling were carried out. In all...

 3. Decentralized power generation from biogas

  2008-01-01

  Areva Bioenergies proposes ready-to-use biogas production and valorization units that use industrial effluents (liquid effluents, spent water, solid wastes). Biogas valorization is performed through cogeneration plants with an output power of 500 kW to 10 MW. This brochure presents Areva's global offer in methanation projects (support, engineering, optimization). Areva Bioenergies counts 20 dual-purpose power plants in operation or under construction in the world which represent an installed power of 220 MW

 4. Trenton Biogas LLC

  Blair, William Brian [Trenton Biogas LLC, Trenton, NJ (United States)

  2017-06-13

  During the total period of funding, the project objectives changed. The initial objective of the project was to research the health and efficacy of two commercial derivative products of levulinic acid extracted from food waste and to optimize conversion methods for manufacturing. Unfortunately, and prior to any final conclusions, the scientist performing the studies passed away leaving much of the work incomplete. Analysis of the initial work product suggested that the process for commercializing levulinic acid from the food waste product was cost prohibitive mostly due to the market readiness for the levulinic acid product. The second phase of funding research period focused on utilizing the food waste (which had already been researched from phase 1) for other sources of energy. The focus and objectives of this phase were more focused on the technology transfer necessary to commercialize anaerobic digestion of food waste in a somewhat urban environment. During this transition, the project name changed from Trenton Fuel Works to Trenton Biogas.

 5. Collective biogas plants

  1992-01-01

  Papers contributed to the European seminar on collective biogas plants held at Herning, Denmark on October 22-23 under the auspices of the Commission of the European Communities, Directorate-General for Energy (DG XVII) are presented. Within the framework of the THERMIE programme, a network of OPETs (Organizations for the Promotion of Energy Technologies) was set up in order to disseminate information on new energy technologies throughout the European communities. The potential for further implementation of centralized capacity for the conversion of animal manures and other organic wastes to bio-fuels, not only in central and eastern Europe but also in the developing countries, is discussed in addition to the relevant technologies. Actual biomass conversion plants are described and details are given on operational experience and plant management. Agricultural, economic and policy aspects are also dealt with. (AB)

 6. Combined utilization of biogas and natural gas

  Jensen, J.; Tafdrup, S.; Christensen, J.

  1997-01-01

  The Danish natural gas network has been established during the past 10 years. Running parallel with this a small but growing production of biogas from centralized biogas plants and landfills has been developed. The annual biogas production is expected to keep growing and increase tenfold in the next 25 year period with a reduction of green house gas emissions as one of the important incentives. The last years' development and expansion of the Danish biogas sector has shown a need for combined utilization of biogas and natural gas. If larger volumes of biogas are present, upgrading and distribution by the natural gas network may be an alternative to combined utilization. (au) 12 refs

 7. The commercialization of biogas production

  Christensen, J.

  1992-01-01

  Currently there are ten large collective biogas plants and ten smaller farm plants operating in Denmark. During the last five years, biogas technology has undergone extensive technological development. The developmental process is supported by a public R and D programme and a follow-up programme for full-scale demonstration plants. Most plants still need considerable income increases before a final conclusion can be reached as to whether it is possible to achieve a profit from a corporate economic viewpoint. All plants have received investment grants. Gas production is in most cases reliable, especially due to the admixture of easily convertible organic waste as a supplement to the slurry supplies. Profitable collective biogas plants are within reach, even without investment grants. The total intake of biomass must be supplemented by 10 to 25 per cent easily convertible organic waste so that the minimum gas production reaches 30 to 35 m 3 per m 3 of biomass. Plants based solely on animal manure are not profitable. Energy from the biogas has to be sold at prices corresponding to consumer prices, which include Danish energy taxes. Collective biogas plants in Denmark appear to be approaching a commercial breakthrough. The concept of a collective biogas plant has been developed to address the energy-related, environmentally-related and agricultural problems. (AB)

 8. GAS TURBINE ENGINES CONSUMING BIOGAS

  Е. Ясиніцький

  2011-04-01

  Full Text Available A problem of implementation of biofuel for power plants of big capacity was considered in thisarticle. Up to date in the world practice a wide implementation of biogas plants of low and medialcapacity are integrated. It is explained by the big amount of enterprises in which relatively smallvolumes of organic sediment excrete in the process of its activity. An emphasis of article is on thatenterprises, which have big volumes of sediments for utilizing of which module system of medialcapacity biogas plants are non-effective. The possibility of using biogas and biomethane as a fuelfor gas turbine engine is described. The basic problems of this technology and ways of its solutionsare indicated. Approximate profitability of biogas due to example of compressor station locatednearby poultry factory was determined also. Such factors as process characteristics of engine withcapacity of 5 MW, approximate commercial price for natural gas and equipment costs due toofficial sources of “Zorg Ukraine” company was taken into consideration. The necessity forproviding researches on influence of biogas on the process characteristics of gas turbine engine andits reliability, constructing modern domestic purification system for biogas was shown.

 9. Tid til at optrappe i Ukraine

  Nielsen, Kristian L.

  2015-01-01

  Man redder ingen menneskeliv ved at nægte ukrainerne midler til at forsvare sig selv. Man vinder ikke en krig med tæpper, som præsident Petro Porosjenko fortalte den amerikanske kongres i september....

 10. Brændeovnes bidrag til luftforurening

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Brændeovnenes bidrag til luftforurening er blevet kortlagt med en hidtil uset detaljeringsgrad. Det er forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) på Aarhus Universitet som står bag kortlægningen. En omfattende målekampagne i Slagslunde viser at brændeovnene bidrager væsentligt til partikelfor......Brændeovnenes bidrag til luftforurening er blevet kortlagt med en hidtil uset detaljeringsgrad. Det er forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) på Aarhus Universitet som står bag kortlægningen. En omfattende målekampagne i Slagslunde viser at brændeovnene bidrager væsentligt til...

 11. Fra kolonistyre til afhængighed

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 12. Danmark ligger til otte OL-medaljer

  Nielsen, Klaus; Storm, Rasmus K.

  2012-01-01

  Danmark står til at vinde otte medaljer uden dog at have oplagte guldkandidater i London, viser en analyse af medaljefordelingen ved det kommende OL. Her vil Kina sandsynligvis overhale USA som den mest vindende nation.......Danmark står til at vinde otte medaljer uden dog at have oplagte guldkandidater i London, viser en analyse af medaljefordelingen ved det kommende OL. Her vil Kina sandsynligvis overhale USA som den mest vindende nation....

 13. Kom nyliberalismen til Danmark i 1982?

  Ydesen, Christian; Høberg, Per

  2009-01-01

  Med afsæt i statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstaler fra 2004 og 2007, hvor der tales om en konsekvent økonomisk linje fra 1982 og frem til i dag, rejser dette bidrag en diskussion af, hvorvidt og på hvilke præmisser startskuddet til det nuværende nyliberale regime i Danmark lød med lance...

 14. Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og...

 15. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 16. Biogas plants in the Swiss agriculture

  Wellinger, A

  1985-01-01

  Description of the systems of Swiss biogas plants, gas production rates and the use of the gas for heating the biogas digesters and apartments, for agriculture, cheese factories, and for the production of electricity.

 17. Biogas Koczala. Biogas project in Koczala. Feasibility study. Technical report

  2004-08-01

  The present production of district heating in Koczala is based on coal. The district heating system is worn out technically and economically and according to the 2001 Energy Plan of Koczala the district heating plant shall be converted to a combination of a biogas fired CHP and a wood chip boiler. The overall objective of this project is to access the feasibility and viability construction an operation of a biogas plant owned by the co-operative agricultural company, Poldanor S.A. The feasibility study includes: 1) Availability of organic waste in the Koczala area, 2) Possibilities of using energy crops in the biogas plant, 3) Possibilities of receiving grants from the Polish National Fund for Environmental Protection, the new EU regional funds and through the joint implementation market (CO 2 quotas), 4) Alternative locations of the biogas plant and the CHP unit, 5) Alternative strategies for selling electricity and heat, 6) Organisational issues (ownership). This report concludes that implementing the biogas project is environmentally and financially feasible and viable. If organic waste and/or maize silage can be provided and gasified without problems, the plant can supply as well the Koczala farm as the fodder mill with steam and heat, and also supply Koczala district heating system with approx. 75% of yearly heat consumption. Furthermore, electricity is supplied to the fodder mill and the public grid. (BA)

 18. Biogas utilization: Experimental investigation on biogas flameless combustion in lab-scale furnace

  Hosseini, Seyed Ehsan; Wahid, Mazlan Abdul

  2013-01-01

  Highlights: • High costs of biogas purification and low calorific value of biogas are the main obstacles of biogas utilization. • The energy of biogas can be extracted by flameless combustion without any modification in burner or combustion system. • The efficiency of biogas flameless combustion and conventional combustion were 53% and 32% respectively. • The temperature inside the biogas flameless chamber is uniform. • In biogas flameless combustion, NO x and CO 2 formation decrease drastically in comparison with traditional combustion. - Abstract: Biogas generated in the anaerobic digestion of biomass and organic wastes by micro-organisms can be applied for heating, transportation and power generation as a renewable energy source. However, low calorific value (LCV) of biogas is one the most important bottlenecks of biogas conversion into electrical or thermal energy. Indeed, the presence of corrosive gases such as H 2 S and water vapor in biogas components makes some dilemmas in biogas purification and utilization. In order to obtain the efficient biogas utilization method, different biogas resources, physical and chemical properties of biogas and biogas combustion characteristics should be considered. In this paper biogas was utilized in lab-scale flameless combustion furnace and the performance of flameless combustion chamber fueled by biogas has been presented. Results demonstrated that flameless combustion is one of the best feasible strategies for biogas utilization. Uniformity of temperature in the flameless furnace increases the durability of refractory and related equipment. Simplicity of the flameless burner, pollutant formation reduction and fuel consumption decreases are the main causes of biogas flameless combustion supremacy

 19. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 20. Trend chart: biogas. Forth quarter 2016

  Cavaud, Denis

  2017-02-01

  This publication presents the biogas industry situation of continental France and overseas territories during the forth quarter 2016: total connected load of biogas power plants, new connected facilities, regional distribution of facilities, evolution of quarterly production, distribution of facilities versus power and type, evolution forecasts of biogas power generation, detailed regional results, biomethane injection in natural gas distribution systems, methodology used

 1. Trend chart: biogas. Second quarter 2016

  Cavaud, Denis

  2016-08-01

  This publication presents the biogas industry situation of continental France and overseas territories during the Second quarter 2016: total connected load of biogas power plants, new connected facilities, regional distribution of facilities, evolution of quarterly production, distribution of facilities versus power and type, evolution forecasts of biogas power generation, detailed regional results, biomethane injection in natural gas distribution systems, methodology used

 2. Trend chart: biogas. Third quarter 2016

  Cavaud, Denis

  2016-11-01

  This publication presents the biogas industry situation of continental France and overseas territories during the third quarter 2016: total connected load of biogas power plants, new connected facilities, regional distribution of facilities, evolution of quarterly production, distribution of facilities versus power and type, evolution forecasts of biogas power generation, detailed regional results, biomethane injection in natural gas distribution systems, methodology used

 3. Trend chart: biogas. First quarter 2016

  Cavaud, Denis

  2016-05-01

  This publication presents the biogas industry situation of continental France and overseas territories during the first quarter 2016: total connected load of biogas power plants, new connected facilities, regional distribution of facilities, evolution of quarterly production, distribution of facilities versus power and type, evolution forecasts of biogas power generation, detailed regional results, biomethane injection in natural gas distribution systems, methodology used

 4. Panorama 2018 - Biogas in Europe: future prospects?

  Maisonnier, Guy; Grandjean, Julien; Bouter, Anne; Collet, Pierre; Gauthier, Thierry

  2018-01-01

  Biogas, produced from all kinds of organic matter, is used to produce electricity and heat. Biomethane, which is biogas stripped of its CO 2 component, can be injected into the natural gas network or upgraded to biofuel for use in the transport sector. In Europe, biogas represented 8% of renewable fuel production in 2015, equivalent to 4% of European natural gas consumption. (authors)

 5. Biogas and Hydrogen Systems Market Assessment

  Milbrandt, Anelia [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Bush, Brian [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Melaina, Marc [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States)

  2016-03-31

  This analysis provides an overview of the market for biogas-derived hydrogen and its use in transportation applications. It examines the current hydrogen production technologies from biogas, capacity and production, infrastructure, potential and demand, as well as key market areas. It also estimates the production cost of hydrogen from biogas and provides supply curves at a national level and at point source.

 6. Biomass and biogas : potentials, efficiencies and flexibility

  Hofstede, Gert; Wouterse, Brian; Faber, Folkert; Nap, Jan Peter

  2012-01-01

  In the field of ‘renewable energy resources’ formation of biogas Biomass and biogas: potentials, efficiencies and flexibility is an important option. Biogas can be produced from biomass in a multistep process called anaerobic digestion (AD) and is usually performed in large digesters. Anaerobic

 7. Methanogenesis in Thermophilic Biogas Reactors

  Ahring, Birgitte Kiær

  1995-01-01

  Methanogenesis in thermophilic biogas reactors fed with different wastes is examined. The specific methanogenic activity with acetate or hydrogen as substrate reflected the organic loading of the specific reactor examined. Increasing the loading of thermophilic reactors stabilized the process as ....... Experiments using biogas reactors fed with cow manure showed that the same biogas yield found at 550 C could be obtained at 610 C after a long adaptation period. However, propionate degradation was inhibited by increasing the temperature.......Methanogenesis in thermophilic biogas reactors fed with different wastes is examined. The specific methanogenic activity with acetate or hydrogen as substrate reflected the organic loading of the specific reactor examined. Increasing the loading of thermophilic reactors stabilized the process...... as indicated by a lower concentration of volatile fatty acids in the effluent from the reactors. The specific methanogenic activity in a thermophilic pilot-plant biogas reactor fed with a mixture of cow and pig manure reflected the stability of the reactor. The numbers of methanogens counted by the most...

 8. Biogas production from catch crops

  Molinuevo-Salces, Beatriz; Larsen, Søren U.; Ahring, Birgitte Kiær

  2013-01-01

  , being in the ranges of 1.4–3.0 t ha−1 and 0.3–1.7 t ha−1 for Holstebro and Aabenraa, respectively. Specific methane yields were in the range of 229–450 m3 t−1 of VS. Methane yields per hectare of up to 800 m3 ha−1 were obtained, making catch crops a promising source of feedstock for manure-based biogas......Manure-based biogas plants in Denmark are dependent on high yielding biomass feedstock in order to secure economically feasible operation. The aim of this study was to investigate the potential of ten different catch crop species or mixtures as feedstock for biogas production in co...

 9. Integrated rural industrialization through biogas

  Anon.

  1992-01-01

  Role of biogas in rural industrialization in India is explained. The Khadi and Village Industries Commission has installed over 2 lakhs (0.2 million) biogas plants during the last 30 years. A 15 cu.m. capacity plant costs Rs. 35,000/-. It produces 65 tons bio-manure worth Rs. 13,000/- in a year and fuel gas equivalent to 3,285 litres of kerosene worth Rs. 9855/-. It provides employment to 300 man days. In addition to serving as a source of energy and manure, it reduces deforestation, solves rural sanitation problem and maintain environmental equilibrium. Industrial activities suitable for rural areas and which can use biogas as a source of power are indicated. (M.G.B.)

 10. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 11. Principal methods for biogas desulphurization

  Ortega Viera, Lianys; Fernández Santana, Elina; Muñoz, Susana Rodríguez; Bárcenas Pérez, Liuver

  2015-01-01

  At present the world is facing an energy crisis, where one of the factors contributing to it is the indiscriminate use of conventional fuels, therefore, alternatives for obtaining biofuels such as biogas are being sought. Biogas contains hydrogen sulphide, which has a high toxicity and corrosive properties, which limits their use. Methods for efluent gas desulphurization can be classified according to their physico-chemical principles as follows: absorption using inorganic and organic chemicals, physical adsorption, biotecnologichal methods and membrane filtration. In this paper an analysis of the methods used worldwide is presented as well as the results achieved from the Cuban experience. (author)

 12. Improvement of Biogas Production by Bioaugmentation

  Kovács, K. L.; Ács, N.; Kovács, E.; Wirth, R.; Rákhely, G.; Strang, Orsolya; Herbel, Zsófia; Bagi, Z.

  2013-01-01

  Biogas production technologies commonly involve the use of natural anaerobic consortia of microbes. The objective of this study was to elucidate the importance of hydrogen in this complex microbial food chain. Novel laboratory biogas reactor prototypes were designed and constructed. The fates of pure hydrogen-producing cultures of Caldicellulosiruptor saccharolyticus and Enterobacter cloacae were followed in time in thermophilic and mesophilic natural biogas-producing communities, respectively. Molecular biological techniques were applied to study the altered ecosystems. A systematic study in 5-litre CSTR digesters revealed that a key fermentation parameter in the maintenance of an altered population balance is the loading rate of total organic solids. Intensification of the biogas production was observed and the results corroborate that the enhanced biogas productivity is associated with the increased abundance of the hydrogen producers. Fermentation parameters did not indicate signs of failure in the biogas production process. Rational construction of more efficient and sustainable biogas-producing microbial consortia is proposed. PMID:23484123

 13. A Review of Biogas Applications across Continents

  Lybæk, Rikke; kofi Ackom, Emmanuel; Cudjoe Bensah, Edem

  This paper analyses the biogas development within Ghana, Thailand and Denmark to shed light on the different development patterns and future trends that is seen within the biogas sector. Literature review in the form of journal articles and reports is assessed, interviews with agricultural...... and biogas experts - as well as policy makers within the field of renewable energy - is being conducted. The biogas technology was analysed according to ‘historical development’, ‘feedstock utilization’ and ‘future development’. As far as the future prospects for the biogas technology the paper concludes...... are required to move forward. Thailand and Denmark has set up support programs and emphasized on using industrial organic feedstock for biogas production, and Denmark has formulated political targets for utilizing organic household waste as biogas feedstock. For all three countries apply, despite...

 14. Fra aktivering til beskæftigelse

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne...... rapport ser på, hvad der karakteriserer dagpengemodtagere i aktivering og på overgangen fra aktivering til beskæftigelse. Rapporten fokuserer blandt andet på de aktiveredes lønniveau og valg af branche efter endt aktivering. Rapporten, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet...

 15. Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen

  Nielsen, Steen; Melander, Preben; Jakobsen, Morten

  2007-01-01

  Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003...... relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også...

 16. Introduktion til Modul 12 på Ergoterapeutuddannelsen

  2013-01-01

  Fungerer som de studerendes forberedelse til introduktionen, samt til at arbejde interaktivt. De studerende arbejder interaktivt i de 3 lektioner som undervisningen forløber over, mhp. at inddrage de studerende i viden om modulets indhold....

 17. Biogas Upgrading and Waste-to-Energy | Bioenergy | NREL

  Biogas Upgrading and Waste-to-Energy Biogas Upgrading and Waste-to-Energy NREL's waste-to-energy research and development required for upgrading biogas to fuels and high-value co-products. Featured (2014) Biogas Potential in the United States, NREL Fact Sheet (2013) View all NREL biogas upgrading and

 18. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv:En undervisningsnote til undervisning i strategi

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980.

 19. ESCO-samarbejde: en vej til energioptimering

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev

  2013-01-01

  Som forvaltere af bygningsporteføljer er mange danske kommuner i gang med en strategi for energioptimering af eksisterende bygninger. Overvejelserne går på mål og visioner, in-house eller outsourcing af opgaverne, samt vurderinger af konkrete tiltag. En ny rapport opsamler de foreløbige erfaringe...... med brug af ESCO (Energy Service Companies) til energieffektivisering i kommunale bygninger. Målgruppen for rapporten er primært kommunerne, men også andre bygningsejere kan finde inspiration og vejledning til energioptimering i FM....

 20. Bliver big data til big business?

  Ritter, Thomas

  2015-01-01

  Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge.......Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge....

 1. Jyske banker til kaffe hos Lizette

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  En fusion mellem Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord vil kunne skabe et stærkt alternativ til Danske Bank og Nordea, men det er næppe realistisk. Her kunne bankerne lære noget af LO og FTF.......En fusion mellem Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord vil kunne skabe et stærkt alternativ til Danske Bank og Nordea, men det er næppe realistisk. Her kunne bankerne lære noget af LO og FTF....

 2. Professor: Danmarkskanon skal give plads til mangfoldighed

  Schmidt, Garbi

  2016-01-01

  DEBAT: Danmark har igennem størstedelen af sin historie været et flerkulturelt land. Vi kan derfor ikke diskutere danske værdier til en Danmarkskanon uden at kaste et blik på globale strømninger og vores mangfoldige fortid, skriver Garbi Schmidt, professor ved RUC......DEBAT: Danmark har igennem størstedelen af sin historie været et flerkulturelt land. Vi kan derfor ikke diskutere danske værdier til en Danmarkskanon uden at kaste et blik på globale strømninger og vores mangfoldige fortid, skriver Garbi Schmidt, professor ved RUC...

 3. Motivation til studiegennemførsel

  Paaske Nielsen, Liselotte; Stelter, Reinhard

  2015-01-01

  Hvordan kan coaching anvendes som motivation, udvikling af studiekompetence, selvværd, selvtillid, sammenhold, studiemiljø og studieglæde, så den studerendes mulighed for fastholdelse og gennemførsel af uddannelsen optimeres og den studerende mestrer study-life balance. Gennemførsel af studiet på...... – eller den forekommer, når studievejlederen har indkaldt til samtale ved manglende studieaktivitet eller en ikke bestået prøve. Gruppevejledninger forekommer ved studieudviklende samtaler til fremme af motivation, studiekompetence og studiemiljø samt ved valgprocesser i studiet. Gruppevejledninger...

 4. Fri til at vælge friheden fra?

  Jensen, Thomas Ryan

  2010-01-01

  Artiklen undersøger frihed som begreb, værdi og valg i relation til selvledelse. Fokus på de mulige negative konsekvenser af at opfatte friheden som et gode, alle gerne vil have mere af. Handlingsanvisende i forhold til at afklare medarbejderes ønskede frihedsgrader i relation til selvledelse....

 5. At formidle musikterapi til lægmand

  Hannibal, Niels Jørgensen

  2015-01-01

  Denne artikel omhandler at formidle musikterapi til lægmand. Det vil sige til personer, der ikke har specielle forudsætninger for, at forstå det som sker i musikterapi, og hvorfor musikterapi er egnet til psykiatriske problemstillinger og hvordan det virker. Artiklen giver fire eksempler på hvord...

 6. Towards novel biogas upgrading processes

  Privalova, E.

  2013-06-01

  Biogas production has considerable development possibilities not only in Finland but all over the world since it it the easiest way of creating value out of various waste fractions and represents an alternative source of renewable energy. Development of efficient biogas upgrading technology has become an important issue since it improves the quality of biogas and for example facilitating its injection into the natural gas pipelines. Moreover, such upgrading contributes to resolving the issue of increasing CO{sub 2} emissions and addresses the increasing climate change concerns. Together with traditional CO{sub 2} capturing technologies a new class of recently emerged sorbents such as ionic liquids is claimed as promising media for gas separations. In this thesis, an extensive comparison of the performance of different solvents in terms of CO{sub 2} capture has been performed. The focus of the present study was on aqueous amine solutions and their mixtures, traditional ionic liquids, 'switchable' ionic liquids and poly(ionic liquid)s in order to reveal the best option for biogas upgrading. The CO{sub 2} capturing efficiency for the most promising solvents achieved values around 50-60 L CO{sub 2}/L absorbent. These values are superior to currently widely applied water wash biogas upgrading system. Regeneration of the solvent mixtures appeared to be challenging since the loss of initial efficiency upon CO{sub 2} release was in excess of 20-40 vol %, especially in the case of aqueous amine solutions. In contrast, some of the ionic liquids displayed reversible behavior. Thus, for selected 'switchable' ionic and poly(ionic liquid)s the CO{sub 2} absorption/regeneration cycles were performed 3-4 times without any notable efficiency decrease. The viscosity issue, typical for ionic liquids upon CO{sub 2} saturation, was addressed and the information obtained was evaluated and related to the ionic interactions. The occurrence of volatile organic compounds

 7. Biogas in China 1981 - a travel report

  Frostell, B; Norrman, J

  1982-03-01

  Biogas is formed by anaerobic fermentation of organic material. In China there are about seven million biogas units of family size distributed all over the country. Biogas is produced from manure,feces, domestic wastes and straw. The gas is used above all for cooking and lighting in the homes. Other advantages with biogas are that wood-firing has declined drastically, the forest is saved, the state of health in the villages has improved (the drinking water is boiled) and the out-put from the biogasplants is an excellent medium for plant nourishment and soil benefaction. The main reasons for the fast advancement of biogas technology in China compared with other countries are:- The benefits of the biogas technology have been viewed from a broad perspective. - Great resources have been allocated to the development of the biogas technology. - An effective organisation for dissemination of biogas technology has been formed. - Simple and inexpensive units have been developed. A conclusion from the visit is that Sweden has much to learn from the Chinese biogas programme. Not so much concerning technology development, but rather about the dissemination of the biogas technology.

 8. Quantification of the potential for biogas and biogas manure from the ...

  Thomas

  2013-09-04

  Sep 4, 2013 ... This wasted energy material is equivalent to 9000 L of diesel fuel that currently would cost 9389 ... Key words: Biogas potential, fruit waste, quantification, prediction, biogas manure. ... For example, consumption of fruits and.

 9. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 10. Passiv sporgasmetode til ventilationsundersøgelser

  Bergsøe, N.C.

  Der gives en redegørelse for metodens beregningsgrundlag samt en beskrivelse af måleudstyret og dets anvendelse. Rapporten henvender sig til ventilations- og indeklimateknikere, der inden for det byggetekniske og sundhedsfaglige område er beskæftiget med undersøgelser af bygningers ventilationsfo...

 11. Bilag til forskningsoversigt - Effekterne af Cooperative Learning

  Larsen, Lea Lund

  Ved en opsamling af de empiriske studier vedrørende effekten af CL inden for voksenundervisningsfeltet ses en overvægt af studier, som rapporterer en positiv effekt af CL i forhold til de voksne lærendes faglige udbytte. En meta-analyse over 168 amerikanske undersøgelser på universitetsniveau vis...

 12. Strategisk ledelse - tilbage til basis - og videre!

  Drejer, Anders

  2003-01-01

  Denne artikel behandler - ud fra de strategiske udfordringer, som Danske erhvervsvirksomheder vil komme til at stå overfor i det kommende tiår - behovet for ny teoridannelse indenfor fagområdet strategisk ledelse. Allerede nu er det nødvendigt at sætte forskning i gang indenfor området, der relat...

 13. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 14. Fra app'ernes planet til klasserummet

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke hand...

 15. Kan servicedesign bidrage positivt til FM?

  Larsen, Lone Birgitte Ebbeskov

  2012-01-01

  Professionsbachelorer i Ernæring og sundhed med studieretningen “Ledelse, Fødevarer og Service” tager afsæt i behov for sundhed til mange i form af mad og måltider, hygiejne og fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel , samt udvikling af FM- og servicekoncepter. Serviceleverandørens...

 16. Mentoring - et bidrag til bedre samspil

  Pedersen, Kim

  2004-01-01

  Diskussion af mentoring som bidrag til at understøtte og styrke samspillet mellem efteruddannelse og arbejde. Artiklen inddrager erfaringer fra konkret forløb med mentoring og diskuterer forløbene i lyset af teorier om mentoring baseret på international litteratur. Artiklen udspringer af arbejde...

 17. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 18. DLG – Fra konglomerat til fokusering

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  af core-business-virksomheder. Der kan være flere årsager til, at virksomheder følger en konglomeratstrategi gennem udvikling af helt nye forretningsområder. En række betingelser eller forudsætninger skal dog være opfyldt, for at konglomeratstrategien kan lykkes. I slutningen af 2013 besluttede DLG...

 19. Fra viden til velfærd

  UCC’s forskning er praksisforskning. Den tager som andre slags forskning udgangspunkt i teorier, anvender bestemte metoder og analyserer data – men går også helt tæt på professionernes daglige arbejde og er ofte med til at skabe forandring ude i hverdagen. Forskning i UCC tager afsæt i de udfordr...

 20. Frisk laks fra Norge til Japan

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 1. Sundhedspersonales holdninger til sene provokerede aborter varierer

  Christensen, Anne Vinggaard; Petersson, Birgit

  2012-01-01

  tilknytning og fagligt tilhørsforhold påvirker holdningerne. Antallet af sene provokerede aborter stiger i takt med, at fosterdiagnostikken udvikles, og der er derfor behov for forskning, der kan kaste lys over, hvordan det danske sundhedspersonale forholder sig til sene provokerede aborter....

 2. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 3. Paper til panelet Identitet, etnicitet, minoritet

  Nielsen, Niels Jul

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt om aktuel polsk arbejdsmigration til Danmark (i kølvandet på EUs østudvidelse) fremlægges, diskuteres og problematiseres, hvordan 'polskhed' sættes i spil i mødet mellem danske og polske arbejdstagere, arbejdsgivere og arbejdere, fagforeninger ...

 4. Brugervejledning til pc-programmet STLRAMME

  Buhelt, M.

  Pc-programmet STLRAMME supplerer SBI-anvisning 187, 'Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse'. Programmet kan anvendes til dimensionering af stålrammebygninger med andre mål end dem, der er medtaget i anvisningens tabeller; men det erstatter kun stålramme- og åsetabellerne, ikke an...

