WorldWideScience

Sample records for auswertung umweltmedizinischer dokumentations

 1. Results of the evaluation of environmental medical documentation and progress sheets in Schleswig-Holstein from 1995 to 1999. A report on behalf of the Environmental Committee of the Schleswig-Holstein Association of Health Service Physicians; Ergebnisse der Auswertung umweltmedizinischer Dokumentations- und Verlaufsboegen in Schleswig-Holstein von 1995 - 1999. Ein Bericht im Auftrage des Umweltausschusses der Kassenaerztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wassermann, O.; Bauer, A.; Alsen-Hinrichs, C.

  2001-07-01

  documented it was possible to completely stop the exposure. 65% of these patients are reported to have experienced an alleviation of all their symptoms and 30% to have experienced alleviation of some of their symptoms. [German] Es wurde eine Dokumentation umweltmedizinischer Faelle aus den Jahren 1995-1999 in Schleswig-Holstein vorgenommen. Die Dokumentation umfasst standardisierte umweltmedizinische Fall- und Verlaufsdokumentationen. Es wurden 916 Dokumentationsboegen in die Auswertung aufgenommen. Zusaetzlich wurden 508 umweltmedizinische Verlaufsboegen in die Auswertung einbezogen. Bei 36% der Faelle wurde der Zusammenhang zwischen Schadstoffbelastung und Symptomatik aufgrund vorliegender Schadstoffmesswerte und/oder Verlaufsinformationen als 'wahrscheinlich' charakterisiert. Bei 27% der Patienten wurde aufgrund der Anamnese der deutliche Verdacht auf eine umweltmedizinische Genese der gesundheitlichen Beschwerden erhoben. Bei 13% der dokumentierten Faelle war dieser Zusammenhang unsicher. Bei 15% der dokumentierten Faelle lag eine Allergie und/oder Ueberempfindlichkeit gegenueber umweltmedizinisch relevanten Expositionsfaktoren vor. Bei 10% der Faelle wurde im Verlauf der aerztlichen Untersuchungen eine andere Erkrankung als Ursache der Beschwerden diagnostiziert bzw. ergab die umweltmedizinische Abklaerung keine Anhaltspunkte fuer relevante Schadstoffexpositionen. Es wurden Alter, Geschlecht, Symptomatik, vermutete und nachgewiesene Expositionsfaktoren sowie Verlaeufe nach Sanierungsmassnahmen/Expositionsstopp dokumentiert und insgesamt sowie in Abhaengigkeit von der Art der Exposition ausgewertet. Biozide (32%), Schimmelpilze (27%), Amalgam (22%), Loesemittel (21%) und Formaldehyd (16%) wurden am haeufigsten als umweltmedizinisch relevante Expositionsfaktoren dokumentiert. Bei 52% der 508 Patienten, deren Krankheitsverlauf dokumentiert wurde, wurde die umweltmedizinische Diagnose durch den Verlauf insgesamt und bei 23% zum Teil bestaetigt. Bei 273 (54%) der

 2. Narrativ dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard Hansen, Janne

  2009-01-01

  Artiklen omhandler metoden 'narrativ dokumentation' som er en metode til dokumentation og udvikling af pædagogisk arbejde i skoler og institutioner. Metoden sætter særligt fokus på den professionelles faglige selvforståelse og dennes betydning for børn og brugeres udviklings- og læringsmuligheder...

 3. Foto og dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2011-01-01

  Et kapitel der giver eksempler på hvordan fotografi anvendes som en form for dokumentation i pædagogisk arbejde, samtidig med at kapitlet kaster et kritisk lys over hvad der menes med dokumentation og hvorvidt fotografi kan dokumentere pædagogisk arbejde og institutionsliv...

 4. Rapport: Coding Class - Dokumentation og evaluering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansbøl, Mikala; Ejsing-Duun, Stine

  2017-01-01

  Denne rapport rummer evaluering og dokumentation af Coding Class projektet . Coding Class projektet blev igangsat i skoleåret 2016/2017 af IT-Branchen i samarbejde med en række medlemsvirksomheder, Københavns kommune, Vejle Kommune, Styrelsen for IT- og Læring (STIL) og den frivillige forening Co...

 5. Automatická segmentace dokumentů

  OpenAIRE

  Jakub, Dušan

  2012-01-01

  Práce se zabývá rozčleněním dokumentů uložených jako obrázek do segmentů trojího druhu - pozadí, text a grafické objekty. Představuje různé způsoby řešení a podrobněji popisuje postup využívající Gaborovy filtry a neuronové sítě. Je diskutována volba vhodných parametrů filtrů i trénování sítě. Pro zpřesnění výsledků je použita metoda hledání souvislých komponent. Součástí práce je klasifikátor v jazyce C++ vytvořený za použití knihovny OpenCV. Navržený postup byl koncipován pro segmentaci dok...

 6. Nye OECD-retningslinjer for transfer pricing dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, Christian Plesner

  2015-01-01

  Formålet med denne artikel er at give et overblik over det foreløbige resultat vedrørende udvikling af nye retningslinjer for transfer pricing dokumentation, der indgår som en del af OECD's samlede ‘Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS). Disse retningslinjer skal, når de formelt...

 7. PENGUATAN INFORMASI EKOWISATA MELALUI FILM DOKUMENTER DI KELURAHAN SEI MEMPURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohd. Fauzi

  2016-10-01

  Full Text Available AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mensinergikan kegiatan tri darma perguruan tinggi dengan ekowisata di kelurahan Sei Mempura dengan memberikan wawasan baru tentang penguatan informasi ekowisata melalui film dokumenter di kelurahan Sei Mempura serta menerapkan pendekatan partisipatif bagi masyarakat lokal dalam rangka penguatan informasi ekowisata melalui film dokumenter di kelurahan Sei Mempura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan beberapa tahapan. tahap pertama membuat film dokumenter di kelurahan Sungai Mempura dan mewawancarai dinas terkait. Tahap kedua membuat laporan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ekowisata yang ada di kelurahan Sungai Mempura sangat potensial untuk dikembangkan terutama. Promosi yang terus menerus harus dilakukan, salah satunya adalah dengan pembuatan film dokumenter.Kata kunci: Ekowisata, film, penelitian AbstractThis research aimed to sinchronize the university services to the society by producing documenter film about Sungai Mempura village. This research used descriptive-qualitative by using two steps. Firstly, we produced the documenter film of Sungai Mempura village. Secondly, we made a report about the research. The result of the reasearch shown that the ecotourist in Sungai Mempura village was very potential and exotic and needed to be developed. The continuous promotion should be made and this film will give useful contribution to promote this natural richness which giving benefits to people. Keywords: ecotouris, film, research

 8. Framing Persoalan Indonesia Melalui Film Dokumenter Model Direct Cinema (Studi Pada Film-film Dokumenter Terbaik, Program Eagle Award Competitions Di Metro TV)

  OpenAIRE

  Styo Wibowo, Novin Farid

  2013-01-01

  FRAMING PERSOALAN INDONESIA MELALUI FILM DOKUMENTER MODELDIRECT CINEMA(STUDI PADA FILM-FILM DOKUMENTER TERBAIK, PROGRAM EAGLEAWARD COMPETITIONS DI METRO TV)Frames Indonesia Issues Through Direct Cinema DocumentaryFilm On Television (Framing Analysis of the 3 Best Documentary Film, Eagle AwardCompetitions Program at Metro TV)Novin Farid Styo WibowoJurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Muhammadiyah MalangEmail : TThe research disc...

 9. Die Auswertung heterogener Textdokumente mit Hilfe des Computerprogramms NUD*IST

  OpenAIRE

  Plaß, Christine; Schetsche, Michael

  2000-01-01

  Anhand eines aktuellen Forschungsprojekts wird der Nutzen des Computerprogramms NUD*IST für die qualitative Dokumentenanalyse erörtert. Unser Projekt untersucht die gesellschaftliche Bewertung von spektakulären Straftaten. Dazu wurden Dokumente aus dem gesamten 20. Jahrhundert erhoben, digitalisiert und unter Einsatz von NUD*IST ausgewertet. Da öffentliche und fachliche Diskurse untersucht werden, ist das Datenmaterial des Projekts außerordentlich heterogen: fachwissenschaftliche Publikatione...

 10. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 11. Wind interviewet til Jyllands-Posten o lækket EU dokumenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Mandag d. 22. maj blev centerleder og professor ved Center for Europæisk Politik Marlene Wind interviewet til Jyllands-Posten. Dette i forbindelse med, at et EU-dokument er blevet lækket til Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dokumentet var et refleksionspapir fra Europa-Kommissionen, hvori det frem...

 12. Vladimir Uljanovi (Lenini) allkirjaga dokument 16. novembrist 1917 Narva Linnavalitsuse arhiivifondis / Ilja Davõdov

  Index Scriptorium Estoniae

  Davõdov, Ilja

  2008-01-01

  Tegemist on originaaldokumendi koopiaga. See on Rahvakomissaride Nõukogu 16. novembriga 1917 dateeritud nõusolek Narva linnavalitsuse avaldusega Narva ühendamisest koos lähema ümbrusega Eestimaa kubermangu koosseisu. Lisatud: Dokument. ERA, f. 2536, n. 1, s. 1017

 13. Narrativ dokumentation som redskab til at understøtte elevers skrivelyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard

  2012-01-01

  for elevens skrivelyst. Med narrativ dokumentation som metode til at identificere lærerens måde at være lærer på, bliver det muligt at undersøge, hvordan læreren i sin praksis bidrager til at konstruere elevens skrivelyst eller mangel på samme. Artiklen åbner dermed for refleksion over lærerens egen praksis...

 14. Fluiditas Antara Maskulinitas Dan Femininitas: Representasi Waria Dalam Film Dokumenter Dan Fiksi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maimunah Maimunah

  2012-06-01

  Full Text Available Dunia Waria menjadi salah satu tema yang muncul dalam perkembangan film Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini mengkaji dua film dokumenter dan sebuah film fiksi yaitu Betty Bencong Slebor karya Benyamin Sueb (1978 serta dua film dokumenter Renita­Renita karya Tony Trimarsanto (2006 dan Ngudal Piwulang Wandu karya Kukuh Yudha Karnanta (2009. Meng­ gunakan metode penelitian kualitatif dan teori queer dalam membaca media film, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga film tersebut terlihat perbedaan dalam memaknai tubuh dan gender. Tokoh Sholeh dalam Ngudal Piwulang Wandu berharap suatu hari nanti kembali menjadi lanang sejati, menikah secara heteroseksual dan memiliki anak. Renita membayangkan tubuh dan identitas gender sebagai perempuan sempurna, sedangkan Betty terlihat menikmati interplay antara tubuh feminine dan maskulinnya. Tubuh dalam konteks ini dapat dilihat sebagai suatu con­ tinuum, perpaduan antara femininitas dan maskulinitas, bukan suatu entitas yang statis. Perbe­ daan ketiga tokoh utama dalam memandang tubuh, seksualitas, dan gender mereka juga mere­ fleksikan bahwa tidak ada identitas dan entitas tunggal dari waria. Abstract: The growing visibility of waria/male to female transgender has become one of the do­ dominant features in Indonesia’s contemporary film industry. The research examines three waria films: Tony Trimarsanto’s Renita­Renita (2006, Kukuh Yudha Karnanta’s Ngudal Piwulang Wan­ du (2009, and Benyamin Sueb’s Betty Bencong Slebor (1978. Two basic research questions are, firstly: how is the fluidity of masculinity and femininity represented; secondly how do the waria per­ceive themselves (self­identity in a heterosexual culture. Queer film theory will be used in analyzing the film diegesis. The research finds the fluidity and continuum of the waria main characters in de­fining the meaning of the self and their bodies. This fluidity offers a playful negotiation to the essen

 15. Dokumentation der Fachtagung "Resilienz - Was Kinder aus armen Familien stark macht" am 13. September 2005 in Frankfurt am Main

  OpenAIRE

  2006-01-01

  "Die Dokumentation ist das Ergebnis der Fachtagung 'Resilienz: Was Kinder aus armen Familien stark macht', die das ISS-Frankfurt a.M. am 13. September 2005 durchgeführt hat. Ziel der Fachtagung war es, notwendige Brücken zwischen den fachlichen Diskursen zu bauen. Es sollten Informationen zur aktuellen Kinderarmutsforschung und Resilienzforschung gegeben, Herausforderungen für das professionelle sozialpädagogische Handeln identifiziert sowie Erfahrungen praktische Handlungsansätze reflektiert...

 16. Strategi Pembuatan Film Dokumenter yang Tepat untuk Mengangkat Tradisi-Tradisi di Balik Reog Ponorogo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  PM. Onny Prihantono

  2009-01-01

  ternyata juga sarat akan tradisi/kebiasaan yang telah dibawa sejak jaman nenek moyang, mulai dari gerakan tari yang erotis, mabuk-mabukan hingga hubungan sesama jenis/homoseksual. Tradisi tersebut identik dengan reog sebagai hiburan rakyat jelata yang bebas dan spontan, tak terikat aturan, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat modern karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat terutama norma kesusilaan dan kesopanan. Di sisi lain, setiap tradisi tersebut kaya dengan nilai-nilai luhur budaya yang harus dilestarikan untuk kelangsungan sejarah. Jika tidak, maka pernyataan bahwa reog adalah jati diri dan ciri khas Ponorogo akan luntur dan dapat mudah diambil/diklaim menjadi milik masyarakat lain. Film dokumenter sebagai media audio visual mampu memaparkan kepada masyarakat mengenai kehidupan pelaku reog Ponorogo sesungguhnya. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kehidupan sehari-hari, tradisi-tradisi yang kontroversial tersebut dapat digali secara transparan. Pendapat yang beragam tentang gerakan tari yang seronok, mabuk-mabukan hingga hubungan homoseksual justru menjadi kekuatan untuk mengetahui jejak sejarah reog di bumi Ponorogo. Dengan begitu masyarakat Indonesia takkan ragu lagi bahwa reog memang adalah aset kebudayaan asli milik bangsa Indonesia sejak nenek moyang. Bagaimanapun kesenian reog tetap merupakan hiburan rakyat, kesenangan adalah tujuan utama yang dicari. Ekspresi kesenian yang terlalu dibatasi akan mematikan antusiasme masyarakat terhadap kesenian tersebut. Kata kunci: reog ponorogo, film dokumenter, seni, budaya.

 17. Dohmen, Dieter, Erbes, Annegret, Fuchs, Kathrin & Günzel, Juliane (2008). Was wissen wir über Nachhilfe? Sachstand und Auswertung der Forschungsliteratur zu Angebot, Nachfrage und Wirkungen. Bielefeld: Bertelsmann, 150 S. [Rezension

  OpenAIRE

  Mayr, Thomas

  2014-01-01

  Rezension von Dohmen, Dieter, Erbes, Annegret, Fuchs, Kathrin & Günzel, Juliane (2008). Was wissen wir über Nachhilfe? Sachstand und Auswertung der Forschungsliteratur zu Angebot, Nachfrage und Wirkungen. Bielefeld: Bertelsmann, 150 S. 29,90 EUR, ISBN 978-3763936656

 18. Environmental medicine field studies in the Bitterfeld and Hettstedt districts and in a control district. 1992-1994. Data book; Umweltmedizinische Untersuchungen im Raum Bitterfeld, im Raum Hettstedt und einem Vergleichsgebiet. 1992-1994. Data Book

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinrich, J.; Popescu, M.; Wjst, M.; Trepka, M.J.; Cyrys, J.; Wichmann, H.E.

  1995-03-01

  For the purpose of establishing an inventory of environmental medicine data for the eastern Lands of Germany (of the former GDR), field studies have been carried out in the strongly polluted districts of Bitterfeld and Hettstedt and in a low-pollution control district, around Zerbst. The data were intended to reveal the environmental pollution level in various districts and regions, and to indicate regions of priority for immediate research activities to be initiated. The report covers the results compiled in the first project period, in 1992 and 1993. The data presented are for the most part tabulated data taken from the Final Report of the Bitterfeld Study (Heinrich et al.; 1994). Some tables of immunological parameters have been modified. These data are supplemented by data on internal heavy metal concentrations. The data refer to the anamnesis, especially of respiratory tract disease or allergies, complaints and symptoms, lung functional data, allergiologic findings, hematologic data (only of infants and children), immunologic parameters, and heavy metal accumulations. (orig.) [Deutsch] Fuer eine Bestandsaufnahme der umweltmedizinischen Forschung in der DDR, die Herausarbeitung von regionalen Umweltbelastungsschwerpunkten und die Darstellung des akuten Foerderungsbedarfs wurden umweltmedizinische Untersuchungen in den hochbelasteten Regionen Bitterfeld und Hettstedt sowie im gering belasteten Vergleichsgebiet Zerbst durchgefuehrt. Die vorliegende Zusammenstellung bezieht sich auf die Ergebnisse der ersten Untersuchungsetappe in den Jahren 1992/93. Es werden Daten tabellarisch zusammengestellt, die in dem Abschlussbericht der `Bitterfeld-Studie` (Heinrich, et al.; 1994) enthalten sind. Einzelne Tabellen zu immunologischen Parametern wurden modifiziert. Zusaetzlich werden die Daten durch die interne Schwermetallbelastung ergaenzt. So wird Bezug genommen auf die Krankengeschichte, speziell von Atemwegserkrankungen und Allergien, Beschwerden und Symptomen, auf

 19. Testēšanas prasmju uzlabošana, pamatojoties uz procesa dokumentāciju

  OpenAIRE

  Andersons, Jānis

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ”Testēšanas prasmju uzlabošana, pamatojoties uz procesa dokumentāciju”. Latvijā, pēdējos gados, programmatūras izstrādes industrija ir ļoti strauji augusi un augstskolās tiek sagatavoti daudzi šīs jomas speciālisti. Diemžēl ne visās augstskolās tiek pievērsta pietiekama uzmanība testēšanas jomas speciālistu sagatavošanai. Līdz ar to bieži programmatūras izstrādes uzņēmumiem ir pašiem jāsagatavo jaunos darbiniekus produktīvam darbam. Darba mērķis ir definēt un apr...

 20. Environmental medicine disaster - which medical knowledge is to be derived from their analysis? Pt. 3. Yusho (oil disease); Umweltmedizinische Katastrophen - Welche medizinischen Erkenntnisse bringt ihre Analyse. Teil 3. Yusho-Krankheit (Oelkrankheit)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seidel, H.J.; Krefeldt, T. [Ulm Univ. (Germany). Inst. fuer Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin

  1999-02-01

  der Erhitzung, erheblich mit polychlorierten Dibenzofuranen und weiteren chlororganischen Verbindungen kontaminiert - die genaue chemische Analyse von Asservaten erfolgte wesentlich spaeter. Im Biomonitoring konnten die Kontaminanten im Blut, Fettgewebe und der Leber der betroffenen Personen festgestellt werden. Die Intoxikation erwies sich as teratogen und fetotoxisch, beim Mortalitaetsspektrum der erwachsenen Opfer fiel lediglich ein vermehrtes Auftreten von Lebertumoren auf. Der Vorfall gab in Japan den entscheidenen Anstoss, sich mit den vielfaeltig eingesetzten PCBs auch oekotoxikologisch zu befassen. Es enstanden umweltmedizinische Regelwerke, schliesslich wurde 1972 ein generelles PCB-Verbot ausgesprochen. (orig.)

 1. Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē

  OpenAIRE

  Sokola, Baiba

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma- “ Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē. Tēma ir aktuāla, jo pašlaik, 2016.gadā, Latvijas medicīnisko dokumentu lietvedībā nav pieejamas brūču aprūpes protokols, kas ir paredzēts ambulatoriem pacientiem. Darba mērķis ir izveidot brūču aprūpes dokumentāciju ambulatorai praksei. Pētījuma uzdevumi tika izvirzīti, lai sasniegtu pētījuma mērķi. Bakalaura darbā tika izmantoti 36 literatūras avoti, no tiem 17 latviešu valodā, 18 angļu valodā, 1 krievu val...

 2. Automation of ultrasonic testing, instrumentation and rules for application and evaluation. Proceedings; Automatisierung der Ultraschallpruefung, Geraetetechnik und Regeln zur Anwendung und Auswertung. Vortraege des Seminars

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, H. [comp.

  1997-12-31

  The proceedings volume contains 18 lectures of the seminar addressing the following (selected) aspects: Requirements to be met by PC cards for US testing applications, defined by producers and appliers; digital technology and its impact on multichannel US testing instruments; the ALOK and array systems combined into one very efficient testing system (SAPHIR); a testing system combining US radiation source arrays and the pulsed eddy current method by means of highly integrated microelectronics (ASICs); regulatory standards and specifications for automated US testing; requirements for automated US testing in compliance with nuclear engineering codes; state of the art in standardisation for definition of required properties of US testing systems; critical review of the proposed standard relating to the TOFD method; automated evaluation shown with the example of US testing of pipelines. (orig./CB) [Deutsch] Dieser Band enthaelt 18 Vortraege mit folgenden Themen (Auswahl): Anforderungen an Ultraschall-PC-Karten aus der Sicht von Hersteller und Betreiber; Einfluss der Digitaltechnik auf Mehrkanal-Ultraschall-Pruefanlagen; Vereinigung der ALOK- und der Gruppenstrahler-Technik in einem leistungsfaehigen Pruefsystem (SAPHIR); Ein kombiniertes Pruefsystem fuer die Ultraschall-Gruppenstrahler- und Impuls-Wirbelstrom-Technik auf der Basis von hochintegrierter Mikroelektronik (ASICs); Regelwerke und Spezifikationen fuer die automatisierte Ultraschallpruefung; Anforderungen der kerntechnischen Regelwerke an die automatisierte Ultraschallpruefung; Stand der Normung bei der Charakterisierung der Eigenschaften von Ultraschall-Pruefsystemen; Kritische Bewertung des Normungsvorschlages zur Beugungslaufzeittechnik (TOFD); und Automatisierte Auswertung am Beispiel der Ultraschallpruefung von Fernrohrleitungen. (orig.)

 3. Dokumentation 2009 / 2010

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Saksamaa ja Austria ooperiteatrites töötavad muusikud: Bremer Theater'is dirigent Tarmo Vaask, Flensburg Musiktheater der Schleswig-Holsteinishen Landestheater'is dirigent Mihkel Kütson ja laulja Mati Turi, Hamburgische Staatsoper'is laulja Lauri Vasar, Theater Magdeburg'is dirigent Anu Tali, Wiener Staatsoperis laulja Ain Anger, Volksoper Wien'is laulja Annely Peebo

 4. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2012-01-01

  Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma.......Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma....

 5. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2018-01-01

  Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi. Review-artikler vedr. musikterapi og onkologi og demens. Særnummer i Approaches om Europæisk GIM forening. Bogudgivelse: Lindvang & Beck (Red). Musik, krop og følelser. Neuroaffektive processer i musikterapi samt Jensen (Red.) Kultur og Sundhed. TV-serie s...

 6. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2013-01-01

  og psykologiske symptomer på demens. Endelig omtales udgivelsen af "Musical life stories. Narratives on health musicking" fra det norske Senter for Musikk og Helse, og Nordic Journal of Music Therapi beskrives som et toneangivende tidsskrift for international musikterapi....

 7. Undervisning og Dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Gitte Sylvester; Sørensen, Anne Boier

  motiverede for at dokumentere sygeplejen, når dokumentationsredskabet er det samme, som det de møder i klinisk praksis. Perspektivering: En fremtidig vision er at gennemføre et udviklingsprojekt, hvor vi ønsker at afdække og undersøge de didaktiske og organisatoriske muligheder og udfordringer, der er ved...

 8. Aktionspläne, Deklarationen und andere Agenda-Setting-Dokumente internationaler Entwicklungsinterventionen: Ein Messinstrument zur Sicherstellung von Professionalität

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Lempert

  2014-06-01

  Full Text Available Dieser Artikel entwickelt ein einfach anwendbares Messinstrument um zu evaluieren, ob „Aktionspläne“, internationale Deklarationen, „Masterpläne“, „Länderpläne“, „Länderstrategien“, „Rechtsrahmen“ und andere Dokumente, die üblicherweise im Kontext internationaler „Hilfs“-Interventionen erstellt werden, professionelle Entwicklungsstandards für tatsächlich selbst-aktivierende, durchführbare Pläne in Übereinstimmung mit internationalem Recht und Zielen erfüllen. Die Nutzung des Messinstruments legt nahe, dass die meisten von „Entwicklungs“-Ländern unterstützten Pläne und internationalen Deklarationen von Geldgebern als Mittel zur Förderung eigener Ziele, PR und Fundraising-Strategien entwickelt werden, deren Pläne entweder wenig Aktivitäten oder Commitment aufweisen oder so gestaltet sind, dass sie zwar effektiv, aber nicht in Übereinstimmung mit internationalem Recht und Zielen sind und deren Prozesse deshalb anfälliger für Missbrauch sowie Korruption auf beiden Seiten sind. Das Messinstrument kann eingesetzt werden, um solche Missbräuche zu identifizieren und gegenzusteuern. Der Beitrag nutzt dafür die UN-Deklaration gegen Korruption und Bestechung in Internationalen Handelstransaktionen als eine Fallstudie.

 9. Analytical evaluation of the operation data from selected PV-demonstration systems in the MuD-programme. Final report; Analytische Auswertung der Messergebnisse von ausgewaehlten PV-Demonstrationsanlagen im MuD-Programm. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gabler, H. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Heinemann, D. [Oldenburg Univ. (Germany). Fachbereich 8 - Physik; Wiemken, E. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany)

  1996-02-01

  spezifischen PV-System sowie die Bereitstellung eines Massstabes (Sollwerte) fuer die Energieproduktion und die Anlagenausnutzung. Damit ist auch die Untersuchung einer moeglichen Optimierung der energetischen Ausbeute verknuepft. Arbeitsmethode war die Energieflussanalyse, die an ausgewaehlten Demonstrationsanlagen des MuD-Programms durchgefuehrt wurde. Die Analyse erfolgte durch Verwendung detaillierter Simulationsmodelle. Die Ergebnisse der Simulationsrechnungen dienten gleichzeitig als Massstab zur Beurteilung des gemessenen Betriebsverhaltens. Die entwickelte analytische Auswertung fuehrte zu einer hohen Interpretierbarkeit des reellen Anlagenverhaltens und stellt damit wegen der Uebertragbarkeit des Konzeptes die Basis fuer weitere Anlagenauswertungen und fuer den Einsatz in die Online-Kontrolle von PV-Anlagen dar. (orig.)

 10. Stematografija Hristofora Žefarovicia jako dokument kulturowych i narodowych dążeń Serbów w pierwszej połowie XVIII wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Romanowska

  2014-11-01

  Full Text Available Hristofor Zhefarovich’s Stemmatographia as a document of the cultural and national aspirations of the Serbs in the first half of the eighteenth century Stemmatographia, by Hristofor Zhefarovich (1741, was one of the most important Serbian books published in the first half of the 18th century. The first part contains the majestic portraits of the canonized Serbian sovereigns who built and strengthened the medieval Serbian state; the second part presents images of the coats of arms of the Balkan lands. Work composed in such a way corresponded to the political and religious program of the Archbishopric of Karlovci, the most important Serbian religious and secular institution in the lands belonging to the Habsburg monarchy. The reference to the tradition of the medieval state by presenting images of rulers and marking its territories by coats of arms legitimized the authority of the Serbian Orthodox Church that declared itself to be the heir and continuator of this tradition. At the same time, the gallery of portraits of the rulers and Orthodox Church notables constituted the national pantheon of saints that conferred a sacral aspect on Serbian history.   Stematografija Hristofora Žefarovicia jako dokument kulturowych i narodowych dążeń Serbów w pierwszej połowie XVIII wieku Stematografija Hristofora Žefarovicia (1741 była jedną z najważniejszych serbskich książek wydanych w pierwszej połowie XVIII wieku. Pierwsza jej część zawiera majestatyczne portrety kanonizowanych serbskich władców, którzy budowali i umacniali średniowieczne państwo serbskie; druga przedstawia wizerunki herbów ziem bałkańskich. Tak skomponowanie dzieło wpisywało się w polityczno-religijny program Metropolii Karłowickiej, najważniejszej serbskiej instytucji religijnej i świeckiej na ziemiach należących do monarchii habsburskiej. Odwołanie się do tradycji średniowiecznego państwa poprzez zaprezentowanie wizerunków władców oraz okre

 11. Muligheder for dokumentation af anbringelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brauner, Jacob; Skov Olsen, Peter; Egelund, Tine

  Servicestyrelsen har som et led i et arbejde med at udvikle et dokumentationssystem bedt SFI om at identificere instrumenter til at screene for antisocial adfærd og faktorer relateret til kriminalitet. Instrumenterne skal kunne anvendes på anbragte unge, unge under Ungdomssanktionen og unge, som...

 12. Environmental health relevance of perflourinated substances; Umweltmedizinische Bedeutung perfluorierte Kohlenwasserstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fromme, H.; Roscher, E.; Twardella, D. [Bayerisches Landesamt fuer Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Oberschleissheim (Germany). Sachgebiet Umweltmedizin

  2008-07-01

  Polar perfluorinated compounds (PFC) are substances with an amphiphilic character which - like other surfactants - reduce the surface tension of liquids or the interfacial tension between two phases. According to this property and because of their thermal, chemical and UV stability they have been used in a wide range of applications in various areas of daily life. Due to their persistence, nowadays PFC can be detected in nearly all environmental compartments as well as in living organisms. The present publication provides an overview of the available scientific evidence and some grey literature on exposure, toxicology and epidemiology of this important group of chemicals. (orig.)

 13. Cross-sectional environmental study comparing two highly polluted areas in Germany (Bitterfeld and Hettstedt) with a control region; Umweltmedizinische Untersuchungen im Raum Bitterfeld, im Raum Hettstedt und einem Vergleichsgebiet 1992-2000. Bd. 1: Textband. Bd. 2: Publikationen. Bd. 3: Untersuchungsdokumente und Frageboegen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinrich, J.; Frye, C.; Hoelscher, B.; Meyer, I.; Pitz, M.; Cyrys, J.; Schneller, H.; Wjst, M.; Wichmann, H.E.

  2001-10-01

  -Zerbst zu ermitteln. Darueber hinaus wurden die zeitlichen Veraenderungen der Gesundheitsparameter begleitend zu den laufenden Sanierungsmassnahmen ueber den Zeitraum von 6 Jahren erfasst. Das Studiendesign bestand aus 3 wiederholten regionalen Querschnittsuntersuchungen in den Jahren 1992/93, 1995/96 und 1998/99. Insgesamt lagen Informationen von 7611 Frageboegen zur Auswertung vor (Beteiligungsrate: 89%, 75% bzw. 75%). Fuer die Belastungsregion Hettstedt waren deutlich hoehere Risiken fuer nicht allergische respiratorische Erkrankungen und Symptome im Vergleich zu Kindern des Kontrollgebietes Anhalt-Zerbst nachweisbar. Waehrend des Untersuchungszeitraumes 1992-1999 zeigte sich eine deutlich statistisch signifikante Abnahme der Praevalenz dieser gesundheitlichen Einschraenkungen, Kinder ohne Exposition mit Innenraumschadstoffen im haeuslichen Bereich profitieren von der Verbesserung der Aussenluftbelastung am meisten. Fuer die Verbesserung der Atemwegsgesundheit sprachen auch bessere Lungenfunktionswerte (FVC, FEV{sub 1}) im Laufe des Beobachtungszeitraumes 1992-1999. Kinder aus den beiden Belastungsregionen hatten haeufiger Allergien (Arztdiagnose, Symptome, allergenspezifischer Antikoerper-Nachweis). Die Haeufigkeit des Asthmas, der bronchialen Hyperreaktivitaet und der Neurodermitis nahm zu; die Praevalenz des Heuschnupfens und der allergischen Sensibilisierung nicht. Die korporale Belastung mit Blei und Cadmium war bei Kindern in den belasteten Regionen erhoeht, nahm aber im Verlauf des Beobachtungszeitraumes ab. Allerdings folgten gestiegenen Bleigehalten im Sedimentationsstaub in Hettstedt im Jahre 1997 leicht gestiegene Blutbleikonzentrationen. (orig.)

 14. Documentation of the 40th scientific symposium of the Society for Environmental Law e.V., Leipzig 2016; Dokumentation zur 40. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft fuer Umweltrecht e.V. Leipzig 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-11-01

  The documentation for the 40th scientific symposium of the Society for Environmental Law (GfU) in November 2016 in Leipzig offers illuminating insights into the state of discussions among German environmental law experts. TThe following focal points were at the centre of the jurisprudence debate: Four decades of immission control law (Prof. Dr. Alexander Schink, Bonn) - Legal problems of change approval (Prof. Dr. Olaf Reidt, Berlin) - Species protection law in the project approval (Judge at the BVerwG Dr. Dr. Ulrike Bick, Leipzig, Dr. Katrin Wulfert, Bochum) - Over-planning of infrastructure on the example of energy route planning (Dr. Tom Pleiner, Berlin) - The Nagoya Protocol and its implementation in the EU and Germany - Background and possible consequences for legal practice (Thomas Ebben, LL.M., Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Bonn). The conference proceedings contain these articles of the symposium, the summary of the subsequent discussions as well as the contributions of the GfU-Forum, which is aimed especially at young environmental lawyers. [German] Die Dokumentation zur 40. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft fuer Umweltrecht (GfU) im November 2016 in Leipzig bietet aufschlussreiche Einblicke in den Diskussionsstand unter deutschen Umweltrechtsexperten. Im Zentrum der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung standen folgende Schwerpunkte: Vier Jahrzehnte Immissionsschutzrecht (RA Prof. Dr. Alexander Schink, Bonn) Rechtsprobleme der Aenderungsgenehmigung (RA Prof. Dr. Olaf Reidt, Berlin) Artenschutzrecht in der Vorhabenzulassung (Richterin am BVerwG Dr. Ulrike Bick, Leipzig; Dr.-Ing. Katrin Wulfert, Bochum) Ueberplanung von Infrastruktur am Beispiel energiewirtschaftlicher Streckenplanungen (Dr. Tom Pleiner, Berlin) Das Nagoya-Protokoll und seine Umsetzung in der EU und Deutschland - Hintergruende und moegliche Folgen fuer die Rechtspraxis (Thomas Ebben, LL.M., Bundesministerium fuer

 15. Dokumente küüditajatelt

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Ajakirjas on avaldatud küüditajate raportid 1941. aasta küüditamisel valitsenud meeleolude kohta: "[EK(b)P Valgamaa Komitee] aruanne EK(b)P KK sekretär sms. Särele" (16. juuni 1941.a) ; "Väljavõte EK(b)P Valgamaa Komitee informatsioonist EK(b)P Keskomiteele ajavahemikust 8.-14. juunini 1941. a." (17. juuni 1941. a) ; "Väljavõte EK(b)P Tartumaa Komitee nädalainformatsioonist EK(b)P Keskkomiteele 9.-16. juunini 1941. a." (17. juuni 1941. a.)

 16. Dokumentation og forskning. Januar 2014 - august 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  artikler fra Frontiers in Human Neuroscience. En ny Cochrane-oversigt vedr. musikterapi og autisme konkluderer at musikterapi har en positiv effekt på initiativ, social interaktion, nonverbal og verbal kommunikation, social og følelsesmæssig gensidighed, herudover social tilpasning, glæde og kvaliteten af...

 17. Om problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2012-01-01

  . Den grundlæggende tese er, at al god forskning – og alle gode, selvstændige universitetsopgaver – begynder og slutter i fagets litteratur. Det at være professionel i et fag indebærer bl.a., at man respekterer andre fag; kun derved tager man sig selv alvorligt som fagperson. BDI ses som et fag, der er...

 18. Folkeskolereformen - Dokumentation af dataindsamlingen 2014-2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arendt, Kasper Skou; Jensen, Vibeke Myrup; Friis-Hansen, Mette

  2017-01-01

  -bestyrelsesformænd (herefter SB-formænd), der løber fra 2014 til 2018. Hvert år inviteres respondenter fra udvalgte skoler til at deltage i undersøgelsen. Der er således tale om et panelbaseret datamateriale, hvor man kan følge udvalgte skolers udvikling over tid. Alene i 2014 gennemførte lidt mere end 34.000 respondenter...... repræsentativitetsanalyse. Notatet er ment som en støtte til brugerne af de indsamlede data. Det er ikke tiltænkt at skulle læses fra ende til anden, da der er en lang række gentagelser i gennemgangen af data fra de enkelte år. Notatet skal i stedet ses som et opslagsværk, hvor man kan finde oplysninger om den pågældende...

 19. Perancangan Video Dokumenter “Autisme”

  OpenAIRE

  Wardhani, Rahmi Kesuma; Sudjudi, Iman

  2014-01-01

  Saat ini anak berkebutuhan khusus bisa ditemukan di mana - mana. Salah satunya yaitu Autisme. Autisme adalah gejala menutup diri secara total, dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar, keasyikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Penyebab autisme berbagai macam dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Oleh karena itu autisme ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dan bisa menimpa siapa saja. Autisme di dunia terus bertambah, sayangnya di Indonesia sendiri autism...

 20. ID-kaart on mugav ja praktiline dokument / Heiki Raudla

  Index Scriptorium Estoniae

  Raudla, Heiki, 1949-

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 12. okt., lk. 2; Lääne Elu 13. okt., lk. 2; Hiiumaa 13. okt., lk. 2; Koit 16. okt., lk. 6; Nädaline 16. okt., lk. 4; Sakala 18. okt., lk. 2; Valgamaalane 18. okt., lk. 2; Pjarnuskii Ekspress 12. okt., lk. 2; Meie Maa 19. okt., lk. 2; Hiiu Leht 23. okt., lk. 2; Järva Teataja 30. okt., lk. 2. Siseministri nõunik Heiki Raudla ID-kaardist

 1. Utilstraekkelig dokumentation af dødelighed ved krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Caecilie Böck; Nielsen, Karoline Kragelund

  2010-01-01

  Mortality estimates can be used for research, to inform or influence policy, for reconciliation processes, to plan health delivery and relief operations and for legal purposes. Many different methods have been applied and each has strengths and weaknesses. Recent years have seen an international...... effort in various disciplines like humanitarian actors, demographers and forensic anthropologists to cooperate, and efforts are being made to make data collection more systematic and valid. However, there are political, methodological and security-related challenges that must be overcome. Udgivelsesdato...

 2. Portfolio som dokumentations- og refleksionsværktøj

  DEFF Research Database (Denmark)

  Georgsen, Marianne

  Posteren beskriver mål, metode og forståelsesramme for et pædagogisk udviklingsprojekt på uddannelsen humanistisk informatik. Projektet eksperimenterer med indførelse af portfolio på hele uddannelsen, fra 1. til 10. semester.......Posteren beskriver mål, metode og forståelsesramme for et pædagogisk udviklingsprojekt på uddannelsen humanistisk informatik. Projektet eksperimenterer med indførelse af portfolio på hele uddannelsen, fra 1. til 10. semester....

 3. Evaluering og dokumentation af højskoleophold med mentorordning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

  Rapporten er resultatet af et toårigt mentorprojekt på højskolerne. 160 unge uden ungdomsuddannelse har deltaget i projektet, 48 højskoler samt 115 UU-vejledere fra 41 UU-centre. De unge i projektet har under deres højskoleophold haft en mentor fra højskolen. Målet fra FFD's side var gennem højsk...

 4. Dokumentõ s kinolentõ / Jelena Leetmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Leetmaa, Jelena, 1962-

  2000-01-01

  Sverdlovski dokumentaalfilmide stuudio kolmest dokfilmist, mis said kinostuudio juhi Lev Egliti poolt saadetud Mark Soosaarele Pärnu Visuaalse Antropoloogiafilmide Festivali tarvis, ei näidatud festivalil ühtegi. Neist filmidest lähemalt : A.Morozova "Nemad, meie ja pardipojad", Vladimir Gruzdes "Vene Riigi Keskel" ja J. Jefremovi "Kunstnik Vassili Krivorutshko"

 5. Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøier, Julie Kolbe; Jefsen, Anders

  2016-01-01

  Denne artikel afdækker centrale erfaringer fra etableringen af faste musikterapitilbud i kommunerne Hillerød og Sønderborg. I begge kommuner er musikterapien blevet et fast tilbud på baggrund af en prøvepe- riode, og der er blevet skabt en systematisk dokumentationspraksis. Denne er blevet etable...

 6. Environmental offenses in 1999. An evaluation of statistics; Umweltdelikte 1999. Eine Auswertung der Statistiken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goertz, M.; Werner, J.; Heinrich, M.

  2000-11-01

  A total of 43,382 known environmental offenses was recorded in 1999 as compared to 47,900 in 1998. There were 36,663 penal offenses (section 29 StGB), 48 penal offenses (section 28 StGB) and 6,671 offenses against other laws (BNatSchG, ChemG, etc.). This statistics covers chemical pollutants, radioactive materials, ionizing and non-ionizing radiation, noise and explosions. It is estimated that a much higher number of offenses went unnoticed. [German] Mit insgesamt 43 382 bekannt gewordenen umweltrelevanten Straftaten ist die Umweltkriminalitaet im Jahre 1999 gegenueber 47 900 im Jahre 1998 gesunken. Die 43 382 Taten verteilen sich auf 36 663 Taten nach dem 29. Abschnitt des StGB (Straftaten gegen die Umwelt), 48 umweltrelevante Taten nach dem 28. Abschnitt des StGB (gemeingefaehrliche Straftaten) und 6 671 Straftaten nach dem Umweltnebenstrafrecht (BNatSchG, ChemG u.a.). Erfasst wurden alle Delikte bezueglich chemischer Schadstoffe, radioaktiver Stoffe, ionisierender und nichtionisierender Strahlen, Laerm und Erschuetterungen. Das Dunkelfeld bei Umweltstraftaten wird von den mit ihnen befassten Personen im Vergleich zu tatsaechlich angezeigten Umweltdelikten ueberwiegend als bedeutend groesser eingeschaetzt. (orig.)

 7. Osseointegration bei dentalen Implantaten : eine Literaturübersicht und -auswertung

  OpenAIRE

  Bras da Silva, Manuel A.

  2003-01-01

  Die Osseointegration in der dentalen Implantologie wurde anhand einer Literaturübersicht dargestellt und ausgewertet. Die Literaturübersicht beinhaltet Verlaufsstudien, in vitro und in vivo Studien, die ultrastrukturelle, biomechanische und biochemische Untersuchungen und deren Resultate aufzeigen. Im 1. Kapitel wurden die Kriterien zur Beurteilung des Implantaterfolges dargestellt. Es lässt sich feststellen, dass nicht nur ein Implantatverlust als Misserfolg zu bewerten ist, sondern auch kli...

 8. Comparative evaluation of Swiss 'passive' houses; Vergleichende Auswertung schweizerischer Passivhaeuser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frei, B.; Reichmuth, F.; Huber, H.

  2004-07-01

  In the examined Swiss 'passive' houses the ambient air temperatures in the winter season are markedly higher than 20 {sup o}C, in the summer season they are mostly under 26 {sup o}C and the values for relative humidity in winter are frequently under 30 % r.h. With one exception the requirement of the passive house standard to primary energy consumption (120 kWh/m{sup 2} year) is reached or undercut scarcely. The requirement to yearly heating energy consumption cannot to be kept (15 kWh/m{sup 2} year) and this in part clearly (+150 %). About 35 % of the total heat energy is used for domestic hot water. The measured values for energy consumption were mostly higher than predicted (30 to 300 %). The number and presence of occupants was overestimated by planners. The effective number of occupants per household is about the same as the mean value for Switzerland (2.3 persons per household). Air tightness of the envelope is unexpectedly bad and reaches n{sub 50}- values from 0.9 to 2.5 h{sup -1}. The mean value of the specific household electricity consumption is 25.9 kWh/m{sup 2} year, which is markedly higher than the Minergie{sup R}-P standard (17 kWh/m{sup 2} year) but lower than the SIA 380/1 value (27.8 kWh/m{sup 2} year). The specific electricity consumption for ventilation is higher than the one of comparable Minergie{sup R} buildings because of pressure losses due to air heating components and higher outside air volume flow rates. With one exception the target and threshold values for the specific electricity consumption of the air delivery of the SIA Technical Documentation 2023 could not be achieved. In two cases it was possible to reduce the electricity consumption for ventilation by the installation of better ventilation drives (-38 %) or by the reduction of the outside air volume flow rate (-22 %). (author)

 9. Medical aspects of renewable energy shown by the example of German hospitals; Umweltmedizinische Gesichtspunkte der regenerativen Energieerzeugung am Beispiel deutscher Krankenhaeuser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waschnewski, R.

  2007-07-01

  To what extend are renewable energy sources used in German hospitals? This is the main objective, this is paper is dealing with. The energy consumption profile is very specific in hospitals. In a questionnaire based study, 79 hospitals have been questioned to elucidate the current situation in German hospitals with respect to energy consumption, and to get an idea of the proportion of alternative energy sources already in use. Our analysis reveals that 14% of the hospitals analysed are already using renewable energy sources. Main sources already utilized are photovoltaic, solar thermal devices, and to a lower extend geothermic energy as well comes into operation. Almost three quarters of the questioned institutions claim, they are aware of funding possibilities and the option of contracting with respect to providing financial support in relation to aquisition of new establishments of alternative energy systems within their institution. Roughly half of the hospital's technical supervisors are aware of the precise energy potential of their institution. The situation about information and awareness with respect to possibilities related to the usage of green energy is deficient and should be improved, but the openness with respect to the topic in general seems to be very positive and advantage of that climate should be taken. Our survey allowed to get an initial estimate on the green energy situation in German hospitals. The focus of the discussion is channeled towards the environmental aspects of the energy production. The survey data allow to conclude that the current information situation is deficient. The data further provide insight into what are the main barriers with respect to the use of renewable energy. Based on our results future analyses can not focus on specific aspects and further evaluate approaches allowing to extend the usage of alternative energy sources in hospitals. (orig.)

 10. Platinum from automotive catalytic converters: environmental health evaluation based on recent data on exposure and effects; Platin aus Automobilabgaskatalysatoren: Umweltmedizinische Bewertung auf Basis neuer Expositions- und Wirkungsdaten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosner, G. [Consulting-Buero Toxikologie - Umwelt, Merzhausen/Freiburg (Germany); Artelt, S. [Bayern Innovativ Gesellschaft fuer Innovation und Wissenstransfer mbH, Nuernberg (Germany); Mangelsdorf, I. [Fraunhofer-Institut fuer Toxikologie und Aerosolforschung (ITA), Hannover (Germany); Merget, R. [Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut fuer Arbeitsmedizin (BGFA), Bochum (Germany)

  1998-12-01

  We estimated ambient air concentrations of platinum by applying dispersion models as well as recent emission factors that have been derived from engine test bench experiments with three-way, monolith-type catalytic converters. Predicted concentrations in various exposure scenarios range from 4 pg/m{sup 3} (street canyon, typical conditions) up to 112 pg/m{sup 3} (express-motorway, severe conditions). These values agree well with the few measurements of platinum ambient air concentrations. Platinum is emitted from catalytic converters in very small amounts (ng/km range) and is mainly in the oxidation state 0 (elemental platinum). The nanocrystalline platinum particles are attached to {mu}m-sized aluminum oxide particles. Whether free ultrafine platinum particles may be emitted and result in biological effects has not been studied sufficiently. Hence, risk assessment can only be based on the respiratory sensitizing effects of halogenated platinum salts, although this can be considered a very sensitive endpoint. The presence of such compounds in the soluble fraction ({<=}1%) of the total platinum emissions as well as their secondary formation from platinum particles cannot principally be excluded. Our risk assessment is based on recent occupational studies in a catalytic converter production plant, from which a conservative, no effect level (NOEL) of 1.5 ng/cm{sup 3} can be derived for soluble platinum. In a (reasonable) worst case approach we assume that halogenated platinum salts comprise 1% (0.1%) of the total platinum emissions. Applying an unsafety factor of 10 to account for inter-individual variability, a guidance value of 150 (15) ng/m{sup 3} is derived for catalyst-borne platinum. The exposure to platinum in ambient air as measured or predicted is at least two orders of magnitude below this `critical` range. (orig.) [Deutsch] In einer differenzierten Aktualisierung frueherer Expositionsabschaetzungen werden anhand von Ausbreitungsmodellen und aktuellen Emissionsfaktoren aus Motorstandversuchen atmosphaerische Immissionskonzentrationen fuer Gesamtplatin abgeleitet. Diese liegen im unteren pg/m{sup 3}-Bereich und werden durch Luftmessdaten bestaetigt. Das aus Automobilabgaskatalysatoren freigesetzte Platin wird im ng/km-Bereich und ueberwiegend in elementarer Form emittiert. Die nanokristallinen Platinpartikel sind an {mu}m-grosse Aluminiumoxid-Partikel gebunden. Ob freie ultrafeine Platinpartikel emittiert werden und biologische Effekte ausloesen koennen, ist nicht ausreichend untersucht. Derzeit ist nur fuer die atemwegssensibilisierende Wirkung halogenhaltiger Platinverbindungen eine Risikoabschaetzung moeglich, wobei es sich hierbei um einen sehr sensitiven Endpunkt handelt. Die Anwesenheit solcher Verbindungen im loeslichen Anteil der Gesamtplatinemissionen ({<=}1%) oder deren sekundaere Bildung aus Platinpartikeln ist nicht grundsaetzlich auszuschliessen. Die Risikoabschaetzung basiert auf neuen arbeitsmedizinischen Untersuchungen in einem Katalysatorfertigungsbetrieb, aus denen sich ein konservativer No Effect Level (NOEL) von 1,5 ng loesliches Pt/m{sup 3} ableiten laesst. In einer (reasonable) worst case-Betrachtung wird der Anteil halogenhaltiger und damit potentiell sensibilisierender Platinsalze an den Gesamtplatinemissionen aus Automobilabgaskatalysatoren mit 1 (0,1)% zugrundegelegt. Demzufolge ergeben sich NOELs von 150 bzw. 1500 ng/m{sup 3}. Bei Einbeziehung eines Unsicherheitsfaktors von 10 zur Beruecksichtigung empfindlicher Personengruppen resultieren Beurteilungskonzentrationen von 15 bzw. 150 ng/m{sup 3}. Die reale und die zu erwartende Exposition gegenueber luftgetragenen Platinimmissionen ist um mindestens zwei Groessenordnungen unterhalb dieses `kritischen` Bereiches. (orig.)

 11. Abschätzung des Einflusses von Parameterunsicherheiten bei der Planung und Auswertung von Tracertests unter Verwendung von Ensembleprognosen

  Science.gov (United States)

  Klotzsch, Stephan; Binder, Martin; Händel, Falk

  2017-06-01

  While planning tracer tests, uncertainties in geohydraulic parameters should be considered as an important factor. Neglecting these uncertainties can lead to missing the tracer breakthrough, for example. One way to consider uncertainties during tracer test design is the so called ensemble forecast. The applicability of this method to geohydrological problems is demonstrated by coupling the method with two analytical solute transport models. The algorithm presented in this article is suitable for prediction as well as parameter estimation. The parameter estimation function can be used in a tracer test for reducing the uncertainties in the measured data which can improve the initial prediction. The algorithm was implemented into a software tool which is freely downloadable from the website of the Institute for Groundwater Management at TU Dresden, Germany.

 12. Infectious spondylitis. A retrospective evaluation of the MRI signs; Die infektioese Spondylitis. Eine retrospektive Auswertung der MRT-Merkmale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem, M. [Abt. Roentgendiagnostik, Radiologische Universitaetsklinik und Poliklinik, Univ. Ulm (Germany); Vogel, J. [Abt. Roentgendiagnostik, Radiologische Universitaetsklinik und Poliklinik, Univ. Ulm (Germany); Rilinger, N. [Abt. Roentgendiagnostik, Radiologische Universitaetsklinik und Poliklinik, Univ. Ulm (Germany); Diepers, M. [Rehabilitationskrankenhaus Ulm (Germany). Neurologische Abt.; Hartwig, E. [Abt. fuer Unfallchirurgie, Chirurgische Universitaetsklinik und Poliklinik, Ulm Univ. (Germany); Rieber, A. [Abt. Roentgendiagnostik, Radiologische Universitaetsklinik und Poliklinik, Univ. Ulm (Germany)

  1997-02-01

  Aim and methods: The aim of the present study was to evaluate the MRI criteria of infectious spondylitis (spondylodiscitis). The MR images of 23 patients suffering from spondylodiscitis (78% unspecific, 22% specific) were retrospectively analyzed. Results: The height of the intervertebral discs involved was normal in 40%, reduced in 43% and increased in 17% of the cases. The most common findings can be summarized in an MR triad: (1) The vertebral bodies involved are hypointense in T1-weighted images (100%) with a lack of delineation of the intervertebral discs (53%). (2) The injection of Gd-DTPA yields an enhancement of the vertebral bodies involved and intervertebral discs (95% and 74% respectively). (3) The vertebral bodies and intervertebral discs are hyperintense in T2-weighted sequences (76% and 90% respectively). (orig.) [Deutsch] Um die kernspintomographischen Merkmale der Spondylitis zu ueberpruefen, wurden die MRT-Bilder von 23 Patienten mit einer Spondylitis (78% unspezifisch, 22% spezifisch) retrospektiv analysiert; 40% der befallenen Bandscheiben zeigten eine normale Hoehe, 43% waren verschmaelert und 17% zeigten eine Hoehenzunahme. Die haeufigsten Veraenderungen lassen sich in einer MRT-Trias zusammenfassen: 1. In T1-gewichteten Sequenzen sind die befallenen Wirbelkoerper hypointens (100%) und die Bandscheiben nicht abgrenzbar (53%). 2. Wirbelkoerper und Bandscheiben nehmen Kontrastmittel auf (95 bzw. 74%). 3. Wirbelkoerper und Bandscheiben sind in T2-gewichteten Sequenzen hyperintens (76 bzw. 90%). Dabei stellt sich ein paravertebraler Weichteilbefall in allen Sequenzen isointens zum befallenen Wirbelkoerper dar. Eine Differenzierung zwischen unspezifischer und spezifischer Aetiologie war kernspintomographisch nicht moeglich. (orig.)

 13. Elektronisk journalplatform i den fysioterapeutiske praksis til kvalitetssikring og dokumentation af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Bie Larsen, Jesper; Harboe, Michael

  , UCN, i samarbejde med software firmaet DIGIFYS.   Formål: At videreudvikle den elektroniske journalplatform Digifys, ved at skabe mulighed for at indsamle undersøgelsesfund i kombination med behandlingsinterventioner gennem udvælgelse og implementering af de – ifølge litteraturen - bedst egnede...... for implementeringen af spørgeskemaerne KOOS, Oxford Knee Score, Lysholm, HOOS og Oxford Hip Score i softwaren, og fysioterapistuderende på modul 3, og 11 blev inddraget i projektet gennem præsentation og anvendelse af den elektroniske platform i tilrettelæggelsen af træningsprogrammer og gennemførsel af tests til...... specifikke undersøgelsesfelter. Et planlagt bachelorprojekt, hvor de studerende ønskede at analysere overensstemmelsen mellem data indsendt elektronisk af patienten i Digifys inden første møde med gentagelse af spørgeskemaet indsamlet efter gældende retningslinjer i klinikken efterfølgende, blev pga...

 14. Elektronisk journalplatform i den fysioterapeutiske praksis til kvalitetssikring og dokumentation af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Bie Larsen, Jesper; Harboe, Michael

  deltog firmaet DIGIfys i undervisningen på modul 3, og 11, hvor de studerende blev inddraget i projektet gennem anvendelse af den elektroniske platform i tilrettelæggelsen af træningsprogrammer og gennemførsel af tests til specifikke undersøgelsesfelter. Et planlagt bachelorprojekt, hvor de studerende...... af evidensen af den fysioterapeutiske behandling, medfødte et ønske om inddragelse af egnede elektroniske undersøgelsesredskaber og spørgeskemaer. Med udgangspunkt i dette initierede fysioterapiuddannelsen, UCN, indeværende projekt i samarbejde med software firmaet DIGIfys. Formål: At videreudvikle...... den elektroniske journalplatform DIGIfys, ved at skabe mulighed for at indsamle undersøgelsesfund i kombination med behandlingsinterventioner igennem udvælgelse og implementering af de – ifølge litteraturen - bedst egnede validerede spørgeskemaer. Metode og Resultater: Undervisere på...

 15. GAYA DIRECT CINEMA PADA PENYUTRADARAAN FILM DOKUMENTER DI BALIK DONGENG KANCIL

  OpenAIRE

  Satriyo Bagus Prasojo; Cito Yasuki R.

  2016-01-01

  The documentary film entitled Di Balik Dongeng Si Kancil tells about high dedication and awareness of an artist named Ki Ledjar Subroto in the development of pewayangan (shadow puppet) at once as an environmental conservationist. Wayang Kancilwas used to develop and find out strategies to educate young generation especially children in the way of how to understand the wayang. Wayang Kancil is a kind of wayang which can also be used as education medium in understanding and conserving environme...

 16. Soja og palmeolie – certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman; Sørensen, Janni Merete

  Danmark importerer betydelige mængder soja og palmeolieprodukter, der er produceret under vilkår, der ikke er godkendt i EU, og som kan have væsentlige negative konsekvenser for landbefolkningens sundhed samt miljø- og naturforhold. I nærværende rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og...

 17. Gewichtiges Dokument eines jungen Wissenschaftszweiges An important document in a young field of study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Kersting

  2005-07-01

  Full Text Available Das vorliegende Handbuch verschafft einen soliden Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Theorie, Geschichte, den Handlungsfeldern und Methoden einer aus der Genderperspektive konzipierten Erziehungswissenschaft. In den unterschiedlichen Annäherungen an „Geschlecht“ spiegelt es den konfliktreichen Forschungsprozess wider und eignet sich als Grundlage für Forschung und Lehre in diesem Wissenschaftsfeld.This handbook offers a well-founded overview over current research in theory, history, topics and methods of a gender-oriented pedagogy. The book is well suited to be used as a basis for research and teaching in this area of field, since it mirrors the different and conflict-laden stages of research by taking different approaches to “gender”.

 18. Kunstnikuraamat - teos või dokument? / Alissa Nirgi, Marge Monko, Anu Vahtra ; intervjueerinud Laura Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Nirgi, Alissa, 1993-

  2016-01-01

  Alissa Nirgi, Marge Monko ja Anu Vahtra mõtteid, kuidas nende viimaste aastate kunstiprojektid raamatukaante vahele jõudsid. Alissa Nirgi fotoseeriast ja raamatust "Kaspar istub". Marge Monko fototööst "Kümme pärast kümmet", performance'ist ja raamatust "Don't wind it up, turn it on". Anu Vahtra installatsioonidest ja raamatust "Untitled"

 19. Windows Live a sdílení dokumentů po internetu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mádl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 21, č. 1 (2009), s. 12-14 ISSN 0862-612X Institutional research plan: CEZ:AV0Z80330511 Keywords : digital technology * internet * history of art Subject RIV: AL - Art , Architecture, Cultural Heritage http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_1_2009.pdf

 20. Monitoring and documentation of practice biogas plants; Monitoring und Dokumentation von Praxis-Biogasanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ebertseder, Florian; Kissel, Rainer; Lehner, Andreas; Rivera Gracia, Eunice; Bachmaier, Hans; Effenberger, Mathias

  2012-09-15

  The aim of the project is to extend the data base for the evaluation of biogas plants in terms of functionality and reliability of the technical equipment, the stability and efficiency of the fermentation process as well as the energy utilization. For the presented studies six companies were selected as examples. [German] Ziel des Projektes ist die Erweiterung der Datengrundlage zur Bewertung von Biogasanlagen hinsichtlich der Funktionalitaet und Zuverlaessigkeit der technischen Einrichtungen, der Stabilitaet und Leistungsfaehigkeit des Gaerprozesses sowie der Energieverwertung. Fuer die in diesem Bericht vorgestellten Untersuchungen wurden sechs Betriebe beispielhaft ausgewaehlt.

 1. Fuel cell technology for cogeneration systems. Symposium. Proceedings; Brennstoffzellen - Technologie fuer Blockheizkraftwerke. Symposium. Dokumentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This proceedings volume contains 11 papers on the following subject: Competence network 'Fuel Cells' in Nordrhein-Westfalen (D. Stolten, Juelich Research Center); Fuel cells in stationary applications (B. Hoehlein, Juelich Research Center); Functional principles of energy conversion in fuel cells (W. Schnurnberger, DLR); Low-temperature fuel cells AFC, PEMFC, PAFC (M. Waidhas, Siemens); High-temperature fuel cells - SOFC, MCFC (D. Stolten); Power plant options - natural gas, hydrogen, etc. (R. Wurster, Ludwig-Boelkow-Systemtechnik); Fuel cell supply (A. Heizel, ISE); Hydrogen-fuelled cogeneration units (G. Gummert Hamburg Gas Consult); SOFC high-temperature fuel cells for domestic power supply (R. Diethelm, Sulzer-Hexis); PEFC low-temperature fuel cells for domestic power supply (K. Klinder, Vaillant); Fuel cells, a chance for local utilities (B. Vogel, WINGAS). [German] Dieser Tagungsband enthaelt 11 Beitraege zu folgenden Themen: Kompetenznetzwerk Brennstoffzelle in NRW (D. Stolten, Forschungszentrum Juelich); Brennstoffzellen in der stationaeren Anwendung (B. Hoehlein, Forschungszentrum Juelich); Funktionsprinzipien der Energieumwandlung in Brennstoffzellen (W. Schnurnberger, DLR); Niedertemperaturbrennstoffzellen - AFC, PEMFC, PAFC (M. Waidhas, Siemens); Hochtemperaturbrennstoffzellen - SOFC, MCFC (D. Stolten); Kraftstoffoptionen- Erdgas, Wasserstoff u.a. (R. Wurster, Ludwig-Boelkow-Systemtechnik); Brennstoffbereitstellung (A. Heinzel, ISE); Wasserstoffbetriebene BHKW (G. Gummert Hamburg Gas Consult); Hochtemperaturbrennstoffzelle SOFC fuer die Hausenergieversorgung (R. Diethelm, Sulzer-Hexis); Niedertemperaturbrennstoffzelle PEFC fuer die Hausenergieversorgung (K. Klinder, Vaillant); Brennstoffzelle als Chance fuer lokale EVUs (B. Vogel, WINGAS).

 2. Documentation of damage events concerning geothermal probes; Dokumentation von Schadensfaellen bei Erdwaermesonden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bassetti, S.; Rohner, E.; Signorelli, S. [Geowatt AG, Zuerich (Switzerland); Matthey, B. [Ingenieurs-Conseils SA, Montezillon (Switzerland)

  2006-07-01

  This final report for the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) takes a look at the various faults and damages encountered when geothermal probes are inappropriately used. The various fault conditions dealt with include: Connection of additional users, incorrect determination of the heat demand, incorrect thermal values for the subsoil, under-dimensioning of the bore-hole heat exchanger (BHE), neglecting the effects of interaction, incorrect or missing grouting of the BHE, incorrect control of the heat pump, incorrect hydraulics and leakage. In this report examples of frequently-noted damage events and the corrections necessary are presented. For some cases, the reason for the damage is additionally illustrated by a comparison with simulation results. Finally, tips for the professional planning and construction of bore-hole heat exchanger systems are presented.

 3. Kerk en samelewing in die dokumente “Kerk en samelewing” na 25 jaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Strauss

  2012-01-01

  Full Text Available

  Church and society in the documents Church and society after 25 years

  The first document called “Church and society” (CS of the Dutch Reformed Church was accepted 25 years ago by the General Synod of that year. The next General Synod, that of 1990, revised CS without changing its direction or the meaning of it’s content. The main aim of CS was to take a new stance in the Dutch Reformed Churchon apartheid. CS not only denounced any Biblical support for apartheid, it also came out against the way in which it functioned in Southern Africa. This article investigates what CS holds for the Dutch Reformed Church after 25 years. Two matters are looked into: the content of CS as well as how it functioned as a church prophet in the last years of official apartheid.

 4. Myocardial perfusion scan: performance, documentation and user-friendly reporting; Myokardszintigraphie: Durchfuehrung, Dokumentation und ueberweiserfreundlicher Befund

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buelow, H.P.; Bengel, F.M. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen (Germany)

  2004-09-01

  Myocardial perfusion imaging plays an important role in the non-invasive diagnostic work-up of patients with suspected or known coronary artery disease for many years now. As a result of different radiopharmaceuticals, the combination of a resting with a stress study, the application of either physical exercise or pharmacological stress and the availability of different camera systems, several imaging protocols exist. In order to assure relatively standardized perfusion studies, several guidelines concerning the performance of perfusion imaging have been published, which may be used as a reference. The report represents the final part of a perfusion study. As it is the linkage to the clinician, who ordered the scan, it is of particular importance. Therefore, a systematic structure and a commonly used nomenclature is recommended, helping the clinician to interpret the study results. Moreover, an explicit assessment and a clear answer to the clinical question guarantees the acceptance of myocardial perfusion imaging as a clinical method. (orig.)

 5. Elsässische Romanistikprofessoren vor und im Ersten Weltkrieg (mit einem Anhang einschlägiger Dokumente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frank Rutger Hausmann

  2015-12-01

  Full Text Available Auf der Basis der vorhandenen Forschungsliteratur, insbesondere aber von verstreut publizierten Briefen und Autobiographien sowie unbekannten Archivalien, wird die Karriere von vier aus dem Elsass stammenden Romanistikprofessoren (Philipp August Becker, Heinrich Alfred Scheegans, Friedrich Eduard Schneegans und Ernst Hoepffner in der Zeit vor und im Ersten Weltkrieg nachgezeichnet, von denen keiner, trotz hoher Qualifikation, zum Nachfolger seines von 1880 bis 1909 in Straßburg lehrenden Lehrers Gustav Gröber berufen wurde.

 6. Dynamic models of staged gasification processes. Documentation of gasification simulator; Dynamiske modeller a f trinopdelte forgasningsprocesser. Dokumentation til forgasser simulator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-02-15

  In connection with the ERP project 'Dynamic modelling of staged gasification processes' a gasification simulator has been constructed. The simulator consists of: a mathematical model of the gasification process developed at Technical University of Denmark, a user interface programme, IGSS, and a communication interface between the two programmes. (BA)

 7. Radon-safe new buildings, documentation and technology development. Main report; Radonsikring i nybyggeri, dokumentation og teknologiudvikling. Hovedrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Breddam Overgaard, L.; Bruun Petersen, J.; Neerup Jeppesen, M.

  2011-07-01

  The project is carried out as three separate subprojects, with subproject 1 as the principal project. Subproject 1A (field tests of radon penetration). In subproject 1, the resilience to radon of six different house designs has been investigated (totalling 23 houses). The study includes both practical experiences (what happens on site) and radon measurements in the completed houses. The practical study of the subproject points out, a high risk of errors in implementing radon mitigation actions in the construction phase, and of subsequent disregard by various contractors. For instance the documentary radon measurements surprisingly show the greatest radon infiltration in the full floor membrane house design. Furthermore the investigations indicate that a radon cavity barrier placed above the concrete slab (house design 3 and 5) does not provide the same impermeability as a barrier placed below the slab. Moreover, it appears that leakages at service installations are of critical importance. In 8 of all 16 dwellings the annual average radon concentration was found above 100 Bq/m3 which represents the recommended maximum concentration for new constructions in the Danish Building Code 2010. Subproject 1B (sub slab ventilation). The effect of passive ventilation in the sub slab capillary break layer has been studied in three houses. The investigations demonstrate an indoor radon concentration reduction of 20-42 %. Furthermore a sub slab radon concentration reduction of 40-99.6 % is demonstrated. Overall it is assessed that considerable radon exposure reductions can be achieved by establishing passive ventilation of the sub slab capillary break layer. Subproject 2 (laboratory tests of material and design permeability). An experimental setup has been developed to measure the amount of gas penetrating a given structural detail, at a known differential pressure and gas concentration. In the study it is concluded that the relatively inexpensive method of sealing service penetrations with silicone sealant is also the most effective method. In the study it is furthermore concluded that there is no immediate difference in the two radon cavity barrier solutions (above and below the slab). Subproject 3 (radon potential in soil). At an introductory level it has been attempted to survey the radon potential (the amount of radon released from the soil) at the location of the construction of the subproject 1 residential development. The main part of the study consisted of developing and testing a method of ''passive sampling'' by immersion of measuring equipment in 1 m deep drillings. In the study significant radon levels were demonstrated in soil containing tertiary clay (black, micaceous). In comparing the aforementioned passive approach with previous ''active measurements'', it is estimated that passive measurements obtain an approximate expression (average) of the radon level of the entire borehole profile, while soil gas extraction sampling merely expresses a concentration at a level specific point (x m below the surface). The evaluation of the study concluded that satisfactory results had been achieved. It would however be relevant to improve the setup for future follow-up studies (as with subproject 2), and conduct repeated measurements prior to final conclusions. (LN)

 8. Exemplary demonstration of specific energy-saving modernisation techniques for half-timbered buildings. Final report; Modellhafte Demonstration spezieller energiesparender Sanierungstechniken fuer Fachwerkhaeuser. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Langspecht, K.H.; Simons, P. [Ingenieurgemeinschaft Bau und Energie und Umwelt GmbH, Springe-Eldagsen (Germany); Otte, J. [Inovatec Energiesysteme GmbH, Kassel (Germany); Thuernau, W.; Stumpf, K.

  1999-07-01

  An energy and water supply concept was developed for a historical half-timbered building, including thermal insulation measures. Subjects: Low-energy building standard - innovative space HVAC system - minimisation of electric power consumption - active rainwater management - measurements, evaluation, documentation. All technical details are in high-quality. Results so far are satisfactory, and the next 5 years will bring conclusive data. [German] Demonstration eines zukunftsweisenden Energie- und Wasserkonzeptes fuer ein historisches Vierstaenderfachwerkhaus. Realisierung wenig erprobter Waermeschutzmassnahmen fuer Niedrigenergie-Bauweise im Bereich Fachwerkgebaeudesanierung. Im einzelnen: Niedrigenergie-Bauweise - innovative Haustechnik fuer Heizung, Lueftung, Wasserversorgung - Minimierung des Verbrauchs an Elektrizitaet - aktive Regenwasserbewirtschaftung - messtechnische Begleitung, Auswertung und Dokumentation. Die Arbeiten am Objekt sind in einer hochwertigen Qualitaet ausgefuehrt. Von dieser Seite erfuellt es alle Voraussetzungen um die geplanten energetischen, wassersparenden und bauphysikalischen Eigenschaften zu erfuellen. Die notwendigen Messeinrichtungen sind installiert. Bis hier sind alle Erwartungen erfuellt. Seinen grossen Wert bekommt das Projekt in den naechsten 5 Jahren. Hier wird mit Messwerten und Nutzungserfahrungen nachgewiesen, dass die projektierten Ansaetze erfuellt sind oder - auch nicht. Es kann sein, dass gerade aus diesen Erfahrungen Ideen angepasst werden muessen, auf jeden Fall ist die Nachuntersuchung ein wichtiger Bestandteil, um Diskussionen anzuregen und Entwicklungen voranzutreiben. (orig.)

 9. Guidelines for standard and biuretic renogram in children; Empfehlungen zur Durchfuehrung der Nierenfunktionsszintigraphie mit und ohne Furosemidbelastung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gordon, I. [Great Ormond Street Hospital for Children, London (United Kingdom); Piepsz, A. [CHU St. Pierre, Brussels (Belgium); Colarinha, P. [Instituto Portugues de Oncologia, Lisbon (Portugal); Hahn, K.; Fischer, S.; Porn, U. [LMU Muenchen (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Olivier, P. [CHU Brabois, Nancy (France); Sixt, R. [The Queen Silvia Children' s Hospital, Goeteborg (Sweden); Velzen, J. van

  2000-11-01

  The guidelines are intended to help nuclear medical teams in their daily routine. The information given relates to aspects such as data acquisition, evaluation and interpretation, and indications for pediatric renal functional scintigraphy. The guidelines have been elaborated in response to a request of EANM and the American Society of Nuclear Medicine, who expressed the need for guidelines on recommended procedures for most of the standard nuclear medical examinations. The guidelines express the opinion of the Paediatric Committee of the EANM, and should be seen in the context of generally accepted basic principles in nuclear medicine, as well as local and national regulatory standards in radiation protection. (orig./CB) [German] Zweck dieser Leitlinie ist es, dem nuklearmedizinischen Team Hilfestellung fuer die taegliche Routinepraxis zu geben. Diese Leitlinie enthaelt Informationen ueber die Datenakquisition, Auswertung, Interpretation sowie die Indikationen der Nierenfunktionsszintigraphie bei Kindern. Das vorliegende Dokument wurde durch den Wunsch der EANM und der American Society of Nuclear Medicine nach Leitlinien fuer die meisten nuklearmedizinischen Untersuchungsverfahren initiiert. Die Leitlinie gibt die Ansicht des Paediatric Committee der EANM wieder. Sie sollte immer in Verbindung gesehen werden mit den allgemeingueltigen Grundlagen der Nuklearmedizin sowie den lokalen und nationalen Regelungen des Strahlenschutzes. (orig./MG)

 10. Design and optimization of the low frequency eddy current technique for the volumetric inspection of austenitic small diameter tubes with a wall thickness up to 12 mm; Auslegung und Optimierung des Niederfrequenz-Wirbelstrom-Verfahrens fuer die volumetrische Pruefung von austenitischen Neben- und Kleinleitungen mit Wandstaerken bis 12 mm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, R.; Bessert, S.; Disque, M.; Weiss, R. [Fraunhofer-Institut fuer Zerstoerungsfreie Pruefverfahren, Saarbruecken (Germany)

  1998-11-01

  The low-frequency eddy current technique discussed is a suitable external inspection technique detecting defects at the inner walls of small-diameter tubes and measuring their depths via the ligament. A testing system with optimized sensor lus software for image recording, evaluation, display and documentation is available. The current state of development of the system permits detection and measurement of defects up to 20 mm in size in austenitic inner walls 12.5 mm thick down to a depth of 3 mm. This applies both to the homogenous base metal and the weld with {delta} ferrite. (orig./CB) [Deutsch] Das vorgestellte Niederfrequenz-Wirbelstrom-Verfahren ist geeignet, bei Pruefung von aussen Fehler an der Innenseite von Klein- und Nebenleitungen nachzuweisen und ueber das Ligament deren Tiefe zu bestimmen. Ein entsprechendes Pruefsystem mit optimiertem Sensor und der Software zur Aufnahme, Auswertung, Darstellung und Dokumentation der Wirbelstrom-Urdaten steht zur Verfuegung. Beim jetzigen Entwicklungsstand liegt die Nachweisgrenze fuer einen 20 mm langen Innenfehler in einer 12.5 mm dicken austenitischen Wandung bei einer Fehlertiefe von 3 mm. Dies gilt sowohl fuer den homogenen Grundwerkstoff als auch fuer Schweissgefuege mit {delta}-Ferrit. (orig./MM)

 11. Development of a ground segment for the scientific analysis of MIPAS/ENVISAT. Final report; Aufbau eines Bodensegments fuer die wissenschaftliche Auswertung von MIPAS/ENVISAT. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stiller, G.P.; Clarmann, T. von; Fischer, H.; Grabowski, U.; Lutz, R.; Kiefer, M.; Milz, M.; Schulirsch, M.

  2001-11-30

  Based on the scientific work on the level-2 data analysis as performed in the parallel project 07UFE10/6 a partly automated analysis system for the MIPAS/ENVISAT data has been developed. The system fulfils the scientific requirements in terms of high flexibility and the needs of high effectivity and good computational performance. We expect that about 10% of all spectral data of MIPAS can be exhaustively analysed with respect to the geophysical information contained. The components of the system are a retrieval kernel consisting of a radiative transfer forward model and the inversion with respect to the geophysical parameters, a databank system which stores and administrates the level-1, level-2, and additional data, automated pre- and post-processing modules, as well as a computer cluster consisting of 8 Compaq work stations and a RAID system as kernel. The controlling of the system is managed via graphical user interfaces (GUIs). The system allows to analyse the MIPAS data with respect to ca. 45 trace species, their isotopomers and horizontally inhomogeneous distribution, non-LTE effects, and microphysical properties of atmospheric particles, and it supports activities in terms of instrument characterisation and validation. (orig.)

