WorldWideScience

Sample records for audit fra det

 1. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov......INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...

 2. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... of health care, the patient's pathological picture and the quality of treatment given, and a preoperative delay of at least 6 hours was examined using modified Poisson regression analyses. RESULTS: The following variables were associated with a preoperative delay = 6 hours: 1) out of hospital versus.......78; 95% CI 1.32-5.87), 4) first attendance not by senior physician (adjusted RR 1.97; 95% CI 0.95-4.05) and/or senior physician not called in (adjusted RR 2.53; 95% CI 1.12-5.75), and 5) oxygen saturation not monitored upon admission (adjusted RR 1.45; 95% CI 0.73-2.91). CONCLUSION: Although of limited...

 3. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  .78; 95% CI 1.32-5.87), 4) first attendance not by senior physician (adjusted RR 1.97; 95% CI 0.95-4.05) and/or senior physician not called in (adjusted RR 2.53; 95% CI 1.12-5.75), and 5) oxygen saturation not monitored upon admission (adjusted RR 1.45; 95% CI 0.73-2.91). CONCLUSION: Although of limited...... in hospital perforation (adjusted relative risk (RR) 1.87; 95% confidence interval (CI) 0.86-4.05), 2) no classical clinical symptoms of ulcer perforation (adjusted RR with peritonism 0.32; 95% CI 0.14-0.73), 3) first physician attendance later than median time, i.e. > 25 minutes after debut (adjusted RR 2...... size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov...

 4. Historisk roman fra det gamle Rom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2011-01-01

  Er historikere de bedst egnede til at skrive historiske romaner? Spørgsmålet er relevant i forbindelse med den på Fyn bosiddende Jo Hermann. Hun er fagperson per excellence, latin-og klassiskkyndig over en kam, og hendes " Kejserens klarsyn" om kejser Domitian, der i et længe opsparet anfald af r...... realpolitisk paranoia vil sin familie til livs, udspiller sig år 95-96 i det antikke Rom med alle de politiske og personlige intriger, man kan forestille sig....

 5. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 6. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 7. Fra det gamle danske landkøkken til det nye nordiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kærgård, Niels

  2012-01-01

  Det nye nordiske køkken er i dag et højtprofileret begreb i den gastronomiske verden, og der er udsendt et manifest med de bagvedliggende ideer. Begrebet forbindes blandt andet med restauranten Noma, der er kåret til verdens bedste spisested. I artiklen beskrives retningens ideer, og det analyser...

 8. Fra programflade til kontaktflade. Det "moderniserede" public-service koncept i DR´s TV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Søndergaard

  1992-08-01

  Full Text Available Danmarks Radio er en "public service" institution med, hvad dertil hører af forpligtigelser til alsidighed og mangfoldighed i programudbuddet. Sådan har det altid været. Loven blev ikke ændret på det punkt, da DR fik konkur- rence fra TV2. Alligevel har DR de seneste år "moderniseret" sit koncept for "public service" fjernsyn. I denne artikel analyserer Henrik Søndergaard ændringerne i DR´s pro- grampolitik. Blandt andet påpeger han, at en del af ændringerne bort fra en formynderisk paternalistisk holdning til seerne ikke så meget skyldes kon- kurrencen fra TV2 som frigørelsen fra staten og det politiske system. Prio- riteringen af programlægningen og interessen for sendeflader og målgrup- per er derimod en direkte følge af konkurrencen. Sidst i artiklen diskuteres konsekvenserne af denne fokusering på pro- gramkoncepter og målgrupper. Fører bruger-venligheden, hvor alle grup- per får, hvad de gerne vil have, ikke til et virkelighedstab? Bliver det ikke "tamt" fjernsyn?

 9. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...... of health care, the patient's pathological picture and the quality of treatment given, and a preoperative delay of at least 6 hours was examined using modified Poisson regression analyses. RESULTS: The following variables were associated with a preoperative delay = 6 hours: 1) out of hospital versus...... in hospital perforation (adjusted relative risk (RR) 1.87; 95% confidence interval (CI) 0.86-4.05), 2) no classical clinical symptoms of ulcer perforation (adjusted RR with peritonism 0.32; 95% CI 0.14-0.73), 3) first physician attendance later than median time, i.e. > 25 minutes after debut (adjusted RR 2...

 10. Fra forfald til forbedring. Ændrede opfattelser af ældres sundhed i Danmark i det 20. århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tenna Jensen

  2015-01-01

  Full Text Available Artiklen sætter gennem en analyse af københavnsk ældrepolitik fokus på, hvornår og hvorfor opfattelsen af ældres sundhed ændrede sig fra et upåvirkeligt forfald til den nutidige sundhedsopfattelse, hvor de ældres kroppe er en påvirkelig størrelse, der kan bedres og vedligeholdes ved hjælp af kost og motion. Artiklen søger gennem en analyse af ældrepolitiske diskussioner i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, i perioden 1892 til 1964, at datere ændringen i sundhedsopfattelsen med det formål at bidrage med ny viden om udviklingen af sundhedsopfattelser i Danmark, samt at klarlægge oprindelsen og rammerne for den nuværende ældrepolitiske kurs.

 11. Det sorte USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig historie...

 12. Det diagnosticerede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vi lider i stigende grad af stress, depression, angst, ADHD og andre forstyrrelser. Inden for det seneste halve århundrede er antallet af sygdomme i det psykiatriske diagnosesystem tredoblet. Snart sagt alle menneskelige livsproblemer betragtes i dag som behandlingskrævende. Afvigelser fra et...

 13. Det geniales biologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Lars

  2008-01-01

  I de senere år har der igen været tale om eliter og højtbegavede, uden at konnotationerne fra nazi-Tysklands håndtering af ordene har klinget med. Det paradigmatiske brud, der er ved at aftegne sig i forhold til anden halvdel af det 20. århundredes fremherskende paradigme om hjerners generelle 'e...

 14. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2004-01-01

  Det er muligt at bruge et romantisk begrebsapparat meningsfuldt, når man analyserer arkitektur fra det 20. århundrede. Med denne konklusion indskriver ph.d.-afhandlingen sig i de seneste årtiers nyvurdering af romantikken, der især er pågået inden for litteratur- og kunsthistorien, men ikke i sam...

 15. Det sorte USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig histori...

 16. MM96.61 Resultater fra projektet "Nordisk audit af koordinatmålmaskiner"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  1996-01-01

  Results from the project "Nordic audit of coordinate measuring machines". Presentation at the 4th seminar on coordinate metrology september 1997 LEGO, Billund.......Results from the project "Nordic audit of coordinate measuring machines". Presentation at the 4th seminar on coordinate metrology september 1997 LEGO, Billund....

 17. Den rette tale på det rette tidspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2010-01-01

  Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh.......Artiklen har form som en teoretisk klumme, der gør rede for det klassiske retoriske begreb kairos ved hjælp af eksempler fra kendte taler fra det 20. årh....

 18. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Simonsen, Birgitte

  Rapporten præsenterer hovedresultater af en undersøgelse, hvor 135 elever med gymnasiefremmed baggrund fra 2. årgang på det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx), det tekniske gymnasium (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) er blevet interviewet om deres oplevelser af at gå i gymn...

 19. Kommunikér det her!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent F.

  2008-01-01

  Ordet "kommunikation" kommer fra "communicacion" og fandt sin plads i det franske sprog i det 14. århundrede. Det er afledt af det latinske "communicationem" (nom. communicatio), som igen har sit etymologiske udgangspunkt i verbet "communicare", der betyder "at videregive" eller "at dele"....

 20. Det langsomme spejl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  Det langsomme spejl – den billedskabte erindring i familien – er en bog der kan læses på mange måder. Man kan læse den som en levnedsskildring om en dreng i 1950’erne der lever i en lille familie i en provinsby, til han flytter fra det første hjem og familie. Man kan læse bogen som en slags case ...

 1. Det beskidte arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekman, Susanne

  2015-01-01

  Undersøgelser af den australske organisationsforsker Sasha Holley fra University of Sydney viser, at vi mennesker ikke bare er optaget af at optimere egennytten, men godt kan lide at gøre vores arbejde ordentligt, også når det handler om at skrubbe gulve...

 2. Skulle det være en Foster eller en Toyota?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vibæk, Kasper Sánchez

  2006-01-01

  Japanske husproducenter leverer nøglefærdige huse fra fabrik. De styrede produktionsforhold og det at der produceres ud fra en katalog tankegang har betydning for det arkitektoniske udtryk. Artiklen beskriver og analyserer konsekvenserne af dette....

 3. Fra synd til skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2009-01-01

  Det er velkendt at sætte skellet hos Edgar Allan Poe, når de første detektivfortællinger skal lokaliseres. Poes tre fortællinger om C. Auguste Dupin fra 1841 til 1844 introducerer den rationelle detektiv for første gang i den vestlige litteratur. Spørgsmålet er bare, om det så derfor betyder...

 4. Fra Hatti til Homer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hinge, George

  2008-01-01

  En række homeriske helte lader sig identificere med historiske personer, der optræder i de hittitiske kilder fra det 14. og 13. årh. f.Kr. Artiklen kommer ind på forholdet mellem bronzealderens grækere ("achaiere") og hittitterne og diskuterer, hvordan den komplicerede realpolitik er blevet omdan...

 5. Det sorte USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndal, Jørn

  Bogen gennemgår det sorte USAs historie fra 1776 til 2016, idet grundtemaet er spændingsforholdet mellem USAs grundlæggelsesidealer og den racemæssige praksis, et spændingsforhold som Gunnar Myrdal kaldte "det amerikanske dilemma." Bogen, der er opbygget som politisk, social og racemæssig histori......, er opdelt i 13 kapitler og består af fire dele: Første del: Slaveriet; anden del: Jim Crow; tredje del. King-årene; fjerde del: Frem mod Obama....

 6. Fra bog til film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schepelern, Peter

  2010-01-01

  Efter en historisk oversigt over samspillet mellem film og litteratur i dansk film, opstilles en råkke begreber, som filmatiseringer kan analyseres ud fra. Der ses pa det litteråre vårks status — evt. som klassiker eller bestseller. Der ses pa de centrale filmatiseringsproblemer, forhold som pråger...... adaptionsprocessen fra bog til film. De kan opdeles dels i forhold, der udspringer af filmsprogets specifikke sys- tem, dels forhold, der udspringer af filmens status som massemedium. Den färste kategori er pråget af, at filmsproget generelt fremstiller handling snarere end refleksion, noget konkret snarere end...... noget abstrakt, en scene snarere end et resume og det ydre snarere det indre. Den anden kategori kan forklare filmens tilbäjelighed til åndring af forlågget, til forkortelse, forenkling og modernisering. Eksemplerne er en råkke centrale danske film/romaner...

 7. En ny tids ældre - fra 80'ernes ældrepolitik til 00'ernes gerontopædagogik i det almene boligliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fristrup, Tine

  Tesen: En ny tid afstedkommer en ny måde at blive til som et ældre menneske på. Tænkningen: Fænomenet ’ældre’ henviser til forståelsen af aldring og alderdom som et socialt fænomen, hvor tid, rum og situation afgør artikulationen af fænomenet. En ny tid afføder nye rum og situationer hvor ’ældrel...... henblik på at forstå ældrelivet som et fænomen, der forandres over tid og udstanses i tid. Tidssporet: Fra 80’ernes ældrepolitiske æra: Længst muligt i eget hjem – til 00’ernes gerontopædagogiske æra: Længst muligt i eget liv....

 8. Brug nu den hårde lære fra CRM-hypen til open data - ellers går det bare galt igen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  At indsamle, bearbejde, dele og proaktivt anvende data og viden kan i sig selv være en udfordring, men det er essentielt i den kundeorienterede virksomhed. ... I forhold til kunden kan begrebet open data anskues lidt bredere. En ting er, at kunden er villig til at dele data med virksomheden i håbet...... om at få værdi, men en række andre data - som kan være offentlige eller Internet of Things-baserede - vil krydre dette informationsflow og stille store krav til handling, bearbejdning og proaktiv anvendelse i realtid. Kunden forventer, at den viden, som indsamles, anvendes proaktivt i værdiskabelsen....

 9. Amerika og det gode liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amerikanerbiler, burgere, cowboybukser, dåsemad... Listen over alt det, der i 1950erne og 1960erne kom fra USA, er lang og omfatter ud over diverse forbrugsgoder og livsstilsanvisninger også inspiration til, hvordan man kunne reklamere for disse produkter - eller modstå dem! Periodens amerikanise......Amerikanerbiler, burgere, cowboybukser, dåsemad... Listen over alt det, der i 1950erne og 1960erne kom fra USA, er lang og omfatter ud over diverse forbrugsgoder og livsstilsanvisninger også inspiration til, hvordan man kunne reklamere for disse produkter - eller modstå dem! Periodens...

 10. Visionsbaseret model - det metodiske aspekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tollestrup, Christian

  2005-01-01

  Kapitlet introducerer en visionsbaseret konceptudviklingsmetodik, der er baseret på nye præmisser fra et paradigmeskift i design. For det første må et design baseres på et klart værdigrundlag og for det andet gennemføres den kreative proces i et tværfagligt team og derfor må processen kunne beskr...

 11. Det menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  Omsorg og en hjælpende hånd er bedre end at blive ladt i stikken. Patienten véd det. Den forladte og nødstedte véd det. Barnet véd det. Bag vores moderne, flimrende og flygtige verden er mennesket stadig afhængigt af det elementære i tilværelsen så som kærlighed, tillid, respekt, mod og personlig...

 12. Det Tværprofessionelle Element i uderummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Søren Witzel

  2014-01-01

  Ifm. Det Tværprofessionelle Element i VIA har studerende fra lærer, pædagog og socialrådgiver uddannelserne arbejdet sammen om at kvalificere udviklingsfelter fra praksis. Artiklen beskriver dette samarbejde som bl.a. har foregået uden for campus , og reflekterer over, om det er udeundervisning....

 13. Reguleringen af whistleblowerordninger på det private arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjaltason, Peter Kristian

  2018-01-01

  Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower.......Afhandlingen belyser retsstillingen for ansatte på det private arbejdsmarked i forbindelse med, at arbejdsgiveren efterforsker indberetninger om dem, som arbejdsgiveren har modtaget fra en whistleblower....

 14. Forord: Børn & Kultur - det æstetiskes betydning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  3. peer-reviewed konferencerapport fra BIN-Nordens projekt: Børn & kultur i det 21. århundrede - hvad ved vi?......3. peer-reviewed konferencerapport fra BIN-Nordens projekt: Børn & kultur i det 21. århundrede - hvad ved vi?...

 15. Det ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Om begrebet "det ambiente", der beskriver, hvad der sker, når vi fornemmer baggrundsmusikkens diskrete beats, betragter udsigten gennem panoramavinduet eller tager 3D-brillerne på og læner os tilbage i biografsædet. Bogen analyserer, hvorfan ambiente oplevelser skabes, og hvilke konsekvenser det...

 16. Det skønne og det nyttige landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie

  2011-01-01

  Overalt præges byerne af krisetendenser. Vi står over for såkaldte ‘grand challenges’, som spænder fra ressourceknaphed over klimaforandringer til byudvikling, og som bl.a. fordrer en revurdering af byerne og deres naturgrundlag, dvs. det hybridfænomen, vi fortsat betegner som landskab. Krisetend...

 17. Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2012-01-01

  Det store gab Ny forskning i de danske gymnasier viser, at onlinespil og sociale medier som Facebook indtager førstepladsen, som opmærksomhedsafleder fra det som foregår i undervisningen. Samtidig viser international forskning, at der er store potentialer ved at lade undervisning foregå i sociale...

 18. Det midlertidiges Arkitektur og de bykulturelle rationaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2011-01-01

  Det midlertidiges arkitektur eller Pop-up Urbanismen er en modreaktion til 00’ernes, strømlinede planer uden plads til eksperimenter i byen. Det interessante er, at modreaktionen ikke blot kommer fra ’the ususal suspects’ som ofte er kunstneriske grupperinger, ungdomskulturerne, de kreative...

 19. Indvandrerne og det danske uddannelsessystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goul Andersen, Jørgen; Hvidtfeldt, Camilla; Jensen, Bent

  . Bogen bygger på et forskningsprojekt i Rockwool Fondens Forskningsenhed, og forskerne analyserer bl.a., om det er manglende udbytte af undervisningen i folkeskolen, diskrimination i uddannelsessystemet, manglende interesse og støtte fra deres forældres side eller de unges egne holdninger, der sætter...

 20. Det gode budskab - om patientnetværksvirke på portalen sundhed.dk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  2009-01-01

  "Det gode budskab om frelserens fødsel og det evige liv blev før dets nedskrift i evangelierne fortalt fra mund til mund. Analogien mellem patientfora og Biblen kan synesprovokerende for hvad er mere forskellige fra hinanden end videnskab og tro, endsige www og Messias? Artiklens analyser af...

 1. På kurs væk fra markedslogikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs......Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstiller en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs...

 2. Hva' det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjgaard, Peter

  2008-01-01

  Reportage fra OBIN grundforskningsprojekt finansieret af FKK om "objektindividuation og begrebsdannelse" med deltagelse af 600 spædbørn Udgivelsesdato: Juni......Reportage fra OBIN grundforskningsprojekt finansieret af FKK om "objektindividuation og begrebsdannelse" med deltagelse af 600 spædbørn Udgivelsesdato: Juni...

 3. Karakterisering af Materialer fra atom til makro

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brøndsted, Povl; Somers, Marcel A.J.

  2002-01-01

  Denne årbog er udgivet i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde, der fandt sted på Hotel Koldingfjord, Kolding i dagene 2. til 4. januar 2002. Bogen indeholder de foredrag, der blev præsenteret på Vintermødet. Emnet for mødet var " Karakterisering af Materialer - fra atom til makro...

 4. Det Ambiente

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Ulrik

  Det ambiente er iscenesættelsen af en karakteristisk sanseoplevelse, der er kendetegnet ved fornemmelsen af at være omgivet. I dag bliver begrebet om det ambiente mest anvendt i forbindelse med musikgenren ’ambient musik’. Det ambiente er dog ikke essentielt knyttet til det musikalske, men må...... forstås som et betydeligt bredere fænomen i den moderne æstetiske kultur, der spiller en væsentlig rolle i oplevelsen af moderne transportformer, arkitektur, film, lydkunst, installationskunst og digitale multimedieiscenesættelser. En forståelse af det ambiente er derfor centralt for forståelsen af en...... moderne æstetiseret oplevelseskultur i almindelighed. Da det ambiente ikke hidtil har været gjort til genstand for en mere indgående teoretisk behandling, er der dog stor usikkerhed omkring, hvad fænomenet overhovedet indebærer. Hovedformålet med Det ambiente – Sansning, medialisering, omgivelse er derfor...

 5. Foreløbige resultater fra SHILD 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen

  2017-01-01

  Dette arbejdsnotat indeholder foreløbige resultater fra SHILD 2016 om levevilkår for personer med handicap, som i øvrigt bliver rapporteret i 2017 . De foreløbige resultater fra SHILD 2016 er produceret dels for at erstatte resultaterne fra SHILD 2012 på Det Centrale Handicapråds hjemmeside, dels...

 6. Kvindernes trinvise adgang til det danske forsvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2014-01-01

  Mens det politiske fokus på kvinder i det danske forsvar synes stadigt stigende, findes der næsten ingen forskning på området. For at bidrage til den politiske og personalestrategiske udvikling på området, undersøger denne forskningsrapport fra Forsvarsakademiets Center for Militærhistorie kvinde......, hvordan kvinder fik mulighed for en egentlig karrierevej og avancement inden for den militære organisation. For at klarlægge dette område er inddraget både skriftlige kilder og interviews med en række af de første kvinder, der blev udnævnt fra forsvarets tre officersskoler....

 7. Byrådet - en motor for politisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjelmar, Ulf; Houlberg, Kurt; Holm Pedersen, Lene

  2013-01-01

  Hver femte lokalpolitiker ville sige ja tak, hvis de blev opfordret til at lade sig opstille til Folketinget. Fødekæden fra lokal til national politik er blevet styrket, og det er godt for demokratiet....

 8. Fra Person til Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Worsøe, Line Brink; Tordsson, Emma Mathilde

  2008-01-01

  I efteråret 2007 gennemførte forfatterne af denne artikel en undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation på nettet. Undersøgelsen var en del af kandidatspecialet i Sprogpsykologi "Fra Person til Patient - en narrativ undersøgelse af fertilitetspatienters kommunikation". Sigtet med specialet...... var at afdække hvilke ændringer af psykologiske processer en person gennemgår når denne indgår i et behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen. Det er et emne tidligere behandlet af sundhedspsykologien. Et af de vigtigste fund i denne forbindelse blev imidlertid, at nok kunne de psykologiske...

 9. Sidste nyt fra SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milhøj, Anders

  2014-01-01

  I juli 2013 blev version 9.4 af SAS sendt på markedet. Denne release indeholdt ikke mange nye faciliteter indenfor statistik, økonometri, operationsanalyse etc, men alligevel er der vigtige aspekter at forholde sig til. Ved årsskiftet 2013/2014 er der siden kommet en opdatering af de analytiske...... programpakker for statistik, økonometri, operationsanalyse etc uden en samtidig opdatering af det samlede SAS-program. Denne opdatering kaldes Analytical Products 13.1 og er en væsentlig opdatering fra version 12, der i første version kom i august 2012....

 10. Det edukative

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lieberkind, Jonas

  forskyder grundlaget for de traditionelle politiske, sociologiske og psykologiske diskurser, der almindeligvis henvises til, når man ønsker at forstå og begrunde samfundets udfordringer. Med udgangspunkt i Emile Durkheims forfatterskab udvikler afhandlingen en analytisk kategori for det edukative....

 11. Fra Bartolommeo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elen, Albert J.; Fischer, Chris

  In Museum Boijmans Van Beuningen, discover the masterpieces of Fra Bartolommeo (1473-1517), the Italian monk and artist from the famous monastery of San Marco in Florence. He, Leonardo da Vinci, Raphael and Michelangelo were the four most important artists of the High Renaissance. Paintings by Fra...

 12. Audition.

  Science.gov (United States)

  Osberger, Mary Joe

  1990-01-01

  This article reviews normal processes of hearing and speech perception, including developmental stages involved in audition. A historical review of nonelectronic and electronic amplification systems, including cochlear implants and vibrotactile aids, auditory assessment procedures, and acoustic and multisensory auditory training methodologies and…

 13. Fra politikk til dental biofilm

  OpenAIRE

  Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita

  2012-01-01

  Bachelor i tannpleie, 2012 Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser som relevant for vår problemstilling. Vi ser at det på bakgrunn av høgskolens rammebetingelser også blir nødvendig å foreta avgrensninger i oppgaven. Slik vi ser det blir vi derfor ikke i stand til å belyse hele problemstillingens omfang. I ...

 14. Fra politikk til dental biofilm

  OpenAIRE

  Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita

  2012-01-01

  Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser som relevant for vår problemstilling. Vi ser at det på bakgrunn av høgskolens rammebetingelser også blir nødvendig å foreta avgrensninger i oppgaven. Slik vi ser det blir vi derfor ikke i stand til å belyse hele problemstillingens omfang. I vår teoridel har vi valgt å se...

 15. Fortællinger fra praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fortællinger fra praksis formidler erfaringer fra et udviklingsprojekt, hvor pædagoger sætter fokus på børns og brugeres livshistorier. En livshistorie er en dynamisk størrelse under stadig forandring og konstruktion. Vi fortæller historier om vores liv på den måde, det giver mening for os her og...

 16. Arbejdsmigration fra de nye EU-lande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Louise M.; Lund Thomsen, Trine

  2011-01-01

  danske arbejdsmarked. Migrantarbejderne fra de nye EU-lande er karakteriseret ved høj grad af fleksibilitet, mobilitet og villighed til at arbejde, dårligere socioøkonomiske forhold og arbejdsmæssige vilkår i deres hjemlande samt en anden kulturel baggrund end deres danske kolleger. Denne artikel giver...... et indblik i nogle af konsekvenserne ved arbejdsmigration fra de nye EU-lande på det (u)faglærte danske arbejdsmarked belyst ud fra en analyse af henholdsvis et politisk, et fagforenings-, et brancheorganisations, et virksomhedsejer-, et arbejdsleder- og et medarbejderperspektiv....

 17. Hvornår afviger lejen »væsentligt« fra det lejedes værdi (eller markedslejen)? - en kommentar til U 2011.1639 H og T:BB 2014.457 V

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul-Sandberg, Jakob

  2014-01-01

  »væsentligt« er, herunder hvordan præmisserne kan fortolkes i relation til lejefastsættelsen i beboelseslejemål. T:BB 2014.457 V inddrages i analysen, idet det så vidt vides er den første landsretsdom, som har anvendt Højesterets præmisser som grundlag for vurderingen af væsentlighedskravet i en sag om lejens...

 18. Økologisk kvalitet fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Niels Heine; Nielsen, Thorkild

  1997-01-01

  Når det gælder forarbejdning indeholder det økologiske regelsæt udelukkende krav af ernæringsmæssig karakter. Fra et forbrugerhensyn er det nærliggende at forvente at hensyn til miljø gælder både primærproduktion, forarbejdningsled og distribution. Der kunne formuleres en række krav til energianv...

 19. Fra kirkegård til museum : en kulturhistorisk analyse av Norsk Folkemuseums gravminneutstilling

  OpenAIRE

  Seim, Runhild

  2002-01-01

  Norsk Folkemuseum har helt fra starten i 1894 hatt en gruppe gravminner i sin samling av etterreformatoriske kirkesaker. Denne oppgaven tar særlig for seg gravminnene, og følger dem gjennom det kontekstskifte det er å forflyttes fra kirkelig til museal grunn. Hans Aall, initiativtaker til Norsk Folkemuseum, og Harry Fett, senere riksantikvar, var begge ildsjeler i museumsinnsamlingen. Begge hadde en forkjærlighet for det vakre, om enn ikke med de samme preferanser som datidens kunstmuseer...

 20. Kalvetapsproblematikken og foringspotensialet i det seine barmarksbeite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Lenvik

  1984-05-01

  Full Text Available Reindriften, og dermed også reinens utnyttelse av det totale årsbeitepotensial, er i aller videste forstand innrettet mot selektiv bruk av beiteområdene og beitevegetasjonen. Dette er en tradisjon som tamreindriften har fra villrein og som det er all grunn til å utvikle videre i en tamreinsammenheng. Det primære seleksjonsnivå ligger i villreinens trekk mellom sesongbeiteområder, eller flyttingene med tamrein mellom vår-, sommer-, høst- og vinterbeiteområder. Her har en forsøkt å framholde høstbeiteområdet spesielt. En har tidligere hatt en tendens til å glemme bort dette areal i alle andre betraktninger om kalvingsland, flytteleier, vår- og vinterland.

 1. Organisatorisk resiliens fra et kommunikativ perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Daniel M

  to forskellige cases fra Forsvaret, hvor militærenheder træner mod at opbygge en høj grad af pålidelighed i organisering og drift. Via observationsstudier og kvalitative forskningsinterview har det empiriske studie tilvejebragt systematiske livsverdensbeskrivelser af situationer, hvor fænomenet resiliens har...

 2. Fotografiske fortællinger fra SFO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2008-01-01

  En artikel om børns fotos og fortællinger fra et udviklingsprojekt på nogle SFOer, hvor børn har fotograferet noget af det, de er optaget af. Artiklen beretter om nogle af de potentialer og muligheder, der ligger i visualisering integreret i pædagogisk praksis. Udgivelsesdato: september...

 3. Fra kold krig til internationalt engagement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørby, Søren; Muusfeldt, Henrik; Hansen, Bent

  Historien om de tre korvetter Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold er det danske søværns historie fra den Kolde Krig og frem til dagens globale indsats. Oprindeligt tiltænkt en rolle som lillebrødre til søværnets fregatter kom korvetterne efter fregatternes udfasning i 1988 til...

 4. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindow, Bent Erik Kramer

  2007-01-01

  Resultaterne af den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af de fossile fugle fra Fur Formationen viser at: 1) Hovedparten (71%) af det stratigrafisk bestembare fossile fuglemateriale stammer fra to horisonter, dels i intervallet fra askelag +22 til +35 og dels i intervallet...

 5. Fra seminarium til skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Rene B

  2014-01-01

  grund-lag, som afhandlingen har baseret sig på. Det ene af de to grundlag udgøres af grounded theory, som har sin oprindelse hos Barney G. Glaser og Anselm L. Strauss. Den tidlige grounded theory diskuteres grundigt og sammenstilles med forskellige, senere positioner indenfor grounded theory, herunder......Denne afhandling undersøger nye lærere og deres oplevelser med lærerarbejde det første år i skolen. Afhandlingen bærer titlen ”Fra seminarium til skole – en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæ-reres oplevelser af lærerarbejde”. Undertitlen peger mod de metodiske...... Kathy Charmaz og senere metodologiske værker af Strauss og Glaser. Fænomenografi udgør den anden metodologiske del af afhandlingen. Fænomenografi er i afhandlingen defineret som “ … research which aims at description, analysis, and un-derstanding of experiences; that is, research which is directed...

 6. Dannelse forstået som taktfuldhed over for 'det sande og det gådefulde' i tilværelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2013-01-01

  Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling.......Hvorledes kan man forstå dannelsesbegrebet ud fra en filosofisk hermeneutisk (Gadamer) tilgang og med et særlig blik for det eksistentielle og undringens betydning ('berørt ikke-viden') for forskning og professionsudvikling....

 7. Det entreprenante Selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ekman, Susanne

  2016-01-01

  Sociologen Ulrich Bröcklings bog om ’Det Entreprenante Selv’ analyserer det neoliberale samfund og dets menneskeideal. Ifølge Bröckling erstatter normen om Det Entreprenante Selv både 1950ernes pligtmenneske og 1970ernes autenticitetsmenneske. Erstatningen er effektiv, fordi den sammenkobler de t...

 8. Skal ophavsretten afskaffes? - Ophavsretten har det ikke så let i de her år

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Rosenmeier

  2010-12-01

  Full Text Available Ophavsretten har det ikke så let i de her år. Den stammer fra en tid, hvor verden var analog. Bøger var noget, man købte hos boghandleren. Musikken købte man i FONA. Og film så man i biografen. Men nu er verden digital. Kopierne er ikke til at skelne fra originalerne. Er tiden løbet fra alt det ophavsret?

 9. Om det moderne hus - og det klassiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hauberg, Jørgen

  2010-01-01

  I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965).......I tekst og illustrationer beskrives det klassiske hus og den klassiske by, repræsenteret ved Andrea Palladio (1508-80) og det moderne hus, den moderne by og byggeopgave, repræsenteret ved Le Corbusier (1887-1965)....

 10. Det monstrøse i Ezekiels vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2011-01-01

  Artiklen viser, hvordan det monstrøse introduceres i Ezekiels Bog kap. 1 i form af nogle sammensatte levende væsener, der har træk hentet fra både menneske- og dyreverdenen. Det monstrøse består i denne overskridelse af de gængse grænser og problematiserer dermed de velkendte klassifikationer. Og...

 11. Geografiske forskelle i fløjtrepertoire fra hvidnæsede delfiner?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria-Louise; Rasmussen, Marianne H.; Miller, Lee

  2009-01-01

  Fløjt fra hvidnæsede delfiner, Lagenorhynchus albirostris optaget i Skjálfandibugten i den nordlige del af Island (2008) blev sammenlignet med fløjt fra Faxaflóibugten fra den sydlige del af Island (1997). Optagelserne fra Skjálfandibugten blev optaget med et specialbygget vertikalt lineært array1...... være at de Islandske hvidnæser bruger samme fløjt repertoire bl.a. fordi det forekommer usandsynligt, at delfiner fra 2008 optagelser er de samme som fra 1997....

 12. Erfaringer fra et udviklingsprojekt om familievenlige arbejdspladser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Thaulow, Ivan

  familievenlige arbejdspladser. Ud fra erfaringerne med at udvikle mere familievenlige arbejdsforhold på fem danske virksomheder, belyser rapporten, hvilke ønsker og forslag medarbejderne har til en familievenlig arbejdsplads. Rapporten viser også, at der findes mange barrierer, som kan gøre det vanskeligt...... at imødekomme medarbejdernes ønsker og forslag. Trods de forskellige barrierer er det rapportens hovedkonklusion, at de kan lade sig gøre at udvikle mere familievenlige arbejdspladser, og at sådanne udviklingsprocesser med fordel kan tage udgangspunkt i medarbejdernes konkrete ønsker og forslag....

 13. 11 Medisinplanter fra Burma : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Sulic, Estella Iris

  2006-01-01

  Hovedoppgaven tar for seg vitenskapelige studier som er utført på 11 medisinplanter fra Burma-samlingen til Farmasøytisk institutt, utarbeidet av Arnold Nordal 1957-1961.I oppgaven fokuseres det på kjemiske, biologiske og toksikologiske studier som kan dokumentere de tradisjonelle anvendelsene av disse plantene i Burma og andre land. Det ble foretatt litteratursøk i databasene Medline, Embase/Ovid, Biological Abstracts, ISI Web of Knowledge, International Pharmaceutical Abstracts og Chemi...

 14. Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Bent

  2015-01-01

  I denne artikel undersøges det i hvor høj grad OECD har indflydelse på dansk uddannelsespolitik. Ved at sammenligne OECD’s anbefalinger til Danmark i et landereview fra 2004 med de senere års lovforslag og lovgivning på folkeskoleområdet findes der markante tegn på påvirkning. Derudover finder...... artiklen at OECD bruges i flere uddannelsespolitiske policydokumenter til at begrunde en række ændringer i folkeskolen....

 15. Det livgivende vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Mette; Holm, Peter Engelund

  2009-01-01

  ViVa - en strategisk forskningssatsning på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet......ViVa - en strategisk forskningssatsning på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet...

