WorldWideScience

Sample records for batoro vilniaus universitetas

 1. The need for health promotion in jsc „vilniaus baldai“

  OpenAIRE

  Melkūnaitė, Eglė

  2017-01-01

  The Need for Health Promotion in JSC „Vilniaus Baldai“ The relevance of the study. Health promotion in workplaces brings benefits to the employees, organizations, governments and society as a whole. In order to successfully implement the health promotion program in the workplace, it is important to evaluate facilities, demands and situation of the employer. The aim of the study. To measure the need of health promotion in the company JSC „Vilniaus baldai“. The objective of the study. Measure t...

 2. Vilniaus Akropolist oodatakse börsile juba sel aastal / Lauri Matsulevitsh

  Index Scriptorium Estoniae

  Matsulevitsh, Lauri

  2005-01-01

  Leedu ettevõtte VP Marketi tütarfirma Vilniaus Akropolis valis LHV ja Skandinaavia investeerimispanga Carnegie oma strateegiliseks nõustajaks, hetkel kaalutakse aktsiate avalikku pakkumist ning börsil noteerimist. Lisa: Akropolis omasuguste seas suurim. Vt. samas: Eesti investorite võimalused

 3. Polilingvali Vilniaus jaunimo raiška: socialinės tapatybės paieškos. Polylingual behaviour of Vilnius youth: Searching for social identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inga Vyšniauskienė

  2012-01-01

  Full Text Available The paper raises the problem of polilingual behaviour of Vilnius teenagers. The aim of this study is to reveal the frequency of linguistic features in the language of Vilnius teenagers of two age groups (13—14 and 15—17 as well as identify reasons for the informants’ polylingual behaviour. Extracts of spontaneous interactions from the corpus of the language of Vilnius youth have been chosen for the analysis. The results of the quantitative analysis have revealed that the elderly informants’ and younger boys’ polylingual behaviour is characterised by frequent, repetitive Russian features and nonrecurrent occurences of English features. The predominant use of English features in younger girls’ speech may imply that they have not yet mastered the Russian slang as well as point to their positive attitudes towards the English language. Within the framework of interactional sociolinguistics, the analysis of younger informants’ speech has revealed a link between English, German, Polish features and language play. Differently from the elderly teenagers, younger teenagers tend to change identities, e.g. an experienced player, an expert at love affairs, an adult who can evaluate youth language, via the play with English items. Russian items, which make a major part of slang in elderly teenagers’ speech, are used for sociopsychological purposes, as a means to display peer group identity. The study has revealed a varied polylingual production of Vilnius teenagers, which serves as a means of negotiating the social identity of a peer group member, creative and innovative teenager. ------ Straipsnyje keliama iki šiol Lietuvoje nenagrinėta jaunimo polilingvalaus elgesio problema. Tyrimo duomenis sudaro Vilniaus paauglių kalbos tekstynas, sukauptas renkant savanorių informantų įrašus ir atliekant etnografinius stebėjimus. Darbo tikslas – palyginti kitų kalbų elementų vartojimo dažnumą ir funkcijas jaunesniųjų (13–14 m. ir

 4. Жагаристы и русская литературная среда | Žagarai ir rusų literatūrinė aplinka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Павел Лавринец

  2010-01-01

  Full Text Available „Paskutinės Vilniaus plejados“, lenkų poetų grupės „Żagary“ narių (Teodor Bujnicki, Józef Maśliński, Czesław Miłosz, Jerzy Putrament, Aleksander Rym­kiewicz, Jerzy Zagórski ir kiti kūrybos pirmieji ver­tinimai kitakalbėje spaudoje ir vertimai į kitą kalbą pasirodė Vilniaus rusų periodikoje. Straipsnyje nagri­nėjami žagarų ir rusų literatų kontaktai literatūrinio gyvenimo kontekste bei rekonstruojamos bendros lenkų ir rusų literatų sąveikos sąlygos. Lenkų poetai ir Stepono Batoro Universiteto mokslininkai dalyva­vo Vilniaus rusų literatų renginiuose, rusų literatai skaitė pranešimus ir dalyvavo diskusijose lenkų lite­ratų vakaruose. Rusų literatūrinio gyvenimo dalyviai studijavo ar dėstė Stepono Batoro Universiteto, dirbo Vilniaus įstaigose, bendradarbiavo Vilniaus lenkų ir rusų periodinėje spaudoje kartu su savo lenkų kole­gomis. Vienam iš rusų literatūrinio gyvenimo vado­vų, produktyviam lenkų poezijos vertėjui, kritikui ir publicistui Dorofėjui Bochanui teko 1933 m. lenkų „literatūriniame trečiadienyje“ diskutuoti su Miłoszu ir kitais lenkų literatūrinio jaunimo atstovais meninio vertimo klausimais. Tas pats Bochanas skyrė daug dėmesio Bujnickio kūrybai dideliame straipsnyje apie naujausią lenkų poeziją, pateikdamas jo eilėraš­čių vertimus ir pastebėdamas Aleksandro Bloko ir Vladimiro Majakovskio įtaką (1934. Bochanas iš­kritikavo Bujnickio ir Maślińskio eilėraščius, bet tei­giamai atsiliepė apie Rymkiewicziaus, Putramento, Zagórskio kūrinius, išspausdintos pirmajame žurnalo Środy Literackie numeryje (1935. Apskritai žagarų kūryba buvo gerai žinoma Vilniaus rusų literatams, tačiau ne visai priimtina tiek dėl avangardistinės for­mos, tiek dėl kairuoliško turinio. Kita vertus, žagarai domėjosi rusų poezija nuo Puškino ir Lermontovo iki Achmatovos, Gumiliovo ir Jesenino, tačiau didesnio dėmesio Vilniaus rusų poetų k

