WorldWideScience

Sample records for betaenkning fra infrastrukturkommissionen

 1. The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-01-15

  The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

 2. Fra TR til HR?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagedorn-Rasmussen, Peter; Gleerup, Janne; Bojesen, Anders

  2013-01-01

  Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'......Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'...

 3. Zmaragdus fra Antiochia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bargfeldt, Niels

  2013-01-01

  En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t.......En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t....

 4. Sten fra himlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009.......Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009....

 5. Fra studie til arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  Universitet (2009) som den første beskæftiget sig med udfordringerne ved overgangen fra studie til arbejdsliv. Undertegnede har i samarbejde med PhD-studerende Helle Bach Riis udført 25 kvalitative interviews blandt danske akademikere, der har været på arbejdsmarkedet ml ½-5 år. Vores undersøgelser bekræfter...... indenfor sit eget felt. Efter 3-4 år på arbejdsmarkedet er ens viden fra uddannelsen bearbejdet og integreret og en naturlig basis ved løsning af arbejdsopgaver. Både uddannelser, aftagerfeltet og kandidaten kan gøre en aktiv indsats, der gør overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. For uddannelsernes...

 6. 1945: Fra Jalta til den Kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2014-01-01

  Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag.......Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag....

 7. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...

 8. Fra Fun til Frustration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 9. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Simonsen, Birgitte;

  Rapporten præsenterer hovedresultater af en undersøgelse, hvor 135 elever med gymnasiefremmed baggrund fra 2. årgang på det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx), det tekniske gymnasium (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) er blevet interviewet om deres oplevelser af at gå i gymn...

 10. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at...

 11. 10 medisinplanter fra Burma

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om tradisjonell bruk av utvalgte medisinplanter fra Burma har vitenskapelig støtte. I tillegg ble interessante studier på biologiske/farmakologiske effekter av plantene tatt med. Litteratursøket ble utført ved hjelp av databasene Medline/Ovid, Medline/Pubmed, Embase/Ovid, Chemical Abstracts/Scifinder, ISI Web of Knowledge, Biological Abstracts, Sciencedirect og Cochrane. Andre nettsider som ble brukt til å finne eventuelle sy...

 12. Sidste nyt fra SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milhøj, Anders

  I juli 2013 blev version 9.4 af SAS sendt på markedet. Denne release indeholdt ikke mange nye faciliteter indenfor statistik, økonometri, operationsanalyse etc, men alligevel er der vigtige aspekter at forholde sig til. Ved årsskiftet 2013/2014 er der siden kommet en opdatering af de analytiske...... programpakker for statistik, økonometri, operationsanalyse etc uden en samtidig opdatering af det samlede SAS-program. Denne opdatering kaldes Analytical Products 13.1 og er en væsentlig opdatering fra version 12, der i første version kom i august 2012....

 13. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 14. Emission af ammoniak fra landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, J. M.; Sommer, S. G.; Hutchings, N. J.;

  Denne faglige redegørelse er en del af 4 faglige redegørelser: 1: Emmission af ammoniak fra landbruget - status og kilder, 2: Teknologiske muligheder for reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget, 3: Natur- og miljøeffekter af ammoniak, (4): Økonomiske vurderinger af tiltag til reduktion ...

 15. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... sjællandsk kommune, hvor jeg fik muligheden for at diskutere nye læreres hverdagsproblemer i skolen. Afhandlingen er skrevet ud fra to forskningsspørgsmål. Det første forsknings-spørgsmål lød: ”Hvordan oplever nyuddannede lærere det at være nyansat i skolen? Hvordan oplever de muligheder og barrierer for at...

 16. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med specialet...... var at afdække hvilke ændringer af psykologiske processer en person gennemgår når denne indgår i et behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen. Det er et emne tidligere behandlet af sundhedspsykologien. Et af de vigtigste fund i denne forbindelse blev imidlertid, at nok kunne de psykologiske...

 17. Fra problemer til mirakler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Görlich, Anne; Katznelson, Noemi; Stentoft, Mette

  Uddannelsessystemet rummer i dag en stor del af de sårbare og udsatte unge, der tidligere havde ufaglærte jobs eller var på kontanthjælp. Det skaber udfordringer i forhold til den politiske målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse udfordringer har...... været omdrejningspunktet i Skive Kommunes projekt ’Fra problemer til mirakler’, hvor man har søgt at styrke sårbare unges selvtillid, motivation for og deltagelse i en kompetencegivende uddannelse og dermed holde dem ude af kontanthjælpssystemet....

 18. Fra Avantgarde til Street art

  OpenAIRE

  Ohm, Peter; Petersen, Rune Gjerulff; Goodale, Lærke Ea; Bartholin, Frederik Schultz; Eriksen, Cecilie; Pedersen, Cecilie

  2012-01-01

  Dette projekt tager udgangspunkt i street art, som fænomen. Ud fra en historisk gennemgang vil, der blive redegjort for avantgarde, situationisme og street art. Street artisten, Banksy vil gennem projektet være i fokus, og der vil blive foretaget en analyse af udvalgte værker fra netop Banksy, med inddragelse af Nicolas Bourriauds teori, relationel æstetik. Endvidere vil der med kritiske øjne blive set på diskussionen omkring street art, som et kommercielt fænomen. Der vil blive diskuter...

 19. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 20. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 1. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  Antallet af uddannelsespladser i Tranquebars uddannelsesinstitutioner, der går fra børnehaveklasser til lærerseminarer, overstiger langt de 7000 indbyggeres behov. Så uddannelsesinstitutionerne og deres kostskolepladser servicerer et langt større geografisk område end selve Tranquebar by. Denne a...

 2. Elevated Fra-1 expression causes severe lipodystrophy.

  Science.gov (United States)

  Luther, Julia; Driessler, Frank; Megges, Matthias; Hess, Andreas; Herbort, Bettina; Mandic, Vice; Zaiss, Mario M; Reichardt, Anne; Zech, Christine; Tuckermann, Jan P; Calkhoven, Cornelis F; Wagner, Erwin F; Schett, Georg; David, Jean-Pierre

  2011-05-01

  A shift from osteoblastogenesis to adipogenesis is one of the underlying mechanisms of decreased bone mass and increased fat during aging. We now uncover a new role for the transcription factor Fra-1 in suppressing adipogenesis. Indeed, Fra1 (Fosl1) transgenic (Fra1tg) mice, which developed progressive osteosclerosis as a result of accelerated osteoblast differentiation, also developed a severe general lipodystrophy. The residual fat of these mice appeared immature and expressed lower levels of adipogenic markers, including the fatty acid transporter Cd36 and the CCAAT/enhancer binding protein Cebpa. Consequently accumulation of triglycerides and free fatty acids were detected in the serum of fasting Fra1tg mice. Fra-1 acts cell autonomously because the adipogenic differentiation of Fra1 transgenic primary osteoblasts was drastically reduced, and overexpression of Fra-1 in an adipogenic cell line blocked their differentiation into adipocytes. Strikingly, Cebpa was downregulated in the Fra-1-overexpressing cells and Fra-1 could bind to the Cebpa promoter and directly suppress its activity. Thus, our data add to the known common systemic control of fat and bone mass, a new cell-autonomous level of control of cell fate decision by which the osteogenic transcription factor Fra-1 opposes adipocyte differentiation by inhibiting C/EBPα. PMID:21486951

 3. Warszawa - Fra kommunismeklodser til kapitalkaos

  OpenAIRE

  Knutz, Christel Helene; Skaarup Larsen, Hans; Eltzholtz, Emilie; Landt Lerche, Stinus; Rogova, Alissa

  2013-01-01

  Efter 2. Verdenskrig lå 85 % af byen Warszawa i ruiner. Efter krigen kom kommunisterne til magten og introducerede et nyt planlægningsparadigme for byen, efter det klasseløse socialistiske ideal. Den socialistiske planlægning er tydeligt manifesteret i Polens hovedstad med inspiration fra Le Corbusiers bo-maskiner og andre kommunistiske symboler. Et af kommunismens eksempler på den socialistiske planlægning er boligblokkene i Za Zelazna Brama. Da muren faldt i 1989 blev der ind...

 4. 10 Medisinplanter fra Burma (Myanmar)

  OpenAIRE

  Soltanpanah, Rounak

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma (Myanmar) som professor Arnold Nordal samlet inn i perioden 1957-1961. Hensikten med denne oppgaven er å bruke systematisk litteratursøk for å samle opplysninger om tradisjonell bruk av plantene i Burma og i andre land, undersøke hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene og om tradisjonelle bruksområder har vitenskapelig støtte. Databaser som ble benyttet for å utføre litte...

 5. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 6. Kærlig hilsen fra jordemoderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niklasson, Grit

  Bogen er en hybrid: en vekselvirkning af konkrete faktaafsnit, der er andvendelige som gør-det-selv-fødselsforeberedelse, og gode histiroer fra fødegangen og hjemmefødsler, som har tilknytning til faktaafsnittene...

 7. 10 Medisinplanter fra Burma : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har som formål å vurdere tilgjengelig vitenskapelig litteratur for 10 medisinplanter hentet fra et herbarium fra Burma, utarbeidet av professor Arnold Nordal i perioden 1957-1961. Det skal undersøkes om de påståtte tradisjonelle bruksområdene for de utvalgte plantene har vitenskapelig støtte, ved å sammenligne bioaktive planteforbindelser, og farmakologiske effekter med tradisjonell bruk. Andre interessante kjemiske, biologiske og toksikologiske studier er ...

 8. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdede familiefaderen Yusman Dakhi i sin onkels rismark på øen Nias i det vestlige Indonesien. Pludselig hørte han et dybt TA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blev hurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’ jorden foran ham som ved et bombenedslag. Yusman blev...... Solsystemet, der efter at være blevet bremset ned i atmosfæren, falder intakte på Jordens overflade. Nogle af meteoritterne daterer sig, ligesom den nye meteorit fra Nias, helt tilbage til Solsystemets oprindelse – mange millioner år inden Jorden var blevet til....

 9. Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affaldsbehandling

  OpenAIRE

  Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter

  2014-01-01

  Udledning af de stærke drivhusgasser metan og lattergas sker fra forskellige processer i behandlingen af affald. Eksempelvis kan affald, der bliver deponeret, danne metan, og behandlingen af spildevand kan danne lattergas og metan. Udledningen af drivhusgasser ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning, men størrelsen af disse udledninger er svær at bestemme grundet de store områder, hvorfra udledningen sker. I afhandlingen ”Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affa...

 10. Fri os fra new public management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wamberg, Jacob

  2014-01-01

  Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn.......Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn....

 11. Fra fællesbad til vandkultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jørn

  2010-01-01

  Både kommunalreformen i 1970 og strukturreformen i 2007 falder sammen med en ændret opfattelse af byernes rolle i det moderne og senmoderne samfund. Fra de gamle amter har de nye kommuner overtaget en række sundhedsmæssige opgaver, som for eksempel forebyggelsen af de såkaldte livsstilssygdomme...

 12. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 13. Antibiotika til mink fra 2007-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Vibeke Frøkjær; Sommer, Helle Mølgaard; Stuve, Tina; Clausen, Jesper; Chriél, Mariann

  Hvilke faktorer medfører, at man bruger antibiotika i den danske minkproduktion? Det er der set nærmere på i en undersøgelse, hvor der er dykket ned i data fra minkfarme i perioden 2007-2012. Undersøgelsen viser bl.a., at fodercentralerne har en signifikant betydning for forbruget af antibiotika....

 14. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter;

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med ...... igangværende PSO FU 2201 ”Opgradering af restprodukter” (”Askepot”), og det skulle derfor også undersøges, om den elektrodialytiske rensningsproces evt. kunne kombineres med den vaskeproces, der benyttes til rensning af aske i FU 2201....

 15. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 16. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 17. Om "Buk fra Faar at skille"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2007-01-01

  I artiklens første del vises det at et par marginaltegninger i håndskriftet AM 76 8vo (ca. 1470) hidtil er blevet fejltolket -- den ene som et vædderhoved i stedet for et gedebukkehoved -- fordi de ikke er blevet sat i relation til teksten inde i skriftkolumnen. Ud fra et tilbageblik på tidligere...... trin af den autoriserede danske bibleoversættelses historie og dens græske kilde argumenteres der i anden del for at ordet buk i udtrykket at skille fårene fra bukkene betyder ged(ebuk), ikke vædder, som angivet i bl.a. Ordbog over det Danske Sprog. Udgivelsesdato: 21/9...

 18. Fra rakkere til dyrlæger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  I 1761 blev verdens første veterinære skole grundlagt i Frankrig. Det skete efter kongelig befaling fra Ludvig XV (1710-1774), som lod den franske hestekender Claude Bourgelat (1712-1779) grundlægge skolen i Lyon. To år senere ankom de første tre danske studerende til skolen med det formål at...

 19. Miljøgifter i sediment fra en datert kjerne fra Bærumsvassdraget

  OpenAIRE

  Berge, J.; Alve, Elisabeth; Helland, Aud

  2009-01-01

  Dypvannet i Bærumsbassenget er uten oksygen. Sediment fra et slikt område er godt egnet til å studere det historiske forløpet av tilførsler av miljøgifter. En sedimentkjerne innsamlet i 2007 fra 25 m i Bærumsbassenget viste en god datering samtidig som det forelå noe restmateriale av sedimentet. Dette restmateriale ble analysert for metallene kvikksølv (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu) og sink (Zn), tinnorganiske forbindelser inkludert tributyltinn (TBT) og fenyltinn (TPhT), polyklore...

 20. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  OpenAIRE

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdedefamiliefaderen Yusman Dakhi i sinonkels rismark på øen Nias i det vestligeIndonesien. Pludselig hørte han et dybtTA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blevhurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’jorden foran ham som ved etbombenedslag. Yusman blev meget bangeog turde ikke gå helt hen til nedslagsstedet,men skyndte sig tilbage til sin landsbyBawömaenamölö.Det Yusman havde oplevet var et meteorit-fald – en yderst sjælden begivenhedsom de færreste af o...

 1. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder...... artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen....

 2. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...... definitioner på begrebet summarisk beskrives som et begreb der integrerer kontrol og elementer, der kan henføres til overordnet ledelse/daglig ledelse i forbindelse med disses styring af virksomheden (Laursen, 2000). De forskellige aktører identificeret ved Corporate Governance perspektivet kan have forskellig...

 3. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 4. Fra kohæsiv til modal topologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  Indlederpladsens ('fundamentfeltets') kodede betydning ændrer sig fra ældre nordisk til moderne skandinavisk - fra kohæsiv til modal eller illokutionær betydning. Subjunktionernes topologiske udvikling kan forstås i dette lys, og analysen tyder på at placeringen af det finitte verbum på...

 5. Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesegas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jakob Munkholt

  Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas.......Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas....

 6. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... eller samfundsvidenskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af menneskets oprindelse, inddeling og værdi. Afhandlingen afdækker UNESCOs initiativer og vurderer deres virkningshistorie i tiden fra 1945 og frem til 1965, hvor FN vedtog sin konvention mod racediskrimination. En central opgave...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt...

 7. Gulerodens farefulde vej fra marken til forbrugeren

  OpenAIRE

  Knudsen, Inge M.B.; Jensen, Dan Funck; Jensen, Birgit

  2006-01-01

  Kølelagring af Lammefjords-gulerødder muligør, at der kan leveres danskproducerede gulerødder i perioden fra november til april. Sidst på lagringssæsonen kan mere ed 50% af rødderne dog være kassable på grund af lagersygdomme. I marken angribes rødderne af forskellige jordboende svampe, der allerede ved høst kan resultere i kassable rødder. I lagerperioden kan tilsyneladende raske gulerøder dog også udvikle sygdomme forårsaget af de mikrosvampe der forkommer naturligt på rødderne. Sår på ...

 8. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 9. Antonio Mollari fra Canova e Valadier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 10. Fra problem til færdig opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  Fra problem til færdig opgave er blevet til på baggrund af erfaringer fra undervisning og vejledning af studerendes forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Den søger at besvare nogle af de mange spørgsmål, studerende har stillet i forbindelse med undervisning og vejledning. Bogen beskriver...... opgavestrukturen, som er den samme uanset, om det er en mindre eller en større opgave. Fra problem til færdig opgave henvender sig til studerende på de videregående sundhedsuddannelser, herunder de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser samt de første semestre af de social- og sundhedsfaglige...

 11. Uttesting av ny sporsikringsmetode for epitelceller fra tekstiler

  OpenAIRE

  Ramse, Merete

  2014-01-01

  I straffesaker benyttes blant annet biologiske spor, som epitelceller, hår, blod etc., til å identifisere eventuelle mistenkte, vitner og fornærmede. I dagens rutine ved Avdeling for biologiske spor (RESP), Folkehelseinstituttet (FHI), sikres mulig cellemateriale fra ulike gjenstander (f.eks. et klesplagg, en skrutrekker etc.) i hovedsak ved vattpinneavstryk eller ved direkte utklipp fra materialet. En alternativ sporsikringsmetode er å bruke en kommersiell mini-tape som er produsert med spor...

 12. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 13. 10 planter fra sørøst-asiatisk folkemedisin : En studie over farmakologisk effekt, terapeutisk potensiale og fytokjemi sett ut fra tradisjonelle indikasjoner

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Denne oppgaven føyer seg inn i rekken av andre oppgaver fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, som har dreid seg om å finne informasjon om farmakologisk effekt og fytokjemiske bestanddeler i for oss mye ukjente planter fra et plantearkiv stammende fra et feltarbeid i Burma, årene 1957-1963 (Nordal, 1963). Oppgaven har søkt å innhente informasjon om etnomedisinsk bruk, fytokjemi og biologisk aktivitet for 10 medisinplanter fra Nordal-databasen . De 10 artene fra like mange slekter ...

 14. Geografiske forskelle i fløjtrepertoire fra hvidnæsede delfiner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria-Louise; Rasmussen, Marianne H.; Miller, Lee

  Fløjt fra hvidnæsede delfiner, Lagenorhynchus albirostris optaget i Skjálfandibugten i den nordlige del af Island (2008) blev sammenlignet med fløjt fra Faxaflóibugten fra den sydlige del af Island (1997). Optagelserne fra Skjálfandibugten blev optaget med et specialbygget vertikalt lineært array1...... være at de Islandske hvidnæser bruger samme fløjt repertoire bl.a. fordi det forekommer usandsynligt, at delfiner fra 2008 optagelser er de samme som fra 1997....

 15. Erfaringer med nitrogenfangst fra rejektvann fra utråtnet organisk materiale med lukket ammoniakkstripping i Esløv

  OpenAIRE

  Arntzen, Vigørn

  2012-01-01

  Rejektvannsstrømmer fra avvanning av slam på renseanlegg og avvanning av utråtnet biologisk materiale fra biogassanlegg inneholder ofte store mengder plantenæringsstoffer. I Norge sendes hovedsakelig disse rejektvannstrømmene tilbake til hoved innløpet på renseanlegg, og plantenæringsstoffene ender opp i utfelt slam, slippes ut til atmosfæren eller ledes ut til resipient. I tillegg kan det høye innholdet av plantenæringsstoffer i rejektvannsstrømmene medføre store belastninger på renseprosess...

 16. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 17. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet....../estuarine aflejringer med et højt energi niveau. Udgivelsesdato: December...

 18. 49 CFR 219.602 - FRA Administrator's determination of random drug testing rate.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false FRA Administrator's determination of random drug... Random Alcohol and Drug Testing Programs § 219.602 FRA Administrator's determination of random drug... percentage rate for random drug testing must be 50 percent of covered employees. (b) The FRA...

 19. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 20. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 1. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Jens Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 2. Pressens præsidenter - fra Satan til Messias

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne; Andersen, Dorte

  2010-01-01

  Journalistikken og historiefaget er i egen selvforståelse discipliner, der beskriver verden, som den er. Journalister rapporterer fra nutiden, mens historikere fortæller os, hvordan fortiden var. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved denne arbejdsdeling, idet begge fag går hinanden i bedene og langt...

 3. Erhvervsfagenes rolle i overgangen fra uddannelse til arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Smistrup, Morten

  Rapporten undersøger hvilken rolle faget (erhvervsfaget) spiller for unges overgang fra uddannelse til arbejde via en erhvervsfaglig uddannelse (EUD)? Og hvilke styrker og svagheder har de danske EUD der bygger på erhvervsfag, med hensyn til at sikre en vellykket overgang sammenlignet med andre l...

 4. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 5. Fra redaktøren (Nyhedsbrev fra Cigrés Danske Nationakomité april 2016)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Claus Leth

  2016-01-01

  Nationalkomiteen har genoptaget udsendelsen af nyhedsbreve. Målet er at holde dig orienteret om aktiviteter i og resultater fra CIGRÉ's ledende fora, studiekomiteer og arbejdsgrupper. Derved øger vi det fælles udbytte af arbejdsindsatsen og skaber en større synlighed for medlemmerne om, hvad et C...

 6. Work-life samspil betragtet fra et indflydelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en gennemgang af konflikt- og harmonitilgangen og de modsætningsforhold, som præger work-life området, diskuterer artiklen mulighederne for en integrativ rammeforståelse ud fra et indflydelsesperspektiv. På baggrund af indflydelsesteorier tydeliggøres vigtigheden af at inddrage...... individets handlemuligheder i forståelsen af work-life samspil. Ud fra en betragtning af arbejdstid som et uomgængeligt vilkår for work-life samspil illustreres betydningen af strukturelle vilkår for individets handlerum. Den overordnede antagelse er, at jo mere indflydelse på arbejdstid individet har, desto...

 7. Reconfigurable SCA Applications with the FraSCAti Platform

  OpenAIRE

  Seinturier, Lionel; Merle, Philippe; Fournier, Damien; Dolet, Nicolas; Schiavoni, Valerio; Stefani, Jean-Bernard

  2009-01-01

  CORE A. Acceptance rate: 18% (35/189). International audience The Service Component Architecture (SCA) is a technology agnostic standard for developing and deploying distributed service-oriented applications. However, SCA does not define standard means for runtime manageability (including introspection and reconfiguration) of SOA applications and of their supporting environment. This paper presents the FraSCAti platform, which brings runtime management features to SCA, and discusses key...

 8. Function of the transcription factor Fra1 in adipogenesis

  OpenAIRE

  Luther, Julia

  2012-01-01

  A systemic neuro-endocrine regulation of bone and adipose tissue based on osteocalcin and leptin has recently been described. However, factors that locally mediate mesenchymal stem cell differentiation and commitment to osteoblasts and adipocytes, including those factors that locally integrate the systemic regulation, are poorly known. The objective of this thesis was therefore to investigate whether the AP-1 family member fos-like antigen 1 (Fra1, Fosl1), that has been described to regulate ...

 9. Expression of proto-oncogene Fra-1 in human neoplastic breast tissues

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yuhua Song; Jing Wang; Xiaoyun Yu; Santai Song; Zefei Jiang

  2012-01-01

  Objective: Invasion and metastasis are the most significant and intrinsic biological characteristics of cancers, also which are main factors of malignant tumor causing treatment failure and death. Recent studies have found that Fra-1 plays an important role on cell migration, invasion, and maintaining malignant phenotype of transformed cells. But there are few studies about the expression and location of Fra-1 in breast tissues and cells being reported This study just aims to discuss the expression and location of transcription factor Fra-1 in benign and malignant human breast tissues. Methods: The expression of Fra-1 was investigated by immunohistochemistry in neoplastic breast diseases ranging from benign fibroadenoma to very aggressive undifferentiated carcinoma. The correlations of Fra-1 expression with other indicators of breast carcinoma prognosis (ER, PR and ErbB2 receptors) were analyzed. Results: All neoplastic breast tissues, either benign or malignant breast tissues, were nuclear immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody. In 85% of benign tumors (17/20), the immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody as exclusively restricted to the nuclei. In three cases (3/20,15%), focal unequivocal cytoplas-mic staining was also exhibited. Strong positive nuclear staining for Fra-1 was easily seen in all types of breast carcinomas. However the nuclear/cytoplasmic concomitant immunoreactivity was observed in all types of breast carcinomas. A clear shift in Fra-1 immunoreactivity, from an exclusively nuclear to a simultaneous nuclear and cytoplasmic localization was noticed in 90.2% (37/41) of breast carcinomas. No inverse relationship between Fra-1 and ER and PR protein levels was noticed in malignant tumors. The relative expression level of Fra-1 was not correlated with the expression of ErbB2. Conclusion: The overall expression, pattern and intensity of Fra-1 proteins were correlated with breast oncogenesis. Overexpression of Fra-1, leading to a persistent

 10. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fos-related antigen 1 (FRA-1) is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB) samples. The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative breast disorders

 11. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Bonito Maurizio

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Fos-related antigen 1 (FRA-1 is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. Methods We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. Results FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB samples. Conclusion The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative

 12. Transmission of the fra(X) haplotype from three nonpenetrant brothers to their affected grandsons.

  Science.gov (United States)

  Kirkilionis, A J; Chudley, A E; Greenberg, C R; Yan, D L; McGillivray, B; Hamerton, J L

  1992-06-01

  We report on a family showing transmission of the fra(X) gene by 3 nonpenetrant, fra(X) negative, normally intelligent, full and half-brothers to their affected grandsons. The mothers of the affected boys are obligate carriers, fra(X) negative, and of normal intelligence. This family illustrates the "Sherman Paradox" and is compatible with the predictions of the Laird X-inactivation imprinting model. In addition, molecular and/or cytogenetic studies have enabled at-risk relatives to learn more about their carrier fra(X) status and have allowed for more accurate genetic counselling. PMID:1605253

 13. Biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Vågen i Bergen

  OpenAIRE

  Øxnevad, S.; Ruus, A.

  2013-01-01

  NIVA har på oppdrag for Bergen kommune undersøkt biotilgjengelighet av miljøgifter i sediment fra fem områder i Vågen i Bergen. Sedimentet fra disse områdene var i tilstandsklasse III (moderat) og tilstandsklasse IV (dårlig) med hensyn på PCB7. Sedimentene var også forurenset av tungmetaller, PAH og TBT. Undersøkelsen viser at PCB i sedimentet bioakkumuleres i børstemark, og at TBT i sedimentet bioakkumuleres i nettsnegl. Det var størst bioakkumulering av PCB og TBT fra sedimentet fra det nes...

 14. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 15. PCB-konsentrasjoner i sedimenter fra NSB's båthavn i Åkersvika og fra Mjøsa utenfor Esperen Rapport fra undersøkelsen i 1999

  OpenAIRE

  Kjellberg, G.; Løvik, J.

  2000-01-01

  Vi har undersøkt konsentrasjoner av PCB i toppsedimentet (0-2 cm) fra 30 lokaliteter i Mjøsa nær Hamar. Dette arbeidet ble startet opp etter initiativ fra NSB, teknisk sektor. Årsaken var at en undersøkelse fra 1990 pekte ut NSB's verkstedsområde på Hamar som mulig kilde for PCB forurensning av Mjøsa. Undersøkelsene i 1999 viste det samme mønsteret som i 1990 med de høyeste konsentrasjonene i Båthavnsvika hvor drensrøret fra verkstedsområdet tidligere munnet ut. I 1990 ble det målt konsentras...

 16. Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud

  OpenAIRE

  Andersen, Peter; Bergmann, Rasmus

  2006-01-01

  Problemet er, at der traditionelt hersker forskellige logikker i henholdsvis erhvervslivet og på universiteterne. I erhvervslivet er det primære formål at skabe profit, hvorimod universitetets centrale formål traditionelt har været at generere sand viden. Når man fra politisk side forsøger at styre universiteterne ved at forpligte disse til at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, opstår der en konflikt mellem på den ene side ønsket om indtjening og på den anden side ønsket om en offen...

 17. Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger, i hvilket omfang den private borger, der kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger fra forvaltningsmyndigheder, er begrænset i anvendelsen og videregivelsen heraf. Der gælder ikke et samlet regelsæt, der afgør spørgsmålet, men en række regler i straffeloven og...... persondataloven kan bringes i anvendelse. Samlet set vil der ofte gælde en form for tavshedspligt for den private, men den endelige konklusion afhænger af de konkrete oplysningers karakter, og hvordan oplysningerne håndteres af borgeren....

 18. Drøm fra Disneyland, en retorisk analyse

  OpenAIRE

  Holm, Anwar

  2014-01-01

  I denne oppgaven tar jeg for meg kronikken Drøm fra Disneyland. Oppgaven analyserer argumentasjonen i kronikken med et retorisk utgangspunkt. Analysen er også støttet opp av en stemmeanalyse. Debatten som fulgte blir trukket inn som en viktig del av konteksten i diskusjonskapittelet.. Analyseobjektet har flere nivåer som kan være mulig å analysere og diskutere. I argumentasjonsanalysen analyseres først og fremst argumentasjonene som forfatterne av kronikken bruker. I stemmeanalysen vises det ...

 19. Emissioner fra vejtrafikken i Danmark 1980-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, M.; Ekman, B.

  I denne rapport opstilles i et samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Vejdirektoratet en prognose for vejtrafikkens CO-, VOC-, NOx- og partikelemissioner samt aggregerede emissionsfaktorer for perioden 1980-2010. Vejtrafikkens køretøjskategorier opdeles i personbiler (benzin og diesel......), varebiler (benzin og diesel), lastbiler (under og over 16 tons totalvægt) og busser. Ud fra trafik- og bestandsdata beregnes vejtrafikkens totalemissioner for året 1994 med EU-modellen COPERT II, og en prognose beregnes med BILEMIS modellen for perioden 1980-2010. COPERT II´s resultater bruges til at...

 20. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant.

  Science.gov (United States)

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J; Ali, Mohamed M; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J; Ahmer, Brian M M

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 1. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant

  Science.gov (United States)

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M.; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J.; Ali, Mohamed M.; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H.; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J.; Ahmer, Brian M. M.

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 2. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Universitetsbibliotek, hvor en webblog blev anvendt til indsamling af idéer fra bibliotekets brugere. Konklusionen er, at webblog kan anvendes til brugerinddragelse og at der kan opnås meget forskelligartet input, fra deciderede forslag til ønsker og opfattelser. Webblog som medie til brugerinvolvering er nem og billig...

 3. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 4. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 5. 49 CFR 219.608 - FRA Administrator's determination of random alcohol testing rate.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false FRA Administrator's determination of random... Random Alcohol and Drug Testing Programs § 219.608 FRA Administrator's determination of random alcohol... percentage rate for random alcohol testing must be 25 percent of covered employees. (b) The...

 6. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 7. Avløpsslam og biokull fra returtrevirke som jordforbedringsmidler i avgangsmasser fra gruvedrift : effekt på mobilitet og planteopptak av kobber, krom, arsen og nikkel

  OpenAIRE

  Lian, Rune

  2012-01-01

  Sammendrag Utgangspunktet for denne oppgaven var revegetering av deponi for gruveavgang ved Titania A/S. Massene i dette deponiet er lite egnet som vekstmedium for planter og nikkel (Ni) løses ut fra avgangsmassene. Denne oppgaven undersøkte effekter ved tilsettingen av avløpsslam og biokull fra ubehandlet (rent biokull) og trykkimpregnert trevirke med kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) (CCA-biokull) som potensielle jordforbedringsmidler i gruveavgang. Planteopptak og bind...

 8. Birkepollen i København kommer i væsentlig grad fra lokale træer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Pollenallergikere i København får en stor dosis birkepollen fra lokale træer i hovedstadens haver, parker og øvrige grønne områder og fra birkebevoksninger på det fredede Vestamager. En del birkepollen føres også lejlighedsvis til hovedstaden med luften fra Polen og Tyskland, viser forskning fra ...

 9. Støy fra tunnelåpning på Nye Osloveg, Trondheim

  OpenAIRE

  Storeheier, Svein Ådne

  2007-01-01

  I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Asplan Viak AS på vegne av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningen på nye Osloveg ved Marienborg i Trondheim. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy fra tunnelåpningen er beregnet i 5 punkter som representerer nærmeste støyfølsomme områder (boliger,...

 10. Elever i og fra små og store skoler : presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune

  OpenAIRE

  Nordahl, Thomas

  2007-01-01

  Norsk: Denne rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i grunnskolen. Her har vi analysert elever fra fire små bygdeskoler i en kommune og senere identifisert elever fra disse små skolene når de går på en større ungdomsskole der de kommer sammen med andre elever fra større barneskoler. I dataanalysene har vi sett på elevenes skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdproblemer, relasjoner til medelever, relasjoner til lærere, arbeidsinnsats...

 11. Naturområder i byen : påvirkning fra tilgrensende boligområder

  OpenAIRE

  Hageberg, Håvard

  2014-01-01

  Grøntområder i byer og tettsteder er viktige for økosystemtjenester som håndtering av overvann, støyreduksjon, bedring av luftkvalitet og folkehelse. De grønne lungene er i dag under et stort press fra utbygging, men også fra påvirkning fra tilgrensende boligområder. Denne påvirkningen skjer i form av blant annet ulovlig hogst, dumping av søppel og avfall, slitasje og introduksjon av fremmede arter. Denne oppgaven har hatt som mål å undersøke forekomstene av fremmede plantearter, utbredelsen ...

 12. Kvælstof fra mange kilder belaster Østersøen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Kvælstofforureningen fra det danske landbrug belaster især de dele af Østersøen, som er tæt på Danmark. Det vil sige Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen. Langt den største del af Østersøen, der strækker sig fra Den Botniske Bugt til Skagen, forurenes med kvælstof fra de øvrige om...

 13. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk

  OpenAIRE

  Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K; Hansen-Møller, Jens

  2011-01-01

  Surfôr fra kortvarig eng har gitt høyere andel av flerumettede fettsyrer i melk sammenlignet med surfôr fra langvarig eng men dette har ikke ført til at melka ble mer utsatt for lysindusert oksidasjon. Tilskudd av α-tokoferol økte innholdet av α-tokoferol i melka men hadde ingen effekt på melkas oksidative stabilitet. Surfôr fra kortvarig eng ga høyere innhold av isoflavoner og lavere innhold av lignaner i melk enn surfôr fra langvarig eng.

 14. Koncept til måling af udvaskning fra markstakke af dybstrøelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Hans Spelling; Vinther, Finn Pilgaard

  2008-01-01

  Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk Landbrugsrådg......Rapport om kvælstofudvaskning fra markstakke Resumé og konklusioner: Der er gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektets gennemførelse Dansk...... Landbrugsrådgivning har i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning gennemført et projekt om kvælstofudvaskning fra markstakke. Undersøgelserne er udført med henblik på at fastsætte en metode, der kan anvendes til at påvise evt. udvaskningstab. Projektet blev iværksat i efteråret 2003, hvor der blev udvalgt otte...

 15. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne; Seeberg, Kirsten; Drouin, Marc; Sommer, Monike

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt....... Dokumentarfilmen "Fra offer til kriger" stiller skarpt på hvorvidt denne type behandling kan være en del af et større paradigmeskift i sundhedssektoren....

 16. Støy fra tunnelåpninger ved Nordre avlastningsveg, Ilsvika

  OpenAIRE

  Storeheier, Svein Ådne

  2005-01-01

  STF90 A05003 I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningene mot rundkjøringen i delområde Skjæringen. Dette gjelder åpningen mot nord for Steinbergtunnelen, og åpningen mot vest for kulverten mot delområde Nedre Ila. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy...

 17. Take control of your PhD journey! Erfaringer fra et skreddersydd undervisningsopplegg

  OpenAIRE

  Andreassen, Helene N.; Aspaas, Per Pippin

  2015-01-01

  Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet avholdt våren 2015 en seminarrekke for PhD-studenter, «Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing». Seminaret besto av fire deler: 1) akademisk integritet, plagiat og forskningens samfunnsrolle; 2) litteratursøk i databaser for ulike fagdisipliner; 3) referansehåndteringsverktøyet EndNote; 4) publisering, særlig Open Access. Vi ønsker å dele erfaringer fra vårt kurs og få innspill fra andre som har lignende er...

 18. Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman

  Forbruget af fødevarer og drikkevarer er ansvarlig for 20-30 procent af den samlede miljøbelastning fra det totale private og offentlige forbrug i EU. Det er derfor vigtigt, at fødevarerne udnyttes optimalt. Hvis maden ikke bliver spist og smides ud, belastes miljøet til ingen nytte. Derfor har e......, tilberedning, til servering af mad. Dette notat fokuserer på madspild i den del af fødevarekæden, der går fra primærproduktion til og med detailled og storkøkkener. Endvidere er der foretaget en vurdering af madspildets betydning for klimaaftrykket....

 19. DR. FRA MIJO MIHOVIL SUČIĆ, FRANJEVAC, SVEĆENIK, LIJEČNIK I KIRURG

  OpenAIRE

  Nikić, Andrija

  2007-01-01

  U radu se opisuju: životni put fra Mije - Mihovila Sučića (Livno, 1820.–1865.), njegovo školovanje, studij medicine u Padovi, povratak i djelovanje u Bosni te njegova smrt, spomenik i osobna ostavština. Školovanje je započeo u Livnu i Fojnici, u Franjevački je red stupio 1837. i krsno ime Stjepan zamijenio s fra Mijo. Zavjete je položio 1938. te završio studij filozofije 1840. godine. U Veneciji je 1845. završio studij teologije i zaredio se za svećenika. Uz posebnu dozvolu ...

 20. Miljøgiftsituasjonen i ytre Oslofjord - Sammenstilling av referanser fra de enkelte fjordavsnitt

  OpenAIRE

  Berge, John Arthur

  2007-01-01

  På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment og organismer (blåskjell og fisk) fra perioden 1991-2006. Arbeidene er begrenset til det geografiske ansvarsområdet til Fagrådet for ytre Oslofjord og gjelder området fra Drøbak og sydover ut til en linje mellom svenskegrensen og grensen mellom Telemark og Aust Agder. I r...

 1. Slaget ved Vejle og andre fortællinger fra Jyske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte

  Storytelling som ledelsesværktøj er en form for retorik idet formålet med at bruge fortællinger i kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er at påvirke modtagerne/medarbejderne. Imidlertid er refleksioner over modtagerinstansen så godt som fraværende både i den populære debat om storytelling...... og i den eksisterende forskning i emnet. Foruden at introducere til forskningen i storytelling præsenterer artiklens forfatter, som er ph.d.-studerende, en modtagerorienteret analyse af en fortælling fra Jyske Bank....

 2. Et nordisk komparativt perspektiv på resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter i grundskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Højfeldt, Gitte; Rasch-Christiansen, Andreas;

  2012-01-01

  Artiklen opsummerer resultaterne fra den to-årige danske forsøgsperiode med brug af undervisningsassistenter, der enten kan være pædagoger, lærerstuderende eller pædagogmedhjælpere, set i et nordisk perspektiv, dvs. tilsvarende resultater fra primært Finland - men også Norge og Storbritannien...

 3. Løgstør Bredning, modellering af sedimentspredning fra Lendrup klapplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Thomas Ruby; Larsen, Torben

  Formålet med undersøgelsen er at beregne spredningen af klapmateriale oprenset fra sejlrenden ved Løgstør, Marbjerg og Bejstrup. Klappladsen (Lendrup klapplads) for alle tre lokaliteter er umiddelbart sydvest for Løgstør. Beregningen er foretaget vha. af numerisk modellering af strømforhold samt ...

 4. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 5. Uniparental disomy (UPD) for fra(X) in a 47,XXY male

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torfs, C.P.; Christianson, R.E.; Amos, J.A.; Huang, X.L.; Kang, X.Z. [Center for Human Genetics Boston Univ. School of Medicine, Boston, MA (United States)] [and others

  1994-09-01

  We report a 4-year-old hyperactive, mentally retarded male with 47,XXY and UPD for fra(X). Speech and motor delay were first noted at age 15 months. He has no dysmorphic features, normal ears, hyperextensible joints, small testes, and no history of seizures. His mother has prominent lowest ears, a long midface, anteverted nostrils, hyperextensible joints, malocclusion, and had learning problems in school. Routine chromosome analysis revealed the proband to be 47,XXY. Parental chromosomes were normal in number. The proband was fra(X) positive [30/160 cells, 18%]. No cells had two expressed fra(X)s; however, this may be a function of the low level of expression and the number of cells scored. Maternal cells were also fra(X) positive [19/205, 9.2%]. Southern analysis demonstrated the mother to be heterozygous for a methylated, full mutation (>220 repeats); her normal FMR-1 gene was disproportionately unmethylated. The proband had two fully expanded and methylated FMR-1 genes, one the same size as the maternal gene and the other >620 repeats. RFLP analysis revealed a maternal meiotic II error, the result of which was UPD of the X chromosome.

 6. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  , fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger...... indkomne gåsevinger gjorde det ikke muligt at beregne udbyttet af de enkelte arter, men udbyttet af grågås udgør størstedelen (formodentlig ca. to tredjedele) af gåseudbyttet. Udbyttet af dobbeltbekkasin steg fra 1999/2000 til 2000/01 med 3.800 til 23.500, mens der af enkeltbekkasin blev nedlagt 3.500. Med...... bekkasiner har været faldende, men har siden midten af 1980erne stabiliseret sig på et niveau på ca. 25.000 fugle af hvilke dobbeltbekkasin udgør de 90%. Udbyttet af skovsneppe har vist en jævn stigning siden 1972. Udbyttet af måger har været faldende fra mere end 200.000 i midten af 1970erne til 35...

 7. Læring fra forskningssamarbejdet 'Nordsøens Digitale Lag'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter

  2015-01-01

  Denne afrapportering dokumenterer de overordnede indsigter fra forskningssamarbejdet ‘Nordsøens Digitale Lag’ mellem Nordsøen Oceanarium og Center for Interaktive Digitale Medier og Oplevelsesdesign (InDiMedia) ved Aalborg Universitet. Projektets omdrejningspunkt har været en række innovationsfor...

 8. 75 FR 59322 - Notice of Availability of Answers to Frequently Asked Questions Regarding Buy America & FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-09-27

  ... Buy America & FRA's High-Speed Intercity Passenger Rail Program AGENCY: Federal Railroad...'s High Speed Intercity ] Passenger Rail Program. The Answers to Frequently Asked Questions can be... to support intercity passenger rail service (Sec. 301), high-speed corridor development (Sec....

 9. Dansk international skatteret : Nyt fra perioden 1.1.1994-1.6.1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage

  1994-01-01

  I artiklen omtales ny lovgivning, nye dobbeltbeskatningsaftaler samt ny praksis på den internationale skatterets område. Bl.a. omtales de nye dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med Estland, Letland og Litauen. Med udgangspunkt i en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet i Tf...

 10. FRA2A is a CGG repeat expansion associated with silencing of AFF3.

  Science.gov (United States)

  Metsu, Sofie; Rooms, Liesbeth; Rainger, Jacqueline; Taylor, Martin S; Bengani, Hemant; Wilson, David I; Chilamakuri, Chandra Sekhar Reddy; Morrison, Harris; Vandeweyer, Geert; Reyniers, Edwin; Douglas, Evelyn; Thompson, Geoffrey; Haan, Eric; Gecz, Jozef; Fitzpatrick, David R; Kooy, R Frank

  2014-04-01

  Folate-sensitive fragile sites (FSFS) are a rare cytogenetically visible subset of dynamic mutations. Of the eight molecularly characterized FSFS, four are associated with intellectual disability (ID). Cytogenetic expression results from CGG tri-nucleotide-repeat expansion mutation associated with local CpG hypermethylation and transcriptional silencing. The best studied is the FRAXA site in the FMR1 gene, where large expansions cause fragile X syndrome, the most common inherited ID syndrome. Here we studied three families with FRA2A expression at 2q11 associated with a wide spectrum of neurodevelopmental phenotypes. We identified a polymorphic CGG repeat in a conserved, brain-active alternative promoter of the AFF3 gene, an autosomal homolog of the X-linked AFF2/FMR2 gene: Expansion of the AFF2 CGG repeat causes FRAXE ID. We found that FRA2A-expressing individuals have mosaic expansions of the AFF3 CGG repeat in the range of several hundred repeat units. Moreover, bisulfite sequencing and pyrosequencing both suggest AFF3 promoter hypermethylation. cSNP-analysis demonstrates monoallelic expression of the AFF3 gene in FRA2A carriers thus predicting that FRA2A expression results in functional haploinsufficiency for AFF3 at least in a subset of tissues. By whole-mount in situ hybridization the mouse AFF3 ortholog shows strong regional expression in the developing brain, somites and limb buds in 9.5-12.5dpc mouse embryos. Our data suggest that there may be an association between FRA2A and a delay in the acquisition of motor and language skills in the families studied here. However, additional cases are required to firmly establish a causal relationship. PMID:24763282

 11. Forskjeller i rengskapskvalitet mellom NGAAP og IFRS : i hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?

  OpenAIRE

  Galåen, Anette

  2010-01-01

  Fra og med 2005 har norske børsnoterte selskaper ført konsernregnskap etter IFRS. Oppgaven undersøker hvordan det har påvirket regnskapskvaliteten til norske foretak. Oppgavens problemstilling er: ”I hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?” Resultatene fra studien viser at regnskap ført etter IFRS har høyere verdirelevans enn regnskap ført etter NGAAP. Test av periodiseringskvalitet gir mer uklare resultater, men de antyder at IFRS-regnskap har li...

 12. Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oberender, A.; Hyks, J.; Bjerre Hansen, J.; Tjener Andersson, M.; Klem, S.; Van Zomeren, A.; Sloth, Jens Jørgen

  Rapporten indeholder en litteraturopsamling vedrørende bioopløselighed af arsen. I litteraturen findes end del resultater for bioopløselighed af arsen som viser, at det er en række betingelser i jord, som har indflydelse på bioopløseligheden af arsen. For at forbedre datagrundlag for...... bioopløseligheden af arsen i jord fra gamle frugtplantager og for at opnå en bedre forståelse af de betingelser, der er styrende for bioopløseligheden af arsen, blev der gennemført bioopløselighedstests på fire udvalgte jordprøver fra to gamle frugtplantager. Desuden omfatter rapporten en kort beskrivelse af den...

 13. Opptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sediment

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Sammendrag Sedimentet i mange norske fjorder er betydelig forurenset, hovedsaklig som følge av menneskelig aktivitet. PÃ¥ bakgrunn av høye verdier av miljøgifter, er det fastsatt kostholdsrÃ¥d pÃ¥ konsum av lever fra torsk i indre Oslofjord. For eventuelt Ã¥ kunne bedre situasjonen, er det av interesse Ã¥ forsøke Ã¥ av dekke fra hvor og hvordan fisk akkumulerer og blir pÃ¥virket av miljøgifter i akvatiske omgivelser. Siden forurenset sediment normalt er tilknyttet havner, vil bÃ...

 14. Regionale sykelighetsforskjeller i Nord-Trøndelag fylke belyst med tall fra ulike datakilder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Fretland

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNord-Trøndelag fylke inndeles i to sykehusområder, Namdal i nord/nordvest og Innherred i sør. Det ertidligere påvist høyere sykehusforbruk i Namdal enn i Innherred. En undersøkelse fra 80-tallet tydet på atforhold i primærhelsetjenesten forklarte noen av disse forskjellene: større stabilitet blant primærlegene ogbedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i Innherred kunne forklare lavere sykehusforbruk i detteområdet. Forhold knyttet til geografi, næringsstruktur og befolkningssammensetning så ikke ut til å spillenoen vesentlig rolle. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge eventuelle forskjeller i sykelighetmellom befolkningene i Namdal og Innherred. For å beskrive sykdomsmønstre i fylket har vi hentet data frabefolkningsundersøkelser i fylket, fra sykehusstatistikk, fra registrering hos primærleger, fra kreftregisteret,fra meldingssystemet for infeksjonssykdommer, fra dødsårsaksregisteret, fra fylkets trygdekontor og fraFylkeslegen. Det var høyere forekomst av hjertesykdom og høyere nivåer for risikofaktorer for hjertesykdom(målte gjennomsnittlige kolesterolverdier, høyt blodtrykk, daglig røyking og infarktrisk-skåre i Namdal enn iInnherred. Regionale ulikheter i sykelighet registrert ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT blebekreftet av tilsvarende forskjeller ved innleggelser i sykehus for en rekke sykdommer.Fretland S, Krüger Ø. Regional differences in disease morbidity in Nord-Trøndelag county.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYPrevious research has revealed that the population-adjusted number of hospital admissions through manyyears has been higher in Namdal than in Innherred hospital region. This was not explained by differences inpopulation age or sex distributions, but was to some extent associated with the level of primary health care.The aim of this study was to investigate if there were differences in morbidity between the two hospitalregions. We have used

 15. Adolescenti e media values: uno studio sulla rappresentazione dei valori nei programmi televisivi più popolari fra gli adolescenti

  OpenAIRE

  Papa, Rebeca Andreina

  2011-01-01

  Qual è la gerarchia dei valori che emerge dai programmi televisivi di maggiore successo fra gli adolescenti? Quali sono i valori reali in cui credono gli adolescenti italiani? Con la ricerca si vuole effettuare un confronto fra la rappresentazione dei principali valori offerta dal mezzo televisivo ai più giovani e il mondo valoriale degli adolescenti. L’obiettivo è quello di comprendere quali valori vengono “comunicati” oggi ai più giovani dal mezzo televisivo, attraverso un’ analisi dei...

 16. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne;

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 17. Wideband Modeling of Power Transformers Using Commercial sFRA Equipment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdyk, Andrzej; Gustavsen, B.; Arana Aristi, Ivan;

  2014-01-01

  This paper presents a new procedure to characterize an admittance matrix over a wide frequency band, for the purpose of black-box modeling of power transformers. Unlike previous approaches, our setup is based on a commercial sweep frequency response analysis (sFRA) measurement instrument which is...... modeling using Vector Fitting and passivity enforcement. When applied to a 300 kVA distribution transformer, the resulting model accurately reproduces measured time domain waveforms....

 18. Fraïssé-Hrushovski predimensions on nilpotent Lie algebras

  OpenAIRE

  Amantini, Andrea

  2011-01-01

  In dieser Arbeit wird das Fraïssé-Hrushowskis Amalgamationsverfahren in Zusammenhang mit nilpotenten graduierten Lie Algebren über einem endlichen Körper untersucht. Die Prädimensionen die in der Konstruktion auftauchen sind mit dem gruppentheoretischen Begriff der Defizienz zu vergleichen, welche auf homologische Methoden zurückgeführt werden kann. Darüber hinaus wird die Magnus-Lazardsche Korrespondenz zwischen den oben genannten Lie Algebren und nilpotenten Gruppen von Primzahl-Exponente...

 19. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Rapporten indeholder en analyse af over 800 fund af storsvampe fra den klimatisk set meget varme hassel-og elmedominerede Eikesdal i Nordvestnorge. Der blev fundet 447 arter på workshoppen (3 dage) på trods af meget tørre forhold, heraf 40 rødlistede arter, 11 nye arter for Norge og to med 2. gan...

 20. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes...

 1. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer

  samme samlede elektriske effekt. Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme størrelse, selv når møllerne er af samme fabrikat og model. I planlægningsfasen må man derfor indregne en sikkerhedsmargin for at sikre, at de rejste vindmøller vil overholde støjgrænserne. Der...

 2. Single Molecule Analysis of the Arabidopsis FRA1 Kinesin Shows that It Is a Functional Motor Protein with Unusually High Processivity

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chuanmei Zhu; Ram Dixit

  2011-01-01

  The Arabidopsis FRA1 kinesin contributes to the organization of cellulose microfibrils through an unknown mechanism.The cortical localization of this kinesin during interphase raises the possibility that it transports cell wallrelated cargoes along cortical microtubules that either directly or indirectly influence cellulose microfibril patterning.To determine whether FRA1 is an authentic motor protein,we combined bulk biochemical assays and single molecule fluorescence imaging to analyze the motor properties of recombinant,GFP-tagged FRA1 containing the motor and coiled-coil domains (designated as FRA1(707)-GFP).We found that FRA1(707)-GFP binds to microtubules in an ATP-dependent manner and that its ATPase activity is dramatically stimulated by the presence of microtubules.Using single molecule studies,we found that FRA1(707)-GFP moves processively along microtubule tracks at a velocity of about 0.4 μm s-1.In addition,we found that FRA1(707)-GFP is a microtubule plus-end-directed motor and that it moves along microtubules as a dimer.Interestingly,our single molecule analysis shows that the processivity of FRA1(707)-GFP is at least twice the processivity of conventional kinesin,making FRA1 the most processive kinesin to date.Together,our data show that FRA1 is a bona fide motor protein that has the potential to drive long-distance transport of cargo along cortical microtubules.

