WorldWideScience

Sample records for biogas til nettet

 1. Biogas in the natural gas distribution network; Biogas til nettet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kvist Jensen, T.

  2009-05-15

  With the Danish 'Thorsoe Biogas Plant' as reference case, an assessment of the possibility of using the existing natural gas distribution network for distributing biogas was carried out. Technologies for and cost of upgrading biogas to natural gas quality are presented. Furthermore, a socio-economic analysis has been performed, including the Danish financial conditions, the market models, and the role of the natural gas distribution companies.

 2. Bidrag til en karakteristik af identitetskonstruktion på nettet - fra virtuel til medialiseret identitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tina Thode Hougaard

  2015-04-01

  Full Text Available Efter en kort introduktion til den tidligere forskning i identitet og computermedieret kommunikation undersøges forskellige eksempler på konstruktion af netidentitet i henholdsvis dansk webchat og på Facebook. Hvor der i chat var meget fokus på leg med køn og identitet, er der på de aktuelle sociale medier i højere grad tale om selvrapportering og -iscenesættelse og på at være anerkendelsesværdig. Artiklen slutter af med at foreslå begrebet "medialiseret identitet" for at understrege mediernes centrale rolle i den enkeltes identitetsarbejde.

 3. Projektarbejde på nettet - sådan da

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Heilesen

  2003-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518.

  Problemorienteret projektarbejde udført af grupper af studerende er en udbredt studieform på Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet, og den også har vundet indpas en del andre steder. Som alt andet projektarbejde stiller den store krav til deltagernes evne til at koordinere, samarbejde og dele viden. Artiklen handler om erfaringerne med at overføre denne arbejdsform til nettet i forbindelse med en åben uddannelse ved Roskilde Universitetscenter: Master i Computer-mediated Communication (MCC. Efter en kort beskrivelse af MCC-undervisningsformen redegøres for nogle af de faktorer, som spiller ind på en remediering af projektarbejdet til nettet, og afslutningsvis gives et eksempel på et vellykket netbaseret samarbejde.

 4. Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelise Agertoft

  2003-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer på nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Undervisning som plenumdiskussioner på nettet behøver ikke at resultere i total virtuel tavs-hed, men kan udvikle sig til en engageret dialog på et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i et eksempel på ’best practice’ beskriver forfatterne, hvordan det via bevidst tilrettelæggelse af forumstruktur, pensum og evalueringskrav kan lykkes at skabe en høj grad af interaktion, der giver deltagerne mulighed for både rum for refleksion og fleksibilitet. Ved at lade deltagerne føre ordet og selv indtage en meget synlig meta-reflekterende rolle kan underviseren lade de studerende bruge hinandens indlæg som ’tænkeredskaber’.

 5. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med special...

 6. Causes for inhibitions of biogas process; Aarsager til haemning af biogasprocessen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-11-01

  It is the aim of the project to map reasons to inhibition of the biogas process. Inhibition of Danish common biogas plants in the last 5 years will be investigated in order to try to find the exact reason to the interruption of the process. Scientific literature will be investigated to describe the different reason for inhibition. The results of the project will be published in a report, an article and a popularized paper. (EHS)

 7. biogas

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Functions for working with biogas data. Both low- and high-level functions are included for carrying out common tasks for analysis of biogas and related data. Molar mass and calculated oxygen demand (COD') can be determined from a chemical formula. Measured gas volume can be corrected for water...... vapor and to (possibly user-defined) standard temperature and pressure. Gas composition, cumulative production, or other variables can be interpolated to a specified time. Cumulative biogas and methane production (and rates) can be calculated using volumetric, manometric, or gravimetric methods for any...... be summarized in several different ways (e.g., omitting normalization) using the same function. Lastly, biogas and methane production can be predicted from substrate composition and additional, optional data....

 8. biogas

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Functions for working with biogas data. Both low- and high-level functions are included for carrying out common tasks for analysis of biogas and related data. Molar mass and calculated oxygen demand (COD') can be determined from a chemical formula. Measured gas volume can be corrected for water...... vapor and to (possibly user-defined) standard temperature and pressure. Gas composition, cumulative production, or other variables can be interpolated to a specified time. Cumulative biogas and methane production (and rates) can be calculated using volumetric, manometric, or gravimetric methods for any...... be summarized in several different ways (e.g., omitting normalization) using the same function. Lastly, biogas and methane production can be predicted from substrate composition and additional, optional data....

 9. Biological methods for increasing the biogas yield of livestock waste. Final report; Biologiske metoder til foroegelse af husdyrgoednings biogaspotentiale. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mladenovska, Z.; Ahring, B.K.

  2001-01-01

  Danish full-scale biogas plants operate with manure as a primary substrate, of which cattle manure represents a significant fraction. Conversion of the lignocellulosic fibre fraction of manure was shown to be the rate-degrading step of the anaerobic digestion. The aim of this project was to investigate if the biological methods, such as bioaugmentation of the reactor with specific anaerobic, hydrolytic bacteria would improve hydrolysis of fibres and result in an increase of the methane yield of cattle manure. Results of this study showed, that there is a potential for an increase of the methane yield of manure by inoculating the fibre-containing substrate with cellulose- and alkaliphilic xylane-hydrolyzing bacterial cultures. The highest increase of methane yield in batch experiment was obtained at 37 deg. C and 68 deg. C, while the effect at 55 deg. C was poor. Direct inoculation of a mesophilic reactor with Clostridium cellulovorans (DSM 3052) was not successful. The fate of the organism, followed by 16S rRNA probing, proved that DSM 3052 was not a member of the indigenous microflora, and that the active population of DSM 3052 could not be established within the reactor. On the other hand, inoculation of a reactor with our own isolate, a new clostridial strain, Clostridium sp. SA 14, resulted in a significant increase of the methane yield from 220 ml CH{sub 4}/g VS up to 330 ml CH{sub 4}/g VS. However, during the continuous reactor operation in the period of one retention time, the effect was reduced and finally disappeared. Therefore, it would be necessary in the future to develop a new strategy for establishment of this strain within the reactor environment. Anaerobic digestion of manure was also studied in a two-step process, where manure was first hydrolyzed at 68 deg. C, and thereafter digested in a conventional methanogenic step at 55 deg. C. Investigation from batch experiment resulted in a 24%- increase in methane yield for the two-step digestion compared

 10. Internet video - teknik og pædagogik mødes på nettet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorte Sidelmann Jørgensen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  I nærværende UNEV tema som omhandler universiteternes brug af digital video tegnes en status over dette nye medies anvendelse rundt om i landet. En række af de flittigste brugere, som også har været iblandt de første på området, fortæller om deres praktiske erfaringer, som naturligt nok har været af både teknologisk og pædagogisk art. Som universitetsundervisere og forskere er vi vandt til et relativt lavt budget, og vi har måttet klare mange teknologiske opgaver uden professionel hjælp. Til gengæld stimulerer denne situation underviseren til at inddrage pædagogiske og teknologiske aspekter samtidigt, når videomediet og det nye potentialer skal afprøves og implementeres. Som læringsmedie adskiller Internet video sig på mange måder fra TV og analoge videobånd. De indlysende forskelle – om mulighederne for uafhængighed af tid og sted – kan snart erkendes og beskrives, men erfaringerne tyder på at disse forskelle, når det gælder om at stimulere læringen, måske er mindre betydningsfulde end mulighederne for at indarbejde, forankre og samvirke netbaseret video med øvrige læringsaktiviteter. Det aktuelle tema viser at de tekniske muligheder er tilgængelige og at vi mange steder er kommet godt i gang, men også at der er langt igen før danske universiteter til fulde har lært at udnytte potentialerne i digital video.

 11. Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

  2013-04-15

  In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

 12. Towards the methane society? Use of hydrogen for upgrading biogas and synthetic methane production. Phase 1. Final report; Pae vej mod metansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af biogas og kunstig metanfremstilling. Fase 1. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mortensen, Claus [Agro Business Park, Tjele (Denmark)

  2012-11-15

  Biogas consists of methane (CH4) and CO{sub 2}. If you react hydrogen produced with wind power with CO{sub 2} in sulfur purified biogas you get biogas upgraded to pure methane, ie. to natural gas quality. The pure methane can for example be sold via the natural gas grid or pressurized and sold for transport. The purpose of the present project is to contribute to the development of a concept and a technology that can store wind energy into the existing natural gas network through the upgrading of CO{sub 2} in biogas. Overall the project combines the technique and concept of electrolysis, biogas upgrading and natural gas network, so that: - electrolysis creates hydrogen and heat from wind turbines; - CO{sub 2} in biogas reacts with H2 from the electrolysis and produces CH4 and high-value steam by biogas reacting directly with H2 in a catalyst ; - The natural gas network is used as distribution and storage of the produced methane. The following main results are achieved in the first phase: - Design and construction of a pilot plant for the purification of biogas, which allows a Sabatier reaction later in the methanization process; - Sensitivity analyses have been carried out of methane prices, which have proven to be competitive compared to other upgrading technologies in the market; - A business plan is developed for a demonstration plant, which among other things will be used in phase 2: demonstration plant. The competitor analysis shows, among other things, a higher efficiency rate of the Danish technology than on the methanization plants being developed in Germany. (LN)

 13. Pakkeformater til data til bevaring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zierau, Eld

  2014-01-01

  Pakkeformater kan bruges i bevaring til at bundte forskellige data f.eks. data og disses metadata. Det mest kendte format brugt af private er nok ZIP formatet. For data til bevaring der dog en lang række krav til formatet, som betyder, at andre formater end ZIP må overvejes...

 14. Til kilderne!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  En kort, moderne, hermeneutisk inspireret introduktion til kildekritikken forstået som den kritiske refleksion over forholdet mellem fortidens levn og historikerens rekonstruktioner.......En kort, moderne, hermeneutisk inspireret introduktion til kildekritikken forstået som den kritiske refleksion over forholdet mellem fortidens levn og historikerens rekonstruktioner....

 15. Til nytte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Struwe, Lars Bangert; Larsen, Esben Salling; Breitenbauch, Henrik Ø.

  2012-01-01

  derfor skal man passe på med at lade sig lokke ind i omfattende juridisk regulering. • Transport og mobilitet – er der et absolut behov for i en nødsituation, og forsvaret kan levere denne kapacitet til lands, til vands og i luften, hvorfor man bør etablere et samarbejde på dette område. • Absalon...

 16. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 17. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 18. Tale til himlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thau, Carsten

  2004-01-01

  Bidrag til udstillingskatalog til udstillingen 'Tale til himlen : Torben Ebbesen' i Kunsthallen Brænderigaarden, Viborg 28. maj - 15. august 2004......Bidrag til udstillingskatalog til udstillingen 'Tale til himlen : Torben Ebbesen' i Kunsthallen Brænderigaarden, Viborg 28. maj - 15. august 2004...

 19. Biogas utilization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moser, M.A. [Resource Conservation Management, Inc., Berkeley, CA (United States)

  1996-01-01

  Options for successfully using biogas depend on project scale. Almost all biogas from anaerobic digesters must first go through a gas handling system that pressurizes, meters, and filters the biogas. Additional treatment, including hydrogen sulfide-mercaptan scrubbing, gas drying, and carbon dioxide removal may be necessary for specialized uses, but these are complex and expensive processes. Thus, they can be justified only for large-scale projects that require high-quality biogas. Small-scale projects (less than 65 cfm) generally use biogas (as produced) as a boiler fuel or for fueling internal combustion engine-generators to produce electricity. If engines or boilers are selected properly, there should be no need to remove hydrogen sulfide. Small-scale combustion turbines, steam turbines, and fuel cells are not used because of their technical complexity and high capital cost. Biogas cleanup to pipeline or transportation fuel specifications is very costly, and energy economics preclude this level of treatment.

 20. Vejkort til Informationsmotorvejen. En medietypologi for informationstrafikmønstre på Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens F. Jensen

  1997-09-01

  Full Text Available Internet er - som medie betragtet - et overordentligt komplekst fænomen. Det aktualiserer behovet for en typologi over Nettets mange og meget forskelligartede informationstjenester og kommunikationsformer. I den- ne artikel præsenterer Jens F. Jensen et udkast til en sådan klassifika- tion af Internet-tjenester. Først introduceres en mulig typologi for nye computerbaserede netmedier; og endelig bliver der draget forskellige konklusioner om Internet som medie og det aktuelle medielandskab, bl.a. ud fra begreber som "push media" og "pull media". Målet med artiklen er dobblet: Dels på et forholdsvist grundlæggende niveau at introducere til Internets mange forskellige tjenester. Dels at etablere en mulig beskrivel- sesramme for forståelsen af Internet - som medie.

 1. Fra rigsarkiv til verdensarkiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goldbæk, Henning

  2013-01-01

  Essay om Orhan Pamuks romaner og deres udvikling fra tyrkisk republiklitteratur til verdenslitteratur.......Essay om Orhan Pamuks romaner og deres udvikling fra tyrkisk republiklitteratur til verdenslitteratur....

 2. Local biogas producer; Bodenstaendiges Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiedemann, Karsten

  2010-02-15

  MT-Energie is a manufacturer of industrial process plants seated in the German state of Niedersachsen. After a period of steep growth, the company is now entering the biogas business and intends to supply biogas into the public gas grid. (orig.)

 3. Fiskeolie til humanbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Anne-Mette

  forbindelse med fremstillingen af fiskemel. I dag anvendes langt hovedparten af fiskeolien til produktion af fiskefoder. Det er dog interessant at undersøge mulighederne for at bruge olie udvundet af industrifisk til human konsum. For at få en olie, der kan anvendes i uhærdet form, enten som kosttilskud eller......, sperling, brisling, blåhvilling, lodde samt andet "blandet" fisk, til produktion af fiskeolie til human brug. Denne lovgivning er dermed hindrende for videre udvikling i denne retning. Denne rapport har dog udelukkende til formål at vurdere de markedsmæssige aspekter ved afsætning af fiskeolie til brug i...

 4. Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed [From online communities to online networks: Facebook as an augmentation of social reality] Fra onlinefællesskaber til onlinenetværk: Facebook som augmentering af den sociale virkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Linaa Jensen

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikel diskuterer Facebook-fænomenet som et symptom på, at sociale anvendelser af nettet bevæger sig fællesskabsorienterede til netværksorienterede. Hvor man i nettets tidlige år ofte brugte nettet til at møde nye mennesker med samme interesser eller holdninger som én selv, er det i dag mere udbredt at skabe og vedligeholde forbindelser med ens eksisterende sociale netværk. Det vises også i artiklen, hvordan Facebooks succes blandt andet kan tilskrives, at det for brugerne opfylder fem funktioner, som man tidligere skulle benytte sig af en række forskellige tjenester for at varetage: selvfremstilling, venskab, objektdeling, publicering og det, jeg vil kalde ”sjette sans”. Herigennem bidrager Facebook til at forstærke eksisterende sociale relationer, det jeg kalder en augmentering af den sociale virkelighed.This article discusses the Facebook phenomenon, using it as an example of how the most dominant social use of the Internet today is network-based rather than community-based. In the early years of the Internet, online communities were popular fora for meeting new people with related interests or opinions. Today, the dominant social use is to create and maintain relationships with your existing social network. It is also demonstrated that the success of Facebook, is dependent, among other factors, upon the fulfilment of five social functions for the users: self-presentation, friendship, object sharing, publication, and having a “sixth sense”. Thus, Facebook contributes to an enhancement of existing social relationships offline, what I call an augmentation of social reality.

 5. Introduktion til klassisk sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas......Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas...

 6. Introduktion til klassisk sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas......Papiret introducerer til en række klassiske sociologer: Comte, Spencer, Weber, Durkheim og Habermas...

 7. EU Agro Biogas Project

  NARCIS (Netherlands)

  Amon, T.; Mayr, H.; Eder, M.; Hobbs, P.; Rao Ravella, S.; Roth, U.; Niebaum, A.; Doehler, H.; Weiland, P.; Abdoun, E.; Moser, A.; Lyson, M.; Heiermann, M.; Plöchl, M.; Budde, J.; Schattauer, A.; Suarez, T.; Möller, H.; Ward, A.; Hillen, F.; Sulima, P.; Oniszk-Polplawska, A.; Krampe, P.; Pastorek, Z.; Kara, J.; Mazancova, J.; Dooren, van H.J.C.; Wim, C.; Gioelli, F.; Balsari, P.

  2009-01-01

  EU-AGRO-BIOGAS is a European Biogas initiative to improve the yield of agricultural biogas plants in Europe, to optimise biogas technology and processes and to improve the efficiency in all parts of the production chain from feedstock to biogas utilisation. Leading European research institutions and

 8. EU Agro Biogas Project

  NARCIS (Netherlands)

  Amon, T.; Mayr, H.; Eder, M.; Hobbs, P.; Rao Ravella, S.; Roth, U.; Niebaum, A.; Doehler, H.; Weiland, P.; Abdoun, E.; Moser, A.; Lyson, M.; Heiermann, M.; Plöchl, M.; Budde, J.; Schattauer, A.; Suarez, T.; Möller, H.; Ward, A.; Hillen, F.; Sulima, P.; Oniszk-Polplawska, A.; Krampe, P.; Pastorek, Z.; Kara, J.; Mazancova, J.; Dooren, van H.J.C.; Wim, C.; Gioelli, F.; Balsari, P.

  2009-01-01

  EU-AGRO-BIOGAS is a European Biogas initiative to improve the yield of agricultural biogas plants in Europe, to optimise biogas technology and processes and to improve the efficiency in all parts of the production chain from feedstock to biogas utilisation. Leading European research institutions and

 9. Introduktion til STS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Introduktion til STS er den første danske grundbog om dette nye felt. Bogen giver en pædagogisk introduktion til STS-studier og den forskelligartede og ofte vanskelige primærlitteratur, der kendetegner feltet. Forfatterne præsenterer blandt andet socialkonstruktivistiske tilgange til videnskab og...

 10. Fra Tekst til Hypertekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Helle

  2004-01-01

  Udgangspunktet for denne artikel er en fagbog, som er blevet omskrevet til hypertekst. Det drejer sig om en introduktion til relationsdatabaser og systemudvikling. Den udviklede hypertekst er blevet anvendt på et kursus under Humanistisk Informatik på Aalborg Universitet. Som forfatter til bogen ...

 11. Elforbrug til mekanisk ventilation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olufsen, P.

  I Energi 2000 er ventilationsområdet udpeget som et af de områder, hvor der bør tages initiativ til at fremme elbesparelser. I rapporten beskrives og analyseres målinger af elforbruget til ventilation i 12 bygninger, der alle anvendes til administration eller lignende formål. På grundlag af...

 12. BIOGAS TECHNOLOGY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.B. SALUNKHE

  2012-12-01

  Full Text Available Due to scarcity of petroleum and coal it threatens supply of fuel throughout the world also problem of their combustion leads to research in different corners to get access the new sources of energy, like renewable energy resources. Solar energy, wind energy, different thermal and hydro sources of energy, biogas are all renewable energy resources. But, biogas is distinct from other renewable energies because of its characteristics of using, controlling and collecting organic wastes and at the same time producing fertilizer and water for use in agricultural irrigation. Biogas does not have any geographical limitations nor does it require advanced technology for producing energy, also it is very simple to use and apply. Anaerobic digestion is controlled biological degradation process which allows efficient capturing & utilization of biogas (approximately 60% methane and 40% carbon dioxide for energy generation. Anaerobic digestion of food waste is achievable but different types, composition of food waste results in varying degrees of methane yields, and thus the effects of mixing various types of food waste and their proportions should be determined on case by case basis.

 13. Holdninger til Immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Roland Munch, Jakob; Schroll, Sanne

  2006-01-01

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger....

 14. Holdninger til immigration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Malchow-Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Schroll, Sanne

  Denne artikel belyser holdninger til immigration blandt borgere i Danmark og de øvrige EU-15 lande - herunder holdningerne til immigration, der følger af den seneste EU-udvidelse. Det analyseres, hvilke faktorer der ligger til frund for disse holdninger, samt i hvilken udstrækning danskere afviger...... fra EU-gennemsnittet. Den typiske dansker er lidt mere skeptisk overfor immigration end andre europæere. Danskerne afskiller sig desuden ved, at forholdsvis få forbinder øget immigration med negative konsekvenser for arbejdsmarkedet, men forholdsvis mange forbinder det med højere omkostninger...... for velfærdsstaten. Når der tages hensyn til opfattelserne af de økonomiske konsekvenser af immigration, kommer Danmark til at fremstå som et væsentligt mere immigrationsskeptisk land, end hvad der kommer til udtryk i de ukorrigerede holdninger...

 15. Middleware til Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  Pervasive computing-begrebet står for en ny bølge inden for IT-verdenen hvor der er IT i alt fra vaskemaskiner til supertankere. Alle disse forskellige enheder er forbundet på forskellige måder der gør det muligt at tilbyde nye typer af services der har potentiale til at ændre den måde vi ser på...... IT på radikalt. Det er kompliceret at lave systemer bestående af alle mulige forskellige enheder der kommunikerer på kryds og tværs, og derfor er det vigtigt af have god middleware understøttelse. I denne pixibog gives en kort introduktion til middleware til pervasive communication. Vi karakteriser...... hvorledes middleware til pervasive communication adskiller sig fra traditionel middleware og præsenterer forskellige firmaers og forskningsinstitutioners bud på middleware til pervasive communication...

 16. Musik til hjernen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2002-01-01

  Når evnen til at følge en samtale, til at forklare sig med ord og til at udføre almindelige praktiske ting i hverdagen gradvist forsvinder i en fremskridende demenssygdom, så kan der være behov for helt andre måder at være sammen på. Andre ting at foretage sig. Og her er det oplagt at bruge musik...

 17. Digital forskningsformidling - kommunikative potentialer ved at anvende Web 2.0 til videnskonst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2008-11-01

  Parallelt med eller i forlængelse af remedieringen dukker der imidlertid en række nye kommunikationsformer op på nettet. Weblogs, wikier, podcats og sociale netværk giver nye muligheder for forskningsformidling. Artiklen forsøger at skabe et overblik over de nye kommunikations- og formidlingsmuligheder, der eksisterer i nye digitale medier (Finnemann 2005, ofte kaldet Web 2.0. Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan man formidle forskning gennem digitale medier? Artiklen er et indledende studie i et større projekt om potentialerne i digital forskningsformidling i relation til tre målgrupper: andre forskere, virksomheder/organisationer og offentligheden. Fokus for projektet er bevægelsen fra monologiske til dialogiske medier. Kan nye kommunikationsformer i forskningsformidlingen bevæge sig ud over envejs-kommunikation og i stedet fostre dialog - herunder styrke diskussion, udveksling og samarbejde mellem forskere indbyrdes, mellem forskere og projektpartnere og i forhold til den brede offentlighed?

 18. Fra krigshelt til bums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shamshiri-Petersen, Kaveh

  2010-01-01

  Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde......Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde...

 19. Laser Protection TIL

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Laser Protection TIL conducts research and analysis of laser protection materials along with integration schemes. The lab's objectives are to limit energy coming...

 20. Fødevaresikkerhed over nettet - en udfordring der blev løst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leon Brimer

  2011-01-01

  Vi erfarede, at samspillet mellem de forskellige fødevarekulturer kunne bringes til at berige kurset når e‐tivities formuleredes således, at den enkelte studerende tog udgangspunkt i en blanding af uddannelsesbaggrund og hjemlig mad‐kulturel viden. Praktiske erfaringer blev høstet specielt vedrørende afvikling af videomøde‐eksamen, som næmere redegjort for i artiklen.

 1. Guide til Pantheon i Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ole

  2002-01-01

  Bogbidrag til efteruddannelseskurser på Danmarks Pædagogiske Universitet, til faget Arkitektur i Folkeskolen. A-3 folder til brug i artikel- og emnesamling og som arkitekturguide på studierejser...

 2. Veje til ungdomsuddannelse 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dreyer Espersen, Laila; Eiberg-Madsen, Misja; Andersen, Dines

  Hvorfor er nogle skoler bedre end andre til at få deres elever til at tage en ungdomsuddannelse? Dette spørgsmål søges besvaret i denne rapport, som imidlertid viser, at der ikke er en klar forbindelse mellem skolens praksis og andelen af elever, der efter grundskolen fortsætter i en ungdomsuddan...

 3. Religion til Hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund

  2006-01-01

  Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september......Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september...

 4. Rejse til Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, Sidsel; Søholt, Svend

  1997-01-01

  Om en gruppe af 21 arkitekter der drog af sted til Kina. Med på turen var arkitekt Tobias Faber en stor kender af Kina's bygningskultur og filosofi.......Om en gruppe af 21 arkitekter der drog af sted til Kina. Med på turen var arkitekt Tobias Faber en stor kender af Kina's bygningskultur og filosofi....

 5. Kommentar til Medicinske Nyheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalby, Rikke Beese

  2013-01-01

  Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7.......Kommentar til Sullivan MD et al. Association of depression with accelerated cognitive decline among patients with type 2 diabetes in the ACCORD-MIND trial. JAMA Psych 2013;70:1041-7....

 6. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 7. Fra Buddha til Beckham

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  . Antologien leverer bud på, hvordan man kan forstå karisma og suggestion med henblik på yderligere at kvalificere begreberne. Fra Buddha til Beckham byder således ind med perspektiver til belysning af karisma og suggestion. Afsættet for analyserne er dels sport og religion – to områder, hvor karisma og...

 8. Fra Bayreuth til Bauhaus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  arkitektur og til avantgardekunstens mange overskridende kunstformer, der søger at præge det moderne menneske og hele samfundet. Undersøgelsen slutter ved Bauhaus-skolen, der bygger på ideerne og transformerer dem hinsides det sluttede kunst- eller bygningsværk til en kritisk organiserende, kommunikerende og...

 9. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 10. Fem veje til trivsel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ebbe Lavendt

  2015-12-01

  Full Text Available Den britiske tænketank NEF (New Economics Foundation har efter en gennemgang af den mest opdaterede forskning udarbejdet anbefalinger til fem aktiviteter, du kan inkorporere i din hverdag, og som er vigtige for trivsel.

 11. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 12. Sygepleje til trakeostomerede patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Wiinholdt; Richard, René; Rydahl Hansen, Susan

  2016-01-01

  Der er ikke enighed om principperne bag plejen af trakeostomerede patienter, når de er i risiko for dysfagi og silent aspiration. Uenigheden har ført til udarbejdelse af en klinisk retningslinje med evidensbaserede anbefalinger....

 13. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 14. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 15. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 16. VEJE TIL ROM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Ole

  En kombineret litteraturhistorie og tekstantologi, dækkende romersk litteraturs storhedstid fra 200 f. Kr. til 100 e. Kr. Et sådant værk har ikke før foreligget på dansk. Mange af oversættelserne er nye. En del af de nyoversatte tekster har aldrig været oversat til dansk før. Via bogens hjemmesid...

 17. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 18. Introduktion til dokumentanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Michael Hviid; Duedahl, Poul

  for samfundsforskeren. Den redegør for de mange forskellige slags dokumenter, der eksisterer: Hvorfor de er opstået, hvor de findes, og hvordan man får adgang til dem. Den giver en række anvisninger på, hvad man kan bruge dokumenter til, hvordan man udnytter deres fulde potentialer og undgår nogle af de problemer, som...

 19. Udkast til Professionsudviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus, Gitte

  Dette er første udkast til et evt. fremtidigt projekt, som sigter mod at kvalificere socialt arbejdes praksis i en jobcenter kontekst. Det er hensigten, at projektet skal være med til at udvikle arbejdet på de kommunale jobcentre hen imod en større myndiggørelse af borgerne, således at borgerne i...

 20. Software til nye solceller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Solceller kan indtil videre kun udnytte en mindre del af solspekteret, så store dele af sollyset går altså tabt uden at kunne blive til energi. Hvis man derimod også kan udnytte det langbølgede lys til at lave energi, så vil man få nogle langt mere effektive solceller med et meget mindre energitab....

 1. Introduktion til SESAM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kloch, Søren; Kirkegaard, Poul Henning

  SESAM er en computerprogrampakke, der er udarbejdet hos Det norske Veritas, af VERITAS SESAM SYSTEMS A.S, til beregning af miljølaster på og respons af konstruktioner, specielt offshore konstruktioner.......SESAM er en computerprogrampakke, der er udarbejdet hos Det norske Veritas, af VERITAS SESAM SYSTEMS A.S, til beregning af miljølaster på og respons af konstruktioner, specielt offshore konstruktioner....

 2. Ophavsret til undervisningsmateriale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Rosenmeier

  2011-12-01

  Full Text Available UNI-C og ACs Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde – forkortet ”UBVA” – driver sammen tjenesten ”E-læring og jura” på www.uni-c.dk/jura. Her fortæller vi ved hjælp af artikler, film, tegnefilm, quizzer m.m. undervisere ved danske uddannelsesinstitutioner om, hvordan det juridiske klaver spiller, når det kommer til e-læring.

 3. Musik til billeder - billeder til musik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Tranholm

  1987-08-01

  Full Text Available Mange lærere er ikke musikkyndige. Og "man kan da ikke undervise i film- og TV-musik uden at kende de "dyre" teorier!" Men der tager de fejl, mener Mads Thranholm. Han giver idéer til hvordan nybegyndere kommer i gang. Og hvordan man kommer videre, bl.a. med musikvideoerne. Man bør interessere sig mere for den såkaldte "underlægningsmusik", som nok ikke er så underlagt billedet som man tror...

 4. Introduktion til CALS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkby, Phillip; Larsen, Michael Holm; Langer, Gilad

  1997-01-01

  Denne rapport er udarbejdet af CALS Center Danmark og er en generel introduktion til CALS. Rapportenbeskriver indholdet i CALS ud fra fire synsvinkler: visionen i CALS, principper i CALS, det tekniske indhold,og organiseringen af CALS internationalt og i Danmark. Der redegøres for historien bag...... CALS, hvorfor der er behov for CALS og hvordan CALS standarderne ermed til at gøre information uafhængig af den teknologi, som benyttes. Forskellen mellem syntaktisk ogsemantisk standard defineres, og det beskrives, hvorledes CALS kan fungere som en "enabler" forrestrukturering af forretningsprocesser....... Endelig uddybes de videre perspektiver for CALS, hvordan CALSkan føre til nye dynamiske organisationsformer, som fungerer fuldstændig virtuelt på tværs af geografi og tid.Nye begreber som "Extended Enterprise", "Agile manufacturing" og "Virtuelle virksomheder" introduceres. Dokumentet afsluttes med...

 5. Fra underviser til forsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  fra underviser til forsker er en transformation, hvor man efterhånden erfarer, hvad forskning kræver og gradvist kan varetage mere selvstændig forskning 2.Studerende kan hjælpe i denne proces, hvor det er svært at orientere sig, da deres deltagelse skærper fokus på projektet 3. Inddragelse af...... validiteten, hvorimod ikke-PhD'er i højere grad fokuserede på de studerendes dygtiggørelsen. Samtidig var det kun PhD'er, der havde meta-reflektioner over projektet. Min hypotese er, at udviklingen fra underviser til forsker er en transformation, som studerende kan være med til at facilitere. 1.At bevæge sig...

 6. Din ven til det sidste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bode, Marianne; Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Introduktion til musikterapi på hospice og i palliativ pleje - teori, klinisk praksis og forskning.......Introduktion til musikterapi på hospice og i palliativ pleje - teori, klinisk praksis og forskning....

 7. Fra affald til olie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Becker, Jacob; Sigaard Christensen, Per; Mørup, Anders;

  2013-01-01

  Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie.......Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie....

 8. MODERN BIOGAS TECHNOLOGIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu. I. Sidorov

  2013-02-01

  Full Text Available The modern technical level of biogas technologies is considered, in particular in Ukraine. It is shown that in Ukraine the level of introduction of these technologies remains unsatisfactory. The main reason of such state is absence of the government program of development of sufficiently not profitable biogas industry, which again depends on availability of investment facilities including the state one. On the example of the company’s data Zorg Biogas AG, which is dominant in Ukraine among the foreign ones that offer their products using the technique of the net present value — NPV — it is shown insolvency of functioning of profitable biogas power plants. A conclusion is done about the necessity of orientation on own development in area of biogas technologies, State support and intensive technologies. The world level of modern intensive biogas technologies, in particular the use of the cogeneration plants.

 9. Future European biogas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, A. K.P.; Ehimen, E. A.; Holm-Nielsen, J. B.

  2017-01-01

  Biogas is expected to play an important role in reaching the future energy policy targets of the European Union (EU). The sustainability of biogas substrates has however been recently critically discussed due to the increasing shares of agricultural land used for energy crop production.The aim...... of this study was to project and map the biomass and biogas energy potential from a selection of potentially sustainable agricultural residues, which have been documented to improve in biogas yields when co-digested in biogas production, for the EU28 in year 2030. The investigated types of residual biomasses...... were animal manure, straw by-products from cereal production, and excess grass from rotational and permanent grasslands and meadows. The biogas energy potential from the investigated biomass was projected to range from 1.2·103 to 2.3·103 PJ y-1 in year 2030 in the EU28, depending on the biomass...

 10. Veje til integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gunvor

  Dette idékatalog beskriver ti forskellige indsatser, der kan være med til at øge etniske minoriteters integration i det danske samfund. Idékataloget er udviklet på baggrund af forskningsprojektet Frivilligt socialt arbejde på integrationsområdet og bygger på erfaringer med frivilligt socialt arbe...

 11. Erindring presset til tekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2011-01-01

  Artikel til tema-nummer om bogens materialitet. Steven Halls Råchokteksterne (The Raw Shark Texts) læses som eksempel på en udbredt tendens i nyere litteratur, som arbejder selvbevidst på bogen som motiv, bogens materialitet og medialitet, i en erindringssammenhæng. I en situation, hvor nye medie...

 12. Forvist til omsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Anmeldelsen refererer til en netop udgivet bog af Grønbæk Jensen & Knigge og udbygger dennes problemstilling ved at tilføje en diskussion om forholdet mellem faglighed og nærhed/hjemstavn. Udgivelsesdato: December 2008...

 13. Klar til barn : Kundskabsoversigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ertmann, Bo; Guldager, Else; Nørgaard-Nielsen, Sofie

  forældrene er i fare for at reagere voldeligt over for deres børn. Et af de aspekter, der adskiller Klar til barn fra andre lignende projekter i Danmark, er, at forældrekursernes udformning og indhold er baseret på en grundig research af internationale erfaringer med forældreuddannelsestilbud. Konceptet blev...

 14. Ny servicerobot til landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2005-01-01

  På DTU er der udviklet en servicerobot til landbruget – den autonome landbrugshjælper. Robotten har højpræcisions GPS (RTK), encodere, kompas og tiltsensorer for at kunne positionere sig selv og følge en specificeret rute, endvidere har robotten firhjulstræk og styring på alle fire hjul, hvilket...

 15. Komponenter til udvendig facadeisolering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørregaard, M.; Christensen, G.; Evald, J.

  Rapporten analyserer problemerne ved fremstilling og montering af komponenter til udvendig isolering, som kan opsættes af specialarbejdere. Projektet indebærer ikke en egentlig produktudvikling, men der redegøres for grundlæggende økonomiske og tekniske forhold og bringes eksempler, der belyser n...

 16. Inspirationsguide til god udeskolepraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejbye-Ernst, Niels; Mygind, Lærke; Bentsen, Peter

  2016-01-01

  Inspirationsguide til udeskole ”Hvad er udeskole?”,”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole?”. Det er centrale spørgsmål denne guide belyser. Bl.a. igennem forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål....

 17. RUBA -Videoanalyseprogram til trafikanalyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Tanja Kidholm Osmann; Christensen, Peter Muhlig; Bahnsen, Chris;

  2016-01-01

  RUBA (Road User Behaviour Analysis) er et computerbaseret videoanalyseværktøj udviklet på Aalborg Universitet i et samarbejde mellem Trafikforskningsgruppen og Visual Analysis of People Laboratory. Programmet benyttes til at analysere trafik og fungerer ved, at brugeren tegner detektorer ind over...

 18. Hjemkomst til Homer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyum-Nielsen, Erik

  2015-01-01

  Erik Skyum-Nielsen beskriver i sin artikel hvordan tre moderne danske forfattere, Bjørnvig, Nordbrandt og Rifbjerg, har henvist til og genbrugt de homeriske digte eller motiver herfra i deres digtning. Med udgangspunkt i Gérard Genettes overbegreb transtekstualitet viser Skyum-Nielsen os først...

 19. Erindring presset til tekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2011-01-01

  Artikel til tema-nummer om bogens materialitet. Steven Halls Råchokteksterne (The Raw Shark Texts) læses som eksempel på en udbredt tendens i nyere litteratur, som arbejder selvbevidst på bogen som motiv, bogens materialitet og medialitet, i en erindringssammenhæng. I en situation, hvor nye medier...

 20. Fra fabrikant til vidensvirksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Carsten

  2002-01-01

  Begreber som mass customization og globalisering har ændret den verden som omgiver de fleste produktionsvirksomheder. Et nyt verdensbillede begynder at tegne sig, med intensiveret konkurrence og accelereret teknologiudvikling. Det er tydeligt for de fleste, at tilpasning til denne nye verdensorde...

 1. Hjemkomst til Homer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyum-Nielsen, Erik

  2015-01-01

  Erik Skyum-Nielsen beskriver i sin artikel hvordan tre moderne danske forfattere, Bjørnvig, Nordbrandt og Rifbjerg, har henvist til og genbrugt de homeriske digte eller motiver herfra i deres digtning. Med udgangspunkt i Gérard Genettes overbegreb transtekstualitet viser Skyum-Nielsen os først...

 2. En dramaturgi til forskel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  Er film og computerspil ved at smelte sammen? Handlingen i filmen Avatar ser ud som om den foregår i et computerspils fantastiske 3D-grafiske verden. Computerspillet Heavy Rain ser ud som en film noir med direkte referencer til bl.a. Blade Runner. Men selv om der sker disse tilnærmelser...