 12. ELBE - Analysis and appraisal of loading and weather data (project phase 2); ELBE - Analyse und Auswertung von Last- und Wetterdaten (Projektphase 2)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kronig, P.; Waelchli, U.; Zuercher, S. [BKW FMB Energie AG, Bern (Switzerland); Hoeckel, M. [Berner Fachhochschule, Biel (Switzerland)

  2009-10-15

  In the project 'Prognosekompetenz' we have identified and quantified by means of a comprehensive analysis of grid and climate data the factors which have a significant impact on the grid load. The study focused in the beginning on the regional data from a big electricity utility. In a second step, additional local data were also considered to better identify climatic and economic characteristics. We found a strong correlation between load, on the one hand, and outdoor temperature and economic activity, on the other hand. The influence of further factors is very limited. On this basis we developed two Matlab-based, easy-to-use tools for the prediction of the daily grid load profile in quarter-of-hour steps. One tool uses the method of the transfer function, where specific correlation factors account for the influential factors. The second tool based on the method of the artificial neuronal network, which had been tuned with data from several years to make sure that a high accuracy is obtained. We could show by self developed testing procedures that for both tools the precision in forecasting the daily load profile is very high. (authors)

 13. Focal breast lesions in clinical CT examinations of the chest. A retrospective analysis; Senologische Befunde bei CT-Untersuchungen des Thorax. Eine retrospektive Auswertung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krug, Kathrin Barbara; Houbois, Christian; Grinstein, Olga; Borggrefe, Jan; Puesken, Michael; Maintz, David [Cologne Univ. Medical School, Cologne (Germany). Dept. of Diagnostical and Interventional Radiology; Hanstein, Bettina; Malter, Wolfram [Cologne Univ. Medical School, Cologne (Germany). Breast Center and Dept. of Obstetrics and Gynecology; Hellmich, Martin [Cologne Univ. (Germany). Inst. of Medical Statistics, Informatics and Epidemiology

  2017-10-15

  Based on radiological reports, the percentage of breast cancers visualized as incidental findings in routine CT examinations is estimated at ≤2%. In view of the rising number of CT examinations and the high prevalence of breast cancer, it was the goal of the present study to verify the frequency and image morphology of false-negative senological CT findings. All first contrast-enhanced CT examinations of the chest in adult female patients carried out in 2012 were retrospectively included. A senior radiologist systematically assessed the presence of breast lesions on all CT images using the BI-RADS system. All BI-RADS ≥3 notations were evaluated by a second senior radiologist. A consensus was obtained in case of differing BI-RADS assessments. Reference diagnoses were elaborated based on all available clinical, radiological and pathological data. The findings of the CT reports were classified according to the BI-RADS system and were compared with the retrospective consensus findings as well as with the reference diagnoses. The range of indications comprised a broad spectrum including staging and follow-up examinations of solid tumors/lymphoma (N = 701, 59.9 %) and vascular (190, 16.2 %), inflammatory (48, 4.1 %) and pulmonologic (22, 1.9 %) issues. BI-RADS 1/2 classifications were present in 92.5 % and BI-RADS 6 classifications were assessed in 1.7 % of the 1170 included examinations. 68 patients (5.8 %) had at least one lesion retrospectively classified as BI-RADS 3 - 5. The histological potential was known in 57 of these lesions as benign (46, 3.9 %) or malignant (11, 0.9 %). 13 BI-RADS 4/5 consensus assessments (1.1 %) were false-positive. 2 of the 10 lesions classified as being malignant based on the further clinical and radiological course were not mentioned in the written CT reports (0.2 %). Both false-negative CT reports were therapeutically and prognostically irrelevant. The relative frequency of BI-RADS 3 - 5 findings was 5.8 %. It reflects the situation encountered in clinical imaging for primarily non-senologic questions and therefore differs from what would be expected in a dedicated screening program. The rates of known false-positive BI-RADS 4/5 findings in the retrospective evaluations (1.1 %) and of false-negative findings in the written CT reports (0.2 %) reflect the different diagnostic approaches of image-based senological screening and radiological examinations indicated in order to solve clinical problems not primarily concerning the breast region. Statements regarding the prevalence of clinically occult breast cancers can only be made with caution in the presented, highly selective group of patients due to the often incomplete visualization of breast tissue and the retrospective approach. Key points Intramammary mass and non-mass lesions needing clarification may be present in up to 5.8 % of all contrast enhanced CT-examinations of the female chest. Irregular forms, unscharp/spiculated margins, inhomogeneous matrices and a pronounced contrast medium enhancement point towards a malignant genesis of an intramammary mass or non-mass lesion. The results of the study highlight the importance of paying systematical and targeted attention on senological additional findings in CT-examinations of the chest also in other clinical settings than that of the included patients in a clinic with oncological main focus.

 14. Krankheitsverlauf, medizinische Versorgung und Lebensqualität von Patienten mit kongenitalen melanozytären Nävi - Auswertung des deutschsprachigen KMN-Registers.

  Science.gov (United States)

  Elisabeth Wramp, Maria; Langenbruch, Anna; Augustin, Matthias; Zillikens, Detlef; Krengel, Sven

  2017-02-01

  Kongenitale melanozytäre Nävi (KMN) bedeuten für Patienten und Familien eine psychologische Belastung und bergen zudem medizinische Risiken. Das 2005 gegründete deutschsprachige KMN-Register wurde nun einer Zwischenauswertung bezüglich des Krankheitsverlaufes, der medizinischen Versorgung und der Lebensqualität unterzogen. 100 Patienten, die sich in den Jahren 2005 bis 2012 mit einem Erstmeldebogen registriert hatten, wurde im Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie Anfang 2013 ein Folgemeldebogen zugesandt. Außerdem wurden mithilfe standardisierter Fragebögen Daten zu Lebensqualität (dermatology life quality index, DLQI) und Stigmatisierungserfahrungen (perceived stigmatization questionnaire, PSQ; social comfort questionnaire, SCQ) erhoben. 83 % der Patienten oder deren Eltern antworteten (Altersdurchschnitt 11,2 Jahre, Median 6 Jahre; mittleres Follow-up 4,4 Jahre). Im Gesamtkollektiv wurden vier Melanome diagnostiziert, davon zwei zerebrale Melanome im Kindesalter, ein kutanes Melanom im Erwachsenenalter und eines, das sich als proliferierender Knoten erwies. Bei vier Kindern wurde eine neurokutane Melanozytose festgestellt, drei davon mit neurologischer Symptomatik. Chirurgisch behandelt wurden 88 % (73/83). Achtundsiebzig Prozent der Befragten berichteten eine geringe oder keine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Die wahrgenommene Stigmatisierung beziehungsweise Beeinträchtigung des sozialen Wohlbefindens war generell ebenfalls gering. Die Ergebnisse geben einen Überblick über die Situation von Patienten mit KMN in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Melanom entwickelte sich in 3 %, eine ZNS-Beteiligung bestand in 4 % der Fälle. © 2017 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 15. SAFT and TOFD evaluation for ultrasonic testing of longitudinal welds in large-diameter pipes; SAFT- und TOFD-Auswertung fuer die Ultraschall-Schweissnahtpruefung von laengsnahtgeschweissten Grossrohren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rieder, Hans; Dillhoefer, Alexander; Spies, Martin [Fraunhofer-Institut fuer Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, Kaiserslautern (Germany); Graff, Alfred; Orth, Thomas [Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH, Duisburg (Germany); Kersting, Thomas [Europipe GmbH, Muelheim an der Ruhr (Germany). Werk Muelheim

  2010-07-01

  The authors present a mobile multichannel system for testing of longitudinal welds in large-diameter tubes. The prototype was designed for in situ inspection of longitudinal welds using transversal and longitudinal waves impacting at an angle from both sides in combined SE and IE operation. The reconstruction and imaging software enables SAFT calculations for all surface curves and superposition of the SAFT reconstructions from both sides into a general image of the weld. This includes superposition of the TOFD test data with a suitable evaluation and assessment concept. Details are presented, as are test results on test pieces for validation and on longitudinal welds in large-diameter tubes. (orig.)

 16. Analysis of financial measures in the energy area; Analyse finanzieller Massnahmen im Energiebereich: Theoretische Reflexion der Wirkungsweise und Auswertung empirischer Studien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rieder, S.; Haefeli, U.

  2008-10-15

  This final report for Swiss Federal Office of Energy (SFOE) analyses financial measures that can be taken in the energy area. Based on 17 years of experience with the use of financial measures for the support of energy policy in Switzerland, the mechanisms involved and the effects obtained are discussed. Financial measures are looked at in the light of theoretical economics and applied psychology. The so-called 'deadweight' effect, i.e. that part of activities that would have taken place anyway, is looked at in detail. Finally, the importance of measures is examined and the strengths and weaknesses of financial measures and subvention mechanisms are commented on.

 17. Synoptic evaluation of modelled and bioindicated atmospheric deposition of heavy metals in forests; Synoptische Auswertung modellierter atmosphaerischer Eintraege von Schwermetallen und deren Indikation durch Biomonitore in Waeldern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nickel, Stefan; Schroeder, Winfried [Vechta Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Landschaftsoekologie; Fries, Caroline [PlanWerk - Buero fuer oekologische Fachplanungen, Nidda (Germany)

  2017-03-15

  Heavy metals (HM) concentrations in moss, leaves and needles and organic surface soil layers, derived from the European Moss Survey, the German Environmental Specimen Bank (ESB) and the ICP Forests were compared with those from deposition modelling by use of LOTOS-EUROS (LE) and EMEP/MSCE-HM in terms of their spatial patterns and temporal trends. The total atmospheric deposition differs considerably between the two models. HM concentrations in biomonitors (moss, leaves, and needles) were found to be predominantly higher correlated to deposition modelled by LE compared to EMEP. For Cd, strongest correlations could be found between deposition data calculated by LE and concentrations in moss (Europe, geostatistically estimated) and in needles (Germany). Regarding Pb, the coefficients of correlation came out to be the highest for EMEP deposition and measured element concentrations in moss (Europe) as well as for LE deposition and needles from ICP Forests Level II (Germany) and, respectively, leaves from ESB (Germany).

 18. Data base for the evaluation of energy efficiency measures 2008 (Exploitation for 2007); Datenbasis zur Bewertung von Energieeffizienzmassnahmen 2008 (Auswertung fuer 2007)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seefeldt, Friedrich; Wuensch, Marco [Prognos AG, Berlin (Germany); Schlomann, Barbara; Fleiter, Tobias; Gerspacher, Andreas [Fraunhofer-Institut fuer System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe (Germany); Geiger, Bernd; Kleeberger, Heinrich; Ziesing, Hans-Joachim [Technische Univ. Muenchen (Germany). Lehrstuhl fuer Energiewirtschaft und Anwendungstechnik

  2012-03-15

  The investigation under consideration provides a detailed data base regarding a final and useful energy demand in Germany. It serves as a basis for a future assessment of energy efficiency developments in separate sectors, applications and purposes. The project was conducted with data for the reference year 2007. The project focused on three final consumption sectors 'Private Household', 'Trade, commerce and services' and 'industry'. It did not cover the transport sector. With respect to the differentiation of energy demand, the main purpose was to provide results that are as transparent and comprehensible as possible by making estimates or calculations based on publicly available sources. The main approach was to derive results from primary statistical data. In some cases, where no published data were available, models or expert estimates had to be used, and the associated assumptions were disclosed.

 19. Data base for the evaluation of energy efficiency measures 2008 (Exploitation for the year 2008); Datenbasis zur Bewertung von Energieeffizienzmassnahmen 2008 (Auswertung fuer das Jahr 2008)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuensch, Marco; Seefeldt, Friedrich [Prognos AG, Berlin (Germany); Schlomann, Barbara; Fleiter, Tobias; Gerspacher, Andreas [Fraunhofer-Institut fuer System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe (Germany); Rohde, Clemens [Fraunhofer-Institut fuer System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe (Germany); Technische Univ. Muenchen (Germany). Lehrstuhl fuer Energiewirtschaft und Anwendungstechnik; Geiger, Bernd; Kleeberger, Heinrich [Technische Univ. Muenchen (Germany). Lehrstuhl fuer Energiewirtschaft und Anwendungstechnik

  2012-03-15

  The investigation under consideration provides a detailed data base regarding a final and useful energy demand in Germany. It serves as a basis for a future assessment of energy efficiency developments in separate sectors, applications and purposes. The project was conducted with data for the reference year 2007. The project focused on three final consumption sectors 'Private Household', 'Trade, commerce and services' and 'industry'. It did not cover the transport sector. The first chapter presents a calculation of the energy demand for the year 2008. Especially, it addresses the issue of changes in the procedure in comparison to the previous year. The second chapter presents the results of a differentiated final energy consumption for the year 2008 in the case of the three final consumption sectors. The results for the year 2008 are very good loadable.

 20. Catastrophes in environmental medicine - what medical knowledge is to be derived from their analysis? Part 2. Itai-Itai-Byo (pain disease); Umweltmedizinische Katastrophen - Welche medizinische Erkenntnisse bringt ihre Analyse? T. 2. Itai-Itai-Byo (Schmerzkrankheit)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seidel, H.J.; Krefeldt, T. [Ulm Univ. (Germany). Inst. fuer Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin

  1998-10-01

  The Itai-itai disease (`ouch-ouch` disease) was first described in the late 50ies in Japan. Patients suffered from lumbago and other pains, especially induced by pressure and pathological fractures. Mainly women above 45 years with children and living in a certain area were affected. Laboratory data showed a disturbance of calcium metabolism and restricted renal function. Diagnostic criteria for the disease were developed and pathophysiological considerations were made (why mostly women with children, were there predisposing conditions?). A chronic cadmium intoxication via the uptake of contaminated rice could be verified. Cadmium had been brought into the food chain by the sewage of a plant, the local river and its pollution in phases of heavy rain when the capacity of the purification plant was not sufficient. The result was a contamination of the rice fields by repeated floodings. All this was detected by careful epidemiological analysis. The data was also used for regulatory toxicology purposes. (orig.) [Deutsch] Die Itai-Itai Krankheit (lautmalerisch `aua`) wurde in Japan in den 50er Jahren erstmals beschrieben. Die Patienten litten an Lumbalgien und anderen Schmerzsymptomen, insbesondere durch Druecken ausloesbar, und unter anderem an pathologischen Frakturen. Es handelte sich ueberwiegend um Frauen ueber 45 Jahre mit Kindern, in einer bestimmten Gegend lebend. Labordaten zeigten eine Stoerung des Calcium-Stoffwechsels und Einschraenkungen der Nierenfunktion. Diagnostische Kriterien fuer diese Erkrankung wurden entwickelt, Ueberlegungen zur Pathophysiologie angestellt (warum Frauen mit Kindern - gibt es vielleicht praedisponierende Faktoren?). Als Ursache konnten eine chronische Kadmium-Intoxikation ueber die Aufnahme von kontaminiertem Reis festgestellt werden. Kadmium gelangte ueber Abwasser in die Nahrungskette, ein Fluss wies eine hohe Kadmium-Fracht auf, wenn nach schweren Regenfaellen die Kapazitaet einer Fabrik-Klaeranlage ueberfordert war. Daraus resultierten regelmaessige Ueberschwemmungen der Reisfelder. All dies wurde durch sorgfaeltige epidemiologische Analysen erarbeitet. Die Daten wurden auch fuer die Zwecke der regulatorischen Toxikologie genutzt. (orig.)

 1. Study in environmental medicine in the areas of Bitterfeld and Hettstedt and a comparison area, 1995 - 1996. Data Book; Umweltmedizinische Untersuchungen im Raum Bitterfeld, im Raum Hettstedt und einem Vergleichsgebiet 1995-1996. Data Book

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinrich, J.; Jacob, B.; Hoelscher, B.; Wilde, B.; Wolff, H.; Wjst, M.; Cyrys, J.; Wichmann, H.E. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Epidemiologie

  1998-10-01

  In the past, the environmental situation in the industrial agglomeration of Bitterfeld/Wolfen was characterized by extremely high pollution of the atmosphere, for instance with fly ash, sulfur dioxide, nitrogen monoxide and chlorinated hydrocarbons, by water pollution and soil pollution. In the Hettstest area, by contrast, heavy-metal pollution from decades of mining activities and emissions from the nonferrous heavy metals industry was most prominent.- The study, which was sponsored by the Federal Environmental Agency, aimed to establish possible health hazards to the public in these two centres of pollution in comparison with the little polluted control territory of Zerbst. These hazards are quantified in terms of the long-term effect of high atmospheric pollution in the Bitterfeld and Hettstedt regions. In addition, changes in health parameters as a function of time are recorded for a six-year period concomitantly to ongoing redevelopment measures. This will permit necessary policy adjustments.- As during the first survey in 1992/93, the health checks were done by physicians and nurses at schools, nursery-schools, Public Health offices and, in part, in special vehicles equipped with pulmonary function test units. All health checks were done according to the same standardized specifications, using the same devices, and by the same investigators.- Information was requested from the children`s parents regarding illnesses and symptoms, especially respiratory tract diseases and allergies, and regarding sociodemographic aspects and characteristics of the children`s domestic environment that might bear on the results. Their pulmonary function was measured in body plethysmographs and their respiratory tract sensitivity was measured prior to and after cold air provocation. Skin prick tests to determine major inhalative and food allergens and blood tests for specific antibodies complemented the information on possible allergic diseases.- Further, hematological parameters were determined and heavy-metal analyses carried out. Complete blood tests were done for lead, cadmium and mercury; urine tests were done for arsenic, cadmium and mercury. (orig.) [Deutsch] Die Umweltsituation im industriellen Ballungsgebiet Bitterfeld/Wolfen war in der Vergangenheit durch eine ausserordentlich hohe Belastung der Luft, u.a. mit Staeuben, Schwefeldioxid, Stickoxiden und chlorierten Kohlenwasserstoffen, der Gewaesser und des Bodens gekennzeichnet. Dagegen spielte im Raum Hettstedt die Schwermetallbelastung durch jahrzehntelangen Bergbau und die Emissionen der buntmetallurgischen Industriebetriebe die Hauptrolle. Ziel der vom Umweltbundesamt gefoerderten umweltepidemiologischen Studie ist es, moegliche gesundheitliche Beeintraechtigungen der Bevoelkerung in diesen zwei Belastungsgebieten im Vergleich zu dem wenig belasteten Kontrollterritorium Zerbst zu ermitteln. Diese sollen vor dem Hintergrund der Langzeitwirkung einer hohen Luftbelastung in den Regionen Bitterfeld und Hettstedt quantifiziert werden. Darueber hinaus werden die zeitlichen Veraenderungen der Gesundheitsparameter begleitend zu den laufenden Sanierungsmassnahmen ueber einen Zeitraum von 6 Jahren erfasst, um die Sanierung an den gesundheitlichen Gegebenheiten ausrichten zu koennen. Die Untersuchungen 1995/96 erfolgten wie auch beim 1. Survey im Jahre 1992/93 durch Aerzte und Schwestern in Schulen, Kindergaerten, Gesundheitsaemtern sowie teilweise in einem mit Lungenfunktionsgeraeten ausgestatteten Untersuchungsbus. In allen drei Orten wurde nach den gleichen standardisierten Vorschriften verfahren, wobei die gleichen Geraete und die gleichen Untersucher im Einsatz waren. Durch Befragung der Eltern der Kinder wurden Informationen erhoben zu Erkrankungen und Symptomen, insbesondere zu Atemwegserkrankungen und Allergien, sowie zu soziodemographischen Charakteristika und Merkmalen der haeuslichen Umgebung, welche die interessierenden Zielgroessen mitbeeinflussen koennen. Es wurde die Lungenfunktion der Kinder im Bodyplethysmographen sowie die Empfindlichkeit der Atemwege vor und nach Kaltluftprovokation gemessen. Die Angaben zu moeglichen allergischen Erkrankungen wurden ergaenzt durch einen Haut-Prick-Test gegen die wesentlichen inhalativen und Nahrungsmittel-Allergene sowie durch die Bestimmung spezifischer Antikoerper im Blut. Zusaetzlich wurden haematologische Parameter bestimmt sowie Schwermetallbestimmungen durchgefuehrt. Im Vollblut wurden Blei, Cadmium und Quecksilber analysiert, im Urin Arsen, Cadmium und Quecksilber. (orig.)

 2. Suitable for human beings. Working world - genetic engineering - new technologies - ways of life - public authority. Documentation. Menschengerecht. Arbeitswelt - Genforschung - Neue Technik - Lebensformen - Staatsgewalt. Dokumentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daeubler-Gmelin, H.; Adlerstein, W. (eds.)

  1986-01-01

  If a society decides to make use of the advantages of technologies that at the same time bear extensive potentials of harm, society has to prevent abuse of these potentials. Physical protection and other security measures inevitably entail a curtailment of personal liberty. The civil rights will not provide sufficient protection against such creeping loss of personal freedom. The high priority of the objects of legal protection in question will make it necessary to specify the civil rights according to conditions if the security measures are to become effective in practice. Weighing the legal merits and the principle of reasonableness will be the main instruments that will pave the way for a camouflaged change of legal concepts and, finally, a factual restriction of civil rights. Any policy of law intended to protect the civil rights therefore will have to clain responsible participation in research activities, technological development, and energy policy. The policy of law has to take care that the criterion of compatibility with the constitution, the weakening or strengthening effect of a technological system on the civil rights, will duly be taken into account in the process of democratic technology steering, and as early as possible. (orig./HSCH).

 3. Att skapa ett vi : En intersektionell innehållsanalys av en dokumentärserie för religionskunskap i gymnasieskolan

  OpenAIRE

  Larsson, Ida

  2017-01-01

  The aim of this paper is to examine how religious individuals are portrayed depending on their gender, sexuality and ethnicity in digital teaching material for upper secondary school. How is the relationship between a person's religious faith, gender, sexuality and ethnicity portrayed? What kind of perceptions does this description create of the importance of religion for the individual and society? How can an intersectional analysis help to understand the perception of the importance of reli...

 4. ProArc-open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nezbedová, Martina

  -, č. 4 (2016), s. 36-41 ISSN 1335-793X Keywords : digitization * descriptive, technical and administrative metadata * NDK standards * open source * archiving Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/36_proarc- open %20source.pdf

 5. "Kui Tallinna hakkab saabuma mitmesuguseid alaliselt siin resideeruvaid diplomaate..." : dokumente Eesti NSV Välisministeeriumi algusaegadest 1944-1948 / Tõnu Tannberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2009-01-01

  1944. aastal loodi liiduvabariiklikud välisasjade- ja kaitserahvakomissariaadid kavatsusega sel moel Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis juhtohjad enda kätte haarata. Kuna aga NSV Liit sai vetoõiguse, polnud loodud institutsioone enam sisuliselt vaja. 1946. aastaks on välisasjade rahvakomissar Hans Kruus mõistnud, et liiduvabariigi sisuline tegevus toimub vaid Moskva vahendusel. Kommenteeritud dokumendid : Eesti NSV Välisasjade rahvakomissari Hans Kruusi kiri Nikolai Karotammele ja Arnold Veimerile, 11. detsember 1944 ; Eesti NSV välisministri Hans Kruusi aruanne Nikolai Karotammele ministeeriumi tegevusest aatatel 1944-1948

 6. "Euročeština" v lucemburských překladech dokumentů Evropského parlamentu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoffmannová, Jana; Šimandl, Josef

  2008-01-01

  Roč. 91, č. 3 (2008), s. 113-126 ISSN 0027-8203 R&D Projects: GA ČR GA405/06/1468; GA ČR GA405/06/1057 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610518 Keywords : administrative language * translation * loanwords Subject RIV: AI - Linguistics

 7. Documentation to the workshop 'Cluster in the environmental protection economy'; Dokumentation zum Workshop ''Cluster in der Umweltschutzwirtschaft''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-12-11

  Within the workshop 'Cluster in the environmental protection economy' at the Umweltbundesamt (Dessau-Rosslau, Federal Republic of Germany) at 27th November, 2008, the following lectures were held: (a) Which contribution can cluster and cluster politics contribute to the promotion of the environmental protection economy? (Harald Legler); (b) Cluster in the environmental protection economy: Targets and expectations (Dieter Rehfeld); (c) Demands at the management of clusters (Karin Hoerhan); (d) Demands at the cluster politics in the environmental protection economy (Bernhard Hausberg); (e) Photovoltaics in Eastern Germany (Johann Wackenbauer); (f) Automotive industry in Bergisches Land (Thomas Lemken); (g) Competence centre environment Augsburg-Schwaben (Egon Beckord).

 8. Mezinárodní festival etnologických dokumentárních filmů „Kratovo 2016“

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pavlásek, Michal

  2017-01-01

  Roč. 27, č. 1 (2017), s. 103 ISSN 0862-8351 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : International Festival * Ethnological documentaries * Documentary films * Ethnology * Kratovo Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology OBOR OECD: Folklore studies

 9. Vidění nás klame: Problematika pravdy a reality v současné dokumentární tvorbě

  OpenAIRE

  Radostová, Kristýna

  2014-01-01

  This thesis examines the issue of depicting reality and truth in contemporary documentary. Documentaries are often considered to be a mirror to the real world, but this is not always the case. Filmmakers can manipulate their work in a manner that changes the story to be more interesting for viewers. This thesis introduces a documentary discourse, provides contexts of documentary history in the 20th Century and looks more closely at issues of depicting reality and truth. This is shown through ...

 10. Eesti elu-olust Saksa okupatsiooni all Teise maailmasõja ajal / Tiit Noormets

  Index Scriptorium Estoniae

  Noormets, Tiit, 1959-

  2002-01-01

  Allikmaterjaliks dokument Eesti Riigiarhiivi fondist R-66 "Eesti Omavalitsuse Majandus- ja rahandusdirektoorium". Eesti Riigiarhiiv. Lisaks dokument: "Ülevaade majanduslikkudest raskustest, mis põhjustavad Eesti Generalbezirk'is elanikkonna meeleolu langust"

 11. Coding Class

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejsing-Duun, Stine; Hansbøl, Mikala

  Sammenfatning af de mest væsentlige pointer fra hovedrapporten: Dokumentation og evaluering af Coding Class......Sammenfatning af de mest væsentlige pointer fra hovedrapporten: Dokumentation og evaluering af Coding Class...

 12. RepoSTAR. A Code package for control and evaluation of statistical calculations with the program package RepoTREND; RepoSTAR. Ein Codepaket zur Steuerung und Auswertung statistischer Rechenlaeufe mit dem Programmpaket RepoTREND

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Dirk-Alexander

  2016-05-15

  The program package RepoTREND for the integrated long terms safety analysis of final repositories allows besides deterministic studies of defined problems also statistical or probabilistic analyses. Probabilistic uncertainty and sensitivity analyses are realized in the program package repoTREND by a specific statistic frame called RepoSTAR. The report covers the following issues: concept, sampling and data supply of single simulations, evaluation of statistical calculations with the program RepoSUN.

 13. Geothermal potential of northern Bavaria: Analysis of geothermal resources by evaluation of geophysical temperature logs in drinking water wells and deep wells; Geothermisches Potential Nordbayerns - Untersuchungen der geothermischen Verhaeltnisse durch Auswertung geophysikalischer Temperaturmessungen in Trinkwasser- und Tiefbohrungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bauer, W.; Udluft, P. [Lehr- und Forschungsbereich Hydrogeologie und Umwelt, Inst. fuer Geologie, Wuerzburg Univ. (Germany)

  1997-12-01

  The geothermal potential of northern Bavaria was investigated. Thermal water in the lower heat range may be used, e.g., for space heating, bath heating and agricultural purposes. Geophysical data were obtained from a number of drinking water wells with a depth of less than 150 m and a few deep wells of more than 150 m. The data are to serve as a decision aid for potential users of geothermal energy and reduce the exploration risk. (orig.) [Deutsch] Zielsetzung des Forschungsvorhabens ist die Bewertung des geothermischen Potentials Nordbayerns im Hinblick auf die Nutzung von Tiefenwasser zur Gewinnung von hydrothermaler Energie. Niedrigthermale Tiefenwaesser bieten sich z.B. als Energietraeger fuer Raumwaerme, Baederheizung and landwirtschaftliche Nutzung an. Die geothermischen Daten liegen in Form von geophysikalischen Temperaturmessungen aus zahlreichen Trinkwasserbohrungen mit weniger als 150 m Bohrtiefe und einigen Tiefbohrungen mit mehr als 150 m Bohrtiefe vor. Die Bewertung des geothermischen Potentials Nordbayerns soll als Planungsgrundlage fuer potentialle Erdwaermenutzer dienen und zu einer Minimierung des Explorationsrisikos beitragen. (orig.)

 14. Internet-based discussion on climate-compatible power supply. Results and evaluation of the practical pilot study; Internetgestuetzter Diskurs 'Klimavertraegliche Energieversorgung'. Ergebnisse und Auswertung der Praxis-Pilotstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckmann, J.; Wienhoefer, E.

  1999-12-01

  The project 'Internet-Based Discourse' is supposed to pave the way for a more intense usage of discourse within the medium Internet. In this context a constitutive element of the method is to try out an Internet-Based Discourse in combination of real and Internet-based communication. This new method fully fulfilled the expectations put into it, which are a higher commitment of participation, the avoidance of communication pathologies and the initiation and support of group processes. As long as the distribution of access to the Internet has not reached that of the telephone, the person organising social discourses of technology assessment inevitably has to provide access to the Internet for reasons of a democratic chance of equal opportunities for social groups to participate. In the interest of a continuous discussion, unlimited access to the Internet is necessary. This goal cannot be reached sufficiently by a joint use of computer rooms in the evenings, as is already the case at night schools. Additional co-operations with Internet-cafes, libraries, communes and other pursuers of public access to the Internet could help at this point. This pilot-study did not apply multimedia elements (video, sound, animation) as to limit the expenditure of making and to avoid too great demands on the capacity of the public net access in use. However, Internet-Discourses laid out on a larger scale to justify a higher expenditure for the preparation of material. Therefore, for further Internet-Based Discourses multimedia-elements should find use only where it makes sense didactically and where it helps to clarify the facts. To bring the various discussion groups together, it makes sense to apply a moderator for the Internet-Forum. The moderator should be present at the introductory meetings to be known personally by the discourse participants. Further group meetings may be organised and moderated by a member of the group on the spot. Although, one has to make sure by certain agreements that all other participants and moderators have access to the course and results of such local meetings in the Internet. To sum up: An Internet-Based Discourse makes sense technically and methodologically. The main elements of the method prooved to be apt for practice. The procedure can be modified where imperfections and defects turned up. The following points are concerned: - A stimulation of the discussion by synchronic elements (chats). - A stronger coverage of small group discussions on the spot. - An improvement of support by experts (online), also during the procedure. - An improvement of access to the Internet for the participants. - The main criteria for choosing participants should be 'representative' and 'fair'. Remembering these modifications, an Internet-Based Discourse gives a method which might help to fulfil the mission statement of the Center of Technology Assessment - discourse - better and with less effort in the long run. (orig.) [German] Das Projekt 'Internetgestuetzter Diskurs' sollte den Weg zu einer intensiveren Nutzung des Internets als Diskursmedium bahnen. Ein konstituierendes Element der Methode des in diesem Kontext erprobten internetgestuetzten Diskurses ist die Kombination von realer mit netzgestuetzter Kommunikation. Sie hat die in sie gesetzten Erwartungen einer hoeheren Verbindlichkeit der Teilnahme, der Vermeidung von Kommunikationspathologien und der Initiierung und Unterstuetzung von Gruppenprozessen voll erfuellt. Solange der Verbreitungsgrad von Internetanschluessen noch nicht den des Telefons erreicht hat, ist aus Gruenden einer demokratischen Teilnahme-Chancengleichheit an gesellschaftlichen Diskursen zur Technikfolgenbewertung die Bereitstellung von Netzzugaengen durch den Veranstalter unumgaenglich. Im Interesse einer kontinuierlichen Diskussion sind unbeschraenkte Zugangsmoeglichkeiten zum Internet notwendig. Dieses Ziel kann durch die abendliche Mitbenutzung von Rechnerraeumen z.B. in Volkshochschulen nur unzureichend erfuellt werden. Zusaetzliche Kooperationen mit Internetcafes, Bibliotheken, Kommunen und anderen Betreibern oeffentlicher Netzzugaenge koennten hier Abhilfe schaffen. In der Pilotstudie wurde auf den Einsatz von Multimedia-Elementen (Video, Ton, Animationen) verzichtet, um den Aufwand fuer die Erstellung zu begrenzen und zu hohe Anforderungen an die Kapazitaet der verwendeten oeffentlichen Netzzugaenge zu vermeiden. Groesser angelegte Internetdiskurse rechtfertigen aber einen groesseren Aufwand fuer die Erstellung von Materialien. Daher sollten bei weiteren netzgestuetzten Diskursen Multimedia-Elemente ueberall dort Verwendung finden, wo dies didaktisch sinnvoll ist und zur Verdeutlichung von Sachverhalten beitraegt. (orig.) Kleingruppendiskussion vor Ort; verbesserte Expertenunterstuetzung (online) auch waehrend des Verfahrens; verbesserte Netzzugangsmoeglichkeiten fuer die Teilnehmer; am Kriterium der Repraesentativitaet und der Fairness orientierte (orig.)(abstract truncated)

 15. Generic safety questions. evaluation of investigations, studies and expertises of other states for the knowledge base GeSi; Generische Sicherheitsfragen. Auswertung von Untersuchungen, Studien und Gutachten anderer Staaten fuer die Wissensbasis GeSi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boenigke, Guenther; Eismar, Shanna

  2016-03-15

  For the non-profit-making expert organization Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, maintaining know-how and broadening its knowledge in the field of nuclear safety is of fundamental relevance. One important approach to achieving this goal is to collect and assess national and international findings and events in the field of nuclear safety e.g. in connection with generic issues - i.e. issues that are not specific to a particular plant. The GeSi/GeSi International database and its subsystems serves for reflecting the current state of the art in science and technology in the field of generic issues and also as a tool in the area of knowledge management. Within the framework of Project 3611 I 01500 sponsored by the BMUB, information on these issues was compiled systematically. The aim of the project was to examine the safety issues that are cur-rently discussed at national and international level with regard to their relevance for the conditions prevailing in Germany and to follow up in detail those issues that are of relevance for national safety practice. Similar knowledge databases also exist in other major nuclear-power-plant-operating countries such as the US, Canada, and France. At present (September 2014), there are 303 issues in the overall database, of which 23 are assessed to be of ''high'' significance for German plants. Of these, 16 issues belong to the sub-database for generic safety issues (GSI) and seven belong to the sub-database for generic research issues (GFO). The database GSI currently contains 138 issues that need to be further addressed and 101 issues that are considered as solved. 43 issues from the database GFO require further investigation, while 21 issues are considered as solved.

 16. Development and validation of mathematical methods for the evaluation of spectroscopic data of uranyl (VI) hxdrolysis; Entwicklung und Validierung mathematischer Methoden zur Auswertung spektroskopischer Daten der Uranyl(VI)-Hydrolyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drobot, Bjoern

  2016-08-18

  The availability of metals in the biosphere is determined by the chemical state. Spectroscopic methods are appropriate for the analysis of speciation - the problem is the data processing. In the frame of the thesis the use of the software PARAFAC was used to analyze the excitation spectra of uranyl (VI) hydrolysis. It was shown that modern mathematical tools are essential for the data processing. The range of applicability covers deprotonation processes up to complex biochemical processes.

 17. Ausgrabung des frühbronzezeitlichen Gräberfelds der Aunjetitzer Kultur von Prag-Miškovice. Vorläufige Auswertung und erste Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen: 14C-Daten und Metallanalysen

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ernée, Michal; Müller, J.; Rassmann, K.

  87/2009, č. 2 (2012), s. 355-410 ISSN 0016-8874 R&D Projects: GA ČR GA404/07/1408 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : Praha-Miškovice * Early Bronze Age * necropoles * Únětice culture * radiocarbon dating * material analyses * long-distance contacts Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 18. Trends of metal bioaccumulation from 1990 to 2005 in Germany. Quality assurance in the sampling, analytics, and geostatistical evaluation; Trend der Schwermetall-Bioakkumulation 1990 bis 2005. Qualitaetssicherung bei Probenahme, Analytik, geostatistischer Auswertung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schroeder, Winfried; Pesch, Roland [Hochschule Vechta (Germany). Lehrstuhl fuer Landschaftsoekologie; Matter, Yehia; Goeritz, Axel [LUFA Nord-West, Hameln (Germany). Inst. fuer Duengemittel und Saatgut; Genssler, Lutz [Landesamt fuer Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen (Germany); Dieffenbach-Fries, Helga [Umweltbundesamt (UBA), Langen (Germany). Fachgebiet II 5.4

  2009-12-15

  Since 1990, the UN ECE Heavy Metals in Mosses Surveys provide data inventories of the atmospheric heavy metal bioaccumulation across national boundaries in Europe. The results prove how air pollution control in Germany and in all of Europe affected the bioaccumulation of metals in those ecosystems that are not directly influenced by nearby emission sources. This article focuses on the assessment of spatio temporal patterns of the metal bioaccumulation in Germany since 1990. Furthermore, the spatial variance of the metal bioaccumulation is analysed with regard to sampling site-specific and regional land characteristics. Special focus hereby relies on the correlation of the metal concentration in mosses and in depositions. Hence, the moss surveys contribute to paragraph 12 of the German Federal Nature Conservation Act as well as to the 'Convention on Long-range Transboundary Air Pollution' (CLRTAP). (orig.)

 19. Quantification of the reliability of personnel actions from the evaluation of actual German operational experience. Final report; Quantifizierung der Zuverlaessigkeit von Personalhandlungen durch Auswertung der aktuellen deutschen Betriebserfahrung. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Preischl, W.; Fassmann, W.

  2013-07-15

  The results and their uncertainty bounds of PSA studies are considerably impacted by the assessment of human reliability. But the amount of available, generic data is not sufficient to evaluate all human actions considered in a modern PSA study adequately. Further the data are not sufficiently validated and rely as well as the proposed uncertainty bounds on expert judgement. This research project as well as the preceding project /GRS 10/ validated data recommended by the German PSA Guidelines and enlarged the amount of available data. The findings may contribute to an update of the German PSA Guidelines. In a first step of the project information about reportable events in German nuclear power plants with observed human errors (event reports, expert statements, technical documents, interviews and plant walk downs with subject matter experts from the plants) were analysed. The investigation resulted in 67 samples describing personal activities, performance conditions, the number of observed errors and the number of action performance. In a second step a new methodology was developed and applied in a pilot plant. The objective was to identify undoubtedly error free safety relevant actions, their performance conditions, and frequency as well as to prove and demonstrate that probabilistic data can be derived from that operational experience (OE). The application in the pilot plant resulted in 18 ''error free'' samples characterizing human reliability. All available samples were evaluated by use of the method of Bayes. That commonly accepted methodology was applied in order to derive probabilistic data based on samples taken from operational experience. A thorough analysis of the obtained results shows that both data sources (OE reportable events, OE with undoubtedly error free action performance) provide data with comparable quality and validity. At the end of the research project the following products are available. - Methods to select samples characterizing human reliability from data source ''reportable events'', - Methods to select samples characterizing human reliability from data source ''safety relevant, undoubtedly error free performed personnel actions'', - Mathematical proven methodology to derive probabilistic human performance data based on samples taken from OE, - 85 new probabilistic human performance data based on operational experience in German nuclear power plants, - Approach based on accepted behavioural knowledge to structure the obtained results and to link them to the new ''second generation'' human reliability assessment methodologies. The obtained data are forming the first data base on human reliability completely derived from operational experience of German nuclear power plants. Many subject matter experts from the plants supported the research project and contributed considerably to the research results.

 20. Dosimetric verification of IMRT treatment plans at the German Cancer Research Center (DKFZ); Dosimetrische Verifikation von IMRT-Gesamtplaenen am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rhein, B.; Haering, P.; Debus, J.; Schlegel, W. [Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg (Germany)

  2002-07-01

  . Absolute Dosisverteilungen werden mit Verifikationsfilmen Kodak EDR gemessen und mit der Dosisberechnung verglichen. Nach Korrektur der optischen Dichte zur Dosis kann fuer die Absolutdosisgenauigkeit der Filmdosimetrie gegenueber Ionisationskammermessungen ein Wert von {+-}2% erreicht werden. Eine Visual C{sup ++}-Software wurde entwickelt, um die Filmdosisverteilungen mit den Schichten des 3D-Dosiswuerfels zu ueberlagern und auszuwerten. Neben der Ueberlagerung von Isodosen und Profilen in absoluten oder relativen Dosiseinheiten wird der Medianwert der Dosis innerhalb korrelierter ROIs zur quantitativen Dosisauswertung herangezogen. Hierbei wurden Abweichungen zwischen Messung und Rechnung von {delta}D=-0,3% bei einer Standardabweichung von {+-}2,3% ermittelt. Die Zeit pro IMRT-Verifikation inklusive Datenverarbeitung, -Ueberlagerung, -Auswertung und -Dokumentation konnte nach Einfuehrung der Verifiaktionssoftware auf unter 2 Stunden reduziert werden. (orig.)

 1. New concept for the system of an opencast mine/powerstation in a CIS coalfield with the aim of improved use of deposits and reduction of opencast costs by highly selective mining. Appendix. Final report; Neukonzipierung des Systems Tagebau-Kraftwerk in einem Kohlerevier der GUS mit dem Ziel der verbesserten Lagerstaettenausnutzung und der Verringerung der Kraftwerkskosten durch hochselektive Gewinnung. Anhang. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vogt, W.; Strunk, S.

  1996-08-01

  The appendix contains the evaluation of the borehold exploration, technical data and the description of the field and laboratory experiments. (HS) [Deutsch] Der Anhang enthaelt die Auswertung der Bohrlochaufschluesse, technische Daten und die Beschreibung und Auswertung der Feld- und Laborversuche. (HS)

 2. Extraktion von Produktfamilienanforderungen aus Benutzerdokumentation

  OpenAIRE

  John, I.; Doerr, J.

  2003-01-01

  Existierende Software wird oft von Dokumentation wie beispielsweise Benutzerhandbüchern begleitet. Diese Dokumentation ist eine wichtige Quelle für eine neue Produktfamilie. Durch das gezielte Nutzen von existierender Dokumentation können Experten entlastet und existierende Systeme reibungsloser integriert werden. Dieses Kapitel beschreibt eine Methode zur strukturierten Extraktion von Anforderungen an eine Produktfamilie aus der Benutzerdokumentation existierender Altsysteme. Mit Hilfe der M...

 3. Ways to a 'real' domestic energy market. Consensus in target, dissent about the methods; Wege zum ''echten'' Energiebinnenmarkt. Konsens im Ziel, Dissens ueber die Methoden. Dokumentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pielow, Johann-Christian (ed.)

  2009-07-01

  Within the Annual Meeting 2008 of the Institute for Mining and Energy Law of the Ruhr-University Bochum (Bochum, Federal Republic of Germany) at 21st February, 2008, the following lectures were held: (1) Ways to the domestic energy market from the view of the European Commission (Christof, Schoser); (2) Increased efficiency of competition due to antitrust legal price control (Wolfgang Loewer); (3) Structure and tasks of the planned EU agency for cooperation of authorities of energy regulation (Ulrich Ehricke); (4) Ownership unbundling, ISO, and splitting of shares in the context of the European Constitution (Stefan Storr); (5) Change of property and investments in downstream markets of British gas supply companies in the time period from 1995 to 2005 (Philip Wright); (6) Proposals to the 3rd guideline package from French view I (Nicolas Bouley); (7) Proposals to the 3rd guideline package from French view II (Jacques-Andre Troesch); (8) Grid responsibility and grid regulation in the Spanish energy efficiency (Francisco de Borja Lopez-Jurado Escribano).

 4. Environmentally acceptable mobility in Europe: New strategies for passenger and goods transport. A contribution to ecologically compatible mobility. Documentation; Umweltgerecht mobil in Europa: Menschen und Gueter auf neuen Wegen. Ein Beitrag zur oekologisch vertraeglichen Mobilitaet. Dokumentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Link, F.G. [Akademie fuer Natur- und Umweltschutz beim Ministerium fuer Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Wuerttemberg, Stuttgart (Germany); Diekmann, P.; Holzwarth, J. [comps.] [Ministerium fuer Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Wuerttemberg, Stuttgart (Germany)

  1998-11-01

  The traffic sector, with its transport systems and structures which for the most part are not ecologically acceptable, is a significant obstacle to sustainable development. As a contribution to a future-orientated, optimized consideration of both the need for mobility and the necessity of environmental protection, this volume presents big and small steps that can be taken to prevent traffic from the view of politicians, practicians and scientists in the field of passenger and goods transport. (orig.)

 5. Časopis jako dokument doby. Proměna grafického zpracování obálky časopisu Host do domu (1954-1970)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Svobodová, Barbora

  2014-01-01

  Roč. 63, 1-2 (2014), s. 66-85 ISSN 1211-7390 Institutional support: RVO:68378068 Keywords : Host do domu (A Guest in the House) * visual culture 50s and 60s * literary magazine s * graphic design * magazine cover * 20th century Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 6. Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sándor Szeverényi

  2014-12-01

  Full Text Available The relevance of underdocumented languages in the lexical semantic studies The relevance of underdocumented languages in the lexical semantic studies The presentation is primarily examines questions of principle, which, of course, theoretical and practical background also serves the lessons of experience gained in the Heng-On (OTKA project is due. This project aims to explore the lexical pathways of the Nganasan language and attempts to create a motivational Nganasan "profile" on the basis of relations between lexical items and formal cognitive motivations. The problem arises in that the newer theories on linguistics also impose new requirements regarding the investigated language: the investigation concentrates to the speaker, using language that accommodates the new meanings in the context of the current use of language occur. That is, any change in motivation can be described on the basis of statements placed in context. In case of living, accessible language competence it is clear, but what to do with the languages for which this is not, or only be limited to? How plausible are the findings that we do on a language which is very limited and the lack of competence? In the presentation, the Nganasan talu ’yesterday, tomorrow’ are presented through word meaning to cover some of the long reach: we do is relevant to lexical semantic typology framework based on what information is. Az előadás elsősorban elvi kérdéseket feszeget, amelyhez természetesen elméleti és gyakorlati háttér is szolgál: a tanulságok a HeNg-On (OTKA projekt során szerzett tapasztalatoknak köszönhetők. E projekt célja, hogy a nganaszan nyelv lexikalizációs ösvényeinek feltárásával megpróbálja megalkotni a nganaszan motivációs „profilját” a lexikai egységek a formai és kognitív motivációk közötti kapcsolatai alapján. A probléma ott merül fel, hogy a nyelvtudományban megjelenő újabb elméletek új elvárásokat is támasztanak a vizsgált nyelvvel kapcsolatban: a vizsgálat központjában a beszélő, a nyelvhasználó áll, azaz az új jelentések az aktuális nyelvhasználat kontextusában alakulnak. Azaz bármiféle változást, annak motivációját a kontextusba helyezett megnyilatkozások alapján lehet leírni. Ez élő, elérhető kompetenciájú nyelvek esetében ugyan egyértelmű, de mit kezdjünk azokkal a nyelvekkel, amelyek esetében mindez nem, vagy csak korlátozottan tehető meg? Mennyire plauzibilisek azok megállapítások, amelyeket olyan nyelvről teszünk, ahol erősen korlátozott, hiányos a kompetenciánk? Az előadásban a nganaszan talu ’tegnap, holnap’ jelentésű szón keresztül mutatom be, hogy meddig érhet az a bizonyos takaró: milyen információk alapján tudunk releváns megállapításokat tenni szemantikai lexikális tipológiai keretben, és hol van az a pont, amikor már nem nyújtózhatunk tovább.

 7. Fortbildungsbedarf und Fortbildungsangebote im Bereich: Bibliothekswesen, Information und Dokumentation in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) (The Need for and Availability of Further Education in the Librarianship/Information and Documentation Field in West Germany and West Berlin).

  Science.gov (United States)

  Simon, Hans-Reiner

  This investigation into the availability of and demand for further educational measures in library and information science indicates that obvious discrepancies exist, with demand exceeding availability in the following areas: EDP (electronic data processing) use; criteria for selection for EDP use; online use, including retrieval and database…

 8. New construction. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.. A documentation for the construction with renewable raw materials in the public area; Neubau. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.. Eine Dokumentation zum Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen im oeffentlichen Bereich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-06

  Immediately next to the old manor house in Guelzow (Federal Republic of Germany) and at the beginning of April 2010, the work begins on a new building of the Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Guelzow, Federal Republic of Germany) on a 35 m wide and 36 m long building plot. This plot is part of the manor house site in Guelzow and is dominated by the manor house. On the north side, the existing outbuildings flank the manor house. Close to the south side of the manor house there are the old buildings of the institute (southeastern direction) and the new institute (southwestern direction). A modern office building for 31 employees arises with the support of Mecklenburg-Western Pomerania and the financing from the economic improvement package II. A mix of single offices, double offices and large offices shall support an effective as well as a communicative working atmosphere.

 9. Is the change of heart in matters of energy consumption a twinaround towards solar energy Ecological innovations and natural science education. Documentation on a technical meeting. Energiewende = Sonnenwende Oekologische Innovationen und naturwissenschaftliche Bildung. Dokumentation einer Fachtagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kremer, A.; Staeudel, L. (comps.)

  1998-01-01

  The compiled facts and examples are evidence that education itself is already heading for a kind of ''solar turnaround''. Under the aspects of ecological innovation and natural science education, the conference volume documents, inter alia, the following lectures given and workshops held: the energy policy of federal Germany; Greenpeace's solar campaign with reference to the solar energy school project; construction of a solar catamaran; and small and big energy projects realized at schools. (GL)

 10. Mining in the Federal Republic of Germany 2012. Mining industries and statistics. 64th year 2013. Documentation; Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland 2012. Bergwirtschaft und Statistik. 64. Jahrgang 2013. Dokumentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-11-15

  The annual report of the series ''The mining industry in the Federal Republic of Germany - Mountain Economics and Statistics'' is published by the Federal Ministry of Economics and Technology in cooperation with the mining authorities of the federal states. It contains comprehensive data of all production facilities of mining industry in Germany and describes the position of the German industry in the context of the overall economic development. The report shows an interest in local raw materials as well as on the international raw materials economy. Moreover, the present publication provides a detailed statistics section. [German] Der Jahresbericht in der Reihe ''Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland - Bergwirtschaft und Statistik'' wird vom Bundesministerium fuer Wirtschaft und Technologie in Zusammenarbeit mit den Bergbehoerden der Bundeslaender herausgegeben. Er enthaelt umfassende Daten aller Produktionsbetriebe des Bergbaus in Deutschland und beschreibt die Lage des deutschen Bergbaus im Zusammenhang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der Bericht geht sowohl auf heimische Rohstoffe als auch auf die internationale Rohstoffwirtschaft ein. Darueber hinaus liefert die vorliegende Publikation einen ausfuehrlichen Statistikteil.

 11. Remedies to Fraud in Documentary Letters of Credit: A Comparative Perspective / Opravné Opatrenia Pri Podvodoch S Dokumentárnymi Akreditívami: Komparatívna Perspektíva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alavi Hamed

  2016-06-01

  Full Text Available Article 4 of the Unified Customs and Practices of Documentary Letters of Credit establishes the notion of autonomy principle by separating credit from underlying contract between account party and beneficiary. Article 5 by recognizing the autonomy principle confirms that effectuate the payment under credit, banks only deal with documents and not with goods. As a result, while documentary letters of credit are meant to facilitate the process of international trade, their sole dependency on compliance of presented documents to bank by beneficiary to actualize the payment will increase the risk of fraud and forgery in the course of their operation. Interestingly, UCP (currently UCP600 takes a silent status regarding the problem of fraud in international LC operation and leaves the ground open for national laws to provide remedies to affected parties by fraudulent beneficiary. National Laws have different approaches to the problem of fraud in general and fraud in international LC operation in particular which makes the access of affected parties to possible remedies complicated and difficult. Current paper tries to find answer to the questions of (i what available remedies are provided to affected parties in international LC fraud by different legal systems? (ii And what are conditions for benefiting from such remedies under different legal systems? In achieving its objective, paper will be divided in two main parts to study remedies provided by intentional legal frameworks as well as the ones offered by national laws. Part one will study the position of UCP and UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit (UNCITRAL Convention and remedies, which they provide to LC fraud in international trade. Part two in contrary will study available remedies to LC fraud and condition for access them under English and American legal system.

 12. Skandinávské státy a velké evropské krize 1937 – 1939 ve světle československých diplomatických dokumentů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dejmek, Jindřich

  2011-01-01

  Roč. 61, č. 1 (2011), s. 207-380 ISSN 0036-5246 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510 Keywords : Scandinavian Countries * foreign policy * European Crises 1937-1939 Subject RIV: AB - History

 13. Mål och mått : En dokumentation och utvärdering av en resultatbaserad ersättning inom primärvården

  OpenAIRE

  Jacobsson, Fredric

  2008-01-01

  Att författa denna rapport har varit ett intressant och trevligt arbete. Bristen på mätvärden från tiden innan mål och mått programmet startade i Östergötland har dock inneburit en hel del jagande efter alternativa värden för att hitta något att jämföra med. Stora mängder data och information har behövt samlas in. Trots att detta har medfört att jag behövt hjälp med insamling av data från en mängd personer och dessutom grävt i ”deras” siffror har jag hela tiden fått den hjälp jag behövt och d...

 14. Legislativní dokument, jeho vnitřní struktura, kontextové okolí a možnosti statistické analýzy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novák, František

  2007-01-01

  Roč. 146, č. 6 (2007), s. 690-700 ISSN 0231-6625 R&D Projects: GA ČR GA407/05/2364 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506 Keywords : theory of law * structure of legislation Subject RIV: AG - Legal Sciences

 15. A cost-effective fulfilment of Denmark's reduction commitments. Documentation of projection and analyses of the energy sector; En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - dokumentation af fremskrivning og analyser pae energiomraedet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-02-01

  This documentation report describes the projections and analyses that formed the basis of an interdepartmental report 'En omkostningseffektiv klimastrategi' prepared by the Danish Ministry of Finance, the Danish Ministry of the Environment, the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and the Danish Ministry of Taxation. The report contains: Projections of fuel prices, emissions and estimations of additional environmental impacts; Documentation for projections of future greenhouse gas emissions in the energy field; Documentation of the analyses of undertakings in the energy field. (ba)

 16. 8. armee ületab erikäsuga määratud päeval riigipiiri ja tungib peale... : dokumente Eesti sõjalisest okupeerimisest 1940. aasta suvel / Tõnu Tannberg, Enn Tarvel

  Index Scriptorium Estoniae

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2006-01-01

  Balti riikide vastu suunatud otsestest sõjalistest ettevalmistustest NSV Liidus alates 1939. a. septembrist kuni 1940. aasta okupatsioonini Venemaa arhiividest pärit dokumentide alusel. Lisa: NSV Liidu kaitse rahvakomissari direktiiv nr. 02622 9. juunist 1940. aastast Balti Laevastiku lahinguvalmidusse seadmiseks ; Lahingukäsk Punaarmee 8. armeele 13. juunist 1940 Eesti vallutamiseks ; Käsk Punaarmee 8. armee vägedele 22. juunist 1940 asuda lahinguvalmidusse Tartu linnas ; Lahingukäsk Punaarmee 8. armee laskurpolgule 14. juulil 1940 võimalike vastuhakkamiste mahasurumiseks Riigivolikogu valimiste puhul Pärnu- ja Läänemaal

 17. Kolm linna ja kolm lähenemist loovusele ja kultuuri arendamisele : Tartu, Turu ja Bergen : loomemajandus / Külliki Tafel, Erik Terk

  Index Scriptorium Estoniae

  Tafel, Külliki, 1979-

  2008-01-01

  Tartu, Turu ja Bergen koostasid Põhjamaade Innovatsioonikeskuse projekti "Nordic Model for Creative Industries Development Center" raames oma linnade loomemajanduse arendamise dokumendi. Võrreldakse valminud dokumente

 18. Model remediation of contaminated sites as illustrated by the example of the TNT-remediation project Stadtallendorf, Hessen, Germany. Part 1: Final report; Part 2: Documentation and balancing of the measures; Part 3: Documentation of citizens' participation and public relations activities in Stadtallendorf; Modellhafte Sanierung von Altlasten am Beispiel des TNT-Sanierungsprojektes Stadtallendorf/Hessen. T. 1: Abschlussbericht. T. 2: Dokumentation und Bilanzierung von Auswirkungen der Sanierung. T. 3: Dokumentation der Buergerbeteiligung und Oeffentlichkeitsarbeit in Stadtallendorf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-07-01

  The project comprised the following stages: 1. Development of a technology for purification of soils contaminated with explosives. The process comprised soil washing, hot steam treatment, and thermal treatment of residues; 2. Projecting, construction and two years of operation of a soil purification plant with a rated throughput of 20 t/h and a total throughput of 130,000 t; 3. Remediation of two representative sites on DAG terrain (TNT production chain and filling stations); 4. Verification of the findings in an accompanying scientific programme. The site under investigation was formerly occupied by the Dynamit AG (DAG) Stadtallendorf, where TNT, contaminated waste water and acids were produced, and contamination levels were high in several areas. Today, the area is a residential area. In addition to the investigations described here, the waste water discharge system of the DAG was modernized. [German] Das FuE-Vorhaben Stadtallendorf wurde mit folgender Zielsetzung begonnen: (1) Entwicklung einer geeigneten und moeglichst umweltvertraeglichen Technik zur Reinigung von Boeden mit sprengstoffspezifischen Kontaminationen; hierzu wurde in Anlehnung an die Ausschreibung des Bundes ein kombiniertes Bodenbehandlungsverfahren vorgesehen, das aus folgenden Komponenten bestand: - Bodenwaesche, - Heissdampfbehandlung, - Thermische Reststoffbehandlung. (2) Planung, Bau und zweijaehriger Betrieb einer entsprechenden grosstechnischen Bodenreinigungsanlage (Nenndurchsatz von 20 t/Stunde; Gesamtdurchsatz 130.000 t). (3) Bodensanierung von zwei repraesentativen Arealen im DAG-Gelaende (TNT-Produktionskette und Fuellstellenbetrieb). (4) Absicherung der Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Begleitprogramm. Gegenstand der Phase 2 des Vorhabens war der vollstaendige Prozess der Planung und Umsetzung der Sanierung eines (Teils eines) Planungsraumes des Ruestungsaltstandortes Dynamit AG (DAG) Stadtallendorf. Es handelte sich dabei um einen Bereich, der als Standort fuer TNT-Produktion und Abwasser- und Saeureanlagen diente und punktuell hohe Kontaminationen aufwies. Die vorherrschende Nutzung ist Wohnen. Gegenstand des Vorhabens war darueber hinaus die Sanierung kontaminierter Halterungen der ehem. Abwasserkanalisation der DAG. (orig.)

 19. (Un)happy transition? Subjective Well-being in European Countries in 1991-2008 and Beyond

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Večerník, Jiří; Mysíková, Martina

  -, č. 467 (2014), s. 1-24 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP404/11/1521 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : subjective well-being * life satisfaction * transition Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=47205&mime_type=application/pdf

 20. Improving the quality of nursing documentation by using the Danish Electronic Health Record

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adellund, Kamila; Lindholm, Annette

  Sundhedsstyrelsen. Vi sætter fokus på løbende kompetenceudvikling blandt plejepersonalet ved hjælp af intern audit, som danner baggrund for tiltag i forhold til styrkelse af den skriftlige sygeplejefaglige dokumentation. Formål: At styrke kvaliteten af den sygeplejefaglige dokumentation, således at den opfylder de...

 1. Intro. til Operationsanalyse Diplom M Publ 1115

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annelise

  1999-01-01

  Arbejdsgang i et operationsanalyseprojekt. Dokumentation af arbejdet. En engelsk oversættelse af kompendiet ligger som Diplom M Publ nr 1114......Arbejdsgang i et operationsanalyseprojekt. Dokumentation af arbejdet. En engelsk oversættelse af kompendiet ligger som Diplom M Publ nr 1114...

 2. Fotodokumentation i pædagogisk arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Frants

  2007-01-01

  Hvordan kan man fokusere og diskutere de fotos man bruger til dokumentation af pædagogisk arbejde, her i en integreret daginstitution......Hvordan kan man fokusere og diskutere de fotos man bruger til dokumentation af pædagogisk arbejde, her i en integreret daginstitution...

 3. Bæredygtig pædagogik og fælles læring som community resiliens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  resultater med andre undersøgelser af læring, livskvalitet og resiliens i inuit samfund. Derefter diskuteres dette i forhold til teorier om social økologi og undervisning i bæredygtig udvikling. Metoden er en form for dokument-collage, hvor der bruges både interviews og dokumenter til at belyse den...

 4. Evaluation of measuring data of small photovoltaic power systems within the framework of the German Federal-State 1000 Roofs PV programme. Final report; 1000-Daecher Mess- und Auswerteprogramm. Auswertung der Messdaten von photovoltaischen Kleinanlagen im Rahmen des Bund-Laender-1000 Daecher-Photovoltaik-Programms. Wissenschaftlicher Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, V.U. [comp.; Erge, T.; Kiefer, K. [Fraunhofer-Institut fuer Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg im Breisgau (Germany); Becker, H. [Technischer Ueberwachungs-Verein Rheinland e.V., Duesseldorf (Germany); Decker, B.; Grochowski, J. [Institut fuer Solarenergieforschung GmbH (ISFH), Hannover (Germany); Heilscher, G. [Ist EnergieCom GmbH, Augsburg (Germany); Riess, H. [WIP Energie und Umwelt, Muenchen (Germany); Rindelhardt, U. [Forschungszentrum Rossendorf e.V. (FZR), Dresden (Germany)

  1998-10-16

  Within the framework of the German Federal-State 1000 Roofs Photovoltaic Programme monthly measuring data and verbal comments on the PV system operation (reports on failures and defects) have been collected, stored in a databank and evaluated for the period 1991 to 1997 for a differing number of PV systems. In addition to this came along data of initially 100, then 40 intensively measured systems. The results of the measuring data evaluation as well as the results of further accompanying research projects to the Federal-State 1000 Roofs Photovoltaic Programme (e.g. low energy yield analysis, on-site inspections and measuring of nominal powers) are summarised. Starting from the gained results, conclusions and recommendations are given for the design, installation and operation for future grid-connected PV-systems. Also it is pointed to the remaining need for optimisation and R and D. Additional part of the report are the Annual Journal (published in a large print run) and the comprehensive final reports of the involved institutions (listed in Appendix 2). (orig.)

 5. Dioxines and dl-PCB in the environment. Evaluation of the reports of the Fedeal States due to a meeting in BMU at 7th April, 200, and comment of BMU; Dioxine und dl-PCB in der Umwelt. Auswertung der Laenderberichte anlaesslich des Fachgespraechs im Bundesumweltministerium am 07.04.2009 und Stellungnahme des Umweltbundesamtes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bussian, Bernd M.; Dienemann, Claudia; Glante, Frank

  2010-03-15

  As a consequence of the actual discussion according to dioxin and dioxin equivalent polychlorinated biphenyles in the environment, the department Water-Waste-Soil of the Federal Ministry for the Environment, Nature Consideration and Nuclear Safety (Berlin, Federal Republic of Germany) invited to a discussion in Bonn (Federal Republic of Germany) at 7th April, 2009. On the one hand, this meeting aimed to a stock-taking according to loads with dioxin and dioxin equivalent polychlorinated biphenyles from the view of soil protection with its effects on animal feed security and food security. On the other hand the further procedure of the Federation and Federal States should be coordinated. The contribution under consideration presents the evaluation of the stock-taking based on the reports of the sixteen Federal States.

 6. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 7. Carravaggio surmapõhjus teada / Maria-Kristiina Soomre

  Index Scriptorium Estoniae

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2002-01-01

  Itaalia arhitekt Giuseppe La Fauci leidis sadamalinnas Porto Ercoles paberi, mida võib pidada Caravaggio mitteametlikuks surmatunnistuseks. Dokument tõendab, et Michelangelo Merisi da Caravaggio suri linna haiglas 18. juulil 1610

 8. USA-s tõsteti terroriohtu kolm aastat vana info peale

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Al-Qaida arvutieksperdilt Muhammad Naeem Noor Khaanilt, kes tabati Pakistanis, saadi kätte mitmeid dokumente, luureinfot ja skeeme. Enamik infot oli kogutud enne 11. septembril 2001. aastal toimunud terrorirünnakuid

 9. Baltijos muzikologų asociacijos idėja = The idea of the Baltic Musicological Association / Mart Humal

  Index Scriptorium Estoniae

  Humal, Mart, 1947-

  2007-01-01

  Nägemus Balti Muusikateadusliku Ühingu eesmärkidest, tegevusvaldkondadest, struktuurist. Balti muusikateadlaste konverentside ideid aastast 1988 Riias, 1989 Kaunases. Lisatud dokumente nendel konverentsidel esitatud materjalidest

 10. Avalik sektor hakkab kasutama avatud failiformaate / Madis Filippov

  Index Scriptorium Estoniae

  Filippov, Madis

  2010-01-01

  Et võimaldada soovijail lisakulutusteta lugeda riigiasutuste dokumente, hakkavad asutused järjest rohkem kasutama tasuta programme Open Office ja Adobe Reader. Samuti võimaldab see avalikul sektoril hoida kokku kulutusi tarkvarale

 11. Boekbesprekings/Book Review: "Die Bosmans van Drakenstein ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. KAREL SCHOEMAN (Redakteur) Die Bosmans van Drakenstein. Persoonlik dokumente van die familie Bosman van Drakenstein, 1705-1842. Protea Boekhuis, Pretoria 2010. Sagteband, 395 pp. ISBN 978-1-86919-384-3. R250 ...

 12. KGB killer plaanis Savisaare mõrva / Tarmo Vahter

  Index Scriptorium Estoniae

  Vahter, Tarmo, 1970-

  2008-01-01

  Autor analüüsib dokumente, mille kohaselt vahistas Eriteenistus 1991. aasta augustis Andrei Stekolshtshikovi, kelle väidetavaks ülesandeks oli tappa peaminister Edgar Savisaar. Vt. samas: 17 aastat hiljem: mis neist on saanud?

 13. Kättemaksu tund läheneb - hangunud verele ülesklopsitud röövriik hävib! : vastupanuliikumise salatrükikoda "Punker Tiiu" Kambja vallas 1947.-1948. aastal / Tiit Noormets

  Index Scriptorium Estoniae

  Noormets, Tiit, 1959-

  2006-01-01

  Põrandaaluse salatrükikoja أPunker Tiiuؤ (1947-1948) tegevusest, lendlehtede levitamisest Tartumaal. Dokument: "Väljavõte ENSV RJM Tartu linna osakonna 2-N jaoskonna tööaruandest 1949. a. septembrikuu kohta"

 14. Euroopa Komisjoni president Romano Prodi rõhutab ühistute tähtsust Euroopas / Marit Otsing

  Index Scriptorium Estoniae

  Otsing, Marit

  2001-01-01

  13. veebruaril 2002. a. Brüsselis toimunud Euroopa ühistegelike organisatsioonide konverentsist teemal "Euroopa Liidu poliitika ühistegelikele ettevõtetele". Lisatud Euroopa Komisjoni töödokument "Ühistud Euroopa ettevõtlussektoris"

 15. Za rubezhom nashi bezrabotnõje - k mestu / Artur Tooman

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooman, Artur, 1971-

  2003-01-01

  Tööpuudust aitaks osaliselt leevendada töötamine välisriikides. Sotsiaalministeeriumis valmistatakse ette spetsialiste, kes hakkavad edastama infot ja vajadusel vormistama dokumente Euroopa Liidu riikidesse tööleminejatele

 16. Ametnike teenistuslehed kui ajalooallikas Eestimaa kubermanguvalitsuse arhiivifondi näitel / Ilja Davõdov

  Index Scriptorium Estoniae

  Davõdov, Ilja

  2016-01-01

  Teenistulehed kui ametnikkonna arvestuse peamine dokument. Teenistuslehe formularist. Kubermanguvalitsusest ja ametnikkonna struktuurist. Isikutoimikute kogumist Eestimaa kubermanguvalitsuse fondis (nimistu nr 13). Isikutoimikute süstematiseerimisest kronoloogiliselt ja ametkondliku kuuluvuse järgi. Isikutoimikute representatiivsusest

 17. [Rezensionen] / Detlef Henning

  Index Scriptorium Estoniae

  Henning, Detlef

  1995-01-01

  Arvustus: Schmidt, Carmen. Der Minderheitenschutz in den baltischen Staaten : Dokumentation und Analysen : Estland, Lettland und Litauen. Bonn : Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, 1993. - 126 lk. - (Der Minderheitenschutz im östlichen Europa ; 1)

 18. Coalition agreement of Estonian Centre Party and Estonian Reform Party

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonileppe dokument, millele kirjutasid 18 jaanuaril 2002 alla Reformierakonna esimees Siim Kallas ja kantsler Eero Tohver, Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ja kantsler Küllo Arjakas

 19. A retrospective data acquisition and evaluation on the characterization and prognosis for 776 patients with differentiated thyroid carcinomas in the Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Universitaet zu Koeln in the period from 1990 to 2005; Eine retrospektive Datenerhebung und Auswertung zur Charakterisierung und Prognose von 776 Patienten mit differenziertem Schilddruesenkarzinom der Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Universitaet zu Koeln im Zeitraum von 1990-2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meixner, Markus

  2011-06-22

  The author describes the retrospective data acquisition and evaluation on the characterization and prognosis for 776 patients (average age 40:1 years) with differentiated thyroid carcinomas in the Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Universitaet zu Koeln in the period from 1990 to 2005. The methodology includes patient-relevant data, examination data, imaging techniques and biochemical tests. Clinically important differences were found for papillary and follicular thyroid carcinoma. Further differences concern the localization of metastases. The author discusses the prognostic significance of the primary tumor radius in comparison with the so-called TNM classification for papillary and follicular thyroid carcinomas. It is concluded that the new version of the TNM classification offers only slight advantages with respect to the former version. It was also shown that the primary tumor size is adequate for prognostic estimations.

 20. System for the collection, transmission and evaluation of data to identify specific and total F-Gas emissions from stationary refrigeration and air conditioning equipment and heat pumps in terms of Art. 3 of the regulation (EG) no 842/2006; System zur Erhebung, Uebermittlung und Auswertung von Daten zur Ermittlung der spezifischen Kaeltemittelverluste und Gesamtkaeltemittelemissionen aus stationaeren Kaelte- und Klimaanlagen und Waermepumpen im Sinne des Art. 3 der Verodnung (EG) Nr. 842/2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bauer, Sonja; Mueller, Elisabeth; Zotz, Ferdinand [BiPRO GmbH - Beratungsgesellschaft fuer Integrierte Problemloesungen, Muenchen (Germany)

  2011-10-15

  From the underlying results of the preceding analysis it becomes obvious that, although the operators or the certified personnel have data available for the calculation of total refrigerant emissions and of the specific refrigerant loss, these data are not at the disposition of the competent authorities, due to the lack of a systematic centralized collection and analysis. Data on refrigerants already collected and transmitted to authorities via other systems (e.g. under the UStatG) are not suitable for allocating the information required for the authorities with an adequate degree of precision. Against this background it is recommended to develop a system of its own for the calculation of refrigerant data. For the development of the system the experience and to some extent also components of data gathering systems already established can be referred to. (orig.)

 1. Statusbericht zur Aus- und Fortbildung in der Information und Dokumentation und in der Informationswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) (Status Report on Education and Training in Information and Documentation and in the Field of Information Science in West Germany and West Berlin).

  Science.gov (United States)

  Simon, Hans-Reiner

  This report provides a summary of the accredited programs in library and information science in the Federal Republic of Germany. Discussions consider the expansion of education programs in such fields as electronic data processing and information and communications technology; the shifting trend in course development from more general to very…

 2. Development of energy-efficient comfort ventilation plants with air quality controlled volume flow rate and continuous detection of the status of the windows aperture. Part 3. Final report with documentation of the field test; Entwicklung energieeffizienter Komfortlueftungsanlagen mit luftqualitaetsgefuehrter Volumenstromregelung und kontinuierlicher Erfassung des Fensteroeffnungszustandes. Teilbericht 3. Endbericht mit Dokumentation des Feldtests

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grossklos, Marc; Hacke, Ulrike [Institut Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt (Germany)

  2012-10-25

  Residential ventilation systems with a heat recovery contribute to the improvement of the air quality and to the reduction of heat losses caused by ventilation. An additional opening of the windows in residential buildings results in a clearly increasing consumption of thermal heat because the thermal heat of the out coming air cannot be utilized furthermore. Continuous information on the energetic effects of the opening of windows is helpful. Under this aspect, the authors of the contribution under consideration report on the development of energy efficient comfort ventilation systems with an air quality controlled volume flow rate and continuous detection of the status of the windows aperture. The contribution under consideration is the third part of a project concerning to this theme. This part encompasses a field test with four single-family houses in which the air quality control as well as the detection of the status of the windows aperture is tested and optimized for a long period. This contribution also contains the results of the second part of the project. The second project investigate the technical implementation of a air quality regulation at prototypes and test facilities.

 3. Scenarios for an integrated sustainability policy - using the example of the ''Sustainable City 2030''. Vol. 4; Szenarien fuer eine integrierte Nachhaltigkeitspolitik - am Beispiel: Die nachhaltige Stadt 2030. Bd. 4. Der Szenario-Prozess - Dokumentation der Prozessergebnisse (Materialband)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gassner, Robert [Institut fuer Zukunftsstudien und Technologiebewertung gGmbH (IZT), Berlin (Germany)

  2013-04-15

  This project was carried out by a consortium by the Institute for Futures Studies and Technology Assessment (Berlin, Federal Republic of Germany) and German Institute of Urban Affairs (Berlin, Federal Republic of Germany) in the period between December 2009 and November 2012. The project deals with the design of sustainable urban living environments. In a preliminary planning phase, the policy challenges and actors with their interests and future expectations for the project phase have been developed. In the main phase of the project, a systematic, participatory scenario process is used. In this, first normative scenarios for the Sustainable City 2030 Council were developed. From this, options for action, elements of strategy and practical networking approaches for integrated sustainability policies were derived and substantiated with respect to the operational implementation and practical cooperation in the environmental department.

 4. „Pest Tyrannei“ v královském rezidenčním městě Praze. Svědectví úředních a osobních dokumentů o morovém roce 1680

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jirková, Pavla

  2016-01-01

  Roč. 44, č. 1 (2016), s. 185-215 ISSN 0555-0238 R&D Projects: GA ČR GA13-35304S Institutional support: RVO:67985998 Keywords : plague epidemic * mortality * historical demography Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 5. BE (fuel element)/ZL (interim storage facility) module. Constituents of the fuel BE data base for BE documentation with respect to the disposal planning and the support of the BE container storage administration; BE/ZL-Modul. Bestandteile der BE-Datenbank zur BE-Dokumentation fuer die Entsorgungsplanung sowie zur Unterstuetzung der BE-Behaelterlagerverwaltung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, V.; Deutsch, S.; Busch, V. [GNS Gesellschaft fuer Nuklear-Service mbH, Essen (Germany); Braun, A. [WTI Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH, Juelich (Germany)

  2012-11-01

  The securing of spent fuel element disposal from German nuclear power plants is the main task of GNS. This includes the container supply and the disposal analysis and planning. Therefore GNS operates a data base comprising all in Germany implemented fuel elements and all fuel element containers in interim storage facilities. With specific program modules the data base serves an optimized repository planning for all spent fuel elements from German NPPS and the supply of required data for future final disposal. The data base has two functional models: the BE (fuel element) and the ZL (interim storage) module. The contribution presents the data structure of the modules and details of the data base operation.

 6. A documentation of, and statements in reply to, articles in the weekly 'Der Spiegel', laying BMFT staff members open to the approach of punishable acceptance of advantage. Dokumentation von 'Spiegel'-Vorwuerfen 'Strafbare Vorteilsannahme BMFT-Mitarbeiter'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1988-03-28

  In connection with the occurrences in the Hanau nuclear firms Nukem and Transnuklear, the weekly magazine 'Der Spiegel' published a number of articles and statements on allegedly further irregularities and cases of misconduct by staff members of the Federal Ministry of Research and Technology, including alleged violation of the Non-Proliferation Treaty because of clandestine supply of plutonium to Pakistan and Libya. The documentation presents background information and the response by the Federal Ministry. (DG).

 7. Grohnde. Documentation of the police operation during the demonstration against the NPP Grohnde on 19.03.1977 and the evacuation of the occupied cooling tower site on 23.08.1977; Grohnde. Dokumentation der Polizeieinsaetze anlaesslich der Demonstration gegen das Kernkraftwerk Grohnde am 19.03.1977 und der Raeumung des besetzten Kuehlturmgelaendes am 23.08.1977

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stricker, Michael

  2014-07-01

  The documentation of the police operation during the demonstration against the NPP Grohnde on 16.03.1977 and the evacuation of the occupied cooling tower site on 23.08.1977 covers the following issues: involved action forces: police Niedersachsen, police Nordrhein-Westfalen, police Schleswig-Holstein, police Bremen and the Bundesgrenzschutz; concept of the police operation, provisions (lodging and board) for the police, operating resources, details of the operation sequence; post-processing of the operation; the Grohnde trials.

 8. Dokument - Otevřené stanovisko akademických a univerzitních pracovníků k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pithart, David; Simon, O.; Bílý, M.

  -, č. 2 (2007), s. 65-66 ISSN 1211-0760 R&D Projects: GA MŽP(CZ) SM/640/18/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : proclamation * water management * water retention Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality

 9. Designation codes for document kind classification code (DCC Key). The VGB-B 103 guideline. A Useful contribution for the documentation of power plants; Kennbuchstaben fuer Dokumentenartklassen in Kraftwerken (DCC-Schluessel). Die VGB-Richtlinie B 103. Ein wertvoller Beitrag fuer die Dokumentation von Kraftwerken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ernst, Wolfgang [Siemens AG, Erlangen (Germany). Portfolio and Account Management for KSF; Hantschel, Jochen [E.ON Engineering GmbH, Gelsenkirchen (Germany). Abt. Unternehmensoptimierung

  2010-07-01

  Reliability, availability and economic operation of power plants are increasingly characterised by quick access to actual information. Relating to various types of document designation (drawing number, part number, file name, etc.) manufacturers'/suppliers'/engineers' demand for quick and proper access to information could not be fulfilled until now. So the VGB Working Panel ''Reference Designation and Plant Documentation'' realised that there is urgent need for a detailed synchronisation of document allocation. A project group was set up to analyse the existing key catalogues and to establish a new VGB Guideline. (orig.)

