WorldWideScience

Sample records for batoro vilniaus universitetas

 1. Informacinės komunikacinės technologijos gerinant geografijos mokymo kokybę Vilniaus profesinėse mokyklose

  OpenAIRE

  Zajančkovskaja, Alesia

  2007-01-01

  Magistriniame darbe nagrin÷jama Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas mokant geografijos Vilniaus Profesin÷se mokyklose. Darbe buvo iškelti tokie uždaviniai: 1). Surinkti duomenis apie Lietuvos ir Vilniaus profesinių mokyklų paplitimą, jų profesinį orientavimą bei paanalizuoti geografinę sklaidą; 2). Atskleisti profesinių mokyklų vietą Lietuvos švietimo sistemoje akcentuojant geografijos dalyko mokymą jose; 3). Pateikti šiandieninę informacinių komunikacinių techno...

 2. Process integration and waste heat recovery in Lithuanian and Danish industry. Case study: Beer Brewery `Vilniaus Tauras`

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-04-01

  Potential energy savings measures in Vilniaus Tauras Brewery are described in the report. Process Integration theories and methods and more conventional energy saving approaches have been put into use. The brewery is placed in Vilnius and is the fifth largest in Lithuania. It produces 20 million litre of beer per year. The production equipment is very old, and the buildings are not appropriate for modern beer production. Reconstruction is planned in the near future if new investors can be found. Compared with Danish breweries it is only considered to be a small production. Carlsberg`s two largest breweries in Denmark (Valby and Fredericia) produces around 350 mill. litre/year each. (au)

 3. Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas

  OpenAIRE

  Jankovskaja, Diana

  2016-01-01

  Įvadas: Pasaulyje, pastaruoju metu, vis daugiau kreipiama dėmesio į tai, kokia yra darbuotojų psichosocialinė aplinka darbe bei kokią įtaką žmogui daro psichosocialiniai rizikos veiksniai. Lietuvoje ši problema dar nėra plačiai tiriama, ypač skirtingų profesijų atžvilgiu. Tyrimui buvo pasirinkta būtent pedagogų populiacija, nes pedagogų darbas, lyginant su kitomis profesijomis, yra labiau psichologiškai įtemptas. Tyrimo tikslas: Įvertinti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ...

 4. Polilingvali Vilniaus jaunimo raiška: socialinės tapatybės paieškos. Polylingual behaviour of Vilnius youth: Searching for social identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inga Vyšniauskienė

  2012-01-01

  Full Text Available The paper raises the problem of polilingual behaviour of Vilnius teenagers. The aim of this study is to reveal the frequency of linguistic features in the language of Vilnius teenagers of two age groups (13—14 and 15—17 as well as identify reasons for the informants’ polylingual behaviour. Extracts of spontaneous interactions from the corpus of the language of Vilnius youth have been chosen for the analysis. The results of the quantitative analysis have revealed that the elderly informants’ and younger boys’ polylingual behaviour is characterised by frequent, repetitive Russian features and nonrecurrent occurences of English features. The predominant use of English features in younger girls’ speech may imply that they have not yet mastered the Russian slang as well as point to their positive attitudes towards the English language. Within the framework of interactional sociolinguistics, the analysis of younger informants’ speech has revealed a link between English, German, Polish features and language play. Differently from the elderly teenagers, younger teenagers tend to change identities, e.g. an experienced player, an expert at love affairs, an adult who can evaluate youth language, via the play with English items. Russian items, which make a major part of slang in elderly teenagers’ speech, are used for sociopsychological purposes, as a means to display peer group identity. The study has revealed a varied polylingual production of Vilnius teenagers, which serves as a means of negotiating the social identity of a peer group member, creative and innovative teenager. ------ Straipsnyje keliama iki šiol Lietuvoje nenagrinėta jaunimo polilingvalaus elgesio problema. Tyrimo duomenis sudaro Vilniaus paauglių kalbos tekstynas, sukauptas renkant savanorių informantų įrašus ir atliekant etnografinius stebėjimus. Darbo tikslas – palyginti kitų kalbų elementų vartojimo dažnumą ir funkcijas jaunesniųjų (13–14 m. ir

 5. Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)

  OpenAIRE

  Zemanek, Alicja; Köhler, Piotr

  2016-01-01

  The university in Vilna (Lithuanian: Vilnius), now Vilniaus universitetas, founded in 1579 by Stefan Batory (Stephen Báthory), King of Poland and Grand Duke of Lithuania, was a centre of Polish botany in 1780-1832 and 1919-1939. The Botanic Garden established by Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) in 1781 (or, actually, from 1782) survived the loss of independence by Poland (1795), and a later closure of the University (1832), and it continued to function until 1842, when it was shut down by R...

