WorldWideScience

Sample records for anodirovanie poluprovodnikov tipa

 1. Childhood Osteoporosis and Presentation of Two Cases with Osteogenesis Imperfecta Type V / Osteoporoza V Otroški Dobi in Predstavitev Dveh Bolnikov Z Osteogenesis Imperfecta Tipa V

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratanic Nina

  2015-03-01

  Full Text Available Uvod. Osteogenesis imperfecta (OI je vzročno heterogena bolezen, katere značilnost je osteoporoza v otroštvu. Pri vseh opisanih bolnikih s podtipom OI tipa V je vzrok bolezni ista mutacija c.-14C>T gena IFITM5. Kljub temu med bolniki obstaja izrazita fenotipska variabilnost v klinični sliki, toda opisan je le dober odgovor na zdravljenje z bisfosfonati.

 2. Clinical, Genetic and Immunological Characteristics of Paediatric Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 Patients in Slovenia / Klinične, Genetske nn Imunološke Značilnosti Otrok In Mladostnikov Z Avtoimunskim Poliglandularnim Sindromom Tipa 1 V Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratanic Nina

  2015-03-01

  Full Text Available Uvod. Avtoimunski poliglandularni sindrom tipa 1 (APS-1 je redka avtosomno recesivna bolezen, povezana z mutacijami gena AIRE. Tri najpomembnejše komponente APS-1 so kronična mukokutana kandidiaza (CMC, hipoparatiroidizem (HP in Addisonova bolezen (AD. Raziskali smo klinične, genetske in imunološke značilnosti slovenskih pediatričnih bolnikov z APS-1.

 3. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 4. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 5. Razvoj nove metode za proračun pritiska i brzine detonacije brizantnih eksploziva tipa CHNO / Development of a new method for calculating detonation pressure and velocity in CHNO blast explosives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2005-01-01

  Full Text Available Na osnovu eksperimentalnih vrednosti detonacionih parametara većeg broja eksploziva i različitih eksplozivnih sastava, a u skladu sa teorijom detonacije, razvijen je jednostavan poluempirijski model za proračun pritiska i brzine detonacije eksploziva tipa CHNO. Model je zasnovan na Avakjanovoj metodi za proračun sastava gasovitih produkata detonacije i primenljiv je u širokom opsegu gustina. U odnosu na poznatu Kamletovu metodu i numerički model zasnovan na BKW jednačini stanja, dobijena su znatno manja odstupanja izračunatih vrednosti pritiska i brzine detonacije od eksperimentalnih vrednosti. / A simple semi-empirical model for calculating detonation pressure and velocity in CHNO explosives has been developed on the basis of experimental values of detonation parameters of a number of explosives and various explosive compositions and in accordance with the theory of detonation. The model is based on Avacian's method for calculating the content of gaseous detonation products and it can be applied to a wide range of densities. When compared to the well-known Komlet's method and the numerical model based on the BKW equation of state, this method gives singnificantly smaller deviations of calculated values of detonation pressure and density from experimental values.

 6. Type 1 Diabetes in the Young: Organization of two National Centers in Israel and Slovenia / Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih in Mladostnikih: Organizacija Dela V Dveh Nacionalnih Centrih V Izraelu in Sloveniji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bratina Nataša

  2015-03-01

  Full Text Available Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično avtoimuno obolenje, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Incidenca bolezni zadnjih 50 let narašča po vsem svetu, v povprečju je letni porast incidence ocenjen na 4 %, ob tem pa starost bolnikov ob času diagnoze pada. Raziskave kažejo, da je dobra presnovna urejenost bolnikov s sladkorno boleznijo zelo pomembna, saj je s tem mogoče odložiti pozne zaplete bolezni ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Neprekinjena edukacija bolnikov skupaj z možnostmi moderne tehnologije lahko prispeva k izboljšanju njihove presnovne urejenosti. Presnovno urejenost spremljamo z določanjem glikoziliranega hemoglobina (HbA1c ter s številom težkih hipoglikemij in ketoacidoz na populacijo pacientov v določenem časovnem obdobju. V prispevku sta opisana dva nacionalna referenčna centra za obravnavo otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno boleznijo v Izraelu in Sloveniji.

 7. Identification of a cation-specific channel (TipA) in the cell wall of the gram-positive mycolata Tsukamurella inchonensis: the gene of the channel-forming protein is identical to mspA of Mycobacterium smegmatis and mppA of Mycobacterium phlei.

  Science.gov (United States)

  Dörner, Ursula; Maier, Elke; Benz, Roland

  2004-11-17

  Detergent extracts of whole cells of the Gram-positive bacterium Tsukamurella inchonensis ATCC 700082, which belongs to the mycolata, were studied for the presence of ion-permeable channels using lipid bilayer experiments. One channel with a conductance of about 4.5 nS in 1 M KCl was identified in the extracts. The channel-forming protein was purified to homogeneity by preparative SDS-PAGE. The protein responsible for channel-forming activity had an apparent molecular mass of about 33 kDa as judged by SDS-PAGE. Interestingly, the protein showed cross-reactivity with polyclonal antibodies raised against a polypeptide derived from MspA of Mycobacterium smegmatis similarly as the cell wall channel of Mycobacterium phlei. Primers derived from mspA were used to clone and sequence the gene of the cell wall channels of T. inchonensis (named tipA for T. inchonensis porin A) and M. phlei (named mppA for M. phlei porin A). Surprisingly, both genes, tipA and mppA, were found to be identical to mspA of M. smegmatis, indicating that the genomes of T. inchonensis, M. phlei and M. smegmatis contain the same genes for the major cell wall channel. RT-PCR revealed that tipA is transcribed in T. inchonensis and mppA in M. phlei. The results suggest that despite a certain distance between the three organisms, their genomes contain the same gene coding for the major cell wall channel, with a molecular mass of 22 kDa for the monomer.

 8. Krovelnõi element STT-tipa

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  Aasta betoonehitise 2002 konkursil sai E-Betoonelement eriauhinna STT-tüüpi katuseelementide kasutamise eest Nefab Eesti AS-i pakenditehase ehitamisel Lagedil. Hoone projekteeris Tõnis Tarbe Arhitektuuribüroo, ehitasid E-Betoonelement ja Eesti Ehitus

 9. Vinho: uma imagem arquétipa

  OpenAIRE

  Amui, Juliano Maluf

  2007-01-01

  Este estudo aborda o simbolismo do vinho, a partir de seus fundamentos arquetípicos, buscando compreender sua finalidade e seus significados para a psique subjetiva. O trabalho inicia com a explanação da concepção de psique para a psicologia analítica, bem como a noção de imagem psíquica em seu aspecto pessoal e arquetípico, visando esclarecer a idéia de imagem arquetípica. Em seguida, utilizando o método sintético - construtivo ou de amplificação, desenvolvido por Carl Gustav Jung, o vinho é...

 10. Analiza poluprovodničkih kvantnih generatora tipa A3B5 po nano nivoima / Analysis of semiconductor quantum generators of A3B5 type at nano levels / Наноуровневый анализ полупроводниковых квантовых генераторов типа A3B5

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonid I. Grečihin

  2015-04-01

  Full Text Available U članku se obrazlaže formiranje klasterne rešetkaste strukture poluprovodničkog kristala tipa A3B5. Predstavljen je način deformacije elektronskih opni atoma koji su u sastavu elemenata poluprovodničke kristalne strukture. Na primeru kristala iz jedinjenja indijuma i elemenata pete grupe Mendeljejeve tablice, utvrđeno je među kakvim energetskim nivoima dolazi do generisanja poluprovodničkog kvantnog generatora. Definisani su tehnološki uslovi za izradnju lasera tipa A3B5. / The article describes the formation of the cluster grid structure of semiconductor crystals of A3B5 type. The deformation of the electron shells of the atoms in semiconductor crystal structure elements has been presented. Crystals of the Indium compounds and the elements from Group 5 of the Mendeleev periodic table have been used to show the energy levels where a semiconductor quantum generator is generated. The technological conditions for an A3B5 type laser realisation have been defined. / Обосновано образование кластерной решеточной структуры полупроводниковых кристаллов типа А3В5. Показано, каким образом происходит деформация электронных оболочек атомов составных элементов полупроводниковой кристаллической структуры. На примере кристаллов из соединений индия с элементами пятой группы таблицы Менделеева установлено, между какими энергетическими уровнями реализуется генерация полу- проводникового квантового генератора. Сформулированы тре бования к технологии изготовления лазеров на основе А3В5.

 11. Optimizatsiya i intensifikatsiya insulinoterapii pri sakharnom diabete 2 tipa (klinicheskie rekomendatsii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I I Dedov

  2010-12-01

  Full Text Available По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2009 года в России сахарный диабет (СД выявлен более чем у 3 миллионов человек, из них 2,7 миллиона приходится на 2 тип. Последние 15-20 лет интерес к выбору оптимальной терапии на всех этапах развития СД 2 типа возрастает. Это связано с одной стороны с появлением новых научных данных, а с другой стороны со всё увеличивающимися возможностями фармакологического воздействия у этой категории больных. В настоящее время специалисты выделяют 9 групп таблетированных и инъекционных препаратов. Эти данные представлены в одном из самых важных опубликованных за последнее время международных документов – совместном консенсусе Американской Диабетической Ассоциации (ADA и Европейской Ассоциации по исследованию диабета (EASD, а также в недавно опубликованном Консенсусе Американской Ассоциации Клинических Эндокринологов (AACE/ Американской Коллегии Эндокринологов (ACE. В этом обзорном документе специально оговаривается сравнение различных препаратов в виде следующего заявления: «В настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений. Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты, так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности, специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в лечении СД, обосновывая это следующим: • инсулин является самым мощным сахароснижающим препаратом; • своевременное начало инсулинотерапии обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений; • доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение развития сосудистых осложнений при диабете; • по мере прогрессирования диабета заболеванием труднее управлять; в этом плане инсулин даёт дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от остаточной секреторной активности бета-клеток. В настоящих рекомендациях будут затронуты все этапы инсулинотерапии СД 2 типа: начало, оптимизация и интенсификация.