 10. Editorial: Visuelle Methoden in der Forschung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horst Niesyto

  2005-06-01

  Full Text Available Die Bedeutung der Bilder in der öffentlichen Kommunikation hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Nicht umsonst spricht William Mitchell in seinem Buch «Picture Theory» (1994 von einem «pictorial turn», der sich an den «linguistic turn» anschliesse. Er konstatiert programmatisch: «we may find that the problem of the twenty-first century is the problem of the image». Betrachtet man den Bereich der erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Forschung unter der Perspektive, welche Bedeutung hier visuellem Material zukommt, dann stellt man nüchtern fest, dass in den Bereichen der Datenerhebung wie auch der Datenauswertung in methodologischer wie auch in methodischer Hinsicht Defizite bestehen. Das gilt für qualitative wie auch für quantitative Forschungsmethoden gleichermassen. Die wesentlichen Fortschritte qualitativer Methoden in den letzten dreissig Jahren sind beispielsweise vor allem mit neuen Entwicklungen im Bereich der Interpretation von Texten (Interviews, Gruppendiskussion, ethnografische Verfahren verbunden. Sie stehen im Zusammenhang mit dem «linguistic turn» in den Sozialwissenschaften (konversations- und narrationsanalytische Auswertungsverfahren und gehen einher mit einer Marginalisierung der Interpretation visueller Dokumente. Bilder wurden wesentlich auch als Texte gesehen («Die Welt als Text». Artikulation und kommunikative Verständigung vollziehen sich aber nicht nur im Medium der Sprache und des Textes, sondern auch in demjenigen des Bildes bzw. bewegter Bilder (Film. Die Methoden zum Sprach- und Textverstehen sind relativ gut ausgearbeitet, die Methoden zur Film- und Bildinterpretation sind es im Kontext sozialwissenschaftlicher Forschung nicht. Natürlich gibt es ausgearbeitete Traditionen für die Bildinterpretation im Bereich der Kunstwissenschaft und für Filminterpretation im Bereich der Filmwissenschaft, aber hier liegen andere Fragestellungen zugrunde. Seit einigen Jahren hat eine stärkere Hinwendung

 11. Methods and quality assurance in environmental medicine. Formation of a RKI-Commission; Methoden und Qualitaetssicherung in der Umweltmedizin. Einrichtung einer Umweltmedizin-Kommission am RKI

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eis, D. [Bundesgesundheitsamt, Berlin (Germany). Robert-Koch-Institut

  2000-05-01

  An almost bewildering number of widely differing methods and techniques, often not validated, are being applied often inappropriately in the field of environmental medicine to answer questions regarding exposure assessment, diagnosis, treatment, counselling and prevention. Therefore, quality control within the field of environmental medicine is quite problematic. A primary goal of the newly formed RKI-Commission 'Methods and Quality Assurance in Environmental Medicine' is to form a panel of experts in the field, who evaluate the situation and generate consensus documents containing respective recommendations. By this the commission will contribute to standardization and agreement on appropriate methods, procedures and their correct application in the practice of environmental medicine. Hopefully it will also achieve a stronger, more consistent use of evidence-based-medicine and improve the quality of the structure, processes and results of research and practice in this field. The committee will initially deal with the issue of clinical environmental medicine, because here the largest problems in quality assurance are seen. In this context the commission will look at the problem areas of environmental-medical outpatient units and environmental clinics. The work of the commission will be supported by the newly formed Documentation and Evaluation Center for Methods in Environmental Medicine (Zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle fuer umweltmedizinische Methoden, ZEBUM) at the Robert Koch Institute. (orig.) [German] Im Rahmen der umweltmedizinischen Expositionserfassung, Diagnostik, Beratung, Therapie, Prophylaxe und Sanierung wird eine kaum mehr ueberschaubare Zahl unterschiedlichster, zum Teil nichtvalidierter Verfahren bei oftmals fragwuerdiger Indikation eingesetzt. Die umweltmedizinische Qualitaetssicherung (QS) ist damit zum Problem geworden. Ein Hauptanliegen der neu eingerichteten RKI-Kommission 'Methoden und Qualitaetssicherung in der

 12. Pollutants, mould and cleanliness - hygiene and health hazards in the home. Seminar volume of the Central Information Bureau for Environmental Consulting in Bavaria. Vol. 17; Schadstoffe, Schimmel und Sauberkeit - wie (un)gesund ist unser Zuhause? Seminarband der Zentralen Informationsstelle Umweltberatung Bayern. Bd. 17

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Behling, G.; Spoettle, M.; Koller, U. (comps.)

  2001-07-01

  The seminar investigated the technical and hygienic requirements that should be made on constructional materials and interior materials, the potential health hazards involved, and the available alternatives. The following examples were presented: Trends and specifications in low-emission furniture and wood-based materials; Analysis of current flooring materials, glues and sealings; Disinfectants as sources of room air pollution; Potential hazards in domestic hygiene; Analysis of room air pollution levels; Practical consultations in environmental medicine. [German] Welche bautechnischen und innenraumhygienischen Anforderungen sind an Baustoffe und Materialien zu stellen ? Wie beeintraechtigen diese moeglicherweise die menschliche Gesundheit und wie sind oft hochgelobte Alternativen einzuschaetzen? Diese Fragen wurden anhand verschiedener Beispiele geklaert: Entwicklungen und Richtlinien bei emissionsarmen Moebeln und Holzwerkstoffen, Bewertung derzeit aktueller Bodenbelaege, Kleber und Oberflaechenbehandlungen, Quellen fuer eine Raumluftbelastung durch Schaedlingsbekaempfungsmittel, Gefahrenpotenziale in der Haushaltshygiene, Schimmelpilze und moegliche Massnahmen, Analyse der Innenraumluftbelastung, Umweltmedizinische Beratung in der Praxis. (orig.)

 13. Astronomical ephemerides, navigation and war. The astonishing cooperation of the ephemeris institutes of Germany, England, France and the USA during the Second World War based on documents in the archives of the Astronomisches Rechen-Institut. Edition of the documents. (German Title: Astronomische Ephemeriden, Navigation und Krieg. Die erstaunliche Zusammenarbeit der Ephemeriden-Institute von Deutschland, England, Frankreich und den USA im Zweiten Weltkrieg nach Dokumenten im Archiv des Astronomischen Rechen-Instituts. Edition der Dokumente.)

  Science.gov (United States)

  Wielen, Roland; Wielen, Ute

  During the whole period of the Second World War, England and the USA have exchanged astronomical ephemerides with Germany, even though these data were used for the navigation of warships and aircraft and were therefore of war importance. This astonishing fact is attested by numerous documents which survived in the archives of the Astronomisches Rechen-Institut (ARI). In Germany, the exchange was even explicitly authorized by the ministry which supervised the ARI (i.e. the Reichserziehungsminister). We present here examples of ephemerides for the Sun, the Moon, planets and stars, and explain the position determination by means of astronomical data. Ephemerides were published in almanacs which were computed and issued by special ephemeris institutes. We describe the agreements on the international exchange of ephemerides which were reached in peace times, and the continuation of this exchange during the war using intermediaries in neutral countries, first in the USA (U.S. Naval Observatory, USNO), and, from 1942 onwards, in Sweden (Stockholm Observatory). Involved persons were especially H. Spencer Jones (Astronomer Royal, Greenwich), J. F. Hellweg und W. J. Eckert (USNO), B. Lindblad (Sweden), and A. Kopff (ARI). All those relevant documents which are hold in the archives of the ARI, are described and annotated in detail. Scans of these documents are presented in a separate supplement.

 14. Supplement to: Astronomical ephemerides, navigation and war. The astonishing cooperation of the ephemeris institutes of Germany, England, France and the USA during the Second World War based on documents in the archives of the Astronomisches Rechen-Institut. Scans of the documents. (German Title: Supplement zu: Astronomische Ephemeriden, Navigation und Krieg. Die erstaunliche Zusammenarbeit der Ephemeriden-Institute von Deutschland, England, Frankreich und den USA im Zweiten Weltkrieg nach Dokumenten im Archiv des Astronomischen Rechen-Instituts. Scans der Dokumente.)

  Science.gov (United States)

  Wielen, Roland; Wielen, Ute

  In a previous paper (Wielen R. und Wielen U. 2016a: Astronomical Ephemerides, Navigation and War), we have presented the astonishing cooperation of the ephemeris institutes of Germany, England, France and the USA during the Second World War. We were able to use numerous archivalia which we also describe and comment in that paper. In the present paper, we publish colour scans of these archivalia. All the documents shown here are held in the archives of the Astronomisches Rechen-Institut in Heidelberg.

 15. The role of energy-related consultancy in increasing the energy performance in small and mid-sized enterprises. Feedback analysis of a survey among SMEs and energy consultants in Baden-Wuerttemberg. Final report to the Ministry of environment and transport of Baden-Wuerttemberg; Die Rolle der Energieberatung bei der rationellen Energienutzung in kleinen und mittleren Unternehmen. Auswertung einer Umfrage unter kleinen und mittleren Unternehmen und Energieberatern in Baden-Wuerttemberg. Endbericht an das Ministerium fuer Umwelt und Verkehr Baden-Wuerttemberg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmid, C. (comp.); Gruber, E.; Weigert, K.

  2000-10-01

  The small and mid-sized enterprises (SMEs) have to cope with typical shortcomings due to tight technical, financial, or human resources, in attempts to implement energy performance improvement measures in their shops. As a rule, none of the persons employed has the time to qualify for and perform the functions of an energy efficiency specialist. This is why consultancy by external specialists is the adequate solution (when doubts about the cost efficiency and general usefulness of such services have been removed). The document contains the important aspects of a survey carried out in order to gather information about availability of consultancy services for SMEs in the producing sector, and available experience and results. The survey covers about 50 enterprises of the mechanical engineering and printer's shop branches, as well as about 50 consulting firms in Baden-Wuerttemberg. (orig./CB) [German] In kleinen und mittleren Unternehmen existieren eine Reihe von technischen, oekonomischen und einstellungsbedingten Hemmnissen bei der Umsetzung von Massnahmen der rationellen Energienutzung. Aufgrund der geringen Mitarbeiterzahl gibt es in diesen Unternehmen in der Regel niemanden, der fuer Fragen der rationellen Energienutzung zustaendig ist und moegliche Einsparmassnahmen verfolgt. Gerade fuer kleinere Unternehmen ist daher die Inanspruchnahme externer Energiefachleute sinnvoller als der kostenintensive Aufbau von eigenem Know-how. Allerdings werden Energieberatungen u. a. aus Kostengruenden und Zweifel am Nutzen haeufig nicht in Anspruch genomen. In der vorliegenden Studie wurden das Angebot von und Erfahrungen mit Energieberatungen fuer kleine und mittlere Unternehmen des produzierenden Gewerbes untersucht. Dazu wurden auch Fragen zum Umfeld, vor allem zur Wirkung und Ueberwindung von Hemmnissen in den Betrieben und zur Bereitschaft zur Durchfuehrung von Massnahmen rationeller Energienutzung beruecksichtigt. Ziel der Arbeit war es, einen Einblick in den Beratungsbedarf, die Motive und Erwartungen der (potenziellen) Nutzer, das vorhandene Angebot, den Ablauf und den Erfolg von Betriebsoptimierungen im Rahmen von Energieberatungen zu gewinnen. Dazu wurden mit rund 50 Unternehmen des Maschinenbaus und des Druckereigewerbes und rund 50 Energieberatungsunternehmen und -einrichtungen in Baden-Wuerttemberg Interviews gefuehrt. (orig.)

 16. Next Generation Radio over Fiber Network Management for a Distributed Antenna System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Santiago, Carlos; Gangopadhyay, Bodhisattwa; arsenio, Artur

  2009-01-01

  Dette dokument beskriver funktioner og procedurer i futon Radio Over Fiber Manager til at operere med det øvre (net) og nederste (fysiske) lag, der anvendes til transport af trådløse signaler mellem en central enhed (CU) og Remote Antenna Units. Også, det giver nogle mekanismer og procedurer, der...

 17. Indsatsen over for børn med handicap og træningsbehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wüst, Miriam; Thorsager, Linda; Bengtsson, Steen

  og forældre fra fire institutioner. Rapporten giver et overblik over børnenes hjælpebehov, indsatsens elementer og de organisatoriske rammer. Den opstiller på dette grundlag perspektiver for udviklingen af dokumentation af den offentlige indsats. Undersøgelsen er således et første skridt på vejen mod...

 18. Caries, fedme og kost hos børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lempert, Susanne; Danielsen, Bo; Christensen, Lisa Bøge

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 19. Author Details

  African Journals Online (AJOL)

  Swiegers, JJ. Vol 23, No 1 (2009) - Articles Schalk le Roux, Van La Concorde na Op-de-Tradouw. 'n Saamgefl anste geskiedenis van die plattelandse reis van 'n familie. Geleen uit tekste, dokumente en albums. Abstract · Vol 23, No 1 (2009) - Articles Anton F. Prinsloo, Annerlike Afrikaans Abstract · Vol 25, No 1 (2011) - ...

 20. Mathematics in Action - Fællestræk trods forskelle

  DEFF Research Database (Denmark)

  personer der står for uddannelse, efteruddannelse og coaching af undervisere.   Håndbogen præsenterer eksempler på god praksis og på teoretiske overvejelser om at bruge og lære matematik i hverdagssituationer Første kapitel giver et overblik. Andet kapitel omhandler væsentlige dokumenter fra EU...

 1. Michaelis' hundrede spørgsmål og Den Kongelige Instruks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Ib

  2017-01-01

  Michaelis' Fragen med de 100 spørgsmål til rejseselskabet er et forunderligt dokument. Det giver et bredt indblik i bibelforkningens kilder og metoder anno 1762, og tegner samtidig klart de udfordringer, som de rejsende stod overfor. Som ekspeditionens videnskabelige fundament er Fragen afgørende...

 2. Offentlighed i Norden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Oluf

  Offentlighed i Norden forklarer og sammenligner retsreglerne for acces til dokumenter og data i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Internationale regler fra FN, Europarådet og EU, der har stigende betydning, bliver også belyst. Offentlighed i Norden viser, at offentlighedsreglerne i de fem...

 3. Hoonete andmed lähevad ehitisregistrisse / Kai Simson

  Index Scriptorium Estoniae

  Simson, Kai

  2003-01-01

  1. jaanuaril 2004 lõpetavad hooneregistri bürood tegevuse ning sealsed säilikud antakse üle rahvusarhiivile. Arhiivi, kus dokument asub, leiab ka ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee. 1. jaan. 2004 saab inimene tutvuda oma andmetega aadressil: www.riik.ee/kodanikuportaal

 4. 21 ideed, millest võiks saada monument või skulptuur / Jüri Saar

  Index Scriptorium Estoniae

  Saar, Jüri, 1973-

  2008-01-01

  Tartu linnavalitsus kogus kokku 21 skulptuuride, monumentide ja mälestustahvlite ideed, et esile tõsta auväärseid kaaslinlasi ning ehitisi. Valmis dokument "Tartu linna monumentide ja skulptuuride rajamise kava aastateks 2008-2013". Kommenteerivad Tiit Kaunissaare ja Jüri Sasi

 5. FIP – Et værktøj til måling af flygtninges og indvandreres arbejdsmarkedsparathed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thuesen, Frederik; Jakobsen, Vibeke; Sørensen, Katja Isa

  2017-01-01

  Dette dokument beskriver baggrunden for udvælgelsen af hovedkategorier og indikatorer i det spørgeskemabaserede progressionsmålingsværktøj FIP (Flygtninges og Indvandreres Progressi-on i arbejdsmarkedsparathed). Et hovedmål med integrationsindsatsen rettet mod flygtninge og indvandrere på integra...

 6. Aasta tegu teadus- ja erialaraamatukogus / Ave Janu

  Index Scriptorium Estoniae

  Janu, Ave

  2010-01-01

  Teadusraamatukogu aasta teoks 2008 tunnistati RR-i virtuaalnäitus "Meie parlament ja aeg: fakte, sündmusi, dokumente, inimesi". Erialaraamatukogu aasta teo 2008 vääriliseks tunnistati nägemispuudega lugejatele heliteavikute automatiseeritud paljundamise ja posti teel laenutamise süsteem Eesti Pimedate Raamatukogus

 7. CCCTB – Europa Kommissionens direktivforslag om en konsolideret selskabsskattebase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver; Bundgaard, Jakob

  realiseret inden for EU, samt at koncerninterne transaktioner skal elimineres, hvorved transfer pricing-dokumentation bliver overflødig. Endvidere skal koncerner kunne nøjes med at indlevere én selvangivelse for alle deres EU-baserede aktiviteter. Denne artikel har fokus på hovedelementerne i...

 8. CCCBT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver; Bundgaard, Jakob; Bendtsen, Moalem Weitemeyer

  2011-01-01

  realiseret inden for EU, samt at koncerninterne transaktioner skal elimineres, hvorved transfer pricing-dokumentation bliver overflødig. Endvidere skal koncerner kunne nøjes med at indlevere én selvangivelse for alle deres EU-baserede aktiviteter. Denne artikel har fokus på hovedelementerne i...

 9. Forskning i ergoterapeutisk behandling indenfor neurorehabilitering - en stor udfordring og nødvendighed!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schow, Trine

  2011-01-01

  Der sker i disse år meget indenfor både forskning og behandling i neurorehabilitering. Både grundforskning og kliniske studier bidrager til viden om neuroplasticitet og til udvikling og dokumentation af forskellige behandlingsformer og det er vigtigt at det ergoterapeutiske felt følger med. Denne...

 10. Kõrghariduse kvaliteet / Mati Heidmets

  Index Scriptorium Estoniae

  Heidmets, Mati, 1949-

  Bologna protsessi riigid leidsid, et Euroopaliku kõrghariduse tunnusjooneks peab saama kvaliteet. 2005. aasta haridusministrite kohtumisel kiideti heaks ENQA eestvedamisel koostatud "Euroopa kõrghariduse kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised" (ENQA Standards, 2005). See on siduv dokument, mis paneb paika Bologna riikide kõrghariduse kvaliteedikindlustuse üldised raamid

 11. DDR-Umweltschutz zum Nachschlagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2007-01-01

  Anmeldelsen af denne dokumentation af legale og politiske rammebetingelsere (bind 1), mediale og sektorale beskrivelser (bind 2) samt af forskellige organisationsformer for miljøbeskuttelsesarbejde i DDR fremhæver ngole strategiske og teoretiske problemer, som bidragene rejser. Vægten er lagt på de...

 12. Visioner for forskningsbiblioteker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2010-01-01

  . Biblioteksvæsnets organisation må gentænkes, og modeller a la KVINFO eller det tyske Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ses som mulige fremtidsmodeller. Artiklen belyser, hvordan problemstillinger og fremtidige kvalifikationer må udvikles med udgangspunkt i videnskabsstudier....

 13. ITIC Teacher Eurocard - õpetajate kaart Ühispangast / Karl Multer

  Index Scriptorium Estoniae

  Multer, Karl, 1977-

  2001-01-01

  Ühispangal on valminud õpetajatele ja õppejõududele mõeldud pangakaart ITIC Teacher Eurocard, milles on ühendatud rahvusvaheline õpetaja/õppejõu staatust tõendav dokument ja pangakaart ning mis võimaldab mitmeid soodustusi nii Eestis kui ka mujal maailmas

 14. Rüdiger von der Goltzi ja Ludvig Jakobseni kohtumine 1938. aastal / [eessõna autor Agur Benno] / eessõna autor Benno Agur

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  21. detsembril 1938 kohtusid Berliinis Eesti sõjaväeata̧ee kolonel Ludvig Karl Jakobsen ning riigisakslasest kindral krahv Rüdiger von der Goltz. Kirjalik dokument sellest kohtumisest jõudis kindral Johan Laidonerini, kes lisas sellel oma kommentaari. Arutlusteemaks olid 1919. aasta sündmused. - Lisa: Johann Laidoneri kommentaar

 15. Mundtørhed og fødeindtagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Marie Lynge; Dynesen, Anja Weirsøe

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 16. Preis für Baltisches Archiv

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Herderi Instituudile omistatud Hesseni arhiivindusauhinnast. Herderi Insituudi baltisaksa ajaloo dokumentatsioonikogu on suurim omataoline Saksamaal. Auhinna summa on 5000 eurot, mis on ette nähtud arhiivi arendamiseks. Arhiivi kodulehe aadress : www.herder-institut.de/startseite/sammlungen/dokumente-dshi.html

 17. Forord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiberg, Steffen

  2009-01-01

  Rapporten diskuterer på inspirerende og illustrativ vis både produktionstekniske og arkitektoniske muligheder og begrænsninger som findes ved Rapid Prototyping og er således et centralt dokument, hvis man gør sig overvejelser om at afprøve denne produktionsteknologi....

 18. Modus vivendi. Mis on argiajalugu? / Juta Kivimäe

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivimäe, Juta, 1952-

  2002-01-01

  14. ja 15. VI Tallinna Pedagoogikaülikoolis Eesti esimene rahvusvaheline argiajalookonverents "Modus vivendi: linlaste igapäevaelu, mentaliteet, kultuur". Konverentsi artiklikogumikust "Modus vivendi" (Tallinn, 2002), pikemalt M. Bogucka, M. Kivimäe, R. Pullati ja A. Männi artiklitest. Konverentsi kava (J. Kivimäe "Maal kui argiajaloo dokument. Oskar Hoffmanni "Tartu turg" ja "Ajalehte lugev mees"" jt.)

 19. Kroonika - chronicle (2006)

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Helilooja Eduard Tubina helitööde ettekannete, raamatute, artiklite, helisalvestiste nimekiri. Dokumente ja väljavõtteid artiklitest, mis sisaldavad Vardo Rumesseni kirju peaministrile, kultuuriministrile ja BNS teadet dirigent Neeme Järvi kriitilisest suhtumisest kultuuriministeeriumisse seoses festivaliga "Tubin ja tema aeg"

 20. 02 Burger 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 Jul 2008 ... Leonora, wat eintlik die geheue van die familie is en oor byna 'n eeu die foto's, dagboeke en ander dokumente bewaar, se geheue is ook nie betroubaar nie. Tannie. Leonora is die bewaarplek van die familie se dagboeke, briewe en foto's. Albums en albums. 02 Burger 03.pmd. 7/23/2008, 7:54 AM. 22 ...

 1. Möödunud sajandi varemed = Ruins of the last century / Leonhard Lapin

  Index Scriptorium Estoniae

  Lapin, Leonhard, 1947-

  2004-01-01

  Nõukogude okupatsiooniajast järelejäänud tootmishoonete inetutest varemetest Eestimaa kaunites kohtades, millega puudub igasugune vaimne side. Küll aga peaks neid dokumenteerima enne õhkimist.Ilmunud ka kogumikus "Dokument ja loovus".- Tallinn : Sirp, 2005, lk. 109-113

 2. Bygningsudformning og varmebehov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aggerholm, Søren

  1997. Anvisningen henvender sig primært til projekterende arkitekter og ingeniører, men også andre med interesse for bygningsudformning og energiforbrug kan have gavn af den. Anvisningens vejledninger kan dog ikke erstatte egentlige beregninger, fx som dokumentation til byggemyndighederne....

 3. Smag for kartoffel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hoffmeyer, Agnete; Kamuk*, Anette; Budek, Janne

  2016-01-01

  og umami. Materialet til workshoppen kan downloades via listen over dokumenter i linket. Der findes: Manual til workshoppen inkl. opskrift på kartoffelsuppe Opgavehæfte til eleverne Skema til Tip en 13'er om kartofler Lærervejledning til Smag for Kartoffel Powerpoint-præsentation af øvelsen i...

 4. Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  adjunktpædagogikum og underviserkvalificeringsforløb ved andre uddannelser. Af Lone Krogh Indførelse af portfolio som pædagogisk redskab og som struktur for dokumentation af kompetence i kandidatuddannelse - potentialer og udfordringer. Af Annette Lorentsen og Birthe Lund. Et organisatorisk perspektiv på portfolio...

 5. Intellektuaalne emotsionaalsus / Reet Varblane

  Index Scriptorium Estoniae

  Varblane, Reet, 1952-

  2010-01-01

  Mary Kelly näitus "Neli tööd dialoogis" Stockholmis Moderna Museetis 23. jaanuarini 2011. Eksponeeritud installatsioonid "Post-Partum'i dokument" (1973-1079), "Kastriot Rexhepi ballaad" (2001), "Mitmekorruseline maja" (2007) ja "Habitus" (2010) ning fotoseeria "Primapara" (1974)

 6. Kost, diabetes mellitus og parodontal inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Christian; Holmstrup, Palle

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 7. Kost, diabetes mellitus og parodontal inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Christian; Holmstrup, Palle

  2016-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 8. Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Annette Nygaard; Nielsen, Eva Møller; Baggesen, Dorte Lau

  2005-01-01

  De mere ekstensive systemer i økologisk svineproduktion formodes at have en positiv effekt på dyrenes robusthed f.eks. over for infektioner. Der er dog ingen dokumentation for, at økologiske svin har et lavere indhold af de almindelige zoonotiske bakterier som f.eks. Salmonella og Campylobacter end...

 9. Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Lund, Peter; Puggaard, Liselotte

  2010-01-01

  Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til malkekøer kan reduceres i forhold til den nu værende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed. Udgivelsesdato: Juni...

 10. Vejledning i samspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Rie; Jensen, Ulla Højmark

  evaluering, men også en dokumentation af efterskolens vejledning, som kunne danne afsæt for en videreudvikling. Opgaven blev overdraget til Forskningsenheden i Vejledning, DPU, Aarhus Universitet. Der blev stillet tre hovedspørgsmål i det forskningsbaserede evalueringsprojekt: Hvordan tilrettelægger...

 11. Reisebericht London: Interner Workshop: "Knowledge Based Systems in Information Science" (London Travel Report: Internal Workshop: "Knowledge Based Systems in Information Science").

  Science.gov (United States)

  Simon, Hans-Reiner

  Written in German, this report summarizes a workshop on teaching and research activities in information science that was held at the City University, London, and attended by faculty and students from the university's Department of Information Science and H.-R. Simon of the GID (Gesellschaft fur Information und Dokumentation), Frankfort am Main,…

 12. Klinisk proces-eksperiment på Roskilde Amts Sygehus: Brugerdeltagelse og evidensbaseret udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  at implementere en EPJ-løsning til dokumentation af den klinisk proces, som klinikerne udtrykker tilfredshed med, og som giver demonstrerede positive effekter i den kliniske praksis. • Projektet har demonstreret en mulig IT-strategi, hvor EPJ implementeres trinvist (i modsætning til den såkaldte ”big bang...

 13. CISG Nordic: www.cisgnordic.net

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  CISG Nordic er en forskningsdatabase hvor den seneste information om den internationale købelovs anvendelse i de Nordiske lande offentliggøres. På hjemmesiden indgår retsafgørelser, bibliografiske noter, FN dokumenter m.m....

 14. CISG Nordic: www.cisgnordic.net

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  CISG Nordic er en forskningsdatabase hvor den seneste information om den internationale købelovs anvendelse i de Nordiske lande offentliggøres. På hjemmesiden indgår retsafgørelser, bibliografiske noter, FN dokumenter m.m....

 15. Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjordback, C.; Larsen, S. E.; Skriver, J.

  Baseret på et meget omfattende 2-årigt måleprogram er der for et lavteknologisk dambrug (Døstrup Dambrug) tilvejebragt ret omfattende dokumentation for renseeffekten af slamkegler, bundfældningsbassin og 3 forskellige plantelagunesystemer. Endvidere er der fra en 9 ugers intensiv periode undersøg...

 16. Veelkord raskeveokimaksust

  Index Scriptorium Estoniae

  2004-01-01

  Maksu- ja Tolliamet vastab küsimustele: Kas haagised deklareeritakse ja maksustatakse raskeveomaksuga eraldi? Raskeveokimaks jäätme- ja prügiveokitel ning liiva- ja soolapuisturitel. Varastatud raskeveok ja raskeveokimaks. Kas raskeveokimaksu tasumist tõendav dokument peab olema autos kaasas?

 17. n Perspektief op resente gebeure in die Nederduitsch Hervormde ...

  African Journals Online (AJOL)

  28 Mei 2014 ... teologiese opleiding het die afgelope 50 jaar op elke Algemene. Kerkvergadering na vore gekom. In dokumente is gereeld geïnsinueer dat die sogenaamde 'Bybelwetenskaplikes' 'n afwykende Christologie huldig. So onlangs as 30 April 2013 skryf A.D. Pont (2013a) op Facebook dat die maagdelike.

 18. Socialpædagogisk arbejde med handleplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hamre, Bjørn; Willer, Jens

  2010-01-01

  Handleplanen er et dokumentationsarbejde, der skal gøres, men hvorfor? Fordi vi kan, skal eller vil? Dokumentation kan synliggøre det pædagogiske arbejde eller rettere noget i det pædagogiske arbejde. Noget kan dokumenteres lettere end noget andet. Hvorvidt dokumentationen bevidner meningsfulde...

 19. Erwachsenenbildung im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Praxis: Heide von Felden, Christiane Hof und Sabine Schmidt-Lauff (Hrsg.). [Rezension

  OpenAIRE

  Filla, Wilhelm

  2016-01-01

  Rezension von: Felden, Heide von/Hof, Christiane/Schmidt-Lauff, Sabine (Hrsg.) (2013): Erwachsenenbildung im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Praxis. Dokumentation der Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften vom 27. bis 29. September 2012. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

 20. Elektroniese WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal, A tot R ...

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  CD-ROM. ISBN 978-0-981-4434-1-6. Stellenbosch: Buro van die WAT. Prys: R450. Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is die omvangrykste projek ooit rondom die Afrikaanse woordeskat. Dit dokumenteer hierdie woordeskat in sy wydste omvang — nie slegs Standaardafrikaans nie, maar ook die ander variëteite van.

 1. Probiotika og caries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Mette Kirstine

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 2. Sukker og caries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Twetman, Svante

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for diabetes mellitus (DM) og parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost, DM og marginal parodontitis (MP). Med baggrund i forøget viden om kostens betydning...

 3. Dokumentaalselt tõestatud: Paul Keresel suleti tee maailmameistri tiitlile / Paavo Kivine

  Index Scriptorium Estoniae

  Kivine, Paavo, 1939-

  2015-01-01

  Miks neli aastakümmet tipus püsinud suurmeister ei tulnud maailmameistriks. Lisatud dokument on pöördumine Venemaa Kommunistliku Partei II sekretäri ülesandeid täitnud Andrei Ždanovi poole ettepanekuga lubada Paul Keresel osaleda 1947. aasta maailmameistrivõistlustel (foto venekeelsest dokumendist ja tõlge)

 4. Falcks partnerskabsmodel på sygedagpengeområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Rebekka; Larsen, Malene Rode; Høgelund, Jan

  varigheden af sygedagpengesager og dermed reducere udgifterne til sygedagpenge i kommunerne. Dette søges opnået gennem implementering af en række indsatser: Bl.a. tilførsel af medarbejderressourcer, implementering af nye redskaber til dokumentation og opfølgning, udvikling af aktive tilbud og...

 5. EUNUG IN DIE ANTIEKE NABYE OOSTE

  African Journals Online (AJOL)

  rang. In Assiries beteken die woord “hoof-eunug”. Soos reeds vermeld (by 2), vorm die eunug 'n belangrike deel van die Assiriese burokrasie. Dokumente dui aan ... rang in die Babiloniese weermag, en so 'n amptenaar het saam met die rabsag ..... baie laat, in die inter-testamentêre periode, gebruik is vir 'n gekastreerde.

 6. In Gesprach mit EP Sanders

  African Journals Online (AJOL)

  Material aber auch ganz anders interpretieren konnen. Die Fragen mehren sich: Hat Sanders den Kontext und die Eigenart seiner Dokumente genugend beachtet? Wieviel sonstiges Zeugnis fur eine Soteriologie des Verdienstes ist seiner eklektischen Methode zum. Opfer gefallen? Wird ein Spezialist wie Billerbeck, der 16 ...

 7. Kritische Analyse des Entwurfs eines Gesetzes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen / Hauke Brettel, Gunnar Duttge, Jan C. Schuhr

  Index Scriptorium Estoniae

  Brettel, Hauke

  2015-01-01

  Korruptsioonist tervishoius ja karistusseadustiku muutmise eelnõust, mis kehtestaks karmid karistused altkäemaksu eest arstidele ja teistele tervishoitöötajatele (k. a. apteekrid). Selle eelnõu kriitika. Eelnõu tekst: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Bekaempfung_von_Korruption_im_Gesundheitswesen.pdf?__blob=publicationFile&v=5

 8. TWEE (7) DUITSE VLIEGTUIE VAN DUALA

  African Journals Online (AJOL)

  leer German Monoplanes from Duala, aanwesig onder die dokumente in die Mili- fer-Historiese en Argivale Dienste, Pretoria, meer besonderhede verstrek. 1 Die Unieregering all1lvaardie aanbod: Dr. Weston se hulp ingerocp. Op 16 Desember 1914 stuur die Sekretaris van die Britse Departement van Kolonies 'n telegram ...

 9. Uusaasta 300. laskurpolgus / Feliks Roose ; järelsõna autor Mart Orav

  Index Scriptorium Estoniae

  Roose, Feliks, 1908-1974

  2012-01-01

  Ööl vastu 1. jaanuari 1944.a. 7. Eesti laskurdiviisi 300. laskurpolgus toimunud vahejuhtumit puudutav Feliks Roose kiri Nikolai Karotammele 10.01.1944. Dokument: Eesti Riigiarhiivi Filiaal, f 1, n 1, s 893, l 13-14; vahendaja Tõnu Tannberg

 10. Ühest kohalikust naisseltsist / Lembit Karu

  Index Scriptorium Estoniae

  Karu, Lembit, 1948-

  2013-01-01

  Kirjutise eesmärgiks on tutvustada Eesti Põllumajandusmuuseumis Roela-Altserva Maanaiste Seltsi kohta säilitatavaid dokumente (625 säilikut) ja iseloomustada põhilisi tegevussuundi, et aidata paremini mõista seltsi osatähtsust maaelus

 11. Euroopa konstitutsioon on 125 tuhmi lehekülge / Ralf Dahrendorf

  Index Scriptorium Estoniae

  Dahrendorf, Ralf

  2004-01-01

  Briti Lordidekoja liikme sõnade kohaselt ei sisalda Euroopa Liidu põhiseaduslik lepe olulisel määral uusi põhimõtteid ja on eelkõige sümboolse väärtusega dokument. Tema hinnangul tuleks rohkem tegeleda Euroopa Liidu igapäevase praktilise eluga, mitte keskenduda sümbolitele ning Euroopa identiteedile

 12. Kortlægning og måling af opgaver i efterskolernes vejledning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Rie

  DPU har i samarbejde med Efterskoleforeningen gennemført Kortlægning og måling af opgaver i efterskolernes vejledning. Resultatet af dette arbejde præsenteres i denne rapport. Undersøgelsen indgår i en større forskningsmæssig indsats med titlen Evaluering og dokumentation af efterskolernes vejled...

 13. Modulares Leistungsberechnungsverfahren zur automatisierten modellbasierten Leistungsanalyse von Gasturbinen

  OpenAIRE

  Bauer, Michael

  2005-01-01

  Die Entwicklung moderner Gasturbinen wird durch ein umfangreiches Versuchsprogramm mit Prototypen begleitet. Zur Bewertung des Leistungs- und Betriebsverhaltens werden diese mit einer Vielzahl von Messwertaufnehmern bestückt, mit denen Drücke, Temperaturen, Drehzahlen usw. gemessen werden. Die Auswertung der Meßdaten erfolgt mit Hilfe von Analyseverfahren, die nicht gemessene Größen, wie z. B. Wirkungsgrade der Gasturbinenkomponenten und Turbinentemperaturen, unter Verwendung bekannter Zusamm...

 14. Exchange coupled manganese complexes:Model systems for the active centres of redoxproteins investigated with EPR techniques

  OpenAIRE

  Schäfer, Kai-Oliver

  2003-01-01

  In dieser Arbeit wurden austauschgekoppelte, gemischtvalente Mangankomplexe in den Oxidationsstufen Mn(III)Mn(IV) und Mn(II)Mn(III), sowie die Mangankatalase aus Thermus thermophilus und das Protein B des schwefel-oxidierenden Enzymkomplexes (SoxB) aus Paracoccus panatrophus mit Methoden der Elektronenspin-Resonanz spektroskopisch charakterisiert. Zur Simulation der EPR und ENDOR Spektren, die die Grundlage der Auswertung bildet, wurden zwei Computerprogramme geschrieben, mit denen Spektren e...

 15. PMD basierte Fahrspurerkennung und -Verfolgung für Fahrerassistenzsysteme

  Science.gov (United States)

  Gumpp, T.; Schamm, T.; Bergmann, S.; Zöllner, J. M.; Dillmann, R.

  In diesem Artikel wird ein System zur Verfolgung von Fahrspuren unter Verwendung von PMD-Kameras vorgestellt. Er gibt einen überblick über die Auswertung der Intensitäts- und Tiefenbilder dieses Sensors in einem System zur fremdlichtunabhängigen Fahrspurverfolgung. Ein Kaiman-Filter wird verwendet, um neben den Fahrspurparametern auch die Position und Orientierung des Fahrzeugs relativ zur Fahrspur zu schätzten.

 16. Märkte und Macht der Internetkonzerne: Konzentration - Konkurrenz - Innovationsstrategien

  OpenAIRE

  Dolata, Ulrich

  2014-01-01

  In diesem Aufsatz, der auf einer systematischen Auswertung von Geschäftsberichten, Dokumenten, verfügbarem empirischem Material, Literatur und Presseberichten basiert, werden die Konzentrationsprozesse auf den wesentlichen Internetmärkten so- wie die Expansions- und Innovationsstrategien der fünf führenden Konzerne Google, Facebook, Apple, Amazon und Microsoft analysiert. Die Befunde, die der Text vorstellt, sind von einer Dezentralisierung der Markt- und Demokratisierung der Innovationsproze...

 17. Bestimmung von Größe und Größenänderung des linken Vorhofes : MRT und transthorakale Echokardiographie im Vergleich

  OpenAIRE

  Giesa, Christian

  2014-01-01

  Fragestellung Die Arbeit vergleicht MRT-Volumina des linken Vorhofes (LA) mit anderen Parametern aus Echokardiographie (TTE) und MRT, auch im zeitlichen Verlauf, sowie deren Reproduzierbarkeit. Methode Patienten mit Vorhofflimmern wurden ein bis drei Mal in MRT und TTE untersucht. Die Auswertung erfolgte retrospektiv aus einem Bildarchiv. Ergebnis Im MRT zeigt sich eine gute, im TTE eine deutlich schlechtere Reproduzierbarkeit. Am besten mit dem MRT-Volumen korreliert ...

 18. Zpráva z Českého fóra pro výzkum, vývoj a inovace 2010 pořádaného v rámci individuálního projektu národního MŠMT Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linková, Marcela

  2010-01-01

  Roč. 18, č. 3 (2010), s. 28-29 ISSN 1210-6658 R&D Projects: GA AV ČR KJB700280907 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : audit * research assessment, * research policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 19. Coding Class

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejsing-Duun, Stine; Hansbøl, Mikala

  Denne rapport rummer evaluering og dokumentation af Coding Class projektet1. Coding Class projektet blev igangsat i skoleåret 2016/2017 af IT-Branchen i samarbejde med en række medlemsvirksomheder, Københavns kommune, Vejle Kommune, Styrelsen for IT- og Læring (STIL) og den frivillige forening......, design tænkning og design-pædagogik, Stine Ejsing-Duun fra Forskningslab: It og Læringsdesign (ILD-LAB) ved Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet i København. Vi har fulgt og gennemført evaluering og dokumentation af Coding Class projektet i perioden november 2016 til maj 2017....... Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på kodning og programmering i skolen. Evalueringen og dokumentationen af projektet omfatter kvalitative nedslag i udvalgte undervisningsinterventioner i efteråret...

 20. 'n Woord van AFRILEX/A Few Words from AFRILEX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariëtte Alberts

  2011-10-01

  Full Text Available Taalpraktisyns wat gemoeid is met leksikografie en terminologie/terminogra-fie werk met standaarde — óf die standaardvariëteit van 'n taal óf standaarde as sodanig.
  Leksikograwe stel woordeboeke saam deur (gewoonlik die woordeskat van die standaardtaal te dokumenteer. Sou hulle 'n woordeboek saamstel wat nie die standaardvariëteit van die taal behels nie, word sodanige woordeboek gewoonlik 'n dialekwoordeboek genoem.
  Terminoloë aan die ander kant dokumenteer terminologie met die doel om vakspesialiste en leke van standaardterme te voorsien wat die ooreen-stemmende begrippe verteenwoordig. In vakgerigte werk is dit baie belangrik om gestandaardiseerde terme te gebruik om eksakte kommunikasie nie alleen tussen vakkundiges onderling nie, maar ook tussen vakkundiges en leke te bewerkstellig.

 1. Cultural Policies and Trends in Europe - Danish Profile 2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  2008-01-01

  Profilen indeholder en samlet beskrivelse af dansk kulturpolitik til og med 2008 med hensyn til det historiske perspektiv og de kulturpolitiske instrumenter, kompetencer, beslutningerstruktur og administartive forhold, kulturpolitikkens overordnede mål og principper, temaer i den aktuelle kulturd...... kulturdebat, den væsentligste lovgivning på det kulturpolitiske område, kulturens financiering, kulturinstitutionerne og nye partnerskaber, kunststøtte og kulturvaner, væsentlige kulturpolitiske dokumenter og kulturportaler....

 2. Murværk opmuret med vådmørtler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Klavs Feilberg

  Vådmørtler benyttes i størstedelen af det murede nybyggeri. Egenskaberne af murværk opmuret med vådmørtel er i dag kun mangelfuldt dokumenteret. Denne rapport beskriver en metode til bedre dokumentation af de styrkemæssige egenskaber ved murværk opmuret med vådmørtel. Første del af rapporten genn...

 3. Fremtidens forskningsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Kirsten; Frandsen, Tove Faber; Petersen, Claus Vestager

  2012-01-01

  Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation for en billig penge på samme måde, som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke...

 4. Fremtidens Forskningsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flodin, Peter; Bisgaard, Kirsten; Madsen, Lillian

  2012-01-01

  Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation til en billig penge på samme måde som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke...

 5. Teadus- ja erialaraamatukogudel oma päev ja aasta teo auhind / Kristina Rallmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Rallmann, Kristina

  2008-01-01

  Esimene teadus- ja erialaraamatukogude päev toimus 22. oktoobril 2008 Tallinna majanduskoolis, teadusraamatukogu aasta teo auhind läks RR-i virtuaaalnäitusele "Meie parlament ja aeg: fakte, sündmusi, dokumente, inimesi" ning erialaraamatukogu aasta teo auhind Eesti Pimedate Raamatukogu töörühmale heliteavikute CD-plaatidele automatiseeritud paljundamise ja posti teel laenutamise süsteemi eest

 6. DS/EN 1997

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Carsten Steen; Hansen, Per Bjerregaard; Jensen, Lars Ravn

  -1 angivne metoder eller tilføjelse af supplerende informationer. I dette nationale anneks er kun anført punkter, hvor der er foretaget valg, der adskiller sig fra de i DS/EN 1997-1 anbefalede værdier, metoder eller lignende. Det betyder, at for de punkter, hvor der intet er anført i dette dokument, gælder...

 7. Evaluierungsbericht Systems Engineer von LBMS

  OpenAIRE

  Herzwurm, Georg

  1994-01-01

  Hersteller von Systems Engineer ist die 1977 gegründete Firma Learmonth and Burchen Management Systems Pie. (LBMS) mit Sitz in London. Systems Engineer ist eine Client-Server-Lösung unter DOS/Windows, die standardmäßig aus den Komponenten Systems Engineer (Analyse und Design, Projektadministration), SE/Repository (Konfigurations management, Entwicklungsdatenmanagement) und SE/Workplace (Dokumentation) besteht. Als jeweils separat zu erwerbende Komponenten werden darüber hinaus Process Enginee...

 8. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - forma ochrony i szansa na upowszechnianie informacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Spadło

  2013-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono różne zastosowania digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Są to przede wszystkim: archiwizacja i ochrona zbiorów, ułatwianie dostępu do informacji oraz ochrona środowiska. Przeanalizowane zostały wady i zalety przekształcania dokumentów na postać cyfrową, z uwzględnieniem aspektu politycznego, ekonomicznego, kulturalnego i ekologicznego.

 9. Männilil suur lootus pääseda lõpuks kriminaalasjast / Jaanus Piirsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Piirsalu, Jaanus, 1973-

  2005-01-01

  Kaitsepolitsei andmeil ei ole tõendatud, et Harri Männil oleks aastatel 1941-42 inimesi taga kiusanud või mõrvanud, nagu süüdistab teda Simon Wiesenthali keskuse büroo direktor Efraim Zuroff. Riigiprokuratuur teeb Männili kohta otsuse lähiajal, töötades enne läbi rahvusvaheliste kriminaalkohtute dokumente, et uurida sarnaseid juhtumeid teistes riikides. Lisa: Ärimees ja kunstikoguja

 10. Die Geschichte der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig von 1923 bis 1933

  OpenAIRE

  Pfeifer, Annett

  2013-01-01

  Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Geschichte der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig und behandelt das erste Jahrzehnt ihres Bestehens, also den Zeitraum von 1923 bis 1933. Als Grundlage der Dokumentation dienten hauptsächlich Archivalien. Des Weiteren wurden zeitgenössische Fachzeitschriften verwendet. Zur Darstellung des zeitgeschichtlichen Hintergrundes wurden hauptsächlich Sekundärliteratur sowie einige wenig...

 11. Forschungsförderung: geschlechtsneutral – Spitzenpositionen: männlich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Heitzmann

  2008-07-01

  Full Text Available Seit Juli 2002 ist die Förderung der „Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Wissenschaft“ als Vereinszweck der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG festgeschrieben. Drei Jahre später begann ein von der DFG unterstütztes Forschungsprojekt, in dem die Geschlechter(ungleichheit im Antrags- und Bewilligungswesen sowie die Repräsentanz von Wissenschaftlerinnen in den Gremien und Ausschüssen der DFG untersucht wurden; dessen Dokumentation liegt nun vor.

 12. Der Spatz in der Hand ...: Die dezentrale Organisation von Erhebungen und qualitativen Daten

  OpenAIRE

  Margarian, Anne

  2014-01-01

  In vielen Organisationen und bei vielen Forscher/innen gibt es erhebliche Widerstände gegen die systematische und großflächige Speicherung von Daten aus eigenen Erhebungen. Deshalb liegt die Verantwortung für die Archivierung und Dokumentation von Daten und Arbeitsschritten oft alleine bei den einzelnen Forschern und Forscher/innen. Diese Situation ist ineffizient, weil mögliche positive Spezialisierungseffekte ungenutzt bleiben. Darüber hinaus entstehen aufgrund einer Vielzahl unterschiedlic...

 13. Demens: ikke farmakologiske interventioner - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Lisbeth Villemoes

  derfor dokumentation for, at fysisk træning er et relevant tilbud i kommunernes demensindsats. Undersøgelsen peger også på, at der er et vist belæg for, at træning af specifikke kognitive funktioner som hukommelse og indlæring kan forbedre disse funktioner hos ældre personer uden demens. Der er dog ikke...

 14. Jeget i svingdøren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørjasæter, Kristin

  2006-01-01

  Dag Solstads roman 16.07.41 har en hovedperson som let kan identificeres som forfatterens alter ego, men er ikke en problemløs selvbiografi. Dele af det selvbiografiske materiale er bearbejdet til fiktion, andre dele til dokumentation. Derved inviteres læseren til at læse det samme værk på to måd...

 15. Welles Declaration revisited / Ella Karapetyan

  Index Scriptorium Estoniae

  Karapetyan, Ella

  2010-01-01

  USA riigisekretär Hillary Clinton ütles Sumner Wellesi deklaratsiooni 70. aastapäeva puhul, et see dokument näitas 1940. aastal USA toetust Baltimaadele. Baltimaade peaministrid saatsid USA presidendile Barack Obamale ühise kirja, milles tänasid Ameerika Ühendriike Baltimaade sunniviisilise Nõukogude Liiduga ühendamise mittetunnustamise poliitika eest. Välisministri Urmas Paeti arvamus

 16. The Analysis of Heterogeneous Text Documents with the Help of the Computer Program NUD*IST

  OpenAIRE

  Plaß, Christine; Schetsche, Michael

  2000-01-01

  Anhand eines aktuellen Forschungsprojekts wird der Nutzen des Computerprogramms NUD*IST für die qualitative Dokumentenanalyse erörtert. Unser Projekt untersucht die gesellschaftliche Bewertung von spektakulären Straftaten. Dazu wurden Dokumente aus dem gesamten 20. Jahrhundert erhoben, digitalisiert und unter Einsatz von NUD*IST ausgewertet. Da öffentliche und fachliche Diskurse untersucht werden, ist das Datenmaterial des Projekts außerordentlich heterogen: fachwissenschaftliche Publikatione...

 17. Methods and quality assurance in environmental medicine. Formation of a RKI-Commission

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eis, D.

  2000-01-01

  An almost bewildering number of widely differing methods and techniques, often not validated, are being applied often inappropriately in the field of environmental medicine to answer questions regarding exposure assessment, diagnosis, treatment, counselling and prevention. Therefore, quality control within the field of environmental medicine is quite problematic. A primary goal of the newly formed RKI-Commission 'Methods and Quality Assurance in Environmental Medicine' is to form a panel of experts in the field, who evaluate the situation and generate consensus documents containing respective recommendations. By this the commission will contribute to standardization and agreement on appropriate methods, procedures and their correct application in the practice of environmental medicine. Hopefully it will also achieve a stronger, more consistent use of evidence-based-medicine and improve the quality of the structure, processes and results of research and practice in this field. The committee will initially deal with the issue of clinical environmental medicine, because here the largest problems in quality assurance are seen. In this context the commission will look at the problem areas of environmental-medical outpatient units and environmental clinics. The work of the commission will be supported by the newly formed Documentation and Evaluation Center for Methods in Environmental Medicine (Zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle fuer umweltmedizinische Methoden, ZEBUM) at the Robert Koch Institute. (orig.) [de

 18. Radiological dose and metadata management; Radiologisches Dosis- und Metadatenmanagement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walz, M.; Madsack, B. [TUeV SUeD Life Service GmbH, Aerztliche Stelle fuer Qualitaetssicherung in der Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie Hessen, Frankfurt (Germany); Kolodziej, M. [INFINITT Europe GmbH, Frankfurt/M (Germany)

  2016-12-15

  This article describes the features of management systems currently available in Germany for extraction, registration and evaluation of metadata from radiological examinations, particularly in the digital imaging and communications in medicine (DICOM) environment. In addition, the probable relevant developments in this area concerning radiation protection legislation, terminology, standardization and information technology are presented. (orig.) [German] Dieser Artikel stellt die aktuell in Deutschland verfuegbaren Funktionen von Managementsystemen zur Erfassung und Auswertung von Metadaten zu radiologischen Untersuchungen insbesondere im DICOM-Umfeld (Digital Imaging and Communications in Medicine) vor. Ausserdem werden die in diesem Bereich voraussichtlich relevanten Entwicklungen von Strahlenschutzgesetzgebung ueber Terminologie und Standardisierung bis zu informationstechnischen Aspekten dargestellt. (orig.)

 19. Guidelines for indirect radionuclide cystography; Empfehlungen zur Durchfuehrung der indirekten Radionuklidzystographie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gordon, I. [Great Ormond Street Hospital for Children, London (United Kingdom); Piepsz, A. [CHU St. Pierre, Brussels (Belgium); Colarinha, P. [Instituto Portugues de Oncologia, Lisbon (Portugal); Hahn, K.; Fischer, S. [LMU Muenchen (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Olivier, P. [CHU Brabois, Nancy (France); Sixt, R.; Velzen, J. van [The Queen Silvia Children' s Hospital, Goeteborg (Sweden)

  2000-11-01

  The guidelines are intended to help nuclear medical teams in their daily routine. The guidelines give information relating to indications, data acquisition, data analysis and interpretation. They express the opinions of the Paediatric Committee of EANM, and have been adjusted for compliance with standards and procedures adopted in Europe. (orig./CB) [German] Zweck dieser Leitlinie ist es, dem nuklearmedizinischen Team Hilfestellung fuer die taegliche Routinepraxis zu geben. Diese Leitlinie enthaelt Informationen ueber Indikationen, Datenakquisition, Auswertung und Interpretation der indirekten Radionuklidzystographie (IRC). Diese Leitlinie, die die Meinungen des Paediatric Committee der EANM zusammenfasst, wurde jedoch in Teilbereichen der Europaeischen Vorgehensweise angepasst. (orig.)

 20. Aspects of ecomorphology in the five European horseshoe bats (Chiroptera: Rhinolophidae) in the area of sympatry

  OpenAIRE

  Dietz, Christian

  2007-01-01

  Several ecomorphological aspects in the European horseshoe bats were studied. The analysis of the data allows to draw some conclusions about possible niche separating parameters. The thesis consists of seven parts, details can be found in the abstracts of each chapter. Verschiedene ökomorphologische Aspekte der europäischen Hufeisennasen-Fledermäuse wurden untersucht. Die Auswertung der Daten erlaubt Rückschlüsse auf mögliche Parameter, die eine Nischentrennung ermöglichen. Die Arbeit best...

 1. Hausfrauisierung der Bäuerinnen. Am Beispiel Westfalen-Lippes zwischen 1920–1960

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Meyer-Renschhausen

  2003-03-01

  Full Text Available Helene Albers Studie über Bäuerinnen in Westfalen im früheren 20. Jahrhundert basiert auf Interviews, der Auswertung von zeitgenössischem Quellenmaterial und einer Vielzahl vergessener zeitgenössischer Forschung. Darüber hinaus hat die Verfasserin eine unglaubliche Menge an Literatur der neueren Historie samt mentalitätshistorischen Ablegern bis hin zu soziologischen und agrarsoziologischen Studien durchgearbeitet. Ergebnis dieser immensen Arbeit ist, dass die Bäuerinnen die besonderen Opfer der Umstrukturierung der Landwirtschaft sind.

 2. Das Surfgramm als grafische Darstellung von Surfwegen im Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Schuegraf

  2007-12-01

  Full Text Available Das folgend vorgestellte Instrument zur Analyse und Darstellung von Surfwegen im Internet, die durch ihre Nutzerinnen und Nutzer vollzogen werden, kann und soll nicht als ein technisch komplexes und «objektive» Daten lieferndes Methodeninstrumentarium betrachtet werden. Es ist vielmehr eine Methode, um im Bereich der qualitativen (Internet-Forschung in einer strukturierenden und fassbaren Weise Handlungsformen im Internet sichtbar und auf diese Weise auswertbar zu machen. Diese Form der Auswertung geht über die reine Interpretation der Transkripttexte von Interviews hinaus, sollte aber damit trianguliert werden.

 3. Inter-decade variations of the climate in Central Europe: Influence of the Atlantic Ocean and effects on the daily weather. Final report; Interdekadenschwankungen des Klimas in Mitteleuropa: Einfluss des atlantischen Ozeans und Auswirkungen im taeglichen Wetter. Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-01-01

  The project had four important scientific aims: 1. The excecution and evaluation of simulations with the ECHAM model for the analysis of the model reaction on changed oceanic water surface temperatures (SST). 2. The production of a hierarchy of simplified models for the statistical evaluation and dynamic interpretation of model and observation data. 3. The analysis of the decade variability of synoptic disturbances (`weather`) from the hemispheric geopotential and ground pressure data of the German Weather Service (DWD). 4. The analysis of the long-term variability of synoptic disturbances and the averaged variables form daily radio-sonde ascents. (orig./KW) [Deutsch] Das Projekt hatte vier wesentliche wissenschaftliche Ziele: 1. die Durchfuehrung und Auswertung von Simulationen mit dem ECHAM Modell zur Analyse der Modellreaktion auf geaenderte ozeanische Wasseroberflaechentemperaturen (SST). 2. Die Erstellung einer Hierarchie von vereinfachten Modellen zur statischen Auswertung und dynamischen Interpretation von Modell- und Beobachtungsdaten. 3. Die Analyse der dekadischen Variabilitaet synoptischer Stoerungen (`Wetter`) anhand der hemisphaerischen Geopotential- und Bodendruckdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). 4.Die Analyse der langfristigen Variabilitaet synoptischer Stoerungen und der gemittelten Variablen anhand von taeglichen Radiosondenaufstiegen. (orig./KW)

 4. Destabilising Sex work and Intimacy?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  politikfelt prostitution. Undersøgelsen trækker på poststrukturalistisk feministisk teori og er baseret på interviews med kvindelige thailandske migranter, der sælger sex, og socialarbejdere samt deltagende observationer og diverse dokumenter. Afhandlingen falder i to dele. Den første del er rammen for de...... fire artikler, som består af en introduktion, en teoretisk ramme, metodeovervejelser og konklusion samt et overordnet forskningsspørgsmål: Hvordan destabiliserer og reproducerer kvindelige thailandske migranter, der sælger sex i Danmark, det danske prostitutionspolitikfelts kategorier ’sexarbejde’ og...

 5. “Baba gljive brala” – međimurska svadbena dramska igra kao izvor i put do svetosti praslavenskoga obreda

  OpenAIRE

  Vince Pallua, Jelka

  2013-01-01

  Simbolika rodnosti i plodnosti dobro je poznata i široko rasprostranjena u svadbenim običajima. Cilj je ovog priloga međimursku svadbenu dramsku igru “Baba gljive brala” sagledati u potpuno novome istraživačkom kontekstu u kojemu ta scenska igra nije još bila postavljena – upotrijebiti ju kao dokument agrafi čne kulture, izvor i put prema rekonstrukciji krhotina starijih vjerskih sustava, dotično prema tragovima praslavenske sakralnosti na temelju kojih bi se međimurska svadba mogla povezati ...

 6. Doktoritööd : [2007, Anne Lange jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  20. veebr. kaitseb Anne Lange doktoritööd "The poetics of translation of Ants Oras". 19. jaan. kaitses Tuuli Oder doktoritööd "The model of contemporary professional foreign language teacher". 16. jaan. kaitses Tiit Maran doktoritööd "Conservation biology of the European mink, Mustela lutreola (Linnaeus 1761): decline and causes of extinction". 12. jaan. kaitses Maris Saagpakk doktoritööd "Deutschbaltische Autobiographien als Dokumente des Zeit- und Selbstempfindens: vom Ende des 19. Jh. bis zur Umsiedlung 1939"

 7. Wydawnictwa Wojnicza w latach 1990-2014

  OpenAIRE

  Kawa, Grzegorz

  2016-01-01

  Celem pracy była próba odpowiedzenia na pytanie, jakie wydawnictwa były publikowane na terenie gminy Wojnicz w latach 1990-2014. Publikacja wchodzi w nurt badań regionalnych. W artykule przedstawiłem historię ruchu wydawniczego w Wojniczu przed 1990 rokiem oraz życiorysy jego najwybitniejszych działaczy. Osobne uwagi poświęcone zostały analizie zawartości wydawnictw zwartych i ciągłych oraz kilku przykładowych dokumentów życia społecznego opublikowanych po 1990 roku.

 8. Pentagoni Trooja hobune meedias / Kaivo Kopli

  Index Scriptorium Estoniae

  Kopli, Kaivo

  2008-01-01

  USA kaitseministeeriumi dokumente läbi vaadanud ajalehe New York Times hinnangul näitavad dokumendid ja intervjuud, kuidas president George W. Bushi administratsioon kasutas ligipääsu võimaldamist enda kontrolli all olevale infole, püüdes muuta militaaranalüütikuid meedias omamoodi Trooja hobuseks - vahendiks, millega kujundada terrorismivastase sõja kajastust suurtes tele- ja raadiojaamades. Vt. samas: Kriitilisem suhtumine tähendas välja viskamist, üksmeel aga soosingut

 9. Recent trends in user studies: action research and qualitative methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T.D. Wilson

  1998-01-01

  Full Text Available This paper was commissioned by Professor Gernot Wersig of the Freie Universität, Berlin in 1980, as part of his Project, Methodeninstrumentarium zur Benutzforschung in Information und Dokumentation. It attempted to set out what was, for the time, a novel perspective on appropriate methodologies for the study of human information seeking behaviour, focusing on qualitative methods and action research, arguing that the application of information research depended up its adoption into the managerial processes of organizations, rather than its self-evident relationship to any body of theory.

 10. Testy specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych

  Science.gov (United States)

  Skrzyński, Witold; Ślusarczyk-Kacprzyk, Wioletta; Kukołowicz, Paweł; Oborska-Kumaszyńska, Dominika; Orlef, Andrzej; Zielińska-Dąbrowska, Sylwia

  2013-03-01

  W opracowaniu przedstawiono zestaw testow, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane dla monitorow używanych do prezentowania obrazu zapisanego w postaci cyfrowej. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, został opracowany na podstawie dostępnych publikacji przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

 11. Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym

  Science.gov (United States)

  Fabiszewska, Ewa; Grabska, Iwona; Pasicz, Katarzyna; Kukołowicz, Paweł; Oborska-Kumaszyńska, Dominika; Orlef, Andrzej; Zielińska-Dąbrowska, Sylwia

  2013-03-01

  W opracowaniu przedstawiono zestaw testow specjalistycznych, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane w mammografii z detektorem filmowym. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej i został opracowany, na podstawie dostępnych publikacji oraz obowiązującego prawa, przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

 12. Návrh mechanické konstrukce zkušebního stolu pro elektrickou brzdu

  OpenAIRE

  Lacko, Peter

  2013-01-01

  Táto práca sa zaoberá návrhom mechanickej konštrukcie skúšobného stolu pre elektrickú brzdu. Súčasťou práce je výrobná dokumentácia a 3D model testovacieho stolu osadeného príslušenstvom. This thesis is concerned with mechanical design of test stand for an electric brake. A part of this thesis is manufacturing documentation and 3D model of test stand with accessories. A

 13. Julgeolekuorganite "uue töömeetodi" juurutamine relvastatud vastupanuliikumise vastu 1945. aastal / Tõnu Tannberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2008-01-01

  Kuna võitlus vastupanuliikumisega liiduvabariikide tasandil osutus ebapiisavaks, reorganiseeriti NKGB Banditismivastase Võitluse osakond 1944. aasta lõpus peavalitsuseks. 1945. aasta algul saabus Eestisse peavalitsuse esindajana alampolkovnik Slepnev. Dokument: Aleksander Resevi ettekanne NKGB BVVO ülemale sm. Leontjevile, mis võtab kokku seni tehtu relvastatud vastupanuliikumise vastases võitluses Eesti NSV-s ning tutvustab ka lähemalt julgeolekuorganite poolt kasutusele võetud nn. uut töömeetodit. Publikatsioon on valminud ETF-i grandi 7523 raames

 14. Enkele opmerkings oor die intrinsieke waarde van die Latynse teks van Kodeks Bezae as herstelbron vir die Griekse teks van die Nuwe Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J.C. Jordaan

  1985-05-01

  Full Text Available Een van die belangrikste oud-Latynse vertalings word gevind in Kodeks Bezae, ’n vyfde-eeuse manuskrip van die vier Evangelies. Kodeks Bezae bevat ’n Griekse teks (D en ’n Latynse teks (d van die Evangelies langs mekaar, die Latynse teks in ’n lettertipe wat baie aan die Griekse majuskelskrif herinner. Wat hierdie dokument so merkwaardig maak, is die feit dat dit die enigste manuskrip is wat ’n Griekse Evangelie-teks uit die Westerse teksfamilie bevat.

 15. "Möödapääsmatust hädast sunnituna otsustanud ja nõustunud meid Poola Kuninglikule Majesteedile truualamlikuks teha" : Liivimaaseisuste alistumine Poola võimule 1561. aasta sügisel / Enn Tarvel

  Index Scriptorium Estoniae

  Tarvel, Enn, 1932-

  2011-01-01

  Poola-Leedu huvist ja tegevusest Liivimaa suhtes enne 1561. aastat, mil Rootsi aktiivne sekkumine Põhja-Eestis muutis otsustavamaks ka Poola-Leedu sekkumise Liivimaal. 1561. aasta sügisel pidas ordumeister Kettler poolakatega salaläbirääkimisi ja otsustas alistuda. 28. novembril 1561 andsid ordumeister, Riia peapiiskop, orduaadli ning Võnnu ja Volmari linna esindajad truudusvande Sigismund II Augustile. Tegelik Poola aeg algas Eestis 1582 ja kestis 1625. aastani. Dokument: Poola kuninga Sigismund Augusti ja ordumeister Gotthardi vahel sõlmitud alistumisleping. Vilniuses 28. novembril 1561("Pacta subjectionis")

 16. Next generation radio over fiber network management for a distributed antenna system

  OpenAIRE

  Santiago C.; Gangopadhyay B.; Arsenio A.M.; Ramkumar M.V.; Prasad N.R.

  2009-01-01

  Dette dokument beskriver funktioner og procedurer i futon Radio Over Fiber Manager til at operere med det øvre (net) og nederste (fysiske) lag, der anvendes til transport af trådløse signaler mellem en central enhed (CU) og Remote Antenna Units. Også, det giver nogle mekanismer og procedurer, der skal anvendes i tilfælde af fejl, samtidig med at end-to-end service problemløsning og service kvalitetsstyring af Futon Middleware. En oversigt over aktuelle ROF Management-løsninger er i første omg...

 17. Ledelse i takt med tiden. Forståelse og utøvelse av enhetlig ledelse i praksis innen helsesektoren

  OpenAIRE

  Furuheim, Anne Cathrine Holm

  2016-01-01

  Masteroppgaven forsøker å få økt forståelse for enhetlig ledelse innen helsesektoren. Studien har til hensikt å finne premissene for utøvelse av enhetlig ledelse i nåtidens perspektiv. Undersøkelsen leter etter kriterier og suksessfaktorer gjennom følgende problemstilling: «Hvordan forstås enhetlig ledelse, og på hvilken måte gjennomføres det i praksis?» Studien tar utgangspunkt i tidligere undersøkelser og førende dokumenter som ligger til grunn for enhetlig ledelse innen helsesektoren, f...

 18. Undervisningsportfolio

  DEFF Research Database (Denmark)

  Augustesen, Anders

  Nærværende undervisningsportfolio skal ses som et redskab til refleksion over min undervisning for herigennem forhåbentlig at kunne forbedre mine undervisningsmæssige kompetencer. Denne udgave er udarbejdet i forbindelse med et gennemført adjunktpædagogikumforløb ved Aalborg Universitet i perioden...... oktober 2005 til februar 2007. Nærværende dokument indeholder mine refleksioner / vurderinger vedrørende temaer som undervisningserfaringer, institutionelle rammer, refleksion over praksis, undervisningsfilosofi / lærerpersonlighed samt en pædagogisk handlingsplan....

 19. Salajased seitsmekümnendad = Secret Seventies / Leonhard Lapin

  Index Scriptorium Estoniae

  Lapin, Leonhard, 1947-

  1998-01-01

  L. Lapini nägemus 1970.-test, mis algasid tema jaoks 1970. aastal Pegasuse kohviku näitusega 'Eesti edumeelne taie', jätkusid armeeaastatega Riias; näitustest SAKU 1973 ja HARKU 1975; 1979. a. toimunud Raul Meele, Jüri Okase ja Tõnis Vindi grupinäitusest Riia Planetaariumis, sama aasta septembris toimunud kallaletungist L. Lapinile; eesti ja vene avangardkunsti seostest ning muudest sündmustest; ametlikult soositud slaidimaalijate ja abstraktset kunsti viljelenud avangardistide vastasseisust. Ilmunud ka kogumikus "Dokument ja loovus". - Tallinn : Sirp, 2005, lk. 138-144

 20. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis med...... afsæt i forfatterens ph.d.-projekt om SFS. Denne introduktion suppleres af en mere indgående og kritisk diskussion af sundhedsfaglig supervision som metode, dens udfordringer og potentialer i en organisatorisk kontekst, der er præget af forandringer og krav om dokumentation. Afslutningsvis peges på...

 1. Penonton Festival Film di Yogyakarta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dyna Herlyna Suwarto

  2017-06-01

  Full Text Available This study explore the demography, behavior, the information needed and accessible media audience of the Festival Film Pelajar Jogjakarta (FFPJ, Festival Film Dokumenter (FFD and Jogja-Netpac Asian Film Festival. A quantitative descriptive method using questionnaire through convenience survey was employed. Finding show that most of the festival attendees are teenagers and young people who study in university. JAFF’s audience is more heterogeneous compares to other festivals. Repeated visit is relatively low. The most influential information sources are: friends recommendation, website and social media. Most of the festivalgoers choose the festival programs carefully based on website information and catalogue message.

 2. Industrie 4.0 Components - Modeling Examples. Status Report: November 2016

  OpenAIRE

  Braune, A.; Diesner, M.; Hüttemann, G.; Klein, M.; Löwen, U.; Thron, M.; Manger, T.; Okon, Michael

  2016-01-01

  Pünktlich zum Nationalen IT-Gipfel am 16./17.11.2016 in Berlin erscheint der neue Statusreport „Industrie 4.0 – Modelling Examples of Industrie 4.0“ in englischer Sprache. Inhaltlich repräsentiert er den Stand der Arbeiten der Arbeitsgruppe “Modellierungsbeispiele” des Fachausschusses 7.21 “Industrie 4.0 – Begriffe, Referenzmodelle, Architekturkonzepte” der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA). Ziel dieses Dokuments ist es, das Konzept und die Verwaltung von Datenmodel...

 3. Samarbejde - kooperation eller kollaboration?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2005-01-01

  Med udgangspunkt i en skelnen mellem samarbejde som kooperation og kollaboration diskuteres i artiklen, hvilken form for samarbejde der egner sig bedst til læring og vidensdeling. Artiklen argumenterer for, at et kooperativt samarbejde indebærer en kognitivistisk opfattelse af læring som overførsel......, at samarbejdssystemer til støtte af kollaboration kræver et fokusskifte fra lagring og udveksling af dokumenter til støtte af de aktiviteter, hvori deltagerne i fællesskab konstruerer viden....

 4. RTLOpen Plattform Handbuch. Teil 3 - Softwareentwicklung von Echtzeitsystemen

  OpenAIRE

  Elberzhager, Frank; Kalmar, Ralf; Keuler, Thorsten; Meininger, Stefan

  2007-01-01

  In diesem Dokument wird der Gesamtprozess zur Entwicklung von Software für Echtzeitsysteme beschrieben. Dabei ist der Prozess der Vorgehensweise an das Prinzip des V-Modells angelehnt. Das 3-Ebenen-Vorgehensmodell aus dem EQUAL-Projekt [Ben+05] unterstützt dabei die qualitätsorientierte multidisziplinäre Entwicklung von mechatronischen Echtzeitsystemen. Die ProMiS Methode ("Projektmanagement für interdisziplinäre Systeme") kann dabei als Projektmanagementmethode herangezogen werden. Zusätzlic...

 5. Environmental medicine; Umweltmedizin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steneberg, A.

  1996-10-01

  `Environmental medicine` deals with the manifold health problems from environmental factors of chemical, physical and psychosocial origin that are possible or have been observed. The book gives insight into the current state of knowledge of environmental medicine institutions, possibilities of diagnosis and therapeutic methods. It offers a systematic overview of pollutant sources and pollutant effects and points out, inter alia, syndromes that are discussed in connection with environmental factors: not only allergies and carcinogenous diseases but also symptom complexes that are hard to diagnose by ordinary methods such as the sick-building syndrome, multiple sensitivity to chemicals, electrosensitivity, amalgam intoxications, disorders due to wood preservatives and fungal diseases. The lingering course of a disease and a set of symptoms varying from one patient to another are the rule, not the exception, because environmental diseases are due above all to the chronic uptake of low pollutant doses (orig./MG). [Deutsch] Umweltmedizin ist in angloamerkischen und skandinavischen Laendern anerkannt und fasst nun auch in Deutschland Fuss. Sie bezieht ihre Erkenntnisse ueber den Einfluss schaedigender Umweltfaktoren auf den Menschen aus der Arbeitsmedizin, Hygiene, Epidemiologie und Toxikologie, den Natur- und Sozialwissenschaften. Sie befasst sich mit den vielfaeltigen moeglichen und bereits eingetretenen gesundheitlichen Stoerungen durch Umweltfaktoren chemischen, physikalischen und psychosozialen Ursprungs. Der Autor vermittelt Einblicke in den aktuellen Wissensstand umweltmedizinischer Einrichtungen, Diagnosemoeglichkeiten und Therapieverfahren. Er gibt einen systematischen Ueberblick ueber Schadstoffquellen und -wirkungen und stellt u.a. Krankheitsbilder vor, die im Zusammenhang mit Umweltfaktoren diskutiert werden: Nicht nur Allergien und Krebserkrankungen, sondern auch mit herkoemmlicher Diagnostik kaum zu erfassende Beschwerdenkomplexe wie das Sick

 6. Dynamic multiscan CT and ARDS. Animal studies; Multirotations-CT und ARDS. Tierexperimentelle Studien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bink, A.; Birkenkamp, K.; Heussel, C.P.; Thelen, M.; Kauczor, H.U. [Klinik und Poliklinik fuer Radiologie, Univ. Mainz (Germany); Markstaller, K. [Klinik und Poliklinik fuer Radiologie, Univ. Mainz (Germany); Inst. fuer Anaesthesiologie, Univ. Mainz (Germany); Karmrodt, J.; Stepniak, A.; Eberle, B. [Inst. fuer Anaesthesiologie, Univ. Mainz (Germany)

  2001-02-01

  Purpose. Aim of the study was to investigate alveolar inspiration and expiration using multiscan CT. Results of a visual assessment using a scoring system were compared with density ranges known to represent alveolar ventilation best. Method: Pigs were examined before and after lavage-induced ARDS. All animals were examined using dynamic multiscan CT. The visual assessment was done by a scoring system proposed by Gattinoni. The results were compared with planimetric determination of defined density ranges. Results. In the healthy lung, the visual analysis showed higher scores at lower airway pressures with a marked gradient, whereas at higher pressures neither opacities nor gradients were observed. In ARDS-lungs, the scores were double as high as in healthy lungs at low pressures. At the same time the differences between inspiration and expiration were minor. There was good correlation between lung density measurements and lung opacities under different airway pressures. In healthy lungs, the greatest area increase is found between -910 and -700 HU. The biggest area growth in the ARDS-model is observed between -910 and -300 HU. Conclusion. Dynamic multiscan CT allows for determining different ventilation-relevant lung compartments and lung density ranges. (orig.) [German] Fragestellung. Ziel dieser Arbeit war es, die alveolaere Be- und Entlueftung mittels Multirotations-CT zu untersuchen. Dabei wurden die Ergebnisse einer visuellen Auswertung mit den Flaechenaenderungen bereits bekannter Dichtebereiche, welche die Ventilation am besten repraesentieren, verglichen. Methodik: Es wurden Schweine vor und nach Erzeugung eines Lavage-ARDS-Modells mittels Multirotations-CT untersucht. Die visuelle Auswertung der CT-Daten wurde anhand eines Scores von Gattinoni durchgefuehrt. Die Ergebnisse wurden mit planimetrisch bestimmten Flaechenanteilen definierter Dichtebereiche verglichen. Ergebnisse. In der gesunden Lunge zeigte die visuelle Auswertung hoehere Scorewerte bei

 7. Format und Durchführung schriftlicher Prüfungen [Format and implementation of written assessments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schulze, Johannes

  2006-08-01

  Full Text Available [english] According to the new German licensing regulations all clinical certificates have to be graded; mostly this requires written tests. Methods tested to date include tests for passive knowledge (single choice questions, multiple choice questions, progress test and active knowledge (short essay questions, long essay questions. We discuss advantages and disadvantages of these methods, as well as the resources required for test preparation, testing and grading of student answers. [german] Alle Leistungsnachweise des klinischen Studienabschnittes nach neuer Ärztlicher Approbationsordnung müssen benotet werden; hierzu sind in der Regel schriftliche Prüfungen notwendig. Bisher erprobte Methoden beinhalten die Prüfung passiven Wissens (Einfachauswahlfragen, multiple choice-Fragen, progress test-Fragen und aktiven Wissens (short essay questions, long essay questions. Vor- und Nachteile dieser Verfahren werden diskutiert, sowie die zur Erstellung, Durchführung und Auswertung schriftlicher Prüfungen notwendigen Ressourcen.

 8. Radar sensor for detecting gas in fluids; Radarsensor zur Gasdetektion in Fluessigkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kunze, C. [MicAF Elektronik GmbH und Co. KG, Sensor-Systeme, Oelsnitz (Germany)

  1997-12-01

  Radar sensors are a relatively new and very promising instrument for monitoring operating conditions in plant and containers, in order to measure vibration and movement and for process automation and control. This is thanks to some very advantageous properties of the sensors based on mirowaves, compared to conventional sensors. (orig.) [Deutsch] Radar-Sensorik ist ein relativ neues und vielversprechendes Instrument zur Ueberwachung von Betriebszustaenden an Anlagen und Behaeltern, zur Schwingungs- und Bewegungsmessung sowie zur Prezessautomatisierung und -kontrolle. Dies ist vor allem einigen gegenueber konventionellen Sensoren vorteilhaften Eigenschaften der mirkowellenbasierten Sensorik zu verdanken. Die ersten Versuche an einzelnen Blasen zeigten eine breite Varianz an Zeitsignalen, die von einer Vielzahl von Einflussgroessen hervorgerufen wird. Bei Messungen an Zweiphasenstroemungen und der Auswertung der gewonnenen Doppler-Spektren zeigte sich, dass die Radar Sensorik fuer jeden Punkt der Flow Map reproduzierbare Ergebnisse liefert, und dass eine eindeutige Zuordnung der Stroemungsregimes zu den Spektren beim ersten Anlauf nicht moeglich war. (orig.)

 9. Rezension zu: Vera Cuntz-Leng: Harry Potter Que(er. Eine Filmsaga im Spannungsfeld von Queer-Reading, Slash-Fandom und Fantasyfilmgenre. Bielefeld: transcript Verlag 2015.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcus Felix

  2016-12-01

  Full Text Available Vera Cuntz-Leng brilliert mit einer queertheoretischen Untersuchung der Romanreihe um den Zauberlehrling Harry Potter und ihrer Verfilmung, die beide durch eine Form der Fanfiction, dem Slash, einer queeren Auswertung ausgesetzt sind. Mit der Verzahnung von queertheoretischer Relektüre und der Analyse queerer Fanpraxis gelingt es der Autorin herauszustellen, weshalb sich die Septalogie herausragender Beliebtheit bei queerer Harry-Potter-Fan-Art erfreut. Sie erweitert dadurch nicht nur den Blickwinkel auf das Phänomen Harry Potter, das durch das inflationäre Neu- und Weiterschreiben durch Fans ein Eigenleben entwickelt hat. Sie trägt damit auch zur Verwissenschaftlichung des Subgenres Fantasy bei und dem mangelnden Interesse der Queer Theory am popkulturellen Phänomen des Fandom Rechnung.