 3. Biogas Production from Vinasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  de Souza Moraes, Bruna; Triolo, Jin Mi; Pulido Lecona, Vanessa

  2014-01-01

  In many developing countries, simple biogas digesters are used to produce energy for domestic purposes from anaerobic digestion of animal manure. We developed a simple, one-dimensional (1-D), thermal model with easily-available input data for unheated, unstirred, uninsulated, fixed-dome digesters...... buried in the soil to study heat transfer between biogas digester and its surroundings. The predicted temperatures in the dome, biogas and slurry inside the digester and the resulting biogas production are presented and validated. The model was well able to estimate digester temperature (linear slope...

 4. Biogas Production from Vinasse

  DEFF Research Database (Denmark)

  de Souza Moraes, Bruna; Triolo, Jin Mi; Pulido Lecona, Vanessa

  2014-01-01

  In many developing countries, simple biogas digesters are used to produce energy for domestic purposes from anaerobic digestion of animal manure. We developed a simple, one-dimensional (1-D), thermal model with easily-available input data for unheated, unstirred, uninsulated, fixed-dome digesters...... buried in the soil to study heat transfer between biogas digester and its surroundings. The predicted temperatures in the dome, biogas and slurry inside the digester and the resulting biogas production are presented and validated. The model was well able to estimate digester temperature (linear slope...

 5. Basic Data on Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Renewable gases such as biogas and biomethane are considered as key energy carrier when the society is replacing fossil fuels with renewable alternatives. In Sweden, almost 80 % of the fossil fuels are used in the transport sector. Therefore, the focus in Sweden has been to use the produced biogas in this sector as vehicle gas. Basic Data on Biogas contains an overview of production, utilisation, climate effects etc. of biogas from a Swedish perspective. The purpose is to give an easy overview of the current situation in Sweden for politicians, decision makers and interested public. 1.4 TWh of biogas is produced annually in Sweden at approximately 230 facilities. The 135 wastewater treatment plants that produce biogas contribute with around half of the production. In order to reduce the sludge volume, biogas has been produced at wastewater treatment plants for decades. New biogas plants are mainly co-digestion plants and farm plants. The land filling of organic waste has been banned since 2005, thus the biogas produced in landfills is decreasing.

 6. Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at udfolde programmeringsprocessen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Bennedsen

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Denne artikel belyser hvorledes video mediering har givet en værdifuld ekstra dimension i undervisningen i introducerende programmeringsfærdigheder. I forbindelse med programmering er et af de vigtigste mål at lære de studerende en systematisk tilgang til udviklingen af programmer. Det vil sige at understøtte de studerendes læring af programmeringsprocessen. Traditionelle medier som lærerbøger er meget lidt velegnede til at illustrere denne proces; de fokuserer på produkterne (de færdige programmer i stedet for at fokusere på produktionsprocessen. De videomedierede materialer er i denne sammenhæng optagelser af hvorledes underviseren løser praktiske programmeringsopgaver. Disse videoer kommunikerer vigtige pointer ved programmeringsprocessen såsom at der ikke en lige vej til det færdige produkt, at man anvender forskellige værktøjer, at man ændrer sit program, at man tester sit program undervejs mm. Jeg har identificeret fem forskellige kategorier af videomedierede undervisningsmaterialer og evalueret hvorledes de studerende har anvendt dem i et konkret kursusforløb. Evalueringen viser dels at de studerende anvender de fleste typer meget og finder dem meget anvendelige dels at videoer der blot dokumenterer forelæsninger ikke er ret benyttede.

 7. Farm Biogas Handbook; Gaardsbiogashandbok

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensson, Kjell; Bjoernsson, Lovisa; Dahlgren, Stefan; Eriksson, Peter; Lantz, Mikael; Lindstroem, Johanna; Mickelaaker, Maria

  2009-04-15

  A very large share of the total raw material potential for biogas production will be found within the agriculture. The raw material potential of manure in Sweden amounts to 4 - 6 TWh. Within the agriculture there is moreover a big potential in the form of residues from plant cultivation and non-food crops (approximately 7 TWh) that can to be used for biogas production. The potential for biogas production from only residues and manure is around 8-10 TWh. An increased biogas production within the agriculture would give significant environmental effects. Among other things manure, that today is leaking methane gas to the atmosphere, can be fermented, and trough this process the methane losses will be reduced. When the produced biogas replaces fossil fuel, an overall environmental effect will be reached, that is highly significant. This manual deals with biogas plants for agriculture and such plants that do not have extensive transports of different raw materials, as manure, wastes etc. One of the starting points for this manual's set-up is a course plan that Biogas Syd made for the courses they give to farmers, advisors and others. The manual illustrates important aspects in planning and construction of biogas plants, from raw material and technology to dimensioning of plant, use of biogas and planning of local gas grids. We also think it is important to illustrate the legislation that encompasses construction work and operation of a biogas plant. Investment costs are also illustrated, but the book does not give any extensive economic calculations, since we believe that such calculations need their own manual in the form of calculation examples, based on various conditions. The final section is called 'Biogas on farm - from idea to reality' where the entire process from analysis and pre-planning to monitoring and control of plant during operation is briefly described

 8. Plot til lyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  Den velfungerende krimi faciliterer denne dobbelte plotlæsning ved at muliggøre en særlig form for legende og udforskende interaktion mellem læser og plot: Ved at lægge spor ud og holde tolkningsmuligheder og løsningsmuligheder åbne får vi mulighed for at påtage os og udføre opklaringsarbejdet side......, der inviterer os med ind i selve handlingens rum og forløb og giver os forskellige handlingsmuligheder i forhold til disse. I bogen omtales denne særlige form for plot for forlystelsesplot med henvisning til forlystelsesparken og den særlige form for interaktiv fortælleform, som vi finder der: en...

 9. Branding til kritiske forbrugere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy; Østergaard, Per

  2009-01-01

  Mange forbrugere tager idag aktivt og bevidst stilling til alle dimensioner ved brandet. Denne forbrugertype har fået betegnelsen 'den refleksive forbruger' og er karakteriseret ved hele tiden at medreflektere alle aspekter af brandarkitekturen, når han eller hun køber og forbruger brands. Den...... refleksive forbruger er udtryk for en ny, kritisk forbrugerbevidsthed, som stiller skærpede krav til, hvordan brand management kan adressere forbrugerne - men som også giver nye spillerum for en kreativ udvikling af nye brandingstrategier. Den refleksive forbruger lever nemlig med et konstant, eksistentielt...... refleksive forbruger er tværtimod dybt afhængig af produkter, der kan "brande" ham som anderledes end alle mainstreamforbrugerne, der bare køber alt, hvad mainstreamvirksomhederne forsøger at prakke dem på. Den refleksive forbruger er med andre ord en Feinschmecker og i lighed med - eller måske rettere i...

 10. Vejledninger til Onlineeksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2014-01-01

  Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc......Sådan bruger du onlineeksamen, Sådan bruger du Onlineeksamen som censor, Sådan læser du eksamensopgaver på iPad, Sådan læser du eksamensopgaver på en Android-tablet, Mini-manual til onlineeksamen, Sådan udskriver du opgaver på en Windows-pc, Sådan udskriver du opgaver på en Apple-pc...

 11. Vejledning til Digital Eksamen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2016-01-01

  Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer......Saadan faar censor adgang til DE, Saadan henter du opgaverne, Læs en opgave online , Læs en opgave på PC, Læs en opgave på Android, Læs en opgave på iPad, Læs opgave offline, Plagiat-kontrol af en opgave, Saadan giver du karakter, Kommentér en opgave, Upload store filer...

 12. DEVELOPMENT TRENDS OF BIOGAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana DUMITRU

  2015-04-01

  Full Text Available All over the world, researches are made in order to improve the technologies, the operational and process stability and performance of biogas plants, because the world markets for biogas increased considerably in Europe and all over the world. In this paper we studied the most important parameters related to a biogas plant, starting from the ecologic landfill of Cristian, Sibiu, a landfill which storages industrial and household waste. In this respect, we studied operational parameters, such as organic load and hydraulic retention time, and parameters for evaluation of a biogas plant. Also, we made a case study concerning the evaluation of used waters in the landfill described above under the aspect of pollution sources, way of treatment and evacuation mode of used waters. The existing biomass resources everywhere in the world can give us an idea of the global potential of biogas production, which is not exploited to its capacity, especially in our country.

 13. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder...

 14. 'Curriculum' til fremtiden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva

  forståelser af ‘erfaring’, ‘institution’ og ‘ideologi’. Valerie Walkerdine, Jean Lave, Roland Barthes og Louis Althusser inddrages til dette formål. Materialet består af data produceret i et etnografisk inspireret feltstudie foretaget over 1 ½ år fra 2007-2008 på det nybyggede Ørestad Gymnasium, og består...

 15. Genvej til Viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  I UCC arbejder vi med at udvikle praksisnær viden til gavn for professionerne og deres uddannelser. Forskning i UCC tager afsæt i de udfordringer og velfærdsproblematikker, som lærere, pædagoger og sygeplejersker støder på i deres daglige praksis. Gennem dialog og tæt samarbejde med de profession...

 16. Til bunds i metropolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Kristine; Schmidt, Jeanett; Kastanje, Maj;

  2012-01-01

  Dette kapitel søger at belyse hvordan vestafrikanske hjemløse, der er kommet til Danmark som arbejdsmriganter klarer sig i København. Pga. vansligheder med at komme ind på det københavnske arbejdsmarked fratages de initiativet som arbejdstagere og overlever istedet som en art moderne jæger-samler......-samler folk gennem flaskesamling og som klienter på diverse sociale tilbud. Denne deroute er forbundet med hvad Goffman har betegnet som stigma....

 17. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder...

 18. BiogasMotor; BiogasMotor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roubaud, A.; Favrat, D.

  2002-07-01

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) presents the results of tests made at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne with an unscavenged prechamber ignition system on a 150 kW co-generation engine fuelled with biogas. The engine's performance in terms of fuel conversion efficiency was observed and the reduction potential for exhaust emissions to a level below the Swiss limits was verified. The tests made, which used natural gas mixed with CO{sub 2} as simulated biogas fuel, are described. The results of the tests, including figures on NO{sub x}, CO and HC emissions, are presented and discussed. The authors conclude that biogas engines with unscavenged prechamber ignition could provide a significant boost in energy conversion efficiency whilst keeping emissions within the tough Swiss limits.

 19. Selvfølgelig har Bernie Sanders russiske forbindelser – det står jo på nettet!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella; Vestergaard, Mads

  2017-01-01

  Der er store penge at tjene og meget magt at vinde ved at sprede fake news. Internettet og robotter gør det nemt og hurtigt at cirkulere historierne, og vores forkærlighed for information, der understøtter vores verdensbillede, betyder, at mange villigt medvirker til spredningen. Det ligner en...

 20. Digital video til indlæring af kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger - Pædagogiske og tekniske erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Nattestad

  2004-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.

  Artiklen omhandler erfaringer med brug af digital video til at lære kirurgiske procedurer for tandlægestuderende og tandlæger under efteruddannelse. Der beskrives 4 års tekniske og pædagogiske erfaringer med in-house produktion af digitale videooptagelser af operationer, som tilgås on-demand. Endvidere beskrives streaming af video til efteruddannelse i forbindelse med et arrangement, hvor video fra kæbeoperationer blev transmitteret live fra Tandlægeskolen i København til Bella Centret, hvor 250 tandlæger overværede seancen på storskærm. Det blev valgt at bruge eksisterende udstyr, herunder eksisterende Internet forbindelser uden forsøg på at reservere båndbredde. Afslutningsvis tegnes nogle perspektiver for fremtidige anvendelsesmuligheder både teknisk og pædagogisk.

 1. Bidrag til kapitlet: Liturgiske og poetiske tekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Himmellysenes Ord", "Daglige Bønner", "Sange til Sabbatsofferet", "Bønner til Højtiderne", "Velsignelser", "Min sjæl, pris Herren"...

 2. Vejen til Vesten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Jakob

  2012-01-01

  Den kommunistiske Østbloks sammenbrud blev af mange hyldet som indledningen på en ny epoke domineret af liberale demokratier og et frit globalt marked. En række vestlige film peger dog på, at overgangen også har skabt nye magtrelationer og ofre, herunder en del af de østeuropæiske kvinder, der...... søger til Vesten. Med udgangspunkt i Lukas Moodyssons Lilja 4-ever (2002) undersøger artiklen de vigtigste tendenser i disse films skildring af migration og nye grænser i det postkommunistiske Europa....

 3. En guide til Trumponomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  USA’s økonomi er i bedring. Faktisk ser verdens største økonomi stærkere ud end den har gjort i snart 10 år. Skal denne bedring tilskrives Obama eller Trump? Måske kan de hver især tilskrives en smule, men årsagerne til fremgangen skal hovedsageligt findes i faktorer, der ligger uden for selv......, ligesom den også vil have stor betydning for effekten af Trumps økonomiske politik....

 4. Vi er blevet gode til at budgettere(!?!)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreiner, Kristian

  2015-01-01

  På det seneste har rektor haft anledning til at fortælle os, at vi på CBS er blevet gode til at budgettere. Men hvad det vil sige at være god til at budgettere? Og hvad bliver disse nye færdigheder så brugt til?......På det seneste har rektor haft anledning til at fortælle os, at vi på CBS er blevet gode til at budgettere. Men hvad det vil sige at være god til at budgettere? Og hvad bliver disse nye færdigheder så brugt til?...

 5. En dronning kom til byen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2009-01-01

  Det er ganske rigtig et af dansk håndbolds mest dramatiske kapitler Dan Philipsen beskriver i sin bog om Anja Andersens eventyr i Slagelse: 'En dronning kom til byen'. Bogen er velskrevet, og er i sin form en velsignet god gang underholdning til natbordet. Problemet er bare, at man kan have svært...

 6. 4 trin til succesfuld samskabelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald Larsen, Stine

  2014-01-01

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i f...... fire trin....

 7. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne;

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 8. Farvel til tegneserie-parlamentet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe; Nissen, Christine

  2014-01-01

  Margaret Thatchers betegnelse af EU-Parlamentet som et ”Mickey Mouse”-parlament vil blive gjort til fortid med det kommende parlamentsvalg.......Margaret Thatchers betegnelse af EU-Parlamentet som et ”Mickey Mouse”-parlament vil blive gjort til fortid med det kommende parlamentsvalg....

 9. Introduktion til IBSE-didaktikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sillasen, Martin Krabbe

  2012-01-01

  Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/......Teoretisk introduktion til IBSE-didaktikken med udgangspunkt i Fibonoacci-projektet s teorigrundlag formuleret af Wynne Harlen. Se mere på http://www.fibonacci-project.eu/...

 10. Arbejdspapir til Thesis-seminar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damkjaer, Maja Sonne

  2014-01-01

  Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit.......Arbejdspapir til Thesis-seminar afholdt ved Forskningsseminar i Forskningsprogrammet: Medier, Kommunikation og Samfund, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Afhandlingens teoretiske afsnit....

 11. Forord til den danske udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelund, Niels

  2014-01-01

  Forord til den danske udgave af: Leading and managing a differentiated classroom / af Carol Ann Tomlinson og Marcia B. Imbeau......Forord til den danske udgave af: Leading and managing a differentiated classroom / af Carol Ann Tomlinson og Marcia B. Imbeau...

 12. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 13. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 14. Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 15. Nye metoder til geobranchen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aanæs, Henrik; Nielsen, Allan Aasbjerg

  2010-01-01

  Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations-teknologis......Kortlægning er for alvor kommet ind i det 21 århundrede og er et af de områder, hvor den digitale revolution har haft den største effekt. Derfor taler vi ikke længere så meget om kortlægning, men om geoinformatik, hvilket afspejler branchens vilje og evne til at omfavne de informations......-teknologiske muligheder. Den digitale revolution er stadig i gang, hvilket for nuværende bl.a. indebærer en udvikling hen imod mere information i kortene, flere produkter som Street View og 3D-bymodeller samt mere automatisering i kortproduktionen....

 16. How to best use biogas; Wohin mit dem Biogas?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiedemann, Karsten

  2010-02-15

  Biogas has many uses, e.g. in power generation, space heating or as motor fuel, but not all of them are efficient. The biogas industry debates the most useful future strategies. The contribution goes into detail about the German legislation on biogas supply to the public gas grids and about the deregulation of the heat market. (orig.)

 17. Fra tilskuer til skuespiller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysemose, Kasper

  2010-01-01

  , psykologiseret og historiseret på allehånde måder. I den situation er der intet provokerende ved igen at fortælle historien om, hvordan den rene tilskuer blev skuespiller. Skal filosofien imidlertid, som Husserl mente, være en videnskab om trivialiteterne, er overraskende nyheder heller ikke, hvad man bør...... forvente af den. Består dens opgave i til stadighed at minde os om, hvorfor det selvfølgelige er blevet selvfølgeligt for os, er det i den aktuelle situation et genuint filosofisk anliggende atter at beskrive, hvorfor det seende subjekt også er det synlige subjekt, og hvorfor det synlige subjekt begynder...

 18. Materialesamling til bogen Fankultur og fanfiktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2013-01-01

  På denne side finder du undervisningdias til hvert af bogens hovedafsnit, links, opgaver og yderligere forslag til læsning, der passer til bogens kapitler. Bonusmaterialet består af beskrivelse af tilbud om oplæg, quizzer og tekster til læreren om materialet og om månedstemaet, samt ikke mindst a...

 19. Energiforbrug til ventilation på operationsstuer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lin; Rosenbeck, Katrine; Toftum, Jørn

  2016-01-01

  Der stilles høje krav til indeklimaet på operationsstuer, både i forhold til hygiejne og termiske forhold. Dette stiller samtidig krav til de tekniske installationer og kan medføre et højt energiforbrug til drift af operationsstuerne. En af de mest energiforbrugende installationer er ventilatione...

 20. Terpenes removal from biogas; Terpenenverwijdering uit biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulze, P.; Holstein, J.; De Haan, HR.; Vlap, H. [DNV KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2013-06-15

  Biogas may contain unwanted and harmful components, including aromatic hydrocarbons such as terpenes. These terpenes (organic oils) are mainly present in citrus peel and plant residues; that is why especially raw biogas from organic waste digestion plants contains high concentrations of terpenes. If terpenes end up in the gas grid (with the injected biomethane) there is a risk that plastics (PE pipes) lose their mechanical properties by absorbing liquids or extracting ethereal plasticizers. This can lead to embrittlement greatly lowering the reliability of the piping. In addition, soft components are als o affected (gaskets and rubber O-rings). Besides the impact on the integrity of the gas grid, terpenes also mask the odor of natural gas odorants such as THT. This impedes the detection of gas leaks which is a significant security risk. Furthermore, the presence of terpenes in biogas leads to fouling of equipment used for the drying of biomethane, as well as contamination of adsorption liquids and membranes used in the upgrading process. Currently, terpenes are removed by activated carbon filters. The tool life of such a filter can be relatively short if terpene concentrations are high in the biogas; this results in a significant increase of the operational costs, due to the replacement of the carbon. This study looked at alternative techniques for removing much of the terpenes from biogas in a simple, efficient and cheap way. In a workshop with stakeholders two techniques were chosen to be tested on laboratory scale in order to demonstrate the proof of principle. These techniques are photo-oxydation and a gas scrubbing. Of all investigated techniques for the removal of limonene the application of UV radiation seems to be the most promising option because of the simplicity of the process, the high efficiency (up to 94%), the comparable operational costs with activated carbon (6.7 to 9.5 euro/kg limonene removed, compared to 10 euro/kg limonene removed for activated

 1. Geodata til mere end kort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjems, Erik

  2014-01-01

  I takt med at megen af den information vi forsøger at fastholde med bl.a. geodata bliver tilgængelige som realtids information, må vores systemer og databeskrivelser nødvendigvis tilpasses disse nye udfordringer. Vores ønske om stadig flere informationer øger kravene til systemerne og organisatio...... organisationen omkring geodata. Når der er tale om "Big Data" og "Internet of Things" kan netop georeferencen spille en afgørende rolle, fordi den kan bidrage til at holde styr på datastrømmene. Er vores fælles nationale geodatagrundlag klar til denne rolle?...

 2. Performance evaluation of biogas burners

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chandra, A.; Tiwari, G.N.; Srivastava, V.K.; Yadav, Y.P. (Indian Inst. of Tech., New Delhi (India). Centre of Energy Studies)

  1991-01-01

  The results of testing some biogas burners of various brands are presented. A wide variation is found in their performance under similar conditions of testing. Parametric investigations have also been carried out on a typical biogas burner. These investigations reveal that the burner efficiency is a strong function of biogas flow pressure, pan-size and its position over the burner head. (author).

 3. Biogas technology in Pakistan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahmed, M.

  1997-02-01

  Although biomethanation is a mature technology its implementation is paradoxically only partly a success in Pakistan. Biogas plants on family farms can be economical but seldom are so in Pakistan. Either the investment cost has been high or satisfactory performance of the process could not be maintained or in some case for a short period of time only. It is, however, concluded that biogas plants, if correctly operated and maintained, may prove to be appropriate to the technical abilities and economic capacity of Pakistani farmers. It can get a change to be disseminated in rural areas. Biogas technology is appropriate to the ecological and economic demands of the future. With the potential from existing cattle population only, 3 to 4 million family size biogas plants may be installed in Pakistan which can substitute of considerable part of rural fuel wood demand for their daily household energy requirements. A large amount of dung is burnt every year by households which if put in the biogas plant, may provide a considerable amount of energy along with organic fertilizer could be saved from being burned at the same time. On the basis of available data from the livestock excluding agriculture residue (50% collectivity-1991), in terms of fuel substitution, this would be equivalent to 1200 million litres of kerosene at worth economic value of 9021 million rupees saving in the form of gas and 821 million rupees as additional fertilizer value annually. (LN)

 4. Basic data biogas Germany. Solid fuels, biofuels, biogas; Basisdaten Bioenergie Deutschland. Festbrennstoffe, Biokraftstoffe, Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-09-15

  The brochure ''Basic data biogas Germany'' gives statistical information about (a) renewable energies: primary energy consumption, power generation, energy supply, avoidance of greenhouse gases; (b) Solid fuels: energetic utilization, wood pellets, energy consumption, comparison to heating oil; (c) Biofuels: consumption, bioethanol, biodiesel, vegetable oils; (d) Biogas: biogas power plants, energy content, production, legal aspects.

 5. Basic data biogas Germany. Solid fuels, biofuels, biogas; Basisdaten Bioenergie Deutschland. Festbrennstoffe - Biokraftstoffe - Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-08-15

  The brochure ''Basic data biogas Germany'' gives statistical information about (a) renewable energies: primary energy consumption, power generation, energy supply, avoidance of greenhouse gases; (b) Solid fuels: energetic utilization, wood pellets, energy consumption, comparison to heating oil; (c) Biofuels: consumption, bioethanol, biodiesel, vegetable oils; (d) Biogas: biogas power plants, energy content, production, legal aspects.

 6. John Cleese kom til Nyborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Rikke

  2007-01-01

  Sektion vedr. heste havde stilet højt på Dyrlægefaglig Uge og havde fået en af verdens førende dernatologer til Nyborg. Dr. Derek Knottenbelt fra University of Liverpool er en fremragende dermatolog med sin helt personlige stil, som uvilkårligt får tilhørerne til at tænke på John Cleese......Sektion vedr. heste havde stilet højt på Dyrlægefaglig Uge og havde fået en af verdens førende dernatologer til Nyborg. Dr. Derek Knottenbelt fra University of Liverpool er en fremragende dermatolog med sin helt personlige stil, som uvilkårligt får tilhørerne til at tænke på John Cleese...

 7. Challenges in biogas production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rennuit, Charlotte

  2017-01-01

  Anaerobic digestion (AnD) is a sustainable process combining waste treatment, nutrient recycling and energy production which can contribute to limit climate change and environmental problems. However, in order for this technique to be more widely used, production of biogas from available wastes...... from a mixture of pig manure and other waste materials by separating the solid fraction of digestate and recycling it back to the digester. It is shown that separation and recycling of the dry matter rich solid fraction could successfully increase biogas production and a preliminary economic evaluation...... showed a potential increase of 1.9 to 6.8€ per ton of biomass treated. In the second part of this study, a biological treatment to improve energy production from wastewater sludge was investigated. Wastewater sludge was subjected to thermophilic aerobic digestion (TAD) from 2h to 5d. Increase in biogas...

 8. Badegener i tilknytning til varmtvandsproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch Salomonsen, K.; Hansen, A.M.

  Bakterievækst i varmtvandsinstallationer har i en række tilfælde vist sig at give anledning til problemer - især i form af hudgener i forbindelse med badning. I denne SBI-meddelelse præsenteres resultatet af to spørgeskemaundersøgelser, som har haft til formål at afdække problemernes omfang og art...

 9. Alternativer til bande-exit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2016-01-01

  interesse-fællesskaber omkring bl.a. malerkunst, åndedrætsøvelser, meditation, yoga, boksning og oplæg om ændringer i eget liv. Med god støtte fra mentor-relationer (som bliver til venskaber), bliver de del af og er samtidig med til at skabe nye meningsfulde fællesskaber, hvor de sammen med andre...

 10. Alternativer til bande-exit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2016-01-01

  interesse-fællesskaber omkring bl.a. malerkunst, åndedrætsøvelser, meditation, yoga, boksning og oplæg om ændringer i eget liv. Med god støtte fra mentor-relationer (som bliver til venskaber), bliver de del af og er samtidig med til at skabe nye meningsfulde fællesskaber, hvor de sammen med andre...

 11. Sicilian potential biogas production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Comparetti

  2013-09-01

  Full Text Available This study is aimed at predicting the Sicilian potential biogas production, using the Organic Fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW, animal manure and food industry by-products, in a region where only one biogas plant using MSW and one co-digestion plant are nowadays available. The statistical data about OFMSW, the number of animals bred in medium and large farms and the amounts of by-products of food processing industries were evaluated, in order to compute the Sicilian potential biogas and energy production. The OFMSW produced in Sicily, that is 0.8 million tons ca. per year (37% of MSW, could be used in a bio-reactor, together with other raw materials, for Anaerobic Digestion (AD process, producing biogas and “digestate”. Moreover, 3.03 million tons ca. of manure, collected in medium and large animal husbandry farms (where cows, pigs and poultry are bred, and 350 thousand tons ca. of by-products, collected in food processing industries (pomace from olive oil mills and grape marc from wineries, might be used for AD process. The Sicilian potential biogas production from the AD of the above raw materials is 170.2 millions of m3, that is equal to 1023.4 GWh of energy per year, of which 484 GWh from animal manure, 303 GWh from OFMSW and 236.4 GWh from food industry by-products. The highest biogas production is in the province of Palermo (35.6 millions of m3, Ragusa (30.8 millions of m3 and Catania (22.8 millions of m3, having a potential energy production of 213.8, 185 and 137 GWh, respectively.

 12. Experiences with biogas in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundgaard, Sirid Sif; Kofoed-Wiuff, Anders

  This report is primarily based on the work of the Danish biogas task force, which was established as a result of the Energy Agreement of 22 March 2012. The purpose of the task force is to examine and support concrete biogas projects in order to facilitate the projected biogas development up to 2020....... The focus of the task force was on the practical integration of the new biogas production in energy system, including the utilization of gas, the necessary infrastructure and contractual relationships. The aim was to ensure effective and appropriate integration of biogas in the Danish energy supply, which...... was consistent with the policy objectives, both in regards to current challenges for specific biogas plants and the role of biogas flexible renewable energy form on longer term. The task force's final report was published in 2014....

 13. Biogas generation apple pulp.

  Science.gov (United States)

  Llaneza Coalla, H; Blanco Fernández, J M; Morís Morán, M A; López Bobo, M R

  2009-09-01

  In view of the pressing problem that appears in our region (Asturias, north of Spain) with the residues from the cider production, it was decided to test this kind of material as a co-substrate joint with slaughterhouse waste in a laboratory unit. The anaerobic digestion of apple pulp was investigated for biogas production. This paper presents the results where apple pulp was co-digested with slaughterhouse waste (pig intestine and bovine stomach content) in a biogas laboratory unit (10 l CSTR reactor). The production of biogas has reached very satisfactory values during the whole test (0.8m(3)kg(-1)OTS), verifying that the process is kept in stable conditions of pH (near 8.0), and the volatile fatty acids was always underneath 3000 mg/l, when the pulp amount was lower than 100g in mesophilic conditions. The fat concentration into the digester remained always below the value that causes inhibition of the methanogenic bacteria, 500 mg/l. Finally, methane concentration (77-80%) and H(2)S concentration (400 ppm) in the biogas, they were similar to those obtained when the test was run out in the absence of apple pulp. The process efficiency with respect to COD removal was high, near 80% of the total COD. Finally, inhibitory effects of methanogenic bacteria were observed when pulp concentration was around 10% in the input material.

 14. Anaerobic digestion without biogas?

  NARCIS (Netherlands)

  Kleerebezem, R.; Joosse, B.; Rozendaal, R.; Van Loosdrecht, M.C.M.

  2015-01-01

  Anaerobic digestion for the production of methane containing biogas is the classic example of a resource recovery process that combines stabilization of particulate organic matter or wastewater treatment with the production of a valuable end-product. Attractive features of the process include the pr

 15. Biogas document; Dossier Biogaz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verchin, J.C.; Servais, C. [Club BIOGAZ, 94 - Arcueil (France)

  2002-06-01

  In this document concerning the biogas, the author presents this renewable energy situation in 2001-2002, the concerned actors, the accounting of the industrial methanization installations in France, the three main chains of process for industrial wastes and two examples of methanization implementation in a paper industry and in a dairy. (A.L.B.)

 16. Anaerobic digestion without biogas?

  NARCIS (Netherlands)

  Kleerebezem, R.; Joosse, B.; Rozendaal, R.; Van Loosdrecht, M.C.M.

  2015-01-01

  Anaerobic digestion for the production of methane containing biogas is the classic example of a resource recovery process that combines stabilization of particulate organic matter or wastewater treatment with the production of a valuable end-product. Attractive features of the process include the

 17. Anaerobic digestion without biogas?

  NARCIS (Netherlands)

  Kleerebezem, R.; Joosse, B.; Rozendaal, R.; Van Loosdrecht, M.C.M.

  2015-01-01

  Anaerobic digestion for the production of methane containing biogas is the classic example of a resource recovery process that combines stabilization of particulate organic matter or wastewater treatment with the production of a valuable end-product. Attractive features of the process include the pr

 18. Kinas nye mand vil korruptionen til livs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup Christensen, Nis

  2013-01-01

  Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til.......Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til....

 19. Opera til folket? - Den Jyske Opera 70 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2017-01-01

  Introduktion til Den Jyske Operas 70 års jubilæumsforestilling og programnoter til samtlige numre.......Introduktion til Den Jyske Operas 70 års jubilæumsforestilling og programnoter til samtlige numre....

 20. Opera til folket? - Den Jyske Opera 70 år

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2017-01-01

  Introduktion til Den Jyske Operas 70 års jubilæumsforestilling og programnoter til samtlige numre.......Introduktion til Den Jyske Operas 70 års jubilæumsforestilling og programnoter til samtlige numre....

 1. En kommentar til Becks model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Philipps, Morten; Andersen, Thomas Dyreborg

  2014-01-01

  Flipped classroom – en trend vi må forholde os til Online læringsressourcer har de sidste par år fået mange til at indse at teknologien har noget radikalt andet at byde på, og dette har skabt en populær didaktik kaldet flipped classroom som vi både ser vinde indpas i folkeskolen og på...... Professionshøjskolen Metropol hvor vi er ansat. Kommentaren her retter sig mod en tidligere bragt artikel i MONA, “Det virtuelle læringsrums topologi” af Claus Jessen. Vi argumenterer for at den didaktiske model flipped classrooms brug af video, frem for tavleundervisning, kan frigøre undervisningstid til at arbejde...

 2. Unge Stemmer - et valgfag til folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leon Dalgas

  Rapporten sammenfatter resultaterne af følgeforskning til Arbejdermuseets udviklingsprojekt "Unge Stemmer". Udviklingsprojektet skabte et valgfag, som Arbejdermuseet kunne tilbyde folkeskolerne. Følgeforskningen undersøgte om fagbeskrivelsen og undervisningsaktiviteterne levede op til Arbejdermus...

 3. Bidrag til kapitlet: Fragmenter med forskelligt indhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren; Lemche, Niels Peter

  2003-01-01

  Kommenterede oversættelser til dansk af følgende Dødehavsskrifter: "Danielapokryfen" ("Aramaisk apokalypse"), "Nabonids Bøn", "Apokryf Salme og Bøn" ("Hyldest til Kong Jonatan"), Historiske tekster, Kalendertekster, "Det Nye Jerusalem"...

 4. Studerende giver ny indsigt til digital byudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/nyheder/vis-nyhed/artikel/studerende-giver-ny-indsigt-til-digital-byudvikling/......http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/nyheder/vis-nyhed/artikel/studerende-giver-ny-indsigt-til-digital-byudvikling/...

 5. Profile and Perceptions of Biogas as Automobile Fuel : A Study of Svensk Biogas

  OpenAIRE

  Larsson, Anneli

  2008-01-01

  From an environmental- and health perspective, biogas and other biomass-based fuels have several advantages; nevertheless the majority of motorists fill their cars with petroleum-based fuels. This thesis is designed to explore the profile of biogas in relation to its perceptions. It is a study concerning the communication between the biogas producing company Svensk Biogas and their biogas users and non biogas users. To obtain a thorough understanding of the profile and perceptions of biogas a...

 6. Profile and perceptions of biogas as automobile fuel : A study of Svensk Biogas

  OpenAIRE

  Larsson, Anneli

  2008-01-01

  From an environmental- and health perspective, biogas and other biomass-based fuels have several advantages; nevertheless the majority of motorists fill their cars with petroleum-based fuels. This thesis is designed to explore the profile of biogas in relation to its perceptions. It is a study concerning the communication between the biogas producing company Svensk Biogas and their biogas users and non biogas users. To obtain a thorough understanding of the profile and perceptions of biogas a...

 7. Modellering af elforbrug til netanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Jacob

  I denne rapport undersøges mulighederne for at etablere en model for elforbruget, der kan anvendes ved analyser af det østdanske transmissionsnet. Rapporten henvender sig til ingeniører og beslutningstagere, der ønsker viden om betydningen af en nøjagtig elforbrugsmodel og om mulighederne for i p...... simuleringsresultater med mindre usikkerhed, og der opnås en integration mellem eksisterende systemer, idet data fra en række systemer bl.a. Panda, elforbrugsprognoser, elforbrugspaneler og stationsprognoser kan udnyttes til etableringen af en model....

 8. Opbygning af laboratoriefaciliteter til induktionsopvarmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Poul

  Denne rapport beskriver de faciliteter, der er opbygget til induktionsopvarmning i IPL’s svejselaboratorium. Beskrivelsen omfatter: • Indkøb og installation af frekvensgenerator • Fabrikation af spoler • Positionering og fastholdelse af emner og spole • Måling og registrering.......Denne rapport beskriver de faciliteter, der er opbygget til induktionsopvarmning i IPL’s svejselaboratorium. Beskrivelsen omfatter: • Indkøb og installation af frekvensgenerator • Fabrikation af spoler • Positionering og fastholdelse af emner og spole • Måling og registrering....

 9. Holdninger til dansk med accent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta; Ritzau, Ursula

  2006-01-01

  Link til fuld tekst (pdf): http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Sektioner/Sektionen%20for%20laerere%20i%20dansk%20som%20andet%20sprog/FOKUS/~/media/Files/Organisationen/FOKUS/Fokus%20arkiv/fokus37.ashx......Link til fuld tekst (pdf): http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Sektioner/Sektionen%20for%20laerere%20i%20dansk%20som%20andet%20sprog/FOKUS/~/media/Files/Organisationen/FOKUS/Fokus%20arkiv/fokus37.ashx...

 10. Danskernes holdninger til fremmed accent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirilova, Marta

  2004-01-01

  Link til fuld tekst (pdf): http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Sektioner/Sektionen%20for%20laerere%20i%20dansk%20som%20andet%20sprog/FOKUS/~/media/Files/Organisationen/FOKUS/Fokus%20arkiv/fokus29printversion.ashx......Link til fuld tekst (pdf): http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Sektioner/Sektionen%20for%20laerere%20i%20dansk%20som%20andet%20sprog/FOKUS/~/media/Files/Organisationen/FOKUS/Fokus%20arkiv/fokus29printversion.ashx...

 11. Biogas Opportunities Roadmap Progress Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2015-12-01

  In support of the Obama Administration's Climate Action Plan, the U.S. Department of Energy, the U.S. Environmental Protection Agency, and U.S. Department of Agriculture jointly released the Biogas Opportunities Roadmap Progress Report, updating the federal government's progress to reduce methane emissions through biogas systems since the Biogas Opportunities Roadmap was completed by the three agencies in July 2014. The report highlights actions taken, outlines challenges and opportunities, and identifies next steps to the growth of a robust biogas industry.

 12. Last på plansiloer til ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Andersen, Jørgen

  Publikationen indeholder et udkast til lastforskrift for plansiloer til ensilage baseret på en gennemgang og fortolkning af udenlandske undersøgelsesresultater. Formålet er at tilvejebringe et ensartet dimensioneringsgrundlag til brug for rådgivende ingeniører, fabrikanter og landbrugets bygnings...

 13. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til at opt...

 14. Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Angelidaki, Irini; Luo, Gang; Lyhne, Poul

  2011-01-01

  Biogasanlæggene kan hjælpe til med at få indpasset store mængder vindkraft i energiforsyningen. Overskydende vindmølle-el kan bruges til produktion af brint, der efterfølgende kan konverteres til metangas i biogasanlæg. Samtidig fjernes biogassens indhold af kuldioxid, så gassen kan distribueres og...

 15. Tekster til Designteori: Design som kreativ proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces (tidligere kendt under navnet ”Refleksiv praksis”). Ud over almen orientering om kurset kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet instruktioner til øvelser, der er tænkt som en...