 5. «Вильна» Константина Бальмонта: русский голос в вильнюсском тексте литовской литературы | Konstantino Balmonto Vilna: rusiškas balsas lietuvių literatūros vilniaus tekste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Инга Видугирите

  2011-01-01

  Full Text Available Geokritikos, kurios idėjos paremia straipsnį, pers­pektyva perkelia tyrėjo dėmesį nuo individualaus požiūrio į vietą prie pačios vietos kaip meninės er­dvės provaizdžio. Įvairialypės reprezentacijos čia yra suvokiamos kaip visuminio heterogeniško vietos vaizdo galimybė. Šis požiūris šaknijasi miesto geo­grafijoje ir urbanistikos studijose, todėl jam labai ar­tima Vladimiro Toporovo sukurta Sankt Peterburgo teksto koncepcija, apjungianti Peterburgo literatūrą kaip vieną darinį.Vilniaus teksto kaip skirtingų tautų skirtingomis kalbomis parašytos literatūros samprata įtvirtinta Tomo Venclovos. Konstantino Balmonto eilėraščiai apie Vilnių gali būti traktuojami kaip vienas iš Vil­niaus teksto balsų. Kita vertus, jie yra pakankamai specifinis atvejis, nes parašyti rusiškai, bet laikantis lietuviškos ideologijos normų. Kita jų dviprasmybė būtų sietina su tuo, kad nepaisant poeto pažinties su realia miesto, kuriame jis lankėsi porą kartų, erdve, po­ezijoje jos vietą užima mitinė Gedimino sapno ir su juo susijusių implikacijų erdvė. Vilnius yra mitologizuoja­mas dvigubai: pasakojant jo įkūrimo mitą ir struktūruo­jant istorinį pasakojimą vadovaujantis mitinio mąstymo principais. Nepaisant šios fikcijos, Balmonto eilėraščių dėka Vilniaus tekste atsiranda naujas personažas – poe­tas, Miškų Karalaitės Lietuvos vaduotojas.

 6. Sportas Vilniaus pedagoginiame universitete 1996-1997 mokslo metais

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Jau ketverius darbo metus atskaičiavo VPU sporto centras. Centro treneriai rengė Universiteto studentus įvairių sporto šakų varžyboms. Studentai galėjo treniruotis krepšinio, tinklinio, rankinio, futbolo, lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, aerobikos, stalo teniso sportinio meistriškumo grupėse. Šiais mokslo metais studentus treniravo G. Vitkauskas ir K. Babrauskas, R. Šalkuvienė ir J. Adomaitis, A. Taraskevičius ir E. Urbanavičius, L. Mikutienė ir K. Latoža, F. Karoblienė ir V. Sabal...

 7. XIV-XV a. ilgieji kovos peiliai (kardokšniai) Vilniaus Žemutinėje pilyje

  OpenAIRE

  Bugys, Paulius

  2012-01-01

  As the interest in the weaponry of the Grand Duchy of Lithuania is growing, one of the blade weapon types remains undiscussed – long knives (German Bauernwehrs, Hauswehrs). The aim of this article is to present a comprehensive analysis and to estimate the dates of two long knives and a couple of pieces that may belong to this type of weapons, the knives and pieces being found in the territory of the Vilnius Lower Castle during an archaeological research. After the evaluation of the circumstan...

 8. Ryšių su visuomene vieta strateginiame organizacijos planavimo etape (remiantis Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Barauskienė, Gintarė; Bivainienė, Lina

  2005-01-01

  In dynamic and changing environment organizations and authorities help to understand the essence of successful. Recently the word combination "public relations" has been met quite often. The aim of the paper is to determine public relations in strategic organization planning. Theoretitians provide some definitions of public relations. Public relations are a quite wide field of activities, which involve making and supporting favorable to the company circumstances. International Public Relation...

 9. 2006-2008 m. atidengta ir restauruota XIX-XX a. pradžios sienų tapyba Vilniaus universiteto istorijos fakultete (Universiteto g. 7)

  OpenAIRE

  Klajumienė, Dalia; Šarkauskaitė, Neringa

  2009-01-01

  The Faculty of History of Vilnius University is situated in the north-western section of Vilnius University campus, building No 7 on Universiteto St, enclosing Mikalojus Daukša courtyard. In 2006, the reconstruction work on the building led to the discovery of the fragments of wall paintings representative of the polychromic wall painting fashion of residential houses in the late 19th and the early 20th centuries. The uncovered wall paintings were finally restored in 2008. Most examples of wa...

 10. Mykolo Šulco "Kalba apie architektūrą" ir meno istorija Vilniaus universitete XIX a. pirmojoje pusėje

  OpenAIRE

  Levandauskas, Vytautas

  2011-01-01

  The earliest comprehensive and purposeful historical work of architecture is “Kalba apie architektūrą” by Mykolas Šulcas. It was prepared in 1801 according to a public lecture given at Vilnius University. The report was published as a separate work. An aim of the article is to make an analysis of the work as the first purposeful work in Lithuania and neighbouring countries about art history in the context of Vilnius University science of architecture. After the issue of “Kalba apie architektū...

 11. With the black market booming, alcohol producers focus on exports / Linas Jegelevicius

  Index Scriptorium Estoniae

  Jegelevicius, Linas

  2010-01-01

  Alkoholi salakaubanduse põhjuseks on Leedu suur aktsiisimaks. President Dalia Grybauskaite pani veto aktsiisiseaduse parandustele. Leedu suurimatest alkoholitootjatest Vilniaus Degtine ja Mineraliniai Vandenys

 12. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Evangelisto bažnyčios altoriai. Idėja ir įgyvendinimas

  OpenAIRE

  Vaišvilaitė, Irena

  2004-01-01

  Even though the decoration of the main space in Vilnius St.John the Baptist (Šv. Jono Krikštytojo) Church was disfigured during XIX c. refurbishments and it complicates the study of its program, it is obvious that this is one of the more interesting XVII–XVIII c. church decoration programs in Lithuania as well as in the European context. Seven monumental figures erected in the central altar depict seven saint Johns, who lived at different times, presenting the structure of the Heavenly Church...