 3. Kjemisk/biologisk karakterisering av avløpsvann fra Statoil Petrokjemi, Bamble

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1991-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann etter rensing fra produksjon av plastråvarer ved Statoil Bamble er gjennomført. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av prøver tatt over en arbeidsuke 3- 7/6 1991. Innholdet av suspendert og løst organisk stoff i renset avløpsvann var lavt. Det ble ikke påvist AOX, Pah eller " priority pollutants", men noe olje (0.43 mg/l). Konsentrasjonen av tungmetaller var lav. Det ble ikke observert gifteffekter på...

 4. Fortellingen fra bok til film og dataspill : adaptasjon og pedagogisk arbeid

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Denne masteroppgaven dreier seg om adaptasjon av fortelling, fra bok til film og dataspill.Den inneholder en beskrivelse av et gjennomført pedagogisk arbeid i videregående skole, og en evaluering av dette prosjektet. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorvidt man kan bruke opprinnelig fortelleteori på dataspill, og hvordan man kan involvere dataspill i et pedagogisk arbeid. Jeg ønsket å undersøke i hvilken grad en lærer kan dra nytte av elevers kompetanse på dataspill, og samtidig hvord...

 5. Struktur- og aktivitetsstudier av ulike fraksjoner isolert fra Vaccinium macrocarpon : amerikansk tranebær

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Vaccinium macrocarpon Aiton, amerikansk tranebær, er en vintergrønn dvergbusk som vokser vilt i østlige deler av Nord-Amerika. Planten er mye brukt innen folkemedisin, blant annet til å behandle og forebygge urinveisinfeksjoner. Nyere forskning har vist at tranebær hemmer Escheria coli i å feste seg til slimhinnene i urinveiene, og at de ansvarlige komponentene er proantocyanidiner. Videre er det vist at en ukjent høymolekylær polar fraksjon fra bærene kan hindre adhesjon av Streptococcus sob...

 6. Pathogenicity Induced by Feline Leukemia Virus, Rickard Strain, Subgroup A Plasmid DNA (pFRA)

  OpenAIRE

  Chen, Hang; Bechtel, Marta K.; Shi, Yan; Phipps, Andrew; Mathes, Lawrence E.; Hayes, Kathleen A.; Roy-Burman, Pradip

  1998-01-01

  A new provirus clone of feline leukemia virus (FeLV), which we named FeLV-A (Rickard) or FRA, was characterized with respect to viral interference group, host range, complete genome sequence, and in vivo pathogenicity in specific-pathogen-free newborn cats. The in vitro studies indicated the virus to be an ecotropic subgroup A FeLV with 98% nucleotide sequence homology to another FeLV-A clone (F6A/61E), which had also been fully sequenced previously. Since subgroup B polytropic FeLVs (FeLV-B)...

 7. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  OpenAIRE

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 8. Landskap som minnested: Beisfjord : en studie av Beisfjordlandskapets utvikling fra fangeleir til minnested

  OpenAIRE

  Karlsen, Linnea Kvinge

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler Beisfjord som landskap og minnested. Beisfjord i Nordland var åsted for den verste og mest brutale fangeleiren i Norge under andre verdenskrig. I perioden 1942-1945 var det både jugoslaviske og sovjetiske fanger i leiren. I ettertid er det blitt etablert et minnested, men stedet formidler ikke historien godt nok. Oppgavens hovedproblemstilling går ut på hvordan Beisfjordlandskapet har utviklet seg fra tiden før fangeleiren ble etablert og fram til i...

 9. BIM for landskap: fra 2D til 5D: studieobjekt Hersleb skole, Oslo

  OpenAIRE

  Henning Lindgren, Jensen

  2012-01-01

  Det er i dag økt etterspørsel etter kompetanse på 3D og BIM innen fagfeltet landskapsarkitektur. Flere aktører stiller i økende grad krav på leveranse av modeller i 3D og BIM. Denne oppgaven søker å belyse den bruken av BIM for landskap. Gjennom teori rundt bruken av BIM, faktiske casestudier der BIM for landskap er brukt og et studieobjekt - Hersleb skole - tar oppgaven for seg nye muligheter og utfordringer som kan ligge i overgangen fra 2D til 3D og BIM. Videre diskuterer oppgaven også mul...

 10. Hovedutfordringer for norsk vindkraft: lønnsomhet vurdering og forskjeller fra andre europeiske land

  OpenAIRE

  Yari, Mariam Elvira

  2015-01-01

  Med gode vindressurser langs hele kysten burde Norge bygge ut vindkraft i stor skala. Fra starten av det norsk-svenske sertifikatmarkedet 1.januar 2012 var det ventet stor vekst innen utbygging. Allikevel bygger flere av landene i EU, inkludert Sverige, vindkraft i mye større grad enn Norge. Årsakene til dette har tidligere vært skyldt på prosessen, med tidkrevende konsesjons- og ankebehandling hos NVE og OED. I dag er prosessen effektivisert og flere enn før mottar konsesjon, men likevel lar...

 11. Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica. Una replica a Daniele e Malanima

  OpenAIRE

  Felice, Emanuele

  2014-01-01

  The article responds to Daniele and Malanima’s harsh criticism (Perché il Sud è rimasto indietro? Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica, Rivista di Storia Economica, 2014, n. 1) of my last book (Perché il Sud è rimasto indietro, Il Mulino, 2013), about the reconstruction of regional disparities in Italy and the causes of the Italian North-South divide. For what concerns the estimates of regional GDP, it is shown that: my estimation procedure for 1871 was transparent; the interpolation pro...

 12. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Ahler

  2015-09-01

  Full Text Available Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL. Artiklen består dels på beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels på en eksemplarisk beskrivelse af, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede erfaringerne fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer.

 13. Experimentally obtaining on-line FRA in transformers by injecting controlled pulses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Gómez-Luna

  2013-04-01

  Full Text Available Transformer monitoring based on the operating condition (on-line test has boomed in recent years because it allows early detection of risk situations or limitations regarding use to make appropriate decisions before a failure occurs. Frequency response analysis (FRA is one of the most heavily researched techniques for on-line development; it is based on obtaining a transformer’s frequency response (admittance, impedance or transfer function in a given bandwidth. This paper presents an experimental method for obtaining the frequency response with the transformer in service by injecting controlled pulses of the voltage signal using an external electronic circuit. Once the voltage and current signals had been recorded, the wavelet transform was used via multi-resolution analysis (MRA for filtering. This led to results being obtained without noise interference from the electrical system. The transfer function was obtained in terms of impedance, using the fast Fourier transform (FFT. The proposed method represented an alternative in solving some problems arising from the on-line FRA technique such as filtering and results’ repeatability. The tests involved a 5-kVA 1150/345 V three-phase transformer and a 3-kVA, 7620/240 V single-phase transformer in the Universidad del Valle’s High Voltage Laboratory.

 14. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahler, Thomas; Bader, Steffen

  2015-01-01

  Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL). Artiklen består dels i beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels i en eksemplarisk beskrivelse af......, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede...... erfaringer fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer....

 15. Akrylamid induserer DNA-skader i testikkelceller og i utvalgte somatiske celler fra mus eksponert in vivo

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Sammendrag Unge menn fra Norge har lavere sædkvalitet og høyere forekomst av testikkelkreft enn for eksempel menn fra Finland. Disse funnene kan være et resultat av endringer i livsstil, kosthold eller miljø. Lavere sædkvalitet og testikkelkreft vil kunne gi redusert fertilitet. Akrylamid er et stoff som ikke forekommer naturlig, men produseres industrielt. Da det ble vist at akrylamid dannes under oppvarming av stivelsesholdige matvarer, ble det nødvendig med nye vurderinger av mulige tok...

 16. Plantetilgjengelighet av kadmium i jord gjødslet med aske fra mikrobølgepyrolysert forurenset halm

  OpenAIRE

  Rød, Karoline Ottestad

  2010-01-01

  Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke opptak av kadmium (Cd) i raigras (Lolium perenne Pl.) tilført kadmiumholdig aske fra mikrobølgepyrolysert halm. Dette ble gjort for å undersøke om asken kunne bli benyttet som gjødsel. Ved å tilbakeføre den karbonholdige askeresten, vil karbonkretsløpet ivaretas og viktige næringsstoffer blir tilbakeført til naturen. Det ble høstet halm fra Vollebekk, Ås, den ble tilsatt kadmium og mikrobølgepyrolysert (MBP). Askeresten ble brukt i et ve...

 17. To nye papegøjer (Psitttaciformes) fra den Nedre Eocæne Fur Formation i Danmark

  OpenAIRE

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer; Zelenkov, Nikita; Dyke, Gareth

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), e...

 18. Fra a 1.02 Is the Most Potent Isoform of the Bet v 1-like Allergen in Strawberry Fruit.

  Science.gov (United States)

  Franz-Oberdorf, Katrin; Eberlein, Bernadette; Edelmann, Kathrin; Hücherig, Stephanie; Besbes, Fatma; Darsow, Ulf; Ring, Johannes; Schwab, Wilfried

  2016-05-11

  The strawberry fruit proteins Fra a 1.01E-1.08 are homologues of the major birch pollen allergen Bet v 1. Three of the proteins are known to have essential biological functions in pigment formation during fruit ripening and seem to be responsible for allergic reactions to strawberry fruit. We evaluated the cross-reactive allergenic potential of these putative strawberry allergens in patients allergic to birch pollen. Activation of basophils of eight atopic patients was studied using different concentrations of Fra a 1 isoforms. Bet v 1a was used as control and as atopic patient selection criterion. Although Fra a 1.01E-1.08 have amino acid sequence identities of 74.5-97.5% with Fra a 1.02, the basophil activation mediated by the eight Fra a 1 proteins differed substantially. Fra a 1.03 and Fra a 1.02 showed the highest activation of basophils, 73 and 66% of total basophils, respectively. On the basis of the high relative expression of the gene Fra a 1.02 in ripe strawberry fruits of allergenic varieties, Fra a 1.02 was identified as the main strawberry allergen of the Bet v 1 superfamily. Knowledge of the allergenic potential of Fra a 1.02/1.03 will help to improve food safety and can serve as a valuable marker for the development of red-fruited hypoallergenic strawberry cultivars. PMID:27086707

 19. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund;

  2015-01-01

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 20. Fællesskabets muligheder - erfaringer fra musikterapigrupper på intensive psykiatriske afsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte; Frederiksen, Britta

  2008-01-01

  musikterapigruppen, som kan hjælpe patienterne til at opleve nærvær, samvær og håb, og som kan medvirke til, at den enkelte patient kan genetablere en lille smule samling på sig selv. Dernæst fremlægges en række resultater fra en pilotundersøgelse foretaget i 2004 på Hillerød Psykiatriske Sygehus, som peger på, at...... musikterapi kan medvirke positivt i forhold til at skabe kontakt med patienterne og dermed mulighed for bedring for den enkelte patient. Artiklen formidler den udfordrende, men også energifyldte og livsbekræftende arbejdsopgave, det er at tilbyde gruppemusikterapi i intensivt regi....

 1. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 2. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 3. Nedvasking av fosfor gjennom ulike jordprofiler fra Jæren. Lysimeter forsøk.

  OpenAIRE

  Sævarsson, Hilmar Tor

  2014-01-01

  Sammendrag. Dette forsøket er utført i samarbeid mellom Bioforsk og NMBU. På Jæren i Rogaland praktiseres det intensivt landbruk. Høy Husdyrtetthet sammen med intensiv gjødsling har ført til at mellom 50 – 60 % av den fulldyrka jorda på Jæren har P-AL-verdier over 15. Dette klassifiserer som veldig høyt. Tidligere studier har vist at det er ikke bare nedvasking fra jord med høyt P-AL i matjordlaget som gir indikasjon på høy konsentrasjon av fosfor i grøftevann. I en studie utført av fors...

 4. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 5. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen

  lavfrekvent støj også er opfyldt. Dette holder således ikke. Miljøstyrelsen har hidtil forklaret sig med uenighed i målemetoder. Den nye rapport viser imidlertid, at det heller ikke holder, når man bruger Miljøstyrelsens målemetode. - Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme...... størrelse og type. I planlægningsfasen er det derfor nødvendigt at benytte en sikkerhedsmargin på nogle decibel for at sikre, at de rejste møller overholder støjkravene. Hvis man undlader en sikkerhedsmargin, er der 50 % risiko, for at den eller de rejste møller støjer mere, end man har regnet med, og at...

 6. For mange svære ord i skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, H.; Witt, K.; Brodersen, J.

  2012-01-01

  RESUME INTRODUKTION: Det kan være af vital betydning, at deltagere i f.eks. kliniske fors›g til fulde forstår det sprog, som informationerne er formuleret i. Det samme gælder for indlægssedler i lægemiddelpakninger. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvor mange voksne danskere med læsef....... KONKLUSION: Resultaterne afslørede, at almindelige ord, der anvendes i en l‘gefaglig sammenh‘ng, er vanskelige at forst†. Alle skrivelser fra sundhedsv‘senet til borgerne b›r testes af l‘gfolk, f›r de lanceres, for p† denne m†de at sikre h›jest mulig forst†else....

 7. O ensino de frações sob o olhar de discentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Pontes Lima

  2012-12-01

  Full Text Available Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo sobre o ensino de frações que teve como objetivo realizar um diagnóstico do ensino de frações a partir da opinião de discentes. A produção das informações foi realizada por meio da aplicação de um formulário a 222 alunos de matemática de escolas públicas e privadas da cidade de Macapá/AP. As informações produzidas após terem sido sistematizadas e analisadas permitiram concluir que a maioria dos alunos possui entre 12 e 14 anos. Sobre a dificuldade em aprender matemática, 94% dos alunos respondeu que não sente dificuldade ou apenas um pouco, 21,6% e 72,1% respectivamente. Para o hábito de estudar matemática, 49% dos alunos afirmaram estudar apenas na véspera da prova. Sobre as notas na disciplina de matemática, a maioria respondeu estar na média, 61%. Cerca de 50% dos alunos apontaram as operações com divisão como as mais difíceis de serem realizadas. Para o domínio da tabuada, 57% afirmou não possuir domínio. Quanto ao uso de tecnologia computacional, 47% dos alunos disse possuir computador pessoal, e 51% dos alunos disse acessar internet em casa. No entanto, 91% afirmou não ter tido aula de informática no laboratório de informática.

 8. O ensino de frações sob o olhar de discentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Pontes Lima

  2014-02-01

  Full Text Available Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de campo sobre o ensino de frações que teve como objetivo realizar um diagnóstico do ensino de frações a partir da opinião de discentes. A produção das informações foi realizada por meio da aplicação de um formulário a 222 alunos de matemática de escolas públicas e privadas da cidade de Macapá/AP. As informações produzidas após terem sido sistematizadas e analisadas permitiram concluir que a maioria dos alunos possui entre 12 e 14 anos. Sobre a dificuldade em aprender matemática, 94% dos alunos respondeu que não sente dificuldade ou apenas um pouco, 21,6% e 72,1% respectivamente. Para o hábito de estudar matemática, 49% dos alunos afirmaram estudar apenas na véspera da prova. Sobre as notas na disciplina de matemática, a maioria respondeu estar na média, 61%. Cerca de 50% dos alunos apontaram as operações com divisão como as mais difíceis de serem realizadas. Para o domínio da tabuada, 57% afirmou não possuir domínio. Quanto ao uso de tecnologia computacional, 47% dos alunos disse possuir computador pessoal, e 51% dos alunos disse acessar internet em casa. No entanto, 91% afirmou não ter tido aula de informática no laboratório de informática.

 9. Comparação entre os teores de carboidratos totais solúveis presentes em distintas frações da levedura Saccharomyces cerevisiae Meyen

  OpenAIRE

  M.C. Mendes-Costa; MORAES W. B. C.

  1999-01-01

  Linhagens de Saccharomyces cerevisiae foram quantitativamente comparadas quanto ao teor de carboidratos totais solúveis presentes em dois tipos de fração: o "lavado" e o "lisado", com o objetivo de identificar a fração mais rica para ser utilizada em programas de indução de proteção em plantas. Os teores de açúcares encontrados na fração "lavado" foram relacionados com os resíduos do meio de cultura e não com os componentes extracelulares. Testes preliminares determinaram a criotrituração com...

 10. Planter i Aquaponics – Rapport til prosjekt «Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem«

  OpenAIRE

  Wolff, Silje Aase

  2013-01-01

  Aquaponics kombinerer akvakultur og planteproduksjon ved å utnytte næringsrikt avløpsvann fra fiskeoppdrett til veksthuskulturer. Plantene vil sammen med assosierte nitrifikasjonsbakterier danne et naturlig biofilter for å rense avfallsvann fra fiskeproduksjon. Grønnsaker og andre nyttevekster kan i tillegg være et sekundærprodukt som bidrar til å øke avkastningen på systemet. Basert på en analyse av innholdet av næringssalter i avløpsvannet fra et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks, t...

 11. Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Glenton

  2013-11-01

  Full Text Available Cochrane-systematiske oversikter oppleves ofte som lite tilgjengelige. En av hovedaktivitetene til det norske Cochrane-miljøet er å utvikle måter å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter på for at de lettere tas i bruk. Vi beskriver her fire hovedprinsipper for dette arbeidet, og gir eksempler på dokumentformater vi har vært med på å utvikle. De overordnete prinsippene er: 1 Informasjonen bør være forståelig for personer uten ekspertkunnskap om forskningsmetodikk. Vi har erfart at når det gjelder forståelsen av resultater fra systematiske oversikter går det største skillet mellom forskere og ikke-forskere og i mindre grad mellom ulike grupper som helsepersonell, pasienter og byråkrater. 2 Informasjonen bør presenteres på en mest mulig nøytral måte. 3 Informasjonen bør være brukertilpasset. Det innebærer at vi innhenter tilbakemeldinger fra sluttbrukere i utviklingsarbeidet og gjør nødvendige tilpasninger i flere omganger. 4 Informasjonsstrukturen bør følge ”1:3:25-prinsippet”. Her presenteres informasjonen både summarisk (1 side, kort oppsummert (3 sider, og mer utdypende (25 sider. I artikkelen beskriver vi flere presentasjonsformater vi har utviklet, blant annet ”Summary of Findings” der resultatene av Cochrane-oversikter presenteres i lettfattelige tabeller; ”plain language summaries”, som er tekstbaserte oppsummeringer rettet mot en bred lesergruppe; ”SUPPORT summaries” rettet mot byråkrater og ”policymakers”; og ”DECIDE Frameworks” der resultatene presenteres sammen med annen informasjon som er relevant i en beslutningsprosess.Glenton C, Rosenbaum S. Cochrane in Norway – How do we disseminate findings from Cochrane reviews? Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 215-219.ENGLISH SUMMARYCochrane systematic reviews are often perceived as inaccessible. One of the main activities of the Norwegian branch of the Cochrane Collaboration is to develop ways to present the results of Cochrane

 12. Distribution of aflatoxins in contaminated corn fractions segregated by size Distribuição da aflatoxina em frações de milho contaminado, segregadas por tamanho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiana S. Piedade

  2002-01-01

  Full Text Available The efficiency of segregation, by particle size, in reducing the aflatoxin content of corn lots under the Brazilian conditions was studied. The aflatoxin content, in the corn fractions obtained after sieving thirty contaminated samples, with approximately 3.0 kg each, was determined. The samples were passed through 4.5 mm round-hole sieves and the fractions with particles ³4.5 mm (fraction A and Este trabalho teve como objetivo estudar o conteúdo de aflatoxina em frações granulométricas de milho obtidas após peneiragem de trinta amostras, de 3,0 kg cada, sabidamente contaminadas com aflatoxinas. As amostras foram passadas por peneiras com crivos redondos de 4,5 mm obtendo-se as frações com partículas ³ 4,5 mm (fração A e < 4,5 mm (fração B, que foram analisadas para presença de aflatoxinas através da cromatografia de camada delgada. Os resultados mostraram que a distribuição da concentração de aflatoxinas entre as frações granulométricas A e B variou de amostra para amostra de milho. Contudo, a fração B apresentou maior conteúdo (6 a 1.422 µg/kg de aflatoxina (P<5% a fração A (4 a 389 µg/kg. Apesar disso, a segregação desta fração não diminuiu significativamente a contaminação da amostra. Isto ocorreu provavelmente porque a contribuição da fração B para o total estimado da concentração de aflatoxina da amostra foi menor que o da fração A, devido à menor quantidade da fração B no peso da amostra total. Apesar de ser significativa para as amostras estudadas, a correlação entre as percentagens dos grupos de grãos com defeitos, a grãos ardidos, brotados, queimados e mofados e b avariados totais, com o nível de contaminação estimado para as amostras, mais estudos serão necessários para que conclusões mais consistentes possam ser tiradas desta correlação.

 13. Associazione fra LDL piccole e dense e segni iniziali di aterosclerosi carotidea in un campione di donne dell’area napoletana

  OpenAIRE

  Ubaldi, Stefania

  2011-01-01

  E’ stata valutata la relazione fra LDL piccole e dense e spessore medio-intimale carotideo in 228 donne in menopausa partecipanti al progetto Atena. I risultati dimostrano una forte associazione fra IMT e sd-LDL in maniera indipendente da età, sindrome metabolica ed Apo B. Queste osservazioni sperimentali suggeriscono che le LDL piccole e dense potrebbero rappresentare, in aggiunta ai fattori di rischio tradizionali, un marcatore per la diagnosi ed il grado di gravità della aterosclero...

 14. A proposito dei matrimoni fra indigeni e coloni ad Aquileia, comunità di frontiera. Le pietre ‘raccontano’…

  OpenAIRE

  Chiabà, Monica

  2014-01-01

  Lo studio sistematico dei nomi delle famiglie aquileiesi di età repubblicana, condotto su base prevalentemente epigrafica, ha consentito di formulare alcune ipotesi sull’origo delle gentes deductae e di precisare alcune modalità di integrazione fra i coloni del 181 e del 169 a.C. e gli autoctoni. In questo contributo si prendono in esame alcune iscrizioni che potrebbero documentare, ancora su base onomastica, eventuali matrimoni misti fra indigeni (ex incolae divenuti prima col...

 15. Prima del Sessantotto: educazione e scuola nelle riviste di area sindacale fra gli anni Cinquanta e Sessanta

  OpenAIRE

  P. CAUSARANO

  2011-01-01

  Abstract italiano: Il saggio presenta i risultati di un'indagine svolta sulle riviste sindacali italiane fra anni Cinquanta e Sessanta in merito all'atteggiamento nei confronti della scuola e dell'educazione, escludendo l'istruzione professionale. Mentre la CISL mostra un precoce interesse alle tematiche della formazione sindacale, assai meno a quelle della scuola, la CGIL conferma ancora alla metà degli anni Sessanta tutto il suo ritardo. English Abstract: The paper presents the results ...

 16. Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord. Delprosjekt 3.7b: Optiske observasjoner - overflatevannets kvalitet sett ut fra observasjoner i overflatelaget

  OpenAIRE

  Aas, E.; Andresen, T.; Løyning, T.; Sørgård, E.

  1989-01-01

  Fargeindeksmeteret har vist seg velegnet til å kartlegge utbredelse av vanntyper og til å beregne lysforholdene i den eufotiske sonen. Glommavann var karakterisert ved høyt innhold av partikler og gulstoff, og Drammensfjordvann ved noe mindre av begge deler. Skagerakvann hadde relativt lite partikler og gulstoff, mens en vanntype av ikke-identifisert opprinnelse hadde lite partikler, men mye gulstoff. På toktene i 1988 ble det observert at vann fra Glomma kunne spre seg nordover til Oslofjord...

 17. SIRT1 promotes epithelial-mesenchymal transition and metastasis in colorectal cancer by regulating Fra-1 expression.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Feifei; Su, Li; Yao, Chao; Liu, Limei; Shen, Junjie; Liu, Chungang; Chen, Xuejiao; Luo, Yongli; Jiang, Lupin; Shan, Juanjuan; Chen, Jun; Zhu, Wei; Shao, Jimin; Qian, Cheng

  2016-06-01

  Understanding molecular mechanisms of colorectal cancer (CRC) metastasis is urgently required for targeted therapy and prognosis of metastatic CRC. In this study, we explored potential effects of silent mating type information regulation 2 homolog 1 (SIRT1) on CRC metastasis. Our data showed that ectopic expression of SIRT1 markedly increased the migration and invasion of CRC cells. In contrast, silencing SIRT1 repressed this behavior in aggressive CRC cells. Tumor xenograft experiments revealed that knockdown of SIRT1 impaired CRC metastasis in vivo. Silencing SIRT1 in CRC cells induced mesenchymal-epithelial transition (MET), which is the reverse process of epithelial-mesenchymal transition (EMT) and characterized by a gain of epithelial and loss of mesenchymal markers. We provided a mechanistic insight toward regulation of Fra-1 by SIRT1 and demonstrated a direct link between the SIRT1-Fra-1 axis and EMT. Moreover, SIRT1 expression correlated positively with Fra-1 expression, metastasis and overall survival in patients with CRC. Taken together, our data provide a novel mechanistic role of SIRT1 in CRC metastasis, suggesting that SIRT1 may serve as a potential therapeutic target for metastatic CRC. PMID:26975631

 18. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 19. Case Study on Fault Diagnosis of the Actual Operating Transformer by FRA

  Science.gov (United States)

  Sano, Takahiro; Ogawa, Yoshiharu; Shimonosono, Takaaki; Wada, Tadayuki

  A high voltage, large capacity power transformer is one of the most important equipment in electric power system. If a failure occurs in such a transformer, stable power supply may become impossible. In addition, efficient power system operation may become difficult because it takes long time to replace the transformer. To prevent failures that may occur, effective external diagnosis must be performed and the defective portions must be correctly identified. However, such anomalous phenomena are complicated in many cases, and their causes cannot be identified in some cases by using conventional techniques. This paper reports a case study on the fault diagnosis of an oil-immersed power transformer that had a tendency to increase in the total combustible gas (TCG) during a regular operation. Specifying the faulty parts became possible by applying various case of Frequency Response Analysis (FRA) diagnosis though it was impossible by the electrical tests, DGA (Dissolved Gas Analysis), and so on. This transformer was disassembled to investigate the condition and was replaced without causing failure.

 20. FraTAct for Transforming A Nescient Process Activity Into an Intelligent Process Activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafiqul Haque

  2014-03-01

  Full Text Available Existing business process technologies support defining only nescient activities. Currently there is no solution that underpins transforming a nescient activity into intelligent activity. In this paper, we address this shortcoming of the state of the art. We offer a framework ‘FraTAct’ for transforming regulation intensive nescient activities of a financial service business process into intelligent activities. Financial service industries has been experiencing enormous challenges since the last decade. A recent financial crisis has unearthed various weaknesses in terms of administering the financial service industries. In order to prevent the future crisis, the regulators are constantly formulating new rules and also forcing the financial service industry to enact financial regulations in their financial service based application which automates financial operations. A financial service application underpins the financial service business process that contains activities. A nescient activity within a financial service process is prone to the risk of producing an inconsistent outcome that results in severe legal consequences for a financial institute e.g., a bank. In order to avoid these legal consequences, a financial institute should develop their financial service processes by composing activities that should be intelligent to understand and comply with financial regulations. Intelligent activities will produce outcomes that are consistent to financial regulations. It will reduce the possibility of financial regulation noncompliance in financial service process based application.

 1. L’estrema destra in Italia fra passato e presente: il discorso sulla globalizzazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Caiani

  2011-11-01

  Full Text Available L’obiettivo di questo articolo è rilevare empiricamente e confrontare la rilevanza (e le forme del tema della globalizzazione nell’estrema destra, concentrandosi sul discorso dell’estrema destra in Italia e sottolineando somiglianze e differenze fra tipi di organizzazioni diverse. Lo studio si basa su una frame analisys condotta su diversi tipi di documenti organizzativi (giornali di partito, riviste mensili, documenti e archivi di forum di discussioni online in un periodo dal 2000 al 2006 per un totale di 2500 frames analizzati. Quanto è importante la globalizzazione rispetto ad altri temi nel discorso dell’estrema destra? Quali sono le principali issues alle quali la globalizzazione viene riferita (economia, politica, cultura, ecc.? Quali le soluzioni suggerite dalle organizzazioni di estrema destra per far fronte alla globalizzazione e quale il ‘noi’ e il ‘loro’ costruito nel discorso in relazione a questo tema? Le diverse strategie di framing di tipi di gruppi differenti (partitici e non, fino a gruppi violenti subculturali verranno mostrate, così come la modernità, ma anche la non-modernità del modo in cui l’estrema destra italiana inquadra il tema della globalizzazione, con l’osservazione della costruzione, su questi temi, di una identità complessa in cui convivono (non sempre pacificamente valori e schemi interpretativi tradizionali e elementi innovativi.

 2. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 3. Effekten av bedret norsk kraftbalanse på CO2-utslipp fra kraftsektoren i Nord-Europa : Modellberegninger for 2015

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne oppgaven prøver å kvantifisere reduksjonene i CO2-utslippene fra kraftsektoren i Nord-Europa i 2015, gjennom at den norske kraftbalansen bedres. Reduksjonene beregnes i kraftmarkedsmodellen BID, som modeller kraftmarkedet i Nord- og Sentral-Europa. Utgangspunktet for referansescenariet vil være hvordan Statnett tror den norske kraftbalansen ser ut i 2015, samt et scenario ECON har laget for resten av Nord-Europa. I første del av oppgaven beskrives det vannkraft dominerte kraftsystemet i...

 4. Differential Pathogenicity of Two Feline Leukemia Virus Subgroup A Molecular Clones, pFRA and pF6A

  OpenAIRE

  Phipps, Andrew J.; Chen, Hang; Hayes, Kathleen A.; Roy-Burman, Pradip; Mathes, Lawrence E.

  2000-01-01

  F6A, a molecular clone of subgroup A feline leukemia virus (FeLV) is considered to be highly infectious but weakly pathogenic. In recent studies with a closely related subgroup A molecular clone, FRA, we demonstrated high pathogenicity and a strong propensity to undergo recombination with endogenous FeLV (enFeLV), leading to a high frequency of transition from subgroup A to A/B. The present study was undertaken to identify mechanisms of FeLV pathogenesis that might become evident by comparing...

 5. Utslipp av toluen og kopper fra vanillin-produksjon til Glomma. Miljøkonsekvensvurdering for Borregaard Industries LTD

  OpenAIRE

  Laake, M.

  1991-01-01

  Rapporten vurderer miljøkonsekvenser av nåværende og fremtidig utslipp til Glomma av toluen og kopper fra produksjon av vanilin ved Borregård, Sarpsborg. Vurdering bygger på utslippsdata angitt i konsesjonssøknad til SFT for dagens produksjon og etter planlagt utvidelse. Dagens produksjon kan gi konsentrasjoner av begge utslippskomponenter i Glomma som ligger nær opp til nivåer hvor det er dokumentert effekter overfor organismer i ferskvann. Foreslått vannkvalitetskriterium for toluen vil ikk...

 6. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 7. Kunnskap og kompetanseutvikling sett i lys av kompleksitetsperspektivet : et blikk inn i en leders erfaringer fra DnB NOR

  OpenAIRE

  Kristiansen, Stein Roar

  2010-01-01

  Bakgrunn for denne oppgaven er at dette er den obligatoriske masteroppgave på det erfaringsbaserte MBA studiet i Strategi og Ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø. Tema i oppgaven er knyttet til min foregående jobb i DnB NOR konsernet der jeg i perioden fra 2007 til 2009 arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring i konsernets privatmarkedsavdeling i region Nord Norge. Problemstilling jeg har valg å belyse i oppgaven er; ”Hvordan kan jeg i møte med egen ledergruppe bedre forstå min l...

 8. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Nygård

  2015-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to provide representations of and to compare meanings attributed to the concept of learning in Early Childhood Education and Care policy. More concrete, the article provides a comparison between documents from Norway and the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The comparison is based on the OECD- report Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway (Taguma et al. 2013, and White Paper no. 24 (2012-2013 The Future of Early Childhood Education and Care. Neither the OECD-report nor the Norwegian White Paper has any legal levers to influence Norway, but the documents advise a national agenda, described as “soft governance”. The analysis is made on the basis of Bernstein’s code theory and his concept of classification.I denne artikkelen gjøres det en sammenligning mellom styringsdokumenter for barnehagen fra henholdsvis Norge og OECD. Artikkelen tar utgangspunkt i OECD-rapporten Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway. (Taguma m.fl., 2013 og St.meld.nr. 24 (2012-2013 Framtidens barnehage. Dette er ikke lovregulerende eller rådgivende dokumenter, men kan sies å ha stor påvirkningskraft ved å styre gjennom begrepsbruk, noe som omtales som “soft governance”. Hensikten med sammenligningen er å analysere hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges i de ulike dokumentene. Analysene er gjort med utgangspunkt i Bernsteins kodeteori.  Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso

 9. Comparação entre os teores de carboidratos totais solúveis presentes em distintas frações da levedura Saccharomyces cerevisiae Meyen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MENDES-COSTA M.C.

  1999-01-01

  Full Text Available Linhagens de Saccharomyces cerevisiae foram quantitativamente comparadas quanto ao teor de carboidratos totais solúveis presentes em dois tipos de fração: o "lavado" e o "lisado", com o objetivo de identificar a fração mais rica para ser utilizada em programas de indução de proteção em plantas. Os teores de açúcares encontrados na fração "lavado" foram relacionados com os resíduos do meio de cultura e não com os componentes extracelulares. Testes preliminares determinaram a criotrituração como método adequado de lise celular. Observação relevante foi a grande variabilidade do teor de carboidratos presente no lisado de diferentes linhagens.

 10. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos

  OpenAIRE

  Estela de Rezende Queiroz; Celeste Maria Patto de Abreu; Kelly da Silva Oliveira

  2012-01-01

  A lichieira (Litchi chinensis Sonn.) é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repet...

 11. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estela de Rezende Queiroz

  2012-12-01

  Full Text Available A lichieira (Litchi chinensis Sonn. é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repetições (de 20 frutos, quanto à massa e à proporção de cada fração em relação ao fruto inteiro, à composição centesimal, ao valor energético total (VET e aos parâmetros químicos e fisico-químicos: sólidos solúveis, pH e acidez titulável. As frações casca e semente de lichia, juntas, representam cerca de 50% da massa do fruto. A casca e a semente da lichia apresentam elevados VETs e teores de carboidratos. A casca possui os maiores teores de fibra (bruta e alimentar, lipídeos, cinzas e proteínas, e a polpa apresenta maior acidez, menor pH e maiores teores de sólidos solúveis. A secagem aumentou o pH da semente e os teores de sólidos solúveis da casca e semente. As frações de lichia apresentaram elevados potenciais energéticos e nutricionais, podendo ser aproveitadas como fonte alternativa de nutrientes, desde que não apresentem fatores antinutricionais em quantidades prejudiciais ao organismo.

 12. Copy number and haplotype variation at the VRN-A1 and central FR-A2 loci are associated with frost tolerance in hexaploid wheat

  Science.gov (United States)

  Zhu, Jie; Pearce, Stephen; Burke, Adrienne; See, Deven Robert; Skinner, Daniel Z.; Dubcovsky, Jorge; Campbell, Kimberly Garland

  2016-01-01

  Frost tolerance is critical for wheat survival during cold winters. Natural variation for this trait is mainly associated with allelic differences at the VERNALIZATION 1 (VRN1) and FROST RESISTANCE 2 (FR2) loci. VRN1 regulates the transition between vegetative and reproductive stages and FR2, a locus including several tandemly duplicated C-REPEAT BINDING FACTOR (CBF) transcription factors, regulates the expression of Cold regulated genes. We identified sequence and copy number variation at these two loci among winter and spring wheat varieties and characterized their association with frost tolerance. We identified two FR-A2 haplotypes – ‘FR-A2-S’ and ‘FR-A2-T’ – distinguished by two insertion/deletions and ten single nucleotide polymorphisms within the CBF-A12 and CBF-A15 genes. Increased copy number of CBF-A14 was frequently associated with the FR-A2-T haplotypes and with higher CBF14 transcript levels in response to cold. Factorial ANOVAs revealed significant interactions between VRN1 and FR-A2 for frost tolerance in both winter and spring panels suggesting a crosstalk between vernalization and cold acclimation pathways. The model including these two loci and their interaction explained 32.0 and 20.7% of the variation in frost tolerance in the winter and spring panels, respectively. The interaction was validated in a winter wheat F4:5 population segregating for both genes. Increased VRN-A1 copy number was associated with improved frost tolerance among varieties carrying the FR-A2-T allele but not among those carrying the FR-A2-S allele. These results suggest that selection of varieties carrying the FR-A2-T allele and three copies of the recessive vrn-A1 allele would be a good strategy to improve frost tolerance in wheat. PMID:24626953

 13. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 14. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L.) armazenadas em diferentes períodos

  OpenAIRE

  Barcelos Adauto Ferreira; Paiva Paulo César de Aguiar; Olalquialga Pérez Juan Ramón; Cardoso Roberto Maciel; Santos Vander Bruno dos

  2001-01-01

  O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor ...

 15. Plantetilgjengelighet av kobber, krom og arsen i jord gjødslet med askeresten fra cca-impregnert og mikrobølgepyrolysert trevirke.

  OpenAIRE

  Hildonen, Hannah

  2010-01-01

  Sammendrag Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As-impregnert (cca-impregnert) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som teknikk, kan tilbakeføres til jorden som et gjødsels- og jordforbedringsprodukt når forurenset trevirke blir benyttet som råstoff. Forsøket ble satt opp i form av et kontrollert pottef...

 16. Frações de boro e índices de disponibilidade em solos do estado do Ceará

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. F. Ferreyra H.

  1999-06-01

  Full Text Available Em 29 amostras superficiais (0-20 cm de solos do estado do Ceará, foram determinadas diferentes frações de boro e estabelecidas relações com algumas propriedades do solo e com o boro solúvel, usado como índice de disponibilidade para as plantas. As frações de boro foram analisadas, seguindo-se um esquema de fracionamento seqüencial. Determinaram-se o boro solúvel em água (B-Sol, o boro não especificamente adsorvido (B-NEsAd, o boro especificamente adsorvido (B-EsAd, o boro associado a óxidos de Mn (B-OxMn, o boro associado a óxidos de Fe e Al amorfo (B-OxFeA e a óxidos de Fe e Al cristalino (B-OxFeC, e o boro residual (B-Res. Também foram determinados o boro total (B-Total e o solúvel em três extratores: água quente, HCl 0,05 mol L-1 e manitol 0,05 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1. O teor de boro total nos solos variou de 10,5 a 24,0 mg kg-1 (média de 14,4 mg kg-1. As frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd apresentaram teores entre 0,05 e 0,79 mg kg-1, representando entre 0,3 a 4,4% do B-Total. Dentre os óxidos, houve predominância do B-OxFeC (média de 4,4 mg kg-1 com teores entre 1 a 2 vezes superiores aos de B-OxFeA (média de 2,72 mg kg-1. Na maioria dos solos, a fração predominante foi o B-Res (média de 6,22 mg kg-1, ocluso em minerais silicatados, com teores que variaram de 19,6 a 70,7% do B-Total. Os valores de B disponível, nos três extratores, correlacionaram-se de forma altamente significativa entre si e com as frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd. A matéria orgânica e a argila foram as propriedades que se correlacionaram melhor com o B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd.

 17. Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ottar Nygård

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGTotal homocystein (tHcy er etablert som risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vi har studert determinanterav plasma tHcy i et utvalg av den voksne norske befolkning basert på undersøkelse utført av Statenshelseundersøkelser i samarbeid med Universitetet i Bergen i 1992-1993. Data ble innhentet ved kliniskundersøkelse, utfylling av tre spørreskjema og ved blodtester. I alt 18 043 personer i alderen 40-67 år møttetil undersøkelse og fikk målt plasma tHcy. Plasma folat, plasma kobalamin og 677C →T mutasjonen i genetfor metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR er bestemt i et underutvalg på 329 personer og på personermed svært høye tHcy verdier ( ≥ 40 μmol/L. Resultatene fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland harvist at kjønn, alder, folatinntak, røykevaner og kaffeforbruk er de sterkeste determinanter for plasma tHcynivå, mens kobalamininntak, fysisk aktivitet, blodtrykk og kolesterolnivå er mindre sterke determinanter.Bruk av multivitaminer eller B-vitaminer er forbundet med spesielt lave tHcy nivåer. Personer med tHcy ≥40 μmol/L er karakterisert ved høy forekomst (73% av homozygositet for 677C →T mutasjonen i MTHFRgenet og lavt folatnivå. Vi konkluderer derfor med at livsstil og etablerte risikofaktorer for hjerte- ogkarsykdom er vesentlige for nivået av plasma tHcy i den generelle voksne norske befolkning.Nygård O, Refsum H, Ueland PM, Tverdal A, Vollset SE. Homocysteine and lifestyle. The HordalandHomocysteine Study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 221-224.ENGLISH SUMMARYTotal homocysteine (tHcy concentration is an established cardiovascular risk factor. We have studieddeterminants of plasma tHcy among 18 043 subjects aged 40-67 years from Hordaland county in WesternNorway who participated in a health screening programme in 1992-1993. Gender, age, folate intake,smoking habits and coffee consumption are the strongest determinants of plasma tHcy level, whereascobalamin intake, physical activity

 18. Development and validation of the FEM based global Fuel Rod Analyzer FRA-TF-global

  International Nuclear Information System (INIS)

  Poster summarizes results and experience gained during development of global FRA-TF fuel rod FEM simulator. Step by step is explained design of an AutoCAD 3D model of the WWER-440 typical fuel rod and WWER-1000 typical fuel rod. All the inner fuel rod design parts are modeled and connected in the whole model - object. The transfer of prepared 3D models into the COSMOSDesignSTAR/COSMOSM system was made and the various types of meshing as well as solid type of FEM elements tested. Fuel rod is modeled with all inner design parts appropriately meshed for the thermophysical simulation (thermal field with all thermal sources and heat local and global transfers). Example of the software limitations is given. The FRATFM versions (WWER- 440 and WWER-1000) are using nonlinear thermal solver (HSTAR), static mechanics solver (STAR) and nonlinear (NSTAR) mechanics COSMOSM solver. All materials, thermophysical properties as well as mechanical properties are prepared in the form of COSMOSM library - functions and material curves with temperature dependence and time (expressing burn-up process). Successful implementation of a simulator for the of-line usage at the NPP and its validation against the FEM based integral code FEMAXI is given. Open questions of this type of development and industrial implementation are discussed in the conclusions. Computer techniques and practical applicability is critically commented using real case of a 5 year irradiation history calculation of a typical WWER-1000 fuel rod. This poster closes one phase of our work, which started with classical safety documentation and 2D sketches as input and ended in the modern AutoCADCOSMOSDesignSTAR 3D application delivered to the industry customer. Developed models can be transferred to another FEM based program that has more features. References: Belytschko, T., Liu, W. K., Moran, B.:Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. J. Wiley and Sons Ltd., 2000. Hughes,T.J.R.: The Finite Element Method

 19. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 20. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 1. Potássio e magnésio em minerais das frações areia e silte de diferentes solos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. F. Melo

  2000-06-01

  Full Text Available Os solos mais intemperizados, desenvolvidos nos trópicos úmidos, apresentam baixa reserva de nutrientes nas frações mais grosseiras. Para avaliar a presença de potássio e magnésio nos minerais, amostras das frações areia e silte de solos desenvolvidos de diferentes materiais de origem e estádios de intemperismo dos estados de MG, ES, RS e RR foram estudadas por difratometria de raios-X (DRX, análise termodiferencial, análise termogravimétrica diferencial e microscopia eletrônica. Os teores totais de elementos da TFSA e das frações do solo foram determinados por digestão fluorídrica das amostras. A fração silte também foi submetida a extrações seqüenciais e seletivas dos minerais para estimar a contribuição das espécies minerais nos teores totais de K e Mg. A fração areia dos solos mais intemperizados é muito pobre em nutrientes, com predomínio de quartzo, indicando limitada reserva de K e Mg. Para os solos mais jovens, esta fração apresenta os maiores teores totais de K e Mg, superando as frações mais finas do solo, com presença de minerais primários, como mica, feldspato e anfibólio. Partículas de mica e agregados de caulinita foram as principais fontes de K e Mg totais para as frações areia e silte dos solos mais intemperizados. Os minerais micáceos nestes solos, identificados e analisados por microscopia eletrônica, apresentaram teores de K2O variando de 33,3 a 62,8 e 27,4 a 98,1 g kg-1 e de MgO de 76,5 a 116,8 e 19,7 a 68 g kg-1 para as frações areia e silte, respectivamente. Devido aos baixos teores de mica na fração silte dos solos mais intemperizados (menor que 1% e a alta proporção de quartzo, mesmo após a extração de caulinita, a concentração da amostra não foi suficiente para detecção de minerais micáceos por DRX. Apenas para o LV de Barroso (MG, verificou-se o aparecimento de discreta reflexão de mica.

 2. In quest of lunar regolith breccias of exotic provenance - A uniquely anorthositic sample from the Fra Mauro (Apollo 14) highlands

  Science.gov (United States)

  Jerde, Eric A.; Warren, Paul H.; Morris, Richard V.

  1990-01-01

  Bulk compositions of 21 Apollo regolith breccias were determined using an INAA procedure modified from that of Kallemeyn et al. (1989). With one major exception, namely, the 14076,1 sample, the regolith breccias analyzed were found to be not significantly different from the surfaces from which they were collected. In contrast, the 14076,1 sample from the Fra Mauro (Apollo 14) region is a highly anorthositic regolith breccia from a site where anorthosites are extremely scarce. The sample's composition resembles soils from the Descartes (Apollo 16) highlands. However, the low statistical probability for long-distance horizontal transport by impact cratering, together with the relatively high contents of imcompatible elements in 14076,1 suggest that this regolith breccia originated within a few hundred kilometers of the Apollo 14 site. Its compositional resemblance to ferroan anorthosite strengthens the hypothesis that ferroan anorthosite originated as the flotation crust of a global magmasphere.

 3. HDAC inhibitors suppress c-Jun/Fra-1-mediated proliferation through transcriptionally downregulating MKK7 and Raf1 in neuroblastoma cells

  Science.gov (United States)

  Tang, Xiaomei; Xia, Yong; He, Guozhen; Min, Zhiqun; Li, Chun; Xiong, Shiqiu; Shi, Zhi; Lu, Yongjian; Yuan, Zhongmin

  2016-01-01

  Activator protein 1 (AP-1) is a transcriptional factor composed of the dimeric members of bZIP proteins, which are frequently deregulated in human cancer cells. In this study, we aimed to identify an oncogenic AP-1 dimer critical for the proliferation of neuroblastoma cells and to investigate whether histone deacetylase inhibitors (HDACIs), a new generation of anticancer agents, could target the AP-1 dimer. We report here that HDACIs including trichostatin A, suberoylanilidehydroxamic acid, valproic acid and M344 can transcriptionally suppress both c-Jun and Fra-1, preceding their inhibition of cell growth. c-Jun preferentially interacting with Fra-1 as a heterodimer is responsible for AP-1 activity and critical for cell growth. Mechanistically, HDACIs suppress Fra-1 expression through transcriptionally downregulating Raf1 and subsequently decreasing MEK1/2-ERK1/2 activity. Unexpectedly, HDACI treatment caused MKK7 downregulation at both the protein and mRNA levels. Deletion analysis of the 5′-flanking sequence of the MKK7 gene revealed that a major element responsible for the downregulation by HDACI is located at −149 to −3 relative to the transcriptional start site. Knockdown of MKK7 but not MKK4 remarkably decreased JNK/c-Jun activity and proliferation, whereas ectopic MKK7-JNK1 reversed HDACI-induced c-Jun suppression. Furthermore, suppression of both MKK-7/c-Jun and Raf-1/Fra-1 activities was involved in the tumor growth inhibitory effects induced by SAHA in SH-SY5Y xenograft mice. Collectively, these findings demonstrated that c-Jun/Fra-1 dimer is critical for neuroblastoma cell growth and that HDACIs act as effective suppressors of the two oncogenes through transcriptionally downregulating MKK7 and Raf1. PMID:26734995

 4. Integration of fuzzy reasoning approach (FRA and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP for risk assessment in mining industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shikha Verma

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose: Mining industry has always been known for its unsafe working environment. This industry is one of the most hazard prone industries. To maintain safety in workplace timely assessment of risk associated with different operations performed to extract ore from the ore body has become necessity. To serve the said purpose, present work demonstrates a robust hybrid risk assessment approach for mining industry.Design/Methodology: Accident data from 1995 to 2012 is reviewed to identify hazards contributed to negative outcomes. The FRA approach is implemented to evaluate the risk levels associated with identified hazard factors. Thereafter AHP pairwise comparison matrix is developed to obtain priority weights for the hazard factors. Final priority of hazards based on severity of level of risk associated with them is obtained considering the outcome of FRA approach in terms of risk score for the hazards, combined with the priority weights obtained from AHP technique.Findings: Defuzzified FAHP weight of hazard factors, this weight gives priority sequence of hazards to be considered for development of plan of mitigation.Originality/Value: Risk assessment is a requirement of the Occupational Health and Safety Act 2000 (Section 7& 8. The data required to assess the risk is uncertain, and in such case fuzzy approach is well suited to process the data and get the crisp output. The output of fuzzy approach is made robust with its integration to AHP. In this way FAHP can be used as robust technique for risk assessment in this industry and this technique develops an efficient safety management system for the achievement of goal to develop the workplace with zero accident, which many other countries have already achieved.

 5. Resistência de plântulas de pepineiro a Colletotrichum lagenarium induzida por frações de extrato de Saccharomyces cerevisiae Resistance of cucumber seedlings to Colletotrichum lagenarium induced by fractions of Saccharomyces cerevisiae extract

  OpenAIRE

  Nívea Maria Tonucci Zanardo; Sérgio Florentino Pascholati; Maurício Batista Fialho

  2009-01-01

  O objetivo deste trabalho foi purificar frações do extrato de Saccharomyces cerevisiae que induzam a resistência do pepineiro a Colletorichum lagenarium e determinar sua eficiência na proteção de plântulas, em casa de vegetação. A suspensão de células da levedura, seus extratos brutos aquosos autoclavados por 4 e 10 horas, duas frações (sobrenadante e precipitado) resultantes da precipitação etanólica do extrato bruto (4 horas) e as frações do sobrenadante identificadas na cromatografia de tr...

 6. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice Avaliação da resposta imune em camundongos C57BL/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Rêgo Alves Pereira

  2003-07-01

  Full Text Available Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [³H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.As respostas imune humoral e celular foram avaliadas em 44 camundongos C57Bl/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi. Ambos antígenos induziram reação de hipersensibilidade do tipo imediato. Os níveis de IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 foram elevados nos camundongos imunizados com CRA. IgG3 foi o isotipo predominante. Nenhuma diferença nos níveis de anticorpos foi observada em camundongos imunizados com FRA em relação aos animais controle. No entanto, ambos antígenos foram capazes de induzir proliferação de linfócitos em camundongos imunizados. Diferenças significativas foram observadas entre a incorporação da timidina - [³H] pelas células esplênicas estimuladas com CRA ou FRA e o grupo controle. Esses resultados sugerem que CRA e FRA poderão estar envolvidos nos mecanismos de resistência à infecção pelo Trypanosoma cruzi.

 7. Kjønnsforskjeller i overgang fra langtidssykmelding til uførepensjon i 1997-2002

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sturla Gjesdal

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: Denne studien undersøker overgangen fra langtidssykmelding til uførepensjonering for å se om man her kan finne noe av forklaringen på den observerte overhyppighet av uførepensjonering blant kvinner.Metode og materiale: Prospektiv nasjonal kohortstudie som inkluderer 66 083 kvinner og 47 073 menn i alderen 16-62 år som var sykmeldt lenger enn åtte uker i 1997. Data er hentet fra FD-trygd. Kvinner som var sykmeldt med en W-diagnose (svangerskapsrelatert ble ekskludert fra analysen pga alder og lav uførefrekvens. Kohorten ble fulgt opp i fem år med overgang til uførepensjon som endepunkt. Betydning av kjønn ble estimert ved hjelp av Cox' proporsjonal hasards analyse, kontrollert for sosiodemografiske faktorer. Vi gjorde separate analyser for de sykmeldte med muskel- og skjelettdiagnoser, psykiske diagnoser, hjerte/lungediagnoser og "andre" sykmeldingsdiagnoser, også med stratifisering for bostedsfylke.Resultater: 22% av de sykmeldte mennene og 24% av kvinnene var uførepensjonert etter fem års oppfølging. Etter justering for sosiodemografiske faktorer var risiko for uførepensjon fortsatt høyere for kvinner med muskel- og skjelettdiagnoser, men høyere for menn i de andre diagnosegruppene og totalt.Konklusjon: Risiko for uførepensjon blant langtidssykmeldte kvinner er ikke høyere enn hos langtidssykmeldte menn. Tvert imot, etter korreksjon for sosiodemografiske variabler, er det langtidssykmeldte menn som har størst risiko for å bli uførepensjonert, særlig innen gruppen som var sykmeldt for en psykisk lidelse. Siden langtidssykefraværet er høyere blant kvinner enn blant menn, er likevel totaleffekten en større uføretilgang blant kvinnelige langtidssykmeldte. Gjesdal S. Gender differences in transition from long-term sickness absence to permanent disability pension, 1997-2002. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 193-202. ENGLISH SUMMARYBackground: The study investigates the transition from long-term sickness absence to

 8. Caracterização das frações que constituem as proteínas e os carboidratos, e respectivas taxas de digestão, do feno de capim-tifton 85 de diferentes idades de rebrota

  OpenAIRE

  Ribeiro Karina Guimarães; Pereira Odilon Gomes; Valadares Filho Sebastião de Campos; Garcia Rasmo; Cabral Luciano da Silva

  2001-01-01

  Avaliaram-se a composição bromatológica, as frações da proteína bruta (A, B1, B2, B3 e C) e dos carboidratos totais (A, B1, B2 e C) e as respectivas taxas de digestão das frações B1, B2 e B3 de proteínas e das frações A + B1 e B2 de carboidratos e do feno de capim-tifton 85, obtido de plantas colhidas com 28, 35, 42 e 56 dias de rebrota, adubadas com 75 kg/ha/corte de N. Os teores protéicos dos fenos com idades de rebrota de 28 a 56 dias variaram de 17,58 a 12,58%. Os valores das frações prot...