 10. Measurements of vertical displacement of power station buildings using an automatic stationary hydrostatic measuring system; Anwendung des automatisierten stationaeren hydrostatischen Messsystems fuer die Aufnahme der Vertikalverschiebungen an den Objekten der Kern- und Waermekraftwerke

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lechner, J. [Forschungsinstitut fuer Geodaesie, Topographie und Kartographie, Zdiby (Czechoslovakia)

  1996-12-31

  The contribution describes hydrostatic stationary measuring systems for measurements of height variations of a turbine unit. The measuring system developed at the research institute and the algorithms for calibration, measurement and evaluation are presented. Measurements were made on a 500 MW turbogenerator unit at different states of operation. (orig.) [Deutsch] Der Beitrag enthaelt eine kurze Uebersicht ueber die hydrostatischen stationaeren Messsysteme fuer das Gebiet der Messung der Hoehenaenderung eines Grossturbinentisches. Es wird das automatische stationaere hydrostatische Messsystem, das im Forschungsinstitut entwickelt wurde, der Algorithmus der Kalibrierung, der Messung und der Auswertung der Messergebnisse vorgestellt. Es wird das Messergebnis der Vertikalverschiebungen der Konstruktion des Turbogenerators mit der Leistung 500 Megawatt bei seinem verschiedenen Betriebszustand angefuehrt. (orig.)

 11. Electrochemical storage systems for renewable power supply systems. Workshop; Elektrochemische Speichersysteme fuer regenerative Energieversorgungsanlagen. Workshop

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garche, J.; Hoehe, W. [Zentrum fuer Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Wuerttemberg (ZSW), Ulm (Germany); Stadermann, G. [eds.] [Forschungsverbund Sonnenenergie, Berlin (Germany)

  1999-07-01

  This volume contains 26 contributions on batteries and PV systems. Vol. 1 discusses the following subjects: 1. Evaluation and assessment of the performance of battery systems in existing PV systems; 2. Status and prospects of storage systems; 3. Experience, requirements and markets; 4. Storage battery operation and assessment; 5. Systems engineering and operation of PV systems. [German] Dieser Band enthaelt 26 Beitraege zum aktuellen Stand der Batterien sowie der dazugehoerigen Systeme fuer Photovoltaik-Anlagen. Der Band ist in fuenf Themenbereiche unterteilt: 1. Auswertung und Bewertung des Betriebsverhaltens von Batteriesystemen in bestehenden PV-Anlagen; 2. Stand und Zukunft von Speichersystemen; 3.Erfahrungen, Anforderungen und Maerkte; 4. Speicher-Betriebsfuehrung und -Zustandsbestimmung; und 5. Systemtechnik und Betriebsfuehrung von PV-Systemen.

 12. Pollutant monitoring in the Elbe river with the aid of the zebra mussel. A classification system - 1990-1997; Schadstoffueberwachung der Elbe mit der Dreikantmuschel. Ein Klassifizierungssystem - 1990-1997

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krieg, H.J. [Hydrobiologische Untersuchungen und Gutachten - HUuG, Tangstedt (Germany); Gaumert, T. [comps.] [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  1998-04-01

  The pollutant burden of the Elbe river can now be assessed more accurately with the aid of a new classification system based on pollutant accumulation in the soft tissue of the zebra mussel (Dreissena polymorpha), which provided the basis for a 7-stage pollution scale for individual substances. This closes a gap in pollution analysis of the Elbe river and makes statements on pollutant levels more efficient. [Deutsch] Die Schadstoffbelastung der Elbe kann mit Hilfe eines neuen und hier erstmalig vorgestellten Klassifizierungssystems besser als bisher bewertet werden. Die Auswertung angereicherter Schadstoffgehalte im Weichkoerper der in den Elbe-Messstationen gehaelterten Dreikantmuschel Dreissena polymorpha fuehrte zur Entwicklung einer siebenstufigen Belastungs-Skala fuer einzelne Substanzen. Mit diesem Verfahren kann somit ein offener Bereich bei der Bewertung der Schadstoffbelastung der Elbe geschlossen und die Gewaesserueberwachung mit einer hoeheren Aussagekraft betrieben werden. (orig.)

 13. Energy-optimized museum building with optimized daylighting. Phase 2. Final report; Forschungs- und Demonstrationsvorhaben: Museum als Niedrigenergiegebaeude mit optimierter Tageslichtversorgung. Phase 2. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gottman, G.; Kugler, L.; Hillmann, G.; Jakobiak, R.; Erhorn, H.; Kluttig, H.; Reiss, J.; Steinborn, J.; Beackert, M.; Schreck, H.

  2002-08-19

  Elements of the project were: (a) Energetic and economic optimization of the building; (b) integrative planning as far as possible; (c) development of innovative integrated daylighting and solar energy systems; (d) demonstration of the systems; (e) measurements. The project was carried out in three phases: 1. Projecting phase, 1989-1993; Energetic optimization of the building up to the definition of the ultimate solution; 2. Construction phase, 1993-2001: Implementation of the energy and daylighting concept; 3. Measuring phase from 2003: Optimization, exhibition of the energy concept, analysis of the results. The evaluations will start as soon as the building is opened to the public; currently, exhibitions are installed. This project documents the finished building and shows the situation at the end of Phase II. The report was compiled in a joint effort of all project partners. Tasks were carried out as specified in the application of June 1993 and the working plans of June 1998. [German] Hauptziel des Vorhabens ist das Aufzeigen des Energieeinsparpotenzials grosser oeffentlicher Gebaeude. Elemente des Vorhabens sind (a) die gesamtenergetische und wirtschaftliche Optimierung des Gebaeudes, (b) das Nutzen der Moeglichkeiten integrativen Planens, (c) die Entwicklung innovativer gebaeudeintegrierter Systeme der Tageslichttechnik und der Sonnenenergienutzung, (d) die Demonstration der eingesetzten Systeme, (e) die Messtechnische Auswertung. Das Projekt wird in drei Phasen abgewickelt. Phase I Planungsphase: 1989-1993 Energetische Optimierung des Gebaeudes bis zur Definition der endgueltigen Loesung. Phase II Bauphase: 1993-2001 Bauliche Umsetzung des Energie- und Tageslichtkonzeptes. Phase III Messphase: ab 2003 Betriebliche Optimierung, Ausstellung zum Energiekonzept, und Bewertung der realisierten Loesung. Die messtechnische Auswertung kann erst mit der Eroeffnung des Gebaeudes fuer das Publikum beginnen - gegenwaertig werden die Ausstellungen eingerichtet. Der

 14. Hydraulic characterisation of karst systems with man-made tracers; Hydraulische Charakterisierung von Karstsystemen mit kuenstlichen Tracern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werner, A.

  1998-07-01

  Tracer experiments using man-made tracers are common in hydrogeological exploration of groundwater aquifers in karst systems. In the present investigation, a convection-dispersion model (multidispersion model with consideration of several flow paths) and a single-cleft model (consideration of the diffusion between the cleft and the surrounding rock matrix) were used for evaluating tracer experiments in the main hydrological system of the saturated zone of karst systems. In addition to these extended analytical solutions, a numerical transport model was developed for investigating the influence of the transient flow rate on the flow and transport parameters. Comparative evaluations of the model approaches for the evaluation of tracer experiments were made in four different karst systems: Danube-Aach, Paderborn, Slowenia and Lurbach, of which the Danube-Aach system was considered as the most important. The investigation also comprised three supplementary experiments in order to enable a complete hydraulic characterisation of the system. (orig./SR) [Deutsch] Tracerversuche mit kuenstlichen Tracern sind eine haeufig eingesetzte Methode zur hydrogeologischen Erkundung von Karstgrundwasserleitern. In der vorliegenden Arbeit werden fuer die Auswertung von Tracerversuchen im Hauptfliesssystem der gesaettigten Zone von Karstsystemen ein Konvektion-Dispersions-Modell (Multi-Dispersions-Modell: Beruecksichtigung mehrerer Fliesswege) und vergleichend ein Einzelkluftmodell (Beruecksichtigung der Diffusion zwischen Kluft und umgebender Gesteinsmatrix) eingesetzt. Zusaetzlich zu diesen erweiterten analytischen Loesungen wurde ein numerisches Transportmodell entwickelt, welches ermoeglicht, den Einfluss der instationaeren Fliessrate auf die Stroemungs- und Transportparameter zu ueberpruefen. Die vergleichende Anwendung der Modellansaetze fuer die Auswertung von Tracerversuchen erfolgte in den vier verschiedenen Karstsystemen Donau-Aach, Paderborn, Slowenien und Lurbachsystem. Der

 15. Multicenter study on MCS. Study design and first results; Multizentrische Studie zur Multiplen Chemikalien-Sensitivitaet (MCS) - Beschreibung und erste Ergebnisse der 'RKI-Studie'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eis, D.; Muehlinghaus, T. [Robert-Koch-Institut (RKI), Berlin (Germany); Charite-RKI-Verbund ' Klinische Umweltmedizin' , Berlin (Germany); Birkner, N. [Robert-Koch-Institut (RKI), Berlin (DE)] [and others

  2003-07-01

  With the first multicenter MCS study in Germany a research network could be established: Six environmental medicine out-patient clinics took part in the project, five of which were linked to university clinics (Aachen, Berlin, Freiburg, Giessen, Munich) and one located at a specialised hospital in Bredstedt. The department of environmental medicine at the Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin served as the study-centre. The main focus of the study consisted of a precise description and detailed analysis of the 'Multiple Chemical Sensitivity' (MCS). The causes, triggers and risk factors of MCS were to be studied. The project is based primarily on a cross-sectional design. The division of the outpatients into MCS- and non-MCS-groups also corresponds to a case-control situation with outpatient clinic based cases and controls. The specially designed documentation instruments were developed and tested in 1999. 234 (80%) of the approximately 300 patients examined at the six centres in the year 2000 with completed examination instruments could be included in the study. First results will be presented. With regard to the medical assessment of MCS considerable differences between the centres were found. In the psychometric instruments self-reported MCS-patients scored predominantly in between healthy individuals and psychiatry/psychosomatic patients. (orig.) [German] Im Jahr 1999 wurde unter der Federfuehrung des Robert Koch-Instituts (RKI) ein multizentrischer MCS-Forschungsverbund etabliert, an dem sich fuenf universitaere umweltmedizinische Zentren (Aachen, Berlin, Freiburg, Giessen, Muenchen) und eine Umweltklinik (Bredstedt) beteiligten. Das Studienzentrum und die Projektleitung waren am Robert Koch-Institut angesiedelt. Das Hauptziel des Projektes bestand in einer Charakterisierung der 'Multiplen Chemikalien-Sensitivitaet' (MCS), einschliesslich der Aufklaerung von Ursachen, Ausloesern und Risikofaktoren. Zur Bearbeitung der Forschungsfragestellung

 16. Strateginis planavimas ir kūno kultūra: planavimo reikmės aspektai

  OpenAIRE

  Jonikė, Lina

  2010-01-01

  Tyrimo objektas: strateginis planavimas ir kūno kultūra. Tyrimo tikslas: ištirti strateginio planavimo ir kūno kultūros reikmės aspektus. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti strategijos sampratą ir jos teorines planavimo kryptis. 2. Apibūdinti kūno kultūros politikos sklaidos aspektus. 3. Išanalizuoti strateginio planavimo reikšmę kūno kultūros srityje. Tyrimo metodai: 1. Literatūros šaltinių analizė. 2. Aprašomoji analizė. 3. Dokumentų (content) analizė. Tyrimo re...

 17. Containers of Knowledge as a Basis for Knowledge Maps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dömeová Ludmila

  2008-03-01

  Full Text Available The heart of most knowledge management (KM strategies was and often is in technologies as data warehousing, dokument management, etc. The so called „second generation of KM“ is based on a knowledge life cycle with both demand and supply side. Many discussions of KM are on theoretical and conceptual level and that ´s why many practicioners do not consider the KM as a significant contribution to competitive advantage. I tis necessary to make the knowledge more concrete, readable and user friendly. For knowledge collection and codification we use knowledge maps – schemas or models of how we undestand the problems and how we take actions. The knowledge maps can be expressed in texts, charts, pictures, etc. The character of knowledge map is closely connected with appropriate containers of knowledge. The containers perspektive is important in the implementation strategy of organizational learning.

 18. Izdelava strateškega marketinškega načrta za izdelek DJI Mavic

  OpenAIRE

  Camlek, Maja

  2017-01-01

  Strateško načrtovanje se ukvarja predvsem s priložnostmi, ki bi lahko organizaciji prine-slo daljše obdobje uspešnosti. Marketinški načrt je formalni pisni dokument, ki ga obi-čajne organizacije sprejemajo letno, uspešnejše pa ga prilagodijo daljšim ciklusom. Sestavljen je iz niza analiz in njihovih strateško opredeljenih ugotovitev, taktičnih ter operativnih opcij in izbir. Bistvo strateškega marketinga organizacije je doseganje kon-kurenčne prednosti. Stopnje strateškega marketinškega načrt...

 19. „Warum ich nicht Diorit-Trachyt sagen soll.“ – Ein geologischer Brief Gustav Roses an Alexander von Humboldt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konstantin Treuber

  2014-08-01

  Full Text Available Zusammenfassung Gustav Rose (1798-1873 begleitete Alexander von Humboldt auf seiner Russlandreise und stand bis zu Humboldts Tod persönlich und postalisch zum ihm in Kontakt. Die Edition des vorliegenden Briefs zielt darauf ab, die Bedeutung der Person Gustav Rose in ihrer Beziehung zu Alexander von Humboldt und ihrem Einfluss auf den mineralogisch-geologischen Teil des Kosmos zu beleuchten und dem Leser dieses interessante historische Dokument zugänglich zu machen. Abstract Gustav Rose (1798-1873 accompanied Humboldt on his journey to Russia. He kept in touch with Humboldt after this expedition until Humboldt died in 1859. The edition of the letter at hand aims at highlighting Rose’s relation to Humboldt and how he influenced the geological and mineralogical part of the Kosmos. It shall also make this impressive historical document accessible to readers by providing illustrating annotations.

 20. Zur didaktischen Konzeption von «Sozialen Lernplattformen» für das Lernen in Gemeinschaften

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Kerres

  2011-12-01

  Full Text Available Mit der aktuellen Diskussion über Web 2.0 stellt sich die Frage nach der Zukunft von traditionellen Lernplattformen. Der Beitrag stellt verschiedene Entwicklungsoptionen vor und beschreibt die Perspektiven «sozialer Lernplattformen». Bei diesen stehen die Aktivitäten der Akteure und ihre Interaktion im Vordergrund und nicht Dokumente und Lernmaterialien. Sie sind durchlässig für Informationen aus dem und in das Internet, woraus sich unterschiedliche Optionen für die Privatheit von Informationen ergeben. Schliesslich unterstützen sie die Zusammenarbeit, die Entwicklung von Bekanntschaften und den Aufbau sozialer Gruppen. Dabei stellt sich die Frage, wie diese sozialen Strukturen auf einer Plattform zu konzipieren sind, um Gemeinschaftsbildung beim Lernen zu fördern.

 1. Programmēšanas spēle "PyDrone"

  OpenAIRE

  Siliņš, Viesturs

  2010-01-01

  Darbā “Programmēšanas spēle “PyDrone”” ir dokumentēta atvērtā koda programmas PyDrone izstrāde. PyDrone ir programmēšanas spēle, kas paredzēta izklaidei un izglītošanai, spēles veidā iepazīstinot cilvēkus ar programmēšanu. Programma izstrādāta, izmantojot Python programmēšanas valodu. Programma izstrādāta, izmantojot spējo metodiku programmizstrādes principus. Atslēgvārdi: Python, spējās metodikas, programmēšanas spēle.

 2. Rezension zu: Marina Caffiero (Hg.: Rubare le anime. Roma: Viella 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Unfer Lukoschik

  2009-07-01

  Full Text Available In den Akten des päpstlichen Staatsarchivs und der römischen jüdischen Gemeinde finden sich zeitgenössische Zeugnisse für die im päpstlichen Rom vom 16. bis zum 19. Jahrhundert nicht seltene Zwangskonvertierung jüdischer Mädchen und Frauen zum Katholizismus. Eines der wertvollsten Dokumente dieser Konversionspraxis liegt nunmehr in einer kommentierten Neuedition vor: das Tagebuch der 1749 sich erfolgreich der versuchten Zwangskonvertierung widersetzenden 18-jährigen Anna del Monte. In ihrer Einleitung ordnet die Herausgeberin Marina Caffiero dieses außergewöhliche Einzelschicksal in die zeitgleich und parallel laufenden Assimilations- und Emanzipationsprozesse ein, die sich in der mit aufklärerischem Gedankengut ‚infizierten‘ jüdischen Oberschicht Roms im 18. Jahrhundert abzeichneten.

 3. Testy podstawowe monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych

  Science.gov (United States)

  Skrzyński, Witold; Ślusarczyk-Kacprzyk, Wioletta; Kukołowicz, Paweł; Oborska-Kumaszyńska, Dominika; Orlef, Andrzej; Zielińska-Dąbrowska, Sylwia

  2013-03-01

  Coraz powszechniej klisza rentgenowska jest wypierana przez detektory cyfrowe. Obraz zapisany w postaci cyfrowej jest następnie prezentowany z użyciem monitorow, zwykle diagnostycznych. W niniejszym dokumencie przedstawiono zestaw testow, ktore zdaniem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, powinny być wykonywane dla monitorow używanych do prezentowania obrazu zapisanego w postaci cyfrowej. Dokument ten powstał z inicjatywy Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, został opracowany na podstawie dostępnych publikacji przez fizykow z Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie we wspołpracy z zespołem konsultantow powołanych przez Zarząd Głowny PTFM.

 4. Kinoteātra informācijas sistēma

  OpenAIRE

  Zusāns, Jānis Edgars

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darbs „Kinoteātra informācijas sistēma” dokumentē kinoteātra tīmekļa vietnes izstrādes procesu un funkcionalitāti. Šajā darbā izstrādātā informācijas sistēma ļauj pievienot un apskatīt kinoteātrī rādīto filmu informāciju un šo filmu seansus, iegādāties biļetes uz filmu seansiem, pievienot dažādu kinoteātrim specifisku informāciju, kā arī veikt citas darbības.

 5. Rezension zu: Rita Pawlowski (Hg.: „Unsere Frauen stehen ihren Mann“. Berlin: trafo Wissenschaftsverlag 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susanne Freund

  2009-07-01

  Full Text Available Rita Pawlowski stellt in diesem Band in alphabethischer Ordnung insgesamt 651 Frauen vor, die Abgeordnete der Volkskammer der DDR waren. Nach einer knappen Einführung zur Wahlhäufigkeit weiblicher Abgeordneter, zum Frauenanteil in der Volkskammer und in den Ausschüssen geben die Biographen im Wesentlichen Auskunft über die soziale Herkunft, die Parteizugehörigkeit, die schulische und berufliche Ausbildung und die Berufstätigkeit der einzelnen Frauen. Ziel dieses Bandes ist die Dokumentation des außergewöhnlichen Engagements von Frauen in der DDR, neben Berufstätigkeit und Familienpflichten politische Einflussmöglichkeiten zu nutzen. Damit wird ein Teilaspekt der Lebensgeschichte dieser Frauen beleuchtet, der – wie die Autorin im Vorfeld einräumt – keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Dieser Hinweis ist wichtig, um dieses lexikalische Nachschlagewerk sinnvoll zu handhaben.

 6. Miks on oluline Eesti Energiaga võrgukokkulepe sõlmida? / Kätlin Sumberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Sumberg, Kätlin

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik, 15. sept. 2004, lk. 4; Pärnu Postimees, 16. sept. 2004, lk. 8; Sakala, 17. sept. 2004, lk. 5; Hiiumaa, 18. sept. 2004, lk. 6; Meie Maa, 18. sept. 2004, lk. 4; Järva Teataja, 21. sept. 2004, lk. 2; Harjumaa, 21. sept. 2004, lk. 2; Võrumaa Teataja, 21. sept. 2004, lk. 5; Valgamaalane, 23. sept. 2004, lk. 2; Linnaleht : Tallinn, 24. sept. 2004, lk. A12; Koit : Tarbijainfo, 30. sept. 2004, lk. 11; Nädaline, 7. okt. 2004, lk. 8; Virumaa Teataja, 7. okt. 2004, lk. 5. Võrguleping on Eesti Energia ja kliendi suhet reguleeriv ning sätestav dokument, lisaks märgib see ära omandisuhete piirid ettevõtte ja kliendi vahel

 7. A Process Towards Societal Value within a Community-Based Regional Development Project

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Åslund

  2012-12-01

  Full Text Available Processes, activities and tasks of a community-based area development project are described. The main process has been used three times and a model is presented. An earlier developed process map has been verified. The description of the project can help other communities to plan development projects. The illustration can be valuable for entrepreneurs who are planning a societal value initiative and for decision-makers and stakeholders who can contribute to, are concerned with, or may be affected by societal entrepreneurship. Observation, participating studies, dokumentations and an interview with the project leader has been carried out. Data have been analyzed and compared with the previously developed process map to achieve a deeper understanding of the processes within societal entrepreneurship. The purpose was to study and describe the processes of a community-based area development project and to compare it with a previously developed process map and to verify the process map.

 8. Budaya Panengen Sebagai Representasi Simbolik Kepemimpinan Desa Cikalong

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Engkus -

  2017-07-01

  ABSTRAK Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya dualisme kepemimpinan dalam kehidupan  masyarakat di Desa Cikalong: Pemimpin formal dan pimpinan informal. Tujuan penelitian ini mengumpulkan data, fakta dan menganalisis beberapa masalah,  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui dengan mendalam tentang dualisme tersebut. Pendekatan metodologi kualitatif dan teknik penelitian adalah observasi, interview, dan historik dokumental. Hasil penelitian ditemukan adanya pengaruh positif dan negatifnya dari sistem gotong royong serta dari kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat di Desa.  Pengaruh negatif terutama berkaitan dengan syi’ar Islam yang terhambat, disebabkan oleh karena patuhnya sebagian besar masyarakat menganut ajaran dari leluhurnya  yang disebut budaya Panengen. Dengan kata lain para penganutnya masih melaksanakan ritual khusus di waktu-waktu tertentu yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik  dan kemasyarakatan berpotensi besar terhadap keberlanjutan pembangunan nasional.   Kata kunci: budaya panengen, tata nilai, budi pekerti, pemerintahan desa.

 9. Originale pædagoger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Christina Haandbæk

  2014-01-01

  Mange pædagogstuderende har, inden de starter på pædagoguddannelsen, arbejdet inden for det pædagogiske felt, fx som pædagogmedhjælpere. De vælger uddannelsen på baggrund af personlige idealer, fx at arbejde med mennesker, at gøre en forskel for andre og at støtte mennesker i udsatte positioner....... Når de studerende starter på pædagoguddannelsen, konfronteres de med de mange krav, der stilles til en pædagog, herunder krav om didaktik, dokumentation og evaluering. Dette kapitel undersøger, hvordan professionelle daginstitutionspædagoger bedst kan håndtere den udspændthed, hvor de på den ene side...

 10. Test af Software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dette dokument udgør slutrapporten for netværkssamarbejdet ”Testnet”, som er udført i perioden 1.4.2006 til 31.12.2008. Netværket beskæftiger sig navnlig med emner inden for test af indlejret og teknisk software, men et antal eksempler på problemstillinger og løsninger forbundet med test af...... administrativ software indgår også. Rapporten er opdelt i følgende 3 dele: Overblik. Her giver vi et resumé af netværkets formål, aktiviteter og resultater. State of the art af software test ridses op. Vi omtaler, at CISS og netværket tager nye tiltag. Netværket. Formål, deltagere og behandlede emner på ti...

 11. Family System Nursing Intervention: Nurses' experiences and its impact on heart failure families' readjustment processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voltelen, Barbara

  erfaringer ved hjælp af et kvalitativt eksplorativt design. Data fra 34 case-rapporter, bestående af sygeplejerskernes dokumentation fra FNTC blev kombineret med et fokusgruppeinterview med projekt sygeplejerskerne. Direktiv kvalitativ indholdsanalyse guidede analysen for case rapporterne, mens konventionel...... indholdsanalyse guidede analysen af fokusgruppeinterviewet. En sammenlagt analyse af begge datasæt udtrykte sygeplejerskernes erfaringer med at gennemføre FNTC, hvor kernekategorien ”enabling bonding” blev skabt på baggrund af underkategorierne ”strengthening family bonds” fra case-rapporterne og ”creating...... gennemførelse af joint interviews og etiske udfordringer forbundet med planlægning og rapportering fra joint interviews. Til sidst gennemførte vi et grounded theory studie om familiernes erfaringer med livet, i tilknytning til en hjertesvigtdiagnose, efter deltagelse i FNTC. Data bestod af semistrukturerede...

 12. Family System Nursing Intervention: Nurses’ experiences and its impact on heart failure families’ readjustment processes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voltelen, Barbara

  2016-01-01

  erfaringer ved hjælp af et kvalitativt eksplorativt design. Data fra 34 case-rapporter, bestående af sygeplejerskernes dokumentation fra FNTC blev kombineret med et fokusgruppeinterview med projekt sygeplejerskerne. Direktiv kvalitativ indholdsanalyse guidede analysen for case rapporterne, mens konventionel...... indholdsanalyse guidede analysen af fokusgruppeinterviewet. En sammenlagt analyse af begge datasæt udtrykte sygeplejerskernes erfaringer med at gennemføre FNTC, hvor kernekategorien ”enabling bonding” blev skabt på baggrund af underkategorierne ”strengthening family bonds” fra case-rapporterne og ”creating...... gennemførelse af joint interviews og etiske udfordringer forbundet med planlægning og rapportering fra joint interviews. Til sidst gennemførte vi et grounded theory studie om familiernes erfaringer med livet, i tilknytning til en hjertesvigtdiagnose, efter deltagelse i FNTC. Data bestod af semistrukturerede...

 13. The emergence of the parol evidence rule in English law

  OpenAIRE

  Jarosz, Iwo

  2016-01-01

  Artykuł niniejszy omawia historyczny rozwój parol evidence rule (czyli reguły prawa materialnego zakazującej sądom dopuszczania na okoliczność treści bądź wykładni dokumentu extrinsic evidence, czyli dowodów innych niż sam dokument) w angielskim common law od czasów prawa anglo-normańskiego aż do uchwalenia w 1677 r. Statute of Frauds. Wczesne prawo angielskie charakteryzowała ogólna dopuszczalność takich dowodów. Dokumenty pisemne nie cieszyły się zaufaniem niepiśmiennej społeczności, uważan...

 14. Portfolio giver støtte og sammenhæng i sygeplejeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruhn, Helle; Hjorth, Anne Charlotte Overgaard

  2013-01-01

  Portfolio er et pædagogisk redskab, som kan styrke den enkelte studerendes læring og støtte og give sammenhæng i sygeplejerskeuddannelsen. På baggrund af et udviklingsprojekt bidrager artiklen med konkrete anbefalinger til både undervisere og kliniske vejledere, der kan fremme brugen af portfolio....... I stedet for at se portfolio som en mappe, hvor der samles dokumenter, er det afgørende at holde fokus på de studerendes læreproces og refleksion, og studieredskabet kræver opmærksomhed fra undervisere og vejledere, hvis det skal anvendes af studerende. For både studerende og kliniske vejledere er...... forståelse for metoden det, der gør, at portfolio giver mening....

 15. Improvement and standardization of communication means for control room personnel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preuss, W.; Eggerdinger, C.; Sieber, R.

  1983-01-01

  The subjects under investigation were the ''Shift book'', ''Simulation book'', and ''Technical and organisational changes and their records''. It was intended to analyse both the communication processes and the associated written documentation in order to determine areas for potential improvement and possibilities for standardization. Information was obtained by interviewing shift members and their supervisors, by general observation, and by compilation and evaluation of the extensive dokumentation. Assessment criteria were developed on a scientific basis and in the course of the investigation, in particular from ergonomic findings, as well as from standards and regulations and comparison between the plants. General practical suggestions were developed for the improvement of the communication forms and the formal design of the documents and their contents. The transfer of the recommendations to practical use in the plants presupposes the consideration of plant-specific frames of reference. The report includes a compilation and listing of suggestions for improvement in topical subdivisions. (orig.) [de

 16. Rezension zu: Maria Katharina Wiedlack: Queer-Feminist Punk. An Anti-Social History. Wien: Zaglossus 2015.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Wälty

  2015-11-01

  Full Text Available Maria Katharina Wiedlack legt eine theoretisch fundierte und empirisch reichhaltige Studie zu queerfeministischem Punk in den USA und Kanada vor, in der sie zum einen Queer Studies und Subkulturstudien zusammenbringt und auf diese Weise ein Gegenbeispiel zu konventionellen Darstellungen zu Punk als weißer, männlicher Subkultur setzt. Auf der anderen Seite leistet die Autorin mit ihren detaillierten Beschreibungen der Geschichte der Bewegung einen wichtigen Beitrag zu der Dokumentation des queerfeministischen nordamerikanischen Punk. Durch die Verknüpfung von anti-sozialer Queer Theory mit psychoanalytischen, feministischen und dekolonialen Ansätzen schafft sie ein solides theoretisches Fundament für ihre Analyse des radikalen Aktivismus und der kulturellen Produktion der Bewegung.

 17. Qualitative Forschung auf der Basis von Eigenproduktionen mit Medien. Erfahrungswerte aus dem EU-Forschungsprojekt CHICAM – Children In Communication About Migration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horst Niesyto

  2017-09-01

  Full Text Available Visuelle Methoden haben in verschiedenen Bereichen qualitativer Forschung eine wichtige Bedeutung. Zu nennen sind vor allem die visuelle Soziologie und die visuelle Anthropologie. Fotografie und Video werden bei teilnehmender Beobachtung zusätzlich zu Feldnotizen eingesetzt. Video dient zur Dokumentation von Interviews und Gruppendiskussionen. Bilder oder Filmsequenzen sind geeignet, um Kommunikation im Rahmen von Interviews zu stimulieren ("photo-elicitation", vgl. Prosser/Schwartz 1998, S. 123. In Pierre Bourdieus Arbeiten lassen sich einige interessante Beispiele für diesen Ansatz finden (Bourdieu 1987, S. 87. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, bereits existierende visuelle Darstellungen von Subjekten zum Gegenstand der Analyse zu machen (z.B. Kinderzeichnungen oder Graffiti-Malereien; vgl. Neuß 1999; Holzwarth 2001. Interessante Erfahrungswerte gibt es auch im umfangreichen Gebiet des ethnologischen Films (u.a. Curtis, Flaherty, Mead, Rouch, insbesondere das dialogische Vorgehen bei Rouch (die Kamera als integraler Bestandteil der Erfahrung und Erkenntnis sozialer Wirklichkeit; vgl. Friedrich 1984.

 18. Strategic Design as Agile Driver in Innovating SME´s

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ludvigsen, Martin; Rasmussen, Jørgen

  2012-01-01

  ’s on the foundation of existing challenges or opportunities. In three projects a total of 18 companies have been engaged of which three extended the collaboration spanning several days of facilitated workshops over weeks or months. At the first introductory level companies participated in a range of one-day seminars...... responses to real needs. Contribution to the Field Our research suggests that SD is important and can be applied not just to large, global corporations, but also with great effect to smaller businesses. Markets, even for SME’s, are changing from local to global, and consumer behavior and expectations...... in Danish Design Consultancies, Presented at Danish Designers annual conference, Aarhus School of Architecture, Aarhus, Denmark, 9 June 2010. Retrieved 20 February 2011 from: www.dcdr.dk/dk/Materiale/Dokumenter/Suzan+Boztepe+DCDR+Report.pdf [3] Van der Heijden, K. (1996). Scenarios: The Art of Strategic...

 19. Kostens betydning for parodontal inflammation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard, Christian

  2017-01-01

  Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende viden om kostens betydning for parodontal inflammation. Der er i vekslende grad dokumentation for sammenhænge mellem kost og marginal parodontitis (MP). I forbindelse med behandlingen af MP lader indtaget af antioxidanter og...... flerumættede fedtsyrer til at bidrage gunstigt til helingen af MP. Med baggrund i forøget viden om kostens betydning for udviklingen af parodontal inflammation bør tandlæger også rådgive om kost, for derigennem at styrke behandlingen af patienter med MP og de systemiske sygdomme, som MP forårsager en øget...

 20. MicroSCADA project documentation database

  OpenAIRE

  Kolam, Karolina

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete var beställt av ABB Power Systems, Network Management. Syftet med detta ingenjörsarbete var att skapa en databas för dokumentering av information om MicroSCADA projekt. Ett lämpligt verktyg för att skapa rapporter och skriva ny data till databasen skulle också ingå. Före detta ingenjörsarbete sparades all information som skilda textdokument. Med en databas kunde man samla all information på ett ställe för att arkiveras under en längre tid. Det förenklad...

 1. Laboratorní úloha seznamující studenty se síťovými útoky

  OpenAIRE

  Dostál, Adam

  2016-01-01

  Tato práce je zaměřena na penetrační testování webových aplikací. Teoretická část popisuje tuto problematiku a metodologii. V práci je zahrnuta bezpečnostní organizace „The Open Web Application Security Project“ (OWASP), dokument OWASP Top 10 a prvních 5 zranitelností tohoto dokumentu. Poslední část uvádí linuxovou distribuci Kali Linux a několik nejpoužívanějších penetračních nástrojů. Praktickou část tvoří testování prvních pěti zranitelností z dokumentu OWASP Top 10 2013. Obsahuje popis po...

 2. Mining lakes in Germany; Tagebauseen in Deutschland. Gegenwaertiger Kenntnisstand ueber wasserwirtschaftliche Belange von Braunkohlentagebaurestloechern - ein Ueberblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Hemm, M.; Schlundt, A.; Kapfer, M.; Krumbeck, H. [Brandenburgische Technische Univ., Cottbus (Germany). Lehrstuhl Gewaesserschutz]|[UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Magdeburg (Germany)

  2001-06-01

  More than 500 mining lakes of different age and maturity have formed in the lignite mining areas in Germany during the last hundred years. Compared to natural lakes mining lakes have a complex and diverse morphometry. They will be among the largest and deepest lakes in Germany (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and have good chance of avoiding eutrophication. About 100 mining lakes will be greater than 50 ha. 230 lakes are documented in this report concerning morphometry, flooding and mixis regime, hydrochemistry, limnology, colonization, use and development of water quality. They are among the largest (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and most acidic lakes in Germany. The extremely high acidity is from both iron and hydrogen ions due to pyrit oxidation. It influences trophic situation and food webs in mining lakes and reduces a diverse use of these lakes. (orig.) [German] Die Seelandschaft Deutschlands wird durch den Braunkohlenbergbau um ueber 500 Seen reicher. Technologiebedingt herrscht dabei eine grosse morphologische Vielfalt innerhalb der Tagebauseen vor, welche die groessten und tiefsten Seen Deutschlands hervorbringen wird (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal), aber auch zahlreiche kleine, meist flachere Gewaesser miteinschliesst. Etwa 100 Taugebauseen sind groesser als 50 ha. Kleinere Tagebauseen wie z.B. die der Ville in Nordrhein-Westfalen wurden ebenfalls ausfuehrlich dokumentiert. In dieser Dokumentation wurden ueber 490 Seen erfasst, 230 davon wurden in der Dokumentation nach folgenden Kriterien beschrieben: Entstehung, Flutungsregime, Morphometrie und Mixis, Chemismus und Gewaesserentwicklung, Besiedlung und Nutzung. Dem Problem der Versauerung durch die Verwitterung sulfidischer Mineralien (Pyrit, Markasit) wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sich biologische Komponenten und Gewaesserzustaende (Trophie, Nahrungsketten) abweichend zu den normalen Hartwasserseen Deutschlands verhalten und

 3. Implementering af iPads i undervisningen på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT, Aarhus Universitet.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mads Ronald Dahl

  2013-02-01

  Full Text Available Tema De unge, fra den digitale generation har mange digitale kundskaber, men det er de sociale medier de mestrer. De it-kompetencer som erhvervslivet efterlyser, hos nye medarbejdere, er i høj grad funktions og anvendelses kompetencer, hvor it kan bruges som værktøj til administration, drift, informations og kommunikations teknologi. I tandlægeerhvervet vil den fremtidige procedure for dokumentation, journalisering og kommunikation med de offentlige myndigheder være digitaliseret og baseret på medarbejdernes it-kompetencer. I pilot projekt blev iPads implementeret som værktøj for formidling af fagets grundbog og case kompendier. Det digitale undervisningsmateriale blev i projektet tilgængeligt som I-bog, video og PDF dokumenter, samt suppleret og understøttet af et LMS (Learning Management System. Fokus Målet var først og fremmest at udvikle et undervisningsforløb, som løftede eleverne fra at kunne anvende, analysere og forholde sig formaliseret til faget, til i højere grad at kunne generalisere, reflektere og fremsætte fagrelevante hypoteser. Konklusion En fagdidaktisk brug af moderne informationsteknologi kræver en reflekteret forberedelse, struktureret planlægning og holdningsændring hos både elever og undervisere. I denne artikel vil vi beskrive den forberedelse, investering og ændring, som én implementering af iPads i dette konkrete undervisningsforløb betød.

 4. Facies-architecture of fossil arid siliciclastic depositional systems as outcrop analogue for Rotliegend reservoirs. Literature study; Faziesarchitektur fossiler arid-klastischer Ablagerungsraeume als Rotliegend-Reservoiranalog. Literaturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Irmen, A.

  1999-08-01

  In this project a literature-based study was carried out in order to document the facies-architecture of siliciclastic sediments from arid environments and to investigate their suitability as outcrop-analogues for the strata of the Southern Permian Basin. The report resulting from this investigation presents possible analogues and case-studies. Three Formations (Flechtingen Sandstone, Corrie Sandstone and Cedar Mesa Sandstone of the Cutler Group) are especially well suited to serve as outcrop analogue for the 'Rotliegend' Sediments of the Southern Permian Basin. Possible analogues are documented at various scales, ranging from bed-scale to formation scale. Also, special attention was paid to general trends and what factors control them. To make a comparison of Formations from different settings possible, criteria were elaborated to qualify the relevant controlling factors. The catalog itself is preceded by a comprehensive preface, that introduces to the subject and points out the connection between the primary sediment fabric and its petrophysical properties. (orig.) [German] Im Rahmen dieses DGMK Forschungsvorhabens wurde eine Literaturstudie durchgefuehrt, welche die Faziesarchitektur fossiler arid-klastischer Sedimente darstellt und auf ihre Eignung als Rotliegend-Reservoiranalog untersucht. Die vorliegende Dokumentation stellt verschiedene moegliche Analoge und Fallbeispiele dar, wobei drei Abfolgen als besonders geeignet erscheinen. Es wurden Kriterien erarbeitet, die relevante Kontrollfaktoren qualifizieren, um einen Vergleich verschiedener arid-klastischer Sedimentationsraeume zu ermoeglichen. Die Bandbreite der Darstellung moeglicher Analoge umfasst das gesamte Spektrum vom Gefuegemassstab bis hin zu genetischen Einheiten und beleuchtet die jeweiligen Steuerungsfaktoren der Ablagerung. Der eigentlichen Dokumentation wurde eine umfassende Einleitung vorangestellt, welche in die Thematik einfuehrt und Zusammenhaenge zwischen primaerem

 5. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizującychzadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2009-06-01

  Full Text Available Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI wydała w 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardami opracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiej akt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAI oraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dla tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowy uwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie oraz zakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dla efektywności systemu kontroli wewnętrznej. W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacji i komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytań wspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce realizującej zadania publiczne.

 6. Tendencias recientes en los estudios de usuarios: investigación acción y métodos cualitativos Recent trends in user studies: action research and qualitative methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. D. Wilson

  2003-06-01

  Full Text Available Este artículo fue encargado por el profesor Gernot Wersig de la Freie Universität de Berlín en 1980, como parte de su proyecto, Methodeninstrumentarium zur Benutzforschung in Information und Dokumentation. Intenta explicar lo que era, en esa época, una perspectiva nueva sobre metodologías apropiadas para el estudio de la conducta humana de búsqueda de la información, centrándose en los métodos cualitativos y la investigación acción, argumentando que la aplicación de la investigación en información depende de su adopción en los procesos administrativos de las organizaciones, antes que en su relación auto-evidente con cualquier cuerpo de teoría. Se presenta ahora tal como fuera originalmente escrito, con las figuras re-elaboradas.This paper was commissioned by Professor Gernot Wersig of the Freie Universität, Berlin in 1980, as part of his Project, Methodeninstrumentarium zur Benutzforschung in Information und Dokumentation. It attempted to set out what was, for the time, a novel perspective on appropriate methodologies for the study of human information seeking behaviour, focusing on qualitative methods and action research, arguing that the application of information research depended upon its adoption into the managerial processes of organizations, rather than its self-evident relationship to any body of theory. It is presented here as it was originally written, with the figures re-drawn.

 7. Audiovisual dialectology. The film research project

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herta Maurer-Lausegger

  2004-05-01

  Full Text Available Am Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt läuft seit 1994 ein dialektologisch-ethnologisches Filmprojekt mit dem Titel "Dokumentation alter Volkskultur im Dialekt", das die Sprache zweisprachiger Dialektsprecher aus dem südlichen Kärnten auf Video festhält und Dokumentarfilme produziert. Im Mittelpunkt des Interesses steht spontan gesprochene Mundart in simuliert natürlicher Sprechsituation. Erfahrungs- und Erlebnisberichte aus dem handwerklich geprägten bäuerlichen Alltag werden in Form von Dialogen und Gruppengesprächen, aber auch als Einzelaufnahmen auf Video festgehalten. Seit November 1998 bilden Terminologiedokumentationen aus der traditionellen bäuerlichen Welt einen besonderen Schwerpunkt. Die Methodologie der audiovisuellen Dialektologie wurde von der Projektleiterin (Verfasserin dieses Aufsatzes gemeinsam mit einem professionellen Filmteam erarbeitet. Die bisherigen Filmeinheiten konzentrieren sich auf folgende Fachbereiche: Wassermühlen und Sägen, Schafzucht, Bauerngerät für den Ackerbau, Schlitten und Holzabtransport mit dem Bockschlitten, Brotbacken in der Rauchküche und anderes. Die Videofilme erscheinen gemeinsam mit begleitenden Textbeilagen in der Projektserie "Dialektdokumentationen – Narečne dokumentacije" beim Hermagoras Verlag in Klagenfurt. Filmausschnitte aus den Videos sind auf der Homepage des Projekts www.kwfilm.com abrufbar. Die audiovisuelle Dokumentation ethnographischer Themen in slowenischen und deutschen Dialekten Kärntens verfolgt linguistische, kulturwissenschaftliche und soziokulturelle Ziele. Durch zahlreiche Filmpräsentationen im Rahmen des Kärntner Kulturangebots wird bei der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung die Loyalität gegenüber der Minderheitensprache und -kultur gestärkt, aber auch auf die aussterbenden, kulturellen Werte aufmerksam gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass dieser positive Trend in einem Europa der Sprachen und Kulturen zum Vorteil aller fortgesetzt

 8. Audiovisual dialectology. The film research project "Documentary records of past folk culture in dialect" and its role in the linguistic culture of Carinthia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herta Maurer-Lausegger

  2004-05-01

  Full Text Available Am Institut für Slawistik der Universität Klagenfurt läuft seit 1994 ein dialektologisch-ethnologisches Filmprojekt mit dem Titel "Dokumentation alter Volkskultur im Dialekt", das die Sprache zweisprachiger Dialektsprecher aus dem südlichen Kärnten auf Video festhält und Dokumentarfilme produziert. Im Mittelpunkt des Interesses steht spontan gesprochene Mundart in simuliert natürlicher Sprechsituation. Erfahrungs- und Erlebnisberichte aus dem handwerklich geprägten bäuerlichen Alltag werden in Form von Dialogen und Gruppengesprächen, aber auch als Einzelaufnahmen auf Video festgehalten. Seit November 1998 bilden Terminologiedokumentationen aus der traditionellen bäuerlichen Welt einen besonderen Schwerpunkt. Die Methodologie der audiovisuellen Dialektologie wurde von der Projektleiterin (Verfasserin dieses Aufsatzes gemeinsam mit einem professionellen Filmteam erarbeitet. Die bisherigen Filmeinheiten konzentrieren sich auf folgende Fachbereiche: Wassermühlen und Sägen, Schafzucht, Bauerngerät für den Ackerbau, Schlitten und Holzabtransport mit dem Bockschlitten, Brotbacken in der Rauchküche und anderes. Die Videofilme erscheinen gemeinsam mit begleitenden Textbeilagen in der Projektserie "Dialektdokumentationen – Narečne dokumentacije" beim Hermagoras Verlag in Klagenfurt. Filmausschnitte aus den Videos sind auf der Homepage des Projekts www.kwfilm.com abrufbar. Die audiovisuelle Dokumentation ethnographischer Themen in slowenischen und deutschen Dialekten Kärntens verfolgt linguistische, kulturwissenschaftliche und soziokulturelle Ziele. Durch zahlreiche Filmpräsentationen im Rahmen des Kärntner Kulturangebots wird bei der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung die Loyalität gegenüber der Minderheitensprache und -kultur gestärkt, aber auch auf die aussterbenden, kulturellen Werte aufmerksam gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass dieser positive Trend in einem Europa der Sprachen und Kulturen zum Vorteil aller fortgesetzt

 9. Priority ranking of substances hazardous to the aquatic system according to their exposure and effects for 1993/94; Reihung gewaesserrelevanter, gefaehrlicher Stoffe aufgrund ihrer Exposition und Wirkung fuer 1993/94

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herrchen, M.; Mueller, M.; Storm, U.; Storm, A.

  1997-10-01

  in einem Vorlaeufer-Vorhaben (Anwendung eines Auswahlschemas zur Identifizierung gewaesserrelevanter, gefaehrlicher Stoffe, Nr. 102 04 109) ein gestuftes Auswahlschema entwickelt und auf Anwendbarkeit hin getestet. In einer ersten Stufe wurden die Stoffe identifiziert, die in Oberflaechengewaessern auftreten, d.h. eine Gewaesserrelevanz besitzen. Diese Stoffe wurden mit vorhandenen Stofflisten aus dem internationalen Gewaesserschutzbereich verglichen. Fuer die Stoffe, die in Monitoring-Programmen zu positiven Befunden fuehren, wurde auf der zweiten Stufe eine Reihung der Gefaehrlichkeit basierend auf einem Scoring-System durchgefuehrt. Zur Expositionsabschaetzung wurden ausschliesslich Konzentrationen, wie sie in Monitoring-Programmen gefunden worden sind, eingesetzt, um die Moeglichkeit von falsch positiven (Listenstoffe sind nicht in Oberflaechengewaessern nachgewiesen) oder falsch negativen (gewaesserrelevante Stoffe stehen nicht in Listen) Aussagen zu vermindern. Zur Effektabschaetzung wurde der entsprechende Teil des IPS-Systems (entwickelt zur Priorisierung von Altstoffen) uebernommen. Dabei werden direkte und indirekte Effekte (Bioakkumulation) betrachtet. Auf der dritten Stufe erfolgte eine Identifizierung der Quellen dieser Stoffe, wobei zwischen Punktquellen und diffusen Quellen unterschieden wird. Bei den diffusen Quellen wurde weiterhin zwischen landwirtschaftlicher und nicht-landwirtschaftlicher Nutzung unterschieden. Im Rahmen des vorliegenden Vorhabens wurde eine Aktualisierung der o.g. Machbarkeitsstudie vorgenommen. Die Eingabe-Daten wurden dahingehend aktualisiert, dass Monitoring-Daten aus den Jahren 1993 und 1994 herangezogen wurden; es wurden zusaetzlich Daten aus der Nordsee ausgewertet und auch Sediment-Daten beruecksichtigt. Das Gesamtsystem wurde EDV-technisch optimiert, so dass verschiedene Modi zur Auswertung genutzt werden koennen (z.B. Median oder Mittelwert der Monitoring-Daten als input in die Stufe 2; Differenzierung der Auswertung

 10. Antigranulocyte scintigraphy of septic loosening of hip prosthesis: influence of different analyzing methods; Antigranulozytenszintigraphie bei septischer Hueft-Endoprothesen-Lockerung: Einfluss unterschiedlicher Auswertemethoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klett, R.; Steiner, D.; Puille, M.; Khalisi, A.; Bauer, R. [Giessen Univ. (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Matter, H.P.; Stuerz, H. [Giessen Univ. (Germany). Orthopaedische Klinik

  2001-06-01

  visuellen Beurteilung der Spaetaufnahme, einer visuellen sowie einer quantitativen Bewertung des Aktivitaets-Zeit-Verlaufes von Frueh- zu Spaetaufnahme verglichen. Verifiziert wurden die Ergebnisse histologisch beziehungsweise mikrobiologisch. Ergebnisse: Es lagen jeweils 14 infizierte und nichtinfizierte Hueft-Endoprothesen vor. Fuer Sensitivitaet, Spezifitaet, negativen und positiven Vorhersagewert ergaben sich bei der visuellen Auswertung der Spaetaufnahme Werte von 0,86, 0,57, 0,80 und 0,67. Bei der visuellen Beurteilung des Zeitverlaufes ergaben sich Werte von 0,86, 0,79, 0,85 und 0,80 und bei der quantitativen Beurteilung Werte von 1, 0,93, 1 und 0,93. Fuer die Interobserveruebereinstimmung ergaben sich Kappa-Koeffizienten von 0,28 {+-} 0,2 fuer die Beurteilung der Spaetaufnahme, 0,48 {+-} 0,17 fuer die visuelle Beurteilung und 1,0 {+-} 0 fuer die quantitative Beurteilung des Zeitverlaufes. Schlussfolgerung: Es ergab sich bei allen verglichenen Groessen eine deutliche Ueberlegenheit der quantitativen Auswertung gegenueber den visuellen Auswertungen. Somit sollte die Antigranulozytenszintigraphie bei der septischen Hueft-Endoprothesen-Lockerung ausschliesslich mittels quantitativer Auswertung des Aktivitaets-Zeit-Verlaufes im Vergleich zu Knochenmark beurteilt werden. (orig.)

 11. Magnetic resonance imaging for the assessment of myocardial perfusion. Value of various semiquantitative perfusion parameters; MRT zur Beurteilung der Myokardperfusion. Aussagekraft verschiedener semiquantitativer Perfusionsparameter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huber, Armin; Schweyer, M.; Bauner, K.; Theisen, D.; Rist, C.; Schoenberg, S.; Reiser, M. [Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Muehling, O.; Naebauer, M. [Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Medizinische Klinik I, Muenchen (Germany)

  2007-04-15

  medikamentoeser Belastung mit Adenosin (140 {mu}g/kg/min) und in Ruhe mit einer Saturation-recovery-turboFLASH-Sequenz durchgefuehrt. Im Rahmen einer semiquantitativen Auswertung (Dynamic Signal Analysis, ARGUS, Siemens Medical Solutions) wurden folgende Parameter fuer die Stress- und Ruheuntersuchung bestimmt: maximale Signalintensitaet (SIM), Zeit bis zum Signalmaximum (TTP), Flaeche unter der Signalintensitaets-Zeit-Kurve (AUC) und Steigung der Signalintensitaets-Zeit-Kurve (US). Zusaetzlich wurden die Quotienten der Parameter (MPRI - myokardialer Perfusionsreserveindex) der Stress- und Ruheuntersuchung berechnet. Im Vergleich zur Herzkatheteruntersuchung waren die Werte fuer die Treffsicherheit der Perfusionsparameter der Stressuntersuchung 78,4% (SIM), 64,9% (TTP), 64,2% (AUC) und 70,4% (US). Fuer die Treffsicherheit des MPRI der verschiedenen Parameter ergaben sich Werte von 72,2% (SIM), 50,9% (TTP), 72,2% (AUC) und 89,1% (US). Eine kombinierte, semiquantitative Auswertung mit Bestimmung der MPRI-Werte (US{sub Stress}/US{sub Rest}) ist einer alleinigen Auswertung der Stressuntersuchung ohne Beruecksichtigung der Ruheuntersuchung ueberlegen. Der aus den Upslope-Werten bestimmte MPRI-Wert besitzt die hoechste Aussagekraft. (orig.)

 12. Malignant lymphoma: MR tomographic findings of residual mediastinal space-occupying lesions; Malignes Lymphom: Magnetresonanztomographische Befunde bei residuellen supradiaphragmalen raumfordernden Laesionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stroszczynski, C.; Hosten, N.; Oellinger, J.; Amthauer, H.; Bittner, R.C.; Hierholzer, J.; Felix, R. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Strahlenklinik und Poliklinik; Spahn, G.; Ludwig, W.D. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Medizinische Fakultaet Charite

  1999-09-01

  Purpose: Evaluation of MR imaging in patients with Hodgkin's lymphoma and high grade non-Hodgkin's-lymphoma and mediastinal residual mass after first line chemotherapy. Materials and Methods: MR imaging (1.5 T) was performed in 36 patients (Hodgkin's lymphoma n=26, NHL n=10) after first line chemotherapy. Twenty patients had inactive residual mass, 16 patients had residual lymphoproliferative lesions. T{sub 1}- and T{sub 2}-weighted spin echo images were visually analysed by a score index (range 1-5) as well as quantification of enhancement by signal-intensity-ratios (SI{sub max}/SI{sub plain}). Results: For the differentiation between residual lymphoproliferative activity and inactive residual mass, the highest accuracy was obtained for the signal intensity of residual mass on T{sub 2}-w-SE compared to pectoralis muscle (94% sensitivity, 80% specificity, likelihood ratios: 4.0 [LR+]; 0.3 [LR-]). The cut-off value of the SI ratio was calculated retrospectively at 1.96 (p>0.05). Conclusions: Differentiation between inactive (fibrotic) and lymphoproliferative (active) residual mediastinal mass is possible by MR imaging using as parameter the size reduction after therapy and the signal intensity on T{sub 2}-w-SE in comparison to pectoralis muscle. Thus, study suggests an additional value using the SI ratio for the differentiation. (orig.) [German] Ziel: Evaluation der Moeglichkeiten der MRT zur Aktivitaetsbeurteilung residueller supradiaphragmaler raumfordernder Laesionen bei Patienten mit M. Hodgkin und hochmalignen Non-Hodgkin-Lymphomen (NW) nach primaerer Chemotherapie. Methode: Bei 36 Patienten mit M. Hodgkin (n=26) oder NHL (n=10) wurde nach primaerer Chemotherapie eine MRT 1,5 T durchgefuehrt. Bei 20 Patienten bestanden inaktive Residuen, bei 16 Patienten persistierende Lymphomaktivitaet. Es erfolgte eine visuelle Auswertung der Signalintensitaet (SI) der Residuen in den statischen Aufnahmen T{sub 1}-, T{sub 2}-w-SE sowie eine quantitative

 13. Differentiation of benign osteoporotic and neoplastic vertebral compression fractures with a diffusion-weighted, steady-state free precession sequence.; Differenzierung osteoporotischer und tumoroeser Wirbelkoerperfrakturen mit einer diffusionsgewichteten Steady-State Free Precession-Sequenz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baur, A.; Huber, A.; Nikolaou, K.; Staebler, A.; Reiser, M. [Inst. fuer Klinische Radiologie, Ludwigs-Maximilians-Universitaet Muenchen, Muenchen (Germany); Duerr, H.R. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Muenchen (Germany). Abt. fuer Orthopaedie; Deimling, M. [Siemens Medizinsysteme, Erlangen (Germany)

  2002-01-01

  -Sequenz (STIR) und eine diffusionsgewichtete SSFP-Sequenz (TR 25 ms, Diffusionspulsdauer {delta} 3,0 ms). Es erfolgte eine qualitative und quantitative Auswertung der Signalintensitaeten der frakturierten Wirbelkoerper auf der diffusionsgewichteten SSFP-Sequenz. Die Signalintensitaeten wurden qualitativ auf einer fuenfrangigen Skala von deutlich hypointens bis deutlich hyperintens graduiert. Die quantitative Auswertung erfolgte mit Region of Interest Messungen (ROI) und Ermittlung eines Knochenmarksquotienten. Ergebnisse: 60 Frakturen waren durch Osteoporose und 42 Frakturen durch einen Tumorbefall verursacht. Fuer das Merkmal 'Hyperintensitaet' auf der SSFP-Sequenz als Zeichen einer tumoroesen Fraktur ergaben sich eine Sensitivitaet von 100%, eine Spezifitaet von 93%, ein positiver Vorhersagewert von 91% und ein negativer Vorhersagewert von 100%. Die quantitative Analyse ergab einen signifikanten Unterschied zwischen benignen osteoporotischen und tumoroesen Wirbelkoerperfrakturen (p<0,001). Schlussfolgerung: Die diffusionsgewichtete SSFP-Sequenz kann benigne osteoporotische und maligne Wirbelkoerperfrakturen mit einer hohen Genauigkeit differenzieren. (orig.)

 14. Interconnectedness und digitale Texte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Detlev Doherr

  2013-04-01

  Full Text Available Zusammenfassung Die multimedialen Informationsdienste im Internet werden immer umfangreicher und umfassender, wobei auch die nur in gedruckter Form vorliegenden Dokumente von den Bibliotheken digitalisiert und ins Netz gestellt werden. Über Online-Dokumentenverwaltungen oder Suchmaschinen können diese Dokumente gefunden und dann in gängigen Formaten wie z.B. PDF bereitgestellt werden. Dieser Artikel beleuchtet die Funktionsweise der Humboldt Digital Library, die seit mehr als zehn Jahren Dokumente von Alexander von Humboldt in englischer Übersetzung im Web als HDL (Humboldt Digital Library kostenfrei zur Verfügung stellt. Anders als eine digitale Bibliothek werden dabei allerdings nicht nur digitalisierte Dokumente als Scan oder PDF bereitgestellt, sondern der Text als solcher und in vernetzter Form verfügbar gemacht. Das System gleicht damit eher einem Informationssystem als einer digitalen Bibliothek, was sich auch in den verfügbaren Funktionen zur Auffindung von Texten in unterschiedlichen Versionen und Übersetzungen, Vergleichen von Absätzen verschiedener Dokumente oder der Darstellung von Bilden in ihrem Kontext widerspiegelt. Die Entwicklung von dynamischen Hyperlinks auf der Basis der einzelnen Textabsätze der Humboldt‘schen Werke in Form von Media Assets ermöglicht eine Nutzung der Programmierschnittstelle von Google Maps zur geographischen wie auch textinhaltlichen Navigation. Über den Service einer digitalen Bibliothek hinausgehend, bietet die HDL den Prototypen eines mehrdimensionalen Informationssystems, das mit dynamischen Strukturen arbeitet und umfangreiche thematische Auswertungen und Vergleiche ermöglicht. Summary The multimedia information services on Internet are becoming more and more comprehensive, even the printed documents are digitized and republished as digital Web documents by the libraries. Those digital files can be found by search engines or management tools and provided as files in usual formats as

 15. Benefits and drawbacks of TOFD and SAFT for crack depth measurement at thick-walled vessels; Vor- und Nachteile von TOFD und SAFT zur Risstiefenmessung an dickwandigen Behaeltern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, V.; Mueller, W. [IZFP, Saarbruecken (Germany); Hecht, A. [BASF AG, Ludwigshafen (Germany)

  1999-08-01

  The results presented in the paper show that TOFD can be applied in many cases as a low-cost and reliable testing method, but is less suitable for some cases. These are: Description of cracks in welded joints which yield a multitude of data, as e.g. microstructural data, so that the method is less suitable for austenitic weld testing; detection of small cracks. (orig./CB) [Deutsch] Aus den gezeigten Beispielen ergibt sich, dass TOFD in einer Vielzahl von Anwendungsfaellen als preisguenstiges und zuverlaessiges Pruefverfahren eingesetzt werden kann, dass es aber fuer einige Anwendungsfaelle weniger geeignet ist: Diese Anwendungsfaelle sind: (1) Nachweis von Rissen in Schweissnaehten mit vielen Anzeigen, z.B. Gefuegeanzeigen, d.h. insbesondere bei austenitischen Schweissnaehten, und (2) Nachweis von kleinen Rissen. Der Nachweis auch von kleinen Rissen wird dahingegen beim Impuls-Echo Verfahren aufgrund des vorliegenden Winkelspiegeleffektes durchaus moeglich sein. Durch eine nachgeschaltete SAFT-Auswertung werden zum einen stoerendes Gefuegerauschen unterdrueckt und zum anderen Echos von Fehlstellen angehoben. Diese Verbesserung des Signal-Rausch-Abstandes fuehrt zu einer Verbesserung der Fehlererkennbarkeit und der Fehlerbewertung. (orig.)

 16. Further development of wind energy use under the aspect of climate protection; Weiterer Ausbau der Windenergienutzung im Hinblick auf den Klimaschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neumann, T. [Deutsches Windenergie-Institut gGmbH (DEWI), Wilhelmshaven (Germany)

  2001-08-01

  The main objectives of this study, which DEWI is carrying out on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, are stock-taking and analysis of the development of wind energy up to now and an assessment of the prospects of a future use of offshore wind energy in Germany. The potential that a further development of wind energy may hold for protecting the climate is considered as well as the potential conflicts with nature conservation, in particular avifauna, but also the issue of acceptance by the public. These questions are dealt with in workshops and by carrying out specific questionnaire campaigns. On this basis, recommendations for action to be taken with regard to the future development of wind energy especially in the field of nature and environmental protection will be identified. (orig.) [German] Wesentliches Ziel dieser Studie, die das DEWI im Auftrag des Bundesministeriums fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) erarbeitet, ist eine Bestandsaufnahme und Analyse der bisherigen Entwicklung der Windenergie sowie eine Beurteilung einer zukuenftigen Offshore-Windenergienutzung in Deutschland. Die Moeglichkeiten, die der Ausbau der Windenergie fuer den Klimaschutz darstellt, werden ebenso betrachtet wie ein vorhandenenes Konfliktpotential mit dem Naturschutz, insbesondere Avifauna, aber auch Akzeptanzfragen seitens der Bevoelkerung. Methodisch werden diese Fragen durch die Veranstaltung und Auswertung von Workshops sowie der Durchfuehrung gezielter Fragebogenaktionen erarbeitet. Auf dieser Basis wurden Handlungshinweise insbesondere auch im Bereich des Natur- und Umweltschutzes fuer einen zukuenftigen Ausbau der Windenergienutzung abgeleitet. (orig.)

 17. Applications of cerebral MRI in neonatology; MRT bei Neugeborenen mit Verdacht auf zerebrale Stoerung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prayer, D. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Wien (Austria). Abt. fuer Neuroradiologie; Kuhle, S. [Universitaetsklinik fuer Kinder- und Jugendheilkunde, Wien (Austria). Abt. fuer Neonatologie, angeborene Stoerungen und Intensivmedizin; Blaicher, W. [Abt. fuer Frauenheilkunde und Praenatale Diagnostik, Wien (Germany)

  2000-01-01

  Magnetic resonance tomography (MRT) has become the most important method in the workup of infantile cerebral complications after primary sonography. Cerebral MR examination and image interpretation during the infantile period require extensive knowledge of morphological manifestations, their pathophysiological background, and frequency. The choice of imaging parameters and image interpretation is demonstrated in infarctions and hemorrhages of the mature and immature brain. A review of the main differential diagnoses is also given. The relevance of MR spectroscopy and fetal MRI is discussed. (orig.) [German] Zur Abklaerung zerebraler Veraenderungen bei Neugeborenen hat sich die Magnetresonanztomographie (MRT) als wichtigste weiterfuehrende Methode nach der Sonographie entwickelt. Die Durchfuehrung und Auswertung der MR-Untersuchungen erfordern jedoch eine genaue Kenntnis der morphologischen Manifestation, des pathophysiologischen Hintergrunds und der Haeufigkeit bestimmter zerebraler Komplikationen in diesem Lebensalter. Resuemee: Ausgehend von zerebrovaskulaeren Erkrankungen werden diese Fragen behandelt, wobei sowohl auf die Auswahl der adaequaten Untersuchungsparameter als auch auf die Bildinterpretation und die wichtigsten Differentialdiagnosen eingegangen wird. Die Bedeutung von MR-Spektroskopie und fetaler MRT wird diskutiert. (orig.)

 18. Deutsch als Fremdsprache im Tourismus: Empirische Untersuchungen zur Kommunikation in der Tourismusbranche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doğu Ataş

  2017-12-01

  Full Text Available Die vorliegende Studie definiert diejenigen Sprechintentionen, die zwischen deutschsprachigen Touristen und türkischen Beschäftigten in der Tourismusbranche wie Kellner, Kundenbeziehungsmanager, Rezeptionist und Animateur vielfach vorkommen. Ein Teil der Daten für die Untersuchung wurde im Rahmen einer qualitativen Forschungsarbeit mittels teilstandardisierten Interviews und schriftlicher Befragung mit offenen Fragen erhoben, ein weiterer Teil Anhand einer quantitativen Forschungsarbeit mittels schriftlicher Befragung mit Fragebogen. Die offenen Fragen wurden den deutschsprachigen Personen gestellt, die mindestens einmal ihre Ferien als Tourist in der Türkei verbrachten. Dagegen wurden die Fragebogenstudie und die Interviews mit türkischen Mitarbeitern im Tourismusbereich durchgeführt. Die erhobenen Daten aus den Interviews und der offenen Fragen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Im Vergleich dazu wurde die deskriptive Statistik zur Auswertung der Fragebogenstudie herangezogen. Die erfassten Sprechintentionen können für die Entwicklung eines tourismusbezogenen DaF-Lehrwerks (Deutsch als Fremdsprache verwendet werden, das insbesondere den Bedürfnissen der türkischen Adressatengruppe entspricht.

 19. Privatiserung von Geschichte. Probleme einer differenzierten Aufarbeitung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birthe Kundrus

  2000-11-01

  Full Text Available Ausgangspunkt der Untersuchung von Vera Neumann ist die These, daß im Krieg Erlebtes und Erlittenes in den Wiederaufbau- und Wirtschaftswunderjahren Westdeutschlands einem Thematisierungstabu unterlegen sei. Anhand von 50 Interviews, die in den 80er Jahren im Rahmen des von Lutz Niethammer geleiteten Projekts „Lebensgeschichte und Sozialgeschichte im Ruhrgebiet 1930–1960“ (LUSIR entstanden sind und die sie jetzt anhand der Tonbandprotokolle und Abschriften ein zweites Mal auswertet, möchte die Historikerin diese Verschüttungen aufspüren. Im Anschluß an Niethammers These der „Privatisierung von Geschichte“ will sie zeigen, daß seelische und körperliche Kriegsfolgen wie Deprivations- und Überlastungsgefühle, der Verlust von Angehörigen und Kriegsbeschädigungen „privatisiert“, d.h. an die Familien übertragen wurden. Dort seien dann in erster Linie die weiblichen Familienmitglieder mit der Versorgungs- und Pflegearbeit konfrontiert worden. An vier Fallbeispiele schließt sich eine detaillierte Auswertung des gesamten Interviewmaterials an. Diesen Teilen folgt ein Abschnitt zur staatlichen Kriegsopferversorgung in der frühen Bundesrepublik.

 20. Testing the process of drilling - analysis of drilling performance in variegated sandstone and Keuper in Northern Germany; Der Bohrprozess auf dem Pruefstand - Analyse der Bohrleistungen im Buntsandstein und Keuper in Norddeutschland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pust, G.; Tschaffler, H. [Mobil Erdgas Erdoel GmbH, Celle (Germany); Grunwald, R. [BEB Erdgas und Erdoel GmbH, Nienhagen (Germany); Gloth, H. [TU Bergakademie Freiberg (Germany); Marx, C. [ITE, Clausthal-Zellerfeld (Germany)

  1998-12-31

  The aim of the project launched jointly by DGMK and 5 companies from the German oil- and gas industry and two institutes for drilling technologies was to find suitable ways in which the drilling progress in formations with bad drilling conditions in Northern Germany, i.e. lower and middle variegated sandstone and Keuper can be increases in order to bring costs down. The borehole sunk in Northern Germany were surveyed and inventorised. Data were subjected to a thorough statistical analysis in order to obtain optimal drilling parameters and improve the drilling tools. Basic studies on rock damaging were also to be included in order to better understand the processes. Finally, the project aims at realising the optimal drilling parameters, increase drilling progress, use improved drilling machinery and thus cut costs. (orig.) [Deutsch] Ziel des DGMK-Gemeinschaftsprojektes mit 5 Firmen der deutschen Erdoel- und Erdgasindustrie sowie 2 bohrtechnischen Instituten war es, durch geeignete Massnahmen den Bohrfortschritt in schlechtbohrbaren Formationen in Norddeutschland, naemlich unterer und mittlerer Buntsandstein sowie Keuper, zu erhoehen und damit einen Beitrag zur Kostensenkung zu leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte eine Bestandsaufnahme der in Norddeutschland abgeteuften Bohrungen erfolgen. Die Daten sollten einer eingehenden statistischen Auswertung unterzogen werden. Hieraus sollten optimale Bohrparameter und Verbesserungen der Bohrwerkzeuge abgeleitet werden. Ferner sollten grundlegende Untersuchungen zur Gesteinszerstoerung herangezogen werden, um ein besseres Verstaendnis fuer die ablaufenden Prozesse zu bekommen. Durch die Realisierung optimaler Bohrparameter und den Einsatz verbesserter Bohrwerkszeuge sollte schliesslich die Erhoehung des Bohrfortschritts und damit eine Senkung der Kosten erreicht werden. (orig.)

 1. Computerbasiert prüfen [Computer-based Assessment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frey, Peter

  2006-08-01

  Full Text Available [english] Computer-based testing in medical education offers new perspectives. Advantages are sequential or adaptive testing, integration of movies or sound, rapid feedback to candidates and management of web-based question banks. Computer-based testing can also be implemented in an OSCE examination. In e-learning environments formative self-assessment are often implemented and gives helpful feedbacks to learners. Disadvantages in high-stake exams are the high requirements as well for the quality of testing (e.g. standard setting as additionally for the information technology and especially for security. [german] Computerbasierte Prüfungen im Medizinstudium eröffnen neue Möglichkeiten. Vorteile solcher Prüfungen liegen im sequentiellen oder adaptiven Prüfen, in der Integration von Bewegtbildern oder Ton, der raschen Auswertung und zentraler Verwaltung der Prüfungsfragen via Internet. Ein Einsatzgebiet mit vertretbarem Aufwand sind Prüfungen mit mehreren Stationen wie beispielsweise die OSCE-Prüfung. Computerbasierte formative Selbsttests werden im Bereiche e-learning häufig angeboten. Das hilft den Lernenden ihren Wissensstand besser einzuschätzen oder sich mit den Leistungen anderer zu vergleichen. Grenzen zeigen sich bei den summativen Prüfungen beim Prüfungsort, da zuhause Betrug möglich ist. Höhere ärztliche Kompetenzen wie Untersuchungstechnik oder Kommunikation eigenen sich kaum für rechnergestützte Prüfungen.

 2. Operating experience with natural-gas-fuelled buses and their economy; Betriebserfahrungen und Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von Erdgas-Bussen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eberwein, B. [Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berlin (Germany). Omnibustechnik

  1998-12-01

  The project aimed to test this technology under every-day conditions, collect data on the economy of the buses, their emissions and their long-term performance, especially in comparison with buses with conventional diesel engines. The study was carried out by the Senate of Berlin authority for transport and enterprises, the Berlin transport services (BVG) and the UITP Euro Team as project partner of the Commission of the European Union, with the participation of a number of engineering consultancies. The duration of the project was 39 months. During this period, the six articulated buses and four standard buses were comprehensively tested, energy consumption was monitored, and numerous measurements of emissions were taken and evaluated. A number of valuable results are available. (orig.) [Deutsch] Die Ziele des Vorhabens waren die technische Erprobung dieser Technologie unter Alltagsbedingungen, die Sammlung von Daten zur Wirtschaftlichkeit, Emission und zum Langzeitverhalten der Busse, insbesondere im Vergleich zur konventionellen Dieseltechnik. Das Projekt wurde von der Berliner Senatsverwaltung fuer Verkehr und Betriebe, den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und des UITP-Euro Teams als Projektpartner der EU-Kommission unter Beteiligung von einer Reihe von Ingenieurbueros durchgefuehrt. Nach der 39-monatigen Projektlaufzeit und der umfassenden Erprobung der sechs Gelenk- und vier Standardbusse sowie der Erfassung des Energieverbrauchs und zahlreicher Messungen des Emissionsverhaltens und deren Auswertung liegen eine Reihe wertvoller Ergebnisse vor. (orig.)

 3. Myelography and MRI of the cervical spine syndrome; Myelographie und Kernspintomographie des Zervikalsyndroms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ji, B.; Wruck, A. [Knappschaft-Krankenhaus Recklinghausen (Germany). Radiologische Klinik

  1998-12-31

  The contribution comes from a hospital performing over 150 cervical disc operations every year and presents a comparative evaluation of the diagnostic tools of pre-operative MRI and cervical myelography in a total of 120 segments. The various diagnostic signs showing cervical disc herniation, obtained by myelography or MRI, are analysed and characterised in their diagnostic value. The results show that accurate evaluation of myelograms leads to sufficient agreement with the MRI results, so that myelography is a good alternative modality for examination of patients for whom performance of MRI is inadvisable. In general, however, MRI proves to be the method of choice for non-invasive diagnostic evaluation of the cervical spine syndrome. (orig./CB) [Deutsch] Aus einer Klinik, die jaehrlich mehr als 150 zervikale Bandscheibenoperationen durchfuehrt, wird die praeoperative Kernspintomographie mit der zervikalen Myelographie an 120 einzelnen Segmenten verglichen. Die verschiedenen myelographischen und kernspintomographischen Zeichen eines Bandscheibenprolapses werden analysiert und ihre diagnostische Wertigkeit wird ermittelt. Eine genaue Auswertung von Myeologrammen fuehrt zu einer ausreichenden Uebereinstimmung mit den MRT-Ergebnissen, so dass die Myeolographie als guter Ersatz bei den Patienten eingesetzt werden kann, fuer die die MRT-Untersuchungen kontraindiziert sind. Ansonsten ist die Kernspintomographie als nicht-invasives Verfahren Methode der Wahl zur diagnostischen Klaerung des Zervikalsyndroms. (orig.)

 4. Aerial mapping of biotope types; Biotoptypenkartierung aus der Luft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tielbaar, H.C. [Hansa Luftbild GmbH, Muenster (Germany). Umweltdaten und Landschaftsplanung

  1996-12-31

  Landscape planning is a very important instrument for determination of nature protection and landscape cultivation purposes. For production of surface covering basic data aerial photo flights for interpretation purposes are carried out using color-infrared-films. In such aerial photos the vegetation is already figured highly differentiated. On the basis of the biotope structure received on the spot an interpretation key is set up which allows an evaluation of aerial photos from large districts. This interpretation covers also existing biological, geological and soildata. All data of aerial photos serve for development of special maps and may flow into. Geo-information-systems (GIS) which allow a still more extensive analysis. (orig.) [Deutsch] Landschaftsplanung ist ein wichtiges Instrument zur Bestimmung der Belange von Naturschutz und Landespflege. Zur Gewinnung flaechendeckender Grundlagendaten werden Luftbildbefliegungen fuer Interpretationszwecke durchgefuehrt; zur Verwendung kommen dabei Color-Infrarotfilme. In solchen Luftbildern wird die Vegetation bereits sehr differenziert abgebildet. Auf der Grundlage der vor Ort festgestellten Biotopstruktur wird ein Interpretationsschluessel erstellt, der eine Auswertung der Luftbilder grosser Landschaftsraeume ermoeglicht. In diese Interpretation fliessen vorhandene Datenkollektive biologischer oder auch geologischer bzw. bodenkundlicher Art ein. Die gesamten Datenkollektive der Luftbilder dienen zur Erstellung thematischer Karten und koennen zudem in Geo-Informationssysteme (GIS) einfliessen, die eine noch weitergehende Analyse ermoeglichen. (orig.)

 5. Hydrographic and tracer studies on the renewal and the circulation of the deep waters of the European Polar Sea. Final report; Hydrographische und Traceruntersuchungen zur Erneuerung und Zirkulation des Tiefenwassers im Europaeischen Nordmeer. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bayer, R.; Walz, V.

  2000-07-01

  This project supplemented and finished the earlier project B2 ARKTIEF-I, where samples taken in the European Arctic Sea were analyzed for tritium, {sup 3}He/{sup 4}He, {sup 19}O and SF{sub 6}. The data were analyzed and provided information on the influence of convective and diffusive processes on deep water renewal in the European Arctic Sea and its quantification. [German] Im Rahmen dieses Projektes konnten die im Teilprojekt B2 in ARKTIEF-I begonnenen Arbeiten zur Untersuchung der Tiefenwassererneuerung im Europaeischen Nordmeer zum Abschluss gebracht werden. Die Analyse von Proben, die auf der Reise ARK XIV/2 im Jahr 1998 genommen wurden, auf die Tracer Tritium, {sup 3}He/{sup 4}He, {sup 18}O und SF{sub 6} wurde zu Ende gefuehrt. Die Auswertung der so in ARKTIEF-I und ARKTIEF-II erhaltenen Datensaetze erlaubte unter Beruecksichtigung der hydrographischen Daten und weiterer von Kooperationspartnern gemessenen Stoffkonzentrationen die Bestimmung des Einflusses konvektiver und diffusiver Prozesse auf die Tiefenwassererneuerung im Europaeischen Nordmeer und deren Quantifizierung. (orig.)

