WorldWideScience

Sample records for anodirovanie poluprovodnikov tipa

 1. PRIPRAVA PROIZVODNJE NOVEGA TIPA VEZI ZA LISTNATO VZMET

  OpenAIRE

  Grobelnik, Samo

  2010-01-01

  V času gospodarske krize je konkurenčnost podjetja dobila še večji pomen. Na zahtevnem evropskem tržišču bodo preživela le tista podjetja, ki bodo ponujala kakovostne izdelke po konkurenčni ceni ob čedalje krajšem odzivnem času. Za našteto pa je seveda pomembno pravilno načrtovanje proizvodnih procesov, preudarno investiranje v nove tehnologije izdelave in dober nadzor nad stroški izdelave. V diplomski nalogi sem predstavil primer priprave proizvodnje za izdelavo novega tipa vezi za listnato ...

 2. PRENOVA PROCESA UVAJANJA NOVEGA MODELA ALI TIPA IZDELKA DO FAZE PRIPRAVE NA PROIZVODNJO

  OpenAIRE

  Gavez, Alenka

  2012-01-01

  V Gorenju, d. d., uvajanje novih modelov ali tipov izdelkov upravljamo s procesom Osvajanje izvedenk. Pri tem procesu gre za osvajanje novega modela ali tipa že obstoječega izdelka in ga vedno začnemo v Trženju. Ugotovili smo, da procesa osvajanja novih izvedenk že vrsto let nismo bistveno spremenili, kljub temu da se je v zadnjih letih močno spremenila informacijska tehnologija. Proces še vedno poteka zelo sekvenčno, zaradi česar imamo precej čakalnih časov, informacije niso vedno dovolj ...

 3. Peći za cement tipa Dietzsch i njihovo značenje za industrijsku arhitekturu Dalmacije

  OpenAIRE

  Žižić, Dujmo; Bartulović, Hrvoje

  2015-01-01

  Industrijske peći za cement tipa Dietzsch pridonijele su tehnološkom sazrijevanju graditeljske djelatnosti u Dalmaciji. Izumljene su 1885. godine i tijekom sljedeća tri desetljeća sagrađene u Splitu, Hvaru, Sv. Kaju, Majdanu i Kaštel Sućurcu, obilježavajući razdoblje najintenzivnijega prostornog širenja industrije cementa. Upečatljiva armiranobetonska konstrukcija ovih peći promovirala je mogućnosti cementa kao modernoga građevnog materijala.

 4. Učinak trajanja šećerne bolesti tipa 1 na aktivnost N-acetil-β-D-glukozaminidaze u mokraći djece i adolescenata

  OpenAIRE

  Matica, Jasminka; Rački-Čargonja, Višnja; Dvornik, Štefica

  2006-01-01

  Cilj: Cilj je bio ispitati ovisi li izlučivanje NAG u mokraći djece i adolescenata s šećernom bolesti tipa 1 o trajanju bolesti. Metode: Katalitičke koncentracije N-acetil-β-D-glukozaminadaze određivale su se spektrofotometrijski u slučajnim uzorcima mokraće 66 djece i adolescenata s šećernom bolesti tipa 1 68 ispitanika iz kontrolne skupine. Bolesnici iz skupine dijabetičara bili su podijeljeni s obzirom na trajanje bolesti: skupina I manje od tri godine (N=17); skupina II tri do pet godi...

 5. Childhood Osteoporosis and Presentation of Two Cases with Osteogenesis Imperfecta Type V / Osteoporoza V Otroški Dobi in Predstavitev Dveh Bolnikov Z Osteogenesis Imperfecta Tipa V

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratanic Nina

  2015-03-01

  Full Text Available Uvod. Osteogenesis imperfecta (OI je vzročno heterogena bolezen, katere značilnost je osteoporoza v otroštvu. Pri vseh opisanih bolnikih s podtipom OI tipa V je vzrok bolezni ista mutacija c.-14C>T gena IFITM5. Kljub temu med bolniki obstaja izrazita fenotipska variabilnost v klinični sliki, toda opisan je le dober odgovor na zdravljenje z bisfosfonati.

 6. KOLIČINA I KAKVOĆA ŠAMPINJONA (AGARICUS BISPORUS) S OBZIROM NA UPOTREBU DVA RAZLIČITA TIPA MICELIJA

  OpenAIRE

  Romanjek Fajdetić, Nataša; Japundžić Palenikić, Božica; Martić, M.; Maglić, O.; Popović, B.

  2015-01-01

  Gljive Agaricus bisporus popularno nazvane šampinjoni najzastupljenije su gljive u pogledu proizvodnje na svjetskoj razini. Izgled gljiva dijelom ovisi o tehnologiji, ali prvenstveno i o karakteristikama micelija koji se upotrebljava za inokulaciju prilikom proizvodnje supstrata za proizvodnju šampinjona. U radu su analizirani rezultati dobiveni berbom gljiva tijekom tri vegetacijska ciklusa. Supstrati su bili inokulirani s dva različita tipa micelija U1 i 608. Tijekom istraživanja pratila su...

 7. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 8. Kaņepju/PLA šķiedru sendvičtipa sruktūras neaustā materiāla un tā kompozīta īpašības

  OpenAIRE

  Seile, A; Beļakova, D

  2015-01-01

  Pētījumā aplūkotajiem kaņepju (60 masas %) un polilaktīda (PLA) (40 masas %) neausto materiālu (NM) paraugiem izstrādāta t.s. sendvičtipa struktūra, kur ārmalas izgatavotas tikai no PLA šķiedru klājuma kārtām, bet vidus daļā šķiedru klājuma kārtas veido PLA šķiedru atlikums, kas vienmērīgi sajaukts ar kaņepju šķiedrām. NM paraugu izgatavošanas mērķis ir to tālāka pārveide biokompozīta materiālā

 9. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 10. Razvoj nove metode za proračun pritiska i brzine detonacije brizantnih eksploziva tipa CHNO / Development of a new method for calculating detonation pressure and velocity in CHNO blast explosives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2005-01-01

  Full Text Available Na osnovu eksperimentalnih vrednosti detonacionih parametara većeg broja eksploziva i različitih eksplozivnih sastava, a u skladu sa teorijom detonacije, razvijen je jednostavan poluempirijski model za proračun pritiska i brzine detonacije eksploziva tipa CHNO. Model je zasnovan na Avakjanovoj metodi za proračun sastava gasovitih produkata detonacije i primenljiv je u širokom opsegu gustina. U odnosu na poznatu Kamletovu metodu i numerički model zasnovan na BKW jednačini stanja, dobijena su znatno manja odstupanja izračunatih vrednosti pritiska i brzine detonacije od eksperimentalnih vrednosti. / A simple semi-empirical model for calculating detonation pressure and velocity in CHNO explosives has been developed on the basis of experimental values of detonation parameters of a number of explosives and various explosive compositions and in accordance with the theory of detonation. The model is based on Avacian's method for calculating the content of gaseous detonation products and it can be applied to a wide range of densities. When compared to the well-known Komlet's method and the numerical model based on the BKW equation of state, this method gives singnificantly smaller deviations of calculated values of detonation pressure and density from experimental values.

 11. Type 1 Diabetes in the Young: Organization of two National Centers in Israel and Slovenia / Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih in Mladostnikih: Organizacija Dela V Dveh Nacionalnih Centrih V Izraelu in Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratina Nataša

  2015-03-01

  Full Text Available Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično avtoimuno obolenje, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Incidenca bolezni zadnjih 50 let narašča po vsem svetu, v povprečju je letni porast incidence ocenjen na 4 %, ob tem pa starost bolnikov ob času diagnoze pada. Raziskave kažejo, da je dobra presnovna urejenost bolnikov s sladkorno boleznijo zelo pomembna, saj je s tem mogoče odložiti pozne zaplete bolezni ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Neprekinjena edukacija bolnikov skupaj z možnostmi moderne tehnologije lahko prispeva k izboljšanju njihove presnovne urejenosti. Presnovno urejenost spremljamo z določanjem glikoziliranega hemoglobina (HbA1c ter s številom težkih hipoglikemij in ketoacidoz na populacijo pacientov v določenem časovnem obdobju. V prispevku sta opisana dva nacionalna referenčna centra za obravnavo otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno boleznijo v Izraelu in Sloveniji.

 12. Petrología y geoquímica de los granitoides peralumínicos de la Faja TIPA, en el borde occidental de Gondwana, sistema de Famatina, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toselli, A. J.

  1996-08-01

  Full Text Available Main pretrological and geochemistry characteristics of the rocks of Copacabana, Paimán and Velasco Ranges are shown, constituent of the important deformative structure developed in the east border of Famatinian System. This structure is relationed with Ocloyic-Taconic Collision between Gondwana and Laurentia, during Upper Ordovicic-Lower Siluric and Lower Carbonic, in response to a compressive regimen with vergence to the East.En este trabajo se presentan las principales características petrográficas y geoquímicas de las rocas que constituyen las Sierra de Copacabana, flanco oriental de la Sierra de Paimán y extremo NW de la Sierra de Velasco, dentro de la importante estructura deformativa que se desarrolla en el borde oriental del Sistema de Famatina y da lugar a la Faja Deformada TIPA. Tales rocas corresponden a una tendencia evolutiva de características calcoalcalinas y son netamente peraluminosas, con presencia de minerales como biotita, muscovita, sillimanita, cianita, cordierita y granate. Esta estructura se vincularía con la colisión oclóyica-tacónica entre Gondwana y Laurentia (Dalla Salda el al., 1993 en niveles no muy profundos de la corteza, dentro de un ambiente tectónico transicional entre regiones de arco volcánico y sin-colisional. Este evento colisional habría tenido lugar entre el Ordovícico superior-Silúrico inferior y el Carbónico inferior, respondiendo a un régimen compresivo con vergencia al E.

 13. Analiza poluprovodničkih kvantnih generatora tipa A3B5 po nano nivoima / Analysis of semiconductor quantum generators of A3B5 type at nano levels / Наноуровневый анализ полупроводниковых квантовых генераторов типа A3B5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid I. Grečihin

  2015-04-01

  Full Text Available U članku se obrazlaže formiranje klasterne rešetkaste strukture poluprovodničkog kristala tipa A3B5. Predstavljen je način deformacije elektronskih opni atoma koji su u sastavu elemenata poluprovodničke kristalne strukture. Na primeru kristala iz jedinjenja indijuma i elemenata pete grupe Mendeljejeve tablice, utvrđeno je među kakvim energetskim nivoima dolazi do generisanja poluprovodničkog kvantnog generatora. Definisani su tehnološki uslovi za izradnju lasera tipa A3B5. / The article describes the formation of the cluster grid structure of semiconductor crystals of A3B5 type. The deformation of the electron shells of the atoms in semiconductor crystal structure elements has been presented. Crystals of the Indium compounds and the elements from Group 5 of the Mendeleev periodic table have been used to show the energy levels where a semiconductor quantum generator is generated. The technological conditions for an A3B5 type laser realisation have been defined. / Обосновано образование кластерной решеточной структуры полупроводниковых кристаллов типа А3В5. Показано, каким образом происходит деформация электронных оболочек атомов составных элементов полупроводниковой кристаллической структуры. На примере кристаллов из соединений индия с элементами пятой группы таблицы Менделеева установлено, между какими энергетическими уровнями реализуется генерация полу- проводникового квантового генератора. Сформулированы тре бования к технологии изготовления лазеров на основе А3В5.

 14. Dinamika massy tela u bol'nykh sakharnymdiabetom 2 tipa v techenie pervogo godainsulinoterapii

  OpenAIRE

  T Sh Dzhavakhishvili; T I Romantsova; O V Roik

  2010-01-01

  The aim of this study was to determine changes in weight and insulin requirements in insulin-treated type 2 diabetic patients with normal and elevated body mass index (BMI) during the first year after initiating the insulin therapy with insulin analogues or human insulins, respectively. Materials and methods: a total of 157 patients with insulin naive type 2 diabetes were included in the study. The patients were divided in two groups. First group consisted of subjects [mean age 57 (4...

