WorldWideScience

Sample records for betaenkning fra infrastrukturkommissionen

 1. The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2008-01-15

  The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

 2. Fra opera til drama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2005-01-01

  Introduktion til Wagners musikdramatiske reform i operatetralogien "Nibelungens Ring" - med eksempler fra Valkyrien......Introduktion til Wagners musikdramatiske reform i operatetralogien "Nibelungens Ring" - med eksempler fra Valkyrien...

 3. Fra rigsarkiv til verdensarkiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goldbæk, Henning

  2013-01-01

  Essay om Orhan Pamuks romaner og deres udvikling fra tyrkisk republiklitteratur til verdenslitteratur.......Essay om Orhan Pamuks romaner og deres udvikling fra tyrkisk republiklitteratur til verdenslitteratur....

 4. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2015-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 5. Fra Plan til Undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten; Svejgaard, Karin; Madsen, Anne-Grethe

  Fra plan til undervisningspraksis ? en evaluering af fagligt samspil Resumé: Fra plan til undervisning er en rapport fra et evalueringsprojekt finansieret af undervisningsministeriets midler til udviklingsarbejde og forsøg på de gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført af et konsortium...... fremstilles i rapporten Fra plan til Undervisning som tre cases. Casene indeholder en del fællestræk, da skolernes arbejde med fagligt samspil udspringer af en række fælles erfaringer og træk ved undervisningskulturen på htx. Det gælder først og fremmest det forhold, at fagligt samspil knyttes sammen med de...

 6. Zmaragdus fra Antiochia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bargfeldt, Niels

  2013-01-01

  En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t.......En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t....

 7. Rapport fra PES

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.; Sørensen, Merete

  2011-01-01

  Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde......Rapport fra PES konferencen på Høgskolen i Vestfolden, Larvik, Norge, der blev afholdt 4. og 5.5.2011- skrevet sammen med Merete Sørensen, Pædagoguddannelsen i Roskilde...

 8. Sten fra himlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009.......Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009....

 9. Fra affald til olie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Becker, Jacob; Sigaard Christensen, Per; Mørup, Anders;

  2013-01-01

  Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie.......Kloakslam, gylle, husholdningsaffald, kompost og spilprodukter fra fødevarebranchen kan med nøje kontrolleret trykkogning forvandles til bioolie af så høj kvalitet, at det kan indgå som værdifuld erstatning for fossil olie....

 10. Dannelse kommer fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2008-01-01

  kendetegnet ved, at elevens overskridelse er en levet erfaring og knyttet til et miljø i klassen, til tid og rum, til genstande etc. Således vil jeg i denne artikel hævde, at dannelse kommer fra kroppen ved at skitsere en dannelsesteori med udgangspunkt i kropsfænomenologen Maurice Merleau-Pontys (1908...... slægtskab. Derved adskiller Merleau-Pontys kropsbegreb sig fra Pierre Bourdieus begreb om kroppen som socialiserende habitus og Michel Foucaults disciplinerende opdragelse....

 11. Fra Fun til Frustration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 12. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  Nyt fra videnskaberne: Manglende deltagelse i faldforebyggelsesprogrammer - hvorfor og hvad kan gøres? Fald er et af de alvorligste sundhedsproblemer for ældre. Fysisk træning kan forebygge fald og spare samfund og individ for mange byrder (WHO, 2007) desværre deltager kun få i faldforebyggelsesp...

 13. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med special...

 14. Fra Buddha til Beckham

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  . Antologien leverer bud på, hvordan man kan forstå karisma og suggestion med henblik på yderligere at kvalificere begreberne. Fra Buddha til Beckham byder således ind med perspektiver til belysning af karisma og suggestion. Afsættet for analyserne er dels sport og religion – to områder, hvor karisma og...

 15. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Simonsen, Birgitte;

  Rapporten præsenterer hovedresultater af en undersøgelse, hvor 135 elever med gymnasiefremmed baggrund fra 2. årgang på det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx), det tekniske gymnasium (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) er blevet interviewet om deres oplevelser af at gå i gymn...

 16. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Ebbensgaard, Aase Bitsch;

  2007-01-01

  Kronikken præsenterer hovedresultater fra en analyse af interview med 135 elever, overvejende med gymnasiefremmed baggrund. Interviewene bidrager med indsigt i hvad denne gruppe af elever oplever som svært ved at gå i gymnasiet (stx, hhx, htx og hf). Fokus er på elevernes vanskeligheder med at af...

 17. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråg...

 18. Fra Hatti til Homer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinge, George

  2008-01-01

  En række homeriske helte lader sig identificere med historiske personer, der optræder i de hittitiske kilder fra det 14. og 13. årh. f.Kr. Artiklen kommer ind på forholdet mellem bronzealderens grækere ("achaiere") og hittitterne og diskuterer, hvordan den komplicerede realpolitik er blevet...

 19. Fra underviser til forsker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  fra underviser til forsker er en transformation, hvor man efterhånden erfarer, hvad forskning kræver og gradvist kan varetage mere selvstændig forskning 2.Studerende kan hjælpe i denne proces, hvor det er svært at orientere sig, da deres deltagelse skærper fokus på projektet 3. Inddragelse af...... validiteten, hvorimod ikke-PhD'er i højere grad fokuserede på de studerendes dygtiggørelsen. Samtidig var det kun PhD'er, der havde meta-reflektioner over projektet. Min hypotese er, at udviklingen fra underviser til forsker er en transformation, som studerende kan være med til at facilitere. 1.At bevæge sig...

 20. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder...

 1. 10 Medisinplanter fra Burma

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om tradisjonell bruk av utvalgte medisinplanter fra Burma har vitenskapelig støtte. I tillegg ble interessante studier på biologiske/farmakologiske effekter av plantene tatt med. Litteratursøket ble utført ved hjelp av databasene Medline/Ovid, Medline/Pubmed, Embase/Ovid, Chemical Abstracts/Scifinder, ISI Web of Knowledge, Biological Abstracts, Sciencedirect og Cochrane. Andre nettsider som ble brukt til å finne eventuelle sy...

 2. Sidste nyt fra SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milhøj, Anders

  2014-01-01

  I juli 2013 blev version 9.4 af SAS sendt på markedet. Denne release indeholdt ikke mange nye faciliteter indenfor statistik, økonometri, operationsanalyse etc, men alligevel er der vigtige aspekter at forholde sig til. Ved årsskiftet 2013/2014 er der siden kommet en opdatering af de analytiske...... programpakker for statistik, økonometri, operationsanalyse etc uden en samtidig opdatering af det samlede SAS-program. Denne opdatering kaldes Analytical Products 13.1 og er en væsentlig opdatering fra version 12, der i første version kom i august 2012....

 3. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 4. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  Antallet af uddannelsespladser i Tranquebars uddannelsesinstitutioner, der går fra børnehaveklasser til lærerseminarer, overstiger langt de 7000 indbyggeres behov. Så uddannelsesinstitutionerne og deres kostskolepladser servicerer et langt større geografisk område end selve Tranquebar by. Denne a...

 5. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 6. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 7. Et levende levn fra fortiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  svendsen, erik

  2014-01-01

  Elisabeth Flensted-Jensen debuterer i en alder af 65 år. Bag den kendsgerning ligger en anden kendsgerning: Det kan tage mange år, før man er klar til at skrive om oplevelser, som er svære at komme overens med, og måske skal familiemedlemmer dø, før den kunstneriske frihed er til stede. På den ba...... baggrund kan "Kystsanatoriet" fremstå som et levn fra 1950' erne og 1960' erne. Men det er Flensted-Jensens fortjeneste, at det ingenlunde er tilfældet. Primært fordi hun er god til at skrive på en piges sitrende sanser....

 8. Fortællinger fra praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fortællinger fra praksis formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt, hvor pædagoger sætter fokus på børns og brugeres livshistorier. En livshistorie er en dynamisk størrelse under stadig forandring og konstruktion. Vi fortæller historier om vores liv på den måde, det giver mening for os her og...

 9. Fra professorvælde til regnearkstyranni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Jan Holm

  2015-01-01

  Med autoetnografisk afsæt analyseres det danske universitets transformation fra autonom akademia til hierarkisk styret koncern. Analysen gennemføres gennem et videnskabsteoretisk og institutionelt perspektiv. Videnskabsteoretisk forstås forandringen som opløsning af idealet om videnskabelig...... selvstyre for at give eksterne interessenter afgørende indflydelse ud fra et konkurrencestatsligt nytteperspektiv. I denne proces er de universitære forskeres arbejdsbetingelser ændret markant i konsekvens af, at deres mission i mindre omfang er at være uafhængige og kritiske skabere af viden i sandhedens...

 10. Roman for unge - og deres voksne - fra Nick Hornby

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207......Nick Hornby: SLAM. Oversat fra engelsk. af Jan Hansen. 280 sider, 249 kr. Lindhardt og Ringhof. Fire stjerner Udgivelsesdato: 071207...

 11. Fra Kulturformidling til Kulturmødesteder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, Roy

  2004-01-01

  Roy Langer kortlægger i artiklen "Fra kulturformidling til kulturmødesteder: Social interarktion med kommunikationsnetværk" de regler, der konstituerer sprogspillet: "kommunikationsteorisk analyse af interkulturelle kulturmøder". Når man sammenligner massekommunikationen med netværkskommunikationen...

 12. Fra kedsomhed til trivsel i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viskum, Hanne; Knoop, Hans-Henrik; Holstein, Bjørn E.;

  Denne rapport handler om elevers kedsomhed og trivsel i grundskolen. Trivsel har været et gennemgående tema i de seneste års udvikling på skoleområdet. Og heldigvis da. Trivsel er ensbetydende med en tryg og lærerig skolegang. Med udgangspunkt i elevbesvarelser fra den Nationale Trivselsmåling 20...

 13. Fra idealer til inklusion med effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyssegaard, Camilla Brørup

  2013-01-01

  Den inkluderende skole har været et politisk ideal i mange år. den praktiske udformning og implementering af inkluderende tiltag indebærer dog stadig en række udfordringer for både lærere og skoleledere. Ikke mindst, når man skal vurdere, hvad der virker. Artiklen viser inklusionsbegrebets vej fra...

 14. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 15. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 16. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...

 17. Om "Buk fra Faar at skille"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2007-01-01

  I artiklens første del vises det at et par marginaltegninger i håndskriftet AM 76 8vo (ca. 1470) hidtil er blevet fejltolket -- den ene som et vædderhoved i stedet for et gedebukkehoved -- fordi de ikke er blevet sat i relation til teksten inde i skriftkolumnen. Ud fra et tilbageblik på tidligere...... trin af den autoriserede danske bibleoversættelses historie og dens græske kilde argumenteres der i anden del for at ordet buk i udtrykket at skille fårene fra bukkene betyder ged(ebuk), ikke vædder, som angivet i bl.a. Ordbog over det Danske Sprog. Udgivelsesdato: 21/9...

 18. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg...

 19. Fra bibelske til rabbinske opfattelser af askese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at illustrere, hvordan israelitisk-jødisk religion rummer flere former for moderat askese, der er i fare for at undslippe askeseforskningens opmærksomhed, når den enten forstår askese som verdensfornægtende, elitær udstigning fra samfundet, eller når den vælger ekstr...

 20. Støj fra installationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.; Ovesen, K.

  Generende støj fra installationer er ikke noget nyt fænomen, men det er først i de senere år erkendt, at støj ikke er et naturfænomen, som beboerne bare skal finde sig i. De lovmæssige krav til bekæmpelse af støjproblemerne er af nyere dato og er endnu på mange områder ret ufuldkomne. Anvisningen...

 1. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  meget bange og turde ikke gå helt hen til nedslagsstedet, men skyndte sig tilbage til sin landsby Bawömaenamölö. Det Yusman havde oplevet var et meteorit-fald – en yderst sjælden begivenhed som de færreste af os nogen sinde kommer til at opleve. Meteoritter er små klippestykker, fra andre legemer i...

 2. Highlights fra Tour de ledelse 2013

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2013-01-01

  Co-creation, ledelse af generation Y, HRM-begrebets udvikling og mellemlederen som organisationens nye helt. Det skortede ikke på spændende aktuelle temaer og indspark, da verdens største ledelseskonference – Academy of Management – løb af stablen tidligere på måneden i Florida, USA. CBS-professo......-professor Henrik Holt Larsen var med på første række for at opsnappe nye trends og landvindinger inden for HRM og god ledelse af virksomhedens menneskelige ressourcer. Her er hans highlights fra den storstilede konference....

 3. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...... definitioner på begrebet summarisk beskrives som et begreb der integrerer kontrol og elementer, der kan henføres til overordnet ledelse/daglig ledelse i forbindelse med disses styring af virksomheden (Laursen, 2000). De forskellige aktører identificeret ved Corporate Governance perspektivet kan have forskellig...

 4. Fra Bartolomeo della Porta detto Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, National Gallery, London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris

  2014-01-01

  En artikel om et maleri af Fra Bartolomeo i National Gallery i London udlånt til en udstilling i Museo Tosio Martinengo I Brescia i forbindelse med opdagelsen af et fuldstændigt overensstemmende maleri i dette museums magasiner. Hypotesen var at Bresciabilledet var et værkstedsarbejde lavet på...

 5. J.L. Lunds tegninger fra Italien - En studiesamling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hannemarie Graff Ragn

  2003-01-01

  J.L.Lund, dansk malerkunst, danske tegninger, det 19. årh., italinesk malerkunst, primitive mestre, Rafael, Fra Angelico, kalker, nazarenerne......J.L.Lund, dansk malerkunst, danske tegninger, det 19. årh., italinesk malerkunst, primitive mestre, Rafael, Fra Angelico, kalker, nazarenerne...

 6. På kurs væk fra markedslogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs......Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs...

 7. Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene - genstandstekster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Line Hjorth

  2015-01-01

  genstandstekster til udstillingen Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene. alle tekster oversat til engelsk, men postes her i den danske udgave......genstandstekster til udstillingen Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene. alle tekster oversat til engelsk, men postes her i den danske udgave...

 8. RA – beskeden genetisk disposition - resultater fra nyt dansk tvillingstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Anders Jørgen

  2010-01-01

  Vi har nu indsamlet data fra en velkarakteriseret kohorte af danske tvillinger med RA, og med den tilhørende biobank-data åbner det mulighed for videre forskning i både genetiske, epigenetiske og miljømæssige forholds betydning for udvikling af RA. De første resultater fra denne udvidede danske u...

 9. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 10. At lære fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2009-01-01

  Lars Emmerik Damgaard Knudsen udvikler i artiklen 'At lære fra kroppen - kropslig læring mellem fænomenologi og kognitivisme' med udgangspunkt i Maurice Merleau-Pontys fænomenologi og George Lakoff og Mark Johnson kognitivisme en model for kropslig læring, som tilstræber at forstå sammenhængen...... mellem krop og refleksion i en læreproces. Som eksempel bruges lærerstuderende i praktik. Kroppen kan ses som en bærer af tavs viden og problematikken som Lars Emmerik Damgaard Knudsen tager op er, at Merleau-Ponty ikke tematiserer, hvordan erkendelse som kropslig oplevelse og erfaring reflekteres. Lars...

 11. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 12. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 13. I skæret fra Stella Nova

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard-Nielsen, Hans Ulrik; Brandt, Søren Kristian

  2009-01-01

  Tyske og japanske astronomer har for nylig observeret reflekteret lys fra den supernova, som Tycho Brahe observerede i 1572. Observationerne åbner et fascinerende vindue til fortiden, og minder os om, hvorfor 2009 er internationalt astronomi-år.......Tyske og japanske astronomer har for nylig observeret reflekteret lys fra den supernova, som Tycho Brahe observerede i 1572. Observationerne åbner et fascinerende vindue til fortiden, og minder os om, hvorfor 2009 er internationalt astronomi-år....

 14. Injective objects and retracts of Fra\\"iss\\'e limits

  CERN Document Server

  Kubiś, Wieslaw

  2011-01-01

  We present a purely category-theoretic characterization of retracts of Fra\\"iss\\'e limits. For this aim, we consider a natural version of injectivity with respect to a pair of categories (a category and its subcategory). It turns out that retracts of Fra\\"iss\\'e limits are precisely the objects that are injective relatively to such a pair. One of the applications is a characterization of non-expansive retracts of Urysohn's universal metric space.

 15. Modeller fra fysikken kan forudsige, hvor langt du vil pendle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fosgerau, Mogens; Mulalic, Ismir

  2016-01-01

  Metoder fra fysikken kan bruges til at forstå sociale fænomener som for eksempel pendling, skriver to forskere i transportøkonomi. Den forskningsgren hedder econophysics – eller økonofysik på dansk.......Metoder fra fysikken kan bruges til at forstå sociale fænomener som for eksempel pendling, skriver to forskere i transportøkonomi. Den forskningsgren hedder econophysics – eller økonofysik på dansk....

 16. Underviserens roller fra centrum til periferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Leth Andersen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Artiklen "Underviserens roller fra centrum til periferi" sætter fokus på færdighedstræning, herunder ordforråd og grammatik, og på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af digitale medier i undervisningen. Det er oplagt, at underviseren indtager en mere perifer, men ikke mindre væsentlig rolle i fremtidens lærings-orienterede (sprogundervisning, mens den lærende indtager centrum i forhold til egne læreprocesser. Der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med mundtlig dialogtræning ved at inddrage forskellige elektroniske redskaber og metoder samt hvordan man kan arbejde med forskellige typer af korpora i fremmedsprogs-undervisningen til arbejde med ordforråd, grammatik og tekstforståelse.

 17. Geografiske forskelle i fløjtrepertoire fra hvidnæsede delfiner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria-Louise; Rasmussen, Marianne H.; Miller, Lee

  2009-01-01

  Fløjt fra hvidnæsede delfiner, Lagenorhynchus albirostris optaget i Skjálfandibugten i den nordlige del af Island (2008) blev sammenlignet med fløjt fra Faxaflóibugten fra den sydlige del af Island (1997). Optagelserne fra Skjálfandibugten blev optaget med et specialbygget vertikalt lineært array1...... være at de Islandske hvidnæser bruger samme fløjt repertoire bl.a. fordi det forekommer usandsynligt, at delfiner fra 2008 optagelser er de samme som fra 1997....

 18. Gulliver's Travels av Jonathan Swift : fra politisk satire til barnebok

  OpenAIRE

  Krog, Kira Katarina

  2004-01-01

  Denne oppgaven tar for seg Jonathan Swifts bok Gulliver’s Travels’ (1727) utvikling fra politisk satire til barnebok. Med utgangspunkt i opplysningstidens tro på menneskets suverene fornuft og tradisjonen fra antikkens greske satire har oppgaven en historisk problemstilling. Den følger satirens og barnebokens utvikling gjennom tidene og ender i en lesning av en norsk barnebokversjon, utgitt nærmere 300 år etter førsteutgaven. Oppgaven har tre hoveddeler. Den første tar for seg hvordan bok...

 19. Månedens billede af varmepåvirkede pacemakerrester fra Odense Krematorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  2007-01-01

  Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!......Foto af eksploderede pacemakerrester fra krematorieovn. Husk at fjerne pacemakere før kremering!...

 20. Drikkevands optagelse af cadmium og bly fra armaturer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.

  Notatet omfatter rapporter fra to forsøgsrækker vedr. brugsvands optagelse af bly og cadmium. Den første omhandler brugsvandsarmaturers afgivelse af bly og cadmium til syntetisk brugsvand med en sammensætning svarende til en sur, blød vandtype. Forsøgene omfatter 10 armaturer og armaturdele...

 1. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 2. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 3. Last på planlagre fra friktionsmaterialer og ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Andersen, Jørgen

  Anvisningen omhandler lasterne på planlagre ved oplagring af såvel friktionsmaterialer som ensilage og angiver, hvorledes sikkerhedsnormens bestemmelser kan udmøntes i praksis. Lasterne fra friktionsmaterialer er bestemt ved hjælp af jordtryksteorien, idet et antal specielle løsninger og tilnærme...

 4. Aktiv aldring set fra de ældres perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2013-01-01

  Gamle mennesker vil selv bestemme, hvad de skal bruge alderdommen til, men begrebet aktiv aldring præsenterer nogle specifikke forventninger til de gamle. Forventinger, som de gamle ikke nødvendigvis ønsker at leve op til. Det viser et ph.d.-projekt fra københavnsområdet baseret på etnografiske...

 5. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 6. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Jens Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 7. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 8. Fra erfaringer til betydninger: Tolkning af fortællinger om eksamensgruppebegivenheder fra folkeskolelærerstuderende ved Aalborg Seminarium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Silleborg, Ellen

  2004-01-01

  korte fortællinger om eksamensgruppebegivenheden skrevet af seminariestuderende ved Aalborg Seminarium december 2003. Analysen af disse foretages ved hjælp af teoretiske redskaber hovedsagelig fra Halliday og Ricoeur. En fortælling er ifølge Halliday knyttet til begivenheden. En fortælling er ifølge...

 9. Mottak til pasientens beste - erfaringer fra et lokalsykehus i endring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Venke Sørlie

  2010-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne artikkelen er å undersøke ansattes erfaringer fra et sykehusprosjekt der de var deltagere i å forbedre mottak av pasienter. Det ble anvendt fokusgruppeintervju i datasamlingen. Data fra de tre fokusgruppeintervjuene ble analysert ved hjelp av fenomenologisk hermeneutisk metode. Resultatet viser følgende tematiske områder som er forbedret for pasienter og ansatte; Ny organisering av mottak, Tydeliggjøring av ansvar, Standardisering av rutiner og Forbedring av dokumentasjon. Temaene viser et gjennomgående fokus på pasientens beste ved det nye mottaket. Konklusjonen er å anta at ved å inkludere pasienter og pårørende i videre forskningsprosjekter, om deres erfaringer med det nye mottaket, kan man få et mer nyansert bilde av et mottak til pasientens beste.

 10. Fra klasseværelse til chatværelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2010-01-01

  Chat på nettet bliver snart normen i klasseværelset. Men lige nu har lærere og elever svært ved at håndtere muligheden for at være online hele tiden. Og ud fra et gammelt normsæt er brugen af f.eks. Facebook og MMS uforenelig med klassisk klasserumskultur. Men normerne vil ændre sig, og i fremtiden...

 11. Dyreknogler fra Ronæs Skov-bopladsen, Summary

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enghoff, Inge Bødker

  2009-01-01

  Analyser af dyreknogler fra en submarin boplads, Ronæs Skov, ved Gamborg Fjord på Fyn, påviser mindst syv arter af fisk, fire arter af fugle og nitten arter af pattedyr. Fiskeriet har især været domineret af torsk. Fuglefangsten har bestået af skarv, svane, spurvehøg og natugle. Foruden den for p...

 12. Expression of proto-oncogene Fra-1 in human neoplastic breast tissues

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yuhua Song; Jing Wang; Xiaoyun Yu; Santai Song; Zefei Jiang

  2012-01-01

  Objective: Invasion and metastasis are the most significant and intrinsic biological characteristics of cancers, also which are main factors of malignant tumor causing treatment failure and death. Recent studies have found that Fra-1 plays an important role on cell migration, invasion, and maintaining malignant phenotype of transformed cells. But there are few studies about the expression and location of Fra-1 in breast tissues and cells being reported This study just aims to discuss the expression and location of transcription factor Fra-1 in benign and malignant human breast tissues. Methods: The expression of Fra-1 was investigated by immunohistochemistry in neoplastic breast diseases ranging from benign fibroadenoma to very aggressive undifferentiated carcinoma. The correlations of Fra-1 expression with other indicators of breast carcinoma prognosis (ER, PR and ErbB2 receptors) were analyzed. Results: All neoplastic breast tissues, either benign or malignant breast tissues, were nuclear immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody. In 85% of benign tumors (17/20), the immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody as exclusively restricted to the nuclei. In three cases (3/20,15%), focal unequivocal cytoplas-mic staining was also exhibited. Strong positive nuclear staining for Fra-1 was easily seen in all types of breast carcinomas. However the nuclear/cytoplasmic concomitant immunoreactivity was observed in all types of breast carcinomas. A clear shift in Fra-1 immunoreactivity, from an exclusively nuclear to a simultaneous nuclear and cytoplasmic localization was noticed in 90.2% (37/41) of breast carcinomas. No inverse relationship between Fra-1 and ER and PR protein levels was noticed in malignant tumors. The relative expression level of Fra-1 was not correlated with the expression of ErbB2. Conclusion: The overall expression, pattern and intensity of Fra-1 proteins were correlated with breast oncogenesis. Overexpression of Fra-1, leading to a persistent

 13. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Bonito Maurizio

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Fos-related antigen 1 (FRA-1 is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. Methods We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. Results FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB samples. Conclusion The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative

 14. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 15. Udviklingsbistand: Tre debatter fra forhandlingerne om fremtidens fattigdomsbekæmpelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe; Larsen, Signe terney

  2014-01-01

  OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse......OECD skal have ny officiel definition på udviklingsbistand inden 2015. Mens verden har forandret sig markant, er de nuværende regler fra 1969 nemlig så godt som stagneret. Her er tre centrale debatter fra de igangværende forhandlinger om rammerne for fremtidens fattigdomsbekæmpelse...

 16. Synet på skriften - fra Luther til i dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Bo Kristian

  2008-01-01

  Det sete afhænger af øjet der. Det gælder også synet på Bibelens skrifter. Arven fra Luthers skriftsyn har haft en betydelig indflydelse helt frem til vores tid, men er nu gået under i det moderne. Synet på skriften må tænkes om på ny. I denne nytænkning er der dog stadig inspiration at hente i...... Luthers eget skriftsyn, hvis man ladet det vinde over sig selv....

 17. Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger, i hvilket omfang den private borger, der kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger fra forvaltningsmyndigheder, er begrænset i anvendelsen og videregivelsen heraf. Der gælder ikke et samlet regelsæt, der afgør spørgsmålet, men en række regler i straffeloven og person...... persondataloven kan bringes i anvendelse. Samlet set vil der ofte gælde en form for tavshedspligt for den private, men den endelige konklusion afhænger af de konkrete oplysningers karakter, og hvordan oplysningerne håndteres af borgeren....

 18. Best practice - et muligt eksempel fra en nordjysk folkeskole?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellebæk, Jens Jakob

  2015-01-01

  Om bedste undervisningspraksis i naturfagene kan identificeres som et generelt og gyldigt forhold for alle er yderst tvivlsomt, men en nordjydsk lærergruppe har udviklet nogle undervisningssekvenser med elementer af god praksis, som meget vel kunne kandidere til betegnelsen ”best practice”. Martin...... praksis fra dansk naturfagsundervisning. ”Elementer af god praksis” finder man mange af i Støvring, men hvad er det egentlig der gør en bestemt lektion til god undervisning? I det følgende illustreres og karakteriseres eksempler på gode undervisningssekvenser fra Martin S. Andersens lektion ”krible...... Sloth Andersen og hans naturfagskolleger på Karensmindeskolen i Støvring har gennem bl.a. et fælles læseplanssamarbejde opbygget en markant naturfagskultur på skolen. Projektet ”Naturfag på kryds og tværs”, som bla. afføder denne artikel, har som formål at identificere og karakterisere elementer af god...

 19. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 20. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  . generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 1. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 2. Beretning om BAM's virksomhed fra 1.10.1967 til 1.10.1970

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  I notatet omtales formålet med oprettelsen af Byggeriets Akustiske Målestation - BAM - dets ledelse og arbejdsform. Resultaterne fra tre års virksomhed viser, at den lydmæssige kvalitet langt fra er tilfredsstilllende, og at der er et betydeligt behov for anvendelse af afprøvning af lydisolation ...

 3. The AP-1 transcription factor Fra1 inhibits follicular B cell differentiation into plasma cells.

  Science.gov (United States)

  Grötsch, Bettina; Brachs, Sebastian; Lang, Christiane; Luther, Julia; Derer, Anja; Schlötzer-Schrehardt, Ursula; Bozec, Aline; Fillatreau, Simon; Berberich, Ingolf; Hobeika, Elias; Reth, Michael; Wagner, Erwin F; Schett, Georg; Mielenz, Dirk; David, Jean-Pierre

  2014-10-20

  The cornerstone of humoral immunity is the differentiation of B cells into antibody-secreting plasma cells. This process is tightly controlled by a regulatory gene network centered on the transcriptional repressor B lymphocyte-induced maturation protein 1 (Blimp1). Proliferation of activated B cells is required to foster Blimp1 expression but needs to be terminated to avoid overshooting immune reactions. Activator protein 1 (AP-1) transcription factors become quickly up-regulated upon B cell activation. We demonstrate that Fra1, a Fos member of AP-1, enhances activation-induced cell death upon induction in activated B cells. Moreover, mice with B cell-specific deletion of Fra1 show enhanced plasma cell differentiation and exacerbated antibody responses. In contrast, transgenic overexpression of Fra1 blocks plasma cell differentiation and immunoglobulin production, which cannot be rescued by Bcl2. On the molecular level, Fra1 represses Blimp1 expression and interferes with binding of the activating AP-1 member c-Fos to the Blimp1 promoter. Conversely, overexpression of c-Fos in Fra1 transgenic B cells releases Blimp1 repression. As Fra1 lacks transcriptional transactivation domains, we propose that Fra1 inhibits Blimp1 expression and negatively controls plasma cell differentiation through binding to the Blimp1 promoter. In summary, we demonstrate that Fra1 negatively controls plasma cell differentiation by repressing Blimp1 expression.

 4. Widespread FRA1-dependent control of mesenchymal transdifferentiation programs in colorectal cancer cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeannine Diesch

  Full Text Available Tumor invasion and metastasis involves complex remodeling of gene expression programs governing epithelial homeostasis. Mutational activation of the RAS-ERK is a frequent occurrence in many cancers and has been shown to drive overexpression of the AP-1 family transcription factor FRA1, a potent regulator of migration and invasion in a variety of tumor cell types. However, the nature of FRA1 transcriptional targets and the molecular pathways through which they promote tumor progression remain poorly understood. We found that FRA1 was strongly expressed in tumor cells at the invasive front of human colorectal cancers (CRCs, and that its depletion suppressed mesenchymal-like features in CRC cells in vitro. Genome-wide analysis of FRA1 chromatin occupancy and transcriptional regulation identified epithelial-mesenchymal transition (EMT-related genes as a major class of direct FRA1 targets in CRC cells. Expression of the pro-mesenchymal subset of these genes predicted adverse outcomes in CRC patients, and involved FRA-1-dependent regulation and cooperation with TGFβ signaling pathway. Our findings reveal an unexpectedly widespread and direct role for FRA1 in control of epithelial-mesenchymal plasticity in CRC cells, and suggest that FRA1 plays an important role in mediating cross talk between oncogenic RAS-ERK and TGFβ signaling networks during tumor progression.

 5. Apollo 14 - Nature and origin of rock types in soil from the Fra Mauro formation.

  Science.gov (United States)

  Aitken, F. K.; Anderson, D. H.; Bass, M. N.; Brown, R. W.; Butler, P., Jr.; Heiken, G.; Jakes, P.; Reid, A. M.; Ridley, W. I.; Takeda, H.

  1971-01-01

  Compositions of glasses in the Apollo 14 soil correspond to four types of Fra Mauro basalts, to mare basalts and soils, and, in minor amounts, to gabbroic anorthosite and potash granite. The Fra Mauro basalts can be related by simple low pressure crystal-liquid fractionation that implies a parent composition like that of Apollo 14 sample 14310.

 6. Fri os fra forsknings-funktionærer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Rolf W.

  2008-01-01

  får ideer, det er enkeltindivider." Jeg vil tilslutte mig Skous tanker ud fra mine egne erfaringer med videnskabeligt arbejde. Hvis man selv får æren for sit eget arbejde, er tilskyndelsen til at yde en ekstra indsats større. I store grupper (forskningscentre) kan folk godt arbejde sammen om en fælles....... Ikke ved store bevillinger til store centre. Hvis forskerne vil samarbejde, må de selv vælge dette. Det skal ikke gøres ved bevillingspolitik. På grund af ovennævnte meget menneskelige forhold. Jeg vil opfordre til, at man fremover - direkte eller via universiteterne - satser på at bevilge små beløb...

 7. Kunstpunkalliansen : En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet

  OpenAIRE

  Storsve, Gaute

  2007-01-01

  I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at det finnes en alternativ estetisk kontinuitet innenfor populærmusikken fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det som kjennetegner denne kontinuiteten er ulike former for krysninger av punkelementer med en sterk kunstbevissthet. Jeg valgte å kalle dette for kunstpunkalliansen. For å illustrere hva kunstpunkalliansen er har jeg analysert tre låter fra tre forskjellige band fra tre forskjellige tiår: The Velvet Undergrounds «Ven...

 8. Requirement of Fra proteins for communication channels between cells in the filamentous nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120.

  Science.gov (United States)

  Omairi-Nasser, Amin; Mariscal, Vicente; Austin, Jotham R; Haselkorn, Robert

  2015-08-11

  The filamentous nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120 differentiates specialized cells, heterocysts, that fix atmospheric nitrogen and transfer the fixed nitrogen to adjacent vegetative cells. Reciprocally, vegetative cells transfer fixed carbon to heterocysts. Several routes have been described for metabolite exchange within the filament, one of which involves communicating channels that penetrate the septum between adjacent cells. Several fra gene mutants were isolated 25 y ago on the basis of their phenotypes: inability to fix nitrogen and fragmentation of filaments upon transfer from N+ to N- media. Cryopreservation combined with electron tomography were used to investigate the role of three fra gene products in channel formation. FraC and FraG are clearly involved in channel formation, whereas FraD has a minor part. Additionally, FraG was located close to the cytoplasmic membrane and in the heterocyst neck, using immunogold labeling with antibody raised to the N-terminal domain of the FraG protein.

 9. Antibiotikaresistens blandt kliniske bakterieisolater fra hunde og katte i 2013 og 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damborg, Peter Panduro

  2015-01-01

  På verdensplan er der særligt i det seneste årti påvist en stigende forekomst af vigtige multiresistente og zoonotiskebakterier i kæledyr. Antibiotikaresistens i disse dyr rapporteres dog oftest sporadisk, og dette gælder også i Danmark, hvor hidtil kun få studier har analyseret resistens i kæledyr....... I dette studie blev resistensforekomsten blandt 3.844 kliniske isolater, der tilhører fem bakterielle species fra hund ogkat, analyseret for 2013 og 2014. Overordnet afveg resistensen ikke meget fra tidligere danske studier. For hundeisolater steg forekomsten af Escherichia coliresistent overfor 3....... generationscefalosporin (indikator for extendedspektrumbeta-laktamase, ESBL) dog signifikant fra 1,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014. Modsat faldt forekomsten af oxacillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (indikator formethicillinresistente stammer, MRSP) fra 4,7 % i 2013 til3,0 % i 2014. Blandt begge disse vigtige...

 10. Hvordan mindes man en hungersnød? : irsk historieskrivning fra revision til vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  1996-01-01

  Med udgangspunkt i debatten om, hvordan den store hungersnød i midten af 1800-tallet skulle mindes, præsenterer forfatteren debatten om den historiografiske revisionisme i Irland fra begyndelsen af 1970'erne til i dag....

 11. NrrA directly regulates expression of the fraF gene and antisense RNAs for fraE in the heterocyst-forming cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120.

  Science.gov (United States)

  Ehira, Shigeki; Ohmori, Masayuki

  2014-05-01

  The heterocystous cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120 grows as linear multicellular filaments that can contain hundreds of cells. Heterocysts, which are specialized cells for nitrogen fixation, are regularly intercalated among photosynthetic vegetative cells, and these cells are metabolically dependent on each other. Thus, multicellularity is essential for diazotrophic growth of heterocystous cyanobacteria. In Anabaena sp. strain PCC 7120, the fraF gene, which is required to limit filament length, is induced by nitrogen deprivation. The fraF transcripts extend to the fraE gene, which lies on the opposite DNA strand and could possess dual functionality, mRNAs for fraF and antisense RNAs for fraE. In the present study, we found that NrrA, a nitrogen-regulated response regulator, directly regulated expression of fraF. Induction of fraF by nitrogen deprivation was abolished by the nrrA disruption. NrrA specifically bound to the promoter region of fraF, and recognized an inverted repeat sequence. Thus, it is concluded that NrrA controls expression of mRNAs for fraF and antisense RNAs for fraE in response to nitrogen deprivation.

 12. Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Finn; Pedersen, Kurt

  I denne bog, "Den økonomiske teoris rødder - fra Aristoteles til Lucas", belyses den økonomiske teoris udvikling fra de første spæde græske forsøg godt 400 år f. Kr. helt op til vores egen samtid med en præsentation af moderne makroteori. Samtidig forsøger fremstillingen at sætte den økonomiske...

 13. Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Lasse

  2009-01-01

  Denne artikel handler om begrebet rumlige fortællinger med anvendelse af fortællingshenvisninger, og disses potentielle rolle ved implementation af fleksible og tematiske turistinformationssystemer. Artiklen fokuserer på brugen af mobile, positionsbekendte enheder, såsom visse PDA'er og smartphon......, samt på web-gis. Der præsenteres to anvendelseseksempler: et fra det centrale København og et fra et område nær Accra, Ghana....

 14. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 15. L'identità diacronica fra ontologia e metafisica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Franda

  2014-11-01

  Full Text Available n questo articolo mi occuperò del problema dell’identità diacronica, che riguarda l’identità di un ente nello stesso luogo o in diversi luoghi in tempi diversi. L’intento dell’articolo non è di trovare un possibile criterio per stabilire l’identità o meno di un oggetto nel tempo, bensì di capire se questo problema sia di pertinenza dell’ontologia, intesa come quella parte della filosofia che si occupa di rispondere alla domanda «che cosa c’è?», oppure della metafisica, intesa come quella parte della filosofia che si occupa di rispondere alla domanda «che cosa è?». Di primo acchito sembra che sia la metafisica a doversene occupare, ma attraverso l’esame delle teorie metafisiche tridimensionaliste e quadridimensionaliste, e di quella sequenzialista, a metà fra ontologia e metafisica, cercherò di mostrare come le cose stiano diversamente: la tesi qui sostenuta è che sia la metafisica che l’ontologia sono rilevanti nella questione dell’identità diacronica, ma che l’ontologia è in questo caso prioritaria rispetto alla metafisica.

 16. Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Tretli

  2009-10-01

  Full Text Available Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret inneholder personidentifiserbare data som via fødselsnummeret kan kobles sammen innenfor de rammer som lovverket gir. Denne sammenkoblingen gir oss interessante muligheter til å studere fødselskarakteristikas betydning for risikoen for å få kreft senere i livet. På den måten vil vi også kunne få informasjon om hvilke mekanismer som er med å påvirke vår kreftrisiko. Det gir oss også muligheter til å studere hvilke konsekvenser kreftforekomst med påfølgende behandling kan ha både for senere svangerskap og barn som blir født.Per 2006 er det akkumulert 12 443 krefttilfeller blant de barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister siden det ble etablert i 1967. Selv om dette er et betydelig antall krefttilfeller, er de fordelt på mange krefttyper, noe som har begrenset nytteverdien i kreftforskningen så langt. Imidlertid vil forskningsmuligheteneøke med alderen til registeret. Også andre nordiske land har muligheter for slike koblinger, og til sammen gir dette unike muligheter til å gjennomføre interessant forskning.I denne fremstillingen gis en kort presentasjon av gjennomførte og pågående vitenskapelige studier basert på sammenkobling mellom data fra Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret.

 17. Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Tretli

  2007-01-01

  Full Text Available Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret inneholder personidentifiserbare data som via fødselsnummeret kan kobles sammen innenfor de rammer som lovverket gir. Denne sammenkoblingen gir oss interessante muligheter til å studere fødselskarakteristikas betydning for risikoen for å få kreft senere i livet. På den måten vil vi også kunne få informasjon om hvilke mekanismer som er med å påvirke vår kreftrisiko. Det gir oss også muligheter til å studere hvilke konsekvenser kreftforekomst med påfølgende behandling kan ha både for senere svangerskap og barn som blir født.Per 2006 er det akkumulert 12 443 krefttilfeller blant de barn som er registrert i Medisinsk fødselsregister siden det ble etablert i 1967. Selv om dette er et betydelig antall krefttilfeller, er de fordelt på mange krefttyper, noe som har begrenset nytteverdien i kreftforskningen så langt. Imidlertid vil forskningsmuligheteneøke med alderen til registeret. Også andre nordiske land har muligheter for slike koblinger, og til sammen gir dette unike muligheter til å gjennomføre interessant forskning.I denne fremstillingen gis en kort presentasjon av gjennomførte og pågående vitenskapelige studier basert på sammenkobling mellom data fra Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret

 18. The Fra(X) syndrome: neurological, electrophysiological, and neuropathological abnormalities.

  Science.gov (United States)

  Wisniewski, K E; Segan, S M; Miezejeski, C M; Sersen, E A; Rudelli, R D

  1991-01-01

  We have evaluated 62 fragile X syndrome [fra(X)] individuals (55 males and 7 females) with different degrees of developmental disabilities that were clinically non-progressive and non-focal in character. The mean age for the 55 males was 23.1 years +/- 14.3 SD with a range of 2-70: for the 7 females, the mean age was 15.7 years +/- 3.5 SD with a range of 10-20 years. Mental retardation (MR) was found in 53 males (8/53 [15.1%] mild, 26/53 [49.1%] moderate, 14/53 [26.4%] severe, and 5/53 [9.4%] profound). Learning disabilities were found in 2/55 (3.6%) of males. One of the 7 females had mild and one had moderate MR: the other 5 were learning disabled. Autistic stigmata were present in 10/62 (16%) of the patients. Only 14/62 (23%) had a history of seizures, all of which were controlled with anticonvulsants. In 36/62 cases, an electroencephalogram (EEG) was performed. We compared these data with that of others. Brain stem auditory evoked response (BAER) was performed in 12 cases. Abnormalities were found in only 5/12. Neuroimaging and computerized cranial transaxial tomography (CT scan) were performed on 21/62 (34%) of the patients. Only 8 of these 21 (38%) studies were abnormal. One patient died; neuropathological studies showed mild brain atrophy, with light microscopic and ultrastructural abnormalities. Rapid Golgi dendritic spine patterns showed that the proximal apical segments were abnormally developed. Very thin, long tortuous spines with prominent terminal heads and irregular dilatations were present. Marked reductions in the length of the synapses, as determined on EPTA-postfixed tissue where noted.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 19. Frações de fósforo em Latossolos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silva Meire Adélia da

  2003-01-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi verificar se o histórico de uso, adubação fosfatada, inoculação micorrízica e cultivo com braquiária e soja, em casa de vegetação, alteram as frações de P em três Latossolos. Foi determinado o P ligado a Al (P-Al, Fe (P-Fe e Ca (P-Ca e as frações de P separadas com resina, NaHCO3, NaOH, HCl e digestão com H2SO4 e H2O2. As frações orgânicas e inorgânicas foram separadas por autoclavagem. No Latossolo Amarelo coeso (LAx e Latossolo Vermelho ácrico (LVw, o P-Al, P-Fe e P-Ca foram maiores nos solos cultivados, e no Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf o PAl e PFe foram maiores nos solos não cultivados, tendências não alteradas pelo cultivo com braquiária e soja. A adição de P elevou principalmente as frações inorgânicas lábeis (Pi-resina e Pi-NaHCO3 e moderadamente lábil (Pi-NaOH. Solos anteriormente cultivados tiveram menos P nas frações orgânicas do que os não cultivados. Nos solos com braquiária, verificou-se menos P nas frações pouco lábeis e mais nas frações mais lábeis. O efeito da micorriza foi menor e menos consistente do que o cultivo e aplicação de fósforo.

 20. De fleste får nok vitaminer og mineraler fra kosten alene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biltoft-Jensen, Anja Pia; Hindborg, Helle; Christensen, Tue;

  2016-01-01

  tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler fra kosten - med få undtagelser. Størstedelen af befolkningen får for lidt D-vitamin og en stor andel af specielt piger og kvinder får for lidt jern fra kosten. Enkelte grupper af befolkningen har desuden et utilstrækkeligt indtag af andre vitaminer og mineraler fra...... kosten. Opgørelsen peger på, at personer, der spiser en almindelig varieret kost, ikke har behov for at tage kosttilskud, men at de ved at tage kosttilskud øger deres risiko for at indtage visse vitaminer og mineraler i for høje doser....

 1. Omaggio a Omar: fra Garibaldi e Sandokan un saggio sull’immaginario eroico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabella Pezzini

  2012-12-01

  Full Text Available Questo breve articolo ricorda Omar Calabrese a partire da un suo libro illustrato del 1982 - forse meno conosciuto fra le sue opere - intitolato Garibaldi. Tra Ivanhoe e Sandokan. Il libro è dedicato all’iconografia del maggiore eroe del Risorgimento italiano, attraversata secondo un percorso di lettura che mette in luce i diversi modi attraverso i quali si è costruita semio- ticamente questa figura così importante nell’immaginario identitario italiano. In particolare, il testo esplora il forte nesso che si venne a costituire fra letteratura romantica e popolare, la vita romanzesca di Garibaldi e la sua agiografia, sfociata in un vero e proprio culto.

 2. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen

  frekvenssammensætning, men det er altså ikke rigtigt. - Hvis det samlede lydtrykniveau hos naboerne er det samme, vil der i gennemsnit være ca. 3 dB mere lavfrekvent støj fra store møller end fra små. Der er ingen tvivl om, at den lavfrekvente støj kan høres og være generende. - Den lavfrekvente støj kan også genere...

 3. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 4. 49 CFR Appendix C to Part 215 - FRA Freight Car Standards Defect Code

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... of the code is to establish a uniform language among FRA, States, and the railroad industry that will... Freight Car Truck. Car Bodies 215.121Defective Car Body. Draft System 215.123Defective Couplers. 215.... 215.121Defective car body. (A) Improper clearance—less than 21/2″ from top of rail. (B) Center sill...

 5. 75 FR 59322 - Notice of Availability of Answers to Frequently Asked Questions Regarding Buy America & FRA's...

  Science.gov (United States)

  2010-09-27

  ... number FRA-2010-0147. All electronic submissions must be made to the U.S. Government electronic site at... comments on the U.S. Government electronic docket site; (2) Fax: (202) 493-2251; (3) Mail: U.S. Department... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF...

 6. Elektrolyse gør al energi fra vindmøller værdifuld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mogens Bjerg; Hauch, Anne; Ebbesen, Sune Dalgaard

  2015-01-01

  Når vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan nå at forbruge, bør vi lagre den overskydende energi som CO2-neutrale syntetiske brændstoffer, mener en gruppe forskere fra DTU. De syntetiske brændstoffer kan nemlig uden videre fyldes i en almindelig bilmotor....

 7. Uniparental disomy (UPD) for fra(X) in a 47,XXY male

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torfs, C.P.; Christianson, R.E.; Amos, J.A.; Huang, X.L.; Kang, X.Z. [Center for Human Genetics Boston Univ. School of Medicine, Boston, MA (United States)] [and others

  1994-09-01

  We report a 4-year-old hyperactive, mentally retarded male with 47,XXY and UPD for fra(X). Speech and motor delay were first noted at age 15 months. He has no dysmorphic features, normal ears, hyperextensible joints, small testes, and no history of seizures. His mother has prominent lowest ears, a long midface, anteverted nostrils, hyperextensible joints, malocclusion, and had learning problems in school. Routine chromosome analysis revealed the proband to be 47,XXY. Parental chromosomes were normal in number. The proband was fra(X) positive [30/160 cells, 18%]. No cells had two expressed fra(X)s; however, this may be a function of the low level of expression and the number of cells scored. Maternal cells were also fra(X) positive [19/205, 9.2%]. Southern analysis demonstrated the mother to be heterozygous for a methylated, full mutation (>220 repeats); her normal FMR-1 gene was disproportionately unmethylated. The proband had two fully expanded and methylated FMR-1 genes, one the same size as the maternal gene and the other >620 repeats. RFLP analysis revealed a maternal meiotic II error, the result of which was UPD of the X chromosome.

 8. Fra Angelico’s painting technique revealed by terahertz time-domain imaging (THz-TDI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dandolo, Corinna Ludovica Koch; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza

  2016-01-01

  We have investigated with terahertz time-domain imaging (THz-TDI) the well-known Lamentation over the dead Christ panel painting (San Marco Museum, Florence) painted by Fra Giovanni Angelico within 1436 and 1441. The investigation provided a better understanding of the construction and gilding te...

 9. Wideband Modeling of Power Transformers Using Commercial sFRA Equipment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdyk, Andrzej; Gustavsen, B.; Arana Aristi, Ivan;

  2014-01-01

  This paper presents a new procedure to characterize an admittance matrix over a wide frequency band, for the purpose of black-box modeling of power transformers. Unlike previous approaches, our setup is based on a commercial sweep frequency response analysis (sFRA) measurement instrument which is...

 10. Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda-filial

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestenskov, David

  2015-01-01

  I Jihadhybriden: Fra hellig oprørskamp til toneangivende al-Qaeda- filial sporres oprindelsen tilbage til den sovjetiske intervention i Afghanistan og udviklingen mellem direkte -og indirekte jihad personificeret ved henholdsvis ISIS’s idegrundlægger Abu Musab al-Zarqawi og den tidligere al...

 11. 75 FR 27112 - Solicitation of Applications and Notice of Funding Availability for the FRA Railroad System...

  Science.gov (United States)

  2010-05-13

  ..., Attention: Melissa Shurland, Office of Research and Development, Mail Stop 20, Room W36-429, 1200 New Jersey... alternatives to these products. Currently in the railroad industry petroleum-based fuel and lubricants are used... FRA Railroad System Issues Research and Development Program AGENCY: Federal Railroad...

 12. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del af...

 13. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 14. Resultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet Kristiansand kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Hansen, Line Skov; Kostøl, Anne

  I denne rapporten presenteres resultatene av fire kvalitative casestudier, som på forskjellig måte omhandler det arbeidet med læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommunes barnehager og skoler, som pågår i relasjon til forsknings- og utviklingsprosjektet «FliK» (2012–2016). FLiK står for «Forskni...... casestudiene er gjennomført av forskere fra «Scandinavian Education Research Alliance» (SERA) under ledelse av professor Bengt Persson i samarbeid med professor Lars Qvortrup. SERA ble grunnlagt i 2014 og består av tre forskningsmiljøer fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark....

 15. Læring fra forskningssamarbejdet 'Nordsøens Digitale Lag'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vistisen, Peter

  2015-01-01

  -Driven Creative Academy (U-CrAc) innovationsforløb i samarbejde med AAU og UCN. De enkeltestående forløb opsummeres, hvorfra læringen fra forløbet udtrækkes i principper, såvel som strategiske anbefalinger mod fremtidige projekter. Som baggrund og reference for principperne anvendes ‘Tre Domæners Modellen’ (3D...... 2025 strategi. Afrapporteringen skildrer følgende forløb: 1. Konceptudvikling, udvikling og implementering af den mobile applikation ‘Nordsøen Movie Maker’. 2.Konceptudvikling og strategisamarbejde omkring projektet ‘Fisk som Mad’ i samarbejde med projektgrupper fra AAU. 3. Deltagelsen i de to User...

 16. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt...

 17. Ja, muslimer bør tage afstand fra islamistisk terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrberg, Torben Bech

  2015-01-01

  At opfordre muslimer til at tage afstand fra vold og terror er første skridt til at integrere dem i et moderne sekulært demokrati. For den proces kræver, at de er villige til at gøre op med religiøs dogmatik, der er uforenelig med demokratiske frihedsrettigheder......At opfordre muslimer til at tage afstand fra vold og terror er første skridt til at integrere dem i et moderne sekulært demokrati. For den proces kræver, at de er villige til at gøre op med religiøs dogmatik, der er uforenelig med demokratiske frihedsrettigheder...

 18. Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer

  OpenAIRE

  Wiking, L.; Bjerring, M.

  2010-01-01

  En stor undersøgelse har vi påvist, at indholdet af frie fedtsyrer (FFA) i økologisk mælk er markant lavere end i konventionel mælk. Årsagen til den bedre mælkekvalitet fra økologiske besætninger kan ikke tillægges malketeknikker, men formodes at skyldes fodringsstrategi eller management.

 19. Lavfrekvent støj fra store vindmøller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer

  lavfrekvent støj, selv indendørs. Forskellen i lavfrekvent støj fra små til store møller kan udtrykkes som en forskydning nedad i frekvens af det relative frekvensspektrum på omkring 1/3 oktav. Et yderligere skift af lignende størrelse må forventes for vindmøller i 10 MW størrelsen med dertil svarende...

 20. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Rapporten indeholder en analyse af over 800 fund af storsvampe fra den klimatisk set meget varme hassel-og elmedominerede Eikesdal i Nordvestnorge. Der blev fundet 447 arter på workshoppen (3 dage) på trods af meget tørre forhold, heraf 40 rødlistede arter, 11 nye arter for Norge og to med 2. gan...

 1. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne;

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 2. Slaget ved Vejle og andre fortællinger fra Jyske Bank

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albrechtsen, Charlotte

  Storytelling som ledelsesværktøj er en form for retorik idet formålet med at bruge fortællinger i kommunikationen fra ledelse til medarbejdere er at påvirke modtagerne/medarbejderne. Imidlertid er refleksioner over modtagerinstansen så godt som fraværende både i den populære debat om storytelling...

 3. Erfaringer fra 5. semester og brugen af problembaseret læring (PBL)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kelly, Hélène; Bagger, Bettan

  2009-01-01

  At stå med udfordringen, om at skulle revidere et fagligt krævende semester, som har mødt meget kritik fra flere fronter, til et, hvor fagligheden forsat er i højsædet, men hvor arbejdsbyrden bliver tilpasset uddannelsens vilkår, kan kræve innovativ pædagogisk tænkning. I det følgende redegøres f...

 4. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes seksu...

 5. Single Molecule Analysis of the Arabidopsis FRA1 Kinesin Shows that It Is a Functional Motor Protein with Unusually High Processivity

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chuanmei Zhu; Ram Dixit

  2011-01-01

  The Arabidopsis FRA1 kinesin contributes to the organization of cellulose microfibrils through an unknown mechanism.The cortical localization of this kinesin during interphase raises the possibility that it transports cell wallrelated cargoes along cortical microtubules that either directly or indirectly influence cellulose microfibril patterning.To determine whether FRA1 is an authentic motor protein,we combined bulk biochemical assays and single molecule fluorescence imaging to analyze the motor properties of recombinant,GFP-tagged FRA1 containing the motor and coiled-coil domains (designated as FRA1(707)-GFP).We found that FRA1(707)-GFP binds to microtubules in an ATP-dependent manner and that its ATPase activity is dramatically stimulated by the presence of microtubules.Using single molecule studies,we found that FRA1(707)-GFP moves processively along microtubule tracks at a velocity of about 0.4 μm s-1.In addition,we found that FRA1(707)-GFP is a microtubule plus-end-directed motor and that it moves along microtubules as a dimer.Interestingly,our single molecule analysis shows that the processivity of FRA1(707)-GFP is at least twice the processivity of conventional kinesin,making FRA1 the most processive kinesin to date.Together,our data show that FRA1 is a bona fide motor protein that has the potential to drive long-distance transport of cargo along cortical microtubules.

 6. Predicting Hypothetical Zeolite Frameworks Using Program FraGen%利用FraGen程序预测沸石分子筛的骨架结构

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  卢君然; 李乙; 于吉红; 陆莹

  2013-01-01

  沸石分子筛是一类广泛应用于各种化工领域的微孔材料.利用计算机方法搭建理论上合理的沸石骨架模型,即沸石分子筛的结构预测,不仅可以用来对已合成的沸石材料进行结构解析,而且可以用来设计尚未被合成的具有新颖结构的沸石材料,为未来实现沸石分子筛的定向合成提供靶向结构.目前,沸石材料的结构预测面临着许多亟待解决的难题,其中最突出的问题是现有的结构预测方法产生合理结构的效率仍然非常低.针对这一问题,我们课题组开发了一套专门用于预测无机晶体结构的计算机程序-FraGen.FraGen程序可以在指定的晶胞内产生原子,并根据平行回火的Monte Carlo原理调整晶胞内原子的位置,以产生合理的晶体结构.在本文中,我们首次利用FraGen程序,以已知的AET沸石结构为模板,通过单独控制每个原子的Wyckoff点对称性,预测出一系列新颖的沸石结构.对比已有的结构预测方法,我们的新方法在相同的条件下能够预测出更多化学上合理的沸石结构.

 7. Fra Angelico's painting technique revealed by terahertz time-domain imaging (THz-TDI)

  Science.gov (United States)

  Koch Dandolo, Corinna Ludovica; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza; Jepsen, Peter Uhd

  2016-10-01

  We have investigated with terahertz time-domain imaging (THz-TDI) the well-known Lamentation over the dead Christ panel painting (San Marco Museum, Florence) painted by Fra Giovanni Angelico within 1436 and 1441. The investigation provided a better understanding of the construction and gilding technique used by the eminent artist, as well as the plastering technique used during the nineteenth-century restoration intervention. The evidence obtained from THz-TDI scans was correlated with the available documentation on the preservation history of the art piece. Erosion and damages documented for the wooden support, especially in the lower margin, found confirmation in the THz-TD images.

 8. Læringsstile flytter fokus fra selve læringen - Om informationsbehandling over for socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Christian

  2006-01-01

  Teorier om læringsstile kan være medvirkende til at flytte fokus fra selve læreprocessen, idet de i høj grad sætter fokus på omstændigheder for læreprocesser. Konsekvensen er, at fokus i mindre grad er på de læringssyn, teorierne baserer sig på. Formålet med artiklen er at sætte fokus på læringss...

 9. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  OpenAIRE

  Mads Hovgaard

  2011-01-01

  Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at ...

