WorldWideScience

Sample records for analyse om relationerne

 1. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 2. Aftaler om arbejdsmiljø - en analyse af udvalgte overenskomster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Voxtrup; Wiegmann, Inger-Marie; Vogt-Nielsen, Karl;

  En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift.......En analyse af overenskomsters betydning for arbejdsmiljøet indenfor industri, slagterier, rengøring, det grønne område, hotel og restauration og busdrift....

 3. Analyse de la performance de la géométrie. Réflexions & Propositions

  OpenAIRE

  Tille, M.

  2003-01-01

  La conception géométrique (geometric design) d’une infrastructure routière est une activité de base de l’ingénieur civil projeteur. Les choix effectués lors de cette phase initiale de l’étude ont des conséquences tout au long du cycle de vie de la route, notamment au niveau de l’exploitation et i.e de la sécurité routière. La géométrie routière, que l’on peut définir comme étant l’enchaînement de divers éléments tridimensionnels constituant la voie de circulation, est une des trois co...

 4. Det ved vi om observation og pædagogisk analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Margit Margrethe

  Observation og pædagogisk analyse af observation er en vigtig forudsætning for god pædagogisk praksis. Når det pædagogiske personale er i stand til at finde frem til de relationer og mønstre, der er fremherskende i dagtilbuddet, og når de er i stand til at forstå og fortolke dem, kan de bruge den...

 5. En åpen og opplyst samtale? En retorisk analyse av et utvalg tekster om Tisa i norsk offentlighet

  OpenAIRE

  Herland, Nina Annette

  2015-01-01

  Debatten rundt Tisa-forhandlingene (Trade in Services Agreement) har økt i omfang i tiden etter at Wikileaks sommeren 2014 lekket dokumenter fra forhandlingene, som er unntatt offentlighet. På den ene siden er dette forhandlinger som det offentlige Norge ønsker. Regjeringen ved Utenriksdepartementet fører forhandlingene på vegne av Norge, og forsøker å informere om Tisa i offentligheten. På den andre siden uttrykkes det skepsis til Tisa-forhandlingene og en eventuell avtale fra ulike sider av...

 6. Comprehensive genomic analyses of the OM43 clade including a novel species from Red Sea indicate ecotype differentiation among marine methylotrophs

  KAUST Repository

  Jimenez-Infante, Francy

  2015-12-11

  The OM43 clade within the family Methylophilaceae of Betaproteobacteria represents a group of methylotrophs playing important roles in the metabolism of C1 compounds in marine environments and other aquatic environments around the globe. Using dilution-to-extinction cultivation techniques, we successfully isolated a novel species of this clade (designated here as MBRS-H7) from the ultra-oligotrophic open ocean waters of the central Red Sea. Phylogenomic analyses indicate that MBRS-H7 is a novel species, which forms a distinct cluster together with isolate KB13 from Hawaii (H-RS cluster) that is separate from that represented by strain HTCC2181 (from the Oregon coast). Phylogenetic analyses using the robust 16S–23S internal transcribed spacer revealed a potential ecotype separation of the marine OM43 clade members, which was further confirmed by metagenomic fragment recruitment analyses that showed trends of higher abundance in low chlorophyll and/or high temperature provinces for the H-RS cluster, but a preference for colder, highly productive waters for the HTCC2181 cluster. This potential environmentally driven niche differentiation is also reflected in the metabolic gene inventories, which in the case of H-RS include those conferring resistance to high levels of UV irradiation, temperature, and salinity. Interestingly, we also found different energy conservation modules between these OM43 subclades, namely the existence of the NADH:quinone oxidoreductase NUO system in the H-RS and the non-homologous NQR system in HTCC2181, which might have implications on their overall energetic yields.

 7. Vedtaket om å bygge ut Gullfaks fase II : en beslutningsteoretisk analyse av forholdet mellom Statoil og storting, regjering og Olje- og energidepartementet

  OpenAIRE

  1991-01-01

  VEDTAKET OM Å BYGGE UT GULLFAKS FASE II. EN BESLUTNINGS-TEORETISK ANALYSE AV FORHOLDET MELLOM STATOIL OG STORTING, REGJERING OG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET. Problemstilling: Ambisjonene med oppgaven er å gi et bidrag til forstå hvilke interesser, aktører og krefter som er med på å påvirke beslutninger fattet innenfor rammen av petroleum og politikk. Jeg ønsker å undersøke i hvilken grad beslutninger truffet av folkevalgte organer har vært styrende for utviklingen innenfor det petroleu...

 8. Ny viden om public service

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik......Analyse af betydningen af de forskningsprojekter, som Kulturministeriet har igangsat om public service, set i relation til aktuelle udviklingstræk i dansk mediepolitik...

 9. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 10. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige ...

 11. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 12. Krav om legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... orienteret omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 13. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 14. Ny Odense - Sammen om bymidten?

  OpenAIRE

  Hedegaard Nielsen, Katrine

  2016-01-01

  This thesis examines how urban life in the inner city of Odense affects Odense’s development and competitiveness. Furthermore, it examines how the Municipality of Odense and the governance network called Sammen om Centrum develops urban life in the inner city of Odense through the means of urban planning. The starting point for the study is a line of interviews and document studies, which is analysed through theoretical perspectives from Karina Sehested, David Harvey and Eva Sørensen. This...

 15. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 16. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 17. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 18. Conception géométrique de mines à ciel ouvert avec pistes et analyse de la stabilité des talus par le logiciel DEGRES

  OpenAIRE

  Fleurisson, J.A.; Alonso-Garcia, J.; Tanays, E.; Cojean, Roger; Hantz, D.; Paquette, Yves; Driancourt, Didier

  1992-01-01

  International audience Le logiciel DEGRES est un outil informatique d'aide a la decision pour la conception geometrique et pour l'analyse de la stabilite de mines ou carrieres a ciel ouvert de type fosse avec ou sans piste. II permet de generer automatiquement un modele geometrique a partir d'un contour de crete ou de fond de fosse et d'y inserer automatiquement une piste. En couplant ce modele geometrique avec un modele geologique et geotechnique du gisement, on peut analyser la stabilite...

 19. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 20. Om traditionel klimatilpasset arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2003-01-01

  Forstudiet til en publikation om "Aktivt klimaregulerende facader", omhandler traditionel anonym arkitektur som inspirationskilde for udformning af klimatilpassede, energi- og ressourcerigtige bygninger og facader. Klimazoner og komfortbegreber defineres og der gives arkitektonisk relevante...

 1. Analyse: Klarsyn. Vores viden om folkeskolen vokser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Lars

  2011-01-01

  og relationer. Fra 2008 til 2010 er lærerne begyndt at arbejde mere sammen, og eleverne trives bedre, mens færre sendes i specialklasser. Der er også bedre lærer-elev-relationer. Artiklen ledsages af en faktaboks, der angiver, at Aalborg Universitet i morgen slår dørene op for et LSP-laboratorium....

 2. Hvad taler planterne om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martens, Helle

  2005-01-01

  Planter kan modtage kemiske signaler fra andre planter og på den måde advares om en truende fare, fx et insektangreb. planter kommunikerer også med dyr - og plantens egne celler har måder at sende beskeder til hinanden på.......Planter kan modtage kemiske signaler fra andre planter og på den måde advares om en truende fare, fx et insektangreb. planter kommunikerer også med dyr - og plantens egne celler har måder at sende beskeder til hinanden på....

 3. Spillet om læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Allan Dreyer; Bech, Stinne Lyager; Plum, Maja

  En analyse af Socialministeriet, Undervisningsministeriet, KL og BUPLs forsøg på at give udtrykket "læring i daginstitutioner" specifikt indhold. Analysen følger debatten op til udkast til lovforslag om "Pædagogiske læreplaner i dagtilbud". Udgangspunktet tages i Laclau og Mouffes diskursteori....

 4. Kampen om ressourcerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2013-01-01

  SUV-typen; dels den tyske diskurs om 'Energie-Wende' og dens politisk-taktiske brug gennem Merkel-regeringen, der skaber inkonsistenser og social slagside i den reelle omstilling. Investeringsstyring og social udligning ses som opgaver, samfundet må påtage sig i perspektivet af en fredsskabende...

 5. WTO SPILLET OM DOHA

  OpenAIRE

  Schjøtt, Taia N; Friis, Katrine; Jensen, Morten E B; Møller, Esben B; Nielsen, Mette Marie

  2006-01-01

  Hvorfor er medllemmerne i WTO (verdenshandelsorganisationen)ikke under Doha-forhandlingsrunden,også kaldet "udviklingsrunden" nået til enighed om at vedtage en aftale, der kan sikre de mindst udviklede lande, de såkaldte LDC-lande, en bedre integration og mere ligeværdig position i den internationale handel?

 6. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, h...

 7. Introduktion: kampen om daginstitutionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.; Ahrenkiel, Annegrethe

  -reform, læreplaner og børnemiljøvurderinger er blot enkelte eksempler på, hvordan forestillinger om vidensøkonomi, kompetenceudvikling og livslang læring også ’rammer’ danske daginstitutioner og pædagogens arbejdsopgaver. Reformpædagogiske dannelsesforestillinger får konkurrence fra den transnationale...

 8. Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lyhne, Jørgen

  2011-01-01

  I artiklen Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling, reflekterer Jørgen Lyhne over indholdet i et 80 år gammelt forskningsprojekt. Den sovjet-russiske neuropsykolog A.R. Luria foretog i 1930-1931 et enestående forskningsprojekt, der gjorde et spændende forsøg på at belyse sammenhængen mellem...

 9. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikk...

 10. M, Membranes, and OM

  CERN Document Server

  García, J A; Vergara, J D; Guijosa, Alberto

  2003-01-01

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in ...

 11. M, Membranes, and OM

  International Nuclear Information System (INIS)

  We examine the extent to which the action for the membrane of M-theory (the eleven-dimensional construct which underlies and unifies all of the known string theories) simplifies in the so-called Open Membrane (OM) limit, a limit which lies at the root of the various manifestations of noncommutativity in the string context. In order for the discussion to be relatively self-contained, we start out by reviewing why the strings of ten-dimensional string theory are in fact membranes (M2-branes) living in eleven dimensions. After that, we recall the definition of OM theory, as well as the arguments showing that it is part of a larger, eleven-dimensional structure known as Galilean or Wrapped M2-brane (WM2) theory. WM2 theory is a rich theoretical construct which is interesting for several reasons, in particular because it is essentially a toy model of M-theory. We then proceed to deduce a membrane action for OM/WM2 theory, and spell out its implications for the four different types of M2-branes one can consider in this setting. For two of these types, the action in question can be simplified by gauge-fixing to a form which implies a discrete membrane spectrum. The boundary conditions for the remaining two cases do not allow this same gauge choice, and so their dynamics remain to be unraveled

 12. Kampen om barndommens tid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Camilla

  Det 20. århundrede blev et 'barnets århundrede' med utallige bestræbelser på at lade kreativ leg og læring fylde børns liv. Resultatet? Børn har aldrig før haft så meget tid til sig selv som nu, og de får lov til at være børn i meget længere tid. Men den gammeldags forestilling om, at børn skal...

 13. Fiksjonens fortellinger om fiksjon

  OpenAIRE

  1995-01-01

  Hva sier fiksjonen når den ytrer seg om sitt forhold til den virkeligheten den springer ut av, bærer med seg, bearbeider og bringer videre? Dette spørsmålet styrer analysen av refleksivitet i fjernsynsserien Blackeyes og trilogien Pennies From Heaven, The Singing Detective og Lipstick on Your Collar, alle skrevet av den britiske forfattereren, manusforfatteren og regissøren Dennis Potter. Kompleksiteten i disse seriene, og i refleksiv fiksjon generelt, borger for et spekter av teoretiske ...

 14. Samarbejde om at bo godt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegard, O.

  I rapporten beskrives to positive eksempler på beboersamarbejde i almennyttige boligafdelinger. I boligafdelingen Albertslund Nord samarbejder beboerne om drift og vedligeholdelse af deres boligområde, og i Herlev kommune samarbejder boligafdelingerne med socialforvaltningen om at skabe gode boli...

 15. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 16. Kampen om danskheden

  OpenAIRE

  el-Toukhy, Martin Stub-Holm; Thaarup, Line Bjørg Valvik; Trads, Tor Birk

  2011-01-01

  In this project, we analyse and discuss the term ‘danishness’. Defining what is truly Danish and true national identity has been a heated and very polarized political topic the last ten years in Denmark. With discourse theory, theories of national identity and imagined communities, and Bourdieus theory of field we make an in-depth analysis of two opinion formers’ articulation of danishness. We primarily use document analysis of books and blogs, and secondarily interviews w...

 17. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 18. Samtaler om Københavnerskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram; Petersen, Karen Lund

  2012-01-01

  Denne artikkelen tar for seg samtidige debatter og etablerte kritikker av sikkerhetiseringsteori og argumenterer for at disse benytter flere ulike begreper om politikk. Et mer bevisst forhold til disse begrepsmessige variasjonene vil klargjøre ikke bare teoretiske forskjeller, men også muligheten...

 19. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 20. En bog om Michael Strunge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  Antologi med bidrag om Michael Strunges forfatterskab. Bidrag af Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus, Marianne Stidsen, Moritz Schramm, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl, Jon Helt Haarder, Rune Kühl er optaget efter fagfællesbedømmelse. Antologien er redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus....

 1. Seminar om evaluering af forskningsprogrammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anders Stig Skau; Pedersen, Søren Marcus

  Dette Working Paper sammenfatter indlæg og konklusioner fra et seminar om evaluering af Fødevareministeriets Forskningsprogrammer afholdt den 26. februar 2007 af Direktoratet for FødevareErhverv og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. På seminaret blev et nyt metodeoplæg til...

 2. Main: 1OM1 [RPSD[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 1OM1 トウモロコシ Corn Zea mays L. Casein Kinase Ii, Alpha Chain Name=Ack2; Zea Mays Mole...ELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENSRTRA corn_1OM1.jpg ...

 3. Sig mig hvem du ”omgås” –Det siger noget om din risiko

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krull, Lars

  2013-01-01

  Om den grad af egenfinansiering som en virksomhed stiller med til sin(e) aktiviteter. Det er klart at jo lavere denne grad er, jo højere er virksomhedernes risiko. Der er denne grad (dette forhold) denne analyse handler om!......Om den grad af egenfinansiering som en virksomhed stiller med til sin(e) aktiviteter. Det er klart at jo lavere denne grad er, jo højere er virksomhedernes risiko. Der er denne grad (dette forhold) denne analyse handler om!...

 4. Fortæl mig hvem du omgås, og jeg skal fortælle dig om din risiko - en analyse af de danske bankers risikoprofil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejling, Christian; Poulsen, Magnus Emil; Krull, Lars

  2013-01-01

  at the customers who state which bank they use, to infer the following perspectives, about the level of pressure on the sector´s business model:  Banks have in recent years been faced with many costly conditions and this trend looks set to continue. Implementation of the CRD IV / Basel III will furthermore have......'s risk?", we chose the banks that have the most highly leveraged clients. We supplemented our leverage analysis with a calculation of banks' Coverage Ratio, which thus gave us an additional perspective on how individual banks perceive their troubled customers. This analysis gave us the basis...... volume below the average of comparable banks OIV markings Conclusion Based on the analyses, we have concluded that it is possible to infer something about the banks' risk, by looking at the customers they deal with. A thorough analysis of three selected banks´ gives us a further insight...

 5. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 6. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 7. Types of cationic complexes based on oxocentred tetrahedra [OM4] in the crystal structures of inorganic compounds

  International Nuclear Information System (INIS)

  The crystal structures of inorganic compounds comprising cationic complexes containing oxygen atoms coordinated tetrahedrally to metal atoms, or oxocentred groups [OM4], are considered. The linking of the [OM4] tetrahedra in the structures has been analysed and cationic complexes of different structures have been identified. The rules governing the linking of the [OM4] tetrahedra have been formulated and the cationic complexes have been subjected to a detailed systematic treatment on their basis. Data on the statistics of the bond lengths and bond angles in the [OM4] tetrahedra are presented. The bibliography includes 317 references.

 8. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 9. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 10. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 11. Mere åbenhed om bankernes risikoeksponering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  har synliggjort behovet for mere åbenhed om den enkelte banks risikoeksponering. Konkret foreslås ikke alene hyppigere offentlig rapportering om den enkelte banks risikoeksponering, men også mere ensartede og konsistente opgørelser af eksponeringen end der er lagt op til i de nye kapitaldækningsregler...

 12. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i ...

 13. Samtaler om Københavnerskolen:Begreper om politikk i studier av sikkerhetisering

  OpenAIRE

  Gad, Ulrik Pram; Petersen, Karen Lund

  2012-01-01

  Denne artikkelen tar for seg samtidige debatter og etablerte kritikker av sikkerhetiseringsteori og argumenterer for at disse benytter flere ulike begreper om politikk. Et mer bevisst forhold til disse begrepsmessige variasjonene vil klargjøre ikke bare teoretiske forskjeller, men også mulighetene for ny teoretisk utvikling og refleksjon. Artikkelen identifiserer tre samtaler om politikk: For det første, en samtale om hvordan politikk er knyttet til intensjonalitet og handling. For det andre,...

 14. Nytt om runer, Nr. 6 (1991)

  OpenAIRE

  1991-01-01

  Nytt om runer, sjette årgang, s. 3. Om runebibliografien, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar ftir deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Gottingen, s. 5. A New Runic Inscription from Norfolk, s. 6. New Runic Finds from Brandon, Suffolk, s. 8. Northumbrian Minisymposium, s. 11. A New Runic Inscription from Wijnaldum, Friesland, s. 12. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 13. ...

 15. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...

 16. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 17. Modélisation du raisonnement géométrique pour la programmation des robots

  OpenAIRE

  Troccaz, Jocelyne

  1986-01-01

  Analyse des besoins en modélisation géométrique pour la robotique et définition d'un modèle approprié. Présentation du raisonnement géométrique pour l'automatisation de la préhension dans le contexte d'une tache d'assemblage et on propose une architecture de système pour la programmation automatique des robots de manipulation.

 18. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 19. Hvad handler ledelse af videnarbejde om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke

  2015-01-01

  Den amerikanske ledelses- og organisationsguru Peter F. Druckers begreb om videnarbejde og ledelse af videnarbejdet har på mange måder været definerende for moderne ledelsestænkning. I denne artikel argumenterer vi via en empirisk case for, at ledelse i videnarbejdet omfatter meget mere og andet ...

 20. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 1. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 2. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 3. Johannes Sløk - historien om en undtagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2006-01-01

  bliver således til historien om en guddommeligt berettiget undtagelse - eller historien om en 'idiot' (en privatmand, et individ) kunne man også sige med slet skjult reference til Sartres filosofiske værk om Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille. Andre for artiklen centrale tænkere er Kierkegaard og...

 4. Nytt om runer, Nr. 3 (1988)

  OpenAIRE

  1988-01-01

  INNHOLD:Nytt om runer, tredje årgang, s. 3.Det tredje internasjonale runesymposium, 1990, s. 3.Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk laboratorium, København, s. 4.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 8.Die Runenarbeit am Seminar flir deutsche Philologie, (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 11.Two Maeshowe Rediscoveries, s. 12.An Anglo-Saxon Runic Inscription from Leicestershire, England, s. 14.Dødsfall, s. 14.Adressene til sentrene for runeforskning, s. 15.Runforskning i Sve...

 5. Nytt om runer, Nr. 9 (1994)

  OpenAIRE

  1994-01-01

  Nytt om runer, niende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für Deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 13. Neue Runenfunde aus Deutschland, s. 14. Epigraphical Runes in Worcester, s. 17. More Runes at Monte Sant' Angelo, s. 18. Runepinnen fra Viðey, Island, s. 20. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 21. Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 25. Mälardalens runsten...

 6. Nytt om runer, Nr. 4 (1989)

  OpenAIRE

  1989-01-01

  INNHOLD: Nytt om runer, fjerde årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk laboratorium, København, s. 4. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 6. Die Runenarbeit am Seminar flir deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 10. Runic Finds from London, s. 12. A New Runic Inscription from South Humberside,England, s. 14. A New Find from Orkney, s. 15. A Runic Fragment from Eshaness, Shetland, s. 16. Arbetet vid Runverket, Stockholm...

 7. Nytt om runer, Nr. 8 (1993)

  OpenAIRE

  1993-01-01

  Nytt om runer, åttende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für Deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 10. The Runic Stone at Cross Kirk, Eshaness, Shetland, s. 12. Runes in Two Anglo-Saxon Manuscripts, s. 15. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 20. Arbetet vid Runverket, Stockholm, s. 25. A Kensingtonian Inscription from Peru, s. 27. Adressene til sentrene f...

 8. Nytt om runer, Nr. 16 (2001)

  OpenAIRE

  2001-01-01

  Nytt om runer, sekstende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 11. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 13. Verksamheten vid Runverket i Stockholm, s. 19. Fifth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, 16th–20th August 2000, Jelling, Denmark, s. 35. Thirteenth Annual Runic Mini-symposium, Orkney and Shetland, 2000...

 9. Om medicin og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ry Nielsen, Jens Carl

  2004-01-01

  Master of Public Administration (MPA) uddannelsen ved Handelshøjskolen i København er i fokus for denne artikel. Jeg vil sætte kritisk lup på den pædagogiske praksis, som den har udviklet sig på uddannelsen. Formål er både at blive klogere på denne praksis og at komme forslag til overvejelser om ...

 10. Berättelser om adoption

  OpenAIRE

  Martinell Barfoed, Elizabeth

  2008-01-01

  Abstract: Adoption Stories (Berättelser om adoption) This dissertation explores adoption stories in a Swedish context. The aim is two-fold: First, how adoption is presented by adopted adults; second, how adoption is constructed in the press. The way adoptees create meaning of “being adopted” is investigated; the way those stories are shaped culturally is also explored. The study was conducted in a qualitative tradition with a constructionist and narrative approach. The empirical ...

 11. Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  Artiklen gennemgår Luhmanns kommunikationsteori og rekonstruerer den ud fra Dirk Baeckers reformulering af teorien om distinktioner, koder og mening. Artiklen hæfter sig i særlig grad ved organisationssystemerne og deres betydning i den historiske udfoldelse af kommunikation som semantik. Artiklen...... er skrevet så den kan bruges som introduktion til Luhmanns kommunikationsteori og som en kommunikationsteoretisk fokuseret gennemgang af Luhmanns omfattende teoridannelse....

 12. Om: One tool for many (Indian) languages

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GANAPATHIRAJU Madhavi; BALAKRISHNAN Mini; BALAKRISHNAN N.; REDDY Raj

  2005-01-01

  Many different languages are spoken in India, each language being the mother tongue of tens of millions of people.While the languages and scripts are distinct from each other, the grammar and the alphabet are similar to a large extent. One common feature is that all the Indian languages are phonetic in nature. In this paper we describe the development of a translit eration scheme Om which exploits this phonetic nature of the alphabet. Om uses ASCⅡ characters to represent Indian language alphabets, and thus can be read directly in English, by a large number of users who cannot read script in other Indian languages than their mother tongue. It is also useful in computer applications where local language tools such as email and chat are not yet available. Another significant contribution presented in this paper is the development of a text editor for Indian languages that integrates the Om input for many Indian languages into a word processor such as Microsoft WinWord(R). The text editor is also developed on Java(R) platform that can run on Unix machines as well. We propose this transliteration scheme as a possible standard for Indian language transliteration and keyboard entry.

 13. Nettverk i arbeid : 3 caser om nettverksorganisering

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hovedoppgaven handler om nettverk og nettverking. Her presenterer jeg noen nettverk nedenfra, fra begynnelsen før noen kan vite hvordan det vil gå. Den som vil nettverking nedenfra trenger vilje til endring, noen å alliere seg med, egnede verktøy, omstendigheter som lar seg endre og enda noe i tillegg. Ostentativ kunnskap er kunnskap som læres gjennom praktisk erfaring, som vi kan ta til oss når noen peker, forklarer og gjør sammen med oss. Narrativer kan formidle ostentativ kunnskap. Det...

 14. De utvalda : om antisemitism i Sverige

  OpenAIRE

  Johansson, Niclas

  2013-01-01

  Uppsatsen handlar om hur fyra judiska personer upplever antisemitism i Sverige. De har svarat på frågor som rör två teman, antisemitism och Israelkritik/antisionism. Informanterna har inte personligen utsatts för antisemitism i stor utsträckning, däremot upplever de att antisemitismen finns mer utbrett på andra platser i Sverige. Israelkritik upplever de enbart som antisemitism när den är obalanserad och när media anklagar judar kollektivt för vad som sker i Israel/Palestina. Sionism ser de d...

 15. Nytt om runer, Nr. 14 (1999)

  OpenAIRE

  1999-01-01

  Nytt om runer, fjortende årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.Recent Finds of Anglo-Saxon Runes, s. 9. Merovingertids runfynd in Ardennerna, Frankrike, s. 12.Modern Runestones Found in 1994 in Rûnes, France, s. 14.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s.15.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 16.Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 19.Runer i Hagia Sofia i Istanbul, s. 26.Ännu ett runfynd i Hag...

 16. Nytt om runer, Nr. 10 (1995)

  OpenAIRE

  1995-01-01

  Nytt om runer, tiende årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s. 9.A Runic Fragment from Lincoln, s. 10.Two Runic Inscriptions from the Northern Isles, s. 12.Notiz zur Scherbe von Osterrönfeld, s. 13.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 14.Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 18.Old English and Old Frisian Runic Inscriptions: Databank at Katholische Universitä...

 17. Nytt om runer, Nr. 13 (1998)

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Nytt om runes, trettende årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.A New Runic Coin Type from Norfolk, England, s. 12.Ett nyfunnet runstensfragment från Hitis i Åboland, Finland, s. 14.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s. 16. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 18.Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 19.Addresses of Centres for Runic Research, s. 29. The Fifth International Symposium on Runes a...

 18. Nytt om runer, Nr. 12 (1997)

  OpenAIRE

  1997-01-01

  Nytt om runer, tolvte årgang, s. 3.Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4.An Anglo-Saxon Runic Ring, s. 11.Runes at the Royal Opera House, London, s. 12.An Inscribed Disc from the River yare near Norwich, s. 13.Eine neue Runeninschrift in den Niederlanden: Bergakker, s. 15.Editor's Note in the New Find from Bergakker, s. 17.Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitstelle: Germanishe Altertumskunde), Göttingen, s.18.Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 20.New Runi...

 19. Nytt om runer, Nr. 17 (2002)

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Nytt om runer, syttende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 12. Weitere angelsächsische Runen in Rom, s. 17. A Runic Fragment from Orkney, s. 18. Runeinnskrifter på omslaget til den islandske homilieboka, s. 20. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 21. Verksamheten vid Runverket i Stockholm, s. 25. The “AVM” Stone from Minnesot...

 20. Nytt om runer, Nr. 11 (1996)

  OpenAIRE

  1996-01-01

  Nytt om runer, ellevte årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København, s. 4. Die Runenarbeit am Seminar für deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 13. The Rune-Stone in Uden, the Netherlands, Is Modern, s. 14. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 15. Verksamheten vid Runverket, Stockholm, s. 16. Das Vierte Intemationale Symposium über Runen und Runeninschriften in Göttingen, 4.-9. August 1995, s. 20. "Det åttende ...

 1. Nytt om runer, Nr. 7 (1992)

  OpenAIRE

  1992-01-01

  Nytt om runer, sjuende årgang, s. 3. Arbejdet ved Runologisk-epigrafisk Laboratorium, København, s. 3. Die Runenarbeit am Seminar für Deutsche Philologie (Arbeitsstelle: Germanische Altertumskunde), Göttingen, s. 5. New runic fragment from the Isle of Man, s. 6. German runes in Kent?, s. 7. Comment on the Boarley inscription, Kent, s. 8. Comment on the deer's antler from Brandon, Suffolk, s. 8. Runen aus neuerer Zeit, s. 9. Arbeidet ved Runearkivet, Oslo, s. 10. ...

 2. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 3. Rapport om kap. 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Rapporten vedrørende ordningen, hvor boligsælgere kan undgå ansvar for mangler ved at fremlægge en tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring for køber. Det konkluderes, at ordningen på det overordnede plan fungerer tilfredsstillende. Samtidig påpeges dog en lang række punkter, hvor de...

 4. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  OpenAIRE

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 5. The OMS3 JGrass-NewAge Environmental Modelling System

  Science.gov (United States)

  Formetta, G.; David, O.; Rigon, R.

  2012-12-01

  The need for integrated analysis, and the multiplicity of possible goals in analyses that require hydro-biophysical modelling, necessitates more than ever the capability of composing modelling solutions with parts of known quality, which are transparent to users and consist of reusable model components. Moreover, modern hydrological modelling requires interaction with GIS tools to allow visualizations and the data-processing necessary to synthesise knowledge from high volumes of inputs and outputs data. Last but not least, doing science that is reproducible has requirements that go beyond the computational issues to embrace the possibility to inspection the tools, and easy compare modelling solutions by third party groups. The JGrass-NewAge system was born in order to satisfy these requirements. It is based on the geographic information system uDig-JGrass, and is composed of two parts: (i) the system of visualization of the data and of the results based on uDig; (ii) the modelling components. The latter are implemented as OMS3 components which can be connected or excluded at runtime, according to the needs and works seamlessly inside the uDig Spatial Toolbox. The system is based on a hillslope-link geometrical partition of the landscape, thus the basic unit, where the water budget is evaluated, is the hillslope, and each one of them drains into a single associated link rather than cells or pixels. To this conceptual partition corresponds an implementation of informatics that uses vectorial features for channels, and raster data for hillslopes. The mass budget for each hillslope can be performed in two ways: according to a modification of Duffy dynamical model of hillslope runoff or according to HyMod lumped model. Differently from traditional rainfall-runoff models where the discharge is usually given at the outlet of a catchment, the discharge is evaluated in each link of the river network according to a procedure presented in Cuencas model. The system includes

 6. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 7. Utbredelse og virkninger av IFRS i Norge : en empirisk studie om utbredelsen av IFRS i Norge, og konsekvensen standarden har på rapporterte nøkkeltall

  OpenAIRE

  Berner, Endre; Olving, Marius

  2013-01-01

  Med utgangspunkt i regnskaps- og foretaksinformasjon koblet med informasjon om bruk av regnskapsstandard, har vi utført en deskriptiv og empirisk analyse om bruk av internasjonale regnskapsregler (IFRS) i Norge. Vi identifiserer selskapene som benytter IFRS og karakteristika ved disse. Videre studerer vi forskjeller mellom IFRS og norske regnskapsregler ved å analysere endringer i nøkkeltall knyttet til marginer, finansiering og rentabiliteter. Vi studerer både direkte overgangseffekter og me...

 8. Almere, RGBG binnenste buiten, een ontwerpend onderzoek naar strategische ruimtelijk ingrepen om de cognitieve kaart van de bewoners en gebruikers van Almere te verbeteren.

  OpenAIRE

  Bois, G. de, Peter; Houtman, Laurine

  2012-01-01

  De Strategische RGBG Scenario Methode is een zelfontwikkeld analyse-, ontwerp- en evaluatie-instrument om bestaande en nieuw te ontwikkelen stedelijke gebieden beter en sneller op hun inhoudelijke prestaties, kwaliteit en strategische kenmerken te kunnen onderzoeken. Daarnaast is het een waardevol communicatiemiddel dat in staat is om een veelvoud van belangen, opvattingen, visies en feiten met elkaar in verband te brengen. In deze publicatie is deze methode toegepast op ontwerpvoorstellen vo...

 9. Meer mogelijkheden om in te spelen op lage zoutopname

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, W.; Kierkels, T.; Heuvelink, E.

  2013-01-01

  De komende jaren worden de spuinormen steeds strenger en moeten tuinbouwbedrijven het water steeds meer gaan hergebruiken. Dan zijn planteigenschappen als zoutgevoeligheid of een lage zoutopname nog belangrijker dan nu. Het is dus zaak om daar meer zicht op te krijgen om goed te kunnen sturen.

 10. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 11. Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer, udarbejdet af COWI under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"......Resume af rapport om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer, udarbejdet af COWI under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 12. Sveriges kommuner och kampen om kreativiteten : om Richard Floridas teori i svenska kommuner

  OpenAIRE

  Bergman, Malin

  2010-01-01

  Flera svenska kommuner använder sig av den amerikanska professorn Richard Floridas teori om den kreativa klassen och ”creative cities” i sin marknadsföring. Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka om svenska kommuner är kreativa enligt Floridas teori. En jämförande fallstudie har gjorts där tre kommuner som använder sig av Florida i sin marknadsföring har undersökts. Kommunerna är Södertälje, Botkyrka och Ronneby. De tre kommunerna har jämförts med hela riket Sverige, Sveriges tre sto...

 13. Et undervisningsforløb om uddannelse i postkoloniale selvbiografier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasch, Astrid

  2015-01-01

  Denne artikel udspringer af et ph.d.-projekt om selvbiografier, som er skrevet efter opløsningen af det britiske imperium. I dette projekt undersøger jeg samspillet mellem individuel og kollektiv erindring og ser på, hvordan erindringer om imperiet bliver påvirket af afkoloniseringen og den postk...... postkolonialt vokabular vil et sådant forløb også kunne give diskussioner om, hvad der er særligt ved den selvbiografiske genre og give eleverne mulighed for at reflektere kritisk over deres egen uddannelsessituation....

 14. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 15. Børns idéer om kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stougaard, Birgitte

  2010-01-01

  Hvad tænker 6 år gamle børn om kroppen? Er der forskel på de forestillinger, som 6 år gamle børn i de nordiske lande har om kroppen – og hvordan kan evt. forskelle forklares? Hvorfor er børnetegninger vigtige i forhold til undervisning?......Hvad tænker 6 år gamle børn om kroppen? Er der forskel på de forestillinger, som 6 år gamle børn i de nordiske lande har om kroppen – og hvordan kan evt. forskelle forklares? Hvorfor er børnetegninger vigtige i forhold til undervisning?...

 16. OM-VPE grown materials for high efficiency solar cells

  Science.gov (United States)

  Saxena, R.; Cooper, B., III; Ludowise, M.; Borden, P.; Gregory, P.

  1980-01-01

  Organometallic sources are available for all the III-V elements and a variety of dopants; thus it is possible to use the technique to grow a wide variety of semiconductor compounds. AlGaAsSb and AlGaInAs alloys for multijunction monolithic solar cells were grown by OM-VPE. While the effort concentrated on terrestrial applications, the success of OM-VPE grown GaAs/AlGaAs concentrator solar cells (23% at 400 suns) demonstrates that OM-VPE is suitable for growing high efficiency solar cells in large quantities for space applications. In addition, OM-VPE offers the potential for substantial cost reduction of photovoltaic devices with scale up and automation and due to high process yield from reproducible, uniform epitaxial growths with excellent surface morphology.

 17. Kernesund familie – er der noget om snakken?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Marie Therese; Andersen, Jens Rikardt; Astrup, Arne Vernon

  I denne artikel gennemgås 4-5 udvalgte påstande om mælk, fremsat i de meget populære og omdiskuterede bøger om »Kernesund familie«, der er udgivet på Politikens Forlag. De mange fremsatte påstande har mange mennesker taget til sig som sande, mens mange praktiserende kollegaer har ønsket mere...

 18. Thor Lange: "Digtet om Peleus' og Thetis' Bryllup" (= Catul 64)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, David Kristian

  2009-01-01

  Artiklen er en genudgivelse af Thor Langes oversættelse af Catuls epyllion (digt 64) om Peleus og Thetis' bryllup. Oversættelsen er her blevet forsynet med indledning og noter.......Artiklen er en genudgivelse af Thor Langes oversættelse af Catuls epyllion (digt 64) om Peleus og Thetis' bryllup. Oversættelsen er her blevet forsynet med indledning og noter....

 19. Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om rettferdighet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Oppgaven handler om Rawls "theory of justice". Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene. Videre viser jeg hvordan mennesker er avhengige av å bekreftes gjennom gjensidige relasjoner av anerkjennelse. Rawls begrep om selvrespekt er utilstrekkelig og han kan derfor ikke sikre borgernes autonomi.

 20. Kants opgør med fysikoteologien - og nogle bemærkninger om intelligent design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Per

  Artikel om Kants kritik af syttenhundredetallets fysikoteologiske bevægelse med henblik på en idehistorisk diskussion af teorien om intelligent design......Artikel om Kants kritik af syttenhundredetallets fysikoteologiske bevægelse med henblik på en idehistorisk diskussion af teorien om intelligent design...

 1. O&M Modeling of Offshore Wind Farms - State of the Art and Future Developments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asgarpour, Masoud; Sørensen, John Dalsgaard

  In this paper the state of the art in O&M models for O&M cost estimation of offshore wind farms is discussed and then, a case study for O&M cost estimation of an 800 MW reference offshore wind farm is given. Moreover, a framework for an ideal O&M strategy optimizer to achieve the maximum possible...

 2. Beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østrup, Anne

  2012-01-01

  25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012.......25 min. interview om beskyttelse af immateriel kulturarv i Danmark og UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv i Radio24Syvs program AF24syv, den 26. januar 2012....

 3. A FIELD CONTROL TRIAL OF CULEX QUINQUEFASCIATUS LARVAE BY POLYMER FORMULATIONS OF OMS-786 AND OMS-971 IN JAKARTA

  OpenAIRE

  IG. Seregeg; Suzuki, T

  2012-01-01

  Suatu uji coba lapangan penggunaan larvisida OMS-971a (chlorpyrifos) dan OMS-786b (temephos) dalam formulasi lepas terkendali (controlled release formulation = CRF) terhadap larva Culex quinquefasciatus telah dilakukan dalam selokan-selokan di Kampung Sunter, Jakarta Utara. Tidak ada penurunan yang nyata baik kerapatan larva maupun kerapatan pupa, segera setelah penebaran larvisida tersebut dalam dosis 1 ppm. Akan tetapi penurunan kerapatan larva baru terlihat selama satu sampai dua bulan ses...

 4. Den chipløse man og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøm, Georg

  Disse noveller handler om hvad du kan vente dig de næste ti år, og om de mennesker som skaber rammerne for din tilværelse. Hvis du tror, der er tale om nørder som sidder alene og hamrer løs på en computer, mens de drikker cola og spiser kold pizza, må du tro om igen. Der er tale om mænd og kvinder...