 6. «Вильна» Константина Бальмонта: русский голос в вильнюсском тексте литовской литературы | Konstantino Balmonto Vilna: rusiškas balsas lietuvių literatūros vilniaus tekste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Инга Видугирите

  2011-01-01

  Full Text Available Geokritikos, kurios idėjos paremia straipsnį, pers­pektyva perkelia tyrėjo dėmesį nuo individualaus požiūrio į vietą prie pačios vietos kaip meninės er­dvės provaizdžio. Įvairialypės reprezentacijos čia yra suvokiamos kaip visuminio heterogeniško vietos vaizdo galimybė. Šis požiūris šaknijasi miesto geo­grafijoje ir urbanistikos studijose, todėl jam labai ar­tima Vladimiro Toporovo sukurta Sankt Peterburgo teksto koncepcija, apjungianti Peterburgo literatūrą kaip vieną darinį.Vilniaus teksto kaip skirtingų tautų skirtingomis kalbomis parašytos literatūros samprata įtvirtinta Tomo Venclovos. Konstantino Balmonto eilėraščiai apie Vilnių gali būti traktuojami kaip vienas iš Vil­niaus teksto balsų. Kita vertus, jie yra pakankamai specifinis atvejis, nes parašyti rusiškai, bet laikantis lietuviškos ideologijos normų. Kita jų dviprasmybė būtų sietina su tuo, kad nepaisant poeto pažinties su realia miesto, kuriame jis lankėsi porą kartų, erdve, po­ezijoje jos vietą užima mitinė Gedimino sapno ir su juo susijusių implikacijų erdvė. Vilnius yra mitologizuoja­mas dvigubai: pasakojant jo įkūrimo mitą ir struktūruo­jant istorinį pasakojimą vadovaujantis mitinio mąstymo principais. Nepaisant šios fikcijos, Balmonto eilėraščių dėka Vilniaus tekste atsiranda naujas personažas – poe­tas, Miškų Karalaitės Lietuvos vaduotojas.

 7. "Otdajus nauke sovsem..." : I. I. Lappo - professor russkoi istorii Tartuskogo (Jurjevskogo) universiteta v 1905-1918 gg. / Ludmila Dubjeva

  Index Scriptorium Estoniae

  Dubjeva, Ludmila

  2006-01-01

  Vene ajaloo professorist Tartu Ülikoolis aastatel 1905-19018 Ivan Lappost. Poliitilise ajaloo kõrval pööras Lappo olulist tähelepanu sotsiaalajaloole. Ta luges ka vene õiguse kursust ja kirikuajaloo kursust

 8. Strategicheskie perspektivy razvitija universiteta v jeksklavnom regione Rossii [Strategic development of a university in the Russian exclave

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klemeshev Andrey

  2010-01-01

  Full Text Available The article focuses on key characteristics of modern universities (global, scientific and entrepreneurial ones. The authors discuss prospects of the strategic development of the university in the Russian exclave.

 9. Vilniaus miesto plėtros strateginis valdymas: sistema ir problemos

  OpenAIRE

  Šilinskaitė, Vaiva

  2006-01-01

  The tasks of this thesis are: 1) to analyze a theoretical background of the strategic management; 2) identify the peculiarities of strategic management in Lithuanian municipalities; 3) to analyze the system of strategic management of development of Vilnius; 4) evaluate strategic management of Vilnius using Balanced Scorecard model; 5) suggest recommendations for improvement of strategic management of development of Vilnius. To meet the goal of the thesis theoretical background of the strategi...

 10. Buitinių patogumų pokyčiai Vilniaus pirklių namuose XIX a. antrojoje pusėje

  OpenAIRE

  Ambrulevičiūtė, Aelita

  2015-01-01

  Vilniuje XIX a. antrojoje pusėje, ypač amžiaus pabaigoje labai pasikeitė buitinės sąlygos. XIX a. viduryje dauguma pirklių stengėsi įsigyti nuosavus namus miesto centre, kuris buvo patogus ne tik gyventi, bet ir įrengti komercinės paskirties patalpas. XIX a. paskutiniais dešimtmečiais vis daugiau pirklių rinkosi modernius naujai plečiamus miesto rajonus. Čia jie statėsi nuomojamus (pelningus) namus, kurio vieną butą užimdavo savininkas su šeima. Tik labai turtingi miesto pirkliai statėsi dide...