 16. Biogas and biofuels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1985-03-01

  A description is presented for the production of biogas and biofuels, the thermochemical and biochemical ways. Analysis of the French biomass resources (forest, energetic plantations, agricultural, industrial and domestic wastes). Yield rates of various cultures for ethanol (glucide rich plants and ligno-cellulosic plants); prospectives for the biofuels to be used in motors; analysis of the surplus agricultural production in European Communities and substitution to energetic plantations.

 17. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  Forskningen viser, at folk der beskæftiger sig med fag som kræver et højt abstraktionsniveau eller evnen til at håndtere komplekse problemstillinger, performer bedre hvis de er drevet af indre motivation (Amabile, 1997), (Amabile, 1993),(Lam, 2011), (Ryan & Deci, 2000). Den psykologiske motivatio...

 18. Brug af mindfulness til facilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adriansen, Hanne Kirstine; Krohn, Simon

  2011-01-01

  Gennem de senere år er mindfulness gået fra udelukkende at være en eksistentiel praksis til også at være en behandlingsform og senest til også at blive brugt som et praktisk redskab i erhvervslivet. Denne artikel viser, at mindfulness også kan anvendes i forbindelse med facilitering. Facilitering...... er et værktøj, som bruges i arbejdslivet fx til møder og konferencer, hvor en gruppe mennesker er samlet for at lære eller udrette noget sammen. Det nye ved at kombinere mindfulness med facilitering er, at fokus hermed ændres fra individet, som er centrum for den eksistentielle fordybelse eller det...... terapeutiske forløb, til gruppen, som er udgangspunktet i facilitering. Artiklen viser, hvordan mindfulness konkret kan bruges på gruppeniveau og diskuterer samtidig hvilke problemer, der kan være forbundet hermed. Baseret på vores egne erfaringer, diskuterer vi, hvordan mindfulness kan påvirke en gruppes...

 19. Fem skridt til et forskningsprogram

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgsbro, Kjeld

  2011-01-01

  Artiklen giver en oversigt over en række grundlæggende problemstillinger som indgår i et forskningsprogram om de sociale tilbud til særligt udsatte grupper, sådan som det er blevet udviklet ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet....

 20. Dimensionering af plansiloer til ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terpager Andersen, K.

  Der er fortsat stor interesse for bygning af plansiloer til ensilage, og SBI's afdeling for landbrugsbygninger er derfor i gang med at udarbejde et sæt byggeblade herom. For at kunne dimensionere sådanne siloer er det nødvendigt at kende størrelsen af de tryk, ensilagen udøver på silosiderne, og...

 1. Fra identitetsteori til praktisk handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  På baggrund af 10 års arbejde med involveringspædagogik i de nordiske lande præsenteres en tværvidenskabelig identitetsteori med retningslinier for praksis, der især henvender sig til psykologer, psykiatere og pædagoger, der arbejder med børn og unge med fastlåst identitetsudvikling. Bogens kapit...

 2. Anbefalinger til organisering af uddannelserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars; Andersen, Lars Døvling; Hornemann, Birte C.

  2009-01-01

  Notatet sammenfatter de diskussioner, som det af fakulteterne nedsatte udvalg vedrørende nye undervisnings- og eksamensformer har haft, og de anbefalinger til en omlægning af vores uddannelsessystem, som udvalget har valgt at give. Notatet er samtidig en begyndelse på en erfaringsudveksling om ny...

 3. Midtvejsevaluering af Pulje til Landsbyfornyelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Blach, Vigdis E. Magnusdatter

  og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats i en række kommuner i de danske yderområder. Midtvejsevalueringen belyser effekten af puljen og kommunernes erfaringer med administrationen af puljen. Evalueringen er gennemført som en internet-baseret spørgeskemaundersøgelse (survey) blandt...

 4. Fra individuelt valg til samfundsproblem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Verwohlt, Betina

  2014-01-01

  Indledning: Synet på tobakken har ændret sig drastisk de seneste 60 år, og der er, som konsekvens heraf, de seneste årtier implementeret særlig mange politiske interventioner overfor tobaksrygning. Formål: Artiklen analyserer udviklingen i danske forebyggelsesstrategier fra 1950 til 2010 sammenli...

 5. Adgang til den audiovisuelle kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenalt, Maria Hvid; Christiansen, Hans-Christian; Schostag, Sabine

  2010-01-01

  Statsbiblioteket har digitaliseret sin samling af danske reklamefilm på ca. 28.000 eksemplarer, og forskere og studerende har nu adgang via internettet. At give adgang til audiovisuelt materiale er ikke uproblematisk, men en ny aftalemed AVU-kopier1 har banet vejen, og flere digitaliseringer er p...

 6. Biogas - the calculable energy

  Science.gov (United States)

  Kith, Károly; Nagy, Orsolya; Balla, Zoltán; Tamás, András

  2015-04-01

  EU actions against climate change are rising energy prices, both have emphasized the use of renewable energy,increase investments and energy efficiency. A number of objectives formulated in the EC decree no. 29/2009 by 2020. This document is based on the share of renewable energies in energy consumption should be increased to 20% (EC, 2009). The EU average is 20% but the share of renewables vary from one member state to another. In Hungary in 2020, 14.65% renewable energy share is planned to be achieved. According to the latest Eurostat data, the share of renewable energy in energy consumption of the EU average was 14.1%, while in Hungary, this share was 9.6% in 2012. (EUROSTAT, 2014). The use of renewable energy plant level is influenced by several factors. The most important of these is the cost savings and efficiency gains. Hungarian investments in renewable energy production usually have high associated costs and the payback period is substantially more than five years, depending on the support rate. For example, the payback period is also influenced by the green electricity generated feed prices, which is one of the lowest in Hungary compared the Member States of the European Union. Consequently, it is important to increase the production of green energy. Nowadays, predictable biogas energy is an outstanding type of decentralized energy production. It follows directly that agricultural by-products can be used to produce energy and they also create jobs by the construction of a biogas plant. It is important to dispose of and destroy hazardous and noxious substances in energy production. It follows from this that the construction of biogas plants have a positive impact, in addition to green energy which is prepared to reduce the load on the environment. The production of biogas and green electricity is one of the most environment friendly forms of energy production. Biogas production also has other important ecological effects, such as the substitution of

 7. Technological assumptions for biogas purification.

  Science.gov (United States)

  Makareviciene, Violeta; Sendzikiene, Egle

  2015-01-01

  Biogas can be used in the engines of transport vehicles and blended into natural gas networks, but it also requires the removal of carbon dioxide, hydrogen sulphide, and moisture. Biogas purification process flow diagrams have been developed for a process enabling the use of a dolomite suspension, as well as for solutions obtained by the filtration of the suspension, to obtain biogas free of hydrogen sulphide and with a carbon dioxide content that does not exceed 2%. The cost of biogas purification was evaluated on the basis of data on biogas production capacity and biogas production cost obtained from local water treatment facilities. It has been found that, with the use of dolomite suspension, the cost of biogas purification is approximately six times lower than that in the case of using a chemical sorbent such as monoethanolamine. The results showed travelling costs using biogas purified by dolomite suspension are nearly 1.5 time lower than travelling costs using gasoline and slightly lower than travelling costs using mineral diesel fuel.

 8. Process control in biogas plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Nielsen, Jens Bo; Oleskowicz-Popiel, Piotr

  2013-01-01

  Efficient monitoring and control of anaerobic digestion (AD) processes are necessary in order to enhance biogas plant performance. The aim of monitoring and controlling the biological processes is to stabilise and optimise the production of biogas. The principles of process analytical technology...

 9. Small Scale Regenerative Desulfurization of Biogas

  NARCIS (Netherlands)

  Linders, M.J.G.; Stille, L.C.; Miedema, M.C.; Groenestijn, J.W. van; Goetheer, E.L.V.

  2016-01-01

  The application of small scale biogas digesters to supply biogas to households in developing countries is well established. The biogas is used for different applications, amongst other cooking. Generally, no further treatment of the biogas is applied. Hydrogen Sulfide (H2S) is present in varying

 10. Treatment of Biogas for Use as Energy

  OpenAIRE

  Koller, J.

  2010-01-01

  The biogas generated in biogas plants offers significant potential for the production of energy from renewable energy sources. The number biogas plants in the Czech Republic is expected to exceed one hundred in the near future. Substrates from agriculture, industry and municipal wastes are used for biogas production. Biogas plants usually use co-generation units to generate electricity and heat. Increased effectiveness can be achieved by using heat as a source of energy for producing renewabl...

 11. Biogas from lignocellulosic biomass

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglund Odhner, Peter; Schabbauer, Anna [Grontmij AB, Stockholm (Sweden); Sarvari Horvath, Ilona; Mohseni Kabir, Maryam [Hoegskolan i Boraas, Boraas (Sweden)

  2012-01-15

  Grontmij AB has cooperated with the University of Boraas to evaluate the technological and economical possibilities for biogas production from substrates containing lignocellulose, such as forest residues, straw and paper. The state of knowledge regarding biogas production from cellulosic biomass has been summarized. The research in the field has been described, especially focusing on pretreatment methods and their results on increased gas yields. An investigation concerning commercially available pretreatment methods and the cost of these technologies has been performed. An economic evaluation of biogas production from lignocellulosic materials has provided answers to questions regarding the profitability of these processes. Pretreatment with steam explosion was economically evaluated for three feedstocks - wood, straw and paper - and a combination of steam explosion and addition of NaOH for paper. The presented costs pertain to costs for the pretreatment step as it, in this study, was assumed that the pretreatment would be added to an existing plant and the lignocellulosic substrates would be part of a co-digestion process. The results of the investigation indicate that it is difficult to provide a positive net result when comparing the cost of pretreatment versus the gas yield (value) for two of the feedstocks - forest residues and straw. This is mainly due to the high cost of the raw material. For forest residues the steam pretreatment cost exceeded the gas yield by over 50 %, mainly due to the high cost of the raw material. For straw, the production cost was similar to the value of the gas. Paper showed the best economic result. The gas yield (value) for paper exceeded the pretreatment cost by 15 %, which makes it interesting to study paper further.

 12. Inducting biogas. Future prospects; Einspeisung von Biogas. Zukunftsperspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edelmann, W.

  2008-07-01

  Biogas is a very environmentally friendly source of energy as long as it is produced from refuse and sewage. If on the other hand energy plants are added, the ecological balance is unfavourable. Using photovoltaic methods for the same surface area, 100 times more solar energy can be produced than with renewable raw materials. One can therefore assure that in the future, traffic will run on electricity and biogas from natural resources will take on an important role as a supply of raw materials for chemical synthesis. It would appear to be a good idea for this purpose to clean biogas and introduce it into the network, at least for larger plants. (author)

 13. En statholder skriver til kejseren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinge, George Amstrup

  2005-01-01

  I sine breve til kejser Trajan følger den romerske forfatter Plinius det klassiske retoriske systems skema for den epideiktiske genre. Brevene behandler eksplicit de dyder, der var den klassiske lovtales topoi, og de bliver betonet ved hjælp af forskellige former for amplificatio. Brevsamlingen...... skal som et fyrstespejl overbevise om de fælles værdier, som kejserdømmet bygger på. Samtidig med at brevgenren kan siges at være en afart af den epideiktiske genre, gør dens særlige karakter, dens epistolaritet, den mere velegnet end traditionel epideiktik til at formidle sådanne værdier...

 14. En gave til skolernes litteraturundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ......Mens Caspar Erics debutdigtsamling, " 7/ 11", fra sidste år var præget af en stil, hvor der i en hæsblæsende strøm blev refereret til Facebook, You-Tube, iPhone, mp3, Macbook, Twitter og Netflix, frem for at man fik noget at vide om, hvad der rørte sig i ... ...

 15. Et forslag til religionsneutral begravelsesplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tvedt, Tilde; Lund, Signe

  2014-01-01

  Flere og flere mennesker ønsker sig et alternativ til den traditionelle kristne kirkegård. Enten fordi de ikke er religiøse, eller fordi de tilhører andre religioner. Et speciale på Københavns Universitet ser på, hvordan de nye behov kan imødekommes med en religionsneutral begravelsesplads i tæt...

 16. Fra klasseværelse til chatværelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2010-01-01

  Chat på nettet bliver snart normen i klasseværelset. Men lige nu har lærere og elever svært ved at håndtere muligheden for at være online hele tiden. Og ud fra et gammelt normsæt er brugen af f.eks. Facebook og MMS uforenelig med klassisk klasserumskultur. Men normerne vil ændre sig, og i fremtiden...

 17. Biogas production and biogas as vehicle fuel - Swedish experiences

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindberg, A.E. [VBB Viak AB, Stockholm (Sweden)

  1997-08-01

  In Sweden there are totally about 220 biogas plants in operation. The major part of these plants (134) are represented by sewage sludge treatment facilities at waste water treatment plants. At 60 sites the biogas is generated from landfills or cell digesters at landfills. In 1996, the amount produced had a total energy content of about 1,35 TWh (or 4 900 PJ). (EG)

 18. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 19. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  big to fail”-institutter er forenelige med en markedsøkonomi. I Schweiz er der allerede fremsat forslag til særligt høje kapitalkrav til de to systemisk vigtige schweiziske banker Credit Suisse og UBS, hvis balancer forud for den finansielle krise tilsammen udgjorde mere end 4,5 gange Schweiz’ BNP......Internationalt arbejdes der i øjeblikket på forslag til særlige kapitalkrav til systemisk vigtige finansielle institutioner. Baggrunden herfor er, at systemisk vigtige institutter er ”too big to fail” og dermed i realiteten undviger markedets spilleregler. I sidste ende kan det overvejes, om ”too...

 20. Udvikling af materialer til affaldsforbrænding – Nye materialer til overlagssvejsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiedje, Niels Skat

  Denne del af projektet havde til formål at udvikle en metode til hurtig benchmarking af nye legeringer til overlagssvejsning og at anvende metoden i kombination med termodynamisk modellering af mikrostrukturer i svejste Ni–baserede legeringer. På baggrund af disse analyser skulle der udvikles nye...

 1. Nitrogen availability of biogas residues

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  El-Sayed Fouda, Sara

  2011-09-07

  The objectives of this study were to characterize biogas residues either unseparated or separated into a liquid and a solid phase from the fermentation of different substrates with respect to their N and C content. In addition, short and long term effects of the application of these biogas residues on the N availability and N utilization by ryegrass was investigated. It is concluded that unseparated or liquid separated biogas residues provide N at least corresponding to their ammonium content and that after the first fertilizer application the C{sub org}:N{sub org} ratio of the biogas residues was a crucial factor for the N availability. After long term application, the organic N accumulated in the soil leads to an increased release of N.

 2. Biogas production from organic wastes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baader, W.; Schuchardt, F.; Grabbe, K.

  1981-01-01

  Various substrates were tested for their suitability for biogas production in a fermentation test rig. It was shown that chaffed and sodium hydroxide treated straw gave the highest yields of methane per kg ODM.

 3. BIOGAS PRODUCTION FROM CATCH CROPS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molinuevo-Salces, Beatriz; Larsen, Søren U.; Ahring, Birgitte Kiær

  2014-01-01

  Catch crop cultivation combined with its use for biogas production would increase renewable energy production in the form of methane, without interfering with the production of food and fodder crops. The low biomass yield of catch crops is the main limiting factor for using these crops as co......-substrate in manure-based biogas plants and the profit obtained from the sale of biogas barely compensates for the harvest costs. A new agricultural strategy to harvest catch crops together with the residual straw of the main crop was investigated to increase the biomass and thereby the methane yield per hectare...... biomass. Leaving the straw on the field until harvest of the catch crop in the autumn could benefit biogas production due to the organic matter degradation of the straw taking place on the field during the autumn months. This new agricultural strategy may be a good alternative to achieve economically...

 4. GAS TURBINE ENGINES CONSUMING BIOGAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Е. Ясиніцький

  2011-04-01

  Full Text Available A problem of implementation of biofuel for power plants of big capacity was considered in thisarticle. Up to date in the world practice a wide implementation of biogas plants of low and medialcapacity are integrated. It is explained by the big amount of enterprises in which relatively smallvolumes of organic sediment excrete in the process of its activity. An emphasis of article is on thatenterprises, which have big volumes of sediments for utilizing of which module system of medialcapacity biogas plants are non-effective. The possibility of using biogas and biomethane as a fuelfor gas turbine engine is described. The basic problems of this technology and ways of its solutionsare indicated. Approximate profitability of biogas due to example of compressor station locatednearby poultry factory was determined also. Such factors as process characteristics of engine withcapacity of 5 MW, approximate commercial price for natural gas and equipment costs due toofficial sources of “Zorg Ukraine” company was taken into consideration. The necessity forproviding researches on influence of biogas on the process characteristics of gas turbine engine andits reliability, constructing modern domestic purification system for biogas was shown.

 5. Trenton Biogas LLC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blair, William Brian [Trenton Biogas LLC, Trenton, NJ (United States)

  2017-06-13

  During the total period of funding, the project objectives changed. The initial objective of the project was to research the health and efficacy of two commercial derivative products of levulinic acid extracted from food waste and to optimize conversion methods for manufacturing. Unfortunately, and prior to any final conclusions, the scientist performing the studies passed away leaving much of the work incomplete. Analysis of the initial work product suggested that the process for commercializing levulinic acid from the food waste product was cost prohibitive mostly due to the market readiness for the levulinic acid product. The second phase of funding research period focused on utilizing the food waste (which had already been researched from phase 1) for other sources of energy. The focus and objectives of this phase were more focused on the technology transfer necessary to commercialize anaerobic digestion of food waste in a somewhat urban environment. During this transition, the project name changed from Trenton Fuel Works to Trenton Biogas.

 6. Er Kenya klar til valget?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Henrik

  Den 17. januar begyndte nomineringen af Kenyas kommende politikere. De politikere, der efter valget skal lede Østafrikas regionale stormagt frem til 2018. Nomineringsprocessen gav flere forskellige interessante indikationer på Kenyas ”demokratiske parathed” og dermed måske også en god fornemmelse...... af, hvordan det kommende valg i marts vil forløbe. Dette brief kommer med et bud på, om Kenya kan gøre sig fri af de mørke skygger fra valget i 2007....

 7. Observasjons-ROV til Kystverket.

  OpenAIRE

  Skår, Morten Erling Strandman; Hellebostad, Christian Myklebust; Hellebostad, Anders Myklebust; Pedersen, Martin Strøm; Kvalsvik, Stephen Vegard Tarev; Øwre, Linn Kristin; Dittmann, Christian

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å utvikle et konsept til en kompakt og bærbar observasjons-ROV som kan bistå Kystverket med å inspisere sjømerker. ROV-en skal være lett å manøvrere, slik at inspeksjon og dokumentasjon kan gjennomføres på en effektiv og fleksibel måte. ROV-en skal kunne levere en direkte videostrøm med godt bilde. For å forflytte seg skal ROV-en bruke thrustere og/eller bein. ROV-en skal være rimelig og enkel å vedlikeholde.

 8. Efficient Heat Use from Biogas CHP Plants. Case Studies from Biogas Plants in Latvia

  OpenAIRE

  Dzene, Ilze; Slotiņa, Lāsma

  2013-01-01

  This paper is focusing on efficient heat use from biogas plants. It gives an overview about various biogas heat use options and specifically addresses biogas heat use market in Latvia. In the end three examples from typical agricultural biogas plants in Latvia and their heat use plans are described.

 9. Intelligence in the power grid and services to the consumers. Issue paper - working group 4; Denmark. Smart Grid Network; Intelligens i el-nettet og serviceydelser til forbrugerne. Issue paper, arbejdsgruppe 4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jonsen, B.O. (Solar Danmark A/S, Vejen (Denmark)); Hauge, B. (IT-Branchen, Copenhagen (Denmark)); Strunge, C. (Energinet.dk, Fredericia (Denmark)) (and others)

  2011-07-01

  The Smart Grid Network was established in 2010 by the Danish climate and energy minister tasked with developing recommendations for future actions and initiatives that make it possible to handle up to 50% electricity from wind energy in the power system in 2020. The task of working group 4 was to investigate what it takes to involve consumers in smart grid and how to create good conditions for new services related to smart grid. Against this background, the working group agreed the following recommendations: 1) Enhance consumer engagement. A prerequisite for electricity customers becoming involved in smart grid is that they have awareness and knowledge about the smart grid and their own possibilities for action in relation thereto. Therefore it is important that concepts such as smart grid and flexible electricity consumption gradually become popular among electric customers; 2) Minimize the risk. In order to promote electric customers' and other stakeholders' participation in the smart grid, the risk of this participation must be minimized. It is therefore recommended to enhance the skills of the professionals and to establish a common framework for security; 3) Make it easier to create new services. Part of the potential of smart grid can be realized through new services such as delivery of flexible electricity consumption for electric cars and heat pumps and the resale of local power generation at the customer. To facilitate the conditions for these services, the working group recommends that better access to relevant data is created, that the interoperability of smart grid solutions is strengthened, that requirements for buildings are made, that it is made easier to be an aggregator, and that test and inspiration laboratories for small and medium enterprises in the smart grid area are established. (LN)

 10. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 11. Mere kapital til systemisk vigtige finansielle institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2011-01-01

  big to fail”-institutter er forenelige med en markedsøkonomi. I Schweiz er der allerede fremsat forslag til særligt høje kapitalkrav til de to systemisk vigtige schweiziske banker Credit Suisse og UBS, hvis balancer forud for den finansielle krise tilsammen udgjorde mere end 4,5 gange Schweiz’ BNP...

 12. Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Til forsvar for kristendommen - tidlige kristne apologeter undersøger de tidlige kristne forsvarsskrifter fra 2. århundrede og begyndelsen af 3. århundrede i deres samtidige kontekst. Bogens bidrag er inddelt i fire. I del I introduceres læseren til begreberne apologi og apologetik i antikken og ...

 13. Hvad er normen for isoleucin til grise?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum

  2011-01-01

  Efter introduktionen af aminosyren L-valin er isoleucin kommet i fokus, når der optimeres foder til svin. Men der er usikkerhed omkring normen for isoleucin.......Efter introduktionen af aminosyren L-valin er isoleucin kommet i fokus, når der optimeres foder til svin. Men der er usikkerhed omkring normen for isoleucin....

 14. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 15. Nye materialer til fremtidens genopladelige batterier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christian Kolle; Henriksen, Christian; Ravnsbæk, Dorthe Bomholdt

  2015-01-01

  Udnyttelse af genopladelige batterier i el-biler og til opbevaring af vedvarende energi sætter nye krav til batteriets ydeevne, effektivitet, sikkerhed og ikke mindst pris. I udviklingen af nye batterimaterialer er detaljeret forståelse af de processer, der sker på atomar skala, når batteriet af-...

 16. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  . Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i smv-ledere1 der deltager i vækstprogrammet Vækst via Ledelse, vis sigte er, at skabe langsigtet vækst i mindre virksomheder. Men hvor store, hvorfor og hvordan skal den lille virksomhed vokse? Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i...... kvantitative termer. Vækst er noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. Flere vækststudier refererer til vækst i form af virksomhedens top- og bundline, antal ansatte eller slag. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt...... forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Christensen et al, 2004). I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Samtidig er der en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation...

 17. Bounded Biofuels? Sustainability of Global Biogas Developments

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, A.P.J.

  2014-01-01

  Compared to liquid biofuels biogas has hardly drawn any attention from social sciences researchers lately. Although the share of biogas and liquid biofuels in the energy portfolio of many countries are comparable, biogas systems are strongly place-based and are non-controversial in terms of sustaina

 18. Biogas and Hydrogen Systems Market Assessment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milbrandt, Anelia [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Bush, Brian [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Melaina, Marc [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States)

  2016-03-31

  This analysis provides an overview of the market for biogas-derived hydrogen and its use in transportation applications. It examines the current hydrogen production technologies from biogas, capacity and production, infrastructure, potential and demand, as well as key market areas. It also estimates the production cost of hydrogen from biogas and provides supply curves at a national level and at point source.

 19. Bounded Biofuels? Sustainability of Global Biogas Developments

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, A.P.J.

  2014-01-01

  Compared to liquid biofuels biogas has hardly drawn any attention from social sciences researchers lately. Although the share of biogas and liquid biofuels in the energy portfolio of many countries are comparable, biogas systems are strongly place-based and are non-controversial in terms of

 20. Biogas and Hydrogen Systems Market Assessment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milbrandt, Anelia [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Bush, Brian [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States); Melaina, Marc [National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States)

  2016-03-31

  This analysis provides an overview of the market for biogas-derived hydrogen and its use in transportation applications. It examines the current hydrogen production technologies from biogas, capacity and production, infrastructure, potential and demand, as well as key market areas. It also estimates the production cost of hydrogen from biogas and provides supply curves at a national level and at point source.

 1. Saft til hverdag - en overset kilde til sukker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fagt, Sisse

  2007-01-01

  Børn og unge har et højt forbrug af sukker, og sodavand er sammen med saft en af hovedkilderne til sukkerindta-get. De 4-6 årige drikker mere saft end sodavand, mens de 7-10 årige drikker lige store mængder af begge dele. Fra 11-års alderen drikker børn mere sodavand end saft (figur 1). Overordne...... set drikker børn og unge derfor mere soda-vand end saft, men saftens rolle i børn og unges sukker-forbrug er alligevel stor og bør ikke stå i skyggen af so-davand....

 2. Saft til hverdag - en overset kilde til sukker?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fagt, Sisse

  2007-01-01

  Børn og unge har et højt forbrug af sukker, og sodavand er sammen med saft en af hovedkilderne til sukkerindta-get. De 4-6 årige drikker mere saft end sodavand, mens de 7-10 årige drikker lige store mængder af begge dele. Fra 11-års alderen drikker børn mere sodavand end saft (figur 1). Overordne...... set drikker børn og unge derfor mere soda-vand end saft, men saftens rolle i børn og unges sukker-forbrug er alligevel stor og bør ikke stå i skyggen af so-davand....

 3. Biogas Production from Cow Manure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dewi Artanti Putri

  2012-07-01

  Full Text Available The production of biogas from livestock waste manure in particular is one of the alternative utilization of organic wastes that can be implemented in Indonesia since there is a huge potential of bio-energy in Indonesia. This study utilizes cow manure as the raw material for making biogas and it is coupled with a cow rumen fluid and water. The objective of this study is to determine the effect of manure, rumen, and water composition in biogas production. The research was conducted in anaerobic for 60 days. The composition of manure, water, and the rumen were vary following the variable and ratio; variable A (manure and water; variable B (manure and rumen. The results indicate that the variable A (manure and water with a 1:3 ratio, and the variable B (manure and rumen with a 1:2 ratio produced the highest volume of biogas compared to other ratios. The highest biogas production occurred on average at day 23.

 4. ORGANIC WASTE AS A SUBSTRAT IN BIOGAS PRODUCTION

  OpenAIRE

  Józefa Wiater; Magdalena Horysz

  2017-01-01

  The aim of study was demonstration of dependence of produced biogas on batch composition as agricultural waste. Research was conducted in biogas power plant Biogas Adler, which was the first agricultural biogas plant built in Podlaskie province. The analysis showed in analyzed biogas production of biogas from waste from agricultural activity, is a good way of their utilization, while producing heat and electricity. Among the three analyzed substrates the highest efficiency of biogas productio...

 5. Landbrugets strukturudvikling frem til 2030

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2014-01-01

  .a. fordi teknologi og udnyttelse af stordriftsfordele er så vigtige drivkræfter bag strukturudviklingen. Det forventes, at i 2030 vil den gennemsnitlige svinebedrift have knap 10.000 svin - en 4-5 dobling i forhold til i dag. En gennemsnitlig malkekobedrift forventes at blive knap 3-doblet i størrelse i...... perioden og vil have knap 400 malkekøer i 2030. Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil der i 2030 kun være omkring 5.000 heltidsbedrifter men knap 15.000 deltidsbedrifter. Liberalisering og deregulering vil fremme koncentrationen yderligere, og i 2030 vi specialiseringen på flere områder være så godt...

 6. Den korteste vej til arbejdsmarkedet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohnen, Pernille; Dam Mortensøn, Marie; Klitgaard, Caroline

  Gennem kvalitative interview med sagsbehandlere og ledere i seks kommuner belyser denne rapport indsatsen over for de svageste ledige. Kommunerne bakker op om lovens øgede fokus på at få de ikke-arbejdsmarkedsparate i job, og arbejdsmarkedsperspektivet er klart i deres målsætninger. Men de svageste...... ledige har også andre problemer som fx misbrug og sociale problemer, så vejen til et job kan være lang. Der er stor forskel på, hvordan jobfokuset udmøntes i konkrete indsatser i de forskellige kommuner. Forfatterne afdækker tre overordnede modeller: •Kravmodellen, hvor arbejdsmarkedsperspektivet...

 7. Hydrogen assisted biological biogas upgrading

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bassani, Ilaria

  , produced by water electrolysis, using excess of electricity from wind mills, is coupled with the CO2 contained in the biogas to convert them to CH4. This process is defined as biological biogas upgrading and is carried out by hydrogenotrophic methanogenic archaea that couples CO2 with H2 to produce...... of several recurrent microbial groups, including resilient methanogenic archaea such as Methanoculleus and Methanotermobacter and bacteria belonging to phylum Proteobacteria and genus Synthrophomonas. Moreover, upon H2 addition, the concomitant proliferation of hydrogenotrophic methanogens and syntrophic...... bacteria, such as Desulfovibrio, and some Thermoanaerobacteraceae and Syntrophomonadaceae, and the reduction of aceticlastic methanogens and fermentative bacteria state the role of the H2 moving biomethanation process toward the final steps stimulating CO2 consumption and therefore biogas upgrading....

 8. Methanogenesis in Thermophilic Biogas Reactors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahring, Birgitte Kiær

  1995-01-01

  Methanogenesis in thermophilic biogas reactors fed with different wastes is examined. The specific methanogenic activity with acetate or hydrogen as substrate reflected the organic loading of the specific reactor examined. Increasing the loading of thermophilic reactors stabilized the process...... as indicated by a lower concentration of volatile fatty acids in the effluent from the reactors. The specific methanogenic activity in a thermophilic pilot-plant biogas reactor fed with a mixture of cow and pig manure reflected the stability of the reactor. The numbers of methanogens counted by the most...... against Methanothrix soehngenii or Methanothrix CALS-I in any of the thermophilic biogas reactors examined. Studies using 2-14C-labeled acetate showed that at high concentrations (more than approx. 1 mM) acetate was metabolized via the aceticlastic pathway, transforming the methyl-group of acetate...

 9. Biogas production from catch crops

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molinuevo-Salces, Beatriz; Larsen, Søren U.; Ahring, Birgitte Kiær

  2013-01-01

  Manure-based biogas plants in Denmark are dependent on high yielding biomass feedstock in order to secure economically feasible operation. The aim of this study was to investigate the potential of ten different catch crop species or mixtures as feedstock for biogas production in co......, being in the ranges of 1.4–3.0 t ha−1 and 0.3–1.7 t ha−1 for Holstebro and Aabenraa, respectively. Specific methane yields were in the range of 229–450 m3 t−1 of VS. Methane yields per hectare of up to 800 m3 ha−1 were obtained, making catch crops a promising source of feedstock for manure-based biogas...

 10. Biogas production from catch crops

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molinuevo-Salces, Beatriz; Larsen, Søren U.; Ahring, Birgitte Kiær

  2013-01-01

  Manure-based biogas plants in Denmark are dependent on high yielding biomass feedstock in order to secure economically feasible operation. The aim of this study was to investigate the potential of ten different catch crop species or mixtures as feedstock for biogas production in co......, being in the ranges of 1.4–3.0 t ha−1 and 0.3–1.7 t ha−1 for Holstebro and Aabenraa, respectively. Specific methane yields were in the range of 229–450 m3 t−1 of VS. Methane yields per hectare of up to 800 m3 ha−1 were obtained, making catch crops a promising source of feedstock for manure-based biogas...

 11. Strategisk ledelse - tilbage til basis - og videre!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Anders

  2003-01-01

  relaterer sig til den store forandring det bliver for Danske erhvervsvirksomheder og -ledere at genopdage strategi som en kontinuerlig aktivitet af nytænkning indenfor forretningsskabelse og som skal sætte ledelsen i stand til at håndtere kultursammenstød mellem virksomhedens etablerede driftskultur og...... kulturen i de nye forretninger, som skabes. Den direkte anledning til den herværende artikel er forfatterens bog - Strategic Management and Core Competencies - som i sommeren 2002 blev udgivet på det amerikanske forelag Quorum og som indeholder en række overvejelser om hvordan fagområdet strategisk ledelse...

 12. Justin Bieber - en toneangivende formidler til tweens

  OpenAIRE

  Lundeby, Maria Celine Kolberg

  2014-01-01

  Ønsket mitt med oppgaven har vært å skape en bevissthet om at populærkulturen er en formidler av noe, og at dette noe bærer i seg potensialet til å ha direkte betydning for vanlige menneskers liv. Gjennom dette utblikket har målet vært å synliggjøre noen eksempler på hvordan det som formidles kan bli gode innfallsvinkler til samtaler om og forkynnelse av kristen tro til tweens. Selv om denne oppgaven har tatt utgangspunkt i et veldig konkret eksempel, Justin Bieber, er de grunnleg...

 13. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Hovgaard

  2011-03-01

  Full Text Available Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at lære i henhold til studieordningens kompetencemål. Artiklen har til hensigt at inspirere universitetsundervisere til, hvordan god undervisning kan udvikles,tilrettelægges og realiseres i praksis.

 14. Improvement of biogas production by bioaugmentation.

  Science.gov (United States)

  Kovács, K L; Ács, N; Kovács, E; Wirth, R; Rákhely, G; Strang, Orsolya; Herbel, Zsófia; Bagi, Z

  2013-01-01

  Biogas production technologies commonly involve the use of natural anaerobic consortia of microbes. The objective of this study was to elucidate the importance of hydrogen in this complex microbial food chain. Novel laboratory biogas reactor prototypes were designed and constructed. The fates of pure hydrogen-producing cultures of Caldicellulosiruptor saccharolyticus and Enterobacter cloacae were followed in time in thermophilic and mesophilic natural biogas-producing communities, respectively. Molecular biological techniques were applied to study the altered ecosystems. A systematic study in 5-litre CSTR digesters revealed that a key fermentation parameter in the maintenance of an altered population balance is the loading rate of total organic solids. Intensification of the biogas production was observed and the results corroborate that the enhanced biogas productivity is associated with the increased abundance of the hydrogen producers. Fermentation parameters did not indicate signs of failure in the biogas production process. Rational construction of more efficient and sustainable biogas-producing microbial consortia is proposed.

 15. Improvement of Biogas Production by Bioaugmentation

  Science.gov (United States)

  Kovács, K. L.; Ács, N.; Kovács, E.; Wirth, R.; Rákhely, G.; Strang, Orsolya; Herbel, Zsófia; Bagi, Z.

  2013-01-01

  Biogas production technologies commonly involve the use of natural anaerobic consortia of microbes. The objective of this study was to elucidate the importance of hydrogen in this complex microbial food chain. Novel laboratory biogas reactor prototypes were designed and constructed. The fates of pure hydrogen-producing cultures of Caldicellulosiruptor saccharolyticus and Enterobacter cloacae were followed in time in thermophilic and mesophilic natural biogas-producing communities, respectively. Molecular biological techniques were applied to study the altered ecosystems. A systematic study in 5-litre CSTR digesters revealed that a key fermentation parameter in the maintenance of an altered population balance is the loading rate of total organic solids. Intensification of the biogas production was observed and the results corroborate that the enhanced biogas productivity is associated with the increased abundance of the hydrogen producers. Fermentation parameters did not indicate signs of failure in the biogas production process. Rational construction of more efficient and sustainable biogas-producing microbial consortia is proposed. PMID:23484123

 16. Introduktion til udvikling af bayesianske net

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Morten

  2007-01-01

  Bogen introducerer på let og uformelt de centrale grundbegreber i bayesianske net og introducerer til en udviklingsmetode for software, som inkluderer bayesianske net. Metoden kaldes BNAD og inkluderer aktiviteterne preprojekt, kvalitativ modellering, kvantitativ modellering samt...

 17. Tid til at optrappe i Ukraine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kristian L.

  2015-01-01

  Man redder ingen menneskeliv ved at nægte ukrainerne midler til at forsvare sig selv. Man vinder ikke en krig med tæpper, som præsident Petro Porosjenko fortalte den amerikanske kongres i september....

 18. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 19. Fører nye kommunikationsteknologier til didaktisering?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elf, Nikolaj Frydensbjerg

  2011-01-01

  (Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen).......(Uddrag). I denne præsentation fremlægges foreløbige empiriske analyser og tentative fund fra forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write ledet af Ellen Krogh (se diverse referencer til begreber anvendt nedenfor i projektbeskrivelsen)....

 20. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne rap...

 1. LED-lys til ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sander, Birgit; Kessel, Line; Ahmad, Hajer

  2015-01-01

  vigtighed for ældre, som har et nedsat dagligt aktivitetsniv og er mere indenfor i forhold til yngre. Desuden er ældre tit påvirket af fysiologiske ændri eksempelvis med øget vandladningshyppighed om natten til følge. De kan derfor have svært ved at fastholde en normal døgnrytme og en god søvnkvalitet med...

 2. Kom nyliberalismen til Danmark i 1982?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian; Høberg, Per

  2009-01-01

  Med afsæt i statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstaler fra 2004 og 2007, hvor der tales om en konsekvent økonomisk linje fra 1982 og frem til i dag, rejser dette bidrag en diskussion af, hvorvidt og på hvilke præmisser startskuddet til det nuværende nyliberale regime i Danmark lød med lance...

 3. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 4. Forskningskommunikation på nettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Signe Herbers

  2010-01-01

  of organic research communication online the thesis underline the fact that that the internet has become a popular media and a primary source for science communication on organic research. Nevertheless the actual use of online resources depends on the user’s background and their social networks as well......The doctoral thesis deals with the use of science communication in a digital environment and explores how the internet supports and develops international science communication between researchers and their target groups. Through several empirical investigations of the users and their use...... to stakeholders and two-way communication and dialogue is not supported online. This partly has to do with the traditional use of the internet as an information provider, research traditions, culture as well as conventions of science communication. At the same time the potentials for supporting two...

