WorldWideScience

Sample records for audit fra det

 1. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nakano, Anne; Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz;

  2009-01-01

  of limited size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given......INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...

 2. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank; Bendix, Jørgen; Nielsen, Ann-Sophie; Nakano, Anne; Adamsen, Sven; Thomsen, Reimar W.

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal...... of limited size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given...

 3. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 4. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 5. Fra det spontane til det formelle – å språksette kunnskap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alrø, Helle; Johnsen- Høines, Marit

  2013-01-01

  undersøkende tilnærming til dette tema kommer de fram til, at især skriftlig kommunikasjon demper eller hemmer kreative kvaliteter ved læreprosesser. De erfarer at elevene ikke språksetter det de kan, når de formulerer seg skriftlig. De blir opptatt av didaktiske implikasjoner av dette fenomenet både på et...

 6. Det almene i det anderledes. Belysning af problemer i mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark set fra en klinisk synsvinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyhr, Lise

  læger og tyrkiske indvandrerkvinder? 2. På hvilken baggrund opstår disse kommunikationsproblemer? 3. Hvad kan praktiserende læger gøre for at mindske evt. kommunikationsproblemer?Undersøgelsen afdækkede, at de praktiserende læger var fælles om at udpege tre hovedproblemområder. Dels fandt de, at....... Det foreslås, at lægen ved evt. problematiske konsultationer analyserer disse mhp. udvikling af handlestrategi. Det fremhæves, at sprogbarrieren må være løst forinden. Endelig fremhæves, at lægen må sætte egne grænser og projicere en evt. afmagtsfølelse mod aktuelle hændelser fremfor generaliserede...... lægefaglige kvalitet af ydelser leveret til indvandrerpatienter.Afhandlingen kan rekvireres gratis fra forskningsenheden, så længe lager haves. Såfremt oplaget ikke kan dække en evt. interesse, er der indgået aftale med Månedsskrift for Praktisk Lægegerning mhp. trykning af yderligere eksemplarer....

 7. Polyklorerte bifenyler (PCB) i sediment, strandmateriale og torsk fra området utenfor Hurum Papirfabrikk

  OpenAIRE

  Berge, J.

  2000-01-01

  Miljøundersøkelser ble høsten 2000 gjennomført i sjøen utenfor Hurum Papirfabrikk. Bakgrunnen var funn av polyklorerte bifenyler (PCB) i grunnen på fabrikkområdet som etter all sannsynlighet over flere tiår har lekket ut til sjøen. Tiltak for å fjerne kilden på land ble igangsatt i august 2000. Undersøkelsene omfattet en kartlegging av PCB i sediment (12 stasjoner), strandmateriale (2 stasjoner) og torskelever (2 stasjoner). Undersøkelsene avdekket et område nær land som i henhold til SFT`s k...

 8. Altsaa det er det nationale!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tøndborg, Britta

  2005-01-01

  Det er ikke alle kunstkanoner, der opstår eller tager form som et resultat af en langsom proces i lighed med darwinistisk evolution; en evolution, som sker over tid, og hvor de stærkeste kunstværker gradvist skiller sig ud fra de mindre betydelige. En kanon udgør ikke altid en retrospektiv...

 9. Teksturmålinger på veger i Kongsvingerområdet høsten 2003, våren 2004 og høsten 2004. Detaljerte resultater fra profil-og spektralanalyse

  OpenAIRE

  Storeheier, Svein Ådne

  2006-01-01

  I forbindelse med prosjektet ”Miljøvennlige vegdekker” i regi av Vegdirektoratet, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim, ble det i perioden 2003 – 04 gjennomført teksturmålinger på 14 ulike vegstrekninger i Kongsvingerområdet. Dette inkluderte teststrekningene på Rasta-feltet og ellers målinger på et antall ordinære vegstrekninger. Vegdekkene på Rasta-feltet ble lagt sommeren 2003, slik at en kunne følge utviklingen i tekstur over 1 år, fra relativt nylagt vegdekke via 1. piggdekksesong, t...

 10. Den rette tale på det rette tidspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 11. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Simonsen, Birgitte;

  Rapporten præsenterer hovedresultater af en undersøgelse, hvor 135 elever med gymnasiefremmed baggrund fra 2. årgang på det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx), det tekniske gymnasium (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) er blevet interviewet om deres oplevelser af at gå i gymn...

 12. Det langsomme spejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  Det langsomme spejl – den billedskabte erindring i familien – er en bog der kan læses på mange måder. Man kan læse den som en levnedsskildring om en dreng i 1950’erne der lever i en lille familie i en provinsby, til han flytter fra det første hjem og familie. Man kan læse bogen som en slags case ...

 13. Miljøvennlige vegdekker. Resultater fra støy- og teksturmålinger på vegdekker i Kongsvingerområdet, 2004

  OpenAIRE

  Berge, Truls Svenn; Ustad, Asbjørn; Storeheier, Svein Ådne

  2005-01-01

  STF90 A05109 Det er gjennomført støymålinger etter CPX-metoden på i alt 11 ulike vegdekker i Kongsvingerområdet, inklusive 5 tynndekker ved Rasta. I forhold til referansedekket (Ska14) gir de beste tynndekkene (Ska8) en støyreduksjon på ca. 2 dB(A) i hastighetsområdet 50-60 km/t.En spesiell måling etter ""Coast-by-metoden"" (forbirulling med avslått motor) på et Ska11-dekke (Rv.2), der det ble kjørt både i hjulspor (med slitasje) og på vegskulder (uten slitasje), antyder en piggdekk/slitasje-...

 14. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder, at...

 15. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 16. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...

 17. Fra Fun til Frustration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  2008-01-01

  Innovation er ikke legende let. Ph.D-stipendiat Thomas Duus Henriksen fra DPU peger på det konfliktfyldte forhold mellem frustrerende læring og den lette leg som en forudsætning for en frugtbar innovationsproces....

 18. Kærlig hilsen fra jordemoderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niklasson, Grit

  Bogen er en hybrid: en vekselvirkning af konkrete faktaafsnit, der er andvendelige som gør-det-selv-fødselsforeberedelse, og gode histiroer fra fødegangen og hjemmefødsler, som har tilknytning til faktaafsnittene...

 19. Arkitektur og kartografi - det kunstige mijø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  Kartografien følger i den moderne æra, fra 1500-tallet frem en dynamik, hvor det synlige bliver kodet gennem kartografiske udsagn og artikulationer - 'en modeldannelse der kommunikerer rumlig information effektivt'; i en kompleksitet, der rækker fra det umiddelbart synlige, i den forstand geograf...... fremstår som blot en ud af flere "constraints" (Castoriadis)....

 20. Det ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 1. Samspillet mellem oliemarkedet og det danske finansielle marked under oliekriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentzen, Jan Børsen; Linderoth, Hans

  1994-01-01

  Daglige data for olieprisen (Brent), rentesatser, aktiekurser og valutakurser benyttes til at teste samspillet mellem oliemarkedet og det finansielle marked. Der kan ikke påvises et samspil under det betydelige olieprisfald i 1. halvår af 1986, men det kan der under oliekrisen i 1990....../91. Konsolitetstest afslører dog ikke en påvirkning fra oliemarkedet til det finansielle marked....

 2. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  towards experimental description”. Denne definition er formuleret af Ference Marton og understreger at fænomenografien er optaget af beskrivelser af menneskers oplevelser, hvad an-går udvalgte sociale fænomener og samtidig at udpege variationer inden for disse sociale fænomener. Fænomenografi fokuserer på...... sjællandsk kommune, hvor jeg fik muligheden for at diskutere nye læreres hverdagsproblemer i skolen. Afhandlingen er skrevet ud fra to forskningsspørgsmål. Det første forsknings-spørgsmål lød: ”Hvordan oplever nyuddannede lærere det at være nyansat i skolen? Hvordan oplever de muligheder og barrierer for at...

 3. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med specialet...... var at afdække hvilke ændringer af psykologiske processer en person gennemgår når denne indgår i et behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen. Det er et emne tidligere behandlet af sundhedspsykologien. Et af de vigtigste fund i denne forbindelse blev imidlertid, at nok kunne de psykologiske...

 4. Sidste nyt fra SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milhøj, Anders

  I juli 2013 blev version 9.4 af SAS sendt på markedet. Denne release indeholdt ikke mange nye faciliteter indenfor statistik, økonometri, operationsanalyse etc, men alligevel er der vigtige aspekter at forholde sig til. Ved årsskiftet 2013/2014 er der siden kommet en opdatering af de analytiske...... programpakker for statistik, økonometri, operationsanalyse etc uden en samtidig opdatering af det samlede SAS-program. Denne opdatering kaldes Analytical Products 13.1 og er en væsentlig opdatering fra version 12, der i første version kom i august 2012....

 5. Det Ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Det ambiente er iscenesættelsen af en karakteristisk sanseoplevelse, der er kendetegnet ved fornemmelsen af at være omgivet. I dag bliver begrebet om det ambiente mest anvendt i forbindelse med musikgenren ’ambient musik’. Det ambiente er dog ikke essentielt knyttet til det musikalske, men må...... forstås som et betydeligt bredere fænomen i den moderne æstetiske kultur, der spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af moderne transportformer, arkitektur, film, lydkunst, installationskunst og digitale multimedieiscenesættelser. En forståelse af det ambiente er derfor centralt for forståelsen af en...... moderne æstetiseret oplevelseskultur i almindelighed. Da det ambiente ikke hidtil har været gjort til genstand for en mere indgående teoretisk behandling, er der dog stor usikkerhed omkring, hvad fænomenet overhovedet indebærer. Hovedformålet med Det ambiente – Sansning, medialisering, omgivelse er derfor...

 6. Audit

  OpenAIRE

  1991-01-01

  Audit has long been a feature of good general practice. The literature is full of examples of audit by general practitioners and this Occasional Paper quotes many examples of audit which have produced valuable results. This chapter gives some advice to doctors wishing to audit their prescribing.

 7. Byrådet - en motor for politisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Houlberg, Kurt; Holm Pedersen, Lene

  2013-01-01

  Hver femte lokalpolitiker ville sige ja tak, hvis de blev opfordret til at lade sig opstille til Folketinget. Fødekæden fra lokal til national politik er blevet styrket, og det er godt for demokratiet....

 8. 10 Medisinplanter fra Burma : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sammendrag Denne masteroppgaven har som formål å vurdere tilgjengelig vitenskapelig litteratur for 10 medisinplanter hentet fra et herbarium fra Burma, utarbeidet av professor Arnold Nordal i perioden 1957-1961. Det skal undersøkes om de påståtte tradisjonelle bruksområdene for de utvalgte plantene har vitenskapelig støtte, ved å sammenligne bioaktive planteforbindelser, og farmakologiske effekter med tradisjonell bruk. Andre interessante kjemiske, biologiske og toksikologiske studier er ...

 9. Fra rakkere til dyrlæger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  I 1761 blev verdens første veterinære skole grundlagt i Frankrig. Det skete efter kongelig befaling fra Ludvig XV (1710-1774), som lod den franske hestekender Claude Bourgelat (1712-1779) grundlægge skolen i Lyon. To år senere ankom de første tre danske studerende til skolen med det formål at...

 10. Æblet i det japanske mobil-paradis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2009-01-01

  Igennem et årti har vi været vant til, at i Japan er man først med det nyeste på mobiltelefonen. Det er stadigvæk rigtigt, lang hen ad vejen, men en flad, globaliseret verden har frembragt nogle interessante brudflader. Denne analyse viser – med udgangspunkt i dugfriske eksempler fra Japan – hvor...

 11. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 12. Fra kohæsiv til modal topologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltoft, Lars

  Indlederpladsens ('fundamentfeltets') kodede betydning ændrer sig fra ældre nordisk til moderne skandinavisk - fra kohæsiv til modal eller illokutionær betydning. Subjunktionernes topologiske udvikling kan forstås i dette lys, og analysen tyder på at placeringen af det finitte verbum på...

 13. Det umuliges kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsgaard, Kasper

  Artiklen præsenterer den teori om komedie som er blevet fremsat af Alenka Zupančič i bogen The Odd One In fra 2008. Artiklens første del beskriver, hvorledes Zupančič’ teori positionerer sig i et større felt af traditionelle filosofiske teorier om komedie og latter, mens den næste del søger at be...... beskrive hendes teoris egenart ved at opsøge dens grundlæggende filosofiske inspirationskilder, Hegel og Lacan. Artiklen argumenterer for, at det præcist er i sin kombination af de to sidstnævnte, at Zupančič’ teori om komedien henter sin særlige styrke....

 14. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet....../estuarine aflejringer med et højt energi niveau. Udgivelsesdato: December...

 15. Fra fællesbad til vandkultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jørn

  2010-01-01

  Både kommunalreformen i 1970 og strukturreformen i 2007 falder sammen med en ændret opfattelse af byernes rolle i det moderne og senmoderne samfund. Fra de gamle amter har de nye kommuner overtaget en række sundhedsmæssige opgaver, som for eksempel forebyggelsen af de såkaldte livsstilssygdomme...

 16. Antibiotika til mink fra 2007-2012

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Vibeke Frøkjær; Sommer, Helle Mølgaard; Stuve, Tina; Clausen, Jesper; Chriél, Mariann

  Hvilke faktorer medfører, at man bruger antibiotika i den danske minkproduktion? Det er der set nærmere på i en undersøgelse, hvor der er dykket ned i data fra minkfarme i perioden 2007-2012. Undersøgelsen viser bl.a., at fodercentralerne har en signifikant betydning for forbruget af antibiotika....

 17. Miljøgifter i sediment fra en datert kjerne fra Bærumsvassdraget

  OpenAIRE

  Berge, J.; Alve, Elisabeth; Helland, Aud

  2009-01-01

  Dypvannet i Bærumsbassenget er uten oksygen. Sediment fra et slikt område er godt egnet til å studere det historiske forløpet av tilførsler av miljøgifter. En sedimentkjerne innsamlet i 2007 fra 25 m i Bærumsbassenget viste en god datering samtidig som det forelå noe restmateriale av sedimentet. Dette restmateriale ble analysert for metallene kvikksølv (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu) og sink (Zn), tinnorganiske forbindelser inkludert tributyltinn (TBT) og fenyltinn (TPhT), polyklore...

 18. Miljøgiftsituasjonen i ytre Oslofjord - Sammenstilling av referanser fra de enkelte fjordavsnitt

  OpenAIRE

  Berge, John Arthur

  2007-01-01

  På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment og organismer (blåskjell og fisk) fra perioden 1991-2006. Arbeidene er begrenset til det geografiske ansvarsområdet til Fagrådet for ytre Oslofjord og gjelder området fra Drøbak og sydover ut til en linje mellom svenskegrensen og grensen mellom Telemark og Aust Agder. I r...

 19. Fra problemer til mirakler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Görlich, Anne; Katznelson, Noemi; Stentoft, Mette

  Uddannelsessystemet rummer i dag en stor del af de sårbare og udsatte unge, der tidligere havde ufaglærte jobs eller var på kontanthjælp. Det skaber udfordringer i forhold til den politiske målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse udfordringer har...... været omdrejningspunktet i Skive Kommunes projekt ’Fra problemer til mirakler’, hvor man har søgt at styrke sårbare unges selvtillid, motivation for og deltagelse i en kompetencegivende uddannelse og dermed holde dem ude af kontanthjælpssystemet....

 20. Det arvede og det erhvervede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkkjær, Ulf

  2012-01-01

  . Der redegøres for forskellige tilgange til at undersøge samfundets klasser og/eller lag og dermed forskellige svar på spørgsmål om grundlaget for opdelinger. Sidste del af kapitlet diskuterer spørgsmålet om social mobilitet - det vil sige ændring i en persons, en families eller en slægts...

 1. Twilight og det gode monster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  bevægelse af tusmørket, men samtidig ved vi også, at fuldmånen er forbundet med lunefuld opførsel. Ordet ’lune’ kommer også af det latinske ord ’luna’ for måne. Tredje film fra 2010 hedder Eclipse, hvilket betyder ’formørkelse’, hvilket i ny og næ sker for både måne og sol. Med andre ord signalerer de...

 2. Geografiske forskelle i fløjtrepertoire fra hvidnæsede delfiner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria-Louise; Rasmussen, Marianne H.; Miller, Lee

  Fløjt fra hvidnæsede delfiner, Lagenorhynchus albirostris optaget i Skjálfandibugten i den nordlige del af Island (2008) blev sammenlignet med fløjt fra Faxaflóibugten fra den sydlige del af Island (1997). Optagelserne fra Skjálfandibugten blev optaget med et specialbygget vertikalt lineært array1...... være at de Islandske hvidnæser bruger samme fløjt repertoire bl.a. fordi det forekommer usandsynligt, at delfiner fra 2008 optagelser er de samme som fra 1997....

 3. «Fra idioti til spesialpedagogiske utfordringer» : ”Hvordan kan det idèhistoriske landskapet rundt Maria Montessori ha bidratt til å forme hennes syn på spesialpedagogiske utfordringer?»

  OpenAIRE

  Haakenaasen, Birgit

  2015-01-01

  Formålet mitt med denne oppgaven har vært å få kunnskap om hva som kan ha bidratt til å forme Maria Montessoris syn på spesialpedagogiske utfordringer. Dette har jeg grepet fatt i ved å ta utgangspunkt i det idèhistoriske landskapet som Maria Montessori ble født inn i gjennom å presentere de tidsriktige rådende politiske, filosofiske, og religiøse strømningene. Maria Montessori var ikke fornøyd med utdanningsinstitusjonene på sin tid og så et sterkt behov for endring av et syst...

 4. Skal ophavsretten afskaffes? - Ophavsretten har det ikke så let i de her år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Rosenmeier

  2010-12-01

  Full Text Available Ophavsretten har det ikke så let i de her år. Den stammer fra en tid, hvor verden var analog. Bøger var noget, man købte hos boghandleren. Musikken købte man i FONA. Og film så man i biografen. Men nu er verden digital. Kopierne er ikke til at skelne fra originalerne. Er tiden løbet fra alt det ophavsret?

 5. Warszawa - Fra kommunismeklodser til kapitalkaos

  OpenAIRE

  Knutz, Christel Helene; Skaarup Larsen, Hans; Eltzholtz, Emilie; Landt Lerche, Stinus; Rogova, Alissa

  2013-01-01

  Efter 2. Verdenskrig lå 85 % af byen Warszawa i ruiner. Efter krigen kom kommunisterne til magten og introducerede et nyt planlægningsparadigme for byen, efter det klasseløse socialistiske ideal. Den socialistiske planlægning er tydeligt manifesteret i Polens hovedstad med inspiration fra Le Corbusiers bo-maskiner og andre kommunistiske symboler. Et af kommunismens eksempler på den socialistiske planlægning er boligblokkene i Za Zelazna Brama. Da muren faldt i 1989 blev der ind...

 6. Biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Vågen i Bergen

  OpenAIRE

  Øxnevad, S.; Ruus, A.

  2013-01-01

  NIVA har på oppdrag for Bergen kommune undersøkt biotilgjengelighet av miljøgifter i sediment fra fem områder i Vågen i Bergen. Sedimentet fra disse områdene var i tilstandsklasse III (moderat) og tilstandsklasse IV (dårlig) med hensyn på PCB7. Sedimentene var også forurenset av tungmetaller, PAH og TBT. Undersøkelsen viser at PCB i sedimentet bioakkumuleres i børstemark, og at TBT i sedimentet bioakkumuleres i nettsnegl. Det var størst bioakkumulering av PCB og TBT fra sedimentet fra det nes...

 7. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdede familiefaderen Yusman Dakhi i sin onkels rismark på øen Nias i det vestlige Indonesien. Pludselig hørte han et dybt TA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blev hurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’ jorden foran ham som ved et bombenedslag. Yusman blev...... Solsystemet, der efter at være blevet bremset ned i atmosfæren, falder intakte på Jordens overflade. Nogle af meteoritterne daterer sig, ligesom den nye meteorit fra Nias, helt tilbage til Solsystemets oprindelse – mange millioner år inden Jorden var blevet til....

 8. Meteoritfald fra Indonesien landet i Danmark

  OpenAIRE

  Haack, Henning; Wolff, Bente

  2015-01-01

  Om morgenen den 20. juli 2015 arbejdedefamiliefaderen Yusman Dakhi i sinonkels rismark på øen Nias i det vestligeIndonesien. Pludselig hørte han et dybtTA-TA-TA-TA-TA fra himlen. Lyden blevhurtigere og voldsommere, og med ét ’eksploderede’jorden foran ham som ved etbombenedslag. Yusman blev meget bangeog turde ikke gå helt hen til nedslagsstedet,men skyndte sig tilbage til sin landsbyBawömaenamölö.Det Yusman havde oplevet var et meteorit-fald – en yderst sjælden begivenhedsom de færreste af o...

 9. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder...... artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen....

 10. Det monstrøse i Ezekiels vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2011-01-01

  Artiklen viser, hvordan det monstrøse introduceres i Ezekiels Bog kap. 1 i form af nogle sammensatte levende væsener, der har træk hentet fra både menneske- og dyreverdenen. Det monstrøse består i denne overskridelse af de gængse grænser og problematiserer dermed de velkendte klassifikationer. Og...

 11. Det evidensbaserede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jørn

  2014-01-01

  Hvor mange stykker frugt om dagen? Hvor mange timers søvn? Hvor meget sex? Og hvilken type partner passer bedst til mig? I det aftraditionaliserede samfunds overskud af handlemuligheder har vi brug for sikkerhed for, at det vi gør, er det rigtige, så vi forsøger at leve det evidensbaserede liv. Men...

 12. Om "Buk fra Faar at skille"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2007-01-01

  I artiklens første del vises det at et par marginaltegninger i håndskriftet AM 76 8vo (ca. 1470) hidtil er blevet fejltolket -- den ene som et vædderhoved i stedet for et gedebukkehoved -- fordi de ikke er blevet sat i relation til teksten inde i skriftkolumnen. Ud fra et tilbageblik på tidligere...... trin af den autoriserede danske bibleoversættelses historie og dens græske kilde argumenteres der i anden del for at ordet buk i udtrykket at skille fårene fra bukkene betyder ged(ebuk), ikke vædder, som angivet i bl.a. Ordbog over det Danske Sprog. Udgivelsesdato: 21/9...

 13. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 14. Birkepollen i København kommer i væsentlig grad fra lokale træer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Pollenallergikere i København får en stor dosis birkepollen fra lokale træer i hovedstadens haver, parker og øvrige grønne områder og fra birkebevoksninger på det fredede Vestamager. En del birkepollen føres også lejlighedsvis til hovedstaden med luften fra Polen og Tyskland, viser forskning fra ...

 15. Smagen af koliv med udsigt. En udforskning af dyret i kødet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maarbjerg

  2015-07-01

  Full Text Available Fænomener som urbanisering, industrielt landbrug og skarpt opdelte by- og land- zoner betyder, at de fleste møder mellem landbrugsdyr og mennesker i dagens Danmark finder sted ved middagsbordet, når mennesker spiser kød. Men hvad betyder det for den måde, vi som forbrugere forholder os til kødet på, at vi og dyrene er flyttet fra hinanden? Og hvilken betydning har det for den måde, dyret og kødet bliver gjort på undervejs fra mark til måltid?Med udgangspunkt i et større feltarbejde om dyret og kødets vej fra mark til mål- tid analyserer artiklen med nedslag i feltbesøg på godset Mineslund, i super- markedskæden Irma og hos en kødelskende familie, hvordan dyret bliver gjort i sammenhænge, hvor netop det, at dyret i kødet er nærværende, når forbrugerne sætter tænderne i det, bliver betragtet som et kvalitetsstempel. En central pointe er, at dyret i kødet er en dynamisk tilsynekomst, der forandres alt afhængig af de konkrete relationer og situationer dyret og kødet indgår i.

 16. PCB-konsentrasjoner i sedimenter fra NSB's båthavn i Åkersvika og fra Mjøsa utenfor Esperen Rapport fra undersøkelsen i 1999

  OpenAIRE

  Kjellberg, G.; Løvik, J.

  2000-01-01

  Vi har undersøkt konsentrasjoner av PCB i toppsedimentet (0-2 cm) fra 30 lokaliteter i Mjøsa nær Hamar. Dette arbeidet ble startet opp etter initiativ fra NSB, teknisk sektor. Årsaken var at en undersøkelse fra 1990 pekte ut NSB's verkstedsområde på Hamar som mulig kilde for PCB forurensning av Mjøsa. Undersøkelsene i 1999 viste det samme mønsteret som i 1990 med de høyeste konsentrasjonene i Båthavnsvika hvor drensrøret fra verkstedsområdet tidligere munnet ut. I 1990 ble det målt konsentras...

 17. Fra problem til færdig opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  Fra problem til færdig opgave er blevet til på baggrund af erfaringer fra undervisning og vejledning af studerendes forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Den søger at besvare nogle af de mange spørgsmål, studerende har stillet i forbindelse med undervisning og vejledning. Bogen beskriver...... opgavestrukturen, som er den samme uanset, om det er en mindre eller en større opgave. Fra problem til færdig opgave henvender sig til studerende på de videregående sundhedsuddannelser, herunder de social- og sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser samt de første semestre af de social- og sundhedsfaglige...

 18. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 19. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen int...

 20. Hvilket år er det egentligt i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Jan Werner

  2014-01-01

  Den politiske fokusering på ’storslåede nederlag’ og trangen til at genfortolke historiske begivenheder minder på væsentlige punkter om Serbiens nationalistiske virkemidler i 1990’erne, der var bygget op omkring det historiske tabte slag på Solsortesletten i 1389 og de nationale traumer fra anden...

 1. Tigere og det menneskelige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  Med udgangspunkt i de radikale jacobineres forslag om at Louis XVI skulle henrettes øjeblikkeligt og uden rettergang, argumenteres der i artiklen for, (i) at dyremetaforik kan fungere som effektivt middel til at ekskludere politiske fjender fra det menneskelige fællesskab, hvilket betyder, (ii) a...

 2. Afstemningsprocedure vedrørende de indgåede forlig i det offentlige aftalesystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Due, Jesper Jørgen; Madsen, Jørgen Steen; Hansen, Nana Wesley

  2011-01-01

  Forligene på de forskellige områder i det offentlige aftalesystem er på plads, og den langvarige demokratiske afstemningsprocedure er nu i gang. Det betyder, at de endelige resultater først er på plads i perioden fra slutningen af marts til midten af april. I denne artikel gennemgås reglerne for ...... afstemningerne i sammenhæng med det aktuelle tidsskema, der er fastsat for OK 2011....

 3. Det nye ideal er det entreprenante barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Det globale kapløb sætter en ny dagsorden for livet i børnehaven, og det er med til at skabe et nyt - og måske for snævert - begreb om pædagogisk faglighed, mener lektor John Krejsler og ph.d.-studerende Maja Plum. Udgivelsesdato: juni...

 4. Det civile samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov

  2014-01-01

  Kapitlet giver en oversigt over de vigtigste teoretiske forståelser af begrebet om det civile samfund. Desuden giver kapitlet en empirisk oversigt over foreninger og organisationer i det danske civilsamfund samt befolkningens civile engagement.......Kapitlet giver en oversigt over de vigtigste teoretiske forståelser af begrebet om det civile samfund. Desuden giver kapitlet en empirisk oversigt over foreninger og organisationer i det danske civilsamfund samt befolkningens civile engagement....

 5. det som forståelses- og kommunikationsmiddel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et...... (gen)forene. Tanke og omverden har været som to ens poler, der gennem menneskets historie har skubbet sig længere og længere fra hinanden uden blik for, at kroppen ikke kun er en begrænser, men faktisk også kan fungere som en mediator for forholdet mellem omverden og sind....

 6. Fra TR til HR?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagedorn-Rasmussen, Peter; Gleerup, Janne; Bojesen, Anders

  2013-01-01

  Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'......Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'...

 7. Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Christian

  2011-01-01

  Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder....

 8. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 9. Kvælstof fra mange kilder belaster Østersøen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2008-01-01

  Kvælstofforureningen fra det danske landbrug belaster især de dele af Østersøen, som er tæt på Danmark. Det vil sige Kattegat, Bælthavet og den vestlige del af Østersøen. Langt den største del af Østersøen, der strækker sig fra Den Botniske Bugt til Skagen, forurenes med kvælstof fra de øvrige om...

 10. Fra redaktøren (Nyhedsbrev fra Cigrés Danske Nationakomité april 2016)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bak, Claus Leth

  2016-01-01

  Nationalkomiteen har genoptaget udsendelsen af nyhedsbreve. Målet er at holde dig orienteret om aktiviteter i og resultater fra CIGRÉ's ledende fora, studiekomiteer og arbejdsgrupper. Derved øger vi det fælles udbytte af arbejdsindsatsen og skaber en større synlighed for medlemmerne om, hvad et C...

 11. Det fleksible arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raastrup Kristensen, Anders

  2011-01-01

  Uha, grænseløst arbejde er noget skidt, lyder det. Folk kan ikke håndtere det fleksible arbejdsliv og går ned med stress. Men man glemmer at se på de positive sider af det grænseløse arbejdsliv. Vi kan faktisk tilpasse vores arbejdsliv til resten af vores liv og tilpasse arbejdsopgaverne til vore...

 12. Private sundhedsforsikringer og holdninger til det universelle skattefinansierede sundhedssystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dejgaard, Thomas Engel; Pedersen, Jesper Møller

  Vi kender historien: Antallet af borgere med en privat sundhedsforsikring er eksploderet siden 2002. Over 1.000.000 danskere har nu et regulært alternativ til behandling i det offentlige. Men er der tegn på, at borgerne også vælger den offentlige sundhedssektor fra? Vi tager temperaturen på...... borgernes holdninger til det danske sundhedssystem, der er blevet forandret væsentligt det sidste årti. Vi ønsker at undersøge, om de nye private forsikringsordninger har udkrystalliseret sig i forandringer i borgernes holdninger. For en lang række danskerne har nu et reelt alternativ til behandling i det...

 13. Det lille enfamiliehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dybroe, O.; Meyer, G.; Johannesen, O.; Petersson, M.W.

  Det lille hus er mange familiers drøm - og med god grund, for det byder boligværdier, især for familier med børn, som etagelejligheden ikke kan byde. Drømmen går i opfyldelse for nogle tusinde familier i Danmark hvert år, men hvor godt svarer virkeligheden så til forventningerne? Hvad er det, der...... over, hvilke småhuse, vi bygger i dag, dels en formulering af de brugsmæssige normalkrav til boligens udformning, som man burde kunne få opfyldt i det almindelige lille hus....