 5. Fra InterFace til Face

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 6. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  , hvor mening og værdiskabende processer er i centrum. De centrale grunddimensioner for denne form for coachende dialog ligger i et fokus på værdier, i muligheder for meningsskabelse og i det narrativ-samskabende perspektiv. På dette grundlag kan tredje generations coaching være inspiration i forhold til...

 7. Biogas Filter Based on Local Natural Zeolite Materials

  Krido Wahono, Satriyo; Anggo Rizal, Wahyu

  2014-01-01

  UPT BPPTK LIPI has created a biogas filter tool to improve the purity of methane in the biogas. The device shaped cylindrical tube containing absorbent materials which based on local natural zeolite of Indonesia. The absorbent has been activated and modified with other materials. This absorbtion material has multi-adsorption capacity for almost impurities gas of biogas. The biogas  filter increase methane content of biogas for 5-20%. The biogas filter improve the biogas’s performance such as ...

 8. Research progress of siloxane removal from biogas

  Gao Ruiling

  2017-01-01

  Full Text Available Siloxanes in biogas are detrimental to engine, turbine, fuel cell, etc., thus it is necessary to remove siloxanes from biogas before biogas high-value utilization. At present, there are few domestic researches and related reports in view of siloxanes removal from biogas. This paper introduces the property of siloxanes as well as sampling and analysis method, and then presents the research progress of siloxanes removal from biogas. Three commercial technologies overseas are adsorption, absorption and cryogenic condensation. Among them, adsorption on activated carbon is the most widely used method. Other technologies, such as biological removal, catalytic processes, membranes, source controlling, etc. are under exploration and development. At last, this paper summarizes the advantages and disadvantages of siloxanes removal technologies as well as the applicability and analyzes the future research trend and emphasis. This paper could provide a reference in the field of biogas high-value utilization.

 9. Biogas in Alsace: potential, economic study

  Maurer, Michel

  2004-01-01

  The purpose of this work is to determine the potential of biogas production in Alsace. Every fields that could provide organic matter for anaerobic fermentation are first identified, and the energy corresponding to the theoretical production of biogas is then quantified. By knowing these rates, the effective development of biogas production is then discussed and oriented to the agricultural field. The technical and economical aspects of the production of biogas in a farm are then described. The biogas issue, approached thanks to some visits of existing sites and the creation of a simulation software, leads to a specific analysis among the whole Alsatian estates. The study presents finally the real opportunities of development for two pilot projects in Alsace, knowing the specific context for farm biogas production in France. (author) [fr

 10. Biogas from farms will be tomorrow's fuel

  Bruecker, U.; Limacher, L.; Krummenacher, S.; Schmid, J.

  2003-01-01

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy presents the results of a preliminary study on the technical, logistical and economic possibilities of agricultural biogas production for use as motor fuel. The study was made for a geographically limited region in the Swiss Canton of Lucerne. The reason for the choice of this area - which exhibits a high density of cattle and fowl - and its high potential for the production of biogas from animal excrements are discussed. The economic viability of three possible variants of biogas usage are discussed - its use as a fuel for electricity generation, the processing of the biogas and its injection into the natural gas mains and storage of the biogas in compressed-gas cylinders. Also, the relevance of biogas production in terms of environmental protection is emphasised - ammonia emissions from liquid manure poses a serious problem for the region. Further, political and market development aspects are discussed

 11. CONVERSION OF ORGANIC MANURE INTO BIOGAS

  Dario Brdarić

  2009-12-01

  Full Text Available Production of biogas with anaerobic degradation from organic waste is one of the pledge alternative energetic solutions, especially from organic manure made from animal farming and other residuals of agricultural production. According to 2005 livestock manufacture data daily quantity of animal excrements in Croatia, based on LSU number, is 784 015.26 m3. The aim of this paper is to determine the possibility of production of biogas from the most common types of domestic animals in Croatia. Anaerobic fermentation period of 40 days in mesophilic conditions produced from 1 kg of beef, 31 litres of biogas slurry and from pig slurry 14.83 litres of biogas. From our study it follows that the Republic of Croatia (based on the number of UG could produce 426,995,250.00 Nm3 biogas annually. Exploitation of biogas can decrease import of the referred energents, especially electric energy.

 12. Small-scale household biogas digesters

  Bruun, Sander; Jensen, Lars Stoumann; Khanh Vu, Van Thi

  2014-01-01

  There are a number of advantages to small-scale biogas production on farms, including savings on firewood or fossil fuels and reductions in odour and greenhouse gas emissions. For these reasons, governments and development aid agencies have supported the installation of biogas digesters. However......, biogas digesters are often poorly managed and there is a lack of proper distribution systems for biogas. This results in methane being released inadvertently through leaks in digesters and tubing, and intentionally when production exceeds demand. As methane has a global warming potential 25 times greater......% of the produced biogas is released, depending on the type of fuel that has been replaced. The limited information available as regards methane leaking from small-scale biogas digesters in developing countries indicates that emissions may be as high as 40%. With the best estimates of global numbers of small...

 13. Planning for Biogas Plant in Denmark

  Landt, Cristina C.; Gaarsmand, Regin; Palsberg, Aske

  2016-01-01

  This article is about establishing biogas in Denmark in the region of Zealand, the challenges that are related to this establishment and how to overcome this challenges. The article highlights three reasons for these challenges: 1) Regulation, 2) The municipal planning and 3) Involved various...... stakeholders. It investigates how these challenges affected the process and were overcome in the establishment of Solrod Biogas. In terms of ownership and biomass input, this biogas plant is unique compared to other Danish biogas plants. The biogas plant is based on organic by-products from local industries...... and seaweed. The plant solves an essential environmental issue for the municipality and citizens who were affected by the smell of rotten seaweed washed up in Koge Bay. The seaweed is used as input; this solves several problems at the same time. The method used to establish Solrod Biogas was an integrated...

 14. System for obtaining biogas. System zur Gewinnung von Biogas

  Anon.

  1985-01-17

  The invention refers to a system for obtaining biogas from organic substances in at least one drum reactor, which is situated in a container accepting a liquid and which is driven so that it rotates preferably around its horizontal drum axis. It is distinguished by the fact that for at least one drum reactor acting as the main reactor there is at least one further reactor ahead of it for the pre-treatment or pre-fermentation of the substances.

 15. Biogas infrastructures from farm to regional scale, prospects of biogas transport grids

  prof. dr. Wim van Gemert; A.A. Broekhuis; Drs. E.J. Hengeveld; Ir. J. Bekkering

  2016-01-01

  The volume of biogas produced in agricultural areas is expected to increase in coming years. An increasing number of local and regional initiatives show a growing interest in decentralized energy production, wherein biogas can play a role. Biogas transport from production sites to user, i.e. a

 16. Quantification of the potential for biogas and biogas manure from the ...

  In this paper, the overall potential of biogas and biogas manure from the selected fruit wastes in the city of Addis Ababa was estimated (quantified). The prediction is based on the characterization and biogas yield results in a related study, using structured questionnaire and checklists during field survey. This study has ...

 17. Biogas movements in sanitary landdfills; Movimiento de biogas en rellenos sanitarios

  Vidales A, Humberto

  1988-12-31

  This paper shows a model to study the physical and kinetic equations that determine the movement and diffusion of the biogas in sanitary landfills. This model for biogas flow was made in function of pressure, temperature, waste porosity and permeability, due to a diffusion coefficient of biogas determination 6 refs., 4 figs.

 18. Biogas infrastructures from farm to regional scale, prospects of biogas transport grids

  Hengeveld, E. J.; Bekkering, J.; van Gemert, W. J. T.; Broekhuis, A. A.

  The volume of biogas produced in agricultural areas is expected to increase in coming years. An increasing number of local and regional initiatives show a growing interest in decentralized energy production, wherein biogas can play a role. Biogas transport from production sites to user, i.e. a CHP,

 19. Biogas infrastructure from farm-scale to regional scale, line-pack storage in biogas grids

  Hengeveld, Evert Jan

  2016-01-01

  Biogas infrastructure from farm-scale to regional scale, line-pack storage in biogas grids. The number of local and regional initiatives encouraging the production and use of regional produced energy grows. In these new developments biogas can play a role, as a producer of energy, but also in

 20. Biogas infrastructures from farm to regional scale, prospects of biogas transport grids

  Hengeveld, Evert Jan; Bekkering, Jan; van Gemert, Wim; Broekhuis, A.A.

  2016-01-01

  The volume of biogas produced in agricultural areas is expected to increase in coming years. An increasing number of local and regional initiatives show a growing interest in decentralized energy production, wherein biogas can play a role. Biogas transport from production sites to user, i.e. a CHP,

 1. National scenario of biogas generation: an overview

  Singh, Sudha; Katiyar, M.K.; Khan, M.A.; Singh, Amarik

  1995-01-01

  Many developing countries are encouraging the installation of biogas plant in rural sector and industrial sector to meet the demand of energy. India is one of the pioneer countries in the world who initiated adaptation of biogas technology in rural sector about 35 years ago. In India Ministry of Science and Technology, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and Planning Commission are promoting the research and popularization programme, related to biogas technology. 4 refs., 2 figs., 2 tabs

 2. ORGANIC WASTE USED IN AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS

  Joanna Kazimierowicz

  2014-01-01

  Treatment of organic waste is an ecological and economical problem. Searching method for disposal of these wastes, interest is methane fermentation. The use of this process in agricultural biogas plants allows disposal of hazardous waste, obtaining valuable fertilizer, while the production of ecologically clean fuel – biogas. The article presents the characteristics of organic waste from various industries, which make them suitable for use as substrates in agricultural biogas plants.

 3. ORGANIC WASTE USED IN AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS

  Joanna Kazimierowicz

  2014-04-01

  Full Text Available Treatment of organic waste is an ecological and economical problem. Searching method for disposal of these wastes, interest is methane fermentation. The use of this process in agricultural biogas plants allows disposal of hazardous waste, obtaining valuable fertilizer, while the production of ecologically clean fuel – biogas. The article presents the characteristics of organic waste from various industries, which make them suitable for use as substrates in agricultural biogas plants.

 4. Comparison and analysis of organic components of biogas slurry from eichhornia crassipes solms and corn straw biogas slurry

  Li, Q.; Li, Y. B.; Liu, Z. H.; Min, J.; Cui, Y.; Gao, X. H.

  2017-11-01

  Biogas slurry is one of anaerobic fermentations, and biomass fermentation biogas slurries with different compositions are different. This paper mainly presents through the anaerobic fermentation of Eichhornia crassipes solms biogas slurry and biogas slurry of corn straw, the organic components of two kinds of biogas slurry after extraction were compared by TLC, HPLC and spectrophotometric determination of nucleic acid and protein of two kinds of biogas slurry organic components, and analyzes the result of comparison.

 5. Distributed power generation using biogas fuelled microturbines

  Pointon, K.; Langan, M.

  2002-07-01

  This research sought to analyse the market for small scale biogas fuelled distributed power generation, to demonstrate the concept of a biogas fuelled microturbine using the Capstone microturbine in conjunction with an anaerobic digester, and undertake a technico-economic evaluation of the biogas fuelled microturbine concept. Details are given of the experimental trials using continuous and batch digesters, and feedstocks ranging from cow and pig slurries to vegetable wastes and municipal solid waste. The yields of methane are discussed along with the successful operation of the microturbine with biogas fuels, and anaerobic digestion projects.

 6. Promotion and marketing of the biogas way

  Mistry, P.B.; Lindboe, H.H.

  1992-01-01

  The biological process of anaerobic digestion is used primarily as a tool for waste treatment. It also produces energy in the form of biogas - a feature by which it is often called the biogas technology. This paper outlines special features of this process, together with other advantages and disadvantages of applying the AD or the biogas technology, to satisfy ever increasing regulatory requirements and public concerns over pollution at both global and local levels. The paper then gives suggestions which could be implemented at the Commission, national and regional levels to propagate the implementation of the biogas technology. (au)

 7. Distributed power generation using biogas fuelled microturbines

  Pointon, K.; Langan, M.

  2002-01-01

  This research sought to analyse the market for small scale biogas fuelled distributed power generation, to demonstrate the concept of a biogas fuelled microturbine using the Capstone microturbine in conjunction with an anaerobic digester, and undertake a technico-economic evaluation of the biogas fuelled microturbine concept. Details are given of the experimental trials using continuous and batch digesters, and feedstocks ranging from cow and pig slurries to vegetable wastes and municipal solid waste. The yields of methane are discussed along with the successful operation of the microturbine with biogas fuels, and anaerobic digestion projects

 8. Biogas slurry utilization in Ghana

  Asser, C. [Ministry of Mines and Energy, Accra (Ghana)

  1999-07-01

  The biogas Technology Programme developed for villages remote from the national grid relies solely on cow-dung and human waste as raw materials for electricity generation. The technology helps control deforestation and desertification and reduces the long hours spent looking for fuelwood for cooking and the health risk that smoke from fuelwood poses. Rural electricity generation also supplies pipe-borne water, community toilets and organic fertilizer for farmers. The slurry, which is the by-product of the biogas, is an odourless, pathogen free organic fertilizer that is high in nitrogen, phosphorous and potassium. It is useful for crop production, fish farming and mushroom cultivation. Farmers now realize that energy can be extracted from cowdung, human waste, agricultural residue and other biomass resources and the biomass can still maintain its function as good organic manure. (author)

 9. Biogas Production: Microbiology and Technology.

  Schnürer, Anna

  Biogas, containing energy-rich methane, is produced by microbial decomposition of organic material under anaerobic conditions. Under controlled conditions, this process can be used for the production of energy and a nutrient-rich residue suitable for use as a fertilising agent. The biogas can be used for production of heat, electricity or vehicle fuel. Different substrates can be used in the process and, depending on substrate character, various reactor technologies are available. The microbiological process leading to methane production is complex and involves many different types of microorganisms, often operating in close relationships because of the limited amount of energy available for growth. The microbial community structure is shaped by the incoming material, but also by operating parameters such as process temperature. Factors leading to an imbalance in the microbial community can result in process instability or even complete process failure. To ensure stable operation, different key parameters, such as levels of degradation intermediates and gas quality, are often monitored. Despite the fact that the anaerobic digestion process has long been used for industrial production of biogas, many questions need still to be resolved to achieve optimal management and gas yields and to exploit the great energy and nutrient potential available in waste material. This chapter discusses the different aspects that need to be taken into consideration to achieve optimal degradation and gas production, with particular focus on operation management and microbiology.

 10. Small-scale upgrading and refinement of biogas; Smaaskalig uppgradering och foeraedling av biogas

  Blom, Helena; Mccann, Michael; Westman, Johan (Poeyry SwedPower AB, Stockholm (Sweden))

  2012-02-15

  Small-scale upgrading and refinement of biogas is a report which aims to compile the state of knowledge in small-scale biogas upgrading. The project have been a collaboration with Agrovaest and Energy Farm and was funded by the Foundation for Agricultural Research, Western Goetaland and the Agriculture Department. The technology available for small scale upgrade has been examined from the technical and economic standpoint. An economic comparison has been made and the production of upgraded biogas has been estimated for different raw gas flows. The work also contains information related to biogas production, upgrading and a comparison of liquid biogas, DME and Ecopar-diesel

 11. Biogas from manure and waste residues; Biogas ur goedsel, avfall och restprodukter

  NONE

  2012-09-15

  The consumption of fossil fuels must be reduced if we are to meet environmental and climate related goals and reduce the greenhouse effect. In contrast to fossil fuels, biogas is renewable and carbon dioxide neutral. Biogas is also the cleanest fuel on the market and has the potential to replace much of the fossil fuel used in Sweden. The residue produced after anaerobic digestion is a valuable fertilizer and soil conditioner. Organic wastes are recycled through the biogas process to become a resource. This creates a sustainable recycling of nutrients and energy between urban and rural areas, and between consumption and production. This handbook is intended as a source of information on biogas, targeting politicians and decision- and policy makers in local authorities, farmers and farmers' organisations, and indeed anyone with an interest in biogas in Sweden and abroad. The handbook starts with an introduction of biogas in Sweden today. In part two general information is given about biogas technologies, a description of the biogas process, from the use of substrates to the final distribution of biogas and organic residues, followed by short information about economic support and incentives. In the last part twelve Swedish biogas plants are described, which have been particularly successful, and which can therefore serve as models for the future. The plants are grouped into four different categories: codigestion plants, farm-based biogas plants, sewage treatment plants and industrial plants. Each case study is described as of March 2012. Production figures are given for 2011, unless otherwise stated.

 12. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid

  Kvist, T.

  2011-01-15

  The project has aimed to clarify the advantages and disadvantages of a large biogas net in Ringkoebing Skjern municipality in Denmark, which wants to become self-sufficient in renewable energy by 2020. It is estimated that the biogas potential in the municipality is about. 60 mill. m3 methane gas a year. Half of the methane will be generated by digesting 80 % of the area's slurry, while the other half will be produced from energy crops. It will require an area equivalent to 5 % of the municipality's farmland. The idea is to establish decentralized 60-80 and 1-3 large centralized biogas plants, and that the produced biogas is distributed to natural gas-fired decentralized power plants. Based on this framework, a number of issues for the establishment of a biogas net have been investigated. These are: - the relation between biogas production and demand; - biogas compared to the overall energy system, - purification and measurement of biogas; - conversion of natural gas-fired power plants to biogas; - the value of biogas for cogeneration plants; - design of a biogas distribution net; - ownership and accountability; - potential business models. (LN)

 13. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 14. Mere Musik til Byens Børn

  Holst, Finn

  Førsteårsrapport på København Kommunes treårige projekt Mere Musik til Byens Børn - et pilotprojekt med henblik på at sikre, at flere børn i København får mulighed for at deltage i forskellige former for frivillig musikundervisning. Særligt fokuseres der på at fremme, at alle børn i hele byen...

 15. LED til væksthuse

  Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders; Rosenqvist, Eva

  2012-01-01

  Den teknologiske udvikling indenfor Lys Emitterende Dioder (LED) går imod stadig større lysmængder og stadig større effektivitet. Kombineret med fordele som lang levetid, dæmpbarhed og ingen varmestråling gør det, at LED baserede lyskilder/lamper i stigende grad benyttes til belysningsformål og kan...

 16. Årsager til luftvejsinfektioner hos kalve

  Sloth, Karen Helle; Fisker, Irene; Larsen, Lars Erik

  2008-01-01

  Coronavirus gav anledning til flest antistofstigninger hos nyindsatte kalve i tre ud af fire slagtekalvebesætninger i en mindre undersøgelse gennemført i et Dansk Kvæg projekt. I en af besætningerne var der desuden tydelig reaktion mod andre infektioner. Der blev undersøgt for antistoffer mod cor...... coronavirus, BRSV, parainfluenzavirus (P1-2) og Salmonelle dublin....

 17. Guide til effektiv læring

  Elias, Stina Vrang; Holt Larsen, Henrik

  2011-01-01

  Hvordan bygger man bro mellem medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling og hele virksomhedens læring og udvikling? Få indblik og inspiration i denne artikel om effektive læringsformer, der kan supplere de traditionelle kurser og uddannelser og gøre virksomhederne som helhed bedre til at lær....... Artiklen baserer sig på anbefalinger fra guiden ”Effektive læringsformer” udarbejdet af blandt andre tænketanken DEA....

 18. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 19. Effect of Water Volume and Biogas Volumetric Flowrate in Biogas Purification Through Water Scrubbing Method

  Hendry Sakke Tira

  2016-05-01

  Full Text Available Energy supply is a crucial issue in the world in the last few years. The increase in energy demand caused by population growth and resource depletion of world oil reserves provides determination to produce and to use renewable energies. One of the them is biogas. However, until now the use of biogas has not yet been maximized because of its poor purity. According to the above problem, the research has been carried out using the method of water absorption. Under this method it is expected that the rural community is able to apply it. Therefore, their economy and productivity can be increased. This study includes variations of absorbing water volume (V and input biogas volume flow rate (Q. Raw biogas which is flowed into the absorbent will be analyzed according to the determined absorbing water volume and input biogas volume rate. Improvement on biogas composition through the biogas purification method was obtained. The level of CO2 and H2S was reduced significantly specifically in the early minutes of purification process. On the other hand, the level of CH4 was increased improving the quality of raw biogas. However, by the time of biogas purification the composition of purified biogas was nearly similar to the raw biogas. The main reason for this result was an increasing in pH of absorbent. It was shown that higher water volume and slower biogas volume rate obtained better results in reducing the CO2 and H2S and increasing CH4 compared to those of lower water volume and higher biogas volume rate respectively. The purification method has a good promising in improving the quality of raw biogas and has advantages as it is cheap and easy to be operated.

 20. Effect of Water Volume and Biogas Volumetric Flowrate in Biogas Purification Through Water Scrubbing Method

  Hendry Sakke Tira

  2014-10-01

  Full Text Available Energy supply is a crucial issue in the world in the last few years. The increase in energy demand caused by population growth and resource depletion of world oil reserves provides determination to produce and to use renewable energies. One of the them is biogas. However, until now the use of biogas has not yet been maximized because of its poor purity. According to the above problem, the research has been carried out using the method of water absorption. Under this method it is expected that the rural community is able to apply it. Therefore, their economy and productivity can be increased. This study includes variations of absorbing water volume (V and input biogas volume flow rate (Q. Raw biogas which is flowed into the absorbent will be analyzed according to the determined absorbing water volume and input biogas volume rate. Improvement on biogas composition through the biogas purification method was obtained. The level of CO2 and H2S was reduced significantly specifically in the early minutes of purification process. On the other hand, the level of CH4 was increased improving the quality of raw biogas. However, by the time of biogas purification the composition of purified biogas was nearly similar to the raw biogas. The main reason for this result was an increasing in pH of absorbent. It was shown that higher water volume and slower biogas volume rate obtained better results in reducing the CO2 and H2S and increasing CH4 compared to those of lower water volume and higher biogas volume rate respectively. The purification method has a good promising in improving the quality of raw biogas and has advantages as it is cheap and easy to be operated.

 1. Method for anaerobic fermentation and biogas production

  2013-01-01

  The present invention relates to a method for biomass processing, anaerobic fermentation of the processed biomass, and the production biogas. In particular, the invention relates to a system and method for generating biogas from anaerobic fermentation of processed organic material that comprises...

 2. Cavitation for improved sludge conversion into biogas

  Stoop, A.H.; Bakker, T.W.; Kramer, H.J.M.

  2015-01-01

  In several studies the beneficial influence of pre-treatment of waste activated sludge with cavitation on the biogas production was demonstrated. It is however, still not fully certain whether this effect should be mainly contributed to an increase in conversion rate of organics into biogas by

 3. Evaluation of biogas of waste from poultry

  Lobo Paes, Juliana; Ferreira Matos, Camila; Souza Pereira, Diego José de; Bruggianesi, Giancarlo; Silva Misquita, Ícaro da

  2015-01-01

  Most of the farms, the waste of agricultural production do not receive adequate treatment for the stabilization of organic matter and reduce its pollution potential. The anaerobic digestion is an alternative for the treatment of waste, as well as allowing the reduction of pollution potential and the health risks of waste to a minimum, promotes the generation of biogas used as a heat source for various uses on the farm. Thus, the aim of this work was to evaluate the biogas production efficiency from the chicken waste. For the supply of biodigesters, adopted the total solids content of 8% and discontinuous supply system. The biogas potential was determined on the basis of their daily production and explosive rate. It was observed that the biogas production started 24 hours after the start of supplying the digesters. The maximum biogas production was approximately 0.87 L after the ninth and the 54th day starting the digestion process. The average daily production of biogas generated from bird manure was 0.022 L, while the cumulative 0.91 L after 72 days of digestion. The explosive rate of biogas generated by poultry origin residues peaked at 51% after 32 days of the start of the digestion process. In this analysis, we found the presence of methane in the biogas produced in all substrates tested after 24 h of digestion, because it’s burning in the presence of an ignition source (Fire). (full text)

 4. Microaeration reduces hydrogen sulfide in biogas

  Although there are a variety of biological and chemical treatments for removal of hydrogen sulfide (H2S) from biogas, all require some level of chemical or water inputs and maintenance. In practice, managing biogas H2S remains a significant challenge for agricultural digesters where labor and opera...

 5. Forecasting the potential of Danish biogas production

  Bojesen, Mikkel; Skov-Petersen, Hans; Gylling, Morten

  , except for those farms which are in the largest state class. Regional differences in development trends were documented. The strategic objective of the model is to provide data for the spatial assessment of the potential of biogas production which can form the basis for a location analysis for future...... biogas plants....

 6. Biogas i økologisk jordbrug

  Østergård, Hanne

  2011-01-01

  Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge.......Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge....

 7. Mapping competing valorization pathways of biogas feedstocks

  Hoang, Dieu Linh; Davis, Christopher Bryan; Nonhebel, Sanderine; Dijkema, Gerhard

  2017-01-01

  Biomass can play a role in the transition to a sustainable energy system. In principle all biomass can be used for make biogas. However, biogas yields differ for the various biomass types. Next to this, biomass is also used for other needs like food and feed. These competing uses affect the price of

 8. Biogas and Methane Yield from Rye Grass

  Tomáš Vítěz

  2015-01-01

  Full Text Available Biogas production in the Czech Republic has expanded substantially, including marginal regions for maize cultivation. Therefore, there are increasingly sought materials that could partially replace maize silage, as a basic feedstock, while secure both biogas production and its quality.Two samples of rye grass (Lolium multiflorum var. westerwoldicum silage with different solids content 21% and 15% were measured for biogas and methane yield. Rye grass silage with solid content of 15% reached an average specific biogas yield 0.431 m3·kg−1 of organic dry matter and an average specific methane yield 0.249 m3·kg−1 of organic dry matter. Rye grass silage with solid content 21% reached an average specific biogas yield 0.654 m3·kg−1 of organic dry matter and an average specific methane yield 0.399 m3·kg−1 of organic dry matter.

 9. Biogas production from water hyacinth (eichhornia crassipes)

  Solly, R.K.; Goundar, D.; Singh, N.; Singh, M.K.

  1981-01-01

  The formation of biogas by anaerobic digestion of water hyacinth (Eichhornia crassipes) has been investigated in simple laboratory digesters. Seed material was obtained from the rumen contents of a goat. Under conditions where the mass of seed material exceeded the water hyacinth feed, the maximum rate of biogas production was obtained within one to two days of each addition of feed material. The maximum amount of biogas produced, 0.33 m 3 kg -1 dry matter was obtained at 40 deg. C with a slight decrease in total production at 35 deg. C. The total biogas produced at 45 deg. C (0.12 m 3 kg -1 dry matter) was less than that at 30 deg. C (0.16 m 3 kg -1 ). Regular additions of small amounts of feed material produced a more uniform rate of biogas production (author)

 10. Numerical investigation of biogas flameless combustion

  Hosseini, Seyed Ehsan; Bagheri, Ghobad; Wahid, Mazlan Abdul

  2014-01-01

  Highlights: • Fuel consumption decreases from 3.24 g/s in biogas conventional combustion to 1.07 g/s in flameless mode. • The differences between reactants and products temperature intensifies irreversibility in traditional combustion. • The temperature inside the chamber is uniform in biogas flameless mode and exergy loss decreases in this technique. • Low O 2 concentration in the flameless mode confirms a complete and quick combustion process in flameless regime. - Abstract: The purpose of this investigation is to analyze combustion characteristics of biogas flameless mode based on clean technology development strategies. A three dimensional (3D) computational fluid dynamic (CFD) study has been performed to illustrate various priorities of biogas flameless combustion compared to the conventional mode. The effects of preheated temperature and wall temperature, reaction zone and pollutant formation are observed and the impacts of combustion and turbulence models on numerical results are discussed. Although preheated conventional combustion could be effective in terms of fuel consumption reduction, NO x formation increases. It has been found that biogas is not eligible to be applied in furnace heat up due to its low calorific value (LCV) and it is necessary to utilize a high calorific value fuel to preheat the furnace. The required enthalpy for biogas auto-ignition temperature is supplied by enthalpy of preheated oxidizer. In biogas flameless combustion, the mean temperature of the furnace is lower than traditional combustion throughout the chamber. Compared to the biogas flameless combustion with uniform temperature, very high and fluctuated temperatures are recorded in conventional combustion. Since high entropy generation intensifies irreversibility, exergy loss is higher in biogas conventional combustion compared to the biogas flameless regime. Entropy generation minimization in flameless mode is attributed to the uniform temperature inside the chamber

 11. Vi kan 'nudge' os til en sundere hverdag

  Hansen, Pelle Guldborg

  2013-01-01

  Viden er ikke altid tilstrækkelig til at ændre vores adfærd. Det er det voksende problem med livsstilssygdomme et bevis på. Heldigvis har adfærdsforskere fundet en billig lødsning som ved hjælp af psykologiske mekanismer får os til at handle til gavn for vores helbred....

 12. CO2 balance in production of energy based on biogas

  Nielsen, Per Sieverts; Holm-Nielsen, J.B.

  1997-01-01

  Biogas is an essential biomass source for achieving a reduction of CO2 emission by 50% in year 2030 in Denmark. The physical potential for biogas production in Denmark is more than 10 times the present biogas production in Denmark. In Denmark the largest part of the biogas production is produced...... of increased transportation distances at large biogas plants on the total CO2 balance of the biogas plant. The advantage of constructing large biogas plants is the cost-effective possibility of using industrial organic waste to increase biogas production. In some cases co-fermentation increases biogas...... production up 100%. The present study evaluate optimal transportation strategies for biogas plants taking CO2 balances into account....