 9. Mental retardation, acromegalic face, and megalotestes in two half-brothers: a specific form of X-linked mental retardation without fra(X) (q)?

  Science.gov (United States)

  Tariverdian, G; Froster-Iskenius, U; Deuschl, G; Wolff, G

  1991-01-01

  We describe a family with two half-brothers affected with severe mental retardation. The phenotype in the affected individuals is characterized by apparent acromegaly, profound mental retardation, and hyperactivity. The mother has analogous but less severe facial anomalies and mild mental impairment. Screening for fra(X) (q) was negative in peripheral lymphocytes using methotrexate for fra(X) enhancement. The clinical findings in our patients are similar to those described by Fryns et al. [1986] in two patients with acquired lesions of the central nervous system. CT investigations in one of our patients showed areas of hyperdensity in the pontine region and a small subarachnoid cyst. The pedigree suggests X-linked inheritance. The association of apparent acromegaly, CNS anomalies, megalotestes, and mental retardation in this family supports the hypothesis that a distinct syndrome may exist with phenotype anomalies more severe than those characteristic for the Martin-Bell syndrome but without fragile X. PMID:2018059

 10. Fração exalada de óxido nítrico no controlo e abordagem terapêutica da asma

  OpenAIRE

  Melo, Bruno; Costa, Patrício Soares; Afonso, Ariana; Machado, Vânia; Moreira, Carla; Gonçalves, Augusta; Gonçalves, Jean Pierre

  2014-01-01

  Introdução: A asma é uma doença respiratória crónica caracterizada pela hiper-reactividade e inflamação brônquica. A inflamação brônquica destes doentes pode ser monitorizada através da medição da fração exalada de óxido nítrico. Este estudo tem por objetivo determinar a associação do valor da fração exalada de óxido nítrico com o débito expiratório máximo instantâneo e com o controlo da asma determinado pela Classificação da Iniciativa Global para a Asma. Material e Métodos: Estu...

 11. Antimicrobial activity of fractions of red propolis from Alagoas, Brazil Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de Alagoas, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denise Wanderlei Silva

  2012-06-01

  Full Text Available The red propolis is a new type of propolis founded in Brazil with large biological action. This study evaluated the antimicrobial activity of ethanol extract and fractions of hexane, chloroform and acetanolica of propolis from the apiary of the state of Alagoas. The microbial strains used were: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans. The ethanolic extract showed activity against Gram-positive strains (100%, Gram-negative (62.5% and fungi (100% with efficiency against 76.9% of all the analyzed strains. The hexanic fraction showed efficiency against 76.9% as observed with the ethanolic extract, though the chloroform fraction showed activity against 92.3% of the strains analyzed. Klebsiella pneumoniae was the only resistant species. The ethyl acetate was the fraction that showed the best antimicrobial activity with efficiency against 100% of all strains analized. Excellent results were observed to Candida albicans mainly with ethyl acetate fraction with the value of minimum inhibitory concentration (MIC similar to those observed to Gram-positives bacteria. We concluded that the partitions of red propolis showed excellent antimicrobial activity mainly against Gram-positive microorganisms and Candida albicans. Furthermore, we observed the ethyl acetate fraction stood out as a promissory biotechnological product. A própolis vermelha, como é conhecida popularmente, é uma própolis recentemente encontrada no Brasil e tem potente ação biológica. O presente trabalho avaliou a atividade antimicrobiana do extrato etanólico e das frações hexânica, clorofórmica e acetanólica da própolis proveniente de apiário do estado de Alagoas. As linhagens microbianas utilizadas foram: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus

 12. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 13. Chagas disease-specific antigens: characterization of epitopes in CRA/FRA by synthetic peptide mapping and evaluation by ELISA-peptide assay

  OpenAIRE

  Bottino, Carolina G; Gomes, Luciano P; Pereira, José B; José R. Coura; Provance, David William; De-Simone, Salvatore G

  2013-01-01

  Background The identification of epitopes in proteins recognized by medically relevant antibodies is useful for the development of peptide-based diagnostics and vaccines. In this study, epitopes in the cytoplasmic repetitive antigen (CRA) and flagellar repetitive antigen (FRA) proteins from Trypanosoma cruzi were identified using synthetic peptide techniques and pooled sera from Chagasic patients. The epitopes were further assayed with an ELISA assay based on synthetic peptides. Methods Twent...

 14. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  OpenAIRE

  Zaiying Hu; Dongfang Lin; Jun Qi; Minli Qiu; Qing Lv; Qiuxia Li; Zhiming Lin; Zetao Liao; Yunfeng Pan; Ou Jin; Yuqiong Wu; Jieruo Gu

  2015-01-01

  OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene ...

 15. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  Science.gov (United States)

  Hu, Zaiying; Lin, Dongfang; Qi, Jun; Qiu, Minli; Lv, Qing; Li, Qiuxia; Lin, Zhiming; Liao, Zetao; Pan, Yunfeng; Jin, Ou; Wu, Yuqiong; Gu, Jieruo

  2015-01-01

  OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. RESULTS: MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all p0.05). CONCLUSIONS : Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway. PMID:26602520

 16. Serum from patients with ankylosing spondylitis can increase PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression in MG63 cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zaiying Hu

  2015-11-01

  Full Text Available OBJECTIVES: To explore the effects of serum from patients with ankylosing spondylitis on the canonical Wnt/β-catenin pathway and to assess whether the serum has an osteogenic effect in MG63 cells. METHODS: MG63 cells were cultured with serum from 45 ankylosing spondylitis patients, 30 healthy controls, or 45 rheumatoid arthritis patients. The relative PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL mRNA levels were measured using quantitative real-time polymerase chain reaction. Associations between gene expression and patient demographics and clinical assessments were then analyzed. RESULTS: MG63 cells treated with serum from ankylosing spondylitis patients had higher PPARD, fra-1, MMP7 and OPG gene expression than did cells treated with serum from controls or rheumatoid arthritis patients (all p0.05. CONCLUSIONS : Serum from ankylosing spondylitis patients increases PPARD, fra-1, MMP7, OPG and RANKL expression and the OPG/RANKL ratio in MG63 cells; these effects may be due to the stimulatory effect of the serum on the Wnt pathway.

 17. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 18. Signori e città nella Marca di Ancona. I Cima e Cingoli fra Tre e Quattrocento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Pirani

  2013-05-01

  Full Text Available Il testo analizza le principali vicende politiche e istituzionali di un centro minore delle Marche, Cingoli, nel periodo compreso fra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento. Tali vicende furono segnate dalla stabile presenza al potere di una famiglia signorile, i Cima. Il saggio intende indagare, anche attraverso la documentazione inedita, il ruolo rivestito dai Cima nelle dinamiche storiche locali e ne esamina alcuni fattori qualificanti: le funzioni politiche, le forme di legittimazione, le strategie economiche, la coesione familiare, i fattori perturbanti che condussero alla fine della signoria, la questione dell’eredità storica. Ne emerge una connotazione assai peculiare del caso in esame, che invita metodologicamente a rifuggire da modellizzazioni e postula la necessità di indirizzare la ricerca sulla multiforme concretezza delle dinamiche locali.   This essay inquires major political and institutional affairs of Cingoli, a small town in the Marche, between the 14th and 15th Centuries. The events were marked by stable presence in power of signori, the Cima. This essay inquires the role played by Cima in local context, also through original sources. The key factors were: political function, legitimateness, economic strategies, family cohesion, external factors that led to the end of signoria, the question of heritage. The feature of this case study is highly singular, so that encourage both to avoid theoretical models, and demand to approach the research into the reality of local dynamics.

 19. La “struttura ecclesiastica” dello Scottish Enlightenment. Le origini dell’illuminismo scozzese fra religione naturale e teologia razionale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Alicino

  2011-03-01

  Full Text Available Il contributo, segnalato dal Prof. Nicola Colaianni, dell’Università degli Studi di Bari, è destinato alla pubblicazione nella Rivista del Giornale di Storia costituzionale, n. 20 (2/2010 a cura di A. Torre, Idee e principî costituzionali dell’Illuminismo scozzese / Constitutional Ideas and Principles of Scottish Enlightenment. In questa versione del lavoro sono stati ridotti all’essenziale i riferimenti bibliografici: per una più ampia bibliografia si rinvia al succitato volume della Rivista del Giornale di Storia costituzionaleSOMMARIO: 1. Prologo. Le origini della Secular Age – 2. I princìpi fondamentali della Chiesa di Scozia: la Professione di Fede e i Catechisms – 3. Il legame fra il mondo accademico e quello ecclesiastico – 4. La macchina processuale (ecclesiastica e il Right of Patronage – 5. L’influenza del giusnaturalismo razionalista sulla dottrina teologica cristiana 6. Lo sguardo scettico del bon David – 7. Epilogo. La progressiva secolarizzazione dello Scottish Enlightenment.AbstractBetween the late XVII century and the second half of the XVIII century Scotland faced very important constitutional changes, involving the relationships between the State and the Churches. In this context, the "religious question" continued to play a crucial role, finding its place – as so often in the past – at the top of the political agenda. However, this agenda was also influenced by the intellectual movement called Scottish Enlightenment, which gave an important contribution to the evolution of the Scottish Established Church that was Calvinist in its official documents, but Presbyterian in the ecclesiastical order.After general considerations about the process of secularization (which spread out in Europe at that time the author analyses the peculiar evolution of relationships between the Scottish Established Church and the Scottish Enlightenment, which also affected the constitutional system in this country.

 20. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 1. Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark - Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013

  OpenAIRE

  Danielsen, Ådne

  2013-01-01

  Verden og Norge er i omstøping. Det kanskje mest fremtredende og omtalte trekket ved vår samtid er kunnskapens og kompetansens betydning som innsatsfaktor for vekst og utvikling. I Norge kommer det med jevne mellomrom regionalpolitiske stortingsmeldinger som illustrerer utviklingen. Dette kommer tydelig fram blant annet i Stortingsmelding nr.25 (2008-2009) der det legges vekt på at nye styringsregimer fra nå av mer og mer må baseres på konkurransekraft ved hjelp av kompetanse. Også NOU 2011:3...

 2. Cancer-Associated Fibroblasts Regulate Tumor-Initiating Cell Plasticity in Hepatocellular Carcinoma through c-Met/FRA1/HEY1 Signaling

  OpenAIRE

  Eunice Yuen Ting Lau; Jessica Lo; Bowie Yik Ling Cheng; Mark Kin Fai Ma; Joyce Man Fong Lee; Johnson Kai Yu Ng; Stella Chai; Chi Ho Lin; Suk Ying Tsang; Stephanie Ma; Irene Oi Lin Ng; Terence Kin Wah Lee

  2016-01-01

  Like normal stem cells, tumor-initiating cells (T-ICs) are regulated extrinsically within the tumor microenvironment. Because HCC develops primarily in the context of cirrhosis, in which there is an enrichment of activated fibroblasts, we hypothesized that cancer-associated fibroblasts (CAFs) would regulate liver T-ICs. We found that the presence of α-SMA(+) CAFs correlates with poor clinical outcome. CAF-derived HGF regulates liver T-ICs via activation of FRA1 in an Erk1,2-dependent manner. ...

 3. Frações de Trichilia pallens com atividade inseticida sobre Tuta absoluta Fractions of Trichilia pallens with insecticidal activity against Tuta absoluta

  OpenAIRE

  Uemerson Silva da Cunha; José Djair Vendramim; Waldireny Caldas Rocha; Paulo César Vieira

  2006-01-01

  Este trabalho teve o objetivo de identificar frações de extratos aquosos e orgânicos da meliácea Trichilia pallens, com atividade inseticida sobre a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick). Extratos aquosos liofilizados (EAL) a 3% de folhas e ramos de T. pallens foram ressuspendidos em água e aplicados sobre folíolos de tomateiro infestados com lagartas recém-eclodidas. Com base na mortalidade aos 5 e 10 dias após a infestação (dai), os EAL de folhas foram mais eficientes que os de ramos. ...

 4. Stratigrafia fisica ed analisi di facies della formazione marnoso-arenacea, affiorante fra la valle Santerno e la valle Savio (Langhiano-Serravalliano, Appennino settentrionale, Italia)

  OpenAIRE

  Muzzi Magalhaes, Pierre

  2009-01-01

  Questo lavoro ha avuto come oggetto la stratigrafia e l’analisi di facies di un intervallo di circa 2.500 m di spessore nei depositi torbiditici della successione stratigrafica langhiana e serravalliana della Formazione Marnoso-arenancea (FMA). Seguendo le orme del lavoro di Ricci Lucchi & Valmori (1980), la correlazione stratigrafica ad alta risoluzione è stata realizzata attraverso la misura di sette sezioni stratigrafiche fra le valli del Santerno e del Savio per un totale di 6.715 m. I r...

 5. Misjon - hvordan og hvorfor : en studie i overføring av verdier fra Santalmisjonen/Normisjon til befolkningsgrupper i Cañar og Cuenca i Ecuador

  OpenAIRE

  2005-01-01

  I en stadig mer globalisert verden ønsker jeg, gjennom denne oppgaven, å gi mitt bidrag til økt forståelse for hvilke mekanismer som virker når kulturelle fenomener fra forskjellige land møtes. Oppgaven forteller om møtet mellom nordmenn og ecuadorianere. Integrasjon for nordmennenes del diskuteres i stor grad i lys av betydningen av resiprositet. Forventninger til gjenytelser samsvarer ikke alltid siden giver og mottaker ofte har ulik vektlegging av verdier. Gjennom Santalmisjonens og Normis...

 6. Undersøkelse av non-ortho polyklorerte bifenyler og polyklorerte dibenzofuraner/dibenzo-p-dioksiner i organismer og sedimenter fra omegnen av marinebasen ved Haakonsvern 1993

  OpenAIRE

  Knutzen, J.; Biseth, A.

  1994-01-01

  Lever av torsk fra Haakonsvernområdet viste konsentrasjoner av non-ortho polyklorerte benifyler (PCB), målt som toksisitetsekvivalenter, på ca 40 ganger "normalinnholdet". Overflate sedimentene viste varierende nivåer, men med overkonsentrasjoner på opp til ca 10 ganger. Mer moderate forhøyelser ble registrert i blåskjell (ca. 5 ganger) og lomre. For polyklorerte dibenzofuraner/dibenzo-p-dioksiner begrenset overkonsentrasjonene seg til 2 - 3 ganger i blåskjell og opp til 4 - 5 ganger i sedime...

 7. Bioakkumulering av miljøgifter fra marine sediment - etablering av et test-system. (Bioaccumulation of sediment-bound contaminants - establishment of a test-system)

  OpenAIRE

  Hylland, K.

  1996-01-01

  Det har blitt etablert et oppsett for testing av biotilgjengeligheten av miljøgifter i marine sedimenter. Test-systemet kan brukes til testing av sediment innhentet fra felt og sediment innblandet en ønsket miljøgift eller blanding av miljøgifter. Test-organismer i oppsettet er børstemarken Nereis diversicolor og nettsnegl Hinia (Nassarius) reticulata. Dette er sentrale arter i økosystemet, de er lette å samle i store antall og det er mulig å holde begge i akvariesystemer over lengre tid. All...

 8. Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007

  OpenAIRE

  Nesje, Guri; Grøsvik, Bjørn Einar; Måge, Amund

  2007-01-01

  Denne rapporten er utført av Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter oppdrag fra MS Trygg. Målsetningen har vært å undersøke nivåer av miljøgifter i sjømat fanget av MS Trygg i Oslofjorden. Det ble samlet inn tre fiskearter (torsk, rødspette og smørflyndre) i tillegg til reker for analyse og vurdering av miljøkvalitet og grenseverdier for trygg sjømat. Det ble gjort analyser av de klororganiske forbindelsene PCB7 og pesticidene diklor...

 9. Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet

  OpenAIRE

  Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim

  2015-01-01

  Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk endringsprosess. Dette for å få en dypere forståelse av teorien fra fagfeltet, endringsledelse. John P. Kotter blir omtalt som en guru innen endringsledelse med sin åttetrinnsmodell. Hans engasjerende måte å tilnærme seg området på gjorde oss nysgjerrige på hvordan endringsledelse...

 10. Avaliação do potencial gastroprotetor e cicratizante da fração Diclorometano e da piplartina obtidos dos frutos Piper Tuberculatum Jacq. em ratas

  OpenAIRE

  Burci, Lígia Moura

  2011-01-01

  Resumo: A Piper tuberculatum Jacq. pertence a família Piperaceae e é conhecida popularmente como pimenta d’ardo, jaborandi falso ou jamburana. Embora seja utilizada popularmente como estimulante digestivo e na redução dos gases intestinais, até o momento não havia nenhum estudo científico que comprovasse seu uso popular como gastroprotetor. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a possível atividade protetora gástrica e esofágica da fração diclorometano obtida dos frutos de...

 11. Starten på en ny hverdag : En studie av norske adoptivforeldres første tilknytning til sitt adoptivbarn fra Chile

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Formål Studien har som mål å undersøke viktigheten av språk i tilknytningsfasen mellom adoptivforeldre og barnet. Barnet er sårbart etter en adopsjon, og det skal tilpasse seg sine nye adoptivforeldre og lære seg et nytt språk. Målet med studien er å få innsikt i viktigheten av at adoptivforeldre snakker spansk når de adopterer fra Chile. I tillegg ønsker studien å skaffe mer kjennskap til hvorvidt andre faktorer er medvirkende for adoptivforeldrene i deres tilknytningsprosess til barnet. ...

 12. Beiarelva og Saltdalselva 2008-2012. Bestandsovervåkingav laks og påvirkning fra oppdrettsnæringen

  OpenAIRE

  Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Lamberg, Anders; Hanssen, Øyvind Kanstad; Jensås, Jan Gunnar

  2013-01-01

  I 2008 ble det satt i gang et prosjekt som hadde som mål å kartlegge den totale oppvandringen av laks i Beiarelva og Saltdalselva over en periode på fem år (2008-2012). Dessuten skulle innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene registreres, og eventuell forekomst av rømt oppdrettslaks fra lokale oppdrettsanlegg skulle kartlegges ved genetiske analyser. Oppvandringen av voksen laksefisk skulle registreres ved videoovervåking. Videoovervåking viste seg imidlertid vanskelig å g...

 13. Forest cover maps of China in 2010 from multiple approaches and data sources: PALSAR, Landsat, MODIS, FRA, and NFI

  Science.gov (United States)

  Qin, Yuanwei; Xiao, Xiangming; Dong, Jinwei; Zhang, Geli; Shimada, Masanobu; Liu, Jiyuan; Li, Chungan; Kou, Weili; Moore, Berrien

  2015-11-01

  Forests and their changes are important to the regional and global carbon cycle, biodiversity and ecosystem services. Some uncertainty about forest cover area in China calls for an accurate and updated forest cover map. In this study, we combined ALOS PALSAR orthorectified 50-m mosaic images (FBD mode with HH and HV polarization) and MODIS time series data in 2010 to map forests in China. We used MODIS-based NDVI dataset (MOD13Q1, 250-m spatial resolution) to generate a map of annual maximum NDVI and used it to mask out built-up lands, barren lands, and sparsely vegetated lands. We developed a decision tree classification algorithm to identify forest and non-forest land cover, based on the signature analysis of PALSAR backscatter coefficient data. The PALSAR-based algorithm was then applied to produce a forest cover map in China in 2010. The resulting forest/non-forest classification map has an overall accuracy of 96.2% and a Kappa Coefficient of 0.91. The resultant 50-m PALSAR-based forest cover map was compared to five forest cover databases. The total forest area (2.02 × 106 km2) in China from the PALSAR-based forest map is close to the forest area estimates from China National Forestry Inventory (1.95 × 106 km2), JAXA (2.00 × 106 km2), and FAO FRA (2.07 × 106 km2). There are good linear relationships between the PALSAR-based forest map and the forest maps from the JAXA, MCD12Q1, and NLCD-China datasets at the province and county scales. All the forest maps have similar spatial distributions of forest/non-forest at pixel scale. Our PALSAR-based forest map recognizes well the agro-forests in China. The results of this study demonstrate the potential of integrating PALSAR and MODIS images to map forests in large areas. The resultant map of forest cover in China in 2010 can be used for many studies such as forest carbon cycle and ecological restoration.

 14. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos Chemical constituents of the in natura and dried fractions of litchi: nutritional potential of by-products

  OpenAIRE

  Estela de Rezende Queiroz; Celeste Maria Patto de Abreu; Kelly da Silva Oliveira

  2012-01-01

  A lichieira (Litchi chinensis Sonn.) é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repet...

 15. Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Petersen, Olav Bjørn; Uldbjerg, Niels

  2014-01-01

  i gestationsugerne 8-10. Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = 147.......768. (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = 220.739 (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af...... for føtal aneuploidi. Brug af blodprøve fra gestationsuge 9 viser signifikant højere detektionsrate for føtal trisomi 21 end ved brug af blodprøve senere...

 16. Fra madkultur til kostregime

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højlund, Susanne

  2014-01-01

  Med udgangspunkt I ernæringskrigen mellem fedt og sucker peger artiklen på nogle af de komplekse vidensprocesser, der bidrager til at skabe en referenceramme for den spisende I dagens Danmark.......Med udgangspunkt I ernæringskrigen mellem fedt og sucker peger artiklen på nogle af de komplekse vidensprocesser, der bidrager til at skabe en referenceramme for den spisende I dagens Danmark....

 17. Fra projekt til kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.

  2012-01-01

  På baggrund af flere fortløbende udviklingsprojekter i Næstved Kommunes børnehaver sammen med Inge Tofte-hansen og Niels Johnson, UC Sjælland og Anne Maj Nielsen, DPU, beskriver Bennyé D. Austring sine dramafaglige erfaringer, både konkrete tiltag, arbejdsmetoder og relevante teoritilgange. Artik...

 18. Fra Dracula Til Twilight

  OpenAIRE

  Larsen, Mikkel Hill; Imlau-Jeppesen, Pelle; Marius Aeppli Brogaard, Jon; Tutundjan, Garegin

  2014-01-01

  In this paper, an analysis of three popular vampire stories is undertaken: Dracula (1897), Interview With the Vampire (1976) and Twilight (2008); through the prism of three common horror themes: the gothic, the stranger and the liminal. The aim of this analysis is to uncover which general fears manifest themselves in these titles, which is then understood through the themes and the contemporary reception of the titles. The paper concludes that there is a general fear of the collapse of ...

 19. Fra Berlin til Bagdad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  2013-01-01

  Banegården i Haydarpasa blev bygget som endestation for Bagdadbanen og har gennem hundrede år været Istanbuls fælles modtageværelse. Nu er den overflødig, og hvad skal der ske med den historiske bygning?...

 20. Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Jørgen Peter; Simonsen, Peter;

  2006-01-01

  Experiments to leach potassium salts from fly ash from straw combustion were performed. The fly ash was produced in the bio mass boiler at the Avedøre power plant in south western Copenhagen, Denmark. The fly ash contained approximately 90 mass percent water soluble material. When the fly ash was...... calculations of the necessary amount of water required for dissolving all the KCl and all KCl + K2SO4 of the fly ash. This theoretical minimum amount of water was calculated at a range of temperatures between 10 and 100°C. The amount of water required at 100°C was less than half of that required at 10°C...... dissolved at low pH, a slightly higher solubility was found. 100 gram fly ash consisted typically of 9 gram insoluble material, 9 gram calcium phosphate, 29 gram potassium sulfate and 53 gram of potassium chloride. In addition, 100 gram of fly ash contained approximately 1 mg of cadmium, corresponding to a...

 1. Frafald fra erhvervsuddannelserne:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Nielsen, Klaus

  2013-01-01

  of dropout, which we connect to research in young people school to work transitions. In this conceptualisation dropout is seen as the result of the interplay over time between the transition system, young people’s conditions of life and young people’s own strategies and choices......The high dropout rate of students in vocational education and training (VET) has been considered a serious problem in policy of education in the last decade in Denmark as well as in the other Nordic countries. In the Danish VET system only half of the students, who take up a vocational pro......-gramme, complete the programme. The dropout rate has stayed on a high level despite a large num-ber of initiatives to increase retention. This article argues, that the problem lies not only with the measures to reduce dropout, but also in the conceptualisation of the dropout phenomenon. We ex-amine the concept of...

 2. Fra 'Face' til Interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i det...

 3. Fra multikulturalisme til transkulturalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid; Jensen, Iben

  2014-01-01

  subjektspositioneringer. ”Transculturalism is especially needed in world politics, where the factor of fixed cultural identity based on race, ethnos, religion, or ideological commitments turned out to be a source of conflict and violence”. (Epstein 2009: 328). Bahbah formulerer på tilsvarende vis, at; “What is...

 4. Westerns fra hele verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2014-01-01

  Om den amerikanske western, spaghettiwesterns, kommunistiske westerns og danske westerns - i forbindelse med Kristian Levrings The Salvation (2014).......Om den amerikanske western, spaghettiwesterns, kommunistiske westerns og danske westerns - i forbindelse med Kristian Levrings The Salvation (2014)....

 5. Fra konflikt til kompromis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Henrik

  2011-01-01

  Issue linkage betegner en simultan forhandling om flere issues med henblik på en samlet aftale. På den ene side gør issue linkage det muligt at opnå større aftaler gennem udveksling af indrømmelser på tværs af issues. På den anden side indebærer issue linkage en risiko for, at en hårdknude på ét ...

 6. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 7. Fra patos til logos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Leif Becker

  Indføring i og diskussion af normerne for videnskabelig undersøgelse, argumentation og fremstilling, bl.a. med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel......Indføring i og diskussion af normerne for videnskabelig undersøgelse, argumentation og fremstilling, bl.a. med inddragelse af Toulmins argumentationsmodel...

 8. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 9. Fra krigshelt til bums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shamshiri-Petersen, Kaveh

  2010-01-01

  Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde......Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde...

 10. Fra revalidering til rehabilitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneris, Sophie; Olesen, Søren Peter

  samfundsmæssige udfordringer og forpligtelser forbundet med investeringssynsvinklen og med en vellykket rehabiliterings-/revalideringsindsats, uafhængigt af ordvalget. Artiklen indfanger to sammenhængende iagttagelser. Den første er, at den socialpolitiske investeringssynsvinkel, der synes at stikke næsen frem...

 11. Fra uddannelse til arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Det har høj politisk prioritet at få de unge hurtigere og mere direkte gennem uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Men de unge er stadig længere tid undervejs i uddannelsessystemet, de har et øget frafald, og en stigende andel afslutter slet ikke nogen ungdomsuddannelse. På trods af disse aktu...

 12. Udfordring fra udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv.......Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 13. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 14. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 15. Fra ideal til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 16. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre l...

 17. Genforeningen set fra vandet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren

  2014-01-01

  Den 9. juli 1920 stod krydseren Heimdal ud ad Flådens Leje i København sammen med kongeskibet Dannebrog for at bringe Christian X og kongefamilien til genforeningsfestlighederne i Sønderjylland. Med om bord på Heimdal var også marineingeniør Georg Valdemar Hansen. Her fortæller han om sine opleve...

 18. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  to participation in a hospital-based falls assessment clinic programme: an interview study with older people, Scandinavian Journal of Public Health, 37(7): 728-735. McMahon S, Talley KM & Wyman JF. (2011). Older people's perspectives on fall risk and fall prevention programs: a literature review....... International Journal of Older People Nursing, 6(4) 289-298 WHO (2007). WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. Fundet 7.10. 2012 på http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf...... deltagelse/ikke-deltagelse problematikken. Udfordringen er at udvikle forskellige tilbud, så både dem, der føler sig for sunde og fitte, eller for syge og gamle, kan overtales til at gøre noget ved deres faldproblem. Referencer Bunn F et al (2008). A systematic review of older people’s perceptions of...

 19. Fra Fingerplan til Facebook

  OpenAIRE

  Gudmundsson, Soffia St. S

  2012-01-01

  Fra
 Fingerplan
 til
 Facebook
 handler
 om
 byplanlægningens
 skift
 fra
 målorienteret
 til
 procesorienteret
 arbejdsfokus,
 og
 hvilken
 rolle
 netværket
 Facebook
 spiller
 i
 inddragelsesprocessen.
 Med
 fokus
 på
 den
 kommunikative
 planlægningsteoris
 fokus
 på
 dialog
 og
 deltagelse,
 undersøges
 Facebooks
 kommunikative
 potentialer
 og
 kvaliteter
 og
 de
 københavnske
 områdefornyelsers
 anvendelse
 af
 Facebook
 i
 en
 inddragelsesproces.
 Med
 inspiration
 ...

 20. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 1. 10 medisinplanter fra Mali

  OpenAIRE

  Kabiri, Neda

  2015-01-01

  I denne litteraturoppgaven er 10 utvalgte medisinplanter som brukes i tradisjonell medisin i Mali undersøkt. Hensikten med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle opplysninger om tradisjonell bruk av plantene i Mali og i andre land og undersøke om hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene. Det vil legges vekt på kjemiske, biologiske og toksikologiske studier og til slutt konkluderer om eventuelle vitenskapelige studier støtter tradisjonell bruk av disse p...

 2. Martha and Mary in Fra Angelico’s Agony in the Garden: medieval lights in the rereading of Biblical traditions and texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivoni Richter Reimer

  2015-01-01

  Full Text Available Presentation and interpretation of the artistic work “Agony in the Garden” of the Dominican friar Fra Angelico as a part of the interpretative history of the Biblical text Luke 10.38-42 and of the Biblical narratives that present Jesus in the garden of Gethsemane together with the disciples Peter, John and James.  The work’s historical context is that of Italy in the Late Middle Ages. In the painting, Martha and Mary appear inserted into the story of the Passion of Jesus, in the garden of Gethsemane, as a rereading that Fra Angelico contextualized in the history of his time. For the sake of analysis, we used reference points from feminist hermeneutics at the interface of the theological, cultural and art history. We aimed at demonstrating that Christian sacred art, as a part of the interpretative history, not only illustrates something from the past and/or present, but has also some influence on the form(ating of mentalities. This pedagogical function is present and interpreted positively in the Agony in the Garden, in dialogue with women’s movements in the context of this work of art. It can be noted that part of the women’s story is represented by means of the interpretative history, also present in the fresco in question. Hermeneutically, the text, the picture and the interpretative history continue challenging today’s sciences, skills and libertarian movements.

 3. Proteinas do liquido cefalorraqueano: II. Valores normais das frações proteicas obtidas por eletroforese (variações ligadas a cor, sexo e idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia M. Singer Vermes

  1983-03-01

  Full Text Available Mediante dosagens de proteínas totais e eletroforese sobre acetato de celulose de 213 amostras de LCR normal, obtidas por punção da cisterna magna, foram efetuados estudos para verificação de variações ligadas à cor, sexo e idade. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 1. não existem diferenças ligadas à cor no proteinograma do LCR; 2. em crianças, os fatores sexo e idade não influem nos valores estudados; 3. as taxas de proteínas totais e frações protéicas do LCR normal de criança diferem das de homens e de mulheres; 4. em adultos ocorrem variações ligadas ao sexo no proteinograma do LCR; 5. em adultos, proteínas totais e todas frações protéicas, quando expressas em mg/100 ml, aumentam com o avançar da idade. Foram estabelecidas, para a metodologia usada, as taxas fisiológicas do proteinograma do LCR de crianças, homens e mulheres, separadamente.

 4. Frações de carboidratos de quatro gramíneas tropicais em diferentes idades de corte e doses de adubação nitrogenada Carbohydrate fractions of tropical grasses at different cutting ages and under nitrogen fertilization

  OpenAIRE

  L.T. Henriques; J.F. Coelho da Silva; E. Detmann; H.M. Vasquez; O.G. Pereira

  2007-01-01

  Avaliaram-se as frações de carboidratos dos capins setária (Setaria anceps Stapf), hemarthria (Hemarthria altissima [Poir] Stapf. & Hubbard), angola (Brachiaria purpurascens [Raddi] Henr.) e acroceres (Acroceras macrum Stapf.) adubados com 0, 100, 200, 300 e 400kg de N/ha na forma de sulfato de amônio e colhidos aos 28, 42, 56 e 70 dias de idade. Os cortes foram realizados a 20cm do solo para o capim-setária e a 10cm para as demais espécies. As frações dos carboidratos das forrageiras foram i...

 5. Frações de Trichilia pallens com atividade inseticida sobre Tuta absoluta Fractions of Trichilia pallens with insecticidal activity against Tuta absoluta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uemerson Silva da Cunha

  2006-11-01

  Full Text Available Este trabalho teve o objetivo de identificar frações de extratos aquosos e orgânicos da meliácea Trichilia pallens, com atividade inseticida sobre a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick. Extratos aquosos liofilizados (EAL a 3% de folhas e ramos de T. pallens foram ressuspendidos em água e aplicados sobre folíolos de tomateiro infestados com lagartas recém-eclodidas. Com base na mortalidade aos 5 e 10 dias após a infestação (dai, os EAL de folhas foram mais eficientes que os de ramos. Numa segunda etapa, foram obtidos, por maceração, extratos de folhas a 1%, em hexano (HEX, diclorometano (DIC e metanol (MET como descrito anteriormente, tendo-se incluído acetona e água como controles. Entre os extratos, o DIC foi o mais promissor como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre lagartas de T. absoluta. Na seqüência, por meio de partição líquido-líquido do extrato DIC de folhas, obtiveram-se as frações em HEX, MET, acetato de etila (AET, n-butanol (NBU e aquosa (AQ. Destas frações, a AQ a 0,1% do extrato em DIC foi considerada a mais promissora como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre T. absoluta.This work aimed at identifying fractions of aqueous and organic extracts of the meliaceous Trichilia pallens with insecticidal activity against the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick. Leaf and twig freeze-dried aqueous extracts (FDA of T. pallens were resuspended in water at a concentration of 3% and sprayed over tomato leaflets, which were infested with newly-hatched larvae. Larval mortality at 5 and 10 days after infestation (dai were higher for leaf extracts. In a second set of experiments, 1% leaf extracts were produced by maceration in hexane (HEX, dichloromethane (DIC and methanol (MET, and tested as described before, using acetone and water as controls. DIC extracts were the most promising as a source of substances with insecticidal activity against T. absoluta larvae, and were further

 6. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo José Dias Silva

  2012-04-01

  Full Text Available A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae, conhecida popularmente como sabiá e cerva viva, é uma planta arbórea encontrada na caatinga nordestina brasileira, amplamente utilizada pela população na forma de infusões para o tratamento de feridas, bronquites e anti-inflamatório. Diante do exposto, os objetivos deste estudo, foram determinar as atividades antioxidantes e antimicrobianas do extrato etanólico das folhas (EHM, caules (EHL, cascas do caule (EHC, raízes (EHR e frações obtidas das folhas de M. caesalpiniifolia Benth. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de captação do radical DPPH, enquanto a atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, sobre leveduras, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A capacidade antioxidante mostrou que a fração acetato de etila (Fr-EtOAc foi diretamente proporcional ao teor de polifenóis totais com IC50 de 20,08 ± 0,10 µg/ mL e 721,29±0,60 mg de EAG (equivalentes de ácido gálico por g de extrato. Na atividade antimicrobiana, todos os extratos e frações exibiram atividade inibitória de crescimento frente aos micro-organismos microrganismos avaliados e em concentrações variando de 5 a 1000 μg/mL. A Fr-EtOAc apresentou valores promissores de inibição de crescimento frente a fungos, como Candida glabrata (ATCC 90030 e Candida krusei (ATCC 6258, com concentrações de 20 e 40 μg/mL, respectivamente. Estes resultados são importantes, pois são os primeiros a serem realizados com a espécie M. caesalpiniifolia.

 7. The Fraction Hour: a small sociology of vampires in Mathematics Education A Hora da Fração: pequena sociologia dos vampiros na Educação Matemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Roberto Vianna

  2008-12-01

  Full Text Available An analogy is drawn in this article between the imagination associated with vampire stories and the research and concerns of teachers related to the teaching of fractions, mainly with respect to early elementary education. It is proposed that fractions not be referred to in terms of representing the part-whole relation, as in this context, the object denominated “fraction” is not a number. Key-words: Fractions. Mathematics Education. Curriculum. Elementary Education.Este artigo traça uma analogia entre o imaginário associado às histórias de vampiro e as pesquisas e preocupações de professores relacionadas com o ensino das frações, principalmente no que diz respeito às séries iniciais do ensino fundamental. O artigo propõe a retirada das menções às frações como representação da relação parte-todo, advogando que neste contexto o objeto que recebe a denominação de ‘fração’ não é um número. Palavras-chave: Frações. Educação Matemática. Currículo. Ensino Fundamental.

 8. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  OpenAIRE

  Mattsing, Jenny; Wikman, Katarina

  2016-01-01

  Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. kunder, anställda, leverantörer, aktieägare samt lokalsamhällen och sedan aktivt agera på att ansvarsfullt sätt gentemot dessa. Det finns ett tydligt gap mellan teorier kring vad CSR är och bör innefatta och hur företagen använder sig av ...

 9. Estoques de carbono e nitrogênio nas frações da matéria orgânica em argissolo sob eucalipto e pastagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2011-06-01

  Full Text Available O cultivo de florestas plantadas de eucalipto em áreas de pastagem tem propiciado alterações no estoque de C e N no solo, em especial pelas diferentes características de cada planta e manejo dos resíduos vegetais; o eucalipto pode localizar maior estoque de C e N originário de resíduos da parte aérea na camada superficial do solo, e aumentar a relação C/N dos resíduos vegetais em decomposição. Tais diferenças podem causar redução no estoque de C e N nas frações químicas, físicas e biológicas do solo, tanto nas frações mais lábeis, quanto nas mais recalcitrantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar os estoques de C orgânico total (COT e N total (NT, estoque de C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas, fração leve (C-MOL e N-MOL e biomassa microbiana (C-BM e N-BM em amostras de solos coletadas nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60 e 0,60-1,00 m de profundidade, na linha (EL e entrelinha (EEL do solo sob cultivo de eucalipto na quarta rotação com seis anos de idade, e em área de pastagem cultivada com brachiaria (P. O estoque de carbono orgânico total e de carbono na fração leve do solo nas primeiras camadas do solo (até 0,60 m foi superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente favorecido pela incorporação de resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. Por meio da determinação da abundância natural de 13C na camada de 0-0,20m de solo verificou-se que 29 e 37% do carbono presente na matéria orgânica do solo (MOS após 28 anos de cultivo derivaram do eucalipto (planta C3, respectivamente, na linha e entrelinha, o que correspondeu à taxa de ciclagem média da MOS nesse solo de 1,04% (linha e 1,32% (entrelinha ao ano. No solo da entrelinha, observou-se que o C-C3 proveniente do eucalipto incrementou o estoque de C orgânico do solo, mesmo com a

 10. Mesure des changements de consommation suite à une segmentation de l’offre : l’exemple de la tomate fraîche

  OpenAIRE

  Hassan, Daniel; Monier-Dilhan, Sylvette

  2009-01-01

  Cet article explore certaines limites de l’innovation comme outil de stimulation de la consommation de fruits et légumes frais. En nous appuyant sur l’exemple de la tomate fraîche, nous mesurons l’impact de nouveaux produits (tomate-grappe et tomate-cerise) sur la consommation totale de tomate. Après avoir vérifié que tous les biens s’inscrivent dans le même marché, nous montrons que si ces nouveaux produits ont bien suscité une demande, celle-ci n’a pas dynamisé la consommation. Ce résultat ...

 11. Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação Production and biometry of green corn irrigated with saline water under leaching fractions

  OpenAIRE

  José F. de Carvalho; Celestino J. Tsimpho; Ênio F. de F. e Silva; Pedro R. F. de Medeiros; Max H. Vieira dos Santos; Alexandre N. dos Santos

  2012-01-01

  O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1) e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20%) em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento...

 12. Frações da matéria orgânica de Latossolo sob influência de doses de lodo de esgoto Organic matter fractions of an Oxisol under influence of sewage sludge doses

  OpenAIRE

  Emanuelle Mercês Barros Soares; Carlos Alberto Silva; Bruno de Oliveira Dias; Wagner Bettiol; Maísa Honório Belizário

  2008-01-01

  O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação contínua de doses crescentes de lodo de esgoto sobre os teores de carbono (C) associados à fração leve (C-FL) e à fração pesada (associado à areia - C-areia; associado ao silte - C-silte - e associado à argila - C-argila) de matéria orgânica em amostras de Latossolo. O experimento foi instalado em 1999, em Jaguariúna, SP, e os dados foram obtidos após a sexta aplicação de lodo de esgoto com doses acumuladas em base seca - 0, 30, 60, ...

 13. Aggregatory behaviour of platelets incubated with subcellular fractions of normal and chagasic human syncytiotrophoblast Comportamento agregatório das plaquetas incubadas com frações subcelulares de sinciciotrofoblasto humano normal e chagásico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.R. Eynard

  1993-06-01

  trofoblasto, as plaquetas poderiam desempenhar algum papel no desenvolvimento da placentitis induzida pelo T. cruzi. Neste trabalho estudou-se o comportamento agregatório das plaquetas humanas normais expostas a frações subcelulares do sinciciotrofoblasto isolado de placentas de mulheres normais e chagásticas. As frações Nuclear, Mitocondrial, Microsomal e Sobrenadante isoladas do sincicitrofoblasto normal ou chagásico não induziram per se reação agregatória de plaquetas. Quando amostras de plasma rico em plaquetas (PRP foram pré-incubadas com fração nuclear de placentas normais ou chagásicas e pós-estimuladas com doses limiares de colágeno (DLC-PRP observou-se uma inibiçâo da resposta agregatória. O tratamento de DLC-PRP com fração Mitocondrial de trofoblasto normal e chagásico também induziu inibição da agregação plaquetária porém somente a fração chagásica diminuiu o tempo de latência. A fração Microsomal das placentas normais não provocou diferenças significativas na agregação plaquetária. Conclui-se que as frações subcelulares do sinciciotrofoblasto humano normal não tem ação significativa na agregação plaquetária, enquanto que a incubação com frações subcelulares de placentas chagásicas, enriquecidas em componentes membranosos intracelulares, induziu a inibiçâo da agregação plaquetária.

 14. Biologia de Sistemas Aplicada à Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Normal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evandro Tinoco Mesquita

  2014-05-01

  Full Text Available A insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN é, atualmente, o fenótipo clínico mais prevalente de insuficiência cardíaca e os tratamentos disponíveis não apresentam redução na mortalidade. Avanços na disciplina de ciências ômicas e em técnicas de elevado processamento de dados empregados na biologia molecular possibilitaram o desenvolvimento de uma abordagem integrativa da ICFEN baseada na biologia de sistemas. O objetivo deste trabalho foi apresentar um modelo da ICFEN baseado na biologia de sistemas utilizando as abordagens bottom-up e top-down. Realizou-se uma pesquisa na literatura de estudos publicados entre 1991-2013 referentes à fisiopatologia da ICFEN, seus biomarcadores e sobre a biologia de sistemas com o desenvolvimento de um modelo conceitual utilizando as abordagens bottom-up e top-down da biologia de sistemas. O emprego da abordagem de biologia de sistemas para ICFEN, a qual é uma síndrome clínica complexa, pode ser útil para melhor entender sua fisiopatologia e descobrir novos alvos terapêuticos.

 15. Monitoring thermal stresses and incipient buckling of continuous-welded rails: results from the UCSD/BNSF/FRA large-scale laboratory test track

  Science.gov (United States)

  Phillips, Robert; Nucera, Claudio; Coccia, Stefano; Lanza di Scalea, Francesco; Bartoli, Ivan; Fateh, Mahmood; Carr, Gary

  2011-04-01

  Most modern railways use Continuous Welded Rail (CWR). A major problem is the almost total absence of expansion joints that can create buckling in hot weather and breakage in cold weather due to the rail thermal stresses. In June 2008 the University of California, San Diego (UCSD), under the sponsorship of a Federal Railroad Administration (FRA) Office of Research and Development (R&D) grant, began work to develop a technique for in-situ measurement of stress and detection of incipient buckling in CWR. The method under investigation is based on ultrasonic guided waves, and the ultimate goal is to develop a prototype that can be used in motion. A large-scale full rail track (70 feet in length) has been constructed at UCSD's Powell Structural Laboratories, the largest laboratories in the country for structural testing, to validate the CWR stress measurement and buckling detection technique under rail heating conditions well controlled in the laboratory. This paper will report on the results obtained from this unique large-scale test track to date. These results will pave the road for the future development of the rail stress measurement & buckling detection prototype.

 16. Determination of protein and carbohydrate fractions of Cynodon grasses in different cut age Determinação das frações de proteína e de carboidratos de gramíneas do gênero Cynodon em idades ao corte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geane Dias Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available Three Cynodon grasses (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 and Coast-cross harvested at ages 21, 42 and 63 days in the summer were evaluated for protein and carbohydrate fractions composition. Crude protein was divided into 5 fractions: A (non-protein nitrogen, B1 (soluble protein with fast rumen degradability, B2 (insoluble protein with intermediate rumen degradability, B3 (insoluble protein with slow rumen degradability and C (indigestible protein. Carbohydrates were divided into 3 fractions: A + B1 (fast and intermediate rumen digestibility, B2 (slow rumen digestibility and C (indigestible fiber. Experimental design consisted of a split-plot (grasses as plots and cut age as sub-plots with three repetitions. Cut age was analyzed by regression and models were chosen on the analysis of identity. There were no differences (p> 0,05 among grasses with regard to protein and carbohydrate fractions composition. C fraction of protein showed linear increase (p 1 fraction decreased (p 2 and C fractions increased (p O experimento teve por objetivos quantificar as frações de proteína e de carboidratos de três cultivares de Cynodon (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 e Coast-cross, colhidos com idades ao corte de 21, 42 e 63 dias no verão. Para a proteína bruta (PB, determinou-se a fração A (nitrogênio não-protéico, fração B1 (proteína solúvel de rápida degradabilidade no rúmen, fração B2 (proteína insolúvel com taxa de degradação intermediária, fração B3 (proteína com taxa de degradação lenta e fração C (proteína indigestível. Para os carboidratos, determinaram-se as frações A+B1 (frações de rápida e média degradação ruminal, fração B2 (fração lentamente degradada no rúmen e a fração C (carboidratos não digeríveis no rúmen. Utilizou-se o delineamento experimental de parcelas subdivididas (cultivares como parcelas e idade ao corte como subparcelas com três repetições. Para o fator idade ao corte, foi usada regress

 17. Frações oxidáveis do carbono orgânico total e macrofauna edáfica em sistema de integração lavoura-pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itaynara Batista

  2014-06-01

  Full Text Available O crescente nível de degradação das terras tem promovido a adoção de manejos agrícolas que busque aliar a produção agropecuária à conservação do solo. Entre esses, a prática da Integração Lavoura-Pecuária (ILP tem intensificado-se no Centro-Oeste brasileiro. Com o objetivo de avaliar o efeito em longo prazo do sistema ILP e da sazonalidade, sob a comunidade da macrofauna edáfica e das frações oxidáveis do carbono orgânico total (COT em áreas de cultivo e Cerradão, foi desenvolvido na Fazenda Cabeceira no município de Maracaju, MS, um estudo em que se mensurou a influência da ILP sobre as frações oxidáveis do COT e sobre a macrofauna edáfica. O sistema ILP está sendo utilizado nessa área desde 2003; o solo foi identificado como Latossolo Vermelho, localizado em área de relevo plano. As áreas amostradas possuem o seguinte histórico: soja/milho + braquiária/algodão/ aveia + pastagem/soja/formação da pastagem/pastagem; as amostragens foram realizadas na época seca, em que as culturas presentes eram pasto, milho+braquiária e algodão; e na chuvosa, com milho+braquiária, algodão e soja. Assim, as áreas nas duas épocas de avaliação foram: pasto/milho, milho+braquiária/ algodão, algodão/soja e uma área nativa de Cerradão. A amostragem foi realizada nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sendo feitas as seguintes determinações: análise da macrofauna edáfica, fracionamento granulométrico da matéria orgânica do solo (MOS e frações oxidáveis do COT. As áreas não apresentavam delineamento experimental, sendo este um estudo de observação. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal Wallis a 5 % e por meio da análise de redundância. A compartimentalização da MOS pode ser utilizada para a avaliação da qualidade do manejo, sendo os compartimentos mais sensíveis as frações F1 e F2 de frações oxidáveis, pois são mais lábeis no solo, já as frações F3 e F4 são as mais

 18. Frações fibrosas da silagem de resíduo de manga com aditivos Fibrous fractions of mango residue silage with additives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho

  2010-06-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar as diferentes frações fibrosas da silagem de resíduo de manga em mistura com diferentes aditivos, em níveis crescentes de adição, foi conduzido este estudo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições, sendo os tratamentos dispostos em um esquema fatorial do tipo (4 x 3 + 1, sendo quatro aditivos (milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS, palha de feijão (PF, sabugo de milho (SM e casca de café (CC em três níveis de adição (10, 20 e 30% e um tratamento testemunha (resíduo de manga puro ensilado. O material experimental foi ensilado em silos de PVC adaptados com válvula tipo "Bunsen" com capacidade para aproximadamente 3 kg cada. Todos os aditivos utilizados elevaram os teores de MS. Os aditivos PF, SM e CC elevaram os teores de FDN, FDA e celulose. Quanto aos teores de hemicelulose, apenas o aditivo SM promoveu aumento com a elevação dos níveis de adição. Comportamento semelhante foi observado para o aditivo PF em relação à lignina. Os valores registrados para as diferentes frações fibrosas das silagens, quando se utilizou o MDPS, sofreram reduções em relação ao resíduo de manga ensilado puro, não diferindo, no entanto, com o aumento dos níveis de adição. De maneira geral, a utilização dos demais aditivos, promoveu elevações nos teores das variáveis estudadas.This study was undertaken with the goal of evaluating the different fibrous fractions of mango residue silage in mixture with different additives at growing levels of addition. The experimental design used was the completely randomized, with three replicates, the treatments being arranged in a 4 x 3 + 1 factorial arrangement, the additives being four (ground ears with husks (GEWH, bean straw (BS, corn cob (CC and coffee hull (CH at three levels of addition (10, 20 and 30% and a control treatment (ensiled unmixed mango residue. The experimental material was ensiled in PVC silos

 19. Frações de fosfato em resrvatíorios de água em Lavras - MG Fractions of phosphate in water bodies in Lavras - MG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regilene Angélica da Silva Souza

  2007-04-01

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo determinar os teores e as frações de P presentes nos corpos d'água de reservatórios no Campus da Universidade Federal de Lavras, verificando a eventual presença de condições de eutrofização. Foram selecionados oito reservatórios dentro do Campus, representando as condições de uso e manejo do solo. As amostragens foram realizadas mensalmente, com início em janeiro e término em dezembro de 2004. Foram quantificados os níveis de P, nas seguintes formas: ortofosfato solúvel (OPS, ortofosfato total (OPT, P solúvel total (PST, P total (PT, P particulado total (PPT, P não reativo solúvel (PNRS, P não reativo particulado (PNRP e o ortofosfato particulado (OPP. Foram também avaliados os parâmetros: pH, condutividade eletrolítica, Ca, Mg, Na, K, NO-3, NO-2 e NH+4 . Os limites de detecção do método e os limites de quantificação foram determinados. Os valores encontrados de OPS para os corpos d água sempre estiveram abaixo do permitido pela Resolução CONAMA 357/05. No entanto, outras frações de P apresentaram teores elevados, refletindo as precipitações pluviométricas e as condições do solo. Esses teores mais elevados têm caráter momentâneo e, no geral, estes corpos d'água podem ser considerados de excelente qualidade quanto à presença de P. O manejo do solo dentro do Campus da UFLA e o tratamento aplicado a efluentes e águas residuárias de granjas e estábulos mostraram, no geral, serem adequados, não oferecendo grandes riscos de eutrofização aos cursos d'água que cortam o campus.The objective of this study was to evaluate the contents and fractions of P in water bodies at the Campus of the Federal University of Lavras to verify the occurrence of eutrophication. Eight artificial lakes were chosen, representing the conditions of soil use and management in the campus. The samples were collected monthly from January to December 2004. The levels of P in the following forms

 20. Remoção da fração oleosa de embalagens de lubrificantes automotivos pós-consumo por drenagem gravitacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harley Moraes Martins

  2016-01-01

  Full Text Available RESUMO: Este trabalho aborda a questão do gerenciamento de embalagens pós-consumo de lubrificantes automotivos, considerando as dificuldades inerentes à implementação do sistema de logística reversa - prática compulsória por força de lei (Brasil, Lei 12.305/2010 - e a ineficácia dos atuais métodos utilizados para remoção da fração oleosa residual, necessária ao reprocessamento do material plástico por reciclagem mecânica direta. Para determinar metodologia apropriada para limpeza dos frascos de lubrificantes foram conduzidos experimentos para avaliar a influência do aquecimento e da posição das embalagens durante o processo de drenagem gravitacional. O procedimento analítico realizado proporcionou a escolha de uma combinação de variáveis capaz de assegurar remoção de elevado teor do resíduo oleoso com menor gasto energético. A otimização foi feita utilizando um planejamento experimental do tipo composto central com triplicata no ponto central. Os dados obtidos nos ensaios foram analisados com recursos estatísticos e demonstraram que ambos os parâmetros avaliados interferem, de forma significativa, no processo em estudo. Os resultados apontaram aumento da eficácia do processo quando a drenagem é realizada em temperaturas superiores a 35ºC e com a embalagem inclinada em ângulos próximos a 70º em relação à horizontal. Nessas condições, percentuais de remoção de óleo residual superaram 95% após 35 minutos de drenagem.