 14. Det legende byrum

  OpenAIRE

  Secher, Louise; Bendixen, Anne Sophie; Holm-Rasmussen, Lise

  2011-01-01

  Projektet “Det legende byrum” søger at redegøre for, hvordan planlægningen kan bidrage til en omformning af det eksisterende byrum, således at det bliver mere orienteret mod bevægelse. Der tages udgangspunkt i bevægelsesformen parkour, for at belyse dennes anderledes brug af byrummet i bevægelsesøjemed. Problemstillingen belyses således både gennem teori og empiri. Teorien behandler byrummet og dets forskellige strukturer og anvendelsesmuligheder samt borgeren i byrummet. Ydermere belyser den...

 15. Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne Juul; Ottosen, Lisbeth M.; Simonsen, Peter;

  Hosliggende rapport formidler resultaterne fra PSO-projektet: ”Elektrokemisk fjernelse af cadmium fra bioasker” (PSO-F&U 3206), finansieret af Elkraft System og Energi E2 A/S. Projektet blev gennemført i perioden 01.05.2003 – 30.06.2004, og partnerne var Energi E2 A/S, BYG-DTU og Krüger A/S, med ...... igangværende PSO FU 2201 ”Opgradering af restprodukter” (”Askepot”), og det skulle derfor også undersøges, om den elektrodialytiske rensningsproces evt. kunne kombineres med den vaskeproces, der benyttes til rensning af aske i FU 2201....

 16. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... eller samfundsvidenskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af menneskets oprindelse, inddeling og værdi. Afhandlingen afdækker UNESCOs initiativer og vurderer deres virkningshistorie i tiden fra 1945 og frem til 1965, hvor FN vedtog sin konvention mod racediskrimination. En central opgave...... for UNESCO i perioden var at udforme en erklæring, som indeholdt en almengyldig definition af racebegrebet. Det skete i troen på, at erklæringen kunne fjerne fordomme og bringe menneskeheden tættere sammen. Filosoffen Alain Finkielkraut har karakteriseret erklæringen som et politisk projekt...

 17. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  OpenAIRE

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 18. Det postmoderne barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ole Henrik

  2010-01-01

  Den nye psykologi fokuserer på dynamik og intersubjektivitet, mens den gamle var optaget af faser og udviklingstrin. Den postmoderne forståelse af det lille barn opfatter ikke faserne som aflåste, historiske sandheder, men som levende narrativer. Og så får det nye børnesyn indflydelse på Frode og...

 19. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 20. Maskespill : om det klassiske No teatret i Akira Kurosawas film

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Akira Kurosawa (1910-1998), japansk regissør har flere ganger brukt elementer fra No teatret i filmene sine. Gjennom estetikken i dette teatret og det dannelsesidealet jeg mener teatret uttrykker, har jeg sett spesielt på den autonome gjennomgangshelten i Kurosawas filmer i en analyse av to av hans verk, et samtidsdrama Drunken Angel (1945) og den historiske filmen Ran (1985). No teatret kjennetegnes av symbolsk spillestil, der form og innhold er ett. Det er basert på Zen buddhismens estetik...

 1. Erfaringer med nitrogenfangst fra rejektvann fra utråtnet organisk materiale med lukket ammoniakkstripping i Esløv

  OpenAIRE

  Arntzen, Vigørn

  2012-01-01

  Rejektvannsstrømmer fra avvanning av slam på renseanlegg og avvanning av utråtnet biologisk materiale fra biogassanlegg inneholder ofte store mengder plantenæringsstoffer. I Norge sendes hovedsakelig disse rejektvannstrømmene tilbake til hoved innløpet på renseanlegg, og plantenæringsstoffene ender opp i utfelt slam, slippes ut til atmosfæren eller ledes ut til resipient. I tillegg kan det høye innholdet av plantenæringsstoffer i rejektvannsstrømmene medføre store belastninger på renseprosess...

 2. Det ubevidstes etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  Kapitlet tager udgangspunkt i Jacques Lacans hævdelse af, af det ubevidstes status er etisk og argumenterer herudfra for en forståelse af psykoanalysen som en etik, der går ud på at møde den anden og det andet med en lydhør åbenhed. Denne lydhøre åbenhed tager sin begyndelse med Freuds lytten til...... hysterikerens tale; en lytten som suspenderer overjegets moral og retter sig mod sproget som form og gestus. Det ubevidstes etik knyttes endvidere til kærlighedens etik hos Kierkegaard og den feminine position hos Lacan....

 3. Fra 'Face' til Interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i det...

 4. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 5. "Har andre plejebørn det som mig?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 6. En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning

  OpenAIRE

  Moe, Sigrid Hendriks

  2010-01-01

  Eksport av brennbart avfall til Sverige er et sentralt tema i den norske avfallsforbrenningsbransjen. I 2008 ble det eksportert omlag 500 000 tonn brennbart avfall fra Norge til Sverige (Jentoft & Juhler 2009). Eksporten er økende og bransjen frykter en dyster framtid for norsk avfallsforbrenning dersom utviklingen fortsetter. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere sentrale problemstillinger knyttet til eksport av brennbart husholdningsavfall til Sverige. Jeg skal beskrive dagens situas...

 7. Æstetik og pædagogik i det åbne betydningsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Austring, Bennyé D.; Tofte-Hansen, Inge; Johnson, Niels

  2007-01-01

  æstetikbaserede kultur- og aktivitetsfag, når vi må konstatere, at fagenes potentialer i mødet med pædagogisk praksis tit bliver realiseret i væsentligt mindre omfang, end pædagoguddannelsen lægger op til. Dette er også baggrunden for det aktuelle 4. projekt, Pædagogisk UdviklingsForum (PUF), som fra 2007 til...

 8. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 9. Madspild i fødevaresektoren – fra primærproduktion til detailled

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Lisbeth; Hermansen, John Erik; Knudsen, Marie Trydeman

  Forbruget af fødevarer og drikkevarer er ansvarlig for 20-30 procent af den samlede miljøbelastning fra det totale private og offentlige forbrug i EU. Det er derfor vigtigt, at fødevarerne udnyttes optimalt. Hvis maden ikke bliver spist og smides ud, belastes miljøet til ingen nytte. Derfor har e......, tilberedning, til servering af mad. Dette notat fokuserer på madspild i den del af fødevarekæden, der går fra primærproduktion til og med detailled og storkøkkener. Endvidere er der foretaget en vurdering af madspildets betydning for klimaaftrykket....

 10. Zmaragdus fra Antiochia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bargfeldt, Niels

  2013-01-01

  En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t.......En byggeindskrift fra grænsemetropolen Carnuntum giver et besnærende indblik i en emigrants personlige ambitioner og deltagelse i byens offentlige liv i anden halvdel af 2.årh. e.v.t....

 11. Sten fra himlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009.......Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009....

 12. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne;

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 13. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes...

 14. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 15. Det forunderlige massebegreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Houlrik, Jens Madsen

  2005-01-01

  Med Einsteins relativitetsteori optræder også forestillingen om en hastighedsafhængig (relativistisk) masse. Men at fortolke masse i bevægelse som noget andet end masse i hvile er en unødvendig komplikation. Einsteins massebegreb adskiller sig nemlig ikke væsentligt fra Newtons.......Med Einsteins relativitetsteori optræder også forestillingen om en hastighedsafhængig (relativistisk) masse. Men at fortolke masse i bevægelse som noget andet end masse i hvile er en unødvendig komplikation. Einsteins massebegreb adskiller sig nemlig ikke væsentligt fra Newtons....

 16. Det kvalitative interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkmann, Svend

  Bogen begynder med en teoretisk funderet introduktion til det kvalitative interview gennem en skildring af de mange forskellige måder, hvorpå samtaler er blevet brugt til produktion af viden. Opmærksomheden henledes specielt på de komplementære positioner, der kendetegner det oplevelsesfokuserede...... interview (fænomenologiske positioner) og det sprogfokuserede interview (diskursorienterede positioner), som henholdsvis fokuserer på interviewsamtalen som rapporter (om interviewpersonens oplevelser) og redegørelser (foranlediget af interviewsituationen). De følgende kapitler omhandler forskellige måder at...... designe kvalitative interviewundersøgelser på og giver en vejledning i beskrivelse af de metodologiske procedurer og resultater af en interviewundersøgelse. Bogen slutter med en præsentation af de mest almindelige fejl i interviewrapporter og giver en række løsninger og strategier til evaluering af...

 17. Bilen og det sociale liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drewes, Lise

  2009-01-01

  Der er mange, der erkender, at der er problemer med bilismens udvikling. Der er også mange der fortrænger det. Det bliver en stor udfordring at finde veje til det som John Urry har kaldt 'post car future', hvor bilismen i sin nuværende form transformeret og ændret......Der er mange, der erkender, at der er problemer med bilismens udvikling. Der er også mange der fortrænger det. Det bliver en stor udfordring at finde veje til det som John Urry har kaldt 'post car future', hvor bilismen i sin nuværende form transformeret og ændret...

 18. Fra studie til arbejdsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  2015-01-01

  Universitet (2009) som den første beskæftiget sig med udfordringerne ved overgangen fra studie til arbejdsliv. Undertegnede har i samarbejde med PhD-studerende Helle Bach Riis udført 25 kvalitative interviews blandt danske akademikere, der har været på arbejdsmarkedet ml ½-5 år. Vores undersøgelser bekræfter...... indenfor sit eget felt. Efter 3-4 år på arbejdsmarkedet er ens viden fra uddannelsen bearbejdet og integreret og en naturlig basis ved løsning af arbejdsopgaver. Både uddannelser, aftagerfeltet og kandidaten kan gøre en aktiv indsats, der gør overgangen fra studie til arbejdsliv nemmere. For uddannelsernes...

 19. Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs [Between personal and professional - on research blogs] Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2011-12-01

  Full Text Available

  På baggrund af en empirisk undersøgelse af 31 danske forskerblogs foretager artiklen en analyse af personlig publicering på nettet. I artiklen forstås bloggen som en medieform, der er karakteriseret ved personlig publicering gennem daterede indlæg, løbende opdatering, omvendt kronologisk rækkefølge og mulighed for at abonnere. Undersøgelsen viser, at de danske forskerblogs er karakteriseret ved en seriøs, faglig og personlig publiceringsform. Især indlæg, der kombinerer det personlige og det faglige, er karakteristiske for forskerbloggen og skiller den ud fra andre publicerings- og formidlingsformer. Samtidig viser analysen, at forskerne blogger på forskellige måder; fra korte, link-baserede indlæg over nærmest journalistiske indlæg til længere, faglige fremstillinger. De analyserede forskerblogs har en form, der kan supplere den allerede eksisterende kommunikation og udveksling mellem forskere.

  Based on an empirical study of 31 Danish research blogs, the article provides an analysis of personal publication on the Web. The blog is conceptualised as a media form characterised by personal publication through dated entries, continuous updates, reverse chronological order and the possibility of subscription. The study shows that Danish research blogs are characterised by serious, professional and personal publications. In particular, entries combining personal and professional content characterise the research blog and set it apart from other forms of publication. Further, the study shows that the researchers blog in different ways ranging from short, link-based entries to journalistic entries and to long, academic presentations. The article concludes that communication in research blogs can supplement traditional forms of communication and exchange between researchers.

 20. Det er ik' arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ovesen, Hans

  2001-01-01

  Filmen er et portræt af 1990ernes udpræget æstetiske arkitekturideal med minimalistiske kasseformer - oftest i glas. Gennem 6 udvalgte cases og interviews med periodens aktører og indsigtsfulde kommentatorer focuseres på det mest karakteristiske for arkitekturudviklingen op mod år 2000. Hans Oves...

 1. Det momsretlige sektoropdelingsinstitut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik

  2012-01-01

  I den momsretlige regulering gives der mulighed for at sektoropdele diversificerede virksomheder med henblik på at sikre en mere retvisende grad af fradragsret. Selvom sektoropdelingsinstituttet siden de oprindelige EU-direktivers vedtagelse i 1967 på fakultativt grundlag har været en del af det ...

 2. Det mentale cockpit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  2013-01-01

  I 2007 konstaterer jeg at beskrivelser af naturlige sprogs meddelelsesstruktur (topic comment) er funderet på den logisk semantiske distinktion mellem subjekt og prædikat. Det gælder ikke blot formelle, men også psykologiske, funktionelle og kognitive tilgange (Borchmann 2007A, se også Gundel & F...

 3. Kommentarer til arbejdsdokument ENV/04/27. Dokument fra "Antibiotic resistance marker genes working group"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta

  2012-01-01

  "DMU har modtaget og vurderet det fremsendte dokument ENV/04/27 og bilag (mail fra Skov- og Naturstyrelsen d. 14-10-2004) om anvendelsen af antibiotikaresistensmarkører (ARM) hos GMO. Vi har tidligere flere gange kommenteret anvendelsen af antibiotikaresistens (se f.eks. brev til Skov- og Naturst...

 4. Dansk international skatteret : Nyt fra perioden 1.1.1994-1.6.1994

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage

  1994-01-01

  I artiklen omtales ny lovgivning, nye dobbeltbeskatningsaftaler samt ny praksis på den internationale skatterets område. Bl.a. omtales de nye dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået med Estland, Letland og Litauen. Med udgangspunkt i en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet i Tf...

 5. Turisten og det mobile medie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 6. 1945: Fra Jalta til den Kolde krig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2014-01-01

  Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag.......Anmeldelse af Michael Dobbs: Fra verdenskrig til kold krig. Fra Jalta til Hiroshima: 6 måneder i 1945. Oversat fra engelsk af Morten Visby. Informations Forlag....

 7. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 8. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 9. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  medier. Der er således et stort gab mellem de læringspotentialer som skulle kunne udløses, hvis sociale medier inddrages i undervisningen, og de negative effekter som aktuelt manifesterer sig. Dette skisma kan findes i mange uddannelsesinstitutioner, men vi vil i denne artikel koncentrere os om gymnasiet......Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale......, som vi har fulgt empirisk de sidste seks år. For at finde ud af, hvorvidt man kan reducere gabet, har vi iværksat aktionsforskningsprojektet Socio Media Education, og vi redegør i artiklen både for projektets baggrund og foreløbige resultater. Samlet er artiklen et forskningsbaseret indspark i...

 10. Arbejdsmiljø og sygeplejen i det magtpolitiske felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian; Thomassen, Ole Jacob

  2016-01-01

  af nogle store generelle forandringer i arbejdsmiljøforskningen og via sociologiske tilgange gøre rede for ændringer i de institutionelle forhold som sygepleje er del af. Den norske Arbeidsmiljøloven fra 2006 innførte begrepet integritet og markerte med det betydningen av å respektere og ivareta...... likevekt. Det er en central pointe at når vi skal beskrive, forstå, forklare og også forandre problemer med arbejdsmiljø – så skal vi bevæge os væk fra fokus på moral (de ansatte er dårlige/umoralske), pædagogisering (vi skal uddanne os ud af problemerne), social-psykologi-individualisering (det er...... enkeltindivider og faktorer der bærer problemerne). Vi vil gøre rede for at analysen kræver et historisk og strukturelt blik som vi kan lære af sociologien. Der vil således være tale om et fokus på arbejdsmiljø – med streg under miljø dvs. nogle samfundsmæssige perspektiver....

 11. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne; Seeberg, Kirsten; Drouin, Marc; Sommer, Monike

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt....... Dokumentarfilmen "Fra offer til kriger" stiller skarpt på hvorvidt denne type behandling kan være en del af et større paradigmeskift i sundhedssektoren....

 12. "... Formanden dog det dobbelte"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også at...... næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de...

 13. Det rent menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2006-01-01

  Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006......Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006...

 14. Fra uddannelse til arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Det har høj politisk prioritet at få de unge hurtigere og mere direkte gennem uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet. Men de unge er stadig længere tid undervejs i uddannelsessystemet, de har et øget frafald, og en stigende andel afslutter slet ikke nogen ungdomsuddannelse. På trods af disse aktu...

 15. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 16. Fra ideal til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 17. Det Medicinske Politi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embeds...

 18. Det ustadige i arkitekturen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryborg Jørgensen, Thomas

  dermed også en højere grad af selvbesindelse og refleksiv frihed, som måske kan føre os videre og åbne for alternativer. Det er en af min afhandlings væsentlige pointer og anfægtelser, at dette ikke kan ske på baggrund af neutrale, ikke-kvalificerede rum, eller rum determineret af/i en simplificeret...

 19. Eksportmuligheter for norsk tradisjonsmat : kan fenalår bli en delikatesse i det franske kjøkken?

  OpenAIRE

  Stabursvik, Anders Winquist; Rosted, Ulrik

  2015-01-01

  Denne oppgaven har hatt til hensikt å identifisere markedsmulighetene for eksport av fenalår til Frankrike, og hvilke strategiske innganger en norsk eksportbedrift bør ha dersom det identifiseres en markedsmulighet. Oppgaven har blitt finansiert og gjennomført sammen med Fenalår fra Norge SA, og har derfor dette samvirkelaget som utgangspunkt for undersøkelsene av eksportmuligheter. For å identifisere markedsmulighetene har vi analysert det franske markedet gjennom to datainnsamlinger, é...

 20. Akrylamid induserer DNA-skader i testikkelceller og i utvalgte somatiske celler fra mus eksponert in vivo

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Sammendrag Unge menn fra Norge har lavere sædkvalitet og høyere forekomst av testikkelkreft enn for eksempel menn fra Finland. Disse funnene kan være et resultat av endringer i livsstil, kosthold eller miljø. Lavere sædkvalitet og testikkelkreft vil kunne gi redusert fertilitet. Akrylamid er et stoff som ikke forekommer naturlig, men produseres industrielt. Da det ble vist at akrylamid dannes under oppvarming av stivelsesholdige matvarer, ble det nødvendig med nye vurderinger av mulige tok...

 1. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 2. Udfordringen for ledere er, at de skal mestre det umulige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2015-01-01

  Danske ledere skal lede nedad og opad på samme tid. Det er svært, men ikke umuligt. Mellemledere skal opleve, at de bakkes op og påskønnes for at lede opad. Den måske største udfordring for danske ledere i disse år er at mestre det umulige, nemlig at lede nedad og opad på samme tid. At man derved...... "stjæler" ansvar, stolthed, ejerskab og udviklingsmuligheder fra medarbejderne, opdager man slet ikke. Talentudvikling bliver f. eks. nødlidende, for udvikler man talenter i egen enhed, bliver de nok hugget af andre afdelinger. Hvor dum kan man være?...

 3. Fra konflikt til kompromis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Henrik

  2011-01-01

  Issue linkage betegner en simultan forhandling om flere issues med henblik på en samlet aftale. På den ene side gør issue linkage det muligt at opnå større aftaler gennem udveksling af indrømmelser på tværs af issues. På den anden side indebærer issue linkage en risiko for, at en hårdknude på ét ...

 4. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre l...

 5. Læring i netbaseret uddannelse i det danske forsvar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Rander

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang. ISSN 1603-5518.

  I artiklen belyses resultaterne fra en undersøgelse, vi har foretaget for det danske Forsvarsakademi, og som vedrører Forsvarets nyere udnyttelse af netbaseret uddannelse med et kollaborativt omdrejningspunkt. I det danske Forsvar eksisterer i relation til efter- og videreuddannelse en længere tradition for fjernundervisning, som man stadig kalder det, og som i nyere tid også foregår i elektronisk form. Ved siden af den ganske traditionelle informationsoverførsel eller one-to-one kommunikation er der de seneste år gennemført uddannelse i fleksibel form, altså i en blanding af tilstedeværelse og netbaseret arbejde, hvor der er tale om en kollaborativ organisering. Det er denne dimension, vi har undersøgt med særligt henblik på deltagernes læreproces, og med henblik på at vurdere den didaktiske konstruktion samt at skitsere didaktiske anbefalinger.

 6. At forstå det sociale - sociologi og socialt arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  præsenterer en række kapitler, der hver især belyser den sociale verden ud fra et perspektiv, der tager afsæt i spændingsfeltet mellem socialt arbejde og sociologi, mellem sociologisk teori og social praksis. Trods deres tematiske variationer er det et fællestræk ved kapitlerne, at de hver især forsøger at...... angive frugtbare veje for eller eksempler på, hvorledes socialt arbejde og sociologi kan drage nytte af og berige hinanden, og hvordan teori, empirisk analyse og praksiserfaring er nært beslægtede. Bogens sigte er at vise, hvordan det sociologi og det sociale arbejde gensidigt kan drage nytte af hinanden...... ved at illustrere den sociologiske teoris relevans for praksis og betydningen af det sociale arbejdes praksis for sociologisk teori.   Alle bogens kapitler er skrevet af forskere med tilknytning til forskningsmiljøerne FOSO og Hverdagslivsgruppen ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og...

 7. Work-life samspil betragtet fra et indflydelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en gennemgang af konflikt- og harmonitilgangen og de modsætningsforhold, som præger work-life området, diskuterer artiklen mulighederne for en integrativ rammeforståelse ud fra et indflydelsesperspektiv. På baggrund af indflydelsesteorier tydeliggøres vigtigheden af at inddrage...... individets handlemuligheder i forståelsen af work-life samspil. Ud fra en betragtning af arbejdstid som et uomgængeligt vilkår for work-life samspil illustreres betydningen af strukturelle vilkår for individets handlerum. Den overordnede antagelse er, at jo mere indflydelse på arbejdstid individet har, desto...

 8. Forskjeller i rengskapskvalitet mellom NGAAP og IFRS : i hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?

  OpenAIRE

  Galåen, Anette

  2010-01-01

  Fra og med 2005 har norske børsnoterte selskaper ført konsernregnskap etter IFRS. Oppgaven undersøker hvordan det har påvirket regnskapskvaliteten til norske foretak. Oppgavens problemstilling er: ”I hvilken grad endres regnskapskvaliteten ved overgang fra NGAAP til IFRS?” Resultatene fra studien viser at regnskap ført etter IFRS har høyere verdirelevans enn regnskap ført etter NGAAP. Test av periodiseringskvalitet gir mer uklare resultater, men de antyder at IFRS-regnskap har li...

 9. Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud

  OpenAIRE

  Andersen, Peter; Bergmann, Rasmus

  2006-01-01

  Problemet er, at der traditionelt hersker forskellige logikker i henholdsvis erhvervslivet og på universiteterne. I erhvervslivet er det primære formål at skabe profit, hvorimod universitetets centrale formål traditionelt har været at generere sand viden. Når man fra politisk side forsøger at styre universiteterne ved at forpligte disse til at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, opstår der en konflikt mellem på den ene side ønsket om indtjening og på den anden side ønsket om en offen...

 10. Drøm fra Disneyland, en retorisk analyse

  OpenAIRE

  Holm, Anwar

  2014-01-01

  I denne oppgaven tar jeg for meg kronikken Drøm fra Disneyland. Oppgaven analyserer argumentasjonen i kronikken med et retorisk utgangspunkt. Analysen er også støttet opp av en stemmeanalyse. Debatten som fulgte blir trukket inn som en viktig del av konteksten i diskusjonskapittelet.. Analyseobjektet har flere nivåer som kan være mulig å analysere og diskutere. I argumentasjonsanalysen analyseres først og fremst argumentasjonene som forfatterne av kronikken bruker. I stemmeanalysen vises det ...

 11. 10 medisinplanter fra Burma

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Sammendrag Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om tradisjonell bruk av utvalgte medisinplanter fra Burma har vitenskapelig støtte. I tillegg ble interessante studier på biologiske/farmakologiske effekter av plantene tatt med. Litteratursøket ble utført ved hjelp av databasene Medline/Ovid, Medline/Pubmed, Embase/Ovid, Chemical Abstracts/Scifinder, ISI Web of Knowledge, Biological Abstracts, Sciencedirect og Cochrane. Andre nettsider som ble brukt til å finne eventuelle sy...

 12. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 13. Forskel og lighed - Hannah Arendts bidrag til uddannelsespolitik og pædagogik i det multikulturelle samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kirsten

  2015-01-01

  Artiklen analyserer de to tekster Hannah Arendt har skrevet om uddannelsespolitik og pædagogik. På baggrund af den ene af teksternes forsvar for racesegregering og - diskrimination i den offentlige grundskole, stilles spørgsmålet om det er muligt at være både racist og, som Arendt, jøde flygtet fra...

 14. 10 medisinplanter fra Mali

  OpenAIRE

  Kabiri, Neda

  2015-01-01

  I denne litteraturoppgaven er 10 utvalgte medisinplanter som brukes i tradisjonell medisin i Mali undersøkt. Hensikten med denne oppgaven er å lære systematisk litteratursøk, samle opplysninger om tradisjonell bruk av plantene i Mali og i andre land og undersøke om hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene. Det vil legges vekt på kjemiske, biologiske og toksikologiske studier og til slutt konkluderer om eventuelle vitenskapelige studier støtter tradisjonell bruk av disse p...

 15. Det skadelige 'rum'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  Vendingen mod rummet i nyere humanistiske teorier har en kedelig forløber i den udbredte brug af rum-metaforer og ordforbindelser med ’rum’ i Tyskland under og op til nazitiden. Hitlers velkendte brug af ordet Lebensraum trak på en samtidig sprogbrug inden for bl.a. geografien og den kolonialisti......Vendingen mod rummet i nyere humanistiske teorier har en kedelig forløber i den udbredte brug af rum-metaforer og ordforbindelser med ’rum’ i Tyskland under og op til nazitiden. Hitlers velkendte brug af ordet Lebensraum trak på en samtidig sprogbrug inden for bl.a. geografien og den...... kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 16. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 17. Emission af ammoniak fra landbruget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, J. M.; Sommer, S. G.; Hutchings, N. J.;

  Denne faglige redegørelse er en del af 4 faglige redegørelser: 1: Emmission af ammoniak fra landbruget - status og kilder, 2: Teknologiske muligheder for reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget, 3: Natur- og miljøeffekter af ammoniak, (4): Økonomiske vurderinger af tiltag til reduktion ...

 18. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund;

  2015-01-01

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 19. Kjemisk/biologisk karakterisering av avløpsvann fra Statoil Petrokjemi, Bamble

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1991-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann etter rensing fra produksjon av plastråvarer ved Statoil Bamble er gjennomført. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av prøver tatt over en arbeidsuke 3- 7/6 1991. Innholdet av suspendert og løst organisk stoff i renset avløpsvann var lavt. Det ble ikke påvist AOX, Pah eller " priority pollutants", men noe olje (0.43 mg/l). Konsentrasjonen av tungmetaller var lav. Det ble ikke observert gifteffekter på...

 20. Landskap som minnested: Beisfjord : en studie av Beisfjordlandskapets utvikling fra fangeleir til minnested

  OpenAIRE

  Karlsen, Linnea Kvinge

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler Beisfjord som landskap og minnested. Beisfjord i Nordland var åsted for den verste og mest brutale fangeleiren i Norge under andre verdenskrig. I perioden 1942-1945 var det både jugoslaviske og sovjetiske fanger i leiren. I ettertid er det blitt etablert et minnested, men stedet formidler ikke historien godt nok. Oppgavens hovedproblemstilling går ut på hvordan Beisfjordlandskapet har utviklet seg fra tiden før fangeleiren ble etablert og fram til i...

 1. Hovedutfordringer for norsk vindkraft: lønnsomhet vurdering og forskjeller fra andre europeiske land

  OpenAIRE

  Yari, Mariam Elvira

  2015-01-01

  Med gode vindressurser langs hele kysten burde Norge bygge ut vindkraft i stor skala. Fra starten av det norsk-svenske sertifikatmarkedet 1.januar 2012 var det ventet stor vekst innen utbygging. Allikevel bygger flere av landene i EU, inkludert Sverige, vindkraft i mye større grad enn Norge. Årsakene til dette har tidligere vært skyldt på prosessen, med tidkrevende konsesjons- og ankebehandling hos NVE og OED. I dag er prosessen effektivisert og flere enn før mottar konsesjon, men likevel lar...

 2. Psykiatriske behandlingspakker: Erfaring fra Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Alberdi Olano, Francisco Javier Lorenzo; Jordet, Henning

  2015-01-01

  "Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren......."Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren....

 3. Virtual reality - det det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 4. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en...

 5. Opptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sediment

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Sammendrag Sedimentet i mange norske fjorder er betydelig forurenset, hovedsaklig som følge av menneskelig aktivitet. PÃ¥ bakgrunn av høye verdier av miljøgifter, er det fastsatt kostholdsrÃ¥d pÃ¥ konsum av lever fra torsk i indre Oslofjord. For eventuelt Ã¥ kunne bedre situasjonen, er det av interesse Ã¥ forsøke Ã¥ av dekke fra hvor og hvordan fisk akkumulerer og blir pÃ¥virket av miljøgifter i akvatiske omgivelser. Siden forurenset sediment normalt er tilknyttet havner, vil bÃ...

 6. Strategisk ledelse i det offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er......Bogen opsamler 10 års forskning og undervisning i strategisk ledelse i det offentlige og udvikler en ny koncepttænkning om at se ind i fremtiden og foregribe den gennem de tre F'er...

 7. Auditing Orthopaedic Audit

  Science.gov (United States)

  Guryel, E; Acton, K; Patel, S

  2008-01-01

  INTRODUCTION Clinical audit plays an important role in the drive to improve the quality of patient care and thus forms a cornerstone of clinical governance. Assurance that the quality of patient care has improved requires completion of the audit cycle. A considerable sum of money and time has been spent establishing audit activity in the UK. Failure to close the loop undermines the effectiveness of the audit process and wastes resources. PATIENTS AND METHODS We analysed the effectiveness of audit in trauma and orthopaedics at a local hospital by comparing audit projects completed over a 6-year period to criteria set out in the NHS National Audit and Governance report. RESULTS Of the 25 audits performed since 1999, half were presented to the relevant parties and only 20% completed the audit cycle. Only two of these were audits against national standards and 28% were not based on any standards at all. Only a third of the audits led by junior doctors resulted in implementation of their action plan compared to 75% implementation for consultant-led and 67% for nurse-led audits. CONCLUSIONS A remarkably large proportion of audits included in this analysis failed to meet accepted criteria for effective audit. Audits completed by junior doctors were found to be the least likely to complete the cycle. This may relate to the lack of continuity in modern medical training and little incentive to complete the cycle. Supervision by permanent medical staff, principally consultants, and involvement of the audit department may play the biggest role in improving implementation of change. PMID:18828963

 8. Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Bredgaard, Thomas

  Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent......, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid...

 9. For mange svære ord i skriftlig kommunikation fra sundhedsvæsenet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsen, H.; Witt, K.; Brodersen, J.

  2012-01-01

  RESUME INTRODUKTION: Det kan være af vital betydning, at deltagere i f.eks. kliniske fors›g til fulde forstår det sprog, som informationerne er formuleret i. Det samme gælder for indlægssedler i lægemiddelpakninger. Formålet med dette projekt var at undersøge, hvor mange voksne danskere med læsef....... KONKLUSION: Resultaterne afslørede, at almindelige ord, der anvendes i en l‘gefaglig sammenh‘ng, er vanskelige at forst†. Alle skrivelser fra sundhedsv‘senet til borgerne b›r testes af l‘gfolk, f›r de lanceres, for p† denne m†de at sikre h›jest mulig forst†else....

