WorldWideScience

Sample records for beersi teemandiimpeeriumi teenistuses

 1. Avaliku teenistuse eetikast / Aive Pevkur

  Index Scriptorium Estoniae

  Pevkur, Aive

  2007-01-01

  Autor tutvustab ametniku eetika teoreetilisi lähtekohti, üle-euroopalisi ja Eestis läbi viidud uuringuid, nendib, et Eesti ametnikud kannavad samu avalike teenistuse väärtusi kui pikaajalise demokraatiakogemusega riikide avalikud teenistujad, näeb ette vajadust eestika juhtimise edasiseks arendamiseks. Graafikud: Põhiväärtused ametlikes dokumentides; Väärtused Eesti avalikus teenistuses

 2. Ametniku mõiste avaliku teenistuse seaduse eelnõus / Ebe Sarapuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Sarapuu, Ebe

  2012-01-01

  Ametniku mõistest 1924. aastal vastu võetud riigiteenistuse seaduses, 1995. aastal vastu võetud avaliku teenistuse seaduses ja 2002. (964 SE), 2009. (484 SE ja 538 SE) ja 2012. aasta avaliku teenistuse seaduse (193 SE) eelnõus. Muudatustest uues seaduseelnõus (193 SE)

 3. Avalik teenistus ja haldusmenetlus 2006 : seaduste tekstid seisuga 01. 08. 2006 / koost. Andrus Lauren

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Kaanel sisu: Avaliku teenistuse seadus. Vabariigi Valitsuse seadus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Süümevande andmise korra kohta. Korruptsioonivastane seadus. Riigiteenistujate ametinimetuse ja palgaastmestiku seadus. Palgaseadus. Töö- ja puhkeaja seadus. Puhkuseseadus. Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus. Haldusmenetluse seadus. Keeleseadus. Avaliku teabe seadus. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus. Digitaalallkirja seadus. Isikuandmete kaitse seadus. Arhiiviseadus. Riigisaladuse seadus. Riigivaraseadus. Riigihangete seadus. Halduskoostöö seadus. Riigivastutuse seadus

 4. Avalik teenistus ja haldusmenetlus 2006 : seaduste tekstid seisuga 01. 08. 2006 / koost. Andrus Lauren

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Kaanel sisu: Avaliku teenistuse seadus. Vabariigi Valitsuse seadus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Süümevande andmise korra kohta. Korruptsioonivastane seadus. Riigiteenistujate ametinimetuse ja palgaastmestiku seadus. Palgaseadus. Töö- ja puhkeaja seadus. Puhkuseseadus. Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus. Haldusmenetluse seadus. Keeleseadus. Avaliku teabe seadus. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus. Digitaalallkirja seadus. Isikuandmete kaitse seadus. Arhiiviseadus. Riigisaladuse seadus. Riigivaraseadus. Riigihangete seadus. Halduskoostöö seadus. Riigivastutuse seadus

 5. Mida tähendab avaliku teenistuse europaniseerumine ametnikule? = What does Europeanisation of public service mean to an official? / Tiina Randma-Liiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Randma-Liiv, Tiina, 1968-

  2004-01-01

  Inglise k. lk. 107-109. Autori hinnangul on Eesti avaliku teenistuse europaniseerumise jaoks kriitilise tähtsusega kolm valdkonda: poliitika analüüs ja strateegiline juhtimine, võrdlevad teadmised ja kogemused, koordineerimine. Artikkel põhineb 2003. aasta riigiametnike foorumi ettekandel

 6. Mida tähendab avaliku teenistuse europaniseerumine ametnikule? = What does Europeanisation of public service mean to an official? / Tiina Randma-Liiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Randma-Liiv, Tiina, 1968-

  2004-01-01

  Inglise k. lk. 107-109. Autori hinnangul on Eesti avaliku teenistuse europaniseerumise jaoks kriitilise tähtsusega kolm valdkonda: poliitika analüüs ja strateegiline juhtimine, võrdlevad teadmised ja kogemused, koordineerimine. Artikkel põhineb 2003. aasta riigiametnike foorumi ettekandel

 7. Naftamiljardid sotsialismi teenistuses / Tõnis Arnover

  Index Scriptorium Estoniae

  Arnover, Tõnis, 1952-

  2007-01-01

  Venezuela president Hugo Chavezi peamine trump oma poliitika elluviimisel on nafta ning ta on pühendunud võitlusele kahandada USA ja IMF-i mõjuvõimu Ladina-Ameerikas. CV: Hugo Chavez. Vt. samas: Punane rätik USA-le

 8. Keskpank spekulandi teenistuses / Romet Kreek

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreek, Romet, 1972-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 29. märts lk. 29. Globaalses kapitalismis, kus kapital liigub piiranguteta üle maailma, võivad majanduskriisides olla süüdlasteks tahtmatult suvaliste riikide keskpangad. Vt. samas: Mis on carry trade?; Jälgige Jaapani keskpanka

 9. Naftamiljardid sotsialismi teenistuses / Tõnis Arnover

  Index Scriptorium Estoniae

  Arnover, Tõnis, 1952-

  2007-01-01

  Venezuela president Hugo Chavezi peamine trump oma poliitika elluviimisel on nafta ning ta on pühendunud võitlusele kahandada USA ja IMF-i mõjuvõimu Ladina-Ameerikas. CV: Hugo Chavez. Vt. samas: Punane rätik USA-le

 10. Õigus teaduse teenistuses / Albert Paltser

  Index Scriptorium Estoniae

  Paltser, Albert, 1931-2007

  1989-01-01

  Raamatuarvustus: Кукрус, Антс. Наука : организация, планирование, управление : система и методы правового регулирования. Таллинн : Валгус, 1988

 11. Moskva kunstibiennaal reaktsiooni teenistuses? / Johannes Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Johannes, 1965-

  2007-01-01

  Moskva II rahvusvahelisest nüüdiskunsti biennaalist. Näitustest "Sotsart. Poliitiline kunst Venemaal" (kuraator Andrei Jerofejev), "Sotsart. Poliitiline kunst Hiinas" (kuraator Xin Don Chen), "Mõtlev realism" (kuraator Jekaterina Djegot) ja "Mina usun" (kuraator Oleg Kulik)

 12. Õpikud rahu teenistuses / Jaan Mikk

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikk, Jaan, 1939-

  2008-01-01

  Ekspertide nõupidamisest teemal "Rahu kujundamine ja kasvatamine õpikute innovaatilise koostamisega" (Thinking and Building Peace Through Innovative Textbook Design, UNESCO, 2007), mis toimus eelmisel aastal Pariisis ja mida korraldas UNESCO

 13. Õpikud rahu teenistuses / Jaan Mikk

  Index Scriptorium Estoniae

  Mikk, Jaan, 1939-

  2008-01-01

  Ekspertide nõupidamisest teemal "Rahu kujundamine ja kasvatamine õpikute innovaatilise koostamisega" (Thinking and Building Peace Through Innovative Textbook Design, UNESCO, 2007), mis toimus eelmisel aastal Pariisis ja mida korraldas UNESCO

 14. Kunst avaliku huvi teenistuses : skulptuur / Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Varblane, Reet, 1952-

  2007-01-01

  Münsteri skulptuuriprojektidest ("Münster 77, 87, 97, 07"). 30. IX lõppeva "Münster 07ga" (kuraatorid Brigitte Franzen, Kasper König, Carina Plath) kaasnenud kunstihariduslikust programmist, Bruce Naumani tööst "Depressiooni väljak" (2007)