 1. Copper availability as related to soil copper fractions in oxisols under liming Calagem e os teores disponíveis e as frações de cobre em latossolos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clístenes Williams Araújo do Nascimento

  2003-02-01

  calagem, receberam o elemento nas doses de 0,0, 20,0 e 40,0 mg dm-3 e foram incubadas por 30 dias. Terminada a incubação, procedeu-se a extração de Cu utilizando-se os extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e EDTA. As amostras foram submetidas a um fracionamento que separou o Cu nas frações trocável, matéria orgânica, óxido de manganês, óxido de ferro amorfo, óxido de ferro cristalino e residual, além dos teores totais. Com sua aplicação ao solo o Cu foi retido, principalmente, na fração matéria orgânica, com pequena porcentagem retida na fração trocável. A calagem provocou redução nas frações trocável e matéria orgânica e aumento nas frações óxido de ferro, óxido de manganês e residual. Para os solos sem calagem, a fração matéria orgânica foi a que mais contribuiu para os teores determinados pelos extratores, com exceção do EDTA. Nos solos com calagem, o Cu ligado à matéria orgânica foi melhor correlacionado com os teores obtidos pelo DTPA e Mehlich-3.

 2. Constituintes químicos das frações de lichia in natura e submetidas à secagem: potencial nutricional dos subprodutos Chemical constituents of the in natura and dried fractions of litchi: nutritional potential of by-products

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estela de Rezende Queiroz

  2012-12-01

  Full Text Available A lichieira (Litchi chinensis Sonn. é uma planta da família das Sapindáceas, perfeitamente adaptada às condições climáticas brasileiras e pouco estudada quanto à composição química de seus frutos, sobretudo das frações casca e semente, frequentemente descartadas pela indústria e consumidores. Objetivou-se com este trabalho determinar os constituintes químicos das frações casca, polpa e semente in natura, e da casca e semente submetidas à secagem a 45ºC. Cada fração foi avaliada em sete repetições (de 20 frutos, quanto à massa e à proporção de cada fração em relação ao fruto inteiro, à composição centesimal, ao valor energético total (VET e aos parâmetros químicos e fisico-químicos: sólidos solúveis, pH e acidez titulável. As frações casca e semente de lichia, juntas, representam cerca de 50% da massa do fruto. A casca e a semente da lichia apresentam elevados VETs e teores de carboidratos. A casca possui os maiores teores de fibra (bruta e alimentar, lipídeos, cinzas e proteínas, e a polpa apresenta maior acidez, menor pH e maiores teores de sólidos solúveis. A secagem aumentou o pH da semente e os teores de sólidos solúveis da casca e semente. As frações de lichia apresentaram elevados potenciais energéticos e nutricionais, podendo ser aproveitadas como fonte alternativa de nutrientes, desde que não apresentem fatores antinutricionais em quantidades prejudiciais ao organismo.The litchi (Litchi chinensis Sonn. is a plant of the family Sapindacea, perfectly adapted to Brazilian climatic conditions and little studied in relation to the chemical composition of its fruits, especially the skin and seed fractions which are usually discarded by industry and consumers. The aim of this work was to determine the chemical constituents of the fresh fractions of the skin, pulp and seed, and of the drying fractions of the seed and skin at 45°C. Each fraction was evaluated in seven replicates (20 fruits, in

 3. Efeito de frações tânicas sobre parâmetros biológicos e nutricionais de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae Effect of tanical fractions on biological and nutritional parameters of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Auxiliadora Tirelli

  2010-12-01

  Full Text Available Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de quantificar taninos condensados presentes nas cascas do caule de Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae e Peltophorum dubium (Fabaceae e verificar o efeito de frações tânicas dessas espécies sobre parâmetros biológicos e nutricionais de S. frugiperda. A partir das cascas das espécies vegetais se prepararam extratos, dos quais alíquotas foram tomadas para a quantificação dos taninos. Em seguida, os extratos foram submetidos a fracionamento para a obtenção das frações tânicas, que foram incorporadas à dieta artificial e oferecidas para lagartas de S. frugiperda. Todas as espécies vegetais estudadas apresentaram taninos condensados, sendo que S. terebinthifolius apresentou menor quantidade desses compostos. A fração tânica de P. dubium causou redução no peso das lagartas e pupas, diminuição na sobrevivência de S. frugiperda durante as fases larval e pupal, e acarretou menor consumo alimentar, além de prolongar a duração das fases imaturas desse inseto. O tratamento com S. terebinthifolius causou redução na percentagem de sobrevivência, durante a fase de pupa. Pupas provenientes de lagartas que receberam tratamento com a fração de E. contortisiliquum tiveram aumento no seu período de desenvolvimento. Lagartas alimentadas com a fração proveniente de P. dubium apresentaram a menor taxa de crescimento relativo (RGR, menor eficiência de conversão do alimento digerido (ECD e maior custo metabólico (CM. A digestibilidade aproximada (AD foi maior para os tratamentos com as frações tânicas de P. dubium e S. terebinthifolius.The objective of this study was to quantify condensed tannins present in the stem bark of Ochroma pyramidalis (Bombacaceae, Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae, Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae and Peltophorum dubium (Fabaceae and to verify the effect of tannic

 4. Phosphorus fractions in sandy soils of vineyards in southern Brazil Frações de fósforo em solos arenosos cultivados com videira na região sul do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Djalma Eugênio Schmitt

  2013-04-01

  Full Text Available Phosphorus (P applications to vineyards can cause P accumulation in the soil and maximize pollution risks. This study was carried out to quantify the accumulation of P fractions in sandy soils of vineyards in southern Brazil. Soil samples (layers 0-5, 6-10 and 11-20 cm were collected from a native grassland area and two vineyards, after 14 years (vineyard 1 and 30 years (vineyard 2 of cultivation, in Santana do Livramento, southern Brazil, and subjected to chemical fractionation of P. Phosphorus application, especially to the 30-year-old vineyard 2, increased the inorganic P content down to a depth of 20 cm, mainly in the labile fractions extracted by anion-exchange resin and NaHCO3, in the moderately labile fraction extracted by 0.1 and 0.5 mol L-1 NaOH, and in the non-labile fraction extracted by 1 mol L-1 HCl, indicating the possibility of water eutrophication. Phosphorus application and grapevine cultivation time increased the P content in the organic fraction extracted by NaHCO3 from the 0-5 cm layer, and especially in the moderately labile fraction extracted by 0.1 mol L-1 NaOH, down to a depth of 20 cm.As aplicações de fósforo (P em vinhedos podem causar o acúmulo desse nutriente no solo e maximizar seu potencial poluente. Este trabalho objetivou quantificar as frações de acumulação de P em solos arenosos cultivados com videiras na região Sul do Brasil. Para isso, amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-5, 6-10 e 11-20 cm em uma área de campo nativo e em dois vinhedos: um com 14 anos de cultivo (vinhedo 1 e outro com 30 anos (vinhedo 2, localizados no município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul (RS, Brasil. As amostras foram secas, moídas e submetidas ao fracionamento químico de P. Os resultados evidenciaram que os teores de P inorgânico aumentaram até 20 cm de profundidade, principalmente no vinhedo 2, em especial nas frações lábeis extraídas por resina de troca aniônica e por NaHCO3, na fra

 5. Teksturmålinger på veger i Kongsvingerområdet høsten 2003, våren 2004 og høsten 2004. Detaljerte resultater fra profil-og spektralanalyse

  OpenAIRE

  Storeheier, Svein Ådne

  2006-01-01

  I forbindelse med prosjektet ”Miljøvennlige vegdekker” i regi av Vegdirektoratet, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim, ble det i perioden 2003 – 04 gjennomført teksturmålinger på 14 ulike vegstrekninger i Kongsvingerområdet. Dette inkluderte teststrekningene på Rasta-feltet og ellers målinger på et antall ordinære vegstrekninger. Vegdekkene på Rasta-feltet ble lagt sommeren 2003, slik at en kunne følge utviklingen i tekstur over 1 år, fra relativt nylagt vegdekke via 1. piggdekksesong, t...

 6. Mitogen- and stress-activated Kinase 1 mediates Epstein-Barr virus latent membrane protein 1-promoted cell transformation in nasopharyngeal carcinoma through its induction of Fra-1 and c-Jun genes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mitogen- and Stress-Activated Kinase 1 (MSK1) is a nuclear kinase that serves as active link between extracellular signals and the primary response of gene expression. However, the involvement of MSK1 in malignant transformation and cancer development is not well understood. In this study, we aimed to explore the role of MSK1 in Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 1 (LMP1)-promoted carcinogenesis of nasopharyngeal carcinoma (NPC). The level of MSK1 phosphorylation at Thr581 was detected by the immunohistochemical analysis in NPC tissues and normal nasopharynx tissues, and its correlation with LMP1 was analyzed in NPC tissues and cell lines. Using MSK1 inhibitor H89 or small interfering RNA (siRNA)-MSK1, the effects of MSK1 on LMP1-promoted CNE1 cell proliferation and transformation were evaluated by CCK-8 assay, flow cytometry and focus-forming assay respectively. Furthermore, the regulatory role of MSK1-mediated histone H3 phosphorylation at Ser10 on the promoter activity and expression of Fra-1 or c-Jun was determined by reporter gene assay and western blotting analysis. Immunohistochemical analysis revealed that the level of MSK1 phosphorylation at Thr581 was significantly higher in the poorly differentiated NPC tissues than that in normal nasopharynx tissues (P < 0.001). Moreover, high level of phosphorylated MSK1 was positively correlated with the expression of LMP1 in NPC tissues (r = 0.393, P = 0.002) and cell lines. MSK1 inhibitor H89 or knockdown of MSK1 by siRNA dramatically suppressed LMP1-promoted CNE1 cell proliferation, which was associated with the induction of cell cycle arrest at G0/G1 phase. In addition, the anchorage-independent growth promoted by LMP1 was blocked in MSK1 knockdown cells. When the activity or expression of MSK1 was inhibited, LMP1-induced promoter activities of Fra-1 and c-Jun as well as their protein levels were greatly reduced. It was found that only H3 WT, but not mutant H3 S10A, dramatically increased LMP1

 7. Determinação do consumo, digestibilidade e frações protéicas e de carboidratos do feno de Tifton 85 em diferentes idades de corte

  OpenAIRE

  Gonçalves Geane Dias; Santos Geraldo Tadeu dos; Jobim Clóves Cabreira; Damasceno Júlio Cesar; Cecato Ulysses; Branco Antônio Ferriani

  2003-01-01

  Objetivou-se determinar o consumo de matéria seca (MS), a digestibilidade aparente da MS, matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) e a digestibilidade in vitro da MS (DIVMS) e, também, quantificar as frações de proteína e carboidratos do feno de Tifton 85, cortado aos 28, 42, 63 e 84 dias de crescimento. O delineamento experimental utilizado para a análise dos dados referentes ao consumo e digestibilidade aparente foi em Quadrado Latino 4 x 4 e, para o fat...

 8. Fra strøtanke til værk:En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab

  OpenAIRE

  Grum-Schwensen, Ane

  2014-01-01

  SummaryThe dissertation Fra strøtanke til værk – en genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab (From stray thought to work – A genetic study of the creative processes in the latter part of Hans Christian Andersen’s authorship) seeks to clarify the patterns and shaping that exist in Hans Christian Andersen’s creative processes as they find expression in the preserved drafts of the three tales ‘The New Century’s Goddess’ (1861), ‘The Ice Maiden...

 9. Veiledet simulering av god psykisk helse : bruk av informasjon fra internett i veiledning av psykiatriske polikliniske pasienter til å simulere god psykisk helse på Rorschach og MMPI-2

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Oppgaven er et ledd i et prosjekt ledet av Ellen Hartmann, der vi har undersøkt Rorschachmetoden og MMPI-2 sin sårbarhet og robusthet for positiv simulering hos psykiatriske polikliniske pasienter som får veiledning hentet fra internett om hvordan de kan simulere troverdig. Problemstillingen er aktuell som følge av internett-publisering av Rorschach-plansjene samt informasjon om metodene og råd om hvordan simulere. Tidligere forskning har vist at Rorschach er rimelig robust mot positiv simule...

 10. Considerazioni e confronto fra il «GRID» U.T.M. e il «GRJD» U.M.S. per una nuova tavoletta topografica a scala 1:25000

  OpenAIRE

  Vassallo, Andrea

  2016-01-01

  Con questa nota vogliamo sintetizzare e mettere in evidenza le caratteristiche del «GRID» U.M.S. (Tavoletta 1:25000) per un confronto col «GRID» U.T.M. (Tavoletta 1:25000 dell'I.G.M.). Il confronto mostra una operatività più semplice e immediata per la U.M.S., rispetto alla U.T.M. Ciò è dovuto al fatto che sulla U.M.S le trasformate dei meridiani e dei paralleli sono rette ortogonali fra loro e possono coincidere col «GRID» kilometrico.

 11. Efeito de frações tânicas sobre parâmetros biológicos e nutricionais de Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) Effect of tanical fractions on biological and nutritional parameters of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)

  OpenAIRE

  Aline Auxiliadora Tirelli; Dejane Santos Alves; Geraldo Andrade Carvalho; Rafaella Ribeiro Sâmia; Sarah Silva Brum; Mário César Guerreiro

  2010-01-01

  Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de quantificar taninos condensados presentes nas cascas do caule de Ochroma pyramidalis (Bombacaceae), Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae), Enterolobium contortisiliquum (Fabaceae) e Peltophorum dubium (Fabaceae) e verificar o efeito de frações tânicas dessas espécies sobre parâmetros biológicos e nutricionais de S. frugiperda. A partir das cascas das espécies vegetais se prepararam extratos, dos quais alíquotas foram tomadas para a quantificação...

 12. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 13. Relação entre a infusão contínua de dexmedetomidina e a fração expirada de sevoflurano monitorizada pelo índice bispectral

  OpenAIRE

  Magalhães Edno; Govêia Cátia Sousa; Ladeira Luís Cláudio de Araújo; Espíndola Beatriz Vieira

  2004-01-01

  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A associação de agentes venosos à anestesia geral inalatória proporciona melhor qualidade de analgesia e hipnose. A dexmedetomidina é um agonista específico alfa2-adrenérgico com estas características e reconhecida por proporcionar estabilidade hemodinâmica. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da infusão contínua de dexmedetomidina na fração expirada de sevoflurano (FEsevo) em anestesia geral, monitorizada pela análise bispectral do EEG (BIS). MÉTODO: Estudou-...

 14. Análise fitoquímica, potencial antioxidante e toxicidade do extrato bruto etanólico e das frações da espécie Senecio westermaniiDusén frente à Artemia salina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.J.Z. MERINO

  2015-01-01

  Full Text Available RESUMO A espécie Senecio westermanii Dusén pertencente à família Asteraceae é planta endêmica e nativa do Brasil encontrada na região da Floresta Atlântica, nos estados do Paraná e São Paulo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição fitoquímica do extrato bruto etanólico e frações das partes aéreas (folha e caule de S. westermanii utilizando-se a análise fitoquímica qualitativa e cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD, avaliar in vitro a toxicidade preliminar utilizando Artemia salina e o potencial antioxidante. O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, flavonoides, iridoides, esteroides/triterpenos, heterosídeos saponínicos e aminogrupos. Através da análise realizada por CLAE-DAD obteve-se o fingerprint característico de cada amostra. No ensaio frente à A. salina houve ausência de toxicidade das amostras, o resultado da DL50 para todas as amostras foi superior a 1000 μg/mL. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pela redução do complexo fosfomolibdênio, com destaque para a fração clorofórmio que apresentou atividade antioxidante de 92,51% em relação ao padrão rutina. Com relação ao ensaio de redução do radical DPPH•, a fração acetato de etila apresentou IC50 de 26,98 μg/mL. Pelo ensaio do ácido tiobarbitúrico (TBARS a fração hexano apresentou o melhor índice antioxidante em relação ao padrão rutina. Os resultados obtidos demonstram evidências de que a espécie é fonte potencial de antioxidantes naturais, estimulando assim novos estudos que viabilizam sua utilização no tratamento de patologias associadas aos radicais livres. Além disso, a espécie não apresentou atividade tóxica preliminar, assegurando sua aplicabilidade.

 15. Procès inquisitorial contra el castellà d'Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418)

  OpenAIRE

  Alanyà i Roig, Josep

  2002-01-01

  The Arxiu de la Corona d'Aragó in Barcelona houses the original commital proceedings instituted by a court of cardinals set up by pope Benedict XIII in the year 1414 and teh trial itself of the lord of Amposta, Fra Pedro Roiç de Moros, knight of the Order of St. John of Jerusalem, who had been charged with indictable offences—concubinage, robbery, housing apostates, oath breaking and counterfeiting money, mismanagement of the Castlery's assets, excesses against his vassals, wasteful use of as...

 16. Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação Production and biometry of green corn irrigated with saline water under leaching fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José F. de Carvalho

  2012-04-01

  Full Text Available O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1 e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20% em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Foram avaliados a produtividade de polpa hidratada e desidratada e de espiga com e sem palha, matéria fresca e seca da parte aérea, diâmetro de caule e altura de planta. As variáveis produção de grãos verdes, matéria seca e fresca da parte aérea apresentaram resultados semelhantes, obtendo elevados valores quando se utilizou água de 3,3 dS m-1 com a fração de lixiviação de 10%, obtendo efeito deletério com o aumento da fração de lixiviação.The objective of present study was to evaluate the corn crop in respect to the production and biometry under drip irrigation system with saline waters at lysimeter station of drainage. The treatments consisted of two levels of water salinity (CEa - 1.2 and 3.3 dS m-1 and five leaching fractions (LF - 0, 5, 10, 15 and 20%, in a completely randomized experimental design (2 x 5 factorial. The experiment was conducted at the Department of Rural Technology of the UFRPE, Recife/PE. The productivity of hydrated and dried pulp and of weight of cob with and without husks, fresh and dry matter of the aerial parts, stem diameter and height of plant were evaluated. The productivity of hydrated pulp and the fresh and dry matter of the aerial parts presented high values when water of 3.3 dS m-1 was used with leaching fraction of 10%, obtaining decreasing effect with the increase of the leaching fraction.

 17. Relação entre atividade de plasmina e frações de caseína durante o armazenamento do leite longa vida Relationship between plasmin activity and casein fractions during storage of UHT milk

  OpenAIRE

  Carlos Humberto Corassin; Roice Eliana Rosim; Estela Kobashigawa; Andrezza Maria Fernandes; Carlos Augusto Fernandes de Oliveira

  2013-01-01

  Este estudo teve como objetivo correlacionar a atividade da plasmina e as concentrações de frações de caseína no leite longa vida (UAT) produzido em usina de beneficiamento do Estado de São Paulo. O leite cru foi submetido à pasteurização (72-76 ºC, 15-20 segundos), seguida da esterilização por processo de injeção direta de vapor (132-136 ºC, 34 segundos), sendo homogeneizado e envasado assepticamente em embalagens cartonadas. Quatro lotes de UAT foram analisados para atividade de plasmina e ...

 18. Truslen fra Rusland - en diskursanalyse

  OpenAIRE

  Marsling, Albert; Aastrup, Christopher

  2016-01-01

  Abstract This report is featuring a discourse analysis regarding the threat level concerning Russia. The overall topic will be analyzed with the following research question. Research question Which discourses about a Russian threat level is formulated in Center for Militære Studier’s publication ”The Ukraine Crisis and the End of the Post-Cold War European Order: Options for NATO and the EU” and how can these be explained? This reports conclusions are primarily in regard to Cen...

 19. Fra erfaringsbaseret til evidensinformeret undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul Erik

  2011-01-01

  I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes læringspro......I artiklen præsenteres en analog rating skala - Learning Rating Scale - som kan anvendes af læreren i klasseværelset til at finde ud af, om undervisningen har effekt praksisbaseret evidens. Skalaen er nem at bruge i praksis og er forankret i forskning om, hvad der faciliterer elevernes...

 20. Inspiration fra NY-times

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2015-01-01

  NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever.......NY-times har en ugentlig klumme med gode råd. For nogle uger siden var ugens inspiration henvendt til lærere/undervisere og drejede sig om, hvordan man skaber taletid til alle uden at have favoritter og overse de mere stille elever....

 1. Psykiatriske behandlingspakker: Erfaring fra Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Alberdi Olano, Francisco Javier Lorenzo; Jordet, Henning

  2015-01-01

  "Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren......."Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren....

 2. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  ), (Stenholm, 2011), (Cardon et al, 2009). Majoriteten af entreprenørskabslitteraturen måler motivation som et skalaforhold, som noget der enten er der eller ikke er der og beskriver motivation synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af...

 3. Flipped Learning fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter; Hachmann, Roland

  2016-01-01

  Antologi er et resultat af et toårigt udviklingsprojekt om Flipped Learning baseret på et samarbejde mellem IT-Center Fyn og Region Syddanmark. Bidraget her præsenterer en række overvejelser, vi har gjort os på baggrund af observationer af undervisning og interviews med elever i projektet. Vores...... overordnede undersøgelsesspørgsmål var: "Hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø fremme hhv. begrænser elevens opfattelse af mening og fagligt udbytte i et Flipped Learning design?"....

 4. Metastase i larynx fra colonadenokarcinom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dadkhah, Naser; Hahn, Christoffer

  2015-01-01

  Secondary neoplasms of the larynx are rare and account for 0.09-0,4% of all laryngeal tumours. Cutaneous melanomas are the preponderant primaries metastasizing to the larynx, followed by renal cell carcinomas, breast and lung carcinomas. Colonic adenocarcinoma metastases to the larynx are extremely...

 5. Vidensvandring fra Portugal til Mozambique

  OpenAIRE

  Nielsen, Nicky; Bak, Christian; Schultz, Sidney; Holst Mathiesen, Nikolaj

  2013-01-01

  Maputo or Bust - an analysis of Portuguese migration to Mozambique Through hundreds of years, Europe and the western world has been the dominant force when referring to developments in science, technology and knowledge. The other parts of the world has been looking towards the west to gain inspiration from them, and highly educated workers and scientists has been drawn towards Europe and the western world, going there take full use of their skills, and to be a part of a community where the...

 6. Fra frit til forceret valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Sune Troels

  2011-01-01

  I serviceloven er der etableret en økonomisk støtteordning, hvorefter hørehæmmede kan opnå tilskud til høreapparatsbehandling på en privat klinik som alternativ til offentlig behandling. En hørehæmmet kan således ikke blot frit vælge en privat klinik, men den hørehæmmede kan opnå et økonomisk...... incitament hertil, idet der som følge af tilskuddet ikke behøver være en egenbetaling ved at anvende det private alternativ. I artiklen analy-seres en mulig interessekonflikt ved ørelægers ejerskab af private klinikker til behandling for høretab. I artiklen analyseres endvidere, hvorvidt offentlig støtte til...

 7. Situationsdidaktik - fra teori til praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fougt, Simon Skov

  læreren giver Feedback). Den anden udfordring, den projektorienterede undervisnings kendte tendens til manglende faglig fordybelse, imødekommes i casen med orienteret autonomi gennem vurderingsfokus. Artiklen undersøger dermed situationsdidaktik med orienteret autonomi og vurderingsfokus som redskaber til...

 8. Naturvidenskab - fra forskning til nyhed

  OpenAIRE

  Rasmussen, Jeannie Bøg; Corfixen, Natasja Lykke; List, Karoline Cecilie Knudsen; Thevapalan, Thenuga; Thorsted, Phillip Alexander; Kløvgaard, Ida; Hansen, Kasper Alexander Brauner; Rosenlund, Cecilie

  2015-01-01

  The composition of the gut microbiota is essential for a number of medical conditions and this area is currently undergoing a lot of research. In a publication in the journal Nature, Suez et al. (2014), describes the impact of the non-caloric artificial sweeteners saccharin, sucralose and aspartame on the blood glucose, the impact of saccharin on the gut microbiota and the adverse effects associated with the metabolic diseases, obesity and Diabetes mellitus. Products containing artificial swe...

 9. Borgerkrig fra Athen til Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flohr, Mikkel

  2015-01-01

  The starting point of this article is the concept of civil war in Giorgio Agamben’s Homo Sacer-series. In spite of its relative obscurity, Agamben insists that it is the fundamental political structure, which has characterized all of western history since Ancient Greece. As such it constitutes a ...

 10. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L.) armazenadas em diferentes períodos Estimate of the carbohydrate fractions of the coffee hulls and dehydrated pulp of coffee (Coffea arabica L.) stored for different period

  OpenAIRE

  Adauto Ferreira Barcelos; Paulo César de Aguiar Paiva; Juan Ramón Olalquialga Pérez; Roberto Maciel Cardoso; Vander Bruno dos Santos

  2001-01-01

  O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor ...

 11. Compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura Solid fraction composting of residual water from pig farms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available Avaliar o desenvolvimento do processo de compostagem utilizando como substrato à fração sólida da água residuária de suinocultura foi o objetivo deste trabalho. Para a obtenção da fração sólida, a água residuária de suinocultura foi submetida ao peneiramento, utilizando-se de peneira com malha de 1 milímetro. Após separação, a fração sólida foi utilizada para a confecção de três leiras de compostagem, em pátio com piso de concreto e cobertura plástica. Durante a compostagem da fração sólida da água residuária de suinocultura, foram avaliados: temperatura, reduções de sólidos totais (ST, sólidos voláteis (SV, demanda química de oxigênio (DQO, carbono orgânico, matéria orgânica compostável (MOC, matéria orgânica resistente à compostagem (MORC, números mais prováveis (NMPs de coliformes totais e coliformes termotolerantes, além do volume e dos teores de nutrientes no composto. A compostagem mostrou-se eficiente no tratamento da fração sólida da água residuária de suinocultura devido à elevada minimização do poder poluente dos dejetos, observando-se reduções de 71,24% nos teores de ST, 64,55% no volume, 56,89% no teor de DQO e 56,89% na MOC. Foram verificadas reduções de 100% nos NMPs de coliformes totais e termotolerantes, o que possibilita seu uso como adubo orgânico.This work aimed to evaluate the development of the composting process by using the solid fraction of residual water from a pig farm. To obtain the solid fraction, the residual water was sewed in a 1mm screen sew. After separation, the solid fraction was used to form three composting piles, on a patio with concrete floor and plastic cover. During composting the solid fraction of residual water from pig farms was monitored: temperature, total solids reduction (TS, volatile solids (VS chemical demand for oxygen (CDO, organic carbon, compostable organic matter (COM, organic matter resistant to composting (OMRC, most probable

 12. Resistência de plântulas de pepineiro a Colletotrichum lagenarium induzida por frações de extrato de Saccharomyces cerevisiae Resistance of cucumber seedlings to Colletotrichum lagenarium induced by fractions of Saccharomyces cerevisiae extract

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nívea Maria Tonucci Zanardo

  2009-11-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi purificar frações do extrato de Saccharomyces cerevisiae que induzam a resistência do pepineiro a Colletorichum lagenarium e determinar sua eficiência na proteção de plântulas, em casa de vegetação. A suspensão de células da levedura, seus extratos brutos aquosos autoclavados por 4 e 10 horas, duas frações (sobrenadante e precipitado resultantes da precipitação etanólica do extrato bruto (4 horas e as frações do sobrenadante identificadas na cromatografia de troca aniônica foram aplicados a cotilédones de plântulas de pepino. A suspensão de células de levedura não apresentou controle significativo da doença. Os extratos brutos autoclavados reduziram a severidade da antracnose entre 82 a 86% e as frações resultantes da precipitação etanólica em 98%. As frações do sobrenadante não ligadas à resina DEAE-celulose (pico I da cromatografia ou ligadas à resina (pico II - constituídas principalmente por carboidratos - foram as mais efetivas na indução de resistência nas plântulas e reduziram a severidade da antracnose em 81 e 72%, respectivamente. A autoclavagem de extratos brutos aquosos de S. cerevisiae é necessária para a extração de moléculas eliciadoras da resistência a C. lagenarium, em cotilédones de pepineiro.The objective of this work was to purify the Saccharomyces Cerevisiae extract fractions that induce resistance to Colletorichum lagenarium in cucumber and to determine their efficiency in protecting seedlings in the greenhouse. Yeast cell suspension, its crude aqueous extract autoclaved for 4 and 10 hours, two fractions (supernatant and pellet resulting from ethanolic precipitation of the crude extract (4 hours and the supernatant fractions identified in anion exchange chromatography were sprayed onto cucumber cotyledons. The yeast cell suspension did not significantly control the disease. The autoclaved crude extracts reduced the anthracnose severity between 82

 13. Soil phosphorus fractions in sandy soils amended with cattle manure for long periods Frações de fósforo em solos arenosos adubados com esterco por longos períodos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2009-06-01

  Full Text Available Phosphorus fractions were determined in soil samples from areas fertilized or not with farmyard cattle manure (FYM and in samples of FYM used in the semi-arid region of Paraiba state, Brazil. Soil samples were taken from the 0-20; 20-40 and 40-60 cm layers of 18 cultivated areas, which, according to interviews with farmers, had been treated with 12 to 20 t ha-1 FYM annually, for the past 2 to 40 years. Soil samples were also collected from four unfertilized pasture areas as controls. Phosphorus in the soil samples was sequentially extracted with water (Pw, resin (Pres, NaHCO3 (Pi bic and Po bic, NaOH (Pi hid and Po hid, H2SO4 (Pacid and, finally, by digestion with H2SO4/H2O2 (Presd. Nine FYM samples were extracted with water, resin, Mehlich-1, H2SO4, NaOH or digestion with H2SO4/H2O2, not sequentially, and the extracts analyzed for P. The sampled areas had homogeneous, sandy and P-deficient soils; increases in total soil P (Pt above the mean value of the control areas (up to 274 mg kg-1 in the 0-20 cm layer of the most P-enriched samples were therefore attributed to FYM applications, which was the only external P input in the region. Regression analysis was used to study the relationship between soil P fractions and Pt. The Pacid fraction, related to Ca-P forms, showed the greatest increases (p Frações de P foram quantificadas em amostras de solo obtidas em áreas não adubadas e adubadas com esterco bovino e em amostras do esterco utilizado na região agreste do estado da Paraíba, Brasil. As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-20, 20-40 e 40- 60 cm em 18 áreas agrícolas que, pelos históricos levantados junto aos agricultores, vinham recebendo entre 12 e 20 Mg ha-1 de esterco anualmente, por períodos variando entre 2 e 40 anos. Como controle, foram retiradas amostras de solo em quatro áreas sob pastagem sem histórico de adubação. O P nas amostras de solo foi sequencialmente extraído com água (Pw, resina (Pres, NaHCO3

 14. Volatile profile of the headspace fraction of "assa-peixe" (Vernonia sp. honeys Perfil dos compostos voláteis presentes na fração "headspace" de méis de assa-peixe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana Carvalho Ribeiro

  2008-03-01

  Full Text Available The volatile compounds were isolated from the headspace fraction of "assa-peixe" honeys by adsorptive column chromatography, eluted with acetone and analysed by GC-FID and GC-MS. Volatile compounds were separated using a polar phase column. Low- and medium-boiling point volatile compounds predominated in the headspace. A large proportion of 3-penten-2-one (80.5 ± 13.9 µg.kg-1 and benzaldehyde (25.9 ± 4.2 µg.kg-1 was found in the headspace fraction, while 2-penten-1-ol, 3-hexenyl butanoate, octadecane and hexanoic acid (Os compostos voláteis da fração "Headspace" de méis de assa-peixe foram adsorvidos pela técnica de cromatografia de adsorção, eluídos com acetona e analisados através da CG/DIC e CG/EM usando coluna polar de sílica fundida. Os compostos voláteis de baixo e médio ponto de ebulição predominaram na fração "headspace". Foi achada uma grande proporção de 3-penten-2-ona (80,5 ± 13,9 µg.kg-1 e benzaldeído (25,9 ± 4,2 µg.kg-1, enquanto o 2-penten-1-ol, o hexanoato de 3-hexenila, o octadecano e o ácido hexanóico (<0,01 µg.kg-1 foram compostos minoritários. Um total de doze compostos voláteis foi identificado, sendo cinco descritos pela primeira vez no mel de assa-peixe. Destes cinco, a 3-penten-2-ona, o dodecano, o tridecano e o benzaldeído foram definitivamente identificados na fração "headspace" dos méis de assa-peixe brasileiro.

 15. Fracionamento a seco da farinha de aveia e modificação química da fração rica em amido Dry fractionation of oatmeal and chemical modification of starch rich fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Daniel

  2006-12-01

  Full Text Available O estudo teve por objetivo obter frações de farinha de aveia enriquecidas em amido e em fibras pelo fracionamento a seco e modificar quimicamente (fosfatação o amido da fração rica neste constituinte, avaliando suas propriedades funcionais. O fracionamento foi efetuado utilizando-se as granulometrias > 300, 212-300, 150-212, e 300 µm e 212-300 µm foram semelhantes, com aumento de aproximadamente 1,5 e 2,7 vezes nos teores de proteína e fibra, e redução de 0,5-0,6 vezes no teor de amido, quando comparadas à farinha integral. As frações 212-150 µm e The objective of this study was to obtain starch and fiber enriched oatmeal fractions through sieving, chemically modifying (phosphorylation the starch enriched fraction, and evaluating its functional properties. Fractionation was performed using > 300, 212-300, 150-212, and 300 µm and 212-300 µm were similar and had increased protein and fiber content (1.5 and 2.7 fold, but reduced starch content (0.5-0.6 fold when compared to whole oatmeal. Fractions 212-150 µm and < 150 µm were similar and had the highest starch content (around 70%. The starch-rich fraction < 150 µm that had the highest yield during sieving (35.5% was phosphorylated with sodium tripolyphosphate at 150-155 °C for 20 and 40 min, yielding 0.39 and 0.32% phosphorus bound, respectively. Cold water binding capacity increased (1.9-3.3 fold, while syneresis at 5 °C or after freezing/thawing was significantly reduced (6-20 and 5-6 fold, respectively in phosphorylated starch fraction when compared to the native starch fraction. Phosphorylation reduced the increase of pasta opacity during storage at 5 °C, which indicates a lower retrogradation tendency. Thus, oatmeal sieving yielded fractions either enriched in fiber and protein or enriched in starch. Moreover, phosphorylation of the starch-rich fraction improved their functional properties, which may increase the potential applicability and economic value of this

 16. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.

 17. Teores de nitrogênio no solo e nas frações da matéria orgânica sob diferentes sistemas de produção de milho

  OpenAIRE

  W. J. O. Souza; W. J. Melo

  2000-01-01

  Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de produção sobre a dinâmica do N no solo e nas frações da matéria orgânica, realizou-se, por seis anos, em Jaboticabal (SP), um experimento constituído de: semeadura convencional de milho com pousio no inverno (C-Mi-P), plantio direto de milho e pousio no inverno (D-Mi-P), plantio convencional de milho em rotação com soja e pousio no inverno (C-Mi-P-So), plantio direto de milho em rotação com soja e pousio no inverno (D-Mi-P-So) e plantio direto...

 18. Atividade antiproliferativa dos extratos e da fração orgânica obtidos das folhas de Virola sebifera Aubl. (Myristicaceae) Antiproliferative activity of extracts and fractions from Virola sebifera Aubl. leaves (Myristicaceae)

  OpenAIRE

  Carina Denny; Marcela E. Zacharias; Luciana K. Kohn; Mary Ann Foglio; João Ernesto de Carvalho

  2007-01-01

  As cascas de Virola sebifera (Myristicaceae) são utilizadas por populações indígenas amazônicas em preparações alucinógenas, nas quais foram encontrados alcalóides como a dimetiltriptamina e seus derivados. Considerando a enorme importância dos alcalóides isolados de plantas na terapêutica do câncer e a presença desses compostos em espécies de Virola, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas de extratos e da fração or...

 19. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  OpenAIRE

  D.C.M. Müller; N.L. Pippi; P.C. Basso; L.V. Teixeira; A.G. Sprada; D.L. Graça; S.T.A Lopes

  2013-01-01

  Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO) por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O ...

 20. Óxidos de ferro das frações areia e silte de um Nitossolo desenvolvido de basalto Iron oxides of sand and silt fractions in a Nitossolo developed from basalt

  OpenAIRE

  FERREIRA, B.A; J. D. Fabris; D. P. SANTANA; N. Curi

  2003-01-01

  Foi estudada a composição mineralógica dos óxidos de ferro das frações areia, silte e argila de cinco amostras coletadas de um perfil de um Nitossolo Vermelho desenvolvido de basalto toleítico, localizado próximo a Tupaciguara (18 º 35 ' 33 '' S; 48 º 42 ' 18 '' O), na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Porções de areia e de silte foram submetidas à separação magnética e a ataques químicos seletivos com NaOH 5 mol L-1 e com uma mistura ditionito-citrato-bicarbonato, com o objetivo de ...

 1. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana do extrato etanólico bruto e frações orgânicas obtidas a partir da casca do caule da espécie Guettarda uruguensis Cham, & Scthdl, (Rubiaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Flávia Schvabe Duarte

  2014-09-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano do extrato bruto e frações obtidas das cascas do caule da espécie Guettarda uruguensis, Os ensaios antioxidantes indicaram alto potencial antioxidante, No ensaio de redução de fosfomolibdênio, a fração acetato de etila apresentou atividade antioxidante de 41,67% em relação ao padrão de ácido ascórbico e superou em 35,21% a atividade do padrão rutina, No ensaio de redução do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, a fração acetato de etila apresentou um IC50 de 10,91 µg mL-1, valor próximo ao do ácido ascórbico (IC50 = 4,78 µg mL-1 e da rutina (IC50 = 6,62 µg mL-1, Pelo ensaio de TBA (acido tiobabitúrico o extrato bruto (IA = 71,48% e a fração hexano (IA = 47,85% apresentaram índices superiores ao controle de BHT (butil hidroxi tolueno (IA = 42,66, Através do ensaio de microdiluição em placas, foi observado que o extrato bruto e frações apresentaram atividade antimicrobiana, O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, cumarinas, esteroides e/ou triterpenos, heterosídeos saponínicos, taninos e aminogrupos.

 2. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.C.M. Müller

  2013-04-01

  Full Text Available Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O grupo que recebeu a FCMO apresentou crescimento ósseo intra-articular ao estudo radiográfico, contudo os 20 animais apresentaram célulasCD34 positivas em suas amostras biopsiadas, indicando haver presença de células-tronco em ambos os grupos. Conclui-se que,para o modelo experimental proposto, não se recomenda o uso da fração total de células mononucleares e que trabalhos experimentais com o uso de células-tronco nas articulações devem evitar modelos cujo foco de lesão mantenha contato direto com a medula óssea.

 3. Carbono, matéria orgânica leve e frações oxidáveis do carbono orgânico sob sistemas de aléias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roni Fernandes Guareschi

  2013-06-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi avaliar os teores de carbono orgânico (COT do solo, matéria orgânica leve (MOL em água e as frações oxidáveis do COT em uma área de cultivo de milho em aléias de Flemingia macrophylla submetida a diferentes manejos de sua parte aérea. A área de estudo está localizada na “Fazendinha Agroecológica”, no município de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. O desenho experimental foi em blocos ao acaso, com 3 tratamentos e 8 repetições, consistindo dos seguintes tratamentos: testemunha (cultivo de milho com ausência de aléias; cultivo de milho em sistema de aléias com poda de 0,6 m de altura e cultivo de milho em sistema de aléias sem poda. Em cada uma das áreas foram coletadas amostras compostas nas profundidades de 0-5 cm. A presença de aléias, bem como, as podas realizadas em Flemingia macrophylla na área que essa encontrava-se associada ao cultivo de milho não alterou o teor de COT do solo. No entanto, a utilização dos caules e das folhas como adubo verde oriunda do tratamento onde se realizou a poda da parte aérea das aléias de Flemingia macrophylla, proporcionou ao solo aumento dos teores de MOL, Conteúdo de C da MOL e da fração F1.

 4. Casein fractions of ultra high temperature milk with different somatic cell counts Frações de caseína de leite longa-vida com diferentes contagens de células somáticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrezza Maria Fernandes

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate the effect of somatic cell counts (SCC in casein fractions of ultra high temperature (UHT milk. Raw milks were categorized in SCC groups of low (200,000-320,000 cells mL-1, intermediate (380,000-560,000 cells mL-1 and high cells (600,000-800,000 cells mL-1. Five replicates of UHT milks within each SCC category were analyzed for casein fractions after 8, 30, 60, 90 and 120 days of storage through high performance liquid chromatography. SCC showed effect only on beta-casein reduction. SCC in raw milk increases the proteolysis of UHT milk, as a consequence of beta-casein degradation.O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da contagem de células somáticas (CCS do leite nas frações de caseína do leite longa-vida. Os leites crus foram categorizados em grupos de CCS de baixa (200.000-320.000 células mL-1 , intermediária (380.000-560.000 células mL-1 e alta contagem (600.000-800.000 células mL-1 . Cinco lotes de leite longa-vida, em cada categoria de CCS, foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência quanto às frações de caseína, após 8, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. A CCS apresentou efeito somente sobre a beta-caseína. A alta CCS no leite cru aumenta a proteólise do leite longa-vida, como conseqüência da degradação da beta-caseína.

 5. Frações oxidáveis do carbono orgânico em argissolo vermelho-amarelo sob sistema de aleias Oxidizable organic carbon fractions of an ultisol under an alley cropping system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arcângelo Loss

  2009-08-01

  Full Text Available O aporte de matéria orgânica ao solo via leguminosas em sistemas de aleias pode ser uma alternativa para o uso sustentável do trópico úmido. O objetivo deste trabalho foi comparar o aporte de matéria orgânica facilmente oxidável proveniente da combinação de resíduos de diferentes leguminosas utilizadas em sistemas de condução de culturas em aleias sob Argissolo Vermelho-Amarelo. Foram avaliadas duas espécies de leguminosas de alta qualidade de resíduos - leucena (Leucaena leucocephala e guandu (Cajanus cajan, e duas espécies de baixa qualidade de resíduos - sombreiro (Clitoria fairchildiana e acácia (Acacia mangium, combinadas entre si, nos seguintes tratamentos: sombreiro + guandu; leucena + guandu; acácia + guandu; sombreiro + leucena; leucena + acácia e testemunha sem leguminosa. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-5 e 5-10 cm, nas entrelinhas. Foi quantificado e fracionado o C orgânico total (COT, estratificado em quatro frações (F1, F2, F3 e F4 com graus decrescentes de oxidação. As áreas com sombreiro/leucena, acácia/leucena e acácia/guandu apresentaram os maiores teores de COT (0-5 cm, e a área testemunha, os menores (5-10 cm. A maior proporção do COT estava nas frações F1+F2; a área testemunha teve os menores teores de C nessas frações. O tratamento acácia/guandu apresentou maiores teores de C na fração F1 nas duas profundidades. O tratamento leucena/guandu apresentou as maiores proporções do COT nas frações F3 + F4. Os resultados indicam que, no cultivo em sistema de aleias, a combinação de leguminosas de alta e baixa qualidade de resíduos (acácia/guandu favorece o aumento de matéria orgânica facilmente decomponível, enquanto o uso de leguminosas de alta qualidade de resíduos favorece maiores proporções de C somente nas frações mais resistentes (F3 + F4.The input of organic matter to the soil by legumes in alley cropping systems may be an alternative for a

 6. Adsorção de fósforo em frações argila na presença de ácido fúlvico Phosphorus adsorption by clay fractions in the presence of fulvic acid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2010-10-01

  Full Text Available Os ácidos orgânicos podem ser adsorvidos aos coloides do solo, favorecendo maior disponibilidade de P às plantas. Por meio de isotermas, avaliou-se a influência de ácido fúlvico (AF sobre a adsorção de P na fração argila de dois Latossolos Vermelhos (LVdf e LVd, caulinita natural pouco cristalizada (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. As isotermas de adsorção de P ajustadas pelo modelo de Langmuir na presença de AF foram adequadas somente para a região de baixa concentração de P. De maneira geral, a presença de AF incubado nas frações argila estudadas foi capaz de reduzir a adsorção de P. Na fração argila do LVdf, a adsorção de P em baixas e altas concentrações desse nutriente teve pequena influência da sequência de incubação de P com AF, enquanto para a fração argila do LVd as sequências de incubação com P e AF influenciaram a adsorção de P. A redução da adsorção de P sobre a fração argila da KGa2 em baixas concentrações de P nas isotermas não dependeu da sequência de incubação de P e AF, e sim da presença do AF. Na região de altas concentrações de P, a sequência de incubação de P e AF influenciou a adsorção desse elemento. A adsorção de P sobre Gt foi dependente da sequência de incubação com AF, e a incubação prévia do AF promoveu redução da adsorção de P. A sequência de incubação do P e AF na Hm influenciou a adsorção de P quando em baixas e altas concentrações nas isotermas. Os menores valores de adsorção de P ocorreram com a incubação de P juntamente ao AF ou incubação de AF precedida da do P.Organic acids can be adsorbed onto soil colloids, increasing the P availability to plants. Isotherms were used to evaluate the influence of fulvic acid (FA on P adsorption in the clay fraction of two Rhodic Ferralsols (LVdf and (LVd, poor crystallized natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm. The P adsorption isotherms adjusted to the

 7. Óxidos de ferro das frações areia e silte de um Nitossolo desenvolvido de basalto Iron oxides of sand and silt fractions in a Nitossolo developed from basalt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. A. Ferreira

  2003-06-01

  Full Text Available Foi estudada a composição mineralógica dos óxidos de ferro das frações areia, silte e argila de cinco amostras coletadas de um perfil de um Nitossolo Vermelho desenvolvido de basalto toleítico, localizado próximo a Tupaciguara (18 º 35 ' 33 '' S; 48 º 42 ' 18 '' O, na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Porções de areia e de silte foram submetidas à separação magnética e a ataques químicos seletivos com NaOH 5 mol L-1 e com uma mistura ditionito-citrato-bicarbonato, com o objetivo de identificar os principais óxidos de ferro magnéticos e suas associações mineralógicas. Maghemita (fórmula ideal, gFe2O3 foi o único mineral magnético identificado nas frações areia e silte; não foi encontrada evidência de ocorrência de magnetita nessas frações. Os resultados Mössbauer apenas sugerem a co-existência de mais de um tipo cristaloquímico de maghemita, na fração areia, embora não sejam claramente separáveis dos espectros Mössbauer obtidos sem campo magnético aplicado. A fase magnética mais rica em Al tem fórmula média, deduzida de resultados de microssondagem eletrônica, Fe2,36(23+ Al0,24(23+ Ti0,06(34+ Ä0,341(1 O4 (Ä = vacância catiônica. A ilmenita férrica detectada de dados Mössbauer na porção magnética da fração silte corresponde a uma solução sólida xFe2+Ti4+O3(1-xFe2(3+O3, com x » 0,83. São discutidas algumas dificuldades e alternativas de interpretação dos resultados Mössbauer, como os do presente caso, em que ocorrem contribuições espectrais simultâneas de hematita e maghemita.The iron oxide mineralogy of sand, silt and clay fractions was studied in five soil materials. Samples were collected from a pedon of a Red Nitossolo (Brazilian Soil Classification; related to an Alfisol in US Soil Taxonomy developing on a tholeiitic basalt, near the town Tupaciguara (18 º 35 ' 33 '' S; 48 º 42 ' 18 '' W in the region of Triângulo Mineiro, state of Minas Gerais, Brazil. Portions

 8. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L. armazenadas em diferentes períodos Estimate of the carbohydrate fractions of the coffee hulls and dehydrated pulp of coffee (Coffea arabica L. stored for different period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adauto Ferreira Barcelos

  2001-10-01

  Full Text Available O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor das frações A e B1 e redução nas frações B2 e C, à medida que se aumentou o tempo de armazenamento. A cultivar Catuaí, apresentou maior valor para a fração A, comparada a Rubi e Mundo Novo. Essa diferença chegou a 28%, em relação a Mundo Novo. A fração B1 foi maior nas cultivares Catuaí e Rubi, comparada a Mundo Novo. A cultivar Mundo Novo apresentou maior valor para a fração B2 comparada às cultivares Catuaí e Rubi. Não foi encontrada diferença significativa entre as cultivares na fração C. A casca de café apresentou maior valor para as frações A e B1 e menor para a fração B2 comparada à polpa desidratada, ao passo que a fração C foi maior na polpa em comparação à casca de café. O armazenamento por doze meses alterou a proporção dos carboidratos, reduzindo as frações de degradabilidade lenta e não degradável, em detrimento da fração de degradabilidade rápida. A casca e polpa são materiais com alta proporção de carboidratos indisponíveis, o que pode limitar a sua utilização em grandes quantidades para os ruminantes.The coffee hull and pulp dehydrated carbohydrate fractions A, B1, B2 and C, were evaluated according to the CNCPS. Three coffee cultivars were evaluated: Catuaí, Rubi and Mundo Novo. Pulp was obtained by moist pulping in a mechanical pulper and dried in the sun adjusted to 13% moisture. Materials were stored in raffia bags in environment free of moisture and well ventilated. Samplings

 9. Teores de nitrogênio no solo e nas frações da matéria orgânica sob diferentes sistemas de produção de milho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. O. Souza

  2000-12-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de produção sobre a dinâmica do N no solo e nas frações da matéria orgânica, realizou-se, por seis anos, em Jaboticabal (SP, um experimento constituído de: semeadura convencional de milho com pousio no inverno (C-Mi-P, plantio direto de milho e pousio no inverno (D-Mi-P, plantio convencional de milho em rotação com soja e pousio no inverno (C-Mi-P-So, plantio direto de milho em rotação com soja e pousio no inverno (D-Mi-P-So e plantio direto de milho com uso de Mucuna aterrina (mucuna-preta, Cajanus cajan (feijão guandu e Crotalaria juncea no inverno (D-Mi-Mu, D-Mi-Gu e D-Mi-Cr, em delineamento de blocos ao acaso e parcelas subdivididas. Após 60 dias da emergência das plântulas, coletaram-se amostras de solo (0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m e planta. Nas amostras de terra, avaliaram-se os teores de N total, N-NH4+, N-NO3-, N biomassa microbiana (N-B, N potencialmente mineralizável (NPM, N total nas frações: matérias húmicas (MH, solúvel em água (FSA, ácido fúlvico (AF, ácido húmico (AH e humina (HN com dados expressos em base de TFSE. Nas folhas, determinaram-se os teores de N total, e nas plantas de adubo verde (semeadas após a colheita do milho, mediram-se a produção de matéria seca (MS. Observaram-se valores maiores de NPM na camada de 0-0,05 m e nos tratamentos com plantio direto, envolvendo ou não rotação de culturas ou adubação verde, com a FSA se comportando de modo semelhante. O sistema de cultivo convencional, envolvendo ou não rotação de culturas, proporcionou maiores valores de N mineral na camada de 0,05-0,10 m, em razão da presença de maiores valores de N-nítrico. O cultivo convencional acelerou o processo de mineralização do N, enquanto a maior adição de matéria orgânica pela cultura de inverno no sistema de plantio direto promoveu incremento da fração potencialmente mineralizável do N no solo.