 12. Võbor tipa svobodnoi zonõ v Estonii = The choice of the free zone model in Estonia / Jana Tshernjavskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Tshernjavskaja, Jana

  2004-01-01

  Tollivabatsooni mõistest ja ülesannetest vastavalt Euroopa Liidu tollikoodeksile. Eestis tegutsevate vabatsoonide (Muuga, Sillamäe, Valga) vastavusse viimisest EL-i vabakaubanduspiirkondade tüüpidega

 13. Ar prūsų kalboje egzistavo lie. tekė́ti, tẽka veiksmažodžių tipas?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erdvilas Jakulis

  2011-11-01

  Full Text Available WERE THERE IN THE OLD PRUSSIAN LANGUAGE ANY VERBS ANALOGOUS TO LITH. tekė́ti, tẽka VERBAL TYPE?SummaryThe article seeks to determine whether the Old Prussian language could have had verbs analogous to the Lithuanian type ending in -ėti in the infinitive, -a in the present tense and -ėjo in the past tense. Vytautas Mažiulis’ Prussian Etymological Dictionary directly attributes only one reconstructed verb to this type, *skelētvei, *skela ‘to owe, to be at fault’, and indirectly connects several suffixal verb forms, *peldētvei ‘to earn; to obtain’, *kabētvei ‘to hang’, *bīlet ‘to tell’ and *kalsēt ‘to ring’. The OPr. verbs under discussion, however, belong to another verbal type (with variable suffix - inf. -ī-, praes./praet. -ā-/-ē-.The tekė́ti, tẽka verbal type arose from the past tense stem, *-ē, of root verbs with the addition of thematic personal endings, i.e., a secondary stem *-i̯ā (*tekēi̯ā. The past tense stem *-ēi̯ā suffix *-ē was then introduced into the infinitive (*tekti > *tek-ē-ti. The Prussian language added plural personal endings to vowel suffixes athematically (directly after the suffix vowel, and because the first, second and third person singular usually had a zero ending – the final vowel was that of the suffix (see Kaukienė 2000b, 58 f.. Therefore there was no basis for tekė́ti, tẽka verbs to arise.Hence we may conclude that tekė́ti, tẽka verbal type is an East Baltic innovation.

 14. The TIPA shear zone (NW-Argentina): Evidence for early devonian movement verified by Sm-Nd dating of garnet and whole rock systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hockenreiner, M.; Sollner, F.; Miller, H

  2001-01-01

  The Sierra de Copacabana (Catamarca province, NW Argentina) hosts in its northernmost part a large shear zone, which can be traced back to the north into the Sa. de Fiambala and to the south at least into the Sa. de Velasco. Timing of mylonitization is an important puzzle-piece in order to understand Paleozoic geotectonic processes on the western border of Gondwana (au)

 15. Attachment to Caregivers and Type 1 Diabetes in Children / Navezanost Na Starše in Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drobnič Radobuljac Maja

  2015-03-01

  Full Text Available Navezanost je vedenjski in fiziološki sistem, ki posamezniku omogoča dinamično prilagajanje na okolje. Navezanost se razvija pri sovplivu med dojenčkom in materjo, igra pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možgan in vpliva na kvaliteto posameznikovih socialnih odnosov vse življenje.

 16. Učinak sadržaja čestica karbida volframa u naslagi zavara na njegovu otpornost na abraziju

  OpenAIRE

  Hlavatý, Ivo; Kozák, Jindřich; Krejčí, Lucie; Samardžić, Ivan; Tuominen, Jari

  2017-01-01

  U radu se daje analiza naslage zavara koja sadrži čestice karbida volframa. U ispitivanju je primijenjen postupak elektrolučnog zavarivanja u zaštićenoj atmosferi miješanog plina s dva tipa žice s jezgrom. Izabrana elektroda s jezgrom tipa "F-Durit G" već sadrži čestice karbida volframa. Druga primijenjena opcija bila je elektroda s jezgrom tipa "Megafil A 864M" s povećanim sadržajem borona. U drugoj su varijanti čestice karbida volframa veličine 1-2 mm dodane u zavar i tako je stvoren sloj o...

 17. TIP peptide inhalation in experimental acute lung injury: effect of repetitive dosage and different synthetic variants.

  Science.gov (United States)

  Hartmann, Erik K; Thomas, Rainer; Liu, Tanghua; Stefaniak, Joanna; Ziebart, Alexander; Duenges, Bastian; Eckle, Daniel; Markstaller, Klaus; David, Matthias

  2014-01-01

  Inhalation of TIP peptides that mimic the lectin-like domain of TNF-α is a novel approach to attenuate pulmonary oedema on the threshold to clinical application. A placebo-controlled porcine model of acute respiratory distress syndrome (ARDS) demonstrated a reduced thermodilution-derived extravascular lung water index (EVLWI) and improved gas exchange through TIP peptide inhalation within three hours. Based on these findings, the present study compares a single versus a repetitive inhalation of a TIP peptide (TIP-A) and two alternate peptide versions (TIP-A, TIP-B). Following animal care committee approval ARDS was induced by bronchoalveolar lavage followed by injurious ventilation in 21 anaesthetized pigs. A randomised-blinded three-group setting compared the single-dosed peptide variants TIP-A and TIP-B as well as single versus repetitive inhalation of TIP-A (n = 7 per group). Over two three-hour intervals parameters of gas exchange, transpulmonary thermodilution, calculated alveolar fluid clearance, and ventilation/perfusion-distribution were assessed. Post-mortem measurements included pulmonary wet/dry ratio and haemorrhage/congestion scoring. The repetitive TIP-A inhalation led to a significantly lower wet/dry ratio than a single dose and a small but significantly lower EVLWI. However, EVLWI changes over time and the derived alveolar fluid clearance did not differ significantly. The comparison of TIP-A and B showed no relevant differences. Gas exchange and ventilation/perfusion-distribution significantly improved in all groups without intergroup differences. No differences were found in haemorrhage/congestion scoring. In comparison to a single application the repetitive inhalation of a TIP peptide in three-hour intervals may lead to a small additional reduction the lung water content. Two alternate TIP peptide versions showed interchangeable characteristics.

 18. Sõit-sõit läbi salu : [luuletused] / Ernst Enno

  Index Scriptorium Estoniae

  Enno, Ernst, 1875-1934

  2000-01-01

  Sisu: Sõit-sõit läbi salu ; Juss oli väike peremes ; Juss päikesele ; Õhtulaul ; Tipa kooliteel ; Patsu, patsu, kooki ; Tipa-tapa hällilaul ; Üks rohutirts läks kõndima ; Laps ja tuul ; Puder ; Sügisel ; Tuul käib tühjal rannal ringi ; Sügisel ; Tikk, takk ; Hällilaul ; Koju ; Kus mu väike linnukene ; Kured tulevad ; Notsu laul ; Tibukese unenägu ; Marjule ; Emakene ; Aha ai, aha pai ; Väike rohutirts ; Sula ; Kaks jänest ; Uisutajad

 19. Construction of thiostrepton-inducible, high-copy-number expression vectors for use in Streptomyces spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Takano, Eriko; White, Janet; Thompson, Charles J.; Bibb, Mervyn J.

  1995-01-01

  A high-copy-number plasmid expression vector (pIJ6021) was constructed that contains a thiostrepton-inducible promoter, PtipA, from Streptomyces lividans 66. The promoter and ribosome-binding site of tipA lie immediately upstream from a multiple cloning site (MCS) which begins with a NdeI site

 20. Ordered b-metric spaces and Geraghty type contractive mappings / Упорядоченные бметрические пространства и сжимающие отображения типа Geraghty / Uređeni b-metrički prostori i kontraaktivna preslikavanja Geraghtijevog tipa

  OpenAIRE

  Sumit C. Chandok; Mirko S. Jovanović; Stojan N. Radenović

  2017-01-01

  The paper shows a new approach to proving the recent fixed point results in ordered b-metric as well as ordered metric spaces, established by several authors, with much shorter and nicer proofs. An example is given to illustrate our results. / В настоящей статье, благодаря новому методу, представлены новейшие результаты исследований неподвижной точки, проведенные разными авторами. Представление данных результатов подкреплены примерами. / Korišćenjem novog pristupa, u radu su preds...

 1. Evaluation of glyphosate resistance in Arabidopsis thaliana expressing an altered target site EPSPS.

  Science.gov (United States)

  Sammons, R Douglas; You, Jinsong; Qi, Youlin; Flasinski, Stanislaw; Kavanaugh, Christina; Washam, Jeannie; Ostrander, Elizabeth; Wang, Dafu; Heck, Greg

  2018-05-01

  Glyphosate-resistant goosegrass has recently evolved and is homozygous for the double mutant of EPSPS (T 102 I, P 106 S or TIPS). These same mutations combined with EPSPS overexpression, have been used to create transgenic glyphosate-resistant crops. Arabidopsis thaliana (Wt EPSPS K i ∼ 0.5 μM) was engineered to express a variant AtEPSPS-T 102 I, P 106 A (TIPA K i = 150 μM) to determine the resistance magnitude for a more potent variant EPSPS that might evolve in weeds. Transgenic A. thaliana plants, homozygous for one, two or four copies of AtEPSPS-TIPA, had resistance (IC 50 values, R/S) as measured by seed production ranging from 4.3- to 16-fold. Plants treated in reproductive stage were male sterile with a range of R/S from 10.1- to 40.6-fold. A significant hormesis (∼ 63% gain in fresh weight) was observed for all genotypes when treated at the initiation of reproductive stage with 0.013 kg ha -1 . AtEPSPS-TIPA enzyme activity was proportional to copy number and correlated with resistance magnitude. A. thaliana, as a model weed expressing one copy of AtEPSPS-TIPA (300-fold more resistant), had only 4.3-fold resistance to glyphosate for seed production. Resistance behaved as a single dominant allele. Vegetative tissue resistance was 4.7-fold greater than reproductive tissue resistance and was linear with gene copy number. © 2017 The Authors. Pest Management Science published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Society of Chemical Industry. © 2017 The Authors. Pest Management Science published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Society of Chemical Industry.

 2. Protivoklopni vođeni projektili zapadne Evrope, Izraela i Indije

  OpenAIRE

  Lazić M. Goran; Šiljak D. Zdenko; Jovandić B. Stevo

  2010-01-01

  Protivoklopni vođeni projektili namenjeni su za uništavanje teškooklopljenih tenkova, kao i drugih oklopnih vozila. Ovaj rad nudi istorijsko- tehnički pregled (razvoj projektila kroz generacije i osnovni podaci vezani za borbeno-operativno dejstvo ovih projektila) ovog tipa naoružanja koje poseduju zemlje zapadne Evrope, Izraela i Indije. Pored osnovnih podataka navode se i cene nekih projektila ponaosob, kao i tendencije razvoja u ovoj grani naoružanja.