 13. History of the Botanic Garden of the Stefan Batory University in Vilna (Vilnius (1919–1939 (in Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Zemanek

  2016-11-01

  Full Text Available The university in Vilna (Lithuanian: Vilnius, now Vilniaus universitetas, founded in 1579 by Stefan Batory (Stephen Báthory, King of Poland and Grand Duke of Lithuania, was a centre of Polish botany in 1780-1832 and 1919-1939. The Botanic Garden established by Jean-Emmanuel Gilibert (1741–1814 in 1781 (or, actually, from 1782 survived the loss of independence by Poland (1795, and a later closure of the University (1832, and it continued to function until 1842, when it was shut down by Russian authorities. After Poland had regained independence and the University was reopened as the Stefan Batory University (SBU, its Botanic Garden was established on a new location (1919, active since 1920. It survived as a Polish institution until 1939. After the Second World War, as a result of changed borders, it found itself in the Soviet Union, and from 1990 – in the Republic of Lithuania. A multidisciplinary research project has been recently launched with the aim to create a publication on the history of science at the Stefan Batory University. The botanical part of the project includes, among others, drafting the history of the Botanic Garden. Obtaining electronic copies of archival documents, e.g. annual reports written by the directors, enabled a more thorough analysis of the Garden’s history. Piotr Wiśniewski (1884–1971, a plant physiologist, nominated as Professor in the Department of General Botany on 1 June 1920, was the organiser and the first director of the Garden. He resigned from his post in October 1923, due to financial problems of the Garden. From October 1923 to April 1924, the management was run by the acting director, Edward Bekier (1883–1945, Professor in the Department of Physical Chemistry, Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences. For 13 subsequent years, i.e. from 1 May 1924 to 30 April 1937, the directorship of the Garden was held by Józef Trzebiński (1867–1941, a mycologist and one of the pioneers of

 14. Tapatybės virsmo istorija: Vaižganto Pragiedruliai ir 1918–1920 m. konfliktas dėl Vilniaus | The narrative of identity transformation: Vaižgantas’s novel Pragiedruliai and the 1918-1920 conflict over Vilnius

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mindaugas Kvietkauskas

  2006-01-01

  Full Text Available This article deals with the problem of representation of the Lithuanian national identity in the novel Pragiedruliai (Bright Spaces by Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933. The classical novel, which was planned to become an epos of the Lithuanian national revival, was published in three parts during 1918–1920 in Vilnius, at the height of political and military conflict between Lithuania and Poland over the possession of this multinational city. The author himself was one of the main Lithuanian combatants in the field of nationalist ideology and press as he edited the main Lithuanian dailies (Lietuvos Aidas, Nepriklausomoji Lietuva in Vilnius in that period. In his numerous press articles, Vaižgantas discussed Lithuanian identity as a phenomenon born from the local spirit of nature, formed by the primeval forces of biosphere, and organically evolving into the modern state of national consciousness. By suggesting this model of “organically modern” and “naturally democratic” Lithuanian identity, Vaižgantas was creating an antithesis against the image of Lithuanians as uncivilized barbarians propagated by the Polish nationalist side. However, the novel Pragiedruliai reveals much more diverse and complicated process of conversion of the “natural” or “pantheist” Lithuanian consciousness into the modern national selfimage. While trying to elaborate the symbolic literary narrative of this identity transformation, Vaižgantas included intertextual references to Pan Tadeusz, a 19th century Polish epos about the Lithuanian Grand Duchy noblemen by Adam Mickiewicz, as well as symbols indicating the intricate link between the Lithuanian identity and the cultural history of the Grand Duchy. The original opening chapters of Vaduvų kraštas (The Land of Vaduvos, the second volume of the novel, presented an acute criticism of the Lithuanian “natural” consciousness from the perspective modern cultural liberalism. Thus the clear construction of identity used by Vaižgantas in his political rhetoric becomes complicated and in some cases is even undermined in the polysemantic literary texture of his novel.

 15. Leedu hiiglane VP Market läheb börsile / Mihkel Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Mihkel

  2005-01-01

  Intervjuust VR Marketi uue juhi Gintaras Marcinkieviciusega. VP-Marketi emafirma Vilniaus Prekyba ootab Eesti turul järgmisel aastal läbimurret, Eestis kavatsetakse avada esimesed super- ja hüpermarketid, VP Market ja samasse kontserni kuuluv apteegikett Euroapteek lähevad börsile. Lisa: VP Market kasvab kiirelt

 16. Armour of the 14th c.-17th c. in the territory of vilnius castles according to the archaeological data

  OpenAIRE

  Bugys, Paulius

  2008-01-01

  Darbe yra analizuojamos Vilniaus pilių teritorijoje, archeologinių tyrimų metu, rastos šarvų detalės. Šioje teritorijoje aptiktas pakankamai didelis kiekis įvairiausių šarvų detalių, kurios datuojamos nuo XIV a. antrosios pusės iki XVII a. antros pusės. Publikacijų, skirtų Viduramžių ir renesanso ginkluotei, Lietuvoje yra labai nedaug, o archeologinių tyrimų metu aptiktai šarvuotei – išvis nėra. Todėl šio darbo objektu pasirinktos Vilniaus Pilių teritorijoje, archeologinių tyrimų metu, aptikt...