 10. Efeito da adubação orgânica sobre as frações de carbono de solos cultivados com alfacen americana Organic fertilizer effects upon carbon fractions from soils cultivated with iceberg lettuce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edilene Carvalho Santos Marchi

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliou-se, neste estudo, o efeito da aplicação de adubos orgânicos, minerais e calagem, nas frações húmica, fúlvica e nos teores de carbono orgânico de um Latossolo Vermelho e de um Cambissolo, cultivados com alface (americana. O experimento, realizado no Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, foi constituído de cinco doses de material húmico (0, 20, 40, 100 e 200 L ha-1, três tipos de adubação (composto orgânico, esterco de aves e mineral e calagem (com e sem uso de calcário, em cinco repetições. No Cambissolo, a calagem contribuiu para a diminuição do teor de C orgânico nas áreas adubadas com fertilizante mineral e composto, e aumentou o armazenamento de C no solo adubado com esterco de aves. Em relação à adubação mineral, o uso de adubo orgânico aumentou os teores de C-fração ácido húmico e a relação C-húmico/fúlvico. No Latossolo, independente do tipo de adubação, o uso da calagem propiciou o armazenamento no solo de mais C do que o observado na área sem correção da acidez. Os efeitos da calagem e das fontes de nutrientes variaram em função da fração orgânica analisada ou das relações entre seus teores de carbono.This study evaluated the effects of organic and mineral fertilizers and liming, on humic, fulvic, and organic carbon fractions of an Inceptisol and an Oxisol grown with lettuce. The experiment was carried out at the Soil Science Department of Federal University of Lavras, Minas Gerais state, Brazil. It was performed with 5 levels of soil conditioner (0, 20, 40, 100, 200 L ha-1, 3 fertilizers (organic compost, chicken manure and mineral, and liming (present or absent using five replications. In the Inceptisol essay, the liming contributed to a decrease in the organic-C content in the mineral and compost fertilized plots, and increased C-accumulation in the treatments under chicken manure. The organic fertilizer increased the content of C-humic acid and the

 11. Frações de zinco em solo arenoso e suas relações com disponibilidade para Cynodon spp cv. Tifton-85 Zinc fractions in a sandy soil and its relations with availability to Cynodon spp cv. Tifton-85

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. M. André

  2003-06-01

  Full Text Available Para avaliar um esquema de fracionamento de zinco em Argissolo arenoso e suas relações com a disponibilidade de Zn para Cynodon spp cv. Tifton-85, realizou-se um experimento em casa de vegetação, em esquema fatorial 5 x 2 x 2 (5 doses de Zn, 2 doses de calcário e 2 épocas de amostragem, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. As doses de Zn foram de 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mg dm-3; metade dos vasos não recebeu calagem (V = 42 % e metade recebeu a calagem com vistas em elevar o índice de saturação por bases a 70 %. As épocas de amostragem foram 30 e 150 dias após aplicação de Zn, respectivamente, antes do plantio e depois do 3º corte de Tifton-85. A aplicação de Zn resultou em aumento significativo do elemento nas frações: trocável, óxidos de Mn, matéria orgânica e óxidos de Fe. O Zn ligado aos óxidos de Mn aumentou significativamente com a calagem. Após 150 dias de experimentação, houve diminuição do Zn trocável, ligado aos óxidos de Mn, à matéria orgânica e aos óxidos de Fe, e aumento na fração residual. A distribuição de Zn nas frações do solo foi: residual > óxidos de Fe > óxidos de Mn > trocável > matéria orgânica. As relações entre as características estudadas mostraram que tanto o Zn-DTPA quanto o Zn trocável, ligado à M.O. e aos óxidos de Mn, foram eficientes para representar o Zn absorvido pela planta.To evaluate a fractionation scheme for Zn in a sandy soil (Ultisol and its relation with Zn availability for Cynodon spp cv. Tifton-85, an experiment was carried out in greenhouse, with a factorial scheme (5 doses of zinc, 2 doses of lime and 2 times of sampling, in a completely randomized block design, with three replications. The doses of Zn were: 0; 2.5; 5.0; 7.5 and 10 mg dm-3; half of the pots did not received liming (V = 42% and, in the other half, liming was done to increase the base saturation index to 70%. The sampling times were 30 and 150 days after Zn

 12. Composição elementar e caracterização da fração lipídica de seis cultivares de caupi Biochemical composition and characterization of lipid fraction of six cowpea cultivars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando E. R. Castellón

  2003-04-01

  Full Text Available A composição bioquímica elementar de sementes de seis cultivares de feijão de corda (Vigna unguiculata foi determinada e a fração lipídica de cada cultivar, caracterizada. Os resultados sugerem que todas as farinhas de semente compartilham composição bioquímica similar, embora as cultivares Br-14 e CE-315 difiram das Br-9 e Br-17 no teor de umidade. As frações lipídicas purificadas foram caracterizadas quanto ao teor e tipos de ácidos graxos presentes. A cultivar Br-17 possui alto conteúdo de ácido palmítico (58,2% e o menor conteúdo de ácido linoléico (6,4% enquanto a Vita 7 apresenta alto conteúdo de ácido linoléico (21,8% e relativamente baixo conteúdo de ácido palmítico (41% em uma base comparativa. Os ácidos graxos pentacosanóico e eicosanóico representam a fração lipídica menor e o primeiro não ocorre em CE-315. Os resultados sugerem que diferentes cultivares obtidas por melhoramento genético podem apresentar diferenças quantitativas e qualitativas na composição bioquímica; assim, diferenças na capacidade germinativa, resistência a predadores no campo de plantio e no armazenamento, poderiam estar relacionadas à inibição ou estímulo da expressão de genes codificadores da síntese de moléculas relevantes, que refletem diferenças de composição, como demonstrado neste trabalho.The biochemical composition of the seeds of six bean - Vigna unguiculata (Walp cultivars was determined and the lipid fraction of each of these cultivars was characterized. The results suggest that all analyzed seed flours share similar biochemical composition, although the cultivars Br-14 and CE-315 differ in relation to Br-9 and Br-17 in water content. The purified fatty acid fractions were characterized according to their lipid content. The cultivar Br-17 possesses high content of palmitic acid (58.2% and low content of linoleic acid (6.4% while Vita 7 possesses high contents of linoleic acid (21.8% and relatively low

 13. Atributos de fertilidade e frações húmicas de um Latossolo Vermelho no Cerrado Fertility properties and humic fractions in a Rhodic Ferralsol in Brazilian Cerrado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ademir Fontana

  2006-05-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos de fertilidade e as frações de matéria orgânica, ácido fúlvico, ácido húmico e humina, em um Latossolo Vermelho distroférrico, sob diferentes sistemas de cultivo no Cerrado. Os experimentos foram conduzidos no período de 1993 a 2003. Os tratamentos foram divididos em quatro grupos: lavoura (1 e 7, rotação lavoura/pastagem (3 e 5, rotação pastagem/lavoura (4 e 6 e pastagem contínua (2 e 8, todos em plantio direto. A avaliação do solo foi feita após dez anos de cultivo, com análises químicas de amostras da profundidade de 0-20 cm. Foi observado que os teores de Ca2+ variaram de 4,6 cmol c kg-1 (lavoura a 6,20 cmol c kg-1 (pastagem contínua, e os de P disponível, de 1 a 6 mg kg-1. Os teores de Mg2+ variaram de 3 cmol c kg-1, sob lavoura/pastagem, a 3,8 cmol c kg-1 em pastagem contínua, e os de K+, de 0,28 cmol c kg-1 sob pastagem contínua, a 1,10 cmol c kg-1 em lavoura/pastagem. Os teores de C orgânico variaram de 16,6 g kg-1 na lavoura a 28,0 g kg-1 sob lavoura/pastagem. A fração humina apresenta os maiores valores entre as frações da matéria orgânica.The objective of this study was to evaluate fertility attributes and the fractions of organic matter, fulvic acid, humic acid, and humina, in a Rhodic Ferralsol, under different cultivation systems in Brazilian Cerrado. The experiments were carried out from 1993 to 2003. The treatments were divided in four groups: tillage (1 and 7, rotation tillage/pasture (3 and 5, rotation pasture/tillage (4 and 6, and continuous pasture (2 and 8, all in no-tillage system. Chemical analyses of soil samples were made for the depth of 0-20 cm, after ten years of cultivation. It was observed that Ca2+ content varied from 4.6 cmol c kg-1 (tillage to 6.20 cmol c kg-1 (continuous pasture, and available P from 1 to 6 mg kg-1. The Mg2+ content varied from 3 cmol c kg-1, under tillage/pasture, to 3.8 cmol c kg-1 in continuous pasture, and K

 14. Atividade antiproliferativa dos extratos e da fração orgânica obtidos das folhas de Virola sebifera Aubl. (Myristicaceae Antiproliferative activity of extracts and fractions from Virola sebifera Aubl. leaves (Myristicaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carina Denny

  2007-12-01

  Full Text Available As cascas de Virola sebifera (Myristicaceae são utilizadas por populações indígenas amazônicas em preparações alucinógenas, nas quais foram encontrados alcalóides como a dimetiltriptamina e seus derivados. Considerando a enorme importância dos alcalóides isolados de plantas na terapêutica do câncer e a presença desses compostos em espécies de Virola, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas de extratos e da fração orgânica, obtidos das folhas de Virola sebifera. O extrato bruto diclorometânico (EBD foi considerado o mais ativo, com seletividade principalmente para a linhagem de pulmão (NCI-460 - IC50: 4,46 µg/mL e para a fração orgânica (FO obtida por extração ácido-base - IC50; 6,91 µg/mL. A atividade observada possivelmente pode ser atribuída a alcalóides ou compostos nitrogenados que foram evidenciados pelo corante Dragendorff. Assim, a purificação da FO será necessária a fim de comprovar a presença de compostos nitrogenados, através de isolamento e determinação estrutural, bem como a participação desses compostos na atividade antiproliferativa observada.Barks of Virola sebifera (Myristicaceae used by Amazonian Indian communities in hallucinogenic snuff preparations have yielded dimethyltryptamine and derivatives. Considering the importance of the alkaloids isolated from plants for the development of chemotherapy, and the presence of these compounds in several Virola species, the scope of this work was to evaluate the antiproliferative activity of the extracts and the organic fraction from Virola sebifera leaves. The crude dichloromethane extract was the most active with selectivity for lung line (NCI-460 - IC50: 4.46 µg/mL, as well as the organic fraction (OF - IC50: 6.91 µg/mL. The observed activity could probably be attributed to alkaloids or nitrogen compounds that were evidenced by the Dragendorff reagent. However, the

 15. Relação entre atividade de plasmina e frações de caseína durante o armazenamento do leite longa vida Relationship between plasmin activity and casein fractions during storage of UHT milk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Humberto Corassin

  2013-03-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo correlacionar a atividade da plasmina e as concentrações de frações de caseína no leite longa vida (UAT produzido em usina de beneficiamento do Estado de São Paulo. O leite cru foi submetido à pasteurização (72-76 ºC, 15-20 segundos, seguida da esterilização por processo de injeção direta de vapor (132-136 ºC, 34 segundos, sendo homogeneizado e envasado assepticamente em embalagens cartonadas. Quatro lotes de UAT foram analisados para atividade de plasmina e frações de caseína após 10, 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento. A atividade de plasmina no leite longa vida aumentou durante o armazenamento, correlacionando-se negativamente com a concentração de αs1-caseína. A atividade da plasmina apresenta resistência à esterilização do leite pelo processo UAT e aumenta a proteólise do leite longa vida como consequência da degradação da αs1-caseína.The objective of this study was to correlate the plasmin activity and the concentrations of casein fractions in ultra-high-temperature (UHT milk manufactured in a dairy plant in the State of Sao Paulo, Brazil. Raw milk was pasteurized (72-76 ºC, 15-20 seconds, followed by direct steam injection into the milk (132-136 ºC, 34 seconds, then homogenized and aseptically packaged into cartons. Four replicates of the UHT milk were analyzed for the plasmin activity and casein fractions after 10, 30, 60, 90 and 120 days of storage. Plasmin activity significantly increased in the UHT milk during storage and was negatively correlated with the concentration of αs1-casein. Plasmin is resistant to milk sterilization by the UHT process, and increases proteolysis of the UHT milk as a consequence of αs1-casein degradation.

 16. Frações de fósforo no solo e sua relação com a absorção pelas plantas de arroz irrigado por alagamento em solos do Rio Grande do Sul Phosphorus fractions and their relationship with phosphorus uptake by flooded rice in Rio Grande do Sul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Krüger Gonçalves

  2009-04-01

  Full Text Available Os solos utilizados na cultura de arroz irrigado, por alagamento, no Estado do Rio Grande do Sul são oriundos de diferentes materiais de origem, os quais conferem variações na distribuição das frações de P. Com o objetivo de quantificar as frações de P no solo e de relacioná-las com o P acumulado por plantas de arroz, foi realizado um experimento em casa de vegetação com amostras de quatro solos, nos quais foi cultivado arroz por 35 dias, sem e com a adição de 39,30 mg kg-1 de P. Nas amostras dos solos antes do cultivo, foi extraído o P disponível com o extrator Mehlich-1 e feito o fracionamento de formas de P nas amostras pelo método de Hedley. Os teores de P acumulados pelas plantas de arroz correlacionaram-se mais estreitamente com as frações de P que estimaram o P lábil (Pi RTA e Pi NaHCO3 bem como com as frações que estimaram o P moderadamente lábil (NaOH 0,1 mol L-1 e NaOH 0,5 mol L-1 . Os teores de P extraídos das amostras dos solos pela resina e por Mehlich-1 correlacionaram-se com os teores de P extraídos das frações lábil e moderadamente lábil, sendo o grau de associação com essas frações maior para a resina (Pi RTA. O P que foi recentemente adicionado às amostras dos solos na forma de superfosfato triplo incrementou principalmente a fração moderadamente lábil (Pi NaOH 0,1 mol L-1 e, em menor proporção, as frações que compõem o P lábil do solo (Pi NaHCO3 e Pi RTA.Soils used for flooded rice in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, evolved from different materials which led to variations in the distribution of P fractions. In order to quantify the phosphorus fractions and relate them with the P uptake by rice plants, a greenhouse experiment was conducted with four soil samples where rice was grown for 35 days, without and with the addition of 39.30 mg kg-1 P. In the soil samples before cultivation, the available P was determined (Mehlich-1 and the fractionation of P in the samples was

 17. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal Heart failure with normal ejection fraction

  OpenAIRE

  Meliza Goi Roscani; Luiz Shiguero Matsubara; Beatriz Bojikian Matsubara

  2010-01-01

  A insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN) é uma síndrome complexa que vem sendo largamente estudada, desde a última década. É causada por disfunção ventricular diastólica evidenciada por métodos complementares, como estudo hemodinâmico ou ecocardiograma, na presença de fração de ejeção preservada. Acomete preferencialmente indivíduos mais idosos e com comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, insuficiência coronariana e obesidade. Os mecanismos fisiopatológicos são...

 18. Determinação das frações protéicas e de carboidratos e taxas de degradação in vitro da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão

  OpenAIRE

  Pereira Elzânia Sales; Queiroz Augusto César de; Paulino Mario Fonseca; Cecon Paulo Roberto; Valadares Filho Sebastião de Campos; Miranda Lídia Ferreira; Fernandes Alberto Magno; Cabral Luciano da Silva

  2000-01-01

  O objetivo do presente estudo foi determinar o fracionamento e a cinética de degradação dos compostos nitrogenados e dos carboidratos da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão. Para determinação das frações nitrogenadas, foram analisados os compostos nitrogenados não-protéicos, nitrogênio solúvel e insolúvel em tampão borato-fosfato e nitrogênio protéico insolúvel em detergente neutro e em detergente ácido. As taxas de degradação das frações protéicas foram obtidas in vitro,...

 19. Ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico em modelo experimental de tendinite em ratos (Rattus norvegicus) Anti-inflammatory action of the Ovis aries lipidic fraction associated to therapeutic ultrasound in an experimental model of tendinitis in rats (Rattus norvegicus)

  OpenAIRE

  Marcelino Martins; Antonio L. M. Maia Filho; Charllyton L. S. Costa; Nayana P. M. F. Coelho; Maricilia S. Costa; Regiane A. Carvalho

  2011-01-01

  CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudos demonstram o efeito benéfico da aplicação tópica de ácidos graxos como agentes cicatrizantes. A fração lipídica do Ovis aries apresenta uma ação anti-inflamatória que acelera o processo de cicatrização. O ultrassom aumenta o fluxo sanguíneo bem como a extensibilidade das estruturas de colágeno e tendões. OBJETIVOS: Analisar a ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico (UST) pulsado e à fricção em modelo de tendinite ind...

 20. Toposseqüências de Latossolos originados de rochas basálticas no Paraná: I - mineralogia da fração argila Oxisol toposequences developed from basaltic rocks in Paraná State, Brazil: I - clay fraction mineralogy

  OpenAIRE

  André Ademir Ghidin; Vander de Freitas Melo; Valmiqui Costa Lima; Jane Maria Jonasson Costa Lima

  2006-01-01

  Com o objetivo de estudar o efeito de diferentes posições do relevo e materiais de origem sobre as características mineralógicas da fração argila dos solos, foram estudadas duas toposseqüências de Latossolos (Latossolo Bruno ácrico LBw e Latossolo Vermelho distroférrico LVdf) no Estado do Paraná. A fração argila foi estudada por difratometria de raios X, análise termodiferencial, análise termogravimétrica diferencial e análises químicas. Os teores totais de Si, Al e Fe foram determinados após...

 1. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 2. Det almene i det anderledes. Belysning af problemer i mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark set fra en klinisk synsvinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  læger og tyrkiske indvandrerkvinder? 2. På hvilken baggrund opstår disse kommunikationsproblemer? 3. Hvad kan praktiserende læger gøre for at mindske evt. kommunikationsproblemer?Undersøgelsen afdækkede, at de praktiserende læger var fælles om at udpege tre hovedproblemområder. Dels fandt de, at....... Det foreslås, at lægen ved evt. problematiske konsultationer analyserer disse mhp. udvikling af handlestrategi. Det fremhæves, at sprogbarrieren må være løst forinden. Endelig fremhæves, at lægen må sætte egne grænser og projicere en evt. afmagtsfølelse mod aktuelle hændelser fremfor generaliserede...... lægefaglige kvalitet af ydelser leveret til indvandrerpatienter.Afhandlingen kan rekvireres gratis fra forskningsenheden, så længe lager haves. Såfremt oplaget ikke kan dække en evt. interesse, er der indgået aftale med Månedsskrift for Praktisk Lægegerning mhp. trykning af yderligere eksemplarer....

 3. Kan apolipoprotein-nivåer målt fra opptinte blodprøver etter 12-14 års nedfrysing brukes for epidemiologiske formål? En pilotanalyse av HUNT 2-data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingar Holme

  2011-03-01

  Full Text Available I Norge er det lagret store mengder nedfrosne blodprøver fra helseundersøkelser av ulike slag. Stabilitet av målinger av apolipoproteiner fra langtids nedfrosne blodprøver er lite dokumentert. Ny forståelse av lipoproteinenes fysiologi og betydning for utvikling av ateromatose reiser spørsmålet om andre lipoproteinkomponenter enn total (TC, LDL (LDL-C og HDL-kolesterol (HDL-C bør vurderes som risikomarkører. Ikke minst gjelder dette apolipoproteinene og balansen mellom apolipoprotein B (apoB og apolipoprotein A-1 (apoA-1. Nedfrosne blodprøver kunne kanskje anvendes til å analysere sammenheng mellom nivåer på apolipoproteiner og utvikling av kardiovaskulære hendelser, hvis det ikke har skjedd vesentlige konsentrasjonsforandringer under lagring. For å undersøke dette ble det foretatt en pilotstudie av blodprøver fra 300 personer i HUNT 2. For disse hadde en ferske blodprøver, og i 2009 opptinte blodprøvemålinger av lipoproteiner samt apoB og apo A-1. Disse har bare vært lagret ved –40 ºC. Resultatene viste at TC var øket med 0,3 mmol/L fra fersk til smeltet tilstand til tross for at HDL-C var blitt redusert med 0,25 mmol/L. Korrelasjonene mellom ferske og opptinte prøver var høye (0,93-0,99. Variasjonskoeffisientene var derimot høye (5,8-13,7% og endringene var nivåavhengige. Nivåene på apolipoproteinene var klart høyere, mens apoB/apoA-1 ratio samsvarte mer med andre studierapporter. Korrelasjonene mellom apo-og lipoproteiner var på et nivå man gjenfinner i andre studier. Resultatene må tolkes som bare indikative på at apolipoproteiner, og da spesielt ratio apoB/apoA-1, kan brukes i HUNT 2 til prognostiske studier av kardiovaskulære hendelser og død. Hoveddelen av HUNT 2 biobank har imidlertid ligget i ro i –80 ºC og lipoproteiner endres neppe ved denne temperatur. Prognostiske studier med apolipoproteiner som prediktorer burde derfor med rimelig sikkerhet kunne utføres i HUNT 2. Endelig bevis for dette

 4. Análise morfométrica das células de cloro de Poecilia vivípara expostas a frações da folha e da casca do caule de Caryocar brasiliensis - DOI: 10.4025/actascibiolsci.v25i1.2107 Morphometric analysis of Poecilia vivipara chloride cells exposed to fractions of Caryocar brasiliensis leaf and bark - DOI: 10.4025/actascibiolsci.v25i1.2107

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Maria Teixeira de Saboia Morais

  2003-04-01

  Full Text Available Frações da folha e casca de pequi (Caryocar brasiliensis, testadas como moluscicidas, combateram o hospedeiro intermedário da esquistossomose. O nicho ecológico desse molusco está associado a mananciais de água. Além disso foi verificada a ação fungiotóxica da fração acetato de etila (folha, que apresentou elevada atividade frente ao fungo Paracoccidioides brasiliensis. Utilizou-se o epitélio branquial de Poecilia vivípara (Cyprinodontiformes, Poeciliidae, para testar a toxicidade dessas frações para células animais. Análises quantitativas demonstraram redução da densidade numérica das células de cloro expostas às frações da folha e aumento das expostas à casca. A folha e a casca causaram a redução da área das células de cloro (CC no filamento branquial. O perímetro das CC não sofreu alteração significativa perante tais frações. A fração aquosa da folha foi mais tóxica ao guaru. Frações da casca são menos prejudiciais, podendo ser empregadas no controle de populações celulares, pois se mostraram muito eficazesFractions of Caryocar brasiliensis leaf and bark, tested as molluscicidal, fought the intermediary host of schistosomiasis. The ecological niche of this mollusk is related to water sources. Besides this, a fungitoxic action of the ethyl-acetate fraction (leaf was verified, exhibiting high activity towards Paracoccidioides brasiliensis. The gill epithelium of Poecilia vivipara (Cyprinodontiformes, Poeciliidae was used to test the toxicity of these fractions to animal cells. Quantitative analyses demonstrated a decrease in the density of chloride cells exposed to the leaf fractions and an increase in those exposed to bark fractions. The leaf and bark fractions induced a decrease in the area of the chloride cells (CC in the gill filament. The perimeter of the CC did not suffer significant changes in face of these fractions. The aqueous fraction of the leaf is more toxic to the guaru. Bark fractions

 5. Comparação das frações HDL e LDL colesterol como fatores de risco para a aterosclerose carotídea Comparative study of HDL and LDL cholesterol as risk factors for carotid atherosclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rubens José Gagliardi

  1995-12-01

  Full Text Available Estudo prospectivo com o objetivo de verificar qual das frações do colesterol sanguíneo, HDL ou LDL, é mais significativa para o desenvolvimento da aterosclerose das artérias carótidas (AC. Constou de 125 indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 45 a 75 anos, incluídos aleatoriamente. Em todos foi procedida a dosagem sanguínea do colesterol total e das frações HDL e LDL e estudo ultrassonográfico (através de ultrassonografia modo B das AC. Os resultados mostraram que a presença de placa de ateroma, com ou sem estenose nas AC, é inversamente proporcional aos níveis de HDL. Estes achados foram estatisticamente significantes (x2=6,57 e x2=9,24, respectivamente para placa sem estenose e com estenose; x2 crítico = 5,99 para α=5% . Foi também constatada associação entre a presença de placa aterosclerótica na AC e níveis sangüíneos elevados de LDL: quanto maiores os níveis de LDL, maior a proporção de indivíduos com placas, porém este achado não foi estatisticamente significante (x2=0,97, x2 crítico 5,99 para α =5%. Não foi encontrada nesta casuística relação entre níveis elevados de LDL e presença de estenose nas AC. Estes resultados, ainda que iniciais, sugerem que níveis baixos de HDL são mais aterogênicos para as AC comparativamente a níveis elevados de LDL.In order to find out whether there exists a relationship between HDL and LDL serum levels and atherosclerotic plaques in the carotid artery (CA, a prospective study was carried out involving 125 patients. They were aleatorily included, of both sexes and age between 45-75 years old. HDL and LDL serum levels were measured as well CA ultrasonographic mode B investigated. It was verified that the number of patients having atherosclerotic plaques in CA was inversely proportional to the HDL levels. We came up with the same ratio when the HDL levels were compared to the number of patients having CA stenosis. These results were statistically signifcant (x

 6. Carbono e nitrogênio nas frações granulométricas da matéria orgânica do solo, em sistemas de culturas sob plantio direto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Raquel Winck

  2014-06-01

  Full Text Available A qualidade do solo em plantio direto está relacionada ao sistema de culturas e pode ser avaliada pelo teor de matéria orgânica particulada (>53 ∝m, em razão da funcionalidade que essa fração proporciona ao solo e à sua sensibilidade às diferenças de manejo. Visando estudar a qualidade do solo em sistemas de culturas em plantio direto, este trabalho foi conduzido em experimento de longa duração (21 anos em Latossolo Vermelho distrófico típico nos Campos Gerais do Paraná. Seis sistemas de culturas foram avaliados, em que trigo-TR (Triticum aestivum L., soja-SO (Glycine max L., milho-MI (Zea mays L., aveia-preta-AV, para cobertura (Avena strigosa Schreb., ervilhaca-ER, para cobertura (Vicia villosa Roth; azevém-AZ, para feno (Lolium multiflorum Lam.; ou alfafa-AL, para feno (Medicago sativa L. compuseram os seguintes sistemas: TR-SO (referência, ER-MI-AV-SO-TR-SO, ER-MI-TR-SO, AV-MI-TR-SO, AZ-MI-AZ-SO e AL-MI (milho a cada três anos. Os estoques de carbono orgânico total (COT, nitrogênio total (NT e de C e N na matéria orgânica (MO particulada (>53 µm e associada aos minerais (<53 µm foram determinados em 0-5, 5-10 e 10-20 cm. O sistema semiperene AL-MI apresentou os maiores estoques de COT e NT na camada de 0-20 cm (63,6 Mg ha-1 COT e 4,6 Mg ha-1 NT, com incrementos anuais de 0,23 Mg ha-1 COT e 0,03 Mg ha-1 NT, em relação ao sistema TR-SO. O sistema AL-MI também teve os maiores estoques de C e N na MO particulada nessa camada (12,5 e 0,91 Mg ha-1, respectivamente, por causa da maior adição de fitomassa pelas raízes e a proteção física dos resíduos orgânicos. Os menores estoques de COT e NT na camada 0-20 cm ocorreram no sistema ER-MI-TR-SO (57,8 Mg ha-1 COT e 4,03 Mg ha-1 NT, sem apresentar incremento anual em relação ao sistema TR-SO. Os estoques de C e N na MO particulada foram de 10,4 e 0,67 Mg ha-1, respectivamente. Essa tendência repetiu-se para as camadas individuais, com diferença significativa entre

 7. Doses e fontes de nitrogênio na produtividade do eucalipto e nas frações da matéria orgânica em solo da região do cerrado de Minas Gerais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme Luiz de Jesus

  2012-02-01

  Full Text Available Apesar da grande quantidade de N acumulada em plantações de eucalipto de alta produtividade, o aumento em volume do tronco em resposta à aplicação de N não tem sido expressivo nem consistente. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de doses e fontes de N sobre o crescimento e o acúmulo de N em plantas de eucalipto, na serapilheira, além do impacto nas frações da matéria orgânica do solo (MOS. O experimento foi instalado em campo, no município de Itamarandiba-MG, em blocos ao acaso com três repetições, consistindo da aplicação em cobertura de doses (0, 60, 120 e 240 kg ha-1 e fontes de N distintas (sulfato de amônio e nitrato de amônio em clone de eucalipto (AEC1528®. O efeito dos tratamentos sobre o crescimento e acúmulo de N nas plantas foi avaliado aos 30 meses de idade, abatendo-se árvores com DAP médio e separando-as em lenho, casca, galhos e folhas, para determinação da produção de matéria seca e dos teores e conteúdos de nutrientes das plantas. Amostras de solo e de serapilheira foram coletadas para análises de nutrientes. Os teores de C e N total da matéria orgânica particulada (MOP e da matéria orgânica associada à fração mineral (MOAM foram determinados por espectrometria de massa de razão isotópica, após separação física da MOS. As análises estatísticas consistiram de análise de variância e de regressão. A aplicação de adubos nitrogenados promoveu aumento no crescimento volumétrico do tronco e na matéria seca da parte aérea. A dose de N como sulfato de amônio para obter 90 % da produção máxima foi de 74 kg ha-1, a qual resultou em incremento de 42,3 % no volume de tronco em relação à testemunha sem adubação nitrogenada. Na dose de 120 kg ha-1 de N, não houve diferença de resposta à aplicação de sulfato de amônio e nitrato de amônio. Não foram detectadas alterações nos estoques de C e N da MOS com a adubação nitrogenada. No entanto, houve aumento da

 8. Relação entre a infusão contínua de dexmedetomidina e a fração expirada de sevoflurano monitorizada pelo índice bispectral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magalhães Edno

  2004-01-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A associação de agentes venosos à anestesia geral inalatória proporciona melhor qualidade de analgesia e hipnose. A dexmedetomidina é um agonista específico alfa2-adrenérgico com estas características e reconhecida por proporcionar estabilidade hemodinâmica. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da infusão contínua de dexmedetomidina na fração expirada de sevoflurano (FEsevo em anestesia geral, monitorizada pela análise bispectral do EEG (BIS. MÉTODO: Estudou-se, de modo prospectivo, 24 pacientes adultos, de ambos os sexos, estado físico ASA I e II, submetidos à cirurgias eletivas sob anestesia geral, monitorizados com ECG, PANI, SpO2, P ET CO2, FEsevo e BIS. Procedeu-se a indução venosa com alfentanil (30 µg.kg-1, tiopental (5 mg.kg-1 e vecurônio (0,1 mg.kg-1 e intubação traqueal. Iniciaram-se a administração de sevoflurano (manutenção do BIS entre 40 e 60, a ventilação controlada com volume corrente de 10 ml.kg-1 e a manutenção da P ET CO2 entre 35 e 45 mmHg. Na fase de manutenção da anestesia, após 60 minutos da indução anestésica (M60, foi iniciada a infusão contínua de dexmedetomidina em 2 fases: infusão inicial (1 µg.kg-1 em 20 minutos; e, infusão de manutenção (0,5 µg.kg-1.h-1. A concentração de sevoflurano foi ajustada para manter o valor de BIS entre 40 e 60. As variáveis de PA, FC, FEsevo, SpO2, P ET CO2 e BIS foram avaliadas nos momentos pré-indução (M-15, M15, M45, M75, M105 e M120. RESULTADOS: A associação da dexmedetomidina à anestesia geral com sevoflurano proporcionou redução significativa (p < 0,05 da FEsevo de M45 (1,604 ± 0,485 a M105 (1,073 ± 0,457 e de M45 (1,604 ± 0,485 a M120 (1,159 ± 0,475. As variáveis hemodinâmicas analisadas apresentaram diferenças estatisticamente significantes com p < 0,05, mas sem repercussões clínicas. CONCLUSÕES: A associação de dexmedetomidina em infusão contínua (0,5 µg.kg-1.h-1 à anestesia

 9. Frações da matéria orgânica de Latossolo sob influência de doses de lodo de esgoto Organic matter fractions of an Oxisol under influence of sewage sludge doses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emanuelle Mercês Barros Soares

  2008-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação contínua de doses crescentes de lodo de esgoto sobre os teores de carbono (C associados à fração leve (C-FL e à fração pesada (associado à areia - C-areia; associado ao silte - C-silte - e associado à argila - C-argila de matéria orgânica em amostras de Latossolo. O experimento foi instalado em 1999, em Jaguariúna, SP, e os dados foram obtidos após a sexta aplicação de lodo de esgoto com doses acumuladas em base seca - 0, 30, 60, 120 e 240 Mg ha-1 -, após seis cultivos subseqüentes de milho. Os tratamentos foram: testemunha, sem adição de lodo (L0; aplicação de lodo de esgoto para fornecer uma (L1, duas (L2, quatro (L4 e oito (L8 vezes a dose de nitrogênio requerida pelo milho. Como referência, foi amostrada uma área sob mata nativa, adjacente ao local do experimento. O acréscimo nas doses de lodo de esgoto aplicadas aumenta de modo linear os teores de C orgânico, C-silte e C-areia, e não interfere nos teores de C-argila. À medida que se aumenta a dose de lodo de esgoto até 120 Mg ha-1, há acréscimo no teor de C-FL no solo. Em relação ao C orgânico, os teores de C associado aos compartimentos avaliados de matéria orgânica do solo têm a seguinte ordem de contribuição: C-FLThe objective of this work was to evaluate the effect of the continued application of increasing doses of sewage sludge on the contents of carbon (C associated to the light fraction (LFC and to the heavy fraction (sand C, siltC and clayC of soil organic matter, in Oxisol samples. The experiment was installed in 1999, in Jaguariúna, SP, Brazil. The data were obtained after the sixth sewage sludge (SS application, and six corn cultivation cycles with accumulated doses (dry base 0, 30, 60, 120 and 240 Mg ha-1, and the treatments were: control, without sewage sludge addition (LO; application of sewage sludge to furnish one (L1, two (L2, four (L4, and eight (L8 times the N required

 10. Estudo da fração inspirada de oxigênio na isquemia-reperfusão pulmonar em ratos Study of ventilation with different inspired oxygen concentration on lung ischaemia-reperfusion injury in rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael José Silveira

  2004-10-01

  Full Text Available OBJETIVO: Estudar o efeito das frações inspiradas de oxigênio (FiO2 a 0,21, 0,40 e 1,00 na isquemia-reperfusão pulmonar. MÉTODOS: Foram utilizados 40 ratos Wistar, distribuídos aleatoriamente em quatro grupos. O grupo I foi o controle e, nos grupos II, III e IV, os animais foram ventilados durante a isquemia-reperfusão com FiO2 a 0,21, 0,40 e 1,00 respectivamente. O modelo utilizado foi de isquemia-reperfusão normotérmica, in situ. O tempo de isquemia foi de 30 minutos e o de reperfusão, de 10 minutos. Como parâmetros de avaliação, utilizou-se a pressão arterial média sistêmica (PAM, a relação entre a pressão parcial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio (PO2/FiO2, a dosagem da glutationa reduzida (GSH e das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS no tecido pulmonar e a relação entre o peso pulmonar úmido e o peso pulmonar seco. RESULTADOS: Os resultados mostraram que a ventilação com FiO2 a 0,21, quando comparada à ventilação com FiO2 a 0,40 e 1,00, durante o período de isquemia-reperfusão, apresentou menor diminuição da PAM, melhor relação PO2/FiO2, maior valor na medida da GSH, menor produção das TBARS e menor formação de edema pulmonar. CONCLUSÃO: A ventilação com baixa FiO2 (0,21 mostrou melhores resultados quando comparada àquelas realizadas com FiO2 mais elevadas (0,40 e 1,00 na isquemia-reperfusão pulmonar.PURPOSE: To evaluate the FiO2 effect at 0,21, 0,40 and 1,00 on the lung ischaemia-reperfusion injury. METHODS: Forty Wistar rats were randomly allocated in 4 groups. The group I was the control one, and in groups II, III, IV rats were ventilated during the ischaemia-reperfusion at 0,21, 0,40 and 1.00 FiO2 respectively. The ischaemia time was 30 minutes and the reperfusion time was 10 minutes. The model used was normothermic ischaemia-reperfusion, in situ. As assessment parameters, the systemic average arterial pressure (PAM, the oxygen arterial partial pressure

 11. Procès inquisitorial contra el castellà d'Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alanyà i Roig, Josep

  2002-06-01

  Full Text Available The Arxiu de la Corona d'Aragó in Barcelona houses the original commital proceedings instituted by a court of cardinals set up by pope Benedict XIII in the year 1414 and teh trial itself of the lord of Amposta, Fra Pedro Roiç de Moros, knight of the Order of St. John of Jerusalem, who had been charged with indictable offences—concubinage, robbery, housing apostates, oath breaking and counterfeiting money, mismanagement of the Castlery's assets, excesses against his vassals, wasteful use of assets, dereliction and property abandonment— of which he was found guilty, and thereafter sentenced to losing the dignity of his lordship. Roiç de Moros appealed to the Council of Constance as well as to pope Martin V. It would be to no avail. Roiç de Moros paid a very high price for choosing to support count Jaume d'Urgell and deciding to oppose Ferran dAntequera and the policies of pope Benedict XIII. The follow up and analysis of the court´s records are very interesting for their human variety and interesting informations about fortresses, houses, barns, treaures and services there were in different locations of the Castlery of Amposta, such as Batea, Gandesa, Miravet, Ulldecona, Ascó and other towns and villages along the Ribera d´Ebre. The whole criminal prosecution bears a very peculiar historic interest mainly because the protagonists, the court procedures, and their causes are the link between the Interregnum in the Aragonese Crown and the fìnal days of the Western Schism.

  A l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona es conserva el procés original instruït per un tribunal de cardenals creat pel papa Benet XIII l'any 1414 per jutjar el Castella d'Amposta, l'hospitaler Fra Pedro Roiç de Moros, acusat de crims greus —concubinat, bandositats, recepció d’apòstates, perjuri i fabricació de moneda falsa, mala administració dels bens de la Castellania, comissió d'excessos contra els seus vassalls, dilapidado de bens i abando

 12. Fração tardia do espaço morto (fDlate antes e após embolectomia pulmonar Late dead space fraction (fDlate before and after pulmonary embolectomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Mello Moreira

  2005-03-01

  Full Text Available Este relato de caso apresenta os resultados da fDlate (fração tardia de espaço morto em um paciente submetido a embolectomia por tromboembolismo pulmonar (TEP. O TEP foi diagnosticado por ultrassonografia ecodoppler de membros inferiores, cintilografia pulmonar, tomografia helicoidal computadorizada e arteriografia pulmonar. O cálculo da fDlate se baseou na capnografia volumétrica e na gasometria arterial de acordo com ERIKSSON et al. [1]. A fDlate pré-operatória foi de 0,16 e foi considerada positiva por estar acima do valor de corte de 0,12. A fDlate pós-operatória foi de - 0,04, um valor inferior ao valor de corte de 0,12 e foi caracterizada como negativa. A correlação da fDlate com os resultados de imagem confirma a validade desta nova ferramenta diagnóstica não-invasiva.This report presents data on the late dead space fraction (fDlate of a patient submitted to surgical pulmonary embolectomy. Pulmonary thromboembolism (PTE was diagnosed by echo-Doppler ultrasound of the lower limbs, lung scintigraphy, computerized helical tomography and angiography. The fDlate was calculated based on volumetric capnography as well as on arterial blood gases according to ERIKSSON et al. [1]. The preoperative fDlate value was 0.16, which was considered positive for the diagnosis of PTE, as it was higher than the cut-off point of 0.12. The postoperative fDlate value was - 0.04, which was below 0.12 and was characterized as negative. The agreement of fDlate with the imaging results confirms the validity of this new, noninvasive diagnostic tool.

 13. The group-based social skills training SOSTA-FRA in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder - study protocol of the randomised, multi-centre controlled SOSTA - net trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freitag Christine M

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background Group-based social skills training (SST has repeatedly been recommended as treatment of choice in high-functioning autism spectrum disorder (HFASD. To date, no sufficiently powered randomised controlled trial has been performed to establish efficacy and safety of SST in children and adolescents with HFASD. In this randomised, multi-centre, controlled trial with 220 children and adolescents with HFASD it is hypothesized, that add-on group-based SST using the 12 weeks manualised SOSTA–FRA program will result in improved social responsiveness (measured by the parent rated social responsiveness scale, SRS compared to treatment as usual (TAU. It is further expected, that parent and self reported anxiety and depressive symptoms will decline and pro-social behaviour will increase in the treatment group. A neurophysiological study in the Frankfurt HFASD subgroup will be performed pre- and post treatment to assess changes in neural function induced by SST versus TAU. Methods/design The SOSTA – net trial is designed as a prospective, randomised, multi-centre, controlled trial with two parallel groups. The primary outcome is change in SRS score directly after the intervention and at 3 months follow-up. Several secondary outcome measures are also obtained. The target sample consists of 220 individuals with ASD, included at the six study centres. Discussion This study is currently one of the largest trials on SST in children and adolescents with HFASD worldwide. Compared to recent randomised controlled studies, our study shows several advantages with regard to in- and exclusion criteria, study methods, and the therapeutic approach chosen, which can be easily implemented in non-university-based clinical settings. Trial registration ISRCTN94863788 – SOSTA – net: Group-based social skills training in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder.

 14. Análise de frações de fibra alimentar em cultivares de feijão cultivadas em dois ambientes Analysis of dietary fiber fractions in common bean cultivars in different locations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Medianeira Grigoletto Londero

  2008-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar as frações de fibra alimentar em cultivares de feijão obtidas em diferentes locais, com vistas à avaliação dos efeitos da interação cultivares x locais. A fibra alimentar foi determinada pelo método enzimático gravimétrico em grãos de 19 cultivares de feijão, obtidos na safra de 2004/2005, em dois municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Interações cultivares x locais significativas foram observadas em relação aos teores de fibra alimentar total, à fibra insolúvel, à fibra solúvel e ao rendimento de grãos. A fibra alimentar total variou de 20,85% ("Macotaço", em Santa Maria a 31,35% ("Macanudo", em Pelotas. As cultivares "Macanudo" e "Guateian 6662" apresentam elevados teores de fibra alimentar total, insolúvel e solúvel, e a utilização dessas cultivares como alimento funcional nas dietas deverá ser investigada.The objective of this study was to estimate the dietary fiber fractions in common bean cultivars obtained in different locations, for evaluation of the genotype x environment interaction effects. The dietary fiber was determined by enzymatic gravimetric method in grains of the nineteen common bean cultivars, obtained in 2004/2005 crop season, in two locations of Rio Grande do Sul State, Brazil. Significant genotype x environment interactions were detected for total, insoluble and soluble dietary fiber content and grain yield. The total dietary fiber content varied from 20.85% ('Macotaço', in Santa Maria to 31.35% ('Macanudo', in Pelotas. The 'Macanudo' and 'Guateian 6662' cultivars showed high total, insoluble and soluble dietary fiber content and its utilization as a regular food in diets can be studied.

 15. Propriedades funcionais (tecnológicas da parede celular de leveduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Functional (technological properties of yeast cellular wall of alcoholic fermentation and its glycan, mannan, and glycoprotein fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2006-06-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho o fracionamento, a caracterização química e o estudo das propriedades funcionais (tecnológicas da fração parede celular (PC de leveduras da fermentação alcóolica e das subfrações glicana, manana e glicoproteína. O fracionamento foi realizado por processos físico-químicos de extração, centrifugação e secagem em spray dryer, a caracterização química pela determinação da composição centesimal e as propriedades funcionais pelo uso de técnicas apropriadas. Os componentes predominantes da parede celular (PC foram proteína (19% e fibra solúvel (74%, da fração glicoproteina, foram as proteínas (35,5% e fibra solúvel (56%, nas frações manana (M e glicana solúvel (GS predominaram as fibras solúveis (~70% e na fração glicana insolúvel (GI, as fibras insolúveis (70,7%. A solubilidade das várias frações em meio aquoso não mostrou dependência do pH e variou entre 40% e 100%. A fração que apresentou maior capacidade de retenção de água (CRA foi a glicana solúvel (14,4 g H2O/g de amostra e os maiores índices de solubilidade em água (ISA foram os das frações glicoproteina (83,8% e manana (60%. As frações glicana (GS e GI apresentaram boas propriedades de geleificação nas concentrações de 12 e 14% de sólidos solúveis. As frações glicoproteína, manana e glicana solúvel apresentaram excelente capacidade de emulsificação (1.500 a 2.000 mL óleo/g amostra e as emulsões de glicoproteína e glicana solúvel foram as mais estáveis. Adição de igual concentração (0,2% de ovalbumina aumentou significativamente o poder de emulsificação das frações PC e GS e contribuiu para a estabilidade das emulsões da manana e da glicoproteína (M e GP.The objectives of the present work were the fractionation, the chemical characterization and the study of functional (technological properties of the cell wall (CW of yeast from alcohol fermentation and the subfractions

 16. Effect of Cysticercus cellulosae fractions on the respiratory burst of pig neutrophils Efeito de frações de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Marina Piccoli Pugine

  2005-04-01

  Full Text Available Neutrophils, eosinophils and macrophages are cells that interact with invading parasites and naive hosts have been shown to have anti-parasitic activity. The initial reaction of these leukocytes is the generation of reactive oxygen species (ROS to play in parasite expulsion. The present work was carried out to study the effect of total extract, scolex and membrane fractions from Cysticercus cellulosae on respiratory burst by pig neutrophils. Hydrogen peroxide (H2O2 production by neutrophils incubated with metacestode fractions from C. cellulosae showed an increase of: 190% (total extract, 120% (scolex and 44% (membrane. High antioxidant catalatic activity (33%, 28%, 28% by total extract, scolex and membrane, respectively was observed in neutrophils incubated with metacestode fractions, which could be an attempt at self-protection. Scolex and membrane fractions increased the phagocytic capacity of neutrophils (44% and 28%, respectively. On the other hand, total cysticerci did not alter the phagocytosis, possibly due to modifications in membrane function, caused by high ROS production from neutrophils in the presence of total cysticerci. Total fraction from C. cellulosae is toxic for neutrophils as shown by the decrease in phagocytic capacity, probably caused by high levels of ROS formation. The difference in toxicity of total extract, scolex and membrane fractions on neutrophils can be explained by the presence of an antigenic effect of the vesicular fluid in the total extract of C. cellulosae.Neutrófilos, eosinófilos e macrófagos são células que interagem com os parasitas no corpo do hospedeiro desenvolvendo atividade antiparasitária. A reação inicial destes leucócitos é a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO a fim de expulsar os parasitas. No presente trabalho estudou-se o efeito da fração total, de escolex e de membrana de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos. A produ

 17. Estoques de carbono e nitrogênio em frações da matéria orgânica de solos cultivados com eucalipto nos sistemas convencional e fertirrigado Stock of carbon and nitrogen in organic matter fractions of soil cultivated with eucalypts in conventional and fertirrigated system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2010-02-01

  Full Text Available O presente estudo teve o objetivo de avaliar os estoques de C e N nas frações lábeis e estáveis da MOS e da biomassa microbiana em resposta ao cultivo florestal com o uso de fertirrigação quando comparado ao cultivo convencional. Para tanto, duas áreas cultivadas com eucalipto num mesmo solo (Argissolo Amarelo, mas com manejos fertirrigado e convencional foram amostradas nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-100cm de profundidade na linha e entrelinha de cultivo. A amostragem da entrelinha foi justificada pelo enleiramento e enterro de resíduos vegetais provenientes da colheita do cultivo anterior na entrelinha do cultivo atual. No final do ciclo de cultivo do eucalipto (sete anos, a deposição de serapilheira e os estoques de C e N na maioria das frações lábeis e estáveis da MOS foram maiores no sistema fertirrigado, com incremento de 50,34t ha-1 de C total (COT e 5,62t ha-1 de N total (NT, na camada de 0-100cm de profundidade, em comparação àqueles do sistema convencional. O solo da entrelinha de plantio, principalmente no sistema fertirrigado, apresentou maior estoque de C e N total e C nas frações das substâncias húmicas e na fração leve da MOS que no solo da linha de plantio, possivelmente em virtude da maior deposição e incorporação de resíduos vegetais do ciclo anterior na entrelinha do cultivo atual. A intensificação do manejo de florestas comerciais de eucalipto com o uso de fertirrigação possibilita aumentar a deposição de resíduos vegetais e sequestrar mais C e N, tanto em frações estáveis, quanto em frações mais lábeis da MOS, especialmente nas camadas de solo de até 40cm de profundidade.The objective of this study was to evaluate the C and N stocks in fractions of labile and more stable SOM fractions in response to intensification of forest cultivation through fertirrigation when compared to conventional stands. To that end, two areas planted with eucalyptus in the same (Ultisol, but

 18. Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos Specific surface área and porosity of the clay fraction and phosphorus adsorption in two rhodic ferralsols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2009-10-01

  Full Text Available A porosidade da fração argila é muito importante para entendimento dos fenômenos físico-químicos que estão relacionados com a área superficial específica das partículas sólidas. Por meio de isotermas de adsorção e dessorção com N2, avaliaram-se a área superficial específica (S BET e a porosidade das frações argila de Latossolos Vermelhos do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo um distroférrico (LVdf e outro distrófico (LVd, além de caulinita natural (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. Resultados referentes à S BET e à porosidade das partículas foram relacionados à adsorção máxima de P (Pmáx determinada pela isoterma de Langmuir. A classe de poros predominante nas frações argila avaliadas foi de mesoporos. As frações argila extraídas dos solos e KGa2 adsorveram quantidades semelhantes de P por unidade de área, mas diferentes das quantidades de P adsorvido por Gt e Hm. Tal diferença, possivelmente, deu-se em função da quantidade e distribuição dos grupamentos OH em superfície, bem como imperfeições superficiais dos materiais. Os óxidos de Fe e de Al e outros materiais amorfos das frações argila extraídas dos solos foram mais importantes que a caulinita para a adsorção de P. A caulinita, embora sendo o filossilicato de maior representatividade nas frações argila de LVDf e LVD, teve menor importância sobre a adsorção de P.The porosity of the clay fraction is very important for the understanding of the physicochemical phenomena which are relate to the specific surface area of solid particles. The specific surface area (S BET and porosity of clay fractions of two Rhodic Ferralsols in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm were evaluated through adsorption and desorption isotherms of N2.. Results concerning S BET and particle porosity were related to the maximum P adsorption capacity (Pmax estimated by the Langmuir

 19. Larvicidal activity of oil-resin fractions from the Brazilian medicinal plant Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae against Aedes aegypti (Diptera, Culicidae Atividade larvicida das frações do óleo-resina da planta medicinal brasileira Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae sobre o Aedes aegypti (Diptera, Culicidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heloísa Helena Garcia da Silva

  2007-06-01

  Full Text Available Oil-resin fractions from Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae were evaluated for larvicidal activity on third larval instars of Aedes aegypti, in searching for alternative control methods for this mosquito. The bioactive fractions were chemically monitored by thin-layer chromatography, ¹H and 13C nuclear magnetic resonance and mass spectrometry. Bioassays were performed using five repetitions, at a temperature of 28 ± 1°C, relative humidity of 80 ± 5% and light and dark cycles of 12h. Mortality was indicated by darkening of the cephalic capsule after 24h of exposure of the larvae to the solutions. The most active fractions were CRM1-4 (sesquiterpenes and CRM5-7 (labdane diterpenes, which showed LC50 values of 0.2 and 0.8ppm, respectively.A atividade larvicida das frações do óleo-resina de Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae foi avaliada em larvas de 3º estádio de Aedes aegypti, na busca de alternativas para o controle desse mosquito. As frações bioativas foram monitoradas quimicamente através de cromatografia de camada delgada, analisada por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (¹H e 13C e espectrometria de massas. Os bioensaios foram realizados à temperatura de 28±1°C, 80±5% de umidade relativa e fotofase de 12h, com cinco repetições. A mortalidade foi determinada através do escurecimento da cápsula cefálica, após 24h de exposição das larvas às soluções. As frações mais ativas foram CRM1-4 (sesquiterpenos e CRM5-7 (diterpeno labdano, que mostraram os valores de CL50 de 0,2 e 0,8ppm, respectivamente.