 3. NEKA RAZMIŠLJANJA O IDENTITETU PROFESIJE SOCIJALNOG RADNIKA

  OpenAIRE

  Knežević, Mladen

  2003-01-01

  U radu se prikazuju neki pokušaji definiranja socijalnog rada kao profesije, te neki elementi koji su značajni za konstituiranje profesionalnog odnosa u profesiji takvog tipa kao što je socijalni rad. Rad se bavi i problemom profesionalne kompetentnosti, kao i nekim idejama o lojalnosti profesiji i lojalnosti instituciji, a sve u kontekstu osvrta na identitet profesije socijalnog rada.

 4. Reduction of Electric Breakdown Voltage in LC Switching Shutters / Elektriskās Caursites Sprieguma Samazināšana Šķidro Kristālu Šūnās

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mozolevskis G.

  2015-10-01

  Full Text Available Šķidro kristālu ekrānu (LCD industrija ir viena no visstraujāk augošajām industrijām pasaulē. Daudz pūļu un resursu tiek veltīti jauna tipa LCD izstrādē dažādiem pielietojumiem. Atsevišķa tipa LCD funkcionēšanai nepieciešami augsti spriegumi. Piemēram, bistabilos LCD, kuros izkliedējošs (ieslēgts un dzidrs (izslēgts stāvoklis tiek iegūts ar dažādu frekvenču maiņsprieguma palīdzību, elektriskā lauka intensitāte šķidrā kristāla slānī var sasniegt pat 10 V/μm. Augstās elektriskā lauka intensitātes dēļ ir liela varbūtība šķidro kristālu (LC šūnā novērot elektrisko caursiti, kuras laikā LC šūna tiek sabojāta. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šāda tipa ekrāni pagaidām vēl nav komerciāli plaši pieejami.

 5. Protivoklopni vođeni projektili zapadne Evrope, Izraela i Indije / Anti-tank guided missiles of western Europe, Israel and India

  OpenAIRE

  Goran M. Lazić; Zdenko D. Šiljak; Stevo B. Jovandić

  2010-01-01

  Protivoklopni vođeni projektili namenjeni su za uništavanje teško-oklopljenih tenkova, kao i drugih oklopnih vozila. Ovaj rad nudi istorijsko-tehnički pregled (razvoj projektila kroz generacije i osnovni podaci vezani za borbeno-operativno dejstvo ovih projektila) ovog tipa naoružanja koje poseduju zemlje zapadne Evrope, Izraela i Indije. Pored osnovnih podataka navode se i cene nekih projektila ponaosob, kao i tendencije razvoja u ovoj grani naoružanja. / Anti-tank guided missiles are design...

 6. Patogeneza polimiozitisa i dermatomiozitisa

  OpenAIRE

  Morović-Vergles, Jadranka; Mitrović, Joško

  2012-01-01

  Idiopatske upalne miopatije, koje uobičajeno nazivamo miozitisi, heterogena su skupina bolesti od koji su polimiozitis i dermatomiozitis najpoznatije. Ova heterogena skupina kroničnih poremećaja dijeli zajedničko kliničko obilježje slabost proksimalnih mišića i, u tipičnim slučajevima, histološki nalaz nakupina upalnih stanica u mišićnom tkivu. Četiri su glavna tipa idiopatskih upalnih miopatija: dermatomiozitis, polimiozitis, miozitis inkluzijskih tjelešaca i imunosno-posredovane nekrotizira...

 7. POETIKA MLADINSKE PROZE JANE BAUER

  OpenAIRE

  Ferlan, Sandra

  2014-01-01

  V diplomskem delu sem predstavila celoten opus del Jane Bauer: V deželi medenjakov, Groznovilca v Hudi hosti, Izginjevalec čarovnic, Čarobna beseda, Detektivske prigode Fokusa in Kolumne, Skrivnost izropane grobnice in Detektivske prigode Fokusa in Kolumne, V strašljivem hotelu. Dela sem literarno- morfološko razčlenila. Šest analiziranih del sem razvrstila v dva širša tipa mladinske književnosti, in sicer v fantastični tip in realistični tip. V fantastični tip sodijo: V deželi medenjakov,...

 8. Trolisna pročelja renesansnih crkava u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Ivančević, Radovan

  1993-01-01

  Cjelovita strukturalna analiza osam trolisnih fasada u Hrvatskoj (Šibenik, Osor, Zadar, Hvar, Dubrovnik /2/, Pag, Svetvinčenat) i tri crkve srodnog tipa (Rab, Split i Šibenik) s tipološkom klasifikacijom, stilskom definicijom (ranorenesansne - klasične - manirističke) i analiza odnosa fasade i prostora (identitet - sukladnost - negacija). Komparativnom analizom s trolisnim fasadama u Italiji, autor iznosi nove argumente da šibenska katedrala ima najraniju u Europi (1441-1477) i jedinu funkcio...

 9. UPORABA LEGO MINDSTORMS EV3 IN PROGRAMSKEGA JEZIKA LEJOS ZA ROBOTSKO ROKO

  OpenAIRE

  Brglez, Marko

  2016-01-01

  Diplomska naloga obravnava praktični primer uporabe paketa Lego Mindstroms EV3 ob uporabi programskega jezika LeJOS za izdelavo rabotske roke tipa SCARA, ki samostojno izriše grafično vsebino na papir. Za izdelavo roborske roke so uporabljeni konstrukcijski elementi paketa Lego Mindstroms. Krmiljenje robotske roke poteka preko programa, ki teče na krmilni enoti EV3 in je spisan v programskem jeziku LeJOS. Lik, ki ga robot izriše je pripravljen v enem izmed programskih paketov, ki omogočajo pr...

 10. Organizational culture development in service area organization

  OpenAIRE

  Liesionis, Vytautas; Dilienė, Dovilė

  2012-01-01

  Šiame straipsnyje yra aprašomas organizacinės kultūros tyrimas, atliktas konkrečioje aptarnavimo sferos organizacijoje. Tyrimo metu buvo nustatyta organizacinės kultūros tipas organizacijoje bei pateiktas tolesnio organizacinės kultūros vystymo modelis ir rekomendacijos. In this article is described the organizational culture survey, carried out in a service area organization. The study results revealed organizational culture type and there was designed the further organizational culture d...

 11. DOLOČITEV POVRŠINSKE NAPETOSTI Z METODO KAPILARNEGA DVIGA DVOFAZNIH SISTEMOV

  OpenAIRE

  Kravanja, Gregor

  2014-01-01

  Namen magistrske naloge je bil postavitev merilne naprave in razvoj nove metode merjenja površinske napetosti s kapilarnim dvigom dvofaznih sistemov v okolici kritične točke. Za pridobitev natančnih in primerljivih meritev je bilo potrebno poznati natančni notranji premer tankih kapilar. Določili smo ga z metodo laserskega tipanja na nemški koordinatni merilni napravi ZEISS tipa UMC-850 s pomočjo merilne programske opreme CALYPSO 5.1.4. Za merjenje ravnotežne višine smo uporabili računalniški...

 12. Thermochemical Processes in Plasma Aerodynamics

  Science.gov (United States)

  2006-06-01

  cyIUCCTBeHHOMY CHH)KeHI4IO COr1pOTHBJ1CHH1O Tenia [2]. JIHTepaTypa: 1. Lashkov V.A., Mashek I.Ch., Anisimov Yu.I., Ivanov V.I., Kolesnichenko Yu.F...LUHJIHH.TIpa H KoHyca. Banonb ocH Tenia rioemelH ijeHTpajibHbIr1 3nieKTpo~,T, npg~B11~H co6oil meIjHb1ii CTep)KeHb 6MM B ziHmeTpe. OJ[HH KOHefl CTCp>KHS...o6TeKaeMoro Tenia pacnojioKeHbl yqaCTKH, C TeMnepaTypoH, OTJIHHHOii OT TeMnepazypbi ra3a B HeBO3MyIueHHOM IIOFpaHHqHOM ciloe. Hlpe~rnoniaraeTcI TaK)Ke, ’ITO

 13. Penicillium antifungal protein (PAF) is involved in the apoptotic and autophagic processes of the producer Penicillium chrysogenum.

  Science.gov (United States)

  Kovács, Barbara; Hegedűs, Nikoletta; Bálint, Mihály; Szabó, Zsuzsa; Emri, Tamás; Kiss, Gréta; Antal, Miklós; Pócsi, István; Leiter, Eva

  2014-09-01

  PAF, which is produced by the filamentous fungus Pencicillium chrysogenum, is a small antifungal protein, triggering ROS-mediated apoptotic cell death in Aspergillus nidulans. In this work, we provide information on the function of PAF in the host P. chrysogenum considering that carbon-starving cultures of the Δpaf mutant strain showed significantly reduced apoptosis rates in comparison to the wild-type (wt) strain. Moreover, the addition of PAF to the Δpaf strain resulted in a twofold increase in the apoptosis rate. PAF was also involved in the regulation of the autophagy machinery of this fungus, since several Saccharomyces cerevisiae autophagy-related ortholog genes, e.g. those of atg7, atg22 and tipA, were repressed in the deletion strain. This phenomenon was accompanied by the absence of autophagosomes in the Δpaf strain, even in old hyphae.

 14. Vpliv inercijske vadbe za moč na funkcionalne sposobnosti starostnikov

  OpenAIRE

  Spudić, Darjan

  2017-01-01

  Z ustrezno vadbo za moč lahko starejše osebe ne le upočasnijo ali preprečijo sarkopenijo in zmanjšanje moči, temveč celo povečajo presek mišičnih vlaken tipa 2 ter posledično največjo in eksplozivno moč, kar vpliva na ohranjanje oziroma izboljšanje funkcionalnih sposobnosti starostnikov in s tem na samostojnost ter uspešno staranje. Namen raziskave je bil ugotoviti praktično-uporabno vrednost in preveriti dejanske učinke programa vadbe na inercijski napravi za izvajanje počepa na funkcionalne...

 15. Aes grave iz Jesenica

  OpenAIRE

  Bonačić Mandinić, Maja

  2009-01-01

  U zbirci Arheološkog muzeja u Splitu čuva se primjerak aes grave tipa Apolon/Apolon (RRC 18/1). Pripada emisiji kovnice u Rimu iz 275. do 270. godine prije Krista. Nađen je oko 1901. godine u Jesenicama. Bilo kakve pojedinosti o kontekstu nalaza nisu poznate. Jesenice su selo na oko 200 do 250 m nadmorske visine, na padini Peruna - južna kosa planine Mosor. Uz ostale helenističke nalaze sa šireg područja Jesenica, na potezu uz obalu između Splita i Omiša, ovaj nalaz bi mogao svjedočiti o vezi...