 5. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens...... forstand. Der argumenteres med støtte i retspraksis for, at de lempelige regler skal fortolkes bredt, således at alle handlinger eller undladelser fra en offentlig myndigheds side, som private ikke kan udøve, anses for myndighedsudøvelse i lovens forstand....

 6. Om undran inför sociologerna

  OpenAIRE

  Korpi, Walter

  2013-01-01

  Sociology of everyday life aided by participant observation indicates that in the lifeworld, sociologists of today can be classified into a fivefold typology (from the highest to the lowest): 1. Pegasuses (such as Bordieu, Foucault and Habermas) 2. Pegasus-groomers 3. Tree-huggers 4. Stump-sitters 5. Moles. The paper analyses the styles of life, letters, and work of these different types as well as their impact on the progress of sociology. Sociologisk Forsknings digitala arkivUrsprunglig...

 7. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 8. Rådmenn om ledelse, styring og endringsvillighet

  OpenAIRE

  Klettgjerde, Susanne

  2015-01-01

  I denne oppgaven har seks rådmenn blir intervjuet om balansen mellom styring og ledelse og deres endringsvillighet som følge av dette. Valget falt på semistrukturert intervju på grunn av kompleksiteten til rådmannrollen som vanskeliggjør å forutse alle de faktorer som påvirker dem. De intervjuede lederne er rådmenn i Bø, Oppdal, Orkanger, Rennebu, Søndre Land og Ås. I oppgaven er disse omtalt som med navnene til kommunen. Oppgaven utforsker om rådmannens sin endringsvillighet er knyttet til s...

 9. Albertine og fortelleren. Om det etiske hos Proust

  OpenAIRE

  Ytre Arne, Synne

  2013-01-01

  Denne oppgaven dreier seg om Albertine, en av de kvinnelige protagonistene i Marcel Prousts (1871- 1922) À la recherche du temps perdu (På sporet av den tapte tid) (1913-1927). Albertine-figuren har generelt vært gjenstand for lite oppmerksomhet i litteraturen skrevet om Prousts roman. En nærlesning av La Recherche viser imidlertid at hun spiller en sentral rolle for forståelsen av dette verket, og da særlig med hensyn til dets etiske dimensjon. Jeg har latt meg ins...

 10. Intern kontroll : - En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll

  OpenAIRE

  Huldt, Martin; Björksved, Patrick

  2014-01-01

  Sammanfattning: ”Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll” Datum:  2014-06-11 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,                 Mälardalen Högskola Författare: Patrick Björksved, Martin Huldt Titel: Intern kontroll- En studie om Schroff Scandinavia ABs interna kontroll Handledare : Magnus Linderström Nyckelord: Intern kontroll, intern revision, intern styrning, COSO-modellen, Lean product...

 11. Projekt om Humor i forhold til tabuer

  OpenAIRE

  Corstorphine, Clara Louise; Nørgaard, Asta; Rudolf, Emil Sevel; Ouahmane, Yasmin; Belkacem, Sarah; Hoppe, Dagny Bach; Harttung, Sebastian Alexander Frier; Madsen, Amalie

  2016-01-01

  The following paper analyses, through the use of Peter McGraw and Caleb Warren’s Benign Violation Theory and Christine Béal and Kerry Mullan’s analysis theory, how our chosen comedians use humour to portray taboo, specifically violence within personal relationships (marriage, family etc.). The analysis builds upon three chosen cases of humour in which the portrayal of violence in personal relationships is central. These cases are as follows; Jonatan Spang’s stand-up comedy show Familie, Ander...

 12. Læring i videnssamfundet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2010-01-01

  Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier.......Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier....

 13. Det danske udvalg i Nordisk Vejforum om Intelligente Transport Systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Niels; Hedelund, Per

  2012-01-01

  Det danske udvalg inden for Nordisk Vejforum om Intelligente Transport Systemer (NVF-ITS) repræsenterer den danske ITS-branche bredt. De i alt 16 deltagere fordeler sig på Vejdirektoratet, de største kommuner, rådgivere, leverandører og forskningsinstitutioner indenfor ITS-området....

 14. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available cters that identifies an abstract or physical resource. FuGE (http://fuge.sourceforge.net/) is a model of the shared compon...://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ... type=fuge:Ontology_source/> rce> The source... maxOccurs=1> A URI is short for Uniform Resource Identifier.

 15. Dansk-indisk forskningssamarbejde om luftforurening og klima

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Steen

  2009-01-01

  Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er langt med en plan om et fælles dansk-indisk miljø- og klimaforskningscenter i samarbejde med Delhi Universitet. I februar rejste tre DMU-forskere til den indiske hovedstad for at komme videre med planerne....

 16. Kommunikation handler også om at tie stille

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2012-01-01

  Med mindre det lige drejer sig om brugsanvisninger, så er rigtig god kommunikation kendetegnet ved, at den ikke siger ALT. Der bliver overladt lidt til fantasien, og læseren bliver inviteret med ind som medproducent af teksten. Den gren af kommunikationsforskningen, som hedder receptionsteori, ha...

 17. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 18. STYR DIG! - en analyse af coachingens mantra om, at vi skal tage styringen med vores liv

  OpenAIRE

  Jepsen, Anna V.

  2009-01-01

  Coaching is now a major trend in Denmark, one addressing organizational management issues as well as the private issues of individuals. Yet despite its prevalence there is hardly any focus on the differences in approaches to coaching and coaching firms seldom spell out which approach they take. Common to the different approaches is an emphasis on helping the person to be self-governing, that is to say, autonomous, but it is often unclear what this means. The purpose of this thesis is therefor...

 19. 21211 Vejledning til øvelser i uorganisk kvalitativ analyse, stofidentifikation og noter om sikkerhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Rolf W.

  1999-01-01

  The instruction is a A-4 format book on inorganic analytical student experiments on reactions inaqueous solution. It covers about half of the elements in the periodic table, i.e. the mostimportant ones : H, Li, B, C, N, O, Na, Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br...

 20. Mysteriet om fuck- en semantisk analyse af den emotive interjektion fuck i det danske sprog

  OpenAIRE

  Schmidt, Anders Thorup; Tromholt-Richter, Julius; Vilutyté, Justina; Brandt Køppen, Laura Christiane; Svendsen, Marie Louise

  2015-01-01

  All words have a set meaning which is always being approached by the users in the process of communication. Even though a word is meant to refer to a precise unit of known reality (both things of the material world and the universe of conceptualized ideas), during the conversation people tend to imply more than they express only with words. In the Danish language the word fuck has new semantical meanings attached to it, which help to express the variety of feelings depending on the situation ...

 1. Hvad tror forbrugeren om BSE, CLA, transfedtsyrer og andre nye "påfund"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunsø, Karen

  2002-01-01

  Forbrugerne modtager dagligt mange forskellige informationer om fødevarer og sundhed. Informationer om hvad der er godt for helbredet, hvad der er sundt og hvorfor, men også om hvad der kan skade helbredet, og hvad der er en risiko ved. Især har der i de senere år været et antal 'sager' fremme om...

 2. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Knud Erik; Hansen, Annette Heron; Kalkan, Hakan;

  De historier, der fortælles om livet i de multietniske boligområder er ofte historier om ballade, ødelæggelser og  utryghed. Det er ofte historier om unge, der har en aparteadfærd. Der er meget få historier om, hvordan de voksne agerer i boligområdet. Denne rapport dykker ned i livet de voksne im...

 3. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 4. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 5. Svenskt/danskt greenkeeperutbyte om pesticidfri skötsel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet.......Den 4 maj stämde en grupp av svenska och danske greenkeepers träff på Furesö Golfklubb strax utanför Köpenhamn för att utbyta erfarenheter om pesticidfri banskötsel. V vill med danna artikel vidareförmedla de synspunkter som kom fram under mötet....

 6. Om saneringsproceduren i Gl. Hjørring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jorn, T.

  Notatet indeholder en beskrivelse af en del af arbejdet med at tilvejebringe en saneringsplan i området Gl. Hjørring i Hjørring kommune. Det er den første af foreløbig to beskrivelser af saneringsproceduren i provinsen. Et tilsvarende notat om proceduren for en sanering i Helsingør kommune er ved...... at blive udarbejdet. Formålet med disse beskrivelser af konkrete eksempler på forløb af saneringsprocessen er at etablere et grundlag for en vurdering af de juridiske og administrative forhold, der ofte kan gøre det kompliceret at gennemføre en saneringssag. I dette notat om saneringsproceduren i Gl...

 7. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 8. Kämpa för livet : En studie av kampmetaforer om cancer

  OpenAIRE

  Sandström, Julia

  2015-01-01

  Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är lämpliga att använda. Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar från januari 2015, insamlade med hjälp av...

 9. Udspil om læring i arbejdslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  . Der mangler dog et generelt overblik over feltet arbejdspladslæring. Det råder antologien UDSPIL OM LÆRING I ARBEJDSLIVET nu bod på. Bogen er den første udgivelse fra Learning Lab Denmark. Bag bogen står en række forskere tilknyttet konsortiet Workplace Learning. I bogen gennemgår forfatterne...

 10. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 11. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  OpenAIRE

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 12. Analysing EWviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jelsøe, Erling; Jæger, Birgit

  2015-01-01

  When analysing the results of a European wide citizen consultation on sustainable consumption it is necessary to take a number of issues into account, such as the question of representativity and tensions between national and European identies and between consumer and Citizen orientations regarding...

 13. Feeding pattern a dual risk? otitis media (OM and early childhood caries (ECC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Sangeetha

  2014-04-01

  Full Text Available Purpose: To determine the prevalence of Otitis media (OM and Early childhood caries (ECC and their coexistence in children with a history of faulty feeding patterns. Method: Children aged 5 years and below were recruited at random from dental and medical hospitals. Parents of these children were posed with questions about the feeding methods, feeding patterns such as duration, frequency, position, burping, specific childhood illness etc. Children (120 were examined for ECC by a Paedodontist and OM by an Otolaryngologist and were segregated into three groups i.e. Control group, ECC group and OM group respectively. The ECC group was sub grouped into ECC only and ECC&OM group. The OM group was also similarly sub grouped into OM group and OM&ECC group. Collected data were tabulated and subjected for statistical analysis using Pearson Chi – square test. Results: Prevalence of ECC, OM, and their coexistence increased with age P < 0.001, whereas gender difference was not statistically significant. Overall Prevalence of their coexistence in children was 51.25%. Significant percentages (25% of children in the OM group were fed in supine position. Children fed on demand (47.5% experienced ECC. overall 85% (p=.017 of children had coexistence of ECC&OM fed on demand and during bed time. Significant numbers of children who were burped occasionally after feeding (35% or were not burped at all (12.5% were affected with both ECC and OM. Conclusion: Prevalence of their coexistence was higher in children with OM. Significant association existed between on demand feeding and ECC; supine feeding position and OM. Risk factors in common for both the disease were combined feeding position, on demand, bed time feeding and occasionally burping.

 14. Politiken, Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (Web), Politiken (web), Dabladet Ringkjøbing Skjern (web)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritsen, Jens

  2014-01-01

  Politiken 01.01.2014 14:16 Danskerne skød nytåret ind med et brag, men for enkeltes vedkommende gik det galt, da nytårskrudtet blev tændt. Skadestuerne har behandlet 73 personer for fyrværkeriskader mellem klokken 18 i aftes og klokken 06 i morges. Det viser en optælling, som Politiken har foreta...... foretaget på baggrund af tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Artiklen er også bragt i: Alt om Ikast Brande (web), Lemvig Folkeblad (web), Politiken (web), Dagbladet Ringkjøbing Skjern (web)....

 15. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 16. Fortid nr 4/2011. Historier om mennesket

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Leder. Av Sveinung Boye og Kristin Lie (side 5) Intervju med Eva Österberg. Av Aslak Kittelsen og Kristin Li (side 6–11) Artikler: Studie av menneskelig virksomhet: En gjennomgang av masteroppgaver i historie levert våren 2011. Av Caroline Juterud (side 12–13) Den omoderna människan – och den moderna individen. Av Eva Österberg (side 14–19) Kvinnesyn på 1700–tallet. Av Hilde Sandvik (side 20–22) Samtaler ved Cajamarca: Fortellinger om religion og humanitet. Av Knut Aukrust ...

 17. Danske droner - en nuancering af debatten om ubemandede fly

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens

  I et interview med Information i sommeren 2012 åbnede tidligere forsvarsminister, Nick Hækkerup, for alvor debatten om en mere udstrakt dansk brug af droner til militære formål. Siden da er adskillige mere eller mindre valide argumenter for anvendelsen af ubemandede fly blevet bragt i spil. Denne...... dyreste på markedet. Mere relevant i en dansk sammenhæng er billige skibsbaserede minidroner. Sådanne UAV-systemer er imidlertid betydeligt mere følsomme overfor de ekstreme vejrforhold i Arktis, samtidig med at deres operationsradius er meget begrænset....

 18. Transportvaneundersøgelsen:Faktaark om transportens tidsfordeling

  OpenAIRE

  Poulsen, Jonas Nicolai Deckers

  2012-01-01

  I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,49 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 2,98 km for hver tur, svarende til 1,45 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og ml. forskellige befolkningsgrupper.

 19. Tidal Forces in Reissner-Nordstr\\"om Spacetimes

  CERN Document Server

  Crispino, Luís C B; Oliveira, Leandro A; de Oliveira, Ednilton S

  2016-01-01

  We analyze the tidal forces produced in the spacetime of Reissner-Nordstr\\"om black holes. We point out that the radial component of the tidal force changes sign just outside the event horizon if the charge-to-mass ratio is close to $1$ unlike in Schwarzschild spacetime of uncharged black holes, and that the angular component changes sign between the outer and inner horizons. We solve the geodesic deviation equations for radially falling bodies towards the charged black hole. We find, for example, that the radial component of the geodesic deviation vector starts decreasing inside the event horizon unlike in the Schwarzschild case.

 20. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 1. En statlig norm for livsfortolkning : en analyse av debatten om "Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par” ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement

  OpenAIRE

  Hidle, Kari-Mette Walmann

  2013-01-01

  In this study, the process leading up to the adoption of the Norwegian Same-sex marriage laws is taken as an example of how normativity is institutionalized in a field related to the religious dimensions of life, in a pluralized society. A comparative analysis of interpretations of the personal identity and the norm for the primary human affiliation in three categories of documents is performed, based on Robert Cumming Neville’s hypothesis of theology as symbolic engagement. These documents a...

 2. Kampen om det 'ægte' ægteskab - en analyse af den parlamentariske debat om kønsneutralt ægteskab

  OpenAIRE

  Seide Mortensen, Lotte

  2012-01-01

  The thesis carries out a discourse analysis of the parliamentary debate on gender neutral marriage legislation in Denmark from 2006 to 2012. In the identification of discourses, a queer theoretical approach will be applied to the analysis of how the debate concerning gender neutral marriage legislation builds upon normative perceptions of gender, sexuality, family and kinship. This approach will among other utilise Judith Butler’s perspectives on heteronormativity and the associated hetero...

 3. Health, Food and Sustainability

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Kirsten Bransholm; Land, Birgit

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres relationerne mellem bæredygtighed og sundhed. Der opstilles paradoks om at der på trods af stort fokus og investering af ressourcer indenfor sundhed og bæredygtighed synes problemernes omfang at vokse. Artiklen peger på, at der må skabes en samlet forståelse af de to felters...

 4. Final technical report; Mercury Release from Organic matter (OM) and OM-Coated Mineral Surfaces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aiken, George

  2014-10-02

  This document is the final technical report for a project designed to address fundamental processes controlling the release of mercury from flood plain soils associated with East Fork Poplar Creek, Tennessee near the U.S. Department of Energy Oak Ridge facility. The report summarizes the activities, findings, presentations, and publications resulting from an award to the U.S. Geological that were part of a larger overall effort including Kathy Nagy (University of Illinois, Chicago, Ill) and Joseph Ryan (University of Colorado, Boulder, CO). The specific charge for the U.S.G.S. portion of the study was to provide analytical support for the larger group effort (Nagy and Ryan), especially with regard to analyses of Hg and dissolved organic matter, and to provide information about the release of mercury from the floodplain soils.

 5. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 6. Brytninger mellom konvensjoner i meieribransjen : Om hvordan meieribedrifter arbeider med nyskaping

  OpenAIRE

  Stræte, Egil Petter

  2006-01-01

  Denne avhandlinga handler om hvordan meieribedrifter arbeider med nyskaping. De fleste norske meieribedrifter er en del av meierisamvirket, Tine, som karakteriseres ved å ha en hierarkisk organisasjonsstruktur og en standardisert industriell produksjon. For å forstå mer om nyskaping – eller innovasjon – i en bransje trengs mer enn kunnskap om bedriftenes indre forhold. Det er nødvendig å studere relasjoner og produkter i hele produksjonskjeden fra bonde til forbruker for å forstå endringer i ...

 7. "Jag kan ta hand om mig själv!" : En kvalitativ studie om kvinnliga väktare.

  OpenAIRE

  Yousif, Sabrina; Henriksson, Elenore

  2014-01-01

  Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att studera hur identitetsskapande sker för enskilda normbrytande individer på den svenska arbetsmarknaden och deras egna upplevelser av att arbeta i ett mansdomsinerat yrke. Uppsatsens frågeställning är följande: ”hur identifierar sig kvinnliga väktare med sin yrkesroll?”. För att besvara vår frågeställning har vi studerat individernas egen uppfattning om sin yrkesroll, eventuella hinder och möjligheter som upplevs i arbetet samt hur interaktion oc...

 8. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janina Skrzyczyńska

  2012-12-01

  Full Text Available Studies on flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion were carried out between 2001 and 2003 in the area of 77 localities, situated in 20 communes. A systematic list of fallow land flora was made and its variation with respect to occurrence frequency, biological spectrum, persistence and belonging to geographic-historical and sociological-ecological groups was analyzed. Flora of fallow lands of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion includes 442 species included in 60 families and 241 botanical genera. The most numerous group comprises very rare, rare and quite frequent species. In the floristic composition of the analysed flora, apophytes (72.2% predominate over anthropophytes (2.8% as well as perennials (61% over ephemerals (39%. Considering the biological spectrum of flora, hemicryptophytes (49% and terophytes (32% predominate over other life forms. Forest and shrub species (18.5% as well as meadow (17% and xerothermic sward plants (17.4% have the largest share in the flora. The abundant occurrence of segetal (15.8% and long-lived ruderal communities (8.1% was also noted. Moreover, the occurrence of 25 species endangered with extinction in fallow land communities of the Południowopodlaska Lowland was noted. They are as follows: Nigella arvensis, Potentilla recta, Platanthera chlorantha, Agrostemma githago, Prunella grandiflora, Populus alba, Silene tatarica, Papaver argemone, Papaver rhoeas, Veronica polita, Hieracium floribundum, Bromus secalinus, Polygonum bistorta, Geum alleppicu, Astragalus arenarius, Centaurium erythraea, Veronica agrestis, Veronica verna, Cirsium rivulare, Allium oleraceum, Hierochloë odorata, Chenopodium polyspermum, Vinca minor, Dipsacus silvestris and Campanula latifolia.

 9. Finnes det lesere til avisen om 30 år? : en undersøkelse om barn og unges avislesing og deres refleksjoner over avisen som medium

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Det vil fortsatt finnes avislesere om 30 år, men hva slags aviser avhenger av avisene selv, og om de tar dagens barn og unge på alvor. De fleste av de 24 skoleelevene, som i fire måneder gjennom spørreskjemaer, gruppediskusjoner og skriftlige oppgaver reflekterte over sin avislesing, ønsker å kunne lese avis også i framtiden, enten på papir eller på nett. De oppfatter papiraviser som mer seriøse enn nettaviser. De er opptatt av sladrestoff, men for dem betyr sladder også å bry seg om hva som ...

 10. "Det er jo et psykisk spill...". En kvalitativ forskningsstudie om elevers opplevelse av digital mobbing, og deres tanker om hvordan dette kan forebygges i skolen

  OpenAIRE

  Følstad, Lene

  2015-01-01

  Selv om digital mobbing er et forholdsvis nytt fenomen, har interesse fra forskere økt de siste årene. Mobbing på nett har fått en større plass i media, men uenighet om hvordan digital mobbing skal defineres og forstås, er med og kompliserer forskningen på fenomenet. Formålet med denne studien er å få kunnskap om elevenes opplevelser og erfaringer med digital mobbing, og samtidig få et innblikk i hvordan skoler forebygger mobbing på nett og hvilke tiltak elevene selv mener burde vært igangsat...

 11. Intracameral phenylephrine and ketorolac injection (OMS302 for maintenance of intraoperative pupil diameter and reduction of postoperative pain in intraocular lens replacement with phacoemulsification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lindstrom RL

  2014-09-01

  Full Text Available Richard L Lindstrom,1 James C Loden,2 Thomas R Walters,3 Steven H Dunn,4 J Steven Whitaker,5 Terry Kim,6 Gregory A Demopulos,5 Khiun Tjia7 1Minnesota Eye Consultants, Minneapolis, MN, USA; 2Loden Vision Centers, Goodlettsville, TN, USA; 3Texan Eye Care, Austin, TX, USA; 4Houston Eye Associates, Houston, TX, USA; 5Omeros Corporation, Seattle, WA, USA; 6Duke University Eye Center, Durham, NC, USA; 7Isala Clinics, Zwolle, the Netherlands Background: The purpose of this study was to evaluate the effect of OMS302 on intraoperative pupil diameter and early postoperative ocular pain when administered during intraocular lens replacement surgery.Methods: Four hundred and six patients (406 study eyes; 202 in the OMS302 group and 204 in the placebo group were entered into this randomized, double-masked, placebo-controlled, multicenter Phase III study, which was conducted at 15 centers in the USA and the Netherlands. The patients received OMS302 (60.75 mM phenylephrine HCl and 11.25 mM ketorolac tromethamine or placebo in irrigation solution during intraocular lens replacement. No other changes in procedure were required. Coprimary endpoints were change in pupil diameter over time from surgical baseline to end of procedure and patient-reported ocular pain during the first 12 hours postoperatively. Secondary endpoints included additional measures of pupil diameter and postoperative pain. Results: OMS302 was superior to placebo in maintaining intraoperative mydriasis, preventing miosis, and reducing postoperative pain. The weighted mean (standard error difference (OMS302 – placebo in change in the area under the curve from baseline for pupil dia­meter was 0.590 ([0.049]; 95% confidence interval 0.494 to 0.686; P<0.0001. For ocular pain scores, the weighted mean (standard error difference was –4.580 ([1.192]; 95% confidence interval –6.917 to 2.244; P=0.0002. All secondary efficacy results favored OMS302. Specifically, analyses supporting

 12. A FIELD CONTROL TRIAL OF CULEX QUINQUEFASCIATUS LARVAE BY POLYMER FORMULATIONS OF OMS-786 AND OMS-971 IN JAKARTA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  IG. Seregeg

  2012-09-01

  Full Text Available Suatu uji coba lapangan penggunaan larvisida OMS-971a (chlorpyrifos dan OMS-786b (temephos dalam formulasi lepas terkendali (controlled release formulation = CRF terhadap larva Culex quinquefasciatus telah dilakukan dalam selokan-selokan di Kampung Sunter, Jakarta Utara. Tidak ada penurunan yang nyata baik kerapatan larva maupun kerapatan pupa, segera setelah penebaran larvisida tersebut dalam dosis 1 ppm. Akan tetapi penurunan kerapatan larva baru terlihat selama satu sampai dua bulan sesudah penebaran. Pada penelitian ini chlorpyrifos terlihat sedikit lebih berpengaruh (effective dibandingkan dengan temephos. Pengaruh dari temephos" sa'nd granules" sebagai formulasi pem­banding hanya berlangsung paling lama satu minggu, pada penggunaan dosis sebesar lppm. Keadaan dasar selokan dengan endapan lumpur yang tebal diperkirakan telah melumpuhkan daya kerja temephos SG, yang langsung tenggelam ke dasar selokan setelah penebaran. Hal ini berbeda dengan formulasi chlorpyrifos dan temephos yang bersifat lepas terkendali (CRF, berada dalam suatu keadaan yang tetap mengapung di atas permukaan air. Chlorpyrifos dapat memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 70 - 94% pada minggu ke 5-8 dan terhadap pupa sebesar 87% pada minggu ke 6 dan 92% pada minggu ke 7. Temephos CRF memberikan daya kendali terhadap larva sebesar 90-96 % pada minggu ke 4-8 dan menurun menjadi 75-96% pada minggu ke 8-9.

 13. Tverrfaglighet i Norges forskningsråd: En analyse av kodepraksis og suksessrater for tverrfaglige søknader

  OpenAIRE

  Langfeldt, Liv; Røste, Rannveig

  2009-01-01

  Utgangspunktet for denne rapporten er studier av tverrfaglighet i våre naboland og en henvendelse fra Norges forskningsråd om muligheten for en studie av tverrfaglighet i Norge. Studien kartlegger grunnlaget for analyser av tverrfaglighet basert på Forskningsrådets søknads- og prosjektdatabaser. Det undersøkes om Norges forskningsråd har databaser og registreringsrutiner som er egnet til å kartlegge omfanget av tverrfaglighet i sin søknads- og prosjektportefølje, og til å overvåke om suksessr...

 14. Tidlige skrifter om musik og musikterapi (1983-89)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  2011-01-01

  størrelser i kulturen og historien. "Lyd og arketyper" (1983) er skrevet som afløsningsopgave til magisterkonferens i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Den er en opsamling af hvad Jung i bogen Forvandlingens Symboler skriver om lyd. Det sættes i yderligere perspektiv med egne tilføjelser, dels...... snævert i fortsættelse af Jung, dels ved betragtning af bønner, poesi og mantraer samt musik. Skema s.40 (s.42 i pdf) sammenfatter. - Afhandlingen knytter psykologisk stof til musik og tilgrænsende områder på en måde der umiddelbart mere er systematisk end historisk. Den har været nyttig i arbejdet med...

 15. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 16. Seansar og minnet om dei døde

  OpenAIRE

  Kalvig, Anne

  2012-01-01

  At dei døde lever vidare i minnet vårt, er ingen oppsiktsvekkande påstand i det norske samfunnet. På kva måte eit slikt etterliv går føre seg, utgjer likevel førestillingar og praksisar av ymse og omdiskuterte slag. Døde som lever i minnet er ei gamal førestilling som me i Noreg har skriftlege vitnemål om alt frå norrøn tid. Både det gode minnet, og dommen over kvar ein død, skulle i vikingane sitt verdsbilete for all tid overskrida døden som grense.

 17. En studie om högstadieelevers lunchvanor

  OpenAIRE

  Abrahamsson Nordin, Jennifer; Lundmark, Emma

  2011-01-01

  Bakgrund: Intag av en balanserad skollunch har associerats till hälsosamma matvanor i övrigt, däribland bättre måltidsordning och mer hälsosamma mellanmål.Syfte: Att undersöka elevers lunchvanor under skoldagar vid en högstadieskola i Arjeplog och en i Arvidsjaur.Metod: En enkät delades ut till 110 elever i årskurs 8 och 9 i Arjeplog och Arvidsjaur. Enkäten frågade efter elevernas lunchvanor, om intag av utrymmesmat samt frukt och grönsaker.Resultat: Fyra av fem elever åt skollunch dagligen (...

 18. Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olav Kasin

  2015-03-01

  Full Text Available This article highlight the goal of 20 percent male employees in Norwegian kindergartens as a contribution to promoting gender equality. We conducted two studies showing different expectations towards men and women. Informants are positive to increasing the number of men, but in the two surveys they expressed conflicting expectations towards the role of men in kindergartens. In the survey among male preschool students they have objections to recruit men as a group because they are men (Kasin et al. 2010. In the survey among employees in kindergartens they desire men just because they are men, different from women. Their rationale is that this creates diversity (Kasin and Slåtten 2011. We discuss this seeming contradiction in the informants' views on the basis of different perceptions about gender. By using different levels of analysis we show how male employees can be understood in several ways that promotes gender equality. At the societal level, several men in kindergarten can be seen as part of a liberal policy to promote equal rights and opportunities for labor force participation. At the institutional level, gender equality depends on activities in the educational program. At the individual level equality can be understood as practices among each employee that prevent stereotyped gender understanding, and through these practices give children equal opportunities across gender divides. Our own research indicates that exclusive focuses on the representation of male employees in kindergartens are likely to conceal rather than to clarify a need to develop educational practices that promote gender equality. Artikkelen belyser målsettingen om 20 prosent menn i norske barnehager som bidrag til å fremme likestilling i barnehagen. Vi har gjennomført to undersøkelser som viser at det eksisterer ulike forventinger til menn og kvinner i barnehagen. Informantene er positive til flere menn, men i de to undersøkelsene uttrykkes det motstridende

 19. Asymptotic Reissner-Nordstr\\"om solution within nonlinear electrodynamics

  CERN Document Server

  Kruglov, S I

  2016-01-01

  A model of nonlinear electrodynamics coupled with the gravitational field is studied. We obtain the asymptotic black hole solutions at $r\\rightarrow 0$ and $r\\rightarrow \\infty$. The asymptotic at $r\\rightarrow 0$ is shown, and we find corrections to the Reissner-Nordstr\\"om solution and Coulomb's law at $r\\rightarrow\\infty$. The mass of the black hole is evaluated having the electromagnetic origin. We investigate the thermodynamics of charged black holes and their thermal stability. The critical point corresponding to the second-order phase transition (where heat capacity diverges) is found. If the mass of the black hole is greater than the critical mass, the black hole becomes unstable.

 20. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 1. Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Homlong

  2011-11-01

  Full Text Available I slöjdundervisningen i Sverige är ett av målen att eleven skall utveckla förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska värden. I en studie med elever i grundskolan (Homlong, 2006a,b visade det sig att eleverna hade klara åsikter om vad de tyckte om några olikt mönstrade tyger, men saknade formalestetiska begrepp för att förklara dessa åsikter. De begrundade i stor grad sina ställningstaganden med funktionella användningsområden eller hänvisning till personliga erfarenheter av liknande mönster, färger eller textilier.Undersökningsmetoden som användes i studien The Language of Textiles (Homlong, 2006a var en modifierad Repertory Grid där eleven i flera omgångar skulle välja mellan tre olikt mönstrade tyger och motivera valen. Metoden bygger på att den jämförande analysen lyfter fram likheter och olikheter i en process där begrepp och deras motsatsbenämningar lyfts fram. Denna artikel visar exempel på hur eleverna i studien motiverade sina ställningstagande, i vilka situationer och på vilka områden de hade problem med att förklara orsaken till sina ställnings-taganden, och föreslår hur en jämförande analysmetod kan bidra till utveckling av kommunikation kring estetiska aspekter i slöjdundervisningen. Sökord: metod, slöjd, intervju, repertory grid, kommunikationURN:NBN:no-29967

 2. Værdifuld kritik: Filosofiske bemærkninger om kritikbegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Torben E.

  Forskellige opfattelser af kritikbegrebet analyseres og diskuteres. Forskellige uforpligtende begreber om kritik analyseres - især foucaultsk-inspirerede - men findes ikke-brugbare. Et mere substantielt kritikbegreb fremlægges: et sokratisk inspireret (men også Jesus-inspireret) begreb om kritik ...

 3. Tør investeringsjeget kritisere sig selv og tænke sig om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Steen Nepper

  2015-01-01

  Anmelder på anmodning af red. Mikkel Thorup, Jakob Bek-Thomsen, Christian Olaf Christensen og Stefan Gaarsmand: "Pengene og livet – historier om marked og moral"......Anmelder på anmodning af red. Mikkel Thorup, Jakob Bek-Thomsen, Christian Olaf Christensen og Stefan Gaarsmand: "Pengene og livet – historier om marked og moral"...

 4. Teaching OM at an Action-based Learning Program for Top Executives

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perunovic, Zoran; Staffensen, Lasse

  2013-01-01

  The paper discusses design and execution of OM module in an intensive program for top executives. The participants are working as consultants in six different host companies on developing growth strategies. The OM module is designed to enable the participants to develop operations strategy that s...

 5. Behavior on O/M ratio for Am containing MOX fuel

  International Nuclear Information System (INIS)

  As a part of low decontaminated fast reactor fuel development, Alpha-Gamma Section has performed the researches and developments for the fabrication technique and material property evaluation of MA containing MOX fuels. As a representative element of minor actinides, americium (Am) is selected here. MOX fuels containing Am by a maximum of 5 wt% (Am-MOX fuel) have been remote-fabricated in hot cells. In order to obtain high burnup, it is important to control appropriately the oxygen over metal ratio (O/M ratio) of the fuel during fabricating and storing. The behavior on the O/M ratio of Am-MOX fuel had been observed and would be presented in this report. In an air atmosphere, the weight of Am-MOX fuel increased relatively rapidly, which change rate strongly depended on the initial O/M ratio. The lower initial O/M ratio is, the higher the rate is. However, for the other MOX fuel containing little Am, the equivalent behavior was observed, which indicated that not only Am but also the property of law material powder affected the behavior. The X-ray diffraction pattern change was observed in the Am-MOX fuel that O/M ratio was changing, which meant that the O/M ratio change might arise from crystallographic one. The rate of O/M ratio change is represented generally as a function of water vapor pressured in the atmosphere. If using a reaction kinetics between water molecules and sorption site on the fuel free surface, the following equation of the O/M ratio change rate for Am-MOX fuel with a initial O/M ratio, 1.960±0.005, is derived; O/M ratio change rate=1+0.151P-barH2O/2.95x10-9P-barH2O, where PH2O is water vapor pressure (ppm). If making the water vapor pressure quite low (ex. <1ppm), the O/M ratio change could effectively been avoided. On a model basis of Am(III) and U(V) existence, we could explain that the O/M ratio dependence of the lattice parameter of Am-MOX fuel near O/M ratio, 2.00, was better. (author)

 6. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 7. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 8. Wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM degradation rates

  Science.gov (United States)

  Bird, J. A.; Hatton, P. J.; Filley, T. R.; Chatterjee, S.; Auclerc, A.; Gormley, M.; Dastmalchi, K.; Stark, R. E.; Nadelhoffer, K. J.

  2015-12-01

  Surprisingly little is known about how shifts in tree species composition and increased forest fire frequency and intensity will affect one of the most stable pools of soil organic matter, i.e. the pyrogenic organic matter (PyOM or char). In a previous study, we showed that wood source and pyrolysis temperature interact to control PyOM structure and potential reactivity for two tree species common in high-latitude forests, jack pine (JP) and red maple (RM). Here, we investigate whether these differences affect PyOM turnover by examining the fates of 13C/15N-enriched JP wood and PyOM pyrolyzed at 300 (JP300) and 450 °C (JP450) and RM pyrolyzed at 450 °C (RM450). The substrates were applied 1-3 cm below the O/A interface of a well-drained Spodosol in a long-term forest fire study located at the University of Michigan Biological Station (Pellston, MI, USA). 13C-CO2effluxes from the first 996 days of decay showed a significant wood source by pyrolysis temperature interaction on PyOM field mineralisation rates, with RM450 mineralising twice faster than JP450 during the first 90 days. Increasing pyrolysis temperature substantially decreased field mineralization rates during the first 996 days, with mineralisation rates 24 and 80 times slower for JP300 and JP450 compared with JP wood. After 1 year, (i) bacterial groups were large sinks for PyOM-derived C as pyrolysis temperature increased and as substrate use efficiency decreased; (ii) potential phenol oxidase and net peroxidase activities were unaffected by the PyOM addition, although net peroxidase activities measured tended to lesser for soils amended with JP450 and RM450; and (iii) Collembola detritivores appeared less likely to be found for soils amended with JP450 and RM450. PyOM-derived C and N recoveries did not differ after 1 year; we will present 3-y recovery data. Our results suggest that the composition of angiosperms (e.g. RM) and gymnosperms (e.g. JP) in high-latitude forests is an underappreciated but

 9. BARCODE DEKODET : En diskursanalyse av byutviklingsdebatten om utbyggingsprosjektet Barcode i Bjørvika

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Denne oppgaven handler om "byutviklingsdebatten om Barcode". Utbyggingsprosjektet Barcode ble kåret til vinner av en arkitektkonkurranse for fire tomter i Bjørvika våren 2003. Disse tomtene ligger like sør for sporområdet på Oslo Sentralstasjon. Da utbyggerne for tomtene, Oslo S Utvikling, kom med et nytt reguleringsforslag for området der byggehøydene økes i tråd med Barcode-prinsippet, kom det inn usedvanlig mange kritiske reaksjoner til PBE. Dette var kimen til byutviklingsdebatten om Barc...

 10. Out! : Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2012-01-01

  I bogen “Out!” forenes et fascinerende portræt af en excentriker med en næsten ukendt, arkitektonisk perle. En af Danmarks mest kendte tennisspillere, rigmanden Leif Rovsing, er hovedpersonen, den danske sportsverden er scenen, og Dansk Tennis Club er det monument, han selv rejser og som bliver et...... svensk og norsk international single mester – er udelukket fra at deltage i tennisturneringer i Danmark, stifter han sin egen tennisturnering og bygger sin egen hal, den utroligt smukke og usædvanlige Dansk Tennis Club i Hellerup. ”Out!” er en fotografisk bog med et omfattende og unikt historisk og...... nutidigt fotografisk materiale. Dansk Tennis Club er beliggende i et smukt kvarter af pragtvillaer, lave rækkehuse og gamle haver. Her rager hallen majestætisk i vejret svøbt i okkergule og okseblodsrøde farver. Allerede i indgangspartiet afslører ægyptiske motiver på væggene, at her er tale om noget helt...