 20. Biscoitos tipo “cookie” elaborados com diferentes frações de semente de abóbora (Curcubita máxima
  Cookie elaborated with different fractions of pumpkin seed (Curcubita maxima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. A. MOURA

  2011-04-01

  Full Text Available

  Cascas, folhas, sementes e talos de vegetais, geralmente descartados pelos consumidores, são ricos em fi bra e podem ser utilizados como ingrediente para pães, bolos e biscoitos, concedendo melhor valor nutricional aos alimentos. A semente de abóbora é rica em fi bras, além de fornecer também proteínas, lipídios e minerais à dieta. Biscoitos tipo “cookie” foram elaborados com substituição de 30% da farinha de trigo por diferentes frações de semente de abóbora (semente de abóbora integral, semente de abóbora da fração peneirada e da fração retida na peneira, e avaliados quanto à sua composição química, coloração, parâmetros físicos e aceitação sensorial. Os biscoitos elaborados com semente de abóbora apresentaram maior teor de fi bras, proteínas, lipídios e cinzas em comparação ao biscoito elaborado com farinha de trigo e, além disso, coloração mais escura e boa aceitação sensorial.

 1. Efeito do extrato bruto hidroalcoólico e de frações de folhas da Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae no metabolismo glicêmico de ratos Wistar = Effect of Hydroalcoholic extract and fractions of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae leaves on the glycemic metabolism of Wistar rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marilene Provasi

  2005-01-01

  Full Text Available As folhas de carambola (Averrhoa carambola L. são utilizadas na fabricação do fitoterápico Glico-Vitae., indicado no tratamento do diabetes melittus tipo 2. Em nossos estudos, ratos machos Wistar que receberam, por via intragástrica, o extrato bruto liofilizado (EC e as frações de EC (20 mg/kg, durante duas semanas, apresentaram redução da glicemia. Mas, diferentemente da insulina, o EC e suas frações não estimularam a síntese de glicogênio e a produção de lactato em músculo sóleo isolado. Da fração mais ativa, empregando métodos espectroscópicos de EM, RMN1H e RMN13C, foram isoladas trêsfrações semipurificadas majoritárias e, por comparação com os dados da literatura, foram identificadas como misturas complexas de açúcares.Carambola (Averrhoa carambola L. leaves have been used for the production of Glico-Vitae., a phytotherapic medicine indicated for type 2 diabetes mellitus. Male Wistar rats, which received intragastric administration of the liophyliled extract (EC and fractions of EC (20 mg/kg during 2 weeks, showed decreased (p < 0.05 blood glucose levels. However, in contrast to insulin, EC and its fractions neither increased the glycogen synthesis or thelactate production in isolated soleus muscle. In addition, by using spectroscopic methods (MS, NMR1H and NMR13C a mixture of complex sugars were obtained from the fraction with the highest activity.

 2. Cinética ruminal das frações de carboidratos, produção de gás, digestibilidade in vitro da matéria seca e NDT estimado da silagem de milho com diferentes proporções de grãos

  OpenAIRE

  Cabral Luciano da Silva; Valadares Filho Sebastião de Campos; Detmann Edenio; Zervoudakis Joanis Tilemahos; Pereira Odilon Gomes; Gonçalves Veloso Rafael; Pereira Elzânia Sales

  2002-01-01

  Foram objetivos do presente trabalho avaliar as alterações na composição bromatológica e nas frações nitrogenadas e de carboidratos, estimar a taxa de digestão dos carboidratos fibrosos (CF) e não-fibrosos (CNF), determinar a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) e estimar o teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) da silagem de milho com diferentes proporções de grãos. As silagens foram confeccionadas nas seguintes proporções de grãos: 0, 15, 30, 45 e 60%. Foram determinados os...

 3. Crescimento, acúmulo de fósforo e frações fosfatadas em mudas de sete espécies arbóreas nativas Growth, phosphorus accumulation and p fractions in seedlings of seven native tree species

  OpenAIRE

  José Zilton Lopes Santos; Álvaro Vilela de Resende; Antônio Eduardo Furtini Neto; Edmar Fernando Corte

  2008-01-01

  Este trabalho objetivou comparar o crescimento, a absorção de fósforo (P) e a distribuição das frações fosfatadas em mudas de sete espécies florestais classificadas como: pioneiras [aroeira (Lithraea molleoides), aroeirinha (Shcinus terebinthifolius), sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), sesbânia (Sesbania virgata)] ou clímax [jatobá (Hymenaea courbaril), guanandi (Calophyllum brasiliensis) e óleo-bálsamo (Myroxylon peruiferum)]. As plantas foram cultivadas com cinco doses de P (0, 100, 250, 500...

 4. Atividade antileishmania do extrato hidroalcoólico e de frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq.) C. DC. var. pallescens (C. DC.) Yunck Antileishmanial activity of hydroalcoholic extract and fractions obtained from leaves of Piper regnellii (Miq.) C. DC. var. pallescens (C. DC.)

  OpenAIRE

  Nakamura, Celso V.; Adriana O Santos; Michele C. Vendrametto; Patrícia S. Luize; Dias Filho, Benedito P; Diógenes A.G. Cortez; Tânia Ueda-Nakamura

  2006-01-01

  A atividade biológica do extrato bruto e as várias frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq.) C. DC. var. pallescens (C. DC.) Yunck foi avaliada em Leishmania amazonensis. Este estudo incluiu o processo de extração e o fracionamento biomonitorado pelo método de cromatografia de adsorção. Um aumento progressivo no efeito antileishmania foi observado durante o processo de purificação. O extrato hidroalcoólico solúvel em água (EBA) apresentou concentração inibitória 50% (IC50) igual a 1...

 5. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Socio histoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933) et de l'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1909-1919).

  OpenAIRE

  Della Sudda, Magali

  2007-01-01

  Thèse de socio-histoire comparée du politique rédigée entre 2002 et 2007 dans le cadre d'une co-tutelle franco-italienne. This PhD deals with the forms of public and political activism developed by conservative Catholic women in the Italian Unione fra le donne cattoliche d'Italia (UDCI) and the French Ligue patriotique des Françaises (LPDF) before the 1944 and 1945 that allows full citizenship to French and Italian women. It led me to explore in depth two distinct paths by which such organ...

 6. Análise tecidual e celular das brânquias de Oreochromis niloticus L. tratadas com extrato etanólico bruto e frações das folhas da pitanga (Eugenia uniflora L.) - Myrtaceae Tissue and cell analysis of Oreochromis niloticus L. gill treated with crude ethanol extract and fractions from pitanga (Eugenia uniflora L.) leaves Myrtaceae

  OpenAIRE

  T.S. Fiuza; P.C. Silva; J.R. Paula; L.M.F. TRESVENZOL; M.E.D. Souto; S. M.T. SABóIA-MORAIS

  2011-01-01

  Eugenia uniflora L. (Myrtaceae) é uma planta que ocorre no bioma Cerrado e é utilizada popularmente no tratamento de diarréias, inflamações, hiperglicemia e hipertensão. Estudos prévios revelaram atividade antimicrobiana da E. uniflora in vitro. Tendo em vista o uso popular, este trabalho objetivou avaliar as possíveis atividades celulares e teciduais sistêmicas do extrato bruto e das frações das folhas dessa planta em brânquias de Oreochromis niloticus L. (tilápia nilótica). Para isso, o ext...

 7. Cheese yield, casein fractions and major components of milk of Saanen and Anglo-Nubian dairy goats Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Damián

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%, proteína total (3,48 vs 2,84%, caseína total (2,82 vs 2,23%, e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l que o leite das cabras Saanen. As fraçoes de αs1-caseína (6,99 vs 2,37g/l, β-caseína (13,95 vs 12,75g/l e κ-caseína (4,24 vs 3,64g/l também foram mais elevadas no leite das cabras Anglo-Nubianas, porém no teor de αs2-caseína (3,02 vs 3,60g/l não se observaram diferenças. O rendimento na produção de queijos foi significativamente correlacionado com os teores de gordura, proteína, caseína total e com as frações de caseína. A αs1-caseína representou a fração com maior correlação com os teores de proteína total, caseína, gordura e produção de queijo. Demonstrou-se, neste estudo, que o leite de cabras Anglo-Nubianas é mais indicado para a produção de queijo e o de cabras Saanen para utilização como leite fluido.

 8. Efeitos agudos das frações hexânicas de alho (Allium sativum L.), de capim-limão [Cymbopogom citratus (DC) Stapf] e de suas associações sobre a pressão arterial de ratos anestesiados

  OpenAIRE

  Singi, Glenan; Damasceno, Dênis Derly; Dias D Andréa, Éverton; Santos, Marcelo Henrique dos; Silva, Gerardo Alves da

  2006-01-01

  Este trabalho objetivou verificar os efeitos anti-hipertensivos da aplicação intravenosa aguda das frações hexânicas do Allium sativum e do Cymbopogon citratus, bem como verificar se as respostas eram incrementadas pela associação das duas plantas. Foram usados ratos adultos machos, n=7. Os ratos foram anestesiados, traqueostomizados e realizada canulação da jugular e carótida. As doses injetadas foram de 1 mg, separadamente e em associação (1 mg + 1 mg), no volume de 0,2 ml. A pressão arteri...

 9. Comportamento dos óxidos de ferro da fração argila e do fósforo adsorvido, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diogo Mazza Barbieri

  2013-12-01

  Full Text Available Na agricultura, a obtenção de maiores produtividades das culturas com base no manejo sustentável do solo tem levado a uma busca gradativa do conhecimento das variáveis envolvidas nos sistemas de produção. Determinar as causas da variabilidade dos atributos passa a ser uma etapa do planejamento estratégico no setor sucroenergético. Este trabalho teve por objetivo estudar a variabilidade espacial dos óxidos de ferro da fração argila e sua relação com atributos físicos e químicos do solo, em diferentes sistemas de colheita de cana-de-açúcar na Região de Ribeirão Preto, SP. Duas parcelas de 1 ha foram delimitadas em áreas com sistema de colheitas mecanizada e manual. Foram retiradas, em cada área, amostras de solos em 126 pontos, na profundidade de 0,00-0,25 m. Os resultados das análises mineralógicas e químicas foram submetidos às análises geoestatísticas, obtendo-se a dependência espacial, os semivariogramas e os mapas de krigagem dos atributos estudados. Para analisar a correlação espacial entre os atributos estudados, foram construídos semivariogramas cruzados. A variabilidade espacial dos atributos químicos é maior em áreas com colheita de cana crua, quando comparada com áreas de colheita de cana queimada, ao contrário dos atributos mineralógicos, que apresentaram os maiores alcances na área de cana crua. Os atributos matéria orgânica, diâmetro médio do cristal da goethita apresentaram correlação espacial negativa, enquanto a argila apresentou correlação positiva com a adsorção de fósforo nos dois sistemas de colheita de cana-de-açúcar avaliados.

 10. Degradabilidade ruminal da matéria seca, da fração fibrosa e da proteína bruta de forrageiras Forages dry matter, fibrous fraction and crude protein ruminal degradability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aureliano José Vieira Pires

  2006-04-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradabilidade ruminal da matéria seca, da fibra em detergente neutro, da fibra em detergente ácido e da proteína bruta da alfafa (Medicago sativa, aveia-preta (Avena strigosa, leucena (Leucaena leucocephala e guandu (Cajanus cajan. Amostras de 3 g das forragens foram incubadas no rúmen de três novilhos por períodos de 0, 6, 12, 24, 36, 48 e 72 horas. As degradabilidades efetivas da matéria seca da alfafa e da aveia, para a taxa de passagem de 5% por hora, foram elevadas (acima de 60%. A leucena e o guandu apresentaram valores inferiores, 50,9 e 56,0%, respectivamente. A partir de 24 horas de incubação, a aveia se destacou com maior desaparecimento da fibra em detergente neutro e da fibra em detergente ácido, e ainda apresentou as mais elevadas taxas de degradação efetiva destas frações. A aveia foi a forragem que apresentou maior degradabilidade da matéria seca, da fibra em detergente neutro, da fibra em detergente ácido e da proteína bruta no rúmen. O guandu, entretanto, foi a forragem com as piores taxas de degradação.The objective of this work was to evaluate ruminal degradability of dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and crude protein of alfalfa (Medicago sativa, black oat (Avena strigosa, leucaena (Leucaena leucocephala and pigeon pea (Cajanus cajan. Samples of 3 g of forages were incubated in the rumen of three steers for 0, 6, 12, 24, 36, 48 and 72 hours periods. The dry matter effective degradabilities of alfalfa and oat, for a passage rate of 5%/hour, were high (over 60%. However, leucaena and pigeon pea showed lower values, 50.9 and 56.0%, respectively. From 24-hour incubation period on, the oat presented the highest neutral detergent fiber and acid detergent fiber disappearance and showed the greatest effective degradation rates of these fractions. The oat was the forage with the highest dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and

 11. 2000-tallet: Fra optimisme til krise

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn

  2010-01-01

  Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom finanskrisen, godt hjulpet av en aktiv finanspolitikk og penge- og kredittpolitikk som ga vesentlige bidrag til å begrense nedturen. En relativ nøktern forvaltning av petroleumsinntektene har vært en av nøklene til at det har gått såpass bra. Petroleumsvirksomheten ...

 12. Fra Kulturformidling til Kulturmødesteder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, Roy

  2004-01-01

  kommunikationsnetværk tager til gengæld udgangspunkt i, at migranter altid er tilknyttet forskellige netværk; gen-nem disse netværk modificeres, modereres eller afvises de udsendte informationer. Kommunikationsteoriernes metodologiske præmisser er bundet til forskellige sprogspil og benytter sig af de dertil hørende...

 13. Kvalitetsmonitorering ud fra data i Landspatientregisteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lidegaard, Ojvind; Vestergaard, Christina H; Hammerum, Mette Schou

  2009-01-01

  administrative tool and a tool for epidemiological research through recent years, the DNPR has also supported national clinical quality databases. We report the experiences from a national quality control in Danish reproductive gynaecology based on data from the DNPR. We conclude that the NRP is a suitable tool...... for continuous clinical quality control, and discuss ways of improving the validity of DNPR data....

 14. Fra politiske principper til kommerciel pragmatisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2016-01-01

  stormagtsstatus. Trods fortsat politisk følsomhed i Kina er der sket visse forbedringer af politiske og borgerlige rettigheder, bl.a. på det strafferetlige område. I samme periode har Danmarks menneskerettighedssamarbejde med Kina i stigende grad fokuseret på integration af menneskerettigheder i det kommercielle...... samarbejde gennem virksomheders samfundsansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR)....

 15. Farmscrapers - fra horisontalt til vertikalt bylandbrug

  OpenAIRE

  Kledal, Paul Rye

  2011-01-01

  The historical development of Urban Farming from the Gardens of Babylon to the talk of producing food in Modern farmscrabers. Included is the birth of the concept Urban Ecology and how it is implemented in present day Urban Design, and related to the worlds fast population growth and urbanization putteing pressure on resources such as land and water.

 16. Fra Ford Ka til Ford Galaxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rødgaard, Tove Schmidt

  2007-01-01

  Uddannelsespolitisk har det seneste år været det mest mærkelige, jeg har oplevet i mine mange år i denne sektor: i det tidlige forår 2006 begyndte de første rygter om en stor uddannelsesreform at dukke op – en reform der skulle omfatte hele det store felt af uddannelser indenfor det mellemlange, ...

 17. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 18. Fra adjunkt til lektor - en transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Freisleben, Marianne; Mousing, Camilla Askov; Christiansen, Sytter

  2015-01-01

  professional and pedagogical qualification. With this article, we hope to provide insight into everyday life as a lecturer, which may at times give rise to uncertainty and doubt, but also contributes with positive and educational experiences. The transformation process results in both professional and personal......This article focuses on three senior lecturers’ personal and professional experiences in the transformation from being a lecturer to become senior lecturer at a University College. The experiences will be related to: 1) teaching at undergraduate level, 2) interaction with students; and 3) the...

 19. Empatia, fra neuroscienze e antropologia filosofica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Parenti

  2012-07-01

  Full Text Available "Se all’altro dolgono i denti, mi è chiara la sua fisionomia, l’immagine dei suoi muscoli contratti, lo spettacolo insomma di qualcuno afflitto dal dolore, ma il suo mal di denti non è mio... Il dolor di denti del prossimo è, in ultima analisi, una supposizione, un’ipotesi o presunzione mia, è un presunto dolore. Il mio dolore invece è indiscutibile."

 20. Fra drømme til filosofi

  OpenAIRE

  Castro, Anton; Larsen, Nicolai Bo; Reith-Hauberg, Søren

  2016-01-01

  This study examines the phenomenon of dreaming. Through interpretation and comparative analyses of different philosophical and psychological theories on dreams, it is the purpose of this examination to try and find out in which way dreaming relates to consciousness and which possibilities dreams may offer for acquiring knowledge of the world and oneself. Beginning in the 17th century with Descartes’ dream scepticism and moving further up through history with John Locke, Gottfried Leibniz, Car...

 1. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  En betydelig del af forskningen indenfor kriseledelse og krisekommunikation er forankret i en normativ tradition. I en sådan tradition er ambitionen typisk at forudse potentielle krisescenarier, for derved at opstille forskellige kriseplaner og strategier til at imødekomme disse scenarier. I en e...

 2. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 3. Public Service radio - fra monopol til niche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leif Lønsmann

  1991-08-01

  Full Text Available Radioen har nået pensionsalderen. I hvert fald hvis man måler med den målestok, man pensionerer mennesker efter. BBC rundede de 67 år i 1989, DR gør det i 1993. Men på trods af sin alder er radioen i live - i bevægelse og udvikling - på godt og ondt. Der findes i dag til flere radio- stationer end no- gensinde, der tilsammen sender mere radio end nogen- sinde til flere lyttere end nogensinde før i radioens historie. Radioen er det mest brugte massemedium i verden, målt i tidsforbrug. Artiklen skitserer de centrale problemer for den monopolradio, som nu er under forandring. Ikke alene er dens unikke status ophævet, men dens almene forpligtelser udtrykt i public-service princippet er også under revurdering. Hvordan bør politikere og DR reagere på den ny situation - hvordan skal public-service principperne forvaltes? Det er de centrale temaer for diskussion i den følgende artikel.

 4. Læren fra F-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaub Jr, Gary John

  Da Danmark i 1975 besluttede at købe 58 F-16-kampfly var det på mange måder en aftale med substantielle fordele. Den fælles beslutning blandt en række NATO-lande om at købe samme flytype betød, at Danmarks relationer til sine alliancepartnere blev styrket, ikke mindst i kraft af fælles deltagelse i...... fly ikke var operative. Men fælles fly betød ikke i sig selv, at Danmark blev en ligeværdig og efterspurgt deltager i internationale operationer. Det krævede en omfattende modernisering af F-16-flyet, indkøb af avancerede systemer og ammunition, en reorganisering af det danske flyvevåben, en...... danske beslutningstagere søge samme former for samarbejde, når de i 2016 investerer i det kampfly, der skal erstatte F-16-flyet....

 5. Finhvalen fra Blokhus og andre eksotiske fund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Jensen, Lasse Fast; Olsen, Morten Tange;

  2016-01-01

  I uge 8 strandede en død finhval (Balaenoptera physalus) ved Blokhus Strand. Finhvalen, der som bardehval lever af både fisk, blæksprutter og forskellige krebsdyr, er det næststørste pattedyr på kloden, kun overgået af den nært beslægtede blåhval (Balaenoptera musculus). Det stod hurtigt klart, at...

 6. Empatia, fra neuroscienze e antropologia filosofica

  OpenAIRE

  Stafano Parenti

  2012-01-01

  Tramite la percezione (per-capere, cogliere con la mente) non ci è possibile conoscere quel “di più” che si manifesta nell’esperienza, e che non è sensorialmente rilevabile. Molti studi scientifici contemporanei, di ricerca e clinici, ergendosi su presupposti scientisti e materialisti, considerano questa incapacità conoscitiva dell’uomo come l’evidenza della riducibilità del pensiero, delle emozioni e di tutto ciò che è immateriale della vita umana, ad epifenomeni complessi della materia. Cos...

 7. Støj fra installationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.; Ovesen, K.

  søger at råde bod på den manglende erfaring hos fabrikanter, projekterende og udførende. Den omhandler Bygningsreglementets bestemmelser, Strømning i vandfyldte rørsystemer, Brugsvandsanlæg, Afløbsinstallationer, Vandvarmeanlæg, Ventilationsanlæg, Isolering mod vibrationer og rystelser frembragt af...

 8. Fortællinger fra fronten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brænder, Morten

  2011-01-01

  Do servicemen justify the ultimate sacrifice in civil religious terms? In this article, I compare two military weblogs (milblogs), written by an officer and a private. Both bloggers describe events that took place on February 8, 2007, when three men from their company were killed by a roadside bomb...

 9. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 10. 400 siders sms fra emo-land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2009-01-01

  HENRIK LIST: KÆRE FUCKING DAGBOG 384 sider (illustreret), 250 kr. Lindhardt og Ringhof UDKOMMER I DAG Tre stjerner. Udgivelsesdato: 05.03......HENRIK LIST: KÆRE FUCKING DAGBOG 384 sider (illustreret), 250 kr. Lindhardt og Ringhof UDKOMMER I DAG Tre stjerner. Udgivelsesdato: 05.03...

 11. Fra STU-praktik til job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  Rapporten består af 4 dele: 1.del - Metode, tilgang og baggrundsviden 2.del - Samarbejde mellem Glad Fagskole og virksomheder 3.del - Erfaringer og oplevelser med praktik 4.del - De unge - elevernes / praktikanternes oplevelser...

 12. Fra svingkærne til selvbinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudiksen, Asgerd

  2013-01-01

  Descriptions of Danish dialects often concentrate on phenomena that disappear concurrently with modernisation and urbanisation, and due to influence from standard Danish. The aim of the present article is slightly different in focusing on the new words that come into use in the Danish dialects in...... that must be of local origin. The primary sources used in this study are Ømålsordbogen (i.e. The Dictionary of the Insular Dialects) and its collections....

 13. Fra salt til tømmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stoklund, Bjarne

  2007-01-01

  Læsø var i middelalderen - på grund af særlige geologiske forhold - basis for en omfattende saltproduktion, som var øboernes vigtigste næringsvej. Artiklen søger at rekonstruere saltsydningens teknologi og organisation og analyserer den økologiske krise (skovødelæggelse og sandflugt), som i løbet...

 14. Noise from windmills; Stoey fra vindmoeller

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solberg, Sigurd [KILDE Akustikk, (Norway)

  2000-07-01

  The report gives a technical description of noise from windmills. Characteristic levels of noise and noise calculations is described. The influence of wind in the area 5-15 m/s is surveyed. Rules and regulations in five other countries are summarized. (author)

 15. Vakuumrørsolfangere fra Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qin, Lin; Furbo, Simon

  1999-01-01

  Recently a number of Chinese companies started mass production of evacuated tubular solar collectors. Contrary to Europe, in China the evacuated tubular solar collectors have reached such a low price level that it has become normal to use these high-efficient solar collectors in many different...... types of solar heating systems.Four different evacuated tubular solar collectors produced by Chinese companies have been tested in a small solar domestic hot water test system. The test system has been tested under realistic conditions in a test facility for solar heating systems at DTU. By means of the...... suitable evacuated tubular solar collector is used instead of an ordinary flat plate collector.The price level of the Chinese evacuated tubular solar collectors that are exported to Europe is relatively high. With these prices it will be possible to improve the price/performance-ratios for solar heating...

 16. Akutte hospitalsindlæggelser fra plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahede, A.; Waldorff, F.B.

  2015-01-01

  Acute hospital admissions from nursing homes Nursing home residents are frail patients who experience frequent hospital admission with an increased risk for acute confusion, iatrogenic adverse events, nosocomial infections, decline in ADL and death during hospitalization. Avoidance of unnecessary...

 17. Nordover med filmkamera - fra Wellman til Nobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Anders Diesen

  2012-05-01

  Full Text Available The Heroic Era in Polar Exploration is filled with fascinating stories about interesting men, and the Race for the Poles is richly described in hundreds of books. The Heroic Era in Polar Exploration coincided with the conception of film technology and rise of commercial cinema, and many polar explorers saw potential in utilising this new technology as a research tool. As a result there exists a range of films from the Polar Explorations, but since their making and initial screenings they have received little attention. The story of these films is also an interesting one, although it has not yet been written. A few years after the production of the first film cameras, the explorer Carsten Borchgrevink brought one along on his British Antarctic Expedition in 1898. His main sponsor, a newspaper publisher, wanted to make news films, but the cinematograph, the film reel and the filming skills were not sufficiently developed to capture living images from the polar region. Our record of this first attempt at making a polar film is limited to one scene from when the expedition is leaving London.The first explorer to succeed in filming in the Arctic was Anthony Fiala in 1902, and since his breakthrough the cinematograph became standard scientific equipment on all polar expeditions. The Mechanical Era in Polar Exploration came with the aeroplanes, the airships and the telegraph. Roald Amundsen played a major role here; he claimed his idea about using aeroplanes was as important to the polar exploration as Nansen´s use of skies and dogsledges in the heroic era. This article tells the story about explorers with film camera trying to reach the North Pole from Spitzbergen. Wellman, Amundsen, Byrd and Nobile are the main characters. The story of their fantastic expeditions is told by others; this is the story about their films, and how the films from the Arctic developed from just documenting landscape and animal life until they became proper documentary films. Between those types of film, we have had amateur film footage, newsreels, scientific films, travelogues and early documentary films. The article ends with describing the media event around the Italia tragedy in 1928.

 18. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang;

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 19. Opbrud i medicinen fra 1750 - 1850

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2012-01-01

  Transformation in Medicine, 1750 – 1850: Positions, Struggles, Science and Practice in the Medical Field. How was the medical field constituted and changed from the Hippocratic medicine to the modern classificatory and pathological medicine from 1750-1850? The article summarizes empirical insights...... and inertia in medical practice despite epistemological breaks in medical science. ‘Lay’ knowledge, ‘clinical’ knowledge among physiologist and ‘research’ knowledge are differently positioned, sometimes constituting and supporting each other, often opposed to each other in conflict. Positions in the field...

 20. Fra Wamberg til PET-tilsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Pernille Boye

  2013-01-01

  Denmark has never before had an explicit law regulating the activities of the Intelligence Services, and the democratic control and oversight instruments have not been reformed for decades. The different Danish governments have explained that important reports from expert Commissions have to be c...

 1. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Slot, Marie Falkesgaard; Gissel, Stig Toke;

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeges en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analyserer og vurderer hvilke handle......- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber gives praksisnære bud på, hvordan apps på forskellig vis kan indbygges i fagundervisningen....

 2. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke; Lorentzen, Rasmus Fink;

  2013-01-01

  Artiklen udpeger en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber gives praksisnære bud på, hvordan apps på...

 3. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke;

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle......- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber giver vi praksisnære bud på, hvordan apps på forskellig vis kan indbygges i fagundervisningen....

 4. Fra PC til Skærm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebbesen, Toke Riis

  2015-01-01

  Denne analyse afdækker iMac’ens designkulturelle betydning ved først at eksponere den eksisterende stereotypiske kulturelle forståelse af computer-typer. I lyset heraf vises det, hvordan Apple konsekvent har arbejdet med at fremstille iMac’en er som en helt ny computertype, først på den oprindeli...

 5. GIS i folkeskolen - fra ide til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten; Horn, Finn

  2006-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i et konkret dilemma, hvis konsekvens bliver et stort gab mellem projektansøgningens intentioner og de opnåede mål med hensyn til elevernes læring.Artiklen anlyserer dilemmaet og kommer med bud på årsager dertil....

 6. Fra partipresse over omnibuspresse til segmentpresse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ida

  2008-01-01

  Avisomlægninger, gratisaviser, internet og læserarketyper: Hvordan skal vi forstå de strukturelle ændringer, som dagspressen har gennemlevet i nyere tid? Denne artikel præsenterer et sociologisk perspektiv på nyere dansk pressehistorie inspireret af Pierre Bourdieu’s feltteori. Artiklen diskuterer...

 7. Frygten for Delaware - monsteret fra USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkmose, Hanne Søndergaard

  I EU har det ofte været fremhævet, at konkurrence mellem medlemsstaterne inden for selskabsretten er uønsket, fordi det vil medføre den såkaldte Delaware-effekt - en udvanding af lovgivningen. Det undersøges indledningvist, hvorledes konkurrencen mellem retssystemer i relation til selskabsretten ...

 8. Kort og legender fra den nye verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boisen, Jørn

  2012-01-01

  En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener.......En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener....

 9. Industriel produktudvikler fra Delft University of Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus Thorp

  1999-01-01

  Hverdagen for konstruktører og produktudviklere i dansk industri er præget af tidspres og stærkt voksende kompleksitet, havd angår nye teknologier, mange hensyn, dokumentationstvang, kvalitetsproblemer og mange nye computerværktøjer. I dette bidrag fokuseres på hvordan morgendagens produktudvikle...

 10. Fright from Chernobyl; Skremselet fra Tsjernobyl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-07-01

  Research on nuclear power be defined through catastrophes, said Norwegian experts. The worst of them throwing after 25 years still an equally long and dark shadow. 25 years since the Chernobyl accident. The article has fact boxes on the three major reactor accidents, Chernobyl with RBMK reactor; Three Mile Island with PWR and BWR reactor at Fukushima. Points out the danger by untrained personnel deal with risky situations. (AG)

 11. Genstande fra middelalder og nyere tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else; Jensen, Jørgen Steen; Madsen, Hans Jørgen;

  2014-01-01

  Finds from Aggersborg: selection of artefacts from the medieval and later periods: soap-stone plaque, window-glass and drinking-vessels, rush-holder and decorative mount, pottery, foot of copper-alloy cauldron, handles, lacing-pin, coins, scabbard-mount and mount from kidney dagger, arrow...

 12. High Voltage - fra koncert til natklub

  OpenAIRE

  Schlamovitz, Rikke; Rasmussen, Emilie Alm; Breuning, Emil; Frederiksen, Niels Mathias; Mørk, Maj Keum Ji Helweg

  2014-01-01

  Abstract This thesis examines the potential of designing an event in a specific context. The basis for this event was created in cohesion with High Voltage – a Copenhagen music venue and nightclub. The management requested a solution to the recurrent fact that most customers left the venue when the concert was finished instead of staying for the nightclub. This sprung a problem-oriented working process and in order to design our event, it seemed a necessity to examine the culture of High V...

 13. Fra information til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for for...

 14. Meckels divertikel. Fra embryologi til behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchvald, F F; Pærregaard, Anders

  2000-01-01

  Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment.......Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment....

 15. Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Hedvig

  , bliver i stand til at tiltrække bredere grupper af beboere. Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommune. Den overordne konklusion...... er, at en fysisk renovering med reelle forbedringer af bebyggelsernes oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter er helt afgørende for en imageforbedring. Men ligeså afgørende er det sideløbende og vedholdende at gennemføre kulturelle og sociale udviklingsindsatser, der sikrer beboerne et bedre liv i...

 16. Importância das espécies minerais no potássio total da fração argila de solos do Triângulo Mineiro Importance of mineral species in total potassium content of clay fraction in soils of the Triângulo Mineiro, Minas Gerais State, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. F. Melo

  2003-10-01

  Full Text Available Poucos trabalhos relacionam a reserva de K em solos desenvolvidos sob clima tropical úmido com os minerais presentes na fração argila. Com esse propósito, coletaram-se amostras de 19 solos no Triângulo Mineiro, originados de diferentes materiais de origem e estádios de desenvolvimento. Dada a significativa ocorrência, tomou-se maior número de amostras no Grupo Bauru, abrangendo todas as formações geológicas encontradas na região. Os teores totais de K foram determinados após digestão das amostras de terra fina e das frações areia, silte e argila com ácidos concentrados (HF, HNO3 e H2SO4. Para avaliar a contribuição de cada espécie mineral nos teores totais de K, amostras da fração argila saturadas por Na foram submetidas a extrações seqüenciais e seletivas de minerais, na seguinte ordem: extração de Al e óxidos de Fe de baixa cristalinidade; extração de óxidos de Fe mais cristalinos; extração de gibbsita e caulinita; extração de minerais do tipo 2:1; extração de feldspatos e minerais resistentes. A composição mineralógica da fração argila refletiu o intenso grau de intemperismo e lixiviação dos solos do Triângulo Mineiro, com baixos teores de minerais de baixa cristalinidade, predomínio de caulinita e presença de outros minerais secundários resistentes. Mesmo com essa mineralogia, a fração argila apresentou o maior teor de K total, principalmente para os solos mais intemperizados. Considerando a abundância de caulinita na fração argila, este mineral foi uma importante fonte de formas não-trocáveis do nutriente. Por outro lado, a contribuição dos óxidos de Fe e de Al de baixa cristalinidade e dos óxidos de Fe mais cristalinos nos teores totais de K da fração argila foi inexpressiva. Em geral, os minerais primários facilmente intemperizáveis (mica e feldspato contribuíram em grande proporção para o K total da fração argila, principalmente para os solos mais jovens desenvolvidos de

 17. Utilização da fração semipurificada da proteinase do Trypanosoma cruzi no imunodiagnóstico da doença de Chagas The use of a semipurified fraction of Trypanosoma cruzi proteinase in immunodiagnosis of Chagas' disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajax Mercês Atta

  1984-12-01

  Full Text Available Foram sensibilizadas hemácias humanas 0 Rh negativo com a fração semipurificada (Fp da proteinase do Trypanosoma cruzi, e testadas quanto a antigenicidade com soros de pacientes portadores de tripanossomíase americana crônica e de outras doenças parasitárias não relacionadas. Reações de hemaglutinação positivas foram observadas com os soros de pacientes chagásicos e com alguns soros de indivíduos portadores de leishmaniose cutaneo-mucosa. Não foram observadas reações cruzadas com os soros de pacientes portadores de leishmaniose visceral, malária, toxoplasmose, sífilis, esquistossomose e mononucleose. Os resultados obtidos são favoráveis ao emprego desta fração antigênica em testes de imunodiagnóstico da tripanossomíase americana.Group 0 Rh negative human erytrocytes were coated with the semipurified fraction of T. cruzi proteinase and tested with sera both from patients with chagas' disease and from others with unrelated parasitic diseases. Positive haemagglutination reactions were only observed with the sera from the former and with that from two patients with mucocutaneous leishmaniasis. No crossed reactions were observed with visceral leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis syphilis, schistosomiasis or mononucleosis sera. Results suggest that this purified fraction can be used in immunodiagnosis of American Trypanosomiasis.

 18. Análise morfométrica das células de cloro de Poecilia vivípara expostas a frações da folha e da casca do caule de Caryocar brasiliensis - DOI: 10.4025/actascibiolsci.v25i1.2107 Morphometric analysis of Poecilia vivipara chloride cells exposed to fractions of Caryocar brasiliensis leaf and bark - DOI: 10.4025/actascibiolsci.v25i1.2107

  OpenAIRE

  Simone Maria Teixeira de Saboia Morais; José Oscar Rodrigues Morais; Suzana Costa Santos; Valdirene do Nascimento; Luciana Damacena Silva

  2003-01-01

  Frações da folha e casca de pequi (Caryocar brasiliensis), testadas como moluscicidas, combateram o hospedeiro intermedário da esquistossomose. O nicho ecológico desse molusco está associado a mananciais de água. Além disso foi verificada a ação fungiotóxica da fração acetato de etila (folha), que apresentou elevada atividade frente ao fungo Paracoccidioides brasiliensis. Utilizou-se o epitélio branquial de Poecilia vivípara (Cyprinodontiformes, Poeciliidae), para testar a toxicidade dessas f...

 19. Estudo in vitro da atividade do extrato etanólico de sementes de bacupari (Rheedia gardneriana Planch. & Triana e das frações no crescimento de Streptococcus mutans In vitro study of the activity of ethanol extract from "bacupari" (Rheedia gardneriana Planch. & Triana seeds and its fractions on Streptococcus mutans growth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.S Samarão

  2010-06-01

  Full Text Available Streptococcus mutans, principal microrganismo da cavidade oral, desempenha papel preponderante na formação de placas dentárias, sendo considerado o agente etiológico primário da cárie. Rheedia gardneriana, conhecida popularmente como bacupari, é uma planta utilizada com fins medicinais para o tratamento de diversas patologias, e por apresentar atividade antimicrobiana de compostos das folhas contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de extrato de semente de R. gardneriana sobre a cepa S. mutans UA159. Os testes foram conduzidos com o extrato etanólico bruto e as frações obtidas com os solventes diclorometano, etanol-água, metanol e hexano, em ensaios de inibição in vitro. O extrato bruto (100% apresentou halos de inibição com diâmetro similar ao obtido com solução de digluconato de clorexidina 0,12%, usada como controle. Os ensaios com a fração diclorometano exibiram atividade inibitória 35% menor comparado com o controle, enquanto nenhum efeito antimicrobiano foi observado com a fração etanol-água. Contrariamente, os resultados obtidos com as frações hexânica e metanólica demonstraram claramente a atividade antimicrobiana por inibição do crescimento bacteriano. Na fração metanólica a formação de halos de inibição foi similar ao do controle. Estes dados apresentam atividade antimicrobiana de R. gardneriana contra S. mutans.Streptococcus mutans, which is the main microorganism of the oral cavity, plays a preponderant role in dental plaque formation and is considered the primary etiologic agent regarding caries. Commonly known as "bacupari", Rheedia gardneriana is a plant used for medicinal purposes in the treatment of several pathologies; besides, its leaves have compounds that present antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The aim of this work was to evaluate the effect of R. gardneriana seed extract on S. mutans

 20. Composição e propriedades físico-químicas de duas frações do soro de sangue bovino Composition and physicochemical properties of two protein fractions of bovine blood serum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Silvia Prata

  2008-12-01

  Full Text Available O sangue animal de abatedouros representa uma fonte importante de ingrediente alimentício subutilizado. A produção de sangue bovino no Brasil foi aproximadamente 3,6 x 10(6 tons em 2005. Além do desperdício de uma proteína de boa qualidade, a subutilização deste subproduto da indústria animal é uma fonte importante de poluição dos recursos hídricos e do solo. A concentração de proteína albumina (BSA e globulina (BSG bovinas secas em spray ou liofilizadas foi, aproximadamente, 85,0%. O score de aminoácidos (EAAS foi 72,7%, para BSA liofilizada, e 89,3%, para BSG. As propriedades emulsificantes e espumantes de ambas as frações protéicas foram altas, principalmente a pH 5,5. A capacidade emulsificante e espumante foi maior para BSA, no entanto, tanto a estabilidade da emulsão quanto a da espuma formada foram melhores para a BSG. A adição de NaCl apresentou uma tendência de reduzir as duas propriedades surfactantes, independentemente do pH. Considerando a solubilidade, a estabilidade ao calor, propriedades emulsificante e espumante, tanto a BSA quanto a BSG deveriam ser consideradas bons ingredientes funcionais para a manufatura de produtos alimentícios. O estudo não apenas confirmou dados já reportados na literatura, como também explorou novas propriedades, o que amplifica o potencial de aplicações do soro de sangue bovino.Animal blood from slaughterhouses represent an important source of food ingredients which have been so far underutilized. Bovine blood production in Brazil was about 3.6 x 10(6 in the year 2005. Besides wasting a good food quality protein, underutilization of this byproduct from the animal industry is an important cause of soil and water resources pollution. Protein concentration of both freeze-dried and spray-dried bovine albumin (BSA and globulin (BSG was around 85.0%. Essential Amino Acid Scoring (EAAS was 72.7% for freeze-dried BSA and 89.3% for BSG. Emulsifying and foaming properties of both

 1. Efeito do dessecante paraquat na qualidade da fração lipídica da soja Effects of paraquat on the quality of lipidic fraction of soybean

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Gomes

  2003-02-01

  Full Text Available Para se determinar a qualidade da fração lipídica de grãos de soja submetidas à aplicação do dessecante bipiridílio (paraquat, foram estudados a composição química e os índices químicos de 3 (três amostras de óleo bruto e 1 (uma amostra de óleo refinado. Os óleos analisados no presente trabalho foram provenientes da região de Itumbiara - GO, extraídos de grãos de soja submetidos ou não à aplicação de paraquat. Utilizaram-se também amostras de óleo bruto extraídas por solvente, em laboratório, provenientes de grãos de soja sujeitos ou não à aplicação de dessecante. Nenhum resíduo do dessecante foi detectado, sensibilidade de 0,01 µg/g. O perfil de ácidos graxos, medido pelos teores dos ácidos palmítico, esteárico, oléico, linoléico e linolênico, encontrara-se dentro das faixas convencionais do óleo de soja de 9 a 4,5, 2,5 a 5,0, 18 a 34, 45 a 60 e 3,5 a 8,0%, respectivamente. No entanto, os índices de saponificação (de 161 a 171 ficaram abaixo dos valores estabelecidos pela legislação brasileira (189 a 198. Já os ácidos graxos livres, matéria insaponificável dos óleos brutos, e o índice de iodo do óleo refinado estão dentro desses padrões, máximos de 2,0%, 1,5% e 120 a 143, respectivamente. Os teores de ferro e de cadmio de 1,45 e 0,39 µg/g, respectivamente, de óleo refinado, atendem à legislação. Não se detectou chumbo, à sensibilidade de 0,01 µg/g. Esses metais foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica.In order to determine the quality of lipidic fraction of soybean seeds from plants submitted to paraquat application, the composition and chemical indices of three crude extracts and one refined oil were studied. All samples were from Itumbiara-GO , Brazil. No residues of bipiridyls were detected, sensitivity less than 0.01µg/g. Fat acids profile, measured through palmitic, estearic, oleic, linoleic and linolenic acids were as espected for soybean oils

 2. Phytochemical investigation of dichloromethanic fraction on Ocimum gratissimum L. extract/ Estudo químico da fração diclorometânica do extrato de Ocimum gratissimum L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Roberto Pinto de Souza

  2005-06-01

  Full Text Available Previous studies showed that ethanolic extract of Ocimum gratissimum inhibited growth of Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger and Alternaria sp, isolated from tomato and carrot. The aim of this study was to identify the chemical constituents of Ocimum gratissim. Aerial parts of the plant were treated with hexane-dichloromethane-ethanol mixture (1:3:1 at room temperature. The obtained extract was chromatographed on silica gel column eluted with hexane, dichloromethane and ethanol. Fractions eluted with dichloromethane were rechromatographed on a column of silica gel to yield alyphatic hydrocarbon mixture (C31, C33, C34 e C35, eugenol, caryophyllene oxide and a mixture of stigmasterol and sitosterol. The structures of the compounds were deduced by spectral data analysis and by comparison with literature values. Recent studies showed that eugenol is probably one of the responsibles for antifungal activity of O. gratissimum.Ensaios anteriores de atividade antifúngica do extrato etanólico de Ocimum gratissimum, utilizando a técnica de difusão em meio sólido, evidenciaram a inibição do crescimento de Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger e de duas espécies de Alternaria sp isoladas de tomate e de cenoura. O objetivo deste trabalho foi identificar os possíveis constituintes químicos responsáveis pela atividade antifúngica da planta, por meio de estudo químico do extrato hexano-diclorometano-etanol (1:3:1 das partes aéreas de O. gratissimum. O extrato foi cromatografado em coluna de sílica gel, eluída com hexano, diclorometano e etanol. A purificação em coluna cromatográfica de sílica gel das frações eluídas com diclorometano (5,9g resultou na obtenção de quatro constituintes: uma mistura de hidrocarbonetos saturados de cadeia longa (C31, C33, C34 e C35, eugenol, óxido de cariofileno e uma mistura de estigmasterolsitosterol. Os constituintes foram identificados através das an

 3. Crescimento inicial, níveis críticos de fósforo e frações fosfatadas em espécies florestais Initial growing, phosphorus critical levels and phosphate fractions in forest species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUIZ ARNALDO FERNANDES

  2000-06-01

  Full Text Available Foi conduzido um experimento em casa de vegetação, com o objetivo de avaliar o crescimento de plântulas, os níveis críticos de P e algumas frações fosfatadas, em três espécies florestais submetidas a quatro doses de P. Mudas de aroeirinha (Schinus terenbinthifolius Raddi, paineira (Chorisia speciosa St. Hill. e jambolão (Syzygium jambolanum Lam. foram cultivadas em um Latossolo Variação Una, onde foram aplicados 0, 150, 300 e 600 mg dm-3 de P. Aos 180 dias após a germinação, as plantas foram colhidas e submetidas às análises químicas. Sob todas as doses de P, a paineira produziu maior biomassa da parte aérea e das raízes em comparação à aroeirinha e jambolão, além de apresentar maiores teores de P orgânico (Po e maior participação relativa do P orgânico (Po em relação ao P total solúvel em ácido em todos os níveis de fertilização fosfatada. O melhor crescimento da paineira foi atribuído a uma maior eficiência nos ajustes metabólicos desta espécie em relação à nutrição fosfatada, o que indica que esta espécie pode ser plantada em solos com diferentes níveis de P.An experiment under greenhouse conditions was carried out at Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais State, Brazil, to evaluate the growth of seedlings, phosphorus critical levels and phosphate fractions, in forest species growing under four phosphorus levels. Seedlings of Schinus terenbinthifolius Raddi (aroeirinha, Chorisia speciosa St. Hill. (paineira and Syzygium jambolanum Lam. (jambolão were cultivated on an Oxisol fertilized with 0, 150, 300 and 600 mg dm-3 of P. The seedlings were harvested 180 days after germination and analysed for P forms. In all levels of phosphorus addition, the paineira produced higher aerial and root biomass than aroeirinha and jambolão, and presented higher contents of organic phosphorus and higher relative participation of organic phosphorus in the total acid soluble phosphorus under all phosphorus

 4. Caracterização das frações que constituem as proteínas e os carboidratos, e respectivas taxas de digestão, do feno de capim-tifton 85 de diferentes idades de rebrota Characterization of the protein and the carbohydrate fractions, and the respective degradation rates of tifton 85 bermudagrass hay at different regrowth ages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Guimarães Ribeiro

  2001-04-01

  Full Text Available Avaliaram-se a composição bromatológica, as frações da proteína bruta (A, B1, B2, B3 e C e dos carboidratos totais (A, B1, B2 e C e as respectivas taxas de digestão das frações B1, B2 e B3 de proteínas e das frações A + B1 e B2 de carboidratos e do feno de capim-tifton 85, obtido de plantas colhidas com 28, 35, 42 e 56 dias de rebrota, adubadas com 75 kg/ha/corte de N. Os teores protéicos dos fenos com idades de rebrota de 28 a 56 dias variaram de 17,58 a 12,58%. Os valores das frações protéicas A, B1, B2, B3 e C apresentaram-se, respectivamente, entre 22,10 e 35,53%; 0,24 e 4,55%; 30,37 e 31,34%; 26,55 e 36,62%; e 5,75 e 6,76%, como proporções da proteína bruta total, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. As taxas de digestão das frações protéicas B1, B2 e B3 encontraram-se entre 0,319 e 1,324; 0,0724 e 0,0936; e 0,0077 e 0,012 h -1, respectivamente, nos fenos com idades de rebrota entre 28 e 56 dias. Os teores de carboidratos totais variaram de 72,98 a 78,77%, em fenos com 28 a 56 dias de rebrota. Os valores das frações A, B1, B2 e C de carboidratos apresentaram-se entre 2,73 e 5,44%; 1,91 e 2,35%; 77,49 e 80,59%; e 13,59 e 17,87%, respectivamente, como proporções dos carboidratos totais, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota. As taxas de digestão das frações de carboidratos A + B1 e B2 encontraram-se entre 0,181 e 0,20 e 0,04 e 0,0466 h -1, respectivamente, em fenos com idades entre 28 e 56 dias de rebrota.The chemical composition, crude protein fractions (A, B1, B2, B3 and C and total carbohydrate fractions (A, B1, B2 and C, and respective degradation rate of B1, B2 and B3 protein fractions and A + B1 and B2 carbohydrate fractions of Tifton 85 bermudagrass hay from plants harvested with 28, 35, 42 and 56 days of regrowth, fertilized with 75 kg/ha/cut of N, were evaluated. The protein content of hays from 28 to 56 days of regrowth ranged from 17.58 to 12.58%. The values of A, B1, B2, B3

 5. Efectos citotoxicos in vitro de extractos y fracciones de Espeletia killipii Cuatr. frente a lineas celulares tumorales humanos Efeitos citotóxicos in vitro de extratos e frações de Espeletia killipii Cuatr. frente a linhas celulares tumorais humanas In vitro cytotoxic effects of extract and fractions of Espeletia killipii Cuatr. against human tumor cell lines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alba N. Téllez Alfonso

  2006-03-01

  Full Text Available O extrato etanólico e as frações de Espeletia killipii (espécie endêmica da vegetação dos páramos do altiplano Cundiboyacense; mostraram atividade citotóxica significativa in vitro nas linhagens celulares tumorais humanas de câncer de mama MCF-7, CSC-1170, CSC-1595, CSC-3322, CSC-3325 e na linhagem Hep-2 de laringe. A fração CH2Cl2 e suas sub-frações foram ativas contra as linhagens celulares cancerígenas de mama na concentração de 50 µg/mL, obtendo-se percentagens de viabilidade entre 13 e 20%. O principio ativo ainda não identificado foi obtido por ensaios bioguiados sucessivos e apresentou valores de Concentração Citotóxica media (CC50 menores que 1 µg/mL para as linhagens celulares colombianas CSC-1170, CSC-1595, CSC-3322 e CSC-3325; CC50 = 1 µg/mL contra MDA MB 435 e NCl-H23; contra MCF-7 uma CC50 = 2 µg/mL e uma CC50 superior a 16 µg/mL contra PC-3 e U-251.It was found that the ethanol extracts and fractions of Espeletia killipii (an endemic species of the páramo vegetation of the Cundiboyacense plateau exhibited cytotoxic activity against several human tumor cell lines. Thus, the extracts and fractions exhibited significant cytotoxic activity against both the human tumor cell lines of breast cancer MCF-7, CSC-1170, CSC-1595, CSC-3322, CSC-3325 and the Hep-2 cell lines of laryns. The CH2Cl2 fraction and its sub-fractions were active against the breast lines at concentration of 50 µg/mL, with a viability percentage between 13 and 20%. The active principle, not identified yet, was obtained by successive bio-directed assays. It showed activity against the Colombian cell lines CSC-1170, CSC-1595, CSC-3322 and CSC-3325 at a half Cytotoxic Concentration (CC50 less than 1 µg/mL, against MDA MB-435 and NCI-H23 at CC50= 1 µg/mL against MCF-7 at CC50= 2 µg/mL, and against PC-3 and U-251 at CC50 greater than 16 µg/mL.

 6. Atividade antileishmania do extrato hidroalcoólico e de frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq. C. DC. var. pallescens (C. DC. Yunck Antileishmanial activity of hydroalcoholic extract and fractions obtained from leaves of Piper regnellii (Miq. C. DC. var. pallescens (C. DC.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celso V. Nakamura

  2006-03-01

  Full Text Available A atividade biológica do extrato bruto e as várias frações obtidas de folhas de Piper regnellii (Miq. C. DC. var. pallescens (C. DC. Yunck foi avaliada em Leishmania amazonensis. Este estudo incluiu o processo de extração e o fracionamento biomonitorado pelo método de cromatografia de adsorção. Um aumento progressivo no efeito antileishmania foi observado durante o processo de purificação. O extrato hidroalcoólico solúvel em água (EBA apresentou concentração inibitória 50% (IC50 igual a 167 µg/mL enquanto o extrato hidroalcoólico solúvel em acetato de etila (EBAcOEt mostrou um IC50 de 30 mg/mL sobre o crescimento de formas promastigotas após 48 h de cultivo. A fração hexano (FHex apresentou uma atividade antileishmania maior que o EBAcOEt com IC50 de 21,5 µg/mL. Análises de citotoxicidade indicaram que as concentrações tóxicas do EBA, EBAcOEt e das frações foram maiores para macrófagos J774G8 do que para os protozoários.Biological activity of the crude extract and several fractions obtained from Piper regnellii var. pallescens was assessed on Leishmania amazonensis. This study included the extraction process and bioassay-guided fractionation by the adsorption chromatography method. A progressive increase in the antileishmanial effect was observed in the course of the purification process. The hydroalcoholic extract water soluble (EBA had a 50% inhibitory concentration (IC50 at 167 µg/mL whereas the hydroalcoholic extract acetate soluble (EBAcOEt showed an IC50 of 30 µg/mL against the growth of promastigote forms after 48 h of culturing. The hexan fraction (FHex showed an antileishmanial activity greater than EBAcOEt with IC50 at 21.5 µg/mL. Analysis of cytotoxicity indicated that the toxic concentrations of the EBA, EBAcOEt, and fractions were higher for J774G8 macrophages than for the protozoans.