 6. Measurement of the filling height of transient two-phase surge flows in pipelines by means of electronics; Messung der Fuellhoehe von transienten Zweiphasenschwallstroemungen in Rohrleitungen mittels Ultraschall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofmann, B.; Rockstroh, M. [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Energiemaschinen und Maschinenlabor

  1997-12-01

  The aim of the ultrasonic measurements was the determination of the time course of the level of a transient surge flow with swirl and waves in partly filled roughly horizontally laid pipelines. The running time of the ultrasonic waves from the test head to the liquid surface and back was measured for this purpose. The course of the stress was recorded digitally and was evaluated with the aid of software. Waves, swirl, turbulence of flow and introduced test bodies in the flow caused typical echoes, which had to be taken into account in the evaluation. As the test head was fitted on the outside of the pipe (clamp-on technique), the pipe wall thickness and the speed of sound in the pipe wall had to be included in the calculation of filling height by means of a correction. [Deutsch] Ziel der Ultraschallmessungen war die Bestimmung des zeitlichen Verlaufes der Fuellhoehe einer transienten, drall- und wellenbehafteten Schwallstroemung in teilgefuellten, etwa horizontal verlegten Rohrleitungen. Hierzu wurde die Laufzeit der Ultraschallwellen vom Pruefkopf zur Fluessigkeitsoberflaeche und zurueck gemessen. Die Laufzeit der Ultraschallwellen wurde auf eine quasi-analog elektrische Spannung abgebildet. Der Spannungsverlauf wurde digital aufgezeichnet und softwaregestuetzt ausgewertet. Wellen, Drall, Stroemungsturbulenzen sowie eingebrachte Pruefkoerper in der Stroemung hatten typische Echoerscheinungen zur Folge, die bei der Auswertung zu beruecksichtigen waren. Da der Pruefkopf aussen am Rohr angebracht war (clamp-on-Technik), musste die Rohrwandstaerke und die Schallgeschwindigkeit in der Rohrwandung mittels eines Korrekturgliedes in die Fuellhoehenberechnung eingezogen werden. (orig.)

 7. Guidelines on {sup 99m}Tc-DMSA scintigraphy in children; Empfehlungen zur Durchfuehrung der DMSA-Szintigraphie bei Kindern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Piepsz, A. [CHU St. Pierre, Bruessel (Belgium); Colarinha, P. [Instituto Portugues de Oncologia, Lissabon (Portugal); Gordon, I. [Great Ormend Street Hospital for Children, London (United Kingdom); Hahn, K. [Muenchen Univ. (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Olivier, P. [CHU Vandoeuvre, Nancy (France); Roca, I.; Velzen, J. van [Hospital Vall d' Hebron, Barcelona (Spain); Sixt, R. [The Queen Silvia Children' s Hospital, Goeteborg (Sweden)

  2000-11-01

  The guidelines are intended to help nuclear medical teams in their daily routine. The guidelines give information relating to indications, imaging parameters, data evaluation and interpretation. The guidelines are in line with the opinions of the Paediatric Committee of EANM and hence focus on approaches adopted in Europe, e.g. as regards selection of the radiopharmaceuticals or activity levels applied. The guidelines should be seen in the context of local quality standards and regulatory requirements. (orig./CB) [German] Zweck dieser Empfehlung ist es, dem Nuklearmedizinischen Team bei Tc-DMSA-Szintigraphie von Kindern Hilfestellung fuer die taegliche Routinepraxis zu geben. Die Empfehlung enthaelt Informationen ueber Indikationen, Aufnahmeparameter, Auswertung und Interpretation der DMSA-Szintigraphie bei Kindern. Die vorliegende Empfehlung fasst die Meinung des Paediatric Committee der EANM zusammen und ist daher mehr auf die Europaeische Vorgehensweise, z.B. bei der Wahl des Radiopharmazeutikums und den verwendeten Aktivitaetsmengen, ausgerichtet. Sie sollte immer in Zusammenhang mit lokalen Qualitaetsstandards und Vorschriften gesehen werden. (orig.)

 8. Guidelines for bone scintigraphy in children; Empfehlungen zur Knochenszintigraphie bei Kindern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hahn, K.; Fischer, S. [LMU Muenchen (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Colarinha, P. [Instituto Portugues de Oncologia, Lisbon (Portugal); Gordon, I. [Great Osmond Street Hospital for Children, London (United Kingdom); Mann, M. [Red Cross Hospital, Cape Town (South Africa); Piepsz, A. [AZ VUB and CHU St. Pierre, Brussels (Belgium); Olivier, P. [CHU Vandoeuvre, Nancy (France); Sixt, R. [The Queen Silvia Children' s Hospital, Goeteborg (Sweden); Velzen, J. van

  2000-11-01

  The guidelines are intended to help nuclear medical teams in their daily routine. The guidelines give information relating to indications, performance of examinations, analysis and interpretation of the diagnostic results. The guidelines should be applied in the context of adopted basic quality criteria in nuclear medicine, requirements of the German radiation protection ordinance, as well as the regulatory codes for radiation protection in the medical field. The guidelines express the opinions of the Paediatric Committee of the EANM and hence focus on compliance with the relevant European standards in nuclear medicine. In order to enhance the specificity of results obtained with a bone scintigraphy, the interpretation of the results should be based on combined analysis with information drawn from X-rays. (orig./CB) [German] Zweck dieser Leitlinie ist es, dem nuklearmedizinischen Team eine Hilfe fuer die taegliche Praxis anzubieten. Diese Leitlinie enthaelt Informationen ueber die Indikationen, die Untersuchungsdurchfuehrung, Auswertung und Interpretation von Knochenszintigraphien bei Kindern. Sie sollte in Verbindung mit den ueblichen Qualitaetskriterien in der Nuklearmedizin und den Vorschriften der Strahlenschutzverordnung sowie der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin gesehen werden. Sie fasst die Meinung des Paediatric Committee der EANM zusammen und ist daher in einzelnen Bereichen mehr dem europaeischen Standard der Nuklearmedizin angepasst. Um die Spezifitaet der Knochenszintigraphie zu erhoehen, sollte immer eine gemeinsame Interpretation von Knochenszintigraphie und Roentgenbildern erfolgen. (orig.)

 9. Gadamers verständnis der tradition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radojčić Saša

  2009-01-01

  Full Text Available (nemački In diesem Aufsatz man Gadamers Verständnis der wichtigen hermeneutischen Begriffe des Vorurteils, der Autorität und der Tradition erörtet. Der Vollzug des Verstehens, in dem die Vorurteile unvermeidlich sind, wird als Prozeß ihre ununterbrechende Korrektion bestimmt. Die positive Auswertung des begrifflichen Paar Autorität-Tradition ist ein karakteristischen Motiv der philosophischen Hermeneutik, für die die Autorität kein negativen Mitklang hat, sondern auf freie und rationelle Annahmung begründet ist. Der Zusammenhang des Verstehens und der Tradition ist eine dynamische Beziehung, in die weder Tradition noch das Subjekt des Verstehens ungeändert bleiben. Daraus führt man zwei Implikationen aus: daß der Sinn eines Textes kann man nie ausschöpfen, und seines Verstehen ein unendlichen Prozeß ist; und daß die Suspension der Vorurteilen nur gelingt, wo die Tradition sie sozusagen 'filtriert'. Der Author stellt eine Spannung aus, zwischen Gadamers Verständnis der hermeneutischen Produktivität der Tradition und des zeitlichen Abstand als Instanz die dem Verstehen beiträgt.

 10. Working Group for Water Pollution Abatement in the Weser River. Weser water quality report 2001; Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser. Weserguetebericht 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  The Weser is Germany's only river whose catchment area is entirely in Germany. This opens up interesting options in terms of water quality investigations, water protection measures, and river management. The ARGE Weser working group, which comprises the German states of Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen and Thueringen, has been carrying out long-term measurements for many years in selected sites on the Werra, Fulda, Weser and Aller rivers. This report presents data, as well as information on the concentrations and action of the analyzed substances. It also presents an evaluation and assessment of the selected substances. [German] Das Einzugsgebiet der Weser befindet sich vollstaendig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Im Vergleich zu anderen bedeutenden deutschen Flusseinzugsgebieten sind mit dieser Besonderheit aussergewoehnliche Moeglichkeiten verbunden. So koennen Gewaesseruntersuchungen, Gewaesserschutz und Bewirtschaftungsmassnahmen effektiv und ohne Hemmnisse durchgefuehrt und umgesetzt werden. Die Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser (ARGE Weser), der die Bundeslaender Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thueringen angehoeren, fuehrt seit vielen Jahren an ausgewaehlten Standorten der Werra, Fulda, Weser und Aller Untersuchungen zur Wasserbeschaffenheit durch. Grundlage hierfuer ist das Messprogramm Weser. Der vorliegende Bericht versucht ueber die reine Zahlendokumentation hinaus auch ueber Vorkommen und Wirkungsweise der analysierten Stoffe zu informieren. Die Betrachtung der Messdaten beinhaltet eine Auswertung und Bewertung der ausgewaehlten und untersuchten Substanzen. (orig.)

 11. Missbrauchspotential von Verzeichnisdienst-Metadaten in LDAP-basierten System- und Benutzerverwaltungen

  Science.gov (United States)

  Pluta, Daniel

  Metadaten stellen Zusatzinformationen über elektronisch gespeicherte Kerninformationen zur Verfügung. Sie ergänzen die eigentliche Hauptinformation um nützliche Details. In vielen Bereichen werden Metadaten gespeichert und stehen zur Auswertung zur Verfügung. Alle IT-nahen Systeme, angefangen im Konsumerbereich (z.B. digitale Kameras) bis hin zu unternehmenskritischen Applikationen führen im Hintergrund Metadaten - parallel zu den eigentlichen Hauptdaten. Metadaten im Allgemeinen sind per se als neutral, d.h. weder positiv noch negativ, zu bewerten. So wirken sich diese häufig positiv auf das Finden und Sortieren von digitalen Dokumenten aus. Negativ treten Metadaten eigentlich immer nur dann in Erscheinung, sobald diese ursprünglich zusätzlichen und nützlichen (und daher im Gegensatz zu den Hauptdaten nicht besonders beachteten bzw. geschützten) Informationen entgegen ihrer Bestimmung, zweckentfremdet werden. Auch Verzeichnisdienste verfügen über solche nützlichen Metadaten zu den jeweils in ihnen gespeicherten Inhalten. Ob, und wenn ja wie weit diese nützlichen Inhalte auch ein Risiko darstellen können wird im Rahmen dieses Artikels anhand eines konkreten Szenarios aus dem Umfeld des Systemmanagements gezeigt.

 12. Quasar Absorptionslinienverteilung und die Entwicklung der großräumigen Strukturen im Kosmos

  Science.gov (United States)

  Riediger, R.

  1999-06-01

  In der vorliegenden Arbeit wird ein Modell, basierend auf einem modifizierten Particle-Mesh (PM) Code, vorgestellt, das die Verteilung der baryonischen Dichte entlang der großräumigen Strukturen im Kosmos im Dichtebereich der Lyman-alpha-Forest Absorbersysteme gut wiedergibt. Im Kapitel 1 wird ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Beobachtungen des Lyman-alpha-Forest und dessen statistischer Analysen gegeben. Weiterhin werden lokale Modelle für die Absorptionswolken vorgestellt. In Kapitel 2 werden das dieser Arbeit zugrundeliegende Modell und die durchgeführten Simulationen beschrieben. Weiterhin wird eine Methode zur Erstellung synthetischer Spektren aus den Simulationen eingeführt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Auswertung der aus den Simulationen erhaltenen statistischen Verteilungen. Diese werden mit den Ergebnissen der Beobachtungen verglichen und es werden die Einflüsse der Analysemethode des Voigt-Profil-Fittens diskutiert. Die Ergebnisse werden dann im Kapitel 4 zusammengefaßt und es wird ein Ausblick auf mögliche Weiterführungen der Arbeit gegeben.

 13. Efficiency improvement of flue gas cleaning plants. Use of adipic acid in lignite-fired power plant Frimmersdorf of RWE Energie AG; Wirkungsgradverbesserung von Rauchgasreinigungsanlagen. Einsatz von Adipinsaeure im Braunkohlenkraftwerk Frimmersdorf der RWE Energie AG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, W.; Krug, M.; Schuetz, M. [RWE Power AG, Regenerative Stromerzeugung, Essen (Germany)

  2001-07-01

  The further improvement of desulphurization plants is an important task not only with a view to procedure technology but also economically. The aim of the optimization is mainly the adaptation of FGD plants to changing lignite qualities, the safe adherence to the required gypsum qualities and the reduction of the energy requirement (operating costs). Findings were compiled from many studies that, among others, concern the effects of adipic acid addition on the adsorbent, the retention behaviour and the gypsum produced. On the basis of this experience, the use of adipic acid was also tested in the FGD facilities of the Frimmersdorf power plant. (orig.) [German] In den Rauchgasentschwefelungsanlagen des Braunkohlenkraftwerks Frimmersdorf, die nach dem Kalkstein-Nasswaschverfahren arbeiten, wurden in den Jahren 1998/99 zur Erhoehung des SO{sub 2}-Abscheidegrades der Einsatz von 300 ppm Adipinsaeure in der Waschsuspension erprobt. Hierdurch soll die normalerweise zur Erhoehung der Abscheideleistung benoetigte Energie fuer die Zuschaltung weiterer Absorberkreislaufpumpen teilweise eingespart werden. Die Auswertung der Ergebnisse des Versuchsbetriebes hat gezeigt, dass in Abhaengigkeit vom SO{sub 2}-Rohgasgehalt eine Verbesserung der SO{sub 2}-Abscheidung um bis zu 6%-Punkte erreicht werden kann. (orig.)

 14. Conceito de amor: comparação entre estudantes brasileiros e alemães

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Schröder

  2002-12-01

  Full Text Available Das Phänomen Liebe nicht - wie im Alltagsgebrauch - als substantielle Entität, sondern als kommunikativ erzeugte Lebenswirklichkeit zu begteifen, ist Ziel der Untersuchung gewesen. Zu diesem Zweck wurde eine vergleichende Fallstudie zum Liebeskonzept brasilianischer und deutscher Studenten durchgeführt. Theoretische Grundlage der Untersuchung bildete ein im weitesten Sinne konstruktivistisches Verständnis von Kommunikation als wirklichkeitserzeugendem Verhaltensbereich. In einer theoretischen Einführung wurde der Wirklichkeitsbereich Liebe unter Einbeziehung des jeweiligen historisch-kulturellen Hintergrundes fokussiert. Die methodische Vorgehensweise bei der Durchführung der Studie war schließlich überwiegend qualitativ angelegt, um das für den Einzelnen tatsächlich relevante Begriffsinventar ermitteln zu können. In der Auswertung sind dann die Unterschiede im Hinblick auf die Internalisierung eines Liebesideals, die Strukturen der Beziehungswirklichkeit, ihre sprachliche Handhabung, die Verhaltenskoordination, die Funktion von Beziehungen sowie die Folgen für die Kommunikationspraxis herausgestellt worden. Es zeigte sich, dass Liebesbeziehungen unter deutschen Studenten stark vom romantischen Liebesideal geprägt sind, unter brasilianischen Studenten dagegen am ehesten dem passionierten Liebesiedel entsprechen.

 15. Von Mr Classic zu Mr Nerd: Wie Forschende soziale Medien nutzen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doreen Siegfried

  2014-12-01

  Full Text Available Unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern lassen sich vier Typen differenzieren, die ein signifikant unterschiedliches Verhalten in ihrer Nutzung und ihrer Einstellung gegenüber Social-Web-Anwendungen zeigen: Ms Maker, Mr Tech, Mr Classic und Mr Nerd. Grundlage für die Identifizierung dieser Social-Media-Typen ist die Auswertung von 778 Online-Fragebögen, die von Anfang September bis Mitte Oktober 2013 erhoben wurden. Erfragt wurde die Nutzung von Social-Media-Instrumenten für die tägliche Arbeit in Forschung, Lehre, Administration und Wissenschaftskommunikation. Neben Intensität und Kontext der Nutzung von Web-2.0-Diensten wurden auch die Gründe für Nutzung bzw. Nicht-Nutzung einzelner Kanäle sowie generelle Einstellungen gegenüber Social-Media-Werkzeugen erfragt. Among scientists, four types of personality can be identified whose usage and attitude towards social web applications show significant variations: Ms Maker, Mr Tech, Mr Classic and Mr Nerd. This typification is based on 778 online questionnaires received between September and October 2013. The survey sampled the usage of social media tools for daily routines in research, teaching, administrative work and scholarly communication. The survey asked questions about the intensity and the context in which Web 2.0 services are used, about the reasons for (not using certain channels, and about general attitudes towards social media tools.

 16. Numerical simulation of turbulent shear flow using a cascade model; Numerische Simulation turbulenter Scherstroemungen mit einem Kaskadenmodell

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niemann, V.

  1998-01-01

  Homogeneous stratified turbulent shear flow was simulated numerically using the cascade model of Eggers and Grossmann (1991). The model is made applicable to homogeneous shear flow by transformation into a coordinate system that moves along with a basic flow with a constant vertical velocity gradient. The author simulated cases of stable thermal stratification with Richardson numbers in the range of 0{<=}Ri{<=}1. The simulation data were evaluated with particular regard to the anisotropic characteristics of the turbulence field. Further, the results are compared with some common equation systems up to second order. (orig.) [Deutsch] Thema der vorliegenden Dissertation ist die numerische Simulation homogener geschichteter turbulenter Scherstroemungen. Grundlage der Simulation ist das von Eggers and Grossmann (1991) entwickelte Kaskadenmodell. Dieses Modell wird durch Transformation in ein Koordinatensystem, das mit einem Grundstrom mit konstantem vertikalen Geschwindigkeitsgradienten mitbewegt wird, auf homogene Scherstroemungen angewendet. Simuliert werden Faelle mit stabiler thermischer Schichtung mit Richardsonzahlen im Bereich von 0{<=}Ri{<=}1. Der Schwerpunkt bei der Auswertung der Simulationsdaten liegt auf der Untersuchung der Anisotropie-Eigenschaften des Turbulenzfeldes. Darueber hinaus wird ein Vergleich mit einigen gaengigen Schliessungsansaetzen bis zur zweiten Ordnung gezogen. (orig.)

 17. Die Bedeutung von Anerkennungserfahrungen in der Schule für die Ausprägung von Altruismus und Werten der Offenheit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabella Lussi

  2015-09-01

  Full Text Available Die Werteentwicklung gilt als eine bedeutende Aufgabe im Jugendalter. Die Schule stellt dabei neben der Herkunftsfamilie eine zentrale Sozialisationsinstanz dar. Unklar ist jedoch, welche schulischen Erlebnisse die Entwicklung von Werten beeinflussen. Basierend auf 20 biografisch-narrativen Interviews mit 19- bis 21-jährigen jungen Erwachsenen in der Schweiz verfolgte die hier berichtete Studie das Ziel, schulische Erlebnisse zu eruieren, die für die Entwicklung von Werten bedeutsam sind. Bei der Auswertung der Interviews wurde das narrationsanalytische Verfahren nach SCHÜTZE (1984 mit dem Kodierverfahren der Grounded-Theory-Methodologie nach STRAUSS (1998 [1994] und der qualitativen Typenbildung (KELLE & KLUGE 1999 kombiniert. Die Ergebnisse der Studie zeigen: Anerkennung (im Sinne von HONNETH 1992 stellt eine Kernkategorie in den sehr unterschiedlichen Schüler/innenbiografien dar, und sie ist eng verknüpft mit der Ausprägung individueller Werte von jungen Erwachsenen. Junge Erwachsene, die sich in der Schule geliebt, respektiert und wertgeschätzt fühlten, kombinieren Sicherheits- und Leistungswerte mit Offenheit und Toleranz. Ist die Schulzeit durch einen Mangel an Anerkennung geprägt, werden Sicherheits- und Leistungswerte priorisiert. Dies scheint darin begründet zu sein, dass Anerkennung eine Bedingung für Autonomie darstellt und für die Fähigkeit, vergangenen und aktuellen Erlebnissen Sinn zu verleihen. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1503328

 18. Des Widerspenstigen Zähmung: Subjektives Alter(n, qualitativ erforscht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanie Graefe

  2013-04-01

  Full Text Available Der Beitrag präsentiert Forschungsergebnisse einer qualitativen Interviewstudie zur subjektiven Alter(nserfahrung von Menschen in der zweiten Lebenshälfte sowie aus dem Forschungsprozess resultierende Überlegungen zur Frage, wie sich die soziale Erfahrung Alter(n methodologisch konzeptualisieren und empirisch erforschen lässt. Die Auswertung erfolgte angelehnt an die Grounded-Theory- Methodologie. Ausgehend von der "relativen (subjektiven Alterslosigkeit" als fallübergreifender Schlüsselkategorie wird im Folgenden eine Typologie von (Alters- Selbstkonzepten vorgestellt: das "wandlungsfähige", das "kontinuierliche" und das "verunsicherte" (Alters- Selbst. Skizziert wird eine methodologische Konzeption von Alter(n als eine zugleich prinzipiell unscharfe und erheblich normierte soziale Kategorie. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass – insbesondere vor dem Hintergrund der in jüngerer Zeit erfolgten sozialpolitischen Aufwertung der Lebensphase Alter – spezifische Sozialmilieus besonders prädestiniert scheinen, normative Anforderungen einer aktiven, produktiven und selbstverantwortlichen Gestaltung der Lebensphase Alter in ihr Selbstkonzept zu integrieren. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1302114

 19. Physische Gewalt als Quelle positiver Selbstwahrnehmung bei jugendlichen Mädchen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahel Heeg

  2013-01-01

  Full Text Available Gewaltausübung durch weibliche Jugendliche ist insbesondere im deutschsprachigen Raum vergleichsweise wenig untersucht. In diesem Artikel werden ausgewählte Ergebnisse einer Schweizer Studie vorgestellt. 21 weibliche Jugendliche, welche regelmäßig physische Gewalt ausüb(ten, wurden in problemzentrierten Interviews befragt. Die Erhebung und Auswertung der Interviews orientierte sich an der Grounded-Theory-Methodologie. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand die Frage, welche Bedeutung ihr eigenes Gewalthandeln für die befragten Mädchen hat. Dabei zeigte sich, dass dieses sich je nach der Beziehung der Mädchen zu ihren Eltern unterscheidet. Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags stehen diejenigen weiblichen Jugendlichen, welche von einer engen und positiven Beziehung zu ihren Eltern erzählen. Es wird anhand zweier Fallbeispiele aufgezeigt, dass Gewaltausübung für diese Mädchen eine Quelle positiver Selbstwahrnehmung ist. In Gewaltsituationen fühlen sie sich stark und unabhängig. Sie setzen Gewalt aber nur gegen Menschen ein, welche für sie nicht wichtig sind. Gegenüber Personen, welche ihnen viel bedeuten, verhalten sich diese Mädchen hingegen sozial angepasst und setzen sich nicht durch. Man kann schlussfolgern, dass ihre Selbstwahrnehmung als stark und unabhängig auf Gewaltsituationen beschränkt bleibt. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1301226

 20. Textsorte als natürlichkeitstheoretische Entität

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmen Teržan-Kopecky

  1998-12-01

  Full Text Available Die in den Textsorten Talkshow und gesprochenes Gegenwartsdeutsch vorgenommene empirische Auswertung der Kollokationstendenzen der beobachteten pragmatischen Parameter (Länge der Replik, Länge einzelner Sätze, Komplexität der Konjunktionen, Komplexit der Kasus- und Tempusformen, Substantiv gegenüber Proform, Abgeschlossenheit gegenüber Nichtabgeschlossenheit von Sätzen, Realis/Irrealis wurde als Methode zur Festlegung von Texttypen- bzw. Textsortenabgrenzungen vorgeschlagen. Die Textsorte wurde auch als eines der wesentlichen natürlichkeitstheoretischen Entitäten eingestuft, da sich die festgestellten Markiertheitsunterschiede verschiedener Kategorien auf dem grammatischen Mikroniveau in eindeutiger Abhängigkeit zum Wechsel der Textsorte bewegen. Die aufgestellte Arbeitshypothese wurde zu 100% bestätigt. Auch in den vorangegangenen Untersuchungen zu den Distributionsmodalitäten der Tempora im Deutschen zeichneten sich ähnliche Präferenzen ab. Im Wesentlichen zeigt sich die auf die textsortensensibilität bezogene natürlich Eigenschaft der grammatischen Kategorien in der Realisierung des Grundsatzes: in einer für eine gewisse Konstruktion natürlicheren textuellen Umwelt wird diese von weniger markierten grammatischen Parametern begleitet, als dies in einer für sie weniger natürlichen Textsorte der Fall ist.

 1. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 2. Lexicography versus Terminography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariëtta Alberts

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: Lexicography and terminography are specialised professions concerned with the compilation and editing of dictionaries. The lexicographer documents the words in the vocabulary of the general language whereas the terminographer documents the terminology of specific subject fields and domains. The terminographer works with a more restricted register than the general lexicographer, but from a holistic point of view, general lexicography and terminography are on a continuum where only the nature of the defined words or terms differs. The conceptual system of the sciences is more systematic and exact than that of the general environment. It is for this reason that nowadays the target group of a particular dictionary determines its format and content. A definition remains extremely important, since it describes the meaning of words and terms and serves to standardise the terms, especially in scientific and technical language. This article concerns itself with the similarities between lexicography and terminography, aspects regarding lexicography as a profession are outlined, followed by a discussion of terminography, and in conclusion attention is drawn to the differences between the two professions.

  Keywords: COMPILE, CONCEPTUAL SYSTEM, DESCRIPTIVE APPROACH, DICTIONARY, DOMAIN, EXCERPTION, GENERAL LEXICOGRAPHER, LEXICOGRAPHER, LEXICOGRAPHY, LINGUIST, PRESCRIPTIVE APPROACH, SUBJECT SPECIALIST, SUBJECT FIELD, TARGET GROUP, TERM, TERMINOGRAPHER, TERMINOGRAPHY, TERMINOLOGY, VOCABULARY, WORD

  Opsomming: Leksikografie teenoor terminografie. Leksikografie en terminografieis gespesialiseerde beroepe wat hul besig hou met die samestelling en redigering van woordeboeke.Die leksikograaf dokumenteer die woorde in die woordeskat van die algemene taal terwyldie terminograaf die terminologie van spesifieke vakgebiede en terreine dokumenteer. Die terminograafwerk met 'n beperkter register as die algemene leksikograaf, maar vanuit 'n

 3. Samarbejde - kooperation eller kollaboration?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i en skelnen mellem samarbejde som kooperation og kollaboration diskuteres i artiklen, hvilken form for samarbejde der egner sig bedst til læring og vidensdeling. Artiklen argumenterer for, at et kooperativt samarbejde indebærer en kognitivistisk opfattelse af læring som overførsel af viden, mens et kollaborativt samarbejde støtter en socialkonstruktivistisk opfattelse af læring som en fælles konstruktion af viden. Dernæst argumenterer artiklen for, at et kollaborativt samarbejde indebærer et højere lærings- og bevidsthedsniveau end kooperation. Endelig konkluderer artiklen, at samarbejdssystemer til støtte af kollaboration kræver et fokusskifte fra lagring og udveksling af dokumenter til støtte af de aktiviteter, hvori deltagerne i fællesskab konstruerer viden.

 4. Ecological valuation of mechanic-biological waste treatment and waste combustion on the basis of energy balances and air pollutant balances; Oekologische Bewertung der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung und der Muellverbrennung auf Basis von Energie- und Schadgasbilanzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wallmann, R.

  1999-04-01

  The work aims at an ecological valuation of air pollutant emissions and energy consumption as particularly relevant aspects of waste treatment and waste combustion plants, based on new scientific results, in order to draw up ecological budgets and make system comparisons in waste treatment. The target set is particularly effectively achieved by the following: documentation and scientific derivation of relevant boundary conditions, careful surveying and data processing for the purpose of making up an ecological budget, and objective valuation and interpretation of results. The high transparency of the methodics should be emphasized. They make the results obtained conclusive and verifiable. (orig.) [Deutsch] Ziel der vorliegenden Arbeit ist die oekologische Bewertung der besonders relevanten Aspekte Abluftemissionen und Energieverbrauch von MBA und MVA auf Basis aktueller Forschungsergebnisse als Grundlage fuer Oekobilanzen und Systemvergleiche zur Restabfallbehandlung. Diese Zielvorgabe wird durch die Dokumentation und wissenschaftliche Herleitung relevanter Rahmenbedingungen, sorgfaeltige Erhebung und Aufbereitung der Daten unter Gesichtspunkten der Erstellung einer Oekobilanz und letztendlich aufgrund der objektiven Bewertung und Interpretation der Ergebnisse im besonderen Masse erreicht. Besonders hervorzuheben hierbei ist die hohe Transparenz bei der methodischen Vorgehensweise. Die ermittelten Ergebnisse sind somit nachvollziehbar und ueberpruefbar. (orig.)

 5. Monitorering af fysisk aktivitetsniveau (MOAN) hos indlagte patienter på geriatrisk afdeling - forsøgsprotokol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villumsen, Morten; Jørgensen, Martin Grønbech; Andreasen, Jane

  genvinder disse igen.(1) Der er desuden god dokumentation for at også ældre patienter med demens kan forbedre funktionsniveau ved træning.(2) Særligt styrketræning af underekstremiteterne med høj intensitet, har vist sig at være effektivt. Hvilket blandt andet har kunnet registreres med ”Timed up and go...... udskrivelse? 2. At undersøge hvilken betydning tiden stående/gående har for ændringen i Barthel Index under indlæggelsen. Metode: Undersøgelsen gennemføres som et observationssstudie af aktivitetsniveau fra indlæggelse til udskrivelse for patienter indlagt på geriatrisk afdeling Aalborg sygehus. Timed up...... and Go (TUG), rejse-sætte sig testen og Barthel score registreres for alle patienter ved indlæggelse og udskrivelse. Øvrige oplysninger vedrørende alder, køn, vægt, højde, demens, depression, årsag til indlæggelse, boligform, og pårørende indhentes fra journalen. Primær outcome for undersøgelsen er den...

 6. Elektronische Citizen Cards in Deutschland und Europa

  Science.gov (United States)

  Kowalski, Bernd

  Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bedarf an elektronischen Identitäten entsteht durch die wachsende Mobilität der Gesellschaft bei einem gleichzeitig steigenden Bedarf an Onlinepräsenz. Diese elektronischen Identitäten machen natürlich auch vor den staatlichen Ausweisen nicht halt, wie zum Beispiel dem Reisepass, aber auch dem Personalausweis und weiteren Ausweisdokumenten. Wobei es bei den staatlich herausgegebenen oder kontrollierten Ausweisen immer um zwei verschiedene Dinge geht: Einmal um die hoheitliche Funktion, wie zum Beispiel beim Reisepass. Hier geht es zum Beispiel darum, in einem Europa mit gefallenen Grenzen und bei freiem Reiseverkehr für alle Personen, die in diesem Raum wohnen, insbesondere auch im Schengener Raum, die Möglichkeit zu schaffen, auch künftig noch Personenkontrollen durchzuführen. Auch der Reiseverkehr über die europäischen Grenzen hinaus ist insofern ein Problem, da die Identitätenprüfung an den Grenzkontrollen immer schwieriger wird. Deswegen braucht man an dieser Stelle Möglichkeiten, um eine Personenüberprüfung durchzuführen, um feststellen zu können, dass diese Person auch zum Dokument gehört.

 7. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT PELABUHAN INDONESIA III SURABAYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Wahyuning Sulistyowati

  2015-10-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia III Surabaya selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun dan menggunakan metode pengumpulan data secara dokumenter. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama 5 tahun dan 8 rasio keuangan yaitu rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio; rasio aktivitas yang terdiri dari net fixed asset turn over dan asset turn over; rasio leverage yang terdiri dari financial leverage dan debt ratio; serta rasio profitabilitas yang terdiri dari net profit margin dan ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dan leverage selama 5 tahun mengalami peningkatan sedangkan rasio likuiditas rasio profitabilitas mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun. Simpulan penelitian bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia III Surabaya yang menunjukkan hasil kinerja keuangan perusahaan ini mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.

 8. Optinės holografijos metodai ir jų taikymas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mindaugas ANDRULEVIČIUS

  2011-11-01

  Full Text Available Optinė holografija vis dažniau naudojama ne tik vaizdams  įrašyti bei atkurti, bet ir įvairiose srityse, nesusijusiose su vaizdų įrašymu. Ypač plačiai pastaruoju metu holografiniai metodai taikomi gaminių autentiškumo nustatymo ir dokumentų apsaugos priemonėse. Holografijos metodų populiarumą nulėmė nuolatos didėjantis apsaugos priemonių poreikis, nedidelė holografinių apsaugos priemonių savikaina bei gana didelis apsaugos patikimumas. Šiame darbe apžvelgiami įvairūs optinės holografijos metodai, jų raida bei taikymas. Detaliau aptartos holografijos taikymo įvairiose apsaugos priemonėse galimybės bei jų patikimumo padidinimas. Taip pat apžvelgtos ir kitos holografijos taikymo sritys: matavimų, dalelių analizės, duomenų įrašymo ir saugojimo ir kt.http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.17.4.771

 9. Samarbejde - kooperation eller kollaboration?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2005-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. Med udgangspunkt i en skelnen mellem samarbejde som kooperation og kollaboration diskuteres i artiklen, hvilken form for samarbejde der egner sig bedst til læring og vidensdeling. Artiklen argumenterer for, at et kooperativt samarbejde indebærer en kognitivistisk opfattelse af læring som overførsel af viden, mens et kollaborativt samarbejde støtter en socialkonstruktivistisk opfattelse af læring som en fælles konstruktion af viden. Dernæst argumenterer artiklen for, at et kollaborativt samarbejde indebærer et højere lærings- og bevidsthedsniveau end kooperation. Endelig konkluderer artiklen, at samarbejdssystemer til støtte af kollaboration kræver et fokusskifte fra lagring og udveksling af dokumenter til støtte af de aktiviteter, hvori deltagerne i fællesskab konstruerer viden.

 10. GTP information management - the concept of open co-operative planning software; GTP Informationsmanagement - das Konzept offen kooperativer Planungssoftware

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Langefeld, O.; Guder, R. [DSK, Herne (Germany); Heim, G. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Bergwerks- und Huettenmaschinenkunde

  2001-03-08

  The aim of the GTP system is to assist the technical planning of panel projects in underground coal mining. Typical requirements on communication and documentation are described with the aid of a schematic representation of the processes. The described concept of open co-operative information management in the environment of GTP planning software is not a final solution. On the contrary it will be shown that an acceptable compromise between the benefits and disadvantages of PC-based data processing can be found by preparation of suitable data structures and information channels. This compromise is also the platform for future developments. (orig.) [German] Das Ziel der GTP-Systeme (Geometrisch technische Planungssysteme) ist die Unterstuetzung der technischen Planung von Bauhoehenprojekten im untertaegigen Steinkohlenbergbau. Anhand einer stark schematisierten Darstellung der Ablaeufe werden typische Anforderungen an die Kommunikation und die Dokumentation beschrieben. Das vorgestellte Konzept eines offen-kooperativen Informationsmanagements im Umfeld der GTP-Planungssoftware stellt keine endgueltige Loesung dar. Vielmehr soll gezeigt werden, dass durch die Bereitstellung geeigneter Datenstrukturen und Informationskanaele ein akzeptabler Kompromiss zwischen Nutzen und Nachteil PC-basierter Datenverarbeitung gefunden werden kann. Dieser Kompromiss ist gleichzeitig die Plattform fuer zukuenftige Entwicklungen. (orig.)

 11. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 12. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 13. Proof of pipeline strength based on measurements of inspection pigs; Festigkeitsnachweis von Pipelines aufgrund der Messergebnisse von Pruefmolchen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De la Camp, H.J.; Feser, G.; Hofmann, A.; Wolf, B.; Schmidt, H. [TUeV Sueddeutschland Bau und Betrieb GmbH, Muenchen (Germany); Herforth, H.E.; Juengling, K.H.; Schmidt, W. [TUeV Anlagentechnik GmbH, Berlin-Schoeneberg (Germany). Unternehmensgruppe TUeV Rheinland/Berlin-Brandenburg

  2002-01-01

  The report is aimed at collecting and documenting the state of the art and the extensive know how of experts and pipeline operators with regard to judging the structural integrity of pipelines. In order to assess the actual mechanical strength of pipelines based on measurement results obtained by inspection pigs, guidance is given for future processing, which eventually can be used as a basis for an industry standard. A literature study of the commercially available types of inspection pigs describes and synoptically lists the respective pros and cons. In essence the report comprises besides check lists of operating data for the pipeline and the pig runs mainly the evaluation of defects and respective calculating procedures. Included are recommendations regarding maintenance planning, verification of defects as well as repetition of pig runs. (orig.) [German] Ziel des Berichtes ist die Erfassung und Dokumentation zum derzeitigen Stand der Technik und des vorhandenen umfangreichen Know-how von Sachverstaendigen und Pipelinebetreibern auf dem Gebiet der sicherheitstechnischen Beurteilung von Pipelines. Fuer den Festigkeitsnachweis von Pipelines aufgrund der Messergebnisse von Pruefmolchen wurde ein Leitfaden als Basis fuer die zukuenftige Vorgehensweise erstellt, der eventuell die Grundlage eines normativen Regelwerkes bilden kann. In einer Literaturstudie wurden die auf dem Markt befindlichen Pruefmolchtypen zusammenfassend beschrieben und ihre Vor- und Nachteile tabellarisch gegenuebergestellt und bewertet. Neben der Erstellung von Checklisten fuer notwendige Daten zum Betrieb der Pipeline und der Molchlaeufe bildet die Fehlerbewertung mit entsprechenden Berechnungsverfahren den Hauptteil dieses Berichtes. Hinweise zur Instandhaltungsplanung (Fehlerverifikation und Molchlaufwiederholung) werden gegeben. (orig.)

 14. Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono proces przystąpienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu do współtworzenia Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, a potem katalogu centralnego NUKAT . Autorki omówiły procedury związane ze współkatalogowaniem. Szczególną uwagę poświęciły zagadnieniom opracowania formalnego i rzeczowego dokumentów. Zaprezentowały rozwiązania i ustalenia wewnętrzne Biblioteki Uniwersyteckiej usprawniające pracę katalogerów oraz jej udział w projektach i szkoleniach organizowanych przez NUKAT. Zaprezentowano również jhp KABA powstały w latach 90. XX wieku, służący do opracowania przedmiotowego zbiorów w polskich bibliotekach akademickich. Artykuł podsumowuje dziesięć lat czynnej współpracy z NUKAT -em, ale stanowi również o okresie przygotowania do jej wdrożenia.

 15. Digitale Rekonstruktion von historischem Bibliotheksgut. Projektvorstellung Leibniz-Fragmente und Massendigitalisierung von Flachware

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matthias Wehry

  2017-12-01

  Full Text Available Der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz verwendete eine besondere Form der Wissensordnung: Teile seiner Manuskripte und Arbeitspapiere, z.B. Abschriften und Exzerpte, wurden von ihm zerschnitten und in einem so genannten „Zettel-Schrancken“, einem großen Zettelkasten, geordnet. Im vorgestellten Projekt wurde ein automatisiertes virtuelles Assistenzsystem erarbeitet, um die ursprünglichen Zusammenhänge der Notata im Augenblick ihrer Entstehung wiederherzustellen. Das Ergebnis des Projektes ist ein innovatives Massenverfahren zum Puzzeln und Scannen historischer handschriftlicher Dokumente. The polymath Gottfried Wilhelm Leibniz used a specific technique for knowledge organisation: He cut parts of his manuscripts and working papers, e.g., copies and excerpts, in pieces and filed them systematically in a so called “Zettel-Schrancken”, a hugh slipbox. In the project presented in this paper, an automated virtual reconstruction of the notes’ initial context at the moment of origin was developed. The result of the project is an innovative mass processing method for puzzling and scanning historical handwritten documents

 16. New medium-voltage primary distribution switchgear NXAir - user-friendly throughout; Die neue Mittelspannungs-Leistungsschalteranlage NXAir - Anwenderfreundlich bis ins Detail

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weichert, R. [NXAir, Erlangen (Germany)

  1998-11-30

  NXAir is a product that sets new standards in its class. With its innovative technology such as modular structure, bushing-type transformers and the Siprotec 4 bay controller units which perform protection, control, measuring and communication tasks, NXAir is a sound investment for the future. Users will find NXAir economical and efficient due to not only reliability and availability, but also ease of servicing (e.g. maintenance-free circuit-breaker modules), minimal need for training (self-explanatory symbols), documentation produced by state-of-the art techniques and the provision of individual service packages. (orig.) [Deutsch] Mit NXAir wurde ein Produkt geschaffen, das Massstaebe in seiner Klasse setzt. Durch die innovative Technik wie den modularen Aufbau, die Durchfuehrungswandler, die auch mit nicht-konventioneller Wandlertechnik erhaeltlich sein werden und die Siprotec-4-Feldgeraete, die Schutz-, Steuerungs-, und Kommunikationsaufgaben in Schaltanlagen uebernehmen, bietet NXAir den Anwendern Investitionssicherheit fuer die Zukunft. Die Wirtschaftlichkeit von NXAir ist nicht nur durch die hohe Zuverlaessigkeit und Wiederverfuegbarkeit gegeben, sondern auch durch die Servicefreundlichkeit, wie wartungsfreie Leistungsschaltermodule, den geringen Schulungsaufwand durch selbsterklaerende Symbolik, den Einsatz modernster Technik fuer die Dokumentation sowie die Lieferung von individuellen Servicepaketen. (orig.)

 17. Understanding, applying, optimizing the X-ray mammography; Roentgenmammographie. Verstehen, anwenden und optimieren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, U. (ed.); Hermann, K.P. [Diagnostisches Brustzentrum Goettingen (BZG) (Germany); Baum, F. [Universitaetsklinikum Goettingen (Germany). Abt. Diagnostische Radiologie

  2003-07-01

  This book in the German language gives a full account of current X-ray mammography and deals with new aspects and developments. To mention only a few: dosimetry, image quality and quality assurance, a new digital imaging technique; diagnostic evaluation of findings and new approaches like BIRADS, ACR terminology, and the PGMI system; the high imaging quality of the X-ray mammography and the interpretation of specific features of benign and malignant findings and borderline cases. (orig./CB) [German] Mit diesem Buch zur Roentgenmammographie wird ein Werk vorgelegt, das besonders den aktuellen Aspekten gerecht wird und neben innovativen technischen Entwicklungen, wie z. B. der digitalen Vollfeldmammographie, auch neue Trends in der Befundbeschreibung und -bewertung beruecksichtigt. Erwaehnt seien hier nur BIRADS, ACR-Terminologie und PGMI. Gestuetzt werden die in pragmatischer Kuerze verfassten Aussagen und Statements durch eine Vielzahl qualitativ hochwertiger Roentgenmammographien. So stellt die bildgebende Dokumentation benigner und maligner Befunde auf ueber 110 Seiten das Herzstueck dieses Buches dar. (orig./AJ)

 18. The development of material X10CrNiMoTiB 15 15 as structural material for fuel elements; Entwicklung des Werkstoffs X10CrNiMoTiB 15 15 als Strukturmaterial fuer Brennelemente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergmann, H.J.; Dietz, W. [Interatom/Siemens-KWU, Bergisch Gladbach (Germany); Ehrlich, K.; Muehling, G.; Schirra, M. [Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Technik und Umwelt (Germany). Inst. fuer Materialforschung]|[Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Technik und Umwelt (Germany). Programm Nukleare Sicherheitsforschung

  2003-06-01

  The following report will give a comprehensive assessment of all the results gained during the development of this material. It contains a description of the separate steps for the development, a rather extensive documentation of the examined properties and the most substantial items necessary for a technological application of the material. It also includes a summary of the irradiation experiments and performance tests. With regard to knowledge preservation, the report also wants to give a survey of all the research work for this type of structural material, which might thus be used for general application in reactor technology and also for future studies for advanced reactor systems. (orig.) [German] Ziel des vorliegenden Berichtes war es, eine zusammenfassende Bewertung aller gewonnenen Ergebnisse bei der Entwicklung dieses Werkstoffes vorzunehmen. Sie umfasst eine Darstellung der Entwicklungsschritte, eine eingehende Dokumentation der untersuchten Eigenschaften, die wesentlichen Schwerpunkte bei der Entwicklung geeigneter Werkstofftechnologien und gibt eine Uebersicht ueber die durchgefuehrten Bestrahlungsexperimente und Performancetests. Der Bericht soll im Sinne einer Kompetenzerhaltung eine Uebersicht ueber das Werkstoffkonzept und die erreichten Forschungsergebnisse geben und ihr Anwendung sowohl im Bereich der allgemeinen Kraftwerkstechnik als auch bei moeglichen zukuenftigen Studien ueber fortgeschrittene Reaktorsysteme ermoeglichen. (orig.)

 19. Komplexe Normierungen – widerspenstige Effekte. Zur Rolle des Rechts beim Wandel der Geschlechterverhältnisse Complex Standardization—Unruly Effects. On the Role of Law in Changing Gender Relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulrike Lembke

  2008-11-01

  Full Text Available Diese Dokumentation einer internationalen Tagung wartet mit sehr differenzierten Antworten zu der Frage auf, ob (auch mit den Mitteln des Rechts jener Wandel initiiert werden kann, der notwendig ist, um die Geschlechterverhältnisse gerecht(er zu gestalten. In den vielgestaltigen Beiträgen zu den Themenfeldern Arbeitswelt, Familie, Biopolitik und Einwanderungsgesellschaft wird deutlich, dass die Frage nach dem emanzipatorischen Potential von Recht zwar nur jeweils konkret beantwortet werden kann, der Austausch von Erfahrungen und Reflektionen jedoch unerlässlich ist für erfolgreiche feministische Rechtspolitiken.This documentation of an international conference provides varying answers to the question whether change, which is essential in forming gender relations in a more equitable fashion, can (also be initiated through the instruments of law. The varied contributions on the themes of work, family, biopolitics, and immigrant society make clear that while the question of the emancipatory potential of law can only partially be answered, the exchange of experiences and reflections is essential for successful feminist legal politics.

 20. MANAGING THE COLD CHAIN: A CASE STUDY AT A SOUTH AFRICAN ICE CREAM COMPANY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Grobler

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: This paper documents the results of a supply chain management (SCM case study conducted at Centurion Ice Cream and Sweets CC, a producer of ice cream in the greater Gauteng area. The current SCM environment was first analyzed before the distribution function was identified as a prime candidate for further analysis. A Monte Carlo simulation was subsequently performed to investigate the effect of different distribution scenarios. The paper concludes with an investigation into information technology (IT as the enabler for improved supply chain performance.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie artikel dokumenteer die resultate van ‘n voorsieningskanaalgevallestudie uitgevoer by Centurion Ice Cream and Sweets CC, ‘n roomysvervaardiger in die Gauteng-area. Die voorsieningskanaal is eers ontleed voordat die distribusiefunksie geïdentifiseer is as ‘n kandidaat vir verdere analise. ‘n Monte Carlo-simulasie uitgevoer om die effek van verskillende distribusiescenarios te ondersoek. Die artikel sluit af met ‘n ondersoek na inligtingstegnologie as katalisator vir verbeterde voorsieningskanaalprestasie.

 1. TV2 skylder stadig tv-seerne svar om Cavling-nomineret dokumentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian; Borberg, Hjarn von Zernichow; Sinclair, Kirstine

  2017-01-01

  TV 2 bør påtage sig det særlige ansvar, som følger af at facilitere en så omfattende offentlig debat, som dokumentaren "Moskeerne bag sløret" har skabt. TV 2 har selv nomineret deres tv-serie om danske moskeer til den fornemme Cavlingpris, som uddeles fredag eftermiddag. Cavlingprisen gives til det...... ypperste inden for dansk journalistik. TV 2 skriver i indstillingen af deres egen tv-serie til Cavlingprisen, at udsendelsen bygger på »usædvanlig bred og uafviselig dokumentation«. Imidlertid har vi stadig ikke fået præcist svar på, hvorvidt det er korrekt, at TV 2 faktisk ligger inde med uafviselig...... ytrings- og religionsfrihed med henvisning til TV 2's tv-serie om moskeer og imamer. Serien er produceret med støtte fra Public Service Puljen. Som forskere, borgere og licensbetalere mener vi fortsat, at det er i offentlighedens interesse at få klarhed over, hvad vi har set, og hvad vi ikke har set i TV2...

 2. Digital natives: myth busted

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Schaffar

  2013-12-01

  Full Text Available Medienkompetenz wird insbesondere in medialen Diskursen als essentielle Befähigung erachtet, um Umgangsformen für den technologischen Wandel zu finden. Mediale Landschaften differenzieren sich laufend aus und werden zunehmend komplexer. Schulen könnten dabei ein Ort sein, um Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Medien näher zu bringen. Jedoch hat das Thema in Lehrplänen bis heute kaum Einzug gehalten. Engagierte Lehrende, die sich des Themas annehmen, gibt es. An systemischer Unterstützung, dem passenden Equipment bzw. didaktischem Austausch fehlt es aber. Davon ausgehend beschäftigte sich ein Team von Forschenden mit der Entwicklung von medialen Handlungskompetenzen: Wie entstehen (digitale Kompetenzen und wie entfalten sich diese im Verlauf eines Lebens? Welche Bedingungen führen zu einem kompetenten Umgang mit Medien? Das Projekt Medienbiographien fragte also nach dem medialen Habitus junger Erwachsener und analysierte welche biografischen Weichenstellungen für unterschiedliche Verläufe ausschlaggebend sind. Ziel des Projekts war die Entwicklung einer Typologie bezüglich digitaler Kompetenzen und eine Dokumentation pädagogischer Best-Practice-Beispiele aus den Schilderungen der Befragten.

 3. Facilitering af selvstudiet i problembaseret læring - et læringsdesign for asynkron kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Henriette; Thomasen, Isa Neimann

  2017-01-01

  Ved Bioanalytikeruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol praktiseres problembaseret læring (PBL) ved at føre de studerende gruppevis gennem en struktureret læringsproces, der faciliteres af en tutor og initieres af åbne virkelighedsnære problembeskrivelser. Processen fører til, at gruppen....... Der har været stor fokus på, hvordan problembeskrivelsen, tutors rolle og gruppedynamik har indflydelse på læringsprocessen i PBL. De studerendes selvstudie har derimod fået mindre opmærksomhed. Artiklen præsenterer et læringsdesign for, hvordan digital understøttelse kan kvalificere de studerendes...... selvstudie under hensyntagen til PBL-princippet om selvstyret læring. Konkret arbejder de studerende under selvstudiet i et kollaborativt online dokument, hvor indlæg er styret af læringsmålene, fagligt kvalificeret gennem asynkron kommunikation med medstuderende samt feedback fra tutor. Artiklen diskuterer...

 4. BakeCMS satura vadības sistēma

  OpenAIRE

  Znotiņš, Artūrs

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbs apraksta izstrādātu BakeCMS satura vadības sistēmu, kas piedāvā ērti pielāgojamu tīmekļa vietņu administrēšanas paneli. Sistēma tīmekļa vietnes administratoram nodrošina ērtu veidu, kā rediģēt vietnes tekstuālo un vizuālo informāciju. BeakeCMS sevī ietver jau gatavus biežāk nepieciešamos lapas satura vadības moduļus un piedāvā programmatūras saskarni (API), kas atvieglo jaunu moduļu izstrādi un esošo pielāgošanu konkrētās vietnes vajadzībām. Izstrāde ir pilnībā dokumentēt...

 5. Dynamic MR imaging: Follow-up study after femoral head core decompression and rhBMP-2 instillation in patients with avascular necrosis of the femoral head; Dynamische Magnetresonanztomographie (MRT): Verlaufsbeobachtung nach Femurkerndekompression und Auffuellung mit rekombinantem, humanem Bone morphogenetic Protein-2 (rhBMP-2) bei avaskulaerer Femurkopfnekrose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schedel, H. [Klinik Prof. Schedel, Kellberg (Germany); Schneller, A. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Klinik fuer Allgemein- und Transplantationschirurgie; Vogl, T.; Mueller, H.F.; Maeurer, J.; Felix, R. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Strahlenklinik und Poliklinik; Suedkamp, N. [Humboldt-Universitaet, Berlin (Germany). Unfall- und Wiederherstellungschirurgie; Eisenschenk, A. [Freie Univ. Berlin (Germany). Orthopaedische Klinik und Poliklinik

  2000-07-01

  Material and Methods: Six patients with avascular necrosis of the femoral head ARCO-stage I- or II-lesions were treated surgically by femoral head core decompression. Three of these patients were additionally treated with rhBMP-2-instillation. The progression or regression could be confirmed by T1- and T2-weighted spinecho-sequences (zero, four, ten, sixteen weeks and 24 months follow up). Results: Corresponding ARCO-classification with partly more sensitive measurement of vitality signs in comparison to the optical X-ray classification. The objective, quantitative measurement of signalintensity post contrast medium reduces the influence of experience and level of education. The dynamic sequences results are reproducable. (orig.) [German] Material und Methoden: Sechs Patienten mit avaskulaerer Nekrose des Femurkopfes des Stadiums I oder II nach ARCO wurden einer Femurkerndekompression unterzogen. Drei dieser Patienten erhielten zusaetzlich eine rhBMP-2-Auffuellung. Zum Zeitpunkt null, vier, zehn, sechszehn Wochen und 24 Monaten post OP erfolgte die kernspintomographische Untersuchung mit T1- und T2-gewichteten Sequenzen unter besonderer Beruecksichtigung der dynamischen Untersuchungssequenz nach Gabe von Gd-DTPA (Gadopentetsaeure, Dimegluminsalz; Magnevist {sup trademark}) zur Dokumentation der Signalintensitaetssteigerung pro Zeiteinheit in der Nekroseregion. Ergebnisse: Uebereinstimmende Stadienklassifikation nach ARCO mit zum Teil empfindlicherer Messung von Vitalitaetszeichen im Vergleich zu rein visuellen roentgenologischen Einteilung. Die objektive, quantitative Messung des Signalintensitaetssteigerungsverhaltens nach Kontrastmittelgabe im Bereich der Femurkopfnekrose kann den Einfluss von subjektiven Eigenschaften des Untersuchers (Erfahrung, Ausbildungsstand) reduzieren, wobei die Ergebnisse der Dynamiksequenzen objektiv reproduzierbar sind. (orig.)

 6. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 7. Methodology transfer for the preparation of NPP decommissioning for leading personnel of the Ignalina NPP and for the representatives of Lithuanian authorities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ackermann, L.; Baecker, A.

  2004-01-01

  At request of the Lithuanian government to receive support for the preparation of the decommissioning of Ignalina NPP, a bilateral project was financed by the German federal government to transfer experience from the decommissioning of the Greifswald and Rheinsberg NPPs to the management staff of the Ignalina NPP and to the representatives of the Lithuanian authorities in charge of the decommissioning. The methodology transfer project was prepared and carried out under the leadership of the Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH. The practical implementation was within the responsibility of Energiewerke Nord GmbH (EWN) in cooperation with other German subcontractors. The methodology transfer comprised the task fields of project management, project planning, licensing procedure and waste management as well as social aspects of the further development of the industrial site. Five intensive one-week seminars were conducted mainly at the Greifswald NPP site and the knowledge gained was then consolidated in two evaluation seminars at the Ignalina NPP. As the basis for the training realised in 2002 and 2003, EWN provided about 2000 power-point illustrations, more than 200 transparencies and four video films. The training handouts produced by EWN were delivered to the seminar participants in Russian and English language and documented in the database ''Technische Dokumentation Ost'' (DOKU OST) of GRS. (orig.)

 8. Anvendelser af Pervasive Communication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brønsted, Jeppe

  I øjeblikket er den måde, vi kommunikerer på, ved at ændre sig drastisk. Fra at vi for få år siden var nødt til at nøjes med Internetkommunikation mellem stationære computere, forbindes en masse nye typer af enheder i dag på nye måder. Da vi nu ikke længere er bundet til en computer, der ikke kan...... flytte sig, bliver en masse nye ting mulige, fordi vi er forbundet med omverdenen i enhver kontekst. Da vi traditionelt ikke tænker i at være forbundet altid overalt er det ikke let at se, hvordan dette nye paradigme påvirker os i vores hverdag og hvordan vi kan udnytte det til nye forretnings- og...... forskningsmuligheder. For at gøre det hele lidt mere konkret, præsenteres i dette dokument en række eksempler på brug af Pervasive Communication. Udvalget af eksempler skal ikke ses som værende udtømmende, men snarere som håndplukkede eksempler der hver repræsenterer en genre. I dokumentet er både valgt...

 9. Is it time to awaken Sleeping Beauty? European psychiatry has been sleeping since 1980.

  Science.gov (United States)

  de Leon, Jose

  2014-01-01

  The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III), published in 1980, has led to a dead end, the DSM-V. Following the allegory of Sleeping Beauty, the DSM-III put European psychiatry to sleep; it now must wake up to create a 21st century psychiatric language for descriptive psychopathology and psychiatric nosology. Four topics are reviewed. First, the review of descriptive psychopathology focuses on: a) Chaslin's and Jaspers's books, and b) Schneider's transmittal of Jaspers's ideas and involvement with Kraepelin in incorporating neuroscience into psychiatric nosology. Second, US psychiatry's historic steps include: a) the pseudoscience of psychoanalysis, b) the low level of pre-DSM-III diagnostic expertise, c) the neo-Kraepelinian revolution which led to DSM-III, d) the failure to improve diagnostic skills, and e) the reprise of Kraepelin's marketing ("neuroscience will save psychiatry"). Third, the DSM-III devastated European psychiatry by destroying: a) the national textbooks which increased consistency but eliminated creative European thinking; and b) the Arbeitsgemenschaft fur Methodic und Dokumentation in der Psychiatrie, the most reasonable attempt to reach diagnostic agreement: start with symptoms/signs (first level) rather than disorders (second level). Fourth, Berrios elaborated upon Jaspers, who described psychiatry as a hybrid science and heterogeneous. Berrios affirmed that psychiatric symptoms/signs are hybrid. Some symptoms are in the "semantic space" and cannot be "explained" by neuroscience. Copyright © 2013 SEP y SEPB. Published by Elsevier España. All rights reserved.

 10. Radiation protection for the illegal governmental use of radiation sources. A case study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, K.

  2000-07-01

  Probably for the first time, illegal governmental uses of radiation sources, including the administrative infrastructure such as special radiation protection regulation, an advisory body etc., have been documented by the evaluation of the documents of the Ministry of State Security in the former German Democratic Republic (East Germany). Over a thousand persons, but also documents, money bills etc. were marked with a wide variety of radionuclides and traced with specially developed detectors. Among the many different nuclides provided regularly from the Rossendorf Research Center near Dresden, in particular {sup 46}Sc was popular. (orig.) [German] 'Regierungskriminalitaet' kann man auch im deutschen Strahlenschutz finden. Anhand neuer Dokumentationen der so genannten Gauckbehoerden, ueber die auch schon fluechtig in der Presse berichtet und spekuliert wurde, lassen sich Einzelheiten ueber die Vorgehensweisen einfallsreicher Stasi-Mitarbeiter, die Stasi-eigene Strahlenschutzverordnung und Strahlenschutz-Kommission usw. rekonstruieren. Ueber 1.000 Personen, aber auch Gegenstaende, Dokumente, Geldscheine etc. wurden markiert, wobei unter einer Vielzahl der regelmaessig aus Rossendorf gelieferten Nukliden {sup 46}Sc besonders gern eingesetzt sowie in Dresden spezielle Nachweisgeraete entwickelt wurden. (orig.)

 11. The lived experiences of late-adolescent female suicide survivors: ‘A part of me died’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willem A. Hoffmann

  2010-06-01

  Opsomming Mense se gedagtes fokus meestal op die selfmoordslagoffer onmiddellik na ’n voltooide selfmoord. Tog is die werklike slagoffers die persone wat agterbly om die lewe na die selfmoord te hanteer. Hierdie fenomenologies-sielkundige studie het die geleefde belewenisse van laat-adolessente oorlewendes ondersoek, spesifiek daardie negatiewe belewenisse wat skynbaar erger word in die weke en maande na ’n betekenisvolle ander se voltooide selfmoord. Die navorsingsdeelnemers was vyf vroulike laat-adolessente (17–22 jaar oud wat gewerf is deur middel van doelgerigte selektering by ’n Suid-Afrikaanse tersiêre instelling en jeugkampe. Data-insameling het geskied aan die hand van collage-gefasiliteerde, aangesig-tot-aangesig fenomenologiese onderhoude. Sommige deelnemers het addisionele dokumente in die vorm van persoonlike dagboeke, briewe en gedigte beskikbaar gestel vir data-analise. Die data is geanaliseer volgens Giorgi se fenomenologiese metode. Die volgende belewenisse het na vore getree tydens die data-analise: skuldgevoelens, self-blaam/spyt, blameer ander/God, woede, verlies/inperking van ‘self’, depressie, sub-optimale gedragshanteringspatrone, veranderinge in verhoudingsdinamika, en selfmoordneigings. Die resultate van hierdie studie kan deur geestesgesondheidwerkers en versorgers aangewend word om adolessente selfmoordagtergeblewenes effektief te ondersteun in die rouproses.

 12. Srovnání úspěšnosti Siri, Cortany a Google

  OpenAIRE

  Procingerová, Lucie

  2015-01-01

  Cílem této práce je porovnat úspěšnost překladu mluveného slova do textu s využitím několika služeb. Primárně se jedná o aplikace od společností Apple Inc., Microsoft Corporation a Google Inc., avšak je zde zahrnuto také několik dalších aplikací, dostupných převážně on-line. Tento dokument obsahuje popis zadaného problému, rozbor postupu provádění přepisu u jednotlivých služeb. Následně jsou rozebrány výsledky testu a porovnány s referenčními výstupy. Na závěr je uvedena diskuze těchto pokusů...

 13. Kleinwuchs – Differenzialdiagnose und therapeutische Optionen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapelari K

  2015-01-01

  Full Text Available Auffälligkeiten des Wachstums eines Kindes gehören zu den häufigsten Fragestellungen in der Pädiatrie. Die fachlich korrekte Beurteilung im individuellen Fall setzt eine gewissenhafte Erfassung der auxologischen Verlaufsparameter, die profunde Kenntnis des physiologischen Wachstumsverlaufes von Kindern und das Wissen über die Vielzahl von möglichen Wachstumsstörungen voraus. Das Wachstum von Kindern unterliegt einer großen natürlichen Variationsbreite – ein Umstand, der die Abgrenzung von sog. Normvarianten des Wachstums von nach heutigem Wissensstand behandelbaren und nichtbehandelbaren Wachstumsstörungen erschwert. Wichtige Voraussetzung für eine Diagnose stellen die Erfassung der Parameter bei Geburt zur Erkennung einer SGA-Konstellation, das Wissen über die Körpergröße der biologischen Eltern, die Dokumentation des Wachstumsverlaufes eines Kindes durch Führen einer geschlechts- und bevölkerungsspezifischen Perzentilenkurve und das Erkennen einer Disproportion, ebenfalls bestätigt durch Eintragung der Sitzhöhen/Beinlängen-Ratio in eine Perzentilenkurve, dar. Für einige definierte Wachstumsstörungen stehen Therapien zur Verfügung. Über 40 Jahre lang stand zur Behandlung lediglich Wachstumshormon zur Verfügung, seit 1985 in rekombinanter Form und somit praktisch unbeschränkt verfügbar. Seit der Markteinführung von rekombinantem IGF-1 ergeben sich neue therapeutische Optionen.

 14. A new trigonotarbid arachnid from the Coal Measures of Hagen-Vorhalle, Germany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. A. Dunlop

  2006-02-01

  Full Text Available A new trigonotarbid (Arachnida: Trigonotarbida: Trigonotarbidae is described as Archaeomartus roessleri n. sp. from the Upper Carboniferous (Pennsylvanian; Namurian B, higher Marsdenian of Hagen-Vorhalle, Germany. Originally assigned to Trigonotarbus johnsoni Pocock, 1911, our new fossil has a distinctly lobed carapace and thus resembles more closely the Early Devonian species Archaeomartus levis Størmer, 1970. In carapace morphology Archaeomartus approaches the condition seen in the larger and more heavily-armoured taxa Eophrynidae, Kreischeriidae and Aphantomartidae. Thus we provisionally resolve Archaeomartus as sister-group to this probably monophyletic trio of families and discuss the possibility that Trigonotarbidae may be paraphyletic. Ein neuer Trigonotarbiden-Fund (Arachnida: Trigonotarbida: Trigonotarbidae aus dem Ober-Karbon (Pennsylvanium; Namurium B, höheres Marsdenium von Hagen-Vorhalle, Deutschland, wird als Archaeomartus roessleri n. sp. beschrieben. Bei der Erst-Dokumentation wurde er noch zu Trigonotarbus johnsoni Pocock, 1911 gestellt; er unterscheidet sich hiervon aber durch die deutlichen Loben auf dem Carapax und ähnelt damit eher dem unterdevonischen Archaeomartus levis Størmer, 1970. In der Carapax-Morphologie nähert sich Archaeomartus mehr den größeren und kräftiger skulptierten Eophrynidae, Kreischeriidae und Aphantomartidae. Daher fassen wir Archaeomartus zumindest vorläufig als Schwestergruppe dieser wahrscheinlich monophyletischen Familien-Dreiergruppe auf; die Trigonotarbidae könnten somit paraphyletisch sein. doi:10.1002/mmng.200600004

 15. International and European Standardisation - a challenge for the German Oil- and Gas Industry; Internationale und europaeische Normung, eine Herausforderung der Deutschen Erdoel- und Erdgasindustrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Remer, R. [W.E.G. Wirtschaftverband Erdoel- und Erdgasgewinnung e.V., Hannover (Germany)

  1998-12-31

  23 ISO TC67 standards are published to date. Of these, 17 standards were implemented as so-called Fast-Track standards which implied the acceptance and application of API-documents. Four other standards are available as ISO or EN ISO. The advantages of global standards are obvious and we have already made some progress on this way. More work is required in order not to endanger the implementation of DIN EN ISO standards. [Deutsch] Bisher konnten 23 ISO TC67 Normen veroeffentlicht werden. Von diesen 23 Normen wurden 17 Normen als sog. `Fast Track` Normen eingefuehrt. Bei diesen Normen handelt es sich im Rahmen eines ersten Schrittes um die vereinbarten Uebernahmen entsprechender API Dokumente. Weitere vier Normen liegen als ISO bzw. EN ISO vor. Der Vorteil, der mit weltweit anerkannten Normen verbunden ist, steht ausser Frage. Der Weg, der zu diesem Ziel fuehrt ist eingeschlagen. Der erforderliche Einsatz muss erbracht werden, um das Ergebnis `DIN EN ISO Normen` nicht zu gefaehrden. (orig.)

 16. Improvements and standardization of communication means for control room personnel in nuclear power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preuss, W.; Eggerdinger, C.; Sieber, R.

  1982-01-01

  This report describes the findings of an investigation into selected communication means for control room personnel in nuclear power stations. The study can be seen as a contribution to the systematic analysis of major problem areas which were identified in the general study 'Human factors in the nuclear power plant'. The subjects under investigation were the 'Shift book', 'Simulation book', and 'Technical and organisational changes and their records'. It was intended to analyse both the communication, processes and the associated written documentation in order to determine areas for potential improvement and possibilities for standardization. Information was obtained by interviewing shift members and their supervisors, by general observation, and by compilation and evaluation of the extensive dokumentation. Assessment criteria were developed on a scientific basis and in the course of the investigation, in particular from ergonomic findings, as well as from standards and regulations and comparison between the plants. General practical suggestions were developed for the improvement of the communication forms and the formal design of the documents and their contents. The transfer of the recommendations to practical use in the plants presupposes the consideration of plant-specific frames of reference. The report includes a compilation and listing of suggestions for improvement in topical subdivisions. (orig.) [de

 17. Mazā uzņēmuma IT infrastruktūras veidošana

  OpenAIRE

  Ņikiforova, Anastasija

  2015-01-01

  Kvalifikācijas darbā "Mazā uzņēmuma IT infrastruktūras veidošana" ir dokumentēta tīkla veidošana mazajam uzņēmumam pēc uzņēmuma vadības prasībām. Tika izmantots uzņēmuma serveris, kurš bija jāizpēta, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams uzlabot, lai tas varētu produktīvi un efektīvi strādāt, pildot visus uzdevumus. Tika izvēlēts virtualizācijas risinājums, lai uz viena fiziskā servera vienlaikus darbinātu vairākas virtuālās sistēmas, starp tām sadalot pieejamos resursus, kā arī, lai admin...

 18. Barrierer i landskabet - betyder de noget for de vilde dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, A. B.; Simonsen, V.; Pertoldi, C.

  Mennesket har igennem mange århundreder ændret det danske landskab. Dette fremstår i dag som et mosaikagtigt kulturlandskab bestående af mange forskellige fragmenter af oprindelig natur omgivet af opdyrket land. De mest synlige menneskeskabte barrierer i landskabet er veje og jernbaner, som kan...... være mere eller mindre effektive hindringer for spredning af plante- og dyrepopulationer. Andre barrierer som vandløb og søer samt hav- og fjordområder er i stor udstrækning skabt af naturen selv. De zoologiske museers indsamling og dokumentation i det 19. og 20. århundrede viser sig nu at være af...... af barriererne i landskabet er de trafikdræbte dyr på vejene. Indsamler man data over antallet og fordelingen af trafikdræbte dyr, fås også et tydeligt billede af de barrierer i landskabet som vejene giver anledning til. Sandsynligheden for at små dyr bliver dræbt i trafikken kan beskrives i simple...

 19. CORRECTIVE ACTION IN CAR MANUFACTURING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Rohne

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: In this paper the important .issues involved in successfully implementing corrective action systems in quality management are discussed. The work is based on experience in implementing and operating such a system in an automotive manufacturing enterprise in South Africa. The core of a corrective action system is good documentation, supported by a computerised information system. Secondly, a systematic problem solving methodology is essential to resolve the quality related problems identified by the system. In the following paragraphs the general corrective action process is discussed and the elements of a corrective action system are identified, followed by a more detailed discussion of each element. Finally specific results from the application are discussed.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Belangrike oorwegings by die suksesvolle implementering van korrektiewe aksie stelsels in gehaltebestuur word in hierdie artikel bespreek. Die werk is gebaseer op ondervinding in die implementering en bedryf van so 'n stelsel by 'n motorvervaardiger in Suid Afrika. Die kern van 'n korrektiewe aksie stelsel is goeie dokumentering, gesteun deur 'n gerekenariseerde inligtingstelsel. Tweedens is 'n sistematiese probleemoplossings rnetodologie nodig om die gehalte verwante probleme wat die stelsel identifiseer aan te spreek. In die volgende paragrawe word die algemene korrektiewe aksie proses bespreek en die elemente van die korrektiewe aksie stelsel geidentifiseer. Elke element word dan in meer besonderhede bespreek. Ten slotte word spesifieke resultate van die toepassing kortliks behandel.

 20. Product back-tracing in piping systems made out of polyethylene for the gas supply; Produkte-Rueckverfolgbarkeit in Rohrnetz-Systemen aus Polyethylen fuer die Gasversorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keller, F. [Fischer (G.) AG, Schaffhausen (Switzerland)

  2001-02-01

  Everyone involved in providing piping systems for gas and water supply in particular, is nowadays challenged by a large and various range of demands. Slogans like quality management, product liability, service provider's obligation of due care, cost reduction, profitability of the enterprises involved etc. confront each other at the most diverse and varying angles of juxtaposition. Where it is necessary to reconcile various interests with differing demands, electronic documentation of all data which serves the purpose of back-tracing should be implemented. Now, the new traceability system creates the necessary preconditions for a regularised and reliable system for standardisation, for piping and fitting manufacturers and for the producers of welding equipment. (orig.) [German] Alle Beteiligten, die bei der Erstellung von Rohrnetzen speziell fuer die Gas- und Wasserversorgung involviert sind, werden heute mit den unterschiedlichsten Anforderungen konfrontiert. Schlagworte wie Qualitaetssicherung, Produkthaftung, Sorgfaltspflicht der Dienstleister, Kostenreduktion, Profitabilitaet der beteiligten Unternehmen usw. stehen sich unter den verschiedenen Blickwinkeln gegenueber. Muessen die unterschiedlichen Interessen mit den verschiedenen Anforderungen in Uebereinstimmung gebracht werden, dann sollte eine elektronische Dokumentation aller der Rueckverfolgbarkeit dienenden relevanten Daten realisierbar sein. Auf der Basis des neuen Rueckverfolgbarkeits-Systems sind heute alle Voraussetzungen fuer ein einheitliches und sicheres System seitens der Normung, der Rohr- und Fittinghersteller sowie den Produzenten von Schweissgeraeten verfuegbar. Nun gilt es fuer die Betreiber und Netzverantwortlichen, dieses kostenguenstige Hilfsmittel adaequat und klar strukturiert in Ihren Unternehmungen einzusetzen, um den Anforderungen bezueglich einer durchgehenden Qualitaetssicherung gerecht zu werden. (orig.)

 1. EFAM ETM 97 - the ETM method for assessing the significance of crack-like defects in engineering structures, comprising the versions ETM 97/1 and ETM 97/2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwalbe, K.H.; Zerbst, U.; Kim, Y.J.; Brocks, W.; Cornec, A.; Heerens, J. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Werkstofforschung; Amstutz, H. [Technische Univ. Darmstadt (Germany). Fachgebiet Werkstoffmechanik

  1998-09-01

  EFAM ETM 97 is a document of the GKSS Procedure `Engineering Flaw Assessment Method (EFAM)`. It describes methods for estimating the crack driving force for cracks in structural components in terms of the crack tip opening displacement, {delta}{sub 5}, and the J-integral. It consists of several modules covering particular application problems. Appendices to this document provide solutions for the stress intenstiy factor and the yield load, as well as informtion on transferability of fracture parameters and on the treatment of bi-axial and mixed mode loadings. A second assessment route is also given in an appendix. (orig.) [Deutsch] EFM ETM 97 ist ein Dokument der GKSS-Prozedur `Engineering Flaw Assessment Method (EFAM)`. Es beschreibt Methoden zur Abschaetzung der bruchmechanischen Beanspruchung fuer Risse in Bauteilen in Form der Rissspitzenverschiebung {delta}{sub 5} oder des J-Integrals. Es besteht aus mehreren Moduln fuer bestimmte Anwendungsprobleme. In Anhaengen werden Loesungen fuer den Spannungsintensitaetsfaktor und die Fliesslast, Informationen zur Uebertragbarkeit von Kennwerten und zur Behandlung von biaxialer und Mixed-Mode-Beanspruchung angeboten. Eine zweite Bewertungsroute ist in einem weiteren Anhang beschrieben. (orig.)

 2. Når de nye sociale teknologier sætter kursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2014-01-01

  En meget stor del af praksis i klasseværelset iscenesættes gennem særlige arbejdsformer, som i dette kapitel benævnes sociale teknologier. I de seneste årtier er det væltet frem med sådanne nye sociale teknologier. De repræsenterer hver især et særligt spillerum for, hvordan lærer og elever......-metoden. Til at sikre refleksion og dokumentation af egen læring findes logbogen og porteføljen samt interaktive test. Til at sikre, at eleverne lærer at lede sig selv og hinanden i klassens fællesskab, og til at håndtere disciplinære problemer findes eksempelvis den sociale kontrakt. Til at dokumentere...... form af sociale teknologier til skoler og dagtilbud som LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), De Utrolige År (DUÅ), Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS) m.m. Der er her tale om klasseledelse i den forstand, at en social teknologi sætter rammer og procedurer for, hvordan man gør tingene...

 3. Er danskerne racister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Henning; Necef, Mehmet Ümit

  Igennem de seneste årtier er det blevet almindeligt at tale om, at der er en udbredt racisme i Danmark. Påstande om danskernes racisme, fremmedhad og diskrimination optræder dagligt i offentligheden og i medierne, og der henvises ofte til, hvad ’forskerne’ og de ’videnskabelige undersøgelser’ siger...... om emnet. Der kan da næppe heller være tvivl om, at der forekommer racistiske holdninger hos nogle danskere. Men er problemet så stort, som det gøres til i den offentlige debat? Bogen ønsker at afklare, hvorvidt der er videnskabelig dokumentation for påstandene om danskernes racisme. Den går i dybden...... med en række forskeres og eksperters udtalelser på området og præsenterer en grundig analyse af deres fremstilling af dansk racisme i forhold til emner som kultur, seksualitet, kriminalitet og arbejdsmarked....