 11. Migrationsnarrativer: Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Fog Olwig

  2010-12-01

  Full Text Available Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå social og økonomisk mobilitet gennem migration. Gennem en analyse af livshistorieinterviews med kvindelige returmigranter på den vestindiskeø Nevis viser jeg, at der parallelt med det mandlige narrativ findes et komplementært 'kvindeligt' narrativ, som omhandler den gode slægtning, der udvandrer for at hjælpe familien i hjemlandet ved forsendelser af penge, tøj og andre materiellegoder. Denne migrant kan derfor vende tilbage som et højt respekteret familiemedlem til trods for de beskedne materielle ressourcer, vedkommende selv besidder. Selv om de to narrativer knytter sig til henholdsvis mænd og kvinder, drager både mandlige og kvindelige migranter på dem, afhængigt af deres særligeerfaringer i udlandet og de specifikke aspekter af deres liv de beretter om. Analysen peger på, at narrativerne ikke er faktuelle redegørelser for migrantforløb, men snarere kulturelt specifikke måder hvorpå migranter skaber mening ogsammenhæng i deres liv. Ikke desto mindre er narrativerne med til at præge de forventninger og erfaringer, der knytter sig til migration, og de spiller derfor en vigtig rolle i de migrationsprocesser, der rent faktisk finder sted.Migration Narratives:Stories of the good Relative among Caribbean WomenSince the abolishment of slavery during the middle of the nineteenth century, the Caribbean has been characterized by a strong migration tradition. Research on Caribbean migration has shown that this tradition has been nourished by narrativesof the successful return migrant, who moves back home

 12. A Best Practice for Developing Availability Guarantee Language in Photovoltaic (PV) O&M Agreements.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States)

  2015-11-01

  This document outlines the foundation for developing language that can be utilized in an Equipment Availability Guarantee, typically included in an O&M services agreement between a PV system or plant owner and an O&M services provider, or operator. Many of the current PV O&M service agreement Availability Guarantees are based on contracts used for traditional power generation, which create challenges for owners and operators due to the variable nature of grid-tied photovoltaic generating technologies. This report documents language used in early PV availability guarantees and presents best practices and equations that can be used to more openly communicate how the reliability of the PV system and plant equipment can be expressed in an availability guarantee. This work will improve the bankability of PV systems by providing greater transparency into the equipment reliability state to all parties involved in an O&M services contract.

 13. Follow-On Shaft Seal Evaluation for Future OMS Engine Series Valve Derivations Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — Evidence of nitrogen tetroxide (NTO) and monomethylhydrazine (MMH) propellant vapor leakage across the primary and secondary shafts seals of the four OMS-E series...

 14. Motivatie te meten? : Een inventarisatie van instrumenten om intrinsieke motivatie te meten bij drugsverslaafde justitiabelen

  NARCIS (Netherlands)

  Leenarts, L.E.W.; Knaap, L.M. van der

  2007-01-01

  De kennis over bestaande instrumenten om intrinsieke motivatie bij verslaafde justitiabelen te meten, is gering. De centrale probleemstelling in dit onderzoek is daarom hoe intrinsieke motivatie te meten is bij verslaafde justitiabelen.

 15. Assessment of code improvements in the 1992, 1994, and 1996 addenda of the OM Code

  International Nuclear Information System (INIS)

  NRC has initiated a rulemaking to 10CFR50.55a that would allow Owners to voluntarily update their pump and valve inservice testing programs to the 1995 Edition of the OM Code. The 1992 and 1994 Addenda, and 1995 Edition of the OM Code offers many improvements, eg, clarifications and relaxations, to the 1989 Edition of Section XI or the 1990 Edition of the OM Code. This paper reviews the code changes that may be advantageous for Owners to use, and discusses their related requirements. Additionally, code improvements in the newly issued 1996 Addenda of the OM Code are discussed, as they may be proposed under 10CFR50.55a(a)(3)(i)

 16. New insights into the structure of Om Ali-Thelepte basin, central Tunisia, inferred from gravity data: Hydrogeological implications

  Science.gov (United States)

  Harchi, Mongi; Gabtni, Hakim; El Mejri, Hatem; Dassi, Lassaad; Mammou, Abdallah Ben

  2016-08-01

  This work presents new results from gravity data analyses and interpretation within the Om Ali-Thelepte (OAT) basin, central Tunisia. It focuses on the hydrogeological implication, using several qualitative and quantitative techniques such as horizontal gradient, upward continuation and Euler deconvolution on boreholes log data, seismic reflection data and electrical conductivity measurements. The structures highlighted using the filtering techniques suggest that the Miocene aquifer of OAT basin is cut by four major fault systems that trend E-W, NE-SW, NW-SE and NNE-SSW. In addition, a NW-SE gravity model established shows the geometry of the Miocene sandstone reservoir and the Upper Cretaceous limestone rocks. Moreover, the superimposition of the electrical conductivity and the structural maps indicates that the low conductivity values of sampled water from boreholes are located around main faults.

 17. Bill Gates køber sig til positive historier om udviklingsbistanden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk......Flere store og velansete medier får penge af Bill Gates' fond for at at bringe positive historier om udviklingsbistanden. Men det medfører en risiko for at journalistikken bliver ukritisk og overfladisk...

 18. Fortellinger om annerledeshet : et studie av barn med funksjonshemninger i Sør-Afrika

  OpenAIRE

  2001-01-01

  I denne oppgaven undersøkes forskjellige lokale oppfatninger, forestillinger og forståelser av "funksjonshemninger". Utgangspunktet er hvordan kvinner og menn konstruerer forestillinger om annerledeshet i lys av oppfatninger om sykdom og lidelser. De sentrale aktørene i fortellingene er familier som har barn med funksjonshemninger i "semi-rurale" landsbyer utenfor byen Pietersburg i den Nordlige Provinsen i Sør-Afrika. Gjennom å følge personene i hverdagsaktiviteter belyses ulike intersubjekt...

 19. A double blind multicentre study of OM-8980 and auranofin in rheumatoid arthritis.

  OpenAIRE

  Vischer, T L

  1988-01-01

  The therapeutic efficacy of the immunomodulator OM-8980 in rheumatoid arthritis was compared with that of auranofin, an oral gold salt, in a double blind, randomised multicentre study lasting six months. Seventy patients were treated with auranofin and 75 with OM-8980. The patients of both groups improved significantly at three and six months for all the clinical parameters observed: Ritchie index, number of swollen joints, morning stiffness, pain, grip strength, intake of non-steroidal anti-...

 20. Two Tales of Initializing Decadal Climate Prediction Experiments with the ECHAM5/MPI-OM Model

  OpenAIRE

  Daniela MATEI; Pohlmann, Holger; Jungclaus, Johann; Müller, Wolfgang; Haak, Helmuth; Marotzke, Jochem

  2012-01-01

  This paper investigates the impact of different ocean initialization strategies on the forecast skill of decadal prediction experiments performed with the ECHAM5/Max Planck Institute Ocean Model (MPI-OM) coupled model. The ocean initializations assimilate three-dimensional temperature and salinity anomalies from two different ocean state estimates, the ocean reanalysis of the German contribution to Estimating the Circulation and Climate of theOcean (GECCO) and an ensemble ofMPI-OM ocean exper...

 1. Thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om Black Hole surrounded by quintessence

  OpenAIRE

  Saleh, Mahamat; Thomas, Bouetou Bouetou; Crepin, Kofane Timoleon

  2016-01-01

  We investigate thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. Using thermodynamical laws of black holes, we derive the expressions of some thermodynamics quantities for the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. The variations of the temperature and heat capacity with the entropy were plotted for different values of the state parameter related to the quintessence, $\\omega_{q}$, and the normalization constant related ...

 2. Projekt om sikre fødevareemballager af trykt papir og pap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Jens Højslev; Jensen, Lisbeth Krüger; Sørensen, Frank;

  2013-01-01

  Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav.......Ny rapport og analysekoncept fra en tværfaglig projektgruppe hjælper trykkerier til at dokumentere om emballager af trykt pap til fødevarer lever op til lovgivningens og fødevareindustriens krav....

 3. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  NARCIS (Netherlands)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisc

 4. Mobbedommen i Rt. 2012 s. 146 - En analyse av retten til erstatning ved mobbing i grunnskolen

  OpenAIRE

  Haug, Linn

  2014-01-01

  Foretar en analyse av Rt. 2012 s. 146 og undersøker hvorvidt dommen har bidratt til en utvikling i gjeldende rett, eller om den stadfester eller presiserer gjeldende rett. Foretar videre to korte sammenligninger med mobbing i arbeidslivet og rettstilstanden ved mobbing i skolen i Sverige og Danmark.

 5. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing

  2014-11-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids, hydrophobic acids (HPO-A), transphilic neutrals and acids (TPI), and hydrophilics (HPI), and tested their fouling effect in both salt solution and pure water during ultrafiltration (UF). Major functional groups and chemical structure of the isolates were identified using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and solid-state carbon nuclear magnetic resonance (13C NMR) analysis. The influence of the isolation process on the properties of EfOM fractions was minor because the raw and reconstituted secondary effluents were found similar with respect to UV absorbance, molecular size distribution, and fluorescence character. In membrane filtration tests, unified membrane fouling index (UMFI) and hydraulic resistance were used to quantify irreversible fouling potential of different water samples. Results show that under similar DOC level in feed water, colloids present much more irreversible fouling than other fractions. The fouling effect of the isolates is related to their size, chemical properties, and solution chemistry. Further investigations have identified that the interaction between colloids and other fractions also influences the performance of colloids in fouling phenomena. © 2014 Elsevier Ltd.

 6. Bistand til risikovurdering Supplerende oplysninger fra Syngenta Seeds om overvågningsplanen (evt. ændret risikovurdering). Zea mays (Bt11). Supplerende materiale om Bt11

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjellsson, Gøsta; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian

  2005-01-01

  "Mail: Den supplerende information om Bt-11 majsen (C/F/96/05-10) der er modtaget d. 02-03-2005, indeholder en ny udgave af den generelle overvågningsplan med enkelte ændringer (forbedringer) i forhold til forrige udgave (kommenteret 24-02-2005). Vi har ikke fundet nogen nye oplysninger der ændre...

 7. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seniuk, P.J.

  1996-12-01

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, {open_quotes}Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plants{close_quotes}. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O&M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O&M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion.

 8. Temperature & wood source control PyOM turnover in a Northern American forest

  Science.gov (United States)

  Hatton, Pierre-Joseph; Le Moine, James; Auclerc, Apolline; Gormley, Mark; Filley, Tim R.; Nadelhoffer, Knute J.; Bird, Jeff. A.

  2016-04-01

  Surprisingly little is known about how pyrolysis temperature and wood source affect the stability of forest-fire derived pyrogenic organic matter (PyOM). Here, we show that wood source and temperature affect in situ mineralization rates of PyOM in soils for two co-occurring gymnosperm (jack pine; JP [Pinus banksiana]) and angiosperm (red maple; RM [Acer rubrum])¬ species from North American boreal-temperate ecotones. We assess the effect of pyrolysis temperature on PyOM fates by following the decay of 13C/15N-enriched JP wood (JPwood) and PyOM produced at 300 °C (JP300) and 450 °C (JP450); and assess the effect of PyOM wood source by comparing fates of JP450 and RM450. JPwood mineralized 18× faster than JP300 and 44× faster than JP450 after 2.8y. RM450 mineralized initially faster than JP450 during the first ~2y, but became equivalent afterwards (1.1±0.2% of CO¬2 losses after 2.8y). Modeled turnover times suggest that this can be attributed to ~1% of fast-cycling PyOM (turnover times of the slow-cycling pools were equivalent for JP450 and RM450. The priming effect was positive for JPwood (0.10±0.05), neutral for JP300 (-0.02±0.04), and negative for JP450 (-0.15±0.03) and RM50 (-0.59±0.03). DOC losses were minimal compared with CO2 losses (DOC:CO2 ratio ≤0.005), but followed the same patterns: JPwood 6× greater than that of JP300 and 39× greater compared with JP450. After 1y, C recoveries were lower for JPwood than for PyOM, with no influence of pyrolysis temperature or wood source (yet); N recoveries did not differ. PLFA-(13)C data reveal that (i) treatments have similar microbial communities after 1y, (ii) JPwood is preferentially utilized by fungi, and (iii) bacteria increasingly utilize PyOM as pyrolysis temperature increases. Estimated carbon use efficiency decreased with increasing pyrolysis temperature (JPwood~JP300>JP450~RM450). Although insignificant, potential phenol oxidase and peroxidase activities decrease with increasing pyrolysis

 9. Solar PV O&M Standards and Best Practices - Existing Gaps and Improvement Efforts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Balfour, John R. [High Performance PV, Phoenix, AZ (United States); Keating, T. J. [SunSpec Alliance, San Jose, CA (United States)

  2014-11-01

  As greater numbers of photovoltaic (PV) systems are being installed, operations & maintenance (O&M) activities will need to be performed to ensure the PV system is operating as designed over its useful lifetime. To mitigate risks to PV system availability and performance, standardized procedures for O&M activities are needed to ensure high reliability and long-term system bankability. Efforts are just getting underway to address the need for standard O&M procedures as PV gains a larger share of U.S. generation capacity. Due to the existing landscape of how and where PV is installed, including distributed generation from small and medium PV systems, as well as large, centralized utility-scale PV, O&M activities will require different levels of expertise and reporting, making standards even more important. This report summarizes recent efforts made by solar industry stakeholders to identify the existing standards and best practices applied to solar PV O&M activities, and determine the gaps that have yet to be, or are currently being addressed by industry.

 10. Seasonal and spatial variability of the OM/OC mass ratios and high regional correlation between oxalic acid and zinc in Chinese urban organic aerosols

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Xing

  2013-04-01

  Full Text Available We calculated the organic matter to organic carbon mass ratios (OM/OC mass ratios in PM2.5 collected from 14 Chinese cities during summer and winter of 2003 and analyzed the causes for their seasonal and spatial variability. The OM/OC mass ratios were calculated two ways. Using a mass balance method, the calculated OM/OC mass ratios averaged 1.92 ± 0.39 year-round, with no significant seasonal or spatial variation. The second calculation was based on chemical species analyses of the organic compounds extracted from the PM2.5 samples using dichloromethane/methanol and water. The calculated OM/OC mass ratio in summer was relatively high (1.75 ± 0.13 and spatially-invariant due to vigorous photochemistry and secondary organic aerosol (OA production throughout the country. The calculated OM/OC mass ratio in winter (1.59 ± 0.18 was significantly lower than that in summer, with lower values in northern cities (1.51 ± 0.07 than in southern cities (1.65 ± 0.15. This likely reflects the wider usage of coal for heating purposes in northern China in winter, in contrast to the larger contributions from biofuel and biomass burning in southern China in winter. On average, organic matter constituted 36% and 34% of Chinese urban PM2.5 mass in summer and winter, respectively. We report, for the first time, a high regional correlation between Zn and oxalic acid in Chinese urban aerosols in summer. This is consistent with the formation of stable Zn oxalate complex in the aerosol phase previously proposed by Furukawa and Takahashi (2011. We found that many other dicarboxylic acids were also highly correlated with Zn in the summer Chinese urban aerosol samples, suggesting that they may also form stable organic complexes with Zn. Such formation may have profound implications for the atmospheric abundance and hygroscopic properties of aerosol dicarboxylic acids.

 11. Measures of mindfulness and anxiety in OM meditators and non-meditators: A cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepeshwar Singh

  2014-01-01

  Full Text Available Background: Meditation has been shown to be an effective practice of mindfulness and psychological health. The aim of the study was to explore this relationship and to investigate the role of meditation on mindfulness skills and psychological health. Materials and Methods: Sixty-seven long-term 'Om' meditation practitioners and equal number of normal healthy subjects matched to the meditators on age (meditators: 23.96 ± 3.25 years; non-meditators: 21.72 ± 3.44 years, years of education (meditators: 15.13 ± 1.57 years: non-meditators: 14.12 ± 1.76 years participated in the study. Anxiety and mindfulness were measured by the State-Trait Anxiety Inventory (STAI and Freiburg Mindfulness Inventory (FMI, respectively. Statistical analyses were carried out using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS software version 18.00 (SPSS Inc., Chicago, USA. The mindfulness and state and trait anxiety scores were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA and independent t-test. Results: The meditator group showed significantly lower state (P < 0.001 and total anxiety (P < 0.001 as compared to the non-meditation group. 'Om' meditation practice was positively correlated to mindfulness (P < 0.001, acceptance (P < 0.001, and presence (P < 0.05; and negatively correlated to state (P < 0.01 and total anxiety (P < 0.001. Conclusions: The practice of meditation was associated with higher levels of mindfulness and lower levels of psychological anxiety.

 12. Kampen om Kinas medier: Fri presse eller socialistisk propaganda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Laura Møller

  2012-01-01

  Mens unge kinesere sætter deres lid til, at kommercielle medier vil øge den journalistiske frihed, råber kritikere vagt i gevær. De frygter, at de socialistiske idealer ryger i svinget. ANALYSE af Laura Dombernowsky, Beijing, Kina...

 13. Influence of activated carbon preloading by EfOM fractions from treated wastewater on adsorption of pharmaceutically active compounds.

  Science.gov (United States)

  Hu, Jingyi; Shang, Ran; Heijman, Bas; Rietveld, Luuk

  2016-05-01

  In this study, the preloading effects of different fractions of wastewater effluent organic matter (EfOM) on the adsorption of trace-level pharmaceutically active compounds (PhACs) onto granular activated carbon (GAC) were investigated. A nanofiltration (NF) membrane was employed to separate the EfOM by size, and two GACs with distinct pore structures were chosen for comparison. The results showed that preloading with EfOM substantially decreased PhAC uptake of the GACs; however, comparable PhAC adsorption capacities were achieved on GACs preloaded by feed EfOM and the NF-permeating EfOM. This indicates that: (1) the NF-rejected, larger EfOM molecules with an expectation to block the PhAC adsorption pores exerted little impact on the adsorbability of PhACs; (2) the smaller EfOM molecules present in the NF permeate contributed mainly to the decrease in PhAC uptake, mostly due to site competition. Of the two examined GACs, the wide pore-size-distributed GAC was found to be more susceptible to EfOM preloading than the microporous GAC. Furthermore, among the fourteen investigated PhACs, the negatively charged hydrophilic PhACs were generally subjected to a greater EfOM preloading impact. PMID:26891356

 14. Lagen om finansiell rådgivning : Förändringsanalys

  OpenAIRE

  Stebrant, Maria

  2005-01-01

  Bakgrund: Konsumenterna har ökat sina investeringar i finansiella instrument men kunskapen om dessa inte har ökat i samma takt. En del människor har inte varit medvetna om de risker som ett sparande i denna form innebär, utan har med förskräckelse sett sina sparade pengar försvinna när börsen gått dåligt. För att stärka konsumenternas ställning samt säkerhetsställa kvaliteten på bankers och fondbolags rådgivning infördes Lagen om finansiell rådgivning den första juli 2004. De viktigaste följd...

 15. Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Connie Carøe Christiansen

  2001-09-01

  Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

 16. On Holographic Dual of the Dyonic Reissner-Nordstr\\"om Black Hole

  CERN Document Server

  Chen, Chiang-Mei; Sun, Jia-Rui; Wu, Ming-Fan; Zou, Shou-Jyun

  2010-01-01

  It is shown that the hidden conformal symmetry, namely $SO(2,2) \\sim SL(2,R)_L \\times SL(2,R)_R$ symmetry, of the non-extremal dyonic Reissner-Nordstr\\"om black hole can be probed by a charged massless scalar field at low frequencies. The existence of such hidden conformal symmetry suggests that the field theory holographically dual to the 4D Reissner-Nordstr\\"om black hole indeed should be a 2D CFT. Although the associated AdS$_3$ structure does not explicitly appear in the near horizon geometry, the primary parameters of the dual CFT$_2$ can be exactly obtained without the necessity of embedding the 4D Reissner-Nordstr\\"om black hole into 5D spacetime. The duality is further supported by comparing the absorption cross sections and real-time correlators obtained from both the CFT and the gravity sides.

 17. Gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin

  OpenAIRE

  Lundberg, Maria; Färdig, Martin

  2014-01-01

  Bakgrund: Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart vårtvirus, som kan orsaka cellförändringar och livmoderhalscancer. Tidigare forskning har visat att kunskap om HPV och HPV-vaccin generellt är låg och att vaccinationstäckningen bland unga kvinnor i många länder varit suboptimal. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att kartlägga gymnasieelevers kunskap om och inställning till HPV och HPV-vaccin, samt undersöka om det föreligger skillnader mellan elever på praktiska och teo...

 18. Volyminspirerat arbete i förskoleklassen - en prioriteringsfråga? : En studie om förskolelärares uppfattningar om volyminspirerat arbete

  OpenAIRE

  Sandgren, Therese; Stranneheim, Anna Maria

  2007-01-01

  Syftet med denna studie är att få ökad insikt om hur förskolelärare uppfattar sitt eget arbete med att främja barns begreppsutveckling inom området volym. Syftet med studien är även att få ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar den dagliga verksamheten inom området volym i förskoleklassen. Denna undersökning är baserad på intervjuer med sex förskolelärare, materialet har bearbetats och kategoriserats under fem stycken huvudrubriker som belyser olika aspekter av hur förskolelärarna uppfat...

 19. LHCb: Evaluation of 400m, 5Gbit Versatile Link lengths over OM3 and OM4 fibres for the LHCb upgrade

  CERN Multimedia

  Schwemmer, R; Neufeld, N; Soos, C; Troska, J; Wyllie, K

  2013-01-01

  The LHCb experiment will upgrade its DAQ system to a trigger less, 40MHz read-out after LS2. To be able to process the approximately 40Tbit/s of data we will require a massive computing farm. This computing farm can not be installed underground, in the vicinity of the detector anymore due to the enormous power and cooling requirements. An affordable data transport solution has to be found to carry the data from the detector to the new data center on the surface. The distance to cover is estimated to be between 300 and 400 meters. We evaluated the feasibility of using the 5Gbit/s Versatile Link to cover the full distance over OM3 and OM4 quality fibres and will present our results.

 20. Kampen om den hvide førerkittel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartvigsen, Tina

  2010-01-01

  constituting the backdrop of the nurses’ and doctors’ differing practice styles. Moreover, it applies an analysis of the management context to clarify the conditions under which leadership takes place. The aim of this thesis is twofold: firstly, to contribute to the existing body of knowledge about...... perspective and incorporate more dimensions into their thinking. Surprisingly, the analyses in the thesis show that head doctors to some degree feel threatened by head nurses, who are apparently more skilled at acting within the NPM framework than the doctors themselves are. Furthermore the thesis analyses......Abstract Many Danish hospitals have a leadership structure that has several groups of health professionals represented both at top management level and at departmental level. Solving appropriately distributed tasks, the two largest professions – doctors and nurses – therefore play a significant...

 1. Kan John Rawls political liberalism og dens idee om et politisk konsept om rettferdighet i tilstrekklig grad begrunne de elementene som er en del av strukturen i justice as fairness? : og kan John Rawls konsept om political constructivism gir en god forståelse av blant annet ren prosedural rettferdighet i justice as fairness?

  OpenAIRE

  2010-01-01

  I denne oppgaven skal jeg vurdere to momenter ved John Rawls teori political liberalism. I første del skal jeg vurdere hvorvidt political liberalism og dens idee om et politisk konsept om rettferdighet i tilstrekklig grad kan begrunne elementene som er en del av strukturen i justice as fairness. Dette blir et spørsmål om justice as fairness tilpassing til political liberalism. I political liberalism spesifiserer Rawls noen krav eller kjennetegn på hva som er et rent politisk konsept om rettfe...

 2. Om lærepladsspørgsmålet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albæk, Karsten

  lavkonjunkturen faldt andelen fra 46 til 41 procent fra 2001 til 2002. Faldet på 5 procentpoint svarer til ca. 3.000 unge, som ikke kan få den uddannelse hos en arbejdsgiver, de ønsker sig. En kvantitativ analyse gennemføres for at spore effekterne af de forhold, som påvirker tilgangen af lærlinge. Der foretages...

 3. Finländska näringsindkares kunskaper om leveransvillkor : Incoterms 2010

  OpenAIRE

  Genberg, Anders

  2015-01-01

  Detta examensarbete handlar om finländska näringsidkares kunskaper om leveransvillkor, närmare bestämt Incotermerna 2010. Incotermer är leveransvillkor som används av parter som idkar internationell handel. Incotermerna definierar ansvaret och risken, betalningen av frakten samt försäkrandet av godset. Incotermerna 2010 är till antalet elva; sju av dem kan användas till alla transportsätt medan fyra av dem används endast inom sjötransport. Syftet med examensarbetet var att utreda finländsk...

 4. Ugyldig skolefravær. En litteraturstudie om risikofaktorer til ugyldig skolefravær

  OpenAIRE

  Aas, Benedikte; Jensen, Marita

  2013-01-01

  Tema for masteroppgaven er risikofaktorer som kan føre til ugyldig skolefravær. Problemstillingen har som målsetning å søke svar på om forhold ved individ, hjem, skole, miljø og andre sosiale forhold har betydning for elevers skolefravær. I oppgaven redegjør vi for ulike former og begreper for skolefravær. Oppgaven er en gjennomgang av eksisterende forskning og litteratur om temaet. I tillegg har vi brukt offentlige dokumenter for å finne hva som kan inngå i begrepet ugyldig skolefravær. Det ...

 5. Kommissionens forslag til en forordning om statut for den Europæiske almennyttige fond (FE)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis Hansen, Søren

  2012-01-01

  Den 8. februar 2012 offentliggjorde Kommissionen et officielt forslag til en Forordning om den Europæiske almennyttige Fond (“FE”). Forslaget indeholder en række civilretlige regler, der skal gælde for Europæiske almennyttige fonde. Desuden indeholder forslaget regler om, at de enkelte medlemssta...... medlemsstater skal behandle Europæiske almennyttige fonde efter de samme skatteretlige regler, som gælder for hjemmehørende almennyttige fonde. I artiklen præsenteres Kommissionens forslag til statut for den europæiske almennyttige fond i hovedtræk....

 6. Hvor er mediernes kritiske spørgsmål om krigen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2014-01-01

  Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,......Krig er politik med andre midler, konstaterede den preussiske general og krigsanalytiker Carl von Clausewitz i 1832 i sit berømte hovedværk 'Om krig', og de sidste par årtier har krig i stor stil været et politisk middel,...

 7. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  OpenAIRE

  Qvarsebo, Jonas

  2006-01-01

  I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. Det övergripande syftet har varit att analysera denna konflikts upprinnelse, utveckling och följder i relation till skolans fostransuppdrag och barndomens innebörder. Med utgångspunkt i detta syfte har dels har det formella skolpolitiska spelet kring enhetsskolan och skolans fostransuppdrag beskrivits, dels har ett a...

 8. Postapokalypser, robotar och zombies : En studie om dystopiska temaarbeten i årskurs 9

  OpenAIRE

  Sundh, Karin

  2013-01-01

  Syftet med den här uppsatsen var att analysera 73 dystopiska temaarbeten, skrivna av elever i årskurs 9 vårterminen 2012, och undersöka om man finner någon skillnad kvalitetsmässigt mellan kvinnliga och manliga elever och ta reda på vari dessa skillnader i så fall ligger, i hopp om att det ska ge en tydligare inblick i problematiken kring svenska elevers dalande studieresultat. Med hjälp av textanalys som kvalitativ bedömning anonymiserades uppsatserna, de fem delarna som arbetena bestod av b...

 9. Bayesian Networks as a Decision Tool for O&M of Offshore Wind Turbines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jannie Jessen; Sørensen, John Dalsgaard

  2010-01-01

  Costs to operation and maintenance (O&M) of offshore wind turbines are large. This paper presents how influence diagrams can be used to assist in rational decision making for O&M. An influence diagram is a graphical representation of a decision tree based on Bayesian Networks. Bayesian Networks...... offer efficient Bayesian updating of a damage model when imperfect information from inspections/monitoring is available. The extension to an influence diagram offers the calculation of expected utilities for decision alternatives, and can be used to find the optimal strategy among different alternatives...

 10. Diskriminerad, trakasserad, kränkt? : En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete

  OpenAIRE

  Zaitseva, Margarita; Peterzon, Sofia

  2014-01-01

  Studien handlar om i vilken omfattning eleverna känner sig delaktiga i skolanslikabehandlingsarbete samt i vilken omfattning eleverna upplever förekomsten avdiskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Syftet är attkartlägga elevernas uppfattning om skolans likabehandlingsarbete samt förekomstenav kränkande behandling i skolans olika miljöer. Vi har valt ett kvantitativtangreppssätt då vi genomfört en enkätstudie som lämnats ut till totalt 101 elever iårskurs fem. Resultate...

 11. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 12. En pose blandet slik - fortællinger om livet som plejebarn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn på godt og ondt - som børnene selv oplever og fortæller om det. En rød tråd i fortællingerne er, at uanset hvor ked af det eller glad, man er for at være i pleje, føler stort set alle plejebørn sig anderledes end deres kammerater, omend i større eller mindre o...

 13. Om veltalenhed på folkesproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgel, Christian

  2008-01-01

  Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala......Oversættelse (i samarbejde med Hanne Roer) af og kommentarer til (ved Hanne Roer) Dantes De vulgari eloquentia (Om veltalenhed på folkesproget) samt (ved Hanne Roer) oversættelse og kommentar til Dantes 13. brev til Cangrande della Scala...

 14. Den store debatten om et lite stykke tøy : medierammer i hijabdebatten

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Høsten 2003 dukket det i norske medier opp en debatt som handlet om bruken av det muslimske hodeplagget hijab. Denne masteroppgaven handler om hvilke fremstillinger som preget denne debatten i ulike norske aviser. Spørsmålet oppgaven stiller er hvilke medierammer som kjennetegner medienes fremstilling av hijabdebatten. Den undersøker hvilke stemmer og aktører som slipper til i debatten og hvordan disse påvirker medierammene som skapes. I tillegg ser oppgaven på hvordan medierammene påvirkes a...

 15. Bak sløret : unge muslimske kvinners egne tanker om hijabbruk

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Oppgaven handler om muslimske kvinners bruk av sløret hijab og baserer seg primært på et feltarbeid utført på en videregående skole i Oslo, men i løpet av mitt feltarbeid ble feltarenaen utvidet til å gjelde hjemmebesøk og en muslimsk organisasjon. Oppgavens fokus har hovedsakelig vært på muslimske kvinners erfaring med bruk av hijab og deres narrativer om hvorfor de har valgt eller ikke valgt denne praksisen. Forut for og under mitt feltarbeid var den dekkede muslimske kvinnen en stor de...

 16. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 17. Kunnskaper og ferdigheter om god ernæringspraksis i sykehjem.

  OpenAIRE

  Henriksen, Eva

  2015-01-01

  Formål: Å oppsummere og vurdere vitenskapelig litteratur om hvilke kunnskaper og ferdigheter personalet i sykehjem har om god ernæringspraksis. Teoretisk forankring: Helsedirektoratets normer og regler for god ernæringspraksis. Metode: Søkestrategien ble kvalitetssikret før litteratursøk i fire elektroniske databaser, og hånd søk i ulike referanselister ble utført. Inklusjon av artiklene ble bestemt av inklusjons- og eksklusjonskriterier. Inkludert litteratur ble dataabstrahert og kvalitetsvu...

 18. Insomni og ulike behandlingstilnærminger : hva sier studier om effektene?

  OpenAIRE

  Kojedal, Anne Marit

  2011-01-01

  Bakgrunn: Insomni, søvnløshet, er noe som rammer veldig mange mennesker en eller flere ganger i løpet av livet. Formålet med denne oppgaven er å se litt på hva litteraturen sier om behandlingsmetoder, både ikke-medikamentelle og medikamentelle, samt hva ulike studier sier om effektene. Materiale og metode: Oppgaven er gjennomført som en litteraturstudie hvor litteratur er innhentet etter ikke-systematisk litteratursøk i databaser. Databaser som er brukt er Medline, PubMed, Bibsys, Cochran...

 19. Å akseptere det som er - om mindfulness og gestaltterapi

  OpenAIRE

  Braathen, Espen

  2011-01-01

  Mindfulness – oppmerksomt nærvær - har sine røtter i en tusenårig buddhistisk tradisjon. Artikkelen tar for seg hva mindfulness er i dagens psykoterapier. Først gis en oversikt over hva mindfulness er med fokus på en historisk og begrepsmessig framstilling og analyse. Vi følger mindfulness tre bevegelser; med utgangspunkt i dens historiske lokalisering i buddhismen og opprinnelse i paliteksten satipaṭṭhāna sutta. Deretter mindfulness inntog i medisinen gjennom bidragene til Jon Kabat-Zinn (19...

 20. Maskespill : om det klassiske No teatret i Akira Kurosawas film

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Akira Kurosawa (1910-1998), japansk regissør har flere ganger brukt elementer fra No teatret i filmene sine. Gjennom estetikken i dette teatret og det dannelsesidealet jeg mener teatret uttrykker, har jeg sett spesielt på den autonome gjennomgangshelten i Kurosawas filmer i en analyse av to av hans verk, et samtidsdrama Drunken Angel (1945) og den historiske filmen Ran (1985). No teatret kjennetegnes av symbolsk spillestil, der form og innhold er ett. Det er basert på Zen buddhismens estetik...

 1. Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Johansen

  2010-02-01

  Full Text Available Abstract: Norway is facing full day care coverage and most children have full time places. The local authorities
  responsible for the day care sector are framed by New Public Management principles of governing urging for
  more efficient and user oriented day care services. Full time day care is vital for adult worker families. Yet, historically
  there is evidence for scepticism towards full time day care in Norway, also among preschool teachers. There
  is little knowledge about present perceptions amongst preschool teachers of the best time for children to spend in
  day care. This is relevant to explore given the importance of expertise and knowledge in the government of parents
  and parental choices. The article analyses textual data from a survey and interview data and explores Norwegian
  preschool teachers’ understanding of the best period of time for children to spend in day care. The analyse
  is framed by day care organisation discourses and Norwegian discourses of family, childhood and parenting. It
  discusses the apparent ambivalence on the issue among the preschool teachers linked to their position as professionals
  in relation to parents.
  Keywords: Preschool teachers, children’s time in day care, new public management, working parents

 2. Utilisation du raisonnement géométrique pour la planification en robotique d'assemblage :

  OpenAIRE

  Théveneau, Pascal

  1988-01-01

  Utilisation du raisonnement géométrique pour la planification de mouvements en robotique. Utilisation de l'intelligence artificielle et de la modélisation géométrique pour la programmation automatique des robots. Cas des mouvements fins correspondants a un assemblage

 3. Development of a New O&M Clinical Competency Evaluation Tool and Examination of Validity and Reliability Evidence

  Science.gov (United States)

  Renshaw, Rebecca L.

  2010-01-01

  The goal of this study was to create an evaluation tool that would be the new standard for evaluating clinical competencies of interns in the field of orientation and mobility (O&M). Using results from previous research in this area, specific competency skills were identified and the O&M Clinical Competency Evaluation Matrix (CCEM) was developed.…

 4. Selective Activation of Human Dendritic Cells by OM-85 through a NF-kB and MAPK Dependent Pathway

  Science.gov (United States)

  Scutera, Sara; Somma, Paolo; Salvi, Valentina; Musso, Tiziana; Tabbia, Giuseppe; Bardessono, Marco; Pasquali, Christian; Mantovani, Alberto; Sozzani, Silvano; Bosisio, Daniela

  2013-01-01

  OM-85 (Broncho-Vaxom®, Broncho-Munal®, Ommunal®, Paxoral®, Vaxoral®), a product made of the water soluble fractions of 21 inactivated bacterial strain patterns responsible for respiratory tract infections, is used for the prevention of recurrent upper respiratory tract infections and acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease patients. OM-85 is able to potentiate both innate and adaptive immune responses. However, the molecular mechanisms responsible for OM-85 activation are still largely unknown. Purpose of this study was to investigate the impact of OM-85 stimulation on human dendritic cell functions. We show that OM-85 selectively induced NF-kB and MAPK activation in human DC with no detectable action on the interferon regulatory factor (IRF) pathway. As a consequence, chemokines (i.e. CXCL8, CXCL6, CCL3, CCL20, CCL22) and B-cell activating cytokines (i.e. IL-6, BAFF and IL-10) were strongly upregulated. OM-85 also synergized with the action of classical pro-inflammatory stimuli used at suboptimal concentrations. Peripheral blood mononuclear cells from patients with COPD, a pathological condition often associated with altered PRR expression pattern, fully retained the capability to respond to OM-85. These results provide new insights on the molecular mechanisms of OM-85 activation of the immune response and strengthen the rational for its use in clinical settings. PMID:24386121

 5. 43 CFR 426.23 - Recovery of operation and maintenance (O&M) costs.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... landholder is subject to full- cost pricing. In a district subject to prior law, if a landholder is subject to full-cost pricing the district must ensure that all O&M costs are included in any full-cost... based upon the ratio of: (i) The amount of land in the district held by the irrevocable elector...

 6. Thermodynamic similarity between the noncommutative Schwarzschild black hole and the Reissner-Nordstr\\"om black hole

  OpenAIRE

  Kim, Wontae; Son, Edwin J.; Yoon, Myungseok

  2008-01-01

  We study thermodynamic quantities and examine the stability of a black hole in a cavity inspired by the noncommutative geometry. It turns out that thermodynamic behavior of the noncommutative black hole is analogous to that of the Reissner-Nordstr\\"om black hole in the near extremal limit. Moreover, we identify the noncommutative parameter with the squared electric charge with some constants.

 7. Kultur-retur: Historien om et tatoveret hoveds rejse gennem museumsverdenen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Helle

  2006-01-01

  I 1998 overdrog Nationalmuseet et tatoveret hoved af en mand fra New Zealands indfødte befolkning, maorierne, til New Zealands nationalmuseum, Te Papa Tongarewa. En sådan hjemsendelse rummer sin egen historie om kulturel udvikling, som nok er værd at se på....

 8. Membrane Fouling Potential of Secondary Effluent Organic Matter (EfOM) from Conventional Activated Sludge Process

  KAUST Repository

  Wei, Chun-Hai

  2012-01-01

  Secondary effluent organic matter (EfOM) from a conventional activated sludge process was filtered through constant-pressure dead-end filtration tests with a sequential ultrafiltration (UF, molecular weight cut-off (MWCO) of 10k Dalton) and nanofiltration (NF, MWCO of 200 Dalton) array to investigate its membrane fouling potential. Advanced analytical methods including liquid chromatography with online carbon detection (LC-OCD) and fluorescent excitation-emission matrix (F-EEM) were employed for EfOM characterization. EfOM consisted of humic substances and building blocks, low molecular weight (LMW) neutrals, biopolymers (mainly proteins) and hydrophobic organics according to the sequence of their organic carbon fractions. The UF rejected only biopolymers and the NF rejected most humics and building blocks and a significant part of LMW neutrals. Simultaneous occurrence of cake layer and standard blocking during the filtration process of both UF and NF was identified according to constant-pressure filtration equations, which was possibly caused by the heterogeneous nature of EfOM with a wide MW distribution (several ten to several million Dalton). Thus the corresponding two fouling indices (kc for cake layer and ks for standard blocking) from UF and NF could characterize the fouling potential of macromolecular biopolymers and low to intermediate MW organics (including humics, building blocks, LMW neutrals), respectively. Compared with macromolecular biopolymers, low to intermediate MW organics exhibited a much higher fouling potential due to their lower molecular weight and higher concentration.