 5. Forskningskommunikation på nettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Signe Herbers

  2010-01-01

  of organic research communication online the thesis underline the fact that that the internet has become a popular media and a primary source for science communication on organic research. Nevertheless the actual use of online resources depends on the user’s background and their social networks as well...

 6. Danske kunstmuseerpå nettet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løssing, Sophie Warberg

  2008-01-01

  an overall conceptual framework of the project. This framework involves a cultural policy perspective, a media theory perspective and an art theory and museological perspective. These theoretical perspectives are applied to the empirical findings through three thematic discussions that run through the thesis...... an extensive empirical study utilising various methodologies, for instance a questionnaire distributed to all the museums, in-depth interviews with employees from five selected art museums and analyses of their websites. The second objective is pursued through a theoretical approach, which aims to establish...... as threads: the media perception of museums, the art perception of museums and the legitimacy of museums (including their financial situation). A basic premise of the project is thus that the theoretical framework applied to the empirical findings will provide comprehensive and solid insights in how art...

 7. Towards novel biogas upgrading processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Privalova, E.

  2013-06-01

  Biogas production has considerable development possibilities not only in Finland but all over the world since it it the easiest way of creating value out of various waste fractions and represents an alternative source of renewable energy. Development of efficient biogas upgrading technology has become an important issue since it improves the quality of biogas and for example facilitating its injection into the natural gas pipelines. Moreover, such upgrading contributes to resolving the issue of increasing CO{sub 2} emissions and addresses the increasing climate change concerns. Together with traditional CO{sub 2} capturing technologies a new class of recently emerged sorbents such as ionic liquids is claimed as promising media for gas separations. In this thesis, an extensive comparison of the performance of different solvents in terms of CO{sub 2} capture has been performed. The focus of the present study was on aqueous amine solutions and their mixtures, traditional ionic liquids, 'switchable' ionic liquids and poly(ionic liquid)s in order to reveal the best option for biogas upgrading. The CO{sub 2} capturing efficiency for the most promising solvents achieved values around 50-60 L CO{sub 2}/L absorbent. These values are superior to currently widely applied water wash biogas upgrading system. Regeneration of the solvent mixtures appeared to be challenging since the loss of initial efficiency upon CO{sub 2} release was in excess of 20-40 vol %, especially in the case of aqueous amine solutions. In contrast, some of the ionic liquids displayed reversible behavior. Thus, for selected 'switchable' ionic and poly(ionic liquid)s the CO{sub 2} absorption/regeneration cycles were performed 3-4 times without any notable efficiency decrease. The viscosity issue, typical for ionic liquids upon CO{sub 2} saturation, was addressed and the information obtained was evaluated and related to the ionic interactions. The occurrence of volatile organic compounds

 8. Arbejdsmiljøseminarer som en metode til at skabe motivation, ansvar og ejerskab til sikkerhedsarbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise

  2011-01-01

  arbejdsmiljøseminarer som en ny metode til på en meningsfuld måde systematisk at involvere mellemlederne og de ansatte i virksomhedernes sikkerhedsarbejde og dermed potentielt at fremme deres motivation, ansvar og ejerskab til dette. Arbejdsmiljøseminarer tager udgangspunkt i de ansattes faglige ekspertise og...

 9. Løn-til-pris- og pris-til-løn elasticitet, strukturledighed og betalingsbalance:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harck, Søren H.

  1997-01-01

  På basis af ganske simpel, men temmelig generel model analyseres det, hvilken rolle den partielle løn-til- pris elasticitet og den partielle pris-til-løn elasticitet spiller for modelegenskaberne (herunder for spørgsmålet om, hvorvidt den fremherskende forestilling om en entydig strukturledighed ...

 10. Biogas Filter Based on Local Natural Zeolite Materials

  OpenAIRE

  Satriyo Krido Wahono; Wahyu Anggo Rizal

  2014-01-01

  UPT BPPTK LIPI has created a biogas filter tool to improve the purity of methane in the biogas. The device shaped cylindrical tube containing absorbent materials which based on local natural zeolite of Indonesia. The absorbent has been activated and modified with other materials. This absorbtion material has multi-adsorption capacity for almost impurities gas of biogas. The biogas  filter increase methane content of biogas for 5-20%. The biogas filter improve the biogas’s performance such as ...

 11. Tøser & Twilight – for romantisk til at være gys?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2012-01-01

  Diskussion af ny antologi og hvorfor tøser elsker Twilight – bøgerne, filmene og fan-sites’ene på nettet – mens mænd nedgør fænomenet. Antologi: Interdiscipliary Approaches to Twilight: Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience, redigeret af Mariah Larsson og Ann Steiner. ...

 12. [Progress on biogas technology and engineering].

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiaofeng; Yuan, Yuexiang; Yan, Zhiying

  2010-07-01

  Dwindling supplies of conventional energy sources and the demand to increase the share of renewable energy for sustainability have increased the significance of biogas, the product of synergistic fermentation of biodegrable organic wastes from municipal, agricultural and industrial activities by microbial populations under anaerobic conditions. With extensive research and engineering practice, many technologies and modes have been developed for biogas production and application. Currently, the most widely used mode is the complete-mixing mesophilic fermentation. Europe, especially Germany, is leading the world in the combined heat and power production (CHP) from biogas. In this paper, updated progress in biogas technologies is reviewed, with focuses on anaerobic microorganisms, bioreactor configurations and process development, biogas production and applications, in which perspectives of biogas as a clean and renewable energy are projected.

 13. CONVERSION OF ORGANIC MANURE INTO BIOGAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dario Brdarić

  2009-12-01

  Full Text Available Production of biogas with anaerobic degradation from organic waste is one of the pledge alternative energetic solutions, especially from organic manure made from animal farming and other residuals of agricultural production. According to 2005 livestock manufacture data daily quantity of animal excrements in Croatia, based on LSU number, is 784 015.26 m3. The aim of this paper is to determine the possibility of production of biogas from the most common types of domestic animals in Croatia. Anaerobic fermentation period of 40 days in mesophilic conditions produced from 1 kg of beef, 31 litres of biogas slurry and from pig slurry 14.83 litres of biogas. From our study it follows that the Republic of Croatia (based on the number of UG could produce 426,995,250.00 Nm3 biogas annually. Exploitation of biogas can decrease import of the referred energents, especially electric energy.

 14. Small-scale household biogas digesters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Sander; Jensen, Lars Stoumann; Khanh Vu, Van Thi

  2014-01-01

  There are a number of advantages to small-scale biogas production on farms, including savings on firewood or fossil fuels and reductions in odour and greenhouse gas emissions. For these reasons, governments and development aid agencies have supported the installation of biogas digesters. However......, biogas digesters are often poorly managed and there is a lack of proper distribution systems for biogas. This results in methane being released inadvertently through leaks in digesters and tubing, and intentionally when production exceeds demand. As methane has a global warming potential 25 times greater......% of the produced biogas is released, depending on the type of fuel that has been replaced. The limited information available as regards methane leaking from small-scale biogas digesters in developing countries indicates that emissions may be as high as 40%. With the best estimates of global numbers of small...

 15. The economics of biogas in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex

  2013-01-01

  Denmark has been one of the leading European Countries in using Biogas for Combined Heat and Power (CHP), since the 1980’ties. However, in the last two decades, the increase has been limited. A new energy policy aimed at increasing the profitability of Biogas was introduced in the spring of 2012....... The analysis here shows that the new agreement will improve the profitability of biogas plants and increase the biogas production although the political ambition of an increase from 4 PJ to 14 PJ by 2020 seems unlikely. The analysis shows that biogas plants can be profitable even if the input is a mix....... Even without an investment subsidy of 30%, the case 2012, is profitable. Financing the biogas plants is a challenge. The interest used of 4.25% requires bank guaranties which in practice can be hard to get. Using a more likely interest of 7-8% reduces the yearly profit to 400.000 €. The socioeconomic...

 16. Planning for Biogas Plant in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Landt, Cristina C.; Gaarsmand, Regin; Palsberg, Aske

  2016-01-01

  This article is about establishing biogas in Denmark in the region of Zealand, the challenges that are related to this establishment and how to overcome this challenges. The article highlights three reasons for these challenges: 1) Regulation, 2) The municipal planning and 3) Involved various...... stakeholders. It investigates how these challenges affected the process and were overcome in the establishment of Solrod Biogas. In terms of ownership and biomass input, this biogas plant is unique compared to other Danish biogas plants. The biogas plant is based on organic by-products from local industries...... and seaweed. The plant solves an essential environmental issue for the municipality and citizens who were affected by the smell of rotten seaweed washed up in Koge Bay. The seaweed is used as input; this solves several problems at the same time. The method used to establish Solrod Biogas was an integrated...

 17. Biogas infrastructures from farm to regional scale, prospects of biogas transport grids

  NARCIS (Netherlands)

  Hengeveld, E. J.; Bekkering, J.; van Gemert, W. J. T.; Broekhuis, A. A.

  2016-01-01

  The volume of biogas produced in agricultural areas is expected to increase in coming years. An increasing number of local and regional initiatives show a growing interest in decentralized energy production, wherein biogas can play a role. Biogas transport from production sites to user, i.e. a CHP,

 18. Biogas movements in sanitary landdfills; Movimiento de biogas en rellenos sanitarios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vidales A, Humberto

  1988-12-31

  This paper shows a model to study the physical and kinetic equations that determine the movement and diffusion of the biogas in sanitary landfills. This model for biogas flow was made in function of pressure, temperature, waste porosity and permeability, due to a diffusion coefficient of biogas determination 6 refs., 4 figs.

 19. Biogas infrastructures from farm to regional scale, prospects of biogas transport grids

  NARCIS (Netherlands)

  A.A. Broekhuis; Drs. E.J. Hengeveld; Ir. J. Bekkering; prof. dr. Wim van Gemert

  2016-01-01

  The volume of biogas produced in agricultural areas is expected to increase in coming years. An increasing number of local and regional initiatives show a growing interest in decentralized energy production, wherein biogas can play a role. Biogas transport from production sites to user, i.e. a

 20. Biogas infrastructures from farm to regional scale, prospects of biogas transport grids

  NARCIS (Netherlands)

  Hengeveld, E. J.; Bekkering, J.; van Gemert, W. J. T.; Broekhuis, A. A.

  The volume of biogas produced in agricultural areas is expected to increase in coming years. An increasing number of local and regional initiatives show a growing interest in decentralized energy production, wherein biogas can play a role. Biogas transport from production sites to user, i.e. a CHP,

 1. Biogas infrastructures from farm to regional scale, prospects of biogas transport grids

  NARCIS (Netherlands)

  Hengeveld, E.J.; Bekkering, J.; Gemert, W.J.T. van; Broekhuis, A.A.

  2016-01-01

  The volume of biogas produced in agricultural areas is expected to increase in coming years. An increasing number of local and regional initiatives show a growing interest in decentralized energy production, wherein biogas can play a role. Biogas transport from production sites to user, i.e. a CHP,

 2. Biogas potential atlas. Potential for the sustainable generation of biogas in Germany; Biogaspotenzialatlas. Potenzial zur nachhaltigen Erzeugung von Biogas in Deutschland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erler, Ronny [DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH, Freiberg (Germany); Krause, Hartmut

  2012-10-15

  Biogas can be produced from various agricultural, municipal or industrial accruing substrates. Different biogas potentials result depending on the substrate. As part of a research project, different potentials are recorded in a biogas potential atlas. This atlas can ultimately be helpful in selecting appropriate biogas plant locations.

 3. System for obtaining biogas. System zur Gewinnung von Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1985-01-17

  The invention refers to a system for obtaining biogas from organic substances in at least one drum reactor, which is situated in a container accepting a liquid and which is driven so that it rotates preferably around its horizontal drum axis. It is distinguished by the fact that for at least one drum reactor acting as the main reactor there is at least one further reactor ahead of it for the pre-treatment or pre-fermentation of the substances.

 4. Biogas in Romanian Agriculture, Present and Perspectives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teodor Vintila

  2011-05-01

  Full Text Available In this work we have made a review of data available concerning the potential and technologies available to be applied in Romania to produce biogas in agricultural sector. Biogas application is especially interesting for medium and large farms, concentrated on specific surfaces, where a proper substrate collection can be organized. Reviewing data presenting the theoretical potential for livestock manure in Romania, we found that over 17 mil. MWh of energy from biogas can be provided in one year. It is estimated that only half of the theoretical energy potential is technically usable by biogas investments. As for the crops residues, has been shown that the theoretical biogas potential is 76,7 mil. MWh/year. However, there is a long way to be done in Romania to reach this potential, as in the present, the entire production of biogas is from industrial and municipal landfill and slurries - there are no operational on-farm biogas plants. Despite the high potential in terms of biogas production from agricultural sources, Romania has among the lowest biogas production in Europe. Although currently there are several biogas plants (not in agricultural sector totaling an installed capacity of only 4 MW, and producing in 2010 only 19 GWh electric power, the target for 2020 in Romania is 195 MWel. installed power, with an output of 950 GW electric power. The main cause of the actual situation is the lack of economic incentives similar to those offered by countries as Germany. Without a review of relevant legislation, the progress of the biogas sector in Romania will be limited. Furthermore, the development of low-cost technologies available to Romanian farmers will contribute to the development of production of renewable energy from biogas and other biofuels.

 5. ORGANIC WASTE USED IN AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kazimierowicz

  2014-04-01

  Full Text Available Treatment of organic waste is an ecological and economical problem. Searching method for disposal of these wastes, interest is methane fermentation. The use of this process in agricultural biogas plants allows disposal of hazardous waste, obtaining valuable fertilizer, while the production of ecologically clean fuel – biogas. The article presents the characteristics of organic waste from various industries, which make them suitable for use as substrates in agricultural biogas plants.

 6. ORGANIC WASTE USED IN AGRICULTURAL BIOGAS PLANTS

  OpenAIRE

  Joanna Kazimierowicz

  2014-01-01

  Treatment of organic waste is an ecological and economical problem. Searching method for disposal of these wastes, interest is methane fermentation. The use of this process in agricultural biogas plants allows disposal of hazardous waste, obtaining valuable fertilizer, while the production of ecologically clean fuel – biogas. The article presents the characteristics of organic waste from various industries, which make them suitable for use as substrates in agricultural biogas plants.

 7. Distributed power generation using biogas fuelled microturbines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pointon, K.; Langan, M.

  2002-07-01

  This research sought to analyse the market for small scale biogas fuelled distributed power generation, to demonstrate the concept of a biogas fuelled microturbine using the Capstone microturbine in conjunction with an anaerobic digester, and undertake a technico-economic evaluation of the biogas fuelled microturbine concept. Details are given of the experimental trials using continuous and batch digesters, and feedstocks ranging from cow and pig slurries to vegetable wastes and municipal solid waste. The yields of methane are discussed along with the successful operation of the microturbine with biogas fuels, and anaerobic digestion projects.

 8. Til forsvar for barns spontane lek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Einar Sundsdal

  2015-04-01

  Full Text Available Barndommens far, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, og senere, barnehagens grunnlegger, Friedrich Frøbel (1782-1852, var begge opptatt av barndom og barns mulighet til å tape tid. Dette ble betegnet som negativ pedagogikk og innebar blant annet at barn skulle fordrive tiden med det som passet for barn: lek. Barna skulle få holde på for seg selv, voksne skulle ikke bedrive undervisning, men la barn oppdage verden selv. Disse tankene har vært sentrale for vår moderne forestilling om barndom, og de har vært premissgivende for Barnekonvensjonen som slår fast at alle barn har rett til å leke. Også i dag har leken en sentral posisjon når vi snakker om barndom, men nå knyttes den til en forestilling om å vinne tid. Barn blir nå skjøvet fremover slik at de ikke skal kaste bort tiden - tape tiden - men utnytte den mest mulig effektivt med tanke på et fremtidig resultat. Denne logikken har bidratt til at FN i 2013 gikk ut og advarte om at barns rett til lek er truet. I denne artikkelen vil vi forfølge FNs forsvar for barns spontane lek. Vi vil gjøre dette blant annet ved å vise at lekens egenverdi står stadig sterkere innen en rekke forskningstradisjoner.

 9. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 10. Small-scale upgrading and refinement of biogas; Smaaskalig uppgradering och foeraedling av biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, Helena; Mccann, Michael; Westman, Johan (Poeyry SwedPower AB, Stockholm (Sweden))

  2012-02-15

  Small-scale upgrading and refinement of biogas is a report which aims to compile the state of knowledge in small-scale biogas upgrading. The project have been a collaboration with Agrovaest and Energy Farm and was funded by the Foundation for Agricultural Research, Western Goetaland and the Agriculture Department. The technology available for small scale upgrade has been examined from the technical and economic standpoint. An economic comparison has been made and the production of upgraded biogas has been estimated for different raw gas flows. The work also contains information related to biogas production, upgrading and a comparison of liquid biogas, DME and Ecopar-diesel

 11. Biogas Production: Microbiology and Technology.

  Science.gov (United States)

  Schnürer, Anna

  Biogas, containing energy-rich methane, is produced by microbial decomposition of organic material under anaerobic conditions. Under controlled conditions, this process can be used for the production of energy and a nutrient-rich residue suitable for use as a fertilising agent. The biogas can be used for production of heat, electricity or vehicle fuel. Different substrates can be used in the process and, depending on substrate character, various reactor technologies are available. The microbiological process leading to methane production is complex and involves many different types of microorganisms, often operating in close relationships because of the limited amount of energy available for growth. The microbial community structure is shaped by the incoming material, but also by operating parameters such as process temperature. Factors leading to an imbalance in the microbial community can result in process instability or even complete process failure. To ensure stable operation, different key parameters, such as levels of degradation intermediates and gas quality, are often monitored. Despite the fact that the anaerobic digestion process has long been used for industrial production of biogas, many questions need still to be resolved to achieve optimal management and gas yields and to exploit the great energy and nutrient potential available in waste material. This chapter discusses the different aspects that need to be taken into consideration to achieve optimal degradation and gas production, with particular focus on operation management and microbiology.

 12. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kvist, T.

  2011-01-15

  The project has aimed to clarify the advantages and disadvantages of a large biogas net in Ringkoebing Skjern municipality in Denmark, which wants to become self-sufficient in renewable energy by 2020. It is estimated that the biogas potential in the municipality is about. 60 mill. m3 methane gas a year. Half of the methane will be generated by digesting 80 % of the area's slurry, while the other half will be produced from energy crops. It will require an area equivalent to 5 % of the municipality's farmland. The idea is to establish decentralized 60-80 and 1-3 large centralized biogas plants, and that the produced biogas is distributed to natural gas-fired decentralized power plants. Based on this framework, a number of issues for the establishment of a biogas net have been investigated. These are: - the relation between biogas production and demand; - biogas compared to the overall energy system, - purification and measurement of biogas; - conversion of natural gas-fired power plants to biogas; - the value of biogas for cogeneration plants; - design of a biogas distribution net; - ownership and accountability; - potential business models. (LN)

 13. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  OpenAIRE

  Mads Hovgaard

  2011-01-01

  Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at ...

 14. Motivation til studiegennemførsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske Nielsen, Liselotte; Stelter, Reinhard

  2015-01-01

  Hvordan kan coaching anvendes som motivation, udvikling af studiekompetence, selvværd, selvtillid, sammenhold, studiemiljø og studieglæde, så den studerendes mulighed for fastholdelse og gennemførsel af uddannelsen optimeres og den studerende mestrer study-life balance. Gennemførsel af studiet på...... – eller den forekommer, når studievejlederen har indkaldt til samtale ved manglende studieaktivitet eller en ikke bestået prøve. Gruppevejledninger forekommer ved studieudviklende samtaler til fremme af motivation, studiekompetence og studiemiljø samt ved valgprocesser i studiet. Gruppevejledninger...

 15. Studerende - sig ja til international studieaktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tove Lise; Steffens, Freja

  2010-01-01

  Vi vil gerne vække interesse for udfordring af faglige vaner og rutiner, et internationalt netværk, sproglig udvikling i arbejdstiden og et kulturelt boost. Læs fire indlæg om udveksling og sig ja til mere international studieaktivitet og erfaring.......Vi vil gerne vække interesse for udfordring af faglige vaner og rutiner, et internationalt netværk, sproglig udvikling i arbejdstiden og et kulturelt boost. Læs fire indlæg om udveksling og sig ja til mere international studieaktivitet og erfaring....

 16. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder...... artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen....

 17. Bliver big data til big business?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas

  2015-01-01

  Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge.......Danmark har en digital infrastruktur, en registreringskultur og it-kompetente medarbejdere og kunder, som muliggør en førerposition, men kun hvis virksomhederne gør sig klar til næste big data-bølge....

 18. Passiv sporgasmetode til ventilationsundersøgelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergsøe, N.C.

  Der gives en redegørelse for metodens beregningsgrundlag samt en beskrivelse af måleudstyret og dets anvendelse. Rapporten henvender sig til ventilations- og indeklimateknikere, der inden for det byggetekniske og sundhedsfaglige område er beskæftiget med undersøgelser af bygningers ventilationsfo......Der gives en redegørelse for metodens beregningsgrundlag samt en beskrivelse af måleudstyret og dets anvendelse. Rapporten henvender sig til ventilations- og indeklimateknikere, der inden for det byggetekniske og sundhedsfaglige område er beskæftiget med undersøgelser af bygningers...

 19. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard K...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 20. ESCO-samarbejde: en vej til energioptimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev

  2013-01-01

  Som forvaltere af bygningsporteføljer er mange danske kommuner i gang med en strategi for energioptimering af eksisterende bygninger. Overvejelserne går på mål og visioner, in-house eller outsourcing af opgaverne, samt vurderinger af konkrete tiltag. En ny rapport opsamler de foreløbige erfaringe...... med brug af ESCO (Energy Service Companies) til energieffektivisering i kommunale bygninger. Målgruppen for rapporten er primært kommunerne, men også andre bygningsejere kan finde inspiration og vejledning til energioptimering i FM....

 1. Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bhatti, Yosef; Dahlgaard, Jens Olav; Hansen, Jonas Hedegaard;

  effektiv til at nå mange personer på en gang, gør den potentielt attraktiv med henblik på at mobilisere borgerne til at stemme. I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 i Danmark blev der sendt SMS-opfordringer til at stemme ud til unge i aldersgruppen mellem 18 og 29 år (begge inkl...

 2. Danske lægebøger til menigmand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kruse, Tove Elisabeth

  2009-01-01

  helt frem til 1900-talet. Bøgerne indfører i en forestillingsverden, hvor arvesynden såvel som den daglige synd er den ultimative årsag til sygdom, der konkret udløses af ubalance i kroppens væsker. Vejen til helbredelse kræver bod, anger og omvendelse til et gudvelbehageligt levned, og i anden omgang...

 3. Effect of Water Volume and Biogas Volumetric Flowrate in Biogas Purification Through Water Scrubbing Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendry Sakke Tira

  2014-10-01

  Full Text Available Energy supply is a crucial issue in the world in the last few years. The increase in energy demand caused by population growth and resource depletion of world oil reserves provides determination to produce and to use renewable energies. One of the them is biogas. However, until now the use of biogas has not yet been maximized because of its poor purity. According to the above problem, the research has been carried out using the method of water absorption. Under this method it is expected that the rural community is able to apply it. Therefore, their economy and productivity can be increased. This study includes variations of absorbing water volume (V and input biogas volume flow rate (Q. Raw biogas which is flowed into the absorbent will be analyzed according to the determined absorbing water volume and input biogas volume rate. Improvement on biogas composition through the biogas purification method was obtained. The level of CO2 and H2S was reduced significantly specifically in the early minutes of purification process. On the other hand, the level of CH4 was increased improving the quality of raw biogas. However, by the time of biogas purification the composition of purified biogas was nearly similar to the raw biogas. The main reason for this result was an increasing in pH of absorbent. It was shown that higher water volume and slower biogas volume rate obtained better results in reducing the CO2 and H2S and increasing CH4 compared to those of lower water volume and higher biogas volume rate respectively. The purification method has a good promising in improving the quality of raw biogas and has advantages as it is cheap and easy to be operated.

 4. Effect of Water Volume and Biogas Volumetric Flowrate in Biogas Purification Through Water Scrubbing Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendry Sakke Tira

  2016-05-01

  Full Text Available Energy supply is a crucial issue in the world in the last few years. The increase in energy demand caused by population growth and resource depletion of world oil reserves provides determination to produce and to use renewable energies. One of the them is biogas. However, until now the use of biogas has not yet been maximized because of its poor purity. According to the above problem, the research has been carried out using the method of water absorption. Under this method it is expected that the rural community is able to apply it. Therefore, their economy and productivity can be increased. This study includes variations of absorbing water volume (V and input biogas volume flow rate (Q. Raw biogas which is flowed into the absorbent will be analyzed according to the determined absorbing water volume and input biogas volume rate. Improvement on biogas composition through the biogas purification method was obtained. The level of CO2 and H2S was reduced significantly specifically in the early minutes of purification process. On the other hand, the level of CH4 was increased improving the quality of raw biogas. However, by the time of biogas purification the composition of purified biogas was nearly similar to the raw biogas. The main reason for this result was an increasing in pH of absorbent. It was shown that higher water volume and slower biogas volume rate obtained better results in reducing the CO2 and H2S and increasing CH4 compared to those of lower water volume and higher biogas volume rate respectively. The purification method has a good promising in improving the quality of raw biogas and has advantages as it is cheap and easy to be operated.

 5. Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Nicholai Friis; Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  2013-01-01

  Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder...

 6. At formidle musikterapi til lægmand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels Jørgensen

  2015-01-01

  Denne artikel omhandler at formidle musikterapi til lægmand. Det vil sige til personer, der ikke har specielle forudsætninger for, at forstå det som sker i musikterapi, og hvorfor musikterapi er egnet til psykiatriske problemstillinger og hvordan det virker. Artiklen giver fire eksempler på hvord...

 7. Henvisning, assessment og egnethed til musikterapi i psykiatrisk regi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2003-01-01

  I denne artikel beskrives og uddybes emnerne henvisning, assessment og egnethed til musikterapi. Først redegøres for typiske henvisningsgrunde til musikterapi og for hvilken psykoterapeutisk behandling musikterapien i psykiatrien tilbyder. Derefter gennemgås de egnethedskriterier der ligge til gr...

 8. Hensynet til miljøet og forbrugeren skal dokumenteres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Larsen, Tino; Østergaard, Søren

  2000-01-01

  Salgsemballagen skal tiltrække forbrugernes opmærksomhed såvel som give information om produktet og i sidste ende overtale forbrugerne til at købe det. Men det er ikke kun i købssituationen, at emballagen spiller en vigtig rolle. Også hensynet til transport og anvendelse stiller store krav til em...

 9. Fem gode råd til motion i hverdagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Ferietid er tid til at lade op. Det kan man blandt andet gøre ved at dyrke motion. Men måske kan du også bruge ferien på at lægge planer for, hvordan du får plads til motion på programmet, når du vender tilbage til hverdagen....

 10. Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Nicholai Friis; Albrechtsen, Charlotte; Jensen, Tine Wirenfeldt

  2013-01-01

  Med afsæt i en case om udviklingen af en mobilapplikation til at understøtte specialestuderendes proces argumenterer artiklens forfattere for, at der eksisterer et stort og uudnyttet potentiale i forhold til at udvikle læringsunderstøttende apps til smartphones, ikke mindst når det gælder...

 11. The economics of biogas in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex

  2013-01-01

  Denmark has been one of the leading European Countries in using Biogas for Combined Heat and Power (CHP), since the 1980’ties. However, in the last two decades, the increase has been limited. A new energy policy aimed at increasing the profitability of Biogas was introduced in the spring of 2012....

 12. RESULTS OF AUTOMOBILE BIOGAS ENGINE EXPERIMENTAL INVESTIGATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abramchuk, F.

  2013-06-01

  Full Text Available The results of experimental study of automotive ICE running using biogas with different volume content of CO2 are presented. Recommendations for choosing the values of air-fuel ratios and ignition timings for different operating modes of the automotive biogas engine depending on fuel chemical composition are given.

 13. GlidArc-assisted processing of biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czernichowski, A.; Wesolowska, K. (ECP, La Ferte St Aubin (France)), Email: echph@wanadoo.fr

  2009-07-01

  Power generation or chemical applications of biogas can be difficult when CH{sub 4} content is too low and / or in the presence of sulphur compounds. We therefore propose two reformers based on electric discharges (GlidArc) that strike directly either in a poor biogas or in waste CO{sub 2} + H{sub 2}S mixture generated during biogas cleaning. Direct application of GlidArc discharges to the poor biogas enhances its flammability through a partial conversion of CH{sub 4} + CO{sub 2} into hydrogen and carbon monoxide (synthesis gas). Any level of sulphur (and other impurities) is accepted. Roughly 40 % of injected electric power is transferred into upgraded biogas as its additional chemical enthalpy. A few percent of resultant H{sub 2} and CO inside the biogas makes it more flammable, and therefore better to fuel an engine or gas turbine. As a result of biogas purification via amines-washing technologies, one gets concentrated pollutants in CO{sub 2} matrix. Instead of classical neutralisation, we propose H{sub 2}Svalorisation through the SulfArc process converting all H{sub 2}S into additional amounts of synthesis gas, while neutral elemental sulphur is removed from the system. Generated syngas can be injected into the main biogas flow to enhance its flammability. (orig.)

 14. Method for anaerobic fermentation and biogas production

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  The present invention relates to a method for biomass processing, anaerobic fermentation of the processed biomass, and the production biogas. In particular, the invention relates to a system and method for generating biogas from anaerobic fermentation of processed organic material that comprises...

 15. Biogas i økologisk jordbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergård, Hanne

  2011-01-01

  Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge.......Klumme: Hvilke faktorer har størst betydning for udbredelse af biogas-teknologien? Offentlige tilskud er svaret fra en rundspørge....

 16. Microaeration reduces hydrogen sulfide in biogas

  Science.gov (United States)

  Although there are a variety of biological and chemical treatments for removal of hydrogen sulfide (H2S) from biogas, all require some level of chemical or water inputs and maintenance. In practice, managing biogas H2S remains a significant challenge for agricultural digesters where labor and opera...

 17. Forecasting the potential of Danish biogas production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojesen, Mikkel; Skov-Petersen, Hans; Gylling, Morten

  , except for those farms which are in the largest state class. Regional differences in development trends were documented. The strategic objective of the model is to provide data for the spatial assessment of the potential of biogas production which can form the basis for a location analysis for future...... biogas plants....

 18. Forecasting the potential of Danish biogas production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojesen, Mikkel; Skov-Petersen, Hans; Gylling, Morten

  , except for those farms which are in the largest state class. Regional differences in development trends were documented. The strategic objective of the model is to provide data for the spatial assessment of the potential of biogas production which can form the basis for a location analysis for future...... biogas plants....

 19. Cavitation for improved sludge conversion into biogas

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop, A.H.; Bakker, T.W.; Kramer, H.J.M.

  2015-01-01

  In several studies the beneficial influence of pre-treatment of waste activated sludge with cavitation on the biogas production was demonstrated. It is however, still not fully certain whether this effect should be mainly contributed to an increase in conversion rate of organics into biogas by anaer

 20. Biogas and Methane Yield from Rye Grass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomáš Vítěz

  2015-01-01

  Full Text Available Biogas production in the Czech Republic has expanded substantially, including marginal regions for maize cultivation. Therefore, there are increasingly sought materials that could partially replace maize silage, as a basic feedstock, while secure both biogas production and its quality.Two samples of rye grass (Lolium multiflorum var. westerwoldicum silage with different solids content 21% and 15% were measured for biogas and methane yield. Rye grass silage with solid content of 15% reached an average specific biogas yield 0.431 m3·kg−1 of organic dry matter and an average specific methane yield 0.249 m3·kg−1 of organic dry matter. Rye grass silage with solid content 21% reached an average specific biogas yield 0.654 m3·kg−1 of organic dry matter and an average specific methane yield 0.399 m3·kg−1 of organic dry matter.

 1. CO2 balance in production of energy based on biogas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Per Sieverts; Holm-Nielsen, J.B.

  1997-01-01

  Biogas is an essential biomass source for achieving a reduction of CO2 emission by 50% in year 2030 in Denmark. The physical potential for biogas production in Denmark is more than 10 times the present biogas production in Denmark. In Denmark the largest part of the biogas production is produced...... of increased transportation distances at large biogas plants on the total CO2 balance of the biogas plant. The advantage of constructing large biogas plants is the cost-effective possibility of using industrial organic waste to increase biogas production. In some cases co-fermentation increases biogas...... production up 100%. The present study evaluate optimal transportation strategies for biogas plants taking CO2 balances into account....

 2. Nye tilgange til udpegning af risikolokaliteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth; Agerholm, Niels

  2012-01-01

  Den nuværende sortpletudpegning på det danske vejnet lider under faldende uheldsregistrering, og bliver derfor foretaget på et stadigt mere usikkert grundlag. Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet arbejder i øjeblikket med to andre tilgange til udpegning af risikolokaliteter. Det ene er...

 3. Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og...... nyere dansk udviklingspsykologisk forskning kritiserer artiklen idéen om en effektiv udnyttelse af børns læringskapacitet. Ikke til fordel for blot at beskytte børn mod at udnytte deres læringskapacitet, men for at udvikle og udnytte den på klog vis. Her kommer Rousseaus indsigter ind i billedet....... Rousseau fortæller os i romanen Emile, eller Om opdragelsen fra 1762, at den vigtigste og den nyttigste regel for børneopdragelse går ud på følgende: ikke at vinde tid, men at spilde tid. Og at følge denne regel – hævder forfatterne til denne artikel – er formentlig stadig den bedste måde at udvikle og...

 4. Paper til panelet Identitet, etnicitet, minoritet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Jul

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt om aktuel polsk arbejdsmigration til Danmark (i kølvandet på EUs østudvidelse) fremlægges, diskuteres og problematiseres, hvordan 'polskhed' sættes i spil i mødet mellem danske og polske arbejdstagere, arbejdsgivere og arbejdere, fagforeninger ...

 5. Strategisk ledelse - tilbage til basis - og videre!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drejer, Anders

  2003-01-01

  kulturen i de nye forretninger, som skabes. Den direkte anledning til den herværende artikel er forfatterens bog - Strategic Management and Core Competencies - som i sommeren 2002 blev udgivet på det amerikanske forelag Quorum og som indeholder en række overvejelser om hvordan fagområdet strategisk ledelse...

 6. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke hand...

 7. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Slot, Marie Falkesgaard; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeges en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analyserer og vurderer hvilke handl...

 8. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 9. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  deadlines for de 3 trin i opgaven og en skabelon til besvarelsen. Konference - Teaching for Active Learning 16 Underviserne oplevede, at praktikanternes besvarelser bredt afspejlede relevante praksisrefleksioner. For nogen var reflektionerne nye og betydningsfulde og for andre var de måske mere en...

 10. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 11. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 12. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 13. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 14. Mentoring - et bidrag til bedre samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kim

  2004-01-01

  Diskussion af mentoring som bidrag til at understøtte og styrke samspillet mellem efteruddannelse og arbejde. Artiklen inddrager erfaringer fra konkret forløb med mentoring og diskuterer forløbene i lyset af teorier om mentoring baseret på international litteratur. Artiklen udspringer af arbejde...

 15. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 16. Kort brugervejledning til simuleringsprogrammet SpiralSol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shah, Louise Jivan

  1999-01-01

  I dette notat beskrives brugen af simuleringsprogrammet SPIRALSOL. SPIRALSOL er et program til simulering af aktive solvarmeanlæg med de danske reference vejrdata TRY. Programmet er i dets oprindelige udgave udviklet på Laboratoriet for Varmeisolering, Danmarks Tekniske Højskole. Programmet kan b...

 17. Har vi sat retssikkerheden til salg?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Annette; Hartz, Emily; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  Den offentlige forvaltning er i højere grad end tidligere underlagt økonomisk styring og økonomiske målsætninger. Det skal dokumenteres, hvad borgernes skattepenge bruges til, og der stilles krav om løbende effektivisering. I artiklen diskuteres de mulige indirekte konsekvenser dette økonomiske f...

 18. Selen og vitamin E til svin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, H. E.; Danielsen, V.; Nielsen, Gunnar Gissel

  1975-01-01

  Der er store variationer i selenindholdet i fodermidler til svin. Indholdet afhænger i høj grad af dyrkningsforholdene. Langt det meste danskavlede korn har et lavt selenindhold. Der er også betydelige variationer i selenindholdet i sojaskrå. Bruges det danske korn sammen med selenfattigt sojaskr...

 19. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  fra enhver form for videnskabelighed, da forhåndsantagelserne byggede på grundige sociologiske og antropologiske undersøgelser foretaget før og under krigen med UNESCOs første generaldirektør Julian S. Huxley som en central aktør. UNESCOs erklæring fra 1950 forkastede racebegrebet til fordel...

 20. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 1. Fra viden til velfærd

  DEFF Research Database (Denmark)

  UCC’s forskning er praksisforskning. Den tager som andre slags forskning udgangspunkt i teorier, anvender bestemte metoder og analyserer data – men går også helt tæt på professionernes daglige arbejde og er ofte med til at skabe forandring ude i hverdagen. Forskning i UCC tager afsæt i de udfordr...

 2. Fra velfærdsstat til konkurrencestat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2006-01-01

  Engang skulle pædagogikken sikre disciplin. Så skulle den gøre individet til medborgere. Nu ønsker politikerne, at pædagogikken skal sikre dansk økonomis konkurrenceevne. Professor Ove K. Pedersen vurderer her den politiske kamp om pædagogikken....

 3. Tilgange til det at skabe arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermund, Anders

  2010-01-01

  Den tankegang der ligger til grund for et givent arkitektonisk design er et af de temaer der søges belyst i dette nummer af Arkitekten. Hvordan påvirker den måde der tænkes på, det arkitektoniske resultat der skabes? Udgivelsesdato: juni 2010...