 16. Smagen af koliv med udsigt. En udforskning af dyret i kødet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maarbjerg

  2015-07-01

  Full Text Available Fænomener som urbanisering, industrielt landbrug og skarpt opdelte by- og land- zoner betyder, at de fleste møder mellem landbrugsdyr og mennesker i dagens Danmark finder sted ved middagsbordet, når mennesker spiser kød. Men hvad betyder det for den måde, vi som forbrugere forholder os til kødet på, at vi og dyrene er flyttet fra hinanden? Og hvilken betydning har det for den måde, dyret og kødet bliver gjort på undervejs fra mark til måltid? Med udgangspunkt i et større feltarbejde om dyret og kødets vej fra mark til mål- tid analyserer artiklen med nedslag i feltbesøg på godset Mineslund, i super- markedskæden Irma og hos en kødelskende familie, hvordan dyret bliver gjort i sammenhænge, hvor netop det, at dyret i kødet er nærværende, når forbrugerne sætter tænderne i det, bliver betragtet som et kvalitetsstempel. En central pointe er, at dyret i kødet er en dynamisk tilsynekomst, der forandres alt afhængig af de konkrete relationer og situationer dyret og kødet indgår i.

 17. Det civile samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Lars Skov

  2014-01-01

  Kapitlet giver en oversigt over de vigtigste teoretiske forståelser af begrebet om det civile samfund. Desuden giver kapitlet en empirisk oversigt over foreninger og organisationer i det danske civilsamfund samt befolkningens civile engagement.......Kapitlet giver en oversigt over de vigtigste teoretiske forståelser af begrebet om det civile samfund. Desuden giver kapitlet en empirisk oversigt over foreninger og organisationer i det danske civilsamfund samt befolkningens civile engagement....

 18. Etnisk minoritetssygeplejerske i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Karen Bro

  2009-01-01

  for at anvende Victor Turners ritualperspektiv. Idet der argumenteres for, at feltøvelsen har gennemløbet ritualets tre faser; separation, liminal og inkorporation. At være etnisk minoritetssygeplejerske i det danske sundhedsvæsen, vil primært blive belyst fra sociolog og antropolog Pierre Bourdieus teori om...... felt, habitus og kapital. Det centrale for sygeplejerskerne er, at de ønsker at tilegne sig de kapitaler, der er herskende i sundhedssystemet. Tilegnelsen af kapitaler foregår løbende i felten i de relationer, sygeplejerskerne befinder sig. Dermed bliver det af betydning hvor længe man har boet i...

 19. Støj fra installationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.; Ovesen, K.

  Generende støj fra installationer er ikke noget nyt fænomen, men det er først i de senere år erkendt, at støj ikke er et naturfænomen, som beboerne bare skal finde sig i. De lovmæssige krav til bekæmpelse af støjproblemerne er af nyere dato og er endnu på mange områder ret ufuldkomne. Anvisningen...

 20. Tigere og det menneskelige fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgård, Jonas Ross

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i de radikale jacobineres forslag om at Louis XVI skulle henrettes øjeblikkeligt og uden rettergang, argumenteres der i artiklen for, (i) at dyremetaforik kan fungere som effektivt middel til at ekskludere politiske fjender fra det menneskelige fællesskab, hvilket betyder, (ii) a...

 1. Fri os fra dårlig ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mac, Anita

  på arbejdspladserne. Fri os fra dårlig ledelse går i dybden med sammenhængen mellem stress, manglende trivsel og dårlig ledelse set ud fra et medarbejderperspektiv. Bogen giver svar på, hvad dårlig ledelse er, og hvordan fænomenet påvirker den enkelte medarbejder såvel som det generelle miljø på...

 2. KATASTROFER OG (U)RET - OM L’AQUILA OG ANSVARET FOR DET KATASTROFALE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauta, Kristian Cedervall

  2013-01-01

  Er katastrofers ofre ramt af en uretfærdighed eller var de simpelthen bare på det forkerte sted på det forkerte tidpunkt? I sin tekst blotlægger Kristian Lauta den forskydning der har fundet sted i vores måde at forstå det katastrofale - fra guds vilje over sort uheld til forestillingen om at kat...

 3. Feedback - fra et elevperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Benedikte Vilslev; Pedersen, Bent Sortkær

  Feedback bliver i litteraturen igen og igen fremhævet som et af de mest effektive midler til at fremme elevers præstationer i skolen (Hattie og Timperley, 2007). Andre studier er dog inde på at feedback ikke altid er læringsfremmende og nogle viser endda at feedback kan have en negativ virkning i...... forhold til præstationer (Kluger & DeNisi, 1996). I forsøget på at forklare hvordan og hvorfor feedback virker (forskelligt), er der undersøgt flere dimensioner og forhold omkring feedback (se bl.a. Black og Wiliam, 1998; Hattie og Timperley, 2007; Shute, 2008). Dog er der få studier der undersøger...... hvordan feedback opleves fra et elevperspektiv (Ruiz-Primo og Li, 2013). Samtidig er der i feedbacklitteraturen en mangel på kvalitative studier, der kommer tæt på fænomenet feedback, som det viser sig i klasserummet (Ruiz-Primo og Li, 2013) i naturlige omgivelser (Black og Wiliam, 1998), og hvordan...

 4. KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kulavig, Erik

  Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark......Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark...

 5. Når en idé bliver til et salgbart produkt; fra opfindelse til markedslancering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mols, Lars

  Et aktuelt behov for at styrke de unges interesse og forudsætninger for at arbejde med naturvidenskab og teknologi er baggrunden for dette projekt. Unges møde med rollemodeller er i den forbindelse vigtigt. Det gælder i høj grad elever fra de gymnasiale uddannelser. Elever fra stx, htx og hhx ska...

 6. Beretning om BAM's virksomhed fra 1.10.1967 til 1.10.1970

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  I notatet omtales formålet med oprettelsen af Byggeriets Akustiske Målestation - BAM - dets ledelse og arbejdsform. Resultaterne fra tre års virksomhed viser, at den lydmæssige kvalitet langt fra er tilfredsstilllende, og at der er et betydeligt behov for anvendelse af afprøvning af lydisolation i...

 7. For det kommende i det tidlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønbæk, Niels

  2008-01-01

  Jacques Derrida med dekonstruktionen havde fat i. Derfor søger jeg igen i dialog med Derrida - ikke mindst fordi han tidligt viede arkitekturen en særlig opmærksomhed. Jeg når dog frem til at forundres over, at arkitekturen i Derridas store opgør med den såkaldte nærværs-metafysik kommer til at spille så...... snarere dét, det vi bor i, bor i. Materialet unddrager sig altid vores sansning. Og dog er sansningen det eneste hvormed vi kan nå det. Idet sansningen når materialet, indtræffer en dobbeltbevægelse: dels unddrager materialet sig - trækker sig lokkende tilbage, dels fastholdes en anelsens...

 8. Det øvrige vi nyde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam, Peder

  flere slags, smør, svin, får, lam, gæs og høns og adskilligt andet. Kurven var forskellig fra egn til egn, landsby til landsby og ikke sjældent fra bonde til bonde. Med denne bog leveres for første gang en samlet landsdækkende analyse af landgilden, som den var i 1660'erne. For knap 60.000 gårde er det...... registreret, hvad de skulle af med af forskellige produkter. Fordelingen heraf præsenteres blandt andet i form af en lang række kort, som viser markante regionale mønstre. For eksempel var der ikke bare stor forskel på Jylland og Sjælland, men også mellem Thy og Vendsyssel eller undertiden mellem...

 9. Bakteriell produksjon av sulfid for felling av metaller i avløpsvann fra gruver optimalisering og oppskalering av prosessen

  OpenAIRE

  Nygaard, K.; Christensen, B

  1995-01-01

  Det er gjennomført forsøk i laboratorieskala og i liten pilotskala for å vurdere om bakteriell sulfat-reduksjon kan utnyttes til å produsere hydrogensulfid for felling av tungmetaller i sur avrenning fra nedlagte kisgruver. Det ble tilført etanol som vekstsubstrat for bakteriene. I laboratorieforsøkene ble det påvist sulfatreduksjonsaktivitet allerede etter få dager, mens det i pilotforsøkene tok ca 7 uker å få i gang prosessen. Metaller ble fjernet fra vannfasen som metallsulfider. Effektivi...

 10. Økonomisk bistand fra selskab til ejere og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Dette bidrag til bogen gennemgår reglerne om "økonomisk bistand" fra et aktie- eller anpartsselskab til dets ejere, ledelse mv., dvs. reglerne om aktionærlån, koncernlån og selvfinansiering, således som disse er udformet efter selskabsreformen. Der erindres om tre vigtige egenskaber ved reformen:...

 11. Eksistensanalyse – fra filosofisk terapi til praktisk etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  den psykoterapeutiske tradition og dermed det medicinske felt må den omformes til en egentlig eksistensanalytisk etik. Denne ambition omfatter en cirkelbevægelse fra eksistensfilosofisk og eksistensfænomenologisk refleksion over vilkårene for den menneskelige eksistens som konkret levet eksistens over...

 12. Det frie markeds etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per H.

  2016-01-01

  Panama-skandalen. Misbrug vil blive straffet i et demokratisk samfund. Det sker formentlig hurtigt, brutalt og endog uretfærdigt. Kapitalismen henholder sig ikke til juraen alene.......Panama-skandalen. Misbrug vil blive straffet i et demokratisk samfund. Det sker formentlig hurtigt, brutalt og endog uretfærdigt. Kapitalismen henholder sig ikke til juraen alene....

 13. Internettet - det demokratifremmende medie?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Taulø-Jacobsen, Emilie Tinne

  2013-01-01

  På baggrund af teorier om overgangssamfund og civilsamfund, observationer af det vietnamesiske internetlandskab og interviews med tre ekspertkilder, der både er aktører i og observatører af det vietnamesiske civilsamfund, beskriver denne artikel, hvordan internettet kan fungere som platform for c...

 14. Fra TR til HR?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hagedorn-Rasmussen, Peter; Gleerup, Janne; Bojesen, Anders

  2013-01-01

  Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'......Introduktion til temanummer 'Fra TR til HR? Arbejdsmiljøets rolle i moderne arbejdspladsudvikling'...

 15. Kunstpunkalliansen : En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet

  OpenAIRE

  Storsve, Gaute

  2007-01-01

  I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at det finnes en alternativ estetisk kontinuitet innenfor populærmusikken fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det som kjennetegner denne kontinuiteten er ulike former for krysninger av punkelementer med en sterk kunstbevissthet. Jeg valgte å kalle dette for kunstpunkalliansen. For å illustrere hva kunstpunkalliansen er har jeg analysert tre låter fra tre forskjellige band fra tre forskjellige tiår: The Velvet Undergrounds «Ven...

 16. Menneskerettigheder - det almenmenneskelige og det kulturelt bestemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  Med inddragelse af en skelnen mellem borgerrettigheder og menneskerettigheder søger kapitlet at afdække det værdisæt, der ligger bag tanken om universelle menneskerettigheder bl.a. med inddragelse af Thomas Hobbes og John Lockes naturretstænkning. Herefter gives et historisk vue over udviklingen af...

 17. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2016-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 18. Forskningsservice fra Biblioteket Metropol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møbjerg, Anna Christine Meinertz; Larsen, Bente; Kaad, Lene

  2015-01-01

  på projekter biblioteket har bidraget til) • Studenterrapporter 2014 (opgørelse fra Studenterportalen og UC Viden) • Metropol ansattes publicering og citering (opgørelse fra Web of Science (WoS) og Scopus) • Ansattes videnproduktion 2014 (opgørelse fra UC Viden fordelt på typer, på autoritetslister...

 19. Farvebilleder fra det mørke Afrika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baggesgaard, Mads Anders

  2015-01-01

  Analyzing Tchadian director Mahamet-Saleh Haroun’s 2013 film Grigris the article discusses the political potentials of contemporary Sub-Saharan Film. The article rejects frameworks of African and Francophone cinema and argues that a localized understanding of this film in Chad provides a better u....... This engagement is performed through the screening of bodies, of race highlighting the role that these entities play in Chadian society and Chadian politics....

 20. Israel - Fortællinger fra Det Hellige Land

  OpenAIRE

  Lundbo, Emil Yndal; Østergaard, Eva Elisabeth; Gestsson, Ólafur Steinar; Mortensen, Nikolaj Houmann; Neerup, Tone Matilde Wagner; Andersen, Peter Kærgaard; Hansen, Sofie Dahl

  2011-01-01

  The project focus on the conflict between Israel and Palestine, but seeks to uncover an aspect of the conflict from the Israeli perspective. In this project we will explore which common traits that can be found in Jewish-Israeli individuals’ lifeworld - as it is expressed in interviews, as well as in the spatial environment in which they live. We will explore how these common traits affect the ways that individuals cope with reality, in order to explain how it contribute to sustain the con...

 1. Det kvalitative interview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkmann, Svend

  Bogen begynder med en teoretisk funderet introduktion til det kvalitative interview gennem en skildring af de mange forskellige måder, hvorpå samtaler er blevet brugt til produktion af viden. Opmærksomheden henledes specielt på de komplementære positioner, der kendetegner det oplevelsesfokuserede...... interview (fænomenologiske positioner) og det sprogfokuserede interview (diskursorienterede positioner), som henholdsvis fokuserer på interviewsamtalen som rapporter (om interviewpersonens oplevelser) og redegørelser (foranlediget af interviewsituationen). De følgende kapitler omhandler forskellige måder...... forskningsresultater baseret på kvalitative interview....

 2. Det sentimentalt moderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thule Kristensen, Peter

  2005-01-01

  Romantikken er blevet afskrevet som en mørk epoke, hvor en hang til mystik og tvetydighed ikke passer til det moderne oplysningsprojekts mål om klarhed og orden. Afhendlingen viser imidlertid, hvordan dele af arkitekturen i det 20. århundrede er fyldt med romantisk tankegods, og hvordan romantisk...... nøglemotiver som f.eks. fragment, arabesk, krystal, symbol eller poesi kan bruges i en analyse - også af moderne arkitektur. det ses i bogens nyfortolkninger af værker og teorier hos arkitekterne Erik Gunnar Asplund, Josef Frank, Rudolf Schwarz, Aldo Rossi og Daniel Libeskind...

 3. Æblet i det japanske mobil-paradis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2009-01-01

  Igennem et årti har vi været vant til, at i Japan er man først med det nyeste på mobiltelefonen. Det er stadigvæk rigtigt, lang hen ad vejen, men en flad, globaliseret verden har frembragt nogle interessante brudflader. Denne analyse viser – med udgangspunkt i dugfriske eksempler fra Japan...... – hvordan teknologisk evolution ikke er en fast størrelse, men hænger tæt sammen med kultur og økonomi...

 4. Det store sammenhængskollaps på Facebook

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Det store sammenhængskollaps på Facebook: Politik og massemedier erstatter mere og mere de private billeder og statusopdateringer på Facebook. Vi er blevet mere og mere upersonlige og mindre og mindre private, når vi deler på Facebook. Dette viser fortrolige oplysninger fra medarbejdere på Facebook...... ifølge teknologimediet The Information. En stor krise og et kollaps truer Facebook, som nu prøver at løse problemet ved eksempelvis at gøre det lettere at dele personlige og private oplevelser....

 5. Detroit District Laboratory (DET)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDET-DO Laboratory is equipped with the usual instrumentation necessary to perform a wide range of analyses of food, drugs and cosmetics. Program...

 6. Det tyske skyldkompleks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clemmesen, Michael Hesselholt

  2015-01-01

  Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt.......Tysklands ledes af en idealistisk, lutheransk præstedatter, hvis administration af landets skyldkompleks drevet af Facebook lammer Europas reaktion ved det begyndende jordskred, der begraver et halvt århundredes fremskridt....

 7. Det ubevidstes etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2012-01-01

  Kapitlet tager udgangspunkt i Jacques Lacans hævdelse af, af det ubevidstes status er etisk og argumenterer herudfra for en forståelse af psykoanalysen som en etik, der går ud på at møde den anden og det andet med en lydhør åbenhed. Denne lydhøre åbenhed tager sin begyndelse med Freuds lytten til...

 8. Det mekaniske ur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Hans

  2015-01-01

  Tik, tak, tik, tak … Sådan sætter vi lyd på tidens gang, hvilket viser, at uret har påvirket vores opfattelse af tiden. Før det mekaniske urs opfindelse i middelalderen målte man tiden med solure og vandure. Der var hverken tik eller tak. Det nye ur huggede tidens jævne strøm op i små bidder – og...

 9. Det Hellige Rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2013-01-01

  ). Dette suppleres med en kort deltagerobservation. Der gøres rede for de begrænsninger, som var forbundet med udførelsen af feltarbejde, hvilket indgår som en del af analysen af ’det hellige rum’. Ved at inddrage Batesons forståelse af ’det hellige’ samt Turners ritual-forståelse, udskilles de elementer...

 10. Fingeraftrykket - det kriminelle som udtryk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  Krimien er et centralt omdrejningspunkt, når blikket falder på det bredere tema om det kriminelle. Krimien beskæftiger sig per definition med det kriminelle, men det er ikke nødvendigvis tilfældet, at det kriminelle – når det bliver fortalt – bliver til en krimi. En vis fascination af det sidste....... Krimiens søgen efter genoprettelse af den orden, der blev spoleret af forbrydelsen, er samtidig også en indlevende undersøgelse af det godes ekvilibrium. Det forklarer imidlertid ikke tiltrækningen af det kriminelle. Andre genrer og kommunikationsformer – filosofi, religion eller generelt litteratur...

 11. Hjertespænder fra nyere tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark

  2013-01-01

  Bondesmykker og dragttilbehør fra nyere tid er hidtil ret dårligt belyst i dansk sammenhæng. I litteratur om dragtskikken blandt landbefolkningen berøres emnet om de tilhørende dragtsmykker kun sporadisk. Det bliver ofte fremhævet, at der i Danmark ikke har været den samme rige dragtsmykketradition...... detektorbruger og museum, om genstanden skal afleveres til og registreres i museumssamlingen. Dette kan give en skævvridning i indsamlingen af jordfundne smykker fra denne tid og en eventuel grundig behandling af dem med tiden. Men selvom spænderne ikke er så gamle, er deres historie alligevel interessant. De...

 12. På en skala fra 1 til 10

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Gunvor Munch

  2015-01-01

  Hvordan kan man aflæse hvor mange smerter et andet menneske har? Biomedicinsk beskriver Melzack og Walls port-control-teori at smerter er et bio-psyko-socialt fæno-men, hvor man ikke kan adskille de forskellige komponenter fra hinanden. Fænomenolo-giske smerteteorier beskriver smerter som noget...... få af sin identitet som en kompetent sygeplejerske. Og jo bedre hun kan smertelindre og mobilisere patienterne, jo mere anerkendelse får hun på det relationelle plan og derved forstærkes hendes identitet som en god sygeplejerske....

 13. Mønter i det romerske Ægypten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Erik

  2005-01-01

  Overalt hvor romerne herskede, var deres interesser rådende; men de søgte at bygge på de stedlige traditioner mere end på rå magt eller rene institutioner. Resultatet blev ofte lokale kulter med et klart romersk præg, og artiklen peger på, at motiverne på mønterne fra det romerske Ægypten er et g...

 14. "Har andre plejebørn det som mig?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 15. Hvorfor standser det internationale samfund ikke krigen i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Peter Viggo

  2015-01-01

  har ikke udsigt til at lykkes, fordi eksterne aktører på de globale og regionale niveauer fortsætter med at støtte parternes væbnede kamp. Det har resulteret i et dødvande på slagmarken, som ikke ser ud til at kunne brydes foreløbig. Selvom regimet i kraft af en ændret strategi og støtte fra Iran og...

 16. Det genkendelige og det imaginære i film og tv-dramatik fra provinsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agger, Gunhild

  2006-01-01

   Artiklen diskuterer provins som tema, autentisk sted og imaginært sted i sammenhæng med producenter, modtagere, film og tv-drama. Nils Malmros' film bruges som eksempel, især Århus by Night Udgivelsesdato: efterår 2006...... Artiklen diskuterer provins som tema, autentisk sted og imaginært sted i sammenhæng med producenter, modtagere, film og tv-drama. Nils Malmros' film bruges som eksempel, især Århus by Night Udgivelsesdato: efterår 2006...

 17. Det kønsopdelte arbejdsmarked: En kvantitativ og kvalitativ belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Pico Geerdsen, Lars; Christensen, Gunvor

  Det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt. I denne rapport kortlægges omfanget af kønsopdelingen i forhold til uddannelser, fagområder, sektorer, brancher og jobfunktioner. Forfatterne finder ud fra omfattende data fra Danmarks Statistik en række kønsrelaterede sammenhænge med mænds og kvinde...

 18. Kan mad blive så sundt, at det bliver usundt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Boris

  2017-01-01

  Sund mad, diæter og selvdisciplin er ikke altid så sundt, som det måske lyder. Forskning peger på, at bliver vi for optagede af hver vores individuelle diæter, mister vi den sundhed, vi får fra glæden ved måltidet og det fællesskab, vi har omkring maden, skriver mad- og måltidssociolog....

 19. Reform af førtidspensionen - hvad kan vi lære af erfaringerne fra Holland og Sverige?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Høgelund, Jan

  I disse år har der ofte været talt om at reformere førtidspensionen. Hvis det bliver aktuelt, vil det være naturligt at se, hvad der er af erfaringer fra andre europæiske lande. Sverige og Holland har det til fælles, at man i en periode har førtidspensioneret mange, men i halvfemserne forsøgt at ...

 20. Det danske mediesystem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Willig, Ida

  2016-01-01

  . Teoriens styrke er således et institutionelt makroperspektiv, der egner sig til analyser af enkelte lande såvel som til komparative analyser. I Hallin og Mancinis (2004) bog munder systemperspektivet ud i en beskrivelse af tre forskellige mediesystemer, der kendetegner den vestlige verden. Her placeres...... Danmark, sammen med bl.a. de andre Skandinaviske lande, i det såkaldte demokratisk-korporative mediesystem. Kapilet vil indledningsvis give en grundlæggende præsentation af Hallin og Mancinis (2004) tre mediesystemer med særligt fokus på deres begreber og forståelse af det demokratisk......, herunder spørgsmål om medieudbud og medieefterspørgsel, (2) politisk parallelisme, der er graden af sammenhæng mellem det politiske system og mediesystemet, (3) professionalisering af journalistikken samt (4) statens rolle, eksempelvis graden af statslig støtte til medierne....

 1. Det forunderlige massebegreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Houlrik, Jens Madsen

  2005-01-01

  Med Einsteins relativitetsteori optræder også forestillingen om en hastighedsafhængig (relativistisk) masse. Men at fortolke masse i bevægelse som noget andet end masse i hvile er en unødvendig komplikation. Einsteins massebegreb adskiller sig nemlig ikke væsentligt fra Newtons.......Med Einsteins relativitetsteori optræder også forestillingen om en hastighedsafhængig (relativistisk) masse. Men at fortolke masse i bevægelse som noget andet end masse i hvile er en unødvendig komplikation. Einsteins massebegreb adskiller sig nemlig ikke væsentligt fra Newtons....

 2. Fra kontorpakker til e-læringsmiljøer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Kayser

  2004-06-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 4: Undervisere og e-læring - problemer og perspektiver, september - december 2004, red. Poul Gøtke og Annette Lorentsen. ISSN 1603-5518. På baggrund af to spørgeskemaundersøgelser og egne observationer ved undervisningen på det medicinske studium, Københavns Universitet beskrives det, at ikke alle studerende tager imod tilbud om at anvende internet i forbindelse med undervisningen. Dette hænger sammen med flere faktorer – de studerendes IKT kompetence, internet adgang fra hjemmet, motivation fra underviserne, overskuelighed i det udbudte undervisningsmateriale. Det anbefales, at man ved tilrettelæggelsen af internetbaseret støtte af undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes forudsætninger og motivation, og at når man tilrettelægger et læringsmiljø gør det enkelt og lettilgængeligt både af hensyn til de studerende og underviserne.

 3. Det store nordiske rum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breitenbauch, Henrik Ø.

  2017-01-01

  Valget af Donald J. Trump som USA’s 45. præsident skabte uhørt tvivl om det transatlantiske forhold. Substansen, formen og timingen af Trumps politikudmeldinger varslede en på mange måder radikal omkalfatring af den mest grundlæggende relation i den liberale verdensorden siden Anden Verdenskrig....... Ville USA helt holde op med at afstive fundamentet for den nordeuropæiske sikkerhed? For at forstå den eksistentielle betydning af den tvivl som Trump har vakt med sine tilsyneladende improviserede bemærkninger, er det nødvendigt at betragte dybt sedimenterede strukturer i sikkerhedspolitikken. Hverken...

 4. Det paradoksale begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Ann-Merete

  Afhandlingen er en undersøgelse af begrebet samskabelse som det italesættes og udvikles i en kontekst af dansk velfærdsproduktion. Gennem de kombinerede tilgange begrebshistorie (Koselleck 2002; 2007), reflexiv metode (Alvesson & Sköldberg, 2009; Alvesson & Sandberg, 2011, 2014) og case‐studie (F......Afhandlingen er en undersøgelse af begrebet samskabelse som det italesættes og udvikles i en kontekst af dansk velfærdsproduktion. Gennem de kombinerede tilgange begrebshistorie (Koselleck 2002; 2007), reflexiv metode (Alvesson & Sköldberg, 2009; Alvesson & Sandberg, 2011, 2014) og case...

 5. Bilen og det sociale liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drewes, Lise

  2009-01-01

  Der er mange, der erkender, at der er problemer med bilismens udvikling. Der er også mange der fortrænger det. Det bliver en stor udfordring at finde veje til det som John Urry har kaldt 'post car future', hvor bilismen i sin nuværende form transformeret og ændret......Der er mange, der erkender, at der er problemer med bilismens udvikling. Der er også mange der fortrænger det. Det bliver en stor udfordring at finde veje til det som John Urry har kaldt 'post car future', hvor bilismen i sin nuværende form transformeret og ændret...

 6. Andre scener fra Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serritzlev, Jeanette

  2010-01-01

  Filmen 'Armadillo' viser, at indsatsen i Afghanistan er formålsløs. At det ikke nytter. At drengene er storforbrugere af cola og porno, og at afghanerne synes, at vi skal tage hjem. At soldaterne har sjove film på deres computere, kan ikke provokere mig. Det kan til gengæld et ensidigt og fortegnet...

 7. Fra 'Face' til Interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  En kollega lånte mig en udgave af Ervin Goffmanns "The Presentation of self in everyday life," der i bund og grund handler om, hvordan mennesket dramatiserer eller fremstiller sig selv i hverdagen. Goffmann deler det, vi normalt kalder "indtryk", op i expression og impression. Expression er i det...

 8. De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lubanski, Nikolaj

  2011-01-01

  I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity......' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication...

 9. Det dynamiske drama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Magnus Tessing

  2006-01-01

  Artiklen behandler forskydningerne i Jan Kotts tre læsninger af A Midsummer Night's Dream fra hhv. 1964 ('Titania and the Ass's Head'), 1981 ('The Bottom Translation') og 1993 ('Bottom and the Boys'). Da de er skrevet på baggrund af forskellige historiske situationer, repræsenterer de tre essays ...

 10. Det Digitale Showroom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Astrid Heidemann; Gorm Hansen, Katrine; Poulsen, Søren Bolvig

  I denne rapport dokumenterer vi resultaterne af InnoDoors-eksperimentet Det Digitale Showroom, der er udviklet i samarbejde med Managing Director Kresten Thomsen hos Kresten.com og designvirksomheden Ideaal. Eksperimentet opstod baseret på et ønske om at teste, hvilke nye muligheder af digitale r...

 11. Det skadelige 'rum'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2014-01-01

  kortlagt. Ud over Hitlers magtfulde politiske retorik er det i Hans Grimms roman Volk ohne Raum, Karl Haushofers geopolitiske rumstudier, Konrad Meyers rumforskning, Carl Schmitts udkast til en ’folkeretslig storrumsordning’ samt i Werner Bests maximer for en etnicistisk storrumsforvaltning, at rum...

 12. Det globale mindset

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerding, Allan Næs

  Papirets pointe er, at virksomheder, der på det hjemlige marked udfordres af den globale konkurrence, må hente inspiration i mentale ledelsesmodeller hos internationalt opererende virksomheder. Papiret diskuterer herefter, hvad der kendetegner forskningsdebatten om globalt mindset, og hvilken...

 13. Det muliges kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glinsvad, Birte

  2006-01-01

  Artiklen omhandler Dansk Sygeplejeråds overvejelser ved afvisningen af "Betænkning nr. 730 af 1975 om sygeplejerskeuddannelsen". Det spørgsmål, der søges besvaret er, hvordan DSR i Bourdieus perspektiv vurderede investering i sygeplejerskeuddannelsens uddannelseskapital som en måde at befæste syg...

 14. Det momsretlige sektoropdelingsinstitut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik

  2012-01-01

  I den momsretlige regulering gives der mulighed for at sektoropdele diversificerede virksomheder med henblik på at sikre en mere retvisende grad af fradragsret. Selvom sektoropdelingsinstituttet siden de oprindelige EU-direktivers vedtagelse i 1967 på fakultativt grundlag har været en del af det ...

 15. «Det finnes det vel ikke noe forskning på?» Et eksempel på studentinvolvering i forskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Anders Kulbrandstad

  2009-06-01

  Full Text Available I flere styringsdokumenter for høgere utdanning understrekes det ikke bare at undervisningen som gis skal være forskningsbasert, men at studentene bør involveres direkte i forskningen som det vitenskapelige personalet selv driver. Hittil er lite publisert om erfaringer fra slik studentmedvirkning. Denne artikkelen rapporterer fra et prosjekt der fire allmennlærerstudenter deltok i utprøving av et opplegg for innsamling av data om språkholdninger og språkkunnskaper blant ungdomsskoleelever. Studentene fikk grunnleggende faglig og metodisk opplæring, var med og utviklet instrumenter for dataelisitering, gjennomførte selve innsamlingen og medvirket i bearbedingen og analysen av data og rapporteringen av funn. Artikkelen presenterer resultater fra utprøvingen av elisiteringsinstrumentene, evaluerer erfaringene med studentinvoleringen og diskuterer noen utfordringer som slik involvering kan innebære.

 16. Big Data fra jord til bord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Axel; Ersbøll, Bjarne Kjær; Riis, Mark Bernhard

  Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne,....... Denne rapport viser, hvordan Big Data kan være ét af omdrejningspunkter......Danske landmænd og virksomhederne i fødevaresektoren har gode forudsætninger for at drage nytte af den rivende udvikling inden for indsamling og bearbejdning af data: • Danmark har en stærk fødevaresektor. Det skyldes bl.a., at alle dele af værdikæden arbejder tæt sammen. Fra primærproducenterne...... finde nye innovative veje til øget værdiskabelse. For eksempel gennem smartere måder at producere på, levere produkterne på eller at indarbejde større værdi i produkterne, så de kan sælges med større fortjeneste. • Dansk landbrug og hele værdikæden i fødevaresektoren producerer store mængder af data...

 17. Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ursula Småland Goth

  2014-04-01

  Full Text Available Yrkesfaglig opplæring til et bestemt yrke gir en yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Opplæringen foregår både i den videregående skolen og i bedrifter. Første år på programfaget Teknikk og industriell produksjon (TIP på videregående skole i Norge kan lede til 65 ulike fag innen teknisk industri, skips- og bilindustri (82 med kryssløp. Det antas at det er sprikende kompetansekrav mellom disse yrkene og at det derfor er vanskelig å finne faglige fellesnevnere mellom mange av fagene. I så fall er det utfordrende å ha en felles undervisning som oppleves som relevant for alle fagene. Målet med undersøkelsen å vise hvilke faglige felleskomponenter det er i den kompetansen/kunnskap og ferdigheter som arbeidsmarkedet etterspør. I denne artikkelen prøver forfatterne å belyse i hvilken grad det finnes faglige fellesnevnere mellom de ulike TIP-fagene slik at det en underviser i ett fag også har faglig relevans for andre fag. Fagpersoner i industri i Norge med ansvar for lærlinger i sine respektive fagområde ble kontaktet og spurt om hvilke emner, kunnskaper og ferdigheter som er viktig for dette yrket i deres bedrift. Med dette har forfatterne laget en relevansundersøkelse over hvilke emner som etterspørres i og på tvers av de ulike yrkene. Dette belyser i hvilken grad det er store eller små faglige fellestrekk mellom de ulike fagene. Det kom inn over 400 svar fra opplæringsansvarlige i alle fylker i landet (unntatt Finnmark, hvorav 240 ble skåret fra de ti største industriområdene. Disse representerer 75 % av lærlingplassene fra TIP i Norge i 2012. Ulike fagområder ble skåret etter dikotome svar (relevant/ikke og vektet på en 4-punkts Likert-skala. Siden det er store variasjoner med hensyn til hvor mange lærlinger de ulike fagene etterspør ble datæne vektet. Data i denne undersøkelsen gir belyser bedriftenes etterspørsel etter kunnskap av de inkluderte TIP. Det viste seg at det finnes konkrete

 18. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 19. Turisten og det mobile medie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens F.

  2010-01-01

  Gennem det sidste årti har de mobile medier - og ikke mindst mobiltelefonen - udviklet sig med stor hast. Mobiltelefonen er ikke alene det medie, der har haft den hurtigste vækst i verdenshistorien, den er også allerede det mest udbredte medie med over 4 milliarder mobiltelefoner på verdensplan....

 20. Fra øje til øre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Hanne Smith; Fischer-Nielsen, Louise

  for at gøre oplæsningen præcis og levende i forskellige genrer? Det er nogle af de spørgsmål, som Fra øje til øre giver svar på. Bogen handler om, hvordan man arbejder med og forbedrer oplæsning, som man bl.a. finder i tv og radio, i podcasts og lydbøger, i skoler, på biblioteker, i kirken, til...

 1. Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs [Between personal and professional - on research blogs] Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2011-12-01

  Full Text Available

  På baggrund af en empirisk undersøgelse af 31 danske forskerblogs foretager artiklen en analyse af personlig publicering på nettet. I artiklen forstås bloggen som en medieform, der er karakteriseret ved personlig publicering gennem daterede indlæg, løbende opdatering, omvendt kronologisk rækkefølge og mulighed for at abonnere. Undersøgelsen viser, at de danske forskerblogs er karakteriseret ved en seriøs, faglig og personlig publiceringsform. Især indlæg, der kombinerer det personlige og det faglige, er karakteristiske for forskerbloggen og skiller den ud fra andre publicerings- og formidlingsformer. Samtidig viser analysen, at forskerne blogger på forskellige måder; fra korte, link-baserede indlæg over nærmest journalistiske indlæg til længere, faglige fremstillinger. De analyserede forskerblogs har en form, der kan supplere den allerede eksisterende kommunikation og udveksling mellem forskere.