 13. Højtuddannedes formidling nøgle til succes

  Petersen, Lene Ekholm

  2013-01-01

  Højtuddannedes evne til at formidle og omsætte svært tilgængeligt fagligt stof til noget, der kan anvendes i dagligdagen, har stor betydning for virksomhedernes succes, viser en ph.d.-afhandling af Lene Ekholm på geografi på RUC.......Højtuddannedes evne til at formidle og omsætte svært tilgængeligt fagligt stof til noget, der kan anvendes i dagligdagen, har stor betydning for virksomhedernes succes, viser en ph.d.-afhandling af Lene Ekholm på geografi på RUC....

 14. Fra problem til færdig opgave

  Bjerrum, Merete

  Fra problem til færdig opgave er blevet til på baggrund af erfaringer fra undervisning og vejledning af studerendes forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Den søger at besvare nogle af de mange spørgsmål, studerende har stillet i forbindelse med undervisning og vejledning. Bogen beskriver...... opgavestrukturen, som er den samme uanset, om det er en mindre eller en større opgave. Fra problem til færdig opgave henvender sig til studerende på de videregående sundhedsuddannelser, herunder de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser samt de første semestre af de social- og sundhedsfaglige...

 15. CGM ApS Årsberetning til DANAK

  De Chiffre, Leonardo

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler.......Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler....

 16. The Development of Biogas Technology in Denmark: Achievements & Obstacles

  Sannaa, Mohamed Najib

  2004-01-01

  Denmark is one of the most advanced countries in biogas technology. This country added several improvements to the biogas process in order to increase the biogas yield and thereby improve the economical profitability. Consequently, this project studied the developments of biogas technology in Denmark. The study includes a historical progress of biogas plants since 1970s; the different problems interrupted the expansion of this technology and the actions taken to overcome these obstacles. This...

 17. Comparative life cycle assessment of biogas plant configurations for a demand oriented biogas supply for flexible power generation.

  Hahn, Henning; Hartmann, Kilian; Bühle, Lutz; Wachendorf, Michael

  2015-03-01

  The environmental performance of biogas plant configurations for a demand - oriented biogas supply for flexible power generation is comparatively assessed in this study. Those configurations indicate an increased energy demand to operate the operational enhancements compared to conventional biogas plants supplying biogas for baseload power generation. However, findings show that in contrast to an alternative supply of power generators with natural gas, biogas supplied on demand by adapted biogas plant configurations saves greenhouse gas emissions by 54-65 g CO(2-eq) MJ(-1) and primary energy by about 1.17 MJ MJ(-1). In this regard, configurations with flexible biogas production profit from reduced biogas storage requirements and achieve higher savings compared to configurations with continuous biogas production. Using thicker biogas storage sheeting material reduces the methane permeability of up to 6m(3) d(-1) which equals a reduction of 8% of the configuration's total methane emissions. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Biogas from farms will be tomorrow's fuel; 'Biogas vom Bauer wird zum Treibstoff von morgen'

  Bruecker, U [ITZ Innovations Transfer Zentralschweiz, Horw (Switzerland); Limacher, L; Krummenacher, S [Energie Treuhand ETL AG, Lucerne (Switzerland); Schmid, J [Schmid Management und Kommunikation AG, Chur (Switzerland)

  2003-07-01

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy presents the results of a preliminary study on the technical, logistical and economic possibilities of agricultural biogas production for use as motor fuel. The study was made for a geographically limited region in the Swiss Canton of Lucerne. The reason for the choice of this area - which exhibits a high density of cattle and fowl - and its high potential for the production of biogas from animal excrements are discussed. The economic viability of three possible variants of biogas usage are discussed - its use as a fuel for electricity generation, the processing of the biogas and its injection into the natural gas mains and storage of the biogas in compressed-gas cylinders. Also, the relevance of biogas production in terms of environmental protection is emphasised - ammonia emissions from liquid manure poses a serious problem for the region. Further, political and market development aspects are discussed.

 19. Improvement of Biogas Production by Bioaugmentation

  K. L. Kovács

  2013-01-01

  Full Text Available Biogas production technologies commonly involve the use of natural anaerobic consortia of microbes. The objective of this study was to elucidate the importance of hydrogen in this complex microbial food chain. Novel laboratory biogas reactor prototypes were designed and constructed. The fates of pure hydrogen-producing cultures of Caldicellulosiruptor saccharolyticus and Enterobacter cloacae were followed in time in thermophilic and mesophilic natural biogas-producing communities, respectively. Molecular biological techniques were applied to study the altered ecosystems. A systematic study in 5-litre CSTR digesters revealed that a key fermentation parameter in the maintenance of an altered population balance is the loading rate of total organic solids. Intensification of the biogas production was observed and the results corroborate that the enhanced biogas productivity is associated with the increased abundance of the hydrogen producers. Fermentation parameters did not indicate signs of failure in the biogas production process. Rational construction of more efficient and sustainable biogas-producing microbial consortia is proposed.

 20. Sludge storage lagoon biogas recovery and use

  Muller, D.; Norville, C. (Memphis and Shelby County Div. of Planning and Development, TN (United States))

  1991-07-01

  The City of Memphis has two wastewater treatment plants. The SWTP employs two large anaerobic digestion sludge lagoons as part of the overall sludge treatment system. Although these lagoons are effective in concentrating and digesting sludge, they can generate offensive odors. The SWTP uses aerobic digesters to partially stabilize the sludge and help reduce objectionable odors before it enters the lagoons. The anaerobic digestion of sludge in the lagoons results in the dispersion of a large quantity of biogas into the atmosphere. The City realized that if the lagoons could be covered, the odor problem could be resolved, and at the same, time, biogas could be recovered and utilized as a source of energy. In 1987, the City commissioned ADI International to conduct a feasibility study to evaluate alternative methods of covering the lagoons and recovering and utilizing the biogas. The study recommended that the project be developed in two phases: (1) recovery of the biogas and (2) utilization of the biogas. Phase 1 consists of covering the two lagoons with an insulated membrane to control odor and temperature and collect the biogas. Phase 1 was found to be economically feasible and offered a unique opportunity for the City to save substantial operating costs at the treatment facility. The Memphis biogas recovery project is the only application in the world where a membrane cover has been used on a municipal wastewater sludge lagoon. It is also the largest lagoon cover system in the world.

 1. Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder

  Holm-Nielsen, Jens Bo

  . De sigter mod at belyse og afklare væsentlige forhold om biogasproduktionsanlægget vedrørende: (1) leverancegrundlag for husdyrgødning, biomasse m.v., (2) anlæggets opbygning og funktion, (3) afsætning af biogas og forarbejdet gødning/biomasse, (4) økonomiske forhold og organisatorisk ramme, (5...... informationssystem har skabt overblik over beliggenhed og størrelse af de potentielle leverandører af gylle til et kommende anlæg, og en række væsentlige forhold omkring transportafstand og alternative placeringsmuligheder er blevet belyst. Gennem interviews og dialog med områdets landmænd er det klarlagt...

 2. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  Et højt indhold af kobber i foderet udgør en risiko for belastning af miljøet, og en begrænsning i udledningen af kobber er derfor ønskelig. Brug af organisk bundet kobber (kobberlysin) som alternativ til uorganisk kobber (kobbersulfat) i foderblandinger kan muligvis begrænse det totale forbrug af...

 3. Når kommunikationsarbejde bliver til administration

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en organisator...... organisatorisk opgave, der kan kvalificeres adskilt fra den sundhedsfaglige kerneopgave? Argumentet er, at samfundets kalden på bedre kommunikation i sundhedsvæsnet besvares med institutionaliseringer af kommunikation, der iværksætter administrative praksisser....

 4. Kryogenbehandling: vejen til forståelse

  Stojko, Allan; Frandsen, Rasmus Berg; Somers, Marcel A.J.

  2003-01-01

  De mekaniske egenskaber for visse ståltyper kan påvirkes ved kryogenbehandling, dvs. en nedkøling til -196C efter austenitisering og før anløbning. Kuglelejestål, 100Cr6 (AISI E 52100), er blevet undersøgt med dilatometri, røntgendiffraktion (XRD) og transmissions elektron mikroskopi (TEM...... anløbningen var ca. 20 % mindre i det kryogenbehandlede 100Cr6 end i det konventionelt behandlede materiale. Spændingsmålinger med XRD antyder en mere homogen spændingsfordeling i kryogenbehandlet 100Cr6....

 5. Da den moderne jazz kom til Danmark

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 6. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis...

 7. Strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik

  Bartholin, Aline; Nielsen, Per

  2014-01-01

  Denne rapport omhandler, hvorledes aquaponik i fremtiden skal udbredes med henblik på at produktionsmetoden bliver en del af den etablerede fødevaresektor. Ud fra et interview med PlanteLaboratoriet som er en del af foreningen Akvaponisk Selskab, samt observationer af en workshop afholdt af PlanteLaboratoriet forsøger vi at kortlægge den førte strategi til udbredelse og udvikling af aquaponik, samt undersøge hvorledes aquaponik som innovation bliver taget imod af mulige adoptere. Empirien sam...

 8. The perspectives of the French biogas market

  2012-05-01

  After having outlined that France is the fourth European producer of biogas, that regulatory evolutions have been adopted in 2012 to support the market, and that operators are trying to take place on this market, this document proposes the table of content of a market study which addresses the following topics: definition, resources and valorisation modes, legal framework and support measures taken by public authorities, investments, costs and profitability of a biogas project, current status of production and valorisation of biogas in France and market perspectives, presentation of main actors and of their development strategies

 9. BIOGAS STATIONS AND THEIR ENVIRONMENTAL IMPACTS

  Vladimir Lapčik

  2011-12-01

  Full Text Available The article summarizes the authors’ experience with environmental impact assessment in branch of biogas plants. The introductory part of the paper describes legislative obligations of the Czech Republic concerning the fulfilment of the European Union’s limits as for utilization of renewable energy resources. The next parts of the paper deal with an impact analysis of biogas plants on the environment. The final part of the paper deals with experience with implementation of the environmental impact assessment process in the field of biogas plants in the Czech Republic.

 10. Performansi Purifikasi Biogas Dengan KOH Based Absorbent

  Dadang Hermawan

  2016-10-01

  Full Text Available The absorpstion of CO2 is aimed to increase the methane gas fraction in biogas. Enhancing methane fraction hopefully will increase the total energy of the biogas it self. The purification process of biogas minimizing another elements maintains combustion, especially minimizing H2O, CO2, and H2S. The purification using KOH as the absorbent to decrease the CO2. The result shown that the content of CO2 decreased into 27% from 35.5%, the average content of CH4 increased from 18% to 48.5%. Increasing KOH composition decreases bubble generator diameter and mass flow.

 11. Performansi Purifikasi Biogas Dengan KOH Based Absorbent

  Hermawan, Dadang; Hamidi, Nurkholis; Sasongko, Mega Nur

  2016-01-01

  The absorpstion of CO2 is aimed to increase the methane gas fraction in biogas. Enhancing methane fraction hopefully will increase the total energy of the biogas it self. The purification process of biogas minimizing another elements maintains combustion, especially minimizing H2O, CO2, and H2S. The purification using KOH as the absorbent to decrease the CO2. The result shown that the content of CO2 decreased into 27% from 35.5%, the average content of CH4 increased from 18% to 48.5%. Increas...

 12. Farm scale biogas concepts in Europe

  Wellinger, A [Nova Energie, Ettenhausen (Switzerland)

  1997-08-01

  The near future of farm scale biogas production looks bright as long as the high electricity prices are maintained by political will and subsidies remain higher than approx. 20%. If in all the number of biogas plants is growing as it is in Germany (Within the last two years about 200 new plants have been built) then biogas will add its share to a nuclear power free electricity production, as does wind energy in Germany, Holland or Denmark. The standard for manure digesters is set. There is still some way to go for solid waste digesters. However, first inputs have been given. (EG) 10 refs.

 13. Review of desulfurization process for biogas purification

  Xiao, Cong; Ma, Yunqian; Ji, Dandan; Zang, Lihua

  2017-12-01

  Hydrogen sulfide (H2S) is a toxic and odorous compound present in biogas produced by the anaerobic digestion of biosolids and other organic materials. Elimination of H2S is necessary as it is extremely hazardous to human health, poisonous to process catalysts and corrosive to equipment. The desulfurization technology is an important part for efficient utilization of biogas. In this paper, the traditional wet and dry desulfurization technology for biogas was reviewed, and the new research progress of biological desulfurization technologies are also introduced.

 14. Valorization of MSWI bottom ash for biogas desulfurization: Influence of biogas water content.

  Fontseré Obis, Marta; Germain, Patrick; Troesch, Olivier; Spillemaecker, Michel; Benbelkacem, Hassen

  2017-02-01

  In this study an alternative valorization of Municipal Solid Waste Incineration (MSWI) Bottom Ash (BA) for H 2 S elimination from landfill biogas was evaluated. Emphasis was given to the influence of water content in biogas on H 2 S removal efficiency by BA. A small-scale pilot was developed and implemented in a landfill site located in France. A new biogas analyzer was used and allowed real-time continuous measurement of CH 4 , CO 2 , O 2 , H 2 S and H 2 O in raw and treated biogas. The H 2 S removal efficiency of bottom ash was evaluated for different inlet biogas humidities: from 4 to 24g water /m 3 . The biogas water content was found to greatly affect bottom ash efficiency regarding H 2 S removal. With humid inlet biogas the H 2 S removal was almost 3 times higher than with a dry inlet biogas. Best removal capacity obtained was 56gH 2 S/kgdryBA. A humid inlet biogas allows to conserve the bottom ash moisture content for a maximum H 2 S retention. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Biogas supply to the natural gas supply grid. Study; Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz. Studie

  Klinski, S. [DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Leipzig (Germany)

  2006-07-01

  Biogas supply to the public gas grid is a new option discussed in the most recent publication of Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) e.V. The biogas is purified, upgraded to natural gas quality and fed into an existing gas grid. Once there, it can be transported across long distances and also used for electric power generation at the consumer side. The study investigates inhowfar and in what instances this method is feasible and promising. It discusses the technical background and the regional potential of biogas. Seven model biogas systems are presented as examples. (orig.)

 16. Feasibility of biogas utilization in fuel cells; Viabilidade do uso de biogas em celulas a combustivel

  Sprenger, Humberto Elias [Programa de Pos-graduacao em Desenvolvimento de Tecnologia (PRODETEC/LACTEC/IEP), Cutitiba, PR (Brazil); Cantao, Mauricio Pereira [Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC), Curitiba, PR (Brazil)], E-mail: mauricio.cantao@utp.br

  2010-10-15

  Waste water treatment stations using upflow anaerobic sludge blanket (UASB) produce biogas, composed of carbon dioxide diluted methane plus minority compounds. This kind of reactor is worthwhile but demands methane burning in order to reduce atmospheric pollution and damage to ozone layer. Meanwhile, biogas can be used for energy generation due to its heating value. In this paper a technical and economic feasibility study about the use of biogas as a hydrogen source for fuel cells feeding is presented. Two methods for assessment of biogas production in UASB reactor were compared for ETE Atuba Sul case. (author)

 17. Teknologisk roadmap viser vej til vækstteknologier

  Ricard, Lykke Margot

  2013-01-01

  Hvilke teknologier er fremtidens vækstteknologier, som skal begunstiges med offentlige investeringer? Det har de nye EU-roadmap 2020-processer vist sig overlegne til at udpege – ikke mindst i forhold til den tidligere udskældte picking the winners-strategi. I roadmap-processerne kortlægges koordi...

 18. Uddannelse til entreprenørskab i sociale uddannelser

  Willer, Jens; Løwenstein, Kim

  koncept om ny uddannelse til SE. I en separat del i afhandlingen præsenterer et koncept om en uddannelse til SE. Uddannelsen skal fungerer gennem fortløbende eksplorativ netværksdannelse deltagere og uddannelsesinstitutioner imellem. Vi tænker SE både bredt og hybridt – både som socialøkonomiske...

 19. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 20. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sands...

 1. Hvorfor sætter folk ild til sig selv?

  Harrebye, Silas

  2011-01-01

  Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?......Mellemøsten brød i brand efter en mand satte ild til sig selv. Et bevis på revolutioner skal selvantændes?...

 2. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 3. Introduktion til programmering (P5/JS) version 1.0

  Bjerre, Anne

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox.......Undervisningsmateriale til begynderprogrammering. Materialet er baseret på P5, som er et grafisk baseret Javascript-bibliotek. Applikationen skal åbnes i Firefox....

 4. Bidrag til "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians"

  von Bornemann Hjelmborg, Jacob

  2009-01-01

  Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september......Bidrag til: "Life begins at 100 - Secrets of the supercentenarians". Uddrag fra Human Genetics, vol. 119 p 1432. Udgivelsesdato: 5 september...

 5. Regninput til regnvandsdisponering i Aarhus Vands forsyningsområde

  Thorndahl, Søren Liedtke

  Dette tekniske memorandum er udarbejdet at Søren Thorndahl, Aalborg Universitet til brug i den Regnvandsdisponeringsplanlægning som pågår hos Aarhus Vand i efteråret 2017. Arbejdet er udført som en del af udviklingsprojektet KLIMAKS - Klimafremskrivning af målt nedbør til afløbsteknisk anvendelse...

 6. Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) from patients with glioma

  Liu, Zhenjiang; Meng, Qingda; Bartek, Jiri

  2017-01-01

  Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) may represent a viable source of T cells for the biological treatment of patients with gliomas. Glioma tissue was obtained from 16 patients, tumor cell lines were established, and TILs were expanded in 16/16 cases using a combination of IL-2/IL-15/IL-21...

 7. Harvesting biogas from wastewater sludge and food waste

  Chua, K H; Cheah, W L; Leong, Y P; Tan, C F

  2013-01-01

  Wastewater sludge and food waste are good source of biogas. Anaerobic treatment of slude and food waste able to produce biogas which is a potential renewable energy source. This study looks into the potential biogas generation and the effects of temperature on biogas generation. A lab scale reactor was used to simulate the biogas generation. The results show that wastewater sludge able to produced upto 44.82 ml biogas/kg of sludge. When mixed with food waste at a ratio of 30:70 (food waste), the biogas generated were 219.07 ml/kg of waste. Anaerobic of food waste alone produced biogas amount to 59.75 ml/kg of food waste. Anaerobic treatment also reduces the volume of waste. The effect of temperature shows that higher temperature produces more biogas than lower temperature.

 8. PENGETAHUAN ISTRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGGUNAAN BIOGAS

  Istiqlaliyah Muflikhati

  2011-08-01

  Full Text Available Wife’s Knowledge and Its Influence toward Decision Making of Biogas Using Abstract Biogas is an alternative energy that gives economic and health advantages. However, the study of the knowledge and using of biogas are still limited. This study aimed to analyze the wife's knowledge about biogas and its influence toward decision making of using biogas in the family in the village of Haurngombong, Sumedang Regency, West Java. Families that involved in this study were 60 families that consist of biogas users’ families and biogas nonusers’ families. Data were collected through structured interviews with using questionnaire. Data analysis used the Independent Samples T Test and logistic regression tests. The results showed that the level of knowledge of wife from families who using biogas was higher than nonusers’ families. Knowledge of the wifes and family size had positive effect toward the decision making of biogas using.

 9. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...... offentlige. Vi bruger ISSP 2006 Role of Government (indsamlet 2008) til at undersøge forsikrede og ikke-forsikrede borgeres holdninger til sundhedssystemet....

 10. Alternative rum til læring?

  Lyngsø, Anita; Nielsen, Camilla Kirketerp

  2016-01-01

  Innovative projekter, der gennemføres som online- og spilbaseret læring på sygeplejeuddannelsen og dyrlægeuddannelsen, har intentioner om at udvikle digitale alternative læringsrum. To uafhængige igangværende etnografiske studier, der følger projekternes praktiske forløb og læringssituationer......, identificerer et interessant empirisk tematisk slægtskab: En tendens til utilsigtet skolificering. Skolificering som tema og fælles tendens er omdrejningspunktet for denne artikel. De nye alternative læringsrum skal styrke forholdet mellem teori og praksis, øge fleksibiliteten for uddannelsernes aktører, samt...... bidrage til øget grad af studenterstyret undervisning og studenteraktivitet. Analyserne viser, at de alternative læringsrum faktisk producerer nye strategier og muligheder, men at strategier kendt fra de traditionelle læringsrum også tydeligt reproduceres. Analyserne fokuserer på konflikten mellem de...

 11. Alternative rum til læring?

  Lyngsø, Anita; Kirketerp Nielsen, Camilla

  2016-01-01

  Innovative projekter, der gennemføres som online- og spilbaseret læring på sygeplejeuddannelsen og dyrlægeuddannelsen, har intentioner om at udvikle digitale alternative læringsrum. To uafhængige igangværende etnografiske studier, der følger projekternes praktiske forløb og læringssituationer......, identificerer et interessant empirisk tematisk slægtskab: En tendens til utilsigtet skolificering. Skolificering som tema og fælles tendens er o omdrejningspunktet for denne artikel. De nye alternative læringsrum skal styrke forholdet mellem teori og praksis, øge fleksibiliteten for uddannelsernes aktører samt...... bidrage til øget grad af studenterstyret undervisning og studenteraktivitet. Analyserne viser, at de alternative læringsrum faktisk producerer nye strategier og muligheder, men at strategier kendt fra de traditionelle læringsrum også tydeligt reproduceres. Analyserne fokuserer på konflikten mellem de...

 12. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 13. Cavitation for improved sludge conversion into biogas

  Stoop, A. H.; Bakker, T. W.; Kramer, H. J. M.

  2015-12-01

  In several studies the beneficial influence of pre-treatment of waste activated sludge with cavitation on the biogas production was demonstrated. It is however, still not fully certain whether this effect should be mainly contributed to an increase in conversion rate of organics into biogas by anaerobic bacteria, and how much cavitation increases the total biogas yield. An increase in yield is only the case if cavitation can further disrupt otherwise inaccessible cell membrane structures and long chain organic molecules. In this study the influence of hydrodynamic cavitation on sludge that was already digested for 30 days was investigated. The total biogas yield could indeed be increased. The effect of the backpressure behind the venturi tube on the yield could not yet be established.

 14. Innovative pretreatment strategies for biogas production.

  Patinvoh, Regina J; Osadolor, Osagie A; Chandolias, Konstantinos; Sárvári Horváth, Ilona; Taherzadeh, Mohammad J

  2017-01-01

  Biogas or biomethane is traditionally produced via anaerobic digestion, or recently by thermochemical or a combination of thermochemical and biological processes via syngas (CO and H 2 ) fermentation. However, many of the feedstocks have recalcitrant structure and are difficult to digest (e.g., lignocelluloses or keratins), or they have toxic compounds (such as fruit flavors or high ammonia content), or not digestible at all (e.g., plastics). To overcome these challenges, innovative strategies for enhanced and economically favorable biogas production were proposed in this review. The strategies considered are commonly known physical pretreatment, rapid decompression, autohydrolysis, acid- or alkali pretreatments, solvents (e.g. for lignin or cellulose) pretreatments or leaching, supercritical, oxidative or biological pretreatments, as well as combined gasification and fermentation, integrated biogas production and pretreatment, innovative biogas digester design, co-digestion, and bio-augmentation. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Optimization of biogas production from manure

  Kaparaju, Prasad Laxmi-Narasimha; Boe, Kanokwan; Buendia, Inmaculada M.

  -scale studies showed that serial digestion with 77/23% volume distribution produced 1.9-6.1% more biogas compared to that obtained during one-step CSTR operation. However, temperature was found to have a strong influence on the methane production and process performance of the second reactor of a serial CSTR......The main objective of the project was to improve biogas production from manures. This objective was addressed by investigating 1) the effect of different reactor configurations, 2) operational procedures, aiming to selectively retain/return degradable material in the reactor and 3) different...... process at 90/10, 80/20, 70/30, 50/50 or 30/70% volume distribution could produce 11-17.8% more biogas compared to single CSTR process under similar operating conditions. The increased biogas production was mainly from the second reactor of the serial process, which accounted for 16-18% of the total...

 16. Storage of catch crops to produce biogas

  Molinuevo-Salces, Beatriz; Ahring, Birgitte Kiær; Uellendahl, Hinrich

  2014-01-01

  . On the contrary, the poor quality of IR silage, due to its high TS content, made it inappropriate as feedstock for biogas production. A TS content of 25-35% is preferable, to obtain a proper fermentation avoid leachate run-off and growth of Clostridium sp. or mold formation. Avoiding soil particles in the bales......Catch crop biomass is a promising co-substrate for manure-based biogas plants in Denmark since the cultivation of catch crops is mandatory to retain nutrients in the soil, contributing to protect the aquatic environment. In general, the growth period for catch crops is from harvest of the previous...... crop in July-August to the end of the growing season and harvest in late October. Hence, for use of the biomass in biogas production there is a need for storage of the biomass. Storage as silage would guarantee the availability of the feedstock for biogas production during the whole year. A proper...

 17. Natural attenuation of biogas in landfill covers; Attenuazione naturale del flusso di biogas nella copertura superficiale delle discariche

  Cossu, R.; Privato, A.; Raga, R. [Padova Univ., Padova (Italy). IMAGE, Dipartimento di Idraulica, Marittima, Ambiente e Geotecnica; Zane, M. [SPINOFF S.R.L., Padova (Italy)

  2005-08-01

  In the risk evaluation of uncontrolled biogas emissions from landfills, the process of natural attenuation in landfill covers assumes a very important role. The capacity of biogas oxidation in the cover soils seems to be the most important control to mitigate the biogas emission during the aftercare period when the biogas collection system might fail. In the present paper laboratory experiences on lab columns to study the biogas oxidation are discussed. [Italian] Nella valutazione del pericolo di emissioni incontrollate di biogas da una discarica, il processo dell'attenuazione naturale della copertura superficiale assume un ruolo molto importante. La capacita' di ossidazione del biogas nel terreno di copertura sembra rappresentare il controllo piu' importante nella mitigazione di fughe incontrollate di biogas, soprattutto nel lungo periodo quando la captazione del biogas perde efficienza. Nel presente lavoro si riportano alcune esperienze di laboratorio per valutare l'ossidazione di metano in diverse tipologie di copertura.

 18. White Earth Biomass/Biogas Feasibility Study

  Triplett, Michael

  2015-03-12

  The White Earth Nation examined the feasibility of cost savings and fossil energy reduction through the installation of biogas/biomass boiler at the tribal casino. The study rejected biogas options due to availability and site constraints, but found a favorable environment for technical and financial feasibility of installing a 5 MMBtu hot water boiler system to offset 60-70 percent of current fuel oil and propane usage.

 19. Description of Measurements on Biogas Stations

  Ladislav Novosád

  2016-08-01

  Full Text Available This paper focuses mainly on performance analysis for three biogas stations situated within the territory of the Czech Republic. This paper contains basic details of the individual biogas stations as well as description of their types. It also refers to the general description of the measurement gauge involved, with specifications of its potential use. The final part of this paper deals with the analysis of course data obtained, with special regard to voltage, current, active power and reactive power data.

 20. Increase of Bio-Gas Power Potential

  V. A. Sednin; О. F. Kraetskaya; I. N. Prokoрenia

  2012-01-01

  The paper presents a review of industrial technologies for obtaining gas-synthesis which is applicable for bio-gas enrichment process. Comparative characteristics are given in the paper. The paper thoroughly considers a technology of dry methane conversion as the most expedient variant recommended for the application in this case. The bio-gas enrichment carried out during its production expands possibilities and efficiency of its application.

 1. Increase of Bio-Gas Power Potential

  V. A. Sednin

  2012-01-01

  Full Text Available The paper presents a review of industrial technologies for obtaining gas-synthesis which is applicable for bio-gas enrichment process. Comparative characteristics are given in the paper. The paper thoroughly considers a technology of dry methane conversion as the most expedient variant recommended for the application in this case. The bio-gas enrichment carried out during its production expands possibilities and efficiency of its application.

 2. Economics of biogas digesters in Bangladesh

  Bala, B.K.; Hossain, M.M.

  1992-01-01

  We present the economics of biogas digesters in Bangladesh in terms of fuel wood and fertilizer values. The incremental net present benefit was computed from the digester cost, kinetics of biogas production and nutrient contents in the treated slurry. The model was analysed to test the sensitivity to changes in retention time, annual operation period, subsidy, price of fuel wood, construction cost, interest, and inflation rate. (Author)

 3. Ash study for biogas purification

  Juarez V, R. I.

  2016-01-01

  This work evaluates the ashes generated from the wood and coal combustion process of the thermoelectric plant in Petacalco, Guerrero (Mexico) in order to determine its viability as a filter in the biogas purification process. The ash is constituted by particles of morphology and different chemical properties, so it required a characterization of the same by different analytical techniques: as was scanning electron microscopy and X-ray diffraction, in order to observe the microstructure and determine the elemental chemical composition of the particles. Prior to the analysis, a set of sieves was selected to classify as a function of particle size. Four different types of ashes were evaluated: one generated by the wood combustion (wood ash) and three more of the Petacalco thermoelectric generated by the coal combustion (wet fly ash, dry fly ash and dry bottom ash). (Author)

 4. The health aspects of biogas as an energy source

  Srinivasan, H.R.