 4. Hvordan kan man sige nej til GMO?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heðinsdóttir, Katla; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Modstandere af genteknologi udtrykker ofte deres bekymring med, at teknologien er “unaturlig”. Men hvad mener de egentlig med det? Og er det et synspunkt, der skal tages seriøst, hvis genmodificering af fødevarevarer kan være med til at eliminere sult og fejlernæring i verden?...

 5. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 6. Liquid membrane purification of biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majumdar, S.; Guha, A.K.; Lee, Y.T.; Papadopoulos, T.; Khare, S. (Stevens Inst. of Tech., Hoboken, NJ (United States). Dept. of Chemistry and Chemical Engineering)

  1991-03-01

  Conventional gas purification technologies are highly energy intensive. They are not suitable for economic removal of CO{sub 2} from methane obtained in biogas due to the small scale of gas production. Membrane separation techniques on the other hand are ideally suited for low gas production rate applications due to their modular nature. Although liquid membranes possess a high species permeability and selectivity, they have not been used for industrial applications due to the problems of membrane stability, membrane flooding and poor operational flexibility, etc. A new hollow-fiber-contained liquid membrane (HFCLM) technique has been developed recently. This technique overcomes the shortcomings of the traditional immobilized liquid membrane technology. A new technique uses two sets of hydrophobic, microporous hollow fine fibers, packed tightly in a permeator shell. The inter-fiber space is filled with an aqueous liquid acting as the membrane. The feed gas mixture is separated by selective permeation of a species through the liquid from one fiber set to the other. The second fiber set carries a sweep stream, gas or liquid, or simply the permeated gas stream. The objectives (which were met) of the present investigation were as follows. To study the selective removal of CO{sub 2} from a model biogas mixture containing 40% CO{sub 2} (the rest being N{sub 2} or CH{sub 4}) using a HFCLM permeator under various operating modes that include sweep gas, sweep liquid, vacuum and conventional permeation; to develop a mathematical model for each mode of operation; to build a large-scale purification loop and large-scale permeators for model biogas separation and to show stable performance over a period of one month.

 7. Monitoring of biogas test plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Nielsen, Jens Bo; Esbensen, Kim H.

  2011-01-01

  -scale biogas test plant implementation of process analytical technologies (PAT) to develop multivariate calibration/prediction models for anaerobic digestion (AD) processes. A 150 L bioreactor was fitted with a recurrent loop at which NIR spectroscopy and attendant reference sampling were carried out. In all...... NIR spectra to laboratory VFA reference concentrations at the experimental locality Bygholm, it was possible to develop calibration models by partial least squares (PLS) regression, which displayed acceptable to very good prediction performances for total VFA as well as for three other essential...

 8. Comparative life cycle assessment of biogas plant configurations for a demand oriented biogas supply for flexible power generation.

  Science.gov (United States)

  Hahn, Henning; Hartmann, Kilian; Bühle, Lutz; Wachendorf, Michael

  2015-03-01

  The environmental performance of biogas plant configurations for a demand - oriented biogas supply for flexible power generation is comparatively assessed in this study. Those configurations indicate an increased energy demand to operate the operational enhancements compared to conventional biogas plants supplying biogas for baseload power generation. However, findings show that in contrast to an alternative supply of power generators with natural gas, biogas supplied on demand by adapted biogas plant configurations saves greenhouse gas emissions by 54-65 g CO(2-eq) MJ(-1) and primary energy by about 1.17 MJ MJ(-1). In this regard, configurations with flexible biogas production profit from reduced biogas storage requirements and achieve higher savings compared to configurations with continuous biogas production. Using thicker biogas storage sheeting material reduces the methane permeability of up to 6m(3) d(-1) which equals a reduction of 8% of the configuration's total methane emissions.

 9. Feeding biogas into the natural gas network; Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hunziker, P.

  2005-07-01

  This article discusses how the existing use of biogas from the regional sewage treatment plant in Lucerne, Switzerland, has been extended to feed the biogas into the normal natural gas supply mains. The biogas has previously been used to fuel combined heat and power units that provide electricity and heating energy for dwellings in the region. The article describes how excess biogas from sewage treatment has been conditioned for feeding into the area's natural gas network. The use of an eco-balance tool in the choice of the most ecological means of using the biogas is described. The process steps used to purify the biogas are examined, as are the investment costs and yearly operational expenditure for the operation of the installations.

 10. The economics of biogas in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex

  2014-01-01

  Denmark has been one of the leading European Countries in using Biogas for Combined Heat and Power (CHP), since the 1980s. However, in the last two decades, the increase has been limited. A new energy policy aimed at increasing the profitability of biogas was introduced in the spring of 2012....... The analysis here shows that the new agreement will improve the profitability of biogas plants and increase the biogas production although the political ambition of an increase from 4 PJ to 17 PJ by 2020 seems unlikely. The analysis shows that biogas plants can be profitable even if the input is a mix....... The analysis shows that the profit from upgrading biogas is only to be preferred if the sales price of heat or the amount sold are relatively low. The socioeconomic analyses show that the costs of biogas as a measure to reduce CO2 emissions are around €151 per tonne CO2 (€85‐266 per ton) and that using maize...

 11. Improvement of Biogas Production by Bioaugmentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. L. Kovács

  2013-01-01

  Full Text Available Biogas production technologies commonly involve the use of natural anaerobic consortia of microbes. The objective of this study was to elucidate the importance of hydrogen in this complex microbial food chain. Novel laboratory biogas reactor prototypes were designed and constructed. The fates of pure hydrogen-producing cultures of Caldicellulosiruptor saccharolyticus and Enterobacter cloacae were followed in time in thermophilic and mesophilic natural biogas-producing communities, respectively. Molecular biological techniques were applied to study the altered ecosystems. A systematic study in 5-litre CSTR digesters revealed that a key fermentation parameter in the maintenance of an altered population balance is the loading rate of total organic solids. Intensification of the biogas production was observed and the results corroborate that the enhanced biogas productivity is associated with the increased abundance of the hydrogen producers. Fermentation parameters did not indicate signs of failure in the biogas production process. Rational construction of more efficient and sustainable biogas-producing microbial consortia is proposed.

 12. The economics of biogas in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex

  2014-01-01

  Denmark has been one of the leading European Countries in using Biogas for Combined Heat and Power (CHP), since the 1980s. However, in the last two decades, the increase has been limited. A new energy policy aimed at increasing the profitability of biogas was introduced in the spring of 2012....... The analysis here shows that the new agreement will improve the profitability of biogas plants and increase the biogas production although the political ambition of an increase from 4 PJ to 17 PJ by 2020 seems unlikely. The analysis shows that biogas plants can be profitable even if the input is a mix....... The analysis shows that the profit from upgrading biogas is only to be preferred if the sales price of heat or the amount sold are relatively low. The socioeconomic analyses show that the costs of biogas as a measure to reduce CO2 emissions are around €151 per tonne CO2 (€85‐266 per ton) and that using maize...

 13. Fuels made from agricultural biomass - (biogas) alternative types(Alternativne vrste goriva iz poljoprivredne biomase - biogas)

  OpenAIRE

  Jovanovska, Vangelica; Jovanovski, Nikola; Sovreski, Zlatko; Pop-Andonov, Goran; Sinani, Feta

  2013-01-01

  Biogas is a typical "product" of urban discharges, which has a great negative environmental impact. To avoid this negative effect, it can be burnt at very high temperatures, producing smoke emissions composed of CO2. A useful alternative is to use biogas as fuel to feed co-generation plants, producing electricity. At the moment biogas is used as fuel, introducing it directly in the combustion chamber. Nevertheless the heterogeneity of the gas stresses the engine, reducing its life. The new te...

 14. BIOGAS STATIONS AND THEIR ENVIRONMENTAL IMPACTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Lapčik

  2011-12-01

  Full Text Available The article summarizes the authors’ experience with environmental impact assessment in branch of biogas plants. The introductory part of the paper describes legislative obligations of the Czech Republic concerning the fulfilment of the European Union’s limits as for utilization of renewable energy resources. The next parts of the paper deal with an impact analysis of biogas plants on the environment. The final part of the paper deals with experience with implementation of the environmental impact assessment process in the field of biogas plants in the Czech Republic.

 15. An alternative resource for biogas production

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patrabansh, S. [Tribhuvan Univ., Research Center for Applied Science and Technology, Kirtipur, Kathmandu (Nepal); Madan, M. [Indian Inst. of Technology, Center for Rural Development and Technology, New Delhi (India)

  2000-09-01

  Three different biomasses, namely, sericulture waste, Populus deltoides, and Eupatorium adenophorum, were studied for biogas production. It was found that these wastes produced biogas in reasonably good quantity of gas (259 l/kg of total solid in sericulture waste to 519 l/kg of total solid in E. adenophorum). The substrates were subjected to anaerobic digestion directly, without any pre-treatment, and a batch with biological treatment in triplicate set. Among the two sets, the biologically pretreated digesters gave higher yield of biogas. Chemical analysis for nitrogen content, cellulose, hemicellulose, and lignin content before and after digestion was carried out. (Author)

 16. Farm scale biogas concepts in Europe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wellinger, A. [Nova Energie, Ettenhausen (Switzerland)

  1997-08-01

  The near future of farm scale biogas production looks bright as long as the high electricity prices are maintained by political will and subsidies remain higher than approx. 20%. If in all the number of biogas plants is growing as it is in Germany (Within the last two years about 200 new plants have been built) then biogas will add its share to a nuclear power free electricity production, as does wind energy in Germany, Holland or Denmark. The standard for manure digesters is set. There is still some way to go for solid waste digesters. However, first inputs have been given. (EG) 10 refs.

 17. Biogas supply to the natural gas supply grid. Study; Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz. Studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klinski, S. [DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH, Leipzig (Germany)

  2006-07-01

  Biogas supply to the public gas grid is a new option discussed in the most recent publication of Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) e.V. The biogas is purified, upgraded to natural gas quality and fed into an existing gas grid. Once there, it can be transported across long distances and also used for electric power generation at the consumer side. The study investigates inhowfar and in what instances this method is feasible and promising. It discusses the technical background and the regional potential of biogas. Seven model biogas systems are presented as examples. (orig.)

 18. The biogas: a future energy alternative; Biogas: a alternativa energetica do futuro

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paixao, Carla Marques [Faculdade de Tecnologia e Ciencias, Salvador, BA (Brazil)]. E-mail: paixao_cm@yahoo.com.br; Anjos, Jose Angelo Sebastiao Araujo dos [Universidade de Salvador, BA (Brazil). Lab. de Pesquisa Ambiental e Geotecnologias (LAGEO)]. E-mail: jangello@unifacs.br; Mascarenhas, Artur Jose Santos [Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA (Brazil)]. E-mail: ajsmascarenhas@yahoo.com.br

  2006-01-15

  The biogas is one of the principal factors. During the last years the biogas use are intensifying himself which can make the energy alternative of the future. The methane, present in these gas, can be converted into energy, for his combustion generates a large quantity of thermal energy, which can be concerted into electrical ou mechanical energy. Being so, it is important that we aware that the caloric power of the biogas varies between 5000 to 7000 kcal/m{sup 3}, depending on the methane concentrations. Besides, the biogas purification through the removal of the carbonic gas can rising his calorific to values larger than 8700 kcal/m{sup 3}.

 19. Valorization of MSWI bottom ash for biogas desulfurization: Influence of biogas water content.

  Science.gov (United States)

  Fontseré Obis, Marta; Germain, Patrick; Troesch, Olivier; Spillemaecker, Michel; Benbelkacem, Hassen

  2017-02-01

  In this study an alternative valorization of Municipal Solid Waste Incineration (MSWI) Bottom Ash (BA) for H2S elimination from landfill biogas was evaluated. Emphasis was given to the influence of water content in biogas on H2S removal efficiency by BA. A small-scale pilot was developed and implemented in a landfill site located in France. A new biogas analyzer was used and allowed real-time continuous measurement of CH4, CO2, O2, H2S and H2O in raw and treated biogas. The H2S removal efficiency of bottom ash was evaluated for different inlet biogas humidities: from 4 to 24gwater/m(3). The biogas water content was found to greatly affect bottom ash efficiency regarding H2S removal. With humid inlet biogas the H2S removal was almost 3 times higher than with a dry inlet biogas. Best removal capacity obtained was 56gH2S/kgdryBA. A humid inlet biogas allows to conserve the bottom ash moisture content for a maximum H2S retention. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Harvesting biogas from wastewater sludge and food waste

  Science.gov (United States)

  Chua, K. H.; Cheah, W. L.; Tan, C. F.; Leong, Y. P.

  2013-06-01

  Wastewater sludge and food waste are good source of biogas. Anaerobic treatment of slude and food waste able to produce biogas which is a potential renewable energy source. This study looks into the potential biogas generation and the effects of temperature on biogas generation. A lab scale reactor was used to simulate the biogas generation. The results show that wastewater sludge able to produced upto 44.82 ml biogas/kg of sludge. When mixed with food waste at a ratio of 30:70 (food waste), the biogas generated were 219.07 ml/kg of waste. Anaerobic of food waste alone produced biogas amount to 59.75 ml/kg of food waste. Anaerobic treatment also reduces the volume of waste. The effect of temperature shows that higher temperature produces more biogas than lower temperature.

 1. PENGETAHUAN ISTRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGGUNAAN BIOGAS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Istiqlaliyah Muflikhati

  2011-08-01

  Full Text Available Wife’s Knowledge and Its Influence toward Decision Making of Biogas Using Abstract Biogas is an alternative energy that gives economic and health advantages. However, the study of the knowledge and using of biogas are still limited. This study aimed to analyze the wife's knowledge about biogas and its influence toward decision making of using biogas in the family in the village of Haurngombong, Sumedang Regency, West Java. Families that involved in this study were 60 families that consist of biogas users’ families and biogas nonusers’ families. Data were collected through structured interviews with using questionnaire. Data analysis used the Independent Samples T Test and logistic regression tests. The results showed that the level of knowledge of wife from families who using biogas was higher than nonusers’ families. Knowledge of the wifes and family size had positive effect toward the decision making of biogas using.

 2. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 3. Forbedring af GIS data til trafikmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stephen; Landex, Alex; Nielsen, Otto Anker

  2005-01-01

  indbyggere og arbejdspladser er meget inhomogen. Dette er især tilfældet for zonerne i Frederiksborg og Roskilde Amter. For at opnå mere detaljerede resultater er det nødvendigt at opdele disse zoner. I artiklen præsenteres forskellige GIS-baserede metoder, der er blevet benyttet til at forbedre og kombinere...... eksisterende GIS-baserede datakilder, så der er opnået en hidtil uset nøjagtighed i trafikmodellernes geografiske data. Herefter beskrives, hvordan der med udgangspunkt i disse forbedrede data er foretaget analyser af zonerne i modellen, og hvordan zoner som ikke lever op til den ønske detaljegrad, er splittet...

 4. Medicinsk teknologivurdering af akupunktur til gravide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feenstra, Maria Monberg; Johansen, Marianne; Sørensen, Lisbeth Falborg;

  -, organisatorisk- og økonomisk perspektiv. Metode: Der blev udarbejdet en medicinsk teknologivurdering (MTV). En alsidig og systematisk litteraturgennemgang af akupunkturbehandling til gravide med emesis/hyperemesis gravidarum, bækkenrelaterede smerter eller depression/angst blev udført. Den udvalgte litteratur...... behandlingen udføres korrekt af TCM-uddannet sundhedspersonale. Undersøgelser har vist høj patienttilfredshed blandt gravide ved akupunkturbehandling. Økonomiske beregninger dokumenterer, at akupunktur er et billigt behandlingstilbud. Konsekvenser for praksis: Det anbefales, at tilbyde gravide med emesis/hyperemesis...... gravidarum akupunkturbehandling. Udvalgt sundhedspersonale skal uddannes til at give behandlingen, og der bør tilstræbes kontinuitet i behandlingsforløbet. Yderligere studier, der undersøger evidensen for behandling af bækkenrelaterede smerter og depression/angst med akupunktur, anbefales....

 5. Veje til mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  2010-01-01

  Dette er den første rapport fra et følgeforskningsprojekt gennemført for Region Nordjylland. Projektet handler om, hvordan en række projekter, som er bevilget støtte fra Region Nordjyllands uddannelsespulje, kan bidrage til at bryde de gængse uddannelsesmønstre i regionen. Mønsterbrydning på udda...

 6. LED til væksthuse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders; Rosenqvist, Eva

  2012-01-01

  Den teknologiske udvikling indenfor Lys Emitterende Dioder (LED) går imod stadig større lysmængder og stadig større effektivitet. Kombineret med fordele som lang levetid, dæmpbarhed og ingen varmestråling gør det, at LED baserede lyskilder/lamper i stigende grad benyttes til belysningsformål og kan...

 7. Kryogenbehandling: vejen til forståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stojko, Allan; Frandsen, Rasmus Berg; Somers, Marcel A.J.

  2003-01-01

  De mekaniske egenskaber for visse ståltyper kan påvirkes ved kryogenbehandling, dvs. en nedkøling til -196C efter austenitisering og før anløbning. Kuglelejestål, 100Cr6 (AISI E 52100), er blevet undersøgt med dilatometri, røntgendiffraktion (XRD) og transmissions elektron mikroskopi (TEM...

 8. Fremtidens alternativer til soja og fisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum

  2015-01-01

  af verdenen er der også enighed om, at landbrugsjord på bekostning af for eksempel rydning af regnskov i Sydamerika ikke er vejen frem for at producere soja til vores dyr. Mange mener også, at fisk, fanget med det formål at bruge dem som dyrefoder, ikke er en bæredygtig måde at producere kød på...

 9. Kort brugervejledning til simuleringsprogrammet MantlSim

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shah, Louise Jivan

  1999-01-01

  I dette notat beskrives brugen af, simuleringsprogrammet MANTLSIM. Programmet kan beregne de termiske forhold, i low flow solvarmeanlæg med kappebeholdere, med de danske reference vejrdata TRY.MANLTSIM er baseret på det tidligere program KAPPESOL, der er udbygget så forskellige realistiske varmtv...... varmtvandstapning kan tages i beregning.Dette notat er 2. udgave af notatet "Kort brugervejledning til simuleringsprogrammet KappeSol", der udkom første gang i 1997....

 10. Mere Musik til Byens Børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Finn

  Førsteårsrapport på København Kommunes treårige projekt Mere Musik til Byens Børn - et pilotprojekt med henblik på at sikre, at flere børn i København får mulighed for at deltage i forskellige former for frivillig musikundervisning. Særligt fokuseres der på at fremme, at alle børn i hele byen...

 11. Fra teori til praksis og tilbage igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mulvad, Ruth; Kabel, Kristine

  2009-01-01

  Faglig læsning er ok, men læsning i fagene?! Tilbage i 2006 ved centrets start var det for nogle stadig et kors for tanken at læsning i fagene kan være en genvej til at styrke fagligheden. Læsning blev især set som dansklærerens opgave, og når læsning en gang for alle var tilegnet som færdighed, ...

 12. Til forsvar for human-ismerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2015-01-01

  derimod kultur-og samfundsskabte fænomener, kan de nemlig ikke studeres, uden at vi gør os visse forudgående antagelser om deres beskaffenhed. Derfor er de humanistiske fag per definition teoriafhængige i en grad, så det til tider kan være svært at sondre mellem teori og virkelighed. Det gælder...

 13. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 14. Fra amt til region: Status og udviklingsperspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Thomas

    Den 1. januar 2007 nedlægges de nuværende amter og erstattes af regionerne. Det er en passende anledning til at gøre status over amternes indsats. Artiklens hovedkonklusion er, at amterne gjorde det godt, især fordi det lykkedes dem at sikre en mådeholden økonomisk udvikling på sygehusområdet...

 15. Monitoring of sulfur dioxide emission resulting from biogas utilization on commercial pig farms in Taiwan.

  Science.gov (United States)

  Su, Jung-Jeng; Chen, Yen-Jung

  2015-01-01

  The objective of this work tends to promote methane content in biogas and evaluate sulfur dioxide emission from direct biogas combustion without desulfurization. Analytical results of biogas combustion showed that combustion of un-desulfurized biogas exhausted more than 92% of SO₂ (P biogas (P biogas before any applications.

 16. Risk and insurance management for biogas plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haerig, M. [Marsh GmbH, Duesseldorf (Germany)

  2007-07-01

  The continuing negative experiences of insurers with biogas plants make it difficult for operators to get appropriate insurance cover. There are different reasons for this big number of damages. Especially in the beginning components have been rebuilt for biogas without sufficient experiences. Other damages have emerged due to improper or disregardful plant management. For that reason the insurers' standards for the biogas plant and the plant management have risen up. The following report deals with experiences of insurance for biogas plants and the resulting consequences. For that reason Marsh carried out a research project and analyzed all reported claims in the All Risk Insurance. The necessary technical minimum requirements for installation and operation are geared to the experiences with damages. But they also account for the interests of the insured. (orig.)

 17. Effective green manuring via biogas production

  OpenAIRE

  Nykänen, Arja; Kymäläinen, Maritta; Lemola, Riitta

  2011-01-01

  The preliminary results show that the benefit from anaerobic digestion of the green manure leys seem to be based more on biogas energy production than for higher yields after anaerobic digestion. The N leaching risk is under determination.

 18. Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas

  NARCIS (Netherlands)

  Buisonjé, de F.E.; Verheijen, R.

  2014-01-01

  Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.

 19. Innovative pretreatment strategies for biogas production.

  Science.gov (United States)

  Patinvoh, Regina J; Osadolor, Osagie A; Chandolias, Konstantinos; Sárvári Horváth, Ilona; Taherzadeh, Mohammad J

  2017-01-01

  Biogas or biomethane is traditionally produced via anaerobic digestion, or recently by thermochemical or a combination of thermochemical and biological processes via syngas (CO and H2) fermentation. However, many of the feedstocks have recalcitrant structure and are difficult to digest (e.g., lignocelluloses or keratins), or they have toxic compounds (such as fruit flavors or high ammonia content), or not digestible at all (e.g., plastics). To overcome these challenges, innovative strategies for enhanced and economically favorable biogas production were proposed in this review. The strategies considered are commonly known physical pretreatment, rapid decompression, autohydrolysis, acid- or alkali pretreatments, solvents (e.g. for lignin or cellulose) pretreatments or leaching, supercritical, oxidative or biological pretreatments, as well as combined gasification and fermentation, integrated biogas production and pretreatment, innovative biogas digester design, co-digestion, and bio-augmentation. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas

  NARCIS (Netherlands)

  Buisonjé, de F.E.; Verheijen, R.

  2014-01-01

  Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.

 1. Cavitation for improved sludge conversion into biogas

  Science.gov (United States)

  Stoop, A. H.; Bakker, T. W.; Kramer, H. J. M.

  2015-12-01

  In several studies the beneficial influence of pre-treatment of waste activated sludge with cavitation on the biogas production was demonstrated. It is however, still not fully certain whether this effect should be mainly contributed to an increase in conversion rate of organics into biogas by anaerobic bacteria, and how much cavitation increases the total biogas yield. An increase in yield is only the case if cavitation can further disrupt otherwise inaccessible cell membrane structures and long chain organic molecules. In this study the influence of hydrodynamic cavitation on sludge that was already digested for 30 days was investigated. The total biogas yield could indeed be increased. The effect of the backpressure behind the venturi tube on the yield could not yet be established.

 2. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 3. Natural attenuation of biogas in landfill covers; Attenuazione naturale del flusso di biogas nella copertura superficiale delle discariche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cossu, R.; Privato, A.; Raga, R. [Padova Univ., Padova (Italy). IMAGE, Dipartimento di Idraulica, Marittima, Ambiente e Geotecnica; Zane, M. [SPINOFF S.R.L., Padova (Italy)

  2005-08-01

  In the risk evaluation of uncontrolled biogas emissions from landfills, the process of natural attenuation in landfill covers assumes a very important role. The capacity of biogas oxidation in the cover soils seems to be the most important control to mitigate the biogas emission during the aftercare period when the biogas collection system might fail. In the present paper laboratory experiences on lab columns to study the biogas oxidation are discussed. [Italian] Nella valutazione del pericolo di emissioni incontrollate di biogas da una discarica, il processo dell'attenuazione naturale della copertura superficiale assume un ruolo molto importante. La capacita' di ossidazione del biogas nel terreno di copertura sembra rappresentare il controllo piu' importante nella mitigazione di fughe incontrollate di biogas, soprattutto nel lungo periodo quando la captazione del biogas perde efficienza. Nel presente lavoro si riportano alcune esperienze di laboratorio per valutare l'ossidazione di metano in diverse tipologie di copertura.

 4. Biogas Filter Based on Local Natural Zeolite Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Satriyo Krido Wahono

  2014-02-01

  Full Text Available UPT BPPTK LIPI has created a biogas filter tool to improve the purity of methane in the biogas. The device shaped cylindrical tube containing absorbent materials which based on local natural zeolite of Indonesia. The absorbent has been activated and modified with other materials. This absorbtion material has multi-adsorption capacity for almost impurities gas of biogas. The biogas  filter increase methane content of biogas for 5-20%. The biogas filter improve the biogas’s performance such as increasing methane contents, increasing heating value, reduction of odors, reduction of corrosion potential, increasing the efficiency and stability of the generator.

 5. White Earth Biomass/Biogas Feasibility Study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Triplett, Michael

  2015-03-12

  The White Earth Nation examined the feasibility of cost savings and fossil energy reduction through the installation of biogas/biomass boiler at the tribal casino. The study rejected biogas options due to availability and site constraints, but found a favorable environment for technical and financial feasibility of installing a 5 MMBtu hot water boiler system to offset 60-70 percent of current fuel oil and propane usage.

 6. Increase of Bio-Gas Power Potential

  OpenAIRE

  V. Sednin; О. Kraetskaya; I. Prokoрenia

  2012-01-01

  The paper presents a review of industrial technologies for obtaining gas-synthesis which is applicable for bio-gas enrichment process. Comparative characteristics are given in the paper. The paper thoroughly considers a technology of dry methane conversion as the most expedient variant recommended for the application in this case. The bio-gas enrichment carried out during its production expands possibilities and efficiency of its application.

 7. Description of Measurements on Biogas Stations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ladislav Novosád

  2016-08-01

  Full Text Available This paper focuses mainly on performance analysis for three biogas stations situated within the territory of the Czech Republic. This paper contains basic details of the individual biogas stations as well as description of their types. It also refers to the general description of the measurement gauge involved, with specifications of its potential use. The final part of this paper deals with the analysis of course data obtained, with special regard to voltage, current, active power and reactive power data.

 8. Biogas plant Brelingen under self-construction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meier, K.

  Since July 1981, the first biogas plant of the biogas group of Hannover has been in operation. The plant has not only been constructed by means of self-construction method using partly used components (direct recycling), but it shall also make possible a biologically optimal and low cost gas production for heat generation as far as its operating method is concerned. The design of the plant is described and some of the first results are presented.

 9. The development of biogas technology in India

  Science.gov (United States)

  Chiranjivi, C.; Raviprasad, A.; Rao, K. V.

  Biogas from organic wastes is a potential renewable energy to meet the domestic energy needs in India. The fundamentals of bio-gasification by anaerobic digestion are presented. The production of biogas from cattle manure in small anaerobic digesters is discussed, illustrated by a popular digester model. The need for the development of community digesters for the needs of a village and its implications are mentioned. The research work on biogasification at Andhra University is summarized.

 10. Floating geomembrane cover improves biogas collection

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McMahon, J.

  2009-07-15

  Canadian corn products refiner, Casco Inc., recently upgraded a wastewater anaerobic digester at its automated corn wet milling facility on the St. Lawrence River, in Cardinal Ontario. The upgrade includes an improved floating and insulated geomembrane cover, designed and installed by Geomembrane Technologies Inc. The cover effectively streamlines biogas collection, improves biogas odour control and optimizes bioreactor heat retention. Casco's bulk volume fermenter (BVF) was designed and built in 1988 by ADI Systems Inc. It is limited to receiving 641,000 gallons of wastewater per day from several areas of the plant. Wastewater sludge is usually treated by anaerobic digestion. At Casco, raw solids are added directly to the BVF bioreactor, where they are digested, minimizing waste sludge handling. In essence, anaerobic digestion is a renewable energy source which converts wastewater to a methane- and carbon dioxide-rich biogas suitable for energy production, replacing fossil fuels. The insulated geomembrane cover captures and reclaims all the biogas from the treatment process that is going on inside the tank. Without a cover, the biogas would be released to the atmosphere. The new geomembrane cover collects an average of 236,000 cubic feet of biogas per day, at a 65 per cent methane concentration, from the BVF bioreactor. 2 figs.

 11. Biogas composition and engine performance, including database and biogas property model

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijstens, A.J.; Beuman, W.P.H.; Molen, M. van der; Rijke, J. de; Cloudt, R.P.M.; Kadijk, G.; Camp, O.M.G.C. op den; Bleuanus, W.A.J.

  2008-01-01

  In order to enable this evaluation of the current biogas quality situation in the EU; results are presented in a biogas database. Furthermore the key gas parameter Sonic Bievo Index (influence on open loop A/F-ratio) is defined and other key gas parameters like the Methane Number (knock resistance)

 12. Biogas composition and engine performance, including database and biogas property model

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijstens, A.J.; Beuman, W.P.H.; Molen, M. van der; Rijke, J. de; Cloudt, R.P.M.; Kadijk, G.; Camp, O.M.G.C. op den; Bleuanus, W.A.J.

  2008-01-01

  In order to enable this evaluation of the current biogas quality situation in the EU; results are presented in a biogas database. Furthermore the key gas parameter Sonic Bievo Index (influence on open loop A/F-ratio) is defined and other key gas parameters like the Methane Number (knock resistance)

 13. The production and use of biogas in 2012; Produktion och anvaendning av biogas aar 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-01

  This report presents an annual survey on the production and use of biogas. The survey aims to provide policy makers, industry associations, researchers, journalists, municipalities and the general public information on annual production and use of biogas. Statistics are used as the basis for Sweden's overall reporting of renewable energy to the EU and as a basis in various government investigations. In the present study, a total of 242 biogas-production plants have been identified in Sweden. These produced a total of 1,589 GWh of energy. The 242 biogas-producing plants were distributed by 135 wastewater treatment plants, 55 landfills, 26 farm biogas plants, 21 co-digestion plants and five industrial plants. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, manure, source separated food waste and waste from butchers and food industries. Energy crops constituted a very small fraction of the total substrate similarly no. The geographic distribution shows that most of the biogas production was centered in a few counties. Skaane, Stockholm and Vaestra Goetaland accounted for over 50 % of the country's biogas production.

 14. Replacing Natural Gas by Biogas — Determining the Bacterial Contamination of Biogas by PCR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiřina Čermáková

  2012-01-01

  Full Text Available A promising way of using biogas is to upgrade it to natural gas, which is referred to as Substitute Natural Gas (SNG or biomethane. Biomethane, or biogas, is produced by biological processes of harnessing the ability of microorganisms to degrade organic material to methane. Some of the microorganisms are aerosolized from the digester into the biogas; afterwards a bio-film is formed that attaches to the surfaces of the distribution pipes, and can find it was to the place where the end use of biogas takes place. This paper deals with the detection of microbial species in biogas, their influenceon corrosion and the potential risk that diseases can be spread via biogas using molecular techniques. Using molecular methods, we found that raw biogas contains about 8 million microorganisms per m3, which is most likely the result of microbial transmission from the anaerobic digestion process. Some bacterial species may contribute to the corrosion of pipelines and equipment; others are opportunistic pathogens that can cause toxic reactions. However, most bacterial species, more than 40 % in biogas, are still unknown, as is their influence on the digestion process and on human health. Further studies are needed to better understand the behavior of microorganisms in anaerobic digestion and to preventmicrobial-influenced corrosion and microbial dissemination.

 15. Vindmøller til små energisystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bindner, Henrik; Teodorescu, Remus; Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Der er et meget stort behov for teknologi, der kan skaffe el til små landsbyer, der ikke hidtil har haft adgang til el. Det vurderes, at op mod 2 mia. mennesker ikke har adgang til el. Det er først og fremmest folk i Afrika syd for Sahara, men også store områder af Asien og Latinamerika er endnu...

 16. Enhanced biogas recovery by applying post-digestion in large-scale centralized biogas plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Angelidaki, Irini; Hejnfelt, Anette; Ellegaard, L.

  2006-01-01

  The main objective of this study was to investigate the degradation efficiency of centralized biogas plants and provide guidance for the design of more efficient digester and post-digestion systems. These centralized biogas plants in Denmark digest manure together with organic waste from the food...... industry to generate biogas, which is used for electricity and thermal energy. A total of 20 such plants are currently active in Denmark, most of which were included in the investigation. From the plants, samples were obtained from various steps of the process. Samples were analysed and the residual biogas...... potential determined by batch post-digestion at various temperature levels. Results were correlated with plant characteristics and production statistics in order to judge the efficiency of various digestion concepts. A simplified model based on a two-step biogas production process was developed...

 17. CGM ApS Årsberetning til DANAK

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Chiffre, Leonardo

  Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler.......Denne årsberetning omfatter CGM ApS' akkrediterede virksomhed i kalenderåret 2003. Årsberetningen er udarbejdet til DANAK (Dansk Akkreditering, ErhvervsfremmeStyrelsen), som led i opfyldelsen af laboratoriets informationspligt i henhold til gældende regler....

 18. Appraisal of Biogas Potential of Biogas from Animal Dung in Saeedabad, Pakistan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AMJAD ALISHAH

  2017-07-01

  Full Text Available Pakistan is facing energy scarcity. The biogas is one of the renewable substitutes. It does not only overcome the energy scarcity but also harness the energy from animal dung which causes the CO2 emissions. The present study was done on the appraisal of potential of biogas from the dung of animals (Buffaloes, Cows, Goats and Sheep within the villages surrounded by Taluka Saeedabad. The purpose of the study was the energy potential of the biogas and the selection of the most suitable design and size of the biogas plant for the villagers. The present study also includes the domestic biogas plant economics. As per the estimation, total quantity of animal dung generated was about 129 tons/day, which can produce 3859 m3 of biogas per day. On the contrary, for cooking villagers require only 2748 m3 of biogas per day. Moreover, the surplus biogas of 1111 m3 per day can be used to produce electricity of 6666 kWh per day, which can fulfill the demand of about half of the population of villages under study. People are using firewood, cotton stalks, kerosene oil and LPG (Liquefied Petroleum Gas for cooking. Converting animal dung into the biogas not only reduces the consumption of the traditional fuels used (Firewood, Cotton Stalks, Kerosene Oil and LPG, but also prevents about 900 thousand tons of CO2 emissions into the environment. Additionally, a fixed dome biogas plant of 8-10 m3 size was recommended for each of the houses under study.

 19. Optimized construction of biogas plants; Optimierte Bauweise fuer Biogasanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-09-19

  Within the conference of the International Trade Fair for Biogas Plant Technology at 21st February, 2012 in Berlin, the following lectures were held: (1) Optimized dimensions of containers for small systems of liquid manure (Manfred Thalmann); (2) Microferm mini biogas plants (Bart Brouwer); (3) Fermentation of stackable biomass in rural biogas plant - The DeNaBa system (Christian Deterding); (4) The Sauter Biogas System for the fermentation of liquid manure, solid dung, and other residual materials (Stefan Sauter); (5) Bio-electricity: Controllable power generation by means of biogas plants (Matthias Sonnleitner); (6) Reduction of the effort and increase of the yield using UDR fixed bed technology (Alfred van den Berg); (7) Prestressed concrete container for biogas plants: Area of application - quality - options (Harald Feldmann); (8) Corrosion protection of agricultural and communal biogas plants (Michael Normann); (9) Fundamentals of efficient and effective flow generation in biogas plants (Kay Rotalski); (10) Rotary piston screw pistons and eccentric screw pumps (Thorsten Gilles).

 20. studies on biogas production from fruits and vegetable waste 115

  African Journals Online (AJOL)

  DR. AMINU

  The techniques used for the conversion of organic materials to biogas ... The carbon dioxide and hydrogen sulphide in the biogas are undesirable. They are removed for ... acids, chemical oxygen demand (COD), total solid. (Ts), volatile liquids ...

 1. Biogas upgrading to biomethane. Proceedings; Biogasaufbereitung zu Biomethan. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-12-05

  Within the 6th Hanauer Dialogue 'Biogas upgrading to biomethane' at 21st February, 2008, the following lectures were held: (a) Processing of biogas - an introduction (Michael Beil); (b) The climate protecting targets of the Federal Republic of Germany: Which role will play the upgrading of biogas, and which legal boundary conditions are created by the Federal Government? (Uwe Holzhammer); (c) Future strategy: CH{sub 4} grids (Juergen Schmid); (d) Biogas upgrading and biomethane utilization in Sweden (Anneli Petersson); (e) Biogas upgrading and utilization of bio methane in Switzerland (Arthur Wellinger); (f) Biogas upgrading by means of pressure swing adsorption (Alfons Schulte-Schulze Berndt); (g) Biogas upgrading by means of pressurized water washing (Ulf Richter); (h) Biogas upgrading for feeding in public grids. The case of biogas plant Bruck a.d. Leitha (Michael Harasek); (i) Biogas upgrading by means of chemical absorption according to the LP Cooab process (Jerome van Beek); (j) Practical experiences in unpressurized amine washing MT bio methane (Karsten Wuensche); (k) Biogas upgrading by means of organic physical washing with HAASE biogas amplifiers (Roland Kahn); (l) Upgrading using cryogenic technology; the GPP registered -system (Jeroen de Pater); (m) Micro Gas Distribution Systems: Alternatives to biogas upgrading and grid injection (Michael Beil, Bernd Krautkremer); (n) Feeding of exchange gas. The case of project Straelen and Kerpen (Frank Schaefer); (o) Feeding of biogas from the view of grid operators (Norbert Nordmeyer); BIOGASMAX: Biogas as Vehicle Fuel - Market Expansion to 2020 Air Quality (Michael Beil, Uwe Hoffstede); (p) Study: Feeding of biogas into the natural gas distribution system (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe).