 7. Avaliação dos efeitos depressores centrais do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum Pax. e de suas frações em camundongos albinos Evaluation of the central depressor effects of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum Pax. and its fractions in Swiss mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Borges de Oliveira

  2008-09-01

  Full Text Available O Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea é uma planta nativa da África tropical conhecida como "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", dentre outros. A planta é utilizada pela população brasileira como detentora de propriedades antiinflamatória, analgésica, dentre outras. Foram avaliados os efeitos depressores sobre o sistema nervoso central (SNC do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum (EES e de suas frações - hexânica (FH, clorofórmica (FC e metanol/água (FM. Vários testes foram utilizados em camundongos machos albinos (Mus musculus, dentre eles, o sono induzido por barbitúrico, campo aberto e o teste do rota-rod. O EES foi testado nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, enquanto que a FH foi testada na dose de 10 mg/kg, a FC na dose de 20 mg/kg e a FM na dose de 25 mg/kg. O EES e as frações FH e FC, mas não a FM, apresentaram um possível efeito depressor sobre o SNC, visto que foram capazes de aumentar o tempo parado e diminuir o número de bolos fecais no campo aberto, além de potencializarem o sono induzido por barbitúrico. No teste do rota-rod, observou-se que o EES e as frações não foram capazes de causar incoordenação motora ou relaxamento muscular. Assim, conclui-se que o extrato etanólico e as frações FH e FC do Syandenium umbellatum Pax. possuem possível efeito depressor sobre o SNC.Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea is a native plant from tropical Africa known as "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", among others. The plant is used by Brazilian folks for having anti-inflammatory and analgesic properties, among others. It was evaluated the depressor effects over the central nervous system (CNS of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum (EES and its fractions - hexane (HF, chloroformic (CF and methanol/water fractions(MF. Several tests were used in Swiss mice (Mus musculus, among them, barbiturate-induced sleep, open field and rota-rod test. The

 8. Identificação dos constituintes químicos da fração volátil da Calendula officinalis produzida no Paraná Chemical compounds of the Calendula officinalis volatile fraction produced in the Paraná State, Brazil

  OpenAIRE

  Zilda Cristiani Gazim; Gilberto Alves Ferreira; Claudia Moraes Rezende; Celso Vataru Nakamura; Benedito Prado Dias Filho; Diógenes Aparicio Garcia Cortez

  2007-01-01

  A Calendula officinalis L., pertence à família Asteraceae, é originária da Europa e está aclimatada na região Sul do Brasil, onde vem crescendo o seu cultivo comercial para fins farmacêuticos e cosméticos. Suas inúmeras propriedades terapêuticas entre as quais antiinflamatória, cicatrizante e anti-séptica, justificam a grande procura desta planta pela população. O presente trabalho compara a composição química da fração volátil da cultura de calêndula aclimatada na região Noroeste do Paraná, ...

 9. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e com disfunção sistólica na comunidade Heart failure with preserved ejection fraction and systolic dysfunction in the community

  OpenAIRE

  Marco Aurélio Esposito Moutinho; Flávio Augusto Colucci; Veronica Alcoforado; Leandro Reis Tavares; Mauricio Bastos Freitas Rachid; Maria Luisa Garcia Rosa; Mário Luiz Ribeiro; Rosemery Abdalah; Juliana Lago Garcia; Evandro Tinoco Mesquita

  2008-01-01

  FUNDAMENTO: Em países desenvolvidos, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) é o modelo mais prevalente que a insuficiência cardíaca com disfunção sistólica (ICDS) na comunidade. No entanto, não está plenamente estabelecido se tal fato também é observado na nossa comunidade. OBJETIVO: Determinar o tipo mais prevalente de insuficiência cardíaca (ICFEP ou ICDS) e se a prevalência de ICFEP é elevada na comunidade. MÉTODOS: Estudo transversal de pacientes atendidos na com...

 10. Redistribuição entre frações e teores disponíveis de zinco em solos incubados com lodo de esgoto Zinc redistribution among soil fractions and concentration of available Zn in sewage sludge-treated soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josângela do Carmo Trezena de Araújo

  2005-07-01

  Full Text Available A utilização agrícola de lodo de esgoto é uma da melhores opções para a disposição final deste resíduo. Contudo, em virtude da presença de metais pesados no lodo, torna-se importante a determinação da disponibilidade e das formas nas quais estes metais se encontram em solos tratados com esse resíduo. Este trabalho objetivou estudar a redistribuição entre frações e os teores disponíveis de Zn em solos incubados com lodo de esgoto. Foram utilizadas amostras de dois solos com diferentes características químicas e físicas às quais foram adicionadas cinco doses de lodo de esgoto (equivalentes a 0; 40,5; 81; 162 e 243 Mg ha-1. Nos períodos de incubação de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias, foram coletadas amostras para determinação do Zn disponível, extraído por DTPA, e da sua distribuição entre frações do solo. Os resultados mostraram que a adição de doses crescentes de lodo de esgoto aumentaram os teores de Zn nos solos extraídos por DTPA; entretanto, de maneira geral, estes teores não aumentaram com o decorrer do tempo de incubação. Houve diminuição da mobilidade de Zn nos solos incubados com lodo, com transferência do elemento ligado à fração matéria orgânica, em sua maior parte, para a fração residual. Para as condições estudadas, a máxima dose de Zn a ser fornecida por aplicação de lodo de esgoto pela legislação americana não promoveu teores fitotóxicos de Zn no solo.One of the best options for final disposal of sewage sludge is its use for agricultural purposes. Excessive heavy metal concentrations in sludge, however, pose a risk to the environment. It is therefore important to determine not only the availability, but also the distribution of such metals in different soil fractions as a result of sludge application. Our study aimed at evaluating both the redistribution of Zn among soil fractions and the Zn-DTPA available concentration in sludge-incubated soils. Samples of two contrasting

 11. Colheita de medula óssea em cães: modelo para obtenção da fração total de células mononucleares Bone marrow harvest in dogs: model for acquisition of the total fraction of mononuclears cells

  OpenAIRE

  Débora Cristina Olsson; Ney Luis Pippi; Danieli Brolo Martins; Guilherme Kanciukaitis Tognoli; Eduardo de Bastos Santos Júnior; Daniel Curvello Muller; Sonia Terezinha dos Anjos Lopes; Francieli Marconato; Priscilla Domingues Mörchbächer; Luciele Varaschini Teixeira

  2009-01-01

  No presente trabalho foi elaborada uma técnica para protocolo de colheita de medula óssea (MO) (10ml. kg-1), do osso femoral, para isolamento, quantificação e viabilidade da fração total de células mononucleares (CM). Para tanto, 40 cães machos ou fêmeas, sem raça definida, com idade aproximada de dois anos, pesando em torno de 10kg, foram submetidos a procedimento asséptico em ambiente cirúrgico para colheita de MO. Para a obtenção de uma quantidade suficiente de CM, durante o procedimento f...

 12. Frações de fósforo no solo após sucessivas aplicações de dejetos de suínos em plantio direto Phosphorus fractions in soil after sucessive pig slurry applications in no-tillage system

  OpenAIRE

  Carlos Alberto Ceretta; Felipe Lorensini; Gustavo Brunetto; Eduardo Girotto; Luciano Colpo Gatiboni; Cledimar Rogério Lourenzi; Tadeu Luis Tiecher; Lessandro De Conti; Gustavo Trentin; Alcione Miotto

  2010-01-01

  O objetivo deste trabalho foi quantificar as frações de acumulação de fósforo em solo submetido a sucessivas aplicações de dejetos líquidos de suínos (DLS) em sistema de plantio direto. Em Santa Maria, RS, doses de 0, 20, 40 e 80 m³ ha-1 de DLS foram distribuídas a lanço por sete anos agrícolas, antes do plantio de cada cultivo de inverno ou verão, em Argissolo Vermelho arenoso, totalizando 0, 584, 1.168 e 2.336 kg ha-1 de P aplicado via dejetos. O solo foi coletado nas camadas 0-2, 4-6, 8-10...

 13. Soil organic matter in the granulometric fractions of an oxissol under different uses and management systems/ Matéria orgânica nas frações granulométricas de um latossolo vermelho distroférrico sob diferentes sistemas de uso e manejo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Christine Larré-Larrouy

  2005-05-01

  comparação ao sistema sem vegetação intercalar e ao solo sob culturas anuais. Nos sistemas de uso e manejo avaliados, as maiores proporções dos estoques de C e N do solo encontraram-se associadas à fração argila (0-2 mm, com 35 a 51 % do total, e à fração silte (2-20mm, com 13 a 30 %. O estoque de carbono (em Mg C ha-1 na profundidade 0-10 cm foi reduzido em 33 %, com culturas anuais, e em 19 %, no pomar capinado, em relação à floresta nativa; e foi ligeiramente aumentado nas condições de pomar com cobertura vegetal. As maiores perdas de C e N ocorreram nas frações areia grossa + resíduos vegetais (50 - 2.000mm e areia fina (50 - 200mm. No pomar com leguminosa, quando comparado com culturas anuais, a recuperação da matéria orgânica foi maior na fração areia muito fina (20-50mm.

 14. Frações de carbono e nitrogênio em função da textura, do relevo e do uso do solo na microbacia do agreste em Vaca Brava (PB Carbon and nitrogen fractions as affected by texture, relief and land use in the Vaca Brava watershed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2005-12-01

  Full Text Available A produtividade em sistemas agrícolas de subsistência ou de baixos insumos depende do fornecimento de nutrientes oriundos da mineralização da matéria orgânica do solo (MOS. Portanto, a quantidade e a qualidade da MOS são duas variáveis fundamentais relacionadas com a sustentabilidade da produção agropecuária de subsistência. O objetivo do presente trabalho foi analisar as inter-relações de usos do solo, as posições no relevo e suas texturas com os teores totais de C (Ct e N (Nt, a fração de C oxidável por KMnO4 16,5 mol L-1 (Cox e a fração de N aminoaçúcar (N amino. Esses atributos foram quantificados em 260 amostras simples de solo (0-20 cm retiradas da microbacia Vaca Brava (PB, em áreas de uso agropecuário, num sistema de amostragem com arranjo fatorial de estratos. Os teores de Ct, Nt e N amino decresceram na seqüência: pastagem > capineira > roçado. Em relação ao relevo, tanto os teores de Ct e Nt quanto suas frações apresentaram os maiores teores nas áreas de várzea, siltosas e os menores nas áreas de rampa pedimentada, mais arenosas. A redistribuição de sedimentos nas vertentes foi ocasionada por processos erosivos da camada superficial das encostas, nas quais predominam texturas finas. Em relação às classes texturais, os teores de MOS e de suas frações foram maiores (p Productivity in subsistence or low-input agriculture depends on the release of nutrients through mineralization of soil organic matter (SOM. For this reason, SOM quantity and quality are two important variables related to the sustainability of subsistence family farming. The objective of this work was to study the interrelationships among soil use, texture and relief, at basin scale, on the concentration of total soil C (Ct and N (Nt, the oxidizable C fraction with 16.5 mol L-1 KMnO4 (Cox and the amino-sugars fraction of N (Namino. These properties were quantified in 260 single soil samples (0-20 cm layer from the Vaca Brava basin

 15. Propriedades funcionais (tecnológicas) da parede celular de leveduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Functional (technological) properties of yeast cellular wall of alcoholic fermentation and its glycan, mannan, and glycoprotein fractions

  OpenAIRE

  Saula Goulart Chaud; Valdemiro Carlos Sgarbieri

  2006-01-01

  Foram objetivos do presente trabalho o fracionamento, a caracterização química e o estudo das propriedades funcionais (tecnológicas) da fração parede celular (PC) de leveduras da fermentação alcóolica e das subfrações glicana, manana e glicoproteína. O fracionamento foi realizado por processos físico-químicos de extração, centrifugação e secagem em spray dryer, a caracterização química pela determinação da composição centesimal e as propriedades funcionais pelo uso de técnicas apropriadas. Os...

 16. Redistribuição entre frações e teores disponíveis de zinco em solos incubados com lodo de esgoto Zinc redistribution among soil fractions and concentration of available Zn in sewage sludge-treated soils

  OpenAIRE

  Josângela do Carmo Trezena de Araújo; Clístenes Williams Araújo do Nascimento

  2005-01-01

  A utilização agrícola de lodo de esgoto é uma da melhores opções para a disposição final deste resíduo. Contudo, em virtude da presença de metais pesados no lodo, torna-se importante a determinação da disponibilidade e das formas nas quais estes metais se encontram em solos tratados com esse resíduo. Este trabalho objetivou estudar a redistribuição entre frações e os teores disponíveis de Zn em solos incubados com lodo de esgoto. Foram utilizadas amostras de dois solos com diferentes caracter...

 17. Hidrólise enzimática de fibras de cotilédones de soja e caracterização das frações sólidas e solúveis Enzymatic hydrolyses of fibers from soy cotyledons and characterization of solid and soluble fractions

  OpenAIRE

  Neusa Fátima Seibel; Adelaide Del Pino Beléia

  2009-01-01

  O objetivo deste trabalho foi determinar as melhores condições de hidrólise enzimática de fibras alimentares de cotilédones de soja, original (FAO) e micronizada (FAM), e caracterizar os hidrolisados sólidos e solúveis. As amostras foram hidrolisadas com carboidrase (200 µL g-1, durante 12 horas, a 30ºC) ou com protease (150 µL g-1, durante 5 horas, a 55ºC). A fração sólida das amostras tratadas com carboidrase teve redução de 73% dos carboidratos e de 50% dos ácidos urônicos iniciais; houve ...

 18. Caracterização da fração protéica da cianobactéria Aphanothece Microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz Protein characterisation of the Aphanothece Microscopica Nägeli cyanobacterium cultivated in parboiled rice effluent

  OpenAIRE

  Eduardo Jacob-Lopes; Leila Queiroz Zepka; Maria Isabel Queiroz; Flavia Maria Netto

  2006-01-01

  O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fração protéica da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz quando submetida a diferentes condições de secagem. A produção da biomassa foi realizada a partir da água residuária do processo de parboilização do arroz em bioreatores de coluna de bolhas. A biomassa foi separada do efluente por centrifugação e desidratada em secador descontínuo de bandejas nas condições de 40, 50 e 60ºC e espessuras ...

 19. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Sociohistoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933 et de l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1909-1919.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magali Della Sudda

  2010-01-01

  Full Text Available Cette recherche historique qui croise les apports des études de genre, de la science politique et de la sociologie religieuse met en lumière la façon singulière dont les militantes d’action féminine catholique sont venues à la politique en France et en Italie durant les premières décennies du XXe siècle. Deux associations catholiques féminines de masse ont fait l’objet de cette analyse comparée : la Ligue patriotique des Françaises active de 1902 à 1933 et l’Unione fra le donne cattoliche d’I...

 20. Chemical composition of the fractions of leaf oil of Alpinia zerumbet (Pers. B.L. Burtt & R.M. Sm. and antimicrobial activity Composição química de frações do óleo essencial de folhas de Alpinia zerumbet (Pers. B.L. Burtt & R.M. Sm. e atividade antimicrobiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristiane P. Victório

  2009-09-01

  Full Text Available Leaf oil prepared by hydrodistillation of Alpinia zerumbet Pers. B.L. Burtt & R.M. Sm. was analyzed by GC/FID and GC/MS to determine the major compounds and it was also evaluated for antimicrobial activity. The oil presented a high content of oxygenated monoterpenes (52.5%, terpinen-4-ol, 1,8 cineole and γ-terpinene as the major constituents. The antimicrobial activity of leaf oil was tested by drop diffusion and bioauthography methods. Through drop test, all bacteria and fungi tested were inhibited by leaf oil. Preparative TLC (thin-layer chromatography plates were developed using the mobile phase hexane: ethyl acetate (70:20, v/v and fractions of the leaf oil were separated in three zones, scraped, extracted from silica and identified by GC/MS. The bioauthography method permitted to verify pronounced inhibition of Cryptococcus neoformans by fractions F2 and F3, both rich in oxygenated monoterpenes. The fraction F2 comprised 1,8 cineole (9.6%, linalool (3.7% and caryophyllene oxide (5.4%, while fraction F3 showed mainly terpinen-4-ol (43.6% and an amount of 32.7% oxygenated sesquiterpenes. The obtained data may be used to suggest the constituents of A. zerumbet leaf oil involved in antimicrobial activity.O óleo essencial de folhas de Alpinia zerumbet (Pers. B.L. Burtt & R.M. Sm., extraído por hidrodestilação, foi analisado por CG/DIC e CG/EM a fim de se determinar sua composição e atividade antimicrobiana. O óleo apresentou um elevado teor de monoterpenos oxigenados (52,5%: terpinen-4-ol, 1,8-cineol e γ-terpineno como principais constituintes. A atividade antimicrobiana do óleo foi analisada pelos testes de difusão em agar e ensaios de bioautografia. Através do teste de difusão em agar, todas as bactérias e fungos testados foram inibidos pelo óleo essencial. Placas preparativas de CCD (cromatografia em camada fina foram eluídas em hexano: acetato de etila (70:20, v/v, e o óleo foi separado em três frações que foram raspadas

 1. Variação da concentração de imunoglobulinas G e M, de proteína total e suas frações eletroforéticas e da atividade da gamaglutamiltransferase no soro sangüíneo de vacas holandesas, antes e após o parto

  OpenAIRE

  Feitosa F.L.F.; Birgel E.H.

  2000-01-01

  Com o objetivo de determinar a dinâmica do proteinograma sangüíneo e da atividade enzimática da gamaglutamiltransferase sérica de vacas antes e após o parto, foram utilizadas 26 vacas do período pré-parto até 180 dias após o parto, todas da raça Holandesa. Os resultados permitiram concluir que as vacas, no momento do parto, apresentam menores concentrações séricas de proteína total, das frações albumina e betaglobulina, bem como de imunoglobulinas G e M, do que nos períodos ante e pós-parto, ...

 2. Cheese yield, casein fractions and major components of milk of Saanen and Anglo-Nubian dairy goats Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  OpenAIRE

  J.P. Damián; I. Sacchi; S. Reginensi; Lima, D.; Bermúdez, J.

  2008-01-01

  Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%), proteína total (3,48 vs 2,84%), caseína total (2,82 vs 2,23%), e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l) que o leite das cab...

 3. Frações lábeis da matéria orgânica em sistema de cultivo com palha de braquiária e sorgo Labile fractions of organic matter in cropping system with straw of brachiaria and sorghum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celeste Queiroz Rossi

  2012-03-01

  Full Text Available O papel fundamental da matéria orgânica nas características físicas, químicas e biológicas do solo, justifica o crescente interesse pela identificação de sistemas de uso e de manejo que contribuam para o aumento do estoque de carbono em solos tropicais. O objetivo desse trabalho foi avaliar o estoque de carbono (EstC na fração particulada (>53 µm da matéria orgânica do solo e na fração associada aos minerais (The key role of organic matter (OM in the physical, chemical and biological soil features justifies the growing interest in identifying use and management systems which contribute to increase the stock of carbon (StC in tropical soils. The aim of this study was to evaluate the stock of carbon in the particulate (>53 µm and mineral-associated soil organic matter fractions (<53 mm. Soil samples from a Rhodic Udox collected in Montividiu, Goiás State (Brazil, were taken at five depths in the following agricultural systems: a brachiaria cultivated in the soybean fallow period (SB, b sorghum cultivated in the soybean fallow period (SS and Cerrado as reference area. The levels of total organic carbon (TOC, granulometric fractioning of soil organic matter and the stock of carbon in each of the fractions were quantified. There were significant differences in the TOC levels at all depths. The highest values were found in the StC of SB system, at all depths. The fraction of particulate organic matter (POM was an effective parameter to demonstrate differences between management systems, achieving the highest levels in the SB system due to the higher biomass input in this system, however for the mineral-associated fraction, the highest levels were recorded in the reference area, followed by the SS system.

 4. Hepatocellular carcinoma. Comparison between gadolinium and ironoxide enhanced MR imaging; Risonanza Magnetica epatica ed epatocarcinoma. Confronto fra risultati ottenuti con mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio) e superparamagnetico (particelle di ossido di ferro)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castoldi, M.C.; Fauda, V.; Scaramuzza, D.; Vergnaghi, D. [Ospedale S. Carlo Borromeo, Milan (Italy). Servizio di Radiologia

  2000-09-01

  triggered T2-weighted TSE and T1-T2*-weighted GRE, 3)there was a low frequency of severe cirrhosis. [Italian] Scopo di questo studio e' quello di comparare prospetticamente in un gruppo di pazienti affetti da epatocarcinoma la sensibilita' della RM utilizzando mdc paramagnetici (chelati del gadolinio) e superparamagnetici (particelle di ossido di ferro). 25 pazienti epatopatici affetti da epatocarcinoma citologicamente accertato sono stati studiati a breve distanza di tempo (media: 3 giorni) con RM dinamica con bolo di gadolinio e RM dopo infusione di mdc superparamagnetico. Solo il 28% era affetto da cirrosi di grado medio-avanzato (classi B e C di Child-Pugh). Criterio di inclusione nello studio e' stata la disponibilita' di controllo clinico e di esami di diagnostica per immagini di almeno sette mesi. Le immagini ottenute sono state riviste da due radiologi che per ciascun nodulo hanno espresso un giudizio di identificabilita' con punteggio variabile fra 1 e 5 con questi criteri di riferimento: 1, certamente o quasi certamente assente; 2, forse presente; 3, probabilmente presente; 4, sicuramente presente; 5, sicuramente presente con ottimo contrasto lesione/fegato o con buon contrasto lesione/fegato ed evidenziazione di caratteristiche morfologiche (presenza di capsula intatta, di setti intranodulari, di estrinsecazione extracapsulare) utili per guidare la terapia locoregionale. Considerata la scala di attribuzione dei livelli di identificabilita', e' stato dato un valore diagnostico positivo al punteggio 3 o superiore. I due esami di RM con diverso mdc hanno permesso l'evidenziazione di 44 noduli. Dei 12 noduli dimostrati da un unico mdc, 8 (di cui 7 visibili dopo mdc superparamagnetico) avevano diametro inferiore a un cm. Considerata la totalita' dei noduli dimostrati dagli esami TSE e GE, la percentuale di identificazione della RM con mdc ferrosi e con gadolinio e' stata rispettivamente 97,7 e 75%. Dopo mdc ferrosi in

 5. Polysakkarider med biologisk aktivitet isolert fra en tradisjonell medisinplante fra Mali Fagara zanthoxyloides Lam.

  OpenAIRE

  Hoås, Gunhild

  2014-01-01

  Fagara zanthoxyloides er en viktig medisinplante innenfor tradisjonell medisin i Vest-Afrika og Kamerun. Den brukes til daglig som tyggestilk av mange, særlig i Nigeria. Planten har en lang rekke andre bruksområder blant annet som anti-helmintikum, malaria inkludert. Malaria er en utbredt sykdom som rammer et stort antall mennesker i Mali og på verdensbasis hvert år. Ved stimulering av immunsystemet kan malaria-rammede føle seg bedre. Polysakkarider har i mange studier vist en immunologisk ak...

 6. Fra Pluto til Kunnskapsløftet – fra Utopia til Virkeligheten

  OpenAIRE

  Læret, Kristin

  2007-01-01

  For my approach to this problem scenario, I chose a combination of the quantitative and qualitative methods. I chose to use a survey questionnaire to chart an entry identifier. This questionnaire identified four factors that seemed to be of particular significance as far as what thoughts the former students had after the project was concluded. I organized the interview guide based on the same four areas of focus, which were context, teamwork/collaboration, folder methodology, a...

 7. Perkutan koronar intervention i Danmark fra 1989 til 1998. Resultater fra Dansk PTCA register

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Lisette Okkels; Thayssen, Per; Kassis, Eli;

  2003-01-01

  AND METHODS: For each PCI procedure a number of 144 parameters were recorded in a national database. The present analysis of these data was carried out using parametric statistics and logistic regression analysis. RESULTS: From 1989 to 1998 the annual number of PCI procedures increased from 240 to...... patients being older than 70 years. More patients with acute coronary syndrome and multivessel disease had PCI. The use of coronary stents increased from 2.0% in 1992 to 90.7% in 1998 and the primary success rate rose from 81% to 90%. Serious complications decreased from 5.4% to 3.0%, mainly due to a...

 8. Contribuição dos constituintes da fração argila de solos subtropicais à área superficial específica e à capacidade de troca catiônica Contribution of clay fraction minerals of subtropical soils to the specific surface area and cation exchange capacity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Granemann de Souza Junior

  2007-12-01

  Full Text Available A área superficial específica (ASE está relacionada com diversas propriedades que definem o comportamento físico-químico dos solos. Neste trabalho, foi estudada a fração argila de 23 amostras de solos desenvolvidos a partir de diferentes materiais de origem, encontrados na região Sul do Brasil, a fim de estabelecer a contribuição dos principais constituintes para a ASE e a capacidade de troca de cátions efetiva (CTCe. Foram identificados os minerais por difratometria de raios X (DRX; quantificados por análise termogravimétrica (ATG; determinados os valores de CTCe e de ASEt (total, pelo método do etilenoglicol mono-etil éter (EGME; de ASEe (externa, pelo método BET-N2; e de ASEi, pela diferença dos valores obtidos entre os dois métodos. Essas determinações foram feitas antes e após os procedimentos seqüenciais de dissolução seletiva, que visavam remover: a matéria orgânica (argila-NaOCl; a matéria orgânica e os óxidos de Fe livres (argila NaOCl + DCB; e a matéria orgânica, os óxidos de Fe livres, a caulinita, a gibbsita e os minerais aluminossilicatados de baixa cristalinidade (argila-NaOCl+DCB+NaOH 5 mol L-1. Os solos estudados apresentaram grande variação na mineralogia da fração argila; para a maioria deles, a caulinita foi o mineral predominante, seguido dos argilominerais do tipo 2:1 expansíveis ou dos óxidos e hidróxidos de Fe e Al. Entre a ASEe e a CTCe da fração argila-natural não se constatou relação de dependência, devido ao recobrimento da superfície da amostra pela matéria orgânica. O efeito agregante dos óxidos de Fe promoveu diminuição de 21 % da ASEe. Os argilominerais do tipo 2:1 encontram-se em concentrações variando de 3 a 65 % da fração silicatada, contribuindo com valores médios de 1.054 mmol c kg-1 e de 202 m² g-1 para CTCe e ASEt, respectivamente. A ASEi contribui com 58 % da ASEt na fração argila com remanescentes de argilominerais do tipo 2:1.The specific surface

 9. Frações de fósforo em solo adubado com fosfatos em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho Phosphorus fractions in soil cultivated with corn as affected by different phosphates and application methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-04-01

  Full Text Available O histórico de uso e o manejo da adubação influenciam a capacidade de suprimento de P pelo solo. Neste trabalho, foram avaliadas as frações de P num Argissolo Vermelho da região do Cerrado, adubado com fosfatos de reatividade distinta, em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho durante três safras. A área, que já havia sido adubada em épocas passadas, estava coberta por braquiária. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições, num esquema fatorial 4 x 3 + 1, envolvendo quatro fontes de P, na quantidade de 180 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo, termofosfato magnesiano, fosfato natural reativo de Arad e fosfato natural de Araxá, três formas de aplicação (a lanço em área total no primeiro ano, localizada no sulco de plantio no primeiro ano e parcelada anualmente no sulco e uma testemunha (sem P como tratamento adicional. O P foi fornecido considerando-se os teores totais do nutriente nas fontes. Após três cultivos de milho, foram retiradas amostras de solo na profundidade de 0-20 cm para o fracionamento do P. A interação entre fontes e modos de aplicação de P interfere nas frações do nutriente no solo no final do cultivo de milho. De modo geral, o parcelamento da adubação condiciona maior teor do nutriente nas frações inorgânica (todas as fontes e orgânica (fontes mais reativas. O fato de a área ter sido anteriormente adubada e ocupada por braquiária influenciou os efeitos dos tratamentos, pois a produção de milho foi relativamente elevada onde não houve aplicação de P. Houve evidências da participação de frações consideradas pouco lábeis no suprimento de P para o milho, em função da diminuição dessas frações no solo.The land use history and management of fertilization influence the soil phosphorus supply capacity. In this study, the P fractions in a Red Argisol (Ultissol of the cerrado region were evaluated under different application methods and

 10. Relação entre índice de área foliar e frações de componentes puros do modelo linear de mistura espectral, usando imagens ETM+/Landsat Relationship between leaf area index and endmember fractions from linear spectral mixture modelling, using ETM+/Landsat images

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre C. Xavier

  2004-08-01

  Full Text Available O índice de área foliar (IAF é uma das mais importantes variáveis biofísicas da vegetação, estando relacionado diretamente com a evapotranspiração, com a produtividade da vegetação e com a interceptação da chuva pelo dossel. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação do IAF de diversos tipos de cobertura do solo com Frações de Componentes Puros (FCPs do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME. A área de estudo foi a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, localizada no município de Piracicaba - SP. O IAF foi medido, no campo, com o equipamento LAI-2000, em 32 áreas com diferentes coberturas vegetais. A imagem utilizada foi do sensor ETM+ a bordo do satélite Landsat-7. No MLME, foram considerados três componentes puros (vegetação, solo e sombra, selecionados com o auxílio dos componentes principais. Como resultado, tem-se que o IAF variou de 0,47 a 4,48, quando consideradas todas as áreas. As relações do IAF com a fração do componente puro vegetação F VEG e com a fração do componente puro solo (F SOL foram significativas, embora fracas. Ao considerar apenas dados de IAF de cana-de-açúcar, houve aumento da variação explicada tanto para F VEG como para F SOL, sugerindo que a estratificação da vegetação pelo tipo pode melhorar a estimativa do IAF.The Leaf Area Index (LAI is one of the most important biophysical variable of the vegetation for modeling, and it is directly related to evapotranspiration, vegetation yield and rain interception. The aim of this paper was to analyze the relationship between LAI and endmember fractions estimated by Linear Spectral Mixture Modelling (LSMM. The study area was a watershed, in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil. LAI was measured with LAI-2000 equipment in 32 samples in the field with different vegetation cover. The LSMM was applied to a Landsat/ETM+ image, corrected for the atmospheric effects by 6S Model. Three endmembers were considered in the

 11. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae Ultrastructural alterations in larvae of Aedes aegypti subject to labdane diterpene isolated from Copaifera reticulata (Leguminosae and a fraction enriched with tannins of Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.INTRODUCTION: Dengue is an important public health problem in many countries and its main vector Aedes aegypti, is the mosquito most adapted to urban areas. For the first time, the mechanism of action of labdane diterpenoid extracted from Copaifera reticulata and the fraction enriched of catechin tannins

 12. Atividade antimicrobiana e sinérgica das frações das folhas de Schinopsis brasiliensis Engl. frente a clones multirresistentes de Staphylococcus aureus Antimicrobial and synergic activity of fractions from the leaves of Schinopsis brasiliensis Engl. against Staphylococcus aureus multiresistant clones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.M. Saraiva

  2013-01-01

  Full Text Available No presente estudo objetivou-se avaliar a atividade antimicrobiana e sinérgica de 4 frações das folhas de Schinopsis brasiliensis Engl (F1', F2', F1" e F2" frente às cepas Staphylococcus aureus MRSA multirresistentes. Os métodos utilizados foram poços de difusão em ágar, concentração mínima inibitória (CMI - diluição em ágar, e bioautografia. Nos resultados bioautográficos observou-se três halos de inibição relacionados, no mínimo, à quatro constituintes ativos; sendo dois deles isolados das folhas (galato de metila e ácido gálico. A F2" (200∝g/mL apresentou halos de inibição de 16 e 19mm frente as cepas de S. aureus multirresistente e Klebsiella pneumoniae, e CMI 100∝g/mL, respectivamente. Quanto as análises das associações das frações F1" ou F2" (25 e 50∝g/mL com a tetraciclina e oxacilina, mostraram ações aditiva e sinérgica para a F2" (50∝g/mL, embora não suficiente para que a CMI atingisse valores inferiores a 2 e 4∝g/mL, necessário para serem classificadas como cepas sensíveis a oxacilina e tetraciclina, respectivamente. "Assim, conclui-se que a F2" das folhas de S. brasiliensis apresentou potencial antimicrobiano frente às cepas de S. aureus MRSA multirresistentes e que as associações das frações com os antibióticos testados não apresentaram benefícios não justificando o uso concomitante.The aim of this study was to evaluate the antimicrobial and synergic activity of 4 leaf fractions of Schinopsis brasiliensis Engl (F1', F2', F1" and F2" against multidrug-resistant Staphylococcus aureus strains. The used methods were agar well diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC - agar dilution, and bioautography. The bioautographic results showed three inhibition zones that corresponded to at least four active compounds, two of which (methyl gallate and gallic acid have already been isolated from leaves. The F2" (200∝g/mL fraction showed inhibition zones of 16 mm and 19 mm against S

 13. Biodigestão anaeróbia de dejetos de suínos com e sem separação da fração sólida em diferentes tempos de retenção hidráulica Anaerobic biodigestion of swine manure with and without separation of the solid fraction in different hydraulic retention times

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de biodigestão anaeróbia utilizando dejetos de suínos, com e sem separação da fração sólida, considerando-se diferentes tempos de retenção hidráulica. Para tanto, foram utilizados biodigestores tubulares semicontínuos abastecidos com água residuária de suinocultura, com e sem separação da fração sólida (CSFS e SSFS, respectivamente, manejados com tempos de retenção hidráulica (TRH iguais a 36; 29; 22 e 15 dias. A eficiência dos tratamentos foi avaliada pela redução dos números mais prováveis de coliformes totais e fecais, teores de fibra em detergentes neutro e ácido, demandas química e bioquímica de oxigênio e dos potenciais de produção de biogás e metano. A qualidade do biofertilizante foi avaliada quanto aos teores de macro e micronutrientes. A separação da fração sólida acarretou decréscimo nos teores de fibra dos afluentes, o que contribuiu para o aumento da eficiência da produção de metano. Foram observados valores de 0,47 e 0,75 m³ CH4 kg-1 SV adicionado para os afluentes SSFS e CSFS, respectivamente, no TRH de 15 dias. Com o aumento do TRH, houve acréscimo médio de 50% no potencial de produção de metano kg-1 de SV adicionado. Não foram observadas diferenças significativas nas reduções de coliformes fecais e totais, sendo a maior redução de 3,6 10(9 para 3,6 10² NMP 100 mL-1 para o TRH de 36 dias CSFS.This work aimed to evaluate the anaerobic biodigestion process by using swine manure with and without separation of the solid fraction and considering different hydraulic retention times. For such purpose semi continual plug flow biodigestors were used, with residual water from a pig farm with and without separation of the solid fraction, managed with 36; 29; 22 e 15 days of hydraulic retention. Efficiency of the treatments was evaluated by the reduction of the most probable number of total and fecal coliforms, fiber content, chemical and

 14. Incidência de ocratoxina A em diferentes frações do café (Coffea arabica L.: bóia, mistura e varrição após secagem em terreiros de terra, asfalto e cimento Incidence of ochratoxin A in fraction diferents coffee beans (Coffea Arabica L: "boia", mixes and "varrição"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Roberto Batista

  2007-06-01

  Full Text Available A incidência de ocratoxina A foi estudada em café mistura, bóia e varrição secas em três tipos de terreiro: terra, cimento e asfalto. Foram analisadas 238 amostras coletadas em 11 municípios da região sul do Estado de Minas Gerais, sendo 35 bóia, 97 - mistura e 106 varrição. Das amostras analisadas, em 40% não foi detectada a presença de ocratoxina A, em 31%, foram detectadas a presença de ocratoxina A em níveis que variaram de 0,1 a 5,0 µg/Kg de café. Estes resultados demonstram que 169 amostras (71% analisadas estariam dentro dos limites em estudo da Legislação Européia que regulamenta a concentração máxima de ocratoxina A em grãos de café torrado. As espécies de Aspergillus identificadas como produtoras de ocratoxina A foram Aspergillus ochraceus, A. sclerotiorum e A. sulphureus. Os níveis de contaminação de ocratoxina A em grãos de café foram maiores na fração varrição e nas frações bóia e mistura, secas em terreiro de terra. Os resultados deste estudo concluem que o terreiro de terra aumenta o risco de contaminação com ocratoxina A em grãos de café. A fração varrição devido aos riscos de exposição a ocratoxina A, deve ser reduzida através da adoção de boas práticas agrícolas e não ser utilizada para fins de consumo humano e animal.The ochratoxin incidence was studied in coffee it mixes, it "bóia" and "varrição" dry in three yard types: earth, cement and asphalt. 238 samples were analyzed collected in 11 municipal districts of the south of Minas Gerais state, being 35 "bóia", 97 - it mixes and 106 varrição. Of the analyzed samples, in 40% the ochratoxin A presence it was not detected, in 74 samples, 31%, ochratoxin A presence were detected the in levels that varied from 0,1 to 5,0 µg/Kg of coffee beans. These results demonstrate that in 169 samples (71% analyzed they would be inside of the limits in study of the European Legislation that regulates the maximum concentration of

 15. Análise tecidual e celular das brânquias de Oreochromis niloticus L. tratadas com extrato etanólico bruto e frações das folhas da pitanga (Eugenia uniflora L. - Myrtaceae Tissue and cell analysis of Oreochromis niloticus L. gill treated with crude ethanol extract and fractions from pitanga (Eugenia uniflora L. leaves Myrtaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. Fiuza

  2011-01-01

  Full Text Available Eugenia uniflora L. (Myrtaceae é uma planta que ocorre no bioma Cerrado e é utilizada popularmente no tratamento de diarréias, inflamações, hiperglicemia e hipertensão. Estudos prévios revelaram atividade antimicrobiana da E. uniflora in vitro. Tendo em vista o uso popular, este trabalho objetivou avaliar as possíveis atividades celulares e teciduais sistêmicas do extrato bruto e das frações das folhas dessa planta em brânquias de Oreochromis niloticus L. (tilápia nilótica. Para isso, o extrato etanólico e as frações das folhas dessa planta foram administrados no peixe, por via oral, adicionadas à ração. Após um período de 24 horas, os peixes foram sacrificados e o segundo arco branquial de cada peixe foi dissecado, fixado em formalina neutra, desidratado, incluído em parafina e cortado. Nas análises histológicas, utilizaram-se tricômico de Masson e hematoxilina e eosina (HE. Pelas análises qualitativas na microscopia de luz, concluiu-se que o extrato etanólico bruto e as frações das folhas da E. uniflora apresentaram efeito sistêmico nas tilápias nilóticas atingindo as brânquias. As ações tóxicas como destacamento e descamação do epitélio respiratório e hiperplasia das células do epitélio interlamelar, foram mais pronunciadas nas tilápias que ingeriram maiores concentrações. Este trabalho colaborou para identificar o efeito vasodilatador dessa planta, e contribuiu para estabelecer a tilápia nilótica como sistema-modelo para testes com princípios ativos de plantas. Espera-se, com esses testes, viabilizar o uso de plantas como medicamentos para tratamentos de peixes, a manutenção da saúde de animais em cultivo intensivo e extensivo, a partir do qual se possibilite emprego alternativo aos medicamentos sintéticos.Eugenia uniflora L. (Myrtaceae is a plant found in the Cerrado biome and traditionally used in the treatment of diarrheas, inflammations, hyperglycemia and hypertension. Previous studies

 16. Obtenção de suco misto de açaí a partir da fração retida no processo de microfiltração
  Açaí blend formulated with the microfiltration retentate fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. M. MATTA

  2010-12-01

  Full Text Available

  O açaí é comercializado da Amazônia para as demais regiões do país, e também para o exterior, na forma de polpa congelada. A obtenção de novos produtos pode contribuir para o desenvolvimento da cadeia agroindustrial do açaí na região produtora. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um suco misto a partir do açaí retido na microfiltração, avaliando a preferência do consumidor, o efeito da pasteurização sobre o teor de compostos bioativos, e a sua estabilidade durante o armazenamento. O produto foi elaborado adicionando-se banana nanica, xarope de guaraná e água à fração retida de açaí. O suco misto pasteurizado foi avaliado quanto à sua composição, apresentando pH de 4,0, sólidos solúveis de 11,0o Brix, 216,0mg/100g de compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante de 1363mol Trolox/100g. A estabilidade do produto pasteurizado armazenado sob refrigeração foi acompanhada durante 90 dias. Os parâmetros físico-químicos praticamente não variaram durante o armazenamento e o suco misto manteve-se microbiologicamente apto para o consumo. Os resultados obtidos mostram que é possível desenvolver um produto de açaí com a fração retida na microfi ltração e que o tratamento térmico utilizado é adequado para a manutenção das características do suco misto formulado por três meses, sob refrigeração.

 17. Crescimento populacional e análise isotópica de Diaphanosoma spinolosum e Ceriodaphnia cornuta (Crustacea: Cladocera, alimentadas com diferentes frações de seston natural - doi: 10.4025/actascibiolsci.v33i1.7260 Population growth and stable isotope analyses of Diaphanosoma spinolosum and Ceriodaphnia cornuta (Crustacea: Cladocera fed with different seston size fractions - doi: 10.4025/actascibiolsci.v33i1.7260

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruce Forsberg

  2011-02-01

  Full Text Available Para definir o efeito do seston como fonte de alimento para Ceriodaphnia cornuta e Diaphanosoma spinolosum durante a enchente no lago Catalão (Amazônia Central foram desenvolvidos experimentos “in situ”, utilizando a variação natural de δ13C e δ15N como traçadores de alimento. As duas espécies tiveram acesso a três diferentes frações de seston (D. spinolosum e C. cornuta apresentaram enriquecimento nos valores de delta;13C e δ15N, sendo maior na fração In order to define the effect of seston size fraction as a food source for Ceriodaphnia cornuta and Diaphanosoma spinolosumin, situ experiments using natural abundance of delta;13C and δ15N were carried out during the rising water period in Catalão Lake. Both species were fed with three different fractions of seston from the lake (13C and δ15N. Both species grew in all of the food fractions, with the best the performance coming in the D. spinolosum and C. cornuta showed enrichment in delta;13C and δ15N, which was highest in the < 10 µm fraction for both species. These results show that the seston size fractions tested produce different population growth rates and isotopic signatures in cladocerans.

 18. Composição química do óleo essencial e avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial, extrato etanólico bruto e frações das folhas de Spiranthera odoratissima A. St.-Hil Chemical composition of the essential oil and evaluation of the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of Spiranthera odoratissima A. St.-Hil. leaves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.A. Chaibub

  2013-01-01

  Full Text Available A Spiranthera odoratissima A. St.-Hil (manacá é utilizada popularmente como depurativo do sangue, nas afecções renais e hepáticas (chá das folhas para dores musculares, de estômago, de cabeça, e disfunções hepáticas (chá das raízes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição química do óleo essencial e a atividade antimicrobiana do óleo essencial, do extrato etanólico bruto e frações obtidos das folhas de S. odoratissima contra bactérias Gram positivas e negativas, e Candida albicans. O extrato bruto das folhas foi obtido por maceração seguido de concentração em rotaevaporador e as frações por partição em coluna filtrante. O pó das folhas foi submetido à hidrodestilação em aparelho de Clevenger e o óleo essencial obtido foi analisado por CG/EM. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método da diluição em ágar para determinar a concentração inibitória mínima (CIM. Os constituintes majoritários do óleo essencial foram β-cariofileno (20,64%, γ-muuroleno (17,70%, biciclogermacreno (14,73%, e δ-cadineno (13,40%. No estudo da atividade antimicrobiana de S. odoratissima, os principais resultados foram obtidos contra Staphylococus epidermidis (extrato etanólico bruto, CIM de 0,098 mg/mL, C. albicans (fração hexano, CIM de 0,049 mg/mL, Bacillus cereus (diclorometano, CIM de 0,098 mg/mL, Micrococcus roseus (fração acetato de etila, CIM 0,049 mg/mL, e M. roseus, Micrococus luteus, B. cereus e C. albicans (fração metanol, CIM de 0,391 mg/mL.Spiranthera odoratissima ("manacá" has been popularly used as a blood cleanser, for liver and kidney diseases (tea from the leaves, as well as for muscle and stomach pains, headache and liver disorders (tea from the roots. The aim of this study was to evaluate the chemical composition of the essential oil and the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of S. odoratissima leaves against Gram-positive and negative

 19. Cinética ruminal das frações de carboidratos, produção de gás, digestibilidade in vitro da matéria seca e NDT estimado da silagem de milho com diferentes proporções de grãos Ruminal kinetic of carbohydrate fractions, gas production, dry matter in vitro digestibility and estimated TDN of corn silage with different grain proportions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciano da Silva Cabral

  2002-11-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho avaliar as alterações na composição bromatológica e nas frações nitrogenadas e de carboidratos, estimar a taxa de digestão dos carboidratos fibrosos (CF e não-fibrosos (CNF, determinar a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS e estimar o teor de nutrientes digestíveis totais (NDT da silagem de milho com diferentes proporções de grãos. As silagens foram confeccionadas nas seguintes proporções de grãos: 0, 15, 30, 45 e 60%. Foram determinados os teores de matéria seca (MS, compostos nitrogenados (N, extrato etéreo (EE, matéria mineral (MM, fibra em detergente neutro (FDN e fibra em detergente ácido (FDA, bem como os compostos nitrogenados não-protéicos (NNP e as frações nitrogenadas B1+B2, B3 e C. Foram também determinados os teores dos carboidratos não-fibrosos (CNF e das frações potencialmente digestíveis (B2 e indigestíveis da FDN (C. As taxas de digestão dos CNF e da fração B2 dos carboidratos totais foram estimadas por meio da técnica de produção de gases. Foram, ainda, realizadas a DIVMS por meio da técnica de dois estádios e a estimação do NDT por intermédio da composição química. O acréscimo de grãos à silagem aumentou linearmente os teores de MS, N e CNF e reduziu a MM, FDN, FDA e lignina. O NNP e as frações B3 e C variaram de 34,04 a 54,62%, 6,63 a 2,61 e 7,83 a 1,32% da PB. Os teores dos CNF e das frações B2 e C dos carboidratos totais foram influenciados linearmente pela adição de grãos à silagem, que variaram de 153,55 a 585,10; 489,57 a 203,29; e 233,50 a 85,51 g/kg de MS, respectivamente. As taxas de digestão dos CNF e da fração B2 apresentaram comportamento quadrático, sendo os valores máximos estimados de 0,2723 e 0,02771 h-1, para as silagens com 40,08 e 14,57% de grãos, respectivamente. O volume final de gás, a DIVMS e o NDT estimado, aumentaram linearmente, em função da porcentagem de grãos, os quais variaram de 20

 20. Long-term effect of no-tillage on soil organic matter fractions in rainfed Aragon (NE Spain Efecto a largo plazo del no laboreo sobre fracciones de materia orgánica del suelo en agrosistemas de secano en Aragón (NE España Efeito a longo prazo do plantio direto em frações de matéria orgânica do solo no sequeiro de Aragon (NE Espanha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Blanco-Moure

  2011-11-01

  Full Text Available

  This paper assesses the long-term effect of no-tillage (NT on soil organic carbon (OC content and its distribution among different organic matter fractions in rainfed agrosystems of Aragón (NE Spain. Adjacent fields of NT, conventional tillage (CT and natural soils (NAT were compared in three different cereal production areas. In the soil surface, the higher OC content found in the NAT soils was due to the particulate organic matter. In the case of agricultural soils, in general, the fractions responsible for the OC increase under NT were the fine particulate organic matter and the mineral-associated organic matter occluded within stable microaggregates.

  En este trabajo se evalúa el efecto a largo plazo del no laboreo (NT en el contenido de carbono orgánico del suelo (OC y su distribución en diferentes fracciones de materia orgánica en agrosistemas de secano en Aragón (NE España. En tres diferentes zonas cerealistas se compararon campos adyacentes de NT, laboreo tradicional (CT y suelo natural (NAT. En la superficie del suelo, el mayor contenido en CO encontrado en los suelos NAT se debió a la materia orgánica particulada. En el caso de los suelos agrícolas las fracciones responsables del incremento de OC en NL fueron, en general, la materia orgánica particulada fina y la fracción organo-mineral de los microagregados estables.