 4. Zu einer qualitativen Empirie ästhetischer Erfahrungen. Grundlagentheoretische Überlegungen und forschungsmethodische Perspektiven am Beispiel kultureller Bildungsforschung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elias Zill

  2015-08-01

  Full Text Available Kulturelle Bildung stellt sich heute die Aufgabe, ästhetische Erfahrungen bei ihrer jeweiligen Zielgruppe anzuregen. Wie aber können solche Erfahrungen zum Gegenstand empirischer Forschung gemacht werden? In diesem Beitrag werden zunächst einige grundlegende Theoriemomente ästhetischer Erfahrungen beschrieben und in ihrer Bedeutung für die empirischen Erforschung beleuchtet. Anschließend wird die Angemessenheit qualitativer Verfahren auf dem Forschungsgebiet herausgearbeitet. Bisherige qualitative Forschungsarbeiten bieten hinsichtlich des methodischen Zugangs zu ästhetischen Erfahrungen wertvolle Orientierung. So dienen einerseits sprachliche Äußerungen und andererseits künstlerische Gestaltungsprodukte als Dokumente. Anhand einer Grounded-Theory-Studie wird schließlich gezeigt, wie beide Zugänge im Rahmen eines musikpädagogischen Forschungsprojekts kombiniert wurden. Die Darstellung wesentlicher Ergebnisse gibt einen Überblick über die Facetten ästhetischer Erfahrungen in konkreten Bildungsangeboten, hier: verschiedenen Kompositionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern. Am Schluss des Beitrags werden Aufgaben zukünftiger Forschungsvorhaben skizziert. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1503252

 5. XML Persistence in Relational Databases

  OpenAIRE

  Boháč, Martin

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce je vytvoření klienta xDB databáze se schopností vizualizace a správy XML dokumentů a schémat. Úvodní část se věnuje seznámení s jazykem XML, schématy XML (DTD, XML Schema, RelaxNG aj.) a se souvisejícími technologiemi. Poté se práce zabývá problémem perzistence XML a zaměřuje se na techniky mapování nutné pro efektivní ukládání do relační databáze. Hlavní část je věnovaná návrhu a implementaci klientské aplikace XML Admin, která je naprogramovaná v jazyce Java. Apli...

 6. „Das zweite Leben“ der Theresienstadt-Filme nach dem Zweiten Weltkrieg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Strusková

  2016-05-01

  Full Text Available Das Filmmaterial, das zwischen 1942 und 1945 im Ghetto von Theresienstadt entstanden ist, galt lange Zeit als verschollen. Archivfunde und  Ergebnisse historischer Untersuchungen der letzten Jahrzehnte ermöglichen es erstmals, die Wege der einzelnen Filmfragmente nach 1945 in verschiedene internationale Archive nachzuvollziehen. Dokumente, die vor Kurzem im Archiv der ehemaligen tschechoslowakischen Staatssicherheit  StB (heute: Archiv bezpečnostních složek in Prag aufgetaucht sind, wurden zu einer neuen Informationsquelle über die Produktion des umstrittenen Propagandafilms Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet (1944-45. Sie geben Aufschluss über den  Prozess um den inoffiziellen Verkaufvon Bestandteilen des Films nach Westdeutschland, der Mitte der 1960er in Prag stattfand. In diesem Artikel wird die Nachkriegsgeschichte der Aufnahmen aus dem Ghetto von Theresienstadt, die eine der Schlüsselquellen für historische Studien und Veröffentlichungen über den Holocaust geworden sind, anhand von Archivstudien rekonstruiert. Der Artikel enthält  zwei Schautafeln zur Provenienz und Historie der Fragmente, die aufzeigen, wie und wann sie in europäische und israelische Archive gelangt sind.

 7. Quality control of involved field radiotherapy in the HD 13 and HD 14 trials. Report of the radiotherapy panel of the German Hodgkin Study Group (GHSG)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kriz, J.; Haverkamp, U.; Eich, H.T. [University of Muenster, Department of Radiation Oncology, Muenster (Germany); Baues, C. [University of Cologne, Department of Radiation Oncology, Cologne (Germany); Engenhart-Cabillic, R. [University of Marburg, Department of Radiation Oncology, Marburg (Germany); Herfarth, K. [University of Heidelberg, Department of Radiation Oncology, Heidelberg (Germany); Lukas, P. [University of Innsbruck, Department of Radiation Oncology, Innsbruck (Austria); Pluetschow, A.; Fuchs, M.; Engert, A. [University of Cologne, Department of Internal Medicine, Cologne (Germany); Schmidberger, H. [University of Mainz, Department of Radiation Oncology, Mainz (Germany); Staar, S. [Bremen Mitte, Department of Radiation Oncology, Bremen (Germany)

  2017-02-15

  As part of the foundation of the German Hodgkin Study Group (GHSG) in 1978, a central radiotherapy (RT) reference centre was established to evaluate and to improve the quality of treatment. During the study generations, the quality assurance programs (QAP) were continued and adapted to the demands of each study. The purpose of this article is to demonstrate the results of the fifth study generation and to compare them to the previous findings. With the start of the fourth GHSG study generation (HD10-12), a central prospective review of all diagnostic images was established to create an individual treatment plan for each early stage study patient. The quality of involved field RT was retrospectively evaluated by an expert panel of radiation oncologists. In the fifth study generation (HD13-15), the retrospective review of radiotherapy performed was refined and the results were compared with the findings of the fourth generation. The expert panel analyzed the RT planning and application of 1037 (28 %) patients (HD13 n = 465, HD14 n = 572). Simulation films were available in 85 % of cases and verification films in 87 %. RT was assessed as major violation in 46 % (HD13 = 38 %, HD14 = 52 %), minor violation in 9 % (HD13 = 9 %, HD14 = 9 %) and according to the protocol in 45 % (HD13 = 52 %, HD14 = 38 %). The value for QAP of RT within the GHSG trials is well known. Still there were several protocol violations. In the future, the QAP program has to be adapted to the requirements of ''modern RT'' in malignant lymphoma. (orig.) [German] Seit Gruendung der German Hodgkin Study Group (GHSG) im Jahr 1978 wurde ein zentrales Qualitaetssicherungsprogramm (QAP) der Radiotherapie (RT) etabliert, um die Qualitaet der RT sicherzustellen. Waehrend der fortlaufenden Studiengenerationen wurde dieses QAP kontinuierlich weiterentwickelt. In dieser Auswertung werden die Ergebnisse der fuenften Studiengeneration (HD13-15) praesentiert und mit frueheren Ergebnissen

 8. Interpretation of ultrasonic images; Interpretation von Ultraschall-Abbildungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, W.; Schmitz, V.; Kroening, M. [Fraunhofer-Institut fuer Zerstoerungsfreie Pruefverfahren, Saarbruecken (Germany)

  1998-11-01

  During the evaluation of ultrasonic images, e.g. SAFT-reconstructed B-scan images (SAFT=Synthetic Aperture Focusing Technique) it is often difficult to decide, what is the origin of reconstructed image points: were they caused by defects, specimens geometry or mode-conversions. To facilitate this evaluation a tool based on the comparison of data was developed. Different kinds of data comparison are possible: identification of that RF-signals, which caused the reconstructed image point. This is the comparison of a reconstructed image with the corresponding RF-data. Comparison of two reconstructed images performing a superposition using logical operators. In this case e.g. the reconstruction of an unknown reflector is compared with that of a known one. Comparison of raw-RF-data by simultaneous scanning through two data sets. Here the echoes of an unknown reflector are compared with the echoes of a known one. The necessary datasets of known reflectors may be generated experimentally on reference reflectors or modelled. The aim is the identification of the reflector type, e.g. cracklike or not, the determination of position, size and orientation as well as the identification of accompanying satellite echoes. The interpretation of the SAFT-reconstructed B-scan image is carried out by a complete description of the reflector. In addition to the aim of interpretation the tool described is well suited to educate and train ultrasonic testers. (orig./MM) [Deutsch] Bei der Auswertung von Ultraschall-Abbildungen, z.B. SAFT-rekonstruierten B-Bildern (SAFT=Synthetische Apertur Fokus Technik), ist es oft schwierig zu entscheiden, wo rekonstruierte Bildpunkte herruehren: wurden sie durch Materialfehler, Bauteilgeometrie oder durch Wellenumwandlungen versursacht. Um diese Auswertung zu erleichtern, wurde ein Werkzeug entwickelt, welches auf dem Vergleich von Datensaetzen basiert. Es koennen verschiedene Arten des Datenvergleichs durchgefuehrt werden: Identifikation der HF

 9. Site profiles of low-volatile chlorinated hydrocarbons - cause-oriented monitoring in aquatic media. Vol.2. Low-volatile chlorinated hydrocarbons in surface water, sediments, suspended matter and fish of the Elbe river and its tributaries; Standortprofile schwerfluechtiger chlorierter Kohlenwasserstoffe (SCKW) - ursachenorientiertes Monitoring in aquatischen Medien. Bd. 2. SCKW in Oberflaechenwasser, Sediment, Schwebstoffen und Fischen aus der Elbe und Nebenfluessen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinisch, E.; Kettrup, A.; Gebefuegi, I.; Martens, D.; Bergheim, W.; Wenzel, S.

  2001-07-01

  Evaluating the primary data from ARGE ELBE, LAU Halle/Saale and the Environmental Specimen Banking (Umweltprobenbank) as well from publications from the Czech Republic (CHMU) the concentrations of the following low volatile chlorinated hydrocarbons were established for surface water, sediment, breams and eels from the rivers Elbe, Schwarze Elster, Mulde and Saale partly from 1989 till 1999: DDT and its metabolites DDE and DDD, partly as 2,4'- and 4,4' isomers; HCH ({alpha}-, {beta}-, {gamma}- and {delta} isomers); chlorinated benzenes with 1-6 Cl atoms and octachlorostyrene. The data evaluated were drawn up into tables - comprehensive in a separate supplement, in short versions within the text - and consolidated into graphs. Aim of the paper was a cause-oriented monitoring. The by far most important emission sources, found from the distance and time profiles as well as from special assessments of the substance patterns, were chemical plants. (orig.) [German] Durch Auswertung von Primaerdaten der ARGE ELBE, des LAU Halle/Saale und der Umweltprobenbank sowie von Publikationen aus Tschechien (CHMU) wurden fuer Oberflaechenwasser, Sediment, Brassen/Bleien und Aale aus der Elbe, Schwarzen Elster, Mulde und Saale fuer die Jahre von z.T. 1989 bis 1999 die Konzentrationen der folgenden schwerfluechtigen Kohlenwasserstoffe (SCKW) ermittelt: DDT und seine Metabolite DDE und DDD, z.T. als 2,4'- und 4,4'-Isomere; HCH ({alpha}-, {beta}-, {gamma}- und {delta}-Isomere); chlorierte Benzole mit 1-6 Cl-Atomen und Octachlorstyrol. Die ausgewerteten Daten wurden zu Tabellen - ausfuehrlich in einem gesonderten Tabellenanhang und verkuerzt im Textteil - zusammengestellt sowie zu Grafiken verdichtet. Ziel der Arbeit war ein ursachenorientiertes Monitoring. Als mit Abstand wesentlichste Emissionsquellen konnten anhand von Streckenprofilen und Zeitrastern sowie durch spezielle Auswertungen der Stoffmusterverteilungen Chemibetriebe ermittelt werden. (orig.)

 10. Deformation behavior and load limits of asphaltic concrete under the conditions of cores in embankment dams; Deformationsverhalten und Belastungsgrenzen des Asphaltbetons unter den Bedingungen von Staudammkerndichtungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, U.

  1998-12-31

  Based on the analysis of existing dams with asphaltic diaphragm and investigations in the three-phase-system of asphaltic concrete a recipe for the composition of asphaltic cores is recommended. For the construction, rest and operating period of an embankment dam the load and the reaction of the asphaltic concrete cores as well as the appearing stress and deformations are described. Extensive material testings have been performed and at 41 asphaltic concrete specimens triaxial stress controlled pressure and creeping tests have been carried out. The evaluation of the triaxial tests led to proportions of the main stress and deformation limits as criteria of breaking. Under application of the standard equation for nonlinear viscoelastic element-laws a rheonom element formulation was developed from the experiment data and transformed into its differential form. With this approach the stress and deformation behavior of watertight asphaltic diaphragm can be precalculated for a period up to 10 years. The applicability of this approach, which can be also used within FE-calculations as well, is illustrated in four examples. (orig.) [Deutsch] Nach der Analyse bestehender Staudaemme mit Asphaltbetonkerndichtung und Untersuchungen zum Dreiphasensystem Asphaltbeton wird eine Rezepturempfehlung fuer den Asphaltkerndichtungsbau aufgestellt. Fuer die Bau-, Ruhe- und Betriebsphase eines Staudammes werden die Beanspruchungen und Reaktionen der Asphaltbetonkerndichtung sowie die auftretenden Spannungen und Verformungen beschrieben. Nach umfangreichen Materialpruefungen sind an 41 Asphaltbetonpruefkoerpern triaxiale spannungsgesteuerte Druck-Kriechversuche durchgefuehrt worden. Die Auswertung der Triaxialversuche ergab ein Grenzhauptspannungsverhaeltnis und Deformationsgrenzen als Bruchkriterien. Unter Verwendung der Standarformulierung fuer nichtlineare viskoelastische Stoffgesetze wurde aus den Versuchsdaten ein rheonomer Stoffansatz entwickelt und in seine differentielle Form

 11. 3D MR gel dosimetry with lung equivalent gel; 3D MR-Gel-Dosimetrie mit lungenaequivalentem Gel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scherer, J.; Solleder, M.; Schiessl, I.; Bogner, L.; Herbst, M. [Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie und Radioonkologie, Regensburg Univ. (Germany)

  1998-12-31

  The MR gel dosimetry is used to verify complex 3D treatment plans. Till now this method served only for dose evaluation in homogeneous phantoms. On the way to build a heterogeneous anthropomorphic gel phantom, a lung equivalent gel with the density 0.4 g/cm{sup 3} was developed. First experiments show a 1.55 times higher dose reponse in the low density gel (LD gel). The comparison of a dose distribution in a gel/LD gel/gel slab phantom with Monte Carlo calculations shows good agreement within 5%. More over the accuray of the measuring device magnetic resonance imager was studied in respect to the now exclusive digital image processing with the software MRD (MR dosimetry). Because of the dimensions of the Fricke gel phantom an artefact correction, based on the data from the unirradiated phantom proved to be essential. (orig.) [Deutsch] Die MR-Gel-Dosimetrie zur Verifikation komplexer 3D-Bestrahlungsplaene wurde bislang ausschliesslich in homogenen Phantomen durchgefuehrt. Auf dem Wege zum Bau eines inhomogenen Humanoid-Gel-Phantoms wurde ein lungenaequivalentes Gel mit der Dichte 0,4 g/cm{sup 3} entwickelt. Erste Messungen zeigen ein um den Faktor 1,55 hoeheres Ansprechvermoegen in dem low-density-Gel (LD-Gel). Der Vergleich einer gemessen Dosisverteilung in einem Gel/LD-Gel/Gel Schichtphantom als einfaches Thoraxmodell mit Monte-Carlo-Rechnungen zeigt eine gute Uebereinstimmung innerhalb 5%. Ausserdem wurden Untersuchungen zur Messgenauigkeit des Kernspintomographen im Rahmen der nun ausschliesslich digitalen Auswertung mit Hilfe des Programms MRD (MR-Dosimetrie) durchgefuehrt. Es zeigt sich, dass eine Artefaktkorrektur auf der Basis einer Messung des unbestrahlten Phantoms bei grossen Fricke-Gel-Phantomen notwendig ist. (orig.)

 12. Scientific and technological cooperation with the German Democratic Republic: Studies of the full-scale vessel for practice relevant testing of procedures to assess the efficiency of in-service inspections of NPP components. Pt. 2. The MPA (Governmental Materials Testing Institution) full-scale vessel (technical description and failure state); WTZ mit der DDR: Untersuchungen am Grossbehaelter fuer praxisrelevante Pruefverfahren, zur Bewertung der Leistungsfaehigkeit der wiederkehrenden Pruefungen an KKW-Komponenten. 2. Teilbericht. Der MPA-Grossbehaelter (technische Beschreibung und Fehlerzustand)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Doll, W.; Mletzko, U.

  1992-11-01

  All details of the MPA full-scale vessel relevant to non-destructive testing under the Agreement on Scientific and Technological Cooperation were compiled. The BWR pressure vessel (AEG/KWU, material 1.6751-22 NiMoCr 37 - A 508 Cl.2) was complemented by a PWR supporting ring (material 1.6310 - 20 MnMoNi 55). In particular, all documents related to failure insertion and the results of testing programmes carried out so far were evaluated. In addition, two drill cores were taken from the cylindrical lower part and tested metallographically. The test results of three more drill cores and of insertion 95 from the PISC programme were also evaluated. The definite reference data set thus created of the failures selected and studied under the programme of scientific and technological cooperation is set out in a table. It serves as a basis for the evaluation of the test results achieved by the participants in the NDT ring test. (orig./HP) [Deutsch] Alle fuer die zerstoerungsfreien Pruefungen im Rahmen des WTZ-Abkommens relevanten Einzelheiten ueber den MPA-Grossbehaelter wurden zusammengestellt. Der SWR-Druckbehaelter (AEG/KWU, Werkstoff 1.6751 - 22 NiMoCr 37 - A 508 Cl. 2) wurde durch einen DWR-Traegerring (Werkstoff 1.6310 - 20 MnMoNi 55) ergaenzt. Insbesondere wurden saemtliche Unterlagen ueber die Fehlereinbringung sowie die Ergebnisse der bisher durchgefuehrten Pruefprogramme ausgewertet. Ausserdem wurden zwei Bohrkerne aus dem zylindrischen Unterteil entnommen und metallografisch untersucht. Die Untersuchungsergebnisse von weiteren drei Bohrkernen und des Einschubs 95 aus dem PISC-Programm wurden ebenfalls verwertet. Der so geschaffene, endgueltige Referenz-Datensatz der fuer das WTZ-Programm ausgewaehlten und geprueften Fehler ist tabellarisch aufgelistet. Er dient als Grundlage fuer die Auswertung der Pruefergebnisse der Teilnehmer an dem eigentlichen ZfP-Ringversuch. (orig./HP)

 13. Sick building syndrome - results of the 'Proklima' research project; Befindlichkeitsstoerungen in Buerogebaeuden - Ergebnisse aus dem Proklima Forschungsprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kruppa, B. [Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitaertechnik und Technische Gebaeudesysteme e.V., Bonn (Germany); Bischof, W.; Brasche, S. [Arbeitsgruppe Raumklimatologie der FSU Jena (ARK), Erfurt (Germany); Bullinger-Naber, M. [Hamburg Univ. (Germany). Abt. fuer Medizinische Psychologie; Mayer, E. [Fraunhofer-Institut fuer Bauphysik, Holzkirchen (Germany); Gebhardt, H. [Wuppertal Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie

  2000-07-01

  In the world's biggest research project, the sick building syndrome was investigated in Germany between 1995 and 1999. In all, 8 air-conditioned buildings and 6 non-air-conditioned buildings, 40 space HVAC systems and 1497 places of work were analyzed, and 4,500 persons were asked to provide data. For the first time ever, measured physical, biological and chemical data were compared with the subjective data provided by the inquiry forms. It was found that the concentrations and hygienic status of air conditioning systems do have an effect on subjective comfort. Buildings with well-designed and well-serviced space HVAC systems had better results than buildings without air conditioning systems. However, it is the psychosocial environment and the job description of building inhabitants that decide their response in terms of sick building syndrome. Factors like gender, job satisfaction, job specifications and educational level are more important than space HVAC systems. [German] Im Rahmen eines der weltweit groessten Forschungsprojekte zum Thema 'Sick Building Syndrome' wurden in Deutschland zwischen 1995 und 1999 umfangreiche Untersuchungen durchgefuehrt mit dem Ziel, die Ursachen und Folgen von Befindlichkeitsstoerungen in Buerogebaeuden zu ermitteln. Insgesamt wurden 8 klimatisierte und 6 nicht klimatisierte Gebaeude, 40 raumlufttechnische Anlagen und 1497 Arbeitsplaetze untersucht sowie ueber 4.500 Personen befragt. Die Ergebnisse erlauben zum ersten Mal einen direkten Vergleich der gemessenen physikalischen, biologischen und chemischen Werte mit den subjektiven Angaben (Fragebogendaten) an klimatisierten und nicht klimatisierten Arbeitsplaetzen. Die Auswertung zeigt, dass die Konzentration der Anlagen und deren hygienischer Wartungszustand einen Einfluss auf die Befindlichkeit der Mitarbeiter haben. Gebaeude mit gut geplanten und gewarteten RLT-Anlagen schneiden in der Bewertung sogar besser ab als nicht klimatisierte Gebaeude. Die groessten

 14. Doing religion im Phowa-Kurs: Praxeologische und reflexionslogische Studien zum "bewussten Sterben" im Diamantweg-Buddhismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Werner Vogd

  2015-07-01

  Full Text Available Im Sinne einer pragmatistischen Perspektive, wie sie zuerst John DEWEY (1987 [1934] in Anschluss an William JAMES formulierte, ist das Religiöse weniger als eine spezifische Art von experience zu verstehen, denn als ein adjustment hin zu einer epistemischen Perspektive, die alle Erfahrungen in einem veränderten Licht erscheinen lässt. Religiosität zielt damit auf ein besonderes Selbst- und Weltverhältnis, in dem die Beziehung zwischen Selbst und Welt aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet wird. Wie aber können fremde, auf den ersten Blick in ihrer Genese unwahrscheinliche und unter modernen Verhältnissen zudem anzweifelbare religiöse Haltungen und Sinnsysteme etabliert werden? Am Beispiel der im tibetischen Buddhismus verbreiteten Phowa-Meditation des "bewussten Sterbens" wird untersucht, wie für westliche Adept/innen auf den ersten Blick befremdlich und esoterisch anmutende spirituelle Lehren mit zunehmender Praxis an Evidenz und Sinnhaftigkeit gewinnen können, indem sich Gruppenprozesse, Visualisierungen, körperorientierte Übungen und psychisches Erleben zu einem übergreifenden Arrangement verschränken. Die empirische Datengrundlage für die Untersuchung liefern narrative Interviews mit westlich sozialisierten Schüler/innen und Lehrer/innen des Diamantweg-Buddhismus, der derzeit größten buddhistischen Gemeinschaft des tibetischen Buddhismus in Deutschland. Die Auswertung der Interviews erfolgte angelehnt an die dokumentarische Methode, erweitert durch eine Kontexturanalyse, um den Reflexionsverhältnissen gerecht zu werden, die den religiösen Selbst- und Weltbezug aufspannen. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1503179

 15. In-service monitoring of piping and vessels in nuclear power plants. Report on BMU-study SR 2218; Betriebsueberwachung von Rohrleitungen und Behaeltern in Kernkraftwerken. Bericht ueber die BMU-Studie SR 2218

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofstoetter, P. [Technischer Ueberwachungs-Verein Rheinland e.V., Koeln (Germany); Dittmar, S. [Technischer Ueberwachungs-Verein Nord e.V., Hamburg (Germany); Maile, K. [Stuttgart Univ. (Germany). Staatliche Materialpruefungsanstalt; Metzner, K.J. [Preussen Elektra AG, Hannover (Germany). Hauptverwaltung

  1998-11-01

  On behalf of the BMU, the authors carried out a study intended to give an overview of and evaluate current practice and methods applied in fatigue monitoring of pipes and vessels of nuclear power plants. The authors on the one hand present fundamentals relating to typical load cases, monitoring and measuring techniques and fatigue computation methods, as well as the relevant legal provisions, and on the other hand describe the monitoring practice, tools and techniques referring to available literature, own experience, and interviews with operators/owners and manufacturers of existing power plants. The locations selected for examinations, measuring techniques, data acquisition and evaluation as well as measuring protocols are explained. The monitoring and inspection methods applied are assessed in a critical review which is the basis of proposals for improvement, relating to the measured data acquisition and especially to data analysis and evaluation. The paper focuses on the essential results of the study, excluding those parts of the study dealing with the calculation of fatigue in components, which will be the subject of another paper to be published. (orig./CB) [Deutsch] Im Auftrag ders BMU erarbeiteten die Verfasser eine Studie zur Darstellung und Bewertung der heute in Kernkraftwerken ueblichen Ermuedungsueberwachung von Rohrleitungen und Behaeltern. Dazu wurden einerseits die Grundlagen zur Beanspruchung, Messtechnik und Ermuedungsberechnung zusammengestellt sowie geltende Vorschriften aufgefuehrt. Andererseits wurde auf der Basis der verfuegbaren Literatur, eigener Erfahrungen sowie einer Befragung von Betreibern und Herstellern der heute ueblichen Anlagen die Messstellen, Messverfahren, Messwerterfassungsanlagen und Auswertungsmethoden sowie bisherige Ergebnisse der Messungen dargestellt. Das derzeitige Vorgehen wurde kritisch bewertet. Daraus resultierten Verbesserungsvorschlaege zur Messwerteerfassung, vor allem aber zur Auswertung und Bewertung der

 16. Water emission inventory for the Federal Republic of Germany; Emissionsinventar Wasser fuer die Bundesrepublik Deutschland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boehm, E.; Hillenbrand, T.; Marscheider-Weidemann, F.; Schempp, C. [Fraunhofer-Institut fuer Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe (Germany); Fuchs, S.; Scherer, U. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft; Luettgert, M. [RISA Sicherheitsanalysen GmbH, Berlin (Germany)

  2000-11-01

  Within the frame of this project, a concept for setting up exemplary emission inventories for water was put forward. An overview is given of the international activities on emission inventories and the status of national emission inventories. Based on the data situation in Germany, it was necessary to include both plant-specific, aggregated and calculated data of the point sources in the inventories. Due to their increasing significance, diffuse material emissions into water were also taken into account. Based on the conceptual work, exemplary emission inventories were compiled for nitrogen, phosphorous and adsorbable organic combined halides (AOX) as well as the heavy metals arsenic, cadmium, chrome, copper, mercury, nickel, lead and zinc. These were evaluated according to the areas of origin (sectors) or the emission paths as well as according to the large river basins Danube, Rhine, Ems, Weser, Elbe, Oder, North Sea and Baltic Sea. In addition, lists of the ten largest industrial direct dischargers were compiled. (orig.) [German] Im Rahmen dieses Vorhabens wurde ein Konzept fuer die Erstellung von beispielhaften Emissionsinventaren fuer Gewaesser erarbeitet. Es wird ein Ueberblick ueber die internationalen Aktivitaeten zu Emissionsinventaren und den Stand beim Aufbau von nationalen Emissionsinventaren gegeben. Auf Grund der Datensituation in Deutschland war es erforderlich, dass sowohl anlagenspezifische als auch aggregierte sowie berechnete Daten der Punktquellen in die Inventare einbezogen wurden. Wegen ihrer zunehmenden Bedeutung werden die diffusen Stoffeintraege in die Gewaesser ebenfalls beruecksichtigt. Aufbauend auf den konzeptionellen Arbeiten wurden beispielhafte Emissionsinventare fuer Stickstoff, Phosphor und adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) sowie die Schwermetalle Arsen, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Blei und Zink zusammengestellt. Die Auswertung erfolgte sowohl nach den Herkunftsbereichen (Branchen) bzw. den

 17. Passive solar energy recovery in non-transparent facades; Passive solare Energiegewinnung im nicht-transparenten Fassadenbereich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liersch, K.W. [Brandenburgische Technische Univ. Cottbus (Germany). Lehrstuhl fuer Baukonstruktion und Bauphysik

  1999-10-01

  Evaluation of theoretical and practical studies has shown that non-bearing glass facades of reduced transparency hold a considerable potential for energy recovery. The most important factors governing this process are solar irradiation and inhibition of reflection in the long-wave range. Net energy recovery can be expressed in terms of the decrease of the mean effective heat transmission coefficient. The achievable gains are the smaller the more effective the heat insulating properties of the wall are, i.e. the lower the U-value of the non-transparent wall is. In the case of outer walls with additional heat insulation and a heat transmission coefficient of less than k{sub w} = approx. 0.25 W/ (m-2K) energy recovery is practically negligible, with little scope for improvement through facade orientation. [Deutsch] Die Auswertung der theoretischen und messtechnischen Untersuchungen zeigt, dass mittels einer vorgehaengten, reduziert transparenten Glasfassade betraechtliche Waermegewinne zu erzielen sind. Diese ergeben sich aus der Sonnenzustrahlung sowie der Behinderung langwelliger Waermeabstrahlung. Die Gewinne lassen sich durch eine Abminderung des mittleren effektiven Waermedurchgangskoeffizienten darstellen. Die zu erzielenden Gewinne sind allerdings um so geringer, je besser die sonstige waermeschutztechnische Ausruestung der betreffenden Wand, d.h. je niedriger der k-Wert der nicht-transparenten Wandflaeche ist. Das bedeutet, dass bei Aussenwaenden mit Zusatzdaemmung und einem Waermedurchgangskoeffizienten unterhalb k{sub W}{approx}0,25 W/(m{sup 2}K) der Gewinn nicht mehr nennenswert ist, wobei dann auch die Ausrichtung der Fassade zur Himmelsrichtung das Ergebnis nur noch in geringem Umfang beeinflusst. (orig.)

 18. Humboldts Hefte. Geschichte und Gegenwart von Tagebuch-Forschung und -Rezeption

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Kraft

  2015-12-01

  Full Text Available Zusammenfassung Der 2013 geglückte Ankauf der Amerikanischen Tagebücher durch ein Konsortium öffentlicher und privater Geldgeber hat es nicht nur ermöglicht, Alexander von Humboldts Reisemanuskripte zum ersten Mal einer breiten interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, sondern wirft auch ein besonderer Licht auf die Geschichte ihrer Rezeption und Erforschung. Welche Phasen der Arbeit und Auswertung der Tagebücher lassen sich nachzeichnen? Und an welchem Punkt steht die Humboldt-Forschung in dieser Frage heute? Resumen La compra de los diarios del viaje americano, efectuada en 2013 por un consorcio de donadores públicos y privados, no sólo permitió presentar los manuscritos del viaje de Alejandro de Humboldt por primera vez a un público más grande, sino también arroja nueva luz sobre la historia de su recepción e investigación. El artículo pone énfasis en los siguientes puntos: ¿Cuáles han sido las fases del trabajo con los diarios y de su evaluación? ¿Y en qué punto estamos hoy en los estudios sobre Humboldt? Abstract The 2013 purchase of the American Travel Journals through a joint effort of public and private donors has not only given the general public a chance to see Alexander von Humboldt’s original manuscripts. It has also shed a new light on the history of their reception and the research related to their content. The article distuinguishes different stages of work with and analysis of the journals and reflects upon their relevance for today’s research on Alexander von Humboldt.

 19. Optimierung der Gesichtsklassifikation bei der Erkennung von Akromegalie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frohner R

  2013-01-01

  Full Text Available In vorausgegangenen Studien konnte gezeigt werden, dass eine Gesichtsklassifikation mittels Gesichtsphotographien zur Diagnostik von Akromegalie mit guten Ergebnissen eingesetzt werden kann. In diesem Artikel werden die grundlegende Vorgehensweise der Klassifikation mittels der Software FIDA erläutert sowie Optimierungsansätze mit dem Ziel diskutiert, diese Methode näher an den klinischen Einsatz zu bringen. Die Gesichtsklassifikation basiert auf „Knotenpunkten“, die verteilt über die jeweilige Frontal- und/oder Seitenansicht des Gesichts platziert werden und den so genannten „Graphen“ bilden. Mittels mathematischer Verfahren erfolgt eine Analyse der zugrunde liegenden Textur des Bildes sowie die Auswertung geometrischer Informationen. Untersucht wird, wie sich die Reduktion von als irrelevant eingestuften Knoten auf das Klassifikationsergebnis auswirkt. Ebenso wird untersucht, wie sich neu definierte Knoten, die die typischen morphologischen Veränderungen der akromegalen Erkrankung im Gesicht berücksichtigen, auf die Klassifizierungsergebnisse auswirken. Die interne Validierung erfolgt an einem Datenset bestehend aus 57 an Akromegalie erkrankten Probanden (29 weiblich, 28 männlich sowie 59 Kontrollen (29 weiblich, 30 männlich. Die externe Validierung wird an einer weiteren Stichprobe gemessen, die zum Zeitpunkt der Präsentation auf der Tagung der European Neuroendocrine Association 2012 in Wien 13 akromegale Patienten (7 weiblich, 6 männlich sowie 45 Kontrollen (25 weiblich, 20 männlich umfasste. Die Datenbank wird ständig durch neue Probanden aus verschiedenen Quellen erweitert. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung von Graphen mit reduzierten Knoten und von neuen Sets von Knoten unter Einbeziehung typischer morphologischer Veränderungen des Gesichts die Klassifizierung weiter verbessert. Diese Ergebnisse ermutigen zu weiteren Untersuchungen an einer erweiterten Datenbank.

 20. Googles Augmented-Reality-Game "Ingress"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl H. Stingeder

  2013-12-01

  Full Text Available Das an das "Geocoaching"-Spielprinzip erinnernde Augmented-­Reality-Game "Ingress" ist auf allen mit Android-Betriebssystem ausgestatteten Smartphones spielbar. Das Alleinstellungsmerkmal des Spiels ist gleich­zeitig auch das beste Patent-Rezept für bzw. gegen notorisches "Couch-Potato-ing": Das Game-Design des "Draußenspiels" erfordert jedoch stets die physische Anwesenheit der SpielerInnen am realen Ort des Geschehens, meist touristisch attraktive Sehenswürdigkeiten und architektonisch markante Plätze. Sobald "Ingress" per App am Smart­phone gestartet wird, stehen Interaktionen und Machtverhältnisse auf dem Handy-Display im Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. Die Spielgrafik ist auf das Wesentliche reduziert und erinnert an die Optik von Videospielen der 80er Jahre. "Ingress" im Allgemeinen sowie "Magnus13", die erste von Google organisierte Fan-Veranstaltung Österreichs mit mehreren Hundert TeilnehmerInnen und ist mit einer "digitalen Schnitzeljagd" vergleichbar: Gemeinsam ist der klassischen "Schnitzeljagd" und dem digitalen "Schere-Schein-Papier" Prinzip von "Ingress" die tragende Rolle des im Spiel entstehenden Gemeinschaftsgefühls, welche in einer hohen Langzeitmotivation mündet. Trotz aller Euphorie, ob des unkonventionellen Augmented-Reality-Spielkonzepts und des in Folge der sozialen Dynamik außergewöhnlichen Sucht­potentials, ist angesichts von Edward Snowden und vielfältiger NSA-Abhörmaßnahmen, eine gesunde Portion Skepsis angebracht: Welchen Zweck erfüllt "Ingress"? Gibt es ein verhülltes "Mittel zum Zweck"? Welche Gefahren bestehen mit einer systematischen Auswertung des umfangreichen, ortsrelevanten Daten-Sammelsuriums? "Ingress" verdeutlicht trotz aller Risiken den soziokulturellen Bedeutungswandel des digitalen Spiels: Spiele per se und das Spiel als soziale Interaktion sind aktuell dabei, alle Bereiche unseres Lebens zu erfassen.

 1. Theoretical support to the NOKO experiments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schaffrath, A.; Prasser, H.M.

  1998-06-01

  The work which was performed by FZR within the BWR-CA is divided into three tasks: Implementation of two phase flow instrumentation, ATHLET calculations of NOKO experiments and approach for the optimization of passive components. Chapter two contains a description of the two phase flow measurement instrumentation developed by FZR in general and especially of the instrumentation of the single emergency condenser tube, which is installed in parallel to the emergency condenser test bundle. The experimental data should be used for the validation of the improved ATHLET condensation model. Because the evaluation of these experiments shows an undesired accumulation of non-condensable gases in front of the water level, some of the goals of the single tube measurements can`t be met. Therefore there is a need for further single tube experiments with an improved instrumentation. On the other hand the results give valuable insights to the phenomena caused by non-condensables. In the second part of chapter two an improved two-phase flow instrumentation is suggested based on the collected experience and taking into account the detected problems. In chapter three ATHLET calculations of NOKO experiments are presented. Within the BWR-CA FZR had performed 10 post test calculations and an additional blind test calculation of NOKO experiments. The tests were selected by FZJ. The results of these calculations are presented and discussed. Basis of the comparison between computational and experimental data is the evaluation and the uncertainty analysis of the NOKO experiments, which were performed by FZR with the computer code CASH-(Computergestuetzte Auswertung und Unsicherheitsanalyse von NOKO Experimenten) Graphics. The fourth chapter deals with the optimization of the emergency condenser. This is desirable because this allows to decrease of the pressurized BWR surface and the possibility of leakages. An ATHLET calculation is performed for an optimized emergency condenser tube of a

 2. Measurement of the efficiency of a small hydroelectric power plant using the pressure/time method; Wirkungsgradmessungen nach der Druck-Zeit-Methode in einer Kleinwasserkraftanlage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, K.

  1994-12-31

  Flow measurements at the small hydroelectric power plant at Mittersill/Austria had the aim to test the pressure/time method with minimum effort. An accuracy of {+-} 3 per cent for the flow measurement was aimed at. Of the four envisaged evaluation methods, only the two measurements of absolute pressure yielded useful results. The evaluation according to the differential time/pressure method with recording of differential pressure revealed a systematic error, which is probably due to the high proportion of friction. In view of the fact that the plant in question presents difficult boundary conditions, the executed measurements may be considered as successful. Consequently, flow measurement according to the pressure/time method should be a suitable primary method for determining the efficiency of small plants with pipes in economic terms, especially in such cases where the prerequisites indicated in the IEC Code are fulfilled. However, measurements should expediently by taken into account already during planning. (orig./AKF) [Deutsch] Die Durchflussmessungen an der Kleinwasserkraftanlage in Mittersill/Oesterreich hatten zum Ziel, die Druck-Zeit-Methode mit einem minimalen Aufwand zu testen. Es sollte dabei eine Genauigkeit fuer die Durchflussmessung von {+-}3% angestrebt werden. Von den 4 vorgesehenen Auswertemethoden erbrachten nur die beiden Absolutdruckmessungen brauchbare Werte. Bei der Auswertung nach der differentiellen Zeit-Druck-Methode mittels Differenzdruckaufnehmer zeigte sich ein systematischer Fehler, welcher vermutlich auf den hohen Reibungsanteil zurueckzufuehren ist. In Anbetracht der anlagenbedingten schwierigen Randbedingungen koennen die durchgefuehrten Messungen als gelungen angesehen werden. Die Durchflussmessung nach der Druck-Zeit-Methode duerfte damit eine geeignete Primaermethode zur wirtschaftlichen Bestimmung des Wirkungsgrades von Kleinanlagen mit Rohrleitungen sein, zumal dann, wenn die im IEC-Code aufgefuehrten Voraussetzungen erfuellt

 3. Development of units for change measurement of batteries at photovoltaic plant. Final report; Entwicklung von Einheiten zur Ladezustandserfassung von Batterien in PV-Anlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rothert, M.; Knorr, R.; Willer, B.

  1996-12-31

  The aim of the project was to contribute to enhanced service life and reliability of batteries in photovoltaic systems by developing further processes and components for charge measurement. The essential basic information in charge determination is the direct measurement of acid concentration in the electrolyte compartment of lead batteries and the evaluation and processing of this signal. Within the framework of this project, operative acidity sensors were developed and tested. They are accurate within an error margin of 0.5 per cent for short periods and of 2 per cent for long periods. A charge measurement unit based on the acid concentration reading was built and special algorithms for measuring charge were developed and tested. This unit stands out particularly because of the following: determination of dynamic charge, long-term stability, and automatic and regular adaptation to the type, size and age of the battery. Using this unit in combination with the acid concentration sensor in photovoltaic plant will permit more efficient plant operation and reliable protection of the battery. (orig./MM) [Deutsch] Ziel des Vorhabens war es, Massnahmen zur Verbesserung der Lebensdauer und Zuverlaessigkeit von Batterien in PV-Anlagen durch die konkrete Weiterentwicklung von Verfahren und Komponenten zur Ladezustandserfassung aufzuzeigen, durchzufuehren und zu demonstrieren. Die direkte Messung der Saeuredichte im Elektrolytraum von Bleibatterien sowie die Auswertung und Weiterverarbeitung dieses Signals bildet dabei die wesentliche Basisinformation. Im Rahmen des Vorhabens wurden funktionstuechtige Saeuredichtesensoren entwickelt und erprobt. Die dabei erreichte Genauigkeit betraegt im Kurzzeitbereich 0,5% und im Langzeitbereich ca. 2%. Eine Ladezustandseinheit basierend auf dem Saeuredichtesignal wurde aufgebaut und spezielle Algorithmen zur Ladezustandserfassung entwickelt und getestet. Besonders die Bestimmung des dynamischen Ladezustands, die Langzeitstabilitaet sowie

 4. Support for operativ train scheduling using algorithm optimisation; Unterstuetzung der operativen Fahrplanerstellung basierend auf der Optimierung mit genetischen Algorithmen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wegele, S.; Slovak, R.; Schnieder, E. [Technische Univ. Braunschweig (Germany)

  2003-07-01

  Genetischen Algorithmen vorgestellt. Zur Auswertung der durch den Genetischen Algorithmus generierten Loesungsvarianten wird eine effektive ereignis-diskrete Simulation basierend auf Petrinetzen verwendet. Anschliessend werden die Benchmarkbeispiele vorgestellt, mit denen eine prototypische Implementierung des Verfahrens getestet wird. (orig.)

 5. Experimentelle Grundlagen der Behandlung neurogener Blasenfunktionsstörungen mittels lokaler Hyperthermie und sakraler Elektrostimulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hohenfellner M

  2001-01-01

  Full Text Available Ziele dieser experimentellen Studien waren Untersuchungen zur lokalen sakralen Hyperthermie und Vorderwurzelstimulation hinsichtlich der Reduktion der Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie im Akutversuch am Hund. Insgesamt wurde bei 5 Tieren experimentell nach Laminektomie die Möglichkeit einer Nervenleitungsblockade der Sakralnerven während einer intraduralen Vorderwurzelstimulation durch eine lokal Wärme applizierende modifizierte Cuff-Elektrode untersucht. Mit Hilfe intravesikaler und intraurethraler Druckmessungen wurden die Stimulationsantworten von Sphinkter und Detrusor unter Wärmeapplikation ermittelt. Während extraduraler Wärmeapplikation und sakraler Elektrostimulation wurde eine Reduktion von Sphinkter- und Detrusorantwort beobachtet. Im direkten Vergleich wurde eine signifikante Verminderung des intraurethralen (78 ± 17,1 % und des intravesikalen Druckanstieges (36 ± 13 % während der intraduralen Elektrostimulation ermittelt. Die Auswertung der Daten unterschiedlicher Sakralnerven ergab in 11 von 12 Experimenten eine in Abhängigkeit von steigenden Temperaturen kontinuierliche Abnahme der Druckantworten. Der eine Fall, in dem dieser Effekt nicht beobachtet wurde, resultierte aus einem kompletten Nervenleitungsblock bei zu rascher Temperaturerhöhung. Früheste Veränderungen der Druckparameter wurden bei Temperaturen von 44,5 ± 1,4 °C ermittelt. Eine typische Erholungsphase mit einer partiellen Funktionseinbuße (Sphinkter: 33,8 ± 11,1 %; Detrusor: 25 ± 15,4 % innerhalb von 1 bis 5 Minuten wurde beobachtet, wenn der Schwellenwert (Temperatur bei der frühesten Änderung der Druckantworten nur über kurze Zeit appliziert wurde. Im Gegensatz dazu fand sich bei längerer Hitzeapplikation ein irreversibler Verlust der Druckantworten unter Stimulation. Erste tierexperimentelle Resultate der sakralen Wärmeapplikation während der Elektrostimulation deuten auf eine Möglichkeit, infolge einer Nervenleitungsblockade der Sakralnerven

 6. Asbestos-related diseases of the thorax; Asbestverursachte Veraenderungen am Thorax

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hieckel, H.G. [Evangelische Lungenklinik Berlin (Germany); Hering, K.G. [Knappschaftskrankenhaus Dortmund (Germany)

  2010-07-15

  Radiologie der Nachweis von Brueckenbefunden gefordert. Die Erfassung radiologischer Befunde in Thoraxuebersicht und HRCT erfordern hohe Bildguete und standardisierte Untersuchung. Die internationale ILO-Klassifikation und semiquantitative HRCT-Auswertung sind standardisierte Befundungen. Darauf basieren die Meldekriterien fuer die gesetzliche Anzeigepflicht. (orig.)

 7. Analyse interreligiöser Begegnung in der Praxis. Kontext, Bedingungen, Strategien und Konsequenzen am Beispiel lebensgeschichtlicher Erzählungen aus einem christlich-muslimischen Begegnungszentrum in Deutschland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirjam Eva Stricker

  2016-01-01

  Full Text Available Interreligiöse Dialoge im Allgemeinen und christlich-muslimische Dialoge in Deutschland im Besonderen können einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben leisten. Gleichzeitig stellen interreligiöse Dialoge einen Ort potenzieller interreligiöser Konflikte dar, was u.a. mit der Beschaffenheit von "Religion" zusammenhängt. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Relevanz potenzieller interreligiöser Konflikte und dem (präventiven Umgang damit in konkreten Begegnungssituationen ist das Thema für empirische Untersuchungen von besonderem Interesse. Die hier vorgestellte qualitative Studie hatte daher zum Ziel, einen Zugang zur Alltagspraxis interreligiöser Dialoge zu erlangen und diese Praxis zu analysieren. Mit der anfangs offen gehaltenen Forschungsfrage sollte herausgefunden werden, wie sich interreligiöser Austausch auf persönlicher Ebene gestaltet, wie die Beteiligten diesen wahrnehmen, wie sie in Begegnungssituationen handeln, und welche Überzeugungen sie dabei leiten. Zur Datenerhebung wurden die teilnehmende Beobachtung und narrative Interviews eingesetzt. Das Vorgehen bei der Auswertung leitete sich aus der relationalen Hermeneutik ab, ergänzt durch Kodierverfahren der Grounded-Theory-Methodologie. Die Ergebnisse umfassen den Versuch eines Modells interreligiöser Begegnung. In allen hierzu entwickelten Kategorien lassen sich Bezüge zum Thema "Lernen" herstellen, welches sich als interreligiöses Lernen interpretieren lässt. Daraus kann die begründete Vermutung abgeleitet werden, dass die Befähigung zum interreligiösen Austausch in der Praxis auch erst durch konkrete interreligiöse Begegnungen entstehen kann. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1601174

 8. The joint regulation of genetic gain and inbreeding under mate selection.

  Science.gov (United States)

  Klieve, H M; Kinghorn, B P; Barwick, S A

  1994-01-12

  Stochastic simulation was used to evaluate a range of selection strategies with respect to both additive genetic response and inbreeding. Strategies involving selection on BLUP ebvs or individual phenotype, followed by random mating, were compared with mate selection strategies which used portfolio analysis to give joint consideration to genetic merit and inbreeding. An adapted Mean Of Total Absolute Deviations (MOTAD) method was used in a mate selection model to define optimal matings with regard to aggregate genetic merit and inbreeding for a base population h(2) of 0.2. Compared with random mating following selection on BLUP ebvs, inbreeding levels after 10 years of selection were able to be reduced under BLUP plus mate selection from ∼.23 to as little as .11. Additive genetic gain was either little compromised or increased. The results suggest that information linking expected levels of genetic merit and inbreeding can be used to find the preferred selection strategy. ZUSAMMENFASSUNG: Gemeinsame Kontrolle von Zuchtfortschritt und Inzucht bei Partnerselektion Es wurde stochastische Simulation zur Auswertung einer Reihe von Selektionsstrategien hinsichtlich Zuchtwertzuwachs und Inzucht verwendet. Strategien mit Selektion auf der Basis von BLUP ebvs oder individuellem Phänotyp mit nachfolgender Zufallspaarung wurden mit Partnerselektionsstrategien verglichen, die Portfolioanalyse zur gemeinsamen Beachtung von Zuchtwert und Inzucht verwendeten. Eine Methode adaptierter MITTELWERTE TOTALER ABSOLUTER ABWEICHUNGEN (MOTAD) Methode wurde beim Partnerselektionsmodell zur Definition optimaler Paarungen in Hinblick auf Gesamtzuchtwert und Inzucht bei einer Populationsheritabilität von 0,2 verwendet. Verglichen mit Zufallspaarung nach Selektion auf BLUP ebvs waren die Inzuchtgrade nach 10 Selektionsjahren von 0,23 auf 0,11 reduziert und additiver Zuchtfortschritt war dabei wenig beeinträchtigt oder nahm sogar zu. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß Information, die

 9. Ist der chronische nicht malignombedingte Beckenschmerz beim Mann eine neuro-urologische Erkrankung?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zermann D-H

  1999-01-01

  Full Text Available Zielsetzung: Der im Genitalbereich und unteren Harntrakt lokalisierte Schmerz ist ein häufiges Symptom in der urologischen Praxis. Unbefriedigende Therapieansätze und langjährige ungenügende Behandlungserfolge für den Patienten charakterisieren diese Problematik. Die folgende Arbeit umfaßt eine Analyse klinischer und urodynamischer Befunde bei Patienten mit chronischen Beckenschmerzen, um die Arbeitshypothese eines Zusammenhanges zwischen Beckenschmerzen und funktionellen Störungen des unteren Harntraktes zu belegen oder auszuschließen. Material und Methode: Eine retrospektive Auswertung von Anamnese, klinischer und urodynamischer Untersuchung wurde bei 103 Männern (durchschnittliches Alter 47, von 23 bis 89 Jahren mit Beckenbeschwerden von 8/1994 bis 8/1997 durchgeführt. Alle in die Untersuchung eingeschlossenen Patienten hatten mehrere verschiedene konservative Therapieansätze ohne Erfolg hinter sich. Ergebnisse: Die Hauptlokalisationen des Schmerzes waren: Prostata/Perineum 45,6 %, Scrotum/Hoden 38,8 %, Penis 5,8 %, Harnblase 5,8 %, Unterbauch 1,9 %, Rücken 1,9 %. Eine deutliche Beckenbodendysfunktion war bei 88,3 % der Patienten reproduzierbar nachweisbar. Bei 84 Patienten wurde eine urodynamische Untersuchung durchgeführt. Hauptbefunde waren: 1 eine Zunahme des Sphinktertonus, 2 eine Reduktion des maximalen Harnflusses, 3 eine Verlängerung der funktionellen Urethralänge. Diskussion: Der Zusammenhang zwischen Beckenbodendysfunktion und Beckenschmerz ist offensichtlich. Was hierbei Ursache oder Folge ist und inwieweit diese Störungen auf einer primären oder sekundären Funktionsstörung des ZNS beruhen, kann derzeit nicht abschließend bewertet werden. Allerdings belegen Erfolge therapeutischer Maßnahmen, die am Beckenboden angreifen (Biofeedback, Alpha-Blockade, sakrale Neuromodulation die Hypothese eines Zusammenhanges zwischen Funktionsstörung und Beckenschmerzen.

 10. Photographic documentation of acute radiation-induced side effects of the oral mucosa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Riesenbeck, D. [Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie - Radioonkologie, Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (Germany); Doerr, W. [Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie und Radioonkologie, TU Dresden (Germany); Feyerabend, T.; Richter, E. [Klinik fuer Strahlentherapie/Nuklearmedizin der Medizinischen Universitaet zu Luebeck (Germany); Fietkau, R. [Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie der Universitaet Rostock (Germany); Henne, K. [Abteilung fuer Strahlentherapie, Universitaetsklinik Freiburg (Germany); Schendera, A. [Strahlenklinik Staedtisches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz (Germany)

  1998-11-01

  mucosal lesions. However, the exact grading of mucositis is only possible with additional clinical information about pain and nutritional situation. (orig.) [Deutsch] Hintergrund: Die Strahlentherapie von Patienten mit malignen Tumoren von Kopf und Hals induziert Nebenwirkungen an Haut und Schleimhaut. Diese muessen sorgfaeltig erfasst und dokumentiert werden, um die konkrete Durchfuehrung der individuellen Therapie, die Toxizitaet bestimmter Therapieschemata, die Effektivitaet von Prophylaxe und Therapie der Nebenwirkungen zu erfassen und zugleich die angemessene Behandlung der Therapiefolgen fuer jeden Schweregrad festzulegen. Die exakte Klassifikation von Nebenwirkungen anhand internationaler anerkannter Schemata (WHO/RTOG/CTC) ist unverzichtbar, um die Ergebnisse der Strahlentherapie und die Effektivitaet supportiver Massnahmen zu vergleichen. Methode: Die Behandlung maligner Tumoren ist entsprechend dem Tumorstadium und dem Allgemeinzustand des Patienten mehr oder weniger standardisiert. Demgegenueber gibt es in der Prophylaxe und Therapie von Nebenwirkungen eine grosse Variabilitaet. In der Diskussion um eine Optimierung der Prophylaxe und Therapie der oralen Mukositis wurde der Stellenwert einer exakten Einteilung und Dokumentation deutlich. In den gelaeufigen Schemata werden die Schweregrade deskriptiv eingeteilt, wobei ein grosser Interpretationsspielraum bleibt. Die Photodokumentation ist eine geeignete Methode, die Klassifizierung von Toxizitaeten zu verbessern. Ergebnisse: Eine Auswahl von Fotos typischer Laesionen fuer jeden Schweregrad von Nebenwirkungen erreicht mehrere Ziele in einem Schritt. Der individuelle Befund kann in der taeglichen Routine schnell mit einem Foto verglichen werden. Subjektive Unterschiede bei der Beurteilung werden reduziert. Die Effektivitaet von Therapiemassnahmen kann durch exakte Dokumentation bewiesen werden. Randomisierte klinische Studien zu Prophylaxe und Therapie der oralen Mukositis werden reproduzierbare Ergebnisse bringen

 11. Progress report within the series of GRS-F progress reports on reactor safety, sponsored by the Federal Ministry of Economics and Labour. Period: 1 July - 31 December 2003; Berichte ueber vom Bundesministerium fuer Wirtschaft und Arbeit gefoerderte Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Reaktorsicherheit. Berichtszeitraum: 01. Juli - 31. Dezember 2003

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  The Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, by order of the BMWi, continuously issues information on the status of the investigations into the safety of nuclear power plants by publishing semi-annual and annual progress reports within the series of GRS-F-Fortschrittsberichte (GRS-F-Progress Reports). Each progress report represents a compilation of individual reports about the objectives, work performed, results achieved, next steps of the work etc. The individual reports are prepared in a standard form by the research organisations themselves as documentation of their progress in work and are published by the Research Management Division of GRS within the framework of general information on the progress in reactor safety research. The compilation of the reports is classified according to general topics related to reactor safety research. Further, use is made of the classification system ''Joint Safety Research Index'' of the CEC (commission of the european communities). The reports are arranged in sequence of their project numbers. (orig.) [German] Die Gesellschaft fuer Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH informiert im Auftrag des BMWi halbjaehrlich und jaehrlich ueber den Stand der Untersuchungen zur Sicherheit von Kernreaktoren in den Fortschrittsberichten der GRS-F-Berichtsreihe. Jeder Fortschrittsbericht stellt eine Sammlung von Einzelberichten ueber Zielsetzung, durchgefuehrte Arbeiten, erzielte Ergebnisse, geplante Weiterarbeit etc. dar, die von den Forschungsstellen selbst als Dokumentation ihres Arbeitsfortschritts in einheitlicher Form erstellt und von der Forschungsbetreuung (FB) in der GRS im Rahmen der allgemeinen Information ueber die Fortschritte von Untersuchungen zur Reaktorsicherheit herausgegeben werden. Die inhaltliche Gliederung der Berichtssammlung erfolgt durch sachliche Zuordnung der Vorhaben zu uebergeordneten Themenbereichen der Reaktorsicherheitsforschung, ferner nach dem Klassifikationsschema

 12. VERMEIL. Methods for knowledge based development of reliable process controll system. Final report; VERMEIL. Verfahren und Methoden zur wissensbasierten Entwicklung zuverlaessiger Leitsysteme. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goetze, B.; Plessow, M.; Pocher, M.

  1998-12-29

  The goal of the VERMEIL project was to increase the quality of process control systems by using knowledge based methods. One important aspect therein is the quality of the documentation describing the control system. The research done in the subproject of the Society for the Promotion of Applied Computerscience (GFal) produced a basis for the development of graphical editors of a special kind. These graphical editors can be used to create classes of schematic drawings. There were two major aspects concerning the development of graphical editors. First, the editors should provide advanced graphical support. That includes automation of the layout of schematic drawings. Second, the editors should automatically lead to correct structures within the schematics, therefore making certain that the created document is semantically correct, also. Apart from the theoretical and conceptional research, some automated layout algorithms were created in the project. A new prototype of an intelligent graphical editor came into existence, that proves the results of the VERMEIL project and shows the necessity of such a project. (orig.) [Deutsch] Das Ziel des Projektes VERMEIL bestand darin, die Qualitaet von Prozessleittechnik durch den Einsatz von wissensbasierten Methoden waehrend ihrer Projektierung zu erhoehen. Ein Aspekt dabei ist die Qualitaet der Dokumentation, die eine Anlage beschreibt. Im Teilprojekt der GFal wurden deshalb Untersuchungen durchgefuehrt, die die methodischen Grundlagen fuer die Entwicklung spezieller grafischer Editoren fuer die Herstellung von Klassen schematischer Darstellungen schufen. Dabei spielen zwei Aspekte eine grosse Rolle. Einmal sollen diese Editoren in der Lage sein, dem Benutzer weitgehende grafische Unterstuetzungen zu geben. Das dabei erreichte Ziel beinhaltet eine umfassende automatisierte Layoutunterstuetzung beim Erstellen von grafischen Dokumenten. Ferner ist dafuer zu sorgen, dass die entstehenden Zeichnungen zu strukturell korrekten

 13. Making Migrants Responsible for Development: Cape Verdean Returnees and Northern Migration Policies Wenn Migranten für Entwicklung verantwortlich gemacht werden: Rückkehrer nach Kap Verde und vom „Norden“ geprägte Migrationspolitik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisa Åkesson

  2011-01-01

  Full Text Available In recent years, there has been a surge of “Northern” policy documents concerned with increasing the positive effects of international migration in countries of origin. This article contrasts some basic assumptions in policies on migration, return and development with an anthropological study of Cape Verdean returnees, and it reveals some important disparities between the returnees’ experiences and the ideas underpinning policy documents. The article analyses the role returnees’ savings and skills play in local change in Cape Verde, and in particular it looks into entrepreneurial activities. This is related to a discussion of the conditions that must be fulfilled in order to make it possible for return migrants to contribute to positive social change. In conclusion, the article shows that structural conditions have a fundamental impact on individual migrants’ abilities to support development, a perspective often left out of contemporary policies.In jüngster Zeit entstand eine Flut politischer Dokumente im “Norden”, die sich mit den positiven Effekten internationaler Migration in den Ursprungsländern der Migranten beschäftigen. Der vorliegende Beitrag kontrastiert einige grundlegende Annahmen im Bereich der Migrations-, Rückkehrer- und Entwicklungspolitik mit den Ergebnissen einer anthropologischen Studie über Rückkehrer nach Kap Verde und deckt einige gravierende Differenzen zwischen diesen Grundannahmen und den Erfahrungen der Rückkehrer auf. Die Autorin analysiert, welche Bedeutung die Ersparnisse und die Qualifikationen der Rückkehrer für den lokalen gesellschaftlichen Wandel haben und ist dabei insbesondere an unternehmerischen Aktivitäten interessiert. Darauf aufbauend diskutiert sie, unter welchen Bedingungen zurückkehrende Migranten positiv zum sozialen Wandel beitragen können. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Möglichkeiten für einzelne Rückkehrer, die Entwicklung ihres Heimatlandes positiv zu beeinflussen

 14. MRI-based diagnostic imaging of the intratemporal facial nerve; Die kernspintomographische Darstellung des intratemporalen N. facialis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kress, B.; Baehren, W. [Bundeswehrkrankenhaus Ulm (Germany). Abt. fuer Radiologie

  2001-07-01

  Detailed imaging of the five sections of the full intratemporal course of the facial nerve can be achieved by MRI and using thin tomographic section techniques and surface coils. Contrast media are required for tomographic imaging of pathological processes. Established methods are available for diagnostic evaluation of cerebellopontine angle tumors and chronic Bell's palsy, as well as hemifacial spasms. A method still under discussion is MRI for diagnostic evaluation of Bell's palsy in the presence of fractures of the petrous bone, when blood volumes in the petrous bone make evaluation even more difficult. MRI-based diagnostic evaluation of the idiopatic facial paralysis currently is subject to change. Its usual application cannot be recommended for routine evaluation at present. However, a quantitative analysis of contrast medium uptake of the nerve may be an approach to improve the prognostic value of MRI in acute phases of Bell's palsy. (orig./CB) [German] Die detaillierte kernspintomographische Darstellung des aus 5 Abschnitten bestehenden intratemporalen Verlaufes des N. facialis gelingt mit der MRI unter Einsatz von Duennschichttechniken und Oberflaechenspulen. Zur Darstellung von pathologischen Vorgaengen ist die Gabe von Kontrastmittel notwendig. Die Untersuchung in der Diagnostik von Kleinhirnbrueckenwinkeltumoren und der chronischen Facialisparese ist etabliert, ebenso wie die Diagnostik des Hemispasmus facialis. In der Diskussion ist die MRI zur Dokumentation der Facialisparese bei Felsenbeinfrakturen, wobei die Einblutungen im Felsenbein die Beurteilung erschweren. Die kernspintomographische Diagnostik der idiopathischen Facialisparese befindet sich im Wandel. In der herkoemmlichen Form wird sie nicht zur Routinediagnostik empfohlen. Die quantitative Analyse der Kontrastmittelaufnahme im Nerv koennte jedoch die prognostische Bedeutung der MRI in der Akutphase der Bell's palsy erhoehen. (orig.)

 15. Laboratory Diagnostics and Quality of Blood Collection / Laboratorijska Dijagnostika I Kvalitet Uzimanja Uzoraka Krvi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lima-Oliveira Gabriel

  2015-07-01

  Full Text Available Uzorci krvi za dijagnostiku uzeti pomoću flebotomije najčeštić su od svih bioloških uzoraka koji se uzimaju i šalju u medicinske laboratorije na analizu, time se pruža podrška nadleinim lekarima u postavljanju dijagnoze, pradenju i/ili terapijskom nadzoru bolesnika. Flebotomija, kao relativno irrvazivna medicinska procedura, zaista je presudna za postupke koji slede bilo u analitiCkoj fazi u laboratory ili u procesu interpretacije koji obavljaju lekari. Loš kvalitet flebotomije može kompromitovati postavljanje dijagnoze, upravljanje pacijentom, njegovo lečenje i najzad bezbednost pacijenta. Sa zanimanjem smo nedavno pročitali članak u kom se autori bave vainim aspektima uzimanja uzoraka venske krvi za medicinske laboratorijske analize. Autori su sproveli anketu o flebotomiji zasnovanu na dokumentu H03-A6 (danas ga zamenjuje dokument GP41-A6 Instituta za kliniCke i laboratorijske standarde (IKLS u tri vladine bolnice u Etiopiji da bi ispitali 120 zaposlenih (101 nije bio laboratorijski radnik, dok 19 jesu bili laboratorijski radnici o praksi uzimanja uzoraka venske krvi. Cilj ovog mini (nesistematičnog pregleda je osvrt na sugestije iz pomenutog Clanka kao i na trenutne prakse koje smo vet primetili u drugim laboratorijama, i uz to kratka diskusija o Cetiri problematične aktivnosti koje prilikom uzimanja uzoraka venske krvi obavljaju zdravstveni radnici. Ovo se odnosi na: i procenu restrikcija u ishrani; ii čišdenje mesta punkcije; iii vreme uklanjanja poveske i iv mešanje uzoraka sa aditivima

 16. Der Einsatz von E-Portfolios in der Berufsausbildung - Konzeption und Potenziale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uwe Elsholz

  2010-02-01

  Full Text Available In der beruflichen Bildung sind (E-Portfolios zur Reflexion des Gelernten – anders als etwa an Hochschulen oder in allgemeinbildenden Schulen – in Theorie und Praxis gegenwärtig kaum existent. Konzepte und Studien zum Einsatz von E-Portfolios in der Berufsausbildung und der Weiterbildung fehlen weitgehend, so dass die Potenziale von Portfolioarbeit für eine selbstbewusstere und selbstbestimmtere Gestaltung beruflichen Lernens bisher ungenutzt bleiben. Hier setzt dieser Beitrag an. Es wird ein Konzept vorgestellt, wie der Einsatz eines E-Portfolios die Berufsausbildung im dualen System unterstützen kann. Anhand des dargestellten Beispiels werden Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von E-Portfolios in der beruflichen Bildung aufgezeigt. Die Umsetzung des E-Portfolios findet im Rahmen des berufswissenschaftlich begründeten E- Learning-Konzepts der Kompetenzwerkst@tt statt (vgl. Howe/Knutzen 2007. Die Kompetenzwerkst@tt ist ein softwaregestütztes Ausbildungskonzept, das sich an realen beruflichen Arbeitsprozessen und Ansätzen des Situierten Lernens orientiert. Im Mittelpunkt des E-Portfolios als Teil der Kompetenzwerkst@tt steht die lernortübergreifende Dokumentation und Reflexion der Ausbildungsinhalte der Dualen Berufsausbildung. Im Beitrag wird gezeigt, wie die konzeptionellen Überlegungen zur Portfolioarbeit in der beruflichen Bildung vom Portfolio-Diskurs in anderen Bildungsbereichen beeinflusst sind, sich aber in der Umsetzung und in den konkreten Zielsetzungen deutlich unterscheiden. Es werden darüber hinaus weitere Möglichkeiten und Optionen von Portfolioarbeit in der beruflichen Bildung aufgezeigt.

 17. ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU PERUMAHAN NASIONAL DI KOTA MEDAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wahyu Fahreza

  2016-08-01

  Full Text Available Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui : (1 Kondisi ruang terbuka hijau publik pada perumahan nasional (perumnas Kota Medan ditinjau dari luasan, vegetasi, jenis dan perawatan. (2 Aktifitas yang dimanfaatkan pada ruang terbuka hijau publik perumahan nasional (perumnas. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini yaitu Perumahan Nasional Martubung, dan Perumahan Nasional Helvetia karna kedua Perumahan nasional ini berada di Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi (Total sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, studi dokumenter dan wawancara. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa (1 kondisi RTH publik pada kedua perumahan nasional ini ditinjau dari luasan, jenis, vegetasi dan perawatan. Untuk luasan RTH, kedua perumahan nasional ini belum optimal dan belum memenuhi syarat yang ditentukan Kementrian PU yang mensyratkan 20% dari luas kawasan. Jenis RTH pada perumahan nasional ini yaitu taman, lapangan sepak bola, lapangan olahraga, bantaran danau, dan lahan kosong terbengkalai. Untuk vegetasi pada RTH, masih terlalu sedikit sehingga mengurangi nilai keindahan dan keteduhan pada RTH kedua perumahan nasional ini, hal itu terlihat dari tanaman-tanaman yang layu, kering dan gersang. Perawatan RTH yang dilakukan kurang maksimal hal itu terlihat dari rumput yang tidak teratur dan lebat, ranting pohon yang berjatuhan serta fasilitas didalam RTH yang rusak. (2 Aktifitas yang dimanfaatkan pada ruang terbuka hijau publik perumahan nasional (perumnas. Ada beberapa RTH yang tidak dilakukan pemanfaatan aktifitas didalamnya. Jenis aktifitas yang ada pada kedua perumahan nasional ini hampir sama, yaitu bermain bola, bermain bulu tangkis, bermain futsal, bermain voli, berolahraga seperti jogging dan senam, bermain anak-anak, bersosialisasi, berjualan dan acara-acara tahunan. Kata Kunci: RTH, perumnas

 18. Medien als Lernform und die Trimediale Redaktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolf Hilzensauer

  2015-01-01

  Full Text Available Der vorliegende Artikel beschreibt ein Konzept für eine handlungsorientierte Medienpädagogik im Bildungsbereich. Im Mittelpunkt steht dabei die SO!-Campusredaktion, die als Methode für expansives Lernen die Möglichkeit bietet, unabhängig von Thema oder Medium die Verantwortung für den Lernprozess in die Hände der Lernenden zu legen. Der Dokumentation von Reflexion über den Lernprozess wird dabei eine besondere Bedeutung zugesprochen. Gleichzeitig werden unterschiedliche mediale Gestaltungsmöglichkeiten (Audio/Radio, Video/Fernsehen und Zeitung – sowohl als Print- als auch als Onlinemedium vorgestellt, die durch das Konzept BYOD – bring your own device – auch einfach und niederschwellig im Bildungskontext umsetzbar sind. Dadurch ergeben sich innovative Möglichkeiten, einen Lernprozess sichtbar zu machen und gleichzeitig eine Grundlage für eine alternative Leistungsbeurteilung anzubieten. Die SO!-Campusredaktion wird derzeit an der Pädagogischen Hochschule Salzburg in Kooperation mit dem Communitysender FS1 und der Radiofabrik entwickelt und erprobt. Community Medien nehmen als MedienpartnerInnen eine bedeutende Stellung ein: Durch ihren offenen Zugang zu Know How und Equipment sowie durch die Möglichkeit, Medienproduktionen über die verfügbaren Distibutionskanäle (Radiofrequenz oder Sendeplatz einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, gewinnt die Medienpädagogik einen wichtigen Mehrwert in ihrer schulischen und außerschulischen Arbeit. (Dieser Artikel knüpft an den Artikel "BYOD, Smartphonefilme und webbasierte Videoschnittprogramme" der Medienimpulse, Ausgabe 2/2014, an.

 19. Marina Caffiero (Hg.: Rubare le anime. Roma: Viella 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Unfer Lukoschik

  2009-07-01

  Full Text Available In den Akten des päpstlichen Staatsarchivs und der römischen jüdischen Gemeinde finden sich zeitgenössische Zeugnisse für die im päpstlichen Rom vom 16. bis zum 19. Jahrhundert nicht seltene Zwangskonvertierung jüdischer Mädchen und Frauen zum Katholizismus. Eines der wertvollsten Dokumente dieser Konversionspraxis liegt nunmehr in einer kommentierten Neuedition vor: das Tagebuch der 1749 sich erfolgreich der versuchten Zwangskonvertierung widersetzenden 18-jährigen Anna del Monte. In ihrer Einleitung ordnet die Herausgeberin Marina Caffiero dieses außergewöhliche Einzelschicksal in die zeitgleich und parallel laufenden Assimilations- und Emanzipationsprozesse ein, die sich in der mit aufklärerischem Gedankengut ‚infizierten‘ jüdischen Oberschicht Roms im 18. Jahrhundert abzeichneten.Contemporary reports on the forced conversion of Jewish girls and woman to Catholicism, not a rare occurrence in papal Rome from the 16th to the 19th centuries, can be found in the files of the official papal archive and the Roman Jewish community. One of the most valuable documents of this conversion practice has now been published in a new annotation edition: The diary of 18-year-old Anna del Monte, who was able to successfully resist the attempted forced conversion in 1749. In her introduction the editor Marina Caffiero places this extraordinary individual fate within the concurrent and parallel processes of assimilation and emancipation. These emerge in 18th century Rome’s Jewish upper class, which was “infected” with Enlightenment ideas.

 20. Inwentarz fary chełmińskiej i jej biblioteki z XV wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Superczyński

  2017-07-01

  Full Text Available Artykuł niniejszy prezentuje edycję nieznanego szerzej dotychczas inwentarza fary chełmińskiej i wykazu księgozbioru biblioteki farnej z XV w., które znajdują się w księdze miejskiej Chełmna – kopiariuszu przywilejów i dokumentów, założonej przez pisarza Konrada Bitschina w 1431 r. Przekaz źródłowy daje obraz biblioteki fary chełmińskiej jako ośrodka kultury w XV-wiecznym Chełmnie. Pozwala także na porównanie trzech zachowanych spisów księgozbiorów średniowiecznego Chełmna, a więc z klasztoru Franciszkanów z XIII wieku, biblioteki farnej i zrekonstruowanego spisu biblioteki Braci Wspólnego Życia z końca XV stulecia, które pochodzą z różnych okresów i odzwierciedlają przemiany w duchowości, teologii i zainteresowaniach naukowych ówczesnych elit intelektualnych miasta. Podczas gdy księgozbiory biblioteki franciszkanów czy farnej oddają ducha średniowiecznej scholastyki czy nominalizmu, to wydania, które posiadali Bracia Wspólnego Życia, zwiastują nadejście humanizmu. Odnotowane przez pisarza miejskiego tytuły, mimo zniekształceń,pozwalają także na identyfikację i odnalezienie wśród nich fundamentalnych dla średniowiecznej teologii, liturgii, historii i filozofii dzieł.

 1. Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Greve

  2010-07-01

  Full Text Available Spesialsamlinger er samlinger av ”gjenstridige dokumenter”, dvs. dokumenter som er sjeldne, unika eller upubliserte og derfor ofte er fysisk bundet til eierinstitusjonen. Det er typisk at slike samlinger mangler moderne standarder for metadata og felles nasjonale katalogiseringsverktøy. Eierinstitusjonene har et kulturansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av disse dokumentene overfor en bredere allmennhet enn et fagbiblioteks ”primærbrukere”. Fagreferentens oppgaver vil være preget av dette. Bevaring, sikring og produksjon av digitale fulltekstdokumenter er sentralt. Det er også typisk for slike samlinger at en har en betydelig backlog. Det vil være fagreferentens oppgave å løfte fram ukjent kildemateriale, gjennom digitaliseringsprosjekter og forskning. Fagreferentens viktigste oppgaver vil da være mer rettet mot samlingspleie og formidling av egne samlinger og mindre fokus på andre institusjoners samlinger. Slik vil også undervisningen av studentene bli preget av arkivpresntasjon av innhold og forelesninger om teoretiske og praktiske forhold knyttet til å arbeide med spesielle materialtyper og mindre til utvikling av vanlig informasjonskompetanse. Denne situasjonen vil forandre seg hvis/når institusjonene blir enige om utvekslingsformater og mengden av digitale fulltekstdokumenter øker. Utfordringene for spesialsamlinger vil også være fagreferentenes utfordringer; I en stadig mer elektronisk verden, kan arbeidet med de fysiske samlingene lett bli marginalisert, selv om nettopp den tekniske utviklingen kunne løse mange problemer for de gjenstridige dokumentene. Men slik prioritering krever store ressurser, høy kompetanse, engasjement og politisk gjennomslagskraft. Kostnadene er høye, og konkurrerer budsjettmessig med galopperende elektroniske utgifter for hele biblioteket. Spesialsamlingenes fagreferenter kan bli en minoritetsstemme i bibliotekenes moderniseringsprosess, til skade for bibliotekenes totale faglige

 2. Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Hasselskog

  2011-11-01

  Full Text Available I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas mot dokumentation genom inspelning av lärares och elevers muntliga kommunikation med Mp3-spelare, samt jämförelser mellan Mp3- och videoinspelning. Utgångspunkt är erfarenheterna från avhandlingsstudien ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (Hasselskog, 2010. I texten diskuteras relationen mellan teori, empiri och metod. Vad man som forskare avser att studera, och vad som med olika insamlingsmetoder är möjligt att studera. En poäng som görs är att valet av empiri för att studera slöjdverksamhet i stor utsträckning avgör vad som är möjligt respektive vad som inte är möjligt att studera – något som motiverar att valet av insamlingsmetod styrs av syftet, vilket i sin tur påverkas av forskarens teoretiska utgångspunkter. Men, att detta samtidigt innebär att möjligheterna med en specifik insamlingsmetod, i denna text framförallt Mp3-inspelning, därigenom riskerar att inte utnyttjas till sin fulla potential. Att låta en speciell insamlingsmetod vara utgångspunkt, kan vara ett sätt att synliggöra nya perspektiv på slöjdundervisning och möjligheterna att studera denna. Sökord: metod, slöjd, ljudinspelning, slöjdlärare, klassrumsforskningURN:NBN:no-29966

 3. THE STATE OF RESEARCH EQUIPMENT IN SOUTH AFRICA: TOWARDS BEST PRACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Piperakis

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The article makes the point that instrumentation is critical to the science and technology infrastructure. Furthermore, it reports the results of a relevant national survey. Information is available for three groups – (i research councils, (ii universities, and (iii technikons, museums and government departments as one group. This level of aggregation has been chosen in order to assist in the development of recommendations related to national policy. In addition, the state of equipment in the country is compared and contrasted with those in a number of countries abroad. Although it emerges that the Research Councils in South Africa possess the largest quantity of equipment, for the purpose of this paper, focus is given to the results of the Universities group since it is felt this provides greater ease of comparison to other developing countries.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die artikel beklemtoon dat instrumentasie krities is tot die wetenskap- en tegnologieinfrastruktuur. Verder rapporteer dit resultate van ‘n toepaslike nasionale ondersoek. Informasie word verskaf volgens drie kategorië, naamlik – (i Navorsingsrade, (ii Universiteite en (iii Universiteite van Tegnologie (Tegnikons, asook Museums en Staatsdepartemente. Hierdie samestelling is gekies om te help met die ontwikkeling van voorstelle t.o.v. ‘n nasionale riglyn. Die toestand van toerusting in die land word vergelyk met dié van verskeie internasionale lande. Alhoewel dit blyk dat die Navorsingsrade in Suid-Afrika die grootste hoeveelheid toerusting besit, vir die doel van hierdie dokument, is daar klem gelê op die Universiteitsgroep, omdat dit beskou word as meer vergelykbaar met die situasie in ander ontwikkelende lande.