 15. Nanotehnoloogia päikeseenergeetika teenistuses

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Colorado osariigis Goldenis asuva National Renewable Energy Laboratory teadlane Arthur Nozik on veendunud, et kvantpunktpäikesepaneelid kuulutavad odavate fotoelementide ajastu saabumist. Artikkel üldpealkirja all: 10 tulevikutehnoloogiat 2007

 16. Moskva kunstibiennaal reaktsiooni teenistuses? / Johannes Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Johannes, 1965-

  2007-01-01

  Moskva II rahvusvahelisest nüüdiskunsti biennaalist. Näitustest "Sotsart. Poliitiline kunst Venemaal" (kuraator Andrei Jerofejev), "Sotsart. Poliitiline kunst Hiinas" (kuraator Xin Don Chen), "Mõtlev realism" (kuraator Jekaterina Djegot) ja "Mina usun" (kuraator Oleg Kulik)

 17. Nanotehnoloogia päikeseenergeetika teenistuses

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Colorado osariigis Goldenis asuva National Renewable Energy Laboratory teadlane Arthur Nozik on veendunud, et kvantpunktpäikesepaneelid kuulutavad odavate fotoelementide ajastu saabumist. Artikkel üldpealkirja all: 10 tulevikutehnoloogiat 2007

 18. SS-sümbol stalinistide teenistuses / Uno Raudkivi

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudkivi, Uno

  2005-01-01

  Eesti Waffen SS Diviisis teeninud autor leiab, et leegionäride süüdistamine fašismis ja natsionalismis on süütuse presumptsiooni rikkumine. Lisa: Uno Raudkivi sõjaväeteenistuse lühikronoloogia

 19. MULTIMODAALNE SUHTLUS KEELEÕPPE JA -KASUTUSE TEENISTUSES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dmitri Kulakov

  2010-01-01

  Full Text Available Artiklis antakse ülevaade TÜ eesti keele võõrkeelena osakonna teadusuuringutest, mis on seotud multimodaalse suhtluse uuringute grupi tegevusega, sealjuures koostööga germaani-romaani-slaavi filoloogia instituudiga, ning mida toetab Eesti Teadusfondi grandiprojekt. Mõned osakonna töötajad on kaasatud Põhjamaade ülikoole siduvasse PlaceME projekti, mille uurimisvaldkonnad on seotud osakonna doktorantide teemadega diskursusuuringute ja multimodaalse suhtluse meetodite rakendamise läbi. Meetodeid saab kasutada suhtluspädevuste ja suhtlusstrateegiate analüüsis ja edendamises, keeleõppes ja keelekasutuse uuringutes.

 20. Noorsugu totaalkaitse teenistuses : ajateenistuse-eelne sõjaline ettevalimistus Eesti Vabariigis 1925-1940 / Merike Jürjo

  Index Scriptorium Estoniae

  Jürjo, Merike, 1959-

  2015-01-01

  Allikatest ja varsemate uurijate panusest. Noorkaitseliitlastest, sõjalisest eriõpetusest kutse- ja keskkoolides, rahvuslik-isamaalisest kasvatusest ja riigikaitsest. Noorsoo organiseerimisest riigikaitse huvides: skautidest ja noorseppadest

 1. Eesti avaliku teenistuse koolitusvajaduse hindamise õppetunnid Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringute põhjal / Viljar Veebel, Liina Kulu, Ulrika Hurt

  Index Scriptorium Estoniae

  Veebel, Viljar, 1977-

  2015-01-01

  Artiklis analüüsitakse Eesti avaliku sektori töötajate koolitusvajaduse hindamisega seotud metodoloogilisi sõlmküsimusi, tuginedes aastatel 2002-2013 ametnike ja poliitikute seas korraldatud Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringutele

 2. Varieeruva vältega sõnade hääldusuuringud kõnesünteesi teenistuses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liisi Piits

  2017-05-01

  Full Text Available "Words of variable quantity degrees as a problem for speech synthesis" Estonian text-to-speech synthesis relies in its determination of pronunciation on the Dictionary of Standard Estonian (ÕS 2013, which is the basis of standard Estonian. However, for roughly 300 words, this dictionary allows pronunciation with both the second and third quantity degree. This causes problems in the text-to-speech synthesis system, since the automatic text analysis cannot handle multiple outputs. It is necessary to give preference to one of the pronunciation variants in the text analysis process, and therefore it is important to identify which variant is more common among language users in actual speech. For the studies of quantity degrees, words were chosen which ÕS 2013 lists as being pronounced with both the second and third quantity degree. This study is based on a reading experiment conducted with 23 informants (15 women and 8 men, in which each informant read 52 sentences aloud. These sentences contained 47 target words, i.e. words of variable quantity degrees; in total, the study yielded 1080 pronunciation instances to examine. The group of target words includes those with varying vowel quantity degrees as well as those with varying consonant quantity degrees; the duration ratios characteristic of each quantity degree were calculated on the basis of the primary-stress syllable and the unstressed syllable following it. The average duration ratio for the second quantity degree is 1.8, and for the third quantity degree 2.9. These results are similar to those obtained in previous studies. On the basis of the informants’ pronunciation, the words were grouped into three categories: second quantity degree, variable quantity degree (where neither the second nor the third quantity degree accounted for more than 2/3 of all pronunciations and third quantity degree. Based on the duration ratio, 8 words fell into the second quantity degree group; however, based on auditory assessment, this group increased to 17 words. The variable quantity degree group contained 15 words based on duration ratios, but only 5 words based on auditory assessment. The third quantity degree group contained 24 words by duration ratio and 25 words by auditory assessment. Finding trends in word structure among words in the same quantity degree groups would make it possible to draw inferences about other words of the same type as well, which would increase the applied value of the study. Generally, though words of the same syllable structure and part of speech did not exhibit the same pronunciation patterns. However, it can at least be stated that the third quantity degree dominated among both two- and three-syllable adjectives formed with the suffix -lik. Of the 15 such words analysed in the study, only two were pronounced predominantly with the second quantity degree. Artiklis tutvustame lugemiseksperimenti, mille põhjal uurime nn varieeruva vältega sõnade hääldust. Varieeruva vältega sõnade määratlemisel lähtume õigekeelsussõnaraamatu (ÕS 2013 normingutest – uurime sõnu, mida lubatakse hääldada nii teises kui kolmandas vältes. Analüüsime sõnade pearõhulise ja järgsilbi kestussuhteid ja võrdleme saadud andmeid kuuldelise hinnangu tulemustega. Uurime, kas sarnase silbistruktuuri ja sama sõnaliigilise kuuluvusega sõnade häälduses on sarnaseid jooni. Rakenduslikust aspektist kannus- tab uurimust vajadus leida lahendus probleemidele, mida varieeruvus tekitab tekst-kõne sünteesi protsessis. Uuringu tulemusel selgusid peamised trendid varieeruva vältega sõnade häälduseelistustes. Nii silpide kestussuhete kui kuuldelise hinnangu alusel moodustusid kindlad sõnarühmad, kus domineeris üks või teine välde. Sõnatüüpide kaupa analüüs võimaldas määrata ka välte varieerumise trende tüübiti, nt kõik kolmesilbilised lik-liitelised adjektiivid ühe erandiga hääldusid kolmandas vältes.