  Este trabalho avalia o efeito a longo prazo do plantio direto (NT no conteúdo de carbono orgânico no solo (OC e a sua distribuição em diferentes frações da matéria orgânica em sistemas agrícolas de sequeiro em Aragon (NE Espanha. Campos adjacentes do NT, plantio convencional (CT e solos naturais (NAT foram comparados em três diferentes áreas de produção de cereais. Na superfície do solo, o maior teor de OC encontrado nos solos NAT deveu-se à matéria orgânica particulada. No caso dos solos agr

 1. Annual evolution of global, direct and diffuse radiation and fractions in tilted surfaces Evolução anual das radiações e fraç��es global, direta e difusa em superfícies inclinadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adilson P. de Souza

  2012-04-01

  Full Text Available It was evaluated the annual evolution of global, direct and diffuse components of incident solar radiation on tilted surfaces to 12.85, 22.85 and 32.85º, facing north, in Botucatu, state of São Paulo, Brazil. The radiometric fractions were obtained for each component of the radiation in the aforementioned surfaces, through the ratio with the global and top of the atmosphere radiations. Seasonality was evaluated based on monthly averages of daily values. The measures occurred between 04/1998 and 07/2001 at 22.85º; 08/2001 and 02/2003 at 12.85º; and from 03/2003 to 12/2007 at 32.85º, with concomitant measures in the horizontal surface (reference. The levels of global and direct radiation on tilted surfaces were lower in summer and higher in the equinoxes when compared with the horizontal. The diffuse radiation on tilted surfaces was lower in most months, with losses of up to 65%. A trend of increasing differences occurred between horizontal and tilted surfaces with the increase of the angle in all the components and fractions of incident radiation. The annual evolution of rainfall and cloud cover ratio directly affected the atmospheric transmissivity of direct and diffuse components in the region.Avaliou-se a evolução anual das componentes global, direta e difusa da radiação solar incidente em superfícies inclinadas a 12,85; 22,85 e 32,85º, com face voltada ao Norte, em Botucatu-SP. Foram obtidas frações radiométricas para cada componente da radiação nas superfícies supracitadas, através de razões com a radiação global e a do topo da atmosfera. A sazonalidade foi avaliada através das médias mensais dos valores diários. As medidas ocorreram entre 04/1998 e 07/2001, em 22,85º; 08/2001 e 02/2003, em 12,85º; e de 03/2003 a 12/2007, em 32,85º, com medidas concomitantes no plano horizontal (referência. Os níveis das radiações global e direta nos planos inclinados foram inferiores no período de verão e superiores entre os

 2. Ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico em modelo experimental de tendinite em ratos (Rattus norvegicus Anti-inflammatory action of the Ovis aries lipidic fraction associated to therapeutic ultrasound in an experimental model of tendinitis in rats (Rattus norvegicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelino Martins

  2011-08-01

  Full Text Available CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudos demonstram o efeito benéfico da aplicação tópica de ácidos graxos como agentes cicatrizantes. A fração lipídica do Ovis aries apresenta uma ação anti-inflamatória que acelera o processo de cicatrização. O ultrassom aumenta o fluxo sanguíneo bem como a extensibilidade das estruturas de colágeno e tendões. OBJETIVOS: Analisar a ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico (UST pulsado e à fricção em modelo de tendinite induzida. MÉTODOS: Cinquenta ratos Wistar foram distribuídos nos seguintes grupos: controle, gel Ovis aries - uso tópico - UST pulsátil + loção estéril (oil free, UST pulsátil + gel Ovis aries, loção estéril (oil free - uso tópico. Para induzir a tendinite, utilizou-se uma injeção intratendínea de 10µL de colagenase no tendão do calcâneo direito. O tratamento consistiu em aplicações diárias de ultrassom, com os seguintes parâmetros: modo pulsado 10%, frequência de 1 MHz, pulsátil a 10% com intensidade de 0,5W/cm², durante sete ou 14 dias. RESULTADOS: A variação do número de células inflamatórias, para os animais tratados por 14 dias, com relação aos grupos controle, UST + oil free e UST + Ovis aries, apresentou resultados significativos pBACKGROUND: Studies have demonstrated the beneficial effects of topical application of fatty acids as healing agents. The lipid fraction of Ovis aries have an anti-inflammatory action that accelerates the healing process. Ultrasound increases blood flow and the extensibility of collagen structures and tendons. OBJECTIVES: To assess the anti-inflammatory action of the Ovis aries lipid fraction associated to pulsed therapeutic ultrasound and friction in an induced tendinitis model. METHODS: Fifty Wistar rats were divided into four groups: control that consisted of Ovis aries gel for topical use; pulsed ultrasound plus oil free sterile lotion; pulsed ultrasound plus Ovis

 3. Crescimento, acúmulo de fósforo e frações fosfatadas em mudas de sete espécies arbóreas nativas Growth, phosphorus accumulation and p fractions in seedlings of seven native tree species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-10-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou comparar o crescimento, a absorção de fósforo (P e a distribuição das frações fosfatadas em mudas de sete espécies florestais classificadas como: pioneiras [aroeira (Lithraea molleoides, aroeirinha (Shcinus terebinthifolius, sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia, sesbânia (Sesbania virgata] ou clímax [jatobá (Hymenaea courbaril, guanandi (Calophyllum brasiliensis e óleo-bálsamo (Myroxylon peruiferum]. As plantas foram cultivadas com cinco doses de P (0, 100, 250, 500 e 800 mg dm-3 de P em casa de vegetação. Aos 90 dias, as plantas foram colhidas, determinando-se a produção de matéria seca e o conteúdo de P da parte aérea e as frações de P total, P inorgânico e P orgânico presentes nas folhas. As espécies apresentaram grande variação no comportamento diante da adubação fosfatada. De modo geral, as espécies pioneiras foram mais eficientes em produzir matéria seca da parte aérea e na absorção de P do que as climácicas. Entre as espécies pioneiras, a aroeira apresentou produção de massa estreitamente relacionada ao acúmulo de P, e as proporções de fósforo inorgânico e orgânico permanecem inalteradas com o aumento da disponibilidade do nutriente. O crescimento de aroeirinha, sesbânia e jatobá não acompanhou a absorção do nutriente que é acumulado na forma de fósforo inorgânico na primeira e fósforo orgânico nas últimas. As espécies clímácicas guanandi e óleo-bálsamo apresentaram maior presença de fósforo orgânico, porém a absorção do nutriente e o crescimento das plantas sofreram pouca interferência da adubação fosfatada.This work aimed to compare growth, phosphorus (P uptake and distribution of P-fractions in seedlings of seven tree species classified as pioneers (Lithraea molleoides, Shcinus terebinthifolius, Mimosa caesalpiniaefolia, Sesbania virgata or climaxes (Hymenaea courbaril, Calophyllum brasiliensis, Myroxylon peruiferum and cultivated under five doses

 4. Estoque e frações da matéria orgânica de Latossolo cultivado com cafeeiro em diferentes espaçamentos de plantio Storage and fractions of organic matter of an Oxisol under coffee plantations with different plant spacings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otacílio José Passos Rangel

  2007-12-01

  Full Text Available Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de espaçamentos de plantio do cafeeiro sobre os estoques de carbono e nitrogênio e sobre os teores e distribuição de C em frações da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho distroférrico típico. Foi avaliado um experimento conduzido durante 11 anos na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Machado (MG, cujos tratamentos consistiram da combinação de quatro espaçamentos entre linhas (2,0, 2,5, 3,0 e 3,5 m com três espaçamentos entre plantas (0,5, 0,75 e 1,0 m de cafeeiro. Uma área sob mata nativa próxima ao experimento foi utilizada como referência. Para avaliação dos estoques de C orgânico (CO e N total (NT e realização do fracionamento físico-densimétrico da matéria orgânica, as amostras de solo foram coletadas na entrelinha (EL e na projeção da copa (PC do cafeeiro. Os estoques de CO e os teores de C-FL na entrelinha do cafeeiro são iguais ou superiores àqueles determinados para as amostras da projeção da copa. Os estoques totais de CO e de NT e as outras frações da matéria orgânica do solo avaliadas não são influenciados pelo espaçamento entre plantas e entre linhas, pela área de planta e pela população de cafeeiro.This study aimed to evaluate the effect of coffee planting spacing on soil carbon and nitrogen storage and on the contents and distribution of organic matter fractions (light and heavy of a dystroferric Red Latosol (Oxisol. An experiment installed 11 years ago on an experimental farm of EPAMIG in Machado (Minas Gerais State, Brazil was evaluated. The treatments consisted of the combination of four spacings between rows (2.0, 2.5, 3.0 and 3.5 m with three spacings between plants (0.5, 0.75 and 1.0 m. As reference, soil samples were also colleted in a native forest area adjacent to the experiment. For the evaluation of organic carbon (OC, total nitrogen (TN storage and density fractions of organic matter, soil samples were collected in

 5. The effect of plantation silviculture on soil organic matter and particle-size fractions in Amazonia O efeito de manejo silvicultural de eucalipto sobre matéria orgânica e frações de solo na Amazônia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Troy Patrick Beldini

  2009-12-01

  Full Text Available Eucalyptus grandis and other clonal plantations cover about 3.5 million ha in Brazil. The impacts of intensively-managed short-rotation forestry on soil aggregate structure and Carbon (C dynamics are largely undocumented in tropical ecosystems. Long-term sustainability of these systems is probably in part linked to maintenance of soil organic matter and good soil structure and aggregation, especially in areas with low-fertility soils. This study investigated soil aggregate dynamics on a clay soil and a sandy soil, each with a Eucalyptus plantation and an adjacent primary forest. Silvicultural management did not reduce total C stocks, and did not change soil bulk density. Aggregates of the managed soils did not decrease in mass as hypothesized, which indicates that soil cultivation in 6 year cycles did not cause large decreases in soil aggregation in either soil texture. Silt, clay, and C of the sandy plantation soil shifted to greater aggregate protection, which may represent a decrease in C availability. The organic matter in the clay plantation soil increased in the fractions considered less protected while this shift from C to structural forms considered more protected was not observed.Este trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica dos agregados do solo e das suas frações derivadas dos mesmos em duas texturas de solo, cada uma com uma plantação de Eucalipto e uma floresta primaria imediatamente adjacente. Eucalyptus grandis e outros clones cultivados em plantações cobrem aproximadamente 3,5 milhões de hectares no Brasil. Os impactos de manejo intensivo de plantações de rotação curta sobre a estrutura de solo e a dinâmica de carbono (C são em grande parte desconhecidos em ecossistemas tropicais. No longo prazo, a sustentabilidade desses sistemas é provavelmente ligada à manutenção da matéria orgânica e à estrutura de agregação do solo, principalmente em áreas de solos de baixa fertilidade. Manejo silvicultural n

 6. Mobilitet uden måde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann

  2007-01-01

  Står det til Infrastrukturkommissionen skal flere motorveje, ny teknologi og moderate oliepriser løse fremtidens trafikproblemer. Mobilitet er godt, mere mobilitet er bedre. At klimaudfordringen sætter nye rammer også for transportsektoren indgår ikke i Kommissionens visioner. Udgivelsesdato: Dec...

 7. Vínculos sobre um modelo de quartessência de Chaplygin usando observações do satélite chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias

  Science.gov (United States)

  de Souza, R. S.

  2003-08-01

  Observações de Supernovas do tipo Ia mostram que a expansão do Universo está acelerando. Segundo as equações de Einstein uma componente com pressão negativa (energia escura) é necessária para explicar a aceleração cósmica. Além da energia escura é usualmente admitido que no Universo há também uma matéria exótica com pressão zero, que é chamada de matéria escura. Essa componente possui um papel fundamental na formação de estruturas no Universo. Recentemente tem se explorado a possibilidade de que matéria e energia escura poderiam ser unificadas através de uma única componente, que tem sido denominada de quartessência. Um exemplo de fluido com essas características é o Gás de Chaplygin Generalizado, que possui uma equação de estado da forma p = -A/ra. Inicialmente consideramos o caso especial a = 1 (gás de Chaplygin) e vinculamos parâmetros do modelo utilizando observações em raios-X do satélite Chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias. Uma comparação dos vínculos obtidos com esse teste com outros testes, tais como supernovas e idade do Universo, mostra que esse teste é bastante restritivo. Exibiremos ainda resultados para o caso em que a curvatura é nula e o parâmetro a está compreendido no intervalo -1 < a 1.

 8. Screening the mutagenic activities of coomonly used antiparasite drugs by the Simultest, a simplified Salmonella/microsome plate incorporation assay Rastreamento de atividade mutagênica de drogas anti-parasitárias de uso comum pelo Simultest, uma versão simplificada do teste Salmonella/fração microssomal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Eliane B. Melo

  1990-08-01

  Full Text Available The mutagenic activities of 16 anti-parasite drugs were screened by the Simultest in both qualitative (spot test and quantitative (plate incorporation assays with a Salmonella typhimurium pool composed by the indicator strains TA97, TA 98, TA100 and TA102. Four anti Chagas' disease drugs (nifurtimox, benznidazole, CL 64,855, and MK 436 and two anti-amebae drugs (metronidazole and tinidazole gave positive results in qualitative tests and incorporation of rat liver microsomes did not alter the results. Comparative dose response curves of the mutagenic activities of CL 64,855, metronidazole and benznidazole obtained by the simultest and by individual Salmonella indicator strains demonstrated that both approachs have similar sensitivities. The results corroborate the validity of the Simultest, as a simplified, fast and economic version of the Ames test in preliminary screening of potential mutagenic drugs.As atividades mutagênicas de 16 drogas com ação anti-parasitária foram avaliadas pelo Simultest em ensaios qualitativos (spot testes e quantitativos (incorporação em placa com uma mistura das linhagens indicadoras de Salmonella typhimurium TA97, TA98, TA100 e TA102. Quatro drogas anti-doença de Chagas (nifurtimox, benzonidazol, CL 64,855 e MK 436 e duas drogas anti-amebiase (metronidazol e tinidazol deram resultados positivos em testes qualitativos e a incorporação de fração microssomal de fígado de rato não alterou os resultados. Curvas comparadas de efeito da dose da atividade mutagênica do metronidazol, benzonidazol e CL 64,855 detectadas pelo Simultest e linhagens indicadoras individuais demonstraram que as duas abordagens possuem sensibilidades semelhantes. Os resultados corroboram a validade do Simultest como uma versão simplificada, rápida e econômica do teste de Ames no rastreamento preliminar de drogas potencialmente mutagênicas.

 9. Efeito de diferentes tipos de fibras sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos wistar Effect of different types of fibers on the lipid portions of wistar rat blood and liver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moacir Robson Eufrásio

  2009-12-01

  Full Text Available Conduziu-se o presente estudo, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes tipos de fibras sobre as fraçoes lipídicas do sangue e fígado de ratos. Para determinar o efeito da pectina citrica, goma guar e celulose sobre o perfil lipidico dos ratos utilizaramse 36 ratos machos da linhagem wistar. Os ratos foram distribuidos aleatoreamente em seis grupos. Cada gruopo foi submetido a uma dieta por 58 dias. As dietas utilizadas foram: A- 10% de pectina, B - 15% de pectina, C - 10% de goma guar, D- 15% de goma guar, E - 5% de Celulose sem colesterol e F - 5% celulose com 1% de colesterol. A pectina e a goma guar evitaram o aumento do colesterol total e LDL-c sérico observado na dieta F (pThe present study was designed to evaluate the effect of different types of fibers on lipid portions of mice blood and liver. To determine the effect of citric pectin, guar gum and cellulose on the rat lipid profile, 36 male mice of the Wistar strain were utilized. The mice were allocated randomly into six groups. Each group was submitted to an experimental diet for 58 days. The utilized diets were: A- 10% pectin, B - 15% pectin, C - 10% guar gum, D- 15% guar gum, E - 5% cellulose with no cholesterol and F - 5% cellulose with 1% cholesterol. Pectin and guar gum prevented the increase of total cholesterol and serum LDL-c found in diet F (p<0.05. There was no significant difference among the types of soluble fibers and the amounts utilized. The serum levels HDL-c, VLDL-c, and TAG did not alter in all the treatments. The results show the potential beneficial effect of the ingestion of the soluble fibers pectin and guar gum in cholesterolemia control.

 10. Efeito do tratamento térmico de lodo anaeróbio sobre as características de biodegradabilidade da fração orgânica Effect of thermal treatment of anaerobic sludge on the biodegradability characteristics of the organic fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Sales Machado Borges

  2009-12-01

  Full Text Available O presente trabalho avalia o efeito do tratamento térmico do lodo excedente de reatores UASB sobre as características de biodegradabilidade da fração orgânica remanescente, empregando-se o biogás como fonte de energia. O tratamento térmico proporcionou a elevação da temperatura do lodo até valores próximos a 75° C, para tempos de aquecimento de sete horas. Amostras coletadas em diferentes momentos mostraram melhoras significativas na biodegradabilidade do lodo tratado termicamente, com incrementos em 60 vezes para a DBO filtrada, de 30% para a DBO total e 50% para a produção de biogás. Adicionalmente, o retorno do lodo tratado termicamente para o reator UASB não prejudicou as características do efluente.This paper aimed at evaluating the effect of thermal treatment of excess anaerobic sludge upon the biodegradability characteristics of the remaining organic fraction, using biogas generated in the wastewater treatment process as energy source. Direct burning of the biogas allowed an increase in the sludge temperature up to values close to 75º C, for a seven-hour heating period. Samples taken at different heating times showed significant increase of the biodegradability characteristics of the thermally treated sludge, with augments of around 60 times for filtered BOD, 30% for total BOD and 50% for biogas production. In addition, no adverse effect on effluent quality was noticed when the thermally treated sludge was returned to the UASB reactor.

 11. Productive performance and milk protein fraction composition of dairy cows supplemented with sodium monensin Desempenho produtivo e composição da fração protéica do leite em vacas sob suplementação com monensina sódica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jefferson Rodrigues Gandra

  2010-08-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate the levels of sodium monensin on lactating cows and their effects on productive performance and milk protein fraction composition. It was used 12 Holstein cows, distributed in four balanced 3 × 3 Latin squares, and fed three diets: one control without monensin, and two diets with monensin at the levels of 24 or 48 mg/kg DM added to the concentrate. Milk production was daily measured throughout the entire experimental period. The samples used for analysis of milk composition were collected on two alternated days from the two daily milking. Non-protein nitrogen, total nitrogen and non-casein nitrogen contents were directly evaluated in the milk, and casein, whey protein and true protein contents were indirectly determined. The use of monensin in the rations reduced dry matter and nutrient intake, especially when diet with 48 mg/kg of dry matter was given. The ration with 24 mg/kg of DM increased milk production, with or without correction, and also fat and lactose yield, and it improved productive efficiency. The levels of monensin in the ratios did not influence contents of milk crude protein, non-protein nitrogen, non-casein nitrogen, true protein, casein, casein/true protein ratio, whey protein, and of all those fractions expressed as percentage of crude protein. The utilization of monensin in the ratio at the dose of 24 mg/kg of DM influences positively the productive performance of lactating cows, and it does not influence the composition of milk protein fractions.Objetivou-se avaliar níveis de monensina sódica para vacas em lactação e seus efeitos no desempenho produtivo e na composição da fração protéica do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, distribuídas em quatro quadrados latinos 3 × 3 balanceados e alimentadas com três rações: uma controle sem monensina, e duas com monensima nos níveis de 24 mg/kg de matéria seca ou 48 mg/kg MS adicionada ao concentrado. A

 12. Evaluation of the genotoxic potential of Austroplenckia populnea (Reiss Lundell chloroform fraction from barkwood extract in rodent cells in vivo Avaliação do potencial genotóxico da fração clorofórmica de cascas do caule de Austroplenckia populnea em células de roedores in vivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JC. Ribeiro

  2009-11-01

  Full Text Available The genotoxic effect of the Austroplenckia populnea chloroform fraction from barkwood extract was tested in vivo on peripheral blood cells of Swiss mice with the comet assay (SCGE, and the clastogenic effect was investigated on peripheral blood cells of Swiss mice and bone marrow cells of Wistar rats, with the micronucleus and chromosome aberrations tests. The animals were treated by gavage with 3 concentrations of the extract: 300, 600 and 900 mg.kg-1. Peripheral blood cells of Swiss mice were collected 4 and 24 hours after the treatment to the SCGE assay and 48 and 72 hours to the micronucleus test. Bone marrow cells of Wistar rats were collected 24 hours after the treatment to the micronucleus and chromosome aberration tests. The results showed that the A. populnea chloroform fraction induced an increase in the average number of DNA damage in peripheral blood cells at the three concentrations tested, but this increase was not statistically significant. In the micronucleus and chromosome aberrations test, no significant increase was observed in the mean number of micronucleated polychromatic erythrocytes (MNPCE of Swiss mice or MNPCE or chromosome aberrations for the rat bone marrow cells, for any of the tested doses. Our findings enable us to conclude that by the comet assay, A. populnea chloroform fraction from barkwood extract showed no genotoxic effects, and by the micronucleus and chromosome aberration tests, the extract fraction showed no clastogenic/aneugenic effects on the rodent cells tested.O possível efeito genotóxico da fração clorofórmica de cascas de caule de Austroplenckia populnea foi testado in vivo em células do sangue periférico de camundongos Suíços pelo ensaio cometa, e o seu possível efeito clastogênico foi investigado em células de sangue periférico de camundongos Suíços e células da medula óssea de ratos Wistar, respectivamente pelos testes do micronúcleo e de aberrações cromossômicas. Os animais

 13. Cinética de liberação de potássio e magnésio pelos minerais da fração argila de solos do Triângulo Mineiro Kinetics of potassium and magnesium release from clay minerals of soils in the Triângulo Mineiro region, Minas Gerais state, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vander de Freitas Melo

  2005-07-01

  Full Text Available Estudos sobre cinética de liberação de K e Mg permitem uma melhor compreensão da dinâmica desses nutrientes no solo e podem fornecer subsídios para adequação das recomendações de adubação e aumentar a produção das plantas. A seleção do local de amostragem foi definida com base nas diferenças entre os materiais de origem (Grupo Bauru, Araxá, São Bento e Coberturas Detritico-Lateríticas Terciárias, estádio de desenvolvimento dos solos e representação espacial das litologias. Os teores de K total da fração argila foram determinados após digestão das amostras com HF, HNO3 e H2SO4 concentrados. Para avaliar o potencial dos minerais da fração argila de liberar K e Mg para as plantas, a partir de formas inicialmente não-trocáveis e estruturais, foram utilizadas nove extrações seqüenciais dos nutrientes com solução de ácido cítrico 0,1 mol L-1, com os seguintes tempos de contato com a amostra: 2, 12, 24, 48, 96, 144, 192, 288 e 576 h. O tempo total acumulado de extração foi de 1.382 h. A liberação da reserva de K e Mg foi definida pelo estádio de intemperismo e material de origem dos solos. A fração argila dos Argissolos desenvolvidos de arenito da Formação Uberaba e de micaxisto/granito (Grupo Araxá, de maneira geral, apresentou os maiores teores totais de K e Mg e teores acumulados até 1.382 h de extração com ácido cítrico 0,1 mol L-1. Contudo, mesmo nos Latossolos (baixos teores totais, verificou-se liberação relativamente alta de K e Mg (teores acumulados até 1.382 h, quando comparada aos teores trocáveis da TFSA, evidenciando o potencial das plantas na utilização de formas não-trocáveis e estruturais desses nutrientes ao longo dos cultivos. A descrição da cinética de liberação de K e Mg pela equação parabólica de difusão mostrou que o processo ocorreu, a diferentes velocidades, em duas fases, tendo sido, na maioria das amostras, a taxa de liberação na primeira fase maior para

 14. Complete atrioventricular block on isolated guinea pig heart induced by an aqueous fraction obtained from Psidium guajava L. leaf Bloqueio atrioventricular completo em coração isolado de cobaia produzido por uma fração aquosa obtida das folhas de Psidium guajava L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio N.S. Gondim

  2006-09-01

  Full Text Available This paper aimed to study the electrocardiographic effect produced by the aqueous fraction (AqF obtained from the acetic extract of Psidium guajava L. leaf on the isolated guinea pig heart. Electrocardiographic records (ECG were obtained on isolated hearts beating spontaneously or under regular electrical stimulation. The hearts were mounted in a constant flow Langendorff perfusion system. Until 20 mg/mL, AqF did not change the spontaneous cardiac rate (control: 180 ± 9 bpm, test: 182 ± 10 bpm; N = 3; p > 0.05. Concentrations equal or greater then 20 mg/mL induced complete atrioventricular block (AVB. However, this effect promptly disappeared when AqF was removed from the perfusion fluid (N = 3 hearts. The AVB induced by AqF involves heart muscarinic receptors because atropine sulfate (1.5 mM could prevent the appearance of such disturbance.O presente trabalho visou estudar o efeito eletrocardiográfico produzido pela fração aquosa (AqF obtida do extrato acético das folhas de Psidium guajava L. em coração isolado de cobaia. Os traçados eletrocardiográficos foram obtidos em corações batendo espontaneamente ou então sob estimulação elétrica. Os corações foram montados em uma sistema de perfusão do tipo Langendoff de fluxo constante. A AqF, usada em concentrações menores que 20 mg/mL, não alterou a freqüência espontânea do coração (controle: 180 ± 9 bpm, teste: 182 ± 10 bpm; N = 3; p > 0,05. Todavia, concentrações iguais ou maiores que 20 mg/mL produziram bloqueio atrioventricular completo (BAV. Este efeito, contudo, desapareceu prontamente quando se removeu a AqF do fluido de perfusão coronariana (N = 3 corações. O BAV promovido pela AqF se faz mediado pelos receptores muscarínicos porque o sulfato de atropina (1,5 mM impediu o aparecimento deste efeito.

 15. Caracterização da fração protéica da cianobactéria Aphanothece Microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz Protein characterisation of the Aphanothece Microscopica Nägeli cyanobacterium cultivated in parboiled rice effluent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Jacob-Lopes

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fração protéica da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz quando submetida a diferentes condições de secagem. A produção da biomassa foi realizada a partir da água residuária do processo de parboilização do arroz em bioreatores de coluna de bolhas. A biomassa foi separada do efluente por centrifugação e desidratada em secador descontínuo de bandejas nas condições de 40, 50 e 60ºC e espessuras de bandejas de 5 e 7 mm. O comportamento eletroforético das proteínas da biomassa foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE e apresentou bandas com peso molecular de 15 kDa a 62,5 kDa. O perfil aminoacídico mostrou teores superiores aos recomendados pelo padrão FAO, com exceção dos aminoácidos lisina e dos sulfurados (MET+CYS. A caracterização funcional, expressa em termos de solubilidade e capacidade emulsificante, demonstrou a influência da condição de secagem na funcionalidade protéica da biomassa.The objective of the present work was to evaluate the protein fraction of Aphanothece microscopica Nägeli cyanobacteria cultivated in the parboiled rice effluent, submitted to different drying conditions. The production of the biomass was done by using wastewater from the process of rice parboiling in a bubble column bioreactor. The biomass was separated from the effluent by centrifugation and dehydrated in a tray dryer at 40, 50 and 60ºC and thicknesses of 5 and 7 mm. The eletroforetic profile of proteins of the biomass was analysed by SDS-PAGE and presented bands with molecular weight between 62.5-15kDa. The amino acid profile was higher than the concentrations recommended by standard FAO, with the exception of the amino acids (LYS and the sulphurated (MET+CYS. The functional properties characterisation in terms of protein solubility and emulsification

 16. Armazenamento de carbono em frações lábeis da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho sob plantio direto Carbon storage in labile fractions of soil organic matter in a tropical no-tillage Oxisol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cimélio Bayer

  2004-07-01

  Full Text Available A reserva de carbono na matéria orgânica (MO do solo é uma importante estratégia para atenuar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do plantio direto (PD, durante seis anos, sob quatro sistemas de cultura de outono na sucessão comercial soja-milho (guandu- anão-milheto, crotalária-sorgo, girassol-aveia-preta e nabo forrageiro-milho, no armazenamento de carbono nas frações particulada (>53 µm e associada aos minerais (Carbon storage in the soil organic matter (SOM is an important strategy to mitigate carbon dioxide concentration in the atmosphere. The objective of this study was to evaluate the effect of the no-tillage (NT use for six years, under four autumn (dry-season cover crops based maize and soybean crop rotations (pigeon pea-pearl millet, bengan hemp-sorghum, sunflower-black oat, and wild radish-maize, on C storage in the particulate (>53 µm and mineral-associated (<53 µm SOM fractions of a clayey Oxisol from Brazilian Cerrado region. In comparison to conventional tillage (CT under summer cash-crops, NT increased the total organic carbon (TOC stocks in the surface soil layer (0-5 cm. In the top 20 cm layer, NT soil under wild radish-maize had 9% (4.66 Mg ha-1 more TOC than the conventionally tilled soil. On the other hand, C storage in NT soil under other cropping systems was statiscally similar to the CT soil. The C stocks in the particulate SOM fraction increased by 37 to 52% in NT soil (0-20 cm in comparison to CT. The higher sensitivity to soil management changes made the particulate organic matter a more adequate soil quality index compared to the TOC stocks. The C stock in the mineral-associated SOM fraction was not affected by soil management systems, which can be related to the short-term under NT and or to the highly stable soil microaggregates in this clayey Oxisol. The preferential C storage in the labile SOM fraction is an environmental benefit, which

 17. Chemical composition of atmospheric particulate matter soluble fraction and meteorological variables in São Paulo state, Brazil Composição química da fração solúvel do material particulado atmosférico e variáveis meteorológicas no estado de São Paulo, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Laure Marie Bourotte

  2011-09-01

  Full Text Available The objective of this work was to characterize and compare the chemical composition of the PM10 soluble fraction in relation to meteorological variables such as wind direction and air masses backward trajectories. The PM10 was collected during winter of 1999 in two contrasting sites: the São Paulo city and the State Park of Serra do Mar (Cunha inside the Atlantic Forest Reserve. The aqueous extracts of PM10 were analyzed by Ion Chromatography for major ions (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- and by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS for trace elements (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. In São Paulo, the dominant chemical species were SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn and Ni while in Cunha, Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn and Ni were dominant. The chemical composition related to the wind direction during sampling reflected short-range influence due to soil occupation and anthropic activities.Este trabalho teve como objetivo a caracterização e a comparação da composição química da fração solúvel do PM10, com variáveis meteorológicas, tais como, direção do vento e trajetórias de massas de ar. O PM10 foi coletado durante o inverno de 1999 em dois locais contrastantes: na cidade de São Paulo e no Parque Estadual da Serra do Mar (Cunha, Reserva de Mata Atlântica. Os extratos aquosos do PM10 foram analisados por Cromatografia de Íons para quantificação dos íons maiores (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- e por ICP-MS para quantificação dos elementos traço (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. As espécies químicas que predominaram foram SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn e Ni em São Paulo, e Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn e Ni em Cunha. A composição química relacionada com a direção do vento que prevaleceu durante a amostragem, refletiu um transporte de curta escala influenciado pela ocupação do solo e as atividades antrópicas.

 18. Uso de micorrizas e rizóbio em cultivo consorciado de eucalipto e sesbânia: II - Absorção e eficiência de utilização de fósforo e frações fosfatadas Use of mycorrhizas and rhizobium in intercropping system of eucalyptus and sesbania: II - Phosphorus uptake and efficiency of use and phosphate phosphate -fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. A. Rodrigues

  2003-08-01

  Full Text Available Realizou-se um experimento em casa de vegetação com o objetivo de avaliar os efeitos de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs e rizóbio na absorção e eficiência de utilização de P e nas frações fosfatadas em mudas de Eucalyptus grandis, cultivadas em consorciação com Sesbania virgata. Os tratamentos foram: inoculação ou não com FMAs em ambas as espécies de plantas e inoculação ou não com rizóbio na S. virgata, com quatro repetições. Ambas as plantas foram cultivadas em vasos de 6 L de capacidade, durante 100 dias, quando foram colhidas. A inoculação com FMAs ou FMAs + rizóbio aumentou o conteúdo de P no eucalipto, enquanto a inoculação com rizóbio, FMAs ou FMAs + rizóbio aumentou a eficiência de utilização de P. Nas frações de P, avaliadas nas folhas de eucalipto, observou-se aumento do fósforo total solúvel em ácido (PST nos tratamentos com inoculação de rizóbio ou FMAs + rizobio. Nos tratamentos com inoculação com rizóbio, FMAs, FMAs+rizóbio ou sem inoculação, observou-se que 81, 32, 91 e 68%, respectivamente, do PST foram encontrados como fósforo orgânico (Po. Em uma avaliação conjunta das frações fosfatadas e do conteúdo de P na parte aérea do eucalipto, o que aparentemente influenciou o aumento do PST e do Po não foi o conteúdo interno de P na planta, mas, sim, a inoculação do rizóbio na sesbânia.The effects of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF and Rhizobium on P uptake and efficiency of use, as well as on the P fractions of Eucalyptus grandis grown in an intercropping system with Sesbania virgata were evaluated under greenhouse conditions. The treatments were: with or without inoculation with AMF of both plant species and with or without inoculation with Rhizobium of S. virgata plants only, in four replications. The two plant species were grown together in pots with a volume of 6 L for 100 days. Inoculations with AMF or with AMF + Rhizobium increased the P content in Eucalyptus

 19. Potencial de produção de biogás remanescente nos efluentes de biodigestores abastecidos com dejetos de suínos, com e sem separação da fração sólida, e conduzidos sob diferentes tempos de retenção hidráulica Production potential of biogas remaining on effluents from biodigesters that operate with swine manure, with and without solid fractions separation under different hydraulic retention times

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-01-01

  Full Text Available O objetivo foi avaliar o potencial poluidor remanescente dos efluentes de biodigestores abastecidos com dejetos de suínos com separação da fração sólida (CSFS e sem separação da fração sólida (SSFS, e conduzidos sob diferentes tempos de retenção hidráulica (TRH. Os efluentes utilizados eram de biodigestores semicontínuos manejados com TRH de 15; 22; 29 e 36 dias, com e sem separação da fração sólida. Foram utilizados biodigestores batelada, que permaneceram em operação por todo o tempo em que houve produção de biogás (60 dias. Foram avaliadas a produção e a qualidade do biogás, bem como os potenciais de produção por kg de sólidos totais e sólidos voláteis, e as demandas química e bioquímica de oxigênio. Utilizou-se do delineamento inteiramente casualisado, em esquema fatorial 2x4, com três repetições por tratamento. Foram encontrados potenciais de produção de 385 e 117 litros de CH4kg-1 de SV adicionados no material SSFS e CSFS, respectivamente, no menor TRH (15 dias, e potenciais de produção de 74 e 18 litros de CH4kg-1 de SV adicionados no material SSFS e CSFS, respectivamente, no maior TRH (36 dias.The objective of this work was to evaluate the polluting potential from the remainings of effluents from biodigesters that operate with swine manure with the separation of the solid fraction and without the separation of the solid fraction, both under different hydraulic retention times (HRT. For the biodigestion trial, the effluents from semi-continuous biodigesters were processed with 15; 22; 29 and 36 days of hydraulic retention, with and without the separation of the solid fraction. In this part of the work batch biodigesters were used, which were kept in the operation as long as biogas was produced (60 days. It was evaluated: biogas production and quality and yield potential, the potential production per kg of total solids and volatile solids and chemical and biochemical demands for oxygen. Production

 20. Internprising i multinasjonale konsern : retningslinjer belyst med empiri fra Statoil

  OpenAIRE

  Gussiås, Gunnhild

  2006-01-01

  Internprising er prising av transaksjoner mellom tilknyttede foretak. Multinasjonale konsern møter i dag komplekse problemstillinger knyttet til internprising og skatt. Dette har ført til at omfattende lover og retningslinjer har blitt utarbeidet. Denne utredningen gir først en kort introduksjon til internprisingsproblematikken generelt og konsernet Statoil ASA. Deretter beskrives norske lovbestemmelser tilknyttet internprising, OECDs retningslinjer, skatteavtaler mellom de ulike land og Adva...

 1. Rapport fra 2nd Supply Chain Leaders Forum 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knak, Henrik; Hald, Kim Sundtoft

  2013-01-01

  Dette års udgave af Supply Chain Leaders Forum diskede op med innovation, inspiration og ny indsigt i outsourcing. Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Tata Consultancy Services. (Artiklen er på engelsk).......Dette års udgave af Supply Chain Leaders Forum diskede op med innovation, inspiration og ny indsigt i outsourcing. Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Tata Consultancy Services. (Artiklen er på engelsk)....

 2. Filtrering av avløpsvann fra kommunale renseanlegg. Driftserfaringer

  OpenAIRE

  Stene-Johansen, S.

  1981-01-01

  Fullskala filtreringsforsøk med avløpsvann på oppstrøms sandfilter type AIB, installert på Snertingdals kloakkrenseanlegg, kontinuerlig spylende filter type TENTEN (Alwatech) på Jøstad kloakkrenseanlegg og 2-media trykkfiltre type Alfsen og Gundersen på Hovemoen kloakkrenseanlegg. Filtrering har vært gjennomført etter biologisk rensing, simultanfelling og etterfelling

 3. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980.......Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3...

 4. Le biblioteche delle università fra cooperazione e polverizzazione

  OpenAIRE

  Ruffini Graziano

  2003-01-01

  The Italian academic library system, fundamental tool as a support forresearch and didactics, appears to be divided into thousands of service centres. Since the end of the ninenteen eighties, librarians and academic organs have been trying to remedy this situation putting into the field the following three factors: the automation of the services, the creation of university library systems and the cooperation among library systems of various athenaeums. Future seems to open up toward a greater...

 5. I rapporti fra le istituzioni europee e gli enti locali

  OpenAIRE

  Pane, Paolo

  2015-01-01

  ABSTRACT The research focuses and analyzes the relations between the European institutions and local authorities. A first part of the work concerns the study of "regionalism" in the various European countries in order to understand the institutional and the various features in the different legal systems; in particular analyzing the cases of Italy between regionalization and federalism, France and its regions, the Federal Republic of Germany and the role of the Lander, the British devolut...

 6. Drammaturgia transtestuale. Martin Crimp fra autocitazione e riscrittura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria elena Capitani

  2011-06-01

  Full Text Available The talented playwright Martin Crimp, one of contemporary British drama’s best-kept secrets, has shaped a singular transtextual territory, also known as Crimpland. Indeed, his output is a cross-pollination of various dramatic styles which fruitfully intermingle. Remarkably, Crimp’s corpus reworks the almost entire range of textual transcendences mentioned by Genette: intertextuality, paratextuality, and hypertextuality. Moreover, critics have noted an interesting form of intra-authorial intertextuality in his highly original output. This article focuses in particular on Crimp’s hypertextual strategies by examining The Misanthrope (1996, an entertaining rewriting of Molière’s homonymous play, and Cruel and Tender (2004, a brilliant contemporary version of Sophocles’ Women of Trachis. The analysis of these diegetic transpositions, based on the comparative reading of the hypotext and its hypertext, shows how a plot derived from past dramatic traditions can be successfully transferred into a modern setting, and how such materials can be effective sources for current dramatic reflections on contemporaneity.

 7. Naturlig nedbrydning af phenoxysyrer i en forureningsfane fra en losseplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejlskov, P.; Bjerg, Poul Løgstrup; Pedersen, J.K.

  2002-01-01

  Der har været udført en meget detaljeret forureningsundersøgelse af en grundvandsforurening pesticider (phenoxysyrer) med henblik på, at komme ad af et "moniterings dødvande" og nå frem til at få afsluttet forureningssagen. Ved undersøgelserne er det påvist, atder sker en naturlig nedbrydning af...... pesticiderne i grundvandsmagasinet. Iltindholdet er med stor sandsynlighed den begrænsende faktor for nedbrydningen. Det er derfor af Sønderjyllands Amt besluttet, at der iværksættes en afværge efter principperne omkring "natural attenuation". Det projekt løber over de næste 3 år....

 8. Modularisering i byggeriet: Fra en systemleverance og Mass Customization tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kudsk, Anders

  in construction. These institutions have produced a series of publications describing the possibilities presented by the transfer to construction of Mass Customization, product platforms and the use of configuration systems, theories and methods developed in the production industry. With this point...... of departure, this project has carried out work that, with an engineering focus and research approach, investigates the possibilities for realizing this vision. The work focuses on some selected areas within the following overall research question: How, in a Danish context, can Mass Customization and...... focus on to a limited extent. In order to create a framework for understanding partial modularization, this work presents The Module Application Matrix, which makes it possible to map completely or partially modularized products with completely or partially detailed modules. Another central element in...

 9. Fra arbejdsetik til beskæftigelsens æstetik

  OpenAIRE

  Mauritzen, Amalie Wennerstrøm; Hansen, Amanda Lykke; Stilling, Frederik Fønss; Skjellerup, Karsten; Harttung, Sebastian Alexander Frier; Anthonsen-Rahbek, Simon

  2015-01-01

  This paper aims to explore the development in the labour market – and the working individual’s place herein. It determines a definition that focuses on two different periods – one where production and output were the focal points – and one where consumption is. From our used theoreticians narrated liabilities, this study settles that it was in the free time outside work that the individual fulfilled her self-realisation in the period where production was the focal point. Today, self-actualisa...

 10. Syntese af amino/hydroxypyrrolidines og -piperidiner fra kulhydratderivater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Michael Anders

  lactams were reduced with sodium acetoxyborohydride or borane dimethyl sulfide to the 1,5-imino-1,5-pentitols.1,2,5-Trideoxy-1,5-imino-D-erythro-pentito l and 1,2,5-trideoxy-1,5-imino-D-threo-pentitol were synthesised from 2,5-difunctionalised aldonolactones by reduction of the 2-functionality with...... hydrazin. The hereby formed 5-functionalsed 2-deoxy-lactones were then reacted with ammonia to give the corresponding lactams. The lactams were reduced by borane dimethyl sulfid or lithium aluminium hydride to the 1,2,5-trideoxy-1,5-imino-pentitols.2,5-Difunctionalised aldonolactones were also used for...... synthesis of four stereoisomeric 2-amino-1,2,5-trideoxy-1,5-imino-pentitols with D-xylo-, L-xylo-, D-ribo-, D-arabino-configuration. The pentitols were obtained by reduction of the corresponding 2-amino-lactams with borane dimethyl sulfid. The lactams were formed by reaction of 2,5-difunctionalised...

 11. Recirkulering af Fosfor - fra spildevandsanlæg

  OpenAIRE

  Vedel, Jens Peter; Larsen, Pernille Haagen; Hansen, Simone Mannerup

  2016-01-01

  This project is about recirculation of phosphorus from wastewater treatment to agriculture in Denmark. Based on the resource shortage, we are examining why there is not more recirculation of phosphorus. The project is characterized by a critic realistic and hermeneutic perspective. Here we are looking at central mechanisms and at players given context. We have chosen to perform an interview to achieve our own data. In order to explain the used data we are using theories as planetary boundarie...

 12. Norges Russland-retorikk : fra brobygging til fiendebilder

  OpenAIRE

  Nilssen, Andrea Sofie

  2015-01-01

  Over the last two years, the perceptions and opinions about Russia in Norwegian society have been drastically altered. During the escalating conflict in Ukraine in 2014, Norwegian ministers repeatedly made statements and judgements on Russia’s actions. By analyzing these statements, the study tries to survey the ideas and presuppositions determining the Norwegian government’s statements about Russia. Furthermore, the study tries to explore whether the government’s discourses...

 13. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 14. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, John Storm; Aagaard, Peter

  2013-01-01

  Hvordan håndterer offentlige ledere konflikter mellem fagprofessionelles autonomi i den offentlige sektor og kravet om hård budgetdisciplin i en økonomisk krisetid? Et bud er via den udfordrende og resultatorienteret dialog......Hvordan håndterer offentlige ledere konflikter mellem fagprofessionelles autonomi i den offentlige sektor og kravet om hård budgetdisciplin i en økonomisk krisetid? Et bud er via den udfordrende og resultatorienteret dialog...

 15. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2014-01-01

  ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de...... fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jf. f.eks. KL’s lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles...

 16. EU i regionale dagblade - fra Bruxelles til Borup

  OpenAIRE

  Justesen, Simon Brix

  2016-01-01

  Brexit just happened and it is obvious that the European Union is not in sync with every of its citizens. Whether the decline in popularity is due to arrogance of the political elite or something else, the EU project is characterized by uncertainty. Studies shows that the media plays an important role in creating the infrastructure needed to secure a well-functioning EU, and that conclusion formed the motivation to learn more on EU in the media. This thesis examines the coverage of EU...

 17. Ledelse og arbejdsmiljø - en debatbog fra FTF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Based on a seminar on managements role in occupational health and safety this book comproses a collection of papers on difficulties and possibiliets for first line managers to comply with legal demands.......Based on a seminar on managements role in occupational health and safety this book comproses a collection of papers on difficulties and possibiliets for first line managers to comply with legal demands....

 18. Clostridum sordelli-infektion udgået fra ovariecyste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard, Jens Holst; Bülow, Charlotte; Buskov, Laura Katrine; Holler, Jon Gitz

  2012-01-01

  -infection originating from an ovarian cyst. Quick diagnosis is difficult because of the non-specific flu-like symptoms. Survival requires immediate source control and specific antibiotic therapy capable of suppressing toxin production. In rodents superantigen antibodies have shown neutralizing effects....

 19. Review af Business Process Reengineering litteraturen fra 1990-98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wit, Camilla Kølsen de

  1998-01-01

  Formålet med papiret er dels at biddrage med et overblik over centrale kilder om BPR, og dels at kommentere udviklingen i litteraturens behandling af hhv. BPR begrebet og BPR projektet. Reviewet er bygget op om en kronologisk tabel, der opsummerer kildernes hovedsynspunkter....

 20. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 1. Behandling af gastrointestinal blodning fra angiodysplasier med somatostatinanalogen octreotid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boesby, L.; Kristensen, L.O.; Christensen, Niels Juel

  2008-01-01

  Angiodysplasias account for 2-8% of GI-bleeding episodes. We describe a 75-year-old patient with a history of anaemia for 1 year before being diagnosed with multiple angiodysplasias in the GI-tract. The patient needed weekly blood transfusions until he started treatment with octreotide. After 4...... months of treatment the need for transfusions had decreased dramatically and faeces was negative for blood. Treatment was switched to long-acting octreotide (Sandostatin Lar). The case illustrates the usefulness of somatostatin analogues in the treatment of bleeding GI-angiodysplasias Udgivelsesdato...

 2. Luftforurening fra trafik, industri og landbrug i Frederiksborg Amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel, O.; Løfstrøm, P.; Jensen, S. S.;

  Rapporten er rekvireret af Frederiksborg Amt og repræsenterer en indledende vurdering af luftkvaliteten i amtet baseret på eksisterende data og viden. Rapporten skal skabe grundlaget for en vurdering af behov for og prioritering af målrettet kortlægning samt udarbejdelse af målsætninger for luftk...

 3. La ripartizione dell' energia fra le sesse di Un lago

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. PEZZOLI

  1975-05-01

  Full Text Available This work studies by approximation thc problem of tbe energy distribution among thc seichcs oi a lake oi various no de. It is obvious that particular conditions may affect tbe prevalent rise of one seiche rather than another, however, st atistically the probability to observe the uninodale 18 genera~ly bigger than the probability of observing tbe binodale etc.; becau8e, still statistically tbe arnplitudes of the uninodalc are, on thc average, bigger, compared with the others. The determination oi the statistical distribution of the energies and consequently the amplitudes, i8 the purpose of this work.

 4. Fra spil-filmatiseringen til spil-filmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Henrik Smed

  2010-01-01

  Filmatiseringer af computerspil har siden Super Mario Bros.i 1993 været en fast del af Hollywoods repertoire. Sjældent fører de dog andet med sig end lunkne anmeldelser og sure spil-fans. Elleve år tidligere, med TRON i 1982, ser spil-filmen dagens lys. Uden brands og licensaftaler i ryggen tegne...

 5. Fra kulturens opvækst til osten bliver moden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siegumfeldt, Henrik; Kilstrup, Mogens; Jakobsen, Mogens

  friskt opformerede kulturer på mejeriet giver det bedste modningsforløb; men der mangler basal viden om, hvordan man sikrer optimale og reproducerbare opformeringstrin på mejeriet. Projektet vil give ny viden om forhold, der giver en god syrning og som samtidigt kan føre til en tilfredsstillende modning...

 6. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  BACKGROUND: Contemporary neuroscience relates human behaviour, emotions and cognition to underlying neurobiological processes in the brain. Increased awareness of such processes may improve our understanding of emotional regulatory problems and development of psychopathology in some children and...... adolescents. MATERIAL AND METHODS: This article is based on articles identified through a non-systematic search in PubMed and on publications from the authors' own database. RESULTS: Several processes form the biological basis for how children and adolescents regulate their emotions when relating to others......: linear development of white matter, growth and subsequent elimination of gray matter and maturation of various neuronal networks in the brain. Emotional regulation develops discontinuously in children and adolescents, and varying degrees of maturation of specific neural networks involved in self...

 7. Microstorie magistrali: Emma Tettoni fra carduccianesimo e reti emancipative

  OpenAIRE

  Loredana Magazzeni

  2015-01-01

  Emma Tettoni (Novara, 1859 – Bergamo, 1891) was a teacher in secondary schools for women, headmistress of the Scuola normale femminile in Rovigo (Italy), student of Giosuè Carducci at Bologna University (1879-1881) and classmate of Giovanni Pascoli and Giulia Cavallari Cantalamessa. She devoted her life to teaching and writing, considering them prerequisites for female emancipation. Moving from her correspondence with the great Italian poet - teacher, but also from her female friendship netwo...

 8. Microstorie magistrali: Emma Tettoni fra carduccianesimo e reti emancipative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loredana Magazzeni

  2015-12-01

  Full Text Available Emma Tettoni (Novara, 1859 – Bergamo, 1891 was a teacher in secondary schools for women, headmistress of the Scuola normale femminile in Rovigo (Italy, student of Giosuè Carducci at Bologna University (1879-1881 and classmate of Giovanni Pascoli and Giulia Cavallari Cantalamessa. She devoted her life to teaching and writing, considering them prerequisites for female emancipation. Moving from her correspondence with the great Italian poet - teacher, but also from her female friendship network, it is possible to trace the phases of her arduous life as social and professional engaged young woman. Because of the novelty of her ideas, expressed in education lectures (on love, women’s work, women scientists and the faults of Italian mothers, she suffered the painful ostracism of conservative factions. In 1890 she joined the organization of VI Centenary of Beatrice Portinari, in Florence.

 9. Best practice - et muligt eksempel fra en nordjysk folkeskole?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, Jens Jakob

  2015-01-01

  Om bedste undervisningspraksis i naturfagene kan identificeres som et generelt og gyldigt forhold for alle er yderst tvivlsomt, men en nordjydsk lærergruppe har udviklet nogle undervisningssekvenser med elementer af god praksis, som meget vel kunne kandidere til betegnelsen ”best practice”. Martin...

 10. Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2015-01-01

  En tekst, der på bagsiden af udstillingens plakat, bredt introducerer til og redegør for udstillingens engelske tema. Plakaten er designet af Michael Jensen og trykt i et oplag på 3000 stk.......En tekst, der på bagsiden af udstillingens plakat, bredt introducerer til og redegør for udstillingens engelske tema. Plakaten er designet af Michael Jensen og trykt i et oplag på 3000 stk....

 11. Fra evalueringsresultat til læring i offentlige organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friche, Nanna; Keller, Hanne Dauer; Rasmussen, Palle

  Både i private og offentlige organisationer gennemføres evalueringer ofte med det eksplicitte formål at bidrage til udvikling og læring i organisationen. Evalueringsarbejdet skal producere viden, som organisationer og aktører inden for det undersøgte praksisfelt kan lære af, kan bruge til at...... behandles dette på baggrund af begreber om organisatorisk læring og med udgangspunkt i cases; brug af trivselsundersøgelser på kommunale arbejdspladser og brug af brugertilfredshedsmålinger i uddannelsesinstitutioner. Det diskuteres, om sådanne undersøgelser anvendes til kontrol, til læring og/eller til...

 12. Un test di confronto fra carte catastali e cartografia tecnica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giorgio Bezoari

  2006-06-01

  Full Text Available Uno dei problemi più gravi che affligge l’Italia (peraltro madre di cartografi, topografi e geodeti è la dubbia qualità delle mappe catastali che purtoppo ad oggi versano in uno stato ancora lontano dal poter essere classificata come cartografia di base, sconfinando invece in una sorta di cartografia tematica che affronta appunto il tema della proprietà e dei tributi connessi. Il problema è sentito da decenni e già nel 1945 il CNR aveva proposto l’intera riorganizzazione del servizio geografico dello stato proponendo che gli sforzi deivari enti cartografici (IGM, Catasto, Aeronautica, Marina eGeologico venissero uniti sotto un’unica egida per la realizzazione della Cartografia dello Stato. Purtroppo abbiamo visto che questo non è successo e i problemi sono oggi venuti tutti al pettine così come vengono evidenziati nel presente articolo.

 13. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i ...

 14. Introduzione: Le "medie imprese" fra controllo familiare e network globali

  OpenAIRE

  Alzona Gianluigi; Iacobucci Donato

  2005-01-01

  The structure of Italian manufacturing industry is dominated by the presence of small firms, while large firms have become increasingly less important in recent decades. In the last few years several authors have pointed out the increasing importance of medium-sized firms. Given the difficulties recently experienced by both small and large firms, medium-sized firms are emerging as the possible future backbone of the Italian industrial system. The identification of medium-sized firms is contro...

 15. Nasjonalregnskapets historie i Norge. Fra fri forskning til lovregulert statistikk

  OpenAIRE

  Halvorsen, Tore; Simpson, Liv Hobbelstad; Skoglund, Tor

  2011-01-01

  Abstract The Norwegian System of National Accounts has a long tradition compared with most other countries. In Norway the first phase of the history of national accounts was characterised by studies aiming at estimating the value of national income, typically based on tax assessment statistics. The first work of this kind dates back to the second half of the 19th century. A second phase occurred in the 1930s when Professor Ragnar Frisch at the University of Oslo tried to des...

 16. HIV-vaccine-jægeren fra Århus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars

  2008-01-01

  AIDS og den manglende HIV-vaccine, der en gang for alle kan forebygge den dødbringende sygdom, er den største sundhedsmæssige udordring på verdensplan udtaler Lars Østergaard Udgivelsesdato: 06.11.08......AIDS og den manglende HIV-vaccine, der en gang for alle kan forebygge den dødbringende sygdom, er den største sundhedsmæssige udordring på verdensplan udtaler Lars Østergaard Udgivelsesdato: 06.11.08...

 17. ADHD og styring - fra adfærd til sygdom

  OpenAIRE

  Frandsen, Kristoffer Kirketerp

  2013-01-01

  This project examines how governance is practiced through the diagnosis and treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in contemporary Denmark. Inspired by Foucault and Dean my scientific philosophical starting point is that of governmentality and its methodological and analytic approach. The official governmental meta- scientific “Program of Reference for investigation and Treatment of Children and Young People with ADHD” which was published in 2008, and a letter of recommendatio...

 18. Miljøvurdering af energiproduktion fra affald og biomasse

  OpenAIRE

  Tonini, Davide; Astrup, Thomas Fruergaard

  2013-01-01

  Forskningen fokuser på fastlæggelse af de miljømæssige konsekvenser ved fremstilling af energi baseret på biomasse og affald. Et centralt element i arbejdet har været at undersøge miljøaspekterne ved nye og innovative teknologier til bæredygtig energiproduktion. De miljømæssige konsekvenser ved energiteknologier og energisystemerne er blevet fastlagt ved livscyklusvurdering baseret på detaljerede analyser af ressource-, stof-, og energistrømme gennem hele energisystemer såvel som enkelte tekn...

 19. Retorica militare fra tradizione protrettica e pensiero strategico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eramo, Immacolata

  2010-10-01

  Full Text Available Rhetorica Militaris, the logikon meros of Syrianos Magister's conpendium is an original, unique stage of the history of the protreptic genre. While the first signs of the genre can be seen already in Homer's Iliad, Thucydides' Histories are in this field and unsurpassed example for later military historians, and particularly to Procopius. The rhetorical structure of the Rhetorica militaris, organized upon the theories attributed to Hermogenes of Tarsus, combines protreptic themes with strategic thought, wich in the byzantine ages assumes a mature character. According to this theory, in times of war and emotional issues can be more important than battles with weapons.

 20. Kan man redde håbefuldheden fra utopien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2007-01-01

  Anmeldelse af Rett Kopi v. Karin Nygård og Ellef Prestsæter (red): Rett Kopi dokumenterer fremtiden (2007), der oversætter og sammenstiller et udvalg af klassiske og nyere manifester og kritisk vurderer manifestformen og dens anvendelighed idag. Udgivelsesdato: september 2007......Anmeldelse af Rett Kopi v. Karin Nygård og Ellef Prestsæter (red): Rett Kopi dokumenterer fremtiden (2007), der oversætter og sammenstiller et udvalg af klassiske og nyere manifester og kritisk vurderer manifestformen og dens anvendelighed idag. Udgivelsesdato: september 2007...