 16. Charged acrylamide copolymer gels as media for weak alignment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meier, Sebastian; Haeussinger, Daniel; Grzesiek, Stephan

  2002-01-01

  The use of mechanically strained acrylamide/acrylate copolymers is reported as a new alignment medium for biomacromolecules. Compared to uncharged, strained polyacrylamide gels, the negative charges of the acrylamide/acrylate copolymer strongly alter the alignment tensor and lead to pronounced electroosmotic swelling. The swelling itself can be used to achieve anisotropic, mechanical strain. The method is demonstrated for the alignment of TipAS, a 17 kDa antibiotic resistance protein, as well as for human ubiquitin, where alignment tensors with an A ZZ,NH of up to 60 Hz are achieved at a gel concentration of 2% (w/v). The alignment can be modulated by the variation of pH, ionic strength, and gel concentration. The high mechanical stability of the swollen gels makes it possible to obtain alignment at polymer concentrations of less than 1% (w/v)

 17. Latvių kalbos veikėjų pavadinimai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnė Navickaitė-Klišauskienė

  2014-01-01

  Full Text Available Straipsnio objektas – latvių kalbos veikėjų pavadinimų (nomina agentis darybos kategoriją sudarantys priesagų ir galūnių vediniai. Iš įvairių šaltinių surinktus pavyzdžius straipsnyje stengiamasi aiškiai suskirstyti į darybos tipus, nustatyti darybos reikšmes ir darybos tipų produktyvumą, išnagrinėti vedinių semantiką ir struktūrą ir pateikti aiškų sisteminį veikėjų pavadinimų darybos latvių kalboje aprašą. Straipsnyje nagrinėjami 64 latvių kalbos veikėjų pavadinimų darybos tipai: 61 priesagų vedinių tipas ir 3 galūnių vedinių tipai.

 18. Reliability of Latvian Power System’S 330 KV Substations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nepomnyaschiy V.

  2014-06-01

  Full Text Available Darbā ir apskatīta loģiski - varbūtiskā elektrisko apakšstaciju drošuma aprēķinu metode, ievērojot apakšstaciju atsevišķo elementu atteikumus un releju aizsardzības un automātikas iekārtu nepareizu darbību. Ir iegūti Latvijas energosistēmas 330 kV apakšstaciju drošuma aprēķina rezultāti. Ir izstrādātas rekomendācijas dažāda tipa apakšstaciju slēguma shēmām.

 19. Modified xylE and xylTE reporter genes for use in Streptomyces: analysis of the effect of xylT.

  Science.gov (United States)

  González-Cerón, G; Licona, P; Servín-González, L

  2001-03-15

  The reporter gene xylE (encoding catechol 2,3-dioxygenase) has been modified for a more rational use in Streptomyces. Two reporter fragments, one containing xylE, and the other containing also the upstream gene xylT (which encodes a soluble ferredoxin), have been constructed to allow precise fusion of regulatory regions to the reporter genes. Identical fusions of these xylE and xylTE reporter fragments to the Streptomyces dagA and tipA promoters, in low and high copy number plasmids, show that the levels of xylE mRNA and catechol 2,3-dioxygenase activities are significantly higher when xylT is present.

 20. Korelacija rezultata ispitivanja hemijske stabilnosti prirodno i ubrzano starenih baruta / Correlation of chemical stability estimation results of naturally and accelerated aging gun powders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2005-09-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od savremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene pouzdanosti metode ispitivani su uzorci prirodno starenog jednobaznog baruta tipa NC i dvobaznog baruta tipa NGB različitih godina proizvodnje. Uzorci su uzimani iz ubojnih sredstava. Određene su konstante brzine reakcije utroška stabilizatora i vremena upotrebljivosti baruta. Ove vrednosti upoređene su sa analognim rezultatima dobijenim za iste barute pre dvadeset godina pri čemu je utvrđeno zadovoljavajuće slaganje kako za prirodno tako i ubrzano starenje. Pored toga, utvrđeno je da NC baruti iz dehermetizovanog pakovanja municije pokazuju znatno manju stabilnost od baruta iz originalnog pakovanja. / Monitoring the content of the stabilizer is one of the most reliable and modern methods used all over the world as well as in our country for chemical stability control and shelf life prediction of gun powders. For reliability rating of the used method, there has been examined samples of naturally aged single-based gun powder NC type and double-based gun powder NGB type all manufactured in different years. The samples were taken from explosive ordnance. Reaction rates constants of stabilizer consumption and shelf life of gun powders have been determined. These values were compared to analog results taken for the same gun powders tested 20 years ago. Satisfactory agreement either for naturally or accelerating aging gun powders has been confirmed. Beside that, it was determined that NC gun powder from non hermetic munitions cases proved to be considerably less stable than the originally packed NC gun powder.

 1. Statistička analiza termovizijske i televizijske slike i prag detekcije pokreta na sceni / Statistical analysis of television and thermo vision image and change detection thresholding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarko Barbarić

  2006-04-01

  Full Text Available U ovom radu prikazana je uporedna analiza osobina televizijske i termovizijske slike iste scene. Analizirani su raspodela nivoa sivog, srednja vrednost, standardna devijacija, entropija i korelacija televizijske i termovizijske slike bliske i daleke scene. Rezultati analize ukazuju na razlike i sličnosti televizijske i termovizijske slike iste scene. Razlike u vrednostima statističkih parametara televizijske i termovizijske slike bliske scene posledica su dominantnosti komponenata radijanse scene, dok je za slike daleke scene dominantan uticaj transmitivnosti atmosfere. Sličnost postoji zbog fizičkih dimenzija objekata na sceni i sličnih principa vizuelizacije scene termovizijskom i televizijskom kamerom. Analiza je sprovedena i za slike razlike dobijene oduzimanjem sukcesivnih frejmova, posebno za televizijsku i termovizijsku sliku. Ova analiza slika razlike sukcesivnih frejmova ukazuje na veliku suglasnost statističkih parametara ova dva tipa slika iste scene, stoje iskorišćeno za određivanje praga detekcije pokreta istim postupkom na oba tipa slike razlike. / A comparative analysis of statistical properties of television and thermovision images of the same scene is analyzed. Histogram, mean value, standard deviation, entropy, and correlation of gray level both images we studied, for near and far scenes. Results show differences and similarities between television and thermo vision image of the same scene. Differences in values of statistical properties of television and thermo vision images of near scene are consequence of scene radiance. The transmittance of atmosphere is dominated effect for far scene images. Similarities are consequence of scene objects dimensions and similar concepts of visualization television and thermovision cameras. In addition, statistical analysis on the difference images, obtained as difference two successive frames, for television and thermovision image, is given. This analysis shows good agreement on

 2. Relaciones isotópicas Sm/Nd en rocas graníticas y miloníticas de Sierras Pampeanas del noroeste Argentino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawashita, K.

  2005-04-01

  Full Text Available The Velasco, Copacabana and Paimán Ranges in Sierras Pampeanas, are constituted mainly by paleozoic plutonic bodies of the Famatinian cycle (Huaco, Antinaco and Paimán and for mylonitic rocks (TIPA Shear Zone, originated as a consequence of dynamic events happening during the Upper Ordovician-Devonian. The last magmatic event of the area would probably have of devonian age (Granite San Blas. Model-ages of two stages were calculated based on 147Sm/144Nd relationships; the obtained values are closely grouped at around 1594 Ma. and the more plausible interpretation seems to be a reworking of an Early Proterozoic protolith.Las sierras de Velasco, Copacabana y Paimán, en el ambiente de Sierras Pampeanas, están constituidas principalmente por cuerpos plutónicos del Paleozoico inferior, relacionados con el ciclo Famatiniano (Granitos Huaco, Antinaco y Paimán y por rocas miloníticas (Faja Milonítica TiPA, originadas a partir de estos protolitos como consecuencia de eventos dinámicos acaecidos durante el Ordovícico superior-Devónico. El último evento magmático del área es de edad probablemente devónica (Granito San Blas. Se calcularon edades modelos de «dos estadios» en base a relaciones 147Sm/144Nd; los valores obtenidos se presentan estrechamente agrupadas en torno a 1594 Ma. y se interpretan a este basamento como un protolito del Proterozoico medio retrabajado.

 3. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 4. Expression stability of 13 housekeeping genes during carbon starvation of Pseudomonas aeruginosa.

  Science.gov (United States)

  Alqarni, Budoor; Colley, Brendan; Klebensberger, Janosch; McDougald, Diane; Rice, Scott A

  2016-08-01

  Quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) is a reliable technique for quantifying mRNA levels when normalised by a stable reference gene/s. Many putative reference genes are known to be affected by physiological stresses, such as nutrient limitation and hence may not be suitable for normalisation. In this study of Pseudomonas aeruginosa, the expression of 13 commonly used reference genes, rpoS, proC, recA, rpsL, rho, oprL, anr, tipA, nadB, fabD, ampC, algD and gyrA, were analysed for changes in expression under carbon starvation and nutrient replete conditions. The results showed that rpoS was the only stably expressed housekeeping gene during carbon starvation. In contrast, other commonly used housekeeping genes were shown to vary by as much as 10-100 fold under starvation conditions. This study has identified a suitable reference gene for qRT-PCR in P. aeruginosa during carbon starvation. The results presented here highlight the need to validate housekeeping genes under the chosen experimental conditions. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 5. Prenosna peć za pečenje hleba - u funkciji obezbeđenja ishrane pripadnika vojske Srbije u mirovnim misijama/Movable oven for bread baking intended for food preparation in Serbian army peace corps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko M. Tešanović

  2014-10-01

  Full Text Available Peć za pečenje hleba u poljskim uslovima dodeljuje se jedinicama koje su po svom karakteru relativno stacionarne i kojima po veličini ne bi pripadale pokretne peći. Podesna je za pečenje hleba namenjenog jedinicama koje se nalaze u međunarodnim misijama, u uslovima otežanog snabdevanja, jer navike naših vojnika su da konzumiraju hleb, a ne keks. Peć je montažno-demontažnog tipa, prilagođena za korišćenje na svim vrstama terena. Jednostavne je konstrukcije, što omogućava da se demontira i lako prenosi sa mesta na mesto. / An oven for baking bread in field conditions is assigned to units that are by their nature relatively stationary and whose size does not require a movable bakery. It is intended for baking bread in our units located in international missions with supply difficulties, since our units have a habit od consuming bread instead of biscuits. The oven is of a prefabricated type, adapted for use in all types of terrains, simple design which makes it possible to be, dismantled and easily transported.