 9. Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Uddholm, Mats

  2007-01-01

  Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og intellig...

 10. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 11. Using Grassmann calculus in combinatorics: Lindstr\\"om-Gessel-Viennot lemma and Schur functions

  CERN Document Server

  Carrozza, Sylvain; Tanasa, Adrian

  2016-01-01

  Grassmann (or anti-commuting) variables are extensively used in theoretical physics. In this paper we use Grassmann variable calculus to give new proofs of celebrated combinatorial identities such as the Lindstr\\"om-Gessel-Viennot formula for graphs with cycles and the Jacobi-Trudi identity. Moreover, we define a one parameter extension of Schur polynomials that obey a natural convolution identity.

 12. OM Forum--Three Rs of Operations Management: Research, Relevance, and Rewards

  OpenAIRE

  van Mieghem, Jan A.

  2013-01-01

  This article presents three personal experiences and reflections on the process and objective of research in operations management. This invited OM Forum contribution is based on my Manufacturing and Service Operations Management Distinguished Fellow inaugural lecture given at Columbia University on June 18, 2012.

 13. CRM i tredje potens er lige rundt om hjørnet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2016-01-01

  Hvis virksomhederne ellers magter at favne teknologien, bliver det meget snart meget lettere at være borger og kunde. Det er masser af juridiske og etiske spørgsmål, javel, men det handler om at begejstre og bejle til kunden...

 14. O/M variations in uranium oxides by X-ray diffractometry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Detailed thermal and X-ray powder diffraction studies were carried out on uranium oxide samples with a view to correlate X-ray powder data with oxygen to metal ratio (O/M). UOsub(2+x) green powders with significantly high value of x obtained by reduction of UO3 with moist hydrogen were found to contain mixtures of UO2 and U3O8 or UO2 and U4O9. Calibration plots were obtained for UO2-U4O9 and UO2-U3O8 mixtures from X-ray diffraction peak area measurements and O/M determined by thermogravimetry. For the determination of O/M of sintered UOsub(2+x) samples where x is small, precise lattice parameter data are required. X-ray powder diffraction measurements on equilibrated UOsub(2.000) at high angles showed that a precision in asub(o) within +- 0.0003 A could be obtained. Under these conditions the measurements could attain a precision of +- 0.004 O/M units. (author)

 15. Church of San George in Kostoľany pod Tribečom

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Maříková-Kubková, Jana; Baxa, P.; Bisták, P.; Borzová, Z.

  Rijeka : University of Rijeka, 2015 - (Vicelja-Matijašić, M.), s. 213-248 ISBN 978-953-7975-32-6 EU Projects: European Commission(XE) CU7-MULT7/2010-0653/001-001 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : Francia Media * Early Medieval Europe * Kostoľany pod Tribečom Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 16. Reissner-Nordstr\\"om Black Holes in Mimetic $F(R)$ Gravity

  CERN Document Server

  Oikonomou, V K

  2015-01-01

  In this paper we study under which conditions the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole can be a solution of the vacuum mimetic $F(R)$ gravity with Lagrange multiplier and mimetic scalar potential. As we demonstrate, the resulting picture in the mimetic $F(R)$ gravity case, is different in comparison to the ordinary $F(R)$ gravity case, with the two descriptions resulting to a different set of constraints that need to hold true. We also investigate the metric perturbations in the mimetic $F(R)$ gravity case, for the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole metric, at first order of the perturbed variables. Interestingly enough, the resulting equations are identical to the ones corresponding to the ordinary $F(R)$ gravity Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole, at least at first order. We attribute this feature to the particular form of the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter metric, and we speculate for which cases there could be differences between the mimetic and non-mimetic case. Sin...

 17. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 18. Warming Up: succesvolle warming up om klimaatverandering te bestrijden lijkt valse start

  NARCIS (Netherlands)

  R. Lefeber; T. Pulles

  2013-01-01

  Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhankelijke toezicht op de naleving van het protocol bl

 19. Effects of effluent organic matter (EfOM) on the removal of emerging contaminants by ozonation.

  Science.gov (United States)

  Cai, Ming-Jhih; Lin, Yi-Pin

  2016-05-01

  Removal of emerging contaminants in wastewater treatment is essential to ensure the ecological health of the receiving water bodies. Ozonation is a promising technology to achieve this purpose but important wastewater characteristics affecting the optimal removal efficiency need to be elucidated. Secondary effluents contain effluent organic matter (EfOM), which can react directly with ozone as well as react as the initiator, promoter and inhibitor in the hydroxyl radical (.OH) chain reactions resulting from ozone decomposition. These different reaction modes of EfOM, coupled with alkalinity and pH value, collectively determine the ozone and .OH exposures and the degradation of pharmaceutical compounds by ozonation. In this study, we determined the rate constants of EfOM collected from two municipal wastewater treatment plants in terms of direct ozone reaction, initiation, promotion and inhibition at various pH values (pH 6.0-7.5) and temperatures (10-30 °C). The rate constants of direct reaction and initiation generally increased with the increasing pH value while the rate constants of promotion and inhibition did not vary significantly. All rate constants increased with the increasing temperature. The removal of ibuprofen, acetylsulfamethoxazole and metoprolol in diluted secondary effluent by ozonation can be fairly-well modeled by using the determined rate constants of EfOM. PMID:26950024

 20. Music Education through Popular Music Festivals: A Study of the "OM Music Festival" in Ontario, Canada

  Science.gov (United States)

  Snell, Karen

  2005-01-01

  Most people think of the teaching and learning of music as taking place in formal, institutional contexts like schools and universities. This study looks at the transmission of music teaching and learning that takes place in a more informal, musical environment, namely at a "popular music festival." In particular, it discusses the OM music…

 1. Børns forståelse og forventning om inddragelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Mimi

  2014-01-01

  Børns forståelse og forventning om inddragelse Mimi Petersen, Lektor/ Ph.d., Institut for Socialt Arbejde, Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol, Danmark Siden 1989 har FN’s børnekonvention, især artikel 12 til 16, gjort at behandlingen af børn som borgere, er...

 2. Lærerstuderendes tanker om feltarbejde i folkeskolens biologi- og geografiundervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, K.; Breiting, Søren; Andersen, A. M.

  Rapporten belyser, hvilke forestillinger lærerstuderende har om muligheder for feltarbejde og ekskursioner i folkeskolen i biologi og gegorafi, herunder læringspotentialer og forskellige typer af barrierer, som grundlag for en forbedring af kommende læreres baggrund for at varetage feltarbejde i ...

 3. Tanker om tid og rum - eller det spatio-temporale univers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2006-01-01

  Begrebet rum eller rumlig har vi alle en mening om, specielt os, der arbejder med stedfæstede (geografiske) data. Begrebet tid er imidlertid ikke så entydigt. Gennem historien har forskellige videnskabelige retninger forsøgt at komme med en definition på tidsbegrebet, hver fra sit synspunkt; et h...

 4. Warming up. Succesvolle waming op om klimaatverandering te bestrijden lijkt valse start

  NARCIS (Netherlands)

  Lefeber, R.; Pulles, M.P.J.

  2013-01-01

  Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering is ogenschijnlijk succesvol. De collectieve doelstelling van het protocol om de broeikasgasemissies te reduceren wordt waarschijnlijk gehaald en het onafhankelijke toezicht op de naleving van het protocol bl

 5. Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spanger, Marlene

  2009-01-01

  Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen....

 6. Die aanwending van ’n eenvoudige grondwaterbalans om droogte in natuurlike veld te karakteriseer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. du Pisani

  1991-07-01

  Full Text Available Droogte is een van daardie konsepte waarvoor die gemiddelde mens ’n intuïtiewe aanvoeling het, maar wat nogtans moeilik is om te kwantifiseer. In Suid-Afrika is die droogte van die 1930’s wat met die depressiejare saamgeval het, vir dekades beskou as die “Groot Droogte”.

 7. Die aanwending van ’n eenvoudige grondwaterbalans om droogte in natuurlike veld te karakteriseer

  OpenAIRE

  A. L. du Pisani

  1991-01-01

  Droogte is een van daardie konsepte waarvoor die gemiddelde mens ’n intuïtiewe aanvoeling het, maar wat nogtans moeilik is om te kwantifiseer. In Suid-Afrika is die droogte van die 1930’s wat met die depressiejare saamgeval het, vir dekades beskou as die “Groot Droogte”.

 8. Effect of Ginkgo Leaf Parenteral Solution on Blood and Cochlea Antioxidant and Immunity Indexes in OM Rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liangfa Liu

  2011-12-01

  Full Text Available Oxidative stress is involved in the development and progression of otitis media (OM. In this study, we investigated the effect of Ginkgo leaf parenteral solution on blood and cochlea antioxidant and immunity indexs in OM rats. In OM model rats, blood and cochlea malondialdehyde (MDA, nitric oxide (NO, tumor necrosis factor-alpha (TNF-α, interleukin-1 beta (IL-1β, interleukin-6 (IL-6, interleukin-8 (IL-8 and interleukin-10 (IL-10 levels were significantly increased, whereas antioxidant enzymes activities (superoxide dismutase (SOD, catalase (CAT, glutathione peroxidase (GSH-Px and glutathione reductase (GR were significantly decreased compared with normal rats. Treatment with Ginkgo leaf parenteral solution restored the altered parameters in a dose-dependent manner. We conclude that Ginkgo leaf parenteral solution confers protection against oxidative injuries in OM rats by increasing activities of antioxidants and immunity, suggesting a potential drug for the prevention and therapy of OM.

 9. Effect of Ginkgo leaf parenteral solution on blood and cochlea antioxidant and immunity indexes in OM rats.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Jiandong; Su, Yu; Chen, Aiting; Yuan, Hu; Liu, Liangfa; Wu, Wenming

  2011-01-01

  Oxidative stress is involved in the development and progression of otitis media (OM). In this study, we investigated the effect of Ginkgo leaf parenteral solution on blood and cochlea antioxidant and immunity indexs in OM rats. In OM model rats, blood and cochlea malondialdehyde (MDA), nitric oxide (NO), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8) and interleukin-10 (IL-10) levels were significantly increased, whereas antioxidant enzymes activities (superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px) and glutathione reductase (GR)) were significantly decreased compared with normal rats. Treatment with Ginkgo leaf parenteral solution restored the altered parameters in a dose-dependent manner. We conclude that Ginkgo leaf parenteral solution confers protection against oxidative injuries in OM rats by increasing activities of antioxidants and immunity, suggesting a potential drug for the prevention and therapy of OM. PMID:22173336

 10. Om fisk, familie og færdigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Sune Jon

  This article focuses on the challenges youngsters of a rural community have to confront when changes in the structures of industry on the one hand and the enlargement of the welfare state, on the other, cause a need of or demand for post secondary education. Attention will especially be paid to how...... these changes, by way of reproductions and transformations of practices and rationalities, manifest themselves on a level of agency: What are the educational strategies and possibilities of migration and mobility and how does these strategies and possibilities differ in relation to a variety of...... circumstances? The article analyses, on the basis of an ethnographic fieldwork carried out in a small rural community in Denmark, how a great number of youngsters find themselves in a contradictory social position feeling simultaneously akin to their parents/families and the social structures of the community...

 11. Klemt mellem sygdom og job - om kræftpatienters møde med jobcenters krav om jobaktivering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasdam, Stinne

  2011-01-01

  It is the aim of this article to show how some cancer patients get caught in the so called welfare system of Denmark, simply because they have become too physically and/or mentally ill to meet the legal requirements of employment. Based on sociological analysis of a number of interviews, three...... cases are constructed. The analyses only take a user perspective. They show how, depending on a person’s position in society, he or she will have varying capacity and opportunities for meeting job center requirements. At present the Danish society seems to be moving towards workfare rather than welfare....

 12. Kampen om eksponering - Et casestudie af CEPOS og Arbejderbevægelsens Erhversråd's kamp om politisk indflydelse

  OpenAIRE

  Storm Simonsen, Jonathan

  2015-01-01

  This thesis sought to analyse to what extent danish think tanks CEPOS and ECLM are quoted in the danish newpapers. It also sought to explain why CEPOS in a short period of time since its birth in 2004 have managed to become the most quoted think tank in the danish newspapers. The thesis has utilized the infomedia database, along with a study of network relations of danish think thanks to answer its research questions. Furthermore, a theoretical discussion follow where relevant theory on th...

 13. Førskolelærere om barns oppholdstid i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitte Johansen

  2010-02-01

  Full Text Available Norway is facing full day care coverage and most children have full time places. The local authorities responsible for the day care sector are framed by New Public Management principles of governing urging for more efficient and user oriented day care services. Full time day care is vital for adult worker families. Yet, historically there is evidence for scepticism towards full time day care in Norway, also among preschool teachers. There is little knowledge about present perceptions amongst preschool teachers of the best time for children to spend in day care. This is relevant to explore given the importance of expertise and knowledge in the government of parents and parental choices. The article analyses textual data from a survey and interview data and explores Norwegian preschool teachers’ understanding of the best period of time for children to spend in day care. The analysis is framed by day care organisation discourses and Norwegian discourses of family, childhood and parenting. It discusses the apparent ambivalence on the issue among the preschool teachers linked to their position as professionals in relation to parents. Preschool teachers, children's time in day care, new public management, working parents

 14. Fysisk aktivitet under graviditeteten : En litteraturstudie om trygg motion och om motionens inverkan på kroppen för gravida.

  OpenAIRE

  von Hedenberg, Linnéa

  2011-01-01

  Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Tölö hälsostations fysioterapiavdelning. Syftet med arbetet var att göra ett informationsblad med rekommendationer om fysisk aktivitet under graviditeten. Informationsbladet kommer att fungera som stöd i den praktiska handledningen av gravida kvinnor och kommer att delas ut på infotillfällen. Informationsbladet beskriver hur gravida kan motionera tryggt, vilka motionsformer som lämpar sig bäst samt lämplig träningsdos. Även fysiska och psykiska...

 15. Betygsfrågan i dagspressen : En studie om debatten om betyg och bedömning i svenska dagstidningar mellan åren 2000‐2008

  OpenAIRE

  Hassanpour, Arash

  2009-01-01

  I följande arbete har jag studerat betyg och bedömning i den svenska dagspressen mellan åren 2000-2008. Till arbetet har jag valt cirka 100 tidningsartiklar från den svenska dagspressen. Syftet med arbetet var att undersöka olika uppfattningar om betyg och bedömning som kommer till tals i dagspressen. Jag har ett stort intresse av att lägga fokus på debatten kring betyg och bedömning i den samhälliga diskussionen i dagstidningarna som sällan beskrivits så omfattande i den formella politiken i...

 16. Gamle frasagn om høvdinger : en studie av høvdingbegrepet i sentrale kilder om Norge 1160-1280

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Målet for oppgaven er å analysere "høvding" i sentrale kilder om Norge fra ca 1160-1280. Høvdingbegrepet er sentralt i historieforskningens beskrivelse av det verdslige aristokratiet i middelalderen. Det er problematisk at "høvding" både er et analytisk begrep med klare konnotasjoner, samtidig som begrepet er vanlig brukt i norrøne kilder, ettersom vi møter kildene med en oppfatning som ikke behøver å stemme med betydningen av begrepet i kildene. Kildene til oppgaven er Heimskringla, Sverres ...

 17. "Hvis noen forteller om mobbing..." Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

  OpenAIRE

  Lødding, Berit; Vibe, Nils

  2010-01-01

  Denne rapporten skal bidra til å forklare forskjeller mellom skoler når det gjelder andeler av elevene som over tid har rapportert om mobbing, urettferdig behandling eller diskriminering i Elevundersøkelsen. I hvilken grad programmer for å forebygge mobbing og bedre læringsmiljøet har effekt, er også en del av oppdraget fra Utdanningsdirektoratet. Hva elevene forstår med begrepene mobbing, urettferdig behandling og diskriminering og i hvilken grad de klarer å reflektere rundt begrepene, er og...

 18. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 19. Rundt neste sving? En organisasjonsteoretisk analyse av studiesentre som idé og praksis

  OpenAIRE

  Danielsen, Ådne

  2011-01-01

  Avhandlingsarbeidet representerer en organisasjonsteoretisk analyse av hvordan ideen om studiesentre har blitt til, og videre hvordan denne ideen har blitt spredt til, og mottatt i noen bestemte virksomheter. Studiesentre er organisasjoner som har til oppgave å legge forholdene til rette for at høyere utdanning kan tas på steder der tilgangen til slik utdanning er begrenset. Det betyr i praksis gjerne mindre steder som opplever en geografisk avstand til steder som har høgskoler og universitet...

 20. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  OpenAIRE

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisch resultaat te verkrijgen werden toegepast: (i) berekening van het resultaat via een ijklijn, (ii) toepassing van standaardadditie en (iii) toepassing van de zgn. dubbele verdunningsmethode. De procedu...

 1. Chromosomal and Genetic Analysis of a Human Lung Adenocarcinoma Cell Line OM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yong-Wu Li

  2016-01-01

  Conclusions: The lung adenocarcinoma cell line OM exhibited multiple complex karyotypes, and chromosome 10 was frequently involved in chromosomal translocation, which may play key roles in tumorigenesis. We speculated that the oncogenes may be located at 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, while tumor suppressor genes may exist in 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p13.31-13.33, and 17p13.1-13.3. Moreover, at least four genes (MME, SI, BCHE, and KNG may be involved in the human lung adenocarcinoma cell line OM.

 2. Relativistic Accretion into a Reissner-Nordstr\\"om Black Hole Revisited

  CERN Document Server

  Pacheco, J A de Freitas

  2011-01-01

  The accretion of relativistic and non-relativistic fluids into a Reissner-Nordstr\\"om black hole is revisited. The position of the critical point, the flow velocity at this point and the accretion rate are only slightly affected with respect to the Schwarzschild case when the fluid is non-relativistic. On the contrary, relativistic fluids cross the critical point always subsonically. In this case, the sonic point is located near the event horizon, which is crossed by the fluid with a velocity less than the light speed. The accretion rate of relativistic fluids by a Reissner-Nordstr\\"om black hole is reduced with respect to those estimated for uncharged black holes, being about 60% less for the extreme case (charge-to-mass ratio equal to one).

 3. Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Granum Carson

  2014-11-01

  Full Text Available Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksisHøstens utgave av Etikk i praksis er et temanummer om «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis, altså tendensen til å gjøre etikk til et eksplisitt tema for fag, kurs, kodekser og retningslinjer innen ulike profesjoner og utdanningsløp. Den tematiske delen består av fire artikler som omhandler ulike yrkesgruppers møte med «etikkbølgen». I den åpne delen har vi to artikler: en som drøfter vårens store profesjonsetiske slag i norsk politikk, nemlig fastlegenes reservasjonsrett, og en som tar for seg en ofte oversett side ved global rettferdighet, nemlig de fattige landenes forpliktelser.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1858

 4. En undersökning om nuläget inom internet tv

  OpenAIRE

  Forsberg, Stefan

  2010-01-01

  Nu när internetuppkopplingarna och datorerna har blivit mycket snabbare och billigare finns det ett nytt sätt att se på tv, d.v.s. via internet. Många tvprogram som man annars måste betala dyra pengar för får man billigare om inte gratis från internet. Detta arbete undersöker om nuläget inom internet tv. Vilka containerformat, kodek och direktuppspelningsmetoder som används. Målet är att förstå bättre hur internet tv fungerar och vilka problem kan uppkomma p.g.a. val av kodek eller dyl. E...

 5. Vem är företaget? : En studie om identitetsprocesser i en postmodern tid

  OpenAIRE

  Lindvall, Rebecca

  2012-01-01

  Vår tid präglas av valmöjligheter, kunskap och reflexivitet där människans identitetsprocess tyck relatera till livsstilsplanering. Syftet för denna studie är att undersöka hur utvalda företag genom sina hemsidor uttrycker och presenterar en identitet kopplad till företaget. För att söka synliggöra min problemställning är teoretiska utgångspunkter för denna studie Giddens (2002) teori om människans reflexiva identitetsskapande samt Goffmans (2009) teori om presentation och idealisering. Det s...

 6. ométrie et métiers du bâtiment

  OpenAIRE

  Bessot, Annie

  2009-01-01

  Nous nous centrons ici sur la préparation au Brevet d'Etudes Professionnelles bâtiment dont le débouché privilégié est le Baccalauréat Professionnel (Bac Pro). En référence à la géométrie euclidienne, nous analysons l'écart entre une situation professionnelle de base pour le bâtiment (celle de lecture tracé) et une situation de construction géométrique à l'aide d'instruments. Nous recherchons ensuite dans l'enseignement, la trace de cette situation professionnelle, les programmes recommandant...

 7. H.J.J. Bingle en die stryd om Christelike opvoeding en onderwys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.C. Schutte

  1978-03-01

  Full Text Available Dis vir my nie maklik om oor prof. dr. H.J.J. Bingle te skrywe nie omdat dit so moeilik gaan om afstand te verkry: ons was lewenslank te na aan mekaar. Hierdie verband strek van ons kinderdae af, daar in 1921 se koers, in die legendariese Karoodorpie, Venterstad. Toe ons paaie teen die einde van 1923 uiteengegaan het met die vaderlose gesin se vertrek na Steynsburg, was daar die hereniging in 1928 toe ons albei studente aan die PUK was, hy in die geesteswetenskappe en ek in die natuurwetenskappe. In 1931 het ons toe weer saam aan die voete van ons leermeester, J. Chris Coetzee, gesit. Daar het ons opvoedkundige vorming gestalte begin aanneem en dit het tot by sy aftrede in 1977 geduur en is sekerlik nooit afgesluit nie.

 8. Figure géométrique et construction philosophique chez Pascal

  OpenAIRE

  Mesnard, Jean

  2015-01-01

  Quelle idée Pascal se faisait-il de la géométrie ? En quoi consistait pour lui son apport particulier au domaine des sciences ? En allant plus loin, quel fruit pouvait-on en espérer pour l’économie générale de la connaissance ? Voilà des questions que Pascal s’est indiscutablement posées. Sa réponse peut être cherchée d’abord dans quelques textes théoriques, dans les éléments d’une sorte de philosophie de la géométrie à laquelle il s’est assez souvent livré. Nous procéderons brièvement à une ...

 9. Fakta om Finland på første hånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haarder, Jon Helt

  2007-01-01

  De stikker med kniv, går i sauna og er en slags nordiske russere - er der ellers noget at vide om finnerne? En ekskursion til Finland blev en opdagelsesrejse i et moderne, vesteuropæisk land og en dannelsesrejse i forhold til dansk identitet i en nordisk sammenhæng Udgivelsesdato: 08.03......De stikker med kniv, går i sauna og er en slags nordiske russere - er der ellers noget at vide om finnerne? En ekskursion til Finland blev en opdagelsesrejse i et moderne, vesteuropæisk land og en dannelsesrejse i forhold til dansk identitet i en nordisk sammenhæng Udgivelsesdato: 08.03...

 10. A software framework for microarray and gene expression object model (MAGE-OM) array design annotation

  Science.gov (United States)

  Qureshi, Matloob; Ivens, Alasdair

  2008-01-01

  Background The MIAME and MAGE-OM standards defined by the MGED society provide a specification and implementation of a software infrastructure to facilitate the submission and sharing of data from microarray studies via public repositories. However, although the MAGE object model is flexible enough to support different annotation strategies, the annotation of array descriptions can be complex. Results We have developed a graphical Java-based application (Adamant) to assist with submission of Microarray designs to public repositories. Output of the application is fully compliant with the standards prescribed by the various public data repositories. Conclusion Adamant will allow researchers to annotate and submit their own array designs to public repositories without requiring programming expertise, knowledge of the MAGE-OM or XML. The application has been used to submit a number of ArrayDesigns to the Array Express database. PMID:18366695

 11. Thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om Black Hole surrounded by quintessence

  CERN Document Server

  Saleh, Mahamat; Crepin, Kofane Timoleon

  2016-01-01

  We investigate thermodynamics and Phase transition of the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. Using thermodynamical laws of black holes, we derive the expressions of some thermodynamics quantities for the Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence. The variations of the temperature and heat capacity with the entropy were plotted for different values of the state parameter related to the quintessence, $\\omega_{q}$, and the normalization constant related to the density of quintessence $c$. We show that when varying the entropy of the black hole a phase transition is observed in the black hole. Moreover, when increasing the density of quintessence, the transition point is shifted to lower entropy and the temperature of the black hole decreases.

 12. Significant issues and changes for ANSI/ASME OM-1 1981, part 1, ASME OMc code-1994, and ASME OM Code-1995, Appendix I, inservice testing of pressure relief devices in light water reactor power plants

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper identifies significant changes to the ANSI/ASME OM-1 1981, Part 1, and ASME Omc Code-1994 and ASME OM Code-1995, Appendix I, open-quotes Inservice Testing of Pressure Relief Devices in Light-Water Reactor Power Plantsclose quotes. The paper describes changes to different Code editions and presents insights into the direction of the code committee and selected topics to be considered by the ASME O ampersand M Working Group on pressure relief devices. These topics include scope issues, thermal relief valve issues, as-found and as-left set-pressure determinations, exclusions from testing, and cold setpoint bench testing. The purpose of this paper is to describe some significant issues being addressed by the O ampersand M Working Group on Pressure Relief Devices (OM-1). The writer is currently the chair of OM-1 and the statements expressed herein represents his personal opinion

 13. Introduction d'une vue textuelle synchronisée avec la vue géométrique primaire dans Cabri-II

  OpenAIRE

  Bellynck, Valérie

  1999-01-01

  Cabri-géomètre est un logiciel qui permet l'exploration de figures géométriques par manipulation directe des objets géométriques qui les constituent. Ce logiciel plonge l'utilisateur dans un micromonde intelligent et constitue ainsi un environnement d'apprentissage pour la géométrie. Les utilisateurs peuvent construire des figures géométriques, explorer le champ des animations et déformations de la construction, élaborer de nouveaux outils avec des macro-constructions, et spécialiser leur env...

 14. Folkuniversitetet i stockholm - En studie om hur de befintliga kunderna söker information

  OpenAIRE

  Lundgren, Stephanie; Antman, Lena

  2008-01-01

  Undersökningen visar att Folkuniversitetet i Stockholms befintliga kunder beter sig på ett likartat sätt, i alla olika steg i köpbeslutsprocessen, när de söker information om Folkuniversitetet samt deras kurser och utbildningar. Hemsidan är den informationskanal som de flesta kunderna kommer i kontakt med, följt av kurskatalogen, personalen och rekommendationer från vänner och bekanta.

 15. Frequencies of the Buddhist Meditative Chant – Om Mani Padme Hum

  OpenAIRE

  Pereira, Contzen

  2016-01-01

  Om Mani Padme Hum is a six syllable mantra in Tibetian Buddhism associated with the bodhisattva – Avalokitesvara. This mantra as known by the Buddhist generates positive energies within the body through mystical vibrations and frequencies when chanted repeatedly. The mantra has shown enhanced cognitive effects in organisms without auditory apparatus where the interaction is assumed to be taking place at a cellular and biochemical level (Pereira 2015a, b; Pereira 2016a,b). Based on the results...

 16. Noncommutative Inspired Reissner-Nordstr\\"om Black Holes in Large Extra Dimensions

  OpenAIRE

  Nozari, Kourosh; Mehdipour, S. Hamid

  2007-01-01

  Recently, a new noncommutative geometry inspired solution of the coupled Einstein-Maxwell field equations including black holes in 4-dimension is found. In this paper, we generalize some aspects of this model to the Reissner-Nordstr\\"om (RN) like geometries with large extra dimensions. We discuss Hawking radiation process based on noncommutative inspired solutions. In this framework, existence of black hole remnant and possibility of its detection in LHC are investigated.

 17. GMO - et spørgsmål om tillid eller mistillid?

  OpenAIRE

  Hervik, Henning

  2009-01-01

  I starten af september kom der meldinger fra vores Fødevareminister: ”EU skal sætte gang i GMO”. Udmeldingerne var, at der kunne komme mangel på soja og majsafgrøder, der anvendes til foder- og fødevareproduktion. Reglerne om nultolerance for GMO’er, som ikke er godkendt i EU, havde betydet afvisning af foder- og fødevarepartier.

 18. Hamiltonian thermodynamics of the Reissner-Nordstr\\"om-anti-de Sitter black hole

  OpenAIRE

  Louko, Jorma; Winters-Hilt, Stephen N.

  1996-01-01

  We consider the Hamiltonian dynamics and thermodynamics of spherically symmetric Einstein-Maxwell spacetimes with a negative cosmological constant. We impose boundary conditions that enforce every classical solution to be an exterior region of a Reissner-Nordstr\\"om-anti-de Sitter black hole with a nondegenerate Killing horizon, with the spacelike hypersurfaces extending from the horizon bifurcation two-sphere to the asymptotically anti-de Sitter infinity. The constraints are simplified by a ...

 19. Caspian-sagen. Om brugen af Facebook som alternativ nyhedskilde og som redskab til politisk mobilisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raun, Tobias

  2016-01-01

  Dette kapitel undersøger dækningen af Caspian-sagen i de etablerede medier og på Facebook. Sagen handler om den 15-årige transkønnede Caspian Drumm, der kom i mediernes søgelys, efter at det var blevet offentlig kendt, at han for egne midler havde fået foretaget en operation på en privatklinik....

 20. Logarithmic correction to the Brane equation in Topological Reissner-Nordstr\\"om de Sitter Space

  OpenAIRE

  Setare, M.R.(Department of Science, University of Kurdistan, Campus of Bijar, Bijar, Iran)

  2003-01-01

  In this paper we study braneworld cosmology when the bulk space is a charged black hole in de Sitter space (Topological Reissner-Nordstr\\"om de Sitter Space) in general dimension, then we compute leading order correction to the Friedmann equation that arise from logarithmic corrections to the entropy in the holographic-branworld cosmological framwork. Finally we consider the holographic entropy bounds in this senario, we show the entropy bounds are also modified by logarithmic term.

 1. A software framework for microarray and gene expression object model (MAGE-OM) array design annotation

  OpenAIRE

  Ivens Alasdair; Qureshi Matloob

  2008-01-01

  Abstract Background The MIAME and MAGE-OM standards defined by the MGED society provide a specification and implementation of a software infrastructure to facilitate the submission and sharing of data from microarray studies via public repositories. However, although the MAGE object model is flexible enough to support different annotation strategies, the annotation of array descriptions can be complex. Results We have developed a graphical Java-based application (Adamant) to assist with submi...

 2. O/M ratio measurement in pure and mixed oxide fuels - where are we now?

  International Nuclear Information System (INIS)

  The scale-down in the US and Russian nuclear weapons stockpiles has produced a surplus of weapons grade plutonium and highly enriched uranium. The incorporation into mixed-oxide fuel (MOX) is one of the currently favored routes for surplus weapons-grade plutonium. The use of MOX as a nuclear reactor fuel is well established, particularly in Europe and Japan but not in the US. The primary purpose of this investigation was to evaluate existing analytical techniques for their applicability to O/M (oxygen-to-metal ratio) measurements of MOX derived from excess weapons plutonium. The second objective of this investigation was to bring up-to-date the literature on O/M measurement methods, which has not been undertaken in over 20 years. There are several classification schemes that can be used to organize O/M measurement methods. The most popular schemes are based on (a) whether the analysis is performed in solution (wet chemical) or on solid material (dry), and (b) whether the concentration of major constituents are analyzed directly (direct) or are inferred (indirect). Solid state coulometric titration is currently used extensively in studies of phase equilibria, defect chemistry, thermochemical measurement of oxides, including ferrites. Regardless of which indirect method is used (solid state coulometric titration or thermogravimetry), a primary, direct method will also be required for the establishment of the MO2 reference state, determination of method bias, and periodic calibration. It was recommended that the following direct method be adapted for this purpose: oxygen measurement by inert gas fusion/carbon reduction, and total U, Pu by controlled potential coulometry. In a table are listed the experimental values of accuracy for about 30 O/M methods. (A.C.)

 3. pOM: Linking Pen Gestures to Computer-Aided Composition Processes

  OpenAIRE

  Garcia, Jérémie; Leroux, Philippe; Bresson, Jean

  2014-01-01

  International audience Illuminated manuscripts of medieval music contain rich decorations in addition to handwritten neumatic notation. Our project with composer Philippe Leroux investigates the use of such handwritten symbols during the composition of his piece Quid sit musicus. We introduce pOM, an interactive paper application and a library for the OpenMusic computer-aided composition environment which links pen gestures over an old manuscript to compositional processes. The paper inter...

 4. Elever och stress.En undersökning om stress i barns vardag

  OpenAIRE

  Nilsson, Elin

  2003-01-01

  Mitt syfte med det här arbetet är att fokusera på barn och stressen i deras vardag. Jag ville ta reda på vad som orsakar den eventuella stressen och om de har någon metod för att stressa av. Därför har jag intervjuat elever samt gjort en litteraturstudie för att kunna dra paralleller ifrån tidigare forskning.

 5. Om adgangen til at ændre urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  EU-dommen C-618/10 af 14. juni 2012 fastslår, at artikel 6 i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler afskærer medlemsstaterne fra at have lovgivning, som giver nationale domstole mulighed for at ændre i urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler....

 6. Kunnskapens krav : om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

  OpenAIRE

  BJERKHOLT, Olav

  2000-01-01

  I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i Norge. I anledning Forskningsavdelingens 50-årsjubilum har tidligere forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Olav Bjerkholt, skrevet boken Kunnskapens krav. - Boken tar for seg opprettelsen av avdelingen, starten på nasjonalregnskapet, nasjonalbudsjetteringen som etter hv...

 7. En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility

  OpenAIRE

  Viklund, Sofie; Melin, Andreas

  2013-01-01

  Sammanfattning Datum: 30 maj, 2013 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Andreas Melin Sofie Wiklund 9 september 1982 1 augusti 1988 Titel: En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility Handledare: Cecilia Lindh Nyckelord: Corporate social responsibility, värdeskapande, definitioner av corporate social responsibility, litteraturstudie corporate social responsibility...

 8. En kvalitativ forskningsstudie om hvordan familieterapeuter erfarer og bruke emosjonfokusert terapi (EFT) i parterapi

  OpenAIRE

  Kleppe, Elizabeth Renel

  2015-01-01

  Dette prosjektet presenterer en kvalitativ studie hvor familieterapeuter er blitt intervjuet om deres erfaring ved å benytte emosjonsfokusert terapi (EFT) i parterapi. En ny strømning innen parterapifeltet vektlegger betydningen av emosjoner og tilknytningsperspektivet, noe som har medført interesse for EFT. Det er denne teorien og behandlingsmodellen som har vært i fokus i dette prosjektet. Hvordan norske familieterapeuter erfarer dette fenomenet, er lite definert og beskrevet...

 9. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne;

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målre...

 10. Høringssvar over rapport om revision af kørelæreruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2013-01-01

  Et udvalg nedsat under Justitsministeriet har afgivet rapport, hvori det foreslås, at der stilles skærpede krav for at opnå godkendelse som kørelærer samt stilles krav om obligatorisk efteruddannelse. Rapporten sendes nu i høring med henblik på at kunne danne grundlag for fremsættelse af et...

 11. Quasinormal modes and Hawking radiation of a Reissner-Nordstr\\"om black hole surrounded by quintessence

  OpenAIRE

  Saleh, Mahamat; Thomas, Bouetou Bouetou; Crepin, Kofane Timoleon

  2016-01-01

  We investigate quasinormal modes (QNMs) and Hawking radiation of a Reissner-Nordstr\\"om black hole sur-rounded by quintessence. The Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) method is used to evaluate the QNMs and the rate of radiation. The results show that due to the interaction of the quintessence with the background metric, the QNMs of the black hole damp more slowly when increasing the density of quintessence and the black hole radiates at slower rate.

 12. Properties of the Reissner-Nordstr\\"om Spacetimes with a Nonzero Cosmological Constant

  OpenAIRE

  Stuchlík, Zdeněk; Hledík, Stanislav

  2008-01-01

  Properties of the Reissner-Nordstr\\"om black-hole and naked-singularity spacetimes with a nonzero cosmological constant are represented by their geodetical structure and embedding diagrams of the central planes of both the ordinary geometry and associated optical reference geometry. Motion of test particles and photons is described in terms of an appropriate `effective potential.' Circular geodesics are discussed and photon escape cones are determined. In all asymptotically anti-dS black-hole...

 13. Examining the effectiveness of experiential teaching methods in small and large OM modules

  OpenAIRE

  Piercy, N., Brandon-Jones, A., Brandon-Jones, E. and Campbell, C.

  2012-01-01

  Purpose – This paper aims to examine the preferences of students towards different teaching methods and the perceived effectiveness of experiential teaching methods in different operations management (OM) modules.Design/methodology/approach – Student perceptions of different teaching methods and various aspects of an experiential teaching method, in the form of a business simulation game, are examined using survey data from 274 respondents in four small post-experience and two large pre-exper...

 14. Fokusgruppeintervju, et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte S. Gulliksen

  2011-11-01

  Full Text Available I denne artikkelen diskuterer vi i hvilken grad fokusgruppeintervju kan være en egnet innfallsvinkel til å utvikle forskningsbasert kunnskap om undervisningen i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Vi begynner med å beskrive feltet, det vil si forskningskonteksten og den praktiske virkeligheten som danner grunnlaget for våre refleksjoner. Deretter avklarer vi nærmere hva som kjenne-tegner fokusgruppeintervju og plasserer det i en videre metodologisk og vitenskapsteoretisk sammenheng. Så følger en drøfting av metodologiske ut-fordringer med særlig fokus på krav og forventninger til aktørene og i hvilken grad metoden gir valid innsikt. I forlengelsen av dette gjør vi oss noen tanker omkring hvordan materialet kan bearbeides. Drøftingene knyttes kontinuerlig til hvordan fokusgruppeintervjuer kan være et hjelpemiddel til å videreutvikle kunnskap om undervisningen i lærerutdanningen. Avslutningsvis sier vi litt om hvordan vi vil bruke dette videre i en praktisk gjennomføring av neste ledd i det større forskningsprosjektet denne artikkelen er en del av.Søkord: metod, sløyd, fokusgruppeintervju, lærerutdanning, diskursanalysURN:NBN:no-29965

 15. Higgs sector renormalization group in the MS-bar and OMS scheme

  CERN Document Server

  Nierste, U; Nierste, Ulrich; Riesselmann, Kurt

  1996-01-01

  We discuss different aspects of the Higgs self-interaction in the MS-bar and the on-mass-shell (OMS) scheme. The running coupling \\lambda(\\mu) is investigated in great detail. The three-loop coefficient of the \\beta-function in the OMS scheme is derived, and the three-loop running coupling is calculated. The breakdown of perturbation theory for large Higgs masses M_H is analyzed in three physical observables for which two-loop results are known. Requiring the dependence on the renormalization scale to diminish order-by-order in \\lambda, we find that perturbation theory breaks down for M_H=O(700 GeV) in Higgs decays. Similarly, M_H must be smaller than O(400 GeV) for perturbatively calculated cross sections to be trustworthy up to cm energies of O(2 TeV). If the Higgs sector shall be perturbative up to the GUT scale, the Higgs must be lighter than O(150 GeV). For the two-loop observables examined, the apparent convergence of the perturbation series is better in the OMS scheme than in the MS-bar scheme.