 3. Muistsed jumalad ühiskonna teenistuses : pseudomütoloogia Eesti avalikkuses 19. ja 20. sajandil / Ants Viires

  Index Scriptorium Estoniae

  Viires, Ants, 1918-2015

  2001-01-01

  Bibl. viidetes, lk. 519-520. Varem ilmunud: Ethnologia Europaea, 1991, nr. 21. Pealk.: Pseudomythology in Estonian publicity in the 19th and 20th century. Pseudomütoloogiliste kangelaste laiem levik algas Fr. R. Kreutzwaldi "Kalevipoja" ja Fr. R. Faehlmanni muistendite avaldamisega

 4. Eesti avaliku teenistuse koolitusvajaduse hindamise õppetunnid Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringute põhjal / Viljar Veebel, Liina Kulu, Ulrika Hurt

  Index Scriptorium Estoniae

  Veebel, Viljar, 1977-

  2015-01-01

  Artiklis analüüsitakse Eesti avaliku sektori töötajate koolitusvajaduse hindamisega seotud metodoloogilisi sõlmküsimusi, tuginedes aastatel 2002-2013 ametnike ja poliitikute seas korraldatud Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringutele

 5. Lithuanian diplomacy in 2011 / Rokas M. Tracevskis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  16. detsembril esitas Leedu välisministeerium 2011. aasta Leedu diplomaatilise teenistuse raporti, milles kajastati Leedu välispoliitika trende ja tutvustati diplomaatilisi saavutusi ning prioriteete

 6. Lithuanian diplomacy in 2011 / Rokas M. Tracevskis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  16. detsembril esitas Leedu välisministeerium 2011. aasta Leedu diplomaatilise teenistuse raporti, milles kajastati Leedu välispoliitika trende ja tutvustati diplomaatilisi saavutusi ning prioriteete

 7. Kommunikatsiooni tugevnev roll riigi tippjuhtide töös / Eve Limbach-Pirn ; intervjueerinud Mariann Nagatsu

  Index Scriptorium Estoniae

  Limbach-Pirn, Eve

  2014-01-01

  Intervjuu riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirniga Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kommunikatsioonivõimekusest ja kommunikatsioonikompetentsi arendamisest tippjuhtide kompetentsikeskuses

 8. Ministerielle Amtsverschwiegenheit vs. ressortbezogene Informationshoheit / Tobias Linke

  Index Scriptorium Estoniae

  Linke, Tobias

  2016-01-01

  Informatsioonivabadusest, konfidentsiaalsest infost ning ministrite ja ametnike vaikimiskohustusest; avaliku teenistuse seaduse, nn ministriseaduse ja karistusseadustiku tõlgendamisest. Kokkuvõte inglise keeles

 9. Fix iT 2014 ehk talgud massidesse / Kai Raku, Vanessa Moreno

  Index Scriptorium Estoniae

  Raku, Kai

  2014-01-01

  Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR vahendab ja võõrustab erivajadustega noori vabatahtlikus teenistuses, üheks nende partneriks on Hispaanias asuv Associacion Cultural En-Construccion, mille juht Vanessa Moreno tutvustab Associacion Cultural En-Construccioni tegevust ja puuetega inimeste vabatahtliku teenistuse võimalusi

 10. Fix iT 2014 ehk talgud massidesse / Kai Raku, Vanessa Moreno

  Index Scriptorium Estoniae

  Raku, Kai

  2014-01-01

  Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR vahendab ja võõrustab erivajadustega noori vabatahtlikus teenistuses, üheks nende partneriks on Hispaanias asuv Associacion Cultural En-Construccion, mille juht Vanessa Moreno tutvustab Associacion Cultural En-Construccioni tegevust ja puuetega inimeste vabatahtliku teenistuse võimalusi

 11. 3 meie meest Austraalias, kuningannast rääkimata

  Index Scriptorium Estoniae

  1996-01-01

  Väliseestlased Austraalias: metallikunstnik, Austraalia ordeni kavandaja V. Veinberg, Austraalia transpordiameti Catering-teenistuse juht ja riiklike vastuvõttude korraldaja H. Lomp, mäeinseneri, finantsgrupi The Broken Hill tegevdirektor A. Parbo

 12. RAM publiku ees uue peadirigendiga / Kersti Inno

  Index Scriptorium Estoniae

  Inno, Kersti, 1954-

  2005-01-01

  Läti dirigent Kaspars Putninsh alustab oma esimest hooaega Eesti Rahvusmeeskoori peadirigendina Sergei Rahmaninovi teosega "Koguöine teenistus" (kontserdid 21. okt. Jõhvi Mihkli kirikus ja 25. okt. Tallinna Jaani kirikus)

 13. Ei geneetiliselt muundatud toidule! / Roy Strider

  Index Scriptorium Estoniae

  Strider, Roy, 1974-

  2007-01-01

  Jätkates mõttevahetust geneetiliselt muundatud toidu kahjulikkuse või ohutuse üle, kirjutab autor, et teadus pole tänapäeval enam mitte inimeste teenistuses, vaid korporatsioonide ja riikide palgalehel

 14. Võimulepe ei muuda Eesti riigi kaitset tugevamaks / Leo Kunnas

  Index Scriptorium Estoniae

  Kunnas, Leo, 1967-

  2011-01-01

  Autori hinnangul ei anna koalitsioonileping vastust, mille poolest on Eesti sõjaline riigikaitse nelja aasta pärast tugevam kui praegu ning kuidas kavatsetakse kaadrikaitseväelasi värvata, motiveerida ja teenistuses hoida

 15. Kala vähe, kalureid palju / Villu Reiljan

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Villu, 1953-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Den za Dnjom 7. juuli lk. 12. Olemasolevatest kalavarudest ei piisa kõigile rannakalanduses hõivatud isikutele küllaldase teenistuse tagamiseks. Keskkonnaministeeriumi tegevusest traditsioonilise rannakalanduse säilitamisel

 16. Kolonel Peeter Läns: tark personalipoliitika on kaitseväes ülemate võimalus / Peeter Läns ; intervjueerinud Ivar Jõesaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Läns, Peeter

  2013-01-01

  Kaitseväe Peastaabi personaliosakonna ülem hindab kaitseväe personalipoliitikat lähtudes uuest kaitseväeteenistuse seadusest, avaliku teenistuse seadusest ja riigikaitse arengukavast aastateks 2013-2022

 17. Georg Kennani sidemed Eestiga / Paul A. Goble ; tõlk. Marek Laane

  Index Scriptorium Estoniae

  Goble, Paul Alan, 1949-

  2005-01-01

  USA välispoliitikakorüfeed George F. Kennanit sidusid Eestiga ja eestlastega lühiajaline diplomaatiline teenistus Tallinnas, osalus raadiojaama Vaba Euroopa loomisel ning jätkuv huvi kolme Balti riigi vastu nende teel taasiseseisvumiseni

 18. Eesti inimestega kohanemine võtab aega : võõralt maalt tulnud noortel käib Eestis sõprade leidmine raskelt / Elina Randoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Randoja, Elina

  2010-01-01

  Kolm noort - sardiinlane Federico Gaviano, armeenlanna Syuzanna Vanetsyan ja prantslanna Cindy Julien, kes on tulnud Eestisse Euroopa Noorte vabatahtliku teenistuse kaudu, räägivad oma kohanemisest Eesti ja eestlastega

 19. Tri voprossa / Marit Valge

  Index Scriptorium Estoniae

  Valge, Marit

  2008-01-01

  Euroopa Vabatahtlik Teenistus on võimalus noorele kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis. Küsimustele vastab organisatsiooni Euroopa Noored Eesti büroo avalike suhete koordinaator Marit Valge