 10. Fra Ford Ka til Ford Galaxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rødgaard, Tove Schmidt

  2007-01-01

  Uddannelsespolitisk har det seneste år været det mest mærkelige, jeg har oplevet i mine mange år i denne sektor: i det tidlige forår 2006 begyndte de første rygter om en stor uddannelsesreform at dukke op – en reform der skulle omfatte hele det store felt af uddannelser indenfor det mellemlange, ...

 11. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til ændringer i de tidligere fremsendte risikovurderinger. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23). Supplerende materiale til sagen (Four questions: Molecular characterisation / Food-feed assessment). Modtaget 12-12-2005, deadline 16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2004-01-01

  "DMU finder at det nye materiale om den molekulære karakterisering af 281-24-236x3006-210-23 bomulden, ikke giver anledning til at ændre den tidligere riskovurdering. Vedr. spørgsmål 1 er det i svaret fra anmelderen blevet tilfredsstillende redegjort for hvilket materiale der blev anvendt. Vedr s...

 12. Fra det indre marked til økonomisk og monetær union : funksjonell spillover og det politisk mulige

  OpenAIRE

  1992-01-01

  FROM THE INTERNAL MARRET TO ECONOMIC AND MONETARY UNION. FUNCTIONAL SPILLOVER AND THE POLITICALLY FEASIBLE This thesis is a case study examining European monetary integration from the initiative (1988) through negotiations of an EMU-Treaty (1991). The analysis is devided in two parts: The first part explains why EMU was put on the agenda and how EMU was brought to the negotiation-table. We find Lindberg/Scheingold's model of system change ("Europe's Would-Be Polity", 1970) relevant, and...

 13. Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark - Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013

  OpenAIRE

  Danielsen, Ådne

  2013-01-01

  Verden og Norge er i omstøping. Det kanskje mest fremtredende og omtalte trekket ved vår samtid er kunnskapens og kompetansens betydning som innsatsfaktor for vekst og utvikling. I Norge kommer det med jevne mellomrom regionalpolitiske stortingsmeldinger som illustrerer utviklingen. Dette kommer tydelig fram blant annet i Stortingsmelding nr.25 (2008-2009) der det legges vekt på at nye styringsregimer fra nå av mer og mer må baseres på konkurransekraft ved hjelp av kompetanse. Også NOU 2011:3...

 14. Spin og det argumentationsfrie valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2015-01-01

  Sådan som den politiske kommunikation fungerer i dag, trænger vi til et systemskifte. Ordvalg er blot én måde, hvorpå man kan påvirke folks meninger uden argumenter. Tankegangen er, at vi borgere oftest vælger og stemmer ud fra hurtige, overfladiske input. Derfor er vores meningsdannelse ikke alt...

 15. Er du leder vær det helt, ikke stykkevis og delt! Om enhetslederrollen i en norsk kommune.

  OpenAIRE

  Fjetland, Tor Magne

  2012-01-01

  Norske kommuner har gjennomgått mange strukturelle endringer de siste tiårene. En av de store trendene har vært å flate ut organisasjonsstrukturen og innføre resultatenheter. Dette er en betydelig endring for de kommunene som beveger seg da fra en sentralisert, hierarkisk, byråkratisk organisasjonsstruktur til en desentralisert struktur hvor makten i organisasjonen flyttes fra den sentrale delen av organisasjonen og nedover i systemet. I en slik omstilling vil det oppstå utfordringer som hvil...

 16. Fra Avantgarde til Street art

  OpenAIRE

  Ohm, Peter; Petersen, Rune Gjerulff; Goodale, Lærke Ea; Bartholin, Frederik Schultz; Eriksen, Cecilie; Pedersen, Cecilie

  2012-01-01

  Dette projekt tager udgangspunkt i street art, som fænomen. Ud fra en historisk gennemgang vil, der blive redegjort for avantgarde, situationisme og street art. Street artisten, Banksy vil gennem projektet være i fokus, og der vil blive foretaget en analyse af udvalgte værker fra netop Banksy, med inddragelse af Nicolas Bourriauds teori, relationel æstetik. Endvidere vil der med kritiske øjne blive set på diskussionen omkring street art, som et kommercielt fænomen. Der vil blive diskuter...

 17. Talent Management- hur fungerar det? : En kvalitativ fallstudie om hur Talent Management kan se ut och uppfattas i en organisation

  OpenAIRE

  Adamsson, Gustav; Brunnman, Camilla

  2013-01-01

  Detta examensarbete undersöker hur en multinationell organisation arbetar med Human Resources Management-fenomenet Talent Management. Vi har valt att titta på fenomenet från två olika perspektiv, det individualistiska och kollektivistiska, för att skapa en förståelse om hur Talent Management-arbetet fungerar och kan se ut. Den insamlade empirin är baserad på sju intervjuer med individer som alla har en relevant roll i förhållandet till det studerade fenomenet. Utifrån resultatet o...

 18. Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske daglivaremarkedet : en empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000

  OpenAIRE

  Særvoll, Trine; Tjøm, Merete Bøe

  2013-01-01

  I denne utredningen har det blitt gjennomført empiriske undersøkelser av prisstrategier i Kiwi og REMA 1000. For å avdekke hvorvidt kjedene benytter lokale eller nasjonale prisstrategier har vi samlet inn 2572 priser i totalt 16 Kiwi- og REMA 1000-butikker i Hordaland. Det er lagt stor vekt på forklaring av metode for datainnsamling, da liknende undersøkelser i liten grad er utført tidligere. Resultater fra undersøkelsene analyseres i henhold til teori om lokale og nasjonale ...

 19. Det er ikke Foucaults skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sarauw, Laura Louise

  2011-01-01

  Artiklen argumenterer for, at humanioras krise ikke er begrundet i »postmoderne teorier« og »mørke ord«, som det ofte hævdes i den aktuelle debat. Krisen er derimod en politisk konstruktion, som er betinget af de seneste danske uddannelsesreformer og disses eksklusive fokus på anvendelse og arbej...

 20. Arkitektur i "det offentlige billede"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  afsæt i denne karakteristik af "det offentlige billede" som er knyttet til udbredelsen af massemediernes udtryksformer samt til højhastighedsteknologi, blandt andet i form af transmission. Spændet mellem rum og billede betegner en udtryksmæssig og strukturel varians mellem faktorer som bevægelse, tid og...

 1. Plantetilgjengelighet av kadmium i jord gjødslet med aske fra mikrobølgepyrolysert forurenset halm

  OpenAIRE

  Rød, Karoline Ottestad

  2010-01-01

  Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke opptak av kadmium (Cd) i raigras (Lolium perenne Pl.) tilført kadmiumholdig aske fra mikrobølgepyrolysert halm. Dette ble gjort for å undersøke om asken kunne bli benyttet som gjødsel. Ved å tilbakeføre den karbonholdige askeresten, vil karbonkretsløpet ivaretas og viktige næringsstoffer blir tilbakeført til naturen. Det ble høstet halm fra Vollebekk, Ås, den ble tilsatt kadmium og mikrobølgepyrolysert (MBP). Askeresten ble brukt i et ve...

 2. To nye papegøjer (Psitttaciformes) fra den Nedre Eocæne Fur Formation i Danmark

  OpenAIRE

  Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer; Zelenkov, Nikita; Dyke, Gareth

  2008-01-01

  To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), e...

 3. Metodisk refleksivitet i det kvalitative forskningsinterview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  I artiklen argumenteres for en metodisk refleksivitet, der tager højde for det paradoks, at forskeren i forskningsprocessen på én gang både opdager og definerer den sociale virkelighed og forholdet mellem nærhed og distance tematiseres. Hvilke konsekvenser har det for det kvalitative forskningsin...

 4. Drop det snævre designbegreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løssing, Tobias

  2010-01-01

  Vi forstår normalt design som æstetisk formgivning. Men flere og flere teoretikere og praktikere taler om et udvidet designbegreb, hvor alt menneskeskabt er designet. Betyder det, at det udvidede designbegreb gør alt til design og dermed ingenting til ”særligt” design? Eller betyder det snarere, ...

 5. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 6. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på Grunduddannelsens første år (GR1), og indgår i studieelementet Designteori og –metode. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde omtale af de...

 7. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  Antallet af uddannelsespladser i Tranquebars uddannelsesinstitutioner, der går fra børnehaveklasser til lærerseminarer, overstiger langt de 7000 indbyggeres behov. Så uddannelsesinstitutionerne og deres kostskolepladser servicerer et langt større geografisk område end selve Tranquebar by. Denne a...

 8. Det globale marked for juice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  Den internationale handel med juice har været i kraftig vækst, omend der siden finanskrisens start har været en mere jævn udvikling. Væksten kan især tilskrives Kina, som har haft en meget stor stigning i både produktion og eksport, og som i dag er centrum for international afsætning af juice. Især...... inden for æblejuice er Kina vigtig og står for 35 pct. af verdens samlede eksport. Den internationale handel med juice er meget omfattende, og mange lande er store både importører og eksportører. Den danske import af æblejuice kommer især fra Tyskland og Østrig, som dog også har en stor import fra Kina...

 9. Kultur, privatliv og offentlighet: Religionens plass i det sekulariserte samfunnet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Myskja

  2009-05-01

  Full Text Available Den dominerende oppfatningen i den politiske og moralfilosofiske tenkningen de siste tiår har vært at religion ikke bør spille noen avgjørende politisk rolle i det moderne sekulariserte demokrati. Religion tilhører privatsfæren, og politiske avgjørelser må fattes på et felles grunnlag, uavhengig av livssyn. De mest sentrale tenkerne i vår tids politiske filosofi, John Rawls og Jürgen Habermas, har begge i tidlige arbeider gitt uttrykk for at dette er en oppfatning som vil få en allmenn, global tilslutning, for de ser modernisering og sekularisering som to sider av samme sak. Det er nærmest to uunngåelige fenomen ettersom globalisering og modernisering vil føre til svekkelse av tradisjonelle kulturer og utbredelse av individualisme og demokratiske idealer. Bakgrunnen for dette temanummeret er at en rekke erfaringer fra de siste tiår har ledet til en gjenåpning av spørsmålet om religionens plass i sekulariserte samfunn.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v3i1.1706

 10. Kort og legender fra den nye verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boisen, Jørn

  2012-01-01

  En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener.......En anmeldelse af Gisle Selnes: Det fjerde kontinentet. Essays om Amerika og andre fremmede fenomener....

 11. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 12. Frygten for Delaware - monsteret fra USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkmose, Hanne Søndergaard

  I EU har det ofte været fremhævet, at konkurrence mellem medlemsstaterne inden for selskabsretten er uønsket, fordi det vil medføre den såkaldte Delaware-effekt - en udvanding af lovgivningen. Det undersøges indledningvist, hvorledes konkurrencen mellem retssystemer i relation til selskabsretten ...

 13. Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord. Delprosjekt 3.7b: Optiske observasjoner - overflatevannets kvalitet sett ut fra observasjoner i overflatelaget

  OpenAIRE

  Aas, E.; Andresen, T.; Løyning, T.; Sørgård, E.

  1989-01-01

  Fargeindeksmeteret har vist seg velegnet til å kartlegge utbredelse av vanntyper og til å beregne lysforholdene i den eufotiske sonen. Glommavann var karakterisert ved høyt innhold av partikler og gulstoff, og Drammensfjordvann ved noe mindre av begge deler. Skagerakvann hadde relativt lite partikler og gulstoff, mens en vanntype av ikke-identifisert opprinnelse hadde lite partikler, men mye gulstoff. På toktene i 1988 ble det observert at vann fra Glomma kunne spre seg nordover til Oslofjord...

 14. Elevated Fra-1 expression causes severe lipodystrophy.

  Science.gov (United States)

  Luther, Julia; Driessler, Frank; Megges, Matthias; Hess, Andreas; Herbort, Bettina; Mandic, Vice; Zaiss, Mario M; Reichardt, Anne; Zech, Christine; Tuckermann, Jan P; Calkhoven, Cornelis F; Wagner, Erwin F; Schett, Georg; David, Jean-Pierre

  2011-05-01

  A shift from osteoblastogenesis to adipogenesis is one of the underlying mechanisms of decreased bone mass and increased fat during aging. We now uncover a new role for the transcription factor Fra-1 in suppressing adipogenesis. Indeed, Fra1 (Fosl1) transgenic (Fra1tg) mice, which developed progressive osteosclerosis as a result of accelerated osteoblast differentiation, also developed a severe general lipodystrophy. The residual fat of these mice appeared immature and expressed lower levels of adipogenic markers, including the fatty acid transporter Cd36 and the CCAAT/enhancer binding protein Cebpa. Consequently accumulation of triglycerides and free fatty acids were detected in the serum of fasting Fra1tg mice. Fra-1 acts cell autonomously because the adipogenic differentiation of Fra1 transgenic primary osteoblasts was drastically reduced, and overexpression of Fra-1 in an adipogenic cell line blocked their differentiation into adipocytes. Strikingly, Cebpa was downregulated in the Fra-1-overexpressing cells and Fra-1 could bind to the Cebpa promoter and directly suppress its activity. Thus, our data add to the known common systemic control of fat and bone mass, a new cell-autonomous level of control of cell fate decision by which the osteogenic transcription factor Fra-1 opposes adipocyte differentiation by inhibiting C/EBPα. PMID:21486951

 15. Danmark i det globale turismebillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Universitet på Kandidatuddannelsen i Turisme, næstformand i bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning og bestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkedets Feriefond. Henrik Halkier er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier. Han er dr. phil....... fra Aalborg Universitet og forsker og underviser i turisme og destinationsudvikling, herunder turismepolitik, erhvervsfremme, fødevareturisme og branding. Medlem af bestyrelsen for VisitNordjylland 2007-14, og formand for TiD – Turismeforskere i Danmark. Turismen er i dag Danmarks 3. største...

 16. Én at bli' som:dannelsesromaner i det 20. århundrede

  OpenAIRE

  Jensen, Kamilla

  2011-01-01

  Resumé Dansk resumé Specialets formål er at undersøge dannelsesforestillinger og idealer i ungdomslit- teratur i det 20. århundrede. Jeg arbejder ud fra spørgsmålet ”hvordan bliver et barn til et voksent menneske?” til teksterne, og undersøge, hvordan målet for denne udvikling også fremstilles positivt og negativt. Kapitel 1 er indledningen, hvori specialets formål og opbygning præsenteres. I kapitel 2 findes en analyse af tv-serien Beverly Hills 90210 set i forhold til dannel- sesrom...

 17. Det ambientes fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og fr...

 18. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 19. Det betydningstomme kulturmøde:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts...

 20. Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oberender, A.; Hyks, J.; Bjerre Hansen, J.; Tjener Andersson, M.; Klem, S.; Van Zomeren, A.; Sloth, Jens Jørgen

  Rapporten indeholder en litteraturopsamling vedrørende bioopløselighed af arsen. I litteraturen findes end del resultater for bioopløselighed af arsen som viser, at det er en række betingelser i jord, som har indflydelse på bioopløseligheden af arsen. For at forbedre datagrundlag for...... bioopløseligheden af arsen i jord fra gamle frugtplantager og for at opnå en bedre forståelse af de betingelser, der er styrende for bioopløseligheden af arsen, blev der gennemført bioopløselighedstests på fire udvalgte jordprøver fra to gamle frugtplantager. Desuden omfatter rapporten en kort beskrivelse af den...

 1. Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausager, I.

  , fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger...... indkomne gåsevinger gjorde det ikke muligt at beregne udbyttet af de enkelte arter, men udbyttet af grågås udgør størstedelen (formodentlig ca. to tredjedele) af gåseudbyttet. Udbyttet af dobbeltbekkasin steg fra 1999/2000 til 2000/01 med 3.800 til 23.500, mens der af enkeltbekkasin blev nedlagt 3.500. Med...... bekkasiner har været faldende, men har siden midten af 1980erne stabiliseret sig på et niveau på ca. 25.000 fugle af hvilke dobbeltbekkasin udgør de 90%. Udbyttet af skovsneppe har vist en jævn stigning siden 1972. Udbyttet af måger har været faldende fra mere end 200.000 i midten af 1970erne til 35...

 2. Nedvasking av fosfor gjennom ulike jordprofiler fra Jæren. Lysimeter forsøk.

  OpenAIRE

  Sævarsson, Hilmar Tor

  2014-01-01

  Sammendrag. Dette forsøket er utført i samarbeid mellom Bioforsk og NMBU. På Jæren i Rogaland praktiseres det intensivt landbruk. Høy Husdyrtetthet sammen med intensiv gjødsling har ført til at mellom 50 – 60 % av den fulldyrka jorda på Jæren har P-AL-verdier over 15. Dette klassifiserer som veldig høyt. Tidligere studier har vist at det er ikke bare nedvasking fra jord med høyt P-AL i matjordlaget som gir indikasjon på høy konsentrasjon av fosfor i grøftevann. I en studie utført av fors...

 3. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen

  lavfrekvent støj også er opfyldt. Dette holder således ikke. Miljøstyrelsen har hidtil forklaret sig med uenighed i målemetoder. Den nye rapport viser imidlertid, at det heller ikke holder, når man bruger Miljøstyrelsens målemetode. - Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme...... størrelse og type. I planlægningsfasen er det derfor nødvendigt at benytte en sikkerhedsmargin på nogle decibel for at sikre, at de rejste møller overholder støjkravene. Hvis man undlader en sikkerhedsmargin, er der 50 % risiko, for at den eller de rejste møller støjer mere, end man har regnet med, og at...

 4. Struktur- og aktivitetsstudier av ulike fraksjoner isolert fra Vaccinium macrocarpon : amerikansk tranebær

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Vaccinium macrocarpon Aiton, amerikansk tranebær, er en vintergrønn dvergbusk som vokser vilt i østlige deler av Nord-Amerika. Planten er mye brukt innen folkemedisin, blant annet til å behandle og forebygge urinveisinfeksjoner. Nyere forskning har vist at tranebær hemmer Escheria coli i å feste seg til slimhinnene i urinveiene, og at de ansvarlige komponentene er proantocyanidiner. Videre er det vist at en ukjent høymolekylær polar fraksjon fra bærene kan hindre adhesjon av Streptococcus sob...

 5. BIM for landskap: fra 2D til 5D: studieobjekt Hersleb skole, Oslo

  OpenAIRE

  Henning Lindgren, Jensen

  2012-01-01

  Det er i dag økt etterspørsel etter kompetanse på 3D og BIM innen fagfeltet landskapsarkitektur. Flere aktører stiller i økende grad krav på leveranse av modeller i 3D og BIM. Denne oppgaven søker å belyse den bruken av BIM for landskap. Gjennom teori rundt bruken av BIM, faktiske casestudier der BIM for landskap er brukt og et studieobjekt - Hersleb skole - tar oppgaven for seg nye muligheter og utfordringer som kan ligge i overgangen fra 2D til 3D og BIM. Videre diskuterer oppgaven også mul...

 6. Social smerte i det moderne arbejdsliv ud fra et arbejdspsykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2012-01-01

  the theory, this system is activated in the case of social threats, loss or damage. When activated it causes psychological pain and depressive reaction. Similar to the innate immune system, the psychological immune system involves (social) behavior with the goal to limit damage and improve the odds...... experiences will lead to psychological pain and depressive mental states. This theory can contribute to explaining the increasing prevalence of stress and depression....

 7. Flygtninge på arbejdsmarkedet - oplevelsen af mødet fra et medarbejderperspektiv

  OpenAIRE

  Trans, Nina; Mendes, Clara; Kvist Sommer, Ida; Aare, Signe; Erik Jønck, Jesper; Valgaard, Luna

  2016-01-01

  This study investigates how established employees experience the encounter with a newly appointed refugee in their workplace. Through our analysis of interviews with employees and the newly appointed refugee we investigated what aspects are relevant for how the encounter unfolds. Through our analysis it became apparent how prejudgements about refugees from the established employees had an impact on how they entered into the encounter. The employees were concerned about the employment of the r...

 8. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 9. Håndbold og arbejdsliv i det moderne samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mindegaard, Peter

  2008-01-01

  der tilsyneladende er en diskrepans mellem det traditionelle foreningsliv, som håndbolden repræsenterer, og det liv, som leves i det (sen)moderne samfund. Konkret kommer dette til udtryk ved, at håndbolden på det organisatoriske plan lever efter en model, der oprindeligt var tilpasset det industrielle...

 10. 10 Medisinplanter fra Burma (Myanmar)

  OpenAIRE

  Soltanpanah, Rounak

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å foreta litteratursøk over 10 utvalgte medisinplanter fra Burma (Myanmar) som professor Arnold Nordal samlet inn i perioden 1957-1961. Hensikten med denne oppgaven er å bruke systematisk litteratursøk for å samle opplysninger om tradisjonell bruk av plantene i Burma og i andre land, undersøke hvilke vitenskapelige studier som er utført på disse plantene og om tradisjonelle bruksområder har vitenskapelig støtte. Databaser som ble benyttet for å utføre litte...

 11. Det enogtyvende århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2016-01-01

  indflydelsesrige Assessment and Teaching of 21st Century Skills, det er årsagen til testen der anvendes i ICILS 2013, og ligger også delvis bag PISA-testene. Men hvad er det 21. århundredes kompetencer, hvordan udvikler eleverne dem og hvordan måles de. Demonstrationsskoleforsøgsinterventionerne handlede om at...

 12. Myten om det karismatiska ledarskapet

  OpenAIRE

  Joachim, Rogulla

  2013-01-01

  Den här uppsatsen tar en närmare blick på karismatiskt ledarskap vilket ofta sägs vara en personlig egenskap som vissa föds med. Det sägs att personer som Gandhi, Barack Obama och Olof Palme har haft denna egenskap. En egenskap som får folk att följa ledaren oavsett uppoffringen för följaren, och som gör vad än ledaren vill att de skall göra. Arbetet vill problematisera synen på karisma som en personlig egenskap. Med hjälp av karismaforskningens fader, Max Weber, tillsammans med annan forskni...

 13. Judicial Auditing.

  OpenAIRE

  Spitzer, Matt; Talley, Eric

  2000-01-01

  This paper presents a simple framework for analyzing a hierarchical system of judicial auditing. We concentrate on (what we perceive to be) the two principal reasons that courts and/or legislatures tend to scrutinize the decisions of lower-echelon actors: imprecision and ideological bias. In comparing these two reasons, we illustrate how each may yield systematically distinct auditing and reversal behaviors. While auditing for imprecision tends to bring about evenhanded review/reversal, audit...

 14. IT auditing

  NARCIS (Netherlands)

  R. Fijneman; K.H. Ho; E. Roos Lindgreen; P. Veltman

  2008-01-01

  This textbook on IT auditing (EDP auditing) is intended for ICT, IT auditing and accountancy professionals and students. It provides a consistent introduction to all topics with which an IT auditor is confronted in practice. It also refers of course to the major standards and norms adopted in intern

 15. Bioakkumulering av miljøgifter fra marine sediment - etablering av et test-system. (Bioaccumulation of sediment-bound contaminants - establishment of a test-system)

  OpenAIRE

  Hylland, K.

  1996-01-01

  Det har blitt etablert et oppsett for testing av biotilgjengeligheten av miljøgifter i marine sedimenter. Test-systemet kan brukes til testing av sediment innhentet fra felt og sediment innblandet en ønsket miljøgift eller blanding av miljøgifter. Test-organismer i oppsettet er børstemarken Nereis diversicolor og nettsnegl Hinia (Nassarius) reticulata. Dette er sentrale arter i økosystemet, de er lette å samle i store antall og det er mulig å holde begge i akvariesystemer over lengre tid. All...

 16. Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007

  OpenAIRE

  Nesje, Guri; Grøsvik, Bjørn Einar; Måge, Amund

  2007-01-01

  Denne rapporten er utført av Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter oppdrag fra MS Trygg. Målsetningen har vært å undersøke nivåer av miljøgifter i sjømat fanget av MS Trygg i Oslofjorden. Det ble samlet inn tre fiskearter (torsk, rødspette og smørflyndre) i tillegg til reker for analyse og vurdering av miljøkvalitet og grenseverdier for trygg sjømat. Det ble gjort analyser av de klororganiske forbindelsene PCB7 og pesticidene diklor...

 17. Regionale sykelighetsforskjeller i Nord-Trøndelag fylke belyst med tall fra ulike datakilder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steinar Fretland

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNord-Trøndelag fylke inndeles i to sykehusområder, Namdal i nord/nordvest og Innherred i sør. Det ertidligere påvist høyere sykehusforbruk i Namdal enn i Innherred. En undersøkelse fra 80-tallet tydet på atforhold i primærhelsetjenesten forklarte noen av disse forskjellene: større stabilitet blant primærlegene ogbedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i Innherred kunne forklare lavere sykehusforbruk i detteområdet. Forhold knyttet til geografi, næringsstruktur og befolkningssammensetning så ikke ut til å spillenoen vesentlig rolle. Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge eventuelle forskjeller i sykelighetmellom befolkningene i Namdal og Innherred. For å beskrive sykdomsmønstre i fylket har vi hentet data frabefolkningsundersøkelser i fylket, fra sykehusstatistikk, fra registrering hos primærleger, fra kreftregisteret,fra meldingssystemet for infeksjonssykdommer, fra dødsårsaksregisteret, fra fylkets trygdekontor og fraFylkeslegen. Det var høyere forekomst av hjertesykdom og høyere nivåer for risikofaktorer for hjertesykdom(målte gjennomsnittlige kolesterolverdier, høyt blodtrykk, daglig røyking og infarktrisk-skåre i Namdal enn iInnherred. Regionale ulikheter i sykelighet registrert ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT blebekreftet av tilsvarende forskjeller ved innleggelser i sykehus for en rekke sykdommer.Fretland S, Krüger Ø. Regional differences in disease morbidity in Nord-Trøndelag county.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYPrevious research has revealed that the population-adjusted number of hospital admissions through manyyears has been higher in Namdal than in Innherred hospital region. This was not explained by differences inpopulation age or sex distributions, but was to some extent associated with the level of primary health care.The aim of this study was to investigate if there were differences in morbidity between the two hospitalregions. We have used

 18. STATUTORY AUDIT AND PERFORMANCE AUDIT

  OpenAIRE

  Suciu Gheorghe

  2012-01-01

  The financial audit has two components: the statutory audit (mandatory for certain companies) made by financial auditors and the optional audit which can be done by other professionals (chartered accountants, evaluators, and tax matters members). The statutory audit represents the examination done by an authorized and independent professional of the financial statement of a company, in order to express a motivated opinion regarding the position, situation and financial performance. The statut...

 19. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 20. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 1. Grünbuch: Weiteres Vorgehen im Bereich der Abschlussprüfung

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming-Rasmussen, Bent; Quick, Reiner

  2010-01-01

  Forskningsresultater for området Non-audit service og revisors uafhængighed - empiriske undersøgelser fra Danmark og Tyskland.......Forskningsresultater for området Non-audit service og revisors uafhængighed - empiriske undersøgelser fra Danmark og Tyskland....

 2. Ellers er det jo bare en stol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per H.

  2013-01-01

  Brands. Kan man sælge Georg Jensen-smykker fra Bahrain? Eller Arne Jacobsens myrestole fra Polen? Der er masser af brands, der har fået halen på komedie ved at overse, hvorfor de selv har opnået så stærk en position i første omgang.......Brands. Kan man sælge Georg Jensen-smykker fra Bahrain? Eller Arne Jacobsens myrestole fra Polen? Der er masser af brands, der har fået halen på komedie ved at overse, hvorfor de selv har opnået så stærk en position i første omgang....

 3. Det danske vækstmirakel

  OpenAIRE

  Dalgaard, Carl-Johan Lars

  2010-01-01

  Hvorfor er Danmark i dag et af verdens mest velstående lande? Nærværende analyse udvikler en mulig forklaring på det danske "vækstmirakel". Der argumenteres for, at det historiske Danmark's store kyststrækning/areal forhold ultimativt var ansvarlig for at sætte Danmark på en videns dreven udviklingsbane der ledte til en vækst acceleration sent i det 19. århundrede. Processens centrale mekanismer finder støtte i tværsnitsdata for verdens lande. En vigtig implikation af teorien er, at service s...

 4. HSE auditing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herwaarden, A.J.F. van; Sykes, R.M.

  1996-12-31

  Shell International Exploration and Production (SIEP) commenced a programme of Health Safety and Environmental (HSE) auditing in its Operating Companies (Opcos) in the late 1970s. Audits in the initial years focused on safety aspects with environmental and occupational aspects being introduced as the process matured. Part of the audit programme is performed by SIEP auditors, external to the Opcos. The level of SIEP-led audit activity increased linearly until the late 1980s, since when a level of around 40 Audits per year has been maintained in roughly as many companies. For the last 15 years each annual programme has included structured audits of all facets of EP operations. The frequency and duration of these audits have the principle objective of auditing all HSE critical processes of each Opco`s activity, within each five-year cycle. Durations vary from 8-10 days with a 4 person team to 18-20 days with a 6-8 person team. Each audit returns a satisfactory or unsatisfactory rating based on analysis of the effectiveness of the so-called eleven principles of Enhanced Safety Management (ESM) required to be applied throughout the Group. Independence is maintained by the SIEP audit leader, who carries ultimate responsibility for the content and wording of each report, where necessary backed-up by senior management in SIEP. These SIEP-led audits have been successful in the following areas: (1) Provision of early warning in areas where facilities integrity or HSE management was likely to be compromised. (2) Aiding the establishment of an internal HSE auditing process in many Opcos. (3) Training, through participation in audits, not only auditors, but also prospective line managers in the effective management of HSE. With the recent introduction of HSE Management Systems (HSE-MS) in many Opcos, auditing is now in the process of controlled evolution from ESM to HSE-MS based.

 5. Fra frit til forceret valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Sune Troels

  2011-01-01

  I serviceloven er der etableret en økonomisk støtteordning, hvorefter hørehæmmede kan opnå tilskud til høreapparatsbehandling på en privat klinik som alternativ til offentlig behandling. En hørehæmmet kan således ikke blot frit vælge en privat klinik, men den hørehæmmede kan opnå et økonomisk...... incitament hertil, idet der som følge af tilskuddet ikke behøver være en egenbetaling ved at anvende det private alternativ. I artiklen analy-seres en mulig interessekonflikt ved ørelægers ejerskab af private klinikker til behandling for høretab. I artiklen analyseres endvidere, hvorvidt offentlig støtte til...

 6. Sex i Det Nye Testamente - helst ikke!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallbäck, Geert

  2013-01-01

  To holdninger til sex i Det Nye testamente: Afholdenhed og tilpasning til samfundets ægteskabsmoral, afspejler den tidlige kristendoms eskatologiske askese og den mere etablerede kristendoms tilpasning til normalsamfundet....