 16. Moral og Videnproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Birgitte

  En analyse af relationerne mellem viden og moral i de tekniske rådgivningskulturer. Publikationen beskriver de moralske og etiske overvejelser der præger rådgivernes professionelle univers i den praktiske udførelse af konsulentprojekter, og eftersporer den gensidige konstruktion af viden, moral og...

 17. Influence de la géométrie de l’outil sur la robustesse du FSW robotisé

  OpenAIRE

  JEMAL, Nejah; BEN ATTAR, Amarilys; Langlois, Laurent; ZIMMER-CHEVRET, Sandra

  2014-01-01

  En soudage par friction malaxage (Friction Stir Welding, FSW), l’outil est l’acteur principal de l’opération. Dans sa configuration conventionnelle, l’outil FSW n’est pas considéré comme un consommable lors du soudage des alliages d’aluminium. Sa partie active constituée d’un épaulement et d’un pion permet l’échauffement et le malaxage de la matière. Dans cette étude, on s’intéresse tout d’abord à analyser l’influence de la géométrie de l’outil sur la qualité du cordon. En effet, pour plusieu...

 18. Genome Sequence of Oenococcus oeni OM27, the First Fully Assembled Genome of a Strain Isolated from an Italian Wine

  OpenAIRE

  Lamontanara, Antonella; Orrù, Luigi; Cattivelli, Luigi; Russo, Pasquale; Spano, Giuseppe; Capozzi, Vittorio

  2014-01-01

  Oenococcus oeni OM27 is a strain selected from “Nero di Troia” wine undergoing spontaneous malolactic fermentation. “Nero di Troia” is a wine made from “Uva di Troia” grapes, an autochthonous black grape variety from the Apulian region (south of Italy). In this paper we present a 1.78-Mb assembly of the O. oeni OM27 genome, the first fully assembled genome of an O. oeni strain from an Italian wine.

 19. Genome Sequence of Oenococcus oeni OM27, the First Fully Assembled Genome of a Strain Isolated from an Italian Wine.

  Science.gov (United States)

  Lamontanara, Antonella; Orrù, Luigi; Cattivelli, Luigi; Russo, Pasquale; Spano, Giuseppe; Capozzi, Vittorio

  2014-01-01

  Oenococcus oeni OM27 is a strain selected from "Nero di Troia" wine undergoing spontaneous malolactic fermentation. "Nero di Troia" is a wine made from "Uva di Troia" grapes, an autochthonous black grape variety from the Apulian region (south of Italy). In this paper we present a 1.78-Mb assembly of the O. oeni OM27 genome, the first fully assembled genome of an O. oeni strain from an Italian wine. PMID:24994801

 20. Wd(a+) red blood cells in two sisters of a Hei//om Khoisan family in Namibia.

  Science.gov (United States)

  Moores, P; Smart, E; Marks, M; Botha, M C

  1990-01-01

  Two sisters in a Hei//om family of the southern African Khoisan race in Namibia were found to have Wd(a+) red blood cells. Wda is a low-frequency antigen identified so far only in a European family in Canada and a family in Holland. The Wda gene may have had an independent origin in the Khoisan. Alternatively, the Hei//om population may have acquired it through miscegenation. PMID:2265851

 1. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  OpenAIRE

  Adriaan J. Reinecke; Sophia A. Reinecke; Mia van Wyk

  2015-01-01

  Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёr...

 2. Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC): Examination of psychometric properties and responsiveness

  OpenAIRE

  Modgill, Geeta; Patten, Scott B; Knaak, Stephanie; Kassam, Aliya; Szeto, Andrew CH

  2014-01-01

  Background Diminishing stigmatization for those with mental illnesses by health care providers (HCPs) is becoming a priority for programming and policy, as well as research. In order to be successful, we must accurately measure stigmatizing attitudes and behaviours among HCPs. The Opening Minds Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC) was developed to measure stigma in HCP populations. In this study we revisit the factor structure and the responsiveness of the OMS-HC in a larger, more ...

 3. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 4. Konsumentens attityd till innovationer : En studie om fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner

  OpenAIRE

  Haglund, Fredrik; Turunen, Mattias

  2014-01-01

  Den här studien handlar om konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Att implementera fingeravtryck som en verifieringsmetod har blivit allt vanligare i mobiltelefoner. Under 2013 lanserades iPhone 5S med fingeravtrycksläsare. Därefter har två företag lanserat teknologin i sina premiumtelefon, Samsung Galaxy S5 och HTC One Max. Det har även blivit möjligt att utföra betalningar genom PayPal med hjälp av teknologin och snart kommer det även att gå att betala på Alibaba.co...

 5. Experiences with oil movements and storage (OM and S) systems within integrated refinery management systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  One of the world leading refiners has been operating the offsites of several of its major refineries for some years with OMS software derived from a custom development by IBM. The degree of integration achieved between offsites operation and refinery scheduling, oil accounting, dispatch and customer order handling has been very considerable. The improvements is offsites operations have manifested themselves in better operation with substantially less crisis management than would be considered normal in less automated offsites operations. Tankage utilisation, ship turnaround and blending throughput have improved both because of the separate effects of better scheduling and better operation and additional to those because of the tight integration between the two. (orig.)

 6. On Hawking radiation of extreme Reissner-Nordstr\\"om black holes

  CERN Document Server

  Alvarenga, F G; Fabris, J C; Marques, G T

  2003-01-01

  The surface gravity for the extreme Reissner-Nordstr\\"om black hole is null suggesting that it has a zero temperature. The direct evaluation of the Bogolubov's coefficients indicates that the temperature of the extreme black hole is ill definite: The Bogolubov's coefficients obtained by performing the usual analysis of a collapsing model of a thin shell do not obey the normalization conditions, suggesting that the {\\it in} and {\\it out} modes are not causally connected. A semi-classical analysis for the extreme black hole, in principle, can not be made and the notion of temperature has no sense in this case.

 7. Reissner-Nordstr\\"om Black Holes in Mimetic $F(R)$ Gravity

  OpenAIRE

  Oikonomou, V. K.

  2015-01-01

  In this paper we study under which conditions the Reissner-Nordstr\\"om-anti de Sitter black hole can be a solution of the vacuum mimetic $F(R)$ gravity with Lagrange multiplier and mimetic scalar potential. As we demonstrate, the resulting picture in the mimetic $F(R)$ gravity case, is different in comparison to the ordinary $F(R)$ gravity case, with the two descriptions resulting to a different set of constraints that need to hold true. We also investigate the metric perturbations in the mim...

 8. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  OpenAIRE

  Berit Guldmann Andersen; Allan Leth Frandsen

  2013-01-01

  I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår) derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet...

 9. Tredje årets gymnasieelevers inställning till och åsikter om blodgivning

  OpenAIRE

  Hjelmtorp, Andreas

  2014-01-01

  Bakgrund: Sjukvården är i ständigt behov av blod och bloddonation har under senaste åren minskat. En viktig uppgift för blodcentraler är att rekrytera nya blodgivare. Forskning på gymnasieelevers inställning till blodgivning saknas. Syfte: Att undersöka gymnasieelevers inställning till blodgivning och deras anledningar till att donera och att inte donera. Könsskillnader ska också utredas. Syftet är också att utreda vad dem vet om blodgivning. Metod: Etthundra fyrtiofem gymnasieelever från Upp...

 10. Inner Horizon of the Quantum Reissner-Nordstr\\"om Black Holes

  CERN Document Server

  Casadio, Roberto; Stojkovic, Dejan

  2015-01-01

  We study the nature of the inner Cauchy horizon of a Reissner-Nordstr\\"om black hole in a quantum context by means of the horizon wave-function obtained from modelling the electrically charged source as a Gaussian wave-function. Our main finding it that there is a significant range of black hole mass (around the Planck scale) and specific charge for which the probability of realizing the inner horizon is negligible. This result suggests that any semiclassical instability one expects near the inner horizon may not be occur in quantum black holes.

 11. Inner Horizon of the Quantum Reissner-Nordstr\\"om Black Holes

  OpenAIRE

  Casadio, Roberto; Micu, Octavian(Institute of Space Science, Bucharest, P.O. Box MG-23, Bucharest-Magurele, RO-077125, Romania); Stojkovic, Dejan

  2015-01-01

  We study the nature of the inner Cauchy horizon of a Reissner-Nordstr\\"om black hole in a quantum context by means of the horizon wave-function obtained from modelling the electrically charged source as a Gaussian wave-function. Our main finding it that there is a significant range of black hole mass (around the Planck scale) and specific charge for which the probability of realizing the inner horizon is negligible. This result suggests that any semiclassical instability one expects near the ...

 12. "Shit, jag kan också lyckas" Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar

  OpenAIRE

  Apelmo, Elisabet; Sellerberg, Ann Mari

  2006-01-01

  Abstrakt Studiens frågeställning var: Hur samverkar funktionshinder och genus när fysiskt funktionshindrade barn och ungdomar väljer att mer långsiktigt ta del i idrott? Med kvalitativa intervjuer, observation och videoupptagning undersöktes hur unga med fysiska funktionshinder talar om sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga som funktionshindrade och som idrottande tjejer och killar. De positiva effekter av idrotten som framkommit i tidigare forskning bekräftades. Skolidrottens norm...

 13. Synthesis of OMS Materials and Investigation of Their Acceptor–Donor Characteristics

  OpenAIRE

  Grajek, H.; Paciura-Zadrożna, J.; Choma, J.; Michalski, E.; Witkiewicz, Z.

  2012-01-01

  Three ordered mesoporous siliceous (OMS) materials known as MCM41s—unmodified MCM-41C16 (“C16”), and two MCM41s with different surface functionalities: MCM-41C16-SH (“C16-SH”) and MCM-41C16-NH2 (“C16-NH2”)—were synthesized and studied by inverse gas chromatography in order to determine their acceptor–donor properties. The specific retention volumes of nonpolar and polar probes that were chromatographed on these ordered mesoporous silica adsorbents were evaluated under infinite dilution condit...

 14. Slaget om havet. Den nye tilgang til anvendelsen af søterritoriet.

  OpenAIRE

  Storm Henriksen, Laura; Piontkowitz, Thorsten; Villadsgaard, Anne; Hacke, Bertram Tobias; Sørensen, Carlo

  2015-01-01

  Kystdirektoratet har i de senere år kunne konstatere en stadig stigning i mange forskellige aktiviteter på søterritoriet, som f.eks. ansøgninger om søfly, tanganlæg, hoppepuder og kabelparker. Disse nye interesser stiller nye krav til forvaltningen af søterritoriet i form af en mere klar og målrettet administration. Kystdirektoratet har derfor udarbejdet et samlet administrationsgrundlag for søterritoriet, der omfatter anlæg og aktiviteter, som befinder sig inden for Kystdirektoratets forvalt...

 15. THE INSECT GROWTH REGULATOR, TRIFLUMURON (OMS-2015) AGAINST AEDES AEGYPTI IN JAKARTA, INDONESIA

  OpenAIRE

  M. Soekirno; Mathis, H. L.; Bang, Y. H.; Nunik St. Aminah

  2012-01-01

  Uji laboratorium dan lapangan dengan IGR Triflumuron (OMS-2015) terhadap larva nyamuk Aedes aegypti telah dilakukan di Jakarta. Uji laboratorium dilakukan dengan 6 variasi dosis, yaitu 0,004; 0,011; 0,034; 0,10; 0,33 dan 1,0 ppm Triflumuron terhadap perkembangan larva nyamuk Ae. aegypti di dalam tempayan. Dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa Triflumuron dengan dosis 0,004 ppm dapat menekan perkembangan pupa untuk menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu, sedangkan dosis 0,10 ppm menekan pad...

 16. Transportvaneundersøgelsen:Faktaark om transport og alder i Danmark

  OpenAIRE

  Poulsen, Jonas Nicolai Deckers

  2012-01-01

  I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,49 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 2,98 km for hver tur, svarende til 1,45 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og ml. forskellige befolkningsgrupper.

 17. Industriarbejdere mellem tradition og forandring:om interesser og læreprocesser blandt danske industriarbejdere

  OpenAIRE

  Caraker, Emmett

  2008-01-01

  Eksisterer det klassiske arbejderkollektiv, på hvilke betingelser og hvorfor? Det er denne afhand-lings problemstilling. Undersøgelsen foregår i 2 industrivirksomheder, og i alt 80 industriarbejdere er interviewet. I den ene case møder industriarbejderne efter en virksomhedsoverdragelse ledelsens krav om fleksibilitet i stor skala. Det undersøges, hvordan en fagpolitisk stærk industriarbejder-gruppe fornyer interessetolkningerne. I den anden case er fagligt arbejde under opbygning i en nyopre...

 18. Den virtuella mötesplatsen : En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm

  OpenAIRE

  Andersson, Sarah Malm

  2006-01-01

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur ungdomar använder sig av Lunarstorm som en del av sin vardag, och hur de med hjälp av detta community skapar en egen identitet. Uppsatsens frågeställning är: Vilken roll spelar Lunarstorm i ungdomars identitetsskapande? Uppsatsens tidigare forskning är indelad i personers livsstil och kapital, socialisation och identitet. Under identitet presenteras Katarina Skantze Mansnerús D-uppsats ”Identitet - stora tänkares tankar om skapandet...

 19. DEBATTEN OM GOOGLE BOOKS : En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar

  OpenAIRE

  Engström, Karin

  2010-01-01

  AbstractTitle: The Debate on Google Books: a critical discourse analysis of newspapers and blogs.(Debatten om Google Books. En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar.)Number of pages: 44 (47)Author: Karin EngströmTutor: Martin FredrikssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn 2009University: Institution of Informatics and Media, Uppsala UniversityAim: The aim of this study is to survey the debate on Google Books in Swedish newspapers andblogs and to see if the argumen...

 20. ”Er jeg akademiker nok?” – masseuniversitetets studenterkampe om legitim uddannelseskultur

  OpenAIRE

  Karin Højbjerg; Marie Martinussen

  2015-01-01

  Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af univer¬si-teternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og med...

 1. BASEL III : En studie om baselregelverkets påverkan på den svenska banksektorn

  OpenAIRE

  Reda, Nour; Laryd, Johan

  2011-01-01

  Titel: Basel III – En studie om baselregelverkets påverkan på den svenska banksektorn   Nivå: D-nivå (30 Högskolepoäng) inom ämnet företagsekonomi   Författare: Nour Reda 891029-xxxx, Johan Laryd 850131-xxxx   Handledare: Per-Olof Bjuggren, Professor inom nationalekonomi; Economics, Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan. Louise Nordström, Doktorand inom nationalekonomi; Economics, Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan.   Datum: Jönköping, Maj 2011   Fråg...

 2. Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aske Juul Lassen

  2015-07-01

  Full Text Available Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

 3. Chromosomal and Genetic Analysis of a Human Lung Adenocarcinoma Cell Line OM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yong-Wu Li; Lin Bai; Lyu-Xia Dai; Xu He; Xian-Ping Zhou

  2016-01-01

  Background: Lung cancer has become the leading cause of death in many regions.Carcinogenesis is caused by the stepwise accumulation of genetic and chromosomal changes.The aim of this study was to investigate the chromosome and gene alterations in the human lung adenocarcinoma cell line OM.Methods: We used Giemsa banding and multiplex fluorescence in situ hybridization focusing on the human lung adenocarcinoma cell line OM to analyze its chromosome alterations.In addition, the gains and losses in the specific chromosome regions were identified by comparative genomic hybridization (CGH) and the amplifications of cancer-related genes were also detected by polymerase chain reaction (PCR).Results: We identified a large number of chromosomal numerical alterations on all chromosomes except chromosome X and 19.Chromosome 10 is the most frequently involved in translocations with six different interchromosomal translocations.CGH revealed the gains on chromosome regions of 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, and the losses on 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p 13.31-13.33 and 17p 13.1-13.3.And PCR showed the amplification of genes: Membrane metalloendopeptidase (MME), sucrase-isomaltase (SI), butyrylcholinesterase (BCHE), and kininogen (KNG).Conclusions: The lung adenocarcinoma cell line OM exhibited multiple complex karyotypes, and chromosome 10 was frequently involved in chromosomal translocation, which may play key roles in tumorigenesis.We speculated that the oncogenes may be located at 3q25.3-28, 5p13, 12q22-23.24, while tumor suppressor genes may exist in 3p25-26, 6p25, 6q26-27, 7q34-36, 8p22-23, 9p21-24, 10q25-26.3, 12p 13.31-13.33, and 17p 13.1-13.3.Moreover, at least four genes (MME, SI, BCHE, and KNG) may be involved in the human lung adenocarcinoma cell line OM.

 4. Digital mobbing blant ungdom: en kvalitativ intervjustudie om ungdommers opplevelse av digital mobbing

  OpenAIRE

  Messa, Iselin Jensen

  2015-01-01

  Temaet for denne masteroppgaven er digital mobbing blant ungdom, og i samarbeid med veileder ble følgende problemstilling formulert: Hvordan opplever ungdom å bli utsatt for digital mobbing, og hvordan påvirker digital mobbing ungdommers selvfølelse? Videre ble det formulert tre forskerspørsmål som til sammen kan danne grunnlag for problemstillingens besvarelse; Hva innebærer digital mobbing? Hvordan påvirker den digitale mobbingen ungdommers tanker om seg selv? Hvordan mestrer ungdom å bli d...

 5. Migrationsnarrativer:Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder

  OpenAIRE

  Karen Fog Olwig

  2010-01-01

  Siden slaveriets ophør midt i 1800-tallet har Caribien været præget af en stærk migrationstradition. Forskere har påvist, at denne tradition har fået næring afhistorier om den succesrige returmigrant, som rig på penge og materielle goder vender tilbage efter år i udlandet. I denne artikel argumenterer jeg for, at disse historier indskriver sig i et 'mandligt' narrativ, der primært fokuserer på muligheden for at opnå soci...

 6. Jeg er ingen gal fransk sekularist : Om fransk og norsk argumentasjon i de nasjonale hijabdebattene

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Oppgaven tar utgangspunkt i at selv om europeiske stater står overfor mange av de samme utfordringene som følge av utviklingen mot stadig mer flerkulturelle og flerreligiøse samfunn, fører de tildels ulik religionspolitikk. Dette gjelder blant annet hvordan landene forholder seg til en økende bruk av hijab blant muslimske jenter og kvinner i Europa. Oppgaven søker å drøfte i hvilken grad elementer i den nasjonale konteksten kan sies å reflekteres i måten det har blitt argumentert for og mot e...

 7. Kvinnliga journalisters möte med näthat - En kvalitativ studie om utsattheten

  OpenAIRE

  Lindgren, Hjalmar; Mäki, Emil

  2015-01-01

  Näthatet uppmärksammas idag som ett växande problem. Internets utbredning har gett upphov till att hat och hot yttras mer obegränsat. Syftet med föreliggande studie var att utforska kvinnliga journalisters utsatthet av näthat samt bidra med kunskap om behovet av potentiellt stöd. Deltagarna var tio väletablerade frilansande samt redaktionsanställda kvinnliga journalister. Datainsamlingen gjordes med fokuserade kvalitativa intervjuer. Tematisk analys användes som metod för dataanalys. Resultat...

 8. Idrottsinstruktörens och fysioterapeutens åsikter om motionsrådgivning och samarbete

  OpenAIRE

  Uppa, Marianne

  2011-01-01

  Uppdragsgivare för masterarbetet var Esbo Idrottstjänster. Arbetet ingick även i Arcadas Esbo Living Lab Innovation (ELLI) projekt, som handlar om att utveckla hälsocentralverksamheten i Esbo. Syftet med masterarbetet var att utveckla motionsrådgivningen för vuxna och äldre i Esbo stad. Meningen var att masterarbetet kan utnyttjas av de personer som arbetar med motionsrådgivning som grund för vidareutveckling av verksamheten. Studien syftade också till att utreda centrala principer för ett fö...

 9. 90-talistens arbetsvärderingar. En studie om framtidens svenska arbetskraft.

  OpenAIRE

  Tapper, Madelene; Zakrzewski, Maciej

  2014-01-01

  Syftet med denna uppsats är att bidra med en utökad kunskap kring generation Y, som definieras som bestående av 80- och 90-talister, och deras arbetsvärderingar. Genom att undersöka vilka arbetsvärderingar svenska 80- och 90-talister besitter diskuteras begreppet generation Y och om dessa båda grupper kan betraktas som enhetliga gällande arbetsvärderingar. En enkätundersökning genomfördes bland svenska högskolestudenter. Utifrån resultatet av denna samt ett teoretiskt underlag har vi gett för...

 10. Massage : En studie om hur lärare kan introducera massage i skolan.

  OpenAIRE

  Ericsson, Ulrika; Samuelsson, Gina

  1999-01-01

  Denna uppsats handlar om hur man som lärare kan arbeta med massage i klassrummet. Frågor som behandlas i arbetet: Hur kan man introducera massage i skolan?, Vad visar studier på för nackdelar och fördelar?, Hur påverkas kroppen av massage? Arbetet bygger på litteraturstudier, en empirisk undersökning i form av intervjuer samt egna erfarenheter efter att introducerat massage på slutpraktiken. I resultatdelen redovisas intervjuerna som gjorts med två lärare som håller på med massage i skolan oc...

 11. Nettmedier og offentligheten. Vox Publicas netthøring om NRK-plakaten

  OpenAIRE

  Øvrebø, Olav Anders; Moe, Hallvard

  2010-01-01

  Nettutviklingen har åpnet muligheter for en mer mangfoldig offentlighet der flere kan delta. Med utgangspunkt i erfaringer fra et forsøk med en åpen netthøring om NRKs framtid, diskuterer denne artikkelen hvordan nettsjangere og -medier er i ferd med å endre offentligheten, hvilke hindre vi møter, og hvordan nettets demokratiserende potensial kan innfris. English abstract: The world wide web conveys prospects for a diverse public sphere in which many people can participate. Analysin...

 12. Gemmer du, så glemmer jeg: overvejelser om den medierede erindrings grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone Koefoed

  2012-01-01

  Med udgangspunkt i den efterhånden almindelige praksis med at dele fotografier af sin dagligdags små øjeblikke på online sociale medier -- og med reference til et af den franske kunstner Sophie Calles selvovervågningsværker -- undersøger artiklen, hvordan den amerikanske kunstner Hasan Elahi i sin...... internetbaserede visuelle performance “Tracking Transience” anvender sin mobiltelefons kamera og GPS-kapacitet til bl.a. at kommentere illusionen om, at man kan huske og ikke mindst vide alt ved at dokumentere bestemte og ofte private dele af sin færden....

 13. När Tommelise for utomlands : Om svalans betydelser i H. C. Andersens eventyr

  OpenAIRE

  Otterberg, Stina

  2008-01-01

  Stina Otterberg, När Tommelise for utomlands. Om svalans betydelser i H.C. Andersens eventyr. (When Tommelise went abroad. On the significance of the swallow in the H.C. Andersen story.) This essay aims to deepen our understanding of Tommelise (Thumbelina) and the swallow as characters by proposing a new mode of reading the story. To begin with, the complexity in the social machinery that generates the plot is stressed, as well as the fact that the characters all depend upon each other. The a...

 14. Full Solar Spectrum Light Driven Thermocatalysis with Extremely High Efficiency on Nanostructured Ce Ion Substituted OMS-2 Catalyst for VOCs Purification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hou, J.T.; Li, Y.Z.; Mao, M.Y.;

  2015-01-01

  solar spectrum, visible-infrared, and infrared light, the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits extremely high catalytic activity and excellent durability for the oxidation of volatile organic pollutants such as benzene, toluene, and acetone. Based on the experimental evidence, we propose a novel...... considerable increase of temperature. By combining the efficient photothermal conversion and thermocatalytic activity of the Ce ion substituted OMS-2 catalyst, we carried out full solar spectrum, visible-infrared, and infrared light driven catalysis with extremely high efficiency. Under the irradiation of full...... mechanism of solar light driven thermocatalysis for the Ce ion substituted OMS-2 catalyst. The reason why the Ce ion substituted OMS-2 catalyst exhibits much higher catalytic activity than pure OMS-2 and CeO2/OMS-2 nano composite under the full solar spectrum irradiation is discussed....

 15. Top Operations and Maintenance (O&M) Efficiency Opportunities at DoD/Army Sites - A Guide for O&M/Energy Managers and Practitioners

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Dean, Jesse D.; Dixon, Douglas R.

  2007-05-25

  This report, sponsored the Army's Energy Engineering Analysis Program, provides the Operations and Maintenance (O&M) Energy manager and practitioner with useful information about the top O&M opportunities consistently found across the DoD/Army sector. The target is to help the DoD/Army sector develop a well-structured and organized O&M program.

 16. Periodic safety analyses

  International Nuclear Information System (INIS)

  The IAEA Safety Guide 50-SG-S8 devoted to 'Safety Aspects of Foundations of Nuclear Power Plants' indicates that operator of a NPP should establish a program for inspection of safe operation during construction, start-up and service life of the plant for obtaining data needed for estimating the life time of structures and components. At the same time the program should ensure that the safety margins are appropriate. Periodic safety analysis are an important part of the safety inspection program. Periodic safety reports is a method for testing the whole system or a part of the safety system following the precise criteria. Periodic safety analyses are not meant for qualification of the plant components. Separate analyses are devoted to: start-up, qualification of components and materials, and aging. All these analyses are described in this presentation. The last chapter describes the experience obtained for PWR-900 and PWR-1300 units from 1986-1989

 17. Laser Beam Focus Analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peter Carøe; Hansen, Hans Nørgaard; Olsen, Flemming Ove;

  2007-01-01

  The quantitative and qualitative description of laser beam characteristics is important for process implementation and optimisation. In particular, a need for quantitative characterisation of beam diameter was identified when using fibre lasers for micro manufacturing. Here the beam diameter limits...... the obtainable features in direct laser machining as well as heat affected zones in welding processes. This paper describes the development of a measuring unit capable of analysing beam shape and diameter of lasers to be used in manufacturing processes. The analyser is based on the principle of a rotating...... mechanical wire being swept through the laser beam at varying Z-heights. The reflected signal is analysed and the resulting beam profile determined. The development comprised the design of a flexible fixture capable of providing both rotation and Z-axis movement, control software including data capture...

 18. Report sensory analyses veal

  OpenAIRE

  Veldman, M.; Schelvis-Smit, A.A.M.

  2005-01-01

  On behalf of a client of Animal Sciences Group, different varieties of veal were analyzed by both instrumental and sensory analyses. The sensory evaluation was performed with a sensory analytical panel in the period of 13th of May and 31st of May, 2005. The three varieties of veal were: young bull, pink veal and white veal. The sensory descriptive analyses show that the three groups Young bulls, pink veal and white veal, differ significantly in red colour for the raw meat as well as the baked...

 19. Code cases for implementing risk-based inservice testing in the ASME OM code

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rowley, C.W.

  1996-12-01

  Historically inservice testing has been reasonably effective, but quite costly. Recent applications of plant PRAs to the scope of the IST program have demonstrated that of the 30 pumps and 500 valves in the typical plant IST program, less than half of the pumps and ten percent of the valves are risk significant. The way the ASME plans to tackle this overly-conservative scope for IST components is to use the PRA and plant expert panels to create a two tier IST component categorization scheme. The PRA provides the quantitative risk information and the plant expert panel blends the quantitative and deterministic information to place the IST component into one of two categories: More Safety Significant Component (MSSC) or Less Safety Significant Component (LSSC). With all the pumps and valves in the IST program placed in MSSC or LSSC categories, two different testing strategies will be applied. The testing strategies will be unique for the type of component, such as centrifugal pump, positive displacement pump, MOV, AOV, SOV, SRV, PORV, HOV, CV, and MV. A series of OM Code Cases are being developed to capture this process for a plant to use. One Code Case will be for Component Importance Ranking. The remaining Code Cases will develop the MSSC and LSSC testing strategy for type of component. These Code Cases are planned for publication in early 1997. Later, after some industry application of the Code Cases, the alternative Code Case requirements will gravitate to the ASME OM Code as appendices.

 20. Non-Abelian clouds around Reissner-Nordstr\\"om black holes: the existence line

  CERN Document Server

  Radu, Eugen; Yang, Yisong

  2016-01-01

  A known feature of electrically charged Reissner-Nordstr\\"om-anti-de Sitter planar black holes is that they can become unstable when considered as solutions of Einstein--Yang-Mills theory. The mechanism for this is that the linearized Yang-Mills equations in the background of the Reissner-Nordstr\\"om (RN) black holes possess a normalizable zero mode, resulting in non-Abelian (nA) magnetic clouds near the horizon. In this work we show that the same pattern may occur also for asymptotically flat RN black holes. Different from the anti-de Sitter case, in the Minkowskian background the prerequisite for the existence of the nA clouds is $i)$ a large enough gauge group and $ii)$ the presence of some extra interaction terms in the matter Lagrangian. To illustrate this mechanism we present two specific examples, one in four and the other in five dimensional asymptotically flat spacetime. In the first case, we augment the usual $SU(3)$ Yang-Mills Lagrangian with higher order (quartic) curvature term, while for the sec...

 1. A ação do Baygon (OMS-33 no combate ao Panstrongylus megistus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ítalo A. Sherlock

  1977-06-01

  Full Text Available Durante o ano de 1972 a 1975 o Baygon (OMS-33 2 - isopropoxifenil - N - metil - carbamato foi utilizado no combate ao P. megistus numa pequena área de 200 casas no Estado da Bahia endêmica para a doença de Chagas. Somente na dosagem de 1,6mg/m², em duas aplicações anuais, os resultados foram considerados satisfatórios, Devido ao elevado custo do produto, é considerado que ele não possa ser utilizado em campanhas profiláticas do governo, podendo entretanto ser utilizado por fazendeiros de recursos em suas próprias fazendas protegendo-se assim contra a proliferação dos vetores da Doença de Chagas.From 1972 to 1975, 200 dwellings were sprayed with Baygon (OMS-33 2 - isopropoxifenil-N-metil-carbamate, to control Panstrongylus megistus the vector of Trypanosoma cruzi in an endemic Chagas' disease area in the State of Bahia, Brazil. A dose of only 1.6 mg/m² of Baygon sprayed twice a year was considered satisfactory for controlling P. megistus. However, the high cost of Baygon prohibits its use on large scale control programs. Nevertheless, the Authors suggest that Baygon can be useful in eliminatíng vector bugs from individuais houses by those who can afford it.

 2. Proof of linear instability of the Reissner-Nordstr\\"om Cauchy horizon under scalar perturbations

  CERN Document Server

  Luk, Jonathan

  2015-01-01

  It has long been suggested that solutions to linear scalar wave equation $$\\Box_g\\phi=0$$ on a fixed subextremal Reissner-Nordstr\\"om spacetime with non-vanishing charge are generically singular at the Cauchy horizon. We prove that generic smooth and compactly supported initial data on a Cauchy hypersurface indeed give rise to solutions with infinite nondegenerate energy near the Cauchy horizon in the interior of the black hole. In particular, the solution generically does not belong to $W^{1,2}_{loc}$. This instability is related to the celebrated blue shift effect in the interior of the black hole. The problem is motivated by the strong cosmic censorship conjecture and it is expected that for the full nonlinear Einstein-Maxwell system, this instability leads to a singular Cauchy horizon for generic small perturbations of Reissner-Nordstr\\"om spacetime. Moreover, in addition to the instability result, we also show as a consequence of the proof that Price's law decay is generically sharp along the event horiz...

 3. Clinical Benefits of Memantine Treatment for Alzheimer's Disease in the Okayama Memantine Study II (OMS II).

  Science.gov (United States)

  Matsuzono, Kosuke; Yamashita, Toru; Ohta, Yasuyuki; Hishikawa, Nozomi; Koike, Makoto; Sato, Kota; Kono, Syoichiro; Deguchi, Kentaro; Nakano, Yumiko; Abe, Koji

  2015-01-01

  The clinical benefits of memantine, depending on the baseline cognitive and affective conditions in real world dementia clinics, have not been completely examined. We performed the "Okayama Memantine Study II (OMS II)" to retrospectively evaluate the clinical effects of memantine monotherapy (n = 38) in Alzheimer's disease (AD) patients using seven batteries to assess dementia at the baseline, at 3, 6, and 12 months. Additionally, we divided 163 AD patients treated with memantine into two subgroups depending on the baseline cognitive score of the Mini-Mental State Examination (MMSE): the MMSE BPSD) severity using Abe's BPSD score (ABS). Memantine monotherapy maintained cognitive functions until 6 months of treatment, but showed a decrease at 12 months ( *p BPSD symptoms until 12 months ( *p BPSD severity. Our present OMS II showed that memantine monotherapy improved BPSD until 12 months. The higher baseline cognitive subgroup (MMSE ≥15) and the worse baseline BPSD subgroup were expected to show better effects with memantine. PMID:26401570

 4. The behaviour of zirconium alloys in Santowax OM organic coolant at high temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zirconium alloys have been exposed to Santowax OM at temperatures of 320 to 400oC for times as long as 5000 hours. Short-term experiments (less than 2 weeks) were done in stainless-steel bombs and small out-of-pile loops. The X-7 organic loop in the NRX reactor was used to study long-term oxidation and hydriding both in-flux and out-of-flux. The results obtained lead to several tentative conclusions: Aluminum cladding serves as an effective hydrogen barrier; Considerable protection against hydriding is given by zirconium oxide, provided impurities in the organic are carefully controlled; Hydriding is greatly enhanced by the presence of chlorine in the coolant; and, Hydriding is somewhat enhanced by neutron irradiation. Of considerable significance is the fact that a Zircaloy-4 in-reactor test section of the X-7 loop was exposed to Santowax OM at 320 to 400oC for more than 5000 hours without excessive hydriding. (author)

 5. Code cases for implementing risk-based inservice testing in the ASME OM code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Historically inservice testing has been reasonably effective, but quite costly. Recent applications of plant PRAs to the scope of the IST program have demonstrated that of the 30 pumps and 500 valves in the typical plant IST program, less than half of the pumps and ten percent of the valves are risk significant. The way the ASME plans to tackle this overly-conservative scope for IST components is to use the PRA and plant expert panels to create a two tier IST component categorization scheme. The PRA provides the quantitative risk information and the plant expert panel blends the quantitative and deterministic information to place the IST component into one of two categories: More Safety Significant Component (MSSC) or Less Safety Significant Component (LSSC). With all the pumps and valves in the IST program placed in MSSC or LSSC categories, two different testing strategies will be applied. The testing strategies will be unique for the type of component, such as centrifugal pump, positive displacement pump, MOV, AOV, SOV, SRV, PORV, HOV, CV, and MV. A series of OM Code Cases are being developed to capture this process for a plant to use. One Code Case will be for Component Importance Ranking. The remaining Code Cases will develop the MSSC and LSSC testing strategy for type of component. These Code Cases are planned for publication in early 1997. Later, after some industry application of the Code Cases, the alternative Code Case requirements will gravitate to the ASME OM Code as appendices

 6. Pedagogers tankar om leken i förskolan : En komparativ studie med utgångspunkt i Montessori- och Reggio Emilia-inspirerade förskolor

  OpenAIRE

  Kovala, Rebecca

  2016-01-01

  Med denna studie vill jag öka kunskapen om hur pedagoger inom Montessori- och Reggio Emilia-inriktade förskolor uttrycker sig om lek. För att få fram syftet och mina frågeställningar, Hur uttalar sig pedagogerna som är inriktade på Montessori respektive Reggio Emilia om leken i förskolan? Vad uttrycker pedagogerna som betydelsefullt för barns lek i respektive inriktning? Vilka begrepp finns i pedagogernas berättelser i respektive inriktning om barns lek? använder jag mig av interv...

 7. Wavelet Analyses and Applications

  Science.gov (United States)

  Bordeianu, Cristian C.; Landau, Rubin H.; Paez, Manuel J.

  2009-01-01

  It is shown how a modern extension of Fourier analysis known as wavelet analysis is applied to signals containing multiscale information. First, a continuous wavelet transform is used to analyse the spectrum of a nonstationary signal (one whose form changes in time). The spectral analysis of such a signal gives the strength of the signal in each…

 8. Probabilistic safety analyses (PSA)

  International Nuclear Information System (INIS)

  The guide shows how the probabilistic safety analyses (PSA) are used in the design, construction and operation of light water reactor plants in order for their part to ensure that the safety of the plant is good enough in all plant operational states

 9. Arns makt : Representationer av makt, positivt kapital och livsmål i berättelserna om tempelriddaren Arn

  OpenAIRE

  Särnbrink, My

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar böckerna och filmerna om Arn och undersöker genom berättelserna vilka representationer av makt, positivt kapital och livsmål som gestaltas. Uppsatsen baseras på den teoretiska tanken att populärkultur innehåller representationer med budskap, värderingar, normer och föreställningar gällande vår verklighet och därigenom påverkar vår uppfattning om världen, vår plats i samhället, vår identitet och vår uppfattning om vad som är värdefullt, viktigt och sant.

 10. Obesity-resistant S5B rats showed great cocaine conditioned place preference than the obesity-prone OM rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thanos, P.K.; Wang, G.; Thanos, P.K..; Kim, R.; Cho, J.; Michaelides, M.; Anderson, B.J.; Primeaux, S.D.; Bray, G.A.; Wang, G.-J.; Robinson, J.K.; Volkow, N.D.