 20. Eesti inimestega kohanemine võtab aega : võõralt maalt tulnud noortel käib Eestis sõprade leidmine raskelt / Elina Randoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Randoja, Elina

  2010-01-01

  Kolm noort - sardiinlane Federico Gaviano, armeenlanna Syuzanna Vanetsyan ja prantslanna Cindy Julien, kes on tulnud Eestisse Euroopa Noorte vabatahtliku teenistuse kaudu, räägivad oma kohanemisest Eesti ja eestlastega

 1. Tri voprossa / Marit Valge

  Index Scriptorium Estoniae

  Valge, Marit

  2008-01-01

  Euroopa Vabatahtlik Teenistus on võimalus noorele kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis. Küsimustele vastab organisatsiooni Euroopa Noored Eesti büroo avalike suhete koordinaator Marit Valge

 2. ILO ootab Eestilt riigitöötajate streigikeelu tühistamist

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO ootab Eestilt streigiõiguse tagamist kõigile neile avaliku teenistuse töötajatele, kes ei teosta riigivõimu. Lisatud: õigus streikida. Ilmunud ka Linnaleht : Tallinn 17. juuni 2008, lk. 9

 3. Baltimaades 2 miljonit internetikasutajat / Kristina Randver

  Index Scriptorium Estoniae

  Randver, Kristina

  2005-01-01

  TNS Emori poolt läbiviidud uuringu "Gallup e-ratings" andmetel kasutas Baltimaades 2005. aasta alguses internetti peaaegu kaks miljonit inimest. Diagramm: Eestlased agaraimad inernetikasutajad. Tabel: Internetikeskkondade TOP 5. Vt. samas lühiintervjuud AS-i Elion Ettevõtted interneti teenistuse müügijuhi Raul Toomega: Neti veab Elioni internetikeskkonnad tippu

 4. 'Szhigaja eti kulturnõje mostõ...' : Moskva-Tallinn 1958-1986 / Vera Ruber

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruber, Vera, 1925-2011

  1997-01-01

  Tööst eesti kirjanduse konsultandina Üleliidulise Kirjanike Liidu juhatusse sekretariaadis. Ka 1959. a. romaanivõistlusel silmapaistnud romaanidest (Lilli Prometi 'Meesteta küla' ja Raimond Kaugveri 'Võõra mõõga teenistuses'), Lilli Prometi romaanist 'Primavera' ja venekeelsest kogumikust 'Eesti noor proosa' (1978)

 5. Büroo omanik võib end selle elanikuks registreerida / Triin Olvet

  Index Scriptorium Estoniae

  Olvet, Triin

  2005-01-01

  AS Metro Capital Management müüb ärimaal asuvasse Pirita rannahoonesse korteriomandeid, rahvastikuregistri andmetel on majja sisse kirjutatud 13 inimest. Pirita linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõksi sõnul tegeleb probleemiga Tallinna linnavalitsus abilinnapea tasemel. Küsimustele, mis puudutavad Pirita rannahoone kasutusotstarbe kontrollimist, vastab Tallinna linnaplaneerimise ameti ehitusjärelevalve teenistuse direktor Rain Seier

 6. Kuidas on läinud vene koolide eestikeelsele aineõppele üleminek? / Natalja Lapikova, Vjatšeslav Gussarov, Irene Käosaar

  Index Scriptorium Estoniae

  Lapikova, Natalja

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna vanemspetsialist Natalja Lapikova, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor Vjatšeslav Gussarov ja HTM-i rahvusvähemuste hariduse osakonna juhataja Irene Käosaar

 7. Vendade Karl ja Artur Säre elukäigu salaniidistik / Valdur Ohmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Ohmann, Valdur

  2003-01-01

  EKP I sekretäri Karl Säre ja tema vanema venna Artur Säre (Männi) elu ja tegevuse ülevaade. Artur Säre oli NSVL poliitilise esinduse teenistuses Hiina RV, NSVL Välisasjade Rahvakomissariaadi ja ENSV Ministrite Nõukogu juures

 8. Matrjoshkasõda tõi kaasa Eesti suveniiride konkursi / Uwe Gnadenteich

  Index Scriptorium Estoniae

  Gnadenteich, Uwe

  2005-01-01

  Tallinna linnavolikogu otsuse eelnõust kehtestada vanalinnas müüdavatele kaupadele piirangud. Tarbijakaitse teenistuse direktori Aave Põdra hinnangul võib olukord, kus mujalt toodud kaupa müüakse eesti suveniiri pähe, tõlgendada tarbija petmisena

 9. Tööõiguse kogumik : seisuga 1. juuli 2009 / koost. ja eess.: Tõnu Kolts, Tomek Tosin

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Kaanel sisu: Töölepingu seadus. Avaliku teenistuse seadus. Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus. Ametiühingute seadus. Kollektiivlepingu seadus. Kollektiivse töötüli lahendamise seadus. Täiskasvanute koolituse seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Töötajate usaldusisiku seadus. Töötuskindlustuse seadus

 10. Netil 200 000 külastajat päevas / Rivo Saarna ; interv. Eda-Liis Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Saarna, Rivo

  2004-01-01

  Bännerreklaami TOP-is I koha saavutanud Netit ja hot.ee-d haldava Elioni veebihalduse teenistuse juhataja veebilehtede reklaamikäibe kiire kasvu põhjustest, uutest reklaamivõimalustest. Vt. samas: Kristina Randver. Baltimaades üle 1,6 miljoni internetikasutaja. Diagramm: Eestlased kõige internetisõbralikumad

 11. Omamise vaev või rendiõnn? / Merlis Nõgene

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõgene, Merlis, 1976-

  2006-01-01

  Arvutite renditeenust tutvustavad Elioni finantseerimistoodete teenistuse juhataja Kalev Karus, Siemens Financial Services'i tegevjuht Virgo Jaani ja 3 Step IT müügidirektor Aivar Kraus. Kommenteerib Infoweb ASi arendusdirektor Tauri Purkas. Lisad: Rentimise plussid ja miinused; Tallinna koolide arvutite renditsükkel purunes

 12. Naisekuju nõukogude ja eesti identiteedi kandjana sotsrealistliku maalikunsti ja graafika näitel / Katrin Kivimaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimaa, Katrin, 1969-

  2007-01-01

  Sotsialistliku realismi kaanoni rakendamisega seotud muutustest II maailmasõja järgses eesti kujutavas kunstis - käsitletakse naise kujutamist, tollase ametliku visuaalpropaganda teenistuses olevana, varasemast eesti kunstist laenatud naisekuvandite kaudu edastatud rahvuslikku ja isegi nõukogudevastast kuvandit

 13. Tööõiguse kogumik : seisuga 1. juuli 2009 / koost. ja eess.: Tõnu Kolts, Tomek Tosin

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Kaanel sisu: Töölepingu seadus. Avaliku teenistuse seadus. Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus. Ametiühingute seadus. Kollektiivlepingu seadus. Kollektiivse töötüli lahendamise seadus. Täiskasvanute koolituse seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Töötajate usaldusisiku seadus. Töötuskindlustuse seadus