 6. Владимир Путин как литературный герой | Vladimiras Putinas kaip literatūrinis herojus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Александр Вавжиньчак

  2007-01-01

  Full Text Available Straipsnyje nagrinėjama įdomi ir aktuali rusų kultūrai problema – prezidento Vladimiro Putino kultas. Straipsnio autorius pasirenka tris kūrinius: A. Olbiko ir A. Prochanovo romanus Prezidentas ir Ponas Heksogenas ir keletą apsakymų iš D. Bykovo rinkinio Kaip Putinas tapo JAV prezidentu.Pirmasis kūrinys – politinis trileris, kuriame Putinas vaizduojamas kaip herojaus tipas. Prochanovo romane Putino, kaip “Išrinktojo”, paveikslas piešiamas satyriškai. Putinas Prochanovo romane – paslaptinga asmenybė, romano pabaigoje tampanti savotišku fantomu. Romano autoriaus nuomone, Rusijoje idealus politikas neįmanomas. Politinėse Bykovo pasakose Putino herojus pateikiamas kaip eilinė asmenybė. Liberalusis rašytojas kritikuoja Putino Rusiją, tačiau yra įsitikinęs, kad rusiškas prezidento kultas analogiškas amerikoniškajam. Straipsnio autorius teigia, kad visi analizuojami kūriniai svarbūs ne savo menine išraiška, o, visų pirma, kaip aktyvūs politiniai tekstai.

 7. Histamine and Antihistamines / Histamin i antihistamini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojković Nikola

  2015-03-01

  Full Text Available Poslednjih godina beleži se kontinuirani rast prevalencije alergijskih oboljenja. Alergijski imunski odgovor predstavlja jednu kompleksnu mrežu ćelijskih događaja u kojoj učestvuju mnogobrojne imunske ćelije i medijatori. On predstavlja interakciju urođenog i stečenog imunskog odgovora. Ključnu ulogu u imunološkoj kaskadi zauzima histamin, prirodni sastojak tela, koga u alergijskom inflamatornom odgovoru oslobađaju mastociti i bazofili. Cilj ovog rada bio je naglasiti ulogu histamina u alergijskim imunološkim događajima, njegov efekat na Th1 i Th2 subpopulaciju limfocita i produkciju odgovarajućih citokina, kao i ulogu blokatora histamina u tretmanu ovih stanja. Histamin ostvaruje svoj efekat vezivanjem za četiri tipa svojih receptora koji su široko distribuirani u organizmu. Blokatori histamina blokiraju mnogobrojne efekte histamina vezivanjem za ove receptore. Cetirizin, visoko selektivni antihistaminik druge generacije, ne ostvaruje svoje efekte samo vezivanjem za H1 receptore već dovodi do atenuisanja mnogobrojnih zbivanja tokom inflamacijskog procesa. Dobro poznavanje efekata histaminskih blokatora, među njima i cetirizina, može dovesti do pravog odabira terapije u tretmanu alergijskih oboljenja.

 8. Korekcija putanje žiroskopski stabilisanog projektila primenom proporcionalne navigacije / Trajectory correction of gyroscopic stabilized projectile using proportional navigation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilo V. Ćuk

  2010-01-01

  Full Text Available U radu su prikazane metode korekcije putanje žiroskopski stabilisanih projektila primenom proporcionalne navigacije. Sekcija upravljanja tipa 'patka' ugrađena je na klasični projektil radi generisanja aerodinamičke sile. Efikasnost projektila sa korekcijom putanje prikazana je pomoću rezultata numeričke simulacije leta, primenom proporcionalne navigacije sa i bez kompenzacije poremećaja zbog gravitacionog i tangentnog ubrzanja. Analizirani su, takođe, uticaji početnog ugla elevacije i odstupanja ravni upravljanja od ravni praćenja cilja na promašaj projektila. Pokazano je da se precesioni oblik oscilovanja ugaonog kretanja projektila prenosi na ugaonu brzinu linije viziranja cilja koju treba filtrirati kako bi se otklonila pojava rezonantne nestabilnosti leta projektila. / This paper presents the methods of the trajectory correction of gyroscopic stabilized projectiles using different modifications of proportional navigation. The canard section is built into the conventional projectile to generate aerodynamic force. The effectiveness of the trajectory correctable projectile is shown by the results of a flight numerical simulation using proportional navigation with and without the compensation of the disturbance due to gravitational and tangent acceleration. The paper also analyzes the effects of the initial elevation angle and the deflection of the control plane from the target tracking one on the miss distance. It is shown that the precessional mode of the projectile angular motion is transferred to the line of sight rate which should be filtered to prevent the phenomenon of resonance instability of the projectile flight.

 9. Stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Petkovšek-Gregorin

  2015-06-01

  Full Text Available Uvod: Dokumentiranje zdravstvene nege je pomembno za zagotavljanje varne, kakovostne, kontinuirane zdravstvene nege. Z njegovo pomočjo medicinske sestre komunicirajo med seboj, med člani zdravstvenega tima in s pacientovimi oskrbovalci doma. Namen raziskave je ugotoviti stališča medicinskih sester o pomembnosti dokumentiranja v zdravstveni negi. Metode: Izvedena je bila kvantitativna neeksperimentalna raziskava. Izpeljana je bila tehnika anketiranja z vprašalnikom zaprtega tipa. Kvotni vzorec je zajel zaposlene v zdravstveni negi v desetih slovenskih bolnišnicah. Zbiranje anket je potekalo od junija 2012 do marca 2013. V raziskavo je bilo vključenih 592 anketirancev, od tega 47,3 % s srednješolsko izobrazbo in 52,7 % z najmanj višješolsko izobrazbo. Cronbachov koeficient alfa je bil 0,898. Izvedena je bila opisna statistika, test Kolmogorov-Smirnova, Spearmanov korelacijski koeficient, Mann-Whitneyev U-test. Rezultati: Medicinske sestre z najmanj višješolsko izobrazbo dokumentiranju pripisujejo večji pomen kot medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo (p = 0,001. Med stališči do dokumentiranja in dolžino delovne dobe ni statistično značilne korelacije (p = 0,98. Obstaja negativna povezava med časom, potrebnim za dokumentiranje, in pozitivnim stališčem medicinskih sester do dokumentiranja (p = 0,04. Diskusija in zaključek: Medicinske sestre dokumentiranje dojemajo kot pomemben del delovnih nalog, saj omogoča kontinuiteto zdravstvene nege kar vodi v večjo kakovost dela ter varnost pacientov. Raziskavo bi bilo potrebno razširiti tudi na druge profile v zdravstvu in mnenja primerjati med seboj.

 10. Profil masnih kiselina, broj somatskih stanica i mikrobiološka kvaliteta mlijeka dobivenog potpunom strojnom mužnjom i ručnim izmuzivanjem Chios ovaca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Basil Skapetas

  2017-01-01

  Full Text Available Ciljevi ovog rada bili su procijeniti učinak izmuzivanja mlijeka na sastav, profil masnih kiselina, broj somatskih stanica i mikrobiološku kvalitetu mlijeka ovaca Chios pasmine. U istraživanje je bilo uključeno ukupno četrdeset osam životinja (16 prve, 16 druge i 16 treće i kasnijih laktacija. Sve su životinje hranjene sa 1,06 kg/ovci/dan koncentrirane smjese i 0,9 kg/ovci/dan sijena lucerne. Ovce su mužene dva puta dnevno tijekom 10 tjedana u izmuzištu tipa «Casse» 1x24 s 12 muznih jedinica. Dobiveni podaci analizirani su ANOVA testom. Rezultati istraživanja pokazali su da je udjel masti ručno izmuženog mlijeka bio veći nego u mlijeku dobivenom cjelokupnom strojnom mužnjom, dok su udjeli proteina i laktoze bili na istim razinama. Unatoč višem udjelu masti u ručno izmuženom mlijeku, profil masnih kiselina u dvije frakcije bio je sličan. Samo su koncentracije eikozapentaenske kiseline (EPA i dokoheksanoične kiseline (DHA utvrđene u većim količinama u ručno izmuženom mlijeku. Broj somatskih stanica bio je niži u cjelokupnoj strojnoj mužnji, a mikrobiološka kvaliteta bila je bolja u ručno izmuženom mlijeku. Faza laktacije značajno je utjecala na sve izmjerene varijable.

 11. O morfematskoj alternaciju talijanskom glagolu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekavčić Tekavčić

  1972-12-01

  Full Text Available U studiji pod tim naslovom autor razmatra postanak i razvoj tzv. Smjene ili alternacije morfema (tal. alternanza morfematica, engl. morphemic alternance u prezentu talijanskih glagola, od starotalijanskog do suvremenog talijanskog jezika. Dok u starom talijanslmm jeziku opažamo bujnost i koegzistenciju različitih tipova alternacije, suvremeni ju je jezik u velikom broju glagola ukinuo (generalizacijom jednog alomorfa. J edan od bitnih faktora ne samo postanka morfematske alternacije nego i njezina ukidanja jest i analogija, tj. težnja prema predvidivosti ili pretkazivosti glagolskih oblika na osnovu morfematskog sistema. Autor razlikuje tri tipa analogičkih utjecaja: utjecaj jednog člana neke paradigme na druge (intraparadigmatski u., utjecaj odrectenih članova jedne paradigme na članove druge paradigme istoga glagola (interparadigmatski u. i napokon utjecaj određenih oblika jednog glagola na oblike drugog glagola (interverbalni u.. U razvoju prezentskih obliika talijanskog glagola zastupana su sva tri tipa. Za razliku od nekih lingvista, autor razlikuje samo dva tipa morfematske alternacije: automatsku alternaciju, određenu mogućnostima fonematskog sistema i prema torne predvidivu, i leksičku alternaciju, tj. onu koja nije podređena restrikcijama fonematskog sistema i zbog toga nije predvidiva, odnosno predvidiva je samo nakon što prethodno utvrdimo odsječke leksika (u konkretnom slučaju glagole u kojima dolazi. Morfematska alternacija obaju tipova sudjeluje u izraža vanju morfosintaktiičkih opozicija, ali ona nije o njima ovisna u smislu predvidivosti, jer ne dolazi u s vi m glagolima. U glavnom dijelu priloga autor studira najprije one morfematske alternacije koje se osnivaju na alternaoiji vokala (altemanza, vocalica, što je opet posljedica nekih fonematskih procesa (diftongacije vokala /e/, /o/, razvoja diftonga /aw/, zaobljivanje nenaglašenoga fonema /e/ u dodiru s labijalnim konsonantima itd.. Morfematske alternacije