  2010-12-01

  Dopamine (DA) and the DA D2 receptor (D2R) are involved in the rewarding and conditioned responses to food and drug rewards. Osborne-Mendel (OM) rats are genetically prone and S5B/P rats are genetically resistant to obesity when fed a high-fat diet. We hypothesized that the differential sensitivity of these two rat strains to natural rewards may also be reflected in sensitivity to drugs of abuse. Therefore, we tested whether OM and S5B/P rats showed a differential preference to cocaine using conditioned place preference (CPP). To also evaluate whether there is specific involvement of the D2R in this differential conditioning sensitivity, we then tested whether the D2R agonist bromocriptine (BC) would differentially affect the effects of cocaine in the two strains. OM and S5B/P rats were conditioned with cocaine (5 or 10 mg/kg) in one chamber and saline in another for 8 days. Rats were then tested for cocaine preference. The effects of BC (0.5, 1, 5, 10, 20 mg/kg) on cocaine preference were then assessed in subsequent test sessions. OM rats did not show a significant preference for the cocaine-paired chamber on test day. Only the S5B/P rats showed cocaine CPP. Later treatment with only the highest dose of BC resulted in reduced cocaine CPP in S5B/P rats when treated with 5 mg/kg cocaine and in OM rats treated with 10 mg/kg cocaine. Our results indicated that obesity-resistant S5B rats showed greater cocaine CPP than the obesity-prone OM rats. These findings do not support a theory of common vulnerability for reinforcer preferences (food and cocaine). However, they show that BC reduced cocaine conditioning effects supporting at least a partial regulatory role of D2R in conditioned responses to drugs.

 11. Se mig som den jag är! : En uppsats om transsexualism utifrån familjeperspektiv.

  OpenAIRE

  Bandh, Gunilla

  2010-01-01

  I denna uppsats möter man tre ungdomar med diagnosen transsexualism och deras familjer. Syftet med studien var att förmedla kunskap och förståelse om transsexualism genom att studera interaktionen mellan familjemedlemmarna och hur de upplever verkligheten i en förändringsprocess. Syftet grundar sig på tankar och reflektioner om dessa familjers utsatthet och vad det inneburit för dem. Intervjuer har genomförts tillsammans med familjemedlemmarna och sammanfattas i uppsatsen. Med utgångspunkt fr...

 12. Ulike ønsker om kulturell endring. En studie av ledere og medarbeidere i norsk helsesektor og IT-sektor

  OpenAIRE

  Vold, Rebecca Line

  2015-01-01

  I en kontekst av økt globalisering møter organisasjoner kontinuerlige krav om endring. I den forbindelse har flere studier påpekt betydningen av å endre organisasjonskulturen i tråd med eksterne krav. For å endre organisasjonskultur må et behov for kulturell endring identifiseres. I denne empiriske studien ble Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) benyttet for å undersøke ulike ønsker om kulturell endring blant ledere og medarbeidere. Studiens utvalg består av medarbeidere og le...

 13. Kulturell globalisering i tidningsbranschen : En studie om visuell design på kvinnomagasins omslag i olika kulturer

  OpenAIRE

  Syversen, Zara; Nilsson, Emma

  2013-01-01

  Vilken roll har den kulturella globaliseringen på visuell design i tidningsbranschen? Medier är i konstant rörelse och världen har blivit ett öppet kulturellt utrymme där olika kulturer kan förmedlas via medier. Företag globaliserar sin verksamhet vilket gör att kulturella produkter som Coca-Cola och Nike är välkända runt om i världen. Samtidigt diskuteras de konsekvenser som globaliseringen av kulturella produkter kan ha på världen och om detta leder till homogenisering eller hybridisering a...

 14. Statistik om bemanningsbranschen. Presentation och jämförelser av två nya databaser

  OpenAIRE

  Andersson, Pernilla; Wadensjö, Eskil

  2004-01-01

  Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige och i andra länder. Ett problem vid en analys av branschen både i Sverige och i andra länder är att det saknats bra officiell statistik. Vi har i samarbete med SCB skapat två internationellt sett unika databaser över arbetsställen och anställda i branschen. I denna artikel presenterar vi de båda databasernas information om antal arbetsställen och sysselsatta. Databaserna innehåller ytterligare information, bl a om egenföretagare,...

 15. The global institutionalization of microcredit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aagaard, Peter

  2011-01-01

  Artiklen forklarer hvordan mikrokredit som en policy idé er blevet institutionaliseret på det transnationale niveau, samt hvilken rolle strategiske aktører spiller i den institutionelle forandring og styring af mikrokredit. Artiklen fokuserer i særlig grad på tre dominerende aktører: Grameen Bank......, Verdensbanken og SKS Microfinance. For at forklare fremkomsten af mikrokredit som en transnational politisk idé udforsker artiklen relationerne mellem teorier om institutionel forandring og Rosenaus begreb om autoritets-sfærer....

 16. Possible future HERA analyses

  CERN Document Server

  Geiser, Achim

  2015-01-01

  A variety of possible future analyses of HERA data in the context of the HERA data preservation programme is collected, motivated, and commented. The focus is placed on possible future analyses of the existing $ep$ collider data and their physics scope. Comparisons to the original scope of the HERA programme are made, and cross references to topics also covered by other participants of the workshop are given. This includes topics on QCD, proton structure, diffraction, jets, hadronic final states, heavy flavours, electroweak physics, and the application of related theory and phenomenology topics like NNLO QCD calculations, low-x related models, nonperturbative QCD aspects, and electroweak radiative corrections. Synergies with other collider programmes are also addressed. In summary, the range of physics topics which can still be uniquely covered using the existing data is very broad and of considerable physics interest, often matching the interest of results from colliders currently in operation. Due to well-e...

 17. Statistisk analyse med SPSS

  OpenAIRE

  Linnerud, Kristin; Oklevik, Ove; Slettvold, Harald

  2004-01-01

  Dette notatet har sitt utspring i forelesninger og undervisning for 3.års studenter i økonomi og administrasjon ved høgskolen i Sogn og Fjordane. Notatet er særlig lagt opp mot undervisningen i SPSS i de to kursene ”OR 685 Marknadsanalyse og merkevarestrategi” og ”BD 616 Økonomistyring og analyse med programvare”.

 18. Integrare le informazioni sugli eventi avversi secondo la classificazione ICPS dell’OMS: uno studio pilota

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizio Di Denia

  2014-05-01

  Full Text Available Background. Esistono numerose fonti per identificare eventi avversi e near-miss. L’integrazione delle informazioni provenienti dalle diverse fonti può offrire una rappresentazione più completa degli incidenti che avvengono in ambito sanitario. La tassonomia International Classification of Patient Safety (ICPS sviluppata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS rappresenta un quadro concettuale di riferimento relativo alla sicurezza del paziente, in grado di facilitare il confronto delle informazioni provenienti da diverse fonti, sia a livello locale che tra differenti istituzioni. Obiettivi. Utilizzo della classificazione ICPS dell’OMS per la mappatura aziendale dei rischi clinici e la definizione di strategie di intervento per la prevenzione degli eventi avversi. Metodi. Mediante l’utilizzo delle classi incident type e patient outcome dell’ICPS, sono state classificate e aggregate 902 segnalazioni rilevate nel 2012, provenienti da 3 fonti informative diverse: sistema di incident reporting, reclami e sinistri. Gli eventi sono stati successivamente collocati in una matrice dei rischi per individuare classi di rischio e priorità di intervento. Risultati. Rispetto alle 13 categorie della classe incident type dell’ICPS le categorie più frequenti sono risultate clinical process/procedure (19,8%, medication (17,5% e patients accidents (13,4%. Per quanto riguarda la classe patient outcome sono risultati più frequenti gli eventi con nessun danno (67,0% e a seguire quelli con danno minore (27,5%, moderato” (4,9%, severo (0,4% e decesso (0,2%. L’analisi dei dati aggregati conferma che ogni fonte informativa contribuisce in modo diverso alla definizione delle tipologie di eventi. La valutazione effettuata con la matrice dei rischi ha evidenziato che le tipologie di eventi di accadimento più frequente sono anche quelle con un livello di rischio più elevato. Sulla base delle priorità individuate, sono state definite a livello

 19. Biomass feedstock analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilen, C.; Moilanen, A.; Kurkela, E. [VTT Energy, Espoo (Finland). Energy Production Technologies

  1996-12-31

  The overall objectives of the project `Feasibility of electricity production from biomass by pressurized gasification systems` within the EC Research Programme JOULE II were to evaluate the potential of advanced power production systems based on biomass gasification and to study the technical and economic feasibility of these new processes with different type of biomass feed stocks. This report was prepared as part of this R and D project. The objectives of this task were to perform fuel analyses of potential woody and herbaceous biomasses with specific regard to the gasification properties of the selected feed stocks. The analyses of 15 Scandinavian and European biomass feed stock included density, proximate and ultimate analyses, trace compounds, ash composition and fusion behaviour in oxidizing and reducing atmospheres. The wood-derived fuels, such as whole-tree chips, forest residues, bark and to some extent willow, can be expected to have good gasification properties. Difficulties caused by ash fusion and sintering in straw combustion and gasification are generally known. The ash and alkali metal contents of the European biomasses harvested in Italy resembled those of the Nordic straws, and it is expected that they behave to a great extent as straw in gasification. Any direct relation between the ash fusion behavior (determined according to the standard method) and, for instance, the alkali metal content was not found in the laboratory determinations. A more profound characterisation of the fuels would require gasification experiments in a thermobalance and a PDU (Process development Unit) rig. (orig.) (10 refs.)

 20. Possible future HERA analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geiser, Achim

  2015-12-15

  A variety of possible future analyses of HERA data in the context of the HERA data preservation programme is collected, motivated, and commented. The focus is placed on possible future analyses of the existing ep collider data and their physics scope. Comparisons to the original scope of the HERA pro- gramme are made, and cross references to topics also covered by other participants of the workshop are given. This includes topics on QCD, proton structure, diffraction, jets, hadronic final states, heavy flavours, electroweak physics, and the application of related theory and phenomenology topics like NNLO QCD calculations, low-x related models, nonperturbative QCD aspects, and electroweak radiative corrections. Synergies with other collider programmes are also addressed. In summary, the range of physics topics which can still be uniquely covered using the existing data is very broad and of considerable physics interest, often matching the interest of results from colliders currently in operation. Due to well-established data and MC sets, calibrations, and analysis procedures the manpower and expertise needed for a particular analysis is often very much smaller than that needed for an ongoing experiment. Since centrally funded manpower to carry out such analyses is not available any longer, this contribution not only targets experienced self-funded experimentalists, but also theorists and master-level students who might wish to carry out such an analysis.

 1. Diskmaskin med ångtillförsel : Studie om ånga som glansmedel i diskmaskiner

  OpenAIRE

  Larsson, Jenny

  2014-01-01

  Trots upprepade varningar om globala konsekvenser till följd av utsläpp av växthusgaser fortsätter dessa att öka i världen. Huvudsakligen kommer växthusgasutsläpp från förbränning av fossila bränslen, något som enbart i Europa är källan till över hälften av all elproduktion. Att endast byta ut de fossila bränslena mot miljövänliga alternativ skulle ta lång tid, därför ligger mycket fokus även på energibesparingar. Hushållens elanvändning är en viktig sektor där mycket forskning utförts, här i...

 2. Privilegievandring : En väg mot insikt om normer och villkor

  OpenAIRE

  Andersson, Staffan

  2013-01-01

  Studenters växelspel med den högre utbildningens olika kulturer är ofta av avgörande betydelse för deras akademiska framgång. En viktig del av en konstruktiv utbildningsmiljö är synliggörande och aktivt arbete kring olika, ofta osynliga, normer och förutsättningar för studenter och lärare. Privilegievandring (Privilege walk) är en praktisk övning med mål att medvetandegöra deltagarna om normer och förutsättningar. I denna verkstad kommer deltagarna först att få genomföra en privilegievandring...

 3. Les oméga 3 : de l’alimentation animale à la nutrition humaine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Combe Nicole

  2004-01-01

  Full Text Available La dernière édition des Apports nutritionnels conseillés (ANC- éd. 2001 souligne la nécessité d’accroître la consommation d’acide alpha-linolénique (ALA. Celle-ci devrait au minimum doubler et représenter 0,8 % (par rapport à l’énergie totale contre 0,34 % actuellement. Or, l’étude Aquitaine [1] a montré que les lipides d’origine animale contribuaient à près de 75 % de l’apport alimentaire en ALA. Ainsi, parmi les stratégies envisageables pour accroître notre consommation d’ALA, sans changer fondamentalement les habitudes alimentaires des Français, on note un intérêt croissant pour augmenter la teneur en oméga 3 des produits animaux via l’alimentation de ces derniers. Quelques exemples de modification de la composition en acides gras des produits animaux sont exposés. Chez les espèces monogastriques (volaille, porc, le profil des lipides de carcasse est un bon reflet des lipides alimentaires. Ainsi, chez le porc, le niveau d’oméga 3 peut être augmenté d’un facteur 2 à 4, lorsque les animaux reçoivent dans leur alimentation de l’huile de colza, des graines de lin ou de la farine de poissons. En revanche, chez les animaux ruminants, le transfert des acides gras polyinsaturés alimentaires vers les tissus est faible en raison de l’hydrogénation qu’ils subissent dans le rumen. Certaines stratégies qui consistent à protéger ces acides gras de la biohydrogénation permettent néanmoins d’accroître le taux d’ALA dans les tissus et le lait. Ainsi, il apparaît possible d’augmenter la consommation d’oméga 3 de la population, via la consommation de produits issus d’animaux nourris avec des sources d’oméga 3. Cependant, au niveau de la production, ces changements doivent être maîtrisés \\; ils ne peuvent se faire sans un contrôle des qualités d’une part organoleptiques, en raison du degré élevé d’oxydabilité de ces acides gras, d’autre part de texture, en raison

 4. Rollspelares egna erfarenheter av bordsrollspel : Kvalitativa studier om rollspelarnas positiva och negativa effekter av spelandet

  OpenAIRE

  Ekwall, Tinah

  2014-01-01

  Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser av spela...

 5. InstaGratification : En kvalitativ studie om identitetsskapande på Instagram

  OpenAIRE

  Sevigin, Latchin; Dahlgren, Johanna

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera hur 60-talister samt 90-talister använder sig av Instagram samt hur de ser på online-identitet. De frågeställningar som vi utgått från är: ”Hur liknar samt skiljer sig användandet av Instagram mellan människor födda på 1960-talet mot de födda på 1990-talet?”, ”Om och i så fall hur skiljer användarna mellan sin online-identitet och de personer de är i det verkliga livet?”, och ”Hur liknar samt skiljer sig skapandet av en online-iden...

 6. Dynamical formation of a Reissner-Nordstr\\"om black hole with scalar hair in a cavity

  CERN Document Server

  Sanchis-Gual, Nicolas; Herdeiro, Carlos; Font, José A; Montero, Pedro J

  2016-01-01

  In a recent letter, we presented numerical relativity simulations, solving the full Einstein--Maxwell--Klein-Gordon equations, of superradiantly unstable Reissner-Nordstr\\"om black holes (BHs), enclosed in a cavity. Low frequency, spherical perturbations of a charged scalar field, trigger this instability. The system's evolution was followed into the non-linear regime, until it relaxed into an equilibrium configuration, found to be a $\\textit{hairy}$ BH: a charged horizon in equilibrium with a scalar field condensate, whose phase is oscillating at the (final) critical frequency. Here, we investigate the impact of adding self-interactions to the scalar field. In particular, we find sufficiently large self-interactions suppress the exponential growth phase, known from linear theory, and promote a non-monotonic behaviour of the scalar field energy. Furthermore, we discuss in detail the influence of the various parameters in this model: the initial BH charge, the initial scalar perturbation, the scalar field char...

 7. Att motivera för kreativitet : En kvalitativ studie om projektledare inom reklambranschen

  OpenAIRE

  Thorvaldsson, Veronica; Källgren, Maria

  2013-01-01

  Reklambranschen är en bransch som lägger mycket fokus och stort värde på skapandet av originalitet och nytänkande för att frambringa effektiva lösningar. Reklam handlar om att påverka en individ och skapa reaktioner, vilket kan leda till att personen köper den marknadsförda produkten eller tjänsten. En reklambyrås vardag är att arbeta med flera olika uppdrag i varierade storlekar och projektledaren kan leda runt tjugo projekt samtidigt. Projektgruppen har en ständigt tuff utmaning att överträ...

 8. Blommor, bilar och superhjältar : Om skapandet av genus i barnfilm

  OpenAIRE

  Rengart, Madeleine; Pettersson, Erika

  2009-01-01

  Vi vet att barn ser mycket på tv och har därför valt att se på fyra barnfilmer för att se hur genus representeras i dessa filmer. Vi utgår ifrån Judith Butler och att genus är något som hela tiden skapas och vårt syfte är att se hur detta skapas i filmerna. Filmerna följer de normer för maskulinitet och feminitet som finns och underhåller dessa. Även om undantag förekommer så är filmerna i stort stereotypa. Den heterosexuella normativiteten är i centrum och den blir i stort sett inte ifrågasa...

 9. Coopetition i destinationsnätverk : En studie om att samarbeta & konkurrera samtidigt

  OpenAIRE

  Anestedt, Lotta; Westberg, Frida

  2012-01-01

  Detta är en studie om coopetition inom destinationsnätverk, det vill säga när aktörer på en turistdestination ingår i ett nätverk där samarbete och konkurrens sker samtidigt. Studien är gjord på Visit Gellivare Lapland (VGL), ett destinationsnätverk i Gällivare i norra Lappland som består av ett destinationsbolag, turistbyrån samt ca 55 stycken medlemmar som verkar inom besöksnäringen. Coopetition är en sammansättning av engelskans cooperation och competition och är ett fenomen som uppkommit ...

 10. Hungerns Ansikte : En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011

  OpenAIRE

  Agin, Sol

  2013-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen ä...

 11. Front, botten, sida : om lådkonstruktioner under åren 1700-1820

  OpenAIRE

  Bogvi Dahlström, Susanne

  2012-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av byrålådors konstruktion under åren 1700-1820. Jag har med avstamp i faktiska objekt dokumenterat och förtydligat byrålådans konstruktion. I mitt sökande efter byråar med tidstypiska konstruktioner har jag besökt ett flertal museer och antikhandlare. Dokumentationen av de utvalda möblerna har haft stor betydelse för att klargö-ra konstruktionen och peka på eventuella brister som kan påverka hållbarheten. Det jag vill förmedla är att med kunskap om lådor...

 12. The charged dust solution of Ruban -- matching to Reissner--Nordstr\\"om and shell crossings

  CERN Document Server

  Krasiński, Andrzej

  2011-01-01

  The maximally extended Reissner--Nordstr\\"om (RN) manifold with $e^2 < m^2$ begs for attaching a material source to it that would preserve the infinite chain of asymptotically flat regions and evolve through the wormhole between the RN singularities. So far, the attempts were discouraging. Here we try one more possible source -- a solution found by Ruban in 1972 that is a charged generalisation of an inhomogeneous Kantowski--Sachs-type dust solution. It can be matched to the RN solution, and the matching surface must stay all the time between the two RN event horizons. However, shell crossings do not allow even half a cycle of oscillation between the maximal and the minimal size.

 13. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 14. Temamøde om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  lever op til forbrugernes forvent-ninger om naturlighed, god dyrevelfærd og skånsomhed overfor miljøet. Vi ønsker med dette temamøde at gøre en status over nogle af de forskningsresultater, der er opnået gennem de seneste år med henblik på at pege på mulige udviklingsveje for at øge denne produktion....... Derudover præsenteres resultater fra bl.a. projekterne: - Kvalitet og integritet i økologisk æg-, - kyllinge- og svineproduktion, finan-sieret af Fødevareministeriet gennem ICROFS. - Økologisk svineproduktion uden kastration, finansieret af Fonden for Økolo-gisk Landbrug, Dyrenes Beskyttelse og Friland Food...

 15. Reissner-Nordstr\\"om Black Holes on a Codimension-2 Brane

  CERN Document Server

  Kiley, Derrick

  2013-01-01

  Here we derive the exact Reissner-Nordstr\\"om black hole solution on a tensional codimension-2 brane, generalizing earlier Schwarzschild and Kerr results. We begin by briefly reviewing various aspects of codimension-2 branes that will be important for our analysis, including the mechanism of "offloading" of brane tension into the bulk that is unique to these branes, as well as the explicit construction of the codimension-2 Schwarzschild black hole as a warm-up exercise. We then show that the same methods can be used to find the metric describing the spacetime surrounding an electrically-charged point source threaded by a codimension-2 brane. The presence of the brane tension leads to an amplification of the apparent strength of gravity, as is well-known, and we further find exactly the same enhancement for the apparent strength of the electric field.

 16. Escape of photons from two fixed extreme Reissner-Nordstr\\"om black holes

  CERN Document Server

  Alonso, Daniel; Sánchez-Hernández, Manuel; 10.1103/PhysRevD.78.104024

  2008-01-01

  We study the scattering of light (null geodesics) by two fixed extreme Reissner-Nordstr\\"om black holes, in which the gravitational attraction of their masses is exactly balanced with the electrostatic repulsion of their charges, allowing a static spacetime. We identify the set of unstable periodic orbits that constitute the fractal repeller that completely describes the chaotic escape dynamics of photons. In the framework of periodic orbit theory, the analysis of the linear stability of the unstable periodic orbits is used to obtain the main quantities of chaos that characterize the escape dynamics of the photons scattered by the black holes. In particular, the escape rate which is compared with the result obtained from numerical simulations that consider statistical ensembles of photons. We also analyze the dynamics of photons in the proximity of a perturbed black hole and give an analytical estimation for the escape rate in this system.

 17. Bounded energy waves on the black hole interior of Reissner-Nordstr\\"om-de Sitter

  CERN Document Server

  Costa, João L

  2016-01-01

  Motivated by the Strong Cosmic Censorship Conjecture, in the presence of a cosmological constant, we consider solutions of the scalar wave equation $\\Box_g\\phi=0$ on fixed subextremal Reissner--Nordstr\\"om--de Sitter backgrounds $({\\mathcal M}, g)$, without imposing symmetry assumptions on $\\phi$. We provide a sufficient condition, in terms of surface gravities and a parameter for an exponential decaying Price law, for a local energy of the waves to remain bounded up to the Cauchy horizon. The energy we consider controls, in particular, regular transverse derivatives at the Cauchy horizon; this allows us to extend the solutions with bounded energy, to the Cauchy horizon, as functions in $C^0\\cap H^1_{loc}$. Our results correspond to another manifestation of the potential breakdown of Strong Cosmic Censorship in the positive cosmological constant setting.

 18. Depression hos äldre personer : En litteraturstudie om äldres upplevelser

  OpenAIRE

  Lundström, Lena; Öhlund, Anna

  2015-01-01

  Bakgrund: Den äldre befolkningen i världen ökar och med den ökar även den psykiska ohälsan, där depression är en av de vanligaste neurologiska funktionsnedsättningarna hos äldre personer. Det har visat sig att kunskap om depression hos äldre personer är bristfällig inom sjukvården och att många äldre personer aldrig blir diagnostiserade och aldrig får adekvat hjälp. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa äldre personers upplevelser av depression. Metod: Åtta artiklar med kvalitati...

 19. Sportsligt pris - ekonomisk kris? : En kvalitativ studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.

  OpenAIRE

  Björnfot, Erik; Wright, Kim

  2014-01-01

  TitelSportsligt pris – Ekonomisk kris? En studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.ProblemformuleringIdrott har idag gått från att vara lek och spel till att bli en ekonomisk marknad med stora möjligheter. Svenska idrottsföreningar har överlag visat dåliga ekonomiska resultat de senaste åren. Detta gäller även de idrottsföreningar som valt att bilda ett idrottsAB, varav nästan alla visat dåliga ekonomiska resultat. Studien undersöker vilka åtgärder svenska idrottsAB kan vidt...

 20. You can do it! - en beretning om bedstemoderen bag Googles succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Kirsten

  2010-01-01

  Garager spiller en stor rolle i Silicon Valleys historier om innovation. Der er fx i Palo Alto Hewlett-Packards gamle garage, som er anerkendt som en af Californiens bevaringsværdige historiske bygninger, og så er der Googles garage i Menlo Park. Erfaringen viser, at det er klogt for en ingeniør...... eller datalog at starte i en lille garage, hvis han satser på en fremtid som it-milliardær, på samme måde som det er almindelig kendt, at enhver avisredaktør med respekt for sig selv startede som avisbud. Men hvis du planlægger at leje en garage i Silicon Valley for at gøre Google-drengene kunsten efter...

 1. Ny krigsførelse i informationsalderen? Om ‘Revolution in Military Affairs’ og Irakkrigen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Claus Hansen

  2005-09-01

  Full Text Available Artiklen diskuterer, hvorvidt man efter Golfkrigen kan tale om en ‘Revolu- tion in Military Affairs’ – RMA – som nogle amerikanske krigsteoretikere hævder har fundet sted med anvendelsen af ny teknologi i moderne krigs- førelse. Forfatteren viser, hvordan moderne krigsstrategier har inkorpore- ret ny teknologi og mediebrug som bl.a. informationskrig, ‘Systems of Sys- tems’ og Network Centric Warfare. Forfatteren påpeger, at den strategiske anvendelse af informationsoperationer – herunder ‘embedded’ journalister – ikke har medført en demokratisering af nyhedsdækningen og heller ikke indebærer en øget sandhedsværdi. Afslutningsvis peger forfatteren på behovet for en ‘Revolution in Diplomatic Affairs’.

 2. Strong coupling effects in non-commutative spaces from OM theory and supergravity

  International Nuclear Information System (INIS)

  We show that a four-parameter class of 3+1 dimensional NCOS theories can be obtained by dimensional reduction on a general 2-torus from OM theory. Compactifying two spatial directions of NCOS theory on a 2-torus, we study the transformation properties under the SO(2,2; Z) T-duality group. We then discuss non-perturbative configurations of non-commutative super Yang-Mills theory. In particular, we calculate the tension for magnetic monopoles and (p,q) dyons and exhibit their six-dimensional origin, and construct a supergravity solution representing an instanton in the gauge theory. We also compute the potential for a monopole-antimonopole in the supergravity approximation. (author)

 3. Ensam i världen : En litteraturstudie om mobbning och förebyggande metoder

  OpenAIRE

  Pohjolainen, Camilla

  2011-01-01

  Arbetet handlar om mobbning bland barn i förskole- och lågstadieåldern och syftet är att ta reda på vad socionomen kan göra för att förhindra och åtgärda mobbning. Arbetet skall vara till hjälp för personer som jobbar med barn i lågstadieålder. Frågeställningarna är: Vilka är de aktuella mobbningsförebyggande programmen i svenskfinland? Vilken är den vuxnas roll vid mobbning? Till vilken del beaktas barns sociala inklusion i arbetet med mobbning? Det här är en narrativ litteraturstudie, jag h...

 4. Et spørgsmål om vare eller mærkevare

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Mine katte kan godt lide de portionspakkede kattemenuer, dem hvor der er 12 små poser i en stor æske, som en af de store mærkevareproducenter inden for katte- og hundemad lancerede for nogle år siden. For nylig fandt jeg ud af, at der findes et tilsvarende produkt som handelsmærke (supermarkedernes...... eget mærke) - en efterligning, lidt grimmere i emballagen, men ellers stort set identisk og selvfølgelig til en lavere pris. Jeg købte det, og det så ud til, at mine katte var ligeglade. Mærkevareproducenten har været alene om konceptet i nogle år, og innovationsomkostningerne er sikkert tjent hjem...

 5. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Lund Fasting

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

 6. Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busck, Steen

  2003-01-01

  Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)......Anmeldelse af Claus Friisberg: Ideen om et frit Danmark. Den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i den formative periode (Varde 2003)...

 7. 77 FR 41399 - EC&R O&M, LLC; Supplemental Notice That Initial Market-Based Rate Filing Includes Request for...

  Science.gov (United States)

  2012-07-13

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF ENERGY Federal Energy Regulatory Commission EC&R O&M, LLC; Supplemental Notice That Initial Market-Based Rate Filing Includes Request for Blanket Section 204 Authorization This is a supplemental notice in the above-referenced proceeding of EC&R O&M,...

 8. Digital differential analysers

  CERN Document Server

  Shilejko, A V; Higinbotham, W

  1964-01-01

  Digital Differential Analysers presents the principles, operations, design, and applications of digital differential analyzers, a machine with the ability to present initial quantities and the possibility of dividing them into separate functional units performing a number of basic mathematical operations. The book discusses the theoretical principles underlying the operation of digital differential analyzers, such as the use of the delta-modulation method and function-generator units. Digital integration methods and the classes of digital differential analyzer designs are also reviewed. The te

 9. Analysing Access Control Specifications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Probst, Christian W.; Hansen, René Rydhof

  2009-01-01

  common tool to answer this question, analysis of log files, faces the problem that the amount of logged data may be overwhelming. This problems gets even worse in the case of insider attacks, where the attacker’s actions usually will be logged as permissible, standard actions—if they are logged at all....... Recent events have revealed intimate knowledge of surveillance and control systems on the side of the attacker, making it often impossible to deduce the identity of an inside attacker from logged data. In this work we present an approach that analyses the access control configuration to identify the set...

 10. AMS analyses at ANSTO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lawson, E.M. [Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Lucas Heights, NSW (Australia). Physics Division

  1998-03-01

  The major use of ANTARES is Accelerator Mass Spectrometry (AMS) with {sup 14}C being the most commonly analysed radioisotope - presently about 35 % of the available beam time on ANTARES is used for {sup 14}C measurements. The accelerator measurements are supported by, and dependent on, a strong sample preparation section. The ANTARES AMS facility supports a wide range of investigations into fields such as global climate change, ice cores, oceanography, dendrochronology, anthropology, and classical and Australian archaeology. Described here are some examples of the ways in which AMS has been applied to support research into the archaeology, prehistory and culture of this continent`s indigenous Aboriginal peoples. (author)

 11. AMS analyses at ANSTO

  International Nuclear Information System (INIS)

  The major use of ANTARES is Accelerator Mass Spectrometry (AMS) with 14C being the most commonly analysed radioisotope - presently about 35 % of the available beam time on ANTARES is used for 14C measurements. The accelerator measurements are supported by, and dependent on, a strong sample preparation section. The ANTARES AMS facility supports a wide range of investigations into fields such as global climate change, ice cores, oceanography, dendrochronology, anthropology, and classical and Australian archaeology. Described here are some examples of the ways in which AMS has been applied to support research into the archaeology, prehistory and culture of this continent's indigenous Aboriginal peoples. (author)

 12. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 13. Mistanke om pædofili og frygt for pædofilianklage i daginstitutioner og befolkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Karen Pallesgaard

  Der er tale om afrapportering af en kontrolleret, statistisk repræsentativ undersøgelse af evt. adfærdsmæssige ændringer i forhold til børn blandt daginstitutionspersonale og befolkning som følge af pædofilifrygt. Resultaterne bliver også publiceret i en videnskabelig, peer review artikel....

 14. Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.

  2003-01-01

  Uitleg over de mogelijkheden van biomonotoring met indicatorplanten om de effecten van luchtverontreiniging door industriële installaties op de (consumptie)kwaliteit van agrarische gewassen in de omgeving voortijdig te signaleren, de toegepaste technieken en indicatorplanten (spinazie, boerenkool, g

 15. Speciale lens zet zonnestraling om in hoogwaardige warmte : tweede generatie energieproducerende kassen in aantocht - interview met Piet Sonneveld

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Sonneveld, P.J.

  2008-01-01

  Energieproducerende kassen van de eerste generatie kennen een belangrijk nadeel. De geproduceerde energie (warmte) is laagwaardig en daarom beperkt bruikbaar. Wageningen UR Glastuinbouw werkt samen met partners aan de tweede generatie. Die zet zonnestraling, die de plant toch niet gebruikt om in ele

 16. Chapter 5. Safety analyses

  International Nuclear Information System (INIS)

  In 2000 the safety analyses of the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic (UJD) were focused on verification of the safety analyses report and probabilistic safety assessment study for NPP V-1 Bohunice after the reconstruction, reviewing of the suggested changes of the Limits and Conditions for NPP V-2 Bohunice and on the assessment of operational events. An important part of work was performed also in solving of scientific and technical tasks appointed within bilateral projects of co-operation between UJD and its international partnerships' organisations, i.e. within international PHARE programme as well as the 5th framework of the European Commission. Verification of safety analyses part of the safety report for NPP V-1 Bohunice after the gradual reconstruction was focused on checking and passing judgement on the completeness of the considered initiating events, safety criteria, input data, adequacy of the used calculation models and also on the overall quality of the submitted documentation. Suitability of the used methodology and the calculation programmes, achieved level of their verification, correctness and interpretation of the results were assessed. The performed review has shown that the checked safety analyses were performed in compliance with the internationally accepted practice, recommendations of UJD and the IAEA. The required level of safety of NPP V-1 Bohunice has been approved. The document with the results and all the findings of the performed review has been prepared. It includes the details of the performed independent calculations, their results and comparison with the results given in the safety report. A special attention was paid to a review of probabilistic safety assessment study of level 1 for NPP Bohunice V-1 after its gradual reconstruction. The probabilistic safety analysis of NPP in full power operation was elaborated in the study and the impact of the gradual reconstruction to the risk decreasing was quantified. The

 17. Uncertainty Analyses and Strategy

  International Nuclear Information System (INIS)

  The DOE identified a variety of uncertainties, arising from different sources, during its assessment of the performance of a potential geologic repository at the Yucca Mountain site. In general, the number and detail of process models developed for the Yucca Mountain site, and the complex coupling among those models, make the direct incorporation of all uncertainties difficult. The DOE has addressed these issues in a number of ways using an approach to uncertainties that is focused on producing a defensible evaluation of the performance of a potential repository. The treatment of uncertainties oriented toward defensible assessments has led to analyses and models with so-called ''conservative'' assumptions and parameter bounds, where conservative implies lower performance than might be demonstrated with a more realistic representation. The varying maturity of the analyses and models, and uneven level of data availability, result in total system level analyses with a mix of realistic and conservative estimates (for both probabilistic representations and single values). That is, some inputs have realistically represented uncertainties, and others are conservatively estimated or bounded. However, this approach is consistent with the ''reasonable assurance'' approach to compliance demonstration, which was called for in the U.S. Nuclear Regulatory Commission's (NRC) proposed 10 CFR Part 63 regulation (64 FR 8640 [DIRS 101680]). A risk analysis that includes conservatism in the inputs will result in conservative risk estimates. Therefore, the approach taken for the Total System Performance Assessment for the Site Recommendation (TSPA-SR) provides a reasonable representation of processes and conservatism for purposes of site recommendation. However, mixing unknown degrees of conservatism in models and parameter representations reduces the transparency of the analysis and makes the development of coherent and consistent probability statements about projected repository

 18. Structure and composition of Fe-OM co-precipitates that form in soil-derived solutions

  Science.gov (United States)

  Fritzsche, Andreas; Schröder, Christian; Wieczorek, Arkadiusz K.; Händel, Matthias; Ritschel, Thomas; Totsche, Kai U.

  2015-11-01

  Iron oxides represent a substantial fraction of secondary minerals and particularly affect the reactive properties of natural systems in which they formed, e.g. in soils and sediments. Yet, it is still obscure how transient conditions in the solution will affect the properties of in situ precipitated Fe oxides. Transient compositions, i.e. compositions that change with time, arise due to predominant non-equilibrium states in natural systems, e.g. between liquid and solid phases in soils. In this study, we characterize Fe-OM co-precipitates that formed in pH-neutral exfiltrates from anoxic topsoils under transient conditions. We applied soil column outflow experiments, in which Fe2+ was discharged with the effluent from anoxic soil and subsequently oxidized in the effluent due to contact with air. Our study features three novel aspects being unconsidered so far: (i) the transient composition of soil-derived solutions, (ii) that pedogenic Fe oxides instead of Fe salts serve as major source for Fe2+ in soil solution and (iii) the presence of exclusively soil-derived organic and inorganic compounds during precipitation. The experiments were carried out with two topsoil materials that differed in composition, texture and land use. Derived from Mössbauer spectroscopy, broad distributions in quadrupole splittings (0-2 mm s-1) and magnetic hyperfine fields (35-53 T) indicated the presence of low-crystalline ferrihydrite and even lower crystalline Fe phases in all Fe-OM co-precipitates. There was no unequivocal evidence for other Fe oxides, i.e. lepidocrocite and (nano)goethite. The Fe-OM co-precipitates contained inorganic (P, sulfate, silicate, Al, As) and organic compounds (proteins, polysaccharides), which were concurrently discharged from the soils. Their content in the Fe-OM co-precipitates was controlled by their respective concentration in the soil-derived solution. On a molar basis, OC and Fe were the main components in the Fe-OM co-precipitates (OC/Fe ratio = 0

 19. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. Reinecke

  2015-02-01

  Full Text Available Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёring van die landbewerkte grond voldoende was vir die beoogde, voortgesette gebruik daarvan. Indikatore is nodig om die graad van herstel van sodanige grondtipes te bepaal. Die doel van hierdie studie was om die grond van ’n landbewerkte gebied chemies te ontleed en die toksisiteit en herstel te bepaal deur van gestandardiseerde bioassesserings met die komposteringswurm Eisenia andrei (Oligochaeta en die springstert Folsomia candida (Collembola gebruik te maak. Die organismes is blootgestel aan die gekontamineerde en kontrolegrond en hulle oorlewing, groei, voortplantingsukses en vermydingsgedrag is nagegaan. Die resultate het getoon dat die grond van die landbewerkte perseel steeds verskeie gevaarlike chemikalieё bevat, soos die dieselreeks organiese verbindings, maar dat die grond nie akuut toksies vir die organismes was nie. Dit het wel die groei en voortplanting van die erdwurms, asook die voortplanting van die springsterte nadelig beïnvloed. Die perseel benodig steeds remediёring alvorens grondbewerking van olieslik voortgesit word. Bioasessering het, aanvullend tot die chemiese analises, ’n meer volledige en meer ekologies relevante beeld van die remediëringstatus en toksisiteit van die grond verskaf. Die bevinding ondersteun die gebruik van bioassesserings as ’n eko-toksikologiese metode om landbewerkingsgrond te evalueer.