 2. Biogas Production Using Anaerobic Biodigester from Cassava Starch Effluent

  OpenAIRE

  Sunarso, S.; B Budiyono; Siswo Sumardiono

  2010-01-01

  IKMs’ factory activity in Margoyoso produces liquid and solid wastes. The possible alternative was to use the liquid effluent as biogas raw material. This study focuses on the used of urea, ruminant, yeast, microalgae, the treatment of gelled and ungelled feed for biogas production, pH control during biogas production using buffer Na2CO3, and feeding management in the semi-continuous process of biogas production that perform at ambient temperature for 30 days. Ruminant bacteria, yeast, urea, ...

 3. State of development of biogas production in Europe

  OpenAIRE

  Torrijos, Michel

  2016-01-01

  The share of renewable energies in electricity production is still low in Europe but there is a political will to increase it in the future by the development of solar and wind energies but also by the development of electricity production from biogas. Biogas production from solid waste is developing in Europe but with important differences between countries. Germany is from far the country where biogas industry is the most developed with 62% of the European biogas plants. However, the latest...

 4. Øresundsmetro i relation til turisme og kultur samt i relation til øresundsudviklingen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyck, Lise

  I 2011 blev det meddelt, at EU vil give match-finansiering til en forundersøgelse af mulige samfundsmæssige konsekvenser af en etablering af en Øresundsmetro, det vil sige EU vil matche finansieringen fra Københavns Kommune og Malmø Stad. Forundersøgelsen omfatter en række delrapporter med relati...

 5. Tilsætning af uorganisk og organisk kobber til smågrisefoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maribo, Hanne; Poulsen, Hanne Damgaard

  2011-01-01

  eller 90 mg/kg. Der var dog tendens til højere produktionsværdi ved anvendelse af kobberlysin sammenlignet med kobbersulfat ved en dosering på 35 mg/kg, men samme effekt blev ikke fundet ved at sammenligne de to grupper, hvor foderet indeholdt henholdsvis 35 mg/kg kobbersulfat og 50 mg/kg kobberlysin...

 6. Farvel til fabriksundervisning, goddag til fremtidens fleksible læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  2011-01-01

  Erhvervslivets mantra om innovation forgrener sig langt ind i uddannelsessystemet. Den innovative skole er tidens herskende ideal, og det sætter sine tydelige spor på skolens nye fleksible og futuristiske rum. Den skal indbyde til nytænkning og gøre op med det gamle. Men skaber innovationsboomet ...

 7. Study of biogas storage; Biogas no chozo ni kansuru kenkyu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fujii, I.; Kimura, T.; Umeda, H. [Meiji University, Tokyo (Japan)

  1997-11-25

  Study was made on the storage method of a methane component in biogas mainly composed of CO2 and methane gases. Methane clathrate as molecular complex is one kind of clathrate compounds. Eight methane gas molecules are absorbed into 46 water molecules, or methane gas of 216 l is absorbed into water of 1 l, resulting in considerable compact methane storage. Although methane clathrate is usually stable only under a condition of low temperature and high pressure, its formation equilibrium shifts toward a low pressure/high temperature side by adding additives such as amine, ether and ketone. Acetone can shift formation pressure from 30 to 10atm at 1degC, and formation temperature from 1 to 10degC at 30atm. Although methane liquefaction is also an efficient storage method, it requires liquefaction temperature and pressure of -83degC and 45.6atm, respectively. The distance between methane molecules in clathrate lattice can be more shortened than that in high- pressure charged gas, suggesting higher storage efficiency. The study result showed that the handling of methane clathrate is possible around room temperature and pressure. 7 refs., 5 figs.

 8. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  I erkendelse af, at lederen meget vanskeligt kan fungere som coach i rendyrket form, vil forfatteren diskutere de særlige udfordringer, der ligger i at være leder og coach på én gang. Som fundament til forståelse af coaching og lederskab tages udgangspunkt i en beskrivelse af coachingens tre gene...... den stigende nødvendighed i, at lederen kan fungere dialogorienteret og mod udvikling af den relationsskabte organisation (jf. Helth i denne bog)....

 9. Lovbestemt delegation af forvaltningsvirksomhed til private

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  2013-01-01

  Forvaltningsretten regulerer forvaltningsmyndigheder, når disse udøver forvaltningsvirksomhed. I nogle tilfælde bestemmes det ved lov, at private skal udføre forvaltningsvirksomhed. Dette betyder imidlertid ikke, at forvaltningsretten samtidig automatisk følger med. Artiklen analyserer, hvordan...... forvaltningsvirksomhed udøves af private på grundlag af lov, og konstaterer, at forvaltningsretten kun i begrænset omfang sikrer borgernes retsstilling, når der træffes afgørelser mv. Retsstillingen kritiseres, og der angives forslag til, hvordan forvaltningsretten kan komme tilbage på banen, når private træffer...

 10. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 11. Når kommunikationsarbejde bliver til administration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Bidraget undersøger effekter af institutionaliseringen af arbejdet med kommunikation på det offentlige hospital. Gennem en empirisk undersøgelse udforskes det organisatoriske maskinrum, hvor kommunikationsarbejde integreres i hospitalet: Hvordan gøres arbejdet med kommunikation til en organisator...... organisatorisk opgave, der kan kvalificeres adskilt fra den sundhedsfaglige kerneopgave? Argumentet er, at samfundets kalden på bedre kommunikation i sundhedsvæsnet besvares med institutionaliseringer af kommunikation, der iværksætter administrative praksisser....

 12. Systemleverancer i byggeriet - en udredning til arbejdsbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Hans; Beim, Anne; Tølle, Martin;

  fagdiscipliner. Eksempler på systemleverancer er hele facader, integrerede loftssystemer, færdigbyggede badekabiner eller måske oven i købet komplette huse. Den moderne systemleverance skal kunne tilpasses specifikke funktionsbehov, opfylde særlige æstetiske krav og kunne fremstilles i en industriel proces...... en grundlæggende diskussion af de centrale begreber på området: systemleverance, systemleverandør, industrialisering, mass-customization, arkitektonisk kvalitet mv. I rapporten er også i et antal scenarier beskrevet hvordan forskellige byggeforløb med anvendelse af systemleverancer kan komme til...

 13. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 14. Fra professorvælde til regnearkstyranni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  2015-01-01

  Med autoetnografisk afsæt analyseres det danske universitets transformation fra autonom akademia til hierarkisk styret koncern. Analysen gennemføres gennem et videnskabsteoretisk og institutionelt perspektiv. Videnskabsteoretisk forstås forandringen som opløsning af idealet om videnskabelig...... selvstyre for at give eksterne interessenter afgørende indflydelse ud fra et konkurrencestatsligt nytteperspektiv. I denne proces er de universitære forskeres arbejdsbetingelser ændret markant i konsekvens af, at deres mission i mindre omfang er at være uafhængige og kritiske skabere af viden i sandhedens...

 15. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle......- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber giver vi praksisnære bud på, hvordan apps på forskellig vis kan indbygges i fagundervisningen....

 16. En introduksjon til Gap-modellen

  OpenAIRE

  Ranglund, Ole Jørgen

  2014-01-01

  GAP-modellen, som er forankret i det dominerende persepsjonspsykologiske perspektivet innen tjenesteforskningen, kan ofte være et velegnet redskap til bruk i organisasjoners kvalitetsrettede arbeid. Modellen, som har blitt forandret flere ganger, ble utviklet på midten av 1980-tallet (Parasuraman, Zeithaml og Berry 1985). Etter at forskning på tjenester for alvor skjøt fart litt ut på 1980-tallet har Gap-modellen vært sentral, og etter hvert har modellen fått hegemoni (Lindquist og Persson 19...

 17. Sustainable supply of biogas in Germany; Nachhaltige Biogasbereitstellung in Deutschland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Erler, Ronny [DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH, Freiberg (Germany). Bereich Biogastechnologie; Ball, Thomas; Kiefer, Joachim [Technologiezentrum Wasser (Germany). Abt. Grundwasser und Boden; Dresen, Boris [Fraunhofer-Institut UMSICHT (Germany). Themenbereich Ressourcenmanagement; Koeppel, Wolfgang [DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe (Germany). Gruppe Systeme und Netze

  2013-04-15

  The supply of certain substrates for biogas production is partly controversial discussed: 'Tank-or-plate' discussions, maize cultivation of the landscape and so forth. The research project 'Potential study for the sustainable production and supply of gaseous, renewable energy in Germany (Biogas Atlas)' examines the potentials of biogas production under consideration of various sustainability factors.

 18. Status and prospects of biogas energy use in Ukraine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geletukha, G.; Kucheruk, P.; Matveev, Yu. [Scientific Engineering Center ' Biomass' , Kiev (Ukraine)

  2007-07-01

  The biogas technology in Ukraine is in the very beginning of the development. There are number of the barriers which hamper the development despite big biogas production potential in the country. The importance of the biogas activities in the country rises in connection with Kyoto protocol, which was ratified by Ukrainian Parliament. (orig.)

 19. Development, Operation, and Future Prospects for Implementing Biogas Plants

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lybæk, Rikke

  2014-01-01

  of developing new gas boosters to support a further development of the biogas sector. The chapter ends with a discussion of new trends in biogas production, for example, how new organizational models can be designed as well as how the use of alternative boosters—like blue biomass—can be applied. Finally, biogas...

 20. Asynchronous Distributed Control of Biogas Supply and Multienergy Demand

  NARCIS (Netherlands)

  Alkano, Desti; Scherpen, Jacquelien M.A.; Chorfi, Younes

  2017-01-01

  In this paper, we study the coordination between biogas producers who can use the biogas themselves, exchange biogas with their neighbors, or deliver it to the various energy grids, such as the low pressure gas grid or the power grid. These producers are called prosumers. In this setting, gas storag

 1. PROSES BRAZING Cu-Ag BERBAHAN BAKAR BIOGAS TERMURNIKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Kusrijadi

  2015-01-01

  Full Text Available Pemanfaatan biogas sebagai salah satu alternatif bahan bakar  pada proses brazing merupakan langkah diversifikasi biogas, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan keramahan teknologi. Permasalahan yang bersifat teknis dan menjadi kendala dalam pemanfaatan biogas ini adalah rendahnya konsentrasi CH4 dikarenakan adanya pengotor utama berupa air, karbondioksida dan asam disulfida. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu  tahap  pressureized storage process meliputi pemisahan komponen pengotor yang terdapat dalam biogas melalui teknik absorbsi sehingga dihasilkan biogas yang berkualitas gas alam terbarukan dan proses injeksi ke dalam suatu tangki penyimpanan, dan tahap selanjutnya adalah menggunakan biogas tersebut pada proses brazing logam Cu (tembaga dengan bahan tambah Ag (silver. Analisis hasil brazing dilakukan melalui analisis struktur mikro (metalografi untuk melihat kualitas tampak dari hasil brazing, serta analisis kekerasan mikro dan analisis parameter fisik standar terhadap hasil proses brazing. Penelitian ini telah menghasilkan perangkat alat pemurnian biogas yang dapat memurnikan biogas menjadi metana mendekati 100% dan sistem pengemasan (storage system  biogas bertekanan hingga 2 bar. Dari hasil analisis struktur mikro dan uji kekerasan mikro diketahui bahwa hasil proses brazing dengan biogas menghasilkan kualitas yang sama dengan hasil proses brazing dengan gas acetylene sehingga disimpulkan bahwa biogas dapat menjadi bahan bakar alternatif untuk proses brazing, khususnya untuk logam Cu dengan bahan tambah Ag.  Kata kunci : Biogas, Pressureized Storage, Brazing

 2. Biogas in agriculture. Status and prospects. Proceedings; Biogas in der Landwirtschaft. Stand und Perspektiven. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  Within the congress of the Agency for Renewable Resources (Guelzow, Federal Republic of Germany) and the Association for Technology and Structures in Agriculture (Darmstadt, Federal Republic of Germany) at 20th-21st September, 2011 in Goettingen (Federal Republic of Germany) the following lectures and posters were presented: (1) Perspectives of using biogas as a part of the German power supply (Stefan Rauh); (2) Development of biogas in Europe (Marc Fleureck); (3) Biology of methanogenic archaea and its significance for the microbial process control in biogas plants (Helmut Koenig); (4) Efficiency and behaviour of enzymes in the biogas process (Monika Heiermann); (5) Trace elements in NaWaRo biogas plants for balancing substrate limited deficiency symptoms and stabilizing the fermentation process (Hans Oechsner); (6) EEG - Actual developments for biogas (Ulrich Keymer); (7) Utilization of thermal energy from cogeneration in the practice - Experiences from the view of an environmental expert (Michael Hub); (8) Innovations in the legal aspects of the production and utilization of biogas (Hartwig von Bredow); (9) Damages and deficiencies at biogas plants (Waldemar Gruber); (10) Learning from accidents, damages and their causes as well as their correctives in the operation of biogas plants - Reports from the practice (Wolfgang Horst Stachowitz); (11) Causes and avoidance of container damages by means of biocorrosion (Jan Kuever); (12) Anaerobic degradation of cellulosic substrates - Bionic implementation of the forestomach sysem of a ruminant (Dirk Weichgrebe); (13) Fermentation of renewable raw materials in the up flow procedure (Jan Mumme); (14) Two-phase pressure fermentation for feeding into natural gas grids (Andreas Lemmer); (15) Requirements and potential of sugar beets for fermentation (Christa Hoffmann); (16) Innovation in the area of power beets (Andreas von Felde); (17) Optimization of manuring with fermentation residues in order to reduce the nitrogen

 3. Household Biogas Digesters—A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad J. Taherzadeh

  2012-08-01

  Full Text Available This review is a summary of different aspects of the design and operation of small-scale, household, biogas digesters. It covers different digester designs and materials used for construction, important operating parameters such as pH, temperature, substrate, and loading rate, applications of the biogas, the government policies concerning the use of household digesters, and the social and environmental effects of the digesters. Biogas is a value-added product of anaerobic digestion of organic compounds. Biogas production depends on different factors including: pH, temperature, substrate, loading rate, hydraulic retention time (HRT, C/N ratio, and mixing. Household digesters are cheap, easy to handle, and reduce the amount of organic household waste. The size of these digesters varies between 1 and 150 m3. The common designs include fixed dome, floating drum, and plug flow type. Biogas and fertilizer obtained at the end of anaerobic digestion could be used for cooking, lighting, and electricity.

 4. Monitoring and controlling the biogas process

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahring, B.K.; Angelidaki, I. [The Technical Univ. of Denmark, Dept. of Environmental Science and Engineering, Lyngby (Denmark)

  1997-08-01

  Many modern large-scale biogas plants have been constructed recently, increasing the demand for proper monitoring and control of these large reactor systems. For monitoring the biogas process, an easy to measure and reliable indicator is required, which reflects the metabolic state and the activity of the bacterial populations in the reactor. In this paper, we discuss existing indicators as well as indicators under development which can potentially be used to monitor the state of the biogas process in a reactor. Furthermore, data are presented from two large scale thermophilic biogas plants, subjected to temperature changes and where the concentration of volatile fatty acids was monitored. The results clearly demonstrated that significant changes in the concentration of the individual VFA occurred although the biogas production was not significantly changed. Especially the concentrations of butyrate, isobutyrate and isovalerate showed significant changes. Future improvements of process control could therefore be based on monitoring of the concentration of specific VFA`s together with information about the bacterial populations in the reactor. The last information could be supplied by the use of modern molecular techniques. (au) 51 refs.

 5. Optimization of biogas production from manure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaparaju, Prasad Laxmi-Narasimha; Boe, Kanokwan; Buendia, Inmaculada M.

  The main objective of the project was to improve biogas production from manures. This objective was addressed by investigating 1) the effect of different reactor configurations, 2) operational procedures, aiming to selectively retain/return degradable material in the reactor and 3) different...... process at 90/10, 80/20, 70/30, 50/50 or 30/70% volume distribution could produce 11-17.8% more biogas compared to single CSTR process under similar operating conditions. The increased biogas production was mainly from the second reactor of the serial process, which accounted for 16-18% of the total...... biogas production. At 13/87 ratio, no significant increase in biogas production was noticed. Both single and serial CSTR processes were stable when operated 90/10, 80/20, 70/30 or 50/50% volume distributions and also during an organic pulse load (19.6 to 65.3 g/l reactor volume). Results from pilot...

 6. Analysis of operational methane emissions from pressure relief valves from biogas storages of biogas plants.

  Science.gov (United States)

  Reinelt, Torsten; Liebetrau, Jan; Nelles, Michael

  2016-10-01

  The study presents the development of a method for the long term monitoring of methane emissions from pressure relief valves (PRV(1)) of biogas storages, which has been verified during test series at two PRVs of two agricultural biogas plants located in Germany. The determined methane emission factors are 0.12gCH4kWhel(-1) (0.06% CH4-loss, within 106days, 161 triggering events, winter season) from biogas plant A and 6.80/7.44gCH4kWhel(-1) (3.60/3.88% CH4-loss, within 66days, 452 triggering events, summer season) from biogas plant B. Besides the operational state of the biogas plant (e.g. malfunction of the combined heat and power unit), the mode of operation of the biogas flare, which can be manually or automatically operated as well as the atmospheric conditions (e.g. drop of the atmospheric pressure) can also affect the biogas emission from PRVs.

 7. Investigation of factors influencing biogas production in a large-scale thermophilic municipal biogas plant

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weiss, Agnes; Jerome, Valerie; Freitag, Ruth [Bayreuth Univ. (Germany). Chair for Process Biotechnology; Burghardt, Diana; Likke, Likke; Peiffer, Stefan [Bayreuth Univ. (Germany). Dept. of Hydrology; Hofstetter, Eugen M. [RVT Process Equipment GmbH, Steinwiesen (Germany); Gabler, Ralf [BKW Biokraftwerke Fuerstenwalde GmbH, Fuerstenwalde (Germany)

  2009-10-15

  A continuously operated, thermophilic, municipal biogas plant was observed over 26 months (sampling twice per month) in regard to a number of physicochemical parameters and the biogas production. Biogas yields were put in correlation to parameters such as the volatile fatty acid concentration, the pH and the ammonium concentration. When the residing microbiota was classified via analysis of the 16S rRNA genes, most bacterial sequences matched with unidentified or uncultured bacteria from similar habitats. Of the archaeal sequences, 78.4% were identified as belonging to the genus Methanoculleus, which has not previously been reported for biogas plants, but is known to efficiently use H{sub 2} and CO{sub 2} produced by the degradation of fatty acids by syntrophic microorganisms. In order to further investigate the influence of varied amounts of ammonia (2-8 g/L) and volatile fatty acids on biogas production and composition (methane/CO{sub 2}), laboratory scale satellite experiments were performed in parallel to the technical plant. Finally, ammonia stripping of the process water of the technical plant was accomplished, a measure through which the ammonia entering the biogas reactor via the mash could be nearly halved, which increased the energy output of the biogas plant by almost 20%. (orig.)

 8. Transformering af traditionel undervisning til e‐læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godsk, Mikkel; Rossen, Dorte Sidelmann

  2010-01-01

  E‐læringsenheden, Aarhus Universitet, fik i 2008 tildelt puljemidler til projektet "go online" i kølvandet på Videnskabsministeriets nationale strategi for ikt‐støttet læring. Projektet havde til formål at etablere et samlet tilbud for undervisere ved AU om transformering af traditionel undervisn...

 9. Eksperimentel bakteriofagterapi til behandling af kronisk Pseudomonas aeruginosaotitis hos hund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moodley, Arshnee; Mølgaard, Jesper

  2016-01-01

  Vi beskriver en case med anvendelsen af bakteriofager til behandling af kronisk otitis forårsaget af multiresistente Pseudomonas aeruginosa som en sidste behandlingsmulighed før aflivning. Trods gentagne behandlinger, både topikalt og systemisk, med op til seks forskellige antibiotika over en...

 10. Varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper

  Som noget relativt nyt er der i bygningsreglementet indført krav til efterisolering af bygningsdele i forbindelse med den løbende renovering, som fx udskiftning af en tagbelægning. Hvor meget påvirker det netto-varmeforbruget frem til 2050, hvis der fortsættes med de gældende regler, og hvilken e...

 11. Når værk bliver til vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albinus, Lars

  2008-01-01

  Artiklen undersøger hvorledes kunst, der anvendes i religionens eller den politiske ideologis tjeneste, kan føre til vold og dermed mister den åbenhed og flertydighed, der overhovedet gør den til kunst. Emnerne er den europæiske hofnar, islam og Rote Armée Fraktion. De teoretiske indfaldsvinkler ...

 12. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sands...

 13. Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Lund, Peter; Puggaard, Liselotte

  2010-01-01

  Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til malkekøer kan reduceres i forhold til den nu værende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed. Udgivelsesdato: Juni...

 14. Teknologisk roadmap viser vej til vækstteknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ricard, Lykke Margot

  2013-01-01

  Hvilke teknologier er fremtidens vækstteknologier, som skal begunstiges med offentlige investeringer? Det har de nye EU-roadmap 2020-processer vist sig overlegne til at udpege – ikke mindst i forhold til den tidligere udskældte picking the winners-strategi. I roadmap-processerne kortlægges koordi...

 15. Skal hovedstaden sande til i trængsel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Buus; Nielsen, Otto Anker

  2013-01-01

  Trængselsproblemerne i hovedstadsområdet vil blive markant forværret de næste år. Selv Trængselskommissionens omfattende pakke af forslag er langtfra tilstrækkelig til at løse problemerne. Der skal mere visionære beslutninger til....

 16. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 17. "Hvordan er det gået til?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2004-01-01

  Forsimplede farmakologiske teorier kommer til kort. At lære at blive hasbruger er en kompliceret, social proces. Howard S. Beckers klassiske artikel fra 1953 om emnet introduceres.......Forsimplede farmakologiske teorier kommer til kort. At lære at blive hasbruger er en kompliceret, social proces. Howard S. Beckers klassiske artikel fra 1953 om emnet introduceres....

 18. Er kvinder på vej til at blive rugemaskiner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2017-01-01

  Interview til Dr Kultur om serien og bogen "The Handmaid's Tale" i anledning af Lindhardt og Ringhofs genudgivelse af den danske oversættelse "Tjenerindens fortælling"......Interview til Dr Kultur om serien og bogen "The Handmaid's Tale" i anledning af Lindhardt og Ringhofs genudgivelse af den danske oversættelse "Tjenerindens fortælling"...

 19. Fra viden til velfærd 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  UCC’s forskning er praksisforskning. Det er anvendelig forskning, der med teorier og metoder går helt tæt på professionernes daglige arbejde. Derfor er resultaterne af vores forsknings- og udviklingsprojekter ofte med til at skabe forandringer i hverdagen. Forskningen bidrager dermed både til vid...

 20. En Praktisk Stokastisk Tilgang til Activity-Based Costing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  Økonomistyringslitteraturen forudsætter som udgangspunkt en deterministisk tilgang til alle inddata. Dette gælder også i relation til ABC. Imidlertid vides, at stort alle beslutninger indeholder en mængde usikre forhold. Men hvorfor inddrage usikkerhed i beslutninger, f.eks. ved at fitte en sands...

 1. Production and use of biogas year 2009; Produktion och anvaendning av biogas aar 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-11-15

  In the present study, a total of 230 biogas-producing sites were identified. These produced a total of 1363 GWh of energy. The 230 biogas-producing plants were distributed in 136 sewage treatment plants, 57 landfills, 21 co-digestion plants, four industries and 12 farm sites. The number of upgrading plants amounted to 38 and at seven locations injection of upgraded biogas into the natural gas network took place. 44% of the biogas generated in sewage treatment plants, 25% were produced in landfills, 22% of co-digestion plants, 8% in industrial plants and 1% on farm installations. The total biogas production in 2009 was slightely higher than last year, but the division between the different plant types has changed. Production increased for co-digestion plants and farm installations, while production was relatively unchanged for sewage treatment plants. Production in landfills and industrial sites decreased compared with 2008. A larger proportion of the biogas came to use in 2009 compared with previous years. 667 GWh (49%) was used for heating, which also includes heat loss, 488 GWh (36%) were upgraded, 64 GWh (5%) of electricity was generated and 135 GWh (10%) was torched. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, source separated food waste and waste from food industry. In addition to biogas, co-digestion plants and the farm plants together produced 537 403 tonnes (wet weight) biofertilizer, and the waste water treatment plants 214 000 tonnes (dry weight) sludge. The provincial breakdown shows that biogas production was greatest in metropolitan areas

 2. Enzymatisk omestring til produktion af biodiesel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjerbæk, Lene

  2007-01-01

    Biodiesel er i dag sammen med bioethanol et bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin netto CO2-emission til atmosfæren og lagrene af fossilt brændstof kan strækkes. På verdensplan forventes der en produktion af biodiesel på 7,9 mio. tons i 2007. Ved den industrielle fremstilling af...... biodiesel benyttes i dag kemiske katalysatorer såsom H2SO4, NaOH, MeONa eller KOH, der efterfølgende fjernes fra den producerede biodiesel med store mængder vand og derved produceres store mængder spildevand. Ved at benytte enzymer i processen kan man reducere mængden af spildevand, der skal renses. Enzymer...... benyttes ikke i de eksisterende processer, men det forventes, at udviklingen af processerne vil øge deres anvendelse i biodieselproduktion. I artiklen præsenteres fordele og ulemper ved anvendelse af enzymer til biodiesel produktion....

 3. Biogas. Present situation and future potential; Biogas. Nulaege och framtida potential

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordberg, Ulf [Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden)

  2006-12-15

  The report contains a general overview of present technology concerning production of biogas through anaerobic breakdown of easily recycled organic material as well as implementation areas for biogas. The work has been done in three parts: description of present situation, technical limitations and development efforts, synthesis. In Sweden there are more than 220 biogas plants for handling crops, sludge and organic residue material. Production of biogas occurs primarily at sewage treatment plants and landfills. Total capacity in 2004 was approx. 300,000 m{sup 3} anaerobic chamber volume, of which approx. 73% was utilised. Planned increase in capacity was approx. 125,000 m{sup 3} or approx. 42%.The substrate brought to the plants was comprised of approx. 45% manure, 30% offal, 10% biowaste from households and 15% other substrates. Calculations based on the energy content of input substrate indicate that approx. 10% of the gas was from manure, 65% from offal, 25% from household waste and 5% from other substrates. In 2005 a total of 1,5 TWh of biogas was produced in Sweden. Biogas is used primarily for heating purposes followed by use as vehicle fuel and in electricity production. More than 55 GWh is torched away. Sewage treatment plants are not included. Interest in using biogas as fuel has increased. The theoretical biogas potential in Sweden has been calculated to be 14-17 TWh per year, of which approx. 80% is found in agriculturally related biomass. Approximately 3 TWh originates from various types of household and industrial waste. Generally it can be said that there is a large potential for improvement and increased efficiency within the whole chain of substrate collection, preparatory treatment of substrates, operational control of biogas plants, upgrade/treatment and use of gas as well as spreading and use of biofertilizer. The greatest increase in substrate will come from the amount of crops from the agricultural sector. The contacts between farmers and plant

 4. Effect of pressure on biogas production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet ERYAŞAR

  2009-02-01

  Full Text Available In facilities in which biogas systems are installed biogas is not produced and consumed simultaneously. Therefore, biogas produced when there is no consumption should be stored. Low pressure gasometers with 1- 1,5 kPa value are preferred in the rural area and when needed pressurizer is added to the system. When the pressure which gas production and usage require is provided by natural ways without usage of an added pressurizer, a respectively high pressure atmosphere can be seen. In this study, the effects of different low pressures on anaerobic fermentation of cattle manure were experimentally analyzed. Fermentation experiment which was carried out with 9 reactors with fed-batch type, 3 parallels in pressures of 19.6 kPa, 9.5 kPa and 1.5 kPa continued 60 days at 35 ºC. The acquired experimental data was subjected to LSD test in P

 5. Biogas Digester with Simple Solar Heater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kh S Karimov

  2012-10-01

  Full Text Available ABSTRACT: In this research work, the design, fabrication and investigation of a biogas digester with simple solar heater are presented. For the solar heater, a built-in reverse absorber type heater was used. The maximum temperature (50°C inside the methane tank was taken as a main parameter for the design of the digester. Then, the energy balance equation for the case of a static mass of fluid being heated was used to model the process. The parameters of thermal insulation of the methane tank were also included in the calculations. The biogas digester consisted of a methane tank with built-in solar reverse absorber heater to harness the radiant solar energy for heating the slurry comprising of different organic wastes (dung, sewage, food wastes etc.. The methane tank was initially filled to 70% of its volume with organic wastes from the GIK institute’s sewage. The remaining volume was filled with sewage and cow dung from other sources. During a three month period (October-December, 2009 and another two month period (February-March, 2010, the digester was investigated. The effects of solar radiation on the absorber, the slurry’s temperature, and the ambient temperature were all measured during these investigations. It was found that using sewage only and sewage with cow dung in the slurry resulted in retention times of four and two weeks, respectively. The corresponding biogas produced was 0.4 m3 and 8.0 m3, respectively. Finally, this paper also elaborates on the upgradation of biogas through the removal of carbon dioxide, hydrogen sulphide and water vapour, and also the process of conversion of biogas energy into electric powerABSTRAK: Kajian ini membentangkan rekabentuk, fabrikasi dan penyelidikan tentang pencerna biogas dengan pemanas solar ringkas. Sebagai pemanas solar, ia dilengkapkan dengan penyerap pemanas beralik. Suhu maksimum(50oC di dalam tangki metana telah diambil sebagai parameter utama rekabentuk pencerna. Dengan menggunakan

 6. The optimal size for biogas plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walla, C.; Schneeberger, W. [Department of Economics and Social Sciences, Institute of Agricultural and Forestry Economics, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, Gregor-Mendel-Strasse 33, 1180 Vienna (Austria)

  2008-06-15

  The costs of biogas and electricity production from maize silage in relation to plant size are investigated in this paper. A survey of manufacturers' engineering data was conducted to derive a reliable relationship between the capacity of a combined heat and power (CHP) unit and its electrical efficiency. Then a model was developed to derive cost curves for the unit costs of biogas and electricity production and for the transport costs for maize silage and biogas slurry. The least-cost plant capacity depends to a great extent on the local availability of silage maize, and ranges in the model calculations from 575 to 1150 kW{sub el}. Finally, the paper deals with the optimum operating plant size due to the investment support available and the graduated tariff for green electricity in Austria. (author)

 7. Enhancing biogas production from recalcitrant lignocellulosic residue

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tsapekos, Panagiotis

  Lignocellulosic substrates are abundant in agricultural areas around the world and lately, are utilized for biogas production in full-scale anaerobic digesters. However, the anaerobic digestion (AD) of these substrates is associated with specific difficulties due to their recalcitrant nature which...... solution for augmented biomass solubilization without causing inhibition to the mandatory anaerobic methanogenic community. Based on the initial microbial analysis, the bioaugmentation with the typically abundant in AD systems C. thermocellum was examined in biogas reactors fed with wheat straw...... be periodically applied in biogas reactors in order to extract the residual methane from the amassing materials and avoid potential accumulation. Additionally, the facultative anaerobic Melioribacter roseus was inoculated in a replicate CSTR following different bioaugmentation strategies, either strictly...

 8. Energetic and economic limitations of biogas utilization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klimm, A.; Fleischhauer, W.J.

  1986-01-01

  Economic efficiency of biogas conversion plants can only be achieved from approximately 60% gas exploitation on. That presupposes use of gas in the farm itself beyond household needs, for instance to dry grain, or for supply to third parties. To secure the desired high exploitation level, it is important to remember, the animals must stay in their shelters also in summer, because this is the only way of safeguarding an appropriate supply of biomaterial. To use biogas in the household alone means also to be contented with a gas yield of little more than 40%. Biogas conversion plants for a stock of 50 to 100 large cattle must largely be erected by self-construction from, partly, used plant components. This is the only way of securing that the plant pays, for the purchase of a new plant requires some 40,000 marks additional capital.

 9. CONSIDERATIONS OVER A BIOGAS PLANT COMPONENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana DUMITRU

  2014-04-01

  Full Text Available This paper starts from the conviction that one of the main environmental problems of today’s society is the continuously increasing production of organic wastes. In many countries, sustainable waste management have become major political priorities in order to reduce pollution and greenhouse gas emissions and to avoid, as much as possible, global climate changes. This problem becomes more and more present in our country too. Production of biogas through anaerobic digestion of animal manure and slurries as well as of a wide range of digestible organic wastes, converts these substrates into renewable energy and offers a natural fertiliser for agriculture. That is why we consider that biogas plants will be more and more used in the future. In this paper we show the different stages which must be operated in a biogas plant and the problems which can be met in each of them.

 10. Renewable Hydrogen Potential from Biogas in the United States

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saur, G.; Milbrandt, A.

  2014-07-01

  This analysis updates and expands upon previous biogas studies to include total potential and net availability of methane in raw biogas with respect to competing demands and includes a resource assessment of four sources of biogas: (1) wastewater treatment plants, including domestic and a new assessment of industrial sources; (2) landfills; (3) animal manure; and (4) a new assessment of industrial, institutional, and commercial sources. The results of the biogas resource assessment are used to estimate the potential production of renewable hydrogen from biogas as well as the fuel cell electric vehicles that the produced hydrogen might support.

 11. Ultrasound assisted biogas production from landfill leachate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oz, Nilgün Ayman, E-mail: nilgunayman@comu.edu.tr; Yarimtepe, Canan Can

  2014-07-15

  Highlights: • Effect of low frequency ultrasound pretreatment on leachate was investigated. • Three different ultrasound energy inputs (200, 400 and 600 W/l) was applied. • Low-frequency ultrasound treatment increased soluble COD in landfill leachate. • Application of ultrasound to leachate increased biogas production about 40%. • Application of ultrasound to leachate increased total methane production rate about 20%. - Abstract: The aim of this study is to increase biogas production and methane yield from landfill leachate in anaerobic batch reactors by using low frequency ultrasound as a pretreatment step. In the first part of the study, optimum conditions for solubilization of organic matter in leachate samples were investigated using various sonication durations at an ultrasound frequency of 20 kHz. The level of organic matter solubilization during ultrasonic pretreatment experiments was determined by calculating the ratio of soluble chemical oxygen demand (sCOD) to total chemical oxygen demand (tCOD). The sCOD/tCOD ratio was increased from 47% in raw leachate to 63% after 45 min sonication at 600 W/l. Non-parametric Friedman’s test indicated that ultrasonic pretreatment has a significant effect on sCOD parameter for leachate (p < 0.05). In the second part of the study, anaerobic batch reactors were operated for both ultrasonically pretreated and untreated landfill leachate samples in order to assess the effect of sonication on biogas and methane production rate. In anaerobic batch reactor feed with ultrasonically pretreated leachate, 40% more biogas was obtained compared to the control reactor. For statistical analysis, Mann–Whitney U test was performed to compare biogas and methane production rates for raw and pretreated leachate samples and it has been found that ultrasonic pretreatment significantly enhanced biogas and methane production rates from leachate (p < 0.05) in anaerobic batch reactors. The overall results showed that low frequency

 12. Storage of catch crops to produce biogas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molinuevo-Salces, Beatriz; Ahring, Birgitte Kiær; Uellendahl, Hinrich

  2014-01-01

  Catch crop biomass is a promising co-substrate for manure-based biogas plants in Denmark since the cultivation of catch crops is mandatory to retain nutrients in the soil, contributing to protect the aquatic environment. In general, the growth period for catch crops is from harvest of the previous...... by chromatography. The specific methane yield of each silage sample was determined in triplicates and an average was calculated. The results indicated that OSR and GC could be successfully preserved as silage for up to 252 days and, therefore, be used as feedstock for biogas production throughout the year...

 13. Macro algae as substrate for biogas production

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Sarker, Shiplu; Gautam, Dhan Prasad

  Algae as a substrate for biogas is superior to other crops since it has a much higher yield of biomass per unit area and since algae grows in the seawater there will be no competition with food production on agricultural lands. So far, the progress in treating different groups of algae as a source...... of energy is promising. In this study 5 different algae types were tested for biogas potential and two algae were subsequent used for co-digestion with manure. Green seaweed, Ulva lactuca and brown seaweed Laminaria digitata was co-digested with cattle manure at mesophilic and thermophilic condition...

 14. Systematic Quantification of Biogas Potential in Urban Organic Waste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fitamo, Temesgen Mathewos

  of biogas from organic waste rather than incineration and landfilling. The production of biogas from urban organic waste is expected to contribute to reaching the EU target of 20% of overall energy production and 10% of vehicle fuel derived from renewable sources by 2020. The Danish energy strategy...... is for Demark to become a 100% fossil fuel-free nation by 2050. However, existing technical challenges and barriers must be overcome to make the production of biogas more attractive. In this respect, a systematic quantification of the biogas production potential of various urban organic waste sources...... is necessary, in order to analyse and improve processes for biogas production. Conventionally, the potential biogas production of organic waste sources is quantified through biochemical methane potential (BMP) analysis and anaerobic digestion in biogas reactors. However, the determination of BMP in batch...