  1982-01-01

  Data on the positive health impacts of biogas as fuel for rural household cooking have been collected from three villages near Bombay, one of which used traditional firewood as cooking fuel, one used biogas plants, and the third used biogas plants connected to latrines. The study illustrates the advantages of the use of biogas compared to wood, dung-cakes and crop residues. The biogas plants in the villages selected for study have been in operation for three or four years. Short-time studies show positive advantages of the use of biogas as fuel. (author)

 5. Biogas Filter Based on Local Natural Zeolite Materials

  Satriyo Krido Wahono

  2014-02-01

  Full Text Available UPT BPPTK LIPI has created a biogas filter tool to improve the purity of methane in the biogas. The device shaped cylindrical tube containing absorbent materials which based on local natural zeolite of Indonesia. The absorbent has been activated and modified with other materials. This absorbtion material has multi-adsorption capacity for almost impurities gas of biogas. The biogas  filter increase methane content of biogas for 5-20%. The biogas filter improve the biogas’s performance such as increasing methane contents, increasing heating value, reduction of odors, reduction of corrosion potential, increasing the efficiency and stability of the generator.

 6. Electricity Cogenerator from Hydrogen and Biogas

  Pinate, W.; Chinnasa, P.; Dangphonthong, D.

  2017-09-01

  This research studied about electricity cogenerator from Hydrogen and Biogas and the factors that cause that effecting Hydrogen from Aluminium which was a cylindrical feature. By using a catalyst was NaOH and CaO, it was reacted in distilled water with percentage of Aluminium: the catalyst (NaOH and CaO) and brought to mix with Biogas afterwards, that have been led to electricity from generator 1 kilowatt. The research outcomes were concentration of solutions that caused amount and percent of maximum Hydrogen was to at 10 % wt and 64.73 % which rate of flowing of constant gas 0.56 litter/minute as temperature 97 degree Celsius. After that led Hydrogen was mixed by Biogas next, conducted to electricity from generator and levelled the voltage of generator at 220 Volt. There after the measure of electricity current and found electricity charge would be constant at 3.1 Ampere. And rate of Biogas flowing and Hydrogen, the result was the generator used Biogas rate of flowing was highest 9 litter/minute and the lowest 7.5 litter/minute, which had rate of flowing around 8.2 litter/minute. Total Biogas was used around 493.2 litter or about 0.493 m3 and Hydrogen had rate of flowing was highest 2.5 litter/minute.

 7. Residual biogas yield of digestate from agricultural biogas plants; Restgaspotenzial in Gaerresten aus landwirtschaftlichen Biogasanlagen

  Lehner, Andreas; Effenberger, Mathias; Kissel, Rainer; Gronauer, Andreas [Bayerische Landesanstalt fuer Landwirtschaft, Freising (Germany). Arbeitsgruppe Biogastechnologie und Reststoffmanagement

  2009-07-01

  To evaluate the residual biogas yield during storage, biogas tests at a temperature of 22 C were performed with samples of liquid digested residue from 15 agricultural biogas plants (BGP). Values of residual biogas yield between 0.3 and 1.3 % with respect to the biogas yield from the raw input materials were measured. For the two one-stage BGP, the value was about 1.2 %. For the two-stage plants, a residual biogas yield (RBY) of 0.9 % was determined as opposed to 0.4 % for the three-stage plants. With a single exception, the RBY was clearly below 1.0 % if the overall hydraulic retention time in the BGP was equal to or larger than 100 days. For the majority of samples, the residual biogas yield showed a positive correlation with the level of volatile fatty acids in the digestate. Since the real conditions in storage tanks cannot be simulated with a simple batch-test, the results are not representative for the actual biogas production and potential methane emissions from the digestate during open storage. (orig.)

 8. Sustainable dairy manure-based biogas? : A perspective from the combined biogas and agricultural production system

  Hoang, Dieu Linh; Davis, Christopher Bryan; Nonhebel, Sanderine

  2017-01-01

  Dairy manure-based biogas, an emerging source of renewable energy, is a result of a recycling process which often leads to the thought that manure production is the beginning of this biogas supply chain by energy producers. However, dairy manure is only a byproduct of an agricultural system whose

 9. Biogas infrastructure from farm-scale to regional scale, line-pack storage in biogas grids

  Evert Jan Hengeveld

  2016-01-01

  The number of local and regional initiatives encouraging the production and use of regional produced energy grows. In these new developments biogas can play a role, as a producer of energy, but also in balancing the electricity grid. Collection of biogas from several digesters to a hub supports the

 10. Replacing Natural Gas by Biogas — Determining the Bacterial Contamination of Biogas by PCR

  Jiřina Čermáková

  2012-01-01

  Full Text Available A promising way of using biogas is to upgrade it to natural gas, which is referred to as Substitute Natural Gas (SNG or biomethane. Biomethane, or biogas, is produced by biological processes of harnessing the ability of microorganisms to degrade organic material to methane. Some of the microorganisms are aerosolized from the digester into the biogas; afterwards a bio-film is formed that attaches to the surfaces of the distribution pipes, and can find it was to the place where the end use of biogas takes place. This paper deals with the detection of microbial species in biogas, their influenceon corrosion and the potential risk that diseases can be spread via biogas using molecular techniques. Using molecular methods, we found that raw biogas contains about 8 million microorganisms per m3, which is most likely the result of microbial transmission from the anaerobic digestion process. Some bacterial species may contribute to the corrosion of pipelines and equipment; others are opportunistic pathogens that can cause toxic reactions. However, most bacterial species, more than 40 % in biogas, are still unknown, as is their influence on the digestion process and on human health. Further studies are needed to better understand the behavior of microorganisms in anaerobic digestion and to preventmicrobial-influenced corrosion and microbial dissemination.

 11. Biogas infrastructure from farm-scale to regional level, prospects of biogas grids

  Hengeveld, Evert Jan

  2015-01-01

  The amount of biogas produced in agricultural areas is expected to increase. The increasing number of local and regional initiatives show the growing interest in decentralized energy production. In these new developments biogas can play a role, as a producer of energy, but also in balancing the

 12. Biogas composition and engine performance, including database and biogas property model

  Bruijstens, A.J.; Beuman, W.P.H.; Molen, M. van der; Rijke, J. de; Cloudt, R.P.M.; Kadijk, G.; Camp, O.M.G.C. op den; Bleuanus, W.A.J.

  2008-01-01

  In order to enable this evaluation of the current biogas quality situation in the EU; results are presented in a biogas database. Furthermore the key gas parameter Sonic Bievo Index (influence on open loop A/F-ratio) is defined and other key gas parameters like the Methane Number (knock resistance)

 13. The progress and prospects of rural biogas production in China

  Chen, Ling; Zhao, Lixin; Ren, Changshan; Wang, Fei

  2012-01-01

  Biogas production is an important aspect of China's energy strategy. After decades’ application and research, China biogas has achieved considerable accomplishments. This study presents the progress and prospect of biogas technologies and industry in China. Two biogas patterns exist in China, that is, household-scaled digester for scattered farmers and biogas plant for centralized biogas production. Household-scaled digester which is simple and practical has been widely used and fully developed. Biogas plants have being sprung up with different materials, process and biogas utilization technologies. By the end of 2010, 38.51 million household-scaled digesters, and 27,436 large- and medium-scaled biogas plants for agricultural wastes were built. The calculation result of biogas potential from agricultural wastes shows that those used raw materials account for only 1.90% of the total availability. Chinese government promulgated several laws and policies, and gave financial supports to promote the development of biogas. However, some problems such as inferior equipment technology, imperfect policy incentive hamper its wide application and promotion. With the rapid development of economy and the improvement of rural living condition, China biogas industry is expected to advance toward orientation of scalization, industrialization and commercialization. - Highlights: ► Developing progress of biogas production in China is evaluated comprehensively. ► Status of biogas industrialization is estimated. ► New problems which occurred during rural biogas construction were analyzed. ► Biogas production potentials from agricultural wastes in China were calculated. ► Prospect of China rural biogas is expected.

 14. Demonstration of Software Application Biogas Optimizer at the Haendeloe Biogas Site

  Cook, Kristofer (Bioprocess Control Sweden AB, Lund (SE))

  2008-04-15

  There is a growing interest in the utilisation of process optimisation technologies within the biogas industry. This trend is being driven by new and growing market opportunities as well as an interest to improve the overall profitability of commercial biogas processes. Biogas Optimizer, developed by Bioprocess Control Sweden AB based in Lund, Sweden, represents one such process optimisation technology, utilising a supervisory and control approach to improve both biogas production efficiency and process stability. A demonstration project was conducted over a nine month period during 2007 at the Haendeloe biogas plant in Norrkoeping, Sweden, owned and operated by Svensk Biogas AB, to provide an indication of the potential of Biogas Optimizer to improve the competitiveness of biogas producers. The demonstration project attempted to satisfy 3 goals, namely; 1) to obtain baseline production information regarding the average Organic Loading Rate (OLR) and average Biogas Production Rate (BPR), 2) to demonstrate that the technology behind Biogas Optimizer works under full-scale production conditions, and 3) to verify that significant/notable production efficiency improvements can be achieved utilising Biogas Optimizer when compared to baseline production information, and that biogas production can be optimised for maximising the utilisation of reactor capacity while still leaving a comfortable safety margin so as to avoid reactor overloading. The collection of baseline production information during three months resulted in an average OLR of 4.0 Kg VS/m3/day and average BPR of 2.6 Nm3/m3/day being selected as baseline data from which to compare the performance of Biogas Optimizer. The full-scale demonstration of Biogas Optimizer was conducted over a 40 day period. During these 40 days, OLR recommendations from Biogas Optimizer, and the resulting manual adjustment of the OLR by the plant operator, resulted in an increase in the average OLR from 4.0 to 4.7 Kg/m3/day and

 15. Biogas from algae, seaweed and seagrass?; Biogas aus Algen, Tang und Seegras?

  Schneider, Holger [Fachhochschule Flensburg (Germany)

  2011-07-01

  Algae, seaweed and sea grass are discussed again and again as alternative sources for raw materials for agricultural biogas plants. The author of the contribution under consideration reports on the identification and optimization of the biogas potential of microalgae, macroalgae and flotsam (mixture of seaweed, seaweed, and so on). Algae, seaweed and sea grass can be fermented into biogas by means of an anaerobic process. The specific yield of biogas is small. The processing of these substrates requires a technical adjustment of the biogas plants. Thus, the effective use of these substrates will continue to fall. The achievable benefit highly depends on the location of the facilities and on the available substrates with the corresponding specific gas yields. The economic efficiency of these substrates in agricultural systems must be examined in each case.

 16. Enhanced biogas recovery by applying post-digestion in large-scale centralized biogas plants

  Angelidaki, Irini; Hejnfelt, Anette; Ellegaard, L.

  2006-01-01

  industry to generate biogas, which is used for electricity and thermal energy. A total of 20 such plants are currently active in Denmark, most of which were included in the investigation. From the plants, samples were obtained from various steps of the process. Samples were analysed and the residual biogas......The main objective of this study was to investigate the degradation efficiency of centralized biogas plants and provide guidance for the design of more efficient digester and post-digestion systems. These centralized biogas plants in Denmark digest manure together with organic waste from the food...... potential determined by batch post-digestion at various temperature levels. Results were correlated with plant characteristics and production statistics in order to judge the efficiency of various digestion concepts. A simplified model based on a two-step biogas production process was developed...

 17. Guide til gode spørgeskemaer

  Olsen, Henning

  Spørgeskemaundersøgelser bliver ofte brugt til at dokumentere forskellige forhold og begrunde politiske beslutninger. Men resultaterne kan være forbundet med stor usikkerhed. Det kræver omhu og stor sproglig formåen at udarbejde spørgeskemaer. Seniorforsker Henning Olsen har i flere år arbejdet med...... viden om, hvordan folk forstår sproglige meddelelser og genkalder sig informationer. I guiden behandles emner som fx styrende problemstillinger og spørgsmåls fokus og neutralitet, formulering af åbne eller lukkede spørgsmål og svarkategorier, tematiske spørgeforløb, aflastning af svarpersoners...

 18. "De vil os stadig til livs"

  Nielsen, Asta Smedegaard

  Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2’s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og f...... bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af ’race’ i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror....

 19. Data warehouse til elbilers opladning og elpriser

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  Denne rapport præsenterer, hvordan GPS og CAN bus målinger fra opladning af elbilerne er renset for typiske fejl og gemt i et data warehouse. GPS og CAN bus målingerne er i data warehouset integreret med priserne fra det Nordeuropæiske el spotmarked Nord Pool Spot. Denne integration muliggør...... målinger om opladningen af elbiler er sammen med priserne fra el spotmarkedet indlæst i et data warehouse, som er fuldt ud implementeret. Den logiske data model for dette data warehouse præsenteres i detaljer. Håndteringen af GPS og CAN bus målingerne er generisk og kan udvides til nye data kilder...

 20. Appraisal of Biogas Potential of Biogas from Animal Dung in Saeedabad, Pakistan

  AMJAD ALISHAH

  2017-07-01

  Full Text Available Pakistan is facing energy scarcity. The biogas is one of the renewable substitutes. It does not only overcome the energy scarcity but also harness the energy from animal dung which causes the CO2 emissions. The present study was done on the appraisal of potential of biogas from the dung of animals (Buffaloes, Cows, Goats and Sheep within the villages surrounded by Taluka Saeedabad. The purpose of the study was the energy potential of the biogas and the selection of the most suitable design and size of the biogas plant for the villagers. The present study also includes the domestic biogas plant economics. As per the estimation, total quantity of animal dung generated was about 129 tons/day, which can produce 3859 m3 of biogas per day. On the contrary, for cooking villagers require only 2748 m3 of biogas per day. Moreover, the surplus biogas of 1111 m3 per day can be used to produce electricity of 6666 kWh per day, which can fulfill the demand of about half of the population of villages under study. People are using firewood, cotton stalks, kerosene oil and LPG (Liquefied Petroleum Gas for cooking. Converting animal dung into the biogas not only reduces the consumption of the traditional fuels used (Firewood, Cotton Stalks, Kerosene Oil and LPG, but also prevents about 900 thousand tons of CO2 emissions into the environment. Additionally, a fixed dome biogas plant of 8-10 m3 size was recommended for each of the houses under study.

 1. Appraisal of biogas potential of biogas from animal dung in saeedabad, pakistan

  Shah, A.A.; Sahito, A.R.

  2017-01-01

  Pakistan is facing energy scarcity. The biogas is one of the renewable substitutes. It does not only overcome the energy scarcity but also harness the energy from animal dung which causes the CO/sub 2/ emissions. The present study was done on the appraisal of potential of biogas from the dung of animals (Buffaloes, Cows, Goats and Sheep) within the villages surrounded by Taluka Saeedabad. The purpose of the study was the energy potential of the biogas and the selection of the most suitable design and size of the biogas plant for the villagers. The present study also includes the domestic biogas plant economics. As per the estimation, total quantity of animal dung generated was about 129 tons/day, which can produce 3859 m/sup 3/ of biogas per day. On the contrary, for cooking villagers require only 2748 m3 of biogas per day. Moreover, the surplus biogas of 1111 m/sup 3/ per day can be used to produce electricity of 6666 kWh per day, which can fulfill the demand of about half of the population of villages under study. People are using firewood, cotton stalks, kerosene oil and LPG (Liquefied Petroleum Gas) for cooking. Converting animal dung into the biogas not only reduces the consumption of the traditional fuels used (Firewood, Cotton Stalks, Kerosene Oil and LPG), but also prevents about 900 thousand tons of CO/sub 2/ emissions into the environment. Additionally, a fixed dome biogas plant of 8-10 m/sup 3/ size was recommended for each of the houses under study. (author)

 2. Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2014-01-01

  I dette andet svar til Dr. Jur. Jens Ravnkildes fortsatte forsvar for sit tidligere fremsatte forslag til et retskildebegreb klargør og udbygger lektor Jakob v. H. Holtermann og professor Henrik Palmer Olsen deres kritik yderligere. I den forbindelse afviser de også Ravnkildes ganske sensationell...... påstand om, at Ross blot fem år før sin død i 1979 helt skulle have forladt sit livsværk og opgivet sin karakteristiske version af retsrealismen til fordel for traditionel kelseniansk retspositivisme...

 3. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980....

 4. Svømmehaller og krav til energieffektivitet

  Øen, Martin Nerhus

  2010-01-01

  Svømmehaller er en spesiell bygningstype, som med høy innendørs temperatur og luftfuktighet, skiller seg fra andre bygninger som boliger og kontorbygg. Den høye innetemperaturen, forbruket av varmtvann, og fordampning fra svømmebassenget fører til et stort energiforbruk. Svømmehaller er ikke gitt egne krav i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), til tross for at energiforbruket kan være tre ganger høyere enn kravene gitt for idrettshaller. Målet med denne rapporten er å finne fo...

 5. Henvisning, assessment og egnethed til musikterapi i psykiatrisk regi

  Niels Hannibal

  2003-03-01

  Full Text Available I denne artikel beskrives og uddybes emnerne henvisning, assessment og egnethed til musikterapi. Først redegøres for typiske henvisningsgrunde til musikterapi og for hvilken psykoterapeutiskbehandling musikterapien i psykiatrien tilbyder. Derefter gennemgås de egnethedskriterier der ligge til grund for assessmentproceduren i musikterapi regi. Derefter gennemgås assessmentforløbets konkrete opbygning hvor fokus er: musikken som konkret fænomen, somrelationelt felt og som symbolsk repræsentation. Der afsluttes med eksemplifi cering i gennem en case beskrivelse, hvor assessmentforløbet og den efterfølgende egnethedsvurdering gennemgås.

 6. Ungdomsuddannelsernes og enhedsskolens bidrag til social u/lighed

  Jørgensen, Christian Helms

  2018-01-01

  Indførelsen af enhedsskolen har stået centralt i de nordiske velfærdsstaters indsats for at reducere den sociale ulighed i uddannelsessystemet og i samfundet. I perioden frem til 1990erne indførte de nordiske lande en udelt grundskole, hvor alle elever skal undervises sammen (Wiborg,2009). Men li...... dilemma mellem lighed i toppen af uddannelsessystemet (’lige adgang til videregående uddannelser’) og lighed i bunden af uddannelsessystemet (’uddannelse til alle’)....

 7. empirical model for predicting rate of biogas production

  users

  Rate of biogas production using cow manure as substrate was monitored in two laboratory scale ... Biogas is a Gas obtained by anaerobic ... A. A. Adamu, Petroleum and Natural Gas Processing Department, Petroleum Training Institute, P.M.B..

 8. Optimized construction of biogas plants; Optimierte Bauweise fuer Biogasanlagen

  NONE

  2012-09-19

  Within the conference of the International Trade Fair for Biogas Plant Technology at 21st February, 2012 in Berlin, the following lectures were held: (1) Optimized dimensions of containers for small systems of liquid manure (Manfred Thalmann); (2) Microferm mini biogas plants (Bart Brouwer); (3) Fermentation of stackable biomass in rural biogas plant - The DeNaBa system (Christian Deterding); (4) The Sauter Biogas System for the fermentation of liquid manure, solid dung, and other residual materials (Stefan Sauter); (5) Bio-electricity: Controllable power generation by means of biogas plants (Matthias Sonnleitner); (6) Reduction of the effort and increase of the yield using UDR fixed bed technology (Alfred van den Berg); (7) Prestressed concrete container for biogas plants: Area of application - quality - options (Harald Feldmann); (8) Corrosion protection of agricultural and communal biogas plants (Michael Normann); (9) Fundamentals of efficient and effective flow generation in biogas plants (Kay Rotalski); (10) Rotary piston screw pistons and eccentric screw pumps (Thorsten Gilles).

 9. Biogas slurry pricing method based on nutrient content

  Zhang, Chang-ai; Guo, Honghai; Yang, Zhengtao; Xin, Shurong

  2017-11-01

  In order to promote biogas-slurry commercialization, A method was put forward to valuate biogas slurry based on its nutrient contents. Firstly, element contents of biogas slurry was measured; Secondly, each element was valuated based on its market price, and then traffic cost, using cost and market effect were taken into account, the pricing method of biogas slurry were obtained lastly. This method could be useful in practical production. Taking cattle manure raw meterial biogas slurry and con stalk raw material biogas slurry for example, their price were 38.50 yuan RMB per ton and 28.80 yuan RMB per ton. This paper will be useful for recognizing the value of biogas projects, ensuring biogas project running, and instructing the cyclic utilization of biomass resources in China.

 10. Influence of different practices on biogas sustainability

  Boulamanti, Aikaterini K.; Donida Maglio, Sara; Giuntoli, Jacopo; Agostini, Alessandro

  2013-01-01

  Biogas production and use are generally regarded as a sustainable practice that can guarantee high greenhouse gas (GHG) savings. However, the actual carbon footprint of biogas is strongly influenced by several factors. The aim of this study is to analyse the environmental performance of different biogas to electricity scenarios. Two criticalities are identified as important: the choice of feedstock and the operational practice concerning the digestate. Maize, manure and co-digestion of them are the different feedstocks chosen. Maize has higher yields, but its cultivation has to be accounted for, which consists of 28–42% of the GHG emissions of the whole process of producing electricity. Manure is considered a residue and as a result benefits from no production stage, but also from avoided emissions from the normal agricultural practice of storing it in the farm and spreading it as fertiliser, but has lower methane yields. Co-digestion combines the benefits and disadvantages of the two different feedstocks. Digestate storage in open or closed tanks and further use as fertiliser is analysed. The environmental impact analysis shows that a substantial reduction of GHG emissions can be achieved with closed digestate storage. The GHG emissions savings vary from about 3% in the maize pathways with open storage up to 330% in the manure pathway with closed storage. The biogas pathways, though, have worse environmental performances in all other environmental impacts considered but ozone depletion potential when compared to the European electricity average mix. -- Highlights: ► Biogas sustainability depends on the feedstock and the digestate management. ► Closed storage is strongly recommended. ► Taking into consideration credits is recommended. ► The biogas pathways GHG emissions can be lower than the ones of the reference system. ► Biogas pathways have higher impact in eutrophication, ecotoxicity and PM potentials

 11. Production of biogas from plant materials

  Zuer, J.

  1980-12-01

  Different crop residues from agriculture and horticulture were investigated for feasibility of producing biogas. The anaerobic fermentation has been performed in batch system fermentation reactors (5 liters) at mesophilic conditions (35 degrees C). Content of volatile solids (VS/TS) in raw materials varied from 78.5 percent in silage from top of sugar beet to 97.3 percent in straw of rye. The highest content of lignin was found in stalks of Jerusalem artichoke (49.6 percent), stalks of horse bean (47.6 percent) and the lowest in leaves of cauliflower (9.5 percent), top of sugar beet and leaves of cabbage (11 percent) in both. Ratio of carbon to nitrogen was the highest in the straw of rye (60) and the lowest in silage from top of sugar beet (11) and in leaves of cauliflower (11). Rate of biogas production during the first 13 days of fermentation was about 27 liters per kg TS per day, achieved from top of sugar beet. Typical mean rate of biogas production, about 9 liters per kg TS per day, was performed during the first 40 days of retention time from straw of wheat and stalks of rape. Top of sugar beet and manure slurry have had the shortest effective retention time ca 20 days. Maximum total yield of biogas (427.0 liters per kg TS) was achieved from top of sugar beet. From manure slurry 257.5 liters biogas per kg TS was obtained. Methane content in biogas produced during the final 7 days of retention time was the highest from silage from top of artichoke (72.8 percent), stalks of horse bean (71.6 percent) and straw of wheat (71.0 percent). The lowest percentage of methane (59.0 percent) was found in biogas from top of sugar beet.

 12. Study of biogas storage; Biogas no chozo ni kansuru kenkyu

  Fujii, I; Kimura, T; Umeda, H [Meiji University, Tokyo (Japan)

  1997-11-25

  Study was made on the storage method of a methane component in biogas mainly composed of CO2 and methane gases. Methane clathrate as molecular complex is one kind of clathrate compounds. Eight methane gas molecules are absorbed into 46 water molecules, or methane gas of 216 l is absorbed into water of 1 l, resulting in considerable compact methane storage. Although methane clathrate is usually stable only under a condition of low temperature and high pressure, its formation equilibrium shifts toward a low pressure/high temperature side by adding additives such as amine, ether and ketone. Acetone can shift formation pressure from 30 to 10atm at 1degC, and formation temperature from 1 to 10degC at 30atm. Although methane liquefaction is also an efficient storage method, it requires liquefaction temperature and pressure of -83degC and 45.6atm, respectively. The distance between methane molecules in clathrate lattice can be more shortened than that in high- pressure charged gas, suggesting higher storage efficiency. The study result showed that the handling of methane clathrate is possible around room temperature and pressure. 7 refs., 5 figs.

 13. Economic viability of biogas technology in a Bangladesh village

  Biswas, W.K.; Lucas, N.J.D.

  1997-01-01

  We estimate energy consumption for domestic cooking and biogas energy resources for 21 clusters of households in a village. Data were analyzed on a cluster basis, with investments shared. Under the present conditions, biogas technology would not be economically viable. Economic analysis involving viability tools including additional benefits of biogas technology indicate that creating a market for local biogas would make such a project feasible. (Author)

 14. Biogas upgrading to biomethane. Proceedings; Biogasaufbereitung zu Biomethan. Tagungsband

  NONE

  2008-12-05

  Within the 6th Hanauer Dialogue 'Biogas upgrading to biomethane' at 21st February, 2008, the following lectures were held: (a) Processing of biogas - an introduction (Michael Beil); (b) The climate protecting targets of the Federal Republic of Germany: Which role will play the upgrading of biogas, and which legal boundary conditions are created by the Federal Government? (Uwe Holzhammer); (c) Future strategy: CH{sub 4} grids (Juergen Schmid); (d) Biogas upgrading and biomethane utilization in Sweden (Anneli Petersson); (e) Biogas upgrading and utilization of bio methane in Switzerland (Arthur Wellinger); (f) Biogas upgrading by means of pressure swing adsorption (Alfons Schulte-Schulze Berndt); (g) Biogas upgrading by means of pressurized water washing (Ulf Richter); (h) Biogas upgrading for feeding in public grids. The case of biogas plant Bruck a.d. Leitha (Michael Harasek); (i) Biogas upgrading by means of chemical absorption according to the LP Cooab process (Jerome van Beek); (j) Practical experiences in unpressurized amine washing MT bio methane (Karsten Wuensche); (k) Biogas upgrading by means of organic physical washing with HAASE biogas amplifiers (Roland Kahn); (l) Upgrading using cryogenic technology; the GPP registered -system (Jeroen de Pater); (m) Micro Gas Distribution Systems: Alternatives to biogas upgrading and grid injection (Michael Beil, Bernd Krautkremer); (n) Feeding of exchange gas. The case of project Straelen and Kerpen (Frank Schaefer); (o) Feeding of biogas from the view of grid operators (Norbert Nordmeyer); BIOGASMAX: Biogas as Vehicle Fuel - Market Expansion to 2020 Air Quality (Michael Beil, Uwe Hoffstede); (p) Study: Feeding of biogas into the natural gas distribution system (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe).

 15. A decision support system for planning of flexible biogas chains

  Wijbrandi, W. E.; Lazovik, E.; Azzopardi, G.; Pierie, Frank

  Decentralized biogas produced through co-digestion of biomass can play an important role in our future renewable energy mix. However the optimal design, planning and use of a biogas production chain is a daunting process. When looking into a biogas production chain one must take into account, first,

 16. Alternative Fuels Data Center: Landfills Convert Biogas Into Renewable

  Natural Gas Landfills Convert Biogas Into Renewable Natural Gas to someone by E-mail Share Alternative Fuels Data Center: Landfills Convert Biogas Into Renewable Natural Gas on Facebook Tweet about Alternative Fuels Data Center: Landfills Convert Biogas Into Renewable Natural Gas on Twitter Bookmark

 17. Sustainable supply of biogas in Germany; Nachhaltige Biogasbereitstellung in Deutschland

  Erler, Ronny [DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH, Freiberg (Germany). Bereich Biogastechnologie; Ball, Thomas; Kiefer, Joachim [Technologiezentrum Wasser (Germany). Abt. Grundwasser und Boden; Dresen, Boris [Fraunhofer-Institut UMSICHT (Germany). Themenbereich Ressourcenmanagement; Koeppel, Wolfgang [DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe (Germany). Gruppe Systeme und Netze

  2013-04-15

  The supply of certain substrates for biogas production is partly controversial discussed: 'Tank-or-plate' discussions, maize cultivation of the landscape and so forth. The research project 'Potential study for the sustainable production and supply of gaseous, renewable energy in Germany (Biogas Atlas)' examines the potentials of biogas production under consideration of various sustainability factors.

 18. Asynchronous Distributed Control of Biogas Supply and Multienergy Demand

  Alkano, Desti; Scherpen, Jacquelien M.A.; Chorfi, Younes

  2017-01-01

  In this paper, we study the coordination between biogas producers who can use the biogas themselves, exchange biogas with their neighbors, or deliver it to the various energy grids, such as the low pressure gas grid or the power grid. These producers are called prosumers. In this setting, gas

 19. Biogas Production Resources in Lithuania and Prospects of their Utilisation

  Vrubliauskas, S.