 7. Det tematiske grundlag for unikke koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser.......Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser....

 8. Det kannibalske øje: virkelighedsshow, eksperimentfjernsyn og den nye kreativitet i fjernsynsunderholdningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arild Fetveit

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer to nye tendenser i 1990’ernes tv: virkeligheds- showene i form af programmer om politi- og redningsarbejde, som vandt frem i første halvden af årtiet, og eksperimentformater, som med Big Brother fik stor popularitet sidst i årtiet. I virkeligheds- showene foretages en rekontekstualisering af faktamaterialet, som svækker dets referentialitet, og dokumentarismen ændrer karakter fra information til underholdning. Eksperimentfjernsynet går endnu videre, idet kategorierne fakta og fiktion opløses til fordel for et socialt eksperiment i et iscenesat laboratorium. Afslutningsvist argumenterer artiklen for, at de to reality-formater er fælles om at indbyde til en ny måde at se tv på – det kannibalistiske øje. Dette blik afløser en empa- tisk betragtning og er dermed symptomatisk for det test- og overvåg- ningssamfund, som forfatteren ved hjælp af kulturkritisk teori (Benja- min, Debord skitserer omridsene af.

 9. Trafikuheld i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2004-01-01

  Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal reduceres med 40% i perioden 2001-2012. De alvorligste uheld er således i fokus, og her gælder det generelt, at de alvorligste uheld sker i det åbne land. Hvis målsætningen skal op...

 10. Det faderløse samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  Det faderløse samfund er en kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa, med fokus på fader-søn-forholdet og fortalt gennem skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka - og ’den uregerlige søn’ over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Den er sam...

 11. Dyskalkyli - vad kan det vara? : En litteraturstudie om dyskalkyli och hur det visar sig hos elever i grundskoleålder

  OpenAIRE

  Runqvist, Emma

  2014-01-01

  Syftet med detta arbete är att undersöka aktuell forskningslitteratur för att se hur dyskalkyli framställs för att som pedagog kunna upptäcka och stötta dessa elever i tid. Det syftas också till att få reda på en ungefärlig omfattning av dyskalkyli bland elever i grundskoleålder. För att få fram ett urval av litteratur till denna studie avgränsades sökningen till att beröra forskning om dyskalkyli, inte om att undervisa elever med dyskalkyli. Forskning från år 2000 och fram...

 12. STATUTORY AUDIT AND PERFORMANCE AUDIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suciu Gheorghe

  2012-06-01

  Full Text Available The financial audit has two components: the statutory audit (mandatory for certain companies made by financial auditors and the optional audit which can be done by other professionals (chartered accountants, evaluators, and tax matters members. The statutory audit represents the examination done by an authorized and independent professional of the financial statement of a company, in order to express a motivated opinion regarding the position, situation and financial performance. The statutory audit is established by law for those companies which have a significant public impact. The financial statement represents the management’s statement through which the firm communicates with the stakeholders: shareholders, creditors, investors, clients, debtors, contractors, employees, state institutions and thepopulation. The objective of the performance audit is the efficiency and effectiveness with which the audited company uses its resources in order to accomplish its responsibilities. The audit committees have a greater responsibility especially after the scandals in the US (Enron, WorldCom, Adelphia, through the Sarbanes-Oxley act from 2002. The audit committee has the following attributions: it monitors the financial reports made by the executive management, helps internal investigations, monitors and evaluates the activity of the internal audit department, gives recommendations to the administration council regarding the problems encountered when communicating with the shareholders, replacing or extending the mandate of the external auditor and authorizes the approval of this person’s fees.

 13. Fra politiske principper til kommerciel pragmatisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2016-01-01

  stormagtsstatus. Trods fortsat politisk følsomhed i Kina er der sket visse forbedringer af politiske og borgerlige rettigheder, bl.a. på det strafferetlige område. I samme periode har Danmarks menneskerettighedssamarbejde med Kina i stigende grad fokuseret på integration af menneskerettigheder i det kommercielle...... samarbejde gennem virksomheders samfundsansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR)....

 14. Finhvalen fra Blokhus og andre eksotiske fund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Jensen, Lasse Fast; Olsen, Morten Tange;

  2016-01-01

  I uge 8 strandede en død finhval (Balaenoptera physalus) ved Blokhus Strand. Finhvalen, der som bardehval lever af både fisk, blæksprutter og forskellige krebsdyr, er det næststørste pattedyr på kloden, kun overgået af den nært beslægtede blåhval (Balaenoptera musculus). Det stod hurtigt klart, at...

 15. Effekten av bedret norsk kraftbalanse på CO2-utslipp fra kraftsektoren i Nord-Europa : Modellberegninger for 2015

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne oppgaven prøver å kvantifisere reduksjonene i CO2-utslippene fra kraftsektoren i Nord-Europa i 2015, gjennom at den norske kraftbalansen bedres. Reduksjonene beregnes i kraftmarkedsmodellen BID, som modeller kraftmarkedet i Nord- og Sentral-Europa. Utgangspunktet for referansescenariet vil være hvordan Statnett tror den norske kraftbalansen ser ut i 2015, samt et scenario ECON har laget for resten av Nord-Europa. I første del av oppgaven beskrives det vannkraft dominerte kraftsystemet i...

 16. Utslipp av toluen og kopper fra vanillin-produksjon til Glomma. Miljøkonsekvensvurdering for Borregaard Industries LTD

  OpenAIRE

  Laake, M.

  1991-01-01

  Rapporten vurderer miljøkonsekvenser av nåværende og fremtidig utslipp til Glomma av toluen og kopper fra produksjon av vanilin ved Borregård, Sarpsborg. Vurdering bygger på utslippsdata angitt i konsesjonssøknad til SFT for dagens produksjon og etter planlagt utvidelse. Dagens produksjon kan gi konsentrasjoner av begge utslippskomponenter i Glomma som ligger nær opp til nivåer hvor det er dokumentert effekter overfor organismer i ferskvann. Foreslått vannkvalitetskriterium for toluen vil ikk...

 17. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 18. Kunnskap og kompetanseutvikling sett i lys av kompleksitetsperspektivet : et blikk inn i en leders erfaringer fra DnB NOR

  OpenAIRE

  Kristiansen, Stein Roar

  2010-01-01

  Bakgrunn for denne oppgaven er at dette er den obligatoriske masteroppgave på det erfaringsbaserte MBA studiet i Strategi og Ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø. Tema i oppgaven er knyttet til min foregående jobb i DnB NOR konsernet der jeg i perioden fra 2007 til 2009 arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring i konsernets privatmarkedsavdeling i region Nord Norge. Problemstilling jeg har valg å belyse i oppgaven er; ”Hvordan kan jeg i møte med egen ledergruppe bedre forstå min l...

 19. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....

 20. Cannabis och psykos : Finns det ett samband ?

  OpenAIRE

  Lindström, Ina

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv innehållsanalys av Graneheim & Lunmans modellen.Syfte med detta slutarbete är att sammanställa artiklarna inom området psykos och cannabis, så att personalen på 15-3B har uppdaterat material om ämnet till förfogandet på sin arbetsplats. Cullbergs teori om regression är den teoretiska referensramen. Urvalsmetoden var genomgående litteratursökning. Forskningsfrågan var finns det ett samband mellan cannabis användning och utlö...

 1. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til yderligere kommentarer eller ændrer risikovurderingen. Zea mays (1507). EFSAs udtalelse og vurdering af 1507 majsen. Modtaget 14-03-2005, deadline 29-03-2005, svar 23-03-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "DMU har via EFSAs GMOnet indhentet de nye oplysninger (mail fra SNS d. 14-03-2005) til ansøgningen om godkendelse til markedsføring til import og videreforarbejdning af den genmodificerede majs (1507). DMU har først gennemgået materialet for at undersøge om det ændrer den risikovurdering vi tidl...

 2. Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affaldsbehandling

  OpenAIRE

  Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter

  2014-01-01

  Udledning af de stærke drivhusgasser metan og lattergas sker fra forskellige processer i behandlingen af affald. Eksempelvis kan affald, der bliver deponeret, danne metan, og behandlingen af spildevand kan danne lattergas og metan. Udledningen af drivhusgasser ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning, men størrelsen af disse udledninger er svær at bestemme grundet de store områder, hvorfra udledningen sker. I afhandlingen ”Kvantificering af udledning af drivhusgasser fra affa...

 3. Fri os fra new public management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wamberg, Jacob

  2014-01-01

  Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn.......Fri os fra new public management. Efter en grel strukturreform iværksat af en ledelse på fatal afstand af medarbejderne står Aarhus Universitet tilbage med et millionunderskud og massefyringer. Universitetsloven trænger til et eftersyn....

 4. Hvor stor rolle er Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti villig til å gi religion i et flerkulturelt samfunn? : Et komparativt studium av religionspolitiske holdninger i Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti belyst ved debatten om hijab i det offentlige.

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Dette prosjektet tar for seg Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti sine holdninger til religion i det offentlige. Basert på partiprogram, analysemateriell fra media og intervjuer gjør jeg en komparativ fremstilling av FrP og SV, og søker med dette å finne ut hvor stor rolle partiene er villige til å gi religion i et flerkulturelt samfunn. Videre belyser jeg problematikken rundt religion i det offentlige gjennom et case-studie av hijabdebatten, der jeg knytter denne debatten opp mot ...

 5. Skal religion ud af det offentlige rum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2009-01-01

  I debatter om religion og politik fremsættes ofte generelle krav om "mindre religion i det offentlige rum", der tit begrundes med en henvisning til idealer om sekularisme, neutralitet eller upartiskhed. Artiklen skelner først mellem tre forskellige betydninger af, hvad der overordnet kan forstås...

 6. Det er systemet den er gal med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Anmeldelse af Klaus Buster Jensen og Jakob Mathiassen: Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations forlag. En fremragende bog om social dumping evner at udfolde det store problem uden at gøre hverken østeuropæerne eller arbejdsgiverne til karikerede skurke...

 7. Det eksperimenterende fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thestrup, Klaus

  2011-01-01

  inkluderede ny brug af eksisterende teknologi. I delprojektet MediaPLAYINGcommunities var det også kameralege og brug af både digitale kameraer, webcams, bærbare computere og softwaren Monkey Jam til animation. På tværs af delprojekterne var der tale om eksperimenterende processer, hvor leg, fortælling og...

 8. Det åbne lands kulturhistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fritzbøger, Bo

  2007-01-01

  Efter en oversigtlig gennemgang af det danske landskabs udvikling siden neolitikum og den tiltagende kulturpåvirknings betydning for denne udvikling, giver artiklen en kulturhistorisk skildring af de væsentligste halvnaturtypers tilblivelseshistorie: græsland, ferske enge, moser, lyngheder, fersk...

 9. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 10. Retroactive auditing

  OpenAIRE

  Wang, Xi; Zeldovich, Nickolai; Kaashoek, M. Frans

  2011-01-01

  Retroactive auditing is a new approach for detecting past intrusions and vulnerability exploits based on security patches. It works by spawning two copies of the code that was patched, one with and one without the patch, and running both of them on the same inputs observed during the system's original execution. If the resulting outputs differ, an alarm is raised, since the input may have triggered the patched vulnerability. Unlike prior tools, retroactive auditing does not require developers...

 11. Audit outsourcingu

  OpenAIRE

  Stoilov, Martin

  2009-01-01

  Diploma thesis deals with the topic of external audit of IT services outsourcing and is focused especially on application, infrastructure and support services. The thesis describes audit as an efficient tool for evaluation of third party services and defines its position in quality management inside an organization. Furthermore the thesis deals with differences in project lifecycle as described in PMBOK framework and IT Assurance Guide. The second part of the thesis describes main issues of o...

 12. STATUTORY AUDIT

  OpenAIRE

  Prof. Ana MORARIU1, Ph. D; Prof. Sorinel Domnişoru2, Ph. D; Ec. Tanţi CERCEL3 Ph.D candidate

  2009-01-01

  The paper brings forth additional information necessary for a better application and perception of the concept of statutory audit for all those who are interested in this matter. It emerges from the need of European harmonization and international convergence, limiting the content and the addressability of the statutory audit within a system of opponent collocations. As well, its approach outlines several elements characteristic to the reorganization of the specific national law-making, in or...

 13. Audit Committees

  OpenAIRE

  2009-01-01

  We have produced this booklet to explain the role of audit committees as they can help to improve how an organisation is governed. In a company, an audit committee is a group of its directors whose main responsibilities are to: advise all directors about the quality of the company’s financial statements; work with the company’s external auditor; and examine the reports of the company’s internal auditor, if it employs one.

 14. Audit Schedule

  OpenAIRE

  Martinez Pinzon, Christian

  2014-01-01

  [CATALÀ] Audit Schedule és una aplicació web per a la gestió d'auditories al sector de l'aviació privada. Realitzada amb Salesforce per a l'empresa Puck Solutions S.L. [ANGLÈS] Audit Schedule is a web application for managing aduits of the private aviation sector. Performed with Salesforce for the Puck Solutions S.L. company.

 15. Internal audit

  OpenAIRE

  Topor, Peter

  2011-01-01

  Master's thesis is referring the importance and requirement of internal audit in middle sized enterprises. It summarizes theoretical basis for the implementation of internal audit's profession and its legislative environment. Thesis is focused on the analysis of the processes of administration and record keeping of leasing agreements in corporation. Based on the analysis, solutions and measures concerning internal controls are proposed. Goal of the Master's thesis is to refer the importance o...

 16. Det internationale område på hhx

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  I studieområdet på hhx indgår det internationale område. Undervisningen i det internationale område skal tilrettelægges som emner, hvis belysning kræver flere fag. Emneforløbene understøttes af kursusforløb. I det internationale område indgår produkt- og procesorienterede skrivninger samt rapport...

 17. Sykepleierens tilgang til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet

  OpenAIRE

  Landsem, Inger Pauline

  2007-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er hvordan sykepleiere gjenkjenner noe som smertefullt hos det svært fortidligfødte barnet som behandles i neonatale intensivavdelinger. Studien fokuserer på sykepleiernes arbeid med de nyfødte barn som er yngre enn 28 svangerskapsuker. Disse barnas overlevelsesmuligheter har økt betydelig de siste 20 årene. I samme tidsperiode har det hersket stor usikkerhet i fagfeltet om hvorvidt barna opplever behandling og handtering som smertefullt. Uttrykksevne...

 18. 2000-tallet: Fra optimisme til krise

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn

  2010-01-01

  Norsk økonomi har i deler av det første tiåret på 2000-tallet vokst kraftig og fått ekstra drahjelp gjennom en meget gunstig utvikling i bytteforholdet med utlandet. Økonomien har også klart seg relativt bra gjennom finanskrisen, godt hjulpet av en aktiv finanspolitikk og penge- og kredittpolitikk som ga vesentlige bidrag til å begrense nedturen. En relativ nøktern forvaltning av petroleumsinntektene har vært en av nøklene til at det har gått såpass bra. Petroleumsvirksomheten ...

 19. Fællesskabets muligheder - erfaringer fra musikterapigrupper på intensive psykiatriske afsnit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte; Frederiksen, Britta

  2008-01-01

  musikterapigruppen, som kan hjælpe patienterne til at opleve nærvær, samvær og håb, og som kan medvirke til, at den enkelte patient kan genetablere en lille smule samling på sig selv. Dernæst fremlægges en række resultater fra en pilotundersøgelse foretaget i 2004 på Hillerød Psykiatriske Sygehus, som peger på, at...... musikterapi kan medvirke positivt i forhold til at skabe kontakt med patienterne og dermed mulighed for bedring for den enkelte patient. Artiklen formidler den udfordrende, men også energifyldte og livsbekræftende arbejdsopgave, det er at tilbyde gruppemusikterapi i intensivt regi....

 20. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv - Er COSO frameworket tilstrækkeligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2002-01-01

  interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... intern kontrol og (2) giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af intern kontrol hos revisorerne med de øvrige Corporate Governance aktører. Der er tale om ikke tidligere foretagne undersøgelser som viser, at eksterne revisorer varetager deres økonomiske særinteresser i deres beskrivelser af det...... interne kontrolbegrebs indhold. Endelig understøtter analyserne en øget fokusering på risikostyring indenfor virksomhedsledelse og de deraf afledte forskelligartede implikationer for Corporate Governance aktørerne....

 1. Det litterære rum i Don Quixote

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink, Dennis Meyhoff

  Don Quixote kommer til verden i det måske mest afgørende øjeblik i den vestlige rumopfattelses historie - nemlig i det øjeblik, hvor forestillingen om, at vi lever i et uendeligt univers, erstatter den gammeleuropæiske forestilling om verdensrummet som et endeligt kosmos. Det nye verdensrum danner...

 2. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 3. Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lone Ambjørn

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Det overordnede sigte med artiklen er at belyse den fremmedsproglige e-lærings differentieringspotentiale med bevidstgørelse, samarbejde og medansvar som grundlæggende forudsætninger for, at dette potentiale kan realiseres optimalt. Emnets teoretiske aspekter illustreres ud fra forfatterens undervisningspraksis inden for BA-studiet i spansk på ASB og fokuserer på e-læring i relation til leksikalsk kompetence, tekstlæsning samt skabelse af et fremmedsproget univers som et led i den studerendes selvstændige varetagelse af læringsprocessen. Endvidere fokuseres der på netværksstøttet sproglig læring (NSSL defineret som sproglig læring i det fysiske rum i kombination med sproglig læring støttet af computermedieret kommunikation i elektroniske netværk.

 4. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 5. Kan vi det, der skal til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Balstrøm, Thomas; Meilby, Henrik; Christiansen, Jesper Skovdal

  Artiklen fremlægger resultaterne fra en undersøgelse, der blev gennemført hen over vinteren 2009-2010. Undersøgelsen viser bl.a., at der er en stor efterspørgsel på folk med indsigt i geografisk informationsteknologi inden for de kommende to år. Specielt efterspørges super-konsulenter, geo...

 6. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 7. Læren fra F-16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaub Jr, Gary John

  Da Danmark i 1975 besluttede at købe 58 F-16-kampfly var det på mange måder en aftale med substantielle fordele. Den fælles beslutning blandt en række NATO-lande om at købe samme flytype betød, at Danmarks relationer til sine alliancepartnere blev styrket, ikke mindst i kraft af fælles deltagelse i...... fly ikke var operative. Men fælles fly betød ikke i sig selv, at Danmark blev en ligeværdig og efterspurgt deltager i internationale operationer. Det krævede en omfattende modernisering af F-16-flyet, indkøb af avancerede systemer og ammunition, en reorganisering af det danske flyvevåben, en...... danske beslutningstagere søge samme former for samarbejde, når de i 2016 investerer i det kampfly, der skal erstatte F-16-flyet....

 8. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang;

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 9. Fra PC til Skærm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebbesen, Toke Riis

  2015-01-01

  Denne analyse afdækker iMac’ens designkulturelle betydning ved først at eksponere den eksisterende stereotypiske kulturelle forståelse af computer-typer. I lyset heraf vises det, hvordan Apple konsekvent har arbejdet med at fremstille iMac’en er som en helt ny computertype, først på den oprindeli...

 10. Low carb high fat : Passar det normalviktiga?

  OpenAIRE

  Malmgren, Evelina; Ingelsson, Frida; Ohlsson, Annica

  2012-01-01

  Low Carb High Fat (LCHF) ses som en striktare variant av GI eller Atkins och är en diet riktad framförallt till personer som lider av det metabola syndromet, där man utesluter i princip alla kolhydrater för att undvika blodsockerhöjningar. Överviktiga och diabetiker som testat denna diet har både fått bättre blodfetter, viktnedgång samt ett förbättrat blodsocker men samtidigt finns det många motsträvare – framförallt SNR (svenska näringsrekommendationer). Syftet med detta projekt var att visa...

 11. Oidipus, Freud och det utsatta barnet

  OpenAIRE

  Willberg, Solveig

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att belysa och jämföra det utsatta barnets öde såsom det speglas i myten och dramat om Oidipus och i Freuds teori om oidipuskomplexet. Myten och senare Sofokles drama handlar om ett barn som av sina föräldrar sätts ut i skogen för att dö med genomborrade hälar, men blir funnet och räddat till livet. Som vuxen kommer Oidipus långt senare att ovetandes döda sin far och gifta sig med sin mor. Freud såg häri ett mönster som han menar går igen i varje pojkes psykosexuel...

 12. Auditing wildlife

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.K. Reilly

  2003-12-01

  Full Text Available Reilly B.K. and Y. Reilly. 2003. Auditing wildlife. Koedoe 46(2: 97–102. Pretoria. ISSN 0075-6458. Accountants and auditors are increasingly confronted with the problem of auditing wildlife populations on game ranches as their clients' asset base expands into this industry. This paper aims to provide guidelines on these actions based on case study data and research in the field of wildlife monitoring. Parties entering into dispute on numbers of animals on a property often resort to their auditors for advice. This paper tracks a method of deciding on whether or not to audit the population based on wildlife value and an initial sample count. This will act as a guideline for the accounting profession when confronted by this problem.

 13. Det sunde, overvægtige barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  kommunale sundhedskurser. Men hvad sker der, når en biomedicinsk sundhedsopfattelse møder det overvægtige barn i en hverdagslivssammenhæng? Hvor meget handler sundhed f.eks. om at besidde tilstrækkelige mængder af viden om mad og motion? Og hvad er mulighederne for at være en god borger, selvom man er et...

 14. Er det lovligt at opstille webcam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trzaskowski, Jan

  2003-01-01

  Idéen med at optage billeder og transmittere dem på Internettet er ingen ny opfindelse. Webcam har eksisteret i mange år. Udbredelsen af bredbånd har dog sat flere i stand til at etablere sig som udgiver af ”live” billeder på Internettet. Det være sig som løbende opdaterede still-billeder eller...

 15. Vejnettet og det urban-rurale landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  voksende bevågenhed omkring ”the aesthetics of mobility” (Houben). Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige......VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto......)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af byerne aktiverede. Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en løbende transformation af relationen mellem det urbane og rurale, der kompromitterer forestillingen om en klar adskillelse mellem disse domæner. Denne transformation kan beskrives...

 16. Auditing wildlife

  OpenAIRE

  B.K. Reilly; Y. Reillly

  2003-01-01

  Reilly B.K. and Y. Reilly. 2003. Auditing wildlife. Koedoe 46(2): 97–102. Pretoria. ISSN 0075-6458. Accountants and auditors are increasingly confronted with the problem of auditing wildlife populations on game ranches as their clients' asset base expands into this industry. This paper aims to provide guidelines on these actions based on case study data and research in the field of wildlife monitoring. Parties entering into dispute on numbers of animals on a property often resort to their au...

 17. Siawise Audit

  OpenAIRE

  Raro, Bruno Daniel da Silva

  2015-01-01

  Intitulada SIAWISE AUDIT, esta dissertação pretende apresentar o desenvolvimento de uma aplicação informática com o mesmo nome, e o conceito que esta defende e de que forma pode simplificar e reduzir o trabalho dos seus utilizadores. O SIAWISE AUDIT surge da necessidade de modernizar, informatizar e acelerar o processo de auditoria de conformidade legal prestado pela empresa acolhedora e mentora do projeto – a SIA. Sucintamente, o projeto visava a implementação de uma aplica...

 18. Audit of a bank

  OpenAIRE

  Ambros, Lukáš

  2012-01-01

  The goal of my thesis "Audit of a bank" is to identify and describe the area of external and internal audit in banking and to focus on specifics of bank audit in comparison to external audit of commercial enterprise. The first part is focused on audit of financial statements. In the second part are described the specifics of banking segment. Third part describes internal audit and cooperation between external and internal audit. In the last part there are described methods applied during the ...

 19. Building a performance measurement internal auditing framework for the ISO 9001 quality management system

  OpenAIRE

  Gutierrez Alcantara, Flor Monica

  2013-01-01

  During the last two decades, ISO 9000 standards have become one of the most important management approaches in the world. Currently, the standards are used by more than one million companies in more than 170 countries. ISO 9001 audits are the most widely used performance measurement (PM) method to assess ISO 9001 quality management systems (QMS). However, in recent years the effectiveness of ISO 9001 quality auditing has been questioned for: (1) only focusing on compliance; (2) failing to det...

 20. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 1. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 2. Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Petersen, Olav Bjørn; Uldbjerg, Niels

  2014-01-01

  i gestationsugerne 8-10. Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = 147.......768. (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = 220.739 (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af...... for føtal aneuploidi. Brug af blodprøve fra gestationsuge 9 viser signifikant højere detektionsrate for føtal trisomi 21 end ved brug af blodprøve senere...

 3. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 4. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos......-filosofiske) studier omkring begrebet "det eksistentielle" og "filosofisk vejledning" gøres der rede for og diskuteres, hvorledes man kan tænke og praktisere "eksistentiel vejledning" i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning....

 5. Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Hedvig

  , bliver i stand til at tiltrække bredere grupper af beboere. Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommune. Den overordne konklusion...... er, at en fysisk renovering med reelle forbedringer af bebyggelsernes oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter er helt afgørende for en imageforbedring. Men ligeså afgørende er det sideløbende og vedholdende at gennemføre kulturelle og sociale udviklingsindsatser, der sikrer beboerne et bedre liv i...

 6. Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Glenton

  2013-11-01

  Full Text Available Cochrane-systematiske oversikter oppleves ofte som lite tilgjengelige. En av hovedaktivitetene til det norske Cochrane-miljøet er å utvikle måter å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter på for at de lettere tas i bruk. Vi beskriver her fire hovedprinsipper for dette arbeidet, og gir eksempler på dokumentformater vi har vært med på å utvikle. De overordnete prinsippene er: 1 Informasjonen bør være forståelig for personer uten ekspertkunnskap om forskningsmetodikk. Vi har erfart at når det gjelder forståelsen av resultater fra systematiske oversikter går det største skillet mellom forskere og ikke-forskere og i mindre grad mellom ulike grupper som helsepersonell, pasienter og byråkrater. 2 Informasjonen bør presenteres på en mest mulig nøytral måte. 3 Informasjonen bør være brukertilpasset. Det innebærer at vi innhenter tilbakemeldinger fra sluttbrukere i utviklingsarbeidet og gjør nødvendige tilpasninger i flere omganger. 4 Informasjonsstrukturen bør følge ”1:3:25-prinsippet”. Her presenteres informasjonen både summarisk (1 side, kort oppsummert (3 sider, og mer utdypende (25 sider. I artikkelen beskriver vi flere presentasjonsformater vi har utviklet, blant annet ”Summary of Findings” der resultatene av Cochrane-oversikter presenteres i lettfattelige tabeller; ”plain language summaries”, som er tekstbaserte oppsummeringer rettet mot en bred lesergruppe; ”SUPPORT summaries” rettet mot byråkrater og ”policymakers”; og ”DECIDE Frameworks” der resultatene presenteres sammen med annen informasjon som er relevant i en beslutningsprosess.Glenton C, Rosenbaum S. Cochrane in Norway – How do we disseminate findings from Cochrane reviews? Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 215-219.ENGLISH SUMMARYCochrane systematic reviews are often perceived as inaccessible. One of the main activities of the Norwegian branch of the Cochrane Collaboration is to develop ways to present the results of Cochrane

 7. Public Service radio - fra monopol til niche

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leif Lønsmann

  1991-08-01

  Full Text Available Radioen har nået pensionsalderen. I hvert fald hvis man måler med den målestok, man pensionerer mennesker efter. BBC rundede de 67 år i 1989, DR gør det i 1993. Men på trods af sin alder er radioen i live - i bevægelse og udvikling - på godt og ondt. Der findes i dag til flere radio- stationer end no- gensinde, der tilsammen sender mere radio end nogen- sinde til flere lyttere end nogensinde før i radioens historie. Radioen er det mest brugte massemedium i verden, målt i tidsforbrug. Artiklen skitserer de centrale problemer for den monopolradio, som nu er under forandring. Ikke alene er dens unikke status ophævet, men dens almene forpligtelser udtrykt i public-service princippet er også under revurdering. Hvordan bør politikere og DR reagere på den ny situation - hvordan skal public-service principperne forvaltes? Det er de centrale temaer for diskussion i den følgende artikel.

 8. The Impact of Audit Fee on Audit Quality in UK

  OpenAIRE

  NI, MENGLU

  2012-01-01

  This thesis investigates the effect of audit fees on audit quality. Audit fees include the normal audit fees and abnormal audit fees. This paper examines how the audit quality proxy by the magnitude of absolute discretionary accruals associated with the abnormal audit fees that we focused on. Through our research, we found that the abnormal audit fees are negatively related to the discretionary accruals. And the sign of the abnormal audit fees will determine the level of audit quality. The AB...

 9. Børnebogsforfatteren i det litteraturpædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  2011-01-01

  skolen som afveksling og inspiration, og klassernes daglige lærere er garanter for det lange seje træk. Og til spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt, at børn lærer at læse, vil jeg - med mange læseforskere bag mig - lige minde om, at børn ikke skal lære at læse for at kunne klare skolens tests, ikke for...... at skolen skal kunne placere sig pænt i landsgennemsnittet, ikke for at landet skal placere sig pænt i internationale testsammenligninger, men fordi det at kunne læse lærer det noget om, hvordan det kan leve sit liv - som Colin Harrison siger det: Reading is important because it teaches you how to...

 10. AUDIT BISNIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulius Jogi Cristiawan

  1999-01-01

  Full Text Available The purpose of financial audit is to give opinion that the financial statement present fairly, in all material respect, the financial position, the result of operation and cash flow in conformity with generally accepted accounting principles. In this case, the focus of financial audit is financial statement. A Independent Auditor do not consider that the financial statement is the reflections of company business transaction that result from accounting process. In the accounting process, the distorsion information could be happened in business transaction. For examples the finished good must be presented at historical cost at financial statement, but if, the competitor could sell with the lower price or there are any substitutes, its presentation must be adjusted. A financial statement could not present the information about the competitors. Hence the auditor must be understand all aspects of client business. A conceptual framework for understanding client business will be presented in this article. Abstract in Bahasa Indonesia : Audit atas Laporan Keuangan (Financial Audit bertujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan suatu entitas menyajikan sejara wajar atau tidak posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disini jelas terlihat bahwa fokus audit adalah laporan keuangan. Auditor lupa bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan transaksi bisnis perusahaan yang telah mengalami proses akuntansi (dengan suatu asumsi-asumsi tertentu sehingga menjadi laporan keuangan. Selama proses akuntansi tersebut suatu transaksi bisnis kadang mengalami distorsi informasi. Contoh: suatu persediaan barang jadi yang secara fisik masih baik akan dilaporkan di dalam laporan keuangan sebesar cost-nya, tetapi kalau secara bisnis bisa dibuktikan bahwa atas barang tersebut pesaing bisa menjual barang dengan harga lebih murah atau telah ada barang pengganti maka atas barang tersebut harus disesuaikan

 11. Arbeidstilbudet hvor mye er det å hente?

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Svendsen, Ingvild

  1998-01-01

  Yrkesprosenten i Norge er høy, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. De sysselsatte i Norge jobber imidlertid relativt få timer. Mens yrkesprosenten for menn (25-54 år) er på linje med andre land, har yrkesprosenten for kvinner vært stigende gjennom flere år og er nå høy sammenliknet med andre land. I tillegg har det for kvinnene vært en utvikling i retning flere heltidsarbeidene og færre på kort deltid. Samtidig har utdanningsnivået blant kv...