 12. Carducci i tradicionalni pesniški jezik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Klajn

  1972-12-01

  Full Text Available Giosue Carducci je jedini veliki pesnik iz perioda kada je italijanska poezija napuštala tradicionalni jezik, iskovan još u vreme Petrarke, i postepeno ga zamenjivala živim govornim jezikom svoga doba. Otuda je važno utvrditi koliki udeo u Carduccijevom jeziku imaju nasledjeni poetski arhaizmi. Pregled tekstova pokazuje da je C. najkonzervativniji u morfologiji, gde uveliko upotrebljava, na primer, stare oblike ličnih zamenica, enklitičke zamenice posle glagola u indikativu i proklitičke ispred imperativa, zastarele nastavke u prezentu glagola I konjugacije, imperfektu II i III konjugacije, 3. licu jednine i množine preterita, kondicionalu itd kao i arhaične oblike glagola essere, fare, andare i drugih. Manje takvih pojava ima u fonetici, gde se ne mogu uvek jasno razlikovati arhaizmi od toskanizama. Red reči je u osnovi linearan i blizak proznom stilu, mada u mladalačkim pesmama ima još dosta tradicionalnih inverzija i inada se neke od njih sreću i kasnije. Za rečnik je karakteristično da C. za država takoreći sve stare poetske izraze, ali im u kasnijem periodu svog stvaralaštva priključuje i savremene reči, tako da paralelno upotrebljava npr. augello i uccello, nube i nuvola, pargolo i bambino i sl. Latinizmi imaju dvostruku vrednost, pošto su neki od njih preuzeti od italijanskih klasika, dok su drugi inovacije onog tipa koji će doći još do mnogo većeg izražaja u delu D'Annunzija. Opšti zaključak je da kod Carduccija tradicionalni jezik čini osnovu, na koju se, naročito na leksičkom polju, nadoveznju elementi proznog i govornog jezika, ali (za razliku od Pascolija i drugih novijih pesnika stari oblici se ne odbacuju i nema svesne želje za modernizacijom.

 13. PROCESNOPRAVNI RAZLOZI NIŠTETNOSTI ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - de lege lata vs. de lege ferenda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidija Šimunović

  2017-01-01

  Full Text Available Procesnopravni razlozi, za razliku od drugih razloga ništetnosti odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o., u sudskoj i poslovnoj praksi otvaraju najviše pravnih pitanja. Riječ je o „greškama u koracima“ koje dovode do ništetnosti odluka skupštine d.o.o.-a o kojima se u domaćoj pravnoj književnosti do sada nije sustavno raspravljalo. Ishodište za razradu ove problematike temelji se na okolnosti da je u odredbi članaka 448. ZTD-a propisano da se na ništetnost odluka skupštine d.o.o.-a na odgovarajući način primjenjuju odredbe o ništetnosti odluka glavne skupštine d.d.-a. Kako su procesnopravne razlike djelovanja glavne skupštine d.d.-a i skupštine d.o.o.-a jedna su od temeljnih razlika ova dva tipa društava kapitala spomenuto pozitivnopravno uređenje dovodi do pravne nesigurnosti i pogrešnih tumačenja. U prvom dijelu rada daje se kronološki pregled normativnog uređenja ništetnosti odluka skupštine d.o.o-a. Potom se doktrinarno razgraničavaju ništetne odluke od drugih odluka s nedostatkom. Zatim se svaka odredba o ništetnosti odluka glavne skupštine d.d.-a testira u kontekstu d.o.o.-a i potom izrijekom formulira odredba koja vrijedi samo za d.o.o. Osim domaćeg prava analiziraju se i rješenja iz poredbenog prava (osobito njemačkog jer se domaće pravo u velikoj mjeri preklapa s rješenjima iz poredbenih prava. U zaključku se daju smjernice za praktičnije de lege ferenda uređenje ZTD-a u pogledu ništetnosti odluka skupštine d.o.o.-a.

 14. ISTRAŽIVANJE ENDEMSKE NEFROPATIJE U NEENDEMSKIM SEOSKIM NASELJIMA U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŽARIŠTA ENDEMSKE NEFROPATIJE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sveto Suša

  2011-12-01

  Full Text Available Pokušaj iseljavanja stanovništva iz endemskih žarišta u Bugarskoj nije se pokazao korisnim. Kod deset osoba koje su otišle iz endemskog žarišta, u ranoj mladosti, u trećoj i četvrtoj deceniji života, javio se težak oblik renalne insuficijencije. Podaci dobijeni od članova ugroženih porodica ukazuju da su od ove bolesti umirali i pre Drugog svetskog rata. U literaturi nisu poznati opisi slični karakteristikama endemske nefropatije koji bi se odnosili na druge krajeve sveta, izuzev tri balkanske zemlje: Jugoslavije, Bugarske i Rumunije. Cilj studije bio je da se utvrdi da li u naseljima koja se graniče sa žarištima endemske nefropatije postoji oboljevanje od endemske nefropatije. Drugo, da se ustanove jedinstveni kriterijumi za otkrivanje obolelih u pretkliničkom stadijumu. Ispitivanja su obavljena u seoskim naseljima Žitkovac, Prčilovica i Donje Sohotno, u neposrednoj blizini endemskih žarišta opštine Aleksinac. Ispitano je 3985 od ukupno 5693 stanovnika (70% ispitanika. Prva faza studije sprovedena je kod svih ispitanika, a druga kod osoba sa nalazom proteinurije i mikrohematurije. Različit stepen hronične bubrežne insuficijencije nađen je kod 62 ispitanika, od kojih je 13 osoba imalo simptome i znake endemske neforpatije. Proteinurija je glomerularnog tipa. Patohistološke promene rane faze ukazuju da je mezangioproliferativni glomerulonefirtis najčešći oblik kod bolesnika sa povremenom proteinurijom, dok je perzistentna proteinurija praćena membranoproliferativnim i češće lobularnim glomerulonefritisom. Endemska nefropatija počinje u ranijem životnom dobu, a pored seoskog, oboleva i gradsko stanovništvo. Mezangioproliferativni glomerulonefirtis je najčešći oblik, ali se kod osoba sa perzistentnom proteinurijom susreću i membranoproliferativni i češće lobularni glomerulonefritis.

 15. Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Štrkalj

  2016-07-01

  Full Text Available Instrumentalne metode analize nezamjenjive su u znanstvenim istraživanjima, a sve više i u praksi gdje se zahtijeva što brže dobivanje rezultata, kao i što veća točnost. U metalurškoj praksi već se dulji niz godina primjenjuju spektrometrijske metode analize i to najčešće optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem. Međutim koncentracija pojedinih legirnih elemenata u suvremenim metalnim materijalima vrlo je niska, često niža od granice detekcije optičkih emisijskih spektrometara s izravnim očitanjem. U ovom radu određivana je koncentracija bora u nodularnom lijevu primjenom optičke emisijske spektrometrije s izravnim očitanjem (OES, optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES te atomske apsorpcijske spektrometrije s grafitnom tehnikom (AAS-GF. Dobiveni rezultati pokazali su da se optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem i optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom mogu primijeniti za određivanje bora u ispitivanim uzorcima (tablica 1. Ako se zahtijeva vrlo točna analiza, a posebno ako se radi o vrlo niskim koncentracijama, optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom pogodnija je metoda, uz uvjet da su uzorci pravilno pripremljeni. Atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom tehnikom nije pogodna za određivanje bora u uzorcima ovog tipa. Tijekom provođenja analize dodatna pažnja usmjerena je na eliminaciju negativnog utjecaja grafitne kivete na rezultat analize. Osim toga, u radu je praćen utjecaj načina otapanja uzoraka na rezultate analize bora spomenutim metodama. Rezultati su pokazali da pažljiva priprema uzoraka u zatvorenom sustavu pridonosi točnijem rezultatu analize.

 16. Utilization of Network-Forming Block Copolymers and Ionomers in the Development of Novel Nanostructures and Responsive Media

  Science.gov (United States)

  Mineart, Kenneth

  morphologies can both be converted to the anticipated equilibrium morphology, alternating lamellae, using THF vapor-annealing. Further, the morphology resulting from each solvent-casting approach impacts the rate and overall capacity at which films absorb water. Specifically, THF-cast copolymers swell faster and to a greater extent. However, some intrigue lies in the transformation of the TIPA-cast copolymer upon swelling, which yields disordered, but continuous, hydrophilic domains. The disordered morphology outperforms ordered analogues in solar simulation experiments indicating higher ion conductivity.

 17. Ateities įžvalgos kaip e. valdžios plėtros strateginio planavimo sudedamoji dalis: siūlomas įžvalgų tyrimo proceso modelis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rokas Grincevičius

  2013-01-01

  žvalgų metodika paremtų projektų skaičiumi (Keenan M., Popper R., 2008, todėl atsiranda šios srities informacijos tuštuma. Nedidelę jos dalį bandoma užpildyti šiuo straipsniu. Raktažodžiai – ateities įžvalgos, e. valdžia, strateginis planavimas, prognozavimo metodikos. Tyrimo tipas – požiūrio pristatymas.

 18. The origin of the type Lith. bliáuti, bliáuja, Latv. bļaût, bļaûju in a Balto-Slavic perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Villanueva Svensson

  2011-12-01

  Full Text Available LIE. bliáuti, bliáuja, LA. bļaût, bļaûju VEIKSMAŽODŽIŲ TIPO KILMĖ IŠ BALTŲ-SLAVŲ PROKALBĖS PERSPEKTYVOSSantraukaAnkstesniame straipsnyje autorius yra kėlęs darbinę hipotezę, kad ide. (tranzityviniai-aktyviniai prezensai ir aoristai vystėsi baltų-slavų prokalbėje tokiu būdu: i ide. prezensai iš „prezenso šaknų“ įgijo naują nulinio laipsnio bendraties ir aoristo (ko gero, ā-aoristas kamieną, ii ide. šakniniai aoristai iš „aoristo šaknų“ buvo tęsiami kaip pamatinio laipsnio bendraties ir aoristo kamienai (žr. Villanueva Svensson 2011, 317tt..Šiame straipsnyje tikrinama, ar ši hipotezė tinka baltų ir slavų kalbų pirminiams veiksmažodžiams iš ide. šaknų, kurios baigiasi *°eu‑, *°eHu‑, *°euH‑. Rytų baltų kalbose įsitvirtino reguliarus tipas lie. bliáuti, bliáuja / bliáuna, blióvė, la. bļaût, bļaûju / bļaûnu, bļâvu, tačiau lietuvių ir latvių kalbose pasitaiko nemažai faktų, liudijančių ganėtinai sudėtingesnę priešistorę (pvz., lie. briáutis šalia bráutis, la. raût šalia pļaũt, lie. trm. būt. l. šãvo ir kt.. Slavų prokalbėje šių šaknų veiksmažodžiai vystėsi įvairiau negu (rytų baltų kalbose, su kuriomis dažnai nesutampa (pvz., lie. bliáuti, bliáuja ~ sl. *bl’ьvti, *bljűjǫ, la. maût, maûju ~ sl. *mti, *mjǫ, plg. pr. aumūsnan. Straipsnyje analizuojami visi baltų ir slavų paveldėti pirminiai veiksmažodžiai, siekiant nustatyti tikslią jų rekonstrukciją baltų-slavų prokalbėje. Rezultatai iš esmės patvirtina keliamą hipotezę.