  1995-01-01

  The biogas production resources in Lithuania and their structure have been ascertained. The total technical potential of biogas production has been calculated to make 639 million m 3 per year (4080 GWh). The biogas production feasibilities in the country have been estimated. (author). 3 refs., 3 tabs., 2 figs

 20. PROSES BRAZING Cu-Ag BERBAHAN BAKAR BIOGAS TERMURNIKAN

  Ali Kusrijadi

  2015-01-01

  Full Text Available Pemanfaatan biogas sebagai salah satu alternatif bahan bakar  pada proses brazing merupakan langkah diversifikasi biogas, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan keramahan teknologi. Permasalahan yang bersifat teknis dan menjadi kendala dalam pemanfaatan biogas ini adalah rendahnya konsentrasi CH4 dikarenakan adanya pengotor utama berupa air, karbondioksida dan asam disulfida. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu  tahap  pressureized storage process meliputi pemisahan komponen pengotor yang terdapat dalam biogas melalui teknik absorbsi sehingga dihasilkan biogas yang berkualitas gas alam terbarukan dan proses injeksi ke dalam suatu tangki penyimpanan, dan tahap selanjutnya adalah menggunakan biogas tersebut pada proses brazing logam Cu (tembaga dengan bahan tambah Ag (silver. Analisis hasil brazing dilakukan melalui analisis struktur mikro (metalografi untuk melihat kualitas tampak dari hasil brazing, serta analisis kekerasan mikro dan analisis parameter fisik standar terhadap hasil proses brazing. Penelitian ini telah menghasilkan perangkat alat pemurnian biogas yang dapat memurnikan biogas menjadi metana mendekati 100% dan sistem pengemasan (storage system  biogas bertekanan hingga 2 bar. Dari hasil analisis struktur mikro dan uji kekerasan mikro diketahui bahwa hasil proses brazing dengan biogas menghasilkan kualitas yang sama dengan hasil proses brazing dengan gas acetylene sehingga disimpulkan bahwa biogas dapat menjadi bahan bakar alternatif untuk proses brazing, khususnya untuk logam Cu dengan bahan tambah Ag.  Kata kunci : Biogas, Pressureized Storage, Brazing

 1. Biogas : fuel source for a renewable future

  Buijk, J. [GE Energy, Toronto, ON (Canada)

  2006-07-01

  The current status of Ge Energy's Jenbacher gas engines was presented in terms of its product line, electrical output, thermal output and exhaust gases. The unique feature of the engine is that it can operate on natural gas, biogas, landfill or other gaseous fuels. The most important applications for this high efficiency gas engine include on-site power generation, cogeneration, tri-generation, and carbon dioxide fertilization in greenhouses. A map illustrating Canada wide sales and service networks was presented along with a review of opportunities to use biogas for electric power generation. Biogas can be generated from organic matter such as municipal organic waste, manure, yard waste, wood waste, expired food, slaughterhouse waste and energy crops. A graph depicting biogas yields of different feedstocks was presented. It was noted that biogas conversion through anaerobic digestion generates more energy from organic matter than any other technology, while recycling the nutrients. A schematic of a typical biomass anaerobic digestion process was illustrated. In 2005, Germany was among the leaders in biogas production, with 775 biogas utilization plants in operation, producing 550 MW of power. This presentation listed other leaders and highlighted some project examples of biomass conversion plants in Austria, Germany, and Alberta. The opportunities for Ontario were emphasized. Ontario has 5.6 million hectares of agricultural land. Based on the German example, the integrated use for production of food, feed and energy crops could generate 3,700 cubic metres of methane per hectare per year, enough for nearly 9,000 MW of electrical capacity. Biogas power plants with gas storage can operate as peaking plants. It was noted that energy plans should be value driven rather than cost driven, with the objective of reducing overall energy consumption, improving energy efficiency and initiating replacement of fossil fuels by renewable energy sources such as wind, water

 2. Monitoring and controlling the biogas process

  Ahring, B K; Angelidaki, I [The Technical Univ. of Denmark, Dept. of Environmental Science and Engineering, Lyngby (Denmark)

  1997-08-01

  Many modern large-scale biogas plants have been constructed recently, increasing the demand for proper monitoring and control of these large reactor systems. For monitoring the biogas process, an easy to measure and reliable indicator is required, which reflects the metabolic state and the activity of the bacterial populations in the reactor. In this paper, we discuss existing indicators as well as indicators under development which can potentially be used to monitor the state of the biogas process in a reactor. Furthermore, data are presented from two large scale thermophilic biogas plants, subjected to temperature changes and where the concentration of volatile fatty acids was monitored. The results clearly demonstrated that significant changes in the concentration of the individual VFA occurred although the biogas production was not significantly changed. Especially the concentrations of butyrate, isobutyrate and isovalerate showed significant changes. Future improvements of process control could therefore be based on monitoring of the concentration of specific VFA`s together with information about the bacterial populations in the reactor. The last information could be supplied by the use of modern molecular techniques. (au) 51 refs.

 3. Biogas in agriculture. Status and prospects. Proceedings; Biogas in der Landwirtschaft. Stand und Perspektiven. Tagungsband

  NONE

  2011-07-01

  Within the congress of the Agency for Renewable Resources (Guelzow, Federal Republic of Germany) and the Association for Technology and Structures in Agriculture (Darmstadt, Federal Republic of Germany) at 20th-21st September, 2011 in Goettingen (Federal Republic of Germany) the following lectures and posters were presented: (1) Perspectives of using biogas as a part of the German power supply (Stefan Rauh); (2) Development of biogas in Europe (Marc Fleureck); (3) Biology of methanogenic archaea and its significance for the microbial process control in biogas plants (Helmut Koenig); (4) Efficiency and behaviour of enzymes in the biogas process (Monika Heiermann); (5) Trace elements in NaWaRo biogas plants for balancing substrate limited deficiency symptoms and stabilizing the fermentation process (Hans Oechsner); (6) EEG - Actual developments for biogas (Ulrich Keymer); (7) Utilization of thermal energy from cogeneration in the practice - Experiences from the view of an environmental expert (Michael Hub); (8) Innovations in the legal aspects of the production and utilization of biogas (Hartwig von Bredow); (9) Damages and deficiencies at biogas plants (Waldemar Gruber); (10) Learning from accidents, damages and their causes as well as their correctives in the operation of biogas plants - Reports from the practice (Wolfgang Horst Stachowitz); (11) Causes and avoidance of container damages by means of biocorrosion (Jan Kuever); (12) Anaerobic degradation of cellulosic substrates - Bionic implementation of the forestomach sysem of a ruminant (Dirk Weichgrebe); (13) Fermentation of renewable raw materials in the up flow procedure (Jan Mumme); (14) Two-phase pressure fermentation for feeding into natural gas grids (Andreas Lemmer); (15) Requirements and potential of sugar beets for fermentation (Christa Hoffmann); (16) Innovation in the area of power beets (Andreas von Felde); (17) Optimization of manuring with fermentation residues in order to reduce the nitrogen

 4. Analysis of operational methane emissions from pressure relief valves from biogas storages of biogas plants.

  Reinelt, Torsten; Liebetrau, Jan; Nelles, Michael

  2016-10-01

  The study presents the development of a method for the long term monitoring of methane emissions from pressure relief valves (PRV(1)) of biogas storages, which has been verified during test series at two PRVs of two agricultural biogas plants located in Germany. The determined methane emission factors are 0.12gCH4kWhel(-1) (0.06% CH4-loss, within 106days, 161 triggering events, winter season) from biogas plant A and 6.80/7.44gCH4kWhel(-1) (3.60/3.88% CH4-loss, within 66days, 452 triggering events, summer season) from biogas plant B. Besides the operational state of the biogas plant (e.g. malfunction of the combined heat and power unit), the mode of operation of the biogas flare, which can be manually or automatically operated as well as the atmospheric conditions (e.g. drop of the atmospheric pressure) can also affect the biogas emission from PRVs. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Investigation of factors influencing biogas production in a large-scale thermophilic municipal biogas plant

  Weiss, Agnes; Jerome, Valerie; Freitag, Ruth [Bayreuth Univ. (Germany). Chair for Process Biotechnology; Burghardt, Diana; Likke, Likke; Peiffer, Stefan [Bayreuth Univ. (Germany). Dept. of Hydrology; Hofstetter, Eugen M. [RVT Process Equipment GmbH, Steinwiesen (Germany); Gabler, Ralf [BKW Biokraftwerke Fuerstenwalde GmbH, Fuerstenwalde (Germany)

  2009-10-15

  A continuously operated, thermophilic, municipal biogas plant was observed over 26 months (sampling twice per month) in regard to a number of physicochemical parameters and the biogas production. Biogas yields were put in correlation to parameters such as the volatile fatty acid concentration, the pH and the ammonium concentration. When the residing microbiota was classified via analysis of the 16S rRNA genes, most bacterial sequences matched with unidentified or uncultured bacteria from similar habitats. Of the archaeal sequences, 78.4% were identified as belonging to the genus Methanoculleus, which has not previously been reported for biogas plants, but is known to efficiently use H{sub 2} and CO{sub 2} produced by the degradation of fatty acids by syntrophic microorganisms. In order to further investigate the influence of varied amounts of ammonia (2-8 g/L) and volatile fatty acids on biogas production and composition (methane/CO{sub 2}), laboratory scale satellite experiments were performed in parallel to the technical plant. Finally, ammonia stripping of the process water of the technical plant was accomplished, a measure through which the ammonia entering the biogas reactor via the mash could be nearly halved, which increased the energy output of the biogas plant by almost 20%. (orig.)

 6. 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder

  Svendsen, Katrine Jagd; Sørensen, Lea

  Anbefalingshæfte med anbefalinger til ligeværdige samarbejder i praksisnære innovationsprojekter eller andre samarbejdsdrevne innovationsprojekter mellem studerende, uddannelsesinstitutioner og offentlige eller private virksomheder....

 7. Styringen af VIP'ernes arbejdsdag til forhandling

  Holdt Christensen, Peter

  2013-01-01

  CBS’ ledelse har besluttet at genforhandle undervisernes (og censorernes) normer. CBS’ normkatalog er resultatet af lokale forhandlinger mellem ledelse, tillidsfolk og forskernes fagforeninger gennem mange år – og nu er det oppe til revision....

 8. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 9. Biogas as a renewable energy fuel – A review of biogas upgrading, utilisation and storage

  Ullah Khan, Imran; Hafiz Dzarfan Othman, Mohd; Hashim, Haslenda; Matsuura, Takeshi; Ismail, A.F.; Rezaei-DashtArzhandi, M.; Wan Azelee, I.

  2017-01-01

  Highlights: • It is attempted to provide critical considerations on various biogas upgrading techniques. • Membrane is an environmentally and economically sound technique for purification. • Purified biogas in compressed form is a substitute of compressed natural gas for vehicles. • Charged mass and compressor input work are the most important factors for storage. - Abstract: Biogas upgrading is a widely studied and discussed topic and its utilisation as a natural gas substitute has gained a significant attention in recent years. The production of biomethane provides a versatile application in both heat and power generation and as a vehicular fuel. This paper systematically reviews the state of the art of biogas upgrading technologies with upgrading efficiency, methane (CH 4 ) loss, environmental effect, development and commercialisation, and challenges in terms of energy consumption and economic assessment. The market situation for biogas upgrading has changed rapidly in recent years, making the membrane separation gets significant market share with traditional biogas upgrading technologies. In addition, the potential utilisation of biogas, efficient conversion into bio-compressed natural gas (bio-CNG), and storage systems are investigated in depth. Two storing systems for bio-CNG at filling stations, namely buffer and cascade storage systems are used. The best storage system should be selected on the basis of the advantages of both systems. Also, the fuel economy and mass emissions for bio-CNG and CNG filled vehicles are studied. There is the same fuel economy and less carbon dioxide (CO 2 ) emission for bio-CNG. Based on the results of comparisons between the technical features of upgrading technologies, various specific requirements for biogas utilisation and the relevant investment, and operating and maintenance costs, future recommendations are made for biogas upgrading.

 10. Production and use of biogas year 2009; Produktion och anvaendning av biogas aar 2009

  2010-11-15

  In the present study, a total of 230 biogas-producing sites were identified. These produced a total of 1363 GWh of energy. The 230 biogas-producing plants were distributed in 136 sewage treatment plants, 57 landfills, 21 co-digestion plants, four industries and 12 farm sites. The number of upgrading plants amounted to 38 and at seven locations injection of upgraded biogas into the natural gas network took place. 44% of the biogas generated in sewage treatment plants, 25% were produced in landfills, 22% of co-digestion plants, 8% in industrial plants and 1% on farm installations. The total biogas production in 2009 was slightely higher than last year, but the division between the different plant types has changed. Production increased for co-digestion plants and farm installations, while production was relatively unchanged for sewage treatment plants. Production in landfills and industrial sites decreased compared with 2008. A larger proportion of the biogas came to use in 2009 compared with previous years. 667 GWh (49%) was used for heating, which also includes heat loss, 488 GWh (36%) were upgraded, 64 GWh (5%) of electricity was generated and 135 GWh (10%) was torched. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, source separated food waste and waste from food industry. In addition to biogas, co-digestion plants and the farm plants together produced 537 403 tonnes (wet weight) biofertilizer, and the waste water treatment plants 214 000 tonnes (dry weight) sludge. The provincial breakdown shows that biogas production was greatest in metropolitan areas

 11. Fugemateriale til belægningssten og fliser

  Larsen, Kristian

  2004-01-01

  Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha.......Der anlægges ca. 9 millioner kvadratmeter belægning i betonsten og fliser om året i Danmark. Fugearealet udgør gennemsnitlig 4 %, svarende til et areal på ca. 36 ha....

 12. Fra patientkontakt til computer kontakt - et dilemmafyldt valg i sygeplejen

  Weinreich, Elvi; Olivares Bøgeskov, Benjamin Miguel

  ” Fra patientkontakt til computer kontakt” et dilemmafyldt valg i sygeplejen. Forskningsprojektet som vi anvender data fra har titlen: ”Hvilken betydning har sygeplejelederens forandringsambition på sygeplejerskernes engagement i kerneydelsen”.......” Fra patientkontakt til computer kontakt” et dilemmafyldt valg i sygeplejen. Forskningsprojektet som vi anvender data fra har titlen: ”Hvilken betydning har sygeplejelederens forandringsambition på sygeplejerskernes engagement i kerneydelsen”....

 13. Moder Natur inspirerer til ny vindmøllevinge

  Sønderberg Petersen, L.

  2007-01-01

  Synet af en rovfugl, der står bomstille i luften, mens vingerne løbende justeres en smule i forhold til vinden for at holde fuglen på samme sted i luften, er et syn de fleste har beundret. Også vindenergi forskerne på Risø DTU. De er gået i gang med atoverføre princippet til vindmøllevinger og gø...

 14. Seniorforsker Ole Hertel udnævnt til adjungeret professor

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.......Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet....

 15. Kan lignin omdannes til flydende brændstof?

  Nielsen, Joachim Bachmann; Jensen, Anders; Felby, Claus

  2015-01-01

  Ved en solvolytisk omdannelse af plantematerialet lignin til et flydende brændstof behandles det ved høj temperatur og højt tryk i et passende opløsningsmiddel. En sådan proces kan gennemføres ikke-katalytisk og være med til at skabe flydende brændsler baseret på vedvarende energikilder. Her...

 16. En differentieret tilgang til total cost of ownership (TCO)

  Zachariassen, Frederik

  2010-01-01

  Økonomistyring er en nødvendig brik i forsøget på at kunne styre dele af eller hele forsyningskæden, og til dette bruges diverse økonomistyringsværktøjer. Denne artikel omhandler økonomistyringsværktøjet 'total cost of ownership', og hvordan dette kan bruges til at forbedre samarbejdet med...

 17. Biogas. Present situation and future potential; Biogas. Nulaege och framtida potential

  Nordberg, Ulf [Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden)

  2006-12-15

  The report contains a general overview of present technology concerning production of biogas through anaerobic breakdown of easily recycled organic material as well as implementation areas for biogas. The work has been done in three parts: description of present situation, technical limitations and development efforts, synthesis. In Sweden there are more than 220 biogas plants for handling crops, sludge and organic residue material. Production of biogas occurs primarily at sewage treatment plants and landfills. Total capacity in 2004 was approx. 300,000 m{sup 3} anaerobic chamber volume, of which approx. 73% was utilised. Planned increase in capacity was approx. 125,000 m{sup 3} or approx. 42%.The substrate brought to the plants was comprised of approx. 45% manure, 30% offal, 10% biowaste from households and 15% other substrates. Calculations based on the energy content of input substrate indicate that approx. 10% of the gas was from manure, 65% from offal, 25% from household waste and 5% from other substrates. In 2005 a total of 1,5 TWh of biogas was produced in Sweden. Biogas is used primarily for heating purposes followed by use as vehicle fuel and in electricity production. More than 55 GWh is torched away. Sewage treatment plants are not included. Interest in using biogas as fuel has increased. The theoretical biogas potential in Sweden has been calculated to be 14-17 TWh per year, of which approx. 80% is found in agriculturally related biomass. Approximately 3 TWh originates from various types of household and industrial waste. Generally it can be said that there is a large potential for improvement and increased efficiency within the whole chain of substrate collection, preparatory treatment of substrates, operational control of biogas plants, upgrade/treatment and use of gas as well as spreading and use of biofertilizer. The greatest increase in substrate will come from the amount of crops from the agricultural sector. The contacts between farmers and plant

 18. Biogas Digester with Simple Solar Heater

  Kh S Karimov

  2012-10-01

  Full Text Available ABSTRACT: In this research work, the design, fabrication and investigation of a biogas digester with simple solar heater are presented. For the solar heater, a built-in reverse absorber type heater was used. The maximum temperature (50°C inside the methane tank was taken as a main parameter for the design of the digester. Then, the energy balance equation for the case of a static mass of fluid being heated was used to model the process. The parameters of thermal insulation of the methane tank were also included in the calculations. The biogas digester consisted of a methane tank with built-in solar reverse absorber heater to harness the radiant solar energy for heating the slurry comprising of different organic wastes (dung, sewage, food wastes etc.. The methane tank was initially filled to 70% of its volume with organic wastes from the GIK institute’s sewage. The remaining volume was filled with sewage and cow dung from other sources. During a three month period (October-December, 2009 and another two month period (February-March, 2010, the digester was investigated. The effects of solar radiation on the absorber, the slurry’s temperature, and the ambient temperature were all measured during these investigations. It was found that using sewage only and sewage with cow dung in the slurry resulted in retention times of four and two weeks, respectively. The corresponding biogas produced was 0.4 m3 and 8.0 m3, respectively. Finally, this paper also elaborates on the upgradation of biogas through the removal of carbon dioxide, hydrogen sulphide and water vapour, and also the process of conversion of biogas energy into electric powerABSTRAK: Kajian ini membentangkan rekabentuk, fabrikasi dan penyelidikan tentang pencerna biogas dengan pemanas solar ringkas. Sebagai pemanas solar, ia dilengkapkan dengan penyerap pemanas beralik. Suhu maksimum(50oC di dalam tangki metana telah diambil sebagai parameter utama rekabentuk pencerna. Dengan menggunakan

 19. Sustainable Biomass Resources for Biogas Production

  Meyer, Ane Katharina Paarup

  The aim of this thesis was to identify and map sustainable biomass resources, which can be utilised for biogas production with minimal negative impacts on the environment, nature and climate. Furthermore, the aim of this thesis was to assess the resource potential and feasibility of utilising...... such biomasses in the biogas sector. Sustainability in the use of biomass feedstock for energy production is of key importance for a stable future food and energy supply, and for the functionality of the Earths ecosystems. A range of biomass resources were assessed in respect to sustainability, availability...... from 39.3-66.9 Mtoe, depending on the availability of the residues. Grass from roadside verges and meadow habitats in Denmark represent two currently unutilised sources. If utilised in the Danish biogas sector, the results showed that the resources represent a net energy potential of 60,000 -122,000 GJ...

 20. CONSIDERATIONS OVER A BIOGAS PLANT COMPONENTS

  Mariana DUMITRU

  2014-04-01

  Full Text Available This paper starts from the conviction that one of the main environmental problems of today’s society is the continuously increasing production of organic wastes. In many countries, sustainable waste management have become major political priorities in order to reduce pollution and greenhouse gas emissions and to avoid, as much as possible, global climate changes. This problem becomes more and more present in our country too. Production of biogas through anaerobic digestion of animal manure and slurries as well as of a wide range of digestible organic wastes, converts these substrates into renewable energy and offers a natural fertiliser for agriculture. That is why we consider that biogas plants will be more and more used in the future. In this paper we show the different stages which must be operated in a biogas plant and the problems which can be met in each of them.

 1. Domestic biogas development in developing countries

  Rakotojaona, Loic

  2013-07-01

  Communities that rely mostly on agriculture and livestock farming in developing countries can face strong pressure related to: - Energy access: for instance, in Africa, it is estimated that 68% of the population live without clean cooking facilities [1]. Energy access plays a key role in poverty alleviation. - Resources depletion: if a household uses firewood for cooking purposes, forests depletion in some areas makes firewood collection tougher. - Climate change mitigation: agriculture (i.e. the production of crop and livestock products) accounts for 13.5%2 of the global GHG emissions, and extensive systems are sometimes blamed for being less efficient than intensive ones when it comes to climate change mitigation (given that the later involve lower direct emissions per kg of product). In this context, access to clean and sustainable energy through domestic biogas production can help rural communities alleviate current pressures on the environment. In an urban context, domestic biogas in developing countries is also considered as a means for improving hygiene conditions (especially when it comes to public washrooms issues). This report only focuses on domestic biogas development within the frame of small scale agriculture and livestock production (i.e. in rural areas). The main objective of this document is to provide domestic biogas project developers with relevant information on the key issues to have in mind regarding national integration of such projects. This document gives a general presentation of domestic biogas and its main environmental, social and economic benefits. It also browses the main aspects one should have in mind (checklist) in order to assess local risks and opportunities for domestic biogas development

 2. Ultrasound assisted biogas production from landfill leachate

  Oz, Nilgün Ayman; Yarimtepe, Canan Can

  2014-01-01

  Highlights: • Effect of low frequency ultrasound pretreatment on leachate was investigated. • Three different ultrasound energy inputs (200, 400 and 600 W/l) was applied. • Low-frequency ultrasound treatment increased soluble COD in landfill leachate. • Application of ultrasound to leachate increased biogas production about 40%. • Application of ultrasound to leachate increased total methane production rate about 20%. - Abstract: The aim of this study is to increase biogas production and methane yield from landfill leachate in anaerobic batch reactors by using low frequency ultrasound as a pretreatment step. In the first part of the study, optimum conditions for solubilization of organic matter in leachate samples were investigated using various sonication durations at an ultrasound frequency of 20 kHz. The level of organic matter solubilization during ultrasonic pretreatment experiments was determined by calculating the ratio of soluble chemical oxygen demand (sCOD) to total chemical oxygen demand (tCOD). The sCOD/tCOD ratio was increased from 47% in raw leachate to 63% after 45 min sonication at 600 W/l. Non-parametric Friedman’s test indicated that ultrasonic pretreatment has a significant effect on sCOD parameter for leachate (p < 0.05). In the second part of the study, anaerobic batch reactors were operated for both ultrasonically pretreated and untreated landfill leachate samples in order to assess the effect of sonication on biogas and methane production rate. In anaerobic batch reactor feed with ultrasonically pretreated leachate, 40% more biogas was obtained compared to the control reactor. For statistical analysis, Mann–Whitney U test was performed to compare biogas and methane production rates for raw and pretreated leachate samples and it has been found that ultrasonic pretreatment significantly enhanced biogas and methane production rates from leachate (p < 0.05) in anaerobic batch reactors. The overall results showed that low frequency

 3. Ultrasound assisted biogas production from landfill leachate

  Oz, Nilgün Ayman, E-mail: nilgunayman@comu.edu.tr; Yarimtepe, Canan Can

  2014-07-15

  Highlights: • Effect of low frequency ultrasound pretreatment on leachate was investigated. • Three different ultrasound energy inputs (200, 400 and 600 W/l) was applied. • Low-frequency ultrasound treatment increased soluble COD in landfill leachate. • Application of ultrasound to leachate increased biogas production about 40%. • Application of ultrasound to leachate increased total methane production rate about 20%. - Abstract: The aim of this study is to increase biogas production and methane yield from landfill leachate in anaerobic batch reactors by using low frequency ultrasound as a pretreatment step. In the first part of the study, optimum conditions for solubilization of organic matter in leachate samples were investigated using various sonication durations at an ultrasound frequency of 20 kHz. The level of organic matter solubilization during ultrasonic pretreatment experiments was determined by calculating the ratio of soluble chemical oxygen demand (sCOD) to total chemical oxygen demand (tCOD). The sCOD/tCOD ratio was increased from 47% in raw leachate to 63% after 45 min sonication at 600 W/l. Non-parametric Friedman’s test indicated that ultrasonic pretreatment has a significant effect on sCOD parameter for leachate (p < 0.05). In the second part of the study, anaerobic batch reactors were operated for both ultrasonically pretreated and untreated landfill leachate samples in order to assess the effect of sonication on biogas and methane production rate. In anaerobic batch reactor feed with ultrasonically pretreated leachate, 40% more biogas was obtained compared to the control reactor. For statistical analysis, Mann–Whitney U test was performed to compare biogas and methane production rates for raw and pretreated leachate samples and it has been found that ultrasonic pretreatment significantly enhanced biogas and methane production rates from leachate (p < 0.05) in anaerobic batch reactors. The overall results showed that low frequency

 4. Renewable Hydrogen Potential from Biogas in the United States

  Saur, G.; Milbrandt, A.

  2014-07-01

  This analysis updates and expands upon previous biogas studies to include total potential and net availability of methane in raw biogas with respect to competing demands and includes a resource assessment of four sources of biogas: (1) wastewater treatment plants, including domestic and a new assessment of industrial sources; (2) landfills; (3) animal manure; and (4) a new assessment of industrial, institutional, and commercial sources. The results of the biogas resource assessment are used to estimate the potential production of renewable hydrogen from biogas as well as the fuel cell electric vehicles that the produced hydrogen might support.

 5. Pemanfaatan Biogas Sebagai Bahan Bakar Generator Set Motor Bensin

  Kusairi S., Ach; Yangsen, Kelvin

  2015-01-01

  Biogas is a compound formed from the decomposition of organic substances in anaerobic condition, the main constituent of biogas is methane and carbon dioxide, biogas can be used as fuel or otto cycle engine with diesel. In this study, the use of biogas from the landfill Cahaya Kencana then to gasoline motor generator sets using this type with a capacity 1kVA four steps that have been previously modified in order to be able to use biogas, but no purification process before being used as fuel. ...

 6. Biogas upgrading and utilization: Current status and perspectives

  Angelidaki, Irini; Treu, Laura; Tsapekos, Panagiotis

  2018-01-01

  Biogas production is an established sustainable process for simultaneous generation of renewable energy and treatment of organic wastes. The increasing interest of utilizing biogas as substitute to natural gas or its exploitation as transport fuel opened new avenues in the development of biogas...... upgrading techniques. The present work is a critical review that summarizes state-of-the-art technologies for biogas upgrading and enhancement with particular attention to the emerging biological methanation processes. The review includes comprehensive description of the main principles of various biogas...

 7. Farvel til glødepæren - goddag til...?

  Bülow, Katja

  2009-01-01

  Glødepæren er, som vi kender den, er hastigt på vej ud af markedet idet EU har vedtaget at udfase glødepæren inden udgangen af 2012. Og det er godt, for glødepæren er en energiforbrugende lyskilde, der foranlediger tonsvis af CO2 udledning til atmosfæren. Spørgsmålet er så hvilken lyskilde der ka...... spørgsmål om at kaste sig ud i helt nye og uopdagede løsningsmodeller?...

 8. Macro algae as substrate for biogas production

  Møller, Henrik; Sarker, Shiplu; Gautam, Dhan Prasad

  Algae as a substrate for biogas is superior to other crops since it has a much higher yield of biomass per unit area and since algae grows in the seawater there will be no competition with food production on agricultural lands. So far, the progress in treating different groups of algae as a source...... of energy is promising. In this study 5 different algae types were tested for biogas potential and two algae were subsequent used for co-digestion with manure. Green seaweed, Ulva lactuca and brown seaweed Laminaria digitata was co-digested with cattle manure at mesophilic and thermophilic condition...

 9. Agricultural biogas systems. Quality and security

  Serafimova, K.

  2007-01-01

  This article takes a look at agricultural biogas installations and how improved basic conditions and incentives offered by industry and commerce are showing initial effects. The author is of the opinion that more dynamics in the market are necessary in order to allow contributions to be made to the protection of the climate whilst creating value locally at the same time. The article reviews the current market situation and examines questions which are to be answered in the quality assurance area for agricultural biogas systems in Switzerland. Co-fermentation is proposed as a standard technology. Market development, plant locations and plant management aspects are discussed.