 11. VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VAIDMUO SKATINANT SĖKMINGĄ VIZUALIŲJŲ MENŲ STUDENTŲ INTEGRACIJĄ Į ŠIUOLAIKINIO MENO RINKĄ

  OpenAIRE

  Bužinskaitė, Ugnė

  2014-01-01

  Darbo vadovas: prof. dr. Ieva Kuizinienė Darbas parengtas: 2014 m. Vilniuje Darbo apimtis: 149 puslapiai su priedais, 3 lentelės, 12 paveikslų Darbo aktualumas: Jaunųjų menininkų problema šiandien yra ypatingai aktualizuojama. 2013 m. Viešosios politikos ir vadybos institutas atliko „Jaunų menininkų socialinės ir kūrybinės padėties Lietuvoje tyrimą“. Pastarasis parodė valstybės politikos fromavimo būtinumą, orientuojantis į pagalbą jaunųjų menininkų karjeros formavime. Pastebimas ir ...

 12. With the black market booming, alcohol producers focus on exports / Linas Jegelevicius

  Index Scriptorium Estoniae

  Jegelevicius, Linas

  2010-01-01

  Alkoholi salakaubanduse põhjuseks on Leedu suur aktsiisimaks. President Dalia Grybauskaite pani veto aktsiisiseaduse parandustele. Leedu suurimatest alkoholitootjatest Vilniaus Degtine ja Mineraliniai Vandenys

 13. With the black market booming, alcohol producers focus on exports / Linas Jegelevicius

  Index Scriptorium Estoniae

  Jegelevicius, Linas

  2010-01-01

  Alkoholi salakaubanduse põhjuseks on Leedu suur aktsiisimaks. President Dalia Grybauskaite pani veto aktsiisiseaduse parandustele. Leedu suurimatest alkoholitootjatest Vilniaus Degtine ja Mineraliniai Vandenys

 14. Taikomosios emblemos Vilniaus bažnyčiose ir jų literatūriniai šaltiniai | Applied emblems in Vilnius churches and their literary sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronika Gerliakienė

  2005-01-01

  Full Text Available This article deals with applied emblems found in open Vilnius churches, decorated in the 16th–18th centuries. There are twenty–seven decorative emblems placed on the ceilings and arches of the churches. The verbal part of these emblems, called inscriptio or lemma, is the object of the article.In the 16th century when European literature was enriched with a new genre of emblem, the artists and craftsmen began to use these emblems as a decorative element in their works such as jewelry, armours, carpets, bells, plates, furniture etc. The same phenomenon is seen in the decoration of Vilnius churches.Our research proved that people who worked out the idea of the decoration of the church used two sources for decorative emblems – the Bible (a short quotation from the Bible was used as an inscription and well-known literary emblems. Speaking about the latter source, some decorative emblems are exact copies of the works of famous 16th century writers, where inscription, icon and concept are taken without any changes. Others show variations on popular literary emblems of that time. Modifications could appear both in verbal and in visual part, thus entirely changing the idea of the emblem.

 15. Vilniaus krašto folkloras kaip tautinės tapatybės dėmuo | Vilnius region folklore as an inherent part of the national identity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saulė Matulevičienė

  2006-01-01

  Full Text Available The article focuses on the movement at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries that manifested itself in the collecting, researching and publishing of Vilnius Region folklore. Saulė Matulevičienė speculates as to what degree this activity can be associated with conscious efforts to define and consolidate the limits of the historical and cultural indentity of the population of this Region. She also questions what, if any, ideological motivations this activity might have had.The discussion of the current affairs of the Vilnius Region is done in the background of more generalised reflections such as what role is attributed to the folklore when the symbols of the identity of a certain community are consciously brought forward or even created anew; which folklore text and how they gain symbolical significance and thus help to bring a community together. At the end of 19th century, linguistically diverse folklore texts of the Vilnius Region were written down and published and neither the ethnic background of their presenters nor the language of the actual texts were considered as important and distinguishing aspects of identity of the population of the Region.As of the establishment of the Lithuanian Society of Science at the beginning of the 20th century, the Lithuanian character of the Region was being promoted as a reaction to a rapid decline and intense extermination of the ethnic Lithuanian population. Thus, collecting and researching of the folklore develops a defensive character. Manuscript collections of the time reflect a diverse living tradition covering different stylistic modes attributed to different points in time. The selection of texts published in the folklore collections of the time becomes not only the symbolic consolidation of the Lithuanian identity of the inhabitants of the Vilnius Region, but also contributes to the construction of this identity.The political and historical circumstances of the 20th century did not favour the documentation of the old multilingual traditions present at the border regions. They were documented a lot later and have so far been little researched.