 4. Oral antimicrobials increase antimicrobial resistance in porcine E. coli--a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Burow, E; Simoneit, C; Tenhagen, B-A; Käsbohrer, A

  2014-03-01

  Administration of antimicrobials to livestock increases the risk of antimicrobial resistance (AMR) in commensal bacteria. Antimicrobials in pig production are usually administered per pen via feed which implies treatment of sick alongside with healthy animals. The objective of this systematic literature review was to investigate the effect of orally administered antimicrobials on AMR in Escherichia coli of swine. Studies published in peer reviewed journals were retrieved from the international online databases ISI Web of Knowledge, PubMed, Scopus and the national electronic literature data base of Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. The studies were assessed using the eligibility criteria English or German language, access to full paper version, defined treatment and control group (initial value or non-treatment) as well as administration and resistance testing of the same antimicrobial class. In the qualitative synthesis, only studies were included presenting the summary measures odds ratio or prevalence of resistance, the category of the applied antimicrobial and the dosage. An effect of the antimicrobial on AMR in E. coli was evaluated as an "increase", "no effect" or "decrease" if the odds or alternatively the prevalence ratio were >1.0, 1.0 or antimicrobial substance and dosage was missing in 4 and 5 of the 11 finally selected studies. The 36 identified trials were inhomogenous in usage and provision of information on sample size. Oral administration of antimicrobials increases the risk of AMR in E. coli from swine. There is however a lack of studies on the impact of dosage and longitudinal effects of treatment. The published studies have a number of issues concerning their scientific quality. More high quality research is needed to better address and quantifiy the effect of orally administered antimicrobials on AMR in swine. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. Survival of primary irradiated patients with NSCLC in dependence of the pretherapeutical haemoglobin level; Ueberlebenszeiten ausschliesslich bestrahlter NSCLC-Patienten. Die Bedeutung des praetherapeutischen Haemoglobinwerts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilhelm, R.; Kovacs, G.; Heinrichsohn, D.; Galalae, R.; Kimmig, B. [Kiel Univ. (Germany). Klinik fuer Strahlentherapie (Radioonkologie)

  1998-03-01

  We have analysed the files of 96 primary radiated patients to evaluate the pre-therapeutic haemoglobin level as well as sex, age, histopathology, total dose and fractionation. The analysis of Karnofsky-status or patient condition was not performed as there was a lack of sufficient data in the patient files. Histopathology, sex, age as well as total dose and fractionation of the radiation treatment were similar in the cohort building 3 groups: Hb<11 g/dl, Hb between 11 to 15 g/dl and Hb>15 g/dl. The investigation resulted in the observation, that lower levels of initial serum haemoglobin concentration compared to levels over 15 g/dl are negative prognostic factors. Higher initial haemoglobin concentration is a high significant positive prognostic factor (p=0,0001). The applied total dose (>30 Gy, >50 Gy, >55 Gy) was not a significant prognostic factor in this patient material, where two thirds of the patients had an advanced cancer (stage IIIB or Stage IV). (orig./MG) [Deutsch] Wir werteten retrospektiv fuer 96 Patienten den Serum-Hb-Wert, der vor einer primaeren perkutanen Strahlentherapie bestimmt wurde, anhand der Krankenunterlagen aus. Tumorhistologie, Geschlecht und Altersverteilung sowie Dosis und Fraktionierung der Strahlentherapie wurden fuer die Gruppen Hb<11 g/dl, Hb von 11 bis 15 g/dl und Hb>15 g/dl ueberprueft und in allen Gruppen als annaehernd homogen festgestellt. Eine Rekonstruktion von Daten zum Allgemeinzustand der Patienten oder eine Klassifizierung nach dem Karnofsky-Index konnte aufgrund fehlender oder unvollstaendiger Dokumentation nicht durchgefuehrt werden. Hoehere praetherapeutische Haemoglobinkonzentrationen (>15 g/dl) korrelierten mit hochsignifikant laengeren Ueberlebenszeiten (p=0,0001). Unterschiedlich hohe Gesamtdosen (>30 Gy, >50 Gy, 55 bis 60 Gy) hatten keinen signifikanten Einfluss auf das Ueberleben in einem Patientengut, von dem zwei Drittel unter Stadium IIIB- oder Stadium-VI-Tumoren litten. (orig./MG)

 6. Modulbaserte kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet, UiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hege Folkestad

  2010-07-01

  Full Text Available Universitetsbiblioteket i Bergen har utarbeidd eit modulbasert kurs for PhD-studentar ved Matematisk-naturvitskapleg fakultet. Biblioteket har samarbeidd med fakultetet om innhald, tidspunkt og annonsering, for i størst mogeleg grad å nå studentane og tilpasse til deira behov. Kurset er ikkje obligatorisk, men anbefalast sterkt av fakultetet, som vektlegg overførbare ferdigheiter hjå doktorandane. Evalueringane så langt er svært gode, og kurset vidareførast derfor i noverande form. Generell teori er skilt ut, og presentert i tre plenumssesjonar over til saman 5 timar: 1 Strukturelle trekk ved vitskapleg litteratur, generell søketeknikk, reiskapar for søk og gjenfinning, oppdateringstenester og evaluering av skriftleg materiale 2 Siteringsstatistikk 3 Publisering, inklusive opphavsrettslege problemstillingar, Open Access, sjølvarkivering og institusjonelle arkiv. Stoff som knyttast til praktiske ferdigheiter vert presentert i workshop-form for mindre grupper i kursrom med PC-tilgang. Vi tilbyr såleis valfrie, separate, 1-2 t workshops i databasesøking, inndelt etter plattform (i.e. alle Thomson-Reutersbasane samla, alle CSA-basane samla osb.. Vidare tilbyr vi 2 t workshops i referansehandtering (EndNote. For nye brukarar vektleggast innlegging av referansar, val av stil, generering av referanselister og bruk av EndNote med Word, for erfarne brukarar vektleggast fulltekstnedlasting, oppretting av bibliografi frå fleire dokument, samarbeid om EN-bibliotek og oppretting av nye stilar. Med modulbasert kurs står studentane fritt til å stå over kjent stoff, kombinere databasekurs eller EndNote-nivå, eller kome tilbake for modular som er meir relevante seinare i løpet. I denne presentasjonen leggast vekta på plenumssesjon 1 og workshop-modulane.

 7. MRI of the osteophytosis in experimental osteorthritis of the knee; MRT der Osteophytose bei experimentellen Gonarthrosen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nolte-Ernsting, C.C.A. [RWTH Aachen (Germany). Klinik fuer Radiologische Diagnostik; Adam, G. [RWTH Aachen (Germany). Klinik fuer Radiologische Diagnostik; Buehne, M. [RWTH Aachen (Germany). Klinik fuer Radiologische Diagnostik; Prescher, A. [RWTH Aachen (Germany). Inst. fuer Anatomie, Lehrstuhl I; Scherer, K. [RWTH Aachen (Germany). Inst. fuer Versuchstierkunde; Kuepper, W. [RWTH Aachen (Germany). Inst. fuer Versuchstierkunde; Guenther, R.W. [RWTH Aachen (Germany). Klinik fuer Radiologische Diagnostik

  1995-11-01

  The value of MRI for the detection of knee osteophytosis was determined in an animal osteoarthritis model. 10 dogs with experimentally induced unilateral osteoarthritis of the knee were investigated with MRI including 2-D-spin echo (SE) and 3-D-gradient echo (GE) imaging. The results were correlated with gross and histopathologic findings and with radiography. Osteophyte formation appeared early in the osteoarthritic process. Pathological analysis yielded 65 osteophytes. With 3-D-GE imaging. 91% of the osteophytes were detected, while 68% were visible on 2-D-SE images. With two-level radiography, 43% of the osteophytes were diagnosed. Additional use of tunnel view and conventional tomography increased the detection rate to 65%. Independent of the imaging technique, MRI revealed three different signal patterns of the osteophyte bone structure. Compared with the histologically evident fat marrow content and the grade of bone sclerosis, best agreement was achieved with 2-D-SE sequences. However, a discrepancy remained in 22%. A fibrocartilaginous layer at the osteophyte surface could be delineated especially on 3-D-GE images. (orig./MG) [Deutsch] Die Wertigkeit der MRT zur Diagnostik der Osteophytose bei Gonarthrosen wurde anhand eines Tiermodells ueberprueft. 10 Hundekniegelenke mit experimentell induzierter Arthrose wurden MR-tomographisch mit 2-D-Spin-echo(SE)- und 3-D-Gradienten-Echo(GE)-Sequenzen untersucht. Die Ergebnisse wurden mit dem makro- und histopathologischen Befund sowie mit der Roentgendiagnostik korreliert. Osteophyten traten bereits fruehzeitig im arthrotischen Krankheitsprozess auf. Die pathologische Auswertung ergab 65 Osteophyten. Hiervon wurden in 3-D-GE-Sequenzen 91% nachgewiesen, gegenueber 68% in 2-D-SE-Sequenzen. Die Nachweisrate betrug bei Roentgenaufnahmen in zwei Ebenen 43%, wobei die zusaetzliche Beruecksichtigung von Tunnelprojekten und konventioneller Tomographie einen Anstieg auf 65% zur Folge hatte. MR-tomographisch liessen sich

 8. Ecological balancing of used oil utilization methods. Final report; Oekologische Bilanzierung von Altoel-Verwertungswegen. Oekologischer Vergleich von vier wichtigen Altoelverwertungsverfahren. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolshorn, K.U. [ARCADIS Trischler und Partner GmbH (AT und P), Darmstadt (Germany); Fehrenbach, H. [ifeu-Institut fuer Energie- und Umweltforschung GmbH, Heidelberg (Germany)

  2000-01-01

  , Hilfsstoffherstellung, Reststoffentsorgung, Transporte) und andererseits die durch die Verwertungsprodukte substituierten Prozesse. Die Wirkungsabschaetzung umfasst die Indikatorenliste des DIN/NAGUS. Darueber hinaus wurde auch die Frage der Schadstoffanreicherung in den Produkten diskutiert. Auf der Ebene der Wirkungsabschaetzung laesst sich keine klare Rangfolge der Optionen bilden, da jede Option gegenueber der anderen Vor- und Nachteile aufweist. Mehr als die eigentlichen Verwertungsprozesse sind zumeist die eingesparten Wirkungen der substituierten Prozesse ausschlaggebend fuer das Abschneiden der Option. Die Erarbeitung einer Rangfolge erfolgt durch das Umweltbundesamt selbst anhand der Auswertungslogik der UBA-Bewertungsmethode fuer Oekobilanzen. Die vorliegende Studie endet mit der Aufbereitung der Bilanzergebnisse fuer eine solche Auswertung (insb. die Normierung der Ergebnisse der Wirkungsabschaetzung anhand der Gesamtwirkung in Deutschland). (orig.)

 9. On acoustics of cavitating flows and wave mechanics of two-phase fluids; Zur Akustik kavitierender Stroemungen und Wellenmechanik zweiphasiger Fluide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ricoeur, A.

  2000-07-01

  Schallquellen, infolge implodierender Dampfblasen, wird mit Transferfunktionen gekoppelt. Diese basieren auf Stoffgesetzen und beruecksichtigen die wellenmechanischen Eigenschaften der zweiphasigen Fluide. In Verbindung mit einem numerischen Algorithmus ermoeglichen sie die Berechnung von Schallspektren fernab der Schallquellen. Zur Loesung des Feldproblems werden die Stoffgesetze in eine hybride Randelementmethode integriert, die einen geringen Diskretisierungsaufwand mit einer schnellen Auswertung von Gebietsvariablen verbindet. Die Stoffgesetze basieren auf Modellen zur Dynamik von Gas- und Dampfblasen. Die Arbeit beinhaltet daher umfangreiche Untersuchungen zur nichtlinearen und linearen Blasendynamik. Zudem werden prinzipielle Erkenntnisse zur Wellendispersion in zweiphasigen Fluiden vorgestellt. Eine experimentelle Validierung des Stoffgesetzes fuer Pseudokavitation erfolgt anhand eines akustischen Wellenleiters. Im Experiment werden auch Einfluesse der Fluid-Struktur-Interaktion untersucht. (orig.)

 10. Use of modeling and simulation in the planning, analysis and interpretation of ultrasonic testing; Einsatz von Modellierung und Simulation bei der Planung, Analyse und Interpretation von Ultraschallpruefungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Algernon, Daniel [SVTI Schweizerischer Verein fuer technische Inspektionen, Wallisellen (Switzerland). ZfP-Labor; Grosse, Christian U. [Technische Univ. Muenchen (Germany). Lehrstuhl fuer Zerstoerungsfreie Pruefung

  2016-05-01

  im Bauteil) an dessen akustischen Grenzflaeche interagieren. Aus dem an der Bauteiloberflaeche empfangenen Signal soll diese Interaktion erkannt und interpretiert werden, um Rueckschluesse auf das Vorhandensein des Zielobjektes zu ziehen sowie gegebenenfalls dessen Ausdehnung und Position (naeherungsweise) zu bestimmen. Obgleich die grundliegenden physikalischen Prinzipien der Anwendung elastischer Wellen in der ZfP bekannt sind, koennen komplexe Verhaeltnisse in Form von beschraenkter Zugaenglichkeit, Bauteilgeometrien oder Art und Form von Reflektoren die Durchfuehrung und Auswertung kompliziert werden lassen. So ist bereits die Abschaetzung der Erfolgsaussichten einer Pruefung oftmals nicht trivial. Diese Umstaende verdeutlichen die Bedeutung des Einsatzes von Simulationsrechnungen, die eine theoretisch fundierte Basis fuer die Pruefung ermoeglichen und mit denen sich Pruefsysteme optimieren lassen. Die dabei einsetzbaren Simulationsverfahren sind vielfaeltig. Gebraeuchlich sind insbesondere die Finite-Elemente-Methode, die Elasto Finite Integration Technique sowie semi-analytische Berechnungsverfahren.

 11. Feasibility of flat-panel volumetric computed tomography (fpVCT) in experimental small animal imaging of osteoporosis - initial experience; Erste Erfahrungen mit einem Flaechendetektor-Volumen-CT (fpVCT) in der experimentellen Osteoporosediagnostik am Kleintiermodell

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valencia, R.; Dullin, C.; Herrmann, K.P.; Kluever, I.; Zaroban, A.; Knollmann, F. [Universitaetsklinikum Goettingen (Germany). Abteilung Diagnostische Radiologie, Goettingen; Stuermer, E.K.; Sehmisch, S. [Universitaetsklinikum Goettingen (Germany). Klinik fuer Unfallchirurgie, Plastische und Wiederherstellungschirurgie; Funke, M. [Klinikum Mittelbaden, Baden-Baden (Germany). Radiologische Klinik an der Stadtklinik

  2006-10-15

  Flat-panel volumetric computed tomography (fpVCT) is a new, noninvasive CT imaging modality with increased isotropic resolution. Technical details, potential applications, and our initial experience with a fpVCT prototype scanner in the imaging of osteoporosis in a rat model are presented. To date, 21 rats have been investigated in vivo with fpVCT. Pharmacologic effects on bone mineral density (BMD) and structure were of special interest. Image evaluation focussed on the second lumbar vertebra and the left femoral bone. To validate measurement results, BMD values calculated with fpVCT were correlated with results of BMD measurements from ashing of the second lumbar vertebra and femoral bones. Our initial results show that fpVCT is capable of detecting differences in BMD between ovariectomized rats treated with estradiol and a control group with high statistical significance (p<0.05), corresponding to ashing as the gold standard. In a rat model, fpVCT imaging is especially useful in longitudinal in vivo investigations of BMD measures. Spatial resolution of up to 150 {mu}m allows imaging of the trabecular structure only in human cadaveric bones. (orig.) [German] Die Flaechendetektor-Volumen-Computertomographie (fpVCT) ist eine neuartige CT-Bildgebungstechnik, die eine gesteigerte isotrope Ortsaufloesung ermoeglicht. In dieser Arbeit wird ueber Technik, Anwendungsmoeglichkeiten und erste Erfahrungen beim Einsatz eines fpVCT-Prototyps in der experimentellen Diagnostik der Osteoporose am Rattenmodell berichtet. Bisher konnten 21 Ratten in vivo am fpVCT untersucht werden. Von besonderem Interesse waren Medikamentenwirkungen auf Knochendichte (''bone mineral density'', BMD) und -struktur. Die Auswertung der gewonnenen Bilddaten fokussierte sich auf den 2. Lendenwirbelkoerper und das linke Femur. Um die Messergebnisse zu ueberpruefen, wurden die mittels fpVCT errechneten BMD-Werte mit den Ergebnissen der Dichtemessung der veraschten 2. LWK und Femora

 12. Assessment methods for decision-making in waste management (review articles); Bewertungsmethoden zur Entscheidungsfindung in der Abfallentsorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grassinger, D.; Salhofer, S. [Univ. fuer Bodenkultur, Wien (Austria). Abt. Abfallwirtschaft

  2001-07-01

  In line with the aims of waste management, the handling of waste should hinder any damage to the environment as much as possible. There are a number of approaches for solving this action in practice, e.g. different treatment technologies for residual wate, from which the most favourable should be chosen. We have several different methods for supporting such choices. An evaluation of studies published in recent years that assess waste management measures has clearly showed that the impact on the environment alone is not a sufficient basis for decision-making. In most cases, the cost aspect is also of primary concern while the technical implementation and social aspects also have to be taken into consideration. In recent years a great number of assessment methods have been developed as tools in the decision-making process. However, the multitude of methods leads to different results depending on the methods, parameters and criteria of the research. The following paper will characterise the most important decision-making concepts, such as the Life Cycle Assessment, Product Line Analysis, Cost-Benefit Analysis, Scoring Model, etc. Examples will show how these methods can be applied to the issues of waste management. The conclusion will describe the current state of development for waste management applications. (orig.) [German] Ziel der Abfallwirtschaft is es, so mit Abfaellen umzugehen, dass schaedliche Umweltauswirkungen weitgehendst vermieden werden. In der Praxis stehen zur Loesung einer bestimmten Fragestellung meist mehrere Varianten, z.B. verschiedene Behandlungsverfahren fuer Restmuell, zur Verfuegung, die mit Hilfe unterschiedlicher Methoden ausgewaehlt werden koennen. Eine Auswertung der in den vergangenen Jahren veroeffentlichten Studien zur Bewertung abfallwirtschaftlicher Massnahmen zeigte deutlich, dass nicht nur die Auswirkungen auf die Umwelt fuer eine Entscheidungsfindung herangezogen werden. Meist sind die Kosten von vorrangigem Interesse, aber auch

 13. Animal husbandry and landscape management in mining landscapes. Literature survey and analysis for the region south of Leipzig; Tiergebundene Landnutzung und Landschaftspflege in Bergbaufolgelandschaften. Literaturuebersicht und Bewertung am Beispiel des Suedraumes Leipzig

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eichler, S.

  1999-07-01

  Testgebiet wurde der Suedraum Leipzig (600 km{sup 2}) ausgewaehlt. Die Untersuchung basierte auf Literaturrecherchen, der Auswertung von Statistiken und Expertenbefragungen. Die Tierhaltung auf Bergbaufolgeflaechen laesst sich in ein ganzheitliches Konzept zur oekologischen Gestaltung von Bergbaufolgelandschaften einfuegen. Dazu steht ein ausreichendes Flaechenpotential mit entsprechenden Pflege- und Entwicklungszielen zur Verfuegung. Der Einsatz auf dauerhaften Kippenflaechen ist zum Erreichen von zwei Zielrichtungen sinnvoll: einerseits Pflegemanagement auf potentiellen Naturschutzflaechen und damit Erhaltung naturschutzfachlich wertvoller Sukzessionsstadien bzw. Offenlandstadien, d.h. spezieller Biotoptypen und/oder Zielarten, bei oekonomischer Nutzbarkeit und andererseits extensive Beweidung von bereits landwirtschaftlich rekultivierten Flaechen, die in Gruenland umgewandelt wurden und damit Aufrechterhaltung der Option fuer die weitere landwirtschaftliche Nutzung und Verbesserung der Naturpotentiale. Darueber hinaus ist die Landschaftspflege auch auf temporaeren gehoelzfreien Klippenarealen wie z.B. Boeschungen praktikabel. In jedem Fall stellt das Nahrungsangebot von Kippenboeden den limitierenden Faktor fuer die tiergebundene Pflege und/oder Nutzung dar und bestimmt das jeweilige Pflegeregime bzw. Weideverfahren. (orig.)

 14. The method of the photoelectron spectroscopy for the observation of ultrafst processes in metals; Die Methode der Photoelektronenspektroskopie zur Beobachtung ultraschneller Prozesse in Metallen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinz, Oliver

  2007-12-15

  dadurch erzeugt, dass Impulse eines Ti:Saphir-Lasersystems im infraroten Spektralbereich und einer Impulsdauer von 40 Femtosekunden frequenzvervielfacht werden. Fuer den Erfolg dieser Messmethode mit hoher Zeitaufloesung sind hohe Anforderungen sowohl an die Qualitaet der anregenden Laserimpulse als auch an die Ultrahochvakuum-Apparatur des Photoelektronenspektrometers unerlaesslich. Die wesentlichen Details dieser speziellen Anforderungen werden in dieser Arbeit ausfuehrlich diskutiert. Die Anregung der Metallprobe durch intensive und ultrakurze Laserimpulse unterschiedlicher Wellenlaenge fuehrte nach Auswertung der Photoemissionsspektren und nach Analyse der strukturellen Beschaffenheit der Metalloberflaeche zu einer Erweiterung bereits bestehender Erkenntnisse hinsichtlich der Photoemission bei simultaner Absorption zweier oder mehrerer Photonen. (orig.)

 15. Potential clinical predictors of outcome after postoperative radiotherapy of non-small cell lung cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buetof, R. [Medical Faculty and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, Department of Radiation Oncology, Dresden (Germany); Medical Faculty and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, OncoRay National Center for Radiation Research in Oncology, Dresden (Germany); Kirchner, K.; Appold, S. [Medical Faculty and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, Department of Radiation Oncology, Dresden (Germany); Loeck, S. [Medical Faculty and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, OncoRay National Center for Radiation Research in Oncology, Dresden (Germany); Rolle, A. [Lungenfachklinik Coswig, Department of Thoracic and Vascular Surgery, Coswig (Germany); Hoeffken, G. [Lungenfachklinik Coswig, Department of Pneumology, Coswig (Germany); Krause, M.; Baumann, M. [Medical Faculty and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, Department of Radiation Oncology, Dresden (Germany); Medical Faculty and University Hospital Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, OncoRay National Center for Radiation Research in Oncology, Dresden (Germany); German Cancer Consortium (DKTK), Dresden (Germany); German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg (Germany); Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden (Germany)

  2014-03-15

  Strahlentherapie bei NSCLC erhalten hatten, erfolgte eine retrospektive Auswertung von Gesamtueberleben, lokalrezidivfreiem und metastasenfreiem Ueberleben mit Hilfe einer Kaplan-Meier-Analyse. Der Einfluss von tumor-, therapie- und patientenabhaengigen Kofaktoren auf das Behandlungsergebnis wurde mittels uni- und multivariater Cox-Regressionsanalyse untersucht. Sowohl uni- als auch multivariat konnte kein statistisch signifikanter Unterschied der Ueberlebenskurven zwischen den Gruppen mit kurzem und langem Zeitintervall zwischen Operation und Strahlentherapie nachgewiesen werden. Die multivariate Analyse erbrachte eine signifikante Verschlechterung des Gesamtueberlebens fuer Patienten mit einer verlaengerten Gesamtbehandlungszeit der Strahlentherapie > 42 Tage (16 vs. 36 Monate) sowie einer Strahlenpneumonitis (8 vs. 29 Monate) Das Auftreten einer radiogenen Pneumonitis und eine laengere Gesamtbehandlungszeit der Strahlentherapie reduzierten signifikant das Gesamtueberleben nach adjuvanter Strahlentherapie bei NSCLC-Patienten. Der negative Einfluss einer laengeren Gesamtbehandlungszeit der Strahlentherapie konnte hier erstmalig fuer die adjuvante Situation gezeigt werden. Die Hypothese eines Einflusses der Wartezeit vor Beginn der adjuvanten Strahlentherapie konnte nicht bestaetigt werden. (orig.)

 16. First MRI results of the therapeutic course of avascular femoral head necrosis after femoral core decompression; Erste kernspintomographische Ergebnisse des Therapieverlaufs bei avaskulaerer Femurkopfnekrose nach Femurkerndekompression

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, H.F. [Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow Klinikum, Humboldt Univ, Berlin (Germany); Schedel, H. [Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow Klinikum, Humboldt Univ, Berlin (Germany); Schneller, A. [Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow Klinikum, Humboldt Univ, Berlin (Germany); Eisenschenk, A. [Universitaetsklinikum Benjamin Franklin, Berlin (Germany). Orthopaedische Klinik und Poliklinik; Wicht, L. [Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow Klinikum, Humboldt Univ, Berlin (Germany); Siekmann, R. [Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow Klinikum, Humboldt Univ, Berlin (Germany); Felix, R. [Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow Klinikum, Humboldt Univ, Berlin (Germany)

  1997-03-01

  und medikamentoesen Eingriff das guenstigste Stadium mit den besten Heilungschancen ist. Die Auswertung der Signalintensitaetswerte mit der `Dynamic Screening Sequence` ermoeglicht die Einteilung der Nekrose und die Differenzierung in das noch therapiebare Stadium ARCO IIc, bei dem der Femurkopf noch nicht wie bei ARCO III entrundet ist. (orig.)

 17. Patient-related quality assurance with different combinations of treatment planning systems, techniques, and machines. A multi-institutional survey

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steiniger, Beatrice; Schwedas, Michael; Weibert, Kirsten; Wiezorek, Tilo [University Hospital Jena, Department of Radiation Oncology, Jena (Germany); Berger, Rene [SRH Hospital Gera, Department of Radiation Oncology, Gera (Germany); Eilzer, Sabine [Martin-Luther-Hospital, Radiation Therapy, Berlin (Germany); Kornhuber, Christine [University Hospital Halle, Department of Radiation Oncology, Halle (Saale) (Germany); Lorenz, Kathleen [Hospital of Chemnitz, Department for Radiation Oncology, Chemnitz (Germany); Peil, Torsten [MVZ Center for Radiation Oncology Halle GmbH, Halle (Saale) (Germany); Reiffenstuhl, Carsten [University Hospital Carl Gustav Carus, Department of Radiation Oncology, Dresden (Germany); Schilz, Johannes [Helios Hospital Erfurt, Department of Radiation Oncology, Erfurt (Germany); Schroeder, Dirk [SRH Central Hospital Suhl, Department of Radiation Oncology, Suhl (Germany); Pensold, Stephanie [Community Hospital Dresden-Friedrichstadt, Department of Radiation Oncology, Dresden (Germany); Walke, Mathias [Otto-von-Guericke University Magdeburg, Department of Radiation Oncology, Magdeburg (Germany); Wolf, Ulrich [University Hospital Leipzig, Department of Radiation Oncology, Leipzig (Germany)

  2017-01-15

  This project compares the different patient-related quality assurance systems for intensity-modulated radiation therapy (IMRT) and volumetric-modulated arc therapy (VMAT) techniques currently used in the central Germany area with an independent measuring system. The participating institutions generated 21 treatment plans with different combinations of treatment planning systems (TPS) and linear accelerators (LINAC) for the QUASIMODO (Quality ASsurance of Intensity MODulated radiation Oncology) patient model. The plans were exposed to the ArcCHECK measuring system (Sun Nuclear Corporation, Melbourne, FL, USA). The dose distributions were analyzed using the corresponding software and a point dose measured at the isocenter with an ionization chamber. According to the generally used criteria of a 10 % threshold, 3 % difference, and 3 mm distance, the majority of plans investigated showed a gamma index exceeding 95 %. Only one plan did not fulfill the criteria and three of the plans did not comply with the commonly accepted tolerance level of ±3 % in point dose measurement. Using only one of the two examined methods for patient-related quality assurance is not sufficiently significant in all cases. (orig.) [German] Im Rahmen des Projekts sollten die verschiedenen derzeit im mitteldeutschen Raum eingesetzten patientenbezogenen Qualitaetssicherungssysteme zur intensitaetsmodulierten Radiotherapie (IMRT) und volumenmodulierten Arc-Radiotherapie (VMAT) mit einem unabhaengigen Messsystem verglichen werden. Die teilnehmenden Einrichtungen berechneten insgesamt 21 Bestrahlungsplaene mit verschiedenen Planungssystemen (TPS) und Linearbeschleunigern (LINAC) fuer das Patientenmodell QUASIMODO (Quality ASsurance of Intensity MODulated radiation Oncology), die dann auf das ArcCHECK-Phantom (Sun Nuclear Corporation, Melbourne, FL, USA) uebertragen und abgestrahlt wurden. Zur Auswertung wurde sowohl eine Punktmessung im Isozentrum als auch die Dosisverteilung in der Diodenebene des

 18. Anteil Stigma-assoziierter Themen im Psychiatrie-Konzept von Medizinstudierenden in der Einführung in die klinische Medizin: Eine Mind-Map Studie [Proportion of stigma-associated items in medical students' psychiatric concepts at the beginning of the clinical phase of medical education: a mind-map study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Degirmenci, Ümüt

  2010-02-01

  , Mind-Maps zum Thema Psychiatrie zu erstellen. Ergebnisse: In der systematischen Auswertung (auf der Basis vorher im Konsens bestimmter Konzepte von 1353 Begriffen ergaben sich neben unspezifischen Assoziationen (n=431 fünf Oberkategorien: 1. Krankheitsbilder (n=487; 2. Therapieformen (n=241; 3. und 4. Stigma-assoziierte Themen bzw. Eigen- und Fremdgefährdung (jeweils 81 Nennungen und 5. Psychopathologie (n=32. Negativ belegte Stigma-Themen waren wesentlich häufiger als positive Einstellungen zum Thema Stigma und betrafen meist Zwangsmaßnahmen. Schlussfolgerung: Insgesamt zeigte sich, dass Mind-Maps einfach eingesetzt und ausgewertet werden können, um Krankheitskonzepte und assoziierte Begriffe zu einem Fachgebiet im Sinne der konstruktivistischen Lerntheorie zu explorieren, ohne vordefinierte Fragebögen zu verwenden.

 19. Photovoltaic systems technology. Final report; Untersuchungen zur photovoltaischen Anlagentechnik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosch, A.; Hoenes, H.P.; Honstetter, K.O.; Jossen, A.; Lehner, G.; Karl, H.; Saupe, G.; Zahir, A.

  1994-07-01

  Different types of batteries as vented, valve regulated (gel typ and adsorbed) lead acid and NiCd ones are investigated. The batteries are operated according to typical solar condition. Development of a block oriented simulation software for simulation and optimization of photovoltaic systems. Both projects are passed on to the ZSW (Zentrum fuer Solar- und Wasserstoff-Forschung, Stuttgart-Ulm). The storage batteries are the weak points in a photovoltaic system. To obtain comparable results we operate all batteries under the same conditions. One aim among others was to qualify ageing effects and maintenance requirements. All batteries are connected to a computer controlled battery test stand. The behaviour of the batteries under investigation is very different. The valve regulated gel typ battery shows a good performance. All NiCd batteries under test show large capacity losses during the test. To optimize the life expectance a specific battery management is necessary for each typ. To satisfy all requirements of the batteries advanced battery control units are necessary. To determine the state of the batteries a battery model or special sensors have to be included in the system. In the report directions are given to solve some of these problems. (orig.) [Deutsch] Verschiedene Batterietypen (verschlossene, geschlossene Bleibatterien, Nickel-Kadmium-Batterien) wurden untersucht und einem solartypischen Dauertest unterzogen. Die Auswertung der Messdaten wurde durchgefuehrt. Ein Simulationsprogramm fuer photovoltaische Anlagen wurde entwickelt. Beide Projekte wurden von ZSW (Zentrum fuer Solarenergie- und Wasserstoff-Forschung, Stuttgart-Ulm) uebernommen. Das Verhalten von Batteriespeichern im solartypischen Betrieb soll charakterisiert und Betriebsstrategien abgeleitet werden, die eine moeglichst lange Lebensdauer der Batteriespeicher gewaehrleisten. Durch ausfuehrliche Simulationsrechnungen sollen photovoltaische Anlagen optimiert werden. Das Verhalten unter den

 20. Hausfrauisierung der Bäuerinnen. Am Beispiel Westfalen-Lippes zwischen 1920–1960 Turning Women Farmers into Housewives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Meyer-Renschhausen

  2003-03-01

  Full Text Available Helene Albers Studie über Bäuerinnen in Westfalen im früheren 20. Jahrhundert basiert auf Interviews, der Auswertung von zeitgenössischem Quellenmaterial und einer Vielzahl vergessener zeitgenössischer Forschung. Darüber hinaus hat die Verfasserin eine unglaubliche Menge an Literatur der neueren Historie samt mentalitätshistorischen Ablegern bis hin zu soziologischen und agrarsoziologischen Studien durchgearbeitet. Ergebnis dieser immensen Arbeit ist, dass die Bäuerinnen die besonderen Opfer der Umstrukturierung der Landwirtschaft sind.Helene Albers’ study of women farmers in the early 20th century is based on interviews, historical sources, and a wealth of previously-forgotten contemporary research. Albers has scrutinized an incredible range of literature dealing with recent history, ranging from historical studies about local mentalities to sociological and agrarian-sociological studies. The result of her impressive research shows that women farmers in particular have been the victims of agrarian re-structuring. With the emergence of modern agriculture, women farmers became systematically marginalised, finally losing their independence on the farms as farms became subdivided. In pre-industrial agriculture, women farmers ran their own farms, and were able to make a living as farmers. It was only between 1920 and 1960 that the women farmers in Westfalen-Lippe lost their independence due to agricultural reforms. The founding of vocational agricultural schools for farm girls after the end of WWII only represented the final step in a series of steps that had aimed to turn farm women into rural housewives and consumers. Once women were no longer able to gain a living of their own by engaging in farming, they turned their backs to living and working on a farm. After all, why should a young woman want to become a homemaker out in the middle of nowhere? Albers’ research was conducted (and financed as part of a larger regional

 1. Development of a measuring and evaluation method for X-ray analysis of residual stresses in the surface region of polycrystalline materials; Entwicklung eines Mess- und Auswerteverfahrens zur roentgenographischen Analyse des Eigenspannungszustandes im Oberflaechenbereich vielkristalliner Werkstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Genzel, C.

  2000-11-01

  werden, wodurch sich die Moeglichkeit abzeichnet, einzelne Komponenten der Spannungstensors aus der Grundgleichung der roentgenographischen Spannungsanalyse (RSA) zu entkoppeln und einzeln zu analysieren. Zur Berechnung der entsprechenden Eigenspannungsverteilungen {sigma}{sub ij}({tau}) aus den Netzebenenabstandstiefenprofilen wird eine selbstkonsistente Methode entwickelt, die der hohen Empfindlichkeit der ermittelten Eigenspannungen bezueglich des Netzebenenabstandes d{sub 0}(hkl) im spannungsfreien Kristallgitter Rechnung traegt. Die Auswertung liefert neben den Eigenspannungstiefenprofilen auch den dehnungsfreien Netzebenenabstand d{sub 0}(hkl) selbst und gestattet somit die quantitative Analyse eines dreiachsigen Eigenspannungszustandes im oberflaechennahen Werkstoffbereich. (orig.)

 2. Functional CT imaging: load-dependent visualization of the subchondral mineralization by means of CT osteoabsorptionmetry (CT-OAM); Funktionelle Computertomographie: Beanspruchungsabhaengige Darstellung der subchondralen Mineralisierung mittels CT gestuetzter Osteoabsorptiometrie (CTOAM)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linsenmaier, U.; Schlichtenhorst, K.; Pfeifer, K.J.; Reiser, M. [Inst. fuer Klinische Radiologie, Innenstadt, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany); Kersting, S.; Putz, R.; Mueller-Gerbl, M. [Anatomische Anstalt, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany)

  2003-05-01

  , Range 200-1200 HU) zugeordnet. Die Auswertung erfolgte in Abhaengigkeit vom Schweregrad des HV; der HV-Winkel wurde hierzu mittels konventioneller Roentgenaufnahmen (d.p.) ermittelt. Ergebnisse: An allen vier Gelenkflaechen von TMT-und MTP-Gelenk lassen sich mittels CT-OAM charakteristische Densitogramme der subchondralen Mineralisierung erstellen. Anhand der Lokalisation der Mineralisierungsmaxima ist eine Gruppenbildung moeglich; in Abhaengigkeit vom HV-Winkel lassen sich dabei unterschiedliche Ausbildungen der Dichtemaxima beobachten (p < 0,001). Schlussfolgerung: Die CT-OAM ist eine funktionelle CT-Untersuchungstechnik zur Darstellung und Quantifizierung der subchondralen Mineralisierungsverteilung und ermoeglicht eine nichtinvasive beanspruchungsabhaengige Untersuchung von Gelenkflaechen. Bei Hallux valgus zeigen sich in Abhaengigkeit vom Auspraegungsgrad belastungsabhaengig unterschiedliche Auspraegungen der Mineralisierung. (orig.)

 3. Models for settlement prediction of structures in opencast dumps; Modelle zur Setzungsprognose von Bauwerken auf Tagebaukippen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birle, E.; Vogt, S. [Technische Univ. Muenchen (Germany). Zentrum Geotechnik

  2016-05-01

  For construction projects at opencast dumps e.g. for planning of traffic routes or individual buildings a prognosis of dump subsicence after the establishment of the structures is required. It should be noted that on dump surfaces time-dependent subsidence are observed which can change by construction activities at the dump surface. As tools for describing the dump subsidence phenomenological models that have been developed based on the evaluation of dump characteristic subsidence and allow a one-dimensional analysis of creep deformation and visco-elastoplastic material models within the finite element method for analyzing complex geometric boundary conditions. [German] Fuer Baumassnahmen auf Tagebaukippen beispielsweise zur Planung von Verkehrswegen oder einzelnen Bauwerken ist eine Prognose der Kippensetzungen nach Errichtung der Bauwerke erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass auf Kippenoberflaechen ausgepraegte zeitabhaengige Setzungen beobachtet werden, die sich durch Baumassnahmen an der Kippenoberflaeche aendern koennen. Als Werkzeuge zur Beschreibung der Kippensetzungen stehen prinzipiell phaenomenologische Modelle, die auf Basis der Auswertung von Kippeneigensetzungen entwickelt wurden und die eine ein-dimensionale Analyse der Kriechverformungen zulassen sowie visko-elastoplastische Stoffmodelle im Rahmen der FiniteElemente- Methode zur Analyse komplexer geometrischer Randbedingungen zur Verfuegung. In Abhaengigkeit vom Randwertproblem ist zu entscheiden, welches der Modelle zur Beschreibung der Kippensetzungen heranzuziehen ist. Mit phaenomenologischen Kriechmodellen und einer ein-dimensionalen Analyse der Verformungen koennen die sich nach Ende der Verkippung einstellenden Kippensetzungen in der Regel genuegend genau beschrieben werden, sofern an der Kippenoberflaeche keine signifikanten Spannungsaenderungen infolge von Baumassnahmen eingetragen werden. Kommt es dagegen zu Spannungsaenderungen, beispielsweise durch die Errichtung eines hohen

 4. Adaptation to climate change for peace and stability. Strengthening of approaches and instruments as well as promotion of processes to reduce the security risks posed by climate change in the context of climate change adaptation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taenzler, Dennis; Mohns, Till; Ziegenhagen, Katherina [Adelphi Research, Berlin (Germany)

  2013-10-15

  es einer konfliktsensitiven Ausrichtung. Die systematische Betrachtung regionaler Anpassungserfordernisse und -prozesse verdeutlicht, dass auf dieser Ebene Anpassungspolitiken vielfach noch am Anfang stehen. Vor diesem Hintergrund werden drei Anpassungsroadmaps fuer die Andenregion, Sued- und Zentralasien entworfen, die auf der Auswertung entsprechender Politiken und Programmen sowie ausgewaehlten Konsultationen basieren. Um die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse in nationale und internationale Politikprozess einzuspeisen und internationale Governance-Strukturen zur Foerderung von Anpassungsprozessen zu unterstuetzen, schliesst der Bericht mit einem Memorandum, das wesentliche Prinzipien fuer Anpassung und Frieden formuliert.

 5. Increased skin and mucosal toxicity in the combination of vemurafenib with radiation therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merten, Ricarda; Hecht, Markus; Haderlein, Marlen; Distel, Luitpold; Fietkau, Rainer; Semrau, Sabine [Department of Radiation Oncology University Hospital Erlangen, Erlangen (Germany); Heinzerling, Lucie [University Hospital Erlangen, Department of Dermatology, Erlangen (Germany)

  2014-12-15

  Vemurafenib haeufig erforderlich. Hier wird der Fall eines Patienten dargestellt, der palliative Bestrahlungen von Wirbelkoerpermetastasen vor und waehrend einer Behandlung mit Vemurafenib erhalten hat. Bei diesem Fallbericht wurde die Staerke der Hautreaktionen mit computerassistierter digitaler Bildanalyse quantitativ ausgewertet. Die Strahlentherapie ohne Vemurafenib wurde gut vertragen, wogegen es bei der Bestrahlung unter simultaner Vemurafenib-Therapie zu verstaerkten Hautreaktionen kam. Darueber hinaus entwickelte der Patient eine Mukositis mit ausgepraegten Schluckbeschwerden, so dass er zur parenteralen Ernaehrung stationaer aufgenommen werden musste. Verglichen zur alleinigen Bestrahlung waren Pigmentierung und Roetung in der quantitativen Auswertung bei der Kombination von Bestrahlung mit Vemurafenib auf das Doppelte erhoeht. Dies ist der erste berichtete Fall eines Patienten, bei dem ohne Vemurafenib eine Strahlentherapie komplikationslos durchfuehrbar war und in Kombination mit Vemurafenib Haut- und Schleimhauttoxizitaet auftraten. Daher kann eine genetisch bedingte individuell erhoehte Strahlenempfindlichkeit definitiv ausgeschlossen werden. Verglichen mit anderen berichteten Faellenbetraf die erhoehte Strahlenempfindlichkeit nicht nur die Haut, sondern auch die Schleimhaut des Oesophagus. Vemurafenib wirkt stark strahlensensibilisierend. Patienten, die unter simultaner Behandlung mit Vemurafenib bestrahlt werden, sollten engmaschig ueberwacht werden. (orig.)

 6. 3D modelling of groundwater flow and pollutant transport in the vicinity of the phenol-polluted mining lake ''Vollert-Sued'', Sachsen-Anhalt; Dreidimensionale Grundwasserstroemungs- und Schadstofftransportmodellierung im Umkreis des phenolverseuchten Tagebaurestloches Vollert-Sued, Sachsen-Anhalt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eccarius, B.

  2000-07-01

  In a cooperation project of the Geoscience and Geography Department of TU Darmstadt Technical University and the Leipzig-Halle Environmental Research Center (UFZ), potential transport pathways of organic pollutants from the lake into the groundwater aquifers were investigated. Drill profiles, mining sections and maps, aerial views and hydroacoustic profiles helped to establish a digital terrain model on the basis of a Geographic Information System and, on this basis, a 3D groundwater flow model including pollutant transport using the FEFLOW code. The model parameters were derived from field tests (slug test, pumping test, seepage meter, level gauging) and laboratory tests (grain size analysis, flow meter cell and sorption tests) as well as from relevant publications. Further, the hydrochemical and isotopic properties of the groundwater and lake water were described. The 3D model was to yield the current hydrogeological knolwedge and to make predictions on the fate, transport or decomposition of the phenols. The future development of groundwater quality can be simulated in order to assess the danger to freshwater wells and provide a basis for assessing the necessity and possibility of groundwater sanitation. The project will serve as a model for the methodology to be employed in similar cases of damage. [German] Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Fachbereich Geowissenschaften und Geographie der Technischen Universitaet Darmstadt und dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle (UFZ) wurden im hydrogeologischen Umfeld des Vollert-Sued potentielle Transportwege der organischen Schadstoffe aus dem See in die Grundwasserleiter beispielhaft untersucht. Anhand von Bohrprofilen, Bergbaurissen und -karten sowie durch die Auswertung von Luftbildern und hydroakustischen Profilen wurde ein digitales Gelaendemodell mit einem Geographischen Informationssystem erstellt. Hieraus wurde mit dem Programm FEFLOW ein dreidimensionales Grundwasserstroemungsmodell mit

 7. Collaborative learning in focus groups. Experiments of TA-Akadamie on energy problems; Kollaboratives Lernen in Fokusgruppen. Experimente der TA-Akademie zu Energiefragen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansen, M.

  2000-10-01

  paedagogische Aktivitaeten zwar durchaus gelingt, sich dieses Wissen aber nicht bzw. zu wenig in konkreten Handlungen der Lernenden widerspiegelt. Die wissenschaftlichen Ueberlegungen Tippelts, Vesters und Doerners zeigen ein Spektrum von innovativem Gedankengut, aus dem die Paedagogik reichlich schoepfen kann. Tippelt entschluesselt im Einklang mit den Forderungen des Deutschen Bundestages die Verbesserung von Problemloesekompetenzen als eines der wichtigsten Ziele einer wirksamen Umwelterziehung. Insofern wurden diese zum Gegenstand der qualitativen Auswertung gemacht. (orig.)

 8. Strategy for the investigation of hazardous substances in industrial effluents: IDA (Industrial Discharge Assessment)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Klinkow, N.

  2001-08-01

  The assessment of amounts and effects of hazardous substances in industrial effluents necessitates a combination of chemical and biological investigations. Therefore in this study a strategy for the investigation of hazardous substances in wastewater discharges was developed which connects the parameters persistence, bioaccumulation, and aquatic toxicity. The strategy IDA (Industrial Discharge Assessment) was elaborated based on the evaluation of existing investigation strategies and the available test systems. The strategy has a modular structure to assure a flexible investigation with regard to the particularities of a given wastewater. After the determination of acute and chronic toxicity and genotoxicity a microbial degradation test is carried out to obtain the persistent wastewater fraction. The bioaccumulating substances are determined from this fraction by solid-phase extraction. Within the strategy differences between direct and indirect discharges are taken into account and particulate matter is considered as well. By the modular linking it can be determined if a wastewater contains toxic and persistent and bioaccumulating substances, which present an important potential of hazard for the aquatic environment. The first application of the strategy on three wastewater samples of the chemical and the metal processing industry showed that the strategy can be used as planned. (orig.) [German] Die Erfassung der Gehalte und Wirkungen gefaehrlicher Stoffe in Abwassereinleitungen der Industrie erfordert eine Kombination chemischer und biologischer Untersuchungen, die ueber das bisher in der AbwV festgelegte Mass hinausgeht. In dieser Studie wurde deshalb eine Untersuchungsstrategie fuer gefaehrliche Stoffe in Abwasserleitungen entwickelt, die die Parameter Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitaet auch experimentell verknuepft. Die Ausarbeitung erfolgte nach Auswertung der international bestehenden Untersuchungsstrategien sowie der zur Verfuegung stehenden

 9. Improvement and qualification of ultrasonic testing of dissimilar welds in the primary circuit of NPPs; Verbesserung und Qualifizierung der Ultraschallpruefung von Mischnaehten im Primaerkreis von KKW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mitzscherling, Steffen; Barth, Enrico; Homann, Tobias; Prager, Jens [Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin (Germany); Goetschel, Sebastian; Weiser, Martin [Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin (ZIB) (Germany)

  2017-08-01

  moeglicher Materialfehler kommen folgende Arbeitsschritte zum Einsatz: Zunaechst wird die Schweissnaht durchschallt, um mit einem inversen Verfahren wichtige Schweissnahtparameter wie beispielsweise die Kornorientierung bestimmen zu koennen. Auf der Basis dieser Parameter werden im naechsten Schritt die Schallwege mittels Raytracing (RT) simuliert. Zuletzt werden dieser RT-Simulation die Messdaten (A-Scans) von verschiedenen Sender- und Empfaengerpositionen zugeordnet und nach der SAFT-Methode (Synthetic Aperature Focusing Technique) zeitaufgeloest ueberlagert. Die Kombination aus inversem Verfahren, RT und SAFT gewaehrleistet auch in anisotropen Werkstoffen eine ortsrichtige Visualisierung der Fehler. Wir erlaeutern diese drei Verfahren und stellen die Pruefanordnung von Pruefkoerpern mit kuenstlichen Testfehlern vor. Messdaten sowie deren Auswertung werden mit den Ergebnissen einer CIVA-Simulation verglichen.

 10. Osteoprotegerin Serum Levels in Rheumatoid Arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kolarz G

  2003-01-01

  Full Text Available Osteoprotegerin (OPG wird in der entzündeten Synovialis bei chronischer Polyarthritis von Makrophagen, dendritischen Zellen und B-Zellen produziert. OPG hemmt die Differenzierung von Osteoklasten und ihre Aktivierung durch die Bindung an RANKL (receptor activator of NFkappaBbeta ligand. OPG könnte daher eine wichtige Rolle in der Verhinderung des Auftretens von Erosionen bei chronischer Polyarthritis spielen. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, ob die Serumspiegel von Osteoprotegerin mit Entzündungsparametern oder der Gelenksdestruktion bei chronischer Polyarthritiskorrelieren. Patienten und Methoden: In 85 Sera von 68 Patienten mit chronischer Polyarthritis wurden die Serumspiegel von OPG untersucht und mit klinischen Parametern, Laborbefunden und dem Larsen-Score verglichen. Zur OPG-Bestimmung wurde ein Sandwich-ELISA (enzyme-linked-im-munosorbent-assay mit zwei spezifischen OPG-Antikörpern verwendet. Mit dem bindenden Antikörper wurde eine Mikrotiterplatte beladen, der zweite Biotin-konjugierte Antikörper wurde durch Streptavidin-Peroxidase und TMB gemessen. Der Immunoassay mißt sowohl freies als auch an RANKL gebundenes OPG. Zur statistischen Auswertung wurde ein SAS-Programm verwendet, als Tests wurden der Mann-Whitney-Test, die Spearman-Korrelation und die Varianzanalyse (ANOVA angewandt. Ergebnisse: Verglichen mit einer gesunden Kontrollgruppe (Alter 56-76 Jahre lagen die Mittelwerte von Serum-OPG bei chronischer Polyarthritis höher. Wenn man den Mittelwert der Gesunden für die Einteilung in höhere oder niedrigere Serum-OPG-Werte bei Patienten mit chronischer Polyarthritis verwendet, zeigt sich im Mann-Whitney-Test eine signifikante Korrelation nicht nur mit BSG und Rheumafaktor, sondern auch mit dem Larsen-Score. Die OPG-Spiegel korrelierten mit dem Rheumafaktor, der BSG und dem Serum-CRP (C-reaktives Protein signifikant positiv, der Larsen-Score zeigte nur einen statistischen Trend. Diskussion: OPG blockiert die

 11. Schizophrenia as a disconnection syndrome. Studies with functional magnetic resonance imaging and structural equation modeling; Schizophrenie als Diskonnektionssyndrom. Studien mit funktioneller Magnetresonanztomographie und Strukturgleichungsmodellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schloesser, R. [Universitaet Jena, Psychiatrische Klinik (Germany); Universitaet Jena, Psychiatrische Klinik, Jena (Germany); Wagner, G.; Koehler, S.; Sauer, H. [Universitaet Jena, Psychiatrische Klinik (Germany)

  2005-02-01

  Aside from characteristic psychopathological symptoms, cognitive deficits are a core feature of schizophrenia. These deficits can only be addressed within the context of widespread functional interactions among different brain areas. To examine these interactions, structural equation modeling (SEM) was used for the analysis of fMRI datasets. In a series of studies, both in antipsychotic-treated and drug-free schizophrenic patients, a pattern of enhanced thalamocortical functional connectivity could be observed as an indicator for possible disruptions of frontostriatal thalamocortical circuitry. Moreover, drug-free patients and those receiving typical antipsychotic drugs were characterized by reduced interhemispheric corticocortical connectivity. This difference relative to normal controls was less in patients under atypical antipsychotic drugs. The results could be interpreted as a beneficial effect of atypical antipsychotic drugs on information processing in schizophrenic patients. The present findings are consistent with the model of schizophrenia as a disconnection syndrome and earlier concepts of ''cognitive dysmetria'' in schizophrenia. (orig.) [German] Neben der charakteristischen psychopathologischen Symptomatik stellen kognitive Defizite ein zentrales Merkmal der Schizophrenie dar. Diese Defizite koennen nur im Kontext miteinander interagierender Hirnareale verstanden werden. Zur Untersuchung dieser funktionellen Wechselbeziehungen wurden Strukturgleichungsmodelle (''structural equation modeling'', SEM) zur Auswertung von fMRT-Datensaetzen verwendet. In einer Untersuchungsreihe bei schizophrenen Patienten ergab sich sowohl bei antipsychotisch behandelten als auch bei unbehandelten Patienten ein Muster gesteigerter thalamokortikaler funktioneller Konnektivitaet als Hinweis auf eine moegliche Stoerung fronto-striato-thalamo-kortikaler Regelkreise. Unbehandelte Patienten und Patienten unter typischen Antipsychotika

 12. Der Einsatz von medizinischen Trainingszentren für die Ausbildung zum Arzt in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz [Clinical Skills Labs in Medical Education in Germany, Austria and German Speaking Switzerland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schmidt, Anita

  2008-05-01

  . This would facilitate the development of common quality standards and guidelines for medical skills labs. It also seems to be necessary to define the term “central skills lab” accurately. The authors recommend the Committee on Practical Skills of the Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA as a platform for such co-operation. [german] Zielsetzung: Seit der Novellierung der ÄAppO im Jahr 2002 werden im deutschsprachigen Raum an den medizinischen Universitäten zunehmend Medizinische Trainings- und Prüfungszentren eingerichtet. Die vorliegende Erhebung soll einen Überblick über den Stand der Entwicklung in diesem Bereich in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bieten. Methodik: In der Zeit von August bis Dezember 2007 wurden alle 43 medizinischen Fakultäten in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz schriftlich befragt. Der Fragebogen umfasste 7 Themenbereiche. Die weitere Auswertung bezieht sich auf Trainingszentren, in denen mehr als eine Disziplin unterrichtet wird („zentrale“ Trainingszentren. Ergebnisse: Der Rücklauf betrug 100%. Von 43 Fakultäten verfügten 33 zum Zeitpunkt der Befragung über ein Trainingszentrum, 24 davon gingen in die weitere Auswertung ein. 22 Trainingszentren waren ärztlich geleitet, die Zahl der Mitarbeiter lag zwischen 1 bis 8, die der studentischen Tutoren zwischen 0 und 40. Das Spektrum der zur Verfügung stehenden Grundfläche reichte von unter 100 Quadratmetern bis zu 2500 Quadratmetern. An den meisten Trainingszentren wurde mit strukturierten Arbeitsanleitungen gearbeitet (19 Einrichtungen, in 18 Einrichtungen unterrichteten Ärzte und studentische Tutoren. In der Mehrheit der Fälle (13 war der Unterricht curricular integriert. An 19 Zentren wurden OSKE durchgeführt. An 19 Zentren wurde mit Simulationspatienten gearbeitet, die in 15 Zentren auch für Prüfungen eingesetzt wurden. 17 Zentren arbeiteten mit problemorientiertem Lernen, 16 setzten computerbasiertes Lernen ein

 13. Long-term results of total body irradiation in adults with acute lymphoblastic leukemia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marnitz, Simone; Zich, Alexander; Budach, Volker; Jahn, Ulrich; Neumann, Oliver [Charite University Medicine, Department of Radiation Oncology, Berlin (Germany); Martus, Peter [University Tuebingen, Institute of Clinical Epidemiology and Applied Biostatistics, Tuebingen (Germany); Arnold, Renate [Charite University Medicine, Campus CVK, Department of Hematology and Oncology, Bone Marrow Transplant Unit, Berlin (Germany)

  2014-05-15

  breadth. (orig.) [German] Ziel der Arbeit war die Auswertung der Akut- und Spaettoxizitaet sowie der Therapieergebnisse erwachsener Patienten mit akuter lymphatischer Leukaemie (ALL) nach Ganzkoerperbestrahlung (''total body irradiation'', TBI) als Teil des Therapiekonzepts. Im Rahmen einer retrospektiven Auswertung von 110 erwachsenen Patienten (34 ± 12 Jahre) mit ALL, die eine TBI (6-mal 2 Gy-12 Gy) vor Transplantation erhalten hatten, werden therapiebedingte Akut- und Spaettoxizitaet, Mortalitaet und Therapieergebnisse dargestellt. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 70 Monate. Die leukaemiefreien 2- und 5-Jahres-Ueberlebensraten betragen 78 bzw. 72 %. Nach im Median 7 Monaten erlitten 29 % (32/110) der Patienten ein medullaeres Rezidiv. Das Geschlecht war der einzige statistisch signifikante Faktor bezueglich des Gesamtueberlebens zugunsten der weiblichen Patienten. Die therapiebedingte Mortalitaets- und die Gesamtueberlebensraten nach 2 und 5 Jahren waren 16 und 22 %, bzw. 60 und 52,7 %. Die chronische ''Graft-versus-host''-Erkrankung (cGVHD) der Haut war die haeufigste Spaetreaktion (n = 33, 30 %), gefolgt von 15,5 % (17/110) pulmonaler cGVHD. Eine Lungenfibroseentwickelten 6 Patienten. Ophthalmologische Symptome berichteten 28 % (31/110); 11 % der Patienten (12/110) entwickelten eine symptomatische Osteoporose, 5/110 (4,5 %) eine Hypothyreose und 2 Patienten einen Diabetes mellitus. Von den maennlichen Patienten litten 11 % unter erektiler Dysfunktion oder Libidoverlust nach Therapie. Wegen menopausaler Beschwerden benoetigten 2/36 Frauen nach einer mittleren Zeit von 28 Monaten nach Therapie eine Hormonersatztherapie. Keine Patientin wurde nach Therapie schwanger. Es wurde weder eine akute noch eine spaete kardiale Toxizitaet dokumentiert, ebenso kein Sekundaermalignom. Obwohl das Therapieergebnis des vorliegenden Kollektivs im oberen Bereich der Literatur einzuordnen ist, bleiben sowohl die therapiebedingte

 14. Forenzika elektronske pošte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milorad S. Markagić

  2013-10-01

  Full Text Available U najopštijem smislu digitalna forenzika može se definisati kao skup metoda za prikupljanje, analizu i prezentaciju digitalnih dokaza koji se mogu pronaći na računarima, serverima, u računarskim mrežama, bazama podataka, mobilnim uređajima i svim drugim elektronskim uređajima na kojima se čuvaju podaci. U ovom radu su opisane metode prikupljanja digitalnih dokaza u elektronskoj pošti i njihova analiza. Uvod Elektronska pošta se kao dokazni materijal pojavljuje u velikom broju kako građanskih tako i kriminalnih forenzičkih istraga. Elektronska pošta i elektronska pošta zasnovana na internet serverima  širi se veoma brzo, pa lako i brzo završi i na računaru korisnika kome nije namenjena. Prvu elektronsku poruku poslao je Ray Tomilson 1971. godine, a deset godina kasnije u kombinaciji sa personalnim računarima i internetom prerasta u globalni način komuniciranja i personalnog i poslovnog. Takođe se koristi i u svrhu zabave, načina razmene podataka, ali predstavlja i nezamenjiv izvor digitalnih dokaza, kada dodje do računarskog incidenta. Analiza elektronske pošte Svaka elektronska poruka sastoji se od dva dela: zaglavlja i teksta poruke. Iz zaglavlja je moguće saznati izvorišnu i odredišnu adresu, pošiljaoca i namenjenog primaoca, a telo poruke sadrži tekst poruke. Ekstenzije dokumenata elektronske pošte U slučajevima kada je potrebno otkriti samo dokumente potrebne za pregled elektronskih poruka, ili kopirati pojedinačni dokument sačuvan unutar elektronske pošte, moguće je koristiti sistem na istraživanom računaru ili specijalizovani softver kao što je Outlook Extract Pro ili Outlook Export. Mnogo ispravniji, sigurniji i jednostavniji način je korišćenje forenzičkih alata kao što su EnCase ili FTK, sa ugrađenim pregledačima koji omogućavaju pregled i snimanje sadržaja baze podataka kao i njihovo kopiranje na druge medije za dalju analizu. Forenzički alati automatizuju proces skidanja i kopiranja

 15. Aerosol vertical distribution, new particle formation, and jet aircraft particle emissions in the free troposhere and tropopause region; Vertikalverteilung und Neubildungsprozesse des Aerosols und partikelfoermige Flugzeugemissionen in der freien Troposphaere und Tropopausenregion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schroeder, F.P.

  2000-07-01

  dokumentiert und kommentiert im Hinblick auf potentielle Klimawirksamkeit anthropogener Aerosoleintraege in die Atmopshaere. Der erste Teil beschreibt innovative Messtechnik zur raeumlich hochaufloesenden Messung von Kleinstaerosolen im Nanometerbereich auf Basis von Kondensationskernzaehlern (CNC), notwendige Voraussetzung zur Beobachtung von atmosphaerischen Nukleationsereignissen und Flugzeugemissionen. Der zweite Teil umfasst die phaenomenologische Dokumentation von Vertikalverteilung und Variabilitaet des Aerosols innerhalb der Troposphaere und Tropopausenregion. Typische mikrophysikalische Zustaende des Aerosols in mittleren und hohen Breiten der Nordhemisphaere werden in systematischen Messungen aus mehr als 60 Flugmissionen eingegrenzt. Einfache mathematische Parameterisierungen von Aerosolvertikal- und Groessenverteilungen werden entwickelt. Wichtige Aerosolquellen innerhalb der freien Troposphaere werden lokalisiert, moegliche Aerosolneubildungsmechanismen diskutiert. Der dritte Teil charakterisiert partikelfoermige Triebwerksemissionen in der oberen freien Troposphaere. Beschrieben wird ein erweitertes Experiment zur Messung extrem hoher Konzentrationen (>10{sup 6} cm{sup -3}) extrem kleiner Aerosole (bis <2 nm) im Abgasstrahl unterschiedlicher Passagierflugzeuge. Groessenverteilungen und Emissionsindizes werden abgeleitet. Von zentralem Interesse ist der Einfluss des Schwefelgehalts im Treibstoff auf Menge, Groesse und stoffliche Zusammensetzung der neugebildeten Aerosole. Verallgemeinerte Resultate aus drei Einzelexperimenten werden parameterisiert. (orig.)

 16. Tablet PCs in Elementary Education A Pilot Project at the Practice Primary School of the KPH at Campus Vienna/Krems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton Reiter

  2015-09-01

  Full Text Available Am Beginn des Schuljahrs 2011/2012 wurde eine Volksschulklasse der im 21. Wiener Gemeindebezirk gelegenen Praxisschule der katholischen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems mit Tablet-PCs ausgestattet. Die Geräte wurden von der Institution und den Eltern finanziert und allen SchülerInnen einer dritten Klasse zur Verfügung gestellt. Evaluation und Dokumentation des Projekts wurde vom österreichische Ministerium für Unterricht und Frauen finanziert. Wie aktuelle internationale Studien zeigen, gewöhnen sich neunjährige SchülerInnen schnell an solche Geräte. Das war auch in der hier vorgelegten Studie zu beobachten. Die SchülerInnen waren sehr motiviert und haben verschiedene Anwendungen erprobt. Die Tablets wurden auch außerhalb des Klassenraums verwendet, was als wesentlicher Vorteil mobiler Computer gesehen werden kann. Tablet-PCs ermöglichen individuelles Lernen und können für kooperative, soziale und interaktive Lernformen während des Unterrichts und in der Freizeit verwendet werden. Als persönliche mobile Geräte katalysieren die Tablet-PCs selbstgesteuertes “just-in-time” Lernen. Alle SchülerInnen sollten daher im 21. Jahrhundert solche Geräte zur Verfügung haben. One class of the practice primary school at the church-affilated former pedagogical college (KPH at Campus Vienna/Krems located in the 21st district of the capital of Austria was equipped with Tablet PCs at the beginning of the school year 2011/2012. These devices for all students of a third class were financed by the institution and partly the parents. The Austrian Federal Ministry of Education and Women's Affairs funded the evaluation and documentation of this two-year project. As recent international studies on the use of tablets (mostly iPads in primary and secondary education confirm, also these nine years old kids quickly got familiar with the used Pearl Touchlet tablets. The pupils were highly motivated and tried out different applications. The tablets

 17. Freizeit beim Feind. US-amerikanische Soldaten in Ost-Berlin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanie Eisenhuth

  2018-04-01

  Familien verdeutlicht somit auch die Ambivalenz von politischer Öffnung und zunehmender Überwachung, von internationaler Verflechtung und Binnenerosion in der Ära Honecker. Der Beitrag stützt sich vor allem auf Dokumente des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS, der Berliner Senatskanzlei und der amerikanischen Berlin Brigade sowie auf zeitgenössische Presseartikel.

 18. MR defecography at 1.5 Tesla with radial real-time imaging at a reduced FOV; MR-Defaekographie bei 1,5 Tesla mit radialer Echtzeitbildgebung und reduziertem Bildfeld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tacke, J.; Nolte-Ernsting, C.; Glowinski, A.; Adam, G.; Guenther, R.W. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Klinik fuer Radiologische Diagnostik; Schaeffter, T. [Philips GmbH Forschungslaboratorium, Hamburg (Germany)

  1999-09-01

  Purpose: To evaluate a new technique for MR defecography with real-time imaging using radial k-space profiles. Materials and Methods: A catheter-mounted condom was inserted into the rectum of 16 patients and filled in situ by a mixture of Nestargel {sup trademark} and Gadolinium. After multiplanar imaging of the pelvis by high resolution T{sub 2}-weighted turbo-spin echo sequences, defecation was imaged by a gradient echo sequence with radial k-space filling using a reduced field of view (rFOV) in real-time. The documentation was performed on an S-VHS recorder. Results: At a constant background signal, radial k-space filling yields a real-time impression. An interactive software allowed the operator to modify the slice thickness, slice plane, flip angle and slice angulation during scanning, resulting in an optimum imaging quality of the defecation. Conclusions: This new imaging technique allows real-time MR defecography in a high-field scanner and provides all anatomical and functional information of the defecation. (orig.) [German] Zielsetzung: Erprobung einer neuen MR-Defaekographietechnik mit Echtzeitbildgebung durch radiale k-Raum-Abtastung. Material und Methoden: 16 Patienten wurde ein auf einem Katheter fixiertes Kondom rektal eingefuehrt und in situ mit einem Nestargel {sup trademark} -Gadolinium-Gemisch gefuellt. Nach multiplanarer Darstellung des kleinen Beckens mit hochaufloesenden T{sub 2}-gewichteten Turbo-Spin-Echo-Sequenzen erfolgte die Darstellung der Defaekation mit einer Gradienten-Echo-Sequenz mit radialer k-Raum-Abtastung bei reduziertem Messfeld (rFOV) in Echtzeit. Die Dokumentation erfolgte auf einem S-VHS Videorecorder. Ergebnisse: Die radiale Abtastung erzeugt bei relativ konstantem Hintergrund einen Echtzeiteindruck der Bilddarstellung. Anhand einer interaktiven Software konnten die Schichtdicke und -ebene, Anregungswinkel und Schichtangulierung waehrend der Datenakquisition optimiert und angepasst werden und erlaubten so eine optimale

 19. Functional cine-MRI of the pelvic floor - normal anatomy and pathologic findings; Funktionelle MRT des Beckenbodens: normale Anatomie und pathologische Befunde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sprenger, D.; Lienemann, A.; Reiser, M. [Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany). Inst. fuer Radiologische Diagnostik; Anthuber, C. [Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany). Frauenklinik

  2000-05-01

  Purpose. Functional MRI of the pelvic floor allows mapping and definition of different forms of pelvic floor dysfunction. Methods. We performed functional MRT of the pelvic floor in 39 healthy nulliparas and 324 patients. The diagnosis of a pathological organ descent was made if certain landmarks of the pelvic floor compartments descended below the pubococcygeal reference-line (PC-line). Results. If there was no organ descent below the PC-line on straining and if the pelvic floor muscles hardly changed position, a normal finding was diagnosed. 70% of organ prolapses came in the combined form. The generally gradual development of an organ descent led to a change of the main finding in 21,6%. The masking of a cystocele (48,6%) or of an enterocele (34,3%) by a rectocele was most frequent in these cases. Discussion. The use of functional MRI of the pelvic floor appears to be especially useful in young patients, in cases of divergent clinical and sonographic or radiological findings and if the presence of a predominant hernial sac with or without enterocele/rectocele is supposed. (orig.) [German] Ziel. Die funktionelle MRT des Beckenbodens ermoeglicht die Dokumentation und Definition der verschiedenen Manifestationsformen einer Beckenbodeninsuffizienz. Methodik. Es wurde bei 39 gesunden Nulliparen und 324 Patientinnen eine funktionelle MRT des Beckenbodens durchgefuehrt. Ein pathologischer Organdeszensus wurde dokumentiert, wenn bestimmte Kennstrukturen der Beckenbodenkompartimente unterhalb der pubokokygealen Referenzlinie (PC-Linie) zu liegen kamen. Ergebnisse. Beim Normalbefund zeigt sich unter Pressen kein Deszensus der Kennstrukturen unterhalb der PC-Linie und die Beckenbodenmuskulatur veraendert ihre Position kaum. In 70% fand sich die kombinierte Form eines Organdeszensus. Die meist stufenweise Entwicklung eines Organvorfalles fuehrte bei 21.6% zu einem Wechsel des Hauptbefundes. Am haeufigsten war hierbei die Maskierung einer Zystozele (48,6%) oder einer

 20. Enhanced expression of the stemness-related factors OCT4, SOX15 and TWIST1 in ectopic endometrium of endometriosis patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Proestling

  2016-11-01

  support the hypothesis that upregulation of stem cell-related factors contribute to the establishment of endometriotic lesions. Trial registration The study was approved by the institutional review board (545/2010 on 6th of May 2014 of the Medical University of Vienna ( http://ethikkommission.meduniwien.ac.at/fileadmin/ethik/media/dokumente/register/alle_2010.pdf .

 1. In-vitro evaluation of MR-thermometry for laser-induced thermotherapy; In-vitro-Evaluierung der MR-Thermometrie zum Einsatz der laserinduzierten Thermotherapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vogl, T.J.; Mack, M.G.; Hirsch, H.H.; Mueller, P.; Weinhold, N.; Wust, P.; Felix, R. [Strahlenklinik und Poliklinik, Virchow-Kliniken der Humboldt-Univ. zu Berlin (Germany); Philipp, C.; Roggan, A. [Laser- und Medizin Technologie GmbH, Freie Univ. Berlin (Germany)

  1997-12-01

  Sequenzen. Die In-vitro-Untersuchungen an Schweinelebern zeigten einen nahezu linearen Signalverlust bei Erhoehung der Temperatur in einem Abstand von 1 cm von der Applikatorspitze. Optimal konnte der thermische Effekt in der Turbo-FLASH-Sequenz bei einer Inversionszeit (TI) zwischen 100 ms und 400 ms dokumentiert werden. Die FLASH-2D-Sequenz erlaubte bei einer fixen T{sub R} von 110 ms eine zufriedenstellende Dokumentation des hyperthermen Signalverlusts. Schlussfolgerungen: Die MRT-gestuetzte Thermometrie erlaubt unter Einsatz von temperatursensitiven Turbo-FLASH- und FLASH-2D-Sequenzen eine nichtinvasive Ueberwachung temperaturinduzierter Veraenderungen. (orig.)

 2. Germany: INIS — 45 years of Reliable Nuclear Energy Information

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rehme, Silke; Eck, Sabrina; Mutschelknauss, Michael

  2015-01-01

  The Federal Republic of Germany has been an official INIS member since 1970. The first 78 citations from German publications can be found in Issue 2 of Volume 1 of the INIS Atomindex. At that time, the Zentralstelle für Atomenergie-Dokumentation (ZAED) was the INIS center in Western Germany. To ensure that the documentation on nuclear energy was directly serving the interests of researchers working in this field, the ZAED had been recently moved from Frankfurt to the neighborhood of Kernforschungszentrum Karlsruhe, Germany’s most important nuclear research institution. After 1977, the ZAED, together with other documentation centers, was merged into what is today FIZ Karlsruhe. At the same time, publications from Eastern Germany were analyzed by the Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz in Berlin from 1974 to 1989. After the German reunification, FIZ Karlsruhe became responsible for this. The share of German contributions made to the INIS database amounts to 7% of the total number of contributions. Germany has regularly ranked among the top 5 contributing Member States in the annual statistics. Regarding cooperation in INIS, Germany — represented by FIZ Karlsruhe and its predecessors — has always been actively involved, not only in contributing publications, but also in strategic planning, organization, and technical and subject matters throughout the past five decades. Germany was part of the INIS Study Team during the planning stage of INIS. Germany also hosted two ILO meetings in Karlsruhe: one in 1979 and one on the occasion of the 30th anniversary in 2000. Staff from various INIS centers worldwide often visit FIZ Karlsruhe in order to gain insight into our INIS production or to participate in internships and training sessions on workflow management, application of rules, and FIBRE usage. FIZ Karlsruhe’s many years of participation in the Voluntary Input Program, and the editing of input provided as a service to sometimes as many as 7

 3. South Africa's New African Language Dictionaries and their Use for the African Speech Communities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Klein

  2011-10-01

  -standaardisering deurdat hulle probeer om die algemene woordeskat (algemene woordeboeke en die gespesialiseerde woordeskat (tegniese woordeboeke te dek en te dokumenteer. Hulle bemagtig die taalgebruikers omdat hulle kommunikasie verbeter deur die gebruikers van die nodige woordeskat wat hulle benodig, te voorsien. Daarbenewens het woordeboeke 'n hoë simboliese waarde vir 'n taal. Om woordeboeke te besit, en veral tegniese, aanlyn- en selfoonwoordeboeke, is 'n sig-bare bewys dat 'n taal gestandaardiseer en modern is, en op alle terreine van die lewe gebruik word.

  Sleutelwoorde: LEKSIKOGRAFIE, ALGEMENE WOORDEBOEKE, BEPERKTE WOOR-DEBOEKE, AANLYNWOORDEBOEKE, SELFOONWOORDEBOEKE, TAALDOKUMENTASIE, TAALSTANDAARDISERING, BEMAGTIGING, KOMMUNIKASIE, SIELKUNDIGE FAKTOR, SOSIOLINGUISTIEK, TAALBEPLANNING

 4. Czy szpital psychiatryczny jest (nadal instytucją totalną?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2017-06-01

  Full Text Available Pół wieku temu Erving Goffman sformułował koncepcję szpitala psychiatrycznego jako instytucji totalnej. Zdaniem badacza w miejscu tym personel w pełni panuje nad pacjentem: jego czasem, życiem prywatnym, możliwością poruszania się. Szpital psychiatryczny to miejsce szczególne. Na jego terenie leczone są schorzenia, których objawów często nie potrafimy dostrzec i właściwie ocenić. Jest to również placówka unikalna pod kątem prawnym. Do oddziału psychiatrycznego – w pewnych okolicznościach – można przyjąć pacjenta bez jego zgody; można tam także zastosować przymus bezpośredni. W Polsce od 20 lat funkcjonuje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, której zapisy stoją na straży praw człowieka chorego/zaburzonego psychicznie. Celem ustawy było wprowadzenie standardów broniących praw i wolności pacjenta oddziału psychiatrycznego. W dokumencie uwzględniono ponadto zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób leczonych na oddziałach psychiatrycznych i pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zasady przymusowego przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, zasady ochrony praw pacjenta szpitala psychiatrycznego (w tym kompetencje sądu opiekuńczego i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz zasady dotyczące tajemnicy informacji związanych z pacjentem doświadczającym zaburzeń psychicznych. Warto rozważyć, czy pojawienie się podobnych dokumentów sprawia, że szpital psychiatryczny traci charakter totalny. Być może kluczowe są raczej elementy promujące konkretne formy relacji między personelem a pacjentem. Jakie zatem aspekty prawno-społeczne powinna uwzględniać odpowiedzialna polityka ochrony zdrowia psychicznego?