 15. METONIMIJE TIPA NAČIN UMJESTO RADNJE U RAZNIM DOMENAMA I JEZICIMA

  OpenAIRE

  Brdar-Szabó, Rita; Brdar, Mario

  2003-01-01

  Kako se metonimija i metafora u okviru kognitivne lingvistike drže temeljnim i univerzalnim procesima koji oblikuju konceptuane strukture i jezične izraze, prešutno se pretpostavljalo da bi sve generalizacije opažene u engleskom (ili nekom drugom jeziku koji se rabio za empirijsku potvrdu teoretskih tvrdnji) trebale vrijediti i za druge jezike, naravno uz moguća odstupanja u pojedinim jezicima zbog odsutnosti određenih leksičkih jedinica. Drugim riječima, moglo bi se očekivati ...

 16. Optimizatsiya i intensifikatsiya insulinoterapii pri sakharnom diabete 2 tipa (klinicheskie rekomendatsii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I I Dedov

  2010-12-01

  Full Text Available По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2009 года в России сахарный диабет (СД выявлен более чем у 3 миллионов человек, из них 2,7 миллиона приходится на 2 тип. Последние 15-20 лет интерес к выбору оптимальной терапии на всех этапах развития СД 2 типа возрастает. Это связано с одной стороны с появлением новых научных данных, а с другой стороны со всё увеличивающимися возможностями фармакологического воздействия у этой категории больных. В настоящее время специалисты выделяют 9 групп таблетированных и инъекционных препаратов. Эти данные представлены в одном из самых важных опубликованных за последнее время международных документов – совместном консенсусе Американской Диабетической Ассоциации (ADA и Европейской Ассоциации по исследованию диабета (EASD, а также в недавно опубликованном Консенсусе Американской Ассоциации Клинических Эндокринологов (AACE/ Американской Коллегии Эндокринологов (ACE. В этом обзорном документе специально оговаривается сравнение различных препаратов в виде следующего заявления: «В настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений. Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты, так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности, специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в лечении СД, обосновывая это следующим: • инсулин является самым мощным сахароснижающим препаратом; • своевременное начало инсулинотерапии обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений; • доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение развития сосудистых осложнений при диабете; • по мере прогрессирования диабета заболеванием труднее управлять; в этом плане инсулин даёт дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от остаточной секреторной активности бета-клеток. В настоящих рекомендациях будут затронуты все этапы инсулинотерапии СД 2 типа: начало, оптимизация и интенсификация.

 17. Korrektsiya arterial'noy gipertonii u bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa: fokus na zhestkost' arteriy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Konstantinovna Vikulova

  2011-06-01

  Full Text Available Elevation of the arterial stiffness is one of the important pathogenic factors associated with a high risk of cardiovascular complications and mortality rate in patients with diabetes and metabolic syndrome. Correction of the arterial stiffness has a great value for decrease of the risk of atherosclerosis progress and organ protection. Therapy with ACE inhibitor ramipril provides not only high antihypertensive effect but also significant improvement of parameters of the arterial stiffness which indicates an additional vasoprotective effect of the drug.

 18. Võbor tipa svobodnoi zonõ v Estonii = The choice of the free zone model in Estonia / Jana Tshernjavskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Tshernjavskaja, Jana

  2004-01-01

  Tollivabatsooni mõistest ja ülesannetest vastavalt Euroopa Liidu tollikoodeksile. Eestis tegutsevate vabatsoonide (Muuga, Sillamäe, Valga) vastavusse viimisest EL-i vabakaubanduspiirkondade tüüpidega

 19. Attachment to Caregivers and Type 1 Diabetes in Children / Navezanost Na Starše in Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drobnič Radobuljac Maja

  2015-03-01

  Full Text Available Navezanost je vedenjski in fiziološki sistem, ki posamezniku omogoča dinamično prilagajanje na okolje. Navezanost se razvija pri sovplivu med dojenčkom in materjo, igra pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možgan in vpliva na kvaliteto posameznikovih socialnih odnosov vse življenje.

 20. Language-Specific Existential Sentence Types: a Case Study of Lithuanian. Savitas lietuvių kalbos egzistencinių sakinių tipas – BKI konstrukcija

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violeta Kalėdaitė

  2008-01-01

  Full Text Available Straipsnyje aptariamos sintaksinės ir semantinės bendraties junginių su esaties veiksmažodžiu ypatybės. Remdamasi egzistencinių sakinių analizės principais, taikomais šio tipo sakiniams anglų kalboje nagrinėti, autorė siūlo tradicinėje lietuvių kalbotyroje neišryškintą šios konstrukcijos interpretaciją.BKI konstrukcija susideda iš trijų privalomų elementų: bazinio veiksmažodžio būti formos, k-žodžio (kada, kam, kur, etc. ir bendraties. Šios konstrukcijos ypatumus pabrėžė jau J.Jablonskis, kurio dėmesį patraukė netradicinė veiksnio raiška. Išnagrinėjusi konstrukcijos sintaksinės struktūros bei atskirų elementų gramatinės raiškos ypatybes, autorė apibrėžia ją kaip savitą lietuvių kalbos egzis­tencinio sakinio sintaksinį variantą. ------ The article is devoted to the analysis of a specific syntactic structure in Lithuanian, the BKI construction. This type of sentence is also attested in Russian, where it has got a wide coverage.The BKI construction in Lithuanian is made up of the following elements: (i a form of the existential verb būti ‘be’, (ii the k-word, and (iii the infinitive. The type is attested both in positive and negative forms. The peculiarity of the construction has been noted by a number of Lithuanian scholars, however, no link has been recognized between the semantic content of the sentence, the existential verb būti ‘be’, and the syntactic structure of the construction. The data used for the analysis (2,000 entries are taken from Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas at http://donelaitis.vdu.lt.In the article the author offers a new approach to the analysis of the BKI construction and claims that it represents a language-specific existential structure. Evidence is presented to the effect that the BKI construction in Lithuanian is a syntactic synonym of the existential type ‘proper’.

 1. Uloga ovisnosti tlaka pucanja i strukturne varijable u procjeni strukturnog integriteta cijevi parogeneratora VVER-tipa i njeno određivanje

  OpenAIRE

  ČORAK CVJETIČANIN, Zrinka; Budimir, Marko; VAVROUS, Matija

  2011-01-01

  Osnovna zadaća svakog vlasnika elektrane je uspostaviti ravnotežu u poduzimanju prventivnih mjera kao što su praćenje, ispitivanje te korektivne akcije u cilju očuvanja integriteta cijevi parogeneratora. Procjena integriteta cijevi parogeneratora predstavlja ključni čimbenik u ostvarenju navedenog cilja. Potrebno je provesti široki spektar istraživanja za kvalitetnu procjenu integriteta cijevi parogeneratora. Jedan od ključnih elemenata, ali i polazišna točka u procjeni stru...

 2. Syntheses, structures and tunable luminescence of lanthanide metal-organic frameworks based on azole-containing carboxylic acid ligand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhao, Dian; Rao, Xingtang; Yu, Jiancan; Cui, Yuanjing, E-mail: cuiyj@zju.edu.cn; Yang, Yu; Qian, Guodong, E-mail: gdqian@zju.edu.cn

  2015-10-15

  Design and synthesis of a series of isostructural lanthanide metal-organic frameworks (LnMOFs) serving as phosphors by coordinate the H{sub 2}TIPA (5-(1H-tetrazol-5-yl)isophthalic acid) ligands and lanthanide ions is reported. The color of the luminescence can be tuned by adjusting the relative concentration of the lanthanide ions in the host framework GdTIPA, and near-pure-white light emission can be achieved. - Graphical abstract: Lanthanide metal-organic frameworks (LnMOFs) with tunable luminescence were synthesized using an azole-containing carboxylic acid as ligand. - Highlights: • A series of isostructural LnMOFs serving as phosphor is reported. • We model the GdTIPA: Tb{sup 3+}, Eu{sup 3+} which can tune color and emit white light. • The scheme and mechanism of luminescent LnMOFs are also presented and discussed.

 3. METALOGENIJA JUŽNE TISIJE - MOSLAVAČKA GORA, PSUNJ, PAPUK, KRNDIJA

  OpenAIRE

  Jurković, Ivan

  2003-01-01

  Jezgra Moslavačke gore izgrađena je od S-tipa granita i granodiorita. Obavijena je migmatitima, a vanjsku zonu pretstavljaju metamorfiti amfibolskog facijesa. Moslavačka gora je produkt regionalnog metamorfizma donjopaleozojskog i starijeg pelitsko-psamitskog protolita. U sva tri tipa stijena mjestimice su uočene jače koncentracije minerala silimanita, andaluzita, kordijerita, granata i turmalina. U pegma-titskoj fazi formirano je niz lećastih tijela i žila metasomatsko-injekcijskih pegmatita...

 4. Utjecaj grešaka u zavarenom spoju na integritet cijevnih lukova izloženih djelovanju unutarnjeg tlaka

  OpenAIRE

  Dimić, Ivana; Arsić, Miodrag; MEĐO, Bojan; Stefanović, Ana; Grabulov, Vencislav; Rakin, Marko

  2013-01-01

  Imajući u vidu da lokalna oštećenja smanjuju nosivost i mogućnost deformiranja cjevovoda, analiziran je utjecaj grešaka u zavarenom spoju na integritet cijevnih lukova izloženih djelovanju unutarnjeg tlaka. Ispitivane su greške tipa neprovarenosti, jer su defekti ovog tipa prethodno otkriveni ultrazvučnim ispitivanjem na unutarnjoj površini cjevovoda u hidroelektrani. Trodimenzijska analiza metodom konačnih elemenata je urađena uporabom programskog paketa Abaqus. Određen je utjecaj geometrije...

 5. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2006-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (K...

 6. Korelacija rezultata ispitivanja hemijske stabilnosti prirodno i ubrzano starenih baruta / Correlation of chemical stability estimation results of naturally and accelerated aging gun powders

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2005-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od savremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene pouzdanosti metode ispitivani su uzorci prirodno starenog jednobaznog baruta tipa NC i dvobaznog baruta tipa NGB različitih godina proizvodnje. Uzorci su uzimani iz ubojnih sredstava. Određene su konstante brzine reakcije utroška stabilizatora i vremena upotrebljivosti baruta. Ove vrednosti u...

 7. KORELACIJA REZULTATA ISPITIVANJA HEMIJSKE STABILNOSTI PRIRODNO I UBRZANO STARENIH BARUTA

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2005-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od savremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene pouzdanosti metode ispitivani su uzorci prirodno starenog jednobaznog baruta tipa NC i dvobaznog baruta tipa NGB različitih godina proizvodnje. Uzorci su uzimani iz ubojnih sredstava. Određene su konstante brzine reakcije utroška stabilizatora i vremena upotrebljivosti baruta. Ove vrednosti u...

 8. ANALIZA REZULTATA ODREĐIVANJA SADRŽAJA STABILIZATORA U PRIRODNO STARENIM BARUTIMA

  OpenAIRE

  Luka Grbović; Slaviša Stoiljković

  2006-01-01

  Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od savremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu hemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene hemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta i...

 9. Recikliranje krhotina legura aluminija AlMgSi1 pomoću hladnog sabijanja

  OpenAIRE

  T. Pepelnjak; K. Kuzman; Kačmarčik, I.; Plančak, M.

  2012-01-01

  Ovaj rad istražuje mogućnosti za izravnu konverziju krhotina aluminijske legure AlMgSi1 u čvrst pripremak. Aluminijiske krhotine su hladno sabijani u zatvorenoj matrici pomoću 2,5 MN hidrauličke preše. Zbog male početne gustoće krhotina bilo je potrebno izvršiti nekoliko pre-sabijanja u zavisnosti od tipa krhotina. Da bi se istražio utjecaj geometrije krhotine na krajnju gustoću uzoraka, rezanje krhotina je izvedeno različitim režimima. U radu je prikazan utjecaj tipa krhotine na krajnju gust...

 10. Elektronsko podprta komunikacija v zdravstvu

  OpenAIRE

  Slana, Maja

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava tematiko elektronsko podprte komunikacije v zdravstvu. Predstavili smo tudi pojem e- pacient in Projekt »eZdravje«. Za raziskovalni del je bila uporabljena deskriptivna (opisna) metoda dela. Podatke smo pridobili s pomočjo anonimne ankete, ki je zajemala 14 vprašanj zaprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege, zaposlene v zdravstveni instituciji in naključno izbrane posameznike. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali...