 15. Biogas production in agricultural distilleries. Gewinnung von Biogas in landwirtschaftlichen Brennereien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1993-02-01

  The malt residuum obtained during alcoholic fermentation in agricultural distilleries can be used for biogas production. The process of anaerobic fermentation is described, and its application in distilleries and environmental aspects are discussed. (SR)

 16. New purification and upgrading technologies for biogas; Nya renings- och uppgraderingstekniker foer biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johan Benjaminsson [Linkoeping Univ. (Sweden)

  2006-04-15

  Biogas is a renewable energy source that is produced by anaerobic digestion of organic material. In Sweden, biogas predominately comes from sewage water sludge and landfills or from organic waste of households and industries. Small scale digestion plants at farms are especially expected to contribute to increased biogas production in the future. Biogas can be obtained directly in its raw form and used as fuel in a combustion chamber. However, gas engines require biogas purification from hydrogen sulphide and drying from water to avoid corrosion. In order to increase the calorific value, carbon dioxide is separated and the Swedish Standard Type A requires the methane content to be 97 % for vehicle gas. In the gas treatment process from biogas to vehicle gas, the upgrading step when carbon dioxide is separated represents the highest cost since conventional upgrading techniques require high investments. This makes the upgrading costs for smaller biogas plants relatively high. In this master thesis, six upgrading methods have been evaluated and four of them are expected to be commercialized within two years. The following upgrading methods are of interest for Sweden: - In situ methane enrichment; air desorbs carbon dioxide from the sludge in a desorption column. The method is intended for digestion of sewage water sludge and the total upgrading cost is approximately 0,13 kr/kWh by a raw biogas flow 62,5 Nm{sup 3}/h. - Small scale water scrubber; carbon dioxide is absorbed in water under enhanced pressure. The upgrading process is very similar to the conventional water scrubbing technique and the total upgrading cost is approximately 0,42 kr/kWh by a raw biogas flow of 12 Nm{sup 3}/h. - Cryogenic upgrading; the biogas is chilled to under -85 deg C under a pressure of at least 5,2 barg and carbon dioxide can be separated in the liquid phase. The total upgrading cost is approximately 0,12 kr/kWh by a raw biogas flow of 150 Nm{sup 3}/h. The total upgrading cost can be

 17. Biogas in Burkina Faso. Influential factors of biogas projects in rural areas of Burkina Faso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aschaber, Andreas

  2010-07-01

  Full text: Burkina Faso is among the poorest countries in the world. The energy situation in Burkina Faso is among the most critical issues which need to be addressed in the country. The electrical power grid is insufficient and only available in urban centers. Consequently wood and charcoal is used in order to meet the basic needs for heating, cooking, and lightning by the majority of the population. The resulting overuse of natural energy resources in Burkina Faso has been causing massive deforestation and desertification on the one hand and on the other hand scarcity in fuel wood availability. According to a recent feasibility study of the GTZ, biogas is thought to be one of the most sustainable solutions for developing energy self sufficiency in rural areas of Burkina Faso. Biogas is not a new concept in Burkina Faso, as the first biogas plants were already installed in the 70's. Recently a national biogas program and the activity of various NGOs lead to a rejuvenation of attempts to establish biogas in Burkina Faso. Although biogas has a long history in Burkina Faso, no significant breakthrough of this technology has happened so far. None of the biogas plants built during the last 40 years have been operational for a long time. This contribution presents a study aimed to analyze the partial success and failures of the attempts to install biogas plants so far. The study was conducted in May 2009 as part of a project for a model application of the technology in the frame of University cooperation between Austria (University of Innsbruck) and Burkina Faso (Universite Polytechnique du Bobo Dioulasso). During the field study four sites of existing biogas plants were visited, five interviews with experts conducted and two focus groups with potential users in a rural setting were conducted. The systemic approach, including technical as well as socioeconomic aspects, yielded a wealth of factors which can potentially influence the success of biogas projects in

 18. Biogas. Plants, raw materials, products. 7. rev. ed.; Biogas. Pflanzen, Rohstoffe, Produkte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  In order to save fossil fuels and to stopp the climate change, a gradual shift to renewable energies is necessary. The federal government has aimed to a modern, environmental friendly, sustainable and secure energy supply by means of the expansion of renewable energies. Bioenergy plays a central role in the future. Biogas for renewable energies will play a special role. Biogas can be used for simultaneous production of electricity and heat, as a fuel and as a substitute for natural gas.

 19. Biogas - a new energy source saves fossil resources; Biogas - mit neuer Energie Ressourcen schonen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thoss, C. (comp.)

  2001-07-01

  The new German Renewable Energy Sources Act (EEG) of 2000 made conditions for biogas more favourable - small wonder, as the German Biogas Association (Fachverband Biogas e.V.) co-operated with written expert opinions and many discussions with decision-makers. The subjects discussed at the 10th Biogas Conference reflect the current situation and will provide a basis for committee work in 2001. [German] Im Jahr 2000 haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen fuer den Biogasbereich mit dem Inkrafttreten des erneuerbaren Energiegesetz (EEG) sehr positiv entwickelt. Der Fachverband Biogas e.V. hat mit schriftlichen Stellungnahmen und in vielen Gespraechen mit Entscheidungstraegern diese Bedingungen mitgestaltet. In Zukunft gibt es noch viele Aufgaben fuer eine effektive Interessenvertretung der Biogasbranche auf Laender- und Bundesebene. Die Themen, die auf der 10. Biogastagung diskutiert werden, spiegeln die Fragen wieder, die unter Experten derzeit intensiv diskutiert werden. Die Ergebnisse des Erfahrungsaustausches auf dieser Tagung werden die Grundlage fuer die Arbeit der Gremien im Fachverband Biogas im Jahr 2001 sein. Mit dem vorliegenden Tagungsband ist es gelungen, die Basis fuer die fachlichen Gespraeche waehrend und nach der Tagung schaffen. (orig.)

 20. Støtte til vedvarende energi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, K.; Jensen, Stine Grenaa; Morthorst, Poul Erik

  Udvikling af teknologier til fremstilling af elektricitet ved brug af vedvarende energiteknologier har i mange år haft høj prioritet i Danmark og modtaget betydelig støtte. Resultaterne har været meget blandede. For nogle teknologier som vindkraft har udviklingen været en succes, mens den for andre...... er gået mere trægt. Hvad er forklaringen på de meget forskellige erfaringer? Kan succesen gentages for andre teknologier blot ved at kopiere støtte- og rammebetingelserne fra vindkraft? Disse spørgsmål søges besvaret i bogen. Erfaringskurver og relevant innovationsteori gennemgås, og der opstilles en...

 1. Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  2012-01-01

  Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012. Endvidere er der links til såvel finanstilsynets og fondsrådets dokumenter......Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012. Endvidere er der links til såvel finanstilsynets og fondsrådets dokumenter...

 2. bagsidetekst til 비고츠기 아통학강연 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chaiklin, Seth

  2016-01-01

  "bagsidetekst" i forhold til det næste bind med oversættelser af Vygotskys værker til koreansk......."bagsidetekst" i forhold til det næste bind med oversættelser af Vygotskys værker til koreansk....

 3. Biogas Purification up to Final Product

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu. Losiuk

  2012-01-01

  Full Text Available The paper considers main technological methods for biogas purification from impurities that permit to increase energy value of the product and decrease its corrosion activity.  While evaluating economic efficiency due to introduction of the corresponding purification technology, in addition, it is necessary to take into account an ecological factor.

 4. Recent updates on biogas production - a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilona Sárvári Horváth

  2016-06-01

  Full Text Available One of the greatest challenges facing the societies now and in the future is the reduction of green house gas emissions and thus preventing the climate change. It is therefore important to replace fossil fuels with renewable sources, such as biogas. Biogas can be produced from various organic waste streams or as a byproduct from industrial processes. Beside energy production, the degradation of organic waste through anaerobic digestion offers other advantages, such as the prevention of odor release and the decrease of pathogens. Moreover, the nutrient rich digested residues can be utilized as fertilizer for recycling the nutrients back to the fields. However, the amount of organic materials currently available for biogas production is limited and new substrates as well as new effective technologies are therefore needed to facilitate the growth of the biogas industry all over the world. Hence, major developments have been made during the last decades regarding the utilization of lignocellulosic biomass, the development of high rate systems, and the application of membrane technologies within the anaerobic digestion process in order to overcome the shortcomings encountered. The degradation of organic material requires a synchronized action of different groups of microorganisms with different metabolic capacities. Recent developments in molecular biology techniques have provided the research community with a valuable tool for improved understanding of this complex microbiological system, which in turn could help optimize and control the process in an effective way in the future.

 5. Opinions on biogas in organic farming

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiske, Stefan; Østergård, Hanne

  2011-01-01

  The application of biogas technologies in organic farming involves many considerations: Benefits like improved fertilizer supply and fossil fuel savings are opposed to concerns about economical risks and incompliance with organic principles. A questionnaire developed by Risø DTU gives an idea about...

 6. State Equation Determination of Cow Dung Biogas

  Science.gov (United States)

  Marzuki, A.; Wicaksono, L. B.

  2017-08-01

  A state function is a thermodynamic function which relates various macroscopically measurable properties of a system (state variable) describing the state of matter under a given set of physical conditions. A good understanding of a biogas state function plays a very important role in an effort to maximize biogas processes and to help predicting combation performance. This paper presents a step by step process of an experimental study aimed at determining the equation of state of cow dung biogas. The equation was derived from the data obtained from the experimental results of compressibility (κ) and expansivity (β) following the general form of gas state equation dV = βdT + κdP. In this equation, dV is gas volume variation, dT is temperature variation, and dP is pressure variation. From these results, we formulated a unique state equation from which the biogas critical temperature (Tc) and critical pressure were then determined (Tc = 266.7 K, Pc = 5096647.5 Pa).

 7. Biogas for Javanese villages - a simple unit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steward, J.; Richmond, B.

  1980-09-01

  Java is on the verge of suffering severe ecological damage due to deforestation as villagers attempt to meet a desperate need for food and firewood. In an attempt to alleviate this situation a biogas unit has been developed suited to local conditions with the potential for distribution to Javanese village farmers. The design, construction and operation of one such unit is described.

 8. Bio-gas production from alligator weeds

  Science.gov (United States)

  Latif, A.

  1976-01-01

  Laboratory experiments were conducted to study the effect of temperature, sample preparation, reducing agents, light intensity and pH of the media, on bio-gas and methane production from the microbial anaerobic decomposition of alligator weeds (Alternanthera philoxeroides. Efforts were also made for the isolation and characterization of the methanogenic bacteria.

 9. Ultrasound assisted biogas production from landfill leachate.

  Science.gov (United States)

  Oz, Nilgün Ayman; Yarimtepe, Canan Can

  2014-07-01

  The aim of this study is to increase biogas production and methane yield from landfill leachate in anaerobic batch reactors by using low frequency ultrasound as a pretreatment step. In the first part of the study, optimum conditions for solubilization of organic matter in leachate samples were investigated using various sonication durations at an ultrasound frequency of 20 kHz. The level of organic matter solubilization during ultrasonic pretreatment experiments was determined by calculating the ratio of soluble chemical oxygen demand (sCOD) to total chemical oxygen demand (tCOD). The sCOD/tCOD ratio was increased from 47% in raw leachate to 63% after 45 min sonication at 600 W/l. Non-parametric Friedman's test indicated that ultrasonic pretreatment has a significant effect on sCOD parameter for leachate (pbiogas and methane production rate. In anaerobic batch reactor feed with ultrasonically pretreated leachate, 40% more biogas was obtained compared to the control reactor. For statistical analysis, Mann-Whitney U test was performed to compare biogas and methane production rates for raw and pretreated leachate samples and it has been found that ultrasonic pretreatment significantly enhanced biogas and methane production rates from leachate (p<0.05) in anaerobic batch reactors. The overall results showed that low frequency ultrasound pretreatment can be potentially used for wastewater management especially with integration of anaerobic processes.

 10. Biogas/biofertilizer business handbook (third edition)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnott, M.

  1985-07-01

  The handbook covers biogas systems, including raw material preparation, digesters, separate gas storage tanks, use of gas to run engines, and the use of sludge as fertilizer. Also covers secondary projects such as flat-plate solar collector water heaters, composting, and bio-insecticides.

 11. Hva´ska jeg ku' til eksamen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Mie

  2005-01-01

  Lærereksamen i billedkunst er først og fremmest en bedømmelse ud fra et professionsperspektiv. Den skal demonstrere, at eksaminanden kan håndtere tre områder: billedproduktion, billedrefleksion og didaktisk refleksion i en præsentation. Men eksamen er mere end det. Den er en kommunikationssituati......, der er rammesat af et bestemt formål, der udstikker bestemte roller til aktørerne. Teksten behandler aspekter af det forhold i relation til billedkunstfaget samt diskuterer dette i forhold til begreberne logos, etos og patos. Formålet er at tydeliggøre eksamen som genre....

 12. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980....

 13. Progress in biogas. Biogas production from agricultural biomass and organic residues. Pt. 1 and 2. Proceedings (oral presentations and poster presentations); Fortschritt beim Biogas. Biogas aus landwirtschaftlicher Biomasse and organischen Reststoffen. T. 1 und 2. Tagungsband. Vortraege and Poster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  Within the International Conference ''Progress in Biogas - Biogas production from agricultural biomass and organic residues'' at the University Hohenheim (Stuttgart, Federal Republic of Germany) from 18th to 21st September, 2007, the following lectures were held: (1) Global relevance and potential of bioenergy for regional development; (2) Biogas electricity for France feed-in tariff and some other things to know before entering French market; (3) Policy drivers and future prospects for on-farm anaerobic digestion in Northern Ireland; (4) Biogas in Belgium, a swot analysis; (5) Status and prospects of biogas energy use in Ukraine; (6) Recent developments in Chinese agricultural biogas production; (7) Opportunities for agricultural based biogas systems in the province of Ontario, Canada; (8) Pre-treatment and digestion of separated collected household waste in Sweden; (9) To the problem of monitoring measures and prophylaxis measures with the utilization of organic residual substances in biological gas facilities from hygienic view; (10) Fermenting residues from biological gas facilities - nutrients and pollutants, possibilities of application in the agriculture; (11) Treatment and utilization of fermentation residues; (12) Potential of residual gas of NaWaRo feeded biogas plants in Baden-Wuerttemberg; (13) Operating analytics of biogas plants to improve efficiency and to ensure process stability; (14) The potential of biogas and electric power production from subproducts in the sugar and alcohol industries by the application of anaerobic digestion; (15) Co-digestion plant in dairy cattle farm in Emilia Romagna region (Italy); (16) Facing operational problems in a biodigeser in Yuvientsa - Amazonian Region of Ecuador; (17) Biogas plant instead of milk cow - payment and occupation with the use of grassilage; (18) Biogas in ecologic agriculture - experiences from 3 years of fermentation of grass-clover ley; (19) Combined solar-biogas basis for the

 14. The Improvement of Carburater Efficiency Using Biogas-based Venturi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lasmi Ni Ketut

  2016-01-01

  Full Text Available The elimination of the fossil fuel subsidy by the Indonesian government has caused an increase in fuel prices, and a solution to find a relatively cheap and environmentally friendly alternative energy is needed. Biogas is one of the sources of renewable energy that has a potential to be developed, especially in farming area where the abundant animal excrement is not yet optimally used and causes environmental problems. Addressing this issue, we have developed an innovation by making a biogas and air mixer instrument through venturi pipe, using the basic theory of fluid mechanism in order to increase the use of biogas as an electricity source. Usually, biogas-based electric generators use dual fuel system such as fossil fuel and biogas to perform combustion due to the low octane contained in the biogas. By replacing the readily available manufactured venturi with the modified venturi, optimal combustion can be reached with using only single fuel of biogas. The results of the experiments show that the biogas debit on carburetor increases from 13 to 439 watts consuming biogas fuel from 0.22 to 4.96 liter/minute, respectively. The amount of combusted biogas depends on the value of the load power. Within the scope of our results, the maximum voltage reached is about 211.13 – 211.76 volts which is feasible to use for 220 volts electrical appliances

 15. Trace compounds affecting biogas energy utilisation - A review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rasi, S., E-mail: saija.rasi@gmail.com [University of Jyvaeskylae, Department of Biological and Environmental Science, P.O. Box 35, FI-40014 (Finland); Laentelae, J.; Rintala, J. [University of Jyvaeskylae, Department of Biological and Environmental Science, P.O. Box 35, FI-40014 (Finland)

  2011-11-15

  Highlights: {yields} In regards to trace compounds, landfill gases are the most studied biogases. {yields} More strict requirements are set for biogas purity with new biogas applications. {yields} With traditional applications, small variations in biogas quality are acceptable. {yields} New requirements set challenges on raw material control and biogas quality. {yields} In this study, variations in analysing methods and biogas quality are discussed. - Abstract: This paper investigates the trace compounds affecting energy utilisation in biogas that come from different production sites. With biogas being more widely used in different energy applications more interest has arisen for the specific composition of biogas. In traditional energy applications, methane and hydrogen sulphide contents have had the most influence when energy utilisation application has been considered. With more advanced processes also the quantity and quality of trace compounds is more important. In regards to trace compounds, it was found that the concentrations and the variations of volatile organic compounds (VOCs) can be high in different landfills, especially, with compounds originating from the biological degradation process (like aromatics and terpenes) as seasonal variations affect the biological degradation. Trace compounds produced by direct volatilisation (halogenated and silicon compounds) show a smaller seasonal variation. Halogenated compounds are rarely present in high concentrations in waste water treatment plant (WWTP) biogas, but the concentrations of organic silicon compounds and their variation is high. Organic silicon compounds are usually detected only in low concentrations in co-digestion plant biogas, when no WWTP sludge is used as a raw material.

 16. Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Labuz, Nadia; Bundsgaard, Jeppe; Kjertmann, Kjeld;

  Projektet At skrive sig til læsning er et Videnkupon-projekt finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og firmaet Jamus. Projektet havde til formål at bidrage til viden om og kvalificere udviklingen af en app til iPad, som har til formål at støtte børn i deres skrive- og læseudvikling...

 17. Øget overgang til eud efter avu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pless, Mette; Louw, Arnt Vestergaard

  Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". Formålet med forsøget har været at: 1) Øge avu-kursisters overgang til gennemførelse af erhvervsuddannelse. 2) Opnå viden om effekten a...... fra avu til eud. På den baggrund har CeFU foretager en forskningsbaseret evaluering, der vurderer projektets samlede erfaringer og resultater og dets fremadrettede potentiale i relation til avu-områdets udvikling. Rapporten konkluderer, at der er gode potentialer i at arbejde med tonede...

 18. Energy systems analysis of biogas systems; Energianalys av biogassystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglund, Maria; Boerjesson, Paal

  2003-05-01

  The aim of this study was to calculate the net energy output and energy efficiency, from a life-cycle perspective and for Swedish conditions, in anaerobic digestion of various raw materials. Our calculations are based on literature reviews concerning the total primary energy input required for the production of biogas (i.e. direct and indirect energy inputs, e.g. when producing and distributing diesel fuels, electricity, fertilisers) as well as the biogas yield from various raw materials. Our analyses include handling and transportation of raw materials, operation of the biogas plants, and transportation and spreading of digested residues, as well as the biogas yield from manure, ley crops, tops and leaves of sugar beets, straw, municipal organic waste, slaughter waste, and grease separator sludge. All calculations concern individual raw materials. The net energy input required to run a biogas system (i.e. centralised biogas plant) typically corresponds to approximately 20-40% of the energy content in the produced biogas. Theoretically, the raw materials could be transported for some 200 km (manure) up to 700 km (slaughter waste) before the net energy output becomes negative. The variations in energy efficiency between studied biogas systems depend mainly on the type of raw material studied and the calculation methods used. Raw materials with high water content and low biogas yield (e.g. manure) require rather large energy inputs compared to the amount of biogas produced. Energy demanding handling of the raw materials, such as ley crops, could correspond to as much as approximately 40% of the net energy input. Varying energy efficiency in different parts of the biogas system, but most of all, changes in the biogas yield, could considerably affect the total net energy output. In general, operation of the biogas plant is the most energy demanding process in the biogas systems, corresponding to some 40-80% of the net energy input in the biogas systems. This implies

 19. Changed market conditions for biogas production; Foeraendrade marknadsvillkor foer biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colnerud Granstroem, Sigrid; Gaaverud, Henrik; Glimhall, Alexandra

  2010-10-15

  The Swedish gas market consists mainly of the natural gas network that extends through the southwestern Sweden, and the local biogas markets. Biogas share of the Swedish gas market is growing steadily. The fact that the Swedish gas net is limited and fragmented forms an obstacle for biogas use to expand. That the gas market as a whole, natural gas included, must develop and expand is therefore a prerequisite for the large potential for Swedish Biogas to be realized. This in contrast with the ultimate objective to completely replace natural gas in the Swedish gas market. When policy changes are made in order to support biogas it is crucial for long-term competitiveness of biogas that these changes should not impact the natural gas market and hinder its development. Such a scenario would ultimately mean that also biogas development opportunities deteriorate. Biogas operations encounter three main problems that prevent or impede its expansion in the gas market. First, the potential for profitability in biogas production must be enhanced. Second, natural gas and biogas markets should be more integrated with each other. Thirdly, the biogas must be distributed in a cost-effective manner. The present investigation aims to supplement the Natural Gas Act with special provisions which takes into account the input and transmission of biogas. In addition to the production of biogas, it is now the producer's responsibility to clean the gas from water vapor, hydrogen sulfide and carbon dioxide and to augment the calorific value of the gas to the standard of Danish natural gas quality by propane addition and to ensure that the physical connection to network is available. There are thus a number of options available for shifting demarcation between biogas production and network operations. Short-term competitiveness of biogas would be strengthened most if purification and spiking the gas with propane and the connection to the network was imposed on network owners. In the

 20. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL BIOGAS SECTOR IN POLAND

  OpenAIRE

  Magdalena Zubrzycka; Janusz Wojdalski; Karol Tucki; Mariusz Zubrzycki

  2017-01-01

  This article presents the legal regulations relating to Renewable Energy Sources, including the biogas sector. It discusses biogas production technologies, the current state and perspectives of agricultural biogas production in Poland, the production capabilities of Polish biogas plants and factors contributing to the attractiveness of the biogas sector. The following economic and ecological aspects of biogas production were considered in the study: profitability and environmental impacts, in...

 1. Seniorforsker Ole Hertel udnævnt til adjungeret professor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2009-01-01

  Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.......Sektionsleder og seniorforsker Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er udnævnt til adjungeret professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet....

 2. En differentieret tilgang til total cost of ownership (TCO)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zachariassen, Frederik

  2010-01-01

  Økonomistyring er en nødvendig brik i forsøget på at kunne styre dele af eller hele forsyningskæden, og til dette bruges diverse økonomistyringsværktøjer. Denne artikel omhandler økonomistyringsværktøjet 'total cost of ownership', og hvordan dette kan bruges til at forbedre samarbejdet med...

 3. Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9

  OpenAIRE

  Fjermestad, Anders

  2012-01-01

  Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter er i dag et aktuelt tema. Både kjølvannet til kredittkrisen i slutten av forrige tiår, samt utgivelse av ny internasjonal regnskapsstandard innen fagområdet bidrar til dette. Denne oppgaven tar for seg gjeldende og ny regnskapsstandard for finansielle instrumenter, med fokus på oppgavens hovedfenomen som er regnskapsmessig behandling av sikringsaktiviteter, eller sikringsbokføring. Gjeldende regnskapsstandard for finansielle instrument...

 4. Snit af meningsmålinger: Lille forspring til oppositionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2010-01-01

  S går to mandater frem fra november til december i Altinget.dks snit af alle meningsmålinger - DF går to tilbage. Snævert nyt flertal.......S går to mandater frem fra november til december i Altinget.dks snit af alle meningsmålinger - DF går to tilbage. Snævert nyt flertal....

 5. A Technological Overview of Biogas Production from Biowaste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Spyridon Achinas

  2017-06-01

  Full Text Available The current irrational use of fossil fuels and the impact of greenhouse gases on the environment are driving research into renewable energy production from organic resources and waste. The global energy demand is high, and most of this energy is produced from fossil resources. Recent studies report that anaerobic digestion (AD is an efficient alternative technology that combines biofuel production with sustainable waste management, and various technological trends exist in the biogas industry that enhance the production and quality of biogas. Further investments in AD are expected to meet with increasing success due to the low cost of available feedstocks and the wide range of uses for biogas (i.e., for heating, electricity, and fuel. Biogas production is growing in the European energy market and offers an economical alternative for bioenergy production. The objective of this work is to provide an overview of biogas production from lignocellulosic waste, thus providing information toward crucial issues in the biogas economy.

 6. Biogas: the introduction of a new energy source

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huizinga, W.; Offermans, H.; Tuin, B.; de Vries, H.; de Vries, U.

  1983-03-02

  Production of biogas and construction of biogas plants in the Netherlands do not fulfil the original expectations. Costs are relatively high and biogas is not a clean fuel. It has a low efficiency of combustion, due to its content of carbon dioxide and hydrogen sulfide. Biogas production seems especially promising at or near farms where organic wastes and manures are available and fertilizers are needed (the rest product of the biogas process can be used as a fertilizer). A cost benefit analysis for a central digestion plant in a rural area is made. It is shown that profits and energy savings are small, but after overcoming introductory difficulties and improving both process and equipment, the biogas process gives a substantial saving of energy for farms.

 7. Maramba Miracle: Biogas and waste recycling - the Philippines experience

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maramba, F.D. Sr.

  1982-12-01

  This book is a comprehensive vademecum of biogas, tracing its history and origin, the phases of development, the country experiences and various models evolved universally. Besides the biochemistry and microbiology of biogas, it touches upon the economics of various models - a small 1.2 hectare family unit, a 3.5 ha clan farm (and energy) plans budgeted to the dot. It shows the many uses for biogas. The term Biogas Works includes biogas and sludge conditioning plants offered as an integral system, which substantially improves the feed and fertilizer value of the sludge, controls water pollution and promotes sanitation. Biogas production can help solve the energy problems of the Third World Development. (DP)

 8. The impact of CO2-costs on biogas usage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ida Græsted; Nielsen, Lise Skovsgaard

  2017-01-01

  The Danish government has set a target of being fossil fuel independent by 2050 implying that a high degree of inflexible renewable energy will be included in the energy system; biogas can add flexibility and potentially has a negative CO2-emission. In this paper, we investigate the socioeconomic...... system costs of reaching a Danish biogas target of 3.8 PJ in the energy system, and how CO2 costs affect the system costs and biogas usage. We perform our analysis using the energy systems model, Balmorel, and expand the model with a common target for raw biogas and upgraded biogas (biomethane). Raw...... biogas can be used directly in heat and power production, while biomethane has the same properties as natural gas. Balmorel is altered such that natural gas and biomethane can be used in the same technologies. Several CO2-cost estimates are investigated; hereunder a high estimate for the expected CO2...

 9. Fra strømfordeling til pengestrøm? : Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak : en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter

  OpenAIRE

  Knudsen, Halvor Gillund

  1998-01-01

  Fra strømfordeling til pengestrøm? Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter. Tema for oppgaven er konsekvenser av endrete tilknytningsformer i staten. Temaet er kommet frem gjennom tilknytning til et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo ved Vitenskapsbutikken og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Årsaken til at man ønsker å se på slike forhold er den stadige kritikken mot en etter sigende alt for...

 10. Use of biogas in PEM fuel cells; Einsatz von Biogas in PEM-Brennstoffzellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholz, Volkhard; Schmersahl, Ralf; Ellner, Janine (comps.)

  2009-06-15

  This research project was dedicated to two problems: 1. What demands must biogas meet in order to conform to the specifications of PEM fuel cell systems and permit safe operation? 2. How must a fuel cell system be designed and operated in order to be well-adapted to the special features of biogas as opposed to natural gas? For this purpose biogas samples were taken from laboratory-scale and commercial plants and analysed by gas chromatography using various substrates and methods. By combining this with the use of a mass spectroscopy detector (GC-MS system) it was possible to perform a qualitative and quantitative analysis of sulphurious trace gases in the biogas which might cause damage to the fuel cell system. Investigations were performed on an experimental reformer using either modelled or native biogas of different compositions, the intent being to obtain information for the design of the individual process stages. The two operating parameters steam-methane ratio (or S/C ratio) and reforming temperature were varied to optimise parameter settings in terms of energy efficiency. By linking the reformer to a 500 W fuel cell it was possible confirm the suitability of the reformed biogas for use in fuel cells. [German] In diesm Forschungsvorhaben werden zwei Fragestellungen bearbeitet: 1. Welche Anforderungen ergeben sich an das Biogas, um den Spezifikationen von PEM-Brennstoffzellensystemen zu genuegen und eine sicheren Betrieb zu ermoeglichen? 2. Wie muss das Brennstoffzellensystem ausgelegt und gefuehrt werden, um den Besonderheiten von Biogas im Vergleich zu Erdgas Rechnung zu tragen? Dazu wurden Biogasproben aus Labor- und Praxisanlagen unter Beruecksichtigung unterschiedlicher Substrate und Verfahren gaschromatisch analysiert. Die Kopplung mit einem massenspektroskopischen Detektor (GC-MS System) ermoeglicht dabei die Qualifizierung und Quantifizierung der vorhandenen schwefelhaltigen Spurengase, die eine Schaedigung von Brennstoffzellenanlagen verursachen. Die

 11. Improvement of the Biogas Production Process : Explorative project (EP1)

  OpenAIRE

  Karlsson, Anna; Björn, Annika; Sepehr, Shakeri Yekta; Svensson, Bo

  2014-01-01

  There are several ways to improve biogas production in anaerobic digestion processes and a number of strategies may be chosen. Increased organic loading in existing plants will in most cases demand the introduction of new substrate types. However, to substantially increase the Swedish biogas production new, large-scale biogas plants digesting new substrate types need to be established. Better utilization of existing digester volumes can be linked to:  Increase of organic loading rates and/or ...

 12. Underdog or bulldog: introducing biogas technologies in Estonia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roose, Antti; Reinsoo, Kadri [University of Tartu, Department of Geography, Tartu (Estonia); Oja, Ahto [Monus Minek Ltd, Aeaesmaee (Estonia); Varzinskas, Visvaldas [Kaunas University of Technology, Institute of Environmental Engineering, Kaunas (Lithuania)

  2012-12-15

  The production and use of biogas, along with corresponding sector-specific activities and technologies, is a relatively new subject in Estonia. This paper gives an instructive overview of main barriers behind the development incentives, policy support and technological innovation in terms of emerging market for biogas. The article examines the complexity of market-related, political, technological and social obstacles for introduction biogas technologies. There is a major gap between resource potential, technological capacity and practice in Estonia. About 2 % of the theoretical potential of biogas is being used, totalling around 11 million Nm{sup 3}, based primarily on landfill biogas. First, political setting for biogas innovation is still vague, however, consolidated and enhanced since 2010 to compete with other renewables and mainstream energy technologies. The article underlines the statement that the reason why Estonian biogas production has not followed the path of growth and technology transfer is the low renewable electricity feed-in tariff. However, there are many other legal and engineering factors that have held back biogas applications and sector development in general. Stakeholders have established the Estonian Biogas Association, increasing sector's visibility, targeted lobby to support policy-making, technological and social innovation and professional networking. Though getting the biogas sector to succeed demands a comprehensive approach and involvement of more actors in demand side including local leaders and consumers, both enthusiasm and scepticism should be informed by a sound understanding of framework conditions and complexities for path-breaking transformations in energy systems. To promote biogas production, profitable and technologically feasible showcases should demonstrate benefits and issues to the target group and stakeholders. Instead agricultural and CHP development mode, the priority of using biogas in Estonia could be seen as

 13. Biogas Production Using Anaerobic Biodigester from Cassava Starch Effluent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Sunarso

  2010-12-01

  Full Text Available IKMs’ factory activity in Margoyoso produces liquid and solid wastes. The possible alternative was to use the liquid effluent as biogas raw material. This study focuses on the used of urea, ruminant, yeast, microalgae, the treatment of gelled and ungelled feed for biogas production, pH control during biogas production using buffer Na2CO3, and feeding management in the semi-continuous process of biogas production that perform at ambient temperature for 30 days. Ruminant bacteria, yeast, urea, and microalgae was added 10% (v/v, 0.08% (w/v, 0.04% (w/v, 50% (v/v of mixing solution volume, respectively. The pH of slurry was adjusted with range 6.8-7.2 and was measured daily and corrected when necessary with Na2CO3. The total biogas production was measured daily by the water displacement technique. Biogas production from the ungelling and gelling mixture of cassava starch effluent, yeast, ruminant bacteria, and urea were 726.43 ml/g total solid and 198 ml/g total solid. Biogas production from ungelling mixture without yeast was 58.6 ml/g total solid. Biogas production from ungelling mixture added by microalgae without yeast was 58.72 ml/g total solid and that with yeast was 189 ml/g total solid. Biogas production from ungelling mixture of cassava starch effluent, yeast, ruminant bacteria, and urea in semi-continuous process was 581.15 ml/g total solid. Adding of microalgae as nitrogen source did not give significant effect to biogas production. But adding of yeast as substrate activator was very helpful to accelerate biogas production. The biogas production increased after cassava starch effluent and yeast was added. Requirement of sodium carbonate (Na2CO3 to increase alkalinity or buffering capacity of fermenting solution depends on pH-value

 14. Development of large and medium size biogas plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kejun Yang; Datong Zhang [Chengdu Biogas Research Inst. (China)

  2000-07-01

  Anaerobic wastewater treatment has expanded from a few (scraped sludge, animal manure, distillery wastewater and the wastewater from slaughter houses) to more than 200 kinds of wastewaters from several industries such as pharmacy, food, and chemicals. According to incomplete statistics, up to now more than 2,000 large and medium-scale biogas plants have been constructed. They provide biogas to 54,000 households as daily fuel. About 300 biogas power stations have been installed. (orig.)

 15. Biogas Potential in the United States (Fact Sheet)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2013-10-01

  Biogas has received increased attention as an alternative energy source in the United States. The factsheet provides information about the biogas (methane) potential from various sources in the country (by county and state) and estimates the power generation and transportation fuels production (renewable natural gas) potential from these biogas sources. It provides valuable information to the industry, academia and policy makers in support of their future decisions.

 16. Biogas Production Potential from Waste in Timis County

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teodor Vintila

  2012-05-01

  Full Text Available This work is a study of biogas production potential using as substrate the residues generated in the agricultural activities and the organic fraction from municipal wastes collected in Timis County. Data available in regional and national statistics have been reported to Timis County and used to calculate the potential quantity of biogas to be produced by anaerobic fermentation using as fermentable substrate residues generated in various human activities. To estimate the electric and thermal energy potential of the biogas, we considered the productivity of an average biogas plant couplet with a CHP unit with an efficiency of 40% net electric and 40% net thermal output and functioning 7500 hours per year. Processing data for the biogas production potential from livestock manure in Romania, we found that over 500 GWh of energy from biogas can be provided in one year. It is estimated that only half of the theoretical energy potential is technically usable by biogas investments. As for the crops residues, has been shown that the theoretical biogas potential is over 2900 GWh/year. Wastewater sludge can be converted in around 1700MWh/year, and the organic wastes available from municipal wastes can provide over 137 GWh/year. Another potential for renewable energy production in Timis County is the arable land uncultivated yearly, which can be used to cultivate energy crops, as raw material for biogas providing over 2800 GWh/year. All this quantity of biogas can be converted in numerous CHP biogas plants totaling an installed power of over 340 MWel. This potential can contribute to reach the target for 2020 in Romania to build biogas plants totaling at least 195 MWel. installed power, with an output of 950 GW electric power. 

 17. Life cycle analysis of biogas from residues; Livscykelanalys av biogas fraan restprodukter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tufvesson, Linda; Lantz, Mikael [Dep. for Miljoe- och Energisystem, Lunds Tekniska Hoegskola, Lund (Sweden)

  2012-06-15

  The purpose of this study is to carry out life cycle assessments for different biogas systems where biogas is produced from different residues. The investigated residues are distiller's waste, rapeseed cake, whey permeate, concentrated whey permeate, fodder milk, fish residues, bakery residues and glycerol. The environmental impact categories included are climate change, eutrophication, acidification, photochemical ozone creation potential, particles and energy balance. The calculations include emissions from technical systems, especially the energy input in various operations and processes. A general conclusion is that all studied residues are very well suited for production of biogas if there is no demand for them as animal feed today. All biogas systems also reduce the emissions of greenhouse gases compared to petrol and diesel and meet the requirements presented in the EU renewable energy directive (RED). The results of the study also show that the investigated biogas systems are complex and many different parameters affect the result. These parameters are both integrated in the life cycle assessment method, but also in the inventory data used.