 12. Det nye Vestas -en virksomhed i modvind?

  OpenAIRE

  Sultan, Cevik; Martin, Sømod Jensen; Casper, Saust; Lars, Kyrø

  2005-01-01

  Omhandler hvorvidt det nye Vestas efter fusionen med NEG Micon stadig er konkurrencedygtig. I en undersøgelse af deres potentiale for at opnå stadig vækst på et marked, som markedet for vindenergi.Har vi brugt en PESTEL analyse, som kan give et makro omverdens billede af industrien. For at analysere konkurrencen på markedet har vi brugt Porters Five Forces. Endelig har vi i en undersøgelse af Vestas rentabilitet og interne konkurrencedygtighed brugt en værdikæde analyse.

 13. Om Ludvig Jacobson og hans beskrivelse af det vomeronasal organ i 1813 efter obduktion af husdyr på Den Kgl. Veterinærskole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen; Wang, Tobias

  2015-01-01

  , da zoologi-professor, dr. scient. Flemming Frandsen (født 1944) med hans sædvanlige øje for at inddrage spændende historiske detaljer, kort tid forinden havde forelæst på veterinærstudiet om det vomeronasale organ, der indtil 1895 [2] var kendt som Det Jacobsonske Organ – opkaldt efter dets danske...... en ny artikel om opdagelsen af det vomeronasale organ til Årbogen, takkede vi straks ja, da vi dermed fik mulighed for at gå lidt dybere på historiens veterinære aspekter.......Som helt nystartet veterinærstuderende i 1991 kom denne artikels førsteforfatter i besiddelse af et eksemplar af Veterinær Selskabets Skrifter fra 1813 [1]. Blikket faldt hurtigt på Ludvig Jacobsens ”Anatomiske beskrivelse over et nyt organ i huusdyrenes næse” [1]. Brikkerne faldt hurtigt på plads...

 14. Audit of Financial Statement

  OpenAIRE

  Černá, Helena

  2011-01-01

  The goal of the work is the audit of financial statement of the selected subject and suggestions to improve process of audit and accounting to display the reality fair and accurately. The process of audit is simplified for small firms. Theoretic part is dedicated to laws and regulations, which are obligatory for audit, and technical literature for audit. In the second practical part, audit procedures for real company financial statement verification are implemented. This part is divide...

 15. Undersøkelse av non-ortho polyklorerte bifenyler og polyklorerte dibenzofuraner/dibenzo-p-dioksiner i organismer og sedimenter fra omegnen av marinebasen ved Haakonsvern 1993

  OpenAIRE

  Knutzen, J.; Biseth, A.

  1994-01-01

  Lever av torsk fra Haakonsvernområdet viste konsentrasjoner av non-ortho polyklorerte benifyler (PCB), målt som toksisitetsekvivalenter, på ca 40 ganger "normalinnholdet". Overflate sedimentene viste varierende nivåer, men med overkonsentrasjoner på opp til ca 10 ganger. Mer moderate forhøyelser ble registrert i blåskjell (ca. 5 ganger) og lomre. For polyklorerte dibenzofuraner/dibenzo-p-dioksiner begrenset overkonsentrasjonene seg til 2 - 3 ganger i blåskjell og opp til 4 - 5 ganger i sedime...

 16. Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet

  OpenAIRE

  Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim

  2015-01-01

  Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk endringsprosess. Dette for å få en dypere forståelse av teorien fra fagfeltet, endringsledelse. John P. Kotter blir omtalt som en guru innen endringsledelse med sin åttetrinnsmodell. Hans engasjerende måte å tilnærme seg området på gjorde oss nysgjerrige på hvordan endringsledelse...

 17. Starten på en ny hverdag : En studie av norske adoptivforeldres første tilknytning til sitt adoptivbarn fra Chile

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Formål Studien har som mål å undersøke viktigheten av språk i tilknytningsfasen mellom adoptivforeldre og barnet. Barnet er sårbart etter en adopsjon, og det skal tilpasse seg sine nye adoptivforeldre og lære seg et nytt språk. Målet med studien er å få innsikt i viktigheten av at adoptivforeldre snakker spansk når de adopterer fra Chile. I tillegg ønsker studien å skaffe mer kjennskap til hvorvidt andre faktorer er medvirkende for adoptivforeldrene i deres tilknytningsprosess til barnet. ...

 18. Beiarelva og Saltdalselva 2008-2012. Bestandsovervåkingav laks og påvirkning fra oppdrettsnæringen

  OpenAIRE

  Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Lamberg, Anders; Hanssen, Øyvind Kanstad; Jensås, Jan Gunnar

  2013-01-01

  I 2008 ble det satt i gang et prosjekt som hadde som mål å kartlegge den totale oppvandringen av laks i Beiarelva og Saltdalselva over en periode på fem år (2008-2012). Dessuten skulle innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene registreres, og eventuell forekomst av rømt oppdrettslaks fra lokale oppdrettsanlegg skulle kartlegges ved genetiske analyser. Oppvandringen av voksen laksefisk skulle registreres ved videoovervåking. Videoovervåking viste seg imidlertid vanskelig å g...

 19. Selvoplevet og sand, men mest det første

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  Lars Saabye Christensen: SAABYES CIRKUS (Oversat fra norsk af Karsten Sand Iversen) 224 sider, 229 kr. Athene UDKOMMER I DAG Udgivelsesdato: 14.09......Lars Saabye Christensen: SAABYES CIRKUS (Oversat fra norsk af Karsten Sand Iversen) 224 sider, 229 kr. Athene UDKOMMER I DAG Udgivelsesdato: 14.09...

 20. Performing of quality audits

  International Nuclear Information System (INIS)

  A discussion of the need for Quality Audits both from the practical and regulatory point of view will be followed by presentation of the required steps of audit preparation, auditor assignment, checklist development, review of prior audits, notification, logistics, etc. The various examination steps of auditing, including pre-audit conference, checklist usage, interview, and objective evidence review, will be discussed as will the techniques used in finding development, post audit conference, audit report writing, and follow-up. An overview of organization for auditing, including training and certification, will be presented. (RW)

 1. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres...... information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn, der vokser op i flersprogede omgivelser, vil mødet med skriftsprog omfatte møder med skrift på flere sprog. Dataindsamlingen omfatter i 2008/2009 klasserumsobservationer i de fem 0...... skabes i klasserummet. Derudover diskuteres forståelsen af literacy og literacyunder-visning i lyset af den sproglige diversitet, man finder i mange klasserum....

 2. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige...... definitioner på begrebet summarisk beskrives som et begreb der integrerer kontrol og elementer, der kan henføres til overordnet ledelse/daglig ledelse i forbindelse med disses styring af virksomheden (Laursen, 2000). De forskellige aktører identificeret ved Corporate Governance perspektivet kan have forskellig...

 3. Det marinarkæologiske Eksperimentarie: Oplevelser, Design, Inddragelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Troels; Pedersen, Michael Haldrup; Kallmeyer Bloch, Andreas

  2016-01-01

  I foråret 2016 åbner Vikingeskibsmuseet i Roskilde et nyt eksperimentelt miljø for museumsoplevelser – Det Marinarkæologiske Eksperimentarie . Eksperimentariet vil have marinarkæologens arbejde som sit omdrejningspunkt og tilbyde en række forskellige udstillingselementer som alle har det til fæll...

 4. Det danske udvalg i Nordisk Vejforum om Intelligente Transport Systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Hedelund, Per

  2012-01-01

  Det danske udvalg inden for Nordisk Vejforum om Intelligente Transport Systemer (NVF-ITS) repræsenterer den danske ITS-branche bredt. De i alt 16 deltagere fordeler sig på Vejdirektoratet, de største kommuner, rådgivere, leverandører og forskningsinstitutioner indenfor ITS-området....

 5. Sproget får ikke det sidste ord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  Eksperter undervurderer lægmandsviden om sprog - og forresten er det kroppe og udstråling, der overbeviser og giver det sagte kraft. Derfor vandt Helle Thorning-Schmidt Partiet Ingsoc i George Orwells roman 1984 bruger 'nysprog' til at styre medlemmernes tanker, men forsøget på at styre sproget er...

 6. Intelligenstest i folkeskolen og betydningen for, hvad det vil sige at være 'et barn'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Gerd; Bendixen, Carsten

  Emnet for denne artikel er de måder, hvorpå testning af elevernes evner og intelligens igennem de seneste godt hundrede år har fået en placering i skolens praksis og herigennem har bidraget til at definere, hvad det vil sige at være ’et barn’. Med analytisk afsæt i Michel Foucaults forståelse af...... i den danske folkeskole. I artiklen vil vi følge den bevægelse, som vi med Foucault mener at kunne identificere, fra intelligenstestens ydre objektiverende (genstands-gørende) blik til selvevalueringens indre disciplinerende blik, hvor ’intelligens’ (uanset antal og form) bliver et spørgsmål om...

 7. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 8. Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesegas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jakob Munkholt

  Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas.......Populært dansk resume af ph.d.-afhandling - Katalytisk syntese af langkædede alkoholer fra syntesesgas....

 9. The Internal Audit Outsourcing

  OpenAIRE

  Grzegorz Gołębiowski

  2010-01-01

  The article explores an issue of the internal audit outsourcing. It indicates the differences between internal audit, outsourcing and cosourcing of this service as well as their advantages and disadvantages. Drawing from the research on internal audit outsourcing the recent market trends were identified as well as motivations for choosing different forms of internal auditing.

 10. The Internal Audit Outsourcing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Gołębiowski

  2010-06-01

  Full Text Available The article explores an issue of the internal audit outsourcing. It indicates the differences between internal audit, outsourcing and cosourcing of this service as well as their advantages and disadvantages. Drawing from the research on internal audit outsourcing the recent market trends were identified as well as motivations for choosing different forms of internal auditing.

 11. Auditing hazardous waste incineration

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper reports that audit standards consisting of volatile and semivoltile organics have been established by the EPA to be provided to federal, state, and local agencies or their contractors for use in performance audits to assess the accuracy of measurement methods used during hazardous waste trial burns. The volatile organic audit standards currently total 29 gaseous organics in 5, 6, 7, 9, and 18-component mixtures at part-per-billion (ppb) levels (1 to 10 000 ppb) in compressed gas cylinders in a balance gas of nitrogen. The semivoltile organic audit standards currently total six organics which are spiked onto XAD-2 cartridges for auditing analysis procedures. Studies of all organic standards have been performed to determine the stability of the compounds and the feasibility of using them as performance audit materials. Results as of July 1987 indicate that all of the selected organic compounds are adequately stabile for use as reliable audit materials. Performance audits have been conducted with the audit materials to assess the accuracy of the measurement methods. To date, 160 performance audits have been initiated with the ppb-level audit gases. The audit results obtained with audit gases during hazardous waste trial burn tests were generally within ±50% of the audit concentrations. A limited number of audit results have been obtained with spiked XAD-2 cartridges, and the results have generally been within ±35% of the audit concentrations

 12. ”Ting er jo mulig! Bare det å få den tilliten, at hun viste at hun faktisk hadde tro på meg”: En studie av hvordan personlig veiledning bidrar til positiv endring i veisøkers liv - en fenomenologisk tilnærming

  OpenAIRE

  Reinsvollsveen, Jorunn

  2011-01-01

  Denne undersøkelsen tar sikte på å få økt innsikt i hvordan personlig veiledning bidrar til å skape positiv endring, sett fra veisøkers perspektiv. Det empiriske forskningsmaterialet ble skapt gjennom en fenomenologisk tilnærming og intervju med tre veisøkere. Intervjuene har bidratt til kunnskap og forståelse av hva som ser ut til å fremme endring, når veiledning lykkes. Gjennom en fortolkende fenomenologisk analyse ble det utarbeidet 6 kategorier. Disse kategoriene er :”Forventninger til ve...

 13. Features partnership in auditing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V.P. Bondar

  2015-06-01

  Full Text Available The notion of «institution partnerships in the audit» and its importance in Ukraine. Done overview of international experience in the Institute of partnerships in the audit business. Determined the nature of the audit, rights, duties and powers of the partnership during the audit. Done distribution of functions between the partner and the engagement partner in the synthesis of these blocks: taking on a new customer service or continued cooperation with existing customers (clients; familiarization with activities of customer audits, including an understanding of its internal control system; identification and assessment of risks of material misstatement of accounting; audit process and the audit and the formation of the final judgment. On the basis of the distribution of functions between the partner and the engagement partner, defined the overall structure of management system auditing firm. These conditions for implementation of partnerships in the audit business, and identified a number of advantages and disadvantages of partnerships for auditing.

 14. ALMA / porten til det kolde, støvede og fjerne univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linden-Vørnle, Michael

  I det nordlige Chile er det enorme ALMA-teleskop ved at tage form, men allerede nu giver det enestående astronomiske øje os et helt nyt syn på universet.......I det nordlige Chile er det enorme ALMA-teleskop ved at tage form, men allerede nu giver det enestående astronomiske øje os et helt nyt syn på universet....

 15. Auditing Quality in China

  OpenAIRE

  Ding, Shengyan

  2012-01-01

  In the research area of Chinese auditing market, few studies have been conducted on the effects that auditor-related characteristics have on auditing quality. Thus, the paper is to examine the influences auditor-related attributes have on auditing quality, including size of the auditing firm, its income, and whether it is Big 4 or not. In addition to that, research topic on relationship between relationship between market concentration level and auditing quality is also an attractive one amon...

 16. Optimal Regulation of Auditing

  OpenAIRE

  Pagano, Marco; Immordino, Giovanni

  2007-01-01

  We study regulation of the auditing profession in a model where audit quality is unobservable and enforcing regulation is costly. The optimal audit standard falls short of the first-best audit quality, and is increasing in the riskiness of firms and in the amount of funding they seek. The model can encompass collusion between clients and auditors, arising from the joint provision of auditing and consulting services: deflecting collusion requires less ambitious standards. Finally, banning the ...

 17. The Predictive Audit Framework

  OpenAIRE

  Kuenkaikaew, Siripan; Vasarhelyi, Miklos A.

  2013-01-01

  Assurance is an essential part of the business process of the modern enterprise. Auditing is a widely used assurance method made mandatory for public companies since 1934. The traditional (retroactive) audit provides after-the-fact audit reports, and is of limited value in the ever changing modern business environment because it is slow and backwards looking. Contemporary auditing and monitoring technologies could shorten the audit and assurance time frame. This paper proposes the predictive ...

 18. Internal Audit in Practice

  OpenAIRE

  Havelík, Petr

  2011-01-01

  This thesis deals with the audit and its part is also a execution of own audit. The theoretical part is devoted to the internal audit requirements, to the basic types of the internal audits and other significant characteristics of this discipline, as is especially the code of ethics and the basic methodology of the performing of internal audit. Are also taken into account the specific requirements of the state administration, because the practical part of this thesis deals with the practical ...

 19. Fraud and Audit

  OpenAIRE

  Hruška, Tomáš

  2013-01-01

  The first part of the thesis describes audit and its historical development. Audit is divided into two parts: internal and external audit and there are described their functions. Very important part is related to the forensic audit, which determines the second part of the thesis. Moreover the thesis is describing the auditor's responsibility and risks arising from the performance of the audit profession. The thesis also talks about the topic of ethics and its functions particular-ly in relati...

 20. Gulerodens farefulde vej fra marken til forbrugeren

  OpenAIRE

  Knudsen, Inge M.B.; Jensen, Dan Funck; Jensen, Birgit

  2006-01-01

  Kølelagring af Lammefjords-gulerødder muligør, at der kan leveres danskproducerede gulerødder i perioden fra november til april. Sidst på lagringssæsonen kan mere ed 50% af rødderne dog være kassable på grund af lagersygdomme. I marken angribes rødderne af forskellige jordboende svampe, der allerede ved høst kan resultere i kassable rødder. I lagerperioden kan tilsyneladende raske gulerøder dog også udvikle sygdomme forårsaget af de mikrosvampe der forkommer naturligt på rødderne. Sår på ...

 1. Antonio Mollari fra Canova e Valadier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Debenedetti

  2014-04-01

  Full Text Available Non è difficile inserire Antonio Mollari in un contesto europeo. Ad Antonio Canova lo lega una prima, importantissima lettera del 4 maggio 1807 nella quale, in seguito ad un invito trasmessogli dallo scultore, ma di cui è responsabile Filippo III Colonna, enumera tutte le sue opere; la seconda risale al 25 febbraio 1809. Dalla prima missiva si riescono a stabilire numerosi contatti con Giuseppe Valadier: a Corridonia (Collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Donato; Ospedale e Chiesa di San Salvatore e a Macerata (Palazzo Conti già Ugolini. Tanto da giungere a considerare Mollari come il continuatore del Valadier nei cantieri marchigiani, dove la presenza del Maestro si manifesta come una sovrapposizione di motivi francesizzanti a soluzioni palladiane: componenti entrambe presenti nel Palazzo Tomassini a Corridonia, ricondotto al Maceratese. Fra l’altro le pagine di due Taccuini valadieriani, certo a lui note, si possono considerare a metà strada fra l’esercizio tipologico ed il modello. It’s not difficult to insert Antonio Mollari into a European context. A first very important letter, dated May 4th 1807, links him to Antonio Canova whereby, after inviting him, by wish of Phillip Colonna III , he then makes a list of all his works of art; the second is dated February 25th 1809. Various contacts with Giuseppe Valadier can be established from the first letter: in Corridonia (Saints Peter, Paul and Donato Collegiate church; St. Saviour’s Hospital and Church and in Macerata (Conti Palace ex Ugolini. So much so as to regard Mollari as Valadier’s continuator in the Marche construction sites, where the Maestro’s presence is expressed like a superimposition of Frenchified motives for Palladian solutions: both components being present in the Tomassini Palace in Corridonia, which can be traced back to Mollari. Moreover the pages of two Valdier Notebooks, which he must have known about, can be considered half way between a typological exercise

 2. Anvendelse af produktmodellering - set ud fra en arbejdsforberedelsessynsvinkel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvam, Lars

  projektet fokuseres på anvendelse af IT i forbindelse med specifikation af produktet og dets fremstillingsforløb (konstruktion og produktionsforberedelse), da det egentlige ingeniørarbejde i disse aktiviteter hidtil kun i ringe grad er blevet understøttet med IT. Der sigtes mod at tilvejebringe metoder for...... analyse af hvilke aktiviteter, der skal understøttes, og i forlængelse heraf fastlæggelse af indhold og struktur i de systemer, der skal understøtte specifikationsarbejdet. Projektets teorigrundlag omfatter fire elementer. Det første element (arbejdsforberedelse) omfatter metoder for analyse og...... den objektorienterede modelleringsteknik. Ved det tredie element er der foretaget en gennemgang af fire forskellige eksempler på produkt- og produktrelaterede modeller, der i denne sammenhæng opfattes som referencemodeller for modellering af viden og information knyttet til produktet og f.eks. dets...

 3. MANAGEMENT OF AN AUDIT ORGANIZATION AND AUDIT OF MANAGEMENT

  OpenAIRE

  ION COCHINÃ; CEZARA DOINA ARSENIE

  2012-01-01

  The paper presents various aspects of the management of audit organizations and the audit of the management within an organization. Based on a comparative study, the paper analyzes specific elements of the management of audit organizations and the performance auditing of the management teams of organizations audited. Through review of management and audit literature, the paper explains the differences between management of an audit and audit of the management of an organization.

 4. Värmekameror gör det osynliga synligt

  OpenAIRE

  Haglund, Jesper; Jeppsson, Fredrik; Hedberg, David; Xie, Charles; Schönborn, Konrad

  2014-01-01

  Med hjälp av värmekameror framträder lejonen på Serengeti tydligt på kilometers håll i natten på BBC:s senaste filmer och läckande fjärrvärmeledningar kan numera upptäckas från helikopter. Det kan låta som science fiction, men den snabba teknikutvecklingen inom detta område gör att vi nu kan ”göra det osynliga synligt” även i det naturvetenskapliga klassrummet.

 5. Proteiner i det medisinske soppekstraktet AndoSanTM

  OpenAIRE

  Ingvaldsen, Ingeborg Almås

  2014-01-01

  AndoSan™ er et medisinsk soppekstrakt der hovedkomponenten er den champignonlignede soppen Agaricus blazei Murill (AbM). Preparatet inneholder også to andre sopparter, Hericium erinaceum og Grifola frondosa. De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt ekstraktet da det antydes å ha positiv effekt på en rekke sykdomstilstander. Hvilke komponenter og virkningsmekanismer som er årsaken til dette er fortsatt uklart, men det antas at karbohydrater og proteiner spiller en rolle. Målet ...

 6. Automatic utilities auditing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, Colin Boughton [Energy Metering Technology (United Kingdom)

  2000-08-01

  At present, energy audits represent only snapshot situations of the flow of energy. The normal pattern of energy audits as seen through the eyes of an experienced energy auditor is described. A brief history of energy auditing is given. It is claimed that the future of energy auditing lies in automatic meter reading with expert data analysis providing continuous automatic auditing thereby reducing the skill element. Ultimately, it will be feasible to carry out auditing at intervals of say 30 minutes rather than five years.

 7. Audit Certainty, Audit Productivity, and Taxpayer Compliance

  OpenAIRE

  Alm, James; McKee, Michael

  2006-01-01

  Strategies for reducing tax evasion include stricter enforcement, but taxpayer responses to increased enforcement are difficult to measure with field data. We use experimental methods to examine individual compliance responses to advance information on audit probability and productivity. Our design informs some individuals that their return will be audited prior to making their compliance decision, while other individuals receive information that they will not be audited; we also inform indiv...

 8. Auditing, Consulting, and Audit Market Concentration

  OpenAIRE

  Christopher Bleibtreu; Ulrike Stefani

  2011-01-01

  In its recently published Green Paper, the European Commission 2010 discusses various methods to enhance the reliability of audits and to re-establish trust in the financial market. The Commission primarily focuses on increasing auditor independence and on reducing the high level of audit market concentration. Based on a model in the tradition of the circular market matching models introduced by Salop 1979, we show that prohibiting non-audit services as a measure intended to improve auditor i...

 9. Audit v bance

  OpenAIRE

  Kiesewetterová, Lucie

  2009-01-01

  Diploma thesis discusses questions about internal audit. I have focused on internal audit in the bank. I analyzed four czech banks if they had established internal audit section and Audit Comitee and how many internal auditors they employ. In the second practical part I described internal audit as a process. I demonstrated it on the internal audit of mortgage credit process.

 10. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 11. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 12. The assessment gap : the case of Det Norske Veritas (Maritime)

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Project summary: The assessment gap: The case of Det Norske Veritas (Maritime) Problem to be addressed: The proposed research project will identify the gap between the existing situation and the desired situation when it comes to how Det Norske Veritas Maritime (DNV M) is using evaluation strategies on competence development for the employees. DNV is an international foundation and is a provider of services for risk management. I will focus on DNV M department which is specialists in ...

 13. At stå i det åbne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 14. Multiple markedskontakter i det danske lægemiddelmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Christian

    Der er mange firmaer, som producerer eller leverer til det danske lægemiddelmarked. Tager man de enkelte behandlingsområder (lægemidler), er antallet af konkurrerende firmaer dog begrænset. På nogle behandlingsområder er der monopol, fordi det pågældende lægemiddel er beskyttet af et patent. Ho...

 15. Det børnelitterære digitale univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lie, Pia Maria

  2012-01-01

  Artiklen kigger på et udsnit af den mangfoldighed af genrer, der findes i det børnelitterære digitale univers.Der skelnes i artiklen mellem digital og digitaliseret børnelitteratur og graden af interaktion med læseren. Ved at foretage denne skelnen er det muligt at se nærmere på forskelle og...

 16. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 17. Uttesting av ny sporsikringsmetode for epitelceller fra tekstiler

  OpenAIRE

  Ramse, Merete

  2014-01-01

  I straffesaker benyttes blant annet biologiske spor, som epitelceller, hår, blod etc., til å identifisere eventuelle mistenkte, vitner og fornærmede. I dagens rutine ved Avdeling for biologiske spor (RESP), Folkehelseinstituttet (FHI), sikres mulig cellemateriale fra ulike gjenstander (f.eks. et klesplagg, en skrutrekker etc.) i hovedsak ved vattpinneavstryk eller ved direkte utklipp fra materialet. En alternativ sporsikringsmetode er å bruke en kommersiell mini-tape som er produsert med spor...

 18. The Future of Audit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danielle Lombardi

  2014-10-01

  Full Text Available The purpose of this study is to discuss the current state and future of auditing. Expert consensus is used as a basis to examine the current state of auditing and generate modifications both needed and likely to occur in the audit profession. This study contributes to the literature by using the Delphi method to develop predictions as to the direction of the audit industry and discuss the implications associated with these predictions. If auditors can better understand where the profession stands and where it is headed, then they can better prepare for the future. Some predictions emerging from this study relative to future audit practices include increasing automation of audit procedures, more predictive financial statements, continuous auditing of financial statements and transactions, and an increasingly global perspective regarding audit activities.

 19. Audit Information Management System

  Data.gov (United States)

  US Agency for International Development — USAID/OIG has initiated its new Audit Information Management System (AIMS) to track OIG's audit recommendations and USAID's management decisions. OIG's in-house...

 20. Attitudes to audit

  OpenAIRE

  Waters, W. H. R.; Kelly, J.; Lunn, J E

  1983-01-01

  An exercise in audit was arranged jointly by the Local Medical Committee and the Royal College of General Practitioners in the Doncaster area. This was followed up by a questionnaire enquiring about attitudes to the audit.

 1. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2006-01-01

  udviklet konkrete metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger. I ph.d.-afhandlingen “Grå strækninger i det åbne land – Udvikling, anvendelse og vurdering af alvorlighedsbaseret metode til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger” er der derfor blevet formuleres en overordnet...... filosofi for det grå strækningsarbejde samtidig med, at der med fokus på udpegning udvikles metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land. Formålet har specifikt været at udvikle metoder, som er både uheldsteoretisk velfunderede og anvendelige i...

 2. Features partnership in auditing

  OpenAIRE

  V.P. Bondar

  2015-01-01

  The notion of «institution partnerships in the audit» and its importance in Ukraine. Done overview of international experience in the Institute of partnerships in the audit business. Determined the nature of the audit, rights, duties and powers of the partnership during the audit. Done distribution of functions between the partner and the engagement partner in the synthesis of these blocks: taking on a new customer service or continued cooperation with existing customers (clients); familiariz...

 3. Essays on audit quality

  OpenAIRE

  Zerni, M. (Mikko)

  2009-01-01

  Abstract The only observable outcome of the audit process is normally the issued audit report, which, at least in its standard form, does not contain much information about audit quality (Balsam et al. 2003). Auditor quality is multidimensional and inherently unobservable, and there is no single auditor characteristic that can be used as a proxy for it. In the absence of direct measures for quality, audit consumers must assess the quality by using quality surrogates, or the overall reputa...

 4. External and internal audit

  OpenAIRE

  Froňková, Hana

  2011-01-01

  Dissertation includes problems of internal and external audit. The goal of this work is on the basis teoretical knowledge and information got from experience, to do internal and external audit of fulfilment by drawings of financial subvence. The result of both made audits is final report.Work is composed from three parts, first part- theoretical-describes progress of internal audit, its essence and definitions, regulation frame, which characteristics ought to fulfil an internal auditor, then ...

 5. Interní audit

  OpenAIRE

  Samuelová, Barbora

  2011-01-01

  The diploma thesis deals with the internal audit, its function and status in a particular organization. The passages look into the development of the profession, relation to the external audit and their comparison, demands on the internal auditor, internal audit structure and the procedure itself. A part of the thesis deals thoroughly with the internal audit in connection with a risk, fraudulent conduct and the importance of the internal control. At the end of the thesis, there are some pract...

 6. The Audit Committee Impact

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Study - Executive Summary In 2002, new corporate governance-related guidelines were introduced in Switzerland that included recommendations on the establishment, composition, structure and processes of audit committees. This study presents new evidence on audit committee patterns and trends at Swiss listed companies, as well as on audit committee effectiveness. The results of this study are important to individuals and organizations dealing with audit committees, incl...

 7. Georgia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2007-01-01

  This report provides an assessment of accounting, financial reporting and auditing requirements and practices within the enterprise and financial sectors in Georgia. The report uses International Financial Reporting Standards (IFRS), International Standards on Auditing (ISA) and draws on international experience and good practices in the field of accounting and audit regulation, including in ...

 8. Præstation - nøglen til det gode liv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boie, Mette Alma Kjærsholm; Wiberg, Merete

  2014-01-01

  Præstation – nøglen til det gode liv? Kapitlet analyserer præstationsbegrebet som etisk værdi, idet det diskuteres hvordan kravet om præstation både påvirker og udfordrer det etiske miljø i skolen. Det diskuteres, hvordan lærernes forståelse af ’det gode liv’ udfordres, i og med statens krav om p...

 9. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980.......Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3...

 10. Min musikk - formidlet følelse eller dokumentasjon av måloppnåelse? : Om læreplanimplementering i hovedområdet formidling i musikk fordypning i videregående skole.

  OpenAIRE

  Tafjord, Magnhild

  2012-01-01

  Denne masteroppgaven “Min musikk – formidlet følelse eller dokumentasjon av måloppnåelse?” har implementering av læreplanen for Kunnskapsløftet (LK06) i hovedområdet formidling i musikk fordypning i videregående skole som tema. Jeg har valgt å undersøke dette fra et lærerperspektiv, og ser på både implementeringsprosessen og innholdet i opplæringa. Hensikten er å få innsyn i lærernes forståelse av faget etter Kunnskapsløftet, og hvordan implementering av en ny læreplan skjer. Det etiske persp...

 11. Personnel Audit Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Pająk

  2012-06-01

  Full Text Available Audit is one of the basic issues in organisation and management. It consists of a number of constituent problems. One of them is the problem of research methodology. On the other hand, internal audit plays an increasingly important role in improvement of the functioning of an organisation . An attempt to apply the concept of internal audit for the purposes of diagnosing human resource management is the subject matter of this paper. Apart from the problems strictly related to the essence of methodology of personnel audit, an attempt was made to determine the problem range determined by this audit.