 17. Vieno pirkėjo įtaka baldų sektoriaus veiklai

  OpenAIRE

  Andriuškevičienė, Lina

  2016-01-01

  The relevance of the subject. After comming to Lithuania IKEA company many furniture manufacturers began to collaborate with IKEA, agreeing with the concern that the requirement to supply the IKEA products manufactured exclusively for the group, including the ban on independent trade and the search for buyers. Research object. This work will be studied in two large, cooperating with IKEA concern factories - AB "Freda" and AB "Vilniaus baldai" - activities, performance, analyze buyer of the...

 18. Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo info rmacijos centrų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Bivainienė, Lina; Dauginaitė, Živilė

  2008-01-01

  Straipsnyje aktualizuojama internetinio marketingo sąvoka, aptariami internetinio marketingo elementai. Mokslininkai (Kotler, Keller, 2007 ir kt.) pabrėžia, kad internetas marketingo specialistams suteikia didesnes dialogo ir individualizacijos galimybes. Įmonėms tai reiškia santykių pradžią ir bendravimą su dar didesnėmis vartotojų grupėmis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti internetinio marketingo elementus Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) turizmo informacijos centr...

 19. UAB „ Fazer kepyklos“ gamybos planavimas nestabilios paklausos sąlygomis

  OpenAIRE

  Vyšniauskas, Kęstutis

  2009-01-01

  Vyšniauskas, K., UAB “Fazer kepyklos” paklausos prognozavimo ir gamybos planavimo analizė [Rankraštis]: Bakalauro baigiamasis darbas. Vadyba ir verslo administravimas. Kaunas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. Darbo tema – UAB „ Fazer kepyklos“ gamybos planavimas nestabilios paklausos sąlygomis. Darbo tikslas - pateikti pasiūlymą, kaip prognozuojant paklausą ir planuojant gamybą sumažinti perteklinės produkcijos kiekį, tuo pačiu, įmonės gamybinius kaštus. Darbo uždaviniai: išaišk...

 20. Parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje

  OpenAIRE

  Jasiulevičiūtė, Kristina

  2009-01-01

  Jasiulevičiūtė, K., Parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje [ Rankraštis]: Bakalauro baigiamasis darbas. Vadyba ir verslo administravimas. Kaunas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. Bakalauro baigiamojo darbo tema: parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje. Problema: kaip stiprinti „Zara“ parduotuvių tinklo prekės ženklo įvaizdį Lietuvos rinkoje? Darbo tikslas: nustatyti „Zara“ prekės ženklo įvaizdži...

 1. Rekreacinių teritorijų kūrimas antropogenizuotoje gamtinėje aplinkoje

  OpenAIRE

  Šaliamoras, Paulius

  2009-01-01

  Daugelis kaimo turizmo, rekreacinių teritorijų kūrėjų pateikę specialiai sudarytai komisijai parengtus projektus galėjo gauti nemenką ES paramą, tačiau pasisekė ne visiems, kiti rekreacines teritorijas turėjo rengti už savo lėšas. Vienas tokių projektų yra rekreacinės teritorijos įrengimas Pajaurės pelkėje, esančios 20 km nuo Vilniaus centro. Projektas įdomus tuo, kad rekreacinę teritoriją planuojama įrengti pelkėje, kuri pasižymi silpnu gruntu - durpe, o tai reiškia, kad pelkinį paviršių tek...

 2. Gyvulininkystė pietryčių Lietuvoje XIII-XIV a

  OpenAIRE

  Vitkūnas, Manvydas

  2006-01-01

  Gyvulininkystė XIII-XIV a. buvo viena svarbiausių ūkio šakų. Pietryčių Lietuvos archeologiniuose paminkluose surinktos osteologinės medžiagos tyrimų duomenimis, naminiai gyvuliai daugeliui gyventojų buvo pagrindiniu mėsos šaliniu. Pietryčių Lietuvos archeologiniuose paminkluose (Nemenčinės, Bradeliškių, Maišiagalos, Aukštadvario piliakalniuose, viduramžių Kernavės miesto vietoje, Vilniaus žemutinėje pilyje) naminių gyvulių kaulai sudarė dažniausiai 80-95%, o Maišiagalos piliakalnyje – net 99%...

 3. The diversity of anatomical diagnostical indication of medicinal plants (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt and Echinacea purpurea (L.) Moench)

  OpenAIRE

  Kmitienė, Giedrė; Ragažinskienė, Ona

  2009-01-01

  Straipsnyje pateikiami Echinacea pallida (Nutt.) Nutt ir Echinacea purpurea (L.) Moench antžeminės dalies stiebo ir lapo lapalakščio viršutinės bei apatinės dalies organų anatominės sandaros tyrimų rezultatai. Tyrimai atlikti 2006–2009 metais Vidurio Lietuvoje, Kaune, VDU Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriaus Vaistinių augalų kolekcijoje ir 400 m2 bandymų plote bei Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedroje. Ištyrus šių dviejų rūšių augalų ...