 11. Morfologija polenovih zrna roda Mentha L. (Lamiaceae)

  OpenAIRE

  Jančić, Radiša; Polić, Đoka

  1989-01-01

  Utvrđeno je da su polenova zrna vrsta Mentha arven- sis L., M. aquatica L., M. 'longifolia (L.) Huđs., M. spicata L. i M. pulegium L. istog tipa: meridionalno šestobrazdna, prolatna, dugoosa, eliptična. Ekzina je s mrežastom skulpturom. Polenova zrna biljaka vrste M. longifolia uočljivo su manjih dimenzija od polenovih zrna biljaka ostalih istraživanih vrsta.

 12. Ultrazvučne pulzacije tlaka u alatu za rezanje vodenim mlazom

  OpenAIRE

  Říha, Zdeněk; Foldyna, Josef

  2012-01-01

  U ovom se radu izračunava protok vode u alatu za čišćenje i rezanje vodenim mlazom. U danom području postoje ultrazvučne pulzacije visokog tlaka. Analizira se efikasnost pojačanja pulzacija visokog tlaka u prijelaznom prostora između većih i manjih cijevi. U članku se uspoređuju tri tipa prijelaznih prostora: postepena promjena te promjena konusa i polumjera promjera cijevi.

 13. SINTEZA ( R )-1-AMINOINDANA

  OpenAIRE

  Prudič, Darja

  2014-01-01

  (R)-1-aminoindan je pomemben intermediat za sintezo zdravilne farmacevtske učinkovine rasagilina, (R)(+)-N-propargil-1-aminoindana, oz. njegove soli. Zdravila osnovana na navedeni učinkovini se uporabljajo za zdravljenje indikacij Parkinsonove bolezni, motenj spomina, demence tipa Alzheimerjeve bolezni, depresije in hiperaktivnega sindroma pri otrocih. Magistrska naloga temelji na razvoju učinkovite sinteze (R)-1-aminoindana in preveritvi ter potrditvi ustreznosti tega ključnega intermediata ...

 14. FACTORING IN FORFAITING - PRIMERJAVA

  OpenAIRE

  Kaučič, Urša

  2011-01-01

  V tem diplomskem delu bom predstavila dve vrsti modernih finančnih transakcij, natančneje dva moderna tipa pogodb avtonomnega gospodarskega prava, to sta factoring in forfaiting. Analiza je namenjena tako pojmu in razvoju obeh omenjenih vrst, kot tudi pogodbi o factoringu in pogodbi o forfaitingu. Pozornost je namenjena primerjavi med pojmoma factoringa in forfaitinga, ter osvetlitvi podobnosti in razlik med njima glede na klasifikacijo obeh pogodb, glede na stranke, ki pri poslih sodelujejo,...

 15. Sinteza konjugata fenoprofena i gemfibrozila s kopolimerom stirena i maleinske kiseline

  OpenAIRE

  Zovko, Marijana; BARBARIC, MONIKA; Zorc, Branka; HAFNER, ANITA; Filipovic-Grcic, Jelena

  2005-01-01

  U radu je opisana sinteza polimer-lijek konjugata polazeći od kopolimera stirena i anhidrida maleinske kiseline (SMA) i fenoprofena, odnosno gemfibrozila, ljekovitih tvari s kratkim vremenom zadržavanja u plazmi. Fenoprofen i gemfibrozil su prvo prevedeni u 2-aminoetilamide, koji su zbog slobodne amino skupine mogli reagirati s anhidridnim prstenovima u SMA. Modifikacijom tipa i vrste supstitucije pripravljeni su lipofilni i hidrofilni konjugati. Udio vezanog lijeka u konjugatima bio je izmeđ...

 16. Razmatranja o karolinškom novcu iz Donjih Lepura

  OpenAIRE

  Šeparović, Tomislav

  2012-01-01

  U radu se raspravlja o srebrnom karolinškom novcu pronađenom na položaju kod crkve sv. Martina u Donjim Lepurima. Novac je denar tipa Christiana religio, kakav je u brojnim inačicama emitiran u 9. st. i na početku 10. stoljeća. Uz pokušaj točnog određivanja mjesta i vremena kovanja, primjerak se nastoji uklopiti u povijesni i gospodarski kontekst.

 17. Dilatometarska ispitivanja u inženjerskoj mehanici stijena

  OpenAIRE

  Vrkljan, Ivan; Kavur, Boris; Fifer-Bizjak, Karmen

  2006-01-01

  Prikazana su iskustva u primjeni različitih tipova dilatometara pri ispitivanju stijena. Uz teorijske osnove daju se i preporuke za upotrebu odgovarajućeg tipa dilatometra ovisno o deformabilnosti stijenske mase. Ističe se važnost interpretacije izmjerenih veličina i pravilne primjene rezultata. Ocjenjuju se rezultati mjerenja različitim tipovima dilatometara na više lokacija. Uspostavljena je korelacija dilatometarskog modula i modula iz velikih in situ ispitivanja vapnenca.

 18. Model prognoziranja S-krivulja u ranim fazama građevinskih projekata

  OpenAIRE

  Ostojić-Škomrlj, Nives; Radujković, Mladen

  2012-01-01

  U radu je prikazan metodološki postupak kojim se definira način prognoziranja raspodjele troškova u vremenu za fazu izvršenja projekta pomoću troškovne S-krivulje za tri različita tipa građevina: visokogradnja, tuneli i autocesta. Primjenjena su tri različita pristupa, a rezultati sva tri pristupa i njihove integracije prikazani su u obliku regresijskih matematičkih izraza i odgovarajućih dijagrama. Predložena metodologija može se koristiti za prognoziranje troškovne dinamike građevinskih pro...

 19. Izgubljeni u obilju. Paradoks elektroničkih zapisa

  OpenAIRE

  Horsman, Peter

  2001-01-01

  Promjene koje u komunikaciji među ljudima, a time i u obliku pisanih dokumenata, izazivaju informatičke tehnologije, čini aktualnim pitanje o sadržaju djelatnosti arhivske struke. Osnova te djelatnosti je upravljanje spisima tijekom čitava njihova životnog ciklusa te je stoga nužno jasno razumjeti što je spis, odnosno dokument i što ga razlikuje od drugih oblika informacija. Arhivistička literatura poznaje dva različita tipa definicije dokumenta: pravni i teorijski. U članku se opisuju dva pr...

 20. Interneto meno kūrinys „Kelyje autostopu"

  OpenAIRE

  Penekaitė, Laima

  2010-01-01

  Keliavimo ir judėjimo fenomenas yra svarbus kiekvienam žmogui. Net fiziškai nejudėdamas, jis keliauja mintimis, virtualiai. Žmogus gali pasirinkti kelionės ir keliautojo tipą - nuo paprasto atostogautojo vasaros metu, kelionių agentūros suorganizuotoje poilsinėje kelionėje iki bastūniškų kelionių nežinant galutinio tikslo. Kalbant apie keliavimą autostopu daugeliui kyla viena mintis - keliavimas nemokant už kelionę. Šiame bakalauro darbe analizuojamas ir atskleidžiamas ke...

 1. Slobodno vrijeme mladih stanovnika otočnih lokalnih zajednica – primjer zadarskih otoka (Iž, Dugi otok, Ugljan)

  OpenAIRE

  Babić, Dragutin

  2003-01-01

  U ovom se radu analizira problem slobodnog vremena u otočnim lokalnim zajednicama zadarskog arhipelaga (Iž, Dugi otok, Ugljan). Predložak za analizu je provedeno empirijsko istraživanje na populaciji triju zadarskih otoka ujesen 2001. U istraživanju migracijskih dvojba mladih stanovnika triju zadarskih otoka služili smo se metodama ankete i intervjua (učenički eseji). Anketa se sastoji od 39 pitanja zatvorenog tipa kojima su obuhvaćeni važni segmenti otočne problematike i način na koji ju mla...

 2. Lietuvos atsakas į kibernetinio saugumo iššūkius

  OpenAIRE

  Rinkevičiūtė, Asta

  2010-01-01

  Šiame darbe, remiantis Johan Eriksson ir Mark Rhinard tyrimo schema, nagrinėjama tai, kaip kibernetinio saugumo problemos kursto vidinio-išorinio saugumo įtampas Lietuvoje. Įvertinus jų dinamiką keturiais analitiniais „pjūviais“, identifikuojamas geriausiai Lietuvos atsaką į kibernetinio saugumo iššūkius apibūdinantis elgesio tipas. In the broader sense the general object of observation considered in this paper is the influence of transboundary cyber-security issues on government behaviour...

 3. Simulacija hibridnog električnog vozila za dva različita režima vožnje

  OpenAIRE

  RAOS, Miomir; Marjanović, Zoran; Živković, Ljiljana; Živković, Nenad; Protić, Milan; Radosavljević, Jasmina; Jovanović, Milena

  2016-01-01

  U ovom radu je prikazan primjer računalne simulacije hibridnog električnog vozila u dva različita režima vožnje. Ovaj primjer pokazuje mnogostruko područje rada simuliranog hibridnog električnog vozila. Hibridno električno vozilo je kombiniranog tipa, slično kao u automobilima Toyota Prius. Vozilo ima dvije vrste pogonske snage: elektromotor i motor SUI, u svrhu povećanja stupnja djelovanja pogonskog sklopa i smanjenja zagađenja zraka. Hibridno električno vozilo udružuje prednosti elektromoto...

 4. Pristup zoosemiji u okviru teorije konceptualne metafore i metonimije

  OpenAIRE

  Milić, Goran

  2013-01-01

  U radu se daje pregled načina na koji su se teorijske postavke i konstrukti Teorije konceptualne metafore i metonimije nose sa specifičnim tipom figurativne jezične uporabe unutar fenomena životinjske metafore, zoosemijom, odnosno uporabom leksema za životinje da bi se referiralo na ljudska bića. Prikazom ovoga tipa ostvarenja kao jednoga od ostvarenja ontološke metafore čovjek je životinja i time plodnog tla kako za teorijske rasprave o prirodi ovih dvaju kognitivnih mehanizama, tako i za op...

 5. THE MICHAEL JACKSON OF TWO OR THREE NOSES AGO I THE MICHAEL JACKSON OF TODAY – VIŠESTRUKA LI

  OpenAIRE

  Berberović, Sanja

  2007-01-01

  Rad se bavi stvaranjem figurativnog značenja vlastitih imena u izrazima tipa determinator X of Y, u kojima je X vlastito ime, a Y označava vremenski period. Smatra se da su takvi izrazi, koji označavaju izvornog nositelja imena, primjeri partitivne restriktivne modifikacije. Primijenjujući dostignuća Barcelone (2003, 2004) i Brdara and Brdar-Szabó (2007) u analizi figurativnog značenja vlastitih imenica, rad pokazuje da je konceptualna metonimija ENTITET UMJESTO AKTIVNE ZONE ne...

 6. ZNAČAJKE ŽIVOTA I TRETMANA ŽENA U ZATVORU

  OpenAIRE

  Šućur, Zoran; Žakman-Ban, Vladimira

  2005-01-01

  Temeljni je cilj rada bio utvrditi značajke i posebnosti penološkoga tretmana žena na izdržavanju kazne zatvora u Hrvatskoj te analizirati specifičnosti ovoga tretmana u odnosu na tretman koji se provodi prema muškoj osuđeničkoj populaciji u kaznenim ustanovama zatvorenoga tipa. Uzorak se sastojao od 30 žena na izdržavanju kazne zatvora u jedinom kaznenom zavodu za žene u Hrvatskoj (KZ Požega), a za usporedbu tretmana muške i ženske zatvoreničke populacije upotrijeblje...

 7. UVAJANJE NETRANSGENE SOJE V SLOVENSKO PRIDELAVO

  OpenAIRE

  Fišer, Jasna

  2014-01-01

  Pomanjkanje pridelave soje v Evropi in s tem povezan podpis Deklaracije o pridelavi soje brez gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji sta razloga za proučevanje vedenja o tej poljščini. Izvedli smo anketo, ki je bila izvedena med kmeti v Podravju, ki obdelujejo več kot 30 hektarjev njiv. Vsebovala je 11 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. S pomočjo ankete smo spoznali, da je uporaba soje v prehrani živali v Podravju razširjena, saj jo v prehrano živali vključuje kar 77 % kmetovalcev, najpo...