 5. PASEDHULURAN AS A SOCIAL CAPITAL FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM POTTERY VILLAGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mila Karmilah

  2014-06-01

  Full Text Available The increase in both industrialization and tourism in Kasongan village famous with its pottery being the tourism Village since 1988, radically altered the local economy and domestic life. Based on oral history, survey, and documentary sources, this paper examine the impact of economics globalization to the diversity of culture in Kasongan. Globalization has two faces. If it can be managed properly, globalization can certainly give sufficient benefit to the country. The result of study indicated that pasedhuluran kinship systems in pottery production chain as one of social capital in socio-economic development in Kasongan, play an important role. This can be seen in terms of hiring local labor, then the pottery associated with the ordering system, and the use of the showroom to promote their pottery. Based on this note that the negative impact of globalization, especially the pottery in Kasongan indsutry can be minimized by pasedhuluran system. Peningkatan industrialisasi dan pariwisata di Desa Kasongan yang terkenal dengan kerajinan gerabah yang telah berkembang sejak tahun 1972 dan menjadi desa wisata pada tahun 1988, secara radikal telah mengubah ekonomi lokal dan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Berdasarkan wawancara terkait sejarah, survei, dan sumber-sumber dokumenter lainnya, maka tulisan ini akan mengkaji dampak globalisasi ekonomi terhadap keragaman budaya masyarakat setempat. Globalisasi memiliki dua sisi. Jika globalisasi dapat dikelola dengan baik, maka globalisasi dapat memberikan manfaat yang cukup baik bagi negara. Namun, jika suatu negara tidak dapat beradaptasi dan menentukan strategi yang perlu diterapkan dalam rangka menghadapi globalisasi, negara akan menjadi korban dari globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasedhuluran adalah sistem kekerabatan di rantai produksi kegiatan produksi gerabah. Pasedhuluran sebagai salah satu modal sosial dalam pembangunan sosial-ekonomi di Kasongan, memainkan peranan yang

 6. Case study as a learning opportunity among nursing students in a university

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jackie M.L. Malesela

  2009-06-01

  A purposive convenience sampling method was used to select 24 nursing students in a South African university. Descriptive naïve sketches were used to collect data. The results were analysed using the content data analysis method (Burns & Grove 2003. Measures to ensure the trustworthiness of the study were taken in accordance with Lincoln and Guba's (1985 principles. Ethical standards for research were observed in order to maintain the integrity of the research. The research findings suggest that the case study as a learning opportunity is effective in facilitating learning, as indicated by the following three categories: increase in critical thinking skills, increased theory and practice integration and increased growth in presentation skills. These categories were conceptualised using the relevant literature in order to describe research-based recommendations regarding the use of a case study approach as a learning opportunity. It is recommended that facilitators involved in the nursing education programme make use of a case study approach as a learning opportunity at all levels of the nursing education programme. Opsomming Die Suid Afrikaanse Qualification Authority Act (58/1995 vereis dat die fasiliteerders van die onderrig en opleiding program vir verpleegkunde studente onderrig strategië implimenteer wat kritiese reflektiewe denke en lewenslange leer fasiliteer. Die dokument poog om 4de jaar verpleegkunde studente se leerervaring in verband met gevalle-studie benadering te rapporteer. Baie is al gedokumenteer oor die kern van die gevalle-studie as ’n effektiewe strategie om leer te fasiliteer. Die doelgerigte gerieflikheids monster metode was gebruik om 24 verpleegkunde studente in ’n Suid Afrikaanse universiteit te kies. Deskriptiewe, naïve sketse was gebruik om inligting te versamel. Resultate was ge-analiseer deur middel van die inhoud data analiese metode (Burns & Grove 2003. Mates om die vertrouens-waardigheid van die studie te verseker was gevolg

 7. Sports-related injuries of the spine; Sportverletzungen und -schaeden der Wirbelsaeule

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hochmuth, K. [Orthopaedische Universitaetsklinik, Stiftung Friedrichsheim der Johann-Wolfgang-Goethe-Universitaet Frankfurt am Main (Germany); Institut fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universitaet Frankfurt am Main (Germany); Mack, M.G.; Vogl, T.J. [Institut fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universitaet Frankfurt am Main (Germany); Kurth, A.A.; Zichner, L. [Orthopaedische Universitaetsklinik, Stiftung Friedrichsheim der Johann-Wolfgang-Goethe-Universitaet Frankfurt am Main (Germany)

  2002-10-01

  Different sports show different patterns and frequencies of injuries, which are discussed in this paper. About 3% of all sports accidents relate to the spine. These injuries often have far-reaching consequences for the patients. A very early and extensive diagnosis of all changes is decisive for the start of an adequate therapy and thus for the prognosis of the injury. Radiological diagnosis is also of decisive importance for the documentation of late injuries and in the question of rehabilitation. Here special focus is put on MRT and CT diagnostics.A healthy spine of humans is normally able to resist all static and dynamic strains of the usual sports. However, anomalies and dysfunctions of the spine can reduce its capacity to resist strain. The recommendations of sporting activities are given according to the extent of deflection and the expected growth. The importance of radiology in primary diagnosis and in the follow-up due to typical changes like scoliosis, Morbus Scheuerman, spondylolysis and spondylolisthesis is discussed here as well. (orig.) [German] Die verschiedenen Sportarten weisen unterschiedliche Verletzungshaeufigkeiten und -muster auf, die im Rahmen dieser Uebersichtsarbeit diskutiert werden sollen. Circa 3% der Sportunfaelle betreffen die Wirbelsaeule. Diese Verletzungen sind haeufig von besonderer Tragweite fuer den Patienten. Eine fruehestmoegliche und umfassende Diagnose aller Veraenderungen ist dabei entscheidend fuer die Einleitung einer adaequaten Therapie und somit fuer die Prognose der Verletzung. Auch in der Dokumentation von Spaetschaeden und in der Frage der Rehabilitation kommt der radiologischen Diagnostik eine entscheidende Bedeutung zu. Ein besonderer Fokus wird dabei auf die Magnetresonanztomographie-(MRT-)und Computertomographie-(CT-)Diagnostik gelegt.Die gesunde Wirbelsaeule des Menschen ist in der Regel allen statischen und dynamischen Belastungen der ueblichen Sportarten gewachsen. Formanomalien und Funktionsstoerungen der

 8. Podmioty wykonujące działalność leczniczą a odpady medyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Furtak-Niczyporuk

  2017-06-01

  Full Text Available Wstęp. Z wykonywaniem działalności leczniczej wiąże się powstawanie odpadów medycznych, w tym także niebezpiecznych odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Czynnik zagrożenia w kontekście tych odpadów wynika bezpośrednio z zawartości patogenów chorobotwórczych, co jest związane z zawartością tkanki organicznej, czynników infekcyjnych typu biologicznego, jak bakterie, wirusy, grzyby, oraz niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących z przeterminowanych leków lub leków cytotoksycznych bądź cytostatycznych. Dlatego postępowanie z tymi odpadami nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przeciwdziałania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Materiał i metody. Celem pracy było zobrazowanie gospodarki odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych, na podstawie wyników z kontroli, które przeprowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania w pracy wykonano przy zastosowaniu metody badania dokumentów. Materiał badawczy obejmował wyniki 1045 kontroli w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych. Wyniki. Z materiału badawczego obejmującego wyniki 1045 kontroli podmiotów leczniczych, przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, stwierdzono nieprawidłowości w 71 podmiotach. W większości nieprawidłowości dotyczyły transportu oraz stanu i warunków pomieszczeń przeznaczonych do czasowego magazynowania odpadów medycznych. Dlatego prawidłowe gospodarowanie odpadami medycznymi wymaga zapewnienia bieżącego system nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w podmiotach leczniczych, na każdym etapie postepowania z odpadami, co jest najbardziej skuteczną metodą zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu. Wnioski. Podstawą gospodarowania odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych musi być przestrzeganie rygorystycznych zasad higieny poprzez zapewnienie bieżącego przestrzegania procedur sanitarno-epidemiologicznych oraz szkolenia personelu, zarówno medycznego jak i

 9. Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje | Definitionen und Darstellungsformen des Expressionismus in der deutschen Literaturkritik des 20. Jahrhunderts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadvyga Bajarūnienė

  2004-01-01

  Full Text Available Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts ist entscheidend durch den Expressionismus (1910–1925 geprägt. Seine Formierung und Entfaltung wurde von Anfang an von einer starken theoretischen Reflexion begleitet. Das wesentliche Merkmal der zeitgenössischen Manifeste und Dokumente war die Bestrebung, den Expressionismus von den anderen Richtungen und Tendenzen der Zeit abzugrenzen und die Andersartigkeit der „Ausdruckskunst“ hervorzuheben. Die Bezeichnungen des Expressionismus wurden vielfach durch die Schlagwörter „Wesen“, „Bewegung“, „Vision“, „der neue Mensch“ u. a. bestimmt. Im Jahre 1933 wurde die Rezeption des Expressionismus in Deutschland zwangsweise unterbrochen und konnte erst nach 1945 wieder einsetzen.Die Darstellungsformen des Expressionismus in der deutschen Literaturkritik richteten sich je nach der dominierenden Literaturmethode. So rückt am Ende der 50er und in den 60er Jahren unter dem Einfluss der werkimmanenten Kritik die Stil- und Formfrage in den Vordergrund. Man versucht, die stilistischen Dominanten der einzelnen Gattungen sowie des individuellen Schaffens einzelner Autoren herauszuarbeiten. Jedoch zeichnet sich auch die Tendenz ab, die Literatur des Expressionismus im Zusammenhang mit anderen Bereichen der Kunst (Malerei und Musik, derWissenschaft (Philosophie, Soziologie, der Technik zu betrachten. Die 70er Jahre gelten in der deutschen Literaturwissenschaft als eine Kulmination der Expressionismusforschung. Silvio Vietta und Hans-Georg Kemper modifizieren zum Teil den Begriff und meinen, dass man die Literatur des Expressionismus nicht aus dem Epochenzusammenhang lösen darf. Der Expressionismus kann erst im Kontext der zeitgenössischen Wissenschaft, Philosophie, Soziologie und Massenkultur adäquat erschlossen werden; am sinnvollsten erscheint dabei die hermeneutische Methode. Wolfgang Rothe ist der Ansicht, dass der Expressionismus keineswegs nur als ein auf die Sprachkunst beschr

 10. Selective embolisation of posttraumatic intractable epistaxis; Selektive Embolisation bei posttraumatisch unstillbarer Epistaxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nickel, J.; Andresen, R. [Abt. fuer Diagnostische Bildgebung und Interventionelle Radiologie, Guestrower Krankenhaus (Germany); Sachs, W. [Klinik fuer Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen, Guestrower Krankenhaus (Germany)

  2003-07-01

  Versorgungsgebiet der A. sphenopalatina zuordnen. Anschliessend an die Dokumentation der Blutungslokalisation wurden insgesamt sechs (3/30 mm) komplex heliacale Minicoils eingebracht. Nach intravasaler Okklusion der A. sphenopalatina kam es innerhalb weniger Minuten zum dauerhaften Sistieren der Blutung. Dieses zeigt, dass die supraselektive Embolisation auch in Notfallsituationen eine leicht durchzufuehrende, effektive und komplikationsarme Methode zur definitiven Behandlung des schweren posttraumatischen Nasenblutens ist. (orig.)

 11. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  Full Text Available Pedagogisk meritering och pedagogiska meritportföljer har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet. Idag (mars 2011 ger en sökning på Google® 6 140 respektive 1 990 träffar på dessa två sökord. Många av träffarna på Google® handlar om högskolors rekommendationer att dokumentera pedagogiska meriter, men antalet publicerade artiklar i detta ämne är mycket få. Högskolan behöver bra lärare och för att uppnå det så måste undervisning och andra utbildningsinsatser uppmärksammas och belönas. Användandet av pedagogiska meritportföljer anses öka betydelsen av undervisningsinsatsen vid anställningar och befordran och är ett sätt att professionalisera undervisning (Fayne, 1991. Många högskolor och universitet har utarbetat handlingsplaner för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras och bedömas liksom strategier för hur medarbetarna ska utveckla sin pedagogiska skicklighet. ”Uppifrån” finns således både skrivna dokument och viljan och intentionen att premiera pedagogiska insatser. Trots detta upplever många medarbetare att pedagogiska insatser inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte värderas tillräckligt högt, exempelvis i jämförelse med forskningsmeriter. Samtidigt vittnar pedagogiskt sakkunniga om att de pedagogiska meritportföljer som de ombeds granska (vid exempelvis tjänstetillsättningar ofta är ostrukturerade och av varierande kvalité. För att pedagogiska meriter ska få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar fordras att de redovisas på ett sätt som gör det möjligt för sakkunniga att värdera dem. Bedömning av både vetenskapliga och pedagogiska meriter görs i många fall av sakkunniga utan särskild pedagogisk utbildning och de pedagogiska meriterna anses generellt mer svårbedömda än de vetenskapliga (Lindberg, 1997. Någon form av standardisering och mallar i samband med presentation av pedagogiska meriter bör därför kunna vara till hjälp för s

 12. An open stylometric system based on multilevel text analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Eder

  2017-12-01

  ów klasyfikacji tekstów, gdyby tylko owe metody oraz odpowiednie narzędzia były bardziej dostępne dla uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych. Artykuł niniejszy omawia założenia teoretyczne oraz w pełni funkcjonalny prototyp otwartego systemu stylometrycznego, którego szerokie zastosowanie umożliwią dwie jego cechy: elastyczność techniczna oraz dostosowywalność do różnych pytań badawczych. System opiera się na instalacji serwerowej sprzęgniętej z sieciowym interfejsem użytkownika. Uwalnia to użytkownika od konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych programów. Jednocześnie system oferuje wiele sposobów analizowania tekstów nie tylko na poziomie leksykalnym, lecz także poprzez cechy językowe niskiego poziomu. Daje to możliwość stosowania systemu na wiele różnych sposobów, od typowych testów stylometrycznych do analizy semantycznej dokumentów. Wewnętrzna architektura systemu składa się z wielu elementów znanych ze swej funkcjonalności, w tym z pakietu Stylo przeznaczonego do analiz stylometrycznych oraz pakietu Cluto służącego do zaawansowanej analizy skupień. Artykuł omawia: (1 Koncepcję całego systemu, postrzeganą z punktu widzenia użytkownika, (2 Architekturę systemu oraz jego elementy odpowiedzialne za przetwarzanie tekstu, (3 Cechy językowe służące do opisu dokumentów, (4 Zastosowanie modułów analizy danych, takich jak Stylo czy Cluto. W artykule zostały też przedstawione przykładowe zastosowania systemu.

 13. Marginal flow and gap flow in strongly staggered cascades of slightly convex profiles; Rand- und Spaltstroemungen in stark gestaffelten Verdichtergittern aus schwach gewoelbten Profilen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sasongko, H. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Stroemungsmechanik

  1997-09-01

  Teilungsverhaeltnis von t/l=1,0 und einem Staffelungswinkel von {lambda}=50 . Bei einer Reynoldszahl von Re{sub 1}=3,5 x 10{sup 5} und bei Spaltweiten von s/l=0,0; 0,01 und 0,03 wurden Zu- und Nachlaufmessungen und Druckverteilungsmessungen durchgefuehrt sowie Anstrichbilder angefertigt. Die Auswertung der Messungen wurde als Massenmittelung sowie mit Hilfe der Impulsmethode vorgenommen. Zusaetzlich zu den Mittelschnittergebnissen einer Standarduntersuchung enthaelt die Arbeit umfangreiche Ergebnisse zum 3D-Stroemungsgeschehen an den Schaufelenden und auf der Seitenwand in Abhaengigkeit vom Anstellwinkel der Schaufeln und der Spaltweite zwischen den Schaufeln und der Seitenwand. Die Rand- und Spaltstroemungen hoch gestaffelter Verdichtergitter aus schwach gewoelbten Profilen wurden nach Kenntnis des Verfassers nie zuvor im Gitterwindkanal untersucht. Die im Rahmen dieser Arbeit gefundenen Ergebnisse, die stark abweichen von den entsprechenden Ergebnissen frueherer Untersuchungen an niedrig gestaffelten Verdichtergittern aus stark gewoelbten Profilen, sind dementsprechend neu. Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit entsprechenden Ergebnissen aus Verdichteruntersuchungen wurde durchgefuehrt mit dem Ergebnis einer qualitativ sehr guten Uebereinstimmung. (orig.)

 14. {sup 201}Tl scintigraphy in the evaluation of palpable and nonpalpable breast lesions: correlation with mammography and ultrasonography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vural, G.; Atasever, T.; Oezdemir, A.; Oeznur, I.; Karabacak, N.I.; Goekcora, N.; Isik, S. [Gazi Univ., Dept. of Nuclear Medicine, Ankara (Turkey)]|[Gazi Univ., Dept. of Radiology, Ankara (Turkey); Uenlue, M. [Gazi Univ., Dept. of Nuclear Medicine, Ankara (Turkey)

  1997-12-01

  Tl-201 scintigraphy were performed in sixty-eight patients with 70 breast abnormalities (51 palpable, 19 nonpalpable) and compared with mammography and ultrasonography (US). Early (15 min) and late (3 h) images of the breasts were obtained following the injection of 111 MBq (3 mCi) of Tl-201. Visual and semiquantitative interpretation was performed. Final diagnosis confirmed 52 malignant breast lesions and 18 benign conditions. Tl-201 visualized 47 of 52 (90%) overall malignant lesions. Thirty-eight of 40 (95%) palpable and 9 of 12 (75%) nonpalpable breast cancers were detected by Tl-201 scintigraphy. The smallest mass lesion detected by Tl-201 measured 1.5x1.0 cm. Eleven breast lesions were interpreted as indeterminate by mammography and/or sonography. Tl-201 scintigraphy excluded malignancy in 7 of 8 (88%) patients with benign breast lesions interpreted as indeterminate. Five of the 18 (28%) benign breast lesions showed Tl-201 uptake. None of the fibroadenoma and fibrocystic changes accumulated Tl-201. Tl-201 scintigraphy, mammography and ultrasonography showed 90%, 92%, 85% overall sensitivity and 72%, 56%, 61% overall specificity respectively. Twenty-one of the 28 (75%) axillary nodal metastatic sites were also detected by Tl-201. In malignant and benign lesions, early and late lesion/contralateral normal side (L/N) ratios were 1.58{+-}0.38 (mean{+-}SD) and 1.48{+-}0.32 (p>0.05), 1.87{+-}0.65 and 1.34{+-}0.20 (p<0.5) respectively. The mean early and late L/N ratios of malignant and benign groups did not show statistical difference (p>0.05). (orig./MG) [Deutsch] 68 Patientinnen mit insgesamt 70 Laesionen (davon 51 palpable Tumoren) wurden untersucht: 15 Min. und 3 Std. nach Injektion von 111 MBq (3 mCi) {sup 201}Tl-Cl wurden planare Aufnahmen von ventral, lateral und schraeg-lateral durchgefuehrt. Die Auswertung erfolgte sowohl visuel-qualitativ als auch semiquantitativ. Von 52 Karzinomen wurden durch die {sup 201}Tl-Szintigraphie 47 (90%) richtig erkannt

 15. Radiotherapy-induced emesis. An overview

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feyer, P.; Buchali, A.; Hinkelbein, M.; Budach, V. [Department Radiotherapy, Humboldt-University Berlin (Germany); Zimmermann, J.S. [Department Radiotherapy, Christian Albrechts-University Kiel (Germany); Titlbach, O.J. [Department of Medicine I, Hospital Friedrichshain, Berlin (Germany)

  1998-11-01

  treated with 5-HT3-antagonists. The additional administration of glucocorticoids and benzodiazepins can optimize the response. (orig.) [Deutsch] Hintergrund: Uebelkeit und Erbrechen sind fuer den Patienten belastende Nebenwirkungen bei bestimmten Formen der Radiotherapie. Sie beeinflussen erheblich die Lebensqualitaet. Methode: Es werden internationale Studien zur strahlentherapieinduzierten Emesis referiert. Die Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung anhand eines offenen Fragebogens zum prophylaktischen oder therapeutischen Vorgehen bei strahlentherapieinduzierter Emesis werden vorgestellt, eine internationale Analyse mit gleicher Fragestellung diskutiert. Die Ergebnisse der Konsensuskonferenz zur antiemetischen Therapie (Perugia April 1997) werden fuer strahlentherapierelevante Fragen analysiert. Ergebnisse: Unbehandelte Emesis kann zu Komplikationen, wie Elektrolytentgleisungen, Dehydrierung, metabolischen Stoerungen und Ernaehrungsproblemen mit Gewichtsverlust, fuehren. Die Auswertung der Literaturergebnisse ergab, dass eine prophylaktische Antiemetikagabe bei Patienten mit Ganzkoerperbestrahlung und einzeitiger hochdosierter Bestrahlung im Abdominalbereich haeufig verabreicht wird, dass aber bei fraktionierter Radiotherapie eine antiemetische Prophylaxe selten ist. Auch in dieser Patientengruppe besteht jedoch ein definierter Bedarf fuer Antiemetika. Bei 20% der Patienten mit Nausea und Emesis kann es aufgrund ungenuegender Symptomkontrolle zum Therapieabbruch kommen. Aehnlich wie in der Chemotherapie kann man auch in der Strahlentherapie hoch, maessig und gering emetogene Behandlungsformen unterscheiden. Das hoechste emetogene Potential besitzt die Ganzkoerperbestrahlung, gefolgt von der Strahlentherapie im Abdominalbereich. Strahlentherapieinduzierte Emesis kann mit konventionellen Antiemetika bis zu 50% effektiv behandelt werden. Schlussfolgerung: Studien zur Ganzkoerperbestrahlung, fraktionierten Behandlung und hochdosierten einzeitigen Bestrahlung haben

 16. Computed tomography in the diagnosis of inflammatory bowel disease - methodics of MSCT and clinical results; Die Computertomographie in der Diagnostik entzuendlicher Darmerkrankungen: Methodik der MSCT und klinische Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bitterling, H.; Rock, C.; Reiser, M. [Institut fuer Klinische Radiologie, Klinikum der Universitaet Muenchen (Germany)

  2003-01-01

  eine medikamentoese Relaxation. Die Darmkontrastierung kann mit positivem hyperdensem oder negativem hypodensem Kontrastmittel (KM) erfolgen.Ergebnisse Die MSCT gestattet die Duennschichtuntersuchung des gesamten Abdomens, MPR- und MIP-Duennschichtrekonstruktionen hoher Qualitaet werden ermoeglicht. Das Sellink-CT ermoeglicht aufgrund ueberlegener Darmdistension die bessere Beurteilbarkeit von Stenosierungen oder Darmwandveraenderungen.Aufgrund sicherer Differenzierung zwischen Intra- und Extraluminalraum eignet sich positives KM zum Nachweis von Abszessen, Fisteln,Konglomerattumoren und zur OP-Vorbereitung. Negatives KM erleichtert die quantitative Auswertung von Darmwandverdickung und -enhancement sowie den Nachweis einer gastrointestinalen Blutung.Diskussion In der Duenndarmdiagnostik zeigt die CT deutliche Vorteile gegenueber dem konventionellen Enteroklysma bei der Diagnostik mesenterialer und extraintestinaler Komplikationen, zusaetzlich wird der Kolonrahmen mit erfasst.Die Strahlendosis liegt bei der CT niedriger (7,8-13,3 mSv) als beim Enteroklysma (13,99{+-}7,57 mSv). Die CT bietet sich als Alternative bei undurchfuehrbarer Koloskopie an, in der Notfalldiagnostik (Divertikulitis) hat sie sich bereits etabliert. (orig.)

 17. Prenatal, transplacental uptake of polychlorinated biphenyls and hexachlorobenzene in humans. Pt. 3.. Personal characteristics (gestational age, birth weight, maternal age, smoking habits of the parents) and geographic differences; Praenatale, transplazentare Uebertragung von polychlorierten Biphenylen und Hexachlorbenzol beim Menschen. T. 3. Personenbezogene Einflussfaktoren (Gestationsalter, Geburtsgewicht, muetterliches Alter, Tabakkonsum der Eltern) und geographische Unterschiede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackmann, G.M. [Duesseldorf Univ. (Germany). Zentrum fuer Kinderheilkunde

  2001-07-01

  untersuchen. Methode: Es wurde von insgesamt 200 gesunden, reifen Neugeborenen, die 1998 entweder in Fulda oder in Duesseldorf geboren wurden, eine Nabelschnurprobe gewonnen. Die Eltern aller Kinder waren dabei zeitlebens in der betreffenden Stadt ansaessig und niemals beruflich oder akzidentell hohen PCB- oder HCB-Belastungen ausgesetzt. Das Serum wurde umgehend bei -20 C tiefgefroren; die Analysen wurden geschlossen und verblindet 1999 durchgefuehrt. Dabei wurden die sechs PCB-Kongenere 28, 52, 101, 138, 153 und 180 sowie HCB kapillar-gaschromatographisch mit ECD-Detektion bestimmt. Ergebnisse: Im Gesamtkollektiv (n = 199) - ein Kind wurde wegen ungewoehnlich hoher PCB-Konzentrationen von der Auswertung ausgeschlossen - fanden wir eine signifikante Korrelation zwischen der Schwangerschaftsdauer sowie dem muetterlichen Alter und der praenatalen Schadstoffakkumulation, wobei Kinder der 42. SSW um den Faktor 3,5 hoehere PCB-Konzentrationen aufwiesen, als Kinder der 38. SSW, und Neugeborene einer 50-jaehrigen Frau bis 500% hoehere PCB-Werte, als Kinder einer 20-jaehrigen Mutter (p < 0,0001). Ein Zusammenhang zum Geburtsgewicht bestand nicht. Ausserdem konnten wir zeigen, dass Neugeborene aktiv rauchender Muetter signifikant hoehere PCB- und HCB-Konzentrationen aufwiesen, als Kinder passiv oder nicht rauchender Muetter. Es bestand kein Unterschied in der praenatalen PCB-Akkumulation zwischen den Kindern aus Fulda und denen aus Duesseldorf, waehrend letztere um 62% hoehere HCB-Werte aufwiesen. (orig.)

 18. Mobilisation and realisation concepts for increased local activities in the fields of energy conservation and climate protection. Final report about the second subsidy period; Mobilisierungs- und Umsetzungskonzepte fuer verstaerkte kommunale Energiespar- und Klimaschutzaktivitaeten. Endbericht zur zweiten Foerderperiode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boede, U.; Frahm, T.; Gruber, E. [and others

  1999-02-02

  Forschungsansatz war akteurs- sowie prozessorientiert und interdisziplinaer. Zentrales Ziel war die Entwicklung wissenschaftlich fundierter, praxisrelevanter Strategien fuer Akteure auf kommunaler Ebene. Energiespar- und Klimaschutzaktivitaeten auf kommunaler Ebene wurden als Untersuchungsgegenstand ausgewaehlt, da dort erhebliche bisher nur unzureichend ausgeschoepfte Potentiale zur Minderung von CO{sub 2}- und anderen Treibhausgasemissionen bestehen und gute Umsetzungsbedingungen vorliegen. Das Grundverstaendnis: Der Untersuchungsgegenstand 'Klimaschutz' wird als sozialer Lernprozess verstanden. Ausgangspunkt fuer Klimaschutzmassnahmen ist die Motivationsphase (Handlungsbereitschaft). Darauf folgt die Planung und nach der Entscheidung fuer eine der Optionen die Umsetzung. Endpunkt ist die Auswertung der Ergebnisse, die gleichzeitig auch einen Einstieg in eine neuen Umsetzungszyklus sein kann. Die Methoden: Im Projekt wird der Aktions- und Handlungsforschungsansatz auf das Problemfeld 'Veraenderungsmoeglichkeiten im Klimaschutz' aufgewandt. Das bedeutet erstens, dass nicht nur mit unterschiedlichsten Methoden die Bedingungen und Wirkungen verschiedener Formen sozialen Handelns untersucht werden, sondern die Forschenden als Interaktionspartner/innen auch in konkrete soziale Handlungsprozesse eingebunden sind. Zweitens wird eng mit den Akteuren vor Ort zusammengearbeitet (z.T. auch in Partizipationsprozessen). Fuer die empirischen Untersuchungen wurden verschiedene Methoden zur Erhebung, Prozessbeobachtung, Aktivierung bzw. Intervention und Evaluation herangezogen. (orig.)

 19. Methodological requirements on the spatial representativeness of heavy metal background values in top-soils; Methodische Anforderungen an die Flaechenrepraesentanz von Hintergrundwerten in Oberboeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Utermann, J.; Duewel, O.; Fuchs, M.; Gaebler, H.E. [Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover (Germany); Gehrt, E.; Hindel, R.; Schneider, J. [Niedersaechsisches Landesamt fuer Bodenforschung, Hannover (Germany)

  1999-07-01

  zur Pruefung der pedoregionalen und nutzungsbezogenen Repraesentanz von Punkt-, d.h. Profildaten auf kleiner Massstabsebene vorgestellt. Der Ansatz fusst auf (i) der massstabsabhaengigen Auswertung der raeumlichen Verbreitung der Legendeneinheiten einer Karte der Bodenausgangsgesteine (BAG) und (ii) der Bewertung der Uebereinstimmung von Profilinformationen und den Flaecheninformationen, denen sie aufgrund ihres Lagebezuges zugeordnet werden. Zur Schaffung eines Datensatzes mit entsprechenden Punktinformationen wurden unterschiedliche Datenbestaende aus den Laendern und vom Bund nach inhaltlicher Harmonisierung und Abgleich mit Mindestanforderungen zusammengefuehrt. In analytischer Hinsicht erfolgte eine Datenharmonisierung durch den Vergleich von Elementgehalten in unterschiedlichen Aufschlussverfahren. Zur Umrechnung von Totalgehalten und Koenigswasser-extrahierbaren Elementgehalten wurden substrat- und elementspezifische Regressionsfunktionen abgeleitet. Der Flaechenbezug wird ueber eine Karte der BAG (Massstab 1:1 Mio.) und Informationen zu den Bodenarten hergestellt. Als zweite Flaecheninformation dient eine Karte der Hauptlandnutzung basierend auf den Kategorien der CORINE Landcover. Mit den derzeit laenderuebergreifend verfuegbaren Datensaetzen lassen sich unter Beruecksichtigung der pedoregionalen und nutzungsbezogenen Repraesentanz fuer ca. 67% der Flaeche Deutschlands Hintergrundwerte fuer Schwermetalle in Oberboeden ausweisen. Am Beispiel Niedersachsens wird der laenderuebergreifende Algorithmus zur Pruefung der pedoregionalen und nutzungsbezogenen Repraesentanz auf mittleren, laenderbezogenen Massstabsebenen untersucht. Mit Profilinformationen aus dem Niedersaechsischen Fachinformationssystem Bodenkunde (NIBIS) lassen sich auf Grundlage der gleichen Repraesentanzkriterien ca. 47% der Landesflaeche nutzungsdifferenziert mit Hintergrundwerten belegen. (orig.)

 20. Lightning protection of wind energy converters. Final report; Blitzschutz von Windenergieanlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmid, R.; Wiesinger, J.

  2000-07-01

  Fernmeldeturm vorgenommen. Es zeigte sich, dass Bauwerke ab ca. 100 m Gesamthoehe insbesondere durch sogenannte 'Abwaertzblitze' gefaehrdet sind. Diese unterscheiden sich in Strom- und Spannungsverlauf und auch in der Jahreszeit ihres haeufigsten Auftretens (Winter) von den bei kleineren Bauwerken ueberwiegenden positiven 'Wolken-Erde Blitzen', die typisch sind fuer sommerliche Waermegewitter. Auf der Grundlage der gemessenen Strom- und Spannungsverlaeufe wurden entsprechende Grenzwerte fuer Aufwaertsblitze vorgeschlagen. Die Auswertung tatsaechlicher Blitzschaeden im Rahmen einer Betreiberbefragung stuetzt Berechnungen durch das Blitzkugelverfahren, dass die Rotorblaetter die haeufigste Einschlagstelle darstellen und am haeufigsten von Blitzschaeden betroffen sind. Ein Grossteil der Einzelschaeden trat daneben an den steuerungs-, informations- und energietechnischen Anlagen auf. In anschliessenden Messungen im Hochspannungslabor wurden Schadensbilder durch Blitzeinschlaege simuliert und die Wirksamkeit bestehender Blitzschutzvorrichtungen getestet. Insgesamt zeigte sich, dass mit den heute ueblichen Schutzsystemen die Rotorblaetter von WEA vor schwerwiegenden Schaeden geschuetzt werden koennen. Unter unguenstigen Umstaenden sind jedoch seitliche Einschlaege in den ungeschuetzten Teil der Rotorblattkonstruktion moeglich. Zum Schutz der elektrischen Systeme der WEA wird das sogenannte Blitzschutzzonen-Konzept vorgeschlagen. (orig.)

 1. Persistent chlorinated hydrocarbons (PHC) - end products and intermediate products of technical synthesis processes in surface water of the Rhine region. Vol. 5: Site profiles of persistent chlorinated hydrocarbons - source-oriented monitoring in aquatic media; Persistente chlorierte Kohlenwasserstoffe (PCKW) - End- und Zwischenprodukte technischer Synthesen in Gewaessern der Rheinregion. Band 5 der Reihe: Standortprofile persistenter chlorierter Kohlenwasserstoffe - ursachenorientiertes Monitoring in aquatischen Medien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinisch, E.; Kettrup, A.; Bergheim, W.; Wenzel, S.

  2003-07-01

  By evaluating the primary data from 20 regional institutions in the period 1984-2002 about persistent chlorinated hydrocarbons (PCHC) in fishes (eels, Anguilla anguilla; breams, Abramis brama; barbs, Barbus barbus and reaches, Rutilus rutilus), sediment and suspended matter it was tried to mark the burdens and substance profiles for sampling sites on the river Rhine and rivers in BW, Hess, RP and NRW. The compounds investigated were the isomere di-, tri- and tetrachlorobenzenes, penta- and hexachlorobenzene, octachlorostyrene (OCS), hexachlorobutadiene (HCBD) as well as the 6 DIN (IUPAC, Ballschmiter) congeners of the PCB, substances which were - as to the REACH - described as PBT, partly as vPvB substances and regarded as ''priority harmful substances'' (PCBz; HCB, HCBD), respectively. The statistically elaborated single data were summarized in distance profiles and time series, aiming at marking local and regional immissions as well as hints to their origin and current importance. The background of these efforts is the lack of specialized publications about technical synthesis or compulsory yield of the compounds concerning kind, amount and period. Especially tetrachlorobenzene (mainly 1,2,4,5-TeCBz) and HCBD could be defined as indicator substances for past and recent technical synthesis of chloroorganic compounds. The higher chlorinated PCB congeners no. 138, 153 and 180 (HPCB) proved very persistent. The sites of chemical industry in the vicinity of the sampling points Rheinfelden, Grenzach, Lampertheimer Altrhein, Biebesheimer Rhein, Muendung Schwarzbach, Bischofsheim and Griesheim (Main), Hitdorf, Duisburg-Homberg und Huels (Lippe) could be made transparent by maxima and special substance patterns. (orig.) [German] Durch Auswertung von Primaerdaten ueber persistente chlorierte Kohlenwasserstoffe (PCKW) in Fischen (Aale, Anguilla anguilla; Brachsen, Abramis brama; Barben, Barbus barbus und Rotaugen, Rutilus rutilus), Sediment und

 2. Hyaluronan (Erectus(R in der Behandlung der Osteoarthritis (OA des Kniegelenks - Ergebnisse einer offenen Anwendungsbeobachtung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leeb BF

  2007-01-01

  Full Text Available Ziel der Untersuchung war es, praxisrelevante Daten hinsichtlich der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Auswirkung auf die Lebensqualität einer in Österreich neu zugelassenen Hyaluronan-Präparation (Erectus(R; MW 1.100 KD zu erhalten. Patienten und Methodik: Zu diesem Zweck wurden 204 Patienten mit OA des Kniegelenkes, Kellgren-Lawrence (KL I–III (mean 61,1 a [31 a–100 a]; mean BMI 26,9; 57,2% weiblich, 42,8 % männlich von Oktober 2005 bis April 2006 in diese offene multizentrische Anwendungsbeobachtung eingeschlossen. Die Patienten erhielten fünf Injektionen Erectus(Rintraartikulär im Abstand von einer Woche. Primärer Endpunkt war die Verbesserung des Ruheschmerzes zu Visite 5 (Woche 5. Sekundäre Endpunkte waren Verbesserung des Ruheschmerzes bei Visite 6 (Woche 13 sowie des Bewegungsschmerzes, der Beweglichkeit und der Zufriedenheit mit der Lebenssituation. Alle Parameter wurden von den Patienten anhand einer Likert-Skala (0–10 beurteilt. Darüber hinaus erfolgte die Beurteilung von Gesamtwirksamkeit, Verträglichkeit und Gesamtzufriedenheit durch Prüfarzt und PatientIn. Die statistische Auswertung erfolgte mittels T-Test und Chi-Quadrat-Test. Fehlende Werte wurden gemäß LOCF ersetzt. Ergebnisse: Der Ruheschmerz wurde von den Patienten zu Beginn mit im Mittel 4,68 angegeben und verbesserte sich auf 2,04 bei Visite 5 bzw. auf 1,8 bei Visite 6 (p 0,01. Die Verbesserung war bei Patienten mit KL Grad I am stärksten und bei KL III am geringsten ausgeprägt. Die subjektive Beurteilung der Beweglichkeit sowie die Zufriedenheit, mit dem aktuellen Krankheitszustand längerfristig leben zu müssen, verbesserte sich ebenfalls signifikant (p 0,01, wobei dabei interessanterweise die stärksten Veränderungen bei Patienten mit KL III festzustellen waren. Patienten und Behandler beurteilten die globale Wirksamkeit parallel positiv, wie auch die Verträglichkeit. Die Beurteilung der Gesamtzufriedenheit nach einem Schulnotensystem (1–5 ergab

 3. MR-imaging of the breast at 0.5 Tesla: menstrual-cycle dependency of parenchymal contrast enhancement in healthy volunteers with oral contraceptive use?; MR-Mammographie bei 0,5 Tesla: Menstruationszyklusabhaengigkeit der Kontrastmittelanreicherung unter hormoneller Kontrazeption?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lorenzen, J.; Welger, J.; Krupski, G.; Adam, G. [Klinik und Poliklinik fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany); Lisboa, B.W. [Klinik und Poliklinik fuer Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany)

  2003-04-01

  (Zyklustag 21 - 2). Alle Probandinnen nahmen regelmaessig orale Kontrazeptiva fuer mindestens 6 Monate ein. Die Untersuchungen erfolgten an einem 0,5 Tesla Magneten unter Verwendung einer 3D-Gradientenechosequenz mit Anfertigung von Subtraktionsaufnahmen der Kontrastmittelserie. Wir untersuchten die Anzahl der anreichernden Herde sowie die Kontrastmittelaufnahme des Brustdruesenparenchyms waehrend der verschiedenen Zyklusphasen. Ergebnisse: Bei nur zwei der untersuchten 17 Probandinnen fand sich je ein umschrieben anreichernder Herd, der in der Auswertung des zeitlichen Verlaufs der Kontrastmittelaufnahme einen nicht suspekten Befund ergab (< 80% initialer Signalanstieg nach Kontrastmittelgabe, kein Nachweis eines sogenannten ''wash-out''-Phaenomens). Eine ergaenzende Ultraschalluntersuchung ergab einen unauffaelligen Befund. Die Kontrastmittelaufnahme im Brustparenchym waehrend der Zyklustage 7 - 14 (mittlere relative Kontrastmittelaufnahme: 0,12-0,26, 1 - 9 Minuten nach Kontrastmittelgabe) unterschied sich dabei nicht signifikant (p = 0,2209; Wilcoxon signed rank test) von dem perimenstruellen Zeitraum der Tage 21 - 2 (Mittelwert: 0,13-0,32). Schlussfolgerung: Eine Zyklusabhaengigkeit der Kontrastmittelaufnahme des Brustparenchyms unter oraler Kontrazeption ist nicht nachweisbar. (orig.)

 4. Breath-hold technique in conventional APPA or intensity-modulated radiotherapy for Hodgkin's lymphoma. Comparison of ILROG IS-RT and the GHSG IF-RT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kriz, Jan; Spickermann, Max; Lehrich, Philipp; Reinartz, Gabriele; Eich, Hans; Haverkamp, Uwe [University of Muenster, Department of Radiation Oncology, Muenster (Germany); Schmidberger, Heinz [University Mainz, Department of Radiation Oncology, Mainz (Germany)

  2015-09-15

  The present study addresses the role of intensity-modulated radiotherapy (IMRT) in contrast to standard RT (APPA) for patients with Hodgkin's lymphoma (HL) with a focus on deep inspiration breath-hold (DIBH) technique and a comparison between the International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) Involved Site Radiotherapy (IS-RT) versus the German Hodgkin Study Group (GHSG) Involved Field Radiotherapy (IF-RT). APPA treatment and 2 IMRT plans were compared for 11 patients with HL. Furthermore, treatment with DIBH versus free breathing (FB) and two different treatment volumes, i.e. IF-RT versus IS-RT, were compared. IMRT was planned as a sliding-window technique with 5 and 7 beam angles. For each patient 12 different treatment plans were calculated (132 plans). Following organs at risk (OAR) were analysed: lung, heart, spinal cord, oesophagus, female breast and skin. Comparisons of the different values with regard to dose-volume histograms (DVH), conformity and homogeneity indices were made. IS-RT reduces treatment volumes. With respect to the planning target volume (PTV), IMRT achieves better conformity but the same homogeneity. Regarding the D{sub mean} for the lung, IMRT shows increased doses, while RT in DIBH reduces doses. The IMRT shows improved values for D{sub max} concerning the spinal cord, whereas the APPA shows an improved D{sub mean} of the lung and the female breast. IS-RT reduces treatment volumes. Intensity-modulated radiotherapy shows advantages in the conformity. Treatment in DIBH also reduces the dose applied to the lungs and the heart. (orig.) [German] Ziel dieser Auswertung ist es, die konventionelle APPA-Feldanordnung mit der Intensitaetsmodulierten Radiotherapie (IMRT) bei Patienten mit Hodgkin-Lymphom (HL) zu vergleichen. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Bestrahlung in tiefer Inspiration und Atemanhaltetechnik (DIBH). Des Weiteren wurde die ''Involved-site''-Radiotherapie (IS-RT) der International

 5. Planning, budgeting and performance management at Swiss hospitals – Are Swiss hospitals at a crossroads – Will these medical specialist organisations in future develop into institutions with a business orientation? [Die Krankenhäuser der Schweiz am Wendepunkt von der medizinischen Expertenorganisation hin zu betriebswirtschaftlich geführten Institutionen? – Untersuchung zu deren Performance-Management-System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walser, Konrad

  2013-11-01

  die Schweizer Krankenhäuser ein kohärentes und langfristig ausgerichtetes Performance Management aufbauen können. Mit der Einführung von Wettbewerbsmechanismen (DRG-System im neuen Krankenversicherungsgesetz wird die betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Krankenhausführung zum Schlüsselfaktor für ein Bestehen am Markt. Die Basis der vorliegenden Untersuchung bildet eine schriftliche Befragung aller Deutschschweizer Krankenhäuser. Diese wurden auf der Grundlage eines Reifegrade-Modells zum Ist- sowie dem Soll-Zustand von deren Performance-Management-Systemen befragt. Das Reifegradmodell wurde für Krankenhäuser angepasst.Die deskriptive Auswertung der Daten zeigt, dass die meisten Krankenhäuser auf dem richtigen Weg sind. Planung und Controlling haben mehrheitlich einen hohen Reifegrad, indes wird die strategische Wichtigkeit eines wirksamen Performance Managements (Reporting, IT-Integration vielerorts noch unterschätzt. So verfügen die meisten Krankenhäuser bereits heute über ausgebaute Planungsmechanismen, beurteilen aber die dazu gehörige Informatikunterstützung als nicht prioritär.Dabei zeigen die bivariaten Auswertungen (Korrelationsmatrizen der Umfrage, dass gerade der IT als Träger oder Plattform des Performance-Managements eine zentrale Rolle zukommt. Gleichzeitig weisen diese weiterführenden Analysen darauf hin, dass die betriebswirtschaftliche Krankenhausplanung der eigentliche Treiber zum Auf- und Ausbau von leistungsfähigen Performance-Management-Systemen ist. Erst eine gut entwickelte und integrierte IT und klare Planwerte, so zeigt sich ausgehend von der Untersuchung, lassen ein umfassendes Performance Management zu.Ein gut funktionierendes Performance Management beinhaltet überdies auch eine organisatorische Komponente. Erst wenn die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die Krankenhaussteuerung bezüglich Betriebswirtschaft, Medizin und Pflege aufeinander abgestimmt sind, können Krankenh

 6. Fractures of the atlantoaxial complex in the elderly: assessment of radiological spectrum of fractures and factors influencing imaging diagnosis; Frakturen des Atlas und Axis bei aelteren Patienten: Untersuchung des Radiologischen Spektrums der Frakturen und bedeutsamer Faktoren fuer die Bildgebende Diagnostik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lomoschitz, F.M. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, AKH Wien, Wien (Germany); Dept. of Radiology, Harborview Medical Center, Univ. of Washington, Seattle, WA (United States); Blackmore, C.C.; Linnau, K.F.; Mann, F.A. [Dept. of Radiology, Harborview Medical Center, Univ. of Washington, Seattle, WA (United States); Stadler, A. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, AKH Wien, Wien (Germany)

  2004-02-01

  -axialen Komplexes. Material und Methode: Retrospektive Auswertung von 123 Frakturen des atlanto-axialen Komplexes bei 95 konsekutiven aelteren Patienten (65-102 Jahre, mittleres Alter 79 Jahre). Die atlanto-axialen Frakturen wurden anhand der initial durchgefuehrten bildgebenden Untersuchungen der Halswirbelsaeule klassifiziert. Klinische Angaben einschliesslich neurologischer Status bei Aufnahme und Unfallmechanismus wurden fuer jeden Patienten herangezogen. Die Daten wurden hinsichtlich Frakturtypus sowie Assoziation mit klinischen Veraenderungen und Unfallmechanismus ausgewertet. Ergebnisse: Die Mehrzahl der Patienten hatte Frakturen des Axis (95%), zumeist Dens-Frakturen (74%). Isolierte Frakturen des Atlas (5%) und Kombination mit Frakturen der occipitalen Kondylen (3%) oder der Wirbel C3-C7 (8%) waren selten. Ueberwiegende Unfallursache waren Stuerze (59%). Aeltere Patienten, die bei Verkehrsunfaellen verletzt wurden, hatten signifikant haeufiger isolierte Axis-Frakturen und Typ III Dens-Frakturen (p < 0,02). Zusammenfassung: C2 ist bei atlanto-axialen Frakturen bei aelteren Patienten nahezu immer mitbetroffen. Die Unfallursache hat Einfluss auf den Typ atlantoaxialer Frakturen bei aelteren Patienten. (orig.)

 7. Utility of coronal oblique slices in cervical spine MRI. Improved detection of the neuroforamina; Nutzen der halbkoronaren Schichtung im MRT der Halswirbelsaeule. Verbesserte Erkennbarkeit von Neuroforamina

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Freund, W.; Hoepner, G. [Universitaetskliniken Ulm, Klinik fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Ulm (Germany); Klessinger, S. [Nova Clinic Biberach, Neurochirurgie, Biberach (Germany); Universitaetskliniken Ulm, Neurochirurgie, Ulm (Germany); Mueller, M. [Universitaetskliniken Ulm, Klinik fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Ulm (Germany); Universitaetskliniken Aachen, Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Aachen (Germany); Halatsch, M.E. [Universitaetskliniken Ulm, Neurochirurgie, Ulm (Germany); Weber, F. [Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Neurologie, Ulm (Germany); Schmitz, B. [Universitaetskliniken Ulm, Neuroradiologie, Ulm (Germany)

  2015-11-15

  einer retrospektiven Studie wurden 25 Patienten mit einer neurologisch gesicherten Monoradikulopathie eingeschlossen. T2-gewichtete, sagittale, transversale und halbkoronare Schichten wurden anonymisiert und unabhaengig von je 2 Radiologen und Neurochirurgen ausgewertet. Hoehe und Seite sowie Auspraegung der relevanten neuroforaminalen Laesion, die Sensitivitaet und die Urteileruebereinstimmung wurden berechnet. Die subjektive diagnostische Sicherheit wurde auf einer visuellen Analogskala (VAS 0-100) bewertet. Die Uebereinstimmung der Auswerter, Sensitivitaet sowie t-Tests wurden berechnet. Einzeln betrachtet betrug die Sensitivitaet fuer die Lokalisation des relevanten Neuroforamens durch die Auswertung der transversalen Schichten 40 %, der sagittalen Schichten 68 %und der halbkoronaren Schichten 64 %. Die Kombination der Sequenzen erhoehte die Sensitivitaet. In 4 Faellen war nur die halbkoronare Sequenz diagnostisch. Die Auswerter fuehlten sich signifikant sicherer in der Beurteilung der Neuroforamina, wenn sie die halbkoronaren Schichten auswerteten (Mittelwert 72 VAS gegenueber 58 VAS fuer die sagittalen oder 64 VAS fuer die transversalen Schichten, p = 0,0003). Die Urteileruebereinstimmung war besser bei Geuebten (κ = 0,48 gegenueber 0,32 fuer Unerfahrene, p = 0,02). Die Ergaenzung des MRT-HWS-Protokolls um halbkoronare Sequenzen erhoeht die Sensitivitaet und Sicherheit in der Beurteilung der Ursachen einer neuroforaminalen Pathologie. Der Nutzen wird von allen Auswertern positiv beurteilt. (orig.)

 8. Disease specific stress of tumor patients at the beginning of radiotherapy. Effect on psychosocial support requirement; Krankheitsspezifische Belastungen von Tumorpatienten zu Beginn einer Strahlentherapie. Auswirkungen auf den psychosozialen Betreuungsbedarf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sehlen, S.; Hollenhorst, H.; Schymura, B.; Firsching, M.; Duehmke, E. [Ludwig-Maximilians-Univ., Muenchen (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie und Radioonkologie; Aydemir, U. [Inst. fuer Biometrie und Epidemiologie, Klinikum Grosshadern, Ludwig-Maximilians-Univ., Muenchen (Germany); Herschbach, P. [Technische Univ. Muenchen (Germany). Inst. und Poliklinik fuer Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und medizinische Psychologie

  2001-10-01

  requirement. (orig.) [German] Hintergrund: Die Radiotherapie bringt Tumorpatienten in eine besondere Lebenssituation, in der sie eine Reihe von unterschiedlichen Faktoren ausgesetzt werden, deren Auspraegung weitgehend unbekannt ist. Intention dieser Querschnittsstudie war es, erstmals systematisch die spezifischen Belastungen von Tumorpatienten zu Beginn einer Strahlentherapie aufzuzeigen und einen belastungsabhaengigen Betreuungswunsch zu erheben mit dem Ziel einer Belastungsreduktion und Verbesserung von Lebensqualitaet und Compliance waehrend einer radioonkologischen Behandlung. Patienten und Methoden: 732 Patienten wurden zunaechst in die Studie aufgenommen, von denen 446 (60,9%) die Einschlusskriterien erfuellten (Ablehnung 21,0%, Karnofsky-Index 6,6%, organisatorische Probleme 3,4%, Sprachbarrieren 3,0%, kognitive Einschraenkung 2,6%, Tod 2,5%). Folgende Erhebungsinstrumente gingen in die Auswertung zu Beginn der Strahlentherapie ein: medizinische und soziodemographische Daten, Lebenssituation (LS), Fragebogen zur Belastung von Krebspatienten (FBK), selbst definierter Betreuungswunsch (BB). 262 Maenner und 184 Frauen (medianes Alter 60,0 Jahre) mit unterschiedlichen Diagnosen wurden untersucht. Ergebnisse: Auf Skalenebene des Fragebogens zur Belastung von Krebspatienten zeigte sich vor allem eine Belastung durch Einschraenkung der Leistungsfaehigkeit, Angst und Schmerz. Frauen hatten signifikant hoehere Belastungswerte in den Bereichen Schmerz (p=0,016) und Angst (p=0,009), Patienten unter 45 Jahren im Bereich Information (p=0,002) und Patienten zwischen 45 und 60 Jahren in den Bereichen Angst (p=0,002) und Gesamtbelastung (p=0,003). Patientinnen mit einem Mammakarzinom waren am staerksten belastet. Der Anteil von stark belasteten Patienten war in den Skalen Leistungsfaehigkeit (43%) und Angst (40%) am hoechsten. Es bestand ein signifikanter Zusammenhang zwischen hoher Belastung und hohem Betreuungswunsch (insbesondere nach Arzt-/Psychologengespraechen und Information

 9. Fakultätsinterne Prüfungen an den deutschen medizinischen Fakultäten [School-specific assessment in German medical schools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schultz, Jobst-Hendrik

  2010-05-01

  content and organizational aspects of establishing assessment forms with strong practical components; the specification of adequate quality standards; and the creation of examination boards. [german] Mit der im Jahr 2002 novellierten Ärztlichen Approbationsordnung gewannen die fakultätsinternen Prüfungen im klinischen Studienabschnitt erheblich an Bedeutung. Sie sollen die Stärkung des Praxisbezugs der medizinischen Ausbildung abbilden und sind Teil des Abschlusszeugnisses. Um eine Übersicht zu gewinnen, wie sich dadurch die „Prüfungskultur“ an den medizinischen Fakultäten entwickelt hat, wurde im Herbst 2007 eine Umfrage an allen medizinischen Fakultäten in Deutschland durchgeführt. Allen Studiendekanaten wurde ein Fragebogen zugesandt, welcher Fragen zur zentralen Organisation enthielt. Für alle Leistungsnachweise wurde das Prüfungsformat erfragt und erhoben, ob für die Prüfungsaufgaben eine strukturierte Begutachtung und eine statistische Auswertung der Ergebnisse erfolgt. Von den 36 medizinischen Fakultäten antworteten 31 Fakultäten. Zu den 15 Leistungsnachweisen im vorklinischen Abschnitt des Studiums machten 28 Fakultäten Angaben, zu den 38 Fächern im klinischen Abschnitt alle 31 Fakultäten. In beiden Abschnitten des Studiums dominieren Klausuren mit Mehrfachauswahlfragen. Strukturierte praktische Prüfungen werden selten eingesetzt. Geregelte Begutachtungsverfahren der Aufgaben und statistische Auswertungen erfolgen bei etwa 40 % der Prüfungen, wobei sich hier charakteristische Unterschiede zwischen Fakultäten zeigen. Zusammenfassend folgt aus den Ergebnissen, dass zwar erhebliche Anstrengungen zur Durchführung qualitativ hochwertiger Prüfungen unternommen werden, sich insgesamt aber die angestrebte höhere Praxisorientierung des Studiums noch nicht hinreichend abbildet, die Integration von Prüfungen als wesentlicher Bestandteil der Lehre häufig noch nicht erfolgt und die Einhaltung internationaler Mindeststandards an die Qualität der

 10. Low-dose fractionated percutaneous teletherapy in age-related macular degeneration with subfoveolar neovascularization - 3 year results; 3 Jahre Erfahrung mit der niedrig dosierten fraktionierten perkutanen Teletherapie bei subfoveolaeren Neovaskularisationen. Klinische Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schittkowski, M.; Schneider, H.; Guthoff, R. [Universitaetsaugenklinik Rostock (Germany); Grueschow, K.; Ziegler, P.G.; Fietkau, R. [Zentrum fuer Radiologie, Univ. Rostock (Germany)

  2001-07-01

  ophthalmologischer Status wurde bei der Voruntersuchung sowie bei den Kontrollen 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 Monate nach der Therapie erhoben. Zur Auswertung, in die wegen okulaerer Nebenerkrankungen nur 78 Augen von 70 Patienten einbezogen werden konnten, wurden die Patientendaten nach dem Ausgangsvisus und der Art der chorioidalen Neovaskularisationen (klassischokkult) in Gruppen unterteilt. Die maximale Nachbeobachtungsdauer betraegt 36 Monate. - Die 9-MeV-Photonen-Teletherapie erfolgte ueber ein seitliches Stehfeld mit einer Einzeldosis von 2 Gy bis zu einer Gesamtdosis von 20 Gy (90%-Isodose). Die zehn Einzeldosen wurden an jeweils 5 aufeinander folgenden Wochentagen mit Wochenendpause appliziert. Ergebnisse: Schwerwiegende Nebenwirkungen konnten wir nicht beobachten. Die Therapie wurde bis auf subjektiv beobachtete Epiphora (acht Patienten) und passagere Siccasymptomatik (vier Patienten) gut vertragen und angenommen. Die Gruppe Ausgangsvisus 0,05-0,2 zeigte einen durchschnittlichen Visusabfall von mehr als einer Zeile. Bei einem Ausgangsvisus 0,3-0,5 fanden wir Visusstabilitaet bis zu 12 Monaten, danach langsame Visusreduktion. Die Gruppe Ausgangsvisus {>=} 0,6 wies einen tendenziellen Visusanstieg fuer ca. 12 Monate auf, beginnend nach 18 Monaten zeigte sich ein allmaehlicher Visusabfall. Die Patienten der beiden letztgenannten Gruppen zeigten eine Abnahme der Metamorphopsien sowie gesteigerte Farb- und Kontrastwahrnehmung. Schlussfolgerung: Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die niedrig dosierte fraktionierte perkutane Teletherapie die subfoveolaere Membran, die Sehschaerfe und das Auftreten von Metamorphopsien beeinflusst. Dabei spielen Ausgangsvisus und Anamnesedauer eine entscheidende Rolle. Ein anhaltender Effekt scheint nicht zu bestehen; moeglicherweise kann ein Applikationsmodus mit erhoehter Dosis hilfreich sein. (orig.)

 11. A comparison of total bound nitrogen with the sum of inorganic nitrogen in the present partice in the German Water Regulation Act for monitoring of nitrogen compounds; Ein Vergleich des gesamten gebundenen Stickstoffs mit der Summe des anorganischen Stickstoffs in der derzeitigen Gesetzespraxis zur Ueberwachung auf Stickstoffverbindungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rinne, D.; Seckert-Knopp, W. [Landesamt fuer Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz, Mainz (Germany)

  1997-11-01

  1990 bis 1994 zusammengestellt. Eine Auswertung erfolgte im Hinblick auf - die Vergleichbarkeit von {Sigma} N{sub anorg.} mit TN{sub b} bei einem geplanten Austausch dieser Parameter im Abwasserabgabengesetz - die Entwicklung eines Parameters `organisch gebundener Stickstoff` (N{sub org.}) - die Praktikabilitaet und Datendichte bei der Bilanzierung des Naehrstoffparameters `Stickstoff` (N) in Gewaessern. Dabei ergibt sich Folgendes: In den weitaus meisten Faellen ist TN{sub b} groesser als {Sigma} N{sub anorg.}; ein plausibles Ergebnis, da viele Proben organisch gebundenen Stickstoff enthalten. Die Differenz zwischen den TN{sub b}-Werten und der Summen der Einzelbestimmungen von NO{sub 2}{sup -}, NO{sub 3}{sup -}NH{sub 4}{sup +} muss `organisch gebundener Stickstoff` (N{sub org.}) sein. Damit ist die Moeglichkeit zur Berechnung dieser Groesse gegeben, wie die vorliegende Untersuchung zeigt. Den Summenparameter TN{sub b} kann man im Gegensatz zu den Einzelbestimmungen apparativ, schnell und mit genuegend niedriger Bestimmungsgrenze bestimmen. Damit kann eine genuegend hohe Datendichte erzeugt werden. Da im Gegensatz zur derzeitigen Vorgehensweise nur eine Bestimmungsmethode mit ihrem Fehler in wasserwirtschaftliche Berechnungen eingeht, ist eine wichtige Voraussetzung fuer eine Stickstoffbilanzierung in Gewaessern erfuellt. (orig.)

 12. Genetic determination of the biological radiation response in inbred mice lines; Genetische Determination der biologischen Strahlenantwort in Mausinzuchtstaemmen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gomolka, M.; Hornhardt, S.; Jung, T. [Bundesamt fuer Strahlenschutz Oberschleissheim (Germany). Institut fuer Strahlenhygiene

  2000-07-01

  Strahlenresistenz wird durch die genetische Ausstattung eines Individuums beeinflusst. Genprodukte, die z.B. DNA-Reparatur, Zellzyklus oder Apoptose beeinflussen bzw. kontrollieren fuehren bei Komplettausfall, wie im Krankheitsbild der Ataxia telangiectasia, zu einer drastischen Aenderung der Strahlensensitivitaet der betroffenen Individuen. Fuer den aktuellen Strahlenschutz ist es von Bedeutung zu klaeren, inwieweit eine genetische Praedisposition in klinisch gesunden Personen Einfluss auf das Ausmass der Strahlensensitivitaet haben kann. Hierzu wurden Daten aus der Literatur gesammelt, die den genetischen Einfluss (Heritabilitaet) auf die Strahlensensitivitaet im Tiermodell (Mausinzuchtstaemmen) beschreiben. Fuer die Ueberlebensrate nach taeglicher Bestrahlung (Dosis: 1 Gy) liess sich in 27 Inzuchtstaemmen eine Heritabilitaet von 30-50% ermitteln (Roderick 1963). Folgende Inzuchtlinien wurden nach Auswertung verschiedener Publikationen als sensitiv eingestuft (Phaenotypische Merkmale waren z.B. Ueberlebensdauer, Sterblichkeitsrate, reduzierte Fertilitaet bzw. Sterilitaet post Exposition): SWR, RIII, NC, K, HLG, DBA, CBA, BALB/c, A, AKR. Als resistent erwiesen sich hingegen SJL, SEC, RF, MA, C58, C57BR, BDP, 129. Ein Vergleich mit Merkmalen, wie Lebenserwartung, verschiedenen physiologischen, biochemischen und immunologischen Paramtern, die fuer diese Staemme in der Mausdatenbank des Jackson Laboratory (USA) aufgefuehrt werden, ergab keine Korrelation zu strahlensensitiven bzw. strahlenresistenten Staemmen. Vergleicht man hingegen die Tumorinzidenz, ist die Haeufigkeit von Brusttumoren in strahlensensitiven Staemmen (6 von 10) groesser als in strahlenresistenten Staemmen (1 von 8). Ein heritabler Anteil von 30-50% an einem komplexen Phaenotyp wie Ueberleben nach Bestrahlung und der Zusammenhang zwischen Strahlensensitivitaet und Tumorentwicklung verdeutlichen die Bedeutung der individuellen genetische Suszeptibilitaet in der Reaktion auf Strahlung. (orig.)

 13. The German-Tanzanian Tendaguru Expedition 2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.-D. Heinrich

  2001-01-01

  Cretaceous Tendaguru palaeoecosystems. To put the German-Tanzanian Tendaguru expedition in perspective, a brief review of previous activities is given and future research objectives are outlined. Die berühmte Fossilfundstätte Tendaguru (Tansania, Ostafrika ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit für ihre Dinosaurier aus der späten Jura-Zeit bekannt. Im Rahmen des Deutsch-Tansanischen Tendaguru Projekts fand im August und September 2000 eine Expedition in die Umgebung des Tendaguru-Hügels statt. Ziel der Expedition war es, umfangreiche Fossilaufsammlungen von Mikrovertebraten, Mikro- und Makroinvertebraten und pflanzlichen Fossilien durchzuführen und neue sedimentologische und stratigraphische Daten aufzunehmen. Unter Anwendung eines interdisziplinären Forschungsansatzes wurden mit den gesammelten Daten verschiedene, bisher kontrovers diskutierte Aspekte der Tendaguru-Schichten untersucht. Offene Fragen umfassten die genaue Alterseinstufung, eine Interpretation der Ablagerungsräume und die Rekonstruktion der Paläoökosysteme, in denen die Dinosaurier lebten. Die erste Auswertung der Geländedaten führte zu einem neuen Standardprofil für die Tendaguru-Schichten. Vorläufige biostratigraphische Ergebnisse, die auf Ammoniten, Charophyten und Palynomorphen basieren, sprechen für ein Ober-Kimmeridgium Alter der Nerineen Schicht, Unteres Tithonium für die Trigonia smeei Schicht und Untere Kreide (möglicherweise Valanginium bis Hauterivium für die Trigonia schwarzi Schicht. Die Lebens- und Ablagerungsräume der Tendaguru-Schichten reichten von sturm- und gezeitenbeeinflussten, küstennahen, siliziklastischen Barrieresystemen und Kalkooid-Barren über ausgedehnte Wattflächen bis zu sabkha-artigen Küstenebenen mit brackischen Seen und Tümpeln. Sedimentologische Anzeiger des Paläoklimas und palynologische Daten sprechen für ein subtropisches bis tropisches Klima mit ausgeprägten Trockenzeiten. Im Verbund mit sedimentologischen Daten ermöglicht die

 14. Indirect MR-arthography in the fellow up of autologous osteochondral transplantation; Indirekte MR-Arthrographie zur Verlaufskontrolle nach autologer osteochondraler Transplantation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herber, S.; Pitton, M.B.; Kalden, P.; Thelen, M.; Kreitner, K.F. [Mainz Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Radiologie; Runkel, M. [Mainz Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Unfallchirurgie

  2003-02-01

  following autologous osteochondral transplantation. Assessment of transplant vitality, osseous fixation and stability is possible. (orig.) [German] Zielsetzung: Evaluation der Befunde nach indirekter MR-Arthrographie bei Patienten mit autologer osteochondraler Transplantation. Patienten und Methoden: 10 konsekutive Patienten mit einer Mosaik-Plastik wurden drei, 6 und 12 Monate nach dem Eingriff mittels indirekter MR-Arthrographie untersucht. Das MR-Protokoll bei 1,5T beinhaltete neben nativen PD- und T{sub 2}-gewichteten TSE-Sequenzen mit und ohne Fett-Suppression T{sub 1}-gewichtete, fettsupprimierte SE-Sequenzen vor und unmittelbar nach Kontrastmittelgabe sowie nach Bewegung des Gelenkes. Die Bildanalyse wurde gemeinsam von zwei Radiologen durchgefuehrt und beinhaltete die Auswertung der Signalintensitaet (SI) und Integritaet des knoechernen Zylinders ebenso wie der Knorpeloberflaeche, das Vorhandensein eines Knochenmarkoedems und eines Gelenkergusses. Ergebnisse: Drei Monate nach dem Eingriff zeigte sich in allen Faellen in der T{sub 2}-TSE-Sequenz ein ausgepraegtes Knochenmarkoedem auf Empfaenger- und Donorseite, korrespondierend zu einem deutlichem Signalintensitaetsanstieg nach Kontrastmittelgabe. Die Grenzzone zwischen dem Transplantat und dem originaerem Knochen zeigte eine erhoehte SI nach drei und 6 Monaten in der T{sub 2}-TSE-Sequenz sowie nach i.v. Gd-DTPA-Gabe. Eine Transplantatdislokation wurde in keinem Fall beobachtet. Als Zeichen der Vitalitaet des osteochondralen Transplantats normalisierte sich das Marksignal in der T{sub 1}-SE-Sequenz in den meisten Faellen nach 6 bzw. 12 Monaten. Die indirekte MR-Arthrographie war dem Nativ-Scan ueberlegen bei der Beurteilung der knorpeligen Ueberdeckung des Transplantats. In allen Faellen zeigte sich eine komplette Ueberdeckung des knoechernen Zylinders mit Gelenkknorpel. Transplantierter und originaerer hyaliner Knorpel zeigten einen deutlichen Anstieg der SI in der indirekten MR-Arthrographie. Signalalterationen und

 15. Entwicklung und Evaluation eines Schulungsprogramms für Studenten im Praktischen Jahr in der Inneren Medizin [Development and evaluation of a training scheme for final year students in internal medicine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kraus, Bernd

  2006-11-01

  Stations- und Klinikalltag vorzubereiten. In der vorliegenden Untersuchung wurde nach einer Bedarfsanalyse durch studentische Fokusgruppen ein Schulungsprogramm für Studenten im Praktischen Jahr (PJ an der Medizinischen Klinik in Heidelberg etabliert und evaluiert. Methodik: An der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg wurde zum Sommersemester-Semester 2005 ein Schulungsprogramm mit den vier Einheiten: (1 Medizindidaktik, (2 Zeitmanagement, (3 Visitenführung und (4 Kommunikationstraining für schwierige Gesprächssituationen auf Station entwickelt. An den Schulungen nahmen von Mai bis Juli 2005 insgesamt 21 PJ-Studenten teil. Es wurde eine quantitative und qualitative Evaluation der Schulungseinheiten durchgeführt. Ergebnisse: Die einzelnen Schulungselementen wurden von den PJ-Studenten als ausgesprochen positiv bewertet (von 1,56±0,81 bis 1,93±1,16 / 1 = "sehr gut", 6 = "ungenügend". Auch die qualitative Auswertung der Fragebogen-Kommentare zeigte eine durchweg positive Resonanz. Insbesondere wurde dem Kommunikations- und Visitentrainings ein "hoher Realitätsgrad" bescheinigt und begrüßt, dass schwierige Situationen zunächst in einem simulierten Setting geübt werden. Schlussfolgerung: Mit dem Schulungsangebot für Medizinstudenten des Praktischen Jahres wurde für die Vorbereitung der Studenten auf die zukünftige ärztliche Tätigkeit eine vom Schwierigkeitsgrad und Aufgabenfeld ausbildungsgerechte klinisch-praktische Schulungsmöglichkeiten geschaffen. Dies ist ein erster Schritt in Richtung eines geplanten Curriculums für das Praktische Jahr.

 16. Structures of battery- and energy management systems using lead-acid batteries and ultracaps; Strukturen von Batterie- und Energiemanagementsystemen mit Bleibatterien und Ultracaps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heinemann, D.

  2007-07-01

  The publication presents methods of damage-free operation of lead batteries in electric road vehicles. The original charging method used in the citySTROMer car was based on the total voltage, causing permanent overload and fast ageing of modules. The charge state of the vehicle is defined on the basis of the residual charge state, a charge balance, and an evaluation of the temperature-compensated minimum module voltage. The time when current limiting is necessary is recognized reliably, and the charge state indicator works reliably soon after starting. The vehicle has an integrated power-assist store. Ultracap modules of various capacities were characterized in the laboratory. A variant was constructed in which the battery is discharged permanently with average driving current while the ultracap is used for making up the difference to the load at a given moment. The load cases for power-assist were identified on the basis of real driving cycles. The system can be described as an onboard dual-voltage system. The higher voltage of the ultracap provides higher power for acceleration. The availability of the ultracap is ensured in 90 percent of all accelerations. The first battery set installed in the car is now in its fourth winter, with a mileage of nearly 7000 km. In March 2006, 63 Ah were recorded in battery driving cycle in urban traffic at temperatures below freezing point. After commissioning in May 2002, 71 Ah were recorded. [German] Die vorliegende Arbeit entwickelt Verfahren zum schaedigungsfreien Betrieb von Bleibatterien in elektrischen Strassenfahrzeugen. Das urspruenglich im untersuchten citySTROMer eingesetzte Ladeverfahren war an der Gesamtspannung orientiert und hat Module hoeherer Spannungslage ueberladen. Die permanente Ueberladung fuehrt zu einem sehr schnellen Alterungsprozess. Die Ladezustandsbestimmung im Fahrzeug erfolgt ueber die Bestimmung des Restladegrades, eine Ladungsbilanzierung und die Auswertung der temperaturkompensierten

 17. Adjuvant radiochemotherapy in locally advanced gastric cancer. Treatment results and analysis of possible prognostic factors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martin Sanchez, Mercedes [Hospital Universitario Ramon y Cajal, Department of Radiation Oncology, Madrid (Spain); Perez Escutia, Maria Angeles; Guardado Gonzales, Sandra; Cabezas Mendoza, Ana Maria; Campos Bonel, Arantxa; Perez Montero, Hector; Ambrosi, Rafael d' ; Perez-Regadera Gomez, Jose Fermin [Hospital Universitario 12 de Octubre, Department of Radiation Oncology, Madrid (Spain); Lora Pablos, David [Hospital Universitario 12 de Octubre, Department of Statistics, Madrid (Spain)

  2017-12-15

  The aim of this study was to report the clinical outcome and toxicity of radiochemotherapy in locally advanced gastric cancer (LAGC) patients treated according to the Intergroup 116 trial protocol in our institution. We retrospectively reviewed 105 patients with LAGC treated with radical surgery and adjuvant radiochemotherapy. We analyzed overall survival (OS), disease-free survival (DFS), locoregional failure-free survival (LFS), prognostic factors and toxicity. The mean follow-up was 96.48 months. The majority of tumors were T3-T4 (75%) and 86.6% had nodal metastases. The OS, DFS and LFS rates to 3 years were 53.48%, 52.75% and 81.65%, respectively and to 5 years 40%, 46.73% and 76.77% respectively. The univariate analysis showed that N stage < N2, TN stage < IIIA, R0 resection and N-ratio < 3 were statistically significant prognostic factors for OS and DFS, T stage < T4 for OS and N-ratio < 3 for LFS. The group with D2 lymphadenectomy had worse LFS than the D1 group (65.2% vs 88.1%, respectively, p = 0.039) probably due to a significant difference in the proportion node positive patients in the D2 group (94% vs. 78%; p = 0.027). In the multivariate analysis, only R0 resection was statistically significant factor for improved OS (p = 0.018). Acute grade III-IV gastrointestinal and hematologic toxicity rates were 8.5% and 15.2%, respectively and 89.5% completed treatment as planned. Our results are consistent with those of the Intergroup-0116 trial for LAGC in terms of survival. This regimen is well tolerated and with acceptable toxicity. An R0 resection was an independent prognostic factor for improved OS. (orig.) [German] Das Ziel dieser Studie ist es, ueber die klinischen Ergebnisse und die Toxizitaet der adjuvanten Radiochemotherapie bei lokal fortgeschrittenem Magenkarzinom (LFM) entsprechend der Intergroup-0116-Studie in unserem Krankenhaus zu berichten. Es erfolgte eine retrospektive Auswertung von 105 Patienten mit LFM, welche mittels Operation und

 18. Comparison of contract appearance of gadobenate-dimeglumine and GA-DTPA in intra-axial brain tumors; Vergleich des Kontrastverhaltens von Gadobenat-Dimeglumine und Gd-DTPA bei intraaxialen Hirntumoren. Eine doppelblinde randomisierte intraindividuelle Cross-over-Studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Essig, M.; Knopp, M.V. [Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (Germany). Abt. Radiologische Diagnostik und Therapie; Hartmann, M.; Jansen, O. [Abt. Klinische Neuroradiologie, Univ. Heidelberg (Germany); Lodemann, K.P.; Seeberg, A. [Bracco-Byk-Gulden, Konstanz (Germany); Runge, V.M. [Univ. of Kentucky, Lexington (United States)

  2001-12-01

  R}) untersucht. Die an 2 Zentren erhobenen Bilddaten wurden sowohl on-site, als auch off-site bzgl. quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewertet. Zur quantitativen Abschaetzung wurde eine Region-of-interest-Analyse mit Bestimmung von Signalintensitaeten aus dem anreichernden Tumor, der normalen weissen Hirnsubstanz und dem Bildrauschen ausserhalb des Schaedels durchgefuehrt. Hieraus wurden der Kontrast und das Kontrast-zu-Rauschen zwischen Laesion und umgebendem Normalgewebe berechnet. Die qualitative Auswertung erfasste die Intensitaet der Anreicherung, den Laesionskontrast, die Laesionsabgrenzung, die Information ueber die interne Morphologie und die Vaskularisation der Laesionen. Aufgrund der hoeheren Relaxivitaet von Gadobenat-Dimeglumine fand sich fuer diese Substanz eine staerkere Kontrastmittelanreicherung nach intravenoeser Applikation. Dies fuehrte zu einer Steigerung der Laesionskontraste bis zu maximal 26%. In der quantitativen Analyse bestaetigte sich das bessere Anreicherungsverhalten von Gadobenat-Dimeglumine mit signifikant erhoehtem Tumorkontrast. Ebenso fand sich ein tendenziell verbesserte Laesionsabgrenzung und zusaetzliche Informationen ueber die interne Morphologie der Laesionen. Gadobenat-Dimeglumine zeichnete sich, basierend auf unseren Untersuchungen, als sicheres und sehr effektives Kontrastmittel in der Diagnostik intraaxialer Hirntumoren aus. Im Vergleich zum Standardkontrastmittel Gd-DTPA wies es sich durch eine intensivere Kontrastmittelanreicherung und einen besseren Laesionskontrast aus. (orig.)

 19. Functional brain imaging; Funktionelle Hirnbildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gizewski, E.R. [Medizinische Universitaet Innsbruck, Universitaetsklinik fuer Neuroradiologie, Innsbruck (Austria)

  2016-02-15

  Verwendung leistungsfaehiger Hochfeldmagneten koennen nach ausfuehrlicher Nachverarbeitung der Daten sowie zunehmend validerer statistischer Auswertung Hirnregionen mit erhoehter Nervenzellaktivitaet sichtbar gemacht und auf strukturellen Bildern als Aktivierungsbilder dargestellt oder auch multimodal kombiniert werden, z. B. mit Diffusion-tensor-imaging(DTI)-Aufnahmen. Damit sind Einblicke in die Gehirnfunktion bei unterschiedlichen Aufgaben sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Anwendung moeglich. Neben den Grundlagen des Blood-oxygenation-level-dependent(BOLD)-Signals werden in diesem Artikel der Aufbau von fMRT-Untersuchungen, Auswahl der Paradigmen und Auswertungen insbesondere in Hinblick auf die klinische Routine behandelt. Klinische Anwendung findet die fMRT v. a. in der praeoperativen Darstellung von Lagebeziehungen von Tumoren zu eloquenten Hirnregionen oder zur Bestimmung der Lateralisation der Sprache. Da das BOLD-Signal u. a. deutlich von der Magnetfeldstaerke abhaengig ist und auch andere Einschraenkungen bestehen, wird ein Ausblick auf aktuelle Entwicklungen mit zunehmenden Feldstaerken wie 7 T sowie Sequenz-, Design- und Auswertungsoptimierung gegeben. (orig.)

 20. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratna Saptari

  1994-07-01

  Full Text Available - Martin Baier, Sri Kuhnt-Saptodewo, Zum Seelengeliet bei den Ngaju am Kahayan; Auswertung eines Sakraltextes zur Manarung-Zeremonie beim totenfest. München: Akademischer Verlag,1993 (PhD thesis, Ludwig-Maximilian-Universitiy München. - H.J.M. Claessen, Annette B. Weiner, Inalienable Possessions; The paradox of keeping-while-giving. Berkeley: University of California Press, 1992, 232 pp. Bibl. Index - Charles A. Coppel, Wang Gungwu, Community and Nation; China, Southeast Asia and Australia. Sydney: Asian studies of Australia in association with Allen & Unwin, 1992 (2nd revised edition, viii + 359 pp - Heleen Gall, W. J. Mommsen, European expansion and Law; the encounter of European and Indigenous Law in 19th- and 20th- century Africa and Asia. Oxford; Berg publishers, 1992, vi + 339 pp, J.A. de Moor (eds. - Beatriz van der Goes, C. W. Watson, Kinship, Property and inheritance in Kerinci, Central Sumatra. Canterbury:University of Kent, Centre for Social Anthropology and computing Monographs no: 4. South-East Asian Series, 1992, ix + 255 pp - Kees Groeneboer, Tom van der Berge, Van Kenis tot kunst; Soendanese poezie in de koloniale tijd. Proefschrift Rijksuniversiteit Lieden, November 1993, 220 pp - Kees Groeneboer, J.E.A.M. Lelyveld, ‘... waarlijk geen overdaad, doch een dringende eisch..’’; Koloniaal onderwijs en onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1893-1942. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, 1992. - Marleen Heins, R. Anderson Sutton, Variation in Central Javanese gamelan music; Dynamics of a steady state. Northern Illinois University: Center for Southeast Asian Studies, Monograph series on Southeast Asia, (Special Report 28 ,1993. - Marleen Heins, E. Heins, Jaap Kunst, Indonesian music and dance; Traditional music and its interaction with the West. Amsterdam: Royal Tropical Institute/Tropenmuseum, University of Amsterdam, Ethnomusicology Centre `Jaap Junst’, 1994, E. den Otter, F. van Lamsweerde (eds. - David Henley