 10. Støj fra testcenter for vindmøller ved Østerild

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Steffen; Staunstrup, Jan K.

  campingområdet i Hjardemål Klit. Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller kan således ikke opfyldes uden yderligere ekspropriationer, selv ikke med den oprindelige møllestørrelse på 12 MW. I afstande, hvor støjgrænserne er overholdt, vil støjens højfrekvente indhold være dæmpet af luftens absorption. Den kendte...

 11. Når eplet faller langt fra stammen ... : en studie av voksne utenlandsadopterte i Norge

  OpenAIRE

  Rasmussen, Mariann

  2000-01-01

  Utenlandsadopsjon er et tema som stort sett har blitt drøftet og undersøkt i forhold til foreldre og barn. Ettersom den første generasjonen av adopterte nå har blitt voksne er det verdifull kunnskap å hente ut fra deres egne erfaringer og tanker rundt det å være adoptert. Det viser seg at deres formidling av erfaringer kan være med på å sette utenlandsadopsjon i et nytt perspektiv og rette fokus mot problemstillinger som ikke har blitt gitt så mye oppmerksomhet tidligere. Jeg har vært i ...

 12. Hvorfor faller aktivitetsnivået fra 9- til 15 årsalder?

  OpenAIRE

  Bjerke, Kristin Ødegård

  2012-01-01

  Problemområde: Forskning viser at aktivitetsnivået blant barn og unge faller fra de er 9 til 15 år gamle (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, Ommundsen & Andersen, 2008). Mange slutter i sine idretter og blir inaktive. Det jeg ønsker å undersøke er hvorfor aktivitetsnivået blant barn og unge faller i disse årene. Metode: Jeg har valgt å bruke Kvantitativt Forskningsintervju der jeg har gjort intervjuer med tre 9- åringer og tre 15- åringer i barne- og ungdomsskolen. I forkant av disse in...

 13. Inferência bayesiana em modelos discretos com fração de cura

  OpenAIRE

  Fernandes, Luísa Martins

  2014-01-01

  Este trabalho apresenta inferências do modelo Weibull discreto para dados de sobrevivência com fração de cura. As inferências foram realizadas dentro de um cenário bayesiano fazendo-se o uso das técnicas de MCMC (Markov Chain Monte Carlo). São apresentadas estimativas pontuais dos parâmetros do modelo e seus respectivos intervalos de credibilidade HPD (Highest Posterior Density), assim como um teste de significância genuinamente bayesiano – FBST (Full Bayesian Significance Test) como uma form...

 14. Radioaktivt cesium i noen reinbeite-lav fra sentralnorske fjellstrøk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1986-06-01

  Full Text Available Flere institusjoner har søkt å skaffe oversikt over den ujevne belastning ulike fjellavsnitt har fått i Skandinavia, særlig med tanke på forholdene for vill og tam rein. Våre resultater viser at en trenger store prøveserier av lav fra hvert fjellområde for å kunne foreta slike sammenligninger. På den annen side er det gode muligheter for å begrense samleprogrammet ved stratifiering etter høgde og eksponering.

 15. Notatsamling 2006 vedrørende målinger fra Wave Star i Nissum Bredning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kramer, Morten

  Dette skrift er en samling af små skrifter og notater udarbejdet i forbindelse med den første drift og analyse af måledata fra Wave Star i Nissum Bredning mellem August og December 2006. Skriftet kan betragtes som en slags ”dagbog” som indeholder undersøgelser og konklusioner der kan biddrage med...... erfaring til gavn for udviklingen fremover. Notaterne er ordnet kronologisk efter dato, således det ældste skrift er først. Enkelte af skrifterne er ændret en smule, således gentagelser er slettet og misforståelser/fejl er rettet....

 16. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 17. Opsamling af studerendes svardata fra Study Quiz – en case beskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahler, Thomas; Bader, Steffen

  2015-01-01

  Denne artikel er en case beskrivelse af et projekt- og implementeringsforløb af en mobil applikation ved navn Study Quiz i Fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt (UCL). Artiklen består dels i beskrivelse af app’ens funktionsmuligheder og dels i en eksemplarisk beskrivelse af......, hvorledes én af app’ens funktioner har været anvendt på Fysioterapeutuddannelsen. Fokus i beskrivelserne er primært, hvordan app’en kan anvendes, og er blevet anvendt, til at opsamle svardata fra de studerende, og på hvordan disse data kan bruges til at kvalificere undervisningsplanlægningen. De indhentede...... erfaringer fra implementeringen bliver præsenteret, og på den baggrund fremsættes en række anbefalinger, som yderligere kan kvalificere den fortsatte implementering af app’en i UCL, men som også kan gælde implementering af tilsvarende teknologier i andre undervisermiljøer....

 18. Experimentally obtaining on-line FRA in transformers by injecting controlled pulses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Gómez-Luna

  2013-04-01

  Full Text Available Transformer monitoring based on the operating condition (on-line test has boomed in recent years because it allows early detection of risk situations or limitations regarding use to make appropriate decisions before a failure occurs. Frequency response analysis (FRA is one of the most heavily researched techniques for on-line development; it is based on obtaining a transformer’s frequency response (admittance, impedance or transfer function in a given bandwidth. This paper presents an experimental method for obtaining the frequency response with the transformer in service by injecting controlled pulses of the voltage signal using an external electronic circuit. Once the voltage and current signals had been recorded, the wavelet transform was used via multi-resolution analysis (MRA for filtering. This led to results being obtained without noise interference from the electrical system. The transfer function was obtained in terms of impedance, using the fast Fourier transform (FFT. The proposed method represented an alternative in solving some problems arising from the on-line FRA technique such as filtering and results’ repeatability. The tests involved a 5-kVA 1150/345 V three-phase transformer and a 3-kVA, 7620/240 V single-phase transformer in the Universidad del Valle’s High Voltage Laboratory.

 19. Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten; Beedholm, Kirsten

  Titel: METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD Baggrund Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet...... efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab. Metode Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan......, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres. Konklusion Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det...

 20. Nyrepåvirkning hos midaldrende og ældre personer med nyopdaget diabetes mellitus. Fra projektet "Diabetesomsorg i almen praksis"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine; Andreasen, A.H.

  1994-01-01

  Dette er en formidling af resultaterne fra sidste års artikel angående nyrepåvirknign hos nyopdagede aldersdiabetikere i Diabetologia. Udgivelsesdato: 1994......Dette er en formidling af resultaterne fra sidste års artikel angående nyrepåvirknign hos nyopdagede aldersdiabetikere i Diabetologia. Udgivelsesdato: 1994...

 1. Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  af spættet sæl i den vestlige del af Østersøen, Kattegat og Limfjorden blev overvåget ved hjælp af optællinger fra fly i 2000. Formålet er at etablere en tidsserie med indekstal der kan bruges til at vurdere forandringer i bestandene af spættet sæl. Tællingerne foretages hvert andet år. Den årlige......Med det formål at følge svingninger i fugles og planters forekomst foretages der årligt overvågning på Miljø- og Energiministeriets feltstationer. Denne rapport præsenterer registreringer fra 1999 samt resultater af et forskningsprojekt fra en af feltstationerne. Desuden præsenteres resultater fra....... Der blev imidlertid konstateret tilbagegang hos almindelig ryle*, brushane* og dobbeltbekkasin. Alle tre arter har vist tilbagegange på omkring 50% gennem de sidste 10 år. Vejlerne er en vigtig lokalitet for disse arter herhjemme med hen ved halvdelen af landets yng-le-par. Hættemåge havde en god...

 2. Characterization of FRA7B, a human common fragile site mapped at the 7p chromosome terminal region.

  Science.gov (United States)

  Bosco, Nazario; Pelliccia, Franca; Rocchi, Angela

  2010-10-01

  Common fragile sites (CFS) are specific regions of the mammalian chromosomes that are particularly prone to gaps and breaks. They are a cause of genome instability, and the location of many CFS correlates with breakpoints of aberrations recurrent in some cancers. The molecular characterization of some CFS has not clarified the causes of their fragility. In this work, by using fluorescence in situ hybridization analysis with BAC and PAC clones, we determined the DNA sequence of the CFS FRA7B. The FRA7B sequence was then analyzed to identify coding sequences and some structural features possibly involved in fragility. FRA7B spans about 12.2 megabases, and is therefore one of the largest CFS analyzed. It maps at the 7p21.3-22.3 chromosome bands, therefore at the interface of G- and R-band regions that are probably difficult to replicate. A 90-kilobase long sequence that presents very high flexibility values was identified at the very beginning of the more fragile CFS region. Three large genes (THSD7A, SDK1, and MAD1L1) and two miRNA genes (MIRN589 and MIRN339) map in the fragile region. The chromosome band 7p22 is a recurrent breakpoint in chromosome abnormalities in different types of neoplasm. FRA7B is the first characterized CFS located in a chromosome terminal region.

 3. Atividade alelopática do extrato e frações das folhas de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristiane da Silva Paula

  2014-01-01

  Full Text Available Alelopatia se refere à capacidade que determinada planta tem de interferir no metabolismo de outra, por meio de substâncias liberadas no ambiente. O presente trabalho avaliou o efeito do extrato e frações das folhas de Dasyphyllum tomentosum sobre a germinação, crescimento, respiração e conteúdo de clorofila em Lactuca sativa (alface. Três concentrações em quadruplicata de solução do extrato, frações e 50 sementes de alface, por placa de petri, foram mantidas em câmara de germinação por sete dias. Contagens diárias avaliaram a germinação e medidas da radícula e do hipocótilo, o crescimento. Para o teste de respiração e clorofila total foi realizada leitura em espectrofotômetro após tratamento específico. Com relação à porcentagem, velocidade de germinação e respiração, não foram observadas diferenças quando comparadas ao controle. Observou-se atividade alelopática do extrato e frações sobre o crescimento radicular e o conteúdo de clorofila total. Conclui-se que extrato e frações testados apresentam compostos químicos com atividade alelopática.

 4. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund;

  2015-01-01

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 5. Fracture network evaluation program (FraNEP): A software for analyzing 2D fracture trace-line maps

  Science.gov (United States)

  Zeeb, Conny; Gomez-Rivas, Enrique; Bons, Paul D.; Virgo, Simon; Blum, Philipp

  2013-10-01

  Fractures, such as joints, faults and veins, strongly influence the transport of fluids through rocks by either enhancing or inhibiting flow. Techniques used for the automatic detection of lineaments from satellite images and aerial photographs, LIDAR technologies and borehole televiewers significantly enhanced data acquisition. The analysis of such data is often performed manually or with different analysis software. Here we present a novel program for the analysis of 2D fracture networks called FraNEP (Fracture Network Evaluation Program). The program was developed using Visual Basic for Applications in Microsoft Excel™ and combines features from different existing software and characterization techniques. The main novelty of FraNEP is the possibility to analyse trace-line maps of fracture networks applying the (1) scanline sampling, (2) window sampling or (3) circular scanline and window method, without the need of switching programs. Additionally, binning problems are avoided by using cumulative distributions, rather than probability density functions. FraNEP is a time-efficient tool for the characterisation of fracture network parameters, such as density, intensity and mean length. Furthermore, fracture strikes can be visualized using rose diagrams and a fitting routine evaluates the distribution of fracture lengths. As an example of its application, we use FraNEP to analyse a case study of lineament data from a satellite image of the Oman Mountains.

 6. Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Hovgaard

  2011-03-01

  Full Text Available Artiklen beskriver, begrunder og eksemplificerer det problembaserede undervisningsdesign ‘Fra ProPrak, til teori til gruppearbejde’, som gennemgående blev anvendt i et problembaseret og metodisk funderet undervisningsforløb på Syddansk Universitets idrætsuddannelse. Indholdet, opbygningen og undervisningsformerne i forløbet tog direkte afsæt i det problembaseredefagområdes teori og metoder, således at undervisningsdesignet direkte havde integreret, hvad de studerende skulle stimuleres til at lære i henhold til studieordningens kompetencemål. Artiklen har til hensigt at inspirere universitetsundervisere til, hvordan god undervisning kan udvikles,tilrettelægges og realiseres i praksis.

 7. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 8. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 9. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 10. Konstruktive Collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paldam, Camilla Skovbjerg

  2008-01-01

  I ph.d.-afhandlingen "Konstruktive collager - fra 1920'ernes surrealisme til Young British Artists" analyserer Camilla Skovbjerg Paldam surrealistisk collage i tekst og billede på tværs af litteratur- og kunsthistorie. Afhandlingen har et dobbelt sigte: Dels at bestemme surrealistisk collage som...... æstetisk strategi. Dels i dette perspektiv at undersøge eksempler på samtidskunst, der på forskellig vis refererer til surrealismen. Den underliggende tese er, at surrealistisk collage er langt mere konstruktiv, end man hidtidigt har fortolket den som. Gennem analyser af en række collager viser Paldam...... således, hvordan surrealistisk collage i højere grad virker gennem de foruroligende betydningsrelationer, der opstår i mødet mellem collageelementerne, end gennem deres brud. Paldam nuancerer hermed en udbredt collageopfattelse, som ensidigt fokuserer på det fragmenterede. Paldam analyserer endvidere...

 11. Sedimentology of clastic rocks from the Fra Mauro region of the moon.

  Science.gov (United States)

  Lindsay, J. F.

  1972-01-01

  A thin-section examination of sixteen clastic rock samples returned by the Apollo 14 mission from the Fra Mauro region of the moon suggests the presence of at least two distinctly different lithologies. Five of the samples (group I) are characterized by an abundant glassy matrix and glass particles and lesser amounts of plagioclase and pyroxene grains, and lithic clasts. The other eleven samples (group II) are relatively fine grained, very poorly sorted, and consist largely of pyroxene, plagioclase, and lithic clasts set in an abundant mineralic matrix. Group I and II lithologies were probably both deposited from impact generated base surges. The differences between them stem not as much from the basic sedimentary processes as from the differences in the magnitude of the events generating the base surges and the resultant difference in available detrital materials.

 12. Fællesskabets muligheder - erfaringer fra musikterapigrupper på intensive psykiatriske afsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte; Frederiksen, Britta

  2008-01-01

  musikterapigruppen, som kan hjælpe patienterne til at opleve nærvær, samvær og håb, og som kan medvirke til, at den enkelte patient kan genetablere en lille smule samling på sig selv. Dernæst fremlægges en række resultater fra en pilotundersøgelse foretaget i 2004 på Hillerød Psykiatriske Sygehus, som peger på......, at musikterapi kan medvirke positivt i forhold til at skabe kontakt med patienterne og dermed mulighed for bedring for den enkelte patient. Artiklen formidler den udfordrende, men også energifyldte og livsbekræftende arbejdsopgave, det er at tilbyde gruppemusikterapi i intensivt regi....

 13. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 14. Antonio Mollari fra Canova e Valadier / Antonio Mollari between Canova and Valadier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 15. Contributo alla storia della meteorologia a Firenze. Le osservazioni meteorologiche fiorentine fra il 1751 e il 1813

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniele Vergari

  2011-10-01

  Full Text Available L’articolo vuole approfondire il ruolo della comunità scientifica fiorentina nella sto- ria della meteorologia fra la seconda metà del XVIII secolo e il 1813, anno in cui inizia la raccolta di dati presso l’osservatorio Ximeniano. Tale raccolta è realizzata da medici e scienziati, come Giovanni Targioni Tozzetti, Alessandro Bicchierai e Pietro Grifoni, che operano all’interno di una vasta rete cittadina di istituzioni scientifiche (dall’Accademia dei Georgofili all’Imperiale Museo di Fisica, all’Arcispedale di Santa Maria Nuova. È un periodo importante per l’evoluzione della scienza meteorologica che passa da una visione tradizionale - frutto dell’esperienza dell’Accademia del Cimento – ad una nuova visione che analizzerà con maggiore consapevolezza il rapporto fra eventi meteorici e climatici e il loro impatto sugli organismi viventi, dando origine alle basi della nuova meteorologia scientifica.

 16. Cancer-Associated Fibroblasts Regulate Tumor-Initiating Cell Plasticity in Hepatocellular Carcinoma through c-Met/FRA1/HEY1 Signaling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eunice Yuen Ting Lau

  2016-05-01

  Full Text Available Like normal stem cells, tumor-initiating cells (T-ICs are regulated extrinsically within the tumor microenvironment. Because HCC develops primarily in the context of cirrhosis, in which there is an enrichment of activated fibroblasts, we hypothesized that cancer-associated fibroblasts (CAFs would regulate liver T-ICs. We found that the presence of α-SMA(+ CAFs correlates with poor clinical outcome. CAF-derived HGF regulates liver T-ICs via activation of FRA1 in an Erk1,2-dependent manner. Further functional analysis identifies HEY1 as a direct downstream effector of FRA1. Using the STAM NASH-HCC mouse model, we find that HGF-induced FRA1 activation is associated with the fibrosis-dependent development of HCC. Thus, targeting the CAF-derived, HGF-mediated c-Met/FRA1/HEY1 cascade may be a therapeutic strategy for the treatment of HCC.

 17. A formação dos conceitos de fração e de proporcionalidade a partir da Teoria Piagetiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cecília Antunes de Aguiar

  Full Text Available A partir das conclusões piagetianas sobre o desenvolvimento dos conceitos de frações idênticas - uma aquisição do estágio das operações concretas - e de proporcionalidade - que só se completa na fase das operações formais, o presente estudo analisou: a a evolução não só da conceituação de frações idênticas, mas também a natureza dos processos envolvidos na construção dos conceitos de frações equivalentes e de frações de frações, quando da medição ou avaliação de áreas de figuras geométricas; b o relacionamento entre as evoluções desses conceitos e a formação do conceito de proporcionalidade na quantificação de probabilidades. Paralelamente, o desenvolvimento cognitivo, caracterizado em direção dos conceitos de frações, foi relacionado à habilidade de efetuar cálculos com frações, ensinados formalmente nas escolas. Foram realizadas entrevistas clínicas de 48 alunos do pré-escolar ao 2° grau, entre 5 a 18 anos, em sua maioria filhos de operários, selecionados de 72, por seu nível de desenvolvimento na tarefa de Probabilidade de Piaget e Inhelder (1951. Nestas entrevistas, também foram utilizadas mais duas provas para investigar o desenvolvimento cognitivo: a de Subdivisão de Área de Piaget, Inhelder e Szeminska (1960 e outra especialmente elaborada para a efetivação do presente estudo - Tarefa de Fração. A habilidade de calcular com frações foi pesquisada através da Tarefa de Computação de Frações, construída para este fim. Os resultados da presente investigação sugerem que: a há uma evolução sincrônica entre as conceituações de frações idênticas, frações equivalentes e frações de frações, até que se completam na fase das operações concretas; b as relações parte-todo e parte-parte, indicadas por Piaget, entram no desenvolvimento do conceito de frações e também no de proporcionalidade; c há um atraso no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos desta

 18. Distribution of aflatoxins in contaminated corn fractions segregated by size Distribuição da aflatoxina em frações de milho contaminado, segregadas por tamanho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabiana S. Piedade

  2002-01-01

  Full Text Available The efficiency of segregation, by particle size, in reducing the aflatoxin content of corn lots under the Brazilian conditions was studied. The aflatoxin content, in the corn fractions obtained after sieving thirty contaminated samples, with approximately 3.0 kg each, was determined. The samples were passed through 4.5 mm round-hole sieves and the fractions with particles ³4.5 mm (fraction A and Este trabalho teve como objetivo estudar o conteúdo de aflatoxina em frações granulométricas de milho obtidas após peneiragem de trinta amostras, de 3,0 kg cada, sabidamente contaminadas com aflatoxinas. As amostras foram passadas por peneiras com crivos redondos de 4,5 mm obtendo-se as frações com partículas ³ 4,5 mm (fração A e < 4,5 mm (fração B, que foram analisadas para presença de aflatoxinas através da cromatografia de camada delgada. Os resultados mostraram que a distribuição da concentração de aflatoxinas entre as frações granulométricas A e B variou de amostra para amostra de milho. Contudo, a fração B apresentou maior conteúdo (6 a 1.422 µg/kg de aflatoxina (P<5% a fração A (4 a 389 µg/kg. Apesar disso, a segregação desta fração não diminuiu significativamente a contaminação da amostra. Isto ocorreu provavelmente porque a contribuição da fração B para o total estimado da concentração de aflatoxina da amostra foi menor que o da fração A, devido à menor quantidade da fração B no peso da amostra total. Apesar de ser significativa para as amostras estudadas, a correlação entre as percentagens dos grupos de grãos com defeitos, a grãos ardidos, brotados, queimados e mofados e b avariados totais, com o nível de contaminação estimado para as amostras, mais estudos serão necessários para que conclusões mais consistentes possam ser tiradas desta correlação.

 19. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 20. L’estrema destra in Italia fra passato e presente: il discorso sulla globalizzazione

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuela Caiani

  2011-11-01

  Full Text Available L’obiettivo di questo articolo è rilevare empiricamente e confrontare la rilevanza (e le forme del tema della globalizzazione nell’estrema destra, concentrandosi sul discorso dell’estrema destra in Italia e sottolineando somiglianze e differenze fra tipi di organizzazioni diverse. Lo studio si basa su una frame analisys condotta su diversi tipi di documenti organizzativi (giornali di partito, riviste mensili, documenti e archivi di forum di discussioni online in un periodo dal 2000 al 2006 per un totale di 2500 frames analizzati. Quanto è importante la globalizzazione rispetto ad altri temi nel discorso dell’estrema destra? Quali sono le principali issues alle quali la globalizzazione viene riferita (economia, politica, cultura, ecc.? Quali le soluzioni suggerite dalle organizzazioni di estrema destra per far fronte alla globalizzazione e quale il ‘noi’ e il ‘loro’ costruito nel discorso in relazione a questo tema? Le diverse strategie di framing di tipi di gruppi differenti (partitici e non, fino a gruppi violenti subculturali verranno mostrate, così come la modernità, ma anche la non-modernità del modo in cui l’estrema destra italiana inquadra il tema della globalizzazione, con l’osservazione della costruzione, su questi temi, di una identità complessa in cui convivono (non sempre pacificamente valori e schemi interpretativi tradizionali e elementi innovativi.

 1. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 2. A cisão da fração ferrarista (1959-1960

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bombardelli, Maura

  2011-01-01

  Full Text Available O presente artigo propõe-se a examinar a cisão interna ocorrida no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB na passagem para os anos 1960, da qual se originou, em 1959, o Movimento Trabalhista Renovador (MTR, transformado em partido político no ano seguinte. Orientados pelo estudo das subunidades partidárias desenvolvido por Giovanni Sartori (1982, procuramos compreender de que forma uma fração atuante no PTB, cuja principal liderança era Fernando Ferrari, demarcou posições político-ideológicas diante do grupo majoritário liderado por João Goulart. Primeiramente, recompusemos este evento e abordamos alguns aspectos da trajetória de Ferrari para, então, analisarmos a cisão ferrarista. As fontes utilizadas foram o jornal Correio do Povo, entre maio de 1959 e outubro de 1960 e um livro publicado por Ferrari após o pleito para a vice-presidência da República de 1960, intitulado Minha Campanha (1961, além de outras fontes bibliográficas

 3. Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2010-01-01

  Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en skoleudviklingssammenh......Artiklen sætter fokus på, hvordan man kan omsætte web 2.0-teknologien til læringsspil for derigennem at skabe en brugerbaseret, deltagerdreven tilgang til at arbejde med læringsspil. Artiklen beretter om, hvordan organisationsudviklingsspillet 6Styles omsættes, først til en...... skoleudviklingssammenhæng og dernæst til et såkaldt 2.0-læringsspil, hvor deltagerne skaber læringsspillets indhold, mens de spiller spillet. Erfaringer fra brug af læringsspillet peger på, at 1) 2.0 læringsspil tager markant mere tid at anvende, 2) deltagerne udvikler en produktiv forståelse for den underliggende teori...

 4. SIRT1 promotes epithelial-mesenchymal transition and metastasis in colorectal cancer by regulating Fra-1 expression.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Feifei; Su, Li; Yao, Chao; Liu, Limei; Shen, Junjie; Liu, Chungang; Chen, Xuejiao; Luo, Yongli; Jiang, Lupin; Shan, Juanjuan; Chen, Jun; Zhu, Wei; Shao, Jimin; Qian, Cheng

  2016-06-01

  Understanding molecular mechanisms of colorectal cancer (CRC) metastasis is urgently required for targeted therapy and prognosis of metastatic CRC. In this study, we explored potential effects of silent mating type information regulation 2 homolog 1 (SIRT1) on CRC metastasis. Our data showed that ectopic expression of SIRT1 markedly increased the migration and invasion of CRC cells. In contrast, silencing SIRT1 repressed this behavior in aggressive CRC cells. Tumor xenograft experiments revealed that knockdown of SIRT1 impaired CRC metastasis in vivo. Silencing SIRT1 in CRC cells induced mesenchymal-epithelial transition (MET), which is the reverse process of epithelial-mesenchymal transition (EMT) and characterized by a gain of epithelial and loss of mesenchymal markers. We provided a mechanistic insight toward regulation of Fra-1 by SIRT1 and demonstrated a direct link between the SIRT1-Fra-1 axis and EMT. Moreover, SIRT1 expression correlated positively with Fra-1 expression, metastasis and overall survival in patients with CRC. Taken together, our data provide a novel mechanistic role of SIRT1 in CRC metastasis, suggesting that SIRT1 may serve as a potential therapeutic target for metastatic CRC.

 5. "så tæt på USA, så langt fra Gud"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2009-01-01

  Da jeg i 2006 befandt mig i Mexico City fik jeg ideen til at skrive om skyggesiderne af globaliseringen - set fra Mexico. Planen var at skrive otte artikler, der spændte fra "offshore" produktionshaller til papirløse migranter, majsbønder og gadehandlere. Jeg ville kort sagt fortælle om NAFTA......'s skyggesider (North American Free Trade Agreement). Men hver gang jeg fandt en af NAFTA's skyggesider, voksede der nye skygger frem. Når samlebåndsarbejderne bliver i produktionshallerne, er det ikke fordi, der ikke er andet at gøre. Det er snarere fordi skyggesiderne af disse "andre muligheder" overskygger...... er således om muligt flere skygger end før. Jeg prøver i artiklen at forstå NAFTA's indflydelse på fabriksarbejdernes hverdag, men bliver ladt tilbage med et endnu større spørgsmål: Hvordan ser skyggestederne ud, hvor de kommer fra, hvis dette er det mindst dårlige alternativ i deres liv?...

 6. Learning-dependent activation of Fra-1: involvement of ventral hippocampus and SNc/VTA complex in learning and habit formation.

  Science.gov (United States)

  Faure, Alexis; Conde, Françoise; Cheruel, Fabrice; el Massioui, Nicole

  2006-01-15

  Although the effect of overtraining on learning processes in rats has long been studied, only few studies have specifically assessed the differential involvement of brain areas in habit formation. We used the analysis of expression of the immediate early gene Fra-1 as a tool to differentiate the areas involved in training and overtraining. Behavioural experiments showed that instrumental performance (signalled and non-signalled instrumental tasks), but not pavlovian conditioned responses, were no longer under the control of the incentive value of the reward after overtraining. The number of Fra-1 expressing neurons was increased in SNc/VTA and ventral hippocampus after training in all groups independently of behavioural performance. After overtraining, the number of learning-induced Fra-1 immunoreactive neurons remained increased in the SNc/VTA. However, in CA1, it significantly decreased in the signalled instrumental group, whereas it further increased in the pavlovian group, with no modulation in non-signalled instrumental animals. The increase in the number of Fra-1 neurons observed after training in SNc/VTA and ventral hippocampus suggests that a general underlying incentive process regulates Fra-1. Moreover, the sustained increased expression of Fra-1 in the SNc/VTA after instrumental overtraining could reflect a possible role of dopaminergic neurons in habit formation.

 7. Óxidos de ferro das frações areia e silte de um Nitossolo desenvolvido de basalto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferreira B. A.

  2003-01-01

  Full Text Available Foi estudada a composição mineralógica dos óxidos de ferro das frações areia, silte e argila de cinco amostras coletadas de um perfil de um Nitossolo Vermelho desenvolvido de basalto toleítico, localizado próximo a Tupaciguara (18 º 35 ' 33 '' S; 48 º 42 ' 18 '' O, na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Porções de areia e de silte foram submetidas à separação magnética e a ataques químicos seletivos com NaOH 5 mol L-1 e com uma mistura ditionito-citrato-bicarbonato, com o objetivo de identificar os principais óxidos de ferro magnéticos e suas associações mineralógicas. Maghemita (fórmula ideal, gFe2O3 foi o único mineral magnético identificado nas frações areia e silte; não foi encontrada evidência de ocorrência de magnetita nessas frações. Os resultados Mössbauer apenas sugerem a co-existência de mais de um tipo cristaloquímico de maghemita, na fração areia, embora não sejam claramente separáveis dos espectros Mössbauer obtidos sem campo magnético aplicado. A fase magnética mais rica em Al tem fórmula média, deduzida de resultados de microssondagem eletrônica, Fe2,36(23+ Al0,24(23+ Ti0,06(34+ Ä0,341(1 O4 (Ä = vacância catiônica. A ilmenita férrica detectada de dados Mössbauer na porção magnética da fração silte corresponde a uma solução sólida xFe2+Ti4+O3(1-xFe2(3+O3, com x » 0,83. São discutidas algumas dificuldades e alternativas de interpretação dos resultados Mössbauer, como os do presente caso, em que ocorrem contribuições espectrais simultâneas de hematita e maghemita.

 8. Fra(X)与FMR一1基因表达的研究现状

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  胡边; 黄国香; 殷学军

  2001-01-01

  @@ 1969年Lubs首先报告了X连锁智力低下与X染色体的脆性位点有关.人类h(Xq27.3)指X染色体长臂末端2区7带的断裂或随体样改变.具有这类变化的X染色体称为脆性X染色体,又称标记X染色体.脆性X在严重智力低下男性中占7%;在轻微智力低下男性中占4.5%[1].脆性X综合征是通过fra(Xq27.3)遗传的X连锁智力低下综合征.近来Mulligan已将与该综合征有关的脆性位点,准确地定位在Xq27.3[2].Herbst报告脆性X综合征在出生男性中发病率约为0.92‰[3].可见脆性X综合征是男性智力低下的较常见病因(仅次于21三体综合征),目前脆性X综合征己成为医学界普遍重视的研究课题.本文拟对脆性X综合征及其临床意义作一概要综述.

 9. Fra-1 is downregulated in cervical cancer tissues and promotes cervical cancer cell apoptosis by p53 signaling pathway in vitro.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Songshu; Zhou, Yanhong; Yi, Wei; Luo, Guijuan; Jiang, Bin; Tian, Qi; Li, Yueran; Xue, Min

  2015-04-01

  Cervical cancer is a potentially preventable disease; however, it is the third most commonly diagnosed cancer and the fourth leading cause of cancer deaths in women worldwide. Cervical cancer is thought to develop through a multistep process involving virus, tumor suppressor genes, proto-oncogenes and immunological factors. It is known that human papillomavirus (HPV) infection is necessary but insufficient to cause malignancy. At present, the etiology of cervical carcinoma remains poorly understood. In this study, we found that the expression of FOS-like antigen-1 (Fra-1) gene was downregulated in cervical cancer compared with the adjacent non-cancerous tissues by RT-qPCR, immunohistochemistry (IHC) and western blotting techniques. To uncover the effect of Fra-1 on cervical cancer, we tested and confirmed that Fra-1 significantly inhibited the proliferation of HeLa cells by MMT assays in vitro. At the same time, overexpression of Fra-1 promoted apoptosis of HeLa cells. To explore the possible mechanism of Fra-1 in cervical cancer, we tested the expression levels of key molecules in p53 signaling pathway by western blotting technology. The results showed that p53 was downregulated in cervical cancer compared with the adjacent non-cancerous tissues, but MDM2 proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase (MDM2) was upregulated in cervical cancer. In vitro, the p53 was upregulated and MDM2 was downregulated in HeLa cells with Fra-1 overexpression. In summary, our results suggested that Fra-1 expression is low in cervical cancer tissues and promotes apoptosis of cervical cancer cells by p53 signaling pathway.

 10. Atividade antioxidante e toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das folhas e cascas do caule de Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.S. Paula

  2014-06-01

  Full Text Available Dasyphyllum tomentosum (Spreng. Cabrera, açucará ou espinho-de-agulha, pertence à família Asteraceae, a qual compreende muitas espécies com propriedades terapêuticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar extratos e frações de folhas e de cascas do caule de D. tomentosum, com relação as atividade antioxidante, citotóxica e hemolítica em testes in vitro. Todas as amostras apresentaram atividade antioxidante pelo método de inibição de DPPH, com destaque para a fração acetato de etila obtida das folhas cuja atividade foi comparável à dos padrões ácido ascórbico e rutina. Com relação à redução do complexo fosfomolibdênio, observou-se que esta mesma fração foi semelhante somente a rutina enquanto a fração obtida das cascas do caule apresentou resultado superior. Não foi observada atividade citotóxica e hemolítica frente aos modelos utilizados com os extratos e frações. Os resultados obtidos demonstram o potencial antioxidante da espécie sem apresentar toxicidade.

 11. From FRA to RFN: How the Family Resemblance Approach Can Be Transformed for Science Curriculum Analysis on Nature of Science

  Science.gov (United States)

  Kaya, Ebru; Erduran, Sibel

  2016-11-01

  The inclusion of Nature of Science (NOS) in the science curriculum has been advocated around the world for several decades. One way of defining NOS is related to the family resemblance approach (FRA). The family resemblance idea was originally described by Wittgenstein. Subsequently, philosophers and educators have applied Wittgenstein's idea to problems of their own disciplines. For example, Irzik and Nola adapted Wittgenstein's generic definition of the family resemblance idea to NOS, while Erduran and Dagher reconceptualized Irzik and Nola's FRA-to-NOS by synthesizing educational applications by drawing on perspectives from science education research. In this article, we use the terminology of "Reconceptualized FRA-to-NOS (RFN)" to refer to Erduran and Dagher's FRA version which offers an educational account inclusive of knowledge about pedagogical, instructional, curricular and assessment issues in science education. Our motivation for making this distinction is rooted in the need to clarify the various accounts of the family resemblance idea.The key components of the RFN include the aims and values of science, methods and methodological rules, scientific practices, scientific knowledge as well as the social-institutional dimensions of science including the social ethos, certification, and power relations. We investigate the potential of RFN in facilitating curriculum analysis and in determining the gaps related to NOS in the curriculum. We analyze two Turkish science curricula published 7 years apart and illustrate how RFN can contribute not only to the analysis of science curriculum itself but also to trends in science curriculum development. Furthermore, we present an analysis of documents from USA and Ireland and contrast them to the Turkish curricula thereby illustrating some trends in the coverage of RFN categories. The results indicate that while both Turkish curricula contain statements that identify science as a cognitive-epistemic system, they

 12. What our Students May Not be Learning about Fractions when we Try to Teach Them Fractions O Que Nossos Alunos Podem Estar Deixando de Aprender Sobre Frações, Quando Tentamos lhes Ensinar Frações

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio José Lopes

  2008-12-01

  Full Text Available This article revisits interventions posted on the SBEM discussion list advocating for the maintenance of fractions in the elementary education curriculum. Based on research results in the field of Mathematics Education, and data collected during the author’s experiences in the classroom, a perspective is presented that differs from the predominant one adopted by the majority of textbooks and mathematics teachers today. Key-words: Mathematics Education. Fractions. Curriculum. Proportional Thinking.Este artigo retoma intervenções da lista de discussões da SBEM para advogar pela permanência das frações no currículo do ensino fundamental. Fundamentado em resultados de pesquisas na área de Educação Matemática e nos dados coletados da experiência de sala de aula do autor, apresento uma perspectiva diferenciada daquela que existe hoje, e que é adotada pela maioria dos livros didáticos e professores de matemática. Palavras-chave: Educação Matemática. Frações. Currículo. Pensamento Proporcional.

 13. Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Brox

  2014-09-01

  Full Text Available Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006 skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter. Basert på et bilde skapte studentene et felles nettsted og en kollektiv, fiktiv, men realistisk historie. Historien dannet så i neste omgang en ramme for produksjon av tekster i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hypertekstens struktur og samarbeid om tekstskaping som prosess på tvers av tid og rom. Dette er kunnskaper og ferdigheter framtidige lærere vil trenge.

 14. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 15. Frações de boro e índices de disponibilidade em solos do estado do Ceará

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. F. Ferreyra H.

  1999-06-01

  Full Text Available Em 29 amostras superficiais (0-20 cm de solos do estado do Ceará, foram determinadas diferentes frações de boro e estabelecidas relações com algumas propriedades do solo e com o boro solúvel, usado como índice de disponibilidade para as plantas. As frações de boro foram analisadas, seguindo-se um esquema de fracionamento seqüencial. Determinaram-se o boro solúvel em água (B-Sol, o boro não especificamente adsorvido (B-NEsAd, o boro especificamente adsorvido (B-EsAd, o boro associado a óxidos de Mn (B-OxMn, o boro associado a óxidos de Fe e Al amorfo (B-OxFeA e a óxidos de Fe e Al cristalino (B-OxFeC, e o boro residual (B-Res. Também foram determinados o boro total (B-Total e o solúvel em três extratores: água quente, HCl 0,05 mol L-1 e manitol 0,05 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1. O teor de boro total nos solos variou de 10,5 a 24,0 mg kg-1 (média de 14,4 mg kg-1. As frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd apresentaram teores entre 0,05 e 0,79 mg kg-1, representando entre 0,3 a 4,4% do B-Total. Dentre os óxidos, houve predominância do B-OxFeC (média de 4,4 mg kg-1 com teores entre 1 a 2 vezes superiores aos de B-OxFeA (média de 2,72 mg kg-1. Na maioria dos solos, a fração predominante foi o B-Res (média de 6,22 mg kg-1, ocluso em minerais silicatados, com teores que variaram de 19,6 a 70,7% do B-Total. Os valores de B disponível, nos três extratores, correlacionaram-se de forma altamente significativa entre si e com as frações B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd. A matéria orgânica e a argila foram as propriedades que se correlacionaram melhor com o B-Sol, B-NEsAd e B-EsAd.

 16. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 17. Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuva Bjørkvold

  2015-10-01

  Full Text Available Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I denne studien analyseres utviklingen av én elevtekst, samskrevet av åtte elever. Denne kasusstudien følger skriveprosessen til en gruppe elever på sjuende trinn som deltar i forskningskonkurransen "Nysgjerrigper". Tekstens forløp fra tegning, via avskrift til en populærvitenskapelig artikkel, blir satt inn i en kontekst gjennom videoobservasjon og elevintervjuer. Tekster i elevenes forskningsarbeid er utgangpunkt for studien. Jeg bruker en triangulering av datamateriale gjennom 14 timer videoobservasjon med helklassekamera og hodekamera på tre elever, innsamling av 53 elevtekster samt video- og tekststimulerte intervju av elever. Literacyhendelsene i hele tekstutviklingsløpet, kalt tekstbanen, analyseres ved bruk av skrivetrekanten. Funn tyder på at lærerens innføring av interne mottakere – elever på skolen, og påpeking av eksterne mottakere – juryen i forskningskonkurransen, ser ut til å påvirke elevene til å utvikle teksten. Jeg drøfter om en literacydidaktikk kan konkretiseres ved å framheve skriving som sosial praksis. Nøkkelord: Literacy, literacydidaktikk, skriving, mottakerbevissthet, tekstbane, Nysgjerrigper, kasusstudieAbstractFactual writing in school tends to consist of direct copying with the teacher as the only recipient. This article shows another praxis, with students appropriating the content because they have someone other than the teacher as audience. This case study analyses the writing process of a collectively written student text produced by eight students in grade 7. The text was produced as part of their participation in the research competition "Nysgjerrigper". The process of text production is traced, placed in context through video observation and student interviews, from

 18. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were

 19. Frações de fósforo em estrumes e sua eficiência como adubo fosfatado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Cassol

  2001-09-01

  Full Text Available Os estrumes empregados como fontes de fósforo podem ter eficiência fertilizante diferente da dos adubos comerciais solúveis. Tal eficiência pode variar com a origem do estrume e com as proporções das diferentes frações químicas do P total contido. A eficiência de estrumes de frangos de corte e de bovinos de leite, relativamente ao superfosfato triplo-ST, e a correlação desta eficiência com frações de fósforo contidas nestes materiais foram estimadas em experimento de casa de vegetação. Os tratamentos aplicados foram: um controle, sem P; as doses 6,6, 13,2 e 19,7 mg kg-1 de P de ST, e uma dose única de 15,3 mg kg-1 de P de 11 amostras de cada um dos dois tipos de estrumes. Utilizou-se um Podzólico Vermelho-Escuro e a resposta aos tratamentos foi determinada com o cultivo de milheto (Pennisetum americanum durante 27 dias, a partir da adubação fosfatada, período em que foram colhidos três cortes de plantas. As frações de fósforo dos estrumes foram determinadas por extrações seqüenciais. O índice de eficiência (IE, estimado pelo método de equivalentes em ST, dos estrumes de frango foi de 0,84 ± 0,071, valor menor do que o dos estrumes de bovinos de leite, de 0,94 ± 0,095. Não ocorreu diferença de IE entre as amostras de estrumes de mesma espécie animal. Considerando todas as amostras, o IE apresentou correlação positiva com as proporções de P lábil, extraídas por resina trocadora de ânions e NaHCO3 0,5 mol L-1, e de P inorgânico total e correlação negativa com as proporções de P extraídas por NaOH 0,1 mol L-1 e HCl 0,5 mol L-1 e de P orgânico total. Não ocorreu correlação entre o IE e o teor total de P dos estrumes.

 20. Offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. En undersøgelse af investors adgang til finansiel information fra børsnoterede aktieselskabers websites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  1999-01-01

  I de seneste år er der sket et gennembrud med hensyn til offentliggørelse af årsregnskaber via Internettet. Denne rapport beskriver, hvorledes offentliggørelse af finansielle informationer fra børsnoterede selskaber er under forandring, og hvordan dette får konsekvenser for investors regnskabsana...

 1. Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Bro, Flemming

  2012-01-01

  De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations......,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p HPV-vaccination.......-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der...

 2. "Skibet blev sat i søen" - oplevelser og erfaringer fra E-klasseprojektets første modul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathisen, Lotte Løntoft; Jensen, Peter Errboe

  2014-01-01

  I dette kapitel sættes fokus på E-klasseprojektets start (modul 2). Kapitlet er skrevet af en underviser og en klinisk vejleder og er bygget op over de tre rum, som undervisningen på modulet var bygget op over: Det kliniske rum, det teoretiske rum og det fælles rum. Indledningsvis beskrives...... teorirummet. Sammen reflekterer forfatterne over oplevelser og erfaringer fra det fælles rum. Kapitlet er en fortælling om projektets start og om E-klassens første modul i uddannelsesforløbet. Fortællingen handler om, hvordan projektet – skibet – blev søsat og er et udtryk for forfatternes subjektive...

 3. Potássio e magnésio em minerais das frações areia e silte de diferentes solos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. F. Melo

  2000-06-01

  Full Text Available Os solos mais intemperizados, desenvolvidos nos trópicos úmidos, apresentam baixa reserva de nutrientes nas frações mais grosseiras. Para avaliar a presença de potássio e magnésio nos minerais, amostras das frações areia e silte de solos desenvolvidos de diferentes materiais de origem e estádios de intemperismo dos estados de MG, ES, RS e RR foram estudadas por difratometria de raios-X (DRX, análise termodiferencial, análise termogravimétrica diferencial e microscopia eletrônica. Os teores totais de elementos da TFSA e das frações do solo foram determinados por digestão fluorídrica das amostras. A fração silte também foi submetida a extrações seqüenciais e seletivas dos minerais para estimar a contribuição das espécies minerais nos teores totais de K e Mg. A fração areia dos solos mais intemperizados é muito pobre em nutrientes, com predomínio de quartzo, indicando limitada reserva de K e Mg. Para os solos mais jovens, esta fração apresenta os maiores teores totais de K e Mg, superando as frações mais finas do solo, com presença de minerais primários, como mica, feldspato e anfibólio. Partículas de mica e agregados de caulinita foram as principais fontes de K e Mg totais para as frações areia e silte dos solos mais intemperizados. Os minerais micáceos nestes solos, identificados e analisados por microscopia eletrônica, apresentaram teores de K2O variando de 33,3 a 62,8 e 27,4 a 98,1 g kg-1 e de MgO de 76,5 a 116,8 e 19,7 a 68 g kg-1 para as frações areia e silte, respectivamente. Devido aos baixos teores de mica na fração silte dos solos mais intemperizados (menor que 1% e a alta proporção de quartzo, mesmo após a extração de caulinita, a concentração da amostra não foi suficiente para detecção de minerais micáceos por DRX. Apenas para o LV de Barroso (MG, verificou-se o aparecimento de discreta reflexão de mica.

 4. Integration of fuzzy reasoning approach (FRA and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP for risk assessment in mining industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shikha Verma

  2014-10-01

  Full Text Available Purpose: Mining industry has always been known for its unsafe working environment. This industry is one of the most hazard prone industries. To maintain safety in workplace timely assessment of risk associated with different operations performed to extract ore from the ore body has become necessity. To serve the said purpose, present work demonstrates a robust hybrid risk assessment approach for mining industry.Design/Methodology: Accident data from 1995 to 2012 is reviewed to identify hazards contributed to negative outcomes. The FRA approach is implemented to evaluate the risk levels associated with identified hazard factors. Thereafter AHP pairwise comparison matrix is developed to obtain priority weights for the hazard factors. Final priority of hazards based on severity of level of risk associated with them is obtained considering the outcome of FRA approach in terms of risk score for the hazards, combined with the priority weights obtained from AHP technique.Findings: Defuzzified FAHP weight of hazard factors, this weight gives priority sequence of hazards to be considered for development of plan of mitigation.Originality/Value: Risk assessment is a requirement of the Occupational Health and Safety Act 2000 (Section 7& 8. The data required to assess the risk is uncertain, and in such case fuzzy approach is well suited to process the data and get the crisp output. The output of fuzzy approach is made robust with its integration to AHP. In this way FAHP can be used as robust technique for risk assessment in this industry and this technique develops an efficient safety management system for the achievement of goal to develop the workplace with zero accident, which many other countries have already achieved.

 5. A 350-kb cosmid contig in 3p14.2 that crosses the t(3;8) hereditary renal cell carcinoma translocation breakpoint and 17 aphidicolin-induced FRA3B breakpoints

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paradee, W. [Wayne State Univ. School of Medicine, Detroit, MI (United States); Wilke, C.M.; Hoge, A. [Univ. of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI (United States)] [and others

  1996-07-11

  The constitutive fragile site at human chromosomal band 3p14.2, FRA3B, has been described as the most active common fragile site in the human genome. Previous work demonstrated that a 1330-kb YAC clone, YC850A6, spans both the t(3;8) translocation and FRA3B and also encompasses FRA3B-associated breakpoints was used to construct a multi-hit cosmid library. Screening of this library resulted in a 350-kb cosmid contig that extends distally from the t(3;8) translocation breakpoint. Seventeen aphidicolin-induced 3p14.2 breakpoints derived from hamster-human hybrids were mapped within this cosmid contig. These breakpoints were found to localize as two distinct clusters, separated by 200 kb, which lie on either side of a region of frequent breakage within FRA3B as defined by FISH analysis using cosmids from the contigs. The distribution of these breakpoints, together with the region of frequent chromosomal breakage mapped by FISH analysis, further confirms the position of FRA3B comprises several hundred kilobases of DNA sequence within 3p14.2. The 350-kb contig and the cosmid library constructed from YAC YC850A6 will be essential for further characterization of the region surrounding FRA3B and in experiments to determine the molecular basis of the fragility of FRA3B.

 6. Avaliação de frações antigênicas de Cysticercus cellulosae para o imunodiagnóstico da neurocisticercose utilizando conjugados anticorpo-lectina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudio Lúcio Rossi

  1989-09-01

  Full Text Available Um extrato bruto de Cysticercus cellulosae foi fracionado por cromatografia em coluna de Sephadex G-200, com o objetivo de se encontrar alguma fração com alta atividade antigênica para ser utilizada no imunodiagnóstico da neurocisticercose. O perfil de eluição proteico da cromatografia revelou dois picos distintos (frações I e III e, entre os dois uma fração bastante heterogênea composta de vários picos (fração II. Uma técnica baseada na utilização de conjugados contendo lectina com afinidade para eritrocitos (Erythro - LIT foi utilizada para a avaliação das frações. Os títulos de Erythro-LIT obtidos com o extrato bruto de cisticercos e com as frações mostraram que a maior parte dos anticorpos anti Cysticercus cellulosae, presentes em amostras de líquido cefalorraqueano de pacientes com neurocisticercose, reconheceram componentes antigênicos da fração II.

 7. Evaluation of the immune response to CRA and FRA recombinant antigens of Trypanosoma cruzi in C57BL/6 mice Avaliação da resposta imune em camundongos C57BL/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Rêgo Alves Pereira

  2003-07-01

  Full Text Available Humoral and cellular immune responses were evaluated in 44 C57BL/6 mice immunized with the Trypanosoma cruzi recombinant antigens CRA and FRA. Both antigens induced cutaneous immediate-type hypersensitivity response. The levels of IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were high in CRA immunized mice. IgG3 was the predominant isotype. Although no difference in antibody levels was observed in FRA-immunized mice when compared to control mice, both antigens were able to induce lymphoproliferation in immunized mice. Significant differences were observed between incorporation of [³H]- thymidine by spleen cell stimulated in vitro with CRA or FRA and the control group. These results suggest that CRA and FRA could be involved in mechanisms of resistance to Trypanosoma cruzi infection.As respostas imune humoral e celular foram avaliadas em 44 camundongos C57Bl/6 imunizados com os antígenos recombinantes CRA e FRA de Trypanosoma cruzi. Ambos antígenos induziram reação de hipersensibilidade do tipo imediato. Os níveis de IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3 foram elevados nos camundongos imunizados com CRA. IgG3 foi o isotipo predominante. Nenhuma diferença nos níveis de anticorpos foi observada em camundongos imunizados com FRA em relação aos animais controle. No entanto, ambos antígenos foram capazes de induzir proliferação de linfócitos em camundongos imunizados. Diferenças significativas foram observadas entre a incorporação da timidina - [³H] pelas células esplênicas estimuladas com CRA ou FRA e o grupo controle. Esses resultados sugerem que CRA e FRA poderão estar envolvidos nos mecanismos de resistência à infecção pelo Trypanosoma cruzi.

 8. Antimicrobial activity of fractions of red propolis from Alagoas, Brazil Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de Alagoas, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denise Wanderlei Silva

  2012-06-01

  Full Text Available The red propolis is a new type of propolis founded in Brazil with large biological action. This study evaluated the antimicrobial activity of ethanol extract and fractions of hexane, chloroform and acetanolica of propolis from the apiary of the state of Alagoas. The microbial strains used were: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans. The ethanolic extract showed activity against Gram-positive strains (100%, Gram-negative (62.5% and fungi (100% with efficiency against 76.9% of all the analyzed strains. The hexanic fraction showed efficiency against 76.9% as observed with the ethanolic extract, though the chloroform fraction showed activity against 92.3% of the strains analyzed. Klebsiella pneumoniae was the only resistant species. The ethyl acetate was the fraction that showed the best antimicrobial activity with efficiency against 100% of all strains analized. Excellent results were observed to Candida albicans mainly with ethyl acetate fraction with the value of minimum inhibitory concentration (MIC similar to those observed to Gram-positives bacteria. We concluded that the partitions of red propolis showed excellent antimicrobial activity mainly against Gram-positive microorganisms and Candida albicans. Furthermore, we observed the ethyl acetate fraction stood out as a promissory biotechnological product. A própolis vermelha, como é conhecida popularmente, é uma própolis recentemente encontrada no Brasil e tem potente ação biológica. O presente trabalho avaliou a atividade antimicrobiana do extrato etanólico e das frações hexânica, clorofórmica e acetanólica da própolis proveniente de apiário do estado de Alagoas. As linhagens microbianas utilizadas foram: Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus

 9. Avaliação das potenciais atividades tripanocida e antileishmania do extrato de folhas de Piper arboreum (Piperaceae e de suas frações

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Gomes Figueredo

  2014-01-01

  Full Text Available A leishmaniose e a tripanossomíase americana fazem parte de um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre as populações pobres. São consideradas doenças negligenciadas por não despertarem interesse da indústria farmacêutica. Atualmente, a quimioterapia é o único tratamento específico disponível para estas doenças, onde os medicamentos utilizados são nifurtimox e benzonidazol. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antiparasitária e citotóxica do extrato bruto etanólico e frações de folhas de Piper arboreum, frente a linhagens de Leishmania brasiliensis e de Trypanosoma cruzi. Após a preparação do extrato etanólico bruto e as suas respectivas frações, testes in vitro foram realizados para avaliar atividade antiparasitária frente a T. cruzi, utilizado o clone epimastigota CL-B5 e contra L. brasiliensis foram utilizadas formas promastigotas. O ensaio de citotoxicidade foi realizado com linhagens de fibroblastos NCTC929. Os resultados indicaram que as amostras apresentaram toxidade elevada, com exceção da fração de acetato de etila. Já os resultados da atividade antiparasitária indicaram uma maior atividade da fração hexânica observando a morte de 62% e 51% de células epimastigotas e de 100% e 92% de células promastigotas, respectivamente. Através dos resultados conclui-se que a P. arboreum pode ser considerada uma fonte alternativa de produtos naturais com atividade contra T. cruzi e L. brasiliensis.

 10. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 11. Mineralogia da fração argila e estrutura de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou estudar a relação entre os constituintes mineralógicos da fração argila e o desenvolvimento da micro e macroestrutura de Latossolos do sudeste brasileiro. Para tanto, foram obtidas amostras do horizonte B de sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As diferentes amostras foram submetidas à caracterização morfológica, química, física, mineralógica e micromorfológica. A partir dos diferentes resultados, foi possível concluir que caulinita e gibbsita são os principais constituintes mineralógicos responsáveis pelo desenvolvimento da estrutura dos Latossolos estudados. Latossolos cauliníticos apresentam estrutura em blocos, reflexo do ajuste face a face das placas de caulinita, enquanto os gibbsíticos apresentam estrutura granular, reflexo da ausência daquele ajuste.

 12. Genomic rearrangements at the FRA2H common fragile site frequently involve non-homologous recombination events across LTR and L1(LINE) repeats.

  Science.gov (United States)

  Brueckner, Lena M; Sagulenko, Evgeny; Hess, Elisa M; Zheglo, Diana; Blumrich, Anne; Schwab, Manfred; Savelyeva, Larissa

  2012-08-01

  Common fragile sites (cFSs) are non-random chromosomal regions that are prone to breakage under conditions of replication stress. DNA damage and chromosomal alterations at cFSs appear to be critical events in the development of various human diseases, especially carcinogenesis. Despite the growing interest in understanding the nature of cFS instability, only a few cFSs have been molecularly characterised. In this study, we fine-mapped the location of FRA2H using six-colour fluorescence in situ hybridisation and showed that it is one of the most active cFSs in the human genome. FRA2H encompasses approximately 530 kb of a gene-poor region containing a novel large intergenic non-coding RNA gene (AC097500.2). Using custom-designed array comparative genomic hybridisation, we detected gross and submicroscopic chromosomal rearrangements involving FRA2H in a panel of 54 neuroblastoma, colon and breast cancer cell lines. The genomic alterations frequently involved different classes of long terminal repeats and long interspersed nuclear elements. An analysis of breakpoint junction sequence motifs predominantly revealed signatures of microhomology-mediated non-homologous recombination events. Our data provide insight into the molecular structure of cFSs and sequence motifs affected by their activation in cancer. Identifying cFS sequences will accelerate the search for DNA biomarkers and targets for individualised therapies.

 13. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 14. La “struttura ecclesiastica” dello Scottish Enlightenment. Le origini dell’illuminismo scozzese fra religione naturale e teologia razionale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Alicino

  2011-03-01

  Full Text Available Il contributo, segnalato dal Prof. Nicola Colaianni, dell’Università degli Studi di Bari, è destinato alla pubblicazione nella Rivista del Giornale di Storia costituzionale, n. 20 (2/2010 a cura di A. Torre, Idee e principî costituzionali dell’Illuminismo scozzese / Constitutional Ideas and Principles of Scottish Enlightenment. In questa versione del lavoro sono stati ridotti all’essenziale i riferimenti bibliografici: per una più ampia bibliografia si rinvia al succitato volume della Rivista del Giornale di Storia costituzionaleSOMMARIO: 1. Prologo. Le origini della Secular Age – 2. I princìpi fondamentali della Chiesa di Scozia: la Professione di Fede e i Catechisms – 3. Il legame fra il mondo accademico e quello ecclesiastico – 4. La macchina processuale (ecclesiastica e il Right of Patronage – 5. L’influenza del giusnaturalismo razionalista sulla dottrina teologica cristiana 6. Lo sguardo scettico del bon David – 7. Epilogo. La progressiva secolarizzazione dello Scottish Enlightenment.AbstractBetween the late XVII century and the second half of the XVIII century Scotland faced very important constitutional changes, involving the relationships between the State and the Churches. In this context, the "religious question" continued to play a crucial role, finding its place – as so often in the past – at the top of the political agenda. However, this agenda was also influenced by the intellectual movement called Scottish Enlightenment, which gave an important contribution to the evolution of the Scottish Established Church that was Calvinist in its official documents, but Presbyterian in the ecclesiastical order.After general considerations about the process of secularization (which spread out in Europe at that time the author analyses the peculiar evolution of relationships between the Scottish Established Church and the Scottish Enlightenment, which also affected the constitutional system in this country.