 8. Rekonstrukcija i izrada 3D modela dvo-osne konvencionalne tokarilice Hobbymat MD65

  OpenAIRE

  Hršak, Božidar; Pavlic, Tomislav; Radić, Antonio

  2014-01-01

  Prikazan je postupak rekonstrukcije konvencionalne tokarilice Hobbymat MD65 u CNC (Computer Numerical Control) stroj s dvije simultane osi ugradnjom koračnih motora tipa NEMA 23 i upravljanih PC programskim sustavom Mach3-Lathe. 3D model je izrađen u programskom alatu Solid Edge ST4 – Ordered Technology, a fotorealistički prikaz modela u programskom modulu ERA (ExplodeRenderAnimate). Na temelju dokumentacije o montaži i održavanju i mjernih skica izrađena je kompletna 2D tehnička dokumentacij...

 9. Formularni ugovori u elektroničkom obliku (Sklapanje ugovora klikom miša - elektroničkim očitovanjem volje putem Interneta na web stranici – click wrap i browse wrap ugovori)

  OpenAIRE

  Matić, Tin

  2008-01-01

  Klik mišem na web stranici vrlo je čest oblik očitovanja volje. To je po svojoj pravnoj prirodi znak kojim se izričito i jasno očituje volja za sklapanje ugovora. Klikom miša sklapaju se formularni ugovori u elektroničkom obliku. Dva tipa ugovora koji se sklapaju na taj način su click wrap ugovor i browse wrap ugovor. Oba su ugovora zapravo podvrste adhezijskih ugovora. Click wrap je ugovor koji se skapa na web stranici elektroničkim putem i u elektroničkom obliku, u kojem kupac, odnosno ponu...

 10. Raspodjela 137Cs u antrosolu oglednog poljoprivrednog dobra “Radmilovac” kod Beograda

  OpenAIRE

  Vukašinović, Ivana; Todorović, Dragana; Đorđević, Aleksandar; Rajković, Miloš B.; Pavlović, Vladimir B.

  2013-01-01

  Ovo je preliminarno istraživanje dubinske raspodjele radionuklida 137Cs u kultiviranome zemljištu tipa Antrosol 15 godina starog voćnjaka pod zasadom breskvi koje pripada oglednom poljoprivrednom dobru “Radmilovac” u blizini Beograda. Dubokim oranjem do dubine od 1 m zemljište je pripremljeno za postavljanje zasada breskvi. Tri godine prije uzorkovanja zemljišta prekinuta je obrada voćnjaka odnosno godišnje oranje (do 40 cm dubine), navodnjavanje i unos mineralnoga gnojiva. Koncentracija akti...

 11. Postupci liječenja Dens Invaginatusa

  OpenAIRE

  Šutalo, Jozo; Knežević, Alena; Negovetić-Mandić, Višnja; Tarle, Zrinka; Pandurić, Vlatko

  2003-01-01

  Dens invaginatus je razvojna anomalija koja se očituje uvlačenjem cakline i dentina u unutrašnjost krune i korijena. Aberacija se može očitovati u širokome spektru morfoloških varijacija of foramen coecum do manjeg ili većeg uvlačenja u korijen, a ponekad sve do vrška korijena. Suvremenu podjelu anomalije ponudio je Oehlers godine 1957. Prema njoj postoje tri tipa abnormalnosti. Najčešće se otkriva radiografskim pregledom. Ako postoji komunikacija invaginacije s pulpom ili periradikularnim...

 12. Helminthosporium oryzae, Pyricularia oryzae

  OpenAIRE

  Karov, Ilija

  1983-01-01

  Helminthosporium oryzae-Simptomi bolesti se ispoljavaju u dva oblika: palez klijanaca i mrku pegavost. Prvi se javlja odmah po klijanju ili nicanju biljke, a drugi u toku cele vegetacije. Pyricularia oryzae-Simptomi bolesti -Plamenjaca je vazno oboljenje na pirincu i javlja se u svim reonima gde se pirinae gaji u Makedoniji. P.oryzae uzrokuje tri tipa bolesti »lisnu plamenjacu", »nodusnu plamenjacu« i »plevicnu plamenjacu. U SR Makedoniji ona se javlja u sva tri oblika, zajedno iii pojedin...

 13. Novi mediji i odnosi s javnošću

  OpenAIRE

  Demeterffy Lančić, Renata

  2010-01-01

  Autorica razmatra značenje novih komunikacijskih tehnologija s aspekta razvoja pluralne javne sfere te odnosa s javnošću (OSJ) kao jednog tipa komunikacijskog djelovanja. U općem društvenom kontekstu gdje su mediji izgubili svoje primarno značenje javlja se potreba postojanja nezavisnih, slobodnih sustava komuniciranja. Upravo u takvoj situaciji nove komunikacijske tehnologije, prvenstveno širenje interneta, otvaraju mogućnosti novom razvoju komuniciranja javnosti. Blogovi, web-forumi, web-st...

 14. Panoramska radiologija s pomoću CCD: čimbenici izobličenja slike uz konture njenog odabranog sloja

  OpenAIRE

  Farman, T. T.; Farman, A.G.; Kelly, M S.; Firriolo, F.J.; Yanacey, J.M; Stewart, A.V.

  1998-01-01

  Svrha: Svrha ove studije bila je odrediti svojstva čimbenika izobličenja kontura razlučivanja odabranog sloja slike ortopantomografa OP 100®Instrumentarium Imaging, Tuusula, Finland) kombiniranog sa senzorom vrste CCD (charge-coupled device) tipa (Trophy Radiologie, Vincennes, France). Materijal i metode: Upotrebom mreže kojom se određuje razlučivanje postavljene u razmacima uzduž iskustveno ustanovljenih putanja projekcijskog snopa, konture sloja slike proizvodene ortopantomografom OP 100® m...

 15. Vidinė organizacijos mokymosi aplinka, įgalinanti tradicinį darbuotoją virsti žinių darbuotoju: turizmo organizacijų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Morkovičeva, Rūta

  2010-01-01

  Darbo sudėtinės dalys. Darbas susideda iš dviejų dalių - teorinės ir tiriamosios. Teorinėje dalyje, remiantis lietuvių ir užsienio autorių moksline literatūra išanalizuotas besimokančios organizacijos tipas, išskirtos vidinės organizacijos mokymosi aplinkos sąlygos, stiprinančios darbuotojo motyvaciją mokymosi proceso atžvilgiu, bei nustatyti pagrindiniai veiksniai, lemiantys tradicinio darbuotojo virsmą žinių darbuotoju. Tyrimo įgyvendinimui buvo pasirinktas naudoti kokybinio tipo duomenų...

 16. Adipokini u bolesnica sa sindromom policističnih jajnika [Adipokines in patients with polycystic ovary syndrome

  OpenAIRE

  Zlopaša, Gordan

  2011-01-01

  Sindrom policističnih jajnika (PCOS) je multisistemski, endokrinološki, reprodukcijski i metabolički poremećaj, karakteriziran oligo/anovulacijama, hiperandrogenizmom i policističnim izgledom jajnika. Često je udružen s debljinom i inzulinskom rezistencijom. Žene s PCOS imaju povišen rizik za šećernu bolest tipa 2, dislipidemiju i kardiovaskularne bolesti. Sve je više studija koje govore u prilog da je lučenje hormona masnog tkiva – adipokina (leptina, adiponektina, grelina i rezistina) prom...

 17. GENETSKI INŽENJERING I KLONIRANJE U POLJOPRIVREDI ŽIVOTINJA: BIOETIČKA BRIGA I SIGURNOST HRANE

  OpenAIRE

  W. Fox, Michael

  2009-01-01

  Uzgajanje životinja za humane medicinske i ostale komercijalne/industrijske svrhe povećava se putem dvije nove biotehnologije. Jedna je genetski inženjering, što obuhvaća razdvajanje tuđih gena u embrije ciljane životinje radi stvaranja "transgenih" životinja ili brisanje određenih gena radi stvaranja "izuzetnih" genetski modificiranih životinja. Druga je kloniranje, što uključuje uzimanje stanica iz željenog tipa životinje, koje mogu biti transgenske ili "izuzetne", ili iz konvencionalno uzg...

 18. Central antinociceptive activity of botulinum toxin A [Središnje antinociceptivno djelovanje botulinum toksina A

  OpenAIRE

  Matak, Ivica

  2015-01-01

  UVOD I CILJ ISTRAŽIVANJA: Botulinum toksin tipa A (BoNT/A), neurotoksin iz anaerobne bakterije Clostridium botulinum, je jedan od najpotentnijih bioloških toksina. Ulaskom u živčane terminale uzrokuje enzimsko cijepanje sinaptosomalnog proteina molekulske mase od 25 kDa (eng. synaptosomal-associated protein of 25 kDa; SNAP-25), što sprječava lučenje neurotransmitora. Intoksikacija organizma preko hrane ili infekcija sporama bakterija pri određenim uvjetima uzrokuje neuroparalitičku bolest bot...

 19. Bosanska bugarija

  OpenAIRE

  Talam, Jasmina

  2007-01-01

  Članak je posvećen bugariji, kordofonom instrumentu tipa dugovratih lutnji, koja je tijekom 20. stoljeća zauzimala važno mjesto u životu i običajima bosanskohercegovačkog seoskog stanovništva. Posebna je pozornost posvećena pitanjima klasifikacije ovoga instrumenta, terminologiji, ergologiji, tehnologiji izrade instrumenta, značajkama tonskih odnosa, tehnikama sviranja, repertoaru i prigodama te rasprostranjenosti na području Bosne i Hercegovine. U današnje je doba veoma mali broj svirača i g...

 20. Planiranje nasledstva kot dejavnost strateškega managementa človeških virov v družinskih podjetjih

  OpenAIRE

  Petač, Sebastian

  2013-01-01

  V prvem delu magistrske naloge smo predstavili lastnosti družinskih podjetij, njihovo delovanje in razlike v primerjavi s podjetji nedružinskega tipa. Opredelili smo prednosti in slabosti družinskih podjetij ter njihovo rast in razvoj. V nadaljevanju smo opredelili strateški management človeških virov in spoznali značilnosti, pomen in cilje strateškega managementa človeških virov. V našem delu smo se posvetili tudi obravnavi različnih pristopov (in modelov) k strateškemu managementu človeških...

 1. Razvoj spletne igre s pomočjo tehnologij HTML5

  OpenAIRE

  Leva, Matic

  2015-01-01

  V diplomskem delu opišemo ustvarjanje iger prirastka, ki jih lahko igramo v spletnem brskalniku in katerih logika se izvaja izključno na spletnem odjemalcu. V ta namen predstavimo lastno igro omenjenega tipa. Diplomsko delo opisuje korake načrtovanja igre in njene programske ter grafične rešitve na tujih in lastnem primeru. Pri izdelavi igre smo uporabili skriptni jezik Javascript, ogrodje Knockout, orodje jQuery, animacije CSS3 in moderne elemente HTML5. V delu so predstavljeni tudi načini o...

 2. PERSISTENTNE SPLETNE IGRE

  OpenAIRE

  Colnarič, Matic

  2013-01-01

  Diploma zajema analizo ustvarjanja iger, specifično iger, ki jih lahko igramo v spletnem brskalniku med daljšim časovnim obdobjem in potekajo neprekinjeno na spletnem strežniku. Prav tako predstavljamo lastno igro omenjenega tipa. Opisujemo korake načrtovanja igre in njene programske ter grafične rešitve na tujih in lastnem primeru. Pri lastni izdelavi igre je uporabljen spletni jezik PHP in oblika digitalne umetnosti pixel art. Predstavljeni so tudi možni načini trženja in oglaševanja takšne...

 3. Electron and hydrogen self-exchange of free radicals of sterically hindered tertiary aliphatic amines investigated by photo-CIDNP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Goez

  2013-02-01

  Full Text Available The photoreactions of diazabicyclo[2,2,2]octane (DABCO and triisopropylamine (TIPA with the sensitizers anthraquinone (AQ and xanthone (XA or benzophenone (BP were investigated by time-resolved photo-CIDNP (photochemically induced dynamic nuclear polarization experiments. By varying the radical-pair concentration, it was ensured that these measurements respond only to self-exchange reactions of the free amine-derived radicals (radical cations DH•+ or α-amino alkyl radicals D• with the parent amine DH; the acid–base equilibrium between DH•+ and D• also plays no role. Although the sensitizer does not at all participate in the observed processes, it has a pronounced influence on the CIDNP kinetics because the reaction occurs through successive radical pairs. With AQ, the polarizations stem from the initially formed radical-ion pairs, and escaping DH•+ then undergoes electron self-exchange with DH. In the reaction sensitized with XA (or BP, the polarizations arise in a secondary pair of neutral radicals that is rapidly produced by in-cage proton transfer, and the CIDNP kinetics are due to hydrogen self-exchange between escaping D• and DH. For TIPA, the activation parameters of both self-exchange reactions were determined. Outer-sphere reorganization energies obtained with the Marcus theory gave very good agreement between experimental and calculated values of ∆G‡298.