 16. XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės universalieji laikmačiai: Vilniaus ir Gardino kalendoriai. Universal Time counters of the Grand Duchy of Lithuania in the second half of the 18th century: Vilnius and Grodno Calendars

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė

  2010-01-01

  Full Text Available The article focuses on the calendars of the Grand Duchy of Lithuania (GDL which were published in the second half of the 18th century. Emphasizing the fact that in the Age of Enlightenment calendars as well as other periodicals underwent significant developments in terms of form, content, and audi­ence, Vilnius Calendar (pl. Kalendarz Wileński and Grodno Calendar (Kalędarz Grodzieński are being analysed.Vilnius and Grodno Calendars included news from the whole world and from the area of the GDL. The information concerning astronomy, medicine, and prophesies also used to be published there.The calendars dealt with social and moral issues of the time and were considered to be peculiar in­structors of the society. Apart from that they enabled their readers to express themselves by proclaiming openly society’s interests and needs. In this way a specific communication medium between this uni­versal form of press and its audience was created. From the publications of Vilnius and Grodno Calendars the history of Lithuanian post could be traced. There is also much information of the state management in the GDL in the last decades of the 18th century.In general Vilnius and Grodno Calendars could be regarded as some ABC books of politics, econo­my, and culture that were dedicated to the inquisitive and demanding society of the second half of the 18th century.

 17. Tapatybės virsmo istorija: Vaižganto Pragiedruliai ir 1918–1920 m. konfliktas dėl Vilniaus | The narrative of identity transformation: Vaižgantas’s novel Pragiedruliai and the 1918-1920 conflict over Vilnius

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mindaugas Kvietkauskas

  2006-01-01

  Full Text Available This article deals with the problem of representation of the Lithuanian national identity in the novel Pragiedruliai (Bright Spaces by Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933. The classical novel, which was planned to become an epos of the Lithuanian national revival, was published in three parts during 1918–1920 in Vilnius, at the height of political and military conflict between Lithuania and Poland over the possession of this multinational city. The author himself was one of the main Lithuanian combatants in the field of nationalist ideology and press as he edited the main Lithuanian dailies (Lietuvos Aidas, Nepriklausomoji Lietuva in Vilnius in that period. In his numerous press articles, Vaižgantas discussed Lithuanian identity as a phenomenon born from the local spirit of nature, formed by the primeval forces of biosphere, and organically evolving into the modern state of national consciousness. By suggesting this model of “organically modern” and “naturally democratic” Lithuanian identity, Vaižgantas was creating an antithesis against the image of Lithuanians as uncivilized barbarians propagated by the Polish nationalist side. However, the novel Pragiedruliai reveals much more diverse and complicated process of conversion of the “natural” or “pantheist” Lithuanian consciousness into the modern national selfimage. While trying to elaborate the symbolic literary narrative of this identity transformation, Vaižgantas included intertextual references to Pan Tadeusz, a 19th century Polish epos about the Lithuanian Grand Duchy noblemen by Adam Mickiewicz, as well as symbols indicating the intricate link between the Lithuanian identity and the cultural history of the Grand Duchy. The original opening chapters of Vaduvų kraštas (The Land of Vaduvos, the second volume of the novel, presented an acute criticism of the Lithuanian “natural” consciousness from the perspective modern cultural liberalism. Thus the clear construction of identity used by Vaižgantas in his political rhetoric becomes complicated and in some cases is even undermined in the polysemantic literary texture of his novel.

 18. Konferencija. Demokratija ir vertybės filosofų akimis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalija Keciorytė

  2011-04-01

  Full Text Available Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU Filosofijos ir politologijos katedros darbštuoliai, kasmet rengdami konferencijas (pamečiui respublikines ir tarptautines, tikisi nustebinti jos dalyvius. Kuo galima nustebinti šiais konferencijų pertekliaus ir mokslo perprodukcijos laikais?

 19. Leedu hiiglane VP Market läheb börsile / Mihkel Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Mihkel

  2005-01-01

  Intervjuust VR Marketi uue juhi Gintaras Marcinkieviciusega. VP-Marketi emafirma Vilniaus Prekyba ootab Eesti turul järgmisel aastal läbimurret, Eestis kavatsetakse avada esimesed super- ja hüpermarketid, VP Market ja samasse kontserni kuuluv apteegikett Euroapteek lähevad börsile. Lisa: VP Market kasvab kiirelt

 20. Leedu hiiglane VP Market läheb börsile / Mihkel Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Mihkel

  2005-01-01

  Intervjuust VR Marketi uue juhi Gintaras Marcinkieviciusega. VP-Marketi emafirma Vilniaus Prekyba ootab Eesti turul järgmisel aastal läbimurret, Eestis kavatsetakse avada esimesed super- ja hüpermarketid, VP Market ja samasse kontserni kuuluv apteegikett Euroapteek lähevad börsile. Lisa: VP Market kasvab kiirelt

 1. JPRS Report, Science & Technology, USSR: Science and Technology Policy.

  Science.gov (United States)