 20. APROS nuclear plant analyser

  International Nuclear Information System (INIS)

  The paper describes the build-up of the Loviisa plant primary circuit model using graphical user interface and generic components. The secondary circuit model of Loviisa is constructed in the same manner. The entire power plant model thus obtained is used for the calculation of two example transients. These examples originate from the Loviisa 2 unit dynamical tests in 1980. The Modular Plant Analyser results are compared with the Loviisa Unit 2 measurement data. This comparison indicates good agreement with the data. The present work has been performed using the Alliant FX/40 minisupercomputer. With this computer the Loviisa model fulfills at present the real-time requirement with 0.5 second timestep. (orig./DG)

 1. EEG analyses with SOBI.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glickman, Matthew R.; Tang, Akaysha (University of New Mexico, Albuquerque, NM)

  2009-02-01

  The motivating vision behind Sandia's MENTOR/PAL LDRD project has been that of systems which use real-time psychophysiological data to support and enhance human performance, both individually and of groups. Relevant and significant psychophysiological data being a necessary prerequisite to such systems, this LDRD has focused on identifying and refining such signals. The project has focused in particular on EEG (electroencephalogram) data as a promising candidate signal because it (potentially) provides a broad window on brain activity with relatively low cost and logistical constraints. We report here on two analyses performed on EEG data collected in this project using the SOBI (Second Order Blind Identification) algorithm to identify two independent sources of brain activity: one in the frontal lobe and one in the occipital. The first study looks at directional influences between the two components, while the second study looks at inferring gender based upon the frontal component.

 2. Noise Exposure Summary And Comparitive Analyses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bumala, Philip A. [Tulane Univ., New Orleans, LA (United States). School of Public Health

  2013-11-18

  This paper summarizes and compares facility Operations and Maintenance (O&M) noise Dosimetry data to industry wide construction data. Dosimetry data has been compiled from a noise exposure assessment at a DOE national research facility Maintenance, Utilities, and Service Department (MUSD). This facility is the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). The laboratory consists of ten O&M craft and trade shops responsible for a fifty year old infrastructure including over 300 buildings, and a worker population of approximately 7,000. The facility includes an extensive variety of noise generating activities throughout a one square mile site.

 3. ”Er jeg akademiker nok?” – masseuniversitetets studenterkampe om legitim uddannelseskultur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Højbjerg

  2015-03-01

  Full Text Available Siden anden verdenskrig er antallet af studerende på videregående uddannelser øget dramatisk. Som noget nyt har også professionsbachelorer adgang til visse af univer¬si-teternes kandidatuddannelser. Dette gælder således for kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, hvor denne artikels empiri er genereret fra. Artiklen fremlægger resultaterne af en undersøgelse af, hvordan studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde må kæmpe om at definere sig selv og medstuderende som akademikere. Artiklens hovedbegreber er taget fra Pierre Bourdieus praktikteori (Bourdieu, 1996; 1997. Det empiriske materiale består af interviews med otte studerende fra samme årgang på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Materialet er bearbejdet ud fra et Bourdieuinspireret, relationelt blik og er kondenseret ned til fremtrædende træk ved forskelligartede strategier.Artiklen viser eksempler på fire studiestrategier, der relaterer sig til, hvordan man som studerende forholder sig til det at arbejde ”akademisk”: En oprørsstrategi der går mod forestillingen om den dominerende universitetskultur ; en strategi der i udgangspunktet ønsker at inkludere og anerkende andre strategier, men med en oplevelse af at motivationen gradvist forsvinder ; en strategi hvor den studerende aktivt afviser og undgår samarbejde med studerende med bestemte uddannel¬ses¬baggrunde, og endelig en kulturelt opadgående strategi der gradvis er lykkedes med at aflæse den ”akademiske kode".The number of students entering higher education since the Second World War has grown dramatically. As a consequence, students from University Colleges are now given admittance to certain master programmes at the established universities. This article presents the results of a study of how students with different educational backgrounds struggle to define themselves and their fellow students as academics.  In this study we focus on

 4. Size-controlled synthesis and formation mechanism of manganese oxide OMS-2 nanowires under reflux conditions with KMnO4 and inorganic acids

  Science.gov (United States)

  Zhang, Qin; Cheng, Xiaodi; Qiu, Guohong; Liu, Fan; Feng, Xionghan

  2016-05-01

  This study presents a simplified approach for size-controlled synthesis of manganese oxide octahedral molecular sieve (OMS-2) nanowires using potassium permanganate (KMnO4) and different inorganic acids (HCl, HNO3, and H2SO4) under reflux conditions. The morphology and nanostructure of the synthesized products are characterized by X-ray diffraction, Ar adsorption, and electron microscopy analysis, in order to elucidate the controlling effects of acid concentration and type as well as the formation mechanism of OMS-2 nanowires. The concentration of inorganic acid is a crucial factor controlling the phase of the synthesized products. OMS-2 nanowires are obtained with HCl at the concentration ≥0.96 mol/L or with HNO3 and H2SO4 at the concentrations ≥0.72 mol/L. Differently, the type of inorganic acid effectively determines the particle size of OMS-2 nanowires. When the acid is changed from HCl to HNO3 and H2SO4 in the reflux system, the average length of OMS-2 declines significantly by 60-70% (1104-442 and 339 nm), with minor decreased in the average width (43-39 and 34 nm). The formation of OMS-2 nanowires under reflux conditions with KMnO4 and inorganic acids involves a two-step process, i.e., the initial formation of layered manganese oxides, and subsequent transformation to OMS-2 via a dissolution-recrystallization process under acidic conditions. The proposed reflux route provides an alternative approach for synthesizing OMS-2 nanowires as well as other porous nano-crystalline OMS materials.

 5. Measurement and analysis of radioactive substances; Mesure et analyse de substances radioactives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  Here are gathered the abstracts presented to the 3. summer university of the year 2001 whose main themes were the destructive (5 conferences) and nondestructive (8 conferences) analyses applied to nuclear industry. The points of view of different organisms (as DSIN: Directorate for the Safety of Nuclear Installations, IPSN: Institute of Nuclear Protection and Safety, OPRI: Office of Protection against Ionizing Radiations, TUI: Institute for Transuranium Elements, COGEMA, EDF: Electric Utilities, ANDRA: French National Agency for Radioactive Waste Management, CRLC Val d'Aurelle, France) concerning the needs involved in nuclear facilities control, the methods of radionuclide speciation in use internationally, the measurements and analyses of radioactive substances are given too as well as some general concepts concerning 1)the laser-matter interaction 2)the ions production 3)the quality applied to the measurements and analyses 4)the standard in activity metrology. (O.M.)

 6. "Blandfärs 30/70. Dvs. 30% styrd lek och 70% fri lek." : En studie om förskolepersonalens uppfattningar om fri och styrd lek samt lekens betydelse i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv.

  OpenAIRE

  Björkvall, Maria; Dahlström, Jenny

  2013-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om barns fria och styrda lek samt dess betydelse för utvecklingen. Hur beskriver personalen tillämpning av lek i förskolan? Vilka uppfattningar har förskolepersonalen om barns lek? Hur beskriver förskolepersonalen lekens betydelse för barns utveckling? I denna kvalitativa undersökning använde vi oss av frågeformulär med öppna frågor där 25 respondenter från två olika orter deltog. Resultatet visade att en variation av...

 7. Lärande om idrottsevenemang vid ideellt arbete : - om överföring och utveckling av kunskaper mellan föräldrar i ett föreningssammanhang

  OpenAIRE

  Persson, Carina

  2012-01-01

  Idrotten engagerar och berör människor. Lägg därtill att ideellt arbete sysselsätter många föräldrar. Detta är bakgrunden till uppsatsen. Uppsatsen handlar om föräldrars lärande. Studiens syfte är att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter mellan föräldrar i ett föreningssammanhang om att planera och genomföra idrottsevenemang. Studien baseras på intervjuer med föräldrar och personal inom en förening i lagidrottens värld. Det emp...

 8. EDITORIAL: Special section: Selected papers from OMS'05, the 1st Topical Meeting of the European Optical Society on Optical Microsystems (OMS)

  Science.gov (United States)

  Rendina, Ivo; Fazio, Eugenio; Ferraro, Pietro

  2006-07-01

  OMS'05 is the first international conference wholly dedicated to optical microsystems. It was organized by the European Optical Society (EOS) in the frame of its international topical meeting activity and was held in Italy, September 2005, amidst the wonderful scenery of the Island of Capri. A possible definition of an optical microsystem is a complex system, able to perform one or more sensing and actuation functions, where optical devices are integrated in a smart way with electronic, mechanical and sensing components by taking advantage of the progress in micro- and nano-technologies. The increasing interest in this field arises from the expected applications that would significantly improve the quality of life. The list of possibilities offered by the optical microsystem enabling technologies is very long and seems to increase day by day. We are not only thinking about the next generation of optical telecommunication networks and computers, but also about low-cost, compact microsystems for environmental monitoring, in order to improve safety in the avionic and automotive fields, medical diagnostics and proteomic/genomic studies, or just finding general applications in several industrial fields. The goal of the conference was to involve scientists and young researchers from the main public and private laboratories, giving them the opportunity to present new scientific results and compare their know-how in the exciting and emerging field of optical microsystems. We believe that we succeeded in this. More than 200 scientists from all over the world attended the conference. We had more than 100 oral presentations and approximately 20 from the keynote lectures and invited speeches. It was an opportunity to define the most recent progress carried out in the field and to outline the possible road-map leading to the expected results in the industrial and social fields. We strongly believe that research and technology are closely interconnected at present and cannot

 9. Influence of EfOM on the oxidation of micropollutants by Ozone and UV/H2O2 in secondary effluents

  OpenAIRE

  Vieira, S. P.; Dantas, R. F.; Esplugas Vidal, Santiago; Sans Mazón, Carme; M. Dezotti

  2011-01-01

  The aim of this work was to study the influence of effluent organic matter (EfOM) on micropollutants removal by ozone and UV/H2O2. To perform the experiments, deionized water and municipal secondary effluents (SE) were artificially contaminated with atrazine (ATZ) and treated by the two proposed methods. ATZ concentration, COD and TOC were recorded along the reaction time and used to evaluate EfOM effect on the system efficiency. Results demonstrate that the presence of EfOM can significantly...

 10. The entropy emission properties of near-extremal Reissner-Nordstr\\"om black holes

  CERN Document Server

  Hod, Shahar

  2016-01-01

  Bekenstein and Mayo have revealed an interesting property of evaporating $(3+1)$-dimensional Schwarzschild black holes: their entropy emission rates $\\dot S_{\\text{Sch}}$ are related to their energy emission rates $P$ by the simple relation $\\dot S_{\\text{Sch}}=C_{\\text{Sch}}\\times (P/\\hbar)^{1/2}$. Remembering that $(1+1)$-dimensional perfect black-body emitters are characterized by the same functional relation, $\\dot S^{1+1}=C^{1+1}\\times(P/\\hbar)^{1/2}$, Bekenstein and Mayo have concluded that, in their entropy emission properties, $(3+1)$-dimensional Schwarzschild black holes behave effectively as $(1+1)$-dimensional entropy emitters. One naturally wonders whether all black holes behave as simple $(1+1)$-dimensional entropy emitters? In order to address this interesting question, we shall study in this paper the entropy emission properties of Reissner-Nordstr\\"om black holes. We shall show, in particular, that the physical properties which characterize the neutral sector of the Hawking emission spectra of...

 11. Black hole nonmodal linear stability: the Reissner-Nordstr\\"om case

  CERN Document Server

  Tío, Julián M Fernández

  2016-01-01

  Following a program on black hole nonmodal linear stability initiated in \\cite{Dotti:2013uxa}, we study odd linear perturbations of the Einstein-Maxwell equations around a Reissner-Nordstr\\"om (A)dS black hole. We show that all the gauge invariant information in the metric and Maxwell field perturbations is encoded in the spacetime scalars $\\mathcal{F} =\\delta (F^*_{\\alpha \\beta} F^{\\alpha \\beta})$ and $\\mathcal{Q} =\\delta (\\tfrac{1}{48} C^*_{\\alpha \\beta \\gamma \\delta} C^{\\alpha \\beta \\gamma \\delta})$, where $C_{\\alpha \\beta \\gamma \\delta}$ is the Weyl tensor, $F_{\\alpha \\beta}$ the Maxwell field, a star denotes Hodge dual and $\\delta$ means first order variation. We show that the linearized Einstein-Maxwell equations are equivalent to a coupled system of wave equations for the fields$\\mathcal{F}$ and $\\mathcal{Q}$. For nonnegative cosmological constant we prove that $\\mathcal{F}$ and $\\mathcal{Q}$ are pointwise bounded on the static outer region. In the asymptotically AdS casethe dynamics depends on the bou...

 12. Undersökning om USB-minnet som medium för film

  OpenAIRE

  Smeds, Richard

  2010-01-01

  Har film på USB-minnen någon framtid på marknaden, satsar företagen på detta nya medium eller är DVD och Blu-Ray för starka? Det försöker jag reda ut i denna avhandling. Jag går igenom prisnivåer och kvaliteten på filmer som köps direkt på USB-minnen. För att komma fram till några resultat så har jag skaffat en film på USB-minne och jämfört den med filmer på DVD och Blu-Ray både praktiskt och teoretiskt. Jag har med hjälp av ett frågeformulär tagit reda på vad allmänheten vet om ämnet och hur...

 13. Regular black holes: Electrically charged solutions, Reissner-Nordstr\\"om outside a de Sitter core

  CERN Document Server

  Lemos, José P S

  2011-01-01

  To have the correct picture of a black hole as a whole it is of crucial importance to understand its interior. The singularities that lurk inside the horizon of the usual Kerr-Newman family of black hole solutions signal an endpoint to the physical laws and as such should be substituted in one way or another. A proposal that has been around for sometime, is to replace the singular region of the spacetime by a region containing some form of matter or false vacuum configuration that can also cohabit with the black hole interior. Black holes without singularities are called regular black holes. In the present work regular black hole solutions are found within general relativity coupled to Maxwell's electromagnetism and charged matter. We show that there are objects which correspond to regular charged black holes, whose interior region is de Sitter, whose exterior region is Reissner-Nordstr\\"om, and the boundary between both regions is made of an electrically charged spherically symmetric coat. There are several ...

 14. Reklamen som pastiche. Om Dansk Sygeplejeråds annoncekampagne efteråret 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunhild Agger

  1989-08-01

  Full Text Available Der er flere og flere medieproducenter, der anser modtagerne for at besidde en vis tekstuel intelligens. Fra detektivpasticher som Dick Spanner og Batman over den konstant genreparodierende "Moon- lighting" (De heldige helte til Poul og Nulles respektløse faktion "I sandhedens Tjeneste" leges der med betydningsdannelsen. Seerne/læserne indbydes til selv at spille ping-pong med billeder og tekst. Gunhild Agger analyserer her denne tendens, sådan som den kom- mer til udtryk inden for reklamen: Anker Jørgensen som James Bond, og kondomer til Prinsessen på Ærten! Mest indgående beskæftiger hun sig med Dansk Sygeplejeråds brug af myten om sygeplejersken i en annoncekampagne op mod overenskomstforhandlingerne i 1987. Gunhild Agger nøjes ikke med en indholdsanalyse af annoncerne, men beskriver hele kampagnen: Dansk Sygeplejeråds hensigter med frem- stødet, kampagnens lancering over for den tre-dobbelte målgruppe, læsernes formodede reception, og kampagnens politiske og holdnings- mæssige effekter.

 15. Modeling and simulation of offshore wind farm O&M processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes a holistic approach to operation and maintenance (O&M) processes in the domain of offshore wind farm power generation. The acquisition and process visualization is followed by a risk analysis of all relevant processes. Hereafter, a tool was designed, which is able to model the defined processes in a BPMN 2.0 notation, as well as connect and simulate them. Furthermore, the notation was enriched with new elements, representing other relevant factors that were, to date, only displayable with much higher effort. In that regard a variety of more complex situations were integrated, such as for example new process interactions depending on different weather influences, in which case a stochastic weather generator was combined with the business simulation or other wind farm aspects important to the smooth running of the offshore wind farms. In addition, the choices for different methodologies, such as the simulation framework or the business process notation will be presented and elaborated depending on the impact they had on the development of the approach and the software solution. - Highlights: • Analysis of operation and maintenance processes of offshore wind farms • Process modeling with BPMN 2.0 • Domain-specific simulation tool

 16. Modeling and simulation of offshore wind farm O&M processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joschko, Philip, E-mail: joschko@informatik.uni-hamburg.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany); Widok, Andi H., E-mail: a.widok@htw-berlin.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany); Appel, Susanne, E-mail: susanne.appel@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Greiner, Saskia, E-mail: saskia.greiner@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Albers, Henning, E-mail: henning.albers@hs-bremen.de [HSB Bremen, Institute for Environment and Biotechnology, Neustadtswall 30, 28199 Bremen (Germany); Page, Bernd, E-mail: page@informatik.uni-hamburg.de [University of Hamburg, Dept. of Informatics, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg (Germany)

  2015-04-15

  This paper describes a holistic approach to operation and maintenance (O&M) processes in the domain of offshore wind farm power generation. The acquisition and process visualization is followed by a risk analysis of all relevant processes. Hereafter, a tool was designed, which is able to model the defined processes in a BPMN 2.0 notation, as well as connect and simulate them. Furthermore, the notation was enriched with new elements, representing other relevant factors that were, to date, only displayable with much higher effort. In that regard a variety of more complex situations were integrated, such as for example new process interactions depending on different weather influences, in which case a stochastic weather generator was combined with the business simulation or other wind farm aspects important to the smooth running of the offshore wind farms. In addition, the choices for different methodologies, such as the simulation framework or the business process notation will be presented and elaborated depending on the impact they had on the development of the approach and the software solution. - Highlights: • Analysis of operation and maintenance processes of offshore wind farms • Process modeling with BPMN 2.0 • Domain-specific simulation tool.

 17. THE INSECT GROWTH REGULATOR, TRIFLUMURON (OMS-2015 AGAINST AEDES AEGYPTI IN JAKARTA, INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Soekirno

  2012-09-01

  Full Text Available Uji laboratorium dan lapangan dengan IGR Triflumuron (OMS-2015 terhadap larva nyamuk Aedes aegypti telah dilakukan di Jakarta. Uji laboratorium dilakukan dengan 6 variasi dosis, yaitu 0,004; 0,011; 0,034; 0,10; 0,33 dan 1,0 ppm Triflumuron terhadap perkembangan larva nyamuk Ae. aegypti di dalam tempayan. Dari uji laboratorium dapat diketahui bahwa Triflumuron dengan dosis 0,004 ppm dapat menekan perkembangan pupa untuk menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu, sedangkan dosis 0,10 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 4 minggu dan dosis 1,0 ppm menekan padat populasi nyamuk Ae. aegypti selama 8 minggu. Uji lapangan dengan menggunakan Triflumuron di daerah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, seluas 27 hektar dengan dua kali perlakuan, dengan dosis 0,042 dan 0,075 ppm, terjadi penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa dan indeks pupa menjadi 0 dalam 4 hari setelah perlakuan. Penurunan populasi nyamuk Ae. aegypti dewasa terlihat setelah 2 minggu se­sudah perlakuan dengan tidak berhasilnya larva/pupa menjadi nyamuk dewasa. 

 18. Statistical ensembles of Reissner-Nordstr\\"om black holes and thermodynamical first order phase transition

  CERN Document Server

  Ghaffarnejad, H

  2016-01-01

  One of the authors studied thermodynamical aspect of single Reiss-ner-Nordst\\"om (RN) black hole where first order phase transition is happened [1] at critical temperature $T_c$. Same work is followed here but for mean metric of RN black holes statistical ensembles (RNBHSE). Results of this work satisfies qualitatively but not quantitatively with ones which obtained for a single RN black hole. To calculate the mean metric we use Chevalier et al approach to average metric components of the RNBHSE. Using Bekenstein-Hawking entropy theorem for mean metric, we calculate interior and exterior entropy, temperature, Gibbs free energy and heat capacity at constant electric charge $e$ and ensembles parameter $a$. We obtained that exterior horizon of mean metric is exhibited with a first order phase transition at a critical temperature, because sign of Gibbs free energy first order derivative is changed by increasing the temperature. The mean metric Gibbs free energy of exterior (interior) horizon takes two set of diff...

 19. How do Bacteria Adapt to the Red Sea? Cultivation and Genomic and Physiological Characterization of Oligotrophic Bacteria of the PS1, OM43, and SAR11 Clades

  KAUST Repository

  Jimenez Infante, Francy M.

  2015-05-01

  Given the high salinity, prevailing annual high temperatures, and ultra-oligotrophic conditions in the Red Sea isolation and characterization of important microbial groups thriving in this environment is important in understanding the ecological significance and metabolic capabilities of these communities. By using a high-­throughput cultivation technique in natural seawater amended with minute amounts of nutrients, members of the rare biosphere (PS1), methylotrophic Betaproteobacteria (OM43), and the ubiquitous and abundant SAR11 group (Pelagibacterales), were isolated in pure culture. Phylogenetic analyses of Red Sea isolates along with comparative genomics with close representatives from disparate provinces revealed ecotypes and genomic differentiation among the groups. Firstly, the PS1 alphaproteobacterial clade was found to be present in very low abundance in several metagenomic datasets form divergent environments. While strain RS24 (Red Sea) harbored genomic islands involved in polymer degradation, IMCC14465 (East (Japan) Sea) contained unique genes for degradation of aromatic compounds. Secondly, methylotrophic OM43 bacteria from the Red Sea (F5, G12 and H7) showed higher similarities with KB13 isolate from Hawaii, forming a ‘H-­RS’ (Hawaii-­Red Sea) cluster separate from HTCC2181 (Oregon isolate). HTCC2181 members were shown to prevail in cold, productive coastal environments and had an nqrA-­F system for energy generation by sodium motive force. On the contrary, H-­RS cluster members may be better adapted to warm and oligotrophic environments, and seem to generate energy by using a proton-­translocating NADH:Quinone oxidoreductase (complex I; nuoA-­N subunits). Moreover, F5, G12, and H7 had unique proteins related to resistance to UV, temperature and salinity, in addition to a heavy metal ‘resistance island’ as adaptive traits to cope with the environmental conditions in the Red Sea. Finally, description of the Red Sea Pelagibacterales

 20. Massaspectrometrische analyse van enkele beta-agonisten

  OpenAIRE

  Traag, W.A.; Kienhuis, P.G.M.; Tuinstra, L.G.M.T.; Bennekom, van, C.A.M.; Huf, F.A.

  1990-01-01

  Zes beta-agonisten (isoproterenol, clenbuterol, cimaterol, terbutaline, salbutamol en fenoterol) zijn als TMS-derivaten onderzocht op hun GeMS-eigenschappen in zowel de Electron Impact (EI) als positieve Chemische Ionisatie mode (Cl). Tevens is clenbuterol-hexyl onderzocht. Deze component is geschikt om als interne standaard te fungeren.

 1. Forskning i mediesprog - teorier, modeller og analyser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Finn

  1996-01-01

  Kritisk præsentation af den nyeste forskning i mediesprog med fokus på det teoretiske grundlag og de opstillede analysemodeller (Teun van Dijk og teorien om tematiske makrostrukturer/skematiske superstrukturer, Allan Bell og sociolingvistikken, Roger Fowler og den kritiske lingvistik samt Norman...

 2. Judehatet i Sverige : En undersökning om hur antisemitism kommer till uttryck i Malmö

  OpenAIRE

  Hannus, Therése

  2014-01-01

  Denna uppsats Judehatet i Sverige - en undersökning om hur antisemitism kommer till uttryck i Malmö handlar om hur antisemitismen har utvecklats och fått ett starkt fotfäste i den svenska staden Malmö. Genom en teoretisk provtagning har jag valt antale intervjuade personer utifrån deras möjlighet att bidra med relevant kunskap. Jag har även använt mig utav en kvalitativ intervjumetod med tre informanter från den judiska församlingen i Malmö och jag har haft för avsikt att undersöka hur antise...

 3. Ny dansk test afslører, om kemi ændrer kønnet på dyr

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holbech, Henrik; Mølsted, Henning

  2009-01-01

  Om to år forventer Syddansk Universitet og DHI at komme igennem nåleøjet i OECD og få godkendt en testmetode, der kan afsløre skadevirkningerne på dyr fra både nye og allerede kendte kemiske stoffer som phthalater, vækstfremmere, kemiske filtre i solcremer og parabener. »Vores dyrearter skal...... phthalater eller parabener, begynder også de at danne vitellogenin. »Ved hjælp af testen kan vi altså afsløre om et kemikalie, som vi har en mistanke til, virker hormonforstyrrende. I værste fald udvikler alle fiskene sig til hunfisk - eller omvendt,« siger Henrik Holbech. Metoden kan undersøge for både...

 4. EFEKTIVITAS INSEKTISIDA ORGANOCHLORIN OMS-1558 DALAM PENGENDALIAN VEKTOR MALARIA ANOPHELES ACONITUS DONITZ YANG SUDAH KEBAL TERHADAP DDT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barodji Barodji

  2012-09-01

  Full Text Available A village-scale trial of organochlorin compound OMS-1558 as an 70% water-dispersible powder (wdp and applied as an indoor residual spray at 2 gr/m2, was carried out against the DDT—resistant malaria vector Anopheles aconitus near Semarang, Central Java. Result of this trial, as evaluated by human-vector contact rates, resting densities and parous rate showed effectiveness against the vector populations for only about one week or less. In contact bioassay tests mortalities of 50% or greater for one week, while mortalities from air-borne bioassay tests were negligible. It was concluded that DDT—resistant malaria vector can not be controlled by this insecticide. The result of susceptibility tests showed there is cross resistance between DDT and new organochlorin OMS-1558.

 5. Fysisk aktivitet och stress : En undersökning om samband mellan fysisk aktivitet och självrapporterad stress

  OpenAIRE

  Kangas, Rebecca; Friman, Alexandra

  2013-01-01

  Denna uppsats är en kvantitaiv undersökning om hur fysisk aktivitet påverkar självrapporterad stress. Det har utgåtts från syftet att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar stress i människors vardag och beskriva om skillnader finns mellan två olika gym i olika städer. Undersökningen genomfördes som en tvärsnittsstudie på två gym, ett gym i Borås och ett gym i Mjölby. Föreliggande uppsats vände sig till gymbesökare, män och kvinnor, som var minst 15 år fyllda. För att få in svar som var av i...

 6. Varför spelar de? : En intervjustudie om olika drivkrafters betydelse i valet av musik och instrument.

  OpenAIRE

  Kelemen, Fredrik

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om förebilders och idolers påverkan när det gäller val av instrument och musik, med fokus på elgitarren, samt vilka andra drivkrafter som påverkar detta. Syftet med arbetet är att få kunskap om olika drivkrafter som påverkar viljan att spela ett instrument. Teoretisk utgångspunkt för studien är den sociokulturella teorin. Tidigare forskning inom området behandlar exempelvis sociala normer, förebilders påverkan på människor samt ramfaktorer inom undervisning. Jag ha...

 7. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  OpenAIRE

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 8. An analogy between the Schwarzschild solution in a noncommutative gauge theory and the Reissner-Nordstr\\"om metric

  CERN Document Server

  Bufalo, R

  2014-01-01

  We study modifications of the Schwarzschild solution within the noncommutative gauge theory of gravity. In the present analysis, the deformed solutions are obtained by solving the field equations perturbatively, up to the second order in the noncommutativity parameter $\\Theta$, for both exterior and interior solutions of the equations of motion for $e_\\mu ^a \\left(x\\right)$. Remarkably, we find that this new noncommutive solution is analogous to the Reissner-Nordstr\\"om solution in the ordinary spacetime, in which the square of electric charge is replaced by the square of the noncommutativity parameter, but with opposite sign. This amounts to the noncommutative Schwarzschild radius $r_{NCS}$ becoming larger than the usual radius $r_S =2M$, instead of smaller as it happens to the Reissner-Nordstr\\"om radius $r_{RN}$, implying that $r_{NCS}>r_{S} >r_{RN}$. An intuitive interpretation of this result is mentioned.

 9. Känner ni pressen? : En studie om hur socialsekreterares arbete påverkas av media

  OpenAIRE

  Petersson, Simon; Persson, Aram

  2014-01-01

  Det är sällan man läser i tidningar om det goda sociala arbetet som utförs av socialtjänster i Sverige. Den enskilde medborgaren vänder sig inte heller ofta till media för att få berätta om stödet och det goda bemötandet de fått av myndigheten. Däremot kan klienter kontakta media för ett sista försök till att få uppmärksamhet samt upprättelse i ett beslut. Denna kontakt i kombination med journalistens sökande efter nyhetsvärde kan resultera i artiklar där socialtjänsten arbete framställs nega...

 10. Att bli ett ansvarstagande företag : En jämförande studie om implementering av CSR

  OpenAIRE

  Fahlén, Maria; Hansson, Karina

  2008-01-01

  Bakgrund: CSR, företagens sociala ansvar, har varit ett aktuellt och debatterat ämne under flera årtionden. Under senare år har begreppet blivit allt mer populärt och diskussionen har svängt från att handla om vad CSR är och hur det ska definieras till hur företag kan arbeta med det i praktiken. Att företags arbete med CSR ofta blir granskat och negativ information får stor uppmärksamhet i media gör implementering av CSR till en viktig fråga. Från teoretikers håll påpekas att litteraturen om ...

 11. Äktenskapet kommer ut : Dagspressens rapportering om registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap

  OpenAIRE

  Hansson, Eva

  2012-01-01

  Den här uppsatsen handlar om hur rapporteringen om registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap i svensk dagspress såg ut under perioden 1 januari till 31 mars 1995 respektive 1 maj till 31 juli 2009. Genom att jämföra hur samkönade relationer, äktenskap och familjebildning gestaltas i texterna under de båda tidsperioderna, har syftet varit att undersöka huruvida rapporteringen har förändrats i riktning mot en mer tolerant diskurs. Studiens frågeställningar rör bland annat förekomsten a...

 12. Betydelse av bilder på Instagram : En kvalitativ studie om företags bilder på Instagram

  OpenAIRE

  Hansen, Mikaela; Palmborg, Viktoria

  2015-01-01

  Medielandskapet har förändrats till följd av de digitala mediernas framväxt. Då det finnas allt fler användare av sociala medier är det viktigt för företag att veta hur de ska nå ut till konsumenterna. Instagram har 200 miljoner aktiva användare varje månad. Att veta vilka bilder som bäst når ut till användarna, varför de väljer att interagera med företag och vilka behov de uppfyller är betydelsefullt att få kunskap om. Syftet med uppsatsen är att se om användare av Instagram följer och inter...

 13. Phase transition and Thermodynamical geometry of Reissner-Nordstr\\"om-AdS Black Holes in Extended Phase Space

  OpenAIRE

  Zhang, Jia-Lin; Cai, Rong-Gen; Yu, Hongwei

  2015-01-01

  We study the thermodynamics and thermodynamic geometry of a five-dimensional Reissner-Nordstr\\"om-AdS black hole in the extended phase space by treating the cosmological constant as being related to the number of colors in the boundary gauge theory and its conjugate quantity as the associated chemical potential. It is found that the contribution of the charge of the black hole to the chemical potential is always positive and the existence of charge make the chemical potential become positive ...

 14. Män och kvinnor på museum : En genusorienterad uppsats om museianställda

  OpenAIRE

  Karlsson, Annika

  2012-01-01

  Målet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse kön har för museianställda i deras uppfattningar om könsfördelning och arbetsituation. Resultatet analyseras med hjälp ett könsperspektiv. Materialet består av både intervjuer med ett flertal museianställda, statistiska uppgifter samt utvalt litteratur.

 15. Analogy between the Schwarzschild solution in a noncommutative gauge theory and the Reissner-Nordstr\\"om metric

  OpenAIRE

  Bufalo, R.; Tureanu, A.

  2014-01-01

  We study modifications of the Schwarzschild solution within the noncommutative gauge theory of gravity. In the present analysis, the deformed solutions are obtained by solving the field equations perturbatively, up to the second order in the noncommutativity parameter $\\Theta$, for both exterior and interior solutions of the equations of motion for $e_\\mu ^a \\left(x\\right)$. Remarkably, we find that this new noncommutive solution is analogous to the Reissner-Nordstr\\"om solution in the ordina...

 16. Assessing the Integrated Computerized Maintenance Management System of O&M Company for Combined Cycle Power Station

  OpenAIRE

  Rocel D. Gualberto

  2015-01-01

  This study sought to describe and assess the integrated Computerized Maintenance Management System applied by an Operation and Management (O&M) company to a Combined Cycle Power Station and come up with possible enhancement activities based on the results of the evaluation. The integrated Computerized Maintenance Management System is an electronic database which provides a powerful tool to deal with mechanical maintenance problems. It is a comprehensive approach that directs th...

 17. Slowly decaying resonances of charged massive scalar fields in the Reissner-Nordstr\\"om black-hole spacetime

  CERN Document Server

  Hod, Shahar

  2016-01-01

  We determine the characteristic timescales associated with the linearized relaxation dynamics of the composed Reissner-Nordstr\\"om-black-hole-charged-massive-scalar-field system. To that end, the quasinormal resonant frequencies $\\{\\omega_n(\\mu,q,M,Q)\\}_{n=0}^{n=\\infty}$ which characterize the dynamics of a charged scalar field of mass $\\mu$ and charge coupling constant $q$ in the charged Reissner-Nordstr\\"om black-hole spacetime of mass $M$ and electric charge $Q$ are determined {\\it analytically} in the eikonal regime $1\\ll M\\muom-black-...

 18. Seasonal trend of AOD and \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ over Indian megacities in varying spatial resolution

  CERN Document Server

  Banerjee, Subhasis

  2014-01-01

  Aerosol optical characteristics AOD and \\AA ngstr\\"om exponent is often used to asses environmental aerosol loading. AOD or Aerosol Optical Depth is an indirect measure of atmospheric aerosol loading by means of total extinction of incoming solar radiation due to scattering and absorption whereas \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ is used to get qualitative understanding of aerosol particle size. Analysis of long term time series AOD data reveals how AOD vis-\\`a-vis aerosol on a particular place changes over time. Similar study with \\AA ngstr\\"om exponent($\\alpha)$ gives an idea how particle size distribution is changing over some area. Such studies cannot be conducted by data measured by ground based stations alone because they are inadequate in numbers on earth moreover such data for considerably long period are not available for most places. To overcome this, radiance data sensed by MODIS instruments on board Aqua and Terra satellite have been used by many authors. In this study 13 years of MODIS level 2 dat...

 19. Improvisation – om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja Svendsen

  2014-12-01

  Full Text Available Abstract: The article is about the concept of improvising in aesthetical pedagogical praxis, in kindergartens. The main theme is that improvised proficiencies/skills can be developed through an awareness of the dynamic relationship between preparatory work in relation to planned frameworks and special attention on the pedagogue’s different ways of relating to pedagogical praxis. In the article it is discussed how the pedagogue by being attentive and aware of the above relationship can contribute to promoting children’s own expressions in aesthetical processes. The topic is discussed with reference to a two year action research project about aesthetical pedagogical praxis in three different kindergartens.Resumé: Artiklen handler om begrebet improvisation i æstetisk pædagogisk praksis i børnehaven. Temaet i artiklen er, at improvisatoriske færdigheder kan udvikles gennem en bevidsthed om det dynamiske forhold mellem det forberedende arbejde med rammesætning og en særlig opmærksomhed på pædagogens forholdemåder. I artiklen diskuteres det, hvordan pædagogen, med en opmærksomhed på en improvisatorisk forholdemåde, kan medvirke til at fremme børns egne udtryk i æstetiske processer. Gennem henvisninger til et toårigt aktionsforskningsprojekt om æstetisk pædagogisk praksis i tre børnehaver, drøftes dette tema.

 20. Increase in oxygen-to-metal (O/M) ratio of sintered pellet of uranium-plutonium mixed oxide stored at room-temperature

  International Nuclear Information System (INIS)

  A number of investigations have been reported so far to reduce the O/M ratio of the sintered pellets of uranium-plutonium mixed oxide for the prevention of fuel-cladding chemical interaction during irradiation. However, little attention has been paid to the phenomenon that the O/M ratio gradually increases in usual glove-box atmosphere. This phenomenon is due to room-temperature oxidation reaction, and is generally accelerated by the humidity in that atmosphere. In order to investigate this phenomenon, periodic O/M measurements were carried out on the pellets stored in three types of atmosphere, 2.4N HCl (wet box), air, and silica gel application (dry box). The pellet specimens used were made of hypostoichiometric mixed oxide, fabricated as FBR type fuel pellets. According to the continuous measurements of the weight of specimens, the O/M increment was estimated for the total storage time up to 130 days. The O/M ratio was determined by heating the specimens to 800 deg C, exposing to air flow for 0.5 hr, and then to N2-5% H2 gas flow for 4.0 hr. It is seen from the experimental curves that the rate of O/M increment apparently depends on the moisture content of running atmosphere. Using the data obtained, the equation to determine the O/M ratio at storage time t was derived, and it is very instructive for presuming the increment of O/M ratio of sintered pellets during storage. (Wakatsuki, Y.)

 1. Tilsidesættelse af ægtefællers urimelige aftaler om lejemålet ved separation og skilsmisse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Faber, Louise

  2014-01-01

  Artiklen omhandler retsforholdet mellem ægtefæller ved indgåelse af aftaler om lejemålet ved separartion og skilsmisse. Det undersøges, hvilke omstændigheder domstolene tillægger betydning ved tilsidesættelse af ægtefællernes aftale om retten til lejemålet som urimelig, jf. ægteskabslovens § 58 og...

 2. Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.

  2016-01-01

  Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres rækkevidden af dommen for, hvornår EU...

 3. A Phase-Fitted Runge-Kutta-Nystr\\"om method for the Numerical Solution of Initial Value Problems with Oscillating Solutions

  OpenAIRE

  Papadopoulos, D. F.; Anastassi, Z. A.; Simos, T. E.

  2008-01-01

  A new Runge-Kutta-Nystr\\"om method, with phase-lag of order infinity, for the integration of second-order periodic initial-value problems is developed in this paper. The new method is based on the Dormand and Prince Runge-Kutta-Nystr\\"om method of algebraic order four\\cite{pa}. Numerical illustrations indicate that the new method is much more efficient than the classical one.