 15. Scribble modulates the MAPK/Fra1 pathway to disrupt luminal and ductal integrity and suppress tumour formation in the mammary gland.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathan J Godde

  2014-05-01

  Full Text Available Polarity coordinates cell movement, differentiation, proliferation and apoptosis to build and maintain complex epithelial tissues such as the mammary gland. Loss of polarity and the deregulation of these processes are critical events in malignant progression but precisely how and at which stage polarity loss impacts on mammary development and tumourigenesis is unclear. Scrib is a core polarity regulator and tumour suppressor gene however to date our understanding of Scrib function in the mammary gland has been limited to cell culture and transplantation studies of cell lines. Utilizing a conditional mouse model of Scrib loss we report for the first time that Scrib is essential for mammary duct morphogenesis, mammary progenitor cell fate and maintenance, and we demonstrate a critical and specific role for Scribble in the control of the early steps of breast cancer progression. In particular, Scrib-deficiency significantly induced Fra1 expression and basal progenitor clonogenicity, which resulted in fully penetrant ductal hyperplasia characterized by high cell turnover, MAPK hyperactivity, frank polarity loss with mixing of apical and basolateral membrane constituents and expansion of atypical luminal cells. We also show for the first time a role for Scribble in mammalian spindle orientation with the onset of mammary hyperplasia being associated with aberrant luminal cell spindle orientation and a failure to apoptose during the final stage of duct tubulogenesis. Restoring MAPK/Fra1 to baseline levels prevented Scrib-hyperplasia, whereas persistent Scrib deficiency induced alveolar hyperplasia and increased the incidence, onset and grade of mammary tumours. These findings, based on a definitive genetic mouse model provide fundamental insights into mammary duct maturation and homeostasis and reveal that Scrib loss activates a MAPK/Fra1 pathway that alters mammary progenitor activity to drive premalignancy and accelerate tumour progression.

 16. Scribble modulates the MAPK/Fra1 pathway to disrupt luminal and ductal integrity and suppress tumour formation in the mammary gland.

  Science.gov (United States)

  Godde, Nathan J; Sheridan, Julie M; Smith, Lorey K; Pearson, Helen B; Britt, Kara L; Galea, Ryan C; Yates, Laura L; Visvader, Jane E; Humbert, Patrick O

  2014-05-01

  Polarity coordinates cell movement, differentiation, proliferation and apoptosis to build and maintain complex epithelial tissues such as the mammary gland. Loss of polarity and the deregulation of these processes are critical events in malignant progression but precisely how and at which stage polarity loss impacts on mammary development and tumourigenesis is unclear. Scrib is a core polarity regulator and tumour suppressor gene however to date our understanding of Scrib function in the mammary gland has been limited to cell culture and transplantation studies of cell lines. Utilizing a conditional mouse model of Scrib loss we report for the first time that Scrib is essential for mammary duct morphogenesis, mammary progenitor cell fate and maintenance, and we demonstrate a critical and specific role for Scribble in the control of the early steps of breast cancer progression. In particular, Scrib-deficiency significantly induced Fra1 expression and basal progenitor clonogenicity, which resulted in fully penetrant ductal hyperplasia characterized by high cell turnover, MAPK hyperactivity, frank polarity loss with mixing of apical and basolateral membrane constituents and expansion of atypical luminal cells. We also show for the first time a role for Scribble in mammalian spindle orientation with the onset of mammary hyperplasia being associated with aberrant luminal cell spindle orientation and a failure to apoptose during the final stage of duct tubulogenesis. Restoring MAPK/Fra1 to baseline levels prevented Scrib-hyperplasia, whereas persistent Scrib deficiency induced alveolar hyperplasia and increased the incidence, onset and grade of mammary tumours. These findings, based on a definitive genetic mouse model provide fundamental insights into mammary duct maturation and homeostasis and reveal that Scrib loss activates a MAPK/Fra1 pathway that alters mammary progenitor activity to drive premalignancy and accelerate tumour progression.

 17. EVOLUZIONE DELLA FASCIA COSTIERA JONICA FRA I FIUMI BRADANO E BASENTO ATTRAVERSO L'ANALISI DI CARTOGRAFIA E ORTO IMMAGINI STORICHE E RECENTI

  OpenAIRE

  2010-01-01

  La dinamica costiera jonica fra i fiumi Basento e di Bradano è un processo geomorfologico complesso, che prende in considerazione l'erosione, la sedimentazione, le attività umane, le mareggiate ed altri fattori. L'uso e l'analisi di cartografie e di immagini storiche e recenti può essere considerata un'operazione importante per il controllo e la valutazione del litorale costiero. Questo lavoro presenta cartografie e dati che illustrano la dinamica costiera di questa zona dal 18...

 18. Influência de frações da parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae) sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos em crescimento

  OpenAIRE

  Chaud,Saula Goulart; Sgarbieri,Valdemiro Carlos; Vicente, Eduardo

  2008-01-01

  OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das frações de parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae) sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos Wistar em crescimento. MÉTODOS: A biomassa de levedura (Saccharomyces cerevisiae), coletada sem sofrer o processo de termólise, foi recebida da usina São José, Zillo Lorenzetti (Macatuba, SP), em suspensão de, aproximadamente, (20% p/v) de células. O fracionamento da parede celular da levedura foi realizado por extração...

 19. From FRA to RFN, or How the Family Resemblance Approach Can Be Transformed for Science Curriculum Analysis on Nature of Science

  Science.gov (United States)

  Kaya, Ebru; Erduran, Sibel

  2016-12-01

  The inclusion of Nature of Science (NOS) in the science curriculum has been advocated around the world for several decades. One way of defining NOS is related to the family resemblance approach (FRA). The family resemblance idea was originally described by Wittgenstein. Subsequently, philosophers and educators have applied Wittgenstein's idea to problems of their own disciplines. For example, Irzik and Nola adapted Wittgenstein's generic definition of the family resemblance idea to NOS, while Erduran and Dagher reconceptualized Irzik and Nola's FRA-to-NOS by synthesizing educational applications by drawing on perspectives from science education research. In this article, we use the terminology of "Reconceptualized FRA-to-NOS (RFN)" to refer to Erduran and Dagher's FRA version which offers an educational account inclusive of knowledge about pedagogical, instructional, curricular and assessment issues in science education. Our motivation for making this distinction is rooted in the need to clarify the various accounts of the family resemblance idea.The key components of the RFN include the aims and values of science, methods and methodological rules, scientific practices, scientific knowledge as well as the social-institutional dimensions of science including the social ethos, certification, and power relations. We investigate the potential of RFN in facilitating curriculum analysis and in determining the gaps related to NOS in the curriculum. We analyze two Turkish science curricula published 7 years apart and illustrate how RFN can contribute not only to the analysis of science curriculum itself but also to trends in science curriculum development. Furthermore, we present an analysis of documents from USA and Ireland and contrast them to the Turkish curricula thereby illustrating some trends in the coverage of RFN categories. The results indicate that while both Turkish curricula contain statements that identify science as a cognitive-epistemic system, they

 20. Indução de apoptose pelo extrato e frações de Lafoensia paraci A. St-Hill, Lythraceae, em células tumorais

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Resumo: Este trabalho propôs-se a avaliar a influência do extrato metanólico das cascas do caule de Lafoensia pacari A. St.-Hil., Lythraceae, conhecida popularmente como dedal e com a indicação de seu uso para tratamento de câncer, primeiramente, sobre o comportamento das linhagens celulares leucêmicas humanas, U-937, Daudi e Jurkat, em sistemas de cultura in vitro. Os ensaios realizados com essas linhagens demonstraram claramente que o extrato e as frações preparados dessa planta exercem efe...

 1. Fontes de f?sforo, desenvolvimento inicial e fra??es fosfatadas na parte a?rea do curau? (Ananas erectifolius L. B. Smith).

  OpenAIRE

  Barbosa, Tainah Manuela Benlolo

  2012-01-01

  Este trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes fontes de f?sforo (P) no desenvolvimento inicial e na distribui??o das fra??es fosfatadas na parte a?rea do curau?. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos e doze repeti??es. Os tratamentos constitu?ram da avalia??o da resposta do curau? ao fornecimento de 250 mg dm-3 de P, testando-se cinco fontes de P (superfosfato triplo, termofosfato magnesiano, fosfato reativo de Arad, fosfato de Arax? e ?cido f...

 2. At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, Poul

  2009-01-01

  Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang...... til Danmarks indledende politisk-militære tilpasning til NATO-medlemskabets krav og udfordringer dokumenteres; Hedtoft tillægges en betydelig rolle for udformningen af Danmarks profil i NATO også i de følgende årtier....

 3. Efeito de diferentes tipos de fibras sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos wistar

  OpenAIRE

  Eufrásio,Moacir Robson; Barcelos,Maria de Fátima Piccolo; Sousa,Raimundo Vicente de; Abreu,Wilson César de; Lima,Maria Aparecida Correa; Pereira, Michel Cardoso de Angelis

  2009-01-01

  Conduziu-se o presente estudo, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes tipos de fibras sobre as fraçoes lipídicas do sangue e fígado de ratos. Para determinar o efeito da pectina citrica, goma guar e celulose sobre o perfil lipidico dos ratos utilizaramse 36 ratos machos da linhagem wistar. Os ratos foram distribuidos aleatoreamente em seis grupos. Cada gruopo foi submetido a uma dieta por 58 dias. As dietas utilizadas foram: A- 10% de pectina, B - 15% de pectina, C - 10% de goma gua...

 4. A scientific approach to the characterization of the painting materials of Fra Mattia della Robbia polychrome terracotta altarpiece

  Science.gov (United States)

  Amadori, M. L.; Barcelli, S.; Casoli, A.; Mazzeo, R.; Prati, S.

  2013-12-01

  During the last restoration (2008-2011) of the polychrome terracotta altarpiece called Coronation of Virgin between Saints Rocco, Sebastian, Peter martyr and Antonio abbot, located in the collegiate church of S. Maria Assunta in Montecassiano (Macerata, Italy), scientific investigations were carried out to acquire detailed information about the painting technique. The identification of materials allowed a correct restoration. The altarpiece is almost entirely realized by Marco della Robbia (Fra Mattia), dates back to the first half of the XVI century and represents an interesting example of painted terracotta produced by using two different techniques: glazed polychrome terracotta and the "cold painting" technique. The characterization of the samples' material constituents was obtained by analysing the cross-sections and the fragments by different techniques (optical, SEM-EDS and ATR-FTIR microscopy as well as GC-MS), as the real nature of a component is often difficult to assess with one single technique. The optical microscope examination of paint cross-sections shows the presence of many layers, indicating the complexity of the paint stratigraphic morphologies. The original polychromy of della Robbia's masterpiece is constituted of cinnabar, red lake, red lead, orpiment, red ochre, lead white, lead tin yellow, green earth and raw umber. Two different types of gilding technique have been distinguished. The first one presents a glue mordant, and the second one shows an oil mordant composed by a mixture of red lead, red ochre, cinnabar and orpiment. The GC-MS analysis allowed the characterisation of linseed oil and a mixture of animal glue and egg as binding media stratigraphically located by the use of ATR-FTIR mapping microscopy. The analytical results of the painted terracotta integrated investigations show that original technique adopted is characterised by the application of pigments in an oil-binding medium directly applied on the substrates, probably treated

 5. Fra kogebog til madblog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Povlsen, Karen Klitgaard

  2012-01-01

  analyse af madopskriften som genre for kulturfoirmidling og intim selvfremstilling i kogebogen, tv-køkkenet og madbloggen med vægt på Julia Child og Julie Powell......analyse af madopskriften som genre for kulturfoirmidling og intim selvfremstilling i kogebogen, tv-køkkenet og madbloggen med vægt på Julia Child og Julie Powell...

 6. Fra fabrikant til vidensvirksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Carsten

  2002-01-01

  Begreber som mass customization og globalisering har ændret den verden som omgiver de fleste produktionsvirksomheder. Et nyt verdensbillede begynder at tegne sig, med intensiveret konkurrence og accelereret teknologiudvikling. Det er tydeligt for de fleste, at tilpasning til denne nye verdensorde...

 7. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre l...

 8. Fra Bayreuth til Bauhaus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Anders V.

  arkitektur og til avantgardekunstens mange overskridende kunstformer, der søger at præge det moderne menneske og hele samfundet. Undersøgelsen slutter ved Bauhaus-skolen, der bygger på ideerne og transformerer dem hinsides det sluttede kunst- eller bygningsværk til en kritisk organiserende, kommunikerende og...

 9. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 10. Udfordring fra udkanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  2010-01-01

  Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv.......Artiklen gøre rede for litterær udkant som interferens dvs. som et møde mellem vidt forskellige erfaringsdomæner: høj og lav, æstetik pdes. og nationalitet og politik pdas, premodernitet og modernitet osv....

 11. Anbefalinger fra internationaliseringsgruppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Karsten; Carney, Stephen; Søborg, Henrik

  2011-01-01

  There is a growing concern over the ecological risk of microplastics (MPs) from regulators, the scientific community and public. intensive use has led to a widespread distribution of plastics in the aquatic environment, where a significant part is present as MPs, referring to plastic particles...

 12. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 13. En alkymist fra Amerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nils Gunder

  2013-01-01

  Sean Wilentz skriver sig uden om storladne myter og smålig nyfigenhed i sin bog om Bob Dylan. Forfatteren har fantastisk godt fat i manden som kunstner og led i den amerikanske musiks kæde......Sean Wilentz skriver sig uden om storladne myter og smålig nyfigenhed i sin bog om Bob Dylan. Forfatteren har fantastisk godt fat i manden som kunstner og led i den amerikanske musiks kæde...

 14. Fra gen til funktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kossmann, J.

  2001-01-01

  En af de største landvindinger, der er gjort inden for bioteknologien, er muligheden for at bestemme rækkefølgen af baser i genomet, det vil sige organismens samlede arvemasse. Midlet er DNA-sekvensering. 2000 blev således året, hvor den fuldstændigesekvens af genomerne for de vigtige dyre- og pl...

 15. Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Jørgen Peter; Simonsen, Peter

  2006-01-01

  Experiments to leach potassium salts from fly ash from straw combustion were performed. The fly ash was produced in the bio mass boiler at the Avedøre power plant in south western Copenhagen, Denmark. The fly ash contained approximately 90 mass percent water soluble material. When the fly ash...... to a concentration of cadmium of 10 ppm in the fly ash. Fly ash from the bio mass boiler at the Avedøre power plant apparently has a significantly larger content of potassium salts than fly ash from other boilers1. The Extended UNIQUAC thermodynamic model was used for calculating relevant phase diagrams....... It was not possible to separate this slurry into a liquid phase and a solid phase. It was found that a good separation was obtained by intense stirring followed by centrifuging or by filtering the slurry in a filter press. The lab experiments were performed as a counter current leaching process in four stages...

 16. Fra Japan til Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Steen; Blaabjerg, Niels Jørgen

  2008-01-01

  Lean management anvendt som værktøj til at udvikle innovation og teamsamarbejde i Accessionsteamet på Aalborg Universitetsbibliotek. Lean bruges som metode til at understøtte et udviklingsmiljø, hvorfra der både kan udspringe radikale og inkrementelle innovationsaktiviteter...

 17. Fra tilskuer til skuespiller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysemose, Kasper

  2010-01-01

  , psykologiseret og historiseret på allehånde måder. I den situation er der intet provokerende ved igen at fortælle historien om, hvordan den rene tilskuer blev skuespiller. Skal filosofien imidlertid, som Husserl mente, være en videnskab om trivialiteterne, er overraskende nyheder heller ikke, hvad man bør...... forvente af den. Består dens opgave i til stadighed at minde os om, hvorfor det selvfølgelige er blevet selvfølgeligt for os, er det i den aktuelle situation et genuint filosofisk anliggende atter at beskrive, hvorfor det seende subjekt også er det synlige subjekt, og hvorfor det synlige subjekt begynder...

 18. Fra ideal til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 19. Luftforurening fra trafikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Ligeudadlandevejen.nu, innovations- og forskningsprojektet etrans på Designskolen Kolding, Ide og koncept: L.G. Truelsen, Forfattere: F.S.Jensen og L.G. Truelsen, Den Europæiske Union for Regionaludvikling,......Ligeudadlandevejen.nu, innovations- og forskningsprojektet etrans på Designskolen Kolding, Ide og koncept: L.G. Truelsen, Forfattere: F.S.Jensen og L.G. Truelsen, Den Europæiske Union for Regionaludvikling,...

 20. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 1. Fra multikulturalisme til transkulturalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gholamian, Jamshid; Jensen, Iben

  2014-01-01

  Transculture is viewed as the next level of liberation, this time from the “prison house of language,” from unconscious predispositions and prejudices of the “native,” naturalized cultures. (Epstein 2009: 327) Betegnelsen multikulturalisme bruges ofte, trods akademisk kritik af begrebet (Hage 1998...

 2. Dannelse fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  2005-01-01

  ”Vi lever ikke i en medie- eller elektronisk kultur. Vi lever i en tingskultur,” siger den danske professor i psykologi, Mogens Hansen (2004: 62). Inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), vil Hansen dermed understrege, at når vi udvikler os og dannes, så er der ikke tale...... kropssubjektet er, som jeg vil vise, dog et eksempel på en fortolkning af Merleau-Ponty, som afspejler visse misforståelser, der kalder på en opklaring af, hvad Merleau-Ponty selv forstår ved kropssubjektet....

 3. Fra krigshelt til bums

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shamshiri-Petersen, Kaveh

  2010-01-01

  Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde......Der er behov for en helhedsorienteret indsats med både et psykologisk og et sociologisk sigte, når udstationerede soldater vender hjem til de rutiner, hverdage og sociale relationer, der har været på hold i forbindelse med udsendelse til et missionsområde...

 4. Fra socialstat til kontrolstat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Steen Juul

  2011-01-01

  at ændringerne har haft stor betydning for det sociale arbejdes praksis. Beskrivelsen i bogen af udviklingen er god, mens analysen kunne have været mere præcis. Bogen er let læst og giver en god beskrivelse af udviklingen i rammerne for det sociale arbejde. Det sociale arbejde er blevet instrumentaliseret....

 5. Fra flodhestens mave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2013-01-01

  Artiklen kortlægger en periode i litteraturtidsskriftet Vagants historie, 1999-2006, og sammenfatter den under overskriften ”Tilbagetrækning og intervention.” Periodens numre vidner om en tid hvor et politisk engagement vil lokke litteraturen frem af sin tilbagetrækning. Men også en tid hvor man ...

 6. Fra tale til skriftsprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bylander, Helle Iben

  2010-01-01

  Formålet med dette kapitel er at give en oversigt over, hvilken betydning talesproget har for skriftsproget og omvendt, allerede før skolestart. I dette kapitel vil der først være en kort gennemgang af hvad læsning er, derefter ser vi nærmere på begrebet emergent literacy, ligesom de sproglige fo...

 7. Martha and Mary in Fra Angelico’s Agony in the Garden: medieval lights in the rereading of Biblical traditions and texts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivoni Richter Reimer

  2015-01-01

  Full Text Available Presentation and interpretation of the artistic work “Agony in the Garden” of the Dominican friar Fra Angelico as a part of the interpretative history of the Biblical text Luke 10.38-42 and of the Biblical narratives that present Jesus in the garden of Gethsemane together with the disciples Peter, John and James.  The work’s historical context is that of Italy in the Late Middle Ages. In the painting, Martha and Mary appear inserted into the story of the Passion of Jesus, in the garden of Gethsemane, as a rereading that Fra Angelico contextualized in the history of his time. For the sake of analysis, we used reference points from feminist hermeneutics at the interface of the theological, cultural and art history. We aimed at demonstrating that Christian sacred art, as a part of the interpretative history, not only illustrates something from the past and/or present, but has also some influence on the form(ating of mentalities. This pedagogical function is present and interpreted positively in the Agony in the Garden, in dialogue with women’s movements in the context of this work of art. It can be noted that part of the women’s story is represented by means of the interpretative history, also present in the fresco in question. Hermeneutically, the text, the picture and the interpretative history continue challenging today’s sciences, skills and libertarian movements.

 8. Proteinas do liquido cefalorraqueano: II. Valores normais das frações proteicas obtidas por eletroforese (variações ligadas a cor, sexo e idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia M. Singer Vermes

  1983-03-01

  Full Text Available Mediante dosagens de proteínas totais e eletroforese sobre acetato de celulose de 213 amostras de LCR normal, obtidas por punção da cisterna magna, foram efetuados estudos para verificação de variações ligadas à cor, sexo e idade. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 1. não existem diferenças ligadas à cor no proteinograma do LCR; 2. em crianças, os fatores sexo e idade não influem nos valores estudados; 3. as taxas de proteínas totais e frações protéicas do LCR normal de criança diferem das de homens e de mulheres; 4. em adultos ocorrem variações ligadas ao sexo no proteinograma do LCR; 5. em adultos, proteínas totais e todas frações protéicas, quando expressas em mg/100 ml, aumentam com o avançar da idade. Foram estabelecidas, para a metodologia usada, as taxas fisiológicas do proteinograma do LCR de crianças, homens e mulheres, separadamente.

 9. A role for katanin in plant cell division: microtubule organization in dividing root cells of fra2 and lue1Arabidopsis thaliana mutants.

  Science.gov (United States)

  Panteris, Emmanuel; Adamakis, Ioannis-Dimosthenis S; Voulgari, Georgia; Papadopoulou, Galini

  2011-07-01

  Severing of microtubules by katanin has proven to be crucial for cortical microtubule organization in elongating and differentiating plant cells. On the contrary, katanin is currently not considered essential during cell division in plants as it is in animals. However, defects in cell patterning have been observed in katanin mutants, implying a role for it in dividing plant cells. Therefore, microtubule organization was studied in detail by immunofluorescence in dividing root cells of fra2 and lue1 katanin mutants of Arabidopsis thaliana. In both, early preprophase bands consisted of poorly aligned microtubules, prophase spindles were multipolar, and the microtubules of expanding phragmoplasts were elongated, bended toward and connected to the surface of daughter nuclei. Accordingly, severing by katanin seems to be necessary for the proper organization of these microtubule arrays. In both fra2 and lue1, metaphase/anaphase spindles and initiating phragmoplasts exhibited typical organization. However, they were obliquely oriented more frequently than in the wild type. It is proposed that this oblique orientation may be due to prophase spindle multipolarity and results in a failure of the cell plate to follow the predetermined division plane, during cytokinesis, producing oblique cell walls in the roots of both mutants. It is therefore concluded that, like in animal cells, katanin is important for plant cell division, influencing the organization of several microtubule arrays. Moreover, failure in microtubule severing indirectly affects the orientation of the division plane.

 10. Adição de frações por estimativa a partir do referencial de metade e de inteiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Soraia Silva Cruz

  2014-12-01

  Full Text Available O presente estudo investigou o papel desempenhado pelos referenciais de inteiro e de metade na resolução de adição de frações por estimativa. Crianças (8-9 anos de classe média alunas do ensino fundamental resolveram as mesmas adições de frações em diferentes situações: por estimativa, usando o referencial de metade (Tarefa 1, por estimativa, usando o referencial de inteiro (Tarefa 2 e utilizando o simbolismo matemático apenas (Tarefa 3. Observou-se que embora não resolvessem as adições por meio do simbolismo matemático, as crianças faziam estimativas apropriadas com base no referencial de inteiro e de metade, tendo o mesmo bom desempenho com ambos os referenciais. Concluiu-se que pontos de referência desempenham papel importante no raciocínio lógico-matemático.

 11. Influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de latossolos da região sudeste do Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ferreira

  1999-09-01

  Full Text Available Visando avaliar a influência da mineralogia da fração argila nas propriedades físicas de Latossolos do sudeste brasileiro, selecionaram-se sete Latossolos, representativos deste grupamento, ocorrentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, apresentando distintas feições morfológicas associadas à estrutura do solo. A amostragem dos solos foi efetuada no horizonte B latossólico, sendo retiradas amostras deformadas e indeformadas. No laboratório, foram efetuadas análises químicas, físicas e mineralógicas. Estudos de regressão e correlação levados a efeito com os resultados das diversas caracterizações mostraram que as propriedades físicas associadas à estrutura foram marcadamente influenciadas pela composição mineralógica da fração argila dos Latossolos. O efeito do Al sobre as propriedades físicas estudadas foi mais pronunciado do que o do Fe. Latossolos cauliníticos apresentaram maior densidade do solo, menor estabilidade de agregados em água, menor macroporosidade e menor permeabilidade quando comparados com Latossolos gibbsíticos. A permeabilidade dos Latossolos estudados aumentou com o teor de argila.

 12. Immunogenicity and allergenicity of 2S, 7S and 11S soy protein fractions Imunogenicidade e alergenicidade das frações protéicas 2S, 7S and 11S da soja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alvorita Leite Bittencourt

  2007-12-01

  Full Text Available It is known that in a part of the population, mainly among children, some are hypersensitive to soybean protein, although it is not yet completely elucidated which protein fraction is more immunogenic/allergenic. The objective of the study was to compare the immunogenicity and allergenicity of the soy protein fractions. The 2S (conglycinin, 7S (beta conglycinin and 11S (glycinin fractions were isolated from soy protein by affinity chromatography. These purified soy protein fractions were used as antigens for immunizing BALB/c mice to evaluate their immunogenicity by following the appearance of specific IgM and IgG antibodies in blood serum by ELISA. The allergenicity of these soy protein fractions was evaluated by the following approaches: i the production of IgE antibodies against 2S, 7S and 11S soy protein fractions by BALBc mice in the anaphylactic cutaneous passive test (PCA, and ii the production of IgG1 specific antibodies against the 7S fraction in BALB/c mice. The 7S and 11S fractions induced the formation of IgM and IgG antibodies. The PCA test showed that only the 7S fraction was allergenic leading to the production of IgE antibodies. Another evidence that reinforces the allergenicity of the 7S soy protein fraction is the presence of IgG1 specific antibodies reactive to this protein fraction in immunized mice. Our study shows that the 7S soy protein fraction is important to elicit allergic reactions in mice and may contribute to elucidate the allergenicity of soy-derived products.Sabe-se que uma parte da população, principalmente crianças, são hipersensíveis à proteína de soja, embora não esteja completamente esclarecido qual a fração protéica mais alergênica. O objetivo do estudo foi comparar a imunogenicidade e alergenicidade das frações protéicas 2S (conglicinina, 7S (beta conglicinina e 11S (glicinina da soja, isoladas por cromatografia de afinidade. Essas frações protéicas foram usadas como antígenos para

 13. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana dos extratos e frações orgânicas de Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo José Dias Silva

  2012-04-01

  Full Text Available A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Mimosaceae, conhecida popularmente como sabiá e cerva viva, é uma planta arbórea encontrada na caatinga nordestina brasileira, amplamente utilizada pela população na forma de infusões para o tratamento de feridas, bronquites e anti-inflamatório. Diante do exposto, os objetivos deste estudo, foram determinar as atividades antioxidantes e antimicrobianas do extrato etanólico das folhas (EHM, caules (EHL, cascas do caule (EHC, raízes (EHR e frações obtidas das folhas de M. caesalpiniifolia Benth. A atividade antioxidante foi avaliada através do método de captação do radical DPPH, enquanto a atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo, sobre leveduras, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A capacidade antioxidante mostrou que a fração acetato de etila (Fr-EtOAc foi diretamente proporcional ao teor de polifenóis totais com IC50 de 20,08 ± 0,10 µg/ mL e 721,29±0,60 mg de EAG (equivalentes de ácido gálico por g de extrato. Na atividade antimicrobiana, todos os extratos e frações exibiram atividade inibitória de crescimento frente aos micro-organismos microrganismos avaliados e em concentrações variando de 5 a 1000 μg/mL. A Fr-EtOAc apresentou valores promissores de inibição de crescimento frente a fungos, como Candida glabrata (ATCC 90030 e Candida krusei (ATCC 6258, com concentrações de 20 e 40 μg/mL, respectivamente. Estes resultados são importantes, pois são os primeiros a serem realizados com a espécie M. caesalpiniifolia.

 14. Frações de Trichilia pallens com atividade inseticida sobre Tuta absoluta Fractions of Trichilia pallens with insecticidal activity against Tuta absoluta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uemerson Silva da Cunha

  2006-11-01

  Full Text Available Este trabalho teve o objetivo de identificar frações de extratos aquosos e orgânicos da meliácea Trichilia pallens, com atividade inseticida sobre a traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Meyrick. Extratos aquosos liofilizados (EAL a 3% de folhas e ramos de T. pallens foram ressuspendidos em água e aplicados sobre folíolos de tomateiro infestados com lagartas recém-eclodidas. Com base na mortalidade aos 5 e 10 dias após a infestação (dai, os EAL de folhas foram mais eficientes que os de ramos. Numa segunda etapa, foram obtidos, por maceração, extratos de folhas a 1%, em hexano (HEX, diclorometano (DIC e metanol (MET como descrito anteriormente, tendo-se incluído acetona e água como controles. Entre os extratos, o DIC foi o mais promissor como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre lagartas de T. absoluta. Na seqüência, por meio de partição líquido-líquido do extrato DIC de folhas, obtiveram-se as frações em HEX, MET, acetato de etila (AET, n-butanol (NBU e aquosa (AQ. Destas frações, a AQ a 0,1% do extrato em DIC foi considerada a mais promissora como fonte de substâncias com atividade inseticida sobre T. absoluta.This work aimed at identifying fractions of aqueous and organic extracts of the meliaceous Trichilia pallens with insecticidal activity against the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick. Leaf and twig freeze-dried aqueous extracts (FDA of T. pallens were resuspended in water at a concentration of 3% and sprayed over tomato leaflets, which were infested with newly-hatched larvae. Larval mortality at 5 and 10 days after infestation (dai were higher for leaf extracts. In a second set of experiments, 1% leaf extracts were produced by maceration in hexane (HEX, dichloromethane (DIC and methanol (MET, and tested as described before, using acetone and water as controls. DIC extracts were the most promising as a source of substances with insecticidal activity against T. absoluta larvae, and were further

 15. Frações de fósforo e atividade da fosfatase ácida em plantas de feijoeiro cultivadas em solos de várzea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. A. Fernandes

  2000-09-01

  Full Text Available Foi realizado um experimento em casa de vegetação do Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, com o objetivo de verificar a influência dos atributos de quatro solos de várzea sobre a distribuição de algumas frações de fósforo nas folhas de feijoeiro, determinar suas respectivas concentrações críticas e a relação dessas frações com a atividade da fosfatase ácida foliar e a relação entre a atividade da fosfatase ácida determinada "In vitro" e "in vivo". O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 5 x 2, com quatro repetições, sendo quatro solos [Glei Húmico (GH, Orgânico (O, Aluvial (A e Glei Pouco Húmico (GP], cinco doses de P (75, 150, 300, 500 e 800 mg dm-3 de P e dois níveis de calagem (sem e com. Cada parcela foi constituída por um vaso com três dm³, onde foram cultivadas três plantas de feijoeiro. Uma das plantas foi colhida no florescimento, determinando-se, nas folhas, as concentrações de P total (Pt, P total solúvel em ácido (Pts, P orgânico (Po e P inorgânico solúvel em ácido (Pi. Nas demais plantas, colhidas no final do ciclo, foi avaliada a produção de grãos. Os níveis críticos das frações de P no feijoeiro cultivado nos solos GH, O, A e GP, sem calagem, foram, respectivamente: Pt = 2,3, 2,2, 2,0, e 1,3 mg g-1; Pts = 110, 67, 78 e 63; Po = 32, 19, 20 e 21 e Pi = 77, 47, 58 e 43 µg g-1. Com calagem, os níveis críticos respectivos foram: Pt = 2,8, 3,0, 3,5 e 4,2 mg g-1; Pts = 105, 96, 130 e 154; Po = 47, 38, 42 e 52 e Pi = 59, 58, 88 e 103 µg g-1. A atividade da fosfatase ácida não foi uma boa característica de diagnose nutricional de fósforo em condições de severa deficiência desse elemento.

 16. The Fraction Hour: a small sociology of vampires in Mathematics Education A Hora da Fração: pequena sociologia dos vampiros na Educação Matemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Roberto Vianna

  2008-12-01

  Full Text Available An analogy is drawn in this article between the imagination associated with vampire stories and the research and concerns of teachers related to the teaching of fractions, mainly with respect to early elementary education. It is proposed that fractions not be referred to in terms of representing the part-whole relation, as in this context, the object denominated “fraction” is not a number. Key-words: Fractions. Mathematics Education. Curriculum. Elementary Education.Este artigo traça uma analogia entre o imaginário associado às histórias de vampiro e as pesquisas e preocupações de professores relacionadas com o ensino das frações, principalmente no que diz respeito às séries iniciais do ensino fundamental. O artigo propõe a retirada das menções às frações como representação da relação parte-todo, advogando que neste contexto o objeto que recebe a denominação de ‘fração’ não é um número. Palavras-chave: Frações. Educação Matemática. Currículo. Ensino Fundamental.

 17. Insights on the Side Panels of the Franciscan Triptych by Fra Angelico Using Terahertz Time-Domain Imaging (THz-TDI)

  Science.gov (United States)

  Koch Dandolo, Corinna L.; Picollo, Marcello; Cucci, Costanza; Ginanni, Marina; Prandi, Elena; Scudieri, Magnolia; Jepsen, Peter Uhd

  2016-12-01

  The side panels of the Franciscan Triptych (St. Jerome, St. John the Baptist, and the Archangel Gabriel and St. Francis, St. Onofrio, and the Virgin Annunciate, by Fra Angelico, before 1429) were scanned by means of terahertz time-domain imaging (THz-TDI). THz analysis supplied information on the stratigraphy of the panel paintings and the associated construction, "gessoing" and gilding techniques. Furthermore, THz-TDI provided information regarding the location of restoration materials within the painting stratigraphy on St. Jerome, St. John the Baptist, and the Archangel Gabriel, as well as on the extension and nature of subsurface cracks in the panel painting of St. Francis, St. Onofrio, and the Virgin Annunciate.

 18. Estoques de carbono e nitrogênio nas frações da matéria orgânica em argissolo sob eucalipto e pastagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2011-06-01

  Full Text Available O cultivo de florestas plantadas de eucalipto em áreas de pastagem tem propiciado alterações no estoque de C e N no solo, em especial pelas diferentes características de cada planta e manejo dos resíduos vegetais; o eucalipto pode localizar maior estoque de C e N originário de resíduos da parte aérea na camada superficial do solo, e aumentar a relação C/N dos resíduos vegetais em decomposição. Tais diferenças podem causar redução no estoque de C e N nas frações químicas, físicas e biológicas do solo, tanto nas frações mais lábeis, quanto nas mais recalcitrantes. Este trabalho teve como objetivo avaliar os estoques de C orgânico total (COT e N total (NT, estoque de C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas, fração leve (C-MOL e N-MOL e biomassa microbiana (C-BM e N-BM em amostras de solos coletadas nas camadas de 0-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,40, 0,40-0,60 e 0,60-1,00 m de profundidade, na linha (EL e entrelinha (EEL do solo sob cultivo de eucalipto na quarta rotação com seis anos de idade, e em área de pastagem cultivada com brachiaria (P. O estoque de carbono orgânico total e de carbono na fração leve do solo nas primeiras camadas do solo (até 0,60 m foi superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente favorecido pela incorporação de resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. Por meio da determinação da abundância natural de 13C na camada de 0-0,20m de solo verificou-se que 29 e 37% do carbono presente na matéria orgânica do solo (MOS após 28 anos de cultivo derivaram do eucalipto (planta C3, respectivamente, na linha e entrelinha, o que correspondeu à taxa de ciclagem média da MOS nesse solo de 1,04% (linha e 1,32% (entrelinha ao ano. No solo da entrelinha, observou-se que o C-C3 proveniente do eucalipto incrementou o estoque de C orgânico do solo, mesmo com a

 19. Forekomst av alkohol og andre rusmidler i blodprøver fra førere involvert i trafikkulykker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Bjørneboe m.fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBilkjøring stiller store krav til førernes sansing, oppmerksomhet, informasjonsbearbeiding og evne til åreagere. Førere som er under innflytelse av sentralnervøst aktive stoffer, vil derfor være en potensiell fare itrafikken. I perioden 1.8–31.12. 1993 identifiserte Statens rettstoksikologiske institutt (SRI 394 ulykkesføreresom politiet hadde rekvirert analyser av med hensyn på narkotiske stoff/sentralnervøst aktive medikamenter(andre rusmidler og/eller alkohol. Blodprøver fra disse førerne ble analysert med hensyn på alkohol og etutvidet repertoar av andre rusmidler ved SRI. Da polititjenestemenn og medtrafikanter ofte ikke vil oppdagepåvirkning av andre rusmidler enn alkohol, dels pga. manglende alkohollukt, vil andre rusmidler som ulykkesårsakvære noe underrepresentert i dette materialet sammenliknet med alkohol. Hos 299 av ulykkesførerneble det påvist alkohol og/eller andre rusmidler. 44 førere hadde tatt inn både alkohol og andre rusmidler, mensalkohol og andre rusmidler ble påvist alene i henholdsvis 204 og 51 saker. Totalt ble benzodiazepiner,cannabis, opiater og amfetamin påvist i henholdsvis 54, 30, 17 og 16 saker. Av de 95 som hadde tatt inn andrerusmidler, hadde 34 tatt inn mer enn ett rusmiddel (alkohol ikke medregnet og i 72 av tilfellene ble analysefunnenevurdert (AB og JM til sannsynligvis å ha gitt sentralnervøs påvirkning. Risikoøkningen for trafikkulykkeved nylig bruk av cannabisstoffer og diazepam i høydose ble estimert til å kunne tilsvare en blodalkoholkonsentrasjonpå 1-1,5 promille. Alkohol er det rusmiddel som oftest påvises hos ulykkesførere, menforekomsten av benzodiazepiner, cannabis og amfetamin er såvidt høy blant ulykkesførere at disse stoffenemå anses å være et alvorlig trafikksikkerhetsproblem.Bjørneboe A, Beylich K-M, Christophersen AS, Fosser S, Glad A, Mørland J.Prevalence of alcohol and other intoxicants in blood samples from drivers involved in road

 20. Avaliação do potencial antioxidante frente à oxidação lipídica e da toxicidade preliminar do extrato e frações obtidas das frondes de Dicksonia sellowiana (Presl. Hook

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. B. OLIVEIRA

  2015-12-01

  Full Text Available RESUMOA espécie Dicksonia sellowiana, conhecida popularmente como xaxim, é uma samambaia natural do continente americano e encontrada no Brasil na Mata Atlântica. Em 2001 foi inserida na lista do IBAMA como espécie ameaçada de extinção em decorrência da exploração para a confecção de vasos para a jardinagem. O presente trabalho descreve o potencial antioxidante lipídico (TBARS e Sistema β-caroteno/ácido linoleico do extrato bruto e frações obtidos através de aparato de Soxhlet de frondes de Dicksonia sellowiana, além da atividade citotóxica e hemolítica in vitro. Pelo método TBARS, todas as amostras testadas apresentaram atividade, destacando a fração acetato de etila e extrato bruto cuja atividade foi comparável ao padrão ácido ascórbico. No sistema β-caroteno/ácido linoleico, a fração acetato de etila e extrato bruto apresentaram inibição da oxidação do ácido linoleico, destaque para a fração acetato de etila que não se diferenciou estatisticamente do padrão BHT. Na avaliação da toxicidade preliminar, não fora observado atividade citotóxica e hemolítica do extrato bruto e frações nos modelos testados. Os resultados demonstram o potencial antioxidante da espécie vegetal nos modelos de inibição da oxidação lipídica sem apresentar toxicidade.

 1. Frações húmicas da matéria orgânica do solo cultivado com soja sobre palhada de braquiária e sorgo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celeste Queiroz Rossi

  2011-01-01

  Full Text Available A matéria orgânica do solo (MOS é o produto de resíduos da biota, principalmente dos vegetais, parcialmente decompostos e sintetizados, em vários estádios de complexidade e diversidade estrutural. A dinâmica da matéria orgânica influencia os principais processos químicos, físicos e biológicos nos solos, e determina muitas vezes sua fertilidade. O objetivo deste estudo foi quantificar o conteúdo de ácido fúlvico, ácido húmico e humina, e avaliar o estoque destas frações em Latossolo Vermelho, cultivado com soja sobre palhada de braquiária e sorgo no cerrado goiano, município de Montividiu (GO. As amostras foram coletadas em três profundidades nos seguintes sistemas agrícolas: área com cultivo de braquiária na entressafra da soja (SB e outra com o cultivo de sorgo na entressafra da soja (SS. Foram analisados os teores de carbono orgânico total (COT e realizado o fracionamento químico da matéria orgânica do solo. A partir dos valores analisados, foram quantificados os estoques de carbono em cada uma das frações. Foram verificadas diferenças significativas para os teores de COT entre sistemas avaliados em todas as profundidades. Quanto às frações químicas da matéria orgânica, observou-se que houve um predomínio da fração humina (C-HU em relação às frações ácido húmico (C-FAH e ácido fúlvico (C-FAF nas duas coletas avaliadas.

 2. Fração de excreção de potássio na evolução da lesão renal aguda em pacientes graves: um potencial marcador a ser monitorizado?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre Toledo Maciel

  2014-04-01

  Full Text Available Objetivo: Avaliar o comportamento da fração de excreção de potássio durante a evolução da lesão renal aguda em pacientes graves. Métodos: Foram incluídos 168 pacientes como parte de um estudo maior, no qual avaliamos parâmetros sanguíneos e urinários durante a evolução da lesão renal aguda. Foram coletadas diariamente amostras de sangue e urina até a remoção da sonda vesical ou a necessidade de terapia de substituição renal. Descrevemos a evolução da fração de excreção de potássio conforme a presença ou não de lesão renal aguda, sua duração - transitória ou persistente - e gravidade (com base no estágio Acute Kidney Injury Network - AKIN. Foi também avaliado o desempenho diagnóstico da fração de excreção de potássio no dia do diagnóstico da lesão renal aguda, para prever a sua duração e a necessidade de terapia de substituição renal. Resultados: A fração de excreção de potássio foi significativamente maior na lesão renal aguda persistente do que na transitória no dia do diagnóstico da lesão renal aguda (24,8 versus 13,8%; p<0,001. Ambos os grupos tiveram aumento de sua fração de excreção de potássio mediana nos 2 dias que precederam o diagnóstico de lesão renal aguda. Pacientes que não desenvolveram mantiveram níveis baixos e estáveis de fração de excreção de potássio. A fração de excreção de potássio, no dia do diagnóstico de lesão renal aguda, demonstrou razoável precisão em prever lesão renal aguda persistente (área sob a curva: 0,712; intervalo de confiança de 95%: 0,614-0,811; p<0,001. A área sob a curva para terapia de substituição renal foi de 0,663 (intervalo de confiança de 95%: 0,523-0,803; p=0,03. A fração de excreção de potássio aumentou com o estágio máximo atingido do AKIN, tanto para lesão renal aguda transitória quanto para persistente. Conclusão: A avaliação sequencial da fração de excreção de potássio parece útil em

 3. Tykktarm- og endetarmkreft – utvikling fra 1956-1995: Status i Telemark og i bydelene i Oslo og ny masseundersøkelse 1999

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inger Stensvold

  2009-10-01

  Full Text Available   har vært økende helt siden registreringen startet tidlig på 1950-tallet. Data fra Oslo har i denne statistikkenalltid vært presentert samlet som et fylke. I denne artikkelen vises hyppighet av kolorektal kreft fordelt påkjønn og 25 bydeler samt for fire regioner i Oslo. Utviklingen over tid fra 1956 til 1995 er vist for Oslo og Norge.Den økende hyppighet av både tykktarm- og endetarmkreft gjennom flere tiår ser ut til å avta noe. Dette gjeldersærlig for tykktarmkreft for kvinner og endetarmkreft for menn i hele landet. Det er store variasjoner mellombydelene i Oslo for begge krefttyper og kjønn. Det er ingen signifikant samvariasjon på bydelsnivå mellom mennog kvinner for hver av de to kreftformene. Det er heller ingen samvariasjon mellom sosioøkonomiske faktorer ibydelene og hyppighet av kolorektal kreft.Sykdommens utvikling fra adenomatøs polypp til adenocarcinom over en lang periode på 10-15 år gjør den velegnettil screening. En planlagt screeningundersøkelse for kolorektal kreft i Telemark og Oslo er nærmere beskrevet.Resultatene av prosjektet forventes å danne grunnlaget for en samlet nasjonal strategi mot kolorektal kreft.Stensvold I, Grotmol T, Glattre E.SAMMENDRAGKreft i tykktarm og endetarm (kolorektal kreft er den hyppigste kreftform i Norge for begge kjønn samlet. Hyppigheten Colorectal cancer – secular trend from 1956 through 1995: Results fromTelemark and Oslo and new screening for colorectal cancer prevention.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYColorectal cancer is the most common cancer form in Norway for both genders combined. The incidence rate hasbeen increasing ever since the registration started in the early 1950s. Data from Oslo have always been presentedas one county in the registry. This paper presents the incidence rates for colorectal cancer split by genders and the25 areas in Oslo. In addition, the secular trend from 1956 through 1995 is shown for both Oslo and Telemarkcounties as well as for

 4. Aggregatory behaviour of platelets incubated with subcellular fractions of normal and chagasic human syncytiotrophoblast Comportamento agregatório das plaquetas incubadas com frações subcelulares de sinciciotrofoblasto humano normal e chagásico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.R. Eynard

  1993-06-01

  trofoblasto, as plaquetas poderiam desempenhar algum papel no desenvolvimento da placentitis induzida pelo T. cruzi. Neste trabalho estudou-se o comportamento agregatório das plaquetas humanas normais expostas a frações subcelulares do sinciciotrofoblasto isolado de placentas de mulheres normais e chagásticas. As frações Nuclear, Mitocondrial, Microsomal e Sobrenadante isoladas do sincicitrofoblasto normal ou chagásico não induziram per se reação agregatória de plaquetas. Quando amostras de plasma rico em plaquetas (PRP foram pré-incubadas com fração nuclear de placentas normais ou chagásicas e pós-estimuladas com doses limiares de colágeno (DLC-PRP observou-se uma inibiçâo da resposta agregatória. O tratamento de DLC-PRP com fração Mitocondrial de trofoblasto normal e chagásico também induziu inibição da agregação plaquetária porém somente a fração chagásica diminuiu o tempo de latência. A fração Microsomal das placentas normais não provocou diferenças significativas na agregação plaquetária. Conclui-se que as frações subcelulares do sinciciotrofoblasto humano normal não tem ação significativa na agregação plaquetária, enquanto que a incubação com frações subcelulares de placentas chagásicas, enriquecidas em componentes membranosos intracelulares, induziu a inibiçâo da agregação plaquetária.

 5. Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos

  OpenAIRE

  Cessa,Raphael Maia Aveiro; Celi, Luisella; Vitorino,Antonio Carlos Tadeu; Novelino,José Oscar; Barberis,Elisabetta

  2009-01-01

  A porosidade da fração argila é muito importante para entendimento dos fenômenos físico-químicos que estão relacionados com a área superficial específica das partículas sólidas. Por meio de isotermas de adsorção e dessorção com N2, avaliaram-se a área superficial específica (S BET) e a porosidade das frações argila de Latossolos Vermelhos do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo um distroférrico (LVdf) e outro distrófico (LVd), além de caulinita natural (KGa2), goethita (Gt) e hematita (Hm) sin...

 6. Bioatividade da solamargina e solasodina para diferentes sistemas celulares após metabolização in vitro por fração microssomal hepática

  OpenAIRE

  2012-01-01

  O glicoalcalóide esteroidal solamargina (SM) e sua aglicona solasodina (SD), isolados de frutos de Solanum palinacanthum (juá), foram avaliados in vitro quanto à citotoxicidade, mutagenicidade, atividade antimicrobiana na presença de sistema de metabolização microssomal hepático (fração S9). A viabilidade das linhagens celulares RAW 264.7, SiHa e HepG2 expostas a diferentes concentrações (200 – 6,25 µg/mL) dos alcalóides, na presença ou não da fração S9, foi avaliada após 24 horas pela técnic...

 7. Atividades analgésica e/ou antiinflamatória da fração aquosa do extrato etanólico das folhas da Spiranthera odoratissima A. St. Hillaire (manacá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.G. Matos

  2003-01-01

  Full Text Available Os testes de contorção abdominal induzida por acido acético, de edema de orelha induzido por óleo de Croton e de peritonite induzida por carragenina foram usados para o estudo de atividades analgésicas e/ou antiinflamatórias da fração aquosa do extrato etanólico das folhas de Spiranthera odoratissima. A fração aquosa inibe o número de contorções abdominais, reduz o edema de orelha e a migração de leucócitos. Os resultados sugerem que as folhas de Spiranthera odoratissima contêm compostos com atividade antiinflamatória.

 8. Avaliação da qualidade do óleo de palma e frações (Elaeis guineenses) armazenados em diferentes condições de estocagem

  OpenAIRE

  Matos, Vanessa de Souza

  2015-01-01

  O óleo de palma bruto (OPB) ou azeite de dendê (Elaeis guineenses) apresenta composição equilibrada em ácidos graxos saturados e insaturados, o que permite fracionar o óleo em dois principais componentes: fração líquida, a oleína de palma e fração sólida, a estearina. A degradação do óleo de palma durante armazenamento pode ser provocada pela ação da luz natural ou artificial, hidrólise autocatalítica, umidade, temperatura, material utilizado nas embalagens, ar e por micro-orga...

 9. Caracterização e determinação da atividade antimicrobiana dos extratos brutos e frações de Rosmarinus officinalis Linn. (alecrim), Origanum vulgare Linn. (orégano) e Capsicum chinense Jacq. (pimenta habanero)

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Nos últimos anos, o interesse por produtos derivados de plantas medicinais que apresentem atividade antimicrobiana tem sido intensificado. O presente estudo buscou caracterizar drogas e extratos vegetais, determinar o teor de polifenóis, taninos, flavonoides, quantificar o marcador escolhido e avaliar a atividade antimicrobiana de extratos etanólicos brutos e frações de Rosmarinus officinalis Linn., Origanum vulgare Linn., e Capsicum chinense Jack frente a diferentes micro-organismos (bactéri...

 10. Specialevejledning på seks måneder: De nye specialeregler belyst ved erfaringer fra Institut på Statskundskab, Københavns Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen, der bl.a. bygger på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt specialevejledere på Institut for Statskundskab, KU, viser, at 6-månedersreglen har ført til mere fokus på tidsfaktoren i specialevejledningen, men formentlig også lidt ændrede krav til vejlederne.  Holdningen til 6-månedersreglen hos vejlederne er den samme som hos de studerende, nemlig positiv.In 2007, a 6-months deadline for thesis writing was introduced as a new rule at the Danish Universities. Based, among other things, on the findings from a survey among thesis supervisors at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article shows that the rule has had impacts on the supervision practice. It has led to more focus among supervisors on the time factor, but probably also slightly changed student demands for supervision. The supervisors’ attitude to the rule is the same as the students, namely positive.

 11. Transformering af traditionel undervisning til e-læring - tre best practices fra go online-projektet ved Aarhus Universitet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikkel Godsk

  2011-01-01

  Full Text Available Go online-projektet havde til formål at udvikle og systematisere tilrettelæggelsen af e-læring ved Aarhus Universitet samt transformere en række kurser til webbaseret læring. Et vigtigt element i projektet var at indsamle erfaringerne fra transformeringen af kurserne med henblik på at inspirere andre undervisere til at bruge webbaseret læring. Som et led i denne promovering blev underviserne for de 3 bedste transformeringer nomineret til titlen som årets e-underviser 2009. Denne artikel beskriver go online-projektet, baggrunden for nomineringen og de 3 bedste transformeringer - "best practices".  Artiklen præsenterer såvel de pædagogiske som tekniske overvejelser vedr. tilrettelæggelsen af kurserne, evalueringsresultater samt juryens bedømmelse. Endvidere identificerer artiklen potentielle barrierer for udvikling af webbaseret læring samt fællestræk for de 3 best practices.

 12. Biologia de Sistemas Aplicada à Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Normal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evandro Tinoco Mesquita

  2014-05-01

  Full Text Available A insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal (ICFEN é, atualmente, o fenótipo clínico mais prevalente de insuficiência cardíaca e os tratamentos disponíveis não apresentam redução na mortalidade. Avanços na disciplina de ciências ômicas e em técnicas de elevado processamento de dados empregados na biologia molecular possibilitaram o desenvolvimento de uma abordagem integrativa da ICFEN baseada na biologia de sistemas. O objetivo deste trabalho foi apresentar um modelo da ICFEN baseado na biologia de sistemas utilizando as abordagens bottom-up e top-down. Realizou-se uma pesquisa na literatura de estudos publicados entre 1991-2013 referentes à fisiopatologia da ICFEN, seus biomarcadores e sobre a biologia de sistemas com o desenvolvimento de um modelo conceitual utilizando as abordagens bottom-up e top-down da biologia de sistemas. O emprego da abordagem de biologia de sistemas para ICFEN, a qual é uma síndrome clínica complexa, pode ser útil para melhor entender sua fisiopatologia e descobrir novos alvos terapêuticos.

 13. Meditaciones contables sobre algunos enigmas del tratado de Fra Luca Pacioli a la luz de la traducción de Esteban Hernández Esteve = Meditations of a book keeper: The riddles of Fra Luca Pacioli’s treatise in the light of Esteban Hernandez Esteve’s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Lanero Fernández

  2013-12-01

  Full Text Available Los autores que sucedieron en el tiempo a Fra Luca Pacioli se ocuparon de corregir sus deficiencias y a veces hasta sus contradicciones. Ese proceso corrector deja constancia de algo que, en ocasiones, la ortodoxia pacioliana quiere pasar por alto: el franciscano italiano fue un recopilador; perfeccionó unas partes, dejando intactas otras, lo que necesariamente conllevaba inexactitudes e inconsistencias. Los enigmas paciolianos se han ido resolviendo a lo largo de los siglos. En unas ocasiones, a través de sus seguidores, que fueron mejorando los textos gracias a la práctica mercantil y al perfeccionamiento de la imprenta; en otras, encontramos al grupo de transcriptores y traductores modernos. En el presente estudio prestamos atención a las traducciones de Antinori y Hernández Esteve a fin de ver cómo dos obras recientes han dado soluciones a los enigmas planteados en el tratado pacioliano.La traducción del Profesor Antinori es de un valor inmenso. Lo proponemos como texto primicial a la hora de abordar cualquier estudio del original. La traducción de Hernández Esteve, a su vez, parafraseando el título de la obra de Pacioli, tiene proporción y proporcionalidad. Se trata de una traducción prologada por una presentación detallada de la vida y de la obra de Fra Luca Pacioli, que remata una Bibliografía que no tiene parangón en ninguna de las traducciones presentadas hasta la fecha. Muchas de las notas que acompañan a la versión de Hernández Esteve son una reflexión traductológica sobre el original. No en vano, numerosos enigmas que se presentan en Pacioli se desvelan a través de la traducción de Hernández Esteve y del monumental estudio historiográfico que la envuelve.Those authors who succeeded Fra Luca Paciolidealt with his deficiencies and sometimes contradictions. This correcting process leaves proof of something which, on occasions, the paciolian orthodoxy prefers to ignore: the Italian Friar was a compiler; he

 14. Meditaciones contables sobre algunos enigmas del tratado de Fra Luca Pacioli a la luz de la traducción de Esteban Hernández Esteve = Meditations of a book keeper: The riddles of Fra Luca Pacioli’s treatise in the light of Esteban Hernandez Esteve’s translation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Lanero Fernández

  2014-07-01

  Full Text Available Resumen Los autores que sucedieron en el tiempo a Fra Luca Pacioli se ocuparon de corregir sus deficiencias y a veces hasta sus contradicciones. Ese proceso corrector deja constancia de algo que, en ocasiones, la ortodoxia pacioliana quiere pasar por alto: el franciscano italiano fue un recopilador; perfeccionó unas partes, dejando intactas otras, lo que necesariamente conllevaba inexactitudes e inconsistencias. Los enigmas paciolianos se han ido resolviendo a lo largo de los siglos. En unas ocasiones, a través de sus seguidores, que fueron mejorando los textos gracias a la práctica mercantil y al perfeccionamiento de la imprenta; en otras, encontramos al grupo de transcriptores y traductores modernos. En el presente estudio prestamos atención a las traducciones de Antinori y Hernández Esteve a fin de ver cómo dos obras recientes han dado soluciones a los enigmas planteados en el tratado pacioliano. La traducción del Profesor Antinori es de un valor inmenso. Lo proponemos como texto primicial a la hora de abordar cualquier estudio del original. La traducción de Hernández Esteve, a su vez, parafraseando el título de la obra de Pacioli, tiene proporción y proporcionalidad. Se trata de una traducción prologada por una presentación detallada de la vida y de la obra de Fra Luca Pacioli, que remata una Bibliografía que no tiene parangón en ninguna de las traducciones presentadas hasta la fecha. Muchas de las notas que acompañan a la versión de Hernández Esteve son una reflexión traductológica sobre el original. No en vano, numerosos enigmas que se presentan en Pacioli se desvelan a través de la traducción de Hernández Esteve y del monumental estudio historiográfico que la envuelve. Abstract Those authors who succeeded Fra Luca Paciolidealt with his deficiencies and sometimes contradictions. This correcting process leaves proof of something which, on occasions, the paciolian orthodoxy prefers to ignore: the Italian Friar was a

 15. Determination of protein and carbohydrate fractions of Cynodon grasses in different cut age Determinação das frações de proteína e de carboidratos de gramíneas do gênero Cynodon em idades ao corte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geane Dias Gonçalves

  2001-05-01

  Full Text Available Three Cynodon grasses (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 and Coast-cross harvested at ages 21, 42 and 63 days in the summer were evaluated for protein and carbohydrate fractions composition. Crude protein was divided into 5 fractions: A (non-protein nitrogen, B1 (soluble protein with fast rumen degradability, B2 (insoluble protein with intermediate rumen degradability, B3 (insoluble protein with slow rumen degradability and C (indigestible protein. Carbohydrates were divided into 3 fractions: A + B1 (fast and intermediate rumen digestibility, B2 (slow rumen digestibility and C (indigestible fiber. Experimental design consisted of a split-plot (grasses as plots and cut age as sub-plots with three repetitions. Cut age was analyzed by regression and models were chosen on the analysis of identity. There were no differences (p> 0,05 among grasses with regard to protein and carbohydrate fractions composition. C fraction of protein showed linear increase (p 1 fraction decreased (p 2 and C fractions increased (p O experimento teve por objetivos quantificar as frações de proteína e de carboidratos de três cultivares de Cynodon (Poaceae (Tifton 85, Tifton 44 e Coast-cross, colhidos com idades ao corte de 21, 42 e 63 dias no verão. Para a proteína bruta (PB, determinou-se a fração A (nitrogênio não-protéico, fração B1 (proteína solúvel de rápida degradabilidade no rúmen, fração B2 (proteína insolúvel com taxa de degradação intermediária, fração B3 (proteína com taxa de degradação lenta e fração C (proteína indigestível. Para os carboidratos, determinaram-se as frações A+B1 (frações de rápida e média degradação ruminal, fração B2 (fração lentamente degradada no rúmen e a fração C (carboidratos não digeríveis no rúmen. Utilizou-se o delineamento experimental de parcelas subdivididas (cultivares como parcelas e idade ao corte como subparcelas com três repetições. Para o fator idade ao corte, foi usada regress

 16. Qualidade da forragem e participação relativa na produção de matéria seca de diferentes frações de cultivares de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schumach.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deschamps Francisco Carlos

  2001-01-01

  Full Text Available A digestão das forragens é determinada por fatores químicos e anatômicos, os quais são afetados pelo estádio de crescimento da espécie. Como as plantas em crescimento apresentam tecidos diversos em composição e anatomia, torna-se importante conhecer sua participação na produção total de matéria seca, bem como seus níveis de digestão. O objetivo do presente trabalho foi determinar a composição química e a digestibilidade das frações colmo, limbo, quilha e bainha foliar, das regiões apical, mediana e basal, dos cultivares 307-TESTO, 309-AREIA e ROXO de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schumach., após 10 semanas de período de crescimento. O cv. AREIA apresentou porte mais elevado com lâminas e bainhas foliares mais curtas, o que acabou acarretando menor participação destas frações no peso seco total. Observou-se que as frações apresentaram teor de lignina, proteína e digestibilidade distintos. O colmo da região basal e a quilha são as frações que mais comprometem a qualidade do capim-elefante, principalmente pelo alto grau de lignificação destas partes. No mesmo estádio de crescimento, poucas diferenças foram observadas entre os cultivares. Foi possível observar que o cv. AREIA apresentou melhor qualidade, já que foram maiores os valores de digestibilidade e proteína bruta do limbo, da quilha e da bainha. A fração mais restritiva para a qualidade da forrageira, em termos de participação e valor nutricional, foi o colmo seguido pela quilha.