  Based on an empirical study of 31 Danish research blogs, the article provides an analysis of personal publication on the Web. The blog is conceptualised as a media form characterised by personal publication through dated entries, continuous updates, reverse chronological order and the possibility of subscription. The study shows that Danish research blogs are characterised by serious, professional and personal publications. In particular, entries combining personal and professional content characterise the research blog and set it apart from other forms of publication. Further, the study shows that the researchers blog in different ways ranging from short, link-based entries to journalistic entries and to long, academic presentations. The article concludes that communication in research blogs can supplement traditional forms of communication and exchange between researchers.

 2. Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Lasse

  2009-01-01

  Denne artikel handler om begrebet rumlige fortællinger med anvendelse af fortællingshenvisninger, og disses potentielle rolle ved implementation af fleksible og tematiske turistinformationssystemer. Artiklen fokuserer på brugen af mobile, positionsbekendte enheder, såsom visse PDA'er og smartphon......, samt på web-gis. Der præsenteres to anvendelseseksempler: et fra det centrale København og et fra et område nær Accra, Ghana....

 3. Samarbejde via social kapital og relationel koordinering – hvem trækker det længste strå?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Hindhede, Anette Lykke; Ernst, Jette

  2017-01-01

  koordinering og viser gennem en undersøgelse indenfor hospitalssektoren, hvordan koncepterne er med til at legitimere en ledelsespraksis og magtforhold, der ligger langt fra begrebernes oprindelige betydning. Det fremgår tillige, at der er store udfordringer med at leve op til det, koncepterne lover, nemlig...

 4. Modellering af kviksølvs globale spredning - 1. rejsebrev fra Harvard

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Lærke; Skov, Henrik; Glasius, Marianne

  2008-01-01

  Spredning af kviksølv via atmosfæren er et globalt problem. Kviksølv har en lang levetid i atmosfæren og deponerer derfor langt fra den oprindelige kilde. Herefter kan det bioakkumulere, hvilket især sker i den akvatiske fødekæde (figur 1). Gennem bioakkumulationen ender kviksølv i det øverste le...

 5. At frigøre (sig fra) mors begær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2011-01-01

  Artiklen tager afsæt i den feministiske kritik af Antichrist ud fra den påstand, at det er en kritik der ikke har blik for filmens æstetiske dimensioner. I stedet foreslås en læsning af filmen som én lang udfoldelse af det, Freud har kaldt "urscenen", dvs. barnets forestillig om forældrenes seksu...

 6. Det umuliges kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Porsgaard, Kasper

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer den teori om komedie som er blevet fremsat af Alenka Zupančič i bogen The Odd One In fra 2008. Artiklens første del beskriver, hvorledes Zupančič’ teori positionerer sig i et større felt af traditionelle filosofiske teorier om komedie og latter, mens den næste del søger at be...

 7. Det rent menneskelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2006-01-01

  Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006......Omtale af Michael Tomasellos teorier om at sproget som det rent menneskelige er baseret på en empati og tillid, som kommer til udtryk i at selv små børn forstår når en anden peger, hvad aber ikke gør. Udgivelsesdato: 12.april 2006...

 8. "... Formanden dog det dobbelte"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer, hvorvidt den traditionsbestemte honorargrundsætning i aktieselskaber ”... formanden dog det dobbelte” gennemsyrer både ret- og pligtsiden for formanden, således at forstå, at ikke blot rettighedssiden med retten til honorar og andre goder forøges for en formand, men også...... næppe er urimeligt at genbruge talemåden ”... formanden dog det dobbelte”, her forstået som: en generelt øget ansvarsrisiko, uanset om dette udspringer af ansvarsstandarden, af den bevismæssige nærhed ved beslutningerne eller en kombination af begge disse faktorer. Artiklen foretager en gennemgang af de...

 9. Det tomme sammenhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Egander

  2015-01-01

  Det er den moderne vestlige selvopfattelses måske største svaghed, at den ikke ved af, at den har fjender. Så sikker er den på sin universelle og selvindlysende karakter, at den søger sine værdier, hvad end de måtte være, hævet over enhver diskussion....

 10. Det akut syge barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartvigsen, Tina

  2012-01-01

  Kapitlet handler om sygepleje til det akut og kritisk syge barn. Kapitlet tager udgangspunkt i casen om Mathilde på 4 måneder. Hun indlægges akut på børneafdelingen medtaget og påvirket af en luftvejsinfektion. Undervejs i kapitlet gennemgås ABCDE-principperne med særligt fokus på pædiatriske...

 11. Sten fra himlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Jens Olaf Pepke

  2012-01-01

  Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009.......Meteoritter. Veloplagt bog har samlet historien om de mest berømte af dem – fra Yucatan-meteoritten, som ændrede livet på Jorden, til Maribo-meteoritten, der landede i Danmark i 2009....

 12. Fra Windows til sanserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2003-01-01

  Via Heideggers artikel "Die Kunst und der Raum" diskuteres det digitale, teknologiske og videnskabelige rum i forhold til en mere kunstnerisk præsentation af rum i digitale medier - som fx computerspillet....

 13. Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2006-01-01

  Det overordnede sigte med artiklen er at belyse den fremmedsproglige e-lærings differentie-ringspotentiale med bevidstgørelse, samarbejde og medansvar som grundlæggende forudsætnin-ger for, at dette potentiale kan realiseres optimalt. Emnets teoretiske aspekter illustreres ud fra forfatterens und...

 14. Implementering af evidensbaseret praksis i det logopædiske arbejdsfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oversættelse af Embedding Evidence-Based Practice in Speech and Language Therapy Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering, over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af...

 15. Fra tilskuer til skuespiller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysemose, Kasper

  2010-01-01

  at se sig selv med de andres øjne og forberede sig på deres blikke. Skal den historie begynde, må den tage afsæt i en afselvfølgeliggørelse af det selvfølgelige. Der må m.a.o. findes et udgangspunkt, der gør det højst forbavsende og uventet, at subjektet nogensinde skulle være blevet andet og mere end...

 16. Det protestantiske selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalsgaard, Matias Møl

  tænkere som Charles Taylor og Max Weber har gennemført. Men undersøgelsens fokus er i højere grad på selvets liv end på moralitet og økonomi som det er tilfældet hos Taylor og Weber. Primært gennem en læsning af Søren Kierkegaard og sekundært gennem en analyse af nyere æstetiske produktioner forsøger...

 17. Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger; Lund, Haakon

  veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og...... Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers...

 18. Dannelse kommer fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2008-01-01

  kendetegnet ved, at elevens overskridelse er en levet erfaring og knyttet til et miljø i klassen, til tid og rum, til genstande etc. Således vil jeg i denne artikel hævde, at dannelse kommer fra kroppen ved at skitsere en dannelsesteori med udgangspunkt i kropsfænomenologen Maurice Merleau-Pontys (1908...... slægtskab. Derved adskiller Merleau-Pontys kropsbegreb sig fra Pierre Bourdieus begreb om kroppen som socialiserende habitus og Michel Foucaults disciplinerende opdragelse....

 19. Fra selvdannelse til eksistensoplysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en perspektiv......Dette indledningskapitel for KVANs temanummer om børn og modernitet gør rede for modernitetsfænomenet beskrevet gennem henholdsvis Foucaults, Rortys og Schanzs optik og det diskuteres hvordan disse tre forskellige optikker tegner en oplysningsforståelse i dag. Artiklen afsluttes med en...

 20. Kirke mellem det erotiske og det æstetiske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Else Marie Wiberg

  2017-01-01

  Artiklen søger at give et bud på en ekklesiologi, hvor det erotiske og det æstetiske forbindes gennem billederne af kirke som henholdsvis pilgrim og brud. Såvel pilgrimsmotivet som bryllupsmotivet handler nemlig om længslen efter den andens kærlige favntag, om at blive totalt opslugt af den skønne...

 1. Alene det at kunne tænke det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Henrik Jøker

  2007-01-01

  sig noget, der ikke kan blive genstand for en sanselig anskuelse. Dermed forsøger jeg at godtgøre, at Kant i den tredje kritik overbevisende udfolder og giver mening til, hvad det kan betyde, at mennesket er et oversanseligt væsen. Samtidig fungerer det ophøjede, med den slovenske filosof Rado Rihas...

 2. Pierre Bourdieus praktikteori udlagt gennem eksempler fra forskning i professionalisering af undervisningspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerg, Karin

  2012-01-01

  I kapitlet vises det, hvordan en Bourdieu-inspireret tilgang kan anvendes til at forstå og forklare en undervisningspraksis. Idéen er at tydeliggøre Bourdieus begreber ved løbende at relatere dem til konkrete eksempler fra forskning om kliniske vejlederes undervisningspraksis i den praktiske del af...

 3. Batman: Film, fortælling: Det hyperbevidste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jim Collins

  1999-09-01

  Full Text Available Populærtekster har fra 1980'erne og frem udviklet sig til at være hybrid- tekster, der med udgangspunkt i mobile betydningsbærere som Batman figuren bevæger sig på tværs af diskursformer og genreskel, samtidig med at de aktivt inddrager tidligere aktiveringer af de mobile betydnings- bærere fra populærkulturens historie. 'Handlingen' kan derfor ikke ad- skilles fra dens kodificerede repræsentation, og de mange lag af inter- tekster undergraver ideen om 'teksten i sig selv.' Med eksempler fra Tim Burton's film Batman, Frank Millers grafiske roman The Dark Knight Returns og Alan Moore's Watchmen argumenterer Jim Collins i denne artikel for, at såvel forfattere som publikum til populærtekster er blevet semiotisk sofistikerede og derved hyperbevidste om populærteksternes intertekstualiteter. Dette har betydning for det generelle mediebillede, og ikke mindst for den måde vi bruger medier på.

 4. Det er jo min familie!”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelund, Tine; Jakobsen, Turf Böcker; Steen, Lena

  . De opfatter det som mere ’normalt’ at bo hos deres bedsteforældre end hos en fremmed familie. Børnene og de unge mener også, at en slægtsanbringelse sikrer en højere grad af kontinuitet i deres liv, fordi slægtsplejeforældrene typisk kender deres baggrund og kan mindes både gode og dårlige oplevelser...... evaluering af anbringelsesreformen fra 2006. Denne undersøgelse er finansieret af Socialministeriet....

 5. Læring i netbaseret uddannelse i det danske forsvar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Rander

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang. ISSN 1603-5518.

  I artiklen belyses resultaterne fra en undersøgelse, vi har foretaget for det danske Forsvarsakademi, og som vedrører Forsvarets nyere udnyttelse af netbaseret uddannelse med et kollaborativt omdrejningspunkt. I det danske Forsvar eksisterer i relation til efter- og videreuddannelse en længere tradition for fjernundervisning, som man stadig kalder det, og som i nyere tid også foregår i elektronisk form. Ved siden af den ganske traditionelle informationsoverførsel eller one-to-one kommunikation er der de seneste år gennemført uddannelse i fleksibel form, altså i en blanding af tilstedeværelse og netbaseret arbejde, hvor der er tale om en kollaborativ organisering. Det er denne dimension, vi har undersøgt med særligt henblik på deltagernes læreproces, og med henblik på at vurdere den didaktiske konstruktion samt at skitsere didaktiske anbefalinger.

 6. Fra gymnasiefremmed til student

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulriksen, Lars; Murning, Susanne; Ebbensgaard, Aase Bitsch

  2007-01-01

  Kronikken præsenterer hovedresultater fra en analyse af interview med 135 elever, overvejende med gymnasiefremmed baggrund. Interviewene bidrager med indsigt i hvad denne gruppe af elever oplever som svært ved at gå i gymnasiet (stx, hhx, htx og hf). Fokus er på elevernes vanskeligheder med at af...

 7. Fra problem til pointe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quvang, Christian

  2016-01-01

  I denne artikel analyseres nogle af de centrale udfordringer for lærerpædagogteams' arbejde med folkeskolereformen og bestræbelserne for at kvalificere inklusion bl.a. ved inddragelse af konsultativ bistand fra PPR og andre resursepersoner knyttet til skole og dagtilbud. Artiklen er baseret på fø...

 8. Fra affald til genbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Leif Emil; Madsen, Lisbeth Low; Hansen, Jens Arnholtz

  Rapporten beskriver og evaluerer et større udviklingsprojekt på tværs af Øresund med henblik på at udvikle og afprøve en omfattende uddannelse for renovationsarbejdere, som udvikler deres faglige og personlige kompetencer fra indsamling af skrald til funktionen som medarbejdere i virksomheder, de...

 9. Det projektorienterede samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flammild, Manja; Verdich, Elisabeth

  2012-01-01

  borgerrettede sundhedsfremmende projekter i Thisted Kommune, hvor fokus er på at mobilisere borgerens egne resspourcer, handlekompetencer og mestringstrategier med henblik på en forøget daglig fysisk aktivitet? Hvordan kan dette metodevalg forklares ud fra teorerne om projektsamfundet og autenticitet i...... muligheden for personlig udvikling og selvrealisering, hvilket taler for at den professionelle vælger en tilgang til borgeren, som er præget af empowerment og en tro på at individets egne ressourcer kan komme til syne. Opgaven kan være relevant for psykomotoriske terapeuter og andre faggrupper der arbejder...... med mennesker og sundhed, da den beskriver både fordele og ulemper ved måden vi møder borgeren/individet på....

 10. Amerika og det gode liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  amerikanisering af skandinavisk hverdagskultur blev imødeset med både bekymring og begejstring. Den foregik på mange forskellige niveauer og blandt mange forskellige aktører, som ambivalensen til trods dog alle var optaget af det gode liv og af, hvad fremtiden ville bringe. Antologien Amerika og det gode liv...

 11. Digitalisering af det eksisterende byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nils Lykke; Øien, Turid Borgestrand

  2010-01-01

  Digitalisering af det eksisterende byggeri er en vanskelig og uendelig opgave. Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for. Erhvervs og Byggestyrelsen har i...

 12. Fra stat til amt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Merete

  2008-01-01

  Kapitlet beskriver grundlaget for den måde hvorpå dansk hospitalspsykiatri er organiseret i dag. Folketinget vedtog i 1975 at decentralisere det administrative ansvar for statshospitalerne. Decentraliseringen var en markant ændring i forhold til tidligere. Bidraget forklarer årsager til, at amtsk...

 13. Fra gen til funktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kossmann, J.

  2001-01-01

  En af de største landvindinger, der er gjort inden for bioteknologien, er muligheden for at bestemme rækkefølgen af baser i genomet, det vil sige organismens samlede arvemasse. Midlet er DNA-sekvensering. 2000 blev således året, hvor den fuldstændigesekvens af genomerne for de vigtige dyre- og pl...

 14. Fra ideal til virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Kristian Raun; Møller, Rasmus Bysted

  2015-01-01

  I Danmark ønsker vi at udvikle "hele mennesker", som kan begå sig både i og udenfor sporten frem for at satse på den tidlige og ensidige rendyrkning af det sportslige talent. Målet er en tvedelt ambitionsstruktur, hvor både sportslige og ikke-sportslige karrieremuligheder tilbyder sig i horisonte...

 15. Fra fabrikant til vidensvirksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, Carsten

  2002-01-01

  Begreber som mass customization og globalisering har ændret den verden som omgiver de fleste produktionsvirksomheder. Et nyt verdensbillede begynder at tegne sig, med intensiveret konkurrence og accelereret teknologiudvikling. Det er tydeligt for de fleste, at tilpasning til denne nye verdensorde...

 16. Fra enkelt friluftsliv til adventure - refleksioner over kulturer og værdier i friluftsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andkjær, Søren

  2014-01-01

  Forståelsen af friluftsliv som fagområde og ikke mindst koblingen til idræt er ofte uklar. Friluftsliv i Danmark i dag repræsenterer en lang tradition, som rummer en række forskellige praksisformer og kulturer – fra samlingen omkring bålet i det enkle friluftsliv til kropslige udfordringer i...... adventure. Artiklen præsenterer og diskuterer udviklingen i friluftsliv, forskellige kulturer og værdier knyttet til friluftsliv og giver eksempler på pædagogisk praksis i naturen. Praksiseksemplerne spænder fra det meget kropslige til det mere stemnings-orienterede og repræsenterer dermed forskellige...

 17. Det gode, det dårlige og det ligegyldige - Hvordan man beskytter populærkulturen mod populisterne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simon Frith

  1992-08-01

  Full Text Available I de senere år har man ofte diskuteret spørgsmålet om højkultur over for lavkultur, eller finkultur over for populærkultur. Et ofte frem- ført synspunkt har været, at skellet mellem dem er under nedbryd- ning i det postmoderne samfund (se Ib Bondebjergs artikel i Medie- Kultur nr.9. En anden vinkel har været spørgsmålet om kvalitet: Er det ikke mere muligt at skelne mellem godt og skidt, er alt blevet lige-gyldigt i den pluralistiske kultur? (Se artiklerne af Kim Schrøder i MedieKultur nr.7, og Jostein Gripsruds i nr 14. Den britiske rocksociolog Simon Frith argumenterer imod den opfat- telse at skellet mellem fin- og populærkultur er identisk med skellet mellem borgerskabets "gode smag" over for arbejderklassens "dårlige". Han plæderer i stedet for, at alle former for kulturpraksis har deres "høje" og "lave" varianter, på tværs af traditionelle klas- seskel. Inden for eksempelvis både rockmusik og klassisk musik, film og varieté, må man således ifølge Frith - imod den populistiske værdinivellering - skelne mellem et mindre "feinschmeckende "kult- publikum" og en større skare af mere ligegyldige "forbrugere". Artiklen er oversat fra engelsk af Kim Schrøder.

 18. Stadig og stædigt at tro på det ufærdige som dyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keldorff, Søren Christian

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i den norske kriminolog, Thomas Mathiesens bog "Det ufærdige" fra 1971 angiver forfatteren sit åndelige slægtskab med Allan Christensen, der gennem sin forskning altid har efterstræbt de demokratiske løsninger på organisationsmæssige forhold. Artiklen trækker en linie fra den...... tidlige, amerikanske arbejdspsykologi - frem til aktuel forskning i psykisk arbejdsmiljøde - med vægten på at respektere initiativerne fra neden og stedse fastholde et udviklingsperspektiv....

 19. ammediskursen i det danske sundhedssystem

  OpenAIRE

  Kirkegaard, Susanne H.; Andreasen, Manja Hoppe; Thomsen, Morten K.

  2006-01-01

  #Dette projekt undersøger hvordan amning italesættes i det danske sundhedssystem, og hvordan det påvirker mødre med ammeproblemer. Første del af analysen er en systematisk tekstanalyse af centrale tekster omhandlende amning og udgivet af Sundhedsstyrelsen – en vigtigt autoritet på området. Den anden del af analysen er en interviewundersøgelse med tre mødre, der har oplevet ammepres. Konklusionen er at amning italesættes på en moraliserende og fordømmende måde, og at kvinderne i undersøgelsen ...

 20. Det boligsociale danmarkskort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Hans Skifter; Ærø, Thorkild

  Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj koncentra......Regeringen har i de senere år, via Byudvalget, startet en omfattende indsats over for boligsociale problemer i danske boligområder. Denne rapport giver en kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj...... koncentration af udsatte befolkningsgrupper, som udstødte fra arbejdsmarkedet, personer med lav indkomst, enlige forsørgere og indvandrere, eller fordi der er en stor fraflytning. Rapporten søger at belyse nogle af årsagerne til de boligsociale problemer ved at sammenkæde dem med kommunernes generelle situation...

 1. Fri os fra FOMO

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2013-01-01

  Danske unge brugte i 2012 godt 9.000.000 timer i snit om måneden på at interagere med sociale medier. De ”unge” voksne brugte godt 6.500.000 timer i snit. Det er tal, som er rigtigt interessante for dem, der lever af tid, fordi brugerens opmærksomhed er yderst værdifuld. Marketingsfolk og andre...... lever nemlig af at fange brugernes opmærksomhed, så de bruger tid på at besøge og ’like’ bestemte sider og bidrager med forskellige input. Men tiden har også værdi for brugerne. De oplever at kunne være sociale på nye måder, der ikke var mulige for bare ti år siden. Alene det at man kan se vennernes...... billeder og blive påmindet om deres fødselsdag, bidrager til en ny social hukommelse. Men den vigtigste værdi er, at brugerne oplever, at de har fået frihed og nye rum til at handle i en virkelighed, hvor det ellers kan være svært at finde ud af, hvad man kan følge med i, og hvad man bør følge med i. Der...

 2. Der er én eller anden mening med tingene, hvis man bare tror på det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2016-01-01

  udgangspunkt i et kort stykke livsfortælling, fokus på meningsbegrebet i eksistentiel belysning. Det sker indledningsvist ud fra den amerikanske psykolog Jerome Bruner og efterfølgende to centrale skikkelser i eksistenspsykologien, østrigske Viktor Frankl og amerikanske Irvin Yalom. Sigtet er at skabe et bud...

 3. Det Utzon(x)ske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Lasse

  2014-01-01

  , er det selvfølgelig, fordi det strider mod mit arkitektoniske alter ego, LasseVegas, som har fulgt mig de seneste år. Et alter ego som i sin natur aldrig er sentimental eller eftertænksom. Og som, når Jørn Utzon ville tegne en smuk håndskitse, ville bygge en stor pink model af byen, eller når Utzon....... ”Vi er og var drevet af lysten, Utzon, LasseVegas og jeg, sådan som Utzons citat siger. Det er her, det Utzon(x)ske findes, noget som vi bør lade os inspirere af, arkitekt eller ej. Og (x) skal jeg nok vende tilbage til! Jørn Utzon var en mester i at forene bygningskunst med byggeteknik i poetiske og...

 4. Megalopolis og Det Delfiske Amfiktyoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas Heine

  2009-01-01

  Artiklen diskuterer, hvad der kan have motiveret den arkadiske bystat Megalopolis til at søge om medlemskab af Det Delfiske Amfiktyoni kort tid efter afslutningen på Den 3. Hellige Krig i 346 f.kr. Udgivelsesdato: 01052009......Artiklen diskuterer, hvad der kan have motiveret den arkadiske bystat Megalopolis til at søge om medlemskab af Det Delfiske Amfiktyoni kort tid efter afslutningen på Den 3. Hellige Krig i 346 f.kr. Udgivelsesdato: 01052009...

 5. LAR ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2012-01-01

  afløbsteknisk synspunkt er det økonomisk set en dårlig ide at etablere sådanne anlæg, fordi udgiften som de enkelte lodsejere pålægges er væsentligt højere end den besparelse, som kommuner og forsyningsselskaber opnår. Ved en systematisk planlægningsindsats er det i mange tilfælde muligt at etablere løsninger......Der er stor interesse for etablering af LAR-anlæg i Danmark, især i form af nedsivningsanlæg, der etableres hos hver enkelt lodsejer. Indlægget diskuterer forskellige principper, som kan benyttes i forbindelse med at analysere disse anlæg, især i eksisterende byområder. Ud fra et traditionelt...

 6. Det enogtyvende århundredes kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2016-01-01

  Det var et centralt mål for demonstrationsskoleforsøgene at eleverne skulle udvikle mere komplekse kompetencer end traditionel undervisning giver mulighed for. Dette mål omtales ofte som at eleverne skal udvikle 'det 21. århundredes kompetencer', og det indgår fx i projektbeskrivelsen for det ind...

 7. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel er afslutningen på et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Hæftet præsenterer forskningsprojektets hovedkonklusioner og giver desuden en række råd og ideer til, hvordan voksne kan hjælpe unge med...... at håndtere mistrivsel. Hæftet er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning. Det er den sidste publikation i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Projektet bygger både på en...

 8. Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Niels

  2008-01-01

  Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde. Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct. Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en ø...

 9. Studieintro: fra elev til studerende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Galle, Per

  2011-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år.......Dette kompendium indeholder materiale til kurset Studieintro: fra elev til studerende. Kurset er obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsens første år....

 10. Fra kolonistyre til afhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holten, Birgitte

  En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side......En oversigt over Latinamerikas historie fra europæernes ankomst til idag. Udviklingen anskueliggøres ud fra temaer, som var eller er centrale set fra de Latinamerikanske landes side...

 11. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 12. QUEST-lærere fra Holstebro får ny naturfags”trailer” i spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysgaard, Troels; Sørensen, Allan; Nielsen, Birgitte Lund

  2015-01-01

  Ungdomsskolen i Holstebro fik mulighed for at udstyre en ny naturfagstrailer til brug for kommunens naturfagslærere. I den forbindelse var det oplagt at anvende netværket fra to år i QUEST projektet. Derfor har naturfagslærere på efteruddannelse i QUEST målsat, designet og afprøvet undervisningsi...

 13. Psykiatriske behandlingspakker: Erfaring fra Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heinskou, Torben; Alberdi Olano, Francisco Javier Lorenzo; Jordet, Henning

  2015-01-01

  "Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren......."Det hedder ikke længe 'patienter' eller for den sags skyld 'mennesker', men 'cpr-numre'", skriver tre danske behandlere i dette svaret til helseministeren....

 14. Kamerabasert navigasjon ved hjelp av landemerker med ukjent avstand fra kameraplanet

  OpenAIRE

  Engen, Simen Tvedt

  2015-01-01

  Kamerabasert navigasjon er en metode for å estimere posisjon og orientering til en plattform ved hjelp av informasjon fra optiske kamerabilder. Det kan være aktuelt i flere situasjoner. Eksempler på dette kan være der det ikke finnes eller er dårlig GPS dekning som innendørs, i et urbant miljø, under vann eller i situasjoner der hvor GPS signalet blir jammet . Oppgavens mål er å gjøre seg kjent med kamerabasert navigasjon og videre se om implementering av akselerasjon- og vinkelhastighetsmål...

 15. Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Flemming; Bredgaard, Thomas

  Det er et grundliggende paradoks på det danske arbejdsmarked, at dem på arbejdsmarkedet løber stærkere og stærkere med stress-relaterede sygdomsproblemer, forringet livskvalitet og eksklusion til følge, mens en tilsyneladende næsten uforandret gruppe af mennesker står mere eller mindre permanent......, hvordan disse paradoksproblemer på nutidens arbejdsmarked kan forstås, samtidig med at der gives et muligt bud på løsningsforslag. Det gøres ud fra begrebet om transitionelle arbejdsmarkeder (Transitional Labour Market - TLM), som er lanceret af den tyske professor i økonomisk politik Günther Schmid...

 16. "Det var ikke nemt, men jeg klarede det!"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liversage, Anika; Jakobsen, Vibeke; Rode Hansen, Ida

  I denne rapport fortæller 25 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund om deres vej gennem det danske uddannelsessystem. Deres historier er vidt forskellige. Fælles for alle kvinderne er dog, at de ser uddannelsen som vejen til et arbejde. Interviewene viser, at kvinderne har mødt både glæder og...

 17. Nitratudvaskning fra majs

  OpenAIRE

  Hansen, Elly Møller; Eriksen, Jørgen

  2009-01-01

  Gennem de sidste 20 år er majsarealet i Danmark steget kraftigt, og i 2008 blev der dyrket majs på 163.000 ha. Majs til ensilage er let at dyrke og passer godt ind i en foderplan med kløvergræs til malkekøer. Majs indgår derfor ofte i sædskifter med kløvergræs på sandet jord. Ompløjning af kløvergræs udgør en risiko for øget udvaskning af nitrat fra grovsandet jord, selv hvis der pløjes om foråret. Med den øgede majsdyrkning er der behov for effektive strategier til at reducere nitratudvaskni...

 18. Det monitorerede mig – empowerment eller patologisering?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lisbeth Kappelgaard

  2015-05-01

  Full Text Available Healthcare apps er blevet en omfattende industri.  Vi kan ganske gratis downloade tusindvis af apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fra vores fysiske form til vores mentale velbefindende, og vi kan gennem denne monitorering, producere endeløse datamængder og viden om os selv og vores liv – altså skabe et «monitoreret mig». Men hvordan forholder vi os til denne mulighed? I nærværende artikel tages udgangspunkt i foreløbige resultater fra et igangværende ph.d. projekt, hvor brugen af apps og biofeedback anvendes i praksis, til at belyse en stigende stressproblematik blandt lærere i den danske folkeskole. Artiklens ærinde er, at tematisere de normer og fortolkningsrammer, som kommer til syne, når aktørerne selv italesætter sit «monitorerede mig» og hernæst diskutere, i hvilken position, disse normer og tolkninger af teknologien i anvendelse, bringer aktøren. Er «det monitorerede mig» en mulighed for frisættende autonomi – en empowerment? Eller bidrager monitoreringen i stedet til individualisering eller patologisering, hvor vi gennem ejerskabet af vores egen fortælling, producerer et overansvar for eksempelvis hvilken behandling vi skal modtage, eller hvordan vores arbejdsmiljø bør være?Nøgleord: Etik, humanistisk sundhedsforskning, selvmonitorering, Ecological Momentary StorytellingEnglish summary: The Monitored Me - empowerment or pathologization? Healthcare apps have become a major industry. We can freely download thousands of apps, that enable us to monitor everything, from our physical condition to our mental well-being, and we can through the monitoring produce endless amounts of data and knowledge about our inner selves and our lives - creating a “monitored me”. But how is this technological possibility dealt with, in practice? The present article presents and discusses results from a case study in which apps and biofeedback were used to illuminate an increasing stress problem among teachers

 19. Vidensamfundet - det er sund fornuft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Esther Oluffa

  2008-01-01

  meget kort tid har opnået at blive udmøntet som dansk lov. Sigtet med artiklen er (1) at give en kritisk kommentar til den definition af viden, som ligger til grund for sloganet 'fra tanke til faktura'. Rapporterne analyseres for at belyse den ideologiske baggrund, der ligger bag de strategisk...

 20. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Grubb, Ane

  I rapporten Når det er svært at være ung i DK – unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark. Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der...... fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv. Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK...

 1. det med den anden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  Udgangspunkt i seks værkanalyser af danske 1800-tals maleres værker at indkredse den bagvedliggende opfattelse af "den Anden" ud fra to forskellige motivtyper: Konfrontationen mellem kunstneren og modellen og folkelivsskildringer fra fremmede egne,...

 2. Det levede liv med sindslidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Nelli Øvre

  2012-01-01

  I forskningsprojektet fokuseres på det hverdagsliv mennesker med sindslidelse lever og den betydning lidelsen har på menneskers mulighed for at leve i relation med andre mennesker, hvor mange giver udtryk for en dyb eksistentiel ensomhedsfølelse, de har sparsomt nært socialt netværk og har ofte p...

 3. Profil af det offentlige laboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jesper; Bason, Christian

  2010-01-01

  Denne artikel udforsker, hvordan laboratorier, som med John Deweys (1927) formulering, kan virke som 'industrial and intellectual agencies' og bidrage positivt til offentlige velfærdsudfordringer. Ikke kun som en enhed, der kan inspirere til og være med til at drive kreative processer i det...

 4. Det æstetiske interface

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christian Ulrik

  2006-01-01

  forbundne dele – en kulturhistorisk, diakron undersøgelse af computerspillet og en teoretisk, synkron analyse af det æstetiske interface i computerspillet. Med afsæt i bl.a. en overvejelse af forholdet mellem medie-teknologi og sansning – byggende på Walter Benjamin – og en analyse af computerspillet...

 5. Fra offer til kriger - at opnå et liv i balance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Lars Jørgen; Rodkjær, Lotte Ørneborg; Laursen, Tinne

  2015-01-01

  “Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt. Dokumentarfi......“Find din indre kriger og kom ud af din tilværelse som et sygdomsramt offer.” Det er en del af budskabet til en gruppe HIV-patienter fra et alternativt behandlingsforløb med indianeren, Hawk. Forløbet er kommet i stand på Skejby Sygehus, som samtidig har undersøgt den mentale effekt...

 6. Metodisk refleksivitet i det kvalitative forskningsinterview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2004-01-01

  I artiklen argumenteres for en metodisk refleksivitet, der tager højde for det paradoks, at forskeren i forskningsprocessen på én gang både opdager og definerer den sociale virkelighed og forholdet mellem nærhed og distance tematiseres. Hvilke konsekvenser har det for det kvalitative forskningsin...

 7. Nyt fra videnskaberne 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2012-01-01

  deltagerindflydelse og programkarakteristika. Både deltagere og ikke-deltagere peger på, at programmerne skal opleves som relevante og matche individuelle ønsker. De skal fokusere på fastholdelse af autonomi og uafhængighed og støtte op om den enkelte, samt være nemt tilgængelige (ibid.). Begge grupper taler om...... temaer som frygt for svækkelse, fastholdelse af autonomi og uafhængighed i hverdagen, og forskellige opfattelser af faldrisici (McMahon, 2011). I modsætning til deltagere, ser ikke-deltagere ikke et aktuelt behov for at forebygge fald (Calhoun 2011, Evron 2009), hvilket forklares ud fra to opfattelser...... of facilitators and barriers to participation in falls-prevention interventions. Ageing Society; 28:449–72 Calhoun R et al (2011). Older Adults' Perceptions of Clinical Fall Prevention. Programs: A Qualitative Study. Journal of Aging Research, 2011:867341 Evron L, Schultz-Larsen K, & Fristrup T. (2009). Barriers...

 8. Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilly Pijnenburg Muller

  2016-12-01

  Full Text Available Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhetsutfordringene knyttet til utviklingen av cyberspace har stater søkt støtte fra private aktører gjennom såkalte multistakeholder-initiativer. Med slike initiativer mener man en åpen form for samarbeid mellom interessenter, basert på en idé om likeverdige partnere. Stater iverksetter slike initiativer ut fra en tanke om at et samarbeid mellom private og offentlige aktører gir den beste formen for styring og sikring av aktiviteter i cyberspace. Implementeringen foregår imidlertid uten at de nødvendige forutsetningene for at en slik styringsform skal fungere er til stede. Selv om mange i dagens akademiske debatt stiller spørsmål ved om disse initiativene fungerer, er det få som har stilt spørsmål ved hvordan cybersikkerhet kan utøves i praksis. Dette fører til at man overser det sentrale spørsmålet om hvordan maktdynamikken mellom offentlig og privat sektor fungerer med henblikk på sikkerhet i cyberspace. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt multistakeholder-initiativene faktisk fungerer som en kontroll- og styringsmekanisme i cyberspace. Ved å se nærmere på offentlig-privat samarbeid om cybersikkerhet i Norge er hensikten å gi en bedre forståelse av årsakene til at multistakeholder-initiativer ofte ikke fungerer i praksis.