  2007-11-02

  problemy gomeore- zisa" [ Rheumatism , Rheumatoid Arthritis and Problems of Homeorhesis]. Izd. Saratovskogo universiteta, 1983; the monograph...V.l. Orlov and V.G. Ovsyannikov—the series of works "The Study of the Microcirculation of the Womb at the Time of Pregnancy and Its Use for the...34Revmatism i problemy vegetativnoy reaktivnosti i gipotalamicheskoy regulatsii gomeostaza" [ Rheumatism i Problems of Vegetative Reactivity and Hypothalamic

 2. Changes in the Iron and Manganese Content and Turbidity in the Vilnius City Water Supply System

  OpenAIRE

  Ramunė Albrektienė

  2011-01-01

  The water of Vilnius boreholes contains excessive quantities of natural iron and manganese, the insoluble forms of which increase the turbidity of the water. Therefore, a ISC Vilniaus Vandenys installed water treatment equipment that remove iron and manganese from drinking water, and decrease the turbidity of the water. Water samples were taken at different points of the water supply network, total iron, manganese content, and turbidity analyses were carried out, and the changes in indicators...

 3. Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų, periodontitų susirgimų analizė Kauno miesto "X" ir "Y" veterinarijos klinikose 2011 - 2013 metais

  OpenAIRE

  Vingytė, Aistė

  2014-01-01

  Darbo pavadinimas: Šunų ir kačių stomatitų, gingivitų ir periodontitų susirgimų analizė Kauno miesto “X” ir “Y” veterinarijos klinikose 2011 – 2013 metais. Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas, Veterinarijos akademija, Veterinarijos fakultetas. Darbo apimtis 41 lapas. Darbe yra 22 paveikslai. Naudotų literatūros šaltinių kiekis: 34. Darbe buvo ištirti šunys ir katės, sergantys stomatitu, gingivitu ir periodontitu. Pasirinktos „X“ ir „Y“ klinikos Kaune. Darbas buvo at...

 4. Matematikos integravimas pagrindinėje mokykloje

  OpenAIRE

  Aniulis, Andrius

  2011-01-01

  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto studento Andriaus Aniulio magistriniame darbe trumpai apžvelgta integracijos procesos svarba dabartinės visuomenės ekonomikos ir politikos srityje, tačiau didžiausias dėmesys sutelktas į integracijos procesą, vykstantį bendrojo lavinimo mokyklose. Taigi integracijso procesas nėra tik globalinis procesas, aktualus valstybi valdyme, bet ir svarbus veiksnys, visuomenės formavime ir ugdyme Dėl jo vertės švietimo sistemoje diskutuojama ja...

 5. Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė

  OpenAIRE

  Bagdžiūnienė, Žaneta

  2008-01-01

  Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė Vilniaus pedagoginio universiteto, Socialinės komunikacijos instituto, neakivaizdinių studijų socialinio darbo antro kurso studentės Žanetos Bagdžiūnienės magistro darbo „Paauglių smurtas mokykloje: situacija ir analizė“ tyrimu siekiama išsiaiškinti paauglių smurto apraiškas bei paplitimą mokykloje, atskleisti priežastis, prevencijos galimybes. Iškelta hipotezė - manoma, jog vis dar aktuali problema mokykloje yra paauglių fizinis smurtas, ne...

 6. Komandinio ir grupinio darbo įtaka organizacijos veiklai

  OpenAIRE

  Mizeikytė, Jolanta

  2014-01-01

  MIZEIKYTĖ, Jolanta. (2009) Komandinio ir grupinio darbo įtaka organizacijos veiklai. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinis fakultetas. 72 p. SANTRAUKA Pastaruoju metu vis dažniau tenka išgirsti sąvoką komandinis ir grupinis darbas. Taip yra todėl, kad pastarosios sąvokos tampa nuolatiniu šiuolaikinio verslo palydovu, teikiančiu konkurencinį pranašumą. Darbo objektas – komandinis ir grupinis darbas. Darbo tikslas – ištirti komandinio ir grupinio darbo ...

 7. Socialinė integracija aukštojo mokslo erdvėje

  OpenAIRE

  Kašėtienė, Kornelija

  2013-01-01

  Kašėtienė K. Socialinė integracija aukštojo mokslo erdvėje / Socialinio darbo magistro baigiamasis darbas. Vadovas prof. dr. Vilija Grincevičienė. – Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, 2013. – 71 p. Darbo tikslas – atskleisti neįgalumo situacijoje esančių studentų poržiūrį į socialinį integracijos procesą ir galimybes siekti aukštojo mokslo. Darbo uždaviniai: atskleisti neįgalumo sampratą ir jos charakteristikas; ištirti fizinę negalią turinčių jaunu...