 17. Avaliação da atividade antioxidante e alelopática do extrato etanólico e frações das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joelle de Melo Turnes

  2014-08-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo o estudo das atividades antioxidante e alelopática das cascas do caule de Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, de modo a conduzir à descoberta de substâncias biologicamente ativas. O material vegetal foi submetido à extração etanólica e este extrato foi fracionado obtendo as frações (hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica. Para a avaliação da atividade antioxidante, empregaramse os métodos de redução do complexo fosfomolibdênio, de redução do radical DPPH e das substâncias reativas ao acido tiobarbitúrico (TBARS. Quanto à alelopatia, as amostras foram testadas em quatro concentrações sobre a germinação e o desenvolvimento de radícula e hipocótilo das sementes de Lactuca sativa. As amostras evidenciaram atividade antioxidante significativa frente ao método de redução do complexo fosfomolibdênio quando comparada à rutina, e do TBARS quando comparado ao BHT, assim como a atividade alelopática, uma vez que estimularam tanto a germinação como o crescimento das sementes. A fração clorofórmica e acetato de etila demonstraram melhor potencial antioxidante com 204,17% e 127,11% em relação à rutina no método de formação do complexo fosfomolibdênio, e o extrato bruto e a fração hexano com 64,2% e 60,9%, em relação ao BHT, no método TBARS. No ensaio alelopático, destaca-se a fração clorofórmica, pois foi a única amostra que estimulou o crescimento do hipocótilo e radícula na maioria das concentrações, variando de 41 a 144%, e a fração acetato de etila que apresentou a maior porcentagem de estímulo nesse bioensaio, demonstrando estímulo de 274% do crescimento do hipocótilo. Este é o primeiro trabalho que demonstra a atividade antioxidante e alelopática de Z. rhoifolium.

 18. Frações oxidáveis do carbono orgânico total e macrofauna edáfica em sistema de integração lavoura-pecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Itaynara Batista

  2014-06-01

  Full Text Available O crescente nível de degradação das terras tem promovido a adoção de manejos agrícolas que busque aliar a produção agropecuária à conservação do solo. Entre esses, a prática da Integração Lavoura-Pecuária (ILP tem intensificado-se no Centro-Oeste brasileiro. Com o objetivo de avaliar o efeito em longo prazo do sistema ILP e da sazonalidade, sob a comunidade da macrofauna edáfica e das frações oxidáveis do carbono orgânico total (COT em áreas de cultivo e Cerradão, foi desenvolvido na Fazenda Cabeceira no município de Maracaju, MS, um estudo em que se mensurou a influência da ILP sobre as frações oxidáveis do COT e sobre a macrofauna edáfica. O sistema ILP está sendo utilizado nessa área desde 2003; o solo foi identificado como Latossolo Vermelho, localizado em área de relevo plano. As áreas amostradas possuem o seguinte histórico: soja/milho + braquiária/algodão/ aveia + pastagem/soja/formação da pastagem/pastagem; as amostragens foram realizadas na época seca, em que as culturas presentes eram pasto, milho+braquiária e algodão; e na chuvosa, com milho+braquiária, algodão e soja. Assim, as áreas nas duas épocas de avaliação foram: pasto/milho, milho+braquiária/ algodão, algodão/soja e uma área nativa de Cerradão. A amostragem foi realizada nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sendo feitas as seguintes determinações: análise da macrofauna edáfica, fracionamento granulométrico da matéria orgânica do solo (MOS e frações oxidáveis do COT. As áreas não apresentavam delineamento experimental, sendo este um estudo de observação. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal Wallis a 5 % e por meio da análise de redundância. A compartimentalização da MOS pode ser utilizada para a avaliação da qualidade do manejo, sendo os compartimentos mais sensíveis as frações F1 e F2 de frações oxidáveis, pois são mais lábeis no solo, já as frações F3 e F4 são as mais

 19. Frações fibrosas da silagem de resíduo de manga com aditivos Fibrous fractions of mango residue silage with additives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho

  2010-06-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar as diferentes frações fibrosas da silagem de resíduo de manga em mistura com diferentes aditivos, em níveis crescentes de adição, foi conduzido este estudo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições, sendo os tratamentos dispostos em um esquema fatorial do tipo (4 x 3 + 1, sendo quatro aditivos (milho desintegrado com palha e sabugo (MDPS, palha de feijão (PF, sabugo de milho (SM e casca de café (CC em três níveis de adição (10, 20 e 30% e um tratamento testemunha (resíduo de manga puro ensilado. O material experimental foi ensilado em silos de PVC adaptados com válvula tipo "Bunsen" com capacidade para aproximadamente 3 kg cada. Todos os aditivos utilizados elevaram os teores de MS. Os aditivos PF, SM e CC elevaram os teores de FDN, FDA e celulose. Quanto aos teores de hemicelulose, apenas o aditivo SM promoveu aumento com a elevação dos níveis de adição. Comportamento semelhante foi observado para o aditivo PF em relação à lignina. Os valores registrados para as diferentes frações fibrosas das silagens, quando se utilizou o MDPS, sofreram reduções em relação ao resíduo de manga ensilado puro, não diferindo, no entanto, com o aumento dos níveis de adição. De maneira geral, a utilização dos demais aditivos, promoveu elevações nos teores das variáveis estudadas.This study was undertaken with the goal of evaluating the different fibrous fractions of mango residue silage in mixture with different additives at growing levels of addition. The experimental design used was the completely randomized, with three replicates, the treatments being arranged in a 4 x 3 + 1 factorial arrangement, the additives being four (ground ears with husks (GEWH, bean straw (BS, corn cob (CC and coffee hull (CH at three levels of addition (10, 20 and 30% and a control treatment (ensiled unmixed mango residue. The experimental material was ensiled in PVC silos

 20. Dysarthria in individuals with Parkinson's disease: a protocol for a binational, cross-sectional, case-controlled study in French and European Portuguese (FraLusoPark)

  Science.gov (United States)

  Cardoso, Rita; Mercier, Céline; Santos, Helena; Atkinson-Clement, Cyril; Carvalho, Joana; Welby, Pauline; Oliveira, Pedro; D'Imperio, Mariapaola; Frota, Sónia; Letanneux, Alban; Vigario, Marina; Cruz, Marisa; Martins, Isabel Pavão; Viallet, François

  2016-01-01

  Introduction Individuals with Parkinson's disease (PD) have to deal with several aspects of voice and speech decline and thus alteration of communication ability during the course of the disease. Among these communication impairments, 3 major challenges include: (1) dysarthria, consisting of orofacial motor dysfunction and dysprosody, which is linked to the neurodegenerative processes; (2) effects of the pharmacological treatment, which vary according to the disease stage; and (3) particular speech modifications that may be language-specific, that is, dependent on the language spoken by the patients. The main objective of the FraLusoPark project is to provide a thorough evaluation of changes in PD speech as a result of pharmacological treatment and disease duration in 2 different languages (French vs European Portuguese). Methods and analysis Individuals with PD are enrolled in the study in France (N=60) and Portugal (N=60). Their global motor disability and orofacial motor functions is assessed with specific clinical rating scales, without (OFF) and with (ON) pharmacological treatment. 2 groups of 60 healthy age-matched volunteers provide the reference for between-group comparisons. Along with the clinical examinations, several speech tasks are recorded to obtain acoustic and perceptual measures. Patient-reported outcome measures are used to assess the psychosocial impact of dysarthria on quality of life. Ethics and dissemination The study has been approved by the local responsible committees on human experimentation and is conducted in accordance with the ethical standards. A valuable large-scale database of speech recordings and metadata from patients with PD in France and Portugal will be constructed. Results will be disseminated in several articles in peer-reviewed journals and in conference presentations. Recommendations on how to assess speech and voice disorders in individuals with PD to monitor the progression and management of symptoms will be provided

 1. Milk di Beverly Farmer e The Home Girls di Olga Masters: voci e parole creative di donne fra Australia e Grecia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonella Riem

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract - The critical foundations of this essay are Eisler’s idea of “partnership” and Panikkar’s “creative word” applied to some short stories by the Australian writers Beverly Farmer (Milk, 1983 and Olga Masters (Home Girls, 1982. I aim at showing how, despite their different biographies and cultural backgrounds, the two writers focus on feminine voices telling us of the centrality of partnership and human feeling. This unveils the cultural myth of division and antagonism between male and female created by society that Eisler defines “dominant or “dominator”. Farmer and Masters defy this cultural myth of male dominance in the lyricism of everyday moments that express, mythically and metaphysically, the creative essence of life. Abstract - In questo saggio, basandomi sul discorso di Eisler sulla ‘partnership’ e di Panikkar sulla ‘parola creativa’, focalizzo l’attenzione su alcuni racconti di due autrici australiane: Beverly Farmer (Milk, 1983 e Olga Masters (Home Girls, 1982. Il saggio intende dimostrare come, pur nella diversità della loro biografia e retroterra culturale, le autrici diano spazio a voci ‘femminili’ che ci raccontano del sentire umano di partnership, dove le distanze e le separazioni fra maschile e femminile si dimostrano come culturalmente create in una società che Eisler definisce di ‘dominio’. La sfida ai miti culturali di dominio si manifesta nella centralità lirica di momenti apparentemente insignificanti, che invece raccolgono in sé, miticamente e metafisicamente, l’essenza creativa del vivere.

 2. Remoção da fração oleosa de embalagens de lubrificantes automotivos pós-consumo por drenagem gravitacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harley Moraes Martins

  Full Text Available RESUMO: Este trabalho aborda a questão do gerenciamento de embalagens pós-consumo de lubrificantes automotivos, considerando as dificuldades inerentes à implementação do sistema de logística reversa - prática compulsória por força de lei (Brasil, Lei 12.305/2010 - e a ineficácia dos atuais métodos utilizados para remoção da fração oleosa residual, necessária ao reprocessamento do material plástico por reciclagem mecânica direta. Para determinar metodologia apropriada para limpeza dos frascos de lubrificantes foram conduzidos experimentos para avaliar a influência do aquecimento e da posição das embalagens durante o processo de drenagem gravitacional. O procedimento analítico realizado proporcionou a escolha de uma combinação de variáveis capaz de assegurar remoção de elevado teor do resíduo oleoso com menor gasto energético. A otimização foi feita utilizando um planejamento experimental do tipo composto central com triplicata no ponto central. Os dados obtidos nos ensaios foram analisados com recursos estatísticos e demonstraram que ambos os parâmetros avaliados interferem, de forma significativa, no processo em estudo. Os resultados apontaram aumento da eficácia do processo quando a drenagem é realizada em temperaturas superiores a 35ºC e com a embalagem inclinada em ângulos próximos a 70º em relação à horizontal. Nessas condições, percentuais de remoção de óleo residual superaram 95% após 35 minutos de drenagem.

 3. Fractions from the Perspective of Elementary School Teachers and Students A Fração nas Perspectivas do Professor e do Aluno dos Dois Primeiros Ciclos do Ensino Fundamental

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Magina

  2008-12-01

  Full Text Available O presente estudo visa discutir o ensino e a aprendizagem do conceito de fração nas séries iniciais do Ensino Fundamental a partir de uma pesquisa diagnóstica aplicada paralelamente a 70 professores polivalentes e a 131 alunos que cursavam 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. A análise dos resultados oferece indícios de que os professores têm, em geral, um prognóstico do desempenho dos alunos longe do real, havendo uma tendência de superestimar o nível de acertos, principalmente no que tange aos alunos da 4ª série. Uma possível causa para essa discrepância pode estar relacionada ao fato da maioria dos professores não ter claro os diferentes significados que as frações assumem, o que os leva a apresentar estratégias de ensino que nem sempre auxiliam seus alunos a superar falsas concepções sobre esse conceito. Tais estratégias resumem-se à indicação do uso de material concreto à utilização do desenho para facilitar comparações perceptuais, em detrimento do ensino de ordem e equivalência, invariantes operatórios necessários para a compreensão do referido conceito. Os alunos, por sua vez, apresentaram desempenhos insuficientes em muitos dos problemas apresentados, principalmente naqueles cujos significados se relacionavam aos significados “número” e “operador multiplicativo”. Palavras-chave: Conceito de fração. Ensino Fundamental. Professor polivalente. Prognóstico. Estratégias de ensino.O presente estudo visa discutir o ensino e a aprendizagem do conceito de fração nas séries iniciais do Ensino Fundamental a partir de uma pesquisa diagnóstica aplicada paralelamente a 70 professores polivalentes e a 131 alunos que cursavam 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental.. A análise dos resultados oferece indícios de que os professores têm, em geral, um prognóstico do desempenho dos alunos longe do real, havendo uma tendência de superestimar o nível de acertos, principalmente no que tange aos

 4. Copper availability as related to soil copper fractions in oxisols under liming Calagem e os teores disponíveis e as frações de cobre em latossolos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clístenes Williams Araújo do Nascimento

  2003-02-01

  calagem, receberam o elemento nas doses de 0,0, 20,0 e 40,0 mg dm-3 e foram incubadas por 30 dias. Terminada a incubação, procedeu-se a extração de Cu utilizando-se os extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e EDTA. As amostras foram submetidas a um fracionamento que separou o Cu nas frações trocável, matéria orgânica, óxido de manganês, óxido de ferro amorfo, óxido de ferro cristalino e residual, além dos teores totais. Com sua aplicação ao solo o Cu foi retido, principalmente, na fração matéria orgânica, com pequena porcentagem retida na fração trocável. A calagem provocou redução nas frações trocável e matéria orgânica e aumento nas frações óxido de ferro, óxido de manganês e residual. Para os solos sem calagem, a fração matéria orgânica foi a que mais contribuiu para os teores determinados pelos extratores, com exceção do EDTA. Nos solos com calagem, o Cu ligado à matéria orgânica foi melhor correlacionado com os teores obtidos pelo DTPA e Mehlich-3.

 5. VOIAS – et stemme-assessmentredskab til vurdering af klientens psykiske tilstand og terapeutiske proces, – en undersøgelse af dens kliniske relevans fra et case-perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanne Storm

  2016-12-01

  Full Text Available VOIAS er et stemme-assessmentredskab udviklet i forskningsprojektet “Research into the development of voice assessment in music therapy” (Storm 2013. Motivationen til at udvikle et stemmeassessmentredskab til musikterapi udspringer fra mine erfaringer i klinisk praksis og som medlem af et tværfagligt behandler- og udredningsteam. Igennem mange år har jeg anvendt “Psykodynamisk stemmeterapi” som en metode og tilgang til at imødekomme klientens behov for blandt andet at håndtere angst, lindre depression eller støtte en indre oplevelse af centrering for klienter med bipolare lidelser. Psykodynamisk stemmeterapi er en metode og tilgang, som over mange år er blevet mere og mere specifik og konkret, og som i dag anvendes meget struktureret og analytisk i klinisk praksis. Det ontologiske og epistemologiske fundament, som Psykodynamisk stemmeterapi hviler på, er en meget betydningsfuld del af den psykologiske og teoretiske forståelse af det terapirettede krop- og stemmearbejde (Storm, 2007, 2013. En af grundstenene i metoden og tilgangen er musikterapeutens lytteperspektiver (Pedersen, 2000; Storm, 2007, 2013. Lytteperspektiverne omhandler at lytte og orientere sig ud fra klientens stemmeudtryk alene. Ved at lytte til den menneskelige stemme ud fra et udvidet sansemæssigt og kropsligt baseret lytteperspektiv er det muligt for terapeuten og for forskeren at indhente informationer om klienten og dennes aktuelle psykiske tilstand – informationer, der både har relevans for klienten selv og musikterapeuten i den aktuelle terapisituation, samt relevans for hele teamet involveret i behandlingen af klienten. Det er min erfaring gennem mange års klinisk praksis, at det kan være utrolig vanskeligt at videregive informationer indsamlet i musikterapien, så de kan forstås og anvendes af et tværfagligt team. Samtidig er der et behov for at kunne formidle informationerne fra musikterapien letforståeligt, kort og præcist, at kunne dokumentere

 6. Musikterapiens appel og virkefelt. Et interaktionsteoretisk perspektiv på et prøveforløb med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i Inge Nygaard Pedersens artikel om musikterapi med en teenagepige med diagnosen infantil autisme, diskuteres musikterapiens appel og virkefelt. Ud fra en interaktionsteoretisk vinkel fremhæves handlingsaspektet i musikterapi - og herunder balancenmellem kendt og ukendt, forventingsstrukturer samt opbygning af en fælles interaktionshistorie mellem patient og terapeut. Endelig drøftes betydningen af musiks identitetsskabende funktion for børn og unge, samt aspekter af det musikalske samspils styrke i forhold til at opbygge en terapeutisk alliance.

 7. Efeitos de alguns integrantes da fração fibra (lignina e pectina) e fonte de fibra (fibraxx), em dietas ricas ou isentas de colesterol sobre os niveis sericos lipidicos de ratos

  OpenAIRE

  Faria, Patricia Luz de

  1992-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciencias Agrarias Foi avaliado o efeito da fração fibra (lignina e pectina) e fonte de fibra (Fibraxx) em dietas ricas ou isentas de colesterol sobre os níveis séricos de colesterol, HDL-colesterol e Triacilglicerois de ratos albinos. Foram utilizados 11 tipos de rações: comercial (tempo zero), 4 grupos controles (sem fibra ou com 5g% de celulose, com ou sem a adição de 1g% de colesterol) e 6 grupos testes (com 5g% ...

 8. Efeito do extrato etanólico bruto e das frações da Hyptidendron canum (Pohl ex Benth. Harley em brânquias de Oreochromis niloticus L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. FIUZA

  2015-03-01

  Full Text Available Alguns problemas relacionados à criação intensiva de peixes estão mais evidentes devido ao aumento da aquicultura em todo o mundo, destacando-se os distúrbios nutricionais e o aumento de doenças nos sistemas de produção. Com isso as pesquisas envolvendo produtos derivados de plantas vem ganhando espaço nessa área. A Hyptidendron canum é uma planta utilizada na medicina popular como antimalárica, anti-inflamatória, antiulcerativa e anti-hepatotóxica. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os efeitos celulares e teciduais do extrato etanólico bruto e das frações hexano, clorofórmio e acetato de etila da H. canum nas brânquias de Oreochromis niloticus L. Para isso, o extrato etanólico e as frações foram administrados no peixe através da ração. Após 24 horas da ingestão da ração, os peixes foram sacrificados e o segundo arco branquial de cada um foi processado histologicamente e corado com tricômico de Masson e Hematoxilina e Eosina (HE. Pela análise qualitativa das brânquias ao microscópio de luz, observou-se que o extrato bruto e as três frações promoveram, em diferentes intensidades nas lamelas, descamação e destacamento do epitélio respiratório, alteração da curvatura, desorganização do eixo, hiperplasia celular do tecido epitelial interlamelar e vasodilatação nas lamelas e no vaso central do filamento. Os resultados deste experimento mostraram que o extrato etanólico bruto e as três frações de H. canum promoveram processos inflamatórios e/ou lesões sistêmicas, dose dependente para O. niloticus.

 9. Neurotoxins in the polar fraction of the seaweed Galaxaura marginata (Rhodophyta, Nemaliales Neurotoxinas na fração polar da alga marinha Galaxaura marginata (Rhodophyta, Nemaliales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique E. Rozas

  2008-06-01

  Full Text Available Neurotoxic activity of polar substances extracted from the red seaweed Galaxaura marginata was investigated in pharmacological assays, using seaweed collected at São Sebastião channel (45º25' W; 26º49' S in the northern coast of the State of São Paulo, Brazil. High concentration of the polar fraction (PF and PF filtered through a membrane (1000 Da intraperitoneally (IP injected in mice were lethal, inducing ataxia, disorientation, and severe muscle atonia prior to death. The same symptoms preceding death were described in mice and rat tested with neuroexcitatory amino acids (NEA, suggesting that some PF components cross the blood-brain barrier, the same as NEA. However, the HPLC and mass spectrometric analysis did not show the presence of the known neuroexcitatory amino acids, kainic acid, domoic acid and NMDA. We conclude that G. marginata possess substances with neurotoxic and lethal activities.A atividade neurotóxica das substâncias polares extraídas da alga vermelha Galaxaura marginata foi estudada por meio de ensaios farmacológicos, utilizando-se algas coletadas no canal de São Sebastião (45º25' W; 26º49' S, litoral norte do estado de São Paulo, Brasil. Altas concentrações da fração polar (PF e da PF filtrada em membrana de 1000 Da, injetadas intraperitonealmente em camundongos, foram letais. Induzindo os animais à ataxia, desorientação e severa atonia muscular prévias à morte. Sintomas similares foram descritos para camundongos e ratos testados com aminoácidos neuroexcitatórios (NEA, sugerindo que alguns dos componentes da PF atravessam a barreira Hematoencefálica, da mesma forma que os NEA. No entanto, a análise da PF no HPLC e no espectro de massa não mostraram a presença dos aminoácidos neuroexcitatórios conhecidos, ácido Caínico, acido Domóico e NMDA. Assim concluímos que G. marginata possui substâncias com atividade letal e neurotóxica, diferentes às antes, descritas.

 10. Variations in the FRA10AC1 Fragile Site and 15q21 Are Associated with Cerebrospinal Fluid Aβ1-42 Level.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qingqin S Li

  Full Text Available Proteolytic fragments of amyloid and post-translational modification of tau species in Cerebrospinal fluid (CSF as well as cerebral amyloid deposition are important biomarkers for Alzheimer's Disease. We conducted genome-wide association study to identify genetic factors influencing CSF biomarker level, cerebral amyloid deposition, and disease progression. The genome-wide association study was performed via a meta-analysis of two non-overlapping discovery sample sets to identify genetic variants other than APOE ε4 predictive of the CSF biomarker level (Aβ1-42, t-Tau, p-Tau181P, t-Tau:Aβ1-42 ratio, and p-Tau181P:Aβ1-42 ratio in patients enrolled in the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI study. Loci passing a genome-wide significance threshold of P < 5 x 10-8 were followed-up for replication in an independent sample set. We also performed joint meta-analysis of both discovery sample sets together with the replication sample set. In the discovery phase, we identified variants in FRA10AC1 associated with CSF Aβ1-42 level passing the genome-wide significance threshold (directly genotyped SNV rs10509663 PFE = 1.1 x 10-9, imputed SNV rs116953792 PFE = 3.5 x 10-10, rs116953792 (Pone-sided = 0.04 achieved replication. This association became stronger in the joint meta-analysis (directly genotyped SNV rs10509663 PFE = 1.7 x 10-9, imputed SNV rs116953792 PFE = 7.6 x 10-11. Additionally, we identified locus 15q21 (imputed SNV rs1503351 PFE = 4.0 x 10-8 associated with CSF Aβ1-42 level. No other variants passed the genome-wide significance threshold for other CSF biomarkers in either the discovery sample sets or joint analysis. Gene set enrichment analyses suggested that targeted genes mediated by miR-33, miR-146, and miR-193 were enriched in various GWAS analyses. This finding is particularly important because CSF biomarkers confer disease susceptibility and may be predictive of the likelihood of disease progression in Alzheimer

 11. Borgerkrig fra Athen til Auschwitz

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flohr, Mikkel

  2015-01-01

  The starting point of this article is the concept of civil war in Giorgio Agamben’s Homo Sacer-series. In spite of its relative obscurity, Agamben insists that it is the fundamental political structure, which has characterized all of western history since Ancient Greece. As such it constitutes a ...

 12. Fra Bauhaus til San Ramon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Danielsen, Claus

  Jeg vil med mit paper vise, hvordan den arkitektoniske udvikling i de sidste 80-100 år skiftevis har fundet sted i henholdsvis Europa og USA – og jeg vil afslutningsvis se på helt aktuel forstadsudvikling i USA. Det gør jeg, fordi den danske og skandinaviske forstandsudvikling på mange områder fi...

 13. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne;

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 14. Vitruvio fra storia e antiquaria

  OpenAIRE

  2011-01-01

  I. Le historiae« Bisogna che l’architetto conosca un buon numero di racconti storici (historias complures nouerit) ». Così afferma Vitruvio nel capitolo del De architectura dedicato alla definizione del sapere dell’architetto (I, 1, 3). Nella cultura enciclopedica raccomandata per la formazione dell’architectus, che è costituita dall’apporto di numerosi ambiti disciplinari, dall’istruzione letteraria al disegno, dalla geometria alla filosofia, dal diritto alla medicina e all’astronomia, rient...

 15. Splinterne fra en knust glasmosaik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2013-01-01

  Tema-artikel om den britiske instruktør Peter Watkins kunstnerbiografiske drama Edward Munch. Specifikt fokus på filmens fremstilling af kunstnerens arbejde, hans samtid og den kunsthistoriske reception af Munch.......Tema-artikel om den britiske instruktør Peter Watkins kunstnerbiografiske drama Edward Munch. Specifikt fokus på filmens fremstilling af kunstnerens arbejde, hans samtid og den kunsthistoriske reception af Munch....

 16. Tvangsflytning fra plejehjem til plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasdam, Stinne

  2012-01-01

  Politically enforced closing down and relocations of nursing homes are common in many municipalities. Through the construction of a specific nursing home relocation and interviews with the staff, residents, and relatives, this article describes how the relocation has occurred and has been handled...... as seen from the perspectives of both the elderly, their relatives, and the staff, as well as the impact, this relocation has had on these groups of people. Hermeneutically inspired analyses are unfolded within the categories “The political decision to relocate the nursing home”, “Information...... to and the involvement of the participants in the relocation process”, “The actual practical relocation”, and “The new life – deprivations and benefits”. The article shows that a relocation of a nursing home and its residents and employees is a municipal, economically based decision with implications for both...

 17. Fra Snapshot til Snap Share

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Frants

  2015-01-01

  Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads......Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads...

 18. Fra passion til cool cash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gramtorp, Anne

  2013-01-01

  . Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i smv-ledere1 der deltager i vækstprogrammet Vækst via Ledelse, vis sigte er, at skabe langsigtet vækst i mindre virksomheder. Men hvor store, hvorfor og hvordan skal den lille virksomhed vokse? Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i...... kvantitative termer. Vækst er noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. Flere vækststudier refererer til vækst i form af virksomhedens top- og bundline, antal ansatte eller slag. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt...... forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst (Davidsson, 1989), (Wiklund et al, 2003), (Christensen et al, 2004). I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Samtidig er der en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation...

 19. Catechol inhibits FADH2-linked respiration in rat liver mitochondrial fraction Catecol inibe FADH2 ligado à respiração na fração mitochondrial do fígado do rato

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George Emílio Sampaio Barreto

  2005-01-01

  Full Text Available PURPOSE: The aim of this work was to investigate the hypothesis that catechol inhibits FADH2-linked basal respiration in mitochondria isolated from rat liver homogenates. Moreover, catechol ability to induce peroxidation of biomolecules in liver nuclear fractions was also studied. METHODS: Rat liver homogenates were incubated with 1mM 1,2-dihydroxybenzene (catechol at pH 7.4 for up to 30 minutes. After that, mitochondrial fractions were isolated by differential centrifugation. Basal oxygen uptake was measured using a Clark-type electrode after the addition of 10 mM sodium succinate. Nuclear fractions were incubated in the presence of 1 mM catechol for 17 hours at room temperature and the peroxidation of biomolecules was investigated by the reaction with thiobarbituric acid, which was determined spectrophotometrically at 535 nm. RESULTS: Catechol induced a time-dependent partial inhibition of FADH2-linked basal mitochondrial respiration, however this substance was unable to induce a direct peroxidation of biomolecules in hepatic nuclear fractions. CONCLUSION: Catechol produced an inhibition of basal respiration associated to FADH2 in isolated liver mitochondria that could lead to cytotoxicity, ROS generation and cell death.OBJETIVO: Testar a hipótese do catecol inibir a respiração basal associada ao FADH2 em frações mitocondriais hepáticas de rato. Além disso, estudou-se também a capacidade do catecol de induzir peroxidação de biomoléculas nas frações nucleares. MÉTODOS: Os homogeneizados de fígado de ratos foram incubados com catecol a 1 mM em pH fisiológico. Depois disso, as frações mitocondriais foram isoladas por centrifugação diferencial. O consumo basal de oxigênio foi medido com um eletrodo do tipo Clark após injeção de succinato a 10 mM. Frações nucleares foram incubadas com catecol por 17 horas à temperatura ambiente e a peroxidação de biomoléculas foi investigada pela reação com o ácido tiobarbitúrico e

 20. Determinação das frações protéicas e de carboidratos e taxas de degradação in vitro da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pereira Elzânia Sales

  2000-01-01

  Full Text Available O objetivo do presente estudo foi determinar o fracionamento e a cinética de degradação dos compostos nitrogenados e dos carboidratos da cana-de-açúcar, da cama de frango e do farelo de algodão. Para determinação das frações nitrogenadas, foram analisados os compostos nitrogenados não-protéicos, nitrogênio solúvel e insolúvel em tampão borato-fosfato e nitrogênio protéico insolúvel em detergente neutro e em detergente ácido. As taxas de degradação das frações protéicas foram obtidas in vitro, a partir da incubação dos alimentos com proteases isoladas do meio ruminal. Para obtenção do fracionamento dos carboidratos, de acordo com o sistema Cornell, foram calculados os carboidratos totais, as suas frações C, B2 e os componentes solúveis em detergente neutro. Foram determinadas as frações potencialmente degradável (B2 e indegradável (C da fibra em detergente neutro, corrigida para cinzas e proteína, e as taxas de latência dinâmica, de degradação e de crescimento específico dos microrganismos, a partir da fração B2, além dos coeficientes de degradabilidade e do efeito de repleção ruminal da FDN dos alimentos. Valores de 71,01; 45,80; e 71,66% da fração B2 dos compostos nitrogenados foram encontrados para cana-de-açúcar, cama de frango e farelo de algodão, respectivamente. A cama de frango destacou-se pela maior fração B3 e C (23,57 e 10,11%. As taxas de degradação da fração B3 foram 0,03; 0,031; e 0,09 h-1 para cana-de-açúcar, cama de frango e farelo de algodão, respectivamente. A fração C dos carboidratos foi 22,74; 28,00; e 32,64% para os três alimentos, respectivamente. A cana-de-açúcar apresentou elevada fração de componentes solúveis (35,99%, porém mostrou baixa digestão da fração potencialmente degradável (3,41% h-1, a qual apresentou significativo efeito de repleção (6,6 h-1. Com estas técnicas, foi possível detectar que alimentos como cana-de-açúcar e cama de

 1. Soil phosphorus fractions in sandy soils amended with cattle manure for long periods Frações de fósforo em solos arenosos adubados com esterco por longos períodos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2009-06-01

  Full Text Available Phosphorus fractions were determined in soil samples from areas fertilized or not with farmyard cattle manure (FYM and in samples of FYM used in the semi-arid region of Paraiba state, Brazil. Soil samples were taken from the 0-20; 20-40 and 40-60 cm layers of 18 cultivated areas, which, according to interviews with farmers, had been treated with 12 to 20 t ha-1 FYM annually, for the past 2 to 40 years. Soil samples were also collected from four unfertilized pasture areas as controls. Phosphorus in the soil samples was sequentially extracted with water (Pw, resin (Pres, NaHCO3 (Pi bic and Po bic, NaOH (Pi hid and Po hid, H2SO4 (Pacid and, finally, by digestion with H2SO4/H2O2 (Presd. Nine FYM samples were extracted with water, resin, Mehlich-1, H2SO4, NaOH or digestion with H2SO4/H2O2, not sequentially, and the extracts analyzed for P. The sampled areas had homogeneous, sandy and P-deficient soils; increases in total soil P (Pt above the mean value of the control areas (up to 274 mg kg-1 in the 0-20 cm layer of the most P-enriched samples were therefore attributed to FYM applications, which was the only external P input in the region. Regression analysis was used to study the relationship between soil P fractions and Pt. The Pacid fraction, related to Ca-P forms, showed the greatest increases (p Frações de P foram quantificadas em amostras de solo obtidas em áreas não adubadas e adubadas com esterco bovino e em amostras do esterco utilizado na região agreste do estado da Paraíba, Brasil. As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-20, 20-40 e 40- 60 cm em 18 áreas agrícolas que, pelos históricos levantados junto aos agricultores, vinham recebendo entre 12 e 20 Mg ha-1 de esterco anualmente, por períodos variando entre 2 e 40 anos. Como controle, foram retiradas amostras de solo em quatro áreas sob pastagem sem histórico de adubação. O P nas amostras de solo foi sequencialmente extraído com água (Pw, resina (Pres, NaHCO3

 2. Fracionamento a seco da farinha de aveia e modificação química da fração rica em amido Dry fractionation of oatmeal and chemical modification of starch rich fraction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Paula Daniel

  2006-12-01

  Full Text Available O estudo teve por objetivo obter frações de farinha de aveia enriquecidas em amido e em fibras pelo fracionamento a seco e modificar quimicamente (fosfatação o amido da fração rica neste constituinte, avaliando suas propriedades funcionais. O fracionamento foi efetuado utilizando-se as granulometrias > 300, 212-300, 150-212, e 300 µm e 212-300 µm foram semelhantes, com aumento de aproximadamente 1,5 e 2,7 vezes nos teores de proteína e fibra, e redução de 0,5-0,6 vezes no teor de amido, quando comparadas à farinha integral. As frações 212-150 µm e The objective of this study was to obtain starch and fiber enriched oatmeal fractions through sieving, chemically modifying (phosphorylation the starch enriched fraction, and evaluating its functional properties. Fractionation was performed using > 300, 212-300, 150-212, and 300 µm and 212-300 µm were similar and had increased protein and fiber content (1.5 and 2.7 fold, but reduced starch content (0.5-0.6 fold when compared to whole oatmeal. Fractions 212-150 µm and < 150 µm were similar and had the highest starch content (around 70%. The starch-rich fraction < 150 µm that had the highest yield during sieving (35.5% was phosphorylated with sodium tripolyphosphate at 150-155 °C for 20 and 40 min, yielding 0.39 and 0.32% phosphorus bound, respectively. Cold water binding capacity increased (1.9-3.3 fold, while syneresis at 5 °C or after freezing/thawing was significantly reduced (6-20 and 5-6 fold, respectively in phosphorylated starch fraction when compared to the native starch fraction. Phosphorylation reduced the increase of pasta opacity during storage at 5 °C, which indicates a lower retrogradation tendency. Thus, oatmeal sieving yielded fractions either enriched in fiber and protein or enriched in starch. Moreover, phosphorylation of the starch-rich fraction improved their functional properties, which may increase the potential applicability and economic value of this

 3. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.

 4. Volatile profile of the headspace fraction of "assa-peixe" (Vernonia sp. honeys Perfil dos compostos voláteis presentes na fração "headspace" de méis de assa-peixe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana Carvalho Ribeiro

  2008-03-01

  Full Text Available The volatile compounds were isolated from the headspace fraction of "assa-peixe" honeys by adsorptive column chromatography, eluted with acetone and analysed by GC-FID and GC-MS. Volatile compounds were separated using a polar phase column. Low- and medium-boiling point volatile compounds predominated in the headspace. A large proportion of 3-penten-2-one (80.5 ± 13.9 µg.kg-1 and benzaldehyde (25.9 ± 4.2 µg.kg-1 was found in the headspace fraction, while 2-penten-1-ol, 3-hexenyl butanoate, octadecane and hexanoic acid (Os compostos voláteis da fração "Headspace" de méis de assa-peixe foram adsorvidos pela técnica de cromatografia de adsorção, eluídos com acetona e analisados através da CG/DIC e CG/EM usando coluna polar de sílica fundida. Os compostos voláteis de baixo e médio ponto de ebulição predominaram na fração "headspace". Foi achada uma grande proporção de 3-penten-2-ona (80,5 ± 13,9 µg.kg-1 e benzaldeído (25,9 ± 4,2 µg.kg-1, enquanto o 2-penten-1-ol, o hexanoato de 3-hexenila, o octadecano e o ácido hexanóico (<0,01 µg.kg-1 foram compostos minoritários. Um total de doze compostos voláteis foi identificado, sendo cinco descritos pela primeira vez no mel de assa-peixe. Destes cinco, a 3-penten-2-ona, o dodecano, o tridecano e o benzaldeído foram definitivamente identificados na fração "headspace" dos méis de assa-peixe brasileiro.

 5. Fra inaktiv til regelmæssig motionsløber - en kvalitativ interviewundersøgelse af succesfuld adfærdsændring blandt motionsløbere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løite, Vibeke Brinkmann; Lund-Cramer, Pernille

  2014-01-01

  Behavior (TPB) og The Transtheoretical Model (TTM). Efterfølgende kodning og analyse af interviewene blev udført i analysesoftwaren NVivo 10. Resultater: TPB: Informanterne oplevede en erfaringsbaseret ændring i affective beliefs knyttet til løbeadfærden, som medvirkede til, at intentionen for at løbe....... Intentionen viste sig kun i ringe grad at være påvirket af subjective norms. TTM: Hovedparten af informanterne gav udtryk for en eksplosiv progression gennem stages of change fra precomtemplation til action stage. En oplevelse af øget self-efficacy understøttede adfærdsændringsprocessen. Cognitive processes...

 6. Efeito dos extratos de Harpagohytum procumbens (garra-do-diabo) e suas frações na atividade da COX-1 e COX-2 e na produção de NO em sangue total

  OpenAIRE

  Maria Cecilia Cattai Anauate

  2008-01-01

  OBJETIVO: O presente estudo avaliou o efeito dos extratos de H. procumbens e suas frações na atividade da COX-1 e COX-2 e produção de NO em ensaio de sangue total de voluntários sadios e pacientes com OA. MÉTODOS: A atividade da COX-1 foi determinada através da produção de TxB2 por plaquetas e da COX-2 pela produção de PGE2 por monócitos estimulados por LPS. A produção de NO2 -/NO3 - foi determinada por reação de Griess. Os ensaios in vitro foram realizados por incubação do extrato do extrato...

 7. Efeito do extrato bruto das folhas de Echinodorus Macrophyllus e de frações semipurificadas sobre a função renal em ratos com necrose tubular aguda induzida por gentamicina

  OpenAIRE

  Gustavo Pereira Cosenza

  2010-01-01

  A Echinodorus macrophyllus (E. macrophyllus), família alismatacea, é uma espécie nativa do Brasil onde é conhecida por chapéu de couro, chá mineiro e erva de pântano. O objetivo deste trabalho foi avaliar o possível efeito do extrato bruto das folhas de E. macrophyllus (EB) e de frações dele extraídos (FAE, FB e FAq) sobre a função renal em ratos normais e em ratos com necrose tubular aguda (NTA) induzida por gentamicina (GT). O EB, obtido por percolação, foi submetido à extração com acetato ...

 8. Fração total de células mononucleares intra-articular em cães submetidos à reconstrução do ligamento cruzado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.C.M. Müller

  2013-04-01

  Full Text Available Avaliou-sea ação da fração total de células mononucleares autógenas da medula óssea (FCMO por aplicação intra-articular, após a correção cirúrgica do ligamento cruzado rompido. Foram utilizados 20 cães, os quais sofreram desmotomia do ligamento cruzado cranial e caudal unilaterais, 21 dias antes do reparo cirúrgico. Dez animais receberam as células autógenas no momento da correção. As avaliações se deram por estudo radiográfico, exames clínicos e biópsias aos 50 e 90 dias pós-operatórios. O grupo que recebeu a FCMO apresentou crescimento ósseo intra-articular ao estudo radiográfico, contudo os 20 animais apresentaram célulasCD34 positivas em suas amostras biopsiadas, indicando haver presença de células-tronco em ambos os grupos. Conclui-se que,para o modelo experimental proposto, não se recomenda o uso da fração total de células mononucleares e que trabalhos experimentais com o uso de células-tronco nas articulações devem evitar modelos cujo foco de lesão mantenha contato direto com a medula óssea.

 9. Carbono, matéria orgânica leve e frações oxidáveis do carbono orgânico sob sistemas de aléias

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roni Fernandes Guareschi

  2013-06-01

  Full Text Available O objetivo deste estudo foi avaliar os teores de carbono orgânico (COT do solo, matéria orgânica leve (MOL em água e as frações oxidáveis do COT em uma área de cultivo de milho em aléias de Flemingia macrophylla submetida a diferentes manejos de sua parte aérea. A área de estudo está localizada na “Fazendinha Agroecológica”, no município de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. O desenho experimental foi em blocos ao acaso, com 3 tratamentos e 8 repetições, consistindo dos seguintes tratamentos: testemunha (cultivo de milho com ausência de aléias; cultivo de milho em sistema de aléias com poda de 0,6 m de altura e cultivo de milho em sistema de aléias sem poda. Em cada uma das áreas foram coletadas amostras compostas nas profundidades de 0-5 cm. A presença de aléias, bem como, as podas realizadas em Flemingia macrophylla na área que essa encontrava-se associada ao cultivo de milho não alterou o teor de COT do solo. No entanto, a utilização dos caules e das folhas como adubo verde oriunda do tratamento onde se realizou a poda da parte aérea das aléias de Flemingia macrophylla, proporcionou ao solo aumento dos teores de MOL, Conteúdo de C da MOL e da fração F1.

 10. Atividade alelopática da fração metanólica da folha de Lafoensia pacari A. ST.-HIL. na germinação e crescimento do alface

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. S. P. Malheiros

  2014-11-01

  Full Text Available A alelopatia é um processo envolvendo substâncias químicas produzidas por plantas que, uma vez liberadas no ambiente, influenciam o crescimento e desenvolvimento de outras plantas nas proximidades. Nesse contexto, a alelopatia tem sido proposta como uma possível alternativa para o manejo de plantas daninhas. Lafoensia pacari é uma espécie vegetal bastante utilizada para fins medicinais. Essas características farmacológicas são consequências da presença de flavonoides, presentes principalmente na folha. Numerosos flavonoides e seus glicosídeos são conhecidos na literatura por inibir o crescimento de outras plantas. Assim, objetivou-se investigar o efeito alelopático da fração metanólica foliar de pacari no desenvolvimento inicial de alface (Lactuca sativa. Nos bioensaios foram utilizadas as concentrações: 250, 500 e 1000mg/L, além do controle. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, constituídas de 25 sementes para os bioensaios de germinação e 10 plântulas para os bioensaios de crescimento. A fração metanólica não promoveu efeito na germinação e no crescimento do hipocótilo de alface, porém as concentrações de 250 e 500mg/L inibiram o crescimento da radícula em 26%, e a concentração de 1000mg/L proporcionou uma inibição de 43%. Conclui-se que L. pacari possui metabólitos que tornam a espécie viável para novos estudos para obtenção de herbicidas naturais.

 11. Frações oxidáveis do carbono orgânico em argissolo vermelho-amarelo sob sistema de aleias Oxidizable organic carbon fractions of an ultisol under an alley cropping system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arcângelo Loss

  2009-08-01

  Full Text Available O aporte de matéria orgânica ao solo via leguminosas em sistemas de aleias pode ser uma alternativa para o uso sustentável do trópico úmido. O objetivo deste trabalho foi comparar o aporte de matéria orgânica facilmente oxidável proveniente da combinação de resíduos de diferentes leguminosas utilizadas em sistemas de condução de culturas em aleias sob Argissolo Vermelho-Amarelo. Foram avaliadas duas espécies de leguminosas de alta qualidade de resíduos - leucena (Leucaena leucocephala e guandu (Cajanus cajan, e duas espécies de baixa qualidade de resíduos - sombreiro (Clitoria fairchildiana e acácia (Acacia mangium, combinadas entre si, nos seguintes tratamentos: sombreiro + guandu; leucena + guandu; acácia + guandu; sombreiro + leucena; leucena + acácia e testemunha sem leguminosa. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-5 e 5-10 cm, nas entrelinhas. Foi quantificado e fracionado o C orgânico total (COT, estratificado em quatro frações (F1, F2, F3 e F4 com graus decrescentes de oxidação. As áreas com sombreiro/leucena, acácia/leucena e acácia/guandu apresentaram os maiores teores de COT (0-5 cm, e a área testemunha, os menores (5-10 cm. A maior proporção do COT estava nas frações F1+F2; a área testemunha teve os menores teores de C nessas frações. O tratamento acácia/guandu apresentou maiores teores de C na fração F1 nas duas profundidades. O tratamento leucena/guandu apresentou as maiores proporções do COT nas frações F3 + F4. Os resultados indicam que, no cultivo em sistema de aleias, a combinação de leguminosas de alta e baixa qualidade de resíduos (acácia/guandu favorece o aumento de matéria orgânica facilmente decomponível, enquanto o uso de leguminosas de alta qualidade de resíduos favorece maiores proporções de C somente nas frações mais resistentes (F3 + F4.The input of organic matter to the soil by legumes in alley cropping systems may be an alternative for a

 12. Avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana do extrato etanólico bruto e frações orgânicas obtidas a partir da casca do caule da espécie Guettarda uruguensis Cham, & Scthdl, (Rubiaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Flávia Schvabe Duarte

  2014-09-01

  Full Text Available Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante e antimicrobiano do extrato bruto e frações obtidas das cascas do caule da espécie Guettarda uruguensis, Os ensaios antioxidantes indicaram alto potencial antioxidante, No ensaio de redução de fosfomolibdênio, a fração acetato de etila apresentou atividade antioxidante de 41,67% em relação ao padrão de ácido ascórbico e superou em 35,21% a atividade do padrão rutina, No ensaio de redução do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, a fração acetato de etila apresentou um IC50 de 10,91 µg mL-1, valor próximo ao do ácido ascórbico (IC50 = 4,78 µg mL-1 e da rutina (IC50 = 6,62 µg mL-1, Pelo ensaio de TBA (acido tiobabitúrico o extrato bruto (IA = 71,48% e a fração hexano (IA = 47,85% apresentaram índices superiores ao controle de BHT (butil hidroxi tolueno (IA = 42,66, Através do ensaio de microdiluição em placas, foi observado que o extrato bruto e frações apresentaram atividade antimicrobiana, O estudo fitoquímico qualitativo revelou a presença de alcaloides, cumarinas, esteroides e/ou triterpenos, heterosídeos saponínicos, taninos e aminogrupos.

 13. Mineralogia e cristalografia da fração argila de horizontes coesos de solos nos tabuleiros costeiros Crystallography and mineralogy of the clay fraction of hardsetting horizons in soils of coastal tablelands in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neyde Fabíola Balarezo Giarola

  2009-02-01

  Full Text Available A coesão de horizontes de solos do Brasil vem sendo associada, principalmente, a fatores físicos e químicos inter-relacionados, mas a influência das propriedades mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila também foi aventada por alguns pesquisadores. Neste trabalho, testou-se a hipótese de que a fração argila de horizontes coesos de solos do Sedimento Barreiras da faixa dos Tabuleiros Costeiros é dominantemente caulinítica e apresenta elevado grau de cristalinidade e ordenamento, o que pode favorecer o ajuste face a face dos cristais. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características mineralógicas e cristalográficas dos minerais da fração argila de horizontes coesos provenientes de solos de sedimentos do Grupo Barreiras e uma possível contribuição para a ocorrência do caráter coeso. Para isso, foram analisados cinco horizontes coesos e um não-coeso de solos distribuídos ao longo da faixa dos Tabuleiros Costeiros. Também foi incluída, como referência, uma caulinita com elevado grau de cristalinidade. Todos os perfis foram analisados para classificação taxonômica e localização dos horizontes de interesse. Nas amostras dos horizontes selecionados, foram removidos a matéria orgânica e os óxidos. Após a dispersão de partículas, a fração argila foi individualizada, tratada e analisada por difração de raios X (DRX para determinar os minerais e o grau de ordem/desordem estrutural, segundo o Método Especialista de Plançon & Zacharie (1990. Todos os horizontes coesos apresentaram caulinitas com grau de ordenamento estrutural similar ao do horizonte não-coeso e inferior à caulinita de referência, o que não permitiu associar o empacotamento da fração argila com a manifestação do caráter coeso nos horizontes estudados, a partir das avalioações obtidas pelo método utilizado.The cohesion of hardsetting horizons of Brazilian soils has been mainly associated to inter

 14. Interferência da fração mineral na estimativa do grau de humificação da matéria orgânica em agregados organominerais por ressonância paramagnética eletrônica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Bayer

  2000-03-01

  Full Text Available A concentração de radicais livres semiquinona (CRLS, determinada por ressonância paramagnética eletrônica (EPR, é considerada um índice do grau de humificação, sendo uma importante determinação em estudos qualitativos da matéria orgânica do solo. Neste trabalho, avaliou-se a interferência da fração mineral na quantificação da CRLS em agregados organominerais 20-53, 2-20 e < 2 ∝m de Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Latossolo Roxo. A CRLS foi determinada pela área do sinal, estimada pela aproximação intensidade do sinal (I, em cm, multiplicada pela sua largura de linha ao quadrado (∆H², em Gauss. Os parâmetros espectrais I e ∆H foram obtidos em espectros de EPR com e sem interferência da fração mineral. No Podzólico Vermelho-Amarelo e no Podzólico Vermelho-Escuro, foram detectados dois sinais de radicais livres, um com um valor g 2,004 e largura de linha de 5-6 G, típico de radicais livres semiquinona, outro com um valor g 2,000 e largura de linha de 2-3 G, associado à fração mineral, especificamente ao quartzo (SiO2, como confirmado posteriormente por análise de amostra purificada. Nestes solos, a interferência da fração mineral na obtenção dos parâmetros I e ∆H resultou num erro na estimativa da CRLS de -7 a +488%, comparativamente às quantificações realizadas a partir dos espectros sem interferência da fração mineral. No Latossolo Roxo, os altos teores de Fe3+ não permitiram detectar os sinais dos radicais livres semiquinona por causa da sobreposição dos sinais do metal. A eliminação da interferência da fração mineral demonstrou ser um pré-requisito fundamental no estudo da matéria orgânica por EPR em agregados organominerais, para a qual são sugeridos alguns procedimentos alternativos.

 15. Efeito da adubação orgânica sobre as frações de carbono de solos cultivados com alfacen americana Organic fertilizer effects upon carbon fractions from soils cultivated with iceberg lettuce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edilene Carvalho Santos Marchi

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliou-se, neste estudo, o efeito da aplicação de adubos orgânicos, minerais e calagem, nas frações húmica, fúlvica e nos teores de carbono orgânico de um Latossolo Vermelho e de um Cambissolo, cultivados com alface (americana. O experimento, realizado no Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras, foi constituído de cinco doses de material húmico (0, 20, 40, 100 e 200 L ha-1, três tipos de adubação (composto orgânico, esterco de aves e mineral e calagem (com e sem uso de calcário, em cinco repetições. No Cambissolo, a calagem contribuiu para a diminuição do teor de C orgânico nas áreas adubadas com fertilizante mineral e composto, e aumentou o armazenamento de C no solo adubado com esterco de aves. Em relação à adubação mineral, o uso de adubo orgânico aumentou os teores de C-fração ácido húmico e a relação C-húmico/fúlvico. No Latossolo, independente do tipo de adubação, o uso da calagem propiciou o armazenamento no solo de mais C do que o observado na área sem correção da acidez. Os efeitos da calagem e das fontes de nutrientes variaram em função da fração orgânica analisada ou das relações entre seus teores de carbono.This study evaluated the effects of organic and mineral fertilizers and liming, on humic, fulvic, and organic carbon fractions of an Inceptisol and an Oxisol grown with lettuce. The experiment was carried out at the Soil Science Department of Federal University of Lavras, Minas Gerais state, Brazil. It was performed with 5 levels of soil conditioner (0, 20, 40, 100, 200 L ha-1, 3 fertilizers (organic compost, chicken manure and mineral, and liming (present or absent using five replications. In the Inceptisol essay, the liming contributed to a decrease in the organic-C content in the mineral and compost fertilized plots, and increased C-accumulation in the treatments under chicken manure. The organic fertilizer increased the content of C-humic acid and the

 16. Teores de nitrogênio no solo e nas frações da matéria orgânica sob diferentes sistemas de produção de milho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. O. Souza

  2000-12-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar o efeito de sistemas de produção sobre a dinâmica do N no solo e nas frações da matéria orgânica, realizou-se, por seis anos, em Jaboticabal (SP, um experimento constituído de: semeadura convencional de milho com pousio no inverno (C-Mi-P, plantio direto de milho e pousio no inverno (D-Mi-P, plantio convencional de milho em rotação com soja e pousio no inverno (C-Mi-P-So, plantio direto de milho em rotação com soja e pousio no inverno (D-Mi-P-So e plantio direto de milho com uso de Mucuna aterrina (mucuna-preta, Cajanus cajan (feijão guandu e Crotalaria juncea no inverno (D-Mi-Mu, D-Mi-Gu e D-Mi-Cr, em delineamento de blocos ao acaso e parcelas subdivididas. Após 60 dias da emergência das plântulas, coletaram-se amostras de solo (0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m e planta. Nas amostras de terra, avaliaram-se os teores de N total, N-NH4+, N-NO3-, N biomassa microbiana (N-B, N potencialmente mineralizável (NPM, N total nas frações: matérias húmicas (MH, solúvel em água (FSA, ácido fúlvico (AF, ácido húmico (AH e humina (HN com dados expressos em base de TFSE. Nas folhas, determinaram-se os teores de N total, e nas plantas de adubo verde (semeadas após a colheita do milho, mediram-se a produção de matéria seca (MS. Observaram-se valores maiores de NPM na camada de 0-0,05 m e nos tratamentos com plantio direto, envolvendo ou não rotação de culturas ou adubação verde, com a FSA se comportando de modo semelhante. O sistema de cultivo convencional, envolvendo ou não rotação de culturas, proporcionou maiores valores de N mineral na camada de 0,05-0,10 m, em razão da presença de maiores valores de N-nítrico. O cultivo convencional acelerou o processo de mineralização do N, enquanto a maior adição de matéria orgânica pela cultura de inverno no sistema de plantio direto promoveu incremento da fração potencialmente mineralizável do N no solo.