 10. 10. Biogas conference Dresden. Anaerobic treatment of biological wastes. Proceedings

  Dornack, Christina; Liebetrau, Jan; Fassauer, Burkhardt; Nelles, Michael

  2015-01-01

  The biogas conference in Dresden will be held for the tenth time and is still the only conference in Germany, which focuses on the production of biogas solely from waste. This year, the implementation of paragraph 11 of the Recycling and Waste Management Act and the amendment of the Renewable Energies Act (EEG) in 2014, the chances of the waste management biogas technology will be spotlighted here. The efficiency and wise use of the end products of the biogas production - the biogas and fermentation residues are equally critical for the success of biogas technology as the emission reduction of biogas plants. In this context, the biogas technology will also be dependent in the future on legal requirements and funding instruments such as the EEG. For the technical implementation, the development of reliable system concepts with specific sinking biogas and electricity supply costs and with greater flexibility in terms of launching needs-based biogas and electricity production. The contributions in this paper discuss possible solutions and implementations from the perspective of politics, associations, research and practice. Innovative topics will be discussed, which will be decisive for the future of biogas production from organic wastes. [de

 11. Investigation of thermal integration between biogas production and upgrading

  Zhang, Xiaojing; Yan, Jinying; Li, Hailong; Chekani, Shabnam; Liu, Loncheng

  2015-01-01

  Highlights: • Identify thermal characteristics of amine-based biogas upgrading for waste heat recovery. • Identify thermal characteristics of AD biogas production as sink for heat recovery. • Evaluation of thermal integration between biogas production and upgrading to improve overall energy efficiency. • Cost analysis applied for the economic feasibility of the thermal integration. • Using the principles of target design and system integration for connected thermal processes. - Abstract: Thermal integration of anaerobic digestion (AD) biogas production with amine-based chemical absorption biogas upgrading has been studied to improve the overall efficiency of the intergraded system. The thermal characteristics have been investigated for industrial AD raw biogas production and amine-based chemical absorption biogas upgrading. The investigation provides a basic understanding for the possibilities of energy saving through thermal integration. The thermal integration is carried out through well-defined cases based on the thermal characteristics of the biogas production and the biogas upgrading. The following factors are taken into account in the case study: thermal conditions of sub-systems, material and energy balances, cost issues and main benefits. The potential of heat recovery has been evaluated to utilise the waste heat from amine-based upgrading process for the use in the AD biogas production. The results show that the thermal integration has positive effects on improving the overall energy efficiency of the integrated biogas plant. Cost analysis shows that the thermal integration is economically feasible

 12. Big Data fra jord til bord

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 13. En 'dansk' immigrationspakke til EU - uden Danmark

  Adler-Nissen, Rebecca

  2008-01-01

  og den franske immigrationspagt i Danmark, skyldes, som så ofte før, at vi her i landet har en Europadebat, der er vendt på hovedet i forhold til den, der føres i de andre EU-lande. Mens danske politikere hen over sensommeren har diskuteret, hvordan man kan minimere EU's indflydelse på dansk......I dag præsenterer Kommissionen en ambitiøs pakke om lovlig og ulovlig indvandring og integration. Målet er, at den skal vedtages sammen med det franske formandskabs immigrationspagt af EU's stats- og regeringschefer den 15.-16. oktober 2008. At der ikke har været mere debat om Kommissionens pakke...... indvandringspolitik og særligt familiesammenføringsreglerne, har resten af EU diskuteret, hvordan man fortsat kan styrke EU's rolle i indvandrings- og immigrationspolitikken og skabe en højere grad af solidaritet mellem medlemslandene. Udgivelsesdato: 8. oktober...

 14. Critical evaluation of substitution of natural gas by biogas

  Behrendt, F.

  2009-01-01

  Biogas use in Germany's distribution grid is regulated by the federal integrated energy and climate program. The key measures that influence the biogas feed-in include core regulation; changes to the act grating feed-in preference for electricity generated from renewable energies; regulation for heat supply from renewable energies; and regulations regarding biofuels. A critical evaluation of substitution of natural gas by biogas was presented. Specific topics that were discussed included aims and measures; potential; usage pathways for biogas; efficiency criteria of usage pathways; and location analysis. The presentation also discussed the parameters of raw biogas and regular distribution grid; a process chain for biogas upgrading; and criteria for process evaluation. It was concluded that costs and environmental relevance of biogas-processing can be compared over the complete life cycle for various pathways and configurations. This represented an excellent and very flexible planning tool. Subsidies and related measures could be focussed on the most efficient pathways. tabs., figs.

 15. Perspectives on Spatial Decision Support Concerning Location of Biogas Production

  Bojesen, Mikkel

  in biogas production. This ambition requires that more than 20 new large scale centralised biogas plants are built. The location of these plants is associated with a number of externalities and uncertainties and the existing biogas sector struggles to establish itself as a viable energy producing sector....... Meanwhile planners and decision makers struggle to find sustainable locations that comprehensively balance the multiple concerns the location of biogas facilities includes. This PhD project examines how spatial decision support models can be used to ensure sustainable locations of future biogas plants......, understand the industrial economic aspects of such a role. Through the use of spatial multi-criteria evaluation models stakeholder preferences to decision criteria are included in a sustainable biogas facility location analysis. By the use of these models it is demonstrated how overall biogas production...

 16. Biogas in Burkina Faso. Influential factors of biogas projects in rural areas of Burkina Faso

  Aschaber, Andreas

  2010-07-01

  Full text: Burkina Faso is among the poorest countries in the world. The energy situation in Burkina Faso is among the most critical issues which need to be addressed in the country. The electrical power grid is insufficient and only available in urban centers. Consequently wood and charcoal is used in order to meet the basic needs for heating, cooking, and lightning by the majority of the population. The resulting overuse of natural energy resources in Burkina Faso has been causing massive deforestation and desertification on the one hand and on the other hand scarcity in fuel wood availability. According to a recent feasibility study of the GTZ, biogas is thought to be one of the most sustainable solutions for developing energy self sufficiency in rural areas of Burkina Faso. Biogas is not a new concept in Burkina Faso, as the first biogas plants were already installed in the 70's. Recently a national biogas program and the activity of various NGOs lead to a rejuvenation of attempts to establish biogas in Burkina Faso. Although biogas has a long history in Burkina Faso, no significant breakthrough of this technology has happened so far. None of the biogas plants built during the last 40 years have been operational for a long time. This contribution presents a study aimed to analyze the partial success and failures of the attempts to install biogas plants so far. The study was conducted in May 2009 as part of a project for a model application of the technology in the frame of University cooperation between Austria (University of Innsbruck) and Burkina Faso (Universite Polytechnique du Bobo Dioulasso). During the field study four sites of existing biogas plants were visited, five interviews with experts conducted and two focus groups with potential users in a rural setting were conducted. The systemic approach, including technical as well as socioeconomic aspects, yielded a wealth of factors which can potentially influence the success of biogas projects in

 17. Biogas Production and Engine Conversion From Diesel Engine to Biogas Engine for Lighting in Rural Area

  Tun, Seint Thandar

  2012-01-01

  The research of alternative fuels implemented in internal combustion engines are becoming the subjects of interest nowadays. This paper describes a production of biogas from cow dung, diesel engine conversion process with piston modification of ZH1115 diesel engine. To produce biogas, the usual practice is to mix water with some organic material, such as cow dung (a free source of the appropriate micro-organisms). The slurry is placed in a leak-proof container (called a digester) and leaves i...

 18. Biogas. Plants, raw materials, products. 7. rev. ed.; Biogas. Pflanzen, Rohstoffe, Produkte

  NONE

  2011-08-15

  In order to save fossil fuels and to stopp the climate change, a gradual shift to renewable energies is necessary. The federal government has aimed to a modern, environmental friendly, sustainable and secure energy supply by means of the expansion of renewable energies. Bioenergy plays a central role in the future. Biogas for renewable energies will play a special role. Biogas can be used for simultaneous production of electricity and heat, as a fuel and as a substitute for natural gas.

 19. Biogas - a new energy source saves fossil resources; Biogas - mit neuer Energie Ressourcen schonen

  Thoss, C. (comp.)

  2001-07-01

  The new German Renewable Energy Sources Act (EEG) of 2000 made conditions for biogas more favourable - small wonder, as the German Biogas Association (Fachverband Biogas e.V.) co-operated with written expert opinions and many discussions with decision-makers. The subjects discussed at the 10th Biogas Conference reflect the current situation and will provide a basis for committee work in 2001. [German] Im Jahr 2000 haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen fuer den Biogasbereich mit dem Inkrafttreten des erneuerbaren Energiegesetz (EEG) sehr positiv entwickelt. Der Fachverband Biogas e.V. hat mit schriftlichen Stellungnahmen und in vielen Gespraechen mit Entscheidungstraegern diese Bedingungen mitgestaltet. In Zukunft gibt es noch viele Aufgaben fuer eine effektive Interessenvertretung der Biogasbranche auf Laender- und Bundesebene. Die Themen, die auf der 10. Biogastagung diskutiert werden, spiegeln die Fragen wieder, die unter Experten derzeit intensiv diskutiert werden. Die Ergebnisse des Erfahrungsaustausches auf dieser Tagung werden die Grundlage fuer die Arbeit der Gremien im Fachverband Biogas im Jahr 2001 sein. Mit dem vorliegenden Tagungsband ist es gelungen, die Basis fuer die fachlichen Gespraeche waehrend und nach der Tagung schaffen. (orig.)

 20. Biogas engine performance estimation using ANN

  Yusuf Kurtgoz

  2017-12-01

  Full Text Available Artificial neural network (ANN method was used to estimate the thermal efficiency (TE, brake specific fuel consumption (BSFC and volumetric efficiency (VE values of a biogas engine with spark ignition at different methane (CH4 ratios and engine load values. For this purpose, the biogas used in the biogas engine was produced by the anaerobic fermentation method from bovine manure and different CH4 contents (51%, 57%, 87% were obtained by purification of CO2 and H2S. The data used in the ANN models were obtained experimentally from a 4-stroke four-cylinder, spark ignition engine, at constant speed for different load and CH4 ratios. Using some of the obtained experimental data, ANN models were developed, and the rest was used to test the developed models. In the ANN models, the CH4 ratio of the fuel, engine load, inlet air temperature (Tin, air fuel ratio and the maximum cylinder pressure are chosen as the input parameters. TE, BSFC and VE are used as the output parameters. Root mean square error (RMSE, mean absolute percentage error (MAPE and correlation coefficient (R performance indicators are used to compare measured and predicted values. It has been shown that ANN models give good results in spark ignition biogas engines with high correlation and low error rates for TE, BSFC and VE values.

 1. Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar?

  Ehlert, P.A.I.; Zwart, K.B.; Spijker, J.H.

  2010-01-01

  In het kader van het Groningse project 'Een schone berm geeft energie!' heeft Alterra de duurzaamheid en haalbaarheid van de vergisting van bermmaaisel tot biogas onderzocht. Van drie provinciale wegen in de provincie Groningen is de vegetatie en de kwaliteit gemonitord en werd in het voor- en

 2. State Equation Determination of Cow Dung Biogas

  Marzuki, A.; Wicaksono, L. B.

  2017-08-01

  A state function is a thermodynamic function which relates various macroscopically measurable properties of a system (state variable) describing the state of matter under a given set of physical conditions. A good understanding of a biogas state function plays a very important role in an effort to maximize biogas processes and to help predicting combation performance. This paper presents a step by step process of an experimental study aimed at determining the equation of state of cow dung biogas. The equation was derived from the data obtained from the experimental results of compressibility (κ) and expansivity (β) following the general form of gas state equation dV = βdT + κdP. In this equation, dV is gas volume variation, dT is temperature variation, and dP is pressure variation. From these results, we formulated a unique state equation from which the biogas critical temperature (Tc) and critical pressure were then determined (Tc = 266.7 K, Pc = 5096647.5 Pa).

 3. Biogas/biofertilizer business handbook (third edition)

  Arnott, M.

  1985-07-01

  The handbook covers biogas systems, including raw material preparation, digesters, separate gas storage tanks, use of gas to run engines, and the use of sludge as fertilizer. Also covers secondary projects such as flat-plate solar collector water heaters, composting, and bio-insecticides.

 4. The biogas sector. Looking for renewal

  Signoret, Stephane; Petitot, Pauline; Kim, Caroline; Marie, Olivier; Sredojevic, Alexandre

  2016-01-01

  As the political will to develop biogas production in France is confirmed by the ambitious objectives defined in the French Investment Multi-year Programming, a set of articles on the biogas sector proposes an overview of what is going on in this sector. After some brief presentations of recent installations of biogas purification and of methanation, a first article outlines the problems and uncertainties raised by the new support system in terms of delays and visibility. A second article presents a methanation unit shared by pork breeders in Brittany to process and valorise effluents which cannot be scattered in fields any longer. The third article comments the bio-methane sector which is now living, and for the couple of years to come, its industrialisation phase, each project having its peculiarities, with emerging business models. The next article presents Methavos I, a methanation unit which injects its bio-methane into the gas network on both sides of the frontier between France and Germany. The sixth article presents the activities of Arkolia Energies which is developing a breakthrough technology with a continuous and thick methanation with optimal energy efficiency within a reduced volume. The seventh article comments the challenges, issues and solutions for longer lasting lubricants used in biogas generation engines. The last article addresses the issue of insurance for methanation installations which, like any other installation, are facing some exploitation risks and hazards

 5. Identification of microbial populations in biogas

  Čermáková, J.; Mrázek, Jakub; Fliegerová, Kateřina; Tenkrát, D.

  2011-01-01

  Roč. 3, č. 0 (2011), s. 53-58 ISSN 1804-2058 R&D Projects: GA ČR GPP503/10/P394 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50450515 Keywords : biogas * PCR * microorganisms Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 6. Biogas and its opportunities—A review

  Kougias, Panagiotis; Angelidaki, Irini

  2018-01-01

  plants as advanced bioenergy factories. In this context, the biogas plants are the basis of a circular economy concept targeting nutrients recycling, reduction of greenhouse gas emissions and biorefinery purposes. This review summarizes the current state-of-the-art and presents future perspectives...

 7. Opinions on biogas in organic farming

  Heiske, Stefan; Østergård, Hanne

  2011-01-01

  The application of biogas technologies in organic farming involves many considerations: Benefits like improved fertilizer supply and fossil fuel savings are opposed to concerns about economical risks and incompliance with organic principles. A questionnaire developed by Risø DTU gives an idea about...

 8. Biogas barometer: a growth of 8 deg

  Anon.

  2002-01-01

  Europe produced more than 2500 ktoe of biogas in 2001. This represents 8% more than in 2000. For lack of infrastructures and due to the sector's insufficient level of maturity, only half of this amount is valorized into energy. This situation should improve, thanks to new environmental preoccupations linked to waste treatment as well as to the ambitions of the principal actors. (authors)

 9. Analysis of biogas in sanitary landfill Caieiras

  Giovano Candiani

  2011-06-01

  Full Text Available In this work, the biogas in the Sanitary Landfill Caieiras is qualitatively evaluated, emphasizing the influence of the geomembrana and cover system of vertical drains in the vicinity to capture the landfill. It was possible to detect an increase in the percentage of methane and oxygen reduction, aiming at the commercialization of carbon credits and electricity production.

 10. Recent updates on biogas production - a review

  Ilona Sárvári Horváth

  2016-06-01

  Full Text Available One of the greatest challenges facing the societies now and in the future is the reduction of green house gas emissions and thus preventing the climate change. It is therefore important to replace fossil fuels with renewable sources, such as biogas. Biogas can be produced from various organic waste streams or as a byproduct from industrial processes. Beside energy production, the degradation of organic waste through anaerobic digestion offers other advantages, such as the prevention of odor release and the decrease of pathogens. Moreover, the nutrient rich digested residues can be utilized as fertilizer for recycling the nutrients back to the fields. However, the amount of organic materials currently available for biogas production is limited and new substrates as well as new effective technologies are therefore needed to facilitate the growth of the biogas industry all over the world. Hence, major developments have been made during the last decades regarding the utilization of lignocellulosic biomass, the development of high rate systems, and the application of membrane technologies within the anaerobic digestion process in order to overcome the shortcomings encountered. The degradation of organic material requires a synchronized action of different groups of microorganisms with different metabolic capacities. Recent developments in molecular biology techniques have provided the research community with a valuable tool for improved understanding of this complex microbiological system, which in turn could help optimize and control the process in an effective way in the future.

 11. PEMETAAN POTENSI BIOGAS DI KOTA METRO

  Riswanto Riswanto

  2017-09-01

  Full Text Available Metro City is a developing city that attracts many new citizens to come and live in the city of Metro. It affects the density and population growth in the city of Metro so it boils down to the increasing need for energy for fuel such as gas and electricity needs. UU No. 33 of 2007 the government seeks to optimize the role of PEMDA and communities and academics to be able to take advantage of the various potential that may be developed in their respective city in meeting energy needs. The survey results show the picture that the city of Metro has potential in the utilization of biogas energy. The availability of this organic material is quite common in Metro city. But the availability of the material has not been classified in number and variety. For that, we need to do research in mapping biogas potential in every area in Metro city. The research method used is the method of documentation, observation, and interview. As for data analysis techniques, conducted qualitatively and quantitatively through the findings of observations in the form of descriptions, calculation analysis, and tabulation. The results obtained show that the North Metro sub-district has the highest potential for biogas development. The most common materials are animal waste derived from cow dung as much as 84% and biogas from plants that are from rice straw (54% and Tahu/tempe processing waste (38%. Other organic ingredients found are chicken, goat, buffalo, and banana peels. This result shows that the biogas potency of Metro City is best developed that is through the use of cow dung

 12. Biogas 2007. Energy source of the future; Biogas 2007. Energietraeger der Zukunft

  NONE

  2007-07-01

  Within this VDI meeting, held between 14th and 15th June, 2007, in Berlin (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (a) Perspectives of the use of biogas in the background of the instruments according to the launch of renewable energies (B. Dreher); (b) Biogas in the energy mix and as export product - demand of action in EEG (C. da Costa Gomez); (c) Cultivation of regenerative raw materials for production of fermentation gas (A. Vetter); (d) Consequences of the cultivation of power plants on nature and landscape (W. Peters); (e) Agrarian residual substances and wastes of biofuel production as fermentation substrates (G. Langhans); (f) Biological waste management - comparison between composting and fermentation (Ch. Dornack, A. Schnapke); (g) Treatment and utilization of residues of fermentation (H. Doehler); (h) State of the art of the production and utilization of biogas using the NawaRo plant (P. Weiland, Ch. Rieger, J. Schroeder, R. Kissel, H. Bachmaier, V. Plogsties, J. Vogtherr); (i) Dry fermentation for continuous biogas processes - progress report (R. Schneider); (j) Status Quo and potential of development of mechanical-biological waste treatment under special consideration of fermentation and energetic utilization (K. Fricke, H. Santen, T. Bahr, A. Huettner); (k) Optimization of the plant operation by means of process monitoring and process modelling (M. Mueller, F. Scholwin, B. Fritsche); (l) Power supply and heat supply of the bio energy village Juehnde (E. Fangmeier); (m) Processing of regenerating raw materials for the optimization of the biogas yield: Which effects can be reached in the biogas process by means of pre-treatment of biomass such as corn and triticale? (B. Schumacher, H. Oechsner, Th. Senn, Th. Jungbluth); (n) Biogas production by means of dry fermentation: State of the art (A. Schattauer, P. Weiland); (o) Biogas as a fuel: AGROPTI - gas in Sweden (T. Ahrens, P. Weiland); (p) Bio energy as a system service

 13. The Improvement of Carburater Efficiency Using Biogas-based Venturi

  Lasmi Ni Ketut

  2016-01-01

  Full Text Available The elimination of the fossil fuel subsidy by the Indonesian government has caused an increase in fuel prices, and a solution to find a relatively cheap and environmentally friendly alternative energy is needed. Biogas is one of the sources of renewable energy that has a potential to be developed, especially in farming area where the abundant animal excrement is not yet optimally used and causes environmental problems. Addressing this issue, we have developed an innovation by making a biogas and air mixer instrument through venturi pipe, using the basic theory of fluid mechanism in order to increase the use of biogas as an electricity source. Usually, biogas-based electric generators use dual fuel system such as fossil fuel and biogas to perform combustion due to the low octane contained in the biogas. By replacing the readily available manufactured venturi with the modified venturi, optimal combustion can be reached with using only single fuel of biogas. The results of the experiments show that the biogas debit on carburetor increases from 13 to 439 watts consuming biogas fuel from 0.22 to 4.96 liter/minute, respectively. The amount of combusted biogas depends on the value of the load power. Within the scope of our results, the maximum voltage reached is about 211.13 – 211.76 volts which is feasible to use for 220 volts electrical appliances

 14. Design of laboratory cyclone separator for biogas purification

  Marián Fodora

  2013-01-01

  Full Text Available This article deals with calculation of a cyclone separator for biogas purification using physical and chemical methods. There is presented a methodology for determination of operating dimensions of the cyclone separator and description of principal features of the cyclone separator model. Calculations have been performed for the diameter of the cylindrical part of cyclone separator 175 mm and for the biogas volume flow rate 6.9∙10−5 m3∙s−1. The calculations can be used in practice for the design of cyclone separator depending on the flow rate of biogas, size of the biogas plants respectively. The developed cyclone separator has been used for the cleaning of biogas in operating conditions at the biogas plant in Kolinany (Slovakia. The presented method of biogas purification has been used for the removing of hydrogen sulphide, particulate matter and carbon dioxide from the raw biogas at the biogas plant. Removal of these undesirable impurities from the biogas is an important step in the production of a fully valued fuel, biomethane.

 15. A review of the biogas industry in China

  Jiang Xinyuan; Sommer, Sven G.; Christensen, Knud V.

  2011-01-01

  This article presents an overview of the development and future perspectives of the Chinese biogas industry. The development of the industry has the potential to improve the rural environment and produce significant amounts of sustainable energy for China. Barriers to the development are the relatively weak environmental policies, imperfect financial policies and lack of long-term follow-up services. The rapid economic development of China has also seen a development in the scales of biogas plants constructed. Although the technology has been improved, this review has identified problems in the construction and operation of Chinese biogas plants, particularly in the efficiency of household systems. All levels of China's government acknowledge this and recent biogas projects have more focus on quality and less on the quantity. The intention is to gradually introduce stricter environmental policies, to provide better service systems, improve the financial policies that support the construction and follow-up service of biogas projects, promote the use of standardized engineering equipment and materials and standards for plant construction and production. This will promote the development of biogas projects at various scales further, and reduce the dependency on fossil fuels and emissions of greenhouse gases. - Highlights: → The biogas industry in China has great developing potential and necessity. → Barriers to the development of biogas industry in China were included in the article. → All scales of Biogas plants in China have developed rapidly in recent years. → Measures to promote the development of biogas projects further in China were proposed.

 16. Fra talent til ekspert på fire semestre

  Stilling Olesen, Jesper

  Jeg vil holde en tale som I nok vil have haft mere nytte af for fire semestre siden. Dengang var I talenter; nu er I allerede blevet eksperter i pædagogisk antropologi. I kan lytte til talen som en kærkommen lejlighed til at se tilbage på jeres tid på uddannelsen og reflektere over, om den vej, I...... valgte gennem studiet, var den bedste, eller om I kunne have gjort det endnu bedre. Jer, der er studerende, kan derimod lytte til talen som en mulighed for at overveje, om I forvalter jeres talent på den rette måde. I kan stadig nå at justere jeres strategi som studerende, så den kommer på omgangshøjde...

 17. Changed market conditions for biogas production; Foeraendrade marknadsvillkor foer biogasproduktion

  Colnerud Granstroem, Sigrid; Gaaverud, Henrik; Glimhall, Alexandra

  2010-10-15

  The Swedish gas market consists mainly of the natural gas network that extends through the southwestern Sweden, and the local biogas markets. Biogas share of the Swedish gas market is growing steadily. The fact that the Swedish gas net is limited and fragmented forms an obstacle for biogas use to expand. That the gas market as a whole, natural gas included, must develop and expand is therefore a prerequisite for the large potential for Swedish Biogas to be realized. This in contrast with the ultimate objective to completely replace natural gas in the Swedish gas market. When policy changes are made in order to support biogas it is crucial for long-term competitiveness of biogas that these changes should not impact the natural gas market and hinder its development. Such a scenario would ultimately mean that also biogas development opportunities deteriorate. Biogas operations encounter three main problems that prevent or impede its expansion in the gas market. First, the potential for profitability in biogas production must be enhanced. Second, natural gas and biogas markets should be more integrated with each other. Thirdly, the biogas must be distributed in a cost-effective manner. The present investigation aims to supplement the Natural Gas Act with special provisions which takes into account the input and transmission of biogas. In addition to the production of biogas, it is now the producer's responsibility to clean the gas from water vapor, hydrogen sulfide and carbon dioxide and to augment the calorific value of the gas to the standard of Danish natural gas quality by propane addition and to ensure that the physical connection to network is available. There are thus a number of options available for shifting demarcation between biogas production and network operations. Short-term competitiveness of biogas would be strengthened most if purification and spiking the gas with propane and the connection to the network was imposed on network owners. In the

 18. Energy systems analysis of biogas systems; Energianalys av biogassystem

  Berglund, Maria; Boerjesson, Paal

  2003-05-01

  The aim of this study was to calculate the net energy output and energy efficiency, from a life-cycle perspective and for Swedish conditions, in anaerobic digestion of various raw materials. Our calculations are based on literature reviews concerning the total primary energy input required for the production of biogas (i.e. direct and indirect energy inputs, e.g. when producing and distributing diesel fuels, electricity, fertilisers) as well as the biogas yield from various raw materials. Our analyses include handling and transportation of raw materials, operation of the biogas plants, and transportation and spreading of digested residues, as well as the biogas yield from manure, ley crops, tops and leaves of sugar beets, straw, municipal organic waste, slaughter waste, and grease separator sludge. All calculations concern individual raw materials. The net energy input required to run a biogas system (i.e. centralised biogas plant) typically corresponds to approximately 20-40% of the energy content in the produced biogas. Theoretically, the raw materials could be transported for some 200 km (manure) up to 700 km (slaughter waste) before the net energy output becomes negative. The variations in energy efficiency between studied biogas systems depend mainly on the type of raw material studied and the calculation methods used. Raw materials with high water content and low biogas yield (e.g. manure) require rather large energy inputs compared to the amount of biogas produced. Energy demanding handling of the raw materials, such as ley crops, could correspond to as much as approximately 40% of the net energy input. Varying energy efficiency in different parts of the biogas system, but most of all, changes in the biogas yield, could considerably affect the total net energy output. In general, operation of the biogas plant is the most energy demanding process in the biogas systems, corresponding to some 40-80% of the net energy input in the biogas systems. This implies

 19. A Technological Overview of Biogas Production from Biowaste

  Spyridon Achinas

  2017-06-01

  Full Text Available The current irrational use of fossil fuels and the impact of greenhouse gases on the environment are driving research into renewable energy production from organic resources and waste. The global energy demand is high, and most of this energy is produced from fossil resources. Recent studies report that anaerobic digestion (AD is an efficient alternative technology that combines biofuel production with sustainable waste management, and various technological trends exist in the biogas industry that enhance the production and quality of biogas. Further investments in AD are expected to meet with increasing success due to the low cost of available feedstocks and the wide range of uses for biogas (i.e., for heating, electricity, and fuel. Biogas production is growing in the European energy market and offers an economical alternative for bioenergy production. The objective of this work is to provide an overview of biogas production from lignocellulosic waste, thus providing information toward crucial issues in the biogas economy.

 20. The impact of CO2-costs on biogas usage

  Jensen, Ida Græsted; Nielsen, Lise Skovsgaard

  2017-01-01

  The Danish government has set a target of being fossil fuel independent by 2050 implying that a high degree of inflexible renewable energy will be included in the energy system; biogas can add flexibility and potentially has a negative CO2-emission. In this paper, we investigate the socioeconomic...... system costs of reaching a Danish biogas target of 3.8 PJ in the energy system, and how CO2 costs affect the system costs and biogas usage. We perform our analysis using the energy systems model, Balmorel, and expand the model with a common target for raw biogas and upgraded biogas (biomethane). Raw...... biogas can be used directly in heat and power production, while biomethane has the same properties as natural gas. Balmorel is altered such that natural gas and biomethane can be used in the same technologies. Several CO2-cost estimates are investigated; hereunder a high estimate for the expected CO2...

 1. Evaluation of the program for Enova's support schemes to biogas production; Programevaluering. Enovas stoette til biogassproduksjon

  NONE

  2012-07-01

  The main conclusion from the analysis is that the barriers to realize both passive and near zero-energy buildings are significant. In addition to being a mere economic assessment indicates that 30-70% of the technical potential is not profitable depending on energy price levels, the barriers is reducing the economic potential with approximately another half as a realistic market potential.(eb)

 2. Østersølaks bedst til at afvise snyltere

  Buchmann, Kurt

  2006-01-01

  Danske forskere fra KVL har påvist at østersølaks er langt bedre end skotske laks til at bekæmpe de patogene parasitter ved navn Gyrodactylus salaris. Laks fra Skotland og Norge reagerer uhen sigtmæssigt, medens østersølaksen producerer relevante immunfaktorer.......Danske forskere fra KVL har påvist at østersølaks er langt bedre end skotske laks til at bekæmpe de patogene parasitter ved navn Gyrodactylus salaris. Laks fra Skotland og Norge reagerer uhen sigtmæssigt, medens østersølaksen producerer relevante immunfaktorer....

 3. Turen går til Second Life

  Christensen, Inger-Marie F.

  2009-01-01

  Artiklen giver et overblik over Second Life for at gøre det lettere for især nybegyndere at orientere sig og planlægge mere målrettede og dermed succesfulde besøg i den virtuelle verden. Artiklen går ikke i dybden men forsyner læseren med en indledende begrebsafklaring, fakta, praktiske oplysninger...... og links til yderligere information. Sidste del af artiklen indeholder slurls til og beskrivelser af interessant steder i Second Life, som er et besøg værd....

 4. Er Web 2.0 klar til mainstream?

  Ivang, Reimer

  2009-01-01

  BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?......BLOG: Spørgsmålene der relateres til Web 2.0 er mange. Men en af de mest signifikante er om netop din virksomhed skal anvende Web 2.0 teknologier? Hvad kan I få ud af det?...