 8. Changes in the Iron and Manganese Content and Turbidity in the Vilnius City Water Supply System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramunė Albrektienė

  2011-04-01

  Full Text Available The water of Vilnius boreholes contains excessive quantities of natural iron and manganese, the insoluble forms of which increase the turbidity of the water. Therefore, a ISC Vilniaus Vandenys installed water treatment equipment that remove iron and manganese from drinking water, and decrease the turbidity of the water. Water samples were taken at different points of the water supply network, total iron, manganese content, and turbidity analyses were carried out, and the changes in indicators mentioned above were observed in the water supply network. It was established that this indicators concentrations are changing at water supply networks, but do not exceed the norms allowed by HN 24:2003.Article in Lithuanian

 9. Le texte urbain selon Greimas et Toporov . Miesto tekstas pagal Greimą ir Toporovą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalia Kaladinskienė

  2011-01-01

  Full Text Available Būdamas dviejų makrosemiotinių sistemų (natūra­liosios kalbos ir natūraliojo pasaulio dalimi, teks­tas aprėpia tiek kalbines, tiek nekalbines reikšmes. Būdamas kultūros segmentu, prieinamu semiotinei praktikai, tekstas turi žymėtą pradžią ir pabaigą. Rusų ir prancūzų semiotikai analizuodami mies­to diskursą tiesia tiltą tarp teksto ir kultūros. Pasak Algirdo Juliaus Greimo, miestas kaip topologinis objektas yra sudėtingas ir polisemiškas. Jo reikšmės efektas priklauso nuo erdvinio signifikanto ir kultū­rinio signifikato koreliacijos. Atitrūkę nuo savo si­gnifikantų, signifikatai tampa autonominiu diskursu, kalbančiu apie erdvę. Analizuodamas Vilniaus įkūri­mo mitą figūratyviu lygmeniu, Greimas rekonstruoja indoeuropietiško mito substratą. Vladimiras Toporo­vas pateikia išsamią Sankt Peterburgo, koks jis vaiz­duojamas rusų literatūroje, teksto analizę. Toporovas vaizduoja Sankt Peterburgą kaip heterogenišką teks­tą, turintį tam tikrą bendrą reikšmę. Giliosios teksto struktūros jungia skirtingus empirinius duomenis į vieningą visumą. Analogiškai Toporovas analizuoja ir Vilniaus tekstą. Greimo ir Toporovo miesto teksto analizės pateikia du vienas kitą papildančius būdus integruoti tekst�� ir kultūrą: sintagmatinį ir paradi­gmatinį. Sekdamas George‘u Dumeziliu pirmuoju keliu eina Greimas, antrąjį kelią, naudodamasis Levi-Strauso binarinėmis opozicijomis, renkasi To­porovas.

 10. Multilingualism in Lithuanian cities. Daugiakalbystė Lietuvos miestuose: namų kalbų apklausos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje tikslai ir rezultatai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guus Extra

  2011-01-01

  Full Text Available On the basis of the experience gained from the Multilingual Cities Project, carried out in 6 Western European multicultural cities (Extra & Yağmur 2004, a home language survey was carried out at almost all primary schools in Vilnius, Kaunas and Klaipėda. The total sample consists of almost 24,000 pupils, most of them in the age range of 8-10 years old. After an introduction to the aims of the project, the design of the questionnaire and the collection, processing and analysis of the resulting data, information will be provided on the size and composition of the sample and the distribution of reported home languages. The top-9 of reported languages contains the vast majority of all home languages referred to, i.e., Lithuanian, Russian, English, Polish, German, Belarusian, French, Ukrainian, and Latvian. For these 9 languages groups, crosslinguistic perspectives will be offered on language profiles and language vitality in terms of reported language proficiency, language choice, language dominance, and language preference. Pseudolongitudinal perspectives will be offered for each of these four dimensions in the age range of 8-10 years old.                 Straipsnyje analizuojami namų kalbų plataus masto apklausos, 2008 metais atliktos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų mokyklų pradinėse klasėse, duomenys. Apklausa rėmėsi šešiuose Vakarų Europos miestuose atlikto Daugiakalbių miestų projekto (Multilingual Cities Project patirtimi ir metodologiniais principais. Trijų didžiųjų Lietuvos miestų apklausos imtį sudarė beveik 24 tūkstančiai 8-10 metų amžiaus respondentų. Buvo apklausti 98 % Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos II-IV klasių moksleivių. Sukaupti gausūs kiekybiniai duomenys apdoroti Tilburgo universiteto (Nyderlandai mokslininkų parengta specialia kompiuterine programa ir ten esančia įranga, pritaikyta greitam duomenų skenavimui, tikrinimui ir apdorojimui.Straipsnyje pristatomi namų kalbų analiz

 11. Editorial. Urban studies: research tactics and civic actions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jekaterina Lavrinec