 9. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til ændringer i de tidligere fremsendte risikovurderinger. Gossypium hirsutum (281-24-236/3006-210-23). Supplerende materiale til sagen (Four questions: Molecular characterisation / Food-feed assessment). Modtaget 12-12-2005, deadline 16

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2004-01-01

  "DMU finder at det nye materiale om den molekulære karakterisering af 281-24-236x3006-210-23 bomulden, ikke giver anledning til at ændre den tidligere riskovurdering. Vedr. spørgsmål 1 er det i svaret fra anmelderen blevet tilfredsstillende redegjort for hvilket materiale der blev anvendt. Vedr s...

 10. Det globale marked for juice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  Den internationale handel med juice har været i kraftig vækst, omend der siden finanskrisens start har været en mere jævn udvikling. Væksten kan især tilskrives Kina, som har haft en meget stor stigning i både produktion og eksport, og som i dag er centrum for international afsætning af juice. Især...... inden for æblejuice er Kina vigtig og står for 35 pct. af verdens samlede eksport. Den internationale handel med juice er meget omfattende, og mange lande er store både importører og eksportører. Den danske import af æblejuice kommer især fra Tyskland og Østrig, som dog også har en stor import fra Kina...

 11. Fra Ford Ka til Ford Galaxy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rødgaard, Tove Schmidt

  2007-01-01

  Uddannelsespolitisk har det seneste år været det mest mærkelige, jeg har oplevet i mine mange år i denne sektor: i det tidlige forår 2006 begyndte de første rygter om en stor uddannelsesreform at dukke op – en reform der skulle omfatte hele det store felt af uddannelser indenfor det mellemlange, ...

 12. Det forførende medie - om autokommunikation i markedsføringen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Thøger Christensen

  2004-09-01

  Full Text Available Artiklen præsenterer forskellige aspekter af markedskommunikation set som autokommunikation – det vil sige kommunikation om og til af- sender selv. Moderne marketing er grundlagt på ideen om, at virksom- heder kun overlever i længden, hvis de er opmærksomme på marke- dets ønsker og behov, og branchen arbejder ud fra en ideel forståelse om responsivitet og dialog med kunder og omverden. Artiklen påpeger imidlertid, at den moderne forbruger – eller modtager – oftest forholder sig blasert eller ligegyldigt til reklamens budskaber, hvorimod både rek- lamebureauerne og deres kunder er højinvolverede i at omsætte bud- skaberne til symbolsk værdiskabelse inden for virksomhedernes egne rammer. I et ledelsesperspektiv betyder det for det første, at visioner og holdninger bliver forlenet med en særlig autoritet og forpligtelse for virksomheden, når disse visioner kommunikeres offentligt gennem et eksternt medie. Intern kommunikation får simpelthen en større gennem- slagskraft, når den sendes ud af huset, og artiklen viser med en række eksempler, hvorledes reklamer kan anspore medarbejderne til korps- ånd og hensigtsmæssig adfærd i ’sandhedens øjeblik’ – mødet med kunden.

 13. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 14. Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten; Beedholm, Kirsten

  Titel: METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD Baggrund Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet...... efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab. Metode Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan......, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres. Konklusion Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det...

 15. Forsvarlig å fjerne PSV- fra ESD-ventiler på Kårstø?

  OpenAIRE

  Grønås, Rune; Lauritzen, Carl

  2008-01-01

  Oppgaven drøfter om fjerning av trykksikkerhetsventil (PSV) fra nødavstengingsventil (ESD) er forsvarlig å gjennomføre. En fjerning er ønskelig da Kårstø er usikre på om personell på området stiller på trykksikkerhetsventilene, og det er da usikkert hva slags utløpstrykk PSV ventilene er stilt inn på. Drøftingen viser at det skal være mulig å fjerne PSV ventil dersom godt vedlikehold og trykktesting av aktuelle ventiler før aktivering gjennomføres og hyppige kontroller av bløder ved aktiverin...

 16. FORENSIC AUDIT

  OpenAIRE

  Rozas Flores, Alan Errol; Facultad de Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

  2014-01-01

  The forensic audit is an audit specialist in obtaining evidence to turn them into tests, which are presented in the forum that is in the courts of justice, in order to check crime or settle legal disputes. Currently, major efforts are being carried out by compliance audits and comprehensive audits need to be retrofitted with legal research, to minimize the impunity that comes before economic and financial crimes, such as administrative corruption, corporate fraud and money laundering assets. ...

 17. IT auditing

  NARCIS (Netherlands)

  Fijneman, R.; Ho, K.H.; Roos Lindgreen, E.; Veltman, P.

  2008-01-01

  This textbook on IT auditing (EDP auditing) is intended for ICT, IT auditing and accountancy professionals and students. It provides a consistent introduction to all topics with which an IT auditor is confronted in practice. It also refers of course to the major standards and norms adopted in

 18. Kroppsmasseindeks og vektutvikling: Hvilke forskjeller er det mellom kjønnene?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Graff-Iversen

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDet er klare forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder gjennomsnittlig kroppsmasseindeks(KMI, forekomsten av fedme og undervekt og endring av dette med økende alder. Før 50-60 års alderer gjennomsnittlig KMI lavere hos kvinner enn hos menn og en lavere andel kvinner enn menn har KMI30 kg/m 2 eller mer (fedme, mens det i høyere alder er omvendt. I alle aldersgrupper er undervekt, slankingog ønske om vektreduksjon mer vanlig blant kvinner enn blant menn. Hos menn stiger gjennomsnittligKMI fram til 50 års alder, men blant kvinnene er det vist stigning helt fram til 60-70 års alder.Hvorfor er kjønnene ulike når det gjelder under- og overvekt? Selektiv tilvekst og tap av andre vev ennfett – styrt blant annet av kjønnshormoner – forklarer trolig en del. Men både norske data og internasjonaledata viser at gjennomsnittlig KMI og andelen som har fedme synker med økende utdanning. Detteer mest uttalt blant kvinner. Holder de ”flinke damene” seg slanke fordi de vet at en tynn kropp er særligviktig nettopp for dem, når det gjelder å være godt ansett og attraktiv i samfunnets høyere lag?Vektutviklingen var ulik for voksne kvinner og menn i en lang periode i dette århundre. Blant voksnemenn har gjennomsnittlig KMI steget jevnt fra 1960-årene fram til i dag. Hos kvinner lå vekten høyt i1960-årene, men avtok fram til 1975 for så å øke fra omkring 1980. Blant ungdom av begge kjønnfinner vi, i de data som foreligger, at gjennomsnittsvekten steg etter krigen, flatet ut i 1950 og gikk nedfra 1960 til 1975, for senere å stige. Hvilke forhold i etterkrigstiden har påvirket kjønnene spesifikt blantvoksne, men mer likt blant ungdom? Som mulige årsaker drøftes de ulike trendene for kvinner og mennnår det gjelder røyking og overgangen fra tungt til lettere fysisk arbeid.

 19. Når det spiller..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Uffe Lindberg Wewer

  2015-01-01

  gode’ og ’den dårlige radiografstuderende’. Interviewene blev efterfølgende analyseret med tematisk analyse. Og udsagn blev derpå sammenlignet og analyseret teoretisk særligt ved hjælp af Pierre Bourdieus begreber. Resultater Analysen viser tendenser til, at klinikkens forventninger til studerende...... uddannelsesinstitutionens formelle struktur. Vejledningens mål må være dels at justere vejledningen i forbindelse med optaget af nye studerende og dels at medvirke til at gøre op med den habitus, de studerende forventes at handle ud fra....

 20. Danmark i det globale turismebillede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Universitet på Kandidatuddannelsen i Turisme, næstformand i bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning og bestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkedets Feriefond. Henrik Halkier er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier. Han er dr. phil...... udelukkende fra de nære markeder Sverige, Norge og Tyskland. I dag er også Kina ved at blive et centralt marked for dansk turisme. Denne bog beskriver og analyserer udviklingen af turismen i Danmark med fokus på de seneste 25 år. Hvordan har den internationale markedsføring af Danmark udviklet sig? Hvad er...

 1. Når det er svært at være ung i DK

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Ozmec, Martha Nina

  det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3.481 unge, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. I rapporten forfølges de unges trivsel og mistrivsel gennem to spor: 1) Et...

 2. "Det begynder næsten at bli beboeligt ogsaa i digternes verden" - samtidens resepsjon av Henrik Ibsens Lille Eyolf

  OpenAIRE

  Andersen, Torbjørn

  2010-01-01

  Avhandlingen er en undersøkelse av den skandinaviske samtidsresepsjonen av Henrik Ibsens drama Lille Eyolf (1894), begrenset til bokomtaler (ikke oppsetningskritikk). Artikler av Hans Robert Jauss, Jan Mucařovský og Felix Vodička danner det teoretiske utgangspunktet for arbeidet. I tillegg er Per Thomas Andersens klassifisering av fire hovedtyper kriterier for litteraturkritikk benyttet. Undersøkelsen bygger på et stort utvalg av tradisjonelle avisanmeldelser og tidsskriftartikler fra 1...

 3. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 4. Det ambientes fænomenologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walther-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Det ambiente: sansning, medialisering, omgivelse er et aktuelt og ambitiøst værk. Bogen skildrer hvordan ambiente fænomener har fået en stigende betydning i den moderne verden, og redegør for måden hvorpå det ambiente virker ind på hele vores oplevelseskultur. Det er en levende, uprætentiøs og frem...

 5. Det betydningstomme kulturmøde:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rud, Søren

  2005-01-01

  Gennem en analyse af Hernan Cortés 2. brev vises det, at forestillingen om europæernes kulturelle overlegenhed ikke kan bekræftes i brevet. Snarrere lader det til at vidne om den kulturelle uoversættelighed, der synes at have præget mødet mellem indianere og spaniere. Udgivelsesdato: Marts...

 6. Grønlandsksproget rapport om brugen af grønlandsk grammatik i uddannelsen fra folkeskole til Universitet i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Trondhjem, Naja Blytmann

  2009-01-01

  Rapporten er skrevet på baggrund af seminaret Grønlandsk grammatik, hvor langt er vi kommet?  Status af grønlandsk grammatik fra folkeskolen til og med Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik gennemgås. Seminaret viser at viden omkring det grønlandske sprog er meget mangelfuldt, da der mangler und...

 7. Workshop on Audit 2004 - erfaringer fra en nyuddannet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2004-01-01

  Som nyuddannet cand.merc.aud. har man ikke kun mulighed for at søge ansættelse i en revisionsvirksomhed eller en anden type virksomhed. Såfremt interessen er til stede, har man har også mulighed for at søge ansættelse på et universitet eller en handelshøjskole for at starte i et ph.d.-forløb. Art...

 8. Samhørighed, interaktion og vidensdeling blandt studerende - Erfaringer fra et ikt-pædagogisk udviklingsprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Jacob; Ryberg, Thomas

  2016-01-01

  , hvilket er problematisk i forhold til at udvikle et fagligt fællesskab og forankringspunkt. Det skyldes endvidere, at brugen af det institutionelle system Moodle er begrænset til envejskommunikation fra underviser til studerende. Formålet med udviklingsprojektet var således at skabe et tredje rum imellem...... af Facebook og Moodle, som skulle give de studerende oplevelser og erfaringer med, hvordan de kan bruge og finde inspiration i hinandens arbejde ved at deltage i et online fællesskab sammen med underviserne. Projektet viser, at underviserne spiller en central rolle i udviklingen af online...

 9. Det gode, det onde og det grusomme - menneskelig aggresion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerløff, Anne Katrine

  2006-01-01

  Opdagelsen af den forhistoriske menneskeslægt australopithecinerne i 1930'erne ændrede palæoantropologiske opfattelser af hvad der definerede mennesket. Før 1940'erne var intelligens opfattet som den definerende menneskelige karakter, men i 1940'erne og 1050'erne begyndte definitionen af inkludere...... evnen til jagt og aggressiv adfærd. Denne ide blev videreudviklet i populærvidenskabelige værker. Artiklen påpeger at den misantropiske opfattelse af mennesket var en følgevirkning af især 2. verdenskrigs rædsler, og ikke  funderet på det arkæologiske fundmateriale....

 10. Forebyggelse ud fra et resiliensperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Ida Skytte

  2017-01-01

  Resiliens handler om at klare sig på trods af stress og belastninger. Kapitlet beskriver, hvordan viden fra forskning i resiliensprocesser kan anvendes i pædagogisk arbejde med forebyggelse. Først præsenteres, hvad man forskningsmæsssigt ved om årsagen til, at nogle mennesker udvikler resiliens, og...

 11. STATUTORY AUDIT AND PERFORMANCE AUDIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suciu Gheorghe

  2012-06-01

  Full Text Available The financial audit has two components: the statutory audit (mandatory for certain companies made by financial auditors and the optional audit which can be done by other professionals (chartered accountants, evaluators, and tax matters members. The statutory audit represents the examination done by an authorized and independent professional of the financial statement of a company, in order to express a motivated opinion regarding the position, situation and financial performance. The statutory audit is established by law for those companies which have a significant public impact. The financial statement represents the management’s statement through which the firm communicates with the stakeholders: shareholders, creditors, investors, clients, debtors, contractors, employees, state institutions and thepopulation. The objective of the performance audit is the efficiency and effectiveness with which the audited company uses its resources in order to accomplish its responsibilities. The audit committees have a greater responsibility especially after the scandals in the US (Enron, WorldCom, Adelphia, through the Sarbanes-Oxley act from 2002. The audit committee has the following attributions: it monitors the financial reports made by the executive management, helps internal investigations, monitors and evaluates the activity of the internal audit department, gives recommendations to the administration council regarding the problems encountered when communicating with the shareholders, replacing or extending the mandate of the external auditor and authorizes the approval of this person’s fees.

 12. Stofskiftesygedomme - Fra gen til terapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Trine Meldgaard; Christensen, Ernst; Schousboe, Arne

  2001-01-01

  Fejl i stofskiftet er årsag til over 500 kendte sygdomme. Kortlægningen af det humane genom har forbedret mulighederne for at opklare årsagerne til sygdommene og forstå deres biokemi. Udfordringen er nu at udvikle behandlingsmetoder....

 13. Det anvendelsesorienterede perspektiv på HF

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejgaard, Karin Løvenskjold; Christensen, Torben Spanget

  Rapport fra et projekt, hvor undervisere på hf har arbejdet med at definere og udvikle anvendelsesperspektivet, som er én af formålsformuleringerne i HF-uddanelsen......Rapport fra et projekt, hvor undervisere på hf har arbejdet med at definere og udvikle anvendelsesperspektivet, som er én af formålsformuleringerne i HF-uddanelsen...

 14. En sort dag i det hvide land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brincker, Benedikte

  2013-01-01

  Beretning fra Nuuk, da Grønlands politikere med mindst muligt flertal netop har besluttet, at Grønland kan udvinde Uran.......Beretning fra Nuuk, da Grønlands politikere med mindst muligt flertal netop har besluttet, at Grønland kan udvinde Uran....

 15. Det performativt æstetiske byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  Afhandlingen undersøger sammenhængen mellem den æstetiske og fysiske udformning af byrummet, de oplevelser, der finder sted i det samt de sociale handlinger, der præger det. Gennem analysen af to byrum, en kortlægning af, hvordan viden opstår gennem socio-materielle situationer og en kulturhistor...

 16. Sammenligning af tro - kan man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kallestrup, Louise Nyholm

  2004-01-01

  Metodiske overvejelser i forbindelse med sammenligning af trolddomstroen i Italien og Danmark i det 17. århundrede Udgivelsesdato: juni......Metodiske overvejelser i forbindelse med sammenligning af trolddomstroen i Italien og Danmark i det 17. århundrede Udgivelsesdato: juni...

 17. Det lys der skaber alt vi ser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren Peter

  2012-01-01

  PH sagde selv at, at hans vigtigste inspirationskilde var "lyset, sproget, og kvinden. Det irriterer mig, at næsten hver gang, man diskutere PH's forhold til arkitektur og lys, bliver det til kunst og kulturhistoriske betragtninger og litterær analyse der henviser til Idehistoriske strømninger og...

 18. Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kohl, Katrine Syppli; Kessing, Malene Lue; Fynbo, Lars

  , at mennesker med stofmisbrug er meget forskellige og har forskellige liv og ønsker. Det er dog et gennemgående træk, at brugerne efterspørger fleksible og helhedsorienterede indsatser, samt udvidet adgang til psykologhjælp, og at mange oplever at stemplingen som ”stofmisbruger” giver dem problemer i mødet med...

 19. Det pædagogiske element

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Viggo Ernst; Skipper-Jørgensen, Anette Maren

  2010-01-01

  Om det pædagogiske element i læreruddannelsen på matematik aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin......Om det pædagogiske element i læreruddannelsen på matematik aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin...

 20. Det litterært uhyggelige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøggild, Jacob

  2017-01-01

  En indkredsning af det uhyggelige som en kvalitet ved litterære tekster og med en eksemplarisk læsning af en novelle af Naja Marie Aidt, "Bryllupsrejse"......En indkredsning af det uhyggelige som en kvalitet ved litterære tekster og med en eksemplarisk læsning af en novelle af Naja Marie Aidt, "Bryllupsrejse"...

 1. Overvejelser vedr. effektvurdering af det Digitale Sygehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Povl Erik Rostgård; Wit, Camilla Kølsen de

  2001-01-01

  Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001.......Nærværende skrift indeholder en beskrivelse af de overvejelser og planer, der er lavet på projektet 'Effektvurdering af Det Digitale Sygehus' medio dec. 2001....

 2. Sundhed på tv. Fra læge til sundhedsguru

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christa Lykke

  2013-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med den danske public service-kanal, DR’s, sundhedsprogrammer i perioden fra 1990’erne til 2012. Undersøgelsen baserer sig på en empirisk, kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte programmer om sundhed på DR med henblik på en udredning af det diskursive indhold i forestilli......Artiklen beskæftiger sig med den danske public service-kanal, DR’s, sundhedsprogrammer i perioden fra 1990’erne til 2012. Undersøgelsen baserer sig på en empirisk, kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte programmer om sundhed på DR med henblik på en udredning af det diskursive indhold i...... forestillinger om sundhed. Programmernes formål, genre, seer-henvendelse og vidensformidlende sigte adresseres. Artiklen er informeret af medialiseringsteori og belyser, hvordan tv-mediet fra at have hentet den sundhedsfaglige ekspertise i institutioner uden for mediet selv, i stigende grad anvender know......-how eksperter, tilpasset og iscenesat med henblik på at opfylde de krav, tv-mediet stiller til dramatisk vellykket underholdning. Artiklen belyser, hvordan oplysning om sygdom, behandling og pleje, formidlet af lægevidenskabelig ekspertise og lægfolk, spillede en central rolle i de tidlige oplysningsprogrammer...

 3. Design af computerspil i undervisningen: fra indfødt spilverdenen til reflekteret designer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver

  2012-01-01

  Hvad sker der i transformationen fra indfødt i spilverdenen til professionel designer af fremtidens computerspil? – og hvordan drager vi fordel af, at de kommende designere selv har en baggrund som indfødte i spilverdenen? Indfødte i spilverdenen er folk som er vokset op med digitale spil. En...... de studerende har lært i designprocessen. Sammenfattende redegør artiklen for, disse studerendes første rejse fra indfødte i spilverdenen til reflekterende designere. Artiklen viser desuden, at der er et meget dynamisk frugtbart forhold mellem det at spille spil og det at designe spil....... gruppe af studerende deltog i et kursus, hvor de skulle programmere spil. Det var målet, at de studerende skulle omsætte noget af deres erfaring som indfødte i spilverdenen til aktive kompetencer i design af spil. De studerende tilegnede sig desuden et mere professionelt forhold til hvad spil er, hvordan...

 4. Social smerte i det moderne arbejdsliv ud fra et arbejdspsykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baldursson, Einar Baldvin

  2012-01-01

  It is often argued, that modern work and living in globalized knowledge society involve new demands and social stressors. This paper argues that it is meaningful to assume the existence of a psychological immune system that has emerged through the evolution of social mammals and humans. Accord...... for recovery. In the paper it is argued that modern work involves increased focus on social relations and cooperation. The experience of permanent changes at work, increased pressure and emotional demands lead to increasing risk for social loss and defeat at work. According to this theory such experiences...... to the theory, this system is activated in the case of social threats, loss or damage. When activated it causes psychological pain and depressive reaction. Similar to the innate immune system, the psychological immune system involves (social) behavior with the goal to limit damage and improve the odds...

 5. Conceptualizing auditability

  NARCIS (Netherlands)

  Weigand, H.; Johannesson, P.; Andersson, B.; Bergholtz, M.; Bukhsh, F.A.; Deneckere, R.; Proper, H.

  2013-01-01

  Compliance has become a strategic concern for many companies and organizations. To prove actual compliance, the organization must disclose itself (be auditable). A plethora of advanced tools has been developed to support compliance management and auditing processes. However, not all organizations

 6. The Role of E-Audit Software in A Tax Search on Corporation Tax

  OpenAIRE

  Sedláčková, Vendula

  2010-01-01

  The graduation thesis is focused above analysis of Legal Entity Income Tax and include new trends aplicated in the Czech Tax Administration. First there is described tax audit general procedure, including operations that are necesarry to do before of initiation of tax audit. Next there is carried out of tax audit till its finishing. After I try to meet readers with implementation of new audit instruments used in tax audit. In the practical part of my thesis there are the most frequent tax fra...

 7. Kompetence-spotting i det globale ledelseslandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2011-01-01

  Hvad vil det sige at være en global leder? Hvad indebærer det? Hvilke kompetencer er nødvendige? Og hvad skal virksomheder være opmærksomme på i opdyrkningen af globale ledertalenter? Artiklens forfatter arbejder på et treårigt forskningsprojekt om udvikling af lederes globale mindset som løftest...... løftestang for international strategiimplementering. Her giver hun sit bud på en indkredsning af det globale lederskab og veje frem i praksis til udvælgelse og udvikling af globalt talent....

 8. På afgrundens rand vokser en blomst: Det små og det store i Virginia Woolfs "The Waves"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitgård, Ida Birthe

  1999-01-01

  Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant......Virginia Woolf, billedsprog, The Waves, det sublime, detaljen, modernisme, Edmund Burke, Immanuel Kant...

 9. Ellers er det jo bare en stol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per H.

  2013-01-01

  Brands. Kan man sælge Georg Jensen-smykker fra Bahrain? Eller Arne Jacobsens myrestole fra Polen? Der er masser af brands, der har fået halen på komedie ved at overse, hvorfor de selv har opnået så stærk en position i første omgang.......Brands. Kan man sælge Georg Jensen-smykker fra Bahrain? Eller Arne Jacobsens myrestole fra Polen? Der er masser af brands, der har fået halen på komedie ved at overse, hvorfor de selv har opnået så stærk en position i første omgang....

 10. Lavfrekvent støj fra store vindmøller - opdateret 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Henrik; Pedersen, Christian Sejer; Pedersen, Steffen

  for lavfrekvent støj også er opfyldt. Dette holder således ikke. Miljøstyrelsen har hidtil forklaret sig med uenighed i målemetoder. Den nye rapport viser imidlertid, at det heller ikke holder, når man bruger Miljøstyrelsens målemetode. - Der er forskelle på flere decibel på støjen fra forskellige møller af samme...... størrelse og type. I planlægningsfasen er det derfor nødvendigt at benytte en sikkerhedsmargin på nogle decibel for at sikre, at de rejste møller overholder støjkravene. Hvis man undlader en sikkerhedsmargin, er der 50 % risiko, for at den eller de rejste møller støjer mere, end man har regnet med, og...

 11. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lillian Buus

  2010-10-01

  Full Text Available I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer.

 12. Fra hjemmeside som læringsplatform til brug af e-læringssystemet Moodle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buus, Lillian

  2010-01-01

  I foråret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfunds-videnskabelige fakultets it-afdeling og E-Læringssamarbejdet (ELSA) på Aalborg Universitet med henblik på at implementere Moodle som e-læringsplatform på Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et ønske om at etablere...... et virtuelt læringsmiljø, hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de stude-rende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har været i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages...... evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik på at belyse de pædagogiske forandringer....

 13. Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marina Bitsch

  2011-01-01

  mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.......Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst...

 14. Kulturen som brobygger og arena for livsutfoldelse. Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon

  OpenAIRE

  Storsve, Vegar

  2012-01-01

  Erfaringer fra et musikkprosjekt i en flyktningleir i Libanon. Musikk har mange verdier som alle barn bør få nyte godt av. Ved å dele kompetanse med musikere, lærere, sosialarbeidere og organisasjonsledere i palestinske flyktningleirer i Libanon, kan vi bidra til at også palestinske barn kan få et tilskudd til å utvikle sin selvfølelse. Gjennom de siste årene er det mange som har engasjert seg i utvidelsen av prosjektet, som i utgangspunktet var, og fortsatt er, en del av NORWACs Mental helse...

 15. Radioaktivt cesium i noen reinbeite-lav fra sentralnorske fjellstrøk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eldar Gaare

  1986-06-01

  Full Text Available Flere institusjoner har søkt å skaffe oversikt over den ujevne belastning ulike fjellavsnitt har fått i Skandinavia, særlig med tanke på forholdene for vill og tam rein. Våre resultater viser at en trenger store prøveserier av lav fra hvert fjellområde for å kunne foreta slike sammenligninger. På den annen side er det gode muligheter for å begrense samleprogrammet ved stratifiering etter høgde og eksponering.

 16. Middelalderkeramikk : en synkron og diakron analyse av keramikkmaterialet fra Oslogate 6

  OpenAIRE

  Bueklev, Ann Monica Jensen

  2006-01-01

  Denne avhandlingen tar for seg keramikk materialet fra utgravingen på feltet Oslogate 6 i Gamlebyen, Oslo. Under utgravinger i byer med røtter i middelalderen er keramikk en av de vanligste funngruppene. Så vidt vites har man ikke hatt en egen produksjon av keramikk her til lands under middelalderen, trolig er det meste av keramikken importert. Dette har ført til at man tradisjonelt har brukt keramikk til å belyse spørsmål rundt handelskontakter og variasjoner innen denne. Keramikk har også o...

 17. Det tematiske grundlag for unikke koncepter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser.......Artiklen vedrører fortællingens indholdsaspekter: dvs. det der fortælles om og det materiale der fortælles med. Disse tematiske forhold ved fortællingen anvendes på en konkret case (et hotel) for at vise, hvordan de kan nyttiggøres i design af oplevelser....

 18. Kapitalformidling, kreditrisiko og det finansielle system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  2006-01-01

  I artiklen beskrives det, hvorledes ventureselskaber, banker, ratingbureauer, kapitalfonde, realkreditinstitutter mv. på hver deres måde medvirker til at løse de problemer, som asymmetrisk information skaber i forbindelse med kapitalformidlingen....

 19. Det faderløse samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  Det faderløse samfund er en kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa, med fokus på fader-søn-forholdet og fortalt gennem skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka - og ’den uregerlige søn’ over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Den er sam...

 20. Er det naturlige altid godt og rigtigt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey

  2017-01-01

  Beder man mennesker lukke øjnene og se ’naturen’ for sig, ender de fleste med at se bjerge, dale, vand, planter, dyr og himmel. Det, der som oftest ikke er til stede, er dem selv – mennesket.......Beder man mennesker lukke øjnene og se ’naturen’ for sig, ender de fleste med at se bjerge, dale, vand, planter, dyr og himmel. Det, der som oftest ikke er til stede, er dem selv – mennesket....

 1. Arven fra den kristne mission

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Peter Birkelund; Schönbeck, Oluf J.Sidney

  ikke-kristne del af befolkningen på undervisningen i skolerne? Bidrager skolerne positivt eller negativt til den sociale sammenhængskraft i det multi-religiøse Tranquebar? Artiklen argumenterer for, at de kristne skoler i Tranquebar, på trods af at de indgiver mange kristne kulturelle elementer, basalt...... bidrager til Indiens ideal om "unity in diversity" altså "forskellighedens enhed", og at skolerne ikke synes at fremmedgøre eleverne i forholdet til deres hinduistiske eller muslimske hjem....

 2. Demonstration: Fra bodystorm til Site Specific

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Vagn

  2016-01-01

  Ved at arbejde ‘site specificc’ åbner vi opmærksomheden over for impulser fra rummet. Artiklen beskriver en workshop og project-eksempler......Ved at arbejde ‘site specificc’ åbner vi opmærksomheden over for impulser fra rummet. Artiklen beskriver en workshop og project-eksempler...

 3. Afgasning fra byggematerialer - forekomst og hygiejnisk vurdering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølhave, L.; Andersen, I.; Lundquist, G.R.

  Rapporten beskriver måling af afgasning fra byggematerialer i 14 rum, hvor klager over indeklimaet ikke direkte kunne henføres til kendte forhold. Herudover er der præsenteret målinger af afgasning fra 42 almindeligt anvendte byggematerialer. Resultaterne er vurderet, og der er opstillet en model...

 4. Fra Århusopera til landsopera

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Lorenzen, Lisbeth (Red.); Løndahl, Ritta (Red.)

  En beretning i ord og billeder om Den jyske operas historie gennem 50 år, med særligt henblik på de 5 år fra 1972-97. Jeg har redigeret bogen og desuden skrevet følgende kapitler:   Bonde, L. O. (1997). Den jyske Operas skæbneår. Perioden 1969-1976. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske Opera....... (1997). Operaen er død - operaen leve! Interview med Bent Lorentzen. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske Opera gennem 50 år 1947-1997. L. O. Bonde. Århus, Den jyske Opera: 175-182.   Bonde, L. O. (1997). Operaens børn - fra Jette Tikjøb til Bent Lorentzen. Fra Århusopera til Landsopera. Den jyske...

 5. Fra Fiolstræde til Gothersgade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlkild, Nan

  2009-01-01

  Anmeldelse af KUBIS' nyindrettede Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek som den del af det nye campusområde omkring det tidligere Kommunehospital. Nyindretningen har mange gode intentioner omkring skabelsen af et attraktivt studiemiljø. Arkitektonisk kan den dog ikke sammenlignes med den...

 6. Spor efter guldsmede fra vikingetiden i Viborg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Hans Krongaard

  1989-01-01

  Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde.......Fund af digler og en patrice til produktion af guldsmedearbejde af høj karat. Patrice til det ene Hornelundspænde....

 7. Frisk laks fra Norge til Japan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Tina; Nielsen, Lise Drewes

  2006-01-01

  Denne case er gennemført som en del af projektet "Konsekvenser af infrastruktur og det indre marked for udvalgte forsyningskæder", der blev gennemført på Institut for Transportstudier og finansieret af Transportrådet. I henhold til projektbeskrivelsen har formålet med projektet været at gennemfør...

 8. Murens fald i 1989 set fra 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2014-01-01

  Putins Rusland er begyndt at udvise en lang række af de træk, vi forbinder med Sovjetunionen. Hvordan det end forholder sig, og hvordan det end vil gå med konfrontationen med Putin, er der ingen tvivl om betydningen af Murens fald - både Muren i Berlin i november 1989 og i mere generel forstand...

 9. Overføring av avløpsvann fra Bekkelagets rensedistrikt til Sentralrenseanlegg Vest, SRV. En vurdering av konsekvensene for forholdene i Indre Oslofjord

  OpenAIRE

  J. Magnusson; Bjerkeng, B.

  1985-01-01

  Vurderingen legger særlig vekt på oksygenforholdene i Vestfjorden under sprangsjiktet . Det sikreste tiltaket ser ut til å være en ombygging av Bekkelaget R.A.til kjemisk rensing. Overføring til SRV vil gi økt direkte utslipp av oksygenforbrukende stoff til Vestfjorden. For overføring av 1/3 av avløpsvannmengden er det mulig at dette oppveies av minsket belastning fra organisk produksjon i overflaten. Overføringer på 2/3 og 3/3 ser ut til å gi uakseptable konsekvenser for oksygenforholdene i ...

 10. Auditing wildlife

  OpenAIRE

  B.K. Reilly; Y. Reillly

  2003-01-01

  Reilly B.K. and Y. Reilly. 2003. Auditing wildlife. Koedoe 46(2): 97–102. Pretoria. ISSN 0075-6458. Accountants and auditors are increasingly confronted with the problem of auditing wildlife populations on game ranches as their clients' asset base expands into this industry. This paper aims to provide guidelines on these actions based on case study data and research in the field of wildlife monitoring. Parties entering into dispute on numbers of animals on a property often resort to their au...

 11. Online farmakologi i det virtuelle laboratorium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Mads Ronald; Hedegaard, Elise; Musaeus, Peter

  2013-01-01

  Et virtuelt laboratorium er et nødvendigt supplement til fremtidens undervisningsmiljø, som skal være tilgængeligt i store dele af døgnet og for et voksende antal studerende. Ud fra økonomiske hensyn til besparelser kan man hertil argumentere for, at dyre laboratoriekurser i biomedicin skal gøres...... ud fra sociologen Bourdieus begreber om habitus og hexis. Vi konkluderer dog med diverse forbehold herunder, at undervisere skal lære at bruge et virtuelt laboratorium kritisk og med forberedelse før implementering...

 12. Surgical Audit

  African Journals Online (AJOL)

  2010-01-06

  Jan 6, 2010 ... Key performance indicators like major complications, readmissions, reoperations, transfers, incident reports, complaints and mortalities must also be included. Surgical audits bear very similar relationship to opera- tional research. There is a critical need for the results to be representative and accurate.