 14. Riigiamet heitis eakad töötajad üle parda / Kai Kalamees

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalamees, Kai

  2007-01-01

  Riigikohtu otsusest, mis tühistas avaliku teenistuse seaduse sätte, mis lubas põhiseaduse vastaselt inimesi vaid nende vanuse tõttu ametist vabastada. Lisatud: sündmuste kuld ; Riigikohus sekkub jõuliselt seadusloomesse

 15. Omamise vaev või rendiõnn? / Merlis Nõgene

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõgene, Merlis, 1976-

  2006-01-01

  Arvutite renditeenust tutvustavad Elioni finantseerimistoodete teenistuse juhataja Kalev Karus, Siemens Financial Services'i tegevjuht Virgo Jaani ja 3 Step IT müügidirektor Aivar Kraus. Kommenteerib Infoweb ASi arendusdirektor Tauri Purkas. Lisad: Rentimise plussid ja miinused; Tallinna koolide arvutite renditsükkel purunes

 16. Linn kui tellija 16.-17. sajandil. Kunsti tootvad institutsioonid ja käsitööharud. Tallinna näide / Rasmus Kangropool

  Index Scriptorium Estoniae

  Kangropool, Rasmus, 1930-2001

  2005-01-01

  Ehitustööd ja nende korraldus, linna teenistuses olnud kiviraidureid-müürseppmeistreid ja ehitusmeistreid. Majaehitajad-kiviraidurid, müürsepad ja puusepad. Paetoodete väljavedu. Maalijad. Puunikerdajad, tislerid ja treialid. Klaassepad. Bibliograafia lk. 443

 17. Pärtlipäeva mõtteid / Ants Piip

  Index Scriptorium Estoniae

  Piip, Ants, 1884-1942

  2007-01-01

  Vanas Testamendis kirjeldatavast "pärtliööst" Assüürias ja 1572. aasta sündmustest Prantsusmaal. Autorit köidavad ühelt poolt võimuahnuse ja teiselt poolt immateriaalsete kõrgemate ideede teenistuses oleva paindumatu meelekindluse probleemid.

 18. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tähistas 90 aasta möödumist asutamisest / Reet Olevsoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Olevsoo, Reet, 1956-

  2013-01-01

  Ülevaade aasta- ja kõnekoosolekust ning 2012. a preemiate võitjatest. Teadusraamatukogude aasta teona tunnustati uudsel RFID-tehnoloogial põhineva teavikute laenutamis- ja tagastamissüsteemi rakendamist TLÜ Akadeemilises Raamatukogus. Süsteemi rakendamist koordineerisid IT-teenistuse juhataja Peeter Kondratjev ja teenindusosakonna juhataja Heli Sirotkin

 19. Eesti riik edutagu vene eliiti / Heinz Valk

  Index Scriptorium Estoniae

  Valk, Heinz, 1936-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 28. apr. lk. 5. Autor on seisukohal, et vene liidreid peaksid edutama kõik erakonnad, avalikus teenistuses peaks olema rohkem vene päritolu spetsialiste. Integratsiooni toimimiseks on riigil vaja partnerit, selleks saab olla siinne vene eliit

 20. Eesti piloodid Afganistanis täitsid ülesande

  Index Scriptorium Estoniae

  2012-01-01

  Afganistanis teenivad Eesti õhuväe kopteripiloodid kapten Rene Kallis ja kapten Martin Noorsalu täitsid oma esimese teenistusülesande, lennates UH-60 Black Hawk tüüpi kopteritega. Ülesanne oli meedikute transport Camp Bastioni välihospidali. Pärast tutvumislende hakkavad piloodid lendama meditsiinilise evakuatsiooni üksuse koosseisus

 1. Naisekuju nõukogude ja eesti identiteedi kandjana sotsrealistliku maalikunsti ja graafika näitel / Katrin Kivimaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimaa, Katrin, 1969-

  2007-01-01

  Sotsialistliku realismi kaanoni rakendamisega seotud muutustest II maailmasõja järgses eesti kujutavas kunstis - käsitletakse naise kujutamist, tollase ametliku visuaalpropaganda teenistuses olevana, varasemast eesti kunstist laenatud naisekuvandite kaudu edastatud rahvuslikku ja isegi nõukogudevastast kuvandit

 2. Poliitikud kaitsevad saadikute kulude hüvitamise süsteemi / Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Koch, Tuuli

  2006-01-01

  Erakondade juhtpoliitikud on rahul praeguse parlamendiliikmete kulude hüvitamise süsteemiga, mille kohaselt hüvitatakse neile kuludokumentide alusel kulutused kuni 30 protsendi ulatuses palgast. Vt. samas: Tuuli Koch. Künka kosilased. Lisa: Hea teenistus

 3. President kaitseb demokraatiat ja pani nn pronksiöö seadusele veto / Kärt Anvelt, Raimo Poom

  Index Scriptorium Estoniae

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves otsustas jätta põhiseaduse vastasuse tõttu välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2009 vastu võetud "Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse". Vt. samas: Õiglustunnet riivavaid seadusi on teisigi

 4. President lükkas "Pronksiöö seaduse" tagasi

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves jättis välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2009 vastu võetud "Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse"

 5. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tähistas 90 aasta möödumist asutamisest / Reet Olevsoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Olevsoo, Reet, 1956-

  2013-01-01

  Ülevaade aasta- ja kõnekoosolekust ning 2012. a preemiate võitjatest. Teadusraamatukogude aasta teona tunnustati uudsel RFID-tehnoloogial põhineva teavikute laenutamis- ja tagastamissüsteemi rakendamist TLÜ Akadeemilises Raamatukogus. Süsteemi rakendamist koordineerisid IT-teenistuse juhataja Peeter Kondratjev ja teenindusosakonna juhataja Heli Sirotkin

 6. Rain Seier : Ehitusjärelevalve ei vaja oma tööks buldooserit / Rain Seier ; interv. Askur Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Seier, Rain

  2006-01-01

  Tallinna ehitusjärelevalve teenistuse direktor vastab küsimustele, mis puudutavad kinnisvaraarendajate kõrvalekaldumist hoone projektist, Hiiu pansionaadi juhtumit, ehitusjärelevalve põhiprobleeme Tallinnas. Ta peab otstarbekaks luua kasutuses olevate ehitiste tehnilise korrasoleku kontrolli süsteem

 7. Miks rahvas ajakirjandust ei usalda? / Toomas Alatalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2001-01-01

  Järgneb: Kesknädal, 6. sept. 2001, lk. 8; 12. sept. 2001, lk. 8; 19. sept. 2001, lk. 8; 26. sept. 2001, lk. 8; 3. okt. 2001, lk. 8; 10. okt. 2001, lk. 8. Väliskapitali omandis ja kolmikliidu teenistuses meedia mures tuleviku pärast

 8. Vilkuv punane / Thomas Easton

  Index Scriptorium Estoniae

  Easton, Thomas

  2007-01-01

  Rahavoog aktsiatesse on tõuganud aktsiahinnad nii kõrgele, et isegi Hiina silmapaistev majanduskasv ei põhjenda seda: 65-kordseks tõusnud sissetulekud Shanghai börsil ja 75-kordseks kerkinud teenistus Shenzheni börsil. Hiina turg vajaks erihuvidest vabu autsaidereid ja insaidereid, kes oleksid vabad uurima, ostma ja müüma