 12. Pengaruh Gender dan Pengalaman Audit terhadap Audit Judgment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna Pasanda

  2013-12-01

  Full Text Available This study aims to examine the influence of gender and audit experience toward audit judgment and to examine gender and audit experience towards audit judgment when moderated by client credibility. The research was conducted on auditors who worked on KAP in Makassar South Sulawesi using survey. Sampling technique in this study was random sampling based on judgment. Data collected and then analyzed by employing regression method and Moderated Regression Analysis (MRA. The result indicates that gender does not significantly influence audit judgment while audit experience significantly influences audit judgment. Client credibility does not moderate the influence of gender and audit experience on the audit judgment.

 13. Understanding Audit Reporting Changes: Introduction of Key Audit Matters

  OpenAIRE

  George-Silviu Cordos; Melinda-Timea Fulop

  2015-01-01

  The audit profession has gone through a series of polemics in the last decade, which led to the need of change and revision of audit reporting and audit quality. This study aims to investigate if users of audit reports agree with IAASB’s proposal to include a new section, Key Audit Matters (KAMs), in the audit report in order to include more information regarding the audit mission, with the aim of improving audit communication. This proposal comes after users perception of audit reporting qua...

 14. Creation of Auditing Knowledge:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

    Even though auditing research could play a role in understanding the many challenges that are threatening the profession, and in providing possible solutions, it seems to have failed in adequately doing so. This is for a major part because of a lack of research into auditing's basic assumptions......, and a too one-sided view on the creation of auditing knowledge. The purpose of this paper is to call for more (diverse) research in this area. Earlier calls have been few and far between, and have not resulted in a lot of research. Within the last two decades though, the auditing universe has changed...... so much that high-quality auditing research never has been needed more. By reviewing available literature challenges to the auditing profession are explored, and the creation of knowledge in general and auditing knowledge in particular are discussed with respect to methodological approaches and...

 15. Audits Made Simple

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belangia, David Warren [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-04-09

  A company just got notified there is a big external audit coming in 3 months. Getting ready for an audit can be challenging, scary, and full of surprises. This Gold Paper describes a typical audit from notification of the intent to audit through disposition of the final report including Best Practices, Opportunities for Improvement (OFI), and issues that must be fixed. Good preparation can improve the chances of success. Ensuring the auditors understand the environment and requirements is paramount to success. It helps the auditors understand that the enterprise really does think that security is important. Understanding and following a structured process ensures a smooth audit process. Ensuring follow-up on OFIs and issues in a structured fashion will also make the next audit easier. It is important to keep in mind that the auditors will use the previous report as a starting point. Now the only worry is the actual audit and subsequent report and how well the company has done.

 16. Analytical laboratory quality audits

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kelley, William D.

  2001-06-11

  Analytical Laboratory Quality Audits are designed to improve laboratory performance. The success of the audit, as for many activities, is based on adequate preparation, precise performance, well documented and insightful reporting, and productive follow-up. Adequate preparation starts with definition of the purpose, scope, and authority for the audit and the primary standards against which the laboratory quality program will be tested. The scope and technical processes involved lead to determining the needed audit team resources. Contact is made with the auditee and a formal audit plan is developed, approved and sent to the auditee laboratory management. Review of the auditee's quality manual, key procedures and historical information during preparation leads to better checklist development and more efficient and effective use of the limited time for data gathering during the audit itself. The audit begins with the opening meeting that sets the stage for the interactions between the audit team and the laboratory staff. Arrangements are worked out for the necessary interviews and examination of processes and records. The information developed during the audit is recorded on the checklists. Laboratory management is kept informed of issues during the audit so there are no surprises at the closing meeting. The audit report documents whether the management control systems are effective. In addition to findings of nonconformance, positive reinforcement of exemplary practices provides balance and fairness. Audit closure begins with receipt and evaluation of proposed corrective actions from the nonconformances identified in the audit report. After corrective actions are accepted, their implementation is verified. Upon closure of the corrective actions, the audit is officially closed.

 17. 10 planter fra sørøst-asiatisk folkemedisin : En studie over farmakologisk effekt, terapeutisk potensiale og fytokjemi sett ut fra tradisjonelle indikasjoner

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Denne oppgaven føyer seg inn i rekken av andre oppgaver fra Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, som har dreid seg om å finne informasjon om farmakologisk effekt og fytokjemiske bestanddeler i for oss mye ukjente planter fra et plantearkiv stammende fra et feltarbeid i Burma, årene 1957-1963 (Nordal, 1963). Oppgaven har søkt å innhente informasjon om etnomedisinsk bruk, fytokjemi og biologisk aktivitet for 10 medisinplanter fra Nordal-databasen . De 10 artene fra like mange slekter ...

 18. 46 CFR Sec. 12 - Audit.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 8 2010-10-01 2010-10-01 false Audit. Sec. 12 Section 12 Shipping MARITIME... TRANSACTIONS UNDER AGENCY AGREEMENTS Reports and Audit Sec. 12 Audit. (a) The owner will audit as currently as possible subsequent to audit by the agent, all documents relating to the activities, maintenance...

 19. "An arche beyond discourse" : Wilfrid Sellars & myten om det gitte

  OpenAIRE

  2009-01-01

  I “Empiricism and the Philosophy of Mind” argumenterte Wilfrid Sellars mot noe han kalte “The Myth of the Given”. På grunn av rotete organisering av teksten og kryptiske argumenter har den virket både utilgjengelig og ugjennomtrengelig. Denne oppgaven vil fortolke ”Empiricism and the Philosophy of Mind”. Jeg vil undersøke hva ”det gitte” er og forsøke å forstå visse sentrale argumenter. Jeg mener det er to hovedformer for gitthet han argumenterer mot. Den første er knyttet til erfaringsbegrep...

 20. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 1. Internationell handel: Finns det någon euroeffekt?

  OpenAIRE

  Paris, Cornel; Toss, Richard

  2011-01-01

  I denna studie analyserar vi huruvida euron har påverkat den bilaterala handeln. Då det fortfarande finns länder som väljer att stå utanför EMU, finns det ett intresse att undersöka eventuella effekter av valutasamarbetet. För att ta reda på detta har vi valt att använda oss av gravitationsmodellen som analysverktyg och studerar handeln från perioden 1990 till 2009. Länderna som deltar i analyserna är anslutna till OECD, EU, EMU och BRIK. Datamaterialet och statistiken är framtaget av OECD, W...

 2. Stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2009-01-01

  Denne tværsnitsundersøgelse analyserer omfanget af stordriftsfordele (economies of scale) og samdriftsfordele (economies of scope) for de offentlige sygehuse i Danmark i 2004.  Der er kun belyst forhold for somatiske behandlinger. Omkostningsforholdene er belyst ved hjælp af driftsudgifter fra...

 3. Det blir gjerne fars etternavn : hva skal barnet hete?

  OpenAIRE

  Wiik, Kenneth Aarskaug

  2005-01-01

  Lille Emma ligger i krybben. Hun er fire dager gammel, og må snart ha et etternavn. Mor og far har ikke bestemt seg for om hans eller hennes etternavn er best. Men, selv om nordmenns navneønsker varierer med bosted og utdanning, tyder resultatene fra denne undersøkelsen på at de nybakte foreldrene velger fars navn.

 4. Baltisk arkitektur i det 20. århundrede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trier Mørch, Andreas

  1996-01-01

  Arkitekturguide omhandlende de 4 største byer i de baltiske lande: Tallinn i Estland, Riga i Letland og Vilnius og Kaunas i Litauen og dækker perioden fra 1900 frem til idag. De 3 lande og 4 byer beskrives generelt, hvorefter ialt 93 bygningsværker præsenteres kronologisk landevis. Guiden er...

 5. Audit mode change,corporate governance and audit effort

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Limei; Cao; Wanfu; Li; Limin; Zhang

  2015-01-01

  This study investigates changes in audit strategy in China following the introduction of risk-based auditing standards rather than an internal control-based audit mode.Specifically,we examine whether auditors are implementing the risk-based audit mode to evaluate corporate governance before distributing audit resources.The results show that under the internal control-based audit mode,the relationship between audit effort and corporate governance was weak.However,implementation of the risk-based mode required by the new auditing standards has significantly enhanced the relationship between audit effort and corporate governance.Since the change in audit mode,the Big Ten have demonstrated a significantly better grasp of governance risk and allocated their audit effort accordingly,relative to smaller firms.The empirical evidence indicates that auditors have adjusted their audit strategy to meet the regulations,risk-based auditing is being achieved to a degree,reasonable and effective corporate governance helps to optimize audit resource allocation,and smaller auditing firms in particular should urgently strengthen their risk-based auditing capability.Overall,our findings imply that the mandatory switch to risk-based auditing has optimized audit effort in China.

 6. General methodology of auditing

  OpenAIRE

  Mirela Popescu; Alin Monea

  2003-01-01

  Although audit work, especially control testing, is generally performed by an auditor, financial auditors with appropriate training, expertise, and supervision may undertake specific tasks in this area of the audit. This is especially appropriate during financial statement audits where the work of financial auditors and auditors must be closely coordinated. In this paper, the term “auditor” should generally be interpreted as either a financial or an other auditor.

 7. Audit Management System

  CERN Document Server

  Alconada, Federico

  2015-01-01

  In the need of renewing their system, the Internal Audit department has given a proposal for building a new one. Taking into consideration the problems of their system they elaborated a requirement's list with the functionalities and features they were expecting from the new management system. This new system would be primarily for the use of the Internal Audit staff but it would also support the follow-up of internal audit recommendations by potentially all CERN staff members.

 8. Audit Specialisation in Malaysia

  OpenAIRE

  Azham Md. Ali; Mohd. Hadafi Sahdan; Mohd. Hadzrami Harun Rasit; Teck Heang Lee

  2009-01-01

  By applying audit firm industry market share measure as proxy for audit firm industry expertise or specialisation, the focus in this study is on trends in industry specialisation from 1999 to 2002. With data coming from annual reports of companies listed at the Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE – now, Bursa Malaysia) and industry specialists defined as market leaders with market share greater than 20 percent of audit services (in terms of the number of clients) within a client specific indust...

 9. Evaluation of medical audit.

  OpenAIRE

  Robinson, M. B.

  1994-01-01

  OBJECTIVE--To review current knowledge of the effectiveness of medical audit programmes as a whole and of specific interventions within these programmes, as a means of changing clinical behaviour. CRITERIA FOR INCLUSION AND EXCLUSION OF PUBLISHED REPORTS--Articles listed on Medline from 1985-92 with key words "quality assurance" or "medical audit", and "evaluation" and relevant references from these articles, and from recently published reviews and reports on medical audit, were included. Exc...

 10. Personnel Audit Process

  OpenAIRE

  Wojciech Pająk

  2012-01-01

  Audit is one of the basic issues in organisation and management. It consists of a number of constituent problems. One of them is the problem of research methodology. On the other hand, internal audit plays an increasingly important role in improvement of the functioning of an organisation . An attempt to apply the concept of internal audit for the purposes of diagnosing human resource management is the subject matter of this paper. Apart from the problems strictly related to the essence of me...

 11. Auditing radiation sterilization facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  The diversity of radiation sterilization systems available today places renewed emphasis on the need for thorough Quality Assurance audits of these facilities. Evaluating compliance with Good Manufacturing Practices is an obvious requirement, but an effective audit must also evaluate installation and performance qualification programs (validation), and process control and monitoring procedures in detail. The present paper describes general standards that radiation sterilization operations should meet in each of these key areas, and provides basic guidance for conducting QA audits of these facilities. (author)

 12. Optimal Auditing for Insurance Fraud

  OpenAIRE

  Georges Dionne; Florence Giuliano; Pierre Picard

  2003-01-01

  This article aims at making a bridge between the theory of optimal auditing and current procedures applied to audit files in different markets where scoring is the instrument used to implement an audit strategy. The literature has not yet developed an optimal audit policy for the scoring methodology. Our application is meant for the audit of insurance fraud but can be applied to many other activities that use the scoring approach. On the theoretical side, we show that the optimal auditing str...

 13. The Drivers of Audit Quality

  OpenAIRE

  Bender, Ruth

  2006-01-01

  The Financial Reporting Council is charged, through the Audit Inspection Unit, with monitoring audit quality. However, ‘audit quality' is intangible, with no agreed defi nition. Although the ACCF meeting came to no unequivocal resolution, it was agreed that an overiding aspect of audit quality was the quality of the individuals conducting the audit, at all levels of the audit team. It related to their understanding of the business, their objectivity and scepticism, and their ...

 14. Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Mads

  2006-01-01

  fokuseres på fire overordnede tematikker, nemlig hiphoppens æstetiske virkemidler, historie, lokaliteter samt værdier, idet kapitlet under hver af disse gennemgår en række tematiseringer - fra hiphoppens 'fire elementer' (rap, breakdance, graffiti og dj'ing) over genrens storbymetaforer og karakter af...

 15. Naturlig nedbrydning af phenoxysyrer i en forureningsfane fra en losseplads

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejlskov, P.; Bjerg, Poul Løgstrup; Pedersen, J.K.

  2002-01-01

  Der har været udført en meget detaljeret forureningsundersøgelse af en grundvandsforurening pesticider (phenoxysyrer) med henblik på, at komme ad af et "moniterings dødvande" og nå frem til at få afsluttet forureningssagen. Ved undersøgelserne er det påvist, atder sker en naturlig nedbrydning af...... pesticiderne i grundvandsmagasinet. Iltindholdet er med stor sandsynlighed den begrænsende faktor for nedbrydningen. Det er derfor af Sønderjyllands Amt besluttet, at der iværksættes en afværge efter principperne omkring "natural attenuation". Det projekt løber over de næste 3 år....

 16. Fra evalueringsresultat til læring i offentlige organisationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friche, Nanna; Keller, Hanne Dauer; Rasmussen, Palle

  Både i private og offentlige organisationer gennemføres evalueringer ofte med det eksplicitte formål at bidrage til udvikling og læring i organisationen. Evalueringsarbejdet skal producere viden, som organisationer og aktører inden for det undersøgte praksisfelt kan lære af, kan bruge til at...... behandles dette på baggrund af begreber om organisatorisk læring og med udgangspunkt i cases; brug af trivselsundersøgelser på kommunale arbejdspladser og brug af brugertilfredshedsmålinger i uddannelsesinstitutioner. Det diskuteres, om sådanne undersøgelser anvendes til kontrol, til læring og/eller til...

 17. Når det 'bedste' ikke er godt nok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Gritt B.; Sarauw, Laura Louise

  2014-01-01

  Måske inspireret af kommissionens kritik af, at der er for mange uddannelser med lav produktivitet målt på indkomst og beskæftigelsesgrad, bebudede Østergaard derpå, at antallet af universitetsuddannelser skal reduceres. Færre og mere genkendelige uddannelser vil gøre det lettere for studerende a...

 18. Identitetsdannelse via selvfortælling i det sociale rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  Formålet med dette paper er at etablere en sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Via inddragelse af Goffman og Bourdieu etableres en kontekstualiseret og relationel sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Det...

 19. Det døende universitet er stadig levende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole John

  2008-01-01

  det interessante, at private firmaer nedlægger en del af deres egen forskning og støtter universiteterne med store midler. Exxon Mobil giver 100 millioner dollar til Stanford University, Chevron støtter University of California, og BP vil give 500 millioner dollar til universiteter til forskning i...

 20. Med åben gestus mod det kommende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2010-01-01

  Inger og Johannes Exner har i al stilfærdighed udviklet og fulgt en faglig diskurs uden sidestykke i dansk arkitektur. Meget tyder på, at denne diskurs nu har indhentet vores samtid, hvor krav om ressourceansvarlighed, genanvendelighed og det man kunne kalde bygningskulturel bæredygtighed presse ...

 1. Et det mon okay med en ”High five”?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anthon Sand; Johansen, Kristine Buus; Lauridsen, Mette M.;

  2014-01-01

  Velmenende inklusionstiltag ender let i egentlige integrationsprocesser, hvor sårbare borgeres ressourcer overses til fordel for fællesskabets normer. Skal den praksis ændres kræver det socialpædagogiske frontmedarbejdere, der tør reflektere og har evnen til at skrifte perspektiv....

 2. Emissioner af SO2 og NOX fra kraftværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Illerup, J. B.; Bruun, H. G.

  Rapporten indeholder beregninger af SO2- og NOx- emissioner fra kraftværker, der er reguleret af kvoteloven. Emissionerne er for tre forskellige produktionsscenarier beregnet ud fra emissionsfaktorer baseret på EU-direktivet om store forbrændingsanlæg og emissionsfaktorer beregnet ud fra en...

 3. 49 CFR 219.602 - FRA Administrator's determination of random drug testing rate.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false FRA Administrator's determination of random drug... Random Alcohol and Drug Testing Programs § 219.602 FRA Administrator's determination of random drug... percentage rate for random drug testing must be 50 percent of covered employees. (b) The FRA...

 4. Radiation safety audit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Audit has been seen as one of the effective methods to ensure harmonization in radiation protection. A radiation safety audit is a formal safety performance examination of existing or future work activities by an independent team. Regular audit will assist the management in its mission to maintain the facilities environment that is inherently safe for its employees. The audits review the adequacy of facilities for the type of use, training, and competency of workers, supervision by authorized users, availability of survey instruments, security of radioactive materials, minimization of personnel exposure to radiation, safety equipment, and the required record keeping. All approved areas of use are included in these periodic audits. Any deficiency found in the audit shall be corrected as soon as possible after they are reported. Radiation safety audit is a proactive approach to improve radiation safety practices and identify and prevent any potential radiation accident. It is an excellent tool to identify potential problem to radiation users and to assure that safety measures to eliminate or reduce the problems are fully considered. Radiation safety audit will help to develop safety culture of the facility. It is intended to be the cornerstone of a safety program designed to aid the facility, staff and management in maintaining a safe environment in which activities are carried out. The initiative of this work is to evaluate the need of having a proper audit as one of the mechanism to manage the safety using ionizing radiation. This study is focused on the need of having a proper radiation safety audit to identify deviations and deficiencies of radiation protection programmes. It will be based on studies conducted on several institutes/radiation facilities in Malaysia in 2006. Steps will then be formulated towards strengthening radiation safety through proper audit. This will result in a better working situation and confidence in the radiation protection community

 5. Fra "en rigtig pige" til "en gravid mand"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2012-01-01

  Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det.......Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det....

 6. Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Ole Sejr; Theilby, Frans

  Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger.......Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger....

 7. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  OpenAIRE

  Mattsing, Jenny; Wikman, Katarina

  2016-01-01

  Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. kunder, anställda, leverantörer, aktieägare samt lokalsamhällen och sedan aktivt agera på att ansvarsfullt sätt gentemot dessa. Det finns ett tydligt gap mellan teorier kring vad CSR är och bör innefatta och hur företagen använder sig av ...

 8. Myte: Var Danmark det første land, der ophævede slaveriet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2014-01-01

  Danskere har tit travlt med at vaske hænder i forbindelse med slavehandlen, for vi var jo det første land, der lovgav mod slaveriet. Men er det nu også sandt?......Danskere har tit travlt med at vaske hænder i forbindelse med slavehandlen, for vi var jo det første land, der lovgav mod slaveriet. Men er det nu også sandt?...

 9. Væglast fra korn i en lav lagerbygning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, S.

  Rapporten bringer resultater af fuldskalaforsøg gennemført for at bestemme væglasten fra korn i lave lagerbygninger, fx plansiloer. Væglasten er målt for byg og hvede, for to forskellige ifyldningsmåder: indlægning i successivt voksende kegler og i vandrette lag, og for to fyldningsgrader: til va...

 10. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Jens Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 11. Pressens præsidenter - fra Satan til Messias

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne; Andersen, Dorte

  2010-01-01

  Journalistikken og historiefaget er i egen selvforståelse discipliner, der beskriver verden, som den er. Journalister rapporterer fra nutiden, mens historikere fortæller os, hvordan fortiden var. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved denne arbejdsdeling, idet begge fag går hinanden i bedene og langt...

 12. Erhvervsfagenes rolle i overgangen fra uddannelse til arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms; Smistrup, Morten

  Rapporten undersøger hvilken rolle faget (erhvervsfaget) spiller for unges overgang fra uddannelse til arbejde via en erhvervsfaglig uddannelse (EUD)? Og hvilke styrker og svagheder har de danske EUD der bygger på erhvervsfag, med hensyn til at sikre en vellykket overgang sammenlignet med andre l...

 13. Relief Aid Carefully Audited

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  In a recent interview with the national TV broadcaster CCTV,Wang Zhongxin,Director of the Social Security Audit Department at the National Audit Office,talks about the procedures that are in effect to ensure relief supplies for the Wenchuan earthquake victims reach the end users. Excerpts of

 14. Cambodia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2007-01-01

  This report provides an assessment of accounting and auditing practices within the corporate sector in Cambodia with reference to the International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB), and the International Standards on Auditing (ISA) issued by the International Federation of Accountants (IFAC). This assessment is positioned wi...

 15. Malawi : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2007-01-01

  This report is based on the findings of a review of accounting and auditing standards and practices in Malawi's corporate sector. The review exercise focused mainly on the strengths and weaknesses of the institutional framework that supports the corporate financial reporting system in the country; a review of Government accounting and auditing practices is outside the scope of this report....

 16. Accounting and Auditing : Romania

  OpenAIRE

  World Bank

  2008-01-01

  This assessment of accounting and auditing practices in Romania is part of a joint initiative by the World Bank and International Monetary Fund (IMF) to prepare Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). The assessment focuses on the strengths and weaknesses of the accounting and auditing environment that influence the quality of corporate financial reporting, and includes a ...

 17. Indonesia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2011-01-01

  This report is part of a joint initiative of the World Bank and IMF to prepare Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). The ROSC Accounting and Auditing review for Indonesia mainly focuses on the strengths and weaknesses of the accounting and auditing environment that influences the quality of corporate financial reporting. It involves both a review of mandatory requirement...

 18. Bangladesh : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2003-01-01

  This report provides an assessment of accounting and auditing practices within the broader context of the Bangladesh institutional framework and capacity needed to ensure the quality of corporate financial reporting. The accounting and auditing practices in Bangladesh suffer from institutional weaknesses in regulation, compliance, and enforcement of standards and rules. The preparation of ...

 19. Mexico : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2004-01-01

  This report offers several policy recommendations aimed at improving the accounting and auditing regulatory framework. An important aspect is the strengthening of enforcement mechanisms for ensuring compliance with accounting and auditing requirements and auditors' professional code of ethics; in this context, a recommendation has been made for the establishment of an independent oversight...

 20. Moldova : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2004-01-01

  Financial reporting and auditing practices in Moldova's corporate sector are currently in a period of transition from providing for tax calculation and statistical needs to convergence with International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards on Auditing (ISA). This report draws upon recent international experience in developed economies and EU accession countries...

 1. Ethiopia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2007-01-01

  This Report on Observance of Standards and Codes (ROSC) provides a review of the accounting and auditing practices and the institutions underpinning the accounting and auditing environment in the corporate sector in Ethiopia. The review drew on best international practices and makes policy recommendations aimed at improving the quality of financial reporting in the country. There are some...

 2. Quality audit in design

  International Nuclear Information System (INIS)

  The subject is discussed under the headings: introduction (explanation of firm's responsibility to design and procure naval nuclear reactor plant for the Ministry of Defence, whose quality assurance requirements are laid down in Defence Standards); principles of quality audit; audit procedure. (U.K.)

 3. Hungary : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2004-01-01

  This report provides an assessment of accounting, financial reporting, and auditing requirements and practices within the enterprise and financial sectors in Hungary using International Financial Reporting Standards (IFRS),International Standards on Auditing (ISA), and the relevant portions of European Union (EU) law (also known as the acquis communautaire) as benchmarks. It also draws on ...

 4. Internal Audit Classification

  OpenAIRE

  Mirela Claudia MITAC

  2007-01-01

  The intern audit has an important role in economy. There is any institution without a risky activity. The goal of this paper is to show the importance of intern audit in providing an independent evaluation of risk management, of controlling and of process management.

 5. Lithuania : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2002-01-01

  This assessment of accounting and auditing standards and practices in Lithuania was focuses on the strengths and weaknesses of the institutional arrangements needed to observe International Accounting Standards (IAS) and International Standards on Auditing (ISA). Financial reporting and accounting by Lithuanian enterprises are currently governed by laws and other regulations issued in 1992...

 6. Ecuador : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2004-01-01

  This report provides an assessment of accounting, financial reporting and auditing practices within the corporate sector in Ecuador, using International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards on Auditing (ISA) as benchmarks and drawing on international experience and best practices in that field. The adoption of Ecuadorian Accounting Standards (Normas Ecuatorianas...

 7. Slovakia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank, (WB)

  2001-01-01

  This report, on the strengths and weaknesses of Slovakia's institutional arrangements for the observance of the International Accounting Standards (IASs), and International Standards on Auditing (ISAs), is based on a self-assessment of accounting and auditing practices in the country. The self-assessment exercise was conducted under the management of a National Steering Committee, consisti...

 8. Auditing measurement control programs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Requirements and a general procedure for auditing measurement control programs used in special nuclear material accounting are discussed. The areas of measurement control that need to be examined are discussed and a suggested checklist is included to assist in the preparation and performance of the audit

 9. Audit Validation Using Ontologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion IVAN

  2015-01-01

  Full Text Available Requirements to increase quality audit processes in enterprises are defined. It substantiates the need for assessment and management audit processes using ontologies. Sets of rules, ways to assess the consistency of rules and behavior within the organization are defined. Using ontologies are obtained qualifications that assess the organization's audit. Elaboration of the audit reports is a perfect algorithm-based activity characterized by generality, determinism, reproducibility, accuracy and a well-established. The auditors obtain effective levels. Through ontologies obtain the audit calculated level. Because the audit report is qualitative structure of information and knowledge it is very hard to analyze and interpret by different groups of users (shareholders, managers or stakeholders. Developing ontology for audit reports validation will be a useful instrument for both auditors and report users. In this paper we propose an instrument for validation of audit reports contain a lot of keywords that calculates indicators, a lot of indicators for each key word there is an indicator, qualitative levels; interpreter who builds a table of indicators, levels of actual and calculated levels.

 10. Peru : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2004-01-01

  The report provides an assessment of accounting, financial reporting, and auditing practices within the corporate sector in Peru, using International Financial Reporting Standards (IFRS), and International Standards on Auditing (ISA) as benchmarks, drawing on international experience and best practices in that field. This Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) Accounting & ...

 11. Kenya : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2001-01-01

  This report assesses accounting and auditing practices in Kenya in relation to the requirements of the International Accounting Standards (IASs) issued by the International Accounting Standards Board (IASB), and the International Standards on Auditing (ISAs) issued by the International Federation of Accountants (IFAC). The report addresses the institutional capacity needed to ensure compli...

 12. Performing laboratory compliance audits.

  Science.gov (United States)

  Keoppel, P

  2001-01-01

  Billions of dollars are paid improperly each year because of laboratory service billing errors that include services not covered, incorrect coding, lack of medical necessity, and unsupported services. An important part of a laboratory compliance program is the compliance audit. This article discusses barriers to a successful audit, audit skills for the laboratory, areas to cover in an audit, and writing the audit report. Intermountain Health Care (IHC) is an integrated health-care system consisting of 20 hospitals in Utah and Idaho, health plans with 450,000 directly covered lives and contracts to third-party insurance companies covering 500,000 additional lives, and 75 other facilities with 400 employed physicians. Approximately 1,000 of IHC's 23,000 employees work in laboratories. PMID:11822264

 13. Aktivitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Biaya Audit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Kusumaning Wedari

  2015-01-01

  Full Text Available This study investigates the influence of the audit committee activities and institutional ownership to the audit fees in Indonesia public companies. The research samples are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2010 – 2013. There are 124 observations that meet the sample criteria, data are analyzed using Eviews 6.0. The results show that the audit committee activities which measured by the number of audit committee meetings have significant positive effect on the audit fees. Meanwhile, institutional ownership, diffused and blockholders institutional ownership do not significantly affect to the audit fees. However some of the control variables such as the number of wholly-owned subsidiaries, subsidiaries abroad, and audit quality have significant positive effect on audit fees, whereas leverage, loss and audit opinion have no significant effect on the audit fee.

 14. Det-Det correlations for quantum maps: Dual pair and saddle-point analyses

  International Nuclear Information System (INIS)

  An attempt is made to clarify the ballistic nonlinear sigma model formalism recently proposed for quantum chaotic systems, by looking at the spectral determinant Z(s)=Det(1-sU) for quantized maps U(set-membership sign)U(N), and studying the correlator ωU(s)=∫dθ vertical bar Z(eiθs) vertical bar2. By identifying U(N) as one member of a dual pair acting in the spinor representation of Spin(4N), the expansion of ωU(s) in powers of s2 is shown to be a decomposition into irreducible characters of U(N). In close analogy with the ballistic nonlinear sigma model, a coherent-state integral representation of ωU(s) is developed. For generic U this integral has (N2N) saddle points and the leading-order saddle-point approximation turns out to reproduce ωU(s) exactly, up to a constant factor. This miracle is explained by interpreting ωU(s) as a character of U(2N), and arguing that the leading-order saddle-point result corresponds to the Weyl character formula. Unfortunately, the Weyl decomposition behaves nonsmoothly in the semiclassical limit N→∞, and to make further progress some additional averaging needs to be introduced. Several schemes are investigated, including averaging over basis states and an ''isotropic'' average. The saddle-point approximation applied in conjunction with these schemes is demonstrated to give incorrect results in general, one notable exception being a semiclassical averaging scheme, for which all loop corrections vanish identically. As a side product of the dual pair decomposition with isotropic averaging, the crossover between the Poisson and CUE limits is obtained

 15. Internal Auditing for School Districts.

  Science.gov (United States)

  Cuzzetto, Charles

  This book provides guidelines for conducting internal audits of school districts. The first five chapters provide an overview of internal auditing and describe techniques that can be used to improve or implement internal audits in school districts. They offer information on the definition and benefits of internal auditing, the role of internal…

 16. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 17. Fra kulturens opvækst til osten bliver moden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siegumfeldt, Henrik; Kilstrup, Mogens; Jakobsen, Mogens

  friskt opformerede kulturer på mejeriet giver det bedste modningsforløb; men der mangler basal viden om, hvordan man sikrer optimale og reproducerbare opformeringstrin på mejeriet. Projektet vil give ny viden om forhold, der giver en god syrning og som samtidigt kan føre til en tilfredsstillende modning...

 18. Joint audits - benefit or burden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Thinggaard, Frank

  audits to be a net burden. Furthermore, based on DeAngelo's (1981) initial audit pricing model and legislators' claim that joint audits are an unnecessary economic burden to the companies we predict and find discounts (of around 25%) in audit fees in companies that change to single audits. The primary...... joint audit regime to a single auditor/voluntary joint audit regime. The dataset used in this paper has been collected for the full population of non-financial Danish companies listed on the Copenhagen Stock Exchange (CSE) in the years 2004 and 2005. We find that a majority of firms perceive joint...