 4. Effect of catalogues coordinate errors of a star onto determination of the physical libration of the Moon from the observations of stars

  Science.gov (United States)

  Petrova, Natalia; Kocoulin, Valerii; Nefediev, Yurii

  2016-07-01

  the time of observation), this error is reduced by an order, i.e. does not exceed the error of observation selenographic coordinates. 2. The worst thing - errors in coordinates of catalogue causes though a small but constant shift in the ρ and Iσ. So, when Δα, Δδ ˜0.01", then the shift reaches 0.0025". Moreover there is a trend, with a slight, but noticeable slope. 3. Effect of error in declination of a stars is substantially strong than the error in right ascension. Perhaps it is characteristic only for polar observations. For the required accuracy in determination of the physical libration these phenomena must be taken into account when processing the planned observations. Referencies. Nefediev et al., 2013. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta, v. 155, 1, p.188-194. Petrova, N., Abdulmyanov T., Hanada H. Some qualitative manifestations of the physical libration of the Moon by observing stars from the lunar surface. //J. Adv. Space Res., 2012a. V. 50, p. 1702-1711

 5. Meλetai versificatoriae generosorum iuvenum Andrea et Alexandri Chodcievitiorum – exemplum scholasticae poeseos christianae Europeae. Kilmingųjų jaunuolių Andriaus ir Aleksandro Chodkevičių eilėdarinės Meλetai – Europos krikščioniškos mokyklinės poezijos pavyzdys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomas Veteikis

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje, kuris parengtas pagal pranešimą, skaitytą 2008 m. lapkričio 12–15 d. Vilniaus universitete vykusioje konferencijoje Colloquium Balticum VIII Vilnense, pristatomas Lietuvoje mažai žinomas lei­dinys, parengtas vokiečių poeto ir filologo Johano Milijaus, išleistas 1568 m. Leipcige su sudėtine antrašte: Iohannis Mylii Libenrodensis, Poetae lau­reati, Cato Graecolatinus. Praecipua Christianae pietatis Capita. Mel#tai D. Andreae & D. Alexandri Chodcieuitiorum, illustrium magni Lithuaniae Duca­tus Equitum. Omnia in gratiam studiosae iuuentutis publicata. Cum Gratia & Priuilegio Caesareo. M. D. LXVIII. Gilinamasi į nedidelę leidinio dalį, apimančią LDK didiko, Trakų ir Vilniaus pilininko, Lietuvos ir Lenkijos didžiojo etmono Grigo Chodkevičiaus sūnų Andriaus ir Aleksandro, kuriuos tėvo dvare mokė ir į mokslus lydėjo tas pats J. Milijus, lotyniškus eilėraš­čius, aptariama jų tematika, santykis su kitais leidinio tekstais, stilistinės ypatybės, pateikiama pastebėjimų dėl imitacijos ir originalumo. Aptariamieji jaunųjų Chodkevičių tekstai iliustruoja lotynų kalbos, tikėjimo pagrindų ir krikščioniškos etikos įsisavinimo litera­tūrinėmis priemonėmis mechanizmą, būdingą XVI a. Europos švietimui. Kalbos mokymasis neatsiejamas nuo tikybos ir kasdieninio elgesio taisyklių; šios temos vyrauja Chodkevičių eilėse. Vis dėlto vienas kitas kūrinėlis nutolsta nuo religijos ir liturgijos, paliečia universalius gyvenimo dėsnius, minėtus Antikos iš­minčių, filosofų ir poetų. Straipsnyje pateikiama viena kita įžvalga dėl lietuviškos tematikos. Antai Andriaus Chodkevičiaus eilėraštyje Anacharsis Hannoni, su­kurtame kaip Cicerono Tuskulo disputų epizodo (Cic. Tusc. 5, 32, 90 parafrazė, galima regėti tuometinių lietuvių ir totorių papročių analizės, reikštos XVI a. publicistiniuose Mykolo Lietuvio, Augustino Rotundo ir kt. veikaluose, atgarsių. Straipsnyje atkreipiamas

 6. Production and Use of the Isotopes Sodium-24, Potassium-42, Copper-64 and Molybdenum-99; Production et Utilisation des Isotopes Sodium-24, Potassium-42, Cuivre-64 et Molybdene-99; ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОТОПОВ НАТРИЯ-24, КАЛИЯ-42, МЕДИ-64 И МОЛИБДЕНА-99; Produccion y Empleo los Isotopos Sodio-24, Potasio-42, Cobre-64 Y Molibdeno-99

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loos, R. [Departement de Physique, Universite Lovanium, Leopoldville (Congo, The Democratic Republic of the)

  1963-03-15

  }s en el punto de flujo maximo). Como se carece de medios de manipulacion quimica para las sustancias muy activas, se procede a irradiar muestras consistentes en productos quimicos de forma adecuada ; la ausencia de isotopos no deseables se comprueba por espectrometria gamma (analizador de 400 canales). Los recuentos se efectuan generalmente con analizadores de un solo canal. En el caso del cobre-64 ciertas mediciones se han controlado con un dispositivo de dos detectores en coincidencia. Se ha previsto el empleo del analizador multicanal para los experimentos en que intervengan dos indicadores. El autor senala algunos de los fines para que se emplean los radioisotopos: 1. En el laboratorio de fisiologia: curvas de flujo circulatorio, distribucion y cinetica de la distribucion de diversos isotopos (sodio-24, potasio-42, cobre-64). 2. En el laboratorio de farmacologia: influencia de diversas condiciones farmacologicas sobre los desplazamientos de los iones (potasio-42); fijacion del cobre-64 por los musculos lisos y sus relaciones con la actividad farmacologica de este metal. 3. En el laboratorio de microbiologia: estudio de l'a*funcion fisiologica y de la distribucion delmolibdeno en las plantas (molibdeno-99); control del perfeccionamiento de metodos microbiologicos para la determinacion del molibdeno. (author) [Russian] Leopol'dvil'skij universitet Lovanium rabotaet v tesnom sotrudnichestve s centrom Triko, kotoryj raspolagaet reaktorom Triga (DheNjoral Atomiks) s maksimal'noj moshhnost'ju v 50 kvt i postavljaet izotopy laboratorijam universiteta ili drugim potrebiteljam. Kak pravilo, obluchenie proizvoditsja v rotacionnoj korone (plotnost' potoka 3,10{sup 11}n/sek.sma); v special'nyh sluchajah ispol'zuetsja central'nyj kanal (2,5 * 10{sup 12}n/sek cm{sup 2} pri maksimal'noj plotnosti potoka). V svjazi s otsutstviem sredstv himicheskoj obrabotki vysoko aktivnyh veshhestv pribegaet k oblucheniju obrazcov v sootvetstvujushhej himicheskoj forme; otsutstvie izotopov s