 9. Baltimaades 2 miljonit internetikasutajat / Kristina Randver

  Index Scriptorium Estoniae

  Randver, Kristina

  2005-01-01

  TNS Emori poolt läbiviidud uuringu "Gallup e-ratings" andmetel kasutas Baltimaades 2005. aasta alguses internetti peaaegu kaks miljonit inimest. Diagramm: Eestlased agaraimad inernetikasutajad. Tabel: Internetikeskkondade TOP 5. Vt. samas lühiintervjuud AS-i Elion Ettevõtted interneti teenistuse müügijuhi Raul Toomega: Neti veab Elioni internetikeskkonnad tippu

 10. Ärimees ootab annetuse eest Keskerakonnalt vastuteenet / Dannar Leitmaa, Erik Rand, Milan Bališ

  Index Scriptorium Estoniae

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2009-01-01

  Slovakkia ärimehed annetasid Eesti Keskerakonnale 1,4 mln. krooni, avaliku teenistuse eetikakoodeksi autor Ivar Tallo peab välismaistelt annetajatelt raha saamist taunitavaks. Annetustest teistele erakondadele I kvartalis. Vt. samas lühiintervjuud Milan Bališiga

 11. Miks rahvas ajakirjandust ei usalda? / Toomas Alatalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2001-01-01

  Järgneb: Kesknädal, 6. sept. 2001, lk. 8; 12. sept. 2001, lk. 8; 19. sept. 2001, lk. 8; 26. sept. 2001, lk. 8; 3. okt. 2001, lk. 8; 10. okt. 2001, lk. 8. Väliskapitali omandis ja kolmikliidu teenistuses meedia mures tuleviku pärast

 12. Eesti kaitseväelane langes operatsioonil Afganistanis / Riho Ühtegi, Arvo Jõesalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Ühtegi, Riho, 1964-

  2010-01-01

  30. augustil 2010. a. langes teenistusülesannete täitmisel Helmandi provintsis Estcoy-10 kaitseväelane nooremseersant Herdis Sikka. President Toomas Hendrik Ilves andis nooremseersant Herdis Sikkale postuumselt Kotkaristi teenetemärgi ja tegi sissekande kaastunderaamatusse

 13. Uus Eesti lugu: heade uudisteta? / Edward Lucas ; tõlkinud Janek Salme

  Index Scriptorium Estoniae

  Lucas, Edward, 1962-

  2009-01-01

  Autor leiab, et Eesti peab pärast eurotsooniga liitumist keskenduma rohkem elukvaliteedile, mitte raha hulgale. Tuleb panna rõhku Eestile kui riigile, mis on avatud väljastpoolt tulevatele talentidele ja ideedele, ning lõpetada avaliku teenistuse politiseerimine

 14. Pronksiöö seaduseelnõu probleemidest / Katrin Nyman-Metcalf

  Index Scriptorium Estoniae

  Nyman-Metcalf, Katrin, 1963-

  2009-01-01

  Õigusteadlasest autor analüüsib Riigikogus 15. juunil 2009 vastu võetud "Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadust", mille president Toomas Hendrik Ilves jättis välja kuulutamata

 15. Pistisekahtlusega mupo boss eelistas vaid üht täiturit / Veiko Pesur, Kadri Ibrus, Holger Roonemaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Pesur, Veiko

  2011-01-01

  Kaitsepolitsei kahtlustab, et Tallinna kohtutäitur Priit Lantin maksis Tallinna munitsipaalpolitsei juhile Kaimo Järvikule pistist, et Järvik eelistaks teda tegelema munitsipaalpolitsei määratud ning tasumata jäänud trahvide sissenõudmisega. Tallinna sisekontrolöri teenistuse siseauditi osakonna tehtud auditist

 16. Riigiasutuste personalikulud peavad olema läbipaistvad / Tarmo Kriis

  Index Scriptorium Estoniae

  Kriis, Tarmo, 1975-

  2007-01-01

  Tööandjate Keskliidu juhi arvates vajame kogu avaliku sektori tõhususe hindamiseks korralikku analüüsi, koos tööõiguse reformiga tuleks üle vaadata ka avaliku teenistuse seadus ning tekitada riigiametnikele selged motivatsiooniskeemid. Ettevõtjate kriitika riigiasutuste personalikulude planeerimise aadressil

 17. Eesti rahvusest kaadriohvitserid Vene armees aastail 1870-1917 / Mati Kröönström

  Index Scriptorium Estoniae

  Kröönström, Mati

  2006-01-01

  Krimmi sõja järel läbiviidud sõjaväereformi üheks tulemuseks oli junkrukoolide asutamine. See andis ka tõuke eesti ohvitserkonna kujunemisele. Kõige rohkem eesti kaadriohvitsere õppis Vilno junkrukoolis. Esimese maailmasõja ajal teenistuses edenenud eesti ohvitseridest

 18. Uus Eesti lugu: heade uudisteta? / Edward Lucas ; tõlkinud Janek Salme

  Index Scriptorium Estoniae

  Lucas, Edward, 1962-

  2009-01-01

  Autor leiab, et Eesti peab pärast eurotsooniga liitumist keskenduma rohkem elukvaliteedile, mitte raha hulgale. Tuleb panna rõhku Eestile kui riigile, mis on avatud väljastpoolt tulevatele talentidele ja ideedele, ning lõpetada avaliku teenistuse politiseerimine

 19. 'Szhigaja eti kulturnõje mostõ...' : Moskva-Tallinn 1958-1986 / Vera Ruber

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruber, Vera, 1925-2011

  1997-01-01

  Tööst eesti kirjanduse konsultandina Üleliidulise Kirjanike Liidu juhatusse sekretariaadis. Ka 1959. a. romaanivõistlusel silmapaistnud romaanidest (Lilli Prometi 'Meesteta küla' ja Raimond Kaugveri 'Võõra mõõga teenistuses'), Lilli Prometi romaanist 'Primavera' ja venekeelsest kogumikust 'Eesti noor proosa' (1978)

 20. President lükkas "Pronksiöö seaduse" tagasi

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves jättis välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2009 vastu võetud "Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse"

 1. President kaitseb demokraatiat ja pani nn pronksiöö seadusele veto / Kärt Anvelt, Raimo Poom

  Index Scriptorium Estoniae

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves otsustas jätta põhiseaduse vastasuse tõttu välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2009 vastu võetud "Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse". Vt. samas: Õiglustunnet riivavaid seadusi on teisigi

 2. Linn kui tellija 16.-17. sajandil. Kunsti tootvad institutsioonid ja käsitööharud. Tallinna näide / Rasmus Kangropool

  Index Scriptorium Estoniae

  Kangropool, Rasmus, 1930-2001

  2005-01-01

  Ehitustööd ja nende korraldus, linna teenistuses olnud kiviraidureid-müürseppmeistreid ja ehitusmeistreid. Majaehitajad-kiviraidurid, müürsepad ja puusepad. Paetoodete väljavedu. Maalijad. Puunikerdajad, tislerid ja treialid. Klaassepad. Bibliograafia lk. 443

 3. Riigiasutuste personalikulud peavad olema läbipaistvad / Tarmo Kriis

  Index Scriptorium Estoniae

  Kriis, Tarmo, 1975-

  2007-01-01

  Tööandjate Keskliidu juhi arvates vajame kogu avaliku sektori tõhususe hindamiseks korralikku analüüsi, koos tööõiguse reformiga tuleks üle vaadata ka avaliku teenistuse seadus ning tekitada riigiametnikele selged motivatsiooniskeemid. Ettevõtjate kriitika riigiasutuste personalikulude planeerimise aadressil