 13. Teknologi og det fysiske miljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heiselberg, Per

  2008-01-01

  Kapitlet indeholder en generel introduktion til indeklima, komfort og teknologiens betydning for ældres trivsel. Det indeholder tillige en beskrivelse af, hvordan mennesker opfatter det fysiske miljø og de karakteristika, der giver komfort og et godt indeklima, ligesom ældre og plejekrævendes spe...... individuel behovsstyring gennemgåes. Smart-home teknologien beskrives sammen med de muligheder denne giver for opførelse af en intelligent ældrebolig, der både sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt er tilpasset den ældres behov....

 14. AUDIT BISNIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulius Jogi Cristiawan

  1999-01-01

  Full Text Available The purpose of financial audit is to give opinion that the financial statement present fairly, in all material respect, the financial position, the result of operation and cash flow in conformity with generally accepted accounting principles. In this case, the focus of financial audit is financial statement. A Independent Auditor do not consider that the financial statement is the reflections of company business transaction that result from accounting process. In the accounting process, the distorsion information could be happened in business transaction. For examples the finished good must be presented at historical cost at financial statement, but if, the competitor could sell with the lower price or there are any substitutes, its presentation must be adjusted. A financial statement could not present the information about the competitors. Hence the auditor must be understand all aspects of client business. A conceptual framework for understanding client business will be presented in this article. Abstract in Bahasa Indonesia : Audit atas Laporan Keuangan (Financial Audit bertujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan suatu entitas menyajikan sejara wajar atau tidak posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Disini jelas terlihat bahwa fokus audit adalah laporan keuangan. Auditor lupa bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan transaksi bisnis perusahaan yang telah mengalami proses akuntansi (dengan suatu asumsi-asumsi tertentu sehingga menjadi laporan keuangan. Selama proses akuntansi tersebut suatu transaksi bisnis kadang mengalami distorsi informasi. Contoh: suatu persediaan barang jadi yang secara fisik masih baik akan dilaporkan di dalam laporan keuangan sebesar cost-nya, tetapi kalau secara bisnis bisa dibuktikan bahwa atas barang tersebut pesaing bisa menjual barang dengan harga lebih murah atau telah ada barang pengganti maka atas barang tersebut harus disesuaikan

 15. Det, jeg sanser, husker jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fugl, Marie

  2009-01-01

  Ny neurovidenskab viser, at hukommelse ikke lagres et bestemt sted i hjernen, men er en sansemæssig oplevelse, der er spredt ud i mange af hjernens nervenetværk. Vi husker bedre konkrete oplevelser end abstrakt viden, fordi det konkrete appellerer til flere sanser, og den viden bør man bruge i sk...

 16. Imposing det E > 0 in discrete

  NARCIS (Netherlands)

  Loll, R.

  1997-01-01

  We point out that the inequality detE > 0 distinguishes the kinematical phase space of canonical connection gravity from that of a gauge field theory, and characterize the eigen- vectors with positive, negative and zero-eigenvalue of the corresponding quantum operator in a lattice-discretized

 17. "Det man siger er man selv..."

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Nørgaard, Britta; Uddholm, Mats

  forhold, der er hermeneutisk, strukturelt og relationelt bestemt. Praksisviden kan ikke være objektiv i gængs forstand, men det behøver ikke at diskvalificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til den sag og bundet til den situation man står overfor og i som professionel og som menneske....

 18. Det er systemet den er gal med

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Anmeldelse af Klaus Buster Jensen og Jakob Mathiassen: Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations forlag. En fremragende bog om social dumping evner at udfolde det store problem uden at gøre hverken østeuropæerne eller arbejdsgiverne til karikerede skurke...

 19. Tilgange til det at skabe arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermund, Anders

  2010-01-01

  Den tankegang der ligger til grund for et givent arkitektonisk design er et af de temaer der søges belyst i dette nummer af Arkitekten. Hvordan påvirker den måde der tænkes på, det arkitektoniske resultat der skabes? Udgivelsesdato: juni 2010...

 20. Det spektakulære museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thau, Carsten

  2004-01-01

  Forfatteren mener at museumsarkitekturen idag fungerer på linie med tidligere kirkebyggeri som et domæne for en artistisk overgiven dyrkelse af arkitektur som sådan. Til gengæld er det ikke indskreven i en symbolsk eller hierakisk orden. Den æstetiske gestus er næppe mindre påfaldende, men langt ...

 1. Blast characterization of det-cord

  NARCIS (Netherlands)

  Borgers, J.B.W.; Pett, A.; Vantomme, J.; van der Stoel, Almer

  2012-01-01

  Det-cord, short for detonating cord, is thin flexible plastic tube with a core of PETN, with a diameter of 5 mm and lengths of 30m per spool. It is commonly used to connect multiple charges, either in military or in civil (mining) operations, but this use has been extended to cutting trees,

 2. Skovflåten spreder Borrelia fra mus til menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thostrup, Lykke

  2005-01-01

  det med en skovflåt bliver for nogle mennesker en alvorlig sag. Flåten kan nemlig være inficeret med bakterien Borrelia, der kan resultere i sygdommen borreliose. Borrelia-bakterien stammer fra mus, og små flåtlarver får bakterien i sig, når de første gang snupper sig et blodmåltid. Bakterien kan...... overleve i flåten op til et helt år, og kan så videregives til for eksempel fasaner, rådyr, hunde eller mennesker. På KVL – Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole forsøger en forsker at få et billede af samspillet mellem flåt og Borrelia-bakterie. Hendes jagt har ført hende forbi blodproteiner i slagtekvæg...... der er nogle dyr, der er hovedansvarlige for spredningen af Borrelia-bakterien. Udgivelsesdato: November...

 3. Evaluation of FRA trespass prevention research study

  Science.gov (United States)

  2015-06-01

  The United States Department of Transportations (US DOT) John A. Volpe National Transportation Systems Center (Volpe Center), under the direction of the US DOT Federal Railroad Administration (FRA) Office of Research and Development (R&D), conduct...

 4. Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Kayser Nielsen

  2011-06-01

  Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

 5. Stemmaet fra 1827 over Västgötalagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Olrik

  2009-01-01

  I artiklen forsøges det at kaste lys over baggrunden for det stemma over västgötalagoverleveringen der fremkom i bind 1 af Samling af Sweriges gamla lagar 1827, og som regnes for det tidligst publicerede stemma i filologiens historie. Først undersøges stemmaet selv dog for at få opklaret om det er...

 6. Middelalderlige ringspænder fra Ribe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søvsø, Mette Højmark

  2005-01-01

  I middelalderen var ringspændets funktion at lukke kjortelens halsslids. Indtil nu er der fundet 16 af disse spænder ved udgravninger i Ribe by. Spænderne er en del af en fælleseuropæisk mode, der strækker sig fra slutningen af 1100-tallet til ind i 1400-tallet. I Danmark kendes de fra 1200-tallet...

 7. Prinsessen og det hele kongerige. Christian IX og det glücksborgske kongehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  Det glücksborgske kongehus' begyndelse og udvikling analyseres med særlig vægt på begreberne nærhed og distance samt welfare monarchy.......Det glücksborgske kongehus' begyndelse og udvikling analyseres med særlig vægt på begreberne nærhed og distance samt welfare monarchy....

 8. Det er ikke længere samfundet skyld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik

  2011-01-01

  'Det er mig, den er gal med. Jeg må tage mig sammen'. Sådan reagerer unge, når de møder modgang. Offermentaliteten er væk. Troen på det individuelle ansvar råder. For de skrøbeligste er resultatet destruktiv selvbebrejdelse. Det viser forskningsprojetet Når det er svært at være i ung i DK....

 9. Fra krig til katastrofehjælp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Peter Kjær Mackie; Lauta, Kristian Cedervall; Dahlberg, Rasmus

  2011-01-01

  Hvad skal vi bruge vores militær til, når vi ikke længere er i krig? Svaret er: vi skal bruge det til katastrofehåndtering på internationalt niveau.......Hvad skal vi bruge vores militær til, når vi ikke længere er i krig? Svaret er: vi skal bruge det til katastrofehåndtering på internationalt niveau....

 10. En drøfting av forholdet mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til kultur. Eksempler på likheter og forskjeller fra nyere forskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Else Marie Halvorsen

  2013-06-01

  Full Text Available Det å arbeide tverrvitenskapelig er ikke uvanlig når det gjelder forskning innenfor estetiske fagområder. I mitt tilfelle dreier det seg om kulturforskning som både har en humanistisk og en samfunnsvitenskapelig karakter. I den grad den tar opp spørsmål knyttet til kulturinnholdet i skolefagene norsk, musikk og kunst og håndverk, beveger vi oss inn på humanioras felt, der den dokumenterte kulturen, artefaktene eller har-kulturen er i fokus. Og det er bruk for tilnærmingsmåter som gjør det mulig å tolke et foreliggende materiale av tekster, gjenstander og melodier. Men når forskningens fokus også handler om kulturoverføring eller kulturformidling, beveger vi oss på samfunnsfagenes arena både av sosiologisk og pedagogisk art. Og det didaktiske og fagdidaktiske perspektivet aktiverer både innholds- og relasjonsspørsmål: Hva er det lærere velger ut til sin undervisning og hvorfor, hvilke arbeidsmåter brukes overfor ulike elevgrupper og hva er konstruktive evalueringsformer for å fremme læring? I denne sammenheng var det en utfordring å få en vitenskapsteoretisk oppgave som oppgitt emne til min prøveforelesning for den filosofiske doktorgraden. Representerer humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning uforenlige størrelser som gjør det umulig å bruke begge tilnærmingsmåter i ett prosjekt, eller er det mulig å finne også konvergerende trekk mellom disse vitenskapsgrener? I det følgende presenteres drøftingen av det oppgitte tema i noe bearbeidet form.Som overskriften viser, er temaet for denne artikkel omfattende, og vil innen den gitte ramme bare være mulig å behandle i grove trekk og ut fra enkelte utvalgte perspektiv. Drøftingen tolkes som et innspill i den vitenskapsfilosofiske debatt og vil i denne sammenheng omhandle det klassiske spørsmål om forholdet mellom egenart og fellestrekk i vitenskapen.Keywords: kulturbegrepet, kulturoverføring, kulturformidling, kulturforskning

 11. Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Christian Sandlie

  2014-10-01

  Full Text Available Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning av at de unges boligetablering er i endring. I denne artikkelen blir det stilt spørsmål om hvorvidt også norsk ungdoms tilpasning til boligmarkedet har endret seg de siste årene. En gjennomgang av relevant litteratur på feltet og analyser basert på levekårsundersøkelsene fra perioden 1997–2007 viser imidlertid stor grad av stabilitet i ungdommens boligetablering. Ungdom flytter hjemmefra omkring tjueårsalderen. Når de flytter hjemmefra, etablerer de seg som oftest i en bolig de leier. I perioden etter årtusenskiftet har imidlertid andelen unge boligeiere økt, særlig blant unge aleneboende.

 12. Det digitale imperativ: En epistemologisk bestræbelse [The Digital Imperative: An Epistemological Endeavour

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sisse Siggaard Jensen

  2014-12-01

  Full Text Available I denne artikel argumenteres der for, at forskning inden for feltet tredje-bølge digital humaniora er væsentlig for vores forståelse af, hvordan de sociale netværksmediers digitale infrastrukturer og datastrømme – status-opdateringer, selv-profilering, mikro-koordinering, mikro-blogging og vlogging – i stigende grad påvirker menneskelige relationer og ‘the structure of feeling’ (Berry, 2012. Som led i at underbygge dette synspunkt analyseres fire emergente temaer baseret på Facebook-data: Facebook-venner, Events, Self-profilering og Stalking. Analyserne tager afsæt i data, der er tilvejebragt gennem kondensering af design-konceptformuleringer fra 73 unge studerende (alder 20-24 som led i et universitetskursus inden for feltet digital humaniora (2013. To begrebspar er centrale for analyserne: ‘Forbundethed og forbindelser’ (van Dijck, 2013 og ‘synlighed og overvågning’ (Bucher, 2012. Der identificeres en række spændingsfelter mellem interpersonelle normer og påvirkningerne fra Facebook-datastrømme i forhold til: Venskab, troværdighed, ansvarlighed, prestige, selvpromovering og fælles interesser. Det konkluderes, at en væsentlig erkendelsesteoretiske bestræbelse for forskning inden for tredje-bølge digital humaniora må være at producere viden, der kan bidrage til vores individuelle såvel som kollektive forståelse af de mange spændingsfelter, der opstår i datastrømmenes og de menneskelige relationers gensidige påvirkning. Denne bestræbelse er sammenfattet i artiklens titel ‘det digitale imperativ’.

 13. Alternative Auditing Approaches

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kandt, Alicen J [National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States)

  2017-09-15

  This presentation for the 2017 Energy Exchange in Tampa, Florida, offers information about advanced auditing technologies and techniques including alternative auditing approaches and considerations and caveats.

 14. Kvindernes trinvise adgang til det danske Forsvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sløk-Andersen, Beate

  2014-01-01

  , hvordan kvinder fik mulighed for en egentlig karrierevej og avancement inden for den militære organisation. For at klarlægge dette område er inddraget både skriftlige kilder og interviews med en række af de første kvinder, der blev udnævnt fra forsvarets tre officersskoler. Publikationen bidrager med ny...

 15. Fraud Auditing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karyono Karyono

  2002-09-01

  Full Text Available Indonesia is recognized as one of the most corrupting countries in the world. That can be seen by the facts that there are so many corruption cases handled by Prosecutor and Police Departments but no one case has been solved properly.  Laws and Regulations have been created, controlling, and investigating institutions have been established and maintained but those still cannot touch the corruptors and put them behind bars. Public expects that accountants can improve their professional competences in detecting fraud.  This article will overview about fraud auditing, condition causing fraud, characteristics and types of fraud, and the responsibility of auditor in detecting fraud. 

 16. Vejnettet og det urban-rurale landskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel Clemmensen, Thomas

  2008-01-01

  VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto...... voksende bevågenhed omkring ”the aesthetics of mobility” (Houben). Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige...

 17. Det venskabelige bombardement

  DEFF Research Database (Denmark)

  -norske monarkis magt og velstand. Syv år senere gik Norge tabt. Danmark var blevet "et lidet, fattigt land". Briterne var i krig med franskmændene og ville forhindre dem i at få den danske flåde. Militært var aktionen en succes - det måtte selv Napoleon indrømme. Men den udløste en voldsom debat om mål og midler...

 18. Send hele det "fejlslagne" Skat i udlicitering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kim Normann

  2017-01-01

  En pendant til udbetaling Danmark er løsningen på Skats problemer med at få pengene indbetalt. ... Det vil løsne de snævre bånd som de offentlige myndigheder har, når de skal købe digitale løsninger. De private kan vælge bedst og billigst med langt kortere tidshorisont og uden at gamble med...

 19. SNS vil høre om det supplerende materiale giver anledning til yderligere kommentarer eller ændrer risikovurderingen. Zea mays (1507). EFSAs udtalelse og vurdering af 1507 majsen. Modtaget 14-03-2005, deadline 29-03-2005, svar 23-03-2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune

  2005-01-01

  "DMU har via EFSAs GMOnet indhentet de nye oplysninger (mail fra SNS d. 14-03-2005) til ansøgningen om godkendelse til markedsføring til import og videreforarbejdning af den genmodificerede majs (1507). DMU har først gennemgået materialet for at undersøge om det ændrer den risikovurdering vi tidl...

 20. Vidensbasering og innovation i det sociale arbejde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjeld Høgsbro

  2016-03-01

  Full Text Available Artiklen ser på forholdet mellem samfundsforskning og praksis i socialt arbejde. Den tager udgangspunkt i diskussionen om evidensbaseret socialt arbejde, som startede for 10 år siden, og gennemgår de forbehold og kritiske overvejelser, der fulgte i kølvandet på denne diskussion. Herefter ser den på en række af de forskningsdesign, forskerne har arbejdet med indenfor efterkrigstidens lange tradition for anvendt socialforskning for på denne baggrund at indkredse et udgangspunkt for at forstå deres funktion i forhold til det vidensbehov, praktikere og beslutningstagere har, når det gælder en forskningsbasering af socialt arbejde. Pointen i denne tilgang er, at effektvurdering, tilpasning (implementering og udvikling (innovation stiller forskellige krav til forskningsdesignet. Derudover spiller det en rolle, om indsatsen og konteksten for indsatsen er mere eller mindre veldefineret. Forhåbentligt kan praktikere og beslutningstagere hermed få et bedre grundlag for at vælge mellem forskellige forskningsdesign i forbindelse med udvikling og prioritering af praksis i socialt arbejde.

 1. Nitrogenfiksering i opstrømningsområdet ud for tropisk Sydamerika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens Tang; Bruhn, Annette; Pedersen, Jens Brøgger

  Vi har anvendt koblede målinger af ilt- og kvælstof-isotoper i nitrat fra de vandmasser, som ligger over de iltfattige zoner i det tropiske Stillehav ud for Chile og Peru, til at påvise forekomsten af nitrogen-fiksering. Vi supplerer disse målinger med analyse af nifH-gener i mikroorganismer......, kloning og sekventering af nifH-gener bekræftede tilstedeværelsen af nitrogen-fikserende organismer i 5 ud af 6 prøver. De påviste nitrogen-fikserende organismer var primært heterotrofe. Visse NifH-phylotyper var til stede i alle positive prøver uanset dybde og nitrat-koncentration (homologe til den...... ukultiverede Cluster III phylotype), mens nifH-gener fra metanogene Archaea kun blev påvist i dybere, nitrat-rigt vand (100-120 meter). I én overfladeprøve med NO3-koncentration højere end 0,5 µM fandt vi desuden γ-proteobacteria-homologe nifH-gener, Fremtidig Q-PCR analyse skal fastslå graden af ekspression...

 2. Differentiering og bevidstgørelse i det fremmedsproglige e-læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lone Ambjørn

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Det overordnede sigte med artiklen er at belyse den fremmedsproglige e-lærings differentieringspotentiale med bevidstgørelse, samarbejde og medansvar som grundlæggende forudsætninger for, at dette potentiale kan realiseres optimalt. Emnets teoretiske aspekter illustreres ud fra forfatterens undervisningspraksis inden for BA-studiet i spansk på ASB og fokuserer på e-læring i relation til leksikalsk kompetence, tekstlæsning samt skabelse af et fremmedsproget univers som et led i den studerendes selvstændige varetagelse af læringsprocessen. Endvidere fokuseres der på netværksstøttet sproglig læring (NSSL defineret som sproglig læring i det fysiske rum i kombination med sproglig læring støttet af computermedieret kommunikation i elektroniske netværk.

 3. The Internal Audit Outsourcing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Gołębiowski

  2010-06-01

  Full Text Available The article explores an issue of the internal audit outsourcing. It indicates the differences between internal audit, outsourcing and cosourcing of this service as well as their advantages and disadvantages. Drawing from the research on internal audit outsourcing the recent market trends were identified as well as motivations for choosing different forms of internal auditing.

 4. Features partnership in auditing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V.P. Bondar

  2015-06-01

  Full Text Available The notion of «institution partnerships in the audit» and its importance in Ukraine. Done overview of international experience in the Institute of partnerships in the audit business. Determined the nature of the audit, rights, duties and powers of the partnership during the audit. Done distribution of functions between the partner and the engagement partner in the synthesis of these blocks: taking on a new customer service or continued cooperation with existing customers (clients; familiarization with activities of customer audits, including an understanding of its internal control system; identification and assessment of risks of material misstatement of accounting; audit process and the audit and the formation of the final judgment. On the basis of the distribution of functions between the partner and the engagement partner, defined the overall structure of management system auditing firm. These conditions for implementation of partnerships in the audit business, and identified a number of advantages and disadvantages of partnerships for auditing.

 5. Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Årosin Laursen

  2016-10-01

  Full Text Available I denne artikel præsenterer vi erfaringerne fra et projekt, der har til formål at styrke de studerendes danske, akademiske skrivefærdigheder på uddannelsen It og Sundhed på Københavns Universitet. Projektet bygger på antagelserne, at faglighed og formidlingskompetencer er tæt forbundet, og at sproglig bevidsthed inden for fagets kontekst er et fælles ansvar mellem underviser og studerende. Projektet er knyttet til bachelorkurset i Epidemiologiske metoder, og det er udviklet i samarbejde mellem kursuslederen og en sprogkonsulent i løbet af forårssemestrene 2014 og 2015. Gennem skriftlige afleveringer og formativ feedback på disse har de studerende haft mulighed for at arbejde med deres skriftlige formidling som forberedelse til den skriftlige eksamen i kurset og som styrkelse af deres akademiske skrivefærdigheder generelt. I artiklen beskriver vi baggrunden for projektet og erfaringerne med at udvikle og gennemføre det. Derudover diskuterer vi projektets udbytte samt udfordringerne med at sætte eksplicit fokus på fagets sproglige aspekt. På baggrund af de studerendes eva-luering og eksamensresultater konkluderer vi, at projektet har medvirket til at styrke deres akademiske skriftlighed. In this article, we report on experiences gained from a project designed to improve the Danish academic writing skills of students enrolled on the programme It & Health at the University of Copenhagen. Based on the assumptions that university disciplines and communicative competence are inextricably linked and that language awareness is a joint responsibility between teacher and students, the project focused explicitly on language use on the BSc course Introduction to Epidemiology. Through receiving formative feedback on written assignments, the students got the chance to reflect and work on their writing. This process acted both as preparation for their written exam and a way to improve their academic writing skills in general. The course

 6. Recycling the surgical audit

  OpenAIRE

  Johnston

  2010-01-01

  Edward W JohnstonDepartment of Hepatobiliary Surgery, Southampton General Hospital, Southampton, Hampshire, UKBackground: Clinical audit is a process used to improve the quality of care provided to patients. With an increasing body of evidence to question the effectiveness of audit, this study aims to evaluate the standard of surgical audits carried out in a large teaching hospital.Methods: All surgically orientated audits proposed to the hospital’s audit office over a 5-year period...

 7. Fra monteret monolog til direkte dialog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Freja Sørine Adler

  2016-01-01

  Siden nedlæggelsen af montageafdelingen i DR i 2008 har dansk public service-taleradio været kritiseret for at mangle kunstneriske ambitioner. I artiklen bliver det dokumenteret, at P1 og Radio24syv vægter aktualitet, lytterengagement og lytterinteraktivitet over de tidskrævende, monterede formater....... Den kvantitative indholdsanalyse af en uges programmer i 2007 og 2015 viser et fald i formidlingsformer som oplæsning, reportage, interviews uden for studiet, dokumentar og drama. Dertil måles en stigning i studieinterviews og dialog. Gennem en dokumentanalyse vurderes det, at både DR og Radio24syv...

 8. Medierne tager stilling: De amerikanske mediers rolle under USA’s krige i det tyvende århundrede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl Pedersen

  2005-09-01

  Full Text Available Aviskongen William Randolph Hearst støttede varmt den spansk-ameri- kanske krig i 1898, der af USA’s ambassadør John Hay blev kaldt “en vidunderlig lille krig.” Til gengæld vendte medierne sig imod krigen i Viet- nam, som tv-journalisten Walter Cronkite på åben skærm kritiserede med ordene: “Det synes mere sikkert end nogensinde, at den blodige Vietnamkonflikt ender i skakmat.” “Har jeg mistet Cronkite, har jeg mistet gennemsnitsamerikaneren,” konkluderede Johnson derefter. Og det havde præsidenten ret i. Artiklen diskuterer mediernes stillingtagen til og dækning af de krige, USA har ført i det tyvende århundrede fra Hearsts opfordring til krigsdeltagelse til brugen af ‘embedded’ journalister under krigen i Irak. Artiklen viser, at amerikanske medier ikke er upartiske i formidlingen af informationer, men opfatter sig selv som aktive medspil- lere i krigens udvikling på hjemmefronten.

 9. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 10. Det nye Vestas -en virksomhed i modvind?

  OpenAIRE

  Sultan, Cevik; Martin, Sømod Jensen; Casper, Saust; Lars, Kyrø

  2005-01-01

  Omhandler hvorvidt det nye Vestas efter fusionen med NEG Micon stadig er konkurrencedygtig. I en undersøgelse af deres potentiale for at opnå stadig vækst på et marked, som markedet for vindenergi.Har vi brugt en PESTEL analyse, som kan give et makro omverdens billede af industrien. For at analysere konkurrencen på markedet har vi brugt Porters Five Forces. Endelig har vi i en undersøgelse af Vestas rentabilitet og interne konkurrencedygtighed brugt en værdikæde analyse.

 11. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Rapporten indeholder en analyse af over 800 fund af storsvampe fra den klimatisk set meget varme hassel-og elmedominerede Eikesdal i Nordvestnorge. Der blev fundet 447 arter på workshoppen (3 dage) på trods af meget tørre forhold, heraf 40 rødlistede arter, 11 nye arter for Norge og to med 2....... gangsfund. Det mest epokegørende fund var hjortetrøflen Elaphomyces virgatosporus, der overalt er anset for meget sjælden, og her blev fundet langt længere nordpå end hidtil og lige på grænsen af dens mykorrhizapartners nordlige udbredelsesgrænse (hassel)....

 12. Mellem konformitet og frisættelse: overskridelser af det offentlige rum og dets ide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tom

  2002-01-01

  det postmoderne urbane rum’ og den nye urbane offentlighed støtter sig til forskellige konkrete eksempler på kollektive rum i Los Angeles og Danmark. Artiklen argumenterer på baggrund heraf for et nutidigt offentlighedsbegreb, der baseres på en praksis-forståelse, som overskrider ’rene’ idéer om...

 13. Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Dette er en videnskabelig rapport bestilt af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) med det formål at undersøge, den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning. På baggrund af tre empiriske studier på tre forskellige folkehøjskoler og teoretiske (pædagogisk-filos...

 14. Fra InterFace til Face

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas K.

  2008-01-01

  Animerede agenter bruges efterhånden i mange sammenhænge fra undervisningsapplikationer til rundvisninger på hjemmesider. Mit ærinde her er delt at præsentere en sådan agent, dels at beskrive hvad kombinationen af agenten, talegenkendelse og talesyntese gør for den autentiske relation. Udgivelses...

 15. Intern kontrol fra et Corporate Governance Perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  2003-01-01

  En stadig voksende interesse for risiko styring (Risk Management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Dette artikel fokuserer på intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv. "Intern kontrol" kan udfra de forskellige definit...

 16. Fra oplevelse til læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyngsø, Anita; Larsen, Lene Søndergaard

  2010-01-01

  Denne artikel er fremkkommet som produkt af et lokalt udviklingsprojekt, afviklet på Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Udviklingsprojektets hovdeformål var at fremkomme med en model, der kunne bringe de studerendes oplevelser med patienten, fra klinisk undervisning på modul 1, ind i undervisning...

 17. Stabilisering – fra intention til indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Katja Lindskov; Engen, Torben Toftgaard

  Stabiliseringsindsatser udgør kun en mindre del af forsvarets samlede ressourcer. Ikke destomindre er stabilisering et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at imødegå udfordringer fra syd.Udfordringer, der, hvis de ikke adresseres, kan risikere at få negative konsekvenser for dansksikkerhed. Denne...

 18. DLG – Fra konglomerat til fokusering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  at ændre strategi og at opgive konglomeratformen og i stedet fokusere på selskabets kerneforretningsområder. DLGs analyse og beslutning om at gå bort fra konglomeratstrategien kan sammenfattes til følgende: Der har ikke været tilstrækkelige synergier og stordriftsfordele mellem DLGs kerneaktiviteter og de...

 19. Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lynford Graham; William F Messier Jr

  2006-01-01

    The Statement on Auditing Standards No. 107 provides guidance on the auditor's consideration of audit risk and materiality when performing an audit of financial statements in accordance with generally accepted auditing standards...

 20. Audit Fee Determinants and Audit Quality in Ethiopian Commercial ...

  African Journals Online (AJOL)

  Audit Fee Determinants and Audit Quality in Ethiopian Commercial Banks. ... revealed bank size, liquidity, efficiency, loan growth, capital adequacy and auditor size ... Keywords: audit fees, regulatory risks, audit quality, earning management, ...

 1. Det man tænker er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenbaum, Philip

  2017-01-01

  I en tid, hvor ”det postfaktuelle samfund” er det mest populære udtryk øst for Valby bakke, er det vigtigt for de profaktuelle fanebærere at forstå, at fakta og evidens ikke i sig selv ændrer på folks opfattelse og holdninger. For at evidensbaserede argumenter skal få en vigtig position i samfund...

 2. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Hanne Pihl; Juel Vang, Katrine

  2014-01-01

  , at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt...... for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig....

 3. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 4. Fra interkulturelle kompetencer til et intersektionelt blik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Nanna Brink

  2006-01-01

   Artiklen argumenterer for, at et intersektionelt blik på minoritetsdanske borgere i velfærdsstatens institutionelle møder såvel som i socialvidenskabelige analyser af disse møder ikke alene må overskride ensidige kulturaliseringer, men også søge at overskride fastfrosne tilgange til det intersek...

 5. Fra simpel servering til fingrene i farsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruge, Dorte; Dyg, Pernille Malberg; Mikkelsen, Mette Vang

  2013-01-01

  DEBAT: Ny forskning peger i retning af, at skolemåltider er en kilde til læring. Det mener en forskningsgruppe, der argumenterer for en helhedsorienteret tilgang, der fremmer både sund mad og læring i skolen....

 6. Hvad er queer teori - og hvad er det ikke?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mertz, Liv; Varmark, Henrik

  2003-01-01

  Termen "queer teori" voksede i 1990'erne frem som en tænkemåde, analytisk redskab og aktivismeform inden for fx litteratur- og kønsforskning - og utallige andre felter. Artiklen forklarer, hvad det queer perspektiv konkret går ud på, og hvad det kan bruges til......Termen "queer teori" voksede i 1990'erne frem som en tænkemåde, analytisk redskab og aktivismeform inden for fx litteratur- og kønsforskning - og utallige andre felter. Artiklen forklarer, hvad det queer perspektiv konkret går ud på, og hvad det kan bruges til...

 7. Det afviste manuskript i Ajos-debatten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  Den 6.12.2016 afsagde Højesteret dom i Ajos-sagen. Dommen er kontroversiel og har givet anledning til megen debat i det juridiske fagmiljø, både ved mundtlige debatarrangementer, bl.a. i Karnovs og Dansk Forening for Europarets regi, og i artikler. Nedenstående manus - Højesteret begår traktatbrud...... – om Højesterets dom i Ajos-sagen, der er kritisk over for højesteretsdommen, blev den 20.12.2016 sendt til Ugeskrift for Retsvæsen, men det blev den 29.12.2016 afvist af redaktørerne. I februar 2017 publicerede Ugeskriftet en artikel af Jens Kristiansen: Grænser for EU-rettens umiddelbare...... anvendelighed i dansk ret – Om Højesterets dom i Ajos-sagen, U 2017, B 75, der er stærkt positiv over for Højesterets dom. Der er ved at blive trykt et par artikler om dommen, se Ruth Nielsen and Christina D. Tvarnø: Danish Supreme Court infringes the EU Treaties by its ruling in the Ajos case, der vil blive...

 8. (Bi)literacy i det flersprogede klasserum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle; Lundqvist, Ulla; Orluf, Birgit

  I dette og et foregående paper præsenteres programmet Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive og de foreløbige resultater heraf. I dette paper sættes særligt fokus på (bi)literacypraksisser i klasserummet og på børns brug af literacy, som det kommer til udtryk gennem deres...... information, der er tilgængelig for dem i de sociale fællesskaber, de indgår i (Kress 1997, 2000, Kenner 2004). For børn, der vokser op i flersprogede omgivelser, vil mødet med skriftsprog omfatte møder med skrift på flere sprog. Dataindsamlingen omfatter i 2008/2009 klasserumsobservationer i de fem 0...... skabes i klasserummet. Derudover diskuteres forståelsen af literacy og literacyunder-visning i lyset af den sproglige diversitet, man finder i mange klasserum....

 9. Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claus Michelsen

  2012-09-01

  Full Text Available I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar. This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

 10. Audit Certainty, Audit Productivity, and Taxpayer Compliance

  OpenAIRE

  Alm, James; McKee, Michael

  2006-01-01

  Strategies for reducing tax evasion include stricter enforcement, but taxpayer responses to increased enforcement are difficult to measure with field data. We use experimental methods to examine individual compliance responses to advance information on audit probability and productivity. Our design informs some individuals that their return will be audited prior to making their compliance decision, while other individuals receive information that they will not be audited; we also inform indiv...

 11. Fra-1 is a key driver of colon cancer metastasis and a Fra-1 classifier predicts disease-free survival.

  Science.gov (United States)

  Iskit, Sedef; Schlicker, Andreas; Wessels, Lodewyk; Peeper, Daniel S

  2015-12-22

  Fra-1 (Fos-related antigen-1) is a member of the AP-1 (activator protein-1) family of transcription factors. We previously showed that Fra-1 is necessary for breast cancer cells to metastasize in vivo, and that a classifier comprising genes that are expressed in a Fra-1-dependent fashion can predict breast cancer outcome. Here, we show that Fra-1 plays an important role also in colon cancer progression. Whereas Fra-1 depletion does not affect 2D proliferation of human colon cancer cells, it impairs growth in soft agar and in suspension. Consistently, subcutaneous tumors formed by Fra-1-depleted colon cancer cells are three times smaller than those produced by control cells. Most remarkably, when injected intravenously, Fra-1 depletion causes a 200-fold reduction in tumor burden. Moreover, a Fra-1 classifier generated by comparing RNA profiles of parental and Fra-1-depleted colon cancer cells can predict the prognosis of colon cancer patients. Functional pathway analysis revealed Wnt as one of the central pathways in the classifier, suggesting a possible mechanism of Fra-1 function in colon cancer metastasis. Our results demonstrate that Fra-1 is an important determinant of the metastatic potential of human colon cancer cells, and that the Fra-1 classifier can be used as a prognostic predictor in colon cancer patients.