 4. Nekatere posplošitve grafov Sierpińskega

  OpenAIRE

  Šereg, Andreja

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni grafi Sierpińskijevega tipa, in sicer grafi Sierpińskega S(n, k), grafi trikotnikov Sierpińskega S_n, regularni grafi Sierpińskega S^+(n, k) in S^++(n, k) ter posplošeni grafi trikotnikov Sierpińskega S[n, k]. Prikazane so natančne risbe grafov S(n, k), S^+(n, k) in S^++(n, k). Za S^+(n, k) in S^++(n, k) je dokazano, da so te risbe optimalne. Določeno je število po povezavah disjunktnih Hamiltonovih poti in Hamiltonovih ciklov v grafih S(n, k), S^+(n, k) in ...

 5. Povijest kemije i kemijskog inženjerstva Povijesni osvrt na popularizaciju kemije u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  N. Raos

  2012-01-01

  Od Šulekove knjige Lučba za svakoga ili popularna kemija (1881.) do naših dana mogu se u nas uočiti tri osnovna tipa popularizacije kemije: (1) praktični savjeti nestručnjaku - poljoprivredniku i domaćici, (2) udžbenik ili monografija za nestručnjake i (3) kemija kao motiv za priču. Prvi je tip prevladavao početkom 20. stoljeća, za vrijeme industrijalizacije bio je dominantan drugi tip, dok je treći tip popularizacije došao s potrošačkim društvom. U članku se analizira djelo najplodnijih hrva...

 6. Penicillium antifungal protein (PAF) is involved in the apoptotic and autophagic processes of the producer Penicillium chrysogenum.

  Science.gov (United States)

  Kovács, Barbara; Hegedűs, Nikoletta; Bálint, Mihály; Szabó, Zsuzsa; Emri, Tamás; Kiss, Gréta; Antal, Miklós; Pócsi, István; Leiter, Eva

  2014-09-01

  PAF, which is produced by the filamentous fungus Pencicillium chrysogenum, is a small antifungal protein, triggering ROS-mediated apoptotic cell death in Aspergillus nidulans. In this work, we provide information on the function of PAF in the host P. chrysogenum considering that carbon-starving cultures of the Δpaf mutant strain showed significantly reduced apoptosis rates in comparison to the wild-type (wt) strain. Moreover, the addition of PAF to the Δpaf strain resulted in a twofold increase in the apoptosis rate. PAF was also involved in the regulation of the autophagy machinery of this fungus, since several Saccharomyces cerevisiae autophagy-related ortholog genes, e.g. those of atg7, atg22 and tipA, were repressed in the deletion strain. This phenomenon was accompanied by the absence of autophagosomes in the Δpaf strain, even in old hyphae.

 7. Oreobates barituensis Vaira & Ferrari, 2008. Extensión de rango geográfico y primer registro para la provincia de Tucumán, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pereyra, Laura Cecilia

  2012-05-01

  Full Text Available Localidad.- Oreobates barituensis Vaira & Ferrari, 2008. República Argentina, provincia de Tucumán, departamento Tafí Viejo, ruta provincial N° 340 entre las localidades de Las Tipas y San Javier (26°41'42.04"S; 65°23'13.85"O; altitud: 1153 m.s.n.m.. Colectores M. S. Akmentins, L. C. Pereyra y G. Laufer. El día 18 de diciembre de 2011 a las 21:00 hs se colectaron 3 individuos como especímenes voucher (una hembra grávida, un macho y un juvenil, que se depositaron en la colección herpetológica del la Fundación Miguel Lillo, Tucumán (FML24683 al FML24685.

 8. R-fenibuta efekti neiropātisko sāpju modeļos in vivo

  OpenAIRE

  Zvejniece, Baiba

  2016-01-01

  Klīnikā fenibutu pielieto kā garastāvokli uzlabojošu, anksiolītisku un nootropu medikamentu. R-fenibuts ((3R)-fenil-4-aminosviestskābe) ir optiski tīra un farmakoloģiski aktīva racēmiskā fenibuta forma. R-fenibuts ir atbildīgs par racēmiskā fenibuta farmakoloģisko aktivitāti, kas korelē ar tā saistīšanos pie gamma aminosviestskābes (GASS)B apakštipa receptoriem. Strukturāli R-fenibuts ir baklofēna ((R,S)-4-amino-3-(4-hlorfenil)sviestskābes) un gabapentīna (GBP, (2-[1-(aminometil)cikloheksil]a...

 9. Smanjenje emisije drvne prašine tijekom piljenja drva univerzalnom kružnom pilom

  OpenAIRE

  Očkajová, A.; Beljo Lučić, R.; Čavlović, A.; Terenòvá, J.

  2006-01-01

  Cilj je provedenih istraživanja usporedba raspodjele veličina čestica usitnjenog materijala nastaloga longitudinalnim propiljivanjem drva kružnom pilom s dva lista različitog tipa zubi. Istraživanje je provedeno na univerzalnoj kružnoj pili pri brzini rezanja v = 50 m·s-1 i posmičnoj brzini vf = 16 m·min-1. Korišteni su listovi pile s asimetričnim trobridnim razvraćenim zubima K1 i sa stlačenim zubima K2. Odabrani su uzorci relativne vlažnosti od 8 do 10% od smrekovine, bukovine i merantija, ...

 10. Aes grave iz Jesenica

  OpenAIRE

  Bonačić Mandinić, Maja

  2009-01-01

  U zbirci Arheološkog muzeja u Splitu čuva se primjerak aes grave tipa Apolon/Apolon (RRC 18/1). Pripada emisiji kovnice u Rimu iz 275. do 270. godine prije Krista. Nađen je oko 1901. godine u Jesenicama. Bilo kakve pojedinosti o kontekstu nalaza nisu poznate. Jesenice su selo na oko 200 do 250 m nadmorske visine, na padini Peruna - južna kosa planine Mosor. Uz ostale helenističke nalaze sa šireg područja Jesenica, na potezu uz obalu između Splita i Omiša, ovaj nalaz bi mogao svjedočiti o vezi...

 11. Analiza širenja pukotine u strojarskim konstrukcijama

  OpenAIRE

  Mijović, Budimir; PAŠALIĆ, Ismet; Agić, Ante

  2009-01-01

  U radu je izvršena eksperimentalna analiza širenja pukotine kod čelika DIN 42CrMo4V. Ovaj materijal u poboljšanom stanju ima visoku čvrstoću i žilavost. Koristi se za statički i dinamički opterećene konstrukcijske dijelove, posebno za veće presjeke s visokim opterećenjem. Cilj rada je pronaći mogućnost što točnijeg i preciznijeg eksperimentalnog određivanja karakteristika pukotine kod trodimenzijskih problema mehanike loma. Izrađene su epruvete sa zarezom s iniciranom greškom tipa pukotine u ...

 12. PRAVNA UREDITEV POSVOJITEV PRI ISTOSPOLNIH PARTNERJIH V RS IN PRIMERJALNEM PRAVU

  OpenAIRE

  Ikovic, Maša

  2009-01-01

  Družina je temeljna celica vsake družbe. Naše družinsko pravo šteje za družino življenjsko skupnost staršev in otrok. Če izhajam iz tega, da ima vsak otrok pravico do družine, potem ni potrebno govoriti o pravici otroka do točno določenega tipa družine, pač pa do družine, ki naj bo stalna, trdna in njegova lastna. Ureditev pravic istospolnih parov se razlikuje od države do države. Nekatere nimajo niti zakonodaje, ki bi istospolnim partnerjem omogočala minimalne pravice, spet druge pa istos...

 13. Relaciones isotópicas Sm/Nd en rocas graníticas y miloníticas de Sierras Pampeanas del noroeste Argentino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawashita, K.

  2005-04-01

  Full Text Available The Velasco, Copacabana and Paimán Ranges in Sierras Pampeanas, are constituted mainly by paleozoic plutonic bodies of the Famatinian cycle (Huaco, Antinaco and Paimán and for mylonitic rocks (TIPA Shear Zone, originated as a consequence of dynamic events happening during the Upper Ordovician-Devonian. The last magmatic event of the area would probably have of devonian age (Granite San Blas. Model-ages of two stages were calculated based on 147Sm/144Nd relationships; the obtained values are closely grouped at around 1594 Ma. and the more plausible interpretation seems to be a reworking of an Early Proterozoic protolith.Las sierras de Velasco, Copacabana y Paimán, en el ambiente de Sierras Pampeanas, están constituidas principalmente por cuerpos plutónicos del Paleozoico inferior, relacionados con el ciclo Famatiniano (Granitos Huaco, Antinaco y Paimán y por rocas miloníticas (Faja Milonítica TiPA, originadas a partir de estos protolitos como consecuencia de eventos dinámicos acaecidos durante el Ordovícico superior-Devónico. El último evento magmático del área es de edad probablemente devónica (Granito San Blas. Se calcularon edades modelos de «dos estadios» en base a relaciones 147Sm/144Nd; los valores obtenidos se presentan estrechamente agrupadas en torno a 1594 Ma. y se interpretan a este basamento como un protolito del Proterozoico medio retrabajado.

 14. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 15. Cryopreservation of Dianthus caryophyllus Linn Germplasm by Vitrification%玻璃化法超低温保存香石竹种质资源的研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周旭红; 何艳; 欧阳德爱; 桂敏; 李绅崇; 曹桦; 杨春梅; 卢珍红; 莫锡君

  2011-01-01

  Shoot tipa from Dianthus caryophyllus Linn cultivara ‘ YunLianDie ’ .were successfully cryopreserved by vitrification method. Orthogonal dasign waa used to analyze the effects of dominant parameten on survival rates of shoot tipa . including sucroae concentration of preculture medium. duration of preculture,duration of loading and duration of exposure to PVS2. The reault showed that the highest ahoot tip survival rate was: preculture 1 days,0.5 mol/L sucrose,losding time 40 minutes, PVS2 treatment in 40 minutes, liquid nitrogen treated 1d and throwing in 40 ℃ water, the survival rate was up to 44. 13 % . The regenerated plantlets Bhowed no more difference than the normal plantlets in physiological and biochemical characters. This test set up successfully a cryopresevation by vitrification system technique for Dian tlus caryophyllus Linn gennplasm, which provided an effective way for long-lasting conservation in vitro of Diaruhus caryophyllus Linn germplasm resources.%以香石竹"云恋蝶"离体茎尖为试材,研究玻璃化法对香石竹茎尖的高体超低温保存.通过正交设计试验对影响存活率的主要因素(预培养培养基中蔗糖浓度、预培养时间、装载时间和PVS2处理时间)进行分析,结果表明,预培养1 d,预培养基中蔗糖浓度为0.5 mol/L,装载40 min,PVS2液处理40 min,液氮处理1 d,在40℃水浴化冻后的香石竹茎尖,成活率达44.13%,且超低温再生苗与其常温苗的生理生化指标无显著差异.本试验成功地建立了香石竹种质资源玻璃化法超低温保存的技术,为香石竹种质资源的长期保存提供了一条有效途径.