 7. The Containment of Radioactive Wastes in Deep Geologic Formations; L'Elimination des Dechets Radioactifs dans les Formations Geologiques Profondes; 0423 0414 0414 ; Evacuacion de Desechos Radiactivos en Formaciones Geologicas Profundas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaufman, W. J. [University of California, Berkeley (United States)

  1960-07-01

  , chto v takom sluchae glubokie geologicheskie obrazovanija mogut javit'sja mestami dlja bezopasnogo i renta- bil'nogo zahoronenija othodov. V obrazovanijah peschanika mozhno hranit' v bol'shom kolichestve othody s vysokoj aktivnost'ju. Kak obshhee svojstvo zhidkostej, vsegda stremjashhihsja zapolnit' pustoty, tak i osobennosti ionnogo obmena v othodah blagoprijatstvujut shirokomu ispol'zovaniju takih emkostej dlja hranenija othodov. Sistema udalenija othodov, v kotoroj ispol'zujutsja glubokie geologicheskie obrazovanija, kak schitajut, sostoit iz sistemy vpusknyh skvazhin dlja vvedenija othodov i razgruzochnyh skvazhin, kotorye sluzhat dlja kontrolja i regulirovanija potoka othodov s cel'ju obespechit' naibolee racional'noe ispol'zovanie emkosti. Nuzhnye svedenija dlja proektirovki takoj sistemy vkljuchajut dannye po dispersionnym svojstvam, obrazovaniju dannoj geologicheskoj formacii, osobennostjam ionnogo obmena sredy, a takzhe po himicheskim i radiohimicheskim svojstvam othodov. V tehnicheskoj polevoj stancii universiteta v techenie dvuh let dejstvuet opytnaja dvuhskvazhennaja vpusknaja sistema. (author)

 8. Construction, Cost and Use of an Enriched Uranium, Light-Water Subcritical Assembly; Assemblage Sous-Critique a Uranium Enrichi et Eau Legere; Realisation, Cout et Application; Realizatsiya i stoimost' podkriticheskoj sborki na obogashchennom urane i legkoj vode; Construccion, Coste y Aplicacion de un Conjunto Subcritico de Uranio Enriquecido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vittoz, B.; Berthet, P.; Gavin, P.; Mandrin, C.; Robert, P.; Thurnheer, J. [Ecole Polytechnique de l' Universite de Lausanne (Switzerland)

  1964-02-15

  ecuaciones de dispersion en teoria de dos grupos. Basta conocer las caracteristicas de un solo plano de barras para prever el flujo neutronico debido a los n planos. Estas caracteristicas se determinan experimentalmente teniendo en cuenta la variacion vertical del flujo neutronico. El estudio se prosigue por evaluacion de la influencia de la distancia entre las banas pertenecientes a un mismo plano. (author) [Russian] Prednaznachennaja dlja jeksperimental'nogo izuchenija reshetok umnozhitelja podkriticheskaja sborka ispol'zuetsja takzhe dlja celej obuchenija. Ustanovka obladaet bol'shimi vozmozhnostjami ispol'zovanija. Izlagajutsja prichiny, po kotorym laboratorija jadernoj tehniki Politehnicheskoj shkoly Lozannskogo universiteta reshila realizovat', naskol'ko jeto vozmozhno, podkriticheskuju sborku svoimi sobstvennymi sredstvami i izbrat' reshetku slaboobogashennyj uran-legkaja voda. Daetsja opisanie principa i realizacii ustrojstv, kotorye pozvoljajut udobno i bystro izmenjat' parametry reshetki i nejtronnogo pitanija: 1. Uranovye sterzhni podveshivajutsja vertikal'no, i kazhdaja tochka podveski imeet dva gradusa svobodnogo hoda bez ogranichenija samogo processa. Jetot princip pozvoljaet, naprimer, var'irovat' posledovatel'no shag reshetki. 2. Nejtronnoe pitanie obespechivaetsja pjat'ju istochnikami, kotorye pomeshajutsja v grafitovom cokole. Rasstojanie jetih istochnikov mozhet takzhe regulirovat'sja posledovatel'nym obrazom. Rassmatrivajutsja problemy bezopasnosti, kotorye sozdaet ustanovka, tem. chto reaktivnost' mozhet sil'no izmenjat'sja ot odnoj konfiguracii k drugoj. Nakonec, privodjatsja rashody po stroitel'stvu i jekspluatacii jetoj podkriticheskoj sborki. S pomoshh'ju podkriticheskoj sborki izuchalas' neperiodicheskaja reshetka, kogda byla predprinjata popytka poluchit' odnorodnyj potok. S jetoj cel'ju ispol'zovana geterogennaja teorija Fajnberga i Horninga. Vnachale rassmatrivaetsja reshetka sterzhnej, raspolozhennyh odinakovym obrazom v n-parallel'nyh planah na

 9. Handling and Separation of Short-Lived Radioisotopes from Research Reactors; Manipulation et Separation des Radioisotopes a Courte Periode Produits dans des Reacteurs de Recherche; ПОЛУЧЕНИЕ И ОТДЕЛЕНИЕ КОРОТКОЖИВУЩИХ ИЗОТОПОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРАХ; Manipulacion y Separacion de Radioisotopos de Periodo Corto Obtenidos en Reactores de Investigacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meinke, W. W. [University of Michigan, Ann Arbor, MI (United States)