 12. Oplevelser fra at blive ”ramt” i hverdagens operative indsatser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøhm, Mikkel

  meningsskabelsesprocesserne i håndteringen af operative hændelser. Disse forstyrrelser står dels i vejen for den operative opgaveløsning, men er samtidig med til at mudre den erkendelsesmæssige indsigt, som beredskabsaktørerne kan opnå efter endt indsats. For hvad var det egentlig, der førte til, at man endte med...... at iværksatte den indsats, som man gjorde? Udviklingsprojekter, gennemført i samarbejde med de danske kommunale beredskaber, har vist en yderst begrænset indsigt i læringspotentialerne fra operative indsatser og til dels en usystematisk evalueringspraksis (Sachs & Bøhm, 2013). Det samme billede genfindes i...... behov er at udforske de forstyrrelser, der optræder i hverdagens operative indsatser. Afhandlingen undersøger endvidere, hvordan bearbejdningen af disse forstyrrelser af enkeltindivider og i grupper kan initiere reflekterende og refleksive processer, der ideelt set afstedkommer en ny og forbedret...

 13. Å nedtone betydningen av paret som idé når det gjelder intime relasjoner mellom voksne: implikasjoner for familieterapiens teori og praksis

  OpenAIRE

  Sheehan, Jim

  2009-01-01

  Denne artikkelen hevder at det er på tide at familieterapifeltet gir noe oppmerksomhet til å forestille seg hvordan andre relasjonsformer enn paret kan danne ramme for enkelte individers intime og seksuelle relasjoner i dagens vestlige kultur. Artikkelen undersøker noen av de sentrale ideene som støtter opp under paret; både i religion, sosiale strukturer, i profesjonelle kulturer og knyttet til menneskets reproduksjon. Deretter undersøkes nærmere litteratur fra familieterapifeltet, og i den ...

 14. The Future of Audit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danielle Lombardi

  2014-10-01

  Full Text Available The purpose of this study is to discuss the current state and future of auditing. Expert consensus is used as a basis to examine the current state of auditing and generate modifications both needed and likely to occur in the audit profession. This study contributes to the literature by using the Delphi method to develop predictions as to the direction of the audit industry and discuss the implications associated with these predictions. If auditors can better understand where the profession stands and where it is headed, then they can better prepare for the future. Some predictions emerging from this study relative to future audit practices include increasing automation of audit procedures, more predictive financial statements, continuous auditing of financial statements and transactions, and an increasingly global perspective regarding audit activities.

 15. Audit Information Management System

  Data.gov (United States)

  US Agency for International Development — USAID/OIG has initiated its new Audit Information Management System (AIMS) to track OIG's audit recommendations and USAID's management decisions. OIG's in-house...

 16. Gottlieb Bindesbøll og det glemte monument

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2013-01-01

  Forskningsbaseret analyse af Gottlieb Bindesbøllls krigergrav i Fredericia fra 1853 på med udgangspunkt i forfatterens monografi im Gottlieb Bindesbøll......Forskningsbaseret analyse af Gottlieb Bindesbøllls krigergrav i Fredericia fra 1853 på med udgangspunkt i forfatterens monografi im Gottlieb Bindesbøll...

 17. Er det etisk acceptabelt at holde elefanter i zoologiske haver?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter

  2016-01-01

  Bag diskussionen om flytning af 17 vilde elefanter fra Afrika til amerikanske zoolgiske haver ligger en dybere uenighed om berettigelsen af at holde elefanter i fangenskab,......Bag diskussionen om flytning af 17 vilde elefanter fra Afrika til amerikanske zoolgiske haver ligger en dybere uenighed om berettigelsen af at holde elefanter i fangenskab,...

 18. Innovations-, Samarbejds- og Styringsfantasmer i det Offentlige

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2013-01-01

  samme problemstillinger eller nødvendigvis kan bruge hinandens erfaringer og koncepter direkte (Røste og Miles 2005, Hauknes 2005). Særligt to strømninger ses tydeligt i disse offentlige innovationsstrategier – nemlig forskellige udgaver af partnerskaber (Greve & Hodge 2010, Skelcher 2005) og...... forskellige udgaver af brugerinvolvering (Bason 2007, Bason et al 2009, Kristensen og Voxted 2009). Derfor analyseres to cases fra den offentlige sektor, hvor ledere og ansatte specifikt havde ambitioner om hhv. at samarbejde med partnere og at samarbejde med brugere. I problemformuleringen spørges hvilke....... Gennem afhandlingen analyseres to cases. I den ene case analyseres et projekt, hvor en kommune og en række virksomheder indgår i partnerskaber og forsøger at samskabe nye løsninger til plejehjemssektoren. I den anden case forsøger en række offentlige instanser at samarbejde om en fælles...

 19. From joint to single audits

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Thinggaard, Frank

  2017-01-01

  This study analyses audit quality differences between audits by a single big audit firm and joint audits with either one or two big audit firms. We exploit the unique situation in Denmark beginning on 1 January 2005, at which time a long-standing mandatory joint audit system for listed companies...... was replaced by a voluntary joint audit system. First, we report the results of a survey of Danish CFOs’ views on and their experiences with the choice of single or joint audits and their perceptions of audit quality. Second, based on data from the mandatory joint audit abolition year and the following two...... years, we test the audit quality differences using abnormal accruals. Most CFOs perceive that audit quality by a single big four audit firm is the same as it is in joint audits with either one or two big four audit firms. The results of our empirical analysis are in line with the perceptions. We find...

 20. The Audit Committee Impact

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Study - Executive Summary In 2002, new corporate governance-related guidelines were introduced in Switzerland that included recommendations on the establishment, composition, structure and processes of audit committees. This study presents new evidence on audit committee patterns and trends at Swiss listed companies, as well as on audit committee effectiveness. The results of this study are important to individuals and organizations dealing with audit committees, incl...

 1. Det Digitale Nærvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  Computer-medieret kommunikation (CMC – via intranet- og internet, ”allestedsnærværende computing” mm. ), er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der begynder at tage form i disse år. CMC er blevet kolossalt udbredt de seneste 10 – 15 år og har forandret den måde vi udsender og søger...... information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation: · Videndeling i formelle og uformelle organisationer, · Netbaseret samarbejde og læring, · Design af...

 2. Overløb fra fælleskloak – Hvordan måles det – og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sharma, Anitha Kumari; Bassø, Lene

  2014-01-01

  I dette AMOK projekt er gennemført en række sammenhængende målinger af nedbør (punkt og flade) og flow/stofkoncentrationer ved et overløbsbygværk i afløbssystemet ved et hydraulisk kompliceret overløbsbygværk. Endvidere er udtaget prøver til laboratorieanalyse af en række vandkvalitetsparametre...

 3. Sproget får ikke det sidste ord

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  Eksperter undervurderer lægmandsviden om sprog - og forresten er det kroppe og udstråling, der overbeviser og giver det sagte kraft. Derfor vandt Helle Thorning-Schmidt Partiet Ingsoc i George Orwells roman 1984 bruger 'nysprog' til at styre medlemmernes tanker, men forsøget på at styre sproget er...

 4. Innovation: Det går da meget godt eller...?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2002-01-01

  betingelserne for at overleve. Jeg har da heller ikke mødt en virksomhed, der ikke mente at udvikling, nye produkter og fornyelse var fundamental for virksomhedens overlevelse. Så egentlig behøver vi ikke diskutere om innovation er vigtig eller ej. Det vi skal diskutere, er hvor vigtigt det er, og om vi som...

 5. Det man hører, er man selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svømmekjær, Heidi Frank

  2012-01-01

  Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013.......Katalog til udstillingen "Det man hører, er man selv" på Mediemuseet i Odense 7. september 2012 - 15. januar 2013....

 6. Arkitektur og kartografi - det kunstige mijø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  2010-01-01

  geografiske, 'geographia', 'at skrive verden' - som den fremstår - til komplekse topologier, indskrevet i kulturelle dynamikker, f.eks. af third space karakter (Soja). Gilles Deleuze beskriver forbilledligt denne klassisk moderne artikulation af det sigelige på det synlige og deres respektive dis- og...

 7. ICT in Auditing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kacanski, Slobodan

  2016-01-01

  , in the context of assurance service. A case study was carried out with auditors affiliated with Danish subsidiaries of Big 4 audit firms to inspect the implementation and utilization of global audit methodology (GAM), which is the ICT-based platform that guides subordinate auditors through the audit process...

 8. Det levende, det, der er her nu - Panelsamtale om Antropocæn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Torsten Bøgh

  2015-01-01

  Samtale om klimakrise, økologi og det antropocæne mellem professor i geologi og leder af Geologisk Museum, Minik Rosing, bioetiker og medlem af etisk råd Mickey Gjerris og PhD-stipendiat og forsker i økologisk kulturkritik ved Syddansk Universitet, Torsten Bøgh Thomsen. Debatten blev oprindeligt ...... afholdt på Open Air Academy som en del af Dagbladet Informations serie af debatarrangementer. Efterfølgende transkriberet til tidsskriftet Ny Jord af debattens moderator, Jeppe Carstensen.......Samtale om klimakrise, økologi og det antropocæne mellem professor i geologi og leder af Geologisk Museum, Minik Rosing, bioetiker og medlem af etisk råd Mickey Gjerris og PhD-stipendiat og forsker i økologisk kulturkritik ved Syddansk Universitet, Torsten Bøgh Thomsen. Debatten blev oprindeligt...

 9. Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolarik, Barbara; Gunnarsen, Lars; Funch, Llis Winther

  Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøg......Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående...

 10. Fra kursusleverandør til kompetencepartner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clematide, Bruno; Bottrup, P.

  2005-01-01

  Webpublished 2005 Kort beskrivelse: Workplace Learning konsortiet udgiver sammen med Undervisningsministeriet 8-siders pjece med centrale og væsentlige anbefalinger til AMU-udbydere og erhvervsskoler om nye partnerskaber med virksomhederne om praksisnær kompetenceudvikling. Pjecen udgives i...... fra 2001 ? 2004 i regi af Learning Lab Denmark. Forskningsprogrammet har været finansieret af Undervisningsministeriet. Sidst i hæftet er der en oversigt over publikationer fra forskningskonsortiet ?Læring i arbejdslivet?, der kan give dybere indsigt i og inspiration til at styrke samspillet om...... praksisnær kompetenceudvikling. Pjecen, der er gratis, kan bestilles i trykt version ved et sende en e-mail til cultureteam@lld.dk...

 11. Facebook Marketing - Fra A-Z

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook Marketing – Leverage Social Media to Grow Your Business af Steven Holzner er Facebook Marketing fra A-Z, som kan anbefales til virksomheder, som overvejer at bevæge sig ud i cyber space og afprøve mulighederne for at markedsføre sig dér. Bogen beskriver på hvilke væsentlige punkter...... marketing på Facebook adskiller sig fra traditionel marketing, og gennemgår trin for trin de fundamentale ting, som man skal vide for, at virksomheden kan agere med den tilsigtede effekt i et socialt netværk som Facebook. Og eftersom 34 % af den danske befolkning i dag er hoppet med på Facebook vognen og...... har oprettet en profil på Facebook, er potentialet åbenlyst....

 12. Afregningsproblematikken mellem såkaldte »ægte« hjælpe- og supportafdelinger og »ægte« fællesafdelinger og videre til virksomhedens hovedafdelinger- når det analytiske ligger til grund for kontrollen og styringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2006-01-01

    Den ovenfor nævnte problemstilling er et klassisk felt indenfor økonomistyringen og har været det siden 50'erne, faktisk tilbage til Scientific Management bevægelsen fra 20'er og 30'erne. Det er dog stadig af største interesse for virksomhedens og den beslutningstagere, at denne afregning eller...... at have mange hjælpe- og supportafdelinger. Det gælder specielt såkaldte 'ægte' serviceafdelinger, så som edb, human resources, planlægning, konstruktion, kvalitet, vedligeholdelse, etc. Men det gælder også mere specifikke hjælpeafdelinger, som måske kun yder service til få hovedafdelinger, f...

 13. Fra kolonial samling til national kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2011-01-01

  anvendelsesmuligheder. I denne artikel påviser Mille Gabriel dog, at Grønland i repatrieringssammenhæng er et helt unikt tilfælde idet, den grønlandske befolkning på den ene side tilskriver sig selv en pan-indfødt identitet i kampen for afkolonisering og selvbestemmelse, men på den anden side adskiller sig markant fra...

 14. Fra bibelske til rabbinske opfattelser af askese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2016-01-01

  Formålet med denne artikel er at illustrere, hvordan israelitisk-jødisk religion rummer flere former for moderat askese, der er i fare for at undslippe askeseforskningens opmærksomhed, når den enten forstår askese som verdensfornægtende, elitær udstigning fra samfundet, eller når den vælger...... ekstreme former for askese med vægtning af transcendente mål eller forbedringspraksisser som definitorisk udgangspunkt. Med alternativt afsæt i Steven D. Fraades definition af askese gennemgås jødedommens moderate former for askese og dens opfordringer til både mænd og kvinder om afholdenhed og...... verdensbekræftende bestræbelser fra israelitisk religion over tidlig jødedom til tidlig rabbinsk jødedom. Med eksempler fra den hebraiske Bibel, tidligt jødiske og tidligt rabbinske tekster udsondres tre typer af askese: præsteaskese, lægmandsaskese og helteaskese. Til sammen muliggør disse former for moderat askese...

 15. Fra læsning til literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Klara Aalbæk

  2012-01-01

  Dette er en brugsbog for lærere i alle fag. Hensigten med bogen er at sætte fokus på det fælles sprog og den fælles tilgang til faglig læsning og skrivning på skolen og at give inspiration til, hvordan faglig læsning og skrivning kan være med til at styrke elevernes faglighed i de enkelte fag. Bo...

 16. Statens helseundersøkelser: Fra tuberkulosekamp til mangesidig epidemiologisk virksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjell Bjartveit

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Statens skjermbildefotografering bleopprettet i 1943 for at dette helsetilbudet kunne nå frem til alle. Fra 1952 var virksomheten landsdekkende.Screeningen ble utført av team som besøkte alle kommuner med buss eller båt. Resultatene ble meddelt den lokalehelsetjeneste, som tok seg av oppfølgingen.I 1962 ble Det sentrale tuberkuloseregister opprettet. Fra 1969 ble totalundersøkelsene gradvis avløst av selektivetuberkuloseundersøkelser. Risiko ble beregnet på grunnlag av resultater fra tidligere masseundersøkelser, ogbare personer med relativt høy risiko ble innbudt.På 1950-60-tallet ble undersøkelsene utvidet med enkelte større epidemiologiske prosjekter. I 1970-80-åreneble det gjennomført omfattende kartlegginger av risikofaktorer for hjerte-karsykdom i tre fylker, og i 1985 startetdet såkalte 40-åringsprogrammet, som fra 1993 er landsomfattende. Alle kommuner besøkes med tre års intervall.Ved hver runde innbys alle personer 40-42 år til undersøkelse mhp. kardiovaskulær risiko. Undersøkelsene er entotalpakke som omfatter overvåking, forskning, undervisning og forebygging ved masse- og høyrisikostrategi.I 1986 ble navnet endret til Statens helseundersøkelser. Institusjonen er i dag engasjert i mangesidig virksomhetinnenfor forebygging og epidemiologi. Epidemiologisk forskning, rådgivning og helseopplysning spiller ensentral rolle. Opp gjennom årene er det samlet en unik datakilde som burde ha vært utnyttet mer inngående.Bjartveit K. The National Health Screening Service: From fight against tuberculosis to many-sidedepidemiological activities. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 157-174. ENGLISH SUMMARYFrom 1940 miniature chest X-ray screening was used in tuberculosis work. In 1943 the National Mass RadiographyService was established so that this health measure could be offered everyone. From 1952 onwards thisservice covered the entire

 17. Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claire Glenton

  2013-11-01

  Full Text Available Cochrane-systematiske oversikter oppleves ofte som lite tilgjengelige. En av hovedaktivitetene til det norske Cochrane-miljøet er å utvikle måter å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter på for at de lettere tas i bruk. Vi beskriver her fire hovedprinsipper for dette arbeidet, og gir eksempler på dokumentformater vi har vært med på å utvikle. De overordnete prinsippene er: 1 Informasjonen bør være forståelig for personer uten ekspertkunnskap om forskningsmetodikk. Vi har erfart at når det gjelder forståelsen av resultater fra systematiske oversikter går det største skillet mellom forskere og ikke-forskere og i mindre grad mellom ulike grupper som helsepersonell, pasienter og byråkrater. 2 Informasjonen bør presenteres på en mest mulig nøytral måte. 3 Informasjonen bør være brukertilpasset. Det innebærer at vi innhenter tilbakemeldinger fra sluttbrukere i utviklingsarbeidet og gjør nødvendige tilpasninger i flere omganger. 4 Informasjonsstrukturen bør følge ”1:3:25-prinsippet”. Her presenteres informasjonen både summarisk (1 side, kort oppsummert (3 sider, og mer utdypende (25 sider. I artikkelen beskriver vi flere presentasjonsformater vi har utviklet, blant annet ”Summary of Findings” der resultatene av Cochrane-oversikter presenteres i lettfattelige tabeller; ”plain language summaries”, som er tekstbaserte oppsummeringer rettet mot en bred lesergruppe; ”SUPPORT summaries” rettet mot byråkrater og ”policymakers”; og ”DECIDE Frameworks” der resultatene presenteres sammen med annen informasjon som er relevant i en beslutningsprosess.Glenton C, Rosenbaum S. Cochrane in Norway – How do we disseminate findings from Cochrane reviews? Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 215-219.ENGLISH SUMMARYCochrane systematic reviews are often perceived as inaccessible. One of the main activities of the Norwegian branch of the Cochrane Collaboration is to develop ways to present the results of Cochrane

 18. Personnel Audit Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Pająk

  2012-06-01

  Full Text Available Audit is one of the basic issues in organisation and management. It consists of a number of constituent problems. One of them is the problem of research methodology. On the other hand, internal audit plays an increasingly important role in improvement of the functioning of an organisation . An attempt to apply the concept of internal audit for the purposes of diagnosing human resource management is the subject matter of this paper. Apart from the problems strictly related to the essence of methodology of personnel audit, an attempt was made to determine the problem range determined by this audit.

 19. Creation of Auditing Knowledge:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  , and a too one-sided view on the creation of auditing knowledge. The purpose of this paper is to call for more (diverse) research in this area. Earlier calls have been few and far between, and have not resulted in a lot of research. Within the last two decades though, the auditing universe has changed so...... much that high-quality auditing research never has been needed more. By reviewing available literature challenges to the auditing profession are explored, and the creation of knowledge in general and auditing knowledge in particular are discussed with respect to methodological approaches and operative...

 20. Ti års erfaring med førstetrimester screening for føtal aneuploidi ved hjælp af biokemi fra gestationsuge 6+0 til 13+6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Niels; Petersen, Olav Bjørn; Uldbjerg, Niels

  2014-01-01

  i gestationsugerne 8-10. Formål At validere resultaterne af det danske screeningsprogram af første trimester screening for føtal trisomi 21, trisomi 13, trisomi 18 samt triploidi i perioden 2003 til 2013 Datasæt Region Midtjyllands database (RM) (oktober 2003 til oktober 2013); n = 147.......768. (blodprøver overvejende fra gestationsuge 8-10) Den Nationale FøtoDatabase (FD) (oktober 2008 til august 2011); n = 220.739 (blodprøver fra gestationsuge 8-13) Resultater Detektion af Trisomi 21: Første trimester ved cut off 1:300. Den signifikant bedre detektionsrate for føtal trisomi 21 ved brug af...... for føtal aneuploidi. Brug af blodprøve fra gestationsuge 9 viser signifikant højere detektionsrate for føtal trisomi 21 end ved brug af blodprøve senere...

 1. Internprising i multinasjonale konsern - En analyse av eierskapsbestemmelsene til overskudd fra immaterielle eiendeler i skatteavtalesituasjoner etter OECDs reviderte retningslinjer fra BEPS-prosjektet

  OpenAIRE

  Hamnes, Benjamin Jacobsen

  2017-01-01

  Oppgaven omhandler OECDs oppdaterte internprisingsretningslinjer fra BEPS-prosjektet, som medfører endrede begrensninger i rettslig eiers rett til residualoverskudd fra en selvutviklet immateriell eiendel.

 2. Audits Made Simple

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belangia, David Warren [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2015-04-09

  A company just got notified there is a big external audit coming in 3 months. Getting ready for an audit can be challenging, scary, and full of surprises. This Gold Paper describes a typical audit from notification of the intent to audit through disposition of the final report including Best Practices, Opportunities for Improvement (OFI), and issues that must be fixed. Good preparation can improve the chances of success. Ensuring the auditors understand the environment and requirements is paramount to success. It helps the auditors understand that the enterprise really does think that security is important. Understanding and following a structured process ensures a smooth audit process. Ensuring follow-up on OFIs and issues in a structured fashion will also make the next audit easier. It is important to keep in mind that the auditors will use the previous report as a starting point. Now the only worry is the actual audit and subsequent report and how well the company has done.

 3. Audit Fee Determinants and Audit Quality in Ethiopian Commercial ...

  African Journals Online (AJOL)

  With regard to audit quality, the study did not find significant relationship between the extent of earning management and abnormal audit fees, indicating that auditors do not seem to compromise audit quality to secure abnormally higher audit fees. The researcher recommends auditors to further align audit fee valuation with ...

 4. Application of Business Risk Auditing among Audit Firms in Western ...

  African Journals Online (AJOL)

  Toshiba

  provides direction for response to business risks among audit practitioners besides enriching the literature of audit risk and fee models with expanded variables and evidences from emerging economies. Key words: Business Risk Auditing, Audit firms, Kenya. Introduction. Auditing remains to be an important facet of financial ...

 5. Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet

  OpenAIRE

  Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim

  2015-01-01

  Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk endringsprosess. Dette for å få en dypere forståelse av teorien fra fagfeltet, endringsledelse. John P. Kotter blir omtalt som en guru innen endringsledelse med sin åttetrinnsmodell. Hans engasjerende måte å tilnærme seg området på gjorde oss nysgjerrige på hvordan endringsledelse...

 6. Det eksperimenterende fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thestrup, Klaus

  2011-01-01

  kameraer og redigeringssoftware på bærbare og stationære computere. Delprojektet I det blå rum foregik dels på Katrinebjergskolen i Århus og dels på CAVI (Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Aarhus Universitet) med fire børnehaveklasser i henholdsvis foråret 2007 og foråret 2008. CAVI råder...... over et stort studie på 10 x 8 meter til afvikling af realtime programmer, der anvender blue-screen-teknologi. Hver klasse var på ca. 20 børn og legede hver en uge med denne teknologi. Både før, under og efter besøget på CAVI legede børnene med digitale kameraer, camcordere, redigeringssoftware på...... medier ind i børnenes leg og flytte dem rundt i daginstitutionerne, så de kunne blive en del af hvilken som helst aktivitet der. Blue-screen teknologien på CAVI blev desuden valgt fordi der var plads til kropslig udfoldelse og mange typer af aktiviteter. I de 3 delprojekter antog medieleg mange mønstre...

 7. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 8. Single Audit: Single Audit Act Effectiveness Issues

  National Research Council Canada - National Science Library

  Thompson, Sally

  2002-01-01

  As discussed in the report we are releasing today, our work to review agency actions to ensure that recipients take timely and appropriate corrective actions to fix audit findings contained in single...

 9. Fra Bartolomeo della Porta detto Fra Bartolomeo, Adorazione del Bambino, National Gallery, London

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fischer, Chris

  2014-01-01

  En artikel om et maleri af Fra Bartolomeo i National Gallery i London udlånt til en udstilling i Museo Tosio Martinengo I Brescia i forbindelse med opdagelsen af et fuldstændigt overensstemmende maleri i dette museums magasiner. Hypotesen var at Bresciabilledet var et værkstedsarbejde lavet på...

 10. Dispensation fra CFC-reglerne for selskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver

  2011-01-01

  Artiklen, der er fagfællebedømt, omhandler dispensationsbestemmelsen i SEL § 32, stk. 2, 2-4 pkt, hvorefter Skatterådet kan tillade, at indkomsten i et datterselskab med koncession til at udøve forskellig økonomisk virksomhed ikke skal være omfattet af reglerne om CFC-beskatning. I den forbindels...... analyseres de betingelser, som skal opfyldes for at opnå dispensation på baggrund af nyere administrativ praksis. Der ses på de danske CFC-reglers anvendelsesområde i den henseende....

 11. Børnebogsforfatteren i det litteraturpædagogiske arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  2011-01-01

  for at skolen skal kunne placere sig pænt i landsgennemsnittet, ikke for at landet skal placere sig pænt i internationale testsammenligninger, men fordi det at kunne læse lærer det noget om, hvordan det kan leve sit liv - som Colin Harrison siger det: Reading is important because it teaches you how to live....... Fairy tales teach that a devalued person may come to be valued, that danger has to be faced and dealt with, and most importantly of all that the fears that seep into your dreams at night and that hide in the dark shadows under our beds can be conquered. [1] (Harrison, 2008) (Læsning er vigtig fordi du...

 12. Audit Management System

  CERN Document Server

  Alconada, Federico

  2015-01-01

  In the need of renewing their system, the Internal Audit department has given a proposal for building a new one. Taking into consideration the problems of their system they elaborated a requirement's list with the functionalities and features they were expecting from the new management system. This new system would be primarily for the use of the Internal Audit staff but it would also support the follow-up of internal audit recommendations by potentially all CERN staff members.

 13. "Det man hører, er man selv"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2015-01-01

  Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal...

 14. Den grønne dimension i Det Indre Marked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mikael Skou

  1991-01-01

  Udviklingen af en miljødimension i EF svækkes af traktatkravet om enstemmige beslutninger. Trods EF-Kommissionens mere aktive linie og diskussion om traktatændringer betyder det, at miljøreglerne næppe vil være klar, når Det indre Marked er en realitet i 1993. Selv om en udvidet anvendelse af mil...

 15. Virtual reality - ja det er virkelig allerede en realitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  2016-01-01

  Allerede tilbage i 1980’erne kunne forskningen i medier og informationsteknologier fremvise de første prototyper på 3D virtual reality. Man kan spekulere længe over, hvad der egentligt motiverede forskningen på det tidspunkt. En motivation kunne være den ingeniørmæssige: Er det muligt at skabe en...

 16. Complex logistics audit system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zuzana Marková

  2010-02-01

  Full Text Available Complex logistics audit system is a tool for realization of logistical audit in the company. The current methods for logistics auditare based on “ad hok” analysis of logisticsl system. This paper describes system for complex logistics audit. It is a global diagnosticsof logistics processes and functions of enterprise. The goal of logistics audit is to provide comparative documentation for managementabout state of logistics in company and to show the potential of logistics changes in order to achieve more effective companyperformance.

 17. Qlikview Audit Tool (QLIKVIEW) -

  Data.gov (United States)

  Department of Transportation — This tool supports the cyclical financial audit process. Qlikview supports large volumes of financial transaction data that can be mined, summarized and presented to...

 18. Det stedløse fællesskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torsten Arni Caleb

  2009-01-01

  Det værkløse, det uvedgåelige, det kommende fællesskab. I nr. 4 af tidsskriftet Aléa (1983) udkom første udgave af den franske filosof Jean-Luc Nancys artikel "La communauté désœuvrée" (Det værkløse fællesskab), der senere udkom med tilføjelser i bogen af samme navn (1986). Via en analyse af...... Bataille undersøges fællesskabets muligheder i en verden, hvor samfundet som egentligt fællesskab er fuldstændig opløst – hvor kommunismens håb ikke længere udgør "hvor tids uoverskridelige horisont", som Sartre ellers ville det, men blot et falmet billede af en forrådt idé. Nancys artikel fik Maurice...... Blanchot til at fatte pennen, og senere samme år udkom den lille bog, "La communauté inavouable" (Det uvedgåelige fællesskab). Her forstættes refleksionerne, indledt af Nancy, parallelt med analysen af fællesskabsformer i Batailles Acéphales-projekt, begivenhederne i 1968 og endelig Margarite Duras' roman...

 19. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 20. Ekstraktion af æteriske olier fra oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellitsgaard Jakobsen, Jens; Ankerfeldt, Dorte; Jensen, Morten Busch

  2010-01-01

  med keratin - Ammoniakforurening reduceres med ny teknologi - Genvinding og genanvendelse af ammoniak fra spildevand og husdyrgødning - Ginseng - en virkningsfuld medicinplante - Ekstraktion af æteriske olier fra oregano "Biotek" er udviklet med udgangspunkt i originalartikler udarbejdet af forskere...

 1. Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Atle Fretheim

  2013-11-01

  Full Text Available Teorien om balansen mellom de fire kroppsvæskene – humoralpatologien – dominerte sykdomsforståelse og dermed også medisinsk behandling i 2000 år. Brekkmidler, årelating og avføringsmidler var hyppig brukte virkemidler for å rette opp i ”ubalanse” mellom kroppsvæskene, som var regnet som årsak til sykdom.Det var ikke før på 1700-tallet at faktisk empirisk kunnskap ble etterspurt som begrunnelse for valg av behandlingsmetoder. Det å telle opp hvordan det gikk med pasienter som fikk en behandling, og sammenlikne med pasienter som ikke fikk behandlingen, var en ny måte å presentere behandlingseffekter på. Fra 1800-tallet av er det mange eksempler på at behandlingsmetoder ble prøvet ut ved å la annenhver pasient motta behandlingen.Streptomycinstudien til UK Medical Research Council (1946 regnes for å være det første randomiserte kontrollerte forsøket innen medisinsk forskning, og for å ha satt standarden for hvordan kliniske utprøvninger bør utføres.I boka ”Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services” (1972 kritiserte Archie Cochrane mangelen på dokumentasjon for mange av tiltakene som utføres i helsetjenesten. Han ønsket seg langt flere randomiserte studier. Dessuten tok han til orde for at alle randomiserte studier burde samles, og at resultatene burde oppsummeres jevnlig. Iain Chalmers tok utfordringen og påbegynte et omfattende arbeid med å utarbeide en database over randomiserte kontrollerte forsøk. Med utgangspunkt i denne databasen ble det så utarbeidet systematiske oversikter over gjeldende kunnskap om effekt av tiltak i helsetjenesten. Dette ble starten på Cochrane-samarbeidet.Fretheim A. Medical knowledge then and now: From theory to systematic reviews. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 113-118.ENGLISH SUMMARYThe humoral medicine-theory dominated the understanding of diseases and thus also medical treatments over 2,000 years. Purgatives, bloodletting and laxatives were

 2. Hungary : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2004-01-01

  This report provides an assessment of accounting, financial reporting, and auditing requirements and practices within the enterprise and financial sectors in Hungary using International Financial Reporting Standards (IFRS),International Standards on Auditing (ISA), and the relevant portions of European Union (EU) law (also known as the acquis communautaire) as benchmarks. It also draws on ...

 3. Dosimetric audit in brachytherapy

  Science.gov (United States)

  Bradley, D A; Nisbet, A

  2014-01-01

  Dosimetric audit is required for the improvement of patient safety in radiotherapy and to aid optimization of treatment. The reassurance that treatment is being delivered in line with accepted standards, that delivered doses are as prescribed and that quality improvement is enabled is as essential for brachytherapy as it is for the more commonly audited external beam radiotherapy. Dose measurement in brachytherapy is challenging owing to steep dose gradients and small scales, especially in the context of an audit. Several different approaches have been taken for audit measurement to date: thimble and well-type ionization chambers, thermoluminescent detectors, optically stimulated luminescence detectors, radiochromic film and alanine. In this work, we review all of the dosimetric brachytherapy audits that have been conducted in recent years, look at current audits in progress and propose required directions for brachytherapy dosimetric audit in the future. The concern over accurate source strength measurement may be essentially resolved with modern equipment and calibration methods, but brachytherapy is a rapidly developing field and dosimetric audit must keep pace. PMID:24807068

 4. Peru : Accounting and Auditing

  OpenAIRE

  World Bank

  2004-01-01

  The report provides an assessment of accounting, financial reporting, and auditing practices within the corporate sector in Peru, using International Financial Reporting Standards (IFRS), and International Standards on Auditing (ISA) as benchmarks, drawing on international experience and best practices in that field. This Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) Accounting & ...

 5. Tilslutningen til HPV-vaccination kan øges ved henvendelse fra almen praksis til ikkevaccinerede piger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hohwü, Lena; Bro, Flemming

  2012-01-01

  De første opgørelser fra Danmark viser, at deltagelsen i HPV- catch-up -vaccinations-programmet var omkring 80%. Formålet med dette studie var at vurdere, om egen læges kontakt til ikkevaccinerede piger i catch-up -årgangene havde effekt på pigernes deltagelse i det danske HPV-vaccinations......,15 (95% konfidensinterval: 1,02-1,28 (p HPV-vaccination.......-program. Alle praksisser i Region Midtjylland modtog fire måneder efter, at pigerne blev tilbudt vaccination (1. februar 2009), en liste over ikkevaccinerede piger. Til at vurdere, om egen læges kontakt havde betydning for, at gruppen af ikkevaccinerede piger efterfølgende påbegyndte vaccination, blev der...

 6. Island og Brexit: «Icexit» fra søknaden om EU-medlemskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baldur Thorhallsson

  2017-11-01

  Full Text Available De fleste islandske politikere har på grunn av sin motstand mot EU-medlemskap, så langt fokusert mest på mulighetene som nå oppstår i Islands forhold til Storbritannia. Mange politikere ønsker at Island og Storbritannia skal inngå en formell eller uformell allianse utenfor EU. Men Brexit skaper også usikkerhet i islandsk-britiske relasjoner, og islandske myndigheter vil måtte håndtere flere utfordringer knyttet til britenes EU-utmeldelse. Formålet med denne artikkelen er å vurdere hvorvidt det er sannsynlig at de ulike mulighetene vil materialisere seg, og hvilke hindre islandske myndigheter kan møte på om de søker å benytte seg av mulighetene. Artikkelen er strukturert som følger: Først plasserer vi forholdet mellom Island og Storbritannia i en historisk kontekst. Dernest undersøker vi hvordan Brexit er blitt debattert på Island så langt, og gjennomgår formelle uttalelser fra islandske myndigheter om Brexit. Avslutningsvis analyserer vi hvorvidt Brexit vil påvirke beslutninger rundt muligheten for et islandsk EU-medlemskap, før vi utdyper hvilke hindringer som vil ligge i veien for å oppnå Islands primære målsetning: tilsvarende eller bedre handelsavtaler med Storbritannia enn det som er tilfellet i dag. Vi foreslår til slutt en strategi for hvordan islandske myndigheter kan oppnå disse målene.