 4. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye under the Daylight Irradiation over CN-TiO2 Modified with OMS-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohamed Elfatih Hassan

  2014-12-01

  Full Text Available In this study, CN-TiO2 was modified with cryptomelane octahedral molecular sieves (OMS-2 by the sol-gel method based on the self-assembly technique to enhance its photocatalytic activity under the daylight irradiation. The synthesized samples were characterized by X-ray diffraction (XRD, UV-vis spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR and porosimeter analysis. The results showed that the addition of OMS-2 in the sol lead to higher Brunauer-Emmett-Teller (BET surface area, pore volume, porosity of particle after heat treatment and the specific surface area, porosity, crystallite size and pore size distribution could be controlled by adjusting the calcination temperature. Compared to the CN-TiO2-400 sample, CN-TiO2/OMS-2-400 exhibited greater red shift in absorption edge of samples in visible region due to the OMS-2 coated. The enhancement of photocatalytic activity of CN-TiO2/OMS-2 composite photocatalyst was subsequently evaluated for the degradation of the methyl orange dye under the daylight irradiation in water. The results showed that the methyl orange dye degradation rate reach to 37.8% for the CN-TiO2/OMS-2-400 sample under the daylight irradiation for 5 h, which was higher than that of reference sample. The enhancement in daylight photocatalytic activities of the CN-TiO2/OMS samples could be attributed to the synergistic effects of OMS-2 coated, larger surface area and red shift in adsorption edge of the prepared sample.

 5. Längtar du också till Fairadise : En studie om att ta emot och tolka en social marketing kampanj om hållbar turism

  OpenAIRE

  Rådestad, Caroline

  2015-01-01

  The basis for this study is the question of what happens at the point of impact between receiver and message in the case of a social marketing campaign on Facebook promoting sustainable travel. Hence the aim of this study is to analyse the reception of the social marketing campaign Fairadise in a sample of 19 individuals.   The design of the study is therefore reception analysis with the help of four focus groups and thematic analysis to later identify patterns and themes in the gathered mate...

 6. På spaning efter den goda staden : om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion

  OpenAIRE

  Tunström, Moa

  2009-01-01

  In this dissertation constructions of contemporary urban ideals are in focus, starting from the understanding that they are constructed in relation to both an idea of an urban renaissance and one ofa dissolving, or sprawling, city. The aim of the dissertation is to investigate and analyse how the city and the urban are discursively constructed in contemporary Swedish urban planning discussion. This is done by analysing articles from the Swedish Journal of Planning (Plan) and publications from...

 7. Analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dubgaard, Alex

  2009-01-01

  Restriktioner over for landbruget er en god forretning. Til gengæld kan det ikke betale sig at reducere udledningen af drivhusgasser......Restriktioner over for landbruget er en god forretning. Til gengæld kan det ikke betale sig at reducere udledningen af drivhusgasser...

 8. Axisymmetric Drainage in Hydrophobic Porous Media Micromodels Drainage en géométrie axisymétrique dans des milieux poreux hydrophobes à deux dimensions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cuenca A.

  2013-01-01

  capillaires (Ca communément rencontrés lors des opérations d’extraction pétrolière. Nous utilisons deux types de micromodèles mouillables à l’huile : le premier est basé sur une méthode de déposition innovante permettant d’obtenir des monocouches de billes de verre de taille micronique, tandis que le second est microfabriqué dans du verre à partir de réseaux poreux aléatoires générés informatiquement. Chacun des modèles utilise un schéma d’injection central dans une géométrie radiale, ce qui engendre une variation continue du nombre capillaire pendant le drainage. Nous menons tout d’abord une analyse du drainage à l’échelle globale du micromodèle en couplant analyse d’image et mesures de pression et de débit. Les paramètres de base tels que perméabilité, porosité et saturation résiduelle en huile des modèles sont extraits dans cette première phase. Nous exploitons ensuite les possibilités de visualisation offertes par les micromodèles transparents pour mener une analyse locale du phénomène d’invasion. Les saturations locales et la largeur de front sont mesurées en fonction du nombre capillaire local. De façon intéressante, du fait de la géométrie radiale, nos expériences permettent de tracer continûment les courbes de désaturation capillaire sur plusieurs décades. Comme inféré, mais jamais observé précisément, les mesures de diverses expériences se regroupent sur une courbe maîtresse pour un micromodèle donné. Nous observons cependant des différences notables entre les deux types de micromodèle. Ces observations sont discutées à la lumière des différences géométriques existant entre les deux micromodèles à l’échelle du pore.

 9. Detailhandel på museum. Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Guldmann Andersen

  2013-11-01

  Full Text Available I 2002 besluttede Den Gamle By at fortælle 1900-tallets Danmarkshistorie ved at udvide museet med to nye bykvarterer – et 1927-kvarter og et 1974-kvarter. Indtil da havde museet i al væsentlighed arbejdet med 16-, 17- og 1800-tallets historie, og der forestod (og forestår derfor et stort arbejde med vidensopsamling og -generering i form af forskning og undersøgelser om den moderne bys udseende. Da detailhandelen er en meget synlig nyskabelse i den moderne by i forhold til de perioder, museet allerede præsenterer, var behovet for viden på ikke mindst dette område af stor betydning. I artiklen giver vi et overblik over 1900-tallets butiksudvikling i Danmark, og vi gør rede for de undersøgelser, der er gået forud for etableringen af butikkerne i Den Gamle Bys nye bykvarterer.AbstractIn connection with the development of two new town districts – for 1927 and 1974 respectively – at the open-air museum, Den Gamle By (”The Old Town”  in Århus, its staff undertook a number of studies, one of which concerned the history of  retail trade in Denmark.Retail trade is an important factor in the formation of the modern urban streetscape. Urbanisation and industrialisation prompted an increase in shops from the mid-19th century onwards. By the end of World War 1, retailing had developed from merchant’s houses offering a wide assortment of goods, to strictly specialised shops.In tandem with this development, the visual appearance of the shops in the streetscape changed: from being next to invisible, marked only by a discrete sign on the wall around 1850, to the almost obtrusively large window sections, glossy advertisements and rich illumination of the interwar shop fronts.The retail trade continued to develop significantly in the 20th century: from relatively small establishments of independent grocers, greengrocers, butchers and bakers to large supermarkets offering all such goods under one roof. Consequently, food shops were largely

 10. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 11. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  OpenAIRE

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 12. Talent Management- hur fungerar det? : En kvalitativ fallstudie om hur Talent Management kan se ut och uppfattas i en organisation

  OpenAIRE

  Adamsson, Gustav; Brunnman, Camilla

  2013-01-01

  Detta examensarbete undersöker hur en multinationell organisation arbetar med Human Resources Management-fenomenet Talent Management. Vi har valt att titta på fenomenet från två olika perspektiv, det individualistiska och kollektivistiska, för att skapa en förståelse om hur Talent Management-arbetet fungerar och kan se ut. Den insamlade empirin är baserad på sju intervjuer med individer som alla har en relevant roll i förhållandet till det studerade fenomenet. Utifrån resultatet o...

 13. Overvektig ungdom og fysisk aktivitet : en kvalitativ undersøkelse om et utvalg overvektige ungdommers erfaring med fysisk aktivitet

  OpenAIRE

  Rouhani Amiri, Maryam

  2014-01-01

  Undersøkelser fra 2011 viser at 16-17 prosent av 15-åringe har overvekt eller fedme. Endring i kostvaner og økende inaktivitet er blant årsakene til denne utviklingen. Overvekt og fedme i barne- og ungdomsårene kan ha store konsekvenser for både fysisk og psykisk helse. Sunt kosthold og fysisk aktivitet er to elementære tiltak som må settes inn fra tidlig barnealder. Hensikten med denne studien har vært å få bedre kunnskap om noen overvektige ungdommers forhold til fysisk aktivitet ut fra der...

 14. Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän

  OpenAIRE

  Oey, Sebastian

  2015-01-01

  Detta examenarbetets syfte är att belysa vad erfarna direktörer och experter inom HR söker efter då de rekryterar personer till förmanspositioner. Vad de anser om emotionell intelligens och vad är enligt dem gott ledarskap. I examensarbetet förklaras vad emotionell intelligens och ledarskap är och hur de påverkar varandra. De viktigaste referenserna i undersökningen är David Golemans Känslans Intelligens och arbetet(2000), Mikael Saarinens och Aalto-Setäläs Perkele-Tunneosaamisen oppi-kirja e...

 15. Skolledares samtal om elever i särskolan : En diskursanalys av det som framkommer i samtal mellan skolledare

  OpenAIRE

  Angerud, Jonas

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samtalar om elever i särskolan och de underliggande frågeställningarna är att undersöka vilka förhållningssätt som framkommer i samtalen kring dessa elever och tillhörande särskoleverksamhet. Metoden som används är fokusgruppsdiskussioner för datainsamling, samt diskursanalys som teori och metod för analys. Totalt deltog åtta stycken skolledare uppdelade på två stycken fokusgrupper. Det insamlade materialet transkriberades och analyserad...

 16. Att bygga staden i fyra dimensioner: personliga reflektioner om arkitektens roll som stadsbyggare samt exemplet Heliodal i Rönninge.

  OpenAIRE

  Hoas, Karin

  2015-01-01

  Examensarbetet består av två fristående delar. Textdelen ”Att bygga staden i fyra dimensioner: några personliga reflektioner om arkitektens roll som stadsbyggare” tar upp samhällsbyggande och stadsbyggande mot bakgrund av begreppet samhälle i dess sociala respektive fysiska innebörd, arkitektuppgiften i det offentliga rummet respektive den fysiska miljön som system, samt några olika aspekter på tidsdimensionen i stadsbyggandet: tidskrävande, långvarigt resultat, kontinuerlig process, föränder...

 17. 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens

  OpenAIRE

  Steen, Henriette

  2014-01-01

  oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om etikk og religiøs praksis. Jeg vil forsøke å vise at brevet i tillegg er et godt utgangspunkt for å studere Paulus' teologi. Flere spørsmål har dukket opp mens jeg har lest dette brevet, disse er blitt oppgavens problemstilling. Paulus innleder 1.Kor 13 med: "og jeg vil vise de...

 18. Time evolutions of scalar field perturbations in $D$-dimensional Reissner-Nordstr\\"om Anti-de Sitter black holes

  OpenAIRE

  Li, Ran; Zhang, Hongbao; Zhao, Junkun(Department of Physics, Henan Normal University, 453007, Xinxiang, China)

  2016-01-01

  Reissner-Nordstr\\"om Anti-de Sitter (RNAdS) black holes are unstable against the charged scalar field perturbations due to the well-known superradiance phenomenon. We present the time domain analysis of charged scalar field perturbations in the RNAdS black hole background in general dimensions. We show that the instabilities of charged scalar field can be explicitly illustrated from the time profiles of evolving scalar field. By using the Prony method to fit the time evolution data, we confir...

 19. Hvilke strategier benyttes i skoleledernes arbeid mot mobbing? : En kvalitativ studie om skolens strategivalg i arbeidet mot mobbing

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke skoler med lite mobbing og finne ut hvilke strategier skoleledelsen benytter i skolens arbeid med mobbing og i hvilken grad skoleledelsens arbeid innvirker på forekomst av mobbing i skolen. Jeg har valgt lederperspektivet på denne oppgaven av flere grunner. Manifest mot mobbing og Opplæringslovens § 9a stiller sterke krav til skolens ledelse om å arbeide aktivt og systematisk for å fremme et mobbefritt skolemiljø slik at skolen oppfyller de kravene s...

 20. Measures of mindfulness and anxiety in OM meditators and non-meditators: A cross-sectional study

  OpenAIRE

  Deepeshwar Singh; Ashok Vinchurkar Suhas; Kalkuni Visweswaraiah Naveen

  2014-01-01

  Background: Meditation has been shown to be an effective practice of mindfulness and psychological health. The aim of the study was to explore this relationship and to investigate the role of meditation on mindfulness skills and psychological health. Materials and Methods: Sixty-seven long-term 'Om' meditation practitioners and equal number of normal healthy subjects matched to the meditators on age (meditators: 23.96 ± 3.25 years; non-meditators: 21.72 ± 3.44 years), years of education (medi...

 1. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 2. Lean versus Quick Response Manufacturing og andre koncepter - er Lean den eneste ene?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U

  2005-01-01

  Begrebet Lean har gennem de senere år vundet en enorm udbredelse. Antallet af publikationer om Lean har været eksplosivt stigende, og mange virksomheder har gennemført eller gennemfører Lean-projekter. Er Lean et nyt koncept? Er Lean den eneste løsning? Kan Lean kombineres med tankegange og princ...... løsning af en anden produktionsopgave. I fjerde afsnit skitseres kort relationerne mellem Lean og to andre begreber, Six Sigma og TPM, der begge har samme mål som Lean, men forskellige udgangspunkter og forskellige indfaldsvinkler....

 3. Finanskrisen i fritidsbåtbransjen : en stategisk analyse av fritidsbåtprodusentene Skipsplast AS og Windy Boats AS

  OpenAIRE

  Brandsvoll, Hilde

  2011-01-01

  Målet mitt med denne oppgaven var å analysere mulige årsaker til hvorfor Skipsplast AS og Windy Boats AS kom seg bedre gjennom finanskrisen enn hva andre fritidsbåtprodusenter gjorde. Det er blitt gjennomført en strategisk analyse av fritidsbåtprodusentene Skipsplast AS og Windy Boats AS. Basert på ressursbasert teori og ved å bruke rammeverket VRIO har fire av bedriftenes ressurser blitt identifisert. Ved å bruke rammeverkets kriterier ble det vurdert om ressursene bedriftene besitter kan b...

 4. Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonventionen : Uppfyller 1 och 5 §§ LOB kraven i artikel 5(1) och 5(4) EKMR?

  OpenAIRE

  Zavosh, Arash

  2013-01-01

  Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsen undersöker dels om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR, dels om förmansprövningen i 5 § LOB är förenlig med art. 5(4) EKMR. 1 § LOB möjliggör för polisen att omhänderta den som är så pass berusad att han inte är kapabel att ta hand om sig själv eller ...

 5. Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs [Between personal and professional - on research blogs] Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Dalsgaard

  2011-12-01

  Full Text Available

  På baggrund af en empirisk undersøgelse af 31 danske forskerblogs foretager artiklen en analyse af personlig publicering på nettet. I artiklen forstås bloggen som en medieform, der er karakteriseret ved personlig publicering gennem daterede indlæg, løbende opdatering, omvendt kronologisk rækkefølge og mulighed for at abonnere. Undersøgelsen viser, at de danske forskerblogs er karakteriseret ved en seriøs, faglig og personlig publiceringsform. Især indlæg, der kombinerer det personlige og det faglige, er karakteristiske for forskerbloggen og skiller den ud fra andre publicerings- og formidlingsformer. Samtidig viser analysen, at forskerne blogger på forskellige måder; fra korte, link-baserede indlæg over nærmest journalistiske indlæg til længere, faglige fremstillinger. De analyserede forskerblogs har en form, der kan supplere den allerede eksisterende kommunikation og udveksling mellem forskere.

  Based on an empirical study of 31 Danish research blogs, the article provides an analysis of personal publication on the Web. The blog is conceptualised as a media form characterised by personal publication through dated entries, continuous updates, reverse chronological order and the possibility of subscription. The study shows that Danish research blogs are characterised by serious, professional and personal publications. In particular, entries combining personal and professional content characterise the research blog and set it apart from other forms of publication. Further, the study shows that the researchers blog in different ways ranging from short, link-based entries to journalistic entries and to long, academic presentations. The article concludes that communication in research blogs can supplement traditional forms of communication and exchange between researchers.

 6. Metodenotat om anvendelse af fremsyn i kommunale og regionale udviklings- og planstrategiprocesser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, B.; Madsen, F.

  2006-01-01

  Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation. Identite......Notatet indeholder forslag til tilrettelæggelse af et regionalt fremsyn med tilhørende beskrivelse af processens enkelte elementer delt i følgende faser: Definition og afgrænsning. Forberedende fase. SWOT analyse. Eksplorativ fase. Bearbejdning.Implementering. Formidling og præsentation...

 7. Effective removal of effluent organic matter (EfOM) from bio-treated coking wastewater by a recyclable aminated hyper-cross-linked polymer.

  Science.gov (United States)

  Yang, Wenlan; Li, Xuchun; Pan, Bingcai; Lv, Lu; Zhang, Weiming

  2013-09-01

  Effluent organic matter (EfOM) is a complex matrix of organic substance mainly from bio-treated sewage effluent and is considered as the main constraint to further advanced treatment. Here a recyclable aminated hyper-cross-linked polymeric adsorbent (NDA-802) featured with aminated functional groups, large specific surface area, and sufficient micropore region was synthesized for effective removal of EfOM from the bio-treated coking wastewater (BTCW), and its removal characteristics was investigated. It was found that hydrophobic fraction was the main constituent (64.8% of DOC) in EfOM of BTCW, and the hydrophobic-neutral fraction had the highest SUVA level (7.06 L mg(-1) m(-1)), which were significantly different from that in the domestic wastewater. Column adsorption experiments showed that NDA-802 exhibited much higher removal efficiency of EfOM than other polymeric adsorbents D-301, XAD-4, and XAD-7, and the efficiency could be readily sustained according to continuous 28-cycle batch adsorption-regeneration experiments. Moreover, dissolved organic matter (DOM) fractionation and excitation-emission matrix (EEM) fluorescence spectroscopy study indicated that NDA-802 showed attractive adsorption preference as well as high removal efficiency of hydrophobic and aromatic compounds. Possibly ascribed to the presence of functional aminated groups, relatively large specific surface area and micropore region of the unique polymer, NDA-802 possesses high and sustained efficiency for the removal of EfOM, and provides a potential alternative for the advanced treatment. PMID:23774187

 8. Linking wood source and charring temperature to the stability and biological reactivity of PyOM in a temperate forest soil.

  Science.gov (United States)

  Gibson, Christy; Filley, Timothy; Hatton, Pierre Joseph; Nadelhoffer, Knute; Stark, Ruth; Bird, Jeffrey

  2015-04-01

  Fire is a major mediator of carbon (C) and nitrogen (N) cycling in forests, releasing significant quantities of greenhouse gases, soot, and aerosols while simultaneously depositing pyrogenic organic matter (PyOM) onto forest soil. The condensed aromatic structure of PyOM imparts a resistance to weathering and decay and potentially promotes soil C stabilization and sequestration. This resistance however, is largely dependent upon the physiochemical characteristics of source material and production temperature. Few studies have been able to determine the stability and reactivity of well-characterized PyOM in field or laboratory decay studies. To address this, we added highly 13C-enriched red maple (RM) or jack pine (JP) pyrolyzed at 200, 300, 450 or 600°C to a low C, near-surface soil (0.5%; 0-20 cm-depth) at 60% water holding capacity and 11% of native soil C. We then incubated the samples in the dark at 25°C for 6 months. The results of 13CO2 evolution measurements indicated that both pyrolysis temperature and wood species played a significant role in PyOM mineralization. PyOM mineralization rates decreased with increasing pyrolysis temperature for either species. RM mineralization rates were consistently greater (~5 to ~25%) than for JP soil.

 9. Conjoint-Analyse und Marktsegmentierung

  OpenAIRE

  Steiner, Winfried J.; Baumgartner, Bernhard

  2003-01-01

  Die Marktsegmentierung zählt neben der Neuproduktplanung und Preisgestaltung zu den wesentlichen Einsatzgebieten der Conjoint-Analyse. Neben traditionell eingesetzten zweistufigen Vorgehensweisen, bei denen Conjoint-Analyse und Segmentierung in zwei getrennten Schritten erfolgen, stehen heute mit Methoden wie der Clusterwise Regression oder Mixture-Modellen neuere Entwicklungen, die eine simultane Segmentierung und Präferenzschätzung ermöglichen, zur Verfügung. Der Beitrag gibt einen Überblic...

 10. Diskurser om køn, magt og politik i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Anette; Christensen, Ann-Dorte; Siim, Birte

  2002-01-01

  The article analyses academic discourses about power and politics in Scandinavia. It compares the Swedish discourse about a gender system and the Norwegian discourse about gender difference with two key approaches in the Danish framework, the welfare state- and the mobilisationapproach. It is arg...

 11. Lagunda i litteraturen : Böcker, uppsatser och artiklar om Lagunda härad och dess socknar Biskopskulla, Fittja, Fröslunda, Giresta, Gryta, Hjälsta, Holm, Kulla, Långtora och Nysätra.

  OpenAIRE

  Ulväng, Göran

  2012-01-01

  Jag började forska om Lagundabygdens historia i mitten av 1980-talet och har allt sedan dess letat efter litteratur om bygdens historia. I början av 1990-talet väcktes idén att sammanställa all litteratur om bygden, så att de som var intresserade skulle kunna ta del av vad som skrivits om bygden. Jag vände mig då till Thorsten Öhrström i Kulla och tillsammans satte vi ihop en lista. Av olika anledningar blev denna aldrig publicerad. Nu har denna lista kompletterats med verk som publicerats de...

 12. Understanding the fouling of UF/MF hollow fibres of biologically treated wastewaters using advanced EfOM characterization and statistical tools

  KAUST Repository

  Filloux, Emmanuelle

  2012-08-01

  Five secondary effluents and a river water source were characterized using size exclusion chromatography (LC-OCD-UVD-OND) and emission-excitation matrix (EEM) fluorescence spectroscopy in order to identify the major effluent organic matter (EfOM) fractions responsible for membrane fouling. This study showed the feasibility of coupling fluorescence EEM and LC-OCD-UVD-OND to investigate the fouling potential as well as a means to differentiate natural organic matter (NOM) from EfOM. The secondary effluents and river water showed a significant difference in organic matter characteristics and fouling potential, highlighting the importance of biological processes and the feed water source on EfOM characteristics and fouling potential. On the basis of statistical analysis, protein-like substances were found to be highly correlated to the fouling potential of secondary effluents. © 2012 Elsevier Ltd.

 13. Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hildegunn Sundal

  2015-12-01

  Full Text Available Analyses of textbooks in nursing, of photographs and numerous other documents suggest that parents had limited access to participate in the care for their hospitalized children in Norway in the period 1877-1940. The analyses are conducted in the tradition of the French philosopher Michel Foucault’s writings on discipline. In accordance with Foucault’s understanding, it seems logical that ideas about parenting exclusion had impact even within the hospital health care system in the current era, provided the general separation of parents and children in the modern industrial society at large. In this perspective, exclusion of parents in the hospital health care system may be considered a consequence of employers’ interests with regard to productivity, the lack of welfare services for parents, and the fear of parents transmitting infections from the hospitals.

 14. A behavior of O/M ratio and its effect for Material Accounting in feed preparation process of MOX fabrication line

  International Nuclear Information System (INIS)

  An evaluation test to investigate the behavior of the Oxygen to Metal ratio (O/M ratio) drift and its effect to material accounting in Feed preparation process was carried out in operational MOX fuel fabrication process, Plutonium Fuel Production Facility (PFPF) of Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation (PNC). The test results clearly show the transition of O/M ratio along the Feed preparation process flow and it was increased gradually according to the progress of process steps. It leveled off after Feed lot blending operation and then it remained stable around 2.25. Analytical result of plutonium concentration after the correction with the changes of moisture concentration on the same sample as O/M ratio analysis has strong correlation with O/M ratio result as the theory. Therefore, it was confirmed that the plutonium concentration of the MOX should be corrected on the basis of the changes in O/M ratio and moisture concentration. Sample taking after blending operation was carried out at Cross Blending process step. An analysis of variance for plutonium concentration using two-way layout, whose factors are feed blending batch (factor A) and container (factor B), is carried out. Since no significant difference was observed in factor A nor B, the test concludes that a sample taken after blending operation can be considered as representative for the whole material blended by cross blending operation. Now the software of 'Material Accounting System' is being modified to improved one, that is, the plutonium concentration after the intermediate storage and after treatment in a process glove box is corrected with the change of O/M ratio and moisture concentration. (J.P.N.)

 15. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 16. Offentlig privat samarbejde om forebyggelse af klimaforandringer:Et lokalt perspektiv

  OpenAIRE

  Dirckinck-Holmfeld, Kasper

  2015-01-01

  How can local governments influence companies to reduce their climate change impacts? This overall problem is examined in this PhD thesis. The PhD thesis is based on the experiences of seven Danish municipalities participating in the EU Life+ project, Carbon 20. Analyses are made of the municipalities’ practises, activities and learning on how to influence local companies to reduce their greenhouse gas emission. A conceptual framework of local governance and learning is introduced and six cor...

 17. Elektroniske refusjonskrav til HELFO – en kilde til kunnskap om psykomotoriske fysioterapeuter?

  OpenAIRE

  Øien, Vidar

  2013-01-01

  Når fysioterapeuter i privat praksis hever trygderefusjon for behandling av pasienter, sender de inn et elektronisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Informasjonen i dette oppgjøret blir lagret i en database som brukes av offentlige myndigheter til ulike analyser og raporter av fysioterapeutenes praksis. Majoriteten av psykomotoriske fysioterapeuter arbeider i privat praksis og sender inn informasjon til denne databasen. Av informasjonen som blir lagret i databasen er det spesiel...

 18. Om angst og kreativitet med henblikk på forholdet mellom eksistensiell og patologisk angst

  OpenAIRE

  Skjoldal, Marie

  2012-01-01

  Kierkegaard was the first to dedicate a book to the philosophical study of anxiety. The Danish thinker showed that mans anxiety is inseparable from his specifically human relation to himself and his world. Man exists; he stands out of nature and is conscious of himself. His existence produces an ambiguous anxiety that can be a destructive as well as a constructive force in human life. Many have been influenced by Kierkegaard’s complex analyses of the different ways in which man...

 19. BARNS DELAKTIGHET I FÖRSKOLAN – PÅ DE VUXNAS VILLKOR? : Förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolans vardag.

  OpenAIRE

  Eriksson, Anette

  2007-01-01

  SAMMANFATTNING Anette Eriksson Barns delaktighet i förskolan – är den villkorad av de vuxna? - Förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolans vardag. Vårterminen 2007 Antal sidor 59 Syftet med denna studie var att undersöka, analysera och beskriva hur förskollärare uppfattar delaktighet i förskolans vardag. En litteratursökning visade att det fanns få studier avseende förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolan. Studien är kvalitativ med en innehållsanalys oc...

 20. Avloppsvattenrening : en undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten

  OpenAIRE

  Nabb, Sabina

  2013-01-01

  Detta examensarbete utgör en del av Botnia-Atlantica projektet ”MarePurum”. Syftet är att höja kompetensen vad gäller biologisk avloppsvattenrening inom regionen samt ge information om existerande anläggningar. Examensarbetet Avloppsvattenrening – En undersökning om reningsmetoder samt en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten är en sammanställning av de vanligaste mekaniska, kemiska och biologiska avloppsvattenreningsteknikerna. Fokus har lagts på de biologiska metoderna....

 1. Een slimme gok?: Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  OpenAIRE

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; van der Heijden, P.G.M.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de bijbehorende onderzoeksopzet en benodigde expertise. Het onderzoek betreft de volgende typen illegale kansspelen: po...

 2. Finns det liv i fängelse? : En kvalitativ undersökning om kvinnliga långtidsfångars upplevelser av sin strafftid

  OpenAIRE

  Kunnari, Camilla; Tulimaa, Juhani

  2015-01-01

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur kvinnliga långtidsdömda fångar i Finland förhåller sig till strafftiden som en del av livet. Vi har intervjuat fem respondenter om deras subjektiva upplevelser om fängelsetiden. I den teoretiska delen redogörs för bakomliggande faktorer som kännetecknar långtidsdömda kvinnor: våld diskuteras i samband med sociala förhållanden. Även kris och psykologiska fenomen som institutionalisering och överlevnadsstrategier tas upp. I den empiriska delen an...

 3. "Tåget går och jag sitter på" - En kvalitativ studie om unga cancersjuka kvinnor som bloggar om sin sjukdom. Utvecklingsarbete: Sociala medier som arbetsmetod i öppna vården.

  OpenAIRE

  Asplund, Viktoria; Nordgren, Emelie; Vikström, Sanna

  2014-01-01

  Examensarbete: Syftet med lärdomsprovet är att öka förståelsen för hur det är att vara ung kvinna och leva med en cancersjukdom. Våra frågeställningar är: På vilket sätt ändras personliga värderingar när man drabbas av en cancersjukdom? Hur vill den sjuka bli bemött av vården och omgivningen? Varför väljer man att skriva öppet om sin sjukdom i bloggar? Som teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av Erikssons syn på hälsa och lidande, Orlandos interaktionsteori samt Antonovskys be...

 4. "Månen är på semester"- En undersökning om barns föreställningar om jorden, månen och solen

  OpenAIRE

  Åhman, Linn

  2003-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka vad elever har för uppfattningar om förhållandena mellan jorden, månen och solen. De områden somhar undersökts har gällt storlek, avstånd och rörelse. Denna studie har också undersökt hur elever uppfattar att månens faser uppkommer. Försök har också gjorts att utröna var deras uppfattningar härrör från. Undersökningen är baserad på 20 intervjuer med elever där deras egna teckningar av de undersökta fenomenen har utgjort grunden. Genom en kvalitativ fe...

 5. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 6. Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Porko-Hudd

  2011-11-01

  Full Text Available När klasslärarstuderande inleder sina behörighetsgivande studier i slöjd under den första terminen i utbildningen, får lärarutbildaren ofta ta del av många olika slags episodiska minnen av slöjden i skolan. Med episodiska minnen avses minnen av händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Det episodiska minnet kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg (Nilsson, u.å. Lärarstuderades minnen av skolslöjden kan vara från episoder eller händelser flera årtionden tillbaka i tiden eller bara några få år. Det oaktat har de lagt en grund för den enskilda studerandes förförståelse om hurdant ämnet och undervisningen i det är eller borde vara (Nygren-Landgärds, 2003, s. 100. Händelserna och minnena av dem inverkar även på den studerandes inställning till studierna i slöjd i lärarutbildningen (Nygren-Landgärds & Porko, 1998; Nygren-Landgärds, 2000. Ett grundantagande i föreliggande studie är att lärarutbildarens kännedom om de studerandes erfarenheter och minnen av skolslöjden, eller exempel på hurdana minnen studerande kan ha, kan bidra till att lärarutbildaren mer effektivt kan anpassa och behandla kursinnehåll, och således bidra till att de studerande får ett aktuellt och moget lärarperspektiv på läroämnet (jfr Kokko, 2006, s. 37; Kokkonen, 1998, s. 62. Men hur ska man vetenskapligt komma åt erfarenheter och episodiska minnen av skolslöjden och hurdana minnen kan studerande ha? I denna artikel presenteras studiens perspektivgrund samt hur datainsamlingen och analysen har gjorts. På grund av studiens relativt stora omfattning, redovisas här endast för en del av studiens sammanlagda resultat.Sökord: metod, slöjd, NVivo, minnen, lärarstuderandeURN:NBN:no-29957

 7. Mitogenomic analyses from ancient DNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paijmans, Johanna L.A.; Gilbert, M Thomas P; Hofreiter, Michael

  2013-01-01

  . To date, at least 124 partially or fully assembled mitogenomes from more than 20 species have been obtained, and, given the rapid progress in sequencing technology, this number is likely to dramatically increase in the future. The increased information content offered by analysing full mitogenomes...

 8. Analysing student teachers’ lesson plans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Louise Meier

  2015-01-01

  I investigate 17 mathematics student teachers’ productions, in view of examining the synergy and interaction between their mathematical and didactical knowledge. The concrete data material consists in lesson plans elaborated for the final exam of a unit on “numbers, arithmetic and algebra”. The...... anthropological theory of the didactic is used as a framework to analyse these components of practical and theoretical knowledge....

 9. Beskrivende analyse af mekaniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Mogens Myrup; Hansen, Claus Thorp

  Descriptive analysis is the activity, where a given product is analysed for obtaining insight into different aspects, leading to an explicit description of each of these aspects. This textbook is worked out for course 72101 Produktanalyse (Analysis of products) given at DTU....

 10. E-læring bag facaden: om værdien af lokale gartnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kanstrup, Anne Marie

  2004-01-01

  'gartnere'. Abstract: Artiklen ser på (i)brug(tagning) af e-læring i organisationer som en teknisk og organisatorisk omstilling, og der argumenteres for vigtigheden af lokalt forankrede personer i organisationer, som kan støtte denne omstilling. Disse personer betegnes som gartnere, da de har en evne til at...... få teknologien, dens anvendelse og brugere til at gro. Artiklen beskriver indledningsvis gartner-metaforen og den økologi-metafor, som denne er en del af. Herefter præsenteres en case fra en social- og sundhedshjælper- uddannelse efterfulgt af en analyse af en ?gartners? arbejde i denne case....

 11. Utanför gränserna : En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve von Euler

  OpenAIRE

  Espmark, Kristina

  2012-01-01

  This dissertation is a scientific biography of Astrid Cleve von Euler. She was Sweden’s first female Ph.D. graduate in the natural sciences (1898) and pursued a scientific career in spite of formal and cultural limitations. Though she failed to secure a professional position as a scientist, she published numerous papers throughout her life. The dissertation studies her life in general and analyses her research in particular. How did her research change over time in relation to the rest of her...

 12. Analyse de ressources comme moyen de développement professionnel des enseignants

  OpenAIRE

  Trgalova, Jana; Richard, Philippe

  2012-01-01

  Notre contribution explore l'implication des enseignants dans l'analyse de ressources de géométrie dynamique (GD) à l'aide d'un questionnaire comme un moyen de leur développement professionnel visant l'intégration de la GD. Ce questionnaire, élaboré dans le cadre du projet européen Intergeo, a pour but de permettre l'évaluation de la qualité des ressources déposées sur la plateforme i2geo par ses utilisateurs. Dans cette contribution, nous présentons deux expérimentations d'utilisation du que...

 13. Likviditetshantering i industriföretag : En fallstudie om Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB

  OpenAIRE

  Önnerberg, Carl-Henrik; Roth, Jerry; Bergenmo, Tobias

  2009-01-01

   Sammanfattning   Titel: Likviditetshanteringen i industriföretag   Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Författare: Carl-Henrik Önnerberg, Jerry Roth, Tobias Bergenmo   Handledare: Per Janze   Nyckelord: Kassaflöde, Likviditet, Likviditetshantering   Bakgrund: Kassaflödet har blivit alltmer viktigt i dagens samhälle, då in- och utbetalningar sker löpande i företagen. Detta för att tidigare kunna upptäcka ett ojämnt flöde av likvida medel. Om likviditeten är dålig en period är det akut f...

 14. En studie om Socialdemokraterna och Moderaternas användning av Instagram under valkampanjandetår 2014

  OpenAIRE

  Grevlind, Andreas; Svensson, Anna

  2015-01-01

  Undersökningen kartlägger innehållet på en latent och manifest nivå i de fotografier och texter som Moderaterna och Socialdemokraterna distribuerat genom Instagram som politisk kommunikationskanal under val-kampanjandet år 2014. Frågan är om avsändaren uppmanar till aktion och i så fall, hur? På vilket sätt framtonas respektive partiordförande? Och på vilket sätt innehåller kommunikationsbudskapet sakpolitiska frågor? Fyra legitima strategier för valkampanjande på Internet har använts och en ...

 15. Den döende patienten : en studie om optimal vård i livets slutskede

  OpenAIRE

  Alatalo, Annica

  2010-01-01

  Examensarbetet handlar om vården av döende och hur den kunde förbättras. Examensarbetet är ett beställningsarbete till Sibbo kommun. Frågeställningarna i arbetet var: vilken är den optimala vården av döende enligt nyutgivna forskningar och hur kan vården av döende förbättras? Syftet med arbetet var att undersöka vad den optimala vården för de döende är idag. Som teoretisk referensram används Hilkka Sands doktorsavhandling i vårdvetenskap Sateenkaaren päästä löytyy kultaa och Varpu Li...

 16. Visby visuellt : föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv

  OpenAIRE

  Johansson, Carina

  2009-01-01

  Syftet med den här avhandlingen är att studera de roller bilder har i skapandet av dominerande föreställningar om en plats. Exemplen är hämtade från Visby, en stad med välkända medeltida lämningar på ön Gotland i Östersjön. Teoretiska verktyg kommer från kulturarvspolitik, som belyser kulturarv som konstruktioner med objekt värdeladdade av specifika aktörer i särskilda syften och från visuella kulturstudier som fokuserar hur vi betraktar vår omvärld. Bilder och berättelser skapar socialt kons...

 17. Vad kommer en treåring ihåg? : En studie om svenska barns arbetsminne och fonologi

  OpenAIRE

  Eriksson, Cecilia; Rex, Kristina

  2014-01-01

  Få studier finns om små barns fonologiska förmåga relaterat till arbetsminne. Det råder också en brist på test av arbetsminne för små barn. Föreliggande studie syftade därför till att studera relationen mellan visuellt arbetsminne, fonologiskt arbetsminne och förmåga att hantera fonologiska representationer hos treåringar. Detta har gjorts genom att samla in jämförelsedata för treåringars resultat på det nyutvecklade surfplatte-testet KUBEN (Kognitiv utveckling hos små barn), som testar förmå...

 18. Att hjälpa barn i kris : En litteraturöversikt om krisarbete på daghem

  OpenAIRE

  Backman, Sofia

  2011-01-01

  Detta examensarbete handlar om barn i kris och krisberedskap på daghem. Syftet är att utgående från litteratur och forskningar ta reda på hur personal på daghem kan stöda barn som utsatts för en krissituation, samt hur en bra beredskapsplan kan se ut för att personalen på daghemmen ska få en bra grund att utgå från. Utgående från arbetets syfte har två forskningsfrågor formulerats: vad ska en bra beredskapsplan innehålla och hur kan man förbereda sig inför en eventuell krissituation? Hur stöd...

 19. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 20. Marknadens misslyckande? Om behovet av utökad kontroll av fristående skolor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Carlbaum

  2014-02-01

  Full Text Available Market failure? The need for increased control of independent schools. This article critically analyses the introduction of an establishment control of independent schools in Sweden. I discuss how we can understand this change in the current governing regime of both marketization in terms of school choice and competition and increased central state control through national school inspections. This is done by analysing documents such as project plans and reports and interviews with employees at the Swedish Schools Inspectorate. By drawing on Bacchi’s (2009 “What’s the problem represented to be?” approach, I ask: What is the purpose of the establishment control? What problem is the new control represented to solve? For whom is the control necessary? Establishment control is represented as a problem of market risks that is justified by everyone’s gain. I argue that this is not only constructing legitimacy for school inspections but is also contributing to upholding market principles in education as such.