  1963-03-15

  iz-za udalennosti ot snabzhavshego reaktora chasto ogranichivalos' temi, kotorye imeet period poluraspada bol'she odnogo dnja. Jeto tormozilo issledovanija v oblasti proizvodstva i primenenija radioizotopov voobshhe i v to zhe vremja meshalo potrebitele tochno ocenit' vozmozhnosti mnogih korotkozhivushhih izotopov. V svjazi s nalichiem vo vsem mire issledovatel'skih reaktorov jeta zavisimost' ot mesta proizvodstva izotopov mozhet predstavljat' soboj izvestnuju trudnost', no v to zhe vremja ona daet vozmozhnost' provodit' rjad novyh jeksperimentov s korotkozhivushhimi izotopami. Dlja jetogo trebuetsja vplotnuju podojti k voprosam proizvodstva mechenyh atomov. Pochti v techenie pjati let programma raboty ka issledovatel'skom reaktore Michiganskogo universiteta vkljuchala obrabotku, pererabotku i izmerenie korotkozhivushhih izotopov. Obychno pol'zovalis' izotopami, prodolzhitel'nost' poluraspada kotoryh ravnjalas' chasam i dazhe minutam. Hotja v dannom sluchae glavnye usilija byli napravleny na issledovanija v oblasti aktivacionnogo analiza, ispol'zovavsheesja oborudovanie i metodika mogut byt' primeneny i dlja drugih issledovanij. Dlja poluchenija korotkozhivushhih izotopov ne objazatel'no imet' sovershennoe oborudovanie, bol'shie zapasy izotopov ili podderzhivat' trehsmennuju rabotu reaktora. Pri uverennom obrashhenii s prostymi manipuljatorami mozhno poluchit' luchshie rezul'taty, chem distancionnym upravleniem. Osnovoj sistemy, opisyvaemoj v doklade, javljaetsja prisposoblenie v vide pnevmaticheskoj truby, kotoraja dostavljaet obrazcy v vytjazhnoj kolpak laboratorii, primykajushhej k reaktoru, v techenie treh sekund posle obluchenija. Rastvorenie i bystroe otdelenie radiohimicheskim sposobom mozhet proizvodit'sja bez dal'nejshego peremeshhenija obrazca. Metody otdelenija, legko prisposablivaemye dlja kratkovremennoj shkaly (neskol'ko minut), vkljuchajut ne tol'ko selektivnuju jekstrakciju, anionnyj obmen i osazhdenie, no i takie novye metodiki, kak izotopnyj obmen i

 10. The Reactions of Hot Fluorine-18 with Gaseous Carbon Tetrafluoride; Reactions des Atomes {sup 18}F Chauds avec le Tetrafluorure de Carbone en Phase Gazeuse; Reaktsii goryachikh atomov ftora-18 s gazovoj fazoj tetraftormetana; Reacciones de Atomos Calientes de Fluor-18 con Tetrafluoruro de Carbono Gaseoso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colebourne, N.; Todd, J. F.J.; Wolfgang, R. [Yale University, New Haven, CT (United States)

  1965-04-15

  {sup 18} s tetraftorometanom. Gazoobraznye obrazcy obluchalis' tormoznym izlucheniem s jenergiej 40 - 60 Mjev (maksimum) na jelektronnom uskoritele Jel'skogo universiteta. Process F{sup 19} ({gamma}, n) F{sup 18} flaeT F{sup 18} s kineticheskoj jenergiej porjadka 10{sup 5} - 10{sup 6} jev. Jeti obrazcy terjajut jenergiju v rezul'tate stolknovenij i, kak predpolagaetsja, dostignut velichiny ''himicheskoj'' energii (<100 jev) kak osnovnogo sostojanija atomov. Bylo najdeno, chto jetilen javljaetsja horoshim akceptorom teplovyh atomov F{sup 18}. Byl sdelan analiz produktov pri ispol'zovanii standartnyh metodov radio-gazohromato- grafii. Sistema, kak bylo najdeno, javljaetsja vpolne chuvstvitel'noj k vneshnim jeffektam radiacionnogo povrezhdenija, i pojetomu bylo prinjaty sootvetstvujushhie mery predostorozhnosti . Byli najdeny sledujushhie reakcii gorjachego zameshhenija, podobnye reakcijam, nabljudaemym dlja gorjachego vodoroda, no gorazdo menee jeffektivnye: F{sup 18} + CF{sup 4} --> CF{sub 3}F{sup 18} + F, F{sup 18} +CF{sub 4} --> CF{sub 2}F{sup 18} + (F + F), kazalos' nevozmozhnym izuchit' reakciju otdelenija prjamo: F{sup 18} + CF{sub 4} --> CF{sub 3} + FF{sup 18} Odnako kosvennye dokazatel'stva govorjat o tom, chto ona takzhe imeet nizkuju jeffektivnost. Podrobno izuchalis' jeffekty zamedlitelja na sistemu F{sup 10} + CF{sub 4}. Poluchennye dannye analizirovalis' s pomoshh'ju kineticheskoj teorii gorjachih reakcij. Bylo najdeno, chto jeta sistema soglasuetsja s dannym ob{sup j}asneniem pri uslovii kolichestvennogo podtverzhdenija takogo tolkovanija rezul'tatov. Sistemy tetraftormetana i metana obespechivajut osnbvu dlja nekotoryh predvaritel'nyh vyvodov otnositel'no mehanizma reakcij gorjachih atomov ftora. V nastojashhee vremja predstavljaetsja, chto s nekotorymi vazhnymi, no estestvennymi izmenenijami, model', vpervye razrabotannaja dlja gorjachih atomov vodoroda, primenima i zdes. (author)

 11. The Body Burden of Caesium-137 in People of Southern Finland 1961-1963; Charge Corporelle de Cesium 137 chez les Habitants de la Finlande Meridionale en 1961-1963; 0421 041e 0414 ; Carga Corporal de Cesio-137 en Ciertos Grupos Demograficos del Sur de Finlandia en 1961-1963