 4. Tehnoloogiline müür looduse ja inimese vahel? / Siim Vatalin

  Index Scriptorium Estoniae

  Vatalin, Siim

  2009-01-01

  Tänapäeval ehitatavates majades juhib tehnika selle funktsioneerimist. Masinad võivad olla ökosüsteemi terviku teenistuses. 1986. a. Zimbabwe pealinnas Harares avatud kaubanduskeskusest Eastgate (arhitekt Mick Pearce), selle ventileerimissüsteemidest. 2006. a. Melbourne'is valminud hoonest Council House 2 (arhitekt Mick Pearce), kus hoone toimimiseks vajalikud mehhanismid on interjööri ja eksterjööri kujunduselementideks

 5. Mõnda Eesti kirjanduselust Moskva vaatevinklist (1958-1986) : [mälestusi ja päevikumärkmeid aastaist 1968-1969] / Vera Ruber

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruber, Vera, 1925-2011

  1997-01-01

  Tööst eesti kirjanduse konsultandina Üleliidulise Kirjanike Liidu juhatuse sekretariaadis. Ka 1959. a. romaanivõistlusel silmapaistnud romaanidest (Lilli Prometi "Meesteta küla" ja Raimond Kaugveri "Võõra mõõga teenistuses"), Lilli Prometi romaanist "Primavera" ja venekeelsest kogumikust "Eesti noor proosa" ("Эстонская молодая проза", koost. Endel Mallene ja Rein Saluri, 1978)

 6. Me muudame maailma! / Maddalena Botta

  Index Scriptorium Estoniae

  Botta, Maddalena

  2012-01-01

  Tänavu aprillis saabusid Tallinnasse lühiajalise Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti Awake Senses raames neli välisvabatahtlikku. Vabatahtlikeks on puuetega noored, kes soovivad kaasa aidata Eesti Erinoorsootöö Ühingu noOR Avatud Meelte töötubade korraldamisel koolides ja noortekeskustes. Avatud Meelte töötubade projekti tutvustab Maddalena Botta, vabatahtlik itaaliast

 7. Evelin Ilvese ballimeik maksis 1770 krooni

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Proua Evelin Ilvese erasekretäri Piia Vanni sõnul oli meigikunstnik Katrin Sangla presidendipaari teenistuses 24. veebruaril 2008 ajavahemikul 15.00-23.00, lisaks konsulteeris ta ka teleülekande võttegruppi valgustuse osas Estonia teatri valges saalis, kus toimus kätlemistseremoonia. Ilmunud ka: SL Õhtuleht 12. märts 2008, lk. 15, pealk.: Evelin Ilvest meigiti 8 tundi (lüh.)

 8. Me muudame maailma! / Maddalena Botta

  Index Scriptorium Estoniae

  Botta, Maddalena

  2012-01-01

  Tänavu aprillis saabusid Tallinnasse lühiajalise Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti Awake Senses raames neli välisvabatahtlikku. Vabatahtlikeks on puuetega noored, kes soovivad kaasa aidata Eesti Erinoorsootöö Ühingu noOR Avatud Meelte töötubade korraldamisel koolides ja noortekeskustes. Avatud Meelte töötubade projekti tutvustab Maddalena Botta, vabatahtlik itaaliast

 9. Kuulates ja võrreldes : Soome Jalostuspäivät Tamperes 19.02.2011 / Raigo Kollom

  Index Scriptorium Estoniae

  Kollom, Raigo, 1936-

  2011-01-01

  Lühiülevaade veebruaris Tamperes toimunud Jalotuspäivät koolitusest, mille peaesinejad olid Taani DWB tõuraamatu aretusjuht ja WBFSH peasekretär Karina Christiansen, dr Kathryn F. Stock Hannoveri Veterinaarmeditsiini Ülikoolist ja Soome parim takistussõitja Mikael Forsten ning põhiteemaks ratsahobuste aretus, samuti võrreldakse artiklis eri riikide hobumajanduse teenistuses olevad keskandmebaase ja aretusvalikuid. Järgneb ajakirja lõpus ESHKS infolehe veergudel

 10. Tehnoloogiline müür looduse ja inimese vahel? / Siim Vatalin

  Index Scriptorium Estoniae

  Vatalin, Siim

  2009-01-01

  Tänapäeval ehitatavates majades juhib tehnika selle funktsioneerimist. Masinad võivad olla ökosüsteemi terviku teenistuses. 1986. a. Zimbabwe pealinnas Harares avatud kaubanduskeskusest Eastgate (arhitekt Mick Pearce), selle ventileerimissüsteemidest. 2006. a. Melbourne'is valminud hoonest Council House 2 (arhitekt Mick Pearce), kus hoone toimimiseks vajalikud mehhanismid on interjööri ja eksterjööri kujunduselementideks

 11. Писатели Эстонии награждены специальной премией "Александр Невский" (2006)

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Vladimir Iljaševitš ja Marat Gainullin said "Aleksander Nevski" eriauhinna raamatu "Baltlased Venemaa diplomaatilises teenistuses" ("Прибалтийцы на российской дипломатической службе", Tallinn : Tarbeinfo, 2005) eest.

 12. Huntington ja kartulikoored / Ahto Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2008-01-01

  Autor nendib, et poliitilistest mõttestampidest ja illusioonidest vabanemine nõuaks Eesti enesekaemuses kohati üsna drastilisi kontseptuaalseid inversioone. Neli olulisemat inversiooni: Lääne-Euroopa poolt vaadatuna on Eesti osa endisest Nõukogude Liidust, Eesti on riik rahvuse teenistuses, Eesti vene kogukonnas toimub omalaadne "kontra-etnogenees", vene kogukonna liidrid on asunud ära kasutama Euroopa Liidu poolt avatud võimalusi

 13. Ministri nõunik kui poliitilise missiooniga ametnik / Maria Keris, Jako Salla

  Index Scriptorium Estoniae

  Keris, Maria

  2006-01-01

  Ministri nõuniku roll ja positsioon Eesti avalikus teenistuses ja poliitikas. Kahes Eesti ministeeriumis 2005. aastal tehtud juhtumiuuringu analüüs. Ministri nõuniku roll ja staatus Eesti administratiivsüsteemis pole veel kinnistunud ning tõenäoliselt kujunebki sellest ametikoht, mille täitmine sõltub ühelt poolt vajadusest ja ministri soovidest ning teiselt poolt ministeeriumi töökorraldusest ja valdkonna spetsiifikast

 14. Eetikakoodeksite käsiraamat / Tartu Ülikooli eetikakeskus ; koost. Toivo Aavik, Külli Keerus, Kristi Lõuk, Ants Nõmper, Aive Pevkur, Leno Saarniit, Kadri Simm, Margit Sutrop, Margus Tõnissaar, Aire Vaher, Ivo Volt ; eess.: Margit Sutrop

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Avaliku teenistuse eetikakoodeks, lk. 83-84 ; Eesti Advokatuuri eetikakoodeks, lk. 115-127 ; Eesti Juristide Liidu eetikakoodeks, lk. 158 ; Eesti kohtuniku eetikakoodeks, lk. 178-182 ; Eesti kohtutäiturite eetikakoodeks, lk. 183-186 ; Eesti Notarite eetikakoodeks, lk. 205-209 ; Hippokratese vanne, lk. 270 ; Riigikontrolli audiitori eetikakoodeks, lk. 347-350 ; Õiguskantsleri missioon, visioon, põhiväärtused, lk. 399