 18. The conversion of renewable biogas source into energy; A conversao da fonte renovavel biogas em energia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Coelho, Suani Teixeira; Velazquez, Silvia Maria Stortini Gonzalez; Martins, Osvaldo Stella; Abreu, Fernando Castro de [Universidade de Sao Paulo (USP), SP (Brazil). Inst. de Eletrotecnica e Energia]|[Centro Nacional de Referencia em Biomassa (CENBIO), Sao Paulo, SP (Brazil)]. E-mails: suani@iee.usp.br; sgvelaz@iee.sup.br; omartins@iee.usp.br; fcabreu@iee.usp.br

  2006-07-01

  This article intend to present some considerations directed to electricity generation with small systems (micro turbine and conventional engines ), using biogas generated by sewage treatment process in SABESP (Basic Sanitation Company of Sao Paulo State), located at Barueri, Brazil. This project, pioneer in Latin America, is being accomplished together with BUN - Biomass Users Network of Brazil (proponent), in association with CENBIO - Biomass Reference National Center (executer), with patronage of FINEP / CT-ENERG (financial backer), by means of Convention No: 23.01.0653.00, regarding to ENERG-BIOG Project - Installation and Tests of an Electric Energy Generation Demonstration Unit from Biogas Sewage Treatment. The study is being done at Barueri Sewage Treatment Plant.This plant operate with anaerobic digestion process, which has as mainly products biogas (composed mainly by methane) and sludge. Part of the methane produced at the anaerobic process is burnt in a boiler being used to increase digesters temperature. The rest of the methane is burnt in flare to reduce the impacts caused by gases emissions. This article presents some technical, financial and environmental project results, related to the exploitation of sewer biogas for power generation, as well as bigger details about generation systems (biogas micro turbine), used in the facility. (author)

 19. Sewage biogas conversion into electricity; Conversao do biogas de tratamento de esgoto em eletricidade

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Coelho, Suani Teixeira; Velazquez, Silvia Maria Stortini Gonzalez; Martins, Osvaldo Stella; Abreu, Fernando Castro de [Universidade de Sao Paulo (CENBIO/IEE/USP), Sao Paulo, SP (Brazil). Inst. de Eletrotecnica e Energia. Centro Nacional de Referencia em Biomassa], e-mails: suani@iee.usp.br, sgvelaz@iee.usp.br, omartins@iee.usp.br, fcabreu@iee.usp.br

  2006-07-01

  This article intend to present some considerations directed to electricity generation with small systems (micro turbine and conventional engines ), using biogas generated by sewage treatment process in SABESP (Basic Sanitation Company of Sao Paulo State), located at Barueri, Brazil. This project, pioneer in Latin America, is being accomplished together with BUN - Biomass Users Network of Brazil (proponent), in association with CENBIO - Biomass Reference National Center (executer), with patronage of FINEP / CT-ENERG (financial backer), by means of Convention no: 23.01.0653.00, regarding to ENERG BIOG Project - 'Installation and Tests of an Electric Energy Generation Demonstration Unit from Biogas Sewage Treatment'. The study is being done at Barueri Sewage Treatment Plant. This plant operate with anaerobic digestion process, which has as mainly products biogas (composed mainly by methane) and sludge. Part of the methane produced at the anaerobic process is burnt in a boiler being used to increase digesters temperature. The rest of the methane is burnt in flare to reduce the impacts caused by gases emissions. This article presents some technical, financial and environmental project results, related to the exploitation of sewer biogas for power generation, as well as bigger details about generation systems (biogas micro turbine), used in the facility. (author)

 20. Microbiologic handbook for biogas plants; Mikrobiologisk handbok foer biogasanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jarvis, Aasa; Schnuerer, Anna

  2009-05-15

  There is today great interest in the biogas process. The reason for interest is that this process offers an opportunity to stabilize and reduce various types of organic waste, while also generating clean renewable energy in the form of biogas. Purified biogas is a good alternative to gasoline and diesel as motor fuel and can also be used for heating and electricity production. Behind efficient biogas production lies a complex microbiological process. For biogas to be formed many different species of microorganisms have to be active. A disturbance of this teamwork leads to a reduction in biogas production or in the worst case that the process stops. In order to operate a biogas process in an efficient manner, it is necessary to have knowledge of the underlying microbiology and how microorganisms function. Today Swedish biogas plants have personnel with great technical knowledge, while the biological knowledge often is more limited. It has been difficult to find appropriate Swedish language literature in the field. This handbook aims to increase the microbiological expertise of staff at the biogas plants and thus to facilitate the stable operation and optimization of gas production

 1. Biomass storage for further energy use through biogas production

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Atem, A.D. [Instituto CEDIAC, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Instituto de Medio Ambiente, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Instituto de Energia, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas - CONICET, Mendoza (Argentina); Indiveri, M.E. [Instituto de Medio Ambiente, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Instituto de Energia, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina); Llamas, S. [Instituto de Medio Ambiente, Facultad de Ingenieria, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 5500 Mendoza (Argentina)

  2010-06-15

  The present work approaches the residual biomass conservation for later digestion in an anaerobic batch reactor. Twenty 4 L capacity PET reactors were used. A measuring device was constructed to quantify the biogas production. As substrate were used tomato wastes from local industry and rumen fluid as inoculum. Digestion start up was able to be controlled by varying the temperature, during a period of 118 days was not verified biogas production. After re-inoculated with rumen fluid stabilized for 34 days, biogas production was verified. They were obtained 0.10 m{sup 3} of biogas per kilogram of volatile solids, with 50% of methane content. (author)

 2. Recovery of Nutrients from Biogas Digestate with Biochar and Clinoptilolite

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kocatürk, Nazli Pelin

  The increasing number of biogas plants over the last decades has brought the need to improve techniques to handle digestate, the by-product of anaerobic digestion in biogas plants. Separation of digestate into liquid and solid fractions is often applied in centralised biogas plants, which...... necessitates the subsequent distribution of nutrients. The liquid fraction of digestate can be used as fertiliser in agricultural crop production systems and the most common practice of utilising the liquid fraction of digestate is direct field application in the vicinity of the biogas plant. However, direct...

 3. BIOGAS PRODUCTION FROM TOFU LIQUID WASTE ON TREATED AGRICULTURAL WASTES

  OpenAIRE

  Budy Rahmat; Tedi Hartoyo; Yaya Sunarya

  2014-01-01

  The Tofu Liquid Waste (TLW) as a pollution might be processed into biogas which was environmentally friendly and had potential to replace burning wood or oil. However, the waste could not directly be employed as the biogas substrate due to the high nitrogen content which was not suitable to the methanogen microorganism on the biogas digester and did not produce biogas. It was therefore necessary to adapt the carbon-nitrogen ratio in TLW with the addition of other organic materials that had a ...

 4. Data warehouse til elbilers opladning og elpriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  Denne rapport præsenterer, hvordan GPS og CAN bus målinger fra opladning af elbilerne er renset for typiske fejl og gemt i et data warehouse. GPS og CAN bus målingerne er i data warehouset integreret med priserne fra det Nordeuropæiske el spotmarked Nord Pool Spot. Denne integration muliggør...... målinger om opladningen af elbiler er sammen med priserne fra el spotmarkedet indlæst i et data warehouse, som er fuldt ud implementeret. Den logiske data model for dette data warehouse præsenteres i detaljer. Håndteringen af GPS og CAN bus målingerne er generisk og kan udvides til nye data kilder......-en-elbil projektet. Data er renset for fejl så som uventede hop i kilometertælleren, uventede hop i State of Charge (SoC) værdien og svingende SoC værdier. For hver fejltype er fejlen beskrevet med et konkret eksempel fra rå data og antal af fejl er listet. Det beskrives yderligere, hvordan hver enkelt fejl er...

 5. Innledningsartikkel til temanummer om Barn og rom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen Beate Sandseter

  2015-07-01

  Full Text Available I lys av utviklingen av barnehagens posisjon i det norske samfunnet og debatten om effekter av barnehagens fysiske miljø og organisering, dannet en gruppe tverrfaglige og tverrinstitusjonelle barnehageforskere i 2004 forskningsnettverket Barn og Rom. Nettverkets mål har vært å "skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn, og samtidig være et forum for kunnskapsdeling, utvikling av felles forskningsprosjekter, formidling og publisering, samt internasjonalt samarbeid med andre aktører og forskningsgrupper". Forskningsnettverket opererer med en definisjon av "Barn og Rom" som i vid forstand omfatter hele det fysiske miljøet barn vokser opp i. Dette inkluderer ulike landskap, for eksempel byen og naturen, steder, bygninger, ute- og innerom, innredning, møbler, utstyr, installasjoner og lekeapparater. Likevel har nettverket hatt et særlig fokus på barnehagens fysiske miljø og dets betydning for barn, personalet og den pedagogiske virksomheten og hvordan miljøet forstås, organiseres, skapes og endres av personalet og barn i barnehagen. Dette temanummeret er et resultat av noen av nettverksmedlemmenes arbeid de siste årene og presenterer en stor bredde både i metodisk tilnærming så vel som tematisk tilnærming til temaet "Barn og rom".

 6. Motion til hæmodialysepatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Karina Kjærsgaard; Dollerup, Karin Hejlskov; Agnholt, Hanne

  almindeligvis i 4 timer 3 gange ugentligt. I det aktuelle projekt arbejdes med motion, hvor motionen består af cykling på sengecykel samtidig med, at patienten er i dialyse. Formål Formålet med projektet er at finde ud af, hvordan kroniske hæmodialysepatienter oplever deres livskvalitet, og om livskvaliteten...... forbedres i forbindelse med sengecykling. Metode Der indgår 10 patienter i projektet i alderen 75-82 år. Patienterne har været i dialyse fra 4 til 14 år. Patienterne bliver interviewet i fokusgruppe ved interventionsperiodens start og slut. Interventionsperioden er 6 måneder, hvor patienterne cykler efter...... evne ved hver dialyse på en sengecykel. I perioden har hver patient en cykeldagbog, hvori den pågældende dags cykelforløb beskrives. Samtidig afholdes der månedlige statussamtaler med den enkelte patient. Fund og perspektivering Interventionsperioden er overstået, og patienterne har cyklet fra 5...

 7. Chile menos volátil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Larraín B.

  2008-01-01

  Full Text Available Desde fines de 1998 la economía chilena se desaceleró mucho. Si entre 1988 y 1998 la tasa de crecimiento promedio alcanzó un 7.8%, durante el período postcrisis asiática fue de sólo un 3.7%. Sin embargo, junto con la desaceleración del crecimiento, la volatilidad de la economía se redujo prácticamente a la mitad.Este trabajo investiga, mediante un análisis empírico formal, el papel que tuvieron la introducción de la flotación cambiaria y la utilización de la regla de superávit estructural en transformar a Chile en una economía menos volátil. Nuestros resultados muestran que la introducción de la regla fiscal parece haber reducido en un tercio la volatilidad del crecimiento del PIB. Por su parte, la flotación cambiaria contribuyó a reducir esa volatilidad adicionalmente en alrededor de un cuarto. Así, en conjunto, ambas medidas aparecen como responsables de haber disminuido la volatilidad del crecimiento de la economía chilena en casi 60%. Estos resultados son robustos ante especificaciones y posibles problemas de endogeneidad en algunas de las variables explicativas.

 8. Realtime control of biogas reactors. Technical report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulsen, Allan K.

  2010-12-15

  In this project several online methods were connected to a biogas pilot plant designed and built by Xergi A/S (Foulum, Denmark). The pilot plant was composed of two stainless steel tanks used as substrate storage and as digester, respectively. The total volume of the reactor tank was 300 L, the working volume 200 L and the headspace volume 100 L. The process temperature in the biogas reactor was maintained at 52 {+-} 0.5 deg. C during normal operating conditions. The biogas production was measured with a flow meter and a controller was used for automatic control of temperature, effluent removal, feeding and for data logging. A NIRS (near infrared spectrometer) was connected to a recurrent loop measuring on the slurry while a {mu}-GC (micro gas chromatograph) and a MIMS (membrane inlet mass spectrometer) enabled online measurements of the gas phase composition. During the project period three monitoring campaigns were accomplished. The loading rate of the biogas reactor was increased stepwise during the periods while the process was monitored. In the first two campaigns the load was increased by increasing the mass of organic material added to the reactor each day. However, this increasing amount changed the retention time in the reactor and in order to keep the retention time constant an increasing amount of inhibitor of the microbial process was instead added in the third campaign and as such maintaining a constant organic load mass added to the reactor. The effect is similar to an increase in process load, while keeping the load of organic material and hence retention time constant. Methods have been developed for the following online technologies and each technology has been evaluated with regard to future use as a tool for biogas process monitoring: 1) {mu}-GC was able to quantitative monitor important gas phase parameters in a reliable, fast and low-maintenance way. 2) MIMS was able to quantitative monitor gas phase composition in a reliable and fast manner

 9. Efficiency of biogas plants; Effizienz von Biogasanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haupt, T.; Kraft, E. [Bauhaus-Universitaet Weimar (Germany). Fachbereich Bauingenieurwesen

  2007-02-15

  A stable biological process is a requisite for an efficient operation of biogas plants. Due to increasing flexible conditions, especially in agriculture, higher demands concerning the process performance arising. A sophisticated approach to different procedures seems to be useful. Regarding wet fermentation plants efficient control algorithms on basis of a simple model are of special interest. Analyses to figure the dynamic process behaviour via online measurements represent one possibility. For batch-operated dry fermentation processes, as most suitable application in agriculture, it is more to establish optimal start conditions. The inquiry of master data dealing with the influence of physical parameters of packed beds on the biogas yield has a valueable contingent on that. (orig.)

 10. Life cycle assessment of flexibly fed biogas processes for an improved demand-oriented biogas supply.

  Science.gov (United States)

  Ertem, Funda Cansu; Martínez-Blanco, Julia; Finkbeiner, Matthias; Neubauer, Peter; Junne, Stefan

  2016-11-01

  This paper analyses concepts to facilitate a demand oriented biogas supply at an agricultural biogas plant of a capacity of 500kWhel, operated with the co-digestion of maize, grass, rye silage and chicken manure. In contrast to previous studies, environmental impacts of flexible and the traditional baseload operation are compared. Life Cycle Assessment (LCA) was performed to detect the environmental impacts of: (i) variety of feedstock co-digestion scenarios by substitution of maize and (ii) loading rate scenarios with a focus on flexible feedstock utilization. Demand-driven biogas production is critical for an overall balanced power supply to the electrical grid. It results in lower amounts of emissions; feedstock loading rate scenarios resulted in 48%, 20%, 11% lower global warming (GWP), acidification (AP) and eutrophication potentials, and a 16% higher cumulative energy demand. Substitution of maize with biogenic-waste regarding to feedstock substitution scenarios could create 10% lower GWP and AP.

 11. The Usage of Biogas in Fuel Cell Systems; Utilizacion de Biogas en Pilas de Combustible

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perez Martinez, M.; Cuesta Santianes, M. J.; Nunez Crespi, S.; Cabrera Jimenez, J. A.

  2008-08-06

  The usage of biogas in fuel cell systems is nowadays considered as a promising alternative for energy production worldwide as it involves the use of a valuable residual biomass resource that could enable the obtention of combined heat, cold and power generation very efficiently, while additionally avoiding greenhouse gas emissions to the atmosphere. Both development lines (biogas and fuel cells) and their associated technologies are receiving a great support from the different states, pioneer countries being Japan and U.S.A. The objective of this study is to make a detail analysis of the state of the art of biogas-powered fuel cell systems worldwide. Most representative players in the field are identified through the search of the scientific publications, projects and patent documents in which they are involved. (Author) 18 refs.

 12. System to the quantification of biogas; Sistema para quantificacao de biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caetano, L. [UNESP, Ilha Solteira, SP (Brazil). Faculdade de Engenharia; Goldonio, J.S. [UNESP, Botucatu, SP (Brazil). Faculdade de Ciencias Agronomicas

  1987-12-31

  The search of an adequate methodology to determination of the volumetric ratios of biogas production is necessary, in consequence of the diversification of the equipments is discussed. The objective of this work is to purpose a system to determine the quantity of biogas produced at low quantity. Nine laboratory biodigesters were constructed with 10 liters of capacity operated in batch system. They are feed with 7 liters of waste cattle and water mixture, PH 6,2 and 8% of total solids and 37 deg C as average temperature. The biogas produced were stored in plastic gasometer until prefixed pressure and launching in air through a valve operated by an electronic circuit, coming back the pressure to the initial value and registering the pulse in a counter.The number of pulses in a determinate period give an idea of the Biodigester gas production and guarantee the success of measure system 18 refs, 10 figs., 3 tabs.

 13. Biogas as a source of rural energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalia, A.K.

  2000-01-01

  The hilly state of Himachal Pradesh, with nearly 2.15 million cattle and 0.7 million buffalo, has the potential to install 0.64 million biogas plants of 1 m{sup 3} size. These plants could generate nearly 4.90 x 105 m{sup 3} of biogas, equivalent to 3.07 x 10{sup 5} L kerosene per day to meet domestic energy needs of nearly one-fourth of its rural population. During 1982--1998, only 12.8% of this potential was achieved. The percent of possible potential achieved in plant installations in 12 districts of this state, namely, Bilaspur, Chamba, Hamirpur, Kangra, Kinnaur, Kullu, Lahul-Spiti, Mandi, Shimla, Sirmour, Solan, and Una, are 35.35, 1.70, 20.96, 8.67, 1.54, 6.96, 0.00, 18.49, 3.84, 8.521, 18.29, and 13.23%, respectively. There is a need to strengthen biogas promotion, particularly in the districts of Kangra, Mandi, Solan, and Una, which range from mid-hill to low-hill terrain and which have large potential due to high concentration of bovine population. Increased costs and comparatively low rate of subsidies has resulted in a decreasing rate of plant installation annually, from 3,500 during 1987--1992 to fewer than 1,200 during 1995--1998. The percentage of functioning plants was 82% in 1987--1988 but has decreased to 63%. To ensure proper installation and functionality of plants, the authors discuss the needed improvements in the biogas promotion program.

 14. Advanced Conversion of Organic Waste into Biogas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Offenbacher, Elmar [BDI-BioEnergy International AG, Grambach/Graz (Austria)

  2012-11-01

  Day by day, every human generates significant amounts of organic waste that most of the time ends on landfills. Disposing of organic residues is not just a waste of energy resources but also a burden to the environment as anthropogenic emissions of greenhouse gases are produced. In contrast to waste combustion that can't generate any energy out of organic waste but the contrary, anaerobic digestion is the most suitable technology for the sustainable and efficient conversion of all kind of organic waste into valuable biogas. Biogas generated from organic waste typically consists of 55-60% methane (CH{sub 4}) and provides an energy content of more than 20 MJ/Nm{sup 3}. The average biogas yield is around 150 Nm{sup 3} per ton of organic waste that can be converted into 350 kW of electricity plus the same amount of process heat. In other words a typical household could recover about one twentieth of its power consumption just out of the organic waste it is producing. Anaerobic digestion significantly reduces the amount of waste going to landfill as well as the uncontrolled emissions of methane. The BDI High Load Hybrid Reactor merges the core concepts of CSTR and UASB fermenters while providing a two phase anaerobic digestion system. The first process step accommodates hydrolysis and acidification to break down the complex organic molecules into simple sugars, amino acids, and fatty acids under acid conditions. In the second stage acetic acids are finally converted into methane (CH{sub 4}), carbon dioxide (CO{sub 2}) and water. This two-phase concept ensures maximum yield of biogas generated, paired with high loading rates and feedstock flexibility.

 15. BIOGAS POTENTIAL OF ORGANIC WASTE IN NIGERIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chima C. Ngumah

  2013-01-01

  Full Text Available With the growing demerits of fossil fuels - its finitude and its negative impact on the environment and public health - renewable energy is becoming a favoured emerging alternative. For over a millennium anaerobic digestion (AD has been employed in treating organic waste (biomass. The two main products of anaerobic digestion, biogas and biofertilizer, are very important resources. Since organic wastes are always available and unavoidable too, anaerobic digestion provides an efficient means of converting organic waste to profitable resources. This paper elucidates the potential benefits of organic waste generated in Nigeria as a renewable source of biofuel and biofertilizer. The selected organic wastes studied in this work are livestock wastes (cattle excreta, sheep and goat excreta, pig excreta, poultry excreta; and abattoir waste, human excreta, crop residue, and municipal solid waste (MSW. Using mathematical computation based on standard measurements, Nigeria generates about 542.5 million tons of the above selected organic waste per annum. This in turn has the potential of yielding about 25.53 billion m³ of biogas (about 169 541.66 MWh and 88.19 million tons of biofertilizer per annum. Both have a combined estimated value of about N 4.54 trillion ($ 29.29 billion. This potential biogas yield will be able to completely displace the use of kerosene and coal for domestic cooking, and reduce the consumption of wood fuel by 66%. An effective biogas programme in Nigeria will also remarkably reduce environmental and public health concerns, deforestation, and greenhouse gas (GHG emissions.

 16. BIOGAS POTENTIAL OF ORGANIC WASTE IN NIGERIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chima C. Ngumah

  2013-06-01

  Full Text Available With the growing demerits of fossil fuels - its finitude and its negative impact on the environment and public health - renewable energy is becoming a favoured emerging alternative. For over a millennium anaerobic digestion (AD has been employed in treating organic waste (biomass. The two main products of anaerobic digestion, biogas and biofertilizer, are very important resources. Since organic wastes are always available and unavoidable too, anaerobic digestion provides an efficient means of converting organic waste to profitable resources. This paper elucidates the potential benefits of organic waste generated in Nigeria as a renewable source of biofuel and biofertilizer. The selected organic wastes studied in this work are livestock wastes (cattle excreta, sheep and goat excreta, pig excreta, poultry excreta; and abattoir waste, human excreta, crop residue, and municipal solid waste (MSW. Using mathematical computation based on standard measurements, Nigeria generates about 542.5 million tons of the above selected organic waste per annum. This in turn has the potential of yielding about 25.53 billion m³ of biogas (about 169 541.66 MWh and 88.19 million tons of biofertilizer per annum. Both have a combined estimated value of about N 4.54 trillion ($ 29.29 billion. This potential biogas yield will be able to completely displace the use of kerosene and coal for domestic cooking, and reduce the consumption of wood fuel by 66%. An effective biogas programme in Nigeria will also remarkably reduce environmental and public health concerns, deforestation, and greenhouse gas (GHG emissions.

 17. The future of biogas in Europe 1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holm-Nielsen, J.B. [ed.

  1997-08-01

  The European Waste to Energy network is part of the ALTENER Programme 1997. The prime objectives of the network are the development and dissemination of strategies for promotion, implementation and commercial exploration of opportunities in energy from waste and biomass resources. During 1997 special attention is paid to energy conversion from municipal solid waste, biogas production from animal manure and organic waste, and wood residuals for energy production. (au)

 18. Potential for energy production and use from biogas in Brazil; Potencial de aproveitamento energetico do biogas no Brasil

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zanette, Andre Luiz

  2009-12-15

  Biogas, produced from anaerobic digestion of organic matter in domestic, industrial and rural wastewaters and residuals, represent an alternative and renewable source of energy, with growing use worldwide. In Brazil, high population and its spatial concentration and expressive agricultural and agricultural-industrial production indicate a substantial potential of biogas production. The results presented in this work show a potential of biogas production of almost 2 billion cubic feet a day of CH{sub 4}. Viability of biogas production and use depends substantially on project scale. Generally, biogas projects are viable from landfills and domestic wastewater treatment for populations higher than 50,000 inhabitants and swine and dairy farms with at least 5,000 and 1,000 animals, respectively. Biogas is also competitive when compared to fossil fuels used in industry and transport. Despite incentive mechanisms for biogas production and use, like Clean Development Mechanism and renewable and alternative sources of energy incentives in Brazil, several regulatory, institutional, economical and technological barriers difficult the effective employment of biogas in Brazil. Thus, this work indicates the need of better coordination among different governmental levels, private sector and research and development institutions and effective policy formulation to promote a better employment of biogas in Brazil. (author)

 19. Modelization of Biogas production in Sanitary landfills; Modelizacion de la produccion de Biogas en vertederos controlados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodriguez-Iglesias, J.; Castrillon, L.; Maranon, E.; Sastre, H. [Universidad de Oviedo (Spain)

  2000-07-01

  Amongst all the different alternatives for the eliminator or treatment of MSW (Municipal Solid Waste), sanitary landfills is probably the one that is most widely employed to date, due to its economic advantages. With the coming into effect of the Spanish Containers and Packaging Law, alongside that of the Council Directive 1999/31/CE, concerning waste disposal, this situation will be substantially modified. At the same time, the application of said Directive will influence the amount of biogas generated in landfills. The present research work a study of the influence that the aforementioned Directive will have on the production of biogas in a sanitary landfill which currently disposes of around 400.000 Tm/year of MSW, 52% of which is easily biodegradable organic matter. The model proposed by Marticorena was applied and the kinetic parameters, MPO and d, were experimentally obtained by means of a pilot-plant study of MSW anaerobic degradation, the values employed being 173 Nm3 of biogas/Tm of the organic fraction of MSW for MPO, and 3 years for d. The results obtained in the model are compared with those obtained experimentally at the COGERSA landfill, Asturias, Spain. Twenty wells were chosen to analyse the production of biogas, giving an overall average yield of 70%. In 1999, around 4,100 m''3/h of biogas were extracted at the COGERSA landfill. Application of the model gave an estimation for 1999 of an average production of 5,369 m''3/h giving a maximum yield in the extraction of biogas of around 75%. The difference between the two average yields obtained may be due to the fact that the model only takes into account the easily biodegradable organic fraction, whilst in the landfill, given that more time has passed, other substances with a longer period of degradation, such as paper and cardboard, may also be degraded. (Author) 10 refs.

 20. Progress in biogas. Biogas production from agricultural biomass and organic residues. Pt. 1 and 2. Proceedings (oral presentations and poster presentations); Fortschritt beim Biogas. Biogas aus landwirtschaftlicher Biomasse and organischen Reststoffen. T. 1 und 2. Tagungsband. Vortraege and Poster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  Within the International Conference ''Progress in Biogas - Biogas production from agricultural biomass and organic residues'' at the University Hohenheim (Stuttgart, Federal Republic of Germany) from 18th to 21st September, 2007, the following lectures were held: (1) Global relevance and potential of bioenergy for regional development; (2) Biogas electricity for France feed-in tariff and some other things to know before entering French market; (3) Policy drivers and future prospects for on-farm anaerobic digestion in Northern Ireland; (4) Biogas in Belgium, a swot analysis; (5) Status and prospects of biogas energy use in Ukraine; (6) Recent developments in Chinese agricultural biogas production; (7) Opportunities for agricultural based biogas systems in the province of Ontario, Canada; (8) Pre-treatment and digestion of separated collected household waste in Sweden; (9) To the problem of monitoring measures and prophylaxis measures with the utilization of organic residual substances in biological gas facilities from hygienic view; (10) Fermenting residues from biological gas facilities - nutrients and pollutants, possibilities of application in the agriculture; (11) Treatment and utilization of fermentation residues; (12) Potential of residual gas of NaWaRo feeded biogas plants in Baden-Wuerttemberg; (13) Operating analytics of biogas plants to improve efficiency and to ensure process stability; (14) The potential of biogas and electric power production from subproducts in the sugar and alcohol industries by the application of anaerobic digestion; (15) Co-digestion plant in dairy cattle farm in Emilia Romagna region (Italy); (16) Facing operational problems in a biodigeser in Yuvientsa - Amazonian Region of Ecuador; (17) Biogas plant instead of milk cow - payment and occupation with the use of grassilage; (18) Biogas in ecologic agriculture - experiences from 3 years of fermentation of grass-clover ley; (19) Combined solar-biogas basis for the

 1. Biogas history and recovery - time to retaking; Historico e recuperacao de biogas - momento da retomada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pradella, Dione Z.A.; Alves, Joao Wagner S. [CETESB, Sao Paulo, SP (Brazil)

  2002-07-01

  This paper reports the the history of the biogas recovering and energetic using in Brazil, and presents a timely retrospective of the oil price and the search for an alternative energy solution, during the petroleum international crisis. Brazilian examples are pointed out of the biogas recovering practice and using during that period. The paper also discusses the present panorama and the perspectives of that practice retaking, considering the the new electric power shortage scenery in the country, and the increasing on the greenhouse gases concentration.

 2. Study of Biogas Production with Organic Rubbish as Producing Material

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - Santosa

  2015-02-01

  Full Text Available This research had done at Production and Agricultural Machines and Equipments Management Laboratory at Agricultural Engineering, Faculty of Agricultural Technology, Andalas University, Padang City from November 2011 to March 2012. It intent to study about biogas physics parameters (to know about when the first time it producing biogas, biogas volume and pressure, relative humidity (RH, enviroment temperature, biogas energy and chemical parameter such as producing material acidity degree (pH in the beginning and last obsevation. It obsevation method has two different ways. First, using combination of 35 kgs radish and 35 cabbages rubbish as producing material. Second ways is using 70 kgs radish rubbish. Each way mixed by 4 liters EM4 as decomposer, 70 liters water, and observed for 30 days. The result showed in first way that biogas had produced first time at 9th day with 554,4 kJ biogas energy,  productivity is 0.47 liter biogas / kg producing material, 28.6 oC enviroment temperature, 80.1 % RH, 456.1 Pa biogas pressure, 6.1 starting pH, and 6.6 last pH. In second way had obtained that in 9th day is first time biogas had produced with 537.6 kJ energy, productivity is 0.42 liter biogas / kg producing material, 28.2 oC environment temperature, 82.1 % RH, 436.2 Pa biogas pressure, 6.3 starting pH, and 6.8 last pH.     

 3. Evaluation of the program for Enova's support schemes to biogas production; Programevaluering. Enovas stoette til biogassproduksjon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  The main conclusion from the analysis is that the barriers to realize both passive and near zero-energy buildings are significant. In addition to being a mere economic assessment indicates that 30-70% of the technical potential is not profitable depending on energy price levels, the barriers is reducing the economic potential with approximately another half as a realistic market potential.(eb)

 4. Bliver minus til plus på sigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Minke, Linda

  minusbeboerne er studerende og på SU, og som følge heraf har flere en begrænset indkomst. Husleje og udgifter til kost udgør omtrent 2500 kr. pr. person i 2010. Normudvekslingen mellem plus- og minusbeboere foregår både til gruppemøder men også i løbet af forskellige hverdagssituationer, hvor beboerne relaterer...... sig til hinanden. Disse situationer drejer sig både om praktiske forhold fx indkøb, madlavning og rengøring, samt når beboerne på kryds og tværs af status som plus- og minusbeboere tager på udflugter, dyrker sport eller holder forskellige sociale arrangementer sammen. Undersøgelsen viser...... antal afgørelser i en 2-årig observationsperiode. Til spørgsmålet om minus bliver til plus efter opholdet på Pension Skejby, må svaret være nej. Det er der ikke noget i denne undersøgelse, der tyder på....

 5. Methods and apparatus for hydrogen based biogas upgrading

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  The present invention relates to an anaerobic process for biogas upgrading and hydrogen utilization comprising the use of acidic waste as co-substrate.In this process,H2 and CO2 will be converted to CH4, which will result in lower CO2 content in the biogas. The invention relates to both in situ...

 6. Is Wim slim?: Samen een biogas netwerk gebruiken?

  NARCIS (Netherlands)

  prof. dr. Wim van Gemert; prof. dr. A.A. Broekhuis; Drs. E.J. Hengeveld; Ir. J. Bekkering

  2014-01-01

  berekening van kosten voor biogas transport in een biogas verzamel netwerk; twee layouts worden vergeleken: de ster-layout en de visgraat-layout. Investeringen en operationele kosten, inclusief compressiekosten worden in een contante waarde berekening meegenomen. Flexigas symposium 8 december 2014

 7. Sustainability effects of household-scale biogas in rural China

  NARCIS (Netherlands)

  Gosens, J.; Lu Yonglong,; He Guizhen,; Bluemling, B.; Beckers, T.A.M.

  2013-01-01

  Households in rural China rely heavily on low quality fuels which results in reduced quality of life and environmental degradation. This study assesses the comparative contribution of household scale biogas installations to the broad set of sustainability objectives in the Chinese biogas policy fram

 8. Concepts and profitability of biogas production from landscape management grass.

  Science.gov (United States)

  Blokhina, Yulia N; Prochnow, Annette; Plöchl, Matthias; Luckhaus, Christoph; Heiermann, Monika

  2011-01-01

  Landscape management grass is generally harvested late, resulting in unfavorable composition for many utilization purposes. This study explores various technical concepts of biogas production and their economic viability. The Lower Oder Valley National Park is taken here as an example. This National Park in North-East Germany comprises large grassland areas with conservation-related restrictions on management. The concepts of biogas production and use considered are: (1) decentralized digestion and use of biogas at five autonomous combined heat and power (CHP) units, (2) decentralized digestion and delivery of the biogas to a centralized CHP unit, (3) decentralized digestion, upgrading of the biogas and feeding into the natural gas grid, and (4) one central biogas plant with centralized CHP unit. Annual costs and revenues of biogas production were calculated for each alternative. Biogas production from landscape management grass meets the conservational demands of late cutting periods and under certain circumstances shows a profit. Copyright © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. Transportbrandstof uit biogas geeft hoger rendement en verduurzaamt

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2013-01-01

  Bij vergisting van mest ontstaat biogas dat met een WKK kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Probleem is vaak dat de warmte onvoldoende benut wordt. Het opwerken van biogas tot transportbrandstof kan een oplossing hiervoor zijn, waarbij gelet moet worden op schaalgrootte van vergisting, ty

 10. Transportbrandstof uit biogas geeft hoger rendement en verduurzaamt

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  2013-01-01

  Bij vergisting van mest ontstaat biogas dat met een WKK kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Probleem is vaak dat de warmte onvoldoende benut wordt. Het opwerken van biogas tot transportbrandstof kan een oplossing hiervoor zijn, waarbij gelet moet worden op schaalgrootte van vergisting,

 11. A tool for analyzing the sustainability of biogas production chains

  NARCIS (Netherlands)

  H.C. Moll; F. Pierie; prof. dr. Wim van Gemert; J. Broekhuijsen

  2014-01-01

  Abstract written for an poster presentation at the EBA conference in Alkmaar. The flexibility of biogas makes it a very capable load balancer within decentralized smart energy systems. However, within this context the sustainability of biogas production is not fully understood. What is needed is a

 12. Sustainability effects of household-scale biogas in rural China

  NARCIS (Netherlands)

  Gosens, J.; Lu Yonglong,; He Guizhen,; Bluemling, B.; Beckers, T.A.M.

  2013-01-01

  Households in rural China rely heavily on low quality fuels which results in reduced quality of life and environmental degradation. This study assesses the comparative contribution of household scale biogas installations to the broad set of sustainability objectives in the Chinese biogas policy

 13. Costs of Producing Biogas at Dairy Farms in The Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Gebrezgabher, S.A.; Meuwissen, M.P.M.; Oude Lansink, A.G.J.M.

  2010-01-01

  By 2020, Dutch dairy chains envisage to be self-sufficient with regard to energy used by dairy farms and dairy processors. This would require dairy farms to produce 25 PJ per year, possibly by a combination of wind, solar and biogas. This paper focuses on biogas. To evaluate the project’s viability

 14. Biogas for Javanese villages: the products of digestion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steward, J.; Richmond, B.

  1980-01-01

  The techniques and experiences with various biogas-generation and utilization devices in a Javanese village are given. Information on generation includes mostly data on mixing, temperature and time factors. Various simple and inexpensive cooking burners and lamps are also discussed. The article concludes with suggestions for the use of the biogas digester effluent as fertilizer, soil conditioner, and water hyacinth and algae substrates.

 15. Microbial analysis in biogas reactors suffering by foaming incidents

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kougias, Panagiotis; De Francisci, Davide; Treu, Laura

  2014-01-01

  Foam formation can lead to total failure of digestion process in biogas plants. In the present study, possible correlation between foaming and the presence of specific microorganisms in biogas reactors was elucidated. The microbial ecology of continuous fed digesters overloaded with proteins...

 16. A tool for analyzing the sustainability of biogas production chains

  NARCIS (Netherlands)

  Pierie, Frank; Broekhuijsen, J.; Gemert, W.J.T.; Moll, H.C.

  2014-01-01

  Abstract written for an poster presentation at the EBA conference in Alkmaar. The flexibility of biogas makes it a very capable load balancer within decentralized smart energy systems. However, within this context the sustainability of biogas production is not fully understood. What is needed is a t

 17. Environmental Consequences of Future Biogas Technologies based on Separated Slurry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hamelin, Lorie; Wesnæs, Marianne; Wenzel, Henrik

  2011-01-01

  This consequential life cycle assessment study highlights the key environmental aspects of producing biogas from separated pig and cow slurry, a relatively new but probable scenario for future biogas production, as it avoids the reliance on constrained carbon cosubstrates. Three scenarios involvi...

 18. Energy Efficiency of Biogas Produced from Different Biomass Sources

  Science.gov (United States)

  Begum, Shahida; Nazri, A. H.

  2013-06-01

  Malaysia has different sources of biomass like palm oil waste, agricultural waste, cow dung, sewage waste and landfill sites, which can be used to produce biogas and as a source of energy. Depending on the type of biomass, the biogas produced can have different calorific value. At the same time the energy, being used to produce biogas is dependent on transportation distance, means of transportation, conversion techniques and for handling of raw materials and digested residues. An energy systems analysis approach based on literature is applied to calculate the energy efficiency of biogas produced from biomass. Basically, the methodology is comprised of collecting data, proposing locations and estimating the energy input needed to produce biogas and output obtained from the generated biogas. The study showed that palm oil and municipal solid waste is two potential sources of biomass. The energy efficiency of biogas produced from palm oil residues and municipal solid wastes is 1.70 and 3.33 respectively. Municipal solid wastes have the higher energy efficiency due to less transportation distance and electricity consumption. Despite the inherent uncertainties in the calculations, it can be concluded that the energy potential to use biomass for biogas production is a promising alternative.

 19. Perancangan Sistem Pengaduk Pada Bioreaktor Batch Untuk Meningkatkan Produksi Biogas

  OpenAIRE

  Candrika Widiartanti Yuwono; Totok Soehartanto

  2013-01-01

  Proses anaerob merupakan proses fermentasi dimana memiliki proses yang berlangsung cukup lama. Dan pada bioreaktor anaerob sistem batch, diduga terdapat indikasi pada penurunan jumlah produksi biogas, yang disebabkan karena tejadi pengendapan atau pemisahan antara limbah cair dengan padatannya. Untuk itu muncul upaya untuk melakukan sistem pengadukan agar terjadi homogenitas dan bisa menyerupai seperti kondisi awal, sehingga diharapkan dapat memperpanjang masa produksi biogas. Adapun pengaduk...

 20. BIOGAS PRODUCTION FROM TOFU LIQUID WASTE ON TREATED AGRICULTURAL WASTES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budy Rahmat

  2014-01-01

  Full Text Available The Tofu Liquid Waste (TLW as a pollution might be processed into biogas which was environmentally friendly and had potential to replace burning wood or oil. However, the waste could not directly be employed as the biogas substrate due to the high nitrogen content which was not suitable to the methanogen microorganism on the biogas digester and did not produce biogas. It was therefore necessary to adapt the carbon-nitrogen ratio in TLW with the addition of other organic materials that had a lower nitrogen content so it would be a suitable substrate for generating biogas. The research was aimed to evaluate the addition of the other organic material on the TLW to increase the biogas production. The results showed that TLW combined with sheep dung, cabbage waste, bamboo leaves and paddy straw respectively produced biogas as much as 14,183, 7,250, 2,400, 895 cm3 in 20 days. The 4 treatments gave the same quality of biogas, which was determined using the water boiling test. The pH fluctuation during the process was in the right pH for anaerobic digestion, thus it was not the limiting factor.