 19. Održivost i njezine sastavnice kao nova paradigma u teoriji i praksi hrvatskog planiranja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branko Cavrić

  2009-01-01

  Full Text Available Napor na uključenju načela održivosti u osnove prostornog planiranja u današnjem postsocijalističkom svijetu traži nove odnose između ustaljenih i suvremenih sudionika. Pojedini interesenti uključeni u razvoj, upravljanje i politiku djeluju na ishod regionalnih i urbanih sustava u Hrvatskoj ponekad bez obraćanja pozornosti na održivost. Njihovo djelovanje pokazuje nedostatak svijesti i negativan odnos prema održivosti u planerskoj praksi gdje je glavni cilj unaprijediti kakvoću života sadašnjih i budućih naraštaja. Bez dobrih ideja o nosivim kapacitetima i održivosti, neki od ovih sudionika zanemaruju planerska znanja i ekspertizu (CAVRIĆ, NEDOVIĆ – BUDIĆ, 2007.. Vještinama i znanjima planeri ih savjetuju, međutim, glavna pokretačka sila još je uvijek politički utjecaj. Takvi predlagači uspijevaju zaštititi svoje osobne probitke glede prostora i zemljišta nauštrb javnosti i običnih građana, podržavajući sustav izrade "preslikanih" planerskih izvješća, pogodujući tek daljem urbanom širenju i nenadziranoj izgradnji. Na žalost, poradi dužega vremenskog društvenog ignoriranja i jake sveze lobija investitora, arhitekata i građevinara, različite međunarodne planerske ideje s "održivošću na umu" još ne utječu na hrvatsku teoriju i praksu planiranja. Neke su od njih jednostavno neprihvaćane, netočno tumačene ili odbacivane zahvaljujući krutoj zakonskoj regulativi, nepostojanju formalnog školovanja planera i povlaštenom položaju tek jednog tipa ovlaštenih planera tj. arhitekata . Osjetljivost za alternativna razvojna rješenja, sudjelovanje javnosti, novine u ponašanju, organizaciji i tehnologijama, raznovrsnost pomagala za provedbu u planerskoj "kutiji s alatima", kao i različite vrste planerskih poslova u usmjeravanju održivih promjena, tek treba prepoznati u zemlji koja je u procesu pristupanja EU. Unatoč tomu, ovaj rad teži sumirati održivost i njezine sastavnice kao nove postavke, u

 20. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  rezultati su bili  usrednjeni. Testovi zatezne čvrstoće rađeni su na sobnoj temperaturi na hidrauličnoj opremi sa brzinom od 10 mm/min. Korišćena su dva uzoraka u paru, od kojih je prevlaka deponovana samo na jednom od njih. Za svaku grupu WC17Co prevlaka ispitano je po pet uzoraka, a dobijeni rezultati su usrednjeni. Metalografska procena udela pora (image analiza u slojevima WC17Co prevlaka urađena je tehnikom svetlosne mikroskopije u skladu sa standardom Pratt & Whitney (Turbojet Engine – Standard Practices Manual (PN 582005, 2002, Pratt & Whitney, East Hartford, USA. Morfologija čestica praha urađena je na SEM-u (skening elektronskom mikroskopu. Depozicija praha Proces deponovanja slojeva na metalne osnove urađen je plazma-sprej postupkom na atmosferskom pritisku (APS firme Plasmadyne. Depozicija praha urađena je plazma pištoljem SG-100 koji se sastojao od katode tipa K 1083A -129 , anode tipa A 2083-175 i gas-injektora tipa  GI 1083-113. Kao gas korišćen je argon u kombinaciji sa helijumom i snaga napajanja od 40 KW. Protok plazma gasa helijuma bio je osnovni parameter za deponovanje praha. U eksperimentu su korišćena tri različita protoka helijuma od 12 l/min, 22 l/min i 32 l/min. Slojevi su deponovani na supstratima ukupne debljine od 0,020 do 0,025 mm sa plazma pištoljem brzine 500 mm/s. Rezultati i diskusija Vrednosti mikrotvrdoće i čvrstoće spoja deponovanih slojeva su u direktnoj vezi sa protocima helijuma kao plazma gasa. Svi deponovani slojevi imaju vrednosti mikrotvrdoće u propisanim granicama od 850 do 1300 HV0.3 (Material Product Data Sheet, 2011, (Turbojet engine-standard practices manuel TURBOMECA.  Najravnomerniju raspodelu mikrotvrdoće imali su slojevi deponovani sa protokom plazma gasa od 22 l/min.He. Ti slojevi su imali najmanju razliku  mikrotvrdoće između maksimalnih i minimalnih vrednosti (289 HV0.3. Najveću raspodelu mikrotvrdoće pokazali su slojevi  deponovani sa najvećim protokom plazma gasa od 32 l/min He. Ti

 1. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  odstojanja  80, 95 i 100 mm. Analizirane su i proučavane mikrostrukture i mehaničke karakteristike prevlaka da bi se odabrala prevlaka najboljeg kvaliteta. Prevlaka sa najboljim karakteristikama testirana je na utvrđivaču turbogasnog motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici u periodu od 100 sati.   Materijali i eksperimentalni detalji Materijal substrata na kojem su deponovani slojevi prevlake bio je od nerđajućeg čelika X15Cr13 (EN 1.4024 u termički neobrađenom stanju. Za proizvodnju prevlaka koristio se prah firme „Sulzer Metco” sa oznakom Metco 404NS. Prah Ni20Al je kompozitni  obloženi prah  sa 80 tež.%Ni i 20 tež.%Al sa rasponom granulacije čestica praha od 53 μm do 90 μm. Za depoziciju praha korišćen je plazma pištolj SG -100 atmosferski plazma sprej sistema (APS firme „Plasmadyne”. Plazma sprej pištolj SG -100  sastojao se od katode tipa K 1083 -129 A , anode tipa A 2084-145 i gas injektora tipa  GI 2083-130. Kao gas korišćen je argon u kombinaciji sa helijumom i snaga napajanja od 40 KW. Plazma sprej odstojanje  bio je osnovni parametar za deponovanje praha. U eksperimentu su korišćena tri različita plazma sprej odstojanja 80 mm, 90 mm i 100 mm. Pre deponovanja praha površine substrata su se hrapavile belim plemenitim elektrokorundom Al2O3 sa česticama veličine od 0,7 do 1,5 mm. Prevlake su deponovane sa debljinom do 0,15 mm. Ispitivanje strukturnih i mehaničkih karakteristika prevlaka rađeno je prema standardu Pratt & Whitney (Turbojet Engine, 2002, Pratt & Whitney. Za merenje mikrotvrdoće i analizu mikrostrukture uzorci su bili dimenzija 70×20×1,5 mm. Mikrotvrdoća prevlaka rađena je duž slojeva prevlaka metodom Vickers (HV 0.3 sa opterećenjem od 300 g. Ispitivanje čvrstoće spoja  rađeno je metodom ispitivanja na zatezanje. Za merenje čvrstoće spoja između prevlake i substrata korišćeni su upareni uzorci dimenzija Ø25×50 mm od kojih je jedan bio sa deponovanom prevlakom. Ispitivanja su izvršena na sobnoj

 2. Maestro di Pico i iluminacije u inkunabuli De Civitate Dei (Nicolas Jenson, Venecija, 1475. u samostanu Sv. Duje u Kraju na Pašmanu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojan Goja

  2014-12-01

  Full Text Available U franjevačkom samostanu Sv. Duje u Kraju na otoku Pašmanu čuva se inkunabula „O državi Božjoj“ (De Civitate Dei Sv. Aurelija Augustina koju je 1475. godine u Veneciji tiskao Nicolas Jenson. Inkunabula je na f. 17 (kako je naknadno označena paginacija grafitnom olovkom, tj. stranici incipita – liber primus kao i na više drugih stranica ukrašena lijepim višebojnim iluminacijama renesansnih stilskih karakteristika izrađenih temperom, zlatnim listićima, zlatnim prahom, sepijom, tintom i akvarelom. Iluminacije f. 17 sastoje se od dva fitomorfna inicijala, dekorativnog okvira i slobodnih figurativnih prizora tj. minijatura, dok su pojedine druge stranice ukrašene fitomorfnim i brojnim inicijala tipa littera notabilior visine dva retka izrađenima u crvenoj ili plavoj boji. Dekorativni ornamentirani okvir zaključen trolistima ispunjava gornju i lijevu marginu početne stranice. Osnovu dekoracije čini traka sastavljena od pet tankih linija koja se spiralno povija i tvori kružnice koje su ispunjene cvjetovima, listovima i bobicama u plavoj i zelenoj boji i boji ciklame te stiliziranim zlatnim cvjetovima čička (lat. Arctium lappa; pojedini autori nazivaju ove ukrasne motive bottoni dorati ili gold dots. U gornjem lijevom uglu okvira naslikan je češljugar. Na mjestu gdje započinje tekst lijevog stupca naslikan je unutar pravokutnog polja na zlatnoj pozadini inicijal „I“ sastavljen od fitomorfnih motiva plave, zelene i boje ciklame s osjenčanjima u različitim nijansama. Unutar dekorativnog okvira, na sredini visine inicijala, nalazi se medaljon unutar kojeg je naslikano poprsje Sv. Aurelija Augustina. Dekorativni ornamentirani okvir koji ispunjava gornju marginu ukrašen je na isti način kao i onaj uz desnu ali skromnije. Ime tiskara dodatno je naznačeno tako da je sa gornje i donje strane okvira ukrašeno sa po jednim stiliziranim zlatnim cvijetom čička sa gornje i češljugovine (lat. Dipsacus fullonum sa donje strane

 3. Protivoklopni vođeni projektili zapadne Evrope, Izraela i Indije / Anti-tank guided missiles of western Europe, Israel and India