 16. Functional nanoparticles translocation into cell and adhesion force curve analysis.

  Science.gov (United States)

  Lee, Haisung; Veerapandian, Murugan; Kim, Byung Tae; Yun, Kyusik; Seo, Soo-Won

  2012-10-01

  The aim of this research is to investigate the cell translocation of two functional nanoparticles (barium sulfate (BaSO4NPs), europium (III) doped gadolinium oxide nanoparticles (Gd2O3@EuNPs)) into A549 cells by Bio-Atomic Force Microscopy (Bio-AFM). Successful cell translocation of these two nanoparticles are ensured from the measurement of changes in the cell surface roughness and interaction (extension), retraction forces from the vertical deflection of tip towards substrate surfaces through force-distance curve slope analysis. Measurement of typical adhesion forces (i.e., extension and retraction) between the tip-substrate (0.0963 and 1.155 nN), tip-A549 cell substrate (0.1177 and 2.468 nN), tip-Gd2O3@EuNPs/A549 substrate (0.0785 and 0.4276 nN) and tip-BaSO4NPs/A549 substrate (0.518 and 6.838 nN) confirms the successful cell translocation of functional nanoparticles into A549 cells. Further the nanoscale resolution of topographical height and 3D images evinces the surface characteristics of normal A549 cells and nanoparticles translocated A549 cells. PMID:23421137

 17. Polymer assisted solution processing of Ti-doped indium oxide transparent conducting thin films for organic solar cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: • Polymer assisted solution process. • Ti-doped indium oxide (TIO) transparent conducting films. • Replacement of sputtered ITO with polymer-assisted-solution-coated TIO films. • High mobility transparent conducting films. • Application of polymer-assisted-solution-coated TIO films to organic solar cells. - Abstract: We report the preparation and evaluation of Ti-doped indium oxide (TIO) transparent conducting films by a polymer-assisted solution (PAS) process, as well as the evaluation of this type of film as a transparent cathode in an inverted organic solar cell (IOCS). Both Ti- and In-PASs have been synthesized by coordinating Ti- and In-anionic complexes with polyethyleneimine. The final TIO–PAS was formed by mixing Ti-PAS into In-PAS with a Ti concentration between 1 at.% and 7 at.%. The TIO–PAS was spin-coated onto glass substrates to form uniform thin films of Ti-doped indium oxide, which were then annealed at high temperature. The optimum Ti concentration to achieve the best electrical and optical properties of PAS–TIO films was found to be 3 at.%. With the film thickness of 650 nm, PAS–TIO films had a sheet resistance of 65 Ω/sq and an optical transmittance greater than 85%. The feasibility of PAS-coated TIO thin film as a transparent electrode was evaluated by applying it to the fabrication of IOSCs, which showed the energy conversion efficiency of 4.60%

 18. Analysis of ERP Systems Implementation in the Construction Enterprises

  OpenAIRE

  Tambovcevs, A; Merkurjevs, J

  2009-01-01

  Efektīvais darbs prasa integrētās sistēmas, kuras varētu sadalīt pieeju pie kopējās datu kopas. Integrētās darba vietas organizēšana būvniecības kompānijās prasa tādu veidu uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas, kā ERP tipa sistēmas, kas apvieno visus resursus, kuri ir saistīti ar to, t.i. loģistiku, iekārtas, cilvēku un finanšu resursus, kuri, savukārt, apvieno datus vienotā kopējā datu bāzē. Reālajā dzīvē daudzas ERP sistēmas ir vertikāli integrētās lietošanas būvniecībā un lielākā daļa no t...

 19. Dalmatinski šesterolisti - sličnosti i razlike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavuša Vežić

  2012-12-01

  Full Text Available Autor raspravlja o poznatoj skupini crkvica kružne osnove sa šest oblih apsida radijalno raspoređenih uokolo jezgre nad kojom se diže tambur s kupolom. Pribraja im također šesterolist u Rogačićima kod Blažuja u Bosni i osmerolist iz Ošlja. Sve te građevine u znanosti su već odavno uočene i proučavane kao zasebna tipološka grupa sakralne arhitekture ranoga srednjeg vijeka na tlu Dalmacije. Uz razmatranja samog tipa i forme tih rotonda autor se bavi problemom njihove konstrukcije i funkcije, te drugog sloja s kojim su neke stekle predvorje, pojedine možda i zvonik nad njim, te na taj način zadobile svoju ukupnu povijesnu strukturu. Pažnju poklanja kulturnom ambijentu koji tvore gradovi bizantske Dalmacije, posebno Zadar na prijelazu 8. u 9. stoljeće, grada u kojemu se nalaze građevine važne za čitanje morfoloških i stilskih odlika arhitekture dalmatinskih šesterolista. U vezi s problemom datacije koristi se ponajviše rezultatima pomnih analiza kamene plastike iz tih crkvica.

 20. Verbalsuffixe mit Liquida

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Zorman

  1995-12-01

  Full Text Available Der vorliegende Beitrag stellt eine Zusammenfassung bzw. vervollständigte Ver­ sion einiger Kapitel der Magisterarbeit der Autorin mit dem Titel Expressive Wort­ bildung beim Verb (Ältere, wahrscheinlich ererbte Kombinationen -V/C- + -r/l- - das Grundtypus -dr- - im Slowenischen dar. Die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit hinsichtlich der morphologischen und semantischen Gestalt derartiger Verben, ihrer dialektologischen Verbreitung und der Genese, Funktion und Austauschbarkeit dieser Suffixe sollen unter dem Titel "Ekspresivne glagolske pripone tipa -V/C + -r/l-" in den "Razprave XV II. razreda SAZU" (Dissertationes Classis II, XV. Ljubljana, Academia scientiarium et artium Slovenica (in Druck veröffentlicht werden, deshalb werden sie hier nur so weit aufgenommen, wie das für das Verständnis des behandelten Gegen­ stands unbedingt notwendig ist. Eingehender werden Fragen erortert, die im erwähnten Artikel nicht behandelt werden, die jedoch auch für andere Linguisten interessant sein könnten. So ist der vorliegende Beitrag in vier Teile gegliedert

 1. Strukturna analiza složenih planetarnih prenosnika snage / Structural analysis of compound planetary gear trains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Muždeka

  2005-03-01

  Full Text Available Određivanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih karakteristika složenih planetarnih prenosnika je složen proces za koji je razvijeno više analitičkih, grafičkih i grafoanalitičkih metoda. U radu je prikazan način određivanja prenosnog odnosa, opterećenja elemenata i tokova snage za planetarni red sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem preko polužne analogije i primene strukturnog (Wolfovog simbola. Polužna analogija definisana je i za planetarni red sa spoljašnjim ozubljenjem, za koji je, takođe, definisan strukturni simbol. Definisani strukturni simboli iskorišćeni su za definisanje strukture prenosnika tipa Ravigneaux. Primena strukturne šeme za analizu karakteristika složenih planetarnih prenosnika ilustrovana je kroz analizu određenih funkcionalnih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. Posebno je definisana mogućnost analize blokiranih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. / Determination of basic cinematic and dynamic characteristics of compound planetary gear trains is complex process. Therefore there are many analytical, graphical and graphic-analytical methods. This paper presents method of determination gear ratios, loads and power flows for planetary gear set with the sun and ring gear by lever analogy with the application of Wolfs structural symbol. The lever analogy and structural symbols are also defined for the planetary gear set with two sun gears. Defined structural symbols are employed for definition of Ravigneaux gear structure. Application of structural schemes for an analysis of compound planetary gear trains is illustrated through analysis of certain planetary gearboxes functional state. The possibility of analysis of blocked compound planetary gear train is defined too.

 2. Korekcija putanje žiroskopski stabilisanog projektila primenom proporcionalne navigacije / Trajectory correction of gyroscopic stabilized projectile using proportional navigation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilo V. Ćuk

  2010-01-01

  Full Text Available U radu su prikazane metode korekcije putanje žiroskopski stabilisanih projektila primenom proporcionalne navigacije. Sekcija upravljanja tipa 'patka' ugrađena je na klasični projektil radi generisanja aerodinamičke sile. Efikasnost projektila sa korekcijom putanje prikazana je pomoću rezultata numeričke simulacije leta, primenom proporcionalne navigacije sa i bez kompenzacije poremećaja zbog gravitacionog i tangentnog ubrzanja. Analizirani su, takođe, uticaji početnog ugla elevacije i odstupanja ravni upravljanja od ravni praćenja cilja na promašaj projektila. Pokazano je da se precesioni oblik oscilovanja ugaonog kretanja projektila prenosi na ugaonu brzinu linije viziranja cilja koju treba filtrirati kako bi se otklonila pojava rezonantne nestabilnosti leta projektila. / This paper presents the methods of the trajectory correction of gyroscopic stabilized projectiles using different modifications of proportional navigation. The canard section is built into the conventional projectile to generate aerodynamic force. The effectiveness of the trajectory correctable projectile is shown by the results of a flight numerical simulation using proportional navigation with and without the compensation of the disturbance due to gravitational and tangent acceleration. The paper also analyzes the effects of the initial elevation angle and the deflection of the control plane from the target tracking one on the miss distance. It is shown that the precessional mode of the projectile angular motion is transferred to the line of sight rate which should be filtered to prevent the phenomenon of resonance instability of the projectile flight.

 3. Reduction of Electric Breakdown Voltage in LC Switching Shutters / Elektriskās Caursites Sprieguma Samazināšana Šķidro Kristālu Šūnās

  Science.gov (United States)

  Mozolevskis, G.; Ozols, A.; Nitiss, E.; Linina, E.; Tokmakov, A.; Rutkis, M.

  2015-10-01

  Liquid crystal display (LCD) industry is among the most rapidly growing and innovating industries in the world. Here continuously much effort is devoted towards developing and implementing new types of LCDs for various applications. Some types of LCDs require relatively high voltages for their operation. For example, bistable displays, in which an altering field at different frequencies is used for switching from clear to scattering states and vice versa, require electric fields at around 10 V/μm for operation. When operated at such high voltages an electrical breakdown is very likely to occur in the liquid crystal (LC) cell. This has been one of the limiting factors for such displays to reach market. In the present paper, we will report on the results of electrical breakdown investigations in high-voltage LC cells. An electrical breakdown in the cell is observed when current in the liquid crystal layer is above a specific threshold value. The threshold current is determined by conductivity of the liquid crystal as well as point defects, such as dust particles in LC layer, pinholes in coatings and electrode hillocks. In order to reduce the currents flowing through the liquid crystal layer several approaches, such as electrode patterning and adding of various buffer layers in the series with LC layer, have been tested. We demonstrate that the breakdown voltages can be significantly improved by means of adding insulating thin films. Šķidro kristālu ekrānu (LCD) industrija ir viena no visstraujāk augošajām industrijām pasaulē. Daudz pūļu un resursu tiek veltīti jauna tipa LCD izstrādē dažādiem pielietojumiem. Atsevišķa tipa LCD funkcionēšanai nepieciešami augsti spriegumi. Piemēram, bistabilos LCD, kuros izkliedējošs (ieslēgts) un dzidrs (izslēgts) stāvoklis tiek iegūts ar dažādu frekvenču maiņsprieguma palīdzību, elektriskā lauka intensitāte šķidrā kristāla slānī var sasniegt pat 10 V/μm. Augstās elektriskā lauka intensit

 4. O morfematskoj alternaciju talijanskom glagolu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekavčić Tekavčić

  1972-12-01

  Full Text Available U studiji pod tim naslovom autor razmatra postanak i razvoj tzv. Smjene ili alternacije morfema (tal. alternanza morfematica, engl. morphemic alternance u prezentu talijanskih glagola, od starotalijanskog do suvremenog talijanskog jezika. Dok u starom talijanslmm jeziku opažamo bujnost i koegzistenciju različitih tipova alternacije, suvremeni ju je jezik u velikom broju glagola ukinuo (generalizacijom jednog alomorfa. J edan od bitnih faktora ne samo postanka morfematske alternacije nego i njezina ukidanja jest i analogija, tj. težnja prema predvidivosti ili pretkazivosti glagolskih oblika na osnovu morfematskog sistema. Autor razlikuje tri tipa analogičkih utjecaja: utjecaj jednog člana neke paradigme na druge (intraparadigmatski u., utjecaj odrectenih članova jedne paradigme na članove druge paradigme istoga glagola (interparadigmatski u. i napokon utjecaj određenih oblika jednog glagola na oblike drugog glagola (interverbalni u.. U razvoju prezentskih obliika talijanskog glagola zastupana su sva tri tipa. Za razliku od nekih lingvista, autor razlikuje samo dva tipa morfematske alternacije: automatsku alternaciju, određenu mogućnostima fonematskog sistema i prema torne predvidivu, i leksičku alternaciju, tj. onu koja nije podređena restrikcijama fonematskog sistema i zbog toga nije predvidiva, odnosno predvidiva je samo nakon što prethodno utvrdimo odsječke leksika (u konkretnom slučaju glagole u kojima dolazi. Morfematska alternacija obaju tipova sudjeluje u izraža vanju morfosintaktiičkih opozicija, ali ona nije o njima ovisna u smislu predvidivosti, jer ne dolazi u s vi m glagolima. U glavnom dijelu priloga autor studira najprije one morfematske alternacije koje se osnivaju na alternaoiji vokala (altemanza, vocalica, što je opet posljedica nekih fonematskih procesa (diftongacije vokala /e/, /o/, razvoja diftonga /aw/, zaobljivanje nenaglašenoga fonema /e/ u dodiru s labijalnim konsonantima itd.. Morfematske alternacije

 5. Sail-Type Wind Turbine for Autonomous Power Supplay: Possible Use in Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sakipova S.