  2014-05-01

  Full Text Available Rengiant šį „Santalkos“ numerį, Vilniaus miestas, kuriame įsikūrė leidykla, ir dalis šio numerio autorių, išgyveno pokyčius (viešojo transporto sistemos reorganizavimas, rakinamų viešųjų erdvių atsiradimas, vietų vizualinio tapatumo ženklais tapusių želdinių kirtimas, kurie paskatino miestiečius formuoti aktyvią poziciją urbanistinių procesų atžvilgiu, ieškoti galimybių dalyvauti priimant sprendimus, artikuliuoti savo „teisę į miestą“ (Lefebvre [1974] 1991. Viena šios teisės įgyvendinimo formų – tai viešųjų erdvių pavertimas debatų platformomis, „naujų gyvenimo koncepcijų katalizatoriumi“ (Harvey 2006. Siekis atskleisti miesto erdvių potencialą, pritaikyti jas savo poreikiams, įraukti į savo kuriamus naratyvus atpažįstamas šiuolaikiniuose socialiniuose judėjimuose, kurie formuojasi ir Lietuvoje: miestiečių iniciatyva įkuriami kultūriniai centrai gyvenamuosiuose rajonuose, kooperuojantis aktyvistams ir vietos gyventojams vystomos bendruomeninės erdvės, „pasidaryk pats“ principu organizuojamos ekskursijos, kurių dalyviai kartu sudaro lankytinų objektų sąrašą ir maršrutus. Miesto aplinka aktualizuojama per kūrybinę veiklą ir sąveiką. Miestiečių dalyvavimo taktikos, interpretuojant ir transformuojant savo kasdienes aplinkas, yra šio „Santalkos“ numerio centrinė tema. Šis tarpdalykinėms miesto studijoms skirtas numeris subūrė antropologus, sociologus, architektus, kuratorius, organizacijų studijų ir kūrybinės komunikacijos specialistus, kurių tekstai suskirstyti į tris temines grupes. Pirmoji grupė skirta galios diskursų ir (nedalyvavimo mechanizmų kritikai: Irma Rybnikova analizuoja savivaldybių įdiegtų elektroninio dalyvavimo priemonių teikiamas galimybes ir apribojimus, Dalia Čiupailaitė nagrinėja Lietuvos architektų kuriamą diskursą apie architektūrą ir atkreipia dėmesį į problemišką erdvės profesionalų santykį su pla

 12. Linksmas pragaras: grotesko poetika trijuose vėlyvojo tarybmečio prozos kūriniuose | Merry hell: poetics of the grotesque in three works of fiction of the late Soviet period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurynas Katkus

  2012-01-01

  Full Text Available The grotesque as a means of representing high social tensions and contradictions and as a tool of aesthetic subversion played an important role in the Soviet literature from its start. After the Second World War, the genre flourished throughout the Eastern Bloc. That it remained current throughout the region until the 1990s is shown by a comparison of three novels from that period, – one from Russia, one from Poland, and one from Lithuania: the phantasmagorical works of fiction Moskva-Petushki by Venedikt Erofeev, Mala Apokalipsa by Tadeusz Konwicki, and Vilniaus Pokeris by Ričardas Gavelis. I try to show that grotesque succeeded in being a satire of the late socialist world and at the same time conveyed the menacing aspect of it. They reveal it as an absurd age that carries the seeds of its demise within itself.I analyze in depth three interconnected themes of a grotesque origin. Firstly, I pick out the theme of entropy and (self destruction. The writers make use of the topos of the journey to the land of the dead, in which the contemporary society is revealed as in the novels; the motive of self-destruction is conveyed by the alcoholism of the isolated protagonists, most brilliantly in Erofeev’s story. Thus, the writers argue indirectly with the notion of M. Bakhtin that grotesque is a product of the collective optimistic “body of the people”. Secondly, it is the eccentric narrative perspective sub specie morti, represented by what one can call a narrative oxymoron: all three texts are narrated in the first person by characters that are already dead. This otherworldly point of view enables authors to transpose the dimensions of normality and to produce a harsh satire of the socialist state and society. Thirdly, it is the theme of the elusive identity and distorted reality. I maintain that this notion is not so much an influence of Western postmodernism as it is commonly explained, but, on the one hand, it is a traditional menippean

 13. Effect of catalogues coordinate errors of a star onto determination of the physical libration of the Moon from the observations of stars

  Science.gov (United States)

  Petrova, Natalia; Kocoulin, Valerii; Nefediev, Yurii

  2016-07-01

  the time of observation), this error is reduced by an order, i.e. does not exceed the error of observation selenographic coordinates. 2. The worst thing - errors in coordinates of catalogue causes though a small but constant shift in the ρ and Iσ. So, when Δα, Δδ ˜0.01", then the shift reaches 0.0025". Moreover there is a trend, with a slight, but noticeable slope. 3. Effect of error in declination of a stars is substantially strong than the error in right ascension. Perhaps it is characteristic only for polar observations. For the required accuracy in determination of the physical libration these phenomena must be taken into account when processing the planned observations. Referencies. Nefediev et al., 2013. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta, v. 155, 1, p.188-194. Petrova, N., Abdulmyanov T., Hanada H. Some qualitative manifestations of the physical libration of the Moon by observing stars from the lunar surface. //J. Adv. Space Res., 2012a. V. 50, p. 1702-1711