 17. Frações de zinco em solo arenoso e suas relações com disponibilidade para Cynodon spp cv. Tifton-85 Zinc fractions in a sandy soil and its relations with availability to Cynodon spp cv. Tifton-85

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. M. André

  2003-06-01

  Full Text Available Para avaliar um esquema de fracionamento de zinco em Argissolo arenoso e suas relações com a disponibilidade de Zn para Cynodon spp cv. Tifton-85, realizou-se um experimento em casa de vegetação, em esquema fatorial 5 x 2 x 2 (5 doses de Zn, 2 doses de calcário e 2 épocas de amostragem, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. As doses de Zn foram de 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 mg dm-3; metade dos vasos não recebeu calagem (V = 42 % e metade recebeu a calagem com vistas em elevar o índice de saturação por bases a 70 %. As épocas de amostragem foram 30 e 150 dias após aplicação de Zn, respectivamente, antes do plantio e depois do 3º corte de Tifton-85. A aplicação de Zn resultou em aumento significativo do elemento nas frações: trocável, óxidos de Mn, matéria orgânica e óxidos de Fe. O Zn ligado aos óxidos de Mn aumentou significativamente com a calagem. Após 150 dias de experimentação, houve diminuição do Zn trocável, ligado aos óxidos de Mn, à matéria orgânica e aos óxidos de Fe, e aumento na fração residual. A distribuição de Zn nas frações do solo foi: residual > óxidos de Fe > óxidos de Mn > trocável > matéria orgânica. As relações entre as características estudadas mostraram que tanto o Zn-DTPA quanto o Zn trocável, ligado à M.O. e aos óxidos de Mn, foram eficientes para representar o Zn absorvido pela planta.To evaluate a fractionation scheme for Zn in a sandy soil (Ultisol and its relation with Zn availability for Cynodon spp cv. Tifton-85, an experiment was carried out in greenhouse, with a factorial scheme (5 doses of zinc, 2 doses of lime and 2 times of sampling, in a completely randomized block design, with three replications. The doses of Zn were: 0; 2.5; 5.0; 7.5 and 10 mg dm-3; half of the pots did not received liming (V = 42% and, in the other half, liming was done to increase the base saturation index to 70%. The sampling times were 30 and 150 days after Zn

 18. Solos sob vegetação de restinga na Ilha do Cardoso (SP: II - Mineralogia das frações silte e argila Soils under restinga vegetation on the Cardoso Island (SP: II - Mineralogy of silt and clay fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Haenel Gomes

  2007-12-01

  Full Text Available A vegetação de restinga é uma formação típica que ocorre na costa brasileira em materiais de origem quartzosa e pobres em nutrientes. Os solos que ocorrem nesses ambientes são principalmente Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos, com incipiente processo de podzolização. A podzolização é freqüentemente estudada em regiões de clima frio, sendo escassos os estudos mineralógicos de Espodossolos em clima tropical e material de origem quartzoso. Neste trabalho foram estudados solos sob vegetação de restinga na Ilha do Cardoso-SP, com o objetivo de identificar a assembléia mineralógica da fração silte e argila deles, no intuito de dar subsídios para melhor entendimento de sua gênese. Os principais minerais encontrados na fração argila foram quartzo e caulinita e, na fração silte, feldspato e quartzo. Isso indica que nesses solos a assembléia mineralógica é relativamente mais intemperizada do que os Espodossolos encontrados sob clima mais frio, e mesmo em relação a outros solos estudados no litoral brasileiro, devido ao próprio material de origem, pobre em minerais primários intemperizáveis, e à migração de complexos organometálicos insaturados, o que aumenta seu poder de dissolução. Em alguns horizontes (2Cgj foram identificadas esmectitas, as quais podem ser herdadas ou neoformadas, e sua gênese é dissociada da podzolização.Restinga is a typical vegetation on quartzitic, sandy, nutrient-poor parent materials along the Brazilian coast.. Podzolization is the main pedogenic process in restinga soils and Spodosols and Quartzipsamments with incipient podzolization are the most common soils. Podzolization is frequently studied in cold climate regions, while mineralogical studies of Spodosols in tropical climate on quartzitic parent material are scant. In this work, soils under restinga vegetation on the Ilha do Cardoso-SP, Brazil were studied to identify the mineralogical assembly of silt and clay fractions

 19. Estimativa das frações dos carboidratos, da casca e polpa desidratada de café (Coffea arabica L. armazenadas em diferentes períodos Estimate of the carbohydrate fractions of the coffee hulls and dehydrated pulp of coffee (Coffea arabica L. stored for different period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adauto Ferreira Barcelos

  2001-10-01

  Full Text Available O objetivo do experimento foi estimar as frações A, B1, B2 e C dos carboidratos da casca e da polpa desidratada das cultivares de café Catuaí, Rubi e Mundo Novo. A polpa foi obtida pela despolpa úmida em despolpador mecânico e, em seguida, seca ao sol até 13% de umidade. Os materiais foram armazenados em sacos de ráfia em ambiente coberto, ventilado e seco, com amostragem em triplicata a cada 90 dias. As frações foram determinadas conforme descrito no modelo do CNCPS. Houve acréscimo no teor das frações A e B1 e redução nas frações B2 e C, à medida que se aumentou o tempo de armazenamento. A cultivar Catuaí, apresentou maior valor para a fração A, comparada a Rubi e Mundo Novo. Essa diferença chegou a 28%, em relação a Mundo Novo. A fração B1 foi maior nas cultivares Catuaí e Rubi, comparada a Mundo Novo. A cultivar Mundo Novo apresentou maior valor para a fração B2 comparada às cultivares Catuaí e Rubi. Não foi encontrada diferença significativa entre as cultivares na fração C. A casca de café apresentou maior valor para as frações A e B1 e menor para a fração B2 comparada à polpa desidratada, ao passo que a fração C foi maior na polpa em comparação à casca de café. O armazenamento por doze meses alterou a proporção dos carboidratos, reduzindo as frações de degradabilidade lenta e não degradável, em detrimento da fração de degradabilidade rápida. A casca e polpa são materiais com alta proporção de carboidratos indisponíveis, o que pode limitar a sua utilização em grandes quantidades para os ruminantes.The coffee hull and pulp dehydrated carbohydrate fractions A, B1, B2 and C, were evaluated according to the CNCPS. Three coffee cultivars were evaluated: Catuaí, Rubi and Mundo Novo. Pulp was obtained by moist pulping in a mechanical pulper and dried in the sun adjusted to 13% moisture. Materials were stored in raffia bags in environment free of moisture and well ventilated. Samplings

 20. Antidepressant effects of total tertiary alkaloid fraction of Cissampelos sympodialis Eichler in rodents Efeitos antidepressivos da fração de alcalóides terciários totais de Cissampelos sympodialis Eichler em roedores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sueli Mendonça-Netto

  2008-06-01

  Full Text Available The purpose of the present study was to evaluate the effects of total tertiary alkaloid fraction (TTAF of Cissampelos sympodialis Eichler (Menispermaceae on two animal models of depression: a forced swim test and b reserpine test. Treatment of mice with TTAF (12.5 mg/kg reduced the total immobility time. It also reversed the reserpine-induced hypothermia, demonstrating an antidepressant effect in both models. Additionally, TTAF treatment did not modify the ambulation and rearing evaluated in open field test in order to investigate if the immobility time reduction found in the forced swimming test was caused by locomotive activity stimulation. Since warifteine is one of the main alkaloids present in the TTAF of C. sympodialis, and it has inhibitory activity of the phosphodiesterase enzyme, it may be responsible by the antidepressant effect found in the fraction studied.A proposta deste trabalho foi de avaliar os efeitos da fração de alcalóides terciários totais (TTAF de Cissampelos sympodialis Eichler (Menispermaceae em dois modelos animais de depressão: a teste do nado forçado e b teste da reserpina. O tratamento de camundongos com TTAF (12,5 mg/kg reduziu o tempo total de imobilidade dos animais. Também reverteu a hipotermia induzida por reserpina, demonstrando um efeito antidepressivo nos dois modelos. Adicionalmente, o tratamento com TTAF não modificou a ambulação e o comportamento de levantar das patas dianteiras dos animais avaliados no teste do campo aberto, realizado no intuito de investigar se a redução no tempo de imobilidade apresentada no teste do nado forçado foi causada por estimulação na atividade locomotora. Como a warifteína é um dos principais alcalóides presente na TTAF da C. sympodialis, e tem atividade inibidora da enzima fosfodiesterase, ela pode ser responsável pelo efeito antidepressivo observado na fração estudada.

 1. Atividade vasodilatadora in vitro de espécies de Ouratea (Ochnaceae e de frações de Ouratea Semiserrata (Mart. Engl. In vitro vasodilator activity of Ouratea (Ochnaceae species and fractions from Ouratea semiserrata (Mart. engl.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ydia Mariele Valadares

  2003-03-01

  Full Text Available Diversas espécies de Ouratea ocorrem no cerrado, sendo utilizadas popularmente como tônico, adstringente e antiinflamatório. No presente trabalho, os extratos hidroetanólicos de O. castanaefolia, O. spectabilis e O. semiserrata foram avaliados para atividade vasodilatadora em anéis de aorta pré-contraídos com fenilefrina. Apenas o extrato de caules de O. semiserrata (OS produziu vasodilatação significativa (63 ± 3 %, n = 6, na concentração de 100 mg/mL. O fracionamento biomonitorado de OS resultou em uma fração enriquecida em proantocinanidinas, que produziu 100 ± 5 % de vasodilatação (n = 6, na concentração de 100 mg/mL. Os teores totais de proantocianidinas foram determinados para OS e para as frações bioativas, por espectroscopia no visível. Maiores teores de proantocianidinas implicaram aumento da atividade vasodilatadora (r² = 0,9760, sugerindo que compostos desta classe devem ser responsáveis pela atividade do extrato de caules de O. semiserrata.Ouratea species occur in the cerrado vegetation and some species are popularly used as tonic, astringent and anti-inflammatory. In the present work, we assayed the vasodilator effects of O. castanaefolia, O. spectabilisand O. semiserrata hydroethanolic extracts in aortic rings pre-contracted with phenylephrine. Only O. semiserrata stem extract (OS produced significant vasodilatation (63 ± 3 %, n = 6, at the concentration of 100 mg/ml. Bioguided fractionation of OS afforded a proanthocyanidin-rich fraction that produced 100 ± 5 % vasodilatation (n = 6; concentration of 100 mg/ml. The total proanthocyanidin contents were assayed for OS and for the bioactive fractions using a spectroscopic method. Higher proanthocyanidin contents implied in increased vasodilator activity (r² = 0.9760, suggesting that compounds of this class may be regarded as responsible for the activity of O. semiserrata stem extract.

 2. Atividade antiproliferativa dos extratos e da fração orgânica obtidos das folhas de Virola sebifera Aubl. (Myristicaceae Antiproliferative activity of extracts and fractions from Virola sebifera Aubl. leaves (Myristicaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carina Denny

  2007-12-01

  Full Text Available As cascas de Virola sebifera (Myristicaceae são utilizadas por populações indígenas amazônicas em preparações alucinógenas, nas quais foram encontrados alcalóides como a dimetiltriptamina e seus derivados. Considerando a enorme importância dos alcalóides isolados de plantas na terapêutica do câncer e a presença desses compostos em espécies de Virola, o presente trabalho teve por objetivo o estudo da atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas de extratos e da fração orgânica, obtidos das folhas de Virola sebifera. O extrato bruto diclorometânico (EBD foi considerado o mais ativo, com seletividade principalmente para a linhagem de pulmão (NCI-460 - IC50: 4,46 µg/mL e para a fração orgânica (FO obtida por extração ácido-base - IC50; 6,91 µg/mL. A atividade observada possivelmente pode ser atribuída a alcalóides ou compostos nitrogenados que foram evidenciados pelo corante Dragendorff. Assim, a purificação da FO será necessária a fim de comprovar a presença de compostos nitrogenados, através de isolamento e determinação estrutural, bem como a participação desses compostos na atividade antiproliferativa observada.Barks of Virola sebifera (Myristicaceae used by Amazonian Indian communities in hallucinogenic snuff preparations have yielded dimethyltryptamine and derivatives. Considering the importance of the alkaloids isolated from plants for the development of chemotherapy, and the presence of these compounds in several Virola species, the scope of this work was to evaluate the antiproliferative activity of the extracts and the organic fraction from Virola sebifera leaves. The crude dichloromethane extract was the most active with selectivity for lung line (NCI-460 - IC50: 4.46 µg/mL, as well as the organic fraction (OF - IC50: 6.91 µg/mL. The observed activity could probably be attributed to alkaloids or nitrogen compounds that were evidenced by the Dragendorff reagent. However, the

 3. Controle autonômico do coração e fração de ejeção na fase crônica do acidente vascular encefálico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suenimeire Vieira

  2014-12-01

  Full Text Available Introdução: Sujeitos acometidos por acidente vascular encefálico (AVE podem apresentar alterações na estrutura e função do coração e na modulação autonômica. Objetivo: Verificar função autonômica e cardíaca sistólica em homens após AVE, e se estas variáveis estão associadas. Métodos: Foram avaliados oito homens, com idade entre 55 e 65 anos, acometidos por lesão cerebrovascular há pelo menos seis meses e todos com hemiparesia. Foram realizadas as seguintes avaliações: 1 Ecocardiografia, para avaliar a função cardíaca sistólica. 2 Registro da frequência cardíaca (FC e dos intervalos R-R (IRR, batimento a batimento, para avaliação do controle neural do coração. Esses dados foram analisados no domínio da frequência, por meio das análises dos seguintes componentes espectrais: alta frequência; baixa frequência e a razão BF/AF. Foi aplicado o teste de correlação de Pearson (p ≤ 0,05. Resultados: Características demográficas, antropométricas e fisiológicas: Idade = 58,62 ± 2,88 anos; IMC = 27,41 ± 5,33 kg/m2 ; BF = 61,78 ± 26,79 (un; AF = 38,23 ± 26,79 (un; BF/AF = 3,41 ± 3,38; FE = 0,65 ± 0,04. Não houve correlação estatisticamente significativa entre os índices espectrais BF e AF com fração de ejeção e a presença de fatores de risco para AVE. Conclusão: No presente estudo, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo encontra-se normal e o controle neural do coração pode estar normal ou não, mesmo na presença de fatores de risco para o AVE.

 4. Avaliação do perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia Ivan G.

  1998-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar o perfil arritmogênico ventricular de pacientes com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção diminuída. MÉTODOS: Estudo prospectivo em 40 pacientes com fração de ejeção média ao ecocardiograma de 32,5±2,1%, obtida pela análise do Holter de 24h, do balanço autonômico cardíaco, determinado por índices de variabilidade da freqüência cardíaca (rMSSD e pNN50, do eletrocardiograma (ECG de alta resolução (ECGAR e do grau de dispersão da repolarização ventricular determinado no ECG de superfície. Por regressão logística determinaram-se, a partir dos resultados, os preditores de risco para morte cardíaca e morte súbita. RESULTADOS: Observou-se na população envolvida uma elevada incidência de ectopias ventriculares isoladas, pareadas e de surtos não sustentados de taquicardia ventricular. Pela análise do balanço autonômico notou-se depressão da atividade vagal cardíaca em mais da metade dos pacientes, sendo que apenas 30% apresentaram ECGAR positivo. O grau de dispersão temporal da repolarização ventricular variou de 20 a 100ms. A presença de >30 extra-sístoles isoladas por hora e de taquicardia ventricular não sustentada ao Holter foram os preditores de risco com valores mais elevados para a morte cardíaca e morte súbita, com uma razão de risco respectiva de 1,9 e 3,2 (p= 0,01 e 0,000. CONCLUSÃO: Foram observadas importantes alterações no comportamento elétrico e autonômico cardíaco, constituindo-se fatores de risco para a ocorrência de eventos arrítmicos graves ou fatais.

 5. Estoques de carbono e nitrogênio em frações lábeis e estáveis da matéria orgânica de solos sob eucalipto, pastagem e cerrado no Vale do Jequitinhonha - MG Carbon and nitrogen pools in soil organic matter under eucalypt, pasture and savanna vegetation in Brazil

  OpenAIRE

  Karina Pulrolnik; Nairam Félix de Barros; Ivo Ribeiro Silva; Roberto Ferreira Novais; Carolina Braga Brandani

  2009-01-01

  A substituição da vegetação nativa na região de Cerrado por florestas plantadas de eucalipto pode levar a mudanças nos estoques de C e N das diferentes frações da matéria orgânica do solo (MOS). Contudo, a intensidade e a direção da mudança nos teores de MOS dependem do tipo de solo, clima e manejo da área plantada. O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito do plantio de eucalipto nos estoques de C e N em frações lábeis e estáveis da MOS em região de Cerrado no Vale do Jequitinhonha, ...

 6. Frações de fósforo no solo e sua relação com a absorção pelas plantas de arroz irrigado por alagamento em solos do Rio Grande do Sul Phosphorus fractions and their relationship with phosphorus uptake by flooded rice in Rio Grande do Sul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Krüger Gonçalves

  2009-04-01

  Full Text Available Os solos utilizados na cultura de arroz irrigado, por alagamento, no Estado do Rio Grande do Sul são oriundos de diferentes materiais de origem, os quais conferem variações na distribuição das frações de P. Com o objetivo de quantificar as frações de P no solo e de relacioná-las com o P acumulado por plantas de arroz, foi realizado um experimento em casa de vegetação com amostras de quatro solos, nos quais foi cultivado arroz por 35 dias, sem e com a adição de 39,30 mg kg-1 de P. Nas amostras dos solos antes do cultivo, foi extraído o P disponível com o extrator Mehlich-1 e feito o fracionamento de formas de P nas amostras pelo método de Hedley. Os teores de P acumulados pelas plantas de arroz correlacionaram-se mais estreitamente com as frações de P que estimaram o P lábil (Pi RTA e Pi NaHCO3 bem como com as frações que estimaram o P moderadamente lábil (NaOH 0,1 mol L-1 e NaOH 0,5 mol L-1 . Os teores de P extraídos das amostras dos solos pela resina e por Mehlich-1 correlacionaram-se com os teores de P extraídos das frações lábil e moderadamente lábil, sendo o grau de associação com essas frações maior para a resina (Pi RTA. O P que foi recentemente adicionado às amostras dos solos na forma de superfosfato triplo incrementou principalmente a fração moderadamente lábil (Pi NaOH 0,1 mol L-1 e, em menor proporção, as frações que compõem o P lábil do solo (Pi NaHCO3 e Pi RTA.Soils used for flooded rice in the State of Rio Grande do Sul, Brazil, evolved from different materials which led to variations in the distribution of P fractions. In order to quantify the phosphorus fractions and relate them with the P uptake by rice plants, a greenhouse experiment was conducted with four soil samples where rice was grown for 35 days, without and with the addition of 39.30 mg kg-1 P. In the soil samples before cultivation, the available P was determined (Mehlich-1 and the fractionation of P in the samples was

 7. Frações de fósforo acumuladas em Latossolo argiloso pela aplicação de fosfato no sistema plantio direto Phosphorus accumulation fractions in a clayey oxisol in relation to phosphate doses under no-tillage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Conte

  2003-10-01

  Full Text Available O aumento da disponibilidade de P na camada superficial do solo no sistema plantio direto pode resultar em maior transformação de P inorgânico em frações orgânicas de P de diferentes labilidades. Este trabalho teve como objetivo determinar as frações preferenciais de acumulação de P pela adição de doses de fosfato solúvel ao solo no sistema plantio direto. Após cinco anos e meio da instalação do experimento em um Latossolo Vermelho distroférrico típico argiloso, coletaram-se amostras da camada de 0-10 cm de tratamentos com diferentes doses acumuladas de fosfato solúvel: 0, 130, 180, 260, 360, 540 e 720, 980 e 1.240 kg ha-1 P2O5, aplicadas no inverno e, ou, no verão ao longo do tempo. Determinaram-se o P orgânico, inorgânico, total microbiano e seis frações inorgânicas e três orgânicas de P, em extração seqüencial com labilidade decrescente. As modificações observadas no P total, com a adição de fosfato ficaram restritas às frações inorgânicas. A fração moderadamente lábil foi o maior dreno do P adicionado. A contribuição das frações mais lábeis de P aumentou numa relação direta com as doses aplicadas. As frações orgânicas lábeis e moderadamente lábeis de P foram constituintes tão importantes como as respectivas frações inorgânicas, especialmente nas baixas adições de fosfato.Increased phosphorus availability in the top soil layer of no-tillage systems can lead to a higher transformation from inorganic into organic phosphorus fractions of different labilities. The preferential phosphorus accumulation forms and fractions under the application of soluble phosphate rates in a no-tillage system were determined. During five and a half years, the following accumulated P2O5 rates: 0, 130, 180, 260, 360, 540, 720, 980, and 1.240 kg ha-1 of P2O5, were applied in the winter and/or summer, whereupon samples of the 0-10 cm layer of a clayey Rhodic Hapludox (Oxisol were collected. Total, organic

 8. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 9. Efeito do extrato bruto hidroalcoólico e de frações de folhas da Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae no metabolismo glicêmico de ratos Wistar Effect of Hydroalcoholic extract and fractions of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae leaves on the glycemic metabolism of Wistar rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia Elaine Ranieri Cortez

  2005-03-01

  Full Text Available As folhas de carambola (Averrhoa carambola L. são utilizadas na fabricação do fitoterápico Glico-Vitae®, indicado no tratamento do diabetes melittus tipo 2. Em nossos estudos, ratos machos Wistar que receberam, por via intragástrica, o extrato bruto liofilizado (EC e as frações de EC (20 mg/kg, durante duas semanas, apresentaram redução da glicemia. Mas, diferentemente da insulina, o EC e suas frações não estimularam a síntese de glicogênio e a produção de lactato em músculo sóleo isolado. Da fração mais ativa, empregando métodos espectroscópicos de EM, RMN1H e RMN13C, foram isoladas três frações semipurificadas majoritárias e, por comparação com os dados da literatura, foram identificadas como misturas complexas de açúcaresCarambola (Averrhoa carambola L. leaves have been used for the production of Glico-Vitae®, a phytotherapic medicine indicated for type 2 diabetes mellitus. Male Wistar rats, which received intragastric administration of the liophyliled extract (EC and fractions of EC (20 mg/kg during 2 weeks, showed decreased (p 1H and NMR13C a mixture of complex sugars were obtained from the fraction with the highest activity

 10. L’esperienza della lettura in ottica cognitiva: un inquadramento teorico e un saggio di lettura di Mrs. Dalloway fra simulazione incarnata (embodied simulation e teoria della mente (theory of mind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Boezio

  2014-05-01

  Full Text Available Scopo del presente lavoro è indagare il processo esperito da lettori di testi narrativi letterari in prosa. Ci si muoverà nell’ambito della narratologia cognitiva e, attingendo a recenti ricerche neuroscientifiche, ci si soffermerà in particolare su due nozioni: la nozione di ‘simulazione incarnata’, così come definita dal neurofisiologo Vittorio Gallese, membro dell’équipe che ha individuato i neuroni specchio, e la nozione di ‘teoria della mente’, elaborata in ambito filosofico e psicologico, di cui ha già cominciato a essere sondato il potenziale applicativo in campo letterario – seppur con alcuni limiti – da diversi narratologi, fra cui Lisa Zunshine e Alan Palmer. Verranno illustrati i capisaldi teorici di queste due nozioni, se ne mostreranno le divergenze e, infine, ne verrà testata l’efficacia attraverso l’analisi di alcuni brani tratti dal romanzo di Virginia Woolf Mrs. Dalloway. Emergerà come il meccanismo di simulazione incarnata alla base dell’‘embodied narratology’ si riveli uno strumento euristico fondamentale e necessario per integrare e completare la teoria della mente che, per quanto utile, non si dimostra in grado di spiegare la complessità dell’esperienza della lettura perché non rende conto del coinvolgimento corporeo che gli studi neuroscientifici hanno mostrato essere una componente di primaria importanza del nostro modo di interagire con gli altri nella realtà e, similmente, con le menti dei personaggi in un contesto finzionale.

 11. State and collective properties between the late middle ages and early modern times: with regards to two recent publications Stato e proprietà collettive fra tardo medioevo ed età moderna: a proposito di due recenti pubblicazioni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccardo Rao

  2009-12-01

  Full Text Available This contribution examines the politics of ancient Italian states with regards to collective property by taking as a starting point two recent monographs on this argument (Alessandro Dani’s work on the state of Siena in Medicean times and Stefano Barbacetto’s work on the Venetian Republic between the 15th and 18th centuries. Whilst the Medicis’initiatives in this sphere were of a limited nature, as from the mid-fifteenth century the Venetian signoria conducted ambitious interventions aimed at acquiring significant shares and reclaiming sovereignty over the common property of the subjected territories. Despite the differences in the approaches adopted, in early modern times central governments increasingly gain interest in collective resources.A partire dalle lettura di due recenti monografie sull’argomento (i lavori di Alessandro Dani sullo Stato di Siena in epoca medicea e di Stefano Barbacetto sulla Repubblica di Venezia fra XV e XVIII secolo, il contributo prende in esame le politiche degli antichi stati italiani sulle proprietà collettive. Mentre i Medici attuarono interventi limitati in tale settore, sin dalla seconda metà del Quattrocento la Signoria veneta dispiegò ambiziose iniziative intese a rivendicare la sovranità sulle comunanze dei territori soggetti e a incamerarne significative quote. Pur con approcci differenti, in età moderna emerge un crescente interesse dei governi centrali per gli usi civici.

 12. Signori e città nella Marca di Ancona. I Cima e Cingoli fra Tre e Quattrocento / Princes and cities in the Marca of Ancona. The Cima family and Cingoli between the 14th and the 15th centuries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Pirani

  2013-05-01

  Full Text Available Il testo analizza le principali vicende politiche e istituzionali di un centro minore delle Marche, Cingoli, nel periodo compreso fra il secondo Trecento e la metà del Quattrocento. Tali vicende furono segnate dalla stabile presenza al potere di una famiglia signorile, i Cima. Il saggio intende indagare, anche attraverso la documentazione inedita, il ruolo rivestito dai Cima nelle dinamiche storiche locali e ne esamina alcuni fattori qualificanti: le funzioni politiche, le forme di legittimazione, le strategie economiche, la coesione familiare, i fattori perturbanti che condussero alla fine della signoria, la questione dell’eredità storica. Ne emerge una connotazione assai peculiare del caso in esame, che invita metodologicamente a rifuggire da modellizzazioni e postula la necessità di indirizzare la ricerca sulla multiforme concretezza delle dinamiche locali.   This essay inquires major political and institutional affairs of Cingoli, a small town in the Marche, between the 14th and 15th Centuries. The events were marked by stable presence in power of signori, the Cima. This essay inquires the role played by Cima in local context, also through original sources. The key factors were: political function, legitimateness, economic strategies, family cohesion, external factors that led to the end of signoria, the question of heritage. The feature of this case study is highly singular, so that encourage both to avoid theoretical models, and demand to approach the research into the reality of local dynamics.

 13. Carbono e nitrogênio nas frações granulométricas da matéria orgânica do solo, em sistemas de culturas sob plantio direto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Raquel Winck

  2014-06-01

  Full Text Available A qualidade do solo em plantio direto está relacionada ao sistema de culturas e pode ser avaliada pelo teor de matéria orgânica particulada (>53 ∝m, em razão da funcionalidade que essa fração proporciona ao solo e à sua sensibilidade às diferenças de manejo. Visando estudar a qualidade do solo em sistemas de culturas em plantio direto, este trabalho foi conduzido em experimento de longa duração (21 anos em Latossolo Vermelho distrófico típico nos Campos Gerais do Paraná. Seis sistemas de culturas foram avaliados, em que trigo-TR (Triticum aestivum L., soja-SO (Glycine max L., milho-MI (Zea mays L., aveia-preta-AV, para cobertura (Avena strigosa Schreb., ervilhaca-ER, para cobertura (Vicia villosa Roth; azevém-AZ, para feno (Lolium multiflorum Lam.; ou alfafa-AL, para feno (Medicago sativa L. compuseram os seguintes sistemas: TR-SO (referência, ER-MI-AV-SO-TR-SO, ER-MI-TR-SO, AV-MI-TR-SO, AZ-MI-AZ-SO e AL-MI (milho a cada três anos. Os estoques de carbono orgânico total (COT, nitrogênio total (NT e de C e N na matéria orgânica (MO particulada (>53 µm e associada aos minerais (<53 µm foram determinados em 0-5, 5-10 e 10-20 cm. O sistema semiperene AL-MI apresentou os maiores estoques de COT e NT na camada de 0-20 cm (63,6 Mg ha-1 COT e 4,6 Mg ha-1 NT, com incrementos anuais de 0,23 Mg ha-1 COT e 0,03 Mg ha-1 NT, em relação ao sistema TR-SO. O sistema AL-MI também teve os maiores estoques de C e N na MO particulada nessa camada (12,5 e 0,91 Mg ha-1, respectivamente, por causa da maior adição de fitomassa pelas raízes e a proteção física dos resíduos orgânicos. Os menores estoques de COT e NT na camada 0-20 cm ocorreram no sistema ER-MI-TR-SO (57,8 Mg ha-1 COT e 4,03 Mg ha-1 NT, sem apresentar incremento anual em relação ao sistema TR-SO. Os estoques de C e N na MO particulada foram de 10,4 e 0,67 Mg ha-1, respectivamente. Essa tendência repetiu-se para as camadas individuais, com diferença significativa entre

 14. Doses e fontes de nitrogênio na produtividade do eucalipto e nas frações da matéria orgânica em solo da região do cerrado de Minas Gerais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guilherme Luiz de Jesus

  2012-02-01

  Full Text Available Apesar da grande quantidade de N acumulada em plantações de eucalipto de alta produtividade, o aumento em volume do tronco em resposta à aplicação de N não tem sido expressivo nem consistente. O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de doses e fontes de N sobre o crescimento e o acúmulo de N em plantas de eucalipto, na serapilheira, além do impacto nas frações da matéria orgânica do solo (MOS. O experimento foi instalado em campo, no município de Itamarandiba-MG, em blocos ao acaso com três repetições, consistindo da aplicação em cobertura de doses (0, 60, 120 e 240 kg ha-1 e fontes de N distintas (sulfato de amônio e nitrato de amônio em clone de eucalipto (AEC1528®. O efeito dos tratamentos sobre o crescimento e acúmulo de N nas plantas foi avaliado aos 30 meses de idade, abatendo-se árvores com DAP médio e separando-as em lenho, casca, galhos e folhas, para determinação da produção de matéria seca e dos teores e conteúdos de nutrientes das plantas. Amostras de solo e de serapilheira foram coletadas para análises de nutrientes. Os teores de C e N total da matéria orgânica particulada (MOP e da matéria orgânica associada à fração mineral (MOAM foram determinados por espectrometria de massa de razão isotópica, após separação física da MOS. As análises estatísticas consistiram de análise de variância e de regressão. A aplicação de adubos nitrogenados promoveu aumento no crescimento volumétrico do tronco e na matéria seca da parte aérea. A dose de N como sulfato de amônio para obter 90 % da produção máxima foi de 74 kg ha-1, a qual resultou em incremento de 42,3 % no volume de tronco em relação à testemunha sem adubação nitrogenada. Na dose de 120 kg ha-1 de N, não houve diferença de resposta à aplicação de sulfato de amônio e nitrato de amônio. Não foram detectadas alterações nos estoques de C e N da MOS com a adubação nitrogenada. No entanto, houve aumento da

 15. Relação entre a infusão contínua de dexmedetomidina e a fração expirada de sevoflurano monitorizada pelo índice bispectral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magalhães Edno

  2004-01-01

  Full Text Available JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A associação de agentes venosos à anestesia geral inalatória proporciona melhor qualidade de analgesia e hipnose. A dexmedetomidina é um agonista específico alfa2-adrenérgico com estas características e reconhecida por proporcionar estabilidade hemodinâmica. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da infusão contínua de dexmedetomidina na fração expirada de sevoflurano (FEsevo em anestesia geral, monitorizada pela análise bispectral do EEG (BIS. MÉTODO: Estudou-se, de modo prospectivo, 24 pacientes adultos, de ambos os sexos, estado físico ASA I e II, submetidos à cirurgias eletivas sob anestesia geral, monitorizados com ECG, PANI, SpO2, P ET CO2, FEsevo e BIS. Procedeu-se a indução venosa com alfentanil (30 µg.kg-1, tiopental (5 mg.kg-1 e vecurônio (0,1 mg.kg-1 e intubação traqueal. Iniciaram-se a administração de sevoflurano (manutenção do BIS entre 40 e 60, a ventilação controlada com volume corrente de 10 ml.kg-1 e a manutenção da P ET CO2 entre 35 e 45 mmHg. Na fase de manutenção da anestesia, após 60 minutos da indução anestésica (M60, foi iniciada a infusão contínua de dexmedetomidina em 2 fases: infusão inicial (1 µg.kg-1 em 20 minutos; e, infusão de manutenção (0,5 µg.kg-1.h-1. A concentração de sevoflurano foi ajustada para manter o valor de BIS entre 40 e 60. As variáveis de PA, FC, FEsevo, SpO2, P ET CO2 e BIS foram avaliadas nos momentos pré-indução (M-15, M15, M45, M75, M105 e M120. RESULTADOS: A associação da dexmedetomidina à anestesia geral com sevoflurano proporcionou redução significativa (p < 0,05 da FEsevo de M45 (1,604 ± 0,485 a M105 (1,073 ± 0,457 e de M45 (1,604 ± 0,485 a M120 (1,159 ± 0,475. As variáveis hemodinâmicas analisadas apresentaram diferenças estatisticamente significantes com p < 0,05, mas sem repercussões clínicas. CONCLUSÕES: A associação de dexmedetomidina em infusão contínua (0,5 µg.kg-1.h-1 à anestesia

 16. Fração tardia do espaço morto (fDlate antes e após embolectomia pulmonar Late dead space fraction (fDlate before and after pulmonary embolectomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Mello Moreira

  2005-03-01

  Full Text Available Este relato de caso apresenta os resultados da fDlate (fração tardia de espaço morto em um paciente submetido a embolectomia por tromboembolismo pulmonar (TEP. O TEP foi diagnosticado por ultrassonografia ecodoppler de membros inferiores, cintilografia pulmonar, tomografia helicoidal computadorizada e arteriografia pulmonar. O cálculo da fDlate se baseou na capnografia volumétrica e na gasometria arterial de acordo com ERIKSSON et al. [1]. A fDlate pré-operatória foi de 0,16 e foi considerada positiva por estar acima do valor de corte de 0,12. A fDlate pós-operatória foi de - 0,04, um valor inferior ao valor de corte de 0,12 e foi caracterizada como negativa. A correlação da fDlate com os resultados de imagem confirma a validade desta nova ferramenta diagnóstica não-invasiva.This report presents data on the late dead space fraction (fDlate of a patient submitted to surgical pulmonary embolectomy. Pulmonary thromboembolism (PTE was diagnosed by echo-Doppler ultrasound of the lower limbs, lung scintigraphy, computerized helical tomography and angiography. The fDlate was calculated based on volumetric capnography as well as on arterial blood gases according to ERIKSSON et al. [1]. The preoperative fDlate value was 0.16, which was considered positive for the diagnosis of PTE, as it was higher than the cut-off point of 0.12. The postoperative fDlate value was - 0.04, which was below 0.12 and was characterized as negative. The agreement of fDlate with the imaging results confirms the validity of this new, noninvasive diagnostic tool.

 17. The group-based social skills training SOSTA-FRA in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder - study protocol of the randomised, multi-centre controlled SOSTA - net trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Freitag Christine M

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background Group-based social skills training (SST has repeatedly been recommended as treatment of choice in high-functioning autism spectrum disorder (HFASD. To date, no sufficiently powered randomised controlled trial has been performed to establish efficacy and safety of SST in children and adolescents with HFASD. In this randomised, multi-centre, controlled trial with 220 children and adolescents with HFASD it is hypothesized, that add-on group-based SST using the 12 weeks manualised SOSTA–FRA program will result in improved social responsiveness (measured by the parent rated social responsiveness scale, SRS compared to treatment as usual (TAU. It is further expected, that parent and self reported anxiety and depressive symptoms will decline and pro-social behaviour will increase in the treatment group. A neurophysiological study in the Frankfurt HFASD subgroup will be performed pre- and post treatment to assess changes in neural function induced by SST versus TAU. Methods/design The SOSTA – net trial is designed as a prospective, randomised, multi-centre, controlled trial with two parallel groups. The primary outcome is change in SRS score directly after the intervention and at 3 months follow-up. Several secondary outcome measures are also obtained. The target sample consists of 220 individuals with ASD, included at the six study centres. Discussion This study is currently one of the largest trials on SST in children and adolescents with HFASD worldwide. Compared to recent randomised controlled studies, our study shows several advantages with regard to in- and exclusion criteria, study methods, and the therapeutic approach chosen, which can be easily implemented in non-university-based clinical settings. Trial registration ISRCTN94863788 – SOSTA – net: Group-based social skills training in children and adolescents with high functioning autism spectrum disorder.

 18. Reconhecimento de frações do veneno de cobras corais brasileiras pelo soro antielapídico = Recognition of venom fractions from Brazilian coral snakes by antielapid serum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidal, Bruno Prado Cortizo

  2015-01-01

  Full Text Available Objetivos: Investigar a capacidade do soro antielapídico produzido no Brasil na identificação de frações do veneno de seis espécies, incluindo as que constituem o pool de inoculação: Micrurus brasiliensis, M. corallinus, M. frontalis, M. lemniscatus, M. spixii e M. surinamensis. Métodos: As amostras utilizadas fazem parte do banco de venenos do Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O soro antielapídico foi cedido pela Fundação Ezequiel Dias. As metodologias empregadas foram eletroforese e imunoblotting. Resultados: Foi demonstrada uma variabilidade toxinológica e uma capacidade também variável de reconhecimento desses componentes pelo soro antielapídico. A partir da técnica de western-blotting o soro antielapídico da Fundação Ezequiel Dias foi capaz de reconhecer a maioria, mas não todos os componentes presentes nos venenos analisados. Conclusões: Os resultados sugerem uma eficácia restrita do soro antielapídico já que o mesmo possui limitações quanto as espécies Amazônicas, o que reforça a necessidade de uma revisão dos estudos intra e interespecíficos dos venenos micrúricos

 19. Anticonvulsant properties of the total alkaloid fraction of Rauvolfia ligustrina Roem. et Schult. in male mice Propriedades anticonvulsivantes da fração dos alcalóides totais de Rauvolfia ligustrina Roem. et Schult. em ratos machos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucindo J. Quintans-Júnior

  2007-06-01

  Full Text Available Rauvolfia ligustrina Roem et. Schult (Apocynaceae, commonly known as "paratudo" and "arrebenta-boi" is a small tree found in Brazilian Northeastern. Previous studies have demonstrated depressant and anticonvulsant properties of the ethanol extract of Rauvolfia ligustrina. The aim of the present study was the determination of the lethal dose 50% (LD50 and the effects of total alkaloid fraction (TAF of the aerial parts of R. ligustrina in animal models of convulsion. It was found that the acute toxicity of TAF was 127.8 (112.5-145.2 mg/kg (i.p. in mice. TAF (20 mg/kg, ip significantly increased (p Rauvolfia ligustrina Roem. et Schult. (Apocynaceae é uma planta amplamente distribuída no Nordeste Brasileiro, rica em alcalóides indólicos, conhecida popularmente como "paratudo" e "arrebenta-boi". O presente estudo buscou avaliar a dose letal 50 % (DL50 da fração de alcalóides totais (FAT das partes aéreas da R. ligustrina e a sua possível atividade anticonvulsivantes em roedores. A FAT apresentou uma DL50, via intraperitoneal (i.p., de 127,8 (112,5-145,2 mg/kg e foi efetiva, na dose de 20 mg/kg (i.p., em proteger os animais das convulsões induzidas pelo pentilenotetrazol (PTZ e picrotoxina (PIC aumentando significativamente (p < 0,05 a latência para o aparecimento das convulsões, sendo um indicativo de um efeito anticonvulsivante.

 20. Perdas das frações de cana-de-açúcar submetida a diversos métodos de colheita Losses in sugarcane submitted to different harvesting methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Luiza Bachmann Schogor

  2009-08-01

  Full Text Available Objetivou-se com esta pesquisa avaliar o efeito dos métodos de colheita sobre as perdas e os danos de colheita da cana-de-açúcar. As avaliações foram realizadas na variedade de cana IAC86-2480, de terceiro corte, no mês de novembro de 2006. Os métodos de colheita avaliados foram corte manual basal, corte mecanizado por meio de colhedora de forragem e corte mecanizado seguido de rebaixamento manual basal. O material colhido foi pesado e separado nas frações colmo, cana-ponta e palha. Para avaliação dos danos na touceira, foi realizada contagem do número de toletes danificados e arrancados e do número de plantas inteiras deixadas nas linhas centrais de cada parcela. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três parcelas e seis repetições. A produtividade e a massa de forragem disponível foram, em média, de 80,7 e 90,3 t/ha, respectivamente. As perdas totais foram maiores no método de colheita mecanizada com rebaixamento manual, cujo valor foi de 18,5% da matéria verde colhida. Quando essas perdas foram comparadas com base na matéria seca (MS, não houve diferença entre os métodos de colheita. As perdas quantitativas e relativas das frações palha e cana-ponta foram semelhantes entre os métodos de colheita, enquanto a da fração colmo diferiu entre os métodos de colheita, gerando perdas em produtividade de matéria verde de 1,5% para a colheita manual, 7,6% para a colheita mecanizada e de 12,7% para a colheita mecanizada com rebaixamento manual. O número de toletes danificados e arrancados foi maior para o corte mecanizado com rebaixamento manual. O número de plantas inteiras deixadas a campo foi maior para o corte mecanizado. Como as perdas totais geradas pelo corte mecanizado com rebaixamento manual são superiores apenas em oito unidades percentuais às perdas pelo método manual e o desempenho da colheita mecanizada pode ser considerado satisfatório.The effects of harvesting methods were

 1. Caracterização parcial de frações obtidas de extratos de Cymbopogon nardus com atividade elicitora de fitoalexinas em sorgo e soja e efeito sobre Colletotrichum lagenarium Partial characterization of fractions from extracts of Cymbopogon nardus with elicitor activity of phytoalexins in sorghum and soy and effect on Colletotrichum lagenarium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Giovane Ávila Moreira

  2008-12-01

  Full Text Available Plantas medicinais apresentam potencial para o controle de fitopatógenos devido ao efeito direto sobre o agente patogênico ou indireto pela ativação de mecanismos de defesa como as fitoalexinas. Assim, o presente trabalho teve por objetivo verificar o efeito antifúngico e elicitor de frações obtidas da citronela (Cymbopogon nardus, a partir dos extratos brutos metanólico (EME e etanólico (EET dessa planta. Os extratos EME e EET foram fracionados em cromatógrafo de coluna de filtração em gel (CFG obtendo-se três frações a partir do extrato metanólico (FMI, FMII e FMIII e duas frações para o extrato etanólico (FEI e FEII. Os pesos moleculares para as frações FMI, FMII, FMIII, FEI e FEII foram 69,29; 40,51; 18,72; 65,89 e 24,11 kDa, respectivamente. As frações obtidas nas CFG foram utilizadas em bioensaios de germinação de esporos e formação de apressórios por Colletotrichum lagenarium e, de indução de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo e cotilédones de soja. Observou-se que não houve efeito significativo das frações de EME e EET analisadas sobre a germinação e formação de apressórios pelo patógeno. Quanto ao acúmulo de fitoalexinas em cotilédones de soja, não houve efeito significativo das frações FMI, FMII, FMIII, FEI e FEII. Entretanto, observou-se efeito significativo das frações obtidas na CFG, sobre a produção de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo, onde os maiores acúmulos destas fitoalexinas foram promovidas pelas frações FMI e FMIII, diferindo significativamente do tratamento controle. Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que frações parcialmente purificadas obtidas de EME de C. nardus apresentam potencial para induzir o acúmulo de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo.Medicinal plants present potential to control phytopathogens due to the direct effect or by the activation of defense mechanisms like phytoalexins. Then, the present work had the objective to

 2. Frações da matéria orgânica do solo após três décadas de cultivo de eucalipto no Vale do Rio Doce-MG Soil organic matter fractions after three decades of eucalypt cultivation in the Rio Doce Valley, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augusto Miguel Nascimento Lima

  2008-06-01

  Full Text Available As mudanças nas distintas frações da matéria orgânica do solo (MOS sob cultivo do eucalipto são pouco conhecidas. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto do cultivo do eucalipto nos estoques de C das diversas frações da MOS, em solos ocupados anteriormente por pastagens degradadas, bem como verificar qual fração da MOS constitui-se um indicador mais sensível à mudança de uso do solo. O estudo foi realizado em plantações comerciais de eucalipto em dois locais na região do Vale do Rio Doce-MG (Belo Oriente e Virginópolis, onde foram determinados em amostras dos solos: C orgânico total (COT, C da fração leve (leve livre - FLL e leve oclusa - FLO, da fração pesada (areia - AR, silte + argila - S + A e argila - ARG, da biomassa microbiana (BM e das frações húmicas (ácidos fúlvicos - FAF, ácidos húmicos - FAH e huminas - FH. Os resultados indicaram que, de maneira geral, os solos sob os diferentes tipos de uso em Virginópolis, em virtude da menor temperatura média anual e maior teor de argila, apresentaram maiores estoques de C em todas as frações da MOS em relação a Belo Oriente. Assim, o seqüestro de C no solo pelo cultivo do eucalipto foi maior em Virginópolis (14,2 t ha-1 que em Belo Oriente (10,0 t ha-1, resultando numa taxa de seqüestro de C de aproximadamente 0,42 e 0,29 t ha-1 ano-1 , respectivamente. Em Belo Oriente, o cultivo do eucalipto favoreceu o aumento no estoque de C das frações ARG, S + A e FH no solo. Comportamento semelhante foi observado para o C das FLL, FAF e FAH, em Virginópolis. Dentre todas as frações da MOS analisadas, a BM e a FLO foram indicadores menos sensíveis às alterações na MOS após três décadas da mudança de uso do solo. Com isso, o COT e a fração leve livre, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina foram mais eficientes nesse sentido.Little is known about the changes in different soil organic matter (SOM fractions under short

 3. Propriedades funcionais (tecnológicas da parede celular de leveduras da fermentação alcoólica e das frações glicana, manana e glicoproteína Functional (technological properties of yeast cellular wall of alcoholic fermentation and its glycan, mannan, and glycoprotein fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2006-06-01

  Full Text Available Foram objetivos do presente trabalho o fracionamento, a caracterização química e o estudo das propriedades funcionais (tecnológicas da fração parede celular (PC de leveduras da fermentação alcóolica e das subfrações glicana, manana e glicoproteína. O fracionamento foi realizado por processos físico-químicos de extração, centrifugação e secagem em spray dryer, a caracterização química pela determinação da composição centesimal e as propriedades funcionais pelo uso de técnicas apropriadas. Os componentes predominantes da parede celular (PC foram proteína (19% e fibra solúvel (74%, da fração glicoproteina, foram as proteínas (35,5% e fibra solúvel (56%, nas frações manana (M e glicana solúvel (GS predominaram as fibras solúveis (~70% e na fração glicana insolúvel (GI, as fibras insolúveis (70,7%. A solubilidade das várias frações em meio aquoso não mostrou dependência do pH e variou entre 40% e 100%. A fração que apresentou maior capacidade de retenção de água (CRA foi a glicana solúvel (14,4 g H2O/g de amostra e os maiores índices de solubilidade em água (ISA foram os das frações glicoproteina (83,8% e manana (60%. As frações glicana (GS e GI apresentaram boas propriedades de geleificação nas concentrações de 12 e 14% de sólidos solúveis. As frações glicoproteína, manana e glicana solúvel apresentaram excelente capacidade de emulsificação (1.500 a 2.000 mL óleo/g amostra e as emulsões de glicoproteína e glicana solúvel foram as mais estáveis. Adição de igual concentração (0,2% de ovalbumina aumentou significativamente o poder de emulsificação das frações PC e GS e contribuiu para a estabilidade das emulsões da manana e da glicoproteína (M e GP.The objectives of the present work were the fractionation, the chemical characterization and the study of functional (technological properties of the cell wall (CW of yeast from alcohol fermentation and the subfractions

 4. Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos Specific surface área and porosity of the clay fraction and phosphorus adsorption in two rhodic ferralsols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raphael Maia Aveiro Cessa

  2009-10-01

  Full Text Available A porosidade da fração argila é muito importante para entendimento dos fenômenos físico-químicos que estão relacionados com a área superficial específica das partículas sólidas. Por meio de isotermas de adsorção e dessorção com N2, avaliaram-se a área superficial específica (S BET e a porosidade das frações argila de Latossolos Vermelhos do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo um distroférrico (LVdf e outro distrófico (LVd, além de caulinita natural (KGa2, goethita (Gt e hematita (Hm sintéticas. Resultados referentes à S BET e à porosidade das partículas foram relacionados à adsorção máxima de P (Pmáx determinada pela isoterma de Langmuir. A classe de poros predominante nas frações argila avaliadas foi de mesoporos. As frações argila extraídas dos solos e KGa2 adsorveram quantidades semelhantes de P por unidade de área, mas diferentes das quantidades de P adsorvido por Gt e Hm. Tal diferença, possivelmente, deu-se em função da quantidade e distribuição dos grupamentos OH em superfície, bem como imperfeições superficiais dos materiais. Os óxidos de Fe e de Al e outros materiais amorfos das frações argila extraídas dos solos foram mais importantes que a caulinita para a adsorção de P. A caulinita, embora sendo o filossilicato de maior representatividade nas frações argila de LVDf e LVD, teve menor importância sobre a adsorção de P.The porosity of the clay fraction is very important for the understanding of the physicochemical phenomena which are relate to the specific surface area of solid particles. The specific surface area (S BET and porosity of clay fractions of two Rhodic Ferralsols in the state of Mato Grosso do Sul, Brazil, natural kaolinite (KGa2, synthetic goethite (Gt and hematite (Hm were evaluated through adsorption and desorption isotherms of N2.. Results concerning S BET and particle porosity were related to the maximum P adsorption capacity (Pmax estimated by the Langmuir

 5. Effect of Cysticercus cellulosae fractions on the respiratory burst of pig neutrophils Efeito de frações de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Marina Piccoli Pugine

  2005-04-01

  Full Text Available Neutrophils, eosinophils and macrophages are cells that interact with invading parasites and naive hosts have been shown to have anti-parasitic activity. The initial reaction of these leukocytes is the generation of reactive oxygen species (ROS to play in parasite expulsion. The present work was carried out to study the effect of total extract, scolex and membrane fractions from Cysticercus cellulosae on respiratory burst by pig neutrophils. Hydrogen peroxide (H2O2 production by neutrophils incubated with metacestode fractions from C. cellulosae showed an increase of: 190% (total extract, 120% (scolex and 44% (membrane. High antioxidant catalatic activity (33%, 28%, 28% by total extract, scolex and membrane, respectively was observed in neutrophils incubated with metacestode fractions, which could be an attempt at self-protection. Scolex and membrane fractions increased the phagocytic capacity of neutrophils (44% and 28%, respectively. On the other hand, total cysticerci did not alter the phagocytosis, possibly due to modifications in membrane function, caused by high ROS production from neutrophils in the presence of total cysticerci. Total fraction from C. cellulosae is toxic for neutrophils as shown by the decrease in phagocytic capacity, probably caused by high levels of ROS formation. The difference in toxicity of total extract, scolex and membrane fractions on neutrophils can be explained by the presence of an antigenic effect of the vesicular fluid in the total extract of C. cellulosae.Neutrófilos, eosinófilos e macrófagos são células que interagem com os parasitas no corpo do hospedeiro desenvolvendo atividade antiparasitária. A reação inicial destes leucócitos é a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO a fim de expulsar os parasitas. No presente trabalho estudou-se o efeito da fração total, de escolex e de membrana de Cysticercus cellulosae sobre a explosão respiratória de neutrófilos de suínos. A produ

 6. Estoques de carbono e nitrogênio em frações da matéria orgânica de solos cultivados com eucalipto nos sistemas convencional e fertirrigado Stock of carbon and nitrogen in organic matter fractions of soil cultivated with eucalypts in conventional and fertirrigated system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodinei Facco Pegoraro

  2010-02-01

  Full Text Available O presente estudo teve o objetivo de avaliar os estoques de C e N nas frações lábeis e estáveis da MOS e da biomassa microbiana em resposta ao cultivo florestal com o uso de fertirrigação quando comparado ao cultivo convencional. Para tanto, duas áreas cultivadas com eucalipto num mesmo solo (Argissolo Amarelo, mas com manejos fertirrigado e convencional foram amostradas nas camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-100cm de profundidade na linha e entrelinha de cultivo. A amostragem da entrelinha foi justificada pelo enleiramento e enterro de resíduos vegetais provenientes da colheita do cultivo anterior na entrelinha do cultivo atual. No final do ciclo de cultivo do eucalipto (sete anos, a deposição de serapilheira e os estoques de C e N na maioria das frações lábeis e estáveis da MOS foram maiores no sistema fertirrigado, com incremento de 50,34t ha-1 de C total (COT e 5,62t ha-1 de N total (NT, na camada de 0-100cm de profundidade, em comparação àqueles do sistema convencional. O solo da entrelinha de plantio, principalmente no sistema fertirrigado, apresentou maior estoque de C e N total e C nas frações das substâncias húmicas e na fração leve da MOS que no solo da linha de plantio, possivelmente em virtude da maior deposição e incorporação de resíduos vegetais do ciclo anterior na entrelinha do cultivo atual. A intensificação do manejo de florestas comerciais de eucalipto com o uso de fertirrigação possibilita aumentar a deposição de resíduos vegetais e sequestrar mais C e N, tanto em frações estáveis, quanto em frações mais lábeis da MOS, especialmente nas camadas de solo de até 40cm de profundidade.The objective of this study was to evaluate the C and N stocks in fractions of labile and more stable SOM fractions in response to intensification of forest cultivation through fertirrigation when compared to conventional stands. To that end, two areas planted with eucalyptus in the same (Ultisol, but

 7. Efeito do extrato bruto hidroalcoólico e de frações de folhas da Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae no metabolismo glicêmico de ratos Wistar = Effect of Hydroalcoholic extract and fractions of Averrhoa carambola L. (Oxalidaceae leaves on the glycemic metabolism of Wistar rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marilene Provasi

  2005-01-01

  Full Text Available As folhas de carambola (Averrhoa carambola L. são utilizadas na fabricação do fitoterápico Glico-Vitae., indicado no tratamento do diabetes melittus tipo 2. Em nossos estudos, ratos machos Wistar que receberam, por via intragástrica, o extrato bruto liofilizado (EC e as frações de EC (20 mg/kg, durante duas semanas, apresentaram redução da glicemia. Mas, diferentemente da insulina, o EC e suas frações não estimularam a síntese de glicogênio e a produção de lactato em músculo sóleo isolado. Da fração mais ativa, empregando métodos espectroscópicos de EM, RMN1H e RMN13C, foram isoladas trêsfrações semipurificadas majoritárias e, por comparação com os dados da literatura, foram identificadas como misturas complexas de açúcares.Carambola (Averrhoa carambola L. leaves have been used for the production of Glico-Vitae., a phytotherapic medicine indicated for type 2 diabetes mellitus. Male Wistar rats, which received intragastric administration of the liophyliled extract (EC and fractions of EC (20 mg/kg during 2 weeks, showed decreased (p < 0.05 blood glucose levels. However, in contrast to insulin, EC and its fractions neither increased the glycogen synthesis or thelactate production in isolated soleus muscle. In addition, by using spectroscopic methods (MS, NMR1H and NMR13C a mixture of complex sugars were obtained from the fraction with the highest activity.

 8. Biscoitos tipo “cookie” elaborados com diferentes frações de semente de abóbora (Curcubita máxima
  Cookie elaborated with different fractions of pumpkin seed (Curcubita maxima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. A. MOURA

  2011-04-01

  Full Text Available

  Cascas, folhas, sementes e talos de vegetais, geralmente descartados pelos consumidores, são ricos em fi bra e podem ser utilizados como ingrediente para pães, bolos e biscoitos, concedendo melhor valor nutricional aos alimentos. A semente de abóbora é rica em fi bras, além de fornecer também proteínas, lipídios e minerais à dieta. Biscoitos tipo “cookie” foram elaborados com substituição de 30% da farinha de trigo por diferentes frações de semente de abóbora (semente de abóbora integral, semente de abóbora da fração peneirada e da fração retida na peneira, e avaliados quanto à sua composição química, coloração, parâmetros físicos e aceitação sensorial. Os biscoitos elaborados com semente de abóbora apresentaram maior teor de fi bras, proteínas, lipídios e cinzas em comparação ao biscoito elaborado com farinha de trigo e, além disso, coloração mais escura e boa aceitação sensorial.

 9. Larvicidal activity of oil-resin fractions from the Brazilian medicinal plant Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae against Aedes aegypti (Diptera, Culicidae Atividade larvicida das frações do óleo-resina da planta medicinal brasileira Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae sobre o Aedes aegypti (Diptera, Culicidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heloísa Helena Garcia da Silva

  2007-06-01

  Full Text Available Oil-resin fractions from Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae were evaluated for larvicidal activity on third larval instars of Aedes aegypti, in searching for alternative control methods for this mosquito. The bioactive fractions were chemically monitored by thin-layer chromatography, ¹H and 13C nuclear magnetic resonance and mass spectrometry. Bioassays were performed using five repetitions, at a temperature of 28 ± 1°C, relative humidity of 80 ± 5% and light and dark cycles of 12h. Mortality was indicated by darkening of the cephalic capsule after 24h of exposure of the larvae to the solutions. The most active fractions were CRM1-4 (sesquiterpenes and CRM5-7 (labdane diterpenes, which showed LC50 values of 0.2 and 0.8ppm, respectively.A atividade larvicida das frações do óleo-resina de Copaifera reticulata Ducke (Leguminosae-Caesalpinoideae foi avaliada em larvas de 3º estádio de Aedes aegypti, na busca de alternativas para o controle desse mosquito. As frações bioativas foram monitoradas quimicamente através de cromatografia de camada delgada, analisada por ressonância magnética nuclear de hidrogênio (¹H e 13C e espectrometria de massas. Os bioensaios foram realizados à temperatura de 28±1°C, 80±5% de umidade relativa e fotofase de 12h, com cinco repetições. A mortalidade foi determinada através do escurecimento da cápsula cefálica, após 24h de exposição das larvas às soluções. As frações mais ativas foram CRM1-4 (sesquiterpenos e CRM5-7 (diterpeno labdano, que mostraram os valores de CL50 de 0,2 e 0,8ppm, respectivamente.