  2014-12-01

  Full Text Available Darbs veltīts vienam no atjaunojamo enerģiju veidiem - vēja enerģijai, analizētas tās izmantošanas iespējas. Vispirms īsi raksturota vēja enerģijas izmantošana pasaulē, kā arī vērtētas izmantošanas perspektīvas no inženiertehniskā un klimatisko apstākļu viedokļa. Turpinājumā raksturota situācija Latvijā, t. sk., arī vēja potenciāla pieejamība dažādos reģionos, kā arī vēja enerģijas izmantošanas efektivitāti raksturojošie lielumi. Konstatējot problēmu, rast vēja turbīnu risinājumus Latvijas apstākļiem ar maziem vidējiem vēja ātrumiem, izveidots buras tipa turbīnas modelis. Šī modeļa raksturlielumu izpēte veikta vēja tunelī Karagandas universitātē, konstatējot relatīvi labus efektivitātes rādītājus tiešai un pretējai vēja plūsmai. Izmantojot mērījumu rezultātus, ierosināti sistēmas uzlabojumi, kurus plānots pētīt turpmāk. Šādas sistēmas potenciāli var rast lietojumu tur, kur nepieciešami autonomi enerģijas avoti.

 6. Atelektaza pluća i infekcije donjih dišnih puteva u djece na odjelu za intenzivno liječenje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amela Selimović

  2009-08-01

  Full Text Available Cilj rada Prikazati etiološke, kliničke i radiološke karakteristikeatelektaze pluća kod djece na intenzivnom tretmanu u Odjeljenjuintenzivne njege i terapije Klinike za dječije bolesti Tuzla ujednogodišnjem periodu.Metode Uzorak je obuhvatio 31 dijete sa infekcijom donjih dišnihputeva i atelektazom pluća. Prosječna dob djece iznosila je 3,6 ±3,9 g. Analizirane su etiološke, kliničke i radiološke karakteristikeatelektaze pluća kod djece sa infekcijom donjih dišnih puteva.Rezultati U promatranom jednogodišnjem periodu zbog infekcijadonjih dišnih puteva, bronhitisa i pneumonije, liječeno je ukupno332 pacijenta, od čega 208 dječaka (62,7% i 124 djevojčice(37,3%. Kod 224 (67,5% pacijenta radiološki nalaz je pokazaopneumoniju, dok je kod 31 (9,3%, uz pneumoniju, opisanai atelektaza pluća. Najčešća je bila desnostrana atelektaza (20 ili64,5%, dok je u 10 ili 32,3% registrovana lijevostrana, a kodjednog pacijenta (3,2% obostrana. Općenito osnovno oboljenjebila je infekcija donjih dišnih puteva (30 ili 96,8%, dok je kodsamo jednog pacijenta to bio medijastinalni ekspanzivni proces.Klinički znaci, nalazi gasnih analiza i pulsne oksimetrije, bili su ukorelaciji i u smislu hipoksemijskog tipa respiratorne insuficijencije.Najčešći uzrok atelektazi pluća bila je staza gustog sekreta,koja je dovela do smetnji ventilacije. Kontinuiranu oksigenoterapijuzahtijevalo je svih 31 pacijenata, najmanje 24 sata, dok jemonitoring vitalnih parametara kod 12 ili 38,7% pacijenata biopotreban duže od 24 sata. Prosječna dužina intenzivnog liječenjabila je 4,3 ± 2,7 dana (od 1 do 15 dana.Zaključak Atelektaze pluća kod djece sa infekcijama donjihdišnih puteva u odjeljenju intenzivne njege nisu rijetke. One predstavljajudodatni faktor rizika za ozbiljne poremećaje plućne ventilacije,naročito u dojenačkoj dobi.

 7. Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Štrkalj

  2016-07-01

  Full Text Available Instrumentalne metode analize nezamjenjive su u znanstvenim istraživanjima, a sve više i u praksi gdje se zahtijeva što brže dobivanje rezultata, kao i što veća točnost. U metalurškoj praksi već se dulji niz godina primjenjuju spektrometrijske metode analize i to najčešće optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem. Međutim koncentracija pojedinih legirnih elemenata u suvremenim metalnim materijalima vrlo je niska, često niža od granice detekcije optičkih emisijskih spektrometara s izravnim očitanjem. U ovom radu određivana je koncentracija bora u nodularnom lijevu primjenom optičke emisijske spektrometrije s izravnim očitanjem (OES, optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES te atomske apsorpcijske spektrometrije s grafitnom tehnikom (AAS-GF. Dobiveni rezultati pokazali su da se optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem i optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom mogu primijeniti za određivanje bora u ispitivanim uzorcima (tablica 1. Ako se zahtijeva vrlo točna analiza, a posebno ako se radi o vrlo niskim koncentracijama, optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom pogodnija je metoda, uz uvjet da su uzorci pravilno pripremljeni. Atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom tehnikom nije pogodna za određivanje bora u uzorcima ovog tipa. Tijekom provođenja analize dodatna pažnja usmjerena je na eliminaciju negativnog utjecaja grafitne kivete na rezultat analize. Osim toga, u radu je praćen utjecaj načina otapanja uzoraka na rezultate analize bora spomenutim metodama. Rezultati su pokazali da pažljiva priprema uzoraka u zatvorenom sustavu pridonosi točnijem rezultatu analize.

 8. O akcentuaciji praslovanskih onov na –men- srednjega spola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Snoj

  1993-12-01

  primera *vermȩ se je na tem področju dalje sicer drugače razvijala, v ruščini pa podlegla sekundarni polarizaciji, ki jo je povzročila akcentska paradigma tipa starorusko plemjá, rod. plémene.

 9. Investigation Into the Accuracy of 3D Surface Roughness Characteristics

  Science.gov (United States)

  Kumermanis, M.; Rudzitis, J.; Mozga, N.; Ancans, A.; Grislis, A.

  2014-04-01

  The existing standards for surface roughness cover only two dimensions, while in reality this is three-dimensional (3D). In particular, the 3D surface roughness parameters are important for solving the contact surface mechanics problems as related to the accuracy of 3D surface roughness characteristics. One of the most important factors for determination of 3D characteristics is the number of data points (NDP) on the x- and y-axes (i.e. in cut-off length). The NDP has a profound effect on the accuracy of measurement results, measuring time and volume of the output data (especially along the y-axis, where the NDP is identical to the number of parallel profiles). At a too small NDP the results will be incorrect and with too broad scatter, while a too large NDP - though not enlarging the range of basic information - considerably increases the measuring time. Therefore, the aim of the work was to find the optimal NDP for such surface processing methods as grinding, spark erosion and shot methods of surface treatment. Eksistējošie virsmas raupjuma standarti apskata virsmas raupjumu tikai divās dimensijās. Tomēr reālais virsmas raupjums pēc savas dabas ir trīsdimensiju (3D) objekts. Līdz ar to virsmas raupjums ir jāraksturo ar 3D parametriem. Un no šo parametru noteikšanas precizitātes ir atkarīgi tālākie virsmas aprēķini, piemēram, virsmu kontaktēšanās process. Viens no svarīgākajiem faktoriem, raksturojot virsmas raupjumu 3D, pielietojot kontakta tipa mēriekārtas, ir datu punktu skaits pa abām mērīšanas asīm x un y. Ar datu punktu skaitu mēs saprotam to skaitu mērīšanas bāzes garumā. Datu punktu skaits būtiski ietekmē sagaidāmo mērījumu rezultātu precizitāti, mērīšanai nepieciešamo laiku un izejas datu faila izmērus (sevišķi y-ass virzienā, kur katrs datu punkts ir paralēls profils). Datu punktu skaitam ir jābūt optimālam. Pārāk mazs punktu skaits noved pie neprecīziem rezultātiem un lielas to izkliedes, savuk

 10. Ateities įžvalgos kaip e. valdžios plėtros strateginio planavimo sudedamoji dalis: siūlomas įžvalgų tyrimo proceso modelis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rokas Grincevičius

  2013-01-01

  žvalgų metodika paremtų projektų skaičiumi (Keenan M., Popper R., 2008, todėl atsiranda šios srities informacijos tuštuma. Nedidelę jos dalį bandoma užpildyti šiuo straipsniu. Raktažodžiai – ateities įžvalgos, e. valdžia, strateginis planavimas, prognozavimo metodikos. Tyrimo tipas – požiūrio pristatymas.

 11. Sail-Type Wind Turbine for Autonomous Power Supplay: Possible Use in Latvia

  Science.gov (United States)

  Sakipova, S.; Jakovics, A.

  2014-12-01

  Under the conditions of continuous increase in the energy consumption, sharply rising prices of basic energy products (gas, oil, coal), deterioration of environment, etc., it is of vital importance to develop methods and techniques for heat and power generation from renewables. The paper considers the possibility to use a sail-type wind turbine for autonomous power supply in Latvia, taking into account its climatic conditions. The authors discuss the problems of developing a turbine of the type that would operate efficiently at low winds, being primarily designed to supply power to small buildings and farms distant from centralized electricity networks. The authors consider aerodynamic characteristics of such a turbine and the dependence of the thrust moment of its pilot model on the airflow rate at different angles of attack. The pilot model with a changeable blade shape has been tested and shows a good performance. Darbs veltīts vienam no atjaunojamo enerģiju veidiem - vēja enerģijai, analizētas tās izmantošanas iespējas. Vispirms īsi raksturota vēja enerģijas izmantošana pasaulē, kā arī vērtētas izmantošanas perspektīvas no inženiertehniskā un klimatisko apstākļu viedokļa. Turpinājumā raksturota situācija Latvijā, t. sk., arī vēja potenciāla pieejamība dažādos reģionos, kā arī vēja enerģijas izmantošanas efektivitāti raksturojošie lielumi. Konstatējot problēmu, rast vēja turbīnu risinājumus Latvijas apstākļiem ar maziem vidējiem vēja ātrumiem, izveidots buras tipa turbīnas modelis. Šī modeļa raksturlielumu izpēte veikta vēja tunelī Karagandas universitātē, konstatējot relatīvi labus efektivitātes rādītājus tiešai un pretējai vēja plūsmai. Izmantojot mērījumu rezultātus, ierosināti sistēmas uzlabojumi, kurus plānots pētīt turpmāk. Šādas sistēmas potenciāli var rast lietojumu tur, kur nepieciešami autonomi enerģijas avoti.

 12. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  rezultati su bili  usrednjeni. Testovi zatezne čvrstoće rađeni su na sobnoj temperaturi na hidrauličnoj opremi sa brzinom od 10 mm/min. Korišćena su dva uzoraka u paru, od kojih je prevlaka deponovana samo na jednom od njih. Za svaku grupu WC17Co prevlaka ispitano je po pet uzoraka, a dobijeni rezultati su usrednjeni. Metalografska procena udela pora (image analiza u slojevima WC17Co prevlaka urađena je tehnikom svetlosne mikroskopije u skladu sa standardom Pratt & Whitney (Turbojet Engine – Standard Practices Manual (PN 582005, 2002, Pratt & Whitney, East Hartford, USA. Morfologija čestica praha urađena je na SEM-u (skening elektronskom mikroskopu. Depozicija praha Proces deponovanja slojeva na metalne osnove urađen je plazma-sprej postupkom na atmosferskom pritisku (APS firme Plasmadyne. Depozicija praha urađena je plazma pištoljem SG-100 koji se sastojao od katode tipa K 1083A -129 , anode tipa A 2083-175 i gas-injektora tipa  GI 1083-113. Kao gas korišćen je argon u kombinaciji sa helijumom i snaga napajanja od 40 KW. Protok plazma gasa helijuma bio je osnovni parameter za deponovanje praha. U eksperimentu su korišćena tri različita protoka helijuma od 12 l/min, 22 l/min i 32 l/min. Slojevi su deponovani na supstratima ukupne debljine od 0,020 do 0,025 mm sa plazma pištoljem brzine 500 mm/s. Rezultati i diskusija Vrednosti mikrotvrdoće i čvrstoće spoja deponovanih slojeva su u direktnoj vezi sa protocima helijuma kao plazma gasa. Svi deponovani slojevi imaju vrednosti mikrotvrdoće u propisanim granicama od 850 do 1300 HV0.3 (Material Product Data Sheet, 2011, (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA.  Najravnomerniju raspodelu mikrotvrdoće imali su slojevi deponovani sa protokom plazma gasa od 22 l/min.He. Ti slojevi su imali najmanju razliku  mikrotvrdoće između maksimalnih i minimalnih vrednosti (289 HV0.3. Najveću raspodelu mikrotvrdoće pokazali su slojevi  deponovani sa najvećim protokom plazma gasa od 32 l/min He. Ti