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran M. Lazić

  2010-10-01

  Full Text Available Protivoklopni vođeni projektili namenjeni su za uništavanje teško-oklopljenih tenkova, kao i drugih oklopnih vozila. Ovaj rad nudi istorijsko-tehnički pregled (razvoj projektila kroz generacije i osnovni podaci vezani za borbeno-operativno dejstvo ovih projektila ovog tipa naoružanja koje poseduju zemlje zapadne Evrope, Izraela i Indije. Pored osnovnih podataka navode se i cene nekih projektila ponaosob, kao i tendencije razvoja u ovoj grani naoružanja. / Anti-tank guided missiles are designed to hit and destroy heavily armored tanks and other armored fighting vehicles. This review offers a historical and technical overview (development of missiles throughout generations and basic data about combat and operational actions of this type of weapons in Western Europe, Israel and India. The review also offers prices of some missiles and tendencies of development in this branch. Anti-tank guided missiles are primarily designed to destroy armoured tanks as well as other armoured vehicles. Anti-tank guided systems differ in size, from small ones (shoulder-launched missile weapons carried by a single person to complex weapon systems (crewserved, vehicle-mounted and airborne systems. The first generation of anti-tank guided missiles is a manually guided MCLOS (Manual Command to Line of Sight projectile requiring an operator to guide and steer it to a target by a joystick. Vickers vigilant is a British anti-tank wire-guided missile, produced in 1956. The Bantam (Bofors Anti-Tank Missile or Robot 53 (RB 53 is a Swedish anti-tank wire-guided missile, produced in 1963. Cobra is a German - Swiss product which entered the operational use in 1956. It was replaced by Cobra 2000 and Mamaba systems, which are anti-tank guided missiles of the first generation, but with improved guidance and electronics. ENTAC (Engin téléguidé anti-char or MGM Petronor-32A is a French anti-tank wire-guided missile, widely spread and still in the operational use in many

 4. Sintaksa i semantika u suprotan koordinacije i zamjene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavao Tekavčić

  1978-12-01

  Full Text Available U onome što se obično naziva adverzativnim rečenicama valja razlikovati dva tipa: adverzativne rečenice (u užem smislu, kojima se izriče kontrast (Laura è bella ma è antipatica, i supstitutivne rečenice, kojima se prvi član ukida i zamjenjuje drugim (Laura non è bella bensì ( è brutta. U studiju ovih dvaju tipova rečenica mogu se razlikovati neke sintaktičke i semantičke kategorije: 1 identitet/kontrast, 2 djelomičnost/potpunost, S afirmacija/ negacija svakoga od dvaju članova, 4 pozitivno/negativno (semantičko značenje članova. U članku se studira semantička prihvatljivost rečenica, restrikcije u upotrebi triju glavnih veznika (però, bensì, ma i mogućnost elipse drugoga pomoćnog glagola. Ako prvi član (A nije negiran, moguć je jedino veznik u značenju 'ali', ali samo onda ako se radi o djelomičnom identitetu i djelomičnom kontrastu, dok je isključen ako se izražava potpuni identitet (*Laura è bella pero è bella ili potpuni kontrast (*Laura è bella pero è brutta. Veznik pero u današnjem talijanskom jeziku ima samo značenje 'ali' Ako je prvi član negiran, uz 'ali' moguce je i 'nego' (tal.bensì, ali s razlikom u značenju (Laura non è bella pero è simpatica. I Laura non è bella bensi è simpatica. Veznik 'nego' isključen je samo onda kada se izražava potpuni identitet (jer nema smisla zamjenjivati jedan pojam drugim, ako su identični, dok je u drugim slučajevima - uz veće ili manje razlike, i ev u posebnim slučajevima - prihvatljiv. Dok però znači samo 'ali' a bensì samo 'nego', treći veznik, ma, koji je danas najčešći, pokriva oba ta značenja. Stoga, ako je prvi član negiran, može doći do dvoznačnosti: Laura non è bella, ma è simpatica može značiti da L. nije lijepa nego simpatična (supstitutivna reč. ili da nije lijepa ali  je simpatična (adverzativna reč.. U takvim rečenicama elipsa drugoga pomoćnog glagola postaje distinktivna: dok će se rečenica Laura non è bella

 5. Research into the causes of increased vibration levels on the diesel-electric generators set at the air traffic control: Belgrade Airport / Исследование причин повышеного уровня вибраций на дизельных электростанциях в авиадиспетчерской службе – Аэропорт Белград / Istraživanje uzroka povišenih nivoa vibracija na dizel-elektroagregatima u kontroli letenja - Aerodrom Beograd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola P. Žegarac

  2016-04-01

  ибрации, технического состояния дизельной электростанции, которые являются неотъемлемой частью документации о содержании и ремонте No-Break дизельных электростанций. / U radu su prikazana istraživanja uzroka povišenih nivoa vibracija na dizel-elektroagregatima u Kontroli letenja-Aerodrom Beograd. Dizel- elektroagregati su tipa No-Break (nema prekida u napajnaju električnom energijom, snage 175 KVA. Dizel agregati služe kao rezervni izvor napajanja (duplex sistem, u slučaju prekida u redovnom napajanju električnom energijom iz gradske mreže, sistema i uređaja Kontrole letenja na Aerodromu Beograd. Jedan dizel agragat je u neprekidnom radu, dok drugi dizel agregat služi kao rezervni sistem napajanja. Utvrđene su vibrodijagnostičke metode ocene tehničke ispravnosti dizel agregata i one su sastavni deo dokumentacije za održavanje i remont No-Break dizel-elektroagregata.

 6. ITIL Self-assessment Approach for Small and Medium Digital Agencies/ ITIL pašnovērtējuma pieeja mazām un vidējām digitālām aģentūrām/ Подход самооценки ITIL для малых и средних цифровых агентств

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binders Zigurds

  2014-12-01

  роцессов ITIL. Подход основан на двух из трех главных областях управления ИТ услугами - на процессах и средствах. Оценены только 14 процессов ITIL, которые описываются FitSM, и использован подход, описанный в TIPA и FedSM, который как основу использует стандарт ISO/IEC 15504 с небольшими изменениями в описании критериев и уровня зрелости. В оценке средств управления услугам применяется похожий подход, за основу принимающий критерии и уровни, заданные в FedSM. Описанный подход будет применен для оценки и реализации процессов ITIL в реальном цифровом агентстве. Дальнейшая работа будет направлена на внедрение или улучшение идентифицированных процессов ITIL, а также на исследование работников агентства как элементов организационных перемен.

 7. Lociranje opasnih materija sa konstantnim i promenljivim radijusima uticaja / Locating dangerous goods with constant and variable impact radii / Размещение опасных материалов с постоянным и переменным радиусом воздействия

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Branka S. Dimitrijević

  2016-01-01

  Full Text Available Donošenje odluka o prostornom raspoređivanju opasnih materija neophodno je zbog minimiziranja rizika po okolinu. U ovom radu razmatran je problem lociranja različitih vrsta opasnih materija (sa različitim karakteristikama. One mogu biti locirane unutar poznatog diskretnog skupa potencijalnih lokacija skladišta, pod uslovom da budu zadovoljena minimalna bezbednosna rastojanja između odabranih lokacija. Minimalno bezbednosno rastojanje je posledica postojanja verovatnoće da opasne materije neželjeno deluju na objekte u okolini. Cilj je da se istovremeno maksimizira uskladištena količina različitih opasnih materija, vodeći računa o minimalnim bezbednosnim rastojanjima. Za neke opasne materije minimalno bezbednosno rastojanje je konstantna vrednost, koja zavisi samo od karakteristika opasnih materija. Sa druge strane, minimalno bezbednosno rastojanje može da varira u zavisnosti od količine opasne materije i njenih ostalih karakteristika. Za ova dva tipa minimalnih bezbednosnih rastojanja predloženi su modeli mešovitog celobrojnog programiranja. Ovi modeli zasnovani su na lokacijskom problemu nepokrivanja, pa se mogu tretirati i kao njegova modifikacija i proširenje. Verifikacija modela sprovedena je i ilustrovana na generisanom hipotetičkom primeru čiji su rezultati prikazani. / Making decisions about dangerous goods positioning is crucial when it is necessary to minimize environmental risks. In this paper, a specific problem of locating various kinds of dangerous goods (with different characteristics has been considered. Such goods should be located in a known discrete set of potential storage sites, under condition of the minimum safety distance (MSD between selected locations. The existence of the MSD is a consequence of the possibility that dangerous goods transfer their undesirable effects to the objects in the neighborhood. The objective here is to maximize the quantity of different kinds of dangerous goods stored meanwhile

 8. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  . Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 9. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  Full Text Available U ovome radu je analiziran uticaj plazma sprej odstojanja na mikrostrukturu i mehaničke karakteristike Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlaka deponovanih vacuum plazma sprej postupkom (VPS. Mikrostruktura i mehaničke osobine plazma sprej prevlaka su određene interakcijom jona plazme Ar/H2 sa česticama praha pri čemu nastaje prenos brzine i temperature jona na čestice praha. Efekat interakcije je u direktnoj zavisnosti od vremena interakcije jona i čestica praha koji je definisan plazma sprej odstojanjem. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 sa tri odstojanja substrata 270, 295 i 320 mm. Prevlaka najboljih strukturnih i mahaničkih karakteristika je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 11000C u trajanju od 240 sati. Morfologija čestica praha je ispitana na SEM-u. Mikrostruktura slojeva u deponovanom stanju je ispitana tehnikom svetlosne mikroskopije. Prevlaka najboljih mehaničkih karakteristikama je nagrizena  elektrolitički sa 10% oksalne kiseline H2C2O4x2H2O. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake je izvršena na svetlosnom mikroskopu i na SEM-u pre i posle testiranja prevlake na oksidaciju. Mikrostrukturna analiza deponovanih slojevima je urađena u skladu sa standardom Pratt-Whitney. Procena mehaničkih karakteristika slojeva je urađena ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Uvod Sistemi prevlaka CoNiCrAlY su razvijeni na osnovu sistema prevlaka NiCrAl, FeCrAlY , NiCrAlY i CoCrAlY (Mrdak, 2010, pp.5-16, (Mrdak, 2012, pp.182-201, ( Driver, 2004, ( Feuerstein, et al., 2008, pp.199-213. CoNiCrAlY su prevlake tipa koje se koriste u različitim aplikacijama gasnih turbina za zaštiti od visoko temperaturne oksidacije i tople korozije. Budući da su osobine i ponašanje prevlaka usko povezane sa mikrostrukturom, neophodno je da se ispitaju strukture prevlaka posle depozicije i oksidacije na povišenim temperaturama (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207