 10. Frações de fósforo em solo adubado com fosfatos em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho Phosphorus fractions in soil cultivated with corn as affected by different phosphates and application methods

  OpenAIRE

  José Zilton Lopes Santos; Antonio Eduardo Furtini Neto; Álvaro Vilela Resende; Nilton Curi; Leandro Flávio Carneiro; Sérgio Ely Valadão Gigante de Andrade Costa

  2008-01-01

  O histórico de uso e o manejo da adubação influenciam a capacidade de suprimento de P pelo solo. Neste trabalho, foram avaliadas as frações de P num Argissolo Vermelho da região do Cerrado, adubado com fosfatos de reatividade distinta, em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho durante três safras. A área, que já havia sido adubada em épocas passadas, estava coberta por braquiária. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições, num esquema fatorial...

 11. Cheese yield, casein fractions and major components of milk of Saanen and Anglo-Nubian dairy goats Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Damián

  2008-12-01

  Full Text Available Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%, proteína total (3,48 vs 2,84%, caseína total (2,82 vs 2,23%, e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l que o leite das cabras Saanen. As fraçoes de αs1-caseína (6,99 vs 2,37g/l, β-caseína (13,95 vs 12,75g/l e κ-caseína (4,24 vs 3,64g/l também foram mais elevadas no leite das cabras Anglo-Nubianas, porém no teor de αs2-caseína (3,02 vs 3,60g/l não se observaram diferenças. O rendimento na produção de queijos foi significativamente correlacionado com os teores de gordura, proteína, caseína total e com as frações de caseína. A αs1-caseína representou a fração com maior correlação com os teores de proteína total, caseína, gordura e produção de queijo. Demonstrou-se, neste estudo, que o leite de cabras Anglo-Nubianas é mais indicado para a produção de queijo e o de cabras Saanen para utilização como leite fluido.

 12. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Socio histoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933) et de l'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1909-1919).

  OpenAIRE

  Della Sudda, Magali

  2007-01-01

  Thèse de socio-histoire comparée du politique rédigée entre 2002 et 2007 dans le cadre d'une co-tutelle franco-italienne.; This PhD deals with the forms of public and political activism developed by conservative Catholic women in the Italian Unione fra le donne cattoliche d'Italia (UDCI) and the French Ligue patriotique des Françaises (LPDF) before the 1944 and 1945 that allows full citizenship to French and Italian women. It led me to explore in depth two distinct paths by which such organiz...

 13. The Integration of Humanity and Divinity——An analysis of "Annunciation" by Fra Angelico%人性与神性的融合——浅析弗拉·安吉利科的《天使报喜》

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴佳

  2011-01-01

  "Annunciation" is the work of Fra Angelico,a great religions painter of the fifteenth century.This paper attempts to interpret and explain "Annunciation" with iconological method proposed by Panofsky.%文章主要运用潘诺夫斯基图像学的解析方法,层层递进的对十五世纪伟大的宗教画家弗拉·安吉利科的《天使报喜》进行解读和阐释。

 14. Anti-mitotic activity towards sea urchin eggs of dichloromethane fraction obtained from Allamanda schottii Pohl (Apocynaceae Atividade anti-mitótica da fração diclorometano obtida de Allamanda schottii Pohl (Apocynaceae sobre ovos do ouriço do mar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louisa M. A. Sousa

  2009-06-01

  Full Text Available Allamanda (Apocynaceae is a genus of climbing shrubs known for producing compounds with a range of biological activities. Previous works have shown the anti-proliferative effect of the ethanolic extract of Allamanda schottii on leukemic cells. The present work was conducted to evaluate the effects of dichloromethane fraction, obtained from Allamanda schottii, on sea urchin Echinometra lucunter eggs, as a multicellular model for evaluating anti-tumor activity. Our results show an inhibition of sea urchin development in a dose-dependent manner in the presence of dichloromethane fraction. The IC50 values for first and third cleavage and blastulae stage were 103.7 µg/mL, 33.1 µg/mL and 10.2 µg/mL, respectively. These results also demonstrate the cumulative effect of this fraction on sea urchin embryos. In the present work, the expressive anti-mitotic activity of dichloromethane fraction towards sea urchin eggs, a multicellular model, reinforces the anti-tumor potential of the Allamanda schotti.Allamanda (Apocynacea é um gênero de arbustos escandentes conhecido por produzir compostos com várias atividades biológicas. Trabalhos anteriores têm mostrado um efeito anti-proliferativo do extrato etanólico de Allamanda schottii sobre células leucêmicas. O presente trabalho foi realizado para avaliar o efeito da fração diclorometano, obtida de Allamanda schotti, sobre os ovos de ouriço-do-mar de Echinometra lucunter, como um modelo multicelular para estudar atividade anti-tumoral. Nossos resultados mostram uma inibição do desenvolvimento dos ovos de uma maneira dose-dependente na presença da fração diclorometano. Os valores de IC50 para a primeira e terceira clivagem e para o estágio de blástula foram de 103,7 µg/mL, 33.1 µg/mL e 10,2 µg/mL, respectivamente. Estes resultados também demonstram um efeito acumulativo da fração sobre os embriões do ouriço-do-mar. No presente trabalho, esta expressiva atividade anti-mitótica da fra

 15. Diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Valor da dosagem de mioglobina sérica comparada com a creatinofosfoquinase e sua fração MB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cavalcanti Alexandre Biasi

  1998-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Comparar o desempenho, em termos de teste diagnóstico, da dosagem sérica de mioglobina (Mgb com a creatinofosfoquinase (CK e a sua fração MB (CK-MB, para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM. MÉTODOS: Estudo observacional, contemporâneo e não controlado de 64 pacientes, admitidos entre setembro/94 e fevereiro/95, em uma emergência especializada em cardiologia, com dor torácica não traumática. Excluíram-se pacientes com sintomas há mais de 6h, trauma muscular, ressuscitação cardiopulmonar e insuficiência renal. O diagnóstico de IAM foi estabelecido quando ao menos dois dos seguintes critérios estavam presentes: dor torácica típica há mais de 20min, alterações eletrocardiográficas compatíveis com necrose (ondas Q, ou elevações tardias de CK e CK-MB. RESULTADOS: Na amostra estudada, 18 tiveram diagnóstico de IAM. A sensibilidade (S encontrada para CK, CK-MB e Mgb foi de 33%, 22% e 61% e a especificidade (E de 85%, 96% e 98%, respectivamente. A diferença entre a S de Mgb e a de CK foi de 28%, com um intervalo de confiança de 95% (IC 95% de -4% a 59%, e a diferença entre a S de Mgb e a de CK-MB foi de 39%, IC 95% de 9% a 69%. A diferença entre a E de Mgb e a de CK foi de 13%, IC 95% de 12% a 14%, e a diferença entre a E de Mgb e a de CK-MB foi de 2%, IC 95% de -5% a 9%. CONCLUSÃO: A mioglobina mostrou ser um marcador mais sensível e tão específico quanto a CK-MB, para o diagnóstico de IAM na população estudada. Em relação a CK, a Mgb foi mais específica e com igual sensibilidade.

 16. Degradabilidade ruminal da matéria seca, da fração fibrosa e da proteína bruta de forrageiras Forages dry matter, fibrous fraction and crude protein ruminal degradability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aureliano José Vieira Pires

  2006-04-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradabilidade ruminal da matéria seca, da fibra em detergente neutro, da fibra em detergente ácido e da proteína bruta da alfafa (Medicago sativa, aveia-preta (Avena strigosa, leucena (Leucaena leucocephala e guandu (Cajanus cajan. Amostras de 3 g das forragens foram incubadas no rúmen de três novilhos por períodos de 0, 6, 12, 24, 36, 48 e 72 horas. As degradabilidades efetivas da matéria seca da alfafa e da aveia, para a taxa de passagem de 5% por hora, foram elevadas (acima de 60%. A leucena e o guandu apresentaram valores inferiores, 50,9 e 56,0%, respectivamente. A partir de 24 horas de incubação, a aveia se destacou com maior desaparecimento da fibra em detergente neutro e da fibra em detergente ácido, e ainda apresentou as mais elevadas taxas de degradação efetiva destas frações. A aveia foi a forragem que apresentou maior degradabilidade da matéria seca, da fibra em detergente neutro, da fibra em detergente ácido e da proteína bruta no rúmen. O guandu, entretanto, foi a forragem com as piores taxas de degradação.The objective of this work was to evaluate ruminal degradability of dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and crude protein of alfalfa (Medicago sativa, black oat (Avena strigosa, leucaena (Leucaena leucocephala and pigeon pea (Cajanus cajan. Samples of 3 g of forages were incubated in the rumen of three steers for 0, 6, 12, 24, 36, 48 and 72 hours periods. The dry matter effective degradabilities of alfalfa and oat, for a passage rate of 5%/hour, were high (over 60%. However, leucaena and pigeon pea showed lower values, 50.9 and 56.0%, respectively. From 24-hour incubation period on, the oat presented the highest neutral detergent fiber and acid detergent fiber disappearance and showed the greatest effective degradation rates of these fractions. The oat was the forage with the highest dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and

 17. Immune response in mice immunized with acidic antigenic fractions from Trypanosoma cruzi cytosol Resposta imune em camundongos imunizados com a fração ácida antigênica do Citosol do Trypanosoma cruzi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susana Gea

  1992-10-01

  Full Text Available The humoral and cellular immune responses as well as the resistance to infection with bloodstream forms of T. cruzi were studied in mice immunized with acidic antigenic fractions from parasite cytosol, F III and F IV, plus Bordetella pertussis as adjuvant. The immunization with F III induced positive ITH and DTH responses to homologous antigens. In mice immunized with F IV, the ITH was negative and four out of six animals presented positive DTH reactions. In both groups of mice the analysis of IgG aginst T. cruzi showed that the major isotype elicited was IgG1. Specific IgE was also detected in sera from F III immunized mice, thus confirming the presence of homocytothropic antibodies. The parasitemias reached by F III and F IV immunized mice after challenge were lower than those of the controls showing in this way a partial protection against the acute infection. The histological studies of heart and skeletal muscle performed two months after the infection revealed variable mononuclear infiltration in all infected mice despite immunization.As respostas humorais e celulares, assim como a resistência à infecção a formas sanguícolas do T. cruzi foram estudadas em camundongos imunizados com as frações antigênicas ácidas do Citosol parasitário, F III e F IV com Bordetella pertussis como adjuvante. A imunização com F III induziu respostas positivas ITH e DTH aos antígenos homólogos. Em camundongos imunizados com F IV o ITH foi negativo e quatro dos seis animais apresentaram reações DTH positivas. Em ambos os grupos de camundongos a análise de IgG contra T. cruzi mostrou que o principal isotipo produzido foi IgG1. IgE específico foi também detectado em soros de camundongos imunizados com F III, portanto confirmando a presença de anticorpos homocitotrópicos. As parasitemias atingidas pelos camundongos imunizados por F III e F IV após desafio foram mais baixas do que aquelas dos controles mostrando proteção parcial contra a infec

 18. Cinética de absorção e frações nitrogenadas em arroz expressando o fator de transcrição OsDof261

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leandro Martins Ferreira

  Full Text Available Fatores de transcrição Dof podem atuar como ativadores ou repressores transcricionais envolvidos em diversos processos biológicos exclusivos de vegetais, no entanto muitas de suas funções fisiológicas ainda não foram elucidadas. Neste trabalho, plantas de arroz (Oryza sativa L. expressando o fator de transcrição OsDof26 mostraram alterações na cinética de absorção e metabolismo de nitrogênio (N quando submetidas aos tratamentos de 0,2 e 2,0 mM de amônio (NH4+ ou nitrato (NO3- em solução nutritiva. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, em esquema fatorial 2 × 2 × 2, duas plantas (plantas de arroz não transformadas e uma linhagem de arroz expressando o OsDof26, a L24, duas fontes de N (NO3- e NH4+ e duas doses (0,2 e 2,0 mM. Aos 17 dias após a germinação (DAG foram aplicados os tratamentos e procedeu-se a coleta da solução nutritiva em intervalos de 30 minutos até as 48 horas, afim de estimar os parâmetros cinéticos de absorção de N (Vmax, Km e Cmín. Aos 19 DAG, obteve-se a massa fresca total, sendo parte desse material armazenado para determinação das frações nitrogenadas e açúcares solúveis. A L24 apresentou menor crescimento da parte aérea e raiz em todos os tratamentos analisados quando comparada com a planta não transformada (WT - wild type. e menores teores de NO3-, NH4+ e N-amino, afetando assim o metabolismo de N nas plantas transformadas.

 19. Rejsen fra Mallarmé til Rimbaud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Hans Peter

  1995-01-01

  Fransk, litteratur, Mallarmé (Stéphane), Rimbaud (Arthur), "Au seul souci de voyager", rejsetema......Fransk, litteratur, Mallarmé (Stéphane), Rimbaud (Arthur), "Au seul souci de voyager", rejsetema...

 20. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  proces, hvor symbolsk betydning gensidigt forhandles mod en konstruktion, korrektion eller afvikling af mening, der er central for organiseringsfænomenet og organisationens eksistens. Forankret i en sådan forståelse af kommunikation og organisationens eksistens indskrives afhandlingen i en crisis...... med organisationens reaktive evner i forhold til den situation, hvor krisen har manifesteret sig. Denne diskussion er ikke blevet mindre aktuel i en globaliseret verden, hvor mængden af kriser kun ser ud til at tiltage. Ikke desto mindre tages resiliens ofte for givet i den videnskabelige litteratur......, som et indlejret distinkt karakteristika ved organisationen, som kan aktiveres og anvendes når det er nødvendigt uden yderligere refleksion over, hvordan resiliens blev en del af organisationen til at begynde med. Indeværende afhandling har en overordnet ambition om at bidrage til forskning i...

 1. Fra partipresse over omnibuspresse til segmentpresse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Ida

  2008-01-01

  Avisomlægninger, gratisaviser, internet og læserarketyper: Hvordan skal vi forstå de strukturelle ændringer, som dagspressen har gennemlevet i nyere tid? Denne artikel præsenterer et sociologisk perspektiv på nyere dansk pressehistorie inspireret af Pierre Bourdieu’s feltteori. Artiklen diskuterer...

 2. Opbrud i medicinen fra 1750 - 1850

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2012-01-01

  Transformation in Medicine, 1750 – 1850: Positions, Struggles, Science and Practice in the Medical Field. How was the medical field constituted and changed from the Hippocratic medicine to the modern classificatory and pathological medicine from 1750-1850? The article summarizes empirical insights...... from three studies (Skydsgaard, Bonderup and Porter) of the period. These insights are sought theorized with inspiration from Bourdieu’ian concepts like field position, capital and strategy and Bourdieu’s theory of practice. It is a dramatic period in medical history but also a time of great stability...... occupied by physiologists, surgeons, empiricists and pharmacists are struggling, applying strategies like ‘aggressive interventions’, ‘alliances with the state’ or ‘alliances with pastors and teachers’....

 3. Historisk roman fra det gamle Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2011-01-01

  Er historikere de bedst egnede til at skrive historiske romaner? Spørgsmålet er relevant i forbindelse med den på Fyn bosiddende Jo Hermann. Hun er fagperson per excellence, latin-og klassiskkyndig over en kam, og hendes " Kejserens klarsyn" om kejser Domitian, der i et længe opsparet anfald af r...... realpolitisk paranoia vil sin familie til livs, udspiller sig år 95-96 i det antikke Rom med alle de politiske og personlige intriger, man kan forestille sig....

 4. Familie-arbejdslivspolitikker fra et ligestillingsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Trine Pernille

  2010-01-01

  Virksomhedernes sociale ansvar er et emne, der prioriteres af den danske regering. Men initiativerne er relativt tavse omkring kønsmæssig ligestilling og familie-arbejdslivs-problematikken og fokuserer i stedet på emner som for eksempel de arbejdsløse, beskæftigelses- og socialpolitik. Ikke desto...

 5. Fra velfærdsstat til konkurrencestat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus

  2006-01-01

  Engang skulle pædagogikken sikre disciplin. Så skulle den gøre individet til medborgere. Nu ønsker politikerne, at pædagogikken skal sikre dansk økonomis konkurrenceevne. Professor Ove K. Pedersen vurderer her den politiske kamp om pædagogikken....

 6. Empatia, fra neuroscienze e antropologia filosofica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stafano Parenti

  2011-09-01

  Full Text Available Tramite la percezione (per-capere, cogliere con la mente non ci è possibile conoscere quel “di più” che si manifesta nell’esperienza, e che non è sensorialmente rilevabile. Molti studi scientifici contemporanei, di ricerca e clinici, ergendosi su presupposti scientisti e materialisti, considerano questa incapacità conoscitiva dell’uomo come l’evidenza della riducibilità del pensiero, delle emozioni e di tutto ciò che è immateriale della vita umana, ad epifenomeni complessi della materia. Così un giorno saranno misurabili i pensieri poiché espressione delle connessioni neuronali, le emozioni poiché insieme complesso di attivazioni e disattivazioni sub-corticali, la tensione continua alla felicità poiché carattere genetico ereditario.

 7. Fra syner og varsler til psykoterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffen, Vibeke

  2016-01-01

  generations. Time has shown, however, that the occult is still in demand. In present day Denmark as elsewhere, clairvoyance is a popular service offered at the alternative market for counselling and healing. In contrast to the seers of the past, whom we can only know from the accounts of folklorists...

 8. Læren fra F-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaub Jr, Gary John

  Da Danmark i 1975 besluttede at købe 58 F-16-kampfly var det på mange måder en aftale med substantielle fordele. Den fælles beslutning blandt en række NATO-lande om at købe samme flytype betød, at Danmarks relationer til sine alliancepartnere blev styrket, ikke mindst i kraft af fælles deltagelse i...... fly ikke var operative. Men fælles fly betød ikke i sig selv, at Danmark blev en ligeværdig og efterspurgt deltager i internationale operationer. Det krævede en omfattende modernisering af F-16-flyet, indkøb af avancerede systemer og ammunition, en reorganisering af det danske flyvevåben,en forandring...... danske beslutningstagere søge samme former for samarbejde, når de i 2016 investerer i det kampfly, der skal erstatte F-16-flyet....

 9. Fra Fiolstræde til Gothersgade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlkild, Nan

  2009-01-01

  Anmeldelse af KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek som den del af det nye campusområde omkring det tidligere Kommunehospital. Nyindretningen har mange gode intentioner omkring skabelsen af et attraktivt studiemiljø. Arkitektonisk kan den dog ikke sammenlignes med den...

 10. Fra SK 4b til MH 17

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stræde, Therkel

  2015-01-01

  Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014......Om den nazistiske besættelsespolitik i Sydøstukraine og Sonderkommando 4b's udryddelse af jøder på den egn, hvor Malaysian Airlines MH 17 styrtede ned den 17. juli 2014...

 11. Fra information til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for for...

 12. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 13. Fra aktivering til beskæftigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pico Geerdsen, Peter; Pico Geerdsen, Lars

  Med arbejdsmarkedsreformen i 1994 har aktivering fået en fremtrædende rolle i dagpengesystemet. Den rolle er blevet forstærket i de efterfølgende reformer. I 1994 kunne man være ledig og modtage dagpenge i op til fire år uden at deltage i aktivering. Den periode er nu sat ned til ét år. Denne rap...

 14. Fuglede er afkoblet fra virkeligheden i landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dubgaard, Alex

  2016-01-01

  Bæredygtigt Landbrugs formand fremsætter forbløffende påstande, der afslører mangel på virkelighedsfornemmelse. Men indlægget i OrganicToday.dk afspejler ikke alene manglende viden. Flemming Fuglede Jørgensen gør sig også skyldig i regulært fusk.......Bæredygtigt Landbrugs formand fremsætter forbløffende påstande, der afslører mangel på virkelighedsfornemmelse. Men indlægget i OrganicToday.dk afspejler ikke alene manglende viden. Flemming Fuglede Jørgensen gør sig også skyldig i regulært fusk....

 15. Problemorientering set ud fra tre uddannelsers perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2009-01-01

    Artiklen rejser spørgsmålet om og i givet fald hvorledes problembegrebet fremstår som et relevant begreb for beskrivelse og refleksion af projektorganiseret undervisning, sådan som den aktuelt udfolder sig på tre uddannelser på Aalborg Universitet. Den konkluderer, at problemorientering i klass...

 16. Industriel produktudvikler fra Delft University of Technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Claus Thorp

  1999-01-01

  Hverdagen for konstruktører og produktudviklere i dansk industri er præget af tidspres og stærkt voksende kompleksitet, havd angår nye teknologier, mange hensyn, dokumentationstvang, kvalitetsproblemer og mange nye computerværktøjer. I dette bidrag fokuseres på hvordan morgendagens produktudvikle...... uddannes. Uddannelsen til industriel produktudvikler ved Delft University of Technology sammenlignes med IKSs uddannelse af konstruktører og produktudviklere. I sammenligningen ses på de to institutioners værdiopfattelser, uddannelsernes opbygning og kandidaternes professionalisme....

 17. Fra dinosaur til fugl - autentisk undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer; Achiam, Marianne; Simony, Leonora

  2014-01-01

  Undervisning med fokus på hands-on metoder, hvor elevernes resultater er baseret på deres egne aktive undersøgelser, har længe været sat højt indenfor den naturfaglige pædagogik. Men kommer eleverne frem til de samme argumenter og konklusioner som forskerne, når de arbejder med de samme effekter?...

 18. Fortællinger fra fronten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brænder, Morten

  2011-01-01

  from the frontline. In the analysis, made by means of a structuralist, narrative approach, I show that both stories contain religious elements However, only the account made by the officer can be categorised as civil religion proper, since only his narrative contains references to the transcendent....... My point of departure is the theory of Civil Religion as articulated in the wake Robert Bellahs 1967 article 'Civil Religion in America'. Contrary to studies of civil religion centring on narratives in elite discourse, the object of analysis in this article is first-person accounts made by soldiers...

 19. Fra salt til tømmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stoklund, Bjarne

  2007-01-01

  Læsø var i middelalderen - på grund af særlige geologiske forhold - basis for en omfattende saltproduktion, som var øboernes vigtigste næringsvej. Artiklen søger at rekonstruere saltsydningens teknologi og organisation og analyserer den økologiske krise (skovødelæggelse og sandflugt), som i løbet...

 20. Fra STU-praktik til job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  Rapporten består af 4 dele: 1.del - Metode, tilgang og baggrundsviden 2.del - Samarbejde mellem Glad Fagskole og virksomheder 3.del - Erfaringer og oplevelser med praktik 4.del - De unge - elevernes / praktikanternes oplevelser...

 1. Nordover med filmkamera - fra Wellman til Nobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Anders Diesen

  2012-05-01

  Full Text Available The Heroic Era in Polar Exploration is filled with fascinating stories about interesting men, and the Race for the Poles is richly described in hundreds of books. The Heroic Era in Polar Exploration coincided with the conception of film technology and rise of commercial cinema, and many polar explorers saw potential in utilising this new technology as a research tool. As a result there exists a range of films from the Polar Explorations, but since their making and initial screenings they have received little attention. The story of these films is also an interesting one, although it has not yet been written. A few years after the production of the first film cameras, the explorer Carsten Borchgrevink brought one along on his British Antarctic Expedition in 1898. His main sponsor, a newspaper publisher, wanted to make news films, but the cinematograph, the film reel and the filming skills were not sufficiently developed to capture living images from the polar region. Our record of this first attempt at making a polar film is limited to one scene from when the expedition is leaving London.The first explorer to succeed in filming in the Arctic was Anthony Fiala in 1902, and since his breakthrough the cinematograph became standard scientific equipment on all polar expeditions. The Mechanical Era in Polar Exploration came with the aeroplanes, the airships and the telegraph. Roald Amundsen played a major role here; he claimed his idea about using aeroplanes was as important to the polar exploration as Nansen´s use of skies and dogsledges in the heroic era. This article tells the story about explorers with film camera trying to reach the North Pole from Spitzbergen. Wellman, Amundsen, Byrd and Nobile are the main characters. The story of their fantastic expeditions is told by others; this is the story about their films, and how the films from the Arctic developed from just documenting landscape and animal life until they became proper documentary films. Between those types of film, we have had amateur film footage, newsreels, scientific films, travelogues and early documentary films. The article ends with describing the media event around the Italia tragedy in 1928.

 2. Fra fransk melodrama til dansk 'Pragtspektakel'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hesselager, Jens

  2008-01-01

  Salomons Dom, der havde premiere ved det Kgl. Teater den 29. oktober 1817 i anledning af dronningens 50 års fødselsdag, var en dansk bearbejdning af Caigniez' melodrama, Le jugement de Salomon (1802). Den danske version af stykket benyttede ikke den originale franske musik, i stedet blev et nyt...

 3. Fra adjunkt til lektor - en transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær Freisleben, Marianne; Mousing, Camilla Askov; Christiansen, Sytter

  2015-01-01

  This article focuses on three senior lecturers’ personal and professional experiences in the transformation from being a lecturer to become senior lecturer at a University College. The experiences will be related to: 1) teaching at undergraduate level, 2) interaction with students; and 3......) the professional and pedagogical qualification. With this article, we hope to provide insight into everyday life as a lecturer, which may at times give rise to uncertainty and doubt, but also contributes with positive and educational experiences. The transformation process results in both professional and personal...

 4. Fra teori til praksis og tilbage igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mulvad, Ruth; Kabel, Kristine

  2009-01-01

  Faglig læsning er ok, men læsning i fagene?! Tilbage i 2006 ved centrets start var det for nogle stadig et kors for tanken at læsning i fagene kan være en genvej til at styrke fagligheden. Læsning blev især set som dansklærerens opgave, og når læsning en gang for alle var tilegnet som færdighed, ...

 5. Meckels divertikel. Fra embryologi til behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buchvald, F F; Pærregaard, Anders

  2000-01-01

  Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment.......Meckel's diverticulum (MD), an remnant of the omphalomesenteric duct, is the most common congenital abnormality of the small bowel. The aim of this paper is to give a review of MD, from embryology to diagnosis, complications and treatment....

 6. Fra Wamberg til PET-tilsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Pernille Boye

  2013-01-01

  Denmark has never before had an explicit law regulating the activities of the Intelligence Services, and the democratic control and oversight instruments have not been reformed for decades. The different Danish governments have explained that important reports from expert Commissions have...... to be concluded, before any further action could be taken. Therefore the official report no 1519 from the Wendler Pedersen-commission including a new Bill on the Danish Intelligence Services is of crucial interest. This article aims to analyze the new legal framework and the new Oversight Institution in order...... to figure out whether the reform actually strengthens the existing control of Danish Intelligence Services. The conclusion is mainly negative regarding this question. The new legal framework is too vague to establish effective boundaries and in some instances it actually widens the power of the Intelligence...

 7. Silkeborg Kommune - fra mindset til inklusionspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Dorthe

  2013-01-01

  Artiklen udgør en midtvejsstatus, der redegør for dele af en kommunes målrettede indsatser for udvikling af professionskompetencer, forældresamarbejde og fællesskaber med henblik op at generere inklusion i skolen....

 8. Silkeborg Kommune - fra mindset til inklusionspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, Hanne

  2013-01-01

  Artiklen udgør en midtvejsstatus, der redegør for dele af en kommunes målrettede indsatser for udvikling af professionskompetencer, forlædresamarbejde og fællesskaber med henblik på at generere inklusion i skolen....

 9. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slot, Marie Falkesgaard; Bundsgaard, Jeppe; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeger vi en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke hand...

 10. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falkesgaard Slot, Marie; Gissel, Stig Toke; Lorentzen, Rasmus Fink

  2013-01-01

  Artiklen udpeger en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analysere og vurdere hvilke handle- og betydningsmuligheder, der er indbygget i hhv. funktionelle, didaktiske og semantiske apps. Med afsæt i disse begreber gives praksisnære bud på, hvordan apps på for...

 11. Fra app'ernes planet til klasserummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Slot, Marie Falkesgaard; Gissel, Stig Toke

  2013-01-01

  Artiklen henvender sig til lærere og konsulenter, som ønsker at kvalificere deres fagsprog i arbejdet med apps og undervisningsdesign. Med udgangspunkt i læremiddeldidaktikken udpeges en række kategorier og begreber, som læreren kan anvende i sit arbejde med at analyserer og vurderer hvilke handl...

 12. Rusland - en ny trussel fra fortiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2016-01-01

  Den russiske udenrigspolitik søger en maksimal »Putinisering« af nabolande. Man giver støtte til partier, der vil ødelægge det liberalt baserede vestlige politiske, økonomiske og militære samarbejde....

 13. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 14. Fra studerende i praktik til refleksiv praktiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmose, Mette; Birkeland, Søren

  deadlines for de 3 trin i opgaven og en skabelon til besvarelsen. Konference - Teaching for Active Learning 16 Underviserne oplevede, at praktikanternes besvarelser bredt afspejlede relevante praksisrefleksioner. For nogen var reflektionerne nye og betydningsfulde og for andre var de måske mere en...

 15. Mikroplast - fra rensningsanlæg

  OpenAIRE

  2016-01-01

  This project deals with microplastic in sewage water treatment plants. The starting point is to investigate microplastics concentration in treatment plants in order to prevent further emissions. The project takes a closer look at the treatment plant Mølleåværket. This plant have a membrane technology implemented for cleaning some parts of the sewage. The project has constructed an interview with laboratory assistant Susanne Rasmussen from Mølleåværket in order to achieve insight knowledge o...

 16. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 17. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 18. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt. Afhandlingen...... også en rehabilitering, men her var der snarere tale om et særligt dansk initiativ uden UNESCOs indblanding, eftersom ledende medarbejdere i organisationen var tilhængere af eugenisk lovgivning. Afhandlingen viser, at en række begivenheder, ikke mindst Holocaust og afkoloniseringen, dannede baggrund...

 19. Forbedringspotensialet i Altinn fra et brukerperspektiv

  OpenAIRE

  Yoga, Ram

  2005-01-01

  Altinn is a Norwegian portal for public reporting over the internet. The application can be seen as the “flagship” for how the use of IT is supposed to ease reporting to the government for businesses, organizations, and regular citizens in Norway. The Altinn platform is considered an important step on the way to around-the-clock governance and is the result of cooperation between the Norwegian Directorate for Taxes, Statistics Norway and The Brønnøysund Register Centre amongst others. ...

 20. Murens fald i 1989 set fra 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Putins Rusland er begyndt at udvise en lang række af de træk, vi forbinder med Sovjetunionen. Hvordan det end forholder sig, og hvordan det end vil gå med konfrontationen med Putin, er der ingen tvivl om betydningen af Murens fald - både Muren i Berlin i november 1989 og i mere generel forstand...

 1. Fra abstrakte modeller til virkelige data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Jesper

  2014-01-01

  En del af Thomas Pikettys oprør retter sig mod, at økonomiske modeller udvælges, så de understøtter en i forvejen ønsket konklusion. Selv erstatter han abstrakte modeller med analyse af data. Men har hans kritikere ret, når de påstår, at han erstatter mangelfulde modeller med mangelfulde data?...

 2. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 3. Genstande fra middelalder og nyere tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Finds from Aggersborg: selection of artefacts from the medieval and later periods: soap-stone plaque, window-glass and drinking-vessels, rush-holder and decorative mount, pottery, foot of copper-alloy cauldron, handles, lacing-pin, coins, scabbard-mount and mount from kidney dagger, arrow...

 4. Fra amt til region: Status og udviklingsperspektiver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pallesen, Thomas

    Den 1. januar 2007 nedlægges de nuværende amter og erstattes af regionerne. Det er en passende anledning til at gøre status over amternes indsats. Artiklens hovedkonklusion er, at amterne gjorde det godt, især fordi det lykkedes dem at sikre en mådeholden økonomisk udvikling på sygehusområdet...

 5. Fra tv-serie til spillefilm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Leif

  2010-01-01

  Hvorfor kommer Frank altid galt af sted? Fordi han er en klovn. TV-serien Klovn analyseres fortælleteknisk og indholdsmæssigt.......Hvorfor kommer Frank altid galt af sted? Fordi han er en klovn. TV-serien Klovn analyseres fortælleteknisk og indholdsmæssigt....

 6. Fri os fra føleledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raastrup Kristensen, Anders

  2016-01-01

  Der er rigtig god grund til at droppe føleledelse, men ikke på den måde, der argumenteres for i den aktuelle debat.......Der er rigtig god grund til at droppe føleledelse, men ikke på den måde, der argumenteres for i den aktuelle debat....

 7. Vakuumrørsolfangere fra Kina

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qin, Lin; Furbo, Simon

  1999-01-01

  of the tests a simulation model has been developed for each of the four solar collectors.With the developed models calculations of the yearly thermal performance of different Danish solar heating systems were carried out: Small and large solar domestic hot water systems, combined solar domestic hot water...... and space heating systems and solar heating plants. Calculations were carried out with the four investigated evacuated tubular solar collectors and with ordinary flat plate collectors.The investigations showed that the thermal performance of solar heating systems is increased by using evacuated tubular...... solar collectors instead of ordinary flat plate collectors and that the solar collector area of a solar heating system with a fixed thermal performance can be reduced considerably by using evacuated tubular solar collectors instead of ordinary flat plate collectors. The higher the solar fraction...

 8. Akutte hospitalsindlæggelser fra plejehjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raahede, A.; Waldorff, F.B.

  2015-01-01

  Acute hospital admissions from nursing homes Nursing home residents are frail patients who experience frequent hospital admission with an increased risk for acute confusion, iatrogenic adverse events, nosocomial infections, decline in ADL and death during hospitalization. Avoidance of unnecessary...

 9. Fra svingkærne til selvbinder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudiksen, Asgerd

  2013-01-01

  in the period 1850-1920. The main emphasis is laid on words belonging to agricultural terminology. Four concepts are examined in greater details, and the article argues that the neologisms within the period are not just loan words from the standard language, there are also examples of words and meanings...

 10. Introduzione. Artigiani fra bottega e artigianato industriale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marinella Carosso

  2015-10-01

  Full Text Available In questi ultimi anni, direttori e consulenti di importanti agenzie di marketing italiane, in un volume che vuole “essere quasi una indagine antropologica” (Lanzone Morace 2010, p. 9 hanno previsto che, nel XXI secolo, avverrà un ritorno alla bottega artigianale, auspicando che dallo spirito creativo che la caratterizza emergano nuove strategie per rilanciare la produzione del made in Italy. Sulla scia di tali previsioni e auspici si osserva un pullulare di convegni, incontri, tavole rotonde e altre iniziative sul tema dell’artigianato.

 11. Utilização da fração semipurificada da proteinase do Trypanosoma cruzi no imunodiagnóstico da doença de Chagas The use of a semipurified fraction of Trypanosoma cruzi proteinase in immunodiagnosis of Chagas' disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ajax Mercês Atta

  1984-12-01

  Full Text Available Foram sensibilizadas hemácias humanas 0 Rh negativo com a fração semipurificada (Fp da proteinase do Trypanosoma cruzi, e testadas quanto a antigenicidade com soros de pacientes portadores de tripanossomíase americana crônica e de outras doenças parasitárias não relacionadas. Reações de hemaglutinação positivas foram observadas com os soros de pacientes chagásicos e com alguns soros de indivíduos portadores de leishmaniose cutaneo-mucosa. Não foram observadas reações cruzadas com os soros de pacientes portadores de leishmaniose visceral, malária, toxoplasmose, sífilis, esquistossomose e mononucleose. Os resultados obtidos são favoráveis ao emprego desta fração antigênica em testes de imunodiagnóstico da tripanossomíase americana.Group 0 Rh negative human erytrocytes were coated with the semipurified fraction of T. cruzi proteinase and tested with sera both from patients with chagas' disease and from others with unrelated parasitic diseases. Positive haemagglutination reactions were only observed with the sera from the former and with that from two patients with mucocutaneous leishmaniasis. No crossed reactions were observed with visceral leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis syphilis, schistosomiasis or mononucleosis sera. Results suggest that this purified fraction can be used in immunodiagnosis of American Trypanosomiasis.

 12. Importância das espécies minerais no potássio total da fração argila de solos do Triângulo Mineiro Importance of mineral species in total potassium content of clay fraction in soils of the Triângulo Mineiro, Minas Gerais State, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. F. Melo

  2003-10-01

  Full Text Available Poucos trabalhos relacionam a reserva de K em solos desenvolvidos sob clima tropical úmido com os minerais presentes na fração argila. Com esse propósito, coletaram-se amostras de 19 solos no Triângulo Mineiro, originados de diferentes materiais de origem e estádios de desenvolvimento. Dada a significativa ocorrência, tomou-se maior número de amostras no Grupo Bauru, abrangendo todas as formações geológicas encontradas na região. Os teores totais de K foram determinados após digestão das amostras de terra fina e das frações areia, silte e argila com ácidos concentrados (HF, HNO3 e H2SO4. Para avaliar a contribuição de cada espécie mineral nos teores totais de K, amostras da fração argila saturadas por Na foram submetidas a extrações seqüenciais e seletivas de minerais, na seguinte ordem: extração de Al e óxidos de Fe de baixa cristalinidade; extração de óxidos de Fe mais cristalinos; extração de gibbsita e caulinita; extração de minerais do tipo 2:1; extração de feldspatos e minerais resistentes. A composição mineralógica da fração argila refletiu o intenso grau de intemperismo e lixiviação dos solos do Triângulo Mineiro, com baixos teores de minerais de baixa cristalinidade, predomínio de caulinita e presença de outros minerais secundários resistentes. Mesmo com essa mineralogia, a fração argila apresentou o maior teor de K total, principalmente para os solos mais intemperizados. Considerando a abundância de caulinita na fração argila, este mineral foi uma importante fonte de formas não-trocáveis do nutriente. Por outro lado, a contribuição dos óxidos de Fe e de Al de baixa cristalinidade e dos óxidos de Fe mais cristalinos nos teores totais de K da fração argila foi inexpressiva. Em geral, os minerais primários facilmente intemperizáveis (mica e feldspato contribuíram em grande proporção para o K total da fração argila, principalmente para os solos mais jovens desenvolvidos de

 13. Crescimento inicial, níveis críticos de fósforo e frações fosfatadas em espécies florestais Initial growing, phosphorus critical levels and phosphate fractions in forest species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LUIZ ARNALDO FERNANDES

  2000-06-01

  Full Text Available Foi conduzido um experimento em casa de vegetação, com o objetivo de avaliar o crescimento de plântulas, os níveis críticos de P e algumas frações fosfatadas, em três espécies florestais submetidas a quatro doses de P. Mudas de aroeirinha (Schinus terenbinthifolius Raddi, paineira (Chorisia speciosa St. Hill. e jambolão (Syzygium jambolanum Lam. foram cultivadas em um Latossolo Variação Una, onde foram aplicados 0, 150, 300 e 600 mg dm-3 de P. Aos 180 dias após a germinação, as plantas foram colhidas e submetidas às análises químicas. Sob todas as doses de P, a paineira produziu maior biomassa da parte aérea e das raízes em comparação à aroeirinha e jambolão, além de apresentar maiores teores de P orgânico (Po e maior participação relativa do P orgânico (Po em relação ao P total solúvel em ácido em todos os níveis de fertilização fosfatada. O melhor crescimento da paineira foi atribuído a uma maior eficiência nos ajustes metabólicos desta espécie em relação à nutrição fosfatada, o que indica que esta espécie pode ser plantada em solos com diferentes níveis de P.An experiment under greenhouse conditions was carried out at Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais State, Brazil, to evaluate the growth of seedlings, phosphorus critical levels and phosphate fractions, in forest species growing under four phosphorus levels. Seedlings of Schinus terenbinthifolius Raddi (aroeirinha, Chorisia speciosa St. Hill. (paineira and Syzygium jambolanum Lam. (jambolão were cultivated on an Oxisol fertilized with 0, 150, 300 and 600 mg dm-3 of P. The seedlings were harvested 180 days after germination and analysed for P forms. In all levels of phosphorus addition, the paineira produced higher aerial and root biomass than aroeirinha and jambolão, and presented higher contents of organic phosphorus and higher relative participation of organic phosphorus in the total acid soluble phosphorus under all phosphorus

 14. Efeito do dessecante paraquat na qualidade da fração lipídica da soja Effects of paraquat on the quality of lipidic fraction of soybean

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos Gomes

  2003-02-01

  Full Text Available Para se determinar a qualidade da fração lipídica de grãos de soja submetidas à aplicação do dessecante bipiridílio (paraquat, foram estudados a composição química e os índices químicos de 3 (três amostras de óleo bruto e 1 (uma amostra de óleo refinado. Os óleos analisados no presente trabalho foram provenientes da região de Itumbiara - GO, extraídos de grãos de soja submetidos ou não à aplicação de paraquat. Utilizaram-se também amostras de óleo bruto extraídas por solvente, em laboratório, provenientes de grãos de soja sujeitos ou não à aplicação de dessecante. Nenhum resíduo do dessecante foi detectado, sensibilidade de 0,01 µg/g. O perfil de ácidos graxos, medido pelos teores dos ácidos palmítico, esteárico, oléico, linoléico e linolênico, encontrara-se dentro das faixas convencionais do óleo de soja de 9 a 4,5, 2,5 a 5,0, 18 a 34, 45 a 60 e 3,5 a 8,0%, respectivamente. No entanto, os índices de saponificação (de 161 a 171 ficaram abaixo dos valores estabelecidos pela legislação brasileira (189 a 198. Já os ácidos graxos livres, matéria insaponificável dos óleos brutos, e o índice de iodo do óleo refinado estão dentro desses padrões, máximos de 2,0%, 1,5% e 120 a 143, respectivamente. Os teores de ferro e de cadmio de 1,45 e 0,39 µg/g, respectivamente, de óleo refinado, atendem à legislação. Não se detectou chumbo, à sensibilidade de 0,01 µg/g. Esses metais foram analisados por espectrofotometria de absorção atômica.In order to determine the quality of lipidic fraction of soybean seeds from plants submitted to paraquat application, the composition and chemical indices of three crude extracts and one refined oil were studied. All samples were from Itumbiara-GO , Brazil. No residues of bipiridyls were detected, sensitivity less than 0.01µg/g. Fat acids profile, measured through palmitic, estearic, oleic, linoleic and linolenic acids were as espected for soybean oils

 15. Phytochemical investigation of dichloromethanic fraction on Ocimum gratissimum L. extract/ Estudo químico da fração diclorometânica do extrato de Ocimum gratissimum L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Roberto Pinto de Souza

  2005-06-01

  Full Text Available Previous studies showed that ethanolic extract of Ocimum gratissimum inhibited growth of Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger and Alternaria sp, isolated from tomato and carrot. The aim of this study was to identify the chemical constituents of Ocimum gratissim. Aerial parts of the plant were treated with hexane-dichloromethane-ethanol mixture (1:3:1 at room temperature. The obtained extract was chromatographed on silica gel column eluted with hexane, dichloromethane and ethanol. Fractions eluted with dichloromethane were rechromatographed on a column of silica gel to yield alyphatic hydrocarbon mixture (C31, C33, C34 e C35, eugenol, caryophyllene oxide and a mixture of stigmasterol and sitosterol. The structures of the compounds were deduced by spectral data analysis and by comparison with literature values. Recent studies showed that eugenol is probably one of the responsibles for antifungal activity of O. gratissimum.Ensaios anteriores de atividade antifúngica do extrato etanólico de Ocimum gratissimum, utilizando a técnica de difusão em meio sólido, evidenciaram a inibição do crescimento de Penicillium chrysogenum, Rhizoctonia sp, Aspergillus niger e de duas espécies de Alternaria sp isoladas de tomate e de cenoura. O objetivo deste trabalho foi identificar os possíveis constituintes químicos responsáveis pela atividade antifúngica da planta, por meio de estudo químico do extrato hexano-diclorometano-etanol (1:3:1 das partes aéreas de O. gratissimum. O extrato foi cromatografado em coluna de sílica gel, eluída com hexano, diclorometano e etanol. A purificação em coluna cromatográfica de sílica gel das frações eluídas com diclorometano (5,9g resultou na obtenção de quatro constituintes: uma mistura de hidrocarbonetos saturados de cadeia longa (C31, C33, C34 e C35, eugenol, óxido de cariofileno e uma mistura de estigmasterolsitosterol. Os constituintes foram identificados através das an

 16. Relação entre o alumínio extraível com KCl e oxalato de amônio e a mineralogia da fração argila, em solos ácidos brasileiros

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Octávio de Mello Cunha

  2014-10-01

  Full Text Available Em solos ácidos de ambiente mais tropical com esmectitas, assim como em solos altamente tamponados de ambiente subtropical, contendo esmectita com hidroxi-Al entrecamadas (EHE e, ou, vermiculita com hidroxi-Al entrecamadas (VHE, os teores de Al-KCl podem ser excepcionalmente altos; entretanto, em alguns casos não se manifestam efeitos fitotóxicos do elemento nas culturas. O Al "trocável" é tradicionalmente quantificado no extrato da solução de KCl 1 mol L-1 (Al-KCl, mas nem sempre esse elemento provém unicamente de formas trocáveis. Este trabalho objetivou investigar relações entre o Al extraído com solução de KCl e de oxalato de amônio com a mineralogia da fração argila. A quantificação do Al nos extratos de KCl e oxalato de amônio foi feita, respectivamente, por titulação com NaOH 0,02 mol L-1 padronizado e por espectrofotometria de absorção atômica. Foram utilizadas amostras de dois horizontes (A e B de 12 perfis de solo de cinco estados brasileiros (AC, PE, BA, RS e SC, com diferentes características mineralógicas, todos com teores de Al-KCl superior a 4 cmol c kg-1 no horizonte B. Dois perfis de SC (Rancho Queimado e Curitibanos, com níveis mais baixos de Al-KCl, foram incluídos para comparação. Os altos teores de Al-KCl evidenciaram-se relacionados com a mineralogia dos solos estudados. Nos solos ácidos com mais esmectitas, drenagem moderada ou imperfeita e oscilação do lençol freático houve evidências morfológicas, confirmadas pelas análises mineralógicas, de que no clima atual ocorre um processo de destruição de argilas, liberando Al que precipita como compostos amorfos. A alta concentração salina da solução de KCl dissolve parcialmente tais compostos, superestimando as formas trocáveis desse elemento, principalmente nos horizontes subsuperficiais. Nos solos ácidos do ambiente subtropical, os teores de Al-KCl também foram altos, embora com valores mais baixos do que nos com predomínio de

 17. Influência de frações da parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos em crescimento Influence of yeast (Saccharomyces cerevisiae cell wall fractions on some nutritional parameters of growing rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saula Goulart Chaud

  2008-04-01

  Full Text Available OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das frações de parede celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae sobre alguns parâmetros nutricionais de ratos Wistar em crescimento. MÉTODOS: A biomassa de levedura (Saccharomyces cerevisiae, coletada sem sofrer o processo de termólise, foi recebida da usina São José, Zillo Lorenzetti (Macatuba, SP, em suspensão de, aproximadamente, (20% p/v de células. O fracionamento da parede celular da levedura foi realizado por extração diferencial, centrifugação e secagem em spray dryer. A importância como fibra da dieta foi determinada em ratos da linhagem Wistar, recém desmamados, por meio das seguintes avaliações: ganho de peso corporal, consumo de dieta (28 dias, quociente de eficiência da dieta, digestibilidade aparente da proteína, quantidade total de fezes, lipídeos e colesterol excretados nas fezes. RESULTADOS: Os animais que receberam a dieta contendo a fração glicana mais manana ganharam menos peso em relação aos demais tratamentos. A dieta com a fração manana foi a que proporcionou maior ganho de peso, seguida pela dieta padrão (AIN-P e a dieta com 10% de glicana insolúvel. Quanto ao quociente de eficiência da dieta, observou-se, ao longo dos 28 dias, que a dieta com a fração glicana mais manana foi a que apresentou os menores valores. As maiores porcentagens de digestibilidade aparente da proteína foram observadas nas dietas: padrão modificada (AIN-M, padrão (AIN-P e (M com 10% da fração manana. As quantidades de lipídeos totais e colesterol excretados nas fezes variaram bastante entre as dietas, sendo que a dieta formulada com 10% de fração manana foi a que promoveu maior excreção do colesterol. CONCLUSÃO: Ao final de 28 dias, os animais que receberam a dieta contendo 10,0% da fração glicana mais manana apresentaram o menor consumo de dieta e ganharam menos peso em relação às demais dietas. A digestibilidade aparente de todas as

 18. Chemical composition of the essential oil and hexanic fraction of Lippia and Lantana species Composição química do óleo essencial e fração hexânica de espécies de Lippia e Lantana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pâmela S. Silva

  2010-12-01

  Full Text Available A comparison between two extraction approaches of volatiles compounds from six species of Verbenaceae collected at Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil was done. The essential oil and hexanic fraction of leaves from two Lantana and four Lippia species collected in two different seasons were analyzed by GC/MS. Among various identified compounds from both extraction methods the majority of species showed major amounts of β-caryophyllene followed by germacrene D, bicyclogermacrene and α-pinene. Few differences were observed between the composition of essential oil and the hexanic fraction regarding the two studied genera. These results suggest that the analysis of hexanic fraction can be used, as an alternative way, to analyze the volatile compounds of the essential oil.Foi realizada a comparação entre dois métodos de extração dos compostos voláteis obtidos de seis espécies de Verbenaceae, coletadas na Serra do Cipó, Minas Gerais, Brasil. Os óleos essenciais e as frações hexanica obtidos das folhas de duas espécies de Lantana e quatro espécies de Lippia, coletadas em duas diferentes estações do ano, foram analisados por CG/EM. Grande número de constituintes foi identificado nas amostras oriundas dos dois métodos de extração e o componente majoritário para a maior parte das espécies foi o β-cariofileno, seguido pelo germacreno D, biciclogermacreno e α-pineno. Para os dois gêneros estudados, foram observadas pequenas diferenças na composição do óleo essencial e fração hexânica. Esses resultados sugerem que a análise da fração hexânica pode ser usada para identificar os componentes voláteis majoritários dessas espécies, além de ser uma técnica alternativa para a análise dos compostos voláteis presentes no óleo essencial, uma vez que ambos mostraram composição similar.

 19. Soil organic matter in the granulometric fractions of an oxissol under different uses and management systems/ Matéria orgânica nas frações granulométricas de um latossolo vermelho distroférrico sob diferentes sistemas de uso e manejo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Christine Larré-Larrouy

  2005-05-01

  comparação ao sistema sem vegetação intercalar e ao solo sob culturas anuais. Nos sistemas de uso e manejo avaliados, as maiores proporções dos estoques de C e N do solo encontraram-se associadas à fração argila (0-2 mm, com 35 a 51 % do total, e à fração silte (2-20mm, com 13 a 30 %. O estoque de carbono (em Mg C ha-1 na profundidade 0-10 cm foi reduzido em 33 %, com culturas anuais, e em 19 %, no pomar capinado, em relação à floresta nativa; e foi ligeiramente aumentado nas condições de pomar com cobertura vegetal. As maiores perdas de C e N ocorreram nas frações areia grossa + resíduos vegetais (50 - 2.000mm e areia fina (50 - 200mm. No pomar com leguminosa, quando comparado com culturas anuais, a recuperação da matéria orgânica foi maior na fração areia muito fina (20-50mm.

 20. Busca de novos substratos e/ou inibidores das enzimas timet oligopeptidase (E.C.3.4.24.15) e neurolisina (E.C.3.4.24.16) nas frações de baixa massa molecular do veneno do escorpião Tityus serrulatus.

  OpenAIRE

  Bruno Duzzi

  2014-01-01

  O escorpião Tityus serrulatus é o responsável pelos acidentes mais graves no Brasil. Dentre os componentes já estudados de sua peçonha estão neurotoxinas capazes de interagir com canais iônicos, além de peptídeos biologicamente ativos também estarem presentes. Neste estudo foram isolados peptídeos da fração de baixa massa molecular da peçonha que interagiram com as oligopeptidases timet oligopeptidase (EP24.15) e neurolisina (EP24.16) através do emprego de substratos fluorescentes específicos...

 1. Perfil de fermentação e perdas na ensilagem de diferentes frações da parte aérea de quatro variedades de mandioca Fermentation profile and losses in the ensilage of different fractions of the aerial part from four cassava varieties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Álvaro Diego Soares Mota

  2011-07-01

  Full Text Available Objetivou-se com este trabalho determinar o perfil fermentativo das silagens de quatro variedades de mandioca. No estudo do pH, do nitrogênio amoniacal, dos ácidos orgânicos, do índice de recuperação de matéria seca (MS e da densidade das silagens, utilizou-se delineamento em blocos casualizados com esquema fatorial 4 × 3, com quatro repetições, sendo quatro variedades de mandioca (Amarelinha, Olho Roxo, Periquita e Sabará e três frações da parte aérea (planta inteira, sobras do plantio e terço superior. No estudo da perda de matéria seca por gases e efluentes, o esquema fatorial utilizado foi 4 × 3 × 7, com quatro repetições, composto de quatro variedades de mandioca, três frações da parte aérea e sete datas de abertura dos silos (1, 3, 5, 7, 14, 28 e 56 dias após a ensilagem. A ensilagem foi realizada em silos de laboratório confeccionados em tubos de PVC. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, para comparação das médias, foi realizado o teste de Scott-Knott a 5% de significância. Não houve diferença significativa entre os valores de pH, ácidos orgânicos e densidade das silagens das diferentes variedades, entretanto, o pH, o nitrogênio amoniacal e a densidade das silagens das frações da parte aérea diferiram entre as variedades. O nitrogênio amoniacal das silagens também diferiu entre as variedades. Embora a forragem fresca tenha apresentado valores de matéria seca inferiores a 30%, os valores de pH foram satisfatórios. As silagens das frações terço superior e sobras do plantio têm ótima qualidade fermentativa. As silagens deste estudo apresentam baixa perda de matéria seca.The objective of this work was to determine fermentative profile of silage of four cassava varieties. In the study of pH, ammonia nitrogen, organic acid, dry matter (DM recovery index and silage densities, it was used a 4 × 3 factorial arrangement, with four repetitions, four cassava varieties

 2. Partial characterization of proteolytic activity in Giardia duodenalis purified proteins Caracterização parcial da atividade proteolítica de frações de proteínas purificadas de trofozoítos de Giardia duodenalis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erica Boarato David

  2007-12-01

  Full Text Available This report describes a preliminary characterization of proteolytic activity of proteins isolated from lysate of Giardia trophozoites of an axenic Brazilian strain. Fractions obtained by high-performance liquid chromatography (FPLC were tested in SDS-polyacrylamide gel for the protein profiles, and the proteases activity was analyzed using gelatin impregnated SDS-PAGE. The proteases characterization was based on inhibition assays employing synthetic inhibitors for cysteine (E-64, IAA, serine (PMSF, TPCK, TLCK, and elastatinal, metalo (EDTA and aspartic (pepstatin proteases. Among thirty eluted fractions, polypeptide bands were observed in eight of them, however, proteolytic activity was detected in four ones (F23, F24, F25 and F26. Protein profiles of these fractions showed a banding pattern composed by few bands distributed in the migration region of 45 to O presente estudo consiste em uma caracterização preliminar da atividade proteolítica de frações de proteínas purificadas a partir de lisados de trofozoítos de cepa isolada e axenizada no Brasil. Frações obtidas por cromatografia líquida (FPLC foram analisadas quanto ao perfil eletroforético em géis de poliacrilamida (SDS-PAGE e a atividade proteolítica foi avaliada em géis contendo gelatina como substrato. A caracterização das enzimas foi realizada a partir da análise do efeito de inibidores sintéticos de cisteína-proteases (E-64, IAA, serina-proteases (PMSF, serina e cisteína-proteases (TPCK, TLCK, elastatinal, metalo-proteases (EDTA e aspartil proteases (pepstatina sobre a degradação do substrato. Entre 30 frações eluídas, bandas de proteínas foram observadas em oito delas, entretanto, atividade proteolítica foi detectada apenas nas frações 23, 24, 25 e 26. O perfil eletroforético das proteínas revelou poucas bandas distribuídas na faixa de 45 a 18 kDa. Os zimogramas revelaram zonas de proteólise na faixa de aproximadamente 62 a 35 kDa, entretanto

 3. Interferência da fração mineral na estimativa do grau de humificação da matéria orgânica em agregados organominerais por ressonância paramagnética eletrônica

  OpenAIRE

  BAYER, C.; MARTIN-NETO, L.; S. C. Saab; Mielniczuk, J.

  2000-01-01

  A concentração de radicais livres semiquinona (CRLS), determinada por ressonância paramagnética eletrônica (EPR), é considerada um índice do grau de humificação, sendo uma importante determinação em estudos qualitativos da matéria orgânica do solo. Neste trabalho, avaliou-se a interferência da fração mineral na quantificação da CRLS em agregados organominerais 20-53, 2-20 e < 2 ∝m de Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Latossolo Roxo. A CRLS foi determinada pela área...