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haesaenen, E.; Miettinen, J. K. [Department of Radiochemistry, University of Helsinki (Finland)

  1964-11-15

  estudios mas detallados, a principios de 1963 se eligieron grupos testigo mas numerosos y se sometieron al recuento cuatro veces, a saber, en febrero, mayo, agosto y octubre, ( respectivamente. El grupo masculino estaba compuesto por 25 soldados de un batallon de infanteria (edad: 19 anos; peso medio: 65 kg) ; el femenino por 24 estudiantes de economia domestica-(edad: 22 anos; peso medio: 60 kg). En ambos casos, el regimen alimenticio pudo comprobarse en detalle; resulto ser el tipico de la poblacion de Finlandia. Ademas, se estudio el consumo individual de alimentos de cada sujeto, mediante entrevistas y recurriendo.a muestras de peso conocido. Se determinaron los contenidos de cesio-137 de los dos regimenes correspondientes a los intervalos entre las mediciones. En ambos grupos, el contenido de cesio-137 permanecio casi constante (hombres: 17,5 nc; mujeres: 11 nc) hasta fin de junio, cuando la proporcion de cesio-137 en la leche y la carne practicamente se duplico en un plazo de una semana, A fin de agosto, la carga corporal de cesio-137 habla crecido casi 40% con respecto al valor registrado en la primavera; a mediados de octubre el contenido en los hombres habia aumentado en un 22% y en las mujeres en un 14% con respecto a agosto. Los autores discuten los resultados de la determinacion del semiperiodo biologico del cesio-137 absorbido con los alimentos. (author) [Russian] V svjazi s ielledovanijami soderzhanija cezija-137 v organizme u finskih loparej byli provedeny izmerenija u nebol'shoj gruppy zhitelej juzhnoj Finljandii. V nojabre 1961 goda v Stokgol'me u 9 sluzhashhih i 2 shkol'nikov Hel'sinki (5 muzhchin i 6 zhenshhin v vozraste ot 15 do 54 let) bylo izmereno soderzhanie cezija-137 i kalija v organizme. Vse byli klinicheski zdorovy. Harakter diety byl ustanovlen metodom oprosa. U 10 chelovek iz jetoj gruppy izmerenie bylo provedeno povtorno s pomoshh'ju peredvizhnogo schetchika dlja izmerenija radioaktivnosti vsego organizma na dannom fakul'tete Universiteta

 12. The use of oxygen-14 in the study of positron polarization in a Fermi-type transition; Emploi de l'oxygene-14 pour l'etude de la polarisation des positions dans une transition du type Fermi; Ispol'zovanie kisloroda-14 dlya issledovaniya polyarizatsii pozitronov v prevrashcheniyakh tipa Fermi; Empleo del oxigeno-14 en el estudio de la polarizacion de los positrones en una transicion de tipo Fermi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmidt, F H; Gerhart, J B; Hopkins, J C; Bichsel, H; Stroth, J [University of Washington, Seattle, WA (United States)

  1962-01-15

  , prokhodit cherez chetnoe sostoyanie, perekhodit k drugomu nulevomu spinu i prevrashchaetsya v N{sup 14} v vozbuzhdennom chetnom sostoyanii. Poehtomu raspad proiskhodit tochno po tipu Fermi. Kislorod O{sup 14} byl poluchen reaktsiej N{sup 14} (p, n) O{sup 14} v 60-dyujmovom tsiklotrone Vashingtonskogo universiteta s postoyannym potokom azota N{sub 2}. K N{sub 2} byl dobavlen nositel' O{sub 2} v gazoobraznom vide. Posle aktivizatsii gaz propuskalsya cherez sootvetstvuyushchie fil'try dlya udaleniya nezhelatel'noj aktivnosti i dlya obespecheniya soedineniya kisloroda s vodorodom. Aktivizirovannye vodyanye pary zakhvatyvalis' pri temperature zhidkogo azota N{sub 2} i ulavlivalis' na mednuyu palochku dlya obrazovaniya sil'nogo (okolo 10 millikyuri) postoyannogo istochnika 72-sekundnogo kisloroda O14. Obrazuyushchiesya pri raspade pozitrony analizirovalis' s tochki zreniya ikh ehnergii v nebol'shom magnitnom spektrometre. Dva metoda byli ispol'zovany dlya izucheniya prodol'noj polyarizatsii vykhodyashchikh iz spektrometra pozitronov. V pervom iz nikh pozitrony popadali v plasticheskij stsintillyator, gde nekotorye iz nikh unichtozhalis' na letu. Annigiliruyushchijsya kvant bolee vysokikh ehnergij polyariziruetsya vrashchatel'no v tom zhe samom napravlenii, chto i pervonachal'nye pozitrony. EHti gamma-luchi rasseivalis' iz namagnichennogo zheleza po Komptonu i podschityvalis' pri pomoshchi stsintillyatsionnogo schetchika s Nal(T). Assimetrichnost' poperechnogo secheniya rasseivaniya v zavisimosti ot napravleniya namagnichivaniya svyazana s pervonachal'noj stepen'yu polyarizatsii pozitronov. Vo vtorom metode pozitrony sosredotochenno napravlyalis' na namagnichennuyu zheleznuyu fol'gu. Poperechnoe sechenie rasseivaniya pozitronov-ehlektronov ili rasseivaniya Baba zavisit ot napravleniya namagnichivaniya zheleznoj fol'gi po otnosheniyu k polyarizatsii pozitronov. Rasseyannye ehlektrony i pozitrony obnaruzhivalis' pri pomoshchi plasticheskikh stsintillyatsionnykh schetchikov