 7. Developing a framework for audit quality management in audit firms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darius Vaicekauskas, Jonas Mackevičius

  2014-02-01

  Full Text Available Over the last few decades audit quality has been investigated by many scholars, although it still hasn’t been properly conceptualized and lacks one common definition. This may be explained by the constant shifting of audit theory and practice, and the complexity of the audit service. The objective of the paper is to investigate the existing definitions of audit quality, identify its main elements and provide a framework for audit quality management in audit firms. The main contribution of the paper is a developed framework for audit quality management, covering both main stakeholders of auditing triangular relationships: third-party users, as well as audit clients. Due to a slump in audit prices, complex competition and a high degree of homogeneity, the authors of the paper focus not only on external users’ perceptions, as the existing large body of literature does, but also stress audit clients’ need for satisfaction in the comprehensive framework. The framework covers various audit firms and audit engagement team factors affecting audit quality and leading to quality audit outputs: an accurate and reliable auditor report and a value adding management letter. Based on the framework presented, recommendations for future audit quality research are provided

 8. At lære fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damgaard Knudsen, Lars Emmerik

  2009-01-01

  Lars Emmerik Damgaard Knudsen udvikler i artiklen 'At lære fra kroppen - kropslig læring mellem fænomenologi og kognitivisme' med udgangspunkt i Maurice Merleau-Pontys fænomenologi og George Lakoff og Mark Johnson kognitivisme en model for kropslig læring, som tilstræber at forstå sammenhængen...... mellem krop og refleksion i en læreproces. Som eksempel bruges lærerstuderende i praktik. Kroppen kan ses som en bærer af tavs viden og problematikken som Lars Emmerik Damgaard Knudsen tager op er, at Merleau-Ponty ikke tematiserer, hvordan erkendelse som kropslig oplevelse og erfaring reflekteres. Lars...

 9. Fra overmenneske til UNESCO-menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  I årene efter Anden Verdenskrig og Holocaust var FNs særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO, omdrejningspunkt for en semantisk kamp i den internationale, videnskabelige verden om den rette definition af racebegrebet. En kamp der i sin essens handlede om naturvidenskabernes...... med økonomisk bistand fra UNESCO bl.a. til ændringer af lærebøger og undervisningsformer særlig i forhold til fagene geografi og historie. UNESCOs initiativer medvirkede til en vis oprejsning for en række traditionelle danske modbilleder som afrikanere, jøder og grønlændere. Udviklingshæmmede oplevede...

 10. VOIAS – et stemme-assessmentredskab til vurdering af klientens psykiske tilstand og terapeutiske proces, – en undersøgelse af dens kliniske relevans fra et case-perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanne Storm

  2016-12-01

  Full Text Available VOIAS er et stemme-assessmentredskab udviklet i forskningsprojektet “Research into the development of voice assessment in music therapy” (Storm 2013. Motivationen til at udvikle et stemmeassessmentredskab til musikterapi udspringer fra mine erfaringer i klinisk praksis og som medlem af et tværfagligt behandler- og udredningsteam. Igennem mange år har jeg anvendt “Psykodynamisk stemmeterapi” som en metode og tilgang til at imødekomme klientens behov for blandt andet at håndtere angst, lindre depression eller støtte en indre oplevelse af centrering for klienter med bipolare lidelser. Psykodynamisk stemmeterapi er en metode og tilgang, som over mange år er blevet mere og mere specifik og konkret, og som i dag anvendes meget struktureret og analytisk i klinisk praksis. Det ontologiske og epistemologiske fundament, som Psykodynamisk stemmeterapi hviler på, er en meget betydningsfuld del af den psykologiske og teoretiske forståelse af det terapirettede krop- og stemmearbejde (Storm, 2007, 2013. En af grundstenene i metoden og tilgangen er musikterapeutens lytteperspektiver (Pedersen, 2000; Storm, 2007, 2013. Lytteperspektiverne omhandler at lytte og orientere sig ud fra klientens stemmeudtryk alene. Ved at lytte til den menneskelige stemme ud fra et udvidet sansemæssigt og kropsligt baseret lytteperspektiv er det muligt for terapeuten og for forskeren at indhente informationer om klienten og dennes aktuelle psykiske tilstand – informationer, der både har relevans for klienten selv og musikterapeuten i den aktuelle terapisituation, samt relevans for hele teamet involveret i behandlingen af klienten. Det er min erfaring gennem mange års klinisk praksis, at det kan være utrolig vanskeligt at videregive informationer indsamlet i musikterapien, så de kan forstås og anvendes af et tværfagligt team. Samtidig er der et behov for at kunne formidle informationerne fra musikterapien letforståeligt, kort og præcist, at kunne dokumentere

 11. Audit result and its users

  OpenAIRE

  Shalimova Nataliya S.

  2014-01-01

  The article identifies essence of the “audit result” and “users of audit result” notions and characteristics of the key audit results user. It shows that in order to give a wide characteristic of users it is expedient to unite all objects, which could be used (audit report, fact of refusal to conduct audit and information that is submitted to managers in the process of audit) with the term “audit result” and classify it depending on the terms of submission by final and intermediate result. Th...

 12. Sundhed på tv: fra læge til sundhedsguru [Health on television: from doctor to health guru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2013-06-01

  Full Text Available Artiklen beskæftiger sig med den danske public service-kanal, DR’s, sundhedsprogrammer i perioden fra 1990’erne til 2012. Undersøgelsen baserer sig på en empirisk, kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte programmer om sundhed på DR med henblik på en udredning af det diskursive indhold i forestillinger om sundhed. Programmernes formål, genre, seer-henvendelse og vidensformidlende sigte adresseres. Artiklen er informeret af medialiseringsteori og belyser, hvordan tv-mediet fra at have hentet den sundhedsfaglige ekspertise i institutioner uden for mediet selv, i stigende grad anvender know-how eksperter, tilpasset og iscenesat med henblik på at opfylde de krav, tv-mediet stiller til dramatisk vellykket underholdning. Artiklen belyser, hvordan oplysning om sygdom, behandling og pleje, formidlet af lægevidenskabelig ekspertise og lægfolk, spillede en central rolle i de tidlige oplysningsprogrammer, mens nyere programmer fremstiller sundhed som et iværksætterprojekt, møntet på forbedring og hurtig forandring af individuel adfærd og livsstil.

 13. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 14. Hip hurra, det er min fødselsdag. Eller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nils Gunder

  2013-01-01

  Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning......Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami har udvalgt 11 noveller og selv skrevet en 12., der alle kredser om fødselsdage. Det er melankolsk, mørk og frem for alt mesterlig læsning...

 15. Det er sjovt at hoppe, fordi man kan falde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oreskov, Sisse Winther; Foxby, Annika

  2013-01-01

  I et projekt med fokus på børnehavebørns oplevelse af kropsglæde i institutionen har vi inviteret 12 børn til at fotografere billeder af det de kan lide at lave, og der hvor de kan lide at være. I denne artikel vil vi beskrive projektet og dets metode, samt gennem analysen pege på en række aspekt...... af relevans for udvikling af faget ”Sundhed, krop og bevægelse” (SKB), metodens anvendelighed og projektets bidrag til den pædagogiske praksis....

 16. som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd in...

 17. Virkeligheden på spil. Iscenesættelse af virkeligheden i tv-programmer - fra journalistik til underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Harms Larsen

  2002-09-01

  Full Text Available Artiklen beskriver og kortlægger en karakteristisk udviklingstendens i moderne tv-programmer – fra nyheder til reality-shows. Det gennem- gående træk er at den fremstillede virkelighed i stadig større omfang konstrueres og iscenesættes af tilrettelæggerne; for at skabe eller øge fremdriften i de historier der fortælles; og for at øge de fascinations- og identifikationsmuligheder som programmerne tilbyder seerne. Til karak- teristik af denne udvikling bruges en række nydefinerede begreber og kategoriseringer: visual proof, visual storytelling, sandhedens øjeblik, fortællerplot, journalistisk plot, underholdningsplot – og der gøres brug af en genresystematik hvori der skelnes mellem 5 faktagenrer: de demonstrerende, de illustrerende, de afslørende, de afdækkende, de afprøvende. Disse genrer inviterer til forskellige former for »plotning« for skabe nye underholdningsformater. De nye hybridformater analy- seres derefter som en af de 5 basale faktagenrer »tilsat« et eller flere underholdningsplot. Udviklingen ses som udtryk for radikale ændringer af det indbyrdes forhold mellem virkelighed og medier, der modsvares af nedbrydning af de professionelle normer hos tilrettelæggerne og af opbygning af nye bevidsthedsformer hos publikum. Artiklen bygger på det research- og udviklingsarbejde som forfatteren har foretaget for »TV-Udvikling« i DR i samarbejde med Pia Marquard og Nikolaj Christensen – som grundlag for tv-dramaturgikurset »Power TV« – beregnet for alle tv-medarbejdere i Danmarks Radio.

 18. Environmental Auditing Policy Statement

  Science.gov (United States)

  EPA's policy on the use of environmental auditing by regulated entities to help achieve and maintain compliance with environmental laws and regulations, as well as to help identify and correct unregulated environmental hazards.

 19. TTVP Audit Database

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The data set contains information on retail market spot check audit purchases. Data are available from May 2001 to present with new data appended annually....

 20. Defining a Forensic Audit

  National Research Council Canada - National Science Library

  G Stevenson Smith; D Larry Crumbley

  2009-01-01

  .... The authors argue that these two factors will change the practices used to fight corporate malfeasance as investigators adapt the techniques of accounting into a forensic audit engagement model...

 1. Audit of audit: review of a clinical audit programme in a teaching hospital intensive care unit.

  Science.gov (United States)

  Anderson, Peter; Fee, Peter; Shulman, Rob; Bellingan, Geoffrey; Howell, David

  2012-09-01

  A comprehensive review of the clinical audit programme in a teaching hospital intensive care unit. A retrospective analysis of the clinical audit projects undertaken within the intensive care unit over the preceding 2 years and compared with published national guidelines for clinical audit. A 27-bedded teaching hospital intensive care unit in the UK. Each audit project was reviewed independently by two assessors. The following questions were assessed. 1. Were the projects true audits? 2. Were they prospective of retrospective? 3. Did the projects have input from appropriate members of the multidisciplinary team. 4. How many of the audit projects were re-audits? 5. Of the re-audits how many showed evidence of service improvement? each audit project was also scored against the Audit Project Assessment Tool produced by the UK Clinical Governance Support Team. Of the twenty five audit projects reviewed twenty two were considered to be true audits. All of the projects used only retrospective data. Audit projects were contributed from all sections of the multidisciplinary critical care team but there were few truly multidisciplinary projects. Four of the audit projects were re-audits, of these three showed service improvement and one showed deterioration. Of the twenty two true audit projects reviewed, eleven were classified as good quality projects using the Audit Project Assessment Tool. Despite the clinical audit programme being active and well supported, objective evidence of clinical governance benefit was lacking. The overall clinical audit programme has been revitalised by a series of improvements since undertaking this review and this approach is recommended to other organizations who are interested in improving their clinical audit performance.

 2. Oneida Tribe Energy Audits

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olson, Ray [Energy Controls Manager; Schubert, Eugene [Policy Analyst

  2014-08-15

  Project funding energy audits of 44 Tribally owned buildings operated by the Oneida Tribe of Indians of WI. Buildings were selected for their size, age, or known energy concerns and total over 1 million square feet. Audits include feasibility studies, lists of energy improvement opportunities, and a strategic energy plan to address cost effective ways to save energy via energy efficiency upgrades over the short and long term.

 3. ”... and ACTION !” Filmprojektets produktionsledelse observeret gennem byggepladsens optik. Fra multidimensional planlægning over konsensus baseret styring til motiverede arbejdsflow

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egebjerg, Christin

  filmproduktioner langt bedre opfylder deres mål for tid, budget og kvalitetskrav til produktet, end byggeproduktioner gør det. Hermed bidrager afhandlingen til projektledelsesteorien, hvor der længe har været efterlyst et integreret ledelsessystem for transformation, flow og værdi. En del af styringssystemet...... produktioner har dagligt skiftende vilkår for driftsplanlægningen. Afhandlingen kalder princippet for ’Fragmentplanlægning©’ og fortolker det i forhold til et byggeprojekt. Hermed ligner tilgangen både en blanding og en udvidelse af kendte planlægningsværktøjer i byggeriet som cyklogrammer, netværksdiagrammer...... og Last Planner System™. Med en så detaljeret procesplan, skal produktionen styres ’fra minut til minut’. På et filmset benyttes en uafhængig processtyrer (indspilningsleder), som koordinerer den opgave i samarbejde med produktionsleder og værdileder (instruktør). Dermed har filmproduktionen i det...

 4. Understanding Audit in Obstetrics.

  Science.gov (United States)

  Eralil, Georgy Joy

  2016-10-01

  Aim of this audit is to analyse indication and proportion of babies delivered by elective caesarean section at less than 39(+0) weeks of gestation exposed to antenatal corticosteroids performed in a Premier Hospital, Hywel Dda Health University. The second aim was to learn how an audit can be done and used for improving clinical practice. Present study involved all patients who underwent elective caesarean delivery before 39 weeks completed period of gestation in August and September 2014. Data collected from medical record tracking using ICD-9 codes and analysed by clinical audit department. Patients who underwent elective caesarean section after 39 weeks completed period of gestation. The audit showed 66.6 % of patients were given antenatal corticosteroids. The observation was discussed in consultant meetings, labour forum, and was send as e-mail to every one working in Department of Obstetrics and Gynaecology. The goal was 100 %. Reaudit is to be performed in year time to know the effect of change in practice. All successful audits are structured programmes with realistic aims and objectives, leadership and attitude of senior management, nondirective, hands-on approach, support of staff, strategy groups and regular discussions, emphasis on team working and support, environment conducive to conducting audit.

 5. I skæret fra Stella Nova

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard-Nielsen, Hans Ulrik; Brandt, Søren Kristian

  2009-01-01

  Tyske og japanske astronomer har for nylig observeret reflekteret lys fra den supernova, som Tycho Brahe observerede i 1572. Observationerne åbner et fascinerende vindue til fortiden, og minder os om, hvorfor 2009 er internationalt astronomi-år.......Tyske og japanske astronomer har for nylig observeret reflekteret lys fra den supernova, som Tycho Brahe observerede i 1572. Observationerne åbner et fascinerende vindue til fortiden, og minder os om, hvorfor 2009 er internationalt astronomi-år....

 6. The strawberry fruit Fra a allergen functions in flavonoid biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Muñoz, Cristina; Hoffmann, Thomas; Escobar, Nieves Medina; Ludemann, Felix; Botella, Miguel A; Valpuesta, Victoriano; Schwab, Wilfried

  2010-01-01

  The strawberry Fra a 1 allergen is a homolog of the major birch pollen allergen Bet v 1. It is synthesized by red ripe fruits of Fragaria x ananassa while white fruits of a mutant genotype, which is known to be tolerated by individuals affected by allergy, are devoid of it. Proteomic analyses have shown that Fra a 1 is down-regulated in the tolerated white-fruited genotype along with enzymes of the anthocyanin pigment pathway. In this study, we report the spatial and temporal expression of three Fra a genes that encode different isoforms, and the transient RNAi-mediated silencing of the Fra a genes in strawberry fruits of the red-fruited cultivar Elsanta with an ihpRNA construct. As a consequence of reduced levels of Fra a mRNAs, fruits were obtained that produced significantly decreased levels of anthocyanins and upstream metabolites. This effect is consistent with the parallel down-regulation of the phenylalanine ammonia lyase (FaPAL) and to a lesser extent of the chalcone synthase (FaCHS) transcript levels also found in these fruits. In naturally occurring white-fruited genotypes of F. chiloensis and F. vesca, Fra a transcript levels are higher than those of the red-fruited varieties, likely to compensate for the low expression levels of FaPAL and FaCHS in these mutant genotypes. The results demonstrate that Fra a expression is directly linked to flavonoid biosynthesis and show that the Fra a allergen has an essential biological function in pigment formation in strawberry fruit.

 7. Perinatale infeksjoner: Er det fortsatt et aktuelt tema i Norge?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Babill Stray-Pedersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInfeksjonspanoramaet forandres stadig. Artikkelen gir en oversikt over de aktuelle infeksjoner somkan overføres fra mor til foster under svangerskapet og ved fødselen. Hyppighet og forebyggendetiltak i Norge drøftes spesielt.

 8. Digital literacy som læringsoptik i det senmoderne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grevy, Carlo

  2017-01-01

  Denne artikel udgør en del af et forskningsprojekt ved UC Syd fra 2013 til 2014 om digital læsedidaktik . De samlede resultater af dette delprojekt er publiceret i min bog Historie og livsverden – en historiedidaktik, Forlaget Pendulum (Grevy 2014) . Artiklen falder i fire hovedafsnit: Først...

 9. Stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Troels

  2009-01-01

  Denne tværsnitsundersøgelse analyserer omfanget af stordriftsfordele (economies of scale) og samdriftsfordele (economies of scope) for de offentlige sygehuse i Danmark i 2004.  Der er kun belyst forhold for somatiske behandlinger. Omkostningsforholdene er belyst ved hjælp af driftsudgifter fra...

 10. Intern kontrol fra et Corporate Governance perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Laursen, Peter Birkholm

  En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens interessegru......En stadig voksende interesse for risiko styring (risk management) som en central proces i virksomhedsledelse vil måske betyde en ændret opfattelse af intern kontrol. Et af formålene med COSO rapporten var at bidrage med et fælles framework for intern kontrol på tværs af virksomhedens...... interessegrupper. Derfor er hovedspørgsmålet i dette paper, om COSO-frameworket er tilstrækkeligt, når intern kontrol ses fra et Corporate Governance perspektiv. Spørgsmålet bliver forsøgt besvaret ved at undersøge udviklingen i opfattelsen af intern kontrol over tid. Opfattelsen af intern kontrol hos Corporate...... Governance aktørerne undersøges og diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af COSO-frameworket med revisorernes standarder henholdsvis før og efter COSO-rapporten. Der foretages en indholdsanalyse af de relevante dokumenter som (1) bidrager til en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i begrebet...

 11. Joint audits - benefit or burden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Thinggaard, Frank

  In this paper we examine whether there are perceived and observed benefits or burdens from using two audit firms instead of one. In 2005 the mandatory joint audit requirement was abolished in Denmark. This provides a unique setting for studying the consequences and implications of going from...... a joint audit regime to a single auditor/voluntary joint audit regime. The dataset used in this paper has been collected for the full population of non-financial Danish companies listed on the Copenhagen Stock Exchange (CSE) in the years 2004 and 2005. We find that a majority of firms perceive joint...... audits to be a net burden. Furthermore, based on DeAngelo's (1981) initial audit pricing model and legislators' claim that joint audits are an unnecessary economic burden to the companies we predict and find discounts (of around 25%) in audit fees in companies that change to single audits. The primary...

 12. Auditing of environmental management system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čuchranová Katarína

  2001-12-01

  Full Text Available Environmental auditing has estabilished itself as a valueable instrument to verify and help to improve the environmental performance.Organizations of all kinds may have a need to demonstrate the environmental responsibility. The concept of environmental management systems and the associated practice of environmental auditing have been advanced as one way to satisfy this need.These system are intended to help an organization to establish and continue to meet its environmental policies, objectives, standards and other requirements.Environmental auditing is a systematic and documented verification process of objectively obtaining and evaluating audit evidence to determine whether an organizations environmental management system conforms to the environmental management system audit criteria set by the organization and for the communication of the results of this process to the management.The following article intercepts all parts of preparation environmental auditing.The audit programme and procedures should cover the activities and areas to be considered in audits, the frequency of audits, the responsibilities associated with managing and conducting audits, the communication of audit results, auditor competence, and how audits will be conducted.The International Standard ISO 140011 estabilishes the audit procedures that determine conformance with EMS audit criteria.

 13. Fra kabinettskrigen til den totale krigen: Clausewitz-tolkninger fra Moltke til Aron

  OpenAIRE

  Hobson, Rolf

  1994-01-01

  Teoriene til Carl von Clausewitz, den preussiske krigsfilosofen har vært gjenstand for mange forskjellige tolkninger over de siste 150 årene. De omfattes fortsatt med stor interesse, og det må vel kunne sies at hans innflytelse er større i dag enn noensinne. Denne studien er en oversikt over noen av de viktigste tolkningene av Clausewitz’ hovedverk, Om krigen. Den forsøker å analysere årsakene til at de kunne oppstå, og de historiske virkningene de har fått, Dette skjer innenfor en bred forto...

 14. Integrering och exkludering i det tvärprofessionella samarbete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm Larsen, Niels; Hjort, Katrin

  2009-01-01

  Forebyggelse og sundhedsfremme står i dag højt på den sundhedspolitiske dagsorden også i Danmark og anses for at være af stor betydning, såvel sundhedsøkonomisk som af hensyn til det enkelte individs livskvalitet. I den forbindelse oprettes nye sundhedscentre, hvor tværprofessionelt personale ska...

 15. Accumulation of humic acid in DET/DGT gels

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Van der Veeken, P.L.R.; Chakraborty, P.; Van Leeuwen, H.P.

  effects of humic and fulvic acids on the DGT detection of metal species have been observed, the gel permeation properties of the actual humic and fulvic acid compounds themselves have not been analyzed thus far. Here we show with DET (Diffusive Equilibrium...

 16. Med åben gestus mod det kommende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  2010-01-01

  Inger og Johannes Exner har i al stilfærdighed udviklet og fulgt en faglig diskurs uden sidestykke i dansk arkitektur. Meget tyder på, at denne diskurs nu har indhentet vores samtid, hvor krav om ressourceansvarlighed, genanvendelighed og det man kunne kalde bygningskulturel bæredygtighed presse ...

 17. Tillidsrepræsentanten og Det rummelige Arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølvadgaard, Ove; Lind, Jens; Nielsen, Kjeld

  Rapporten er en undersøgelse af et projekt, som LO Aalborg tog initiativ til i 1999. Projektets mål var at styrke udbredelsen af Det rummelige Arbejdsmarked (DRAM) i de nordjyske virksomheder. Projektets ide var, at virksomhedernes tillidsrepræsentanter gennem et kursus skulle uddannes til konkret...

 18. Kampen om det sibiriske smør

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Inge Marie

  2001-01-01

  Afhandlingen følger opbygningen af og udviklingen i den vestsibiriske smørsektor og den internationale handel med sibirisk smør. Hvordan gik det til, at Rusland blev verdens næststørste smøreksportør? Indfaldsvinkelen er lokal sibirisk, national russisk og global, idet danske og engelske firmaers...

 19. En fascinerende fortælling om det 20. århundredes musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011.......Anmeldelse af Karl Aage Rasmussen: Musik i det tyvende århundrede: En fortælling. Gyldendal 2011....

 20. Grå strækninger på det overordnede vejnet i det åbne land

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Michael

  2006-01-01

  Det grå strækningsarbejde er i de sidste 10 år blevet en større og større del af de danske vejbestyrelsers stedbundne trafiksikkerhedsarbejde. Imidlertid er der hverken blevet formuleret en præcis og brugbar definition af begrebet, formuleret en overordnet filosofi for arbejdet eller blevet...

 1. Det var ikke hans krop, der lå i graven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nord, Ane Marie

  2011-01-01

  I 14 år lagde Norma blomster ved det gravsted, hun troede indeholdt hendes bror. Det gjorde det ikke.Hun drømmer om at dø med vished om, at hans jordiske rester er fundet, om at have et gravsted at lægge blomster ved, og om at se de skyldige for hans død dømt. Men det er en drøm, der nok tvivlsomt...

 2. Audit result and its users

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shalimova Nataliya S.

  2014-01-01

  Full Text Available The article identifies essence of the “audit result” and “users of audit result” notions and characteristics of the key audit results user. It shows that in order to give a wide characteristic of users it is expedient to unite all objects, which could be used (audit report, fact of refusal to conduct audit and information that is submitted to managers in the process of audit with the term “audit result” and classify it depending on the terms of submission by final and intermediate result. The article offers to define audit results user as a person, persons or category of persons for whom the auditor prepares the audit report and, in cases, envisaged by international standards of the audit and domestic legislative and regulatory acts, provides other additional information concerning audit issues. In order to identify the key audit results user the article distributes all audit tasks into two groups depending on possibilities of identification of users. The article proves that the key user should be identified especially in cases of a mandatory audit and this process should go in interconnection with the mechanism of allocation of a key user of financial reports. It offers to consider external users with direct financial interests, who cannot request economic subjects directly to provide information and who should rely on general financial reports and audit report when receiving significant portion of information they need, as the key user. The article makes proposals on specification of the categorical mechanism in the sphere of audit, which are the basis for audit quality assessment, identification of possibilities and conditions of appearance of the necessary and sufficient trust to the auditor opinion.

 3. Det skal ikke være dyrt at have et handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jydebjerg, Camilla Sabroe

  2007-01-01

  Det skal ikke koste den enkelte ekstra at have et handicap. Det følger meget klart af de handicappolitiske grundprincipper. Derfor er det bekymrende, at Ankestyrelsen i nogle afgørelser har lavet en meget snæver fortolkning af, hvem der har ret til at få dækket merudgifter efter serviceloven....

 4. Harmonisation of Audit Practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sormunen, Nina; Klarskov Jeppesen, Kim; Sundgren, Stefan

  2013-01-01

  The study uses a sample of 2,941 bankrupt firms from Denmark, Finland, Norway and Sweden in the period 2007 to 2011, and investigates the harmonisation of audit behaviour in terms of going-concern reporting. Even though the Nordic countries have similar legal systems and, for all practical purpos...... and Norway compared to Sweden and Finland. Finally, the study findings also indicate that differences in audit reporting behaviour are moderated by international audit firm networks.......The study uses a sample of 2,941 bankrupt firms from Denmark, Finland, Norway and Sweden in the period 2007 to 2011, and investigates the harmonisation of audit behaviour in terms of going-concern reporting. Even though the Nordic countries have similar legal systems and, for all practical purposes......, identical audit requirements regarding going-concern reporting, the study findings show significant differences in going-concern reporting before bankruptcy between the Nordic countries. One key result is that Danish and Norwegian companies get a going-concern opinion prior to bankruptcy more frequently...

 5. 29 CFR 96.42 - Audit standards.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 1 2010-07-01 2010-07-01 true Audit standards. 96.42 Section 96.42 Labor Office of the Secretary of Labor AUDIT REQUIREMENTS FOR GRANTS, CONTRACTS, AND OTHER AGREEMENTS Access to Records, Audit Standards and Relation of Organization-wide Audits to Other Audit Requirements § 96.42 Audit standards...

 6. Objectives and Principles in the Statutary Audit

  OpenAIRE

  Marcu Niculina

  2011-01-01

  Statutory audit is conducted by an financial auditor in accordance with international auditing standards. Unlike the statutory audit, financial audit covers the full range of services within the IAASB: audit services, review services, services upon agreed procedures development services (compilation) of information. Therefore, global perspective on statutory audits ia looked upon as a part of the whole.

 7. Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet

  OpenAIRE

  Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen

  2013-01-01

  Pointen i denne artikel er at indholdet i ph.d.-bedømmelser kan og bør have pædagogiske implikationer for ph.d.-skrivning og ph.d.-vejledning. For at skabe grundlag for sådanne implikationer har vi analyseret 41 ph.d. bedømmelser fra 2009 på Det Humanistiske Fakultet med henblik på at identificere styrker og svagheder i afhandlingerne. Analysen er baseret på international empirisk forskning i ph.d.-bedømmelser. Analysen viste tydelige mønstre i bedømmelserne: Mens afhandlingernes analysedel v...

 8. Musikterapiens appel og virkefelt. Et interaktionsteoretisk perspektiv på et prøveforløb med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i Inge Nygaard Pedersens artikel om musikterapi med en teenagepige med diagnosen infantil autisme, diskuteres musikterapiens appel og virkefelt. Ud fra en interaktionsteoretisk vinkel fremhæves handlingsaspektet i musikterapi - og herunder balancenmellem kendt og ukendt, forventingsstrukturer samt opbygning af en fælles interaktionshistorie mellem patient og terapeut. Endelig drøftes betydningen af musiks identitetsskabende funktion for børn og unge, samt aspekter af det musikalske samspils styrke i forhold til at opbygge en terapeutisk alliance.

 9. Corporate social responsibility audit: Theoretical aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artem Koldovskyi

  2015-08-01

  Full Text Available This paper puts a conceptual framework to outline research for corporate social responsibility (CSR audit based on the analysis of current CRS literature and audit models as implementation of CSR. It is intended to make clear the phenomena about the relationship between audit, implementation of business ethics principles and corporate governance. However, most studies do not take into account modify CSR audit. This paper reports part of a research we carried out on the theoretical interpretation of the corporate social responsibility audit. This paper examines the corporate social responsibility audit as a composition of four categories - management system audits, on-site audits, verbal probability expressions (VPE audits and technology audits. The paper concludes suggests to systematize multiple audits so that they can be conduct in three types of audits - environmental management audits covering in-house companies, environmental technology audits of products, and environmental audits of sites, including non-manufacturing sites and non-consolidated subsidiaries.

 10. Proof Auditing Formalised Mathematics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Miles Adams

  2016-01-01

  Full Text Available The first three formalisations of major mathematical proofs have heralded a new age in formalised mathematics, establishing that informal proofs at the limits of what can be understood by humans can be checked by machine. However, formalisation itself can be subject to error, and yet there is currently no accepted process in checking, or even much concern that such checks have not been performed. In this paper, we motivate why we should be concerned about correctness, and argue the need for proof auditing, to rigorously and independently check a formalisation. We discuss the issues involved in performing an audit, and propose an effective and efficient auditing process. Throughout we use the Flyspeck Project, that formalises the Kepler Conjecture proof, to illustrate our point.

 11. The Ambiguous Identity of Auditing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindeberg, Tobias Høygaard

  2007-01-01

  This paper analyses the identity of auditing by comparing performance auditing to financial auditing and programme evaluation. Based on an analysis of textbooks, it is concluded that these evaluative practices are situated on a continuum. This implies that studies that rely on ‘audit’ as a label...

 12. Valtra brand audit

  OpenAIRE

  Stupina, Iryna

  2008-01-01

  In the highly competitive environment it is very important to utilize fully the strength and advantages of the brand in order to gain the desire market share and sustain the profitable growth. If a company has a brand built and explored already, it is needed to investigate the weaknesses and strength of the brand to utilize, maintain and develop it. The brand audit can provide with information needed for these purposes. The complete brand audit is a broad topic. In order to focus the research...

 13. Walkability Audit Tool.

  Science.gov (United States)

  Smith, Letha

  2015-09-01

  Walking is one of the simplest lifestyle changes workers can make to improve their health. Research shows a wealth of health benefits. Often, occupational and environmental health nurses are in charge of implementing walking programs. A tool is needed to continuously improve a company's walking program whether in the beginning stages or to an already established program. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Walkability Audit Tool for a healthier worksite is an easy seven-step audit tool that occupational and environmental health nurses can easily implement. © 2015 The Author(s).

 14. Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gorinas, Cedric; Jakobsen, Vibeke

  for brancher som ”handel, transport, hoteller og restauranter” og ”erhvervsservice”. Over en 15-årsperiode (fra 1997-2012) er der sket en polarisering af indvandrerne på arbejdsmarkedet. Mens danskerne har fået en stigende andel af de jobs, der er øverst i stillingshierarkiet, har indvandrerne fået en større...

 15. På vej mod det entrepreneurielle universitet: Hvorfor? Hvordan?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, John Ibsen

  2005-01-01

  I månedens profil i august 2005 belyser professor Torben Bager, direktør for Iværksætterakademiet IDEA, en række af de forhold, som virker henholdsvis fremmende og hæmmende for udvikling af uddannelser og undervisning i entre-preneurship i det danske universitetssystem. Som et resultat af vore un...... eksempelvis have et forretningsmæssigt motiv, som kan resultere i start af en ny virksomhed (entrepreneurship) eller udvikling af en ny forretningsmæssig mulighed i en eksisterende organisation (intrapreneurship). Udgivelsesdato: Oktober......I månedens profil i august 2005 belyser professor Torben Bager, direktør for Iværksætterakademiet IDEA, en række af de forhold, som virker henholdsvis fremmende og hæmmende for udvikling af uddannelser og undervisning i entre-preneurship i det danske universitetssystem. Som et resultat af vore...

 16. LogDet Rank Minimization with Application to Subspace Clustering.

  Science.gov (United States)

  Kang, Zhao; Peng, Chong; Cheng, Jie; Cheng, Qiang

  2015-01-01

  Low-rank matrix is desired in many machine learning and computer vision problems. Most of the recent studies use the nuclear norm as a convex surrogate of the rank operator. However, all singular values are simply added together by the nuclear norm, and thus the rank may not be well approximated in practical problems. In this paper, we propose using a log-determinant (LogDet) function as a smooth and closer, though nonconvex, approximation to rank for obtaining a low-rank representation in subspace clustering. Augmented Lagrange multipliers strategy is applied to iteratively optimize the LogDet-based nonconvex objective function on potentially large-scale data. By making use of the angular information of principal directions of the resultant low-rank representation, an affinity graph matrix is constructed for spectral clustering. Experimental results on motion segmentation and face clustering data demonstrate that the proposed method often outperforms state-of-the-art subspace clustering algorithms.

 17. Vi tror ikke noget, vi undersøger det

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Gitte Riis; Winther Johannsen, Inger

  2017-01-01

  I diskussionerne om, hvad der kan betegnes som god viden i forhold til udvikling af pædagogisk ud-vikling og kvalitet, er yderpunkterne kridtet op. Begreber som ”evidensbaseret” og ”datainformeret” synes at udfordre det pædagogiske felts egen forståelse af faglighed og pædagogisk kvalitet. I proj...... tager afsæt i det konkrete projekt og samarbejdet med døgntilbuddene. Vi viser, at arbejdet med datainformeret metode på denne måde ikke er en udradering af pædagogisk faglighed knyttet til fagprofessionel dømmekraft – snarere tværtimod...