 14. Priešpriešos konektorių vartojimas besimokančių anglų kalbos ir anglakalbių studentų rašto darbuose. Contrastive connectors in advanced Lithuanian learners’ and native speakers’ English writing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina Bikelienė

  2009-01-01

  Full Text Available Straipsnyje siekiama apžvelgti anglakalbių ir besimokančių anglų kalbos studentų priešpriešos konektorių vartojimą. Medžiagą sudaro šiuo metu Vilniaus universiteto Anglų filologijos katedroje kaupiamas besimokančiųjų anglų kalbos tekstyno (ICLE –International Corpus of Learner English lietuviškasis potekstynis (LICLE ir pagal analogiškus kriterijus sudarytas gimtakalbių anglų kalbos vartotojų tekstynas (LOCNESS – Louvain Corpus of Native English Essays. Kontrastyvinės analizės metodu atliktame tyrime siekiama išsiaiškinti: (1 ar tiesioginis priešpriešos žymėjimas konektoriais yra vienodai paplitęs anglų kaip svetimojoje ir gimtakalbių kalboje ir (2 ar tiriamuose darbuose konektoriai yra vartojami tose pačiose sakinio ir teksto vietose. Ypatingas dėmesys skiriamas LICLE tekstyne dažniausiai pasitaikančiam konektoriui however ‘vis dėlto, tačiau’. Gauti rezultatai rodo, kad nors kiekybiniai priešpriešos konektorių vartojimo skirtumai nėra statistiškai reikšmingi, šios kategorijos konektorių pasiskirstymas tekste ir sakinyje LICLE ir LOCNESS tekstynuose skiriasi. Kai kuriais atvejais LICLE tekstyne pastebimos interkalbai būdingos vartojimo tendencijos. ------ This paper shows an attempt to present the analysis of contrastive connectors in advanced Lithuanian learners’ and native speakers’ English writing. For the purpose of the study LICLE corpus (Lithuanian subcorpus of ICLE (International Corpus of Learner English was used. A comparison is made with the native speakers’ data obtained from the British segment of LOCNESS (Louvain Corpus of Native English Essays. Several comparisons are made with the American and the A-level segments of LOCNESS as well. The central research questions are (1 whether advanced Lithuanian learners openly mark contrastive relations in the same way to natives and (2 whether text and sentence distribution of contrastive connectors is the same in the corpora

 15. Multidimensional analysis and probabilistic model of volcanic and seismic activities

  Science.gov (United States)

  Fedorov, V.

  2009-04-01

  . Features of spatial distribution of volcanic eruptions and earthquakes of magnitude 7 were analyzed, and those related to the Earth rotation identified. Frequencies of their spatial distribution are calculated. Using those parameters as the base, a scheme (algorithm) of probabilistic monitoring (long-range forecast) has been developed for volcanic and seismic events. Refereces (in Russian): 1. Fedorov V.M. Gravitational factors and astronomy-based chronology of processes in geospheres. Moscow University Publishing House, 2000. 368 p. 2. Fedorov V.M. Comparison between chronology of the Earth volcanic activity and characteristics of its orbital motion // Vulkanologiya i seismologiya, № 5, 2001, p. 65-67. 3. Fedorov V.M. Specific features of latitudinal distribution of volcanic eruptions// Vulkanologiya i seismologiya, № 4, 2002, p.39-43. 4. Fedorov V.M. Specific features of latitudinal distribution of endogenic relief-forming processes and the rotation of the Earth // Geomorphologiya, № 1, 2003, p.3-9. 5. Fedorov V.M. Comparison between chronology of the Earth volcanic and seismic activity and characteristics of its orbital motion // Izvestiya RAS. Ser. Geogr. № 5, 2003, p.16-20. 6. Fedorov V.M. Chronological structure and probability of volcanic events as related to tidal deformation of lithosphere // Vulkanologiya i seismologiya, № 1, 2005, p.44-50. 7. Fedorov V.M. Multidimensional analysis and a probabilistic model of the activity of endogenic relief-forming processes // Geomorphology, № 2, 2007, p. 37 - 48. 8. Fedorov V.M. Multidimensional analysis - is a spatiotemporal structure of the geodynamic activity of Earth// Vestnik Moskovskogo Universiteta; Ser. 4. Geology, № 4, 2007, p. 24-31.