 15. Kuulates ja võrreldes : Soome Jalostuspäivät Tamperes 19.02.2011 / Raigo Kollom

  Index Scriptorium Estoniae

  Kollom, Raigo, 1936-

  2011-01-01

  Lühiülevaade veebruaris Tamperes toimunud Jalotuspäivät koolitusest, mille peaesinejad olid Taani DWB tõuraamatu aretusjuht ja WBFSH peasekretär Karina Christiansen, dr Kathryn F. Stock Hannoveri Veterinaarmeditsiini Ülikoolist ja Soome parim takistussõitja Mikael Forsten ning põhiteemaks ratsahobuste aretus, samuti võrreldakse artiklis eri riikide hobumajanduse teenistuses olevad keskandmebaase ja aretusvalikuid. Järgneb ajakirja lõpus ESHKS infolehe veergudel

 16. Välistudengite tuutorist Euroopa Komisjoni praktikale / Jörgen Talkop ; küsitlenud Eero Loonurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Talkop, Jörgen

  2009-01-01

  Vestlus Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala lõpetanud Jörgen Talkopiga, kes oli International Clubis välistudengite tuutor ja tegi kaasa Erasmus Student Network Tallinna tegemistes. Pärast ülikooli lõpetamist läks ESN Tallinna kandidaadina Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kohale Brüsselisse, kus aitas kaasa ESN Internationali juhatuse tööle. Nüüd on ta praktikal Euroopa Komisjonis

 17. Eesti eest / Elle Puusaag

  Index Scriptorium Estoniae

  Puusaag, Elle, 1945-2017

  2009-01-01

  Iraagis ja Afganistanis hukkunud Eesti kaitseväelastest. President Toomas Hendrik Ilvese kaastundeavaldusest NATO operatsioonil Afganistanis langenud veebel Allain Tikko lähedastele. Vt. ka lk. 3: Afganistanis hukkus Eesti kaitseväelane. President Toomas Hendrik Ilves kirjutas 17. juunil 2009 Kadriorus alla otsusele anda Afganistanis teenistusülesannete täitmisel hukkunud veebel Allain Tikkole mõõkadega Kotkaristi kuldristi teenetemärk ja tegi sissekande kaastundeavalduste raamatusse.

 18. Mõnda Eesti kirjanduselust Moskva vaatevinklist (1958-1986) : [mälestusi ja päevikumärkmeid aastaist 1968-1969] / Vera Ruber

  Index Scriptorium Estoniae

  Ruber, Vera, 1925-2011

  1997-01-01

  Tööst eesti kirjanduse konsultandina Üleliidulise Kirjanike Liidu juhatuse sekretariaadis. Ka 1959. a. romaanivõistlusel silmapaistnud romaanidest (Lilli Prometi "Meesteta küla" ja Raimond Kaugveri "Võõra mõõga teenistuses"), Lilli Prometi romaanist "Primavera" ja venekeelsest kogumikust "Eesti noor proosa" ("Эстонская молодая проза", koost. Endel Mallene ja Rein Saluri, 1978)

 19. Välistudengite tuutorist Euroopa Komisjoni praktikale / Jörgen Talkop ; küsitlenud Eero Loonurm

  Index Scriptorium Estoniae

  Talkop, Jörgen

  2009-01-01

  Vestlus Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala lõpetanud Jörgen Talkopiga, kes oli International Clubis välistudengite tuutor ja tegi kaasa Erasmus Student Network Tallinna tegemistes. Pärast ülikooli lõpetamist läks ESN Tallinna kandidaadina Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kohale Brüsselisse, kus aitas kaasa ESN Internationali juhatuse tööle. Nüüd on ta praktikal Euroopa Komisjonis

 20. Ilves : mässueelnõu tehti viha, mitte õigluse ajel / Tuuli Koch ; kommenteerinud Ignar Fjuk, Ken-Marti Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Koch, Tuuli

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves otsustas jätta põhiseaduse vastasuse tõttu välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2009 vastu võetud "Karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse". Vt. samas: President Toomas Hendrik Ilvese põhjendused; Ignar Fjuk: President käitus mehiselt. Presidendile saadetud protestikirja ühe allakirjutanu, arhitekti ja endise poliitiku seisukoht; Ken-Marti Vaher: Ilvese argumendid on absurd. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe seisukoht

 1. Allain Tikko sai postuumselt teenetemärgi

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves kirjutas 17. juunil 2009 alla otsusele anda Afganistanis teenistusülesannete täitmisel hukkunud veebel Allain Tikkole mõõkadega Kotkaristi kuldristi teenetemärk. Riigipea tegi ka sissekande kaitseministeeriumis veebel A. Tikko mälestuseks avatud kaastundeavalduste raamatusse. Ilmunud ka: Õhtuleht 18. juuni 2009, lk. 4, pealk.: Teenetemärk postuumselt; Meie Kodu 24. juuni 2009, lk. 7, pealk.: Vabariigi President andis veebel Allain Tikkole postuumselt teenetemärgi ja tegi sissekande tema kaastunderaamatusse; Vaba Eesti Sõna 18. juuni 2009, lk. 6, pealk.: Afganistanis hukkunud eesti kaitseväelane sai postuumselt teenetemärgi

 2. 120 aastat professor Nikolai Maimi sünnist / Väino J. Riismandel

  Index Scriptorium Estoniae

  Riismandel, Väino, 1920-2017

  2004-01-01

  Professor Maim (26. veeb. 1884 Tartus - 10. jaan. 1976 USA) on lõpetanud Moskva ülikooli õigusteaduskonna (1909), Tartu Ülikooli riigiõiguse erialal (1915). Ta on töötanud Vene keisririigi siseministeeriumi teenistuse eriülesandeis ametnikuna, Eesti Vabriigis siseministri abina, välisministeeriumi juriskonsultina. Maimi peamiseks ülesandeks kujunes korraldamisjärgus oleva Tartu Ülikooli õigusteaduskonna organiseerimine. Peale 1944. aastal Eestist põgenemist oli ta õppejõuks Marburgi ülikoolis riigiteaduse ja riigiõiguse alal. LL.M. (George Washingtoni ülikool) Väino J. Riismandel on District of Columbia advokatuuri liige, oli professor Maimi õpilane ja töökaaslane Tartu Ülikoolis. Lisatud: professor Maimi trükis ilmunud tööd lk. 65

 3. 120 aastat professor Nikolai Maimi sünnist / Väino J. Riismandel

  Index Scriptorium Estoniae

  Riismandel, Väino Johan, 1920-

  2004-01-01

  Professor Maim (26. veeb. 1884 Tartus - 10. jaan. 1976 USA) on lõpetanud Moskva ülikooli õigusteaduskonna (1909), Tartu Ülikooli riigiõiguse erialal (1915). Ta on töötanud Vene keisririigi siseministeeriumi teenistuse eriülesandeis ametnikuna, Eesti Vabriigis siseministri abina, välisministeeriumi juriskonsultina. Maimi peamiseks ülesandeks kujunes korraldamisjärgus oleva Tartu Ülikooli õigusteaduskonna organiseerimine. Peale 1944. aastal Eestist põgenemist oli ta õppejõuks Marburgi ülikoolis riigiteaduse ja riigiõiguse alal. LL.M. (George Washingtoni ülikool) Väino J. Riismandel on District of Columbia advokatuuri liige, oli professor Maimi õpilane ja töökaaslane Tartu Ülikoolis. Lisatud: professor Maimi trükis ilmunud tööd lk. 65