 13. Protivoklopni vođeni projektili zapadne Evrope, Izraela i Indije / Anti-tank guided missiles of western Europe, Israel and India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran M. Lazić

  2010-10-01

  Full Text Available Protivoklopni vođeni projektili namenjeni su za uništavanje teško-oklopljenih tenkova, kao i drugih oklopnih vozila. Ovaj rad nudi istorijsko-tehnički pregled (razvoj projektila kroz generacije i osnovni podaci vezani za borbeno-operativno dejstvo ovih projektila ovog tipa naoružanja koje poseduju zemlje zapadne Evrope, Izraela i Indije. Pored osnovnih podataka navode se i cene nekih projektila ponaosob, kao i tendencije razvoja u ovoj grani naoružanja. / Anti-tank guided missiles are designed to hit and destroy heavily armored tanks and other armored fighting vehicles. This review offers a historical and technical overview (development of missiles throughout generations and basic data about combat and operational actions of this type of weapons in Western Europe, Israel and India. The review also offers prices of some missiles and tendencies of development in this branch. Anti-tank guided missiles are primarily designed to destroy armoured tanks as well as other armoured vehicles. Anti-tank guided systems differ in size, from small ones (shoulder-launched missile weapons carried by a single person to complex weapon systems (crewserved, vehicle-mounted and airborne systems. The first generation of anti-tank guided missiles is a manually guided MCLOS (Manual Command to Line of Sight projectile requiring an operator to guide and steer it to a target by a joystick. Vickers vigilant is a British anti-tank wire-guided missile, produced in 1956. The Bantam (Bofors Anti-Tank Missile or Robot 53 (RB 53 is a Swedish anti-tank wire-guided missile, produced in 1963. Cobra is a German - Swiss product which entered the operational use in 1956. It was replaced by Cobra 2000 and Mamaba systems, which are anti-tank guided missiles of the first generation, but with improved guidance and electronics. ENTAC (Engin téléguidé anti-char or MGM Petronor-32A is a French anti-tank wire-guided missile, widely spread and still in the operational use in many

 14. Maestro di Pico i iluminacije u inkunabuli De Civitate Dei (Nicolas Jenson, Venecija, 1475. u samostanu Sv. Duje u Kraju na Pašmanu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojan Goja

  2014-12-01

  Full Text Available U franjevačkom samostanu Sv. Duje u Kraju na otoku Pašmanu čuva se inkunabula „O državi Božjoj“ (De Civitate Dei Sv. Aurelija Augustina koju je 1475. godine u Veneciji tiskao Nicolas Jenson. Inkunabula je na f. 17 (kako je naknadno označena paginacija grafitnom olovkom, tj. stranici incipita – liber primus kao i na više drugih stranica ukrašena lijepim višebojnim iluminacijama renesansnih stilskih karakteristika izrađenih temperom, zlatnim listićima, zlatnim prahom, sepijom, tintom i akvarelom. Iluminacije f. 17 sastoje se od dva fitomorfna inicijala, dekorativnog okvira i slobodnih figurativnih prizora tj. minijatura, dok su pojedine druge stranice ukrašene fitomorfnim i brojnim inicijala tipa littera notabilior visine dva retka izrađenima u crvenoj ili plavoj boji. Dekorativni ornamentirani okvir zaključen trolistima ispunjava gornju i lijevu marginu početne stranice. Osnovu dekoracije čini traka sastavljena od pet tankih linija koja se spiralno povija i tvori kružnice koje su ispunjene cvjetovima, listovima i bobicama u plavoj i zelenoj boji i boji ciklame te stiliziranim zlatnim cvjetovima čička (lat. Arctium lappa; pojedini autori nazivaju ove ukrasne motive bottoni dorati ili gold dots. U gornjem lijevom uglu okvira naslikan je češljugar. Na mjestu gdje započinje tekst lijevog stupca naslikan je unutar pravokutnog polja na zlatnoj pozadini inicijal „I“ sastavljen od fitomorfnih motiva plave, zelene i boje ciklame s osjenčanjima u različitim nijansama. Unutar dekorativnog okvira, na sredini visine inicijala, nalazi se medaljon unutar kojeg je naslikano poprsje Sv. Aurelija Augustina. Dekorativni ornamentirani okvir koji ispunjava gornju marginu ukrašen je na isti način kao i onaj uz desnu ali skromnije. Ime tiskara dodatno je naznačeno tako da je sa gornje i donje strane okvira ukrašeno sa po jednim stiliziranim zlatnim cvijetom čička sa gornje i češljugovine (lat. Dipsacus fullonum sa donje strane

 15. Sintaksa i semantika u suprotan koordinacije i zamjene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavao Tekavčić

  1978-12-01

  Full Text Available U onome što se obično naziva adverzativnim rečenicama valja razlikovati dva tipa: adverzativne rečenice (u užem smislu, kojima se izriče kontrast (Laura è bella ma è antipatica, i supstitutivne rečenice, kojima se prvi član ukida i zamjenjuje drugim (Laura non è bella bensì ( è brutta. U studiju ovih dvaju tipova rečenica mogu se razlikovati neke sintaktičke i semantičke kategorije: 1 identitet/kontrast, 2 djelomičnost/potpunost, S afirmacija/ negacija svakoga od dvaju članova, 4 pozitivno/negativno (semantičko značenje članova. U članku se studira semantička prihvatljivost rečenica, restrikcije u upotrebi triju glavnih veznika (però, bensì, ma i mogućnost elipse drugoga pomoćnog glagola. Ako prvi član (A nije negiran, moguć je jedino veznik u značenju 'ali', ali samo onda ako se radi o djelomičnom identitetu i djelomičnom kontrastu, dok je isključen ako se izražava potpuni identitet (*Laura è bella pero è bella ili potpuni kontrast (*Laura è bella pero è brutta. Veznik pero u današnjem talijanskom jeziku ima samo značenje 'ali' Ako je prvi član negiran, uz 'ali' moguce je i 'nego' (tal.bensì, ali s razlikom u značenju (Laura non è bella pero è simpatica. I Laura non è bella bensi è simpatica. Veznik 'nego' isključen je samo onda kada se izražava potpuni identitet (jer nema smisla zamjenjivati jedan pojam drugim, ako su identični, dok je u drugim slučajevima - uz veće ili manje razlike, i ev u posebnim slučajevima - prihvatljiv. Dok però znači samo 'ali' a bensì samo 'nego', treći veznik, ma, koji je danas najčešći, pokriva oba ta značenja. Stoga, ako je prvi član negiran, može doći do dvoznačnosti: Laura non è bella, ma è simpatica može značiti da L. nije lijepa nego simpatična (supstitutivna reč. ili da nije lijepa ali  je simpatična (adverzativna reč.. U takvim rečenicama elipsa drugoga pomoćnog glagola postaje distinktivna: dok će se rečenica Laura non è bella

 16. Fenomen “krov” u sociolingivstici (s romanskim primjerima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarko Muljačić

  1984-12-01

  tipa (Švicarska Konfederacija, sa svojim kantonima, koji su ponekad dvojezični i višejezidni. Funkcije "krova" obavljaju jezici po izgradjenosti koji mogu biti dominantni ili kodominantni. U prvom slučaju nalazimo "jednostruki krov" a u drugom "složeni krov". Autoi izražava nadu da će slijepo ili u najmanju ruku nedobrovoljno prihvaćanje "krova" (do nedavna na snazi u centralističkim zemljama, sa reperkusijama koje još nisu uklonjene biti zamijenjeno s dobrovoljnim prihvaćanjem "krova", koji u zajedništvu ne smije biti "jednostruk" nego "složen" (jedna viša forma, koju autor naziva "složeni makro-krov", pokriva uostalom tiho i skoro nevidljivo sve evropske jezike, pa čak i one koji nisu članovi indoevropske jezične obitelji, U romanskom svijetu primjer za "složeni krov" je zasigurno Švicarska (nevolje izazvahe ressentimentom stanovništva novoosnovanog kantona Jura su prolazne prirode. Autor se takodjer ukratko osvrće na recentne pojave etnicističkih pokreta koji za "male" jezike po izgradjenosti u nastajanju nisu opasni ako se radi o stanovništvu koje već ima "svoj" jezik po izgradjenosti, nastao na osnovu forme i supstance istog "jezika po udaljenosti" (njem. Abstandsprache, tal. lingua per distanziazione; sit.venia verbo!. Time se misli na jezične planove pijemontskih, venetskih, lombardskih i sicilijanskih te nekih drugih autonomista (na pr. harpitanskih, u autonomnoj regiji Valle d'Aosta: Oni postaju opasni, i čovjek se ne može oteti dojmu da se radi ponekad o manipullianim pokretima po načelu: Divide et imperal, kad se unutar etničkih grupa koje su za dlaku izbjegle lingvicid ili su bile na najboljem putu da mu jednom podlegnu pojave "novi" jezici (kao što je to slučaj s najnovijim razvojem u većinski katalonskoj regiji valencija ili u nekim dijelovima okcitanije.

 17. Lociranje opasnih materija sa konstantnim i promenljivim radijusima uticaja / Locating dangerous goods with constant and variable impact radii / Размещение опасных материалов с постоянным и переменным радиусом воздействия

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branka S. Dimitrijević

  2016-01-01

  Full Text Available Donošenje odluka o prostornom raspoređivanju opasnih materija neophodno je zbog minimiziranja rizika po okolinu. U ovom radu razmatran je problem lociranja različitih vrsta opasnih materija (sa različitim karakteristikama. One mogu biti locirane unutar poznatog diskretnog skupa potencijalnih lokacija skladišta, pod uslovom da budu zadovoljena minimalna bezbednosna rastojanja između odabranih lokacija. Minimalno bezbednosno rastojanje je posledica postojanja verovatnoće da opasne materije neželjeno deluju na objekte u okolini. Cilj je da se istovremeno maksimizira uskladištena količina različitih opasnih materija, vodeći računa o minimalnim bezbednosnim rastojanjima. Za neke opasne materije minimalno bezbednosno rastojanje je konstantna vrednost, koja zavisi samo od karakteristika opasnih materija. Sa druge strane, minimalno bezbednosno rastojanje može da varira u zavisnosti od količine opasne materije i njenih ostalih karakteristika. Za ova dva tipa minimalnih bezbednosnih rastojanja predloženi su modeli mešovitog celobrojnog programiranja. Ovi modeli zasnovani su na lokacijskom problemu nepokrivanja, pa se mogu tretirati i kao njegova modifikacija i proširenje. Verifikacija modela sprovedena je i ilustrovana na generisanom hipotetičkom primeru čiji su rezultati prikazani. / Making decisions about dangerous goods positioning is crucial when it is necessary to minimize environmental risks. In this paper, a specific problem of locating various kinds of dangerous goods (with different characteristics has been considered. Such goods should be located in a known discrete set of potential storage sites, under condition of the minimum safety distance (MSD between selected locations. The existence of the MSD is a consequence of the possibility that dangerous goods transfer their undesirable effects to the objects in the neighborhood. The objective here is to maximize the quantity of different kinds of dangerous goods stored meanwhile

 18. ITIL Self-assessment Approach for Small and Medium Digital Agencies/ ITIL pašnovērtējuma pieeja mazām un vidējām digitālām aģentūrām/ Подход самооценки ITIL для малых и средних цифровых агентств

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binders Zigurds

  2014-12-01

  роцессов ITIL. Подход основан на двух из трех главных областях управления ИТ услугами - на процессах и средствах. Оценены только 14 процессов ITIL, которые описываются FitSM, и использован подход, описанный в TIPA и FedSM, который как основу использует стандарт ISO/IEC 15504 с небольшими изменениями в описании критериев и уровня зрелости. В оценке средств управления услугам применяется похожий подход, за основу принимающий критерии и уровни, заданные в FedSM. Описанный подход будет применен для оценки и реализации процессов ITIL в реальном цифровом агентстве. Дальнейшая работа будет направлена на внедрение или улучшение идентифицированных процессов ITIL, а также на исследование работников агентства как элементов организационных перемен.

 19. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  . Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.