 18. GeoColour : fargestyring i geomatikkområdet

  OpenAIRE

  Amsrud, Tomas; Mikkelsen, Marius; Rossland, Hilde Caroline; Syversen, Katrine

  2003-01-01

  NORSK: Prosjekt GeoColour hadde som mål å kartlegge prosessflyt og problemer angående farger ved kartproduksjon. Prosjektet skulle utrede behov for og relevant anvendelse av fargestyringssystemer innenfor geomatikk og danne grunnlag for senere arbeid innen prosjektet: «Fargestyring for geomatikkanvendelser». Det ble foretatt en grundig undersøkelse av eksisterende litteratur og internett kilder. Problematikk rundt temaet fargestyring og PDF ble tatt opp. Bedrifter og bransjefolk b...

 19. Martin Luther og mødet med islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinding, Niels Valdemar

  2017-01-01

  Martin Luthers forståelse af islam og af koranen flytter sig over tid. Den er afhængigt af kontekst, hvilket især er præget af ’tyrkens,’ dvs. osmannernes erobringer op i Europa. Den er også afhængigt af Luthers egen samtid og den teologiske kontekst, som han er dybt involveret i. Endeligt, og det...

 20. Det handler om at fodre din søhest

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Pernille; Bjerregaard, Charlotte

  Bogen er til børn der oplever stress og de voksne der er omkring barnet. Det er en neuroanatomisk/neurofysiologisk forklaring - i børnehøjde - ift. hvad der sker i central nervesystemet, når man gribes af stress og hvordan barnet kan hjælpes ud af stressen. Søhesten refererer til Hipoocampus, der...... formindskes ved stress....

 1. Den ægte vare er det nye sort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2013-01-01

  Forbrugerne er måske nok dødtrætte af traditionelle reklamer og branding – men tydeligvis ikke af statusræset som sådan, siger Andrew Potter i bogen ”The Authenticity Hoax – How We Got Lost Finding Our Selves”. Nu handler det bare ikke om at flashe reklamesmarte brands, men om at have et forbrug...

 2. Hvordan føles det at tabe i OECD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Staunæs, Dorthe; Pors, Justine Grønbæk

  2011-01-01

  Når OEDC rapporter sammenligner skolesystemer på tværs af nationale grænser, aktiveres følelsesregisteret hos såvel politikere som forskere. I Danmark og en række andre Europæiske lande er det særligt bekymringer og følelser som skuffelse, frygt for den Østasiatiske tiger og skam på nationens vegne...

 3. Audit culture revisited

  DEFF Research Database (Denmark)

  Shore, Cris; Wright, Susan

  2015-01-01

  these new financialized techniques of governance, not least through the work of the ‘Big 4’ accountancy firms, and trace their impact across a number of different fields, from administration and the military to business corporations and universities. Following Strathern’s observation that audit is ‘where...

 4. Information Systems Security Audit

  OpenAIRE

  Gheorghe Popescu; Veronica Adriana Popescu; Cristina Raluca Popescu

  2007-01-01

  The article covers:Defining an information system; benefits obtained by introducing new information technologies; IT management;Defining prerequisites, analysis, design, implementation of IS; Information security management system; aspects regarding IS security policy; Conceptual model of a security system; Auditing information security systems and network infrastructure security.

 5. FEATURES ROAD SAFETY AUDIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Abramova

  2015-07-01

  Full Text Available Development of the road network, increasing motorization of the population significantly increase the risk of accidents. Experts in the field of traffic are developing methods to reduce the probability of accidents. The ways of solving the problems of road safety audit at various stages of the «life» of roads are considered.

 6. Auditing Organizational Security

  Science.gov (United States)

  2017-01-01

  Infrastructure • Facilities/Utilities • Natural Disaster • Perimeter • Hacking /Espionage AT/FP: Anti-terrorism/Force protection MOE: Measures of Eectiveness...procedures and capabilities. Security audits can include periodic reviews, testing, post-incident re- ports and lessons learned , performance evaluations and

 7. Information Systems Security Audit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Popescu

  2007-12-01

  Full Text Available The article covers:Defining an information system; benefits obtained by introducing new information technologies; IT management;Defining prerequisites, analysis, design, implementation of IS; Information security management system; aspects regarding IS security policy; Conceptual model of a security system; Auditing information security systems and network infrastructure security.

 8. INTERNAL AUDIT CHARTER

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Sandra Blanchard

  2013-03-26

  Mar 26, 2013 ... Where “personal and confidential” materials are involved the Chief Audit Executive will consult with the President and the ... the principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competency, and IDRC's Code of. Conduct and the Values and Ethics Code for the Public Service;. Informing management ...

 9. En kvalitativ undersøgelse af hvordan mennesker med depression oplever det at gennemgå en depression samt hvordan, den enkelte kan opnå recovery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Stine Leegaard

  2009-01-01

  Specialet indeholder en kvalitativ undersøgelse af, hvordan mennesker med depression oplever det at gennemgå en depression samt hvordan, det er muligt at opnå recovery. Formålet er at skabe et udgangspunkt for udarbejdelse af en hensigtsmæssig og effektiv behandling til mennesker med depression....... Specialet bygger på eksisterende viden og teori omkring depression og recovery og indeholder en kvalitativ hermeneutisk-fænomenologisk interviewundersøgelse. Her er 5 personer med depression, der har gennemført gruppeforløb med psykoedukation, interviewet én til én ud fra en semistruktureret interviewguide....... Undersøgelsen er inspireret af en Reflective Lifeworld tilgang. Via en teoristyret analyse blev 4 temaer identificeret: oplevelse af at gennemleve depression, oplevelse af hjælp og afhængighed, oplevelse af redefinition af egen (sygdoms)identitet samt oplevelse og definition af recovery. Diskussionen er en...

 10. Europæisk Kerne Kompetenceramme for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  . European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet er udviklet i et samarbejde mellem 26 universiteter og andre højere læreanstalter som en del af European Later Life Active Network (ELLAN). ELLANs Lifelong Learning Programme er......I Europa stiger antallet af ældre og behovet for ydelser fra social- og sundhedsprofessionelle ændres som følge deraf. I hele Europa er der behov for at uddanne studerende og videreuddanne personale inden for social- og sundhedsområdet med de rette kompetencer i forhold til at arbejde med ældre...... mod en bedre kvalitet i de videregående professionsuddannelser, hvor de færdiguddannede kan arbejde med ydelser til ældre mennesker i social- og sundhedssektoren. Hovedresultatet er udarbejdelsen af European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden...

 11. QUO VADIS INTERNAL AUDIT EDUCATION?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina BOŢA-AVRAM

  2009-12-01

  Full Text Available The importance of internal audit education is more than obviously, being in the same time, emphasized by thesettlements of Code of Ethics issued by The Institute of Internal Auditors (I IA. The Code of Ethics states the principlesand expectations governing behavior of individuals and organizations in the conduct of internal auditing, describingthe minimum requirements for conducting internal audit activities, and one of these requireme nts being the professionalcompetence. According to this requirement internal auditors apply the knowledge, skills, and experience needed in theperformance of internal audit services. In the same time, it is absolutely necessary that internal auditors mus t have apermanent preoccupation for the increasing quality of their internal audit education and so the performance of internalaudit services offered. Starting from these premises, our research objectives were focused on the analyzing the contextof the evolution of internal audit education from international to national perspectives. Using the method of literaturereview we made an analysis of internal audit education in the international context, followed by a critical analysis ofthe internal audit education in the Romanian context. Our results show there are some problematic areas that arelooking for quickly solutions in order to assure a good quality of internal audit education, and so a good quality ofinternal audit services, in that way being accomplished the necessary context so internal audit to be able to add valueto the organization.

 12. THE AUDIT OF RECEPTION PROCESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorina MOCUŢA

  2013-01-01

  Full Text Available The object of study case is to analyze the quality of the logistics department, focusing on the audit process. Purpose of this paper is to present the advantages resulting from the systematic audit processes and methods of analysis and improvement of nonconformities found. The case study is realised at SC Miele Tehnica SRL Brasov, twelfth production line, and the fourth from outside Germany. The specific objectives are: clarifying the concept of audit quality, emphasizing requirements ISO 19011:2003 "Guidelines for auditing quality management systems and / or environment" on audits; cchieving quality audit and performance analysis; improved process performance reception materials; compliance with legislation and auditing standards applicable in EU and Romania.

 13. Last på planlagre fra friktionsmaterialer og ensilage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Andersen, Jørgen

  Anvisningen omhandler lasterne på planlagre ved oplagring af såvel friktionsmaterialer som ensilage og angiver, hvorledes sikkerhedsnormens bestemmelser kan udmøntes i praksis. Lasterne fra friktionsmaterialer er bestemt ved hjælp af jordtryksteorien, idet et antal specielle løsninger og tilnærme......Anvisningen omhandler lasterne på planlagre ved oplagring af såvel friktionsmaterialer som ensilage og angiver, hvorledes sikkerhedsnormens bestemmelser kan udmøntes i praksis. Lasterne fra friktionsmaterialer er bestemt ved hjælp af jordtryksteorien, idet et antal specielle løsninger og...

 14. Fra "en rigtig pige" til "en gravid mand"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2012-01-01

  Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det.......Nedslag i to eksempler på "transreproduktion": Lili Elbe, en transkvinde, der i 1931 døde efter en række kønsskifteoperationer og Thomas Beatie, en transmand, der i 2008 fødte et barn udgav en bog om det....

 15. Fra Industrial Organization (IO) til Porters strategiske brancheperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thrane, Claus

  2007-01-01

  Dette notat giver en kortfattet introduktion til det grundlæggende teoretiske fundament for Porters brancheperspektiv. Heri indgår: 1) et kort afsnit om strategifeltets historiske baggrund, 2) en kort beskrivelse af det såkaldte SCP-paradigme inden for IO med særligt fokus på årene op til 1980, 3......) en beskrivelse af hvorledes Porter overførte SCP-paradigmet til strategifeltet, samt 4) en meget kort beskrivelse af de to centrale dele i Porter 1980....

 16. Sikkerhedsbestemmelser for beskæringsarbejde fra lift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Ole Sejr; Theilby, Frans

  2010-01-01

  Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger.......Brug af lift til beskæring og fældning af træer er blevet udbredt i den grønne sektor. Som bruger er det vigtigt at kende den lift, man har valgt, og at arbejdet med motorsav foregår efter Arbejdstilsynets regler og anbefalinger....

 17. Developments in environmental auditing by supreme audit institutions.

  Science.gov (United States)

  Van Leeuwen, Sylvia

  2004-02-01

  At the end of the 1980s, Supreme Audit Institutions (SAIs) became aware of their responsibility towards the environment and environmental policy. In this article, the development of environmental auditing by SAIs during the last 10 years is presented, as well as the current state of the art. The description is based on the results of three questionnaire surveys held in 1994, 1997, and 2000 by the INTOSAI Working Group in Environmental Auditing. In most countries, the government has stipulated some form of environmental policy, and the SAI has a mandate to carry out regularity and/or performance audits. The activities of SAIs have developed substantially since 1993. Nowadays, environmental auditing is a substantial and regular part of the audit work of more than half of the SAIs. Environmental problems are often transboundary in nature. SAIs can contribute to international environmental cooperation by auditing the compliance of their national government with international environmental obligations and commitments. The INTOSAI Working Group on environmental auditing wants to enhance this type of audit and has provided guidelines for the audit process and the selection of international agreements. Moreover, cooperation between SAIs is a good method to exchange experiences and to learn from each other.

 18. Comparison of FRA regulations to international high-speed rail standards.

  Science.gov (United States)

  2013-05-01

  This report compares international standards with selected parts of Federal Railroad Administration (FRA) Code of Federal Regulation Title 49 CFR Transportation. The parts were preselected by FRA and are meant to reflect those areas of the regulation...

 19. 29 CFR 99.200 - Audit requirements.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 1 2010-07-01 2010-07-01 true Audit requirements. 99.200 Section 99.200 Labor Office of the Secretary of Labor AUDITS OF STATES, LOCAL GOVERNMENTS, AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS Audits § 99.200 Audit requirements. (a) Audit required. Non-Federal entities that expend $300,000 or more in a...

 20. 29 CFR 99.230 - Audit costs.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 1 2010-07-01 2010-07-01 true Audit costs. 99.230 Section 99.230 Labor Office of the Secretary of Labor AUDITS OF STATES, LOCAL GOVERNMENTS, AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS Audits § 99.230 Audit costs. (a) Allowable costs. Unless prohibited by law, the cost of audits made in accordance with the...

 1. 29 CFR 99.510 - Audit findings.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 1 2010-07-01 2010-07-01 true Audit findings. 99.510 Section 99.510 Labor Office of the Secretary of Labor AUDITS OF STATES, LOCAL GOVERNMENTS, AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS Auditors § 99.510 Audit findings. (a) Audit findings reported. The auditor shall report the following as audit findings in a...

 2. The Strategic Options of Supreme Audit Institutions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klarskov Jeppesen, Kim; Carrington, Thomas; Catasús, Bino

  2017-01-01

  Based on the theory of professional competition, this paper identifies and investigates four strategic options of supreme audit institutions (SAIs) through a case study of four Nordic national audit offices: a performance auditing strategy; a financial auditing strategy; a portfolio strategy...... options for public sector auditing....

 3. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 4. Evaluering af projekt: Mobication fra grundskole til erhvervsliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Christina Hvas

  2015-01-01

  Projekt ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv” har været finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, idet projektet støtter Syddansk Uddannelsesaftale ved at arbejde forebyggende i forhold til erhvervsuddannelserne. Mobication har kørt som pilotprojekt i perioden november 2011 til...

 5. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...

 6. Pressens præsidenter - fra Satan til Messias

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne; Andersen, Dorte

  2010-01-01

  Journalistikken og historiefaget er i egen selvforståelse discipliner, der beskriver verden, som den er. Journalister rapporterer fra nutiden, mens historikere fortæller os, hvordan fortiden var. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved denne arbejdsdeling, idet begge fag går hinanden i bedene og langt...

 7. Måling af gasser, dampe og lugte fra byggematerialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølhave, L.; Nielsen, P.A.; Lundquist, G.R.

  Rapporten bringer resultater fra en undersøgelse gennemført i samarbejde med Hygiejnisk Institut ved Århus Universitet. Undersøgelsen belyser ventilationens og materialealderens indflydelse på afgasningen. Desuden beskrives en nyudviklet prøvestand til rutinemæssige målinger af afgasninger....

 8. Ekstraktion af aromastoffer fra tørret oregano

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Knud; Jakobsen, Jens Ellitsgård; Christensen, Lars Porskjær

  2007-01-01

  Ligevægtsforhold omkring ekstraktion af aktivstoffer fra oregano vulgaris med ethanol og vand er undersøgt med henblik på industriel fremstilling af tinkturer er undersøgt. Væskeoptag i tørret oregano som funktion af væskesammensætning er bestemt. Sammensætningen af aktivstoffer i ekstraktet som...

 9. Natural Solution to FraCaS Entailment Problems

  NARCIS (Netherlands)

  Abzianidze, Lasha

  2016-01-01

  Reasoning over several premises is not a common feature of RTE systems as it usually requires deep semantic analysis. On the other hand, FraCaS is a collection of entailment problems consisting of multiple premises and covering semantically challenging phenomena. We employ the tableau theorem prover

 10. Studie vlastností DET, metody pro vzorkování pórové vody v sedimentech

  OpenAIRE

  Jarolímová, Zuzana

  2011-01-01

  The aim of this thesis was find out chosen properties of DET (diffusive equilibration in thin films), method for pore water for sediment sampling. This properties were: 1)the time require for equilibration between: a)distilled water in gel within DET and pore water b)sample of pore water within DET and distilled water 2)the comparison of samples pore water sampling with DET and other method 3)determination of DET properties in practice

 11. Mobile Learning Applications Audit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul POCATILU

  2010-01-01

  Full Text Available While mobile learning (m-learning applications have proven their value in educational activities, there is a need to measure their reliability, accessibility and further more their trustworthiness. Mobile devices are far more vulnerable then classic computers and present inconvenient interfaces due to their size, hardware limitations and their mobile connectivity. Mobile learning applications should be audited to determine if they should be trusted or not, while multimedia contents like automatic speech recognition (ASR can improve their accessibility. This article will start with a brief introduction on m-learning applications, then it will present the audit process for m-learning applications, it will iterate their specific security threats, it will define the ASR process, and it will elaborate how ASR can enhance accessibility of these types of applications.

 12. Fra form-Z til AutoCad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik

  2003-01-01

  Dette kursus er lavet for at forberede de studerende til deres tegnestuepraktik, og dets indhold er planlagt i samarbejde med tegnestuerne. I 2003 var form-Z Arkitektskolens grundlæggende CAD-program; men på tegnestuerne arbejde man med AutoCad. Kurset er opbygget over CAD Clasic skabelonen (se min...

 13. Fra “børstemetode” til Wilbarger Program

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf; Arnsbjerg, Ingelis; Olsen, Lone

  2012-01-01

  Resumé: Artiklen har til formål at formidle kendskabet til den opdaterede behandlingsmetode betegnet Wilbarger Programmet, Comprehensive Treatment Approach, som har gennemgået store forandringer både begrebsmæssigt, teoretisk og i praktisk udførelse, siden det første Wilbarger kursus i 1991. Bagg...

 14. Fra viden til velfærd 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  UCC’s forskning er praksisforskning. Det er anvendelig forskning, der med teorier og metoder går helt tæt på professionernes daglige arbejde. Derfor er resultaterne af vores forsknings- og udviklingsprojekter ofte med til at skabe forandringer i hverdagen. Forskningen bidrager dermed både til vid...

 15. Fra New Public Management til New Public Governance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup; Krogstrup, Hanne Kathrine

  2017-01-01

  Konturerne i New Public Governance ikke er skarpt optegnede og dets gennemslag i praksis er uforudsigelig. I dette kapitel sættes New Public Governance i relation til New Public Management og kravet om evidensbasering af offentlige ydelser. Samskabelse præsenteres som nyt centralt begreb....

 16. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 17. Fra Share of Wallet til Share of Life

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2015-01-01

  Den digitale og mobile revolution giver nye muligheder for arbejdet med loyalitet. Men pas på, at " nissen ikke flytter med" over på de nye platforme. Der er nemlig grund til at stoppe op og at kvalitetssikre loyalitetsarbejdet. Det handler nemlig ikke kun om teknologi, men om strategi....

 18. Fristelsen og det svære valg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smed, Sinne

  2013-01-01

  Selvkontrol er en væsentlig faktor for, hvor godt det lykkes for os at leve op til de mål vi sætter for os selv. Men hvor gode vi er til at kontrollere os selv er måske ikke kun en medfødt eller i barndommen tillært evne, men kan også afhænge af, hvor mange andre ting vi har at slås med i hverdag...

 19. Assessment of paediatric clinical audit.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Perrem, L M

  2012-02-01

  Consultant paediatricians in Ireland were surveyed to evaluate their perceptions of the hospital audit environment and assess their involvement in the audit process. Eighty nine (77%) replied of whom 66 (74%) had an audit department and 23 (26%) did not. Sixteen (18%) felt their hospital was well resourced for audit and 25 (28%) felt the culture was very positive but only 1 (1%) had protected time. For 61 (69%) consultants audit was very important with 38 (43%) being very actively involved in the process. The most frequent trigger for audit was non consultant hospital doctor (NCHD) career development, cited by 77 (87%). The new Professional Competence Scheme and the National Quality and Risk Management Standards will require the deficiencies identified in this survey be addressed.

 20. Physical interaction between the strawberry allergen Fra a 1 and an associated partner FaAP: Interaction of Fra a 1 proteins and FaAP.

  Science.gov (United States)

  Franz-Oberdorf, Katrin; Langer, Andreas; Strasser, Ralf; Isono, Erika; Ranftl, Quirin L; Wunschel, Christian; Schwab, Wilfried

  2017-10-01

  The strawberry fruit allergens Fra a 1.01E, Fra a 1.02 and Fra a 1.03 belong to the group of pathogenesis-related 10 (PR-10) proteins and are homologs of the major birch pollen Bet v 1 and apple allergen Mal d 1. Bet v 1 related proteins are the most extensively studied allergens but their physiological function in planta remains elusive. Since Mal d 1-Associated Protein has been previously identified as interaction partner of Mal d 1 we studied the binding of the orthologous Fra a 1-Associated Protein (FaAP) to Fra a 1.01E/1.02/1.03. As the C-terminal sequence of FaAP showed strong auto-activation activity in yeast 2-hybrid analysis a novel time resolved DNA-switching system was successfully applied. Fra a 1.01E, Fra a 1.02, and Fra a 1.03 bind to FaAP with K D of 4.5 ± 1.1, 15 ± 3, and 11 ± 2 nM, respectively. Fra a 1.01E forms a dimer, whereas Fra a 1.02 and Fra a 1.03 bind as monomer. The results imply that PR-10 proteins might be integrated into a protein-interaction network and FaAP binding appears to be essential for the physiological function of the Fra a 1 proteins. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 1. Internal Audits of QMS (COTS) -

  Data.gov (United States)

  Department of Transportation — This is an internal audit workflow application used to automate business processes that support the AVS Quality Management System (QMS) and several Flight Standards...

 2. The ICA Communication Audit: Process, Status, Critique

  Science.gov (United States)

  Goldhaber, Gerald M.; Krivonos, Paul D.

  1977-01-01

  Explores the International Communication Association (ICA) Audit process including goals, products, instruments, audit logistics and timetable, feedback of results and follow-up, costs, current status and audits conducted to date. (ED.)

 3. «Det er fedt»: Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark

  OpenAIRE

  Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro

  2011-01-01

  Norsk: Manglende kunnskaper fra grunnskolen framstår som den viktigste faktoren for ikke å gjennomføre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Elever som ikke lykkes faglig i grunnskolen og dermed får faglige problemer i videregående, har også gjerne sosiale og personlige erfaringer som bidrar til at videre skolegang kan bli vanskelig. En av tre lykkes ikke i norsk videregående opplæring. Sannsynligheten for frafall fnner en særlig i overgangsfasene mellom de...

 4. 100 år med Det religiøse livs elementære former

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien.......2012 markerer 100 års jubilæet for udgivelsen af en af de vigtigste publikationer i studiet af religion – den franske sociolog Emile Durkheims (1858-1917) Det religiøse livs elementære former: det totemiske system i Australien....

 5. LogDet Rank Minimization with Application to Subspace Clustering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhao Kang

  2015-01-01

  Full Text Available Low-rank matrix is desired in many machine learning and computer vision problems. Most of the recent studies use the nuclear norm as a convex surrogate of the rank operator. However, all singular values are simply added together by the nuclear norm, and thus the rank may not be well approximated in practical problems. In this paper, we propose using a log-determinant (LogDet function as a smooth and closer, though nonconvex, approximation to rank for obtaining a low-rank representation in subspace clustering. Augmented Lagrange multipliers strategy is applied to iteratively optimize the LogDet-based nonconvex objective function on potentially large-scale data. By making use of the angular information of principal directions of the resultant low-rank representation, an affinity graph matrix is constructed for spectral clustering. Experimental results on motion segmentation and face clustering data demonstrate that the proposed method often outperforms state-of-the-art subspace clustering algorithms.

 6. Nurses' participation in audit: a regional study

  OpenAIRE

  Cheater, F. M.; Keane, M

  1998-01-01

  OBJECTIVES: To find out to what extent nurses were perceived to be participating in audit, to identify factors thought to impede their involvement, and to assess progress towards multidisciplinary audit. RESEARCH DESIGN: Qualitative. METHODS: Focus groups and interviews. PARTICIPANTS: Chairs of audit groups and audit support staff in hospital, community and primary health care and audit leads in health authorities in the North West Region. RESULTS: In total 99 audit le...

 7. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hassouri, Avine; Gundersen, Sofie Holst; Bolwig, Simon

  Denne rapport er et resultat af et pilotstudie udført af DTU Management Engineering i samarbejde med erhvervsFORUM Roskilde og Grøn Puls projektet. Studiet er støttet økonomisk af Roskilde Kommunes Klimaråd. Rapporten analyserer, fra et håndværkvirksomhedsperspektiv, muligheder og udfordringer...... forbundet med energivejledning og energirenovering, samt foreslår konkrete handlemuligheder for Grøn Puls. Studiet fokuserer på private boliger (enfamilieshuse) men omhandler også energirenovering af virksomheder. Det er primært baseret på en interviews af håndværkere i Roskilde Kommune, der har taget et...... kursus i energivejledning støttet af Grøn Puls. Kurset giver håndværkerne kompetence til at udføre energitjek og derigennem kortlægge det enkle hus´ muligheder for energirenoveringer. Når kurset er bestået kan håndværkeren kalde sig energivejleder....

 8. Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2005-01-01

  Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også...... skandinaviske museer såsom Danmarks Nationalmuseum har på anmodning tilbagesendt humant materiale af maori oprindelse til new zealandske institutioner. Repatrieringsfænomenet og dets indvirkninger især hos de institutioner der møder krav om at afhænde materiale, er blevet kilde til en voksende international...... debat. Men hvilken betydning har denne udvikling for de, der anmoder om og modtager det repatrierede materiale? Denne artikel belyser med udgangspunkt i en repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum den rolle, den verdensomspændende repatriering af humant materiale spiller i new zealandsk museal...

 9. Application of Business Risk Auditing among Audit Firms in Western ...

  African Journals Online (AJOL)

  To remain relevant, auditors have been compelled to reengineer their audit approaches to be more responsive to business risks. In spite numerous calls of the departure from traditional audits, little is known as to how auditors in developing economies such as Kenya has responded to increasing business risks in their ...

 10. Audit Expectation Gap: Perspectives of Auditors and Audited ...

  African Journals Online (AJOL)

  This study empirically examined Audit Expectation Gap: Perspectives of Auditors and Audited Account Users. For the purpose of this study primary and secondary data were used. Data were sourced through the examination of vast array of relevant literature like journals, standard textbooks, magazine and questionnaires.

 11. Audit Database and Information Tracking System

  Data.gov (United States)

  Social Security Administration — This database contains information about Social Security Administration audits regarding SSA agency performance and compliance. These audits can be requested by both...

 12. On the nature of auditing: The audit partner effect : Research on the effect of individual audit partners on audit quality and the information dynamics of accounting data

  OpenAIRE

  Buuren, van, J.P.

  2009-01-01

  This doctoral thesis is about whether auditing is ‘static and mechanic’ of nature or the opposite: ‘dynamic and organic’. If auditing is considered ‘static and mechanic’ of nature, this implies that standard audit solutions are available and can uniformly be applied by the audit partners. Moreover, it suggests that the level of audit quality can be guaranteed to a large extent by the audit firm’s control and governance structures. In such an environment, audit firm size and the actual audit q...

 13. Common energy audit report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolesnikov, A.I.; Sheina, L.S.; Ivanov, N.S. [RDIEE, Moswoc (Russian Federation); Draborg, S.; Oestergaard, T. [Dansk Energi Analyse A/S, Vanloese (Denmark)

  1998-12-31

  The project encompassed following activities: Elaboration of a description of the Russian dairy sector including a mapping of the entire sector in respect of production capacity, actual production, products, production technologies and energy consumption; Energy audits at twelve selected dairies with different typical productions; Elaboration of an `Energy Audit Guidance` which describes how to perform energy audits in dairies and where to expect energy saving possibilities. The energy savings possibilities are often due to the same kind of problems, e.g. low production, inefficient equipment or manually control of the process equipment. The main problems that Russian dairies faces can be divided into the following categories: Old and inefficient technological equipment which is operated at low capacity with very low energy efficiency; Lack of knowledge about new energy efficient technologies; Financial problems which causes low interest and few possibilities for using funds for investment in energy efficient equipment; Energy savings do not lead to personal gains for the persons in the dairy management or other employees which causes low interst in energy savings. At some dairies it seemed to be a problem for the management to adapt to the new and very different conditions for enterprises in Russian today, where sales, production, production capacity and raw milk available are interconnected. With respect to energy matters it was often a wish to replace existing oversized equipment with new equipment of the same size no matter that it is unlikely that the production will increase considerable in the future. The project has discovered that there is a need for demonstrating energy saving measures by implementation because it was in many ways hard for the dairy management`s to believe that, the energy consumption could be reduced dramatically without affecting could production or the processes. Furthermore, the project has discovered a need for transferring to the

 14. Defining a Forensic Audit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stevenson G. Smith

  2009-03-01

  Full Text Available Disclosures about new financial frauds and scandals are continually appearing in the press.  As a consequence, the accounting profession's traditional methods of monitoring corporate financial activities are under intense scrutiny.  At the same time, there is recognition that principles-based GAAP from the International Accounting Standards Board will become the recognized standard in the U.S.  The authors argue that these two factors will change the practices used to fight corporate malfeasance as investigators adapt the techniques of accounting into a forensic audit engagement model.

 15. Retten til privathed i det danske sundhedsvæsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Pihl Bjerre

  2014-05-01

  Full Text Available Formålet med nærværende oversigtsartikel er at undersøge den stigende digitalisering og deling af personlige informationer i sundhedsvæsenet, samt hvilke etiske udfordringer denne udvikling har for den enkelte borger. Mere præcis vil vi rammesætte denne diskussion i en dansk kontekst eksemplificeret ved Det Fælles Medicinkort. Det Fælles Medicinkort er en obligatorisk database for danske borgere indeholdende informationer om patienters medicinske historie to år tilbage. Denne database kan tilgås af en bred vifte af sundhedsprofessionelle i Danmark (Bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger 2011.På trods af lovede sundhedsmæssige fordele, såsom en højere grad af sikkerhed i forbindelse med medicinering, en øget effektivisering af sundhedsvæsenet og dermed besparelser på de offentlige budgetter, plæderer vi i artiklen for, at implementeringen af Det Fælles Medicinkort kompromitterer den enkeltes privathed. Den enkelte borger er ikke i tilstrækkelig grad informeret om brugen af Det Fælles Medicinkort. Ydermere finder vi ikke, at borgerens autonomi i forhold til indholdet af personlige oplysninger i Det Fælles Medicinkort er opretholdt på en tilfredsstillende måde.Artiklens primære perspektiv er deontologisk, men for at nuancere vores diskussion inddrages lejlighedsvist også utilitaristiske argumenter. Endvidere inddrages i artiklen Helen Nissenbaum, Tom L. Beauchamp og James F. Childress samt John Rawls. I artiklen vil tre konkrete problemstillinger blive diskuteret i relation til Det Fælles Medicinkort: (1 Deler vi relevante og passende data? (2 Er distributionen af disse data til en så bred vifte af sundhedsprofessionelle på sin plads? Og slutteligt: (3 Er den enkelte borgers beslutningsdygtighed, og dermed mulighed for autonomi i forhold til personrelaterede informationer, tilstrækkelig.Nøgleord: digitalisering, privathed, Danmark, sundhedsv

 16. Fuzzy audit risk modeling algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zohreh Hajihaa

  2011-07-01

  Full Text Available Fuzzy logic has created suitable mathematics for making decisions in uncertain environments including professional judgments. One of the situations is to assess auditee risks. During recent years, risk based audit (RBA has been regarded as one of the main tools to fight against fraud. The main issue in RBA is to determine the overall audit risk an auditor accepts, which impact the efficiency of an audit. The primary objective of this research is to redesign the audit risk model (ARM proposed by auditing standards. The proposed model of this paper uses fuzzy inference systems (FIS based on the judgments of audit experts. The implementation of proposed fuzzy technique uses triangular fuzzy numbers to express the inputs and Mamdani method along with center of gravity are incorporated for defuzzification. The proposed model uses three FISs for audit, inherent and control risks, and there are five levels of linguistic variables for outputs. FISs include 25, 25 and 81 rules of if-then respectively and officials of Iranian audit experts confirm all the rules.

 17. CHARTE D'AUDIT INTERNE

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  sblanchard

  CRDI). CHARTE D'AUDIT INTERNE. Mars 2015. 2. Assurances et conseils afin de soutenir le développement par l'innovation. La présente charte établit l'objet, le caractère indépendant et la portée de la fonction d'audit.

 18. The dutch surgical colorectal audit

  NARCIS (Netherlands)

  Leersum, N.J. van; Snijders, H.S.; Henneman, D.; Kolfschoten, N.E.; Gooiker, G.A.; Berge, M.G. Ten; Eddes, E.H.; Wouters, M.W.; Tollenaar, R.A.E.M.; Bemelman, W.A.; Dam, R.M. van; Elferink, M.A.; Karsten, T.M.; Krieken, J.H. van; Lemmens, V.E.; Rutten, H.J.; Manusama, E.R.; Velde, C.J. van de; Meijerink, W.J.H.J.; Wiggers, T.; Harst, E. van der; Dekker, J.W.T.; Boerma, D.

  2013-01-01

  INTRODUCTION: In 2009, the nationwide Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) was initiated by the Association of Surgeons of the Netherlands (ASN) to monitor, evaluate and improve colorectal cancer care. The DSCA is currently widely used as a blueprint for the initiation of other audits, coordinated

 19. The Dutch surgical colorectal audit

  NARCIS (Netherlands)

  van Leersum, N. J.; Snijders, H. S.; Henneman, D.; Kolfschoten, N. E.; Gooiker, G. A.; ten Berge, M. G.; Eddes, E. H.; Wouters, M. W. J. M.; Tollenaar, R. A. E. M.; Bemelman, W. A.; van Dam, R. M.; Elferink, M. A.; Karsten, Th M.; van Krieken, J. H. J. M.; Lemmens, V. E. P. P.; Rutten, H. J. T.; Manusama, E. R.; van de Velde, C. J. H.; Meijerink, W. J. H. J.; Wiggers, Th; van der Harst, E.; Dekker, J. W. T.; Boerma, D.

  2013-01-01

  In 2009, the nationwide Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) was initiated by the Association of Surgeons of the Netherlands (ASN) to monitor, evaluate and improve colorectal cancer care. The DSCA is currently widely used as a blueprint for the initiation of other audits, coordinated by the Dutch

 20. Dengang vi gik fra sort-hvid til farvefjernsyn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars Holmgaard

  2007-01-01

  pege på grundlæggende narrative strukturer i hverdagslivet. Mit afsæt er en større undersøgelse af en række familiers domesticering af interaktive medier og interaktivt tv (Christensen 2005a). Altså en bevægelse fra de første oplevelser med interaktive medier til en hverdagsliggørelse af selvsamme...