 4. Frações de carbono e nitrogênio em função da textura, do relevo e do uso do solo na microbacia do agreste em Vaca Brava (PB Carbon and nitrogen fractions as affected by texture, relief and land use in the Vaca Brava watershed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Regina da Silva Galvão

  2005-12-01

  Full Text Available A produtividade em sistemas agrícolas de subsistência ou de baixos insumos depende do fornecimento de nutrientes oriundos da mineralização da matéria orgânica do solo (MOS. Portanto, a quantidade e a qualidade da MOS são duas variáveis fundamentais relacionadas com a sustentabilidade da produção agropecuária de subsistência. O objetivo do presente trabalho foi analisar as inter-relações de usos do solo, as posições no relevo e suas texturas com os teores totais de C (Ct e N (Nt, a fração de C oxidável por KMnO4 16,5 mol L-1 (Cox e a fração de N aminoaçúcar (N amino. Esses atributos foram quantificados em 260 amostras simples de solo (0-20 cm retiradas da microbacia Vaca Brava (PB, em áreas de uso agropecuário, num sistema de amostragem com arranjo fatorial de estratos. Os teores de Ct, Nt e N amino decresceram na seqüência: pastagem > capineira > roçado. Em relação ao relevo, tanto os teores de Ct e Nt quanto suas frações apresentaram os maiores teores nas áreas de várzea, siltosas e os menores nas áreas de rampa pedimentada, mais arenosas. A redistribuição de sedimentos nas vertentes foi ocasionada por processos erosivos da camada superficial das encostas, nas quais predominam texturas finas. Em relação às classes texturais, os teores de MOS e de suas frações foram maiores (p Productivity in subsistence or low-input agriculture depends on the release of nutrients through mineralization of soil organic matter (SOM. For this reason, SOM quantity and quality are two important variables related to the sustainability of subsistence family farming. The objective of this work was to study the interrelationships among soil use, texture and relief, at basin scale, on the concentration of total soil C (Ct and N (Nt, the oxidizable C fraction with 16.5 mol L-1 KMnO4 (Cox and the amino-sugars fraction of N (Namino. These properties were quantified in 260 single soil samples (0-20 cm layer from the Vaca Brava basin

 5. Avaliação dos efeitos depressores centrais do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum Pax. e de suas frações em camundongos albinos Evaluation of the central depressor effects of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum Pax. and its fractions in Swiss mice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Borges de Oliveira

  2008-09-01

  Full Text Available O Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea é uma planta nativa da África tropical conhecida como "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", dentre outros. A planta é utilizada pela população brasileira como detentora de propriedades antiinflamatória, analgésica, dentre outras. Foram avaliados os efeitos depressores sobre o sistema nervoso central (SNC do extrato etanólico das folhas de Synadenium umbellatum (EES e de suas frações - hexânica (FH, clorofórmica (FC e metanol/água (FM. Vários testes foram utilizados em camundongos machos albinos (Mus musculus, dentre eles, o sono induzido por barbitúrico, campo aberto e o teste do rota-rod. O EES foi testado nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, enquanto que a FH foi testada na dose de 10 mg/kg, a FC na dose de 20 mg/kg e a FM na dose de 25 mg/kg. O EES e as frações FH e FC, mas não a FM, apresentaram um possível efeito depressor sobre o SNC, visto que foram capazes de aumentar o tempo parado e diminuir o número de bolos fecais no campo aberto, além de potencializarem o sono induzido por barbitúrico. No teste do rota-rod, observou-se que o EES e as frações não foram capazes de causar incoordenação motora ou relaxamento muscular. Assim, conclui-se que o extrato etanólico e as frações FH e FC do Syandenium umbellatum Pax. possuem possível efeito depressor sobre o SNC.Synadenium umbellatum Pax. (Euphorbiacea is a native plant from tropical Africa known as "cola-nota", "avelós", "cancerola", "milagrosa", among others. The plant is used by Brazilian folks for having anti-inflammatory and analgesic properties, among others. It was evaluated the depressor effects over the central nervous system (CNS of the ethanolic extract of the leaves of Synadenium umbellatum (EES and its fractions - hexane (HF, chloroformic (CF and methanol/water fractions(MF. Several tests were used in Swiss mice (Mus musculus, among them, barbiturate-induced sleep, open field and rota-rod test. The

 6. Redistribuição entre frações e teores disponíveis de zinco em solos incubados com lodo de esgoto Zinc redistribution among soil fractions and concentration of available Zn in sewage sludge-treated soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josângela do Carmo Trezena de Araújo

  2005-07-01

  Full Text Available A utilização agrícola de lodo de esgoto é uma da melhores opções para a disposição final deste resíduo. Contudo, em virtude da presença de metais pesados no lodo, torna-se importante a determinação da disponibilidade e das formas nas quais estes metais se encontram em solos tratados com esse resíduo. Este trabalho objetivou estudar a redistribuição entre frações e os teores disponíveis de Zn em solos incubados com lodo de esgoto. Foram utilizadas amostras de dois solos com diferentes características químicas e físicas às quais foram adicionadas cinco doses de lodo de esgoto (equivalentes a 0; 40,5; 81; 162 e 243 Mg ha-1. Nos períodos de incubação de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias, foram coletadas amostras para determinação do Zn disponível, extraído por DTPA, e da sua distribuição entre frações do solo. Os resultados mostraram que a adição de doses crescentes de lodo de esgoto aumentaram os teores de Zn nos solos extraídos por DTPA; entretanto, de maneira geral, estes teores não aumentaram com o decorrer do tempo de incubação. Houve diminuição da mobilidade de Zn nos solos incubados com lodo, com transferência do elemento ligado à fração matéria orgânica, em sua maior parte, para a fração residual. Para as condições estudadas, a máxima dose de Zn a ser fornecida por aplicação de lodo de esgoto pela legislação americana não promoveu teores fitotóxicos de Zn no solo.One of the best options for final disposal of sewage sludge is its use for agricultural purposes. Excessive heavy metal concentrations in sludge, however, pose a risk to the environment. It is therefore important to determine not only the availability, but also the distribution of such metals in different soil fractions as a result of sludge application. Our study aimed at evaluating both the redistribution of Zn among soil fractions and the Zn-DTPA available concentration in sludge-incubated soils. Samples of two contrasting

 7. Efeito da restrição agressiva de sódio e líquidos no manejo de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada : um ensaio clínico randomizado

  OpenAIRE

  Karina Sanches Machado D'Almeida

  2016-01-01

  Objetivos: Comparar o efeito de uma dieta com restrição hidrossalina com uma dieta livre, na redução do peso, estabilidade clínica, sede e ativação neuro-hormonal em pacientes internados por IC e fração de ejeção preservada (IC-FEP). Métodos: Ensaio Clinico Randomizado. Grupo intervenção (GI) recebeu dieta com 0,8g/sódio e 800ml/dia ou dieta livre, grupo controle (GC). O desfecho primário foi perda de peso; secundários: estabilidade clínica, sede, ingestão calórica, ativação neuro-hormonal, r...

 8. Avaliação da compostagem da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos provenientes da coleta seletiva realizada no município de Angelina/SC

  OpenAIRE

  Büttenbender, Sandro Edésio

  2004-01-01

  Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Esta pesquisa aborda a questão da coleta seletiva, investigando os aspectos relacionados a aplicação da técnica de compostagem termofílica em leiras estáticas no tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. O trabalho foi realizado no município de Angelina/SC, o qual opera um sistema de coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos. Foram mo...

 9. Cheese yield, casein fractions and major components of milk of Saanen and Anglo-Nubian dairy goats Rendimento de produção de queijos, frações de caseína e principais componentes do leite de cabras Saanen e Anglo-Nubiana

  OpenAIRE

  J. P. Damián; Sacchi,I.; S. Reginensi; D. de Lima; Bermúdez, J.

  2008-01-01

  Avaliaram-se os componentes, as frações de caseína e o rendimento na produção de queijo do leite de cabras das raças Saanen e Anglo-Nubiana, principais raças criadas no Uruguai. O estudo foi realizado em uma fazenda com sistema de criação semi-intensiva. O leite das cabras Anglo-Nubianas apresentou teores mais elevados de gordura (4,65 vs 3,59%), proteína total (3,48 vs 2,84%), caseína total (2,82 vs 2,23%), e maior rendimento na produção de queijos (22,00 vs 15,03kg/100l) que o leite das cab...

 10. Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Sociohistoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933 et de l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1909-1919.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magali Della Sudda

  2010-01-01

  Full Text Available Cette recherche historique qui croise les apports des études de genre, de la science politique et de la sociologie religieuse met en lumière la façon singulière dont les militantes d’action féminine catholique sont venues à la politique en France et en Italie durant les premières décennies du XXe siècle. Deux associations catholiques féminines de masse ont fait l’objet de cette analyse comparée : la Ligue patriotique des Françaises active de 1902 à 1933 et l’Unione fra le donne cattoliche d’I...

 11. Degradação in situ da matéria seca e da fração fibrosa do capim marandu obtido por diferentes métodos de amostragem, no período seco do ano Dry matter and fibrous fraction in situ degradability of palissade grass sampled through different methods in the dry season

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rean Augusto Zaninetti

  2010-06-01

  Full Text Available Este trabalho foi realizado na Faculdade de Ciências Agrárias Veterinárias - Unesp - Jaboticabal e foi conduzido, com o objetivo de avaliar a influência do método de amostragem do pasto sobre a degradabilidade in situ da matéria seca e da fração fibrosa de capim Marandu, colhido no período seco dos anos de 2003 e 2005. O experimento foi instalado em delineamento de blocos casualizados com parcela subdividida, com três repetições, representadas pelos piquetes amostrados. Nas parcelas, foram avaliados cinco métodos de amostragens de forragem (método do quadrado metálico; método de avaliação através de extrusa de bovino da raça Nelore; método de avaliação por meio de extrusa de bovino Cruzado (Red Angus x Nelore; método de avaliação por meio do pastejo, simulando bovino da raça Nelore; método de avaliação por meio do pastejo, simulando bovino Cruzado (Red Angus x Nelore e as subparcelas foram constituídas pelos anos de amostragem, 2003 e 2005. Foram determinadas as frações da cinética ruminal: solúvel "A"; insolúvel potencialmente degradável "B"; taxa de degradação "Kd"; degradação potencial (DP e fração não degradável "C" da MS e degradação potencial (DP, fração não degradável "C" e taxa de degradação "Kd" da FDN e da FDA. De acordo com os resultados obtidos, observou-se que o método do quadrado metálico subestimou as características da degradação do capim. Os métodos do pastejo simulado se assemelharam muito ao das extrusas, no entanto, a prática do simulador é que assegurou a amostragem eficiente, conforme foi constatado pelos dados obtidos no ano de 2003 e 2005.This experiment was carried out at the Faculdade de Ciências Agrárias Veterinárias - Unesp - Jaboticabal during dry season, to evaluate the effects of sampling methods on the Marandu grass dry matter and cell wall in situ degradability. The data were analyzed according to a randomized block design with three replications

 12. Frações lábeis da matéria orgânica em sistema de cultivo com palha de braquiária e sorgo Labile fractions of organic matter in cropping system with straw of brachiaria and sorghum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celeste Queiroz Rossi

  2012-03-01

  Full Text Available O papel fundamental da matéria orgânica nas características físicas, químicas e biológicas do solo, justifica o crescente interesse pela identificação de sistemas de uso e de manejo que contribuam para o aumento do estoque de carbono em solos tropicais. O objetivo desse trabalho foi avaliar o estoque de carbono (EstC na fração particulada (>53 µm da matéria orgânica do solo e na fração associada aos minerais (The key role of organic matter (OM in the physical, chemical and biological soil features justifies the growing interest in identifying use and management systems which contribute to increase the stock of carbon (StC in tropical soils. The aim of this study was to evaluate the stock of carbon in the particulate (>53 µm and mineral-associated soil organic matter fractions (<53 mm. Soil samples from a Rhodic Udox collected in Montividiu, Goiás State (Brazil, were taken at five depths in the following agricultural systems: a brachiaria cultivated in the soybean fallow period (SB, b sorghum cultivated in the soybean fallow period (SS and Cerrado as reference area. The levels of total organic carbon (TOC, granulometric fractioning of soil organic matter and the stock of carbon in each of the fractions were quantified. There were significant differences in the TOC levels at all depths. The highest values were found in the StC of SB system, at all depths. The fraction of particulate organic matter (POM was an effective parameter to demonstrate differences between management systems, achieving the highest levels in the SB system due to the higher biomass input in this system, however for the mineral-associated fraction, the highest levels were recorded in the reference area, followed by the SS system.

 13. EPR and DRIFT spectroscopic characterization of humic fractions during composting of sawdust and paper mill sludge Caracterização espectroscópica (RPE e DRIFT das frações húmicas durante a compostagem de lodo de fábrica de papel e serragem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Maria Branco de Freitas Maia

  2012-06-01

  Full Text Available

  The spectroscopic characteristics (DRIFT, UV-visible and EPR of humic fractions were studied during composting of sawdust and paper mill sludge. Infrared spectroscopy reveals a compost rich in hydroxyl and alkyl groups and carboxylates and carbohydrates. The alkyl fraction is abundant in the humic acids and humin. The decreasing of the E4/E6 ratio during composting indicates an enhancement of the organic chains number, with conjugated double bonds. This decreasing would correspond to a reduction of the lignin content and/or formation of porphyrins. The EPR shows that humin presents the highest concentration of free radical and the lowest intensities of the Fe3+.

  doi: 10.4336/2012.pfb.32.70.01

  The spectroscopic characteristics (DRIFT, UV-visible and EPR of As características espectroscópicas (DRIFT, UV-visível e RPE das frações húmicas foram estudadas durante a compostagem de serragem e lodo de fábrica de papel. A espectroscopia de infravermelho (DRIFT revelou um composto rico em hidroxilas, carboxilatos, alquilas e carboidratos. A fração alifática está concentrada nos ácidos húmicos e na humina. A diminuição da razão E4/E6 durante a compostagem indica um aumento de cadeias orgânicas com ligações duplas conjugadas. Esta redução corresponderia a uma diminuição do teor de lignina e/ou a formação de porfirinas. O RPE mostrou que a humina apresenta a concentração mais alta de radicais livres e a menor concentração de Fe3+ livre.

  doi: 10.4336/2012.pfb.32.70.01

 14. Hepatocellular carcinoma. Comparison between gadolinium and ironoxide enhanced MR imaging; Risonanza Magnetica epatica ed epatocarcinoma. Confronto fra risultati ottenuti con mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio) e superparamagnetico (particelle di ossido di ferro)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castoldi, M.C.; Fauda, V.; Scaramuzza, D.; Vergnaghi, D. [Ospedale S. Carlo Borromeo, Milan (Italy). Servizio di Radiologia

  2000-09-01

  triggered T2-weighted TSE and T1-T2*-weighted GRE, 3)there was a low frequency of severe cirrhosis. [Italian] Scopo di questo studio e' quello di comparare prospetticamente in un gruppo di pazienti affetti da epatocarcinoma la sensibilita' della RM utilizzando mdc paramagnetici (chelati del gadolinio) e superparamagnetici (particelle di ossido di ferro). 25 pazienti epatopatici affetti da epatocarcinoma citologicamente accertato sono stati studiati a breve distanza di tempo (media: 3 giorni) con RM dinamica con bolo di gadolinio e RM dopo infusione di mdc superparamagnetico. Solo il 28% era affetto da cirrosi di grado medio-avanzato (classi B e C di Child-Pugh). Criterio di inclusione nello studio e' stata la disponibilita' di controllo clinico e di esami di diagnostica per immagini di almeno sette mesi. Le immagini ottenute sono state riviste da due radiologi che per ciascun nodulo hanno espresso un giudizio di identificabilita' con punteggio variabile fra 1 e 5 con questi criteri di riferimento: 1, certamente o quasi certamente assente; 2, forse presente; 3, probabilmente presente; 4, sicuramente presente; 5, sicuramente presente con ottimo contrasto lesione/fegato o con buon contrasto lesione/fegato ed evidenziazione di caratteristiche morfologiche (presenza di capsula intatta, di setti intranodulari, di estrinsecazione extracapsulare) utili per guidare la terapia locoregionale. Considerata la scala di attribuzione dei livelli di identificabilita', e' stato dato un valore diagnostico positivo al punteggio 3 o superiore. I due esami di RM con diverso mdc hanno permesso l'evidenziazione di 44 noduli. Dei 12 noduli dimostrati da un unico mdc, 8 (di cui 7 visibili dopo mdc superparamagnetico) avevano diametro inferiore a un cm. Considerata la totalita' dei noduli dimostrati dagli esami TSE e GE, la percentuale di identificazione della RM con mdc ferrosi e con gadolinio e' stata rispettivamente 97,7 e 75%. Dopo mdc ferrosi in

 15. Effects of extract, fractions and 2,3-dihydromyricetin-3-O-α-L-rhamnoside from Pradosia huberi (Ducke Ducke on rat isolated mesenteric arteries Efeito do extrato, frações e da 2,3-diidromiricetina-3-O-α-L-raminosídeo obtidos da Pradosia huberi (Ducke Ducke em artéria mesentérica isolada de rato

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra A. N. Medeiros

  2010-09-01

  frações e da 2,3-diidromiricetina-3-O-α-L-raminosídeo isolados de P. huberi, em artéria mesentérica isolada de rato. O EPH foi fracionado resultando nas seguintes frações: CHCl3, CHCl3:AcOEt (1:1, AcOEt, AcOEt:MeOH (1:1 e MeOH. Da fração MeOH foi isolada a 2,3-diidromiricetina-3-O-α-L-raminosídeo e identificada através de espectro de RMN de ¹H e 13C, além de comparações com os dados de literatura. EPH (1-100 µg/mL promoveu relaxamento dependente de concentração no tônus vascular induzido por 10 µM de fenilefrina (CE50=17,1±2,9 µg/mL; Emax=87,4±2,9 %, n=8. A fração MeOH também relaxou os anéis mesentéricos (CE50=31±2,0µg/mL; Emax=54±12,5%, n=6, porém com menor eficácia quando comparado ao efeito de EPH. Tanto o efeito de EPH com de MeOH foram completamente abolidos após a remoção do endotélio vascular. A fração AcOEt:MeOH (1:1 e o flavonoide isolado induziram vasorelaxamento. O estudo demonstrou que o EPH e a fração MeOH de Pradosia huberi apresentam propriedade vasorelaxante que pode ser completamente dependente da presença do endotélio. O flavonoide isolado não é o responsável por este efeito vasorelaxante.

 16. Quantificação e utilização das frações húmicas como característica diferencial em horizontes diagnósticos de solos Brasileiros Humic fractions quantification as a differential characteristic and use in diagnostic horizons in Brazilian soils

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ademir Fontana

  2010-08-01

  Full Text Available As informações obtidas pela distribuição das frações húmicas podem ser utilizadas em estudos pedológicos brasileiros como atributo diagnóstico ou característica diferencial e, assim, contribuir para a evolução do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS. Os objetivos deste trabalho foam quantificar o C orgânico das frações húmicas de horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais de solos e propor a utilização no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Foram utilizados 169 horizontes diagnósticos distribuídos entre O hístico, H hístico, A chernozêmico, A húmico e B espódico. Eles foram avaliados quanto à composição química e física. Quantificaram-se os teores de C orgânico nas frações: ácidos fúlvicos (C-FAF, ácidos húmicos (C-FAH e humina (C-HUM. Foram calculadas as relações C-FAH/C-FAF, C-EA/C-HUM e C-EA/COT (C-EA = C-FAF + C-FAH e o percentual de cada fração em relação a C orgânico total (COT, %FAF, %FAH, %HUM e %EA (extrato alcalino. Os horizontes O e H hístico apresentaram predomínio do C-HUM, seguido do C-FAH; o A chernozêmico, dominância absoluta do C-HUM; o A húmico, predomínio da C-HUM, seguido do C-FAH; e o B espódico, maior expressividade de C-FAH ou do C-FAF. Com base na avaliação da distribuição das frações húmicas, propõe-se o uso das seguintes características diferenciais para os níveis de família e série do SiBCS: matéria orgânica estável (horizontes minerais superficiais - C-EA/C-HUM ( 2,0; e potencial de lixiviação (sistema ou solo - C-FAH/C-FAF e C-EA/C-HUM (> 1,0.The information obtained through the humic fractions distribution can be used in brazilian soil studies as a diagnostic attribute or differential characteristic and therefore, contribute to the evolution of Brazilian System of Soil Classification (SiBCS. The objective of this study was to quantify the organic carbon in humic fractions of surface and subsurface diagnostic

 17. Frações de fósforo em solo adubado com fosfatos em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho Phosphorus fractions in soil cultivated with corn as affected by different phosphates and application methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Zilton Lopes Santos

  2008-04-01

  Full Text Available O histórico de uso e o manejo da adubação influenciam a capacidade de suprimento de P pelo solo. Neste trabalho, foram avaliadas as frações de P num Argissolo Vermelho da região do Cerrado, adubado com fosfatos de reatividade distinta, em diferentes modos de aplicação e cultivado com milho durante três safras. A área, que já havia sido adubada em épocas passadas, estava coberta por braquiária. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições, num esquema fatorial 4 x 3 + 1, envolvendo quatro fontes de P, na quantidade de 180 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo, termofosfato magnesiano, fosfato natural reativo de Arad e fosfato natural de Araxá, três formas de aplicação (a lanço em área total no primeiro ano, localizada no sulco de plantio no primeiro ano e parcelada anualmente no sulco e uma testemunha (sem P como tratamento adicional. O P foi fornecido considerando-se os teores totais do nutriente nas fontes. Após três cultivos de milho, foram retiradas amostras de solo na profundidade de 0-20 cm para o fracionamento do P. A interação entre fontes e modos de aplicação de P interfere nas frações do nutriente no solo no final do cultivo de milho. De modo geral, o parcelamento da adubação condiciona maior teor do nutriente nas frações inorgânica (todas as fontes e orgânica (fontes mais reativas. O fato de a área ter sido anteriormente adubada e ocupada por braquiária influenciou os efeitos dos tratamentos, pois a produção de milho foi relativamente elevada onde não houve aplicação de P. Houve evidências da participação de frações consideradas pouco lábeis no suprimento de P para o milho, em função da diminuição dessas frações no solo.The land use history and management of fertilization influence the soil phosphorus supply capacity. In this study, the P fractions in a Red Argisol (Ultissol of the cerrado region were evaluated under different application methods and

 18. Relação entre índice de área foliar e frações de componentes puros do modelo linear de mistura espectral, usando imagens ETM+/Landsat Relationship between leaf area index and endmember fractions from linear spectral mixture modelling, using ETM+/Landsat images

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre C. Xavier

  2004-08-01

  Full Text Available O índice de área foliar (IAF é uma das mais importantes variáveis biofísicas da vegetação, estando relacionado diretamente com a evapotranspiração, com a produtividade da vegetação e com a interceptação da chuva pelo dossel. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação do IAF de diversos tipos de cobertura do solo com Frações de Componentes Puros (FCPs do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME. A área de estudo foi a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, localizada no município de Piracicaba - SP. O IAF foi medido, no campo, com o equipamento LAI-2000, em 32 áreas com diferentes coberturas vegetais. A imagem utilizada foi do sensor ETM+ a bordo do satélite Landsat-7. No MLME, foram considerados três componentes puros (vegetação, solo e sombra, selecionados com o auxílio dos componentes principais. Como resultado, tem-se que o IAF variou de 0,47 a 4,48, quando consideradas todas as áreas. As relações do IAF com a fração do componente puro vegetação F VEG e com a fração do componente puro solo (F SOL foram significativas, embora fracas. Ao considerar apenas dados de IAF de cana-de-açúcar, houve aumento da variação explicada tanto para F VEG como para F SOL, sugerindo que a estratificação da vegetação pelo tipo pode melhorar a estimativa do IAF.The Leaf Area Index (LAI is one of the most important biophysical variable of the vegetation for modeling, and it is directly related to evapotranspiration, vegetation yield and rain interception. The aim of this paper was to analyze the relationship between LAI and endmember fractions estimated by Linear Spectral Mixture Modelling (LSMM. The study area was a watershed, in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil. LAI was measured with LAI-2000 equipment in 32 samples in the field with different vegetation cover. The LSMM was applied to a Landsat/ETM+ image, corrected for the atmospheric effects by 6S Model. Three endmembers were considered in the

 19. Incidência de ocratoxina A em diferentes frações do café (Coffea arabica L.: bóia, mistura e varrição após secagem em terreiros de terra, asfalto e cimento Incidence of ochratoxin A in fraction diferents coffee beans (Coffea Arabica L: "boia", mixes and "varrição"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Roberto Batista

  2007-06-01

  Full Text Available A incidência de ocratoxina A foi estudada em café mistura, bóia e varrição secas em três tipos de terreiro: terra, cimento e asfalto. Foram analisadas 238 amostras coletadas em 11 municípios da região sul do Estado de Minas Gerais, sendo 35 bóia, 97 - mistura e 106 varrição. Das amostras analisadas, em 40% não foi detectada a presença de ocratoxina A, em 31%, foram detectadas a presença de ocratoxina A em níveis que variaram de 0,1 a 5,0 µg/Kg de café. Estes resultados demonstram que 169 amostras (71% analisadas estariam dentro dos limites em estudo da Legislação Européia que regulamenta a concentração máxima de ocratoxina A em grãos de café torrado. As espécies de Aspergillus identificadas como produtoras de ocratoxina A foram Aspergillus ochraceus, A. sclerotiorum e A. sulphureus. Os níveis de contaminação de ocratoxina A em grãos de café foram maiores na fração varrição e nas frações bóia e mistura, secas em terreiro de terra. Os resultados deste estudo concluem que o terreiro de terra aumenta o risco de contaminação com ocratoxina A em grãos de café. A fração varrição devido aos riscos de exposição a ocratoxina A, deve ser reduzida através da adoção de boas práticas agrícolas e não ser utilizada para fins de consumo humano e animal.The ochratoxin incidence was studied in coffee it mixes, it "bóia" and "varrição" dry in three yard types: earth, cement and asphalt. 238 samples were analyzed collected in 11 municipal districts of the south of Minas Gerais state, being 35 "bóia", 97 - it mixes and 106 varrição. Of the analyzed samples, in 40% the ochratoxin A presence it was not detected, in 74 samples, 31%, ochratoxin A presence were detected the in levels that varied from 0,1 to 5,0 µg/Kg of coffee beans. These results demonstrate that in 169 samples (71% analyzed they would be inside of the limits in study of the European Legislation that regulates the maximum concentration of

 20. Degradação ruminal da fração fibra de silagens de milho sem espigas com cana-de-açúcar e bagaço de mandioca = Fiber fraction ruminal degradation of corn silage without spikes with sugar cane and manioc pulp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Elias Traad da Silva

  2006-10-01

  Full Text Available Avaliou-se a degradação ruminal da fibra em detergente neutro (FDN e em detergente ácido (FDA de silagens de milho sem espigas (SMSE com cana -de-açúcar (CA e bagaço seco de mandioca (BSM, comparadas com a silagem de milho com espigas (SMCE. Os alimentos foram ensilados com (CI e sem inoculante (SI - Lactobacillus plantarum e L. paracasei ssp. paracasei. Estudaram-se: as frações solúvel (A, potencialmente degradável (B e não-degradável (C; a taxa de degradação da fração B (c; a degradabilidade efetiva (DE e potencial (DP. Os tratamentos foram: T1 (SMSE + 20% CA-SI; T2 (SMSE + 20% CA-CI; T3 (SMSE + 35% CA-SI; T4 (SMSE + 35% CA-CI; T5 (SMSE+ 20% BSM-SI; T6 (SMSE + 20% BSM-CI; T7 (SMSE + 35% BSM-SI; T8 (SMSE + 35% BSM-CI; T9 (SMCE-SI e T10 (SMCE-CI. Médias foram comparadas em um delineamento inteiramente casualisado. As mai ores (p0,05 para a fração C da FDA dos tratamentos T3 (C = 20,7%, T4 (C = 22,6%, T9 (C = 22,7% e T10 (C = 24,0%. Os resultados indicam que há possibilidade para a inclusão do BSM no lugar das espigas de milho verde para a produção de silagem até o nível de 35%.This study aimed to evaluate the ruminal degradation of corn silages without spikes (CSWS, with addit ion of sugar cane (SC and dry manioc pulp (DMW, compared to corn silage (CS. The feeds were ensiled with (WI and without (IF inoculants - Lactobacillus plantarum and L. paracasei ssp. paracasei. The following fractionswere studied: water soluble (A, potentially degradable (B, non degradable (C, fraction B degradable ratio (c; effective (ED and potential (PD degradability. The treatments evaluated were: T1 (CSWS + 20% SC -IF; T2 (CSWS + 20% SC-WI; T3 (CSWS + 35% SC-IF; T4 (CSWS + 35% SC -WI; T5 (CSWS + 20% DMW-IF; T6 (CSWS + 20% DMW-WI; T7 (CSWS + 35% DMW -IF; T8 (CSWS + 35% DMW-WI; T9 (CS-WI and T10 (CS-IF. The average differences were compared on a completely randomized model. Higher (p0.05 were observed between ADF C fraction for T3 (C=20.7%, T4

 1. Análise tecidual e celular das brânquias de Oreochromis niloticus L. tratadas com extrato etanólico bruto e frações das folhas da pitanga (Eugenia uniflora L. - Myrtaceae Tissue and cell analysis of Oreochromis niloticus L. gill treated with crude ethanol extract and fractions from pitanga (Eugenia uniflora L. leaves Myrtaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.S. Fiuza

  2011-01-01

  Full Text Available Eugenia uniflora L. (Myrtaceae é uma planta que ocorre no bioma Cerrado e é utilizada popularmente no tratamento de diarréias, inflamações, hiperglicemia e hipertensão. Estudos prévios revelaram atividade antimicrobiana da E. uniflora in vitro. Tendo em vista o uso popular, este trabalho objetivou avaliar as possíveis atividades celulares e teciduais sistêmicas do extrato bruto e das frações das folhas dessa planta em brânquias de Oreochromis niloticus L. (tilápia nilótica. Para isso, o extrato etanólico e as frações das folhas dessa planta foram administrados no peixe, por via oral, adicionadas à ração. Após um período de 24 horas, os peixes foram sacrificados e o segundo arco branquial de cada peixe foi dissecado, fixado em formalina neutra, desidratado, incluído em parafina e cortado. Nas análises histológicas, utilizaram-se tricômico de Masson e hematoxilina e eosina (HE. Pelas análises qualitativas na microscopia de luz, concluiu-se que o extrato etanólico bruto e as frações das folhas da E. uniflora apresentaram efeito sistêmico nas tilápias nilóticas atingindo as brânquias. As ações tóxicas como destacamento e descamação do epitélio respiratório e hiperplasia das células do epitélio interlamelar, foram mais pronunciadas nas tilápias que ingeriram maiores concentrações. Este trabalho colaborou para identificar o efeito vasodilatador dessa planta, e contribuiu para estabelecer a tilápia nilótica como sistema-modelo para testes com princípios ativos de plantas. Espera-se, com esses testes, viabilizar o uso de plantas como medicamentos para tratamentos de peixes, a manutenção da saúde de animais em cultivo intensivo e extensivo, a partir do qual se possibilite emprego alternativo aos medicamentos sintéticos.Eugenia uniflora L. (Myrtaceae is a plant found in the Cerrado biome and traditionally used in the treatment of diarrheas, inflammations, hyperglycemia and hypertension. Previous studies

 2. Microbiological properties and oxidizable organic carbon fractions of an oxisol under coffee with split phosphorus applications and irrigation regimes Atributos microbiológicos e frações oxidáveis do carbono orgânico de latossolo cultivado com cafeeiro, sob parcelamentos de fósforo e regimes hídricos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Rodolfo da Costa

  2013-02-01

  Full Text Available Phosphorus fertilization and irrigation increase coffee production, but little is known about the effect of these practices on soil organic matter and soil microbiota in the Cerrado. The objective of this study was to evaluate the microbiological and oxidizable organic carbon fractions of a dystrophic Red Latossol under coffee and split phosphorus (P applications and different irrigation regimes. The experiment was arranged in a randomized block design in a 3 x 2 factorial design with three split P applications (P1: 300 kg ha-1 P2O5, recommended for the crop year, of which two thirds were applied in September and the third part in December; P2: 600 kg ha-1 P2O5, applied at planting and then every two years, and P3: 1,800 kg ha-1 P2O5, the requirement for six years, applied at once at planting, two irrigation regimes (rainfed and year-round irrigation, with three replications. The layers 0-5 and 5-10 cm were sampled to determine microbial biomass carbon (MBC, basal respiration (BR, enzyme activity of acid phosphatase, the oxidizable organic carbon fractions (F1, F2, F3, and F4, and total organic carbon (TOC. The irrigation regimes increased the levels of MBC, microbial activity and acid phosphatase, TOC and oxidizable fractions of soil organic matter under coffee. In general, the form of dividing P had little influence on the soil microbial properties and OC. Only P3 under irrigation increased the levels of MBC and acid phosphatase activity.A adubação fosfatada e a irrigação aumentam a produtividade do café, mas pouco se sabe sobre o efeito dessas práticas na matéria orgânica e na microbiota de solos de Cerrado. O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos microbiológicos e as frações oxidáveis do carbono orgânico de um Latossolo Vermelho distrófico cultivado com cafeeiro, sob parcelamentos de fósforo (P e regimes hídricos. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em arranjo fatorial 3x2, com três parcelamentos de

 3. Biodigestão anaeróbia de dejetos de suínos com e sem separação da fração sólida em diferentes tempos de retenção hidráulica Anaerobic biodigestion of swine manure with and without separation of the solid fraction in different hydraulic retention times

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco A. P. Orrico Júnior

  2009-09-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de biodigestão anaeróbia utilizando dejetos de suínos, com e sem separação da fração sólida, considerando-se diferentes tempos de retenção hidráulica. Para tanto, foram utilizados biodigestores tubulares semicontínuos abastecidos com água residuária de suinocultura, com e sem separação da fração sólida (CSFS e SSFS, respectivamente, manejados com tempos de retenção hidráulica (TRH iguais a 36; 29; 22 e 15 dias. A eficiência dos tratamentos foi avaliada pela redução dos números mais prováveis de coliformes totais e fecais, teores de fibra em detergentes neutro e ácido, demandas química e bioquímica de oxigênio e dos potenciais de produção de biogás e metano. A qualidade do biofertilizante foi avaliada quanto aos teores de macro e micronutrientes. A separação da fração sólida acarretou decréscimo nos teores de fibra dos afluentes, o que contribuiu para o aumento da eficiência da produção de metano. Foram observados valores de 0,47 e 0,75 m³ CH4 kg-1 SV adicionado para os afluentes SSFS e CSFS, respectivamente, no TRH de 15 dias. Com o aumento do TRH, houve acréscimo médio de 50% no potencial de produção de metano kg-1 de SV adicionado. Não foram observadas diferenças significativas nas reduções de coliformes fecais e totais, sendo a maior redução de 3,6 10(9 para 3,6 10² NMP 100 mL-1 para o TRH de 36 dias CSFS.This work aimed to evaluate the anaerobic biodigestion process by using swine manure with and without separation of the solid fraction and considering different hydraulic retention times. For such purpose semi continual plug flow biodigestors were used, with residual water from a pig farm with and without separation of the solid fraction, managed with 36; 29; 22 e 15 days of hydraulic retention. Efficiency of the treatments was evaluated by the reduction of the most probable number of total and fecal coliforms, fiber content, chemical and

 4. Alterações ultraestruturais em larvas de Aedes aegypti submetidas ao diterpeno labdano, isolado de Copaifera reticulata (Leguminosae, e à uma fração rica em taninos de Magonia pubescens (Sapindaceae Ultrastructural alterations in larvae of Aedes aegypti subject to labdane diterpene isolated from Copaifera reticulata (Leguminosae and a fraction enriched with tannins of Magonia pubescens (Sapindaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleyde Ferreira Barreto Valotto

  2011-04-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: Dengue é um importante problema de saúde pública, em vários países, e tem como principal vetor o Aedes aegypti, mosquito mais adaptado às áreas urbanizadas. Apresenta-se, pela primeira vez, as alterações ultraestruturais em larvas de 3º estádio, desse mosquito, causadas pelos larvicidas naturais, um diterpeno labdano, extraído de Copaifera reticulata, e uma fração rica em taninos catéquicos, extraída de Magonia pubescens, evidenciando o mecanismo de ação dessas substâncias. MÉTODOS: Os experimentos foram realizados com larvas de 3º estádio em solução de 0,9ppm, do diterpeno (3-β-acetoxylabdan-8(17-13-dien-15-óico e de 3,7ppm, da fração majoritária de tanino catéquico de massa molecular 864Da. Obtiveram-se as substâncias através de fracionamentos cromatográficos sucessivos, identificadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e espectrometria de massas. As larvas que atingiram estado letárgico foram coletadas e dissecadas e seus tubos digestórios fixados, desidratados, emblocados e polimerizados. Cortes ultrafinos foram feitos e contrastados com acetato de uranila 3% e citrato de chumbo, posteriormente, levados ao microscópio eletrônico. RESULTADOS: As principais alterações ultraestruturais provocadas pelos diterpeno e tanino sobre larvas de Aedes aegypti foram vacuolização citoplasmática, desorganização e degeneração celular, mudança estrutural dos microvilos e deslocamento das células da lâmina basal. CONCLUSÕES: O diterpeno e a fração rica em taninos catéquicos provocaram a morte das larvas de Aedes aegypti através da destruição celular no intestino médio.INTRODUCTION: Dengue is an important public health problem in many countries and its main vector Aedes aegypti, is the mosquito most adapted to urban areas. For the first time, the mechanism of action of labdane diterpenoid extracted from Copaifera reticulata and the fraction enriched of catechin tannins

 5. Comparação de procedimentos de quantificação de caulinita e gibbsita na fração argila desferrificada de Latossolos Comparison of procedures for quantification of kaolinite and gibbsite in iron-free clay in Latosols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Eduardo Alves

  2008-04-01

  Full Text Available A acurada determinação dos teores dos minerais que constituem a fração argila dos Latossolos pode contribuir para o aprimoramento de seu uso e manejo. Neste trabalho, teores de caulinita e gibbsita da fração argila desferrificada de Latossolos foram determinados por calorimetria exploratória diferencial (CED e pela aplicação do método de Rietveld a dados de difratometria de raios X (DRX, e comparados com seus respectivos teores calculados pelo método da alocação. Possivelmente, diferenças cristalográficas entre a caulinita e a gibbsita utilizadas na calibração da CED e suas respectivas contrapartidas encontradas nas amostras analisadas tenham contribuído para a menor exatidão dos teores de caulinita e de gibbsita determinados pelo referido método térmico. Os teores de gibbsita das argilas desferrificadas quantificados com a abordagem DRX-Rietveld foram praticamente idênticos aos calculados por alocação, ao passo que os de caulinita foram similares aos respectivos teores determinados com o método de Rietveld.The accurate determination of the clay component contents of Latosols can contribute for the improvement of both use and management of such soils. In this research, the kaolinite and gibbsite contents of iron-free clay in Latosols were determined by differential scanning calorimetry (DSC and with the application of the Rietveld method to X-ray diffraction data for comparison with mineral contents calculated by the allocation method. It is likely that crystallographic differences between kaolinite and gibbsite used in the DSC calibrations and the kaolinites and gibbsites in the samples were responsible for the inaccuracy of the mineral contents evaluated by this thermal method. The Rietveld method determined gibbsite contents almost identical to those calculated by the allocation method and kaolinite contents with acceptable similarity to the ones calculated by the allocation of total SiO2 iron-free clay contents.

 6. Crescimento populacional e análise isotópica de Diaphanosoma spinolosum e Ceriodaphnia cornuta (Crustacea: Cladocera, alimentadas com diferentes frações de seston natural - doi: 10.4025/actascibiolsci.v33i1.7260 Population growth and stable isotope analyses of Diaphanosoma spinolosum and Ceriodaphnia cornuta (Crustacea: Cladocera fed with different seston size fractions - doi: 10.4025/actascibiolsci.v33i1.7260

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruce Forsberg

  2011-02-01

  Full Text Available Para definir o efeito do seston como fonte de alimento para Ceriodaphnia cornuta e Diaphanosoma spinolosum durante a enchente no lago Catalão (Amazônia Central foram desenvolvidos experimentos “in situ”, utilizando a variação natural de δ13C e δ15N como traçadores de alimento. As duas espécies tiveram acesso a três diferentes frações de seston (D. spinolosum e C. cornuta apresentaram enriquecimento nos valores de delta;13C e δ15N, sendo maior na fração In order to define the effect of seston size fraction as a food source for Ceriodaphnia cornuta and Diaphanosoma spinolosumin, situ experiments using natural abundance of delta;13C and δ15N were carried out during the rising water period in Catalão Lake. Both species were fed with three different fractions of seston from the lake (13C and δ15N. Both species grew in all of the food fractions, with the best the performance coming in the D. spinolosum and C. cornuta showed enrichment in delta;13C and δ15N, which was highest in the < 10 µm fraction for both species. These results show that the seston size fractions tested produce different population growth rates and isotopic signatures in cladocerans.

 7. Composição química do óleo essencial e avaliação da atividade antimicrobiana do óleo essencial, extrato etanólico bruto e frações das folhas de Spiranthera odoratissima A. St.-Hil Chemical composition of the essential oil and evaluation of the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of Spiranthera odoratissima A. St.-Hil. leaves

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.A. Chaibub

  2013-01-01

  Full Text Available A Spiranthera odoratissima A. St.-Hil (manacá é utilizada popularmente como depurativo do sangue, nas afecções renais e hepáticas (chá das folhas para dores musculares, de estômago, de cabeça, e disfunções hepáticas (chá das raízes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a composição química do óleo essencial e a atividade antimicrobiana do óleo essencial, do extrato etanólico bruto e frações obtidos das folhas de S. odoratissima contra bactérias Gram positivas e negativas, e Candida albicans. O extrato bruto das folhas foi obtido por maceração seguido de concentração em rotaevaporador e as frações por partição em coluna filtrante. O pó das folhas foi submetido à hidrodestilação em aparelho de Clevenger e o óleo essencial obtido foi analisado por CG/EM. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método da diluição em ágar para determinar a concentração inibitória mínima (CIM. Os constituintes majoritários do óleo essencial foram β-cariofileno (20,64%, γ-muuroleno (17,70%, biciclogermacreno (14,73%, e δ-cadineno (13,40%. No estudo da atividade antimicrobiana de S. odoratissima, os principais resultados foram obtidos contra Staphylococus epidermidis (extrato etanólico bruto, CIM de 0,098 mg/mL, C. albicans (fração hexano, CIM de 0,049 mg/mL, Bacillus cereus (diclorometano, CIM de 0,098 mg/mL, Micrococcus roseus (fração acetato de etila, CIM 0,049 mg/mL, e M. roseus, Micrococus luteus, B. cereus e C. albicans (fração metanol, CIM de 0,391 mg/mL.Spiranthera odoratissima ("manacá" has been popularly used as a blood cleanser, for liver and kidney diseases (tea from the leaves, as well as for muscle and stomach pains, headache and liver disorders (tea from the roots. The aim of this study was to evaluate the chemical composition of the essential oil and the antimicrobial activity of essential oil, crude ethanol extract and fractions of S. odoratissima leaves against Gram-positive and negative

 8. Soil fertility, organic carbon and fractions of the organic matter at different distances from eucalyptus stumps Fertilidade do solo, carbono orgânico e frações da matéria orgânica em diferentes distâncias da cepa de eucalipto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Geraldo Erli Faria

  2009-06-01

  fractions of soil organic matter in the topsoil layer reflect the deposition and maintenance of forest residues on the soil surface, mainly after forest harvest.O conhecimento das variações vertical, horizontal e temporal de características químicas do solo sob cepas remanescentes de eucalipto é de fundamental importância para o manejo de cultivos subsequentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de cepas remanescentes de eucalipto (CRE na variabilidade espacial de características químicas em um Argissolo Amarelo distrófico típico localizado na região litorânea do Espírito Santo. Para isso, foram selecionadas CRE com 31 e 54 meses de idade, em duas áreas experimentais com características semelhantes, a fim de avaliar os efeitos da decomposição delas sobre características químicas do solo. Dessa forma, amostras de solo foram coletadas ao redor dessas CRE e nas distâncias de 30, 60, 90, 120 e 150 cm, nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade, na direção da linha das CRE, as quais se situavam na entrelinha de povoamentos de eucalipto de mesma idade, cultivados no espaçamento de 3 x 3 m. O procedimento de amostragem de solo foi realizado em cinco parcelas de 900 m² . As amostras de solo foram analisadas para: pH em água, P e K disponíveis (Mehlich-1, Al, Ca e Mg trocáveis, C orgânico total (COT e teores de C nas substâncias húmicas (SH e na fração leve livre. Os resultados obtidos indicaram variação nos valores de pH e nos teores de P, K, Ca2+, Mg2+ e Al3+ à medida que se afastou das CRE aos 31 e 54 meses, entre as camadas de solo amostradas. Os maiores valores de pH, P, K, Ca2+ e Mg2+ foram constatados na camada superficial do solo, e os menores, para Al3+ . Os teores de C orgânico das diversas frações da matéria orgânica do solo decresceram à medida que se afastou das CRE aos 31 e 54 meses, nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, indicando que a ciclagem de raízes (e tocos e a rizodeposição contribuem

 9. Estoques de carbono e nitrogênio e frações orgânicas de Latossolo submetido a diferentes sistemas de uso e manejo Carbon and nitrogen storage and organic fractions in Latosol submitted to different use and management systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otacílio José Passos Rangel

  2007-12-01

  Full Text Available O avanço das fronteiras agrícolas, caracterizado pela substituição de ecossistemas naturais por áreas cultivadas, vem se intensificando nas últimas décadas, acarretando alterações na qualidade do solo e na dinâmica da matéria orgânica do solo (MOS. Assim, o estudo do impacto da adoção de diferentes sistemas de manejo é essencial na definição de melhores estratégias de uso do solo. Este estudo teve por objetivo avaliar diferentes frações da MOS e os estoques de C e N de Latossolo Vermelho distroférrico típico muito argiloso submetido a diferentes sistemas de uso e manejo: mata nativa (MTN, eucalipto (EUC, pinus (PIN, pastagem (PAS, milho no sistema de cultivo mínimo (MCM e milho no sistema plantio convencional (MPC. As amostras de solo foram coletadas em setembro de 2004, nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm, para avaliação dos estoques de carbono orgânico (CO e N total (NT; de 0-5 e 0-10 cm, para realização do fracionamento físico-densimétrico da MO; e de 0-5 cm, para avaliação do C da biomassa microbiana (Cmic. O estoque de CO na área de eucalipto foi maior do que o determinado na área de mata. A proporção relativa do CO nas frações da MOS aumentou na seguinte ordem: C-argila > C-silte > C-areia > C FL. A maior parte (> 90 % do CO está associada à fração pesada da MOS, com valores próximos a 98 % nos sistemas cultivados com milho (MPC e MCM. Em relação aos teores de CO, o Cmic e o C da fração leve (C FL são indicadores mais sensíveis das alterações decorrentes da adoção de diferentes sistemas de uso e manejo sobre os compartimentos da matéria orgânica do Latossolo.The advance of the agricultural frontier, characterized by the conversion of natural ecosystems into cultivated areas, was intensified in the last decades. Most of the practices used to manage soils cause changes in the soil quality and soil organic matter (SOM dynamics. Studying the impact of different management systems

 10. Estoques de carbono e nitrogênio em frações lábeis e estáveis da matéria orgânica de solos sob eucalipto, pastagem e cerrado no Vale do Jequitinhonha - MG Carbon and nitrogen pools in soil organic matter under eucalypt, pasture and savanna vegetation in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Pulrolnik

  2009-10-01

  Full Text Available A substituição da vegetação nativa na região de Cerrado por florestas plantadas de eucalipto pode levar a mudanças nos estoques de C e N das diferentes frações da matéria orgânica do solo (MOS. Contudo, a intensidade e a direção da mudança nos teores de MOS dependem do tipo de solo, clima e manejo da área plantada. O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito do plantio de eucalipto nos estoques de C e N em frações lábeis e estáveis da MOS em região de Cerrado no Vale do Jequitinhonha, MG. O estudo foi desenvolvido utilizando-se amostras de solos provenientes de povoamentos de Eucalyptus urophylla e de áreas adjacentes com vegetação natural de Cerrado e cultivo de pastagem. Para o plantio do eucalipto, a vegetação do Cerrado foi cortada, a lenha removida e os resíduos enleirados e queimados. As plantações de eucalipto com 20 anos apresentaram teores de carbono orgânico total (COT similares aos da vegetação de Cerrado e pastagem. Nas frações ácido húmico e ácido fúlvico (FAH e FAF, os teores de C foram de 16,6 e 17,5 % maiores para o solo de eucalipto em comparação com os solos da pastagem, e 17,5 e 36,9 % com os solos do Cerrado, respectivamente. O cultivo do eucalipto não reduziu o estoque de C e N da biomassa microbiana do solo (BMS em comparação com a do Cerrado e pastagem, e proporcionou incremento nas quantidades de C e N na matéria orgânica leve (MOL, o que contribuiu para o aumento da MOS. A contribuição do C derivado do eucalipto para a MOS, após 20 anos de cultivo, foi de 5 %. Isso indica uma baixa taxa de substituição do C nativo pelo C derivado do eucalipto, com uma média anual de 0,25 %. Assim, a substituição da vegetação nativa do Cerrado por eucalipto não resultou na diminuição do estoque de C nas frações FAH, FAF, MOL e BMS da MOS.The substitution of the native Cerrado (Brazilian savanna vegetation by planted eucalyptus forests can influence the C and N pools in the

 11. Long-term effect of no-tillage on soil organic matter fractions in rainfed Aragon (NE Spain Efecto a largo plazo del no laboreo sobre fracciones de materia orgánica del suelo en agrosistemas de secano en Aragón (NE España Efeito a longo prazo do plantio direto em frações de matéria orgânica do solo no sequeiro de Aragon (NE Espanha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Blanco-Moure

  2011-11-01

  Full Text Available

  This paper assesses the long-term effect of no-tillage (NT on soil organic carbon (OC content and its distribution among different organic matter fractions in rainfed agrosystems of Aragón (NE Spain. Adjacent fields of NT, conventional tillage (CT and natural soils (NAT were compared in three different cereal production areas. In the soil surface, the higher OC content found in the NAT soils was due to the particulate organic matter. In the case of agricultural soils, in general, the fractions responsible for the OC increase under NT were the fine particulate organic matter and the mineral-associated organic matter occluded within stable microaggregates.

  En este trabajo se evalúa el efecto a largo plazo del no laboreo (NT en el contenido de carbono orgánico del suelo (OC y su distribución en diferentes fracciones de materia orgánica en agrosistemas de secano en Aragón (NE España. En tres diferentes zonas cerealistas se compararon campos adyacentes de NT, laboreo tradicional (CT y suelo natural (NAT. En la superficie del suelo, el mayor contenido en CO encontrado en los suelos NAT se debió a la materia orgánica particulada. En el caso de los suelos agrícolas las fracciones responsables del incremento de OC en NL fueron, en general, la materia orgánica particulada fina y la fracción organo-mineral de los microagregados estables.

  Este trabalho avalia o efeito a longo prazo do plantio direto (NT no conteúdo de carbono orgânico no solo (OC e a sua distribuição em diferentes frações da matéria orgânica em sistemas agrícolas de sequeiro em Aragon (NE Espanha. Campos adjacentes do NT, plantio convencional (CT e solos naturais (NAT foram comparados em três diferentes áreas de produção de cereais. Na superfície do solo, o maior teor de OC encontrado nos solos NAT deveu-se à matéria orgânica particulada. No caso dos solos agr

 12. Transpiração do tomateiro cultivado em substrato e sua influência na fração lixiviada e na condutividade elétrica da solução nutritiva drenada = Transpiration of tomato crop cultivated in substrate and its influence on the leaching fraction and electrical conductivity of the drained nutrient solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio José Steidle Neto

  2010-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da transpiração do tomateiro na fração lixiviada e na condutividade elétrica (CE da solução nutritiva percolada no substrato de areia, em cultivo realizado sob condições de casa-de-vegetação. Foram utilizadas duas técnicas de fertirrigação, sendo uma denominada de sistema de controleconvencional e outra, de sistema de controle computadorizado. No sistema de controle convencional, a solução nutritiva foi aplicada em intervalos de tempo fixos entre eventos de fertirrigação. No outro sistema, a aplicação ocorreu de acordo com estimativas de transpiração que foram realizadas pelo algoritmo de controle do sistema computadorizado. Em dias nublados, a CE da solução nutritiva drenada diminuiu em ambos os sistemas, em decorrência da baixa transpiração e da alta fração lixiviada, o que amenizou a salinização do substrato. Entretanto, em altos valores de radiação solar, a CEaumentou devido à baixa lixiviação. Os resultados demonstraram que, em condições de nebulosidade, o sistema de controle computadorizado reduziu o volume de efluentes em 54% em relação ao sistema de controle convencional e, simultaneamente, impediu a salinização do substrato por meio da manutenção da CE média diária da solução drenadaentre 2,9 e 3,5 dS m-1.The objective of this work was to evaluate the influence of tomatotranspiration on the leaching fraction and electrical conductivity (EC of the nutrient solution drained in the sand substrate under greenhouse growing conditions. Two fertigation techniques were used, one denoted by conventional control system and the other by computerized control system. In the conventional control system, the nutrient solution was applied by using fixed time intervals between fertigation events. In the other system, the application occurred according to transpiration estimates, which were performed by the control algorithm of the computerized system

 13. Antibody response to a chromatographic fraction of Porphyromonas gingivalis and its correlation with periodontal status = Resposta do anticorpo para a fração cromatográfica de Porphyromonas gingivalise sua correlação com o nível periodontal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trindade, Soraya Castro

  2007-01-01

  Full Text Available Porphyromonas gingivalis tem sido fortemente associado à gravidade das doenças periodontais e estimula respostas celulares e humorais no hospedeiro. Objetivo: Correlacionar os níveis de IgA, IgG e subclasses de IgG contra uma fração cromatográfica do extrato de Porphyromonas gingivalis ATCC33277 extract e descritores clínicos periodontais. Material e Métodos: Indivíduos com periodontite (29 e com saúde periodontal (26 foram avaliados de acordo com as medidas de profundidade de sondagem, sangramento à sondagem e nível de inserção clínica. O extrato de Porphyromonas gingivalis foi fracionado por cromatografia de troca iônica e a resposta humoral contra a fração IV foi avaliada por “enzyme linked immunosorbent assay”. Resultados e Conclusão: O percentual de sítios com sangramento à sondagem (critério 1 estava correlacionado significativamente com os níveis séricos de IgG2 (r = 0,385; p < 0,05. Os níveis de IgG total e IgG2 correlacionaram-se significativamente com o percentual de sítios com nível de inserção clínica (NIC = 3 mm (critério 2 (r = 0,428; p < 0,05 e r = 0,510; p < 0,01, respectivamente, NIC = 5 mm (critérion 3 (r = 0,499 e r = 0,518, respectivamente; p < 0,01 e percentual de sítios com NIC = 3 mm associado a profundidade de sondagem = 4 mm e sangramento à sondagem no mesmo sítio (criterion 4 (r = 0,607; p < 0,001 e r = 0,487; p < 0,01, respectivamente. Foi observada uma correlação positiva estatistivamente significante entre os níveis de IgGA e IgG1 e o critério 4 (r = 0,339 e r = 0,345, respectivamente; p < 0,05, e entre os níveis de IgG3 e o critério 3 (p < 0,05; r = 0,370. Estes resultados indicam que quanto mais acurado for o critério de diagnóstico empregado para a determinação da doença periodontal, maiores os níveis séricos de imunoglobulinas

 14. The effect of plantation silviculture on soil organic matter and particle-size fractions in Amazonia O efeito de manejo silvicultural de eucalipto sobre matéria orgânica e frações de solo na Amazônia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Troy Patrick Beldini

  2009-12-01

  Full Text Available Eucalyptus grandis and other clonal plantations cover about 3.5 million ha in Brazil. The impacts of intensively-managed short-rotation forestry on soil aggregate structure and Carbon (C dynamics are largely undocumented in tropical ecosystems. Long-term sustainability of these systems is probably in part linked to maintenance of soil organic matter and good soil structure and aggregation, especially in areas with low-fertility soils. This study investigated soil aggregate dynamics on a clay soil and a sandy soil, each with a Eucalyptus plantation and an adjacent primary forest. Silvicultural management did not reduce total C stocks, and did not change soil bulk density. Aggregates of the managed soils did not decrease in mass as hypothesized, which indicates that soil cultivation in 6 year cycles did not cause large decreases in soil aggregation in either soil texture. Silt, clay, and C of the sandy plantation soil shifted to greater aggregate protection, which may represent a decrease in C availability. The organic matter in the clay plantation soil increased in the fractions considered less protected while this shift from C to structural forms considered more protected was not observed.Este trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica dos agregados do solo e das suas frações derivadas dos mesmos em duas texturas de solo, cada uma com uma plantação de Eucalipto e uma floresta primaria imediatamente adjacente. Eucalyptus grandis e outros clones cultivados em plantações cobrem aproximadamente 3,5 milhões de hectares no Brasil. Os impactos de manejo intensivo de plantações de rotação curta sobre a estrutura de solo e a dinâmica de carbono (C são em grande parte desconhecidos em ecossistemas tropicais. No longo prazo, a sustentabilidade desses sistemas é provavelmente ligada à manutenção da matéria orgânica e à estrutura de agregação do solo, principalmente em áreas de solos de baixa fertilidade. Manejo silvicultural n

 15. Predição de frações digestíveis e valor energético de subprodutos agrícolas e agroindustriais para bovinos Prediction of digestible fractions and energy value of agriculture and agroindustrial byproducts for bovines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Augusto Gomes Azevêdo

  2011-02-01

  Full Text Available Objetivou-se avaliar equações adotadas pelo NRC e Detmann para estimar o conteúdo energético de subprodutos agrícolas e agroindustriais. Foram avaliados subprodutos de abacaxi, cacau, dendê, feijão, girassol, goiaba, mandioca casca, mandioca haste, mandioca rama, mamão, manga, maracujá, nabo e farelo de glúten de milho. Todos os animais receberam silagem de milho e mistura ureia/sulfato de amônio (9:1 para que as rações com os dois níveis de cada subproduto se mantivessem isonitrogenadas. Entre os modelos de predição da proteína bruta digestível (PBad, o modelo Detmann 2 apresentou diferença pelo teste de hipótese para nulidade conjunta (THNC, enquanto as estimativas pelos modelos NRC e Detmann 1 foram similares às obtidas pelas observações in vivo. Para extrato etéreo digestível (EEad, carboidratos não-fibrosos digestíveis (CNFad e fibra em detergente neutro digestível (FDNd, as estimativas obtidas pelo modelo proposto pelo NRC diferiram, pelo teste de significância da hipótese de nulidade conjuntas, das observações in vivo e o melhor ajustamento foi obtido pelo modelo sugerido por Detmann, tendo como consequência, o valor. No entanto, entre todas as frações digestíveis, a FDNd foi a que apresentou maior dispersão dos pontos em relação à linha de equalidade. Os modelos NRC e Detmann podem ser considerados eficientes em predizer nutrientes digestíveis totais (NDT e energia digestivel (ED, pois as estimativas não diferem dos valores observados, contudo apresentam também grande dispersão dos pontos em relação à linha de equalidade. Recomenda-se usar os modelos propostos por Detmann para predizer as frações digestíveis da PB, EE e dos CNF em subprodutos agrícolas e agroindustriais.The objective of this work was to evaluate the equations adopted by the NRC and Detmann to estimate the energy content of agricultural and agroindustrial byproducts. It was evaluated byproducts of pineapple, cocoa, palm

 16. O I123-MIBG cardíaco se correlaciona melhor do que a fração de ejeção com a gravidade dos sintomas na insuficiência cardíaca sistólica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra M. Miranda

  2013-07-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: A associação da ativação autonômica, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE e classe funcional da insuficiência cardíaca é mal compreendida. Objetivo: Nosso objetivo foi correlacionar a gravidade dos sintomas com a atividade simpática cardíaca, através do uso de iodo-123-metaiodobenzilguanidina (123I-MIBG; e com FEVE em pacientes com insuficiência cardíaca (IC sistólica sem tratamento prévio com betabloqueador. MÉTODOS: Trinta e um pacientes com IC sistólica, classe I a IV da New York Heart Association (NYHA, sem tratamento prévio com betabloqueador, foram inscritos e submetidos à cintilografia com 123I-MIBG e ventriculografia radioisotópica para determinação da FEVE. A relação precoce e tardia coração/mediastino (H/M e a taxa de washout (WO foram medidas. RESULTADOS: De acordo com a gravidade dos sintomas, os pacientes foram divididos em grupo A, com 13 pacientes em classe funcional NYHA I/II, e grupo B, com 18 pacientes em classe funcional NYHA III/ IV. Em comparação com os pacientes do grupo B, o grupo A apresentou uma FEVE significativamente maior (25% ± 12% para o grupo B vs. 32% ± 7% no grupo A, p = 0,04. As relações precoces e tardias H/M do Grupo B foram menores do que as do grupo A (H/M precoce 1,49 ± 0,15 vs. 1,64 ± 0,14, p = 0,02; H/M tardia 1,39 ± 0,13 vs. 1,58 ± 0,16, p = 0,001, respectivamente. A taxa de WO foi significativamente maior no grupo B (36% ± 17% vs. 30% ± 12%, p = 0,04. A variável que mostrou a melhor correlação com a NYHA foi a relação H/M tardia (r = -0,585, p = 0,001, ajustada para idade e sexo. CONCLUSÃO: Esse estudo mostrou que o 123I-MIBG cardíaco se correlaciona melhor do que a fração de ejeção com a gravidade dos sintomas em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica sem tratamento prévio com beta-bloqueador.