 19. Audit result and its users

  OpenAIRE

  Shalimova Nataliya S.

  2014-01-01

  The article identifies essence of the “audit result” and “users of audit result” notions and characteristics of the key audit results user. It shows that in order to give a wide characteristic of users it is expedient to unite all objects, which could be used (audit report, fact of refusal to conduct audit and information that is submitted to managers in the process of audit) with the term “audit result” and classify it depending on the terms of submission by final and intermediate result. Th...

 20. Cost Padding, Auditing and Collusion

  OpenAIRE

  Laffont, Jean-Jacques; Tirole, Jean

  1992-01-01

  This paper first studies how cost padding, auditing and collusion with auditors affect the power of incentive schemes in procurement and regulation. Unaudited cost padding requires fixed price contracts. Incentive schemes are more powerful under imperfect auditing than under perfect auditing and less powerful than under no auditing. The effect of collusion in auditing on the optimal power of incentive schemes is ambiguous; high-powered schemes reduce the incentive for cost padding and thus ar...

 1. Auditing and bank capital regulation

  OpenAIRE

  Edward Simpson Prescott

  2004-01-01

  Auditing is introduced into a model of bank capital regulation. Deterministic and stochastic auditing strategies are studied. Contrary to intuition, auditing of bank risk should be focused on the safest banks because they hold the least amount of capital. Risky banks, which hold more capital, need to be audited less. The importance of auditing by regulators and penalties for non-compliance are discussed in light of the Basel II capital regulation proposals. Emphasis is placed on the importanc...

 2. Audits of radiopharmaceutical formulations

  International Nuclear Information System (INIS)

  A procedure for auditing radiopharmaceutical formulations is described. To meet FDA guidelines regarding the quality of radiopharmaceuticals, institutional radioactive drug research committees perform audits when such drugs are formulated away from an institutional pharmacy. All principal investigators who formulate drugs outside institutional pharmacies must pass these audits before they can obtain a radiopharmaceutical investigation permit. The audit team meets with the individual who performs the formulation at the site of drug preparation to verify that drug formulations meet identity, strength, quality, and purity standards; are uniform and reproducible; and are sterile and pyrogen free. This team must contain an expert knowledgeable in the preparation of radioactive drugs; a radiopharmacist is the most qualified person for this role. Problems that have been identified by audits include lack of sterility and apyrogenicity testing, formulations that are open to the laboratory environment, failure to use pharmaceutical-grade chemicals, inadequate quality control methods or records, inadequate training of the person preparing the drug, and improper unit dose preparation. Investigational radiopharmaceutical formulations, including nonradiolabeled drugs, must be audited before they are administered to humans. A properly trained pharmacist should be a member of the audit team

 3. Audits of radiopharmaceutical formulations.

  Science.gov (United States)

  Castronovo, F P

  1992-03-01

  A procedure for auditing radiopharmaceutical formulations is described. To meet FDA guidelines regarding the quality of radiopharmaceuticals, institutional radioactive drug research committees perform audits when such drugs are formulated away from an institutional pharmacy. All principal investigators who formulate drugs outside institutional pharmacies must pass these audits before they can obtain a radiopharmaceutical investigation permit. The audit team meets with the individual who performs the formulation at the site of drug preparation to verify that drug formulations meet identity, strength, quality, and purity standards; are uniform and reproducible; and are sterile and pyrogen free. This team must contain an expert knowledgeable in the preparation of radioactive drugs; a radiopharmacist is the most qualified person for this role. Problems that have been identified by audits include lack of sterility and apyrogenicity testing, formulations that are open to the laboratory environment, failure to use pharmaceutical-grade chemicals, inadequate quality control methods or records, inadequate training of the person preparing the drug, and improper unit dose preparation. Investigational radiopharmaceutical formulations, including nonradiolabeled drugs, must be audited before they are administered to humans. A properly trained pharmacist should be a member of the audit team. PMID:1598931

 4. CSR och ekonomisk vinning : – finns det ett samband?

  OpenAIRE

  Nireus, Tommy; Runestam, Jakob

  2013-01-01

  I ett växande samhälle med ökad befolkning och tekniska landvinningar ställs det allt högre krav på det sociala- och miljömässiga ansvaret hos företag. En ökad efterfrågan från både konsumenter, samhället och organisationer har skapat påtryckningar på företag att driva engagemanget kring CSR – Corporate Social Responsibility. En del ekonomer anser emellertid att detta skapar motsättningar då företagets yttersta ansvar är gentemot aktieägarna och att få verksamheten lönsam. Syftet med denna ra...

 5. Internet og det lokale demokrati i Odder kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marckmann, Bella; Hoff, Jens Villiam

  2004-01-01

  efteråret 2003. Undersøgelsen, som fik en svarprocent på ca. 52 fokuserer på borgernes brug af Internet og andre medier især i forhold til kommunen og det lokale demokrati. Af samme grund indtager analysen af Internetbrug i almindelig og af brugen af Odder kommunes hjemmeside i særdeleshed en fremtrædende...

 6. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder for...

 7. det med patienten og kulturen i psykiatrien8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2012-01-01

  kan indebære at behandle en patient med en psykisk lidelse ligeværdigt og som person. Teksten kommer også ind på begrebet "urørlighedszoner" som udtryk for det meget konkrete og private råderum, som mennesker, der har opnået en vis alder, tager for givet. Teksten giver eksempler på krænkelser af...

 8. Hvordan føles det at tabe i OECD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Pors, Justine Grønbæk

  2011-01-01

  Når OEDC rapporter sammenligner skolesystemer på tværs af nationale grænser, aktiveres følelsesregisteret hos såvel politikere som forskere. I Danmark og en række andre Europæiske lande er det særligt bekymringer og følelser som skuffelse, frygt for den Østasiatiske tiger og skam på nationens veg...

 9. Det stedløse fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  Bataille undersøges fællesskabets muligheder i en verden, hvor samfundet som egentligt fællesskab er fuldstændig opløst – hvor kommunismens håb ikke længere udgør "hvor tids uoverskridelige horisont", som Sartre ellers ville det, men blot et falmet billede af en forrådt idé. Nancys artikel fik Maurice...

 10. Evolutionary Game Analysis on Auditing Collusion under Dual Auditing System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luo Fu-bi

  2013-01-01

  Full Text Available Dual auditing system can be seen as a system designed to prevent the auditing collusion. The players of auditing collusion are always bounded rationality. Based on the fact of bounded rationality, in this study, the strategy choices of the auditors’ are studied by using evolutionary game theory. The results are: (1 If the auditors’ returns of auditing collusion are greater than the punishments arising from auditing collusion, the bounded rational auditors will select the collusion strategy after a long-term of repeated game. (2 Under the dual auditing system both reward and penalty existed, we can maximize the prevention of auditing collusion when the reward given to the non-conspirators is greater than the fine given to the conspirators, and the penalty given to the conspirators is more than the income of auditing collusion simultaneously. (3 Giving more rewards to the non-conspirators can also play the role of preventing auditing collusion.

 11. Fra gravstøtte til statsstøtte : en kultursosiologisk studie av black metal

  OpenAIRE

  2001-01-01

  Den 10. januar 1993 står en ung mann fram i Bergens Tidende og hevder han har kjennskap til hvem som står bak de oppsiktsvekkende mange kirkebrannene i Norge det siste året. Han hevder han er satanist og at han dyrker det onde. Han tilhører det såkalte black metal miljøet her i landet. Dette var starten på medias og politiets opprullingen av et subkulturelt miljø med black metal musikk som det samlende element. Det viste seg etterhvert at den såkalte Greven sine uttalelser i media om kirke...

 12. Reconfigurable SCA Applications with the FraSCAti Platform

  OpenAIRE

  Seinturier, Lionel; Merle, Philippe; Fournier, Damien; Dolet, Nicolas; Schiavoni, Valerio; Stefani, Jean-Bernard

  2009-01-01

  CORE A. Acceptance rate: 18% (35/189). International audience The Service Component Architecture (SCA) is a technology agnostic standard for developing and deploying distributed service-oriented applications. However, SCA does not define standard means for runtime manageability (including introspection and reconfiguration) of SOA applications and of their supporting environment. This paper presents the FraSCAti platform, which brings runtime management features to SCA, and discusses key...

 13. Function of the transcription factor Fra1 in adipogenesis

  OpenAIRE

  Luther, Julia

  2012-01-01

  A systemic neuro-endocrine regulation of bone and adipose tissue based on osteocalcin and leptin has recently been described. However, factors that locally mediate mesenchymal stem cell differentiation and commitment to osteoblasts and adipocytes, including those factors that locally integrate the systemic regulation, are poorly known. The objective of this thesis was therefore to investigate whether the AP-1 family member fos-like antigen 1 (Fra1, Fosl1), that has been described to regulate ...

 14. TTVP Audit Database

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The data set contains information on retail market spot check audit purchases. Data are available from May 2001 to present with new data appended annually....

 15. Recovery Audit Program

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Recovery Audit Programs mission is to identify and correct Medicare improper payments through the efficient detection and collection of overpayments made on...

 16. Audit culture revisited

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shore, Cris; Wright, Susan

  2015-01-01

  governance and reshaping the way organisations and individuals have to operate. They also undermine professional autonomy and have unanticipated and dysfunctional consequences. Taking up the concept of ‘audit culture’ as an analytical framework, we examine the origins, spread and rationality driving......The spread of the rationality and techniques of financial accounting into new systems for measuring, ranking and auditing performance represents one of the most important and defining features of contemporary governance. Audit procedures are redefining accountability, transparency, and good......’. These are ‘domaining’, ‘classificatory’, ‘individualising and totalizing’, ‘governance’ and ‘perverse’ effects. We conclude by reflecting on the problems of audit culture and suggest ways to reclaim the professional values and democratic spaces that are being eroded by these new systems of governing by numbers....

 17. Auditing of environmental management system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čuchranová Katarína

  2001-12-01

  Full Text Available Environmental auditing has estabilished itself as a valueable instrument to verify and help to improve the environmental performance.Organizations of all kinds may have a need to demonstrate the environmental responsibility. The concept of environmental management systems and the associated practice of environmental auditing have been advanced as one way to satisfy this need.These system are intended to help an organization to establish and continue to meet its environmental policies, objectives, standards and other requirements.Environmental auditing is a systematic and documented verification process of objectively obtaining and evaluating audit evidence to determine whether an organizations environmental management system conforms to the environmental management system audit criteria set by the organization and for the communication of the results of this process to the management.The following article intercepts all parts of preparation environmental auditing.The audit programme and procedures should cover the activities and areas to be considered in audits, the frequency of audits, the responsibilities associated with managing and conducting audits, the communication of audit results, auditor competence, and how audits will be conducted.The International Standard ISO 140011 estabilishes the audit procedures that determine conformance with EMS audit criteria.

 18. Communication of Audit Risk to Students.

  Science.gov (United States)

  Alderman, C. Wayne; Thompson, James H.

  1986-01-01

  This article focuses on audit risk by examining it in terms of its components: inherent risk, control risk, and detection risk. Discusses applying audit risk, a definition of audit risk, and components of audit risk. (CT)

 19. 7 CFR 1773.8 - Audit date.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... (CONTINUED) POLICY ON AUDITS OF RUS BORROWERS RUS Audit Requirements § 1773.8 Audit date. (a) The annual... change the as of audit date is obtained, in writing, from RUS. (1) A borrower may request a change in...

 20. Expression of proto-oncogene Fra-1 in human neoplastic breast tissues

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yuhua Song; Jing Wang; Xiaoyun Yu; Santai Song; Zefei Jiang

  2012-01-01

  Objective: Invasion and metastasis are the most significant and intrinsic biological characteristics of cancers, also which are main factors of malignant tumor causing treatment failure and death. Recent studies have found that Fra-1 plays an important role on cell migration, invasion, and maintaining malignant phenotype of transformed cells. But there are few studies about the expression and location of Fra-1 in breast tissues and cells being reported This study just aims to discuss the expression and location of transcription factor Fra-1 in benign and malignant human breast tissues. Methods: The expression of Fra-1 was investigated by immunohistochemistry in neoplastic breast diseases ranging from benign fibroadenoma to very aggressive undifferentiated carcinoma. The correlations of Fra-1 expression with other indicators of breast carcinoma prognosis (ER, PR and ErbB2 receptors) were analyzed. Results: All neoplastic breast tissues, either benign or malignant breast tissues, were nuclear immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody. In 85% of benign tumors (17/20), the immunoreactive for Fra-1-recognizing antibody as exclusively restricted to the nuclei. In three cases (3/20,15%), focal unequivocal cytoplas-mic staining was also exhibited. Strong positive nuclear staining for Fra-1 was easily seen in all types of breast carcinomas. However the nuclear/cytoplasmic concomitant immunoreactivity was observed in all types of breast carcinomas. A clear shift in Fra-1 immunoreactivity, from an exclusively nuclear to a simultaneous nuclear and cytoplasmic localization was noticed in 90.2% (37/41) of breast carcinomas. No inverse relationship between Fra-1 and ER and PR protein levels was noticed in malignant tumors. The relative expression level of Fra-1 was not correlated with the expression of ErbB2. Conclusion: The overall expression, pattern and intensity of Fra-1 proteins were correlated with breast oncogenesis. Overexpression of Fra-1, leading to a persistent

 1. Auditing policies and information

  OpenAIRE

  Bernard Sinclair-Desgagné; Marie-Cécile Fagart

  2004-01-01

  We first point out that, using any of the current criteria for comparing information systems in principal-agent models with moral hazard (such as Kim (1994)'s criterion), it is often impossible to contrast the value of information obtained from different policies of contingent audits that bear the same cost. Given two such policies A and B where, say, the lower cumulated frequencies of audits are always larger under B than under A, we show, however, that the likelihood ratio distribution asso...

 2. Auditing with Signals

  OpenAIRE

  Macho Stadler, Ines; Perez Castrillo, Jesus David

  2000-01-01

  We analyse the value of information that can be used to improve the audit selection to better target the tax gap. We consider a tax authority allocating resources in an attempt to identify the taxpayers who are underreporting with more probability and to increase voluntary compliance. In a simple model, we discuss the optimal enforcement policy when the tax authority decides its auditing strategy before the taxpayers fill their report, and identify some results that contrast with the literatu...

 3. Farm Auditing for Sustainability

  OpenAIRE

  Measures, Mark

  2004-01-01

  Policy makers have now established sustainability as the new aim for UK farming. The development of the Farm Audit for Sustainability involved identifying the objectives of sustainable farming, based on the Principles of organic farming as set out by the International Federation of Organic Farming Movements (IFOAM) and establishment of indicators to assess the effectiveness of individual farms in meeting these objectives. On-farm use of the Farm Audit demonstrated that the tool was able to pr...

 4. Spreadsheet Auditing Software

  OpenAIRE

  Nixon, David; O'Hara, Mike

  2010-01-01

  It is now widely accepted that errors in spreadsheets are both common and potentially dangerous. Further research has taken place to investigate how frequently these errors occur, what impact they have, how the risk of spreadsheet errors can be reduced by following spreadsheet design guidelines and methodologies, and how effective auditing of a spreadsheet is in the detection of these errors. However, little research exists to establish the usefulness of software tools in the auditing of spre...

 5. Auditing Cost Overrun Claims

  OpenAIRE

  Perez Castrillo, Jesus David; Nicolas RIEDINGER

  1999-01-01

  We consider a cost-reimbursement or a cost-sharing procurement contract between the administration and a firm. The firm privately learns the true cost overrun once the project has started and it can manipulate this information. We characterize the optimal auditing policy of cost overrun claims as a function of the initial contractual payment, the share of the cost overrun paid by the administration, the cost and the accuracy of the auditing technology, and the penalty rate that can be imposed...

 6. Pakistan : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2005-01-01

  This report is based on an assessment of accounting and auditing practices in the Islamic Republic of Pakistan. It forms part of a joint initiative between the World Bank and the International Monetary Fund on Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). The assessment focuses on the strengths and weaknesses of corporate accounting and auditing practices in Pakistan and involves a review of both mandatory requirements and actual practice. The report consists of policy recommendati...

 7. Auditing and Regulations

  OpenAIRE

  Pettinicchio, A.K.

  2011-01-01

  Effective financial reporting has become of critical importance in our economic markets and the international accounting scandals of the last decades have accentuated the role of auditing in protecting stakeholders' interests and contributing to an efficient functioning of financial markets. Auditing regulation has been at the centre of recent international debates (e.g. EU Green paper; 2010) and different regulatory interventions have been put in place in different countries and in different...

 8. Oneida Tribe Energy Audits

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olson, Ray [Energy Controls Manager; Schubert, Eugene [Policy Analyst

  2014-08-15

  Project funding energy audits of 44 Tribally owned buildings operated by the Oneida Tribe of Indians of WI. Buildings were selected for their size, age, or known energy concerns and total over 1 million square feet. Audits include feasibility studies, lists of energy improvement opportunities, and a strategic energy plan to address cost effective ways to save energy via energy efficiency upgrades over the short and long term.

 9. On-line Audit

  OpenAIRE

  Vlad Stanciu

  2013-01-01

  The audit appeared as a consequence of the requirements to have an objective assessment of how management operates. If initially it was strictly applied in finance, it proved effective in other non- financial areas, such as security, IT systems performance or environmental aspects. IT infrastructure has infiltrated all branches of economic processes. IT Infrastructure audit is a demand for significant improvement of business process performance. In this paper I have tried to draw attention to...

 10. PRODUCT MANAGEMENT AUDIT

  OpenAIRE

  Valentin Rau

  2013-01-01

  Product audit is the method which aims at evaluating the efficiency of preventive and corrective actions implemented to improve a product-specific manufacturing process. Efficiency is measured by comparing the results obtained from testing the final product against product specification. Product auditing method is a specific method developed by the major car manufacturers. The effectiveness of this method is revealed in the quality of products delivered and in the optimization of manufacturin...

 11. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter; Pedersen, John Storm

  2014-01-01

  ydelser. Krisen har ført til hård budgetdisciplin for at undgå vækst i de offentlige udgifter. Men hård budgetdisciplin og de fagprofessionelles autonomi passer ikke godt sammen. Denne kombination af succeskriterier skaber konflikter mellem styringen af den offentlige sektors udgifter og de...... fagprofessionelles autonomi. Det er en konflikt, der også afspejler sig i en række konflikter på det offentlige arbejdsmarked i disse år (jf. f.eks. KL’s lærer-lockout). Dermed bliver dette spørgsmål relevant: Kan offentlige ledere, der har ansvar for offentlig serviceproduktion, forene de fagprofessionelles...

 12. 7 CFR 1773.7 - Audit standards.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... (CONTINUED) POLICY ON AUDITS OF RUS BORROWERS RUS Audit Requirements § 1773.7 Audit standards. (a) The audit... with GAGAS in effect at the audit date unless the borrower is directed otherwise, in writing, by RUS... that the CPA is unable to meet RUS's audit requirements or to provide an unqualified opinion that...

 13. Det islamiske hijab: undertrykkende eller frigørende?

  OpenAIRE

  Lakhsassi, Ayoub

  2014-01-01

  Muslimske kvinders hijab er i adskillige år både i Europa og Danmark blevet forbundet med undertrykkelse og ofte anset som et decideret forkert valg. Med love indført i Frankrig, der forbyder hijabben på bl.a. universiteter, er der tvivl om, hvor vi i Danmark står. Er vi på vej i samme retning? Nyere meningsmålinger viser, at en betydelig del af den danske befolkning ønsker et forbud af hijabben, ikke kun fra uddannelsessystemet, men på gader, stræder og generelt offentligheden. Der er dog st...

 14. FINANCIAL AUDIT -RISKS IDENTIFIED IN THE AUDIT PLANNING STAGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stelian Selisteanu

  2015-09-01

  Full Text Available The general objective of the audit activity is to currently present, under all significant aspects, a financial situation and to state an opinion according to which all economic operations are indeed correct and pursuant the law. As any activity that involves the human factor, the audit activity is subject to the influence of certain risks, risks that emerge, firstly, from an organizational level of the audited entity. In audit, risk is a very important influence element, whose ignorance can generate major implications in achieving the final goal to create an evidences database on which a pertinent and objective opinion can be founded, concerning the audited financial situations. In this context, one of the main objectives, that takes place during the planning phase of the audit, is represented by assessing risks to which the audited activity is subjected to, evaluation that helps the determining the work volume implied by the audit.

 15. Audit result and its users

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shalimova Nataliya S.

  2014-01-01

  Full Text Available The article identifies essence of the “audit result” and “users of audit result” notions and characteristics of the key audit results user. It shows that in order to give a wide characteristic of users it is expedient to unite all objects, which could be used (audit report, fact of refusal to conduct audit and information that is submitted to managers in the process of audit with the term “audit result” and classify it depending on the terms of submission by final and intermediate result. The article offers to define audit results user as a person, persons or category of persons for whom the auditor prepares the audit report and, in cases, envisaged by international standards of the audit and domestic legislative and regulatory acts, provides other additional information concerning audit issues. In order to identify the key audit results user the article distributes all audit tasks into two groups depending on possibilities of identification of users. The article proves that the key user should be identified especially in cases of a mandatory audit and this process should go in interconnection with the mechanism of allocation of a key user of financial reports. It offers to consider external users with direct financial interests, who cannot request economic subjects directly to provide information and who should rely on general financial reports and audit report when receiving significant portion of information they need, as the key user. The article makes proposals on specification of the categorical mechanism in the sphere of audit, which are the basis for audit quality assessment, identification of possibilities and conditions of appearance of the necessary and sufficient trust to the auditor opinion.

 16. The audit expectations gap: the role of auditing education

  OpenAIRE

  Pierce, Bernard; Kilcommins, Mary

  1996-01-01

  There is now considerable evidence of a gap when external auditors’ understanding of their role and duties is compared against the expectations of various user groups and the general public regarding the process and outcome of the external audit, i.e., an audit expectations gap. Conflicting views have been expressed regarding the role of auditing education in narrowing this gap. This study was carried out to investigate whether there is evidence that the provision of auditing courses as...

 17. PILLARS OF THE AUDIT ACTIVITY: MATERIALITY AND AUDIT RISK

  OpenAIRE

  ANA MARIA JOLDOŞ; IONELA CORNELIA STANCIU; GABRIELA GREJDAN

  2010-01-01

  The purpose of this article is to present the issues of materiality and audit risk within the activity of financial audit. The concepts of materiality and audit risk are described from a theoretical perspective, providing approaches found within the national and international literature and within the specific legislation. A case study on the calculation of materiality and audit risk for an entity is presented in the last part of the article. Through the theoretical approach and the case stud...

 18. Aktivitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Biaya Audit

  OpenAIRE

  Linda Kusumaning Wedari

  2015-01-01

  This study investigates the influence of the audit committee activities and institutional ownership to the audit fees in Indonesia public companies. The research samples are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2010 – 2013. There are 124 observations that meet the sample criteria, data are analyzed using Eviews 6.0. The results show that the audit committee activities which measured by the number of audit committee meetings have significant positive effect...

 19. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fos-related antigen 1 (FRA-1) is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB) samples. The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative breast disorders

 20. FRA-1 protein overexpression is a feature of hyperplastic and neoplastic breast disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Di Bonito Maurizio

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Fos-related antigen 1 (FRA-1 is an immediate early gene encoding a member of AP-1 family of transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, apoptosis, and other biological processes. fra-1 gene overexpression has an important role in the process of cellular transformation, and our previous studies suggest FRA-1 protein detection as a useful tool for the diagnosis of thyroid neoplasias. Here we investigate the expression of the FRA-1 protein in benign and malignant breast tissues by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis, to evaluate its possible help in the diagnosis and prognosis of breast neoplastic diseases. Methods We investigate the expression of the FRA-1 protein in 70 breast carcinomas and 30 benign breast diseases by immunohistochemistry, Western blot, RT-PCR and qPCR analysis. Results FRA-1 protein was present in all of the carcinoma samples with an intense staining in the nucleus. Positive staining was also found in most of fibroadenomas, but in this case the staining was present both in the nucleus and cytoplasm, and the number of positive cells was lower than in carcinomas. Similar results were obtained from the analysis of breast hyperplasias, with no differences in FRA-1 expression level between typical and atypical breast lesions; however the FRA-1 protein localization is mainly nuclear in the atypical hyperplasias. In situ breast carcinomas showed a pattern of FRA-1 protein expression very similar to that observed in atypical hyperplasias. Conversely, no FRA-1 protein was detectable in 6 normal breast tissue samples used as controls. RT-PCR and qPCR analysis confirmed these results. Similar results were obtained analysing FRA-1 expression in fine needle aspiration biopsy (FNAB samples. Conclusion The data shown here suggest that FRA-1 expression, including its intracellular localization, may be considered a useful marker for hyperplastic and neoplastic proliferative

 1. External audit in radiotherapy dosimetry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Quality audit forms an essential part of any comprehensive quality assurance programme. This is true in radiotherapy generally and in specific areas such as radiotherapy dosimetry. Quality audit can independently test the effectiveness of the quality system and in so doing can identify problem areas and minimize their possible consequences. Some general points concerning quality audit applied to radiotherapy are followed by specific discussion of its practical role in radiotherapy dosimetry, following its evolution from dosimetric intercomparison exercises to routine measurement-based on-going audit in the various developing audit networks both in the UK and internationally. Specific examples of methods and results are given from some of these, including the Scottish+ audit group. Quality audit in radiotherapy dosimetry is now well proven and participation by individual centres is strongly recommended. Similar audit approaches are to be encouraged in other areas of the radiotherapy process. (author)

 2. Leaving a joint audit system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Thinggaard, Frank

  2014-01-01

  Purpose: The authors aim to exploit a natural experment in which voluntary replace mandatory joint audits for Danish listed companies and analyse audit fee implications of using one or two audit firms. Design/methodology/approach: Regression analysis is used. The authors apply both a core audit fee...... determinants model and an audit fee change model and include interaction terms. Findings: The authors find short-term fee reductions in companies switching to single audits, but only where the former joint audit contained a dominant auditor. The authors argue that in this situation bargaining power is more...... with the auditors than in a equally shared joint audit, and that the auditors' incentives to offer an initial fee discount are bigger. Research limitations/implications: The number of observations is constrained by the small Danish capital market. Future research could take a more qualitative research...

 3. Fristelsen og det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smed, Sinne

  2013-01-01

  Selvkontrol er en væsentlig faktor for, hvor godt det lykkes for os at leve op til de mål vi sætter for os selv. Men hvor gode vi er til at kontrollere os selv er måske ikke kun en medfødt eller i barndommen tillært evne, men kan også afhænge af, hvor mange andre ting vi har at slås med i hverdag...

 4. Albertine og fortelleren. Om det etiske hos Proust

  OpenAIRE

  Ytre Arne, Synne

  2013-01-01

  Denne oppgaven dreier seg om Albertine, en av de kvinnelige protagonistene i Marcel Prousts (1871- 1922) À la recherche du temps perdu (På sporet av den tapte tid) (1913-1927). Albertine-figuren har generelt vært gjenstand for lite oppmerksomhet i litteraturen skrevet om Prousts roman. En nærlesning av La Recherche viser imidlertid at hun spiller en sentral rolle for forståelsen av dette verket, og da særlig med hensyn til dets etiske dimensjon. Jeg har latt meg ins...

 5. Det reglerade fjärrvärmeavtalet : Etapp ett

  OpenAIRE

  Hult, Daniel

  2012-01-01

  Den föreliggande rapporten är ett resultat av den forskning som bedrivits under perioden 1 mars 2010 och 28 februari 2011 och som finansierats genom beviljandet av ansökan nummer 164 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i regleringsteknikmed utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. Projektet är indelat i olika etapper och denna resultatrapport avser den första etappen. Syftet med etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur tillsynsmyndigheten ge...

 6. Sull’equazione det Du = f senza ipotesi di segno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giovanni Cupini

  2010-12-01

  Full Text Available We consider the nonlinear problem det?u (x = f (x x ? u (x = x x ? ? where k ? 1 is an integer, is a bounded smooth domain in Rn and f ? Ck ???? satisfies Zf (x dx = meas. The positivity of f is a standard assumption in the literature. In a recent joint paper with B.Dacorogna and O.Kneuss (EPFL we prove the existence of a solution u ? Ck ???? ;Rn with no assumptions on the sign of f. Here we state this theorem together with some related results and we outline the main features of the problem.

 7. Risiko i det nordiske kraftmarkedet : utfordringer for risikostyring

  OpenAIRE

  Solheim, John Ola; Erlandsen, Kristian Ingemann

  2012-01-01

  Det nordiske kraftmarkedet er preget av svært volatile priser, som byr på mange problemer ved risikostyring for aktørene i markedet. Risiko i kraftmarkedet kan ikke uten videre analyseres og styres på samme måte som for eksempel aksjemarkedet. Dette fordi kraftmarkedet innehar større og hyppigere prissvingninger enn de fleste andre markeder. Risiko er uforutsette hendelser, mens volatilitet er mer knyttet til spredning i en fordeling. Tidssystematikk kan sies å kunne forutsees, og en risikost...

 8. Transmission of the fra(X) haplotype from three nonpenetrant brothers to their affected grandsons.

  Science.gov (United States)

  Kirkilionis, A J; Chudley, A E; Greenberg, C R; Yan, D L; McGillivray, B; Hamerton, J L

  1992-06-01

  We report on a family showing transmission of the fra(X) gene by 3 nonpenetrant, fra(X) negative, normally intelligent, full and half-brothers to their affected grandsons. The mothers of the affected boys are obligate carriers, fra(X) negative, and of normal intelligence. This family illustrates the "Sherman Paradox" and is compatible with the predictions of the Laird X-inactivation imprinting model. In addition, molecular and/or cytogenetic studies have enabled at-risk relatives to learn more about their carrier fra(X) status and have allowed for more accurate genetic counselling. PMID:1605253

 9. Fra hærværk til værk: brandalism og Street Art

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2012-01-01

  Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted......Artiklen sætter fokus på udviklingen fra lavsocial graffitti til højkulturel street art på bbaggrund af eksemplet Banksy i New York 2008, der sammenlignes med Olafur Eliassons Waterfalls fra samme tid og sted...

 10. Regulatory Auditing and Ramsey Pricing

  OpenAIRE

  Devon Garvie

  1991-01-01

  Truthful revelation mechanisms with auditing have the undesirable property that audits are not actually performed in equilibrium because all inference problems have been solved. A model is proposed in which the inference problem is preserved by separating the regulatory and auditing functions and transfers are costly. The auditor designs a Bayesian audit procedure and the regulator credibly commits to using this procedure in the regulatory mechanism. The auditor is conservative, that is, he d...