 5. Didaktisk design af IKT og medier til fysioterapeutuddannelsen

  Nielsen, Kim

  2012-01-01

  eksisterer i den reale verden som love og regler for materielle/fysiske forhold ved fænomener, objekter, kultur, natur og vores krop, eller brug af objekter og fænomener som kan repræsentere teorier, modeller, love og regler fysisk frem for artikulation af den reale verden. Et valg som antager at viden er...... regler. Især æstetisk design, men også kirurgi, spilplatforme og nogle få IKT- og medieeksempler til uddannelsesområdet, bidrager med forskellige forslag til udvikling af didaktiske design som kunne matche undervisningens centrale menneskesyn, viden- og læringsopfattelse. Samtidigt peger ny neurologisk...

 6. Use of biogas in PEM fuel cells; Einsatz von Biogas in PEM-Brennstoffzellen

  Scholz, Volkhard; Schmersahl, Ralf; Ellner, Janine (comps.)

  2009-06-15

  This research project was dedicated to two problems: 1. What demands must biogas meet in order to conform to the specifications of PEM fuel cell systems and permit safe operation? 2. How must a fuel cell system be designed and operated in order to be well-adapted to the special features of biogas as opposed to natural gas? For this purpose biogas samples were taken from laboratory-scale and commercial plants and analysed by gas chromatography using various substrates and methods. By combining this with the use of a mass spectroscopy detector (GC-MS system) it was possible to perform a qualitative and quantitative analysis of sulphurious trace gases in the biogas which might cause damage to the fuel cell system. Investigations were performed on an experimental reformer using either modelled or native biogas of different compositions, the intent being to obtain information for the design of the individual process stages. The two operating parameters steam-methane ratio (or S/C ratio) and reforming temperature were varied to optimise parameter settings in terms of energy efficiency. By linking the reformer to a 500 W fuel cell it was possible confirm the suitability of the reformed biogas for use in fuel cells. [German] In diesm Forschungsvorhaben werden zwei Fragestellungen bearbeitet: 1. Welche Anforderungen ergeben sich an das Biogas, um den Spezifikationen von PEM-Brennstoffzellensystemen zu genuegen und eine sicheren Betrieb zu ermoeglichen? 2. Wie muss das Brennstoffzellensystem ausgelegt und gefuehrt werden, um den Besonderheiten von Biogas im Vergleich zu Erdgas Rechnung zu tragen? Dazu wurden Biogasproben aus Labor- und Praxisanlagen unter Beruecksichtigung unterschiedlicher Substrate und Verfahren gaschromatisch analysiert. Die Kopplung mit einem massenspektroskopischen Detektor (GC-MS System) ermoeglicht dabei die Qualifizierung und Quantifizierung der vorhandenen schwefelhaltigen Spurengase, die eine Schaedigung von Brennstoffzellenanlagen verursachen. Die

 7. Life cycle analysis of biogas from residues; Livscykelanalys av biogas fraan restprodukter

  Tufvesson, Linda; Lantz, Mikael [Dep. for Miljoe- och Energisystem, Lunds Tekniska Hoegskola, Lund (Sweden)

  2012-06-15

  The purpose of this study is to carry out life cycle assessments for different biogas systems where biogas is produced from different residues. The investigated residues are distiller's waste, rapeseed cake, whey permeate, concentrated whey permeate, fodder milk, fish residues, bakery residues and glycerol. The environmental impact categories included are climate change, eutrophication, acidification, photochemical ozone creation potential, particles and energy balance. The calculations include emissions from technical systems, especially the energy input in various operations and processes. A general conclusion is that all studied residues are very well suited for production of biogas if there is no demand for them as animal feed today. All biogas systems also reduce the emissions of greenhouse gases compared to petrol and diesel and meet the requirements presented in the EU renewable energy directive (RED). The results of the study also show that the investigated biogas systems are complex and many different parameters affect the result. These parameters are both integrated in the life cycle assessment method, but also in the inventory data used.

 8. The conversion of renewable biogas source into energy; A conversao da fonte renovavel biogas em energia

  Coelho, Suani Teixeira; Velazquez, Silvia Maria Stortini Gonzalez; Martins, Osvaldo Stella; Abreu, Fernando Castro de [Universidade de Sao Paulo (USP), SP (Brazil). Inst. de Eletrotecnica e Energia]|[Centro Nacional de Referencia em Biomassa (CENBIO), Sao Paulo, SP (Brazil)]. E-mails: suani@iee.usp.br; sgvelaz@iee.sup.br; omartins@iee.usp.br; fcabreu@iee.usp.br

  2006-07-01

  This article intend to present some considerations directed to electricity generation with small systems (micro turbine and conventional engines ), using biogas generated by sewage treatment process in SABESP (Basic Sanitation Company of Sao Paulo State), located at Barueri, Brazil. This project, pioneer in Latin America, is being accomplished together with BUN - Biomass Users Network of Brazil (proponent), in association with CENBIO - Biomass Reference National Center (executer), with patronage of FINEP / CT-ENERG (financial backer), by means of Convention No: 23.01.0653.00, regarding to ENERG-BIOG Project - Installation and Tests of an Electric Energy Generation Demonstration Unit from Biogas Sewage Treatment. The study is being done at Barueri Sewage Treatment Plant.This plant operate with anaerobic digestion process, which has as mainly products biogas (composed mainly by methane) and sludge. Part of the methane produced at the anaerobic process is burnt in a boiler being used to increase digesters temperature. The rest of the methane is burnt in flare to reduce the impacts caused by gases emissions. This article presents some technical, financial and environmental project results, related to the exploitation of sewer biogas for power generation, as well as bigger details about generation systems (biogas micro turbine), used in the facility. (author)

 9. Sewage biogas conversion into electricity; Conversao do biogas de tratamento de esgoto em eletricidade

  Coelho, Suani Teixeira; Velazquez, Silvia Maria Stortini Gonzalez; Martins, Osvaldo Stella; Abreu, Fernando Castro de [Universidade de Sao Paulo (CENBIO/IEE/USP), Sao Paulo, SP (Brazil). Inst. de Eletrotecnica e Energia. Centro Nacional de Referencia em Biomassa], e-mails: suani@iee.usp.br, sgvelaz@iee.usp.br, omartins@iee.usp.br, fcabreu@iee.usp.br

  2006-07-01

  This article intend to present some considerations directed to electricity generation with small systems (micro turbine and conventional engines ), using biogas generated by sewage treatment process in SABESP (Basic Sanitation Company of Sao Paulo State), located at Barueri, Brazil. This project, pioneer in Latin America, is being accomplished together with BUN - Biomass Users Network of Brazil (proponent), in association with CENBIO - Biomass Reference National Center (executer), with patronage of FINEP / CT-ENERG (financial backer), by means of Convention no: 23.01.0653.00, regarding to ENERG BIOG Project - 'Installation and Tests of an Electric Energy Generation Demonstration Unit from Biogas Sewage Treatment'. The study is being done at Barueri Sewage Treatment Plant. This plant operate with anaerobic digestion process, which has as mainly products biogas (composed mainly by methane) and sludge. Part of the methane produced at the anaerobic process is burnt in a boiler being used to increase digesters temperature. The rest of the methane is burnt in flare to reduce the impacts caused by gases emissions. This article presents some technical, financial and environmental project results, related to the exploitation of sewer biogas for power generation, as well as bigger details about generation systems (biogas micro turbine), used in the facility. (author)

 10. A technical survey of power generation from biogas

  1996-01-01

  The objectives of this survey are: to review the use of biogas (ie landfill gas, sewage gas and farm gas) for power generation, mainly in the UK. To assess the performance of prime movers and the status and need for biogas pre-treatment. To review legislation with regard to emissions both in the UK and overseas. To provide a framework of good practice for choosing prime movers fuelled by biogas. (author)

 11. Biogas Production Using Anaerobic Biodigester from Cassava Starch Effluent

  S. Sunarso

  2010-12-01

  Full Text Available IKMs’ factory activity in Margoyoso produces liquid and solid wastes. The possible alternative was to use the liquid effluent as biogas raw material. This study focuses on the used of urea, ruminant, yeast, microalgae, the treatment of gelled and ungelled feed for biogas production, pH control during biogas production using buffer Na2CO3, and feeding management in the semi-continuous process of biogas production that perform at ambient temperature for 30 days. Ruminant bacteria, yeast, urea, and microalgae was added 10% (v/v, 0.08% (w/v, 0.04% (w/v, 50% (v/v of mixing solution volume, respectively. The pH of slurry was adjusted with range 6.8-7.2 and was measured daily and corrected when necessary with Na2CO3. The total biogas production was measured daily by the water displacement technique. Biogas production from the ungelling and gelling mixture of cassava starch effluent, yeast, ruminant bacteria, and urea were 726.43 ml/g total solid and 198 ml/g total solid. Biogas production from ungelling mixture without yeast was 58.6 ml/g total solid. Biogas production from ungelling mixture added by microalgae without yeast was 58.72 ml/g total solid and that with yeast was 189 ml/g total solid. Biogas production from ungelling mixture of cassava starch effluent, yeast, ruminant bacteria, and urea in semi-continuous process was 581.15 ml/g total solid. Adding of microalgae as nitrogen source did not give significant effect to biogas production. But adding of yeast as substrate activator was very helpful to accelerate biogas production. The biogas production increased after cassava starch effluent and yeast was added. Requirement of sodium carbonate (Na2CO3 to increase alkalinity or buffering capacity of fermenting solution depends on pH-value

 12. Methods and apparatus for hydrogen based biogas upgrading

  2013-01-01

  The present invention relates to an anaerobic process for biogas upgrading and hydrogen utilization comprising the use of acidic waste as co-substrate.In this process,H2 and CO2 will be converted to CH4, which will result in lower CO2 content in the biogas. The invention relates to both in situ...... and ex situ methods of biogas upgrading. The invention further relates to a bioreactor comprising hollow fibre membranes....

 13. Biogas cooperation for cogeneration plants; Biogaskooperation fuer Blockheizkraftwerke

  Deeg, Thomas [Stadtwerke Schwaebisch Hall GmbH, Schwaebisch Hall (Germany)

  2011-03-15

  Since autumn 2010, via a 7 kilometre long biogas conduit an agricultural biogas plant supplies a cogeneration plant in the residential area Teurershof in Schwaebisch Hall. This enables a conversion of biogas with the highest possible efficiency in thermal energy and electricity. This is due to the attachment of the cogeneration plant in Teurershof to the district heating grid of the city Schwaebisch Hall so that the developing thermal energy completely can be used.

 14. Underdog or bulldog: introducing biogas technologies in Estonia

  Roose, Antti; Reinsoo, Kadri [University of Tartu, Department of Geography, Tartu (Estonia); Oja, Ahto [Monus Minek Ltd, Aeaesmaee (Estonia); Varzinskas, Visvaldas [Kaunas University of Technology, Institute of Environmental Engineering, Kaunas (Lithuania)

  2012-12-15

  The production and use of biogas, along with corresponding sector-specific activities and technologies, is a relatively new subject in Estonia. This paper gives an instructive overview of main barriers behind the development incentives, policy support and technological innovation in terms of emerging market for biogas. The article examines the complexity of market-related, political, technological and social obstacles for introduction biogas technologies. There is a major gap between resource potential, technological capacity and practice in Estonia. About 2 % of the theoretical potential of biogas is being used, totalling around 11 million Nm{sup 3}, based primarily on landfill biogas. First, political setting for biogas innovation is still vague, however, consolidated and enhanced since 2010 to compete with other renewables and mainstream energy technologies. The article underlines the statement that the reason why Estonian biogas production has not followed the path of growth and technology transfer is the low renewable electricity feed-in tariff. However, there are many other legal and engineering factors that have held back biogas applications and sector development in general. Stakeholders have established the Estonian Biogas Association, increasing sector's visibility, targeted lobby to support policy-making, technological and social innovation and professional networking. Though getting the biogas sector to succeed demands a comprehensive approach and involvement of more actors in demand side including local leaders and consumers, both enthusiasm and scepticism should be informed by a sound understanding of framework conditions and complexities for path-breaking transformations in energy systems. To promote biogas production, profitable and technologically feasible showcases should demonstrate benefits and issues to the target group and stakeholders. Instead agricultural and CHP development mode, the priority of using biogas in Estonia could be seen as

 15.  strong>Introduktion til Luhmanns organisationsteori i lyset af hans almene systemteoristrong>

  Tække, Jesper

  2007-01-01

  information, der kan give teoriintern kompleksitet til at reducere kompleksiteten i den eksterne realitet. Luhmann har opbygget et system af iagttagelser der iagttager iagttagere, men som samtidig kan bruges til at iagttage sig selv som iagttager. Dette giver en frugtbar, empirifølsom og valid ramme til...

 16. En introduktion til CARM: The Conversation Analytic Role-Play Method

  Lange, Simon Bierring

  2014-01-01

  Dette working paper er en introduktion til og kort diskussion af workshopmetoden Conversation Analytic Role-Play Method (CARM), som er en metode udviklet til at afholde workshops på baggrund af resultater fra interaktionsanalyser. Artiklen er den første introduktion til CARM-metoden på dansk, og...

 17. Biomass storage for further energy use through biogas production

  Atem, A.D. [Instituto CEDIAC, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Instituto de Medio Ambiente, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Instituto de Energia, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas - CONICET, Mendoza (Argentina); Indiveri, M.E. [Instituto de Medio Ambiente, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Instituto de Energia, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Llamas, S. [Instituto de Medio Ambiente, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina)

  2010-06-15

  The present work approaches the residual biomass conservation for later digestion in an anaerobic batch reactor. Twenty 4 L capacity PET reactors were used. A measuring device was constructed to quantify the biogas production. As substrate were used tomato wastes from local industry and rumen fluid as inoculum. Digestion start up was able to be controlled by varying the temperature, during a period of 118 days was not verified biogas production. After re-inoculated with rumen fluid stabilized for 34 days, biogas production was verified. They were obtained 0.10 m{sup 3} of biogas per kilogram of volatile solids, with 50% of methane content. (author)

 18. BIOGAS TECHNOLOGY INTRODUCTIONS AS RENEWABLE ENERGY FOR RURAL COMMUNITIES

  Meita Rumbayan

  2017-03-01

  Full Text Available This paper is the progress report of research action about biogas technology introduction for a rural community in North Sulawesi, Indonesia. The purpose of this study is to discuss biogas technology utilization in the selected rural. The research method is done by literature review, interview, site visit, data collection using questioner and case study of pilot project development in biogas technology for a household in Kosio village indicate a positive response from the local community. The discussion based on literature review, data collection and case study gives some recommendations for further study in term of scenario and guideline for the development of biogas technology for rural communities.

 19. Promoting use of bio-gas in India

  Saha, S.L.

  1994-01-01

  Biogas is a single energy source with multiple benefits. Biogas is an environment friendly cheap fuel for rural areas. Fuel-gas from organic materials like cattle dung, night-soil, poultry droppings, sludge, waste water etc., without destroying their manurial value, accrues many social benefits particularly for women and children. Biogas plant improve rural sanitation, life style of rural folks and reduce pressure on forests. Biogas slurry offers a cheap, entirely organic and indigenous alternative fertilizer. Rural electrification at a reasonable cost is possible by using the available crop residues and other biomass waste. This waste can yield wealth by using it to produce energy for the industry and for homes. (author)

 20. Study on biogas premixed charge diesel dual fuelled engine

  Duc, Phan Minh; Wattanavichien, Kanit

  2007-01-01

  This paper presents an experimental investigation of a small IDI biogas premixed charge diesel dual fuelled CI engine used in agricultural applications. Engine performance, diesel fuel substitution, energy consumption and long term use have been concerned. The attained results show that biogas-diesel dual fuelling of this engine revealed almost no deterioration in engine performance but lower energy conversion efficiency which was offset by the reduced fuel cost of biogas over diesel. The long term use of this engine with biogas-diesel dual fuelling is feasible with some considerations

 1. Distribution forms for biogas and natural gas in Sweden

  Benjaminsson, Johan; Nilsson, Ronny

  2009-11-01

  Since biogas and natural gas basically have the same characteristics, they can be distributed in the same system. In the parts of the country where there is an extensive natural gas distribution network, the infrastructure for natural gas can be used for distribution of biogas. In order to increase the use of renewable energy, it is a political ambition to increase the share of biogas in the natural gas network, and, in the long run, entirely replace natural gas with biogas. Much of biogas production in the country is, however, not reached by the existing natural gas network, and this is also the case for a large part of the potential for future biogas production. In these areas the gas is transported in more or less extensive local gas distribution networks and by truck in compressed or liquid form. Transport of compressed and liquefied gas is efficient in some cases and development of these systems is an ongoing process. A number of facilities are planned for production of large quantities of biogas, several hundred GWh/year, through digestion and gasification processes. These plants will be located either in conjunction with major gas consumers or in the vicinity of the existing natural gas grid. The potential for biogas production is, however, present throughout the country and in order to meet market demand biogas requires efficient distribution systems

 2. Microbiologic handbook for biogas plants; Mikrobiologisk handbok foer biogasanlaeggningar

  Jarvis, Aasa; Schnuerer, Anna

  2009-05-15

  There is today great interest in the biogas process. The reason for interest is that this process offers an opportunity to stabilize and reduce various types of organic waste, while also generating clean renewable energy in the form of biogas. Purified biogas is a good alternative to gasoline and diesel as motor fuel and can also be used for heating and electricity production. Behind efficient biogas production lies a complex microbiological process. For biogas to be formed many different species of microorganisms have to be active. A disturbance of this teamwork leads to a reduction in biogas production or in the worst case that the process stops. In order to operate a biogas process in an efficient manner, it is necessary to have knowledge of the underlying microbiology and how microorganisms function. Today Swedish biogas plants have personnel with great technical knowledge, while the biological knowledge often is more limited. It has been difficult to find appropriate Swedish language literature in the field. This handbook aims to increase the microbiological expertise of staff at the biogas plants and thus to facilitate the stable operation and optimization of gas production

 3. Serial CSTR digester configuration for improving biogas production from manure

  Boe, Kanokwan; Angelidaki, Irini

  2009-01-01

  distribution ratio of 80/20 and 90/10, and total HRT of 15 days. The results showed that the serial CSTR could obtain 11% higher biogas yield compared to the single CSTR. The increased biogas yield in the serial CSTR was mainly from the second reactor, which accounted for 16% and 12% of total biogas yield......A new configuration of manure digesters for improving biogas production has been investigated in laboratory scale. A single thermophilic continuous-flow stirred tank reactor (CSTR) operated with a hydraulic retention time (HRT) of 15 days was compared to a serial CSTR configuration with volume...

 4. Biogas. The oldest form of renewable energy

  Kotevski, Darko

  2004-01-01

  Biomass is the oldest form of renewable energy known and human kind have been making good use of it since fire was discovered. Using biomass as economically viable source of energy presents rather difficult challenge, but one that is increasingly seen as having real potential as an alternative to fossil fuels. Typical biomass sources are wood, agricultural residues, cultivated energy crops, industry and municipal organic waste and animal manure. Converting biomass to energy can be done in several ways: direct combustion, gasification, anaerobic digestion, steam reforming etc. Biogas is a product of anaerobic digestion and it consists mostly of methane (60%). For this process, the most commonly used source is animal manure, which is digested under special conditions in anaerobic digesters. Biogas can be used for electricity production, hot water needs, spatial heating, cooking, etc. (Original)

 5. 2nd generation biogas. BioSNG

  Zwart, R.W.R.

  2008-11-01

  The substitution of natural gas by a renewable equivalent is an interesting option to reduce the use of fossil fuels and the accompanying greenhouse gas emissions, as well as from the point of view of security of supply. The renewable alternative for natural gas is green natural gas, i.e. gaseous energy carriers produced from biomass comprising both biogas and Synthetic Natural Gas (SNG). Via this route can be benefited from all the advantages of natural gas, like the existing dense infrastructure, trade and supply network, and natural gas applications. In this presentation attention is paid to the differences between first generation biogas and second generation bioSNG; the market for bioSNG: grid injection vs. transportation fuel; latest update on the lab- and pilot-scale bioSNG development at ECN; and an overview is given of ongoing bioSNG activities worldwide

 6. Value Chain Optimisation of Biogas Production

  Jensen, Ida Græsted

  economically feasible. In this PhD thesis, the focus is to create models for investigating the profitability of biogas projects by: 1) including the whole value chain in a mathematical model and considering mass and energy changes on the upstream part of the chain; and 2) including profit allocation in a value......, the costs on the biogas plant has been included in the model using economy of scale. For the second point, a mathematical model considering profit allocation was developed applying three allocation mechanisms. This mathematical model can be applied as a second step after the value chain optimisation. After...... in the energy systems model to find the optimal end use of each type of gas and fuel. The main contributions of this thesis are the methods developed on plant level. Both the mathematical model for the value chain and the profit allocation model can be generalised and used in other industries where mass...

 7. Biogas production potential of sericulture waste

  Rajasekaran, P

  1986-12-01

  A feasibility study was carried out in the laboratory to investigate the potentiality of silkworm larval litter alone or in combination with cattle manure as a feedstock material for biogas production. The maximum total gas output of 9556 ml over a six week batch digestion was observed in the silkworm larval litter alone treatment. However, maximum gas output of 2450 ml/g of total solids (TS) destroyed was obtained in the Cowdung biodigested along with silkworm larval litter. The percentage destruction (57.76 TS) and volatile solids (VS 79.5) were observed maximum in the silkworm larval litter alone treatment. The distribution of various physiological groups of organisms involved in this process were discussed. Experimental evidence suggests the possible utilization of silkworm larval litter for biogas production along with cattle manure. 16 references, 2 tables.

 8. Biogas - energetical and environmental point of view

  Skele, A.; Upitis, A.; Kristapsons, M.; Goizevskis, O.; Ziemelis, I.

  2003-01-01

  Energy sector has been one of the most important priorities since reestablishment of independence of Latvia. The deficiency of energy resources in Latvia has created a need to assess all the possibilities to utilise all possibilities to utilise all the energy resources, including the biological ones, to motivate the trends in the development of energetic in Latvia. A huge non-utilised reserve in Latvia is methane fermentation of organic agricultural and municipal residue and sewage from food industry. The organic mass of solid and liquid waste of different origin and its energetic potential for rural region have been investigated. The work deals with an integrated system of the utilisation of agricultural waste with the anaerobic (biogas) and the thermal processes. Presently the anaerobic waste utilisation, in combination with the production of biogas and organic fertiliser, is considered as one of the energetically most efficient and environment-friendly ways of organic fertiliser utilisation (authors)

 9. Realtime control of biogas reactors. Technical report

  Poulsen, Allan K.

  2010-12-15

  In this project several online methods were connected to a biogas pilot plant designed and built by Xergi A/S (Foulum, Denmark). The pilot plant was composed of two stainless steel tanks used as substrate storage and as digester, respectively. The total volume of the reactor tank was 300 L, the working volume 200 L and the headspace volume 100 L. The process temperature in the biogas reactor was maintained at 52 {+-} 0.5 deg. C during normal operating conditions. The biogas production was measured with a flow meter and a controller was used for automatic control of temperature, effluent removal, feeding and for data logging. A NIRS (near infrared spectrometer) was connected to a recurrent loop measuring on the slurry while a {mu}-GC (micro gas chromatograph) and a MIMS (membrane inlet mass spectrometer) enabled online measurements of the gas phase composition. During the project period three monitoring campaigns were accomplished. The loading rate of the biogas reactor was increased stepwise during the periods while the process was monitored. In the first two campaigns the load was increased by increasing the mass of organic material added to the reactor each day. However, this increasing amount changed the retention time in the reactor and in order to keep the retention time constant an increasing amount of inhibitor of the microbial process was instead added in the third campaign and as such maintaining a constant organic load mass added to the reactor. The effect is similar to an increase in process load, while keeping the load of organic material and hence retention time constant. Methods have been developed for the following online technologies and each technology has been evaluated with regard to future use as a tool for biogas process monitoring: 1) {mu}-GC was able to quantitative monitor important gas phase parameters in a reliable, fast and low-maintenance way. 2) MIMS was able to quantitative monitor gas phase composition in a reliable and fast manner

 10. Guideline for financing agricultural biogas projects - Training material for biogas investors: D.3.7, WP 3

  Hahn, H.

  2011-01-01

  There are many good reasons to implement a biogas plant ranging from environmental protection and waste reduction to renewable energy production. It can also include financial and non-financial incentives. Nevertheless, investors of biogas projects should be well informed about different legal requirements and financing possibilities. The guideline will help to analyse a potential biogas investment by describing its most important steps. The guideline starts with the project idea and a first ...

 11. Advanced Conversion of Organic Waste into Biogas

  Offenbacher, Elmar [BDI-BioEnergy International AG, Grambach/Graz (Austria)

  2012-11-01

  Day by day, every human generates significant amounts of organic waste that most of the time ends on landfills. Disposing of organic residues is not just a waste of energy resources but also a burden to the environment as anthropogenic emissions of greenhouse gases are produced. In contrast to waste combustion that can't generate any energy out of organic waste but the contrary, anaerobic digestion is the most suitable technology for the sustainable and efficient conversion of all kind of organic waste into valuable biogas. Biogas generated from organic waste typically consists of 55-60% methane (CH{sub 4}) and provides an energy content of more than 20 MJ/Nm{sup 3}. The average biogas yield is around 150 Nm{sup 3} per ton of organic waste that can be converted into 350 kW of electricity plus the same amount of process heat. In other words a typical household could recover about one twentieth of its power consumption just out of the organic waste it is producing. Anaerobic digestion significantly reduces the amount of waste going to landfill as well as the uncontrolled emissions of methane. The BDI High Load Hybrid Reactor merges the core concepts of CSTR and UASB fermenters while providing a two phase anaerobic digestion system. The first process step accommodates hydrolysis and acidification to break down the complex organic molecules into simple sugars, amino acids, and fatty acids under acid conditions. In the second stage acetic acids are finally converted into methane (CH{sub 4}), carbon dioxide (CO{sub 2}) and water. This two-phase concept ensures maximum yield of biogas generated, paired with high loading rates and feedstock flexibility.

 12. Suitability of banana peels for biogas production

  Meseguer, C.M.; Silesky, F.; Chacon, G.

  1983-01-01

  Banana (Musa cavendishii) peel in the ripe state (yellow with sufficient spots) has the potential to produce by anaerobic fermentation 0.22 plus or minus 0.03 cubic m biogas/kg dry material. Inhibition of the process can be prevented if the peel is pretreated by oxidation or if the process is carried out at approximately 35 degrees. The inoculate used must be acclimated to the medium.

 13. Covering Materials for Anaerobic Digesters Producing Biogas

  Itodo, I. N.; Philips, T. K.

  2002-01-01

  The suitability of foam, concrete and clay soil as covering material on anaerobic digesters producing biogas was investigated using four batch-type digesters of 20 litres volume. The methane yield from the digesters was of the order: foam >control> concrete > clay soil. The digester covered with foam had the highest methane yield, best temperature control and most favourable pH conditions. It is most suitable as cover material on anaerobic digesters

 14. The future of biogas in Europe 1997

  Holm-Nielsen, J B [ed.

  1997-08-01

  The European Waste to Energy network is part of the ALTENER Programme 1997. The prime objectives of the network are the development and dissemination of strategies for promotion, implementation and commercial exploration of opportunities in energy from waste and biomass resources. During 1997 special attention is paid to energy conversion from municipal solid waste, biogas production from animal manure and organic waste, and wood residuals for energy production. (au)

 15. BIOGAS POTENTIAL OF ORGANIC WASTE IN NIGERIA

  Chima C. Ngumah

  2013-01-01

  Full Text Available With the growing demerits of fossil fuels - its finitude and its negative impact on the environment and public health - renewable energy is becoming a favoured emerging alternative. For over a millennium anaerobic digestion (AD has been employed in treating organic waste (biomass. The two main products of anaerobic digestion, biogas and biofertilizer, are very important resources. Since organic wastes are always available and unavoidable too, anaerobic digestion provides an efficient means of converting organic waste to profitable resources. This paper elucidates the potential benefits of organic waste generated in Nigeria as a renewable source of biofuel and biofertilizer. The selected organic wastes studied in this work are livestock wastes (cattle excreta, sheep and goat excreta, pig excreta, poultry excreta; and abattoir waste, human excreta, crop residue, and municipal solid waste (MSW. Using mathematical computation based on standard measurements, Nigeria generates about 542.5 million tons of the above selected organic waste per annum. This in turn has the potential of yielding about 25.53 billion m³ of biogas (about 169 541.66 MWh and 88.19 million tons of biofertilizer per annum. Both have a combined estimated value of about N 4.54 trillion ($ 29.29 billion. This potential biogas yield will be able to completely displace the use of kerosene and coal for domestic cooking, and reduce the consumption of wood fuel by 66%. An effective biogas programme in Nigeria will also remarkably reduce environmental and public health concerns, deforestation, and greenhouse gas (GHG emissions.