 17. Ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico em modelo experimental de tendinite em ratos (Rattus norvegicus Anti-inflammatory action of the Ovis aries lipidic fraction associated to therapeutic ultrasound in an experimental model of tendinitis in rats (Rattus norvegicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelino Martins

  2011-08-01

  Full Text Available CONTEXTUALIZAÇÃO: Estudos demonstram o efeito benéfico da aplicação tópica de ácidos graxos como agentes cicatrizantes. A fração lipídica do Ovis aries apresenta uma ação anti-inflamatória que acelera o processo de cicatrização. O ultrassom aumenta o fluxo sanguíneo bem como a extensibilidade das estruturas de colágeno e tendões. OBJETIVOS: Analisar a ação anti-inflamatória da fração lipídica do Ovis aries associado ao ultrassom terapêutico (UST pulsado e à fricção em modelo de tendinite induzida. MÉTODOS: Cinquenta ratos Wistar foram distribuídos nos seguintes grupos: controle, gel Ovis aries - uso tópico - UST pulsátil + loção estéril (oil free, UST pulsátil + gel Ovis aries, loção estéril (oil free - uso tópico. Para induzir a tendinite, utilizou-se uma injeção intratendínea de 10µL de colagenase no tendão do calcâneo direito. O tratamento consistiu em aplicações diárias de ultrassom, com os seguintes parâmetros: modo pulsado 10%, frequência de 1 MHz, pulsátil a 10% com intensidade de 0,5W/cm², durante sete ou 14 dias. RESULTADOS: A variação do número de células inflamatórias, para os animais tratados por 14 dias, com relação aos grupos controle, UST + oil free e UST + Ovis aries, apresentou resultados significativos pBACKGROUND: Studies have demonstrated the beneficial effects of topical application of fatty acids as healing agents. The lipid fraction of Ovis aries have an anti-inflammatory action that accelerates the healing process. Ultrasound increases blood flow and the extensibility of collagen structures and tendons. OBJECTIVES: To assess the anti-inflammatory action of the Ovis aries lipid fraction associated to pulsed therapeutic ultrasound and friction in an induced tendinitis model. METHODS: Fifty Wistar rats were divided into four groups: control that consisted of Ovis aries gel for topical use; pulsed ultrasound plus oil free sterile lotion; pulsed ultrasound plus Ovis

 18. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e com disfunção sistólica na comunidade Heart failure with preserved ejection fraction and systolic dysfunction in the community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Aurélio Esposito Moutinho

  2008-02-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Em países desenvolvidos, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP é o modelo mais prevalente que a insuficiência cardíaca com disfunção sistólica (ICDS na comunidade. No entanto, não está plenamente estabelecido se tal fato também é observado na nossa comunidade. OBJETIVO: Determinar o tipo mais prevalente de insuficiência cardíaca (ICFEP ou ICDS e se a prevalência de ICFEP é elevada na comunidade. MÉTODOS: Estudo transversal de pacientes atendidos na comunidade com diagnóstico clínico de IC, de janeiro a dezembro de 2005. O ecodopplercardiograma foi realizado em todos os pacientes. O tipo de IC foi estratificado pela presença de anormalidades e pela fração de encurtamento ao ecodopplercardiograma. RESULTADOS: O estudo avaliou 170 pacientes (61,0±13,3 anos, a maioria mulheres e idosos. A ICFEP foi o tipo de IC mais prevalente (64,2%, pBACKGROUND: In developed countries, heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF is more prevalent than heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF in the community. However, it has not been completely established if this fact is also observed within our community. OBJECTIVE: To determine the most prevalent form of heart failure (HFpEF or HFrEF and whether the prevalence of HFpEF is higher in the community. METHODS: This is a cross-sectional study conducted with patients clinically diagnosed with HF who were seen in community-based health care centers from January to December 2005. Echodopplercardiograms were performed for all patients. The form of HF was stratified according to the presence of abnormalities and the shortening fraction observed on the echodopplercardiogram. RESULTS: The study evaluated 170 patients (61.0 ± 13.3 years of age, most of them women and elderly. HFpEF was the more prevalent form of HF (64.2%, p<0.001, affecting mostly elderly women (62%, p = 0.07, whereas the opposite condition, HFrEF, was observed mostly in

 19. Hidrólise enzimática de fibras de cotilédones de soja e caracterização das frações sólidas e solúveis Enzymatic hydrolyses of fibers from soy cotyledons and characterization of solid and soluble fractions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neusa Fátima Seibel

  2009-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi determinar as melhores condições de hidrólise enzimática de fibras alimentares de cotilédones de soja, original (FAO e micronizada (FAM, e caracterizar os hidrolisados sólidos e solúveis. As amostras foram hidrolisadas com carboidrase (200 µL g-1, durante 12 horas, a 30ºC ou com protease (150 µL g-1, durante 5 horas, a 55ºC. A fração sólida das amostras tratadas com carboidrase teve redução de 73% dos carboidratos e de 50% dos ácidos urônicos iniciais; houve aumento da concentração de proteínas e aumento da solubilidade e volume de intumescimento comparado com o material não hidrolisado. Proteínas de reserva da soja - beta-conglicinina e glicinina - foram extraídas das fibras alimentares não hidrolisadas e identificadas por eletroforese. A protease solubilizou 54% do total de proteínas das amostras e formou peptídeos com peso molecular menor que 10 KDa e uma banda de peso molecular próximo aos 25 KDa, provavelmente glicoproteína de parede celular, e deixou uma fração sólida com 76% de fibras alimentares totais. A microscopia eletrônica de varredura mostrou alterações físicas para a FAO hidrolisada com protease, com superfície mais porosa do que a FAM. O tratamento enzimático foi efetivo em alterar a composição química e estrutural das fibras, dando novas perspectivas para aplicações tecnológicas.The objective of this work was to determine the best enzymatic hydrolysis conditions for dietary fiber from soybean cotyledons, original (ODF and milled (MDF, and to characterize the solid and soluble hydrolytes. The samples were hydrolyzed with carbohydrase (200 µL g-1 for 12 hours, at 30ºC or protease (150 µL g-1 for 5 hours, at 55ºC. The solid fraction of the samples treated with carbohydrase had a reduction of 73% for the carbohydrates and of 50% for the uronic acids of the initial material; there was an increase in protein concentration and in solubility and swelling

 20. Capacidade funcional máxima, fração de ejeção e classe funcional na cardiomiopatia chagásica: existe relação entre estes índices? Maximal functional capacity, ejection fraction, and functional class in Chagas cardiomyopathy: are these indices related?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charles Mady

  2005-02-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar a potencial associação entre a capacidade funcional máxima (VO2max, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE e a classe funcional (CF pela NYHA em pacientes com cardiomiopatia chagásica. MÉTODOS: Foram estudados 104 homens, com idade média de 40.3± 9.0 anos (variação: de 18 a 65, com diagnóstico estabelecido de cardiomiopatia chagásica. A FEVE e VO2max foram classificadas em três categorias: FEVE 0.50 e VO2max 20 ml.kg-1.min-1, respectivamente. RESULTADOS: Do total, 31 (29.8% pacientes estavam em CF II, 41 (39.4% em classe funcional III, e 32 (30.8% em CF IV. Os valores correspondentes do VO2max e da FEVE para CF II, III e IV foram 21.5±4.0 ml.kg-1.min-1, 18.3±5.8 ml.kg-1.min-1 e 14.7±4.9 ml.kg-1.min-1 e 0.50±0.6, 0.35±0.9 e 0.29±0.7, respectivamente. FEVE 0.50 como também VO2max >20 ml.kg-1.min-1. CONCLUSÃO: Existe uma boa associação entre a classe funcional, a capacidade funcional máxima e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo em pacientes com cardiomiopatia chagásica. Dados que podem ser úteis no manuseio da insuficiência cardíaca, em chagásicos.OBJECTIVE: Left ventricular ejection fraction (LVEF and maximal functional capacity (VO2max have both been shown to be related to a poor long-term survival in Chagas' disease patients. The aim of this study was to estimate the potential association of VO2max, LVEF, and NYHA functional class in patients with Chagas' disease cardiomyopathy. METHODS: One hundred four male patients, aged 40.3±9.0 years (range, 18 to 65, with a definite diagnosis of Chagas disease cardiomyopathy were studied. LVEF and VO2max were both classified into 3 degrees: LVEF 0.50 and VO2max 20 ml.kg-1.min-1, respectively. RESULTS: Thirty-one patients (29.8% were in NYHA functional class II, 41 (39.4% in functional class III, and 32 (30.8% in functional class IV. The corresponding values of VO2max and LVEF for functional classes II, III, and IV were 21.5±4.0 ml.kg-1

 1. Spredning af lugt fra svinestalde. Meteorologi- og Lidar feltmålinger fra fuldskala tracerdiffusionsforsøg fra stald ved Roager i juni 1999 og 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, T.; Ejsing Jørgensen, Hans

  2002-01-01

  strategies. This data report contains 1. Local micrometeorological wind and temperature measurements from an In situ placed sonic anemometer 2. Description ofthree different sets of venting ducts 3. Generation of artificial aerosol plumes for the Lidar scanning 4. Lidar measurements of concentration...... ways to mitigate the fluctuating odour transmissions n the immediate surroundings (less than 300 meters) of a big Danish Pig fattening production unit. The experiments were performed from three differentventing duct heights on the roof in order to intercompare three different roof-based venting...... fluctuations downstream from the pig farm. 5. Data processing, data interpretation, and conclusions (inDanish)....

 2. Vínculos sobre um modelo de quartessência de Chaplygin usando observações do satélite chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias

  Science.gov (United States)

  de Souza, R. S.

  2003-08-01

  Observações de Supernovas do tipo Ia mostram que a expansão do Universo está acelerando. Segundo as equações de Einstein uma componente com pressão negativa (energia escura) é necessária para explicar a aceleração cósmica. Além da energia escura é usualmente admitido que no Universo há também uma matéria exótica com pressão zero, que é chamada de matéria escura. Essa componente possui um papel fundamental na formação de estruturas no Universo. Recentemente tem se explorado a possibilidade de que matéria e energia escura poderiam ser unificadas através de uma única componente, que tem sido denominada de quartessência. Um exemplo de fluido com essas características é o Gás de Chaplygin Generalizado, que possui uma equação de estado da forma p = -A/ra. Inicialmente consideramos o caso especial a = 1 (gás de Chaplygin) e vinculamos parâmetros do modelo utilizando observações em raios-X do satélite Chandra da fração de massa de gás em aglomerados de galáxias. Uma comparação dos vínculos obtidos com esse teste com outros testes, tais como supernovas e idade do Universo, mostra que esse teste é bastante restritivo. Exibiremos ainda resultados para o caso em que a curvatura é nula e o parâmetro a está compreendido no intervalo -1 < a 1.

 3. Efeito de diferentes tipos de fibras sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos wistar Effect of different types of fibers on the lipid portions of wistar rat blood and liver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moacir Robson Eufrásio

  2009-12-01

  Full Text Available Conduziu-se o presente estudo, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes tipos de fibras sobre as fraçoes lipídicas do sangue e fígado de ratos. Para determinar o efeito da pectina citrica, goma guar e celulose sobre o perfil lipidico dos ratos utilizaramse 36 ratos machos da linhagem wistar. Os ratos foram distribuidos aleatoreamente em seis grupos. Cada gruopo foi submetido a uma dieta por 58 dias. As dietas utilizadas foram: A- 10% de pectina, B - 15% de pectina, C - 10% de goma guar, D- 15% de goma guar, E - 5% de Celulose sem colesterol e F - 5% celulose com 1% de colesterol. A pectina e a goma guar evitaram o aumento do colesterol total e LDL-c sérico observado na dieta F (pThe present study was designed to evaluate the effect of different types of fibers on lipid portions of mice blood and liver. To determine the effect of citric pectin, guar gum and cellulose on the rat lipid profile, 36 male mice of the Wistar strain were utilized. The mice were allocated randomly into six groups. Each group was submitted to an experimental diet for 58 days. The utilized diets were: A- 10% pectin, B - 15% pectin, C - 10% guar gum, D- 15% guar gum, E - 5% cellulose with no cholesterol and F - 5% cellulose with 1% cholesterol. Pectin and guar gum prevented the increase of total cholesterol and serum LDL-c found in diet F (p<0.05. There was no significant difference among the types of soluble fibers and the amounts utilized. The serum levels HDL-c, VLDL-c, and TAG did not alter in all the treatments. The results show the potential beneficial effect of the ingestion of the soluble fibers pectin and guar gum in cholesterolemia control.

 4. Reparametrização do modelo baseado na lei de superfície para predição da fração digestível da fibra em detergente neutro em condições brasileiras Reparameterization of the model based on surface law to predict the digestible fraction of neutral detergent fiber in Brazilian cattle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edenio Detmann

  2007-02-01

  Full Text Available Objetivou-se avaliar as estimativas da fração digestível da FDN em bovinos com base na aplicação do conceito de Lei de Superfície. Adotou-se a estrutura básica do modelo de predição sugerido pelo sistema nutricional NRC (2001, cujos parâmetros básicos são: fator de proteção da lignina sobre os carboidratos da parede celular vegetal (FPL e coeficiente de digestibilidade da fração potencialmente digestível da FDN (CDFDNP. Dois diferentes conjuntos de estimativas desses parâmetros foram avaliados. No primeiro caso, denominado Modelo Weiss (MW, empregaram-se 0,75 e 0,667 como estimativas de CDFDNP e FPL, respectivamente. No segundo caso (Modelo Corrigido - MC, adotou-se 0,85 como estimativa de FPL. As estimativas de CDFDNP foram obtidas por meio de meta-análise de dois experimentos conduzidos com vacas em lactação e quatro conduzidos com bovinos em crescimento e terminação, assumindo valores de 0,67 e 0,835, respectivamente. Os procedimentos de comparação entre modelos foram conduzidos sobre dois experimentos, um para cada categoria animal. Para vacas em lactação, verificou-se similaridade entre modelos no tocante ao erro médio de predição (EMP, de +1,07 e +1,05 pontos percentuais de FDN digestível para MW e MC, respectivamente. Para bovinos em crescimento e terminação, verificou-se menor EMP para MC (+0,42 pontos percentuais em comparação ao MW (-6,64 pontos percentuais. A direção da flutuação dos erros de predição constituiu a principal limitação de MC, possível reflexo de interferências ambientais sobre a interação carboidratos lignina na parede celular. Embora o MC permita a obtenção de estimativas mais verossímeis que MW, a incorporação de métodos biológicos para estimação da fração potencialmente digestível da FDN pode incrementar a acurácia do processo de predição.The objective of this study was to evaluate the estimates of the digestible fraction of neutral detergent fiber (NDF in

 5. Productive performance and milk protein fraction composition of dairy cows supplemented with sodium monensin Desempenho produtivo e composição da fração protéica do leite em vacas sob suplementação com monensina sódica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jefferson Rodrigues Gandra

  2010-08-01

  Full Text Available The objective of this work was to evaluate the levels of sodium monensin on lactating cows and their effects on productive performance and milk protein fraction composition. It was used 12 Holstein cows, distributed in four balanced 3 × 3 Latin squares, and fed three diets: one control without monensin, and two diets with monensin at the levels of 24 or 48 mg/kg DM added to the concentrate. Milk production was daily measured throughout the entire experimental period. The samples used for analysis of milk composition were collected on two alternated days from the two daily milking. Non-protein nitrogen, total nitrogen and non-casein nitrogen contents were directly evaluated in the milk, and casein, whey protein and true protein contents were indirectly determined. The use of monensin in the rations reduced dry matter and nutrient intake, especially when diet with 48 mg/kg of dry matter was given. The ration with 24 mg/kg of DM increased milk production, with or without correction, and also fat and lactose yield, and it improved productive efficiency. The levels of monensin in the ratios did not influence contents of milk crude protein, non-protein nitrogen, non-casein nitrogen, true protein, casein, casein/true protein ratio, whey protein, and of all those fractions expressed as percentage of crude protein. The utilization of monensin in the ratio at the dose of 24 mg/kg of DM influences positively the productive performance of lactating cows, and it does not influence the composition of milk protein fractions.Objetivou-se avaliar níveis de monensina sódica para vacas em lactação e seus efeitos no desempenho produtivo e na composição da fração protéica do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, distribuídas em quatro quadrados latinos 3 × 3 balanceados e alimentadas com três rações: uma controle sem monensina, e duas com monensima nos níveis de 24 mg/kg de matéria seca ou 48 mg/kg MS adicionada ao concentrado. A

 6. Digestibilidade in situ das frações fibrosas de silagens de seis genótipos de sorgo (Sorghum bicolor (L. Moench em diferentes estádios de maturação In situ digestibility of fibrous fractions of six sorghum genotipes in different stages of maturation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.R. Molina

  2002-04-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar a digestibilidade in situ das frações fibrosas de silagens de seis híbridos de sorgo em diferentes estádios de maturação, foram utilizados quatro bovinos machos, fistulados no rúmen, castrados, mestiços Holandês-Zebu, alimentados com feno de gramínea à vontade. Amostras de silagens secas e moídas foram colocadas em sacos de náilon que foram introduzidos nas fístulas dos bovinos. Após períodos de incubação de 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas, os sacos foram removidos e as amostras de um mesmo híbrido, animal e período de incubação foram transformadas em um "pool" homogêneo, moído e armazenado para análises posteriores das frações fibrosas. O delineamento experimental utilizado foi o de parcelas sub-subdivididas no qual as parcelas eram as silagens de híbridos, as sub-parcelas os estádios de maturação e as sub-sub-parcelas os períodos de incubação. No corte 1, exceto nos tempos de incubação de 6, 24 e 96 horas, os híbridos não diferiram quanto ao desaparecimento médio de FDN. No corte 2 houve diferenças entre híbridos apenas no tempo de 12 e 96 horas e no corte 3, apenas no tempo de 12 horas. Em todos os híbridos registrou-se estabilização do processo fermentativo a partir de 72 horas, exceto nos híbridos BR 304 nos cortes 1 e 3 e BRS 701 no corte 3. Não houve diferenças entre híbridos quanto ao desaparecimento médio de FDA em nenhum dos tempos estudados, exceto para o tempo de 96 horas no corte 1 e no tempo de 72 horas no corte 3. As curvas de degradação demonstraram tendência de estabilização do processo fermentativo a partir de 72 horas, à exceção dos híbridos BR 304 no corte 1 e BRS 701 no corte 3. A participação de grãos nas silagens não influenciou o desaparecimento das frações fibrosas. Entretanto, houve influência do estádio de maturação das plantas sobre sua degradabilidade efetiva, favorecendo os cortes mais precoces.In order to evaluate the in situ

 7. Productive performance and composition of milk protein fraction in dairy cows supplemented with fat sources Desempenho produtivo e composição da fração proteica do leite de vacas leiteiras sob suplementação com fontes de gordura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Esler de Freitas Júnior

  2010-04-01

  Full Text Available The objective of this study was to evaluate the use of fat sources in rations for lactating cows on the productive performance and composition of milk protein fraction. Twelve Holstein cows were used, grouped in three balanced 4 × 4 Latin squares, fed with the following rations: control; refined soybean oil; whole raw soybean; and calcium salts of unsaturated fatty acid (Megalac-E. Dry matter and nutrient intake, and daily milk production were evaluated. The samples used to analyze milk composition were collected in two alternate days and were obtained from two daily milking. Milk composition and total nitrogen, non-protein nitrogen and non-casein nitrogen ratios were analyzed. The casein, serum protein and true protein ratios were obtained by difference. Dry matter and nutrient intakes were lower when cows received the diet containing calcium salts of fatty acids, in relation to the control diet. Among the diets with fat sources, the one with whole raw soybean and calcium salts decreased milk production. There was no effect of fat sources added to the diet on crude protein, non-protein nitrogen, non-casein nitrogen, true protein, casein, casein/milk true protein ratio and serum protein. Similarly, the experimental diets did not influence the protein fractions when expressed in percentage of milk crude protein. The utilization of fat sources in diets changes milk production and composition of lactating cows, but does not influence the composition of milk protein fractions.Objetivou-se com este estudo avaliar a utilização de fontes de gordura em rações para vacas em lactação sobre o desempenho produtivo e a composição da fração proteica do leite. Foram utilizadas 12 vacas da raça Holandesa, agrupadas em três quadrados latinos balanceados 4 × 4, alimentadas com as seguintes rações: controle; óleo de soja refinado; grão de soja in natura; e sais de cálcio de ácidos graxos insaturados (Megalac-E. Avaliaram-se o consumo de mat

 8. Complete atrioventricular block on isolated guinea pig heart induced by an aqueous fraction obtained from Psidium guajava L. leaf Bloqueio atrioventricular completo em coração isolado de cobaia produzido por uma fração aquosa obtida das folhas de Psidium guajava L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio N.S. Gondim

  2006-09-01

  Full Text Available This paper aimed to study the electrocardiographic effect produced by the aqueous fraction (AqF obtained from the acetic extract of Psidium guajava L. leaf on the isolated guinea pig heart. Electrocardiographic records (ECG were obtained on isolated hearts beating spontaneously or under regular electrical stimulation. The hearts were mounted in a constant flow Langendorff perfusion system. Until 20 mg/mL, AqF did not change the spontaneous cardiac rate (control: 180 ± 9 bpm, test: 182 ± 10 bpm; N = 3; p > 0.05. Concentrations equal or greater then 20 mg/mL induced complete atrioventricular block (AVB. However, this effect promptly disappeared when AqF was removed from the perfusion fluid (N = 3 hearts. The AVB induced by AqF involves heart muscarinic receptors because atropine sulfate (1.5 mM could prevent the appearance of such disturbance.O presente trabalho visou estudar o efeito eletrocardiográfico produzido pela fração aquosa (AqF obtida do extrato acético das folhas de Psidium guajava L. em coração isolado de cobaia. Os traçados eletrocardiográficos foram obtidos em corações batendo espontaneamente ou então sob estimulação elétrica. Os corações foram montados em uma sistema de perfusão do tipo Langendoff de fluxo constante. A AqF, usada em concentrações menores que 20 mg/mL, não alterou a freqüência espontânea do coração (controle: 180 ± 9 bpm, teste: 182 ± 10 bpm; N = 3; p > 0,05. Todavia, concentrações iguais ou maiores que 20 mg/mL produziram bloqueio atrioventricular completo (BAV. Este efeito, contudo, desapareceu prontamente quando se removeu a AqF do fluido de perfusão coronariana (N = 3 corações. O BAV promovido pela AqF se faz mediado pelos receptores muscarínicos porque o sulfato de atropina (1,5 mM impediu o aparecimento deste efeito.

 9. Armazenamento de carbono em frações lábeis da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho sob plantio direto Carbon storage in labile fractions of soil organic matter in a tropical no-tillage Oxisol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cimélio Bayer

  2004-07-01

  Full Text Available A reserva de carbono na matéria orgânica (MO do solo é uma importante estratégia para atenuar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do plantio direto (PD, durante seis anos, sob quatro sistemas de cultura de outono na sucessão comercial soja-milho (guandu- anão-milheto, crotalária-sorgo, girassol-aveia-preta e nabo forrageiro-milho, no armazenamento de carbono nas frações particulada (>53 µm e associada aos minerais (Carbon storage in the soil organic matter (SOM is an important strategy to mitigate carbon dioxide concentration in the atmosphere. The objective of this study was to evaluate the effect of the no-tillage (NT use for six years, under four autumn (dry-season cover crops based maize and soybean crop rotations (pigeon pea-pearl millet, bengan hemp-sorghum, sunflower-black oat, and wild radish-maize, on C storage in the particulate (>53 µm and mineral-associated (<53 µm SOM fractions of a clayey Oxisol from Brazilian Cerrado region. In comparison to conventional tillage (CT under summer cash-crops, NT increased the total organic carbon (TOC stocks in the surface soil layer (0-5 cm. In the top 20 cm layer, NT soil under wild radish-maize had 9% (4.66 Mg ha-1 more TOC than the conventionally tilled soil. On the other hand, C storage in NT soil under other cropping systems was statiscally similar to the CT soil. The C stocks in the particulate SOM fraction increased by 37 to 52% in NT soil (0-20 cm in comparison to CT. The higher sensitivity to soil management changes made the particulate organic matter a more adequate soil quality index compared to the TOC stocks. The C stock in the mineral-associated SOM fraction was not affected by soil management systems, which can be related to the short-term under NT and or to the highly stable soil microaggregates in this clayey Oxisol. The preferential C storage in the labile SOM fraction is an environmental benefit, which

 10. Neosporose bovina: avaliação da transmissão vertical e fração atribuível de aborto em uma população de bovinos no Estado do Rio Grande do Sul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héber E. Hein

  2012-05-01

  Full Text Available O protozoário Nespora caninum é um parasito que causa grandes perdas reprodutivas e econômicas em bovinos no mundo inteiro. Os objetivos deste estudo foram verificar tanto a associação entre o histórico de aborto e a presença de anticorpos contra N. caninum, quanto a transmissão vertical como forma de manutenção da infecção nos rebanhos bovinos em regiões do Rio Grande do Sul, através da sorologia pareada de mães e filhas. Foi realizada amostragem de 60 propriedades distribuídas em duas regiões do Rio Grande do Sul, das quais foi coletado sangue de 40% dos animais presentes para a detecção de anticorpos anti-N. caninum por imunofluorescência indireta (IFI. Para verificar a relação aborto e soropositividade foi utilizado o teste de regressão logística univariada, e para sorologia de mães e filhas o teste de qui-quadrado de McNemar para dados pareados. Foram confrontados os dados de sorologia e aborto, sendo encontrada a frequência de 58,5% (24/41 de soropositivos quando havia histórico de aborto, e 16,4% (199/1215 dentre os sem histórico de aborto. Os animais soropositivos apresentaram um risco 7,21 (IC 95%, 3,65-14,32 vezes maior de possuir histórico de abortamento (estatística de Wald χ2=44,93, P<0,001. A fração atribuível à neosporose como causa de aborto na população em risco nas duas regiões foi estimada em 9,73% (λpop. O resultado sorológico de cada mãe foi pareado com o de sua filha e, pelo teste de qui-quadrado de McNemar (χ2=59,84, P<0,001, houve associação significativa entre as sorologias de mães e filhas, sugerindo transmissão vertical. Ressalta-se ainda a importância do acompanhamento sorológico para N. caninum, evitando assim manutenção de animais portadores que sirvam como reservatório do protozoário nas propriedades.

 11. Caracterização da fração protéica da cianobactéria Aphanothece Microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz Protein characterisation of the Aphanothece Microscopica Nägeli cyanobacterium cultivated in parboiled rice effluent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Jacob-Lopes

  2006-06-01

  Full Text Available O objetivo do presente trabalho foi avaliar a fração protéica da cianobactéria Aphanothece microscopica Nägeli cultivada no efluente da parboilização do arroz quando submetida a diferentes condições de secagem. A produção da biomassa foi realizada a partir da água residuária do processo de parboilização do arroz em bioreatores de coluna de bolhas. A biomassa foi separada do efluente por centrifugação e desidratada em secador descontínuo de bandejas nas condições de 40, 50 e 60ºC e espessuras de bandejas de 5 e 7 mm. O comportamento eletroforético das proteínas da biomassa foi analisado por eletroforese em gel de poliacrilamamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE e apresentou bandas com peso molecular de 15 kDa a 62,5 kDa. O perfil aminoacídico mostrou teores superiores aos recomendados pelo padrão FAO, com exceção dos aminoácidos lisina e dos sulfurados (MET+CYS. A caracterização funcional, expressa em termos de solubilidade e capacidade emulsificante, demonstrou a influência da condição de secagem na funcionalidade protéica da biomassa.The objective of the present work was to evaluate the protein fraction of Aphanothece microscopica Nägeli cyanobacteria cultivated in the parboiled rice effluent, submitted to different drying conditions. The production of the biomass was done by using wastewater from the process of rice parboiling in a bubble column bioreactor. The biomass was separated from the effluent by centrifugation and dehydrated in a tray dryer at 40, 50 and 60ºC and thicknesses of 5 and 7 mm. The eletroforetic profile of proteins of the biomass was analysed by SDS-PAGE and presented bands with molecular weight between 62.5-15kDa. The amino acid profile was higher than the concentrations recommended by standard FAO, with the exception of the amino acids (LYS and the sulphurated (MET+CYS. The functional properties characterisation in terms of protein solubility and emulsification

 12. Efeito do tratamento com hidróxido de sódio sobre a fração fibrosa, digestibilidade e tanino do feno de jurema-preta (Mimosa tenuiflora. Wild Effect of sodium hydroxide treatment on fiber fraction, digestibility and tannin of jurema-preta hay (Mimosa tenuiflora. Wild

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Morais Pereira Filho

  2003-02-01

  Full Text Available O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito do tratamento com hidróxido de sódio (NaOH na fração fibrosa, no teor de tanino e na digestibilidade in vitro da matéria seca do feno de jurema-preta. As folhas foram colhidas manualmente e desidratadas à sombra. O tratamento químico consistiu na pulverização do feno com solução de 0; 2; 4; 6 e 8% de NaOH, na proporção de 1 litro da solução para 1 kg de feno. Amostras do feno foram submetidas à determinação da matéria seca (MS, proteína bruta (PB, fibra em detergente neutro (FDN, fibra em detergente ácido (FDA, tanino e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS, que se constituíram nas variáveis analisadas. O delineamento foi o inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições. O tratamento com NaOH proporcionou efeito linear decrescente nos teores de MS, hemicelulose e tanino, enquanto, para FDN e FDA, ocorreu efeito quadrático. A PB não foi afetada e a DIVMS melhorou com o aumento da concentração de NaOH. A estimativa da DIVMS pelo teor de tanino, apesar de significativa, carece de mais estudos.Experiment was carried out with the goal to evaluate the effect of sodium hydroxide (NaOH on fiber fraction, tannin level and dry matter in vitro digestibility of jurema-preta hay. Leaves were harvested by hand and dried under shadow. Chemical treatment was done by pulverization of hay with 0; 2; 4; 6 and 8% NaOH solution following the proportion of 1 liter of solution to 1 kg of hay. Samples of hay were submitted to determinations of dry matter (DM, crude protein (CP, neutral detergent fiber (NDF, acid detergent fiber (ADF, tannin and DM in vitro digestibility which were the variables analyzed. Design completely randomized was used with five treatments and four repetitions. NaOH treatment caused linear effect in DM, hemicellulose and tannin contents; while for NDF and ADF was observed quadratic effect. CP was not affected and DMIVD was

 13. Chemical composition of atmospheric particulate matter soluble fraction and meteorological variables in São Paulo state, Brazil Composição química da fração solúvel do material particulado atmosférico e variáveis meteorológicas no estado de São Paulo, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Laure Marie Bourotte

  2011-09-01

  Full Text Available The objective of this work was to characterize and compare the chemical composition of the PM10 soluble fraction in relation to meteorological variables such as wind direction and air masses backward trajectories. The PM10 was collected during winter of 1999 in two contrasting sites: the São Paulo city and the State Park of Serra do Mar (Cunha inside the Atlantic Forest Reserve. The aqueous extracts of PM10 were analyzed by Ion Chromatography for major ions (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- and by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS for trace elements (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. In São Paulo, the dominant chemical species were SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn and Ni while in Cunha, Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn and Ni were dominant. The chemical composition related to the wind direction during sampling reflected short-range influence due to soil occupation and anthropic activities.Este trabalho teve como objetivo a caracterização e a comparação da composição química da fração solúvel do PM10, com variáveis meteorológicas, tais como, direção do vento e trajetórias de massas de ar. O PM10 foi coletado durante o inverno de 1999 em dois locais contrastantes: na cidade de São Paulo e no Parque Estadual da Serra do Mar (Cunha, Reserva de Mata Atlântica. Os extratos aquosos do PM10 foram analisados por Cromatografia de Íons para quantificação dos íons maiores (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, NO3-, SO4(2- e por ICP-MS para quantificação dos elementos traço (Al, Mn, Fe, Pb, Zn, etc.. As espécies químicas que predominaram foram SO4(2-, NO3-, NH4+, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn e Ni em São Paulo, e Na+, K+, Cl-, SO4(2-, Zn e Ni em Cunha. A composição química relacionada com a direção do vento que prevaleceu durante a amostragem, refletiu um transporte de curta escala influenciado pela ocupação do solo e as atividades antrópicas.

 14. Caries set fra et økologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante; Ekstrand, Kim; Qvist, Vibeke

  2010-01-01

  Dental caries affects the majority of the Danish population. Its aetiology is multi-factorial, but a pH-induced change in the homeostasis of the oral biofilm leading to overgrowth of acid-tolerating bacteria is a key event. A non-invasive concept for prevention and management is emerging based on...

 15. Fra emarginazione e infamia. La legittimazione sociale del rifiuto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Meringolo

  2011-07-01

  Full Text Available This contribution analyzes social construction of infamy, beginning from stereotype as an image coming not from direct information but rather from a social construction, assumed as true. Psychological researches highlighted that may be easier for an individual to remember information related to social knowledge instead of look at them with a critical eye, so learned scripts will be enriched with new confirmations, undervaluing inconsistent statements. This process may lead to stigma, referred to unusual and unwanted aspects of labeled people, so to made him/her as an avoided person. Gender differences are analyzed: the first offense ascribed to women is to refuse compliance with role expectations. Women have more coercive norms in playing family and social roles, and so greater possibilities to be stigmatized as deviant. Social attitudes seem not to be affected by modernity or new ways of communication, that even may be used to increase their believableness.

 16. Teknologien i historien eller blade fra en historikers historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje, Per

  2002-01-01

  new world for the newly appointed researcher, and as one of rather few Danish historians he started to use the computer for quantitative studies. In the late 1980s only very few historians were seen working with the computer; but this changed dramatically in the 1990s, when very few were without...... the history of technology; but based on personal experiences from the last 35 years he describes the use of technology in the study of history. In 1965 the author started as a young student at the Department of History at Aarhus University, and he expected to use only pencil and paper. For a long time he...... succeeded in doing so by using the professional typewriting secretaries, who were at the disposal of every student in those days. Financial restraints, however, put an end to these services, and he had to acquaint himself with the typewriter and other technical devices. In 1972 the computer opened a whole...

 17. Hjertepåvirkning fra 5-fluorouracil og capecitabin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Astrup; Jensen, Lene Bæksgaard; Petersen, Lone Nørgaard

  2010-01-01

  with nitroglycerine and risk factors as cardiac comorbidity are described. Following cardiotoxicity, lack of alternative active agents may provide grounds to rechallenge with 5-FU. In this situation, dose-modified 5-FU-based chemotherapy supported by medical antiangina prevention is feasible....

 18. Fra spil-filmatiseringen til spil-filmen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Henrik Smed

  2010-01-01

  Filmatiseringer af computerspil har siden Super Mario Bros.i 1993 været en fast del af Hollywoods repertoire. Sjældent fører de dog andet med sig end lunkne anmeldelser og sure spil-fans. Elleve år tidligere, med TRON i 1982, ser spil-filmen dagens lys. Uden brands og licensaftaler i ryggen tegne...

 19. Sculture di Ravenna fra V e VI secolo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Ruggieri

  2012-06-01

  The sculpture in Ravenna in the fifth and sixth centuries testifies the link with the East. At first Ravenna was the capital of the Western Roman Empire, afterwards was conquered by Theodoric and than returned under the rule of the Roman Empire, whose capital was Constantinople, owing to the Gothic War. The sculpture reflects this relationship thanks to the import of works of art. In the high Middle Ages Ravenna received the growths of the byzantine art but elaborated them to new tendencies, which allow to ascribe to Ravenna a voluntary and peculiar turning-point to a symbolical representation. The tendency to symbolism becomes stronger up to achieve the equal expressive dignity between figure and symbol.

 20. Fra "en rigtig pige" til "en gravid mand"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2012-01-01

  Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det....

 1. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  : linear development of white matter, growth and subsequent elimination of gray matter and maturation of various neuronal networks in the brain. Emotional regulation develops discontinuously in children and adolescents, and varying degrees of maturation of specific neural networks involved in self......-regulation may explain different behavioural traits that are typical for specific age groups. INTERPRETATION: Emotional regulation develops in a complex interaction between a child's relationships, experiences, activities and underlying biological/genetic factors. Knowledge of these underlying neural constraints...

 2. Naboklager over støjgener fra metrobyggeriet af Cityringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Peter

  2016-01-01

  Artiklen belyser i hvilken udstrækning gennemførelsen af et vigtigt samfundsnyttigt og populært projekt, som Folketinget har besluttet, giver bygherren ret til at udsætte naboer for sundhedsskadelig støj og ulemper, og hvilken betydning har det, om disse miljøvirkninger er blevet belyst og har væ...

 3. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 4. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i ...

 5. La ripartizione dell' energia fra le sesse di Un lago

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. PEZZOLI

  1975-05-01

  Full Text Available This work studies by approximation thc problem of tbe energy distribution among thc seichcs oi a lake oi various no de. It is obvious that particular conditions may affect tbe prevalent rise of one seiche rather than another, however, st atistically the probability to observe the uninodale 18 genera~ly bigger than the probability of observing tbe binodale etc.; becau8e, still statistically tbe arnplitudes of the uninodalc are, on thc average, bigger, compared with the others. The determination oi the statistical distribution of the energies and consequently the amplitudes, i8 the purpose of this work.

 6. Syntese af amino/hydroxypyrrolidines og -piperidiner fra kulhydratderivater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godskesen, Michael Anders

  lactams were reduced with sodium acetoxyborohydride or borane dimethyl sulfide to the 1,5-imino-1,5-pentitols.1,2,5-Trideoxy-1,5-imino-D-erythro-pentito l and 1,2,5-trideoxy-1,5-imino-D-threo-pentitol were synthesised from 2,5-difunctionalised aldonolactones by reduction of the 2-functionality......Two aldonolactones and an aldonic acid methylester were used in the synthesis of three stereoisomeric 1,5-dideoxy-1,5-imino-pentitols with ribo-, L-lyxo- (L-arabino-), and xylo-configuration. The aldonic acid derivatives were mesylated at C-5 and subsequently reacted with ammonia. The corresponding...... with hydrazin. The hereby formed 5-functionalsed 2-deoxy-lactones were then reacted with ammonia to give the corresponding lactams. The lactams were reduced by borane dimethyl sulfid or lithium aluminium hydride to the 1,2,5-trideoxy-1,5-imino-pentitols.2,5-Difunctionalised aldonolactones were also used...

 7. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980....

 8. Sculture di Ravenna fra V e VI secolo

  OpenAIRE

  Alessandro Ruggieri

  2012-01-01

  La scultura a Ravenna nei secoli V e VI testimonia il legame con l’Oriente. Ravenna fu prima capitale dell’impero romano d’Occidente. Successivamente fu conquistata da Teodorico e a seguito della guerra greco-gotica tornò sotto il controllo dell’impero romano con capitale Costantinopoli. La scultura riflette questo legame grazie all’importazione di manufatti. Ravenna nell’altomedioevo accolse le tendenze artistiche costantinopolitane rielaborandole verso indirizzi inediti che permettono di at...

 9. Amerikanisering af dansk arkitektur - fra Bauhaus til San Ramon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech-Danielsen, Claus

  2010-01-01

  Jeg vil med mit paper vise, hvordan den arkitektoniske udvikling i de sidste 80-100 år skiftevis har fundet sted i henholdsvis Europa og USA – og jeg vil afslutningsvis se på helt aktuel forstadsudvikling i USA. Det gør jeg, fordi den danske og skandinaviske forstandsudvikling på mange områder fi...

 10. Vandmiljøplanen: Fra forhandling til symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou; Wendelboe Hansen, Michael

  , opsplitning af embedsmandskorpset, frakobling af forvaltningen (og tilsvarende tilkobling af Folketinget) og nye interesseorganisationers entre på arenaen, var gældende - i hvert tilfælde indenfor miljøpolitikken. Bogen slutter med diskussion af alternative e milljøreguleringsformer, miljøafgifter kombineret...

 11. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 12. Fra aber i anekdoter til katte i kasser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  2009-01-01

  Artiklen beskriver hvordan Charles Darwin og hans dicipel georges Romanes i deres arbejde med dyrenes åndsevner i 1870'erne og 1880'erne søgte at vise, hvor tæt beslægtede de klogeste dyr, såsom aber, hunde og heste, var med mennesket og dermed underbyggede den evolutionære forbindelse. Darwin og...

 13. Virus kan påvises i spyt fra grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Pia R.; Christensen, Sanne; Hjulsager, Charlotte Kristiane

  2012-01-01

  Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt.......Svinedyrlæger har muligheden for at udskifte blodprøveglas og kanyler med reb til indsamling af spyt. DTU Veterinærinstituttet har valideret metoderne til at teste spyt for PCV2, PRRS- og Influenza virus, og laboratoriet modtager nu spytprøver rutinemæssigt....

 14. Farvebilleder fra det mørke Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baggesgaard, Mads Anders

  2015-01-01

  Analyzing Tchadian director Mahamet-Saleh Haroun’s 2013 film Grigris the article discusses the political potentials of contemporary Sub-Saharan Film. The article rejects frameworks of African and Francophone cinema and argues that a localized understanding of this film in Chad provides a better...... understanding of the universal and global reach of the engagement with politics that is one of the film’s prime objectives. It is through an understanding of the local and regional society and history that it becomes evident how the film engages with political issues with reach far beyond the borders of Chad...

 15. Gen-duplikationer - evolutionens eksperimentarium med et eksempel fra hvede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Claus Krogh; Dionisio, Giuseppe; Brinch-Pedersen, Henrik

  2013-01-01

  Den nyeste forskning i kornarternes fytaser viser, hvordan en gen-duplikation for 32-54 mio. år siden påvirker foderkvaliteten i dag.......Den nyeste forskning i kornarternes fytaser viser, hvordan en gen-duplikation for 32-54 mio. år siden påvirker foderkvaliteten i dag....

 16. Genetisk epidemiologi--fra gen til sygdomsforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Vogel, Ulla Birgitte

  2010-01-01

  Both genetic and environmental factors contribute to the aetiology of many common diseases. Recently, progress has been made in the identification of susceptibility genes by candidate gene and genome-wide association studies. Thereby, a further molecular understanding of pathophysiological pathwa...

 17. Inspiration fra New York - udforskende læreprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Lone Tang

  2017-01-01

  Udforskende læreprocesser er inspireret af John Deweys filosofi og pædagogik og bygger på en didaktisk tilrettelæggelse, der vægter den demokratiske dannelse og børnenes medindflydelse på det, der arbejdes med i klasserummet. Børnenes erfaringer, interesser og engagement er selve afsættet...... for tilrettelæggelse af læreprocesserne. Med udgangspunkt i Deweys ideer om skolen, baseret på den eksperimentelle metode, præsenteres Paula Rogovins arbejde på Manhattan New School i New York som et eksempel på, hvordan arbejdet med udforskende læreprocesser kan tilrettelægges....

 18. Fra strøtanke til værk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grum-Schwensen, Ane

  use of in the goal-oriented process, yet even so relate directly to and create the prerequisite for the published works. For the same reason, theoretical and psychological approaches to creativity are included, and a discussion takes place regarding the extent to which these can contribute...... of the text not only co-exist but that there is a reason for the writer allowing a certain stage to be published rather than another stage. Although my examination is not biographically oriented in its point of departure, I also include biographical material in the pretext to the extent I am able to argue...... Toothache’ as well as a description and analysis of their dossiers and pretexts. Chapter 3 begins with an interpretation of the poetological piece of prose with an essay-like nature: ‘The New Century’s Goddess’ (1861). The work contains no real action, but focuses explicitly on poetics. After a description...

 19. Risbjerg: Udspil flytter stemmer fra V og K til DF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: DF og NA vinder et mandat hver i anden halvdel af august. V og K hver et mandat tilbage. KD faldet lavere end nogensinde. Udgivelsesdato: 2. september 2007......ANALYSE: DF og NA vinder et mandat hver i anden halvdel af august. V og K hver et mandat tilbage. KD faldet lavere end nogensinde. Udgivelsesdato: 2. september 2007...

 20. Figure del desiderio: l'amore fra distruzione e sublime

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mabel Franzone

  2005-03-01

  Full Text Available Attraverso due racconti di Cortázar, l'analisi di due figure del desiderio ci permette esplorare due estremi seguendo una verticalità. La distruzione, doppio tenebroso della nostra anima, ci rivela un erotismo legato alla morte e al desiderio morboso di possedere l'Altro; il suo contraltare è un'ascesa vertiginosa accompagnata da un godimento estetico, dall'amore sublime prossimo all'esperienza mistica che si concluderà con una discesa progressiva e nel rispetto di questo Altro. La creazione letteraria si presenta come uno sfogo alle nostre angosce, che sono anche una sorta d'espressione dell'erotismo.

 1. Fra jord er du kommet, til ord skal du blive

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  I arkæologiens oprindelsesmyter lægges vægten oftest på Oldsagskommissionen og Thomsens 3-deling, dvs på udvikling af arkæologiens metoder og organisation. Man må dog ikke glemme at arkæologien voksede frem som udfordring til en veletableret historisk udforskning af de ældste tider på basis af...

 2. Fra transfer til transformativ læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bottrup, Pernille; Jørgensen, Christian Helms; Roepstorff, Lisbet

  Samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner om praksisnær kompetenceudvikling er en udfordring, som optager mange i disse år. Hæftet illustrerer gennem cases, hvordan både lærere, konsulenter og ledere daglig står overfor en række udfordringer, som kan håndteres på forskellig vis. ...

 3. Microstorie magistrali: Emma Tettoni fra carduccianesimo e reti emancipative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loredana Magazzeni

  2015-12-01

  Full Text Available Emma Tettoni (Novara, 1859 – Bergamo, 1891 was a teacher in secondary schools for women, headmistress of the Scuola normale femminile in Rovigo (Italy, student of Giosuè Carducci at Bologna University (1879-1881 and classmate of Giovanni Pascoli and Giulia Cavallari Cantalamessa. She devoted her life to teaching and writing, considering them prerequisites for female emancipation. Moving from her correspondence with the great Italian poet - teacher, but also from her female friendship network, it is possible to trace the phases of her arduous life as social and professional engaged young woman. Because of the novelty of her ideas, expressed in education lectures (on love, women’s work, women scientists and the faults of Italian mothers, she suffered the painful ostracism of conservative factions. In 1890 she joined the organization of VI Centenary of Beatrice Portinari, in Florence.

 4. Erfaringerne fra OW Bunkers bestyrelsessammensætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Caspar

  2016-01-01

  Det er helt forståeligt, at en sag om en tidligere ukendt olievirksomhed med en enorm omsætning, der føres på børsen, og som krakker efter et halvt år, trækker overskrifter. I OW Bunkers tilfælde, ville det således have været relevant, hvis et bestyrelsesmedlem havde haft en specifik CFO-baggrund...

 5. Fra ord til handling i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Hird, John

  2005-01-01

  fald svært at se, hvordan den enkelte turismeaktør kan bruge de diffuse begreber og tanker om oplevelsesøkonomi i jagten på succes. Vi vil forsøge både at bringe diskussionen om oplevelsesøkonomi et lille skridt videre og lidt ned på jorden. Oplevelsesøkonomi er for os slet og ret den gode handel. Det...

 6. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  and adolescents. MATERIAL AND METHODS: This article is based on articles identified through a non-systematic search in PubMed and on publications from the authors' own database. RESULTS: Several processes form the biological basis for how children and adolescents regulate their emotions when relating to others...

 7. Kan det amerikanske demokrati rejse sig fra valgkampens aske?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2016-01-01

  For både Trump og Clinton handler det i høj grad om at tilkendegive deres utilfredshed og intolerance overfor modparten, men i ligeså høj grad også om at definere og manifestere deres egne politiske positioner i partiernes fremadrettede planer. Sidstnævnte har vist sig at være en utrolig vanskelig...

 8. Modularisering i byggeriet: Fra en systemleverance og Mass Customization tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kudsk, Anders

  The use of configurable system deliveries, based on the principles of Mass Customization, is described by many as a solution to the challenges of construction, which is characterized by low earnings, lack of development in productivity and poor quality. Technical University of Denmark (DTU), School...... in construction. These institutions have produced a series of publications describing the possibilities presented by the transfer to construction of Mass Customization, product platforms and the use of configuration systems, theories and methods developed in the production industry. With this point of departure......, this project has carried out work that, with an engineering focus and research approach, investigates the possibilities for realizing this vision. The work focuses on some selected areas within the following overall research question: How, in a Danish context, can Mass Customization and the theories on which...

 9. Review af Business Process Reengineering litteraturen fra 1990-98

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wit, Camilla Kølsen de

  1998-01-01

  Formålet med papiret er dels at biddrage med et overblik over centrale kilder om BPR, og dels at kommentere udviklingen i litteraturens behandling af hhv. BPR begrebet og BPR projektet. Reviewet er bygget op om en kronologisk tabel, der opsummerer kildernes hovedsynspunkter....

 10. Subduralt haematom fra aneurisme uden samtidig subaraknoidalblødning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Preben; Jørgensen, Jesper

  2009-01-01

  A case of acute subdural haematoma from an intracranial aneurysm is presented. Although the patient presented with isolated subdural haematoma, the clinical signs were consistent with the classical signs of subarachnoid haemorrhage including thunderclap headache. An aneurysm of the anterior...... cerebral artery was the origin of the bleeding, and no subarachnoid blood was identified during operation. Rupture of a sacculate aneurysm should be suspected in patients with non-traumatic acute subdural haematoma. Udgivelsesdato: 2009...

 11. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB.

 12. ARRA NEPA Quarterly Report- First Report: DOT: FRA

  Data.gov (United States)

  Council on Environmental Quality, Executive Office of the President — Reports prepared by the Departments and Agencies on status of NEPA progress for activities and projects funded under Division A of the American Recovery and...

 13. Fra REVIEW-projekt til VIFOLA-model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Hørdam, Britta; Richter, Anja;

  Den overordnede bekendtgørelse for professionsbacheloruddannelserne, Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor (BEK 113), præciserer, at undervisningens vidensgrundlag skal være karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering og forskningstilknytning. Nærværende udviklings...

 14. This is Crème fraîche

  OpenAIRE

  Troncy, Eric

  2012-01-01

  Conçu comme “une exposition dans un livre”, et présenté comme devant jouer un “rôle de biennale d’art contemporain”, Fresh Cream fait suite à Cream, également publié par les éditions Phaidon en 1998. Sur le même principe, le livre rassemble 100 artistes choisis par personne en particulier, plus exactement par dix commissaires en général. Le tout forme forcément un résultat impersonnel, et permet de vérifier une fois encore le vieil adage qui veut que « un dromadaire, c’est un cheval dessiné p...

 15. Reuse of alkali from bio fly ash; Alkaligenanvendelse fra bioflyveaske

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thomsen, Kaj; Jensen, Joergen Peter; Simonsen, Peter; Sander, B.

  2006-03-15

  Experiments to leach potassium salts from fly ash from straw combustion were performed. The fly ash was produced in the bio mass boiler at the Avedoere power plant in south western Copenhagen, Denmark. The fly ash contained approximately 90 mass percent water soluble material. When the fly ash was dissolved at low pH, a slightly higher solubility was found. 100 gram fly ash consisted typically of 9 gram insoluble material, 9 gram calcium phosphate, 29 gram potassium sulfate and 53 gram of potassium chloride. In addition, 100 gram of fly ash contained approximately 1 mg of cadmium, corresponding to a concentration of cadmium of 10 ppm in the fly ash. Fly ash from the bio mass boiler at the Avedoere power plant apparently has a significantly larger content of potassium salts than fly ash from other boilers. The Extended UNIQUAC thermodynamic model was used for calculating relevant phase diagrams and calculations of the necessary amount of water required for dissolving all the KCl and all KCl + K{sub 2}SO{sub 4} of the fly ash. This theoretical minimum amount of water was calculated at a range of temperatures between 10 and 100 deg. C. The amount of water required at 100 deg. C was less than half of that required at 10 deg. C. Experiments were performed in order to find a feasible method for separating the potassium salts of the fly ash from the ash residue and especially from the soluble cadmium salts found in the fly ash. Experiments with counter current leaching of fly ash in a fluid bed gave unsatisfactory results. Apparently there was a lack of contact between the wash water and the ash. In addition, sedimentation was very slow resulting in an incomplete separation of wash water and ash residue. Experiments with ion exchange by adding CaCl{sub 2} to the wash water and successive precipitation of gypsum or anhydrite gave unsatisfactory results. Process simulation had shown that by this method the necessary amount of washing water could be decreased. This is due to the higher solubility of potassium chloride compared to potassium sulfate. By using this reduced amount of washing water with CaCl{sub 2} a viscous, muddy slurry was obtained. It was not possible to separate this slurry into a liquid phase and a solid phase. It was found that a good separation was obtained by intense stirring followed by centrifuging or by filtering the slurry in a filter press. The lab experiments were performed as a counter current leaching process in four stages. Depending on the applied amount of water relative to the theoretical minimum amount of water a complete separation could be obtained in two or more stages. More stages are required if less water is used. If the leaching is performed in less stages, a larger amount of water is required. If the washing process was performed at pH 1, the phosphate fraction could successively be obtained as a fine, white powder of almost pure calcium phosphate by regulating pH to 12. If the washing process was conducted at a pH between 1 and 5 and pH was successively adjusted to 12, cadmium could not be detected in the brine by current analysis methods. All cadmium was precipitated as phosphate. A part of this work was reported at the 14th European Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. (au)

 16. Workshop on Audit 2004 - erfaringer fra en nyuddannet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2004-01-01

  Som nyuddannet cand.merc.aud. har man ikke kun mulighed for at søge ansættelse i en revisionsvirksomhed eller en anden type virksomhed. Såfremt interessen er til stede, har man har også mulighed for at søge ansættelse på et universitet eller en handelshøjskole for at starte i et ph.d.-forløb. Art...

 17. Clostridum sordelli-infektion udgået fra ovariecyste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard, Jens Holst; Bülow, Charlotte; Buskov, Laura Katrine

  2012-01-01

  Clostridium sordellii is a Gram-positive bacterium which can cause a serious toxic shock syndrome with a mortality of up to 69%. C. sordellii is a part of the normal vaginal flora in up to 10% of all women. This case describes a fatal case of a healthy 49 year-old woman with a C. sordellii-infect...

 18. Postkort fra fortiden afslører romerske soldaters hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evers, Kasper Grønlund

  2014-01-01

  Selvom det romerske fort Vindolanda lige syd for Hadrians mur i Nordengland var kendt for sine velbevarede ruiner, kunne ingen før 1973 have forudset, at stedet skulle gemme på dét, der siden er blevet udnævnt til Storbritanniens største historiske skat....

 19. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 20. Udviklingen fra lægemiddel til rusmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Askaa, Bjarke; Horwitz, Henrik; Wøien, Vidar André;

  2014-01-01

  Synthetic "designer drugs" with hallucinogenic properties have become increasingly popular among recreational drug users in recent years. Some of the designer drugs are chemically modified drugs previously used in treatment of depression and chronic fatigue. The drugs are available from a large...