 11. Internal Audit and Risk Management

  OpenAIRE

  Constantin Nicolae Vasile; Alexandru Georgiana

  2011-01-01

  Internal audit and risk management have the same goal: the control of risk. There are various roles for the internal audit in respect of risk management. The main limitations of internal audit in respect of risk management regards assuming risk management tasks. One of the main issues regarding risk management is to make sure that the key risks are taken into consideration and that the management and the board of the organization take action as needed. Internal audit could give advice to mana...

 12. Audit Activities and Their Comparison

  OpenAIRE

  Hudcová, Michaela

  2013-01-01

  This work deals with audit activities and assurance engagements. So it deals with similar issues from Czech and international perspective. It describes the types of audit activities and assurance engagements. It also describes related legislation, standards and regulatory authorities. The work contains information about persons, who perform audit activities and assurance engagements. This thesis compares audit activities and assurance engagements. The comparison shows a great similarity. This...

 13. Software Engineering Reviews and Audits

  CERN Document Server

  Summers, Boyd L

  2011-01-01

  Accurate software engineering reviews and audits have become essential to the success of software companies and military and aerospace programs. These reviews and audits define the framework and specific requirements for verifying software development efforts. Authored by an industry professional with three decades of experience, Software Engineering Reviews and Audits offers authoritative guidance for conducting and performing software first article inspections, and functional and physical configuration software audits. It prepares readers to answer common questions for conducting and perform

 14. Measuring Internal Audit Performance (KPIs)

  OpenAIRE

  Dumitrescu Diana; Bobi?an Nicolae; Costuleanu Carmen

  2014-01-01

  Internal audit has a responsibility to its stakeholders to provide reports on the operations of the organization’s risk management, control, and governance processes and the responsibility to justify the value added to the organization. Internal audit assesses the performance with some key performance indicators (KPIs) designed to demonstrate internal audit function performance. This paper purpose is to present the most important ways to measure the work of internal audit function.

 15. INTERNAL AUDIT OF THE QUALITY

  OpenAIRE

  N. Andreescu

  2012-01-01

  In quality management, the audit means a review of products quality, services, processes of an enterprise or of quality systems in general. The audit results are defined the corrective required actions , which takes into account the identification and elimination causes of nonconformities detected to prevent their repetition.“Quality audit is a systematic, independent and documented process, in purpose of obtaining the audit proofs and evaluate them objectively to determine the extent to whic...

 16. Audit Committees in Central Banks

  OpenAIRE

  Kenneth Sullivan; Marie-Therese Camilleri; Tonny Lybek

  2007-01-01

  This paper reviews the tasks and design of audit committees, increasingly recommended as a way to strengthen financial accountability and good central bank governance. It outlines the motivations for the establishment of audit committees in commercial corporations and public sector entities, and explains how audit committees interact with other governance bodies within a central bank. The paper focuses on the functions of an audit committee, since the terminology of the governance structure i...

 17. Effective quality auditing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sivertsen, Terje

  2004-01-15

  The present report focuses on how to improve the effectiveness of quality audits and organization-wide quality management. It discusses several concepts related to internal quality auditing, includes guidelines on how to establish auditing as a key process of the organization, and exemplifies its application in the management of quality, strategy, and change. The report follows a line of research documented previously in the reports 'Continuous Improvement of Software Quality' (HWR-584) and 'ISO 9000 Quality Systems for Software Development' (HWR-629). In particular, the concepts of measurement programmes and process improvement cycles, discussed in HWR-584, form the basis for the approach advocated in the present report to the continual improvement of the internal quality audit process. Internal auditing is an important ingredient in ISO 9000 quality systems, and continual improvement of this process is consistent with the process-oriented view of the 2000 revision of the ISO 9000 family (HWR-629). The overall aim of the research is to provide utilities and their system vendors with better tools for quality management in digital I and C projects. The research results are expected to provide guidance to the choice of software engineering practices to obtain a system fulfilling safety requirements at an acceptable cost. For licensing authorities, the results are intended to make the review process more efficient through the use of appropriate measures (metrics), and to be of help in establishing requirements to software quality assurance in digital I and C projects. (Author)

 18. Effective quality auditing

  International Nuclear Information System (INIS)

  The present report focuses on how to improve the effectiveness of quality audits and organization-wide quality management. It discusses several concepts related to internal quality auditing, includes guidelines on how to establish auditing as a key process of the organization, and exemplifies its application in the management of quality, strategy, and change. The report follows a line of research documented previously in the reports 'Continuous Improvement of Software Quality' (HWR-584) and 'ISO 9000 Quality Systems for Software Development' (HWR-629). In particular, the concepts of measurement programmes and process improvement cycles, discussed in HWR-584, form the basis for the approach advocated in the present report to the continual improvement of the internal quality audit process. Internal auditing is an important ingredient in ISO 9000 quality systems, and continual improvement of this process is consistent with the process-oriented view of the 2000 revision of the ISO 9000 family (HWR-629). The overall aim of the research is to provide utilities and their system vendors with better tools for quality management in digital I and C projects. The research results are expected to provide guidance to the choice of software engineering practices to obtain a system fulfilling safety requirements at an acceptable cost. For licensing authorities, the results are intended to make the review process more efficient through the use of appropriate measures (metrics), and to be of help in establishing requirements to software quality assurance in digital I and C projects. (Author)

 19. Winning a prudence audit

  International Nuclear Information System (INIS)

  The greatest hazard that a utility faces from owning a nuclear power plant is not radiation--it is regulation. Retrospective prudence audits have been used by public utility commissions (PUCs) as a basis to disallow recovery of billions of dollars of nuclear plant construction costs. These disallowances have caused severe financial damage to many utilities. Although a final decision on rates has not been made, the Arizona Corporation Commission's (ACC's) auditor recently completed its examination of the construction costs of the Palo Verde Nuclear Generating Station (PVNGS). The auditor reported that PVNGS was prudently designed and constructed. It concluded that ∼1% of the project (approximately $60.2 million out of the plant's overall $5.9 billion cost) was unreasonably expended. The auditor also found that the project management team had actually saved ratepayers over $300 million through exceptional management actions. This is a resounding endorsement of the work of the staff and management of Arizona Public Service (APS), Bechtel, Combustion Engineering, the AFL-CIO, and the hundreds of suppliers and contractors that participated in the construction of PVNGS. It is also a much different result from that of other recent prudence audits. The history, strategy, planning, and conduct of the audit overcame the biases that had produced proposals for large disallowances on other good plants. This paper describes the efforts taken that promoted fair and balanced audit findings (although APS does not endorse all of the audit findings)

 20. Mantra 5 Spor av det sublime i en minimalistisk konsert for solo trommesett

  OpenAIRE

  Haugfos, Nils Martin

  2015-01-01

  Denne undersøkelsen hadde som mål å spore opp mulige sammenhenger mellom minimalistisk musikk og det sublime og hvordan disse sammenhengene kan komme til uttrykk i en egenkomponert/selvutviklet konsert for solo trommesett: Mantra 5. Teori om det sublime under tidligmoderne, moderne og postmoderne betingelser har gitt meg innsikt om hva det sublime kan innebære. Det tidligmoderne sublime er i undersøkelsen representert ved Edmund Burke og Immanuel Kant. Den moderne og postmod...

 1. The ambiguous identity of auditing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindeberg, Tobias

  2007-01-01

  This paper analyses the identity of auditing by comparing performance auditing to financial auditing and programme evaluation. Based on an analysis of textbooks, it is concluded that these evaluative practices are situated on a continuum. This implies that studies that rely on ‘audit’ as a label to...

 2. The Ambiguous Identity of Auditing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindeberg, Tobias Høygaard

  2007-01-01

  This paper analyses the identity of auditing by comparing performance auditing to financial auditing and programme evaluation. Based on an analysis of textbooks, it is concluded that these evaluative practices are situated on a continuum. This implies that studies that rely on ‘audit’ as a label to...

 3. Subjektafgrænsning i det fælleseuropæiske momssystem – En trist rejse fra FCE Bank til Crédit Lyonnais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jensen Dennis Ramsdahl

  2014-05-01

  Full Text Available The issue regarding output taxation, input deduction and determination of the place of taxation in VAT law is inextricably linked with a correct fact determination. This is also the case in relation to a delimitation of the individual tax subject including the question whether related subjects/units should be acknowledged as independent tax subjects, or whether they should qualify as one subject/ one unit in a legal VAT context instead. A coherent analysis of selected ECJ rulings of relevance for the delimitation of each tax subject shows that subject delimitation in national civil law also is the predominant basis in a legal VAT context unless the law contains explicit deviations from this or should be deviated from on the basis of either abuse of law or substance over form considerations. However, in this article it is proved that case C-388/11, Crédit Lyonnais breaks with this basic premise, as the ECJ in this case ignores the subject delimitation in civil law without a convincing argumentation for the fact that the law dictates this and without referring to abuse of law or substance over form.

 4. Hvis vi alle er syndere, hvad så? Det afmægtige menneske fra Luther til vore dage - eller egoismens problem. ll Del

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Børge

  Filosofi, antropologi, teologi, Luther, Gryphius, Goethe, Schopenhauer, Eduard von Hartmann, Nietzsche, Thomas Mann, Günther Grass, Alfred Döblin, idéhistorie/åndshistorie......Filosofi, antropologi, teologi, Luther, Gryphius, Goethe, Schopenhauer, Eduard von Hartmann, Nietzsche, Thomas Mann, Günther Grass, Alfred Döblin, idéhistorie/åndshistorie...

 5. Hvis vi alle er syndere, hvad så? Det afmægtige menneske fra Luther til vore dage - eller egoismens problem. l. Del

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Børge

  Filosofi, antropologi, teologi, Luther, Gryphius, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Thomas Mann, Døden i Venedig......Filosofi, antropologi, teologi, Luther, Gryphius, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Thomas Mann, Døden i Venedig...

 6. Brug nu den hårde lære fra CRM-hypen til open data - ellers går det bare galt igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  om at få værdi, men en række andre data - som kan være offentlige eller Internet of Things-baserede - vil krydre dette informationsflow og stille store krav til handling, bearbejdning og proaktiv anvendelse i realtid. Kunden forventer, at den viden, som indsamles, anvendes proaktivt i værdiskabelsen....

 7. Noen som vet hva de driver med, når andre ikke gjør det : kommunefysioterapeuters erfaringer fra samhandling med ambulante rehabiliteringsteam (ART)

  OpenAIRE

  Dragland, Are

  2012-01-01

  ABSTRACT: The Norwegian health care system is divided into specialized health care services (hospitals), and community based health care services. Recent changes in health care law places an increased responsibility on the communities to provide rehabilitation services. This thesis focuses on interaction and cooperation of community based physiotherapists and Ambulatory Rehabilitation Teams (ART). The following research questions are posed: In what areas do community based physiotherapis...

 8. Så tæt på det usædvanlige som muligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Anne Mette

  2010-01-01

  Rapporten beskriver arbejdet med inklusion ud fra et børneperspektiv i 9 dagtilbud i Skive Kommune. Oplevelser af inklusion og eksklusion beskrives fra et børneperspektiv anlagt ved hjælp af børneinterviews. Inkluderende praksis må inddrage dette perspektiv....

 9. Private personers behandling af fortrolige oplysninger fra offentlige myndigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønsing, Sten

  2014-01-01

  Denne artikel undersøger, i hvilket omfang den private borger, der kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger fra forvaltningsmyndigheder, er begrænset i anvendelsen og videregivelsen heraf. Der gælder ikke et samlet regelsæt, der afgør spørgsmålet, men en række regler i straffeloven og...... persondataloven kan bringes i anvendelse. Samlet set vil der ofte gælde en form for tavshedspligt for den private, men den endelige konklusion afhænger af de konkrete oplysningers karakter, og hvordan oplysningerne håndteres af borgeren....

 10. Emissioner fra vejtrafikken i Danmark 1980-2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, M.; Ekman, B.

  I denne rapport opstilles i et samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Vejdirektoratet en prognose for vejtrafikkens CO-, VOC-, NOx- og partikelemissioner samt aggregerede emissionsfaktorer for perioden 1980-2010. Vejtrafikkens køretøjskategorier opdeles i personbiler (benzin og diesel......), varebiler (benzin og diesel), lastbiler (under og over 16 tons totalvægt) og busser. Ud fra trafik- og bestandsdata beregnes vejtrafikkens totalemissioner for året 1994 med EU-modellen COPERT II, og en prognose beregnes med BILEMIS modellen for perioden 1980-2010. COPERT II´s resultater bruges til at...

 11. Spreadsheet Auditing Software

  CERN Document Server

  Nixon, David

  2010-01-01

  It is now widely accepted that errors in spreadsheets are both common and potentially dangerous. Further research has taken place to investigate how frequently these errors occur, what impact they have, how the risk of spreadsheet errors can be reduced by following spreadsheet design guidelines and methodologies, and how effective auditing of a spreadsheet is in the detection of these errors. However, little research exists to establish the usefulness of software tools in the auditing of spreadsheets. This paper documents and tests office software tools designed to assist in the audit of spreadsheets. The test was designed to identify the success of software tools in detecting different types of errors, to identify how the software tools assist the auditor and to determine the usefulness of the tools.

 12. Proof Auditing Formalised Mathematics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Miles Adams

  2016-01-01

  Full Text Available The first three formalisations of major mathematical proofs have heralded a new age in formalised mathematics, establishing that informal proofs at the limits of what can be understood by humans can be checked by machine. However, formalisation itself can be subject to error, and yet there is currently no accepted process in checking, or even much concern that such checks have not been performed. In this paper, we motivate why we should be concerned about correctness, and argue the need for proof auditing, to rigorously and independently check a formalisation. We discuss the issues involved in performing an audit, and propose an effective and efficient auditing process. Throughout we use the Flyspeck Project, that formalises the Kepler Conjecture proof, to illustrate our point.

 13. Fra egoisme til sjenerøsitet – kan toppidretten reformeres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnar Breivik

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i den norske idrettsmodellen der topp og bredde hører sammen, og der toppidrettsutøvere uvegerlig blir rollemodeller for barn og unge. Den moderne toppidretten er i økende grad preget av egoistiske holdninger der det dreier seg hele tiden om å skaffe seg fordeler. I denne artikkelen tar jeg opp egoisme, rettferdighet og sjenerøsitet som tre grunnleggende holdninger i idrettskonkurranser og drøfter hvorvidt man med inspirasjon fra sjenerøsitetsidealer og praktiske eksempler kan tenke seg en toppidrett som i større grad bygger på sjenerøsitet. Artikkelen starter med en kort presentasjon av den norske idrettsmodellen og jeg skisserer deretter tre kriterier som alle idrettskonkurranser må oppfylle: 1 spille for å vinne, 2 klare regler som følges, og 3 respekt for konkurrenter. Deretter presenterer jeg egoisme, fairness og sjenerøsitet som tre mulige grunnholdninger, og de implikasjonene de har i en idrettslig sammenheng. Etter en gjennomgang av den grunnleggende egoismen i dagens toppidrett, som infiserer ikke bare utøveren, men også hele systemet rundt utøveren, diskuteres muligheten for å utvikle holdninger basert på sjenerøsitet. Det nevnes tre kilder til inspirasjon; engelsk overklassesport, Nietzsches tanker om den overlegne mester, og Arne Næss' sportspraksis og hans saklighetslære for gode diskusjoner. Deretter presenteres empiriske eksempler på sjenerøsitet og hva en spillteoretisk analyse av ulike holdninger gir som resultat. Jeg konkluderer med at en endring i retning av sjenerøsitet vil gi en rikere toppidrett og et bedre grunnlag for en helhetlig idrettsmodell.Nøkkelord: etikk, idrett, egoisme, rettferdighet, sjenerøsitetEnglish summary: From egoism to generosity – can elite sport be reformed?The Norwegian sport model can be visualized as a pyramid with mass sport at the base and elite sport at the top. This means that elite athletes become role models for children and young

 14. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Nygård

  2015-10-01

  Full Text Available The purpose of this article is to provide representations of and to compare meanings attributed to the concept of learning in Early Childhood Education and Care policy. More concrete, the article provides a comparison between documents from Norway and the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The comparison is based on the OECD- report Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway (Taguma et al. 2013, and White Paper no. 24 (2012-2013 The Future of Early Childhood Education and Care. Neither the OECD-report nor the Norwegian White Paper has any legal levers to influence Norway, but the documents advise a national agenda, described as “soft governance”. The analysis is made on the basis of Bernstein’s code theory and his concept of classification.I denne artikkelen gjøres det en sammenligning mellom styringsdokumenter for barnehagen fra henholdsvis Norge og OECD. Artikkelen tar utgangspunkt i OECD-rapporten Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Norway. (Taguma m.fl., 2013 og St.meld.nr. 24 (2012-2013 Framtidens barnehage. Dette er ikke lovregulerende eller rådgivende dokumenter, men kan sies å ha stor påvirkningskraft ved å styre gjennom begrepsbruk, noe som omtales som “soft governance”. Hensikten med sammenligningen er å analysere hva slags betydninger læringsbegrepet tillegges i de ulike dokumentene. Analysene er gjort med utgangspunkt i Bernsteins kodeteori.  Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso

 15. Knowledge Audit Framework

  CERN Document Server

  Di Maio, P

  2011-01-01

  KAF consists of a process and some templates to guide the planning and execution of audits of knowledge resources, with emphasis on sharing. KAF is based on methodological blueprint provided by the Data Audit Framework (DAF)conceived by the JISC-funded DAFD project.KAF enables organisations to find out what knowledge resources are associated with the project, and how they are shared.KAF is available in two versionsKAF-g (generic, domain independent) KAF-se (targets systems enegineering knowledge)

 16. Environmental auditing at Ranger

  International Nuclear Information System (INIS)

  A preliminary external audit was carried out on three aspects of the Ranger Environmental Impact Statement (EIS), namely meteorological data, water release and water quality of releases. It assessed the accuracy of forecasts and predictive data statements against the actual environmental data obtained during operations, and concluded that impacts of the project were adequately described but inadequately quantified. The second state of the auditing is concerned with the assessment of the effectiveness of practices and procedures which are integrated into the ongoing environmental management program. 7 tabs. 2 figs

 17. Valtra brand audit

  OpenAIRE

  Stupina, Iryna

  2008-01-01

  In the highly competitive environment it is very important to utilize fully the strength and advantages of the brand in order to gain the desire market share and sustain the profitable growth. If a company has a brand built and explored already, it is needed to investigate the weaknesses and strength of the brand to utilize, maintain and develop it. The brand audit can provide with information needed for these purposes. The complete brand audit is a broad topic. In order to focus the research...

 18. FINANCIAL AUDIT MANAGEMENT

  OpenAIRE

  Ana PISLEAG

  2009-01-01

  Financial audit expresses, as its main aim, an opinion on the extent to which the financial statements present a true and fair view of the entity’s economic affairs at the balance sheet date and the results for the year ended, in compliance with the laws in force and practices in the country where the entity is established. To achieve this objective, the audit process requires an examination management and methodology to ensure an independent opinion, so as to equally protect all the users of...

 19. Towards a framework for auditing environmental reports

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Audits of environmental reports first appeared about ten years ago. Both the number of environmental reports and the audit of these reports is still increasing. Audit firms perform a major part of these audits, but other professionals are also active in this field. Even today there are still important differences in the scope of these audits, in the audit procedures performed, in the structure of the audit report and in the way the opinion is formulated. This is confusing for readers of envir...

 20. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant.

  Science.gov (United States)

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J; Ali, Mohamed M; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J; Ahmer, Brian M M

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 1. A metabolic intermediate of the fructose-asparagine utilization pathway inhibits growth of a Salmonella fraB mutant

  Science.gov (United States)

  Sabag-Daigle, Anice; Blunk, Henry M.; Sengupta, Anindita; Wu, Jikang; Bogard, Alexander J.; Ali, Mohamed M.; Stahl, Christopher; Wysocki, Vicki H.; Gopalan, Venkat; Behrman, Edward J.; Ahmer, Brian M. M.

  2016-01-01

  Insertions in the Salmonella enterica fra locus, which encodes the fructose-asparagine (F-Asn) utilization pathway, are highly attenuated in mouse models of inflammation (>1000-fold competitive index). Here, we report that F-Asn is bacteriostatic to a fraB mutant (IC50 19 μM), but not to the wild-type or a fra island deletion mutant. We hypothesized that the presence of FraD kinase and absence of FraB deglycase causes build-up of a toxic metabolite: 6-phosphofructose-aspartate (6-P-F-Asp). We used biochemical assays to assess FraB and FraD activities, and mass spectrometry to confirm that the fraB mutant accumulates 6-P-F-Asp. These results, together with our finding that mutants lacking fraD or the fra island are not attenuated in mice, suggest that the extreme attenuation of a fraB mutant stems from 6-P-F-Asp toxicity. Salmonella FraB is therefore an excellent drug target, a prospect strengthened by the absence of the fra locus in most of the gut microbiota. PMID:27403719

 2. Tools and techniques in audit

  OpenAIRE

  Heringová, Eva

  2012-01-01

  The goal of the thesis is to explain tools and techniques used in the field of audit and compare their use in the context of internal and external audit. The theoretical part states firstly different features of both types of audit, issues of professional ethics and legal framework. Next, tools and methods of external audit are stated, as well as its goals and nature. In the subsequent chapter, the same aspects are explained for internal audit and finally, we discuss the cooperation between a...

 3. The use of safety audits

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is now widely recognized that implementation of an effective safety policy must include arrangements for auditing and feedback to the policy maker. In the E and P industry safety audits should cover the whole range of activities, from exploration to production, and including the specialist contractors widely employed. Audit schemes can be developed internally, or purchased as a package. In this paper, the development of a comprehensive audit policy is described, and a range of audit techniques are reviewed. The use of these techniques is described with special reference to drilling, diving and offshore construction in the UK sector of the North Sea

 4. Environmental audits: A lawyer's perspective

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper reviews the advantages and disadvantages of using environmental compliance audits to help detect potential environmental violations and/or potential problems. The paper focuses on the legal issues inherent in this type of audit. The primary purpose of conducting such an audit is to determine the suitability of a facility or a site prior to a transaction or to determine a company's own compliance before a regulatory agency identifies it. The paper discusses how to set up a compliance audit and then reviews how various government agencies view voluntary environmental audits. These voluntary actions are perceived by most agencies as commendable and result in significant decreases in penalties and assessments

 5. La qualità dell’assistenza in una Stroke Care: un audit multiprofessionale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Masina

  2012-05-01

  Full Text Available Background. Recenti revisioni sistematiche dimostrano che fornire ai professionisti informazioni circa la loro performances attraverso un audit migliora lo standard qualitativo. La Rete Stroke ha previsto la attivazione di una Stroke Care spoke nella U.O. Geriatria di Bentivoglio. Accanto alla tradizionale formazione si è implementato il Governo clinico attivando uno specifico percorso strutturato di audit. Obiettivi. Obiettivo primario era valutare l’efficacia della attività di reporting e di audit sul miglioramento della qualità dell’assistenza nello stroke acuto utilizzando indicatori condivisi. Secondo obiettivo era confrontare le performances della Stroke Care con la Stroke Unit già attiva, identificando e pianificando il superamento delle criticità. Metodi. L’audit si è strutturato secondo il ciclo sistematico di Benjamin. I riferimenti per la definizione degli standard e degli indicatori sono stati i documenti aziendali, interaziendali e regionali, il progetto Stroke Care Bentivoglio, le linee guida SPREAD e dell’America Heart Association/American Stroke Association. L’audit ha riguardato 6 aree: 1 diagnostica; 2 presa in carico diagnostico-terapeutica in fase acuta; 3 risultato clinico; 4 percorso di dimissione; 5 prescrizione alla dimissione; 6 safety. Risultati. La valutazione dei primi 6 mesi di attività della Stroke Care mostra in quasi tutti gli indicatori il raggiungimento dell’obiettivo o il miglioramento dei parametri rispetto alla rilevazione in Geriatria nel 2009. I dati confrontabili non si discostano da quelli che l’audit regionale ha rilevato nella Stroke Unit attiva. Per le poche aree di scostamento (tempi dell’ecodoppler, esplicitazione di controindicazione alla terapia anticoagulante, corrispondenza fra diagnosi clinica e la codifica della scheda di dimissione ospedaliera sono stati avviati specifici interventi da verificare con il re-audit 2011. Limiti. Un limite è rappresentato dall

 6. [Nurses' practice in health audit].

  Science.gov (United States)

  Pinto, Karina Araújo; de Melo, Cristina Maria Meira

  2010-09-01

  The objective of this investigation was to identify nurses' practice in heath audit. The hermeneutic-dialectic method was used for the analysis. The study was performed in three loci: the internal audit service of a hospital; the external audit service of a private health service buyer, and the state audit service of the public health system (SUS, acronym in Portuguese for Sistema Unico de Saúde-Unique Health System), in Bahia. Nine audit nurses were interviewed. In the SUS audit, the nurses report being fulfilled with their practice and with the valorization of their professional role. In the private audit--both inside and outside of health organizations--the nurses' activities are focused on meeting the interests of their contractors, and do not get much involved with the care delivered by the nursing team and with the needs of service users. PMID:20964043

 7. THE AUDIT OF RECEPTION PROCESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorina MOCUŢA

  2013-01-01

  Full Text Available The object of study case is to analyze the quality of the logistics department, focusing on the audit process. Purpose of this paper is to present the advantages resulting from the systematic audit processes and methods of analysis and improvement of nonconformities found. The case study is realised at SC Miele Tehnica SRL Brasov, twelfth production line, and the fourth from outside Germany. The specific objectives are: clarifying the concept of audit quality, emphasizing requirements ISO 19011:2003 "Guidelines for auditing quality management systems and / or environment" on audits; cchieving quality audit and performance analysis; improved process performance reception materials; compliance with legislation and auditing standards applicable in EU and Romania.

 8. "Göra det bästa utav det" : En studie om status och identitet i lågstatusyrken

  OpenAIRE

  Ashikov, Emelie; Ekberg, Annika

  2015-01-01

  Ett arbete eller ett yrke spelar en stor och avgörande roll i människors liv. Det påverkar hur vi bemöter och dömer andra men också oss själva. Yrken kan vara ett sätt att rangordna och ger individer olika materiella och immateriella villkor i samhället. Hur vi betraktar yrket och dess utövare påverkas i hög grad av vilken status det anses ha. Den status som ett yrke anses ha påverkar vår självuppfattning, men också i vilken grad vi identifierar oss med det. Det som fick oss intresserade av ä...

 9. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 10. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Universitetsbibliotek, hvor en webblog blev anvendt til indsamling af idéer fra bibliotekets brugere. Konklusionen er, at webblog kan anvendes til brugerinddragelse og at der kan opnås meget forskelligartet input, fra deciderede forslag til ønsker og opfattelser. Webblog som medie til brugerinvolvering er nem og billig...

 11. Fra Bach til Beatles på tre måneder!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Anders

  2006-01-01

  Fra Bach til Beatles på tre måneder! Didaktiske overvejelser og erfaringer på baggrund af nyt et-semesters oversigtskursus Anders Bonde Fra og med september 2005 har man på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet, som led i implementeringen af en ny tofaglig bachelorstruktur, udviklet et nyt...

 12. 49 CFR 219.608 - FRA Administrator's determination of random alcohol testing rate.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 49 Transportation 4 2010-10-01 2010-10-01 false FRA Administrator's determination of random... Random Alcohol and Drug Testing Programs § 219.608 FRA Administrator's determination of random alcohol... percentage rate for random alcohol testing must be 25 percent of covered employees. (b) The...

 13. Ungepaneler: Reaktioner på undersøgelsens resultater fra de unge selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Irene

  2005-01-01

  Ved unge-paneler på tre forskellige skoler i landet blev undersøgelsens vigtigste konklusioner diskuteret med henblik på at få de unges uddybninger og nuanceringer af de fund, som spørgeskemaundersøgelsen gav anledning til. Unge fra 9.klasser fra tre forskellige skoler indgik i de tre paneler....

 14. Det Engelske Gentleman-ideal i 1600-tallet

  OpenAIRE

  Jensen, Mikkel Nohr

  2009-01-01

  Dette speciale undersøger spørgsmålet om, hvorvidt de politiske og sociale udviklinger i 1600-tallets England, og i særdeleshed Den Engelske Borgerkrig, påvirkede synet på, hvad der kendetegnede en engelsk gentleman, og dennes rolle i samfundet. Dette gøres gennem analyse af fire værker fra 1600-tallet, indenfor den genre der på engelsk kaldes courtesy books. Formålet med analysen er at afdække om der er forskelle i tematikken, og synet på gentleman-begrebet, i de værker der ligger efter Den ...

 15. Avløpsslam og biokull fra returtrevirke som jordforbedringsmidler i avgangsmasser fra gruvedrift : effekt på mobilitet og planteopptak av kobber, krom, arsen og nikkel

  OpenAIRE

  Lian, Rune

  2012-01-01

  Sammendrag Utgangspunktet for denne oppgaven var revegetering av deponi for gruveavgang ved Titania A/S. Massene i dette deponiet er lite egnet som vekstmedium for planter og nikkel (Ni) løses ut fra avgangsmassene. Denne oppgaven undersøkte effekter ved tilsettingen av avløpsslam og biokull fra ubehandlet (rent biokull) og trykkimpregnert trevirke med kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) (CCA-biokull) som potensielle jordforbedringsmidler i gruveavgang. Planteopptak og bind...

 16. Demokrati - hva er det? : en studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Demokrati - hva er det? En studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell Sammendrag Hva som ligger i begrepet demokrati er utgangspunktet for denne oppgaven. Jeg starter med å diskutere og problematisere en del begreper innenfor selve begrepet demokrati. Her viser jeg at ting som ofte blir tatt for gitt faktisk inneholder uklarheter og usikkerhetsmomenter som gjør at diskusjonen omkring demokrati ikke alltid bygger på samm...

 17. Croatia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2002-01-01

  This report is based on an assisted self-assessment of accounting and auditing standards and practices in Croatia conducted under the management of a National Steering Committee consisting of representatives form government and the private sector. The self-assessment exercise, complemented by due diligence by Bank staff, specifically focused on the strengths and weaknesses of the instituti...

 18. Poland : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2002-01-01

  This report provides an assessment of accounting and auditing practices in Poland using international standards as a benchmark, while focusing on the institutional framework and application of given standards. In the recent past, Poland has taken steps in reducing the gap between Polish Accounting Regulations and International Accounting Standards. This is demonstrated in the provisions of...

 19. Mongolia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2008-01-01

  This report provides an assessment of corporate sector accounting, financial reporting, and auditing requirements and practices within the enterprise and financial sectors in Mongolia. For purposes of this report, the corporate sector includes all private sector and state-owned enterprises. The report uses International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards on Au...

 20. Colombia : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2003-01-01

  This report is based on the findings of a review of accounting and auditing standards and practices in Colombia. The review exercise focused mainly on the strengths and weaknesses of the institutional framework that supports a corporate financial reporting system in the country. The current legal and regulatory requirements on accounting have led to issuance of conflicting accounting stand...