 16. BIOGAS POTENTIAL OF ORGANIC WASTE IN NIGERIA

  Chima C. Ngumah

  2013-06-01

  Full Text Available With the growing demerits of fossil fuels - its finitude and its negative impact on the environment and public health - renewable energy is becoming a favoured emerging alternative. For over a millennium anaerobic digestion (AD has been employed in treating organic waste (biomass. The two main products of anaerobic digestion, biogas and biofertilizer, are very important resources. Since organic wastes are always available and unavoidable too, anaerobic digestion provides an efficient means of converting organic waste to profitable resources. This paper elucidates the potential benefits of organic waste generated in Nigeria as a renewable source of biofuel and biofertilizer. The selected organic wastes studied in this work are livestock wastes (cattle excreta, sheep and goat excreta, pig excreta, poultry excreta; and abattoir waste, human excreta, crop residue, and municipal solid waste (MSW. Using mathematical computation based on standard measurements, Nigeria generates about 542.5 million tons of the above selected organic waste per annum. This in turn has the potential of yielding about 25.53 billion m³ of biogas (about 169 541.66 MWh and 88.19 million tons of biofertilizer per annum. Both have a combined estimated value of about N 4.54 trillion ($ 29.29 billion. This potential biogas yield will be able to completely displace the use of kerosene and coal for domestic cooking, and reduce the consumption of wood fuel by 66%. An effective biogas programme in Nigeria will also remarkably reduce environmental and public health concerns, deforestation, and greenhouse gas (GHG emissions.

 17. CONSIDERATIONS OVER A BIOGAS PLANT COMPONENTS

  Mariana DUMITRU

  2014-01-01

  This paper starts from the conviction that one of the main environmental problems of today’s society is the continuously increasing production of organic wastes. In many countries, sustainable waste management have become major political priorities in order to reduce pollution and greenhouse gas emissions and to avoid, as much as possible, global climate changes. This problem becomes more and more present in our country too. Production of biogas through anaerobic digestion of animal manure an...

 18. The Usage of Biogas in Fuel Cell Systems; Utilizacion de Biogas en Pilas de Combustible

  Perez Martinez, M; Cuesta Santianes, M J; Nunez Crespi, S; Cabrera Jimenez, J A

  2008-08-06

  The usage of biogas in fuel cell systems is nowadays considered as a promising alternative for energy production worldwide as it involves the use of a valuable residual biomass resource that could enable the obtention of combined heat, cold and power generation very efficiently, while additionally avoiding greenhouse gas emissions to the atmosphere. Both development lines (biogas and fuel cells) and their associated technologies are receiving a great support from the different states, pioneer countries being Japan and U.S.A. The objective of this study is to make a detail analysis of the state of the art of biogas-powered fuel cell systems worldwide. Most representative players in the field are identified through the search of the scientific publications, projects and patent documents in which they are involved. (Author) 18 refs.

 19. Climate gas balances of biogas and their significance; Klimagasbilanzen von Biogas und ihre Aussagekraft

  Dressler, Daniela [HAWK Hildesheim Holzminden Goettingen, Goettingen (Germany). Fachgebiet Nachhaltige Energie- und Umwelttechnik NEUTec; Loewen, Achim; Nelles, Michael

  2012-07-01

  The greenhouse-gas balances of production and use of biogas strongly depend on specific parameters such as the input material, the system technology and/or the way the biogas is used. These parameters can vary from region to region and from plant to plant. Considering regional, local and plant-specific factors, in the district of Celle greenhouse-gas emissions are more than 3 times higher than in the district of Goettingen (0.2 resp. 0.06 kg CO{sub 2}-eqv./kWh{sub el}). Including further parameters such as indirect land use changes or an open storage of fermentation residues increases the differences of these specific results even more. Consequently a derivation of general values to calculate a climate protection potential for the production and use of biogas for all regions and/or countries is almost impossible. Climate protection potentials, created on the basis of general values, may therefore be considerably imprecise. (orig.)

 20. 18{sup th} bioenergy symposium. Solid fuels, biofuels, biogas; 18. Symposium Bioenergie. Festbrennstoffe, Biokraftstoffe, Biogas

  NONE

  2009-07-01

  Within the 18th symposium of the Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (Regensburg, Federal Republic of Germany) from 19th to 20th November, 2009, in the Banz Monastery in Bad Staffelstein (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Brief statement from the viewpoint of the politics (U. Holzhammer); (2) Brief statement from the viewpoint of the Federal Association BioEnergie e.V., Bonn (H. Lamp); (3) Brief statement from the viewpoint of the professional association biogas, Freising (C. da Costa Gomez); (4) Brief statement from the view of the Association of the German Biofuel Industry e.V., Berlin (E. Baumann); (5) Considerations about the condensing technology at biomass furnaces (S. Beer); (6) Dust extraction processes at small-scale heating plants (T. Birnbaum); (7) Particulate matter emissions at small-scale heating plants - Current results of research and practical experiences (H. Hartmann); (8) Energy wood from te acre - Production and utilisation of short-rotation wood in Steiermark (E. Dorner); (9) Landscape conservation materials - to pity to be left lying. (C. Letalik); (10) Requirement of the EU on sustainable biomass - The national implementation (U. Holzhammer); (11) Perspectives of the biofuel supply - Classification of the fuel options according to the technical, economic and ecologic criteria (M. Scheftelowitz); (12) Chances and limits of a sustainability classification of bio energy (E. Schmidt); (13) Balancing of the bio ethanol production with respect to the sustainability regulation (T. Senn); (14) Sweet sorghum - an alternative for the ethanol production in Germany? (J. Witzelsperger); (15) Synergies at the utilization in composting and fermentation (F. Hoegl); (16) Newest developments and potentials of alternative energy crops (A. von Felde); (17) Construction of biogas plants - It is the digestion that matters (T. Lehmann); (18) Emissions of formaldehyde from biogas engine plants (G. Ebertsch); (19

 1. System to the quantification of biogas; Sistema para quantificacao de biogas

  Caetano, L. [UNESP, Ilha Solteira, SP (Brazil). Faculdade de Engenharia; Goldonio, J.S. [UNESP, Botucatu, SP (Brazil). Faculdade de Ciencias Agronomicas

  1987-12-31

  The search of an adequate methodology to determination of the volumetric ratios of biogas production is necessary, in consequence of the diversification of the equipments is discussed. The objective of this work is to purpose a system to determine the quantity of biogas produced at low quantity. Nine laboratory biodigesters were constructed with 10 liters of capacity operated in batch system. They are feed with 7 liters of waste cattle and water mixture, PH 6,2 and 8% of total solids and 37 deg C as average temperature. The biogas produced were stored in plastic gasometer until prefixed pressure and launching in air through a valve operated by an electronic circuit, coming back the pressure to the initial value and registering the pulse in a counter.The number of pulses in a determinate period give an idea of the Biodigester gas production and guarantee the success of measure system 18 refs, 10 figs., 3 tabs.

 2. Climate balance of biogas upgrading systems

  Pertl, A.; Mostbauer, P.; Obersteiner, G.

  2010-01-01

  One of the numerous applications of renewable energy is represented by the use of upgraded biogas where needed by feeding into the gas grid. The aim of the present study was to identify an upgrading scenario featuring minimum overall GHG emissions. The study was based on a life-cycle approach taking into account also GHG emissions resulting from plant cultivation to the process of energy conversion. For anaerobic digestion two substrates have been taken into account: (1) agricultural resources and (2) municipal organic waste. The study provides results for four different upgrading technologies including the BABIU (Bottom Ash for Biogas Upgrading) method. As the transport of bottom ash is a critical factor implicated in the BABIU-method, different transport distances and means of conveyance (lorry, train) have been considered. Furthermore, aspects including biogas compression and energy conversion in a combined heat and power plant were assessed. GHG emissions from a conventional energy supply system (natural gas) have been estimated as reference scenario. The main findings obtained underlined how the overall reduction of GHG emissions may be rather limited, for example for an agricultural context in which PSA-scenarios emit only 10% less greenhouse gases than the reference scenario. The BABIU-method constitutes an efficient upgrading method capable of attaining a high reduction of GHG emission by sequestration of CO 2 .

 3. Analysis of biogas compression system dynamics

  Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Venturini, Mauro

  2009-01-01

  The use of biogas for energy production has progressively increased in recent years, due to an increasing interest both in agricultural and energy policies of many industrialized countries. Biogas compression by means of natural gas infrastructure seems the most immediate solution, but could also lead to problems due to the different physical properties of the two gases. In this paper, a non-linear one-dimensional modular dynamic model is developed and used for the simulation of compression system transient behavior. The arrangement consists of a main line, where the compressor operates, and an anti-surge control, which consists of a recycle loop activated by a fast acting valve. Different maneuvers (start-up, normal operation, emergency shutdown and operating point variation) are simulated by using two different working fluids (methane and biogas). Simulations prove that the design of the surge protection system should consider the fluid to be elaborated. Moreover, system predisposition to surge increases as the ratio between system volumes and the inertia of the rotating masses increases.

 4. Modelization of Biogas production in Sanitary landfills; Modelizacion de la produccion de Biogas en vertederos controlados

  Rodriguez-Iglesias, J.; Castrillon, L.; Maranon, E.; Sastre, H. [Universidad de Oviedo (Spain)

  2000-07-01

  Amongst all the different alternatives for the eliminator or treatment of MSW (Municipal Solid Waste), sanitary landfills is probably the one that is most widely employed to date, due to its economic advantages. With the coming into effect of the Spanish Containers and Packaging Law, alongside that of the Council Directive 1999/31/CE, concerning waste disposal, this situation will be substantially modified. At the same time, the application of said Directive will influence the amount of biogas generated in landfills. The present research work a study of the influence that the aforementioned Directive will have on the production of biogas in a sanitary landfill which currently disposes of around 400.000 Tm/year of MSW, 52% of which is easily biodegradable organic matter. The model proposed by Marticorena was applied and the kinetic parameters, MPO and d, were experimentally obtained by means of a pilot-plant study of MSW anaerobic degradation, the values employed being 173 Nm3 of biogas/Tm of the organic fraction of MSW for MPO, and 3 years for d. The results obtained in the model are compared with those obtained experimentally at the COGERSA landfill, Asturias, Spain. Twenty wells were chosen to analyse the production of biogas, giving an overall average yield of 70%. In 1999, around 4,100 m''3/h of biogas were extracted at the COGERSA landfill. Application of the model gave an estimation for 1999 of an average production of 5,369 m''3/h giving a maximum yield in the extraction of biogas of around 75%. The difference between the two average yields obtained may be due to the fact that the model only takes into account the easily biodegradable organic fraction, whilst in the landfill, given that more time has passed, other substances with a longer period of degradation, such as paper and cardboard, may also be degraded. (Author) 10 refs.

 5. Potential for energy production and use from biogas in Brazil; Potencial de aproveitamento energetico do biogas no Brasil

  Zanette, Andre Luiz

  2009-12-15

  Biogas, produced from anaerobic digestion of organic matter in domestic, industrial and rural wastewaters and residuals, represent an alternative and renewable source of energy, with growing use worldwide. In Brazil, high population and its spatial concentration and expressive agricultural and agricultural-industrial production indicate a substantial potential of biogas production. The results presented in this work show a potential of biogas production of almost 2 billion cubic feet a day of CH{sub 4}. Viability of biogas production and use depends substantially on project scale. Generally, biogas projects are viable from landfills and domestic wastewater treatment for populations higher than 50,000 inhabitants and swine and dairy farms with at least 5,000 and 1,000 animals, respectively. Biogas is also competitive when compared to fossil fuels used in industry and transport. Despite incentive mechanisms for biogas production and use, like Clean Development Mechanism and renewable and alternative sources of energy incentives in Brazil, several regulatory, institutional, economical and technological barriers difficult the effective employment of biogas in Brazil. Thus, this work indicates the need of better coordination among different governmental levels, private sector and research and development institutions and effective policy formulation to promote a better employment of biogas in Brazil. (author)

 6. Notat til Sundheds- og Ældreudvalget, Christiansborg

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Holck, Ulla; Jacobsen, Stine Lindahl

  2015-01-01

  indsatser, for eksempel national anbefaling af musikterapi til mennesker med autisme, psykose og demens i Norge, Sverige, England og Tyskland. Trods manglende implementering i Danmark ser vi dog spirende lokale initiativer, bl.a. støttet af Ældrepuljen. Den har gjort det muligt at ansætte flere...

 7. Ikke en tid til mesterværker

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer en diskussion af den seneste miljøorienterede kulturteori indenfor retningen Spekulativ Realisme (Graham Harman, Timothy Morton) og sætter den i en historisk kontekst gennem romantisk filosofi og antikkens begreb om genius loci. Ydermere knyttes disse begreber specifikt til...

 8. Indledning til Maple for Lineær Algebra

  Sinclair, Robert

  1999-01-01

  Denne rapport er en undersoegelse af hvordan og hvor vidt Maplesindbyggede kommandoer passer til Jens Eisings bog "Lineaer Algebra" (1997).Maalet er at beskrive, hvordan man bedst kan brugeMaple V Release 5.1i kurset,i viden om mulige problemer, saa man kan undgaa faelder,og svare paa studerendes...

 9. Støtte til udsatte børnefamilier

  Hansen, Helle; Skov, Peter Rohde; Munkholt Sørensen, Kresta

  ’Praktisk Pædagogisk Støtte’ og ’Familiebehandling’ er de to familiebevarende foranstaltninger i serviceloven, som familier oftest visiteres til i Danmark. Dette studie er et af de første, der kortlægger, hvordan kommunerne udmønter de to foranstaltninger, og måler samtidig effekten ved et random...

 10. Om brugen af Big Data til at identificere middelalderfragmenter

  Holck, Jakob Povl

  2015-01-01

  Søgemaskiner på internettet kan i dag anvendes til at afkode vanskeligt læsbare fragmenter fra middelalderen. Således åbnes der op for en ny verden inden for eksempelvis den digitale humaniora - the Digital Humanities....

 11. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 12. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  Dræby, Anders

  Eksistensanalyse: Fra filosofisk terapi til praktisk etik og etisk praksis Eksistensanalysen har iscenesat sig selv som en filosofisk og ikke psykologisk baseret form for psykoterapi, hvis anliggende skal forstås ud fra etiske og ikke medicinske begreber. For helt at løsrive eksistensanalysen fra...

 13. Kommissionens forslag til et anti-tax avoidance directive

  Schmidt, Peter Koerver; Bundgaard, Jakob

  2016-01-01

  Artiklen omhandler Europa-Kommissionens netop fremsatte og ganske vidtrækkende forslag til et Anti-Tax Avoidance Directive, der skal fastsætte et bindende minimum for værnsregler på seks udvalgte områder. Indledningsvis beskrives baggrunden for og formålet med direktivforslaget, og derpå drøftes...

 14. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 15. Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  Nicholai Friis Pedersen

  2013-02-01

  Full Text Available Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder læreprocesser, der foregår uden for skemalagte undervisningsforløb på universitetsuddannelserne, såsom specialeforløbet. En gennemgang af den pædagogiske litteratur om specialeprocessen skaber grundlag for at vie begreberne personalisering og motivation særlig opmærksomhed i forhold til specialeapp-casen. Central to this article is the case of developing a mobile application to support the process of writing a Master’s thesis. The authors argue for the existence of a large and unexploited potential in respect to developing academic learning apps for smartphones, especially apps supporting learning processes that do not take place within scheduled university courses, such as the process of writing the Master’s thesis. A review of the pedagogical literature on this process serves as the basis for bestowing special attention to the concepts of customization and motivation in the case of the Master’s thesis app.

 16. Kommentarer til love og ændringer af love

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2002-01-01

  folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomduddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love (Reform for daghøjskolerne...

 17. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 18. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  Udgangspunktet er en analyse af forløbet af Vandmiljøplanens tilblivelsesproces 1987. Fortolkningsrammen er en bred gengivelse af ændringerne i det politiske og administrative system i firserne fra forhandlingspolitik/korporative og stabile strukturer til løsere netværk/opsplittede beslutningsfor...

 19. Et bedre alternativ til rygmærket

  Mørck, Line Lerche

  2015-01-01

  DEBAT: For at kunne forebygge bandekonflikter og radikalisering, skal vi blive klogere på fænomenet "border jumping", hvor tidligere bande- og rockermedlemmer hopper til en anden voldelig gruppering, skriver Line Lerche Mørck, forsker ved Aarhus Universitet....

 20. Fra form-Z til AutoCad

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 1. Forekomst af resistente bakterier og forbrug af antibiotika til hunde

  Pedersen, Karl; Pedersen, Kristina; Jensen, Helene

  2007-01-01

  ), Pasteurella multocida (n=25), Bordetella bronchiseptica (n=14), Proteus spp. (n=29), og E. coli (n=449). I undersøgelsen anvendtes data fra VetStat databasen. Størstedelen af de antibiotika, der bruges til hunde er bredspektrede. Penicilliner med udvidet spektrum, cephalosporiner samt sulphonamider...

 2. Målstyring af og frihedsgrader til de menneskelige ressourcer

  Nielsen, Kjeld

  2010-01-01

  bevaring af arbejdspladser. I den voluntaristiske tilgang til ledelse af personale bevæger virksomhederne sig i en ”sociologisk dualisme” mellem hårde og bløde tilgange. Strukturerne på arbejdsmarkedet og kulturelle forhold i samspillet mellem samfund og virksomhed i det danske samfund betyder, at begge...

 3. Feedback viser vejen til læring

  Hyldahl, Kirsten Kofod

  Feedback viser vejen til læring Dette vejledningshæfte hører tæt sammen med fire feedbackplakater (Dafolo 2014). Hæftet giver konkrete forslag til brugen af feedbackplakaterne i klasserummet og i teamsamarbejdet. Den giver en grundig indføring i John Hattie og Helen Timperleys feedbackmodel og de...... tre feedbackspørgsmål, som er rygraden i en god feedbackkultur. God feedback gives bedst på baggrund af gode læringsmål med klare succeskriterier. Derfor giver hæftet undervejs konkrete eksempler på, hvordan læringsmål og succeskriterier kan formuleres på flere niveauer. Her inddrages også forskellige...... • at styrke børnenes motivation for læring • at inddrage børnene og give dem medansvar i deres læreproces • at styrke tilliden til og respekten for folkeskolen gennem evidensbaseret undervisning. Feedback hjælper os til læring, og med feedbackplakaterne og dette vejledningshæfte er du og børnene godt på vej!...

 4. Fra kulturmøde til fragmentet og 'den anden'

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2017-01-01

  Artiklen introducerer til tre postkoloniale teorier - Edward Said, Homi Bhabha og Jean Baudrillard. Med inddragelse af etnografisk materiale skrevet frem som fragmenter diskuteres hvilke konsekvenser det får for vores forståelse af kulturmøde, når det reflekteres ind i postkoloniale teoridannelser....

 5. Fra New Public Management til New Public Governance

  Jensen, Julie Borup; Krogstrup, Hanne Kathrine

  2017-01-01

  Konturerne i New Public Governance ikke er skarpt optegnede og dets gennemslag i praksis er uforudsigelig. I dette kapitel sættes New Public Governance i relation til New Public Management og kravet om evidensbasering af offentlige ydelser. Samskabelse præsenteres som nyt centralt begreb....

 6. Progress in biogas. Biogas production from agricultural biomass and organic residues. Pt. 1 and 2. Proceedings (oral presentations and poster presentations); Fortschritt beim Biogas. Biogas aus landwirtschaftlicher Biomasse and organischen Reststoffen. T. 1 und 2. Tagungsband. Vortraege and Poster

  NONE

  2007-07-01

  Within the International Conference ''Progress in Biogas - Biogas production from agricultural biomass and organic residues'' at the University Hohenheim (Stuttgart, Federal Republic of Germany) from 18th to 21st September, 2007, the following lectures were held: (1) Global relevance and potential of bioenergy for regional development; (2) Biogas electricity for France feed-in tariff and some other things to know before entering French market; (3) Policy drivers and future prospects for on-farm anaerobic digestion in Northern Ireland; (4) Biogas in Belgium, a swot analysis; (5) Status and prospects of biogas energy use in Ukraine; (6) Recent developments in Chinese agricultural biogas production; (7) Opportunities for agricultural based biogas systems in the province of Ontario, Canada; (8) Pre-treatment and digestion of separated collected household waste in Sweden; (9) To the problem of monitoring measures and prophylaxis measures with the utilization of organic residual substances in biological gas facilities from hygienic view; (10) Fermenting residues from biological gas facilities - nutrients and pollutants, possibilities of application in the agriculture; (11) Treatment and utilization of fermentation residues; (12) Potential of residual gas of NaWaRo feeded biogas plants in Baden-Wuerttemberg; (13) Operating analytics of biogas plants to improve efficiency and to ensure process stability; (14) The potential of biogas and electric power production from subproducts in the sugar and alcohol industries by the application of anaerobic digestion; (15) Co-digestion plant in dairy cattle farm in Emilia Romagna region (Italy); (16) Facing operational problems in a biodigeser in Yuvientsa - Amazonian Region of Ecuador; (17) Biogas plant instead of milk cow - payment and occupation with the use of grassilage; (18) Biogas in ecologic agriculture - experiences from 3 years of fermentation of grass-clover ley; (19) Combined solar-biogas basis for the

 7. Progress in biogas. Biogas production from agricultural biomass and organic residues. Pt. 1 and 2. Proceedings (oral presentations and poster presentations); Fortschritt beim Biogas. Biogas aus landwirtschaftlicher Biomasse and organischen Reststoffen. T. 1 und 2. Tagungsband. Vortraege and Poster

  NONE

  2007-07-01

  Within the International Conference ''Progress in Biogas - Biogas production from agricultural biomass and organic residues'' at the University Hohenheim (Stuttgart, Federal Republic of Germany) from 18th to 21st September, 2007, the following lectures were held: (1) Global relevance and potential of bioenergy for regional development; (2) Biogas electricity for France feed-in tariff and some other things to know before entering French market; (3) Policy drivers and future prospects for on-farm anaerobic digestion in Northern Ireland; (4) Biogas in Belgium, a swot analysis; (5) Status and prospects of biogas energy use in Ukraine; (6) Recent developments in Chinese agricultural biogas production; (7) Opportunities for agricultural based biogas systems in the province of Ontario, Canada; (8) Pre-treatment and digestion of separated collected household waste in Sweden; (9) To the problem of monitoring measures and prophylaxis measures with the utilization of organic residual substances in biological gas facilities from hygienic view; (10) Fermenting residues from biological gas facilities - nutrients and pollutants, possibilities of application in the agriculture; (11) Treatment and utilization of fermentation residues; (12) Potential of residual gas of NaWaRo feeded biogas plants in Baden-Wuerttemberg; (13) Operating analytics of biogas plants to improve efficiency and to ensure process stability; (14) The potential of biogas and electric power production from subproducts in the sugar and alcohol industries by the application of anaerobic digestion; (15) Co-digestion plant in dairy cattle farm in Emilia Romagna region (Italy); (16) Facing operational problems in a biodigeser in Yuvientsa - Amazonian Region of Ecuador; (17) Biogas plant instead of milk cow - payment and occupation with the use of grassilage; (18) Biogas in ecologic agriculture - experiences from 3 years of fermentation of grass-clover ley; (19) Combined solar-biogas basis for the population social

 8. Arsenic volatilization in model anaerobic biogas digesters

  Mestrot, Adrien; Xie, Wan-Ying; Xue, Ximei; Zhu, Yong-Guan

  2013-01-01

  Highlights: • Arsenic is volatilized form all model anaerobic digesters, including the non-treated ones. • Volatile As species can be identified and quantified in all digesters. • Non-arsenic treated digesters volatilization rates are higher than Roxarsone treated ones. - Abstract: Arsenic is a class 1 non-threshold carcinogen which is highly ubiquitous. Arsenic undergoes many different transformations (biotic or abiotic) between and within environmental compartments, leading to a number of different chemical species possessing different properties and toxicities. One specific transformation is As biotic volatilization which is coupled with As biomethylation and has been scarcely studied due to inherent sampling issues. Arsenic methylation/volatilization is also linked with methanogenesis and occurs in anaerobic environments. In China, rice straw and animal manure are very often used to produce biogas and both can contain high amounts of As, especially if the rice is grown in areas with heavy mining or smelting industries and if Roxarsone is fed to the animals. Roxarsone is an As-containing drug which is widely used in China to control coccidian intestinal parasites, to improve feed efficiency and to promote rapid growth. Previous work has shown that this compound degrades to inorganic As under anaerobic conditions. In this study the focus is on biotic transformations of As in small microcosms designed as biogas digester models (BDMs) using recently validated As traps, thus, enabling direct quantification and identification of volatile As species. It is shown that although there was a loss of soluble As in the BDMs, their conditions favored biomethylation. All reactors produced volatile As, especially the monomethylarsonic acid spiked ones with 413 ± 148 ng As (mean ± SD, n = 3) which suggest that the first methylation step, from inorganic As, is a limiting factor. The most abundant species was trimethylarsine, but the toxic arsine was present in the

 9. Effect of Substrate on Biogas Yield | Adamu | Global Journal of ...

  Biogas technology converts biological matter or biological waste (substrate) into energy and simultaneously helps to improve the quality of life and the environment. The effect of substrate on biogas yield was studied by using different substrate in laboratory scale experiment using water displacement method to monitor the ...

 10. Sustainability effects of household-scale biogas in rural China

  Gosens, J.; Lu Yonglong,; He Guizhen,; Bluemling, B.; Beckers, T.A.M.

  2013-01-01

  Households in rural China rely heavily on low quality fuels which results in reduced quality of life and environmental degradation. This study assesses the comparative contribution of household scale biogas installations to the broad set of sustainability objectives in the Chinese biogas policy

 11. Costs of Producing Biogas at Dairy Farms in The Netherlands

  Gebrezgabher, S.A.; Meuwissen, M.P.M.; Oude Lansink, A.G.J.M.

  2010-01-01

  By 2020, Dutch dairy chains envisage to be self-sufficient with regard to energy used by dairy farms and dairy processors. This would require dairy farms to produce 25 PJ per year, possibly by a combination of wind, solar and biogas. This paper focuses on biogas. To evaluate the project’s viability

 12. Chelating ligands: enhancers of quality and purity of biogas ...

  The quality of biogas depends largely on the percentage of methane and hydrogen sulphide gas present. High concentration of hydrogen sulphide results in low quality biogas. This work employed the use of chelating ligands in scrubbing hydrogen sulphide gas while improving the yield of methane gas. Experimental ...

 13. An Introduction to Biogas Production on the Farm.

  National Center for Appropriate Technology, Butte, MT.

  This three-section report provides introductory information about biogas production and its application to farm environments. The first section discusses the various components of a biogas production system (a system that converts organic wastes into a usable form of energy), explains the system's benefits and liabilities, and provides a brief…

 14. The social organization of agricultural biogas production and use

  Bluemling, Bettina; Mol, Arthur P.J.; Tu, Qin

  2013-01-01

  While for wind, solar energy or hydropower, energy supply happens directly from the source to the wind wheels, hydropower turbines or solar panels, in the case of biogas, energy production cannot directly take from the energy source, organic matter, but depends on the institutional structures and farmers′ practices involved for making energy available. With the production of bioenergy in rural areas, practices within agriculture are transformed, requiring new ways of organizing production processes. Research has left the question largely unanswered of how agricultural biogas production and use are – and can best be – organized within rural society. Which kinds of social organization exist, how are these embedded in existing agricultural institutions and practices, and how do these systems function? Under which conditions may the different kinds of social organization of biogas production and use work sustainably? This introduction article to the Special Issue “The social organization of agricultural biogas production and use” presents a framework for analysing the different kinds of social organization of biogas production and use presented hereafter. Analysis parameters are the supply network, distribution network, distribution of benefits, social boundaries of the system (accessibility) and scale. Using these parameters, the Special Issue articles are outlined. - Highlights: • Through agricultural institutions and farmers′ practices, biogas is made available. • Scale, supply and delivery network distinguish biogas infrastructural systems. • Access and benefit distribution are key for a biogas system′s sustainability

 15. Evaluation of biogas production rate and biochemical changes in ...

  The rate of biogas generation and biochemical changes in pig dung used in a simple mobile biogas digester designed and constructed at the Department of Environmental Technology, Federal University of Technology Owerri, Nigeria were evaluated. Measurable gas production started 4 days after feeding the digester with ...

 16. Appraising the combustion of biogas for sustainable rural energy ...

  This paper shows the combustion of biogas in rural households' appliances. Biogas has been known since 1800s as an odourless and colourless gas with high combustion rate. Its use is beginning to gain ground in most developing countries like Nigeria due to its availability, ease of generation and environmental ...

 17. Development Of A Biogas-Powered Poultry Egg Incubator ...

  This study advances the utilization of biogas energy for chick production. A wooden frame still-air incubator was developed, which uses biogas as a fuel to supply heat through a burner installed at the base. A no-load test was carried out during which incubator temperatures were calibrated against ambient temperatures ...

 18. Effect of abdominal waste on biogas production from cow dung ...

  Studies have been carried out on the production of biogas from mixture of cow abdominal waste and its dung. The rate of biogas production and cumulative volume of the gas produced was compared with that of pure cow dung under the same experimental conditions. The result shows that the mixture of the cow abdominal ...

 19. A comparative and evaluative study of potential biogas production ...

  The research on suitable alternative clean energy carriers to substitute for the use of fossil fuels is rapidly attracting attention. Biogas is an energy carrier that is considered as a possible alternative in both the developed and the developing world. However, finding suitable energy crops to extract biogas without affecting food ...

 20. Comparative Study of Biogas Yield Pattern in Some Animal and ...

  This research was a laboratory based work which compared Biogas yield patterns in some animal and household wastes. The parameters studied included dilution and concentration of substrates, the effect of available space in the digester, and the comparative biogas yield from different wastes. The method of research ...